Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirstin Nørgaard-Pedersen

ÅRHUSGÅRDS LEN 1599 TIL 1661
STEDSMÅL, HUSBONDHOLD, SAGEFALD OG FØRINGSPENGE
UDDRAGET AF LENSREGNSKABERNE I DET OMFANG DE ER BEVARET

Afskrevet 1994 af Kirstin Nørgaard-Pedersen

Afskrivningen er foretaget efter Rigsarkivets mikrofilm. Alle stednavne er i nutidig stavemåde, bortset fra nogle få, som ikke har kunnet identificeres i Trap Danmark 4. udgave eller på generalstabskortet 1:100,  8. udgave 1961. Det samme gælder personnavne, som desuden er normaliseret, så for eksempel  Ole de få steder det forekommer er skrevet Oluf, og af de mange former Lars, Laurs, Las, Laurids og Laurits er kun bibeholdt Las og Laurits, samt patronymikon af disse, da det derimod ikke ser ud til, at der er tale om de samme personer er både Ib og Jep samt patronymikon af samme bibeholdt.
    I dette len er der i originalerne kun sjældent skelnet imellem stedsmål og husbondhold. Teksten fremtræder her i noget forkortet form, for eksempel er der i stedet for sætningen "oplod for hannem" for det meste kun skrevet oplod.
Angående strøgods udenfor Århusgårds kerneområde i Ning, Hasle og Vester Lisbjerg herred se også Dronningborg len. Der er udarbejdet fortegnelse over stednavnene og den retskreds, hvori de findes i regnskabet.
    Århusgårds lens regnskaber er på filmene ikke i nøje kronologisk rækkefølge, dette er her blevet ombrudt, med angivelse af film nr.

            gennemset og rettet august 2010 Kirstin Nørgaard-Pedersen

film nr. M.17954
                   
REGNSKABET 1599-1600
                           
Ning herred 1599-1600           
Stedsmål

Las Poulsen i Ravnholt af den gård Morten Juell iboede husbondhold 1 okse, 1 dlr.

Jens Jostsen i Langballe af en øde gård sst. 14 dlr.

Peder Nielsen i Nor af det boel Peder Jensen iboede 10 dlr.

Las Nielsen i Mårslet husbondhold af Mikkel Ørns gård sst. 7 dlr.

Mikkel Ørn i Mårslet af det boel Jep Øuli i Starup iboede 7 dlr. Mikkel Andersen i Malling af den gård Øuli Nielsen iboede husbondhold 1 okse 1 dlr.

Niels Rasmussen i Krekær af hans fader Rasmus Olufsens halve gård 12 dlr. 1 okse

Jens Pedersen i Astrup af hans fader Peder Mouritsens gård sst. 14 dlr. 2 okser

Søren Pedersen i Astrup husbondhold af Rasmus Tomasens gård sst.
1 okse 1 dlr.

Niels Rasmussen i Kattrup af det boel, Jep Lassen afdøde 2 okser 2 dlr.

Las Ibsen i Kattrup af den halve gård som Bertel Sørensen Iboede
1 okse 1 dlr.

Ning herred 1599-1600
Sagefald

Peder Øuli i Starup for et vidne han vidnede 1 okse

Oluf Bertelsen i Elmose for jomfrukrænkelse 9 mark

Niels Mikkelsen i Hørret for bordag 1 td. havre

Peder Sørensen i Malling Bisgård for bordag 2 td. havre

Niels Nielsen i Slet for et vidne han vidnede og Peder Sørensen 2 dlr.  

Rasmus Tomasen i Hørret for samme sag 3 dlr.

Rasmus Godsen sst. for samme sag 3 dlr.

Peder Rasmussen i Mårslet for samme sag 2 dlr.

Oluf Due i Malling for samme sag 3 dlr.

Søren Tomasen i Ask for samme sag 3 dlr.

Rasmus Sørensen i Fløjstrup for bordag 11/2 dlr.

Søren Andersen i Holm for skovhugst 3 dlr.

Søren Steffensen i Ask for horeri 12 dlr.

Knud Mikkelsen i Edslev for en tyv han købte med 6 dlr.

Peder Steffensen i Holm for en tyv han købte med 5 dlr.

Jens Vesten i Hørret for bordag 4 dlr.

Per Rasmussen, Mikkel Rasmussen, Oluf Rasmussen i Mårslet og Niels Rasmussen i Ravnholt for bordag med Jens Vesten og hans broder Søren Sørensen sst. 18 dlr.

Peder Jensen i Seldrup og Rasmus Jensen sst., for bordag 2 td. havre

Frands Andersen i Ajstrup for bordag 3 td. havre

Rasmus Poulsen i Lille Fulden for jomfrukrænkelse 9 mark

Morten Pedersen i Lille Fulden for han (lokkede) Jens Rasmussen sst. 2 dlr.

Søren Lassen i Ormslev for et værge han fandt og ikke oplyste 1 okse

Peder Sørensen i Harlevholm for en seddel han bar frem på Ning herreds ting var falsk 2 okser 6 dlr.

Ning herred førlov 1599-1600

Peder Mogensen i Storfulden førlov efter hans stedsøn 3 mark

Hasle herred 1599-1600
Stedsmål

Rasmus Rasmussen i True af det boel Jens Lading af døde  8 dlr.

Christen Sørensen i Hasle af den gård Peder Jensen af døde 12 dlr.

Christen Jensen i Hasle af den halve gård Anders Holmstrup iboede 8 dlr.

Peder Jensen Grube i Vejlby for bordag med Laurits Villadsen sst. 2 dlr.

Rasmus Pedersen i Tilst for bordag med Christen Rasmussen sst. 1 okse 2 dlr.

Niels Knudsen i True for jomfrukrænkelse 9 mark

Rasmus Sørensen i Kasted for bordag 6 mark

Rasmus Sørensen i Åby for den dreng han tog den hest fra 6 dlr.

Jens Godsen sst., for samme sag 1 dlr.

Niels Jensen sst., for samme sag 3 dlr. 1 mark

Hasle herred 1599-1600
førlov

Anne Sørens i Skødstrup efter Rasmus Sørensen i Vejlby 3 mark

Lisbjerg herred 1599-1600
stedsmål

Søren Lauritsen i Elev af Søren Madsens boel sst. 1 okse

Søren Madsen i Grundfør af den gård Hans Rasmussen iboede 4 okser 16 dlr.

Tomas Nielsen i Ølsted af den halve gård Jep Andersen iboede 2 okser 8 dlr.

Tomas Sørensen i Trige til husbondhold af den gård Rasmus Nielsen iboede 1 okse 1 dlr.

Niels Sørensen i Spørring af den gård Anders Rasmussen iboede 14 dlr.

Lisbjerg herred 1599-1600
sagefald

Niels Kå i Tåstrup for en kvinde han indklagede 3 dlr.

Jens Bunde i Lisbjerg for hans søn for bordag 2 dlr.

Søren Christensen i Ølsted for hans dreng for bordag 1 td. havre 1 skp.

Jens Sørensen i Tåstrup for jomfrukrænkelse 9 mark

Peder Bodelsen i Lisbjerg for jomfrukrænkelse 9 mark

Frands Elgård i Norring for 5 svin han drev uden lov på skoven der olden var  5 dlr.

Lisbjerg herred førlov 1599-1600

Jens Pedersen i Søften efter Jens Rasmussen i Grundfør 3 mark

Jens Mogensen i Skjørring efter Johanne Mogenses i Elsted 3 mark

Viby birk 1599-1600
stedsmål

Per Jensen True af den gård Anders Gårdmand iboede 16 dlr.

Peder Nielsen af et gadehus Jens Worm oplod 1 dlr.

Viby birk 1599-1600
sagefald

Jens Hansen for en kvinde han slog til våde 12 dlr.

Niels Foged for en bordag han gjorde 2 td. havre

Jens Sørensen for en tyv han købte med 4 dlr.

Jens Jensen for jomfrukrænkelse 9 mark

hr. Mogens Andersen i Viby for kirkeskoven til Viby kirke han havde hugget i uforevist 20 dlr. 1 okse

Feldballe birk 1599-1600
stedsmål

Søren Andersen i Tåstrup af den halve gård Jens Smed iboede 12 dlr.

Niels Sørensen i Tåstrup af den halve gård Peder Smed Iboede 12 dlr.

Villum Villumsen i Boeslum af en fæste jord ved Ebeltoft Søren Jensen i Elsegårde afdøde 10 dlr.
 
Niels Olufsen i Skårupgård af samme gård hans fader afdøde 18 dlr.

Mikkel Hansen i Ebdrup af en halv gård sst., som Jens Sørensen oplod 12 dlr.

Erik Sørensen i Tåstrup af det gadehus Knud Sørensen iboede 2 dlr.

Feldballe birk sagefald 1599-1600

Jørgen Nielsen i Feldballe for skovhugst 1 dlr.

Søren Jensen i Essig for skovhugst 2 dlr.

Rasmus Hansen i Ebdrup for jomfrukrænkelse 9 mark

Kirketiender og kirkejord 1599-1600

Mikkel Murmester i Ølsted, Søren Lassen, Christen Jensen og Laurits Eskilsen af Ølsted sognetiende 6 dlr.

Jens Mikkelsen i Testrup i Ning herred af noget kirkejord på Testrup mark og ligger til Mårslet kirke, som Mikkel Moesgård havde 4 dlr.

Film nr. M 17953

REGNSKABET 1602-03

Ning herred 1602-03   
Stedsmål

Rasmus Andersen i Tander til stedsmål af den gård sst., Knud Pedersen iboede 5 dlr. 1 okse

Peder Rasmussen i Mårslet af et boel, Erik Jensen iboede 2 dlr.

Hans Poulsen i Skåde til fæste af et hus sst., Jens Lassen iboede 2 dlr.

Søren Jørgensen i Malling til fæste af en øde gård sst., Per Rasmussen Due iboede 6 dlr.

Oluf Bertelsen i Snogdrup til fæste af et boel, Jep Jensen iboede 2 dlr. 

Mikkel Andersen i Ravnholt til husbondhold af den gård sst., Søren Mouritsen iboede 1 dlr. 1 okse
                                                          
Rasmus Nielsen i Mårslet til husbondhold af den gård i Mårslet Søren Lassen iboede 1 dlr. 1 okse

Mikkel Jensen i Fløjstrup til husbondhold af den gård Mikkel Jacobsen iboede 1 dlr. 1 okse

Laurits Nielsen i Tulstrup til fæste af en øde gård sst., Jørgen Pedersen iboede 2 dlr. 1 mark

Ning herred 1602-03
 Sagefald

Mikkel Tomasen i Kolt for bordag 2 dlr.

Niels Nielsen i Slet for et får han dølget hos sig selv 5 dlr.

Mikkel Eriksen i Obstrup for hans stedsøn, Peder Jensen var vold oversvoren til Viby birk 1 okse

Annammet fra Mikkel Løbekræmmer, som blev K.M. tildømt til Ning herreds ting, som han havde købt her I Århusgårds len til forprang mod forbud 12 okser og stude

Ning herred 1602-03
førlov

Niels Mikkelsen i Åbo til førlov efter Anne Jensdatter, som døde i Åbo, for fem pigebørn 2 dlr.

Rasmus Knudsen i boelet Sten Knudsen i Store Nor Niels Knudsen sst., Jens Mikkelsen i Gram, til førlov efter Berete Peders i Elmose 3 mark

Hasle herred 1602-03
stedsmål

Svend Jensen i Yderup til fæste af en øde gård sst., (Rasmus Wormsen) iboede 3 dlr. 
NB! efternavn udtydeligt på gr. af blækklat Wo..sen kan læses med sikkerhed

Søren Sørensen i Brendstrup til husbondhold af den gård sst., Peder Frandsen afdøde 1 dlr. 1 okse

Rasmus Nielsen i Vejlby til husbondhold af den gård sst., Rasmus Jensen True iboede 1 dlr. 1 okse

Christen Prip i True til husbondhold af den gård sst., Jens Sørensen Harbo afdøde 1 dlr. 1 okse

Christen Jensen i Yderup til fæste af den gård sst., Peder Pedersen iboede 10 dlr.

Søren Mortensen i Hasle til fæste af et hus Jens Røgen sst., afdøde 1 dlr.

Hasle herred 1602-03
sagefald

Rasmus Pedersen i Årslev for han havde beligget Anne Rasmusdatter sst. 3 dlr.

Søren Jensen i True for han besovet Kirsten Pedersdatter sst. 3 dlr.

Rasmus Bundesen i Vejlby for noget kornsæd han mod forbud afførte af Poul Nielsens jord i Års 10 dlr.

Søren Madsen i Årslev, Søren Rasmussen i Hasle, Tomas Jensen sst., Tor Nielsen og Jens Jensen i Brendstrup, Niels Mortensen i Skejby, Laurits Villadsen og Søren Olufsen i Vejlby for et vidne blev udstedt på Hasle herreds ting, om et værgemål og arv, om noget gods i Løjenkær, som Oluf Pedersen i True forhvervede, for genparterne mod samme vidne fandtes ikke overens og fornævnte otte mænd havde der med ed forsvoret sig 20 dlr.

Oluf Pedersen i True for et vidne han forhvervede til Hasle herreds ting om et værgemål anlangende 5 dlr.

Hasle herred 1602-03
førlov

Niels Christensen i Vejlby til førlov efter Kirsten Elgårds som døde i Norring 3 mark

Vester Lisbjerg herred 1602-03
stedsmål

Søren Sørensen i Pannerup til stedsmål af den gård sst., Tomas Nielsen afdøde 20 dlr. 2 okser

Rasmus Sørensen i Grundfør til husbondhold af den gård sst., Peder Block iboede 1 dlr. 1 okse

Viby birk 1602-03
stedsmål

Rasmus Nielsen smed i Viby til fæste af den gård sst., Rasmus Sørensen iboede 15 dlr. 1 okse

Feldballe birk 1602-03
sagefald

Søren Degn i Feldballe for hans søn Laurits Sørensen, var svoren åråd over for en som blev dræbt 100 dlr. 3 okser

Ingvar Frandsen i Tåstrup for noget ved han havde været med at hugge i Kalø skov, og der tilforn som samme sag havde optinget 3 dlr.

Sabro herred stedsmål 1602-03

Peder Olufsen i Norring til fæste af den gård sst., Mikkel Jensen afdøde 20 dlr. 1 okse

Kirketiender 1602-03

Vester Lisbjerg herred

Niels Torsen i Elsted til fæste af Elsted sogns tiende kongens part, som han stede på menige sognemænds vegne hans livstid 16 dlr.

film nr. M.17954

REGNSKABET 1605-06

Ning herred 1605-06
Stedsmål

Mikkel Pedersen i Testrup til husbondhold af den gård sst., Peder Nielsen iboede 1 dlr. 1 okse

Niels Sørensen i Malling til stedsmål af en gadehus sst., Rasmus Envoldsen iboede 2 dlr.


Mads Mikkelsen i Tulstrup til stedsmål af den gård i Ask Las Jensen iboede 20 dlr.

Peder Jensen i Stautrup til stedsmål af den øde gård sst., Niels Mikkelsen afdøde 1 dlr.

Jørgen Sørensen i Mårslet til stedsmål af den øde gård sst., Peder Simonsen iboede 2 dlr.

Jens Andersen i Malling til stedsmål af det boel sst., Niels Sørensen iboede 6 dlr.

Mikkel Pedersen i Enslev til husbondhold af den gård sst., Las Sørensen iboede 1 dlr. 1 okse

Poul Rasmussen i Lemming til husbondhold af den gård i Slet Rasmus Sørensen iboede 1 dlr. 1 okse

Staffen Knudsen i Testrup til husbondhold af den gård sst., Jep Nielsen iboede 1 dlr. 1 okse

Mikkel Pedersen i Testrup husbondhold af den gård sst., Jens Mikkelsen iboede 1 dlr. 1 okse

Rasmus Envoldsen og Jens Andersen i Mustrup til stedsmål af den gård sst., Las Nielsen iboede 4 dlr.

Ning herred 1605-06
sagefald

Søren Mouritsen i Fløjstrup for han avlet børn med Anne Lauritsdatter uanset han havde hans rette hustru 30 dlr.

Peder Øuli i Starup for bordag hans søn var i på Århusgårds mark 3 dlr.

Søren Ibsen i Ask for jomfrukrænkelse 9 mark

Peder N. i Fulden for han havde ligget i horeri med Rasmus Mikkelsens kvinde i Stor Fulden 6 dlr.
Niels Nielsen i Slet for han avlet børn ved hans huskvinde 10 dlr.

Søren Weis i Fløjstrup for var han ransvoren for noget vrag ved Fløjstrup land 5 dlr.

Christen Rasmussen i Ajstrup for jomfrukrænkelse 9 mark

Rasmus Bertelsen i Pøl for jomfrukrænkelse 9 mark

Ning herred 1605-06
 førlov

Mester Mikkel i Mårslet til førlov efter hr. Christen sst. 3 mark

Hasle herred 1605-06
stedsmål

Rasmus Christensen i Tilst til husbondhold af den gård sst., Jens Bunde iboede 1 dlr. 1 okse

Jens Nielsen i Brabrand til stedsmål af den gård sst., Jens Godsen iboede 10 dlr.

Peder Nielsen i True til stedsmål af det boel sst., Peder Nielsen iboede 5 dlr.

Peder Sørensen i True til stedsmål af den gård sst., Jens Madsen iboede 15 dlr.

Hasle herred 1605-06
sagefald

Anders Lauritsen i Vejlby for jomfrukrænkelse 9 mark

Søren som tjener Jens Andersen i Gellerup for jomfrukrænkelse 9 mark

Søren Madsen i Vejlby for jomfrukrænkelse 9 mark

Anders Lauritsen i Tilst for jomfrukrænkelse 9 mark

Niels Rasmussen i Åby for jomfrukrænkelse 9 mark

Rasmus Pedersen i Vejlby for jomfrukrænkelse 9 mark

Jens Madsen i Åby for jomfrukrænkelse 9 mark

Christen Rasmussen i Tilst for hans tjenestepige han belå 6 dlr.

