Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-Pedersen

BØRGLUM HERREDS TINGBØGER  1576 - 1687.


(1) (uden år)

** blev fremlagt en endelig herredstingsdom over Oluf Jensen i Lyngbytorp og Helli Laursen sst 17/8 sidst forleden, at de bør deres vedkendelse bevise eller derfor lide tiltale, fremlagt også en dele af 11/9, hvormed samme er fordelt, for de ikke har bevist deres vedkendelse, og derefter ridefogden Anders Nielsens beskyldning, for de har sønderskåret og spildt KM tjenere i Lyngby deres tørv, som de i en fri fællig har gravet, som har været fri fællig i 40 år, hvoraf de har vedkendt sig en del til de gårde, de iboer, og Christen Hansen i Vestergård i Brønderslev har været deres hjemmel dertil på Børglum herredsting 17/7 sidst forleden, og satte i rette, om Christen Hansen ikke dermed har begået uret, hvorefter blev afsagt, at han har forseet sig, og bør stå til rette.

(2)

** oldensyn og taksering af Villestrup skov, underskrevet Jens Christensen egen hånd.

(3)

** ----

** Jens Sørensen, foged på Hvidstedgård, på herskabets vegne stævnede alle Hvidstedgårds tjenere for 1.ting for dele efter fremlagte restants. sagen er opsat 6 uger.

** Christen Hansen, forvalter over Åstrup, stævnede Tomas Andersen og Søren Hansen i Tollestrup, Mikkel Pedersen i Høgsted, Corfits i Årup, Christen Smed i Borup, Jens Sørensen i Vrå, Niels Sørensen i Grønderup, Jens Pedersen i Lyngby, Peder Jensen i Bjerget, Tomas Laursen i Fladbirk, Niels Nielsen i Rakkeby for 1.ting for dele for hvis, de med rester efter en skriftlig stævnings indhold.

1576
-----
(1)

** ----.

** ----.

** ----.

(2)

** ----.

** Peder Laursen stævnede Niels Jensen og Christen ---- i lille Stenhede.

** Jens Mørk i Hæstrup.

** Anders Pedersen i ----.

** ----

** ---- i Bjørnstrup forbød nogen mænd ---- at have nogen brugelighed ---- og gav last og klage ----.

(3)

** ----.

** ----.

** ----.

** ----.

(4)

** Peder Christensen i Børglum by fordelte Niels Smed.

** Christen Bundesen i Snarup og Christen Nielsen sst ---- har aldrig hørt, at Karen i Krogen har ---- berygtet for trolddom før nu.

** ----.

** ----.

** ---- et vidne, at Knud ---- stod i dag for tingsdom ---- åbenbarlig Karen i Krogen for åbenbarlig troldkvinde, ---- og sagde, hun har hans ---- bort.

** Christen Laursen i Snarup, Christen Nielsen og deres medbrødre 12 kirkenævninge af Rakkeby ---- de svor Karen i Krogen i Rakkeby og ---- kirkenævn over til fulde måde.

** ---- kirkenævninge over Mads i Vrangdrup med flere.

(5)

** ----.

** ---- gav last og klage på Christen Laursen, ---- Nielsen og deres medbrødre kirkenævninge af Rakkeby sogn, for de har svoret hans mor Karen Peders i Krogen kirkenævn over ---- og de har ---- på hende og ---- på hende.

(6)

** ----.

** otte mænd.

** Jørgen Nielsen med flere vidnede, at ---- og Anne Olufsdatter tog deres gods bort, som Mads Jørgensen skylder dem for.

** ---- det ting før jul ---- Pedersen i Rakkeby lyste hans mor ---- i Krogen kirkenævn til og siden ----- forfølge hende med.

** ----.

** ---- i Hørby fordelte Jens Bentsen i ---- for 2 grønne bøge, han huggede, og en grøn bøg, han brændte i mile, og huggede to vindfælder.

** ---- i Kirketerp, Jens Mikkelsen, Peder Pedersen i Vrå og deres medbrødre herredsnævninge i Torslev sogn svor Mads Christensen i Vangterp kvit for den kirkefred, som Mads Jensen i ---- havde ham tillyst.

** ----nævninge her i herredet svor Tøger ---- og Anne Olufsdatter et fuldt ran over for det gods, de tog af Jørgen Mogensens bo uden hans vilje og minde, som var blandt andet en kedel, duge og håndklæder.

(7)

** Jens Andersen i Oddersgård med flere hørte, at Helli ---- sagde, at Anne Fjeds skulle have sagt, at Jens Pedersens ---- var lige så god-----.

** Christen Mogensen i Grønderup ---- over nogen arv ---- tilfalde efter Kirsten Mog---- i Grønderup.

** ----.

(8)

** ----.

** ----.

** Niels Mortensen fordelte Jens Hømand for strandvrag, han tog på ---- strand.

** Mads Olufsen i Borup fordelte efterskrevne.

** Mikkel ---- i Rønnebjerg ---- 16 mark, han er ham skyldig.

** Søren ---- fordelte Peder Clemendsen.

(9)

** ----.

** ----.

** Mads Pedersen bøsseskytte gav last og klage ---- Skriver tog hans fars ---- tørv.

** Ove Mørk tog Jens Christensen ----.

** Anders Eriksen i Borup fordelte efterskrevne.

** Niels Mouridsen fordelte efterskrevne.

** ---- i Smidstrup fordelte på ---- Skrivers vegne i Stade.

** ---- lod fordele ----.

** ----.

** Laurs Tomasen i ---- med flere tog i ---- hånd, og lovede at tale hans husbonds minde for den kirkefred, de gjorde.

** ---- Hansen fordelte Peder Skriver i Hammerholt ---- at han tog hans fars ----.

** ---- fordelte Steffen i ----.

** ----.

(10)

** Søren Pedersen ----.

** Laurs Jensen i Terpet fordelte Christen i ----.

** Niels Mouridsen fordelte efterskrevne.

** kirkenævn i Karup sogn over ----.

(11)

** ----.

** ----.

** Christen i Rakke---- tog kirkenævninge af Karup sogn, der svor Jens ---- ved ---- et fuldt kirkenævn over til fulde mål for trolddomsag, Christen Nielsen har hende beskyldt for her inden tinge.

** Peder Skriver i Hammerholt ---- gav last og klage på Mads ----.

** ----.

** Niels Vinter i Stenvad fordelte efterskrevne.

(12)

** ----.

** ----.

** Poul Sørensen fordelte Tomas ----.

** Ove Mørk fordelte efterskrevne.

** Anders Jensen fordelte Peder Sørensen i Stenvad.

** Anders Jensen gav last og klage på ---- Ibsen i Abildgård, for han har ihjelslået hans ----.

** ----.

** ---- stævnede Sindel i Sæby for vidne, og Peder Skrædder i Gundestrup og Morten Christensen i Årup vidnede, at var tilstede i Sæby den tid, Peder Sørensen gjorde ---- hest.

(13)

** Laurs Tomasen i Vrå fordelte Peder Villadsen.

** Poul ---- bød sig i alle rette, ---- Otte Banner har ladet hans husbonds tjenere stævne, da svarede Niels Mouridsen, at det var først til i dag 8 dage.

** Tomas i Bjørnstrup fordelte efterskrevne.

(14)

tirsdag x/x 1676.

** Anders Eriksen fordelte Tøger Pedersen i sønder ----.

** Søren Pedersen i Vrå forsvor arv og gæld efter hans far salig Peder Andersen.

** Poul Sørensen i Tårs fordelte Mads Fynbo, smed i Sessing.

** Jens Pedersen i Vollerup (Stenvad) et vidne, at han tjente i Stade 6 år, da lod Mikkel Jensen, som da boede i Stade, den ålegård i den å, der løber fra Stade ----.

** hr Erik i Visby fordelte Peder Abrahamsen.

** ---- fordelte Jens Pedersen i sønder Vrå for 13 skæpper rug.

** ---- Steffensen i Lundergård stævnede ---- i Rakkeby.

** Oluf Andersen i Kalum stævnede efterskrevne i Hæstrup mølle og Brønderup for deres sandhed at sige om Anders Skrædders drab.

** Jens Sørensen i Hjelmsted fordelte efterskrevne.

(15)

** Svend i Kærsgård tog vidne på egne og medbrødre kirkenævninges vegne i Rakkeby sogn gav last og klage på ---- i Rakkeby ----, som han ---- ikke at være udgået af Viborg landsting.

** fru Gissel fordelte efterskrevne.

(16)

tirsdag næst efter den søndag efter ----.

** efterskrevne vidnede, at Anders Andersen, som tjente Oluf Jensen , han stjal fra ham et nyt lagen, et par bukser, en buløkse, et par nye fingervanter med mere.

** Laurs Jensen i Hesselt udlagde til Laurs Pedersen i ---- 24 mark danske på Mikkel Skrivers vegne i Knudseje, som var Mikkel Christensens gæld i Lerbæk.

** Jens Pedersen tog vidne af efterskrevne, som vidnede ------ og siden han blev gift og er kommet til Rakkeby at bo, da har han handlet og skikket sig ærligt, kristeligt og vel.

** Morten Laursen i Hæstrup på sin søn Steffen Mortensens vegne stævnede Anders Skrædder i Kalum for vidne, og efterskrevne vidnede, at de var tilstede i Hæstrup mølle skt steffensdag, da Anders Skrædder og Niels Bjerge kom i trætte tilsammen, da hverken slog eller gjorde Steffen Mortensen Anders Skrædder nogen uret.

** Anders Eriksen i Borup fordelte efterskrevne.

** synsmænd afhjemlede syn på nogle træer er hugget i Gunderuplund.

(17)

** Peder Jensen i Hæstrup mølle, Maren Pedersdatter med flere i Hæstrup mølle tilbød at vidne deres sandhed om det drab, som Anders Skrædder blev dræbt sst.

** Laurs Tomasen i Vrå fordelte efterskrevne.

** Poul Dal på sine egne og Laurs Dal, Jens Dal på sine egne og H Dals vegne, Bagge Gris ? i Ålborg på sin hustru Inger Grydestøbers vegne gav Tomas Hansen i Gersholt afkald for den arv og arvelod, dem kunne tilfalde efter deres salig far H Dal og mor Karen Andersdatter.

** Tomas Jensen i Guldager fordelte efterskrevne.

** Poul Dal tog vidne, at han både på snapsting og tit og ofte, efter hans salig far P Dal døde, har givet last og klage, at hans søskende og medarvingers gældsbreve nu på 2.år har stået forseglet, så de ikke kunne komme til deres breve og regnskabsregister og udkræve hvis gæld, enhver var dem og deres salig far H Dal skyldig.

** Niels Terkildsen, Jep Jørgensen i Vrå og deres medbrødre ransnævninge svor Anders Christensen et fuldt røveran over for bukser, en buløkse med mere, han stjal.

** Anders i Vrålund fordelte Tomas Andersen i Vrå for en brygkedel.

(18)

---- næst efter invocavit.

** Knud Hansen i Guldager. efterskrevne vidnede, at de var i Hæstrup mølle den tid, Anders Skrædder og Niels Bjerge kom i trætte, og da drog Anders Skrædder sin kniv ud og slog til Niels Bjerge, og da slog Niels Bjerge til Anders Skrædder, og han gjorde ret nødværge.

** Tomas i Bjørnstrup tog vidne, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hr Peders rug i Tårs, hvor der var gjort skade.

** Jens Steffensen i Tårs fordelte efterskrevne.

** Jens Hansen i sønder Vrå Anders Andersen, som tjente Oluf Iversen i Li et fuldt røveran over for et lagen, bukser og en ----, han stjal fra ham.

** efterskrevne vidnede, at de var i Gunderuplund, hvor de så noget hegn, som var hugget i lunden i Ove Mørks enge, og ved den mødding, som lå udenfor det hus, som Niels Mogensen iboede, lå samme ----..

(19)

** Laurs Hansen i Hvidsted tilsagde Christen Nielsen i sønder ----, at han løj en arv til på hans husbonds stavn, som han har ingen ret til.

** Niels Christensen i Furreby gav ---- klage, at Niels Pedersen sad til hans og drak med nogle andre, og da trak han sin degen, som de tog fra ham, og Johanne Jespersdatter blev skåret i hendes hånd.

** Mikkel Hansen i Vollerup fordelte efterskrevne.

** ---- i Hvidsted fordelte efterskrevne.

** Anders Krog fordelte efterskrevne.

** Laurs Skrædder i Kalum gav last og klage på Niels Bjerge i Hæstrup, at han har ihjelslået hans bror Anders Skrædder, som boede i Hæstrup, og røvet ham hans liv af uden al skyld og brøde.

** Jens Bjerge i Hæstrup stod inden tinge og bød Laurs Skrædder i Kalum guld, sølv og pendinge for hans bror Anders Skrædders død.

(20)

** Laurs Skrædder i Kalum opkaldte sandemænd, at de skal møde ---- Viborg landsting næste landsting at gøre ret tov over Niels Bjerge i Hæstrup for hans bror Anders Skrædder, han ihjelslog.

** Jens Eriksen fordelte Vorgårds tjenere for skyld og landgilde.

** Jens Ibsen i Idskov, Jørgen Sørensen på Vrangmose med flere vidnede, at de hørte, at Tomas Poulsen i Dybvad sagde, at ---- Morten på Hald havde delt ham som en gammel skallet tyv.

** ---- i Hvidsted fordelte efterskrevne.

** Oluf i Dybvad med flere vidnede, at de var tilstede, da Morten og Tomas Poulsen kom i trætte tilsammen, og Tomas kaldte Morten på Hald en tyv.

** Hans Skriver fordelte Morten på Hald.

** Mads Jørgensen i Idskov tog i Jens Eriksens hånd i Krogsdam og bepligtede sig at tale Aksel Gyldenstjernes ----, for han ikke har tiltalt Jens Ladefoged, for han har beligget hans datter.

(21)

** Niels ---- opsatte den sag med ---- Knudsen på fru Pernille Okses vegne ---- Mørk i Gunderup

** Ingild Christensen ? tog vidne, at efterskrevne vidnede, at den ager, som ligger norden Rævshøj har ligget til den gård, Ingild Christensen nu iboer, i 20 år.

** Jens Iversen fordelte Peder Sørensen i Rønnebjerg.

** Morten Skomager stævnede Jens Sørensen i Hjelmsted med delebrev.

** Søren Nielsen i Grønderup tog vidne af Kirsten Justdatter, som vidnede, at hun var inde til Niels Læssøes, da så hun nogle store ris inde til hans.

** Tomas Poulsen stod for tingsdom og sagde, at han aldrig har kaldt Morten på Hald en skallet tyv.

** Niels Terkildsen i Rakkeby fordelte for resterende korntiende.

(22)

** Niels Tomasen tog vidne, at han fordelte efterskrevne.

** Tomas Poulsen tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at de var i Dybvad den tid, Tomas Poulsen og Morten Hansen på Hald kom i trætte tilsammen om nogen træer, som Morten Hansen sagde, at Aksel Gyldenstjerne havde givet ham i Dybvad skov, og ikke kaldte Tomas Poulsen Morten Hansen en tyv.

** samme stævnede hr Anders Andersen i Vrå for hvis sag, fru Pernille Okse har ham at give.

** efterskrevne vidnede, at de har hørt, at Ove Mørk har i 3 ting gjort sit skudsmål.

(23)

** ---- Pedersen tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at medens efterskrevne boede i den gård, ---- Christensen iboer, har den ager, som ligger norden Rævshøj ligget til samme gård.

** Otte Banner stævnede Jacob Smed i Sæby og hans kone Anne Jacobs for vidne og klage.

** Christen Tvilsted i Snarup fordelte efterskrevne.

** Tomas i Bjørnstrup tog vidne af 6 synsmænd, som hjemlede, at de så der var hugget 27 grønne bøge ved Koldbro fælled.

** H Christensen gav hr Oluf Nielsen i Lund afkald for al den arv, som han kunne tilfalde efter sin salig far hr Christen Isaksen, som boede i Lund.

** Jens Jensen i Povlstrup stævnede Maren Nielsdatter i Gunderup, som siger, at han er hendes barnefar, men hun er ikke mødt at skylde ham for slig gerning.

(24)

** Jens i Krogsdam tog vidne på Aksel ---- vegne, at han forbød nogen at hugge i Åkær eller drive noget af deres fæmon i førnævnte fælled uden hyrde og hjord.

** Anders Villadsen i Lund tog i Niels Mouridsens hånd og bepligtede sig at stå dele, dersom han ikke betaler Anders Ibsen på Skagen hvis, han er ham skyldig.

** Jens Andersen fordelte efterskrevne.

** ---- på husbonds vegne stævnede efterskrevne for oversiddelse.

** ----.

(25)

** Tord Jensen i Li fordelte Tomas Poulsen i Vejby.

** Niels Mouridsen gav last og klage på Niels, Christen Lundisens dreng i Ugilt, for han kørte hans husbonds tjenere omkuld.

** Niels Mouridsen fordelte efterskrevne.

** ---- fordelte Anders Jensen i Grønderup for skyld og landgilde, han står tilbage med.

** Mogens Laursen i Borup tog vidne, at Jens Mogensen i nør Vrå, Christen Mogensen i Grønderup, Søren Pedersen i Gunderup på sine egne og hans bror Mogenses vegne, Oluf Væver i Gunderup på sin hustru Maren Mogensdatters vegne, Anders Sørensen i Borup på sin hustru Anne Mogensdatters vegne gav Mogens Laursen afkald for hvis arv og arvelodder, dem kunne tilfalde efter deres mor Kirsten Mogenses, som døde i Borup.

** Jens Mogensen i nør Vrå gav Mogens Laursen på Anne Laursdatter og Knud Laursens vegne afkald for al den arv, som dem kunne tilfalde efter deres far Laurs Terkildsen og mor Kirsten Mogensdatter, som døde i Borup.

** Jens i Krogsdam fordelte Mads Jørgensen i Idskov.

(26)

tirsdag næst efter ----.

** stævningsmænd bestod, at de for Bøgstedgård stævnede fru Mette Madsdatter for rigens æskning og i Hørbylund stævnede fru Karen Markorsdatter for rigens æskning, som Jesper Vognsen ville ikke afhænde.

** Niels Eriksen tog vidne, at vurderingsmænd vurderede en rød kallemankes kjortel, som Anders Pedersen i Sterup krat har pantsat ham.

** Oluf Jensen i Dybvad gav last og klage på Kirsten Mikkelsdatter på Hald, for hun har slået ham i hans hoved.

** ---- Mikkelsen i Vrå tog vidne af synsmænd, som havde set Kirsten Mikkelsdatter på Hald hendes sår og skade, som hun skyldte Oluf Jensen i Dybvad for at have slået hende.

** Laurs Nielsen i Helsingør tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at Laurs Nielsen er Erik Knudsen, som kaldes til navn Munk, hans søstersøn, og hed hans mor Anne Knudsdatter og var førnævnte Erik Knudsens ægte søster af ægte og uægte, og boede i Ålborg i Vrejlev sogn, og havde ikke en søster, som hed Bodel Knudsdatter, som og boede i Ålborg, så der er ikke flere arvinger til Erik Knudsens gods end Laurs Nielsen og Peder Knudsens børn, som er Knud Pedersen og Poul Pedersen, som er født i Koldbro.

(27)

** Laurs Skrædder i Kalum fordelte efterskrevne.

** Tomas i Bjørnstrup tog vidne, at 8 mænd afhjemlede efterskrevne syn på rishugst i Tårs mark.

** hr Anders tog vidne, at efterskrevne vidnede, at de så Niels Hansen havde et sårmål over hans øre, som han skyldte Peder Ålborg for, at han huggede ham ved Vrå kirke.

** ---- fordelte efterskrevne.

** Jens Munk i Idskov fordelte efterskrevne.

** Tomas Sørensen i Volstrup tog vidne, at Turi Christensen sst gav ham afkald på sine egne og søskendes vegne som er Anne Christensdatter, Maren Christensdatter, Johanne Christensdatter, ---- Laursdatter for al den arv, dem kunne tilfalde efter deres far Christen Jensen og mor Anne Christens, som døde i Volstrup.

(28)

** Tomas Sørensen gav ---- på sin hustru Anne Nielsdatters vegne for al den arv efter hendes far ---- Volstrup.

** ---- i Elsthave fordelte efterskrevne.

** Hans Jensen i Hæstrup mølle har 3.ting 1 skæppe byg efter salig Anders Skrædders arvinger, som blev ihjelslået i Hæstrup mølle, som han udlagde for ham til Maren Mogensdatter i Hjørring.

** otte mænd.

(29)

tirsdagen næst efter ----.

** Christen ---- i Vrå tog vidne af synsmænd, som afhjemlede efterskrevne syn på noget afpløjning i Vrå mark.

** Jens Tomasen tilsagde Christen Pedersen, at han har optaget den sten, som er holdt for skel imellem dem.

** P Jensen i Hæstrup mølle fordelte efterskrevne.

** ---- tog vidne af efterskrevne 24 mænd, som vidnede, at de var nærværende tilstede inden Børglum herreds ting 4 samfulde før den søndag judica så og hørte, at Tomas Jensen på Otte Banners vegne har stået her inden tinge i førnævnte 4 ting og æskede af Poul Vognsen og fru Anne Hansdatter, hans hustru, Rugtvedgård med mere efter deres egne breve, og tilbød dem Røkkendal i Hindsted herred og dertil guld og penge, hvis Rugtved var bedre end den.

(30)

** Jens Sørensen i Hjelmsted fordelte efterskrevne.

** Niels Skrædder i Serreslev fordelte Tomas Andersen i sønder Vrå.

** Anders Laursen i Tollestrup fordelte P Skrædder i Vejby.

** samme fordelte Jens Grydestøber i sønder Vrå.

** efterskrevne vidnede, at de var nærværende tilstede i Sundby og så, at Jacob Suis dreng i Sæby købte en havrekærv af Mogens Hansen i Vang, og sagde, at han var Jacob Suis dreng.

** Oluf Svendsen i Idskov sagde til Jens Munk i Idskov, at han stjal ham to dele uærligt og uredeligt og lod ham aldrig vare dele til.

** Anders Kis tog vidne, at Christen Mogensen i Vogdrup var hans fri hjemmel til det hvide føl, han solgte ham.

** Christen Skriver tog vidne på hr Anders Andersens vegne i Vrå præstegård, at hr Anders har 3.ting tilbudt en ----, men ingen ville den annamme.

(31)

** 8 mænd vidnede, at de hørte og så, at Jens Eriksen fordelte efterskrevne for gæld.

** Gregers Nielsen i Hæstrup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans sår og skade.

** ---- Nielsen i Vejby fordelte efterskrevne.

** Juel Laursen fordelte efterskrevne.

** Christen Hansen i sønder Vrå tog vidne, at efterskrevne svor og bad dem Gud til hjælp, at Christen Pedersen ikke optog den skelsten, som Jens Tomasen i Vrå har skyldt ham for.

(32)

tirsdagen næst efter den ----.

** Peder Skriver i Hammerholt tog vidne af efterskrevne 24 mænd, som mindes op til 40 år, som vidnede, at de havediger og hulgrøfter, som fru Lisbet Bille til ----skov har ladet indkaste og indhave i Hasselmark og Højstrup fælled udenfor Hasselmark, samme indhaver og indkast har fru Lisbet ladet sætte bøge på.

** P Skriver tog vidne, at han gav last og klage, at fru Lisbet har ladet indhave og indkaste og føre bøge i Erik Ruds fædrift til hans gård Hasselmark og lyste for lovmål.

** 8 mænd.

** Anders Mikkelsen fordelte Laurs Gris i Ålstrup.

(33)

** Niels Andersen tog vidne.

** P Hansen fordelte efterskrevne.

** herredsnævninge over Laurs Steen for kirkefred, han gjorde på Anders Munk ved Volstrup kirke.

** Niels Andersen udlagde fuld værd her i dag inden tinge for 27 daler, som Laurs Skrædder i Kalum og hans slægt annammede, som var en hest, to økser med mere, som blev vurderet.

** ---- mølle fordelte efterskrevne.

** Søren Henriksen har i 3.ting forbudt nogen af hans husbonds tjenere at låne eller leje ager eller eng fra deres gårde.

** Laurs Laursen fordelte efterskrevne.

(34)

tirsdagen efter ----.

** Jens i Krogsdam tog vidne af synsmænd, som afhjemlede efterskrevne syn til en mølle, som Albret ---- i Hugdrup har ladet bygge.

** Tomas i Bjørnstrup fordelte efterskrevne.

** ---- stævnede Peder Munk på hr Eriks vegne for klage og vidnesbyrd på et bygge, som Peder Munk har ladet sætte norden i Vrå, om han har noget dertil at svare.

** efterskrevne vidnede, at P Munk er i dag i KM forfald forhindret, at han ikke kunne møde at svare til det vidne og klage.

** synsmænd afhjemlede syn på skovhugst og diger.

(35)

** ---- Christensen tog synsmænd til ----- dige og nogen veje, som ---- over Peder Munks jord, som han har ----.

** Jens Christensen sagde her for tingsdom, at han var Niels ---- fulde og fri hjemmel til at genne øg, fæ og kvæg fra hans korn, eng og dige.

** Laurs ---- og Laurs Nielsen i Stenshede stævnede efterskrevne, for de har ladet ham fordele den stund, han var ved landsting.

** synsmænd hjemlede, at de så Niels ----, hans sår og skade, som han skyldte Niels Andersen i Årup for at have gjort ham.

** efterskrevne, som tjener i Hæstrup, vidnede, at de så og hørte, at Niels Andersen i Underåre ---- og udsagde Jesper Vognsen, at han intet skulle gøre Niels Smed andet end at hjælpe ham til, at han måtte få hans søster til ægte og rette, og Jesper Vognsen gav last og klage, at han viste hans mænd med hans ærinde til Niels Andersen, at han skulle møde ham ved Vrå kirke, derover har han slået ---- ----, og jaget dem af hans hus og gård.

** 8 mænd.

(36)

** ----.

** Niels Mouridsen fordelte efterskrevne.

** P Andersen i Rønnebjerg 3.ting forbød nogen mænd at have nogen brug i Rønnebjerg mark med øg, fæ eller tørvegrøft og lyngslet.

** P Andersen 3.ting forbød nogen mænd at have nogen brug i Hæstrup mark med øg, fæ eller tørvegrøft og lyngslet.

** P Madsen fordelte efterskrevne.

(37)

tirsdag næst efter den ----.

** 8 mænd.

** Mogens Jensen i Tårs tog i Mikkel Pedersens hånd i Underåre og lovede at give ham til skt mikkelsdag 3 tønder rug.

** P Simonsen tog vidne på Magdalene Hansdatters vegne i Fuglsang, og Jens Laursen i Ørslev og Bertel Laursen tog i P Simonsens hånd og gav ham på Magdalene Hansdatters vegne afkald for al den arv og arvelod, som dem kunne arveligt tilfalde efter deres salig bror Jens Laursen, som døde i Fuglsang.

** ---- Christensen stod for tingsdom og sagde, at han tog ikke syn til nogen ejendom, men aleneste til noget ----, som var gjort på hans husbonds ejendom til et dige.

** Peder Jensen forbød Ove Mørk at stede noget syn, klage eller vidnesbyrd på fru Lisbets ejendom, Markor Jensens eller hans medarvingers den stund, han er i KM kald.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til et hus i Høgsted, som Tomas iboede, og som var meget øde, både ude og inde.

** synsmænd afhjemlede syn på hvis sår og skade, som Anne Laursdatter i Højstrup havde.

(38)

** Christen Andersen i Årup gav last og klage på Niels Smed, som har beligget hans søster i sin mors brød, og derover han har forbudt ham hans hus, men på søndag 8 dage han kom hjem fra kirke, da sad Niels Smed til hans og åd hans mad og drak hans øl, som han kom ind ad døren, da gav han sig imod Christen Andersen, og ville han have haft ---- liv af ham

** Laurs Sørensen i Årup fordelte Peder Sørensen i Stenvad for gæld.

** Niels Eriksen i Vrågård fordelte Laurs Gris i Ålstrup.

** ----.
 
(39)

** Hans Friis i Hammelmose tog vidne af 8 mænd, som afhjemlede efterskrevne syn på diger og lukker og på noget havre, som var overløbet og nedkørt.

** P Andersen i Vrå fordelte Tomas Madsen i sønder Vrå.

** Tomas i Bjørnstrup fordelte Søren Sørensen i Graum for skovhugst.

(40)

tirsdagen efter den ----.

** 8 mænd.

** Mikkel Hansen i Underåre tog vidne af 12 synsmænd, som hjemlede syn til et dige, som er kastet vesten til Underåre, som var ikke så oplukt og oplagt, at det kunne holde enten for øg, fæ eller nogen fæmon.

** ---- Mørk i Solholt tog vidne, at synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til noget skovhugst i Lyngså skov, hvor der var hugget 2 læs.

** Mikkel Hansen i Underåre forbød nogen af hans husbonds tjenere at leje og låne ager eller eng fra deres gårde, eller føre sæd i hans husbonds tjeneres jord.

** Niels Mouridsen forbød nogen af Otte Banners tjenere til Sejlstrup at låne eller leje ager eller eng fra deres gårde eller føre sæd i hans husbonds tjeneres jord.

(41)

** samme stævnede for Sæbygårds port fru Pernille Okse for vidne og klage på den ager i Gydeje mark.

** Søren Christensen i Grønderup fordelte Christen Sørensen i Vrå.

** Søren Nielsen i Guldager fordelte Jens Christensen i Skibtved på Jens Sørensens vegne i Flading for et afkald, han har lovet ham på sine egne og søskendes vegne.

** Baltser Skrædder i Fladbirk fordelte Matias Eriksen i Kirketerp ? for faldsmål, for han tilforn har delt ham for hovedgæld.

** ---- fordelte efterskrevne.

** 8 mænd.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til skovhugst i nør Rævsholt.

** Niels Mouridsen tog vidne af synsmænd, som afhjemlede efterskrevne syn til Sørup skov for skovhugst.

(42)

** ---- ville med efterskrevne bevise, at de to nød, Christen i Skerping hede sigter ham for, de døde af ----.

** Anders i Bådsgård fordelte efterskrevne.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvad sår og skade, Mogens Skrædder i Tårs havde, som han skyldte Jens Hansen i Tårs præstegård.

** ---- i Guldager fordelte efterskrevne.

** Jens Sørensen i Tårs gav last og klage på Mogens Skrædder i Tårs, for han har slået hr Peders dreng med et svøbeskaft.

(43)

tirsdag efter den ----.

** 8 mænd.

** P Hiermandsen stod inden tinge og tilbød at dersom alle de, som har bygget i Vrå fælled, vil optage de bygninger, som de nylig har ladet bygge, da vil hans husbond P Munk lade optage den bygning, han har ladet bygge.

** Mikkel Pedersen tilbød så, at vil alle de, som har indkastet og bygget diger i Vrå fælled, udlægge den ejendom, som de har indtaget mere end deres lod kunne tåle, da vil han på hans husbonds vegne udlægge hvis, han har indtaget og bygget mere, end hans husbonds lod kunne tåle.

** ---- opkaldt sandemænd at sværge til Viborg landsting over Oluf Laursen i Vrå, Laurs Tomasen og deres medbrødre.

** Tøger Jensen fordelte efterskrevne.

** Niels Mouridsen fordelte efterskrevne.

** Niels Mouridsen fordelte Knud i Lundergård, for han har lovet at tale Otte Banners minde, for han udtog den kvinde Karen i Krogen på Sejlstrup uden minde efter sit brevs lydelse.

** Mikkel Hansen fordelte efterskrevne for stedsmål.

(44)

** Laurs Tomasen i sønder Vrå fordelte på Bjørn Kåses vegne.

** Jens Tomasen i Vrå fordelte efterskrevne.

** Anders Bjerge i Hæstrup tog i Christen Skrivers hånd i Bistrup og bepligtede sig at tale hr Peder Viborgs minde i Tornby for det pund byg, han er ham skyldig for den tønde sild nu i pinsemarkedet, og dersom det ikke sker, da at give hr Peder to pund byg for det ene.

** Jens i Krogsdam fordelte Mikkel Møller i Idskov.

** ---- Tomasen i Em gav last og klage på Helli Hansen ----.

** Oluf Christensen fordelte Hans Mortensen for stedsmål.

(45)

tirsdag næst efter ----.

** 8 mænd.

** Jørgen Jensen i Gydeje tilbød fru Pernille Okse til Sæbygård frøgæld for den havre, han har sået i Gydeje mark inden sten og stabel på Anders Pedersen og hans søskendes vegne, og gav last og klage, at Jens Laursen i Ørslev driver i hans husbond og søskendes mark.

** Christen Mortensen tog vidne, at han tvende sinde fremæskede, om Laurs Skrædder kunne bevise enten med testamente, brev eller segl eller to mænds røst, at han er Anders Skrædder penge skyldig, da havde Laurs Skrædder ingen breve eller vidnesbyrd.

** ---- tog vidne, at han gav ---- efterskrevne, som så og hørte, at Søren Hiariksen i Hæstrup gav sin lov lovtidedag selvtolvte svor og afvordede ---- så sandt Gud til hjælp, at han intet er Anders Skrædder pligtig, enten korn eller penge, som Laurs Skrædder i Kalum sigter ham for, og brast ham ingen værn.

** Laurs Sørensen i Årup har udvist P Sørensen i Stenvad fra sin gård og bolig.

** Jens Andersen i Dorfgård tilspurgte Ove Mørk i Gunderup, hvorfor han kastede hans frues gods i Ålborg fjord.

** Jens Pedersen i Stenvad har udvist ---- på fru Mettes vegne i Bøgsted for overhørelse og ulydelse.

(46)

** Anders Villadsen i Lund tog i ---- bepligtede sig at give ham 13 sletdaler stedsmål, eller 26 sletdaler i dag 14 dage.

** Niels Jensen i Tollestrup fordelte Jens Pedersen i Skøttrup for et løfte, han har lovet ham på sine egne og sin bror Markor Jensens vegne i Torpet på Christen Bødkers vegne for Christen Jensen, han ihjelslog.

** Jens Hansen i Sønderskov fordelte efterskrevne.

** hr Oluf i Lund fordelte Niels Christensen, Christen Himmerbos søn i Hæstrup, for et øg, som blev dødt for ham.

** 8 mænd.

** efterskrevne vidnede, at de har set, at Jens Grydestøber i Vrå har draget vod i Torshøl og draget fisk af den.

** Niels Tomasen tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede efterskrevne syn på nogle enge, som var opædt så vidt, som øgene kunne komme for bløde.

(47)

** Ove Mørk, Anders Eskildsen med flere vidnede, at de venligt og vel forligte Anders Bjerge i Hæstrup på den ene side på hans søn Niels Andersens vegne og Laurs Skrædder i Kalum på sine egne og slægt og venners vegne i så måde, at Anders Bjerge og hans søn Niels Andersen har lovet at give ham 70 daler og et stykke grovklæde, som er bod til bods ende, for Niels Andersen, som ihjelslog ham, og dersom det ikke sker, da bepligter Anders Bjerge og hans søn Niels Andersen æreløse at være, uden de kan have det i minde.

** Niels Andersen tog vidne, at Laurs Skrædder i Kalum med flere tog i Niels Andersens hånd i Hæstrup og gav ham oprejsning, og kendtes dem at have oppebåret bod til bods ende.

** Birgitte Jensdatter, Ellen Laursdatter i Højstrup med flere vidnede, at da de boede i Fuglsang, da døde der 2 sorthjelmede nød af lungesot ?, som Christen i Skerping hede tiltaler Jens i Ørslev for, og ikke for nogen forsømmelses skyld.

** Svend i Kærsgård med flere afhjemlede efterskrevne syn på en ager i ---- imellem Søren Jørgensens og lille P Jensens, hvor lille P Jensen havde fået pløjet af Søren Jørgensens jord.

(48)

** Niels Jørgensen tilbød Christen Christensen frugtgæld af den ager ved Rævshøj.

** Niels Terkildsen i Rakkeby med flere svor Jens Grydestøber i Vrå et fuldt ran over, for han har fisket i Torshøl i Dals mark.

** Juel Laursen i Vejby gav last og klage, at nu i pinse helligdage drev hans plov i marken, så kom Knud Skomager og Christen Skrædder og tog et af plovhjulene fra hans folk, så de nødtes til at lade fra ploven, og gav han Søren Hiariksen sagen på Erik Kåses vegne.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Niels Laursen i Lyngby hans sår og skade, som han skyldte Jens Pedersen for.

** synsmænd afhjemlede syn på Rønnebjerg mark, hvor øg havde gjort skade, og norden Åbenterp var der gravet i grøn jord og lyngjord og for hans fæled, så han ikke kunne komme ud med hans fæ.

(49)

** Jens Laursen i Haverholm kendtes ved de tørv, hans husbonds tjenere i Høgsted har gravet i Høgsted mark, og Peder Andersen kendtes ved samme tørv var gravet indenfor kloster jord i Vrejlev mark.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Jens Overklit i Rakkeby hans sår og skade, som han skyldte Mads i præstegården for.

** ----.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Jens Hansen i ---- hans sår og skade, som han skyldte Niels Laursen i præstegården for, og de afhjemlede syn på P Andersen hans sår og skade, som han skyldte Jens Overklit for.

** P Madsen gav last og klage på Matias Møller i Furreby, som har slået ham sår og skade i hans hoved, og ikke givet ham den bøde.

(50)

** ---- efterskrevne for gæld.

** Niels Mouridsen forbød de Furreby mænd at drive i Åsendrup mark over sten, stabel og sandemænds tov med øg, fæ eller noget fæmon.

(51)

tirsdag efter skt hans dag. 29/6.

** 8 mænd.

** Jørgen Jensen i Gydeje 3.ting udviste ---- ---- på Anders Pedersens vegne til Birkelse.

** efterskrevne, som mindes op til 60 år, vidnede, at den sig Benediktes sig har været holdt for ret skel imellem Svenstrup mark og Torpet mark.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Christen Jensen i Karup hans sår og skade, som han skyldte Poul Christensen i Karup mark for.

** Laurs Påske 3.ting forbød nogen at føre den sæd af hans husbonds tjeneres jord.

** 8 mænd.

** Laurs Pedersen i Hvidsted tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede efterskrevne syn på Jens Ibsens engdiger.

(52)

** Jens Overklit tog syn af synsmænd, som afhjemlede, at der fandtes to furer jord med korn pløjet fra Jens Pedersens jord og præstegårds jord, og Jens Pedersen sagde for dem, at han grangiveligt kendte, hvor den rette fure lå.

** Anders Mikkelsen i Vogdrup fordelte nogen mænd af Tårs sogn, som står igen med deres tiende.

** Sivert Ibsen tog vidne på hr Olufs vegne i Guldager af 6 synsmænd, som afhjemlede efterskrevne syn på nogen engskade på Harken.

** Jens Jensen i Furreby bestod, at han gik og pløjede i Furreby mark, da fandt han en spædgris i en agerfure, som hans pige bar hjem, og da ingen ville komme og kendes ved den, skar han øret af den, og på spørgsmål svarede han, at han ikke havde oplyst den andetsteds end til hans naboer.

** Jens i Ørslev fordelte nogen mænd efter registers lydelse for sjælegave, de står tilbage med til hr Oluf i Torslev.

** Jens i Ørslev fordelte nogen mænd af Torslev sogn for kirketiende, de står tilbage med efter registers lydelse.

** Ove Mørk dømte Søren Markvard i Furreby kvit for det rygte, at han skulle have beligget hans ---- Else Nielsdatter ----.
 
(53)

** Poul Dal fordelte nogen af Klosters ----, de står tilbage med.

** herredsnævninge over Anders Olufsen i Rugtved for kirkefred.

** Tomas i Bjørnstrup fordelte Jens Terkildsen i Koldbro for skovhugst.

** P Hansen, tjener hr Jacob i Ugilt, lod Laurs Steen af alle de lovmål og dele, han har ham i på sine egne og forlovsmænds vegne for de børnepenge, som de havde lovet for ham til salig Laurs Vognsens for hans brorsøns fædrene penge lille Vogn Vognsen ?.
 
(54)

tirsdag næst efter ----.

** 8 mænd.

** Maren Jensdatter og anden Maren Jensdatter vidnede, at Mette Jensdatter tog ikke de øg ud af Niels Tomasens have, som Niels Andersen har vidnet hende på.

** Tomas Smed gav lov.

** efterskrevne vidnede, at de så Tomas Smed i Tollestrup gav sin lovtide dag selvtolvte, og bad dem, så sandt Gud ville hjælpe ham, at han var ikke Sivert Ibsen mere skyldig end en skæppe rug, han udlagde her inden tinge, og brast ham ingen værn i nogen måde.

** Jens i Krogsdam tog vidne af 6 synsmænd, som hjemlede efterskrevne syn til et gærde i Krogsdam, som var øde, og bestod Anders Olufsen i Krogsdam, at han lukkede samme gærde den tid, han boede i den bolig, som hr Niels nu iboer.

** Jens i Krogsdam fordelte Albret i Hugdrup for en mølle, han har bygget uden hans husbonds minde.

(55)

** efterskrevne vidnede, at Niels Tomasen bød ham nogen øg, som han havde indtaget, som var Jens Pedersens i Holt.

** Jens Pedersen i Vrå, Jep Jørgensen, Niels Terkildsen i nør Vrå svor Mette Jensdatter i Holt, Jens Pedersens datter, et fuldt ran over for 6 øg, hun tog af Niels Tomasens hævd uden hans minde, og havde han taget i hans korn.

** høringsnævninge over Knud Skomager for plovfred.

** høringsnævninge over Christen Skrædder i Vejby.

** efterskrevne vidnede, at det er ikke sanden, Peder Andersen i Rønnebjerg og hans medbrødre vidnede, uden de vidnede efter recessen.

** Knud Pedersen i Guldager tog vidne, at Christen Skrædder i Hæstrup lovede Knud Pedersen skadesløs for den hest.

** Anders Jensen i Høgsted tog vidne, at synsmænd afhjemlede syn på Laurs Andersen i Høgsted, som havde 2 sår, som han skyldte Poul Tøgersen i Høgsted for.

(56)

** efterskrevne i nør Vrå vidnede, at Jens Christensen i Bo---- er Christen Jensen pligtig efterskrevne gæld.

** Laurs Sørensen i Lindved æskede den arv, som Jens Laursen i Tamholt arvede efter hans mor Maren Laurses.

** Jens Andersen i Oddersgård bestod, at Anders Eskildsen og hr Anders i Vrå udlagde ham 20 mark i gode varer for 2 af den ældste Niels Andersens børn Else Nielsdatter og Anne Nielsdatter.

** Jens Andersen i Oddersgård gav P Abrahamsen i Ågård en fuld afkald for al den arv og arvelod, som ham kunne tilfalde på sin hustru Gertrud Abrahamsdatters vegne i Ågård efter hendes far Abraham Smed og mor Johanne Abrahamsdatter.

** synsmænd hjemlede, at Peder Laursen havde to slag over hans lænd, som han skyldte Laurs, som tjener Oluf Poulsen, for.

** P ---- tog vidne, at synsmænd hjemlede, at han havde sår over hans venstre øje, så han kunne ikke se.

** Jørgen i Gydeje skød sig til Børglum herredsting, at han ville intet svare Jens Laursen til Sæbygårds ting.

** Anders Sørensen fordelte Mikkel Jensen i Rønnebjerg for gæld.
 
(57)

** Mads Møller i Furreby mølle havde 3.ting til P Madsen i Povlstrup for hvis, han kan være faldet til ham for de sår og skade, han sigter ham for.

** P Andersen forbød nogen mænd at føre de tørv af Grønderup mark, som de har gravet uden husbondens minde.

(58)

tirsdag, som var ----.

** Jens Mortensen i øster Hassing lod læse en stævning over Knud Rud for genbrev, han har taget i fru Anne Hardenbergs forfølgning, som hun har over Christen Hansen i Torslevdal.

** Terkild Madsen i Skibtved med flere vidnede, at de var ved Understed kirke hellig trefoldigheds søndag og så, at Simon Markorsen og Anders Olufsen kom og ville gå til kirke, da kom dem nogen ord imellem udenfor kirkegården, og da slog Anders Olufsen til Simon Markorsen med et spyd, dog vidste de ikke, om Simon Markorsen slog løs til Anders Olufsen med en økse.

** Ove Mørk begærede at vide, hvorledes den stævning lyder, som Anders Jensen lod læse i Gunderup den tid, Ove Mørk var ikke hjemme, da kunne han ikke få den at høre.

** synsmænd hjemlede syn på en hest, som var så ilde medhandlet, at det er umuligt at have gavn af den.

** Tomas i Bjørnstrup fordelte Peder i Koldbro for skovhugst.

** herredsnævninge af Vrensted sogn svor Anders Olufsen i ----tved et fuldt kirkefred over.

(59)

** Laurs Tomasen i ----Vrå ---- og kendtes ved den ejendom, som Bertel i Krogen har gravet de tørv på.

** Christen Juelsen og Else Sørensdatter i Vejby vidnede, at de gik og pløjede pinsedag om aftenen på Vejby mark, da kom Knud Skomager til dem og tog hjulene af deres plov.

** Jens Andersen i Rønnebjerg tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede efterskrevne syn til noget skovhugst.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Niels Pedersen i Tjæret hans sår og skade, som han skyldte Laurs, Oluf Poulsens hyrdedreng, for han gjorde ham.

** Oluf Sørensen i Vrå fordelte efterskrevne.

(60)

** Morten Laursen i Hæstrup tog vidne, at synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans høgård, hvoraf Christen Mortensen har taget en alen jord.

** P Andersen fordelte Mikkel Jensen i Rønnebjerg for 3 daler.

** Niels Sørensen i Lendistved fordelte for gæld.

(61)

tirsdag næst efter ----.

** 8 mænd.

** P Sørensen i Vrå og P Andersen sst bestod, at de var for Sejlstrup og stævnede Otte Banner for syn, vidnesbyrd og klage på fru Anne Rosenkrantzes vegne på noget hulgrøft, som Mikkel Pedersen har kastet. Mikkel Pedersen sagde, at Jens Laursen, som tilforn boede i den gård, Jens Jensen nu iboer, da havde han den jord i minde af ham, hvorefter synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til nogen kast, som Mikkel Pedersen har kastet i den have, som Jens Jensen siger sin at være, og efterskrevne, som mindes op til 30 år, vidnede derom.

** Christen Mortensen sagde, at det var ikke sandt, Peder Sørensen og hans medbrødre har sagt og hjemlet, at han skal ikke have mere af den østre jord end en alen.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Sivert Ibsen hans sår og skade, som han skyldte P Sørensens hund i Povlstrup for.

** herredsnævninge over P Grydestøber i Vrå.

(62)

** ----.

** ----.

** ----.

** stævning til Helli Smed ----.

** Morten i Vogdrup fordelte ---- i Tårs.

** Ove Mørk fordelte nogen mænd på Aksel Gyldenstjernes vegne for smørskyld, de står tilbage med.

** ----.

(63)

tirsdag ----.

** 8 mænd.

** Mikkel Pedersen i Vrå 3.ting forbød nogen mand at føre den sæd af hans husbonds tjeneres jord, som de har sået.

** Sivert Ibsen med flere vidnede, at de har hørt, at der har gået rygte, at Sidsel Jenses i Tårs, som flyttede af Rønnebjerg, at hun skulle have lovet Christen Møller i Boller mølle ----.

** Niels Jensen i Tårs fordelte Knud Pedersen sst.

** Erik Pedersen i Borup og hans medbrødre herredsnævninge svor Jens Grydestøber i Vrå et fuldt ---- over for en kiste, han udtog af Anders Jensens hus uden hans minde.

** ---- og hans medbrødre ransnævninge svor Jens Grydestøber et fuldt ran over for en kiste, han udtog.

** Oluf Christensen i ---- fordelte Anders Jensen i Grønderup.

** tirsdag næst efter skt maria magdalene dag blev KM forbudsbrev læst, at eftersom Johan Rud og Knud Rud er udenlands i KM bestilling, så forbydes nogen mand at rejse noget lovmål på den ejendom, før han lader dem hjemkomme.

** Niels Tomasen i Høgsted 3.ting æskede oldearv, som findes i Jens Tomasens bo på hans brødrebørns vegne, som dem er tilfaldet efter deres farmor Maren Hieronimuses ?.

(64)

** efterskrevne 24 mænd vidnede, at mens de har kendt Anders Nielsen i Bådsgård i Rakkeby, da har han handlet og skikket sig ærligt og vel.

** Christen Skriver fordelte på Jenses vegne.

** Christen Skriver har 3.ting æsket ud oldearv på Helli Smeds vegne i Hæstrup, som hans datterbørn er tilfaldet i deres far Jens Tomasens bo efter ----.

 (65)

tirsdag ----.

** 8 mænd.

** Erik Ibsen i Borup fordelte Christen Bødker i sønder Vrå for et løfte, han har lovet for ham til Niels Jensen i Tollestrup for 22 ----, som er bod.

** kirkenævninge af Tårs sogn over Anne Jensdatter.

** stævningsmænd bestod, at de havde stævnet Jep Clausen ved Kraghede for nogen ukvemsord, han kaldte Kirsten Laursdatter sst.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på ---- hendes sår og skade, som hun skyldte P Madsen i præstegården i Rakkeby for.

** Oluf Poulsen i Tjæret gav last og klage, at hans dreng blev slået.

** Jens i Krogsdam fordelte Niels Mortensen for overhørelse.

** stævningsmænd bestod, at de i Rævdal med en landstings stævning stævnede fru Bodel Sivertsdatter ? for syn, som fru Karen Markorsdatter vil tage på nogen tørvegrøft i ---- mark.

** P Hansen, som tjener hr Jacob i Ugilt, fordelte Jens Mørk i K--lstrup for hovedgæld, penge som han ham lånt har.

** Tord i Dalmark fordelte alle de ulovlige veje og stier, som løber over Dalmark ager, undtagen den rette adelvej og forbød ----

(66)

** Christen Møller i Boller mølle gav last og klage over Anne Jensdatter i Tårs og Sidsel ----, for de har taget livet af en ---- for ham.

** Hans Nielsen fordelte efterskrevne.

(67)

tirsdag -----.

** 8 mænd.

** Jens Tomasen i Vrå afsagde sit sandemandstov.

** stævningsmænd stævnede velbyrdige Gregers Holgersen for dom med den skøde, som Poul Vognsen ham på Rugtved givet har, hvorimod blev fremlagt skudsmål, at Gregers Holgersen var i KM forfald forhindret, så han ikke kunne møde i dag at svare til den stævning, og Christen Skriver tog vidne, at de ikke kunne bevise, at han var i KM forfald.

** ----.

** Niels Pedersen i ---- fordelte efterskrevne.

** Villads Love i Rakkeby æskede en kniv, en skæppe byg med mere

** Anders Eskildsen æskede borgen af P Laursen i Skisby, at han skulle blive tilstede ---- til hvis, Knud i Lundergård har ham at skylde for sår og skade, han har gjort ham.

** Christen Møller i Boller mølle stod for tingsdom og tilsagde Mogens Jensen i Tårs, at han er en åbenbarlig troldkarl.

(68)

** ----.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på noget tørvegrøft i Åbenterp fædrift, hvor der var gravet mange brændtørv.

** Oluf Nielsen i Ålborg tog vidne, at han tilspurgte Jep Clausen ved Højstrup ?, hvorledes han har kendt hans far Niels Christensen og mor Kirsten Laursdatter, hvortil han svarede, at han vidste ikke andet med Oluf Nielsens far og mor end med to ærlige folk.

** Søren Christensen i Åbenterp fordelte Morten Sørensen i Højstrup.
 
(69)

** ----.

** Erik i Borup fordelte efterskrevne.

** Anders Tomasen i Fjeldgård fordelte Søren Laursen.

** Christen Madsen i Rønnebjerg tog vidne, at Niels ---- gav ham afkald for al den arv, som ---- Nielsen kunne tilfalde efter hans mor Birgit Olufsdatter, som døde i Rønnebjerg.

** Anders Steffensen i Dals mølle ? vidnede, at Knud ---- og Mogens Jensen i Tårs bad ham gå til Christen Møller i Boller mølle og byde ham 2 daler, at han ville lade den ---- fare med hans mor Anne.

** Laurs Christensen i Agdrup Nørgård og hans medbrødre kirkenævninge af Tårs sogn de svor Anne Jensdatter, Oluf Nielsens kone, et fuldt kirkenævn over for trolddomssag efter vidnesbyrd, som blev læst for dem, og efterdi Christen Møller stod i dag for tingsdom, og kendtes Anne Jensdatter for sin åbenbarlige troldkvinde at være.

** Christen Møller i Boller mølle stod inden tinge og tilsagde Mogens Jensen i Tårs, at han er en åbenbarlig troldkarl, og bad ham lægge sig det fra med lovsed.

** Jens Mouridsen fordelte Niels Ladefoged for 8 mark.

** Christen Møller æskede Oluf Nielsen i Tårs, at han ville svare for sin hustru Anne Jensdatter. da er han ikke mødt til gensvar at ville svare for hende, før kirkenævninge svor hende kirkenævn over.
 
(70)

tirsdag ----.

** 8 mænd.

** stævningsmænd bestod, at de havde stævnet Niels Sørensen i Høgsted, og Jens Christensen i ---- gav last og klage, at hans kones søsterdatter Maren Mortensdatter er beligget i hans brød, som havde hans nøgle og lås i vold, og gav han Niels Mortensen den sag st forfølge på husbondens vegne.

** Mogens Jensen i Ålborg stævnede Tomas i Kvissel.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til noget afslet i Rakkeby mark imellem Laurs Pedersen og Laurs Skrædder, og der var et hul, som de syntes havde stået en sten i, og var samme sten borttaget, og var et skår borte på 10 favne lang af Laurs Pedersens ager.

** Mads Ibsen i Lyngby gav last og klage, at han og hans hustru var i marken, da kom et af hans børn grædende og klagede, at Oluf Sørensens dreng Niels Olufsen slog hende og drog hende i sit hår.

** Oluf Sørensen gav last og klage, at Mads Ibsens kone Maren Eriksdatter kom ind til hans på onsdag aften, som han sad ved hans ild, og gav ham to slag af en rive.

** Oluf Nielsen i Ålborg stod i dag for tingsdom og tilbød Niels Jensen i Ormholt humle og klæde for den grå hest, han købte ham af, og æskede Oluf Nielsen sit brev igen.

(71)

** ----.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til ---- af Lyngby, hans sår og skade, som han skyldte Mads Ibsens kone Maren Eriksdatter slog ham i hans hus.

** efterskrevne vidnede, at de aldrig har hørt eller fornemmet, at der skulle gå rygte eller tidende, at Helli Olufsen skulle være ---- Maren Nielsdatter.

** Jens Sørensen i Lyngby bestod, at han havde hørt, at Helli Olufsen og hans kone Maren Ydesdatter har skæmtet og hun har sagt til ham, at han var Maren Nielsdatters barnefar, men om det var sandfærdigt eller ikke, vidste han ikke.

** Søren Hiariksen tog vidne, at synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til tørvegrøft i Jens Steens eng, hvor der var gravet 23 mønnetørv.

** efterskrevne vidnede, at de har kendt Christen Simonsen i Guldager og hans kone Maren Pedersdatter som to ærlige folk, og er barnfødt her i sognet, da har de handlet og skikket dem, først som em god dreng og en ærlig pige, og siden de kom i ægteskab som en dannemand og en ærlig dannekvinde.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Mads Ibsens kone Maren Eriksdatter hendes sår og skade, som hun skyldte Oluf Sørensen for han slog hende.

(72)

** ----.

** Svend Andersen i Graum forbød Oluf Laursen i Hatholt at flytte eller føre noget af sin gård i Hatholt, før han yder skyld og landgilde og gør den ryddelig og skilles ved den efter loven.

** Tomas i Bjørnstrup tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede efterskrevne syn til agre, hvor der var gjort skade.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til tørvegrøft i Græshede.

** stævningsmænd bestod, at de havde stævnet Kirsten Hiariksdatter med hvis bevis hun havde på, Niels Smedesvend skulle have lovet hende ægteskab, og Niels Smed æskede hendes vidnesbyrd.

** Christen Møller tog vidne, at Oluf Nielsen i Tårs stod her i dag for tingsdom og kendtes sig at være hans hustru Anne Jensdatters fuldmyndige værge at ville svare for hende til herredsting og landsting og andetsteds, hvor behov gøres.

(73)

tirsdag ----.

** 8 mænd.

** ---- Sørensen i Furreby fordelte efterskrevne.

** Jens i Birket tog i Jenses hånd i Krogsdam og bepligtede sig at ville betale Aksel Gyldenstjerne i dag 14 dage.

** Peder Jensen tog vidne af 24 efterskrevne mænd, som vidnede, at de har kendt Bodel Olufsdatter er barnfødt i Rønnebjerg ?, og Peder Jensen er barnfødt i Høgsted ?, og har de handlet og skikket sig som ærlige gode folk.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Jep Jørgensen i sønder Vrå hans sår og skade, som han skyldte Helli Madsen i sønder Vrå for.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Helli Madsen i sønder vrå hans sår og skade.

(74)

** ----, dateret 19/5 1573.

** lovsmænd over Maren Eriksdatter i Lyngby.

** efterskrevne vidnede, at de var til Oluf Boelsmands i Lyngby, da kom Maren Er----, Mads Ibsens kone, og slog ham med en rive, og andre vidnede, at samme aften så de Niels Olufsen og Maren Eriksdatter var tilsammen og sloges, og da slog Niels Olufsen Maren Eriksdatter, og hun slog ham igen.
 
** ----.

** efterskrevne vidnede på deres gode tro, sjæl og rette sanden, at de var nærværende i Boller mølle, da kom Sidsel Andersdatter ind til Volborg Jensdatter og bad hende give sig noget mælk, da sagde hun, at hun havde ingen mælk nu at give hende, men hun ville give hende andet, da sagde Sidsel Jenses, du må end give mig noget, du har en god ko, ---- du skulle ---- så såre ----, som jeg gør nu, men om torsdagen dernæst efter da døde den bedste af Christen Møllers køer, og skyldte Sidsel Jenses derfor.

** Peder Skrædder i Povlstrup tog vidne at 8 mænd, at de så hans søn Niels Pedersen, som stod for tingsdom og var trælbåret af mange slag, ---- og klagede, at Jens Justsen i Vrå slog ham.

(75)

** Søren Hiariksen i Å fordelte efterskrevne.

** Niels Jørgensen fordelte efterskrevne.

** Mikkel Hansen i Vollerup fordelte efterskrevne.

** P Andersen i Haven ? 3.ting forbød Tomas i Rakkeby at føre de tørv af ----, han har gravet.

(anno 1777 den 17/6 blev denne protokol afbørstet af JH)

(76)

** ----.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede fru Karen Markorsdatter og fru Mette Poulsdatter ? for rigens æskning for hvis penninge, hendes husbond ---- og med hvis breve ----.

** Jesper Vognsen fordelte efterskrevne.

** kirkenævn over Mogens Jensen i Tårs.

** ---- nogen driver deri og fanger nogen skade, da skal de have det for hjemgæld.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til det sted, som Maren Eriksdatter og Niels Olufsen sloges på, og da var det i Oluf Boelsmands gård.

** Tomas i Bjørnstrup tog vidne, at kirkenævningene af Tårs sogn svor ---- et fuldt kirkefred over for Anne Sørensdatter i Tårs, han stødte omkuld på hendes kirkevej.

** Jens Christensen i Sk----ager tog vidne, at Maren ----datter skyldte Christen ---- i Højstrup, for han var hendes barnefar for Gud og verden.
 
(77)

** ---- hun gjorde til Oluf Boelsmands, både på ham selv og på hans søn Niels Olufsen.

** 8 mænd.

** efterskrevne hørte, at Christen ---- bestod for tingsdom, at han var kælder---- hos Maren Mortensdatter i ----.

** Niels Terkildsen i Rakkeby, Jep Jørgensen i Vrå, Jens Hansen sst de svor Christen Nielsen i Højstrup kvit for det ran, de havde ham tillyst, efterdi der fandtes ingen vidnesbyrd.

** ----.
** P Andersen i Rønnebjerg gav last og klage over Laurs ---- i Underåre.

(78)

** ----.

** ----.

** Anders Steffensen i Dals mølle ? med flere svor Mogens Jensen i Tårs kvit for den trolddomssag, som Christen Møller i Boller mølle havde søgt og skyldt ham inden tinge selvtolvte, efter de vidnesbyrd, Mogens Jensen havde her inden tinge.

** Mogens Skrædder i Ålborg fordelte efterskrevne.

** ----.

** P Andersen i Præstegård tog i Niels Mortensens hånd og bepligtede sig at ville tale husbondens minde for de hug og slag, han slog den kvinde i Rakkeby.

** fru Gissel tog vidne af efterskrevne, som hørte, at fru Gissel tilbød Oluf Nielsen i Ålborg 6 mark, hun var ham pligtig, og ikke fik sit brev og segl af ham igen.

** Christen i Boller mølle begærede af Mikkel Hansen i uden Vrå, at han ville tage borgen af Sidsel Jenses i Tårs til kirkenævningene fik svoret om hendes sag ----.

(79)

** 8 mænd vidnede, at de havde hørt, at P Simonsen i Hellevad stod for tingsdom og tilbød Magdalene Hansdatter i F----, at dersom hun ville opbygge Kragemosegård ?, som er afbrændt, og sætte ham 4 mænds loven og vissen derfor, da skulle hende blive holdt de ord, som hans husbonds foged Søren Nielsen har hende lovet og tilsagt. Hans Mikkelborg svarede, at han gerne ville sætte Søren Nielsen loven og vissen, så at hun igen skulle lade opbygge Kragemosegård ? i Fuglsang.

** P Simonsen gav last og klage, at hans husbonds gård Fuglsang, som ligger til Hundslund kloster, er afbrændt. med en landstings stævning var stævnet Magdalene Hansdatter med hendes lovværge, og stod Hans Mikkelborg, hendes far, til vedermåls ting.

** ----.

** Niels Mortensen i Sønderlev gav last og klage, at hans husbonds tjener Jens Olufsen i Mikkelstrup kom gående og ville til Mads Christensen i Vangterp at bede noget byg ud, som han havde imodtaget, da har Mads Christensen og hans folk hugget, såret og stenslået ham med våben og værge.

** Niels Torbensen i Lindholt forbød nogen at skrive ham i noget vidne eller breve, uden han selv besegler dem.

** Jesper Vognsen tog vidne, at fru Karen Markorsdatter lod læse et tingsvidne af ---- skøde, som salig Jesper Tordsen har givet Mads Madsen på Hørbylund med noget mere gods, dateret MDXXXWJ, og fru Karen Markorsdatter skød på, at hendes datter fru Mette havde nogen flere breve på Hørbylund.

(80)

** ---- gav deres sag på efterskrevne dannemænd ---- den trætte og uenighed, som dem ---- både med Hørbylund gældssag ---- trætte, som dem her til i dag imellem været har efter begge deres breve, og de skal møde på Vrejlev kirkegård 1.ste ---- dag før jul nu næstkommende.

** Søren ---- fordelte Christen Nielsen i Højstrup og Tomas i Ris.

** P Simonsen forbød nogen at have nogen brug i Fuglsang, uden de har det i hans husbonds fogeds minde.

** ----.

** Mogens Jensen i Tårs fordelte Anders Olufsen sst, for han bruger en ager, som han giver skyld af.

(81)

** ----.

** ---- fordelte ----.

** synsmænd hjemlede, at de var i Sæby og så Jens ---- sår og skade.

** synsmænd hjemlede, de var i Vangterp og så ---- og hans hustru Helle Madsdatters sår og skade, og efterskrevne vidnede, at de var ikke i Mads Christensens gård i Vangterp den tid.

(82)

** ----.

** Vogn Jensen æskede, om der var nogen, som ville rette for Christen Hansen i Torslev dele og straksbrev ----. da var der ingen.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Mads Christensen i Vangterp.

** Laurs Steen gav last og klage, at Christen Tomasen i lille Stenshede kaldte ham sin ----, og slog han med kniv i ham, straks de kom uden gården, og havde nær taget hans liv af ham aldeles uvitterligt.

** ---- stævnede Jens Boelsmand for vidne. ---- Jens Steen i Vrå kundgjorde, at han var nærværende og tilstede i Lyngby til Helli ---- at ferde en ovn med ham, da ikke havde Maren Ydes nogen ord med Helli Olufsen, så han skulle have haft nogen handel med Maren Nielsdatter eller var hendes barnefar.

(83)

** ----.

** ---- fordelte efterskrevne for hovedgæld.

** Jens ---- i Hesselholt fordelte efterskrevne.

** ----.

** ----.

(84)

** ----.

** Helle Mikkelsdatter bestod for tingsdom ----.

** Niels ---- i Torslev præstegård vidnede, at han så, at Jens Olufsen i ---- stødte sig på en bordskive.

** ----.

** 8 mænd.

** Mikkel Skrædder i Guldager og Søren ---- sst vidnede ved deres højeste ed, at stævningsmænd stævnede Maren Olufs i Guldager for vidne.

** Niels Justsen fordelte efterskrevne.

(85)

** ---- Kirsten Clemendsdatter ----.

** Laurs Mikkelsen i ---- delte efterskrevne.

** efterskrevne vidnede, at Laurs Laursens kone i Guldager kom ind til Laurs Jensens og sagde ----.

** ----.

** 8 mænd.

** Christen Jensen i Guldager ----.

** Niels ---- fordelte.

(86)

** ----.

** Mogens Sørensen fordelte efterskrevne.

** Ove Mørk tog vidne af 8 mænd.

(87)

** ----.

** ----.

** ----.

** ----.

** ----.

** efterskrevne vidnede, at de var tilstede og nærværende i Sæby noget før pinsedag forleden om nogen trætte og uenighed, som var imellem Christen Knudsen og Christen Skriver i Bistrup, da ikke hørte de, at Ove Mørk lovede Christen Knudsen.

(88)

** ---- fru Anne Okse ----.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til en dreng, som var blevet stukket i hovedet af en af hans fars øksne.

** Laurs Laursen tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at de var hos Karen Ibsdatter og tilspurgte hende, om hun satte den eg på Laurs Laursens hus, hvortil hun svarede nej.

** ---- Christen Møller ----.

** Karen Ibsdatter stod for tingsdom og bestod, at Maren Olufs gav hende en eg ---- og satte den på den øster ende af Olufs ----.

** 8 mænd.

** Christen Møller forbød Ove Mørk ----.

(89)

** ----.

** P Madsen i Rønnebjerg tog vidne, at han gav last og klage, at Mikkel Hyrde driver i Guldager mark og neddriver deres tørvestakke.

** Anders ---- i Bådsgård aflyste P Andersen fra dele, han havde til ham.

** ----.

** Tomas Sørensen i Råbjerg sogn tog vidne af efterskrevne 24 mænd, dom vidnede, at Tomas Sørensen lydeligt gjorde sit skudsmål til dem, hvorledes han har handlet og skikket sig i sognet, om der var nogen mand eller kvinde, som ham i nogen måde kunne sige eller skylde.

(90)

** ----.

** Søren Christensen i Grønderup fordelte efterskrevne.

** Niels Mouridsen forbød nogen mand ---- til Christen Bødker i Vrå med taksermænd, førend Otte Banner fanger først ud, hvis ham bør ----.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Sejlstrup mølles dør, hvori var slået to slag.

** Jens i Krogsdam ----.

** ----.

** Jens Ridefoged og Anders Tomasens arvinger skød sig til deres far Anders Tomasens testamente, at hvis den indeholder og udviser, det vil de give Poul Dal.

** 8 mænd.

** Poul Dal lod fordele Jens Andersen i Rakkeby, Svend i Kærsgård, Tomas Andersen i Vrå for deres lod og anpart i 18 daler, som han har deres salig fars brev på.

** Laurs Steen tog i P Sørensens hånd i Rønnebjerg og bepligtede sig at møde her til tinget i dag med de 20 daler.

** ----.
 
(91)

** efterskrevne vidnede, at de har kendt Maren Olufs i Guldager af hendes barndom og til denne dag, og er barnfødt i Høg----, da har de aldrig hørt eller fornemmet, at hun har nogen tid på noget uærligt rygte i nogen måder.

** efterskrevne vidnede, at de forligte Jens Mikkelsen og Laurs Nielsen i Vrå.

** ----.

** efterskrevne vidnede, at de talte med lille Niels Knudsen, Laurs Laursens søn, da bestod han for dom, at han tog den eg af Laurs Laursens hus, da fik han den sygdom, han har, og den stak ham i hans hoved.

** 8 mænd.

** Niels Jensen i Tollestrup fordelte efterskrevne.

(92)

** ----.

** Tomas Hansen tilspurgte Christen Knudsen, om han ---- havde Ove Mørk fordelt, så han ikke kunne sidde tinget -----, og Niels Jespersen spurgte Christen Knudsen, om han ville lade Ove Mørk af den dele, han har ham i på det, at kongens ret ikke skulle spildes, da svarede Christen Knudsen, at han havde ikke ---- mere, end han har ----.

** 8 mænd.

** Tomas Jensen tilspurgte Christen Knudsen, om han ville lade Ove Mørk af den dele, han havde ham i, hvortil han svarede, at dersom Tomas Jensen ville give ham hovedgæld og faldsmål, da ville han lade ham af den dele.

(93)

** ----.

** ----.

** ---- gav last og klage på ----.

** Tøger Jensen fordelte efterskrevne.

** ----.

** Laurs Skrædder i ---- fordelte efterskrevne.

(94)

** ----.

** ---- stævnede Predbjørn Gyldenstjerne for et kongebrev på Hæstrup mølle.

** Predbjørn Gyldenstjerne tilspurgte Christen Pedersen i Vrejlev kloster, om han ville være Steffen Ibsens hjemmel til de to stykker eng er revet i Voldkær, hvortil han svarede, at det ville han ikke.

** ----.

** Christen Knudsen lod Ove Mørk af alle de deler og lovmål, han har ham i.

** Christen Ræv fordelte efterskrevne.

** Christen Ræv fordelte Anders Bjerge i Hæstrup for gæld.

(95)

** ----.

** ----.

** ---- fordelte efterskrevne.

** 8 mænd.

** ----.

** herredsnævninge over Bertel Hansen.

(96)

** ----.

** ----.

** ---- tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede efterskrevne syn.

** ----.

** ----.

** ----.

** ----.

(97)

** ----.

** ----.

** Christen Hansen i Rønnebjerg fordelte efterskrevne.

** ----.

** ----.

** P Christensen i Stenvad fordelte efterskrevne.

** Tomas Jensen tog vidne, at 8 mænd så og hørte, at Niels Mouridsen bekendte, at han nærværende tilstede var i Sejlstrup mølle, da Bertel Hansen i Bakken kom og æskede Laurs Møller ud og slog til døren med to sten ----..

(98)

** Tomas Hansen tog vidne ----.

** Poul Sørensen ? fordelte efterskrevne.

** ----.

** Laurs Laursen i Guldager gav last og klage, at der er blevet sat en eg på hans og tilbød, at dersom Maren Olufs i Guldager kendtes sig at være fri for den gerning, da begærede han, at hendes værge vikle fri hende for den sag med loven.

(99)

** ----.

** Terkild ---- gav last og klage over ---- siden kom Mads Christensen
og hans hustru Helle Mikkelsdatter og hans sønner Christen Madsen og Mikkel Madsen og Anne Madsdatter og Anne Christensdatter og slog ham omkuld ----.

** ----.

** ----.

(100)

** ----.

** ----.

** ----.

(101)

** ----.

** ----.

** ----.

** ----.

(102)

** ----.

** ----.

1577.

(1)

(8/1 1577)

** 8 mænd.

** ---- i Furreby ----.

** Christen Knudsen tog vidne.

** Hans Pedersen ----.

** P Simonsen ? i Stoksted lod fordele efterskrevne.

(2)

15/1 1577.

** 8 mænd.

** P Simonsen ? tilbød Christen Jensen i Bjerget ville rette for sig, og da ville han aldeles rette for sig med sølv og penge.

** Mikkel Tomasen i Try sagde i dag 8 dage ville han ---- med et delebrev over Christen Jensen i Bjerget.

** Christen i Nørgård i Hugdrup sagde, at hans ---- var så fri som Christen Jensen i Dybvadshave var.

** Hans Jensen tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede deres syn.

(3)

** Mikkel Pedersen gav last og klage på sin husbond Bjørn Kåses vegne ---- som Peder Munks foged har ladet ---- i Vrå fælled til stor skade.

** Tøger Jensen i Høgsted, Peder Andersen i Rønnebjerg, Søren Jensen ---- i Åbenterp, Anders Hansen i Vrålund bestod, ---- landbod, som Laurs Hansen udlagde på ---- Christensens vegne i Vangterp, som var ---- engelsk, kobber, sølv og pendinge. stævningsmænd havde stævnet Terkild Olufsen i Lundergård til at ---- hans landbod.

** ---- hørte, at Mikkel Hansen i Tollestrup sagde, at havde Oluf ---- ikke forligt dem, da skulle han klappe Niels Villadsens bag.

** og de hørte, at Helli Hansen tilsagde P Svendsen i Vollerup, at han var en skalk ude og hjemme.

** herredsnævninge over Niels Rasmussen i Furreby for husfred.

** herredsnævninge over Jens Markorsen i Fjem for husfred.

(4)

** 8 mænd.

** Oluf Laursen i Ovenkær fordelte efterskrevne.

** Christen Ibsen i ---- tog vidne, at Mikkel Christensen sst, Laurs Christensen gav ham afkald på egne og Johanne Christensdatters vegne og Niels Ibsen på sin hustru Karen Christensdatters ? vegne for al den arv og arvelod, dem kunne tilfalde efter deres salig far Christen Eriksen, som døde i førnævnte ----.

** Knud Madsen fordelte efterskrevne.

** ----.

** ----.

** P Svendsen gav lov. efterskrevne så og ----- og bad dem så sandt Gud ville hjælpe, at der var ingen skalk i ham, som Helli Hansen i Em sigtede ham for, og var efterskrevne hans lovhøringe, og sagde de ham lov af hænde.

** P Svendsen gav Niels Vinter i Stenvad den sag at forfølge på fru Anne Hardenbergs vegne med Helli Hansen i Em, det han har sigtet ham for inden tinge, at han var en skalk.

** Ove Mørk tilspurgte Jørgen Skovsager, om P Andersen i Rakkeby fik nogen træ af ham, da sagde han nej.

** ---- fordelte efterskrevne.

(5)

** ----.

** ----.

** Gregers Andersen i ----gård tog vidne på fru Magdalene Banners vegne efter nogen artikler i hendes skiftebrev på pergament med hængende segl, som hans mor havde mageskiftet noget gods med fru Magdalene Banner, lydende blandt andet, at hans mor havde tilskiftet i Flade sogn efterskrevne gård hed Østergård i ----, som Christoffer Plov iboede, dateret 27/7 1573.

** Mikkel Pedersen i sønder Vrå fordelte efterskrevne.

(6)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Simon Pedersen i Sterup æskede 12 læs hø efter salig Steffen Ibsen, som han havde gjort skade i Ræveeng og Voldkær, som ligger til Sterup, og hvis andet, salig Steffen Ibsen kunne findes at være Predbjørn ---- pligtig. stævningsmænd havde stævnet Karen Steffens i Mynderup.

** Christen Jensen i Kløven gav last og klage, at Jens Christensen er kommet til hans at skulle have noget ----, som Niels Jensen i præstegården havde solgt ham, og da kom de i trætte, og Jens Christensen løb ud ad døren og fik en økse, så lukkede hans hustru døren, og så huggede han i døren med samme økse.

** ---- for tingsdom og gav ---- og skulle have nogen ting, Niels ---- havde solgt ham ----, så tog Christen Jensen en plejl og ---- ham med, så kom han ud og fik en økse, og siden kom Christen Jensen ud og slog til ham med plejlen, og synsmænd afhjemlede syn på hans skade.

** P Skolemester i Sæby fordelte efterskrevne.

** Jens Hansen og Oluf i Albækgård tilbød hr P Sørensen skolemester, at han ville møde dem på Albæk kirkegård, da vil Albæk sognemænd, som står tilbage, møde og gøre ham god ---- for hvis korn, de har indført.

(7)

** Laurs Påske ---- gik Bodel, Christen ---- hustru ---- kirke, og var pige den tid, og ville ------ til Anne, hans søster, og så skød de Anne Påskesdatter imod----, så skød Anne Påskesdatter Bodel Madsdatter, da sagde Bodel Madsdatter til Anne Påskesdatter, giv dig tilfreds Anne lille, i dag 8 dage skal du ikke nægte mig et stolestade.

** Hans Skriver tog vidne, at efterskrevne vidnede, at de nærværende tilstede var i Dybvad i går 8 dage, hvor de skiftede boet i to parter imellem Jenses hustru og hans arvinger, og lovede at give hende afkald.

** Jens Jensen i Dybvad, Jørgen Skrædder ved ---- på sin hustru Birgitte Jensdatters vegne gav Hans Skriver afkald for al den arv, som de kunne tilfalde i Dybvad efter deres far og hustru ----.

** ransnævninge svor Maren Poulsdatter, som tjente Oluf Skriver i Rønnebjerg, et fuldt ran over for et par sko, hun ranede ham af.

** Oluf i Graum fordelte Niels Tomasen i Sessing.

** 8 mænd.

** Niels Mouridsen stævnede Anders Mortensen i ---- for vidne og klage.

** Niels Sørensen i Skovsgård fordelte Mads Andersen i Tårs for faldsmål 30 skæpper byg, han var hans salig bror P Sørensen skyldig.

(8)

** Christen Christensen i Brønderup fordelte Mikkel ---- i Furreby for blandt andet hans part af et sølvbælte, han tog på skifte efter hans salig mor.

** Vigel i Sessing fordelte Jens Ibsen sst.

(9)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Niels Jensen i Koldbro havde 3.ting oplyst et hvidt sosvin.

** stævningsmænd bestod, at de for Vrejlev stævnede fru Karen ----.

** Jørgen Skovsager, som tjener Erik, bestod, at han kom til Jens Tøgersen, som tjener Niels i Bøjet, da stod han og huggede på en fælde.

** P Tomasen fordelte efterskrevne.

** herredsnævninge over Jens i Barholt.

** ----. synsmænd afhjemlede syn på Christen Jensens dør i ---- og på hans lade, hvori der var hugget øksehug, og efterskrevne vidnede, at de kom til Christen Jensens i Kløven den tid, den bordag skete imellem Christen Jensen og Jens Christensen, og da gik Jens Christensen til ladedøren med en økse og huggede deri.

** Christen i Torphave fordelte Anders Sørensen i Borup.

** Tomas Jensen fordelte Oluf Boelsmand i Lyngby for nogen klagemål, han har haft over Niels Ibsens kone sst, og ikke vil samme klagemål fulddrive.
 
(10)

** Jørgen Johansen i Volsholt på egne og hans medbrødres vegne tilbød ----, som blev delt, at de --- ville være hans husbond Erik Kås med hvilke penge ---- deres brøst kunne findes ----.

** Tomas Jensen fordelte Jens Hansen i sønder Vrå, for han har pløjet over stabel og sten ind i ---- jord.

** 8 mænd.

** P Andersen fordelte Anders Nielsen i Bådsgård i Rakkeby for han driver ind i ---- med fæmon.

** Anders Pedersen i Vrålund fordelte Anders Jensen for gæld.

** ---- P Mikkelsen i Karmesholt svor Jens ---- kvit for det ran, Søren Henriksen har ham tillyst på Erik Kåses vegne.

** Niels Mouridsen tog vidne, at han i 3 ting har udbudt en landbod, som blev vurderet for 18 enkende daler, som Laurs Hansen har udlagt på Matiases vegne i Vangterp, som ihjel slog Jens Olufsen i Mikkelstrup, til hvem, som samme bod bør at ----. stævningsmænd bestod, at de stævnede ---- i Lundergård og Niels i Tyrrestrup for dette vidne.

** Tomas Smed tog vidne, at Niels Smed i Hæstrup gav ham afkald for al den arv, som hans hustru kunne tilfalde efter hendes far Anders Smed, som døde i ---- og for oldearv efter hendes farfar salig Peder Smed.

(11)

** Peder Jensen i Hæstrup bestod ---- 30 år da slog Jens Mogensen i Høgård ? ------, da forligte delefogeden ved Vrejlev dem, så Jens Mogensen skulle have det i deres minde hvis brug, han har sønden Valdal enge med tørvegrøft eller lyngslet, og efterskrevne, som mindes op til 30 år, vidnede om hvem, som tidligere havde brugt samme eng, og hvor skellet imellem Høgård og Rønnebjerg havde været.

(12)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** efterskrevne vidnede, at Hans Hansen ligger på sin seng, da en hest er faldet med ham, så han er ikke så før, at han kan være her i dag.

** Gregers Andersen i Hedegård og Christen Jensen, tjenende på Krabbesholm, bestod, at Magdalene Banner ligger så i dag på hendes sotteseng, at hun ikke kan møde at svare for hendes ejendom.

** efterskrevne vidnede, at de tilstede var i Kløven den tid Christen i Kløven og Jens i Burholt kom i trætte tilsammen, da kom Jens med en økse og huggede i døren, og Christen Jensen kom efter ham med en plejl og slog til ham.

** Niels Smed i Rakkeby stod for tingsdom og sagde, at han havde hørt rygte og tidende, at Jørgen Nielsen skulle have slået Anne Skrædderkone på hendes mund, hvilket Niels Poulsen sagde for ham.

** Mads Nielsen og Jens Nielsen i Kærsgård bestod, at de er Niels Madsen slet intet pligtig af den gæld, som han søger dem for.

(13)

** herredsnævninge svor Jens ---- et fuldt gårdfred over.

** Laurs ---- i Høngård ---- og ikke skifte og jævning efter hans f---- salig Mads Jørgensen.

** Hans Tomasen i ---- tog vidne, at Laurs Hansen i Try ? tog i hans hånd og bepligtede, at han skulle møde her i dag 8 dage med den kapitelsdom, som gik imellem Magdalene Hansdatter og ham for vitterlig gæld, hun er ham pligtig, både land og anden gæld.

** Jens Clausen tog vidne og tilspurgte Anders Jensen i Årup, om han havde nogen trætte med nogen af hans tjenere, eller om det kom ham noget ved, han delte Laurs i Frisholt for hans far Jens Sindelsens gæld, hvortil han svarede nej, at det kom ham slet intet ved.

** Jens Rasmussen i Kærsgård og Niels Madsen voldgav deres trætte på efterskrevne mænd.

(14)

(19/2 1577)

** 8 mænd.

** Jesper Vognsen tog vidne, at efterskrevne satte fylding på Niels Terkildsen i Rakkeby, Mads Andersen i ----, Laurs ---- i Årup og Anders i Snarup og deres medbrødre ejersmænd at sværge ret kirkevej fra Hæstrupgård til Hæstrup kirke.

** Jesper Vognsen tog vidne af efterskrevne, at han har lovligt i 3 ting opkrævet ejersmænd her i herredet at udlægge ham sin kirkevej fra Hæstrupgård til Hæstrup kirke.

** ---- stævnede Oluf Jensen i Guldager og hans hustru Maren for vidne og klage.

** Oluf Hansen i Rønnebjerg lod fordele Christen Madsen.

** Søren Christensen i Grønderup fordelte efterskrevne.

** Christen i Kløven tog vidne, at efterskrevne kirkenævninge af Skæve sogn de stod nu i dag for tingsdom og svor Bodel Madsdatter i førnævnte Hugdrup, Christen i Nørgård hans kone, kvit for den trolddomssag, som Jens i ---- har hende tillyst.

(15)

** Niels Jensen i Tollestrup fordelte efterskrevne for gæld.

** Knud i Korsager fordelte Mikkel Ibsen i Vrå.

** tirsdag næst efter den søndag esto mihi tog Terkild Lundergård vidne af efterskrevne mænd, som vidnede, at de så og hørte, at Mads i Burholt, Niels Laursen i Ajstrup, Bertel Mikkelsen i Fladbirk, P Nielsen i Flamsholt, Oluf Christensen i Svenstrup ?, Mads i Højbjerg ?, Søren Laursen i Lendum, Jep Christensen i Vormstrup og P Jensen i Borup de stod for tingsdom med samlede hænder og vissen til Terkild Olufsen i Lundergård 270 daler på Mads Christensens vegne i Vangterp, der foruden landboden, for Jens Olufsen i Mikkelstrup, som han ---- skal udlægge til skt mikkelsdag der næst efter, og den 3.vide til midfaste dag næst efter.

** Mads Christensen i Vangterp tog vidne af samme 8 mænd, som så, at Terkild Olufsen i Lundergård gav Mads Christensen i Vangterp trøg og oprejselse og årvide og hans bror Jens Mikkelsens død til, for ---- skyld, som Mads Christensen desværre ihjelslog, og forbød alle sin køn, født og ufødt, på fædrene og mødrene side at anke, klage eller påtale Mads Christensen eller hans køn på ære og åbodsret.

(16)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til noget træ, som var hugget i Vrå skov, hvor der var hugget 22 grønne bøge, og efterskrevne vidnede, at de var hugget til Hammerholt, siden P Skriver er kommet dertil.

** P Skriver tog vidne, at han gav Mikkel Pedersen i Vrå 6 mark, som var oldengæld for 16 svin.

** ----.

** synsmænd afhjemlede syn på skovhugst i Ilbjerg, hvor der var hugget grønne ege og bøge. så gik de derfra til Jespers i Lørslev, da lå samme ege og bøge ved hans hus.

** Laurs Madsen i Høngård æskede af Anne Jensdatter, salig Mads Jørgensens kone, hvis arv, som ham og hans søskende kunne tilfalde i Høngård efter hans salig far Mads Jørgensen og efter hans søskende.

** efterskrevne vidnede, at Tøger ---- og Jens Nielsen i Burholt de var ikke i Kløven den dag, Christen Jensen slog Jens Christensen i Barkholt, som de har vidnet.
 
(17)

** Laurs Jensen i Hesselt lyste for lovmål ---- Christen i Rugholm kastede en rive på hans husbonds grund og ejendom.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på huse og gårde i Rakkeby.

** Oluf Mikkelsen i Albækgård fordelte Maren Christensdatter.

** 8 mænd.

** Tomas Jensen æskede af lægdsmænd over madskatten, om de har forglemt noget og ikke gjort ret mandtal, at de endnu ville komme og gøre ret mandtal.

** Niels Mouridsen tog vidne, at Anders Sørensen i Vejby gav last og klage, at på fredag var 8 dage sad han og drak hjemme til sig med Jens Vinter i Stenvad, så kom Knud Skomager ind til dem og sad nogen stund og drak med dem, så kom hans kone ind til ham, så blev han vred på hende og ville slå på hende, så bad Anders Sørensen Knud Skomager tage sin kone og gå af hans hus med hende, så gik Knud Skomager ud af døren og fik en økse, og da han ikke kunne komme ind, huggede han i samme dør og gik af gården, og senere kom han tilbage med to spændte bøsser, og da Jens Vinter kom ud, kom de i bordag tilsammen, og Anders Sørensen bestod, at han ikke havde budt Knud Skomager til sit hus.

(18)

** P Mikkelsen fordelte efterskrevne.

** Laurs Jensen i Frisholt tog vidne, at han udlagde til Anders Jensen i Årup 6 mark 4 skilling 4 album, som var hans lod og anpart i de 25 mark, som hans fars brev Jens Sindelsen om formelder.

** Jens Dal fordelte efterskrevne.

** Mikkel Pedersen lod den dele opstå med P Skriver i Hammerholt på Laurs Rostrups vegne til i dag måned, og hans skyld og landgilde da er ydet på Ristrup.

** Jens Vinter tog vidne af efterskrevne, at ham lod dem se de slag, han havde på hans knoer.

** ---- fordelte efterskrevne.

** Helli Hansen i Em fordelte Anders Bjerge i Hæstrup.

(19)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Tomas Jensen tog vidne, at Helli Hansen i Em sagde til ---- Boelsmand i Lyngby, at han løj ham og hans hustru åbenbarligt på, at de aldrig skæmtede om dem, det Helli Hansen skulle have haft anden kone i hans egen hustru Maren Ydes ?.

** Søren Hiariksen i Å fordelte Mikkel Jørgensen i Furreby.

** Jens Sørensen i Hjelmsted fordelte Christen Andersen i Årup, Anders Jensens søn for 3 tønder byg.

** Helli i Lyngby, P Mikkelsen i Karmesholt, P Vinter i Årup, Knud Steffensen i Lundergård de svor Jesper i Lyngby et fuldt ran over for 42 ege og bøgeris, han huggede i Ilbjerg.

** 8 mænd.

** herredsnævninge over Knud Skomager.

** herredsnævninge over Gregers, Knud Skomagers dreng.

(20)

** Jesper Vognsen ---- de har venligt og vel forligte Jens Justsen i Hæstrup og P Skrædder i Povlstrup, angående Jens Justsen slog hans søn i Å, Niels Pedersen, så at Jens Justsen skal give P Skrædder 1 daler, 4 alen vadmel, og dermed tog de hverandre deres hænder.

** Tomas Jensen tog vidne, at han fordelte Poul Jensen i Rakkeby for et helligb----fald, for han ikke ydede sin tiende i Rakkeby kirke, førend prædiken og gudstjeneste var sket.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Anders Sørensens dør i Vejby, hvori der var 5 hug.

** P Kock i Sæby tog vidne, at Ove Mørk lod ham af alle de deler og lovmål og faldsmål, som Ove havde ham i, til Viborg landsting, så når Ove Mørk kommer til Sæby, da skal P Kock give ham, hvad efterskrevne mænd siger.

** efterskrevne vidnede, at de har kendt P Nielsen i Stenvad, som er barnfødt i Grønderup, da har han først handlet og skikket sig som en god dreng, og siden han er gift blevet, som en ærlig dannemand.

** P Andersen fordelte Jens Laursen i Jesper Vognsens mølle for gæld.

** Oluf Laursen i Ovenkær fordelte Jens Sørensen i Lejren.

** Niels Mikkelsen fordelte Søren Madsen i Em.
 
(21)

** Niels Hiariksen i Høgård fordelte ----.

** P Andersen fordelte Christen Nielsen i Borup.

** Gregers Pedersen i Vorså tog vidne, at Søren Christensen i Lyngså bestod, at han ---- fæsten af Helle Hansdatters kongelige og belagde Gregers Pedersens kongelige med, Gregers Pedersen aldeles uvitterligt.

(22)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Knud på Porsmose gav last og klage, at Morten på Hald er kommet til hans nu stakket siden, og slog til ham med en jerntyv, og synsmænd afhjemlede syn på slag på hans fingre og en blå negl.

** synsmænd bestod, at de så Morten på Hald, som havde et slag over hans ene øje, og var blåt, som han skyldte Knud på Porsmose for.

** 8 mænd.

** Jesper Vognsen tog vidne, at 8 mænd så, at Laurs Sørensen i Årup, Oluf Andersen i Gunderup, Mads Andersen i ---- med deres medbrødre 12 selvejere og landboere, som bestod, at de havde udlagt Jesper Vognsen sin efterskrevne kirkevej fra Hæstrupgård til hans sognekirke Hæstrup.

(23)

** Mads i Vangterp tog vidne, at Terkild Olufsen i Lundergård lod Mads Christensens hustru Helle Mikkelsdatter, Christen Madsen, Mikkel Madsen og Anne Madsdatter af den åråd, som han havde ladet dem oversværge, for de skulle have gjort på Jens Olufsen i Mikkelstrup.

** Jørgen Jensen skød på, at hans bopæl var i Grindsted i Kær herred, og forbød derfor Ove Mørk at unde høring over ham.

** ---- fordelte efterskrevne.

(24)

26/3 1577.

** 8 mænd.

** Hans Christensen tog vidne, at efterskrevne, som mindes op til 40 år, vidnede, at da mindes de ikke at de af Visted har haft ---- kirkevej til Hæstrup kirke ---- løber sønder fra Hæstrup og fra ---- øster af Åstrup vad og så siden i sønder ind i Hæstrup imellem Christen Mortensens gård og Jens Christensens og så norden om Jens Nielsens ilders og til Hæstrup kirkeport.

** efterskrevne herredsnævninge svor Morten Pedersen på Hald et fuldt gårdfred over, for han slog Knud på Porsmose i sin egen gård med en fork og jog ham af sin egen gård.

** 8 mænd.

(25)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Laurs Nielsen i ---- fordelte efterskrevne.

** synsmænd afhjemlede syn på Niels Rask i Tårs hans sår og skade, som han skyldte Anders ---- Fårbjerg for.

** kirkenævninge af Vrejlev sogn over ---- Olufs i Guldager.

** ---- i Hammerholt kunne bevise, at han havde ydet Laurs Rostrup hans skyld og landgilde på Ristrup, som han i dag måned lovede at skulle bevise. da er ikke Peder Skriver mødt.

** Mogens Laursen i Borup tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede efterskrevne syn til nogen pløjning på holmen østerst i Borups mark, som Borups mænd havde pløjet, og de kunne ikke komme til samme pløjning, uden de skulle over Mogens Laursens ager eller eng.

(26)

16/4 1577.

** 8 mænd.

** P Andersen i Rønnebjerg tog vidne på Jens Pedersens vegne i Sterup af efterskrevne, som vidnede, at de fulgtes med Jens Pedersen, som ledede et øg til Hans Andersens hus, hvor han talte med Hans Andersens hustru Inger, og ikke Jens Pedersen gjorde hende nogen uførm.

** ---- stævnede fru Karen Markorsdatter på Hørbylund, for Jesper Vognsen ville tilbyde hende en KM befaling til gode mænd angående den trætte og uenighed, som er imellem dem. så mødte Markor Jensen på hendes vegne og de tog på hver side efterskrevne gode mænd.

** P Pedersen i Idskov fordelte Mads Jørgensen sst for 20 mark.

** Jørgen Skrædder på Vrangmose fordelte efterskrevne.

** Tomas i Bjørnstrup tog vidne af synsmænd, som hjemlede, at de så Niels Rask i Tårs, som havde sår på hånden, som han skyldte Anders i Fårbjerg for, og gav han Tomas i Bjørnstrup den sag på Jens Clausens ----.

(27)

** Niels Mouridsen fordelte P Poulsen i Rakkeby for helligbrøde, for han ---- på Rakkeby kirkeloft, førend prædiken og gudstjeneste var.

** Hans Christensen lod Christen Skrædder og Christen Himmerbo af den dele, som han havde dem i på hans husbonds vegne for deres tiende.

** 8 mænd.

** Tomas i Bjørnstrup gav last og klage 3.ting, at Anders i Fårbjerg har såret og slået Niels Rask i Tårs

** Niels Mouridsen fordelte P Andersen i Snarup.

** 8 mænd.

** ---- tog vidne af samme 8 mænd på sine egne og nævninges vegne, at de tilspurgte Laurs Laursen i Guldager, før de gjorde deres tov og ed over Maren Olufsdatter, om han ville kendes ved Maren Olufsdatter for sin troldkvinde, da svarede han dem så, at han ville ikke kendes videre ved hende, ikke heller skyldte hende videre, end som hans brev indeholder, som han lod læse for nævningene.

(28)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Jens i Ørslev fordelte alle dem, som står med Ørslev kirketiende og med deres degnerente efter registers lydelse.

** Otte Jensen i Hesselholt fordelte Mads Laursen i Tårs.

** Niels i Volstrup fordelte Tomas Nielsen i ----.

** 8 mænd.

** ----.

** nævninge svor Maren Jensdatter, Oluf Jensens hustru i Guldager, kvit for den trolddomssag, Laurs Laursen har sigtet hende for.

** Svend i Graum tog vidne af synsmænd, som afhjemlede efterskrevne syn til nogen fælder, som var hugget i Rævsholt.

** Tomas i Bjørnstrup fordelte Keld i Vejby for et hjul, han lånte ham og kunne ikke få igen.

(29)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** vurderingsmænd vurderede en kåbe for 10 mark, som Niels Tomasen i Em har i pant af Tomas Andersen i sønder Vrå.

** Svend i Graum klagede, at siden han er kommet i trætte med Yde i Koldbro, da har han ikke ----. da tilspurgte Yde Christensen Svend Andersen, om han skyldte ham for nogen uærlig sag, da svarede Svend Andersen, at han skyldte ham ikke andet.

** Niels Mouridsen fordelte Laurs Møller i Sejlstrup mølle for 14 tønder mel, som er hans skyld, han står tilbage med.

** ----.

** ---- Skriver tog vidne på Aksel Gyldenstjernes vegne at 8 synsmænd, som afhjemlede efterskrevne syn på Hugdrup skov for hvad, der var hugget, siden Aksel Gyldenstjerne fik Vorgård, og der var hugget 45 bøge, som var hugget til Vorgård tjeneres behov.

(30)

** Iver Olufsen i Vorså tog vidne, at ---- for tingsdom ----.

** Jens Sørensen i Hjelmsted tog vidne, at efterskrevne vurderede noget gods, som han lod dem se.

** Berete i ---- fordelt af Mikkel Jensen i Vrangmose.

** P Skriver i Kalum fordelte Niels Gildmand i Vejby.

** Hans Skriver tog vidne, at efterskrevne vidnede, at de hørte, at Hans Skriver (blank)

** Tomas Jensen tog vidne, at Otte Banner og Jens Kås er så forligt og til ens blevet, at Jens Kås skal tilsætte en strandfoged over Lyngså strand og hvad vrag, der kommer ind, skal Jens Kås beholde den 3.part og Otte Banner de to parter den stund, Otte Banner har Sejlstrup.

** Anders Jensen tog vidne, at Morten Mogensen, som er født i Stade, gav Anders Jensen i Grønderup afkald for al hvis arv, ham kunne tilfalde efter sin far Mogens Smed.
 
(31)

x/x 1577.

** 8 mænd hørte, at Knud i Lundergård sagde, at han havde ikke ført lovligt varsel for den dele, han blev delt for.

** Mads Jørgensen i Idskov tog vidne, at Hans Skriver på Vorgård lod ham af alle de deler, han havde ham i på Aksel Gyldenstjernes vegne.

** Tøger Jensen i Høgård og Niels Jensen i Koldbro så, Niels Svendsen i Lyngby havde to slag i hans hoved, som han skyldte Niels Laursen i præstegården for, og lyste han for lovmål.

** Niels Eriksen tilspurgte Mikkel Pedersen i nør Vrå, om han ville sige nej, at han ikke havde betalt Jørgen Nielsen i Hammerholt olden for de 80 svin, som han tiltaler ham for, da svarede Mikkel Pedersen, at han mente, at de stod ubetalt efter hans doms lydelse.

** 8 mænd

** ---- at Peder Skriver, hospitalsforstander i Ålborg er nu i dag i KM forfald, at han ikke kan møde her i dag at svare for sig.

** Laurs Mørk tog vidne, at Ove Mørk fandt Morten på Hald til at udlægge 15 mark.

** Morten på Hald tog vidne, at han udlagde til Laurs Mørk i Solholt 15 gode mark på Jens Kåses vegne for bondesagen for gårdfred, og Laurs Mørk lod førnævnte af den lovmål igen.

** Niels Mouridsen forbød nogen af Otte Banners tjenere at sælge deres øksne, thi han vil give dem så mange penge, som sådanne øksne kan gælde, og forbød dem at låne eller leje ager eller eng fra deres gårde.

** Ove Mørk tog vidne på Jens Mogensens vegne i nør Vrå af 6 synsmænd, som afhjemlede efterskrevne syn på Jens Mogensens sår og skade, som han skyldte P Vinters hund for.

(32)

** Tomas Jensen tog vidne, at Jens ---- gav last og klage, at han havde solgt Jens ---- søn Tomas Jensen 2 skæpper byg, da han er ----, da har Jens Tomasen forment ham ----.

** 8 mænd.

** Søren Hiariksen i Å fordelte Anders Fisker i Borup.

** Anders Sørensen gav last og klage, at han var til Erik Pedersens i Borup og drak en ---- øl, som han gik og dansede, da gik Villads, som tjener Niels Andersen i Borup, til ham satte ild i noget halm og stak imellem hans brænde, så løb han hjem, så kom Villads selvtredie ind til hans og ville forliges med ham, da bad han dem gå deres kurs, og ikke de uførmede ham.

(33)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Niels Mouridsen tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede efterskrevne syn til nogen pløjning, som Johan Nielsen har pløjet, nemlig tre furer over to agre.

** stævningsmænd bestod, at de havde stævnet Bodel Madsdatter i Nørgård i Hugdrup.

** Albret i Hugdrup vidnede, at hans øg slap af hans gård og to foler løb med dem og løb over Bodel Madsdatters hø, da sagde Bodel Madsdatter til Anne Sørensdatter, hans hustru, at han ville holde ---- og siden gik Bodel Madsdatter til ham, den tid Jens i Birket klagede på hende for trolddom, og bad ham, at han skulle ikke vidne på hende, da ville hun gøre ham en ----, og siden den tid har han haft mistanke til hende, at hun tog livet af hans fol. Johanne Nielsdatter i Kærsgård vidnede, at hun tjente i Skerping den tid salig Niels Andersen var syg, da bad de, at hun skulle gå til Bodel Madsdatter i Hugdrup og bad hende gå til ham, da sagde hun, hvad skal jeg der, han er jo død, og da hun kom hjem til Skerping, da var Niels Andersen død. Laurs Påske i Try, Christen Påske i Vrå, P Pedersen i lille Skovsgård vidnede, at hen om 26 års ---- da gik Bodel Madsdatter til Skæve kirke og der hun kom i kirken, ville hun gå i stol til Anne Påskesdatter, så skød hun Anne Påskesdatter imod kirkevæggen, og da skød hun Bodel Madsdatter igen fra sig, da sagde Bodel Madsdatter, giv dig tilfreds Anne lille, i dag 8 dage skal du ikke trænges med mig med stolestade, og inden den 8.dag da var Anne Påskesdatter fra vid og sind og forvandt det aldrig mere. efterskrevne vidnede, at de tit og ofte nærværende tilstede var hos salig Niels Andersen, siden han var blevet syg, da havde han skyldt Bodel Madsdatter i Hugdrup for samme sin sygdom.

(34)

** Laurs Steen lod fordele Jens Pedersen i Ørtoft for gæld.

** Christen i lille Stenshede fordelte efterskrevne.

** Ove Mørk tog vidne af synsmænd, som hjemlede syn på en stud, som lå død, som han havde lejet Jens Nielsen i Gunderup, da vidnede de, at samme stud havde ligget i bløde, og var den slæbt af bløde og op på tørland.

** herredsnævninge over Tomas Sørensen i Voldsted.

** Christen i Skæve præstegård fordelte Laurs i Lejren for rug.

** hr Anders tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede syn på en bro, som var gjort af ny, og på en sti, som var gjort over hans korn.

(35)

** Christen Nielsen i Snarup tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at det får, som er sær mærket ----, det er Christen Nielsens rette hjemmefødning.

** Jens Mouridsen i ----. efterskrevne vidnede, at hvis drift, han har øvet med sit fæmon, det har han i Jesper Vognsens minde.

** Tøger Pedersen i sønder Vrå sagde, at han var ikke Oluf Laursens slægt og byrd i Ovenkær så nær, at han burde at bøde med ham og ville hverken ---- eller undgælde ham eller hans slægt og køn på den ----.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Jens Laursen i Ugilt hans sår og skade, som han klagede, at Mikkel Jensen i Rønnebjerg slog ham.

** ----.

(36)

2/7 1577.

** 8 mænd.

** Tomas i Bjørnstrup tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede syn til noget ris, som var hugget på Tårs mark.

** Jens Udsen tog vidne, at al den trætte og uenighed, som er imellem Jens Bonde, foged på Villestrup, og Jens Udsen i Grønhede om den løn og klædning for den tid, han tjente Jens Udsen, derom er de venligt og vel forligt.

** ---- tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede syn på en gård i Hovstrup, som er forlam både på tag, tømmer og ler.

** Christen Jensen i Nørgård tog vidne af efterskrevne, da svarede Søren Udsen, at de ikke har klaget på Bodel Madsdatter i Hugdrup for ting og dom før nu i år.

** Anders Nielsen i Skerping tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at de tit og ofte har hørt, det Jens Udsen kar klaget for dem, at hans hustrus far Niels Andersen, som boede i Skerping, er forgjort af trolddom af en kvinde i Hugdrup Bodel Madsdatter.

(37)

** Niels Mouridsen fordelte Christen Laursen i ----.

** Niels Torbensen fordelte Bonde Pedersen, som er født i øster ---- for stedsmål, han lovede ham.

** Ingvard Pedersen tog vidne, at Laurs i Kringelhede stod for tingsdom og sagde det register for et falsk register, som Søren Pedersen på Vrangmose har i dag fremlagt om salig Anders Clemendsens gæld, som efterfølger.

** efterskrevne vidnede, at den ----, som Anders Eskildsen i nør Vrå iboede og Anders Jensen i Årup ---- tjene ham denne dag og yde ham skyld og landgilde.

** (Ove Mørk) tog vidne af synsmænd, som afhjemlede syn på hans øg, som var druknet, og de syntes, at samme øg selv var gået ud i ----.

** efterskrevne vidnede, at de nærværende tilstede var i Dals mølle og hørte, at Bonde Pedersen stedte sig med Niels Torbensen i Lindholt, og Bonde Jensen sendte bud til Niels Torbensen og stedte sig med ham.

** Laurs i Kringelhede gav lov efterskrevne så og ---- og bad dem så sandt Gud ville, at Laurs i Kringelhede er ikke Søren Pedersen på Vrangmose de 7 daler skyldig, som han sigter ham for.

(38)

** Svend i Albæk gav lov med efterskrevne så og ---- og bad dem så sandt Gud til hjælp, at Svend i Albæk er Søren Pedersen på Vrangmose ingen gæld skyldig af det, han sigter ham for.

** Bent i Lyngså gav lov med efterskrevne svor og afvordede og bad dem så sandt Gud til hjælp, at han var ikke Søren Pedersens hustru de 4 mark pligtig, som han sigter ham for her inden tinge, og sagde de ham lov af hænde og meldte ham stadig og fast at blive til herredsting efter lands lov.

** Simon Tomasen i Høngård tog vidne, at Jørgen Madsen i Koldbro, Laurs Madsen sst, Just Madsen, Svend Madsen i Høngård, Niels Madsen sst, Laurs ---- i Skovsgård ? på sine børns vegne gav Simon Tomasen afkald for al den arv, de kunne tilfalde i Høngård efter deres salig far Mads Jørgensen.

** Jep Skrædder i Kroghave fordelte Turi i Tollestrup.

** Mads Madsen i Koldbro tog vidne, at Jørgen Madsen i Koldbro, Laurs Madsen, Just Madsen, Svend Madsen, Niels Madsen i Høngård gav Mads Madsen afkald for al den arv, som de kunne tilfalde efter deres søster Maren Madsdatter og takkede ham for god skifte og jævning.

** synsmænd afhjemlede syn på Søren Laursen i Borup hans sår og skade, som han skyldte Mikkel Pedersen i Rønnebjerg for han gjorde ham.

(39)

** Knud i Lundergård gav last og klage, at Helli Pedersen ----.

** Laurs Tomasen i Vrå fordelte Christen Gris i ---- mølle.

** Mikkel Pedersen i sønder Vrå fordelte efterskrevne for gæld.

** Oluf Jensen, som tjener i Boller, gav last og klage, at hans bror Mikkel Jensen i Rønnebjerg er kommet til Borup til Søren Laursen at kræve hans hustrus fædrene arv, og da har hans hustru brudt ----

** ---- stævnede Søren Laursen i Borup, for han overfaldt ham og slog ham omkuld, så han lå på marken som et dødt menneske, og lyste han for sin brors lovmål.

** 8 mænd.

(40)

x/x 1577.

** Christen Bødker tog vidne af synsmænd, som afhjemlede syn til Jens Jensens gårds huse i Terpet, som var meget forfaldne.

** Helli Olufsen i Lyngby, Peder Vinter i Årup og Hans i Karmesholt de svor Jens Jyde i sønder Vrå et fuldt ran over til fulde mål for noget træ, han huggede i Gunderups lund og bortførte.

** 8 mænd.

** ---- i Højstrup fordelte Poul Jensen i Rakkeby for en bisværm, han fandt og fulgte til leje, og Poul Jensen lovede at tale hans minde.

** Hans Skriver på Vorgård tog vidne, at Christen i Dybvads have og Christen i Rugholm tog i Jens Eriksens hånd i Krogsdam og bepligtede dem at tale Hans Skrivers minde på Aksel Gyldenstjernes vegne for hvis, de er ham af rette pligtig.

** Laurs Nielsen i Tveden sagde for tingsdom, at hvis han kunne findes at være Laurs Steen pligtig, da ville han give ham en rosenobel for hver.

** 8 mænd.

(41)

** Laurs i Kringelhede tog vidne, at Søren ---- bestod for tingsdom, at ---- som Laurs i Kringelhede har ---- falsk her i dag 8 dage ---- på salig Anders Clemendsens gæld, den fandt han i boet på ----, der han fik Anders Clemendsens hustru.

** 8 mænd.

** Jens Pedersen i Vollerup fordelte lille Niels Tomasen for et læs hø engskade, og Mikkel Svendsen for et segl, han tog af hans husbonds mølle.

** Niels Mouridsen i Smidstrup fordelte Knud Sørensen i Lundergård, for han har gjort ranstov den stund, han var en lovfældet mand.

(42)

11/6 1577.

** 8 mænd.

** Niels Mouridsen tog vidne, at Anders Jensen sagde, at han talte med Otte Sti Volborg aften og da gav han ham dag på skyld og landgilde, så hans foged skulle ikke dele ham derfor, førend Otte kom hjem fra KM barsel.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Niels Madsen i Hovgård og hans to sønner Christen Nielsen og Mads Nielsen for et vidne, de har vidnet på Anders i Saksager, og Anders Madsen i Boelskifte vidnede, at om 7 års mode, da kom Anders Pedersen i Saksager til hans og hentede en fod stål, som stod til hans, som Poul Pedersen havde sat der, som Anders Pedersen skulle sælge for ham, og da var Niels Madsen og hans sønner ikke derhos, Christen Nielsen og Mads ----. andre vidnede det samme.

** Mikkel Pedersen havde 3.ting udvist P Skriver fra Hammerholt, eftersom han stod tilbage med skyld og landgilde, og han har taget sig en anden husbond end Laurs Rostrup.

** Niels Jensen tog vidne, at han tilspurgte Helli Pedersen i Em, om han skyldte ham for noget for den ----, som han ---- til Jens Pedersens, da svarede Helli Pedersen, at han skyldte Niels Jensen slet intet andet end godt.

** Jens i Krogsdam fordelte Jens Mortensen i Vorså for stedsmål på Aksel Gyldenstjernes vegne.

(43)

** Laurs Pedersen gav last og klage, at Mikkel Jensen i Rønnebjerg er kommet i hans husbonds gård i Borup til Søren Laursens i Borup og gjort ham sår og skade, og ikke han var budt til huset.

** Jens Laursen i Ørslev fordelte Niels Knudsen, som tjente hr Simon i Understed præstegård, for han gik af hans tjeneste.

** Jens i Ørslev tog vidne, at han har i 3 ting æsket 1 pund byg af salig Niels Hiariksens arvinger på Johan Ruds vegne.

** Simon i Sterup tog vidne af synsmænd, som afhjemlede syn på noget tørv, som er gravet imellem Li og Høgsted.

** synsmænd afhjemlede syn på efterskrevnes huse, da var begge deres ilders slet forfaldne og ikke ved magt holdt efter recessens lydelse.

** Anders i Skerping tog vidne, at han har i 3 ting æsket, at der burde tages borgen af Bodel Madsdatter i Hugdrup, Christens kone i Nørgård, at hun måtte blive tilstede, til loven har haft sin gænge med hende for den trolddomssag, som Anders i Skerping har sigtet hende for her inden tinge, da svarede Ingvard Pedersen så, at ---- Anders ---- ville lade tage på Bodel Madsdatter for en troldkvinde og antvorde ham hende i hånd, da ville han for ----.

** Anders i Østergård fordelte Anders i Præstegård for 1 tønde byg.

** P Poulsen fordelte Anders i Præstegård for 7 skæpper byg, og hans søn P Andersen for 3 skæpper byg.

(44)

** Søren Hiariksen i Å tog vidne af synsmænd, som afhjemlede efterskrevne syn på Græsdal, hvorledes den er ved magt holdt, og da var Madses part slet øde og borte, og alle de andre huse hans part er forfaldne og alle hans marklukker er øde.

** P Christensen i Stenvad tog vidne, at han har i 3 ting æsket halvpart ---- af den gård, han iboede af P Sørensen, som er i gårde med ham.

** P Madsen fordelte Keld Bertelsen i Vejby og Mads Møller for gæld.

(45)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Christen Ørn tog vidne, at Anders Eskildsen har stået her inden tinge i 3 samfulde tingdage og kendtes løsen på Ebbe ---- arvinger til Tyrrestrup på en gård i Ulstrup, som Jens Tomasen til Hjermeslevgård i pant har og tilbød guld og penge at ville fuldgøre efter pantebrevs lydelse.

** Mikkel Pedersen tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede syn til Mikkel Pedersens eng, som var neddrevet, så den ikke kan bære græs i år.

** ---- udviste Laurs Sørensen ---- på fru Lisbet Billes vegne.

** ---- udviste Niels Mørk i Lyngby på Henrik Ottesens vegne.

** P Simonsen tog vidne på hr Jacobs vegne i Ugilt. efterskrevne.

** Christen Pedersen i Hugdrup tog vidne af efterskrevne, som kundgjorde, at de så og hørte, at Ingvard Pedersen, foged på Vorgård, tilspurgte Christen Pedersen i Hugdrup, om han selv ville forfølge sin hustru Bodel Madsdatter med nævninge, da svarede han, at han befrygtede sig, at der skulle findes delebrev på ham til Vorgård for noget efterstå. så opstod Niels Mouridsen og lod Christen Pedersen af hvis dele, han har ham i, så han kunne svare for sin hustru Bodel Madsdatter.

(46)

** Anders i Saksager tog vidne af efterskrevne, som kundgjorde, at de aldrig har hørt, at Anders i Saksager har nogen tid taget noget stål af Niels Madsens i hans gård at sælge for Poul Pedersen.

** Jens i Krogsdam lyste Bodel Madsdatter i Hugdrup, Christens kone i Nørgård, et fuldt kirkenævn til for trolddomssag, eftersom Anders har sigtet hende for.

** stævningsmænd bestod, at de var i Grønhede og stævnede Jens Udsen på fru Anne Okses vegne for rigens æskning.

** Simon Sørensen i Sterup fordelte Bonde Pedersen, som tjente i Lindholt, for han har lokket og beligget Karen Mikkelsdatter, som tjente Christen Løve og gik med hans nøgler.

** ---- for Sæbygårds port stævnede Christen Knudsen for dom for et bygge, han har ladet sætte i forte og fælled ved Rosengård.

** Niels Mouridsen tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede syn til et hus i Lyngby, som P Jensen iboede, og Jens Jørgensen og Mads Ibsen havde indelukket ham så med diger, at han ikke kunne komme til hans eng, øg eller fæ.

** Jesper Mikkelsen i Furreby fordelte de mænd i Furreby for deres tiende, KM anpart, de står tilbage med.

** Jens Mikkelsen i Vrå tog vidne, at han tilspurgte Kirsten Andersdatter i Koldbro, om han var hendes barnefar eller ikke, da svarede hun ham så, og svor og bad sig så sandt Gud til hjælp, at Jens Mikkelsen var ikke hendes barnefar, og ingen handel han har haft med hende i nogen måde.
 
(47)

** P Skriver i Kalum lod Niels Christensen i Furreby og Jesper ---- af alle de dele og lovmål, han har haft dem i, for den drift, de har drevet i Furreby ----.

** 8 mænd.

** Søren Hiariksen i Å fordelte Jens Markorsen i Furreby for bordag, han gjorde på Jens Nielsen.

** Niels Mouridsen tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede syn til Mads Laursens gård i Tårs, hvor alle husene var vel ved magt.

** ---- i Vollerup fordelte Jens Jensen i Øksenhede for hvis han var Peder Skriver på Bøgsted skyldig på husbonds vegne.

** Oluf Skriver tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede syn til hans enge, som var opædt og neddrevet, og der lå en gangsti over samme eng fra Rugholm og til Bastholm.

(48)

** stævningsmænd ---- stævnede Jens Christensen i Fladholt ----.

** Jens Sørensen i Hjelmsted tilbød Jens Christensen, Erik Pedersen i Borup med flere det gods, de har udvurderet ham fra Christen Andersen i Årup, eftersom det var ikke så godt, som de har vurderet det for.
   
** Jørgen i Volsholt tog vidne af synsmænd, som vidnede, at de havde set en sort so, der var til hans, som var så mager, at den kunne ikke stå.

** 8 mænd.

** ---- i Terpet har udvist lille Jens ---- på ---- Galskøts vegne.

** Tøger Jensen har udvist Morten Henriksen, Christen Nielsen i Grønderup med flere fra de gårde og boliger, de iboer.

** Laurs Laursen fordelte.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Tomas Nielsen for klage.
 
** Laurs Laursen i Guldager forbød nogen mand at drive eller grave på klosterets grund og ejendom.

** 8 mænd.

** Tomas Jensen tilspurgte Laurs Laursen i Guldager, om det forbud han gjorde, kommer Græshede ved, som Rakkeby mænd har i brug, da svarede han, at han beroede sig ikke med anden end klosterets rette grund.

(49)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Christen Jensen i Dybvad har fordelt Anders Madsen i Felden.

** Anders Nielsen i Skerping gav last og klage på Bodel Madsdatter i Hugdrup, at hun har forgjort hans mors ---- med ---- fæmon.

** Anders Nielsen bestod, at Anne i Skerping havde ikke uden 3 svin i år, der blev slået ihjel, og ingen svin hun havde lykke til, siden Bodel Madsdatter købte et svin af hende nu ved 5 år siden.

** 8 mænd.

** Jens Jørgensen gav last og klage, at han kom til Mads Ibsen på den ene ende af hans ager og sagde, Mads, er det ret, at du heden pløjer både min jord ---- ----, da svarede Mads Ibsen ham så dertil og sagde, Jens lad du dig ikke nøje, da skal jeg få dig andet---- værre. siden bestod Jens Jørgensen, at han klagede i Lyngby kirke, at han havde ombåret 5 øg siden år jamling, nu frygter jeg, at det skal ligeså gå mig.

** Niels Remsnider i Tårs tog vidne af samme 8 mænd, at de så, at samme Niels Jensen havde sår i hans hoved og på hans fingre, som han skyldte P Terkildsen og Niels Snedker for, at de slog ham omkuld.

** Niels Sørensen i Rakkeby tog vidne, at han har sår i hans hoved og næse, som han skyldte Bertel i Bakken for.

(50)

** Tøger Jensen tog vidne, at synsmænd havde set Laurs Andersen i Østergård hans sår, som han skyldte Anne Madsdatter for.

** Tøger Jensen tog vidne, at Mikkel Pedersen lod ham af den dele, han havde ham i.

** stævningsmænd bestod, at de havde stævnet Karen i Mynderup.

** Peder Mørk i Ørtoft fordelte Niels Pedersen, som er født i Lund hede, for en hest, han solgte ham, og ville ikke hjemle ham, og for hvis skade, han har for hans hjemmels skyld.

** Jens i Birket tog vidne af efterskrevne, som bestod, at Jens Sørensen ? i Birket gav dem 5 skæpper rug, for de skulle føre kirkens korn til Ålborg, og er det samme korn, det Jens tiltaler Jens i Birket for.

** ---- fordelte Oluf Laursen i ---- for gæld.

** Søren Hiariksen i Å tog vidne, at Søren Markorsen gav last og klage på Mikkel Jacobsen, Jens Pedersen og de andre deres mænd, at de gik til hans gård og tog hans vogn bort og slog ham.

** Jens Laursen tog vidne, at han har sår på hans hånd, som han skyldte Laurs i Krogen for.

** Laurs Andersen i Vogdrup tog vidne, at han har sår i hans hoved, som han skyldte Laurs i Krogen og Anders i Fårbjerg for.

** Steffen Laursen gav last og klage, at P Madsen i Karmesholt gik til hans søn Laurs Steffensen og slog ham med en økse.

(51)

** Niels Laursen tog vidne, at han i 3 ting har forbudt Jens Christensen i Fladholt at føre halvparten af den sæd af den have, som han har sået, og tilbød ham frugtgæld.

** Laurs Brun tog vidne af samme 8 mænd, at han lod dem se hans sårmål i hans hoved, som han skyldte Mikkel Smed i Høgsted for.

** 8 mænd.

** herredsnævninge over Bodel Madsdatter.

** Terkild i Lundergård lyste for lovmål for hans datter Ingeborg Terkildsdatter er beligget i hans brød, ham aldeles uvitterligt.

** 8 mænd.

** Jens Laursen i Ørslev fordelte Mads Sørensen, som tjente i Egskov, for stedsmål, han lovede Mikkel Jensen sst, men rømte af hans tjeneste og holdt ham det ikke.

(52)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Søren Hiariksen tog vidne, at Laurs Laursen og Mikkel ---- i Vittrup kundgjorde, at de var i Furreby mark at skulle pløje der for Laurs Jensen, da kom Jens Sørensen i Furreby og gennede øgene af ---- og truede dem med en økse.

** Laurs i Lejren gav last og klage, at da han var til Christens i Krogsdam, og som de sad og drak, da slog Christen Jensen i Dybvads have til ham med et stob, og havde han sår på hans hoved og næse, og han gav Ingvard Pedersen, foged på Vorgård, den sag.

** ---- i Kirkeskov tog vidne, at han havde sår i hans hoved, som han skyldte Knuds dreng i Porsmose Laurs for.

** 8 mænd vidnede, at Jens i Birket bestod, at den trætte med ham blev venligt forligt, før nævningene gjorde deres tov.

** Ingvard Pedersen i 3 ting fremæskede, om Anders Nielsen i Skerping havde nogen bekendelse på Bodel Madsdatter i Hugdrup, så hun har været partisk med nogle troldkvinder, da er der ingen fremkommet.

** sammeledes havde han fremæsket af Anders Nielsen i dag 8 dage, at i dag den tid, nævningene bliver skrevet om i dag de skulle sværge, om han eller nogen havde nogen af dem delt, så de ikke måtte sværge, da er ingen delebrev fremkommet.
 
(53)

** Laurs Laursen i Guldager gav last og klage på Tomas Nielsen i øster Nistrup, at han har gået til Sidsel Andersdatter, som havde P Olufsens nøgle og lås og lokket og beligget hende.

** P Terkildsen i Nørlund tog vidne af synsmænd, som afhjemlede syn på hans sår og skade.

** Mads Andersen lod fordele Laurs Jensen i Furreby for gæld.

** ---- på skoven tog stokkenævn af efterskrevne.

** tre kirkenævninge af Skæve sogn svor Bodel Madsdatter i Hugdrup et fuldt kirkenævn over til fuldt mål efter de breve og segls lydelse, som Anders Nielsen i Skerping lod læse for dem her i dag inden tinge.

** Ingvard Pedersen tog vidne af samme 8 mænd, som vidnede på tro, sjæl og rette sanden, at de så og hørte, det Jens Eriksen i Krogsdam havde i dag udkrævet kirkenævninge ---- sogn en trolddomssag at skulle sværge over Bodel Madsdatter i Hugdrup, og lod læse Anders Nielsens breve, og dernæst Ingvard Pedersens breve på Bodel Madsdatters vegne, hvorefter efterskrevne 9 kirkenævninge gjorde deres tov og ed over Bodel Madsdatter i så måde, som efterfølger, at det nu er på 7.år, at salig Niels Andersen døde, og da har Anders Nielsen aldrig klaget på Bodel Madsdatter før nu, og efterdi Ingvard Pedersen nu beviser med godtfolks brev og segl, at Niels Andersen tilforn ved Vennebjerg herredsting har klaget på en kvinde stor Kirsten, som blev brændt, at hun skulle have forgjort ham med trolddom, for han slog hende, og efterdi de vidner, Anders Nielsen har taget på Bodel Madsdatter, de er taget til Sæbygårds birketing, og Bodel Madsdatter har skudt sig til Børglum herredsting, som er hendes rette værneting, og efterdi førnævnte 9 nævninge har tilforn svoret hende for trolddom kvit, og samme deres tov og ed endnu står ved magt i alle måder uanklaget, og efterdi nævningene selv bekender, at de har hørt, at Niels Andersen døde af sten ?, og efter slig lejlighed vidste de ikke Anders Nielsens vidnesbyrd at følge, men svor Bodel Madsdatter kvit for Anders Nielsens sigtelse for trolddom.

(55)

6/8 1577.

** 8 mænd.

** nævninge at sværge plovfred over Jens Sørensen i Furreby.

** synsmænd afhjemlede syn på Jens Graver, som tjener Mogens Juel, hans sår, som han skyldte salig Niels Nielsen gjorde ham, førend han blev slagen.

** Niels Mouridsen tog vidne, at Mads Ibsen i Lyngby sagde, at Jens Jørgensen tog en greb hjem med sig, som ladefogden havde fået ham til at læsse på mogvognen, da svarede Jens Jørgensen og sagde til Mads Ibsen, din tyv, du tog greben selv hjem. så vidnede Jens Madsen og Maren Eriksdatter, Mads Ibsens kone, på deres sjæl, salighed og himmerigs lod, at Jens Jørgensen tog selv den greb hjem.

** Christen Sørensen i Tidemandsholm tog vidne, at efterskrevne, som tjener på Tidemandsholm, vidnede at den tid, Jens Graver gav sine folk løn for hvis, de havde arbejdet med ham for Mogens Juel, da kom Jens Grove i trætte med en karl Niels Pedersen om hans løn, så løb Niels Pedersen til ham og gjorde ham hans sår.

(56)

** Niels Mouridsen tog vidne, at Kirsten Poulsdatter, Jens Jørgensens ---- sagde, at så tit som Mads Ibsen blev fuld, og hendes mand var ikke hjemme, da ville han beligge hende, og ikke hun kunne blive i sit eget hus for ham.

** Oluf Nielsen i Ålborg tog vidne, at han lyste for lovmål, at hans søster Karen Nielsdatter i Højstrup er lokket og beligget for ham.

** P Skriver i Kalum tog vidne på sin husbonds vegne.

** Jens Sørensen i Hjelmsted fordelte Anders Jensen i Grønderup for to indsegl, som han lovede ham for sin ----, som var Jens Jensens i Vittrup og hans brorsøn Morten Mogensens.

** ---- Pedersen i Stenvad fordelte efterskrevne for overhørelse.

(57)

16/7 1577.

** 8 mænd.

** Anders Eriksen i Borup fordelte efterskrevne

** Knud i Lundergård tog vidne, at han 3 ting tilbød Niels Hiariksens arvinger hvis, de kan bevise, at der findes ufortø---- i hans bo, det skulle de få, når de ville betale ham hvis han har bekostet på ham i 18 år.

** Ove Mørk tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede syn på en sti og et sige og tørv, som er gravet i grøn jord.

** ---- stod for tingsdom og sagde til Oluf Skriver i Rønnebjerg, at han drog hen til Predbjørn og klagede dem først.

** 8 mænd.

** Tøger Jensen i Høgsted har 3.ting forbudt nogen mænd at føre sæd af hans husbonds tjeneres jord, som de har sået deri.

** Tøger i Høgsted tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede syn til nogen have, som er indtaget i Borup og Grønderup af fælleden.

(58)

** Niels Mouridsen tog vidne af synsmænd, som afhjemlede syn til noget pløjning, som er gjort i ---- mark.

** Mikkel Pedersen tog vidne på Laurs Rostrups vegne, at P Skriver i Hammerholt bepligtede sig, at hvis han ikke kunne stille Laurs Rostrup tilfreds inden i dag måned, da bepligtede han sig at stå ved samme forfølgning, lovmål og dom.

** 8 mænd vidnede, at ---- sagde, at Niels Pedersen, som blev ihjelslået på Tidemandsholm, han havde 40 mark på sig, der han blev slået.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Jens Graver for hvis vidne, som Anders i Ladegård vil lade tage på ham.

** Poul Dal tog vidne af P Jensen i Hvidsted og P Mikkelsen i Karmesholt, at efterdi Poul Dal har undt Mads i Græsdal at må besidde hans part af den gård, han iboer, da har de lovet, at Mads i Græsdal skal yde hans skyld og landgilde i rette tid og bygge og forbedre hans gård og være hans husbond hørig og lydig.

** Tøger Jensen i Høngård har i 3 ting forbudt nogen af hans husbonds tjenere at låne eller leje ager og eng fra deres gårde.

** Anders Jensen tilsagde Christen Andersen i Årup, at det var åbenbarlig løgn, som fandtes skrevet i det register, som han lod læse her inden tinge, uden Christen Andersen kunne bevise det.

(59)

** Morten på Hald fordelte efterskrevne for engskade.

** P Skriver i Kalum tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at de så og hørte, at Jens Udsen tog i P Skrivers hånd og bepligtede sig så, at hvis han ikke kan tilfreds stille hans husbond fru Anne inden 7 dage, da skal ham blive ved samme ----.

** Jens Jørgensen sagde her for tingsdom, at han skyldte Mads Ibsen slet intet for den greb, som var borte.

** Tomas Jensen i Vollerup fordelte efterskrevne.

** ---- Jørgensen sagde til Mads Ibsen, at han ----øg så fordærvet, at han fik aldrig gavn af dem, før de var døde.

** Birgit Poulsdatter vidnede på hendes sjæl og salighed, at hendes mand Jens Jørgensen fik ikke anden greb hjem med sig fra Sejlstrup end samme greb, som han udlagde på tinget. andre vidnede det samme.

** Jens Mørk i Keldstrup fordelte Mads, som tjente ham, men løb af hans tjeneste.

** Jens Mørk fordelte Laurs Madsen, for han løb fra Anders Nielsen i Keldstrup.

** Helli Bristi i Lundergård fordelte efterskrevne.

** Laurs Laursen i Guldager fordelte Søren Stisen i Borup..

** P Sørensen i Stenvad bepligtede sig til P Skriver, at han skulle betale ham til skt mikkelsdag.

(60)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Niels Møller vesten Vrå sagde, at Mikkel Pedersen ville have slået ham i sin stue, og det er ikke endnu forglemt ---- sagde, at det var løgn, Mikkel Pedersen sagde, at han satte ikke ild i det træ, Mikkel Pedersen klager på.

** Tomas Jensen tilspurgte Jens Jørgensen i Lyngby, hvem der fik ham den greb, som Mads Ibsen og han omtrætter, da sagde han, at Morten Ladefoged fik ham den greb.

** Mikkel Pedersen tog vidne af Christen Mikkelsen og Tomas Mikkelsen sst, at deres far er ikke Tøger Jensen andet skyldig end 4 skæpper tiendehavre.

** Jens i Krogsdam har i 3 ting forbudt nogen at drive på efterskrevne steder eller age derover.

** Tomas Jensen tog vidne, at Johanne Nielsdatter gav last og klage, at lille Peder Jensen i Smidstrup kom gående og spurgte hende, hvem hun lo ad, da svarede hun, at det var ikke ad ham, så fik han en degen ud og slog hende flere slag og slog hende omkuld, så hun var meget syg og ilde tilpas derover.

** Anders i Ladegård tog vidne, at han har i 3 ting opkaldt sandemænd at møde til Viborg landsting at gøre deres tov og ed over Jens Graver, som tjener på Tidemandsholm, for Niels Pedersen, han ihjel slog.

** Christen i Dybvadshave, Christen i Barkholt tog i Jens Eriksens hånd og bepligtede sig at tale hans minde for den jord, de har indtaget i fælleden, og for den bordag, Christen Jensen slog Laurs i Lejren.

** Jens Svendsen i Gerndrup tog vidne, at Jesper sst gav ham kvit og klagesløs for to læs langhalm, han er ham skyldig.

(61)

** Karen Sørensdatter i Smidstrup vidnede, at da hun og Johanne Nielsdatter stod og snakkede, så kom lille P Jensen til dem og spurgte, om det var ham de lo ad, da svarede Johanne Nielsdatter nej, så fik P Jensen et værge ud og slog til hende, så hun gik omkuld, siden hun kom op igen så overslog hun på P Jensen med et rødt krus, og siden skilte hun dem ad.

** Ove Mørk tog vidne af Jens Nielsen i Gunderup, som vidnede, at Jens Nielsen sagde til Søren Hansen i ----, i er mistænkt for, at i skulle have jaget Oves øg i våde, og det bliver jer i fremtiden over bevist, da sagde Søren Hansen, lad dem vidne i tusind djævles navn. stævningsmænd bestod, at de stævnede Søren Hansen og hans søn Søren.

** ---- tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede syn til en eng, hvor Tøger Jensen havde fået skade for 3 læs hø, og Oluf Sørensen for 3 læs hø, som var gjort af øg.

** Jens i Møllegård tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede efterskrevne syn til et gærde og dige, som ligger ved Møllegårds eng, da er samme eng indelukket med god lukke, så den kan være skadesløs i alle måder.

** Jens i Krogsdam fordelte Laurs i Lejren.

** Tomas Jensen tog vidne af Helli Pedersen i Lyngby, at nu om 3 års mode da bad han Helli Olufsen gå til Mads Ibsen og bede ham, at hans hustru måtte være tilfreds for ham og ikke gå efter hende, da svarede Mads Ibsen, at han løj ham på. Jens Sørensen vidnede, at nu i skt hans i gildedagene da kom Birgit Poulsdatter til ham og havde et barn i hendes hånd, og sagde hun kunne ikke være i hendes hus for Mads Ibsen.

(62)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Mikkel Pedersen gav last og klage, at den mand, som boer i det bygge vesten for Vrå.

** Tomas Pedersen i Lyngby, Helli Pedersen sst vidnede, at nu om 12 års mode da blev to øg ---- for Jens Jørgensen, så de blev ham gavnløs.

** Niels Tomasen gav last og klage, at Helli Pedersen i Vrå og Søren Madsen sst er kommet i hans gård og skulle tiende, da kom de i bordag tilsammen, den ene med en økse og den anden med en greb og gjorde hinanden sår og skade.

** Niels Mouridsen tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede syn til Kirkholm, da var der gjort skade i samme eng for 2 læs hø.

** efterskrevne vidnede, at Mikkel Pedersen i Vrå lod læse Laurs Rostrups åbne brev, at han var Laurs Nielsens, som kaldes Skriver, fulde og fri hjemmel til Brandborg og Brandborgs rette tilliggelse.

** herredsnævninge over Helli Pedersen i Em for gårdfred.

** Christen Gris i Krogens mølle tog vidne af efterskrevne, som hjemlede, at han havde 4 sårmål på hans hænder, som han skyldte Baltser i Fladbirk for.

** efterskrevne vidnede, at de hørte Christen Madsen i Årup sagde, at det var løgn, som Tøger i Høgård vidnede på ham.

(63)

** Mogens Juel tog vidne, at han tilsagde Anders Steffensen, at de ord, han havde haft i Boller borgstue, om hans pige Mette Madsdatter, de var åbenbarlig løgn, og bad Anders Steffensen tage dem hjem med sig og blive en løgner, til han beviste hende nogen uærlig sag.

** Mikkel Nielsen i Idskov tog vidne af samme 8 mænd, at Morten på Hald sagde, at hans hustru har sted og fæst af Knud Gyldenstjerne fra diget og ud til det gamle gærde ----.

** Jens Tomasen i Vrå tog vidne på sine egne og medbrødre sandemænds vegne, at de så og hørte, at Anders i Ladegård gav dem hjemlov for den opkrævelse.

** Mogens Juel begærede af sandemændene, at de ville møde til landsting at sværge til eller fra over Jens Graver for Niels Pedersen, han ihjel slog.

** Oluf Andersen i Lyngbytorp tog vidne, at P Poulsen og Laurs Poulsen i Smidstrup tog i hans hånd og bepligtede dem at stå dele til landstinget efter skt mikkelsdag eller udlægge af de børnepenge, som salig Rasmus Tomasens ----.

** ----.

(64)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Niels Andersen i Højstrup fordelte Jens Jensen i ----.

** hr Oluf i Lund tog vidne af efterskrevne, som vidnede at Johan i Vrejlev mølle sagde, at ville alle præstemænd være sådan som hr Oluf i Lund ----.

** Tomas Jensen tog vidne, at Jens Jørgensen i Lyngby sagde, at han bad Karen i Bakken at forvare den ----, som Morten Ladefoged lånte ham.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Niels Svendsen for vidne, og efterskrevne vidnede, at han førte 3 læs grøn ---- af Vrå skov og lagde der ved hans hus.

** Christen Andersen i Årup gav lov med efterskrevne svor og afvordede og bad dem så sandt Gud til hjælp, at han var ikke Søren Jensen i Høgård ? to ---- pligtig, som han sigter ham for.

** synsmænd hjemlede, at de så P Nielsen i Hundelev havde et sår på hans aksel, som han skyldte Laurs Gris i Ålstrup for.

** efterskrevne vidnede, at Helli Hansen i Em og Søren Rasmussen sst de kom til Niels Tomasens, som Søren Madsen kom til ---- og kom de i bordag tilsammen.

(65)

** Laurs Hansen i Em tilspurgte Niels Tomasen i Em, om Helli Hansen og Søren Madsen uførmede ham, da sagde han, at de gjorde ham intet, men de kom og sloges i hans gård.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede hr Oluf i Lund for vidne.

** efterskrevne vidnede, at de hørte, at Ove Mørk og Christen Skriver sagde, at de ikke mente, at det var ikke landsdommers eller landstings stævning eller besegling, som Niels Laursen i Fladholt lod læse inden tinge over Ove Mørk og Christen Skriver, og Ove Mørk og Christen Skriver tilspurgte Niels Laursen i Fladholt, om han ville bekende, om landsdommere eller landstingsskriver havde beseglet det, han lod læse, da svarede han, at han det ikke behøvede at svare dertil.

** synsmænd hjemlede, at de så Baltser Skrædder i Fladehede havde sår på hans ben, som han skyldte Christen Gris i Krogens mølle for.

** Christen Hansen i Jelstrup fordelte store Anders i Snarup.

(66)

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Niels Mørks gård i Lyngby, at den tid Anders Olufsen i Ålstrup flyttede deraf, da stod der efterskrevne huse i gården.

** Jens Jensen fordelte Christen Hansen i Grønderup.

** Jens i Haverholm forbød nogen mand at stede noget vidnesbyrd på det markskel imellem Høgsted og Rønnebjerg, før Malte Jensen og Ove Lunge fanger derfor lovligt varsel.

** Oluf Sørensen i Vrå og hans medbrødre herredsnævninge fremæskede, førend de gjorde deres tov og ed over Helli Hansen i Em for gårdfred, han skulle have gjort i Niels Tomasens gård i Em, om Niels Tomasen kunne bevise, at Helli Hansen uførmede ham eller nogen af hans.
 
** efterskrevne vidnede, at de hørte, at Niels Mouridsen tilspurgte hr Erik i Vejby, om han havde sagt for Tomas Jensen på Sejlstrup, at han forsømte Otte Banners sager i Sejlstrup borgstue, da sagde hr Erik nej, at han sagde det ikke. andre vidnede, at da Niels Smed kom gående over marken og skulle vise hans drenge, hvor de skulle slå, da kom hr Erik efter ham og slog og stak efter ham med en jerntyv, og de kom og skilte dem ad.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til noget tørvegrøft i Årup hede, da var der gravet tørv og slået lyng.

(67)

** Christen Bødker tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at de nærværende tilstede var i Ås til Erik Kåses bryllup, da hørte de, at Jens Kock og Christen Bødker købtes ved om en skive.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Bodel Madsdatter i Hugdrup og de 9 nævninge, som svor hende kvit for trolddomssag, for vidne.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Niels Laursen på Hald.

