Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-Pedersen

Afdøde Bjarne Nørgaard-Pedersen har udgivet uddrag af skiftesager i originale skiftebreve og andre dokumenter vedrørende Århus overformynderi.
De kan ses her:

[Århus overformynderi 1593-1666]

Bjarne Nørgaard-Pedersen og hans hustru Kirstin Nørgaard-Pedersen har udgivet uddrag af en del jyske tingbøger, Viborg landstings dombøger, stedsmål og sagefald fra lensregnskaberne med mere,
der alle ligger på en CD, der kan købes hos Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Indhold af CD og link til køb af samme