Niels Jensen i Årslev for jomfrukrænkelse 9 mark

Peder Hansen i True for jomfrukrænkelse 9 mark

Knud Rasmussen i Åby jomfrukrænkelse 9 mark

Mads Sørensen i Vejlby for jomfrukrænkelse 9 mark

Hasle herred 1605-06
findegods og førlov

Blev fundet i Brendstrup efter Niels Jensen, som anden gang var befundet i horeri nu sidste gang med Gertrud Madsdatter 36 dlr. 1 mark

Rasmus Jensen til førlov efter Jens Christensen i True 3 mark

Lisbjerg herred 1605-06
stedsmål

Søren Rasmussen i Spørring til husbondhold af den gård sst., hans fader iboede 1 dlr. 1 okse
Jens Sørensen i Tåstrup til stedsmål af en gård i Tåstrup Jens Lang iboede 2 dlr.

Rasmus Nielsen i Lystrup til stedsmål af den gård i Elsted Niels Tyrresen iboede 30 dlr.

Lisbjerg herred sagefald 1605-06

Mogens Jensen i Terp for bordag han været i med Jens Ibsen sst. 2 dlr.

Jep Bodelsen i Terp for nogen trætte han var i om noget skovhugst 10 dlr. 1 okse

Laurits Mikkelsen sst., i lige måde for samme sag 10 dlr. 1 okse

Rasmus Lauritsen i Elev for jomfrukrænkelse 9 mark

Niels Lauritsen i Lisbjerg for jomfrukrænkelse 9 mark

Lisbjerg herred 1605-06
førlov

Christen Lassen og hans hustru til førlov efter Las Sørensen i Lisbjerg 6 mark

Tomas Sørensen og Jens Sørensen i Trige til førlov efter Bodil Sørenses sst.  6 mark

Tyrre Nielsen i Elsted til førlov efter hans fader sst. 3 mark  

Viby birk 1605-06
sagefald

Jens Mikkelsen i Viby for jomfrukrænkelse 9 mark

Rasmus Pedersen sst., for jomfrukrænkelse 9 mark

Sønder herred og Feldballe birk 1605-06
stedsmål

Peder Jensen i Kolind til stedsmål af en gård sst., hans fader iboede 20 dlr.

Mikkel Pedersen i Basballe til stedsmål af den gård sst., Rasmus Mogensen iboede 10 dlr.

Sønder herred og Feldballe birk 1605-06
sagefald

Jørgen Nielsen i Tåstrup for Nogen holundter han uden lov tog i skoven 6 dlr.

Laurits Sørensen i Feldballe for han var voldsvoren 3 dlr.

Stedsmål af kirkejord og kirketiender 1605-06

Peder Jensen i Elsted af Elsted sogns tiende, som han stedte på menige sognemænds vegne. I margen beløb forgangne år 17 dlr.
Lensmanden har sig her af intet erhvervet men kommer K.M. selv alene til bedste 16 dlr.
Oppebåret af Karen Jørgensdatter salig Knud Olufsens efterleverske i Århus for Astrup sognetiende, som er for 4 ørte rug, 4 ørte byg og 4 ørte havre, som i stiftets bog findes til afkortning af den årsag det er hende årligen bevilget af K.M. for penge tønden af rug og byg 1 dlr. og tønden af havre 1/2 dlr.  6 dlr.
i margen kommer overens med udgift af stiftens indkomst og var lige så til indtægt forgangne år.

Ning herred 1610-11
stedsmål

Niels Tomasen i Kolt til stedsmål af hans faders gård 10 dlr.

Jens Andersen i Edslev til husbondhold af den gård Peder Nielsen iboede 1 dlr. 1 okse

Rasmus Jensen i Ravnholt til husbondhold af den gård hans fader iboede 1 dlr. 1 okse

Peder Gregersen til stedsmål af Stadsegård Anne Ibsdatter iboede 100 dlr. 4 okser

Jens Nielsen i Åbo til stedsmål af den halve gård i Ormslev Peder Nielsen iboede 15 dlr.

Mikkel Jensen i Hørret til stedsmål af en gård i Skåde Rasmus Øver afdøde 20 dlr.

Jens Pedersen i Løjenkær af en gård i Tander til stedsmål 15 dlr.

Bertel Knudsen af en boel i Pøl til stedsmål Jens Smed iboede 12 dlr.

Rasmus Nielsen i Ingerslev til stedsmål af en gård i Korup Niels Rasmussen iboede 10 dlr.

REGNSKABET 1610-11

Ning herred 1610-11
sagefald

Rasmus Nielsen i Seldrup for en bonderet 9 mark

Rasmus Mortensen i Fløjstrup for en bonderet 9 mark

Johannes Mikkelsen i Mårslet for en bonderet 9 mark

Øuli Eskilsen sst. for en kvinde han belå 9 mark

Mads Jensen i Ravnholt for en bonderet 9 mark

Ning herred 1610-11
førlov

Søren Pedersen i Harlevholm til førlov efter Søren Jensen i Ravnholt 3 mark

Mikkel Pedersen i Ormslev til førlov efter Søren Knudsens hustru i Nor 3 mark

Viby birk sagefald 1610-11

Rasmus Mikkelsen i Viby for en bonderet 9 mark

Hasle herred 1610-11
sagefald

Jens Nielsen i Årslev for jomfrukrænkelse 9 mark
Rasmus Sørensen i Mollerupgård for en eg han ulovlig bekom i Terp skov 10 dlr.

Lisbjerg herred 1610-11
stedsmål

Peder Sørensen i Lisbjerg til stedsmål af et boel Groers Bodelsen sst. iboede 10 dlr.

Lisbjerg herred 1610-11
sagefald

Jens Nielsen i Terp for dom han var oversvoret for ulovlig skovhugst 10 dlr.

Søren Nielsen i Grundfør for jomfrukrænkelse 9 mark

Jens Rasmussen i Terp for han var oversvoren for ulovlig skovhugst 12 dlr.

Mogens Jensen i Terp for ran han var oversvoren for ulovlig skovhugst 12 dlr.

Jørgen Pedersen i Terp for ran han var oversvoren for ulovlig skovhugst 10 dlr.

Groers Nielsen sst. for ran han var oversvoren for ulovlig skovhugst 10 dlr.

Søren Jensen i Terp for ulovlig skovhugst han havde bekommet 10 dlr.

Jens Glarmesters søn i Grundfør for et blodigt slag han udgav 2 dlr.

Laurits Mikkelsen i Terp for 3 uberygtede møer han belå og for ulovlig skovhugst 40 dlr.

Feldballe birk 1610-11
stedsmål

Søren Rasmussen i Feldballe til stedsmål af den halve gård hans fader iboede 10 dlr.

Peder Jensen i Ebdrup til stedsmål af et stykke jord liggende i Ebdrup skov 4 dlr.

Stedsmål kirkejord m.m. 1610-11

Niels Ibsen i Løjenkær af et stykke jord liggende til Astrup kirke 5 dlr.
I margen forgangen år 10 dlr. her af har lensmanden sig intet tilskrevet.

REGNSKABET 1611-12

Ning herred 1611-12
Stedsmål

Jens Sørensen i Lemming til stedsmål af et gadehus der sammesteds Jens Worm afdøde 3 dlr.

Morten Jensen i Store Nor til fæste af et boel sst., Peder Nielsen for han oplod 10 dlr.

Øuli Jensen i Mustrup til fæste af en gård sst. 20 dlr.

Peder Rasmussen i Ravnholt til husbondhold af en halv gård sst., hans fader afdøde 1 dlr. 1 okse

Mikkel Andersen i Slet af et boel sst., Jens Huus oplod 5 dlr.

Jep Rasmussen i Slet, til husbondhold af den gård sst., Knud Sørensen iboede 1 dlr. 1 okse

Eskil Pedersen i Krekær til stedsmål af den gård sst., Søren Rasmussen fradøde 100 dlr.

Simon Mogensen i Viby til fæste af noget ager og kirkejord liggende til Viby kirke 2 dlr.

Hans Mikkelsen i Krekær, af en gård sst., Niels Rasmussen sidst
iboede 100 dlr.

Ning herred 1611-12
sagefald

Peder Jensen i Åbo for han to gange har avlet børn i
skørlevned 5 dlr.

Mikkel Andersen i Slet for han to gange har avlet børn med Mette Jensdatter 5 dlr.

Niels Nielsen i Slet, for han var i bordag med buddrengen 10 dlr.

Mikkel Rasmussen i Viby for en bonderet  2 dlr. 1 ort

Hasle herred 1611-12
stedsmål

Mads Rasmussen i Brendstrup til stedsmål af den gård sst., Søren Sørensen sidst iboede 20 dlr.

Jens Tomasen i Årslev til husbondhold, af den gård i True hans fader iboede, Så og af en anden øde gård sst., 2 dlr. 2 okser

Hasle herred 1611-12
sagefald

Søren Madsen i Vejlby for tre uberygtede møer, han skal have krænket og beligget 40 dlr.

Søren Harbo i True for bordag og slagsmål, han gjorde med Niels
Jensens dreng sst. 5 dlr.

Esben Pedersen i Tilst, for bordag og slagsmål, han var i, med
Tomas Nielsens søn sst. 4 dlr.

Rasmus Jensen sst., for slagsmål han gjorde på Århus mark 4 dlr.

Anders Lauritsens dreng sst., for slagsmål han også gjorde på Århus mark 4 dlr.

Anders Tomasen sst., for slagsmål han og var med at gøre på Århus mark 4 dlr.

Hans Nielsen i True for en bonderet 2 dlr. 1 ort

Peder Svendsen i Åby for en bonderet 2 dlr. 1 ort

Niels Pedersen som tjener hr. Niels i Brabrand, for en bonderet 2 dlr. 1 ort

Vester Lisbjerg herred 1611-12
stedsmål

Jens Christensen i Tåstrup til husbondhold af en halv gård sst., Søren Knudsen afdøde 1 dlr. 1 okse

Christen Rasmussen i Amdrup til husbondhold af den gård sst., Jens Frandsen fradøde 1 dlr. 1 okse

Søren Lauritsen i Lisbjerg af den gård sst., Christen Lauritsen sidst iboede 20 dlr.

Vester Lisbjerg herred 1611-12
sagefald

Søren Møller i Grundfør for en bonderet 2 dlr. 1 ort

Peder Sørensen i Søften for han blev dømt fra sin gård 1 okse

Jens Sørensen sst., for ulydighed  4 dlr.

Søren Clemendsen i Søften for en bonderet 2 dlr. 1 ort

Jens Nielsen i Terp på sin egne og sin broder Poul Nielsens vegne for brud på gårdfred i Mogens Jensens gård sst. 20 dlr.

Niels Lauritsen i Lisbjerg for en ufred han gjorde i Røde mølle 10 dlr.

Laurits Pedersen i Terp, som var med da den bordag blev gjort i Mogens Jensens gård 5 dlr.

Christen Rasmussen i Amdrup for en bonderet  2 dlr. 1 ort

Galten herred 1611-12
stedsmål

Sejer Olufsen i Erslev giver til stedsmål af den gård sst., Christen Sørensen sidst iboede 18 dlr. 1 okse   NB! i original Ørritslev

Feldballe birk 1611-12
stedsmål

Niels Pedersen i Ebdrup til stedsmål af en halv gård sst., hans
fader sidst iboede 10 dlr.

Niels Madsen i Lilballe til fæste af en halv gård sst. 16 dlr.

Laurits Sørensen degn i Feldballe til fæste af en halv gård sst., 20 dlr.
 
Rasmus Mikkelsen i Grønfeld til stedsmål af en halv gård sst.,
Niels Pedersen iboede 20 dlr.
 
Feldballe birk 1611-12
sagefald

Niels Pedersen i Feldballe for han belå hans hustru, før han blev ægteviet til hende efter de var trolovet 5 dlr.

Jens Rasmussen Ejer, Jens Degn i Feldballe for en bonderet 2 dlr. 1 ort

Rasmus Svendsen i Feldballe for han var voldsvoren 10 dlr.

REGNSKABET 1612-13

Ning herred 1612-13
stedsmål

Knud Rasmussen gav til stedsmål af Malling Bisgård, Peder Sørensen sidst iboede 80 dlr. 1 okse

Rasmus Rasmussen til husbondhold af en halv gård i Fløjstrup, som Søren Jensen sidst iboede 1 dlr. 1 okse

Mogens Mikkelsen til husbondhold af en gård i Fløjstrup Mikkel Jensen iboede 2 okser

Laurits Mortensen i Skåde til stedsmål af et boel der sammesteds Hans Germandsen sidst iboede 10 dlr.

Niels Jensen i Lille Fulden til stedsmål af en halv gård sst., Jens Rasmussen sidst iboede 20 dlr.

Peder Ibsen Stampe i Langballe til husbondhold af en halv gård Jens Jensen sidst iboede 1 dlr. 1 okse

Jep Ibsen i Astrup gav til stedsmål af en gård sst., Frands Lauritsen fra døde 20 dlr.

Peder Sørensen Hjort i Gundestrup til husbondhold af en halv gård i Holme Peder Øulisen iboede 1 dlr. 1 okse

Ning herred 1612-13
sagefald

Mourits Pedersen i Edslev, optinget og gav til sagefald for han avlet barn ved Anne Rasmusdatter sst. 2 dlr. 1 ort

Morten Poulsen i Åbo gav til sagefald for nogen syn han havde på kongens olden ulovlig 10 dlr.

Peder Jensen i Holme til sagefald for han avlede barn ved præstens datter sst. 2 dlr. 1 ort

Søren Mikkelsen i Mårslet til sagefald, for han avlede barn ved Maren Pedersdatter sst. 2 dlr. 1 ort

Rasmus Sørensen i Fløjstrup gav for et træ han havde hugget uforevist så og for nogen slagsmål han i var 20 dlr.

Jens Nielsen skrædder i Bjødstrup til sagefald for to husfred han var oversvoren, og for han var delt for en løgner 20 dlr.

Anders Terkelsen i Beder, gav for han avlede barn, ved Kirsten Andersdatter i Fløjstrup 2 dlr. 1 ort

Maren Nielsdatter i Malling, giver til sagefald for hun avlede barn ved Rasmus Rasmussen sst. 2 dlr. 1 ort

Johanne Pedersdatter i Fløjstrup gav for hun avlede barn, ved Peder Jespersen sst. 2 dlr. 1 ort

Rasmus Rasmussen i Store Nor gav for en bonderet 2 dlr. 1 ort

Peder Loft i Østerby optinget for et vold og gav 5 dlr.

Jens Lauritsen i Viby gav for han avlede barn ved Anne Jensdatter sst. 2 dlr. 1 ort

Hasle herred 1612-13
stedsmål

Knud Sørensen i Skejby gav til stedsmål af en gård sst., Rasmus Pedersen sidst iboede 20 dlr. 1 okse

Rasmus Pedersen i Viby gav til husbondhold af en øde gård i Tilst Søren Sørensen sidst iboede 1 dlr. 1 okse

Hasle herred 1612-13
sagefald

Rasmus Sørensen i Vejlby gav for han avlede barn ved Maren Rasmusdatter sst. 2 dlr. 1 ort

fornævnte Maren Rasmusdatter gav for hun avlede barn ved fornævnte Rasmus Sørensen 2 dlr. 1 ort

Christen Prip i True, gav for hans datter avlede barn, ved sin eget søskendebarn 10 dlr.

Søren Tomasen Skov gav for han avlede barn ved Maren Pedersdatter sst. 9 dlr. 1 ort
                                             
Mikkel Rasmussen i True, gav for han avlede barn ved Gertrud N. i Årslev 2 dlr. 1 ort

Niels Sørensen i Brabrand, gav for en bonderet 2 dlr. 1 ort

Hasle herred 1612-13
førlov

Jens Olufsen som døde i Vejlby hans arvinger udsagde til
førlov, da de skiftede 2 dlr.

Vester Lisbjerg herred 1612-13
stedsmål

Niels Jensen i Trige gav til husbondhold af tredje parten i den gård sst., hans stedfader Tomas Sørensen iboede 1 dlr. 1 okse

Rasmus Rasmussen i Elsted til fæste af et gadehus sst., 4 dlr.

Jens Mikkelsen i Grundfør til husbondhold af en gård sst, hans fader fradøde 1 dlr. 1 okse

Mogens Jensen i Terp, til stedsmål af en halv gård sst., Søren Jensen sidst iboede 15 dlr.

Jens Sørensen i Elsted, gav til stedsmål af et gadehus sst., Mads Pedersen sidste iboede 4 dlr.

Vester Lisbjerg herred 1612-13
sagefald

Søren Nielsen i Herst optinget for han slog Jens Andersen sst., et blodigt slag og gav 2 dlr.

Ove Clemendsen i Spørring, gav for et øg han brugte til sin plov, og havde ingen hjemmel til 10 dlr.

Jens Andersen i Herst gav til sagefald for nogen skændsord han inden tinge tilsagde Søren Nielsen sst., og samme ord ikke kunne bevise 10 dlr.

Jens Esbensen i Grundfør gav for bordag han i var med Rasmus Mikkelsen, tjener Peder Knudsen sst. 2 dlr.

fornævnte Rasmus Mikkelsen gav og til sagefald for samme bordag 2 dlr.

Rasmus Nielsen, som tjente hr. Jacob i Søften gav for en bonderet 2 dlr. 1 ort

Oluf Pedersen i Trige gav til sagefald for bordag han i var med fornævnte Rasmus Mikkelsen 2 dlr.
 
Søren Jensen Bunde i Lisbjerg aftinget for bordag og slagsmål han i var med Niels Lassen sst., og gav 5 dlr.

Feldballe birk 1612-13
stedsmål

Peder Nielsen i Smedrup fæstede en gård i Feldballe Rasmus Pedersen sidst iboede og gav 20 dlr

Mols Herred 1612-13
stedsmål

Peder Lauritsen i Brøstrup fæstede en halv gård sst., hans far fradøde gav 20 dlr.

Sønderhald herred 1612-13
Stedsmål

Jens Tomasen i Sørvad gav til stedsmål af en gård i Mejlby Jens Olufsen fradøde 40 dlr.