** efterskrevne vidnede, at Just Degn har fået den sædvanlige rente af Mads Jensen, Jens Jensen og Jens Terkildsen.

** hr Oluf i Lund tog vidne af 8 mænd, som kundgjorde, at de så og hørte, at Laurs Skriver i Brandborg han var med her i dag måned ved tinget ---- og da forligte han dem i så måde, at Johan Møller skulle male 4 tønder rug toldfri for hr Oluf Nielsen, og siden skulle han male for ham hvis han sendte ham, og hvis breve, som var taget på begge sider, skulle være døde og magtesløse. efterskrevne vidnede, at de var i Vrejlev mølle, og da klagede Johan Nielsen Møller for dem, at hr Oluf ikke ville holde det forligelsesmål, han gjorde imellem dem, og han bad Laurs Skriver, om han ville give ham hans brev og segl, at han havde intet forligelsesmål gjort imellem dem.

(68)

** Johan Nielsen tog vidne, at han forbød Laurs Skriver eller nogen at vidne ham hans mund fra ---- det vidne, Laurs Skriver og hans medbrødre vidnede på ham og sagde, at han aldrig lod sig forlige med hr Oluf Nielsen.

** Mads Nielsen tog vidne af 8 mænd, at han fordelte efterskrevne.

(69)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Niels Mouridsen fordelte Jens Jørgensen i Lyngby, for han har indelukket ham, så han ikke kan komme til eller fra hans eget hus.

** Niels Mikkelsen i Underåre kendtes ved den ejendom, som han har slået lyng på og gravet tørv i, for sin husbonds ejendom.

** Søren Hiariksen i Å tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede syn på noget afslet i Furreby mark, hvor Søren Markussen skulle have slået 3 favn af Jesper Mikkelsens eng ----.
** Tomas i Bjørnstrup tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede syn til noget engskade på en eng, som ligger til Laurses gård i Harpsø, som var slet opædt, så den duer ikke at slå i år.

** efterskrevne hørte, at Laurs Jensen i Hugdrup og hans medbrødre de 9 nævninge, som svor Bodel Madsdatter i Hugdrup kvit for trolddom, bestod den ed, som de har svoret om hende, eftersom Christen Skriver dem tilspurgte.

(70)

** efterskrevne vidnede, at de så og hørte, at Christen Knudsen, foged på Sæbygård, oplæste den nævningsed for 9 kirkenævninge af Skæve sogn, om de var deres ed og tov bestændig, som de har svoret og gjort over Bodel Madsdatter i Hugdrup, og synderlig tilspurgte ham dem om den artikel i deres ed, om de ville være den bestændig, at salig Niels Andersen, som boede i Skerping, døde af sten, hvortil de svarede, at de var deres ed aldeles bestændig

** Anders Eskildsen tog vidne af synsmænd, som afhjemlede syn på kornskade for 6 tønder havre, og han klagede, at de volddriver hans korn op.

** ---- synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til et dige, som Helli Olufsen skal have ladet lægge imellem Jens Sørensen og ham, som lå i skellet, og Jens Sørensen kunne vel komme i hans høgård for diget.

** Tøger tog vidne, at efterskrevne vidnede, at Mikkel Hansen kom til Laurs Laursen om hans øg var til skade, og så kom Mikkel Hansen og Tomas Mikkelsen i trætte i gården, og Mikkel Hansen tog en tidsel og slog til Tomas med, og Tomas Mikkelsen gjorde Mikkel Hansen intet.

(71)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Villads i Lyngså gav last og klage, at Jens Dal er kommet til hans og gjort ham sår i hans hoved, som han skyldte Jens Dal for.

** efterskrevne hjemlede, at de så Jens Johansen havde et sår på hans finger, som han skyldte Laurs Brun i Høgsted for.

** Niels Mouridsen fordelte efterskrevne for smørskyld og gæld.

** Laurs Skriver tog vidne, at Johan Møller gav last og klage på et vidne, som Laurs Skriver i Brandborg og hans medbrødre har vidnet uredeligt på ham.

** Jens Sørensen tog vidne af samme 8 mænd, at Johan Møller i Vrejlev mølle bestod, at han havde ladet stævne Jens Sørensen til landsting for det brev og segl.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede for Åstrup port Predbjørn Gyldenstjerne for vidne, Ove Lunge ville lade tage.

** Peder Sørensen i Rønnebjerg sagde for tingsdom, at de Høgsted mænd er blevet ransvoret for det lyng, de har slået i den hede, som de Høgsted mænd med Rønnebjerg mænd omtvister.

(72)

** efterskrevne gjorde skudsmål, at ---- i Dals mølle er i hans husbonds forfald, at han ikke kan være her i dag og svare for sig.

** Niels Mouridsen tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede syn i Gunderup mark, hvor der var pløjet 2 furer jord til Steffen Sørensens ager og fra P Mikkelsens ager.

** efterskrevne vidnede, at Laurs Møller, som boede i Hadsholt mølle, tog en ålekiste bort, som stod for den dam for Hadsholt mølle, og tog fiskene af dammen, der den var udløbet.

** Steffen i Gunderup 3.ting lyste for lovmål, at en pige er beligget i hans brød ved navn Maren Tomasdatter, både for husbondens lovmål og hans egne lovmål.

** efterskrevne vidnede, at de så Dorete Andersdatter, Anders Skrædders kone, hun havde slag på hendes arme og hænder, og hun klagede på Niels Remsnider.

** synsmænd afhjemlede syn på Niels Remsniders sår, som han skyldte Anders Skrædder for.

** Helli Olufsen i Lyngby og hans medbrødre nævninge de svor Laurs Møller, som boede i Hadsholt mølle, et fuldt ran over for den ålekiste, han tog bort.

** Christen Hansen lydeligt lod fordele Christen Nielsen i Snarup.

** herredsnævninge over Mikkel Hansen i Tollestrup.

(73)

x/x 1577.

** Ove Lunge tog vidne, at efterskrevne, som mindes op til 38 år, vidnede, at de i samme tid tit og ofte har vandret den vej, som løber imellem Rønnebjerg bro og Vrejlev, og da har de set, at de mænd, som har boet i Høgsted, har slået lyng og drevet med deres hjord sønden til samme adelvej, og aldrig de har fornemmet, at der havde ----, og efterskrevne vidnede, at de har tjent i Højsted og slået lyng norden op til samme adelvej.

(74)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Ingvard Pedersen tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede syn til et gærde, som Morten Pedersen på Hald har udsat, og til en bro over bækken ved Dybvads mark.

** stævningsmænd bestod, at de lovligt stævnede Niels Suder i det bygge vesten til Vrå.

** Mikkel Pedersen i Vrå tog vidne af samme 8 mænd, at fru Kirsten Rud var Terkild Olufsens fulde og fri hjemmel til al den brug, som han og hans folk har brugt i Hammerholts gård og mark, deslige var han på Laurs Rostrups vegne Laurs Skrivers hjemmel til al den ejendom, som ligger til Brandborg både ager og eng.

** Tomas i Bjørnstrup fordelte gammel Niels Remsmed i Tårs, for han drog på Jens Clausens gods uden minde.

** Anders Jensen i Holt tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede syn til noget rug, som var afslået i Gerndrups mark.

** Niels Mouridsen fordelte Laurs Gris i Ålstrup for gæld.

** Mikkel Pedersen i Vrå tog vidne, at han i 3 ting har fremæsket Laurs Pedersens myndighed, som han har af P Skriver i Hammerholt, at den er så nøjagtig, at Laurs Pedersen kan føre noget syn på Laurs Rostrups ejendom.

(75)

** Tøger Jensen i Høgsted tog vidne af synsmænd, som afhjemlede syn til sår og skade, Tord Jensen i Li havde.

** Laurs Mørk tog vidne af synsmænd, som afhjemlede syn til det sted, som Jens Dal skulle have slået på Villads, da syntes de, at det var i Villadses gård i Lyngså.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Jens Dal i Lyngså, Villads sst med deres vidnesbyrd, som de har på den gårdfred. Anne Ibsdatter, Maren Villadsdatter og Jep Villadsen sst vidnede, at de var i Lyngså og så, at Jens Dal gjorde Villads sår og skade.

** Tomas Smed i Tollestrup og hans medbrødre herredsnævninge svor Mikkel Hansen i ---- et fuldt gårdfred til, for han slog Tomas ---- i Laurs Laursens gård.

** synsmænd afhjemlede syn til Christen i Kraghede, som havde sår på hans arm og fingre.

** Mads Nielsen fordelte Laurs Christensen sst for hans fæ, han ikke har vogtet ret i år.

** Steffen i Gunderup tog vidne af synsmænd, som afhjemlede efterskrevne syn til hans sår og skade, som han klagede, en hest slog ham, som var Erik Kåses i Ås.

** Anders Jensen tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at de nærværende tilstede var i Børglum marked nu sidst forleden, da blev nogen karle trætteagtige, og Johanne Madsdatter fik et sårmål i hendes hoved, men hvis værge, hun fik det af, vidste de ikke.

** 8 mænd.
 
(76)

x/x 1577.

** ----.

** Laurs Hansen i Hvidsted tog vidne på P Skrivers vegne i Hammerholt og havde i 3 ting opkaldt sandemænd at møde til landsting at gøre ret tov over Terkild Olufsen i Lundergård og hans folk for hærværk dem er tillyst.

** Tomas i Bjørnstrup i 3 ting har givet last og klage, at han sendte hans dreng til Tolne marked og der hans ærinde at bestille, og der har han fået sår og skade og er overfaldet, og der er blevet 20 daler borte for ham i samme handel.

** Tomas Jensen tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede syn til Oluf Jensens gård i Grønderup/Gunderup for dens brøstfældighed.

** Tomas Smed i Tollestrup og hans medbrødre herredsnævninge ----.

** Knud i Lundergård, Helli Olufsen i Lyngby og deres medbrødre ransnævninge svor Niels Suder i det bygge vesten Vrå et fuldt ran over for 3 læs grøn bøg, han førte af Vrå skov, og havde ingen hjemmel.

** fru Kirsten Rud forbød Ove Mørk at unde nogen syn til Hammerholt gård, mark, ager og eng, uden Laurs Rostrup fanger varsel.

** 8 mænd vidnede, at de mænd, som har udgivet det brev og segl om Hammerholt, det var de aldeles bestændig, eftersom den blev oplæst her i dag inden tinge.

** fru Kirsten Rud lod den sag opstå med alle de lovmål og tiltale, som hun har til P Skriver med dom og dele til i dag 14 dage, om han der imellem kunne stille Laurs Rostrup tilfreds.
 
(77)

** ---- lod Laurs Pedersen i Hammerdal af den dele, han havde ham i for KM skat.

** Niels Mouridsen i Smidstrup fordelte store Anders i Snarup og hans søn P Andersen for deres landgilde, samt Anders Jensen i Årup for hans landgilde, som de står tilbage med.

** Niels Møller i det byggested nordvest for Vrå tog i Mikkel Hansens hånd og bepligtede sig så, at dersom han ikke kunne få P Munks hjemmel til den brug og det hus, han besidder, da bepligter han sig at rømme det eller stå dele.

** indlagt et brev til Christen Skriver fra Laurs Steen i Stenshede, dateret tirsdag efter sidemere vor frue dag 1577, angående Jep Hiariksens fæ, som drev ham for nær, og da løb hans drenge hen og gennede dem hjem, hvorefter Jep Hiariksen og hans søn Christen Jepsen overfaldt ham og stak til ham med en kniv.

(78)

10/9 1577.

** 8 mænd så og hørte, at Christen i Krogsdam tog i Jenses hånd og ville stille ham tilfreds for det kast, han har indkastet af fælled.

** Albret i Hugdrup med flere satte dem ind for Ingvard Pedersen for den dom, fru Karen har forhvervet over dem, eller stå dele.

** Laurs Sørensen i Årup forbød Terkild Olufsen i Lundergård at have nogen brug i Lundergård efter skt mikkelsdag, uden han kan have det i husbondens minde.

** herredsnævninge over Christen Ibsen i ----.
 
** efterskrevne vidnede, at Niels Jensen Suder, som boer i det byggested norden Vrå, lod dem se 5 ar i hans hoved.

** Tøger Jensen tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede syn til Havrbakholm, hvor der var gravet tørv i grøn jord, og der ligger eng omkring samme holm, så de kan ikke så de tørv af, uden de skal køre over samme eng.

** Jens Jensen i Borup fordelte Anders Olufsen i Tårs for 20 skilling.

** Laurs Laursen i Guldager fordelte Tomas Hansen i Høgsted.
 
(79)

** ---- Steen tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at de var tilstede i Stenshede, da Christen Ibsen kom løbende og sagde til Laurs Steen, du skal få betaling for det, du giver os, og så drog Christen Ibsen sin kniv ud ---- Laurs Steen med, så bar Laurs Steen en økse og ville have slået til Christen Ibsen med, så løb han.

 (80)

24/9 1577.

** 8 mænd.

** efterskrevne er taget til høringe over P Skriver.

** Knud i Lundergård og hans medbrødre fremæskede, om der var nogen myndighed af P Skriver, som lyder, at de havde myndighed at svare i ---- Laurs Rostrup for hvis tiltale, han har at give P Skriver i Hammerholt, da havde Christen Hansen på P Skrivers vegne ingen fuldmyndighed, som lyder på Laurs Rostrup.

** Laurs Rostrup fordelte P Skriver, som boer i Hammerholt, for 22 bøge, som er hugget i hans husbonds skove uden minde, desligeste for efterskrevne skyld og landgilde.

** ---- i Krogsdam fordelte Morten på Hald for at have indtaget noget af fælleden uden hans minde og for en eg, han har hugget.

** Morten på Hald har tilbudt, at han ville sætte sig ind for sin husbond fru Karen Krabbe for hvis hans brøst kan findes, og hvad sag hun har at give ham, førend høringe bliver nævnt.

** efterskrevne, som mindes op til 24 år, vidnede, at da har den jord, som Søren Nielsen og Jens Skriver omtrættes, været brugt til Søren Nielsens gård.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede for Sæbygårds port alle salig fru Pernille Okses arvinger for vidne.

** stævningsmænd bestod, at de for Sejlstrup port stævnede Otte Banner på fru Annes vegne for klage og dom på den grøft, Mikkel Pedersen i Vrå har ladet kaste.

(81)

** ---- fordelte Keld Bertelsen i Vejby for 15 daler for en læst byg.

** Christen Skriver i Bistrup tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at han er i sin husbond Otte Banners bestilling, så han ikke kan være til landsting at svare for sig, eftersom Anders Nielsen i Skerping har ham der stævnet.

** P Laursen i Vrå tog vidne, at Søren Pedersen lod ham se et slag på hans hånd, som han skyldte Inger Pedersdatter, Niels Halds kone, som slog ham med en sten.

** Laurs Laursen i Guldager fordelte Søren Krog i Borup for gæld.

(82)

1/10 1577.

** 8 mænd.

** Niels Læsø har i 3 ting givet last og klage, at Søren Nielsens kvinde Johanne Sørensdatter lånte en pige af ham at skulle ribbe hør af, og da har Maren Sørensdatter kørt hende af vognen, og er hendes ene arm sønder.

** Jens i Krogsdam fordelte Christen i Barkholt.

** hr Jacob i Ugilt tog vidne, at Anders Steffensen i Dalens mølle stod for tingsdom og sagde, at han vidste ikke andet med hr Jacob end med en kristen, ærlig dannemand, og ikke heller med hans hustru Karen Sørensdatter end som en ærlig dannekvinde, og de ord, som han sagde til hr Jacob, at han og hans folk skulle lade gøre en ---- for hans bror Mads Steffensen i djævlens navn, de ord er ham undfaldet imod hans vilje og ved sig ingen sandhed til dem i nogen måde.

** Mikkel Olufsen i Lundergård tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede efterskrevne syn til Lundergård, hvorledes den er ved magt.

** Laurs Jensen i Em tog vidne af synsmænd, som afhjemlede syn til Anne Nielsdatter, da havde hun et sår på armen, som var hugget.

** Laurs Hansen i Hvidsted tog vidne, at P Skriver lod måle 12 tønder byg og 2 fjerdingkar smør.

** Markor ----, Søren Markussen, Mikkel Jensen, Jens Laursen tog i Søren Hiariksens hånd, så de ville møde inde hos deres husbond Erik Kras, dersom deres forsømmelse kan findes for det afslå og afpløjning.

** Tøger Pedersen i sønder Vrå tog vidne, at hans bror Jens Pedersen i Holt søger ham 12 mark.

(83)

8/10 1577.

** herredsnævninge over Inger Pedersdatter i sønder Vrå.

** 8 mænd.

** efterskrevne vidnede, at den sidste sinde, at der var olden på Vorgårds skov, da kom der 4 fremmede svin ind i Barkholts skov, hvilke svin blev oplyst til Skæve kirke, og siden blev de gående der, til de blev fede, så kom Morten på Hald selvanden og tog dem bort.

** ---- fordelte ----.

** Tomas i Bjørnstrup tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede efterskrevne syn til noget tørv, som er gravet i Tårs fælled, hvor der var gravet 30 læs i grøn jord.

** Tomas Jensen tog vidne, at Anders Ibsen i Abildgård tilspurgte Morten Pedersen på Hald, om de havde nogen levende af de 4 svin, som gik på Barkholts skov, da sagde han, at der var en levende af dem.

(84)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** synsmænd afhjemlede syn til skovhugst, som var hugget i Birkets hestehave og Barkholts skov, som var 5 birke og en bøg.

** Mogens Skrædder stod for tingsdom og løgtede Christen Knudsen for dom og sagde, at Christen Knudsen satte ham uredeligt.

** stævningsmænd bestod, at de var i Fladholt og stævnede fru Ide Høgsdatter for syn, klage, tilbud og æskning.

** Jens i Fladholt tog vidne af efterskrevne, som afhjemlede syn til nogen grimer, som var afhugget i lunden østen og sønden Fladholt, og Jens Christensen foreviste dem de bøge, som han sagde var grimede træer, hvoraf der var hugget.

** synsmænd afhjemlede syn til tørvegrøft, som kunne være 20 læs.

** efterskrevne vidnede, at de så de samme svin i Barkholts skov, som Morten på Hald tog bort, og kendtes ved hans at være.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Lundergård, hvorledes den var ved magt.

(85)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** efterskrevne vidnede, at de nærværende tilstede var i Fladholt og hørte, at Christen Knudsen stod og klagede for fru Ide Høgsdatter, at nogen af hendes folk havde taget nogen af Jens Christensens tørv bort, da sagde Niels Laursen, at pigerne havde taget noget af dem, nu har han forbudt dem at tage flere.

** Niels Laursen tog vidne af samme 8 mænd, at han sagde nej til det vidne, som disse mænd har vidnet på ham om de tørv, og forbød nogen mænd at vidne hans mund fra ham.

** Tomas Mortensen i Bjørnstrup tog vidne, at han fordelte Niels Ladefoged i Tårs og Mads Laursen sst for gæld.

** ----.

** Laurs Nielsen i Tveden tog vidne, at samme 8 mænd hørte og så, at Jens Christensen i Fladholt tog i hans hånd for den dele, som Niels Laursen havde til ham på fru Ide Høgsdatters vegne for et loftrum, som han bruger imod det skiftebrevs lydelse, som Anders Blik og fru Ide Høgsdatter imellem ganget er.

** Tomas Jensen tog vidne, at 6 synsmænd afhjemlede syn til Anders Jensens gård i Årup, hvor laden og rålingen var noget taglam.

** 8 mænd

(86)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Jens Clausen fordelte efterskrevne.

** Christen Pedersen, hospitalsforstanderens foged, lod læse en stævning over dem for deres sandhed at sige, om Mikkel Pedersen havde den dele til P Skriver 14 dages dag tilforn, før han delte ham.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede P Skriver, hospitalsforstander i Ålborg, på Laurs Rostrups vegne for syn til Hammerholt.

** ---- efterskrevne vidnede, ---- som skifte og jævning gå her i Vendsyssel til trødningsdag, da har det været vis og vane, at hvem som flyttede af en gård og til anden, da måtte han tage vinduer og låse med sig uden lovmål.

** Mikkel Hansen i sønder Vrå har i 3 ting givet last og klage, at han er ilde medfaret, så at både vinduer, ----, døre med låse, kedelgrue, ovnens arne er bortført og nedbrudt af Hammerholt, og mange af gærderne afbrudt, og møllen var øde, sten og ---- borttaget.

** efterskrevne bestod, at de var i Hald og begærede, at de måtte se det ene svin, som han sagde var levende af de 4 svin, som han tog af Barkholt skov.

(87)

** synsmænd afhjemlede syn til Hammerholts skov og Vrå fælles skov.

** Christen Laursen i øster Brønderslev tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at de så Bertel Laursen, som tjente Niels Jensen i Koldbro, da var hans ene finger sønderslået.

** Mikkel Laursen fordelte P Nielsen, som tjente Matias Nielsen i Vejby for stedsmål, han lovede, og ikke holdt det.

** ----.

** hr Erik i Vejby fordelte sognemændene, som stod igen med hans tiende.

** Anders Jensen i Ove Mørks vedmølle fordelte Niels Tybo i Smidstrup for 4.part i en to tønders bryggekedel og for 10 års løn, som hans hustru tjente ham og for 20 dage, han arbejdede for ham.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Oluf Jensen i Kalum, Oluf Andersen sst for deres sandhed at sige.

** Tord Jensen i Li lod fordele Anders ----, som tjener Niels i Holt for sår og skade, han gjorde ham i Tolne marked uredeligt.

(88)

x/x 1577.

** 8 mænd vidnede, at Morten på Hald stod for tingsdom og berettede, at Jacob Ibsen sagde, han skulle få tusind pokker.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Hammerholts skov og Vrå skov, hvor der var hugget 37 gamle og grønne bøge, som efterskrevne berettede, var hugget til Hammerholt, siden P Skriver er kommet der at bo.

** ---- og efterskrevne svor og afvordede og bad dem så sandt Gud til hjælp, at Tomas Jensen i Nyholm gjorde Tord Jensen i Li hverken sår eller skade, som han har sigtet ham for.

** Niels Sørensen i Holt gav lov med efterskrevne svor og afvordede og bad dem så sandt Gud til hjælp, at Niels Sørensen gjorde Tord Jensen hverken sår eller skade, som han sigtede ham for.

(89)

** Tord Jensen i Li tog vidne af efterskrevne.

** Jens i Krogsdam tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at Kirsten Sørensdatter kom ind til Søren Mogensens i Egskov og begyndte klammeri, da viste Anne Nielsdatter hende af sit hus, og da stak Kirsten Sørensdatter hende, slog hende omkuld og rykkede hende i hendes hår.

** Jens Ibsen tog vidne af Anders Nielsen bestod, at han stod til Søren Mogensens og tærskede, da hørte at nogen kvinder begyndte at skændes, så kom Kirsten Sørensdatter ud af døren, og Anne Sørensdatter

** Tomas Jensen tilspurgte Morten på Hald hvad for mærke, han havde på hans fæmon og svin, som han tog af Barkholt skov, da svarede han, at de havde det mærke, de andre hans svin og fæmon havde.

** Tomas Jensen tog vidne, at Christen Bertelsen sagde ham tjeneste til på Otte Banners vegne.

** Tomas Jensen tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede syn til noget jord, som var gravet og lagt på noget hus i Rakkeby, og hver mand i Smidstrup og Rakkeby havde grøn flagtørvejord på deres huse.

(90)

** Mikkel Hansen i uden Vrå tog vidne, at 8 mænd så og hørte, at Svend Tordsen i Høngård, Niels Jensen i Koldbro, Johan Madsen sst stod for tingsdom, at de aldrig har givet P Skriver, som boede i Hammerholt, brev eller segl, så de måtte hugge i Hammerholt og Vrå skov uforvist.

** ----.

** ---- i Hjørring tog vidne ----.

** ---- i Krogsdam oplod Morten på Hald af den dele, han havde ham i, til loven har haft sin gænge med ham om de svin.

** Jens i Fladholt tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at de var i Fladholt hos fru Ide Høgsdatter i hendes eget hus og tilbød hende på Jens Christensens vegne alt hvis tømmer og tag, han kunne være hende pligtig efter det skiftebrevs lydelse.

(91)

12/11 1577.

** 8 mænd.

** Jens i Krogsdam fordelte Albret Christensen i Hugdrup, Niels Påske i Lejren og Tøger Hansen i ----, for de er faldet til landsting, for de svor Bodel Madsdatter i Hugdrup trolddomssag over, og ikke siden rettet for dem efter recessens lydelse.

** herredsnævninge over Kirsten Sørensdatter i Egskov for husfred.

** Laurs Laursen i Guldager tog vidne, at han fordelte Jens Nielsen i Grønderup for havre, han er skyldig til Vrejlev ---- .

** ----.

** Mikkel Jensen i Rønnebjerg fordelte Niels Nielsen.

** Laurs Laursen i Guldager lod Svend Andersen i Kærsgård af alle de dele og lovmål, han havde ham i til Vrejlevkloster, for han havde drevet på klosterets grund uden minde.

** Christen Andersen i Snarup fordelte stor Anders sst for en gryde og hans hjordpenge.

** Bertel Nielsen lod fordele Jens Bjørnsen i Keldstrup ? for en stalddør, han slog åben og tog en hest og lovede at tale hans minde.

(92)

** Niels Laursen forbød Ove Mørk at stede noget vidne på Fladholt ---- uden fru Anne, fru Ide og Niels ---- til ---- bliver stævnet.

** Jens Sørensen i Gunderup fordelte Søren Tordsen i Bombæk i Borup.

** Niels Andersen i Hæstrup fordelte Niels Nielsen i Grønderup for faldsmål 10 skæpper byg, han har lovet ham for bodpenge for sin søn Jens Nielsen.

** Laurs Sørensen i Tårs delte Christen Villadsen i Tårs for 5 skæpper rug kornskade.

** Christen Hansen tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at salig Anders Sindelsen aldrig gav Maren Jensdatter den lod, P Mikkelsen ---- .

** ---- i Gunderup sagde ---- skulle have givet hans hustru Maren Andersdatter den tid, hendes fæstensøl stod med Anders Olufsen.

** 8 mænd.

** Christen Laursen på Kraghede tog vidne, at Bertel Laursen lod dem se en finger, som de syntes var skævet, som han skyldte Niels Jensen i Koldbro for han slog ham.

(93)

19/11 1577.

** 8 mænd.

** Tomas Jensen fordelte Christen Nielsen i Ørtoft på sin far Jens Jydes vegne for 2 ---- garn og for hvis kost og tæring, som Christen Nielsen har tæret i Norge fra jul til den fredag før palmesøndag, og for et åbent brev på 10 mark og 3 tønder sild, han har antvordet ham.

** Tomas Christensen fordelte Anders Jensen i Årup.

** Christen Ibsen i Ålborg tog vidne, at den tid P Knudsen i Vrå døde, da var Knud Pedersen, Poul Pedersen nærmere værge end Christen Ibsen i Ålborg var.

** ----.

** Niels Andersen fordelte Niels Nielsen i Grønderup.

** Niels Jensen i Koldbro tog vidne, at han gjorde Bertel Laursen hverken den sår og skade, som han søger ham for.

** Niels Mogensen bestod, at han lod Christen Pedersen af de dele, han havde ham i, for han måtte desbedre svare for sin hustru Bodel Madsdatter.

** Laurs Jensen i Hesselt sagde, at Aksel Gyldenstjerne lovede Christen i Barkholt og Christen Jensen i Rugholm en mark og et par sko, for de skulle udgrave den ræv på Hesselt mark, han jagede der i grav.

(94)

** efterskrevne vidnede, at mens de har kendt Morten Pedersen på Hald, da har de ikke hørt ham har påhængt noget uærligt rygte, førend nu angående trætte med ham om de svin.

** Jens Sørensen i Gunderup fordelte Laurs Christensen i sønder Vrå.

(95)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Christen Laursen på Kraghede fordelte Matias Hellisen, som tjente ham og løb fra ham og for 4 mark, han har oppebåret af sin løn.

** Niels Møller, som boede i det bygge vesten for Vrå, havde to slag på hans aksel, som han skyldte Mikkel Pedersen i uden Vrå for.

** Mikkel Pedersen i uden Vrå havde slag på hans højre hånd, som han skyldte Niels Møller for at han gjorde ham.

** P Tomasen i Sterup krat og Christen Nielsen i Terpet sagde borgen for Niels Møller og Niels Skomager, så de skulle være ham ubevaret med fejde uden hvis, de kan gøre med lov og ret.

** Niels Jensen i Koldbro og Laurs Sørensen i Årup borgede til Tomas Jensen, så at Mikkel Pedersen skulle være Niels Møller og Niels Skomager ubevaret med fejde uden hvis, han kunne gøre med lov og ret.

** ----.

** synsmænd afhjemlede syn til Christen Laursens sår og skade, som han skyldte Jørgen Jensen i Try for gjorde ham.

** Tøger Jensen fordelte Tomas i Høgsted for overhørelse og ulydelse og for tørv, han havde gravet på Hovborgholm.

** Christen Laursen i Kraghede tilbød Niels Jensen i Koldbro Bertel Laursen, så at han skulle komme i Niels Jensens tjeneste igen.

** Niels Andersen i Rakkeby fordelte Niels ---- sst for huspenge.

(96)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Niels Jensen i Koldbro lyste for lovmål for den lod, P Laursen havde, som han sagde, var hans brors Laurs Jensens i Hesselt. sammeledes lyste han for lovmål for hans bror Laurs Jensen, som ligger såret og slået hjemme og ved ikke hvad heller han bliver ved livet eller ikke, sagde at Laurs Påske og hans sønner havde gjort ham det.

** ----.

** ---- tilbød ---- det bygge, som er bygget i Vrå fælled, så vil han lade optage det bygge, som han har ladet sætte norden ved Vrå.

** 8 mænd.

** efterskrevne vidnede, at i fjor efter jul da drev Morten Pedersen på Hald 4 svin af Barkholts skov.

** Ingvard Pedersen tog vidne, at Morten Pedersen på Hald sagde til Christen Jensen i Dybvadshave, det kunne ske ---- alt det for den ---, du har fået, det kunne være så meget, som jeg har fået ulovligt.

** Christen i Rugtved stod for tingsdom og sagde, at Morten Pedersen på Hald havde ingen svin på nogen de skove, som han havde i ---- af Aksel Gyldenstjerne det sidste, der var olden.
 
(97)

** efterskrevne vidnede ---- Morten Pedersen på Hald, de havde hans rette fæmærke.

** Morten på Hald tog vidne af Rasmus Tomasen på Fuglsang, at Morten på Hald havde 3 svin på Fuglsang skov, og de slap af skoven for ham, hvor de blev siden, vidste han ikke.

** Christen i Dybvadshave tog vidne af efterskrevne.

 (98)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** synsmænd afhjemlede syn til Laurs Jensen hans sår og skade.

** efterskrevne vidnede, at på Try mark så de en plag stod ved et gærde, og de så Jørgen Jensen lå på Maren Laursdatter og havde sin fællig med hende, imedens gik broderen ved ploven.

** ----.

** efterskrevne vidnede, at de har kendt Morten på Hald en tid lang, da har ham altid påhængt et ondt rygte for utroskab, han skulle bruge.

** Niels Mouridsen fordelte Karen Pedersdatter i Rakkeby.

** 8 mænd.

** Niels Laursen i Lyngby kundgjorde, at da han kom gående af hans gård og ledte efter nogen ænder, da kom Niels Tomasen gående og havde noget smør i et fad, og da Niels Laursen spurgte ham, hvad det var, han havde i samme fad, svarede han, at det var tælle, som Niels Svendsen havde givet ham.

(99)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Laurs Påske tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at Jørgen Jensen og Jens Pedersen, som tjener i Hesselt, kom til Laurs Påskes gård i Try, og Jørgen Jensen slog ind i gården med en sten og ramte Christen Laursen med den i hans hoved, og Jens Pedersen stak ind ad portledet med et spyd og ramte P Laursen og stak ham igennem hans uldne skjorte og trøje med det.

** Niels Christensen i Løkkegård tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at nu på søndag var 14 dage da gik Laurs i Hesselt til Laurs Påske i Try at skulle forhøre ---- Jens Luno gjorde mod Laurs i Ovenkær, da sagde Laurs Jensen i Hesselt, det var du selv en ----til det, du fik tusinde djævle, sagde Laurs Påske, Gud give du får det selv, det du løj mig på.
** Laurs Påske tog vidne, at Mikkel Tomasen i Try sagde for tingsdom, at han var ikke hos den tid, Laurs Jensen og Laurs Påskes sønner sloges.

** Laurs Påske tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at de nærværende tilstede var i Try til Laurs Påskes, da kom Mikkel Tomasen med flere og udkaldte Laurs Påske af sit hus den tid, den trætte kom imellem Laurs Jensen i Hesselt og hans sønner, og da vidste Laurs Påske sig ingen fare af nogen.

** 8 mænd.

(100)

** ---- gav last og klage, hvorledes Jørgen Jensen og Jens Pedersen er kommet til hans gård og uførmet ham og hans folk og slået med sten og stukket med spyd hans sønner Christen Laursen og P Laursen.

** Jørgen Jensen i Try tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at de nærværende tilstede var.
 
** ----.

** Oluf Nielsen i Åsendrup fordelte Jens Laursen i Vestergård i Furreby for 16 skæpper byg.

** herredsnævninge over Jørgen Jensen i Hesselt.

** herredsnævninge over Jens Pedersen i Hesselt.

(101)

x/x 1577.

** 8 mænd.

** Tomas Jensen tog et stokkenævn af efterskrevne.

** Tomas Jensen tilspurgte Anders Skovfoged ved Bangsbo, om han havde ladet hugge noget træ i Bangsbo skov, siden han er kommet dertil, da svarede han så, at så mange træer, som han havde ladet hugge, dem ville han ---- på, når han kommer i skoven. ---- og tilspurgte Hans Jensen, om han vidste, hvem der havde hugget i Bangsbo skov, da svarede Anders Sørensen, at han ville sige Otte og fru Ingeborg hvem, han vidste, der havde hugget der, når de kom hjem.

** Anders Sørensen bestod her i dag, at han lod hugge de træer, som de 10 stolper blev kløvet, som ligger i Elses have.

** Tomas Jensen tilbød Anders Sørensen 6 synsmænd, at de skulle drage til Bangsbo og forevise hvad han havde ladet hugge, siden han er kommet dertil, da svarede han, at når Otte og fru Ingeborg kommer hjem, da ville han lade forevise dem den hugst og ingen anden.

** Tomas Jensen tog vidne, at P Skriver hospitalsforstander lod læse en dom af landstinget om sandemænd er fældet, for de har svoret ----.

(102)

** ----.

** Jep på Knuden sagde, at Anders Skovfoged bad ham tage nogen træer at lægge i det hul på Jeppes brød, som Jens Jyde i Bangsbo brød på den tid, han kørte til smedie.

** Jep på Knuden satte sig ind for Otte Banner selv for de træer, han fik i Bangsbo skov, så han kunne stille Otte Banner tilfreds derfor.

** Volborg Poulsdatter i Høgsted vidnede, at hun klædte P Nielsen, da var han blå på hans venstre arm imellem hans håndled og albue, og Tomas Hansen i Høgsted vidnede, at Tomas Mikkelsen sagde, at han kunne ikke forliges med P Nielsen.

** Anders Nielsen, som tjener i Norge, lod stævne Anders Olufsen i Tårs.

** ----.

** Laurs Påske tog vidne af 6 synsmænd, som afhjemlede syn til hans ledstolper, hvori der var stukket tre sting med et spyd.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Laurs Påske, hans sønner P Laursen og Christen Laursen, alle hans folk og huskvinde.

** 8 mænd.

(103)

** ----.

** sandemændene har i 3 ting tilbudt deres faldsmål for den følgning, Peder Skriver har dem i til landsting.

** Oluf Christensen i Svenstrup tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at de kom til hans den tid, han havde ladet tage huden af hans hest, da var både hans skød udspilet og spændlagt på hver side.

** efterskrevne vidnede, at Hans Smed i Terpet ragede Oluf Christensens hest i Svenstrup, og siden stod han i 9 dage hverken åd eller drak, førend den var død.

** ---- den tid den bordag skete imellem Laurs Påskes sønner og Laurs Jensen i Hesselt, da kaldte de Laurs Påske ud af sin stue, som han kom ud, da hørte han, at de begyndte at bande i gården, og da så han 3 karle udenfor hans gårdsled, som havde lange værger i hænde og de bandede Laurs Påske og hans sønner og bad dem komme ud til dem.

** Jens Sørensen i Hjelmsted tog vidne, at han gav last og klage, at Morten Mogensen i Årup truer og undsiger ham og bærer bøsser og KM aflagte værge efter ham på hans ---- imod trøg og årfejde, som hans farbror og fuldmægtig værge har givet Jens Sørensen, og samme trøg er ved magt dømt ved landsting, og dermed ikke kan være Morten Mogensens besked.

** 8 mænd.
 
(104)

** ----.

** Jørgen lovede de koner i Graum at han skulle betale P Andersen i Rakkeby en engelsk trøje, så god som 7 daler, og en blå ---- kjortel.

** efterskrevne vidnede, at Tøger Jensen spurgte Laurs Andersen, hvorledes P Nielsen var kommet ind til hans, da sagde han, at hans hustru og folk tog ham ved Østergård og bad ham ind til hans, da sagde Tøger Jensen, de har gjort underligt, i spurgte eder ikke for, da sagde Laurs Andersen, at hvis uret han havde gjort, det ville ---- være hos hans egen husbond med den sag.

** ----.

** Jep Nielsen gav Tøger Jensen på Predbjørn Gyldenstjernes vegne at forfølge den sag med den mands død med sin bror P Nielsen.

** Jens Mikkelsen i Terpet og Mikkel Nielsen i Krogen bestod, at de var i Terpet og tilbød Hans Smed den hest, han havde raget, som var død, og begærede den så god igen, som den kom i hans hænder.

** Laurs Tomasen i Vrå fordelte Mindst Christensen for 10 daler.

** 8 mænd.

** Jens Svendsen fordelte Søren Tordsen i Borup.

(105)

** ----.

** Laurs Påske har i 3 ting udbød det blylod, som blev slået i hans gård den tid, den bordag skete imellem Laurs Jensen og hans sønner.

** Laurs Påske tog vidne, at efterskrevne svor Jens Pedersen, som tjener i ---- et fuldt gårdfred over, for han stak ---- igennem hans trøje og uldne skjorte med et spyd.

** Oluf ---- i Vrå svor Jørgen Jensen, som tjener i Hesselt, et fuldt gårdfred over, for han uførmede Laurs Påske i hans gård og slog til hans søn Christen Laursen.

 (106)

** ----.

** ----.

** Oluf Pedersen i Rønnebjerg lod fordele Christen Madsen.

** Jesper Vognsen til Hæstrup opkrævede ---- her i herredet til at udlægge ham hans kirkevej til Hæstrup kirke.

** 8 mænd.

** Morten Pedersen på Hald, at efterskrevne vidnede, at Magdalene Hansdatter var ikke Tomas Tordsen 14 mark skyldig.
 
(107)

** ---- svor Bodel Madsdatter i Hugdrup kvit for trolddom.

** Niels Madsen lod fordele Christen ---- i Rakkeby.

** Mikkel Pedersen sønden Vrå fordelte ----.

** Søren Christensen i Grønderup lod fordele efterskrevne.

** ---- synsmænd afhjemlede efterskrevne syn.

** Jens i Birket og Christen i Nørgård tog i hverandre deres ---- og blev venligt forligt om den trætte, dem imellem har været.

** ---- og Tomas i Dø ---- Jens ---- tog Hans Sørensen i Vorgård i hånd og gav ham afkald på Kirsten Andersdatter salig Gregers ---- levende, som døde i Døvad.

1583.

(1)

** tingbog for Børglum herred 15/1 1583.

** sandemænd.

** ransnævninge.

(2)

15/1 1583.

** 8 mænd.

** --- Jensen i Høgsted lod fordele efterskrevne.

** P Tomasen i Furreby fordelte Anders Svendsen sst.

** Knud i Lundergård fordelte efterskrevne.

** Jens Pedersen i sønder Vrå havde gjort sit skudsmål til efterskrevne 24 mænd, hvorledes han havde skikket sig, siden først han er kommet her at være og indtil denne dag, og de vidnede, at han havde handlet, tjent og skikket sig som en ærlig, kristen dannesvend.
 
(3)

** ---- Olufsen i Høgsted fordelte efterskrevne.

** Jens Brixen i Gårestrup. synsmænd afhjemlede syn til skovhugst i Hørby skov og Nyholm mark.

** 8 mænd.

** Mads Mortensen et syn. synsmænd afhjemlede syn til Tomas Mortensens dige sønden hans gård.

** Anders Mikkelsen i ----. Anders Madsen i Hvidsted lod Simon Jørgensen i ---- af alle de lovmål, han havde ham i.

** Jens Skriver i Vrå et syn. synsmænd afhjemlede syn på skelsten imellem Vrå mark og Ormholt mark, som var optaget og lå kul og ----, og i Vrå skov så de bøge, der var hugget.

(4)

** Niels Mikkelsen i Furreby fordelte efterskrevne på Jesper Vognsens vegne.

** Niels Mikkelsen. synsmænd afhjemlede syn til et hus i ---- gård i Hæstrup for dets brøstfældighed.

** Hans Jensen i Hjørring fordelte efterskrevne for gæld.

(5)

** Jens Skriver i Vrå forbød nogen at have brug med øksehug eller anden brug over markskel i Vrå mark.

** ---- Jensen i Højstrup fordelte Jens Mørk i Ulstrup på Jens Nielsens hustrus vegne i Rubjerg for nogle penge hende var afgjort efter hendes salig far Jens Mørk.

** ---- i Ørslev. efterskrevne vidnede, at de så tre af ---- Laursens folk i Ørslev tog 5 læs havre og førte til Jens Laursens gård.

** Søren Christensen i Grønderup fordelte Niels Nielsen sst.
 
(6)

22/1 1583.

** 8 mænd.

** ---- Sørensen i Lyngby vidnede, at den dør, som blev taget fra det gadehus, Jens Jørgensens kone iboede, den hængte ved hellemis inden for Ydes ladedør.

** Bent i Ørslev i dag det 3.ting bød så til, at dersom der var nogen, som havde ham lovforvunden, da ville han rette for sig.

** Niels Mouridsen i Smidstrup. efterskrevne 24 mænd vidnede, at Niels Mouridsen har i fag inden tinge gjort sit skudsmål til menige herredsmænd, hvorledes han har handlet, tjent og skikket sig her til tinget og talt den gode mands Otte Banners hans sag på hans vegne.

(7)

** Niels Mouridsen fordelte efterskrevne.

** stævningsmænd bestod, at de var i ---- og varede ---- ran til på fru Inger Tidemandsdatters vegne.

** Tomas i Bjørnstrup på Jens Clausens vegne. synsmænd afhjemlede syn til nogen agre på ---- mark, hvor der var gravet to læs digetørv.

** Christen Andersen i Alstrup i Hvet fordelte Christen ---- i Tårs og Niels Christensen sst for skyld og landgilde.

(8)

** ---- Pedersen i Gundestrup æskede ---- mark, som salig P Skriver i Vrå var ham pligtig.

** Niels Mouridsen fordelte efterskrevne.

** Niels Laursen i ---- fordelte Niels Mørk i Lyngby.

** Jens Tomasen i Smidstrup gav tilkende, hvorledes han var til Bertel Sørensens i sønder Vrå og drak, og da han gik derfra, var han i Christen Pedersens gård, så kom Poul Nielsen i Grønderup ud og tog ham i ærmerne, og så faldt han omkuld, hvorved han stødte sig.

** 8 mænd.

** ---- Madsen fordelte efterskrevne.

** Niels Mouridsen fordelte P Andersen i Rakkeby.

** Niels Mouridsen i Smidstrup æskede et pund havre af salig P Skrivers arvinger, som han skulle være Jens Eriksen i Krogsdam pligtig.

(9)

29/1 1583.

** 8 mænd.

** Laurs Pedersen i Hvidsted tilspurgte Christen Poulsen i Østergård ved Hørbylund, hvem der førte ham den savblok, som blev ført fra Tidemandsholm. da svarede han, at Vigel i Sessing og hans dreng Laurs Simonsen førte ham den.

** stævningsmænd bestod at de stævnede Anders Sørensen på ----.

** Jens Sørensen på Volden tilspurgte Anders i ----, om han skyldte hans hustru Karen Jensdatter for trolddom eller nogen uærlig sag, da skulle han træde frem hende åbenbarligt at skylde og give hende sag, da ikke ville han og ikke kendes ved hende som sin troldkvinde at være.

(10)

** Laurs Pedersen i Hvidsted. efterskrevne tovede og svor P Madsen, som tjente fru Inger Tidemandsdatter, salig Mogens Juels, et fuldt ran over, for han havde lokket og beligget hendes pige (blank) i hendes brød, og hun gik med hendes nøgle. han er ikke mødt at svare for sig, efterdi han er rømt for gerningen.

** stævningsmænd bestod, at de var i Dal mark og stævnede P Jacobsen på Christen Skrivers vegne i Bistrup for hvis vidne, han vil tage på salig Peder Skrivers død. efterskrevne vidnede, at de kom gående til Vollerup fra Vrå, og så kom P Jacobsen i Dalmark ridende, så løb P Skriver til ham og slog ham to slag med en jerntyv, så undløb P Jacobsen jerntyven og slog p Skriver med en kniv, idet kom de både omkuld, så løb de til dem og skilte dem ad, og han var nødt og tvunget til at værge sit liv.
 
(11)

** stævningsmænd bestod, at de var i Dalmark og stævnede P Johansen for vidner anlangende P Skrivers død.

** ---- Laursen i Hæstrup fordelte Jens Tomasen, tjenende på Bastholm, for hvis skyld og landgilde, som han burde på sin anpart at give af den, som hans salig far, som boede i Sterup, afdøde.

** Niels Bertelsen i Bredmose fordelte Christen Poulsen i Rakkeby.

** Svend Dal fordelte Christen Skrædder i ---- på hans bror Poul Dals vegne for gæld, han er ham pligtig.

** Søren Hiariksen fordelte P Villadsen, tjenende i Lyngbytorp, for en kalk, han slog sønder i Rønnebjerg kirke, som var Lyngby kirkes.

** Jens Tomasen i Smidstrup gav tilkende.

(12)

12/2 1583.

** 8 mænd.

** Mikkel Tomasen i Try stod her i dag for tingsdom, at da Christen Olufsen i lille Krættrup æskede høring over ham på hans husbonds vegne, så bød Mikkel Tomasen så til, at han ville være i hans husbonds fru Mette til Bøgsted, salig Morten Krabbes, hendes minde at rette for hvis, Christen Olufsen søger ham for.

** P Skriver i Kalum fordelte Jens Pedersen i sønder ----.

** Hans Smed i Tollestrup lod fordele efterskrevne.

** Bent i Ørslev fordelte Anders Laursen, som tjente ham i år, som rømte af hans tjeneste.

(13)

** ---- i Stade stod for tingsdom, ---- kom nogen folk i hans gård, og da kom Jens Tomasen og Poul Nielsen i Grønderup i trætte, og han lyste for lovmål.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Anders Madsen i Hvidsted.

** Anders Madsen i Hvidsted bekendte og sagde at ---- til Svend Jørgensen i ----, som han havde forsultet.

(14)

x/2 1583.

** 8 mænd.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede fru Lisbet Bille i Skavngård for dom, som Mourids Podebusk vil lade tage for hvis hjemmelsbrev, hun har udgivet på ---- af Kragskov.

** efterskrevne vidnede, at Anders Madsen er i dag i Sæby efter tømmer, så han ikke kan møde at svare for sig.

** efterskrevne vidnede, at de så Jens Christensen i Tårs var såret i hans højre hånd, som han skyldte Christen i Tårs for.

** efterskrevne vidnede, at de så Christen Christensen, at han havde et slag på hans højre ----, som han skyldte Jens Christensen i Tårs for.

** Anders Mikkelsen i Mellerup tog vidne på ---- vegne i Fjem, og Anders Christensen i Fjem vidnede, at al den gæld, som Simon Jørgensen var Anders Madsen pligtig, den har han betalt ham.

(15)

** Tomas Jensen fordelte Laurs Pedersen i Rakkeby.

** Peder Tomasen tog vidne, at ---- Pedersdatter, som tjente Mikkel Tomasen i Try, åbenbarligt svor og benægtede, at hun aldrig blev beligget i Mikkel Tomasens brød, men hvem, der har hende det påsagt, da gør de hende åbenbarligt Guds uret.

** Christen Sørensen i Borup fordelte Laurs Sørensen i nør Vrå for tiende, kongens og kirkens part.

** Oluf Tomasen i Snarup klagede, det Knud i Lundergård har ---- ham for en tønde byg for kongeskat.

** Tøger Jensen i Høgsted fordelte Christen Bødker i Vrå.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Villads Pedersen i Vrå på Poul Nielsens vegne i Grønderup.

(16)

** Poul Nielsen i Grønderup et vidne. efterskrevne vidnede at på søndag var måned da var de til Poul Sørensens i Vrå, og der de kørte af gården væltede de, og da kom Poul Nielsen i Grønderup ud og tog Jens Tomasen om hånden og ville have ham ind, så blev Jens Tomasen fortumlet og faldt imod jorden, og ingen trætte de havde med hverandre i nogen måde.

** Helli Olufsen i Lyngby fordelte Mads Ibsen i Vejby.

** Jens Laursen i Ørslev gav last og klage på, at da Peder Tomasen og ---- stod og målte 8 alen vadmel af, da løb Mikkel Skrædder til P Tomasen og huggede hånden sønder på ham.

(17)

** Peder Tomasen Skrædder. synsmænd afhjemlede syn til hans hånd, som var sønderhugget, som han skyldte Mikkel Skrædder i Hammerdal for.

** Hermand Villadsen i Tollestrup fordelte Laurs Olufsen, for han rømte fra ham og ikke tjente ham til fardag.

(18)

** ---- Pedersen i Hvidsted tog i P Madsens hånd i ---- og lod ham af al den følgning fru Inger Tidemandsdatter havde ham i.

** ---- Sørensen i Vrangdrup fordelte ----.

** Niels Tomasen i Em gav last og klage på, at der i år er beligget og lokket i hans brød et kvindfolk Helle Jensdatter, som hun i dag åbenbarligt skyldte Mikkel Laursen sst for, så han var hendes barnefar.

** Knud i Borup et vidne. efterskrevne vidnede, at de så og hørte, at Knud fornøjede Anne Madsdatter, hans søster, i gode varer 15 mark, som hun er tilkommet i arv efter salig Kirsten Knudsdatter, som døde i Vrålund.

** Niels Olufsen i øster Vrangdrup et vidne. efterskrevne 24 mænd vidnede, at han begærede af dem, om de ville give ham deres vidnesbyrd på hans skudsmål, og da fremstod de 24 mænd og siden menige mænd og vidnede, at han har handlet, tjent og skikket sig her i herredet, bygget og boet her og været dem en god grande og nabo, og skikket sig som en dannemand.

(19)

** Jens Skriver tilspurgte Villads Pedersen i Vrå, om han eller hans hustru skyldte Påske Christensen, at han forførte hans hustrus ---- Mogensdatter, dertil svarede Villads Pedersen, at de ikke skyldte ham i nogen måde, men han kom ind til hans hustru og ville have lånt en økse, og ingen forfang han gjorde nogen.

** Niels Mouridsen i Smidstrup fordelte Christen Pedersen i sønder Vrå, for han har lyst et gårdfred og ikke forfulgt det, som det sig bør.

** Niels Mouridsen fordelte Jens Boelsmand og Oluf Boelsmand i Lyngby for fodernødspenge.

** stævningsmænd bestod, at de var i Hvet i Truds--- og gav Jens Bonde varsel.

** synsmænd afhjemlede syn til Peder Mørk i Ør---- hans sår og skade, som han skyldte Søren i Grønhede for.

** Christen Olufsen i lille Krættrup fordelte ---- Tomasen i Try for hans smørskyld og for ulydelse at føre en badskær til Sæby.

(20)

** Laurs ---- i Borup fordelte P Christensen i nør Vrå.

** Niels Mouridsen et vidne. efterskrevne vidnede, at Niels ---- i sønder Vrå æskede høring over Tøger Pedersen i sønder Vrå for nogen penge, som han havde lånt Mette Tøgersdatter, hvortil Niels Mouridsen svarede, at han ikke kunne med rette unde ham høring, efterdi han har givet hans datter samme penge, og hun selv har en værge og ægtemand og bygger og boer i Vrejlevgårds birk, og han skulle tiltale hende der.

** Christen Olufsen i lille Krættrup lyste for lovmål på sin husbonds vegne for sår og skade, Peder Mørk i Ørtoft lod dem se, som Søren i Grønhede havde gjort ham.

(21)

5/3 1583.

** 8 mænd.

** ---- Tomasen i Em et vidne, at Christen Olufsen i lille Krættrup sagde til Mikkel Tomasen i Try, at han ikke ville ---- at hans husbond skulle have ---- sag hos ham, som han har hos Mikkel Tomasen.

** stævningsmænd bestod, at de var for Sæbygårds port på Otte Banners vegne og stævnede Knud Rud for vidne på den jagt, han har brugt i Bangsbos endel, og sammeledes stævnede de P Skrædder i Vrangbæk.

** efterskrevne vidnede, at Knud Rud havde foregivet KM, at han skulle møde hans nåde til påskeaften næstkommende, som Christen Olufsen, foged på Sæbygård, lod ---- her i dag.

** Tomas Christensen i Stenvad gav lov med efterskrevne svor og afvordede, at han ikke var Christen Christensen i Vollerup mere pligtig end 24 rigsdaler.

** Jørgen på Heden, Peder Clemendsen i ----, Peder Smed og deres medbrødre tog i Keld Christensens hånd og tilsagde ham, at de skulle stille fru Inger tilfreds for deres forsømmelse ved Østerstrand.

(22)

** ---- i Vollerup gav tilkende, at han sagde til hans dreng Poul Christensen, at han skulle ---- og kaste ham noget byg, mens han red til Stenvad, og efterskrevne vidnede, at de så Poul Christensen kom ud af Peder Mikkelsens lade med en løb fuld af byg og gik ned af gaden, så kom Peder Mikkelsen ud, og da hans dreng Poul Christensen så ham, kastede han løb og byg og løb bort.

** Terkild Olufsen i Hammerholt tilspurgte Mikkel Skrædder i Hammerdal, om han vidste ---- havde flere svin ulovligt på skoven, som drev med for Jens Skriver, som var 21 svin, da sagde Mikkel Skrædder, at han ikke vidste, at han havde flere svin på skoven.

** Søren Laursen i Årup fordelte Søren Jensen sst.

(23)

** Christen Andersen i Vrå fordelte Mads Nielsen i nør Vrå.

** ---- fordelte Bodel i Hovgård for 3 alen vadmel.

** Christen Andersen i Årup fordelte P Stenhus i Rønnebjerg.

** Søren Hiariksen gav tilkende, at der skulle være taget noget korn fra en af deres tjenere i Vollerup og lyste for husbondens lovmål.

** Søren Hiariksen stod inden tinge for sin husbond for det korn, som blev taget af ---- lade i Vollerup.

(24)

12/3 1583.

** 8 mænd.

** Mikkel Skrædder i Hammerdal tilspurgte Peder i ----, om han skyldte ham, at han uførmede ham eller hans hustru, da sagde han nej, men den skade, han gjorde P Tomasen Skrædder hjemlede han ham ikke.

** 8 mænd.

** Christen Skrædder i Vrangbæk. efterskrevne 12 nævninge tovede og svor Mikkel Skrædder i Hammerdal husfred over, for han gik ind til Hans i Straden og overfaldt P Tomasen Skrædder, huggede hans hånd sønder, med mere sår og skade, han gjorde ham.

** Niels Mouridsen i Smidstrup lydeligt lod fordele Villads Pedersen i sønder Vrå for et gårdfred, som han gjorde.

** Niels Mouridsen lod fordele ---- Madsdatter, salig P Skrivers kone.

** Niels Mouridsen i Smidstrup tilspurgte Christen Poulsen i Rakkeby, hvor han var kommet ad den økse, som han bar her i dag inden tinge, da svarede han, at han havde købt den af en løbende kumpan.

** P Sørensen i Hjulskov sagde, at han intet beroede sig med den økse, som Christen Poulsen i Rakkeby bar her i dag, men han ville forhøre sig hos sine grander og naboer.

(25)

** ---- Ladefoged i Rakkeby med flere bestod, at de spurgte Christen Poulsen, om han havde ---- en økse, da svarede han, at han ikke havde andre økser ---- hans egen, men en købte han af en kumpan.

** Knud Steffensen i Lundergård tog vidne af efterskrevne, som vidnede, at Mikkel Skrædder i Hammerdal bød så til, at han ville stille Henrik Gyldenstjerne tilfreds for den husfred, han gjorde til Peders i Straden, hvis han ikke kunne det afbede.

** 8 mænd.

** Laurs Pedersen i Hvidsted lod fordele Tomas Andersen i sønder Vrå.

** Jens Laursen i Krogen lod fordele Mikkel Jensen i Rønnebjerg.

(26)

19/3 1583.

** 8 mænd.

** Bent i Ørslev fordelte Kirsten ---- på Jens Christensens vegne i Fladholt for en kobbergryde, som han havde lånt hende.

** Niels Christensen i Smidstrup gav last og klage på Anne Poulsdatter i Smidstrup og hendes datter, for hun havde lovet ham ondt, og dersom ham vederfares ondt, da tog han ikke andre for end dem.

** Niels Mouridsen på sin husbond Otte Banners vegne forbød nogen mand at leje ager eller eng fra de gårde og boliger, de iboer.

** Jens Christensen i Ørtoft forbød nogen mand at leje ager eller eng fra de gårde og boliger, de iboer, på fru Anne Rosenkrantzes vegne.

** stævningsmænd bestod, at de varede Christen Poulsen ran til på P Jensens vegne i Vollerup.

** Anders Pedersdatter i nør Vrå åbenbarligt sigtede Bertel Villadsen i nør Vrå for hendes barnefar at være, og Villum Frandsen tilspurgte ham, om han kendtes ---- samme gerning, da sagde han, at han svarede hverken nej eller ja.

** Peder Jensen. synsmænd afhjemlede syn til en løb og noget korn, som var spildt i Vollerups gade.

(27)

** Villum Frandsen, foged på Børglumkloster, tilspurgte Christen Skriver i Bistrup, om det er med hans minde, at Stenvad mølle stod øde, da svarede han nej, men han havde taget syn og klage på den, for hun ---- på kronens grund.

** Mads Skriver i Hornum gjorde Christen Skriver i Bistrup myndig på sine vegne at annamme og oppebære hvis lod og anpart, salig Peder Skrivers barn kunne tilfalde i den bod, som udlægges for salig Peder Skrivers død.

** Søren Nielsen i Kragskov. Mikkel Christensen, foged på Lerbæk, lod læse en landstingsdom, som bemelder, at fru Lisbet Bille til Skavngård skulle have ladet ham stævne med en dom, som han skulle have forhvervet til Horns herreds ting på tiende af Kragskov, og ikke hun er mødt at give ham sag, og derfor har dommeren dømt fru Lisbet Bille at give Mikkel Christensen igen hvis bevislig kost og tæring, som han frem og tilbage bekostet har.

(28)

** Peder Tomasen i Em et vidne. Jens Krog i Em havde her i dag for tingsdom til ---- i EM, at den stævning, han var stævnet til landsting med om den gårdfred, der er gjort af to karle i hans gård ---- og ikke Jens Krog ville navngive dem ved navn, hvem det skulle være.

** Villum Frandsen her i dag, som han tit og ofte siden snapsting har gjort, tilbød Børglumklosters tjenere, så mange som står tilbage med skyld og landgilde, gæld og bagstå, dersom de ville yde den inden påske, da vil han dem ikke med lovmål forfølge.

** Jens Henningsen i Ålborg. efterskrevne vidnede, at salig P Skriver, der boede i Vrå, han har en ægte bror ved navn Poul Laursen Munk, som tjener Morten Rævsgård i Sundby.

** Niels Bertelsen i Bredmose lod fordele efterskrevne på fru Lisbet Billes vegne til Skavngård i Try.
 
(29)

** ---- Christensen i Ålborg fordelte Søren Ibsen i Bøjet.

** ---- i Smidstrup fordelte Poul Sørensen, for han rømte fra ham.

** Tøger Jensen fordelte efterskrevne for skovsvin, ulydelse og andet.

** Christen Skriver et vidne af efterskrevne 24 mænd, som vidnede, at de så og hørte, at Christen Skriver har stået her i dag inden tinge, som han tit og ofte tilforn gjorde og ladet KM brev om madskat læse, og lydeligt tilsagde lægdsmændene, at de skulle gøre ham ret mandtal.

(30)

26/3 1583.

** 8 mænd.

** ---- i Gersholt gjorde sit skudsmål, at han skulle bevise med hr Oluf, hr Niels i Volstrup og fru Mette til Bøgsted, så han har betalt fru Mette den gæld, som han skulle være salig fru Karen til Hørbylund pligtig.

** synsmænd afhjemlede syn til Krættrup skov, hvor der var hugget.

** Christen Olufsen i Krættrup fordelte Jens Møller ---- ved Dalmark.

** Just Laursen i Keldstrup udbød en bøst flæsk, som han fandt på hans nød rånde.

** Laurs Tomasen i Harpsø fordelte Mikkel Jensen i Rønnebjerg for fald, som han tilforn har delt for hovedsummen.

** Mads Nielsen i Tranget fordelte Christen Pedersen i Vejby.
 
(31)

** ---- i Vejby fordelte Søren Jensen sst.

** ---- i Em fordelte efterskrevne.

** ---- Steffensen i Tårs fordelte Laurs Andersen sst.

** Villum Frandsen et syn. synsmænd afhjemlede syn til Stenvad mølle, og da så de, at dersom der skulle være møllevand i samme dam, da er det det stykke eng, som ligger til Børglumkloster, til brøst og skade.

** stævningsmænd bestod, at de her ved tinget stævnede Anders Offersen på velbyrdige ---- vegne for syn og klage på Gunderups mølle og en eng liggende norden Borup.

** sammeledes bestod de, at de for Sejlstrup port stævnede Otte Banner for samme syn.
** Tøger Jensen. synsmænd vidnede, at de til næste tingdag skal afhjemle syn til Borups eng norden Borup.
 
(32)

** Niels Mouridsen et syn. synsmænd afhjemlede syn til Niels Smeds have og gård i Vejby, som var meget forfalden.

9/4 1583.

** 8 mænd.

** Anders Olufsen i Ålstrup fordelte ---- Mørk i Ulstrup.

** efterskrevne på Otte Banners vegne var for Hørbylunds port og stævnede fru Mette, Morten Krabbes efterleverske ---- om fædrift, som fru Mette Madsdatter tilholder over sandemænds tov og sogneskel og markskel, at møde på samme åsteder.

(33)

** Christen Skrædder i Rønnebjerg sagde til P Tomasen i Em ----.

** Jesper Vognsen et vidne, at efterskrevne.
 
(34)

** Jesper Vognsen tog vidne, at Hans Mørk i sønder Saltum og hans hustru Johanne Vognsdatter sst solgte og skødede til Jesper Vognsen efterskrevne gods, som er den arvelod, Johanne Vognsdatter kunne tilfalde i Hæstrupgård efter hendes salig far Vogn Pedersen, og alt andet hendes fædrene gods, og hvis efterskrevne arvegods, som hende kunne være arveligt tilfaldet efter hendes salig mor fru Ingrid Jespersdatter.

(36)

** Anders Mørk i Krættrup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Try skov og kær, hvor der var hugget grønne bøge og små røldbøge.

** Tord Christensen fordelte Christen Skrædder i Vejby.

** Niels Mouridsen tog vidne, at de 8 mænd ikke har set eller hørt, at nogen mand her i dag inden tinge har kendtes ved nogen af de åsteder, som synsmænd har hjemlet med Anders Mørk i Krættrup.

** Niels Sørensen i Vejby gav tilkende, at Christen Bertelsen kom og krævede 1 skæppe byg af hans dreng, da svarede han, at han ikke vidste, at hans dreng var ham noget pligtig, og han sagde jo og skændtes med ham, og ---- han gjorde ham eller hans folk overvold.

** Laurs Laursen i Borup fordelte Anders Jensen i Grønderup.

** Tøger Jensen forbød nogen mand af sin husbonds at leje ager eller eng.

** Christen ---- fordelte Niels Iversen i ----.

(37)

** Simon Pedersen i Rakkeby fordelte ----.

** Tomas Jensen i Vangkær. 6 synsmænd afhjemlede syn til Vesterskov sønden til Voldsted mark, hvor der var hugget grønne bøge.

** Christen Skriver i Bistrup forbød Laurs Vognsen i Stenshede at flytte sit gods af Stenshede, førend han har udlagt, fornøjet og afbetalt Svend Vognsen hvis gods, som han var ham pligtig.

** Tomas Jensen i Vangkær fordelte efterskrevne.

(38)

** Niels Mouridsen lydeligt på Tomas Jensens vegne i vester Bangsbo lod fordele efterskrevne.

** 8 mænd.

** Niels Mouridsen æskede her i dag af ----, at han ville antvorde ham hvis vidner, brev og dom, han ville have indført i den dom, som gik i dag imellem Mourids Podebusk og fru Lisbet Bille til Skavngård, så skulle han med det allerførste fange dem beskrevet, dog ville han ikke antvorde ham dem, men tog dem hjem af tinget med sig.

15/4 1583.

** 8 mænd.

** Laurs Ydesen i Lyngbytorp lod fordele efterskrevne.

** Knud Steffensen i Lundergård. Mikkel Skrædder i Hammerdal lod læse en stævning over Knud Steffensen, Peder Jensen i Vollerup med hans medbrødre, for de svor ham husfred over, for han slog og sårede P Mikkelsen Skrædder til Eriks i Straden.

(39)

** Laurs Jensen i Høgsted tog vidne, at han har stået inden tinge og givet tilkende, at en pige skulle være lokket og beligget på hans husbonds stavn ved navn ---- Nielsdatter, som er til huse til Mikkel Jensen i ----, og lyste han for lovmål på sin husbonds vegne.

** 8 mænd.

** Niels Mouridsen i Smidstrup udbød en bøst flæsk, som Just Laursen i Ørtoft havde tilforn ført her inden tinge og oplyst og lagde den efter sig, og om den rette ejermand var til den, da skulle han den bekomme.

** Tomas Mortensen et syn. synsmænd afhjemlede syn til Boller skov, hvor der var hugget to birke.

** Ove Laursen i Meldgård. synsmænd afhjemlede syn til den gård i nør Vrå, som Ove Laursen har sted og fæst.

(40)

** Niels Mikkelsen på Jesper Vognsens vegne lod fordele Oluf Tomasen i Snarup.

** P Vind i Smidstrup. synsmænd afhjemlede syn til P Vinds høgårds dige, hvorfra der var taget noget mog og ført fra samme høgårdsdige.

** Jens Sørensen i Tranekær fordelte Bent i ----.

** Laurs Sørensen i nør Vrå gav tilkende, at der var en pige Anne ----, som er hans fosterdatter, som er lokket og beligget i hans brød og lyste han i dag for lovmål på sine egne og husbonds vegne.

** Tøger Jensen. synsmænd afhjemlede syn til Tomas Pedersen i Høgsted hans sår og skade, og søgte Morten Christensen Skomager, og gav Predbjørn Gyldenstjerne samme sag.

(41)

** P Nielsen i Tveden fordelte efterskrevne.

** ---- Pedersen i Rakkeby fordelte Morten Laursen i Rakkeby.

** stævningsmænd bestod, at de på Mads Pedersens vegne i Rakkeby med et delebrev stævnede Jens Overklit, og ikke han er mødt.

** Tøger Jensen. synsmænd hjemlede, at de så Peder Knudsens sår og skade, som han skyldte Christen Christensen i Borup for.

** 8 mænd.

** Terkild Olufsen i Høgsted sagde til Laurs Brun i Høgsted, at alt det, der kom i hans gård af hans kvæg og fæmon, det tog han ----.

** Niels Mouridsen satte i dag i rette, hvorledes Just Laursen i Ørtoft havde været her inden tinge med en bøst flæsk, som han har fundet på hans fæhus rånde, og lod den ligge efter sig her på tinge, og satte derfor i rette, om den ikke burde følge ham på kongens vegne. så mødte Søren Olufsen i Østrup ? og berettede, hvorledes den var fundet af hans husbonds tjener på hans stavn, og mente at den derfor burde at følge hans husbond, hvorefter blev afsagt, at da den har været oplyst i 3 ting af den, der har fundet den, og derefter har ladet den ligge efter sig og draget fra den, så bør den følge Niels Mouridsen på kongens vegne.

(42)

23/4 1583.

** Tomas Mortensen i Bjørnstrup udbød en sort vadmels kvindekjortel og et halvslidt hørgarnslagen, som var fundet i Peders lade i Birket, om der var nogen, som slig koste havde mistet.

** Mads Nielsen i Tranget fordelte efterskrevne.

** Peder Eriksen i Borup udbød og oplyste tre gæs, som kom til hans i vinter, om der var nogen, som dem havde mistet, at de ville gøre ham af med dem og give ham igen, som han havde kostet på dem.

** stævningsmænd bestod, at de på Peder Tomasens vegne stævnede efterskrevne for vidne og klage.

** Peder Tomasen i Em tog vidne, at efterskrevne vidnede, at der slet ingen har været i hans gård næst forganget år på Erik Christensens vegne eller på Jens Ibsens vegne og stævnet ham til landsting.

(43)

** Christen Skriver tog vidne på Otte Banners vegne. stævningsmænd bestod, at de på Otte Banners og Vogn Vognsens vegne stævnede Laurs Steen for klage og vidne.

** 8 mænd.

** Christen Skriver på sin husbond Otte Banners vegne gav kære og klage på Laurs Steen i Stenshede, for han imod forbud har forrykket og bortført af Stenshede børnepenge, skyld og landgilde, som han var pligtig af samme gård og lyste for lovmål.

** Laurs Steen i Stenshede åbenbarligt bestod, at han havde hugget to aske i Dals mark og ført til Sæby.

** Laurs Steen i Stenshede sagde, at han var med at få ----.

** Laurs Steen i Stenshede satte Christen Skriver i Bistrup på Otte Banners vegne borgen med Christen Yde i Hoven og Anders Mørk i Krættrup, så han skulle være Vogn Vognsen ubevaret med ord og gerning for sig og alle dem, som ville gøre og lade noget på hans vegne indtil hellig trefoldigheds søndag, uden hvis han kunne tale ham til i lov og rette.

** Vogn Vognsen sagde inden tinge, at han har fundet, at der er hugget en grøn eg i Stenshede skov, som han ville bevise.

(44)

** sammeledes tog Vogn Vognsen i Christen Skrivers hånd og bepligtede sig på sin ---- vegne, at han skulle være Laurs Steen i Stenshede ubevaret med ord og gerning indtil hellig trefoldigheds søndag næst kommende uden hvis, han kunne tale han til med lov og ret.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Peder Munk til Estvadgård på fru Kirsten, salig Bjørn Kåses vegne og Johan Rud til Møgelkær på sin søster jomfru Pernilles vegne til nogen pløjning ved Voldsted og Fuglsang.

** Christen Skriver. efterskrevne vidnede, at de var til Poul Nielsens i Rakkeby nu på søndag 14 dage, hvor de sad og drak, og da sagde Niels Andersen, nu ville vi drikke Svend i Kærsgård hans skål, han ligger nu syg, da sagde Jens Poulsen, vi drikker fluks, vi vil lægge vore knive fra os, så kom Oluf Nielsen og Niels Andersen i klammeri, og de fik
hinanden i håret. så tog Anders Mortensen Oluf Nielsen i kraven og ville have skilt dem ad, så tog Jens Poulsen en degen ned af væggen og sagde til Anders Mortensen, du har ingen hjemmel til at gøre nogen parlament den stund, min far ligger og sover, og så skilte Niels Mørk og Niels Poulsen dem ad, og da lå de på gulvet, og de førte den ene i buret og den anden i ----.Anne Poulsdatter sst vidnede, at hun så, de var faldet på gulvet og skilte dem ad, og Dorete Poulsdatter vidnede det samme.

(46)

** Christen Skriver et vidne. Anders Pedersen i Snarup vidnede, at Oluf Nielsen i Rakkeby bad ham, at han ville gå til Niels Andersen i Rakkeby og tilspørge ham, om han skyldte ham i nogen måde for den sygdom, ham var kommet på, og da svarede Niels Andersen, jeg fik den sygdom, jeg har, i Poul Nielsens seng.

** Niels Mouridsen i Smidstrup. efterskrevne vidnede, at Niels Andersen i Rakkeby gik med hans far Anders Nielsens plov den tirsdag efter den bordag skete imellem ham og Oluf Nielsen, og han pløjede en ager op samme dag.

** stævningsmænd bestod, at der på Anders Nielsens vegne i Rakkeby stævnede Niels Poulsen sst for vidne og klage.

(47)

** Anders Nielsen tog vidne. Maren Mortensdatter vidnede, at hun var inde til Anders Nielsens i Bådsgård den nat, Niels Andersen døde, og da spurgte hun ham, om han havde hans død og sygdom af den bordag med Oluf Nielsen, da svarede han, at dersom de ikke havde været flere om mig end Oluf Nielsen ene, da skulle jeg aldrig have klaget ---- ham, og da gik meget blod af ham, og han spyttede blod og sagde, at Niels Poulsen tog ham i hans hår.

** Anders Pedersen i Vrangmose. synsmænd afhjemlede syn til stavne i Ormholt skov.

** Jens Bjørnsen i Møllegård. synsmænd afhjemlede syn til Gersholt skov, hvor der var hugget rølder og grønne bøge.

(48)

** efterskrevne vidnede, at de var i Krættrup skov og hørte, at Mikkel Tomasen i Try sagde til Anders Mørk i Krættrup, at han skulle være hans hjemmel til en eg, som han skulle lade blive hugget.

** Jens Laursen i Smidstrup fordelte Christen ---- i Rakkeby.

** Erik Christensen i Em tog vidne. efterskrevne vidnede, at de var i Peder Tomasens gård i Em og stævnede ham til landsting for den landstingsdom, som Erik Christensen har ladet forhverve på Peder Tomasen for et gårdfred, han skulle have gjort på en af Peder Tomasens drenge Laurs Tomasen.

(49)

** Niels Mikkelsen et syn på Jesper Vognsens vegne. synsmænd afhjemlede syn imellem Hæstrup mark og Lundergård mark, hvor der var pløjet i vinterrug.

** Laurs Jensen i Borup gav tilkende, at der var en, der kastede en stob ind til deres, og ikke han vidste, hvem der gjorde det.

30/4 1583.

** 8 mænd.

** Mikkel Tomasen i Try kundgjorde, at han efter hans husbonds ---- har forevist Anders Mørk i Krættrup de ege, han måtte hugge, og Christen Olufsen i lille Krættrup vidnede, at Mikkel Tomasen foreviste Anders Mørk den eg, som nu ligger hugget.

(50)

** efterskrevne vidnede, at de hørte Mikkel Tomasen i Try sagde til Anders Mørk i Krættrup, hvorfor har du ikke hugget den bøg, som jeg har forevist dig.

** Terkild Sørensen i Lyngby. Terkild Olufsen i Furreby og Jens Jespersen i Vrensted tog i hans hånd og bepligtede dem, at de skulle betale Anders Mikkelsen i Furreby 18 daler inden i dag måned.

** Tøger Jensen i Høgsted fordelte Morten Christensen i Høgsted for et sårmål, han har gjort på Tomas Pedersens barn i Høgsted.

** Christen Skriver i Bistrup tilspurgte Anders Nielsen i Bådsgård, hvilken ---- Oluf Nielsen eller Niels Poulsen, han lyste ---- eller drab til, da svarede han, at han ikke vidste hvem, men han ville lade sandemænd råde derfor.

** 8 mænd.

** Tomas Mortensen lod fordele efterskrevne.

** Tomas Jensen i Vangkær fordelte Jesper Møller i Krogens mølle.

(51)

** ---- Bunde i Høgsted tilspurgte Keld Olufsen i Høgsted, hvorledes han havde bygget og boet hos ham og hvorledes han havde skikket sig imod ham. da svarede Keld Olufsen, at han har bygget og boet hos ham og været hans grande og nabo, og da har han altid skikket sig imod ham som en ærlig kristen dannemand.

** Jens Pedersen i Rakkeby æskede i dag hvis, salig Niels Andersen i Rakkeby var ham pligtig.

** stævningsmænd bestod, at de var på Skagen og stævnede Niels Poulsen, Poul Jensens søn i ----, for vidne og klage, Anders Nielsen i Rakkeby ville lade tage på ham.

** Terkild Sørensen i Lyngby fordelte efterskrevne.

** Bertel Jensen i Vrangmose fordelte Niels Eriksen i Vrågård.

(52)

** Oluf Hansen i Snarup. synsmænd afhjemlede syn på hvis sår og skade, han havde.

** Niels Mouridsen i Smidstrup fordelte Mads Andersen i sønder Vrå.

** Niels Mouridsen fordelte Christen Christensen i Tårs.

7/5 1583.

** 8 mænd.

** Christen Ibsen i Em gav last og klage på Laurs Hansen i Em og ---- Tøgersen, at de har pløjet hans jord fra ham.

** Christen Olufsen i Krættrup et syn. synsmænd afhjemlede syn til Hørbylunds skov, hvor der var hugget grønne ege.

(53)

** Christen Skriver. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Stenshedegård.

** P Jensen i Vollerup tog i Søren Hiariksens hånd og bepligtede sig, at han skulle stille hans husbonds minde og være i hans egen minde og rette for det ran, han lyste Poul Christensen til.

** stævningsmænd bestod, at de var i sønder Saltum og stævnede Hans Mørk på Jesper Vognsens vegne for syn, vidne, klage og for dom.

** Jens Tomasen i Smidstrup fordelte Mourids Tomasen i Vejby.

(54)

** Jesper Vognsen et vidne. efterskrevne 8 mænd vidnede, at de i dag måned her ved tinget så og hørte, det Hans Mørk i sønder Saltum og hans hustru Johanne Vognsdatter gav Jesper Vognsen skøde på deres gods, Jesper Vognsen havde dem afkøbt, som var Johanne Vognsdatters fædrene og mødrene gods efter hendes salig forældre Vogn Pedersen og Ingrid Jespersdatter.

** Hans Mørk i sønder Saltum stod for tingsdom med Jesper Vognsen til Hæstrupgård, at han ville være overbødig at besegle ham en skøde på hvis gods, som han og hans hustru har solgt ham efter købebrev.

** Jesper Vognsen i Hæstrupgård gav tilkende, hvorledes han har antvordet Hans Mørk en gård i sønder Vrå, og nu til påske har Hans Mørk veget samme gård, og den ---- dag næst før påske er rålingen på samme gård afbrændt, hvilket var Jesper Vognsens last og klage, at så er sket og lyste for lovmål.

** Hans Mørk i sønder Saltum skød sig til sit værne og herredsting, om nogen mand havde ham til at tale, at søge eller beskylde, da ville han rette og svare for sig.

(55)

** Villum Frandsen, vurderingsmænd vurderede efterskrevne indbo.

** ---- har Villum Frandsen endnu udlagt ----, som er 12 tønder tilsammen, som er ---- udlagt på Peder Jacobsens vegne for salig Peder Skrivers død, og beholdt Villum Frandsen selv hos sig den 3.sal, som salig Peder Skrivers bror Poul Laursen tilkommer.

** Christen Skriver tog vidne. synsmænd vidnede, at de var på Rakkeby kirkegård, der salig Niels Andersens lig blev begravet, da tilbød og begærede Christen Skriver, at ligkisten måtte optages, og tilbød, at hans husbonds tjenere måtte gå til liget og formedelst bøn og knæfald lægge deres hænder på liget om Gud almægtige ville lade nogen ----, om hans husbonds tjenere var skyldig i hans død. da blev det ikke tilstedt af Anders ----, hans far.

** ---- vidnede, at efter salig Niels Andersen blev begravet, da kom Anders Nielsen i Bådsgård til ham og bad ham, at han ville stævne de folk ---- kirkegården, som var Oluf Nielsen, Jens Poulsen, Niels Poulsen, Niels Mørk, Anders Mortensen, Anne Poulsdatter og Dorete Poulsdatter, at de ville møde på kirkegården søndag næst efter og ville lægge deres hænder på salig Niels Andersens lig, da mødte de allesammen uden Anders Nielsen, som dem havde ladet stævne.

** efterskrevne vidnede, at de var til Anders Nielsen i Bådsgård og begærede, at han ville ----.

** Jens Mouridsen fordelte Laurs Madsen i Højstrup.

(56)

** 8 mænd.

** Anders Mørk tilspurgte efterskrevne for dom og formanede dem ved deres saligheds ed, at de skulle tilstå, om det var den eg, som Anders Mørk havde hugget og lå på stedet i Krættrup skov, da vidnede de, at det var samme eg, som Mikkel Tomasen havde forevist ham, og berettede Mikkel Tomasen her i dag, at han ikke foreviste Anders Mørk samme eg, som han har hugget.

** Anders Mørk et syn. synsmænd afhjemlede syn til Krættrup skov, og der så de en eg, som var rådden og hul inden i, som Anders Mørk sagde for dem, at Mikkel Tomasen i Try havde forevist ham.

** Anders Jensen i Grønderup lod fordele Tomas Bromand i Borup.

(57)

14/5 1583.

** 8 mænd.

** Anders Nielsen i Bådsgård tog i Mikkel Christensens hånd, foged på Lerbæk, og gav ham fuldmagt at tale på hans søn Niels Andersens død.

** synsmænd afhjemlede syn til hvis sår og skade, Maren Andersdatter i Høgsted havde, da havde hun sårmål bag på hendes nakke og hendes bryst og arme var overbrændt, og hun skyldte P Skinder derfor.

** Anders Nielsen i Bådsgård 3.ting opkrævede sandemænd at sværge manddød og hans søn Niels Andersens bane, som blev ihjel slået.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Anders Nielsen i Bådsgård.

** 8 mænd.

** 8 mænd vidnede, at de ikke har hørt Anders Nielsen i Bådsgård har klaget her inden tinge eller begæret klage på nogen folk for hans søn Niels Andersens død.

(58)

** stævningsmænd bestod, at de på Mikkel Tomasens vegne stævnede Anders Mørk for vidne og klage.

** Mikkel Tomasen i Try 3.ting gav last og klage på Christen Nielsen i Hoven, Anders i Korsager, Niels Laursen i Krættrup og Christen Olufsen sst, for de har vidnet ham uret på, at han skulle have forevist Anders Mørk i Krættrup en eg at måtte hugge.

** synsmænd afhjemlede syn til Klarup skov, hvor der var hugget birke.

** Laurs Steen et syn til Stenshede ---- ..

(1)

** Niels Mouridsen havde 2.ting til Maren Madsdatter i Borup for 3 mark på Jens Tømmermands vegne, som salig Jens Christensen hendes husbond skulle være ham pligtig, så mødte Laurs Jensen, hendes søn, og æskede ----, og ikke Niels Mouridsen kunne det bevise.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Mads Nielsen i Vejby hans sår og skade, som han skyldte Keld i Linderup for.

** 8 mænd.

** 8 mænd vidnede med Niels Mouridsen i Sn---, at det første Anders Nielsen i Bådsgård har ---- på hans søn Niels Andersens død, da har Niels Mouridsen ikke forholdt Anders Nielsen hverken vidne eller klage i den sag.

** Jens Tomasen i Vrå på Jens Pedersens vegne fordelte Tomas Andersen i Vrå for 3 skæpper byg, han skulle være hans søn Tomas Jensen pligtig.

(2)

x/x 1583.

** 8 mænd.

** ---- Olufsen i lille Karup 3.ting forbød nogen mand at drive i Hørbylunds endels mark eller skov.

** deslige forbød han nogen mand af sin husbonds tjenere, at de fra de gårde, de iboer, ager eller eng ---- at føre sæd i eller af hans husbonds tjeneres jord, uden den som sted og fæst har.

** Mikkel Hansen, borger i Sæby, tog i Anders Eriksens hånd i Lundergård og lod ham af al den felding og lovmål, han har haft ham i.

** 8 mænd.

** Anders Mørk i Krættrup forbød Niels Mouridsen i Smidstrup herredsfoged at stede noget vidne eller klage på Hans Vinds folk, som vidnet har med ham.

** Mikkel Tomasen i Try 3.ting gav kære og klage over Niels Laursen, Christen Olufsen i lille Krættrup med flere, for de har vidnet ham hans mund fra, for de skulle have været nærværende hos i Krættrup skov og hørte, at Mikkel Tomasen skulle have forvist ---- Anders Mørk og befalede ham den at måtte hugge.

(3)

** 8 mænd.

** Mikkel Tomasen i 3 ting tilspurgte Anders Mørk i Krættrup, om han ikke har haft ---- til fru Mette, salig Morten Krabbes om den eg, som han har ladet hugge i Krættrup skov, da svarede Anders Mørk, at han havde givet den gode frue tilkende, hvorledes Mikkel Tomasen skulle have forevist ham i Krættrup skov og befalet ham, den at måtte hugge, og nu han ville være hans hjemmel.

** Niels Sørensen i Grønderup gav tilkende, hvorledes at han kom ind til Laurs Grøns og ville bort ---- sin fars fæ, som ---- havde draget, da fik han en bredøkse af Bodel Grøns og slog til ham, dog han ikke ramte ham, så kom de folk og skilte dem.

** Christen Laursen i Jelstrup enstedgård fordelte Peder Christensen i Lyngby for et pund byg.
 
(4)

** Anders Mikkelsen i Furreby fordelte efterskrevne.

** ---- Laursen i Vollerup tog i Christen Tomasens hånd til i dag måned for 10 daler.

** Niels Mikkelsen i Underåre fordelte på hans husbonds vegne Mads Sørensen i Hørby med flere for skovhugst i hans husbonds skov.

** Jesper Vognsen. efterskrevne vidnede, at de nærværende hos var den tid da Jesper Vognsens gård i nør Vrå brændte, da var der ingen folk i samme gård uden en gammel kvinde og en lille uforstandig pige, som kunne ilde forvare sig selv.

(5)

** efterskrevne vidnede, at Hans Mørk i sønder Saltum er forhindret og lå på hans sygeseng, så han ikke kunne møde at svare for sig.

** Niels Tomasen i Em tog vidne, at Christen Christensen i Vollerup kendtes ved den ejendom på sin husbonds vegne, som det hus i Vollerup står på, som han har ladet rejse.

** P Tomasen i Em fordelte nør Jens Pedersen i Vrå for 1 pund byg.

** Tomas Jensen i Vangkær fordelte efterskrevne for hvis kirketiende, de var kirken pligtig, og som de rester med.

(6)

** synsmænd vidnede, at de så Niels Johansen i sønder Vrå havde et sår på sin tommelfinger, som han skyldte Jørgen ---- i Vrå for.

** synsmænd afhjemlede syn til hvis sår og skade, P Vind havde i hans hoved.

** synsmænd afhjemlede syn til Christen Bødker, som havde et sår på sin højre hånd.

** Mads Jensen i uden Vrå tog i Villum Frandsens hånd og lovede, at han skulle få udlæg i dag 8 dage.

** Christen Mikkelsen i Grønderup gav tilkende, at han tog Søren Christensens øg i hans eng og gennede hjem med den, da kom Søren Christensens søn Anders Sørensen og ville tage øget fra ham, og slog hans karl på hans bryst med en spade.

** Christen Laursen i Kraghede lod fordele Søren Nielsen i Estrup på Hørby kirkes vegne.

(7)

** Tomas Hansen har 3 ting forbudt nogen mand at have nogen brug i hans endels mark med kvæg eller fæmon.

** Oluf Christensen i Svenstrup. synsmænd afhjemlede syn til et rugfald vesten Svenstrup lund, som var opædt og gjort skade på for 20 skæpper rug.

4/6 1583.

** 8 mænd.

** Laurs Påske har stået inden tinge i 3 samfulde ting og gjort hans tilbud, at han ville udlægge hvis, han har indhavet og indtaget i deres fælled, om de andre gode lodsejere ville lægge fra dem hvis, de har indtaget.

** synsmænd afhjemlede syn til Tomas Pedersen i Tamholt. som havde sår på hans hånd, arm og aksel.

(8)

** Niels Sørensen i Dubsgård fordelte efterskrevne.

** efterskrevne vidnede, at de var i Boller og ---- Tomas Christensen ---- til og Anne Rolunds ----, som tilforn boede i Tårs.

** Laurs Sørensen havde ---- til Christen Jensen i Try på Jens Mogensens vegne i øster Vrangdrup, da kom efterskrevne og gjorde skudsmål, at han var i hans husbonds forfald.
** Anders ---- i Bagterp fordelte efterskrevne.

** Tomas Jensen i Vangkær fordelte Mads Sørensen i Hørby på Laurs Christensens vegne, boende i Ålborg.

** Mads Jensen i uden Vrå gav lov med efterskrevne svor og afvordede og bad dem Gud til hjælp, at han ikke var Christen Jensen i Skærum pligtig på hans hustrus vegne end den stud og de 19 mark, han udlagde ham her i dag.

** 8 mænd.

** synsmænd afhjemlede syn til Helli Olufsens klæder i Lyngby, som var gennemstukket med en kniv og overblødt med blod.

(9)

** Christen Christensen i Vollerup tilsagde Niels Tomasen i Em, at dersom det ----, som han har rejst, står Niels Jensen for nær og til tøe, da skal han tage det af ned vilje.

** Villum Frandsen. synsmænd afhjemlede syn til Lyngby eng, og da var alle engene opædt og ilde medfaret af kvæg og får.

** Christen Skriver. samme synsmænd afhjemlede syn til nogen sten, som skulle være sat imellem Børglumkloster jord og Sejlstrup jord, men de kunne hverken se eller finde dem.

** P Jensen i Vollerup. synsmænd afhjemlede syn til en eng i Vollerup mark, da var den opædt og nedtrådt, og digerne for den var øde.

** Oluf Christensen i Svenstrup forbød nogen mand at føre sæd i eller af hans husbonds tjeneres jord eller leje ager og eng fra deres gårde.

** Markor Andersen i Sveje fordelte Christen Tøgersen i Mobisholt.

** Kirsten Jensdatter i Skærum og Christen Jensen sst tog i Mads Jensens hånd i Vrå og gav ham afkald.

(10)

** Kirsten Jensdatter i Skærum tog i Mads Jensens hånd i Vrå og gav ham afkald for al den arv, hun var tilfaldet efter hendes salig far Jens Jensen, som boede i Lendum med hendes stedfar Jens Christensen i Skærum. sammeledes tog Christen Jensen i Skærum og i hans hånd og gav ham afkald for al den arv, hans hustru Anne Jensdatter kunne tilfalde efter hendes salig far Jens Jensen.

** ---- Mikkelsen i Furreby fordelte Jens Steen i Lyngby for leje af en stud.

** synsmænd afhjemlede syn til Jacob i Rugholm, som havde et farligt sår og slag på hans venstre øje, som han skyldte Tomas Laursen for.

** Niels Eskildsen fordelte så mange af Rakkeby sogn, som står igen med deres tiende, både kongens og kirkens.

** tagsmænd over P Pedersen Skinder brugte på Maren Andersdatter i Høgsted i Tøger Jensens hus og spildte han sit ---- hende og brændte hende.

** efterskrevne svor P Pedersen Skinder et fuldt husfred over, for han ---- ind til Tøger Jensens i Høgsted, slog Maren Andersdatter ----, og siden tog på hende og gjorde hende sår og skade.

** Niels Mikkelsen fordelte efterskrevne for kongens og kirkens tiende af Rakkeby sogn.

(11)

11/6 1583.

** 8 mænd.

** Terkild Sørensen i Lyngby tog vidne. synsmænd afhjemlede syn til 3 haver på Lyngby mark, som var opædt og oprodet.

** Anders Olufsen i Ålstrup. synsmænd afhjemlede syn til salig Helli Olufsen, da så de over hans venstre patte, at han var slået med en kniv. stævningsmænd bestod, at de stævnede Simon Pedersen i Lyngby for syn, vidne og klage, som Helli Olufsen ville tage over ham, for hans bror Helli Olufsen, han ihjel slog.

** Anders Olufsen i Ålstrup. efterskrevne vidnede, at da de var på Lyngby mark til syn til nogen skelsten, da kom Villum Frandsen og Helli Olufsen nogen ord imellem om samme sten, i det samme hørte dem at Simon Pedersen slog til Helli Olufsen med en kniv, og der de så tilbage, da drog Simon Pedersen sin kniv af Helli Olufsen. andre vidnede det samme.

(12)

** Anders Olufsen i Ålstrup han stod nu her i dag for tingsdom med hans slægt og venners vilje og samtykke og bød Simon Pedersen i Lyngby og hans venner og slægt dage og stunder til for hans bror Helli Olufsen, som han desværre har ihjel slået. så begærede Niels Simonsen på sin far og slægt og venners ---- og stunder, og satte Søren Hiariksen i Å og Anders i Bådsgård borgen, lovning og vissen for Simon Pedersen og hans slægt og venner, og P Hansen i Furreby og Jens Christensen sst satte borgen, lovning og vissen for Anders Olufsen og hans slægt og venner, så at de på begge sider skulle være hinanden ubevaret med ord og gerning, indtil sandemænd fik svoret og tovet om hans død.

(13)

** Tomas i Bjørnstrup tog vidne på Jens Clausens vegne. Anders Sørensen i Borup og hans medbrødre ransnævninge tovede og svor Tomas Christensen, som nu stakket siden tjente Jens Clausen til Boller, et fuldt tyveri over, for han havde i Jens Clausens brød lokket og beligget hans mælkedeje Anne Nielsdatter, som gik med hans nøgle og havde vold og magt over hans oste, smør med mere, for hun var besovet i hans gård, men da han ikke er mødt til gensvar, men er veget og rømt for gerningen ----.

** Niels Mouridsen i Em et syn. 6 synsmænd afhjemlede syn til efterskrevne gårde og boliger i Rakkeby under Sejlstrup gods.

(14)

** Jens Bjørnsen tog vidne, at han havde ---- til Tomas Hansen ---- Gersholt, om han havde hugget en bøg imellem Gersholt og Vangkær. da fremkom Tomas Hansen og fremlagde fru Lisbet Billes åbne brev, at han har fordelt Søren Iversen for 12 års tiende, som han står igen med, og ikke har talt hendes minde, dateret Skavngård den tirsdag næst ved hellig trefoldigheds søndag 1583.

** Niels Mikkelsen i Underåre i dag 3.ting udviste Mads Sørensen i Hørby af den gård, som han iboede, på sin husbond Jørgen Friises vegne.

** synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne gårde i ----.

** Niels Mikkelsen et syn på Jesper Vognsens vegne. synsmænd afhjemlede syn til en dør på et fæhus i Boller, hvor ---- på begge sider var løs og to nagler var af på samme dør.

(15)

** Christen Jensen i Grønderup. synsmænd afhjemlede syn til hans barn Jep Christensen, som havde et blåslag på hans ryg, som han skyldte Niels Himmerbos kone for.

** Niels Mouridsen. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til nogen boliger i nør Vrå, hvor jordhuse var forfaldne.

** Anders Yde i Torup og Laurs Tomasen i Harpsø vidnede, at Tomas Christensen, som tjente Jens Clausen i Boller og Anne Nielsdatter, barnfødt i Tårs, og nu i år tjente Jens Clausen, da er det dem vitterligt, det Tomas Christensen lokkede og belå hende i hans brød.

** Jens Pedersen i Rakkeby. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Palle Jensen, som havde et sår i hans hoved, som han skyldte Niels Mørk søn for i Rakkeby ved navn Jens Nielsen, for han slog ham med en sten.

** Niels Mouridsen. synsmænd afhjemlede syn til Poul Jensens ildersdør, hvor to fjæl stod vidt åben og naglerne sønder.

(16)

** Niels Mikkelsen i Snarup. synsmænd afhjemlede syn til Snarups mark, hvor der var gravet knubtørv og brændtørv i 4 dale.

** ---- Jensen i Mellerup gav last og klage på Søren Rasmussen i Øksenhede, for han er kommet til ham på marken og taget nogen øg fra ham, og overfaldet ham og gjort ham sår og skade.

** Oluf Christensen i Svenstrup. synsmænd afhjemlede syn til hus og bygning i Vestergård, hvor et fæhus var slet nedfaldet.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Poul Nielsen i Grønderup og Morten Jensen i Grønderup på Christen Mikkelsens vegne i Grønderup for deres sandhed at vidne.

** Niels Ibsen i Holt. efterskrevne gjorde Niels Ibsen sit skudsmål, hvorledes Anne Christensdatter har handlet, tjent og skikket sig, eller om hun er barnfødt her i herredet i Em.

** 8 mænd.

(17)

** Mikkel Svendsen. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til agre på Vrå Mark til Mikkel Svendsens gård, hvorfra der var pløjet 3 furer til Johan Nielsens ager.

** Anders Ovesen et syn. synsmænd afhjemlede syn på Gunderup mark til to haver, som var Niels Jørgensens, og som var opædt.

** Søren Christensen et vidne, at Poul Nielsen i Grønderup vidnede, at han så, Christen Mikkelsen i Grønderup kom gennende med Søren Christensens øg, så kom Søren Christensen gående imod ham, så kom Niels Sørensen, hans søn, og høttede ad Christen Mikkelsen, men ikke han så, at han huggede eller stak ham, så gik Niels Sørensen, og Søren Christensen gik og fra øgene, så tog Christen Mikkelsen øgene og gennede dem til østen vejen, og så slap han dem og gik til sin plov.

(18)

** ---- Jensen fordelte Bent i Ormholt mølle.

** ---- Christensen i Tårs fordelte Christen Hansen i Dalen.

** Niels Mikkelsen fordelte på Jesper Vognsens vegne Niels Jensen ved Tranekær for ulydelse.

** Tomas Mortensen fordelte Per i Birket, Jens i Klarup og Jens i Stendal for 8 birke, som de har ladet nedhugge i Klarup mark.

** Tomas Mortensen fordelte samme for 9 birke, de har ladet hugge i Klarup skov.

** Niels Mouridsen fordelte efterskrevne for hvis, de er ham pligtig.

(19)

18/6 1583.

** 8 mænd.

** ---- Tomasen i Em lod ---- Jensen i Rakkeby, Christen Nielsen i Linderup og Anders Laursen, for de har tilsagt ham deres tjeneste, og ikke de har holdt det.

** 8 mænd.

** Poul S. synsmænd afhjemlede syn på hvis sår og skade, han havde.

** Christen Luno i Gydeje havde ---- til Laurs Jensen i ----. så kom to af hans drenge, at Christen Tomasen var forhindret i hans husbonds forfald.

** Laurs Dal i Stenum fordelte Laurs Ydesen i Furreby for en stud, han lovede ham på hans husbonds vegne.

** Niels Mouridsen et vidne. synsmænd afhjemlede syn til Jens Boelsmands råling i Lyngby, som var ved magt, men laden, som var bygget af jord, den var ikke holdt ved magt. dernæst så de Oluf Boelsmands, hvor rålingen og alle andre huse er af jord og ikke holdt ved magt. siden så de Jep Jensens gård og jordhuse i Kraghede.

(20)

** Mads Mortensen. synsmænd afhjemlede syn i Ulstrup mark, hvor der var lagt og kørt en vej tværs over byens eng, og engen til brøst og skade.

** stævningsmænd bestod, at de var for Sæbygårds port og stævnede fru Pernille på Otte Banners vegne for syn, vidne og klage, han vil lade tage på den ejendom, som han har ladet indhævde for hans tjeneres ager ved Understed strand.

** Jesper Vognsen lod stævne Peder Kock og Hans Podemester for vidne og klage.

** N M i Snarup et vidne, at efterskrevne vidnede, at Peder Kokholm og Hans Podemester kom ind til ---- Svendsen i Boller i Hørby sogn og krævede nogen gæld, da bød han ham et par ---- for gælden, så bad de Peder han skulle gå ud og satte krog på stuedøren, så gik de ud og stødte en kammerdør op og tog to par sko og sagde, at kom han ikke ud, da skulle de lære ham til at gå ud.

(21)

** Mads Pedersen, foged på Vorgård, gav last, kære og klage på hans husbonds vegne og på ---- Karen Krabbes vegne på Hans i Hestvang og ---- i ---- for en have, de har ladet indkaste ved Understed strand.

** stævningsmænd bestod, at de var i Rakkeby og stævnede Poul Jensen og alle hans folk på Niels Mouridsens vegne for vidne.

** Niels Mouridsen et vidne, at Oluf Poulsen i Hæstrup vidnede, at da han skulle gå ind til Poul Jensen, da kom Oluf i Snarup bag ved ham og slog døren i efter sig, da kom Christen Jensen og Niels Sørensen og æskede Oluf Tomasen, at han skulle gå ud i ---- og djævelens navn.

** Jørgen på Heden tilspurgte Tomas i Hæstrup, om han kunne beskylde hans hustru Anne Markorsdatter for nogen uærlige sager, tyveri, trolddom eller horeri eller i nogen anden måde, dertil svarede Tomas Knudsen, at han ikke vidste andet med hende ----.

(22)

** stævningsmænd bestod, at de for Sejlstrup port stævnede Otte Banner på ---- Kock og Tyge Galskøts vegne for syn, vidne og klage på et hus imellem Hovstrup og Tårs.

** Laurs Pedersen. synsmænd afhjemlede syn til et hus, som et sat imellem Hovstrup og Tårs, som er Tårs og Hovstrup meget til skade, og da var samme hus sat op til siden på Hovstrup dige, og er meget grøn tørv og jord gravet i Hovstrup og Tårs fælled til samme hus.

** Tomas Mortensen i 3 samfulde ting har på sin husbonds vegne lydeligt udæsket af Jens Sindelsen, som tjener Mikkel Bertelsen i Stendal, og Jens Simonsen i Birket hovedgæld og faldsmål, igæld og tvigæld for den ransdele, hans husbond havde dem i.

** 8 mænd.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til en gård i Vrå.

** samme synsmænd afhjemlede syn på Em mark.

** Villum Frandsen har i 3 ting æsket den ---- igen, som han udlagde for salig Peder Skrivers død på Peder Jacobsens vegne, som ham desværre ihjel slog.

(23)

** Villum Frandsen. synsmænd afhjemlede syn til ---- Hellisen i sønder Vrå, som havde to slag af en kniv, som han skyldte Peder Sørensen i Vrå for.

** synsmænd afhjemlede syn til ----, som var blodig i næse og mund, og skyldte hun Tomas Smeds datter Johanne Tomasdatter, at hun slog hende.

** Tomas Smed et syn. synsmænd afhjemlede syn til Karen Jensdatter, Peder Knudsens pige, hendes sår og skade.

** Peder Laursen i Bundgård har lyst for lovmål, at hans ---- Mette Pedersdatter er beligget og lokket i hans brød.

25/6 1583.

** Oluf Christensen i Svenstrup udviste Jep i Vestergård.

** sammeledes fordelte han efterskrevne.

** Anders Olufsen i Ålstrup opkrævede sandemænd at møde til Viborg landsting at sværge manddød over Helli Olufsen.

** Jens Markorsen i Furreby gav last og klage, at P ---- i Skøttrup og Christen Ovesen i Skøttrup kom i hans fars gård og slog ham og hans bror Niels Markorsen og gjorde ham sår og skade.

(24)

** ---- Nielsdatter i Rønnebjerg stod for tingsdom og åbenbarligt skyldte Oluf Pedersen i Rønnebjerg for hendes jomfrukrænkelse.

** ---- Jensen i Vangkær udviste Christen ----.

** deslige forbød nogen mand at leje ager eller eng fra deres gårde og boliger eller føre sæd i eller af hans husbonds tjeneres jord.

** Jens Mogensen i Vrangdrup havde ---- til Christen Jensen i Try for nogen arv, som han skulle have oppebåret i Ålborg, som hans hustru Amme Jensdatter var tilfaldet.

** Christen Hansen i Høgsted og Tomas Hansen i ---- bestod, at de var i ---- gård 14 dage efter Christen Knudsens død og æskede 14 mark for byg, han købte på Åstrup.

** Tøger Jensen fordelte Niels Nielsen i Grønderup for arv, han førte til Ålborg.

** Tøger Jensen udviste Mikkel Jensen i Rønnebjerg med flere.

** Niels Mikkelsen på Jesper Vognsens vegne udviste Knud i Lundergård med flere.

** synsmænd afhjemlede syn til ---- Andersen i Furreby mølle hans sår og skade.
 
(25)

** synsmænd afhjemlede syn til Christen Andersen i Vestergård i Skøttrup, som havde et sår i hans hoved, som han skyldte Jens Markorsen i Furreby for.

** sammmeledes hjemlede de, at de så ---- Ibsen i Skøttrup, som havde sår i ansigtet, som han skyldte Niels Markorsen i Furreby for.

** sammeledes hjemlede de, at de så Christen Clemendsen i Skøttrup, som havde sår i hans hoved, som han skyldte Niels Markorsen i Furreby og Oluf ---- sst for.

** Anders i ---- har i 3 ting udvist Mads ---- i Kirketerp.

** Niels Markorsen i Furreby gav last og klage på Peder Ibsen i Skøttrup og Christen Ovesen sst, for de er kommet i hans fars gård og overfaldet dem og gjort Niels Markorsen skade.

** Jens Skriver i uden Vrå på hans husbonds vegne har forbudt nogen mand at føre sæd eller ---- jord, som ligger til Dals mølle eller hans husbonds tjeneres jord.

** Anders Mikkelsen i Furreby fordelte efterskrevne for gæld.

** Niels Bertelsen i Bredmose på fru Lisbet Billes vegne udviste Christen Sallingbo i Højstrup.

(26)

** Christen Espensen i Smidstrup gav last og klage for hans bror Niels Mørk er slået af Niels Hansen i Rakkeby.

** ---- i Kærsgård har givet tilkende, at der var engang sket og brugt bordag i hans gård i ----.

** Niels har i 3 ting udvist Christen Madsen i Solsbæk fra den gård, han iboer.

** P Nielsen i Bundgård i Vrå gav last og klage på P Sørensen i sønder Vrå, for han løb efter ham og mesten taget hans liv af ham og slog ham med en kniv uden skyld og brøde.

(27)

** Christen Ibsen i Gadensgård havde ---- til Tomas Jensen i Ørtoft, at han skulle have ---- tingsvidne, som lyder på et plov----, som han på Ørtoft mark skulle have gjort på Jens Pedersen og hans folk, og fru Anne Rosenkrantz til Clausholm skulle have sendt Søren Pedersen i Grønhede. dertil svarede Tomas Jensen, at han skulle bevise med hans far Jens Christensen i dag 14 dage, at han antvordede ham samme tingsvidne.

** Niels Mogensen æskede, om Niels Mikkelsen havde nogen myndighed ar følge nævninge til tov over P Kock og Hans Podemester i Lengsholm, da ikke havde han nogen myndighed.

** 8 mænd.

** Søren Hiariksen et vidne. synsmænd afhjemlede syn på Furreby mark, hvor der var gravet digetørv.

** synsmænd afhjemlede syn til ---- Mørk i Rakkeby, da havde han tre sårmål i hans hoved, som han sagde, at Jens Pedersen i Rakkeby slog ham.

** Anders Vind i Krabdrup. synsmænd afhjemlede syn til nogen klæder, som var meget blodige og slået igennem med en kniv, og Anders Vind gav last og klage--- på Per Laursen, Tomas Galskøts dreng, at han slog ham med en kniv.

(28)

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til forfaldne lader og jordhuse i Tollestrup og Rønnebjerg.

** Morten Skomager et syn. synsmænd afhjemlede syn til hans gård, hvor rålingen var slet opbrændt, og hans lade duer intet.

** 8 mænd.

** Niels Bertelsen i Bredmose tilspurgte Niels Mikkelsen i Snarup, hvad myndighed han havde at føre nævninge til tov og ed over Peder Kock og Hans Podemester, tjenende på Lengsholm, hvortil han svarede, at han havde hans husbonds fuldmagt at tale hans tale i den og andre sager.

** 8 mænd vidnede, at Niels Mikkelsen i Snarup, der boede i Ørslev, med flere tovede og svor Peder Kock, tjenende på Lengsholm, gårdfred over, som han gjorde på Peder skomager i Bertel Svendsens gård i Boller, efter tingsvidnes lydelse, som blev læst for dem her i dag inden tinge, før de gjorde deres tov og ed.

(29)

9/7 1583.

** Christen Nielsen i Karup fordelte Poul Christensen sst.

** Knud Jensen i Vrå tog Anders Eriksens hånd og bepligtede sig at give ham 8 mark inden i dag 3 uger.

** Niels Bertelsen i Bredmose tog i Oluf Påskes hånd i Højstrup på sin husbonds vegne og lod ham af al den følgning, som hans husbond havde haft ham i, som var Markor Jensen til Lengsholm.

** Anders Mikkelsen i Mellerup. synsmænd havde set Mikkel Nielsen i Smidstrup hans sår, og han havde et sårmål bag venstre øre.

** stævningsmænd bestod, at de var i Boller og stævnede ---- Christensen, som tjente på Boller, på Jens Clausens vegne.

(30)

16/7 1583.

** 8 mænd.

** Christen Olufsen i Krættrup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til hans søster Maren Olufsdatter i Højstrup, som havde sårmål og blåslag, som hun skyldte Kurt Nielsen i Rosenshave for.

** 8 mænd.

** Peder Poulsen i Lørslev havde tagsting til Christen ---- i Græsdal for 2 skæpper byg, en gås og ---- brød, som var bagstå, da svarede han, at hans husbond havde forbudt ham at give degnen sådan redsel.

** Christen Skriver lydeligt tilspurgte Niels Mikkelsen i Snarup, om han havde udgivet sit brev og segl om salig Niels Andersens død, som døde i Bådsgård, dertil svarede han, at han kom drukken fra Hæstrup gård, og da kom Anders Nielsen i Bådsgård og var begærende, at han ville det besegle, som var om hans søn Niels Andersens død, og tilsagde Niels Mikkelsen, at det aldrig skulle komme ham til hinder, brøst eller skade, så antvordede Niels Mikkelsen Anders Nielsen sit indsegl at besegle samme brev med, men aldrig det blev læst eller forkyndt for ham i nogen måde. da tilspurgte Christen Skriver Niels Mikkelsen, om han vidste nogen besked på, hvor lang tid, der var imellem salig Niels Andersen døde og Jens Andersens hustru i Rakkeby Anne Tomasdatter døde og indtil hun fik det barn, som døde, og hvad sygdom, de døde af, da svarede han, at han vidste ikke besked dermed.

(31)

** Vogn Vognsen til Stenshede lod stævne Laurs Steen i Sæby for vidne.

** Laurs Pedersen i Hvidsted. synsmænd afhjemlede syn på hvis sår og skade, Steffen Jensen i Bøjet havde, som han skyldte Søren Ibsen i Bøjet og hans bror for at de slog på hans hoved.

** samme synsmænd afhjemlede syn til Søren Ibsen i Bøjet hans sår og skade, som han skyldte Steffen Jensen i Bøjet for at han slog ham.

** Jens Eriksen i Krogsdam fordelte Mads i Kirketerp for 6 mark.

** Jesper Vognsen et vidne. Laurs Mortensen i Højstrup sagde, at Jens Pedersen i Skavange ---- gav.

** Niels Bertelsen et vidne. efterskrevne vidnede, at Jens Christensen i Gerndrup tog ---- læs ved i Markor Jensens skov i Rolund.

** synsmænd afhjemlede syn til Villadses hustru i nør Vrå, som havde en blå plet på hendes højre side, som hun sagde, hun fik, da Niels Ladefoged kom til deres gård og pantede, men hun skyldte ikke Niels Ladefoged derfor.

(32)

** Laurs Skrædder, født i Stade, havde stævnet Anders Christensen i Vejby og tilspurgte ham, om han skyldte ham for en bøsselås at skulle have taget fra ham, da svarede han, at der blev en bøsselås henne for ham, man han skyldte ham ikke derfor.

** Niels Mouridsen fordelte efterskrevne.

** Anders Vind i Krabdrup. synsmænd afhjemlede syn til hvis sår og skade, Søren Vind i Krabdrup havde, som han skyldte Peder Laursen i Hvidsted, at han slog ham samme slag.

** Christen Skriver i Bistrup gav last og klage på Laurs Steen i Stenshede, for han nu en tid stakket forleden ---- ind i Stenshede og udtaget et bidsel ---- et stenkrus i sønder.

** Søren Hiariksen i Å et vidne. 8 mænd vidnede, at de så og hørte, at efterskrevne stod for tingsdom, eftersom de var opkrævet at sværge Oluf Rasmussen, tjenende i Furreby, gårdfred over, som han gjort har på Morten Andersen i Furreby mølle i Markor Sørensens gård sst, efter tingsvidnes lydelse, som Søren Hiariksen lod læse for dem ----.

(33)

23/7 1583.

** 8 mænd.

** ---- Mortensen i Bjørnstrup på sin husbond Jens Clausens vegne æskede igæld, tvigæld, hovedgæld og faldsmål over Tomas Christensen, tjenende på Boller, og Anne Nielsdatter sst for ---- havde ham overfaret, og ikke de ville rette for dem og aftalt samme sag hos Jens Clausen.

** Niels Mouridsen. synsmænd afhjemlede syn til nør Vrå gade hvis grøn jord der var taget og gravet.

** Niels Mouridsen fordelte Poul Jensen i Rakkeby for 2 pund smør og 2 skilling leding.

** Christen Hansen i Dalen gav last og klage på det, hans eng til hans gård er nedslået.

** hr Anders i Vrå havde tagsting til ---- for alt hvis, han havde lovet til Vrå kirke, som han skulle have oppebåret af Vrå sogn.

(34)

** 8 mænd.

** Mikkel Pedersen i Vrå tilbød Vrå sognemænd, at de ville komme til ham og gøre rede og regnskab med ham om hvis, han kunne blive kirken pligtig, da ville han være overbødig til at rette for sig.

** hr Anders i Vrå havde tagsting til Mikkel Pedersen i Vrå for et alterklæde, han havde lovet til Vrå kirke for noget korn, han skulle have oppebåret af Vrå sogn.

** hr Anders i Vrå lod fordele Mikkel Pedersen i Vrå for et alterklæde, han havde til Vrå kirke udlovet.

** synsmænd afhjemlede syn til nogen grøfter var gravet i grøn jord østen for Tårs.

** Knud Steffensen lydeligt lod fordele Jørgen Graver i Høgsted, for han var ---- til landsting for den stævning, som Mikkel Skrædder i Hammerdal havde ladet ham stævne for, for det husfred, som de havde ham oversvoret.

(35)

** Søren Laursen i Borup. vurderingsmænd vurderede en engelsk kjortel, som han havde i pant af Niels Jensen i Hjelmsted, for 7 mark.

** Niels Mouridsen på sin husbonds vegne lod fordele Jens Krog i Rakkeby og hans søn Poul Jensen, for de har slået Niels Mørk i Rakkeby til jorden.

** Tøger Jensen på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne for fald, for han havde dem tilforn delt for hovedsummen.

(36)

30/7 1583.

** 8 mænd.

** Laurs Påske i Try sagde, at ti mænd af Barkholt drog ind i Try skov og huggede i samme skov.

** Niels Mouridsen et vidne, at Christen Olufsen i Krættrup havde tagsting til så mange, som i Try boede og havde hugget i Try skov.

** Laurs Pedersen et vidne, at han på Tomas Galskøts vegne forbød nogen mænd at føre sæd i eller af hans husbonds tjeneres jord.

** Anders Mørk i Krættrup havde tagsting til Morten Tomasen i Try, for han skulle have ---- 7 svin på agn i Krættrup skov, hvortil han svarede, at hvis han havde haft på førnævnte skov, havde han i husbondens minde.

** Jens i Rosengård gav last og klage, for Poul Madsen i Haverholt kom drukken i hans gård og slog på hans dør med en økse og undsagde ham og gjorde ham uførm.  

** Jens Jensen i Rosenshave lyste Poul Madsen i Haverholt gårdfred til, for han gjorde ham gårdfred i hans gård.

(37)

** stævningsmænd bestod, at de var på Bangsbo strand og gav Anders ---- varsel for dele.

** Mikkel Pedersen i Vrå stod for tingsdom og bekendte, at han havde udlovet et alterklæde til Vrå kirke.

** Christen Olufsen i Krættrup fordelte Niels Jensen i Karup.

** Anders Eriksen i Lundergård fordelte Knud ---- i Vrå for gæld.

** Christen Jensen, som tjener Erik Kås, skyldte Oluf Pedersen i Rønnebjerg, at han kom til ham på Ås mark og overfaldt ham.

** Mikkel Tomasen i Try gav Christen Olufsen i Krættrup, Anders Mørk og deres medbrødre vidnesmænd hjemlov fra landstinget for den stævning, som han havde ladet dem stævne.

** synsmænd afhjemlede syn på hvis sår og skade, Peder Laursen i Ålstrup havde.

** Niels Mouridsen i Smidstrup bandt bogsed på Laurs Steen i Sæby, for han havde ranet Vogn Vognsen til Stenshede.

** stævningsmænd bestod, at de gav Laurs Steen i Sæby varsel for ran på Vogn Vognsens vegne til Stenshede.

** P Tomasen fordelte Niels Rugholm i Grønderup for gæld.

(38)

** 8 mænd.

** Søren Hiariksen i Å fordelte Oluf Rasmussen i Furreby for sårmål, han gjorde på Mads Andersen i Furreby mølle.

** Svend Andersen fordelte Mads i Krogen.

** dom imellem Jens Andersen i Oddersgård og Hans Andersen i Vrå, Christen Skriver i Bistrup, Anders Eskildsen i ---- og Anders Olufsen i ----.

** Laurs Christensen i Volstrup vidnede, at han var i Rønnebjerg og købte en ---- med Oluf Pedersen sst, og de gik til druk og drak af den førend middag aftenstid, og de drak af den til maden, ---- var det ham fuldt vitterligt, af Oluf Pedersen ---- var fra dem i mellemtiden.

** Niels Mouridsen. synsmænd afhjemlede hvis sår og skade, Laurs Nielsen havde i hans hoved.

** Oluf Jørgensen på Christen Jensens vegne, som tjener fru Sidsel Okse på Bistrup, lod fordele for fald efterskrevne.

(39)

** Mads Sørensen lod fordele efterskrevne i Rakkeby.

** Bertel Jensen på Vrangmose tog i Niels Eriksens hånd i Vrågård og lod ham af den dele, han havde ham i, for det smederedskab og andet, han var ham pligtig.

** Knud Steffensen i Lundergård lod fordele efterskrevne.

6/8 1583.

** Tomas Jensen i Vangkær havde tagsting til Tomas Hansen i Gersholt for en bøg, som han havde hugget imellem Gersholt og Vangkær, og han bepligtede sig at skulle tale samme hans ---- hos Jens Bjørnsen i Møllegård og stille ham tilfreds.

** Jens Mortensen i øster Vrangdrup fordelte Christen Jensen i ---- i Try for hvis arvelod, som hans hustru Anne Jensdatter kunne arveligt tilfalde efter hendes salig bror ---- Jensen, som døde i Ålborg.

(40)

** Anders Mørk i Krættrup havde tagsting til Mikkel Hansen i Try med flere for skovhugst i Try skov.

** hr Søren i Vrå fordelte Christen Mikkelsen i Borup, som tjente ham, for hans tro tjeneste, han havde tilsagt ham, men er rømt.

** Knud i Lundergård tog vidne, at Mikkel Pedersen i Lindholt lod læse et brev, hvori efterskrevne vidnede, at de var hos Knud i Lundergård og gav ham og hans medbrødre nævninge på Mikkel Pedersens vegne hjemlov for den landstings stævning, som han havde ladet stævne for ---- gårdfred, Mikkel Pedersen var forskyldt, han skulle have gjort til Hans i Straden.

** Søren Hiariksen et syn. synsmænd afhjemlede syn til et kær, liggende vesten Vejby ager, hvori der var gravet 10 favne.

(41)

** Laurs Skriver i Tårs tog i Christen Andersens hånd i Ålstrup og lovede, at han skulle yde hans husbond hvis skyld og landgilde, som går af den gård i Tårs, Christen Snedker og Niels Christensen iboer.

** Jens Mouridsen i øster Vrangdrup bekendte sig at være venligt og vel forligt med Christen Jensen i Try for den anpart, hans hustru Anne Jensdatter kunne tilfalde i en arvelod, som han havde oppebåret efter Søren Jensen i Ålborg.

** Oluf Pedersen et vidne, at efterskrevne vidnede, at de var til Jens Sivertsens skt Hans aften, der var også Oluf Pedersen i Rønnebjerg, og de købte en tønde øl, og ikke han var af deres selskab til midnats tide, de skiltes ad.

(42)

** ---- Mouridsen fordelte efterskrevne.

** 8 mænd.

** Laurs Brun i Høgsted bød til Anders Jensen i Haverholm på hans far Jens Tomasens vegne, at hvis skade og brøst hans far havde fanget i hans eng af det, han og hans folk havde sammen revet og opsanket, det ville han være overbødig at tale Jens Tomasens minde for efter dannemænds tykke.

13/8 1583.

** 8 mænd.

** synsmænd havde set Tøger Jensens pige Marens sår og skade.

** synsmænd havde set Johan Nielsen i sønder Vrå og hans hustru Karen Nielsdatters sår og skade, og desligeste Niels Johansens sår og skade, som de skyldte Mikkel Svendsen i sønder Vrå for.

(43)

** Niels Bertelsen i Bredmose på sin husbonds vegne lod fordele Bonde Olufsen i Gundestrup, for han har drevet ind i hans husbonds endels mark og i hans eng og lagt vej, og ladet ---- opæde hans græs med hans øg, som blev bevist med syn.

** Christen Ibsen i Gadensgård gav tilkende, at der er en pige lokket i hans tjeneste og brød ved navn Maren Jensdatter, og ikke han kan fange at vide, hvem hendes barnefar er.

** Oluf Nielsen Bors i Ålborg begærede tag af Niels Mouridsen til Karen Knudsdatter, som boede i Holbæk. dertil svarede han, at han ville unde ham tag, dersom han kan bevise, hvor hendes gods ---- her i herredet at være.

** Christen Ibsen i Gadensgård lod læse et brev, dateret MDL, tirsdagen som var ----, hvori 6 gamle dannemænd, som mindes op til 60 år, vidnede, at i så mange år har salig Mogens Gøyes arvetjenere af Gadensgård, Øksenhede og Tamholt haft fri fælled i Vangkær med fædrift og øksehug.

(44)

** stævningsmænd bestod, at de stævnede i Tårs Anders ----, Laurs Ibsen hans hustru Karen med flere for vidne på Laurs Rostrups vegne.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Tomas Hansen i Gersholt på Palle Pedersens vegne i Toften for vidne og klage.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Palle Pedersen i Toften på Tomas Hansen og hans husbonds vegne til vidne og klage, desligeste stævnede i Skæggesholt Anne Laursdatter i lige måde.

** 8 mænd.

** Anne Laursdatter i Skæggesholt vedersagde, at hun eller ---- havde solgt Tomas Hansens hustru Karen Jacobsdatter 3 svin, som Palle i Toften vedkende sig for sine at være, og andre vidnede, at samme svin var Palle Pedersens hjemmefødinge, og andre vidnede, at Anne Laursdatter lod samme svin genne til Gersholt til Tomas Hansen, og antvordede dem i hans gård.

(45)

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Palle Pedersen i Toften på Tomas Hansens vegne, og Tomas Hansen tilspurgte Palle Pedersen i Toften, om Anne Laursdatter kendtes ved de 3 svin, som de omtrættes. dertil svarede han, at han vidste der intet af.

** 8 mænd.

** synsmænd afhjemlede syn til et dige ved sønder Vrå, som var Christen Bødkers, hvilket nylig var brudt til jorden og kørt op.

** Laurs Jensen fordelte Jens i Ørslev for hans tiende, kirkens part, til Torslev kirke for næst forgangne år.

** synsmænd afhjemlede syn til hvis sår og skade, Mikkel Svendsen i sønder Vrå havde, og han havde et knivslag i hans ryg.

(46)

** ---- Markorsdatter i Rosengård vidnede, at Palle Madsen i Haverholt kom til deres dør ved midnats tid og slog på den og æskede ud Jens Jensen Bodder og truede og undsagde ham, og sagde til ham, at ville han ikke nu gå ud, da skulle han vel finde ham en anden tid.

** Palle Madsen lod stævne Jens Jensen i Rosengård.

** ---- og Bertel Nielsen i Vejby gav til kende, at hr Erik ---- var i hans gård og slog hans dreng Rasmus med en degen, og siden truede og undsagde han ham.

** Keld Bertelsen i Vejby vidnede, at han så Bertel Nielsen stod på hans høtoft, så kom hr Erik gående, og de kastede ord sammen og gav hverandre mange unyttige ord truede og undsagde hverandre.

** stævningsmænd bestod, at de på Bangsbo strand stævnede Anders Christensen på Rasmus Pedersens vegne ved Bangsbo strand.

(47)

20/8 1583.

** 8 mænd.

** Tøger Jensen i Høgsted på Mikkel Pedersens vegne i Sæby lod fordele Poul Suder i Hammerdal for skyld og landgilde.

** Markor Nielsen i Vejby æskede skifte og jævning efter Jens Poulsens hustru ---- Markorsdatter, som døde i Vejby.

** Laurs Hansen i Em bestod, at de har lagt Christen Ibsen i Em til at give Niels Tomasen i Em i år af sine køer 13 mark.

** 8 mænd.

** Jens Jensen i Vrangbæk bestod, at han talte med Jens Jensen i Rosengård om den bordag og gårdfred, Palle Madsen i Haverholt skulle have gjort i hans gård. da sagde Jens Jensen, at han ikke truede og undsagde ham, men slog og bankede på hans dør.

** Jens Knudsen Skrædder i Knøse vidnede, at han ved Vrensted kirke talte med Jens Jensen i Rosengård om Palle Madsen i Haverholt om den gårdfred, Jens Jensen beskyldte ham for, da sagde Jens Jensen, at han ikke gjorde ham uførm og ikke truede ham.

** synsmænd afhjemlede syn på hvis sår og skade, som Jens Christensen havde, og han havde et blåslag på hans venstre arm.

** Rasmus Pedersen ved Bangsbo strand kendtes ved den sorte ko, som Anders Christensen sst antvortede ham .
 
(48)

** Tomas Hansen et 24 mands vidne hvorledes han og hans hustru Karen Jacobsdatter har handlet og skikket dem indtil denne dag.

** Tomas Mortensen et syn. synsmænd afhjemlede syn til Boller møllebæk, og da var der lagt to broer over bækken.

** Søren Hiariksen. efterskrevne vidnede, at de nærværende hos var og så, at hr Eriks søn i Vejby ved navn Hans Eriksen kom i Poul Nielsens gård og der slog Rasmus Hansen.

** Palle Pedersen i Toften. efterskrevne vidnede, at det er dem fuldt vitterligt, at de svin, som en tid lang har været borte for Palle i Toften, de kom selv hjem til hans gård igen.
 
(49)

** ---- Madsen i sønder Vrå vidnede ved sin sjæls salighed, at han havde gjort ----, som Mikkel Pedersen i Vrå havde stævnet ---- desligeste vidnede Jens Mikkelsen og Mads Mikkelsen at var hans faders ---- og blev ham tyvstjålet fra.

** Niels ---- et vidne. Niels Johansen vidnede, at han så og hørte, det hans bror ---- købte de ----. som Mikkel Pedersen har stævnet ham i rette med, og gav for dem fisk og brød for 4 skilling.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Markor Nielsen i Vejby på Jens Poulsens vegne, og bød ham til det, han havde givet ham med hans datter Anne til hus og hjem.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Johan Nielsen, hans hustru Karen Nielsdatter og hans søn Niels Johansen for vidne og klage på Mikkel Svendsens vegne i sønder Vrå.

** Erik Christensen i sønder Vrå vidnede, at han var på Vrå mark den dag, den bordag skete med Johan Nielsen hans folk og Mikkel Svendsen, da løb Johan Nielsen bag til Mikkel Svendsen og slog med en kniv, og Karen slog ham omkuld.

** Johan Nielsen i sønder Vrå gav last og klage, da han og hans hustru og søn Niels Johansen gennede svin af hans korn, så kom Mikkel Svendsen efter dem med en tyrekølle i hans hånd og slog til ham og hans søn, og så snublede Mikkel Svendsen omkuld, og de blev skilt ad, og klagede på Erik Christensen, det han var i råd og dåd med ham.

(50)

** Niels Mouridsen et vidne. efterskrevne herredsnævninge stod for tingsdom, eftersom de var opkrævet af Niels Mortensen, tovede og svor Palle Madsen i Haverholt gårdfred over, som han gjorde på Jens Jensen i Rosengård.

** Erik Christensen vidnede, at han nærværende var på Vrå mark, da Mikkel Svendsen i Vrå, Johan Nielsen, Karen Nielsdatter og Niels Johansen kom i efterskrevne bordag og slog løs på hinanden.

(51)

27/8 1583.

** 8 mænd.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Anne ---- for vidne og klage.

** Ove Laursen i Vrå og Laurs Sørensen i Årup satte Laurs Nielsen i Tveden en borgen på Johan Nielsens vegne i Vrå, så han skulle være Mikkel Svendsen i Vrå ubevaret med ord og gerninger for den trætte og uenighed dem imellem er, indtil loven fik sin gænge.

** Niels Christensen i Løkkegård fordelte Søren Pedersen i Try for nogen brev, som han forholdt ham.

** Niels Johansen i sønder Vrå vidnede, at han så og hørte, at Erik Christensen i sønder Vrå gik i Vrå mark og undsagde hans far og sagde, han skulle skyde hundelort i ham.

** Christen Skriver tilspurgte Anders Olufsen i Ålstrup, om han ville gå i rette ---- om den ejendom, hans husbonds tjenere har indtaget og indhavet fra Otte Banners og hans husbonds tjenere, da svarede han, at han ikke ville gå i rette med ham om samme ejendom.

** Bonde Andersen i Ørslev gav last og klage på Anne Hansdatter i Horshave, for hun om søndagen og helligadage gik i kirken i hendes stol og trykkede hende, så hun ikke kunne få plads og ro i stolen, som hun har stået i 18 år.

(52)

** Christen Skriver. synsmænd afhjemlede syn til noget jord i Vejby hede, som Jens Boelsmand havde påklaget, at Niels Mørk skulle have taget fra ham.

** Tomas Mortensen i Bjørnstrup fordelte Peder Jensen i ----.

** Christen Skriver et vidne. efterskrevne 24 mænd vidnede om falsk mønt her i landet.

** Niels Mouridsen et syn. synsmænd afhjemlede syn til Kirsten, Mikkel Andersens kone, som boede i Volstrup, og hun havde et blåslag på hendes venstre side, som hun skyldte Peder Mouridsen i Svenstrup for.

(53)

** herredsnævninge over Hans Eriksen i Vejby.

** Niels Bertelsen i Bredmose et vidne. synsmænd afhjemlede syn til Jens Svendsen i Brødeled hans sår og skade, som han fik på vejen han kom fra Skagen af en fuld og drukken karl uden brøst og klage.

** Niels Bertelsen i Bredmose fordelte Christen Nielsen i Højstrup på Markor Jensens vegne for 10 læs grøn bøg, han tog i Rolund.

** Oluf Andersen. synsmænd afhjemlede syn til en eng i Skarkær, hvor der var slået over to sider i samme kær.

** Bonde Andersen fordelte Søren Iversen.

** Anders Pedersen i Skøttrup æskede af Søren Laursen en buløkse.

(54)

** Tomas Hansen i Gersholt har i tre samfulde ting æsket, om der var nogen, der havde ham fordelt.

** Svend Andersen i Kærsgård fordelte efterskrevne.

** ---- Christensen i Løkkegård forbød nogen mand at huse eller helle Søren Hansen i Dalen.

** Niels Mouridsen lod fordele efterskrevne af Rakkeby sogn, for de har ladet grave i Rakkeby mark i grøn jord imod deres grandebrevs lydelse.

** Niels Mouridsen lod fordele efterskrevne i nør Vrå, for de har ladet grave i nør Vrå mark imod forbydelse.

** Niels Mouridsen fordelte Villads Løve i Rakkeby og Mads i Krogen for uhørelse og ulydelse.

** efterskrevne gjorde Knud Billes skudsmål imod den stævning, som Jens Christensen i Floholt har ladet ham stævne for, så han ligger på hans sygeseng og under badskærs hånd, så han ikke kan møde.

** Niels Mikkelsen i Underåre tog Clemend Tomasens hånd, foged på Åstrup, og lovede ham på Jep Nielsens vegne, som er hvis skyld og landgilde, som går af det boel, som han nu iboer.

(55)

3/9 1583.

** 8 mænd.

** Niels Mouridsen fordelte efterskrevne.

** Laurs Pedersen i Hvidsted på Ellen Galskøts vegne lod fordele Christen Johansen i Graum for ulydelse, for han var budt og ikke kom.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Anne Laursdatter i Skæggesholt på Tomas Hansens vegne for vidne og klage.

** Tøger Jensen. synsmænd afhjemlede syn til en eng i Årup mark, Munkeeng, hvor der var gjort skade for 2 læs hø.

** Tøger Jensen lod fordele efterskrevne.

** Mikkel Svendsen et vidne. efterskrevne vidnede, at de nærværende hos var og så og hørte, at Erik Christensen i Vrå ikke truede og undsagde Johan Nielsen i Vrå med en bøsse.

(56)

** N Mouridsen et vidne, at Anne Nielsdatter, som tjente på Boller, åbenbarligt bekendte, at Tomas Christensen, som tjente på Boller, han belå hende, da de begge tjente i den gode mands gård.

** stævningsmænd bestod, at de var i Kvissel og stævnede Knud Bilde på Jens Christensens vegne i Fladholt for vidne og klage.

** Jens Christensen i Floholt gav last og kære på Knud til Engbjerggård, for han er kommet bag på ham, da han sad i hans egen gård, og slået ham.

** domsmænd over Anne Nielsdatter sagde, at efterdi hun har ladet sig belokke og beligge i den gode mand Jens Clausens brød. da vidste de ikke anderledes derom at sige, end hun bør efter gårdsretten at straffes.

** stævningsmænd bestod, at de havde stævnet Jens ---- på Mads Pedersens vegne.

** Mads Sørensen i Rakkeby æskede af Jens Pedersen i Rakkeby hans tiende, præstens part, han burde på kærven at give hans sogneherre.

** stævningsmænd bestod, at de i Høgsted stævnede Laurs Brun, Jens Jacobsen, Anne Clemendsdatter og Maren Jensdatter for vidne.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Jens Andersen i Rakkeby.
 
(57)

10/9 1583.

** efterskrevne satte fylding på ransnævninge at gøre ed og tov over Laurs Brun og hans folk for det hø, de røvede Jens i Haverholm af.

** Mads Mortensen i Hørby. efterskrevne vidnede, at de var i Jens Christensens gård i Fladholt og så, at Knud ---- kom bag på Jens Christensen, som han lå på hans knæ, og slog ham, hvorefter de kom i slagsmål, og da de kom fra hinanden, løb Knud til en vogn og greb hans bøsse og sagde til Jens Christensen, du skal få hundrede vælske pokker din gamle skalk.

** Knud Bilde til Engbjerggård et vidne, at han udlagde 15 mark for den gårdfred, som han gjorde på Jens Christensen i Fladholt.

(58)

** ----.

** Niels Mortensen fordelte efterskrevne.

** Tomas Jensen i Vangkær fordelte efterskrevne.

** ----.

** Tomas Mortensen i Bjørnstrup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til et vognslag, som var kørt og lagt over Østerby og Boller mark.

(59)

** Tøger Jensen gav tilkende ---- Simon Sallingbos kone, og hun skulle ---- været fordølgt i deres by.

** Søren Rasmussen i Øksenhede fordelte efterskrevne.

x/x 1583.

** 8 mænd.

** Jens Tomasen i Em fordelte efterskrevne.

** ---- Hansen fordelte efterskrevne.

** ----.

(60)

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn sønden Vrå kirke ved kirkestien, hvor der var kastet en vej tværs over en grob.

** 8 mænd.

** Laurs Laursen i Guldager på Ove Lunges vegne. ransnævninge tovede og svor Laurs Brun i Høgsted, Jens Jacobsen, Anne Clemendsdatter og Maren Jensdatter et fuldt ran over for 2 læs hø, de har røvet Anne i Haverholm af.

** Hans Skriver i Hvilshøj stævnede Laurs Skriver i Tårs for stude, øksne, køer. korn og penge ----.

** Hans Skriver i Hvilshøj tilbød ---- bror Laurs Skriver i Tårs, at dersom han i dag 14 dage ---- ville han være overbødig ---- før høringe bliver nævnt ---- og ikke vil han have ham delt.

** Hans Skriver fordelte Laurs Skriver i Tårs for efterskrevne gæld.

(61)

** Søren Jørgensen stævnede Tomas Sørensen for en høstak, han røvede ham af, og Tomas Sørensen stod for tingsdom og sagde, at han skulle bevise, at han ikke havde røvet ham det hø af.

** Niels Mikkelsen fordelte efterskrevne.

** Oluf Christensen fordelte Peder Svendsen for 3 skæpper rug.

** Bertel Pedersen i Krogen i Torslev sogn. synsmænd afhjemlede til en eng, hvor der var gjort stor skade af svin.

** 8 mænd.

** Niels Bertelsen tilspurgte Bent Andersen, hvad fuldmagt han havde at bære Jens Terkildsens brev ----.

(62)

** Mads Mortensen i Hørby et vidne på ---- vegne, lensmand på Ålborghus. efterskrevne stod for tingsdom tovede og svor Knud Bilde til Engbjerggård gårdfred over, som han gjorde på Jens Christensen i Fladholt i hans gård.

** Niels Mouridsen lod fordele Anders Sørensen i Vejby for grøn jord, han har ladet grave i Vejby mark.

17/9 1583.

** 8 mænd.

** efterskrevne 24 mænd gjorde Niels Mouridsen sit skudsmål, at han har i alle måder siden først han fik førnævnte ting at besidde og nu indtil handlet, tjent og skikket sig som en ærlig kristen dannemand.

(63)

** stævningsmænd bestod, at de havde stævnet Søren Nielsen i Grønderup på hr Anderses vegne.

** hr Anders et vidne. synsmænd afhjemlede syn til Vrå præstegård mark, hvor der var taget byg af hr Anderses stakke, som lå på og ved en vogn på marken, som var Søren Nielsen i Grønderup, som er rømt og veget fra hus og hjem samme tid, hr Anders har befundet slig kost på hans vogn.

** P Laursen vidnede, at Anders Ibsen i sønder Vrå brød det dige ned i Vrå, som Niels Mortensen i Smidstrup påklager.

** NM et vidne. efterskrevne tog i Christen Skrivers hånd og forpligtede dem inden i dag 14 dage at opbygge Christen Poulsens lade i Rakkeby, som de Christen Skriver lovet havde.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Simon Jørgensen i ---- for vidne og klage.

** Niels Bertelsen i Bredmose gav last og klage på Simon Jørgensen, for han har slået en af hans husbonds tjenere og gjort ham sår og skade.

(64)

** Mikkel Svendsen fordelte efterskrevne.

** Laurs Jensen i Hesselt fordelte på Laurs Nielsens vegne Mikkel Svendsen i Vrå og Johan Nielsen ----, for de lovede deres husbond at holde godt naboskab med hinanden.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Christen Hansen i Dalen på hr Olufs vegne i Torslev præstegård for syn, vidne og klage.

** Tomas Jensen i Vangkær. synsmænd afhjemlede syn til et dige ved Torslev præstegårds mark inden stabel og sten, da var samme dige neddrevet af kvæg og fæmon.

** synsmænd afhjemlede syn til hvis sår og skade, Søren Jensen i Høgsted havde.

** Tomas Jensen i Vangkær gav last, kære og klage på hr Olufs ---- Torslev præstegård på Christen Hansen i Dalen ---- ind i hans mark med hyrde og hjord og neddrevet hans dige og lagt veg uden hans ja og minde.