Stedsmål af kirketiender mm. 1612-13

Rasmus Mikkelsen i Astrup gav til stedsmål af noget kirkejord liggende til Astrup kirke, som hans fader før ham i fæste havde 4 dlr.

Jens Tomasen i True på menige Brabrand sognemænds vegne fæstede K.M.s anpart korntiende af samme sogn, til stedsmål 12 dlr

Velb. fru Anne Skram til Lyngbygård gav til stedsmål af K.M.s anpart korntiende af Lyngby sogn 51/2 dlr.

Mikkel Rasmussen i Trige fæstede noget kirkejord hvoraf ganger årligt 1 sk. til Trige kirke gav til stedsmål 1 dlr.

REGNSKABET 1613-14

Ning herred 1613-14
stedsmål

Rasmus Mikkelsen i Holme gav til husbondhold af en gård sst., Niels Andersen fradøde 1 dlr. 1 okse

Rasmus Sørensen i Lemming gav til stedsmål af en gård der samme steds, hans fader iboede 20 dlr. 2 okser

Rasmus Sørensen i Holme gav til stedsmål af en gård sst., Jens Hjort sidst iboede 30 dlr.

Jens skrædder i Viby gav til stedsmål af et boel i Holm, Rasmus Sørensen iboede 10 dlr.

Søren Mikkelsen i Mårslet stedte et halvt boel sst., Peder Rasmussen iboede og gav 10 dlr.

Søren Pedersen i Mårslet, fæstede et boel sst., Mikkel Skomager iboede og gav 10 dlr.

Ning herred  1613-14
sagefald

Rasmus Jensen i Fløjstrup optinget for han avlede Barn ved Maren Berentsdatter sst., og gav 2 dlr. 1 ort

Søren Sørensen i Mårslet gav for en hyrdekone sst., han slog hende blå og blodige slag, og for han var syn overhjemlet, for han høstede og afførte af Laurits Nielsens sst., hans gårds grund uden hjemmel og minde 10 dlr.

Rasmus Rasmussen i Enslev gav for han avlet barn ved Anne Nielsdatter sst. 2 dlr. 1 ort

Jens og Anders Sørensen i Ravnholt gav for et usand varsel de hjemlet 12 dlr.

Peder Jensen i Fulden optinget for han to gange har avlet børn i løsagtighed og gav 15 dlr.
Mikkel Andersen i Ravnholt gav for en bonderet 2 dlr. 1 ort

Rasmus Jensen i Ravnholt gav for han avlede barn ved Kirsten Rasmusdatter 2 dlr. 1 ort

Søren Mouritsen i Fløjstrup og Rasmus Terkelsen sst., optinget for noget havre de tog på Århusgårds mark de var for at så og gav 10 dlr. 2 okser

Rasmus Sørensen i Astrup gav for han avlet barn ved Anne Christensdatter sst. 2 dlr. 1 ort

Mikkel Nielsens søn i Nor gav for en dreng han uforvarende skød låret sønder på 4 dlr.

Jens Mikkelsen i Astrup gav for en bonderet 2 dlr. 1 ort

Christen Friis i Ravnholt optinget for en vold han i Århus var oversvoren så og for nogen skændsord, han sagde en dreng sst. til, gav 10 dlr.

Søren Pedersen i Stor Fulden gav for en bonderet 2 dlr. 1 ort

Rasmus Jensen i Ravnholt optinget for han imod lensmandens minde, ulovlig brugte kongens tjener så og for et løgnagtigt varsel han gav 100 dlr. 

Niels Jensen i Ajstrup optinget for han var berygtet at skulle have ligget i skørlevned med tvende søstre og gav 40 dlr.

Niels Rasmussen i Elkær gav for han avlede barn ved Kirsten Nielsdatter i Malling 2 dlr. 1 ort

Ning herred 1613-14
førlov

Mikkel Jensen i Fløjstrup gav til førlov da han ved sin stedmoder skiftede efter hans fader Jens Jensen i Ajstrup 3 ort
 
FORBRUDT GODS og RØMNINGSGODS  1613-14

Annammet for Søren Jensen i Mårslet for tyveri bortrømte 1 ko og 1 kalv vurderet for 5 dlr. 3 ungsvin stykket 1 ort er 3 ort, 10 skp. havre for 1 dlr. 4 sk.

Annammet som Rasmus Mortensen i Skåde med hans hustru havde forbrudt de gik dom over for tyveri 1 ko og 1 liden kvie vurderet for 5 dlr. 10 får og lam vurderet for 10 dlr. 6 gæs stykket vurderet for 12 sk. er 2 dlr. ringere 2 sk.

REGNSKABET 1613-14

Viby birk 1613-14       
stedsmål

Poul Sørensen i Viby gav til stedsmål af et gadehus sst. Jens skrædder iboede 3 dlr.

Niels Jensen i Østerby gav til stedsmål af en gård i Viby, Anders Brøgger afdøde 14 dlr.

Viby birk 1613-14
sagefald

Søren Jensen og Anders Brøgger i Viby optinget for en voldssag han var fældet og gav 10 dlr.

Jens Pedersen i Viby gav for han avlede barn ved Karen Olufsdatter sst. 2 dlr. 1 ort

Rasmus Nielsen i Viby gav for han avlede barn ved Anne Rasmusdatter 2 dlr. 1 ort

Hasle herred  1613-14
stedsmål

Niels Sørensen i Egå stedte et gadehus i Vejlby, Las Christensen i boede 4 dlr.

Peder Svendsen i Hasle gav til fæste af en halv gård sst. Mads N. iboede 10 dlr.

Søren Mikkelsen i Vejlby gav til husbondhold af en gård sst, Peder Jensen iboede 1 dlr. 1 okse

Erik Jensen i Hasle gav til stedsmål af en gård sst. Rasmus Riber iboede 12 dlr.

Christen Sørensen i Brendstrup stedte et boel i Hasle Anders Jensen iboede gav 10 dlr.

Hasle herred 1613-14
sagefald

Peder Jespersen i Årslev optinget for han vrangeligen vedkendtes en ung stud, som tilhørte Knud Nielsen i True, og gav 2 okser

Joen Rasmussen i Vejlby gav for han avlede barn med Maren Pedersdatter sst. 2 dlr. 1 ort

Peder Jensen i Skejby gav for en gård han ham villet tillyse 5 dlr.

Rasmus Andersen i Vejlby gav for to træer han havde hugget på kongens uforevist 10 dlr.

Jens Sørensen i Skejby gav for en bonderet 2 dlr.

Peder Hovgård i Årslev optinget for han var vold svoren, deslige for han havde fisket i kongens sø, så og for han havde hugget i Årslev skov uforevist gav 20 dlr.

Rasmus N. i Skejby, optinget for en gårdfred han var tillyst gav 5 dlr.

Søren Andersen i Gellerup gav for en bonderet 2 dlr. 1 ort

Esben Pedersen i True gav for han avlede barn med Anne Andersdatter sst. 2 dlr. 1 ort

Mads Pedersen i Vejlby gav for to bonderetter  15 dlr.

Rasmus Mikkelsen i Åby gav for en bonderet 1 dlr. 1 ort

Jens Mortensen i Gellerup, gav for han avlede barn ved Anne Jensdatter sst. 1 dlr. 1 ort

Mikkel Rasmussen i True, gav for han avlede barn ved Johanne Jensdatter sst. 2 dlr. 1 ort

Søren N. Som tjener Oluf Pedersen True optinget for forprang og ulovligt køb han havde brugt med K.M.s brev efter som han var dom overgået gav 10 dlr.

Vester Lisbjerg herred 1613-14
stedsmål

Søren Rasmussen i Grundfør, tog husbondhold på en gård sst., Rasmus Sørensen iboede gav 1 dlr. 1 okse

Søren Sørensen i Ølsted gav til husbondhold på en gård sst., Søren Christensen iboede 1 dlr. 1 okse

Laurits Rasmussen i Hadbjerg, gav til stedsmål af en gård i Lisbjerg Jens Ål iboede 20 dlr.

Knud Tomasen i Trige, tog husbondhold på et boel sst., Poul Jensen iboede 7 dlr.

Christen Andersen i Lisbjerg gav til stedsmål af en halv gård sst., hans moder sidst iboede 10 dlr.
(NB! stednavnet er stavet Lindbierige, men skal antagelig være Lisbjerg)

Vester Lisbjerg herred 1613-14
sagefald

Rasmus Nielsen i Elev, gav for et blodigt slag han slog Staffen Pedersen sst. 2 dlr.

Poul Jensen i Terp, gav for en bonderet 1 dlr. 1 ort

Palle Nielsen i Herst gav for en bonderet 1 dlr. 1 ort

Christen Lauritsen i Søften optinget for en bonderet, og gav 2 dlr. 1 ort

Søren Rasmussen i Tåstrup, gav for han til Galten herreds ting, var gårdfred oversvoret 5 dlr.

Jens Rasmussen i Lisbjerg, gav for han avlede barn, ved Ellen Madsdatter sst. 2 dlr. 1 ort

Offer Nielsen i Lisbjerg optinget for et blodigt slag han slog Søren Jensen i Ølsted og gav 2 dlr.

Jens Sørensen i Lisbjerg gav for han avlede barn ved Anne Sørensdatter sst. 2 dlr. 1 ort

Jens Iversen i Søften, optinget for bordag han i var med Joen Pedersen i Tandrup og gav 1 dlr.

Søren Bunde i Lisbjerg optinget for bordag han i var med hans egen dreng, gav 3 dlr.

Peder Olufsen i Norring, optinget for han i skørlevned avlede barn ved hans tjenestekvinde, uanset han havde hans egen ægte hustru, gav 20 dlr. 1 okse

Rougsø herred 1613-14
førlov

Niels og Rasmus Sørensen i Ølsted gav til førlov af det de tilfaldt efter deres moder sst. 6 ort

Feldballe birk 1613-14
 stedsmål

Jens Sørensen i Tåstrup gav til stedsmål af en halv gård sst., Knud Rasmussen iboede 15 dlr.

Jens Jensen i Boeslum gav til stedsmål af et stykke jord på Boeslum mark, Jens Pedersen sidst i brug havde 10 dlr.

Feldballe birk 1613-14
sagefald

Mads Andersen i Feldballe optinget for han avlede barn med Maren Andersdatter i Tåstrup gav 2 dlr. 1 ort

Rasmus Rasmussen i Ebdrup gav for han avlede barn ved Maren Sørensdatter sst., 2 dlr. 1 ort

Stedsmål som K.M. alene tilkommer

Niels Friis Borger og Rådmand i Århus gav til stedsmål af K.M.s anpart korntiende af Tilst sogn 111/2 dlr.

Jens Nielsen i Trige fæstede en gammel kirkelade i Ølsted, som han skulle bygge og bedre på 1 dlr.

Fornævnte Niels Friis gav til stedsmål af en liden kålhave liggende udi Århus bag bispegården 5 dlr.

REGNSKABET 1614-15

Ning herred 1614-15
stedsmål

Ingil Andersen af Svorbæk gav til stedsmål af en gård i Holm, som Rasmus Andersen kort tilforn havde fæstet og straks fradøde 15 dlr.

Peder Nielsen af Onsted, fæstede Tiset Hedegård, som er præstens anneksgård til Tiset sogn gav 15 dlr.

Jens Ovesen i Langballe, tog husbondhold, på den gård sst., hans Stedfader Jens Jostsen fraflyttede gav 1 dlr. 1 okse

Niels Mikkelsen i Hørret, tog husbondhold på den gård sst., Rasmus Godsen iboede, gav 1 dlr. 1 okse

Eskil Pedersen i Ajstrup, tog husbondhold på den gård sst., Jens Jensen afdøde gav 1 dlr. 1 okse

Niels Rasmussen i Enslev, gav til husbondhold, af den halve gård sst., Peder Mikkelsen fradøde 1 dlr. 1 okse

Søren Rasmussen i Ingerslev gav til husbondhold af den gård sst., Mikkel Nielsen fradøde 1 dlr. 1 okse

Rasmus Tomasen, tjente sidst i Hasselager, gav til stedsmål af et hus i Kolt, Peder Andersen oplod 8 dlr.

Johan Sørensen, som sidst tjente, Niels Christensen i Hørret sted og fæstede et boel i Mårslet, Rasmus Sørensen iboede gav 10 dlr.

Niels Mikkelsen i Hørret gav til stedsmål, af en øde gårds ejendom i Langballe, som Jens Jostsen sidst brugt haver og blev fordret 20 dlr.

Johannes Mikkelsen i Mårslet gav til husbondhold, af den gård sst., Peder Rasmussen sidst iboede 1 dlr. 1 okse

Hasle herred 1614-15
stedsmål

Rasmus Tomasen i Tilst, gav til husbondhold af den gård sst., hans fader oplod 1 dlr. 1 okse

Rasmus Rasmussen i Yderup, gav til husbondhold af en halv gård sst., Rasmus Gius i Århus tilhører 1 dlr. 1 okse

Rasmus Pedersen i True, tog husbondhold på et boel sst, Jens Huas i Storring tilhører, gav 6 dlr.

Søren Frost i Århus stedte og fæstede en Eng kaldes Dejholm, som hans hustru Mette Lauritsdatter ellers tilkom og havde K.M.s brev på, gav 20 dlr.

Vester Lisbjerg herred 1614-15
stedsmål

Mikkel Jensen i Herst gav til husbondhold af halvparten i den gård sst. Frands Andersen iboer 1 dlr. 1 okse

Jens Sørensen i Spørring tog husbondhold på den gård sst: Ove Clemendsen oplod gav 1 dlr. 1 okse

Rasmus Johansen i Elsted, gav til stedsmål af et gadehus sst., Rasmus Rasmussen oplod 4 dlr.

Mourits Hansen, sidst været i Ry mølle stedte og fæstede Grundfør mølle, som Hans møller oplod gav 50 dlr.

Øster Lisbjerg herred 1614-15
stedsmål

Anders Mogensen, som sidst boede i Hejlskov, stedte og fæstede tredjeparten af den gård i Stenø, Søren Jensen fradøde gav 12 dlr.

Viby birk og by 1614-15
stedsmål

Rasmus Jensen af Illerup, gav til stedsmål af den gård Jørgen Sigvartsen fradøde 18 dlr. 1 okse

Jens Poulsen stedte og fæstede, den gård hans moder Anne Pouls fradøde gav  16 dlr. 1 okse

Christen Jacobsen i Skanderup, gav til stedsmål, af Skambæk mølle i Havreballe skov, hans fader sidst brugte 10 dlr.

Sønder herred og Feldballe birk 1614-15
stedsmål

Knud Andersen i Tåstrup gav til stedsmål af den gård sst., Jørgen Fog fradøde 40 dlr.

Rasmus Smed i Feldballe stedte og fæstede den gård sst., hans far fradøde gav 15 dlr.

Peder Ibsen i Vrinders gav til stedsmål af den halve gård sst hans far oplod 15 dlr

Peder Nielsen i Ebeltoft fæstede et stykke jord på Folbyholm og Ebeltoft mark, som hans moder oplod 10 dlr

Jens Tomasen i Ebeltoft gav til stedsmål af et stykke jord på Ebeltoft mark som Maren Søren Kocks tilforn brugte 10 dlr.

Ning herred 1614-15
sagefald

Niels Sørensen i Snogdrup, optinget for han lod sig afskrive for 10 læs ved, videre end han havde aget gav 8 dlr.

Rasmus Jensen i Ravnholt, gav til sagefald, for Sidsel Rasmusdatter han havde krænket 15 dlr.

Jens Pedersen i Starup, optinget for Mette Rasmusdatter han havde besovet, og gav 3 dlr.

Niels Pedersen i Tulstrup gav til sagefald for Karen Madsdatter, han havde beligget 2 dlr. 1 ort

Tomas Jespersen i Ingerslev, aftinget for nogle gamle klæder, hos ham fandtes, som Søren Rasmussen vedkendes gav 1 okse

Hasle herred 1614-15
 sagefald

Niels Mortensen i Skejby gav for han slog svinehyrden der samme steds et slag med en sten 2 dlr.

Oluf Pedersen i True, en ægtemand optinget for skørlevned han havde i ligget med Maren Lauritsdatter, som tjente Jens Tomasen sst., gav 100 dlr. 

Jens Jensen i Brabrand gav for jomfrukrænkeri 2 dlr. 1 ort

Maren Andersdatter i Brabrand gav for hun havde ladet sig besove 3 ort

Svend Knudsen tjenende i Åby optinget for en bonderet og gav 2 dlr. 1 ort

Niels Frandsen i Vejlby, gav for Kirsten Christensdatter han havde besovet 2 dlr. 1 ort

Vester Lisbjerg herred 1614-15
sagefald

Jens Jespersen i Tåstrup, optinget for Jomfrukrænkeri og gav 2 dlr. 1 ort

Clemend Ovesen i Spørring optinget for nogen ukvemsord, han og Jens Nielsen sst., mellem kom på tinget, gav 12 dlr.

Peder Knudsen i Grundfør aftinget for en ed, han havde gjort mod en købmandsbog gav 8 dlr.

Knud Villadsen i Spørring gav for jomfrukrænkeri 2 dlr. j ort

Feldballe birk 1614-15
sagefald

Søren Jensen i Feldballe optinget for han modvilligen indløb i præstens gård, og han med unyttige ord overfaldt, så og slog præstens dreng, gav til sagefald 15 dlr.

Viby birk 1614-15
sagefald

Jens Sørensen i Viby gav til sagefald for Jens Hansen der sammesteds han slog, og skulle have været vold svoren for 5 dlr.

FØRLOV 1614-15

Morten Pedersen i Tulstrup gav til førlov efter Mads Nielsen i Skablund 3 ort

Søren Hjort i Skåde, gav til førlov efter Jens Hjort i Holm 3 ort

Jens Sørensen i Tilst, gav til førlov efter Jens Åls hustru i Lisbjerg 3 ort

Rasmus Rasmussen og Frands Rasmussen i Elsted, gav til førlov, efter deres fader Rasmus Frandsen 2 dlr.

Niels Joensen og Kirsten Joensdatter gav til Førlov, efter deres moder Anne Nielsdatter i Elev 2 dlr.

Søren Jensen i Skjørring, gav til førlov efter hans moder, Maren Mikkelsdatter 3 ort

RØMNINGSGODS 1614-15

Poul Pedersen i Ravnholt, en tjenestedreng dræbte og ihjel slog Poul Rasmussen i Blegind. Blev fredløs svoren og rømte. Efterlod sig en gammel kiste vurderet efter tingsvidne for 1 dlr. 1 ort

Christen Pedersen Forlev i Lille Fulden blev for manddrab fredløs svoren og rømte, det gods han sig efterlod blev vurderet og efter tings vidne for 10 dlr.

Kirketiender og kirkejorder 1614-15

Rasmus Nielsen i Malling, gav til stedsmål af tre små stykker jord liggende til Malling kirke, så og et stykke jord til Mårslet kirke, hvor af 8 ak. til begge kirkerne ganger 2 dlr.

Rasmus Sørensen i Viby, på menige Viby sognemænds vegne stedt og fæstet K.M.s anpart korntiende af samme sogn, gav til stedsmål 13 dlr.

Fru Maren Schram til Fårup, gav til Stedsmål af K.M.s anpart korntiende af Lyngby sogn 8 dlr.

REGNSKABET 1615-16

Ning herred 1615-16
stedsmål

Rasmus Mortensen i Astrup, opladt halvparten af den gård han iboer for sin søn Jens Rasmussen, der af til stedsmål giver 10 dlr. 1 okse

Jens Nielsen af Lemming stedt og fæstet den gård i Ormslev Jens Henriksen fradøde 20 dlr.

Rasmus Pedersen og Bendix Jensen fæstede en øde gård i Skablund, som Mads Nielsen fradøde gav 5 dlr.

Jens Pedersen født i Harlevholm, gav til stedsmål af en liden have hos fornævnte gård liggende kaldes Sønderlunde 5 dlr.

Hasle herred 1615-16
stedsmål

Rasmus Ibsen i Skejby tog husbondhold på de 3 parter, og halvparten af den tredje part i den gård i fornævnte Skejby Villum Nielsen iboer gav 1 dlr. 1 okse

Jens Jensen i Skejby gav til stedsmål af halvparten i den halve gård sst., hans fader Jens Hasle for han oplod 1 okse

Joen Rasmussen i Vejlby, stedt og fæstet den halve gård der sammesteds, Søren Keldsen fradøde gav 18 dlr.

Rasmus Sørensen af Tåstrup, gav til stedsmål af den gård i Hasle Rasmus Riber fraflyttede 12 dlr.

Jacob Jensen i Århus stedte og fæstede en liden have liggende over for Grå mølle kaldes Møllehaven, deslige et lidet stykke eng i Terp kær, som tilforn har været brugt til Århusgård gav til stedsmål 10 dlr.

Vester Lisbjerg herred 1615-16
stedsmål

Rasmus Jensen i Søften fæstede det hus der sammesteds, Jens Markvar iboede 4 dlr.

Niels Sørensen af Hår gav til stedsmål af det boel i Tåstrup Tomas Sørensen oplod 10 dlr.

Laurits Pedersen i Terp fæstede den gård sst., Groers Nielsen iboede gav 1 okse

Laurits Andersen i Elsted, fæstede et stykke jord der sammesteds, som Søren Ibsen tilforn brugte gav 1 okse

Jens Hansen af Kasted, stedte den halve gård i Terp, som hans svoger Jørgen Pedersen oplod gav 10 dlr. 1 okse

Peder Knudsen i Amdrup, stedte og fæstede det boel der sammesteds, hans svoger Niels Tyrresen oplod gav 16 dlr.  (i orig. Tiuresen)

Tomas Olufsen i Spørring oplod halve sin gård for hans svoger Niels Nielsen, som gav til stedsmål 12 dlr.

Viby birk stedsmål 1615-16

Jens Sørensen i Viby, gav til stedsmål af den gård, hans fader Søren Jensen oplod 20 dlr.

Niels Clemendsen i Viby, stedte den gård der sammesteds som hans moder fradøde gav 16 dlr.

Sønder herred og Feldballe birk 1615-16
stedsmål

Niels Pedersen i Ebdrup gav til stedsmål af den halve gård der samme steds hans moder oplod 15 dlr.

Søren Nielsen i Tåstrup tog stedsmål på den gård hans fader oplod gav 30 dlr.

Peder Lauritsen i Bjødstrup stedte den part i den gård der sammesteds Mads Jørgensen fraflyttede gav 16 dlr. 1 okse

Ning herred 1615-16
sagefald

Rasmus Jensen i Ravnholt aftinget og gav for han overfaldt og slog Rasmus Tømmermand sst. 2 dlr.

Peder Øuli i Starup, gav til sagefald for noget ondt han havde tilsagt Niels Rasmussen i Fløjstrup, og det ikke kunde bevise 2 okser

Hans Ibsen i Langballe Niels Pedersen, i Malling, og Rasmus Jensen i Lille Fulden, optinget for bonderetter og lejermål, gav huer 9 ort er 61/2 dlr. 1 ort

Laurits Kå i Holme, på hans sønners vegne optinget for bordag de i var med Jens Jensen sst., så og for et vold de var tildømt gav 6 dlr.

Niels Rasmussen i Fløjstrup, gav for bordag og slagsmål han i var med Jost Mouritsen i Ajstrup 2 dlr.

fornævnte Jost Mouritsen i Ajstrup gav også for samme parlament og bordag 5 dlr.

Søren Poulsen i Ravnholt, optinget og gav for en bonderet 2 dlr. 1 ort

Peder Jensen i Ormslev aftinget for parlament og klammeri han om nattetide gjorde på Ormslev gade gav 5 dlr.

Rasmus Hansen i Bøgskov aftinget for Johanne Christensdatter han havde beligget og gav 10 dlr.

Tommes Jensen i Astrup, optinget og gav for en bonderet 2 dlr. 1 ort

Rasmus Olufsen i Mårslet, optinget for en bonderet, og gav 2 dlr. 1 ort

Søren Jensen i Skåde gav for Anne Pedersdatter han havde beligget 5 dlr.

Jens Pedersen i Starup optinget for Karen Pedersdatter han havde besovet, og gav 15 dlr.

Peder Andersen Keldsen, gav for en bonderet 2 dlr. 1 ort

Laurits Nielsen i Holme, gav for bordag og slagsmål han havde gjort 3 dlr.

Hasle herred 1615-16
sagefald

På K.M. min allernådigste herres nådigste behag, optinget Niels Friis i Århus, for hvad lovmål han i var den gårds ejendom i Skejby anlangende, som afgangen Peder Jensen har tilhørt og gav 500 dlr.

Niels Knudsen og Rasmus Rasmussen i True, gav for bordag de havde i været, og slået Peder Hovgård i Brabrand 6 dlr.

Tomas Pedersen i True var og i samme parlament, og gav 5 dlr.

Hr. Niels i Brabrand, Kom ikke til smeden i True, ham sakramentet at meddele, som han begærede gav 2 okser 

Jens Hansen i Mollerupgård besov Mette Jørgensdatter i Terp gav derfor 2 dlr. 1 ort

Rasmus Christensen i True, optinget for Maren Christensdatter han belå gav 1 dlr. 1 ort

Søren Nielsen i True gav til sagefald, for Mette Pedersdatter han havde beligget 2 dlr. 1 ort

Laurits Lauritsen i Åby gav for en bonderet 1 dlr. 1 ort

Villum Nielsen i Skejby optinget for Kirsten Mortensdatter han belå og gav 2 dlr. 1 ort

Niels Lauritsen i True optinget for bordag han gjorde i Oluf Pedersens gård i True gav 5 dlr.

Rasmus Ibsen i Skejby gav for hans hustru fødte hendes foster, seks uger for tidligt 2 dlr. 1 ort

Vester Lisbjerg herred 1615-16
sagefald

Søren Lauritsen i Lisbjerg gav til sagefald for han havde skåret Rasmus Lauritsen i Søften med en høle 5 dlr.

Frands Christensen i Søften gav for hans søn af to beliggede, annammet Sakramentet og ikke tilforn var absolveret 1 okse

Jens Jespersen i Tåstrup, optinget for jomfrukrænkeri og gav 3 dlr.

Jens Nielsen i Elev gav for en bonderet  2 dlr. 1 ort

Peder Rasmussen i Trige optinget for en bonderet og gav 2 dlr. 1 ort

Jens Madsen i Pannerup for en bonderet givet 1 dlr. 1 ort

Niels Mouritsen i Lisbjerg, Tomas Olufsen i Søften og Christen Sørensen i Grundfør optinget for bonderet og gav hver 2 dlr. 1 ort er 7 dlr. 1 ort

Feldballe birk 1615-16
sagefald

Søren Høg og Søren Nielsen i Tåstrup optinget for parlement, de med Hans Lauritsen sst. havde udi været og gav 10 dlr.

Jens Lauritsen i Tåstrup optinget for parlement han udi var med fornævnte Søren Høg og Søren Nielsen gav 3 dlr.

RØMNINGSGODS  1615-16

En ved navn Jens Hodborg i Ingerslev blev for tyveri indland forvist. Efter ham fandtes 2 gamle dyner, 2 gamle sengeklæder, 2 små malmgryder, 1 gammel kube, 2 gamle kister, 3 skp. rug 3 alen vadmel, 5 får og 3 lam, som tilsammen efter hosliggende tingsvidne vurderet for 7 mark 3 sk.  ??

REGNSKABET 1616-17

Ning herred 1616-17
stedsmål

Rasmus Nielsen i Enslev, stedte og fæstede det boels jord der samme steds, som Rasmus Nielsen fradøde og gav 10 dlr.

Jens Jensen Ousen i Langballe, stedte og fæstede den øde gårds ejendom der sammesteds, som Niels Mikkelsen i Hørret for han oplod og gav 16 dlr.  (Ovesen / Ågesen ??)

Niels Rasmussen i Viby stedte og fæstede det gadehus der sammesteds Niels Nielsen iboede, gav 2 dlr.

Hasle herred 1616-17
stedsmål

Rasmus Rasmussen af True stedte og fæstede den halve gård i Yderup, Svend Jensen oplod gav 10 dlr.

Rasmus Andersen af Tilst tog husbondhold på det boel i Brendstrup, Søren Sørensen fradøde gav 1 dlr. 1 okse
 
Vester Lisbjerg herred 1616-17
stedsmål

Rasmus Rasmussen i Elsted stedte og fæstede det hus der sammesteds Søren Poulsen fradøde gav 3 dlr.

Niels Jensen af Haldum stedte den gård i Søften Frands Christensen fradøde gav 20 dlr. 1 okse

Christen Jensen i Lisbjerg stedte den gård der sammesteds, Laurits Ål sidst iboede gav 12 dlr. 1 okse

Rasmus Simonsen af Selling gav til stedsmål af den gård i Spørring, Niels Rasmussen for han oplod 12 dlr. 1 okse

Niels Sørensen i Spørring stedte og fæstede den øde gårds ejendom der sammesteds, Rasmus Nielsen sidst i brug havde, gav 12 dlr.

Øster Lisbjerg herred 1616-17

Søren Rasmussen i Pannerup fæstede den gård der sammesteds Oluf Mikkelsenafflyttede gav 14 dlr

Jens Mogensen af Kelstrup fæstede det boel i Rostved Anders Ibsen fraflyttede 1 okse

Søren Herred Jens Pedersen i Feldballe stedte den halve gård der sammesteds hans moder fradøde gav 19 dlr.

Søren Terkelsen af Skårupgård stedte den gård i Feldballe Niels degn fradøde 20 dlr. 2 okser

Laurits Nielsen i Feldballe stedte det hus der sammesteds Anders Keldsen iboede 3 dlr.

Peder Ibsen i Vindes stedte halvparten af det boel der sammesteds hans fader fradøde 8 dlr.

Ning herred 1616-17
sagefald

Poul Jensen i Edslev, tilløj sig sakramentet og ikke tilforn for horeri var afløst gav 12 dlr.

Kirsten Troelsdatter i Skablund lod sig beligge af Poul Jørgensen sst., optinget og gav 2 dlr. 1 ort

Jens Sørensen i Hasselager, avlet barn med Maren Nielsdatter i Jegstrup, optinget og gav 2 dlr. 1 ort

Søren Jostsen i Nor, besov sin fæstemø før end han kom med hende i ægteskab optinget og gav 2 dlr. 1 ort

Niels Olufsen tjenende Mikkel Tomasen i Kolt slog smedens kone i Torrild, et slag med en kæp gav derfor 3 dlr.

Knud Jensen i Kolt, optinget, givet for en bonderet 2 dlr. 1 ort

Mads Rasmussen i Drammelstrup, belå Anne Madsdatter sst. optinget og gav 2 dlr. 1 ort

Søren Nielsen Pøl var i klammeri og trætte med Mikkel Rasmussen i Pedholt, gav der for 6 dlr. 

Jens Lassen i Stautrup, beligget Karen Rasmusdatter i Kolt, optinget for sig selv og hende, og gav 3 dlr. 1 ort

Niels Rasmussen i Gundestrup, optinget for Maren Jensdatter i Bjødstrup han belå gav 2 dlr. 1 ort

Maren Nielsdatter, som tjente i Jegstrup ladet sig besove af Jens Sørensen Hasselager gav 11/2 dlr.

Anne Madsdatter, som af Mads Rasmussen der tjente i Drammelstrup, sig har ladet beligge, optinget og gav 11/2 dlr.

Anders Sørensen, som tjente Rasmus Mikkelsen i Hørret, og besov Maren Clemendsdatter sammesteds, optinget og gav for dem begge 31/2 dlr. 1 ort

Jørgen Jensen tjenende hr. Niels i Malling optinget for Mette Nielsdatter der sammesteds han har beligget, og gav for sig selv og hende 15 dlr.

Rasmus Sørensen i Pederstrup, besov Kirsten Jensdatter i Fløjstrup gav 2 dlr. 1 ort

Simon Pedersen tjenende Ingil Andersen i Holme været i bordag med Laurits Kås søn sammesteds gav 2 dlr.

Jørgen Jensen tjenende Søren Nielsen i Pøl belå Mette Nielsdatter sammesteds gav for dem begge 6 dlr.

Anne Jensdatter i Lemming, som af Rasmus Mikkelsen sig har ladet besove optinget og gav 11/2 dlr.

Ingil Andersen i Holme været i parlement og bordag med Jens Ovesen i Langballe optinget og gav 6 dlr. 

Laurits Kå i Holme, på sin egen og sin søns vegne optinget for sår og skade de havde gjort Simon Pedersen der sammesteds gav 8 dlr.

Maren Bundesdatter i Lille Fulden ladet sig beligge af Rasmus Jensen der sammesteds, optinget og gav 2 dlr. 1 ort

Hans Ibsen i Langballe besov Maren Rasmusdatter i Nor, de optinget og gav 2 dlr. 1 ort

Jens Nielsen i Seldrup optinget for jomfrukrænkeri med Kirsten Lasdatter sst., gav 2 dlr. 1 ort

Jens Sørensen, Niels Jensen Loft og Tomas Sørensen i Viby, været i parlement og bordag på Århus mark, optinget til sammen og gav 6 dlr.

Hasle herred 1616-17
sagefald

Rasmus Lauritsen, som tjente Niels Pedersen i Årslev, optinget for lejermål, med Johanne Andersdatter sst., gav 1 dlr. 1 ort

Albret Mikkelsen tjenende Peder Mikkelsen i Hovgård, optinget for Rasmus Rasmussen i Årslev han slog med en kniv gav 7 dlr.

Christen Nielsen tjenende Laurits Jensen i Brendstrup, beligget Karen Knudsdatter sst., gav for sig og hende 15 dlr.

Peder Smed i Kasted og hans søn, slået Morten Christensens hustru sammesteds blå og blodig, deslige fornævnte Peder Smeds søn været i bordag med Knud Jensen sst., optinget for 8 dlr. mønt er 6 dlr. 11/2 ort 2 sk.

Vester Lisbjerg herred 1616-17
sagefald

Clemend Ovesen i Spørring, skar Joen Pedersen der sammesteds i sin hånd med en kniv gav derfor 3 dlr.

Tomas Olufsen tjenende Niels Madsen i Grundfør, på Maren Pedersdatters vegne der sammesteds optinget, for hun sig har ladet beligge gav 11/2 dlr.

Christen Rasmussen i Spørring, gjort et gårdfred i Clemend Ovesens gård der sammesteds, optinget der for og gav 5 dlr.

Mogens Jensen i Terp, optinget for bordag han med hans dreng havde i været på Århus mark gav 8 dlr.

Knud Villadsen tjenende Jens Andersen i Herst, slog Kirsten Nielsdatter i Spørring, et blodigt slag og to blå slag, gav der for 3 dlr.

Mikkel Andersen møller i Grå mølle, var sigtet at skulle have avlet barn ved Maren Rasmusdatter i Elev optinget og gav 10 dlr.

Rasmus Sørensen i Søften, slog Anne Sørensdatter der sammesteds et blåslag gav 3 mark  

Øster Lisbjerg herred 1616-17
sagefald

Jesper Lauritsen i (Hinnerup) huggede et lidet træ uforevist udi noget skov ved hans gård gav derfor 6 dlr.

Feldballe birk 1616-17
sagefald

Gertrud Lauritsdatter i Feldballe ladet sig beligge af Christen Jensen der sammesteds 2 dlr. 1 ort

Rasmus Hansen i Ebdrup var tiltalt for ulovlig skovhugst tvende gange optinget derfor og gav 68 dlr. 4 sk.

Laurits Sørensen degn i Feldballe optinget i lige måde for ulovlig skovhugst 10 dlr.

Søren Jørgensen i Feldballe gjorde vold udi Maren Hanses gård i Ebdrup 10 dlr.

Christen Jensen som tjente Hans degn i Feldballe beligget tvende næstsøskendebørn gav derfor 20 dlr.