** stævningsmænd bestod, at de var i Gunderup og stævnede Anders Ovesen på Predbjørn Gyldenstjernes vegne for vidne og klage.

** Christen Poulsen i Rakkeby tog i Knud Steffensens hånd i Lundergård og forpligtede sig inden 14 dage at opbygge hans lade og holde ham og hans medbrødre kvit for det løfte, de var kommet i for ham til Christen Skriver i Bistrup.

(65)

** Anders Eskildsen i ---- gav ---- Andersen i Vrå fuldmagt at opkræve hvis gæld, som Vrå kirke ----, som sognemændene havde lovet at holde ham skadesløs.

** Villum Frandsen et vidne. efterskrevne vidnede, at de vurderede en landbod, som blev udlagt til Anders Olufsen i Ålstrup og hans slægt og venner på ---- Pedersens vegne i Lyngby, som bestod af efterskrevne klæder og indbo.

** Christen Bødker i Vrå fordelte efterskrevne.

** Knud Steffensen i ---- fordelte Mikkel Skrædder i Lindholt for efterskrevne kost og tæring fra og til landstinget.

** Niels Mikkelsen i Vejby lod bogsed ---- på Rasmus Skrædder i Vejby, for han havde røvet ham havre fra.

** Niels Jensen i ---- fordelte efterskrevne på Mads Pedersen, foged på Vorgård, hans vegne.

(66)

24/9 1583.

** 8 mænd.

** ---- Påske i Højstrup stævnede ---- Olufsen, for han havde lejet ager eller eng fra hans gård.

** Christen Olufsen i Krættrup stævnede ---- Påske, for han har lejet ager og eng fra den gård, han iboer.

** Anders Mørk et vidne. efterskrevne vidnede, at Mikkel Tomasen i Try tog den savblok af Krættrup skov.

** efterskrevne vidnede, at Mikkel Tomasen i Try tog et stykke af den savblok i Krættrup skov, som Anders Mørk i Krættrup søger ham for.

** Niels Mikkelsen i Snarup forbød nogen mænd at huse eller helle hans husbonds fordelte og lovforvundne mænd.

** Mikkel Tomasen i Try tog i Anders Mørks hånd, at han skulle bevise, at han havde i hans husbonds minde, at han huggede i Krættrup skov.

(67)

** (fortsat) og satte Jens Jensen i rette, at da han med Mads Pedersens håndskrift har bevist, så han skulle ---- være ham samme byg pligtig, så burde han ikke lide dele, hvorefter blev afsagt, at der ikke kunne nævnes høringe så længe samme brev står ved magt.

1/10 1583.

** 8 mænd.

** Laurs Jensen tilstod, at han har tilhobe med Torslev sognemænd ladet den dele opstå, som han havde til dem for kirkens tiende af samme sogn, som de skulle forholde ham.

** Laurs Jensen i Hesselt lod læse KM brev, at KM har undt ham kirkens tiende af Torslev sogn hans livstid.

(68)

** Ove Laursen tog vidne. Tøger Jensen i sønder Vrå lod læse et brev og segl, som efterskrevne Vrå sognemænd med flere udgivet har på stolestade til Østergård i Vrå.

** stævningsmænd bestod at de var for Overgårds port og stævnede Jørgen Lykke på Predbjørn Gyldenstjernes vegne for vidne.

** Predbjørn Gyldenstjerne et vidne. Niels Eriksen i Vrågård, Anne Jensdatter, salig Morten Iversens i Høngård og Tomas Jensen i Nyholm, søn af salig Jens Brandsen, vidnede, at de ydede den årlige landgilde, som går af de gårde, de iboer, til Jørgen Lykke, fra det første Jørgen Lykke blev salig Niels Brocks børns værge, og til salig Lave Brock blev sin egen værge.

** Mikkel Pedersen i sønder Vrå, Poul Sørensen og deres medbrødre gav tilkende, at deres bys tyr er taget fra deres fæ, hjord og hyrde uden deres minde.

(69)

** 8 mænd.

** Niels Madsen fordelte Søren Jørgensen i Smidstrup for noget hø, han skulle have taget fra Tomas Sørensen på Smidstrup mark.

** Mikkel Laursen i sønder Vrå bekendte, at han havde lokket og beligget Helle Jensdatter og var hendes barnefar.

** NM et vidne. P Vind i Årup, Anders Sørensen i Borup og deres medbrødre ransnævninge de tovede og svor Søren Nielsen i Grønderup et tyveran over for 28 kærver byg, som han tog fra hr Anders på Vrå præstegårds mark.

** Niels Mouridsen et syn. synsmænd hjemlede, at de var taget til syn.

** Tomas Jensen i Vangkær på hr Olufs vegne. efterskrevne vidnede, at Christen Hansen i Torslev dal har ladet sine øg og fæ nedtræde hr Olufs dige og lader hans børn vogte hans øg og fæ i hans mark.

(70)

** Jesper Vognsen til Hæstrup tilspurgte Jens Andersen i Rakkeby, om han vidste noget uærligt med hans tjener Jens Mikkelsen i Snarup, dertil svarede han, at han ikke vidste andet med ham end ære og godt.

** Jens Pedersen i Rakkeby fordelte Anders Nielsen i Bådsgård for 2 daler, hans salig søn Jens Andersen skulle være ham pligtig.

** Anders Olufsen i Ålstrup tog i Simon Pedersens hånd på sine egne og sin slægt og venners vegne, som var Jens Olufsen i Torpet, Yde Andersen i Lørslev, Jens i Flamsholt, Mikkel Olufsen i Furreby, Jens Hellisen i Lyngby.

** stævningsmænd bestod at de på hr Olufs vegne i Torslev præstegård for hvis vidne Tomas Jensen på hans vegne ville tage.

** Tomas Jensen på hr Olufs vegne gav last, kære og klage på Christen Hansen i Dalen, for han driver i Torslev præstegårds mark med hyrde og hjord og nedtræder hans dige.

** Peder Laursen et vidne. samme mænd vidnede, at Peder Laursen ikke nedbrød Christen Bødkers dige, som Jens Mogensen har påklaget, men de så, at han kørte ned af samme dige.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Anders Ibsen, Peder Nielsen i Bundgården, Anne Olufsdatter og Maren Mogensdatter.

** 8 mænd.

** Terkild Sørensen i Lyngby fordelte Jens Jespersen i Vrensted og Mads Mortensen i Hørby ?, Jens Olufsen ? i Furreby, Mikkel Olufsen i Furreby for 26 daler, som er den sidste sal af dem lovede bod, som de havde lovet ham på hans egen og slægt og venners vegne for hans salig brors død, Jep Sørensen. ligeledes lod han fordele efterskrevne.

(71)

** Oluf Pedersen i ---- fordelte efterskrevne.

** Mads Pedersen, foged på Vorgård, på Otte Banners vegne gav tilkende, at efterdi han har ladet forfølge Laurs Dal, som boede i Lyngsågård, til birketing og landsting for et brev, som han ham givet har og ikke holdt, og i lige måde er Laurs Dal dømt fredløs for nogen sår og skade, han gjorde hans bror, og ikke ville rette, bøde eller sætte borgen, hvorfor han vil lade Laurs Dal fængsligt anholde indtil så længe nogen vil sætte loven og vissen for ham.

** Tøger Jensen lod fordele efterskrevne tjenere til Åstrup.

(72)

** Niels Mogensen et syn. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til grøn jord, hvor der var gravet tørv.

(73)

** Simon Pedersen i Lyngby et vidne.

** 8 mænd.

** disse 8 mænd så og hørte, at Anders Olufsen i Ålstrup med sin slægt og venners samtykke gav Svend Pedersen oprejsning for sin salig bror Helli Olufsen, som Svend Pedersen desværre ihjel slog, for fød og ufød på fædrene og mødrene side.

(74)

8/8 1583.

** 8 mænd.

** Jens Tomasen i Horsens. efterskrevne vidnede, at den grå hest, som Niels Jensen i Langtved har taget tagsmærke af i Gert Sørensens værge i Hørby, den er Niels Jensens rette hjemmeføding, og er ham tyvstjålet.

** Gert Sørensen i Hørby tog vidne. efterskrevne vidnede, at han købte den grå hest af en vejfarende karl, som sagde sig at være kommet fra Norge, og som hed Niels Jensen.

** Gert Sørensen i Hørby gav lov med efterskrevne, at han således selvtolvte ---- og afvordede og bad sig Gud til hjælp, at den grå hest, som Niels Jensen i Langtved har vedkendt hans at være, den købte han af en karl og gav ham klæde og penge for den, og ikke han ved sin købsmand hverken levende eller død.

(75)

** Niels Jensen i Langtved i lige måde med efterskrevne gav lov, at den grå hest, som Gert Sørensen i dag ledte inden tinge, det var hans hest og blev ham tyvstjålet fra.

** ---- Pedersen i Rakkeby fordelte Anders Nielsen i Bådsgård for 2 daler, som hans søn Niels Andersen skulle være ham pligtig.
 
** Niels Mouridsen et syn. synsmænd afhjemlede syn til Rakkeby bro, hvor der var 9 bul løse, og ingen kunne komme derover uden stor livsfare. dernæst så de en hest, som var Sejlstrupgårds ---- hest, som var blevet ---- drevet i samme bro.

** Niels Mouridsen fordelte Peder Nielsen, tjenende P Laursen i Bundgården, for Christen Bødkers dige, han nedbrød.

** Tøger Jensen lydeligt lod fordele Knud Laursen og Laurs Laursen for et fodernød, de havde at føde for deres husbond og sultede det ihjel.

(76)

15/10 1583.

** 8 mænd.

** Tøger Jensen på sin husbonds vegne forbød efterskrevne sin husbonds tjenere at ------ gårde og boliger, de nu iboer.

** stævningsmænd bestod, at de var i Hvet i Hjermeslev til Christen Smeds og stævnede hans søn Peder Christensen for vidne.

** stævningsmænd bestod, at de var i Hvet i Hjermeslev på Otte Banners vegne og stævnede Christen Smeds søn Peder Christensen for vidne.

** Christen Skriver. efterskrevne vidnede, at de nærværende tilstede var og så, at Peder Christensen, Christen Smeds søn i vester Hjermeslev, ---- over Sejlstrup grav og gik op i borggården vesten for broen, og gav Christen Skriver last og klage på ham, for han imod gårdsretten har ---- kongens grav.

** stævningsmænd bestod, at de var i Grønderup og stævnede Søren Nielsen på hr Anders eller Niels Mouridsens vegne.

(77)

** Jens Madsen i Tårs. synsmænd afhjemlede syn til den gård, Laurs Skriver i Tårs nu iboede og afflyttede, for dens brøstfældighed.

** efterskrevne vidnede, at Søren Jørgensen afførte noget af det hø, som Tomas Sørensen bjergede.

** Niels Mouridsen æskede hovedgæld og faldsmål, igæld og tvigæld af Søren Nielsen i Grønderup på hr Anderses vegne for det ran, hr Anders har ladet ham oversværge, og ikke retter for sig.

** stævningsmænd bestod, at de var til Anders Vind i Krabdrup og på Tomas Galskøts vegne stævnede Søren Andersen.

** Anders Steffensen fordelte efterskrevne.

** Søren Christensen i ----. synsmænd afhjemlede syn til to havreagre i Tårs mark, hvor der var gjort skade for to tønder havre.

** Søren Christensen fordelte efterskrevne for kornskade.

(78)

22/10 1583.

** 8 mænd.

** Christen Andersen i nør Vrå vidnede, at han var på Sejlstrup og så, at Christen Smeds søn Peder Christensen ---- over Sejlstrup grav og gik op i borggården.

** Christen Skriver i Bistrup tilspurgte Laurs Jensen i Hesselt, om han havde sted og fæst kirkens tiende af Torslev sogn, efterdi han begærede høring til hans husbonds tjenere. da sagde Laurs Jensen, at han havde givet salig Erik Podebusk stedsmålspenge på samme tiende.

** Laurs Pedersen i Hvidsted. efterskrevne vidnede, at de var i Mads Tomasens gård i Højstrup og der så, at Søren Andersen i Krabdrup stod foran Mads Tomasens dør og havde en vognkæp i hans hånd og æskede Peder Laursen i Hvidsted ud.

(79)

** Søren Pedersen i ----. synsmænd afhjemlede syn til hans sår og skade, som han skyldte Laurs Jensen for.

** Søren Hiariksen. synsmænd afhjemlede syn til Laurs Christensen i Vejby hans sår og skade, og Laurs Christensen gav hans husbond den sag.

** Tomas Jensen i ---- fordelte Mads Jensen i Tårs for 30 daler stedsmålspenge, han er hans husbond pligtig.

** Laurs Jensen et syn. synsmænd afhjemlede syn til hans sår og skade.

** Niels Mouridsen fordelte Peder Vind i Smidstrup for to øksne på hans husbonds vegne.

** ---- Mikkelsen i Snarup fordelte Niels ---- i Rakkeby for noget korn, han har ført af Snarup mark uden hans husbonds minde.

** Villum Frandsen et vidne. Oluf i Graum og Niels Jacobsen i sønder Vrå tog i hans hånd og lovede ham, at ---- ikke skulle komme på hans husbonds stavn at bruge nogen handel, uden de kunne have det i minde.
 
(80)

** ---- Olufsen i Tollestrup fordelte efterskrevne.

** Helli Christensen et syn. synsmænd afhjemlede syn til hans sår og skade, og han havde et sårmål i hans hoved.

** sammeledes så de Christen Christensen i Vollerup, at han havde et sår på hans arm.

29/10 1583.

** Niels Jensen æskede, om der var nogen, som havde Knud Bilde hans fuldmagt at gøre hans skudsmål, at han i dag er forhindret med noget lovligt forfald, at han ikke kan møde at svare til den klage, som Jep Juel til Kvissel begærer over ham.

29/10 1583.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Knud Bilde på Oluf Galt og Jep Juels vegne.

** Jørgen Pedersen i Bolletved udbød på Jep Juels vegne i Kvissel til Knud Bilde en stud med mere, og dersom han har noget andet i Kvissel, da skal han det ubehindret bekomme.

(81)

** Maren Nielsdatter, som har sin væring i Høgsted skyldte Tomas Christensen, som tjente i Høgsted, for hendes rette barnefar og jomfrukrænker.

** Steffen Sørensen et vidne. Laurs Sørensen i Gunderup, Mogens Pedersen sst, Søren Pedersen sst og Jens Andersen i Borup og Jens Sørensen i ---- gav ham afkald for al den arv, som dem kunne arveligt tilkomme efter deres salig mor Johanne Jensdatter.

** stævningsmænd bestod, at de på Christen Skrivers vegne og på Torslev sognemænd deres vegne stævnede ---- Jensen i Hesselt for vidne.

** Anders Mikkelsen i Vollerup tilspurgte Christen Nielsen, som ved 20 år var kirkeværge i Torslev sogn og Laurs Jensen i Hesselt, om de ydede ham kirkens tiende til fastelavn, som han berettede han ikke bekom.

** Niels Mouridsen lod fordele efterskrevne på sin husbond Otte Banners vegne.

(82)

** Niels Mouridsen på sin husbond Otte Banners vegne lod fordele efterskrevne for langhalm, som de er pligtig til Sejlstrup.

** Jep Juel i Kvissel gav tilkende, hvorledes Knud Bilde til Engbjerggård kom i hans hus i hans fraværelse og givet gode ord indtil han er kommet ind til hans hustru, og har hemmeligt en økse i hans hånd. så har han taget i klæderne og draget dem af hende og hans børn, siden har han slået hans frue Karen Nielsdatter med samme økse på hendes arme, som hun har båret oppe, så han ikke skulle slå hendes børn. så har hans ---- mand Tomas ---- på det sidste draget ham fra hende, så hun kom på gulvet og måtte med hendes små børn straks rømme af huset og til Fladholt, og han gav last og klage på Knud Bilde, for han således har handlet og skikket sig imod hans hustru og små børn.

(83)

** Jep Juel i Kvissel tilbød Knud Bilde hvis skyld og landgilde, som han bør at yde ham af den gård Kvissel, som han nu iboer, om han måtte få et vide, hvor han skulle yde ham den. Knud Bilde var ikke mødt at give Jep Juel svar på samme tilbud.

** Anders Mikkelsen i Mellerup tilspurgte efterskrevne, som kirkeværger har været for Torslev kirke, siden Laurs Jensen i Hesselt berømte sig på at have sted og fæst Torslev kirkes tiende af KM, om han i deres tid havde ydet dem samme kirkens tiende til fastelavn, hvortil de svarede, at det havde han ikke i deres tid.

** Jep Juel tog vidne, at Maren Tomasdatter, som tjener på Kvissel, vidnede at hun var i Kvissel, da Knud Bilde kom derind i Jep Juels fraværelse og slog hans hustru Karen Nielsdatter, så hun med sine små børn måtte rømme fra huset og til Fladholt.

(84)

** Jens Mikkelsen fordelte efterskrevne.

** Laurs Jensen i Hesselt blev venligt forligt med Christen Sørensen i Try om de sårmål, som de nu stakket siden forleden har gjort hinanden, så de skulle være hverandres ven.

5/11 1583.

** 8 mænd.

** Christen Skriver et vidne. Poul Jensen i Rakkeby bekendte, at han tog det ---- gård i Bådsgård, og sagde, at Anders Nielsen bad ----.

(85)

** Christen Skriver lod fordele efterskrevne.

** ---- Skriver forbød nogen mænd at have nogen brugelighed i Rakkeby mark, uden de kunne have det i hans husbonds minde.

** 8 mænd.

** Jep Juel, boende i Kvissel, vedersagde, at han ikke havde indgået nogen forligelse med Knud Bilde end som det blev formeldt.

** Søren Jensen i ----. synsmænd afhjemlede syn på Niels Andersens gård.

(86)

** Bertelsen på fru Lisbets vegne stævnede ---- for stedsmål.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Poul Sørensen, Mikkel Pedersen ---- Vrå for vidne.

12/11 1583.

** ----.

(87)

** ----.

** Tomas Hansen et vidne. efterskrevne vidnede, at de nærværende hos var i Gersholt, da Anne Laursdatter i Skæggesholt kom gennende med de 3 svin, som Poul Pedersen har skikket her i dag, og hun solgte Karen Jacobsdatter i Gersholt, Tomas Hansens hustru samme 3 svin.

** Tomas Hansen et vidne. efterskrevne vidnede, at Tomas Hansen i Gersholt tilspurgte ---- Laursdatter i Skæggesholt, Niels Mortensens hustru, om de 3 svin, som var i Pouls gård i Toften, som hun havde solgt hans hustru Karen Jacobsdatter, da svarede hun, at hun var hans fri hjemmel til forskrevne svin, da bad Tomas Hansen, at hun skulle få ham sin hånd derpå, og hus slog hendes hånd i Tomas Hansens, og hjemlede ham dem på hans hustrus vegne.

** Niels Mouridsen tog Laurs Jensen i ---- af den dele, han havde ham i for ulydelse, som han gjorde i dag 8 dage.

(88)

** Tomas Pedersen i ---- vidnede, at de nærværende var på Bangsbo og forligte Rasmus Pedersen og ---- Christensen om et øg, som Anders Christensen havde hugget ihjel, så Anders Christensen skulle give Rasmus Pedersen en ko.

** Anders Jensen et syn. synsmænd afhjemlede syn på Haverholms mark til noget hø og uslået græs.

** Søren ---- i Smidstrup et vidne. synsmænd hjemlede, at de var til syn på Smidstrup mark, hvor der havde stået en høstak på Mads Jensens jord, den var ---- og hentaget.

** NM. Tomas Sørensen i Smidstrup gav kære og klage, at der var taget noget hø fra ham.

** Mikkel Svendsen gav tilkende, at da han på søndag aften sidst forleden kom gående og ville se til hans korn, da kom Johan Nielsen i Vrå, hans hustru Karen Nielsdatter og Niels Johansen hans søn løbende og ville have slået ham med en kølle, og Niels Johansen greb sin kniv ud og ville have slået den i ham, og Karen Nielsdatter slog ham i hans hoved.

(89)

** ---- Pedersen tog vidne ---- gav last og klage ---- for han har lovet Tomas Galskøt ----.

** ----.

1593.

(1)

** (fortsat fra ikke bevaret blad) ---- så vel som hans foged i hans fraværelse med god agt og flid at så håndhæve og forsvare deres gårde og boligers rette tilliggelse, så dem deraf intet frakommer eller forkommer, og de vidste ikke den gode mand deres husbond Predbjørn Gyldenstjerne ----.

(2)

9/1 1593.

** 8 mænd.

** Christen Christensen i Rugtved lod fordele efterskrevne.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Simon Pedersen på Godslev Buddes vegne, og Peder Ibsen i Fristrup bestod, at han i Lyngby mark gravede knobtørv for Simon i Lyngby, og iblandt andet var hos ham hans pige Kirsten Poulsdatter, og de blev vredagtige, og hun huggede med vred hu i hans fod med en spade og gjorde ham en stor skade.

** ----.

** Jens Pedersen i Ørtoft lod fordele efterskrevne.

** Tøger Jensen i Høgsted på Laurs Pedersens vegne i Nørlev lod fordele Jens Tomasen i Rakkeby.

** Niels Bertelsen i Bredmose lod fordele Mads i Vejby.

** stævningsmænd bestod, at de var i Børglum by og stævnede Kirsten Nielsdatter for vidne på Mads Skrivers vegne, og efterskrevne vidnede, at de var i Børglum by og æskede byg på MS vegne.

(3)

** ----.

** Jep Sørensen i sønder Vrå lod fordele Peder Knudsen.

** Christen Sørensen i Borup lod fordele Peder Johansen for hans tiende, Hans Jensen i sønder Vrå for byg, han lånte hans far Jens Tomasen i sønder Vrå, og Søren Grydemand i Grønderup for 7 skæpper byg på hans bror Niels Sørensens vegne.

** ---- Mette, salig Morten Krabbes, lod fordele Villads Andersen i Lund efter hans brevs lydelse.

(4)

(16/1 1593)

** 8 mænd.

** Christen Tomasen, foged på Åstrup, tilspurgte Tomas Mikkelsen, født i Grønderup, hvor han fik de to får, som han siden solgte Niels Eriksen i Borup. da svarede han, at han fik dem af Jens Munk i Sterup, og efterskrevne vidnede, at det var den mandag for palmesøndag 1592, at Tomas Mikkelsen kom til Borup med de får. Christen Jensen i vester Sterups mølle kærede og klagede, at hans fåresti blev brudt den mandag for palmesøndag og blev fra ham stjålet de får, som Niels Eriksen i Borup købte af Tomas Mikkelsen.

** efterskrevne vidnede, at de havde rygte og tidende, at Tomas Mikkelsen skulle være utro og brugt utroskab stedse siden i fjor, han solgte Niels Eriksen i Borup de får.
** Christen Christensen, foged på Åstrup, tilspurgte Tomas Mikkelsen, født i Grønderup, hvad lød den kvie var, som han i fjor slagtede til Peder Laursens i Bombæk, da svarede han, at den var sorthjelmet og han fik den af Jens Munk i Sterup.

** ---- Nielsen i Em lod fordele Peder Jensen i sønder Vrå.

** Anders Ovesen lod fordele Niels Vind i Stenvad.

(5)

** ----.

** Anders Ovesen i Gunderup på Tomas Tomasens vegne i Å lod fordele Poul Nielsen i Vollerup for 14 mark penge.

** ---- Vognsen i Tårs lod fordele ---- Christensen i Vogdrup for et plovjern, han lånte ham og forholder ham.

** Niels Mouridsen i Smidstrup på sin husbond Ingeborg Skeels vegne lod fordele Morten Nielsen i Furreby, Niels Nielsen og Jens Nielsen, for de er befundet på Sejlstrup strand med økser og ved at have sat i ---- og ville have kløvet.

** ---- på Christen Poulsen, fordum kældersvend på Vrejlevgård, hans vegne lod fordele efterskrevne for gæld.

** Peder Tomasen i nør Vrå lod fordele efterskrevne.

(6)

(23/1 1593)

** 8 mænd.

** Niels Brus i Ålborg lod fordele efterskrevne.

** Niels Bertelsen i Koldbro tog vidne af efterskrevne 8 mænd, som vidnede, at der blev en blakket ---- var Niels Bertelsens af rette og hans rette gårds hjemmeføding.

** Keld Bertelsen i Vejby lod fordele efterskrevne.

** Tøger Jensen lod fordele efterskrevne.

** Hans Mortensen i Bjørnstrup. synsmænd hjemlede, at de var norden Stendal i Stendal skov, hvor der var hugget 10 grønne træer.

(7)

** Laurs Laursen i Guldager på Jens Tomasens vegne i Tjæret lod fordele Anders Johansen i Vrå.

** Peder Olufsen i Rønnebjerg lod fordele Jens Steffensen i Mynderup.

** Sensus Pedersen i Rønnebjerg. synsmænd afhjemlede syn til et øg, som var Sensus Pedersens ----- af skab fordærvet.

** Jens Jensen i Rønnebjerg. efterskrevne vidnede, at den skade, han har lidt på hans øg, som han har mistet af skab, det fik de af et øg, som Jørgen Sørensen sst førte der til byen og skiftede sig til af en mand i Brønderslev ved navn Christen Mus.

(8)

** Sensus Pedersen gav kære og klage på Jørgen Sørensen i byen, for han førte et skabet og fordærvet øg til deres by, som han havde skiftet sig til af Christen Mus i Brønderslev, og dermed fordærvet et af hans øg.

(9)

(30/1 1593)

** 8 mænd.

** Peder Christensen i Stenvad lod fordele Peder Sørensen sst.

** Jens Pedersen i Borup lod fordele Oluf Bertelsen sst for kornskade.

** ----.

** Laurs Tomasen i Harpsø lod fordele Christen Jensen i Rønnebjerg.

** efterskrevne bekendelse har Tord i Stendal båret her inden tinge og ladet læse, hvori Bodel Nielsdatter, født i Karup, har bekendt offentligt og unødet hvor hun har indbrudt og hvad, hun har stjålet. og i dag var Bodel Nielsdatter til vedermåls ting og hørte denne bekendelse ubastet og ubundet, og for sådan hendes misgerninger begærede nåde af sagvolderen og herredsmændene.

(11)

13/2 1593.

** 8 mænd.

** efterskrevne bestod, at de var nævnt til tag til Peder Johansens bo og skulle gøre Knud Poulsen udlæg for gæld, og da fandt de to høveder, som Knud Poulsen skulle have for gælden dem imellem var.

** Jens Eriksen i Krogsdam lod fordele Rasmus i Skibtved for 9 mark for jomfrukrænker for hans fosterdatter Johanne Christensdatter, han har beligget.

** Christen Smed i Rugtved havde tagsting til Anne Madsdatter i Vrangbæk, æskede hende 14 mark efter hans brors testamentes lydelse.

** Christen Skriver bekendte, at han på sin husbond Ingeborg Skeels vegne havde beslaget alt hvis gods, Peder Rasmussen var ejermand for, for bagstå, skyld og landgilde, han rester med.

(12)

** Christen Andersen i Årup lod fordele på hans husbonds vegne Jens Christensen i Toften for en grøn bøg, som han huggede i Bjørnholt skov.

** Tøger Jensen i Høgsted på Jens Sørensens vegne i sønder Harreslev lod fordele Christen Nielsen i Vejby.

** Oluf Christensen. synsmænd hjemlede, at de var til syn til Tyge Galskøts brød rundt østen om hans mark, da er hans brød borttaget.

** Jens Pedersen i ---- lod fordele Christen Nielsen i Vejby.

** Jens Smed i Grønderup berettede, at han i år ikke har huset eller hellet Anders Nielsen, som rømte af Anders Ovesens tjeneste.

** Christen Sørensen i Borup på Niels Pedersen, som degn var i Vrå sogn, hans vegne fordelte efterskrevne af Vrå og Em sogn for deres degnerente, de rester med for nærværende år.

(13)

** Anders Eskildsen i ---- kundgjorde, hvorledes han havde KM brev på Vrå sogns tiende, kongens og kirkens part, forhvervet og skulle af sognemændene på kærven oppebære, og ydermere gav tilkende, hvorledes han havde venligt og vel efterladt efterskrevne mænd af Vrå sogn årligt på hans vegne at må oppebære samme tiende efter deres brevs lydelse.

(14)

27/2 1593.

** 8 mænd.

** Anders Madsen i Hvidsted lod fordele efterskrevne.

** Jens Poulsen i Torpet lod fordele efterskrevne.
 
** Niels Jensen i em lod fordele Mads Andersen i Vrå.

** Jacob Ibsen i Sterup på sin husbonds vegne lod fordele Jens Pedersen i Vrå for hans landgilde.

** Jens Vognsen i Tårs degneboel på Rasmus Jørgensen, degn til Tårs og Ugilt kirker, hans vegne lod fordele efterskrevne for deres resterende degnerente.

(15)

** Tøger Jensen i Høgsted på sin husbonds vegne for fald lod fordele efterskrevne.

(16)

** Jens Pedersen i Ågård lod fordele Christen Nielsen i Vejby.

6/3 1593.

** 8 mænd.

** stævningsmænd bestod, at de på Christen Skrivers vegne i Bistrup stævnede Anders Johansen, Peder Johansen og Peder Nielsen i Vrå for dom om en kvie og en ko, de dem tilholder, som er fru Ingeborg Skeels delte og lovforvundne mænd.

** Jens Mikkelsen i uden Vrå vidnede, at han nærværende hos var den tid, der gik skifte efter Anders Laursen der sst, da blev der aflagt et læs hø til at fodre en stud fremdeles, som Anders Madsen i Hvidsted havde der sst på foder.

(17)

** Mikkel Svendsen i Vrå lod fordele efterskrevne.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Peder Tøgersen i sønder Vrå.

** Niels Poulsen værende i ---- tog dette vidne, at han gjorde sit skudsmål til herredsmændene på sin søster Lene Nielsdatters vegne, som nu tjener på Skagen og er født i Vrejlev sogn og var deres vidnesbyrd begærende om hendes liv og levned. da svarede først de 8 mænd og siden herredsmændene, som i dag tilstede var, at de har kendt hende af barndom og nu indtil denne dag, og hun er født af ærlige ægtefolk, og hun har skikket sig ærligt, kristeligt og vel som en god, ærlig pige.

(18)

** Tøger Jensen i Høgsted på Søren Jensens vegne lod fordele Tomas Laursen i Årup for 10 mark, som han skulle være ham pligtig.

** Anders Christensen i Årup lod fordele Peder Smed i Terpet.

** Jens Laursen i Hvidsted på sin bror Peder Laursens vegne, tjenende fru Mette, salig Morten Krabbes, lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jens Laursen på sine egne vegne lod fordele Christen Pedersen i Grønderup for byg, han skulle være ham pligtig på sin søns børn Niels og Christens vegne, som han er ret værge for.

** Peder Pedersen i Vrå lod fordele efterskrevne for deres tiende.

** Christen Skomager i Høgsted lod fordele Anders Jensen i Høgsted.

(19)

** Peder Pedersen i Vrå lod fordele efterskrevne i Torslev sogn, som rester med deres degnerente.

** Peder Olufsen i Rønnebjerg på Jens Pedersens vegne i Hæstrup æskede af Vigel Laursen i Sessing 6 mark penge, og han æskede af ham 4 mark på Mikkel Pedersens vegne, som salig Anders Laursen, som boede i uden Vrå skulle have været dem pligtig.

** Niels Mouridsen på sin husbonds vegne lod fordele Niels Jensen i Stagsted for 8 skæpper byg til Sejlstrup kirkes tiende.

** Christen Andersen i Høgsted lod fordele Anders Jensen sst.

(20)

** Anders Madsen i Hvidsted lod fordele efterskrevne.

** Morten Tomasen i Vollerup lod fordele efterskrevne på kirkens vegne.

13/3 1593.

** 8 mænd.

** ---- Tomasen i Vollerup, kirkeværge i Em sogn, opbad af Niels Jensen i Vollerup på Em kirkes vegne på hvis kirkens bog dem tilholder at være kirken pligtig 8 daler.

** stævningsmænd bestod, at de på Jens Terkildsens vegne i Borup stævnede alle sønder Vrå mænd for vidne at ville tage imod Søren Sørensen i Vrå om et stolestade, han i Vrå kirke sig tilholder på sin hustrus vegne.

** Jens Terkildsen i Borup. efterskrevne, som mindes op til 28 år, vidnede at Maren Mikkels har stået uden for ---- Jensens ---- i stol i Vrå kirke, om det er hendes rette stolestade eller ikke vidste han ikke, og havde så længe ligget til Jens Mikkelsens gård.

(21)

** Anders Nielsen, Niels Andersens søn i Sejlstrup mølle. efterskrevne 24 mænd vidnede, at Anders Nielsen har begæret deres vidnesbyrd, hvortil de svarede, at han var barnfødt i Rakkeby sogn mesten delen, og er født af ærlige forældre og har haft sin gænge her hos dem handlet og skikket sig ærligt, troligt og vel.

** Poul Sørensen tog i Peder Christensens hånd i nør Vrå og gav ham afkald for al hvis arv, hans søsterdatter Maren Clemendsdatter kunne tilfalde efter hendes mor Maren Sørensdatter i nør Vrå.

** Tøger Jensen i sønder Vrå lod fordele Christen Christensen, som har tjent ham og er rømt.

(22)

** Søren Pedersen i Gunderup lod fordele Niels Ladefoged.

** Christen Poulsen i Ugilt lod fordele efterskrevne.

** Søren Sørensen i Vrå tog vidne. efterskrevne, hvoraf somme mindes i 50 år og somme 60 år, vidnede at den stol i Vrå kirke, som Søren Sørensen og Jens Terkildsen i Borup er uens om, har tilhørt og fulgt den gård, som Søren Sørensen iboer i så mange år, som forskrevet står, og bør efter deres gamle kirkes ---- at følge Søren Sørensens hustru og bør stå næst yderst i samme stol, endog hun af godvillighed og ydmyghed har tilladt en gammel dannekvinde at stå uden for sig i stolen en tid lang, hvis sjæl Gud nu har.

** Anders Steffensen lod fordele Mikkel Jensen i Tårs.

** Christen Andersen lod fordele Jens Nielsen i Vollerup på fru Helvig Gøyes vegne for hans skyld og landgilde.

(23)

20/3 1593.

** 8 mænd.

** Just Laursen i Hvidsted lod fordele Karen Jensdatter i Vollerup.

** Tøger Jensen i Høgsted. synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne gårde i Borup og Mynderup, og de hjemlede, at der var vel sådanne huse på samme gårde, som man kunne vel hjælpe sig med.

** stævningsmænd bestod, at de på Peder Jensens vegne i sønder Vrå stævnede Jens Nielsen i Em for dom for 14 skæpper havre.

(24)

** Christen Pedersen lod fordele efterskrevne.

27/3 1593.

** 8 mænd.

** Tomas Jensen. synsmænd afhjemlede syn til et hasselhegn, som var skammeligt omgravet, så det stod ikke til at redde.

** Mads ---- lod fordele efterskrevne for præstens tiende.

(25)

** Anders Olufsen i Em. synsmænd afhjemlede syn til hus og bygning til den gård i Vollerup, Niels Christensen afdøde.

** Vigel Laursen i Sessing lod fordele Laurs Nielsen i Vrå.

** Tomas Jensen i Vrå lod fordele Jens Poulsen i Vejby.

** Søren Christensen i Hundelev på Tomas Offersens vegne i Vrensted lod fordele Christen Nielsen i Vejby efter hans brevs lydelse.

** ligeledes lod han fordele Søren Markorsen i Furreby.

** dernæst lod Søren Christensen på sin husbonds vegne fordele Christen Nielsen i Vejby for efterskrevne restants til Børglumkloster.

(26)

3/4 1593.

** 8 mænd.

** Christen Pedersen i Stenvad gav kære og klage på Christen Sørensen, Søren Madsens søn i Em, for han er rømt af hans tjeneste uden hans minde og før fardag, og slog ham et øg gavnløs.

** Søren Christensen lod fordele Mads Møller i Furreby mølle.

** Niels Skrædder i Svenstrup lod fordele Jens Olufsen på Heden.

(27)

** efterskrevne bekendte, at de på Christen Jensens vegne havde ---- Anders Madsen i ----.

** Anders Steffensen lod fordele Peder Bækmand i Sessing.

** Niels Eriksen ladefoged lod fordele efterskrevne.

** Peder Simonsen i Rakkeby lod fordele efterskrevne.

** Jens Poulsen i ---- lod fordele Peder Tøgersen sst.

** Niels Bertelsen i Bredmose på Christen Andersens vegne, tjenende i Ålborg, lod fordele efterskrevne.

** Jep Svendsen i Graum lod fordele Søren Nielsen i Fjem.

** Jens ---- i Rønnebjerg lod fordele Jens Udsen hyrde i Rønnebjerg, for han solgte en ko for ham og lod drage fra ham.

(28)

10/4 1593.

** 8 mænd.

** Mikkel Villadsen i Rubjerg lod fordele efterskrevne.

** Mads Sørensen lod fordele Christen Jensen i Vang.

** ---- Pedersen i ---- lod fordele Christen Jensen sst.

** Kirsten Akselsdatter, som Peder Tøgersen nu i 2 år tjente og havde hende beligget og lokket, stod for tingsdom og bepligtede sig, så hun ikke skulle komme til Vrå sogn og sønder Vrå by efter denne dag eller at have nogen handel deri imod velbyrdige ----.

(29)

** Laurs Svendsen et syn. synsmænd hjemlede, at de så et af Laurs Svendsens øg i Vollerup lå druknet i en knobtørvegrav.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Mourids Tomasen og alle Stenvad mænd for vidne på Laurs Svendsens vegne.

** Laurs Glarmester lod fordele Mads Mikkelsen i Vrå.

** Laurs Laursen i Guldager på Christoffer Laursens vegne, værende på Vrejlevgård, lod fordele Christen ---- i Gersholt for 10 daler, han tjente ham af.

** Christen Nielsen i Holt lod fordele Mads Mikkelsen i Vrå.

** Tomas Jensen i Vrå lod fordele Mads Mikkelsen.

** Jens Tomasen i Rakkeby gav tilkende, at Niels Pedersen i Ålborg og Gunde Pedersen i Smidstrup var ind til hans og drak, så kom Niels Møllers søn Anders Nielsen ind til dem, og de kom i snak om en klage, Anders Nielsen havde på Gunde Pedersen, og da slog Niels Pedersen Anders Nielsen på munden, så gik Anders Nielsen uf og bad Gunde skulle gå med ham, og da gjorde Anders Nielsen Gunde sår og skade på vejen.

** Jens Sørensen et syn. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til hus og bygning på den gård i Stenvad, Peder Olufsen afdøde.

(30)

** Laurs Jensen i ---- kendtes ved 3 agre på Lerbjerg, som ligger til Peder Christensens boel.

** Anders Madsen i Hvidsted lod fordele Christen Nielsen i Hvidsted.

** Tomas Nielsen i Gunderup lod fordele Søren Grydemand.

** ---- Pedersen i Vollerup. synsmænd afhjemlede syn til en knobtørvegrøft i Stenvad og Vollerups mark, som var gravet så dyb, at dersom der kom øg eller fæ i den, da kunne de ikke komme levende deraf uden menneskers hjælp.

24/4 1593.

** 8 mænd.

** Christen Skriver et vidne på hans husbond fru Ingeborg Skeels vegne. synsmænd afhjemlede syn til en væg i Sejlstrup lade, hvor der var gjort hul med et spyd, så en mand kunne vel komme igennem hullet, og siden så de Tomas Sørensen i Smidstrup hans spyd, derpå ---- så ler på.

(31)

** Christen Skriver et andet vidne. Niels Andersen, som ladefoged nu er på Sejlstrup, vidnede at han nu på skærtorsdag sidst forleden kom i Sejlstrup lade og skulle få godtfolks foder til fæet, og som han kom derind, fandt han Tomas Sørensen i Smidstrup liggende i noget halm, og da tilspurgte Niels Andersen ham, hvad han gjorde i samme lade og hvor han var kommet ind, og da svarede han, at han gik ind gennem væggen, og han havde der intet at bestille, han ville gå derind at hvile sig.

** efterskrevne vidnede, at de var i Sejlstrup lade onsdagen om aftenen næst for skærtorsdag sidst forleden, da fandtes det ingen huller på samme lade.

(32)

** Christen Skriver et vidne. efterskrevne vidnede, at deres grande Tomas Sørensen al tid ville holde en hob løs parti og utro folk hos sig, huser og heller dem, som ingen hjemmel eller tilstand havde på hans husbonds gods at være.

** Christen Skriver på sin husbond fru Ingeborg Skeels vegne gav kære og klage på Tomas Sørensen i Smidstrup, for han under prædiken har hendes ladevæg nedbrudt og der indkommet uden al hjemmel.

** Peder Hellisen i Rakkeby. synsmænd afhjemlede syn til nogen pløjning i Rakkeby mark, som han foreviste dem.

** stævningsmænd bestod, at de på Laurs Nielsens vegne til Tveden stævnede Hans Christensen i sønder Vrå for vidne og klage.

** Christen Hansen i Hvilshøj og Johanne Hansdatter vidnede, at de nærværende hos var på Vrå mark og så, at Hans Christensen i Vrå slog Johan Nielsen sst et slag under hans øre med sin næve, så han stødte imod jorden.

(33)

** syn til hus og bygning på Mynderup. synsmænd afhjemlede deres efterskrevne syn dertil.

** Christen Skriver tilspurgte Christen Smed, om han havde noget vidnesbyrd og bevis på, at han havde æsket de 14 mark, som han tiltaler Anne Madsdatter i Vrangbæk for efter hendes afgangne husbonds død, da svarede han, at han havde ingen æskning på samme gæld eller videre besked end hans brors testamente.

** Jens i Gerndrup og Jens Mortensen i Højstrup stod begge for tingsdom åbenbarede, at de efter dannemænds tilskyndelse er venligt og vel forligt om al hvis tvist, iring og trætte, som dem indtil denne dag imellem været har.

** Peder Smed i Hadbjerg i Vrensted sogn lod fordele Peder Jensen i Haverholt for 6 skæpper rug.

(34)

** Tøger Jensen i Høgsted på Jens Snedkers vegne i Boller mølle lod fordele efterskrevne.

** Peder Christensen i Stenvad forbød nogen mand at huse, helle eller tage i sin tjeneste hans delte og lovforvundne mand Christen Sørensen, som ham i år tjente, uden han ville rette for ham.

** Peder Christensen i Stenvad sagde til Søren Madsen i Em, at hans ---- ikke var, som han pligtig var og burde, dertil svarede han, at han løj ham på.

** Tøger Jensen på Niels Hansen i Harreslev hans vegne lod fordele Jens Jensen i Stagsted.

** Anders Steffensen i Dals mølle på Johanne Pedersdatters vegne, som tjener Jens Sørensen ved Hansbæk vad, lod fordele Christen Pedersen i Nørlund for hørgarnslærred, bundne hoser og luer.

** Tomas Mortensen. synsmænd afhjemlede syn til Jens Vendelbos boel i Tranget.

** Mads Skriver lod fordele efterskrevne.

(35)

1/5 1593.

** 8 mænd.

** Mads Pedersen i Gerndrup havde stævnet Tøger Jensen i Vrå for vidne, om han ikke var den gode mand Peder Brahes delefoged her i herredet. så mødte Peder Sørensen på Hald og Jens Tøgersen i Vrå med Tøger Jensens fuldmagt og gjorde hans skudsmål, hvorfor fogden ikke kunne stede ham til sådant vidne.

** efterskrevne vidnede, at Anders Sørensen i Vejby i dag 8 dage kom inden tinge med en knippe breve, og tog et brev af samme knippe, som tit er læst her inden tinge, men tog samme brev igen i sin forvaring.

(36)

** Jens Tomasen, tjenende Laurs Christensen i Vejby, stod for tingsdom og lydeligt sagde, at Hans ---- antvordede ham et knippe breve, han skulle bære til Vejby og antvorde Anders Sørensen, som han og gjorde.

** Christen Skriver gav kære og klage på Jens Tomasen, tjenende Laurs Christensen i Vejby, og Mette, Tomas Sørensens kone i Vejby, for de har siddet ind i Tomas Sørensens bo, efter at hans husbond havde----.

** Christen Skriver. synsmænd afhjemlede syn til noget havre på Sejlstrup mark, hvor der var tre slags havre, men de to slags kunne de ikke adskille.

** Ove Olufsen i Nyholm lod fordele Jens Pedersen, som tjente ham i år, men rømte af hans tjeneste.

** Niels Christensen skomager i Tårs lod fordele Jens Madsen sst.

** Peder Jensen, tjenende i sønder Vrå, tog i Christen Pedersens hånd og gav ham afkald på sine egne og to søstre, Mette Jensdatter og Anne Jensdatters vegne for hvis arv, dem kunne tilfalde efter deres far Jens Pedersen, som døde i sønder Vrå. sammeledes Niels Jensen, som tjener i Terpet, Søren Jensen, som tjener i Borup.

** Christen Skrædder i Vrå lod fordele efterskrevne.

** Mogens Andersen i Borup lod fordele efterskrevne.

(37)

** Peder Christensen i Vrå lod fordele Jens Pedersen i Vrå.

** Niels Tomasen gav tilkende, at da han gik og lugede på hans dige imellem ham og Mads Pedersen, så kom Mads Pedersen til ham og bad, han skulle gå hans kurs og bevare sig intet dermed, eller han skulle fare ilde af ham, i det samme tog han i hans skæg og slog ham to gange imod jorden, og den ene pige tog hans spade, den anden hans greb og kvinden hans kniv, og lyste for lovmål i den sag.

** Jens Jensen i Borup lod fordele Jens Jensen Prang i Tårs for fald på Tomas Eskildsens vegne i Sessing.

8/5 1693.

** 8 mænd.

** stævningsmænd bestod, at de på Mads Pedersens vegne i Lørslev stævnede Niels Pedersen sst, og Anders Jensen i Tykskov vidnede, at der kom en del folk til hans og begærede at købe øl og drak, og da samme dag kom ind til dem Niels Pedersen i Fjelsted, og han kom i drik med de andre, og der han ikke havde penge at betale med, tog han en naur af sin bukselomme og ville betale pigen med, som han havde taget øllet af, og hun ikke ville tage den, så tog Niels Pedersen nauren og solgte Mads Pedersen for fuldt køb for 4 skilling, og det var den selvsamme naur, Mads Pedersen bar her i dag inden tinge.

(38)

** Terkild et syn. synsmænd afhjemlede syn til en eng liggende norden under Vrå skov, hvor der var gjort skade for et læs hø.

** Tyge i Hald tog i Svend Laursens hånd i Skerne og bandt sig så til ham for en gryde, så god som 5 mark, eller da at stå dele, om han blev ikke afbetalt.

** Christen Mikkelsen i Sakstrup på sin husbonds vegne lod fordele Niels Olufsen, tjenende i lille Stenshede, for han har beligget Sidsel ---- sst for hans fald efter loven.

** Anders Pedersen i Årups vejrmølle lod fordele efterskrevne.

** 8 mænd vidnede, at Tøger Jensen i sønder Vrå er Peder Brahes delefoged her i herredet, i Vennebjerg herred og andetsteds her i sysselet og forfølger hans sager med dele, syn og sandemænds forfølgning, som andre gode mænds delefogder gør.

** stævningsmænd bestod, at de var i Vrå og stævnede for vidne Mads Pedersen i Gerndrup på sin husbonds vegne.

(39)

** Simon Tomasen et syn. synsmænd afhjemlede syn til Nyholms fællesskov, hvor der var hugget 20 træer.

** stævningsmænd bestod, at de på Eske Brock med flere godsejere deres vegne stævnede Peder Terkildsen i Vrå for vidne og klage, for han har bygget og ---- i Vrå imod deres husbonds minde og tilladelse på deres forte og fælled, og der søger hus og hjem med hustru, børn, kvæg og fæmon, som han mener med urette.

** Niels Mouridsen et syn på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlede, at de var i ---- og så, at der var noget høstet i Laurs Jensens jord.

** Anders Steffensen lod fordele Peder Terkildsen, for han bygger, besidder og bruger i hans husbonds ---- imod hans husbonds minde.

** stævningsmænd bestod, at de på Laurs Laursens vegne stævnede Morten Skomager i Årup for vidne og klage, og Laurs Laursen gav kære og klage på Morten Christensen i Årup, for han på Tømmerby mark kom til Mette Christensdatter, som hun gik på adelvejen hjem til sin moders, og der førte sig i trætte med hende, slog hende omkuld, gjorde hende sår og skade og rev hendes klæder i sønder.

** synsmænd afhjemlede syn til Simon Andersens dør, hvorpå var slået nogle slag.

(40)

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til hus og bygning på Sørup.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Laurs Jensen i Vrå og alle Vrå sognemænd for vidner, Jesper Vognsen vil tage imod Tøger Jensen om stolestade i Vrå kirke.

** Clemend Justsen i Borup lod fordele Laurs Jensen i Borup for hans fald, en tønde øl til granderne.

** Jens Tomasen i Rakkeby sagde til Mads Pedersen sst, at han tog ham i hans skæg og slog ham imod jorden, da svarede han, at det var løgn han sagde.

** stævningsmænd bestod, at de på Jens Tomasens vegne stævnede Mads Pedersen i Rakkeby, hans børn og folk.

** synsmænd hjemlede, at de så Jesper Sørensens dreng Søren hans sår og skade, og han skyldte Peder Pedersen hyrde i Smidstrup derfor.

(41)

** Tomas Jensen i Vangkær lod fordele Christen Jensen i ---- for en daler for skovsvin, og for han sad tre rejser overhørig, og for tre læs, han hugggede i skoven.

** Jens Andersen i Høgsted lod fordele Rasmus Bertelsen Leger i Koldbro for 7 mark penge, han var ham pligtig.

15/5 1593.

** 8 mænd.

** Tøger Jensen i Høgsted et syn. synsmænd afhjemlede syn imellem Søren Tomasen og Laurs Skomager i Grønderup. da så de, at Laurs Skomager havde pløjet fra Søren Tomasen.

** stævningsmænd bestod, at de på Predbjørn Gyldenstjerne, fru Ingeborg Skeel med flere deres vegne stævnede, og Christen Skriver i Bistrup på sin husbonds vegne æskede af salig Niels Vinds arvinger i Stenvad en sum gæld, som han skulle være fru Ingeborg Skeel pligtig, og andre æskede gæld af arvingerne hver på deres husbonds vegne.

(42)

** Tøger Jensen her i dag og tit og ofte tilforn på sin husbonds vegne æskede ---- og anden bagstå af den gård, som hr Søren i Borup ---- afdøde, og forbød nogen af de i Borup, som har hr Sørens gods i gemme og forvaring, at afhænde sig det, førend hans husbonds skæppe bliver fuldgjort og afbetalt.

** Christen Andersen i Årup et syn på fru Helvig Gøyes vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til hus og bygning på Horshave.

(43)

** Svend i Skerne gav Tøger Nielsen afkald på den arv, hans hustru Anne Pedersdatter kunne tilfalde efter hendes søn Bertel Sørensen, som døde i Skerne og hendes to børn.

** Hans Christensen i sønder Vrå. synsmænd afhjemlede syn til hus og bygning af den gård, Peder Tøgersen iboede.

** Anders Olufsen. synsmænd afhjemlede syn til nogen pløjning imellem Søren Andersen og Anders Christensen i Vollerup.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Christen Krog i Em for vidne, Anders Olufsen i Em på sin husbonds vegne ville tage imod ham for syn.

** efterskrevne vidnede, at de her ved tinget forligte Christen ---- i Smidstrup og Niels Mørk i Rakkeby om al den trætte, dem imellem var.

** Anders Ovesen i Gunderup tilspurgte Jens Skinder, som vandrer her i landet, om han ville gøre sit skud på den gode fru Ingeborg, så han havde husbondhold af den gode frue, da skulle han kvit blive for hvis tiltale, Laurs Jensen i Møllegård havde til han i dag.

** Jens Pedersen i Bundgården æskede af Niels Vinds arvinger 7 mark og 20 skæpper byg, og Mogens Pedersen i Gunderup æskede 5 tønder byg.

(44)

** Peder Christensen, Peder Andersen, Jens Poulsen forbød nogen mand at tyre eller drive i deres ager eller eng uden minde.

** Christen Skrædder lod fordele Hans Jensen i Vrå.

** Jens Pedersen i Ågård. synsmænd hjemlede at de vurderede hvis efterskrevne gods og løsøre, som fandtes efter Niels Vind, som Gud kaldte heden af Stenvad.

22/5 1593.

** 8 mænd.

** stævningsmænd bestod, at de på deres husbonds vegne stævnede Jens Tomasen i Vrå for vidne og varsel for dele, og efterskrevne vidnede, at de æskede af Jens Tomasen den gode mands lovforvundne mand Tomas Jensen sst, at han ville lægge ham ud med sin farkoste, eller rette for ham.

** Jens Mikkelsen i uden Vrå. synsmænd hjemlede, at de så at han havde et hugget sårmål tværs over hans tommelfinger, som var sønderhugget.

(45)

** Christen Sørensen, foged på Åstrup, på Clemend Hansens vegne i Vrå, som fordum foged var på Åstrup, gjorde hans skudsmål til efterskrevne mænd og siden til menige herredsmænd, fattig og rige, såsom denne dag på tinget var, hvorledes Clemend Hansen havde handlet, tjent og skikket sig her hos dem. al den stund han havde den gode mand Predbjørn Gyldenstjernes befaling over hans tjenere, gods og ejendom, dertil svarede de, at han havde handlet og skikket sig hos dem som en redelig, oprigtig dannesvend og god karl.

** Anders Steffensen i Dalsmølle på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne for resterende skatter.

(46)

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Christen Krog for vidne.

** Christen Krog i Em lovede Tomas Juel, at han ingen forhindring skulle gøre hans tjenere på den markvej, som løber sønder fra hans hus så vidt og bredt, som han har haft af gammel tid.

** synsmænd så Anders Skrædder i Ørslev hans sår og skade, som han skyldte Mikkel i Krogen, at han gjorde ham samme sår og skade.

** Niels Eriksen i Vrågård tog i Christen Mikkelsens hånd i Sakstrup og bepligtede sig, at han skulle tale fru Mettes minde for de 4 ----, Christen Mikkelsen tiltaler ham for på fru Mettes vegne.
 
** Jens Pedersen i Ågård. efterskrevne vidnede, at de var på Vrå kirkegård, der salig Niels Vinds lig blev begravet, da så og hørte de, at hans hustru Anne Rasmusdatter forsvor arv og gæld, og lagde nøglen på hans grav, så hun intet ville bevare sig med hans efterladte bo.

** Peder Christensen i Stenvad lod fordele Søren Madsen for en løgner efter tingsvidnes lydelse, for han skulle have kaldt ham en tyv og ikke sligt at kunne bevise ham over.

(47)

** Niels Christensen lod fordele Jens Pedersen i Rakkeby for en skrinnøgle, han forholder ham.

** Peder Laursen et syn. synsmænd afhjemlede syn til hans ildersdør, og ikke kunne se nogen håndgerning på den.

** Anders Mikkelsen i Mellerup på sin husbond Peder Munk hans vegne lod fordele efterskrevne for landgilde, skovsvin og andet.

** Christen Mikkelsen i Sakstrup på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne.

(48)

29/5 1593.

** 8 mænd.

** Sejlstrup et syn til Kirkholm. synsmænd afhjemlede syn til en eng i Vejby mark kaldet Kirkholm, som var slet oprodet af øg og fæ, og der var gjort skade for 7 eller 8 læs græs.

** Niels Christensen i Hammerholt. synsmænd.

** efterskrevne vidnede, at de så, det Bendit Christensdatter hun kom udenfor Sindel Andersens dør med en armfuld sten, slog til døren med dem, bandede og truede ham og æskede ham ud.

** Tøger Jensen et syn. synsmænd hjemlede, at de så Jens Sørensen i Grønderup hans sår og skade, og han skyldte Jens Andersen i Grønderup.

** Steffen Knudsen i Vejby havde tiltale til Peder Andersen i Rakkeby for 2 skæpper byg, som han lovede ham for humle, han solgte ham.

** Peder Andersen gjorde sit påskud at skulle bevise, at Christen Eriksen købte ham 10 alen engelsk af, og lovede ham 4 tønder byg og 6 mark derfor.

(49)

** Tomas Galskøt et syn. synsmænd hjemlede, at de var til syn i Hvidsted og Borup fælled og fædrift til nogen pløjning på Amdals bakke, som var sået med boghvede, og skal den pløjning være ved magt, da er det Hvidsted og Borup til stor brøst og skade.

** Jens Pedersen i Ågård på sin husbonds vegne tilbød Niels Vinds søn i Stenvad den gård sst, som deres salig far fradøde, og begærede, at han ville sætte ham vederhæftig lovning og visning for stedsmålspenge og fogedpenge, og så at skal holde samme gård ved hævd og magt.

** lille Peder Jensen i Smidstrup lod fordele Mikkel Kock i Vejby.

** Peder Hammer i Lendum lod fordele Søren Jensen i Krogens mølle.

** Søren Sørensen i Vrå gav tilkende, at der nu næst ---- uge sad i hans gård to karle og drak, og de kom i trætte, så Mads Mikkelsen slog Søren Andersen i Vrå i hans hoved med et spyd.

** herredsnævninge, som var tilkaldt af Niels Mouridsen at sværge husfred og gøre ret tov over Bendit Christensdatter i sønder Vrå at skulle have gjort til Sindel Andersen sst. så fremæskede fortovsmanden for herredsnævningene på sine vegne og medbrødres 12 herredsnævninges vegne begge parternes bevisning og undskyldning i den sag at måtte fremføre, før de gjorde deres tov og ed, og efterskrevne vidnede, at Bendit Christensdatter kom uden for Sindel Andersens dør med nogle sten i hendes arme og slog til hans dør med dem og æskede ham ud truede og bandede ham, som tingsvidne formelder, hvorefter nævningene svor Bendit Christensdatter et fuldt husfred over.

(50)

** Laurs Pedersen i Hvidsted på Jens Laursens vegne i Krabdrup lod fordele Jens Nielsen i Højstrup.

** Christen Christensen, foged på Åstrup, lod fordele Jens Tomasen i sønder Vrå, for han forholder ham hans delte og lovforvundne mand, Hans Jensen i sønder Vrå, og ikke vil lægge ham ud med sin farkoste.

** Niels Mørk i Rakkeby bekendte, at han efter dannemænds tilskyndelse er blevet venligt og vel forligt med Christen Clemendsen om alt hvis, dem imellem til denne dag været har, både på sine egne og søster Kirsten Clemendsdatters vegne.

(51)

12/6 1593.

** 8 mænd.

** Jep Olufsen i Horshave tog i Oluf Andersens hånd i Gammelholm og gav ham fuldmagt at tale hans tale i dag her til tinget for hvis sag, ham er anberørende.

** Tomas Jensen i Vangkær lod fordele efterskrevne for landgilde.

** Svend ---- i Stenvad. synsmænd afhjemlede syn til hans sår og skade, som han skyldte Henrik Nielsen i sønder Vrå for.

** Christen Andersen i Årup på fru Helvig Gøyes vegne lod fordele Jep Olufsen i Horshave for to køer, som skal være døde og omkommet i hans gård for hans forsømmelse. hertil svarede han, at han ville være i den gode frues minde derfor og i alle måder hende derfor at stille tilfreds.

** Christen Andersen i Årup på sin husbonds vegne lod fordele Jep Olufsen i Horshave for hans efterskrevne skyld og landgilde.

** Christen Skriver tog det vidne. efterskrevne, som mindes op til 20 år, vidnede, at så længe har den jord i Karmesholt, som de 4 huse østen i gården står, været brugt af dem, som har boet i gården.

(52)

** Jens Christensen i Karmesholt. efterskrevne, som mindes op til 20 år, vidnede, at så længe har Jens Christensen i Karmesholt og de, som for ham i Karmesholt boede, haft den jord i brug, som ligger bag Peder Madsens hus, som de nu omtrætter.

** synsmænd afhjemlede syn til kornskade imellem Peder Madsen i Karmesholt og Jens Christensen sst.

(53)

** Søren Andersen i Årup. synsmænd afhjemlede syn til hans sår og skade, og han skyldte Mads Mikkelsen i Grønderup derfor.

** Christen Laursen i Kraghede. vurderingsmænd vurderede nogen sorte klædeklude og en gammel degen.

** synsmænd afhjemlede syn til Mikkel Nielsen i Lyngby hans sår og skade.

** Tomas Mouridsen i Bjørnstrup på sin husbonds vegne lod fordele Niels Ladefoged i Stagsted for 10 mark.

** Jens Mikkelsen i uden Vrå lod fordele Jens Madsen i Vrå for sårmålsfald og badskærløn på Søren Jensens vegne.

** Christen Sørensen i nør Vrå. efterskrevne vidnede, at de nærværende hos var i sønder Vrå i Søren Sørensens gård og så, at Mads Mikkelsen i Grønderup slog Søren Madsen i Underåre og gjorde ham sår og skade.

(54)

** Mads Sørensen i ---- æskede efter Anders ---- i Sørup efter hans brevs lydelse, hvis hans søster Birgit Sørensdatter kunne og havde til sig annammet af hendes fars arvelod Søren Mikkelsen, som døde i Sørup.

** Laurs Glarmester lod fordele Anders Pedersen efter hans brev.

** Poul Tøgersen i Høgsted lod fordele Jens Nielsen i Vollerup.

** Christen Madsen i Smidstrup lod fordele ----.

** Niels ---- i Smidstrup lod fordele efterskrevne.

** Christen Nielsen i Vejby. efterskrevne dannemænd og dannesvende vidnede, at de har stedse kendt ham, først dreng og siden gift mand, og da har han handlet og tjent sig ærligt, kristeligt og vel.

(55)

19/6 1593.

** 8 mænd.

** Tøger Jensen i Høgsted har på sin husbonds vegne udvist efterskrevne hans husbonds tjenere fra de gårde og boliger, de iboede.

** Jens Sørensen i Lyngby. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til engskade.

** Sune Jensen i Lyngby har stået her i dag inden tinge, eftersom han i to ting tilforn gjort har, og sagde sig fra den gård i Lyngby, han nu iboer.

(56)

** Christen Andersen i Årup udviste på sin husbonds vegne Jep Olufsen i Horshave fra den gård, han iboer og besidder.

** Tomas Jensen i Vangkær på sin husbonds vegne udviste efterskrevne fra de gårde, de iboer.

** Tomas Mouridsen i Bjørnstrup på sin husbonds vegne lod fordele Niels Nielsen, som stedede det værsted i Tranget, som Jens Vendelbo iboede, for han har ladet det forfalde.

** Tomas Mouridsen i Bjørnstrup lod fordele Jens Madsen i Tårs.

** Tomas Mouridsen på sin husbonds vegne udviste efterskrevne.

** Niels Andersen i Hedegård gjorde sit påskud på efterskrevne, at han i dag 8 dage skal komme med dem og afbevise, at han er Laurs Christensen ingen gæld skyldig.

** stævningsmænd bestod, at de var for Åstrup port og stævnede Predbjørn Gyldenstjerne på Jesper Vognsens vegne for vidne.

** Jesper Vognsen et vidne. efterskrevne, som mindes op til 34 år, vidnede, at efterskrevne stykke jord da har været brugt og bjerget til Snarup.

(57)

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Laurs Nielsen i Follerbakken for syn og vidne, og synsmænd afhjemlede syn til Birte Nielsdatter i Rolund, som havde et slag på hendes arm og skyldte Laurs Nielsen derfor.

** Peder Madsen og Jens Christensen i Karmesholt stod for tingsdom med Christen Skrivers tilskyndelse bevilgede og samtykkede, så 4 mænd måtte ordele og skifte dem begge den jord og toft imellem, således Christen Skriver dem at have forligt.

(58)

** Jens Olufsen i Rugtved lod fordele Christen Ibsen i Gårdsted.

** Jens Pedersen i Ågård tilbød salig Niels Vind, som Gud bortkaldte af Stenvad, hans gældnere at skal bekomme hvis de med lov og ret kan bekomme, når husbonden har fået sin rettighed.

** Søren Christensen i Hundelev på Poul Nielsens vegne i Rubjerg lod fordele efterskrevne for kongens og kirkens tiende.

** Christen Christensen. efterskrevne bekendte sig at være deres husbond Predbjørn Gyldenstjerne sagefald skyldig, som de lovede at skulle betale og derefter at betale deres husbond deres skyld og landgilde og arbejde og være ham hørig og lydig.

(59)

** Jens Pedersen i Ågård tilbød Tomas Nielsen, Niels Vinds søn i Stenvad, den gård som hans salig far afdøde, og begærede, at han ville sætte vederhæftig lovning og visning for stedsmål og at skulle samme gård med hus og bygning holde ved magt.

** Christen Christensen, foged på Åstrup, tog i Laurs Grøns hånd i Grønderup og i Anders Jensens og Anders Laursens hånd i Høgsted og lod dem af den følgning og lovmål, han havde dem i på sin husbonds vegne.

26/6 1593.

** 8 mænd.

** Jens Olufsen i Lyngbytorp på hr Anderses vegne i Jelstrup udviste Niels Laursen i Lyngby fra den gård, hr Anderses og kronens, han nu iboer og ikke er ham hørig og lydig, eller og udlægge ham sin skyld og landgilde, såsom han ham deraf pligtig er med rette.

** Christen Skriver et vidne. efterskrevne kundgjorde, at de var i salig Niels Vinds efterladte bo og udlagde Christen Skriver på sin husbond fru Ingeborg Skeels vegne efterskrevne for hvis gæld, salig Niels Vind var den gode frue pligtig. sammeledes bestod samme tagsmænd, at de udlagde efterskrevne for hvis gæld, salig Niels Vind var dem pligtig.

(61)

** Jens Pedersen udviste Anne i Sørup fra den gård, hun iboer.

** synsmænd afhjemlede syn til nogen pløjning i Rakkeby mark imellem Søren Pedersen og Villads Nielsen og Peder Hellisen.

** Niels Mouridsen forbød nogen mand af sine tjenere at sælge deres øksne og stude, hans husbond vil købe dem og give for dem hvis billigt er.

** efterskrevne vidnede, at den byg, som Niels Mouridsen søger Keld Bertelsen i Rakkeby for på Laurs Ladefogeds vegne på Vorgård, det har Keld Bertelsen betalt og ydet ham så meget, han var ham pligtig.

** Peder Mortensen et syn på sin husbonds vegne. synsmænd afhjemlede syn til nogen tørv var gravet ved den vej, som løber mod Kællingbæk.

** efterskrevne afsagde en voldgift imellem Jørgen Jensen i Overgård og Jens Pedersen i Koldbro i en trætte om et føl, som Jørgen Jensen har fødet for Jens Pedersen, så Jørgen Jensen skulle give Jens Pedersen to ---- for samme føl.

(62)

** stævningsmænd bestod, at de var i Trøgdrup på fru Mettes vegne og stævnede Jens Madsen, som var den gode frues ladefoged, for vidne og klage, og Christen Olufsen i Krættrup på sin husbonds vegne gav kære og klage på Jens Madsen, som tjente den gode frue nærværende år, for han i hans husbonds brød har lokket og beligget hendes bryggerspige, som gik med hendes nøgle og valtede lås og løkke over hendes mel og mad.

** synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til engskade i Lyngby mark.

** Christen Olufsen bandt bogsed på Jens Madsen, som i nærværende år tjente på Hørbylund for en ladefoged, for han har røvet han husbond 3 marks koste fra og mere.

** Anders Madsen i Hvidsted lod fordele Jens Ken i Øksenhede 40 daler, som er bodpenge, han har lovet ham på egne og slægts vegne og på Niels Offersens vegne.

** Niels Sørensen i Stenvad gav kære og klage på Henrik Nielsen i sønder Vrå, for han har overfaldet hans dreng Svend Laursen.

** Jens Pedersen Skrædder tog vidne. efterskrevne 12 dannemænd og siden meste parten af herredsmændene, som i dag nærværende tilstede var på tinget, vidnede at Jens Pedersen er kommet i trætte og bordag med Tøger Jensen i sønder Vrå, og han imidlertid er død blevet, og sandemændene til landsting svor Jens Pedersen gerningen på, at han er Tøger Jensens rette dræber, dog til sin fred, så Jens Pedersen har stillet sit herskab tilfreds, så og den dødes slægt og venner med lovens bøder, landbod med mere, så og med afbedelse hos den dødes slægt og venner, og dermed udlovet og udgivet en stor sum penge, og for slig lejlighed skulle have bekommet trøg og oprejsning, så og er lyst kongens beskærmelsesbrev over ham her til tinget, og dermed er blevet ganske forarmet, og nødt storligt at søge sine venner, slægt og blodsforvandte og fremmede folk om støtte og hjælp.

(63)

3/7 1593.

** 8 mænd.

** Niels Mouridsen. synsmænd afhjemlede syn til grøn jord gravet i Rakkeby mark, og de var i byen i alle gårde og boel, og da kunne ingen forklare og undskylde, at de jo havde gravet grøn jord.

** Christen Laursen i Kraghede gav Christen Andersen i nør Vrå fuldmagt at tiltale Baltser i Fladbirk for 3 mark, han er ham pligtig.

** stævningsmænd bestod, at de på fru Ingeborg Skeels vegne stævnede Predbjørn Gyldenstjerne for syn på ager og eng inden den lovhævd, som salig Niels Tomasen har gjort på den gård, Steffen Sørensen nu iboer.

(64)

** Søren Knudsen, født i Lundergård, bekendte at Sidsel Knudsdatter antvortede ham og udlagde ham i sin gæld den sorte hest, som Mads Pedersen i Gerndrup ---- ham at skulle undrende med, den tid Anders Skriver var med tag i Lundergård på Mads Pedersens vegne.

** Søren Knudsen i Lundergård forpligtede sig til Mads Skriver i Gerndrup at skulle føre ham den sorte hest i morgen, som han undrendte med i Lundergård, den tid Anders Skriver i Serreslev ville søge hans søster Sidsel i Lundergård ---- på Mads Pedersens vegne.

** efterskrevne, som var opkrævet at tove Jens Madsen, som tjente i år på Hørbylund for en ladefoged et fuldt tyveran over, for fru Mettes bryggepige, som valtede hendes lås og nøgle til mel og mad, ved navn (blank).

** stævningsmænd bestod, at de på deres husbonds vegne var i Åstrup og stævnede Predbjørn Gyldenstjerne for dom på den holm Rønholm, som Jesper Vognsen og han omtvister.

** Anders Sørensen i Borup tilspurgte Christen Sørensen i Vrå, hvor han var kommet til hans øg, som han brugte. dertil svarede han, at Peder Sørensen og granderne havde befalet ham at tage det og køre med det.

** Anders Sørensen i Borup gav kære og klage på Peder Sørensen i Borup, for han har uden hans minde taget hans øg og kørt det for sin tørvevogn.

** Christen Skriver. synsmænd afhjemlede syn til et kast imellem Rønnebjerg og Tollestrup mark, som var gravet, så man ikke kunne komme derover.

(65)

** Oluf Terkildsen benægtede en gæld, som Niels Mouridsen sigter ham at skulle være hans hustru pligtig.

** Christen Tordsen i Dalmark lod fordele Bertel Pedersen i Vejby.

** Jens Laursen i Underåre lod fordele Morten Skomager i Årup.

** Anders Olufsen i Em på sin husbonds vegne lod fordele Jens Vind i Vollerup for ulydelse, for han sad overhørig.

** Peder Holst lod fordele Jens Tomasen i Rakkeby.

** Mikkel Nielsen i Guldager æskede af salig Jørgen Poulsens arvinger, som boede i Tveden i Albæk sogn 20 daler, som han lovede ham med Oluf Nielsen i Albækgård på Mads Gundesen ---- hans vegne, som tjener på Vorgård, som er bodpenge hans brorsøn Christen skulle have for sin salig far Niels Nielsen, som Mads Gundesen desværre ihjelslog.
 
(66)

10/7 1593.

** 8 mænd.

** Tøger Jensen på sin husbonds vegne forbød hans tjenere at sælge deres øksne og stude fra ham, han ville give dem penge for dem, om de kan være ham duelige, hvis billigt og ret kan være.

** desligeste forbød Jørgen Mørk Søren Grydemand og Laurs Steffensen i Grønderup at lukke eller låse eller bevare sig med noget samme gård, være sig korn, ager, eng eller noget dens rette tilliggelse.

** Jesper Steffensen i Lyngby på sin husbond Knud Brahes vegne lod fordele Helli Pedersen i Em hans skyld og landgilde.

** Christen Skriver, ridefoged til Sejlstrup, et syn på sin husbonds vegne. synsmænd afhjemlede syn til hvis ager og eng, efterskrevne Åstrup tjenere i Årup bruger.

** lille Peder Jensen i Smidstrup. synsmænd afhjemlede syn til en eng Birkholm, hvor de kunne se, at de gamle grave omkring var omkastede.

(67)

** Niels Eriksen tilspurgte Søren Nielsen i Estrup, om han havde nogen flere vidnesbyrd på den gæld, han sigter ham for, end det brev og segl, som han frembar, da sagde han nej.

** Tomas Mortensen i Bjørnstrup lod fordele Anders Jensen i Høgsted.

** Tomas Jensen i Vangkær gav tilkende, at der to år for påske sidst forleden kom fra ham og af hans tjeneste en pige Kirsten Pedersdatter, og nu ---- hende at være borttaget.

17/6 1593.

** 8 mænd.

** Niels Mouridsen et syn til en eng liggende til Hans Jensens gård i Lyngby, som var slet oprodet og gjort skade for et læs hø.

** Erik Kås til Ås på sine egne vegne og efterskrevne fogder hver på deres husbond Tomas Galskøt, Tyge Galskøt, Mogens Krag, fru Dorete Clausdatter deres vegne kendtes ved den fælled på deres egne og hver deres husbonds vegne på de steder, hvor de tørv var gravet på, som Peder Mortensen begærede synsmænd skulle have omhjemlet, og forbød fogden derom syn at lade udstede, før der blev lovligt stævnet og kaldet, som det sig bør.

(68)

** Tøger Jensen i Høgsted tog vidne, at Jens Sørensen gav tilkende, hvorledes Christen Pedersen i Borup kom ind til hans og tilspurgte ham, om han havde plukket hans græs op, da svarede han, at han ikke havde det gjort. siden kom Anne Knudsdatter derom med Christen Pedersen i trætte, og gav hinanden skændsord, og det bevidste med sin hustru Anne Jensdatter.

** Christen Olufsen i Krættrup på fru Mettes vegne lod fordele.

** Mads Sørensen lod fordele Tomas Pedersen i Vrå.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Maren Laursdatter, som tjente Svend Jensen i Stavad, for vidner på Svend Jensens vegne.

** synsmænd afhjemlede syn til en eng, hvor de vurderede engskade.

** Christen Andersen på fru Helvig Gøyes vegne til ---- lod fordele Niels Nielsen i Vollerup for en stud, han skulle for ham føde i vinter og er blevet død.

(69)

** Jens Laursen i Floholt på sin husbond Mogens Krags vegne tilspurgte Søren Poulsen i sønder Vrå og Niels Johansen sst, om de havde nogen klagemål at føre imod hinanden, at den ene havde uførmet den anden, dertil svarede de, at de havde intet med hinanden at bestille.

** Niels Pedersen i Lendistved på sin søn Niels Nielsens vegne gav kære og klage på Laurs Madsen i Terpet, for han har slået hans søn.

** synsmænd afhjemlede syn til Niels Jensen i Kur ? hans sår og skade.

** Søren Christensen i Hundelev søgte Peder Mørk i Furreby for fire sårmålsfald.

** desligeste lod han fordele Jens Vind i Vollerup på Bertel Skrædders vegne, som tjener på Børglumkloster for gæld.

(70)

24/7 1593.

** 8 mænd.

** Niels Mouridsen tog vidne. efterskrevne vidnede, at Bertel Keldsen har betalt Laurs Christensen, ladefoged på Vorgård, de 3 tønder byg, Niels Mouridsen søger ham for.

** efterskrevne vidnede, at Bertel Pedersen i Vejby har betalt Laurs Christensen, ladefoged på Vorgård, 6 mark.

** Jens Pedersen i Ågård på sin husbond Tomas Sakses vegne forbød nogen mand at befatte sig med den sæd, som står på Stenvad mark, som salig Niels Vind lod så, og som han fradøde.

** synsmænd afhjemlede syn på hvis sår og skade, ---- Christensen i Vollerup havde.

** Tøger Jensen i Høgsted et vidne. synsmænd afhjemlede syn til nogen pløjning i Grønderup mark.

** Simon Jensen i Lyngby lod fordele Jens Jensen i Lyngby.

(71)

31/7 1593.

** 8 mænd.

** synsmænd bestod, at de på fru Ingeborg Skeels vegne var for Åstrup.

** Niels Mouridsen et syn. synsmænd afhjemlede syn til en pløjning, Simon Jensen havde pløjet vesten hans gård på tre agre.

** Tøger Jensen tilspurgte Christen Pedersen i Borup, om han kunne benægte, at han ikke var i Jens Sørensens hus sst og kom i trætte med Anne Knudsdatter, da kunne han det ikke benægte.

(72)

** Niels Bertelsen på sin husbond Markor Jensens vegne til Lengsholm lod fordele Christen Olufsen i Gersholt for 3 daler.

** Tomas Jensen i Vangkær lod fordele Baltser i Fladbirk for ulydelse, for han var tilsagt at skulle age mog i Kærsgård og sad overhørig.

** Jens Mikkelsen i uden Vrå på hr Christen ---- vegne, så der er noget græs slået og afført af Torslev præstegårds mark.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede i Nørumgård en lille dreng Anders Laursen for vidne.

** Jens Sørensen i Grønderup. Anders Sørensen i Sønderlevgård benægtede, at en dreng Anders Laursen i Nørum aldrig havde tjent ham eller været i hans brød.

** Søren Andersen i Vollerup tog i Anders Olufsens hånd i Em og bepligtede sig at skulle inden 14 dage stille hans husbond tilfreds for en rejse, han var tilsagt, og den ikke efterkom.

** Jens Sørensen i Grønderup et vidne.

** Keld Bertelsen i Vejby et syn. synsmænd hjemlede, at de så hans eng i Vandkær, hvor der var slået et læs græs.

** synsmænd så Peder Olufsen i Rønnebjerg hans sår og skade.

(73)

** Søren Madsen i Em gav kære og klage på Mogens Pedersen i Vollerup, så han havde slået hans husbonds tjener Jens Jensen sår og skade.

** Peder Mortensen havde tiltale til Søren Sørensen i Graum for nogen tørv, han skulle have ladet grave i Graum fælled, hvortil han svarede, at hans pige havde ført et læs hjem af de tørv, han havde ladet grave.

** Søren Rask i Tårs lod fordele Laurs Harbo i Vejby for gæld.

** efterskrevne herredsnævninge stod nu her i dag for tingsdom, eftersom Tøger Jensen i Høgsted på Predbjørn Gyldenstjernes vegne havde dem tilkrævet, at de skulle gøre deres rette tov og sværge husfred over Christen Pedersen i Borup, som han skulle have gjort på Anne Knudsdatter til Jens Sørensens i Borup, og fortovsmanden fremæskede hvis vidner, begge parter havde dem i denne sag at kunne tilholde, hvorefter blev fremlagt efterskrevne vidne, hvorpå de svor Christen Pedersen et fuldt husfred over.

(74)

7/8 1593.

** 8 mænd.

** Anders Sørensen lod fordele Tomas Nielsen i Sessing for 6 mark.

** Tomas lod fordele på sin husbonds vegne Peder Bødker.

** stævningsmænd bestod, at de på Mogens Pedersens vegne stævnede Jens Jensen i Vollerup, og Mogens Pedersen gav kære og klage på Jens Jensen, så han har gjort ham sår og skade og ikke derfor bød ham bod eller penge eller gode ord.

** Anders Jensen i Vangkær lod fordele på sin husbonds vegne Christen Pallesen i Krogens mølle for landgilde af samme mølle.

(75)

** Søren Christensen i Hundelev på Jens ---- vegne, som tjente på Børglumkloster, fordelte Jens Pedersen i Toften i Torslev sogn for 3 mark, som han er ham pligtig på sin hustrus vegne.

** Tøger Jensen et syn på Niels Andersens vegne i Rønnebjerg. synsmænd afhjemlede syn til en eng liggende op til Rønnebjerg bro, den var omkastet med grob og række, på søndre og vestre side er diget opdrevet og rækken neddrevet af øg og fæ.

** Laurs Jensen i Borup benægtede, så hans mor og han ikke skulle have fuld tiende ---- at tiende af i år.

** Laurs Pedersen i Hvidsted. synsmænd afhjemlede syn på engskade.


** Tomas Jensen i Vangkær på sin husbond fru Christences vegne forbød nogen mand at komme eller drive ind i hans husbonds mark over markskel og skovskel.

** Tøger Jensen på sin husbonds vegne lod fordele Mads Mikkelsen i Grønderup for et sårmålsfald, han har gjort på Søren Andersen i Underåre.

** efterskrevne vidnede, at ---- i den gård i Borup, som Jens Sørensen iboer, da havde begge mænd en markvej, lå på begge deres gårds jord nør fra samme to gårde igennem vangen og ned ad åen.

(76)

** Laurs Pedersen i Hvidsted. synsmænd hjemlede, at de var i Sørups mark, og derpå gik 15 øksne og stude, brændte og ubrændte, hvem dem tilhørte, vidste de intet af.

** Jens ---- i Tjæret et vidne. synsmænd afhjemlede syn til hvis sår og skade Morten Jensen, som tjente Jens ----, havde.

14/8 1593.

** 8 mænd.

** Mads Sørensen et syn til grøn jord. synsmænd afhjemlede syn til hans grønne jord, at der var ingen flagtørv gravet deri.

** synsmænd afhjemlede syn til sår og skade, Jens Laursen i uden Vrå havde.

(77)

** ---- tog i Niels Mouridsens hånd og bepligtede sig, at skulle tale fru Ingeborg Skeels minde og stille hende tilfreds for det husfred, han havde gjort på Margrete Jensdatter i sønder Vrå i hendes hus.

** Niels Mouridsen i Smidstrup på sin husbonds vegne gav kære og klage på Jens Tøgersen og Ove i Furreby, at de tit og ofte har ladet dem befinde på Vesterstrand, som ligger til Sejlstrup, og der søgt efter vrag, endog det er dem og andre forbudt at komme på samme strand.

** ---- lod fordele Laurs Madsen i Terpet for 6 marks bøder, som han var faldet for et blåslag, han gjorde ham, som han var der at stævne på sin husbonds vegne.

** Søren Laursen i Vrå. synsmænd afhjemlede syn til hvis sår og skade, Jens Laursen havde, som han skyldte Jens Mikkelsen i uden Vrå.

** Anders Steffensen i Dalsmølle lod fordele Tomas Nielsen i Sessing.

(78)

** synsmænd afhjemlede syn til kornskade i Stenvad mark.

** Tøger Jensen et vidne. synsmænd afhjemlede syn til en eng liggende norden Årup, kaldes Munkeeng, hvor der var kastet en grob 10 favne lang og 3 alen bred i grøn jord.

** ---- på sin husbonds vegne ---- efterskrevne for byg, de er pligtig til Sejlstrup af Sejlstrup bro, de rester med.

** Jens Sørensen stod for tingsdom efter Christen Skriver, foged på Åstrup og Tøger Jensen i Høgsted med flere dannemænds tilskyndelse, så at den vej, som løber østen fra hans gård, den skal løbe østen fra samme gård, Christen Pedersen der sst uforvaret, ned til hans eng, ellers skal han bruge den gamle vej til Bøjet ?.

** Laurs Laursen på Niels Eriksens vegne, som tjener for ladefoged på Vrejlevgård, lod fordele Palle Laursen for gæld.
 
(79)

21/8 1593.

** 8 mænd.

** stævningsmænd bestod, at de stævnede Jens Poulsen i Villerup for dom og vidne på fru Ingeborg Skeels vegne.

** Christen Skriver et vidne. Poul Christensen i Villerup var hans søn Jens Poulsens fri hjemmel og tilstand til to stude, går i Ålstrup, som skulle være hans egen gårds hjemmefødinge, og gav hans søn samme stude for en fol, han fik af ham. sammeledes bekendte Jens Poulsen i Vittrup, at han for to år siden købte en stud af Laurs Grises søn i Ålstrup Jens Laursen ved navn.

** Christen Skriver, ridefoged til Sejlstrup, på sin husbond fru Ingeborg Skeels vegne lod fordele efterskrevne, for de har gravet i Hvorup mark og kær.

** Terkild Skomager i Borup lod fordele Karen Jensdatter i Stenvad for 8 skæpper byg.

** Niels Mouridsen, tjenende Oluf Mikkelsen i Høgsted, tog i Sensus Pedersens hånd i Rønnebjerg og gav ham afkald på sine egne og søstre Maren Mouridsdatter og Johanne Mouridsdatters vegne efter deres salig far Mourids Sensussen, som Gud kaldte der set.

(80)

** Niels Sørensen i Vejby lod fordele ----.

** Keld Bertelsen i Vejby lyste for sine egne og husbonds lovmål for noget hø, ham er fraslået og borttaget.

** Søren Sørensen i Årup på Anne Gertsdatters vegne lod fordele Niels Laursen i Stagsted for 6 mark for en tønde rug.

** Tøger Jensen i Høgsted på sin husbond Predbjørn Gyldenstjernes vegne lod fordele efterskrevne af Åstrup tjenere for bagstå.

28/8 1593.

** 8 mænd.

** Anders Ovesen et 24 mænds vidne på Mads Pedersen i Gerndrup på Jens Strangesen, som stakket siden forleden boede på Harken i Vrejlev sogn på salig hr Olufses stavn og præstegårds grund, og de vidnede, at den stund, han havde sin ---- her i sognet, fulgte ham et rygte for tyveri og utroskab.

(81)

** Oluf Jørgensen. synsmænd afhjemlede syn til to rugagre ved Horshøj, som var slemt oprodet, så de ikke kunne kende, hvad skaden kunne beløbe sig til.

** Niels ---- i Sejlstrup mølle lod fordele Niels Sørensen i Rakkeby for tre sårmålsfald, han er ham pligtig på sin søn Anders Nielsens vegne, som han gjorde ham.

** Niels Mouridsen på Laurs Christensens vegne, som tjener på Vorgård for ladefoged, lod fordele efterskrevne.

4/9 1593.

** 8 mænd.

** Tøger Jensen et syn. synsmænd afhjemlede syn til en bygager ved Højager, hvor der var gjort en slem skade af gæs, svin, øg og føl, så de vurderede skaden for 1 tønde byg.

** dernæst afhjemlede synsmænd syn til en bygstak, som var Niels Madsens, stående vesten Sandager, da var der gjort stor skade på ageren omkring stakken af føl og øg.

(82)

** stævningsmænd bestod, at de på Jens Kjærulfs vegne i ---- stævnede efterskrevne Em sognemænd for dom, for de forholder ham kirkens tiende og kongens af samme sogn.

** Jens Kæruld havde i rette stævnet Søren Madsen i Em for kirkens og kongens tiende af Em sogn. så tog Anders Ovesen dommer sig den sag til, til i dag 8 dage.

** Jens Poulsen i nør Vrå et 24 mands vidne af efterskrevne dannemænd, som vidnede, at de kendte ham af barndom og indtil nærværende dag ---- skikket sig kristeligt og redeligt ---- og sømmer sig en ---- dannesvend i alle måder, så de vidste ham ---- i nogen måde at beskylde.

(83)

** Jens Poulsen i nør Vrå tilspurgte Anne Pedersdatter sst, om hun havde ham noget for ord eller gerning at beskylde, hvortil hun svarede, at hun ikke vidste andet med ham, end som hun burde at vide med en dannemand.

** ----

** ---- Eskildsen i Dalen fordelte Anne, salig Anders Ydes hustru i Sørup, og hendes børn og medarvinger for 10 mark.

** synsmænd hjemlede, at de så Jesper Jørgensen i Lyngby hans sår og skade.

** Jesper Jørgensen lyste for lovmål, at hans økse blev ham frataget på Lyngby mark, og skyldte Niels Tomasen i Lyngby derfor.

(84)

** Jens Pedersen i Hørbylund mølle stod for tingsdom og løgnede Christen Olufsen i Krættrup og bandede ham og sagde, han skulle få tusind pokker.

** Niels Jensen et vidne.

** Niels Pedersen fordelte Jens Pedersen i Hørbylund mølle, for han for tingsdom løgnede Christen Olufsen og ønskede pokker i ham.

** Christen Olufsen i Krættrup forbød nogen mand at lægge nogen vej over hans husbond fru Mettes endels mark.

** Niels Mouridsen i Smidstrup fordelte Søren Jørgensen sst for noget hø, han skulle have taget fra Tomas Sørensen sst.

** stævningsmænd bestod, at de på hr Anderses vegne gav Søren Nielsen i Grønderup varsel for ran.

** Tomas Sørensen i Smidstrup og Søren Jørgensen tog i Niels Mouridsens hånd og bepligtede dem at de skulle stille Christen Skriver tilfreds og tale hans minde for det hø, de havde ----.

** Clemend Tomasen. synsmænd afhjemlede syn til en eng vesten for Gunderuplund, hvor de så, at der var drevet en drift ned af Gunderups mark og østen med åen.

** efterskrevne vidnede, at den ko, som døde for Peder Mikkelsen i ----, som var Jens Andersens i nør Vrå, hun døde ikke for Peder Mikkelsens forsømmelse i nogen måde.

** Villads Nielsen i Rakkeby fordelte Jens Pedersen sst for et fuldt kvægtiende, som han står igen med for dette år.

(85)

** stævningsmænd stævnede Jørgen Skrædder i Åstrup mølle, og vurderingsmænd vurderede en gammel sort opslidt kappe, som Søren Pedersen i Gunderup havde i pant af Jørgen Skrædder, for 3 mark.

** Niels Mouridsen i Smidstrup på hr Anderses vegne bandt bogsed på Søren Nielsen i Grønderup, for han havde røvet hr Anders 2 marks koste af og mere.

** Niels Mikkelsen i Vejby tog vidne. efterskrevne vidnede, at Niels Rasmussen i Vejby har røvet og taget Niels Mikkelsen de 14 kærver havre og 4 traver, som Niels Mikkelsen søger ham for.

** Peder Vinter i Årup og hans medbrødre herredsnævninge tovede og svor Niels Rasmussen i Vejby ran over for 14 kærver havre og 4 traver, han har røvet Niels Mikkelsen sst af.

** Niels Jensen i Mellerup havde stævnet Peder Abrahamsen i Ågård for noget tiendebyg, som han skulle have blevet Mads Pedersen på Ågård pligtig, hvor imod Peder Abrahamsen irettelagde hr Erik ---- åbne brev, hvori han gør vitterligt, at Peder Abrahamsen har betalt han sin tiende, siden han blev sognepræst i Sejlstrup og Vejby sogne, dateret Ågård 1582.

(86)

** synsmænd afhjemlede syn til ---- hans sår og skade.

** synsmænd afhjemlede syn til Niels Sørensen i Voldsted hans sår og skade, og skyldte han Søren Laursen i Vrå derfor.

** synsmænd afhjemlede syn til Jens Mikkelsen i uden Vrå hans sår og skade.

** ---- lod fordele Niels Sørensen i Rakkeby på hans søn Anders Nielsens vegne for sårmålsbøder.

** Niels Mikkelsen lod fordele Mads Snedker i Rakkeby på sin husbonds vegne for ulydelse og for overhørig, for han tit og ofte er tilsagt.

** stævningsmænd bestod, at de på Hans Christensens vegne i Li og på Clemend Jensens vegne i Burholt stævnede Jens Pedersen og Søren Pedersen i Ågård for dom om det korn, som de på Stenvads mark ---- efter et hjemmelsbrevs lydelse.

(87)

** ----.

** efterskrevne 24 mænd vidnede, at Christen Christensen, foged på Åstrup på sin husbond Predbjørn Gyldenstjernes vegne

1609.

(1)

** (fortsat fra ubevaret blad ) stævnede efterskrevne.

** Christen Pedersen på sin husbonds vegne stævnede Søren Jensen i Høgsted og hans sømmer Jens, Mikkel og Poul for vidne, og efterskrevne vidnede, at de så Søren Jensens plov på Høgsted mark, og de så hans søn Poul såede med havre i en af Niels Jensens agre, om det var for sig selv eller for Niels Jensen, vidste de ikke.

** Bastian Hansen stævnede jomfru Anne Tomasdatter i Krættrup for æskning for nogen penge, hun skal reste med af den årlige afgift af Krættrup.

** Oluf Hansen, gårdsfoged på Hjermeslevgård på sin husbond Envold Kruses vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på en grøft og et stort dige, der er kastet i Em fælled.

(2)

** 8 mænd.

** Mads Christensen i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friis, befalingsmand på Sejlstrup, hans vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på noget jord i sønder Vrå mark, som nylig i år er pløjet, og skal ligge til Vrå kirke.

** de 8 mænd vidnede, at de intet lovligt skudsmål har hørt fra de to mænd, som har været til syn til de to kirkeagre i sønder Vrå mark.

** 8 mænd.

** hr Oluf Krag i Vrå præstegård lod læse en landstings stævning over Vrå sognemænd for deres sandhed at vidne, om hr Oluf ikke havde disse ord af prædikestolen den 9.søndag efter pinsedag, og han tilspurgte Anders Jensen, om de ord kom ham til, dertil svarede Anders Jensen, jo, at de ord kom ham til.

(3)

** Anders Jensen i nør Vrå et vidne, at han stod her for tingsdom og svarede således til det vidne, at de ord kom ham til, som hr Oluf havde af prædikestolen 9.søndag efter pinsedag, efterdi han havde hr Oluf derom tilskrevet.

** hr Oluf Krag et vidne, at eftersom han gav tilkende, at ham skulle forskaffes bispens seddel, at han skulle svare til Anders Jensens spørgsmål til tinge, før han det turde gøre, da svarede Anders Jensen i nør Vrå således dertil, måske bispen skal have lidet forstand undertiden, og der kunne ske ham lidet uret.

23/5 1609.

** Peder Madsen i Krogsdam. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på sår og skade, Jens Olufsen, en lille dreng, som tjener ham, gjort var.

** Mads Skriver i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friises vegne tilsagde bønderne her i herredet, som ligger til Sejlstrup, at de skal lade deres smørskyld blive ydet til skt Hans, eller 10 mark for hvert pund.

** Hans Mørk i Hammerholt. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvis skade, som i år er gjort på Hammerholts mark i hans vinterrug.

(4)

** Bastian Hansen, ridefoged til Lengsholm, på salig Markor Jensens børns vegne stævnede jomfru Anne Tomasdatter for dom, for hun ikke skal have holdt hendes kontrakt, hun har på Krættrup, både med afgiften og i andre måder, og mener hendes fæstebrev herover er forbrudt. sagen er opsat 6 uger.

** Søren Christensen i Kusisgård havde høringsdele til efterskrevne.

** Oluf Pedersen i Vang på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne.

** Jens Tomasen stævnede i Tidemandsholm Mogens Kås og fru Agate von Mellen for æskning.

** Poul Andersen på Otte Skeel til Hammelmose hans vegne stævnede for Sæbygårds port Peder Munk for synsmænd at tage af tinge til et skel og gærde.

(5)

** Poul Andersen, ridefoged til Hammelmose, på sin husbond Otte Skeels vegne. Oluf Knudsen i Hestvang, som mindes 30 år, vidnede, at så lang tid har de mænd, som boede i Tværkær, undertiden drevet deres fæ på den ejendom ligger sønden for Tværkær.
 
** Poul Andersen på Otte Skeels vegne. efterskrevne, som er stævnet med en landstings stævning, og som mindes op til 50 år, vidnede, at så lang tid har de mænd, som boede i Tværkær, undertiden ført deres øg og drevet deres fæ på samme ejendom.

(6)

** Poul Andersen på sin husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at de så, at Hans Laursen i Stenshede, Mads Jensen i Gadholt med flere satte det gærde, som er sat tvært over de agre mellem Tværkær og sønder Knuden.

** Poul Andersen, ridefoged til Hammelmose på sin husbond Otte Skeel hans vegne stævnede Hans Laursen i Stenshede, Mads Jensen i Gadholt med flere for klage for et gærde, de har sat tvært over de agre mellem Tværkær og sønder Knuden. sagen er opsat 3 uger.

** Bastian Hansen, ridefoged til Lengsholm, på salig Markor Jensens børns vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvorledes Krættrup er holdt ved bygning og magt.

(7)

** Christen Christensen i Marigård på sin husbond Godslev Buddes vegne lod fordele efterskrevne Børglumklosters tjenere for restants.

** Jens Eriksen i sønder Vrå stævnede Niels Andersen i Borup for dom, om han ikke bør forsegle det brev, som dannemænd med været har udgivet og gjort på hvis børnepenge, Jens Eriksens fostersøn Anders Mogensen arveligt er tilfaldet, og fremlagde efterskrevne børnepengebrev, dateret 9/6 1605, hvor efterskrevne var i Jens Eriksens hus på en venlig skifte og kontrakt imellem Niels Andersen i Borup i sin far Anders Sørensens sted på salig Mogens Andersens søn Søren Mogensen på den ene, og Jens Eriksen i sønder Vrå på sin hustru Helle Sørensdatters vegne på den anden side om hvis arv og arvelod, Søren Mogensen med rette kunne tilfalde efter sin far Mogens Andersen så og den arvelod, han kunne tilfalde i den arv, hans mor arvede efter sine salig forældre og søskende, midlertid salig Mogens Andersen og Helle Sørensdatter levede tilsammen, eftersom boet lang tid tilforn var registreret med det første Jens Eriksen kom der i boet ----. hvorefter blev afsagt, at eftersom samme brev findes af de dannemænd at være forseglet, som har været betroet til at skifte dem boet imellem, så bør Niels Andersen jo enten samme brev at besegle eller derfor at lide tiltale.

(8)

** Poul Andersen, ridefoged til Hammelmose, på sin husbond Otte Skeels vegne med opsættelse 11/4 sidst forleden, der Tomas Jensen i Nyholm på Laurs Nielsens slægt og byrds vegne, hr Nielses søm i Volstrup præstegård, for Hammelmose port stævnede Otte Skeel for udlæg for landbod at tilbyde for det drab og ulykke, Laurs Nielsen påkom, idet han desværre salig Mads Sørensen i Volstrup dræbte og ihjelskød, og derfor fredløs svoret og er bortrømt, og tilbød for samme landbod tvende 18 mark, hvortil Poul Andersen på sin husbonds vegne gav tilkende, at han gerne ville annamme samme landbod for hans tjener, han dræbte og ihjelskød, når han det ved dom bliver tilfundet, hvorefter blev fremlagt et brev, som salig Mads Sørensens slægt og byrd udgivet har, dateret Estrup 3.dag påske 1608, hvor efterskrevne Jens Sørensen i Estrup, som er salig Mads Sørensens bror, og ikke findes nærmere eftermålsmand, Mads Jepsen i Møllegård, Søren Jepsen i Kvissel, Mads Pedersen ? i Ravnholt, Niels Jensen i Slettingen ?, Mikkel Jensen i ----hus, Svend Pedersen i Aså, Søren Gioffersen sst, Hans Pedersen i Gane ?, Mads Espensen i vester Halne/Hassing ?, Jens Gioffersen i Melholt, som er hans næste slægt og byrd på fædrene og mødrene side til den døde, giver Otte Skeel fuldmagt at være ret eftermålsmand, hvorefter hr Peder Nielsen i Hørby ? præstegård på Laurs Nielsens slægt og venners vegne tilbød landbod, hvorefter blev afsagt, at hans slægt og byrd bør derfor at bøde efter loven og recessen tvende 18 mark, efterdi manddræberen er bortrømt.

(10)

** Mads Skriver i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friises vegne stævnede efterskrevne Sejlstrup tjenere for dom, om de ikke bør at gøre kongens arbejde til Sejlstrup så ofte, de tilsiges, som de deres herskab pligtig er, og begærede dom, og fremlagde hans beretning, at eftersom Sejlstrup er Jørgen Friis af KM forlenet med bønder og tjenere, og recessen tilholder dem at være deres herskab hørig og lydig, så formener han, at de bør være hørig og lydig, dateret Sejlstrup 12/5 1609 Mads Sørensen. så mødte Laurs Sørensen i Gundestrup, Peder Andersen i Rakkeby med flere tjenere og mente, de nu har gjort til Sejlstrup for den gode mand, såsom de tilforn i andre lensmænds tid gjort har, hvorefter blev afsagt, at de bør være deres husbond hørig og lydig.

(11)

** Mads Skriver i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friises vegne stævnede Sejlstrup tjenere for dom, om deres fæste ikke er forbrudt, så mange ikke med seddel kan bevise at have ydet deres landgilde, hvilket blev dem tildømt.

(12)

30/5 1609.

** Poul Mortensen i Krogen lod fordele Ove Olufsen i Nyholm.

** stævningsmænd stævnede ---- i Galtrup for synsmænd at tage af tinge til ---- gravet i Ris endels mark.

** Jens Villadsen i Rakkeby. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvis sår og skade Jens Villadsen gjort var, og han beskyldte Anders Sørensen, Søren Andersens søn i Rakkeby, for han ham slog og gjorde samme slag.

** stævningsmænd gav Jep i Hørbylunds mølle varsel for dele.

** Simon Jensen i Håbendal havde med høringsdele tiltale til Mikkel Madsen og Hans i Dalen for hvis, de rester med af deres landgilde, hvorimod de fremlagde en seddel, at de havde ydet deres landgilde.

** stævningsmænd stævnede Christen i ---- for dom for ----.

** Niels Andersen i Bøjet på Mogens Kåses vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på nogen ege, som er hugget i hans skove.

(13)

** Niels Rask i Tårs på fru Karen Stygges vegne til Agdrup, Niels Andersen i Bøjet på Mogens Kåses vegne forbød alle at indkomme i deres husbonds fælled eller endel med fædrift eller anden brugelighed, og dersom nogen derover hænder skade, skal de være fortjent, at de tilforn er advaret og skal have skade for hjemgæld.

** Jens Poulsen i Nør---- lod fordele efterskrevne.

** Anders Jensen, tjener i Søndergård, lod fordele Tomas Laursen i Hesselholt for 1 rigsdaler, som han rester med til hans søster af hendes løn.

** Niels Pedersen i Årup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til hvis kornskade er gjort i hans korn på Årup mark.

** Niels Pedersen lod fordele en dreng, som er rømt af sin tjeneste, og for vædder og fåreskind, han fik af ham og ikke vil betale.

(14)

** Poul Andersen, ridefoged til Hammelmose, på sin husbond Otte Skeels vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til et nyt gærde mellem Tværkær og sønder Knuden

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på sin husbond Aksel Galts vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til et skør norden bækken ved Stenkær, hvor der i år er drevet med øg og fæ, og græsset er opædt.

(15)

** Vogn Vognsen til Stenshede og Mads Skriver i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friises vegne stævnede for Hørbylunds port salig Markor Jensens børn ----, som de skal have ladet pløje og så tværs over den ejendom Åsen i Volstrup sogn, samt for dom.

** Vogn Vognsen til Stenshede og Mads Skriver i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friises vegne ---- for tilbud og frøgældsvidne.

(16)

** Vogn Vognsen og Mads Skriver på Jørgen Friises vegne stævnede ---- for syn til Stenshede og Volstrup degnebol.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på sin husbond Aksel Galts vegne havde med høringsdele tiltale til alle Åstrup tjenere ---- til at forferde broerne med.

(17)

** Poul Andersen, ridefoged til Hammelmose, på sin husbond Otte Skeels vegne. efterskrevne, som mindes op til 60 år, vidnede, at den ejendom, som ligger imellem Tværkær og sønder Knuden, den har været brugt til Tværkær med fædrift og med tørvegrøft.

** ---- efterskrevne, som mindes op til 44 år, vidnede, at der ikke gik mere smør årligt af Krogsdam end en løb smør.

** Peder Andersen, borger i Sæby og ridefoged til Hundslund, lod fordele efterskrevne for gæld.

** Mogens Andersen et andet vidne ----. efterskrevne gav Terkild Sørensen varsel for denne dele.

(18)

** Peder Andersen lod fordele Terkild Sørensen i Årkrog for hans anpart af hvis gæld, salig Johan Jensen i Rakkeby ham pligtig var, eftersom Terkild Sørensen har taget ved hustruen og halvt Johan Jensens efterladte bo.

** Vogn Vognsen til Stenshede på sine egne vegne og Mads Skriver i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friises vegne stævnede efterskrevne for klage, for de har pløjet på en ejendom Åsen i Volstrup sogn, som skal være fælled til Stenshede. sagen er opsat 6 uger.

** Christen ---- på sin husbond ----, og efterskrevne vidnede, at Anne Hellisdatter holder hyrde og hjord sønder ude med de andre mænd i Tollestrup, og de har set hendes øg og fæ i Stenshede. efterskrevne bestod, at de stævnede Anne Hellisdatter i Tollestrup og hendes sønner Peder Christensen og Villads Christensen.

(19)

** Mads Skriver i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friises vegne stævnede Søren Jensen i Furreby, Jens Johansen og Laurs Christensen sst for dom, for de har ophugget og borttaget en savblok uden minde, om de ikke derfor bør straffes som andre tyve. sagen er opsat 14 dage.

** samme stævnede ----.

** stævningsmænd stævnede menige bymænd i Terpet for dom, Mogens Kås vil lade tage, om de ikke burde at udlægge hvem, der tog de ege i Ås skov, eller de burde selv derfor at lide tiltale, da mødte derimod fru Else Kås på hendes tjeneres vegne i Terpet og gav tilkende, at Mogens Kås har selv skovfoged i Terpet skov, som har den i varetægt, og førnævnte mænd burde derfor kvit at være. sagen er opsat 3 uger.

** Laurs Pedersen i Rakkeby frasagde sig den gård i Snarup, så vidt Frands Andersen påboede. varsel til Jesper Vognsen på Hæstrupgård.

** Søren Pedersen i Rønnebjerg lydeligt lod fordele Jens Pedersen, født i Sterups krat, som er bortveget af hans tjeneste.

(20)

** Terkild Andersen i Tollestrup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans svin, som lå i hans hus blodig, som de syntes var bidt af hunde. stævning til Christen Sørensen i Tollestrup.

** Anders Ibsen på Peder Munks vegne udviste Tomas Tomasen i Stenvad af den gård, han iboer, efterdi han ikke vil rette for sig, men er delt og lovforvunden for skyld og landgilde og lader gården forfalde.

** Christen i Marigård på Godslev Buddes vegne begærede, at synsmænd måtte afhjemle deres syn til en vej, hvorledes den på sønder Vrå mark skal være forment ----.

** Christen i Marigård et vidne, at Mads Nielsen i Vejby gav tilkende, at der siges, at nogen karle nu på søndag skal have være i bordag i hans hus, om så er eller ikke, vidste ikke han.

** Niels i Løkken et syn. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvad sår og skade Niels i Løkken gjort var, og han havde sting og blåslag.

** Vogn Vognsen til Stenshede. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvis sår og skade Jens Tøgersen, tjenende i Stenshede, gjort var.

** Tomas Laursen i Hesselholt. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvis sår og skade, Tomas Laursen gjort var.

(21)

** Laurs Tomasen i Bjørnstrup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til hvad sår og skade, Laurs Tomasen gjort var.

** Christen Nielsen i Vollerup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvad sår og skade, Christen Nielsens hustru i Vollerup Maren Madsdatter gjort var.

** Mads Skriver i Rakkeby på Jørgen Friises vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på to agre i Smidstrup mark, som Niels Markorsen skal have Christen Madsen frapløjet.

** Anders Ibsen på Peder Munks vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på den gård i Stenvad, Tomas Tomasen iboer, hvorledes den er ved bygning og magt.

** Christen i Marigård på Godslev Buddes vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvorledes Stenvads bro og vase er ved magt holdt.

** Christen Christensen på Godslev Buddes vegne stævnede Jørgen Sørensen i Rakkeby, og på Mourids Philipsens hustru Kirsten Tomasdatters vegne æskede af ham guld, sølv, penning, kobber, messing, klæder. øg, heste, fæ, kvæg, korn og kornsæd med andet, som Kirsten Tomasdatter kan arveligt tilfalde efter hendes mor Jørgen Sørensens hustru salig Maren Gundesdatter, som døde i Rakkeby 12/5.

(22)

** Christen Pedersen i sønder Vrå. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans enge, hvor der var gjort skade for flere læs hø.

** Vogn Vognsen i Stenshede og Mads Skriver i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friises vegne ----, de da ville samme delebrev fremlægge, da ville de rette for dem. da vidnede de 8 mænd, at de ikke har set noget delebrev inden tinge.

** Vogn Vognsen på egne vegne og Mads Skriver på sin husbonds vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvis pløjning, Peder Munk skal have ladet pløje på en ejendom, kaldes Åsen, liggende i Volstrup sogn.

(23)

** Vogn Vognsen på sine egne og Mads Skriver på Jørgen Friises vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på nogen pløjning og såsæd skulle være pløjet og sået tværs over en ejendom, som kaldes Åsen i Volstrup.

(24)

** Frederik Nielsen ? i Snarup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Hæstrup kirkedør, som er nedbrudt.

** Jørgen Sørensen i Rakkeby tilbød Mourids Philipsen i Børglumkloster og hans hustru Kirsten Tomasdatter al hvis arv, så vidt de tilfalde kan hos ham efter hans hustru salig Maren Gundesdatters død, og tilbød gerne at ville skifte og jævne med dem.

** Jørgen Sørensen i Rakkeby stævnede Mourids Philipsen i Børglumkloster og hans hustru Kirsten Tomasdatter for dom, angående arv i hvis kornsæd, der stod i jorde, da hans hustru ved døden afgik. sagen er opsat 14 dage.

** Bastian Hansen, ridefoged til Lengsholm, bød sig i rette mod Vogn Vognsen til Stenshede og Mads Skriver i Rakkeby på Jørgen Friises vegne mod syn, som de har taget til pløjning på Åsen i Volstrup sogn, og fremlagde sit skriftlige forsæt og begærede dom, om nogen kan føre syn på hans husbonds ejendom imod lovhævd og kongelig stadfæstelse. så mødte Vogn Vognsen og fremlagde fru Agate von Mellen hendes efterskrevne brev, lydende, at Agate von Mellem, salig Markor Jensens til Lengsholm, gør vitterligt, at hun har siddet over en venlig kontrakt med jomfru Anne Tomasdatter og jomfru Mette Tomasdatter om hendes gård Krættrup i Volstrup sogn, som de skal nyde og bruge i 8 år på efterskrevne vilkår, og har bedt Jens Tomasen til Abildgård med dem at underskrive, dateret 29/3 1603. ----, men dersom nogen vil svare dertil, Krættrups ejendom angældende, da mente han, det ikke kom andre til end fru Agate von Mellen selv efter førnævnte hendes forpligt og eget brevs indhold, hvorefter blev afsagt, at fru Agate von Mellen bør jo efter hendes brevs indhold ejendommen at forsvare.

(26)

** Vogn Vognsen til Stenshede på jomfru Anne Tomasdatters vegne i Krættrup, og eftersom Bastian Hansen i dag 6 uger har ladet stævne hende og hendes to drenge for dom og hvad hjemmel de har til de ræve, de skal have udgravet i Krættrup mark, og nu fremlagde Vogn Vognsen fru Agate von Mellens efterskrevne brev, dateret 29/3 1603, som hun har givet jomfru Anne på Krættrup på 8 års mål ----.
 
20/6 1609.

** Laurs Jensen i vester Hjermeslev på sin husbond fru Margrete Rosenkrantz til Hundslund hendes vegne stævnede alle efterskrevne 8 sandemænd i Børglum herred for dom for kost og tæring, forsømmelse, skade, vognleje brevpenge, for de ikke har gjort loven fyldest, og derfor er tildømt af landsdommer at have gjort uret og bør at stå til rette. sagen blev opsat ----.

(27)

** ---- Christensen 2.ting opsagde den bolig i Højstrup, han iboer, til skt Mikkelsdag førstkommende. varselsmænd stævnede for Lengsholms port salig Markor Jensens børn.

** Jens Tomasen i Skibtved opsagde den bolig i Skibtved, han iboer, så han den ikke længere vil holde eller den rette for.

** Vogn Vognsen til Stenshede på sine egne vegne og Mads Skriver i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friises vegne stævnede for Sæbygårds port Peder Munk ----. og i Tidemandsholm stævnede Mogens Kås og Agate von Mellen og i Krættrup stævnede jomfru Anne Tomasdatter for frøgæld, de to gode mænd vil lade tilbyde af den sæd, som er sået på den ejendom Åsen i Volstrup sogn.

(28)

** Vogn Vognsen til Stenshede på sine egne vegne og Mads Skriver i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friises vegne til 3.ting tilbød frøgæld af Vogn Vognsens anpart af Stenshede, desligeste Volstrup degneboel anpart og på den ejendom Åsen i Volstrup sogn.

** Vogn Vognsen og Mads Skriver til 3.ting tilbød frøgæld.

** Anders Jensen i nør Vrå på Steffen Sørensens vegne. efterskrevne vidnede, at Steffen Sørensen havde indtaget 5 øg af Niels Pedersens øg i Årup, som var taget i Steffen Sørensens korn.

** Peder Christensen i Tollestrup stævnede Christen Pedersen i Rønnebjerg og menige Rønnebjerg mænd for vidne.

(29)

** Vogn Vognsen til Stenshede på sine egne vegne og Mads Skriver i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friis hans vegne stævnede for Hørbylunds port salig Markor Jensens børn ---- Markor Kås og fru Agate von Mellen for dom på den sæd, som er sået på den ejendom Åsen. hvorefter blev afsagt, at så vidt Vogn Vognsens anpart til Stenshede, desligeste Volstrup degnebols anpart kan være af den sæd, Peder Munk skal have ladet så på Åsen, det bør jo dem at efterfølge.

(31)

** Jens Mikkelsen i Vrågård på hr Christen Vistisens vegne lod fordele efterskrevne for deres tiende, de rester med.

27/6 1609.

** Christen i Marigård på sin husbond Godslev Buddes vegne stævnede alle sønder Vrå og Stenvads bymænd for dom, om de ikke bør den bro færdig at gøre og ved magt at holde, som kaldes Stenvads bro. sagen blev opsat 4 uger.

** opsat 4 uger med den klage, Christen i Marigård begærede over sønder Vrå bymænd for en vej, de skal have forment.

** Bastian Hansen på Mogens Kåses vegne stævnede jomfru Anne Tomasdatter i Krættrup for dom. sagen er opsat 4 uger.

(32)

** Niels Rask i Tårs. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvad sår og skade Maren Rasmusdatter i Koldbro gjort var.

** Jens Bjørnsen i Strandbylund stævnede Mogens Andersen i Hesselt for dom for 8 daler, han er ham pligtig, som han blev tildømt at betale.

** Palle Mortensen i Krogen lydeligt lod fordele efterskrevne.

** fru Else Kås gav Søren Sørensen i Gunderup varsel for dele.

** Henrik Nielsen i Snarup gav Laurs Pedersen i Rakkeby varsel.

** Mads Olufsen i Galtrup et vidne. Christen Jensen i Sessing på sine brordøtre Anne Nielsdatter og Kirsten Nielsdatters vegne, som han er værge for, desligeste Jens Nielsen, tjener i Villestrup, på sine egne vegne gav Mads Olufsen afkald for al den arv, som de arveligt kunne tilfalde efter deres salig far Niels Jensen og efter deres mor salig Johanne Laursdatter, som boede i Galtrup.

(33)

** Hans Pedersen i Borup et vidne. efterskrevne vidnede, at de så, at Oluf Mogensen i Tårs, Søren Mogensen sst, Jens Jensen i Borup og Villads Andersen sst de skød med sten mod Jens Jensens hus i Borup.

** Peder Laursen i Sørup et vidne. Niels Jensen, barnfødt i Lendistved, og nu tjener i ny Vrejlev, gav ham afkald for al den arv, som han arveligt kunne tilfalde efter hans salig forældre Jens Pedersen og Maren Villadsdatter, som boede i Lendistved, som Peder Laursens far salig Laurs Pedersen i Hvidsted var værge for.

(34)

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på Aksel Galts vegne. efterskrevne vidnede, at de hørte Niels Jensen i Høgsted kaldte Jens Laursen, som tjener i Gunderup, for en tyv, da svarede han og bad ham selv blive en tyv, til han kunne bevise ham det over, det han fik koldsyge.

** Simon i Høngård på Eske Brocks vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på skovhugst.

** Niels Rask i Tårs. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på nogen tørv, som er gravet i Bjørnstrup endels hede.

** Niels Rask. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på engskade.

** Niels Markorsen i Smidstrup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til nogen afpløjning i Smidstrup mark.

(35)

** Mads Skriver i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friises vegne udviste efterskrevne Sejlstrup tjenere, efterdi de ikke vil yde deres landgilde i tilbørlig tid.

** Poul Christensen i Bolle i Karup sogn et vidne, at han stod her for tingsdom, eftersom han var stævnet af en mand ----. men ingen var mødt ham sag at give.

** Niels Madsen i Vejby forbød Vejby sognemænd at hjemføre deres korntiende, KM og kirkens anpart, undtaget dem, som det kan have i hans minde.

** Oluf Rask i Tårs et vidne. efterskrevne vidnede, at de 2 mark, Niels Tyresen i dag 8 dage søgte Oluf Rask for, som han lovede for Jens Andersen til Niels Tyresen, de 2 mark betalte Jens Andersen selv.

** Anders Ovesen i Gunderup lod fordele efterskrevne.

(36)

** Tomas Jensen i Vrå på sin husbond fru Kirsten ---- vegne tilspurgte hans husbonds tjenere i Torslev sogn om Hans Mørk i Hammerholt har begæret af dem gunst eller gave, ægt eller arbejde, de det nu vil tilkendegive, thi dersom så sket er, er det mod hans husbonds minde. da svarede efterskrevne, at de intet havde givet ham, for han ikke havde begæret noget af dem.

** Vogn Vognsen til Stenshede og Mads Skriver i Rakkeby på Jørgen Friises vegne stævnede for Sønderskov port Børge Rosenkrantz og for Ravnholt Niels Bild for syn til noget ejendom, som kaldes Åsen i Volstrup sogn, som de formener skal være fri fælled og fædrift til degnegården og Stenshede i samme sogn.
 
(37)

** Vogn Vognsen og Mads Skriver på sin husbonds vegne stævnede for Hovgårds port Jørgen Kås, KM befalingsmand over Stavanger len i Norge, for syn til noget ejendom, Åsen i Volstrup sogn, som de formener skal være fri fælled og fædrift til degnegården og Stenshede.

** Vogn Vognsen og Mads Skriver på Jørgen Friises vegne stævnede for Høgholts port fru Karen Banner for syn til Åsen i Volstrup sogn, som de formener at være fri fælled og fædrift til degnegården og Stenshede.

** Vogn Vognsen og Mads Skriver på sin husbonds vegne stævnede Mogens Kås og fru Agate von Mellen for syn til Åsen i Volstrup sogn, som de formener at være fri fælled og fædrift til degnebolet og Stenshede i samme sogn.

(38)

** Vogn Vognsen og Mads Skriver på sin husbonds vegne stævnede for Sæbygårds port Peder Munk for syn til Åsen i Volstrup sogn, som de formener skal være fri fælled og fædrift til degnebolet og Stenshede.

** Vogn Vognsen og Mads Skriver på sin husbonds vegne stævnede Peder Munk på Sæbygård, hvorimod mødte hans fuldmægtig og svarede, at Peder Munk ikke kan møde for at svare for hans gods.

(39)

** Vogn Vognsen og Mads Skriver på sin husbonds vegne stævnede for Hørbylunds port Bastian Hansen, salig Markor Jensens børns fuldmægtig for syn til Åsen i Volstrup sogn, som de mener skal være fri fælled og fædrift til degnebolet og Stenshede, og stævnede salig Markor Jensens børn, Jens Markorsen, Palle Markorsen, Steen Markorsen, Knud Markorsen, jomfru Anne Markorsdatter, jomfru Lisbet Markorsdatter, om de har noget hertil at svare.

** Simon i ---- på sin husbonds vegne et syn.

** Mads Skriver i Rakkeby lod fordele efterskrevne.

** Simon Tomasen i Høngård på sin husbond Eske Brocks vegne, befalingsmand på Dronningborg et syn. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Vrågård, hvad der findes at være forbedret på hus og bygning, siden den formedelst ild og brand er blevet afbrændt, da var der igen bygget 36 gulv hus, som også er holdt ved magt med ler og tag.

(40)

4/7 1609.

** Tøger Nielsen i Gundestrup lod fordele efterskrevne.

** Anders Ovesen stævnede Mogens Andersen i Hesselt for dom for hvis gæld, han ham pligtig er efter hans brevs indhold.

** Laurs Jensen i vester Hjulskov på sin husbond fru Margrete Rosenkrantz hendes vegne stævnede Peder Jørgensen, foged på Bangsbo, for han forholder hans husbond Margrete Rosenkrantz sit regnskab af hendes anpart i Bangsbo, siden salig fru Ingeborg Skeel døde. sagen er opsat 6 uger.

** Jørgen Pedersen, ridefoged til Hjermeslevgård, på Envold Kruses vegne gav last, kære og klage på Tøger Pedersen i Em for hvis efterskrevne, han har indkastet og indtaget i Em fælled.
 
(41)

** Anders Ibsen i ---- på sin husbond Peder Munks vegne gav tilkende, at hans husbonds værneting er Sæbygårds birketing.

** stævningsmænd gav salig Markor Jensens børns tjenere varsel for dele, som rester med skyld og landgilde.

** Anders Villadsens, som tjener Peder Nielsen i sønder Vrå et vidne. Peder Nielsen stod for tingsdom, og før nævningerne gjorde deres ed over Anders Villadsen, gav han til kende, at Anders Villadsen tjener ham noget, og ikke han klager på ham.

** Clemend Tøgersen i Ingstrup på sin husbonds vegne. Jens Pottemager i Tårs forpligtede sig at han skal af ny opbygge ---- gulv hus på den bolig, han påboer, til de 5 gulv, som er rejst. ---- , og Peder Tøgersen forbød nogen at have nogen brugelighed i den anpart, Jens Pottemager iboer, andre end Jens Pottemager selv.

** Anders Ibsen på Peder Munks vegne forbød Tomas Tomasen i Stenvad at befatte sig noget med engen, som ligger til hans husbonds gård i Stenvad, han iboer, eller med tørvebjergning dertil.

** stævningsmænd gav Søren Sørensen i Gunderup varsel for dele.

** Vogn Vognsen til Stenshede på sine egne og Tøger Laursen, ridefoged til Sejlstrup, på sin husbond Jørgen Friises vegne. efterskrevne, som mindes op til 70 år, vidnede, at de godtfolk, som har boet i store Stenshede og i Volstrup degnebol, de har haft deres fælled og fædrift på den ejendom Åsen.

(42)

** Henrik Nielsen i Snarup på sin husbond Jesper Vog---- hans vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på muren i ---- kirke.

(43)

** Anders Ibsen på Peder Munks vegne stævnede Anders Villadsen og Jens Villadsen i sønder Vrå for fylding på nævninge og for vidne, og siden fylding var sat på efterskrevne 12 herredsmænd, svor de Jens Villadsen i sønder Vrå et fuldt husfred over for parlament, han med hans bror Anders Villadsen gjort har i et herberg i sønder Vrå.

** Anders Ibsen på sin husbonds vegne. efterskrevne stod for tingsdom, og efter fylding var sat på dem, svor de Anders Villadsen, som tjener i sønder Vrå, kvit for det husfred, Anders Ibsen på sin husbonds vegne havde ham tillyst for den trætte han og hans bror Jens Villadsen i var med hverandre i Peder Nielsens herberg i sønder Vrå.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på sin husbond Aksel Galts vegne. efterskrevne vidnede, at de så, at Søren Jensens plov drev i en ager på Bjerget i Høgsted mark, som ligger til Niels Jensens bolig.

(44)

** Christen Pedersen på sin husbonds vegne spurgte Niels Jensen i Høgsted, om han vil holde det ved sin ed og salig, at der ikke har andre sået i hans gårds jord i år end han selv, dertil han svarede, at han ikke har sået noget korn for nogen i hans gårds jord.

** Christen Pedersen i sønder Vrå lydeligt lod fordele efterskrevne.

** fru Else Kås lod fordele Jens i Terpet, for han ikke vil besegle deres grandelav, vider og vedtægt i Terpet med de andre hans grander.

** Laurs Madsen i Hovstrup stævnede en dreng Christen Mortensen, nu tjener Laurs Christensen i Hovstrup for dom, for han har sted sig til ham og lovet ham sin tjeneste, men ikke er kommet i sin tjeneste til stor brøst, forsømmelse og skade på hans avl, hvorefter blev afsagt, at han bør stå Laurs Madsen til rette for hvis brøst, forsømmelse og skade, han derover har lidt.

** ----.

(1)

** ----.

(8/1 1611)

** ----.

(2)

** ----.

** ----.

** ----.

** ----.

** ----.

** ----.

(3)

** Christen Jensen i Ørum et vidne ----.

** ---- gav tilkende, at hans indsegl er blevet borte, hvorfor han gjorde det magtesløs fra den tid, det blev borte.

** Jens Laursen i Smidstrup stævnede ---- Groersen sst for hans bøder for et sårmål og et blåslag, han ham gjort har.

** Jens Christensen på fru Anne Krabbes vegne lod fordele Laurs Christensen, som tjente på Bangsbo, for han har beligget Maren Sørensdatter, som tjente sst, og derefter om nattetide i mørke og mulm er rømt af Bangsbo, og Maren Sørensdatter, for hun også er rømt af hans husbonds tjeneste.

** Niels ---- i Tårs på Hans Dyres vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på nogle træer, som er hugget i Harpsø lund og Jernskov.

** Clemend Tøgersen i Ingstrup en dom. Clemend Tøgersen på Laurs Grubbes vegne stævnede Niels ---- for dom, og fremlagde et tingsvidne af Børglum herredsting 4/3 1607, hvor Clemend Tøgersen på jomfru Ingeborg Bildes vegne til Ristrup tog i Niels Påskes hånd i Tårs og var hans hjemmel til den halve gård i Tårs, som Oluf Nielsen påboede, uden skyld og landgilde i 1606-1608, dog med sådan vilkår, at han forpligtede sig samme øde gård at opbygge, og fremlagde et andet tingsvidne af samme ting 19/7 1608, hvor Niels Påske og Jens Pottemager i Tårs forpligtede sig at opbygge 12 gulv hus på Ingeborg Bildes gård i Tårs, og derefter fremlagde et synsvidne af samme ting x/7 1608 på samme gård. så mødte Niels Påske og tilbød at lade ferde husene på samme halve gård, som hans forpligt indeholder, hvorefter blev afsagt, at Niels Påske har sig forseet og bør at stå til rette eller at lide tiltale.

(5)

** Henrik Brun, ridefoged til Børglumkloster, på Godslev Buddes vegne lod forbyde, at ingen må låne eller leje agre eller eng til de gårde, de iboer, og ingen må komme i skovene med jagt eller øksehugst, og ingen af hans tjenere må huse eller helle nogen løsagtige folk.

(6)

** Henrik Brun lod tilsige Børglumklosters tjenere, at de yder deres skyld og landgilde, som de ham pligtig er.

** Mads Sørensen i Rakkeby på Jørgen Friises vegne lod fordele Tomas Carlsen i Rakkeby for ægt og arbejde af den gård, han iboer.

** Anders Ibsen i Hansbæk på Peder Munks vegne med en opsættelse 18/12 sidst forleden stævnede Svend Andersen og Anders Svendsen i Rakkeby for dom angældende den fisk, som de skulle have fremført til Sæby, men lod dem befinde forsømmelige og modvillige, men ikke ville fly samme fisk fra dem men lod dem ligge og blive fordærvede, hvorefter blev afsagt, at de derfor bør at stå til rette.

(7)

** Tomas Jensen i Vrå på Henriks vegne i Dals mølle lod fordele efterskrevne for hvis, de er ham pligtig.

** Niels Påske i Tårs på hr Frandses vegne i Ugilt gav last og klage over Jens Pedersen, født i Hovstrup nu boende i Try, for han har lokket og beligget Sidsel ----, midlertid han tjente hr Frands og avlet barn med hende i hr Frandses brød og tjeneste, hvormed han mente, han ikke har tjent hr Frands så trolig, som han ham lovet og tilsagt har. bestod Jens Christensen og Villads Frandsen i Ugilt, at de havde stævnet Jens Pedersen i Try.

** Tomas Jensen i Vrå på Henriks vegne i Dals mølle lod fordele Helli Christensen i Tårs for gæld.

** samme stævnede Jens Olufsen i ---- på Tomas Jensens vegne.

** Jørgen Friis stævnede Jens Bilde på nør ---- gård. opsat 6 uger.

(8)

15/1 1611.

** Niels Andersen i Bøjet på Mogens Kåses vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på nogen træer, som er hugget i Søndergårds skov.

** Niels Andersen i Bøjet på Mogens Kåses vegne. Anders Tøgersen i Terpet vidnede, at før jul så han, Christen Hansen i Terpet læssede de bøge, som synsmænd omhjemlet har, og førte dem hjem.

** Anders Ovesen et vidne. efterskrevne vidnede, at Peder Jensen i sønder Vrå fik to øg, som var hans salig bror Niels Jensens øg, som døde i nør Vrå, og andet efterskrevne af hans bohave.

** Anders Ovesen et andet vidne. efterskrevne vidnede, at Anders Ovesen i Gunderup stod ved tinget, da kom Tomas Carlsen hastigt løbende med en lang bøsse og sagde til Anders Ovesen, du skal betale mig min seddel, eller jeg ---- af din krop, og Anders Ovesen gjorde ham ingen uførm.

(9)

** Anders Sørensen i Kærsgård lod fordele Jens Villadsen i Rakkeby for hans tro tjeneste at skulle have tjent ham, og det ikke gjort har.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbonds vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Maren Sørensdatter i Smidstrup, som havde et blåslag i hendes hoved.

** Mads Pedersen i Holtum fordelte efterskrevne.

** Anders Pedersen i Myrelund på Jørgen Pedersens vegne, ridefoged til Hjermeslevgård, fordelte efterskrevne.

** Oluf Hansen, Envold Kruses foged på Hjermeslevgård, lod fordele efterskrevne.

(10)

** Anders Jensen i nør Vrå på sin husbond Jørgen Friises vegne. efterskrevne vidnede, at de i går 7 uger var på Vennebjerg herredsting og hørte, at Mads Sørensen i Rakkeby gjorde Jørgen Friises skudsmål, at han var i kongens forfald.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbonds vegne et vidne. efterskrevne vidnede, at de så Jens Nielsens hustru i Smidstrup Maren Groersdatter havde 4 sårmål på hendes hånd og kindben.

** Mads Sørensen på sin husbonds vegne et vidne. efterskrevne vidnede, at de værsteder, som efterskrevne iboer, er bygget og indtaget af deres gårdes fælled, så de ikke har at avle på.

** Anders Ovesen. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på den skade i Anders Ovesens havre, som er gjort af Tomas Carlsens heste og øg.

** Anders Olufsen i Stagsted et vidne, at efterskrevne er ikke så formuende at indskrives i kongens skat.

(11)

22/1 1611.

** Mads Sørensen i Rakkeby på Jørgen Friises vegne. de 12 nævninge svor Anders Iversen i Smidstrup et fuldt husfred over til fuldt mål, som han har gjort i Niels Pedersens hus i Smidstrup.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbonds vegne lod fordele efterskrevne.

** Niels Rask i Tårs på Hans Dyres vegne. Søren Olufsen i Li vidnede, at han så Niels Jensen i Høgsted i Jernskov, og der læssede tre grønne rølder, som synsmændene har om hjemlet.

** Anders Nielsen i ---- på sin husbond Jesper Vognsens vegne til Hæstrupgård med en opsættelse i dag 6 uger stævnede Niels Pedersen i Østergård i nør Vrå for dom, angående hans resterende skyld og landgilde, om hans fæste ikke derover findes forbrudt at være, hvorefter blev afsagt, at han har forseet sig og bør at forfølges, som loven medfører.

(12)

** Anders Ovesen i Gunderup lyste Tomas Carlsen i Borup et fuldt tingfred til, som han har gjort ved tinget snapsting forleden.

** opsat den sag imellem Anders Ovesen og Tomas Carlsen om den klage til i dag 14 dage.

** Anders Ovesen et vidne, at Tomas Carlsen i Borup lod læse en stævning over de mænd, som havde vidnet med Anders Ovesen om den overvold ved tinget 8/1.

** Tomas Carlsen. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvis sår er gjort ham, og der var hul på hans trøje og bukser.

** Mads Sørensen i Rakkeby opkrævede sandemænd at sværge hærværk til Viborg landsting over Tomas Poulsen i Dybvad, hans hustru Anne Jensdatter, hans to sønner Jens Tomasen og Erik Tomasen, og desligeste over Jens Tomasen i Dybvads have med hans hustru Maren Olufsdatter og hans fostersøn Rasmus Madsen.

(13)

** opsat en måned den sag imellem ---- Sørensen i vester Brønderslev og Christen Ovesen i Øksenhede.

** Niels Rask i Tårs på Hans Dyres vegne til Boller stævnede Anne Steffensdatter, som tjente på Vollerupgård for dom, og fremlagde et tingsvidne her af tinget 18/12 sidst forleden, hvor Anne Steffensdatter bekendte, at ---- Ibsen, som tjener på Vollerupgård som Hans Dyres foged, er hendes sande barnefar til det barn, hun nu reder til barsel med, og dernæst fremlagde sin skriftlige beretning, at da hun og hendes barnefar har tjent i gårde sammen, og begge personer har lås og lukkelse, om hun ikke bør dømmes efter gårdsretten og straffes som en tyv, hvorefter blev afsagt, at dommeren vidste ikke derom at dømme, før nogen fremkommer med nogen statut eller lov, hvorefter han kan have sig at rette og efterfølge.

29/1 1611.

** Peder Christensen i Donsted på sin husbond Hans Akselsens vegne og Christen Bagge på sin husbond fru Anne Krabbes vegne med høringsdele havde tiltale til dem, som var salig fru Ingeborg Skeel gæld skyldig, at møde i Rakkeby kirke søndag og mandag efter påske helligdagene, og der betale hvis, de skyldig er.

** Christen Nielsen i Tollestrup gav tilkende, at der var et kvindfolk ved navn Anne Pedersdatter lokket og beligget i hans brød og tjeneste forganget år og lyste efter lovmål.

(14)

** Jens Steen i Lyngby lod fordele efterskrevne for dette års madskat.

** Jens Sørensen i Høgsted lod fordele Maren Nielsdatter, som har tilsagt ham hendes tro tjeneste.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friises vegne lyste Jens Tomasen i Dybvads have og Peder Rasmussen i Rugholm enhver af dem et fuldt ran til for 3 ege, som de uden hjemmel og minde har taget og bortført af Skæve kirkelund.

(15)

5/2 1611.

** Niels Eriksen, foged på Rønnovsholm, stævnede Peder Christensen i Ørslev for dom. opsat 1 måned.

** Henning Bille stævnede i Torslev præstegård hr Christen Vistisen og hans dreng Oluf Nielsen for dom, og satte i rette, at efterdi Oluf Nielsen uden skyld og brøde har slået, såret og meget ilde medfaret hans tjener Tyge Mortensen i Lendistved på kongens alfare vej og berøvet ham hans penge, om han ikke derfor bør at stå til rette. sagen er opsat 14 dage.

** Tomas Pedersen i Rakkeby lod fordele efterskrevne.

** Tomas Jensen i Vrå på sin husbond fru Kirsten ---- forbød nogen at hugge i efterskrevne skove.

** Anders Ovesen nævningsed. efterskrevne nævninge, siden fylding var sat på dem af to mænd, og da det med tingsvidne at være bevist, Tomas Carlsen at have truet Anders Ovesen her ved tinget, da tovede de og svor ham et fuldt tingfred over til fuldt mål.

(16)

** Jens Jacobsen i Terpet stævnede Tomas Tomasen i Terpet for dom. sagen er opsat 6 uger.

** Anders Ibsen i Hansbæk på sin husbond Peder Munks vegne stævnede Mads Andersen i Knudseje for dom. opsat 14 dage.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friises vegne bandt bogsed på Jens Tomasen i Dybvads have og hans dreng Peder Tomasen, og Peder Rasmussen i Rugholm, hver for 1 marks koste og mere så meget mere, som kosten var bedre for 3 ege, som de har taget og bortført af Skæve kirkeskov, og påmindede ransnævningene at møde i dag 8 dage at sværge og gøre deres tov over dem.

(17)

12/2 1611.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friises vegne eftersom han har ladet stævne Jens Tomasen i Dybvads have og hans drenge samt Peder Rasmussen i Rugholm for fylding på ransnævninge og ransnævningsed at tage beskrevet. så svarede Jens Christensen, foged på Vorgård, og gav tilkende, at der skulle være forhandlet med gode mand Jørgen Friis om samme, hvorfor med bevilling på begge sider og ransnævningenes tilforpligt at møde i dag måned deres ed og tov at fuldgøre, som der skulle have været svoret i dag, om sagen da her forinden blev aftalt og tilfreds stillet hos Jørgen Friis.

** Jens Steen i Lyngby lod fordele efterskrevne.

** Niels Rask i Tårs på hr Frandses vegne i Ugilt et vidne. efterskrevne gjorde Jens Pedersen i Try hans skudsmål, at han var i hans husbonds forfald forhindret, så han ikke kunne møde.

** Anders Ovesen et vidne. efterskrevne nævninge stod for tingsdom, eftersom de i dag 8 dage skulle have gjort deres ed og tov over Tomas Carlsen i Borup, og da for lovligt forfald ikke kunne møde, og siden fylding var sat på dem, og efter det er bevist, at Tomas Carlsen i Borup har truet Anders Ovesen her ved tinget, svor de ham et fuldt tingfred over.

(18)

** Hans Christensen i Li på sin husbond Jens Bildes vegne til nør Vrejlevgård med høringsdele havde tiltale til efterskrevne pebersvende, for de rester og tilbage står med deres tiende af den kornsæd, de avlet har, hvorefter blev afsagt, at de bør efter recessen og ordinantsen at tiende eller derfor at lide tiltale.

** Søren Poulsen i sønder Vrå lod fordele efterskrevne.

(19)

19/2 1611.

** Søren Christensen, ridefoged til Sejlstrup, stævnede Jens Bilde i nør Vrejlevgård for dom og møde med hvis adkomst, han har at tilholde sig Hæstrup sognetiende korntiende og kvægtiende. sagen er opsat 3 uger.

** Søren Christensen på lensmanden Jørgen Friises vegne tilsagde alle lægdsmænd, enhver i sit sogn, som de er lægdsmænd over, at møde i Sæby at udlægge og betale deres madskat efter KM brevs lydelse med godt øl og fætalje, vel forvaret i træ, som gavnligt og ustraffeligt kan være.

** Peder Andersen, borger i Sæby, stævnede Mads Sørensen i Rakkeby for hvis efterskrevne, han skal have bekommet af ham, hvortil Mads Sørensen svarede, at hvis, han havde bekommet af Peder Andersen, det var skrevet på hans brev.

(20)

** Peder Andersen, borger i Sæby, og Mads Sørensen i Rakkeby tog i hverandre deres hænder og voldgav deres sag til minde og rette om deres tvist og uenighed på efterskrevne mænd.

** Christen Pedersen i sønder Vrå på Karen Christensdatters vegne, barnfødt i Rakkeby, lod læse et brev og segl, hvormed Christen Sørensen i Rakkeby kendes, at han har undt hans datter Karen Christensdatter i hans velmagt og levende live efter hans død og afgang efterskrevne indbo og husgeråd.

** Niels Andersen i Bøjet på Mogens Kåses vegne lod fordele Christen Hansen i Terpet for en bøg, han ulovligt har bortført af Søndergårds skov.

** Jens Christensen i Em et vidne. Mikkel Pedersen Svendsen i Plet bekendte at være venligt og vel forligt med Jens Christensen om 2 daler, som salig Anders Olufsen i Em havde fået udlagt efter hans bror salig Laurs Pedersen Svendsens bo i Vollerup, som Jens Christensen skulle give ham på hans forhåbende hustru Bodel Tomasdatters og salig Anders Olufsens børns vegne.

(21)

** Jep Laursen i Årup lod fordele Johan Nielsen, som skulle have tjent ham nærværende år.

** Christen Sørensen i Borup lod fordele efterskrevne.

** Anders Ibsen i Hansbæk på Peder Munks vegne stævnede Mads Andersen i Knudseje for dom, angående 10 færdige øksne, som Anders Ibsen havde befalet ham at lade genne til Sæbygård, thi den gode mand ville give ham så meget for samme øksne som nogen anden, og ikke han ville gøre hans husbond det til vilje, formente at han dermed uret at have gjort og burde derfor at stå til rette, og Anders Ibsen fremlagde et tingsvidne her af Børglum snapsting sidst forleden, hvorimod Mads Andersen svarede skriftligt, at han ikke har brugt landkøb eller solgt nogen stude imod KM mandat, siden han blev den gode mands tjener, hvorefter blev afsagt, at dommeren kunne ikke tilstede nogen tiltale over Mads Andersen, undtagen det kunne bevises, at han har bortsolgt nogen øksne fra sin husbond.

(22)

26/2 1611.

** Mads Sørensen i Rakkeby et vidne. Laurs Glarmester i sønder Vrå til forpligtede sig at stille hans husbond Jørgen Friis tilfreds for hvis sag, den gode mand kunne have mod ham.

** Anders Jensen i nør Vrå på Søren Jensens vegne i Estrup lod fordele efterskrevne.

** Jens Andersen i Grønderup tilspurgte Christen Pedersen i Borup, om han vidste noget uærligt med ham, dertil svarede Christen Pedersen, at han ikke vidste andet med ham, end det som han burde vide med en dannemand, enten på skat at ligne eller i andre måder.

(23)

** Jens Andersen i Grønderup. Christen Pedersen i Borup tog i hans hånd og bepligtede sig at betale ham hvis, han ham pligtig er.

** Morten Olufsen i Karmesholt. Christen Pedersen i Karmesholt kendte sig at have oppebåret al den arv, som ham er arveligt tilfaldet efter hans salig far Peder Mikkelsen, som døde i Karmesholt, hvorfor han gav Morten Olufsen afkald.

** Clemend Tøgersen i Ingstrup på sin husbond Laurs Grubbes vegne havde med høringsdele tiltale til Niels Rask i Tårs, for han ikke har holdt sin forpligt efter doms lydelse, hvorefter efterskrevne gjorde Niels Rasks skudsmål, at han var lovligt forhindret i hans husbonds forfald og ikke kunne møde her til tinget i dag.

(24)

** Christen Sørensen i Græsdal et vidne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvis sår og skade ham gjort var, og han havde et hugget sår i hans hoved med flere sår.

** Anders Olufsen i Stagsted lod fordele efterskrevne for deres madskat, som de er lagt for at udgive.

** Villads Nielsen i Søndergård stævnede Maren Jørgensdatter i Torpet i Kær herred for vidne, og efterskrevne vidnede, at de var med Villads Nielsen i Torpet, hvor han begærede hans barn af Maren Jørgensdatter, som der tjente, og tilbød at forsyne samme barn med tilbørlig underholdning med øl og mad, da svarede hun, nej hun ville ikke så være af med hendes barn.

** Poul Vigelsen i Terpet lod fordele efterskrevne.

** Terkild Andersen i Tollestrup lod fordele efterskrevne.

(25)

5/3 1611.

** Anders Ovesen i Gunderup lod læse lensmandens skrivelse til alle, som boende er i herredet eller birket, at møde ved tinget med deres våben og værge at lade mønstre, og de, som det ikke har, da at lade gøre pigge i træstager på det, at fædrelandets ulykke kunne forhindres, og deres hus, hjem, hustru og børn for overvold kunne forsvares. 5/3 1611 Jørgen Friis.

** Mads Sørensen i Rakkeby lod fordele Laurs Sørensen, Søren Jensen i Furreby for savblokke, de havde bekommet på KM forstrand.

** Mads Jensen i Kraghede lod fordele Christen Nielsen hjulmager for overhørighed og ulydighed, eftersom han var budt og tilsagt at ferde på den rustvogn og det ikke ville gøre.

** Mads Jensen på salig Markor Jensens børns vegne stævnede jomfru Anne Tomasdatter i Krættrup for 1.ting for æskning.
 
(26)

** Mads Jensen stævnede Steffen i ----holm for dom, om han ikke bør at betale 8 mark for humle. opsat 3 uger.

** Mikkel Eskildsen i Hjorthede på fru Karen Stygges vegne stævnede Mads Andersen i Tårs for vidne, og efterskrevne vidnede, at Mads Andersen slog til Christen Sørensen med en jerntyv i hans hoved, og derefter slog flux på ham med samme jerntyv.

** Mikkel Eskildsen på sin husbond fru Karen Stygges vegne gav last, kære og klage over Mads Andersen i Tårs, for han uden skyld og brøde har slået hans husbonds tjener Christen Sørensen i Græsdal, som han sad i hans slæde og vidste sig ingen fare.

** Mikkel Eskildsen på sin husbonds vegne. Mads Andersen i Tårs lod læse et brev og segl, hvormed Søren Mikkelsen, KM tolder og byfoged i Sæby gør vitterligt, at Mads Andersen nogen tid forleden har sig til ham sted og fæst, hvorfor han bør stævnes til hans værneting. Sæby 23/2 1611.

** Mikkel Eskildsen på sin husbonds vegne stævnede Niels Tyresen i Borup for klage, for han med var den tid, Mads Andersen i Tårs gjorde hendes tjener Christen Sørensen i Græsdal sår og skade, hvilket han ved sin sjæls salighed og himmerigs lod og part benægtede, at han ikke slog Christen Sørensen. sagen er opsat 14 dage.

(27)

** Tomas Jensen i Vrå på sin husbond fru Kirsten Ruds ? Vegne. Anders Olufsen i Stagsted med høringsdele havde tiltale til Henrik i Dals mølle for 2 rigsdaler madskat at udlægge, hvilket han i dag udlagde.

** Villads Nielsen i Søndergård på fru Else Kåses vegne forbød Christen Tøgersen i Terpet at flytte af fru Else Kåses stavn, før han har holdt sit løfte, han lovet har den tid, han blev hendes tjener.

** Jens Christensen i Em æskede af salig Søren Mogensens hustru Kirsten Nielsdatter i Harpsø og hans arvinger sst 18 mark, som Bodel Tomasdatter i Em havde antvortet ham.

** Clemend Bertelsen i Furreby lod fordele Maren Nielsdatter, som om nattetid er undveget af hans brød og tjeneste.

** Mads Nielsen i Hals med høringsdele havde tiltale til nogen af hans slægt og byrd, som ikke ville udlægge deres anpart, som de var lagt for at hjælpe ham i bod, og fremlagde sit frændestævnebrev, dateret 16/7 1610 og forseglet af Oluf Knudsen i Hestvang, Christen Laursen i Gadholt, Helli Madsen i Fladholt, Jep Pedersen i Nørklit ?, som de blev tildømt at udgive.

(28)

** Anders Ovesen dømte en dom imellem Christen Sørensen i Brønderslev på Erik Kåses ? vegne og Christen Ovesen i Øksenhede, som til Sæbygårds birketing 28/7 1610 forpligtede sig at udlægge hvis skyld og landgilde, som Johanne Olufsdatter, Mads Olufsens efterleverske i Rugtved, burde at udgive af den gård, hun iboer, hvorefter blev afsagt, at Christen Ovesen bør at betale skylden af kornavlen, som han har bekommet med sin hustru efter hans udgivne forpligt.

12/3 1611.

** Mads Sørensen i Rakkeby på Jørgen Friises vegne stævnede efterskrevne lægdsmænd i herredets sogne, som vidnede om efterskrevne, som ikke formår at udgive fuld pendingskat.

(29)

** Christen Mogensen på ---- forsvor arv og gæld efter hans salig bror Søren Mogensen, som døde i Harpsø, så hans barn ingen arv eller gæld ville nyde eller undgælde, og i lige måder forsvor Søren Mogensens efterleverske Kirsten Nielsdatter arv og gæld efter hans død.

** Mikkel Eskildsen i Hjorthede på fru Karen Stygges vegne. Søren Madsen i Dalen og Margrete Andersdatter sst vidnede, at de så, det Oluf Mogensen i Tårs tog 2 huder og 2 skind af et stenkar i Søren Madsens gård i Dalen, og Mikkel Eskildsen lyste ham et fuldt ran til.

** Oluf Mogensen i Tårs et vidne. Jens Hellisen i Bisgård vidnede, at han fik Søren Mogensen og Søren Mogensen 2 huder og 2 skind at barke for ham, og var de samme skind, som omtvistes.

(30)

** Mads Jensen i Kraghede på salig Markor Jensens børns vegne stævnede jomfru Anne Tomasdatter i Krættrup for æskning 2.ting.

19/3 1611.

** Jens Christensen, foged på Vorgård, stævnede Jørgen Friis, KM lensmand på Sejlstrup, og hr Christen Laursen i Skæve præstegård for dom, om hans husbonds tjenere i Dybvad og Dybvads have ikke burde at have deres rette kirkevej igennem Skæve præstegård. opsat 6 uger.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friises vegne. efterskrevne vidnede om de ord, Tomas Carlsen i Borup havde sagt til Anders Ovesen i Gunderup her ved tinget snapsting sidst forleden, du skal betale mig min seddel, eller jeg skal tage af din krop, og da stak Anders Ovesen to sting til Tomas Carlsen med et spyd, og ikke de så, at Tomas Carlsen gjorde nogen håndgerning samme tid.

(31)

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbonds vegne. efterskrevne, alle boende i Tårs, vidnede, at hverken de eller deres folk havde forrykket noget af det boel, som var nedblæst østen Tårs kirke, som de med menige sognemænd havde ladet opbygge.

** samme stævnede Hans Glarmester i Gunderup for dom, om han ikke har forbrudt sit fæste, fordi han modvilligt sig undholder og ikke vil betale sin tiende. sagen er opsat 3 uger.

** Mads Jensen i Kraghede på salig Markor Jensens børns vegne stævnede jomfru Anne Tomasdatter i Krættrup 3.ting for æskning.

** Niels Rask i Tårs på Hans Dyres vegne. efterskrevne vidnede, at Laurs Laursen, som tjente Bertel Tomasen i Graum forgangen år, han opsagde ikke sin tjeneste før skt Mikkelsdag, som KM brev omformelder.

** Niels Rask på Hans Dyres vegne lod fordele Laurs Laursen, som tjente Bertel Tomasen i Graum.

** Mikkel Eskildsen i Hjorthede på fru Karen Stygges vegne bandt bogsed på Oluf Mogensen i Tårs for 6 mark koste og mere for 2 huder, som han skulle have røvet hans husbond ud af hendes stavn i Dalen.

(32)

** Christen Sørensen i vester Brønderslev lod fordele efterskrevne.

** Niels Pedersen i Årup stævnede Christen Nielsen i Underåre til tinget i dag med hans voldgiftsmænd. så var han tilstede og ikke havde sine voldgiftsmænd med, så blev det berammet, at de skal møde ved Serreslev kirke 2.påskedag med deres voldgiftsmænd, når prædiken og gudstjeneste var endt, og da sige dem imellem.

2/4 1611.

** Mads Sørensen i Rakkeby på Jørgen Friises vegne og på hr Christen Laursens vegne i Skæve præstegård stævnede Tomas Poulsen i Dybvad og hans søn Jens Tomasen sst for vidne, sigtelse, beskyldning og dom for hærværksgerning, som de har med været den tid, hr Christens korn blev nedkørt, og nogen sække sønderhugget. så mødte efterskrevne og vidnede, at de indstævnede var så lovligt forhindret i deres husbond Hans Akselsens forfald, at de ikke i dag kunne møde.

(33)

** fru Karen Stygge til Agdrup hendes fuldmægtig Peder Mortensen stævnede Mads Andersen i Tårs for dom, for han har slået hendes tjener Christen Sørensen i Græsdal. sagen blev opsat 3 uger.

** Christen Christensen i Marigård på Godslev Buddes vegne lod fordele efterskrevne hans tjenere.

** Mads Jensen i Kraghede 4.ting æskede af jomfru Anne Tomasdatter, som besidder Krættrup, efter Bastian Hansens håndskrift 13 sletdaler, som hun rester med af den afgift, som skulle have været udgivet nu til skt Mikkelsdag sidst forleden.

** Peder Christensen i Donsted på salig fru Ingeborg Skeels arvingers vegne lod fordele efterskrevne, som var hende gæld pligtig.

(34)

** Christen Bagge på salig fru Ingeborg Skeels arvingers vegne med høringsdele havde tiltale til Markvard Markvardsen i Sols---- for 12 daler, som hans hustru Birgit Pedersdatter hendes forrige husbond Peder Jensen havde udlovet til fru Ingeborg Skeel. opsat 6 uger.

** Christen Bagge på førnævnte arvingers vegne lod fordele efterskrevne.

** Peder Mortensen i Underåre på fru Karen Stygges vegne stævnede Mads Andersen i Tårs for dom. opsat 3 uger.

** Knud Olufsen i Hestvang stævnede Poul Tøgersen i Høgsted for dom. opsat 3 uger.
 
(35)

9/4 1611.

** Laurs Mørk i Ovstrup på sin husbond Jørgen Grubbes vegne et vidne. Gertrud Andersdatter i Em beskyldte Jens Pedersen, som tjente i gårde med hende, er hendes rette barnefar til det barn, hun nu reder til barsel med.

** Laurs Poulsen i Rakkeby tog i Mads Sørensen sst hans hånd imod den tiltale, han har til ham, at han bepligter sig at bevise i dag 14 dage, at han ikke købte den hest til fælles med Søren Madsen sst.

** Niels Andersen i Sejlstrup mølle et stokkenævn af efterskrevne 24 mænd og så mange, som her i dag tilstede var, og de vidnede, at somme af dem har kendt Niels Andersen og hans hustru Maren Mortensdatter i 30 og 20 år, og de har først boet i Anders Ovesens mølle ved Gunderup og siden i Sejlstrup mølle, og så længe, de har kendt dem, har de handlet og skikket dem ærligt og vel, og de vidste dem intet andet at beskylde, end det som ærligt var.

(36)

14/4 1611.

** Mads Sørensen i Rakkeby på hr Christen Simonsens vegne i Understed lod fordele Simon Jepsen, hr Christens søstersøn, som han har opfødt fra barndom, som for et år siden er ham fraløbet.

** Christen Laursen i Gadholt lod fordele efterskrevne.

** Mads Andersen i Knudseje lod fordele Christen Olufsen, barnfødt i Hovstrup, for hans tro tjeneste.

** Niels Andersen i Bøjet på Mogens Kåses vegne. Anne Mikkelsdatter i Terpet beskyldte Mads Poulsen, tjener i Rønnebjerg, for hendes barnefar til det barn, hun nu reder til barsel med.

** Niels Andersen på sin husbonds vegne stævnede Christen Nielsen, som tjener på Ås, for dom. opsat 3 uger.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg lod fordele efterskrevne.

(37)

** Mogens Davidsen i Borup. efterskrevne vidnede, at de var hos Jens Tomasens hustru i Borup, eftersom de var ombedet af Mogens Pedersen i sønder Vrå og Poul Jensen i Rakkeby at høre hendes ord, om hun havde dem noget i hendes sygdom at beskylde, da svarede Jens Tomasens hustru Maren Sørensdatter, at Poul Jensen og Mogens Pedersen var i huset for at pante, da bad hun sig sin ---- Gud til hjælp, at de ikke gjorde hende noget til onde eller være årsag til hendes sygdom i nogen måder.

** Jens Jensen i sønder Vrå et vidne. efterskrevne vidnede, at der lå to agre på Bjerget til den gård, Jens Jensen iboer, og den ager på Hyrdesager til den gård, Jens Pedersen iboer.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på sin husbonds vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Anders Olufsen i Tollestrup hans sår og skade, og han havde sårmål på kindben, hånd og arm.

** Christen Pedersen på sin husbonds vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Niels Jensen i Høgsted hans sår og skade.

** Tomas Jensen i Vrå på sin husbonds vegne forbød nogen at komme igennem Vrå ad den ulovlige vej, som der er lagt, og gav last og klage på dem, som samme vej lagt har, og endnu bruger samme ulovlige vej.

** samme gav fru Kirsten Ruds tjenere varsel, som rester med skyld og landgilde, og er delt blevet i dag.

(38)

23/4 1611.

** Mads Sørensen i Rakkeby på Jørgen Friises vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvis, der er hugget i Gunderups lund.

** Mads Sørensen et syn på egne vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans jord for frapløjning.

** Mads Sørensen lod fordele en dreng Jens Pedersen, som er Peder Madsens ? søn i Serreslev, som havde tilsagt ham sin tjeneste.

** Mads Sørensen på sin husbonds vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Maren Groersdatter i Smidstrup og på Christen Sørensen sst for deres sår og skade.

** Mads Sørensen i Rakkeby lod fordele Laurs Poulsen i Rakkeby, eftersom han i dag 14 dage påskød at skulle bevise, at han ikke købte den hest til fælles med Søren Madsen i Rakkeby.

** tog ransnævningene i Mads Sørensens hånd bepligtede dem at møde her til tinget i dag måned deres ed og tov at gøre.

** Niels Andersen i Bøjet på Mogens Kåses vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvis, der var hugget i efterskrevne skov.

** Tomas Jensen i Vrå på sin husbond fru Kirsten Ruds vegne. Christen Laursen i Karmesholt og Christen Nielsen ---- bekendte, at de var venligt og vel forligt om al tvist og uenighed, som dem har imellem været, og hvilken af dem der opbryder samme forlig, skulle give husbonden en okse.

(39)

** Jens Jacobsen og Tomas Tomasen i Terpet bekendte at være venligt forligt med hverandre om al deres trætte og uenighed.

** Helli Christensen i Tårs tilspurgte Tomas Bødker sst, om han vidste nogen uærlig sag med ham eller hans hustru, dertil svarede han og benægtede, at han aldrig har talt Helli Christensen eller hans hustru Maren Nielsdatter nogen ukvemsord til.

** Mads Sørensen i Rakkeby påmindede ransnævningene at møde her til tinget i dag 8 dage deres ed og tov at fuldgøre.

** Knud Olufsen i Hæstrup stævnede Poul Tøgersen i Høgsted for dom, og formente, at han burde fremlægge hans søster Maren Olufsdatters fædrene og mødrene penning, som Poul Tøgersens salig far Tøger Jensen i hendes umyndige år til sig annammet havde, og fremlagde et tingsvidne af Vrejlev birketing, angående et forlig imellem Poul Tøgersen og Knud Olufsen om den arvelod, Knud Olufsen var tilfaldet efter hans salig forældre, og i rette lagde et afkald, som Knud Olufsens søster Maren Olufsdatter skulle have udgivet, at hun havde oppebåret al den arv hende efter hendes salig forældre var arveligt tilfaldet. dertil svarede Knud Olufsen, at han havde to søstre, som begge hedder Maren Olufsdatter, den ældste er af landet, som har givet afkald, og satte i rette, om ikke Poul Tøgersen var jo forpligtet at betale hans søster, den yngste Maren Olufsdatter, hendes fædrene og mødrene penning, hvilket han blev tildømt.

(40)

30/4 1611.

** Anders Ovesen stævnede Niels Basse for æskning.

** Peder Andersen, ridefoged til Hundslund, på sin husbond fru Margrete Rosenkrantzes vegne udlagde til Helli Madsen i Fladholt 3 rigsdaler for hans husbonds efterskrevne tjenere i Understed sogn for den sidste penningskat, de var tillagt at udgive.

** Clemend Tøgersen i Ingstrup med høringsdele havde tiltale til Niels Rask i Tårs, hvorimod efterskrevne gjort Niels Rasks skudsmål, at han var lovligt forhindret i hans husbonds forfald.

(41)

** Niels Andersen i Bøjet på Vogn Viffertsens vegne lod læse en seddel, udgivet af Mogens Friis til Tidemandsholm, at det værsted, som Vogn Viffertsen i Fårup iboer, skylder årligt et pund byg og to tønder havre.

** Jens Brixen i Gårestrup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Mikkel Pedersen i Manne ? hans sår og skade.

** Christen Sørensen i vester Brønderslev lod fordele Christen Ovesen i Øksenhede for 2 pund smør, som rester af den gård i Rugtved, hans hustru Johanne Laursdatter afflyttede.

** Jens Brixen i Gårestrup et vidne. Dorete Mikkelsdatter, som tjener i Årup, udlagde Peder Christensen, som forgangen år tjente i gårde med hende, for hendes barnefar til det barn, hun for stakket tid siden født har og slet ingen anden.

** ransnævninge tilspurgte Jens Christensen, foged på Vorgård, om han ville hjemle hans husbonds tjener Jens Tomasen i Dybvads have med hans medfølgere, om han ville hjemle dem de træer, de har bortført af Skæve kirkelund, dertil svarede han, at han havde undt og solgt dem samme træer.

** Anders Olufsen i Stagsted og Anders Sørensen i Høgsted satte fylding på ransnævninge, hvorefter blev gjort skudsmål for efterskrevne nævninge, som var i deres husbonds forfald forhindret, at de ikke kunne møde at gøre deres tov.

(42)

** Mads Sørensen i Rakkeby på Jørgen Friises vegne. efterskrevne ransnævninge, eftersom de 12/2 skulle gøre deres tov over Jens Tomasen i Dybvads have med hans medfølgere, som blev opsat til i dag, og efter fylding var sat på dem, og de indstævnede ikke var mødt at berette om nogen er deres hjemmel til de grene, som de har taget i Skæve kirkelund, som er dem overbevist, svor de dem et fuldt ran over.

** Mads Poulsen i Rønnebjerg stævnede Jens Sørensen i Terpet for dom for 3 daler, han har antvordet Jens Sørensen, som han skulle antvorde Anne Mikkelsdatter i Terpet, hvilket efterskrevne bevidnede, hvorfor Jens Sørensen blev tildømt at holde ham kvit eller igen at antvorde Mads Poulsen samme penning eller derfor at lide tiltale.

** Mads Sørensen i Rakkeby på Jørgen Friises vegne stævnede Laurs Laursen, glarmester i sønder Vrå, for dom for hans resterende tiende til kirken, kongen og præsten for 1608 og 1609 af den kirkejord, han har fæstet, hvorimod Laurs Glarmester fremlagde sit skriftlige svar, at han havde tilbudt hr Oluf samme tiende, man han ville ikke se, tælle eller annamme kornet, hvorefter blev afsagt, at da Laurs Glarmester tilforn er dømt i samme sag og derefter delt, så bør han forfølges med nam og tag.

(44)

7/5 1611.

** Mads Sørensen på Jørgen Friises vegne. Jens Jensen i Gersholt og Niels Christensen i lille Gersholt satte borgen for Oluf Nielsen i Torslev præstegård, og Niels Poulsen i sønder Vrå og Mikkel Eskildsen i Hjorthede satte borgen for Mikkel Pedersen i Manne ? , så de skulle være hinanden ubevaret med bordag, til sagen har haft sin gænge, og hvis de bryder samme borgen, da bepligter ovennævnte lovsmænd dem at have forbrudt et halvt hundrede daler til den gode mand.

(45)

** Mads Sørensen i Rakkeby på hans husbonds vegne. efterskrevne 2 ransnævninge, eftersom de i dag 8 dage skulle have gjort deres tov og ikke for lovligt forfald kunne møde, da tovede og svor de Jens Tomasen i Dybvads have og Peder Rasmussen i Rugholm et fuldt ran over for de træer, de har taget i Skæve kirkelund.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på Aksel Galts vegne 3.ting tilsagde alle hans husbonds tjenere, at de skal møde med de sedler, som de har bekommet på skyld og landgilde, de har ydet.

** Jens Christensen, foged på Vorgård, stævnede Jørgen ---- på Sejlstrup og hr Christen Laursen i Skæve præstegård for dom, anlangende en kirkevej igennem Skæve præstegård. opsat 1 måned.

** Peder Hansen i Furreby berettede, at en aften var to karle i hans hus og kastede nogen ord sammen, hvorefter den ene slog den anden med en øksehammer, men de gjorde ikke ham eller hans folk nogen skade.

** Søren Tomasen i Terpet. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til det boel i Terpet, Christen Tøgersen iboede.

** Steffen Andersen i Floholt lod fordele efterskrevne.

(46)

** Oluf Christensen i ---- . synsmænd afhjemlede syn på ham, og han havde et sårmål neden hans næse.

** Niels Andersen i Bøjet på Mogens Kåses vegne stævnede Christen Nielsen, som tjente på Ås, for dom, for han for nogen tid siden er rømt af hans husbonds tjeneste, hvorfor han blev dømt til at straffes efter KM mandat.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på Aksel Galts vegne med høringsdele havde tiltale til Niels Andersen i Borup for overhørighed med en rejse, han var tilsagt med Christen Sørensen i Borup at føre husbonden til Ålborg. han vil med hans sønner Søren Nielsen og Anders Nielsen bevise hvorfor. opsat 14 dage.

** Peder Laursen i Ravnsholt på sin husbond Otte Skeels vegne lod fordele efterskrevne.

(47)

** Mads Jensen i Kraghede og Simon Tomasen i Høngård. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på skovhugst i fælles skov til Hørby, Nyholm og Rosenshave, hvor der var hugget 8 træer.

** Jens Jensen stævnede Jens Pedersen i sønder Vrå.

** Jens Christensen stævnede Jens Pedersen i Vrå for dom.

** Niels Poulsen stævnede Laurs Glarmester i sønder Vrå for dom. opsat 14 dage.

** Mogens Nielsen og Niels Pedersen i Vollerup gav så mange mænd i Em sogn varsel for dele, som er dem gæld pligtig.

** blev samtykket af menige herredsmænd i lensmandens nærværelse og af efterskrevne på den menige almues vegne.

** Jørgen Friis, KM befalingsmand på Sejlstrup, stævnede Jens Bille til nør Vrejlevgård for dom at møde med hvis adkomstsbreve, han har at tilholde sig Hæstrup kirke med sin indkomst, og Hæstrup sognetiende samt KM anpart af samme sogn, og fremlagde et tingsvidne her af tinget 9/10 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Hæstrup kvægtiende og korntiende har fulgt kirkeværgerne til Hæstrup kirke, før Jesper Vognsen har fæstet samme kirkens tiende, og den har stedse fulgt ham, indtil Jens Billes foged på hans vegne har dem samme kvægtiende tilholdt. herimod blev fremlagt salig kong Frederik den andens skøde til salig Jens Bille på Vrejlevkloster med mere gods, dateret København 29/1 1575, og dernæst Jens Billes søskendes skøde på jus patronatus samt kongens og kirkens anpart af al tienden til Vrejlevgårds kirke, dateret 28/1 1594, hvorefter blev afsagt, at da KM skøde ikke formelder om Hæstrup kirke med sin indkomst og tiende, så bør den følge kronen.

(49)

21/5 1611.

** Mads Sørensen i Rakkeby på Jørgen Friises vegne stævnede Tomas Poulsen i Dybvad, Jens Tomasen i Dybvads have, Erik Tomasen i Dybvad, Mads Pedersen i Egskov og Peder Tomasen i Birket for dom, anlangende den hærværksgerning, de har gjort i Skæve præstegård pinsesøndag og hellig trefoldigheds søndag. sagen er opsat 3 uger.

** Stygge Høg til Vang på salig fru Ingeborg Skeels arvingers vegne stævnede Søren Pedersen for gæld, han var hende skyldig.

** Mads Sørensen i Rakkeby på Jørgen Friises vegne tillyste Oluf Nielsen i Torslev præstegård, Niels Nielsen i Nyholm, Niels Tomasen sst og Christen Christensen i Torslev enhver et fuldt kirkefred til for den bordag, de har gjort ved Torslev kirkegård og slået Mikkel Pedersen i Manne ? og hans søn Mikkel Mikkelsen.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbonds vegne stævnede Christen Svenningsen, og Maren Groersdatter i Smidstrup vidnede, at han slog hende imod jorden, og Christen Svenningsen bepligtede sig at stille Jørgen Friis tilfreds for den bordag, han har i været med hende.

** Mads Sørensen på Jørgen Friises vegne. efterskrevne vidnede, at Jens Fisker i Furreby og Søren Jensen i Furreby kom i trætte med hverandre i Peder Hansens hus sst, og Jens Fisker slog Søren Jensen med en øksehammer, og Mads Sørensen gav last, kære og klage over dem og lyste dem et fuldt hærværk til.

(50)

** Mads Sørensen i Rakkeby på Jørgen Friises vegne. Jens Nielsen i Smidstrup lod læse et brev og segl, hvori Christen Svenningsen i Smidstrup bepligter sig at holde Jørgen Nielsen skadesløs for den bordag, Christen Svenningsen gjorde imod hans hustru Maren Groersdatter.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbonds vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til det hus i Sønderby, Laurs Poulsen afflyttede, for dets brøstfældighed.

** Søren Christensen, ridefoged til Sejlstrup, på Jørgen Friises vegne påmindede menige almue at holde strandvagt, når det dem tilkommer, nat og dag at våge på stranden fra en dags middag til en anden, såfremt de ikke vil straffes på livet, om nogen ulykke for deres forsømmelse (det Gud forbyde) påkom, og påmindede menige mænd at holde bedre våben og værge, end som i dag af en part er befundet. skal de, som formuende er, have en lang bøsse eller degen, og de, som det ikke formår, da at have spidske eller økser.

(51)

** Anders Ovesen i Gunderup forbød nogen at hugge træer i Gunderup lund eller slå eller oprykke lyng i Gunderup hede.

** Oluf Madsen i ----. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Torslev kirkes brøstfældighed.

** Peder Christensen i Åsted. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Søren Andersens lig i Rønnebjerg, som havde et knivslag i tindingen, som var hans banesår.

** Niels Madsen i Vejby. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Anders Madsen, som tjener Tomas Nielsen i Vejby, hans sår.

** Christen Bagge i ---- lod fordele Mikkel Christensen i Try for 6 mark, han var fru Anne Krabbe pligtig, for Maren Matiasdatter, han har beligget på hendes stavn.

** Christen Pedersen i Høgsted fordelte Laurs Pedersen i Stendal.

** Oluf Nielsen i Torslev præstegård lyste Mikkel Sørensen i Manne ? og hans søn Mikkel Mikkelsen et fuldt kirkefred til, som de skal have gjort ved Torslev kirkegård.

(52)

** Oluf Nielsen i Torslev præstegård. efterskrevne gjorde Mikkel Pedersen i Manne og hans søn Mikkel Mikkelsens skudsmål, at de var i lovligt forfald.

** Christen Bagge med en opsættelse her af tinget 2/4 på salig fru Ingeborg Skeels arvingers vegne med høringsdele havde tiltale til Markvard Markvardsen i Sols---- for 12 daler, som hans hustru Birgitte Pedersdatter hendes forrige husbond Peder Jensen havde udlovet til fru Ingeborg Skeel for et boel i Lyngby, han stedede 24/1 1602, hvilke 12 daler Markvard Markvardsen blev tildømt at betale.

** ---- Mørk i Ovstrup med høringsdele havde tiltale til Jens Pedersen i Vrå for hans faldsmål for Gertrud Andersdatter, han skal have beligget på hans husbond stavn i Em.

** fru Karen Stygge en dom. efterdi Mads Andersen i Tårs ikke mødte til gensvar, da vidste dommeren ikke rettere, at Mads Andersen ikke er kommet så redeligt til Christen Sørensen og gjort ham sår og skade, som det sig burde.

(53)

28/5 1611.

** Tyge Laursen, ridefoged til ----, på Aksel Galts vegne gav last, kære og klage på Christen Pedersen i Rønnebjerg for Søren Andersen sst, han har ihjel slået, mente ham sagesløs at være af dage taget.

** Christen Christensen i Marigård på Godslev Buddes vegne lod fordele Erik Fisker i Furreby for 12 mark for den skade, han har gjort Søren Jensen i Furreby.

** Peder Christensen i Åsted. Terkild Andersen i Tollestrup, Peder Andersen i Guldager, Søren Andersen sst, Peder Christensen i Hoven, Poul Nielsen i Kalum, Mikkel Christensen i Lønstrup, Niels Madsen i Gølstrup, Peder Nielsen i Fristrup, Peder Smed i Ulhøj, Frands Smed i Hjermeslev, Niels Skrædder i Koldbro på hans søns vegne og Oluf Terkildsen i Høgsted kendte dem at være slægt og byrd til salig Søren Andersen, som Christen Pedersen i Rønnebjerg desværre ihjelslog, på deres egne og menige slægt både på fædrene og mødrene gjorde Peder Christensen i Åsted til ret eftermålsmand til at tale samme sag til herredsting, landsting og alle andre steder, hvor det behov gøres.

** Niels Pedersen i Rønnebjerg på hans bror Christen Pedersens vegne. Peder Christensen, som er gjort til eftermålsmand efter salig Søren Andersen, som Christen Pedersen desværre ihjelslog, med den dødes hans ovennævnte slægt de stod nu her i dag inden tinge for tingsdom og tog i Niels Pedersens hånd og gav hans bror Christen Pedersen fri, sikker og lejde dag og stunder, indtil sandemændene fik svoret om salig Søren Andersens bane, død og afgang, så de skulle være Christen Pedersen ubevaret med fortræd og truen, indtil sandemændene fik svoret og kendt om samme drab.

** Hans Holst, ridefoged til Asdal. Oluf Nielsen i Torslev præstegård lod læse et tingsvidne af Sæbygårds birketing 25/5 sidst forleden. da var samme tingsvidne på den 3.linie fra det nederste et ord udslettet.
 
(54)

** Hans Holst et andet vidne. Mikkel Jensen i Manne ? på sine egne og søn Mikkel Mikkelsens vegne, Oluf Nielsen i Torslev præstegård på sine egne og medfølgeres vegne, som var med ham i bordag ved Torslev kirkegård, de tog i hverandre deres hænder lovede og tilsagde hverandre at skulle møde på både sider med begge deres slægt og venner på Tårs kirkegård på lørdag førstkommende 8 dage 2 stunder før middag på en venlig kontrakt og forhandling dem imellem at forhandle om deres iring, kiv, trætte og bordag, så de på både sider med slægt og venner skulle vandre fri og frels, sikker og trygt til samme møde og fra ubehindret og uden oprør eller bordag, og dersom nogen sig til fordrister (det Gud forbyde) at gøre oprør eller bordag samme tid, da den at være æreløs og ved et fuldt årbodsmåls fortabelse.

** Jens Skriver i Ugilt på fru Anne Krabbes vegne lod fordele efterskrevne for gæld, de er hende skyldig.

** Jens Skriver på sin husbonds vegne udviste Jens Jensen i Skibtved og Jens Laursen i Gadholt fra de gårde, de påboer, eftersom de rester med skyld og landgilde i nogle år.

** Poul Andersen, ridefoged til Hammelmose. Simon Tomasen i Høngård med mange af Torslev sognemænd tilkendegav, at de var stævnet med en landstings stævning for deres sandhed at vidne om et stolestade, og tilbød deres vidne her at ville bestå, for det de ikke skulle besværes til landsting, men ingen fremkom.

(55)

** Mads Jensen i Kraghede. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Christen Skrædders hus i Karup, og på Christen Hjulmands hus sst.

** Mads Sørensen i Rakkeby på hr Christens vegne i Skæve præstegård. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på træer, som er hugget i Hugdrup fællesskov til Skæve præstegård.

** Mads Sørensen i Rakkeby fordelte Mads Christensen for et halvt års tjeneste, han er frarømt med sin fulde årsløn.

(56)

4/6 1611.

** Oluf Hansen, foged på Hjermeslevgård, gav Laurs i Nørgård, Niels Pedersen med flere i Smidstrup varsel for dele for deres tiende, de rester med for 1606 og 1607, midlertid hans husbond Envold Kruse har haft Sejlstrup i forlening. sagen er opsat 6 uger.

** Christen Christensen i Marigård på sin husbonds vegne. Simon Pedersen i Furreby gav hans husbond hans sag, for en af hans grander havde lokket en hans tjenestepige fra ham.

** Niels Simonsen i Rakkeby. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans sår og skade. Peder Andersen i præstegården og hans sønner Anders Pedersen og Poul Pedersen i Rakkeby blev stævnet.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbonds vegne. efterskrevne vidnede, at se så, at Niels Svenningsen i Rakkeby kom til Anders Pedersen, Peder Andersens søn i Rakkeby og spurgte ham, hvor han tog hans øg, da svarede Anders Pedersen, at han tog dem i hans fars eng, så tog Niels Svenningsen en kølle og sagde, du skal hente mig mine øg og høttede ad ham med samme kølle. i det samme kom Peder Andersens søn Poul Pedersen med en plovstav og slog bag på Niels Svenningsen.

** hr Christen i Torslev præstegård lod fordele Jens Madsen for hans tro tjeneste nærværende år, som han er frarømt.

(57)

** Simon Tomasen i Høngård på sin husbond Eske Brocks vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvad sår og skade Niels Tomasen i Nyholm gjort var, og han havde et åbent sårmål i hans hoved.

** Christen Sallingbo i Tårs. synsmænd afhjemlede syn på hans gærder og lukker, som var vel holdt ved magt.

** Jens Pedersen i Ormholt lod fordele efterskrevne.

** Mads Sørensen i Rakkeby stævnede Oluf Nielsen i Torslev præstegård med flere for tillysning for kirkefred og nævningsed at tage beskrevet.

** Mads Sørensen i Rakkeby på Jørgen Friises vegne, efterskrevne nævninge efter de tingsvidner, de hørte læse for dem, før de gjorde deres ed og tov, og bevises med sår og synsgerning, at Oluf Nielsen i Torslev præstegård at have gjort ved Torslev kirkegård på Mikkel Pedersen i Manne ?, da tovede og svor de ham kirkefred over.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbonds vegne. efterskrevne nævninge i lige måde svor Niels Tomasen i Nyholm kirkefred over.

(58)

** Jens Pedersen i Ormholt. Oluf Nielsen i Torslev præstegård lod læse et tingsvidne af Hjørring byting formeldende, at Niels Tomasen i Nyholm at være overbevist at have gjort Mikkel Mikkelsen i Manne sår og skade og var i bordag med Oluf Nielsen.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbonds vegne. efterskrevne nævninge, eftersom var bevist, at Niels Nielsen i Nyholm ikke var tilstede ved Torslev kirkegård den tid, den bordag med Oluf Nielsen skete, så svor de ham kvit for kirkefred.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbonds vegne. efterskrevne nævninge, da Christen Christensen i Torslevdal ikke er fremkommet at benægte, at han var med Oluf Nielsen ved Torslev kirkegård, svor de ham kirkefred over.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbonds vegne stævnede Mikkel Pedersen og Mikkel Mikkelsen i Manne for tillysning for kirkefred og for nævningsed at tage beskrevet.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbonds vegne. efterskrevne nævninge, eftersom det er bevist, at Mikkel Pedersen har været i bordag ved Torslev kirkegård, så svor de ham kirkefred over.
 
(59)

** Anders Olufsen i Stagsted med hans medbrødre 12 herredsnævninge fremæskede, om Mikkel Mikkelsen kunne benægte, at han ikke har været i parlament ved Torslev kirkegård, men han er ikke fremkommet.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbonds vegne. efterskrevne nævninge svor i lige måde Mikkel Mikkelsen kirkefred over.

** Mads Sørensen stævnede Erik Fisker og Søren Jensen for fylding på nævninge og nævningsed at tage beskrevet.

** Mads Sørensen i Rakkeby på lensmandens vegne. efterskrevne nævninge tovede og svor Erik Fisker husfred over at have gjort i Peder Hansens hus i Furreby.

** Søren Jensen i Furreby. efterskrevne nævninge, eftersom det bevises, at Søren Jensen har været trodsagtigt med Erik Fisker i Peder Hansens hus i Furreby, så svor de ham husfred over.

** Aksel Galt, KM befalingsmand på Åstrup. efterskrevne vidnede, at på grandestævne i Rønnebjerg blev Søren Andersen skomager uens med Christen Pedersen, og da Christen Pedersen ville gå hjem, da kom Søren Skomager med et træ og slog til Christen Pedersen og sagde, du skal få pokker i dit liv, idet drog Christen Pedersen sin daggert og stak til Søren Skomager, som fik skade i sit hoved, og var Christen Pedersen tiltvunget at gøre nødværge.

(60)

11/6 1611.

** Tyge Laursen, ridefoged til Åstrup, på hans husbond Aksel Galts vegne tilkrævede sandemænd til landstinget deres ed og tov at fuldgøre og sværge over Christen Pedersen i Rønnebjerg for manddød ham er tillyst for Søren Andersen skomager, han (desværre) har ihjelslået, og Peder Christensen i Åsted eftermålsmand også påkaldte sandemænd at møde til førstkommende landsting deres tov at gøre.

** Tyge Laursen, ridefoged til Åstrup, på sin husbond Aksel Galts vegne. efterskrevne vidnede, at de var tilstede på grandestævne i Rønnebjerg og så, at Christen Pedersen i nødværge stak til Søren Andersen skomager med en daggert.

(61)

** Niels Pedersen i Rønnebjerg. synsmænd afhjemlede, at de havde set hvis sår og skade, Christen Pedersen i Rønnebjerg gjort var, og da havde han et åbent sårmål over hans øje, som han sagde, at Søren Skomager havde slået ham.

** Peder Laursen i Ravnsholt. synsmænd skulle hjemle på nogen murgerning på Torslev kirke, hvorpå blev gjort skudsmål, at Christoffer Murmester i Børglum by var lovligt i hans husbonds forfald forhindret, at han ikke kunne møde i dag.

** Tyge Laursen, ridefoged til Åstrup, på sin husbond Aksel Galts vegne stævnede Jep Jensen i ----holt og gav ham varsel for dele for et løfte for Niels Jørgensen i Tislum. opsat 14 dage.

** Mads Jensen i Kraghede stævnede Peder Jensen, som tjener på Hørbylund, for dom, for han er bortveget af hans tjeneste på Hørbylund, hvorfor han blev dømt at stå til rette.

(62)

** Anders Ibsen i Hansbæk på sin husbond Peder Munks vegne. synsmænd hjemlede efterskrevne syn til et gærde imellem Ørslev og Krogsdam fælled og skov, og da var samme gærde ikke så oplukket og holdt ved magt, at det kunne være de mænd i Ørslev og Krogsdam uden skade.

** Niels Laursen på Vrangmose lod vurdere efterskrevne pant, som blev vurderet for 38 daler. varsel til Laurs Lund i Fuglsang ?.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbonds vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvis sår og skade, Kirsten Johansdatter i Smidstrup gjort var. hun havde et blåt slag på hendes arm, som hun skyldte hendes mand at have slået hende.

** Niels Simonsen i Rakkeby stævnede Anders Pedersen og Poul Pedersen i Rakkeby præstegård for vidner og klage.

** Hans Jensen i sønder Vrå. efterskrevne vidnede, at så længe de kunne mindes, har gadebyggerne i sønder Vrå haft deres tørveslet på efterskrevne steder.

** Hans Jensen lod fordele efterskrevne for de tørv, de har gravet imod deres grandebrev førend gårdmændene.
 
(63)

** Anders Sørensen i nør Vrå. efterskrevne vidnede, at så længe dem kan mindes, da har der ikke gået byg til skyld af det hus i nør Vrå, Anders Sørensen iboer.

** Jens Andersen i nør Vrå og Anders Sørensen sst gav deres sag til minde og rette på efterskrevne mænd.

** Mikkel Eskildsen på fru Karen Stygges vegne. synsmænd afhjemlede, at der var gravet i Bjørnstrup hede 8 læs brændtørv.

** Anders Ovesen stævnede Jens Pedersen og Peder Jensen i nør Vrå.

** Niels Pedersen i Rønnebjerg et 24 mands vidne på hans bror Christen Pedersens vegne. efterskrevne vidnede, at Christen Pedersen er født i Rønnebjerg af ærlige forældre, og har skikket sig som en god ærlig dannemand, og brugt som husbondens tale her ved tinget, og de har ikke fornemmet, at han har brugt parlament eller bordag for nu (desværre) han er kommet for manddrab med salig Søren Andersen skomager, som han har gjort af nødværge.

(64)

18/6 1611.

** Bastian Hansen, ridefoged på Lengsholm. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvis, der er hugget i Krættrup skov, deslige på bygningen på Krættrup, om den er holdt ved magt.

** Anders Ovesen i Gunderup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på mange digetørv, som er gravet både vesten og østen broen.

(65)

** Godske Viffertsen i Røldborg. efterskrevne vidnede, at de var tilstede ved Karup kirkegård og så, at Steffen Andersen i Floholt stak til Godske Viffertsen med et spyd.

** Niels Tomasen i Nyholm tilbød sit fald efter recessen for det kirkefred, han er oversvoret at have gjort ved Torslev kirkegård. sagen er opsat 14 dage.

** Niels Tyresen på fru Else Kåses vegne 3.ting udviste Laurs Poulsen i Terpet fra det værsted, han iboer.

** Simon Pedersen i Furreby lod fordele Sidsel Laursdatter, for hun er rømt af hans brød og tjeneste.

** Anders Nielsen i Snarup på Jep Vognsens vegne stævnede Jens Sørensen i Snarup, og spurgte ham, om han ikke slog hans dreng mod jorden og drog ham i hans hår, da svarede han, at hans dreng slog ham med en øksehammer i hans ryg.

(66)

** Jens Sørensen i Snarup. synsmænd hjemlede, at de havde set Svend Plovmands kone, da kunne de ikke se, at hun havde enten sår eller syns gerning.

** Oluf Andersen i Gunderup stævnede Anders Pedersen, Poul Pedersen, Mads Nielsen og Søren Sørensen for ulovlig drift, de bruger i Gunderups lund med deres køer, som er menige grander i Gunderup til stor skade og afbræk. så var de indstævnede tilstede og bepligtede dem ikke at bruge nogen særdrift i Gunderups mark eller lund i hegnets tid, før menige grander det samtykkede.

** Christen Sørensen i Høgsted æskede af salig Søren Andersens arvinger og hustru Anne Davidsdatter i Rønnebjerg efterskrevne gæld og gods.

** Mads Poulsen i Rønnebjerg. Jens Sørensen i Terpet på Anne Mikkelsdatters vegne sst kendtes sig at være vel forligt med Mads Poulsen, for han har hende beligget og avlet 2 børn med hende, så hun har annammet 20 mark for alt hvis dem til denne dag har imellem været, og ikke hun skulle gøre ham nogen forhindring med ægteskab at forhindre eller med børnenes opfødsel.

(67)

** Mads Andersen i Sæby lod læse en landstings stævning over Peder Mortensen med flere, og gav han i dag samme mænd hjemlov for samme stævning, så de skulle være ---- at møde til landstinget.

** Jens Christensen i Em stævnede Jens Pedersen i Vrå for dom efter 6 ugers opsættelse for jomfrukrænkelse, og han blev tildømt at betale hvis loven og recessen tilholder.

25/6 1611.

** Christen Christensen i Marigård på Godslev Buddes vegne lod fordele Peder Nielsen i Vejby for 12 mark og Anders Madsen sst for 6 mark, som de er tilfaldet til den gode mand for sår og skade, de har gjort Oluf Olufsen i Vittrup.

** Christen Christensen i Marigård på Oluf Olufsens vegne lod fordele Peder Nielsen i Vejby for 12 mark og Anders Madsen sst for 6 mark for sår og skade, de ham gjort har.

** Godske Viffertsen i Karup tillyste Steffen Andersen i Floholt et fuldt kirkefred, som han skulle have gjort ved Karup kirkegård. sagen er opsat 14 dage.

(68)

** Hans Holst, ridefoged til Asdal, på sin husbond fru Karen Banners vegne stævnede Jørgen Friis på Sejlstrup for sagefald, som hendes tjenere Mikkel Pedersen i Manne ? og hans søn Mikkel Mikkelsen er oversvoret, samt for dom, hvem samme sagefald burde at have, og skød sig til håndfæstningen, hvorefter blev afsagt, efterdi KM håndfæstning tilholder adelen hånd og hals med deres egne tjenere, så bør samme sagefald at følge fru Karen Banner.

** Oluf Svendsen i Tamholt og Jens Mørk i Ørslev bekendte, at det er to boel, de begge besidder, hvilket bevises med fru Karen Banners jordebog.

** Søren Frandsen, ridefoged til Sæbygård, på Peder Munks vegne. efterskrevne vidnede, at salig Christen Luno, som boede i Gydeje, en tid lang søgte den stol i Torslev kirke, som Jens Pedersen i Ormholt nu i står, men om det var ret stolestade til Gydeje, vidste de ikke.

(69)

** Søren Frandsen, ridefoged til Sæbygård, på sin husbonds vegne med høringsdele havde tiltale til nogle af Ørtoft grander for et grandebrev, de ikke vil besegle. opsat 6 uger.

** Anders Ibsen i Hansbæk på Peder Munks vegne lod fordele Oluf Andersen i Gydeje for et løfte, han ikke har efterkommet.

** Anders Nielsen i Snarup på Jesper Vognsens vegne lod fordele efterskrevne.

** synsmænd havde set, at Niels Christensen i Høgsted havde et sårmål i hans hoved.

** Niels Tomasen, borger på Skagen, med høringsdele havde tiltale til Christen Ovesen i Øksenhede og Peder Olufsen i Rugtved for en sum penge, salig Mads Olufsen i Rugtved var ham skyldig. de indstævnede skød sig til deres værneting Sæbygårds birketing.

** Niels Tomasen med høringsdele havde tiltale til Peder Madsen i Krogsdam for hans anpart af en sum penge, Peder Madsens hustrus bror Mads Olufsen i Rugtved var ham pligtig. Peder Madsen berettede, at han var forligt med salig Mads Olufsens hustru Johanne Laursdatter, så samme gæld blev hos hende i boet, og fremlagde et tingsvidne her af tinget 15/5 forgangen år, hvor Peder Madsen samme dag at have givet Johanne Laursdatter, salig Mads Olufsens hustru i Rugtved, afkald for den arv, hans hustru kunne tilfalde efter salig Mads Olufsen. hvorefter blev afsagt, at Johanne Laursdatter bør betale samme gæld.

(70)

** Niels Tomasen på Skagen. Niels Baltsersen i Skibtved bepligtede sig at skulle betale Niels Tomasen 13 mark, som er hans anpart på hans hustrus vegne af den gæld, salig Mads Olufsen, som døde i Rugtved, hans hustrus bror, var ham pligtig.

** menige Høgsted grander for syn til nogen tørv, som er gravet i græsning og grøn jord.

** Peder Andersen på Halden i ---- gjorde hans hustru Karen Sørensdatter aldeles --- til at forrykke noget af hans bo og hus, eller nogen at købe eller sælge med hans hustru, såfremt de ikke vil stå ham til rette.

** Peder Andersen i Rakkeby et vidne. Laurs Sørensen i Brødslev kendtes sig at have annammet af ham på hans søster datters søn Steffen Pedersen hans vegne efterskrevne fæmon og sengeklæder, som han kunne tilfalde efter hans salig far Peder Steffensen, som døde i Bagterp.

** Tomas Carlsen i Borup lod fordele Mikkel Tomasen, barnfødt i Voldsted, for han har forladt hans tjeneste.
 
(71)

2/7 1611.

** Niels Jacobsen i Rubjerg gav last, kære og klage over Jørgen Olufsen i ---- og Just Christensen i Ulstrup, for de har været på vej og sti for ham og gjort ham sår og skade.

** Vogn Vognsen til Stenshede. efterskrevne vidnede, at Christen Nielsen og Anders Nielsen i Tollestrup kom i Vogn Vognsens gård med en hest, og da bad Vogn Vognsen dem, at de ikke skulle slå samme hest løs, men tage den med dem på det, dersom den gjorde ham nogen skade, de da ville stå ham derfor til rette. da lyste Vogn Vognsen dem et fuldt gårdfred til, for de gjorde ham uførm.

** Poul Christensen i ----gård æskede af salig Søren Andersen skomager, som døde i Rønnebjerg, hans hustru Anne Laursdatter og hans arvinger 2 stude, han havde lånt Søren Andersen til hans plov.

** Mads Jensen i Kraghede et vidne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Christen Laursen i Hørby hans sår og skade.

(72)

** Mads Sørensen i Rakkeby, synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Jens Andersen i nør Vrå og Anders Sørensen sst deres sår og skade.

** Tomas Jensen i Vrå æskede af salig Christen Pedersen i Vrå hans arvinger al dem arv, som hans datters barn Mads Justsen var arveligt tilfaldet efter hans salig far og mor, som Christen Pedersen var værge for. stævning til Maren Laursdatter og Christen Pedersens arvinger.

** Peder Hellisen i Høgsted et afkald. Mikkel Pedersen i Hæstrup ? på sin hustru Maren Nielsdatters vegne gav ham afkald for den arv, hans hustru Maren Nielsdatter var arveligt tilfaldet efter hendes salig forældre Niels Tomasen ? og Magdalene Knudsdatter, som døde i Høgsted, hvilken arv Peder Hellisens far Helli Madsen var værge for.

** Jens Christensen i Em lod fordele Tomas Nielsen i Vejby for 1 tønde havre til leje af en hest, han havde lovet hans hustru Bodel Tomasdatter.

** Niels Jensen i Rakkeby lod fordele efterskrevne.

(73)

** Christen Sørensen i Græsdal. Mads Andersen, som var i Tårs, lod læse et brev og segl, som Søren Mikkelsen, KM tolder og byfoged i Sæby, skulle have udgivet, hvori han bekendte at have fæstet Mads Andersen til kongens hverv og bestilling, hvorfor Mads Andersen skød sig til Sæby byting.

** Søren Mikkelsen i Haverholm. synsmænd hjemlede, at de havde set, der var gjort skade i hans rug og havre.

** Anders Ovesen dømte Eske Brock sagefald til hos Niels Tomasen i Nyholm for kirkefred, ham var tillyst.

** stævningsmænd gav efterskrevne varsel for dele.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbonds vegne med 6 ugers opsættelse stævnede Tomas Poulsen i Dybvad, Jens Tomasen i Dybvads have, Erik Tomasen i Dybvad, Mads Pedersen i Egskov og Peder Tomasen i Birket for dom, anlangende den hærværksgerning, de har gjort ved Skæve præstegård, og Mads Sørensen fremlagde sin skriftlige beretning, om de indstævnede for slig hærværksgerning, de er sigtet for, ikke bør med kønsed dem at ---- efter loven, hvilket de blev tildømt.

(74)

** Niels Madsen i Vejby i dag 3.ting oplyste en hvid so, om den, der samme svin tilhørte, ville komme til ham efter samme svin og gøre ham skadesbod.

** Simon Tomasen i Høngård. efterskrevne gjorde Christen Laursen i Hørby skudsmål imod den stævning, Simon Tomasen havde stævnet ham med.

9/7 1611.

** Søren Andersen i Lyngby gav tilkende, at han for nogen tid siden ulykkeligt desværre var kommet for med drab, og til at være sket af nødværge, og sandemændene derfor har svoret ham til fred, bod og bedring, og siden at have udlagt til eftermålsmanden Eske Olufsen i Torup trende 18 mark efter recessen til landbod for P Mouridsen, som tjente i Lyngbygård, han ihjel slog, og beviste med domme af Viborg landsting, at han for den dødes slægt for ydermere fejde burde kvit at være, og nu var han ydmygst for Guds skyld ved knæfald begærende, at ham måtte meddeles den ret, som loven og recessen ham tilholder, hvorpå Søren Christensen, ridefoged til Sejlstrup, på KM og Jørgen Friises vegne gav ham fuldkommen tryg og oprejsning og lyste kongens fred over ham, og forbød nogen af den dødes slægt at fejde eller true ham.

(75)

** Jens Pedersen i Bøgholt fordelte Tomas Tomasen i Vejby for 7 rigsdaler, som han har udlagt for ham til Peder Munk, den tid Tomas Tomasen boede i Stenvad.

** Oluf Christensen i lille Krættrup et vidne. efterskrevne vidnede, at der var et boel, han boer i.

** Jens Mørk i Lyngby. efterskrevne vidnede, at ager og eng til Lyngby præstegård, som Jens Mørk iboer, er fordærvet af sand.

** Mads Jensen i Kraghede lod fordele efterskrevne.

** Bastian Hansen, ridefoged til Lengsholm. Christen Laursen i Hørby gav ham sin sag på husbondens vegne.

** Peder Jensen i nør Vrå. efterskrevne vidnede, at de så, at han ydede et pund byg til skyld, som Anders Jensen i nør Vrå tiltaler ham for.

(76)

** Søren ---- stævnede for Hundslund port fru Dorete Krabbe og fru Margrete Rosenkrantz, og fremlagde Peder Munks brev, dateret Sæbygård 18/11 1611.

** Christen Pedersen i sønder Vrå. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på nogle enge på sønder Vrå mark.

** Tomas Jensen stævnede Laurs Bertelsen i Vrå og lod læse fru Kirsten ---- skrivelse, indeholdende at Laurs Bertelsen i Vrå skulle tage husbondhold af fru Lisbet Spegels.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg et vidne. efterskrevne vidnede, at en stakket tid førend Christen Jensen i Rønnebjerg kom for vanlykke og manddrab med Søren Andersen skomager, da truede og undsagde Søren Skomager ham og sagde, han skulle se Christen Pedersens hjerteblod.

** Peder Christensen i Åsted et vidne. Niels Jensen i Bastholm, Søren Pedersen i Rønnebjerg, Jens Pedersen sst og Jens Sørensen i Vrangdrup tog i Peder Christensens hånd, som er ret eftermålsmand efter salig Søren Andersen skomager, som Christen Pedersen (desværre) ihjelslog, lovede og sagde god for Christen Pedersen for landbod.

(77)

** Peder Christensen et andet vidne. Christen Pedersen i Rønnebjerg tog i Peder Christensens hånd, som er ret eftermålsmand efter salig Søren Andersen skomager, som Christen Pedersen ihjelslog, da skulle Christen Pedersen give salig Søren Andersens søn 10 sletdaler, som skal udlægges, når han vokser op og har dem behov.

** Niels Pedersen i Rønnebjerg et vidne. Christen Pedersen i Rønnebjerg stod for tingsdom, eftersom Niels Jensen i Bastholm med flere havde lovet for ham til Peder Christensen i Åsted, ret eftermålsmand efter salig Søren Andersen skomager, som Christen Pedersen ihjelslog, og han forpligtede sig at stå Niels Jensen med flere og deres arvinger til rette for hvis skade og brøst, som de kunne fange af samme løfte.

** Steffen Andersen i Floholt et vidne. efterskrevne 12 nævninge, siden fylding var sat på dem, og Godske Viffertsen i Røldborg afstod bondesagen og blev her for tinget forligt med Steffen Andersen om det kirkefred, han ham tillyste, da tovede og svor de Steffen Andersen kvit for samme kirkefred.

** Vogn Vognsen til Stenshede. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans heste, foler og øg, som var tilslået og ilde medfaret, og syn på hans korn, som var overløbet, og der var hugget træer i Stenshede mark.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg. efterskrevne var deres vidne bestandig.

(78)

16/7 1611.

** Peder Madsen i Rakkeby. synsmænd afhjemlede syn på hvis skade, Maren Mikkelsdatter i Rakkeby gjort var.

** nør Jens Laursen i Serreslev gav tilkende, at i forganget år tjente ham et kvindfolk ved navn ---- Andersdatter, og havde hørt, at hun skulle være beligget, og dersom det var sket, midlertid hun tjente ham og i hans brød, da lyste han for lovmål.

** Søren Frandsen, ridefoged til Sæbygård, på Peder Munks vegne, og Poul Andersen, ridefoged til Hammelmose, på Otte Skeels vegne tog i hverandre deres hænder og voldgav deres husbonds sag på efterskrevne.

** Søren Frandsen på sin husbond Peder Munks vegne ville have syn beskrevet. så mødte efterskrevne og gjorde Søren Jensen Tybo hans skudsmål, at han var i sin husbonds bestilling, så han ikke kunne møde at svare imod samme stævning.

** Hieronimus i ----. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvis skade var gjort på ham og hans datter Berete.

(79)

** Anders Jensen i Vrå. Laurs Mørk i Ovstrup have de tiltale til Jens Pedersen i Vrå for et kvindfolk, han havde beligget, midlertid han tjente Bodel Tomasdatter i Em, hvortil Anders Jensen på Jens Pedersens vegne udlagde 8 mark hans faldsmål.

** Tomas Jensen i Vrå fordelte hans husbonds tjenere for ulydelse for høslet og riven.

23/7 1611,

** Søren Christensen, ridefoged til Sejlstrup, på KM og Jørgen Friises vegne på det alvorligste strengeligt forholdt og befalede menige mænd her i herredet i Sejlstrup len, at de holder alle ---- ved magt, og de, som af Guds vejr er nedblæst, at de med det snareste lader dem opbygge, og de i lige måder vogter nat og dag både ved øster og vester strande, såfremt de ikke vil straffes på livet.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg et vidne. Søren Christensen, ridefoged til Sejlstrup, på KM og lensmand Jørgen Friises vegne lyste KM fred over Christen Pedersen, og forbød den dødes slægt og andre nogen forfang at gøre Christen Pedersen for den drabssag med salig Søren Andersen i Rønnebjerg enten med truen eller fejde.

(80)

** Peder Nielsen i sønder Vrå forbød nogen af Vrå sognemænd, som er med han i lægd, at afhænde deres tjenestedrenges løn, før samme drenge betaler deres skat.

** Christen Madsen i Bundgård. synsmænd afhjemlede syn på hans enge, hvor der var gjort skade for 2 læs hø.

** Mads Jensen i Kraghede lod fordele Jens Laursen i Højstrup og Hans Jensen sst for ulydelse, for de var budt at ---- hø, og det ikke ville gøre.

** Christen Pedersen i sønder Vrå spurgte Peder Nielsen sst, om han havde sat en pæl til skel imellem deres enge, hvortil han svarede, at der blev en skelsten optaget imellem deres enge, og han satte en pæl i dens sted.

** Søren Sørensen i Gunderup benægtede, at han ikke havde hugget i Gunderups ---- siden skt Mikkelsdag.

** Oluf Andersen i Gunderup fordelte Søren Sørensen for hans enge, han har drevet i med hans fæmon.

** Tomas Jensen i Vrå et vidne. Laurs Bertelsen i Vrå tog i hans håns og tog husbondhold af fru Lisbet Spegels, at skulle tjene hende efter hans forrige husbonds skrivelse.

(81)

30/7 1611.

** Niels Jensen i Rakkeby. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans eng, hvor der var gjort skade for 2 læs hø.

** Søren Christensen, ridefoged til Sejlstrup, spurgte Mogens Pedersen i sønder Vrå, om han ikke havde bekommet en seddel, at han skulle tilsige en vogn til Ålborg, hvortil han svarede, at de sedler, han havde bekommet, var hjemme i hans hus.

** Mads Sørensen i Rakkeby på Jørgen Friises vegne. efterskrevne vidnede, at på lørdag var 8 dage, da kom Anders Jensens hustru i nør Vrå Anne Sørensdatter til Jens Terkildsens hus i Borup, og kaldte hans børn tyve og horer.

** Søren Christensen, ridefoged til Sejlstrup, og Hans Christensen i Li, hver sit vidne. de bevilgede hver på deres husbonds vegne ikke at befatte dem med Hæstrup kirkes tiende, førend sagen har været til landstinget.

** Anders Ibsen i Hansbæk på Peder Munks vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på en ager til det boel, Peder Andersen iboer, hvor der var gjort skade for 2 tønder havre.

** Niels Andersen i Bøjet på Mogens Kås til Ås hans vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvis sår og skade, Laurs Christensen hans hustru Anne Tomasdatter havde, og på hans søn Christen Laursen, og han beskyldte Jens Pedersen i Vittrup for samme sår.

(82)

** Niels Andersen på sin husbonds vegne. efterskrevne i Snarup og Rakkeby vidnede, at de så, at Jens Pedersen i Vittrup slog Laurs Christensens hustru i Hedegård Anne Tomasdatter omkuld i hans gård, og derefter tog han Laurs Christensens datter Kirsten Laursdatter med sig, som sagde, at han slog hende.

** Mads Jensen i Kraghede havde tiltale til Hieronimus i Kur for sår og skade, han har gjort hans husbonds tjener Christen Laursen i Hørby. sagen er opsat 6 uger.

** Simon Tomasen i Høngård på sin husbond Eske Brocks vegne. Hieronimus i Kur gav hans husbond den sag, han har med Christen Laursen i Hørby for sår og skade, han har gjort ham og hans børn.

(83)

** Peder Laursen i ---- på Iver Dyres vegne. synsmænd afhjemlede syn på Hjorteengen, hvor der var gjort skade for 2 læs hø.

** Anders Madsen i Rakkeby stævnede Niels Simonsen i Rakkeby for vidne og klage for den skade, han har gjort Maren Mikkelsdatter. sagen er opsat 14 dage.

** Anders Ovesen i Gunderup forbød de Rakkeby mænd at have nogen brugelighed i Gunderup endels hede, eller deres øg at komme derind, eller til hans diger at gøre ham nogen skade.

** Anders Ovesen stævnede Anne Grøn i nør Vrå, Jens Vind i Em på sin hustru Kirsten Christensdatters vegne og Maren Christensdatter, som tjener i Em, for dom, samt Peder Jensen i nør Vrå for dom. sagen er opsat 14 dage.

** Anders Ovesen dømte en dom imellem Envold Kruse til Hjermeslevgård og Jørgen Friis om Smidstrup mænd deres tiende, de rester med til Sejlstrup kirke, midlertid Envold Kruse havde Sejlstrup i forlening, at efterskrevne bør jo at betale Envold Kruse samme kirketiende, de rester med.

(84)

** Anders Jensen i nør Vrå til 3.ting forbød nogen af Borups mænd at have nogen brugelighed på hans lodskifte jord.

** en dom imellem Tøger Pedersen i Em og Jens Christensen sst, at efterdi Em mænd deres grandebrev formelder, at hvilken mand, hjorden har, skal vogte menige grander uden skade, og Tøger Pedersens ko at være omkommet, midlertid Jens Christensen havde hjorden, så bør Jens Christensen at gøre Tøger Pedersen skel for samme sin ko efter dannemænds tykke.

6/8 1611.

** Anders Ibsen i Hansbæk på sin husbond Peder Munks vegne stævnede for Hundslund port fru Margrete Rosenkrantz og stævnede for Havnø port fru Dorete Krabbe for synsmænd at tage af tinge til at forfare, om de huse og bosteder, kaldes Rønnest, ikke findes at være bygget på åsteder inde på Jep Pedersens enge, jord og ejendom til nør Knuden.

(85)

** Anders Ibsen i Hansbæk på Peder Munks vegne med en opsættelse her af tinget i dag 6 uger havde tiltale til nogle af Ørtoft grander for et grandebrev, som de ikke vil besegle, og fremlagde samme grandebrev. så mødte Søren Snedker i Ørslev med fuldmagt af efterskrevne grander og fremlagde deres skriftlige beretning, at menige grander ikke har været forsamlet på grandestævne og der samtykket noget grandebrev, vider og vedtægter, hvorfor de bør være kvit for samme brev at besegle, hvilket blev dømt.

(86)

** Anders Ibsen på Peder Munks vegne med høringsdele havde tiltale til Ørtofts grander for et lukke at holde ved magt, og fremlagde et tingsvidne af Sæbygårds birketing 27/7 sidst forleden angående syn til samme gærde, som var forfaldet, så det ikke kunne holde for noget kvæg, hvilket gærde de blev tildømt ved magt at holde.

** Peder Andersen, ridefoged til Hundslund, et vidne efter en skriftlig varsels seddel, hvormed Peder Munk stævnede fru Dorete Krabbe til Havnø og fru Margrete Rosenkrantz til Hundslund for 18 synsmænd at tage af tinge til at se, syne og grangiveligt forfare, om de huse og byggesteder, kaldes Rønnest, ikke findes at være bygget på Jep Pedersens eng, jord og ejendom.

(87)

** Niels Jensen i Rakkeby et vidne. Jens Pedersen sst bepligtede sig at give ham 1 læs hø for den skade, hans kreaturer har gjort i hans eng.

** Christen Sørensen i Tamstrup gav tilkende, at for nogen tid siden er hans indsegl blevet borte for ham, så han gjorde samme indsegl umyndigt, så han intet ville nyde eller undgælde hvis, dermed kunne være forseglet med samme indsegl, siden det blev ham fra hænde kommet.

** Anders Ibsen i Hansbæk på Christen Olufsens vegne, tjenende på Sæbygård, lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Sørensen i nør Vrå. synsmænd afhjemlede syn på Anders Sørensens søn i nør Vrå, Christen Andersen, hans ben.

** Henrik Nielsen i Snarup et vidne. efterskrevne vidnede, at de to læs hø, som Henrik Nielsen havde tiltale til Jens Sørensen sst for efter Frands Andersens udgivne brev, samme hø lå i laden den tid, Frands Andersen var flyttet fra gården, og Jens Sørensen kom til gården.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede Christen Mørk, tjenende i Lyngby, for dom for sår og skade, han har gjort Niels Smed i Rubjerg. sagen er opsat 14 dage.

(88)

** Mads Sørensen i Rakkeby på Jørgen Friises vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på en grob og bro.

** Mads Sørensen på sin husbonds vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på noget eng til den gård i Årup, Maren Sørensdatter iboer, hvor afgrøden var bortrevet.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbonds vegne. Jens Tomasen vidnede, at da han boede i det boel i sønder Vrå, som Mogens Pedersen iboer, da holdt han det lukke og grob ved magt, og ryddede grøden af groben for enden af hans korn.

(89)

** Søren Christensen, ridefoged til Sejlstrup et vidne. efterskrevne vidnede, at Mogens Pedersen i sønder Vrå og hans hustru ikke ville komme til Søren Christensen at annamme et brev til Peder Christensen i Donsted, hvorfor han gav last, kære og klage over dem.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg et vidne. Søren Luno i Knæverhede, Niels Mørk i ----, Anders Ibsen i Hansbæk med flere, eftersom de af herredsfogden var tilnævnt af tinge, da har de tilvurderet og udlagt i rede penge og gode varer til det 1.sal, som er udlovet bod for Christen Pedersen i Rønnebjerg, som eftermålsmanden Peder Christensen i Åsted med den dødes slægt annammede i rede penge og gode varer 56 daler efter deres gode vilje og nøje.

** Peder Christensen i Åsted. Terkild Andersen i Tollestrup, Peder Andersen i Guldager med flere salig Søren Andersens slægt kendtes dem at have annammet den udlovede bod i gode varer og penninge, 56 daler.

(90)

** Mads Sørensen i Rakkeby. synsmænd afhjemlede syn på hans havreager, hvor der var gjort skade for et pund havre.

** Søren Christensen, ridefoged til Sejlstrup, på KM og husbondens vegne tilsagde menige almue, som er takseret for våben og værge, at de skal holde samme våben vel færdige, som de er takseret for.

** Oluf Andersen i Gunderup oplod Søren Sørensen i Gunderup af den dele, som han blev delt i dag 14 dage.

13/8 1611.

** Poul Laursen i ---- på Iver Dyres vegne. Mogens Andersen bepligtede sig at skulle stille Iver Dyre tilfreds eller hans frue for hvis gæld, han er ham pligtig efter hans brevs indhold.

** Hans Nielsen i Pilværn på fru Dorete Krabbes vegne. Mogens Andersen til Hesselt bepligtede sig at stille fru Dorete Krabbe tilfreds for hvis rentepenge, han hende pligtig er .

(91)

** Mads Sørensen i Rakkeby på Jørgen Friises vegne. efterskrevne vidnede, at Karen Jensdatter, Steffen Sørensens hustru i Årup, og Dorete, som tjener Steffen Sørensen, de rev det hø af Maren Sørensdatters enge, og Mads Sørensen lyste dem ran til derfor.

** Hans Nielsen i Pilværn lod fordele efterskrevne.

** Mads Jensen i Kraghede lod fordele efterskrevne.

** Niels Andersen i Bøjet på Mogens Kåses vegne. efterskrevne nævninge tovede og svor Jens Pedersen i Vittrup et fuldt gårdfred over for hvis han har gjort Laurs Christensen i Hedegård.

(92)

** Mourids Andersen i Mostrup på Steffen Sørensens vegne i Årup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans enge, som var opdrevet med øg og fæ.

** Anders Svendsen i Rakkeby. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans eng, hvor der var gjort skade for et læs hø.

** Christen Christensen i Marigård lod fordele efterskrevne.

** Christen Pedersen i sønder Vrå tilspurgte Peder Poulsen og Hans Jensen i sønder Vrå om deres enge var ---- , da svarede de, at den tid var de ved magt.

** Christen Pedersen et andet vidne. Maren Pedersdatter i sønder Vrå vidnede, at hun så noget fårekreatur i kæret, men hvis får det var, det vidste hun ikke.

** Anders Ovesen opsatte dom imellem Anders Ibsen og Niels Poulsen i sønder Vrå til i dag måned.

** imod den klage, Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbonds vegne, bød Søren Pedersen i sønder Vrå sig i rette. opsat 14 dage.

(93)

20/8 1611.

** Anders Hansen, foged på Vrå, på sin husbond Predbjørn Gyldenstjerne hans vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på en grå hest.

** Anders Hansen på sin husbonds vegne. efterskrevne vidnede om samme grå hest, som Peder Andersen, foged til Hundslund, vedkendte sig.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friis, KM lensmand på Sejlstrup, hans vegne tilspurgte Jens Mikkelsen Skriver, boende i Vrågård, hvem der havde sat ham til skriver her til tinget. dertil svarede han, at den tid Christen Skriver kom her fra tinget, da bad Anders Ovesen på det venligste, om han ville skrive her til tinget en tid ----.

(94)

** Mads Sørensen i Rakkeby. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på et dige og lukke.

** Mads Sørensen i Rakkeby stævnede Poul Jensen i Rakkeby og hans hustru Mette Svenningsdatter for vidne, og Niels Jensen i Rakkeby tilspurgte Poul Jensen, om han eller hans hustru vidste noget uærligt om hans mor Sidsel Jensdatter eller hendes børn, hvortil han svarede, at de vidste intet uærligt med Sidsel Jensdatter og hendes børn.

(95)

** Mads Sørensen i Rakkeby stævnede Karen Jensdatter, Steffen Sørensens hustru i Årup og Dorete for vidne, og efterskrevne vidnede ----.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på Aksel Galts vegne fremlagde et tingsvidne af Vennebjerg herredsting 22/7 sidst forleden, hvor Niels Smed i Rubjerg gav husbonden sin sag med dem, der slog ham, og et vidne af samme ting, hvor Niels Smed skyldte Christen Mørk i Lyngby for hans sår, hvorefter Christen Mørk blev tildømt derfor at bøde efter loven eller at lide tiltale.

27/8 1611.

** Christen Christensen i Marigård stævnede Jens Steen i Lyngby og hans søn Jens Jensen for syn og vidne, ----.

** Christen Christensen i Marigård stævnede Jens Steen og hans søn Jens Jensen i Lyngby for syn og vidne, og efterskrevne vidnede om Jens Steens fæ.

(96)

** Jens Steen i Lyngby. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvis sår, Jens Steen gjort var.

** Jens Steen lydeligt lod fordele efterskrevne for skat.
 
** Anders Olufsen i Stagsted lod fordele efterskrevne for skat.

** Christen Madsen i Bundgård. efterskrevne vidnede, at dersom Christen Madsens enge havde været hegnet, da kunne han have bekommet 8 læs hø på samme enge.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friis hans vegne begærede fylding på ransnævninge at gøre deres tov over Karen Jensdatter, Steffen Sørensens hustru i Årup, og hans tjenestekvinde Dorete for det hø, de havde ----.

(97)

** Jens Jensen i sønder Vrå fordelte Niels Andersen i Borup for 15 daler, han er Vrå kirke pligtig på sit regnskab 1609, han var kirkeværge.

(3/9 1611)

** Hans Nielsen i Pilværn på fru Dorete Krabbes vegne stævnede Anne Sørensdatter, Rasmus Røndals efterleverske, i Rønnest og gav hende varsel for dele.

** Christen Bagge i ---- på salig Ingeborg Skeels arvingers vegne lod fordele Markvard Markvardsen i Solsbroen for 15 daler, som han var tildømt at betale, som hans formand Peder Jensen havde udlovet.

(98)

** ----.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbond KM lensmand hans vegne efter 3 ugers opsættelse stævnede Christen Pedersen i sønder Vrå for klage for hærværksgerning, han skulle have gjort. hvorefter blev afsagt, at da Christen Pedersen samme gerning ikke benægter, så bør han derfor lide klage.

(99)

** Niels Andersen i Sejlstrup mølle med høringsdele havde tiltale til Laurs Christensen i Hedegård for et værge, som Laurs Christensen havde bekommet, som var Niels Andersens søn Anders Nielsens værge, den tid Laurs Christensen boede i Rakkeby, som bevistes med tingsvidne her af tinget 29/4 1609.

** ----.

** Hans ---- i ---- lod fordele efterskrevne.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg. Jens Sørensen i Li bekendte, at han ikke kunne beskylde Christen Pedersen, at han havde jo handlet med ham som en ærlig mand både i køb, salg, handel og vandel.

(100)

10/9 1611.

** hr Peder i Volstrup præstegård gav tilkende, det Niels Christensen i ----mose havde gjort ham uførm ved Hørby kirkegård, for hvilken sag, han skulle med kirkefred være forfulgt, så havde han formedelst herredsprovsten og andre godtfolks forbøn afstået sin sag med samme kirkefred, og Niels Christensen i dag begærede af hr Peder, at han ville give ham det til for Guds skyld.

** Peder Christensen i ---- gav tilkende, at hans bror Christen Christensen skulle være død i fremmed land, og han vedersagde arv og gæld efter ham, så han hverken vil nyde eller undgælde nogen arv.

** Hans Christensen i Li lod læse en kopi af stiftets bog på kirketiende, formeldende blandt andet Hæstrup sogns tiende og jus patronatus til Vrejlevkloster. opsat 6 uger.

(101)

** Jørgen Friis lod stævne for Sæbygårds port Peder Munk for synsmænds opkrævelse til noget jord, som skulle ligge til Anders Svendsens gård i Rakkeby.

** Jørgen Friis lod stævne Jens Skriver i Vrågård for dom. opsat 6 uger.

** hr Jacob Hansen i Jelstrup præstegård lod stævne Anders Mortensen i Lyngby og hans drenge for dom. opsat 14 dage.

17/9 1611.

** Mads Sørensen i Rakkeby på Jørgen Friises vegne stævnede Christen Pedersen i sønder Vrå for vidne og klage, og efterskrevne vidnede, at Christen Pedersen nedtog et rækværk på en bro.

(102)

** Mads Sørensen i Rakkeby på Jørgen Friises vegne stævnede Peder Munk på Sæbygård. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til noget eng, der ligger til Anders Svendsens gård i Rakkeby.

** Christen Christensen i Marigård. efterskrevne ransnævninge tovede og svor Christen Pedersen et fuldt hærværk over.

** ----.

** ----.

** Mads Sørensen i Rakkeby. efterskrevne nævninge svor Mette Svenningsdatter i Rakkeby et fuldt gårdfred over.

(103)

** Peder Munk en dom efter 6 ugers opsættelse. Anders Ibsen fremlagde et tingsvidne af Sæbygårds birketing 15/6 sidst forleden, og et tingsvidne af Vennebjerg herredsting 17/6 sidst forleden, hvor efterskrevne, som mindes op til 30 år, vidnede at så lang tid har den eng vesten Rønnest været brugt til Niels Knudsens gård. hvorefter blev afsagt, at da en del af de indstævnede er uden riget, så de ikke kunne komme til deres breve, så kunne der ikke dømmes, før de stævnes på ny.

(105)

(24/9 1611)

** Peder Hansen i Furreby og Peder Andersen voldgav deres sag på efterskrevne mænd.

** Peder Hansen. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans enge.

** Niels Andersen i Bøjet på Mogens Kåses vegne ----.

** Jens Jensen i Borup fordelte efterskrevne.

** Eske Brock og Jens Skriver i Vrågård stævnede Jørgen Friis for Sejlstrup port for tilbud og vidne.

** Niels Pedersen i Østergård. vurderingsmænd afsagde efterskrevne vurdering af hans korn ejendom.

(106)

** Christen Pedersen i Rønnebjerg. efterskrevne salig Søren Andersens slægt bekendte af have annammet af Christen Pedersen 40 daler i det andet sal, som dem var lovet for salig Søren Andersen, han ihjelslog.

** Søren Pedersen i Rønnebjerg. vurderingsmænd afsagde vurdering af skade, der var gjort i hans korn.

** Yde Laursen i Lyngby på hr Jacob Hansens vegne, sognepræst til Jelstrup og Lyngby sogne, stævnede Anders Mortensen i Lyngby og hans dreng Søren Jensen for dom. hvorefter blev afsagt, at han bør betale hr Jacob hvis tiende, han af hans korn hr Peder pligtig er.

(107)

** Jens Mikkelsen i Vrågård begærede sit skudsmål, og herredsfogden og efterskrevne herredsmænd vidnede, at så længe de har kendt ham, både før han blev deres herredsskriver og nu i samme sit skriveri har skikket sig som en ærlig trofast dannemand og god karl i alle måder.

(108)

1/10 1611.

** Tomas Jensen i Vrå tilsagde Svend Madsen i Koldbro og Niels Olufsen i Vrå at have opsyn til sønder Vrå skov og Søren Jensen i Vrå til nør Vrå skov.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på Aksel Galts vegne fordelte Christen Mørk i Lyngby for sår og skade, han har gjort hans husbonds tjener Niels Smed i Rubjerg.

** Anders Nielsen i Snarup på Jesper Vognsens vegne. Jens Christensen i Snarup lovede at skulle bygge 9 stok hus.

** Anders Ovesen i Gunderup. Mette Nielsdatter, barnfødt i Rønnebjerg, stod inden tinge tog i hans hånd og gjorde ham fuld myndig til hendes værge at være og indkræve hvis arv og gæld som hun tilkommer efter hendes far Niels Jensen og hendes søster Maren Nielsdatter, som begge døde i Rønnebjerg.

** Anders Sindelsen i nør Vrå. synsmænd afhjemlede syn hans venstre hånd, som var hugget tværs over hans håndled, så den var ham ikke så nyttig som den anden hånd.

(109)

** Mads Sørensen med høringsdele havde tiltale til Christen Madsen for en eng, han har lejet Mogens Pedersen i sønder Vrå fra hans gård.

** Anders Ibsen i Hansbæk på Peder Munks vegne stævnede Niels Poulsen i sønder Vrå for dom, for han nogen tid tilforn har sted og fæst på den gode mands stavn efter hans stedsmålsbogs lydelse, hvorimod han fremlagde sit skriftlige svar, at han ikke har haft nogen brugelighed af samme gård, hvorefter blev afsagt, at da det ikke bevises, at Niels Poulsen bygger eller boer på Peder Munks stavn, så kan han ikke tildømmes derfor nogen bøde til Peder Munk at udlægge.

** synsmænd tilstod, at de havde set Anders Jensens byg ved Elbæk på nør Vrå mark, hvor der var gjort skade for 1 tønde byg.

(110)

8/10 1611.

** Mads Sørensen i Rakkeby. synsmænd afhjemlede, at der var gravet 20 læs digetørv østen Rakkeby imod forbud og deres grandebrevs lydelse.

** Mads Sørensen. samme hjemlede, at der var gjort skade i det korn, som var sået til det hus, Laurs Poulsen i Rakkeby afflyttede.

** Christen Sørensen i vester Brønderslev på Eske ---- vegne stævnede Peder Munk til Sæbygård for vidne, og efterskrevne, som mindes op til 40 år, vidnede, at så længe havde de to humlehaver og Elkær været brugt til den gård i Rugtved, Hans Laursen iboer.

(111)

** Christen Pedersen. efterskrevne bestod, at de på Anders Ovesens vegne stævnede salig Niels Jensens sønner Anders Nielsen, Christen Nielsen og Peder Nielsen for dom, og Anders Ovesen berettede efter Mette Nielsdatters fuldmagt, hvorledes salig Niels Jensen i Tollestrup var hendes rette født værge og havde hendes arvepenning i hans vold, som han mente, hans sønner burde dertil at svare. opsat 14 dage.

15/10 1611.

** Terkild Laursen i Rakkeby. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans sår og skade.

** Anders Nielsen i Snarup på Jesper Vognsens vegne lod fordele Peder Andersen i Snarup for 2 færdige øksne, han rester med til stedsmål af den gård, han iboer.

** Peder Madsen i Høgsted og Jep Christensen sst havde set Anders at være gjort skade i hans blandingsager.

(112)

** Jens Christensen i Em tilspurgte Oluf Andersen i Gunderup, om han ville besegle det skiftebrev over hans søn salig Anders Olufsens efterladte bo, og han ville besegle den kontrakt, som blev gjort dem imellem om den gård i Gundestrup, Oluf Andersen bruger og besidder, hvilket skiftebrev og kontrakt var dateret 14/2 sidst forleden. da lovede Oluf Andersen af samme halve gård, som salig Anders Olufsen og Bodel Tomasdatter købte for fælles penge, den tid de levede tilsammen, at give årlig skyld til Jens Christensen på sin hustru Bodel Tomasdatters vegne og salig Anders Olufsens børn.

** Karen Jensdatter i Årup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Steffen Sørensen i Årup hans korn, hvor der var gjort skade.

(113)

** Jens Nielsen i nør Vrå. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på den bolig, han iboer, om den er holdt ved hævd.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg. efterskrevne vidnede, at Maren Nielsdatter, som tjente i Tollestrup, lovede ham sin tro tjeneste.

** Christen Pedersen lod fordele samme Maren Nielsdatter for hendes tro tjeneste, hun havde lovet ham.

** Peder Madsen i Høgsted. synsmænd havde set, der i høst var gjort skade i hans havre.

** Laurs Christensen i Vrå et afkald. Mads Justsen, barnfødt i Straden, gav ham afkald for hvis arv, han kunne tilfalde efter sin salig far Just Madsen og hans mor Maren Christensdatter, som døde i Straden, hvilken arvepart hans morfar Christen Påske, førnævnte Laurs Christensens far, havde annammet.

** Christen Madsen i Bundgård lod fordele Jens Nielsen, som skulle tjene ham, og det ikke holdt har.

(114)

** Mads Sørensen i Rakkeby et afkald. Christen Nielsen i Volstrup på sine egne vegne, Peder Poulsen i ---- på sin hustru ---- Nielsdatters vegne gav Mads Sørensen afkald for arv efter deres salig far Niels Jensen og deres mor Mette Andersdatter, som døde i Rakkeby, og Niels Andersen i Saksager ? på sin hustru Else Madsdatters vegne, Søren Madsen i Rakkeby på sine egne og med fuldmagt af Jep Tomasen i Knøldgård på sin hustru Johanne Madsdatters vegne og Anders Svendsen i Rakkeby på sin hustru Maren Madsdatters vegne gav Mads Sørensen afkald for arv efter deres mor førnævnte Mette Andersdatter.

** Søren Christensen, ridefoged til Sejlstrup, på sin husbond Jørgen Friises vegne efter 6 ugers opsættelse, stævnede Laurs Glarmester for at have forholdt sin skyld af det kirkejord, han bruger, liggende til Vrå kirke, og mente hans fæste derfor at være forbrudt, hvorimod han lod læse kirkeværgerne deres kvitteringer, hvorefter blev afsagt, at da der i hans fæstebrev ikke er sat nogen vis tid, hvor hans skyld skulle ydes, og med kvitteringer bevises, at den er betalt, da bør Laurs Glarmester ikke sit fæstebrev at have forbrudt.

(115)

(22/10 1611)

** ----. synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne skove, hvor mange svin de kunne fede.

** Simon Tomasen i Høngård. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans skove, hvor mange svin samme skove kunne tåle at fede.

** ---- tilspurgte Mads Sørensen i Rakkeby, om han kunne beskylde Jens Skriver i Vrågård at have skrevet noget utilbørligt her til tinget, dertil svarede han, at han på egne og husbonds vegne ikke vidste ham noget at beskylde, videre end hans husbonds sag belanger.

** Tomas Jonsen i Vrå. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Christen Laursens korn på Karmesholt mark, hvor der var gjort skade for 1 pund byg og 6 tønder havre.

(116)

** ---- stævnede Christen Jensen ----.

** Peder Poulsen i sønder Vrå fordelte efterskrevne.

** Søren Pedersen i Rønnebjerg lyste Johanne Pedersdatter i Graum et fuldt ran til for nogen klæder, hun havde bekommet af hans hus imod hans vilje.

** Tomas Carlsen i Borup fordelte Margrete Jensdatter, Jens Jensens datter i nør Vrå for hendes tro tjeneste.

** Peder Munk lod stævne for Sejlstrup port Jørgen Friis, anlangende noget fiske, som de omtvister.

** Mads Sørensen på Jørgen Friises vegne begærede dom over Peder Laursen, som tjente i ----.

(1)

(11/1 1614)

** Anders Nielsen i Snarup stævnede ---- og hans søm Christen Jensen i Rakkeby ----.

** Anders Nielsen i Snarup på sin ---- tilspurgte Anders Ovesen i Gunderup, hvorledes den sag kunne forfølges ----.

(2)

** Anders Ibsen i ---- vegne lod læse et delebrev på Jens Pedersen, som ---- på Ormholt.

** Henrik Brun, ridefoged til Børglumkloster, stævnede for Hjermeslevgårds port Envold Kruse for vidne og vedkendelse anlangende Gundersmølles dæmning ---- og en part Hjermeslevgårds ----, er der gjort skade ----.

**  Anders Ibsen  på sin husbonds vegne stævnede efterskrevne for hvis, de rester med efter deres husbonds jordebog, og de indstævnede tog i Anders Ibsens hånd for samme bagstå til i dag 14 dage.

** Anders Ibsen fremæskede, om der var nogen, der havde tiltale til Anders Tomasen i vester Rugtved, men ingen fremkom.

** Christen Jensen i Harreslev et vidne. efterskrevne tog ----.

(3)

** Mads Skriver i ---- på sin husbond Jørgen Friises vegne stævnede i Kerndrup ? i ---- herred Peder Laursen og hans ---- Niels Laursen, begge barnfødt i ----, for dom, anlangende Peder Laursen har lokket og beligget hr Christens fosterdatter Anne Jensdatter (i Skæve ?) i hans tjeneste og brød ----.

** Laurs Nielsen stævnede Christen Pedersen i sønder Vrå for spørgsmål og klage, og spurgte ham, om han havde ført den dreng Jens ---- til Sejlstrup og ladet ham sætte i kongens jern, dertil svarede han, at han ikke havde ført ham til Sejlstrup, og han vidste ikke andet med ham end godt.

(4)

** Laurs Nielsen et vidne. herredsfogden og menige herredsmænd vidnede, at ingen af dem havde noget at beskylde Jens Nielsen hans ære og lempe anlangende.

** Anders Christensen, ridefoged til Sejlstrup, fremæskede om der var nogen, der ville sætte ---- den dreng Jens Nielsen, som er sat på Sejlstrup ----.

** ----.

** Christen Pedersen i sønder Vrå et vidne, at Niels Pedersen i Vollerup vidnede, at han var i salig Oluf Bertelsens lade og så, hvad der lå af korn.

(5)

** Laurs Nielsen et vidne, at efterskrevne i Vollerup vidnede, at efter Oluf Bertelsens død hørte de, at Jens Nielsen begærede noget klæde af Anne Nielsdatter, da svarede hun, at de var ham noget skyldig, hun ville unde ham samme klæde, hvilket hun inden tinge bekendte, at hun havde antvordet Jens Nielsen i hans løn ----.

** ---- varsel til Jens Pedersen i ---- for dele.

** Christen Jensen på Harken stævnede Anders Pedersen og Poul Pedersen i Rakkeby præstegård for æskning efter testamentes lydelse og Peder Andersen i Snarup, Niels Andersen i Rakkeby, Poul Mørk sst og Christen Madsen i Smidstrup efter salig Niels Pedersens testamentes lydelse.

** Christen Villumsen i Snarup stævnede Anders Pedersen og Poul Pedersen ---- holde førnævnte Christen ---- morfar til salig ----, eller førnævnte Anders Pedersen eller Poul Pedersen, som er farbrødre til ---- børn, bør at være værge for Niels Pedersens børn, hvorefter blev afsagt, at Christen Villumsen, som er morfar til Niels Pedersens børn, jo er nærmere til at være værge for dem end Anders Pedersen og Poul Pedersen, som er farbrødre.

(6)

** Mads Skriver i Rakkeby stævnede i Rakkeby præstegård Anders Pedersen og ----.af salig Peder Andersen ----.

** Anders Christensen, ridefoged til Sejlstrup, stævnede Mads Skriver i Rakkeby for dom, anlangende Christen Laursen, som tjente Mads Skriver næst forgangen år, har lokket og beligget Mads Skrivers ægte datter Sidsel Madsdatter, dog ikke Mads Skriver har ham hægtet eller anholdt for samme gerning. den sag er opsat ----.

(7)

(18/11 1614)

** Mikkel Leger i Rakkeby et vidne, at hans søn Knud Mikkelsen stod inden tinge for tingsdom og tog i hans fars hånd og lydeligt gav og gjorde ham et fuldt og alt muligt og uigenkaldende afkald for al den arv, bo, penning og boskab, rørende og urørende, som han arveligt kunne tilfalde efter hans salig mor Karen Andersdatter ----.
 
** Niels Laursen i Jelstrup stævnede Anne Gregersdatter og hendes børn for æskning af 4 rigsdaler, som salig Jens Vinter var Laurs Sørensen i Jelstrup pligtig efter brev og segls lydelse.

** Anders Nielsen i Snarup stævnede Jens Pedersen i Rakkeby og hans søn for rans tillysning ----.

(8)

** Niels Jensen stævnede Anders Pedersen og ---- Pedersen, og udæskede af ---- 3 daler ---- kirkens gæld.

** Christen Sørensen i Borup på Jens Andersen Hals hans vegne stævnede i Rakkeby præstegård Anders Pedersen og Poul Pedersen for æskning og stævnede Jens Vinters hustru Anne Gregersdatter og hendes børn.

** ---- Anders Nielsen i Smidstrup dele til for hans tro tjeneste, eftersom han er sted og fæst med ham.

** Laurs Sørensen i Gunderup. vurderingsmænd havde set en rugager, hvor der var gjort skade for et pund rug.

** er opsat med hvis tiltale, som Christen Sørensen i Borup havde til Peder Mørk i Høgsted på hans fæste af et værsted, han iboer, til i dag 6 uger, og med tienden 3 uger.

(9)

** Anders Svendsen stævnede Poul Kock i Rakkeby, og efterskrevne vidnede, at de hørte, Poul Kock sagde, at dersom Jens Villadsen ikke ville nøjes med den føde til hans plag, som han gav hans egne, da måtte han gøre af den, hvad han ville, men han hverken ville eller kunne holde det, han havde lovet med samme plag at føde.

** Oluf Andersen i Gunderup stævnede Jens Christensen i Em for tilbud og tilbød ham skylden af den gård, han iboer, hvortil Jens Christensen svarede, at han ikke vidste at kunne annamme nogen landgilde af samme gård, uden Oluf Andersen ville forsegle det skiftebrev og kontrakt, som dem er ganget imellem.

(10)

** Jacob Madsen i Underåre stævnede Niels Pedersen i Årup for vidne, og Niels Sørensen i Holt vidnede, at Jacob Madsen og han købte en side flæsk af Niels Pedersen og betalte den til hobe.

** Jacob Madsen i Underåre lod fordele Niels Pedersen i Årup.

** ---- stævnede Anne Nielsdatter i ---- for dom. opsat 14 dage.

** eftersom Anders Ovesen havde taget sig dom til imellem Terkild Sørensen og Anne Nielsdatter i Borup, da det bevistes med brev og segl, det salig Oluf Bertelsen bekom en ko af hans søster Anne Bertelsdatter, da kunne dommeren ikke finde Terkild Sørensen fra sin æskning, og Terkild Sørensen udæskede af salig Oluf Bertelsens hustru og arvinger i Borup en ko, som han havde bekommet af hans hustru Anne Nielsdatter.

(11)

(25/1 1614)

** Laurs Nielsen i Harreslev stævnede Christen Pedersen i sønder Vrå for vidne, klage, spørgsmål og dom.

** Niels Andersen. synsmænd havde vurderet efterskrevne skade i hans korn på Bøjet mark.

** Anders Nielsen i Snarup på hans husbonds vegne stævnede Jens Pedersen Overklit i Rakkeby og hans søn Christen Jensen for bogsed at binde, og søgte dem for 25 ege, som han formente, de havde ham frarøvet efter syn og tingsvidnes lydelse.

(12)

** Niels Andersen i Bøjet lydeligt lod fordele Helvig Ibsdatter i Bøjet for hendes tro tjeneste, som hun ham tilsagt har.

** ---- på Christen Jensens vegne i Ørvad stævnede Jens Jensen, som tjente ham, som havde oppebåret halvparten af hans årsløn, men i hans fraværelse er rømt af hans gård og slået hans ladedør åben for svin og udgangsfæ, så han derover har fanget stor skade, hvorfor Jens Jensen blev tildømt at lide tiltale.

(13)

** sammeledes lod han fordele førnævnte Jens Jensen for hans tro tjeneste, som han ham tilsagt har.

1/2 1614.

** Laurs Jensen på sin husbond Otte Skeel til Hammelmose hans vegne et vidne. Jesper Johansen i Klæstrup tog i hans hånd og tog husbondhold af ham og lovede at give og gøre til Otte Skeel alt hvis skyld og landgilde, ægt og arbejde, som han anden hans husbond til denne dag givet og gjort har.

** Jens Pedersen i Rakkeby stævnede Jesper Vognsen på Hæstrup for vidne og hjemmel, og stævnede Anne Tomasdatter i Hedegård, og efterskrevne vidnede, at de ris, som stod på Jens Pedersens vogn i Rakkeby den torsdag efter skt Mortensdag, de er ikke hugget i Jesper Vognsens skov eller mark.

(14)

** Christen Pedersen i Vonsbæk på hans husbonds vegne varede så mange dele til, som rester med KM anpart af deres tiende i Torslev.

** samme. ---- påskød sig, at han ville bevise i dag 8 dage hvad avl, han tog, da han kom til den gård, han iboer.

** efterskrevne ransnævninge over Jens Pedersen i Rakkeby og hans søn Christen Jensen for nogen ris, som de skulle have taget i Lundergårds lund efter tingsvidnes lydelse, og efter fylding var sat på dem med 2 mænd, da tovede og svor de Jens Pedersen og hans søn kvit for ran.

(15)

** Laurs Nielsen i Harreslev stævnede Jens Nielsen, som tjente salig Oluf Bertelsen i Borup for vidne, og på spørgsmål svarede Jens Nielsen, at han var sted og fæst med Anne Nielsdatter og siden fremdeles med Steffen Jørgensen, og at Christen Pedersen i sønder Vrå og hans søn Jens Christensen lod ham føre til Sejlstrup og sætte i kongens jern.

** Terkild Sørensen i Rakkeby, synsmænd afhjemlede syn på 3 havreagre, hvor der var gjort skade ----.

(16)

** Christen Sørensen i Borup lod fordele Peder Madsen i Høgsted.

** Anders Christensen, ridefoged til Sejlstrup, er dom med Mads Skriver i Rakkeby, anlangende hans søn, han har ladet indkomme på en fremmed stavn, førend han har bødet eller sat for den sag anlangende den sæd. opsat 6 uger.

** Christen Andersen i Ålborg varede Anders Nielsen i Snarup dele til for hvis han ham pligtig er efter hans regnskabsbogs lydelse, hvortil han svarede, at hvis, han havde bekommet, havde han betalt. opsat 6 uger.

(17)

** Jens ---- lydeligt lod fordele efterskrevne for kongeskat.

** Christen Andersen i Ålborg stævnede efterskrevne, og satte i rette, om de ikke burde at betale ham hvis de ham pligtig er. opsat 6 uger.

(18)

(8/2 1611)

** Morten Olufsen i Karmesholt varede Laurs i Hovstrup dele til. den sag er opsat 14 dage.

** Niels Andersen i Bøjet stævnede Christen Pedersen i ---- og varede ham dele til.

** ---- stævnede Jens Nielsen i Borup for spørgsmål, og spurgte ham, om Christen Pedersen i sønder Vrå ikke havde sigtet ham, for at han var kommet ulovligt til de to bukser, han stod i, hvortil han svarede, at det gjorde han og begærede kongens jern til ham, hvilket Christen Pedersen ved sin ed benægtede.

(19)

** Laurs Nielsen på sin husbonds vegne havde tiltale til Christen Pedersen for førpending af Oluf Bertelsens bo, så havde Christen Pedersen bekendt, at han udlagde korn til Christen Sørensen i Borup på Aksel Galts vegne for samme førpending.

** ---- stævnede Niels Andersen i Borup og Jens Terkildsen sst for deres sandhed at vidne, og de vidnede, at de så Jens Nielsen i Borup sad i en bolt på Sejlstrup, og de hørte, at Christen Pedersen i sønder Vrå kom ind i Sejlstrup skriverstue og sagde, han ville have Jens Nielsen sat i bolt eller stokken.

(20)

** Anders Christensen, ridefoged til Sejlstrup, stævnede Jens Sørensen i Gunderup og hans tjenestekarl Mogens Pedersen for vidne, og efterskrevne vidnede, at Laurs Madsen på Sejlstrup havde bekendt, at Jens Andersen i Allerup gav ham 4 tønder kul, som han bad Jens Sørensen køre hjem, men da Mogens Pedersen kom til Allerup, begærede han 4 tønder kul på Jørgen Friises vegne og ikke på Laurs Madsens vegne, og kørte hjem med samme kul til Gunderup, og Laurs Madsen ville ikke være deres hjemmel til samme 4 tønder kul.

(21)

** Anders Christensen, ridefoged til Sejlstrup, stævnede Jens Sørensen i Gunderup og hans tjenestedreng Mogens Pedersen for vidne, og Jens Andersen i Allerup vidnede, at Mogens Pedersen kom til ham og begærede 4 tønder kul af ham på Jørgen Friises vegne, som han fik og kørte hjem mod Gunderup.

(22)

** Anders Christensen stævnede Jens Sørensen i Gunderup og hans dreng Mogens Pedersen for vidne, og efterskrevne vidnede, at Mogens Pedersen kørte 4 tønder kul fra Jens Andersens hus i Allerup og til Jens Sørensens gård i Gunderup, og ikke til Sejlstrup.

** ---- tilsagde Christen Pedersen i sønder Vrå, at dersom han ville indføre i salig Oluf Bertelsens bo, hvis han havde ført deraf, da skulle han gerne få skifte og jævning af hvis, der var uskiftet.

** Søren Nielsen i Haverholm stævnede Hans Pedersen i Borup og æskede af ham en pige Else Jensdatter, som var hans fordelte og lovforvundne hjon, som var sted og fæst med ham at skulle tjene ham.

(23)

** Poul Tøgersen stævnede Peder Poulsen i sønder Vrå for dom. den sag forligt.

** Christen Jensen i Rakkeby. vurderingsmænd hjemlede, at de havde set hans byg, hvor der var gjort skade for 1 tønde byg.

** Christen Sørensen i Græsdal stævnede Jens Sørensen i ---- for efterskrevne gæld.

(24)

(15/2 1614).

** Jens Christensen i lille Stendal på sine egne vegne, Erik Jensen i nør Vrå på sin hustru Volborg Christensdatter hendes vegne gav ham afkald for al den arv, de arveligt kunne tilfalde efter hans hustrus mor Sidsel Jensdatter.

** Laurs Nielsen i Harreslev tilbød Christen Pedersen i sønder Vrå, at dersom han ville indføre i salig Oluf Bertelsens bo, hvis han havde ført deraf, da skulle han gerne få skifte og jævning af hvis, han nøjagtigt kunne bevise fandtes uskiftet.

(25)

** Laurs Jensen i ---- på Otte Skeels vegne. stævningsmænd bestod, at de i dag 14 dage var i Røgelhede og talte med Peder Jensen og stævnede Jens Pedersen, som boede i Ormholt, for dom for han til Børglum herredsting 12/11 1611 havde ladet en af hans tjenere Niels Christensen i lille ---- fordele for en halv rigsmark, som han skulle reste med i KM skat. så mødte Jens Pedersen og formente, at da han ingen bopæl havde i Børglum herred, så burde han for tiltale kvit at være, hvorefter blev afsagt, at dommeren derfor jo ikke vidste at kunne udstede nogen tiltale over ham.

(26)

** Simon Tomasen i Høngård på sin husbonds vegne, Christen Pedersen i Vonsbæk på sin husbonds vegne stævnede Maren Nielsdatter i Hørby præstegård, Morten Tomasen i Nyholm, Jens i Gammelgård med flere for synsmænd at tage af tinge ---- findes at være hugget i ---- skov.

** Laurs Nielsen i Harreslev stævnede efterskrevne personer deres sandhed at vidne om Christen Pedersen og hans søn Jens Christensen ikke var med i Ågård den tid, Jens Nielsen blev ført til Sejlstrup.

(27)

** Peder Nielsen i sønder Vrå varede Niels Nielsen i Vollerup dele til for 10 skæpper byg, han ham pligtig var.

** Jens Villadsen i Rakkeby. synsmænd hjemlede syn på hans havreagre, hvor der var gjort skade.

** Niels Pedersen i Try. efterskrevne vidnede, at han ikke havde mere korn sået til den gård, han nu iboer, end to bygblokke, som han købte af fru Karen ---- efter hendes brevs lydelse.

** Peder Hansen varede Christen Stryger dele til for hans tro tjeneste, som han Iver Dyre lovet har, men er undveget.

** Peder Hansen gav last, kære og klage på Christen Stryger, for han er rømt af hans husbonds tjeneste.

** Christen Pedersen i Vonsbæk varede Jens Pedersen Overklit dele til for 4 tønder flynder, som han Palle Rodsteen pligtig er.

(28)

** Anders Christensen ---- stævnede Jens Sørensen i Gunderup og hans tjenestedreng Mogens Pedersen for vidne, og efterskrevne vidnede, at Jens Sørensen og Mogens Pedersen ikke har ydet nogen kul siden 3 uger før jul på Sejlstrup.

** ---- Jacob ---- bekendte, at han ikke vidste andet med Niels Pedersen end som æren tilhører og som en dannemand anstår.

** Simon Tomasen i Høngård. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Nyholms endel, hvor der var hugget en hallind bøg og en hallind eg.

(29)

(22/2 1614)

** Mikkel Markorsen i Rakkeby, at Poul Kock i Rakkeby på hans søsterbørn Peder Mikkelsen og Sidsel Mikkelsdatter deres vegne gav Mikkel Markorsen afkald for al den arv, som børnene arveligt er tilfaldet efter deres ----.

** Hans Nielsen i Pilværn varede Niels Baltsersen i Skibtved dele til for efterskrevne gæld.

** Jens Laursen i Gunderup. varhøringe varede Søren Keldsen i Vejby dele til.

(30)

** Hans Nielsen ----. ---- tog i hans hånd på deres egne og medbrødres vegne og tilforpligtede dem at stille deres husbond fru Dorete Krabbe tilfreds for den rejse, de skulle have gjort til Viborg med hendes folk.

** Simon Tomasen i Høngård et vidne, at Mads Skriver i Rakkeby stod for tingsdom og forbød Anders Ovesen i Gunderup at udstede noget syn eller vidne Hørby fællesskov anlangende, indtil Jørgen Friis bliver stævnet, efterdi han var en lodsejer deri på præstegårdens vegne.

** Laurs Sørensen i Sludstrup. Niels Jensen i Knudseje på sine egne og sine to søstre Karen Jensdatter og Maren Jensdatter deres vegne, Søren Jensen, som tjener Ellen i Hvidsted, på sine egne vegne gav Laurs Sørensen afkald for al den arv, som de arveligt kunne tilfalde efter deres salig far Jens Sørensen og deres salig mor (blank), som begge boede i Tranekær.

(31)

** Laurs Nielsen i Tranekær stævnede Jens Christensen i Åstrup og Niels Christensen i sønder Vrå for vidne, klage og dom og for hvis sag, Aksel Galt havde at give dem. ---- Christen Sørensen benægtede, at han aldrig havde annammet noget udlæg for førpenning af Oluf Bertelsens bo.

** eftersom dom tilforn er opsat med Peder Laursen i Krabdrup, for han har lokket og beligget Anne Jensdatter og for andre lovmål, han bedrevet har, så er hans bror Niels Laursen mødt på hans vegne og bød sig i rette ----, hvorefter blev afsagt, at da Peder Laursen har beligget to kvindfolk siden Anne Jensdatter, så bør han være i øvrighedens nåde og unåde efter KM mandat.

(32)

** ---- Rakkeby præstegård han stod for tingsdom og påskød at ville bevise, at klokken blev hængt, siden den sidste ---- blev gjort og forhørt på Rakkeby kirkes vegne.

(33)

(1/3 1614)

** Niels Madsen i Em havde tiltale til Jens Christensen i Em for 2 rigsdaler, som han skulle have lånt ham til KM skat. opsat 14 dage.

** Laurs Nielsen stævnede Christen Pedersen i sønder Vrå for vidne, spørgsmål og dom, og spurgte ham, om han kunne bevise med brev og segl eller sanddru levende mænds vidne, at der fandtes noget i salig Oluf Bertelsens bo, som han burde at have skifte af, dertil ---- Jens Christensen og ----, så og med Oluf Bertelsens ---- Bertel Olufsen og Maren Olufsdatter hvad der fandtes i salig Oluf Bertelsens bo, som ikke er kommet til skifte.

(34)

** er den sag imellem Laurs Nielsen i Harreslev og Christen Pedersen i sønder Vrå, anlangende Jens Nielsen, han skulle have ladet sætte i kongens jern, endnu opsat 14 dage.

** Mikkel Baltsersen i Skibtved. synsmænd hjemlede, at de havde set ---- Tomasens sår og skade, og han var slået, så han spyttede blod.

** eftersom Anders Ovesen har taget sig dom til, om Peder Madsens fæste i Høgsted ikke er forbrudt, efterdi han var delt for ulydelse, så vidste han ikke rettere at kunne kende og dømme, end dersom Peder Madsens brøst og forseelse kan findes, end han jo bør lide tiltale efter KM reces.

(35)

** Niels Jensen ---- stævnede efterskrevne for hvis, de rester med på kirkens vegne.

** Anders Sørensen i Borup stævnede Christen Pedersen skomager i Guldager for vidne og besigtelse, og Dorete Sørensdatter i Borup bekendte ved sin sjæls salighed, at han er hendes rette barnefar til de to børn, som hun ----.

** Henrik Brun, ridefoged til Børglumkloster, stævnede for Hjermeslevgårds port Envold Kruse for vidne, som Godslev Budde ville lade tage, anlangende Gundersmølles mølles dæmning og bro, og efterskrevne, som mindes op til 40 år, vidnede at i så lang tid, de kunne mindes, lå der en hel dæmning ved østerende af Gundersmølles mølles dæmning, før vandet brød hul på dæmningen, og Godslev Budde lod ---- ret landevej imellem Børglumkloster og Ålborg.

(36)

** Christen Sørensen i Græsdal stævnede Mads Andersen i Stendals mølle for dom, om han ikke er forpligtet at stille ham tilfreds for de sår, han ham gjort har, eller derfor at lide tiltale. opsat 6 uger.

(37)

8/3 1614.

** Niels Basse til Tveden på sin tjener Birgitte Nielsdatter i Boller hendes vegne. Christen Nielsen, som tjener hr Frands ? i Ugilt på sin mor Johanne Jensdatter arv ---- kunne tilfalde efter hendes salig bror ---- Jensen, som boede og døde i Boller, da kvitterede Christen Nielsen Birgitte Nielsdatter ----, og kendtes Christen Nielsen sig eller sin mor ingen lod, del eller anpart at have i Birgitte Nielsdatters bo.

** Laurs Nielsen i Harreslev på sin husbond Aksel Galt hans vegne tilbød Christen Pedersen i sønder Vrå en landstings stævning, som hans sønner Jens Christensen og Niels Christensen antvordede den gode mand, hvortil han svarede, at han formente, at samme stævning ikke nu fandtes sådan, som den var den tid, han antvordede den fra sig.

(38)

** Laurs Nielsen i Harreslev stævnede Christen Pedersen i sønder Vrå for dom, vidne og klage, og Laurs Nielsen tilspurgte Jens Nielsen i Borup, om han ville selv forfølge den sag, anlangende det Christen Pedersen havde ladet ham indføre på Sejlstrup og ladet ham sætte i kongens jern, og beskyldte ham, for han var kommet ulovligt til de bukser, han stod i, hvortil Jens Nielsen svarede, at han ville gerne bede den gode mand forsvare ham mod den uret og ville gerne give den gode mand den sag.

(39)

** hr Peder Nielsen stævnede Morten Pedersen Sjællandsfar i ---- præstegård for gårdfreds tillysning, og Mads Skriver i Rakkeby på hr Peder Nielsens vegne tillyste Morten Pedersen et fuldt gårdfred for truen og banden, som han gjorde hr Peder.

** Mads Skriver et vidne. hr Peder i ---- gav ham fuldmagt at forfølge den sag så vidt, som han kunne med lov og ret.

** ---- stævnede ---- og Anne Nielsdatter for vidne, hvorimod blev gjort skudsmål, at Steffen Jørgensen og Anne Nielsdatter var i deres husbond Aksel Galts forfald.

** Niels Madsen i Vejby stævnede Bertel Keldsen, Niels Tomasen i Vejby for dom. er opsat 14 dage.

** Mads Skriver i Rakkeby et vidne, at Karen Laursdatter i Borup bekendte ved hendes sjæls salighed, at Niels Tøgersen skrædder var hendes rette barnefar for det barn ----.

(40)

** Anders Christensen, ridefoged til Sejlstrup et vidne. varhøringe varede Mads Skriver i Rakkeby dele til.

** er den sag opsat imellem Niels Andersen i Borup og Jens Eriksen i sønder Vrå med de børnepenge til i dag måned.

** Niels Jensen i Rakkeby. Anders Pedersen i Rakkeby præstegård og Poul Pedersen tog i hans hånd, ---- betale ham ----, hvilke pending deres salig far var kirken skyldig af sidste regnskab.

(41)

(15/3 1614)

** Christen Jensen i Harreslev tog 3.ting til efterskrevne.

** ---- på sin husbonds vegne stævnede efterskrevne vidner samt Christen Pedersen i sønder Vrå, om han havde noget dertil at svare. på spørgsmål svarede Jens Nielsen i Borup, at det var onsdag næst efter hellig tre kongers dag sidst forleden, at Christen Pedersen beskyldte ham, at han var kommet ulovligt til de to bukser, han stod i, og kendtes ved dem at være salig Oluf Bertelsens, og begærede kongens jern til ham på Sejlstrup, hvilket efterskrevne bevidnede.

(42)

** Laurs Nielsen i Harreslev fremæskede, om der var nogen, som havde nogen delebreve på Niels Andersen i Borup på nogen gældssag, som de kunne forspilde det vidne, han havde vidnet, da skulle de fremkomme, han stod nu her inden tinge for tingsdom med sølv og penge og ville rette for dem.

(43)

** Anders Ovesen ----. stævningsmænd svarede ved deres sjæls salighed, at de for Sejlstrup port stævnede Jørgen Friis for tilbud.

** Christen Jensen på Harken. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans sår og skade.

** ---- på Jørgen Friises vegne stævnede Jens Sørensen i Gunderup og hans dreng Mogens Pedersen for dom, vidne og klage anlangende nogen kul, som Mogens Pedersen har hentet i Allerup. opsat 3 uger.

** Terkild Sørensen i Rakkeby varede Anne Sørensdatter i Borup dele til og salig Oluf Bertelsens børn. er opsat 14 dage.

(44)

** Christen Pedersen ---- stævnede Anne Nielsdatter i Borup anlangende hvad, som fandtes i hendes bo efter salig Oluf Bertelsen, som Christen Pedersen på hans datterbørn deres vegne burde at have skifte af.

** ---- gav tilkende, at der var sket nogen parlament i hans hus, og lyste for hvis lovmål, som ---- følge burde på sin husbond og egne vegne.

** Anders Pedersen i Rakkeby præstegård leverede Christen Sørensen i Borup 6 mark, som hans salig far var Jens Andersen Hals i Ålborg pligtig.

** Jens Laursen i Gunderup lod fordele Søren Keldsen i Vejby.

(45)

** Niels Nielsen på sin husbond Jesper Vognsen til Hæstrupgård hans vegne stævnede Niels Jensen i Rakkeby og Poul Pedersen i Rakkeby for dom, om de ikke forpligtet er deres vidne, som de har vidnet 1/2 sidst forleden om de ris, som stod på Jens Pedersens vogn i Rakkeby, anderledes at forklare eller derfor lide tiltale, hvortil de svarede, at de var deres vidne bestandige, og de formente sig ikke pligtige ydermere deres vidne at forklare, hvorefter blev afsagt, at da nævninge har svoret og tovet derom, og deres ed endnu står ved sin fuldmagt, da vidste dommeren ikke, det kunne være hans dom, uden hans overdommere kunne anderledes derom kende.
 
(46)

** (fortsat) hvorefter blev afsagt, at da ---- beviser med brev og segl, at han har betalt Christen Andersen hvis, han har købt af ham, da kunne der ikke stedes nogen tiltale over ham.

** Christen Andersen i Ålborg med høringsdele havde tiltale til efterskrevne for hvis, de er ham pligtig, som de blev tildømt at betale.

(47)

(22/3 1614)

** Anders Ibsen i Hansbæk stævnede Hans Nielsen i Pilværn og Laurs Madsen i ---- for hvis ----. så mødte --- skudsmål for Hans Nielsen, at han ikke kunne møde.

** ---- æskede af Jens Mortensen i Hæstrup hvis ham kunne arveligt tilfalde efter hans salig mor Else Mortensdatter, som døde til Jens Mortensens.

** Mogens Pedersen i Gunderup stævnede Søren Sørensen i Gunderup og varede ham dele. er opsat 3 uger.

** Christen Sørensen i Borup stævnede Christen Pedersen skomager i Guldager for vidne, og Anders Sørensen og Jens Sørensen i Borup vidnede, at Christen Pedersen kom til dem efter kyndelmisse næst forgangen år, og da bad han dem om deres ægte søster Dorete Sørensdatter for hæder og ære og til ægte, da svarede de, at han skulle komme igen ottendedagen og tage hans far med sig, han skulle fange ---- svar.

(48)

** Jens Olufsen i Hesselholt et vidne, at Peder Hellisen i Åbenterp, Anders Jensen i Vogdrup, Søren Tomasen i Try, Morten Knudsen i Klæstrup, alle på deres hustruer deres vegne, Christen Laursen i Høgsted på sine egne og søskende deres vegne gav Jens Olufsen afkald for al den arv, som dem arveligt kunne tilfalde efter deres hustruers mor Maren Nielsdatter, som døde i Hesselholt.

** Laurs Nielsen i Harreslev på sin husbond Aksel Galt hans vegne stævnede Christen Pedersen i sønder Vrå og hans sønner Jens Christensen og Niels Christensen for vidne og spørgsmål, og spurgte ham, om han havde ladet Anne Nielsdatter i Borup stævne med en landstings stævning til Viborg landsting, hvortil han svarede, at han ville tage det i beråd til i dag 8 dage, hvad han ville svare dertil, og Anne Nielsdatter og Jens Nielsen i Borup vidnede, at Laurs Bodder og Mads Christensen kældersvend var hos dem med en landstings stævning og læste for dem.

(49)

** Laurs Nielsen i Harreslev spurgte Jens Laursen i Smidstrup, om han havde ladet stævne ham til Viborg landsting. dertil svarede ---- .

(50)

** Christen Sørensen i Borup stævnede Christen Pedersen i sønder Vrå for vidne, og efterskrevne vidnede, at han ikke udlagde pending eller andre varer for førpending til Christen Sørensen i Borup.

** Laurs Nielsen i Harreslev et vidne, at Christen Pedersen i sønder Vrå tilbød ham 3 mark for førpending på Aksel Galts vegne.

** ---- stævnede Anders Pedersen i Rakkeby præstegård for vidne.

** Niels Andersen i Borup stævnede Christen Pedersen i sønder Vrå med hvis delebreve, han beror sig på, at han skulle have på Niels Andersen, og fremæskede dem af ham, hvortil han svarede, at han ville tage det i beråd til i dag 8 dage.

(51)

** ---- da vidste dommeren ikke rettede deri at kende, end Peder Poulsen jo bør for den tiltale kvit at være, efterdi ikke bevises, at han har taget Laurs Jensens bohave, ikke heller samme arv at være lovligt æsket, som det sig bør.

** Mads Skriver i Rakkeby et vidne, at efterskrevne herredsnævninge ----. da tovede og svor de Morten Pedersen Sjællandsfar et fuldt gårdfred over til fuldt mål for gårdfred, han har gjort i Volstrup præstegård efter tingsvidnes lydelse.

(52)

(29/3 1614)

** Aksel Galt varede menige Åstrup tjenere, undtaget efterskrevne, dele til for en skovrejse, de har siddet overhørig. da har den gode mand for godtfolks forbøns skyld efterladt samme tiltale, og nogen af Åstrup tjenere har lovet at være den gode mand hørig og lydig.

** Aksel Galt spurgte Peder Madsen i Høgsted, hvormed han har holdt sig kvit for køring af det værsted, han boer i, dertil svarede han, at den stund han var kvit for køring, da ---- de ham til lange rejser. sagen blev opsat 14 dage.

(53)

** Aksel Galt stævnede Christen Pedersen i sønder Vrå for dom, vidne og klage, for han er indkommet i salig Oluf Bertelsens bo og der taget udlæg for en hel ---- pending efter tingsvidnes lydelse, og ikke han har leveret samme tingsvidne fra sig, og ikke heller udlagt førpending for samme udlæg. den sag blev opsat 3 uger.

** Aksel Galt et vidne, at Christen Pedersen i sønder Vrå sagde, der fandtes uskiftet i salig Oluf Bertelsens bo for 70 daler, som han på hans datterbørns vegne burde at have skifte af.

** Christen Pedersen i sønder Vrå stævnede Anne Nielsdatter i Borup for vidne, og stævnede efterskrevne personer for at vidne, om der var noget uskiftet i salig Oluf Bertelsens bo, dertil svarede, at de ikke var stævnet for spørgsmål eller vidne.

(54)

** Christen Sørensen i Borup et vidne. varhøringe varede Jens Skriver i Tollestrup dele til for en rejse, han har siddet overhørig.

** ---- i Gunderup stævnede fru Karen Mikkelsdatter til Hesselt samt Anders Mogensen i Vestergård i Try, Mogens Mogensen til Hesselt, jomfru Mette Mogensdatter, jomfru Dorete og jomfru ----gård for dom på Anders Ovesens og Tomas Jensens vegne. opsat 14 dage.

(55)

** Niels Andersen ---- stævnede Jens Mortensen i Hæstrup for dom, om han ikke er pligtig at udlægge til Morten Laursen i Sessing mølle hvis arvelod, ham kunne tilfalde efter hans mor Else Mortensdatter, som døde til Jens Mortensens. opsat 3 uger.

** Christen Pedersen i Vonsbæk på sin husbond Palle Rodsteens vegne stævnede hr Peder i Volstrup præstegård og Maren Sørensdatter i Hørby præstegård for synsseddel at tage af tinge ---- fælles skov til Hørby ---- skovhugst.

(56)

** Bastian Hansen stævnede Peder Jensen i ----, for han ikke har gjort hans husbond rede og regnskab af gården, før han rømte derfra, og for et kvindfolk, han har ----.
 
** ---- på Sejlstrup stævnede Poul Olufsen i Rakkeby, Hans Markorsen i Vejby, Christen Villumsen i Snarup for deres sandhed at vidne samt stævnede Christen Jensen på Harken.

** Christen Jensen på Harken stævnede Christen Villumsen ----, Poul Olufsen i Rakkeby for vidne, og de vidnede, at Christen Jensen kom i trætte med Anders Pedersen i ---- i hans gård, og da slog han til Christen Jensen med et svøbeskaft.

(57)

** Ejler Simonsen, tjenende på sønder Vrejlevgård, på sin husbond Henrik Bille til Vrejlevgård hans vegne forbød nogen at køre over hans husbonds rug eller lægge nogen vej derover, og hvis nogen fordrister sig dertil og derover får skade, skal de have skade for hjemgæld.

5/4 1614.

(58)

** Oluf Pedersen i ---- varede Christen Laursen i Hammerholt dele til. sagen blev opsat 3 uger.

** Laurs Nielsen i Harreslev på sin husbonds vegne stævnede Christen Pedersen i sønder Vrå for dom. opsat en måned.

** ---- med en landstings stævning stævnede Mads Kældersvend, Laurs Ladefoged og Laurs Bodder på Sejlstrup til Viborg landsting.

** Christen Sørensen i Borup stævnede Peder Madsen i Høgsted for udviselse og forbud, og forbød ham at lukke eller låse eller have nogen brugelighed under et fuldt hærværk.

(59)

** Simon Tomasen på sin husbonds vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn i Hørby fællesskov for skovhugst.

** Simon Tomasen stævnede Christen Sørensen i Hørby degnebol, og spurgte samme skovfoged, hvem der havde ladet hugge de 5 grønne bøge og anden skovhugst, hvortil han svarede, at Jens Tomasen i Nyholm, Morten Tomasen og Maren Sørensdatter med flere havde hugget det.

(60)

** Mads Skriver ---- stævnede Christen Jensen på Harken for gårdfreds tillysning og Anders Pedersen i Rakkeby præstegård for gårdfreds tillysning, og han lyste dem et fuldt gårdfred til.

** ---- opkrævede sandemænd til at gøre tov imellem Ormholt og Nejsum.

** Hans Dyre stævnede efterskrevne og varede dem dele til.

** Oluf Pedersen i Vrågårds mølle lovede, at Tomas Knudsen skulle give afkald i dag 8 dage.

(61)

** Niels Madsen ---- Pedersen i Karmesholt ---- tog i Morten Olufsen ---- Niels Madsen på sine egne og to søstre Karen Jensdatter og ---- Jensdatter deres vegne gav ham afkald for al den arv, de kunne tilfalde efter både far og mor.

** Anders Pedersen i Rakkeby præstegård stævnede Christen Villumsen i Snarup for at vidne, om Anders Pedersen ikke har betalt det svin, hvortil han svarede, at Anders Pedersen gav 2 daler for samme svin.

** Christen Jensen og Christen Villumsen i Snarup varede Anders Pedersen og Poul Pedersen i Rakkeby dele til.

(62)

** Niels Jensen ---- stævnede ---- Jensen i Rakkeby for dom, og Niels Jensen æskede af ham skifte og jævning efter hans salig far og mor, og tilbød at hvis han havde, ville han gerne unde ham skifte og jævning af.

** samme stævnede Niels Jensen for dom. sagen er opsat 14 dage.

** Christen Jensen på Harken og Christen Villumsen i Snarup lod fordele Anders Pedersen og Poul Pedersen i Rakkeby præstegård.

** ----.

** Svend Pedersen i Snarup stævnede.

** Tomas Laursen i Harpsø stævnede Inge i Hæstrup og hendes børn, og udæskede af hende af salig Laurs Mogensens arvinger.

(63)

** efter 6 ugers opsættelse imellem Aksel Galt og Christen Pedersen i sønder Vrå blev afsagt dom, at Christen Pedersen jo bør at udlægge førpending af salig Oluf Bertelsens bo.

12/4 1614.

** Peder Mørk i Lyngby. efterskrevne vidnede, at i 24 år og mere har der ikke gået mere bygskyld af det værsted i nør Lyngby, som Peder Mørk iboer, end 4 tønder byg.

(64)

** Anders Jensen fremæskede, om der var nogen, som havde ladet Godslev Budde stævne, men ingen fremkom.

** Niels Madsen i Em stævnede Jens Christensen i Em for vidne.

** Peder Madsen i Krogsdam stævnede Inge Mogensdatter i Hæstrup og Laurs Mogensens arvinger for æskning for 10 skæpper byg.

** Jens Skriver på sin husbonds vegne stævnede Anders Madsen, Niels Madsen og Peder Jensen på hans hustrus vegne i Rakkeby, og spurgte dem, om de ville svare til deres salig bror Peder Madsen, som døde på Vorgård, hans regnskab og tage ved arv, hvortil de svarede, at de ikke kunne eller ville svare dertil.

(65)

** Laurs Nielsen i Harreslev et vidne. efterskrevne gjorde skudsmål for Anders Christensen, ridefoged til Sejlstrup, Mads Kældersvend, Laurs Madsen ladefoged og Laurs Bodder, så de var i deres husbonds forfald.

** Laurs Nielsen på sin husbond Aksel Galt hans vegne et vidne. efterskrevne vidnede, ar de så Jens Nielsen i Borup sad i et kammer på Sejlstrup, og stod mad og drikke for ham, hvad han var i jern eller ikke, vidste de ikke, og de så ham komme ud af Sejlstrup borgerstue ledig og løs, og ikke de så, der var jern på ham i nogen måder.

** Laurs Nielsen i Harreslev på sin husbonds vegne stævnede Mogens Laursen i Borup med flere for deres sandhed at vidne, om de ikke har hørt rygte og tidende, om Christen Pedersen i sønder Vrå har ladet Jens Nielsen i Borup indføre på Sejlstrup og ladet ham sætte i kongens jern, og beskyldt ham for Jørgen Friis, at han var kommet ulovligt ----, han stod i.

(66)

** Laurs Nielsen i Harreslev på sin husbonds vegne forbød nogen at købe eller sælge med Peder Madsen i Høgsted, inden loven har haft sin gerning.

** Niels Andersen i Bøjet varede Inge i Hæstrup dele til for 6 mark.

** ---- stævnede Christen Pedersen i sønder Vrå og varede ham dele til. den sag er opsat 14 dage.

** Anders Jensen i Vogdrup stævnede Maren Nielsdatter, Niels Raskes hustru i Hæstrup, og hans arvinger, og udæskede af dem en engelsk kvindes trøje og tømmer til et skiveblad.

(67)

** ----.

** Jens Villadsen og Christen Jensen i Rakkeby tog i hverandre deres hænder og gav deres sag til minde og rette med hvis trætte, dem til denne dag imellem været har anlangende kornskade, på efterskrevne mænd, og på søndag at møde på Rakkeby kirkegård.

** ----, det Anders ---- tilforpligtede sig at stille hans husbond tilfreds inden 8 dage, eller da at være under samme lovmål, som han nu skulle have været under.

** Mads Skriver på Jørgen Friis hans vegne stævnede Christen Jensen på Harken for vidne, og efterskrevne vidnede, at de hørte, at Christen løgtede Anders Pedersen i Rakkeby i hans egen gård.

(68)

** Mads Skriver gav last og klage på Christen Jensen på Harken, for han er kommet i hans husbonds tjeners gård i Rakkeby præstegård og derover uførmet hans husbonds tjener.

** Christen Jensen på Harken stævnede Anders Pedersen i Rakkeby præstegård og Poul Pedersen sst for vidne, og Ellen Laursdatter på Harken vidnede, at Poul Pedersen og Anders Pedersen i Rakkeby præstegård kom til deres dør og bad Christen Jensen skulle komme til Rakkeby præstegård, og de ville udlægge noget af det gods. ----. Poul Pedersen og Anders Pedersen hårdeligt benægtede, at de ikke stævnede Christen Jensen til deres gård, men til Børglum ting.

** Anders Nielsen i Snarup lod fordele Mads Jensen i Kraghede for gæld til hans husbond Jesper Vognsen.

** Anders Nielsen stævnede Villum Christensen i Fuglsig og Tomas Simonsen i Nørgård i Rakkeby for vidne, og de vidnede, at de ikke havde bekommet videre hø af ham, end registret udviser.

(69)

** Jens Christensen i Em stævnede Niels Jensen i Em og varede ham. sagen er opsat 8 dage.

** ---- varede Christen Pedersen dele til.

** Morten Olufsen et vidne, at Christen Pedersen berettede, han ikke har fået skifte af en tønde malt, en høle, en skærekniv og en spade, hvortil Morten Olufsen svarede, at alt var ført til skifte.

** Mogens Laursen i Borup stævnede Christen Pedersen i sønder Vrå for dom og vidne, og efterskrevne vidnede, at den dag skifte og jævning gik efter salig Oluf Bertelsen i Borup, da lovede Christen Pedersen Mogens Laursen halvparten af den tiende, som Oluf Bertelsen var ham skyldig.

(70)

** efter 6 ugers opsættelse blev afsagt, at da det ikke bevises, at Christen Pedersen har ladet Jens Nielsen fængsligt anholde på Sejlstrup, hvilket han benægter, så kunne der ikke udstedes nogen tiltale over Christen Pedersen, uden overdommerne kan anderledes derom kende.

19/4 1614.

** Poul Andersen i Hebelstrup stævnede for Sæbygårds port Peder Munk for opkrævelse på sandemænd til at gøre markskel imellem Ormholt og store Nejsum efter en skriftlig varselsseddel, og stævnede efterskrevne for samme.

(71)

** Niels Mørk i Brønderup varede Christen Jensen i Rakkeby dele til.

** Anders Mogensen stævnede Poul Jensen i Try med et brev, som ham er delt til, så lovede Poul Jensen at stille fru Karen til Hesselt tilfreds for hans smørskyld.

** Christen Sørensen i Borup stævnede Peder Eriksen i Borup, Tomas Carlsen med flere Borup grander, og tilbød dem, at dersom de ville lægge fra dem hvis de ---- de har af fælleden, dertil svarede de og formente mere af førnævnte fælled, end som de har, så han ikke burde at have det, som han har opbrudt.

(72)

** Laurs Nielsen i Harreslev et vidne, at Christen Sørensen i Borup, bodder til Åstrup, vidnede at på to års tid, han har været bodder, har han budt Peder Madsen i Høgsted til Ålborgrejser til tørveagen og vedagen, som han har budt de andre Åstrup tjenere, hvad eller han har gjort rejserne fuldt eller ikke, vidste han ikke.

** samme varede Peder Madsen i Høgsted dele til for ulydelse.

** Mads Skriver et vidne, at Anders Olufsen i Stagsted og Christen Pedersen i Rønnebjerg satte fylding på nævninge.

** Anders Jensen, tjenende på Baggesvogn, varede Niels Jensen i Tårs.

(73)

** Søren ---- et vidne, at Morten Olufsen ---- tilforpligtede sig at hvis, han burde at have med rette, skulle han bekomme.

** Mads Skriver stævnede Mads Christensen og Laurs Madsen på Sejlstrup for spørgsmål, om de hørte eller så, at Christen Pedersen i sønder Vrå var i Sejlstrup den næste tirsdag efter hellig tre kongers dag nu sidst forleden, og om de så, at han anklagede Jens Nielsen i Borup for Jørgen Friis, hvorefter de vidnede, at Christen Pedersen ikke den dag var på Sejlstrup at beskylde Jens Nielsen for Jørgen Friis, for den gode mand var ikke hjemme på Sejlstrup den dag.

(74)

** efterskrevne satte fylding på nævningene på det tov over Anders Pedersen i Rakkeby præstegård.

** ---- stævnede i Vollerup Niels Pedersen, Anders Jensen sst, Niels Andersen i Borup Jens Mogensen for deres sandhed at vidne om salig Oluf Bertelsens bo, om det blev skiftet alt sammen, og hvad der fandtes uskiftet, som Christen Pedersen ikke fik skifte og jævning af, og de stævnede Anne Nielsdatter i Borup, og efterskrevne vidnede om efterskrevne gods, som blev uskiftet.

(75)

** Christen Pedersen stævnede Anne Nielsdatter i Borup og Jens Nielsen sst og varede dem dele til. sammeledes stævnede de Peder Nielsen.

** Mads Skriver stævnede Mogens Laursen, Christen Sørensen med flere i Borup for synsseddel at tage af tinge til nogen pløjning i Borup mark og grebsjord sst.

** Anders Laursen i nør Vrå stævnede Jens Laursen i Smidstrup og æskede af ham skifte og jævning efter hans salig mor.

(76)

** Niels Jensen i Rakkeby. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til en gård i Rakkeby, som Jens Pedersen iboede, og hans søn Niels Jensen har nu sted og fæst.

** ----.

** Niels Jensen i Rakkeby varede Christen Jensen sst dele til.

(77)

3/5 1614.

** Poul Andersen i Hebelstrup stævnede Peder Munk til Sæbygård for 2.opkrævelse på 4 sandemænd til at gøre ret markskel imellem Ormholt enge, skov, mark og ejendom.

** ---- Christensen i Marigård varede Anders Laursen i Furreby dele til for sår og skade, som han har gjort Mette Nielsdatter i Furreby.

** Christen Sørensen i Borup tilsagde alle Åstrup tjenere, at de efter denne dag skulle være Mandrup Parsberg hørig og lydig.

** er den sag opsat imellem Anders Mogensen og Poul Jensen 3 uger.

(78)

** Jens Nielsen i ----. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans sår, hvilke sår og skade han beskyldte Søren Keldsen i Vejby og hans hustru Karen Pedersdatter.

** Søren Keldsen et vidne med samme synsmænd.

** ---- Eriksen gav tilkende, at nu skærtorsdag da var der to drenge til hans, Mogens Andersen, som tjener i Kalum, og Søren Hellisen i Em, og samme drenge kom nogen trussel imellem i hans hus og i hans fraværelse, thi lyste han for lovmål på husbonds og egne vegne.

** Niels Jensen i Rakkeby et vidne, at hans bror Christen Jensen stod for tingsdom og sagde, at de var vilde med de lodder, som blev kastet den tid, skifte og jævning gik efter deres far og mor.
 
(79)

** Tomas Jensen ---- stævnede Peder Remsnider for syn, vidne og klage så og for husfreds tillysning.

** Tomas Jensen i Vrå spurgte Steffen Frendes hustru Maren Christensdatter, om ikke tilsagde efterskrevne, at de skulle stævne Jens Remsnider til tinget i dag, og hun bekendte ved hendes sjæls salighed, at hun tilsagde dem det.

** ---- i Vrå. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Steffen Frendes sår og skade.

** Tomas Jensen gav last, kære og klage på Peder Remsnider, for han har slået og trælbundet hans husbonds tjener Steffen Jensen Frende.

(80)

** Tomas Jensen et vidne, at Steffen Frende bekendte, at Peder Remsnider i Tårs kom ind i hans hus i vinter med en kniv i hans hånd og slog hans dør ned, og Tomas Jensen gav last, kære og klage på Steffen Frende, for han har fordulgt og fortiet samme sag.

** Tomas Jensen i Vrå et vidne, at Laurs Laursen i Tårs gav hans husbond fru Kirsten Skeel den sag anlangende Peder Remsnider, det han har slået Steffen Frende.

** ---- for faldsmål, eftersom de tilforn er delt for hovedsummen, som ikke har udlagt deres kongeskat i Em sogn.

(81)

10/5 1614.

** Niels Basse til Tveden stævnede Jesper Ibsen i Stisborg for dom. sagen er opsat 5 uger.

** ---- Christensen i Stendrup gav Gregers Jensen skriver ----.

** ---- på Haven varede Johanne Christensdatter i Høgsted dele til.

** Christen Jensen i Rakkeby stævnede Niels Jensen i Rakkeby for vidne og spørgsmål og spurgte ham, om ikke efterskrevne var ham gæld skyldig, dertil svarede han at han ville berede sig til i dag 8 dage, hvad han ville svare.