FØRLOV 1616-17

Søren Skomager i Skumstrup tagen arv efter Peder Seldrup i Fulden 3 ort

Rasmus Rasmussen og hans Nielsen i Ølsted tagen arv efter Søren Poulsen som døde i Ølsted 11/2 dlr

Mikkel Bunde i Spørring gav til førlov for Jens og Rasmus Jensønner i Lisbjerg 3 ort

Laurits Degn i Feldballe og hans medarvinger givet til førlov efter Niels degn i fornævnte Feldballe 31/2 dlr. 1 ort

FORBRUDT GODS 1616-17

Niels Troelsen i Seldrup red fra Århus og vilde hjem til fornævnte Seldrup, blev på vejen omkommet i noget blåler. Den hest han på red blev manddød oversvoren, for den var årsag udi hans død, samme hest er vurderet og solgt K.M. til bedste for 8 dlr.

Film nr. M.17955

REGNSKABET 1619-20

NB! Regnskabet er meget utydelig på filmen, det ser ud til at originalen er vandskadet. ( ) om navne m.m. angiver usikker tydning.

Ning herred 1619-20
stedsmål

Søren Lassen i Søften stedte et gadehus, som Rasmus Jensen i fraflyttede gav 4 dlr.

Jens Rasmussen i (Viby) stedte en meget forfalden udygtig gård, som Rasmus Andersen sst., har opladt 16 dlr.

Christen Pedersen af Lisbjerg stedte en ringe gård i Skejby, Jens Hasle fraflyttede og gav der af til stedsmål 1 okse

Jens Rasmussen i Astrup stedte den halve gård sst., hans fader Rasmus Mortensen iboede gav 5 dlr. 1 okse

Berent Hansen i Hørret stedte et ringe og lidet boel, som Niels Mikkelsen sst., oplod 4 dlr. 1 okse

Niels Pedersen i Mustrup stedte en gård sst., Jens Andersen sst., for armod fraflyttede 4 dlr.

Lille Jens Pedersen i Lisbjerg stedte en meget forfalden sst., som Søren Lassen sst. har opsagt, for han for skade (ligget) og armods skyld og gav 4 dlr.

Jens Rasmussen i (Viby) stedte en gadehus sst., som Christen Rasmussen oplod 1 dlr.

Søren Sørensen i Ormslev stedte en gård sst., som Søren Lassen oplod og gav 35 dlr.

Christen Ibsen i Elev gav til husbondhold af den gård, Søren Ibsen sst., oplod og gav 1 dlr. 1 okse

Mikkel Christensen i Malling stedte et boel i Snogdrup, Søren Villumsen sst., oplod og gav 5 dlr.

Christen Skrædder i Gundestrup stedte en noget forfalden gård i Snogdrup Søren Villumsen oplod og gav 6 dlr.

Tomas (Jørgensen) i (     ) fæstede den ringe gård i Hasle, Rasmus Riber fradøde og gav 8 dlr.

Jens Svendsen i Jeksen fæstede det boel i Slet, Mikkel Andersen for ham oplod og gav 8 dlr.

Jens Pedersen i Feldballe gav til stedsmål af den øde og forfaldne gård i Feldballe, som har stået længe øde 4 dlr.

Jens Nielsen i Kattrup gav til stedsmål af et ringe boel i Skåde, som Peder Jespersen for armods skyld oplod 4 dlr.

Niels Lassen af Storring fæstede den forfaldne gård i Ormslev, Søren Sørensen for 1 år forleden stedt og fæstet havde og igen har opladt og gav 8 dlr.

Peder Jørgensen i Snogdrup fæstede det boel sst., Jens Sørensen oplod og gav 5 dlr. 

Søren Sørensen af Svorbæk fæstede den ringe og øde gård i Snogdrup som Christen Skrædder i Gundestrup for to måneder siden stedte og fæstede og har den nu for armods skyld opladt igen gav 4 dlr.

Frands Jensen i Spørring fæstede et hus sst., Peder Christensen i boede og gav 3 dlr.

Jens Iversen i Grundfør fæstede den halve gård sst., Jens Viborg i boede og oplod 4 dlr.

Søren Pedersen og Søren Eskilsen i Harlevholm stedte og fæstede det stykke Jord liggende hos fornævnte Harlevholm kaldet Mølletoft, som Jens Bundesen havde stedt tilforn og igen fradømt 8 dlr.

Mogens Hansen i Amdrup stedte og fæstede halvparten af den meget forskyldte gård sst., hans fader Hans Mogensen oplod gav 9 dlr.

Jens Kirkegård af Ingerslevholm fæstede en liden gård i Slet Mikkel Jensen fradøde gav 20 dlr.

Jens Nielsen i Seldrup fæstede noget kirkejord liggende til Beder kirke og gav 1 dlr.

Hans Jensen i (Hasle) fæstede den halve gård hans moder Mette Jenses iboer 4 dlr. 1 okse

Rasmus Pedersen i (Tander) stedte af noget kirke jord i Testrup liggendes til Mårslet kirke gav 1 dlr.

SAGEFALD  1619-20
ikke opdelt herredsvis

Christen Ibsen forrige byfoged i Århus med slagsmål og bordag
overfaldt Christen Skagbo sst., optinget og gav 12 dlr.

Niels Christensen i Skejby besov Ellen Tomasdatter sst., gav 12 dlr.

Mads Jensen i Ebdrup avlede barn med Anne Pedersdatter sst., gav efter sin formue 1 okse

Johanne Andersdatter i True beligget af Jens Sørensen sst., optinget og efter sin formue gav 3 dlr.

Jens Nielsen i Elev holdt sig noget for tidligt til sin hustru gav begge efter Recessen 15 dlr.

Christen Clemendsen i Søften besov Karen Clemendsdatter sst., gav 12 dlr.

Maren Sørensdatter i Pedholt er besovet af Mikkel Pedersen sst.,
og gav hun efter hendes yderste formue 3 dlr.

Anne Jensdatter (Balle) for hun har ladet sig beligge og gav hun efter sin formue 6 dlr.

Tomas Jensen i True for bordag han var i med Johan Poulsen i Åby
gav 2 dlr.

Christen Prip sst., for bordag han var i med Rasmus Rasmussen sst., 2 dlr.

Maren Lauritsdatter i Feldballe for hun har ladet sig besove af Albret Jensen og gav hun efter sin formue 21/2 dlr.

Maren Lasdatter i Brendstrup havde ladet sig beligge gav efter sin formue 3 dlr.

Mikkel Sørensen i Pannerup for en liden bøg han har tilholdt sig ved skællet og ikke havde ret til optinget og gav 4 dlr.

Rasmus Nielsen smed i Viby for en bordag han var udi med Anders Nielsen 3 dlr.

Ib Tunbo i Års har besovet tvende kvindfolk aftinget og gav efter sin yderste formue 6 dlr.

Rasmus Nielsen i Elev kirkegård hans hund bed Maren Esbensdatter i Elev fire huller i hendes ben optinget og gav 3 dlr.

Niels Lassen i Lisbjerg været i parlement og bordag med Søren Lauritsen i Ølsted optinget derfor 4 dlr.

Niels Jensen i Trige og Kirsten Ibsdatter i Herst avlede barn sammen, og ægtede hverandre straks efter belæggelsen, givet begge efter recessen 15 dlr.

Rasmus Salmonsen og Maren Pederses i Jegstrup avlede barn uden ægteskab, og nu straks derefter ægtet hver andre givet efter recessen 15 dlr.

Jens Mikkelsen i Ormslev for bordag han har i været med Søren
Sørensen sst., optinget og gav 2 dlr.

Jens Rasmussen i (Viby) Søren Kai sst., nogen (   forligs) optinget gav  1 dlr.

Mads Sørensen i Grundfør for han har beligget Kirsten Niels(d   ) gav 12 dlr.

Terkel Terkelsen af Beder besov sin trolovede fæstemø Kirsten Mikkelsdatter, som er på velb. Niels Friis gods og har optinget efter Recessen og gav der for 9 mark

Anne Madsdatter i Drammelstrup for besovet ved Mads Rasmussen i Løjenkær, og karlen, som tjente på velbyrdig jomfru Helvig Ulfeldts gods optinget efter sin formue gav der for 4 dlr.

Birgitte Lasdatter i (Skæring) besovet af Esben Jensen sst., optinget efter sin formue og gav 4 dlr.

Johanne Nielsdatter i Fløjstrup besovet af en soldat ved navn Jens Pedersen optinget efter sin formue og gav 21/2 dlr,

(       ) i Ormslev (            ) udviste hr. Oluf i Ormslev en eg til hjælp at bygge på hans øde præstegård med, hvor det kunne være skovet uden skade. Og der hun selv så træet, formente hun det at være for stor til skade, hvorfor Peder Gregersen så måtte give 20 dlr.

Og fornævnte Hr Oluf at han måtte beholde samme træ givet 4 dlr.

Johanne Pedersdatter tjente Peder Andersen i Mustrup er besovet af en Soldat optinget, og givet efter sin formue fire kurente daler er rigsdlr. 31/2 dlr, 1 ort 5 sk.

Maren Pedersdatter i Ormslev besovet af Peder Hansen barnfødt sammesteds og for nogen år siden er bortrømt, hun optinget og gav efter sin formue i mønter 18 mark, er rdl. 3 rdl. 2 ort, 5 sk.

Maren Nielsdatter i Vejlby besovet af Rasmus Jensen i Terp optinget på samme lejermål og gav efter formuen 17 sletmark er rigsdlr. 3 dlr. 2 ort 5 sk.

FØRLOV  1619-20               

        ( Over Peder i Års Morten Jensen på hans hustrus                  
        ) vegne og Terkel Pedersen sst., til førlov                     
        ( Salig hæderlig og højlærd mand hr. Jacob                      
        ) Terkelsen Abildgård, sognepræst til Søften sogn
            ( Annammet af Jens Christensen i Bjødstrup og der forgangen år     
) af han fik af Bertel Sørensen i Feldballe 
beløb førlov          ( Jens Sørensen i Asmild begærer derpå efter  
                    ) hans moderbroder Peder Tuesen er i Spørring og                 
        ( Oppebåret af Rasmus Hansen i Ebdrup og hans                   
        ) medarvinger, som de til førlov udgav for
        ( arv de tog, efter deres fader Hans Mikkelsen i  Ebdrup

Niels Jensen tjente i Gellerup. Forleden for en bonderet og han døde uden afsoning, hans broder for arv og gæld efter ham, hvor er hans ringe efterladte gods for præ(judiceret)et til K.M. og var det efter tingsvidne en gammel kiste med nogen gamle vadmelsklæder - -
 Niels Jensens efterladte gods 16 dlr. 14 sk.

Sidsel Jensdatter i Holm døde og fandtes efter hende ingen arvinger, hendes efterladte gods beløber efter tingsvidne to Sletdaler 

RØMNINGSGODS  1619-20

Søren Jostsen i store Nor dræbte og ihjelslog hans Nabo, som var i hus med ham ved navn Mads Nielsen, hvis datter fornævnte Søren Jostsen havde til ægte, blev for Sagen fredløs svoret og bortrømte, havde ingen boeslod, og er efter ham ej videre bekommet end Rug 15 skp. byg 18 skp. havre 2 td. 8 dlr.
                 
REGNSKABET 1626-1627

Ning herred 1626-27
stedsmål

Niels Rasmussen i Edslev mølle givet til fæste af fornævnte Edslev mølle, som hans fader Rasmus Nielsen fradøde  20 dlr. 1 okse

Knud Mortensen i Viby givet til stedsmål af en gård sst., som Peder Godsen fradøde 20 dlr. 1 okse

Søren Nielsen i Rosborg givet til feste af en gård i Viby Jens Poulsen fradøde 20 dlr. 1 okse

Hasle herred  1626-1627
stedsmål

Rasmus Nielsen i Lisbjerg givet til fæste af en gård i Brendstrup som Mads Rasmussen fradøde 20 dlr.

Rasmus Rasmussen i Årslev, givet til fæste af en gård i Brabrand som Visti Jensen fradøde 30 dlr.

Vester Lisbjerg herred  1626-1627
stedsmål

Søren Jensen i Trige, gav til husbondhold af en gård samme steds, som Jens Sørensen hans fader oplod 1 dlr. 1 okse

Peder Jensen i Terp, givet til fæste af en halv gård sammesteds, som hans fader fradøde, og hans moder oplod 20 dlr.

Niels Madsen i Trige gav til husbondhold af en gård i Herst som Tomas Christensen fradøde 1 dlr. 1 okse

Feldballe birk  1626-27
stedsmål

Morten Nielsen i Hallendrup givet til fæste af et boel i Søby som Søren Nielsen oplod 10 dlr.

Simon Lauritsen i Ebeltoft givet til fæste af et stykke jord på Dråby mark, som Jens Tomasen oplod 10 dlr

Jens Lassen i Kolind givet til fæste af en halv gård sst, som hans fader Laurits Jensen oplod 16 dlr

FØRLOV  1626-27

Mikkel Christensen i Snogdrup, og Rasmus Christensen i Fløjstrup og deres medarvinger tagen arv efter Maren Påske i Malling 3 ort

ingen sagefald indskrevet 1626-27

1627 til den 6. oktober næst efter gården (Århusgård) er blevet erobret og af fjenden indtaget

STEDSMÅL

Laurits Jacobsen Møller i Århus givet til fæste af fornævnte Århus Mølle, på hans hustrus livstid 200 dlr.

Jens Sørensen i Viby, gav til fæste af den gård sst., Peder Knudsen forhen iboede 30 dlr.

Jens Christensen i Århus, gav til fæste af K.M. anpart korntiende, af Kolt og Holme sogne 30 dlr.

REGNSKABET 1629-30

Ning herred  1629-30
stedsmål

Jens Sørensen i Hørret stedte og fæstede et boel sst., som Søren Sørensen iboede og afdøde gav 8 dlr.

Jens Eskilsen i Viby gav til fæste af den gård Jens Hansen sst., iboede og fradøde 16 dlr.

Jens Pedersen i Astrup fæstede den gård Mikkel Mortensen sst., fradøde og gav til fæste 10 dlr

Jens Jørgensen i Høver fæste et gadehus i Ormslev, som Peder Mikkelsen iboede gav til stedsmål 5 dlr.

Knud Mikkelsen i Hasle gav til fæste af en gård i Åbo Niels Jensen iboede 30 dlr.

Jens Keldsen i Årslev gav til stedsmål af en gård i Viby Rasmus Sørensen i boede 30 dlr.

Niels Jensen i Stautrup fæstede en halv gård, som Jørgen Rasmussen i boede og gav 8 dlr.
Tomas Jespersen i Edslev gav til fæste af en øde gård Søren Olufsen sst., iboede 16 dlr.

Poul Rasmussen i Edslev mølle gav til fæste af en gård i Viby som Jens Nielsen Yderup iboede 16 dlr.

Søren Nielsen i Lemming fæstede halvparten af en halv gård i Kattrup, som Jep Mikkelsen iboede gav til stedsmål 5 dlr.

Mikkel Christensen i Norring, stedte en halvgård i Mustrup, som Peder Bundesen oplod gav 8 dlr.

Rasmus Pedersen i Mårslet gav til stedsmål af et boel, som Johan Lassen sst., i boede 6 dlr.

Søren Jensen i Edslev fæstede et gadehus i Lemming, som Jens Sørensen iboede gav 2 dlr.

Laurits Pedersen i Holme gav til fæste, af et gade hus sst., som Erik Pedersen oplod for ham 1 dlr.

Rasmus Jensen i Holme fæstede det boel, som Morten Nielsen sst., iboede, gav 31/2 dlr. 1 ort

Frands Mortensen i Bøgskov gav til fæste af et halv boel, som Mads Jørgensen sst., fradøde 3 dlr.

Film nr 17955

Rasmus Rougersen i Blegind fæstede en halv forfalden gård i Mustrup som Niels Pedersen iboede og oplod 3 dlr.

Søren Lassen i Ravnholt, gav til fæstede af en halvgård i Gundestrup som Niels Nielsen oplod 12 dlr.

Jacob Pedersen i Malling, gav til husbondhold af en gård hr. Niels sst., i brug havde 1 dlr. 1 okse

Hasle herred  1629-30
stedsmål

Rasmus Mikkelsen i Tilst gav til husbondhold af en gård sst., Poul Lauritsen afdøde 1 dlr. 1 okse

Frands Sørensen i Vejlby, gav til fæste af en gård sst., som Jens Rasmussen Nordmand afdøde 12 dlr.

Vester Lisbjerg herred  1629-30
stedsmål

Peder Rasmussen i Søften gav til fæste af et boel, som Keld Jensen oplod 5 dlr.

Niels Nielsen i Spørring, gav til stedsmål af en halv gård sst., som Tomas Olufsen fradøde 10 dlr.

Christen Jensen i Grundfør, gav til fæste af et boel Christen Sommer iboede 5 dlr.

Rasmus Sørensen i Pannerup gav til fæste af en gård i Terp 24 dlr.

Feldballe birk  1629-30

Jens Rasmussen i Agri fæstede det boel, som Rasmus Sørensen sst. iboede 8 dlr.

Poul Sørensen i Ebdrup fæstede en gård sst., som Søren Henriksen iboede 16 dlr.

Jens Nielsen i Vrinders gav til fæste af den halve gård i Amdrup som Niels Sørensen iboede 15 dlr.

Oluf Nielsen i Skårupgård gav til fæste af den halve gård Jens Pedersen oplod 10 dlr.

Niels Jensen i Boeslum gav til fæste af en fjerding jord liggende på Boeslum mark, som Jens Jensen tilforn havde i fæste 10 dlr.

SAGEFALD

Ning herred  1629-30

Rasmus Frandsen i Drammelstrup besov Mette Nielsdatter sst., har der for optinget og givet efter hans yderste formue 3 dlr.

Bertel Christensen i Snogdrup en forarmet mand, har optinget for han udi fjendernes tid er beskyldt at have besovet en kvinde ved navn Kirsten Rasmusdatter og gav efter hans yderste formue 5 dlr.

Poul Mortensen i Åbo har optinget for Kirsten Pedersdatter sst., han udi fjendernes tid har besovet, og gav efter hans formue 3 dlr.

Jens Rasmussen i Viby har optinget for han udi fjendernes tid har besovet en kvinde ved navn Anne Sørensdatter givet efter hans formue 2 dlr.