(82)

** Søren Mikkelsen i Vejby stævnede Niels Jensen og Christen Jensen i Rakkeby og æskede af dem skifte og jævning efter Jens Pedersen og Mette Poulsdatter, som døde i Rakkeby.

** ---- Pedersen i sønder Vrå. efterskrevne stod for tingsdom.

** Tomas Jensen i Vrå stævnede Peder Remsnider i Tårs for nævningsseddel at tage af tinge for fylding på nævninge.

** samme stævnede Jens Remsnider i Tranget for vidne og tillysning.

(83)

** Niels Andersen i Bøjet varede Jens Madsen i Hæstrup dele til for hvis arvelod, ham kunne ----.

** Tomas Jensen i Vrå et vidne. Maren Christensdatter vidnede, at søndag før påske kom Peder Remsnider i Tårs til Steffen Frendes hus og slog i døren med en kniv og sagde til Steffen Frende, kom her ud din skælm. Steffen Frende vidnede det samme.

** ---- et vidne, at Maren ---- berettede, at hun ville udlægge i dag 8 dage hvem der var far til det barn, hun til reder med, eftersom ---- forelagde hende ved hendes sjæls salighed, det hun skulle sige sanding.

** Niels Andersen i Bøjet på Steen Rodsteens vegne forbød Christen Jensen at have nogen brugelighed i den gård, som Jens Pedersen iboede, uden han kunne have det i Steen Rodsteens minde og tilladelse.

(84)

** Terkild Sørensen ---- stævnede Poul Kock i Rakkeby og opsagde det forligelsesmål, som han havde gjort med Poul Kock.

** Poul Kock i Rakkeby opsagde det forligelsesmål, han havde gjort med Terkild Sørensen.

** Anders Nielsen i Borup varede Niels Andersen i Borup dele til.

(85)

17/5 1614.

** eftersom Oluf Pedersen på sin husbonds vegne havde tiltale til Christen Laursen i Hammerholt for 6 tønder byg landgilde, så vidste fogden ikke rettere deri at kende, at han jo bør lide tiltale.

** Christen Christensen i Marigård stævnede Christen Jensen i Rakkeby for vidne og stævnede efterskrevne at vidne, om de ikke, efter hans far var død, hørte, at Christen Jensen tog i hans hånd for halvparten af 8 rigsdaler, som hans salig far var Christen Christensen skyldig.

(86)

** Oluf Hansen i ---- varede Anders Jensen i Em dele til.

** Mads Skriver på Jørgen Friis hans vegne stævnede Mogens Andersen, tjenende i Kalum, Søren Hellisen i Em for vidne om nogen uenighed, som de skulle have været i i Jens Eriksens hus i Vrå, og efterskrevne vidnede, at de købte to kander øl, og siden kom de i dobbel, indtil Søren Hellisen ville gå hjem, da sprang Mogens Andersen op med en jerntyv og æskede Søren Hellisen ud, så tav Søren stille og gik hjem og gjorde ingen uførm.

(87)

** samme stævnede Mogens Andersen og Søren Hellisen for gårdfreds tillysning, og nu tillyste han Mogens Andersen et fuldt gårdfred til.

** Poul Andersen i Hebelstrup stævnede Peder Munk til Sæbygård for 3.opkrævelse på de 4 sandemænd efter en varselsseddels lydelse.

** samme stævnede efterskrevne for opkrævelse af sandemænd til at gøre ret markskel imellem ---- og store Nejsum.

(88)

** Poul Andersen et vidne, at efterskrevne satte fylding på efterskrevne sandemænd for at gøre ret markskel imellem ---- enge, mark, skov og ejendom og store Nejsum enge, mark, skov og ejendom, og deres tov at begynde i åen østen til den gamle Ravnsholt bro og derfra, som efterfølger.

(89)

** Poul Andersen ----. efterskrevne gjorde skudsmål for Simon Pedersen i ----, at han lå på sin sygeseng, så han ikke kunne møde.

** Johan Andersen i nør Vrå et vidne, at Anders Mortensen i Lyngby på egne og Simon Pedersens vegne, Christen Madsen i Bundgård, Peder Poulsen i Vrå, Johan Andersen i nør Vrå tilforpligtede dem at stå og forhjælpe de andre 4 sandemænd med kost og tæring, om de derover bliver stævnet og kaldet.

** ---- varede Laurs Jensen i Hørby dele til.

** Christen Pedersen i Vonsbæk bestod Jens Tomasen i Nyholm, Morten Tomasen sst dele til. opsat 6 uger.

** Hans Pedersen et afkald. Helli Sørensen og Søren Sørensen i Stendal gav ham afkald for hvis arvelod, de kunne tilfalde efter Søren Laursen ?.

(90)

** Mads Andersen i Knudseje gav tilkende, at påskedag sidst forleden kom der nogen folk til hans og kom i nogen trætte, men ingen overførm de gjorde ham eller nogen af de, han ville have i fred.

** Søren Jensen i Stendal. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på den part i Hesselholt, som Tomas Laursen iboer.

** Poul Kock i Rakkeby et syn til hans jord.
 
(91)

** ----.

** Christen Jensen på Harken stævnede for Sejlstrup port Jørgen Friis for tilbud og dom. opsat 14 dage.

** Christen Nielsen på Haven stævnede Peder Olufsen, som tjener i Boller for klage, for han har slået hans folk.

** ---- stævnede Christen Jensen i Rakkeby for spørgsmål og vidne, og Mads Skriver i Rakkeby vidnede, at Christen Jensen bekendte, at han fik 10 mark af hans fars penning.

** Peder Christensen i nør Vrå stævnede Christen Pedersen i Borup.

(92)

** Peder Smed i Tårs gav tilkende, at der er nogen, som henter vand i en kilde i hans gård, og der er en del hans småting, der er forrykket ved hans hus, som han tror dem til, som har gang til hans kilde, og nu forbød han nogen at komme til samme kilde, uden de kan have det i hans minde.

** Jens Nielsen i Rakkeby stævnede Jens Jensen, tjener Hans Glarmester i Hjørring, for tilbud.

(93)

(24/5 1614)

** Poul Andersen i Hebelstrup på Otte Skeels vegne stævnede Peder Munk for Sæbygårds port for 4 sandemænds ed og tov at tage beskrevet.

** Søren Jensen i Stendal. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Helli Strygers sår og skade.

(94)

** Christen Nielsen på Haven. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til et hus og gærde i Koldbro, Christen Boug iboede.

** Peder Christensen i nør Vrå lod fordele Christen Pedersen i Borup.

** hr Peder i Lund en dom på Christen Bossen og Søren Andersen anlangende at de i vinter forleden har været i hans tjeneste og brød og nu er afveget af hans tjeneste.

(95)

** Hans Pedersen i ---- varede ---- Madsdatter dele til for hendes tro tjeneste, eftersom hun var sted og fæst med ham.

** Niels Poulsen i sønder Vrå varede Laurs Glarmester i sønder Vrå dele til, men dommeren vidste ikke at udstede høring, uden Niels Poulsen kan bevise, at han bruger den jord.

** efterskrevne 4 sandemænd berettede, at eftersom Otte Skeel til Hammelmose havde ladet dem opkræve og lovligt til følge at sværge og gøre ret markskel imellem Ormholts enge, mark, skov og ejendom og store Nejsum eng, mark, skov og ejendom, og efter fylding i dag 8 dage var sat på dem til samme deres tov at fuldgøre, da har de været på åstederne og efter ---- breve og bevis, da har de samme deres sandemandstov begyndt i åen østen op til den gamle Ravnsholt bro, som ligger i Ravnsholt østermark, som de satte den første egepæl og sten i åen midtstrøms med segl og kul hos, og fortsatte siden derfra og satte pæl og sten, som efterfølger, hvilket de afsagde for ret skel, og svor ved deres ed og salighed, at de ikke rettere ---- vidste eller gøre kunne.

(97)

31/5 1614.

** Oluf Madsen i Glimsholt stævnede Anders Sørensen og Steffen Sørensen i Boller for vidne, og efterskrevne vidnede, at Anders Sørensen i Boller ikke var personligt tilstede i Glimsholt skov 3/3 sidst forleden hos sin bror Steffen Sørensen, den tid de elle blev hugget i deres husbond Sivert Grubbes skov og lagt på Steffen Sørensens mors Bodel Ibsdatters slæde.

(98)

** ---- i Stendal på sin husbonds vegne lydeligt lod forbyde nogen at indkomme i Stendal skov, Klarup skov eller almind med noget kvæg eller nogen brugelighed, uden de kan have det i hans husbonds minde.

** Christen Nielsen på Haven på sin husbonds vegne stævnede Maren Olufsdatter i Terpet for æskning, og stævnede alle salig Peder Jørgensens arvinger for æskning, og Christen Nielsen på Villads Tomasens vegne udæskede af dem 6 daler og 4 tønder byg, som han ham pligtig er.

(99)

** Mogens Andersen ---- stævnede Jens Eriksen i sønder Vrå for spørgsmål og vidne, og på spørgsmål svarede Jens Eriksen, at ikke hans hustru eller folk har klaget aller sagt for ham, at Mogens Andersen gjorde dem nogen uførm.

** efterskrevne satte fylding på ---- nævninge over Mogens Andersen.

** Søren Poulsen i sønder Vrå. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans sår og skade.

** samme synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Jens Christensens sår og skade.

(100)

** Jens Sørensen ----. vurderingsmænd afsagde, at der var gjort skade i hans rugagre for 1 tønde rug.

** Laurs Nielsen i uden Vrå. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Niels Nielsens sår og skade.

** ---- Niels på Haven tillyste Helli Stryger i Tårs et fuldt gårdfred og husfred til.

** Anders Laursen i nør Vrå stævnede Jens Poulsen i nør Vrå med flere for deres sandhed at vidne, om der ikke har været fælled fra Ageled i nør Vrå og til Niels Pedersens stenbro, og efterskrevne, som mindes op til 40 år, vidnede, at samme var dem fuldt vitterligt.

(101)

** Mads Skriver i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friises vegne et vidne, at efterskrevne 12 nævninge stod for tingsdom, og efter tingsvidnes lydelse, som de hørte oplæst for dem, da tovede og svor de Mogens Andersen i Kalum kvit for gårdfred, som han skulle have gjort i Jens Eriksens gård i sønder Vrå.

** Jørgen Nielsen i Em gav last, kære og klage over Niels Tomasens hund i Em, som bider lam og får ihjel.

(102)

** Oluf Madsen i Vang. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvad inderligt gøres fornøden at lade ferde på Torslev kirke.

7/6 1614.

** Anders Ovesen i Gunderup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til hans diger og lukker, som var nedstanget af fæ og nedsprunget af øg og får, og engen var meget ædt af øg, fæ og andet kvæg.

(103)

** Laurs Sørensen i Gunderup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans hest, som var hugget på det venstre lår.

(104)

** Christen Nielsen på ---- stævnede Peder Olufsen, som tjente ---- Dyre. opsat 4 uger.

** Anders Pedersen i Rakkeby præstegård og Peder Jensen i Rakkeby forbød nogen at komme i deres agre eller enge, og dersom nogen fordrister sig dertil, og de får nogen skade derover, at de da skal tænke til at have skade for hjemgæld.

** Søren Poulsen i sønder Vrå stævnede Jens Christensen i sønder Vrå for vidne og besigtelse, og Søren Poulsen besigtede ham for hvis sår og skade ham gjort var, og for jordskuf og 6 næveslag.

** Søren Poulsen et vidne, at efterskrevne vidnede, at da Søren Poulsen gik og gennede sine stude til sin plov, da sagde Jens Christensen til ham, est du så rommel, som du varst på søndag, da kom nu, så gik han til ham med en økse, da sagde Søren Poulsen, est du ærlig, da læg den økse, eller lad mig få noget i min hånd, så flux slog han til ---- og slog ham omkuld med øksen.

(105)

** Jens Christensen i sønder Vrå et vidne, at Tomas Sørensen i Vrå vidnede, at han ikke hørte, det Søren Poulsen og Jens Christensen havde de ord tilsammen, men han så, at de brødes.

** Christen Pedersen i sønder Vrå stævnede Søren Poulsen ----, og Niels Christensen vidnede, at Anders Nielsen i sønder Vrå var i deres gård og tog noget af deres fold uden lov og minde, og det var om aftenen i mulm og mørke.

** Søren Poulsen stævnede Christen Pedersen i sønder Vrå for vidne, og Mikkel Tøgersen vidnede, at den dag Christen Pedersen tog det fæ i hus, da gik samme fæ i Peder Poulsens eng og drev sønder og vester.

(106)

** Peder Mortensen ---- stævnede Bendit Svendsdatter i Borup for æskning, og på hans husbonds tjener Jens Andersen i Stendal hans vegne æskede af Bendit Svendsdatter og af Anders Nielsens arvinger i Borup efterskrevne varer, som er ubetalt, samt efterskrevne indbo, som hørte Niels Tyresen til.
 
** ---- på Mandrup Parsbergs vegne et vidne.

** Christen Nielsen på Haven stævnede Helli Stryger i Tårs for klage, og Christen Nielsen gav last, kære og klage over ham, for han har lemlæstet Keld Madsen i hans husbonds gård.

** Christen Nielsen. synsmænd afhjemlede syn på Keld Madsen at være hugget den højre arm sønder og noget på 3 fingre på samme hånd, og efterskrevne vidnede, at de var i Morten Olufsens gård i Karmesholt, hvor de så, Helli Stryger og Keld Madsen huggedes med 2 økser, og Helli huggede Keld omkuld.

(107)

** ---- Andersen i Tårs præstegård stævnede Jens Pottemager i Tårs og varede ham dele til. opsat 14 dage.

** Jørgen Poulsen i Em. Søren Sørensen i Em gav Jørgen Pedersen afkald for al den arv, ham kunne tilfalde efter hans salig far Søren Madsen og mor Maren Jørgensdatter og efter hans salig søskende, så mange, som han var værge for.

(108)

** Tomas ---- for tingsdom ---- Niels Pedersen i ---- han havde lejet ager ----, dertil svarede Niels Pedersen, at det var løgn, han sagde.

** Niels Pedersen i nør Vrå stævnede Mogens Pedersen i Vrå for syn, vidne og klage. sammeledes på Anders Pedersens vegne.

** ---- varede Jens Nielsen i Borup dele til for 3 mark.

** Anders Laursen i nør Vrå. synsmænd afhjemlede syn på en ager.

(109)

21/6 1614.

** Oluf Simonsen i Koll---- stævnede Karen Simonsdatter i Ris for dom ---- for en pige, som hun har taget til sig, og ikke han kan bekomme sin pige igen. da mødte Jens Laursen i Ris og formente sig ikke at have sted samme pige med Oluf Simonsen, hvorefter blev afsagt, at eftersom Oluf Simonsen har sted og fæst samme pige og holdt hende i vinter.

** Christen Christensen varede Christen Jensen i Rakkeby dele til for 4 rigsdaler, som Christen Jensen forpligtede sig at betale.

(110)

** Christen ---- stævnede Søren Madsen i Lendum, Niels ----tjenende i Sæbygård, Peder Madsen tjenende i ---- og Niels Pedersen på Heden på sine børns vegne for tilbud, og Christen tilbød hver af dem hvis, deres anpart kunne sig beløbe af de penge og bod, som er udlovet efter Jens Tomasen, som desværre blev skudt i Fladholt.

** Mads Skriver på Jørgen Friises vegne stævnede Anders Jensen, tjenende i Karmesholt, for vidne og klage for Kirsten Sørensdatter, han har slået imod jorden, som efterskrevne bevidnede, og førnævnte Mads Sørensen på sin husbonds vegne gav last, kære og klage på ham, for han har slået hans husbonds tjener imod jorden, så blodet gik af næse og mund på hende.

** Mads Skriver forbød nogen at komme i Tykskov med nogen øksehugst eller i andre måder at have nogen brugelighed ---- i minde.

(111)

** Mads Skriver i Rakkeby stævnede efterskrevne for deres sandhed at vidne om et stykke eng i Abildtoft, om det ikke har været lodskifte jord til det værsted, Mogens Pedersen iboer.

** Mads Skriver stævnede Christen Jensen i Rakkeby for rans tillysning og gårdfreds tillysning samt vidne og klage, og Mads Skriver tillyste ham et mørkeran og et fuldt gårdfred til fuldt mål.

(112)

** ---- på Eske Brocks vegne stævnede Peder Sørensen i Hørby for synsseddel at tage af tinge til et træ, som er hugget i Nyholms enge.

** Peder Brun i Furreby lod fordele Terkild Skomager i Furreby for en halv tønde øl til granderne og en tønde havre til husbonden.

** Else ----. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på nogen rug i Søndergårds mark, hvor der var gjort skade for 6 skæpper og mere.

** Niels Andersen et vidne, at Mogens Jensen i Tårs tog i hans hånd og på hans husbonds vegne tog husbondhold af ham og tilforpligtede sig at være hans husbond hørig og lydig med ægt, arbejde, skyld og landgilde, som der sig bør.

(113)

** Anders Nielsen i ---- stævnede Christen Jensen i Rakkeby for vidne, klage og dom og for rans tillysning og nævningers opkrævelse, og Mads Skriver og Christen Jensen bevilgede den sag med gårdfred opsat. efterskrevne vidnede, at imellem søndag og mandag var 8 dage tog Christen Jensen i Rakkeby en hest af Hæstrupgårds stald i mørke og mulm, som var indtaget, og Anders Nielsen gav last, kære og klage på ham derfor.

** Anders Nielsen. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Espen Nielsens arme, hvor der var blåslag.

(114)

** Jens Andersen i ---- stævnede Tomas Bødker i Tårs for vidne, og efterskrevne vidnede, at ved skt Mikkelsdags tide, da hørte de, at Jens Pottemager lovede at betale Jens Andersen hvis gæld, som han salig Villads Andersen pligtig var, uden tøven eller trætte.

** Oluf Rask i Tårs stævnede for Tidemandsholms port Mogens Basse for opsigelse ---- af den gård, han iboer, som han ville gøre ryddelig til fardag.

28/6 1614.

** Niels Andersen i Bøjet på sin husbonds vegne et syn til Dals mølle, og stævnede ---- Nielsdatter, som boer i ---- for udviselse.

(115)

** Tøger Nielsen varede Jens Tomasen og Morten i Nyholm dele til, og Jens Tomasen forpligtede sig at betale 2 tønder havre.

** Simon Tomasen i Høngård. Christen Pedersen i Vonsbæk forbød Anders Ovesen at udstede noget syn eller vidne til det stykke træ, som Simon Tomasen er syn begærende til, og kendtes samme træ at være hans husbonds ---- indtil det blev ham ----.

** Anders Ibsen i Hansbæk. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Lusborg, hvad samme værsted findes brøstfalden for.

(116)

** Oluf ---- stævnede Jep Sørensen i ---- og Christen Nielsen, tjenende i Bøgsted for vidne, og efterskrevne vidnede, at de indstævnede var tilstede i Glimsholt skov 3/3 hos Christen Sørensen i Boller, den tid de elle blev hugget i deres husbond Sivert Grubbes skov.

** ---- i Snarup gav last, kære og klage på Christen Jensen i Rakkeby, for han har slået hans husbonds tjener Espen Nielsen.

** Niels Andersen i Bøjet et vidne, at Anders Nielsen tjenende på Tidemandsholm, Christen Christensen i Ålborg på hans hustru Ingeborg Nielsdatters vegne gav ham afkald for hvis, de arveligt kunne tilfalde efter deres salig mor Karen Nielsdatter.

** Niels Andersen gav Peder Jørgensen i Skæggesholt afkald på hans hustru Kirsten Terkildsdatters vegne for hvis, hun kunne tilfalde efter hendes salig søster Ingeborg Terkildsdatter, og ligeså Oluf Bertelsen tjenende i Ålborg.

(117)

** Christen Nielsen ---- Snedker i Estrup og varede ham dele til.

** Christen Christensen i Marigård stævnede alle nør Vrå bymænd for synsseddel at tage af tinge til efterskrevne stykke eng.

** ---- stævnede Tomas i Dals mølle og Steffen Frende, som boede i Tårs for dom, anlangende det han har fortiet et gårdfred, som skulle være sket til Steffen Frendes. opsat 14 dage.

** Mogens Pedersen i nør Vrå stævnede Niels Pedersen i nør Vrå for spørgsmål og dom.

** Mads Skriver et vidne at Tomas Carlsen i Borup tog i hans hånd, så han skulle bevise i dag 8 dage, at han var i Ålborg den tid, han blev tilsagt at skulle hente tørv.

** Mads Skriver stod for tingsdom og bandt bogseden på Christen Jensen i Rakkeby, for han har frarøvet ham to ---- om nattetide, som han havde indtaget.

(118)

** Mads Skriver i Rakkeby stævnede Niels Simonsen i Rakkeby for spørgsmål og vidne, om der var nogen ved hans gård søndag 8 dage, som gjorde nogen bordag i hans gård eller gjorde ham nogen uførm, dertil svarede han, at han var gået hen ad marken, efter hveringsøl var afdrukket, siden han kom hjem, sporede han, der havde været nogen i klammeri, og ikke de gjorde ham eller nogen, han ville have i fred, i nogen måder uførm, og efterskrevne vidnede, at de vidste slet intet deraf at sige.

** Søren Poulsen i Rønnebjerg stævnede Jens Christensen i sønder Vrå for klage, og han gav last, kære og klage over Jens Christensen for hvis sår og skade, han ham gjort har.

** Christen Laursen i Høgsted lydeligt lod fordele Søren Olufsen i Graven for et pund byg, som han hans salig far pligtig var.

(119)

** Niels Pedersen i nør Vrå ---- og Mogens Pedersen tog i hver andre deres hænder og gav deres sag til minde og rette om hvis trætte dem til denne dag imellem været har, på efterskrevne mænd, og hver at møde med sine voldgiftsmænd i nør Vrå på lørdag førstkommende.

** Christen Jensen i Harreslev et vidne, at Søren Madsen i Lendum på sine egne og sin søn Mads Sørensens vegne, Peder Madsen på Heden på sine egne og sin søm Peder Pedersens vegne, Christen Ibsen i Øksenhede på Niels Madsens vegne tjenende i Sæbygård, Niels Pedersen på sin søn Peder Nielsens vegne, Peder Sørensen i Borup på sine egne vegne, Niels Sørensen i Borup på sine egne vegne, Mads Andersen tjenende i Hundelev på sine egne vegne, Villum Andersen på sine egne vegne, Svend Pedersen i Snarup på sin søstersøn Jens Jensens vegne, de tog i Christen Jensens hånd og kendtes dem at have annammet af ham hvis bodpenning, som de havde udlovet til Christen Jensen på Morten Olufsens vegne, som desværre ---- skød Jens Tomasen.
 
(120)

** Christen Jensen i Harreslev et vidne, at Søren Tomasen tjenende på Tidemandsholm tog i hans hånd på sine egne og halvparten på sin søster Anne Tomasdatters vegne og kendtes sig at have annammet 30 sletdaler for hvis, ham kunne tilfalde af den bod, som var udlovet for Jens Tomasen, som blev ihjelskudt i Fladholts mark.

** Niels Sørensen i Grønderup på sine egne og medbrødres vegne et vidne, at Christen Jensen i Harreslev kendtes sig at have annammet hvis udlovet for Jens Tomasen, som desværre blev ihjelskudt i Fladholt mark, så han har annammet samme bod i penning og varer.

(121)

** Tomas Carlsen i Borup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på to tofteagre, hvor der var gjort skade for en tønde rug og mere.

** Niels Tøgersen i ---- stævnede Anders Sindelsen for vidne og klage, og gav last, kære og klage på ham, for han bortveg af hans tjeneste.

** ---- Jensen og Christen Pedersens dom i Vonsbæk at indskrive sentensen af.

** Christen Pedersen et syn til Poul Tøgersens eng, hvor der var gjort skade på græsningen for et passeligt læs hø.

(122)

5/7 1614.

** Christen Tomasen i Fuglsang stævnede Peder Christensen i Terpet med en uendelig dom, han nogen tid lang siden forhvervet har. opsat 14 dage.

** ---- stævnede Karen Mikkelsdatter til Hesselt for dom og æskning. den sag opsat 6 uger.

** Simon i Høngård stævnede Peder Sivertsen i Hørby for synsseddel at tage af tinge til Nyholms enggærder.

(123)

** Christen Pedersen i Vonsbæk på hans husbonds vegne stævnede Laurs Jensen i Hørby og hans dreng Peder Sivertsen, Søren Madsen i Estrup, og Laurs Madsen tjenende i Hørby præstegård, og efterskrevne vidnede, at de var til Laurs Jensens i Hørby og hørte, at Laurs Madsen sagde til Jens Pedersen i Hørby, du skal få tusind pokker ---- .

** Christen Pedersen i Vonsbæk stævnede Søren Madsen i vester Estrup for vidne, og Jens Pedersen i Hørby vidnede, at Søren Madsen slog til Steffen Jensen i Gammelholm med sten udenfor gården.

** Christen Pedersen tillyste Laurs Madsen i Hørby præstegård et fuldt gårdfred til fuldt mål.

(124)

** Laurs Jensen --- gav tilkende, at der skete nogen parlament i hans gård 2.pinsedag, og ikke ham skete nogen overlast, eller nogen han ville have i fred, og lyste for lovmål.

** Mads Skriver et vidne, at Niels Andersen i Bøjet og Tomas Carlsen i Borup satte fylding på nævninge.

** Mads Skriver et vidne, at nævningene tilspurgte Christen Jensen i Rakkeby, om han ville eller kunne benægte, at han ikke var i Mads Skrivers gård den tid, den parlament blev gjort. det kunne Christen Jensen ikke benægte.

** Mads Skriver beskyldte Christen Jensen i Rakkeby, det han var i hans gård og gjorde Espen Nielsen sår og skade.

** Jens Vinter i Vennebjerg et syn til hans søn Jens Jensen hans sår og skade. han havde blåslag, og hans skulder ophovnet to steder.

(125)

** Christen Pedersen ---- stævnede Villads Christensen i Rønnebjerg for syn og vidne samt Rønnebjerg bymænd og grander for deres sandhed at vidne om en ren, Villads Christensen skulle have pløjet til sin jord, samt om engskel imellem Villads Christensen og Søren Pedersen, og desuden stævnede de efterskrevne, der iblandt Poul Tøgersen og hans søn Laurs Poulsen og hans hustru Anne Laursdatter, og efterskrevne vidnede, at de så, at Poul Tøgersen kom kørende fra kirke selvfjerde i en vogn, og da kørte hans søn Laurs Poulsen på Jens Sørensen i Høgsted med stjærten.

(126)

** Christen Pedersen et vidne, det Jens Sørensen i Høgsted tog i hans hånd og gav hans husbond Mandrup Parsberg den sag, anlangende den kirkefred, som Laurs Poulsen i Høgsted gjorde mod ham på kirkevej.

** ---- i Rønnebjerg tillyste Laurs Poulsen i Høgsted et fuldt gårdfred til fuldt mål, og gav last, kære og klage på ham, for han har stødt hans husbonds tjener Jens Sørensen i Høgsted.

** Anders Olufsen i Stagsted stævnede Maren Mikkelsdatter, som tjener i Volsholt, for spørgsmål. så mødte Jens Pedersen i Volsholt og tilforpligtede sig at fly hende til tinget i dag 8 dage.

(127)

** ---- et vidne, at Villads Christensen tog i hans ---- bekendte at være forligt om et lukke, som er imellem Christen Pedersens gårdsrum og Villads Villumsens gårdsrum, at de skal holde det ved magt, som efterfølger.

** ---- varede Karen Rasmusdatter dele til for hendes tro tjeneste at skulle tjene ham til skt Mikkelsdag.

** fru Else Kås stævnede Niels Pedersen, tjenende i Søndergård, for vidne, og efterskrevne vidnede, at han gik ved Søndergård den dag, den skade blev gjort i hendes rug.

(128)

12/7 1614.

** Simon Tomasen i Høngård lod fordele efterskrevne for ulydelse.

** ----. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på et stykke træ, som var hugget inden Nyholms enggærder.

** Simon Tomasen i Høngård et vidne, at Morten Tomasen i Nyholm vidnede, at Peder Sivertsen huggede det træ inden Nyholms enggærde.

(129)

** Simon Tomasen. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Nyholms endels skov for hvad, der var hugget.

** Simon Tomasen i Høngård forbød nogen mand at lade føre sæd af hans husbonds tjeneres jord, uden de kunne have det i hans husbonds minde.

** Oluf Jensen lod fordele Laurs i Hald for 2 tønder havre, han har sået for ham, og for 3 vogne, han har lejet af ham en hel dag.

** Mogens Olufsen i Bagterp varede Anders Madsen i Snarup dele til for 7 mark, han havde lovet for ham til et kvindfolk Maren Olufsdatter, som Anders Madsen havde lokket og beligget.

(130)

** ---- stævnede Laurs Sørensen i Gunderup. opsat 14 dage.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede Villads Christensen i Tollestrup og varede ham dele til, for han skulle have ladet henpløje en ren og vej. opsat 14 dage.

** samme stævnede Laurs Poulsen i Høgsted for nævningsseddel at tage af tinge og fylding på sandemænd.

** ---- foged til Sejlstrup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Peder Nielsens sår og skade.

** Anders Christensen, ridefoged til Sejlstrup, et vidne, at Peder Remsnider i Tårs var Laurs Madsen på Sejlstrup hans fulde og fri hjemmel til den kappe, som Peder Remsnider satte ham i pant.

(131)

** Anders Ovesen i Gunderup stævnede Jens Smed i Borup og hans søn Jens Jensen for dom. opsat 14 dage.

** Niels Mørk i Brønderup på sin husbonds vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Jens Sørensens gård i Lie, hvorledes den findes at være ved magt holdt.

** Peder Mortensen i Lendum på Jens Pedersens vegne i Volsholt et vidne, at Maren Mikkelsdatter i Volsholt for tingsdom bekendte, at hun kom til Stagsted til Anne Laursdatter, som sagde til hende, du skal ikke tjene Jens Pedersen i Volsholt og gå med hans fæ, men gå til Birket til min søster, der kan du gå at gøre med de små, og straks gik hun til Birket.

(132)

** Oluf Madsen i Glimsholt stævnede Steffen Sørensen og Jep Sørensen i Boller for vidne, og Christen Nielsen, som tjente i Boller, vidnede, at han ikke så den lejlighed, som sig tildrog imellem Steffen Sørensen og Oluf Madsen 3/3, og bekendte, at hvis vidne, han har vidnet til Horns herredsting imod Oluf Madsen, har Jens Vinter ham hårdeligt tilnødet og tiltvunget.

(133)

** fru Else Kås varede Tomas Tomasen i Harpsø dele til.

19/7 1614.

** Anders Ibsen i Hansbæk på Peder Nielsens vegne stævnede Christen Pedersen i sønder Vrå og hans sønner Peder Christensen og Niels Christensen for vidne ----.

** Jens Christensen i sønder Vrå stævnede Peder Nielsen i sønder Vrå og hans hustru for syn, vidne og klage.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede Jens Nielsen i Snarup, Laurs Nielsen, Peder Jensen, Helli Nielsen for syn og vidne.

(134)

** Anders Ovesen tilspurgte Anders Pedersen ---- i Bøjet, om de på deres husbonds vegne ville kendes ved de åsteder, som synsmænd skulle omhjemle, hvortil Anders Pedersen svarede, at hans husbond var ustævnet.

** Oluf i Mynderup. synsmænd hjemlede, at de så em eng, hvor der var gjort skade for 2 læs græs.

** Anders Jensen i Vogdrup stævnede Maren Raskes i Hvidsted for dom..

** ---- på sin husbonds vegne stævnede varede Jerimias i Kor dele til og Morten Tomasen i Nyholm og Jens Bentsen sst.

** Simon Tomasen varede Niels Madsen i Kor dele til.

** Mads Skriver et vidne, at Jens Christensen i sønder Vrå tilforpligtede sig at stille hans husbond tilfreds for hvis bordag, han har gjort Søren Poulsen i sønder Vrå.
 
(135)

** Simon Tomasen. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvad, der var hugget i Kor skov.

** Niels Madsen i Kirketerp ? en dom, det Anders Nielsen er tildømt at betale ham 3 daler, han er ham pligtig.

** ----.

** Christen Jensen i Rakkeby et vidne, at efterskrevne vidnede, at nu på nogen tid lang, den stund Niels Jensen og Christen Jensens forældre levede, da havde de ---- stude at sælge af boet, hvis samme stude var, vidste de ikke.

** Niels Andersen i Borup forbød nogen at lægge nogen ulovlig vej over hans eng, og hvis nogen fordrister sig dertil, og de får nogen skade, da skal de have det for hjemgæld.

(136)

** Christen Pedersen ---- over Laurs Poulsen i Høgsted for kirkefred, han er tillyst for hvis overførm, han har gjort Jens Sørensen i Høgsted på Vrejlev kirkevej, og nævningene svor ham derfor et fuldt kirkefred over.

** ---- Mads Christensen i Vangterp for en færdig okse, han ham pligtig var.

** Søren Poulsen i sønder Vrå et vidne, at Jens Christensen i sønder Vrå lod læse og påskrive en landstings stævning over Søren Poulsen til Viborg landsting næste landsting.

(137)

(26/7 1614)

** Christen Pedersen i sønder Vrå stævnede Peder Nielsen i sønder Vrå og hans hustru Ellen Tøgersdatter for syn, vidne og klage, og synsmænd afhjemlede syn ----.

** Christen Pedersen er andet vidne.

** Niels Andersen i Bøjet et syn til Søren Smed i Sessing.

** Mads Skriver stævnede menige sønder Vrå grander for synsseddel at tage af tinge til ----.
(138)

** Mads Skriver et vidne, at Niels Jensen i Stenvad og Niels Pedersen i nør Vrå satte borgen for Christen Pedersen i sønder Vrå, at hvis han gør Peder Nielsen nogen overførm med hug eller slag, da skulle han være faldet for et halvt hundrede rigsdaler til sit herskab.

** Mads Skriver fremæskede borgen af Peder Nielsen i sønder Vrå på hans husbonds vegne, at han skulle være Christen Pedersen ubevaret i alle måder, dertil svarede Peder Nielsen, at han ville komme i dag 8 dage og sætte borgen.

** Tomas Keldsen og Anders Laursen satte borgen for et halvt hundrede rigsdaler på Jens Christensens vegne ----.

** Karen Christensdatter udlagde barnefar Niels Nielsen, og Mette Jensdatter udlagde Niels Jensen, Jens Olufsens søn i Tårs.

** Mads Skriver stævnede Morten Hellisen, som tjener i Guldager, for vidne, og Karen Christensdatter stod for tingsdom og ikke ville bekende, hvem hendes barnefar var ved hendes ed, og ikke ville beskylde Morten Hellisen.

** Mads Skriver stævnede Jesper Hellisen i Bjergby for vidne og klage på Yde Laursens vegne.

(139)

** Peder Laursen i ----. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til en skør imellem Hvidstedgårds mark og Hvidstedgård, som var opkastet ved en hundrede favn, dog ikke så det kunne værge for gæs eller svin, og samme skør var ved to eller tre hundrede favn ikke lukket i år.

** Peder Nielsen i sønder Vrå stævnede Christen Pedersen i sønder Vrå og hans sønner Jens Christensen og Niels Christensen for vidne og klage, og Ellen Tøgersdatter vidnede, at Christen Pedersen slog til Peder Nielsen mange slag, så jerntyven gik af stagen, og ikke Peder Nielsen havde andet i hans hånd end en svøbe samme tid.

** Anders Mogensen til Vestergård stævnede Søren ---- for vidne.

(140)

** Christen Pedersen ---- spurgte Søren i Elsthave, om han kendtes ved de åsteder for fædrift, som synsmænd har omhjemlet. dertil svarede han, at han kendtes ved samme åsteder, indtil hans husbond bliver lovligt stævnet eller bliver ham fravidnet i dom og rettergang.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på sin husbonds vegne stævnede Søren Laursen i Årup for syn til noget jord, han skulle have ladet slå fra Niels Pedersens eng i Årup, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn.

2/8 1614.

** Laurs Pedersen i Stade stævnede Else Nielsdatter, som boede i Ødetoft, Christen Smed i Hørby bromølle, Anders Nielsen i Krogens mølle for æskning, og han æskede et par beslagne hjul af Søren Smeds ----.

(141)

** Mads Skriver ----. synsmænd hjemlede, at de så huden var afslået bag på begge hans hænder.

** Christen Pedersen i sønder Vrå stævnede.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede for Ås port Mogens Kås for vidne og for synsseddel at tage af tinge til en hørager i Tårs gade, som Oluf Mogensen sig tilholder, og efterskrevne vidnede, at samme ager har ligget til den gård, Søren Nielsen iboer i op til 40 år.

(142)

9/8 1614.

** Hans Dyre stævnede Maren Nielsdatter i Koldbro og Maren Rasmusdatter for deres sandhed at vidne og bekende, og på hans husbonds vegne gav last, kære og klage over Maren Jensdatter i Koldbro og Sidsel Sørensdatter sst for hvis ubillige og uhørsomme ord, de har haft til Maren Nielsdatter og Maren Rasmusdatter i Koldbro mølle.

** Christen Christensen i Marigård stævnede Søren Pedersen i Furreby for syn til nogen tørv skal være gravet i hans eng.

(143)

** Mads Skriver ---- Jensdatter i ---- bekendte, at Morten Hellisen var hendes rette barnefar til de to børn, hun har.

** eftersom Mads Skriver havde tiltale til Jens Christensen i sønder Vrå for sår og skade, han har gjort Søren Poulsen sst, så mødte Jens Christensen og formente, at der burde at gå dom før dele, hvorefter blev afsagt, at Jens Christensen jo enten bør at holde sin forpligt eller at lide tiltale.
 
** ---- på sin husbonds vegne et vidne, at Peder Nielsen i sønder Vrå beskyldte Christen Pedersen sst for hvis sår og skade ham gjort var.

** Mads Skriver varede Christen Pedersen i sønder Vrå dele til. sagen er opsat 14 dage.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på sin husbonds vegne stævnede Peder Christensen i Grønderup for spørgsmål, vidne og klage.

(144)

** Anders ---- stævnede Jens Madsen og Oluf Knudsen ved Hestvang for synsseddel at tage af tinge til noget høslet, som er slået, revet og afført af et stykke jord.

** Søren Vinter i Haverholm stævnede Jens Hansen i Høgsted med flere for deres sandhed at vidne om det lukke, liggende ----, og efterskrevne vidnede, at den tid Tomas levede, som boede i Vestergård, da var samme lukke lukket med ---- med egenagle igennem, siden har det været lukket med dige og grav.

** Jens Eriksen syn til nogen enge, som er opædt.

** Christen Jensen i Rakkeby stævnede Niels Jensen ----, og efterskrevne vidnede, at han solgte Henrik Johansen adskillige stude.

(145)

** Christen Pedersen i Rønnebjerg med høringsdele havde tiltale til Niels Mortensen i Hebelstrup for 8 daler.

** Christen Mikkelsen på sin husbonds vegne ----.

(146)

16/8 1614.

** Christen Pedersen i sønder Vrå varede efterskrevne dele til.

** Steffen Jørgensen og Christen Pedersen i sønder Vrå gav deres sag til minde og rette på efterskrevne mænd, og hver at møde med sine voldgiftsmænd på Vrå kirkegård på søndag 8 dage og hvis, førnævnte mænd siger og forhandler dem imellem, det skal de nøjes med på begge sider.

(147)

** Hermand ---- stævnede for Sæbygårds port Peder Munk for opkrævelse af sandemænd.

** Mads Skriver stævnede efterskrevne ---- for 1.opkrævelse at gøre ed og tov imellem Sæby og Sæbygårds grund og ejendom.

** Søren Poulsen i sønder Vrå stævnede Jens Christensen i sønder Vrå for dom. opsat 14 dage.

** Mads Skriver et vidne, at efterskrevne vidnede, at Dals mølle er Mogens Kås til Ås, og ligger i Tårs sogn.

(148)

** Anders Pedersen. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på en eng på Dals mark, hvor der var slået, revet og afført 4 læs hø.

** Anders Pedersen, ridefoged til Sæbygård, stævnede i Hestvang Jens Madsen, Oluf Knudsen med flere for vidne og klage.

** ---- varede menige sognemænd, som rester med deres skat, dele til.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på hans husbonds vegne stævnede Peder Kræmmer i Sterup for syn og vidne.

(149)

** ---- gav efterskrevne varsel for dele.

** Niels Mortensen stævnede Niels Skøt i sønder Vrå for at vidne om det hus i den gård, som Villads Andersen i Tollestrup iboede, og han vidnede om ret skel imellem Villads Andersen og Niels Mortensen ----.

** Jens Poulsen i nør Vrå stævnede Mogens Pedersen i Borup for vidne.

** Jens Christensen i sønder Vrå stævnede Søren Poulsen i sønder Vrå. opsat 14 dage.

** Søren Poulsen i sønder Vrå et vidne, at de stod for tingsdom og gav deres sag på efterskrevne dannemænd om hvis uenighed dem imellem var.

(150)

** Anders Laursen i nør Vrå et vidne, at Jens Laursen i Smidstrup tog i hans hånd til næste tirsdag efter skt Mikkelsdag for hvis, han var ham skyldig.

** Christen Jensen et vidne, at Peder Jensen i Smidstrup gjorde skudsmål imod ham, eftersom han havde tiltale til ham.

** ---- Tomasen et syn til Vrå skov, som kaldes Vrå eje. synsmænd afhjemlede hvad som findes at være hugget deri på 3 års tid.

(151)

23/8 1614.

** Simon Tomasen i Høngård stævnede Tomas Jensen i Vrå, Laurs Bertelsen, Christen Sørensen, Niels Madsen, Søren Skrædder, Peder Pedersen, Mads Pedersen, Niels Olufsen for syn, vidne og klage. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Vrå skov.

** Anders Ibsen i Hansbæk på sin husbonds vegne for Ågårds ? port stævnede Knud Gyldenstjerne for vidne, og efterskrevne, som mindes op til 50 år vidnede, at i så langsommelig tid, enhver efter deres alder og minde er vitterligt, da har et stykke eng og jord, som kaldes Dals Seelt ligget til Melgården, som Morten Christensen i Understeddal iboer, ulast og ukæret i alle måder.

(152)

** ---- på sin husbonds vegne stævnede i Hestvang Jens Madsen, Anders Vigelsen, Erik Læsø, Mette Nielsdatter for vidne og klage, og efterskrevne vidnede, at på lørdag 14 dage var de på Seelt, som førnævnte folk gik og rev, op på Peder Munks vegne forbød dem at befatte sig noget med det, såfremt de ikke ville lide tiltale, og Anders Ibsen i Hansbæk gav last, kære og klage over fornævnte folk.

(153)

** Tomas Jensen i ---- på ---- Skeels vegne stævnede Niels Jensen i Østergård i Vrå for vidne og klage og kirkefreds tillysning, som han skulle have gjort Mads Laursen på kirkevejen, men på spørgsmål svarede Mads Laursen, at Niels Jensen gjorde ham ingen overførm.

** Tomas Jensen et vidne, at Mads Laursen i Vrå bekendte, at han klagede på Niels Jensen, Jens Andersens søn i Østergård, at han gjorde ham stor overførm på kirkevej nu på søndag 8 dage.

** Mads Skriver stævnede menige Hæstrup sognemænd for forbud og æskning og vidne, og Mads Skriver på sin husbond Jørgen Friises vegne æskede KM af Hæstrup kirkes anpart af tienden i Hæstrup sogn, og derhos forbød dem at indføre deres korn, før det bliver talt med dem.

** Mads Skriver stævnede Niels Simonsen i Rakkeby for vidne og klage samt Poul Jensen i Rakkeby for vidne og spørgsmål, hvorledes den trætte har sig tildraget imellem Niels Simonsen, den tid han gjorde ham de sårmål, dertil svarede Poul Jensen, at han vidste Niels Simonsen intet at beskylde, end hvad de sårmål var anlangende.

(154)

** Mads Skriver et syn til Sejlstrup korn, og synsmænd hjemlede, at der var gjort skade for 10 skæpper rug.

** Oluf Madsen i Vang stævnede alle Try mænd for vidne og deres sandhed at vidne, og efterskrevne vidnede, at al den jord, som ligger i Try mark til Torslev kirke, ikke er i nogen brugelighed, så de kan give skyld af den.

** ---- stævnede for Sejlstrup port Jørgen Friis for tilbud og dom, og Morten Hellisen tilbød hans bøder for det kvindfolk, han havde beligget, men han er ikke mødt.

(155)

(30/8 1614)

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på sin husbonds vegne et vidne, at eftersom hans husbond Mandrup Parsberg har bekommet KM brev på nogen vejbro, som skulle gøres over Vrangbækken, anlangende derom liggende herreder skal til hjælpe at gøre samme bro færdig, så tilsiger han hver mand i herredet, ingen undtagen, at skal være tilfortænkt med det aller første at lade deres anpart blive færdig af samme bro.

** Anders Olufsen i Stagsted lydeligt lod fordele efterskrevne for kongeskat.

** Tomas Mikkelsen i Vrå på Jens Andersen i Østergård hans vegne stævnede Mads Laursen i Vrå for vidne, og efterskrevne vidnede, at de kom østen til Vrå, hvor Niels Jensen gik og gennede noget fæ, så slog han efter en tyr med en sten, da sagde Mads Laursen, slår du efter mig med sten, da sagde Niels Jensen, nej jeg slog efter en tyr, og ikke han gjorde Mads Laursen nogen ---- med ord eller gerning.

(156)

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friis hans vegne, Hermand Henriksen, borgmester i Sæby stævnede for Sæbygårds port Peder Munk, og til 2.ting opkrævede sandemænd til at gøre ret markskel imellem Sæby og Sæbygårds mark og ejendom.

(157)

** Peder Munk til Estvadgård stævnede Jørgen Friis på Sejlstrup for hvis vidne og vedkendelse, Peder Munk vil lade tage og forhverve, anlangende Sæbygård og dens tilliggende grund og ejendom.

** Søren Mikkelsen i Vejby stævnede Søren Keldsen i Vejby for klage, og han gav last, kære og klage over Søren Keldsen for hvis sårmål og blåslag, han hans hustru gjort har.

** Simon Tomasen i Høngård på sin husbonds vegne stævnede menige uden Vrå grander for vidne, anlangende hvem, som har pløjet de agre i Vrå skov, og efterskrevne vidnede, at de var dels pløjet til Niels Madsen og Christen Sørensens gård og dels pløjet af andre.

(158)

** Søren Jensen i Høgsted stævnede Poul Tøgersen i Høgsted for vidne, spørgsmål og for dom, anlangende den vej, Poul Tøgersen har forment ham, og på spørgsmål svarede Søren Jensen, at han kendtes ved samme vej, og ikke der har ligget andre veje fra hans hus og ad marken i langsommelig tid.

** Mads Skriver i Rakkeby på sin husbonds vegne, at eftersom han med høringsdele havde tiltale til Jens Christensen i sønder Vrå for hvis sår og skade, han har gjort Søren Poulsen sst, så forpligtede Jens Christensen at stille sin husbond tilfreds for samme sår og skade.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friises vegne, Hermand Henriksen, borgmester i Sæby, et vidne at de på KM og Sæbys vegne vedkendtes Strygergården med sin rette tilliggelse så og Strandkær norden for Sæby at være KM og Sæby bys rette grund, og vedkendtes efterskrevne jorder.

(159)

** Christen Nielsen på Haven på sin husbond ---- Dyres vegne stævnede i Koldbro Maren Bugges og Sidsel Sørensdatter for dom, anlangende nogen ----, som de har haft for nogen tid lang siden. opsat 6 uger.

** Terkild Pedersen i Furreby varede Peder Keldsen i Furreby dele til for noget korn og andet, som han har købt ham af. opsat 3 uger.

** Terkild Skomager i Furreby et vidne, det Clemend Bertelsen der sst vedkendte, at det korn var hans, som Terkild Skomager tiltaler Peder Clemendsen for.

** Niels Poulsen i sønder Vrå lydeligt lod fordele efterskrevne for hvis, de rester med på kongeskatten.

** Anders Ibsen i Hansbæk på sin husbonds vegne tilsagde alle hans husbonds tjenere, at dersom hver gårdmand vil give 1 mark og en boelsmand en halv mark, da skal de blive kvit for tærsken til Sæbygård i dette år.

(160)

** Terkild Sørensen i ---- stævnede Poul Kock i Rakkeby for dom, anlangende sår og skade, som han skal have gjort Terkild Sørensen, hvorefter han blev tildømt at bøde for samme sår og skade.

6/9 1614.

** Christen Christensen i Marigård på sin husbond Godslev Buddes vegne varede Søren Keldsen i Vejby dele til for 8 daler for sår og skade, han har gjort Søren Mikkelsens hustru i Vejby, og fordelte Søren Pedersen i Furreby for hulgrøft, han har gravet i en eng, og fordelte Tomas Pedersen og Mikkel Skrædder, for de har gravet i græsning og grøn jord.

(161)

** Jens Christensen i Em lod fordele efterskrevne for deres kongeskat.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede Niels Sørensen i Borup og Anders Sørensens hustru Birgitte Pedersdatter for vidne og spørgsmål, og på spørgsmål svarede Niels Sørensen, at han ikke vidste andet med dem, end æren tilhører, og Birgitte Pedersdatter svarede, at hun ikke vidste andet med Niels Sørensen, end æren tilhører.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede Anders Tomasen i Rønnebjerg og Niels Laursen sst og hans hustru Ingeborg Keldsdatter for vidne og spørgsmål.

(162)

13/9 1614.

** Anders Ibsen i Hansbæk på sin husbonds vegne varede Jens N i Lusborg dele til for 20 rigsdaler, som hans værsted var brøstfalden for, og delte Anders Jensen i Stenvad for ulydelse.

(163)

** Tomas Jensen i Vrå stævnede for Hesselt port fru Karen Mikkelsdatter for synsseddel at tage af tinge til an skov ---- at syne og se, hvad som der findes at være hugget på en 3 års tid.

** samme stævnede fru Karen Mikkelsdatter for æskning, og i dag 1.ting efter rigens ret udæskede af hende hvis, hun ham med rette pligtig er.

** Mads Skriver i Rakkeby og Hermand Henriksen, borgmester i Sæby, stævnede for Sæbygårds port Peder Munk, samt sandemændene i herredet for 3.opkrævelse på dem til at sværge og gøre ret markskel imellem Sæby mark og Sæbygårds grund og ejendom.

(164)

** Christen Jensen i Rakkeby varede Niels Jensen sst dele til.

** Jens Sørensen i Snarup. synsmænd hjemlede, at han havde et langt sårmål i hans hoved.

** samme synsmænd hjemlede, at de så Tomas Laursen i Rakkeby havde et sårmål på den mellemste finger på højre hånd.

** ---- på sin husbonds vegne, Hermand Henriksen på Sæby bys vegne begærede fylding på sandemænd for ret markskel at sværge imellem Sæby bys grund og Sæbygårds grund, mark og ejendom, så mødte til gensvar jomfru Anne Brahe til Smerup ? hendes visse bud og formente, at hun ikke var lovligt stævnet, eftersom hun også var lodsejer, hvorefter blev afsagt, at der ikke kunne udstedes fylding på sandemænd, inden der bliver lovligt stævnet.

(165)

20/9 1614.

** Mads Skriver på Anne Laursdatter i Harreslev præstegård hendes vegne varede alle så mange dele til, som rester med deres dagsgerning til præstegården.

** Anders Christensen i Stenvad et vidne, at Anders Pedersen, ridefoged til Sæbygård, oplod ham af hvis dele, som hans husbond Peder Munk har haft ham i.

(166)

** Mads Skriver på Jørgen Friises vegne stævnede for Hæstrupgårds port Otte Bild 1.ting for rigens æskning og for dom.

** Christen Jensen i Koldbro gav tilkende, at et kvindfolk Johanne Matiasdatter er lokket og beligget i hans tjeneste og brød, da lyste han for lovmål.

** Anders Christensen, ridefoged til Sejlstrup, et vidne, at Christen Pedersen i Dommersted og Jesper Andersen i Holbæk tilforpligtede dem at forskaffe ham de 11 rigsdaler, som han udlagde for Albæk sognemænd forgangen år i KM skat.

** Jens Sørensen i Snarup et vidne, at Tønnes Laursen i Rakkeby skød på det, at han ville bevise, det han har gjort Jens Sørensen alle hvis dagsgerning, han ham pligtig var.

** Laurs i Overklit et vidne, at Jens Sørensen i Snarup bekendte, at hvis korn, han har sået for Tomas Laursen, det har han sået for ham i hans løn.

** Christen Jensen i Rakkeby. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans sår og skade.

(167)

** Søren Poulsen i ---- gav tilkende, at der blev et øg og et føl taget fra hans dreng på torsdag sidst forleden og lyste for lovmål.

** Jens Christensen i sønder Vrå oplyste en bøsse, som han havde fundet på Viborg vej.

27/9 1614.

** Mads Skriver stævnede alle Sejlstrup tjenere og varede dem dele til.

(168)

** Poul Tøgersen i ---- gav tilkende, at en af hans grander har slået hans datter, som hun gik i marken, og lyste for lovmål.

** fru Else Kås stævnede Anne Tomasdatter for dom for hvis skade, brøst og forsømmelse, som hun har lidt på avl og bjergning, siden hun er draget af hendes tjeneste.

** samme varede Niels Pedersen, tjenende i Søndergård, dele til.

** ---- et vidne, at han gav tilkende, at Søren Laursens dreng i Årup tog et øg af hans gård, som han havde indtaget.

** Laurs Laursen i Smidstrup, vurderingsmænd vurderede hans korn, hvor der var gjort skade.

** Peder Nielsen i sønder Vrå gav tilkende, at der skete ham nogen overførm i Vrå kirke, og han lyste for lovmål.

** Niels Poulsen i sønder Vrå lod fordele Jens Sørensen i Borup for en rigsdaler er KM skat.

(169)

(4/10 1614)

** Anders Ovesen i Gunderup. vurderingsmænd afhjemlede efterskrevne syn til et dige vester for hans gård samt til skade i hans korn.

** Svend Andersen i Rakkeby stod for tingsdom og gjorde hans hustru Dorete Christensdatter umyndig til at købe eller sælge, og hvis nogen fordrister sig til at bruge noget købingskab med hende, da skal de have det, som de var ilde kommet til det.

** Mads Skriver i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friis hans vegne efter rigens ret udæskede af ---- Bille til Hæstrupgård kongens og Hæstrup kirkes part af kvægtienden af førnævnte sogn, som Otte Bille har oppebåret uden lovlig adkomst.

(170)

** Anders Pedersen, ridefoged til Sæbygård, stævnede for Sejlstrup port Jørgen Friis for 1.opkrævelse af 12 ejermænd, og for Tvedens port stævnede Niels Basse for samme, samt menige Sæby borgere for samme, og Anders Pedersen opkrævede 12 ejermænd til retteligt at omstene og stable hans rette endels enge norden for Sæby, og at begynde deres tov, hvor den nordeste bæk har sit løb i havet, og videre derfra som efterfølger.

(171)

** Anders Ovesen i Gunderup stævnede alle Gunderup mænd for dom, vidne og klage. opsat 8 dage.

** Niels Jensen i Rakkeby udlagde til sin bror Christen Jensen i Rakkeby 8 daler, som han ham pligtig var efter skiftebrevs lydelse.

** ---- i Rønnebjerg på sin husbond Mandrup Parsbergs vegne stævnede Jens Christensen, som tjener Søren Laursen i Grønderup, for tillysning, vidne og klage, rans opkrævelse, bogsed at binde, og Niels Pedersens hustru Maren Tøgersdatter vidnede, at på søndag var 8 dage tog Jens Christensen et øg af Niels Pedersens gård i Årup.

(172)

** Christen Pedersen i Rønnebjerg et vidne, at Niels Pedersen gav hans husbond Mandrup Parsberg den sag, anlangende ran med Jens Christensen i Årup.

** Christen Pedersen gav last, køre og klage over Jens Christensen i Årup, for han har udtaget et øg af hans husbonds tjener Niels Pedersens stald, som han havde indtaget.

** Niels Pedersen i Årup her for tingsdom bandt bogseden og bad sig Gud til hjælp, at Jens Christensen har frarøvet ham et øg, som han havde indtaget.

** Christen Pedersen stævnede menige Høgsted grander for spørgsmål, og Poul Tøgersen i Høgsted vidnede, at han har set Jens Madsens sønner i Høgsted føre havre af Poul Pedersens jord i Høgsted.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Poul Tøgersens datter i Høgsted, Maren Poulsdatter.

** Christen Pedersen tilspurgte Poul Tøgersen, om han beskyldte Jens Sørensen i Høgsted andet, end det sårmål, han har gjort hans datter, hvortil han svarede, at han ikke skyldte ham andet.

(173)

** eftersom Christen Pedersen havde ---- Jens Christensen i Grønderup for dom, anlangende han har klaget for Mandrup Parsberg, at Henrik Bille har frataget Jens Christensen nogen enge, da blev den sag opsat 3 uger.

** Søren Poulsen i sønder Vrå stævnede Jens Christensen i sønder Vrå for vidne, og efterskrevne vidnede, at da Christen Nielsen kom gennende med et af Christen Pedersens øg i sønder Vrå og et føl, som han havde taget i Søren Poulsens korn, så kom Jens Christensen i sønder Vrå og tog samme øg og føl fra ham.

** Søren Laursen i Årup et vidne. vurderingsmænd afhjemlede efterskrevne syn på skade, som er gjort i Søren Laursens korn.

** Anders Ibsen på Peder Nielsens vegne stævnede Christen Pedersen i sønder Vrå hans hustru Karen Terkildsdatter for vidne, og efterskrevne vidnede, at nu på søndag var 14 dage da lod Peder Nielsen lyse efter nogen tyve i Vrå kirke, den tid Karen Terkildsdatter gik af kirken, da sagde hun til Peder Nielsen, dine tyve ligger til vores, jeg ville ikke stille dine tyve for pokkernævn.

(174)

** Laurs Jensen i Overklit på sin husbond Otte Billes vegne stævnede Tomas Laursen i Rakkeby for klage og gav last, kære og klage på ham for hvis sår og skade, han har gjort hans husbonds tjener Jens Sørensen i Snarup, og for han er bortrømt af hans husbonds tjeneste.

** Søren Poulsen i sønder Vrå varede Jens Christensen i sønder Vrå dele til for hvis sår og skade, han ham gjort har.

(175)

11/10 1614.

** Niels Pedersen i Årup bandt bogseden og bad sig Gud til hjælp, at Jens Christensen, som tjener Søren Laursen i Årup, frarøvede ham et øg, som han havde indtaget.

** Christen Nielsen på Haven stævnede Peder Olufsen, som tjener på Boller, og gav last, kære og klage over ham, for han har lokket og beligget Anne Mortensdatter, som tjente i gårde på Boller med ham, og for han ikke har tjent hans husbond så troligt, som det sig bør.

** Niels Andersen i Bøjet stævnede Oluf Rask i Tårs for syn til den gård, han har iboet, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn.

(176)

** Laurs Jensen i Overklit stævnede for Hæstrupgårds port Søren Mogensen og Peder Jørgensen, som har forpagtet gården, for dom, om de ikke er forpligtet at stå hans husbond til rette for hvis skade og brøst, som har sig tildraget på gården. opsat 6 uger.

** Christen Pedersen i sønder Vrå gav tilkende, at på torsdag sidst forleden kom der en karl i hans gård og begærede at ville have en bøsse, som tilforn er oplyst her inden tinge, og da truede han og havde mange onde ord, og slog hanen på en bøsse ----.

** Mogens Pedersen i nør Vrå. synsmænd vurderede skade i hans korn.

** Niels Jensen i Rakkeby et vidne, at hans bror Christen Jensen han stod nu for tingsdom og gav tilkende, at han ikke kunne bevise, det Niels Jensen havde noget uskiftet.

(177)

18/10 1614.

** hr Peder Nielsen i Volstrup præstegård stævnede i Sæby Poul Kock og hans hustru for vidne, og efterskrevne vidnede, at søndag næst efter skt Mikkelsdag var de i Sæby, da kom hr Peder Nielsen og hans hustru Ingeborg Tomasdatter gående til hendes vogn, som holdt udenfor mester Hans Jensens dør, da kom en pige Johanne Rasmusdatter gående og satte sig bag i vognen, og der de kom kørende, kom Poul Kock løbende efter dem og bad dem bie og tog i tømmen, og drog Johanne Rasmusdatter af vognen, og tog en bylt, som lå i vognen og sagde, I har stjålet nogle klæder i min gård, så sagde Ingeborg Tomasdatter, jeg har ikke stjålet dem, pigen gav mig dem, hvorefter Poul Kock overfaldt hende med mange onde ord, hvorefter hun kørte grædende af byen.

(178)

** Mads Skriver i Rakkeby stævnede Laurs Pedersen i Rakkeby for syn, vidne og klage, og synsmænd hjemlede, at de så Anders Pedersen i Gunderup at være noget lidet ridset på den venstre tommelfinger.

** Jens Christensen i Årup stævnede for Åstrup port Mandrup Parsberg for vidne, og efterskrevne vidnede, at på søndag sidst forleden var måned, da hørte de, at Niels Pedersen i Årup gav Jens Christensen der sst det øg ud, som han havde indtaget, hvilket Niels Pedersen ved sin sjæls salighed benægtede.

(179)

** Tomas Carlsen i Borup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til skade på hans kornagre.

** siden fylding var sat på nævninge, da tovede og svor de Jens Christensen i Årup kvit for det ran, som Christen Pedersen havde ham tillyst, for han skulle have frarøvet Niels Pedersen i Årup et øg.

** Jens Laursen i Årup. vurderingsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Maren Sørensdatter i Årup hendes korn, hvor der var gjort skade.

(180)

25/10 1614.

** Christen Nielsen i Bjerget stævnede Christen Olufsen, tjenende i Fjem, for dom. opsat.

** samme gav Peder Sørensen i Try dele. opsat 14 dage.

** Niels Jørgensen i Hugdrup stævnede.

** Mads Skriver stævnede Laurs Madsen, ladefoged på Sejlstrup, for syn, da vidste Anders Olufsen ikke at kunne udstede nogen tiltale over Maren Pedersdatter, men hende til hendes værneting at søge.

** Mads Skriver. vurderingsmænd hjemlede, at de havde set 22 kornstakke, hvor der var gjort skade for 12 tønder havre og mere, i blanding for 8 tønder, byg for 3 tønder.

(181)

** Christen Pedersen i Rønnebjerg. vurderingsmænd hjemlede, at de så skade i efterskrevne kornagre.

** Anders Nielsen i Snarup. vurderingsmænd havde synet noget havre og byg i Snarup mark, hvor var gjort skade.

** Niels Andersen lod fordele Hans Jørgensen for hans tro tjeneste.

** Christen Nielsen stævnede Jens Olufsen, tjenende i nør Vrejlev, for spørgsmål, om Hans Dyre ikke havde givet ham hans løn, som det sig bør, dertil svarede han, det han havde fået hans løn.

** Laurs Jensen i Overklit stævnede Steffen Skøy i Borup og varede ham dele til.

(182)

** Anders Pedersen i Rakkeby. synsmænd afhjemlede syn på kornskade.

** Laurs Sørensen i Hedegård. vurderingsmænd hjemlede, at de så, der var gjort efterskrevne skade i hans korn.

** Mogens Pedersen. vurderingsmænd hjemlede syn på hans havre.

** Niels Jensen stævnede Christen Jensen i Rakkeby for vidne, og efterskrevne vidnede, at Christen Jensen havde en sort hest, hvis hesten var, vidste han ikke.

** Anders Nielsen et vidne, at Niels ---- og Laurs Jensen i Overklit gav ham kvit for den ko, som han havde lejet af Jesper Vognsen.

** Christen Jensen. vurderingsmænd afhjemlede syn på kornskade.

(183)

** Jens Hansen i Østergård. vurderingsmænd hjemlede syn på kornskade.

** Niels Jensen i Bastholm varede Jens Nielsen og Christen Poulsen dele til for deres tro tjeneste, eftersom de var sted og fæst med ham.

** Mads Skriver et syn til Poul Jensen i Rakkeby hans sår og skade.

** Christen Jensen i Rakkeby stævnede Niels Jensen i Rakkeby for spørgsmål og vidne. opsat 14 dage.

** ---- stævnede Niels Pedersen i Årup og Peder Nielsen for klage og vidne.

** Jens Sørensen i Snarup varede Tomas Laursen dele til, og de gav deres sag til minde og ret på efterskrevne mænd.

** Søren Laursen på Hans Pedersen og Anders Tomasen gav deres sag på efterskrevne mænd.

(184)

1/11 1614.

** Christen Nielsen i Bjerget lydeligt lod fordele Peder Sørensen i Try for 13 mark, som han havde lovet for hans husbond for en vogn.

** ---- i Tårs lydeligt lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jens Christensen i Skodbjerg ? stævnede Christen Mikkelsen, tjenende i Vrå præstegård, og varede ham dele til. opsat 14 dage.

** Niels Mørk i Bagterp varede Peder Andersen i Snarup dele til.

(185)

** Niels Mørk havde tiltale til Anders Christensen i Snarup for hans tro tjeneste, som han blev tildømt at holde.

** Christen Mørk i Bagterp varede Jens Mørk i Ulstrup dele til.

** Jens Mørk i Ulstrup påskød, at efterskrevne var på skifte og jævning imellem Christen Mørk og Jens Mørk i Ulstrup.

** Mads Skriver på sin husbonds vegne, og Hermand Henriksen, borgmester i Sæby, på Sæby bys vegne stævnede for Sæbygårds port Peder Munk for 1.opkrævelse af 12 ejermænd til en ret og kristelig vej at udsværge fra KM købstad og til. dertil svarede Anders Pedersen, ridefoged til Sæbygård, det han formente, der var ikke så lovligt stævnet, at der burde at gå nogen opkrævelse på ejermænd.

(186)

** Jens Pedersen i sønder Vrå. vurderingsmænd hjemlede vurdering til efterskrevne kornskade.

** Jens Laursen i Smidstrup et vidne, det Anders Laursen i nør Vrå på sine egne og sin bror og søster deres vegne, Peder Laursen i Serreslev på sine egne vegne gav ham afkald for al den arv, dem kunne tilfalde efter deres salig mor.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg varede efterskrevne dele til.

** Anders Tomasen i Rønnebjerg vidnede, at i høst forleden så han, det Søren Pedersen i Rønnebjerg hans drenge rendte efter Søren Pedersens heste i Christen Pedersens korn.

(187)

8/11 1614.

** Christen Nielsen på Haven på sin husbonds vegne varede Morten Olufsen og Tøger Olufsen i Karmesholt dele til for ulydelse, eftersom de var tilsagt at skulle pløje til rug og at skulle age tørv og høst dagsgerning.

** Christen Nielsen i Bjerget efter 14 dages opsættelse med høringsdele havde tiltale til Christen Olufsen, som tjener i Fjem, for hans tro tjeneste, som han ham lovet har, og som han blev tildømt at holde og efterkomme.

(188)

** Niels Andersen i Bøjet varede Hans Jørgensen dele til for hans tro tjeneste, eftersom han var sted og fæst med ham.

** Niels Andersen et vidne, at Hans Jørgensen tog i hans hånd og tilsagde ham sin tro tjeneste til skt Mikkelsdag førstkommende.

** ---- i Brønderup på sin husbond Niels Lange hans vegne et vidne, at efterskrevne lovede at betale deres gæld.

** opsat med Villum Christensen og Anders Madsen i Snarup en måned.

** Tomas Nielsen i Snogenest udlagde til Niels Mørk i Brønderup på Niels Langes vegne 5 rigsmark for en tønde byg, som han havde taget af Jesper Vognsen.

** Mads Skriver i Rakkeby på sin husbond Jørgen Friises vegne, og Jacob Pedersen, rådmand i Sæby, på Sæby bys vegne stævnede for Sæbygårds port Peder Munk for 2.opkrævelse af 12 ejermænd til en ret og kristelig alfar vej at udsværge.

(189)

** Anders Hansen i Gunderup på hr Peder Christensens vegne lod fordele Tomas Christensen, barnfødt i Borup, for hans tro tjeneste, som han har lovet hr Peder i Lund.

** Christen Nielsen på Haven stævnede i Ulvemose Peder Johansen og hans fostersøn Christen Olufsen for deres sandhed at vidne om hvad ord, Jens Olufsen, som tjente på Boller og nu tjenende på Vrejlev, har haft om den gode mand Hans Dyre, og de vidnede, at han sagde, det Hans Dyre måtte stede sig en dreng, der han fik en djævel, hvilket Jens Olufsen hårdeligt ved ed benægtede.

(190)

** Peder Laursen i Sørup på sin husbond Iver Dyre til Hvidstedgård hans vegne lod fordele Jens Mortensen for 4 tønder havre.

** ---- i Overklit vejrmølle varede Peder Sørensen i Furreby dele til for 3 mark hans faldsmål, eftersom han tilforn var delt for hovedsum for sår og skade, han ham gjort har.

** Jens Andersen i Stendal stævnede Mikkel Pedersen i Vogdrup og varede ham dele til. opsat 14 dage.

** Jens Hansen i Østergård. vurderingsmænd afhjemlede syn på kornskade.

(191)

** Niels Jensen i Bastholm varede Jens Nielsen og Christen Poulsen dele til for deres tro tjeneste og for hvis skade, brøst og forsømmelse, han på avl og bjergning lidt og fanget har.

** syn til Poul Jensen i Rakkeby hans sår og skade.

** Jens Sørensen i Snarup og Tomas Laursen i Rakkeby tog i hverandre deres hænder og gav deres sag til minde og ret på efterskrevne mænd, og hver at møde med sine voldgiftsmænd på søndag 8 dage, hvis de dem imellem siger, skal de nøjes med på begge sider.

** Søren Laursen i Årup, Niels Pedersen sst gav deres sag til minde og ret på efterskrevne mænd.

(192)

15/11 1614.

** Clemend Nielsen, ridefoged til Hundslund, på sin husbond fru Margrete Rosenkrantz hendes vegne stævnede for Hesselt port Mogens Mogensen for vidne og dom, anlangende beskikkelse.

(193)

** Christen Pedersen i Rønnebjerg spurgte efterskrevne, om de ville vidne, at Mogens Mogensen til Hesselt var så syg, at han ikke kunne møde, dertil svarede de, at de ikke ville vidne, fordi de ikke vidste mere, han var syg eller ikke.

** Niels Andersen i Bøjet stævnede Christen Jensen i Rakkeby for klage og varede ham dele til, anlangende han ikke har udlagt føringspending, eftersom han har flyttet og ført hans arvelod efter sine forældre. opsat 3 uger.

** Anders Ovesen i Gunderup et syn til grønne ege, som findes at være hugget i Gunderslund, som synsmænd afhjemlede.

** Christen Jensen på Harken varede efterskrevne dele til.

** Anders Madsen i Snarup stævnede Christen Jensen i Rakkeby og varede ham dele til, og satte i rette, om han ikke burde stå ham til rette for hvis, hans kvæg har gjort ham skade i hans eng, hvorefter han blev tildømt derfor at bøde efter loven.

(194)

** Søren Vinter i Haverholm. vurderingsmænd afhjemlede efterskrevne syn på korn i Haverholm mark.

** Christen Laursen i Hammerholt lod fordele Mads Christensen, som tjener i (blank) for hans tro tjeneste.

** Terkild Sørensen i Rakkeby lod fordele Christen Jensen i Rakkeby for en tønde havre og to dages tørvegrøft, han er ham pligtig.

** Tomas Carlsen i Borup varede efterskrevne dele til.

(195)

** Jens i Skodbjerg ? gav last, kære og klage over Christen Mikkelsen i Vrå præstegård for sår og skade, han ham gjort har.

** Niels Jensen i Rakkeby varede Poul Pedersen i Rakkeby dele til.

** Jens Pedersen i sønder Vrå varede efterskrevne dele til.

22/11 1614.

** Clemend Nielsen, ridefoged til Hundslund, på sin husbonds vegne stævnede for Hesselt port Mogens Mogensen for dom.

(196)

** Mads Skriver på sin husbond Jørgen Friis hans vegne stævnede for Sæbygårds port Peder Munk for fylding på efterskrevne 12 ejermænd at begynde deres ejered og tov i den gamle køre alfarvej, som løber vesten fra Sæby og derefter, som efterfølger.

** Laurs Sørensen i Gunderup og Peder Andersen i Vrålund tog i hverandre deres hænder og satte fylding på forskrevne mænd.

(197)

** Niels Tøgersen i nør Vrå lod fordele Anne Pedersdatter i sønder Vrå.

** Anders Olufsen i Gunderup stævnede alle Gunderups bymænd for dom, vidne og klage. opsat 3 uger.

** Christen Mørk i Bagterp på sine egne vegne, Niels Andersen i Bøjet på Jens Mørk i Ulstrup hans vegne gav deres sag til minde og ret om hvis trætte, dem imellem været har, på efterskrevne voldgiftsmænd.

** Laurs Jensen i Overklit stævnede Søren Mogensen og Peder Jørgensen, som har sted Hæstrupgård, for dom anlangende, om de ikke er forpligtet at stå ham til rette for hvis Hæstrup ----. opsat 6 uger.

(198)

** Bertel Keldsen i Vejby. vurderingsmænd afhjemlede efterskrevne syn til kornskade, 7 tønder byg, 6 tønder blanding, 7 tønder havre.

** Bertel Keldsen varede Søren Mikkelsen og Oluf Pedersen dele til.

** ---- Overklit tilsagde Knudsen i Lundergård, at han skulle yde høns og gås i Overklit dette år.

** Mogens Laursen i Borup på sine egne og medbrødres vegne æskede, om der var nogen, der havde noget, som de kunne forholde, at der ikke skulle gå fylding på ejermænd, hvortil Anders Ibsen i Hansbæk svarede, at hvis hans husbond havde, det skulle blive lagt frem.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbonds vegne, Hermand Henriksen, borgmester i Sæby, på Sæby bys vegne stævnede efter en skriftlig stævning.

(199)

** Anders Ibsen i Hansbæk på sin husbond Peder Munks vegne stævnede borgmester, rådmænd og menige borgere i Sæby, og stævnede for Sejlstrup port Jørgen Friis for 1.opkrævelse på 12 ejermænd.

29/11 1614.

** Mads Sørensen i Rakkeby på sin husbonds vegne, Hermand Henriksen, borgmester i Sæby, på Sæby bys vegne stævnede for Sæbygårds port Peder Munk for 12 ejermænds ed og tov at tage beskrevet.

(200)

** Clemend Nielsen, ridefoged til Hundslund, stævnede for Hesselt port Mogens Mogensen for dom, anlangende den pant, han har gjort fru Margrete i halvpart Hesselt hovedgård med sin rette tilliggelse, hvorefter blev afsagt, at førnævnte halvpart bør at følge fru Margrete for et brugeligt pant, indtil hvis sum pending bliver hende afbetalt.

** ---- Rodsteen til Hørbylund stævnede for Sæbygårds port Peder Munk for vidne og Peder Nielsen i Volstrup præstegård, om han har noget dertil at svare, og efterskrevne, som mindes op til 32 år, vidnede, at i langsommelig tid har der været holdt først tjeneste i Hørby kirke hver anden søndag og sidst hver anden søndag, uden der enten har været bryllup eller barsel i Hørby eller Volstrup sogne, og al den stund fru Mette levede og holdt hus på Hørbylund, da blev der altid holdt sidste tjeneste i Hørby kirke hver højtidsdag, indtil så længe Peder Munk er kommet til Sæbygård og holdt hus der.

(201)

** Palle Rodsteen fremæskede, om der var nogen, som havde nogen delebreve på nogen af de vidnesmænd, som har vidnet om tjenesten i Hørby kirke, da skulle de fremkomme, han ville rette for dem.

** Palle Rodsteen lydeligt lod fordele Peder Jensen, fordum foged på Hørbylund, for 8 daler, han havde annammet på hans vegne.

** Jens Andersen i Tårs præstegård og Else Pottemagers gav deres sag på efterskrevne mænd, og hvis de siger og forhandler dem imellem, skal de nøjes med på begge sider.

** Anders Mogensen varede Poul Jensen i Try dele til.

** Christen Nielsen i Bjerget varede Christen Olufsen dele til for hans tro tjeneste, som han ham lovet og tilsagt har.

(202)

** Peder Laursen i Sørup på Jens Jensens vegne i Borup varede Clemend Nielsen dele til, for han har bortdraget sig af hans tjeneste.

** Christen Jensen på Harken lydeligt lod fordele Peder Andersen i Snarup for hvis, han var salig Niels Pedersen skyldig efter testamentes lydelse, og han tilforn er delt for samme gæld.

** eftersom Niels Mørk i Brønderup havde tiltale til Anders Christensen, ridefoged til Sejlstrup, så mødte Mads Skriver på hans vegne, og sagen blev opsat 14 dage endnu.

** Anders ---- i Gunderup stævnede Christen Pedersen i sønder Vrå og hans søn Jens Christensen for dom. sagen er opsat 14 dage.

** Christen Pedersen i Vrå et vidne, at Peder Nielsen i sønder Vrå sigtede ham for blåslag og sårmål, hvorefter blev afsagt, at han jo bør bøde for samme sår og skade eller derfor at lide tiltale.

(203)

** Anders Jensen i Vogdrup stævnede Søren ---- i Hvidsted for æskning. den sag er opsat 4 uger.

** Anders Jensen varede Søren Smed i Sessing dele til for en lås.

** Mogens Pedersen i nør Vrå. varhøringe meldt ved magt 8 dage.

** Jens Pedersen i sønder Vrå. vurderingsmænd hjemlede, der var gjort skade i en bygager i Stagsted mark for en tønde byg.

** Peder Mørk i Høgsted. vurderingsmænd synede kornskade i hans korn.

** ---- i Rønnebjerg. vurderingsmænd hjemlede, der var gjort skade i hans kornagre.

** Jens Andersen i Tårs præstegård lod fordele Peder Jensen i Tårs for 1 mark, han var salig Villads Andersen pligtig.

** Anders Pedersen i Rakkeby præstegård stævnede Poul Jensen i Rakkeby.

** Anders Ibsen i Hansbæk på hans husbond Peder Munks vegne 2.ting opkrævede 12 ejermænd ret og kristeligt at omstable og stene hans husbonds endels eng ---- .

(204)

6/12 1614.

** Anders Ibsen i Hansbæk på sin husbonds tjeneres vegne stævnede Erik Jensen i Fuglsang og Anders i Floholt for plovfreds tillysning.

(205)

** Simon Jensen i Håbendal på hans husbond fru Kirsten Høg til Eget hendes vegne stævnede for Sæbygårds port Peder Munk for vidne, samt stævnede Laurs Olufsen i Plettesholt og hans hustru Mette Laursdatter og hans søn Oluf Laursen for vidne og for klage, som blev opsat 14 dage. efterskrevne vidnede, at Laurs Olufsen kom til Eget og sagde til fru Kirsten Høg, det han ville intet befatte sig med den gård Floholt, som ---- havde sted og fæst ham, ----- og bad hende gerne, om hun ville vel gøre og hjælpe ham til gode hos Peder Munk, det han kunne beholde den, han havde. siden drog fru Kirsten Høg med ham til Sæbygård.

** Anders Ovesen i Gunderup stævnede Peder Jensen i nør Vrå, Jens Jensen, Søren Nielsen i Borup for vidner.

** Niels Eriksen, foged på Vrejlev, et vidne, at Peder Knudsen i Vrålund tog i hans hånd på Jesper ---- hans vegne og tog husbondhold af ham og lovede at være ham hørig og lydig.

(206)

** Christen Nielsen på Haven stævnede Tøger Olufsen i Karmesholt for udviselse, og til 3.ting udviste ham og forbød ham under et fuldt hærværk at have nogen brugelighed i denne gård, han iboer, længere end til påske nu førstkommende.

** Christen Jensen i Rakkeby stævnede Peder Jensen i Smidstrup og Niels Jensen i Rakkeby og varede dem dele til.

** Laurs Jensen i Overklit stævnede Søren Mogensen på ----. opsat 1 måned.

** Jens Christensen i ---- varede Christen Mikkelsen i Vrå præstegård dele til for hans bøder for 5 sår og for hans finger, han har lemlæstet.

** Christen Mørk, tjenende i Bagterp, et vidne, at efterskrevne mænd, som er taget til voldgift imellem Christen Mørk og Jens Mørk i Ulstrup, anlangende den arvelod, som Christen Mørk havde hos Jens Mørk, da vidste de ikke anderledes deri at kende, end Jens Mørk bør samme arvelod fra sig at levere til Christen Mørk.

(207)

** (fortsat fra ikke bevaret blad) vedrørende gærde imellem Sæby bys enge og Peder Munks endels enge.

** Anders Ibsen i Hansbæk på sin husbonds vegne i dag 3.ting opkrævede 12 ejermænd ret og kristeligt at omstable Peder Munks endels ---, som kaldes Strandengen, og begynde deres tov, som efterfølger.

** Anders Ibsen i Hansbæk på sin husbonds vegne stævnede for Hammelmose port Otte Skeel for 1.opkrævelse på sandemænd ret og kristeligt markskel at sværge og gøre imellem efterskrevne ejendom.

(208)

** ----.

(1)

(12/1 1630)

** Laurs Christensen stævnede Peder Pedersen, Anders Olufsen i Stagsted, Niels Andersen i Bøjet med flere.

** ransnævninge.

** ---- i Rønnebjerg et vidne, ---- lod læse en stævning.

** Peder Skrædder gav Henrik Snedker varsel ----.

** ---- gav Peder Olufsen varsel for dele.

** Christen Hoven delte Peder Olufsen.

** ---- stævnede ---- Kås for dom.

** ---- Rugtved stævnede Maren Jensdatter i Vrå, Maren Madsdatter i Rakkeby for syn, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på ---- hus i Vrå, som var meget forfalden.

** efterskrevne, som mindes op til 50 år, vidnede om Sejlstrup forstrand og hvis vrag, der er indkommet, er ført til ----.

(2)

** Peder Andersen i Em stævnede ----.

** Jens Christensen i ---- stævnede Anders Mikkelsen i Vogdrup, anlangende nogen øg, han har ham frataget, og fremlagde et vidne her af tinget 22/9 forleden, hvor Anders Mikkelsen tilforpligtede sig ---- selvsamme øg, han har taget fra ham, hvorefter blev afsagt, at Anders Mikkelsen bør at efterkomme sit løfte og forskaffe Jens Christensen samme øg igen, eller derfor at ---- som for andet tyveri.

** ---- Poulsen i Vangterp på Jacob ---- stævnede efterskrevne. opsat 3 uger.

** ---- på sin husbonds vegne stævnede Jens Nielsen og Laurs Kræmmer for vidne, og efterskrevne vidnede, at de havde nedbrudt ---- sønden i Laurs Pedersens gård i Vrå.

** Poul Pedersen i Rakkeby. ---- var hans hjemmel til efterskrevne ko.

** ---- i Vrå stævnede efterskrevne og delte dem for gæld.

(3)

** Jens Jensen i Vrå, Jens Christensen i Ågård stævnede Christen Pedersen, Laurs Villadsen i Vejby, Poul Nielsen. opsat 3 uger.

** Anders Jensen i Gunderup et vidne. efterskrevne vidnede, at det var i høbjergningen det andet forgangen år, og Anders hustru og børn var fra huset samme tid, da Jens Pedersen bekom ----.

** Anders Jensen stævnede Jens Pedersen Terp i Grønderup, Johanne Jens Pedersens datter ----.

** Tomas Pedersen stævnede Poul Pedersen i Rakkeby for dom for en kedel, som Peder Madsens hustru havde sat ----, og satte i rette, hun bør jo samme kedel ----, hvorefter blev afsagt, at Poul Pedersen jo bør at skaffe ---- Sørensdatter samme kedel igen.

** ---- i Grønderup et vidne, at Erik Pedersen benægtede, at han ikke havde taget ----.

** Christen Pedersen stævnede Oluf i Borup, som tog i hans hånd for hvis, han er ham pligtig.

** ---- tilsagde KM tjenere, at de lader blive ydet deres landgilde.

** Niels Jensen ----, fordum ridefoged på Ørum slot, med en opsættelse her af tinget 24/11 forleden stævnede Reinholt Heidersdorf til Rugballegård, KM befalingsmand på Sejlstrup, for dom om ikke den gode mand jo bør pligtig at være at give kam kvittans for hans regnskab, han har gjort ham for den tjeneste, han har tjent ham på førnævnte slot, og Niels Jensen fremlagde efterskrevne sedler og kvittanser. og fremlagde sit skriftlige indlæg, dateret Ålborg 22/11 1629. derimod mødte Anders Pedersen, borger og rådmand i Sæby, på sin husbond Reinholt Heidersdorfs vegne og fremlagde en restants af Ørum slots jordebog 23/9 1626 til 10/8 1627, og to renteskriveres efterskrevne antegnelser til Niels Jensens regnskab, hvorefter blev afsagt, at da der er adskillige antegnelser på Niels Jensens regnskab, og ikke han fremlægger hvis dertil hører førnævnte med at forklare, da kan den gode mand ikke tildømmes at give nogen kvittans, efterdi førnævnte mangler ikke bevises at være klaret.

(8)

** Søren Mogensen i Vrå fordelte Jens Laursen i Vejby.

** Laurs Poulsen i Vrå et vidne, at Anders Jensen i Grønderup sagde ---- korn til Jens Pedersens af Mikkel Tøgersens hus i Grønderup, det førte han til Årup og andetsteds.

** Jens Jacobsen i Agdrup stævnede Christen Rugtved i Åbenterp, og efterskrevne vidnede, at han solgte en hest til Jørgen Kås i Kærsgård for 14 daler, som han straks fik.

** Anders Villadsen i Borup stævnede.

** Villum Nielsen i Borup stævnede.

19/1 1630.

** Niels Pedersen i Rønnebjerg stævnede.

** Peder Brand i Furreby stævnede menige sognemænd i Furreby sogn for dom, anlangende kirkens tiende, som de skulle give to forgangne år. opsat 8 dage.

** Niels Madsen i Vejby stævnede menige Vejby sognemænd for dom, angående tienden i tre sidste år. opsat 8 dage.

** Peder Terkildsen i Vejby gav Vejby mænd varsel.

** samme stævnede Poul Jensen og Berete Poulsdatter for vurdering af et sort forklæde, som blev vurderet for 12 skilling, som hun havde pantsat ham.

(9)

** Søren Nielsen i Vrensted stævnede Karen Pedersdatter og hendes mor Dorete Madsdatter for dom.

** Søren i Svenstrup stævnede Laurs Jensen i Hvidsted, Anne Nielsdatter, Karen Olufsdatter i Tårs, Christen i Møllegård, Oluf Olufsen i Svenstrup, og Palle Nielsen vidnede, at Laurs Jensen kom af Sørens hus med et sengeklæde og red bort dermed.

** Peder Jensen et vidne, at Niels Jensen i Keldal ? tog i hans hånd til i dag 8 dage for 6 mark, han ham pligtig er.

** Christen Christensen i Estrup stævnede Christen i Bjerget og Anders i Fuglsang. opsat en måned.

** samme stævnede Mikkel Pedersen i Koltrup for en stud så god som 12 daler. opsat 14 dage.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede Peder Eriksen i Borup for dom. opsat 14 dage.

** Anders Olufsen Krag stævnede Mogens Kås for dom, anlangende 100 rigsdaler med sin rente, skadegæld og interesse, og fremlagde efterskrevne Mogens Kåses brev, dateret Vrå præstegård 9/9 1616, hvori han bekender sig af ret vitterlig gæld skyldig at være hr Oluf Krag, sognepræst i Vrå, 100 fuldkomne rigsdaler, og derefter fremlagde en seddel, hvormed Mogens Kås til Tidemandsholm kendes, at de 100 rigsdaler, han har taget på rente af salig hr Oluf Krag i Vrå er ham lovligt opsagt af hans hustru Dorete Pedersdatter, dateret Tidemandsholm 27/5 1626, og dernæst fremlagde Anders Krag sit efterskrevne skriftlige indlæg angående samme sum penge, som hans mor har undt ham, og som Mogens Kås blev tildømt at betale.

(10)

** Mads Laursen i Bøjet gav efterskrevne varsel.

** (blank) stævnede Christen Skrædder i Voldsted for vidne, og efterskrevne vidnede, at straks efter rytterne var kommet her i landet gav han Christen Skrædder et sejerværk var Mogens Kåses.

** Laurs Pallesen stævnede Jens Jensen i Estrup, Mikkel Jensen i Møllegård for dom, anlangende et løfte, han skal have i været for en mand af Sterup 33 rigsdaler, som de blev tildømt at betale.
 
(11)

** Christen Nielsen i Højgårds mølle stævnede Niels Jensen i Em for dom, anlangende 3 tønder rug, han har bekommet. opsat en måned.

** Jens i Vogdrup stævnede Anders Jensen i Em.

** Niels stævnede Anders Tomasen i Årup for æskning. opsat 8 dage.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på Anders Jensens vegne i Grønderup gav efterskrevne varsel for dele.

** Niels Jensen i Tranget stævnede Anne Andersdatter for dom, anlangende et forklæde, som blev hans kone frastjålet. så mødte hendes far Anders Pedersen og berettede, at hans datter skulle få hjemmel til samme forklæde, hvorefter blev afsagt, at Anne Andersdatter jo bør at vise sin hjemmel til samme tørklæde.

** Jens Christensen i Em stævnede Oluf Olufsen for syn, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på brøstfældighed på hans huse.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede Terkild i Rakkeby, Laurs Sørensen, Jens Sørensen, Anders Sørensen i Borup, Dorete Sørensdatter for dom, og æskede de efter førnævnte Else Sørensdatter hvis, hun har været Anders Ovesen pligtig.

** samme stævnede Maren Jensdatter og hendes barn og æskede hvis, hun var Anders Madsen skyldig.

** samme æskede hvis Søren Jensen var ham pligtig efter hans segl.

** Søren Sørensen i Tise sagde, at hvis de havde bekommet af Anders Madsens gods, skulle de vel føre tilstede.
 
(12)

** Laurs Nielsen i Koldbro et vidne, at Anders Pedersen i Tranget var hans hjemmel til et skind, han har solgt Dorete Christensdatter.

** Peder Jensen i Tårs og Jens Andersen i præstegården gav deres sag på efterskrevne mænd.

** Christen Sørensen i Borup på hans medarvingers vegne æskede en tønde rug, salig Laurs Sørensen var Poul Sørensen skyldig i Stenbjerggård.

** Peder Olufsen stævnede Else Sørensdatter og Laurs Sørensen og æskede 7 tønder rug med mere, som rytterne hentede der nede.

** samme stævnede Niels Jensen i Stenvad for dom anlangende noget rug for en hest. opsat 14 dage.

** Tord Vigelsen stævnede Christen Jensen i Hvidsted for dom. opsat 14 dage.

** Anders Mortensen i Lyngby stævnede Jens Christensen i Gunderup anlangende arv efter Niels Mortensen. opsat 3 uger.

** Svend Jensen delte Anders Christensen.

** Christen Pedersen et vidne, at Peder Olufsen, Ove Olufsen var hans hjemmel til deres part af den ----, som blev udlagt i hans gæld.

** Hans Laursen et vidne, at Oluf Olufsen, Peder Olufsen var hans hjemmel til den deres part i den kedel, som blev udlagt for det øg, som han havde ladet køre ihjel for ham.

** Tomas Christensen i Tranget stævnede i Tranget Jens Iversens hustru Maren Pedersdatter og hendes børn for dom, anlangende 7 daler, og fremlagde Jens Iversens efterskrevne brev, dateret 29/10 1627, hvilken gæld Maren Pedersdatter og hendes børn blev tildømt at betale.

(13)

** Jens Sørensen i Stenbjerggård på sin søster Anne Sørensdatters vegne sst stævnede Maren Bertelsdatter i Høgsted for dom anlangende 10 sletdaler, som salig Laurs Knudsen i Børglum by var hende skyldig, og fremlagde Laurs Knudsens efterskrevne brev, dateret 21/x 1627, hvorimod Poul Sørensen fremlagde hans skriftlige svar, at hans hustru ikke har bekommet bo eller boskab efter salig Laurs Knudsen, men er af fjenderne fra hus og gård bortjaget og ikke har været boet mægtig, hvorefter blev afsagt, at da samme brev står ved sin fuldmagt, så bør Poul Sørensen sin anpart at betale inden 15 dage.

(14)

** Søren Nielsen i Vrensted stævnede Anne Pedersdatter i Vollerup og hendes mor Dorete for dom anlangende noget klæde og gods, de skal have bekommet fra ham, og fremlagde et vidne af Børglum birketing 8/6 forleden angående efterskrevne gods, som hun ulovligt har bekommet af Søren Nielsens bo, hvorefter blev afsagt, at de bør at betale Søren Nielsen både klæde og gods, som de har bekommet.

(15)

26/1 1630.

** Christen Pallesen i Lyngby stævnede alle i Lyngby sogn, som rester med deres tiende til præsten.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede Christen Jensen i Borup anlangende nogen gæld, salig Christen Sørensen, som døde i Borup, skal have været ham pligtig, og i rette lagde Christen Sørensens brev, og satte i rette, om Christen Jensen, som er indkommet i et fælligbunden bo, jo bør at betale ham samme korn og penning, hvilket han blev tildømt.

** Anders Rugtved på sin husbonds vegne tilspurgte Anders Mortensen i Vejby, om han ville vedkende sig efterskrevne strand for Furrebys endels grund, hvortil han svarede, at Just Høg burde dertil stævnes.

** Anders Rugtved et vidne, at efterskrevne, som mindes op til 30 år, vidnede, at ovennævnte strand har været brugt til Sejlstrup ulast og upåklaget i alle måder og er Sejlstrup forstrand.

(16)

** Christen Nielsen på Høgholt på den gode jomfrus vegne et vidne, at Mogens Christensen i Klarup, Søren Pedersen i Træholt, Søren Olufsen i ----, Jens Nielsen i Sørup, Mads Christensen i Burholt ? lovede at gøre og give den gode jomfru skyld, landgilde, ægt og arbejde.

** Jens Christensen i Vrejlev stævnede Jacob Nielsen i Koldbro for dom anlangende hjemmel, han til Horns herreds ting har gjort noget forleden, og fremlagde en dom af Viborg landsting 16/1 forleden, at den hjemmel, han havde gjort med den bøssepibe, han havde hjemlet Mikkel Christensen i Dalsgård til samme herredsting, burde magtesløs at være, og Jens Christensen satte i rette, om ikke Jacob Nielsen for samme ulovlige hjemmel bør at lide tiltale, hvilket blev dømt.

** Christen Pedersen stævnede ---- sogn for dom anlangende korn og kirketiende. opsat 14 dage.

** Christen Pedersen stævnede og varsel gav efterskrevne for deres landgilde, som de skal give dette år, eftersom de tit og mange gange er tilsagt den at yde på Ålborg slot.

** Christen Pedersen stævnede Niels Ibsen for dom anlangende hans bøder. opsat 8 dage.

** Christen Pedersen delte Peder Nielsen i Tollestrup for hans anpart af en ---, han var tilsagt.

** Laurs Christensen på Boller stævnede Niels Christensen i Koldbro og forbød ham at befatte sig videre med ----, som sidder i den stue, han her til dags iboet har, under et fuldt ran.

(17)

** Mads Laursen i Bøjet stævnede Tomas Andersen, født i Rønnebjerg, for vidne, og efterskrevne vidnede, at Tomas Andersen bekendte for Mogens Kås, at han havde taget noget havre i Mogens Kåses lade, og andre vidnede, at da de ville hente ham på loftet, da havde han sønderslået låsen for bolten, og var udbrudt.

** Christen Pedersen i Gunderup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans sår og skade.

** Christen Nielsen i Ålborg stævnede Malte Sehested og hans folk, og efterskrevne vidnede, at de var tilstede i Sæbygård og så, at ---- folk tog en hest fra Christen Nielsens vogn i Bjerget, og han fik et andet øg i stedet.

** Anders Christensen i Fuglsang stævnede for Sæbygårds port Malte Sehested, og efterskrevne vidnede, at ---- tog en hest fra Anders i Fuglsang, og fik en lille plag igen.

** Anders i Fuglsang et andet vidne, at efterskrevne vidnede, at samme hest kunne gælde 20 daler.

** Christen i Bjerget et vidne, at efterskrevne vidnede, at samme hest kunne gælde 12 daler.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede ----, og Ove Nielsen i ---- vidnede, at i høst kom Anders Jensen i Terpet i hans gård med en bøsse og drev bort med en ko, som var hans.

(18)

** Peder Christensen i Vangterp gav efterskrevne varsel for dele.

** Peder Christensen på Mette Nielsdatters vegne i Høngård stævnede efterskrevne for en stud. opsat 3 uger.

** opsat 3 uger med Jens i ---- og Mads i ----.

** Ove Jensen i Vrangdrup stævnede Anders Jensen i ----.

** Ove Jensen igen gjorde hans fars signet ----, siden Simon i Høngård havde det bekommet.
 
** ---- Mikkelsen i Vang stævnede for Sejlstrup port Reinholt Heidersdorf, og efterskrevne vidnede, at for ----, da ydede de deres tiende af Torslev sogn til kirken.

** Anders Christensen i Fuglsang gav efterskrevne varsel.

** Laurs Pallesen stævnede Anders Madsen i Vrå for vidne. opsat 5 uger.

** stævningsmænd stævnede Christen Pedersen i Gunderup med flere.

** opsat 14 dage med Peder Madsen og ----.

** Peder Ibsen i Ormholts mølle stævnede. opsat 3 uger.

(19)

** Anders Rugtved på Niels Christensens vegne stævnede Erik Jensen hustru og børn i Vrå for æskning af 6 rigsdaler.

** Søren Madsen stævnede.

** Villads Madsen i ---- gav Niels Nielsen i Smidstrup varsel for dele for et får og 2 høstdagsgerninger.

** Tøger Nielsen i Rønnebjerg stævnede Hans Mortensen i Lyngby for dom, og Hans Mortensen lovede ham 8 skæpper byg.

** Peder Skøt stævnede efterskrevne for vidne, og de vidnede, at Niels Poulsen i Vrå var tillagt at lægge et øg ud til ----, og ikke det var ----, derfor tog de et øg fra Peder Skøt.

** Christen i Åsholm stævnede Oluf Olufsen i Gunderup, og efterskrevne vidnede, at den tid Oluf Olufsen blev de huse tilskiftet, han nu i brug har, da var de vel ved magt. opsat 14 dage.

** alle Oluf Andersens børn og hans hustru med salig (blank) opsat 14 dage.

** Peder Poulsen i ---- stævnede Kirsten Jensdatter i Vrå, Jens Andersen med flere for dom.

** Jens Andersen tog i Anders Christensens hånd for hvis, han og hans mor er ham pligtig.

** Peder Andersen i Em stævnede Mads Pedersen og Niels Olufsen i Stenvad med flere for synsseddel.

(20)

** Søren Svenstrup gav efterskrevne varsel for dele.

** Jens Andersen i Vrå delte Hans Christensen i Vrå for hvis efterskrevne, han skal have bekommet af Anders Jensens gård i Vrå.

** Christen Christensen i Ålborg delte efterskrevne.

** Christen i Ålborg delte efterskrevne.

2/2 1630.

** Vogn Krag i Svenstrup stævnede Vogn Vognsen i Stenshede for tilbud anlangende 16 rigsdaler, han har lånt ham.

** Anders Rugtved på Peder Madsens vegne i Vrejlev gav efterskrevne varsel.

(21)

** ---- Vigelsen i Skibtved stævnede Mads Jensen i Karup præstegård.

(22)

** Christen Nielsen på Høgholt et vidne, at Christen Nielsen i Træholt på hans mor Anne Simonsdatters vegne tog i hans hånd.

** Niels Pedersen i ---- stævnede (blank). efterskrevne vidnede, at Christen Pedersen kom til Steffen Jensen i Lørslev med den hest, her står nu for retten, og solgte ham for 7 mark og en vadmels kjortel, og nu stod Jens Mikkelsen her i dag inden tinge og vedkendtes samme hest, at den blev ham tyv frastjålet, og Christen Pedersen benægtede, at han aldrig havde solgt, stjålet eller haft med samme hest at bestille.

** Søren Christensen i Rakkeby et vidne, at Anders Pedersen sagde til ham, at det var løgn, han sagde.

** Anders Rugtved stævnede lægdsmændene her i sognet anlangende KM skat.

** samme delte efterskrevne for KM skat.

** Niels Pedersen i Snarup gav efterskrevne varsel for dele.

** Dines Tomasen gav efterskrevne varsel for dele.

** Jens Jensen i Vrå stævnede for Sejlstrup port Reinholt Heidersdorf for vidne, og Peder Andersen i Vrålund vidnede, at efterskrevne Vrå sognemænd har desværre ingen korn eller kvægtiende kunnet yde i år.

(23)

** Christen Poulsen i Lyngby stævnede for Sejlstrup port, og Peder Jensen i Lyngby vidnede, at Lyngby kirke har ingen tiende haft dette år, formedelst sognemændene ikke har været deres korn mægtigt.

** Christen Poulsen i Lyngby. Niels Nielsen i Lyngby gav ham afkald for al den arv, han kan tilfalde efter Anne Nielsdatter og Niels Tomasen, om boede i Lyngby.

** Christen Poulsen i Lyngby gav Jens Ydesen i Lyngbytorp varsel for det afkald, han skulle give på hustrus vegne efter far og mor.

** Christen Pedersen stævnede Mads Pedersen i Borup og spurgte ham, om han havde solgt ham er sortstjernet ko for 6 daler, da svarede Mads, at han ville give ham sine penge igen for koen.

** Anders Poulsen i Høgsted stævnede efterskrevne for dom.

** Anders Poulsen stævnede Anders Madsen i Vrå for dom anlangende stedsmål.

** Anders Poulsen stævnede Christen Jensen i Sejlstrup mølle for en ko, og Christen Jensen benægtede, at han havde ingen af hans køer.

** Peder Jensen i Vrå tog i hånden for hvis rest, han rester med.

** Niels Hermandsen stævnede Maren Sørensdatter i Vrå for vidne, og Dorete Sørensdatter vidnede, at hun har spurgt Maren Sørensdatter hvorfor hun ikke vil give sig i ægteskab med Niels Jensen, som hun er trolovet til, da svarede hun, at hun for sygdom og skrøbelighed ikke var tjenlig dertil.

** Christen Pedersen et vidne, at Anders Jensen i Terp lovede at stille ham tilfreds for de bøder, han er skyldig Poul Pedersens datter i Årup, han har beligget.

** Niels Laursen i Sterups mølle gav efterskrevne varsel.

(24)

** samme stævnede Anne ----datter i Terpet for efterskrevne korn.

** Christen Pedersen stævnede Christen Nielsen i Bøjet for dom for efterskrevne gæld, som han blev tildømt at betale.

** Peder Andersen i Em stævnede Oluf Olufsen i Gunderup for syn, og synsmænd afhjemlede syn på brøstfældighed på de huse, han har i brug, som ville koste 20 rigsdaler.

** Peder Pedersen i Abildgård stævnede Søren Andersen i Lendistved, og efterskrevne vidnede, at de var tilstede hos Søren Andersen i Lendistved og der så de et værge, havde været Peder Pedersens i Abildgård, og kendte fæste, klinge og dupsko og knap.

** Peder Pedersen i Abildgård et vidne, at efterskrevne vidnede, at Søren Andersen i Lendistved bekendte, at han havde Peder Pedersens værge i Abildgård.

** Anders Christensen i Fuglsang gav Torslev sognemænd varsel.

(25)

** Jens Christensen i Vrejlev stævnede efterskrevne. opsat 3 uger.

** Niels Pedersen i Vollerup stævnede for Sejlstrup port, og efterskrevne vidnede, at Em sognemænd ikke har givet nogen tiende til kirken nu i år, formedelst de har ikke været deres korn mægtigt.

** Anders Christensen i Stenvad stævnede Helle Sørensdatter for efterskrevne korn. opsat 8 dage.

** Villads Nielsen i Borup stævnede Poul Kræmmer i Hjørring for vidne, og Anne Hansdatter i Borup vidnede, at Poul Pedersen kræmmer kom til deres hus og bekom en ----, som han lovede at betale.

** Laurs Mikkelsen i Vrå stævnede Hans Christensen i Vrå for dom, anlangende efterskrevne gæld.

** Anders Laursen i Stenvad stævnede Anders Jensen i Grønderup. opsat 3 uger.

** Niels Jensen i Stenvad benægtede, at han har havde ikke lovet den skæppe rug.

** Peder Olufsen i Gunderup på sine egne, mor og søskendes vegne stævnede Niels Jensen i Stenvad for dom anlangende 3 tønder rug som han har været salig Tomas Olufsen pligtig, som døde i Gunderup, for en hest, han ham afkøbt havde, som han blev tildømt at betale.

(26)

** Svend Jensen delte Hans Nielsen på Skagen for hvis, som rester på hans udgivne brev, han hr P ? givet har på hvis arv, han efter hans salig datter Karen Pedersdatter på Skagen kan være arveligt tilfaldet.

(27)

** Hans Mikkelsen i Vrå stævnede Hans Christensen i Vrå for dom anlangende 4 sletdaler, som han er ham pligtig, som han blev tildømt at betale.

** Anders Christensen i Stenvad stævnede Kirsten Jensdatter i Vrå, Jens Andersen, anden Jens Andersen og Bodel Andersdatter anlangende 5 rigsdaler, som salig Anders Jensen i Vrå skal have været ham pligtig, som de blev tildømt at betale.

9/2 1630.

** Jens Tomasen i Vejby gav Oluf Pedersen i Vejby varsel for 1 rigsdaler for hans søster Anne Olufsdatter, ---- som Oluf Pedersen har lovet at betale.

** Anders Christensen på Boller stævnede Christoffer i Ås for dom anlangende en okse, han for en tid lang siden har bekommet, så god som for 10 daler, som han blev tildømt at betale.

(28)

** Poul Pedersen i Rakkeby forsvor og vedersagde al den arv, han kunne tilfalde efter hans salig bror Anders Pedersen, som boede i præstegården.

** Christen Pedersen i Vejby delte efterskrevne.

** Niels Jensen i Vollerup og Niels Jensen i Vejby gav deres sag på efterskrevne mænd.

** Peder Ibsen i Hesselbæk delte Johanne Madsdatter i Gunderup for korn, som salig Niels Smed i Lendistved har bekommet, og hun har lovet at betale.

** Peder Skrædder delte Jens Pedersen i Stenvad for 17 skilling.

** Anders Tomasen i Årup tog i hånd for 7 tønder byg.

** Peder Pedersen i Jerslev på Just Høgs vegne stævnede for Sejlstrup port Reinholt Heidersdorf, og efterskrevne, som mindes op til 50 år, vidnede, at da midlertid har der ikke været lagt ransnævninge til af Børglumklosters tjenere her i herredet.

** Peder Christensen i Vangterp stævnede Peder Jensen i ----, Maren Mikkelsdatter, Jens Olufsen sst, og Jens Simonsen i Høngård vidnede, at han talte med Maren Mikkelsdatter om nogle penge, Jens Olufsen var salig Simon Terkildsen pligtig, og da lovede hun at komme til Høngård og forstå, om det var rigsdaler eller sletdaler, og andendagen kom hun og havde Peder Jensen med, som læste brevet og brød seglet for samme brev, og ikke kunne benægte, at det var hans fars brev og segl. Terkild Simonsen vidnede ligeså.

(29)

** Peder Pedersen i vester Hæstrup stævnede Peder Poulsens hustru og Christen Pedersen i Sørup for vidne. Niels Sørensen i Hæstrup vidnede, at det får, som ligger for retten, er det selvsamme får, som blev ham frastjålet, og Christen Pedersen benægtede ved ed, at han aldrig har stjålet samme får, og Johan Hansdatter vidnede, at Peder Poulsen købte det får af Christen Pedersen, hvilket han benægtede.

** Peder Jensen i ---- benægtede ved højeste ed, at han ikke brød det segl sønder for det brev, som ham i dag blev påvidnet.

** Jesper Christensen i Hjørring stævnede Peder Skøt i Vrå for dom, og Anders Tomasen i Overklit vidnede, at han 3 eller 4 gange har budt Peder Skøt, men han kom ikke. opsat 3 uger.

** Jesper Christensen et vidne, Laurs Mortensen i Hjørring et vidne, at Niels Poulsen benægtede, at han ikke havde lovet Laurs Mortensen nogen løn, som han tiltales for.

** Niels Christensen stævnede efterskrevne for dom for gæld.

** Niels Christensen i Tjæret på Jacob Eskildsens vegne stævnede ----.

** Søren Steen i Vejby delte Jens Mørk i Ulstrup.

** Mads Andersen i Bøjet stævnede Christen Nielsen i Bøjet for dom.

(30)

** Mads Christensen, tjenende på Odden, stævnede Anders Tomasen i ---- for dom anlangende hans bror Søren Christensen hans børns arv og gods, som han har taget til sig, og Mads Christensen irettelagde et skiftebrev 7/5 1622 om skifte og jævning imellem Søren Christensens børn på den ene og Tomas Andersen Skrædder i sønder Vrå på hans hustru Karen Christensdatters vegne på den anden side om hvis efterskrevne arv, Søren Christensens børn, Maren Sørensdatter, Kirsten Sørensdatter og Tomas Sørensen kunne efter deres salig far tilfalde, hvortil Anders Tomasen svarede, at ryttere og soldater havde forødt samme børnegods, hvorefter han blev tildømt at betale det inden 15 dage.

(31)

** Mads Laursen i Bøjet stævnede Peder Ibsen i Ormholts mølle for vidne.

** Poul Nielsen i Graven benægtede, at han ikke er Christen Christensen i Bøjet noget skyldig.

** opsat 14 dage med Mette i Høngård og Jens i ----, og de mænd i Koldbro.

** Anders Rugtved stævnede lægdsmændene Poul Tøgersen, Søren Laursen og Niels Christensen i Rønnebjerg, og gav last, kære og klage på dem for hvis skat, de har holdt hos dem, imod KM brev.

** Peder Mikkelsen i Plet et vidne, at Villads Christensen tog i hans hånd for efterskrevne skat, de rester med.

** Villads Christensen et vidne, at Poul Tøgersen og Søren Laursen tog i hans hånd for deres anpart af den skat, de rester med.

** Anders Rugtved på Niels Christensens vegne i Vrensted ? stævnede Otte Laursens hustru i Rakkeby og hendes børn for 5 rigsdaler.

** Anders Rugtved på Niels Christensens vegne æskede af Anders Pedersen 8 sletdaler.

** Anders Madsen i Vrå stævnede for Sejlstrup port Anders Friis.

** Niels Christensen i Vrå stævnede Niels Poulsen i Vrå for vidne.

** Anders Olufsen i Stagsted stævnede Christen Hellisen i Tårs, og Niels Madsen i Tykskov vidnede, at der lå en rytter hos dem, som tit sagde, at Christen Hellisen viste dem Anders Olufsens gods i hans lade, og han var med at tage det op, hvilket Christen Hellisen ved højeste helgens ed benægtede.

(32)

** Niels Jensen i Stenvad stævnede Karen Dals, Oluf Olufsen og hendes medarving Peder Olufsen, og efterskrevne vidnede at hvis, som Niels Jensen i Stenvad fik af Tomas Olufsen i Gunderup, det tog kaptajn Almuss fra Niels Jensen, om ikke det blev udlagt i nogen kontribution.

** Ib Tomasen i Borup stævnede Christen Christensen i Ålborg, ---- i Dalen, Peder Andersen, Ove Andersen, Karen Andersdatter, hr Christoffer, Iver Christensen i Bøjet, og æskede 16 sletdaler, salig Anders Nielsen var Villads Tomasen, fordum foged på ---- hans udgivne brev, som skulle have været betalt til påskedag 1619.

** Niels Jensen i Rugtved stævnede Oluf Christensen i Idskov bunker, og efterskrevne vidnede, at Knud, som tjener Oluf Christensen, kom til Niels Jensen med nogen klæder, som er betalt.

** Søren Mogensen stævnede Niels Poulsen i Vrå for dom. opsat 14 dage.

** opsat 8 dage ned Anders Jensen og Jesper Christensen i Gunderup.

** Niels Christensen i ---- og Niels Poulsen gav deres sag på efterskrevne mænd, som skal sige dem imellem.

** Laurs Poulsen i Høgsted gav efterskrevne varsel for dele.

** Anders Jensen i Grønderup et vidne, at han sagde til Mogens Christensen, at han begærede ikke videre end ret, hvortil han svarede, at han begærede noget mere.

** Laurs Poulsen stævnede Peder Poulsens hustru i Høgsted for sin sandhed at vidne, anlangende hun skal have kørt omkuld ved kirken, da er samme kvinde ikke mødt.

** Jens Jacobsen i Agdrup stævnede Christen Rugtved i Åbenterp. Peder Vigelsen vidnede, at Christen Rugtved solgte Jørgen Kås i Kærsgård en hest, som han straks betalte.

** Søren Pedersen i Karmesholt stævnede Niels Christensen for dom anlangende en ko, han skal have bekommet, som han blev tildømt at betale.

(33)

16/2 1630.

** Laurs Skrædder i Furreby stævnede Jens Brun i Furreby for dom anlangende nogle læs rug, som han blev tildømt at betale.

** Peder Tøgersen i Vollerup stævnede Jens Brun i Furreby for efterskrevne rug, som han er hans mor Else Laursdatter skyldig til skifte på en hest, som han blev tildømt at betale.

** Peder Tøgersen tog i Christen Pedersens hånd for 6 skæpper byg til i dag 14 dage.

** Peder Andersen i Vrålund stævnede for Vrejlev port Anders Friis for vidne. efterskrevne vidnede, at ----, da nødte og tvang soldaterne dem dertil.

** Peder Jensen i Lyngby stævnede Tomas Pedersen, Niels Lange, Christen Nielsen I Vrålund, Niels Christensen i Vandsted, og Peder Jensen frasvor arv og gæld efter hans salig bror Erik Jensen i Vrå.

** Tomas Jensen i Furreby frasvor al den arv og gæld, han kan tilfalde efter hans salig bror Erik Jensen, som døde i Vrå.

** Peder Jensen i Vrå på sine egne, Niels Jensen i Ålstrup ? og Jens Jensen i Haven vedersagde al den arv, de kan tilfalde.

** Niels Jensen i Bakken på Niels Arenfeldts vegne stævnede Iver Dyre for Hvidstedgårds port for vidne, og lod læse Niels Arenfeldts brev angående Iver Dyres udgivne breve, som han bør efterkomme.

(34)

** Christen Christensen i Estrup på sin husbonds vegne stævnede Ingeborg Hansdatter for dom anlangende korn, hun har bekommet på Sæbygård. opsat 5 uger.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede Else Christensdatter i Tjæret for vidne. efterskrevne vidnede om den ko, Laurs Mogensen trækker med.

** Søren Andersen i Lendistved tog i Christen Pedersens hånd for 1 daler til i dag 14 dage.

** Christen Sørensen i Krogen delte efterskrevne.

** Christen Poulsen i Lyngby et vidne, at Jens Ydesen i Lyngby gav ham afkald på sin hustrus vegne Margrete Nielsdatter, hvis hun kunne arveligt tilfalde efter Niels Tordsen ? og Anne Nielsdatter, som boede i Lyngby.

** Niels Olufsen i Stenvad stævnede Hans Mikkelsen i Vrå for vidne, og efterskrevne vidnede, at Hans Mikkelsen lovede Niels Olufsen 9 skæpper for Hans Christensen i Vrå og for Kirsten Jensdatter.

** Mads Pedersen i Hvidsted gav efterskrevne varsel for dele.

** opsat med ---- 8 dage.

** Niels Jensen i Stenvad stævnede Peder Olufsen med flere for dom.

** Niels Jensen i Stenvad og Peder Olufsen gav deres sag på efterskrevne mænd.

** ---- i Karmesholt stævnede ----.

(35)

** ---- Madsen i Vrå gav efterskrevne varsel.

** Peder ---- i Rakkeby gav efterskrevne varsel.

** Anders Jensen i Rakkeby stævnede ---- for vidne.

** Laurs Poulsen i Høgsted på hans husbond Anders Friises vegne stævnede Mikkel Jensen i Møllegård og Jens Jensen i Estrup for dom anlangende de har godsagt for Laurs Jensen i Sterup, og fremlagde en seddel, som formelder Laurs Jensen i Sterup stedsmål 50 rigsdaler, forlovere Jens Jensen i Estrup, Mikkel i Møllegård, Anders i Hjulskov, og dernæst fremlagde en uendelig dom her af tinget 19/6, hvor Mikkel Jensen og Jens Jensen er tildømt deres anpart af 50 rigsdaler at udlægge, hvortil Mikkel Jensen benægtede ved ed, at han aldrig har godsagt for samme penge, og Jens Jensen påskød at bo i Sæbygårds birk, hvorefter blev afsagt, at da Jens Jensen ikke beviser at bo i Sæbygårds birk, så kan ikke kvit dømmes, og da Mikkel Jensen benægter, så kan han ingen tiltale tildømmes at lide.

23/2 1630.

** Peder Ibsen i Hesselbæk stævnede efterskrevne.

** Peder Christensen i Vangterp på Jacob Samuelsens vegne i Sæby stævnede Jep Olufsen i Skibtved, Jørgen i Rugtved med flere for dom, angående noget korn, de skal have taget til Niels Andersens i Fladholt, som var Jacob Samuelsens, og fremlagde et vidne af Sæby byting 25/11 forleden, hvori efterskrevne vidnede, at Jep Olufsen og hans medbrødre gik på Niels Andersens loft, slog døren ind med en økse, og borttog det korn, der lå der, og dernæst fremlagde en uendelig dom her af tinget 3/3 forleden, hvor førnævnte mænd er tildømt for samme byg at lide som for uhjemlet gods, hvilket de også i dag blev tildømt.

(36)

** Peder ---- på Mette Nielsdatters vegne i Høngård stævnede Laurs Jensen i Vrå, Mads Tomasen og Laurs Pedersen sst for dom, angående en stud så god som 8 daler, de har afkøbt hende, som de blev tildømt at betale, eller lide tiltale.

** Tomas Jensen i Vidstrup stævnede Jens Andersen og Bodel Nielsdatter, og efterskrevne vidnede, at det klæde, som Jens Andersen har tiltale til Tomas Jensen for, det blev sammen med efterskrevne gods fra Tomas Jensen bortstjålet.

** Niels Simonsen på sin mor Mette Nielsdatters vegne med en opsættelse i dag 3 uger stævnede Jens Olufsen i --- for dom, anlangende nogen penning, han efter hans udgivne brev har været salig Simon Tomasen, som døde i Høngård, pligtig, og fremlagde Jens Olufsens brev, dateret 8/1 1611, hvori han bekender sig skyldig at være Simon Tomasen 10 enkende rigsdaler, og Niels Simonsen satte i al rette, om Jens Olufsen jo bør at betale Mette Nielsdatter og hendes børn førnævnte penge, hvorimod Oluf Jensen på sin far Jens Olufsens vegne fremlagde efterskrevne fortegnelse, som formelder at samme penge skal være betalt, hvorefter Jens Olufsen blev tildømt hans brev at efterkomme inden 15 dage.
 
(37)

** Anders Rugtved stævnede Trude Nielsdatter i Vrå, Maren Laursdatter, Birte Knudsdatter, Poul Pedersen i Rakkeby, Peder Jensen i ---- for dom, for de har siddet overhørig og ikke vil give eller gøre ægt elle arbejde.

** Anders Rugtved stævnede menige sognemænd i Vrejlev for syn til Rønnebjerg bro, og stævnede i Rakkeby kirke for syn til Rakkeby bro og Sejlstrup mølledæmning.

** Anders Rugtved på Christen Mikkelsen i Sakstrup hans vegne fordelte Villum i Borup for korn, som han i dag 3 uger tog i hånd for.

** Anders Rugtved på Laurs Poulsens vegne gav efterskrevne varsel.

** Anders Mikkelsen stævnede efterskrevne for gæld. opsat 14 dage.

(38)

** Anders Madsen i Vrå delte efterskrevne.

** Niels Pedersen i Snarup stævnede menige Rakkeby og Hæstrup sognemænd og forbød dem på hans husbonds vegne at afhandle sig noget hø.

** Laurs Poulsen gav varsel til så mange, som rester med tiende.

** Anders Jensen i Rakkeby stævnede Jens Nielsen i Gårestrup for vidne, og efterskrevne vidnede, at Anders Jensen i Rakkeby havde lånt Christen Christensen i Rakkeby en ko, den tog Jens Nielsen fra ham.

** Niels Christensen i Tjæret. vurderingsmænd havde været til Erik Jensens i Vrå og der vurderede efterskrevne, og rester endnu 10 daler, der blev ikke udlagt.
 
** Niels Jensen i Bakken stævnede efterskrevne for gæld.

** Helli Smed ved Tveden delte efterskrevne.

** Helli Smed stævnede Anne Nielsdatter i Kvissel for æskning, og æskede 25 sletdaler, salig Morten i Kvissel var ham pligtig.

** Frands Nielsen i Fladholt stævnede Anne Nielsdatter i Kvissel og æskede 12 sletdaler.

** Christen Sørensen i Boller stævnede Anne Nielsdatter og æskede 5 sletdaler, Morten Sørensen var ham pligtig.

** Anders Nielsen i Fladholt stævnede Laurs Christensen i Kvissel, og vurderingsmænd vurderede efterskrevne.

(39)

** samme stævnede Vogn Viffertsen i Karup ? for efterskrevne gæld, som han blev tildømt at betale.

** Christen Ydesen i Rævdal stævnede Niels Christensen i Krættrup for dom, anlangende hvis, han efter hans brev er ham pligtig, og fremlagde samme brev, hvori Niels Christensen i Krættrup i Volstrup sogn og Hans Christensen i Vejbuske i Hørby sogn kendes sig at være skyldig Christen Ydesen skomager nu værende i Gerndrup 20 sletdaler, som de lover at betale alle for een og een for alle, dateret nytårsdag 1629, hvorefter blev afsagt, at eftersom brevet lyder alle for een og een for alle, da bør han betale Christen Ydesen samme penge.

(40)

** Christen Ydesen i Rævdal stævnede Morten Tomasen i Nyholm for dom, anlangende 6 sletdaler efter hans efterskrevne brev til Peder Christensen i Gerndrup, dateret Nyholm 24/12 1624, hvilken gæld han blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Oluf Olufsen i Gunderup stævnede efterskrevne.

** Laurs Pedersen i Østrup stævnede Poul Tøgersen i Stagsted for dom, anlangende en ko, han skal have bekommet af salig Anders Ovesen, og som han blev tildømt at skaffe Anders Ovesens arvinger igen.

** Laurs Poulsen i Vrå stævnede Anders Jensen i Grønderup, anlangende nogen ord, han skal have tilsagt Jesper Tomasen i Grønderup, og i rette lagde et vidne her af tinget snapsting forleden, at Anders Jensen sagde, at det tømmer, som kom til Jespers i Grønderup af Mikkel Christensens hus i Vrå, det førte han til Årup og andetsteds, hvorefter blev afsagt, at Anders Jensen bør bevise sine ord eller lide tiltale.
 
(41)

** Laurs Poulsen stævnede Søren Mogensen i Vrå. opsat 14 dage.

** Laurs Poulsen delte Maren Pedersdatter i Høgsted, for hun ikke er mødt at bekende, hvem der har stødt hende omkuld ved kirken nytårsdag forleden, og som hun derfor er stævnet.

** opsat 3 uger med Laurs Poulsen i Vrå og Søren ---- sst.

** Laurs Sørensen gav efterskrevne varsel for dele.

** Anders Jensen i Grønderup stævnede efterskrevne, men da ville de ikke møde og vidne deres sandhed.

** Søren Nielsen i Byrholt stævnede ---- på Ås for dom for en stud.

** Jens Nielsen i Koldbro stævnede Anders Nielsen i Gersholt for dom.

** Peder Tøgersen i Vollerup stævnede Jens Brun i Furreby for dom, anlangende 16 skæpper byg og 5 skæpper havre, som han har lovet at give Else Laursdatter til skifte på en hest, han bekom af hende, og satte i rette, om Jens Brun jo bør at betale hans mor forskrevne, hvilket han blev tildømt.

** Christen Ydesen i Rævdal stævnede Morten i Nyholm for dom, anlangende nogen penning, han skal være ham pligtig, og fremlagde Morten Tomasens brev, dateret 19/9 1619, lydende på 11 sletdaler og noget korn, som han blev tildømt at betale.

(42)

** Tomas Christensen i Tollestrup stævnede Niels Jensen i Bastholm, og efterskrevne vidnede, at hans efterskrevne gæld er ubetalt.

** Anders Jensen i Grønderup delte Mogens Christensen.

** Helli Pedersen i lille Kvissel stævnede efterskrevne for gæld.

** Niels Simonsen i Høngård på sine egne, mor og søskendes vegne stævnede Peder Pedersen i Vrå for dom, anlangende 6 rigsdaler, han skal have været salig Simon Tomasen pligtig, som han blev tildømt at betale.

** Anders Jensen i Grønderup stævnede Jesper Tomasen i Grønderup, Peder Bertelsen og Johanne Jespersdatter for dom og klage, anlangende hvis gods, de skal have taget og forrykket af hans hus noget forleden, og i rette lagde et vidne her af tinget 2.tingdag i advent, hvor efterskrevne vidnede, at Jesper Tomasen og hans pige Johanne tog af Anders Jensens gods, og Anders Jensen fremlagde efterskrevne fortegnelse på det gods, som Jesper Tomasen i Grønderup bekom, og han fremlagde sit skriftlige forsæt, at da Jesper Tomasen ikke har bevist, at ryttere eller soldater har taget samme gods, så bør han betale samme gods, hvorimod Jesper Tomasen fremlagde et vidne her af tinget snapsting forleden, hvor han ved sin aller højeste ed benægtede, at han ikke har bekommet af Anders Jensen i Grønderup hans gods, og derefter fremlagde et vidne af Hjørring byting 16/2 forleden, hvor Søren Jensen i Hjørring vidnede, at han ikke købte nogen ko af Jesper Tomasen, men af to soldater, og Jesper Tomasen ledte samme ko, og andre vidnede at i høbjergningen 1628 var han i Grønderup og så to soldater og havde en ko med dem, og de truede og slog Jesper Tomasen til at lede samme ko til Hjørring for dem, og endnu et vidne af Hjørring byting 16/2 forleden, at den tid, Anders Jensen i Grønderup var løbet fra hans hus, da ødede de to soldater Anders Jensens bo og bohave, og siden de havde ødt hvad han havde, så drog de til Jesper Tomasen, som de også havde i kvarter, og ødede hans bo og bohave, og Jesper Tomasen fremlagde hans skriftlige svar, at Anders Jensen i Grønderup gør ham stor uret og har ført falske vidner på ham og hans datter af gammelt had og avind, at han skulle have taget hans bo og bohave, men soldaterne ødede det, fordi han løb fra hans hus, men Jesper Tomasens bohave er mere ødet end Anders Jensens af soldater, dog blev han ved huset og gav ud alt, han havde, og led stor nød, hug og pine, og hans fattige hustru måtte lade livet derover, og mente sig for Anders Jensens tiltale kvit at være, hvorefter blev afsagt, at da bevises, at Jesper Tomasen har taget af Anders Jensens bo, og Jens Tomasen der tvært imod beviser, at soldater har ødet Anders Jensens bo og gods, såvel hans eget, da ved dommeren ingen dom på Jesper Tomasen eller hans datter Johanne Jespersdatter, før det bliver påkendt for sine tilbørlige dommere.

** Christen Nielsen i Gundersmølle stævnede Anders Jensen i Em for dom, anlangende 4 tønder rug, han skal have bekommet af Laurs Jensen, fordum boende i samme mølle, hvortil Anders Jensen svarede, at han ikke havde bekommet andet, end han havde betalt, og fremlagde et vidne af Vrejlev birketing 10/2 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Laurs Jensen, fordum møller i Gundersmølle, betalte Anders Jensens samme korn for leje af hest, som betaling for 12 svin med mere, hvorefter blev afsagt, at Anders Jensen derfor bør for tiltale kvit at være.

(45)

2/3 1630.

** Peder Christensen i Vangterp stævnede Oluf Mogensen og Christen for synsseddel at tage af tinge til hus og bygning.

** samme stævnede Poul i ---- for synsseddel til hus og bygning.

** Peder Christensen i Vangterp delte efterskrevne.

** Anders Rugtved stævnede i Rakkeby kirke Sejlstrup tjenere, og synsmænd afsagde deres syn på vester møllegyden ved Sejlstrup mølle, som var slet øde og på Rakkeby bro er nogen bul utjenlig.

** samme stævnede i Vrejlev kirke menige sognemænd, og synsmænd afsagde syn på Rakkeby bro, hvor bullene var borte på begge ender, så ingen kunne vel overkomme uden skade.

** Jesper Christensen i Hjørring på jomfru ---- vegne stævnede Christen Jensen i Tranekær for dom, anlangende 12 rigsdaler lejermålsbøder. sagen blev opsat 3 uger.

** Mads Andersen i Bøjet stævnede Hans Olufsen i Fjem for dom. opsat 14 dage.

** Christen Christensen på Boller stævnede Tomas Kock på Vorgård for vidne, og efterskrevne vidnede, at 8 dage efter fjenderne var draget af landet, da lejede Tomas Kock dem fra Boller mølle og til Sæby og tog i møllen 5 store oksehuder og 2 sække byg med mere.

(46)

** Søren i Lindholt stævnede Christoffer i Ås for dom, anlangende en stud. opsat 14 dage.

** Niels Jørgensen i Ris stævnede for Hesselt port fru Margrete Rosenkrantz for dom for menige Torslev sognemænd. opsat 3 uger.

** Laurs Poulsen stævnede Niels Hermandsen i Bjørnstrup for vidne, og efterskrevne vidnede, at den hest, som nogen rytter tog fra Bertel Laursen i Mellerup, den så han, Niels Hermandsen havde i sin havende værge 8 dage efter fjenderne var uddraget.

** Niels Christensen i Vrå. efterskrevne afsagde den voldgift imellem Niels Christensen og Niels Poulsen, og Niels Poulsen skal give Niels Christensen 1 tønde byg.

** Mads Andersen i Bøjet stævnede Christen Nielsen i Bøjet for endelig dom. opsat 5 uger.

** Christen Christensen i Bøjet stævnede Poul i Graven.

** ---- Jensen i Rakkeby delte Peder Laursen i Rakkeby.

** Jens Christensen i Em stævnede Karen Dals og Dorete Mikkelsdatter, Oluf Olufsen, Poulsen ---- for dom. opsat en måned.

** Peder Tøgersen i Vollerup stævnede Jens Brun i Furreby for endelig dom, anlangende 16 skæpper byg, som han har lovet at give Else Laursdatter til skifte på en hest, han bekom af hende, og fremlagde to uendelige domme her af tinget 16/2 og 23/2 forleden, hvor Jens Brun er tildømt samme byg og havre at betale, som han blev tildømt at betale.

** Christen Pedersen delte efterskrevne.

** Niels Jensen i Stenvad lod Anders Jensen af den dele, han havde ham i for 9 skæpper byg, så den skal være kasseret, død og magtesløs.

(47)

** Peder Jensen og Laurs Jensen et vidne, at Laurs Nielsen tog i hånd for 19 sletdaler til i dag måned at betale.

** Anders Jensen i Grønderup et vidne, at Peder Jensen og Laurs Jensen tog i hans hånd og gav ham oprejsning, Jens Jensen i Harpsø, for født og ufødt for deres salig far Jens Pedersen, som boede i Sterup, og Anders Jensen desværre er kommet for ulykke dræbt og ihjelslået, lovede og tilsagde, at Anders Jensen for truen, fejde og i andre måder skal være for ham og hans medfrænder kvit og fri for påankelse efter denne dag.

** Anders Pedersen i Sæby på hr Niels Christensens vegne stævnede efterskrevne for dom, om de jo er pligtig KM anpart tiende og årlig afgift efter stedsmåls og fæstebrevs lydelse at betale, hvilket de blev tildømt.

** Laurs Jensen i Torup. Anders Jensen i Grønderup lod læse et brev, hvori efterskrevne vitterlig gør, at de har været over en venlig kontrakt imellem Peder Jensen, Laurs Jensen, som er den mands sønner, som Anders Jensen dræbte og ihjelslog, efter at sandemænd har svoret han til hans fred og bod, da har de forligt Peder Jensen, Laurs Jensen med Anders Jensen i Grønderup om samme drabssag, så han skal give dem 15 og 20 sletdaler, halvparten til kyndelmisse, og den anden halve part at udlægge 6.ugers dagen derefter.

(48)

9/3 1630.

** Christen Jensen i Sejlstrup mølle stævnede for Sejlstrup port Anders Friis, og efterskrevne vidnede, at Christen Jensen ikke har købt den ko i sin havende værge af ryttere eller soldater, som han sigtes for af Anders Friis.

** Laurs Poulsen et vidne, at Anders Madsen lovede at stille den gode mand tilfreds for de to stude, hans brev om formelder.

** Anders Pedersen, ridefoged på Sejlstrup, stævnede Peder Laursen Tønder.

** Anders Mikkelsen, skriver på Sejlstrup, på sin husbond R Heidersdorfs vegne stævnede efterskrevne kirkeværger for KM korntiende, som de bør udlægge, hvorefter blev afsagt, at førnævnte kirkeværger bør af uvillige dannemænd at pålægges, hvad de kan udgive af samme tiende.
 
(49)

** Hans ---- i Vrå stævnede Niels Poulsen i Vrå for dom.

** Niels Sadelmager i Hjørring delte Tomas Smed i Tårs for gæld.

** Peder Christensen i Vangterp stævnede Oluf Madsen og Christen Andersen for syn, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på brøstfældighed på huse.

** samme stævnede Poul i Try for syn, og synsmænd afsagde syn på Poul Jensens hus, som var brøstfældigt for 10 sletdaler.

** Peder Christensen i Vangterp på Jørgen Mikkelsen i Vang hans vegne delte Christen Skrædder for gæld.

** Steffen Jensen i gammel Hellum på Erik ---- til Kærsgård ? hans vegne stævnede Steen Rodsteen til Lerbæk for dom. opsat 14 dage.

** Jens Sørensen i Sindallund på sin husbond fru Helvig Kås og fru Kirsten Kås deres vegne stævnede Jens Christensen i Vang for synsseddel af tinge.

** Jens Sørensen på hans husbonds vegne forbød nogen at komme i hans husbonds tjeneres bo med nam eller tag, før deres husbond bliver tilfreds stillet og bliver udlagt hvis, de med rester.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg et vidne, at Søren Mogensen og ---- Pedersen tog i hans hånd for 4 tønder byg, som Peder Eriksen i Borup tilkom at betale af salig Niels ---- gæld, een for alle og alle for een.

** Bertel Laursen i Kirketerp og Jens Mikkelsen i Kringel gav deres sag på efterskrevne til voldgift.

(50)

** Laurs Christensen på Boller delte Niels Skrædder i Tårs.

** Anders Olufsen i Stagsted stævnede Søren Andersen i Tårs for vidne, og efterskrevne vidnede, at de så, at Søren Andersen tog et træ i Stagsted Nørskov.

** Peder Pedersen i Jerslev på Just Høgs vegne stævnede Jens Christensen i Ågård og Christen Pedersen i Gunderup for dom. opsat 3 uger.

** Jesper Tomasen i Grønderup stævnede for Vrejlev port Anders Friis, og efterskrevne vidnede, at der aldrig er kommet af Grønderup noget tømmer til Jesper eller andre, som har tilhørt Mikkel Tøgersens hus i Vrå, som Anders Jensen i Grønderup tilforn sagt har, og Johanne Jespersdatter vidnede, at de soldater, som lå i kvarter til hans, de udslog Jesper Tomasens vinduer.

** Jens Laursen stævnede efterskrevne mænd, som vidnede, at der ikke er bo, boskab eller kvæg i den gård, Jens Beck har sted og fæst.

** Jens Sørensen i Borup stævnede Christen Nielsen i Svenstrup for dom, anlangende noget hø. opsat 3 uger.

** Laurs Poulsen i Høgsted på sin husbonds vegne stævnede Søren Mogensen i Vrå for dom, anlangende noget mog skal være ført fra Mikkel Tøgersens gård i Vrå og på Søren Mogensens jord, og fremlagde et vidne her af tinget 8/9 1629, hvor efterskrevne vidnede, at Helle Sørensdatter i Vrå førte samme mog på Søren Mogensens jord, hvorefter blev afsagt, at han derfor bør stille den gode mand tilfreds.

(51)

16/3 1630.

** Christen Nielsen i Svenstrup tog i Peder Terkildsens hånd for 6 rigsdaler til i dag 8 dage.

** Anders Rugtved et vidne. synsmænd afsagde deres syn på efterskrevne huse.

** Anders Rugtved stævnede Berete Laursdatter i sønder Vrå for vidne, og Anders Sørensen i Vrå vidnede, at han efter Anders Pedersen, ridefoged på Sejlstrup, hans vegne tilspurgte Berete Laursdatter, om hun ville rette for den bolig til Sejlstrup hvis deraf bør at gange med rette, da svarede hun, at hun ville drage derfra.

** Niels Pedersen i Snarup. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på brøstfældighed på efterskrevne gårde og gadehuse.

** Laurs Christensen på Boller stævnede Christen Mikkelsen i Terpet med flere for deres sandhed at vidne, og de vidnede, at Mads Poulsen og Jacob Christensen gav ---- til rytterne der i byen, og siden de havde ikke at give havre eller hvad, de havde, tvang rytterne dem til at køre til Skagen at sælge samme havre og andet hvad de skulle give dem.
 
(52)

** Mads Christensen i Hjørring på sine egne vegne stævnede Niels Simonsen i Rakkeby med flere for vidne.

** Hans Olufsen i Fjem et brev, at Christen Nielsen i ---- lod læse et brev, de havde lovet til Christen Fadstrup ? i Fjem for 20 daler.

** Anders Tomasen i ---- delte Anders Tomasen i Årup.

** Mads Andersen i Bøjet stævnede Christoffer Skive for gæld.

** Peder Christensen i Vangterp delte efterskrevne for rug, gæs og brød. opsat 4 uger.

** samme stævnede Oluf Madsen i Tårs for dom, anlangende han er draget af stavnen.

** Jens Sørensen i Sindallund. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på ulovlig skovhugst i Vang ris.

** Anders Olufsen i Stagsted og Jens Sørensen stævnede Jens Christensen i Vang, og efterskrevne vidnede, at Jens Christensen havde bekendt, at han havde hugget en eg i Vang ris og bortført.

** Anders Olufsen i Stagsted stævnede efterskrevne, som vidnede, at til jul var år sidst forleden, da nødte og tvang rytterne, som lå i kvarter i Stagsted, Anders Olufsen til at ---- penge og drage til ----, og købe mere end 20 tønder korn at holde rytterne med, og dersom han ikke det havde gjort, havde de jaget ham fra hus og gård, og opbrændt, ødet og forkommet den.

(53)

** Jep Simonsen i ---- stævnede Anders Nielsen i ---- og Niels Laursen på Heden, Peder Vigelsen på Heden for dom, anlangende nogen børnepenge 17 sletdaler, som dem kan tilfalde efter deres far Tomas Christensen, som døde i Ris, som de blev tildømt at betale.

** Oluf Olufsen i Gunderup stævnede Bodel Tomasdatter.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg gav Søren Jensen i Bastholm varsel.

** samme stævnede Niels Jørgensen i Rønnebjerg for dom anlangende 10 sletdaler efter hans brevs indhold, dateret 12/7 1629, som han blev tildømt at betale.

** Laurs Poulsen stævnede Jep Jensen i ---- for dom anlangende 23 sletdaler efter hans brevs indhold.

** Anders Jensen i Grønderup et vidne, at Peder Christensen sst vidnede, at forgangen år, der Anders Jensen var fra hans hus og gård, da så han 2 af Anders Jensens køer drev med Jesper Tomasens køer ad marken og til Jespers gård.

** Svend Jensen et vidne, at Anders Jensen stod inden tinge og sagde, at ham kunne ingen ret ske.

** Anders Jensen stævnede Jesper Tomasen i Grønderup for vidne og spurgte ham, hvad hjemmel han havde til de 3 vinduer, som sidder i hans stue, da svarede han, at han havde ikke taget Anders Jensens vinduer, man han havde bevist, at soldaterne havde sat vinduer i stuen, hvis det havde været, vidste han ikke.

** Anders Jensen i Grønderup stævnede Søren Andersen i Stagsted for dom, og efterskrevne vidnede, at 1.tingdag i advent her ved tinget tilbød Søren Andersen Anders Jensen 2 mark, om han måtte beholde den ko, som de omtvistes.

(54)

** Anders Jensen i Grønderup stævnede Niels Olufsen i Vrå for dom for 17 skæpper rug.

** Jens Nielsen i Stenvad et vidne, at Christen Pedersen på Peder Olufsens vegne havde annammet 18 mark, som Niels Olufsen skulle give Peder Olufsen for en hest.

** Peder Poulsen i Glimsholt og Niels Olufsen i Vrå gav deres sag på efterskrevne mænd.

** Peder Skøt i Vrå stævnede Knud Bertelsen i Furreby for vidne og dom, anlangende et øg, som han havde lånt ham, som han blev tildømt at skaffe ham igen, eller derfor lide indvisning.

** Christen Simonsen i Krattet delte Anders Skrædder i Furreby.

** Jens ---- varsel gav Dorete i Vollerup, Niels Jensens hustru.

** Laurs Poulsen i Høgsted på Søren Andersens vegne stævnede Jep Jensen i Skerne for dom anlangende 23 sletdaler, som hah var ham skyldig efter hans brev, dateret 4/3 1626, som han blev tildømt at betale.

** Anders Rugtved i Bagterp på sin husbonds vegne Reinholt Heidersdorf stævnede for Sejlstrup port Peder Laursen Tønder, fordum tjenende for Ørum slot og Sejlstrup ridefoged og skriver, for dom for han skal have draget af hans tjeneste, og irettelagde hans husbonds efterskrevne beskyldning, hvor iblandt nævnes, at Peder Tønder har solgt et parti landgildekorn efter sin vilje, hvorfor der ikke kan bekommes sædekorn til KM ladegård til sæd eller nødtørft, og han er draget fra Sejlstrup med KM jordebog og inventar, hvorefter blev afsagt, at da Peder Laursen ikke har tjent den gode mand, som det sig burde, da bør han derfor at stå til rette.

(55)

6/4 1630.

** Jesper Christensen i Hjørring på jomfru Blanceflor Bildts vegne stævnede Peder Skøt i Vrå for vidne og udvisning, og Morten Pedersen i Overklit vidnede, at han har budt Peder Skøt at føre Jesper Pedersen til Viborg, og kom ikke, og Jesper Christensen 1.gang forbød Peder Skøt at have nogen brugelighed i den gård, han iboer.

** Anne Hansdatter i Borup gav tilkende, at en mand havde taget i hendes hus en kedel, dertil svarede Villads Mogensen i Vrå, at han tog samme kedel, og det i Anne Hansdatters minde.

** Jesper Christensen på Anders Mikkelsens vegne i Hjørring varsel gav så mange i Vrå og Em sogn, som rester med degnerente, og lod dem fordele derfor.

(56)

** Mads Andersen i Burholt på jomfru Blanceflor Bildts vegne på Høgholt stævnede Christen Ris i ----.

** Svend Pedersen stævnede Christen i Ålborg, Christen i Bøjet med flere, og Laurs Madsen i Try vidnede at nogle dage, før kejserens folk kom her i landet, var han på Hesselt og udmålte det efterskrevne rug, som efterskrevne mænd bekom. opsat 1 måned.

** Svend Pedersen et vidne, at Søren Pedersen sagde, at fru Margrete ikke var så ved ----

** Anders Pedersen tilsagde bønderne at efterkomme KM brev.

** Anders Pedersen stævnede for Sejlstrup port Peder Laursen Tønder. opsat 8 dage.
 
(57)

** Anders Rugtved stævnede Dines Tomasen på Børglumkloster for toldtømmer, han har hugget på Sejlstrup forstrand. opsat 3 uger.

** Peder Christensen i Vangterp stævnede Niels Laursen Kræmmer for dom anlangende lejerbøder med Johanne Andersdatter i Gersholt, og for hendes bøder, og satte i rette, om han jo bør 12 rigsdaler og hun 6 rigsdaler at udlægge. så mødte Anders Rugtved i Bagterp på sin husbonds tjener Niels Laursens vegne og fremlagde 6 rigsmark, og formente, at han burde ikke give videre, efterdi han har ægtet hende, hvorefter blev afsagt, at Niels Laursen derfor bør for tiltale kvit at være.

** Peder Christensen i Vangterp delte efterskrevne Hundslund klosters tjenere efter en restants, som i dag er læst og påskrevet.

(58)

** Christoffer ----. synsmænd afhjemlede syn på et hus, som var nedfaldet på det værsted, Christen Svendsen har sted.

** Laurs Christensen på Boller stævnede Poul Pedersen i Rakkeby for vidne, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på ulovlig skovhugst i Karmesholt skov, og efterskrevne vidnede, at de så Poul Pedersen sen var med af hugge omtalte træ.

** Ove Nielsen i Povlstrup ---- på Jesper Pedersens vegne stævnede Niels Olufsen i Stenvad anlangende 2 tønder byg og 2 tønder havre, han er ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

** Steffen ---- i Gammelholm stævnede Steen Rodsteen for Hørbylund port for dom anlangende 2000 rigsdaler med efterstående rente og skadegæld. opsat 14 dage.

** opsat 14 dage med Jens i Ågård og Christen Pedersen i Gunderup.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg gav Åstrup tjenere varsel for dele, anlangende de har været tilsagt at føre og age mog med andet, om de jo bør lide tiltale og have deres fæste forbrudt. opsat 14 dage.

** Christen Pedersen stævnede Anne Hansdatter i Haverholm og hendes børn for dom anlangende noget korn, han har lånt hendes salig husbond Peder Simonsen i Haverholm.
 
(59)

** Tomas Sørensen i Årup et vidne, at Anders Tomasen benægtede, at han ikke havde ---- i Tomas Sørensens bo, undtagen en gammel seng, en kiste, et får og et lam.

** Christen Pedersen forbød nogen at komme i Tomas Sørensens bo med nogen nam eller tag.

** Christen Pedersen stævnede Niels Jensen i Bastholm for dom anlangende en hest, de omtvistes, og irettelagde et vidne af Hvetbo herreds ting 14/11 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at den rytter, der lå til Christen Christensens i Saltum skiftede hest med Niels Mortensen i Saltum og fik en brunblisset fol, og den tid, han drog bort, fik han samme fol med sig. dernæst fremlagde et vidne af Kær herreds ting 3/11 forleden, hvor Morten Kjærulf i øster Halne, Jens Kjærulf, Anders Terkildsen i Halskov vidnede, at de tilstede var i Laurs Pedersens gård pinsedag forleden, hvor han gav en rytter, som havde haft kvarter i Saltum, en gilding for den brunblissede fol, som Niels Jensen i Bastholm nu har i sin havende værge, og Laurs Pedersen og han nu omtvistes, og videre vidnede, af andendagen derefter kom en anden rytter og tog samme fol, og da måtte Laurs Pedersen købe den på ny og gav ham 2 rigsdaler og en saddel, og havde nogle dage samme fol i sin havende værge, og dernæst blev den sendt ad Skæve sogn at græsse og der borttaget, og han havde ladet lyse efter den i mange kirker og ting, før den blev fundet i Niels Jensen Krog hans havende værge, og dernæst fremlagde han et vidne her af tinget 20/10 forleden, hvor Laurs Pedersen vidnede, at han havde været hos Niels Jensen og begæret samme fol, og derefter fremlagde hans skriftlige indlæg, hvorefter blev afsagt, at da Niels Jensen ikke fremlægger hvad rigtighed, han til den fol kan have, da bør han jo skaffe Laurs Pedersen samme hest igen eller penge og fuld værd.

(60)

** Christen Pedersen stævnede Poul Pedersen i Høgsted for dom anlangende nogen vrag, der skal være ført fra Østergård den tid, Jens Hansen var fra hans hus. opsat 3 uger.

** Søren Pedersen i Vejby ---- stævnede Mette i Høngård og hendes børn for dom anlangende 19 skæpper rug. opsat 14 dage.

** samme stævnede Niels Tomasen i Krabdrup for et føl, han har bekommet, hvortil han svarede, at samme føl døde af våde. sagen blev opsat 3 uger.

** Steen Rodsteen stævnede Mikkel Nielsen i Tårs for 12 rigsdaler stedsmål af halv Nørgård i Lendum sogn, hvortil han svarede, at dersom han kunne bekomme samme gård, da ville han betale, da svarede Søren Pedersen, han havde været i samme gård og var igen bortdraget, hvorefter han blev tildømt at betale til stedsmål, hvad han har lovet.

(61)

** Laurs Poulsen stævnede Niels Hermandsen i Bjørnstrup for dom, og efterskrevne vidnede, at den hest, Niels Hermandsen har haft i sit havende værge og blev Bertel Laursen frataget, den kunne gælde 30 daler.

** samme stævnede Niels Hermandsen for dom anlangende en hest noget forleden er Bertel Laursen i Vollerup frataget på Vollerup mark, og irettelagde et vidne her af tinget 2/3 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at den brunblissede hest, som rytteren tog fra Bertel Laursen, den havde Niels Hermandsen i Koldbro i sin havende værge, hvorefter Niels Hermandsen blev tildømt at skaffe Bertel Laursen samme hest igen, eller hvad den kan gælde.

** Niels Olufsen i Tollestrup et vidne, at efterskrevne tilstod, at de lørdag var 14 dage var i Tollestrup på skifte efter salig Karen Christensdatter med hvis hendes barn efter salig Poul Skrædders død kunne tilfalde, og de vurderede efterskrevne.

(62)

** Jens Andersen et afkald. Niels Olufsen bekendte at have bekommet fyldest og fuld værd på hans bror Peder Olufsens barns vegne for al den arv, hun efter hendes salig far kunne tilfalde efter skiftebrevs indhold og de ---- daler, som hun skulle have efter hendes salig Karen Christensdatter, hvorfor Niels Olufsen gav afkald.

** ---- Christensen i Estrup delte Søren Andersen i Tårs.

** Christen Jensen i Harpsø delte Søren Andersen i Tårs.

** Laurs Poulsen stævnede Mogens Christensen i Grønderup. opsat en måned.

** Christen Pedersen stævnede Niels Jørgensen i Rønnebjerg for dom anlangende efterskrevne gæld, som han blev tildømt at betale.

(63)

** Niels Laursen i Bøjet stævnede Oluf i Vogdrup for dom anlangende 4 tønder byg hans landgilde, som han blev tildømt at udlægge.

** Niels Laursen i Bøjet stævnede Niels Madsen i Vrå med flere anlangende den stud, som blev udlagt i Vrå. opsat 3 uger.

** Tomas Jensen på Jens Nielsens vegne i Ormholt ? stævnede Mikkel og Hans i Dalen for dom. opsat 14 dage.

** Anders Jensen i Grønderup stævnede Søren Christensen i Grønderup for udæskning af hans dreng Anders Pedersen med hans farkoste.

** Laurs Andersen i Stenvad stævnede Anders Jensen i Grønderup for dom.

** Peder Skøt stævnede efterskrevne.

** Niels Jensen i Vejby stævnede efterskrevne for gæld. opsat 1 måned.

** Søren Nielsen i Vollerup stævnede Jens Pedersen i Vollerup for dom for en kappe, han havde i pant. opsat 8 dage.

** Mikkel Tomasen i Bjørnstrup oplæste et grandebrev ----.

(64)

13/4 1630.

** Peder Christensen i Vangterp stævnede efterskrevne.

** ---- delte efterskrevne.

** samme delte efterskrevne.

** Niels Madsen i Vrå stævnede for Boller port Niels Arenfeldt, og efterskrevne vidnede, at Peder Jensen i Gane kom til Østergård og der tog det smederedskab, som Niels Madsen tiltales for, hvilket Peder Jensen ikke benægtede, men han tog det efter Niels Jensens begæring.

** Peder Christensen i Bakken stævnede Niels Christensen i Staby ? for vidne, og efterskrevne vidnede, at han i fjendernes tid var i Birket og udtog efterskrevne, og gjorde dem stor skade i andre måder.

(65)

** Anders Rugtved stævnede for Sejlstrup port ---- Laursen Tønder for endelig dom.

** Anders Rugtved delte efterskrevne.

** Anders Rugtved på Christen Laursens vegne i Skæve præstegård stævnede for ---- port Malte Sehested og Morten Nielsen på Hesselt for vidne anlangende hvis øg, Christen Laursen har bekommet af rytterne. så mødte efterskrevne og gjorde skudsmål for Morten Nielsen, at han ikke kunne møde og svare for sig.

** Christen Christensen i Estrup stævnede Anders Christensen i Tamstrup og Niels Nielsen sst for dom anlangende ulovlig skovhugst. opsat 14 dage.

** Christen Pedersen gav efterskrevne varsel for dele.

(66)

** Peder Hellisen i Høgsted på sin søsterdatter Inger Andersdatter, født i Rønnebjerg, hendes vegne stævnede Anne Simonsdatter i Rønnebjerg for dom, anlangende hvis fædrene og mødrene penge, hun kunne være arveligt tilfaldet efter hendes salig mor D---- Hellisdatter og far Anders Tomasen, som døde i Rønnebjerg, og irettelagde et brev, dateret 11/4 1612 på hvis efterskrevne, Inger Andersdatter efter hendes mor kunne være arveligt tilfaldet, hvorefter blev afsagt, at Anne Simonsdatter bør samme skiftebrev at fuldgøre.

** ---- efterskrevne, som han siddet overhørig for hvis de er tilsagt at gøre til slottet.

** samme delte efterskrevne.

** ---- Pedersen delte efterskrevne.

** Laurs Poulsen stævnede Niels Hermandsen i Bjørnstrup.

(67)

** Laurs Poulsen gav Anders Jensen varsel for dele.

** Laurs Poulsen i Høgsted stævnede Mogens Christensen for dom anlangende hvis gæld, han salig Peder Olufsen Skrædder i Tollestrup har været pligtig, og fremlagde Mogens Christensens brev, dateret Tollestrup 9/4 1622, lydende på 8 sletdaler og 3 tønder rug, hvilken gæld er tilfaldet hans datter Kirsten Pedersdatter, og som Niels Olufsen er værge for, og som Mogens Christensen blev tildømt at betale.

** samme stævnede Niels Andersen i Tollestrup for dom anlangende hvis, han er ham pligtig. opsat 3 uger.

** Laurs Poulsen på Anders Sindelsens vegne stævnede Jens Christensen i Grønderup for spørgsmål og vedkendelse, og Anders Sindelsen vedkendtes et spyd, som Jens Christensen i dag 8 dage havde i sin hånd ved tinget.

** Tord Vigelsen på Iver Dyres vegne stævnede Jens Nielsen i Hovstrup for syn til hans gård, som synsmænd afhjemlede.

(68)

** Tord Vigelsen stævnede Niels Pedersen i Hvidsted for vidne, og Niels Pedersen i Hvidsted vidnede, at for 2 år siden havde han en af Iver Dyres øksne i ----, da kom Mikkel Poulsen fordum tjenende på Hvidstedgård, til ham ---- at det var hans stud, da svarede Niels Pedersen, at han ville slå samme stud ihjel, så kunne Mikkel bedre fortære den. andre vidnede, at Mikkel kom til rytterne med 3 mark, at hans stud undkom, og Iver Dyres stud blev slagtet. Mikkel benægtede, at han aldrig bad rytterne tage Iver Dyres stud.

** Niels Pedersen i Hvidsted og Laurs Jensen på Heden gav deres sag på efterskrevne, som skal sige dem imellem.

** Villads Mogensen et vidne, at Anne Hansdatter i Borup til forpligtede sig at betale 6 sletdaler, hendes salig mand Christen Jensen er ham pligtig.

** Anne Hansdatter i Borup et vidne, at Villads Mogensen lovede at give hende den kedel, han har taget af hendes hus.

** Palle Jensen i Bastholm mølle et syn. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på møllen.

** Jens Olufsen i Vrå stævnede Vrå bymænd for syn.

** ---- Jensen i Grønderup stævnede Anders Villadsen i ---- for dom anlangende et hus, han lang tid har iboet. opsat 3 uger.

** Laurs Laursen i Stenvad stævnede Anders Jensen i Grønderup for dom anlangende 12 sletdaler, han efter hans efterskrevne brev, dateret 40/4 1616 skal være ham pligtig, som han blev tildømt at betale.

(69)

** Anders Jensen i Grønderup delte efterskrevne for gæld.

** Jens Christensen i Em stævnede Karen Dals i Gunderup og Dorete Olufsdatter for dom anlangende hvis, Jens Christensen på salig Anders Olufsens børns vegne kan tilkomme efter salig Oluf Andersen, som døde i Gunderup, og han fremlagde en kontrakt imellem Oluf Andersen og Jens Christensen på sin forhåbende hustru ---- i Å på Anders Olufsens børns vegne, på hvis efterskrevne, Oluf Andersen skal give Jens Christensens hustru og Anders Olufsens børn, dateret 14/2 1611, hvorefter Karen Dals blev tildømt at betale hvis, som rester på kontrakten.

(70)

20/4 1630.

** Anders Rugtved stævnede alle Sejlstrup tjenere, og efterskrevne vidnede om efterskrevne gods, som er øde.

** opsat 8 dage med Søren i Vrålund og Niels i Hammerholt, og med Niels i Krabdrup 8 dage.

** ---- Simonsen i Høngård stævnede i Tidemandsholm Mogens Kås for dom, anlangende den gode mand har udgivet til Simon Tomasen skadesløs, og Niels Simonsen fremlagde Mogens Kåses seddel til Simon i Høngård, hvori han lover at yde ham hans anpart af korntienden af Torslev sogn, dateret 28/3 1626, hvilket han blev tildømt at betale.

** opsat med Mads Svendsen og Tomas i ---- til i dag 14 dage.

** Svend Jensen stævnede Anders Christensen i Tårs for dom. opsat en måned.

(71)

** Anders Mortensen i Vittrup på Just Høgs vegne forbød alle hans husbonds tjenere at holde nogen ledige folk eller løsgængere.

** Laurs Christensen på Niels Arenfeldts vegne forbød hans husbonds tjenere at huse eller helle nogen ledige folk og løsgængere.

** Anders Mortensen på Christen Nielsen i Gunderup mølle hans vegne stævnede Anders Jensen i Em for dom anlangende hvis, han er ham pligtig, og fremlagde et vidne af Børglum birketing 5/3, hvor Mette Laursdatter i Gunderup mølle med flere vidnede, at han var salig Laurs Jensen i Gunderup mølle pligtig 4 tønder rug, som han blev tildømt at betale.

** ---- Christensen på Boller på sin husbonds vegne forbød nogen at komme i ---- bo med nam eller tag at gøre nogen udlæg, før hans husbond får udlæg for stedsmål og andet hvis, han rester med.

** ---- Nielsen i Graven stævnede Søren Nielsen i Lindholt ? for spørgsmål, om han vidste ham noget at beskylde, da svarede Søren Nielsen, at han beskyldte ham ikke for noget uærligt, men der blev noget korn stjålet fra ham om natten, det sporede han til Poul Nielsens hus i Graven, men hvem, der fik det, vidste han ikke.

** Mads Laursen i Bøjet på husbonds vegne stævnede efterskrevne for deres landgilde, de rester med til den gode mand, som de blev tildømt at betale.

(72)

** Tord Skrædder stævnede Mikkel Poulsen for dom og spørgsmål, og Tord Vigelsen tilspurgte ham, om han ikke havde bekommet noget af den gode mand Iver Dyres øksne, køer eller andet, da svarede Mikkel Poulsen, at han for Iver Dyres ---- fængsligt anholdt i 37 dage og ilde medhandlet, ---- viste dem Iver Dyres gods, og måtte give dem 30 rigsdaler, og gav korporalen under Bøgsted kompagni ham forlov at tage af Iver Dyres kvæg, så han kunne få noget vederlag for førnævnte penge. opsat 14 dage.

** Laurs Poulsen i Tårs på Karen Munksdatters vegne stævnede Niels Hermandsen i Koldbro for dom anlangende den hest, de omtvistes. opsat 8 dage.

** Laurs Poulsen stævnede Christen Jensen i Sejlstrup ? mølle for dom angående en ko, de omtvistes. opsat 3 uger

** Laurs Poulsen stævnede Mogens Christensen i Grønderup.

** samme stævnede Christen Pedersen i Gunderup for dom angående 25 rigsdaler stedsmål, rester på den gård, han iboer, som han blev tildømt at erlægge.

** Anders Rugtved stævnede hr Peder Bertelsen i Harreslev ? for dom, om hans fæstebrev på KM tiende jo bør at være forbrudt, idet han ikke ydede af tienden. opsat 14 dage.

** ---- Madsen i Dalen stævnede Jens ---- i Vollerup for vidne. efterskrevne vidnede, at i fjendernes tid kom Jens Nielsen i Ormholt til Mikkel Madsen i Dal med en hest og begærede, at den måtte stå på hans mark, da sagde han, han kunne ingen fred og fare stå for den, da svarede Jens Nielsen, at han begærede det intet, og 3.dag blev samme hest bortstjålet af marken af en rytter imod Mikkel Madsens vilje.

** Villads Svendsen i Vrå stævnede menige grander i Vrå for syn, og synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne kornagre.

(73)

** Jens Olufsen i Vrå et syn på sin bror Niels Olufsens vegne, og synsmænd afhjemlede syn på kornskade.

** Christen Pedersen et vidne, og efterskrevne vidnede, at efterskrevne gadehuse og gårde i Grønderup er øde.

** Matias Nielsen i Guldager stævnede Jens Christensen i Vejby for dom anlangende 4 tønder byg, han er ham pligtig.

** ---- Nielsen i Vollerup på Jens Pedersens vegne stævnede Jens Pedersen sst anlangende en kappe, han ham i pant sat har, samt anden gæld, som han blev tildømt at betale.

** Anders Jensen i Grønderup stævnede Otte Pedersen i Saksager for forbud, og forbød ham at huse eller helle Anders Nielsen, hans delte og lovforvundne mand, som er lovsøgt for bodpenge.

27/4 1630.

** Peder Christensen i Grønderup stævnede Anders Jensen i Vollerup for dom anlangende hvis penge, han skal være ---- Ovesen pligtig. opsat 14 dage.

(74)

** Anders Rugtved i Bagterp stævnede Jens Jensen i ---- for vidne.

** Hans Laursen tilspurgte Anders Mortensen i Vestergård, om han ville vedkendes den strand, som Anders Pedersen begærer vidne på, at Hans Jensen i Furreby med flere har ført noget toldtømmer bort fra, dertil svarede han, at hans husbond ikke var stævnet til nogen vedkendelse, hvorefter efterskrevne vidnede, at der den baggeskude var for Furreby strand, da tog Dines Tomasen told af hvis tømmer, der var på baggeskuden, som blev lagt på den strand, som hører til Sejlstrup, og Hans Jensen i Furreby og Mikkel Bødker kørte bort med.

** Anders Rugtved stævnede Niels Nielsen i Bo---- for dom, anlangende han har sted en gård, og nu er draget derfra, hvorved han har gjort uret og bør stå hans husbond til rette for hvis landgilde, han bør at give.

** samme gav Niels Nielsen varsel for dele for 2 rigsdaler.

** samme stævnede menige Vrå sognemænd for dom anlangende deres tiende.

** Anders Pedersen stævnede Christen Hoven for dom, for han ikke har ydet tiendekorn af Vrå sogn til fastelavn. opsat 14 dage.

(75)

** Anders Rugtved på hr Knuds vegne i Skæve præstegård stævnede for Sæbygårds port Malte Sehested med flere anlangende nogen øg og plage, hvorimod blev fremlagt skudsmål, at efterskrevne ikke kunne møde.

** Jacob Christensen, borger i Hjørring, på Svend Pedersen, borgmester i Hjørring, hans vegne stævnede Iver Dyre samt Just Andersen og Christen Jensen, og han tilbød Iver Dyre den pant, Just Andersen og Christen Jensens gårde, som borgmesteren er af den gode mand udlagt for hvis gæld, Iver Dyre er ham skyldig, da svarede Tord Vigelsen, at den gode mand formoder inden år og dag samme gårde at indløse.

** Jacob Christensen på sine egne og Ellen Jørgensdatter ---- børn Mads Andersens i Knudseje deres vegne stævnede Iver Dyre og Christen Sørensen i Hvidsted, og Jacob Christensen på sine egne og Mads Andersens børns vegne tilbød Iver Dyre den pant i Christen Sørensens gård i Hvidsted, som dem på lod er tilfaldet for hvis gæld, Iver Dyre er dem pligtig, da svarede Tord Vigelsen at hans husbond formodede sig inden år og dag samme gods at indløse.

** Jacob Christensen på Henrik Tomasens vegne stævnede Iver Dyre og Christen Sørensen i Hvidsted, og han tilbød Iver Dyre til Hvidstedgård den part i Christen Sørensens gård, som er ham pantsat for hvis gæld, den gode mand er ham pligtig, hvortil Tord Vigelsen svarede, at den gode mand formodede sig inden år og dag samme at indløse.

(76)

** Anders Jensen i Grønderup tog et vidne beskrevet, at Jens Simonsen ---- er forhvervet og at møde til landsting næste ting efter skt Hans.

** Anders Mortensen tilsagde Børglumkloster tjenere at møde med hvis stedsmål og sagefald, som er forfaldet til påske.

** Steffen Jensen i Gammelholm stævnede Steen Rodsteen for Hørbylunds port for dom anlangende et løfte, han har med været at love og sige for Peder Stråle til Torpegård til Jacob Ulfeld, og fremlagde Peder Stråles brev, dateret Viborg 1616, lydende på 2000 rigsdaler, og dernæst irettelagde Birgitte, Jacob Ulfelds til Urup, hendes brev i hendes mands fraværelse, at hun af Erik Bild har annammet rente af 2000 rigsdaler, og dernæst fremlagde Steen Rodsteens efterskrevne brev samt et skriftligt indlæg, hvorefter blev afsagt, at Steen Rodsteen til Erik Bild bør at udlægge så vidt han med rette kan tilkomme.

(77)

** ---- Nielsen, tjenende på Høgholt, på jomfru ---- stævnede Søren Olufsen i Graven for synsseddel at tage beskrevet, og synsmænd afsagde efterskrevne syn på Søren Olufsens huse, og efterskrevne vidnede, at i fjendernes tid, da brød de ryttere, der lå i kvarter hos ham, ikke noget af hans lade eller gærder til at brænde i nogen måder.

** Peder Skøt stævnede Niels Poulsen i Vrå for vurdering og dom og mente, at han burde at betale ham det øg.

** Christen Pedersen et vidne, og tilbød Iver Dyre den part i Christen Sørensens gård i Hvidsted, som ham er tilfaldet i den gode mands gæld, hvortil han lod svare, at han inden år og dag ville indløse den.

(78)

** Peder Christensen i Vangterp stævnede efterskrevne for synsseddel at tage af tinge til skovhugst.

** Søren Pedersen i Milbakken stævnede Tomas i Horshave for tilbud og dom, og på Hans Christensens vegne i Dal tilbød ham 2 duge og et forklæde, han har sat Maren Jensdatter i pant.

** opsat 14 dage med Mette i Høngård og Niels Tomasen.

** Oluf Nielsen i Agdrup stævnede Christen Andersen i Tårs for dom anlangende noget gods, han skal have bekommet på Kærsgård noget forleden, en hest og 6 får, beslagne hjul og 4 huder, hvortil han svor, at samme gods blev ham af ryttere frataget, og han blev jaget fra hus og hjem, så det kom ham ikke til hjælp. opsat en måned.

** Laurs Laursen i Tårs stævnede Niels Hansen, skolemester i Tårs for vidne, og efterskrevne vidnede, at de så, at Niels Hansen tog en hest af Sidsel Andersdatters lade i Tårs og red bort med den, hvilket han ved sin højeste ed benægtede, hvorefter Laurs Laursen lyste Niels Hansen et fuldt ran til for samme gerning.

** Niels Hansen i Brønderslev et vidne, at Mikkel Nielsen og sagde til ham, at han var så vanvittig som en 9 års ----.

** Tord Skrædder i Tårs delte efterskrevne for gæld.

** Laurs Poulsen på sin husbonds vegne delte efterskrevne.

** Laurs Poulsen stævnede Jens Pedersen i Gunderup for dom for 20 rigsdaler.

(79)

** Laurs Poulsen stævnede Mogens Christensen i Grønderup for endelig dom.

** Laurs Poulsen et vidne, at Mogens Christensen i Grønderup tog i hans hånd for 6 mark.

** der blev gjort skudsmål for ----, at han var på hans sygeseng

** Anders Madsen i Vrå gav Peder Tøgersen varsel for dele.

4/5 1630.

** Clemend Tøgersen i Ingstrup stævnede Mogens Kås for dom anlangende nogen penge 5 rigsdaler, som skal reste på to gårde, og fremlagde Mogens Kåses efterskrevne brev, dateret 5/10 1613, i sin mening, at efterdi Clemend Tøgersen har givet ham følgebrev på den gård og gadehuse i Tårs, da skulle han holde Clemend Tøgersen det skadesløs, og dernæst fremlagde en seddel, at Clemend Tøgersen er ført til efterskrevne mangel af samme gård og gadehus, som Mogens Kås blev tildømt at betale.

** ---- på Niels Christensens vegne i Vrå delte efterskrevne.

** ---- Mortensen i Vestergård stævnede Christen Pedersen i Vejby for klage, og efterskrevne vidnede, at Christen Pedersen om natten drog af den gård, han iboer, og borttog alt hvis han havde, og nu står gården aldeles øde, og han gav last, kære og klage på ham derfor.

** samme stævnede Anders Jensen i Vollerup for dom anlangende det korn, han har tærsket af Børglumklosters lade. opsat 3 uger.

** Anders Mortensen på Peder Christensens vegne stævnede efterskrevne for hvis gæld, de er ham pligtig. opsat 3 uger.

** Anders Tomasen stævnede Anders Christensen i Årup og hans gårdmand for æskning.

** Peder Christensen i Vangterp stævnede Peder Ibsen i ---- mølle for dom.

(80)

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede Niels ---- for dom.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på Laurs Pedersens vegne stævnede Niels Jensen i Bastholm for dom anlangende en hest er Laurs Pedersen frataget, og fremlagde et vidne af Hvetbo herreds ting 14/11 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at den rytter, der lå til Christen Christensens i Saltum skiftede hest med Niels Mortensen i Saltum og fik en brunblisset fol, og den tid, han drog bort, fik han samme fol med sig. dernæst fremlagde et vidne af Kær herreds ting 3/11 forleden, hvor Morten Kjærulf i øster Halne, Jens Kjærulf, Anders Terkildsen i Halskov vidnede, at de tilstede var i Laurs Pedersens gård pinsedag forleden, hvor han gav en rytter, som havde haft kvarter i Saltum, en gilding for den brunblissede fol, som Niels Jensen i Bastholm nu har i sin havende værge, og Laurs Pedersen og han nu omtvistes, og videre vidnede, af andendagen derefter kom en anden rytter og tog samme fol, og da måtte Laurs Pedersen købe den på ny og gav ham 2 rigsdaler og en saddel, og havde nogle dage samme fol i sin havende værge, og dernæst blev den sendt ad Skæve sogn at græsse og der borttaget, og han havde ladet lyse efter den i mange kirker og ting, før den blev fundet i Niels Jensen Krog hans havende værge, og dernæst fremlagde han en dom her af tinget 6/4 forleden, hvor blev afsagt, at da Niels Jensen ikke fremlægger hvad rigtighed, han til den fol kan have, da bør han jo skaffe Laurs Pedersen samme hest igen eller penge og fuld værd, og derefter fremlagde hans skriftlige forsæt, hvorefter blev afsagt, at Niels Jensen jo bør Laurs Pedersen inden 15 dage samme hest at tilstille, eller lide indvisning i hans bo.

(81)

** Anders Jensen i Grønderup stævnede Anders Villadsen i Vrå for dom anlangende hvis, han er ham pligtig, og fremlagde et vidne her af tinget 4.tirsdag i advent, hvor Anders Villadsen har taget i hans hånd at betale hans anpart af den byg, han sigter ham for, samt anden efterskrevne gæld, som han blev tildømt at betale.

(82)

** Mads Pedersen i Borup stævnede Else Knudsdatter for hjemmel og vidne, og efterskrevne vidnede, at de hørte, at Else Knudsdatter solgte Mads Pedersen en ko for 5 daler, og lovede at være hans hjemmel og tilstand til den for hver mands tiltale.

** Christen Hoven stævnede Vrå sognemænd for tilbud og tilbød at ville oplade den tiende, han sted og fæst har, dersom de efter dannemænds tykke vil give ham noget af hans stedsmål igen.

** Christen Pedersen stævnede Søren Mogensen i Vrå for dom anlangende han noget forleden har lovet Anders Tomasen i Årup afkald for Søren Tomasen, som døde i Vrå, hans børns fædrene gods, og fremlagde et vidne af Vrejlev birketing 24/3 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Mads Kock og Søren Mogensen i Vrå kom ind til Tomas Sørensen og begærede udlæg for de børnepenge efter Søren Tomasen i Vrå, som Anders Tomasen har hos sig, og da udlagde han til Mads Kock gældsbreve og fuld værd for samme børnepenge, og Søren Mogensen straks tog i Anders Tomasens hånd og lovede for samme børnepenge afkald, hvorfor han nu blev tildømt at give Anders Tomasen afkald.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg delte efterskrevne.

** Christen Pedersen på Anne Hansdatters vegne i Borup stævnede Peder, tjener Villads Mogensen i Vrå, for en ko, han har bekommet, som han blev tildømt at skaffe hende igen eller lide som for andet uhjemlet.

** Steffen Jensen i Gammelholm stævnede Steen Rodsteen for dom anlangende en sum penge, han skal være Erik Bild pligtig, anlangende han skal have med været at love for Peder Stråle til Torpegård til Jacob Ulfeld til Urup, og fremlagde Peder Stråles udgivne brev til Jacob Ulfeld, dateret Viborg 1618, lydende på 2000 rigsdaler, med forlovere Erik Bildt og Steen Rodsteen, hvorefter blev afsagt, at Steen Rodsteen bør sit udgivne hånd og segl at efterkomme og betale hovedstol og rente.

(84)

** Peder Mikkelsen i Plet på sin husbonds vegne stævnede Christen Pedersen i Gunderup for dom anlangende 15 rigsdaler stedsmål rester på den gård, han iboer og irettelagde to uendelige domme, hvor han er tildømt bemeldte penning at erlægge, som han også her i dag blev tildømt.

11/5 1630.

** Jens Christensen i Em et syn på hr Jens Jensens vegne i Vrå. synsmænd aflagde efterskrevne syn på brøstfældighed og øde huse.

(85)

** Anders Rugtved et vidne, at ---- lod læse en landstings stævning angående en dele.

** opsat 14 dage med ----.

** Peder Pedersen i Jerslev på Niels Tomasens vegne stævnede Knud Rodsteen for vidne. efterskrevne vidnede, at det år, rytterne kom her i landet, da røgtede han en mærplag, som var Knud Rodsteens, og den døde ikke for nogen forsømmelse.

** Christen Hoff stævnede efterskrevne for synsseddel at tage.

** Søren Jensen i Gammelholm stævnede Johanne Madsdatter i Grønderup og Jesper ---- arvinger for æskning.

** opsat 14 dage med Sejlstrup møller og Laurs Poulsen.

** Peder Skøt stævnede Niels Poulsen i Vrå for dom.

** Anders Rugtved på sin husbonds vegne stævnede hr Peder Bertelsen i Torslev for dom anlangende KM tiende, han i fæste har af Rakkeby kirke, som han ikke har fra sig leveret, og mente, at hans fæstebrev derfor bør at være forbrudt, hvorimod hr Peder lod fremlægge et vidne her af tinget 10/11 1629, hvor efterskrevne vidnede, at Rakkeby sognemænd har ingen sæd haft i år, og er så forarmede, at de ikke kan give KM skat, hvorefter blev afsagt, at for samme årsag kan hans fæstebrev ikke være forbrudt.

(86)

** Peder Skøt i Vrå stævnede ---- anlangende 21 skæpper malt, som han skal have bekommet af en korporal, der lå i Vrå. opsat 14 dage.

** Niels Jensen i Birket stævnede Poul Pedersen i Rakkeby for rans tillysning, og til 3.ting lyste ham et fuldt ran til for nogen træer, han har hugget i Karmesholt lund og bortført.

** Søren i Karmesholt stævnede efterskrevne, og Tord Vigelsen i Tårs med flere vidnede, at da de var ved salig Niels Christensens hus og efter herredstingsdom udlagde en ko, som Søren Pedersen havde lånt Niels Christensen, og gik deres vej, da kom fire karle efter dem med spyd og rykkede rebet af Søren Pedersens hånd, og derved kom samme ko løs, og en dreng løb efter den og gennede den til Hæstrupgård.

** Anders Jensen i Grønderup gav efterskrevne varsel for dele.

** Søren i Milbakken stævnede Christen Rasmussen i ---- for dom. efterskrevne fremlagde skudsmål, at han ikke kunne møde at svare.

** Søren i Milbakken stævnede Tomas Jensen i Torslev for dom, tilbud og æskning.

** Tomas Jensen i Horshave et vidne, at Søren i Fladbirk sagde, at han har ikke lånt den kedel bort, som Tomas Jensen havde ham i pant sat.

** Tomas Christensen i Tranget stævnede Karen Pedersdatter i Vrå for hjemmel. Karen Pedersdatter stod inden tinge og var hans hjemmel til en ko, som hun har solgt ham.

** Jens Sørensen på Mikkel Tomasens vegne i Hjørring stævnede Johanne Mikkelsdatter i Grønderup og Jesper Tomasens børn og æskede 16 sletdaler, som Jesper Tomasen skal være Karen Jespersdatter pligtig.

(87)

** Laurs Sørensen i Rakkeby stævnede Christen ----, og æskede Laurs Sørensen efter Jesper Tomasen al den mødrene og fædrene, hans børn kan tilfalde efter skiftebrev.

** Søren Pedersen i Milbakken på hans og Mikkel Mikkelsens vegne i Dalen samt efterskrevne deres vegne stævnede fru Margrete Rosenkrantz for dom anlangende hvis efterskrevne tiende, de dette år til den gode frue har udgivet, og hun bør skaffe dem halvparten igen efter kommissærernes brev, hvorimod Svend Pedersen i Lundergård på den gode frues vegne fremlagde efterskrevne kong Frederik den anden hans brev til Jens Markorsen til Lengsholm, som har lånt ham 1000 rigsdaler, hvorfor han må nyde KM anpart af tienden af Torslev sogn, dateret 21/3 1567, og derefter fremlagde Gregers Høg til Rørbæk hans udgivne brev, hvormed han oplader samme tiende til fru Margrete Rosenkrantz, som er tilfaldet hans hustru Lisbet Rodsteen på skifte efter hendes salig far og forældre, dateret 23/3 1627, og derefter fremlagde hans skriftlige forsæt, hvorefter blev afsagt, at da det bevises med KM brev, at Jens Markorsen skulle have tienden i pant uden nogen afgift, og da kommissærernes brev tilholder hvad der igen skal gives af hvis tiende i forleden åringer er givet, da kunne dommeren ikke kende det at være hans dom, før denne sag bliver påkendt for sin tilbørlige dommer.

(88)

** Svend Pedersen i Lundergård på sin husbond fru Margrete Rosenkrantz hendes vegne stævnede Christen i Ålborg med flere for don anlangende det rug, de skal have bekommet på Hesselt, og fremlagde et vidne her af tinget 6/4 forleden angående hvis korn, efterskrevne har bekommet på Hesselt loft, hvorimod de indstævnede fremlagde efterskrevne sedler på hvis rug, de igen har leveret på Hesselt, hvorefter blev afsagt, at de, som bevises af samme rug at have bekommet, og det ikke med sedler kan afbevise, de bør inden 15 dage den gode frue at tilfreds stille.

(89)

25/5 1630.

** Peder Selgensen i Saltum stævnede Christen Gregersen i ---- for spørgsmål, om han ville benægte, at han ikke havde noget kvæg med Peder Selgensens mærke på, da svarede han, at det havde han ikke.

(90)

** Søren Laursen i Lendistved delte Johanne Jensdatter i Snarup.

** Søren Laursen i Årup delte Jep Laursen i Årup.

** Svend Jensen et vidne på Knud Holst på Sæbygård hans vegne, at Anders Jensen i Vollerup lovede at stille Knud Holst tilfreds for 6 daler, han var skyldig.

** med bevilling imellem Svend Jensen og Anders i Torsmark opsat en måned.

** Peder Madsen i Tamstrup stævnede Torslev sognemænd med efterskrevne kirkeværger for hvis efterskrevne tiende, de skulle udlægge.
 
** Peder i Vangterp stævnede.

** Peder Christensen på Christen Andersens vegne i Tårs stævnede Søren Simonsen på Vorgård og Jørgen Kruse, og efterskrevne vidnede, at Christen Andersen af fjenderne var jaget fra hus og gård af de ryttere, som lå i Kærsgård, og de så fjenden kom med Christen Andersen bagbundet og tog sønder med ham.

** Peder Nielsen i Ørslev på sin husbonds vegne stævnede Steffen i Gammelholm og Rasmus i Gydeje, om de jo bør at afsige den voldgift imellem Niels i Nymølle og Anders i Hammerholt. opsat 14 dage.

** Tord Vigelsen i Tårs stævnede Tomas i Horshave for dom anlangende en træsag og en bismer, som var Iver Dyres, da berettede Tomas Jensen, at hans bror i Knabdrup blev jaget fra huset, så ---- han og hans svoger en gammel bismer, er det den gode mands, da skal han få den igen.

(91)

** Søren Laursen i Årup delte efterskrevne.

** Laurs Poulsen i Høgsted på hans husbonds vegne delte efterskrevne.

** Laurs Christensen foged på Niels Jensen i Bakken hans vegne stævnede Poul Pedersen i Rakkeby for bogsed og ransnævninges opkrævelse, og Niels Jensen bandt bogsed på Poul Pedersen, at han førte nogen træer af Karmesholt skov til bul.

** Christen Pedersen stævnede menige Borup mænd og forbød dem, at ingen af dem driver på den ager og eng til Bombæk.

** Christen Pedersen til 3.ting søgte Karen i møllen for noget korn rester, at han fik ikke så meget igen, som han sendte til møllen.

** Søren Pedersen i Milbakken på Laurs Christensens vegne i Kvissel stævnede Niels Pedersen i Vollerup for dom og klage, og han gav last, kære og klage på Niels Pedersen, født i Vollerup præstegård, for han efter syn skal have ---- Christen Laursen i Kvissel ved Hørby kirke og gjort ham sår og skade.

** Søren Pedersen stævnede Tomas Jensen i Horshave, Else Pedersdatter, og Niels Jørgensen vidnede, at han med Christen Pedersen i Sæby var i Horshave at gøre udlæg for 14 mark, og da gav Else Pedersdatter dem et engelsk skørt, og lovede inden 14 dage at løse det, og Hans i Dalen tog samme skørt at forvare.

** Niels Pedersen i Tollestrup, synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Terkild Andersens lade.

(92)

** Niels Pedersen i Snarup stævnede Søren i Karmesholt, Tord i Tårs.

** Peder Christensen i Kammer stævnede Christen Sørensen i Krogen for dom anlangende gæld, som han blev tildømt at betale.

** Laurs Laursen i Tårs stævnede Niels Hansen, skolemester i vester Brønderslev for fylding på nævninge og nævningsed at tage beskrevet anlangende en hest, han beskyldes for at have taget fra Sidsel Andersdatter i Tårs, og fremlagde et vidne her af tinget 27/4, hvor efterskrevne vidnede, at natten mellem skærtorsdag og langfredag så de, at ---- tog en hest af Sidsel Andersdatters lade, hvorimod Niels Hansen fremlagde sit benægtelsesvidne her af tinget 27/4 samt et vidne af Hvetbo herreds ting 15/5 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at han ikke var fra hans hus omtalte nat, og dernæst fremlagde et vidne af Jerslev herreds ting 20/5, hvor Bagge Kjærulf i Kornum med flere vidnede, at Niels Hansen ikke har haft den hest, som blev ham frastjålet, i sin hævd siden 23/1, hvorpå efter fylding var sat på nævningene, svor de Niels Hansen kvit for den gerning, han er tillyst.

(93)

** Niels Jensen i Bakken stævnede Laurs Jensen i ---- for vidne.

** Laurs Poulsen i Høgsted på Maren Eriksdatters vegne i Vrejlev stævnede efterskrevne for gæld, der iblandt Erik Jensen i Borup for en kjortel, som salig Laurs Laursen gav ham at forvare, hvilken gæld de blev tildømt at betale.

** efterskrevne Torslev sognemænd stævnede Anders ---- i Fuglsang og Jens Nielsen i Koldbro, kirkeværger for dom anlangende hvis efterskrevne korn, de til samme kirkeværger har udlagt, videre end kommissærernes brev tilholder, hvilket de blev tildømt at levere sognemændene igen.

** Laurs Poulsen i Høgsted på sin husbond Anders Friis hans vegne stævnede Christen Jensen i Sejlstrup mølle for dom anlangende en ko, han skal have bekommet, og fremlagde et vidne af Vrejlev birketing 3/3 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at mølleren købte omtalte ko af rytterne, som har været Anders Friises, hvorimod Christen Jensen fremlagde et vidne her af tinget 9/3, hvor efterskrevne vidnede, at Christen Jensen i Sejlstrup mølle ikke har købt den ko af ryttere eller soldater eller har haft den i sin hævd, hvorefter blev afsagt, at da der er vidnet på begge sider tvært imod hverandre, da ved dommeren ikke i den sag at kende, før vidnerne for overdommere bliver indstævnet og påkendt, hvilken ved sin magt skal blive.

(94)

** Søren i Milbakken på Knud Rodsteens vegne stævnede Mette Mikkelsdatter i Høngård og hendes børn for dom anlangende efterskrevne rugtiende, salig Simon Tomasen restede med, og irettelagde efterskrevne restants, som de blev tildømt at betale.

(95)

** Peder Hellisen i Høgsted på sin søsterdatter Inger Andersdatters vegne stævnede Anne Simonsdatter i Rønnebjerg for dom anlangende hendes mødrene og fædrene penning, som hun kan være tilfaldet efter hendes salig mor Anne Hellisdatter ---- Anders Tomasen, som døde i Rønnebjerg, og irettelagde et brev og segl, dateret 11/4 1622 på hvis efterskrevne, hun kan være arveligt tilfaldet, og som Anne Simonsdatter blev tildømt at betale.
 
1/6 1630.

** Christen Christensen i Solholt på sine egne og Anders Olufsen i Solholt hans vegne stævnede Else Christensdatter i Ørslev for dom anlangende efterskrevne korn, hun har lånt og stævnede Ingeborg Simonsdatter om et værgemål for Anders Olufsen i Solholt ---- Simon Nielsens børn. opsat 14 dage.

** Christen Christensen i Ålborg stævnede Søren Smed i Gyden i Vrå ? for dom anlangende efterskrevne rug, han har lånt, som han blev tildømt at betale.

** Niels Pedersen i Snarup på fru Else Marsvin til Stenalt hendes vegne stævnede Laurs Pedersen i Snarup for 2 tønder havre, han skulle have annammet i Sundby at føre til Hæstrup, men ikke ladet det fremkomme til gården, hvortil han svarede, at den havre, han har bekommet i Sundby, den har husbonden lånt ham.

** Niels Pedersen i Snarup stævnede Snarups mænd for forbud, og han forbød dem at drive på den gårds ejendom, Christen Nielsen iboede, enten ager eller eng.

(96)

** Anders Rugtved i Bagterp på sin husbonds vegne stævnede for Sejlstrup port Anders Mikkelsen for vidne, og efterskrevne vidnede, at da de var i Ålborg at hente det korn, som KM havde indskikket, da fik de ikke uden til hver tønde 10 skæpper, og blev målt med hvad syntes at være en humletønde.

** Christen Pedersen stævnede menige Rakkeby mænd for syn, og synsmænd afsagde efterskrevne syn til deres lukker og brøstfældighed på deres diger.

** Christen Pedersen delte efterskrevne.

** Christen Pedersen delte efterskrevne. opsat 14 dage.

** Jens Sørensen i Sindallund på fru Helvig Kås og fru Kirsten Kås deres vegne stævnede for Hesselt port fru Margrete Rosenkrantz og Peder Christensen i Vangterp for synsmænd at tage af tinge til en grav er kastet i Vang fælled.

** Niels Christensen i Tjæret et vidne, at Jens Steffensen i ---- gav ham fuldmagt at tale hans tale, så vidt med lov og ret ske kan.

** Erik Jensen i Borup stævnede menige Borup mænd.

(97)

** Laurs Christensen på Boller stævnede Poul Pedersen i Rakkeby for fylding på nævninge, og Poul Pedersen stod inden tinge og bekendte, at han har hugget de træer, som synsmænd har meldt.

** Søren i Milbakken stævnede, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn.

** ---- stævnede Niels Pedersen i Volstrup præstegård for dom og vidne. efterskrevne vidnede, at de var tilstede ved Hørby kirke, da Niels Pedersen, født i Volstrup præstegård, skød Christen Laursen i Kvissel med en bøsse, og han af samme skud blev på trælbåren, så de måtte føre ham bort, og hørte mange ynkelige råb og skrig af ham samme tid.

** Søren Pedersen i Milbakken på Christen Laursens vegne i Kvissel stævnede i Volstrup præstegård Niels Pedersen, født sst, for dom anlangende sår og skade, han har gjort ham ved Hørby kirke, og fremlagde et vidne af Vennebjerg herredsting 15/3 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Niels Pedersen tog en pistol af hylsteret, og før han fik den i vejret, gik den af, idet klagede Christen Laursen sig, at han af samme pistol var skudt, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans sår og skade, og derefter fremlagde en optegnelse på hvis efterskrevne, der var bekostet på Christen Laursen, siden han fik samme skade, hvorefter blev afsagt, at Niels Pedersen jo bør at betale badskærløn, kost og tæring, som på Christen Laursen anvendt er.

(98)

** ---- gav deres sag på efterskrevne.

** Anders Tomasen i ---- stævnede Iver Dyre for tilbud og dom, og tilbød ham, at dersom han inden skt Mikkelsdag ville løse samme pant i førnævnte gård, da skal det ham tillades, da svarede Tord Vigelsen, at den gode mand ville indløse det inden år og dag.

** Niels Laursen stod inden tinge og tog i Anders Tomasens hånd og lovede at gøre ægt og arbejde.

** Peder Christensen i Vangterp stævnede efterskrevne for skovhugst. opsat 3 uger.

** Laurs Laursen i Tårs fremæskede Rasmus Mikkelsen at gøre hans ed over Niels Hansen skolemester, men ingen er fremkommet.

** Laurs Poulsen i Høgsted stævnede Anders Madsen i Vrå for dom anlangende 10 rigsdaler stedsmål, som han blev tildømt at betale.

(99)

** Laurs Poulsen på Matias ---- stævnede Jens Vinter i ---- for dom anlangende korn, han har lånt ham, som han blev tildømt at betale.

** Laurs Poulsen på Maren Eriksdatters vegne i Vrejlev stævnede efterskrevne. opsat 8 dage.

** Laurs Poulsen i Høgsted delte Jens Jespersen i Rakkeby for 4 rigsdaler rester på hans stedsmål.

** Anders Jensen i Grønderup gav Mogens Christensen i Grønderup varsel for dele, og han bepligtede sig at betale Anders Jensen 14 skæpper byg til skt Mikkelsdag.

** samme stævnede til Jesper Tøgersens i Grønderup hans hustru Johanne Madsdatter, Maren Jespersdatter, Karen Jespersdatter og Tomas Jespersen, Hold Jespersdatter.

** Oluf Nielsen i Agdrup på sin husbond Jørgen Kruse til Kærsgård hans vegne stævnede Christen Andersen i Tårs for dom anlangende en stud, 12 får, 4 beslagne hjul og 4 huder, han skal have bekommet på Årupgård noget forleden, hvorimod Christen Andersen mødte og benægtede, at det var ikke uden 6 får, han bekom, både dem og det andet blev ham af ryttere frataget, og jog ham fra hus og hjem, så det ikke kom ham til gavn, og fremlagde et vidne her af tinget i dag 8 dage, hvorefter blev afsagt, at da Christen Andersen ikke kan bevisliggøre, det at være ham af ryttere frataget, så bør han stille den gode mand tilfreds.

(100)

** opsat 3 uger med Tomas Jensen i Horshave anlangende brøstfældighed på hans hus.

8/6 1630.

** Christen Andersen i Pilgård stævnede Laurs i Ovstrup mølle for vidne, og Mette Nielsdatter, Christen Laursen, og efterskrevne vidnede, at de var tilstede i Ovstrup mølle, da stævningsmænd var i møllen for at stævne, og da uførmede de ikke mølleren, hans hustru eller folk med ord eller gerning, men siden stævningsmændene var bortgået, da overlagde Laurs Olufsen, hans hustru og folk, at de ville beskylde samme stævningsmænd for at have uførmet dem.

** Peder Christensen i Vangterp stævnede Laurs Madsen i Try for syn, og synsmænd havde set Søren i Elsthave havde et knivslag på armen, og han sigtede Søren i Elsthave for samme sår og skade.

** samme stævnede efterskrevne for diverse gæld.

** Christen Poulsen i Rønnebjerg stævnede fru Else i Terpet, og æskede Laurs Ibsen ud med sin farkoste, efter han er dømt for hans bøder for lejermål 12 rigsdaler.

** samme stævnede Anne Knudsdatter og hendes børn anlangende 18 skæpper rug efter hendes salig husbonds brev. opsat 8 dage.

** samme gav Anne Knudsdatter varsel for dele anlangende en hammer.

** Christen Pedersen delte Niels Jørgensen.

** Niels Pedersen i ---- stævnede menige grander i Rakkeby og forbød dem at tyre eller drive på den gårds mark eller eng i Rakkeby, som Jørgen Sørensen iboede.

** samme delte efterskrevne.

** Jørgen Sørensen i Lørslev et afkald. Peder Jensen i Tårs på sine børns vegne gav ham afkald for al den arv, de kunne tilfalde efter deres mormor Karen Jensdatter, som døde i Lørslev. Oluf Jensen i Sessing på sine egne og mors vegne for den arv, de med rette er tilfaldet.

(101)

** Niels Jørgensen i Rønnebjerg et vidne, at Christen Pedersen ---- 10 sletdaler på hans brev, og derfor skulle være kvitteret.

** Peder Jensen i Brønderslev på Jørgen Kruses vegne stævnede Christen Nielsen i Gundersmølle for syn og vidne, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Anders Jensen i Em hans sår og skade. Anders Pedersen i Holt vidnede, at Christen Nielsen kom efter Anders Nielsen med et spyd og slog til ham med det, og slog ham omkuld og gjorde ham de sår og skade, synsmænd har omhjemlet, og Anders Jensen sigtede Christen Nielsen for samme sår og skade.

** Peder Jensen stævnede Søren Nielsen i Vollerup og spurgte ham, hvor han havde ydet det byg, dertil svarede han, at han hentede 4 tønder til sig selv, og andre efterskrevne fik andre 5 tønder.

** Jens Sørensen i Sindallund på fru Kirsten og Helvig Kås deres vegne stævnede fru Margrete Rosenkrantz for Hesselt port samt Peder Christensen i Vangterp for syn at tage beskrevet.

** Tord Skrædder på Iver Dyres vegne stævnede Laurs Pedersen i Vrejlev mølle for vidne og besigtelse, og ----datter i Hvidsted stod inden tinge og med oprakte fingre og ed, at Laurs Pedersen er hendes barnefar til det barn, hun har fået.

** Laurs Poulsen på husbondens vegne delte Anders Madsen i Vrå.

** samme stævnede Anders Madsen i Vrå for dom anlangende rest af stedsmål af det værsted, han iboer, som han blev tildømt at betale.

** samme stævnede Niels Jørgensen i Høgsted, og synsmænd afsagde syn på hans øg, som var skabet og fordærvet, og Laurs Poulsen gav last og klage på samme øg.

** Svend Jensen stævnede Steffen Snedker i Vrejlev for vidne, og efterskrevne vidnede, at Svend Jensen ikke har bekommet af det byg, Steffen Snedker købte for ham.

(102)

** Steffen Snedker stævnede Svend Jensen, og Mads Nielsen vidnede, at Steffen Snedker leverede ham på Svend Jensens vegne efterskrevne byg.

** Laurs Poulsen i Høgsted på Matias ---- vegne i Guldager stævnede Jens Vinter i Vejby for dom anlangende 4 tønder byg, han er ham pligtig. opsat 14 dage.

** Laurs Poulsen delte Anders Madsen i Vrå for en hest, han har taget i varetægt, før fjenden kom her ind, og lovede at skaffe tilstede.

** ---- på Maren Eriksdatters vegne stævnede.

** Anders Mortensen i Vestergård stævnede Anders Tomasen i Vejby for dom, om han ikke pligtig er at bevise de ord, han har haft på tinget.

** Anders Mortensen delte Peder Christensen i Vejby, for han ulovligt er rømt af det ----, han iboede.

** Anders Mortensen stævnede Christen Pedersen for dom anlangende 4 tønder byg, som går af samme gård.

** Anders Mortensen på Oluf Steffensens vegne i ---- stævnede Tomas Jensen i Købsted, og lyste ham et fuldt tyveran til for et øg, han skal have taget af Oluf Steffens lade.

** Christen Andersen i Lendistved for Boller port stævnede Niels Arenfeldt for vidne, og Christen Andersen 1.gang opsagde den gård, han iboer, som han ikke vil besidde længere end til fardag.

(103)

** Anders Rugtved stævnede Christen Nielsen for dom anlangende 12 rigsdaler for et kvindfolk, Trude Pedersdatter, han har beligget. opsat 14 dage.

** Anders Jensen i Rakkeby stævnede Peder Sørensen i Skovsted ? i ---- sogn, og efterskrevne vidnede, at Peder Sørensen spurgte dem, om de vidste, hvor Anders Jensens øg var, da de svarede nej, sagde han, han havde spurgt, det var i Smidstrup mark, og de gik med ham dertil og så en brunt øg, da sagde Peder Sørensen, det var hans, men tog det ikke med sig, og andre havde set en karl ride på samme Anders Jensens øg.

** Anders Jensen et vidne, at Jens Jensen i Smidstrup vidnede, at det selvsamme øg, Peder Sørensen har taget fra Anders Jensen, det er hans eget øg og hans gårds rette opfødning, og lyste Anders Jensen Peder Sørensen et fuldt tyveran til.

** Niels Tomasen i Kragdrup stævnede Oluf Mikkelsen i Vejby for dom, om han ikke bør gøre rede og regnskab for hans fars gods, som han har haft under sit værgemål. opsat 3 uger.

** Peder i Tollestrup et vidne, at voldgiftsmænd afsagde den voldgift imellem Niels Nielsen møller og Niels Simonsen i Høngård, at Niels Nielsen skal betale det øg, de omtvistes.

** Christen Jensen i Borup et vidne, at Peder Tomasen i Rakkeby tog i hans hånd for 8 skæpper byg at betale til skt Mikkelsdag.

** Mads Laursen i Bøjet stævnede Jens Mikkelsen i Krogen for vidne og dom anlangende et øg, han lånte ham. opsat 14 dage.

** Erik Jensen i Borup.

** Peder Hellisen i Høgsted stævnede Anne Simonsdatter for dom.
 
(104)

15/6 1630.

** Peder Selgensen i Saltum stævnede Christen Gregersen i Snarup, Jens Gregersen i Smidstrup, Gregers i Rakkeby med flere for dom, og efterskrevne vidnede, at Gregers Laursen for dem havde bekendt, at han havde 2 plage af dem, Peder Selgensen efterlyste, som han havde købt af Christen Gregersen i Snarup, før fjenderne kom i landet, hvorefter blev afsagt, at Gregers Laursen bør at skaffe Peder Selgensen samme plage og sin hjemmelsmand, hvem han dem af bekommet har, eller derfor at lide som for andet uhjemlet.

** Peder Selgensen lod lyse efter hans efterskrevne plage med hans mærke på, såfremt de ikke vil tiltales og straffes som for uhjemlet.

** Jens Tøgersen i Kalum for Sæbygårds port stævnede Malte Sehested og fru Sofie Brahe for dom anlangende Serreslev kirketiende, som den gode frue har i fæste, og mener, da hun ikke har ydet det til fastelavn, at hendes fæstebrev derover at være forbrudt. opsat 3 uger.

** Peder Nielsen i Ørslev på sin husbonds vegne stævnede Rasmus Jensen i Gydeje med flere for ulovlig skovhugst. opsat en måned.

(105)

** Jens Jensen i Underåre stævnede Niels Andersen i Kalum, Malte Sehested og fru Sofie Brahe for opsigelse anlangende det brev, salig Christen Mikkelsen i Serreslev har givet den gode frue på den tiende af Serreslev sogn, så hans arvinger ikke vil nyde og undgælde eller svare til samme brev efter denne dag. opsat en måned.

** Niels Olufsen i Serreslev på sin husbonds vegne stævnede.

** Jens Sørensen i Sindallund stævnede for Hesselt port fru Margrete Rosenkrantz, Peder Christensen i Vangterp for synsseddel at tage at tinge til et kast er kastet i Vang fælled. da fremkom Bertel Andersen i Hjortmose og kendte sig at have fælled uden og inden det kast, og mente sig fordi burde at stævnes.

** Anders Mortensen i Vestergård på sin husbonds vegne stævnede.

** Anders Rugtved stævnede Maren Eriksdatter for vidne, og efterskrevne vidnede, at det øg af Nørgård i Smidstrup og 6 tønder korn, og det sidste, der gik skifte efter Peder Jensen, bekom Maren Eriksdatter en hest og udlagde fyldest for 6 tønder byg.

** Jens Sørensen stævnede Trude Nielsdatter i Vrå, og synsmænd afsagde efterskrevne syn til den gård i Vrå, hun iboede.

** Peder Christensen i Vangterp stævnede Mogens i Skæggesholt med flere for synsseddel at tage af tinge til skovhugst i Vrå skov, og efterskrevne vidnede om det huggede træ, hvoraf noget var ført til Hesselt og noget brugt til deres gærder.

(106)

** Peder Christensen i Rønnebjerg stævnede Laurs Sørensen i Rakkeby, Tomas Jespersen, Hans Mortensen i Lyngby, Karen Jespersdatter i Hjørring, og Christen Pedersen på Johanne Madsdatters vegne tilbød førnævnte Jesper Tomasens arvinger al den arv, de efter den salig mand kunne tilkomme.

** Christen Pedersen 1.ting tilbød frøgæld af hvis korn, som kan være sået i samme boligs jord, salig Jesper Tomasen fradøde.

** ---- på Jens Christensen i Ringsholt.

** Mads Jensen i Ringsholt stævnede Anders Tomasen i Hestvang for vidne, og efterskrevne vidnede, at Anders Tomasen og hans far i Ringsholt blev forenet om en stud, han havde fået af ham, som han skulle betale. opsat 14 dage.

** Niels Christensen i Tjæret delte efterskrevne.

** Laurs Poulsen i Høgsted delte efterskrevne.

(107)

** Laurs Pulsen stævnede Tomas Sørensen i Årup for dom angående 9 rigsdaler, som rester af hans stedsmål.

** samme stævnede Peder Christensen på Haven for dom anlangende ham med været har at hølle og dølle og har med været at slagte en hans husbonds tjeneres ko i Guldager. opsat 3 uger.

** samme stævnede Christen Madsen i Smidstrup for dom. opsat 14 dage.

** Christen Laursen i Lendistved stævnede for Boller port Niels Arenfeldt og 2.gang opsagde hans gård.

** Tord Skrædder stævnede Laurs Pedersen i Vrejlev mølle for dom.

** Jens Keldsen stævnede Jens i ----gård for vidne og spørgsmål, og efterskrevne vidnede, at den rytter, som lå i kvarter i ---- lod nedbryde af Jens Keldsens hus og en part lod han føre til ----gård.

** Mads Laursen i Bøjet delte efterskrevne.

** Niels Jensen i Rugtved stævnede Oluf Olufsen i Gunderup for dom anlangende 10 sletdaler efter hans brev, som han blev tildømt at betale.

** Laurs Svendsen i Årup stævnede Jens Hansen i Høgsted, og efterskrevne vidnede, at søndag før helmis havde Hans Pedersen i Årup to stude til ploven af Jens Hansen i Høgsted, og søndag efter helmis hentede Jens Hansen dem og gennede dem til Saksager, hvilket Jens Hansen benægtede.

(108)

** Christen Christensen i Solholt med 14 dages opsættelse stævnede Else Christensdatter i Ørslev for dom anlangende 3 tønder rug og en tønde byg, han har lånt hende at forvare, og irettelagde et vidne af Vorgårds birketing 11/6 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at 3/5 1629 var de i Ørslev at ville hente omtalte korn, da svarede Else Christensdatter, at de havde taget noget af samme korn, men hun ville tage en skæppe og måle hvis rug igen fandtes, og hvad rug der fattes, ville hun betale. så mødte Peder Nielsen på sin hustru Else Christensdatters vegne og formente, at samme korn ikke var kommet hans hustru til nogen gavn, hvorefter blev afsagt, at Else Christensdatter bør at betale Christen Christensen samme korn.

** Christen Christensen i Solholt på Anders Olufsens vegne sst stævnede Else Christensdatter i Ørslev og hendes børn for dom anlangende en oldearv, salig Simon Nielsen på Bakken på Anders Olufsens vegne noget forleden har til sig annammet, og fremlagde efterskrevne brev og segl, hvormed Simon Nielsen i Fuglsang kendte sig at have annammet af Niels Jensen i Fladholt den oldearv, som Anders Olufsen i Gadholt tilfaldt efter ---- far, som er 13 mark, dateret Fuglsang 13/5 16xx, og satte i rette, om Else Christensdatter og Simon Nielsen børn jo bør betale Anders Olufsen samme penge, som de blev tildømt at betale.

(109)

** Peder Selgensen i Saltum med en opsættelse i dag måned stævnede Christen Gregersen i Snarup, Jens Gregersen i Smidstrup med flere for dom anlangende noget kvæg skal være Peder Selgensen frataget, og irettelagde et vidne her af tinget 21/7 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at efterskrevne kvæg, som er mærket med Peder Selgensens brænde blev efterlyst, og derefter fremlagde et vidne af Hvetbo herreds ting 5/9 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at nogle karle fratog Peder Selgensen 5 plage, hvorefter blev afsagt, at de, som kvæget findes hos, bør derfor at lide som for andet uhjemlet, undtagen de deres hjemmelsmand kan fremskikke.

(110)

22/6 1630.

** Christen Christensen i Snarup og Knud Mikkelsen gav deres sag på efterskrevne mænd, som dem skal imellem sige.

** Oluf Nielsen i Agdrup på Iver Dyres vegne stævnede Anders Tomasen i Å for vidne, og efterskrevne vidnede, at Anders Tomasen var kommet til Peder Jensen i Sørup og begærede, at han ville udlægge ham noget i sin gård, som Iver Dyre var ham skyldig, og da spurgte Peder Jensen, hvad han ville have af den gode mands løsøre, da svarede Anders Tomasen, at han ville have den grå hest og 9 af de bedste øksne, og har Anders Tomasen annammet samme hest og øksne, før fjenderne har fanget kvarter her i landet.

** Simon Pedersen i Sessing stævnede Johanne Nielsdatter i Volsholt for vidne, og efterskrevne vidnede, at det øg, Simon Pedersen solgte hende, der var ingen lyde hos den enten den tid eller tilforn.

** hr Oluf og Christen Jensen i Tollestrup præstegård stævnede Jens Tomasen og Niels Mikkelsen i Try for æskning af den arv, som er faldet i Skerne efter Mikkels datter i Skerne Anne Mikkelsdatter, efter kontrakt 25 daler, som Christen Jensen og Niels Christensen i Klastrup kunne tilfalde, eftersom de er morbror og farbror næst til at arve hende, og irettelagde Niels Mikkelsen og Jens Tomasen en kontrakt, imellem Christen Jensen og Niels Christensen i Klastrup i Astrup sogn, som er farbror og morbror til salig Anne Mikkelsdatter, og Jens Tomasen og Niels Mikkelsen i Try om hvis arv, de var tilfaldet efter deres salig bror og søsterdatter Anne Mikkelsdatter, og deres søsterbørn og bror Niels Selling i Hjørring på sin hustru Anne Mikkelsdatters vegne, Jens Pedersen i Klarup, Christen Christensen barnfødt på Bredmose på deres egne og søster Anne Christensdatters vegne ----. arven skulle betales 3.pinsedag 1630, hvilken arv Jens Tomasen og Niels Mikkelsen blev tildømt at betale.

(111)

** ---- stævnede Niels Hermandsen i Krattet for dom, og de gav deres sag på efterskrevne mænd.

** Morten i Nyholm stævnede Christen Skomager i ---- for dom anlangende hvis fætalje og andet, de i fjendernes til har udlagt, og fremlagde sedler på hvis efterskrevne, Morten Tomasen i Nyholm og konsorter og medbrødre har udlagt for Peder Christensen i Gerndrup og hans bror Christen Skomager, som førnævnte Christen Ydesen blev tildømt at betale.

(112)

** Morten Tomasen i Nyholm stævnede Christen Ydesen for dom anlangende en ubillig ret, han har taget af nogen. opsat 3 uger.

** Peder Nielsen i Ørslev på hans husbonds vegne delte efterskrevne for skovhugst, de har med været at hugge i Hørby skov.

** Peder Nielsen i Ørslev tilspurgte Christen Christensen i Solholt, om han har noget brev på 10 daler af Simon Nielsen, som døde i Ørslev, hvortil han svarede, at han havde annammet en ko på samme seddel for 5 daler slet.

** Peder Nielsen i Ørslev et vidne. Christen Christensen i Solholt sagde, at hvis Peder Nielsens hustru ville benægte, det ville han være tilfreds med, om hvis korn, han søger hende for.

** ---- og Niels Christensen i Klastrup stævnede Christen Jensen i Østergård i Vrå, og æskede efter Else Mikkelsdatter i Østergård al den arv, de er tilfaldet efter deres bror og søsterdatter, desligeste for de unge drenge Jens Mikkelsen og Christen Mikkelsen, som ved døden er afgået, for hvis gods, de havde i Østergård. derimod tilbød Christen Jensen skifte og jævning.

** Laurs Christensen på Niels Arenfeldts vegne stævnede Mikkel Nielsen i degnebolet i Tårs for syn at afhjemle, og synsmænd afsagde, at et træ østen bolet var bortført og kunne være 3 læs.

** Christen Hansen på ----- stævnede Niels Nielsen i Rønnebjerg for dom for en bøsse, han har bekommet, hvortil Niels Nielsen svarede, at han havde antvordet Christen Hansen efterskrevne, hvorefter de blev tildømt ved dannemænd at være over rede og regnskab.

(113)

** Peder Christensen i Tollestrup på sine egne og medarvingers vegne stævnede Anne Laursdatter, og han æskede den arv, han med rette arveligt kunne være tilfaldet efter salig Villads Christensen, som døde i Rønnebjerg, og hans anpart af den arv Villads efter hans salig mor, siden han kom i boet til Anne Laursdatter, og hvis børnepenge hans søsterdatter Mette Laursdatter. Mogens Laursen, født i Mellerup, æskede den arv hans hustru tilfaldt efter hendes bror Villads Christensen, og hendes part af den arv, Villads arvede i Tollestrup efter hans salig mor, siden han kom i boet til Anne Laursdatter. Søren Nielsen æskede den arv hans hustru kunne tilfalde efter Villads Christensen og hans anpart af den arv, Villads arvede efter sin mor, siden han kom i boet til Anne Laursdatter. Niels Tomasen i Mellerup æskede den arv, hans hustru kunne tilfalde efter salig Villads Christensen i Rønnebjerg, og hendes part af den arv, Villads Christensen arvede efter hans mor i Tollestrup, siden han kom i boet.

** Peder Nielsen i Ørslev stævnede Niels Simonsen i Høngård for dom anlangende et øg, som Niels i Nymølle er ulovligt frakommet, og som han skal beholde efter voldgiftsvidne. opsat 3 uger.

** ---- i Bjerget stævnede Else Christensdatter i Ørslev og hendes børn for 10 daler efter Simon Nielsens brev. opsat 3 uger.

** Laurs Poulsen et vidne, at Anders Madsen lod læse en landstings stævning over en dele og dom over ham forhvervet.

** Anders Mortensen stævnede Erik Pedersen i Furreby og efterskrevne sognemænd for dom, om de ikke pligtig er at betale Mikkel Bødker i Furreby et øksen, så god som 8 daler, som blev udlagt til skat, og fremlagde et vidne af Børglum birketing 11/6 forleden, hvor Dines Tomasen, ridefoged på Børglumkloster vidnede, at midlertid fjenderne var her i landet, og kaptajnløjtnanten havde sit kvarter på Børglumkloster, da kom der ordonnans fra kejserens general, at der skulle øksne ud af landet og fremskikkes til lejren, da kom der bud fra oberstløjtnanten, at der skulle en okse af hvert sogn, som kaptajnløjtnanten havde under sit kvarter, da befalede han en rytter, han skulle ride til korporalen, der lå til Peder Bruns i Furreby, at han straks skulle skaffe en okse af Furreby sogn, og der forsamlede han menige sognemænd, at de endelig skulle skaffe en okse, som de bekom af Mikkel Bødker og lovede ham sin betaling derfor, hvorefter blev afsagt, at sognemændene bør betale Mikkel Bødker samme okse.

(114)

** Anders Mortensen på hans husbonds vegne stævnede Anders Tomasen i Vejby for dom anlangende hvis ord, han har haft på Børglum birketing om Just Høg og irettelagde et vidne af Børglum birketing 23/4 forleden, hvor Tomas Brun på den gode mands vegne tilsagde Børglumkloster tjenere, at de endelig skulle tiltænke at lade blive ydet hvis korn, skyld og andet, de deres husbond pligtig er, som de lovede deres husbond sidst, han var på klosteret, da svarede Anders Tomasen, at den gode mand satte dem samme skyld på, dog de var ikke god for at give nogen skyld, men straks nogen ville sige den gode mand noget imod, overfaldt han dem med hug og slag, og Anders Mortensen satte i rette, om han ikke sine ord bør at bevise eller lide som en løgner, hvorefter blev afsagt, at Anders Tomasen bør at bevise sine ord eller derfor tiltales, som det sig bør.

** Anders Mortensen på Mikkel Bødkers vegne. vurderingsmænd vurderede en gammel kedel for 6 skilling, og tilbød Clemend Bertelsen i Furreby samme kedel, om han ville løse den.

** Anders Mortensen 3.ting tilbød frøgæld for hvis, som ulovligt kan være sået i hans husbonds tjeneres jord.

** opsat 8 dage med Matias Nielsen og Jens Vinter.

** Peder Christensen i Vangterp på hans husbonds vegne stævnede Oluf Madsen i Vang med flere. opsat 1 måned.

** Peder Christensen i Vangterp på husbonds vegne stævnede Mogens Pedersen i Skæggesholt med flere for syn, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på ulovlig skovhugst.
 
(115)

** Niels Olufsen i Vrå stævnede Christen Jensen og Anders Jensen i Østergård for syn, og synsmænd afhjemlede syn på noget rug norden Vrå by, hvor der var gjort skade.

** Peder Iversen stævnede Søren Pedersen i Karmesholt, Peder Vigelsen i Hesselholt og Jep Andersen sst, samt stævnede Steffen i Dalen for vidne og dom anlangende nogen gæld, han skal have været Niels Pedersen i Hesselholt pligtig, og Peder Iversen irettelagde Steffen Madsens brev, dateret Hesselt 3/2 1622, hvilken brev han blev tildømt at efterkomme.

** opsat med Jep i Hesselholt 14 dage.

** Peder Christensen i Vangterp på hans husbonds vegne stævnede Oluf Mogensen i Tårs for vidne.

** Steffen Jensen i Gammelholm stævnede efterskrevne for synsseddel at tage af tinge til skovhugst i Møllegårds skov.

** Niels Simonsen i Høngård stævnede Mads Svendsen i Vrå med flere angående kornskade på Høngårds mark.

** Mads Laursen i Bøjet på hans husbonds vegne stævnede.

** Hans Tomasen i Try og Niels Mikkelsen gav deres sag på efterskrevne angående hvis, de skal give Mogens Kås af det korn på Skerne mark.

** Mads Laursen i Bøjet et vidne. voldgiftsmænd afsagde voldgift imellem Mogens Kås og Jens Tomasen og Niels Mikkelsen, at de skal beholde halv anpart af det korn, som var sået til Skerne.

(116)

** Oluf Steffensen i Lyngby stævnede Tomas Jensen i Købsted for bogsed at binde og nævninge at opkræve, og bandt bogsed over ham, at han noget forleden røvede ham en øg fra.

** Christen Pedersen delte efterskrevne.

** Erik Jensen i ---- delte Borups efterskrevne grander.

** Jens Christensen i Grønderup stævnede Anders Jensen i Grønderup for 10 daler efter hans fremlagte brev.

** Anders Rugtved delte efterskrevne.

** Christen Laursen i Lendistved stævnede for Boller port Niels Arenfeldt, og 3.ting opsagde den gård, han iboer.

** Anders Villadsen i Vrå delte Søren Jensen i Borup.

** Jens Laursen i Høgsted delte efterskrevne.

** Peder Hellisen i Høgsted stævnede Anne Simonsdatter i Rønnebjerg for dom anlangende hvis fædrene og mødrene penge, hun kunne være tilfaldet efter hendes salig mor Anne Hellisdatter og far Anders Tomasen, som døde i Rønnebjerg, og irettelagde et brev og segl, dateret 11/4 1612, på hvis efterskrevne, Inger Andersdatter efter hendes mor kunne være arveligt tilfaldet, og Peder Hellisen irettelagde et vidne her af tinget 12/6 1627, hvor han æskede den arv, Inger Andersdatter kunne være arveligt tilfaldet, og derefter fremlagde uendelige domme her af tinget 13/4 og 25/5 Anne Simonsdatter at være tildømt at fuldgøre førnævnte skiftebreve og udlægge hvis hun efter hendes far kunne tilkomme, hvorefter hun nu blev tildømt samme uendelige dom at følge.

(117)

** ---- i Povlstrup stævnede Anne Simonsdatter ---- hendes børns fædrene arv. opsat 14 dage.

(118)

29/6 1630.

** Søren Pedersen i Voldbækken stævnede Niels Pedersen i Volstrup for dom anlangende hvis sår og skade, han noget forleden skal have gjort Christen Laursen ved Hørby kirke med en bøsse, og irettelagde et vidne af Vennebjerg herredsting 15/3 forleden hvor efterskrevne vidnede, at Niels Pedersen tog en pistol af hylsteret, og før han fik den i vejret, gik den af, idet klagede Christen Laursen sig, at han af samme pistol var skudt, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans sår og skade, og derefter fremlagde en optegnelse på hvis efterskrevne, der var bekostet på Christen Laursen, siden han fik samme skade, hvorefter blev afsagt, at Niels Pedersen jo bør at betale badskærløn, kost og tæring, som på Christen Laursen anvendt er, som Niels Pedersen blev tildømt at betale.

(119)

** Christen Nielsen i Bjerget stævnede Christen Tomasen, født i Vrå, for dom.

** Christen Nielsen i Bjerget stævnede Christen Tomasen, barnfødt i Vrå, for dom anlangende hvis tyveri, han har begået i Bjerget, hvilken efterskrevne misgerning, han for retten tilstod og bekendte til hvem, han havde solgt tyvekosterne, hvorefter blev afsagt, at han for samme misgerning bør at straffes med galgen, og bonden sin koste igen.

(120)

** Mads Andersen i Bjørnholt på jomfru ---- , og Niels Andersen i Stokbroholt på Simon i Tislum stævnede Mads Laursen i Græsdalshede for dom anlangende et kvindfolk Maren Sørensdatter, han har beligget. sagen blev opsat 3 uger.

** Dines Tomasen stævnede efterskrevne.

** Christen Jensen og Niels Christensen i Klastrup et vidne, at de har annammet og bekommet fuld værd og betaling for al den arv, som er tilfaldet efter Anne Mikkelsdatter, som døde i Skerne, og gav Niels Mikkelsen og Jens Tomasen afkald for arv.

** ---- stævnede Tomas Jensen i Købsted for fylding på nævninge deres ed og tov at gøre over Tomas Jensen for et øg, han har røvet, og fremlagde et vidne af Børglum birketing 30/4 forleden, hvorefter efterskrevne vidnede, at i mulm og mørke kom Tomas Jensen i Købsted og hans bror Niels Jensen til Oluf Steffensens i Lyngby og nedbrød en stakkeluge norden i hans stald og udtog et øg, som var Oluf Steffensens, og red bort med den, og efter fylding var sat på nævningene, svor de Tomas Jensen et fuldt tyveran over for samme gerning.

(121)

** Christen Jensen i Tolne og Niels Christensen i Klastrup stævnede Christen Jensen og Anders Jensen i Vrå for dom.

** ---- stævnede Anders Tomasen i Vejby for endelig dom anlangende hvis ord, han på Børglum birketing har haft om Just Høg.

** Peder Christensen i Vangterp stævnede Poul Jensen i Try for dom anlangende 20 daler, hans gård er brøstfældig for, og fremlagde et syn her af tinget 13/4 forleden, hvilke 20 daler han blev tildømt at betale eller lide indvisning.

(122)

** Sivert Laursen stævnede Peder Christensen i Tollestrup, Mogens Laursen, Søren Nielsen, ---- Tomasen i Mellerup for æskning, og han æskede al den arv, hans søsterdatter Mette Sørensdatter kunne være arveligt tilfaldet efter hendes salig far Søren Andersen og hendes løn i 10 år, hun har tjent Villads Christensen.

** Sivert Laursen på sin søster Anne Laursdatters vegne tilbød salig Laurs Christensens søskende og arvinger al den arv, som de efter den salig mand kunne tilkomme.

** Tomas Jensen i Mynderup stævnede Mads Andersen i Bjørnholt med flere frøgæld at tilbyde af det, som er sået i Mynderups mark.

** Tomas Jensen i Mynderup bevilgede efterskrevne at møde ved ---- mandag førstkommende.

** Siver Laursen stævnede Villads Christensens arving for dom, om han ikke bør at bør ---- Mette Sørensdatter fædrene arv efter skiftebrev.

** ---- i Plet stævnede Anne Laursdatter i Rønnebjerg og hendes medarvinger, og på Anders Mikkelsens vegne æskede Peder Mikkelsen 3 tønder byg efter tingsvidnes lydelse, som han havde lovet til Anders Mikkelsen for hans skat.

** Sivert Laursen på sin søsterdatter Anne Laursdatters vegne og Villads Christensens arvinger gav deres sag på efterskrevne.

** Laurs Christensen på Boller stævnede Mikkel Nielsen i Tårs for dom, vidne og klage, og efterskrevne vidnede, at de i Volsholt skov så, Mikkel Jensen huggede det træ, synsmænd har omhjemlet, som Anders Laursen kørte vester med, og Laurs Christensen gav last og klage på Anders Laursen og Mikkel Jensen for samme gerning.

(123)

** Jens Laursen stævnede Villads Christensens arving ----, og æskede Jens Laursen Skrædder ---- løn i 18 år med mere.

** Christen Christensen i Ålborg stævnede Christen i Fladbirk, og efterskrevne vidnede, at Christen Christensen i Ålborg lovede at holde Christen Christensen skadesløs for Laurs Pedersen med det kvindfolk, han havde beligget.

** Steffen Jensen i Gammelholm stævnede.

** Niels Christensen i Galtrup et afkald, at Laurs Jensen i Tårs på sin hustru Sidsel Madsdatters vegne gav ham afkald for al den arv, som hun kunne være arveligt tilfaldet efter hendes far salig Mads Olufsen i Galtrup.

** Christen Ottesen i Sessing med en opsættelse her af tinget 8/6 forleden stævnede Jens Mikkelsen i Krogen for dom anlangende et øg, han har lånt ham, godt som 10 daler, som han bør betale, hvorimod Jens Mikkelsen fremlagde et vidne af Sæbygårds birketing 19/6 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at det øg Christen Ottesen havde hos Jens Mikkelsen, og som han gav ham foder til, det døde af sygdom, midlertid fjenderne var her i landet, og Jens Mikkelsen sendte bud til Christen Ottesen, at samme øg var syg, hvorefter blev afsagt, at Jens Mikkelsen kan derfor ikke lide tiltale.
 
(124)

** Laurs Jensen i Vrå stævnede Jens Olufsen og Niels Olufsen i Vrå for dom anlangende de har med været at skulle udlægge eller deres anpart at betale, da mødte Jens og Niels Olufsen og berettede at være fængslet, bastet og bundet og ført fra en officer til en anden, så de burde ikke at svare til hvis midlertid er begået. opsat 8 dage.

** Niels Simonsen i Høngård stævnede Laurs Pedersen i Vrå og hans børn for dom anlangende en stud, god som 8 daler, de havde afkøbt Mette Nielsdatter og lovet hende to små nød, som de blev tildømt at betale.

** ---- i Vrå stævnede Niels Poulsen ----.

** Peder Skøt i Vrå delte Trude Nielsdatter.

** Jens Smed i Borup stævnede Anders Jensen i ---- for vidne.

** Niels Christensen i Vrå et vidne, at Niels Poulsen i dag opgav den stævning, han havde ladet Niels Christensen stævne med til landsting.

8/7 1630.

** Jens Mørk i Lyngby stævnede Dorete Jensdatter i Vrangdrup for vidne, og hun tog i hans hånd og var hans fuldkommelige tilstand til de to øg, hun og hendes salig husbond Niels Jensen havde solgt ham.

(125)

** Jens Christensen i Kvissel stævnede i Sæby Niels Pedersen, født i Vrå præstegård, for endelig dom anlangende hvis sår og skade, han noget forleden skal have gjort Christen Laursen ved Hørby kirke med en bøsse, og fremlagde et vidne af Vennebjerg herredsting 15/3 forleden hvor efterskrevne vidnede, at Niels Pedersen tog en pistol af hylsteret, og før han fik den i vejret, gik den af, idet klagede Christen Laursen sig, at han af samme pistol var skudt, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans sår og skade, og derefter fremlagde en optegnelse på hvis efterskrevne, der var bekostet på Christen Laursen, siden han fik samme skade, hvorefter blev afsagt, at Niels Pedersen jo bør at betale badskærløn, kost og tæring, som på Christen Laursen anvendt er, og derefter fremlagde to uendelige domme her af tinget 1/6 og 29/6, hvorefter Niels Pedersen nu blev tildømt at betale badskærløn, sårbøder, kost og tæring.

(126)

** Tomas Jensen i Horshave stævnede Peder Christensen i Vangterp med flere for synsseddel at tage af tinge til skovhugst.

** Anders Olufsen i Stagsted stævnede efterskrevne vidner, og synsmænd afsagde syn på hvad efterskrevne korn, som kunne være sået, som var den 3.part af hans sæd, som han kunne så, før fjenderne kom her i landet.

** samme stævnede Søren Sørensen i ---- for dom anlangende 13 daler, som han har hos sig af den arv, som Oluf Olufsen, født i Snarup, kunne tilfalde efter hans salig far Oluf Christensen, som døde i Snarup. der blev fremlagt skudsmål derimod.

** Tomas Jensen i Horshave på sin husbonds vegne et vidne, at Gregers Christensen i Try bekendte, at de to tønder rug, som han har fået på Hesselt, de selvsamme to tønder rug har han ydet straks efter på Hesselt.

** ---- Christensen i Vangterp stævnede Niels Mikkelsen i Try, Gregers Christensen sst, og synsmænd afhjemlede syn på Gregers Christensens og Niels Mikkelsens sår og skade.

** Søren Pedersen i ---- et vidne, at Gregers Christensen og Niels Mikkelsen tog i hans hånd og bepligtede sig inden 15 dage at stille deres husbond tilfreds for hvis sårbøder, som de har gjort hverandre.

** Niels Mikkelsen i Try et vidne, at Gregers Christensen sagde, at Niels Mikkelsen drev hans korn ned om natten med gevalt.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede Niels Jensen i Rønnebjerg, Else Nielsdatter, og efterskrevne vidnede, at Niels Jørgensens børn Else Nielsdatter og Jens Nielsen tog to læs tørv norden vejen og førte hjem til Niels Jørgensens, og han gav last og klage på ham for samme tørv.

(127)

** Christen Madsen i Smidstrup stævnede Niels Christensen i Smidstrup, Laurs Nielsen sst, Anders Madsen i Vrå for vidne, og efterskrevne vidnede, at det sidste år, rytterne var her i landet, da førte han et svin til Anders Madsens hus, som han skulle tage på noget byg, som Christen Madsen var ham pligtig.

** Anders Mortensen i Vestergård stævnede Oluf Akselsen i Børglum by og Anne Jensdatter for æskning og Anders Christensen i Lyngby og begærede æskning efter hans søster Anne/Gertrud Christensdatter i ----, da mødte Oluf Akselsen og sagde, at Mikkel Jensen havde arvet 2 arvelodder, og mente de først burde at udlægges, da svarede Anders Christensen, at hans søster havde arvet en arv efter hendes mor og far. opsat 14 dage.

** Anders Rugtved stævnede for Børglumkloster port Dines Tomasen for klage anlangende noget tømmer, som skal være toldet på Vesterstrand til Sejlstrup, og ligeledes stævnede Just Høg. opsat 8 dage.

** samme stævnede Mikkel Bødker i Furreby og Jens Johansen sst for klage, og Anders Rugtved i Bagterp gav last, kære og klage på Mikkel Bødker og Tomas Jensen i Furreby for en rå, de skal have taget på Sejlstrup forstrand og ført til Børglumkloster uden hjemmel.

** Anders Rugtved stævnede Peder Skøt i Vrå for dom anlangende 6 rigsdaler, han har lovet for Christen Nielsen i Vrå stedsmål.

** Christen Pedersen stævnede Niels Laursen i Rønnebjerg, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Jens Andersens sår og skade.

** Matias Nielsen et vidne, at Anders Mortensen i Vestergård sagde, at Jens Vinter, som Matias Nielsen ham tiltaler, hans bopæl er på Børglumkloster og er sted med Just Høg.

** Laurs Poulsen delte Jens Jespersen i Rakkeby.

** samme stævnede Christen Laursen i By for syn, og efterskrevne vidnede, at Christen Laursen slog noget hø i Høgsted kær, og ikke de mænd i By har haft nogen brugelighed i samme kær i 30 år.

(128)

** Niels Poulsen i Vrå stævnede Niels Christensen i Vrå for syn til en vej fra Niels Christensens jord.

** Anders Villadsen i Vrå stævnede Anders Jensen i Grønderup anlangende 7 mark, han skal være ham pligtig, hvorimod Anders Jensen fremlagde et forseglet brev og mente, Anders Villadsen var ham 1 1/2 rigsdaler pligtig og bød sig over rede og regnskab, hvilket de blev tildømt.

** Steffen Jensen i Gammelholm delte efterskrevne.

** Niels Laursen i Rønnebjerg stævnede Villads Christensens arving og æskede den løn, han kunne tjene, imedens fjenderne var her i landet.

** ---- i Grønderup et vidne, at Anders Jensen i Grønderup lod læse ---- en dom, Anders Rugtved i Bagterp har dømt 22/6 forleden, at møde til Viborg landsting førstkommende.

** samme gav Anders Jensen i Grønderup varsel for dele.

** Christen Pedersen i Grønderup et afkald. Peder Christensen på Hans Mortensens vegne og Mikkel Tomasens vegne i Hjørring og Tomas Jespersen, født i Grønderup, gav ham på Jesper Tomasens hustru Johanne Madsdatters vegne afkald for al den arv Høld Jespersdatter, som Hans Mortensen er værge for, kan være arveligt tilfaldet efter hendes far Jesper Tomasen og mor Maren Mortensdatter, og i lige måde Mikkel Tomasens hustru Karen Jespersdatter kunne tilkomme efter hendes mor Høld Jensdatter og hendes søster Johanne Jespersdatter og hendes far Jesper Tomasen, så og hvis Hans Jespersen kunne tilkomme efter hans mor Høld Jensdatter og søster Johanne Jespersdatter og far Jesper Tomasen.

** Christen Pedersen tog i Laurs Poulsens hånd for 10 skæpper rug til skt Mikkelsdag.

(129)

15/7 1630.

** Laurs Poulsen et vidne, at Laurs Christensen på Boller lod læse en stævning på Peder Christensens vegne på Haven at møde til Viborg landsting næste landsting.

** Tomas Jensen i Horshave på sin husbonds vegne stævnede Peder Christensen i Vangterp med flere, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på efterskrevne stubbe, hvoraf en del var brændt, så de ikke kunne kende, om bøgetræerne var hugget, siden fjenden er draget af landet. efterskrevne benægtede, at de ikke havde hugget de træer, synsmændene har afhjemlet.

** ---- stævnede efterskrevne, som bekendte, at de havde bekommet rug på Hesselt.

** samme stævnede Mogens Simonsen for dom anlangende 3 tønder rug, som han har bekommet på Hesselt, som han blev tildømt at erlægge.
 
(130)

** Christen Pedersen i Rønnebjerg ----.

** Anders Mortensen i Vestergård ---- for nogen tørv.

** Anders Mortensen på Christen Christensens vegne ---- Erik Pedersen i Borup på hans far Peder Eriksens vegne for 2 sletdaler.

** Bertel Keldsen i Vejby stævnede for Børglumkloster port, og Peder Christensen i Grønderup vidnede, at han havde budt Anders Skrædder og Christen Olufsen i Høgsted at grave tørv, og de kom ikke.

** Erik Jacobsen et vidne, at Jens Laursen i Rønnebjerg med flere tog i hans hånd inden i dag 3 uger at stille ham tilfreds.

** Peder Nielsen i Ørslev på Erik Jensens vegne i Østergård og Christen Jensen i Tollestrup gav deres sag på efterskrevne.

** ----.

** ---- stævnede Christen Nielsen i Vrå for dom anlangende han er draget af hans husbonds stavn og ikke sin gård opsagt, hvorefter blev afsagt, at Christen Nielsen jo bør at give skyld, ægt og arbejde af førnævnte gård, til han lovligt frasiger sig samme gård.

** Christen Christensen i Bjerget stævnede Jens Jensen i ---- og Anders Jensen sst for hjemmel og dom angående en hat er ham frastjålet, og Anders Pedersen spurgte Jens Jensen, om det er den hat, han står med på sit hoved, da svarede han, at han ville beråde sig til i dag 8 dage, hvad han ville svare. opsat 14 dage.

(131)

** Anders Pedersen på KM og husbonds vegne gav tilkende, at den gode mand har berettet for KM om Rønnebjerg bros brøstfældighed, og da har hans majestæt angivet, at der skulle forholdes dermed efter recessen, og begærede at herredsmændene derpå ville svare, da svarede Peder Nielsen i Ørslev, Steffen i Gammelholm, Peder Christensen i Vangterp, Christen i Ålborg, Anders i Stagsted med flere, at når broen bliver takseret af dannemænd, hvad den kan koste at forfærdige, ville de være overbødig hver sin anpart ar udlægge godvilligt.

** Anders Rugtved stævnede Hans Laursen med flere for synsseddel at tage af tinge til nogen tørve ----.

** Peder Christensen i Rønnebjerg et vidne, at Rasmus Jensen i Gydeje tog i hans hånd at betale 12 skæpper god vinterrug.
 
** stævnede Anne Pedersdatter i Rakkeby for syn til nogen indhævd ---- på Østergård.

** Tomas Tordsen i Mynderup. vurderingsmænd vurderede noget korn på Mynderup mark, som de syntes Tomas Jensen kunne tilkomme at arve, eftersom samme arving en part at have nøjedes med, og var Albret Jensen i Tolne ?, Svend Jensen i Gunderup med flere arvinger til vedermåls ting.

** Morten Tomasen i Nyholm stævnede Christen Ydesen Skomager for dom anlangende en ubillig rente, som han skal have taget af Oluf Dal i Vrejlev. da mødte Christen Ydesen og fremlagde et vidne af Vorgårds birketing 2/7 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Christen Ydesen i Rævdal og Oluf Dal var forligt om hvis, dem imellem var, hvorefter blev afsagt, at Christen Ydesen derfor ikke kan tildømmes nogen tiltale at lide, imedens samme vidne står ved sin fuldmagt.
 
(132)

** Christen Ydesen i Gunderup og ---- i Nyholm gav deres sag på efterskrevne om hvis kontribution, de omtvistes.

** opsat 14 dage med Peder Skøt om de penge, han har lovet for Christen Nielsen.

** Morten Tomasen i Nyholm stævnede Christen Ydesen i Tranekær, og talte med Gert, som benægtede, at han havde bopæl der.

** Steffen Jensen i Gammelholm gav Johanne Madsdatter varsel for dele.

** Hieronimus Hansen stævnede Steffen i Gammelholm, Peder i Vangterp, Mikkel Nielsen og Oluf Laursen sst for dom, om de ikke bør at afsige den voldgift imellem Hieronimus og Niels Hansen, hvilket de blev tildømt, hvorefter de afsagde efterskrevne voldgift.

** ---- et vidne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn.

** ---- Poulsen på Niels Poulsens vegne stævnede Niels Christensen i Vrå. synsmænd afhjemlede syn på en vej over hans bårder.

** Peder Skøt stævnede Niels Poulsen i Vrå for dom.

** Peder Christensen i Vangterp stævnede Oluf i Lundergård og Tomas Jensen i Horshave for synsseddel at tage af tinge til noget skovhugst i Lundergårds lund.

** Anders Olufsen i Stagsted delte Mads Tomasen i Vrå.

** Laurs Laursen stævnede Kirsten Nielsdatter i Vollerup, og æskede 5 daler og 2 tønder byg.

** Søren Mogensen i Vrå delte Christen Sørensen i Vrå, for han er rømt at hans brød.

** Peder Nielsen i Ørslev på sin husbond Malte Sehesteds vegne stævnede Rasmus Jensen i Grønderup for dom anlangende hvis skovhugst ---- endels skov, og irettelagde et vidne af Sæbygårds birketing angående samme skovhugst, og at Rasmus Jensen bør at udlægge hvem samme træer har hugget, hvorimod Rasmus Jensen fremlagde sit skriftlige indlæg, at da han tiltales af hans husbonds foged at gøre undervisning på hver stub, som er hugget i Gydeje skov, midlertid kejseren var landet mægtigt, hvem som træerne afhugget har, da er det umuligt at gøre, helst som han såvel som andre var borte fra hans hus, mesten parten i fjendernes bestilling hvor han bliver tilsagt, og nogen tid måtte bønderne ikke gå fra deres gård i skov eller mark, medmindre de ville ---- livet, undtagen de, som var i fjendernes arbejde med huggen og andet, og efter fjenderne var borte, skal der ikke befindes at være hugget fra roden, hvorefter blev afsagt, at Rasmus Jensen bør at bevise hvem, der har hugget to bøge, efter fjenderne er uddraget, eller derfor at lide tiltale for ulovlig skovhugst, men for det skovhugst i fjendernes tid, da kam han ikke tildømmes nogen tiltale.

(133)

20/7 1630.

** Peder Skøt et vidne, at Jesper Christensen i Hjørring på sin husbond jomfru Blanceflor Bilde til Overklit hendes vegne bekendte, at han havde annammet af Peder Skøt skovsvinspenge og smørpenge for forganget år.

** Hans Laursen tog i Jesper Christensens hånd for 2 rigsdaler på Peder Kocks vene til i dag 3 uger eller da at lide tiltale.

** Christen Christensen i Ålborg et vidne, at Jep Mikkelsen i Sterup lod læse en opsættelse af landstinget 17/7 at møde til Viborg landsting 6.ugers dag.

** Christen Eskildsen på Bøgsted på Niels Christensen i Klastrup og Christen Jensen i Tollestrup præstegård et vidne. efterskrevne vidnede, at de på fredag forleden var i Vrå at registrere Christen Jensen i Østergård hans bo og gods, og efter hr Oluf---- og arvingers begæring vurdere hvis, der fandtes efter Christen Jensens hustru salig Else Mikkelsdatter, som burde at skiftes hendes husbond og arvinger imellem, og da fandtes efterskrevne, og Christen Jensen tilbød hans hustrus arvinger både arv og gæld.

(134)

** ---- Pedersen i Rønnebjerg stævnede ---- Rønnebjerg Anne Laursdatter, og efterskrevne vidnede, at de var tilstede i Rønnebjerg i Christen Pedersens gård, og da sagde Jens Laursen til Christen Pedersen, at han havde brudt til, at hans hoved skulle have sat på en stage og blegedes, da svarede Jens Laursen, at hvis ord han havde sagt Christen Pedersen, havde han gjort i hastmodighed.

(135)

** Anders Rugtved stævnede Jens Jensen i ----, og efterskrevne vidnede, at de på søndag var 14 dage så Jens Jensen gik med en sort hat på sit hoved, og det var den selv samme hat, der blev stjålet fra Christen Pedersen i Bjerget, og da sagde Jens Jensen, at han havde vel hjemmel til hatten.

** Anders Rugtved et vidne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til Rønnebjerg bro dens brøstfældighed, som vil koste 120 sletdaler at forfærdige med godt egetømmer.

** Anders Rugtved stævnede.

** Søren Christensen i Rakkeby. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som kan være på Østergård i Rakkeby, siden rytterne drog bort, da var der sket skade for 20 sletdaler.

** Anders Rugtved på Christen Madsen i Vrå hans vegne og hans brødrebørns vegne stævnede Anders Pedersen i øster Halne og Christen Pedersen i Vrejlev ?, Peder Hellisen i Høgsted og Laurs Dal for vidne, og efterskrevne vidnede, at de var på forhandling og skifte efter salig Anders Ovesen, og da handlede de det således, at Anders børn i ---- skulle have af hans efterladte ---- Laurs Hellisen og Peder Hellisen ----.

** opsat 8 dage med Jens Ibsen i Gersholt om lejermålsbøder.

** Sivert Laursen stævnede Mogens Laursen i Borup, Søren Nielsen, Niels Tomasen i ----, Peder Christensen i Tollestrup for opsigelse, og Sivert Laursen på sin hustru (søster) Anne Laursdatters vegne opsagde den kontrakt imellem Anne Laursdatter og salig Villads Christensens arvinger, anlangende hun skulle give dem 16 daler.

** Jens Jensen i Vrå på hr Jens Jensens vegne i Vrå stævnede Poul Jensen i Try for dom anlangende 20 daler brøstfældighed, og irettelagde et syn her af tinget 13/4 på hans gårds brøstfældighed, hvorefter han blev tildømt at betale den gode frue 20 daler.

(136)

** samme stævnede Tomas Jensen i Horshave. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn i Lundergårds lund og Horshave skov på stubbe og på træ, der var hugget.

** Tomas Jensen i Horshave et vidne, at han sagde, at hvis ----, der var i hans husbonds skov, havde han købt af hans husbonds foged.

** Peder Christensen i Vangterp delte Niels Jensen i Koldbro.

** Tomas Jensen i Horshave på jomfru Dorete Mogensdatter i Try hendes vegne stævnede Christen Andersen for syn, og synsmænd afhjemlede syn på brøstfældigheden på huse i Try.

** Laurs Poulsen på Anders Madsens vegne i Furreby stævnede Terkild Pedersen i Furreby for dom.

** Anders Mortensen i Vestergård på sin kære husbonds vegne Just Høg stævnede Anders Tomasen i Vejby for dom anlangende hvis ord, han skal have haft på Børglum birketing forleden, og nu irettelagde et vidne af samme ting 23/4 forleden, og to uendelige domme her af tinget 6/x og 22/6 forleden, hvor Anders Tomasen er tildømt at bevise samme ord, hvorefter blev afsagt, Anders Tomasen samme uendelige som at efterkomme.

(137)

** Anders Christensen i Lyngby med en opsættelse her af tinget 8/7 på sine egne og brors vegne stævnede Oluf Akselsen og Anne Jensdatter i Furreby for æskning anlangende hvis arv, de kunne tilfalde efter deres søster Gertrud Christensdatter i Lyngby, da mødte Oluf Akselsen og sagde sin konebror Mikkel Jensen havde arvet 2 arvelodder i boet, som han mente først af fællesbo at udlægges, hvortil Anders Christensen svarede, at hans søster Gertrud Christensdatter havde også arvet far og mor, og samme arv uskadt at være indkommet i Mikkel Jensens bo, siden Gertrud og han er kommet i ægteskab, og fremlagde et vidne af Børglum birketing 25/6 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at salig Maren Andersdatter i Lyngby, som var Mikkel Jensens konemor, døde for en tid lang siden 4 uger efter påske, og året derefter blev Mikkel Jensen og Anne Christensdatter trolovet med hinanden, og den arv, Anne Christensdatter tilfaldt efter sin mor blev stående i hendes stedfar Christen Steffensens bo i Lyngby, og ikke Anne Christensdatter bekom nogen arv efter hendes mor ---- Jensen og hun blev ægtet og viet med hverandre, hvorefter blev afsagt, at da Gertrud Christensdatter har arvet en arv og er i boet indkommet ubeskåret, siden hun er kommet i ægteskab med Mikkel Jensen, da bør samme arv at bie den arv, Mikkel Jensen har indarvet.

** Anders Mortensen i Vestergård et vidne, at Erik Pedersen i Borup tilforpligtede sig at betale 7 mark til skt Mikkelsdag for en rejse til Viborg landsting, han var tilsagt at gøre og sad overhørig.

** Anders Mortensen et vidne, at Mogens Pedersen i Vejby tilforpligtede sig at stille den gode mand Just Høg tilfreds anlangende den sag, den gode mand kan have til ham for den ----.

(138)

** Peder Nielsen i Ørslev på sin husbond Malte Sehesteds vegne stævnede Jens Tomasen og Morten Tomasen i Nyholm for dom anlangende skovhugst i Nyholm skov, og i rette lagde et vidne af Sæbygårds birketing 10/10 1629 angående en del bøge, der er hugget i Nyholms endel, hvorefter blev afsagt, at førnævnte mænd bør stille deres husbond tilfreds derfor, med mindre de kan afbevise, hvem dem hugget har.

** Laurs Poulsen i Høgsted på Anders Madsens vegne i Furreby stævnede Terkild Pedersen i Furreby for dom anlangende 9 sletdaler efter hans brev, dateret 30/8 1725 til Mads Tomasen, som han blev tildømt at betale eller derfor at lide indvisning.
 
(139)

29/7 1630.

** Laurs Christensen på Boller. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på brøstfældighed på Lendistved, Christen Laursen iboer, og på skovhugst i Lendistved skov, og Laurs Christensen forbød Christen Laursen at føre noget fra den gård, han iboer, før han har rettet til husbonden for hvis, han var ham pligtig.

** Anders Rugtved et vidne, at Christen Ydesen bekendte at have stævnet Anders Rugtved i Bagterp til landstinget.

** Peder Nielsen i Ørslev stævnede for Lengsholm port Jens Skøt for rans tillysning, og Peder Nielsen lyste Jens Skøt et fuldt ran til for en bøsse, han har taget fra Peder Sørensen i Lusborg.

** Tomas Jensen i Horshave et vidne, at Peder Nielsen lod læse en landstings stævning over Søren i Gammelholm og Rasmus Jensen i Gydeje for en voldgift imellem Mette i Høngård og Niels i Nymølle.

** ---- stævnede Christen Ydesen ---- for vidne. voldgiftsmænd afsagde, at han skulle give Morten Tomasen 4 sletdaler for den kontribution, han har udlagt, og efterskrevne vidnede, at Christen Ydesen har haft sit tilhold i Gunderup i 5 år, både før fjendernes tid og i fjendernes tid, og da han drog derfra, var han en tid lang i Tranekær.

** Carsten Pedersen i Rønnebjerg stævnede Anders Jensen i Grønderup, og efterskrevne vidnede, at de har set en sort hest i Anders Jensens havende i Grønderup, som blev taget fra Gertrud Nielsdatter i Rønnebjerg.

** Carsten Pedersen i Rønnebjerg stævnede Jens Laursen og Anne Laursdatter i Rønnebjerg, og Christen Pedersen inden tinge lyste Jens Laursen og Anne Laursdatter i Rønnebjerg et fuldt gårdfred til for hvis uførm, de har gjort i hans gård og gav last, kære og klage på dem.

(140)

** Anders Mortensen i Vestergård et vidne, at Laurs Christensen i Furreby og Terkild Skomager gav deres sag på efterskrevne mænd.

** Clemend Bertelsen stævnede for Sejlstrup port (blank) for synsseddel at tage af tinge til hvad sæd, de har i år.

** Bertel Keldsen i Vejby et vidne.

** Tomas Jensen i Horshave stævnede Poul ---- for dom anlangende 20 daler, hans gård er brøstfældig for og fremlagde vidner her af tinget 29/6 og 20/7 forleden, hvor han er tildømt at betale den gode frue 20 daler, hvorefter blev afsagt samme uendelige dom at følge.

** ---- i Horshave på sin husbonds vegne stævnede Christen Andersen i Try for dom anlangende hvis brøstfældighed ---- vil koste at opbygge, og irettelagde et vidne her af tinget, hvor synsmænd har hjemlet Christen Andersens gård at være brøstfældig for 20 daler, og dernæst en fortegnelse på hvis, han den gode frue skyldig er, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

** Laurs Jensen i Vrå vidnede, at Mads Olufsen i Galtrup bekendte, at efterskrevne var ham gæld skyldig.

** Tord Vigelsen stævnede Morten Møller i Sessing for gæld.

(141)

** læst en stævning.

** Anders i Gersholt og Christen Christensen i Ålborg bekendte, at de var venligt og vel forligt om alt det, dem imellem var.

** Anders Rugtved stævnede Christen i Sejlstrup mølle for spørgsmål om hjemmel til den rug, han har sået i Sejlstrup mark. opsat 14 dage.

** Anders Rugtved på Hans Glarmester i Hjørring og Poul Hansens vegne stævnede Mikkel Jensens hustru i Lyngby.

** Anders Rugtved med Hans Jensen, rådmand i Hjørring, hans fuldmagt æskede efter Mikkel Jensen, som boede og døde i Lyngby, hvis han havde lånt ham.

** ---- synsmænd afhjemlede syn til hans bårder, hvor der var gjort skade for 2 læs hø.

** Peder Christensen i Vangterp med en opsættelse her af tinget i dag 5 uger stævnede Jens Ibsen i Gersholt for dom anlangende hans bøder for et kvindfolk Dorete Nielsdatter, han skal have beligget, og irettelagde en seddel, dateret 1624, anlangende sagefald af Hundslund kloster, der iblandt Jens Ibsen 12 rigsdaler for beliggelse, og dernæst et vidne af Hundslund birketing 30/1 forleden, hvor Dorete Nielsdatter i Gersholt udlagde Jens Ibsen i Gersholt at være ret barnefar til det barn, hun nu havde her for retten, hvorefter han blev tildømt til den gode frue at betale 12 rigsdaler.

(142)

3/8 1630.

** Anders Rugtved på hr Christoffers vegne stævnede menige Torslev sognemænd for opsigelse på præstens tiende, idet han har været fortinget med sognemændene i Torslev sogn på skæppen om hvis korn, han årligt for hans tjeneste kan være til berettiget, men for deres store uoprigtigheds skyld forårsages han at opsige deres tiende på skæppen.

** ---- i Ørslev på hans husbonds vegne stævnede ---- Mikkelsen i Vang, Anders Pedersen i Højstrup for syn ---- kornskade og hvis bygfældighed i Højstrup, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn. sagen blev opsat 14 dage.

** Peder Nielsen i Ørslev stævnede Jens Skøt for bogsed at binde, for han noget forleden ranede Peder Sørensen en bøsse af.

** Anders Christensen i Vrå. Kirsten Jensdatter i Vrå tog i hans hånd og var hans hjemmel til et øg, hun har udlagt ham i hendes gæld.

(143)

** Anders Rugtved stævnede ---- Christensdatter i Ørslev og hendes børn Mette Simonsdatter, Else Simonsdatter, J---- Simonsdatter, Magdalene Simonsdatter, Kirsten Simonsdatter for dom. så mødte Peder Nielsen og svarede, at boet er to gange ---- siden Simon Nielsen lovede samme gæld at betale, mente at hans hustru og stedbørn ikke samme gæld at betale. opsat 8 dage.

** Laurs Poulsen et vidne, at Christen Mikkelsen i Rakkeby lod læse en opsættelse af Viborg landsting 17/7 anlangende hvis dom og dele over ham er forhvervet, for han er draget af stavnen.

** Anders Mortensen stævnede efterskrevne synsmænd anlangende de ikke er mødt på et syn til tørvegrøft i Furreby enge. opsat 14 dage.

** Tomas Jensen i Horshave stævnede Peder Christensen i Vangterp, Jørgen Mikkelsen i Vang med flere for syn.

** Niels Christensen i Galtrup stævnede Mads Svendsen for dom anlangende 36 daler, han skal have været Mads Olufsen skyldig. opsat 14 dage.

** Christen Pedersen stævnede Jens Laursen og Anne Laursdatter for nævningers opkrævelse anlangende hvis ----, de har gjort i hans gård.

** ---- på hr Jens Jensens vegne i Vrå stævnede Else Laursdatter i Em for dom. opsat 8 dage.

** samme stævnede Jens Laursen og Anne Laursdatter for dom anlangende hvis ord, de har ham tilsagt, satte Christen Pedersen i al rette, om de jo bør at bevise de ord. da mødte Jens Laursen og begærede for Guds skyld, at han ---- være med tilfreds. opsat 14 dage.

** samme stævnede Anders Jensen i Grønderup for en hest skal have været Gertrud Nielsdatters i Rønnebjerg og forbød Christen Pedersen Anders Jensen at afhænde sig den hest, før loven har haft sin gænge.

** samme gav så mange varsel, som har siddet overhørig med tørvegrøft i Rønnebjerg og Høgsted og delte dem derfor.

** Christen Jensen i Sejlstrup mølle stævnede Reinholt Heidersdorf, og efterskrevne, der mindes op til 20 år, vidnede, at midlertid har der ligget to agre østen Sejlstrup, som Christen Jensen har sået rug i, og ingen har påanket det i nogen måder.

(144)

** efterskrevne vidnede, at Christen Jensen ikke har haft korn at male i forgangen år, så han kan give mølleskyld.

** Laurs Pedersen stævnede Jens ---- i Tårs, Peder Remsnider, Jørgen Pedersen for vidne, og efterskrevne vidnede, at de har hørt rygte og tidende, at Jens Mortensen i Tårs har nedbrudt af ---- i Tårs og bortført og opbrændt.

** Anders Rugtved stævnede Christen Pedersen i Rønnebjerg og Hans Laursen i Gunderup for vidne, og efterskrevne Rakkeby mænd vidnede, at det grå øg, de har set Hans Laursen i Gunderup kørte med for sin vogn, er Karen Laursdatters gårds opfødning og blev hende frataget i fjendernes tid ad pinsedag var 2 år, hvortil Hans Laursen svarede, at Christen Pedersen i Rønnebjerg havde sendt det til ham, at han ville give den græs en tid lang.

** ---- Pedersen i Rønnebjerg stævnede ---- Hvidsted, Christen Jensen sst for vidne samt Tord Vigelsen i Tårs og Karen Christensdatter, Jens ----. Mikkel Skomager sigtede Christen Nielsen i Hvidsted og Christen Jensen for sår og skade, synsmænd har omhjemlet.

** samme stævnede Christen Pedersen, og Anders Rugtved spurgte ham, hvor han havde bekommet samme øg, da svarede han, at samme øg blev udvurderet i børnepenge i Rønnebjerg efter Villads Christensen, og da købte Jesper Christensen i Hjørring samme øg, og han solgte Christen Pedersen samme øg, som Jesper Christensen ikke ville benægte. Sivert Laursen svarede, at det blev udlagt til hans brordatter i Rønnebjerg i hendes arv efter hendes salig far i salig Villads Christensens bo.

** Sivert Laursen i Tollestrup stævnede Karen Laursdatter og efterskrevne Rakkeby mænd og folk, og efterskrevne vidnede, at Villads Christensen i Rønnebjerg gav en ---- ved navn Hans Munk lå i kvarter i Høgsted en sortbrun ----, dobbelt så god som øget, og dertil ---- nødt og tvunget imod hans vilje.

(145)

** Anders Rugtved stævnede Anne Pedersdatter i Rakkeby og forbød hende at have nogen brugelighed i den gård, hun iboer, før hun har sat lovning og vissen for skyld og landgilde af samme gård.

** opsat med Peder Skøt 8 dage.

** Jesper Nielsen i Rakkeby stævnede Jens Mikkelsen i Snarup, og efterskrevne vidnede, at den brune hest, Jesper Nielsen har i sin havendes, den købte han af Jens Mikkelsen i Snarup.

** Anders Christensen i Fuglsang. synsmænd afsagde syn på noget gammelt egetømmer, som kunne gælde 4 daler.

** Søren Mogensen i Vrå stævnede Niels Andersen i Vrå for syn på hans eng, hvor der var gjort skade for et læs hø, og han ved sin ed sagde, at Niels Andersens svin havde gjort samme skade.

** ---- i Furreby stævnede for Sejlstrup port Reinholt Heidersdorf og for Børglumkloster port Just Høg for syn til Furreby mark, hvad sæd der kan være sået.

** Villum Nielsen i Borup et vidne, at han og Niels Simonsen er venligt og vel forligt, at Villum skal give Niels Simonsen en ko på Jens ---- vegne, som døde i Kalum.

** Mads Andersen i Bjørnholt på sin husbond Sivert Grubbe til Havdal stævnede Mads Laursen i Græsdal for dom anlangende et kvindfolk Maren Sørensdatter, han noget forleden skal have beligget, og irettelagde et vidne af Vennebjerg herredsting 21/6 forleden, hvor hun beskyldte ham for sin barnefar, hvorefter han blev tildømt sine bøder til den gode mand at udlægge.

(146)

** Christen Pedersen stævnede Karen Laursdatter i Rakkeby med flere, og Jesper Christensen i Hjørring tog i Christen Pedersens hånd og var hans hjemmel til et gråt øg, som han har solgt ham, som han havde købt 14/7 forleden på skifte i Rønnebjerg af Sivert Laursen i Tollestrup.

** Jesper Christensen i Hjørring et vidne, at Sivert Laursen i Tollestrup lydeligt inden tinge tog i Jesper Christensens hånd, og var hans hjemmel til det grå øg, han solgte ham i Rønnebjerg noget forleden, hvilket øg blev udvurderet til Sivert Laursens søsterdatter, som Sivert var værge for, på skifte efter salig Villads Christensen.

10/8 1630.

** Peder Ibsen i Ørslev stævnede Jens Skøt, tjenende på Lengsholm, for nævningsed at tage beskrevet, og for nævningene fremlagde efterskrevne vidnesbyrd af Sæbygårds birketing 9/7, hvor efterskrevne vidnede, at Knud Rodsteens dyreskytte Jens Skøt kom ridende til Lusborg og tog en bøsse fra Peder Sørensen og red bort med, og Peder Sørensen sigtede Jens Skøt, at han tog bøssen af hans hånd uden hans vilje og minde, og dernæst et vidne af her af tinget 3/4 forleden, og efter at fylding var sat på nævningene, tovede og svor de Jens Skøt ran over for samme gerning.

(147)

** Peder Nielsen i Ørslev stævnede Poul Nielsen i Graven og hans hustru Anne Nielsdatter for dom anlangende to øksne, han har lånt ham til ploven, hvortil han svarede, at han havde givet ham efterskrevne i hans gæld. opsat 3 uger.

** Oluf Nielsen i Agdrup på Jørgen Kruses vegne stævnede Peder Skriver i Hjørring anlangende et pas, han skal ---- Peder Skriver. da mødte Peder Skriver og mente, at der ikke var stævnet i samme sag, så der kunne udstedes vidner og fremlagde borgmester og råds dom på Hjørring rådstue 13/7 forleden, Peder Skøt for samme pas at have været stævnet, hvor Anders Kjærulf i nør Halne på Christen Hansen, superintendant over Vendelbo stift med flere deres vegne fremlagde deres skriftlige svar, som i dommer er indført, hvorefter blev afsagt, at da Anders Udsen, tjener i vester Hassing, er beskyldt at have skrevet samme pas, da har borgmester og råd afsagt, at efterdi Anders Udsen er hospitalstjener, og Anders Kjærulf lovede på hospitalforstanderens vegne at de ville lade forfølge Anders Udsen efter loven og skaffe Jørgen Kruse samme falske pas til hænde, så bør samme falske pas at følge Anders Kjærulf på hospitalsforstanderens vegne, og Anders Udsen at forfølge for samme pas, hvorefter der nu blev afsagt, at da der ikke så lovligt er stævnet, kan der ikke udstedes vidner på Peder Skriver.

(148)

** Laurs Christensen på Boller stævnede efterskrevne for dom, anlangende nogen træer er hugget øster Volsholt. opsat 14 dage.

** Laurs Christensen på Boller stævnede Christen Knudsen i Lendistved for dom anlangende brøstfældigheds penge. opsat 3 uger.

** Peder Christensen i Tollestrup og hans medarvinger stævnede Anne Laursdatter i Rønnebjerg, Mette Sørensdatter, og efterskrevne mænd vidnede, at de 4/7 var på skifte i Rønnebjerg imellem Anne Laursdatter sst og Villads Christensens arvinger, og først blev udlagt til Mette Sørensdatter efterskrevne for hendes fædrene penning, og derefter blev delt, som efterfølger.

** ---- i Ørslev stævnede Mads Andersen ---- for dom anlangende efterskrevne restants af den gård i Agersted, hvilket han benægtede. opsat 14 dage.

** Peder Nielsen i Ørslev stævnede Christen Nielsen Skovgård for dom, anlangende han er draget af den gode mands stavn og ikke sin gård har opsagt, hvorefter blev afsagt, at Christen Nielsen jo bør at give skyld og landgilde af førmævnte gård, og holde ægt og arbejde hvis der deraf går, til han lovligt sig samme gård frasiger.

(149)

** Peder Nielsen i Ørslev stævnede ---- Skomager for dom.

** Christen Ydesen fremlagde en seddel, Poul Andersen i ----, at han har husbondhold i Ovstrup i Jerslev herred, og skød sig til sit værneting Jerslev herredsting.

** Anders Rugtved i Bagterp på Karen Laursdatters vegne i ---- stævnede Sivert Laursen i Tollestrup for dom anlangende det øg, han har hjemlet Jesper Christensen i Hjørring, og satte i al rette, om han jo bør at skaffe sin hjemmel, eller lide derfor som for andet uhjemlet. opsat 8 dage.

** Anders Rugtved i Bagterp et vidne, at Anders Christensen i Lyngby og Christen Tomasen sst forpligtede sig for hvis sæd, de har ført i den jord, Anders Pedersen i Lyngby, eller lide tiltale.

** Anders Rugtved et vidne, at efterskrevne vidnede, at de har set Laurs Glarmester i Vrå havde kørt med et føl havde været Kirsten Jensdatter i Rudbæk, og kørte en tid lang med det, og Jens Andersen i Stenvad benægtede, at han aldrig havde været i handel med Laurs Glarmester om noget ----.

** Anders Rugtved forbød Christen Møller at føre den rug af den jord østen Sejlstrup fælled, som han har høstet.

** Søren Christensen i Rakkeby stævnede Anne Pedersdatter i Østergård i Rakkeby samt menige grander, og Anders Pedersen i Rakkeby vidnede, at noget forleden var han tilstede vedrørende arv og gæld efter salig Anders Pedersen, som døde i Rakkeby, og siden tog Poul Pedersen en ko.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede Anne Laursdatter i Rønnebjerg og Jens Laursen, og Jens Laursen berettede, at hvis ord, der var faldet imellem ham og Christen Pedersen, var faldet i hastmodighed, og han havde intet at beskylde ham, hvorfor Christen Pedersen på Jens Laursen og godtfolks forbøns skyld lod sagen falde.

(150)

** samme stævnede Anders Jensen i Grønderup for dom og vedkendelse, og Berete Tøgersdatter i Rønnebjerg vidnede, at hun var i Astrup med Niels Pedersens vogn at tage tørv, og samme tid havde en sort hest, da vedkendtes Anders Jensen i Grønderup samme hest, og den nat derefter blev samme hest borttaget på Rønnebjerg gade, og siden så hun den i Anders Jensens havende værge, hvilken han benægtede.

** opsat 14 dage med Jens Jensen i Vrå og Tøger Pedersen.

** Anders Rugtved stævnede Poul Tøgersen i Høgsted for dom anlangende en ko har været Niels Andersens. opsat 14 dage.
 
** ---- Poulsen et stævnede Johanne Christensdatters søn Jens Pedersen for synsmænd at tage af tinge til noget korn.

** Christen Pedersen et vidne, at Anne Laursdatter i Rønnebjerg inden tinge bekendte, at hvis ord hun noget forleden har ladet falde og tilsagt ham, har hun sagt i hastmodighed ubetænkt, og vidste ham intet andet at beskylde, end som en dannemand i alle måder anstår, og Christen Pedersen for sin husbond og andre godtfolks begæring afstod hvis lovmål, han kan have, og hun forpligtede sig ikke at forurette ham, hans hustru eller børn.

** Jens Laursen og Anne Laursdatter tog i Christen Pedersens hånd og forpligtede sig at være i hans husbonds minde for hvis uførm, de skal have gjort med Christen Pedersen i Rønnebjerg.

** Christen Pedersen et vidne, at Jens Laursen bekendte, at hvis ord, han har ladet falde til Christen Pedersen i hans gård, har han sagt i hastmodighed, og vidste ham intet at beskylde.

(151)

17/8 1630.

** Tomas Jensen i Horshave stævnede Poul Jensen i Try for dom anlangende nogen deler, han noget forleden har bekommet på Hesselt, og fremlagde en dom her af tinget 11/5 forleden, hvor han er tildømt for 5 deler, han har bekommet på Hesselt, at lide tiltale som for andet uhjemlet, undtagen han hans hjemmelsmand dertil kan fremskikke, og derefter fremlagde Tomas Jensen sit skriftlige forsæt, hvorefter blev afsagt, at Poul Jensen deri har forseet sig, og hans boeslod til derover til hans husbond at være forfalden.

** ---- Jensen i Horshave stævnede Peder Christensen i Vangterp, Jørgen Mikkelsen, ---- Eriksdatter, Oluf Andersen med flere.

** Peder Nielsen i Ørslev et vidne, at Tomas Jensen i Horshave på sin husbond Margrete Rosenkrantz hendes vegne tog Peder Nielsen i hånden og tilsagde ham og hans medbrødre synsmænd, som har hjemlet om de træer, som er synet i Vangterps mark, at samme syn ikke skal komme dem til hinder eller skade efter denne dag i nogen måder.

** Christen Sørensen i Skavange stævnede Mikkel Madsen i Dalen for dom anlangende hans smørpenge, han skal reste med forgangen år, og fremlagde en sin husbonds efterskrevne skriftlige forsæt. på Mikkel Madsens begæring blev sagen opsat 3 uger.

(152)

** Niels Christensen i Tjæret på Niels Langes vegne stævnede Reinholt Heidersdorf, og på hans husbonds vegne fremlagde hans seddel, at eftersom jeg har haft Hæstrup tiende i brug, før de kejserlige blev landet mægtig, da efterdi byen er mesten parten øde, er jeg derfor forårsaget samme tiende at afstå og hermed vil have den opsagt, dateret 17/8 Niels Lange.

 (153)

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på Niels Pedersens vegne i Rønnebjerg stævnede Anders Jensen i Grønderup for dom anlangende en hest, som ---- bekommet Gertrud Nielsdatter i Rønnebjerg. opsat 14 dage.

** Jesper Christensen i Hjørring stævnede Peder Skøt i Vrå for dom anlangende 16 daler, som hans gård er brøstfældig for. opsat 3 uger.

** Jens Andersen i Stendal et vidne, at Anders Sørensen i Guldager gav ham afkald for al den arv, Mette Jensdatter kan arveligt tilfalde efter hendes salig mor Else Tyresdatter, som Gud bortkaldte af Stendal, og bekendte sig på sin kære hustrus vegne ingen ydermere arv efter den salig kvinde at tilkomme.

** Anders Christensen i Fuglsang stævnede menige Torslev sognemænd for dom, om de jo bør hver sin anpart af kirkens stedsmål, som skal gives af tienden, som rester, eller yde deres tiende på kærven efter recessen.

** Anders Rugtved på sin husbonds vegne. Karen Laursdatter i Rakkeby gav sin sag på Peder Nielsen i Ørslev og Tomas Jensen i Horshave, og Sivert Laursen gav sin sag på Steffen i Gammelholm og Peder Christensen i Vangterp om det øg, de omtvistes.

** ---- i Krogsdam og ---- i Fuglsang gav deres sag på efterskrevne.

** Niels Andersen i Fuglsang et vidne, at Peder Nielsen og Anders Rugtved afsagde efterskrevne voldgift, som de var tiltaget til.

** Niels Christensen i Galtrup stævnede Christen i Bjerget, Niels Jørgensen for deres sandhed at vidne, og de vidnede, at den tid, der stod skifte i Galtrup så de, at Mads Svendsen i Vrå vedgik den gæld, han søges for, 36 daler og lovede Laurs Jensen hans anpart af samme penning på hans hustrus vegne, og nu benægtede Mads Svendsen, at han ikke var Niels Christensen noget pligtig. opsat 14 dage.

** Peder Madsen i Krogsdam stævnede Jens Nielsen i Voldsted for dom anlangende 5 daler, han har udlagt til ham for en stud, han har bekommet. sagen blev opsat 8 dage.
 
(154)

** Anders Rugtved et vidne, at han i dag gav tilkende, hvorledes Niels Lange havde ladet opsige Hæstrup tiende ---- den til Hæstrup mænd, om de den vil stede og fæste.

** Peder Nielsen i Ørslev et vidne på Jens Skøt i Lengsholm, at Niels Mortensen i Tollestrup ransnævning, som er tilkrævet at sværge ran over Jens Skøt, som tjente på Lengsholm, for en bøsse, han skal have taget fra Peder Sørensen i Lusborg, og i dag 8 dage ikke for husbondens forfald kunne med være at gøre sin ed og tov, er han mødt i dag den at fuldgøre, og efter fylding var sat på ham, tovede og svor han Jens Skøt et fuldt ran over for samme bøsse.

** Anders Rugtved på Anders Pedersens vegne, ridefoged på Sejlstrup, lod fordele Jep Jensen i Skerne for 5 tønder byg.

24/8 1630.

** Peder Nielsen i Ørslev på sin husbonds vegne stævnede Christen Nielsen Skomager ? i Kner, fordum værende i Ørslev, for endelig dom anlangende at han er draget af den gode mands stavn i Ørslev og ikke sin gård lovligt opsagt, og irettelagde uendelige domme her af tinget 13/7 og 10/8 forleden, hvor han er tildømt at give skyld og landgilde, ægt og arbejde af førnævnte gård, hvorefter han blev tildømt førnævnte uendelige dom at følge.

(155)

** Peder Nielsen i Ørslev stævnede Christen Nielsen i Bjerget og Anders Christensen i Fuglsang for vidne, og på spørgsmål svarede Christen Nielsen, at han havde ikke noget føl på samme øg eller var kommet ham til bedste, men engang var samme øg i bløde, da var føllet i dynd, siden har han ikke set det i nogen måde.

** samme stævnede Steffen i Elsthave, og efterskrevne vidnede, at de noget forleden var i Ørslev efter skiftebrevs indhold imellem Mads Sørensen sst og hans trolovede fæsteenke hendes vegne på den ene og salig Simon Nielsens børn på den anden side om hvis arv, de efter deres salig far Simon Nielsen kunne være arveligt tilfaldet, og da har de dem forligt, at Mads Sørensen skal give Simon Nielsens 6 børn, Christen Simonsen og hans 5 søstre 20 sletdaler, og drengen fik en fol, for han skulle lade hans søstre være lige i arv med sig, og Steffen Nielsen i Elsthave godsagde og lovede for sin stedsøn Mads Sørensens vegne for samme penge igen at udlægge.

** ---- Nielsen i Ørslev på sin husbonds vegne delte efterskrevne for ulovlig skovhugst.

** Peder Nielsen i Ørslev begærede dom over Mads Andersen for forrige restants, hvortil han svarede, at nogen godtfolk havde lovet at tale på hans vegne med Malte Sehested, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

** Peder i Ørslev på Niels Nielsen i Ørslev hans vegne delte Jep Nielsen i Gunderup for 5 mark.

** samme stævnede Anders Christensen i Fuglsang for dom anlangende en plag, han skal have bekommet, om han ikke bør at skaffe samme plag igen, da svor Anders Christensen, at samme plag var død af sygdom. opsat 14 dage.

** Peder Jensen i Vrå delte Erik Pedersen i Furreby for 2 mark.

(156)

** Anders Pedersen tilsagde Sejlstrup tjenere, at de skal holde gode færdige svin tilstede, når de bliver tilsagt.

** Tord Vigelsen på sin husbonds vegne gav Sidsel Skomagers varsel for dele angående noget gods, hun skal have bekommet på Hvidstedgård. opsat 3 uger.

** Anders Rugtved på Karen Laursdatters vegne i Rakkeby. efterskrevne afsagde en voldgift, at Sivert Laursen skal give Karen Laursdatter så mange penge, som samme øg kunne gælde, eller skaffe hende det igen, eftersom bevises samme øg er kvinden frastjålet, og Sivert sidst trådte i hjemmels sted.

** samme stævnede Poul Jensen i Try for dom angående nogle savdeler, han skal have bekommet på Hesselt, og fremlagde en dom her af tinget ---- forleden, hvor han er tildømt at lide tiltale, undtagen han sin hjemmelsmand kunne fremskikke, samt et skriftligt indlæg, hvorefter blev afsagt, at Poul Jensen har forseet sig, og hans boeslod derover til hans husbond at være forfalden.

(157)

** Tomas Jensen stævnede Peder Christensen i Vangterp, Jørgen ----, Oluf Madsen, Svend Pedersen og Kirsten Eriksdatter med flere, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på ulovlig skovhugst.

** ---- forbød alle Just Høgs tjenere at svare, gøre ---- nogen af den gode mands tjenere, som har ---- fuldmagt med stedsmål, sagefald, visse ----, som tilforn er faldet, uden hans tjener Tomas Bruns fuldmagt,og han forbød hans husbonds tjenere at føre svin på andre skove end hans husbonds skove.

** Tomas Jensen i Horshave stævnede Peder Christensen i Vangterp for dom anlangende noget kvæg, som skal være fundet i hans havende, og fremlagde et vidne af Hundslund birketing 31/7 forleden, hvor Kirsten Andersdatter i øster Straden vidnede, at hun og hendes salig husbond Jens Skrædder blev udlagt af salig Niels Christensens bo i Skoven 2 stude, en gråhjelmet og en rødhjelmet og et øg, som siden blev taget, og ikke blev fundet, før det fandtes i Peder Christensens plov i Vangterp, og efterskrevne vidnede, at det første år, fjenderne kom er i landet, noget før kyndelmisse var han i Niels Christensens hus i Skoven, og hørte og så, at salig Niels Christensen udlagde førnævnte kvæg til Jens Christensen og Kirsten Andersdatter, og Ingeborg Christensdatter i Skoven vidnede, at hendes salig mand og hun udlagde førnævnte kvæg til førnævnte Jens Christensen i Hjortholm. da mødte Peder Christensen og fremlagde et skiftebrev, dateret Skoven 7/7 1627, imellem Niels Christensen på den ene og Peder Christensen i Vangterp på sit datterbarn Ingeborg Nielsdatter om hvis arv, hun efter hendes salig ---- Ingeborg Pedersdatter kunne tilfalde, og blev blandt andet udvurderet 2 stude og 2 øg, og dernæst fremlagde Peder Christensen et vidne af Horns herreds ting 16/8 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de var i Skoven 14 dage efter skt Hans dag 1627, og der blev udvurderet til Peder Christensen i Vangterp på hans datterbarns vegne Ingeborg Nielsdatter 2 stude, en gråhjelmet og en rødhjelmet, og et brunt øg, som er de selvsamme, som Kirsten Andersdatter i øster Straden med flere omvidnet har, hvorfor Peder Christensen formente sig for tiltale kvit at være, hvorefter blev afsagt, at dommeren ikke i samme sag kan kende før førnævnte vidner, som findes imod hverandre, bliver påkendt for sin tilbørlige dommer.

(158)

** ---- Pedersen i Hvidsted et vidne, at han og Sidsel ---- på sine børns vegne bekendte at være forligt om hvis uenighed, dem til denne dag imellem været har.

** Tomas Jensen stævnede Laurs i Rumpen for syn, og synsmænd afsagde efterskrevne syn på brøstfældighed af hans rålingshus og ilders.

** Niels Jensen i Stenvad stævnede menige Vrå sognemænd for tilbud, og spurgte dem, om de ville udlægge enhver deres anpart af stedsmålet for kirkens tiende at fæste, og dersom de det ikke vil gøre, forbød han dem at indføre deres korn, før det bliver talt og givet på kærven, da svarede Søren Nielsen med flere, at når det bliver af uvildige dannemænd lignet og lagt, vil de være overbødig at lægge ud hver sin anpart, som de til rette kan tilkomme.

(159)

** Christen Mikkelsen i Rakkeby stævnede Tomas ----, Anne Pedersdatter i Nørgård med flere, og synsmænd afsagde efterskrevne syn på nogle agre, hvor der var gjort skade.

** Laurs Glarmester i Vrå stævnede Steffen Skøt i Borup for vidne, og Steffen Skøt vidnede, at i rytternes tid kom Laurs Laursen Glarmester til Borup og beklagede sig, der var et pund byg bortstjålet fra ham og begærede, at han ville tale med korporalen derom, da svarede han, at det var bedst, han hørte om byggen, dersom det blev ----, da tog korporalen dem, der havde taget det og pinte dem, så kom han og i skade, og ikke han ved, hvem der tog det, og andre vidnede, at Laurs Glarmester fik den plag, som omtvistes, af Rudbæk for det byg, som blev frastjålet ham.

** ---- delte Peder Jensen i Rønnebjerg for 2 sletdaler.

** ---- Christensen i Em stævnede for Sejlstrup port Reinholt Heidersdorf for syn til hvis korn, de har sået i år.

** Niels Christensen i Krabdrup delte efterskrevne.

31/8 1630.

** Tomas Jensen i Horshave stævnede Poul Jensen i Try for endelig dom anlangende nogen deler, han skal have bekommet på Hesselt, og irettelagde en dom her af tinget 11/5 forleden, hvor han er tildømt at lide tiltale, undtagen han hans hjemmelsmand ville fremskikke, og Tomas Jensen fremlagde sit skriftlige forsæt, hvorefter blev afsagt, at Poul Jensens boeslod bør at være forfalden til hans husbond.