Efter Mikkel Jørgensen i Fløjstrup, som rømte for nogen uhyrlige gerninger han skal have beganget, et øg vurderet for 1 rdl. 12 får og andet boskab for 12 sletdaler efter hvis vidners videre formelding 2 dlr.

Stedsmål og Sagefald 1629-30 som K.M. alene vedkommer

Malling sognetiende stedt og fæstet halv K.M. korntiende af fornævnte Maling sogn, som velb. jomfru Kirsten Ulfeld i fæste havde og gav 16 dlr.

Kasted sognemænd fæstede K.M.s anpart korntiende af fornævnte Kasted sogn og gav til stedsmål 9 dlr.

Jens Mikkelsen i Ølsted, på sine egne og menige sognemænds vegne fæstede K.M.s anpart korntiende der af sognet, og gav til stedsmål 9 dlr. 1 okse

Wulf Balzersen i Århus for nogle tavler bly, han tog i K.M. skanse på Sekshøje efter at den fjenderne var opgivet 4 dlr.

NB! i Bilagene til dette års regnskab findes bl. a. forarmelsestingsvidner både fra Ning og Hasle herreder og Feldballe birk samt Vester Lisbjerg herred de er mere eller mindre detaljerede med mange navne på forarmede bønder indeholder også nogle restancer og afkortninger

REGNSKABET 1630-31

Ning herred 1630-31
stedsmål

Mikkel Rasmussen i Mustrup stedte og fæstede, en Liden forfalden halv gård, som Niels Pedersen sammesteds iboede 3 dlr.

Søren Simonsen i Slet gav til husbondhold, af en gård sammesteds Jep Rasmussen iboede 6 dlr.

Niels Nielsen i Ingerslev gav til husbondhold af en gård sammesteds Poul Jensen iboede 6 dlr.

Sigvart Jensen i Holme gav til stedsmål af en gård sammesteds Jørgen Sørensen iboede 12 dlr.

Mads Nielsen i Mårslet gav til husbondhold af en gård sammesteds Niels Sørensen iboede 6 dlr.

Jep Mikkelsen i Høver fæstede en halv gård i Ormslev Jens Nielsen iboede gav 20 dlr.

Laurits Frandsen i Astrup gav husbondhold af et hus der sammesteds 1 dlr.

Hasle herred  1630-31
stedsmål

Anders Lydichsen i Års fæstede en have uden Studsport, som Karen Hansdatter salig afgangen Peder Skrivers oplod 8 dlr.

Jens Jensen i Vejlby tog husbondhold af en gård Jens Sørensen sammesteds iboede gav 6 dlr.

Vester Lisbjerg herred 1630-31
Stedsmål

Søren Sørensen i Ølsted gav til husbondhold af en gård sammesteds Jens Lassen iboede 6 dlr.

Niels Ibsen i Århus gav til husbondhold af en liden halv gård i Grundfør, Jens Rasmussen ham solgte 3 dlr.

Annammet til fæste af Grundfør mølle, som Mogens Jensen iboede 100 dlr.

Feldballe birk 1630-31
stedsmål

Niels Rasmussen i Elsegårde gav til stedsmål af en fæste jord på Boeslum mark, som Rasmus Rasmussen tilforn havde i fæste 10 dlr.

Mikkel Andersen i Tåstrup gav til stedsmål af en gård sammesteds, Søren Nielsen i boede 20 dlr.

Søren Lassen i Tåstrup af en gård der sammesteds Mikkel Sørensen frakom 24 dlr.

Jens Nielsen i Øksemølle af en gård sammesteds Mikkel Andersen fradøde 24 dlr.

Nør Hald Herred 1630-31
stedsmål

Christen Sørensen i Torslev gav til stedsmål af en halv gård Mikkel Sørensen sammesteds iboede 6 dlr.

SAGEFALD  1630-31

Niels Andersen i Ravnholt gav for nogen forseelse 3 dlr.

FØRLOV 1630-31

Søren Olufsen i Malling tager arv efter hans søster Inger Olufsdatter som døde der samme steds gav 3 ort

Jens Andersen i Gellerup tager arv efter Simon Mogensen som døde i Viby gav 3 ort

Annammet som K.M. alene vedkommer Jens Iversen i Århus for lejervide han udi ægteskab havde beganget 15 dlr.

I dette regnskab ligger en fortegnelse over hvor meget de forskellige bønder som følge af armod efter krigen har fået bevilget i afkortning på afgifter 1630-31 (bygget op som et mandtalsregister)

REGNSKABET 1631-32

Ning herred  1631-32
stedsmål

Mikkel Pedersen i Holme fæstede en halv gård i Gundestrup som Rasmus Jensen iboede, og blev fradømt for gårdens brøstfældigheds skyld 14 dlr.

Søren Sørensen i Snogdrup fæstede et boel sammesteds Mikkel Christensen iboede gav 6 dlr.

Rasmus Rasmussen i Lemming fæstede en gård i Slet Jens Kirkegård iboede gav 25 dlr.

Laurits Andersen i Kolt fæstede et gade hus der sammesteds Niels Olufsen iboede gav 4 dlr.

Søren Vesten i Åbo gav stedsmål af en gård sammesteds Niels Mikkelsen iboede 25 dlr.

Poul N.    i Ravnholt gav til husbondhold af en liden halv gård sammesteds 3 dlr.

Jens Christensen i Århus gav til husbondhold, af en gård i Åbo Jens Mikkelsen iboede 6 dlr.

Anders Jensen i Ingerslev tog husbondhold på en gård sammesteds Søren Rasmussen iboede gav 6 dlr.

Peder Olufsen i Malling, tog husbondhold, på en gård der sammesteds, som hans fader Øuli Eskilsen iboede gav 6 dlr.

Mikkel Sørensen i Krekær fæstede den halve gård, af hans faders gård sammesteds gav 10 dlr.

Anders Pedersen i Nor fæstede en liden gård i Lille Nor, som Mikkel Øuli fradøde gav 20 dlr.

Mikkel Lassen i Ravnholt, gav til husbondhold af halvparten hans faders gård sammesteds, som hans fader oplod 3 dlr.

Knud Rasmussen i Edslev gav til husbondhold, af en halv gård sammesteds, hans moder Sidsel Sørensdatter oplod 3 dlr.

Rasmus Rasmussen i Enslev, fæstede et boels jord på Enslev mark liggendes gav 16 dlr.

Niels Knudsen i Viby, fæstede den halve part af hans fader Knud Mikkelsens gård sammesteds, som fornævnte hans fader oplod gav 15 dlr.

Hans Kobbersmed i Århus fæstede en kobbermølle, som i fjendernes tid, blev ganske nedbrudt, gav Kobber 28 lispund 12 skålpund med lybsk vægt.

Peder Øuli i Malling af noget jord liggende på Malling mark, og et hus i Malling Gav 100 slid. er 661/2 dlr. 16 sk.
                                                     
Vester Lisbjerg herred  1631-32
stedsmål

Mads Sørensen i Tåstrup, fæstede en gård der sammesteds Niels Rasmussen iboede gav 20 dlr.

Tomas Jensen i Trige tog husbondhold på en gård sammesteds, hans fader store Jens Sørensen oplod gav 6 dlr.

Jens Nielsen i Herst gav til stedsmål, af noget Jord kaldes Harrildgårds mark, som hans fader Niels Pallesen oplod for ham 20 dlr.

Hasle herred  1631-32
stedsmål

Søren Jensen i (Svejstrup) tog husbondhold på en gård i Yderup, Jens Lassen sammesteds oplod gav 6 dlr.

Jens Eriksen i True, fæstede en liden forfaldne gård i Hasle Hans Pedersen iboede, og ingen den ville fæste gav 5 dlr.

Svend Rasmussen i Vejlby tog husbondhold, af en gård i Skejby som Rasmus Mikkelsen for ham oplod gav 6 dlr.

Øster Lisbjerg herred 1631-32
stedsmål

Jens Christensen i Skæring fæstede et boel Stenø gav 8 dlr.
Niels Lassen i Skæring fæstede en gård sst, som hans far fradøde gav 12 dlr.

Nør Hald herred 1631-32
stedsmål

Peder Lauritsen i Torslev fæstede hans faders 1/2 gård sammesteds gav 16 dlr.

Søren Andersen i Torslev fæstede 1/2 gård sammesteds hans moder for ham oplod 16 dlr.

Niels Nielsen i Ebeltoft af tvende fæstejorder liggende på Ebeltoft mark gav der af  20 dlr.

Annammet til stedsmål som K.M. alene tilkommer

Oppebåret af Jacob Jensen i True, på menige Brabrand sognemænds vegne, stedsmål af K.M. anpart korntiende af fornævnte Brabrand Sogn 12 dlr.

SAGEFALD

Ning herred  1631-32

Peder Hjort i Viby gav til sagefald for hans hustru uforvarende (    ) 6 dlr. 11 sk.

Maren Pedersdatter i Viby gav af hendes yderste formue for lejermål hun havde begangen med Erik Pedersen Loft i Østerby 4 dlr.

Mads Mikkelsen i Ask, aftinget for hans datter, for lejermål hun havde begangen med Rasmus Jensen, gav af hendes yderste formue 6 dlr.

REGNSKABET 1632-33

Ning herred 1632-33
stedsmål og førlov

Jens Pedersen i Malling fæstede et hus, som Niels Sørensen iboede  3 dlr.
                                                                 
Jens Rasmussen i Ask fæstede et boel i Spentrup, som Peder Jørgensen iboede gav 8 dlr. 

Anders Pedersen i Kolt fæstede et boel, som Peder Andersen iboede gav 6 dlr.

Rasmus Frandsen i Drammelstrup fæstede også et lille boel i Snogdrup, Oluf Bertelsen iboede gav 6 dlr.

Poul Andersen i Skåde fæstede et hus sst., Peder Andersen iboede gav 2 dlr.

Rasmus Nielsen i Kattrup, fæstede en halvpart af en halv gård, der sammesteds, som hans stedfader Rasmus Nielsen oplod gav 8 dlr.

Niels Jensen i Mustrup fæstede en liden ødegård der sammesteds Mikkel Rasmussen iboede gav 10 dlr.

Jesper Pedersen i Viby et hus sst., Niels Schøt iboede gav 4 dlr.

Tomas Nielsen i Kolt, fæstede halvpart af en halv gård hans fader oplod gav 18 dlr.

Rasmus Sørensen i Mårslet arvet hans søn, Jens Rasmussen i Ingerslev gav førlov 3 ort

Rasmus Nielsen i Kattrup arvet Kirsten Øulis i Malling gav førlov 3 ort.

Rasmus Sørensen i Fløjstrup arvede hans datter i Nor gav førlov 3 ort

Jens Øuli i Starup arvede hans moder Maren Peders 3 ort

Annammet af Christen Svendsen i Fausing, som arvede efter hr. Tomas hustru i Astrup 3 ort 

Hasle herred  1632-33
stedsmål

Jacob Jensen i True, tog husbondhold, af en gård sst., hans fader fradøde gav 6 dlr.

Tomas Jensen i Mollerupgård tog husbondhold, af halv Nedengård i True, hans fader Jens Tomasen fradøde gav 9 dlr.

SAGEFALD og forbrudt gods 1632-33

Annammet efter Søren Rasmussen Sønderskov i Ingerslev halv hans formue, som han dræbte sig selv, efter tingsvidnes indhold værd 18 skæpper rug, rugen for 18 sk. byg 31 skp skæppen regnet for 14 sk. havre 3 td. 3 skp. skæppen regnet for 6 sk. Er til hobe 13 dlr. 5 sk.

Annammet af Peder Rasmussens søn i Tulstrup, for bordag, han var i med nogen bønder af Hads herred 2 dlr. 

Annammet af Anders Rasmussen Uld i Tulstrup 2 dlr.

Annammet til stedsmål som K.M. alene vedkommer 

Jacob Jensen i True, og af Nogen kirkejord liggende til Brabrand kirke hans fader i fæste havde 10 dlr.

Oppebåret af Jens Pedersen i Åby, på menige Åby sognemænds vegne af K.M. anpart korntiende af fornævnte Åby sogn 5 dlr.

REGNSKABET 1633-34

Ning herred 1633-34
stedsmål

Mogens Simonsen forrige skriver på Ålborghus fæstede Stadsegård, som Peder Gregersen, oplod gav 100 dlr.

Oluf Jensen i Holme tog husbondhold, af en gård i Holme som han arvede, efter hans fader Jens Andersen gav 6 dlr.

Mikkel Mogensen i Fløjstrup tog husbondhold, af 1 gård der sammesteds, som hans fader Mogens Mikkelsen fra døde, gav 3 dlr.

Søren Sørensen i Langballe tog husbondhold af en 1/2 gård sst., som Niels Mikkelsen forrige herredsfoged fra døde, gav 3 dlr.

Mikkel Jensen i Åbo fæstede 1 gård der sammesteds, som Knud Mikkelsen iboede gav 40 dlr.

Søren Nielsen i Brabrand fæstede et boel sammesteds, som Rasmus
Pedersen fra døde gav 20 dlr.

Mikkel Lassen i Ingerslev fæstede et lidet boel i Kolt, som Anders Pedersen iboede, og for armods skyld for ham oplod gav 4 dlr.

Peder Sørensen i Malling fæstede en gård i Fløjstrup, Søren Mouritsen fradrog for hans armods skyld gav 20 dlr.

Christen Christensen i Østerby fæstede et boel i Beder, Jens Due iboede gav 6 dlr.

Annammet til stedsmål 1633-34 som K.M. alene vedkommer

Oppebåret af Jørgen Brockenhuus til Lerbæk, til fæste for halvparten af K.M.s anpart korntiende, af Malling sognetiende, som velb. jomfru Helvig Ulfeld i fæste havde, og for ham oplod, efter K.M.s missive han den i fæste skulle have gav 16 dlr.

Ingen sagefald bogført det år

Film nr. M.17956

REGNSKABET 1634-35

Ning herred 1634-35
Stedsmål

Rasmus Mikkelsen i Hasle, fæstede et hus i Kolt, som Laurits Andersen iboede gav 4 dlr.

Søren Rasmussen i Elmose tog husbondhold af halvparten en gård i Ajstrup, Eskil Pedersen iboer gav 3 dlr.

Peder Sørensen i Hørret tog husbondhold af en gård sst., hans fader påboede gav 6 dlr.

Niels Villadsen i Langballe tog husbondhold, af en halv gård sammesteds, som Villum Nielsen iboede gav 3 dlr.
(NB! der stod sådan, men det er dog vel hans far)

Søren Pedersen, Peder Leths søn i Skibby, fæstede den halve gård Harlevholm, som Søren Pedersen iboede, og for ham oplod gav 100 dlr.

Poul Sørensen i Ravnholt tog husbondhold af en gård sst., hans moder Sidsel Sørens for ham oplod gav 6 dlr.

Peder Rasmussen i Malling tog husbondhold af en gård sammesteds, Rasmus Nielsen iboede gav 6 dlr.

Peder Pedersen i Søften tog husbondhold, af en halv gård sst., som han for ham oplod gav 3 dlr.
(NB! her har skriveren antagelig glemt en linie)

Søren Envoldsen i True fæstede halv Peder Hansens gård sst., som han oplod gav 15 dlr.

Jens Amdisens hustru i Vejlby, gav af et boel sammesteds, som siden blev befriet 12 dlr.

Rasmus Jensen i Spørring gav af et lidet boel der sammesteds 8 dlr.

Niels Jensen i Skåde, fæstede et lidet forfaldent hus der sammesteds, som Laurits Skrædder iboede gav 3 dlr.

SAGEFALD 1634-35

Laurits Fog af Århus har efter hans majestæt deraf aftinget efter hans yderste formue, for han mod forbud havde udskibet havre på Lybæk gav 100 sletdaler er  117 dlr. 1/2 ort 4 sk. 

STEDSMÅL, SAGEFALD OG FØRLOV 1635-36
(Regnskabet dårligt bevaret - vandskadet)

Regnskabet ikke opdelt efter intægtsart og retskreds

Jens Pedersen til fæste af en lille mølle kaldes Edslev mølle, som Niels Møller oplod 20 dlr.

Rasmus Andersen i Ormslev, fæstede et lidet forfaldent hus, som Rasmus Pedersen for hans armods skyld oplod gav 3 dlr.

Niels Sørensen i Lille Fulden, fæstede et lidet forfaldent boel sst., Mogens Hjulmand fra døde, gav 12 dlr.

Rasmus Rasmussen i Vejlby fæstede halvparten af Niels Rasmussens gård gav 10 dlr.

Søren Pedersen Leth i Harlevholm fæstede en liden 1/2 toft kaldes Mølletoft liggende ved gården, som skylder årlig 1 skp. havre gav 1 dlr.

Jens Madsen i Grundfør tog husbondhold af en gård sst., Mads Frandsen iboede gav 6 dlr.

Peder Rasmussen Balle i True fæstede en liden gård sst., som Peder Jensen for hans armods skyld oplod gav 10 dlr.

Jens Rasmussen i Astrup, tog husbondhold af en halv gård i Drammelstrup, Rasmus Munk påboede gav 3 dlr.

Peder Eskilsen i Viby afmindet Knud Mikkelsen sst., for den gård han påboede gav til fæstepenge 10 dlr.

Jens Rasmussen i Astrup, arvede Rasmus Munk og Niels Munk i Drammelstrup annammet af ham til førlov 3 ort

Annammet af en Mand ved navn Niels Andersen i Ravnholt for bordag han gjorde med en hjulmand og hans søn sst. 2 dlr.

Rasmus Mikkelsen i Holme og Anders Jensen sst., sagefald for skovhugst, de med deres medbrødre beganget på (Dyketbierge)  2  slagtestude, skatteret for 12 sletdaler er 8 dlr.

Hans Lauritsen Skriver på Århusgård, tog husbondhold af en gård i Åbo, han købte af Jens Christensen i Århus gav 6 dlr.

Mikkel Nielsen i Ormslev, til fæste af et forfaldent hus sst., hans fader Niels Mikkelsen oplod gav 2 dlr.

Niels Jensen af (Morup) fæstede den øde gård i Lyngby gav 10 dlr.

Jørgen Nielsen i Dalbyneder fæstede et lidet boel sst., Jens Jensen havde påboet og for armod afflyttede gav 8 dlr.