(160)

** ---- i Horshave stævnede Peder Christensen i Vangterp for ----.

** opsat 3 uger med de træer, der var hugget i Vangterp mark.

** Tomas Jensen i Horshave stævnede Christen Andersen i Try for dom anlangende hvis han er den gode jomfru pligtig, og irettelagde et vidne her af tinget 20/7 forleden angående syn på hans hus og bygning, som var brøstfældig for 12 daler, og dernæst fremlagde den gode jomfrus seddel på hvad, han er hende skyldig, som han blev tildømt at betale eller lide indvisning.

(161)

** Søren Pedersen et vidne, at Gregers Christensen ---- Mikkelsen ----, at de var forligt og fordraget, og lovede, at de ville skikke dem som gode naboer efter denne dag, dersom de ikke vil give deres husbond 2 øksne.

** Tomas Jensen i Horshave stævnede Poul i Try for afsigelse.

** efterskrevne tilstod, at de på Try mark udvurderede efterskrevne.

** ---- stævnede Poul Jensen i Try -----.

** ---- Jens Nielsen på sin hustru ---- Mikkelsdatters vegne forsvor og frasagde al den arv, som hun kunne tilfalde efter hendes salig mor Sigrid Pedersdatter, som døde i Try, så hun ikke vil befatte sig med arv og gæld at annamme eller betale, men hvem, som hat gæld at søge, søge sig boet og der annamme hvis, de kan bekomme.

** Niels Mikkelsen i Try stod her i dag inden tinge forsvor og vedersagde al den arv, han kan være tilfaldet efter sin mor Sigrid Pedersdatter, så han ikke vil befatte sig med arv eller gæld.

** Christen Jensen i Østergård i Vrå et vidne, at Niels Christensen i Klastrup i Astrup sogn på sine egne og Anders Christensens vegne bekendte at have annammet al den arvelod, de kunne tilfalde for de to parter efter Christen Jensens salig hustru Else Mikkelsdatter, som boede i Østergård i Vrå, så og den arv, de kunne tilfalde efter den salig kvindes to brødre salig Jens Mikkelsen og salig Christen Mikkelsen, hvorfor Niels Christensen på egne og bror Anders Christensens vegne gav Christen Jensen afkald.

(162)

** Niels Christensen et vidne, at Christen Jensen i Vrå bekendte at have afstået den til ---- til han for den arv, han havde oppebåret i Try ---- salig Else Mikkelsdatter.

** Anders Rugtved stævnede Søren ---- i Vrå for, og Jens Christensen i Vrå sigtede Søren Mikkelsen, at han slog en kæp i sønder på hans hoved, så han faldt til jorden, og han gav husbonden sagen.

** Anders Rugtved på Laurs Eriksens vegne stævnede Anders Jensen i Grønderup for dom anlangende 12 rigsdaler. opsat 14 dage.

** Jens Knudsen i Stagsted stævnede Reinholt Heidersdorf for vidne, og synsmænd afsagde syn på hvis, efterskrevne mænd i år havde sået, for det meste en fjerdepart.

** Søren Christensen i Rakkeby stævnede for Sejlstrup port, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvis, efterskrevne bønder havde sået, som var mellem tredieparten og femteparten.

** Jens Christensen i Em stævnede for Sejlstrup port Reinholt Heidersdorf.

(163)

** Jens Jensen i Vrå stævnede for Sejlstrup port Reinholt Heidersdorf, og synsmænd afsagde efterskrevne syn på hvad, tjenerne i Vrå havde sået, som var mellem 3.parten og 6.parten.

** Anders Rugtved i Bagterp stævnede Jens Christensen for vidne, og Jens Christensen i Vrå vidnede, at i fjendernes tid kom Laurs Glarmester og begærede, at han ville gå til dem i Rudbæk og tilspørge dem, om de ville gøre noget ved med det byg, som blev taget fra Laurs Glarmester, da svarede Jens Andersen, at han vidste ikke af det byg at sige, men det er ham nok vitterligt, at han fik samme plag.

7/9 1630.

** Oluf Nielsen i Agdrup stævnede Niels Tomasen i Hvilshøj med flere, og synsmænd afhjemlede syn på Niels Jensen i Hesselholt, Niels Olufsen i Agdrup, Niels Andersen, Anders Laursen og Mikkel Nielsen deres sår og skade, og Niels Jensen, Oluf Nielsen på sin søns vegne, og de øvrige sigtede Niels Tomasen i Hvilshøj og hans medfølgere derfor.

** Erik Mortensen i Vestergård på Laurs Laursens vegne i øster Brønderslev stævnede Jesper Nielsen i Rakkeby for dom, om han ikke jo bør at føre sin hjemmelsmand eller lide som for uhjemlet.

(164)

** Anders Mortensen på Christen Nielsens vegne stævnede Anders Jensen i Em for dom anlangende blåslag, han skal have gjort ----. sagen blev opsat 3 uger.

** opsat 8 dage med Søren Nielsen og Anne Pedersdatter.

** Dorete Andersdatter i Heden et vidne, at Peder Christensen i Tårs kendte sig for ingen arving til den arv, som er faldet efter Jens Christensen, som døde på Heden, som er hans bror.

** Peder Nielsen i Ørslev stævnede Hans Bødker, Laurs Laursen med flere for dom for ulovlig skovhugst. på deres begæring opsat en måned.

** Peder Nielsen i Ørslev stævnede Søren i Elsthave for spørgsmål, om han kunne benægte, at ikke så er gået, som det skiftebrev formelder, imellem Mads Sørensen og Simon Nielsens børn, hvortil han svarede, at børnene var ikke stævnet. opsat 14 dage.

** opsat 8 dage med Mads Andersen i Rakkeby og Peder Nielsen i Ørslev.

** opsat 14 dage med Anders i Fuglsang.

** Jens Keldsen stævnede for Børglumkloster port Just Høg og Jens Mikkelsen i Marigård for vidne, og efterskrevne vidnede, at midlertid fjenden var her i landet, lod vagtmesteren, som lå i Marigård i kvarter, nedbryde et herberg 4 gulv hus i Jens Knudsens gård i Em med loft, vindue og alt hvis, dertil hørte, og lod føre det til Marigård, og en part blev opsat der.

** Knud Tomasen, ridefoged på Sæbygård et vidne, at efterskrevne tog i hans hånd og lovede og tilsagde hans husbond deres tro tjeneste med skyld og landgilde, som de plejer og pligtig er ---- deres forrige kære husbond.

(165)

** Anders Rugtved på sin husbonds vegne stævnede Mads Andersen i Rakkeby for dom, og spurgte ham, hvad hjemmel han har til at være i det hus og gård, han nogen tid i været har, hvortil han svarede, at han havde stedt en øde gård i Rakkeby, og formedelst der var ingen hus på gården, havde han lejet hus af Poul Pedersen i Rakkeby en tid lang, til han fik bygget hus. opsat 14 dage.

** Anders Rugtved i Bagterp på Karen Laursdatters vegne stævnede Sivert Laursen i Tollestrup for dom anlangende et øg skal være Karen Laursdatter frastjålet, hvilket øg Sivert Laursen har hjemlet bort noget forleden, og fremlagde et vidne her af tinget 17/8 forleden, og derefter et vidne her af tinget med afsigelse af voldgift i samme sag, hvorefter blev afsagt, at Sivert Laursen bør samme voldgift at fuldgøre.

** Niels Christensen i Tjæret stævnede Mads Pedersen i Borup

** Anders Rugtved tog i Niels Christensens hånd for 1 daler.

** Christen Laursen i ---- stævnede Anne Knudsdatter, Else Knudsdatter i Fjelsted ?, Maren Knudsdatter og Peder Knudsen på Vrejlev for æskning. opsat 3 uger.

** Tomas Jensen i Horshave stævnede Christen Andersen i Try for endelig dom anlangende hvis, han er den gode jomfru pligtig, og irettelagde et vidne her af tinget 20/7 forleden, og derefter to uendelige domme her af tinget 27/7 og 30/8 forleden, hvorefter han blev tildømt at betale den gode jomfru hvis hun sigter ham for eller efter forordningen at lide indvisning.

(166)

** ---- i Horshave stævnede Peder Christensen i Vangterp for dom anlangende hvis landgilde, han rester med. opsat 14 dage.

** Mads Svendsen i Vrå stævnede Laurs Christensen i Vrå og Niels Madsen for syn, vidne og dom, og synsmænd afsagde, at de havde set skabede øg hos dem begge, og Mads Svendsen gav last, kære og klage på dem for skabede øg, de holder imod loven.

** Mads Svendsen stævnede Laurs Christensen og Niels Madsen i Vrå for dom anlangende nogen skabede øg, de holder i fælleden og fordærver andre deres øg, hvorefter blev afsagt, at de bør beholde deres øg tilstede på deres eget.

(167)

** Villum Nielsen i Borup stævnede Peder Skøt for dom og tilbud, og Villum Nielsen på sine egne og medarvingers vegne ---- Peder Skøt al den arv, som han kunne tilfalde efter hans salig mor Bodel Svendsdatter, som døde i Bjergby ? ---- og at Peder Svendsen Skøt ville indføre i boet, hvis hun havde hendes lod hos Peder Skøt og den arvelod, hun havde arvet efter hendes bror.

** Laurs Christensen, ridefoged på Boller, på sin kære husbond Niels Arenfeldt hans vegne stævnede Mikkel Nielsen i Tårs, Christen Laursen, Anders Laursen med sin lovværge og Sidsel Laursdatter for dom anlangende hvis træer, som skal være hugget i Volsholt skov, og fremlagde et syn her af tinget 22/6 forleden, da mødte Mikkel Nielsen og sagde, at samme træ noget forleden at være ham udvist, hvorefter blev afsagt, at de indstævnede bør deres hjemmelsmand at føre, eller lide tiltale som for andet uhjemlet.

** Tord Vigelsen i Tårs på Iver Dyres vegne stævnede Sidsel Skomagers i Tårs for dom anlangende noget gods, hun skal have bekommet ulovligt af Iver Dyre, og fremlagde en seddel, dateret Hvidstedgård 16/11 1629, den gode mand har på tinget ladet læse, at hvem, der havde af hans gods, ret eller uret, de vil give det tilkende, såfremt de ikke vil stævnes som for uhjemlet, dernæst den gode mands seddel i sin mening, at Sidsel Suderkone i Tårs havde bekommet af hans gård noget godt ulovligt, som hun ikke havde hjemmel til, tønder, baljer, kar og nogle andre bøtter, hvorefter han begærede dom, som blev afsagt, at hun derfor bør at lide som for andet uhjemlet, undtagen hun kan føre sin hjemmel.

(168)

14/9 1630.

** Knud Tomasen på Sæbygård stævnede for Hørbylunds port Steen Rodsteen og for Tidemandsholms port Mogens Kås for synsmænd at tage af tinge til hus og bygning på Hørbylund med dets tilliggende skov.

** Christen Nielsen i Holmgård stævnede Søren Nielsens børn i Lindholt, og æskede efter salig Søren Nielsen 6 daler, han er ham pligtig.

** Knud Tomasen et vidne, at Mikkel i Bredmose lod læse en stævning på Jens Skøts vegne over de breve, som ganget er.

** Anders Mortensen på Otte Madsens vegne på Sur stævnede Mogens Steen i Vrå for dom anlangende nogen penge, han er ham pligtig efter hans sedler, dateret Ålborg 20/11 1612 og 3/6 1615, til Otte Madsen i Ålborg, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

** den sag med Mads Andersen i Rakkeby er med bevilling opsat 4 uger.

** Svend Jensen i Gunderup delte alle så mange her i sognet, som rester med deres degnerente efter recessen.

(169)

** Anders Mortensen stævnede Anders Madsen i Furreby for dom, og irettelagde et vidne af Børglum birketing 5/3, hvor Karen Laursdatter i Furreby vidnede, at hendes mand Anders Madsen tog en so, som kom gående der til husene og bandt den ind, og stakket derefter tvang han med slag hende og hendes børn til at hjælpe sig at slagte den, og siden de havde fortæret flæsket, da ville han have tvunget hende og hendes børn at gå med at stjæle et nød, hvorover han slog og drog dem, for de ikke ville gå med.

** samme stævnede Tomas Mouridsen i Dalmark for 60 rigsdaler stedsmål og Niels Mortensen i Furreby for 2 tønder saltet fisk, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

** samme stævnede Peder Laursen i Lyngby, Laurs Nielsen, Christen Nielsen og Peder Nielsen i Lyngby for dom, anlangende de er inddraget på den gode mands stavn at bruge og bjerge ager og eng, da mødte de og svarede, at hvis, de var tildraget, har stået aldeles øde, hvorfor de er inddraget deri det at bruge og bjerge, hvorefter blev afsagt, at de har forseet sig, og bør at have deres sæd forbrudt og bøde hver sine 3 mark.

** Laurs Poulsen i Høgsted stævnede Tomas Pedersen i Rakkeby for dom anlangende et slagtet nød, han har lovet den gode mand. opsat 8 dage.

** Niels Poulsen lod læse en stævning over Peder Skøts vidne at møde til Viborg landsting.

** Jens Christensen i Grønderup delte Mogens Laursen, for han rømte af hans tjeneste.

(170)

** Niels Tomasen i Krabdrup. synsmænd havde set, han havde et blåslag og sårmål.

** Christen Jensen i Harpsø stævnede Tomas Justsen i Hvidsted for vidne, og efterskrevne vidnede, at Tomas Jensen havde solgt Christen Jensen et brunstjernet øg, da kom der en anden ejermand til samme øg, hvorover Christen Jensen afstod samme øg, og Tomas Justsen annammede samme øg og lovede at igen give Christen Jensen sit værd igen, som han havde givet ham for øget. Sidsel Justdatter i Harpsø vidnede ligeså, og nu stod Tomas Jensen inden tinge og benægtede, at han annammede ikke samme øg.

** Tomas Justsen i Hvidsted stævnede Christen Jensen i Harpsø og Sidsel Justdatter for dom og dele anlangende nogen gæld, de skal være ham pligtig og fremlagde efterskrevne fortegnelse, da mødte Christen Jensen og irettelagde efterskrevne fortegnelse på hvis, min bror Tomas Just har lånt af mig, hvorefter blev afsagt, at de jo bør over rede og regnskab ved uvildige dannemænd og dem at påkende og afsige, hvis ret er.

21/9 1630.

** Peder Nielsen i Ørslev stævnede for Tidemandsholms port Mogens Kås og for Hørbylunds port Steen Rodsteen, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Hørbylund og dens skov.

(171)

** ---- Madsen i Plettesholt stævnede Hans Rasmussen i Vrangbæk med flere for dom anlangende nogen gæld, som de skal have været salig Peder Sørensen, som døde i Dalen, af ret pligtig. opsat 1 måned.

** Anders Tomasen i Hestvang et vidne, at Helli Nielsen i Skibtved tog hans hånd for 5 mark, han var Peder Sørensen, som døde i Dalen, pligtig, at betale til skt mikkelsdag.

** Poul Christensen i Dalen et vidne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hus og bygning på Dalen.

** Anders Olufsen i Stagsted et vidne. efterskrevne vidnede, at Stagsted mølle blev til ---- i fjendernes tid, så han ikke kunne male med den, og var øde et år efter fjenderne var uddraget.

(172)

** Hans Rasmussen i Vrangbæk stod inden tinge og benægtede ved sin sjæls salighed, at han aldrig havde lånt penge af Peder Sørensen i Dalen eller var ham nogen penge pligtig.

** opsat en måned med bevilling med Peder i Ørslev og Anders i Fuglsang om den plag, de omtvistes.

** Christen Jensen i Stendal lod læse efterskrevne opskrift, hvorledes han og Jens Andersen er blevet forligt, at Christen Jensen skal give Jens Andersen på sine egne og datter Maren Jensdatters vegne for al hvis arv eller andet, som han eller hans datter kunne være berettiget efter hans afgangne hustru og mor (blank), skal Christen Jensen give Jens Andersen og hans datter 2 tønder rug og 2 tønder byg, og Jens Andersen tillades at flytte og føre fra Stendal, hvis han i Stendal tilkommer og bør at have ned rette.

** ---- Christensen i Tjæret stævnede Søren Andersen i Lendistved for vidne og spørgsmål anlangende et møllehjul, han skal have hentet af Fuglsig mølle, som han skal have ført til Søndergård.

** Anders Mortensen i Vestergård stævnede Anders Mikkelsen i Vogdrup for besigtelse, og Niels Tomasen i Krabdrup sigtede for sår og skade, som synsmænd i dag har omhjemlet.

** Jens Olufsen i Kolbro ? et vidne, at Jens Andersen i Stendal bekendte, at han havde betalt ham alt det, han var ham skyldig.

(173)

** Anders Madsen i Straden stævnede Kirsten Jensdatter og Mads Christensen med deres lovværge for dom anlangende 20 sletdaler, som Christen Sørensen i Birket var Jens Christensen i Bredmose skyldig efter hans fremlagte brev, dateret 1606, som de blev tildømt at betale.

** Laurs Poulsen delte Christen Jespersen i Rakkeby.

** opsat 14 dage med Peder Christensen i Vangterp for restants.

** Anders Rugtved et syn. synsmænd afhjemlede syn til en mølle. der er ingen brugelighed ved samme mølle.

** Anders Rugtved i Bagterp stævnede Sivert Laursen i Tollestrup for dom anlangende det øg skal være Karen Laursdatter frastjålet, som Sivert Laursen havde hjemlet for, og irettelagde et voldgiftsvidne her af tinget 17/8 samt et vidne af samt ting 24/8 indeholdende afsigelse af voldgift, at Sivert Laursen skal give Karen Laursdatter så mange penning, som øget kan gælde, hvorefter han nu blev tildømt samme voldgift at fuldgøre.

(174)

** Anders Rugtved i Bagterp på hans husbonds vegne stævnede for Sejlstrup port Peder Laursen Tønder, forrige ridefoged og skriver på Sejlstrup og Ørum slot, for dom anlangende at han er draget fra Sejlstrup uden den gode mands minde og tilladelse og ikke at have gjort rede og regnskab for indtægt og udgift, han på KM og den gode mands vegne har annammet, hvorefter blev afsagt, at Peder Laursen bør at gøre den gode mand rigtig rede og regnskab for indtægt og udgift.

** ---- Pedersen i Milbakken på fru Else Høgs vegne stævnede Oluf Nielsen i Agdrup for dom og Inger Pedersdatter. opsat 6 uger.

(175)

** Peder Poulsen i Høgsted et vidne, at han og Knud ---- i ----by blev forligt om alt hvis dem imellem var, at Peder Poulsen skal give ham hans mors kappe og 6 skæpper rug, og da er alting ---- imellem til endelig ende med Maren Pedersdatters gæld.

** Niels Christensen i Tjæret stævnede Søren i Græsdal for dom anlangende et brev og segl, hans salig far har givet Christen i Græsdal på Mourids Andersens vegne i Mosbjerg, som for lang tid siden er betalt (ingen dom indført)

** Jens Christensen i Grønderup og Anders Jensen gav deres sag på efterskrevne mænd.

** Jens Vinter i Vennebjerg delte Terkild Skomager i Furreby.

** Anders Rugtved i Bagterp på Laurs Eriksens vegne i Bagterp stævnede Anders Jensen i Grønderup for dom anlangende penge og korn, han er Laurs Eriksen pligtig, og irettelagde Anders Jensens efterskrevne brev, dateret Bagterp 10/6 1627, hvilken gæld han blev tildømt at betale inden 15 dage.

(176)

** Laurs Poulsen i Høgsted på sin husbonds vegne stævnede Tomas Pedersen i Rakkeby for dom anlangende et nød, han skal være den gode mand pligtig, som var for hans kvie, han solgte til Hjørring, som han blev tildømt at betale.

28/9 1630.

** Laurs Jensen i Ålstrup et vidne, at Helli Jensen i Stenvad var hans hjemmel til et brunblisset øg 10 eller 11 år.

** Oluf Nielsen i Agdrup stævnede for Hvidstedgårds port Lave Hansen for vidne og dom, og efterskrevne vidnede, at de i dag 14 dage var nærværende og tilstede i Overgård, og der hørte Maren Jensdatter, som tjente på Hvidstedgård, udlagde ----, forrige skriver på Hvidstedgård for barnefar til det barn, hun har fået, og de vidnede, at hun ---- nøgle og lås på Hvidstedgård den tid, hun tjente der.

** Jens Nielsen på Lendisgård på Steen Rodsteens vegne et vidne. synsmænd så Stendal skov kan fede halvsyvende snes svin dette år.

** Anders Olufsen i Stagsted. synsmænd afhjemlede syn til efterskrevne skove, hvor mange svin, de kunne fede dette år.

** Søren Pedersen i Albæk. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på ----lund, hvor kunne fedes 10 svin.

(177)

** Tomas Jensen i Horshave stævnede Peder Christensen i Vangterp, og efterskrevne vidnede, at da der stod skifte i Skoven imellem Niels Christensen i Skoven og Peder Christensen i Vangterp på hans datterbarns vegne, da blev der udlagt en rødhjelmet stud og en gråhjelmet stud og et brunt øg til Jens Skrædder af Niels Christensen for 19 daler, han var ham skyldig, som Jens Skrædder tog til sig.

** Tomas Jensen i Horshave på Mette Nielsdatters vegne i Høngård. synsmænd afhjemlede syn på noget rug på Høngårds mark, hvor der var gjort skade.

** Anders Madsen i Straden stævnede Kirsten Madsdatter i Boelet for dom og Mads Christensen med sin lovværge for dom anlangende hvis gæld, som Christen Sørensen i Birket var Jens Christensen på Bredmose pligtig efter hans brev, dateret 1606, lydende på 20 sletdaler, og satte i al rette, om Kirsten Madsdatter og Mads Christensen jo bør at betale ham på hans hustrus vegne førnævnte penning inden 15 dage, hvilket de blev tildømt.

** Christen Jensen i Vrå stævnede Laurs Jensen i Vrå, Peder Madsen, Jens Olufsen, og Peder Madsen tilstod, at der var gjort skade for 18 skæpper byg.

** Anders Rugtved i Bagterp på Christen Madsens vegne i Bundgård stævnede Peder Laursen Tønder, forrige ridefoged og skriver på Ørum slot og Sejlstrup for dom anlangende, at han er draget af Sejlstrup, og ikke har gjort rede og regnskab for indtægt og udgift, som han på KM og den gode mands vegne har annammet, og fremlagde uendelige domme her af tinget 14/9 og 21/9 forleden, hvor han er tildømt at gøre den gode mand rede og regnskab, hvilket han nu igen blev tildømt.

(178)

** ---- Rugtved på Christen Madsens vegne stævnede Poul Tøgersen for dom anlangende en ko skal have ---- salig Anders Ovesens i Gunderup, og i rette lagde et vidne her af tinget 20/7 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de var på skifte efter salig Anders Andersen, og da handlede de det således, at Anders Madsens børn i Li skulle have af hans efterladte kvæg 3 køer, hvoraf Poul Tøgersen havde lovet at betale den ene, og Anders Rugtved satte i al rette, at Poul Tøgersen jo inden 15 dage bør at betale Christen Madsen og hans brorbørn samme ko. da mødte Laurs Poulsen i Høgsted på sin far Poul Tøgersens vegne og berettede samme ko er slagtet af rytterne og ikke kommet ham til gavn, og mente, det af sognepræsten og to medhjælpere at ordeles, hvorefter blev afsagt, at Poul Tøgersen bør inden 15 dage betale koen.

** Anders Mortensen stævnede Mogens Steen for dom anlangende nogen penge, han skal være Otte Madsen pligtig efter hans efterskrevne breve, dateret Ålborg 1612 og 1615, som han blev tildømt at betale.

(179)

** ---- stævnede Søren Nielsen i Vollerup for dom anlangende en sum penge, han den gode mand pligtig er til stedsmål af en gård i Stenum, og fremlagde et vidne af Børglum birketing 14/8 1629, hvor han forpligtede sig at betale Just Høg 100 rigsdaler til stedsmål, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Anders Mortensen på Just Høgs vegne stævnede Jens Vinter, forrige tjenende på Børglumkloster, og Mogens Pedersen i Vejby for dom og irettelagde et vidne af Børglum birketing 18/12 1629 bemeldende, at Jens Vinter havde bepligtet sig at give den gode mand 4 gode staldfærdige øksne for det korn, han har med været uden forlov at måle af Børglumklosters loft, efter fjenderne var uddraget, og et vidne her af tinget ---- forleden, Mogens Pedersen i Vejby har bepligtet sig at stille den gode mand tilfreds anlangende hvis liden sæk, han uden hjemmel har haft i Christen Nielsens hus, hvorfor de blev tildømt at stille deres husbond tilfreds og bøde hver 3 mark.

(180)

5/10 1630.

** Anders Rugtved i Bagterp stævnede Sivert Laursen i Tollestrup for uendelig dom anlangende et øg skal være Karen Laursdatter frastjålet, og Sivert Laursen har hjemlet bort, og fremlagde et voldgiftsvidne her af tinget 17/8 og en uendelig dom 7/9 forleden. så mødte Christen Pedersen i Rønnebjerg på Sivert Laursens vegne og sagde, at salig Villads Christensen i Rønnebjerg var nødet af en rytter at give en hest dobbelt så god som øget for det, og mente sig derfor for tiltale kvit at være, hvorefter han blev tildømt Karen Laursdatter at betale.

(181)

** Anders Rugtved stævnede Mads Andersen i Rakkeby for klage.

** Peder Nielsen i Ørslev stævnede Mads Simonsen i Try med flere for dom anlangende deres gæld. opsat en måned.

** Anders Jensen i Vang bekendte at være Søren Rasmussen i Sæby 25 skilling pligtig og svor, at han var ham ikke videre pligtig. opsat en måned.

** Jens Laursen i Plettesholt stævnede Peder Vigelsen på Heden for dom anlangende hvis arv og arvelod, Jens Laursen og hans medarvinger kan arveligt tilfalde efter salig Niels Laursen på Heden, og mener, at han og hans søskende bør den halve bo, og Peder Vigelsen uret at have gjort, at han sidder i boet uregistreret, og han bør gøre boet så godt, som det var, hvorefter blev afsagt, at Jens Laursen og hans medarvinger bør af førnævnte bo hvis de kan tilkomme med rette, og Peder Vigelsen at stå til rette.

** Anders Mortensen i Vestergård stævnede Jens Christensen i Ågård og Christen Pedersen i Gunderup for dom anlangende deres anpart af 100 rigsdaler efter borgebrevet, som de har borget for Tomas Christensen i Fuglsang med sin skadegæld. opsat en måned.

** samme stævnede Anders Jensen i Vollerup for dom anlangende noget korn, han har bekommet på Børglumkloster. opsat 3 uger.

** Anders Mortensen stævnede Mogens Steen i Vrå for dom anlangende en sum penge, han skal være Otte Madsen pligtig, og fremlagde hans efterskrevne breve, som han blev tildømt at fuldgøre.

(182)

** samme stævnede Anders Madsen i Furreby for dom, anlangende en so, han skal have stjålet og irettelagde et vidne af Børglum birketing 5/3 forleden, hvor hans hustru Karen Laursdatter vidnede om soen, som hendes mand havde slagtet, om han ikke derfor bør at straffes på hans liv og hans boeslod at være forbrudt, hvorefter blev afsagt, at Anders Madsen bør derfor at straffes efter loven som for andet stjålet kost, og hans boeslod til hans husbond at være forbrudt.

(183)

** Anders Mortensen i Vestergård stævnede Niels ---- i Furreby for syn til den bolig, han iboer.

** samme stævnede Peder Nielsen i Furreby, Niels Mortensen sst, Niels Pedersen i Smidstrup, som flyttede fra Vejby, for dom, om de jo bør at give skyld og landgilde og gøre den gode mand ægt og arbejde. da mødte Niels Pedersen og sagde, at armod har drevet ham fra samme bolig i Vejby, men dersom han skal tvinges til at give og gøre af samme bolig, vil han det efterkomme, om han må bekomme boligen igen. opsat 14 dage.

** samme stævnede Laurs Christensen i Furreby for dom, for han ulovligt bruger den gård, han iboer, uden husbondens vilje, hvorefter blev afsagt, at han bør at lide tiltale som den, der bruger uhjemlet, undtagen han kan bevise sig af den gode mand at være forlovet samme gård.

** Tomas Jensen i Horshave. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Ørums endel for ulovlig skovhugst, og Tomas Jensen sigtede Peder Christensen og Christen Nielsen for samme gerning, dertil svor Peder Christensen, at han havde ikke hugget samme træ.

** Anders i Straden stævnede Kirsten Madsdatter i Boelet for endelig dom. opsat 14 dage.

** Poul i Dalen stævnede Jep Jensen i Gersholt for dom anlangende 10 daler, han er ham pligtig, som han blev tildømt at betale.

(184)

** Jens Laursen i Kis stævnede Jens Laursen i Plettesholt, Jens Hømand ved Stranden, Maren Laursdatter i Gersholt ?, Maren Andersdatter på Heden for dom anlangende en arv ---- Tomasdatter og Else Tomasdatter har arvet efter deres salig far Tomas Christensen, som boede i Kis, hvilken arv er nu i på Heden, som Peder Vigelsen iboer, og mente at hvis, som rester af samme arv, bør at udlægges med billig rente. opsat en måned.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede Sivert Laursen for spørgsmål, om han kunne beskylde ham, at han ikke havde svaret for ham, så vidt han med lov og ret kunne gøre, anlangende det øg, han tiltales for, da svarede han, at han ville beråde sig en tid lang.

** Mikkel Christensen på Bredmose på Laurs Christensens vegne i Kvissel delte Niels Pedersen, født i Volstrup, for hvis kost, tæring og andet for Christen Laursen, han har skudt ved Hørby kirke, som han ved endelig dom er tildømt.

** ---- Skrædder i Tårs et vidne, at han og Anders Mikkelsen i Vrå gav deres sag på efterskrevne mænd.

** Laurs Poulsen delte Peder Holgersen i Høgsted for gæld.

** Laurs Poulsen på Anders Jensens vegne i Høgsted stævnede Else Pedersdatter, Anne Pedersdatter anlangende 10 marks gæld.

** Christen Madsen i Bundgården på hans brorbørns vegne stævnede Tomas ---- i Høgsted for æskning, og æskede al den arv, Peder Madsens børn, som døde i Høgsted, al den arv, de er tilfaldet efter deres salig far og mor, da tilbød Tomas Pedersen børnene både arv og gæld.

** Niels Christensen i Tjæret delte efterskrevne.

(185)

** Anders Rugtved på hans husbonds vegne lod læse den gode mands seddel, at de, der står tilbage med deres skyld ----, at de endelig lader dem blive ydet straks, samt deres smørskyld, som de er takseret af KM kommissærer, og skovsvin.

12/10 1630.

** Anders Olufsen i Stagsted stævnede Søren Sørensen i Svenstrup og gav ham varsel for dele.

** samme stævnede Søren ---- for vidne, og Anne Olufsdatter i Hvidsted vidnede, at hendes bror Søren Olufsen har ingen bopæl haft i Svenstrup eller tjent. opsat 14 dage.

** Tomas Jensen på Hans Christensen i Karup hans vegne stævnede Anne Christensdatter i Krættrup anlangende ---- daler, salig Niels Christensen i Krættrup var hans bror Hans Christensen pligtig efter hans brev, dateret 1628. opsat 3 uger.

** samme stævnede Anne Christensdatter og Niels Nielsen med deres lovværger for æskning, og æskede på Hans Christensens vegne i Karup 4 daler efter herredstings dom, samt anden efterskrevne gæld, Niels Christensen har været Hans Christensen pligtig.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede Christen Christensen i Rokholm for spørgsmål, om han ikke lovede at betale den gæld, salig Christen Sørensen var ham pligtig. opsat en måned.

(186)

19/10 1630.

** Christen Pedersen i Grønderup et afkald, at Laurs Sørensen i ----gav ham afkald for den arv, som hans hustru Maren Jespersdatter kunne arveligt tilfalde efter hendes salig far og mor, som boede og døde i Grønderup, og i lige måde efter Johanne Jespersdatter, og efter hendes salig far Jesper Tomasen, som døde i Grønderup, efterdi der ikke fandtes nogen arv at skifte efter ham.

** ---- i Snarup stævnede Anne Pedersdatter for vidne, og efterskrevne vidnede, at de hørte, at Anne Pedersdatter i Østergård lovede førnævnte Niels ----, at hun skulle betale Laurs Eriksen i Bagterp 14 skæpper byg, hendes salig husbond har været ham pligtig, eller betale Niels Pedersen det uden skade.

** Niels Pedersen et vidne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på noget rug i Niels Pedersens jord.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg gav efterskrevne varsel for dele.

(187)

** opsat 14 dage med langhalm og rug, de i Grønderup rester med.

** Peder Skøt. synsmænd afhjemlede syn på en have ved Østergård, hvor der var gjort skade.

** Christen Pedersen på Albret Jensen i Tolne hans vegne stævnede Christen Hansen i Terpet, og Christen Hansen sagde, at Albret Jensen i Tolne tog et øg fra ham, og ikke han skiftede eller solgte noget øg med Albret Jensen, men på spørgsmål, om han ved sin sjæls salighed ville benægte det, svarede han, at han ville beråde sig til i dag 8 dage.

** Jens Christensen i Rakkeby stævnede for Sejlstrup port Reinholt Heidersdorf. synsmænd afhjemlede efterskreven syn på en gårds brøstfældighed.

** Anders Rugtved på Laurs Kock og Poul Kocks vegne i Sæby stævnede Anne Knudsdatter i Haverholm, Else Knudsdatter og Maren Knudsdatter i Fjelsted, Peder Knudsen i Vrejlev for æskning anlangende nogen gæld, salig Søren Vinter i Haverholm skal have været Poul Kock og Laurs Kock i Sæby pligtig, hvorefter blev afsagt, at da gælden ikke blev krævet efter den salig mands død, kan der ikke stedes nogen æskning beskrevet.

** Anders Rugtved stævnede Anders Jensen i Grønderup for dom anlangende rente og skadegæld efter hans brev, som han for hovedstolen ved endelig dom er tildømt at betale. på begæring opsat 14 dage.

** Oluf Nielsen i Agdrup på Iver Dyres vegne stævnede for Hvidstedgårds port Lave Hansen for dom anlangende at han har beligget et kvindfolk der sst Maren Jensdatter, og nu irettelagde et vidne her af tinget 28/9, hvor Maren Jensdatter i Overgård udlagde Lave Hansen, forrige skriver på Hvidstedgård, for barnefar til hendes barn, og de vidnede, at Maren Jensdatter ---- nøgle og lås på Hvidstedgård, hvorefter blev afsagt, at Lave Hansen bør at stå til rette og straffes efter gårdsretten.

(188)

** Laurs Poulsen på Anders Jensens vegne æskede efter salig Gun ? Sørensdatter 7 mark, hun var Anders Jensen pligtig.

** Laurs Poulsen på Poul Sørensens vegne et afkald, at Niels Pedersen i Hæstrup mølle bekendte at have annammet al den arv, han på hans datterbarn Birte Laursdatters vegne kunne være arveligt tilfaldet efter hendes salig mor ren Nielsdatter, som døde i Høgsted, hvorfor han gav afkald.

** ---- Christensen i Tjæret på Niels Steffensens vegne i Hjørring stævnede Niels Andersen i Tollestrup for dom anlangende en stud, som Niels Steffensen har lånt ham til ploven, og satte i rette, om han ikke bør den at betale, hvortil han svarede, at han havde ikke lånte nogen stud, og ikke er kommet ham til gavn. opsat 14 dage.

** Laurs Christensen på Boller stævnede Oluf Andersen i Vogdrup for dom anlangende et hus, som skal være nedbrudt og ført til Vogdrup, om han ikke bør at føre sin hjemmelsmand eller lide tiltale. opsat 14 dage.

** opsat 14 dage med de 20 daler med den mand af Straden.

** Christen Jensen i Vrå delte efterskrevne for deres anpart af en stud, som de har bekommet.

(189)

** Christen Andersen i Tårs stævnede Christen Laursen i Tårs for spørgsmål, om han kunne ham noget påsige, da svarede han, at han var en gang med ry---- med retten og tog noget ulovligt ud af huset.

** Peder Christensen i Tollestrup et vidne, at Mogens Laursen, Niels Tomasen, Søren Nielsen gav ham fuldmagt at udføre hvis, der rester på en arvelod i Rønnebjerg efter salig Villads Christensen.

** Christen Andersen i Tårs stævnede Christen Laursen i Tårs for vidne, og Niels Simonsen vidnede, at noget forleden sagde Christen Laursen til ham, at Christen Andersen og hans hustru vidste nogen anvisning til deres gæs blev dem frastjålet, og Jens Jacobsen og Niels Simonsen vidnede, at fredag var 14 dage var de i Christen Andersens hus fra aften til morgen, den nat som Christen Laursens gæs blev borte.

** Christen Andersen et vidne, at Christen Laursen inden tinge sagde, at han i ingen måder beskyldte ham for de gæs, der er blevet borte.

** Niels Christensen i Tjæret på sin husbond Niels Langes vegne stævnede Søren Laursen i Lendistved for dom anlangende hvis, han skal have forrykket af Fuglsig mølle, og nu irettelagde efterskrevne fortegnelse på hvis, som er borttaget, og derefter et vidne her af tinget 21/9 forleden, hvor Søren Laursen at have fremlagt fru Else Kås til Søndergård hendes seddel, at hun bekender at have bekommet samme hjul til sin mølle, som Søren Laursen af fjenden at hente på Fuglsig, som hun tilbyder at ville betale Niels Lange, og nu fremlagde Søren Laursen samme seddel, og han benægtede at have taget eller bekommet af samme gods, han sigtes for, hvorefter blev afsagt, at han bør den gode mand samme hjul at tilstille, eller dets værd, og belangende det gods, som skal være forrykket, som han benægter, da kan han derfor ingen tiltale lide, undtagen overdommerne kan anderledes derom kende.

(190)

** Søren Pedersen i Albæk på fru Else Høg til Klarupgård hendes vegne stævnede Oluf Nielsen i Agdrup for dom anlangende adskilligt gods, den gode frue har leveret ham til at forvare og det ikke igen har bekommet, og irettelagde et vidne af Fleskum herredsting 23/8 forleden, hvor efterskrevne tjenestepiger vidnede, at før fjenderne kom her i landet, da førte foged Anders Poulsen til Oluf Nielsen, som boede i vester Hassing, af hendes gods, som han lovede at holde tilstede, og da bekom han efterskrevne gods. og endnu et vidne, hvor efterskrevne vidnede, at straks kejserens krigsfolk var kommet i Vendsyssel, da var de med foged Anders Poulsen i Oluf Nielsens gård i vester Hassing og begærede hans husbonds gods, hvortil Oluf Nielsen svarede, at han havde bekommet Else Høgs skrivelse, at han ikke skulle afhænde samme gods, før han fik besked, så de drog derfra og kunne intet bekomme, uden en brøgkedel, som Oluf Nielsens hustru Inger Pedersdatter undte dem, og hun sagde, at den gode frues gods skulle blive forvaret, og hvis, der blev borte, skulle de svare til, og viste dem et brev, som Oluf Nielsen havde af kejserens krigsøverste, så de skulle være u---- og ikke fratages hvis formue, de havde, og Søren Pedersen satte i alle rette, om Oluf Nielsen jo bør den gode frue førnævnte gods at igen stille eller lide tiltale. så mødte Oluf Nielsen og bød sig i alle rette og fremlagde et vidne af Kær herredsting 20/7 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at forganget år 1629, hvor fjenderne var i landet og uddrog, kom der 24 ryttere 4 dage efter, de havde draget af deres kvarter, og da jog Oluf Nielsen så vel deres sognepræst og andre godtfolk fra deres hus og hjem, og imidlertid blev de udplyndret, og fru Else Høgs gods blev af rytterne borttaget. endnu et vidne 5/10 forleden udgået, hvor efterskrevne vidnede, at de var i Oluf Nielsens hus i Hassing, straks efter fjenderne var kommet i landet, da hentede Anders Poulsen, foged på Klarupgård, en brøgkedel, og da sagde Oluf Nielsen og hans hustru Inger Pedersdatter til ham, at det gods, de skulle forvare for fru Else høg, det skulle han skille dem af med ---- ikke at kunne forvare deres eget gods, da svarede han, at han ikke vidste at kunne flytte førnævnte gods for kejserens folk, det fik at stå sin egen fare, og dernæst irettelagde et vidne af Kær herredsting 5/10 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at 8 dage efter at de ryttere, der havde været i kvarter i vester Hassing, drog af Hassing, da kom der 24 ryttere tilbage til Hassing og der bortjog Oluf Nielsen, hans hustru og folk fra hus og hjem og var borte nogle dage, desmidlertid blev Oluf Nielsens hus ganske udplyndret og spoleret af rytterne og borttaget både hans eget gods og andre godtfolks gods, som der fandtes i hans gård, og ligeledes fru Else Høgs gods, og derefter fremlagde Oluf Nielsen fru Maren Prip til Hassinggård hendes udgivne kundskab angående de 24 rytteres udplyndring af hans gård, hvorefter blev afsagt dom, at efterdi her fremlægges to vidner, hvormed bevises, at Anders Poulsen ikke måtte få det gods, som Oluf Nielsen havde i forvaring, og der også bevises, at Oluf Nielsen har ombedet Anders Poulsen, han skulle skille ham af med samme gods, han kunne ingen fare stå med det, da kunne dommeren ikke kende det at være hans dom på enten af parterne at sømme, før førnævnte vidner bliver påkendt for sine tilbørlige dommere.

(193)

** Søren Pedersen i Albæk på Anders Poulsen vegne, foged på Klarupgård, hans vegne stævnede Inger Pedersdatter i Agdrup for dom anlangende en hest, hun har lovet for Morten Clemendsen i Hassing, og fremlagde et vidne af Fleskum herreds ting 23/8 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de var i Oluf Nielsens hus i Hassing, efter krigsfolkene var kommet her i landet, og hørte at Anders Poulsen begærede betaling af Morten Clemendsen for en hest, han havde købt af ham, da lovede og godsagde Inger Pedersdatter for Morten Clemendsen, at hvis han havde lovet ham for samme hest, skulle han bekomme, og ligeledes godsagde hun for en hat, Morten Clemendsen havde købt, hvorimod Oluf Nielsen på sin hustru Inger Pedersdatters vegne fremlagde et vidne af Kær herreds ting x/10 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de var samme tid tilstede i Oluf Nielsens hus, og ikke de hørte, at Inger Pedersdatter lovede for Morten Clemendsen, hvorefter blev afsagt, at Inger Pedersdatter bør førnævnte penge at betale.

** Jens Christensen begærede høring til Anders Jensen, for han ikke ville møde med hans voldgift. opsat til i dag 8 dage.

(194)

26/10 1630.

** Niels Pedersen i Gølstrup et vidne, at Jens Sørensen i Vrå benægtede, at han var ham ikke noget byg pligtig.

** Tomas Jensen i Horshave på Helli Smeds vegne stævnede Christen Rasmussen i Karup for vurdering, og vurderingsmænd vurderede 20 sølvknapper for 19 mark, som Helli Smed har i pant, som han tilbød Christen Rasmussen at løse.

** Tomas Jensen på Helli Smeds vegne stævnede Christen Rasmussen for dom anlangende nogle knapper af sølv, som han af Christen Rasmussen har i pant, og tilbød ham at løse dem, hvorefter blev afsagt, at samme knapper jo bør at følge Helli Smed til så længe, ham de penge, han derpå har udgivet, bliver ham skadesløst betalt.

** Niels Simonsen i Høngård stævnede Jens ---- i Nyholm med flere. opsat en måned.

** Niels Simonsen i Høngård delte Mads Svendsen i Vrå for gæld.

** Niels Nielsen i Lyngby gav Søren Pedersen i Furreby varsel for dele og stævnede ham for dom anlangende noget korn, han er ham pligtig, som han blev tildømt at betale.

(195)

** Christen Christensen i Tamholt delte Jens Jensen i Skibtved.

** opsat med Anders i Fuglsang med bevilling 8 dage.

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Søren Nielsen i Graven anlangende gæld efter hans brev, som han blev tildømt at efterkomme.

** Tord Vigelsen på Keld Offersen i Koldbro hans vegne stævnede Søren Nielsen i Graven for dom anlangende 18 skæpper byg, han har bekommet, som han blev tildømt at betale.

** Christen Madsen i Bundgård et vidne. vurderingsmænd vurderede ved tinget en ko, som blev vurderet for 14 mark.

** Søren Christensen i Rakkeby stævnede for Sejlstrup port Reinholt Heidersdorf for vidne anlangende efterskrevne i Rakkeby, som er så forarmede, at de ikke kan give hel eller halv skat.

** Tomas Pedersen i Rakkeby et vidne, at efterskrevne gårde i Rakkeby sogn er øde.

** Knud Holst stævnede Mogens Kås for dom anlangende at Henrik von der Wisch på hans søn Adolf von der Wisch hans vegne har ved gode mænd ladet annamme Hørbylund hovedgård med dens tilliggende gods efter pantebrevs indhold, som han har opladt Malte Sehested, og fremlagde Mogens Kås hans efterskrevne pantebrev, dateret Ålborg 12/6 1625, hvormed han kender sig skyldig at være ham 2218 rigsdaler, og derefter fremlagde Knud Tomasen Niels Lange til Rønnovsholm og Anders Friis til Vrejlevgård deres efterskrevne forskrift, at de af Adolf von der Wisch har været ombedt med herredsfogden på rettens vegne at være med at annamme Hørbylund hovedgård efter Mogens Kåses pantebrevs indhold, hvorefter blev fremlagt Henrik von der Wisch hans brev, dateret Sæbygård 4/9 forleden, hvormed han på hans søns vegne oplader Hørbylund hovedgård til Malte Sehested, hvorefter blev afsagt, at samme hovedgård bør at følge Malte Sehested.

(197)

** Hans Laursen i Gunderup på sin mor Karen Munksdatters vegne delte Niels Hermandsen for 5 sletdaler.

** Niels Christensen i Vrå gav Mads Bertelsen varsel for dele.

** Peder Christensen i Tollestrup et vidne, at efterskrevne vidnede, at han med flere ikke har haft sået halvt dette år.

** Peder Christensen i Grønderup et vidne, at efterskrevne vidnede, at han og flere ikke har sået uden halvt eller fjerdepart dette år.

** Jens Laursen i Rønnebjerg et vidne, at efterskrevne vidnede, at han med flere ikke har sået uden halvt trediepart eller fjerdepart i år.

** Laurs Poulsen et vidne, at han med flere i Høgsted ikke har sået uden halv sæd dette år.

** Tomas Sørensen i Rakkeby et vidne, at han med flere ikke har sået uden den trediepart dette år.

** Søren Nielsen i Borup et vidne, at han med flere ikke har sået uden den trediepart sæd.

** Anders Madsen i Vrå et vidne, at han med flere ikke har sået uden den trediepart og fjerdepart sæd.

** Erik Jensen i Borup et vidne, at han med flere kun har sået den trediepart og fjerdepart sæd.

(198)

** Peder Skøt i Vrå delte efterskrevne Vrå sognemænd.

** Peder Christensen i Tollestrup stævnede Anne Laursdatter i Rønnebjerg for dom anlangende 8 sletdaler og 18 skæpper byg, som efter skiftebrev skulle have været betalt, og fremlagde et skiftebrev, dateret Rønnebjerg 10/8 efter salig Villads Christensen, hvorefter hun blev tildømt samme gæld at betale.

** Peder Skøt og Anders Jensen i Grønderup gav deres sag på efterskrevne mænd.

** Laurs Sørensen i Rakkeby stævnede Jens Jensen i Rakkeby for dom. opsat 14 dage.

** Anders Rugtved tilsagde tjenerne at yde deres landgilde, smørskyld og skovsvin.

2/11 1630.

** Niels Olufsen i Tollestrup et vidne. synsmænd afhjemlede syn på noget rug, hvor der var gjort skade.

** Niels Christensen i Tjæret et vidne, at Jens Jensen i Vrå tog i hans hånd for 5 daler inden 14 dage.

(199)

** Oluf Olufsen i Gunderup stævnede Niels ----, og efterskrevne vidnede, at han ingen sæd har haft forganget år til den bondegård, han iboer.

** Christen Pedersen i Gunderup stævnede for Sejlstrup port Reinholt Heidersdorf, og efterskrevne vidnede, at han ikke dette år har uden den trediepart sået.

** Christen Laursen i Li delte efterskrevne.

** Mogens Christensen i Grønderup stævnede for Sejlstrup port Reinholt Heidersdorf, og efterskrevne vidnede, at han er så forarmet, at han ikke kunne give uden fjerdepart sin skat.

** Bertel Laursen i Vrejlev på egne og medarvingers vegne.

** opsat 8 dage med Anders i Grønderup.

** Søren Mogensen i Vrå et vidne, at Christen ---- i Rønnebjerg bekendte, at Mogens Sørensen har betalt ham det korn, som salig Jens Eriksen havde lovet ham af salig ---- Eriksens gæld, og 2 tønder byg, som Jens Eriksen havde lovet til Christen Pedersen på Maren Eriksdatters vegne.

** Peder Christensen i Tollestrup et vidne, at efterskrevne vidnede, at han med flere ikke kan betale fuld skat.

** Anders Olufsen i Tollestrup et vidne, at han er så forarmet, at han ikke kan give KM skat.

** Søren Mogensen i Vrå et vidne, at Mikkel Keldsen og Jens Laursen i Vejby tog i hans hånd for hvis, han sigter dem for.

(200)

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede menige Rønnebjerg og Tollestrup grander for syn og vurdering, og synsmænd afsagde syn og vurdering af skade i hans korn.

** Peder Christensen i Rønnebjerg stævnede Mogens Christensen i Grønderup for dom anlangende noget korn og penge, han er ham pligtig. opsat 14 dage.

** Anders Olufsen i Stagsted et vidne, at efterskrevne vidnede om hvad, han havde sået dette år.

** ---- stævnede Tomas Mouridsen i Dalen og Mogens Nielsen i Vollerup for dom for hvis, de med rette pligtig er Bertel Laursen, hans mor og søskende, og irettelagde Mogens Nielsens brev, dateret 5/2 1613, hvori han kender sig skyldig at være Laurs Ovesen 10 sletdaler, og dernæst berettede, at han havde afkøbt Tomas Mouridsen 6 tønder havre, hvorefter de blev tildømt at betale deres gæld.

** Peder Vigelsen i Hesselholt et vidne, at han og Ib Andersen i Hesselholt har i år uden trediepart deres sæd.

(201)

9/11 1630.

** Laurs Christensen på Boller stævnede Mikkel Nielsen i Tårs degneboel og Anders Laursen i Tårs med hans lovværge for dom anlangende nogen træer, Mikkel Nielsen skal have hugget i Volsholt skov, og irettelagde en dom her af tinget 7/9 forleden, hvor Mikkel Nielsen er tildømt sig lovlig hjemmel at føre til samme træ eller lide tiltale som for andet uhjemlet. nu mødte Mikkel Nielsen og berettede, at samme træ at være ham udvist, og mente sig fordi for tiltale kvit at være, hvorefter blev afsagt, at han bør stå til rette som for andet uhjemlet, og hans boeslod at være forfaldet.

** opsat med Oluf i Vogdrup om det hus.

** Laurs Poulsen gav Else Pedersdatter og Anne Pedersdatter i Høgsted varsel for dele.

** Laurs Poulsen et vidne, at Christen Madsen tog i hans hånd for 4 mark af den gæld, Gun Sørensdatter var Anders Jensen i Hæstrup pligtig.

** Laurs Poulsen på Niels Olufsens vegne i Tollestrup stævnede Birte Christensdatter anlangende en kappe. opsat 3 uger.

** Tord Vigelsen stævnede Søren Olufsen i Graven for dom, og Søren Olufsen og Tord Vigelsen i Bøjet gav deres sag på efterskrevne.

** Tord Vigelsen på Keld Offersens vegne i Koldbro stævnede Søren Olufsen i Graven anlangende det byg med Keld i Koldbro. opsat 14 dage.

** Tord Vigelsen i Tårs delte Mikkel Nielsen i Degneboelet med flere

(202)

** Hans Christensen i Rakkeby stævnede.

** Niels Pedersen ved Åstrup delte Anne Pedersdatter i Østergård for 19 skæpper byg, han har lovet til Laurs Eriksen i Bagterp, havde været salig Poul Pedersens gæld, som hun har lovet at betale.

** Mads Sørensen i Ås et syn, synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Skad mølle for dens brøstfældighed.

** Christen Pedersen tilsagde Åstrup tjenere, at de onsdag efter skt mortensdag yder deres landgilde, såfremt de ikke skal stå til rette.

** afhjemling af syn på et hus, Anders Tyresen iboede.

** Anders Rugtved stævnede for Sejlstrup port Peder Laursen Tønder.

** Anders Madsen i Vrå et vidne, at efterskrevne vidnede, at den bolig i nør Vrå, Erik Jensen iboede, er slet øde.

** Anders Rugtved i Bagterp på Laurs Eriksens vegne stævnede Anders Jensen i Grønderup for dom anlangende nogen penge, han er ham pligtig, og fremlagde Anders Jensens brev, dateret 1627 på 13 skæpper byg og 12 daler at betale Laurs Eriksen skadesløst, som han blev tildømt at udlægge inden 15 dage.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg et vidne, at Anne Simonsdatter i Rønnebjerg er så forarmet, at hun ikke kan give KM skat.

** Peder Skøt stævnede Niels Poulsen i Vrå for vurdering, og efterskrevne vidnede, at de så det øg, soldaterne tog fra Peder Skøt, og gav ham Niels Poulsens øg i stedet, der kunne gælde 4 sletdaler.

(203)

** Anders Olufsen i Stagsted stævnede Søren Sørensen i Smidstrup for dom anlangende hvis, Søren Sørensen havde udlovet til hans stedbørn efter skiftebrevet. opsat 3 uger.

** Søren Mogensen i Vrå delte efterskrevne.

** Jens Christensen i Rakkeby stævnede Peder Poulsen i vester Hæstrup anlangende efterskrevne gæld. opsat 3 uger.

** Jens Christensen i Rakkeby stævnede Tomas Pedersen i Høgsted anlangende hvis Gun Sørensdatter har mere annammet efter to af hendes børn end deres lod kunne tilfalde. opsat 3 uger.

** Laurs Jensen i Torup stævnede Søren Mogensen i Vrå og Peder Jensen sst for dom anlangende 10 daler, de har givet ham i Viborg, som skulle have været udgivet 2.søndag i fasten, og satte i alle rette, om deres brev jo bør at være forbrudt anlangende hvis sag, hvorfor pengene skulle være udgivet, ikke at blive ved sin magt, hvorefter blev afsagt, at deres brev bør magtesløst at være, og førnævnte sag, Søren Mogensen og Peder Jensen har samme penge udlovet for, at være en åben sag.

** Anders Jensen i Tollestrup stævnede Niels Olufsen i Tollestrup og Tomas Christensen, og synsmænd afhjemlede syn på noget rug, hvor der var gjort skade.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg et vidne, at Anders Jensen lod læse en opsættelse af landstinget.

** Christen Pedersen stævnede Tomas Christensen i Tollestrup for hvis, han uden førpegne førte af Høgsted. da forpligtede han sig at stille hans husbond derfor tilfreds inden 14 dage.

** Niels Jensen i Bastholm stævnede for Ås port Christoffer for vidne, og Peder Christensen i Grønderup vidnede, at midlertid rytterne var her i landet, jog rytterne ham fra hus og hjem, og ødede og fordærvede hans korn, kvæg og klæde, og var aldeles ødede, hvis han havde, så der fandtes intet beholden i husene igen.

(204)

** Christen Christensen i Stenshede stævnede Hans Christensen i Boller for dom anlangende 12 og 40 rigsmark, 1 rigsmark om ugen, som han var tillagt at hjælpe Anne Christensdatter i Krættrup ?, og ikke det efterkommet, om han ikke bør forskrevne hans datter datter at betale, hvilket han blev tildømt.

16/11 1630.

** Christen Nielsen i Holmgård stævnede Jens Christensen i Højstrup for dom anlangende en kandebænk og en skive, han bekommet har i fjendernes tid, har været salig Niels Christensens i Kovstrup, hvorover han på Søren Christensens vegne i Vrangbæk satte i alle rette, om Jens Christensen jo bør at skaffe dem tilstede, hvortil han svarede, at det burde bevisliggøres. opsat 3 uger.

** Peder Nielsen i Ørslev stævnede.
 
(205)

** Niels Pedersen i Vollerup og hans medbrødre sandemænd et vidne, at Laurs Jensen i Torup lod læse en stævning over hvis vidner og sandemandsed, som skal være forhvervet i den drabssag med Anders Jensen i Grønderup.

** Peder Nielsen i Ørslev stævnede Svend Tomasen på Hørbylund, Niels Terkildsen, og Laurs N sst for dom anlangende nogen ulovlig skovhugst i Hørbylunds skov, hvortil de bør at føre deres lovlige hjemmel til hvem, samme træer udvist har, eller derfor at lide tiltale, som for uhjemlet, hvilket de blev tildømt.

(206)

** Jens Nielsen i Stenvad et vidne, at han på sin fars vegne lod læse et vidne til Børglum birketing, at Christen Have har lovet Vrå sognemænd tienden uden videre omkostning at fæste, hvortil han svarede, at de havde vidnet ham løgn på.

** Søren Pedersen i Furreby og Niels Pedersen i Snarup gav deres sag på efterskrevne mænd, dem imellem at sige om deres tvistighed.

** Niels Pedersen ved Ladehus ? et vidne på sin husbonds vegne, at efterskrevne vidnede, at den halvgård, Anne Nielsdatter i Snarup iboede, er aldeles øde.

** Peder Brun i Furreby stævnede menige Furreby sognemænd for dom, om de ikke pligtig er at udlægge hver sin anpart af kirkens tiende for forgangen år. opsat 3 uger.

** Peder Brun stævnede Peder Mørk i Lyngby for dom anlangende det kirkejord, han har i fæste og efterskrevne skyld, han deraf til kirken skulle udgive, som han blev tildømt at betale.

** Peder Christensen i Em et vidne, at Jens Christensen tog til sit værge og havde det draget til Hellis hus og undsagde Peder Christensen.

** Peder Jensen i øster Brønderslev et vidne, at Jens Jensen i Rakkeby sagde til Peder Jensen, at han havde taget en hest af hans fars bo, som var hans arvelod.

** Niels Olufsen i Tollestrup stod inden tinge og tog i Jens Andersens hånd og bekendte, at han havde betalt ham alt det korn og penge, som han efter skiftebrevet havde udlovet til ham efter Karen Christensdatter.

(207)

** Jens Nielsen i Lund på ---- Sandberg hans vegne stævnede for Ålborg slots port Jens Juel, og efterskrevne vidnede, at Bertel Pedersen i Haven ikke har sået uden 4.part sin sæd, og er ikke formuende at give KM hel skat eller halv skat.

** Jens Jensen i Hjørring og Oluf Villadsen i Rakkeby stævnede Sidsel Knudsdatter for skifte og jævning og dom, og i lige måde Anders Jensen, Steffen Vinter, Jens Christensen i Em, Simon Andersen og Jens Vinter, og Anders Jensen i Em vidnede, at ved i dag jamlingstid var han med flere på skifte i Em efter Jens Tomasen, og da blev udvurderet efterskrevne til Mette Jensdatter og Johanne Jensdatter. opsat 14 dage.

** Oluf Villadsen stævnede Sidsel Keldsdatter for skifte og jævning efter hans hustrus far Jens Tomasen, og satte i alle rette, om hun jo bør at gøre boet så godt, som det var, da Jens Tomasen døde. da mødte nu Peder Jensen i Brønderslev og svarede, at han på sin husbonds vegne havde været overværende i Em med 4 uvildige dannemænd at lade registrere og skifte boet. opsat 14 dage.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på Niels Jørgensens vegne i Høgsted stævnede Anders Jensen i Høgsted, Jens Jensen, Anne Jensdatter, Johanne Jensdatter for vidne, og efterskrevne vidnede, at rytterne bortjog Niels Jørgensen i Høgsted fra hus og gård og slet forødede alt hvis han havde, være sig hvis børnepenge og andet, han havde.

** Hans Laursen stævnede for Sejlstrup port Reinholt Heidersdorf, og efterskrevne vidnede, at han ikke har i år uden halv sæd, og han har sted og fæst hans gård som en anden fæstebonde.

** Laurs Glarmester delte Christen Laursen i Vrå.

(208)

** Søren Pedersen i Albæk stævnede Christen Rasmussen i Karup for dom anlangende en hest og et øg, han har bekommet på Lengsholm. sagen blev opsat 3 uger.

** Søren Pedersen stævnede for Sæbygårds port Malte Sehested samt Peder Sørensen i Lusborg, Karen Pedersdatter, Maren Jensdatter, og i Tollestrup stævnede Niels Madsens kvinde og hendes børn Morten Nielsen, Søren Nielsen, Kirsten Nielsdatter, som mændene er bortdøde.

** Jens Christensen i Grønderup et vidne, at efterskrevne havde afsagt deres voldgift, at Anders Jensen skal give ham 10 daler.

** Oluf Nielsen i Agdrup på Iver Dyres vegne stævnede Lave Hansen på Hvidstedgård for dom anlangende at han har beligget et kvindfolk Maren Jensdatter og irettelagde et vidne her af tinget 28/9 forleden, hvor Maren Jensdatter i Overgård udlagde Lave Hansen som sin barnefar til det barn, som blev tillagt, midlertid de begge tjente på Hvidstedgård, hvor hun valtede nøgle og lås, hvorefter blev afsagt, at Lave Hansen bør at straffes efter gårdsretten.

(209)

** Jens Sørensen i Vrå et vidne, at efterskrevne vidnede, at Jens Sørensen ved skt hans dag kom til den gård, han iboer, og står samme gård øde, og ingen sæd han har sået.

** Mogens Christensen i Grønderup stævnede Niels Olufsen i Tollestrup og Kirsten Pedersdatter og Birte Christensdatter, og Kirsten Christensdatter i Grønderup vidnede, at alt det korn, som Mogens Christensens brev om melder, at han har givet Peder Skrædder, er af Bertel Pedersen skrædders og hans hustrus, og han rester ikke med noget korn til deres datter Kirsten Pedersdatter.

** Peder Nielsen i Ørslev på sin husbond Malte Sehested hans vegne stævnede Mads Andersen i Rakkeby for dom anlangende hvis, han skal være den gode mand pligtig, og fremlagde efterskrevne register og et vidne af Sæbygårds birketing 20/11 forleden, hvor Mads Andersen tilforpligtede sig at stille den gode mand tilfreds for hvis, han er ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

(210)

23/11 1630.

** Niels Christensen i Tjæret på sin husbonds vegne stævnede for Sejlstrup port Reinholt Heidersdorf, og efterskrevne vidnede, at midlertid de kejserske var her i landet, er de indkommet i Hæstrup sogn og by, og de har jaget meste menige mænd med hustruer og børn fra hus og hjem, en part huse og gårde nedbrudt og opbrændt, som endnu findes øde, hvorover menige mænd er blevet så forarmet, at de aldeles ingen sæd har haft to forgangne åringer 1628 og 1629.

** Søren Pedersen i Græshede ? stævnede Maren, Niels Mortensens kone i Tollestrup og hendes børn for æskning anlangende nogen gæld.

(211)

** Søren Pedersen æskede efter salig Niels Mortensen i Tollestrup efterskrevne, Niels Mortensens hustru kunne tilkomme af det, salig Niels Mortensen var Søren Pedersen pligtig.

** Jens Jensen i Vrå stævnede Trude Nielsdatter i Vrå, og efterskrevne vidnede, at hun var Jens Sørensen hans delte og lovforvundne kvinde, som er delt for en tønde havre efter hendes brevs indhold.

** Peder Pedersen delte alle Åstrup tjenere i Vrejlev sogn for førnøds penge og limsten, de rester med.

** Oluf Villadsen i Rakkeby og Peder Tomasen gav deres sag på efterskrevne mænd.

** Christen Nielsen i Holmgård stævnede Niels Sørensen i Lindholt for dom, og han tog i hånd for 3 daler inden jul at betale.

** Peder Nielsen i Ørslev stævnede for Tidemandsholm port Mogens Kås for dom anlangende at Henrik von der Wisch på hans søn Adolf Philip von der Wisch hans vegne ved gode mænd har ladet annamme Hørbylunds hovedgård med dets tilliggende gods efter Mogens Kåses pantebrevs indhold, hvilket han har opladt til Malte Sehested, og irettelagde Mogens Kåses efterskrevne pantebrev, lydende på 2218 rigsdaler, hvorfor han pantsætter Hørbylund hovedgård og dets tilliggende gods, og derefter fremlagde uendelige domme her af tinget 26/10 og 15/11 forleden, at Hørbylund og dets tilliggelse bør at følge Malte Sehested, til det bliver lovligt indfriet, hvortil Tord Vigelsen i Bøjet på Mogens Kåses vegne svarede, at den gode mand agtede med snareste lejlighed Hørbylund med det tilliggelse med guld og penning at indløse, hvorefter blev afsagt, at godset efter de uendelige domme bør at følge Malte Sehested.

(213)

** Peder Nielsen i Ørslev på sin husbonds tjener Morten Tomasen i Nyholm hans vegne stævnede Laurs i Gunderup og Gert Andersen i Tranekær for dom anlangende efterskrevne pant, som han har i pant for 18 daler, som Jens Tomasen i Nyholm har afbetalt, hvorefter blev afsagt, at Gert Andersen jo bør ham sit pant igen at tilstille.

** Anders Andersen i Vrangbæk stævnede for Sejlstrup port Reinholt Heidersdorf, og efterskrevne vidnede, at der lå en rytter i kvarter hos Anders Andersen og jog ham fra hus og hjem, og den tid rytterne drog bort, havde han forødt al Anders Andersens formue, og han derover er så forarmet, at han ingen sæd havde forgangen år, og en ganske ringe ting i år, og kan ikke give skyld eller skat.

(214)

** Peder Nielsen i Ørslev et vidne, at efterskrevne i Ørslev og alle mænd i Højstrup er så forarmede, at de ikke kan give KM skat.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på Anne Simonsdatters vegne sst. efterskrevne vidnede, at hun og Peder Jensen er så forarmede, at hun ikke kan give KM skat.

** Peder Laursen i Vollerup stævnede Mogens Nielsen i Vollerup og Tomas Mouridsen. opsat 8 dage.

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Christen Skrædder i Hugdrup for vidne, og efterskrevne vidnede, at før fjenderne kom i kvarter her i landet, da antvordede han Christen Skrædder et sejerværk, var Mogens Kås hans sejerværk at forvare, til det krævedes af ham igen, og han lovede at stille den gode mand det til hænde igen.

** Anders Rugtved på husbonds vegne stævnede Jens Olufsen i Lyngbytorp, Erik Pedersen i Furreby, Mogens Nielsen i Vollerup, Niels Madsen i Vejby for dom anlangende efterskrevne tiende, som skulle gives forgangen år efter kommissærernes brev. da svarede Anders Mortensen på sin husbonds vegne, at Furreby og Vejby mænd hans husbonds tjenere ikke kunne formå at give hans husbond nogen skyld eller landgilde, og mente de derfor for tiltale kvit at være. opsat 14 dage.

** Anders Rugtved delte efterskrevne.

(215)

** Anders Rugtved på Maren Andersdatters vegne delte Christen Nielsen i Vrå for 11 mark, han lovede hende for den bolig, hun har for ham opladt.

** Niels Nielsen i Lyngby stævnede Søren Pedersen i Furreby for dom anlangende 2 tønder byg, han er ham pligtig, som han blev tildømt at betale.

** Christen Have stævnede.

** Peder Jensen i Tårs stævnede for Sejlstrup port Reinholt Heidersdorf for vidne, at efterskrevne er så forarmede, at de ikke kan give KM skat.

** Niels Nielsen i Tårs et vidne, at han er så forarmet, at han ikke kan give KM skat.

** Peder Jensen i Tårs et vidne, at der ingen sæd har været sået til Tårs degneboel.

** Jens Christensen i Rakkeby stævnede Christen Madsen i Bundgård for værgemål anlangende Poul Pedersens børn i Rakkeby. opsat 14 dage.

(216)

** Jens Knudsen i Stagsted stævnede Peder Laursen, tjenende i Sakstrup for vidne, og Anne Laursdatter, tjenende i Stagsted, Else Laursdatter, Jens Laursen i ----, Hans i Ålstrup, og efterskrevne vidnede, at rytterne, som lå i kvarter i Stagsted, ødede og forkom Anders Knudsens gods og formue, undtaget efterskrevne.

** Jens Knudsen i Stagsted et vidne, at Peder Laursen tilforpligtede sig at skaffe tilstede et sølvbælte, et sølvskrin, en sølvlænke efter skiftebrevet.

** Søren Ydesen i Svenstrup stævnede Oluf Olufsen i Svenstrup for vidne, og efterskrevne vidnede, at Oluf Olufsen, født i Svenstrup, havde hans bopæl i Svenstrup, midlertid hans mor levede, og til han drog ud med rytterne.

** Peder Brun i Furreby stævnede Niels Olufsen i Lyngby for dom. opsat 3 uger.

** Otte Pedersen i Saksager. efterskrevne vidnede, at Saksager midlertid har været holdt for et boel.

** Christen Poulsen i Lyngby et vidnede, at efterskrevne gårde er øde.

(217)

** Peder Jensen i Lyngby delte Laurs Knudsen i Furreby.

** Christen Pedersen på sin husbonds vegne lod læse den gode mands seddel, hvori han tilsiger så mange af Åstrup tjenere, som ikke har ydet deres kornskyld, at de endelig på onsdag 8 dage yder den i Ålborg til Hans Sørensen, såfremt de ikke derfor vil stå til rette.

** Niels Simonsen i Høngård på sine egne og mors vegne stævnede Peder Laursen i Vrå for dom anlangende nogen gæld, som han har lovet at betale, som salig Mads Pedersen i Vrå efter hans brev var salig Simon Tomasen i Høngård pligtig, og irettelagde Mads Pedersens brev, lydende på 10 daler, da mødte Peder Laursen og fremlagde et skiftebrev efter salig Mads Pedersen 4/5 1628, hvori blev udlagt efterskrevne til Simon Tomasens gæld, hvorefter blev afsagt, at da det med skiftebrev bevises en part at være udlagt til Simon Tomasens gæld, så bør Peder Laursen Mads Pedersens brev at fuldgøre.

** Niels Simonsen i Høngård stævnede Jens Tomasen i Nyholm for don anlangende hvis, han er Niels Simonsen og hans mor pligtig, og fremlagde Jens Tomasens brev, dateret 1612, lydende på 10 rigsdaler, og Niels Simonsen berettede, at Jens Tomasen skulle være ham pligtig en plovstud, han havde lånt ham, hvorefter han blev tildømt sin gæld at betale.

(218)

** Søren Mogensen i Vrå et vidnede, at efterskrevne havde lagt og takseret efterskrevne Vrå sognemænd hver sin anpart af kirkens stedsmål, og enhver efterskrevne sin anpart af Københavns.

30/11 1630.

** Laurs Sørensen i Rakkeby stævnede Jens Jensen i Rakkeby for dom anlangende efterskrevne penge, han rester med til Rakkeby kirke, som han blev tildømt at betale.

(219)

** Niels Jensen i Bastholm et vidne, at han og Poul Jensen i Bastholm og Anne Hansdatter i Stokbro er så forarmede, at de ikke kan give videre i skat, end de er lagt og takseret for af deres husbonds foged Christoffer ---- på Ås.

** Anders Mortensen i ---- stævnede menige Vejby mænd for synsmænd at tage af tinge til nogen tørvegrøft, skal være gravet på ulovlige steder i Børglum bæk og Vejby mark.

** Anders Rugtved på Christen Haves vegne stævnede Peder Skøt i Vrå med flere, og Christen Have i Gølstrup benægtede ved oprakte fingre og ed, at det vidne, Peder Andersen i Vrålund med flere har vidnet til Børglum birketing noget forleden, at han har lovet dem den tiende i fæste uden videre omkostning, det har de vidnet usandt på.

** Christen Have stævnede Anders Christensen i Stenvad for dom anlangende 10 rigsdaler, der første års udgift efter deres udgivne brev. opsat 3 uger.

** Anders Rugtved på hans husbonds vegne stævnede Peder Andersen, Erik Jensen, Anders Christensen, Søren Mogensen for dom anlangende tienden af Vrå sogn 1629 efter deres udgivne brev, og fremlagde et vidne, at brev og segl, at den tiende, som kan gå af Vrå sogn 1629 lover de at betale Christen Have, dateret 1575 1630, hvilket brev de blev tildømt at holde og efterkomme.

(220)

** Niels Nielsen i Lyngby stævnede Søren Pedersen i Furreby for dom anlangende 2 tønder byg, han er ham pligtig, og irettelagde to uendelige domme 26/10 og 23/11, hvor han er tildømt at betale samme rug, og nu blev han tildømt de uendelige domme at følge.

** Niels Christensen i Vrå delte efterskrevne.

** Tomas Jensen i Horshave stævnede efterskrevne, som rester med stedsmål, sagefald og smørpenge, som de blev tildømt at betale.

(221)

** sagen med Christen i Ålborg og Oluf Olufsen i Vang opsat 14 dage.

** Tomas Jensen i Horshave. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn i Hesselt skov for hvis, der er hugget.

** Christen Christensen i Ålborg stævnede Maren Christensdatter i Vrå for dom anlangende et løfte 7 rigsdaler, han har lovet for hendes husbond Laurs Pedersen, samt stævnede Tomas Laursen, Kirsten Laursdatter, og Christen Andersen, om han har noget hertil at svare. opsat 8 dage.

** Laurs Jensen i Gundestrup stævnede Morten Tomasen i Nyholm for tilbud anlangende noget gods, han har ham pantsat, som han tilbød ham og begærede hvis, som rester derpå at betale.

(222)

** Søren Mogensen delte Jens Laursen for en tønde rug.

** Anders Tomasen tog i Søren Mogensens hånd for 10 skæpper byg.

** Søren Mogensen delte Bertel Skrædder for 14 skæpper byg.

** Oluf Nielsen i Agdrup stævnede for Hvidstedgårds port Lave Hansen for dom anlangende et kvindfolk Maren Jensdatter, han har beligget der sst og irettelagde et vidne her af tinget 28/9 forleden, hvor Maren Jensdatter udlagde Lave Hansen som sin barnefar, og efterskrevne vidnede, at hun valtede nøgle og lås på Hvidstedgård, og derefter fremlagde to uendelige domme her af tinget 19/10 og 16/11 forleden, hvor Lave Hansen blev tildømt at straffes efter gårdsretten, hvorefter blev afsagt, at da han befindes 3.gang at være hid stævnet for endelig dom, og ikke er mødt sig at undskylde, da kan dommeren ikke anderledes kende, at førnævnte uendelige domme at følge, så Lave Hansen bør at straffes efter gårdsretten.

** opsat med Søren i Svenstrup 8 dage.

** Jens Laursen i Smidstrup stævnede efterskrevne, som vidnede at den tid, Laurs Laursen i Nørgård døde, var han så forarmet, at der ikke var nogen formue at arve efter ham.

** Oluf Villadsen og Peder Sørensen i Em gav deres sag på efterskrevne mænd anlangende den arv efter Jens Tomasen i Em.

(223)

** Jens Laursen i Møllegård stævnede Peder Laursen i Rakkeby for dom anlangende 11 daler og 1 tønde byg efter hans brev. opsat 3 uger.

** Kirsten Nielsdatter i Koldbro stævnede Jens Smed i Koldbro med flere anlangende nogen gæld, hun sigter dem for.

** Anders Rugtved i Bagterp stævnede Jens Jensen for tingfreds tillysning, og han lyste Jens Jensen et fuldt tingfred til for hvis uførm, han har gjort her ved tinget i dag 14 dage.

** Anders Jensen i Grønderup. Tord Vigelsen i Bøjet vidnede, at den tid, de var på den voldgift med Jens Christensen og Anders Jensen, da benægtede Jens Christensen, at han havde ikke fanget uden et læs hø på de penge, han tiltaler Anders Jensen for.

** opsat 8 dage med Niels Andersen i Tollestrup med den kappe.

** opsat 8 dage med Jens Christensen i Rakkeby og Peder Mørks børn.

** Anders Tomasen i Vejby delte Christen Nielsen i Vejby.

** Søren på Græshede stævnede Morten Nielsen i Rønnebjerg for æskning. opsat 8 dage.

(224)

7/12 1630. 2.tirsdag i advent.

** Mads Christensen i Hjørring et vidne, at Kirsten Eriksdatter, født i Vejby præstegård, stod inden tinge og tog i Mads Christensens hånd, der han lod læse et vidne af Hjørring byting 23/11 forleden, Kirsten Eriksdatter har afstået til Mads Christensen al den arv, hun arveligt var tilfaldet efter salig Tomas Eriksen i Vejby og Otte Eriksen i Vejby eller Otte Eriksens børn, som boede og døde i Christiania i Norge, og al den arvelod, hun kunne tilfalde efter to hendes børn Erik Christensen og Elisabet Christensdatter, som siges at være ved døden afgået i Norge, og var Kirsten Eriksdatter dette vidne bestandig.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg et vidne, at Søren Christensen i Årup lod læse et vidne af Hvetbo herreds ting 11/10 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at i sommer lånte Niels Pedersen, foged på Restrup, hans hustru Gertrud Nielsdatter i Rønnebjerg en hest at bruge, og samme hest var Palle Rodsteens, og 13/7 befalede Niels Pedersen dem at gå til Vendsyssel at lede efter samme hest, og om tirsdagen kom de til Anders Jensens i Grønderup, og så, han kom kørende med samme hest for vognen, og ledte den i et hus og lukkede døren for dem.

** Peder Nielsen i Mølhave på Søren Rasmussens vegne i ----by stævnede Mads Simonsen i Try, Søren Skrædder, Gregers ----, Mads Svendsen i Vrå, Peder Laursen sst, Jep i Gersholt, Jens Jensen i Kågård ?. Anders Jensen i Vrang og deres medarvinger og mor Kirsten ----. opsat 14 dage.

** Søren Pedersen i Milbakken stævnede Christen Rasmussen i Karup for dom anlangende en hest og et øg, han noget forleden har bekommet på Lengsholm, og fremlagde efterskrevne vidne her af tinget 25/8 1629, hvor Christen Rasmussen på spørgsmål havde svaret, at hvis han havde taget, havde han taget for 2 års arbejde, og kunne ikke benægte, at han jo havde bekommet samme øg, og dernæst et vidne af Vennebjerg herreds ting 14/9 1629 og af Sæbygårds birketing 15/5 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Christen Rasmussen i Karup hentede samme øg fra Lengsholm, som var ufordærvede og ikke skabede, og som var Knud Rodsteens, og dernæst irettelagde en dom af Viborg landsting 23/10 forleden, hvorefter Christen Rasmussen blev tildømt den gode mand at betale og tilfredsstille for samme øg.

(225)

** Søren Pedersen stævnede Mads Jensen i Rugtved for dom på hans husbonds vegne anlangende 6 rigsdaler, han har oppebåret på en hest. sagen er opsat 14 dage.

** samme stævnede Steffen Pedersen i Sveje for æskning og dom og Maren Simonsdatter i Sveje og hendes børn og hendes medarvinger, og Knud Olufsen i Lendum og Anders Madsen i Hallund æskede den arv og arvelod, som de på deres hustruers vegne kunne tilfalde efter deres hustruers mor Maren Simonsdatter, end også skiftebrevet, som er i boet med hvis, de kunne tilkomme efter deres salig far Mads Jensen, som døde sst.

** Erik Jensen i Borup benægtede ved ed, at han ikke er Anders Villadsen noget pligtig, penge eller penges værd.

(226)

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede Anders Jensen i Grønderup for dom anlangende en hest er Gertrud Nielsdatter i Rønnebjerg noget forleden frataget og irettelagde vidner her af tinget 27/7 og 10/8 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de har set samme hest i Anders Jensens vare, som skal være Gertrud Nielsdatter frataget, og han blev forbudt at afhænde sig samme hest, før loven har haft sin gænge, hvorefter blev afsagt, at Anders Jensen jo bør sig til samme hest lovlig hjemmel at føre, eller at lide som for andet uhjemlet.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg gav KM tjenere, som rester med landgilde, varsel for dele.

** opsat 8 dage med Christen i Ålborg og Laurs ---- hustru i Vrå.

** Christen Pedersen stævnede Christen Jensen i Hvidsted for dom anlangende hvis efterskrevne, han er ham pligtig. opsat 8 dage.

** Peder Madsen i Krogsdam stævnede Hans Olufsen i Fjem for klage, og han gav last, kære og klage på Hans Olufsen, for han for nogen tid siden har stødt ham omkuld og gjort ham den skade.

** Anders Rugtved stævnede Jens Jensen i Hjørring for nævninges opkrævelse.

** opsat 8 dage med den tiende.

(227)

** Søren Andersen i Krabdrup stævnede for Sejlstrup port Reinholt Heidersdorf, og efterskrevne vidnede, at han er så forarmet, at han hverken kan give hel, halv eller 3.parten sin skyld.

** Anders Mortensen stævnede Christen Pedersen i Rønnebjerg for vidne, og Niels Jensen i Bastholm vidnede, at han så nogen rytter kom til Bastholm mølle og der tog så mange sække, som han kunne ikke tælle, og samme tid slog mølleren mange hug, og da spurgte Christen Pedersen Niels Jensen, om han ved sin ed vil vidne, at rytteren tog ham den sæk fra, som han sigter ham for, hvortil han svarede, at han ikke kunne tælle så mange sække, og ikke ville vidne om samme sæk, men Steffen Christensen i Bastholm og Søren Jensen ved oprakte fingre svor, at rytteren tog samme sæk bort.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg gav efterskrevne varsel for dele.

** Peder Sørensen i Em et afkald, at Jens Jensen i Hjørring på sine egne og to søstre Johanne Jensdatter og Mette Jensdatter deres vegne, Oluf Villadsen på sin hustru Inger Jensdatters vegne gav ham afkald for al den arv, de kan være arveligt tilfaldet efter deres far og mor Jens Christensen og Anne Poulsdatter.

** Christen Pedersen et vidne, at Jens Laursen med flere tog i hans hånd for hvis, de rester med for kornskade.

** Christen Poulsen stævnede Lyngby mænd.

** Jens Christensen ved Broen stævnede Søren Sørensen i ----strup anlangende et øg, og stævnede Christen Svendsen i lille Åbenterp, og Søren Sørensen vidnede, at Christen Svendsen solgte ---- et brunt øg og gav ham en ko i stedet.

(228)

** Christen Madsen i Vejby delte Peder Nielsen i Vejby.

** Anders Jensen i Grønderup et vidne, at Anders Olufsen i Stagsted vidnede, at den tid, de var på den voldgift med Anders Jensen og Jens Christensen, da bekendte Jens Christensen, at han havde fået et læs hø på samme penge.

** Anders Jensen i Grønderup stævnede Mogens Christensen, Peder Christensen, Jens Christensen med flere i Rønnebjerg.

** Anders Poulsen i Høgsted på Niels Olufsens vegne i Tollestrup stævnede Birte Christensdatter i Tollestrup for dom anlangende en kappe med videre, hun skal have hos sig, skal være Karen Christensdatters barn Kirsten Pedersdatters. da mødte Niels Andersen i Tollestrup på sin hustru Birte Christensdatters vegne og fremlagde et vidne af Børglum birketing 26/11 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de var nærværende i Tollestrup, den tid der stod skifte efter salig Karen Christensdatter, da blev hendes søster Birte Christensdatter bevilget en kappe, for hun i hendes sygdom havde hjulpet hende, hvilket Niels Olufsen, Kirsten Pedersdatters farbror og lovværge samtykkede, og nu mødte Niels Olufsen og benægtede, at han ikke havde givet minde dertil, hvorefter blev afsagt, at efterdi bevises, Birte Christensdatter at have bekommet samme kappe, så kan hun derfor ingen tiltale lide.

(229)

** Anders Olufsen i Stagsted stævnede Søren Sørensen i Svenstrup for dom anlangende hvis arv hans stedsøn var arveligt tilfaldet efter skiftebrevs indhold, og irettelagde et Søren Sørensens brev, dateret Svenstrup 20/4 1617, hvor han bekender at have annammet af hans hustrus børn Christen Olufsen, Oluf Olufsen, Maren Olufsdatter, Birte Olufsdatter og Anne Olufsdatter hvis efterskrevne, de kunne tilfalde efter deres salig far, hvorimod Søren Sørensen fremlagde et vidne her af tinget 19/1 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Anne Olufsdatter i Svenstrup tog fra Søren i Svenstrup den tid, hun drog med hendes rytter til Holland, en kiste fuld af efterskrevne gods, og derefter fremlagde sit skriftlige forsæt, at Oluf Olufsen, midlertid han tjente ham, med begge hans søstre har ladet dem indkvartere i Smidstrup med nogle ryttere har forødt hans bo, jaget ham fra hus og hjem og borttaget hvis var igen beholden, og satte i alle rette, om forskrevne børnepenge, som rester på skiftebrevet, jo bør at afkortes i hvis, de i så måder af hans bo udtog og bekommet har, hvorefter blev afsagt dom, at efterdi bevises med tingsvidne hvad Oluf Olufsen, Anne Olufsdatter og Karen Olufsdatter har bekommet af Søren Sørensens børnegods, da bør det at kortes deri.

(230)

14/12 1630.

** Christen Christensen i Stendal på Hans Dyres stævnede Laurs Laursen i Tårs og hans børn for dom. opsat til snapsting.

** Jens Poulsen i Hvidsted stævnede Jens Andersen i Hesselholt og Anne Tøgersdatter for dom anlangende 8 daler og 10 skæpper malt, Anne Tøgersdatter har lovet ham. opsat 8 dage.

** Søren Pedersen i Albæk på Knud Rodsteens vegne stævnede efterskrevne, som er den gode mand pligtig, og Søren Pedersen irettelagde efterskrevne restants. opsat til snapsting.

(231)

** opsat 8 dage med Christens sag i Ålborg.

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Jens Smed i Koldbro for dom anlangende han er flyttet af den gode mands stavn, tilmed at reste med ægt og arbejde, skyld og landgilde, og fremlagde et skriftligt forsæt, hvorefter blev afsagt, at Jens Smed jo bør at stille den gode mand tilfreds, for han er draget af hans stavn og boligen ikke lovligt opsagt, tilmed rester med hvis, der bør af samme bolig at gange.

** Niels Jensen i Vejby et vidne, at Jens Vinter i Vejby benægtede ved ed og oprakte fingre, at han ikke havde lovet for Niels Jensen de 16 skæpper byg for deres bror i Guldager.

** Laurs Jensen i Torup et vidne. Søren Mogensen i Vrå bekendte at have betalt ham de penge, som han og Peder Jensen i sønder Vrå efter deres brev var ham pligtig.

** Tomas Nielsen i Grønderup lod fordele efterskrevne.

(232)

** Anders Jensen og Anders Villadsen et vidne, at de gav på efterskrevne dannemænd hvis tvistighed, dem imellem har været om den sag, de er dømt til regnskab om.

** Mads Sørensen i Ås et vidne. efterskrevne vidnede, at den kvie, som Søren i Lendistved og Mads Sørensen omtvistes, den nødte rytteren Søren til at lede ind, og han slog den selv ihjel,

** Christen Christensen i Stendal på Niels Arenfeldts vegne delte efterskrevne for KM og kirkens anpart tiende af Tårs sogn.

** Anders Jensen i Grønderup udæskede af Christen Christensen i Rokholm hans delte og lovforvundne mand Hans Christensen.

** Laurs Poulsen i Høgsted delte Niels Andersen i Tollestrup.

** Peder Nielsen i Ørslev og Peder Madsen i Krogsdam et vidne, at de gav til minde og rette på efterskrevne dannemænd hvis iring og trætte dem til denne dag imellem været har.

(233)

** Hans Laursen i Gunderup lod fordele Niels Hermandsen i Koldbro.

** Laurs Poulsen lod fordele alle så mange i Vrå sogn, som rester med bøddelpenge, en gårdsmand 4 skilling.

** Laurs Poulsen i Høgsted på sin kære husbonds vegne lod fordele efterskrevne, som rester med tiende.

** Steffen Pedersen i Vrejlev mølle stævnede Christen Jensen i Hvidsted for dom anlangende hvis, som han er ham pligtig, og fremlagde hans efterskrevne brev, hvorimod Christen Jensen fremlagde efterskrevne fortegnelse på hvis, Steffen Pedersen er ham skyldig, nemlig for hans børn, han har fødet 7 år, til sko, klæder med mere, hvorimod Steffen Pedersen fremlagde efterskrevne fortegnelse på hvis, Christen Jensen var ham skyldig, hvorefter blev afsagt, at Christen Jensen bør sit brev at betale, og hvad de to opskrifter formelder, da bør de jo ved uvildige dannemænd over regnskab ----.

(234)

** Anders Rugtved i Bagterp stævnede på sin husbonds vegne Reinholt Heidersdorf, med en opsættelse her af tinget i dag 3 uger stævnede Jens Olufsen i Lyngby og Erik Pedersen i Furreby, Niels Madsen i Vejby for dom anlangende hvis resterende tiende, de burde at udgive til den gode mand, og fremlagde efterskrevne fortegnelse, hvorimod Peder Brun i Furreby irettelagde et vidne af Børglum birketing 26/11 forleden, at forgangen år var de Furreby mænd så forarmede, så deres husbond ikke kunne fange skyld eller landgilde, og at de Vejby mænd var lige så forarmede, og ingen af dem er kommet til sæd, hvorefter blev afsagt dom, at de bør af deres tiende den halve part at udgive.

(235)

** Anders Rugtved et vidne, at for retten stod efterskrevne nævninge, som var opkrævet at sværge tingfred og deres rette tov at gøre over Jens Jensen i Hjørring for uførm, han noget forleden skal have gjort her ved tinget, og han irettelagde et vidne her af tinget 16/11 forleden, hvor de 8 mænd vidnede, at Jens Jensen i Hjørring tog til sit værge og havde det draget til halvs og truede og undsagde Peder Sørensen i Em, og fremlagde et vidne her af tinget 30/11, hvor Anders Rugtved lyste ham et fuldt tingfred til for samme gerning, hvorefter nævningene tovede og svor Jens Jensen tingfred over.

(236)

** Tord Vigelsen på Mogens Kåses vegne stævnede Jens Smed i Koldbro, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på den bolig, han afflyttede, som det ville koste 10 rigsdaler at forfærdige.

** Erik Jensen i Vrå et vidne, at Anders Villadsen bekendte på sine egne og hustrus vegne at have annammet alt hvis, Erik Jensen eller hans hustru var ham pligtig.

21/12 1630.

(237)

** Søren Mogensen i Vrå og Anders Villadsen i Vrå bevilgede efterskrevne til at lægge og ligne tienden imellem Vrå mænd.

** Anders Villadsen stævnede for Sejlstrup port Reinholt Heidersdorf, og efterskrevne vidnede, at Anders Villadsen kom til en øde gård i Vrå og er ikke så formuende, at han kan give KM skat.

** Jens Sørensen i Vrå et vidne, at han kom til en øde gård i Vrå, og er ikke så formuende, at han kan give KM skat.

** Oluf Villadsen i Rakkeby et vidne, at efterskrevne gårde er øde, og andre ikke formår at give mere end halv KM skat.

** Oluf Villadsen i Rakkeby gav efterskrevne varsel for dele, hvortil de benægtede ved, at de var ham intet pligtig.

** Villum et vidne, at efterskrevne udvurderede ham for 6 sletdaler hø fra Peder Andersen i Snarup.

** Niels Jensen i Sessing på sine egne, mor og søskendes vegne et afkald. Hans Madsen i Fjelsted ? på sin hustru Mette Pedersdatters vegne og på Christen Pedersens vegne i Østergård og på Jens Tomasens i ---- hans hustrus vegne og på Simon Pedersens vegne gav Niels Jensen afkald for al den arv, de kunne tilkomme efter deres salig far af den arv, han havde arvet efter Christen Pedersen, som døde i Sessing, og lovede ingen ydermere arv at kræve Maren Nielsdatter, med takkede hende godt for god betaling.

(238)

** Anders Christensen i Stenvad et vidne, at Anders Rugtved og Christen Pedersen i Rønnebjerg gav tilkende, at de havde forligt og fordraget den tvistighed, dem har imellem været om Vrå sognetiende, så sognemændene skal give efterskrevne tiende.

** Henrik Tomasen i Hjørring stævnede for Tidemandsholm port Mogens Kås, og lod læse Mogens Kås hans brev til Ellen Jørgensdatter i Hjørring på 200 sletdaler, og Henrik Tomasen på egne vegne, Anders Kjærulf i Nejsum på hans søn Anders Andersens vegne, Hans Pedersen i Østbjerg på hans bror Anders Pedersen, som døde i Nejsum, hans børns vegne, Peder Skøt i Vrå på hans hustrus vegne opsagde samme brev.

** Anders Rugtved stævnede Jens Jensen i Hjørring for vidne.

(239)

** Anders Rugtved stævnede Niels Pedersen i ----strup, Peder Poulsen, Jens Christensen for dom anlangende tiende, som de er pligtig at give af hvis, de har sået, hvorfor de blev tildømt at straffes efter recessen, og for den jord, de har brugt, at stå til rette som de, der har ---- uhjemmel til.

** Anders Rugtved på Villads Mogensens vegne et vidne, at efterskrevne vidnede, at Hans Christensen i Vrå var forarmet forgangen år, og ikke havde nogen sæd til den halve gård, som Villads Mogensen iboer.

** Jens Pedersen i Nørgård stævnede Jens Olufsen i Smidstrup og Jens Laursen sst, og efterskrevne vidnede, at til den bolig i Smidstrup, Jens Laursen iboede, da lå der efterskrevne agre.

** Jens Pedersen i Nørgård stævnede Jens Laursen i Smidstrup for dom, Hans i Ålstrup, Inger Laursdatter i Smidstrup, Anne Laursdatter i Vejby, Tomas Laursen i Ålstrup, ---- i Smidstrup. opsat til snapsting.

** opsat med Jens Christensen i Rakkeby og Christen Madsen i Vrå.

** Peder Nielsen i Ørslev et vidne, at Mogens Simonsen i Try benægtede, at han ikke var Søren ---- i Sæby nogen gæld pligtig.
   
(240)

** opsat med Jep i Horshave til snapsting.

** Søren Mogensen et vidne, at Bertel Skrædder lod læse en stævning at møde til Viborg landsting.

** Anders Olufsen i Stagsted stævnede for Sejlstrup port Reinholt Heidersdorf, og efterskrevne vidnede om øde gods.

** Søren i Albæk stævnede Christen Rasmussen i Skibtved for dom anlangende en hest og et øg, han forleden har bekommet på Lengsholm, og irettelagde et vidne her af tinget 25/8 1629, hvor Christen Rasmussen på spørgsmål svarede, at hvis han havde fået, havde han taget for 1 1/2 års arbejde, og ikke kunne benægte, at han bekom samme øg, og dernæst et vidne af Vennebjerg herreds ting 19/9 1629, samt et vidne af Viborg landsting 23/10 forleden, hvorefter blev afsagt, at han bør at betale den gode mand for hest og øg.

(241)

** Søren Pedersen stævnede Mads i Kraghede for dom, og efterskrevne vidnede, at de i høst leverede Mads en ----, som Knud Rodsteen havde købt til ----. opsat til snapsting.

** Søren Pedersen stævnede Steffen i ---- for dom og hans børn, om Knud Olufsen jo bør ---- og jævning efter hans hustrumor Maren Villadsdatter. opsat til snapsting.

** Tomas Jensen i Horshave på Poul Hjulmands i Karup hans vegne delte Niels Jensen på Bakken for 14 mark, han er ham pligtig.

** Tomas Jensen i Horshave et vidne, at efterskrevne vidnede, at de tilsagde Gregers i Try, Peder Nielsen, Jens Tomasen og Mogens Simonsen, at de skulle komme til deres husbond fru Margrete Rosenkrantz med nogen sedler, de bekommet har.

** Tomas Jensen i Horshave delte efterskrevne for ulovlig skovhugst.

** ---- et vidne, at Anders Madsen i Hald gav Knud Olufsen afkald for arv, han ---- Steffen Pedersen i Sveje.

** Tord Vigelsen på Mogens ---- stævnede Jens Smed i Koldbro for dom anlangende han er flyttet af den gode mands stavn, og ikke har rettet for ægt og arbejde, skyld og landgilde, hvorefter blev afsagt ----.

(242)

** Tord Vigelsen lod fordele Jens Smed i Koldbro for ovennævnte ægt og arbejde til den gode mand.

** Niels Jensen i Vejby stævnede Christen Nielsen i Vejby for dom anlangende hvis, han Niels Jensen pligtig er efter efterskrevne register, hvorimod Christen Nielsen fremlagde efterskrevne fortegnelse, hvorefter de blev tildømt at være over rede og regnskab.

(1)

(8/1 1633)

** Søren Pedersen i Albæk på Aksel Urnes vegne et vidne, at Jens Laursen, foged på Restrup, lod læse en landstings stævning på de domme på ham er forhvervet for hvis uførm, han skal have gjort, i lige måde stævnede Aksel Urne.

** Tor Vigelsen i Bøgholt på sin husbond Mogens Kås hans vegne forbød alle at indkomme i ----.

** ---- på Jørgen ---- forbød, at ingen må have nogen brugelighed i KM enge til Rønnebjerg, østen Rønnebjerg.

** Peder Pedersen i Jerslev på Just Høgs vegne lod læse en herredstingsdom på Børglumklosters tjenere, at samme deres fæste fradømt er for et stendige, de ikke om en fold har oplagt, og nu i dag forbød førnævnte tjenere at lukke, låse elle have nogen brugelighed i de gårde og boliger, de iboer.
 
(2)

** ---- stævnede efterskrevne Børglumkloster tjenere for dom efter efterskrevne restants, som de blev tilfundet at betale.

** efterskrevne, som har været tiltaget at sige imellem Mads Pedersen og Anders Villadsen i Vrå om hvis bordag de i været har, da sagde de dem således imellem, at hvis sårmål, de har haft, skal være imod ---- og hvis badskærløn, Mads Pedersen kan bevise at have udgivet, skal Anders Villadsen betale.

** Jens Laursen, foged på Restrup på fru Helvig Kås hendes vegne forbød alle og enhver at komme i den gode frues skov at hugge, såfremt de ikke vil have deres fæste forbrudt.

(3)

** Oluf Nielsen stævnede Peder Mikkelsen i Sessing og hans hustru Ellis Olufsdatter, og efterskrevne vidnede, at de så Ellis Olufsdatter hugge på en fælde, som var Oluf Nielsens fars.

** Oluf Villadsen i Rakkeby et vidne. Mads Andersen i Rakkeby lod læse en landstings stævning over de vidner, som er ganget på det ----, Mads Andersen og Oluf Villadsen har omtvistet.

** Oluf Villadsen et vidne. Mads Andersen i Rakkeby lod læse en landstings stævning over de vidner, Oluf Villadsen har ladet forhverve på en gris, Mads Andersen sigter ham for.

** ---- på sin husbonds vegne stævnede Mads Andersen i Rakkeby for dom for nogle ord, han har tilsagt Mads Villadsen, og Niels Christensen i Rakkeby fremlagde et tingsvidne her af tinget 30/12 forleden, hvor Mads Andersen tilsagde Oluf Villadsen, at han skulle forsvare sig som en tyv og løgner, og sagde ydermere, at de var forligt om et svin, Oluf havde stjålet fra ham, men havde stillet ham tilfreds, og endnu fremlagde et vidne 21/6 1632, hvori efterskrevne vidnede, at Mads Andersen undte Oluf Villadsen en gris, han havde lovet ham, og derefter i rette lagde et tingsvidne her af tinget x/9 1632, hvorefter blev afsagt, at da Mads Andersen har sigtet Oluf Villadsen for tyveri, og han har stillet ham tilfreds for et svin, han havde ----, da tilkendes Mads Andersen sin sigtelse over Oluf Villadsen at bevise, eller efter recessen at lide tiltale.

(5)

** Anders Rugtved på sin husbonds vegne forbød alle og enhver at komme på Sejlstrups grund og ejendom, som den gode mand i forlening har, med jagt, skytteri der at ødelægge eller skyde noget vildt, og forbød, at ingen af den gode mands tjenere må leje eller låne bort ager eller eng, såfremt de ikke vil have deres fæste forbrudt, ikke heller sælge nogen øksne, før de har tilbudt den gode mand dem, som vil give for dem, så vidt mest kan gælde, og ikke heller holde nogen husfolk, undtaget de har det i deres husbonds minde.

(15/1 1633)

** opsat den sag med Niels Jørgensen i Høgsted og Christen Jensen i Harpsø til i dag 14 dage.

** opsat med Christen Pedersen i Rønnebjerg og Mogens Christensen i Grønderup til i dag 8 dage.

22/1 1633.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på sin husbond Jørgen Orning hans vegne tilsagde alle Åstrup tjenere, at de lader deres bygskyld blive ydet i Ålborg hos tolderen.

(6)

** Svend ---- i Gunderup lod fordele Helli Madsen, som boede i Tollestrup, for hvis, han ham skyldig er.

** Laurs Poulsen i Høgsted på Anders Friis hans vegne lod fordele Helli Madsen, som boede i Tollestrup, for 1 tønde byg, Laurs Madsen, som døde i Gunderup, var skyldig i Tomas Terkildsens restants.

** Laurs Poulsen i Høgsted lod fordele Peder Poulsen i Snarup for 22 ----penge og 18 kærver langhalm, han har ----.

(29/1 1633)

** Jesper Nielsen i Stenvad lod fordele en dreng Simon Nielsen for hans tro tjeneste, han har lovet ham, og ikke sit løfte efterkommet.

** Niels Simonsen i Høngård på sin husbond fru Margrete Rosenkrantz hendes vegne stævnede Mads Svendsen i Vrå for dom, anlangende nogen træer, som skal være hugget i Vrå fælles skov og ført til hans hus, og fremlagde et vidne her af tinget 20/11 forleden, hvori efterskrevne vidnede, at Mads Svendsens pige huggede nogle ris i Vrå fælles skov, og derefter fremlagde et vidne af samme ting 11/12, og derefter fremlagde husbondens efterskrevne forsæt, hvorimod Mads Svendsen fremlagde et vidne her af tinget 11/12 forleden, han da inden tinge benægtede ved ed ----, hvorefter blev afsagt, at da det ikke bevises, Mads Svendsen at have selv hugget nogen træer, hvilket han selv benægter, så kan han ikke tilfindes at lide tiltale, før Niels Madsens vidne og Mads Svendsens benægtelse bliver kendt for sin tilbørlige dommer.

(7)

** Peder Nielsen i Ørslev på sin husbond Malte Sehested til Ryhave hans vegne med opsættelse 18/12 stævnede Jens Andersen i Holtet med flere for dom for kongens og kirkens korntiende, de rester med, hvorefter blev afsagt dom, at Jens Andersen med flere for hvis tiende, de burde at udgive og ikke har ydet bør at lide tiltale.

(8)

** Niels Jørgensen i Høgsted med en opsættelse her af tinget i dag 5 uger stævnede Christen Jensen i Harpsø for dom for 11 mark, Niels Jørgensens hustru efter skiftebrev kan være tilfaldet i nogen øg, hendes fædrene arv, og fremlagde et skiftebrev i Harpsø udgivet, og en dom her af tinget 20/11 1629, i sin mening af herredsfogden vidste ikke Tomas Laursens søskende eller børn fra den arvepart at dømme, og satte Niels Jørgensen i rette og formente, at Christen Jensen burde levere ham på hans hustrus vegne førnævnte penge, hvortil Christen Jensen svarede, at Niels Jørgensens hustrus lovværge burde samme penge at erlægge, hvorefter blev afsagt, at Niels Jørgensen bør at søge hans hustrus lovværge for førnævnte penge.

(9)

** ---- på Christen Pedersens vegne stævnede Mogens Christensen i Grønderup for dom for hvis, han ham pligtig er, og fremlagde en dom her af tinget 10/7 1632, hvori Mogens Christensen blev tildømt at betale Christen Pedersen hans resterende gæld, hvorefter han i dag blev tildømt sit brev at fuldgøre eller lide indvisning.

(10)

** ----.

** Peder Terkildsen i Stenum et vidne. Jens Jensen i Vrå tog i hans hånd og lovede at skaffe ham så vidt der rester efter skiftebrevet hans hustru Bodel Pedersdatters fædrene arv, som han i dag er tildømt.

5/2 1633.

** Anders Rugtved på sin husbonds vegne stævnede Tomas Laursen på Bakken vesten Sejlstrup, og gav last, kære og klage på ham for noget hø, han har bjerget vesten Sejlstrup, som han ikke er tilberettiget ----.

** Anders Rugtved gav last, kære og klage på Tomas Laursen for hans svin har ---- og kuldkastet den gode mands rug.

** Oluf Nielsen på Jørgen Kås hans vegne et vidne. efterskrevne vidnede, at 1631 tjente en dreng ham ved navn Niels Pedersen, og samme år ---- han et kvindfolk i Lørslev og tog skrifte derfor i Ugilt kirke forgangen sommer, og stævningsmænd havde stævnet Niels Pedersen i Højbjerg for dette vidne.

** Søren Pedersen i Albæk på Aksel Urne til Viffertsholm hans vegne med en opsættelse her af tinget 18/12 stævnede Jens Laursen for dom for hvis uførm, han har gjort i Skavange, hvorfor han 19/6 her til tinget er husfred og gårdfred oversvoret, dog af landsdommerne underkendt, og nu fremlagde Søren Pedersen to uendelige domme her udgået 10/7, at Jens Laursen bør at bøde for samme sårmål eller stille Aksel Urne tilfreds, og i rette lagde efterskrevne vidne her af tinget 5/7 forleden, angående Jens Laursens uførm, samt en dom af landstinget 20/10 forleden, hvori herredsdommen blev dømt ved sin fuldmagt at blive, hvortil Jens Laursen svarede og mente, at hvis lovmål på ham drevet var til landstinget, var underkendt, og skød sig til sit værneting, hvorefter blev afsagt, at efterdi førnævnte nævningseder er af de gode mænd landstingsdommere underkendt, i hvilke Jens Laursen har været husfred og gårdfred oversvoret her til tinget for uførm, han har gjort i Skavange, da ved dommeren ikke videre tiltale derfor at udstede, men til sit værneting at søges.

(12)

12/2 1633.

(13)

** Anders Rugtved stævnede Tomas Laursen, boende vesten Sejlstrup, for vidne, og synsmænd afhjemlede syn på noget vinterrug på Sejlstrup mark, som var kuldkastet og oprodet af svin.

** Oluf Nielsen i Agdrup på jomfru Birte Stygges vegne et vidne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på efterskrevne bønders diger, hvoraf en part var opbrudt og borte.

** ---- stævnede efterskrevne for dele.

** Jens Christensen i Rakkeby stævnede ----, og synsmænd afhjemlede syn på ---- i Rakkeby hendes sår, og hun sigtede Laurs Pedersen i Høgsted for samme sår.

(14)

** Christen Christensen i ---- på Niels Arenfeldt til Vollerupgård hans vegne stævnede Christen Jensen i Borup og Anne Knudsdatter i Tårs for dom, anlangende de bøder for beliggelse, de begået har, og i rette lagde et vidne her af tinget 30/10 og to uendelige domme her af tinget 20/11 og 29/1, hvorefter blev afsagt dom, at da de har avlet barn i skørlevned, så bør de deres bøder efter forordningen at betale.

(15)

** Søren Christensen i Rakkeby delte efterskrevne, som rester med kongens og kirkens tiende af Rakkeby sogn.

** Laurs Poulsen i Høgsted på sin husbonds vegne tilbød Jens Christensen i Rakkeby, at han kunne få den ko at løse, stående på Vrejlev ---- hans hustru og stedbørn ---- at betale af gammel bagstå, som Poul Pedersen i Rakkeby rester med.

** Oluf Villadsen i Rakkeby delte Mads Andersen i Rakkeby for nogle ord, han efter tingsvidnes lydelse skal have påsagt ham.

** Anders Rugtved på hr Peder Bertelsen i Harreslev præstegård hans vegne delte efterskrevne, som rester med deres tiende.

(16)

(19/2 1633)

** Laurs Poulsen i Høgsted et vidne. efterskrevne vidnede, at de var tilstede i Østergård i Rakkeby, den tid Laurs Poulsen var der med nam og tag på hans husbonds vegne, og da gjorde Laurs Poulsen Anne Pedersdatter hverken skade eller nogen uførm.

** ----. efterskrevne vidnede om efterskrevne gadehuse i Tårs, Borup og Grønderup, som står øde.

** Oluf Nielsen i Agdrup. Helli Madsen i Fladholt tog i Oluf Nielsens hånd lovede at møde, som i morgen kommer 8 dage, i Sæby i Laurs Tamstrups hus på forligelsesmål ved dannemænd, anlangende det pantebrev, han har annammet af Helvig Olufsdatter.

** Laurs Andersen i Tårs. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på noget hø i Harpsø, hvoraf var taget så meget som et læs.

(17)

** (Anders Laursen) ---- Peder Madsen benægtede ved, at han ikke var ham skyldig nogen penge for hvis ---- i Fjem skov, men aleneste for han har taget hans svin i hus.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg. Mads Tomasen i Vrå tog i hans hånd lovede at skaffe ham to gode ----, han har betalt ham.

** Christen Nielsen i Holmgård på Otte Skeels vegne stævnede efterskrevne Bangsbo tjenere, som rester med stedsmål og sagefald, som de blev tildømt at betale.

(18)

(26/2 1633)

** Anders Rugtved et vidne. Anders Nielsen, ridefoged på Sejlstrup på sin husbonds vegne tilsagde menige mænd i herredet, som efter KM brev skal give ----skat, at de møder på Sejlstrup at lade dem skrive og lægge for samme skat.

** Anders Nielsen på sin husbonds vegne tilsagde alle og enhver, som efter KM brev skal arbejde eller give penge til skanser for Ålborg skal forfærdiges, at de møder på Sejlstrup at lade dem skrive.
 
** ---- stævnede Elsebet Sørensdatter for sin barnefar at udlægge, og hun udlagde Jens Pedersen i Torslev præstegård som barnefar til det barn, hun reder til barsel med, og blev tillagt i Torslev præstegård forganget år, midlertid de tjente der.

** Anders Nielsen et vidne. Anne Mortensdatter i Krogsdam stod inden tinge med oprakte fingre og ed udlagde en dreng, Mads Christensen i Hesselt for barnefar til det barn, hun reder til barsel med, og blev tillagt i Krogsdam, hvor de begge tjente.

** Anders Nielsen på Sejlstrup delte Sejlstrup tjenere, som rester med deres landgilde efter restantsens lydelse.

(19)

** Christen Christensen i Bedelund delte Christen Knudsen i Tårs.

** Villum Christensen et vidne. Jens Nielsen i Stenvad lovede at tilfredsstille hans husbond Jens Bilde for hvis tærsken og et læs tag, han rester med.

** Villum Christensen delte Knud Mikkelsen i Fårup for gæld.

** opsat den sag med to tønder mel af Boller mølle i 5 uger.

** Jens Johansen i Vrå tog i Peder Pedersens hånd lovede at stille den gode mand Jens Høg tilfreds for et kvindfolk, han beligget har.

** ---- stævnede efterskrevne og menige bymænd i Koldbro, og synsmænd afhjemlede syn på træ, som de havde fundet hos efterskrevne.

** Peder Pedersen i Jerslev stævnede Tomas Laursen i Furreby, Mette Clemendsdatter sst og Volborg Jensdatter for lejermålsbøder, som de blev tilkendt at betale eller straffes på kroppen.

(20)

(5/3 1633)

** Anders Nielsen et vidne, at Peder Nielsen i Ørslev inden tinge sagde, at hans husbonds tjenere i Knudseje og Barkholt har udlagt KM skat.

** Anders Nielsen gav last, kære og klage på alle, som ikke mødte på Sejlstrup at lade dem skrive i skatten.

** Anders Nielsen tilsagde alle Sejlstrup tjenere at yde deres landgilde i dag 8 dage.

** Anders Nielsen stævnede Maren Laursdatter, som udlagde Mads Christensen i Vrå for hendes barnefar.

** samme stævnede Maren Mogensdatter og gav last, kære og klage på hende, for hun ikke er mødt hendes barnefar at udlægge.

** ---- stævnede Anne Mortensdatter, Jens Pedersen og Elsebet Sørensdatter for dom, anlangende deres bøder, og fremlagde to vidner i dag 8 dage.

** Hans Laursen i Gunderup stod inden tinge og tilsagde de ransnævninge, som har vidner forganget år, at møde i dag 8 dage at gøre deres tov.

** Jens Christensen i Næsby på fru Edel Ulfeld til Østergård hendes vegne stævnede Mikkel i Møllegård ? og hans mor. opsat 1 måned.

** Anders Nielsen på Sejlstrup stævnede efterskrevne Skæve sognemænd for skat, som skulle have været ydet på Sejlstrup. sagen blev opsat 14 dage.

(21)

** Anders Nielsen delte efterskrevne for KM skat.

** Anders Nielsen gav last, kære og klage på Søren Laursen og Johanne Christensdatter, for de har fordulgt deres og deres drengeskat.

** Iver Nielsen i Bøjet, Tomas Rasmussen i Sessing og Helli Jensen sst stævnede Jens Tomasen i Try for dom og dele.

** Tor Vigelsen i Bøjet, Ulf Jensen i Sessing i høst så noget rug ----.

** ---- gav efterskrevne varsel for dele.

** Niels Madsen i Vrå stævnede Mads Svendsen i Vrå. opsat 14 dage.

** Christen Christensen i Bedelund et vidne. synsmænd afsagde efterskrevne syn på Niels Jensen i Bakken hans sår og skade, samt på hans huses brøstfældighed.

(22)

12/3 1633.

** Christen Christensen i Bedelund på Niels Arenfeldts vegne stævnede Niels Remsnider i Tranget for vidne, og efterskrevne vidnede, at Niels Remsnider hentede et par jernbundne hamler, stavseletræer og bælter, som han skulle have ført til Karen Jensdatter i Tranget.----.

** Christen i Hellumgård stævnede Niels Jensen og Anders Simonsen i Koldbro og hans folk for fylding på sandemænd.

** Niels Jensen i Koldbro tilforpligtede sig ikke at komme i nør Vrå skov med noget skovhugst, med mindre han har det i minde.

** Peder Mikkelsen i Dejtoft ? på Christen Nielsens vegne i Sæby stævnede Morten Christensen i Nyholm. opsat 3 uger.

** Ove Christensen i Bøjet på sine egne og søskende Christen Christensen i Albæk, Maren Christensdatter i Hammerholt ?, Else Christensdatter i Ørslev, Oluf Christensen i Vangkær ? hans børn Christen Olufsen, Ingeborg Olufsdatter deres vegne. hr Christoffer Frandsen i Torslev præstegård, præst til Torslev og Lendum sogne, stod inden tinge og bekendte på Elle Pedersdatter i ----holt og hendes børns vegne at have annammet efterskrevne, som dem var tilfaldet efter salig Anders Nielsen, Niels Andersen, som døde i Bøjet hans søn, og gav dem afkald for samme førnævnte gods, og Jep Jensen gav hr Christoffer afkald for al det efterskrevne, hr Christoffer havde annammet af hans søster Elle Pedersdatters gods, og Jep Jensen tog i hr Christoffers hånd og lovede ham, at efter denne dag ikke skulle fordres af ham eller hans arvinger af alle Elle Pedersdatter hendes børn eller deres arvinger, men skal være kvitteret for førnævnte gods.

(24)

** Anders Rugtved stævnede Maren Andersdatter i Vrå præstegård og Jens Jensen sst, og hun udlagde Jens Jensen for barnefar til det barn, hun reder til med, og blev tillagt i præstegården forganget år.

** Peder Pedersen i Jerslev forbød nogen at huse eller helle Simon Nielsen i Stenum, Jens Tomasen, som tjente i Vrå præstegård.

** Mads Ibsen i Hesselholt gav Niels Skrædder varsel for dele for 4 sletdaler, han havde lovet ham at lære skrædderhåndværk.

** Anders Rugtved stævnede efterskrevne for beliggelse, som er Elsebet Sørensdatter i Rønnebjerg, Jens Pedersen i Torslev præstegård, Mourids Christensen i Hesselt og Anne Mortensdatter i Krogsdam for dom, anlangende beliggelse, de begået har, og i rette lagde efterskrevne vidne her af tinget i dag 14 dage, hvorefter de blev tilkendt deres bøder efter forordningen til deres husbond på KM vegne at betale.

(25)

** Anders Rugtved stævnede Anders Villadsen i Vrå for dom, angående hvis, han skal give Mads Pedersen til badskærløn for den skade, han ham gjort har, som han blev tilkendt at betale.

** Søren Laursen på Niels Madsens vegne i Musted gav Tomas i ---- varsel for dele, og Tomas Jensen benægtede ved ed, at han ikke har købt eller solgt med Niels Madsen eller er ham skyldig.

** Laurs Laursen en landstings stævning til 1.landsting efter påske.

** Tor Vigelsen i Bøjet stævnede Niels Sørensen i Dals mølle ? og delte ham for 3 mark faldsmål.

** ---- stævnede Christen ---- mølle, anlangende 4 tønder mølle----. opsat 5 uger.

** Peder Mikkelsen i Plet på Christen Jacobsens vegne stævnede.

** Laurs Sørensen i Høgsted stævnede Niels Jensen i Birket og hans hustru Maren, og efterskrevne vidnede, at de var med Christen Jacobsens fuldmægtig Vogn Jacobsen i Ålborg efter herredsfoged Hans Laursens befaling på rettens vegne at skulle gøre udlæg for 3 tønder torsk og 3 tønder kuller efter hans brev til salig Jacob Vognsen, forrige byfoged i Ålborg, som han var tildømt at betale, men da Vogn Jacobsen læste hans brev ved gården, slog Niels Jensen ham med en kæp på siden af hans hoved og øre, og sagde, du havde gjort mig stor ---- du skælm og tyv, og greb en jerntyv og jog Vogn Jacobsen fra gården, så han intet udlæg måtte få, og samme tid kom Niels Jensens hustru Maren og kaldte Vogn Jacobsen tyv og skælm og spyttede ad ham og sagde, han skulle få et djævels mod.

(26)

** Peder Mortensen i Plet et vidne på Christen Jacobsens vegne i Ålborg. efterskrevne vidnede, at de var i Birket og hørte en landstings stævning blive læst for Niels Jensen, at møde til Viborg landsting næste tingdag efter fastelavn.

** Laurs Sørensen stævnede Laurs Andersen i Skavange for dom, for han er rømt af sin tjeneste, som han har lovet ham, og ikke sit løfte har efterkommet, og i rette lagde en dele af Vrå birketing 25/2 forleden, hvorefter blev afsagt, af Laurs Andersen bør stå Laurs Sørensen til rette for hvis skade, han derved har lidt.

(27)

** Laurs Sørensen forbød alle at huse eller helle Laurs Andersen i Skavange, som er hans lovforvundne mand, for hans tjeneste han undveget har og er delt blevet.

** Mads Svendsen i Vrå stævnede Niels Madsen i Vrå, Karen Christensdatter, ----, Anne Nielsdatter angående vidne, han ville forhverve om nogen øg og plage, som skulle være indtaget. da mødte Niels Madsen og benægtede, at hans datter Anne Nielsdatter er ikke nu i hans hus eller gård eller har sin bopæl hos ham.

** Matias Nielsen i Guldager stævnede Anders Jensen i Em for dom, anlangende 8 sletdaler 4 tønder byg. opsat 14 dage.

** Mogens Christensen i Grønderup et vidne. efterskrevne vidnede, at han er så forarmet, at han ikke kan give den skat til Ålborg.

** Søren Jensen i Åbenterp et vidne. efterskrevne vidnede, at Niels Pedersen er så forarmet, at han ikke ---- til Ålborg.

** Anders Nielsen et vidne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på det hø, som nu findes på Sejlstrup i høgården, som syntes tildels at være så fordærvet, at det ikke tjener til nogen ting.

(28)

(19/3 1633)

** Laurs Christensen i Bøgholt på hr Ulrik Sandbergs vegne stævnede Bertel Nielsen i Vejby og Anne Knudsdatter for syn til deres huse.

** Christen Nielsen i Holmgård på Niels Nielsens vegne i Nymølle stævnede Jens Sørensen i Borup for dom, anlangende 6 rigsdaler efter hans brev. sagen er opsat 14 dage.

** Peder Pedersen i Jerslev på Jacob Høgs vegne stævnede alle efterskrevne Børglumklosters tjenere, som rester med restants.

(29)

** Peder Pedersen på sin husbond Jacob Høg hans vegne lydeligt lod fordele Tomas Laursen i Furreby for 10 mark, som rester på lejerbøder for sig og sin hustru.

(30)

** Peder Pedersen. efterskrevne vidnede om efterskrevne øde huse.

** Tor Vigelsen gav Peder i Brobakken varsel for dele for 2 mark.

** Anders Rugtved stævnede Anders Villadsen i Vrå for dom, anlangende hvis, han skal give Mads Pedersen til badskærløn for de sår og skade, han ham gjort har, som han blev tilfundet at betale.

** ---- stævnede efterskrevne personer, Jens Pedersen i Torslev præstegård, Mourids Christensen i Hesselholt, Lisbet Sørensdatter i Rønnebjerg og Anne Mortensdatter i Krogsdam for dom, anlangende deres bøder for beliggelse, og i rette lagde et vidne her af tinget i dag 3 uger, og to domme 5/3 og 12/3, hvorefter de blev tilkendt deres bøder efter forordningen at betale.

(31)

** Anders Rugtved stævnede Jens Jensen i Vrå præstegård, ----, Maren Laursdatter, ----, Bertel Olufsen for dom, anlangende beliggelse, og satte i rette, om ikke samme personer bør, hver karl 12 rigsdaler og hver kvinde 6 rigsdaler til den gode mand at betale eller straffes på kroppen, hvilket de blev tildømt.

** ---- på Christen Jacobsen hans vegne stævnede Niels Jensen i Bakken og ---- med sin lovværge for dom, for de har bortjaget Christen Jacobsen Vogns fuldmægtig, der de på rettens vegne havde nogen gæld at fordre, hvorfor de bør stå til rette. sagen er opsat 3 uger.

** samme stævnede Niels Jensen for dom, anlangende et hans udgivne brev til salig Jacob Vognsen. sagen er opsat 3 uger.

** Niels Simonsen i Høngård stævnede alle fru Meglehøjs ? tjenere for syn til den gode frues skove, fælled og endel.

** Jep Andersen i Hesselholt på hans hustru Anne Tøgersdatters vegne, og Jens Jensen i Egebjerg mølle på hans hustru Else Tøgersdatters vegne vedersvor og frasagde, at de ikke ville annamme arv eller betale gæld, som de kunne tilkomme efter Tøger Pedersen, som døde i Hesselholt.

(32)

(26/3 1633)

** Svend Jensen delte efterskrevne for skat til Ålborg skanser.

** Niels Simonsen i Høngård stævnede Mads i Vestergård i Vrå for syn og klage, samt alle den gode frues tjenere i Torslev sogn, og synsmænd afhjemlede syn på skovhugst i Vrå skov.

** Niels Simonsen stævnede Mads Svendsen i Vrå hans pige og folk, og efterskrevne vidnede, at de har læsset og hjemført af de ris, som er hugget i Vrå skov.

** Niels Simonsen tilspurgte Peder Iversen og Niels Madsen, om de vidste nogen at have hugget, som i dag er omhjemlet, hvortil de svarede, at det skete om natten, så de ingen forskel kunne gøre derpå.

** Mads Svendsen et vidne, at han ved ed svor at han og hans folk ikke havde hugget eller taget de røldris, i dag er omhjemlet.

(33)

** Laurs Christensen, synsmænd afhjemlede efterskrevne syn af brøstfældighed på øde huse.

** Christen Pedersen stævnede alle Åstrup tjenere for dele, og delte efterskrevne for kornskatten.

** Peder Pedersen i Jerslev stævnede hr Jens i Vrå præstegård og Jens Jensen, og Jesper Nielsen i Stenvad og Simon Nielsen, og udæskede af dem Jens Jensen og Simon Nielsen, såfremt de ikke vil rette for dem for deres lejermålsbøder.

** Jens Tomasen, forrige skriver på Sejlstrup, gav efterskrevne varsel for dele og lod dem fordele for hvis, de rester med.

(35)

** Anders Rugtved stævnede Jens Jensen i Vrå præstegård, Mads Christensen i Vrå, Maren Laursdatter, Bertel Olufsen i Vrå, Maren Mogensdatter for dom, angående deres lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale den gode mand.

** ---- i Stagsted stævnede Tor Vigelsen i Bøjet og hans ----, og Tor Vigelsen vidnede, at Peder Jensen, som boede i de 2 parter af Dalen, med hustru, børn og al hans formue, og ingen er kommet til ---- derpå.

** Albret Hieronimusen i Rosenshave. Søren Jensen i Stendal gav ham afkald for al den arv, han på hans hustrus vegne, Inger Laursdatter, var arveligt tilfaldet, som var den halve bo i Rosenshave.

(36)

** Jens Tomasen. efterskrevne vidnede, at det værsted, Tomas Laursen på Bakken iboede, er liggende på Sejlstrup mark.

** Niels Jensen i Stenvad delte Niels Ibsen, barnfødt i Ingstrup, for han er rømt af hans tjeneste uden forlov.

** Jesper Nielsen i Stenvad delte Jens Andersen i Vejby for 3 rigsdaler hans faldsmål.

** Matias Nielsen i Guldager gav Jens Christensen varsel for dele.

** Jens Christensen i Grønderup gav Peder ---- varsel for dele.

** ---- stævnede efterskrevne for dom efter efterskrevne restants.

(37)

2/4 1633.

** Anders Rugtved stævnede Jens Jensen i Vrå præstegård, Mads Christensen i Bundgård, Bertel Olufsen, Maren Laursdatter i Vrå, Maren Mogensdatter, Maren Andersdatter i Vrå for dom, anlangende deres bøder, og i rette lagde domme her af tinget 19/3 og 26/3, hvorefter de blev tildømt at betale deres bøder efter forordningen.

** Villum Christensen i Snarup stævnede Niels Friis på Sejlstrup, og efterskrevne vidnede, at der ingen avl har været til Hedegård, Jørgen Sørensens gård i Rakkeby og Christen Nielsens gård i Snarup.

** Villum Christensen et vidne, at Niels ---- i Rakkeby tog i hans hånd og tilforpligtede sig ikke efter denne dag at komme i Mosekær med nogen tørvegrøft.

** Peder Nielsen i Ørslev delte Niels Madsen i Vrå for hans tro tjeneste, som han havde lovet ham, og ikke sit løfte efterkommet.

(38)

** Christen Poulsen. efterskrevne vidnede, at den ----, Christen Poulsen iboer, har været øde, og har derfor en tid lang været afkortet 2 tønder byg og 3 mark gæsteri, og årsagen den at være forskyldet og fordærvet af sand.

** Anders Jensen i Em delte efterskrevne for gæld.

** Niels Andersen i Tykskov stævnede Niels Tomasen i Krabdrup for tilbud og vurdering, og efterskrevne vurderede en kølle, og tilbød ham at indløse den.

** Peder Pedersen i Jerslev delte Volborg Jensdatter for hendes bøder for lejermål.

** ----.

** Anders Sørensen i Krabdrup stævnede Niels Jensen i Bakken for dom, for han har ladet ham fordele for gæld, og formener han bør have udlæg af hans formue. sagen blev opsat en måned.

** opsat med den sag i Fuglsang til næste ting efter påske.

** Anders Olufsen i Stagsted stævnede Knud Mikkelsen i Snarup for dom, anlangende 5 tønder byg rester på hans brev. opsat 14 dage.

(39)

** Niels Vinter i Em stævnede Oluf Olufsen i Gunderup for dom, anlangende han har besiddet den gård ulovligt. opsat 14 dage.

** Laurs Poulsen stævnede Jesper Nielsen i Stenvad. opsat en måned.

** Hans Laursen stævnede Keld Poulsen i Vrå for dom, anlangende 4 tønder byg, han skulle have givet Hans Laursen af den bolig, han iboer, som han blev tildømt at betale.

** ---- tog i Christen Laursens hånd og gav ham afkald for den arv ---- søster ---- Tomasdatter var tilfaldet efter hendes mor Else Poulsdatter, og Christen Laursen var værge for.

** Jens Andersen i Tårs stævnede Mette i Dals mølle, og efterskrevne vidnede, at møllerkonen i Dals mølle sagde, at hun havde været henne og tages med en tyv om hr Frandses mølle i Ugilt, og det var Jens i Tårs præstegård.

** Svend Jensen i Gunderup delte Peder Pedersen i Snarup for 2 tønder byg, han var Anders Jacobsen på Åstrup pligtig.

(40)

9/4 1633.

** Anders Rugtved stævnede Jens Christensen i Rakkeby for syn til hans hus og gård.

** Laurs Christensen i Bøgholt stævnede Bertel Pedersen i Vejby for vidne, og han tog i Laurs Christensens hånd og tilforpligtede sig at bygge og forbedre den bolig, han iboer, på hus og bygning.

** Niels Madsen i Musted delte Tomas Jensen i ---- for 15 mark.

** ---- er den sag opsat 3 uger med hendes landgilde.

** Christen Bentsen i Harpsø stævnede alle Sessing mænd, som har øg og vogn, og forbød dem at komme i Lindholt skov med nogen drift eller brugelighed, eller at gøre nogen vej eller sti over Lindholt eng.

** Peder Skøt delte efterskrevne for deres faldsmål.

(41)

** Peder Skøt ---- Anne Laursdatter i Stagsted for hendes ---- lovet ham og ikke sit løfte efterkommet.

** Jesper Nielsen i Stenhede delte efterskrevne.

** Niels Christensen i Vrå delte efterskrevne.

** Peder Andersen i ---- delte efterskrevne.

** Jesper Nielsen i Stenvad delte Hans Christensen i Borup.

** ---- delte Peder Laursen i Gunderup for 12 mark.

** Laurs Nielsen i Krattet stævnede Mads Sørensen på Ås og spurgte ham, hvorledes han var kommet til den rigsdaler, han havde bekommet af ham, hvortil han svarede, at Laurs Nielsen begærede han på husbonds vegne ville unde ham den halve gård i Sterup, Jens Nielsen iboede samt engen til den anden halve gård, og derpå gav ham den rigsdaler, dog med slig vilkår, der kom ikke andre til den halve gård.

** Niels Olufsen i Krattet stod inden tinge og sagde til Mads Sørensen, at inden påske skulle han fortryde, det han samme eng ikke ville unde ham, det han havde lovet.

** Søren Laursen i Albæk på sin husbond Jens Juels vegne begærede tiltale til efterskrevne hans tjenere for restants, de rester med, og efterskrevne vidnede, at en part af førnævnte mænd er ved døden afgået, en part fra hus og hjem og en part er så forarmede, der fjenderne var draget her af landet, så de ---- udgive den landgilde, de sigtes for.

(43)

** Laurs Poulsen i Høgsted på Christen Jacobsen i Ålborg hans vegne stævnede Niels Jensen i Birket og hans hustru Maren for dom, anlangende hvis overfald, de skal have gjort på hans fuldmægtig Vogn Jacobsen, der han på rettens vegne ville have fordret nogen gæld hos Niels Jensen, og fremlagde efterskrevne vidne her af tinget 12/3 forleden, hvorefter Niels Jensen blev tilkendt at stå til rette.

** Laurs Poulsen i Høgsted på Christen Jacobsens vegne i Ålborg stævnede Niels Jensen i Birket for dom, anlangende 6 tønder fisk, han salig Jacob Vognsen i Ålborg skyldig skal have været, og fremlagde Niels Jensens brev, dateret Ålborg 16/3 1618, samt en fortegnelse på anvendt omkostning, hvorefter han blev tilkendt sin gæld at betale.

(44)

16/4 1633.

** Tomas Brun stævnede alle Børglumkloster tjenere, som rester med restants, og efterskrevne tjenere stod inden tinge og bekendte at reste med efterskrevne landgilde.

(45)

** Matias Nielsen i Guldager på Søren Jensens vegne på Vrejlev stævnede Anders Jensen i Em for dom, angående 16 sletdaler hans fædrene arv, og i rette lagde et skiftebrev 25/6 1616 lydende på 16 sletdaler, som Laurs Madsen i Holtet skulle udlægge til Søren Nielsen, og endnu et vurderingsbrev af Jerslev herredsting 16/1 1623, da at have vurderet Anders Jensen en ---- til af Laurs Madsens gods, hvorefter Anders Jensen blev tilfundet at betale Søren Jensen sine penge eller lide tiltale.

** ---- stævnede ---- Christensen i Østergård i Rakkeby for syn, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på gårdens brøstfældighed.

** Anders Olufsen i Stagsted begærede dom over Knud Mikkelsen i Snarup for 8 daler, rester på hans brev. opsat 14 dage.

** Knud Mikkelsen i Snarup et vidne, at Anders Terkildsen i Stagsted inden tinge sagde, at Knud Mikkelsen havde fået -- daler og 6 tønder byg for den hest, han havde fået af ham.

** Anders Rugtved på Mads Pedersens vegne stævnede Anders Villadsen i Vrå for endelig dom anlangende sårbøder, så mødte Anders Villadsen med en stævning og stævnede samme uendelige dom at møde her til tinget det ting efter påske.

** Anders Rugtved stævnede Anne Mortensdatter i Krogsdam, Mads Christensen i Hesselt, Jens Pedersen i Torslev præstegård, Elsebet Sørensdatter i Rønnebjerg, Mads Christensen i ----, ---- Andersdatter, Bertel Olufsen i Vrå, ---- Mogensdatter, og satte i rette, om de ikke bør føres til tugthuset og straffes på kroppen, efterdi de ikke deres bøder har udlagt, hvilket de blev tildømt.

(46)

** ---- delte ---- Tomasen i Krabdrup for 4 mark.

** Laurs Poulsen et vidne, at Anders Jensen lod læse en landstings stævning over en dom, Steffen Nielsen på Vrejlev forhvervet har.

** Christen Pedersen stævnede Anders Christensen i ---- for gæld.

** Bertel Keldsen delte efterskrevne for gæld.

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Niels Pedersen i Koldbro, Jep Nielsen, Mikkel Nielsen, Mikkel Tomasen og forbød dem at komme i nør Vrå skov med nogen brugelighed, drift eller andet.

** samme stævnede Søren i Græsdal, Søren og Jens i Stendal og forbød dem at komme i Tidemandsholms mark med nogen brugelighed.

(47)

** Villum Christensen stævnede alle Hæstrupgårds tjenere, og forbød dem at afhænde øksne, eller at komme i gårdens mark med drift eller tørvegrøft, ikke heller at låne ager eller eng fra deres gårde.

** Laurs Poulsen på Christen Jacobsens vegne i Ålborg stævnede Niels Jensen i Birket og hans hustru Maren for dom, anlangende hvis overfald, de skal have gjort på hans fuldmægtig Vogn Jacobsen, da han på rettens ville fordre nogen gæld, og fremlagde efterskrevne vidne her af tinget 12/3 forleden, hvorefter blev afsagt dom, at Niels Jensen bør for samme overfald at lide tiltale og stå til rette.

(48)

** Jens Christensen i Em og ---- stævnede Oluf Olufsen i Gunderup og tilbød ham rede og regnskab ved to uvildige dannemænd at være over rede og regnskab, som de er tildømt, og Jens Christensen tog efterskrevne dem at imellem sige og at møde på Vrensted kirkegård 3.påskedag, og Oluf Olufsen ikke da ville tage nogen på hans side.

** Jens Andersen i Tårs præstegård stævnede Maren i Dals mølle for dom, anlangende nogen ærerørige ord, som hun om ham har haft, og i rette lagde efterskrevne vidne her af tinget 2/4 forleden, og derefter fremlagde hr Frands Christoffersen i Ugilt præstegård hans kundskab, at Jens Andersen har været hans tjener 25 år, og desmidlertid har han skikket sig ærligt og vel, som en god ærlig tro kristen dannemand, og derefter fremlagde et sognevidne i Tårs kirke udgivet, hvor efterskrevne vidnede, at så længe, de har kendt ham, har han skikket sig som en god dreng og siden som en god ærlig dannemand, og ikke har været berygtet for nogen uærlighed, hvorefter dommeren kendte, at Maren bør at bevise de ord, hun har ham påsagt, eller efter recessen at lide tiltale.

(49)

** Peder Skøt i Vrå stævnede Bertel Olufsen i Vrå for dom, anlangende hans bøder for et kvindfolk, han har beligget i Vrå. opsat 14 dage.

** Niels Simonsen i Rakkeby delte Jens Sørensen i Vrå for 6 mark.

** Laurs Poulsen i Høgsted på Christen Jacobsen af Ålborg hans vegne stævnede Niels Jensen i Birket for dom, anlangende 6 tønder fisk, han salig Jacob Vognsen i Ålborg skyldig har været, med sin omkostning, og fremlagde Niels Jensens efterskrevne brev, dateret 16/3 1618, hvorefter Niels Jensen blev tildømt at efterkomme sit brev, og Christen Jacobsen førnævnte fisk med sin omkostning at betale.

(50)

30/4 1633.

** Peder Iversen i Vrå et vidne, at Mikkel Christensen i Bredmose og Mads Nielsen i Kner lydeligt inden tinge bekendte, at Peder Iversen har dem betalt al den arv og arvelod, de kunne være arveligt tilfaldet efter deres salig mor Else Madsdatter, som boede og døde i Vrå.

** Jens Knudsen i Stagsted stævnede Jens Laursen i Snarup for vidne, og efterskrevne vidnede, at Jens Laursen sagde, at den hest, han solgte de Sønderbo købmænd, blev stjålet fra dem i Hjørring, og købmanden, som havde Peder Jensen Volstrup med sig, kom efter Jens Knudsen i Stagsted ved Hæstrup mølle og tog samme hest fra ham, og de gav ham nogen hug, og han gav den 2 daler på det, han måtte undkomme. da mødte Peder Jensen Volstrup og svor, at Jens Knudsen i Stagsted ikke havde samme hest hos sig, men han kendte vel to karle, som var på vognen, samme hest var for.

** Jens Knudsen i Stagsted stævnede Jens Laursen i Snarup for dom, anlangende førnævnte sag. sagen blev opsat 14 dage.

** Christen Jensen på Børglumkloster stævnede alle Børglumkloster tjenere for spørgsmål, og efterskrevne bekendte hvad, de rester med ---- gøre klart med hvis restants, de rester i Tomas Bruns regnskab, såfremt de ikke vil lide tiltale.

(51)

** Laurs Poulsen på Christen Jacobsens vegne i Ålborg stævnede Niels Jensen i Birket og hans hustru Maren for dom. opsat 8 dage.

** Laurs Poulsen på husbondens vegne stævnede Niels Jensen i Bastholm for dom, anlangende korn, som han blev tildømt at betale.

(52)

** Anders Rugtved stævnede efterskrevne for dom, og berettede hvorledes de var dom overgået for beliggelse, de begået har, ved uendelig og endelig dom, og ikke de vil rette og sætte for dem efter forordningen til den gode mand Niels Friis på KM vegne, og satte i rette, om de ikke bør til tugthuset at fremskikkes og på kroppen at straffes, hvilket de blev tildømt.

** Peder Nielsen ---- stævnede Mads Svendsen i vester ---- og hans dreng Niels Madsen, og udæskede Niels Madsen, hans ---- lovforvundne mand, og forbød Mads Svendsen efter denne dag at huse eller helle ham.

** Ove Nielsen i Povlstrup delte Oluf Olufsen i Gunderup for gæld.

** samme stævnede Anders Jensen i Grønderup for dom, anlangende 25 rigsdaler stedsmål af den gård, han iboer, som han blev tildømt inden 15 dage at betale.

(53)

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Anders Olufsen i ---- og forbød ham at komme i Tidemandsholm med fædrift eller andet, og forbød nogen at komme i Søndergårds mark eller eng med nogen brugelighed.