Poul Pedersen i Ravnholt fæstede en gård sst., som Niels Andersen påboede, og oplod gav 20 dlr.
                           
Tomas Jensen i Mollerupgård, for noget rishugst hans folk skal have hugget i Hummelkær 12 dlr.

Niels Pedersen i Fløjstrup, tog husbondhold, af en 1 gård, Rasmus Rasmussen havde påboet gav 3 dlr.

Sejer Lauritsen i Holme fæstede et lidet kirkeboel, som Rasmus Jensen oplod gav 4 dlr.

Hr. Jacob udi Kolind, afmindet Jens Olufsen i Ebdrup fra den gård sst., han iboede gav 14 dlr.

Jens Balzersen i Søften fæstede en liden gård sst., som Jens Sørensen havde påboet og for hans armods skyld fradrog gav 10 dlr.

Rasmus Mortensen i Astrup, fæstede en halv gård sst., hans moder Anne Mortensdatter oplod gav 10 dlr.

Rasmus Jensen hjulmager fæstede den øde gård sst., Peder Jensen havde påboet gav til en kendelse 4 dlr.

Anders Jacobsen i Ebeltoft gav til fæste af tvende fæstejord på Ebeltoft mark, Niels Finsen senest i fæste havde 20 dlr.

Kirsten Blakiers i Ebeltoft af noget jord i Folby Holm 10 dlr.

Christen Rasmussen Tuesen i Ebdrup af hans fader Rasmus Rasmussens gård sst., hans moder for ham oplod gav 24 dlr.

Unge Rasmus Rytter i Skødstrup af et lidet boel i Hjelmager, Søren Andersen oplod gav 3 dlr.

Peder Overgård i Skejby husbondhold af en gård sst., Jens Påske afdøde 6 dlr.

Christen Clemendsen i Søften husbondhold af den gård han iboer 6 dlr.

REGNSKABET 1636-37
Regnskabet ikke opdelt efter intægtsart og retskreds

Anders Pedersen i Lille Nor og hans medbrødre deslige af Jens Pedersen i Ajstrup og hans med consorter fordi de ulovligt af fælleden har indelukket 

Mikkel Sørensen til husbondhold af en 1/2 gård i Pøl 3 dlr.

Jens Rasmussen i Ajstrup af et stykke ejendom liggende til kirken 6 dlr.

Oluf Knudsen i Fløjstrup til husbondhold 6 dlr.

Mikkel Sørensen i Krekær til fæste 25 dlr.

Rasmus Jensen og Søren Jensen i Edslev til forlig 2 dlr.

Jens Eriksen i Obstrup til fæste af et kirkejord 2 dlr.

Erik Christensen i Tander til fæste af en gård 16 dlr.

Jens Pedersen i Ravnholt til fæste 4 dlr.

Mads Jørgensen i Stautrup til fæste 8 dlr.

Christen Pedersen i Ormslev til fæste  af et hus 1 dlr.

Rasmus Nielsen i Stautrup til husbondhold 6 dlr.

Knud Mikkelsen i Mårslet til stedsmål af en halv gård 15 dlr.

Peder Jensen i Malling til fæste af et boel 15 dlr.

Hr. Laurits i Mårslet til fæste af et stykke kirkejord 6 dlr.

Rasmus Rasmussen i Enslev til husbondhold 6 dlr.

Søren Rasmussen i Viby afsonet for lejermål eftersom han ikke videre formåede 6 dlr.

deslige af kvinden 2 dlr.

Jesper Jensen i Tåstrup for slagsmål 10 dlr.

Mikkel Jørgensen sst., til stedsmål 20 dlr.

Rasmus Ingversen sst., for lejermål for sig og kvinde eftersom de ikke videre formåede 8 dlr.

Mads Nielsen i Feldballe af et gadehus til fæste 1 dlr. 32 sk.

Mikkel Eriksen af et gadehus i Ebdrup til fæste 2 dlr.

Niels Pedersen i Søften til fæste 20 dlr. dlr.

Rasmus Rasmussen i Tåstrup til husbondhold 7 dlr.

Peder Rasmussen i Søften af et boel til fæste 10 dlr.

Mogens Jensen i Terp og hans medbrødre for ulovlig skovhugst 18 dlr.

Jens Madsen i Grundfør for slagsmål 6 dlr.

Søren Nielsen i Ajstrup til fæste af en halv gård 6 dlr.

Frands Rasmussen i Spørring til fæste 10 dlr.

Jens Hansen i Terp til fæste 12 dlr.

Yde Sørensen til fæste af en gård i Tåstrup 8 dlr.

Jens Nielsen i Grundfør til fæste af en forfalden gård 16 dlr.

Jens Christensen sst., tog husbondhold 6 dlr.

Tomas Jensen i Mollerupgård for et stykke eng han ulovligt har slået 12 dlr.

Rasmus Nielsen af et gadehus i Hasle 1 dlr.

Svend Rasmussen til fæste af en gård 1 Brabrand 12 dlr.

Peder Jensen i Brabrand afsonet for lejermål for sig eftersom han formåede 1 dlr.

samme tid er givet til førlov for hendes gods 2 ort 12 sk.

Jens Pedersen i Ebeltoft til fæste af et stykke jord sst., 6 dlr.

Peder Olufsen i Yderup til fæste af en ødegårds eje 6 dlr.

Hr. Søren på Alrø til fæste af et stykke mark 5 dlr.

Søren Lauritsen til fæste af to kirkejorder på Bøgskov mark 1 dlr.

REGNSKABET 1637-38

Regnskabet ikke opdelt efter intægtsart

Ning herred 1637-38
stedsmål og sagefald

Rasmus Nielsen i Pinds mølle for Anne Rasmusdatter i Dørup på Skanderborg gods han besov 6 dlr.

Rasmus Mikkelsen i Kolt for Niels Madsen han har slået 3 ort

Jens Nielsen i Seldrup for ulovlig skovhugst i Krekær skov 2 dlr.  I lige måde Niels Rokballe i Fulden for ulovlig skovhugst 2 dlr.

Mads Jørgensen i Stautrup for lejermål eftersom han ikke mere formåede 4 dlr.

for kvindens forseelse 2 dlr.

Søren Jørgensen i Astrup for lejermål eftersom han ikke formåede mere at give 5 dlr.

Mikkel Nielsen i Langballe til husbondhold af en halv gård han iboer 4 dlr.

Viby birk 1637-38
stedsmål og sagefald

Morten Nielsen aftinget på sin egen og flere unge deres vegne for sommergilde 10 dlr.

Søren Jensen sst. som samme gilde stod aftinget at skulle give 3 dlr.

Christoffer Kobbersmed til indfæstning af Skambæk mølle 4 dlr.

Hasle herred 1637-38
stedsmål og sagefald

Søren Sørensen i True, Rasmus Pedersen og Frands Pedersen for svin, de uden brænding har slået på skoven at fede er 4 dlr.

Peder Olufsen i Borum, stedte og fæstede den øde gård i Yderup, Rasmus Rasmussen frarømte for 6 dlr.

Annammet af Herman og Rasmus Madsen, som købte og sig tilforhandlede salig Jørgen Heitewincher bo og gods, den rettighed K.M. kunne tilfalde af hvis, som udgik af riget og beløb 132 dlr. 11/2 ort 4 sk. 

Vester Lisbjerg herred  1637-38
stedsmål

Las Nielsen i Lisbjerg til husbondhold af den tredje part i den gård hans fader iboer 6 dlr.

Niels Tomasen i Elev til husbondhold for sin søn Søren Nielsen af en gård sst., 7 dlr.

Søren Jensen til husbondhold af en selvejer gård i Spørring som Niels Mikkelsen tilforn påboede  7 dlr. 

Hr. Søren i Lisbjerg til husbondhold af tvende gårdseje i Skejby 14 dlr.

Søren Bunde og Peder Sørensen til fæste af en øde gård 5 dlr.

Feldballe birk  1637-38
stedsmål og sagefald

Jep Ibsen til fæste af et ringe øde boel i Kalø, som Laurits Jensen for armod fraflyttede 2 dlr.

I Peder Sørensen i Feldballe for ubevislige skældsord 4 dlr

Jens Sørensen for et ydefår, som han ulovligt forvekslede 3 dlr

Søren Ibsen i Bjødstrup til fæste af en halvgård, Kirsten Jespers oplod 12 dlr

REGNSKABET 1638-39
Regnskabet ikke opdelt efter intægtsart

Ning herred 1638-39

Annammet efter vurdering for noget gammelt tømmer og tag, som blev hensolgt til Søren Bomholt i Mårslet, af et øde nedfalden gadehus sammesteds, som (han) igen ville opbygge og ibo 2 dlr. 8 sk.

Las Pedersen i Holme for parlement og bordag han (havde) med Anders Jensen sst., 1 dlr. og Anders Jensen aftinget for samme bordag à 1 dlr. er 2 dlr.

Jens Eriksen i Obstrup for Niels Steffensen i Lemming på adelvejen forurettet 5 dlr.

Rasmus Frandsen i Snogdrup for Jens Sørensen sst., overfalden 2 dlr.

Oppebåret til førlov efter Christen Sørensen i Beder 3 ort

Til førlov efter Tomas Rasmussen i Edslev 2 dlr.

Mikkel Sørensen tjenende i Tulstrup for ulovligt sommergilde holden selv sjette, mod K.M.s brev, eftersom de ej videre formåede at udgive 2 dlr.

Peder Rasmussen af et gadehus i Malling som stod øde 2 dlr.

Søren Rasmussen i Ravnholt til husbondhold af en selvejer bondegård 7 dlr.

Annammet af Søren Rasmussen i Ravnholt for sin svoger Rasmus Jensen skåret med en kniv 2 dlr. 1 ort

Jep Skomagers læredreng i Malling Rasmus Knudsen, beligget en tiggerkvinde, som blev straffet på kroppen og han ej videre formåede end 3 dlr.

Peder Madsen til fæste af en halv gård i Enslev Jens Rasmussen fradøde 20 dlr.

Erik Jensen til stedsmål af K.M.s anpart i den gård i Beder, Christen Christensen fradøde 6 dlr.

Erik Rasmussen til fæste af et øde boels ejendom i Edslev, hans broder Rasmus Rasmussen ham oplod 7 dlr.

Niels Jensen til husbondhold af en selvejer bondegård i Ingerslev 7 dlr.

Peder Jensen født i Ingerslev for en kvinde sst., beligget og ej videre formåede at udgive end 10 dlr.

Jens Pedersen i Hørret, Peder Smed, Jens Nielsen, Rasmus Rasmussen sst., Søren Nielsen og Mads Nielsen i Mårslet, Rasmus Rasmussen i Edslev og Poul Mogensen i Stautrup, ransnævninge i Ning herred for deres ed og toug ...... over Tomas Pedersen i Lille Nor, de ere fattige og vankundige formåede derfor ej videre at udgive end 23 dlr.

Peder Rasmussen i Malling for Kirsten Rasmusdatter beligget og ægtet hverandre 3 dlr.

Jesper Sørensen i Nor, for Maren Jensdatter, sst., beligget og siden tagen til ægte 3 dlr.

Peder Fog i Tåstrup til husbondhold af en selvejer bondegård han påboer 7 dlr.

Lisbjerg herred 1638-39
stedsmål og sagefald

Knud Mikkelsen i Pannerup til husbondhold af en selvejergård sammesteds hans fader oplod 7 dlr.

Niels Rasmussen, Søren Rasmussen, Rasmus Sørensen i Lisbjerg for bordag (på) adelvejen, fra Århus med hverandre har været udi 10 dlr.

Jens Sørensen i Elev for en kvinde beligget, som han er trolovet med 9 dlr.

Jens Pedersen i Søften aftinget på sin datters vegne som blev beligget 6 dlr.

Svend Rasmussen i Spørring for en kvinde i Dronningborg len beligget og siden tog til ægte 9 ort

Peder Pedersen til fæste af et ringe boel i Grundfør Peder Nielsen oplod 4 dlr.

Simon Rasmussen i Lisbjerg, til fæste af en halvpart af en gård sst., som Søren Bunde oplod 3 dlr.

Oppebåret efter vurdering for nogle stykker råddent tømmer, som lå og var nedfaldet af en øde gård i Lisbjerg 1 ort 8 sk.

Søren Jensen i Trige til husbondhold, af en selvejer bondegård sst.,  7 dlr.

Søren Olufsen i Søften til husbondhold af en selvejer bondegård, han påboer 7 dlr.

Rasmus Nielsen beligget Kirsten Sørensdatter i Grundfør, og ej videre formåede at udgive end 8 dlr.

Rasmus Tomasen i Trige for lejermål med en kvinde på Christoffer Schades gods, og han ej videre formåede end 7 dlr.

Rasmus Jensen i Søften til husbondhold, af en selvejer bondegård sst., hans fader oplod 7 dlr.
 
Nok fornævnte Rasmus Jensen til fæste af en halv øde gård i Søften, som fornævnte hans fader oplod 6 dlr.

Mikkel Lassen til fæste af et bygfældig boel i Søften, som Peder Gregersen havde forsiddet 4 dlr.

Palle Ibsen i Herst til husbondhold af en halv selvejer bondegård han påboer 5 dlr.

Grå mølle i Lisbjerg sogn, er efter K.M.s nådigste brev færdiggjort, og mølleren pålagt for skylden at stille nøjagtigt forlov, efter hans majestæts nådigste brev, men efterdi han det ej gøre kunne, da har lensmanden den på hans majestæts nådigste behag fæstet til Envold Bager, borger i Århus 20 dlr. 

Elev sognemænd til fæste af K.M.s anpart korntiende der sammesteds, som Niels Tomasen fradøde 9 dlr.

Niels Rasmussen til fæste af halv Søndergård i Elsted, som hans fader Rasmus Nielsen ham oplod 24 dlr.

Hasle herred  1638-39
stedsmål og sagefald

Jørgen Hartvigsen til Terpgård til fæste af K.M.s anpart korntiende af Skejby sogn 7 dlr.

Peder Pedersen til fæste af en øde gård i Yderup, som Peder Olufsen i Borum for gangen år fæstede og nu for ham oplod 1 dlr.

Peder Nielsen i Tilst til husbondhold, af en halv selvejer bondegård sammesteds 3 dlr.

Niels Rasmussen i Vejlby til husbondhold af en selvejer bondegård sst., Anders Esbensen fradøde 7 dlr.

Peder Andersen i True, til husbondhold af en selvejer bondegård sst., hans fader Anders Christensen fra døde 7 dlr.

Niels Lassen i True ulovlig førte noget ringe sæd i samme bys forte 3 dlr.

Rasmus Eriksen til fæste af en halv selvejergård i Hasle, Jens Eriksen oplod 7 dlr.

Viby birk  1638-39
stedsmål og sagefald

Mikkel Jensen til fæste af en gård sammesteds Søren Jensen fradøde 20 dlr.

Peder Sørensen for lejermål med en tiggerkvinde han ej videre formåede end 4 dlr.

Peder Andersen til fæste af en gård sammesteds, Søren Jensen oplod 20 dlr.

Feldballe birk  1638-39
stedsmål og sagefald

Peder Madsen i Feldballe for en gård sst., .... Rasmus Svenden fradøde 20 rdl

Rasmus Nielsen til fæste af en halvgård i Ebdrup OLuf Pedersen for ham oplod 10 dlr

Søren Ibsen i Bjødstrup til fæste af en halvgård sst. Peder Rasmussen iboede 60 dlr

Rasmus Pedersen i Elsegårde til fæste af de jorder på Boeslum og Elsegårde mark 6 dlr

Anders Christensen til fæste af en halvgård i Lindbjerg, hans far oplod 11 dlr

Poul Rasmussen i Hinnerup for sår og skade gjort Peder Jespersen i Hjelmager eftersom han ej videre formåede 2 dlr

Rasmus Pedersen i Kolind til fæste af en .... sst., hans far for ham oplod 12 dlr

REGNSKABET 1641-42
Regnskabet ikke opdelt efter intægtsart

Ning herred 1641-42
stedsmål og sagefald

Mikkel Jensen i Gundestrup, til stedsmål af den halve gård, Mikkel Pedersen sst., fradøde 13 dlr.

Jens Eskilsen i Koldt, til stedsmål af den halve gård Mikkel Tomasen sst., fradøde 8 dlr.

Oluf Mortensen i Fløjstrup til stedsmål af det boel, hans Simonsen sst., fra døde 5 dlr.

Rasmus Sørensen i (Snovdrup) til stedsmål af det boel Rasmus Rasmussen sst., fradøde 4 dlr.

Ove Rasmussen i Fløjstrup til stedsmål af den gård sst., hans fader fradøde 45 dlr.

Rasmus Nielsen i Lemming til stedsmål af den halve gård Rasmus Rasmussen sst., oplod 15 dlr.

Frands Sørensen og Mikkel Jensen i Langballe for Niels Villumsen sst., slagen 3 dlr.

Peder Jensen til husbondhold af den gård Elmose 7 dlr.

Jens Rasmussen i Malling til husbondhold af en selvejer gård Jacob Pedersen sst., påboede 7 dlr.

Peder Andersen i Malling til husbondhold af et boel sammesteds 3 dlr.

Peder Mikkelsen i Mårslet til stedsmål af det boel Rasmus Sørensen sst., fradøde 4 dlr.

Laurits Pedersen, og Søren Simonsen i Holme, for tre små risbøge hugget ulovligt i Tur skov 3 dlr.

Jens Jensen i Slet, til stedsmål af det boel, Jens Svendsen sst., oplod 6 dlr.

Poul Jensen i Edslev for ulovlig skovhugst han har gjort i Edslev fælles skov 12 dlr.

Jens Mikkelsen i Testrup for han ulovligen har givet skriverdrengen penge for hans landgilderug 12 dlr.

Jens Juell, Søren Basse, Jens Skov, Mikkel Sørensen og Jens Sørensen i Ormslev for en Ringe del stævning de har gjort i Stadsegård skov 2 dlr.

Jep Nielsen i Ormslev for ulovlig stævning han har gjort i Stadsegårds skov 1 dlr.