** Peder Skøt stævnede Bertel Olufsen i Vrå for spørgsmål, og Bertel Olufsen bekendte, at han tjente Peder Skøt i Vrå forganget år den tid, den beliggelse er sket, som han tiltales for.

** Jens Nielsen i Næsby på sin kære husbonds vegne, fru Edel Ulfeld til Østergård, stævnede Steffen Jensen i Gammelholm med flere for dom for hvis af deres landgilde, de rester med, og fremlagde den gode frues efterskrevne restants, hvorimod nogle af bønderne fremlagde efterskrevne kvitteringer, hvorefter blev afsagt dom, at de indstævnede bør den gode frue at tilfredsstille hvis, de rester og ikke kan afbevise.

(56)

** ---- i Høgsted på Mads Rasmussen, borger i Ålborg, hans vegne stævnede Jesper Nielsen i Stenvad for dom, anlangende 4 tønder byg, hans salig far skulle have været Mads Rasmussen pligtig for 1 tønde humle, han bekommet har, og fremlagde en landstingsdom 20/10 forleden, hvori er indeholdt en herredstingsdom i samme sag, som magtesløs bør være, og fremlagde en kopi af Mads Rasmussens regnskabsbog 1727 16/8 borgede Niels Jensen i Stenvad 1 tønde humle, som han lovede ham 4 tønder byg for, hvortil Jesper Nielsen benægtede, at det var ham ubevidst, det hans far havde fået humle af Mads Rasmussen, og samme gæld blev ikke efter loven krævet efter hans salig fars død, hvorfor han mener sig fri for tiltale, hvorefter blev afsagt, at Jesper Nielsen ikke derfor bør lide tiltale.

(57)

** en dom imellem Christen ---- og Peder i Ørslev.

** Christen Nielsen i Holmgård stævnede Niels Andersen i Fuglsang for dom, anlangende nogen arv skal være faldet i Nørgård, som Anders Pedersen har oppebåret, som beløber sig 16 sletdaler, som han formente, at Niels Andersen, som nu boer i Fuglsang, bør betale, hvorefter blev afsagt, at da det ikke bevises, at Niels Andersen har bekommet samme arv, kan han derfor ikke lide tiltale.

7/5 1633.

** Laurs Poulsen på sin husbonds vegne stævnede Niels Jensen i Bastholm for dom, anlangende hans tiende. opsat 8 dage.

** samme stævnede og varsel gav Tomas Christensen i Tollestrup for 4 skæpper byg. opsat 8 dage.

** Anders Nielsen stævnede efterskrevne personer for dom, anlangende den over dem forhvervede dom for deres bøder for beliggelse, de begået har, og ikke retter og sætter for dem, og i rette lagde uendelige domme her af tinget 16/4 og 30/4 forleden, hvori de er tildømt at straffes på kroppen for deres forseelse, eller den gode mand at tilfredsstille, hvilket de igen i dag blev tildømt.

(58)

** Anders Nielsen et vidne, at efterskrevne kundgjorde, at de hos strandfogden i Lyngby vurderede 9 tønder tjære, som 26/4 indkom og strandene på Sejlstrup forstrand, og de vurderede hver tønde for 9 mark, og samme tønder meget med vand at være forsølet.

** Jens Christensen i Em med flere stævnede Oluf Olufsen i Gunderup for synsseddel at tage af tinge for at syne, om der findes noget beholden af de huse, som er blevet øde på hans gård.

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede på hans husbonds vegne ---- Andersen i Terpet for syn, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Søndergårds diger, som var dels slet borte og dels fordærvede.

(59)

** samme stævnede ---- i Terpet for vidne, og efterskrevne vidnede, at de var tilstede ved Søndergård og så Maren Jensdatter og Maren Christensdatter kom kørende med nogen staver på en vogn. opsat med klage til i dag 14 dage.

** samme stævnede Christen Madsen, Jacob Christensen og menige grander.

** Christen Jensen i Høgsted stævnede Bodel Pedersdatter, Laurs Christensen, Oluf Pedersen med flere. opsat med æskning 14 dage.

** Simon Madsen i Børglum by forbød nogen jagt eller skytteri uden hans husbonds folk var med, og ingen at sælge øksne, før de bliver tilbudt den gode mand, og ingen må holde husfolk eller leje ager og eng bort, og tilsagde alle tjenere at møde fredag 8 dage ved folden og udlægge hver sit stykke, og vedkende hver sit stykke, og hvem ikke har sat pæl med sit navn eller mærke på, skal det her forinden forrettes.

** Christen Bentsen i Harpsø et vidne, at Steffen Madsen i Dalen og Christen Jensen tog i hånd og sagde dem tjeneste til på husbondens vegne, at de herefter skal svare jomfru Birte Stygge.

** Peder Skøt i Vrå stævnede Bertel Olufsen for dom, anlangende et kvindfolk, han har beligget i Vrå. opsat 3 uger.

** Christen Nielsen i Vejby fremæskede, om der var nogen, som havde ham noget til at tale, at de ville træde frem det at tilkendegive.

** Otte Pedersen i Saksager gav tilkende, at et kvindfolk Karen Nielsdatter er beligget i hans gård og brød.

14/5 1633.

** Svend Nielsen på Niels Friises vegne stævnede efterskrevne i Skæve.
 
(60)

** Svend Jensen på sin husbonds vegne lod fordele alle ---- for KM skat, de rester med.

** Svend Jensen til 3.ting gav alle her i herredet sag for skansepenge til Ålborg.

** Laurs Poulsen et vidne, at Niels Jensen i Birket lod læse en landstingsdom, Tomas Jensen i Jerslev forhvervet har 27/4 forleden, så de uendelige domme og breve på ham ganget er, anlangende den gæld med Villum ----.

** Jens Christensen i Em på sine egne og hustru Bodel Tomasdatters vegne stævnede Anders Andersen i Sønderskov, Maren Andersdatter i Åsholm, Peder Andersen i Hjermeslev, Anne Andersdatter i Åsendrup og Tomas Andersen i Em, og Jens Andersen gav tilkende, at hans hustru havde den halve part af den halve gård i Gunderup og hjemmel til samme gård, som hendes forrige salig husbond ---- havde købt ----, og i dag 1.ting lovbød samme gårdspart til hendes børn og næste arvinger efter lovens 1.bogs 34.kapitel.

** Anders Andersen i Sønderskov stævnede Bodel Tomasdatter i Em, Maren Andersdatter i Åsholm, Peder Andersen i Hjermeslev, Anne Andersdatter i Åsendrup, Tomas Andersen i Em og Oluf Olufsen i Gunderup, og Anders Andersen gav til kende, hvorledes han har en part i den halve gård, Oluf Olufsen i Gunderup iboer, som hans far Anders Olufsen havde købt, hvilken har forårsages at bortsælge, hvorfor han til 1.ting lovbød samme gårdspart til hans søskende og næste arvinger.

(61)

** Christen Simonsen i ---- på Anne Andersdatters vegne stævnede Bodel Tomasdatter i Em, Maren Andersdatter i Åsholm, Anders Andersen i Sønderskov, Peder Andersen i Hjermeslev, Tomas Andersen i Em, Anders Christensen og Mette Christensdatter i Åsendrup og Oluf Olufsen i Gunderup, og Christen Simonsen på hans hustru Anne Andersdatters vegne til 1.ting lovbød hendes anpart i den halve gård i Gunderup, Oluf Olufsen iboer.

** Christen Pedersen i Åsholm stævnede Maren Christensdatter, Anders Christensen, Else Christensdatter, Anne Christensdatter, Peder Christensen, Oluf Christensen og Elsebet Christensdatter, alle i Åsholm, og Bodel Tomasdatter i Em, Anders Andersen i Sønderskov, ----, Peder Andersen i Hjermeslev, ----, Anne Andersdatter i Åsendrup og Tomas Andersen i Em, og Christen Pedersen på hans hustru Maren Andersdatters vegne lovbød 1.ting hendes anpart i den halve gård i Gunderup, Oluf Olufsen iboer.

** Peder Andersen i Hjermeslev stævnede ovennævnte hans mor og søskende, og til 1.ting lovbød hans anpart i den gård i Gunderup, Oluf Olufsen iboer.

(62)

** Tomas Andersen i Em stævnede ovennævnte hans mor og søskende og til 1.ting lovbød hans anpart i den gård i Gunderup, Oluf Olufsen iboer.

** samme stævnede Oluf Olufsen i Gunderup for syn at afhjemle, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn, om noget tømmer var beholden af de huse, som var nedbrudt i Oluf Olufsens gård.

** Ove Nielsen i Povlstrup på Søren Skriver i Ålborg hans vegne stævnede Anders Jensen i Grønderup for dom angående 25 rigsdaler rester på stedsmål. sagen blev opsat 14 dage.

(63)

** Laurs Nielsen i ---- på ---- Bertelsens vegne stævnede Søren Christensen i Rakkeby, Niels ----, Tomas Pedersen og Oluf ---- for dom for 20 rigsdaler efter deres brev, dateret 24/8 1633. opsat 14 dage.

** Søren Pedersen i Albæk stævnede alle Ås tjenere for syn, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn til brøstfældighed på tag og hus til gård og boliger til Ås liggende her i herredet.

(64)

** Søren Pedersen i Albæk. efterskrevne bønder, der iblandt Christen Christensen i Krog---- på egne og bror Jens Jensens vegne, Christen Laursen i Tårs på sin mor Sidsel Andersdatters vegne, lovede og tilsagde ham på Knud Rodsteens vegne deres tro tjeneste med skyld, landgilde, ægt og arbejde, som de har givet deres forrige husbond.

** samme forbød hans husbonds tjenere og andre at komme i Ås skov og Ås mark med nogen skovhugst.

** Mads Sørensen begærede af Ås tjenere, at de ville give ham ----, hvorledes han havde handlet og skikket sig, midlertid han havde været foged på Ås, så fremkom efterskrevne og svarede, at han havde skikket sig ærligt, kristeligt og vel, og de takkede ham for god omgængelse.

** Peder Nielsen, borger i Ålborg, stævnede Jens Nielsen i Højstrup og Gertrud Nielsdatter i Rønnebjerg for efterskrevne gæld, som de blev tildømt at betale.

(65)

** Simon Madsen i Børglum by stævnede alle Børglum tjenere for syn, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på huses brøstfældighed.

(66)

** Simon Madsen på Niels Bors vegne stævnede Oluf Jensen i ----bytorp for dom anlangende gæld 10 daler, som han blev tildømt at betale.

** opsat 14 dage med Jens Knudsen i Stagsted og Jens Laursen.

** Niels Jensen i Bastholm tog i Laurs Poulsens hånd for hans tiende til i dag 14 dage.

** Jens Laursen i Rønnebjerg på Bodel Pedersdatters vegne i ---- et vidne, at Laurs Laursen i Overgård ? bekendte, at hun havde udlagt til ham al det, der rester til Christen Laursens to døtre Inger Christensdatter og Maren Christensdatter af deres salig mors penge. havde Hans Tomasen i by annammet den part, som Maren Christensdatter kunne tilkomme.

** Jens Jensen i Tårs præstegård delte Maren i Dals mølle for de ord, hun havde haft om ham, som hun er tildømt at stå dele for.

** Søren Pedersen i Albæk på Knud Rodsteens vegne. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn af brøstfældigheden på Ås.

(67)

** Laurs Poulsen i Høgsted på ----, borger i Ålborg, hans vegne stævnede Niels Jensen i Birket og hans hustru Maren for dom, anlangende hvis overfald, de har begået på hans fuldmægtig Vogn Jacobsen, da han på rettens vegne ville fordre nogen gæld, og fremlagde et tingsvidne her af tinget 12/3 forleden, hvorefter blev afsagt, at da forrige domme endnu er ved sin fuldmagt, så kendes, at Niels Jensen jo bør for samme overfald at stå til rette.

(68)

** Simon Madsen lod fordele alle Børglumkloster tjenere, hver 1 rigsdaler til skansepenge for Ålborg.

** Anders Olufsen i Stagsted med en opsættelse 2/4 da havde stævnet Knud Mikkelsen for dom, anlangende 10 tønder byg, som rester på hans efterskrevne brev, dateret Snarup 12/5 1632, som han blev tildømt at betale.

21/5 1633.

** Anders Olufsen i Stagsted stævnede Peder Hansen i Fuglsang og Anders Jensen i Grønderup for dom, anlangende noget gods, de skal have med været at udtage til Søren Nielsen i Vollerup. opsat 14 dage.

(69)

** Niels Simonsen i Høngård stævnede alle Hundslund tjenere for synsseddel til hus og bygning.

** Jens Christensen i Em stævnede Christen Simonsen i Åsendrup, Anne Andersdatter og Anders Christensen, Mette Christensdatter, Christen Pedersen i Åsholm, Maren Christensdatter, Maren Christensdatter, Anders Christensen, Else Christensdatter, Anders Andersen i Sønderskov, Peder Andersen i Hjermeslev, Maren Pedersdatter og Oluf Olufsen i Gunderup, og Jens Christensen i Em på sin hustru Bodel Tomasdatters vegne lovbød halvparten i den halve gård i Gunderup, som hendes forrige salig mand Anders Olufsen havde købt, og Oluf Olufsen en tid lang har iboet, til hendes børn og næste arvinger.

** Anders Andersen i Sønderskov stævnede Bodel Tomasdatter i Em, Tomas Andersen i Em, Christen Simonsen i Åsendrup, Anne Andersdatter i Åsendrup, Maren Andersdatter i Åsholm, Anders Andersen i Sønderskov, Peder Andersen i Hjermeslev og Oluf Olufsen i Gunderup, og Anders Andersen lovbød hans anpart i samme gård i Gundestrup til mor, søskende og næste arvinger.

** Christen Simonsen i Åsendrup stævnede Anders Christensen og Mette Christensdatter i Åsendrup, Bodel Tomasdatter i Em, Tomas Andersen i Em, Anders Andersen i Sønderskov, Maren Andersdatter i Åsholm, Peder Andersen i Hjermeslev og Oluf Olufsen i Gunderup, og Christen Simonsen lovbød den part, hans hustru Anne Andersdatter er tilfaldet i den halve gård i Gunderup, Oluf Olufsen iboer.

(70)

** Peder Andersen i Hjermeslev stævnede Bodel Tomasdatter i Em, Tomas Andersen sst, Anne Andersdatter i Åsendrup, Anders Andersen i Sønderskov, Maren Andersdatter i Åsholm, Anne Pedersdatter i Hjermeslev og Oluf Olufsen i Gunderup, og han lovbød den part, han har i den halve gård i Gunderup, Oluf Olufsen iboer.

** Tomas Andersen i Em stævnede Bodel Tomasdatter i Em, Anne Andersdatter i Åsendrup, Anders Andersen i Sønderskov, Maren Andersdatter i Åsholm, Peder Andersen i Hjermeslev og Oluf Olufsen i Gunderup,og han lovbød den anpart, han har i den halve gård i Gunderup, Oluf Olufsen iboer.

** Christen Pedersen i Åsholm stævnede Bodel Tomasdatter i Em, Tomas Andersen sst, Anne Andersdatter i Åsendrup, Anders Andersen i Sønderskov, Peder Andersen i Hjermeslev, Maren Christensdatter, Anders Christensen, Else Christensdatter, Anne Christensdatter, Peder Christensen, Oluf Christensen, ---- Christensen i Åsholm og Oluf Olufsen i Gunderup, og Christen Pedersen lovbød den anpart, hans hustru Maren Andersdatter, har i den halve gård i Gunderup, Oluf Olufsen iboer.

(71)

** Oluf Olufsen i Gunderup stævnede Jens Christensen i Em, Anders Andersen i Sønderskov, Peder Andersen i Hjermeslev.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg delte efterskrevne for helligbrøde, for de 3/4 forsømte kirken, og Terkild Madsen ved sin sjæls salig benægtede, at han var så syg og krank 3/4 bededag, at han ikke kunne komme til kirke.

** ---- Olufsen i Stagsted delte Jens Jensen i Stendal for gæld.

** Niels Jørgensen i Høgsted stævnede Bodel Pedersdatter i by, Inger Christensdatter, Maren Christensdatter, Else Christensdatter, Oluf Christensen, Peder Christensen, angående 4 daler, Christen Laursen var hans hustru Anne Laursdatter pligtig.

** opsat med Christen Jensen i Høgsted til i dag 14 dage.

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Christen Krogård for synsseddel til et gærde i Em ? skov.

** Tord Vigelsen forbød nogen at komme i ---- med uringede svin, ikke heller i Sessing bæk med noget fiskeri.

** Christen Madsen i Vrå stævnede.

** Jens Laursen i Møllegård stævnede Peder Laursen i Rakkeby for dom, angående 6 daler, han er ham pligtig, og i rette lagde et tingsvidne af Vennebjerg herredsting 15/1 forleden, hvor Peder Laursen blev tildømt at betale sin gæld efter hans brev, hvorefter han nu blev tildømt samme dom at efterkomme.

(72)

28/5 1633.

** Søren Christensen i Rakkeby og Oluf Villadsen tog i hånden til i dag 3 uger for 10 rigsdaler, de er hr Peder pligtig.

** Jens Christensen i Em stævnede Anne Andersdatter i Åsendrup, Maren Andersdatter i Åsholm, Anders Andersen i Sønderskov, Tomas Andersen i Em, Peder Andersen i Hjermeslev og Oluf Olufsen, og Jens Christensen 3.ting lovbød hans hustru Bodel Tomasdatters anpart i den halve gård i Gunderup, Oluf Olufsen iboer, til hendes børn efter 1.bogs 34.kapitel, om de vil hende det afkøbe, men ingen mødte og tilbød det at købe.

(73)

** Anders Andersen i Sønderskov stævnede Bodel Tomasdatter i Em, Tomas Andersen i Em, Anne ----, Maren Andersdatter i Åsholm, Peder Andersen i Hjermeslev og Oluf Olufsen. og han til 3.ting lovbød hans anpart i den halve gård i Gunderup, Oluf Olufsen iboer, men ingen er mødt.

** Christen Pedersen i Åsholm stævnede Maren Christensdatter, Anders Christensen, Else Christensdatter, Anne Christensdatter, Peder Christensen, Oluf Christensen, Elsebet Christensdatter, Anders i Sønderskov, Anne Andersdatter i Åsholm, Bodel Tomasdatter i Em, Tomas Andersen, Peder Andersen i Hjermeslev og Oluf Olufsen, og Christen Pedersen lovbød den anpart, hans hustru Maren Andersdatter har i den halve gård i Gunderup, Oluf Olufsen iboer, til hendes børn, mor og søskende, næste arvinger efter lovens 1.bog 34.kapitel, men ingen tilbød samme at købe.

** ---- Simonsen i Høngård på sin husbond fru Margrete Rosenkrantz hendes vegne delte efterskrevne for gæld.

** Peder Skøt i Vrå på sin husbond Christoffer Kås til Overklit hans vegne stævnede Bertel Olufsen i Vrå for dom for lejermålsbøder og i rette lagde et vidne her af tinget 30/4, og satte i rette, om han ikke bør betale sine bøder til den gode mand.

(74)

** Laurs Nielsen i Harreslev på hr Peder Andersens vegne stævnede Niels Simonsen og Tomas Pedersen i Rakkeby for dom, angående 20 rigsdaler efter deres brev, som de blev tildømt at betale.

** Peder Andersen i Hjermeslev stævnede Maren Pedersdatter i Hjermeslev, Bodel Tomasdatter i Em, Tomas Andersen i Em, Anne Andersdatter i Åsendrup, Maren Andersdatter i Åsholm, Anders Andersen i Sønderskov og Oluf Olufsen i Gunderup, og Peder Andersen til 3.ting lovbød den part, han har i den gård i Gunderup, hans far Anders Olufsen har købt og Oluf Olufsen iboer, til hans barn, mor og søskende, men ingen tilbød den at købe.

** Christen Simonsen i Åsendrup stævnede Anders Christensen og Mette Christensdatter i Åsendrup, Bodel Tomasdatter i Em, Tomas Andersen sst, Maren Andersdatter i Åsholm, Anders Andersen i Sønderskov, Peder Andersen i Hjermeslev og Oluf Olufsen, og Christen Simonsen på sin hustru Anne Andersdatters vegne lovbød til 3.ting den anpart, hun har i den gård i Gunderup, Oluf Olufsen iboer, til hendes børn, mor og søskende, men ingen tilbød den at købe.

(75)

** Tomas Andersen i Em stævnede Bodel Tomasdatter i Em, ---- Andersdatter i Åsendrup, Maren Andersdatter i Åsholm, Anders Andersen i Sønderskov, Peder Andersen i Hjermeslev og Oluf Olufsen i Gunderup, og Tomas Andersen lovbød 3.ting hans part i den halve gård i Gunderup, Oluf Olufsen iboer, til hans mor og søskende, men ingen mødte den at købe og betale.

** Anders Rugtved et vidne. synsmænd afhjemlede, at de var i Sejlstrup og så laden, som var ganske nedblæst, så den var utjenlig til hus.

** opsat til i dag 8 dage med Jens Knudsen i ---- og Jens Laursen i Snarup om de ord, de omtvister.

** Søren Mogensen i Vrå stævnede Anders Christensen i Stendal, Niels Jensen, Jens Pedersen med flere, og efterskrevne vidnede, at Vrå mænd flere gange havde indtaget mange svin, som Jens Pedersen, Niels Jensen med flere havde ladet udlede i engen.

** Peder Tomasen i Lørslev stævnede Bodel Pedersdatter i ----, Laurs Christensen med flere. opsat 3 uger.
 
(76)

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede --- for syn til et gærde i ----, så fremkom ---- Christensen i Krogård og vedkendtes for fælled til Krogård, som samme gærde er sat, men da hans husbond Knud Rodsteen ikke er stævnet, kunne intet udstedes.

** Tord Vigelsen en dom anlangende de steder i Terpet, som bevist er, Tyge Christensen har bekommet ----, da mødte Tyge Christensen og formente, det burde bevises. sagen er opsat 8 dage.

** ---- Pedersen i Albæk stævnede Jens Jørgensen for husbondhold at tage, og nu berettede Søren Pedersen, samme værsted at ligge i ---- mark, så er mødt Tord Vigelsen og kendtes ved samme værsted på hans husbond Mogens Kåses vegne, hvorefter blev afsagt, at da Mogens Kås ikke er stævnet, kan intet vidne i dag udstedes.

(77)

** Niels Simonsen i Høngård stævnede alle efterskrevne, som rester med deres tiende for 1632.

** Peder Ibsen i Brobakken. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Jens Pedersen i Brobakken hans sår og skade.

** Laurs Pedersen i Høgsted delte Niels Jensen i Bakken for de ord, han havde haft til Vogn Jacobsen i Ålborg.

** ---- i Sørup delte Peder Jensen i Tårs for 2 sletdaler.

** Søren Laursen i Lendistved stævnede Jens Mikkelsen i Tranget for forbud, anlangende det kvæg, der var gjort forbud på, da mødte Christen Bentsen og berettede, at jomfru Birte havde givet hendes tjenere forlov at afhænde sig samme kvæg.

4/6 1633.

** Oluf Nielsen i Agdrup stævnede Peder Mortensen i Bjergby præstegård, Karen Mortensdatter i Snevre med flere, og Peder Mortensen i Bjergby præstegård vidnede, at det første år, fjenderne kom her i landet mellem påske og pinse, var han i Snevre i Morten Nielsens gård, og da hørte og så han, at Niels Mortensen i Tornby kørte en brygkedel til en rytter sst, og er den selv samme kedel, Niels Mortensen har sat Peder Bjerg i pant.

(78)

** opsat til i dag 14 dage med Christen i Holmgård og Anders Jensen i Grønderup, Peder Hansen i Kalum.

** Jens Hansen i Hjelmsted stod inden tinge og havde adskillige ord med Christen Nielsen i Holmgård, som blandt andet sagde, at det er blandt andet røveri, Jens Hansen har gjort i Nymølle og andetsteds.

** Christen Nielsen i Holmgård et vidne, at Jens Hansen stod inden tinge og sagde til Christen Nielsen, at han havde haft en morbror i Nymølle.

** Søren Nielsen i Povlstrup stævnede Anders Jensen i Grønderup for endelig dom, anlangende 25 rigsdaler som rester til Søren Madsen, forrige skriver på Ålborg slot. opsat 14 dage.

** Svend Jensen stævnede Jens Christensen i Em, Christen Pedersen i Åsholm, Anders Andersen i Sønderskov, Christen Simonsen i Åsendrup, Peder Andersen i Hjermeslev, Tomas Andersen i Em for dom, anlangende en halv gård, Oluf Olufsen i Gunderup iboede, som de har pantsat Svend Jensen, og i rette lagde efterskrevne pantebrev, lydende på 350 rigsdaler, hvorfor de pantsætter ham deres efterskrevne gård, dateret 12/1 1633, og satte i rette, om de ikke bør samme gård ryddelig gøre, så han kan den bekomme skadesløst efter deres brev, hvilket de blev tildømt.

(80)

** Søren Christensen i Rakkeby gav efterskrevne varsel.

** Søren Christensen et vidne ---- et vidne 4/12 1632 ----.

** Søren Christensen i Rakkeby lod fordele efterskrevne i Rakkeby sogn, som rester med penge til deres kære sognepræst hr Peder Bertelsen. opsat 14 dage.

** Niels Simonsen i Høngård stævnede Laurs Christensen i Søndergård i Vrå, og efterskrevne vidnede, at Laurs Christensen tog to øg ud af den indre fold ved Ormholt, som var indtaget og havde gjort skade i Ormholt eng, uden hjemmel og minde.

** Tord Vigelsen i Bøjet delte Peder Mikkelsen i Vogdrup for helligbrøde, og han tog i hånden at stille hans husbond tilfreds.

(81)

** Svend Jensen stævnede Oluf ----, Karen ----.

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Knud ----.

** Christen Pedersen et vidne, at han havde tiltale til Peder Sørensen i Høgsted for nogle tørv, hans dreng skal have gravet sønden Uldal, hvilke tørv Peder Sørensen berettede at være gravet uden hans minde, og ikke ville have med dem at bestille.

** Anders Rugtved delte Knud Mikkelsen for 2 sletdaler leje af en ko.

** Niels Christensen i Vrå stævnede Anders Christensen i Stenvad.

** Hans Madsen i Høgsted stævnede menige Høgsted grander ----.

** Jens Knudsen i Stagsted efter 6 ugers opsættelse stævnede Jens Laursen i Snarup for dom, anlangende nogle ord, han skal have ham påsagt, og i rette lagde et vidne af Vrejlev birketing 16/4 forleden, hvori efterskrevne vidnede, at Jens Laursen havde berettet, at den hest, han solgte de Sønderbo købmænd, blev stjålet fra dem i Hjørring, og købmanden, som havde Peder Jensen Volstrup med sig, kom efter Jens Knudsen i Stagsted ved Hæstrup mølle og tog samme hest fra ham, og de gav ham nogen hug, og han gav den 2 daler på det, han måtte undkomme, hvorefter blev afsagt, at Jens Laursen bør at bevise det, eller lide tiltale, imedens vidnet står ved magt.

(83)

18/6 1633.

** Tord Vigelsen stævnede Gregers Christensen i Sessing for syn, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn af brøstfældighed på hans huse.

** samme stævnede Knud Rodsteen på Ås for synsseddel at tage til noget skovhugst i ---- skov.

** Villum Christensen i Snarup et vidne, at Christen Jensen i Harpsø tog i hans hånd og til forpligtede sig at betale 1 rigsdaler, han har lovet Jens Bild, som rester på en piges løn.

** Laurs Poulsen i Høgsted stævnede ---- Poulsens hustru ----, og æskede 10 mark, ---- Poulsen var den gode mand Anders Friis pligtig.

** samme stævnede Peder Sørensen i Høgsted og hans dreng, og efterskrevne vidnede, at de tørv, som er gravet i sønderenden af Kilden, er halvt gravet på de bårder, der ligger til det værsted, Laurs Poulsen i Høgsted iboer.

** Niels Pedersen ved Åstrup led. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Maren Nielsdatters sår og skade.

** Christen Bentsen i Harpsø stævnede Niels Sørensen i Dals mølle og Christen Jensen i Dal for synsseddel til nogen tørv.

** Anders Rugtved et vidne, at efterskrevne vidnede om hvilke gadehuse er øde i Vrå.

(84)

** Poul Jacobsen på sin husbonds vegne stævnede Laurs Laursen i Overgård og Christen Jensen i Høgsted for tilbud angående jævning.

** Poul Jacobsen på sin husbonds vegne og Bodel Pedersdatter vegne i ---- tilbød Laurs Laursen i Overgård skifte og jævning på Christen Laursens børns vegne i ---- på torsdag førstkommende.

** samme stævnede Laurs Laursen for dom, for han har ført hans brors børns fædrene af boet og ikke lagt førpenge, og satte i rette, om han ikke burde at lide derfor som for andet uhjemlet. opsat 14 dage.

** Søren Pedersen i Albæk 1.ting tilbød rug, byg og havre, frøgæld af hvis korn, nogen kan have sået i hans husbonds tjeneres jord ulovligt.

** Christen Jensen i Harpsø stævnede Mogens Poulsen i Lørslev, Peder Tomasen sst, Jens Poulsen i Hvidsted, Johanne Tomasdatter i Høgsted, og efterskrevne vidnede, at næste år efter fjenderne var uddraget ved Mikkelsdags tide, da var de i Harpsø, som Tomas Laursen afdøde, da kunne gælden og børnepengene ikke betales, da blev således fordraget, at Christen Jensen skulle udlægge til børnene deres morpenge, men slet intet var at betale fædrene arv med.

** Peder Skøt på sin husbond Christoffer Kås hans vegne stævnede Bertel Olufsen i Vrå for dom, anlangende hans bøder for et kvindfolk Maren Mogensdatter, han har beligget, hvorefter han blev tilkendt at bøde efter forordningen.

(85)

** Peder Skøt delte Peder Løve for 20 skæpper byg.

** Anders Rugtved delte Peder Løve for 2 tønder byg.

** Anders Rugtved stævnede efterskrevne for syn på nogle enge.

** Anders Rugtved stævnede Anders Villadsen, anlangende en vej østen ----. opsat 8 dage.

** Anders Christensen i Stenvad stævnede menige Vrå bymænd for syn.

** Anders Jensen i Grønderup stævnede Kirsten Jensdatter i Grønderup og medarvinger Søren Nielsen i Borup, Anders Sindelsen i Vrå, Anders Laursen i sønder Harreslev, Terkild Pedersen på Roslund, Anders Andersen i sønder Vrå, Johanne Andersdatter i Hjermeslev anlangende gæld. sagen blev opsat 14 dage.

** Christen Bentsen i Harpsø stævnede Johanne Christensdatter og Jens Bilde, og i dag 1.gang udæskede samme pige fra Jens Bilde, som han har fordelt for hendes tro tjeneste, hun har undveget.

(86)

25/6 1633.

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Knud Rodsteen på Ås for syn til et gærde er sat i ---- skov og noget skovhugst. sagen er opsat 14 dage.

** samme stævnede Niels Laursen i Vogdrup for beliggelse, han begået har og Johanne Andersdatter i Vogdrup, som blev tildømt at betale deres bøder, han 12 rigsdaler og hun 6 rigsdaler.

** Anders Nielsen i Gunderup stævnede Niels Friis på Sejlstrup for opsigelse, og han opsagde den part i den gård i Gunderup, han har stedt og iboer, så han ikke vil befatte sig med den efter denne dag.

** Christen Bentsen i Harpsø. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn af brøstfældigheden på Vadsholt.

** Christen Bentsen stævnede Niels i Dals mølle, Christen i Dalen, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på tørvegrøft.

(87)

** Christen Bentsen stævnede Niels Hermandsen i ---- for dom, anlangende hans huses bygfældighed og ulovlig skovhugst, hvorfor han blev fradømt sit fæste.

** Niels Christensen i Hæstrup et vidne, at Christen Hellisen tog i hans hånd for 5 skæpper korn.

** Christen Jensen i Harpsø et vidne, at Villum Christensen i Snarup annammede 1 daler på Johanne Christensdatters vegne.

** Peder Andersen i Hjermeslev stævnede Oluf Olufsen i Gunderup for vidne og benægtelse, og efterskrevne vidnede, at Anders Andersen i Sønderskov var ung dreng ---- hos sin mor Bodel Tomasdatter den tid, Oluf Olufsen i Guldager fik den gård ---- den kontrakt er ganget. Tomas Andersen i Em, Peder Andersen i Hjermeslev og efterskrevne deres medarvinger benægtede, at de aldrig har været i råd eller dåd med den kontrakt, Oluf Olufsen tilholder sig den gård med, han iboer, og ikke været stævnet dertil.

** Simon Madsen stævnede alle Børglumkloster tjenere med hvis sedler, de kan have på restants, de har ydet.

** Simon Madsen i Børglum by på hr Peder Jensens vegne stævnede Søren Keldsen i Vejby for dom, anlangende noget græs, som er slået på Vejby kirkegård. opsat 14 dage.

** Niels Christensen i Vrå stævnede Anders Christensen i Stenvad med flere for syn, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans eng, hvor nogle svin havde gjort skade.

(88)

** Søren Mogensen i Vrå. efterskrevne vidnede, at ingen har haft nogen brugelighed til den vej, som løber øster imellem Søren Mogensens jord og Anders ---- med drift eller tyring andre end de, der har boet i den gård, Søren Mogensen iboer.

** Laurs Poulsen på sin husbonds vegne stævnede menige Vrå grander for syn, og synsmænd afhjemlede syn på Niels Jensens eng, hvor der var gjort skade for 1 læs hø, og var rodet af svin og opdrevet af øg og fæ. det samme gjaldt Jesper Nielsens eng. opsat 14 dage.

** Jens Christensen i Em et vidne, at Oluf Olufsen lod læse en landstings opsættelse anlangende den dom, Hans Laursen har dømt ham fra sit fæste, og var samme opsat til 6.ugers dag.

** Peder Skøt stævnede Bertel Olufsen i Vrå for endelig dom anlangende hans bøder, for han har beligget Maren Mogensdatter. opsat 14 dage.

** Niels Jørgensen i Rønnebjerg gav til kende, at der skal være nogen taget fra ham i Ulsig, og Terkild og hans folk har taget dem.

** Christen Jensen i Harpsø stævnede Johanne Christensdatter i Hæstrupgård for udæskning, og udæskede af Jens Bilde Johanne Christensdatter, som er delt for hendes tro tjeneste, hun har rømt,

(89)

** Terkild Madsen et vidne. Niels Jørgensen stod inden tinge og sagde, at Terkild Madsen ---- og kastede hans tørv med sine folk.

** Christen Nielsen i Holmgård på sin husbond Otte Skeel hans vegne med en 5 ugers opsættelse stævnede Anders Jensen i Grønderup og Peder Hansen i Vogdrup for dom, angående noget gods, de skulle have taget til Søren Nielsens i Vollerup, og fremlagde et vidne, Søren Nielsen i Vollerup forhvervet har 12/11 1629, hvor efterskrevne vidnede, at de indstævnede med flere om natten kom til Søren Nielsens hus, og slog hans datter Maren Sørensdatter, og frarøvede ham efterskrevne klæder, hvorefter blev afsagt, at de indstævnede for deres gerning bør lide tiltale, imedens samme vidne står ved sin fuldmagt.
 
(90)

2/7 1633.

** Jens Knudsen i Stagsted et vidne, at Jens Laursen lod læse en landstings stævning over de vidner og domme på ham er ganget, anlangende de ord han har haft om Jens Knudsen anlangende en hest, som skulle være stjålet fra en købmand i Hjørring.

** Christen Pedersen stævnede Terkild Madsen i Rønnebjerg for efterskrevne lovmål, samt Mads Hellisen og Mette Andersdatter, og synsmænd afhjemlede syn på nogle tørv, som var gravet, som Niels Jørgensen foreviste dem.

** Tomas Sørensen benægtede ved ed, at han ikke var Anders Tomasen den gæld skyldig, som han søger ham for, men har betalt det alt sammen.

** ---- tilspurgte Terkild Madsen, om han kunne benægte, at han og hans folk ikke havde taget de tørv i Ulsig, hvortil han svarede, at Niels Jørgensen måtte det bevise, og Niels Jørgensen gav husbonden sagen.

** Villum Christensen i Snarup stævnede Jens Christensen i Ågård, og tilspurgte ham, om han ikke havde solgt 4 øksne til en tysk købmand, og ikke budt hans husbond dem til købs, hvortil han svarede, at han ingen øksne har solgt, men mente, der skulle bevises, hvilket han mente ikke skulle ske.

** Svend Jensen på hans husbonds vegne stævnede alle ---- i Gunderup for syn til hvis, som skal være hugget ----.

(91)

** Anders Tomasen i Underåre stævnede Tomas Sørensen i Årup for dom for efterskrevne gods, han har fået af ham og ikke betalt, hvorimod Tomas Sørensen fremlagde efterskrevne brev på salig Mikkel Andersen, som døde i Årup, hans efterladte bo og gods, og blandt andet hvis Karen Mikkelsdatter kunne tilfalde efter hendes far, som Tomas Sørensen lovede at give til hendes opfødsel, og dernæst fremlagde et vidne her udgået 6/4 1630. sagen er opsat 3 uger.

** ---- stævnede Niels Laursen i Vogdrup, Johanne Andersdatter ---- for dom, anlangende deres lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale.

** Tomas Laursen i Furreby gav til kende, at der skal være sat nogen skabede øg i hans eng, og lyste for lovmål.

** Bertel Mogensen på Ås et vidne, at Niels Jensen i Bastholm sagde sig fra den gård Bastholm, han iboer, så han med det snareste skal gøre den ryddelig, og Knud Rodsteen må stede og fæste den til hvem, han vil.

(92)

** Bertel Mogensen på Ås ---- at hvis korn, som ulovligt kan være sået i hans husbonds tjeneres jord ----.

** Christen Jensen i Harpsø stævnede Johanne Christensdatter på Hæstrupgård og Jens Bilde, om den gode mand har noget dertil at svare, og i dag 3.ting udæskede Johanne Christensdatter, som tjener på Hæstrupgård, for Christen Jensen har hende fordelt.

9/7 1633.

** Svend Pedersen i Rør delte Søren Jensen i Koldbro på hans søn Christen Svendsens vegne for 2 sletdaler.

** ---- delte efterskrevne.

** Jens Jensen i Vrå et syn. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hus og brøstfældighed på den gård, Niels Poulsen i Vrå iboede.

** Tord Vigelsen i Bøjet på husbondens vegne stævnede Christen Christensen i ----gård for syn til nogle gærder i ---- skov. sagen er opsat 14 dage.

(93)

** Anders Rugtved stævnede alle Gunderup mænd, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på rishugst i Gunderups lund. opsat 3 uger med klage.

** Anders Rugtved stævnede Anders Christensen, Niels Jensen, Jens Nielsen og Jesper Nielsen for syn.

** Anders Rugtved stævnede Tomas Laursen i Furreby for vidne og klage, og Niels Nielsen i Lyngby sigtede Tomas Laursen, at han huggede 40 favne tøjr sønder på 4 øg, som var hans fars.

** Anders Rugtved på Niels Nielsens vegne ---- stævnede Maren Laursdatter for vidne og klage, og efterskrevne vidnede, at hun huggede 2 tøjr sønder på 2 køer var Niels Nielsens, og Anders Rugtved gav last og klage på Maren Laursdatter for samme gerning.

** Jens Jensen i Vrå stævnede Jesper Nielsen i Stenvad for dom og spørgsmål, om han har sted og fæst kirkens tiende eller ikke.

** Christen Pedersen stævnede Niels Nielsen i Rønnebjerg for syn, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Niels Pedersens eng i Hulsig, hvor der var gjort skade for 6 læs hø, og efterskrevne vidnede, at en part af Rønnebjerg fæ gik i Niels Pedersens eng, og Niels Nielsen havde hjorden.

(94)

** Poul Jacobsen på Tjæret på ---- vegne, at Laurs Laursen i Overgård bekendte, at han på Inger Christensdatter og Maren Christensdatters vegne havde annammet al den arv, de kunne tilfalde efter deres salig mor Maren Tomasdatter og Christen Laursen, som boede og døde i by. Christen Jensen i Høgsted bekendte, at han på hans hustru Margrete Christensdatters vegne havde annammet hendes arv efter far og mor Maren Tomasdatter og Christen Laursen, og de tog i Poul Jacobsens hånd og gav Bodel Pedersdatter afkald for samme arv.

** Peder Tomasen i Lørslev begærede dom over ---- og fremlagde sit skriftlige forsæt, om ikke Bodel Pedersdatter og hendes medarvinger bør gøre ham anvisning på hvis arvelod, han kan tilfalde efter hans far, efterdi Christen Laursen var hans værge, da mødte Poul Jacobsen, foged på Rønnovsholm, på hans husbonds tjener Bodel Pedersdatters vegne og fremlagde et vidne her af tinget 18/6 forleden, hvorefter blev afsagt, at da det med tingsvidne bevises, at der ikke af salig Tomas Laursens gods kan udlægges Peder Tomasens fædrene, så kan Bodel Pedersdatter og salig Christen Laursens børn derfor ingen tiltale lide.

(95)

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Niels Laursen ---- for endelig dom, anlangende ----, og i rette lagde to domme her af tinget i dag 8 og 14 dage, hvor han og Johanne Andersdatter er tildømt deres lejermålsbøder at betale, hvorefter de blev tildømt den gode mand at tilfreds stille eller lide tiltale.

** ---- på sin husbond fru Helvig Kås til Restrup hendes vegne forbød hendes tjenere, at ingen må afhænde øksne, før de har tilbudt dem til den gode frue eller hendes fuldmægtig.

** Anders Laursen i Harreslev delte Christen Jensen i Sejlstrup for hans anpart stedsmål af KM og kirkens part af Harreslev sogn.

** Christen Laursen i Vrå et vidne. efterskrevne vidnede, at han er så forarmet, at han ikke har at give for skansearbejde at gøre.

** Christen Jensen i uden Vrå et vidne, at efterskrevne vidnede, at han er så forarmet, at han ikke kan give de penge for skansearbejde til Ålborg, han er takseret for.

(96)

** opsat 14 dage med ---- Keldsen for det høslet.

** Simon Andersen stævnede Furreby mænd for syn til noget ----.

** Erik Pedersen i Furreby fremlagde efterskrevne vurdering af Terkild Skomagers gods.

** samme så Søren Pedersen i Furreby hans ---- vesten byen var ganske til og ikke i år oplukket.

** samme forbød nogen at holde nogen skabede øg.

** Christen Jensen, født i Furreby, stævnede Niels Jensen i Furreby for hvis arv, han kunne tilfalde efter hans far Jens Markorsen, Karen Markorsdatter og hans bror Tomas Jensen, og klæder for 100 daler, som havde været hans brors. opsat 14 dage.

** Poul Jacobsen i Tjæret på Bodel Pedersdatters vegne i ---- at Christen Pedersen i by bekendte, at han var venligt og vel forligt med Bodel Pedersdatter om hvis korn, hans salig bror Tomas Pedersen ---- i fjendernes tid i så måde ---- han tilfaldt efter hans salig ---- som døde til Christen Laursens, hvorfor han gav Bodel Pedersdatter afkald.

16/7 1633.

** Christen Nielsen i Holmgård gav Anders Jensen i Grønderup og Peder Hansen i Vogdrup varsel for noget gods, de var for beskyldt, de skal have taget i Vollerup, da mødte Anders Jensen med en landstings stævning og stævnede den til Viborg landsting.

(97)

** Anders Rugtved tilsagde alle Sejlstrup tjenere, at de med det aller første lader deres tag blive -----.

** Anders Rugtved stævnede Mads Andersen i Rakkeby for vidne, og efterskrevne vidnede, at de ved Niels Simonsens gård hørte, at Mads Andersen gav Niels Simonsen nogen onde ord, hvorefter han hentede en bøsse og satte hane på den og sagde til Niels Simonsen, kom nu den gamle skælm, og Niels Simonsen gav hans husbond al den sag med Mads Andersen for den uførm, han har gjort ham, og Anders Rugtved lyste Mads Andersen et fuldt gårdfred til for samme uførm, og gav last kære og klage på ham for samme uførm, han har gjort Niels Simonsen med en bøsse imod forordningen.

** Peder Jensen i Rakkeby stævnede Anders Laursen i Tårs for syn, og synsmænd vidnede, at de så Anne Pedersdatter i Tårs hendes sår og skade, og hun havde to blåslag.

** Anders Tomasen og Tomas Sørensen tog i hverandre deres hænder og voldgav på efterskrevne dannemænd al hvis iring og trætte dem imellem er, og hvad de dem da imellem siger, skal de nøjes med.

** Niels Nielsen i Hvidstedgård et vidne, at Peder Laursen i Terpet bepligtede sig til skt Mikkelsdag at betale ham 9 skæpper byg.

(98)

** Christen Nielsen ---- et vidne, at Anders Jensen i Grønderup ---- anlangende hvis gods, de var beskyldt for ---- og hvis domme på Anders Jensen og hans medbrødre ---- samme gerning ganget er, at møde til Viborg landsting næste landsting.

** Søren Nielsen i Nørlev stævnede Søren Christensen i Rakkeby for 3 tønder byg, han har lovet for Tomas Pedersen og Oluf Villadsen.

** Peder Jensen i Tårs og Anne Pedersdatter i Tårs stævnede Anders Laursen i Tårs for 2 blåslag, synsmændene har om hjemlet.

** Lorents Nielsen ? i Tårs delte Christen Hellisen i Tårs.

** Christen Bentsen i Harpsø stævnede Niels Hermandsen for 1.udæskning, og udæskede ham af den bolig, som han påboer i Tranget, og forbød ham at have nogen brugelighed af samme værsted.

** ---- stævnede efterskrevne for syn.

** Jesper Nielsen i Stenvad stævnede Søren Mogensen i Vrå og Peder Skøt sst for dom, anlangende Peder Skøt 18 skæpper rug, 1 pund byg, 6 skæpper havre KM og kirkens tiende. opsat 14 dage.

** samme stævnede Søren Mogensen i Vrå, Niels Christensen, Christen Madsen, Peder Skøt i Vrå, Peder Andersen i Vrålund, Anders Christensen i Stenvad, Niels Jensen i Stenvad for rede og regnskab anlangende KM og kirkens part samt penge og andet hvad, som er oppebåret, og de lovede søndag eftermiddag at møde i Vrå.

** Peder Jensen i Lyngby gav efterskrevne varsel for dele.

(99)

** med bevilling er sagen opsat ---- klage og tiltale imellem Stenvad mænd ---- om den drift og andet til i dag 14 dage.

** Laurs Poulsen i Høgsted stævnede Jens Boesen for klage, og gav last kære og klage på ham, for han har 2 svin, som har opædt 7 unggæs og 24 ænder, og ikke vil stå ham til rette.

** Peder Jensen i Lyngby delte efterskrevne.

23/7 1633.

** Niels Madsen i Vejby stævnede Anders Tomasen i Vejby for 18 sletdaler kirkens penge stedsmål og 20 skæpper byg, han er ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

** samme delte Svend Keldsen i Vejby for 1 daler.

** Christen Jensen, ridefoged på Børglumkloster, stævnede Christen Pedersen i Lyngby med flere for forbud ----.

(100)

** Christen Jensen på hr Peder Jensens vegne stævnede Anders Eriksen i Vejby for dom, anlangende nogen stud, han har brugt uden Hans ---- minde. opsat 14 dage

** Christen Jensen begærede dom på Søren Keldsen for noget hø, han har slået på Vejby kirkegård. sagen er opsat 3 uger.

** ---- Jens Bild stævnede Niels Simonsen i Rakkeby ---- og Tomas Pedersen i Nørgård, og efterskrevne, som mindes op til 50 år, vidnede, at de mænd i Snarup har haft drift og tyring næst de åsteder, hvor Niels Simonsen i Rakkeby og Tomas Pedersen har lagt de tørv, og den ejendom, samme tørv er lagt på, er liggende til Snarup. opsat 14 dage.

** samme stævnede Jens Christensen i Ågård for vidne, og Hans Madsen i Ågård svor, at det er ham ubevidst om de øksne, der siges Jens Christensen i Ågård har solgt til en Sønderbo købmand.

** samme stævnede Johanne Sørensdatter for hendes sandhed at vidne, og ikke hun er mødt.

(101)

** Jacob Christensen i ----. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hans sår og skade, og Jacob Christensen gav Jens Bild sagen.

** Anders Rugtved stævnede Mads Andersen for dom, for han imod forordningen har æsket og undsagt Niels Simonsen med en bøsse. sagen er opsat 8 dage.

** samme stævnede Mads Andersen for nævningers opkrævelse, hvad sag Anders Rugtved har at give.

** Anders Rugtved stod inden tinge og sagde, at Mads Andersen havde ikke givet kongen sin skyld, da svarede Mads Andersen, at han løj.

** samme stævnede Mads Andersen i Rakkeby for synsseddel at tage til en grav er kastet vesten og sønden Niels Simonsens og til en kålgård, er indkastet uden byen.

** Anders Rugtved stævnede Anders Villadsen i Vrå for dom, anlangende badskærløn for hvis sår og skade, han har gjort Mads Pedersen, som han blev tildømt at betale.

(102)

** Anders Rugtved på Tomas Terkildsens vegne. Peder Nielsen i Lyngby forpligtede sig at betale ham hvis, han fordrer efter hans fars brev.

** Anders Rugtved stævnede Jens Jensen i Lyngby, Jens Nielsen, Christen Andersen og Christen Spend for forbud, og forbød dem at befatte sig med de tørv, som er gravet i Helvad.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede Sivert Laursen i Tollestrup og menige grander for syn, vidne og klage, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på tørvegrøft i grøn jord. opsat 8 dage.

** ----.

** Tord Vigelsen i Bøjet på sin husbond Mogens Kås til Tidemandsholm hans vegne med opsættelse 14 dage stævnede Christen Christensen i Krogård for syn til noget gærde i Jernskov og til noget indhævd, og fremlagde en dom her af tinget 28/5 forleden, hvorefter blev afsagt, at efterdi med tingsvidne bevises, at Ås tjenere Christen Christensen i Krogård og andre har tilsagt Knud Rodsteen deres tjeneste, så kan Tord Vigelsen ikke fra førnævnte syn dømmes.
 
(103)

30/7 1633.

** Villum Christensen i Snarup stævnede menige mænd i Snarup for syn, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på knubtørv var gravet i Egdal og på en have til en øde gård, hvor der var gjort skade for 1 læs hø, hvortil de svarede, at de åsteder, hvor de har gravet tørv, er udvist dem for fælled.

** Christen Pedersen stævnede alle dem, som rester med skansepenge.

(104)

** Christen Pedersen delte ---- Christensen.

** Jens Sørensen i Sindallund et vidne, at Hans Jensen i Langholt sagde, at Oluf ---- i Vangkær havde drevet hans eng op den stund, han var i Restrup og gøre hans husbonds arbejde.

** Jens Sørensen stævnede Niels Sørensen i Dals mølle for vidne og spørgsmål, og Niels Sørensen svor, at den tid han drog fra Studsholt mølle var der 4 sten i møllen, 2 i kværnen og 2 ledige.

** Oluf Christensen i Vangkær stævnede Hans Jensen i Langholt og hans hustru for syn, vidne, klage og spørgsmål, og Laurs Hansen vidnede, at han var nærværende sønden Vangkær i fælleden og hørte, Maren i Langholt havde mange ukvemsord til Oluf Christensen, og blandt andet kaldte ham tyv og skælm.

** samme stævnede ham for synsseddel at tage til Hans Jensens gærde er ved magt.

** ----.

** ---- stævnede Knud Rodsteen for synsmænd til et gærde i Jernskov og et indhævd sst, og stævnede Christen Christensen i Krogård.

** Svend Jensen. Anders Terkildsen i Vrå stævnede Svend Jensen for vidne, syn, klage og dom.

** Anders Rugtved stævnede Mads Andersen i Rakkeby for fylding på nævninge og nævningsed at tage beskrevet. efterskrevne herredsnævninge kundgjorde, at de var tilkrævet at sværge gårdfred og deres rette tov at gøre over Mads Andersen i Rakkeby for hvis uførm, han har gjort Niels Simonsen i Rakkeby i hans gård efter tingsvidnes lydelse, og fremlagde efterskrevne vidne her af tinget 18/7 forleden, og da efter fylding var sat på førnævnte nævninge tovede og svor de Mads Andersen gårdfred over.

(105)

** ----.

** Christen Nielsen og anden Christen Nielsen i Rakkeby stævnede Mads Andersen i Rakkeby for syn, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på en vej på siden af en bygager.

** samme stævnede Jørgen Orning på Åstrup og Mads Andersen i Rakkeby, og Tomas Pedersen i Rakkeby vidnede, at i 50 år har den vej, synsmænd i dag har omhjemlet, og Mads Andersen har kastet det kast i, ---- til menige mænds gavn ---- været kirkevej ----, og andre, som mindes op til 40 år, vidnede det samme.

(106)

** Christen Nielsen og anden Christen Nielsen i Rakkeby stævnede Karen ---- for syn og vidne, og efterskrevne vidnede, at Karen, Mads Andersens hustru, kom med en økse og huggede en ---- ned på Niels Simonsens ager, og Mads Andersen bad, hun skulle ikke hugge den, hun skulle hugge en anden.

** Christen Poulsen, kirkeværge, at synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Lyngby kirkes inventar.

** ---- på Peder Nielsens vegne gav Maren ----, og delte hende for hendes tro tjeneste ---- og oppebåret 1 rigsdaler.

** Christen Nielsen i Holmgård på sin husbond Otte Skeels vegne begærede 3.ting til Anders Jensen i Grønderup og Peder Hansen i Vogdrup for nogle varer, de skal have med været at tage fra Søren Nielsen i Vogdrup, hvorfor de er tildømt at lide tiltale, hvorefter blev afsagt, at efterdi bemeldte vidne og dom er til landsting indstævnet, da ved dommeren ikke at stede Christen Nielsen 3.ting.

(107)

6/8 1633.

** Christen Christensen i Bedelund tog i Christen Pedersens hånd i dag 8 dage at betale ham 5 mark, eller da give 2 mark penge for hver.

** Søren Pedersen stævnede Niels Jensen i Bastholm for synsseddel at tage af tinge til hus og bygning.

** Knud Tomasen Holst stævnede Knud Rodsteen til Lengsholm for synsseddel at tage til nogen enge, liggende til Højstrup.

** Niels Simonsen i Høngård stævnede Svend Jensen i Gunderup for vidne, dom og tilbud.
----. da mødte Svend Jensen og svarede, at han har ikke noget korn bekommet af Hans Pedersen ubetalt, men de 3 tønder korn, Niels Simonsen angiver, er måske leveret på gammel restants. opsat 3 uger.

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Knud Rodsteen for syn at afhjemle til et gærde og indkast i Jernskov.

(108)

** Tord Vigelsen i Bøjet. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn
på et gærde i Jernskov.

** Villum Christensen i Snarup stævnede Knud Mikkelsen i Snarup, Christen Gregersen, Laurs Pedersen og Peder Poulsen for dom på deres fæste, for de ikke har gravet knubtørv. sagen er opsat 3 uger.

** samme stævnede Jacob Nielsen i Løkkegård, og Jacob Christensen i Vennebjerg sigtede ham for 4 slag og 1 sårmål, han har gjort ham.

** opsat med Niels Simonsen i Rakkeby for de tørv, han har lagt på Jens Baltsersens ejendom.

** ---- i Rønnebjerg et vidne. ---- ingen tørv gravet ----.

** ---- Pedersen gav last og ---- på Sivert Laursen i Tollestrup, anden Christen Nielsen, Niels Andersen og andre, det ikke kan benægte.

** Christen Pedersen gav last, kære og klage på Sivert Laursen i Tollestrup for tørv, han har gravet i Mynderup hede.

** Anders Madsen i Lyngby stævnede Anders Nielsen i Lyngby for vidne, og efterskrevne vidnede, at den bolig, Anders Madsen i Lyngby iboer, stod øde forgangen år, da Anders Madsen kom til den.

** Anders Eriksen lovede inden 14 dage at betale hr Peder Jensen 2 rigsdaler, han er ham pligtig.

** opsat med Anders ---- til i dag 14 dage.

** Simon Madsen stævnede menige Vejby grander, og efterskrevne vidnede, at efterskrevne ----.

(109)

** ---- et vidne, ---- Oluf Christensen i Vangkær svor, at hun ikke ved ---- Christensen at beskylde end som en ærlig dannemand.

** Anders Pedersen i Lyngby. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Johanne Andersdatter i Lyngby hendes sår.

** Anders Andersen i Borup stævnede Niels Jensen i Rugtved, og efterskrevne vidnede, at i fjor ved skt Mikkelsdags tide hentede Niels Nielsen 2 stude, var Anders Andersens, han skulle have til ploven og lovede ham dem igen.

** Jens Laursen i Møllegård et vidne, at Christen i Bedelund lod læse en stævning over Jens Laursen at møde til Viborg landsting.

** ---- stævnede Jens Jespersen og Christen Mikkelsen for vidne og klage, og efterskrevne vidnede, at de så 4 plage ved Christen Mikkelsens hus, som var Hans Laursens, og da var de ilde medhandlet, og på en mærplag var det ene øje udslået, og de begærede at se hvad skade, samme plag havde gjort, da kunne eller ville de dem ingen skade udvise.

** Tomas Sørensen i Årup et vidne. efterskrevne vidnede, at de var på voldgift i Årup imellem Anders Tomasen og Tomas Sørensen.

13/8 1633.

** Knud Hellisen stævnede ---- for Lengsholms port ----.

(110)

** Niels Jørgensen i ----. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på nogle enge ved Højstrup by, hvor der var gjort skade for 1 læs hø, og efterskrevne, som mindes op til 50 år, vidnede, at de enge har været brugt og bjerget til de gårde i Højstrup, som Christen Jensen og Laurs Nielsen nu iboer, og begge fremkom og vedkendte sig samme enge.

** opsat med Mads Andersen i Rakkeby for den bøsse, han har æsket Niels Simonsen med til i dag 3 uger.

** Knud Mikkelsen i Snarup stævnede Oluf Villadsen og Anders Hansen, og efterskrevne vurderede Knud Mikkelsens bohave og korn.

(111)

** Tomas Jensen på Kirsten Juels vegne på Hørbylund stævnede Søren Lund i Skølstrup for vidne angående nogle tørv på Lilleheden, og efterskrevne vidnede, at de forbød Søren Lund at befatte sig med samme tørv.

** Christen Bentsen på jomfru Birte Stygges vegne stævnede Vogn Vognsen i Stenshede for vidne, og efterskrevne vidnede, at de stævnede Vogn Vognsen for at efterkomme hans brev og betale den gode jomfru en sum penge, hvilket han blev tildømt.

** Anders Nielsen i Årup et vidne. efterskrevne vidnede, at han er så gammel og afmægtig, at han ikke kan arbejde i Ålborg skanser, og er så forarmet, at han ikke kan udlægge de penge derfor efter forordningen.

** Jens Christensen i vester Hæstrup. vurderingsmænd vurderede noget, var hans brorbørns.

** Oluf Nielsen i Agdrup stævnede Folmer Urne i Linderup for vidne, og efterskrevne vidnede om en eng, som ligger til Linderupgård.

(112)

** Tord Vigelsen stævnede Christen Christensen for klage og dom, angående et indhævd, som synet om formelder, og Søren Pedersen mente, at hans bror burde bo i gården med ham. sagen er opsat 14 dage.

** Søren Pedersen i Albæk stævnede Mogens Kås på Tidemandsholm for synsseddel at tage af tinge til nogle gærder, som er sat ved graven.

** Niels Andersen i Mejling stævnede Jørgen Mikkelsen i Vang, Oluf Madsen, Svend Pedersen for synsseddel at tage til nogen pløjning i Vang og til jord, der er gravet.

** Anders Tomasen i Vejby stævnede menige grander i Vejby for hvis ----, og efterskrevne bepligtede sig at betale Anders Tomasen hvis, de rester af kirkens penge.

** Anders Tomasen et syn. synsmænd afhjemlede syn på hans eng, hvori der var gjort skade for 7 læs hø.

** Bertel Keldsen. ligeledes gjort skade for 7 læs hø.

** Jens Vinter. ligeledes for 10 læs hø.

** Niels Jensen, ligeledes for 4 læs hø.

(113)

** Christoffer ---- med 3 ugers opsættelse stævnede Bertel Olufsen for dom, angående 12 rigsdaler for et kvindfolk, han har beligget, og fremlagde et vidne her af tinget, og Bertel Olufsen mødte og begærede gerne den gode mand ville formilde bøden, hvorefter han blev tildømt efter forordningen at betale hans bøder.

20/8 1633.

** Laurs Andersen i Vrå begærede 3.ting til Christen Madsen i Vejby for 11 skind, han har fået at tilrede, da svarede Christen Madsen, at samme skind med andre var ham frastjålet og lyste til bøn og band for samme koster, mente sig fordi for tiltale kvit at være. opsat 14 dage.

** Anders Eriksen og Niels Nielsen gav deres sag på efterskrevne og hvis, de dem imellem siger, skal de arges ved.

** Laurs Laursen i Rudbæk til begærede 3.ting til Jesper Nielsen i Stenvad for 8 dages høslet, 8 dages mejen med mere, hvorimod Jesper Nielsen bød sig til rede og regnskab, for han havde lånt ham efterskrevne. sagen er opsat 3 uger.

(114)

** Jesper Nielsen i Stenvad og Laurs Laursen i Vrå gav deres sag på efterskrevne og hvad, de dem imellem siger, skal de arges og nøjes med.

** Christen Ydesen i Rakkeby stævnede Bertel Keldsen, Anders Tomasen, Jens Vinter, Jens Andersen, Niels Jensen sst, og efterskrevne vidnede, at de indstævnede tog Christen Ydesens øg og gennede dem hjem, og ikke samme øg var i engen den dag, og de drev med grandehjorden i de enge, som de har ladet tage syn til.

** ---- på Peder Nielsens vegne stævnede Maren N, tjenende Simon Bentsen i ---- og delte hende for 3 mark, hendes faldsmål, eftersom hun for hendes tjeneste er delt, og 3.ting forbød --- Andersen i Em at huse eller helle hende.

** Søren Pedersen i Albæk på Knud Rodsteens vegne stævnede Malte Sehested på Sæbygård, fru Margrete Rosenkrantz på Hundslund og efterskrevne bønder i Højstrup for sandemænds 1.opkrævelse for ret markskel og herredsskel at gøre og sværge imellem Brødeleds mark og Højstrup mark.
 
(115)

** ---- i Albæk stævnede Mogens Kås til Tidemandsholm, ---- i Graven, Poul Nielsen for syn at afhjemle til noget indhævd ved Graven og for dom og klage. sagen er opsat 5 uger.

** Søren Pedersen i Albæk stævnede Jens Sørensen i Terpet for sin sandhed at vidne, og stævnede Mogens Kås, om han havde noget dertil at svare, og Jens Sørensen, skovfoged i Terpet vidnede, at i 7 år før fjendernes tid og siden har han udvist ---- fra hulvejen og til Krogens mark, hvad de havde fornøden, og ikke han vidste, nogen har givet last eller klage derpå.

** Tomas Jensen på jomfru Kirsten Juels vegne stævnede Godske Viffertsen i ----, og efterskrevne vidnede, at de i Hørbylunds endels skov så Godske Viffertsen huggede et læs træ fra en fælde, medens bededagsprædiken var i kirken, og Tomas Jensen gav last og klage over ham, for han ulovligt har hugget i samme skov under prædiken.

(116)

** Tomas Jensen på jomfru Kirsten Juels vegne stævnede Godske Viffertsen i Karup for syn, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Jens Nielsen i Kås hans sår og skade, og han sigtede Godske Viffertsen i Karup, at han gjorde ham samme skade.

** samme stævnede Søren Lund i Skølstrup for vidne, og efterskrevne vidnede om tørv, han havde gravet på Lilleheden, og de havde forbudt ham at tage samme tørv.

** Anders Rugtved stævnede alle Gunderup mænd for klage. opsat 14 dage.

** Anders Tomasen i Å stævnede Tomas Jensen i Knudseje, og efterskrevne vidnede, at Tomas Jensen lovede at betale Anders Tomasen en tønde rug til mikkelsdag næst efter.

(117)

** Peder Andersen i Hjermeslev stævnede Oluf Olufsen i Gunderup for synsmænd at tage af tinge til at syne og se hvad brøstfældighed, der findes på Oluf Olufsens gård og hus.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede menige grander i Rønnebjerg for syn, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på en eng, som var overkørt og ganske nedkørt.

** samme delte efterskrevne, som rester med landgilde.

** ---- Nielsen et syn. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på en kvist på Sejlstrup vold, som med det aller første må nedtages, såfremt det ikke skal gøre skade.

** Peder Christensen i Tollestrup stævnede Rønnebjerg mænd, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på skade i en eng.

** Christen Pedersen delte efterskrevne, som rester med høslet.

(118)

** Svend Jensen stævnede Jens ---- i Gunderup for synsmænd ----.

** Laurs Poulsen i Høgsted delte Niels Jensen i Bastholm.

** Simon Madsen i Børglum by delte Anders Pedersen i Vejby.

27/8 1633.

** Svend Jensen et vidne, at Mads Andersen i Rakkeby svor, at Peder Jensens datter i Rakkeby og hendes far havde stedt hende med ----.

** Knud Tomasen stævnede Knud Rodsteen på Lengsholm, ----, og efterskrevne vidnede, at de var tilstede ved de enge, som Knud Rodsteen og Malte Sehested omtvister, og da sagde Knud Rodsteen, at hvis skade, der var gjort i de enge, det havde han ladet gøre

** samme stævnede Knud Rodsteen for vidne, og efterskrevne vidnede, at samme enge nordøst Højstrup by har været brugt og bjerget til den gård og boel i Højstrup, som Christen Jensen og Laurs Jørgensen iboer.

(119)

** Søren Pedersen i Albæk på Knud Rodsteens vegne stævnede Malte Sehested, fru Margrete Rosenkrantz samt efterskrevne bønder i Højstrup.

** Knud Tomasen et vidne, at Jens Christensen i Ringsholt svor, at han ikke ville vidne om de enge, Knud Rodsteen med Malte Sehested omtvister.

** ----.

** ---- i Ørslev på sin husbonds vegne berettede, at der boer en kvinde i Højstrup, Karen Tomasdatter, som bygger og boer i bemeldte by, og har fælled, som grænser ind på de åsteder, som omvidnes, og mente, at hun burde stævnes. opsat 14 dage

** Søren Pedersen i Albæk stævnede Mogens Kås for vidne, og efterskrevne, som mindes 20 år vidnede, at da har der været hugget fra Hulvejen østen Krogs mark og vester til Krogård i Jernskov.

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Christen Christensen og Jens Jensen i Krogård for spørgsmål ----, synsmænd har omhjemlet.

(120)

** samme delte Jens i Brødeled for 1 rigsdaler.

** Niels Jensen i Hammerholt stævnede Christen Nielsen i Vrå, Niels Madsen og Maren Nielsdatter for vidne, og efterskrevne vidnede, at de tog Niels Tomasens tyr fra hans køer og gennede tvært over kornet til deres egne køer uden hans hjemmel og minde.

** Anders Rugtved. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Sejlstrup mølle.

** Anders Rugtved stævnede efterskrevne og menige Rakkeby sognemænd og tilbød dem, at dersom de ville stede og fæste Rakkeby kirketiende, skulle de bekomme den for billig stedsmål.

** Anders Rugtved forbød Rakkeby sognemænd at høste eller indføre deres korn, før det bliver talt.

(121)

** samme ---- mænd, om de kan benægte, at de ikke havde ----, hvortil Oluf Villadsen med flere i Snarup svarede, at de havde drukket 1 tønde øl ---- grandelav, og mente ikke dermed uret at have gjort.

** Anders Rugtved stævnede Mads Andersen i Rakkeby for dom, anlangende en grav og et kast, om han bør jo at lægge det ned. opsat 14 dage.

** Svend Jensen i Gunderup stævnede Jens Boesen i Gunderup, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på den 3.part af den gård, som Anders Smed har fraflyttet, og Svend Jensen tilbød Jens Boesen at tage dannemænd til at skifte gård, rum og huse på den gård, de har til fælles, da svarede han, at han ville holde sig til sin stedsmålsseddel.

** Niels Andersen i ---- stævnede Jørgen Mikkelsen i Vang, Oluf Madsen, Svend Frandsen for syn, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på noget jord, som var pløjet i Vangris.

** Peder Christensen i Vangterp på fru Margrete Rosenkrantz hendes vegne stævnede Knud ---- for synsseddel at tage til ---- nordvest for Højstrup.

(122)

** Jens Christensen i Em stævnede Oluf Olufsen i Gunderup for syn til hus og bygning, og stævnede Søren Mogensen i Vrå, Will Mogensen, Laurs Laursen, Anders Villadsen, Peder Jensen, Jens Jensen, om de har noget dertil at svare.

** Peder Laursen i Boelet stævnede Niels Sørensen for vidne, og Oluf Olufsen i Gunderup vidnede, at den tid Peder Laursen og Niels Sørensen i Gunderup blev forligt om den bolig, da lovede Niels Sørensen at gøre 8 dage for Oluf Olufsen i forligelse.

** Villum Christensen en dom på Jens Bildts vegne over Knud Mikkelsen i Snarup for nogen tørv, de har gravet, hvorfor han blev tildømt at stille den gode mand tilfreds eller lide tiltale.

** Christen Jensen, ridefoged på Børglumkloster, på hr Peder Jensens vegne stævnede Anders Eriksen for dom, angående nogen stude, han uden hr Peder Jensens minde har drevet i hans plov, og fremlagde et vidne af Børglum birketing 20/7 1632, hvortil Anders Eriksen fremlagde sit skriftlige svar, at hans dreng uden hans vilje har pløjet med samme stude, hvorefter blev afsagt, at han bør stille hr Peder derfor tilfreds eller lide tiltale.

(123)

** Svend Jensen på Christoffer Grau hans vegne et stokkenævn, hvorledes han har skikket sig, og efterskrevne vidnede, at midlertid Christoffer og hans hustru Cathrine har været på Ås, da har de forholdt sig som ærlige, fromme og gudfrygtige folk bør.

3/9 1633.

** Søren Pedersen i Albæk på Knud Rodsteens vegne stævnede Malte Sehested på Sæbygård, fru Margrete samt efterskrevne bønder i Høgsted.

** samme stævnede Malte Sehested, fru Margrete Rosenkrantz til Hundslund for sandemænd, han agter at lade opkræve til ret markskel og herredsskel at gøre og sværge imellem Brødeleds mark og Højstrup mark, som efterfølger.

(124)

** Søren Pedersen i Albæk stævnede Terp mænd og Mogens Kås, og Mads Sørensen i Karmesholt vidnede, at på 6 års tid han var foged på Ås lod han hugge til Ås Svenstrup og Krogård i den skov østen Krogens mark.

** Svend Pedersen i Lundergård stævnede Knud Rodsteen på Lengsholm for syn at tage beskrevet, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på enge, som ligger til Anders Christensens gård i Højstrup.

(125)

** ---- stævnede efterskrevne for vidne, og efterskrevne, som mindes op til 40 år, vidnede at de enge, som i dag er omhjemlet, har været brugt til den gård i Højstrup, Anders Christensen iboer.

** samme stævnede Knud Rodsteen, og Christen Andersen i Højstrup vedkendte sig de 4 engskifter, syn og vidne i dag om formelder.

** Christen Pedersen i dag gav tilkende, at der skal være nogen træer hugget i Fuglsang skov.

(126)

** Jens Bildt på Hæstrup stævnede Niels Simonsen i Rakkeby, om han ikke bør lide tiltale som for andet uhjemlet, for han har brugt hans ejendom med nogen tørv, han har lagt på Snarups mark.

** Jens Bildt et vidne, at Niels Simonsen i Rakkeby lovede, at han ikke efter denne dag skal komme på de åsteder, som de tørv er lagt på, efterdi den gode mand for herredsmændenes bøns skyld har afstået den tiltale, han kan have til ham.

** Villum Christensen i Snarup stævnede Peder Poulsen i vester Hæstrup for spørgsmål og dom, og spurgte ham, hvem der havde givet ham lov at tyre hans øg i Hæstrupgårds mark, hvortil han svarede, at han gik i Hæstrupgård i arbejde, og en lille hyrdedreng satte samme øg der.

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede ---- på Ås for vidne, hvortil Søren Pedersen i Albæk på Knud Rodsteens vegne berettede, at de vidner, som havde vidnet i samme sag, ikke er stævnet, hvorefter blev afsagt, at der derfor ikke kan stedes noget vidne.

** Laurs Poulsen på Iver Dyres vegne delte efterskrevne for landgilde.

** samme stævnede Peder Nielsen i Tranget, og efterskrevne vidnede, at Peder Nielsen holdt i Hvidstedgårds tørv og læssede og kørte bort med et læs tørv.

(127)

** opsat 14 dage med ---- klage på Christen Christensen.

** Tord Vigelsen stævnede Knud Rodsteen på Ås, og efterskrevne vidnede, at det gærde, som er udsat i Jernskov, har Jens Jensen og Christen Christensen opsat.

** Ove Christensen i Bøjet stævnede Keld i Engen, Niels Pedersen i Koldbro, Mikkel Tomasen sst, Jens Bertelsen i Sessing, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på en eng, ligger til Bøjet, hvori var gjort skade for 4 læs hø.

** Oluf Nielsen i Agdrup stævnede Niels Mørk i Bagterp og Søren Jensen i Nørgård i Skisby for vidne, og efterskrevne vidnede, af Søren Jensen 20/6 på Kærsgård gjorde en ny kontrakt ---- den gode mand Jørgen Kås ----, for det ----, han havde lovet den gode mand for Yde Nielsen, som med en kåbe var pågrebet, og Søren Jensen bekom sit kvæg og gods igen, og straks betalte den gode mand godvilligt.

** Oluf Nielsen i Agdrup stævnede Anders Christensen i Spangerhede for vidne, og efterskrevne vidnede, at Anders Christensen, som nu boer i Bastholm, bekom sit kvæg igen, som efter dom og vurdering var udlagt til Jørgen Kås, anlangende det løfte for Yde Nielsen, som for en kåbe blev halshugget.

** Iver Nielsen i Bøjet gav last og klage på Keld i Engen og Jens Bertelsen i Sessing, for de har volddrevet hans eng og mark.

(128)

** Mads Andersen lod læse en ---- dom over Anders Rugtved as ---- 11/5 forleden.

** Anders Rugtved i Bagterp et vidne, at Mads Andersen i Rakkeby lod læse en landstings stævning efter en nævningsed på ham er forhvervet for den uførm, han har gjort med Niels Simonsen.

** Mads Andersen i Rakkeby gav Maren Pedersdatter sst varsel for dele, for hun har rømt og undveget sin tjeneste, opsat 14 dage.

** ----.

** Jens Nielsen i Vollerup stævnede Oluf Olufsen i Gunderup for syn, og stævnede Søren Mogensen i Vrå, Villads Mogensen, Laurs Laursen, Anders Villadsen, Peder Jensen, Jens Jensen, om de har noget dertil at svare. da mødte Oluf Olufsen og begærede dom, at Jens Christensen og hans fosterbørn burde at bevise, hvad hus dem skal tilhøre, da svarede Jens Christensen, Christen Pedersen i Åsholm, Anders Andersen i Sønderskov og Peder Andersen i Hjermeslev på Christen Simonsen i Åsendrup og Tomas Andersens vegne i Em, og vedkendtes de selv samme huse, hvorefter synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvis brøstfældighed, som fandtes på samme huse.

(129)

** Jens Christensen i Em, Christen Pedersen i Åsholm, ----. Peder Andersen i Hjermeslev på sine ---- og Tomas Andersens vegne stævnede Oluf Olufsen i Gunderup for dom, angående hans efterskrevne landgilde, han rester med. opsat 3 uger.

** Peder Laursen i Boelet stævnede Johanne Nielsdatter i Gunderup for hendes barnefar at udlægge, og hun beskyldte Jens Poulsen i Gunderup for barnefar til det barn, hun reder til barsel med.

** Peder Laursen stod inden tinge og gav last og klage på Jens Poulsen, tjenende Christen Pedersen i Gunderup, for han tit og ofte hemmeligt nat og dag i hans fraværelse har beligget hans tjenestepige, som har gået med hans nøgle og lås.

(130)

** Jens Christensen og Hans ---- stævnede Karen Dals, Dorete Olufsdatter, Ove Olufsen, Peder Olufsen sst for klage, angående deres salig fars anpart af den gård, Karen Dals og hendes børn har i brug. opsat 3 uger.

10/9 1633.

** Peder Nielsen i Ørslev med en herredsstævning stævnede en uendelig dom på et stolestade i Torslev kirke til Peder Pallesens gård i Ørslev. da mødte Christen Pedersen i Rønnebjerg og bød sig i rette, hvorfor sagen blev opsat 5 uger.

** Tomas Jensen på jomfru Kirsten Juels vegne stævnede Godske Viffertsen i Karup for dom, anlangende noget træ, han skal have hugget og bortført, og i rette lagde et tingsvidne her af tinget 20/8, hvorefter Godske Viffertsen blev tilkendt den gode jomfru at tilfreds stille for samme skovhugst eller lide tiltale.

** Tomas Jensen stævnede Dorete Jensdatter på Hørbylund for dom, anlangende hun har ladet sig beligge og imod forbud rømt, og intet regnskab gjort for hvis, hun har haft i varetægt, om hun ikke derfor bør straffes som en tyv, hvorefter hun blev tildømt at stille den gode jomfru tilfreds for hendes forseelse.

(131)

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Knud Rodsteen på Ås for vidne, og efterskrevne vidnede, at i 26-29 år har de haft øksehug og drift ulast og uklaget i nør Jernskov.

** Anders Rugtved i Bagterp stævnede menige Rakkeby mænd for vidne og stævnede hr Peder Bertelsen, og på hans husbonds vegne tilbød førnævnte sognemænd KM og kirkens anpart tiende her af sognet, om de samme tiende af hans husbond på KM vegne ville stede og til fæste have. ----.

** ---- Mads Andersen for det dige, han har ---- den vej. opsat med de vidner til i dag 8 dage.

** Søren Pedersen i Albæk stævnede fru Margrete Rosenkrantz på Hundslund samt Malte Sehested samt efterskrevne bønder i Højstrup for vidne anlangende nogen enge, som omtvistes. sagen blev opsat 8 dage.

(132)

** Peder Christensen i Vangterp stævnede Jens Andersen i Gersholt og Niels Ibsen sst for syn, og synsmænd afhjemlede syn på Jørgen Nielsen i Gersholt hans sår og skade, som han beskyldte de indstævnede for at have gjort ham.

** Anders Nielsen i Gersholt et vidne. synsmænd afhjemlede syn på Niels Andersen i Gersholt hans sår og skade, som han beskyldte Jørgen Ibsen i Gersholt for at have gjort ham.

** Hans Laursen et vidne, at Anders Madsen i Vrå vidnede, at han skulle betale Mogens Pedersen 14 skipper byg inden 14 dage,

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Knud Rugtved for vidne, og efterskrevne vidnede, at Poul Nielsen og Hans Olufsen i Graven har haft frit øksehug i den skov, som kaldes nør Jernskov.

** Christen Bentsen stævnede Mads i Koldbro, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på en eng, hvor der var hjort skade for 1 læs hø.

(133)

** Søren Laursen i ---- delte Christen Jensen i Borup.

17/9 1633.

** Søren Pedersen i Albæk stævnede Malte Sehested for Sæbygårds port og fru Margrete Rosenkrantz til Hundslunds samt efterskrevne bønder i Højstrup for sandemænd at lade opkræve til ret markskel og herredsskel at sværge og gøre imellem Brødeleds mark og Højstrup enge.

(134)

** Søren Pedersen stævnede efterskrevne.

(135)

** opsat den sag med klage og dom imellem Knud Rodsteen og Mogens Kås, anlangende det indhævd ved Krogens mark til i dag en måned.

** opsat 14 dage med de vidner, Søren Pedersen i Albæk og Peder Christensen i Vangterp, anlangende enge, de omtvistes.

** Anders Nielsen på Sejlstrup et vidne, at Mads Andersen i Rakkeby inden tinge vedkendte sig den ejendom, som den grav er kastet i Rakkeby toft, for ret grund til den gård, han iboer. opsat 8 dage.

** Anders Rugtved stævnede Anders Sørensen i Vrå for sin sandhed at vidne og Jens Sørensen i Borup, og Anders Sørensen vidnede, at han tilsagde Jens Sørensen i Borup og Erik Jensen, at de skulle skikke nogen breve ned til Skive, og ikke de ville det fuldgøre.

** ---- Mogensen i Vrå gav til kende, at i dag 8 dage blev noget kvæg, ---- som de havde taget ----.

** opsat til i dag 14 dage med Mads Andersen og Peder Jensen.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede Oluf Andersen i Høgsted for vidne, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Oluf Andersens skade, da havde han et blåslag på sit lår, og han beskyldte Tomas Pedersen i Høgsted, at han slog ham samme skade, og Christen Pedersen gav last og klage på Tomas Pedersen for samme sår og skade.

(136)

** Christen Pedersen gav last og klage på Oluf Andersen for den uførm, han har gjort Tomas Pedersen.

** Laurs Laursen i Vrå gav Christen Madsen varsel.

** opsat med Peder Poulsen i vester Hæstrup for den tyring.

** Anders Madsen i Vrå delte Christen Mikkelsen i Rakkeby for 2 daler og 6 skæpper byg.

** Laurs Laursen i Vrå stævnede Christen Madsen i Vejby for dom angående gæld. opsat 3 uger.

** Anders Rugtved en dom på Anne Christensdatter i Smidstrup, og han begærede endelig dom over hende for hendes bøder for beliggelse at udlægge til hans husbond, som hun blev tildømt at betale eller straffes på kroppen.

24/9 1633.

** opsat den sag med Oluf Olufsen til i dag 14 dage.

(137)

1/10 1633.

** Søren Pedersen i Albæk på Knud Rodsteen til Lengsholm hans vegne stævnede Malte Sehested for Sæbygårds port og fru Margrete Rosenkrantz for Hundslunds port for sandemænds opkrævelse til ret markskel og herredsskel at gøre og sværge imellem Brødeleds mark og Højstrup mark, og stævnede efterskrevne Højstrup bønder.

(138)

** Christen Pedersen i Rønnebjerg tilsagde alle Åstrup tjenere, at de på fredag førstkommende yder deres skovsvins penge, fodernødpenge og andet på Åstrup, såfremt de ikke vil tiltales for KM ulydelse.

** Christen Pedersen lyste Oluf Andersen i Høgsted et fuldt gårdfred til for hvis uførm, han skal have gjort Tomas Pedersen i Høgsted i sin gård.

** Anders Rugtved et vidne, at ---- at vil afstå det ----, han har kastet, så det skal være KM tjenere i Rakkeby frit for at køre der med deres hø og korn, som de tilforn gjort har, og skal optage samme dige, og hvis iring og trætte, som har været imellem Niels Simonsen og Mads Andersen, skal være kasseret, død og magtesløs.

** Anders Rugtved et vidne, at efterskrevne vidnede, at de den torsdag før Bartolomeidag var nærværende i Krogsdam, da skifte stod efter Peder Madsens hustru, og da svor Peder Madsen, at der ikke var noget fordulgt for arvingerne af hans gods, og arvingerne, som tilstede var, vidste ikke af noget uskiftet. Oluf Christensen i Vangkær, Jens Tomasen i Klattrup i Understed sogn, Poul Christensen i Egen var stævnet, om de noget dertil havde at svare.

(139)

** Anders Rugtved stævnede Oluf Christensen i Vangkær, Jens Tomasen i Klattrup og Poul Christensen i Egen for synsseddel at tage af tinge.

** Anders Rugtved stævnede Johanne Olufsdatter, Jens Poulsen i Gunderup og Anne Christensdatter i Smidstrup for dom, anlangende deres bøder for beliggelse. sagen er opsat 14 dage.

** Johanne Tomasdatter i Tollestrup et vidne, at efterskrevne vidnede, at hun er så gammel og skrøbelig, at hun ikke kan arbejde i Ålborg skanser, tilmed boer i et gadehus uden avl og går at betle med pose og stav, og har aldeles ingen formue at betale for samme arbejde.

** Rasmus Jensen i Tollestrup. efterskrevne vidnede, at han er svag og skrøbelig, og hans hustru har ligget ved sengen i 14 år, og er ikke så formuende, at han kan udlægge nogen skanseskat til Ålborg.

** Oluf Nielsen i Agdrup lod læse Iver Dyres brev, at 20/3 1632 var han tilstede på Børglum herreds ting den dag den tyv og misdæder Yde Nielsen, Niels Mørks søn i Bagterp, var ført inden tinge at lide dom og udstå sin straf til galgen for en kappe, han noget forleden havde stjålet fra Oluf Nielsen i Agdrup ved Hørmested kirke, men efter Niels Mørk og flere hans venners begæring har både den gode mand og herredsmænd, som da tilstede var, gjort ---- for ham, at hans søn Yde Nielsen måtte blive galgen fri, og komme til et sværd og lægges i jorden, og da lovede Søren Jensen i Nørgård i Skisby og Anders Christensen, som den tid boede i Spangerhede, 4 gode græsøksne til hans husbond, for at samme misdæder måtte komme til et sværd, men dersom Niels Mørk eller nogen andre har berettet, at førnævnte misdæder skulle beholde sit liv for samme øksne, de har berettet usandfærdigt og løgnagtigt, og nu vidnede efterskrevne, at de var tilstede på tinget 20/3 og da er ganget, som den gode mand Iver Dyre i sit brev har vidnet.

(140)

8/10 1633.

** Niels Andersen i ---- på fru Helvig Kås til Restrup hendes vegne stævnede Christen Pedersen i Stisholt for syn, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på brøstfældigheden på Stisholt.

** Vogn Viffertsen i Karup på Vogn ---- vegne stævnede Niels Pedersen ved Kæret, Peder Laursen i Karup, Poul Christensen i Karup, Johanne Mortensdatter for syn og dom, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på de indstævnedes huse for deres brøstfældighed.

(141)

** Anders Rugtved på Peder Madsens vegne i Krogsdam et afkald. Oluf Christensen i Vangkær, Jens Tomasen i Klattrup i Understed sogn, Poul Christensen i Egen på sin hustru Sofie Tomasdatters vegne gav Peder Madsen afkald for arv efter hans salig hustru Maren Olufsdatter.

** Mads Jensen i Søholt på Peder Madsens vegne i Krogsdam, at Anders Rugtved i Bagterp på Mads Tomasens vegne i sønder Harreslev gav Peder Madsen afkald for arv, han kan tilfalde efter Maren Olufsdatter, som døde i Krogsdam.

** Anders Nielsen tilsagde alle ---- 8 dage skal yde deres havreskyld.

** Anders Rugtved på sin husbonds vegne stævnede Anne Christensdatter i Smidstrup for dom, anlangende hendes bøder 6 rigsdaler for lejermål, og i rette lagde to uendelige domme.

** Tomas Jensen i Jerslev på jomfru Kirsten Juels vegne stævnede Helli på Volden og Poul Christensen sst for syn og dom, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på brøstfældighed på deres huse. opsat 14 dage.

(142)

** Peder Jensen i Rakkeby stævnede Mads Andersen i Rakkeby for vidne, og efterskrevne vidnede, at i fjor var Mads Andersen i Peder Jensens hus og stedede af ham hans datter Maren Pedersdatter, og lovede at give hende løn til påske, og ikke hun fik den.

** Peder Jensen i Rakkeby et vidne, at Mads Andersen i Rakkeby bekendte, at han havde lovet Maren Pedersdatter klæde til et skørt til påske, som han havde kommet af Norge, og ikke hun fik det. opsat 8 dage.
 
** ---- i Rønnebjerg stævnede ---- i Høgsted for nævninge at tage af tinge.

** Mads Andersen og Peder Jensen i Rakkeby gav deres sag på efterskrevne dannemænd.

** ---- og Niels Pedersen i Rønnebjerg et vidne, at Laurs Nielsen bekendte, at han skulle give to piger Agnes Sensusdatter og Mette Sensusdatter for deres fædrene penge 60 sletdaler.

** Poul Jacobsen delte efterskrevne.

** opsat 8 dage med Oluf Olufsen og Jens Christensen i Em og hans fosterbørn.

** Jens Christensen i Em og Peder Andersen og Anders Andersen en dom.---- og Peder Andersen i Hjermeslev på sine egne og ---- vegne stævnede Karen Dals, Dorete Olufsdatter, Peder Olufsen, Ove Olufsen for klage, anlangende deres salig fars anpart af den halve gård, de iboer, og hvis løsøre, de efter deres salig fars far bruger og besidder, og i rette lagde en dom her af tinget 6/6 1630, hvori blev kendt, at salig Anders Olufsens børn bør deres anpart af løsøre og jordegods efter salig Oluf Andersen, som deres far skal have arvet, hvor ud over Peder Andersen beklagede sig over Karen Dals førnævnte hendes børn, for de bruger og besidder det, som er dem tildømt, uden hjemmel, hvorefter blev kendt, at Karen Dals, Birte Olufsdatter, Peder Olufsen og Ove Olufsen jo bør klage for førnævnte brug at ----.

(143)

** Anders Olufsen i Tollestrup. efterskrevne vidnede, at hans hustru blev af rytterne hugget og lemlæstet, at hun er vanfør, og han er så forarmet, at han ikke kan give skanseskat til Ålborg skanser.

** Jens Andersen i Tollestrup et vidne, at efterskrevne vidnede, at han boer i et gadehus og har der ingen avl, og formår ikke at udlægge nogen skanseskat.

** Simon Madsen stævnede Børglumklosters tjenere.

** Anders Rugtved i Bagterp på sin husbond Malte Sehesteds vegne stævnede Anne Christensdatter i Smidstrup for dom, anlangende 6 rigsdaler, for hun har ladet sig beligge, som hun blev tildømt at betale eller straffes på kroppen.

(144)

** Peder Andersen på sine egne og medarvingers vegne gav last og klage på Karen Dals, Dorete Olufsdatter, Peder Olufsen og Ove Olufsen, for de uden hjemmel bruger den anpart i den halve gård, de iboer, som Peder Andersen og hans søskende kan være arveligt tilfaldet.

(15/10 1633)

** Anders Rugtved et vidne. synsmænd vidnede, at de var på efterskrevne syn til noget vrag ----.

** Peder Knudsen i Lyngby. efterskrevne vidnede, at han er så forarmet, at han ikke kan give KM skat.

** Anders Rugtved på Peder Madsens vegne i Krogsdam et afkald. Peder Nielsen i Ørslev på Peder Ibsens vegne i ---- gav Peder Madsen afkald for arv efter salig Maren Olufsdatter af Krogsdam.

(145)

** Anders ----. synsmænd aflagde efterskrevne syn på ---- bro, som er så godt som uduelig, og ikke kan tjene at færdes på.

** Johanne Christensdatter i Vrå et vidne, at efterskrevne vidnede, at hun er så forarmet, at hun ikke kan udgive skansepenge til Ålborg skanser.

** Helvig Pedersdatter i Vrå et vidne, at efterskrevne vidnede, at hun er så forarmet, at hun ikke kan give skansepenge til Ålborg skanser.

** Karen Christensdatter i Tårs et vidne, at efterskrevne vidnede, at hun er så vanfør og forarmet, at hun ikke kan arbejde i Ålborg skanser eller give skat dertil.

** Niels Madsen i Musted på sin husbond Sivert Grubbes vegne stævnede Christen Jensen i Dal i Tårs sogn. sagen er opsat 1 måned.

** Niels Christensen i Stisholt stævnede Anders Nielsen i Gersholt for dom, angående en ko, han havde lånt ham, den tid han flyttede til Gersholt, hvortil Anders Nielsen svor, at han ikke havde bekommet køer eller andet af ham, hvorfor han ikke kunne lide nogen tiltale.

** Christen Nielsen i Hellumgård på Jep Sørensens vegne i Hvilshøj stævnede Tomas Jensen i Mynderup for dom. opsat en måned.

(146)

** Søren Pedersen på Knud Rodsteen til Lengsholm hans vegne stævnede Malte Sehested til Ryhave og fru Margrete Rosenkrantz til Hundslund for synsmænd at opkræve til ret markskel og herredsskel at gøre og sværge imellem Brødeleds mark og Højstrup mark som efterfølger, og stævnede efterskrevne bønder.

** Anders Tomasen i Underåre stævnede Mogens Christensen i Grønderup for dom, anlangende 3 tønder rug og 10 daler, han er ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

(147)

** Oluf Olufsen i Gunderup venligt begærede af Jens Christensen i Em, Peder Andersen i Hjermeslev og Anders Andersen, at de ville bevilge den sag dem imellem om hans fæste og godsets brøstfældighed til i dag 8 dage, tog i deres hænder og til forpligtede sig at møde på Vrejlev kirkegård søndag eftermiddag efter tjenesten, om dannemænd kan dem forlige.

** Niels Pedersen et vidne, at Niels Nielsen tog i hans hånd og lovede at skaffe ham et værge, lige så ----, som han havde leveret ham det.

** Niels Pedersen i Rønnebjerg stævnede Niels Nielsen i Rønnebjerg for dom, angående et læs hø for den skade, han har ladet gøre i hans eng. sagen blev opsat 6 uger.

** ---- Pedersen i Rønnebjerg stævnede Laurs Nielsen i Rønnebjerg for dom, anlangende efterskrevne for hans ---- Agnes Sensusdatter og Mette Sensusdatter kunne tilfalde efter deres salig far Sensus Laursen, som døde i Rønnebjerg, efter Laurs Nielsens egen bekendelse, og han blev tilkendt at stille Niels Pedersen nøjagtig vissen derfor, eller for det lide indvisning i hans bo.

** Vogn Viffertsen i Karup på Vogn Vognsens vegne stævnede Niels Pedersen i Kæret med flere for som. opsat 14 dage.

(148)

** Niels Pedersen i ---- i Hallundgård på Jep Sørensens vegne i Hvilshøj stævnede Laurs Nielsen i Rønnebjerg for dom, anlangende 10 sletdaler, han har lovet Jep Sørensens hustru Kirsten Jensdatter nu til skt Mikkelsdag var år, som han blev tildømt at betale.

** Peder Nielsen i Ørslev stævnede Christen Pedersen i Rønnebjerg med en uendelig dom på hans husbonds tjener Anders Christensen i Fuglsang hans vegne angående et stolestade i Torslev kirke, og nu fremlagde Christen Pedersen samme dom her af tinget 27/x 1631, at det næst yderste stolestade i Torslev kirke bør at følge til Fuglsang, som Anders Christensen iboer, og Peder Nielsen fremlagde et vidne her af tinget 3/9, hvor efterskrevne vidnede, at Peder Christensen i Vangterp og Christen Tomasen i Ørslev har søgt det næst yderste stolestade i Torslev kirke, midlertid de boede i Ørslev i den gård, Peder Pallesen iboer, da mødte nu Christen Pedersen i Rønnebjerg på sin husbonds tjener Anders Christensens vegne og fremlagde et vidne her af tinget 13/x, hvor efterskrevne vidnede, at Anders Christensen har stået i samme stol, siden Christen Tomasen i Ørslev døde, hvorefter blev afsagt, at da de fremlagte tingsvidner er mod hverandre, da vidste dommeren ikke i den sag at dømme, før førnævnte vidner bliver påkendt for den tilbørlige dommer.

(149)

22/10 1633.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede Mads Andersen i Rakkeby for dom, angående 15 rigsmark for et gårdfred, han er oversvoret, samt 6 tønder havre for forganget år hans landgilde, hvorefter han blev tildømt at stille den gode mand tilfreds.

** Peder Skøt i Vrå stævnede efterskrevne i Vrå og Borup for vurdering, og synsmænd aflagde vurdering af efterskrevne kornskade i Peder Knudsens korn.

(150)

** Anders Rugtved stævnede Jens Boesen i Gunderup for dom og vidne, og efterskrevne vidnede, at Anders Nielsen, ridefoged på Sejlstrup, tilsagde Jens Boesen i Gunderup, at han skulle føre Anders Nielsen fra Gunderup til Sejlstrup, da svarede han, at det var ikke hans uge, han ville ikke køre.

** samme stævnede Jens Poulsen og Johanne Olufsdatter i Gunderup for dom, angående deres bøder for beliggelse, som de blev tildømt at udlægge til den gode mand eller lide på kroppen.

** Tord Vigelsen et vidne, at ---- i Vogdrup tilforpligtede sig, at eftersom et kvindfolk Johanne Andersdatter han har beligget, inden skt Volborgdag at udlægge hans bøder.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg delte efterskrevne for høstdags gerninger og tørvelæs.

** Mads Jensen i Tollestrup et vidne, at efterskrevne vidnede, at han er så forarmet, at han ikke kan udgive nogen skanseskat til Ålborg skanser.

** Peder Christensen i Tollestrup. efterskrevne vidnede, at han er så forarmet, at han ikke formår at udgive nogen skat til Ålborg skanser.

(151)

** Johanne Olufsdatter i Tollestrup et vidne, at efterskrevne vidnede, at hun er så skrøbelig, at hun ikke kan arbejde i Ålborg skanser, ej heller har nogen formåen at udlægge skanseskat.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg et vidne, at Oluf Olufsen til forpligtede sig inden 14 dage at betale ham 8 sletdaler.

** Tomas Jensen på jomfru Kirsten Juels vegne efter 14 dages opsættelse begærede dom over Helli Vognsen på Volden for 11 daler brøstfældighedspenge, og fremlagde et syn i dag 14 dage, hvorefter han blev tildømt at stille den gode jomfru for samme penge tilfreds.

** Niels Jensen i Lendistved. efterskrevne vidnede, at den lille bolig, han iboer, var øde, der han det bekommet har.

** Søren Laursen i Lendistved et vidne, at efterskrevne vidnede, at han ikke er kommet til fuld avl, eller kan give fuld skat.

** Søren Laursen i Lendistved stævnede Johanne i Volsholt.

** Jens Christensen og Peder Andersen i Hjermeslev på deres egne og på Christen Pedersen i Åsholm, Anders Andersen i Sønderskov, Christen Simonsen i Åsendrup og Tomas Andersen ---- stævnede Oluf Olufsen i Gunderup, anlangende hvis efterskrevne landgilde, han rester med, hvorimod Oluf Olufsen lod læse en herredstingsdom, hvor Jens Christensen og hans fosterbørn om landgilde at være dømt til regnskab, hvorefter blev afsagt, at da samme dom står ved fuldmagt, da kan han ikke tildømmes for landgilde nogen tiltale at lide.

(152)

** Jens Christensen i Em, Peder Andersen i Hjermeslev på deres egne og Christen Pedersen i Åsholm, Anders Andersen i Sønderskov, Christen Simonsen i Åsendrup og Tomas Andersen i Em stævnede Oluf Olufsen i Gunderup for dom, angående hans huses brøstfældighed, og Jens Christensen fremlagde efterskrevne syn her af tinget 3/9 forleden, og satte i rette, om Oluf Olufsen ikke bør have sit fæste forbrudt, hvilket han blev tildømt.

(154)

29/10 1633.

** Anders Rugtved på sin husbonds vegne tilsagde tjenerne, at de på torsdag morgen møder med deres havre på skibet for Ålborg og det der at yde, og de i morgen yder deres langhalm samt skovsvinspenge.

** Anders Rugtved stævnede Jens Poulsen i Gunderup og Johanne Olufsdatter for dom, anlangende deres bøder for beliggelse, og fremlagde to uendelige domme, hvor de er tildømt deres bøder at betale til deres kære husbond, og begærede endelig dom, hvorefter de blev tildømt at udlægge 12 og 6 rigsdaler eller at straffes på kroppen.

(155)

** Anders Madsen i Snarup et vidne, at efterskrevne vidnede, at han er så forarmet, at han ikke kan give KM skat.

** Maren Nielsdatter i Snarup et vidne, at hun er så forarmet, at hun ikke kan give KM skat.

** Søren Pedersen på Knud Rodsteens vegne stævnede Malte Sehested for Sæbygårds port og fru Margrete Rosenkrantz for sandemænd her af tinget at opkræve til ret markskel og herredsskel at gøre og sværge imellem Brødeleds mark og Højstrup mark, og stævnede efterskrevne bønder i Højstrup.

(156)

** Christen Pedersen i Rønnebjerg stævnede Mads Andersen i Rakkeby for dom for hvis efterskrevne landgilde, han er den gode mand Jørgen Orning pligtig, som han blev tildømt at betale.

** Christen Jensen i Harpsø stævnede Niels Pedersen i Højbjerg og Niels Jørgensen i Høgsted for afkald.

** Peder Skøt i Vrå gav Jens Sørensen i Vrå varsel for dele.

** Peder Jensen i Vrå stævnede Jens Jensen i ---- for vurdering, og efterskrevne vidnede, at de så efterskrevne kornskade i Peder Jensens korn.

(157)

** Søren Mogensen stævnede Jens Jensen i Knæverhede for vurdering, og efterskrevne vurderede efterskrevne kornskade i Søren Mogensens korn.

** Anders Jensen i Vrå stævnede Jens Jensen i Knæverhede for vurdering, og efterskrevne vurderede kornskade i Anders Jensens korn.

** Jens Jensen i Vrå stævnede Jens Jensen i Knæverhede for vurdering for efterskrevne vurdering af kornskade i Jens Jensens korn.

** Keld til 3.ting gav efterskrevne sag for gæld.

6/11 1633.

** Poul Jacobsen delte Mads Andersen i Gunderup.

** Anders Rugtved et vidne, at Oluf Pedersen i Try stod inden tinge lovede, at når Peder Nielsen, en remsnider, kommer her til landet, og ville sværge, at Oluf Pedersens søn Peder Olufsen var ham 7 mark skyldig, da skal han betale ham inden tinge.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg delte efterskrevne.

(158)

** Christen Pedersen stævnede Mads Andersen i Rakkeby for dom, anlangende 15 rigsmark hans bøder, han er faldet til den gode mand Jørgen Orning for et gårdfred, han har gjort mod Niels Simonsen i Rakkeby, og i rette lagde to uendelige domme, hvorefter han blev tildømt de to domme at følge.

** Laurs Pedersen i Snarup. vurderingsmænd vurderede efterskrevne kornskade, som var gjort i hans korn.
 
(159)

** Anders Rugtved ---- Oluf Villadsen i Rakkeby delte Christen Spend i Lyngby for hvis, han er ham skyldig.

** Tomas Jensen i Horshave et vidne på fru Kirsten Juels vegne til Hørbylund. efterskrevne vidnede, at Clemend Christensen i ---- er så forarmet, at han ikke kan give KM skat.

** Laurs Poulsen delte Tomas Pedersen i Høgsted for 6 rigsmark, hans bøder, for han har slået Oluf Andersen i Høgsted.

** Christen Bentsen i Harpsø stævnede Niels Tomasen i Krabdrup for dom, anlangende 21 daler, som han blev tildømt at betale.

** samme stævnede Søren Jensen i Hovstrup for dom, anlangende 5 daler, som rester på den bolig i Tårs, han sted og fæst har. opsat 8 dage.

** Oluf Olufsen et vidne, at Christen Pedersen i Rønnebjerg bekendte, at Oluf Olufsen har betalt ham hvis, han ham skyldig var.

** Christen Bentsen i Harpsø et vidne, at Christen Jensen i Dalen tilbød den gode jomfrus fuldmægtig, at han skal bekomme udlæg for hvis, han er hende skyldig.
 
(160)

** Hans Laursen i Gunderup delte Keld Poulsen for gæld.

** Anders Jensen i Grønderup delte efterskrevne.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på sin husbond Jørgen Ornings vegne stævnede Mads Andersen i Rakkeby for dom angående 6 tønder havre, han rester med for forganget år og 18 daler efter hans forpligt, og fremlagde to uendelige domme her af tinget, hvilken gæld han blev tildømt at betale den gode mand.
 
(161)

12/11 1633.

** Søren Pedersen i Albæk på Knud Rodsteen til Lengsholm hans vegne stævnede Malte Sehested og fru Margrete Rosenkrantz for sandemænd at opkræve at gøre og sværge ret markskel og herredsskel imellem Brødeleds mark og Højstrup mark, og stævnede efterskrevne bønder.

(162)

** Niels Madsen i Musted på sin husbond Sivert Grubbe hans vegne med en opsættelse 15/10 stævnede Christen Jensen i Dalen for dom, angående 4 tønder mel for 1629, han rester med af Høgholts mølle, som han blev tildømt at betale.

** ---- ---- i Musted stævnede Søren Andersen. opsat 1 måned.

** Villum Christensen stævnede Mikkel Nielsen i Lundergård. efterskrevne vidnede, at der stod en jernkakkelovn på ----gård, midlertid Mikkel Jensen var der, kunne gælde 20 sletdaler.

** Sidsel Jensdatter i Snarup. efterskrevne vidnede, at hun er så forarmet, at hun ikke kan give KM skat.

** Villum ---- på Christen Tomasens vegne i Rakkeby. efterskrevne vidnede, at han ikke er kommet til avl, at han kan give KM skat.
 
(163)

** Jens Christensen ---- afkald, at Christen Knudsen gav ham afkald for den arv, han kunne tilfalde efter hans far Knud Christensen, som døde i vester Hæstrup.

** Mads Jensen i Musted tilstod, at han inden jul skal betale Jens Bertelsen i Sessing 6 skæpper rug, eller to skæpper for en.

** Simon Madsen delte Anders Eriksen i Vejby.

** Jens Andersen i Tårs delte efterskrevne.

** ---- Sørensen vidnede, at hans kvæg ikke har gjort Peder Skøt skade i hans korn i år.

** Laurs Poulsen på Tomas Jensens vegne stævnede Anders Jensen i Sørup for dom, angående 8 sletdaler. opsat 3 uger.

** Niels Nielsen i by et vidne, at efterskrevne vidnede, at der var gjort efterskrevne skade i hans korn.

** Peder Olufsen i Gunderup stævnede efterskrevne. opsat 3 uger.

(164)

** Oluf Olufsen stævnede Anders Andersen i Sønderskov, Maren Andersdatter i Åsholm, Jens Christensen i Em, Peder Andersen i Hjermeslev, Christen Simonsen i Åsendrup.

** Peder Andersen stævnede Peder Andersen i Hjermeslev for vidne, og Peder Olufsen spurgte ham, om han ikke havde bekommet 4 stude i deres gård, hvortil han svarede, at han havde bekommet 4 stude af Jens Olufsen og havde betalt dem, og svor, at han ingen stude havde bekommet af Peder Olufsen eller Ove Olufsen.

(19/11 1633)

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Iver i Bøjet for vidne, og efterskrevne vidnede, at Christen Pedersen Skomager i Skisby begærede af Tord Vigelsen hvis, han havde lovet hans mor efter en kontrakt dem imellem, og lovede ved dannemænd at sætte Tord Vigelsen lovning og vissen, at hans mor ikke efter denne dag med nogen skældsord skal lade sig høre om Tord Vigelsen eller hans børn.

(165)

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Christen Pedersen i Skisby og Sidsel Nielsdatter for vidne, og efterskrevne vidnede, at straks efter den kontrakt var gået imellem Tord Vigelsen og Christen Pedersen og hans mor, anlangende den tvistighed imellem dem, da har de hørt dem med ukvemsord overfalde og talt ilde på Tord Vigelsen med truen og i andre måder.

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Anne Nielsdatter på Heden for hendes sandhed at vidne, og han tilspurgte hende, hvorledes det var tilgået med det barn, hun red til barsel med, da svarede hun ved sin saligheds ed, at den faldende syge tog hende, hvilket hun tit og ofte havde ---- tog samme barn, hun havde født, og ikke hun var årsag dertil i nogen måde. opsat med dom til i dag 8 dage.

** Jep Sørensen i Hvilshøj og Tomas Jensen i Mynderup gav deres sag på efterskrevne mænd at sige imellem dem.

** Christen Nielsen i Hellumgård delte efterskrevne.

(166)

** Karen Christensdatter. efterskrevne vidnede, at hun er så forarmet, at hun ikke kan give KM skat.

** Søren Christensen i Rakkeby stævnede alle Rakkeby sognemænd, og spurgte menige Rakkeby sognemænd, om nogen ville sige nej, at de ikke ville efterkomme det stedsmål og kontrakt, som er gjort med Niels Friis om KM og kirkens tiende i Rakkeby sogn, da var der ingen, som ville benægte, at de jo ville udlægge hvis dem tilkom af samme stedsmål.

** Anders Nielsen tilsagde KM tjenere til Sejlstrup at de endelig i dag 8 dage yder deres bygskyld i Ålborg.

** Anders Nielsen tilsagde om vidjevogne og slæder, hvem dem ikke har stående, at de endelig efter KM brev, såfremt de ikke tilbørlig vil stå til rette.

** ---- i Grønderup et vidne, at Peder Hansen i Vogdrup lod læse en seddel, udstedt af Tomas Olufsen i Kalum, at Peder Hansen har sin bopæl hos ham siden skt Mikkelsdag forleden, underskrevet Kalum 11/11 1633 Tomas Olufsen egen hånd.

** Anders Jensen stævnede Oluf Villadsen i Rakkeby for dom, og talte med en dreng Villads Olufsen, for 3 mark for hver nat, han har huset ham, siden han blev delt, så mødte Oluf Villadsen og bød sig i rette, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

** Christen Pedersen delte efterskrevne.

(167)

** Villum Christensen i Snarup stævnede Mikkel Nielsen i Lundergård anlangende 20 daler for en jernkakkelovn, som var på Hæstrupgård, midlertid Mikkel Nielsen var der. opsat 3 uger.

** Laurs Poulsen et vidne, at Tomas Pedersen i Høgsted lod læse en stævning at møde til Viborg landsting næste tingdag før jul.

** Villads Mogensen i Vrå delte Laurs Terkildsen i Kobberholm.

** Peder Christensen i Tollestrup delte efterskrevne.

** Peder Skøt i Vrå stævnede Anders Sørensen i Vrå for vidne, og efterskrevne vidnede, at ---- skade i Peder Skøts havre, og Peder Andersen, Anders Sørensens søn, bekendte, at det var hans galt.

** Christen Ydesen i Vejby et vidne. efterskrevne vidnede, at der var gjort efterskrevne skade i hans havre.

** Niels Pedersen og Niels Nielsen gav deres sag på efterskrevne mænd.

** Søren Laursen i Lendistved, Søren Nielsen i Lendistved og Laurs Poulsen delte Niels Jensen i Bastholm.

** Jep Sørensen i ---- med opsættelse her af tinget 15/x stævnede Christen Nielsen ---- for dom for hvis efterskrevne, han har bekommet af Kirsten Jensdatter i Hvilshøj, hvorimod Christen Nielsen fremlagde efterskrevne fortegnelse på hvis, Kirsten Jensdatter havde bekommet af ham, der iblandt 3 mark penge, hans hustrus anpart af de penge som Kirsten bekendte at have bekommet af salig Inger Steffensdatter, som døde i Mynderup, og ikke kom til skifte, hvorefter de blev tildømt at være over rede og regnskab med hverandre.

(168)

26/11 1633.

** Villum Christensen i Snarup. efterskrevne vidnede, at den gård i Snarup står øde, som Christen Nielsen iboer.

** Peder Andersen i Snarup. efterskrevne vidnede, at han er så forarmet,han kan ikke give KM skat.

** Laurs Poulsen på Iver Dyres vegne delte efterskrevne.

(169)

** Peder Nielsen i Ørslev et vidne, at efterskrevne er forarmede, at de ikke kan give uden skat, halv skat eller ingen skat.

** Peder Nielsen i Ørslev et vidne, at efterskrevne er forarmede, at de ikke kan give uden skat, halv skat eller ingen skat.

** Christen Mikkelsen i Rakkeby delte alle i Rakkeby, som rester med KM skat.

(170)

(3/12 1633)

** Søren Christensen i Rakkeby på sine egne vegne delte efterskrevne.

** Søren Christensen et vidne, at Jens Christensen i Rakkeby tog i hånden for 1 sletdaler stedsmål af tienden i Rakkeby sogn.

** Jørgen Nielsen i Kølskegård gav Anders i Tamstrup varsel for dele.

** opsat den sag med Anders Jensen i Grønderup og Laurs Poulsen til i dag 14 dage.

** Villum Christensen i Snarup delte Knud Mikkelsen i Snarup for hans skat.

** Peder Mikkelsen i Plet stævnede Christen Mikkelsen i Plet i Rakkeby for æskning, og æskede al hvis arv, han og hans søstersøn Christen Pedersen kunne tilfalde efter Johanne Christensdatter.

** Villads Olufsen i Tårs et vidne, at han er så forarmet, at han ikke kan give nogen skanseskat, og så vanfør, at han ikke selv kan arbejde.

** Laurs Poulsen på hr Peders vegne delte Anne Simonsdatter.

** Tord Vigelsen gav til kende, at der er en fange lange Anne udbrudt af fængsel på Tidemandsholm, om hun kommer nogen godtfolk for, de ville gøre ham nogen kundskab på hende.

** Anders Rugtved stævnede Laurs Nielsen i Koldbro for vidne og klage. Peder Ibsen i Rakkeby vidnede, at han var hos Laurs Nielsen med et brev, han skulle bære til ----gård, og da svarede han, at han ville ikke bære det brev.

(171)

** Anders Rugtved stævnede Anne Mikkelsdatter i Rakkeby, og synsmænd afhjemlede syn på Berete Pedersdatter i Rakkeby, som havde blåslag.

** Christen Mikkelsen i Rakkeby stævnede Peder Mikkelsen i Plet for tilbud og tilbød ham skifte og jævning efter hans mor på hvis, hun har efterladt.

** Søren Laursen i Lendistved stævnede Søren Madsen i Sterup for dom, angående 12 sletdaler stedsmål af Lendistved. opsat 14 dage.

** efter 3 ugers opsættelse begærede Ove Olufsen og Peder Olufsen dom, og havde efter opsættelse 12/11 stævnet Anders Andersen i Sønderskov, Christen Pedersen i Åsholm og hans hustru Maren Andersdatter, Jens Christensen i Em hans hustru Bodel Tomasdatter, Tomas Andersen sst, Peder Andersen i Hjermeslev, Christen Simonsen i Åsendrup og ---- og i rette lagde en landsdom MDLXIX, hvor de havde stævnet Ove Mørk i Gunderup, Oluf Andersen, Mads Andersen, Jens i Haverholm, Jens Nielsen i Hæstrup at møde i Ålborg tirsdagen næst efter reminiscere søndag, som er den 8/3 1569, og endnu fremlagde en uforseglet dom på pergament tirsdag 9/3 MDLXIX, at efterdi KM brev ikke har været for samfrænder, vidste de ikke førnævnte samfrænders brev bør at komme Oluf Andersen og sine ---- søskende til nogen hinder eller skade på Østergård eller Østergårds ejendom i nogen måde. da mødte Svend Jensen i Gunderup og fuldkommen vedkendtes at have købt og tilforhandlet sig den gård i Gunderup, Oluf Olufsen iboer, efter hans pantebrev, og mente, ingen dom derpå burde at udstedes, før han bliver dertil stævnet, hvorefter fremlagde Peder Olufsen og Ove Olufsen deres skriftlige forsæt, at Peder Andersen i Hjermeslev med flere bør fremlægge deres adkomster på samme gård, og Svend Jensen bør fremlægge sit pantebrev, hvorefter blev afsagt, at da Svend Jensen ikke er stævnet, kan der ikke kendes derpå, før der stævnes på ny.

(172)

(10/12 1633).

** Christen Pedersen stævnede Niels Christensen i Linderupgård, og efterskrevne vidnede, at Niels Christensen i Linderupgård har en vederhæftig farbror i Klemmen Jens Pedersen.

** Peder Christensen i ---- delte efterskrevne.
 
(173)

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Knud Rodsteen for synsseddel at tage af tinge til skovhugst i nør Jernskov.

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Jens Sørensen i Terpet for spørgsmål og hjemmel, og tilspurgte ham hvad hjemmel, han havde til at inddrage i Jernskov og udvise tømmer, hvortil han svarede, at hans husbond Knud Rodsteen befalede ham det.

** samme stævnede efterskrevne, som vidnede om udvisning af tømmer i Jernskov, som efterskrevne huggede.

** Tord Vigelsen forbød Knud Rodsteen eller nogen at indkomme i nør Jernskov med nogen skovhugst.

** Tord Vigelsen delte efterskrevne.

** Anders Rugtved i Vangterp delte efterskrevne.

(174)

** Christen Ydesen i Vejby delte Christen Nielsen sst.

** Jørgen Nielsen et vidne om efterskrevne kornskade i hans korn.

** Anders Jensen i Grønderup stævnede Tomas Jespersen i Haverdal for vidne, og efterskrevne vidnede, at han hørte, at Anders Jensen og Tomas Jespersen blev forligt om et gældsbrev, og da lovede Tomas ----.

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Knud Rodsteen for Ås port, og lod læse et ----mandsbrev, hvori Mogens Kås til Tidemandsholm og Knud Rodsteen til Lengsholm kendes, at eftersom imellem dem har været nogen tvistighed om et indhævd i nør Jernskov, som den bonde i Krogård har gjort, da har de bevilget og samtykket og nu voldgiver det på efterskrevne mænd, dateret 4/11 1633 Mogens Kås Knud Rodsteen.

(175)

17/12 1633.

** Oluf Nielsen på husbondens vegne stævnede Niels Mouridsen i Krogård for dom, anlangende 4 læs korn, han skal have forrykket af Tårs ---- mark, som ligger til det værsted, Christen Poulsen iboede, og det uden hjemmel, hvorefter han blev tilfundet at lide som for uhjemlet.

** ---- stævnede Niels Simonsen i Rakkeby, Peder Andersen og Jens Christensen i Østergård, for de har været budt at slå pæle ved Rakkeby bro 23/11 forleden, og ikke kom.

** Christen Pedersen i Rønnebjerg på sin husbond Jørgen Ornings vegne stævnede Christen Nielsen i Holmgård for vidne og Niels Christensen på Linderupgård, og efterskrevne vidnede, at 6 uger efter jul var år var han ved Jerslev herreds ting, og da forligte Christen Nielsen i Holmgård på Niels Christensens vegne i Linderupgård og Christen Pedersen i Rønnebjerg på Påske Nielsens vegne om en arv, Christen Nielsen på Niels Christensens vegne tiltalte Påske Nielsen for.---- til Viborg landsting.

(176)

** Peder Christensen i Stenbjerggård delte Søren Keldsen i Vejby.

** Peder Christensen stævnede Peder Laursen i Vejby for dom angående efterskrevne gæld, og satte i rette, om han den ikke bør betale.

** ---- delte efterskrevne.

** Søren Mogensen et vidne, at efterskrevne er forarmede, at de ikke kan give KM skat.

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Knud Rodsteen for Ås port samt efterskrevne, og lod afhjemle syn på nyligt hugget træ i Jernskov.

(177)

** Tord Vigelsen i Bøjet tilsagde efterskrevne et fuldt ran for hvis træ, de har hugget og ført af Jernskov.

** ---- stævnede Mogens Kås på Tidemandsholm for synsseddel at tage af tinge til et værsted skal være bygget i Tårs mark.

** opsat med den mand i Sterup til i dag 14 dage.

** Søren Nielsen i Sterup stævnede Niels Rasmussen i Lendistved.

** Laurs Christensen i Vrå stævnede Mads Laursen i Sessing for vidne, og Niels Madsen i Vrå vidnede, at 1629 var han tilstede i Vrå på skifte efter Anne Laursdatter, da samme tid annammede Mads Laursen de heste ---- for hvis gæld, Laurs Christensen var ham skyldig.

(178)

** ---- tiltale Mads Tomasen ----.

** Anders Jensen i Grønderup med opsættelse her af tinget 19/11 stævnede Oluf Villadsen i Rakkeby for dom, anlangende en dreng Villads Olufsen, han huser og heller imod forbud, og fremlagde en dele her af tinget 13/4 1630, hvor Villads Olufsen er delt blevet for 2 mark bodpenge, som han af samfrænder er tillagt at give Anders Jensen, og et vidne her af tinget 10/7 1632, hvor Anders Jensen udæskede Villads Olufsen, som var lovfældet for 2 mark, og forbød hans far Oluf Villadsen at huse eller helle ham, hvorefter Oluf Villadsen blev tildømt at bøde 2 mark for hver nat, han har huset og hellet ham.

** Peder Christensen i Tollestrup, lægdsmand i Vrejlev sogn, begærede høringe til Otte Pedersen i Saksager for 1 rigsdaler KM skat, hvorimod Otte Pedersen fremlagde et vidne her af tinget 1/11 1631, hvor efterskrevne vidnede, at Saksager er holdt for et boel og er et boel, og endnu fremlagde et vidne her af tinget 8/11 1631, at Otte Pedersen er kvitdømt for 1 rigsdaler hans skat, hvorfor han blev tilkendt ikke videre at give end af et boel.

(179)

24/12 1633,

** Christen Pedersen stævnede Anne Drangs i Astrup for vidne, og efterskrevne vidnede, at Anne Drangs har fulgt et slemt trolddomsrygte. at hun er en vitterlig troldkvinde og fuld af trolddom.

(180)

** Oluf Nielsen i Agdrup stævnede Niels Mouridsen i ---- for syn, og synsmænd afhjemlede syn på et hus i Tårs, som Niels Mouridsen har sted forgangen sommer. opsat med klage til snapsting.

** Søren Pedersen i Albæk stævnede Mogens Kås samt efterskrevne bønder for syn at afhjemle til et indhævd ved Graven og til Brødeled, hvorpå blev gjort skudsmål for efterskrevne. opsat til snapsting.

** Tord Vigelsen i Bøjet stævnede Jens Sørensen i Terpet, Jens i Krogård, Søren Johansen i Hovstrup, Laurs Mikkelsen i Svenstrup ?, Søren Laursen i Tårs med flere, angående skovhugst, de skal have hugget i nør Jernskov. sagen blev opsat 14 dage.

** Tord Vigelsen stævnede Anne Nielsdatter på Heden for dom, og var fængslet på Tidemandsholm for hendes forseelse. opsat til snapsting.

(181)

** Christen Mikkelsen i Rakkeby stævnede Peder Mikkelsen i ---- for vurdering, og vurderingsmænd havde hos Christen Mikkelsen vurderet efterskrevne, som var Johanne Christensdatters gods.

** Tord Vigelsen stævnede Abraham Nielsen i Lyngby og Jens Ydesen i Lyngbytorp for gæld til Søren Pedersen, som de blev tildømt at betale.

** ---- på Tomas Terkildsens vegne i ---- stævnede Jens Jensen i Vade ? for hvis byg, han er ham skyldig efter hans efterskrevne brev, dateret 19/9 1627, som han blev tildømt at betale.

(2)

(9/1 1638)

** Peder Nielsen på sin husbonds vegne gav last kære og klage på Knud Olufsen i Tårs ---- er bevist med syn at være borttaget ---- af den gård Nørgård i Tårs, han frarømte og tilforn iboede.

** Peder Nielsen i Ørslev på sin husbonds vegne stævnede Knud Olufsen i Tårs for dom for hvis, som skal være borttaget af Nørgård i Tårs, som han har iboet, hvorefter han blev tildømt at udlægge for hvis, han har borttaget.

** Søren Christensen ----  at indkomme på KM grund til Sejlstrup med jagt, skytteri eller anden brugelighed, og forbød, at ingen må gøre nogen ulovlig vej eller sti over gårdens agre eller enge, eller føre ulovlig sæd i kronens tjeneres jord.

** Peder Nielsen et vidne, at Peder Laursen ---- lod læse en landstings stævning ---- en dom, Peder Nielsen har dømt, at møde til Viborg landsting ----.

** ---- et vidne, at Anne Olufsdatter ---- udlagde ---- Mikkel Laursen, og samme barn var tillagt forgangen år, da de begge tjente i Ågård.

(3)

** Christen Christensen i Vrå stævnede Niels Pedersen i Vrå, Søren Mogensen, Peder Jensen og Jens Badskær med flere og tilbød dem hans tjeneste efter KM udgivne forordning.

** Villum Christensen i Snarup på sin husbonds vegne Jens Bildt til Hæstrupgård efter 6 ugers opsættelse stævnede Jens Christensen i Ågård og Jens Nielsen i Stenvad for dom, anlangende hvis arbejde, de rester med til Sejlstrupgård, og fremlagde efterskrevne fortegnelse derpå, hvortil Jens Nielsen svarede, at han ikke har været tilsagt at gøre samme arbejde, og burde ikke lide tiltale for arbejde fra, de er Steen Bilde tildømt og til, de igen er indfriet, hvorefter blev afsagt dom, at da en uendelig dom på førnævnte mænd er udganget, og i dag for endelig dom hidkaldet, så bør de stille den gode mand tilfreds.

** Mikkel Pedersen i Karmesholt lod fordele Søren Andersen i Krabdrup.

(4)

** Peder Nielsen i Ørslev på sin husbonds vegne, Malte Sehested til Sæbygård, med opsættelse her af tinget 28/11 forleden stævnede Christen Jensen i Hovstrup, Simon Møller i Sessing med flere for dom, anlangende hvis tiende, de rester med dette år, som de blev tildømt fra dem at levere.

** opsat 8 dage med Laurs Laursen i Harpsø hans vinterrugsæd.

** opsat 8 dage med Anders Laursen og Søren Laursen i Tårs for de ris, de skar i Lindholts mark.

** Peder Nielsen i Ørslev på sin husbonds vegne, Malte Sehested til Sæbygård, med en opsættelse her af tinget 21/11 forleden stævnede Knud Olufsen i Tårs, anlangende hvis landgilde, han rester med af den gård i Tårs, som han forganget år iboede, og fremlagde efterskrevne restants, som han blev tildømt at betale.

(5)

** Peder Mikkelsen i Plet stod inden tinge og gav last, kære og klage på Anders ---- i nør Vrå for hans hustru Anne Mikkelsdatter, han skal have slået blodig og blå. sagen er opsat.

16/1 1638.

** Anders Christensen i Bøjet delte Knud Mikkelsen i Rakkeby.

** Peder Christensen i Rakkeby lod fordele Matias Nielsen i Guldager.

** Peder Christensen i Rønnebjerg lod fordele Steffen Nielsen i Rugtved for 4 rigsdaler efter hans brev til salig Christen Pedersen ----.

(6)

** Jens Christensen i Em på sin husbonds vegne, Henrik Ramel til Bækkeskov, stævnede Maren Nielsdatter i Klattrup ?, anlangende 6 rigsdaler for lejermål, som hun blev tildømt at betale den gode mand eller efter forordningen på kroppen at straffes.

** Søren Christensen i Rakkeby lod fordele efterskrevne.

** Søren Christensen på sin husbonds vegne lod fordele alle Sejlstrup tjenere, som rester med langhalm.

** Laurs Poulsen i Høgsted på Søren Rasmussen Skrædder i Sæby, hans vegne stævnede Jep Jensen i Gersholt for dom, anlangende 43 daler efter hans brev, dateret 1/5 1625, som han blev tildømt at betale.

(7)

** Laurs Poulsen i Høgsted på Søren Skrædder i Sæby hans vegne stævnede Jep Jensen i Gersholt for dom, anlangende hvis efterskrevne anvendte omkostninger, han har forårsaget, eftersom Jep Jensen ikke har holdt og efterkommet hans udgivne brev, hvilke omkostninger han blev tildømt at betale.

(8)

** Peder Nielsen i Ørslev på sin husbonds vegne, Malte Sehested til Sæbygård, med en opsættelse her af tinget 18/11 forleden stævnede Anders Laursen og Søren Laursen i Tårs for nogen ris, de skal have skåret og borttaget af Lindholt mark, og i rette lagde vidner har af tinget 12/12 og 7/11 forleden, og dernæst to uendelige domme 21/11 og 12/12, hvor de indstævnede blev tildømt at skaffe hjemmel til samme ris, hvilket de også i dag blev tildømt.

(9)

** Peder Nielsen i Ørslev på Malte Sehesteds vegne stævnede alle i Tårs for dom, anlangende hvis, som skal være borttaget af Nørgård i Tårs. sagen er opsat 14 dage.

(10)

** Laurs Poulsen stævnede Oluf Olufsen i Gunderup for dom, anlangende et tiendeføl, som skal være forfaldet i hans gård, og ikke han vil det fra sig levere, og fremlagde en fortegnelse af tiendebogen, hvor mange føl, Oluf Olufsen har ladet sig antegne for, som blev fra 1629-1637 10 føl, og satte i rette, om Oluf Olufsen jo bør at levere det 10.føl efter recessen til KM, kirken og præsten, hvilket han blev tildømt.

23/1 1638.

** Hans Mikkelsen i sønder Vrå stævnede vester Niels Pedersen i Rønnebjerg og Gertrud Nielsdatter for dom, anlangende ----, hvilke børnepenge, salig Tomas Mikkelsens børn i Nejsum, Mikkel Tomasen, Niels Tomasen, Anne Tomasdatter og Dorete Tomasdatter kan være arveligt tilfaldet efter deres salig far, som boede og døde i Nejsum. sagen er opsat 1 måned.

** Anders Madsen i nør Vrå stævnede Anne Mikkelsdatter i nør Vrå for vidne, og han gav last, kære og klage på hans ægtehustru Anne Mikkelsdatter, for hun uden årsag har brudt hendes ægteskabs trolovelse og er draget fra ham, og ikke vil anse kapitelsdom, at hun skal begive sig til sin ægtemand og leve med ham, hvilken dom blev læst og påskrevet.

(11)

** Laurs Laursen i Overgård stævnede Hans Tomasen i by for dom, anlangende 10 daler for et øg, en seng god som 8 daler, som rester på noget, som han har tiltaget sig af Maren Christensdatter, født i by, hendes mødrene penge efter hans derpå udgivne brev. opsat 6 uger.

** Niels Christensen i Tollestrup med flere og Peder Laursen Soldat gav deres sag på efterskrevne om hvis soldaterhold, de omtvister.

** Jens Jensen i Serreslev delte Jens Sørensen i Em.

** Peder Christensen i Rønnebjerg på sin husbonds vegne, Jørgen Orning til Skårupgård, stævnede Oluf Pedersen i Grønderup for sin sandhed at vidne, og Terkild Madsen i Rønnebjerg om han havde noget dertil at svare, og Oluf Pedersen vidnede, at han tilsagde Terkild Madsen, at han med flere skulle hente en møllesten i Ålborg og føre til Åstrup mølle, og da sagde han nej, og slog ham med en skovl og jog ham af byen, hvilket Terkild Madsen med oprakte fingre og ed benægtede, og sagde, at han løj ham på.

** Tord Vigelsen på Mogens Pedersens vegne i Skæggesholt delte Jens Pedersen ved Gersholt.

** Christen Andersen i Skisby delte efterskrevne.

(12)

** Peder Christensen i Rønnebjerg på sin husbonds vegne, Jørgen Orning til Skårupgård KM befalingsmand på Åstrup, forbød, at ingen på komme på KM grund til Åstrup liggende med skytteri, fiskeri eller anden brugelighed, og ingen af husbondens tjenere må låne eller leje ager eller eng fra de gårde, de påboer, eller afhænde øksne, før de har tilbudt den gode mand dem, han vil give for dem så meget, som ret er.

** opsat endnu 14 dage med Maren Laursdatter i Rønnebjerg anlangende hendes bøder for lejermål.

** Anders Rugtved i Bagterp med en opsættelse her af tinget 6 uger stævnede Laurs Pedersen i ---- for dom, anlangende nogen gæld, han har været salig Jens Tomasen, som døde i Bagterp, pligtig, og formedelst Jens Laursen i Snarup på hans fars vegne hans begæring blev sagen opsat 14 dage, og Anders Rugtved fremlagde efterskrevne fortegnelse på samme gæld, som er 6 sletdaler, som han blev tildømt at betale Anders Rugtved. sagen er opsat 1 måned.

(13)

** Christen Andersen i Skisby delte efterskrevne.

** Tord Vigelsen på Mogens Pedersens vegne i Skæggesholt delte Jens Pedersen ved Gersholt.

** Niels Christensen i Tollestrup, Rasmus Jensen, Tomas Christensen, Laurs Pallesen og Christen Christensen gav deres sag på efterskrevne at møde på samme voldgift dem imellem at sige.

** Peder Christensen i Rønnebjerg på sin husbonds vegne, Jørgen Orning til Skårupgård, stævnede Oluf Pedersen i Grønderup for hans sandhed at vidne, og Terkild Madsen i Rønnebjerg om han har noget dertil at svare, og Oluf Pedersen vidnede, at han tilsagde Terkild Madsen, at han med flere skulle hente en møllesten i Ålborg og føre til Åstrup mølle, men han sagde nej, han ville ikke køre og jog ham af byen.

** Jens Jensen i Serreslev lod fordele Jens Sørensen for gæld.

** Anders Andersen i Sønderskov på sine egne, søskende og medarvingers vegne med opsættelse her af tinget 19/12 forleden stævnede Oluf Olufsen i Gunderup for dom, anlangende hvis skyld og landgilde, han rester med til dem af den halve gård, han iboer, som han ved to uendelige domme er tildømt at betale, og fremlagde et vidne her af tinget 21/8 1634, at Jens Christensen i Em gav til kende, hvorledes han med hans fosterbørn og svogre Anders Andersen, Peder Andersen, Christen Pedersen, Christen Simonsen og Tomas Andersen var forligt om den anpart, hans hustru Bodel Tomasdatter har i Oluf Olufsens gård i Gunderup, efterdi de er arvinger til den efter deres salig mors død, da har han den for dem afstået, så de må gøre dem den så nyttig, som de kan, og Anders Andersen fremlagde en kontrakt imellem ham på hans søskendes og medarvingers vegne på den ene og Oluf Olufsen på den anden side, udganget af landstinget 27/9 1637, hvori Oluf Olufsen forpligter sig at betale Anders Andersen og medarvinger hvis landgilde, han af deres anpart rester med, og derefter fremlagde efterskrevne fortegnelse på den resterende landgilde, samt to uendelige domme her af tinget 28/11 og 12/12 forleden, hvori Oluf Olufsen er tildømt at betale hans restants, hvorimod Oluf Olufsen fremlagde sit svar, indeholdende blandt andet, at han ikke burde at give skyld i fjendernes tid, mens de var landet mægtigt og forarmet, så han ikke har haft sæd på det 3.år, hvorefter blev afsagt dom, at Oluf Olufsen jo samme resterende landgilde efter hans forpligt bør betale inden 15 dage.

(16)

** Peder Christensen i Rønnebjerg delte Jens Laursen i Snarup for 6 daler efter hans brev til salig Christen Pedersen i Rønnebjerg.

** Laurs Poulsen på Anders Friises vegne delte efterskrevne af Vrejlev sogn, som rester med deres tiende.

30/1 1638.

** Laurs Poulsen på Sivert Dyres vegne delte Mads Tomasen i Hvidsted for en Ålborg rejse, han var tilsagt at gøre, og siddet overhørig.

** Niels Christensen i Smidstrup delte efterskrevne, som rester med kost, krudt og luntepenge.

** Christen Nielsen i Holmgård på sin husbonds vegne, fru Berete Lindenov til Hammelmose, stævnede efterskrevne, som rester med landgilde og arbejdspenge, som de blev tildømt at betale.

(17)

** Søren Christensen i Rakkeby på hr Peder Bertelsens vegne lod fordele efterskrevne.

** Laurs Poulsen i Høgsted på Hans Nielsen, foged på Vrejlev, hans vegne stævnede Jens Christensen i Ågård for dom, anlangende 10 sletdaler efter hans brev, som han blev tildømt at betale.

** Christen Christensen i Ålborg delte efterskrevne af Torslev sogn, som rester med kirkens tiende.

(18)

6/2 1638.

** Søren Sørensen i ---- på sin husbonds vegne, Jacob Grubbe, stævnede Niels Nielsen i Lyngbytorp for dom, anlangende hvis efterskrevne, han rester med efter fortegnelsen, blandt andet landgilde, fogedpenge, og for en rejse, han sad overhørig, hvorefter blev afsagt, at han bør betale hvis, han rester med, og for sin overhørig at stille sin husbond tilfreds og at lide på hans fæste.

** Niels Christensen i Vrensted på Villads Tomasen, som døde i Borup, hans børns vegne stævnede Kirsten Jensdatter, Kirsten Jepsdatter, Ellen Jepsdatter og Maren Jepsdatter for dom, anlangende hvis arv, salig Villads Tomasens børn, Anne Villadsdatter og Maren Villadsdatter er arveligt tilfaldet efter deres morfar og mormor Laurs Poulsen og Maren Henningsdatter, som boede og døde i vester Assels, og satte i rette, om Jep Tomasens hustru og børn bør udlægge til Villads Tomasens børn deres arvelod. sagen er opsat 3 uger.

(19)

** Peder Christensen i Rønnebjerg på sin husbonds vegne, Jørgen Orning til Skårupgård, stævnede Maren Laursdatter i Rønnebjerg for dom, anlangende 12 rigsdaler, hendes bøder for to lejermål, hun i skørlevned begået har, som hun blev tildømt at betale den gode mand.

** Laurs Poulsen i Høgsted på Hans Nielsen, foged på Vrejlev, hans vegne stævnede Jens Christensen i Ågård for dom, anlangende 10 sletdaler efter hans brev, som han blev tildømt at betale.

** Peder Nielsen i Ørslev på sin husbond Malte Sehested hans vegne stævnede Niels i Birket, Bertel Nielsen i Hesselbæk, anlangende at de har indført deres korn, og ikke tiendet deraf, hvortil Niels Jensen svarede, at de havde ikke indført deres korn utalt, men Peder Christensen i Vangterp havde talt og det opkrævet. opsat 3 uger.

(20)

** Niels Jensen i Tårs stævnede Malte Sehested for Boller port for vidne, og efterskrevne vidnede, at Niels Andersen i Agdrup på Niels Smeds vegne havde ydet på Boller så meget tiende, som han burde.

** opsat til i dag 8 dag med Peder Nielsen i Ørslev og Las i Harpsø.

** Laurs Laursen et vidne, at Tomas Jensen i Albæk lod læse en landstings opsættelse over Hans Laursen.

** Laurs Poulsen på Iver Dyres vegne stævnede Mads Tomasen i Hvidsted for dom på hans fæste. opsat 14 dage.

** Tord Vigelsen et vidne, at Jens Pedersen lovede at betale 2 rigsdaler, han er (blank) skyldig.

** Peder Christensen i Rønnebjerg på sin husbond, Jørgen Orning KM befalingsmand på Åstrup, hans vegne stævnede Terkild Madsen i Rønnebjerg for dom, anlangende en Ålborgrejse, han har siddet overhørig, og har overfaldet KM budfoged med hug og slag.

13/2 1638.

** Søren i Stade delte efterskrevne for gæld.

(21)

** Søren Rasmussen i Stade på Erik Nielsen i Brønderslev hans vegne delte Bertel Keldsen i Vejby for 1 tønde havre.

** Tord Vigelsen på Hans Degn i Ugilt hans vegne delte efterskrevne.

** Svend Jensen på Jørgen Ornings vegne stævnede Maren Laursdatter i Rønnebjerg for hendes barnefar at udlægge, og hun beskyldte Søren Jensen, som tjener Søren Smed i Rønnebjerg, for barnefar til det barn, hun reder til med, og ingen anden.

** Tord Vigelsen i Bøjet delte Bertel Smed i Sessing for 8 mark.

** Jens Sørensen i Vrå stævnede Villads Mogensen i Vrå for vidne, og tilspurgte ham, om han havde ham noget at beskylde, der hans ære og gode rygte kan være til skade, da svarede han, at han ikke vidste ham noget at beskylde på hans ære eller lempe.

** Tomas Jensen i Albæk på Knud Rodsteens vegne delte efterskrevne.

** Peder Nielsen i Ørslev på Malte Sehesteds vegne delte efterskrevne.

** Laurs Poulsen i Høgsted på Hans Nielsen, foged på Vrejlev, hans vegne