Forskrevne Jep Nielsen for bordag med hans stedsøn, ved navn Søren Jensen 2 dlr.

Hans Christensen i Snogdrup for lejermål med Bodil Jensdatter sst., som han har ægtet 9 ort

Viby birk  1641-42
stedsmål og sagefald

Rasmus Sørensen i Viby til stedsmål af den gård, Jens Skriver sst., fradøde 16 dlr.

Niels Lauritsen i Viby til stedsmål af den gård, Rasmus Sørensen
birkefoged sst., fradøde 16 dlr.

Peder Andersen Tilst i Viby til stedsmål, af Viby sognetiende, som Rasmus Sørensen fradøde 13 dlr.

Søren Jensen Skriver i Viby for bordag, med David Frandsen Svarrer i Skanderborg 3 dlr.

Poul Rasmussen Møller, Peder Hjort, Søren Nielsen, og Peder Andersen Tilst sandemænd i Viby birk, for en toug ed de til Viby ting har svoren, anlangende et drab som skete i Havreballegårds skov, og samme deres ed til Viborg Landsting, er magtesløs kendt 24 dlr.

Hasle herred  1641-42
stedsmål og sagefald

Mikkel Jensen i True til stedsmål af et boel, Gregers Keldsen sst., oplod 8 dlr.

Jørgen Joensen i Tilst til stedsmål af et lidet boel sst., Søren Nielsen Dal fradøde 8 dlr.

Velb. Christen Holch til Lundbygård til stedsmål af K.M.s anpart korntiende, af Lundby sogn 8 dlr.
(skrevet Lundbygård og Lundby i originalen, Lyngbygård og Lyngby ?)

Vester Lisbjerg herred  1641-42
stedsmål og sagefald

Søren Mortensen til stedsmål af Grå mølle, som Envold Bager i Århus fradøde 20 dlr. ??

Rasmus Nielsen i Elsted til stedsmål af et lidet hus, Rasmus Mikkelsen sst., frakom 2 dlr.

Rasmus Olufsen i Trige for lejermål og ej videre formåede 8 dlr.

Las Nielsen i Lisbjerg, for Knud Rasmussen i Skejby skåret med en kniv 3 dlr.

Anders Sørensen i Grundfør for lejermål, og kvinden tagen til ægte 9 ort

Frands Jensen i Grundfør, til husbondhold af en selvejergård, Niels Jensen sst., fradøde 7 dlr.

Rasmus Jensen i Søften for lejermål med Maren Sørensdatter sst., og ej videre formåede 6 dlr.

Rasmus Rasmussen i Lisbjerg for lejermål, og kvinden tagen til ægte 9 ort

Ib Rasmussen i Trige, for lejermål med Maren Jensdatter sst., og ej videre formåede 6 dlr.

Keld Rasmussen i Lisbjerg til husbondhold, af en selvejer bondegård sst., hans fader Rasmus Nielsen fradøde 7 dlr.

Fornævnte Keld Rasmussen for noget kærvekorn ulovlig afført, af Niels Lassens agre i Lisbjerg 2 dlr.

Johanne Mogensdatter i Lisbjerg aftinget for lejermål, og ej videre formåede 3 dlr.

Oluf Tomasen i Spørring, aftinget for en ringe del havre, han beholdt over i hans sække fra sæd 7 dlr.

Las Nielsen i Lisbjerg til stedsmål af de tvende halve gårde i Terp, Peder Jensen fradøde 26 dlr.

Feldballe birk 1641-42
stedsmål og sagefald

Niels Jørgensen i Tåstrup til stedsmål af den halve gård i Feldballe Søren Jensen fradøde 14 rdl.

Oluf Jensen og Mads Nielsen i Tåstrup for 2 grene, de ulovligt hat hugget i Tåstrup skov 4 rdl.

Strøgods i Dronningborg len og Kalø len 1641-42

Niels Christensen i Svinbo for stedsmål af den gård Søren Olufsen sst fradøde 50 rdl

Søren Sørensen i Lisbjerg til stedsmål af en gård i Hesselballe Niels Rasmussen fradøde 20 rdl

Fornævnte Søren Sørensen aftinget for lejermål og ej videre formåede 7 rdl

Las Jensen i Skødstrup til stedsmål af et hus, Rasmus Knudsen sst for han oplod 4 rdl

REGNSKABET 1642-43
Regnskabet ikke opdelt efter intægtsart

Ning Herred  1642-43
stedsmål og sagefald

Jens skomagersvend i Skablund for lejermål med Anne Simonsdatter sst., af hans yderste formue 6 dlr.

Niels Jostsen i Ajstrup for lejermål med Anne Andersdatter i Pøl af yderste formue 8 dlr.

Peder Eskilsen i Krekær for lejermål med Anne Jensdatter i Malling af hans yderste formue 4 dlr.

Jens Bendixsen i Skablund til fæste af en halvgård sst., hans fader Bendix Jensen formedelst alderdom har afstanden 10 dlr.

Jens Pedersen i Store Nor til husbondhold af en selvejer bondegård sst., hans fader Peder Andersen sidst iboede og fradøde 7 dlr.

Peder Nielsen i Ask til husbondhold af en halv selvejer bondegård sst., hans fader Niels Tomasen sidst iboede 6 dlr.

Peder Jensen i Stautrup for en gren han ulovligt har stævnet af en bøg i Stadsegårds skov 1 dlr.

Hans Jensen af Nølev i Åkær len aftinget, for han nytårsaften sidst forleden ulovligen i Krekær skov stævnede et læs bøgeved 4 dlr.

Jens Basse i Adslev aftinget for lejermål med Maren Jensdatter, som han ægtede 9 ort

Rasmus Mikkelsen i Ingerslev for lejermål, med Maren Andersdatter sst., som han ægtede 9 ort

Søren Mortensen i Ask aftinget for lejermål, ej videre formåede end 4 dlr.

Jens Jacobsen i Stadsegård til indfæstning af Stadsegård 30 dlr.

Jens Sørensen i Koldt af et lidet gadehus i Ormslev, Jens Sørensen oplod 2 dlr.

Jens Knudsen i Mårslet aftinget for lejermål med Kirsten Sørensdatter og tagen til ægte 9 ort

Viby birk  1642-43
stedsmål

Erik Pedersen af et Gadehus i Viby Gregers Fischer sidst påboede 2 dlr.

Søren Jensen af en liden gård i Viby, Rasmus Sørensen oplod 14 dlr.

Jens Jacobsen i Stadsegård, af en liden toft liggende vesten, ved Viby kirke 4 dlr.

Vester Lisbjerg herred  1642-43
stedsmål og sagefald

Niels Mogensen til fæste af Grundfør mølle, Christen Rasmussen oplod 30 dlr.

Søren Mogensen i Terp aftinget for Las Nielsen i Lisbjerg slagen 2 dlr.

Rasmus Rasmussen i Elev aftinget for lejermål og kvinden tagen til ægte 9 ort

Maren Sørensdatter i Grundfør aftinget for lejermål, ej videre formåede end 2 dlr.

Rasmus Nielsen i Tåstrup aftinget for ulovlig skovhugst han har begangen i sit skovskifte 6 dlr.

I lige måde aftinget fornævnte Rasmus Nielsen for korn, han på kornloftet han foruretter 2 dlr. 

Mads Christensen i Pannerup til husbondhold af hans faders Christen Madsens gård sst., 7 dlr.

Mads Nielsen i Herst til husbondhold af hans faders Niels Madsens gård sammesteds 7 dlr.

Niels Rasmussen i Ølsted Aftinget, for en liden bøg, han ulovlig førte af Trige skov 3 dlr.

Rasmus Nielsen i Spørring, aftinget for Maren Jensdatter beligget 6 dlr.

Maren Jensdatter sst., aftinget for sin forseelse 6 dlr.

Søren Rasmussen, Mikkel Rasmussen og Knud Rasmussen i Lisbjerg aftinget for Poul sst., slagen 10 dlr.

Søren Tomasen i Tåstrup til fæste af 1 gård sst., Yde Sørensen fradøde 7 dlr.

Søren Pedersen i Søften aftinget for et læs gammel ved, ulovligen ført af Trige skov 1 dlr.

Jens Rasmussen i Lisbjerg til husbondhold af en gård i Ølsted, Marcus Knøkener tilkommer 7 dlr.

Poul Nielsen i Lisbjerg aftinget for Niels Rasmussen i Ølsted slagen og ej videre formåede end 3 dlr.

Søren Jensen til husbondhold af 1 selvejergård i Tåstrup, Jens Sørensen oplod 5 dlr.

Knud Mogensen i Amdrup til fæste af den halve gård sst., Hans Mogensen oplod 7 dlr.

Mogens Hansen i Amdrup aftinget for 3 små risege, og 2 små aske ulovligen hugget på hans gårds skov, ej videre formåede end 2 dlr.

Søren Jensen i Elev til husbondhold af en selvejergård i Elev Christen Nielsen påboede 7 dlr.

Kirsten Rasmusdatter i Elev aftinget for hendes halvbroder stukket igennem hans arm med en kniv 3 dlr.

De Terp mænd aftinget for et stykke Jord de uden minde, og forlov har brudt i Terp skov 7 dlr.

Rasmus Pedersen i Søften aftinget for nogle læs ved, stævnet i Søften fælles skov 1 dlr.

Anne Rasmusdatter i Terp aftinget for lejermål med en karl i Kalø len, ej videre formåede end 3 dlr.

Mikkel Lassen til fæste af en gård i Søften, Niels Grim for ham oplod 16 dlr.

Søren Nielsen til fæste af et ringe boel i Søften Mikkel Lassen oplod 4 dlr.

Niels Pedersen i Amdrup for 2 små risege, og en ask ulovligen hugget i hans gårds skovskifte 1 dlr.

Christen Pedersen til fæste af den øde gård i Søften, som Peder Sørensen og Rasmus Jensen tilforn i fæste havde 7 dlr.

Hasle herred  1642-43
stedsmål og sagefald

Rasmus Jensen til fæste af et hus i Tilst Hans Markmand fradøde 1 dlr.

Anders Pedersen til fæste af en halv gård i Hasle, Niels Jensen oplod 7 dlr.

Peder Sørensen i Hasle til fæste af 1/2 gård Jens Pedersen sst., oplod 7 dlr.

Jens Pedersen i Hasle til fæste af et hus, sammesteds Anders Pedersen oplod 1 dlr

Anne Madsdatter i Vejlby aftinget for lejermål, og karlen aftingede forgangen år 6 dlr.

Johanne Pedersdatter i Hasle aftinget for lejermål, og karlen er fra bispens gods, ej videre formåede end 3 dlr.

Søren Jensen Hårby i True aftinget for ulovlig sæd ført i deres fælles hede og ej videre formåede end 5 dlr.

Fornævnte Søren Jensen for 2 læs rug sået i samme jord vurderet for 1 td. rug for 2 dlr.

Mikkel Jensen i True aftinget for Jacob Jensens dreng sammesteds slagen med en sten ej videre formåede end 4 dlr.

Hans Andersen i Tilst til husbondhold af hans faders gård sammesteds 7 dlr.

Jens Christensen borgmester udi Århus til fæste for sig og sin hustru af en liden have, som Søren Frost tilforn i fæste havde og fradøde 4 dlr.

Mads Pedersen til fæste af et hus i Vejlby, Jens Tybo har ladet opsætte 1 dlr.

Fornævnte Jens Tybo aftinget, for samme hus han uden minde og forlov, har ladet opsætte på menige bymænds jord i Vejlby 4 dlr.

Rasmus Iversen i Brendstrup for Maren Pedersdatter sst. beligget, og hende taget til ægte 1 dlr.

Feldballe Birk 1642-43
stedsmål og sagefald

Peder Pedersen i Yderup aftinget for Anne Mikkelsdatter sst slået et blåslag. 1 dlr

Mogens Simonsen til husbondhold af halvanden selvejergård i True Tomas Jensen tilforn påboede 12 dlr.  

Hans Nielsen i Brabrand for Birgitte Mikkelsdatter sst. beligget, og ej videre formåede 4 dlr.

Anders Pedersen i Århus, aftinget for en ringe del malt han til fremmede møller har ladet male, og ikke i Århus mølle 6 dlr.

Jørgen Andersen til husbondhold, af en selvejergård i Yderup, Jens Lassen fradøde 7 dlr.

Hans Pedersen rådmand udi Århus af en eng kaldes Dejholm, så og af en eng i Holmstrup mark, som Søren frost tilforn i fæste havde og fradøde 30 dlr.

Feldballe birk 1642-43
stedsmål

Rasmus Pedersen i Boeslum til fæste af et stykke jord på Boeslum mark 12 dlr

Oluf Nielsen i Skærup til fæste af en halv gård sst hans far oplod  12  dlr

Rasmus Sørensen i Vejlby til fæste af 1/2 gård sst. 10 dlr

Peder Jensen til fæste af et boel i Kolind Rasmus Mikkelsen oplod 4 dlr

Laurits Jensen i Morup til fæste af et lidet boel i Rostved Laurits Keldsen oplod 4 dlr.

Jens Jørgensen i Feldballe til fæste af et gadehus sst Jens Sørensen fradøde 4 dlr

Rasmus Sørensen i Kelstrup til fæste af 1/2 gård i Feldballe Rasmus Pedersen oplod 16 dlr.

Anders Nielsen i Ebdrup til fæste af den gård sst Niels Pedersen fradøde 22 dlr

Eskil Sørensen i Ebdrup af 1/2 gård sst. Mikkel Lassen fradøde 12 dlr

Knud Rasmussen i Ebdrup af 1/2 gård sst. hr. Jacob fradøde 12 dlr.

film nr. M 17957

REGNSKABET 1643 og til den 9. januar Anno 1644 der fjenderne indfaldt udi Jylland

Ning herred  1643-(44)

Mikkel Jensen i Seldrup af en ringe øde og forfalden gård i Beder Rasmus Jensen fraflyttede til fæstepenge 6 dlr.

Søren Eriksen til husbondhold af den selvejergård i Jegstrup, hans fader Erik Jensen oplod 7 dlr.

Vester Lisbjerg herred 1643-(44)

Rasmus Nielsen til fæste af et ringe boel i Søften, Søren Roed oplod 2 dlr.

Jens Sørensen Bunde i Lisbjerg til husbondhold af hans faders gård sammesteds, som han oplod 7 dlr.

Niels Jensen til fæste af et hus i Søften, Rasmus Nielsen oplod  1 dlr.

Peder Christensen til fæste af det ringe boel i Søften, Søren Nielsen oplod 4 dlr.

Hasle Herred  1643(44)

Johan Snedker til husbondhold af en selvejergård i Åby, Mikkel Bunde fradøde 7 dlr.

Rasmus Pedersen til fæste af 1/2 gård i Hasle Anders Pedersen oplod 7 dlr.

1645-46, 1646-47 og 1647-48 ikke nogle detaljerede regnskaber

REGNSKABET 1648-49

Ning herred  1648-49
stedsmål

Oluf Andersen i Malling af 1/2 gård sst. Søren Pedersen fradøde 14 dlr.

Peder Hansen af Fløjstrup af 1 boel i Snogdrup Rasmus Frandsen oplod 1 dlr.

Anders Sørensen af Ondrup af 1 liden gård i Fløjstrup, som Ove Rasmussen blev henrettet fra 30 dlr.

Jens Pedersen af Rokballe mølle til fæste af 1 gård i Beder, Mikkel Smed for en kort tid fæstede og igen afstod 10 dlr.

Velb. fru Helvig Bilde salig Johan Brockenhuus til Limbæk, af K.M.s anpart korntiende af Malling sogn som hende efter K.M.s brev fæstet for 30 dlr.

Hasle herred 1648-49
stedsmål

Peder Rasmussen Rådmand i Århus på sine egne og hans hustru Abelone Lauritsdatters vegne, af 1 liden have uden Studsgade, Jens Christensen og hans hustru i fæste havde og fradøde, skal herefter årlig give deraf 2 dlr. gav  5 dlr.

Frands Sørensen i Viby af 1 øde og forfalden gård sst., Niels Andersen fradøde, og hans hustru af armod fradrog 3 dlr.

Niels Nielsen i True af 1 øde og forfalden gård sst. Søren Offersen formedelst armod afstod 6 dlr.

Velbyrdig frue Ide Daa salig Christian Holchs af K.M.s anpart korntiende af Lyngby Sogn som velb. frue Maria Belou salig Christen Holchs til Fastrup for hende har opladt  93 dlr. 14 sk. 1 alb.  

Vester Lisbjerg herred 1648-49
stedsmål

Rasmus Pedersen af Alstrup af 1 gård i Spørring Niels Nielsen oplod 25 dlr.

Anders Christensen smed af 1 smedehus i Elsted, som Mads Jensen smed fradrog skal årlig give 1 dlr.-   1 dlr.

Rasmus Mikkelsen i Herst af halvparten af den gård i Tåstrup, som anden Rasmus Mikkelsen forleden År fæste og nu igen har opladt 10 dlr.

Søren Sørensen i Ølsted af de 3 parter af Jens Mikkelsens gård sst., som han har opladt 14 dlr.

Laurits Jensen af Århus af halvparten af den halve ødegårds jord på Spørring mark, Laurits Markvarses for kort tid siden fæstede og nu igen har afstået, 2 dlr. 16 sk.

Søren Sørensen i Ølsted af den fjerde part af Jens Mikkelsens gård sst., som har opladt 4 dlr.

Laurits Rasmussen af Geding af 1 gård i Søften Jens Balzersen sst. oplod 20 dlr.

Sagefald

Søren Andersen tjenende hr Rasmus i Ormslev for lejermål med Karen Rasmusdatter sst han ægter 9 ort

Kirsten Lasdatter i Terp for lejermål med Peder Madsen, som tjener kaptajn Jørgen Hartvig i Terp 2 dlr

Poul Nielsen i Lisbjerg for lejermål med Mette Mads hyrdes datter af yderste formue 1 dlr

REGNSKABET 1649-50
ikke opdelt efter indtægtsart og retskreds

11. maj fæstede Tomas Rasmussen den gård i Viby, Rasmus Sørensen påboede og fradøde for 10 dlr.

12. juni fæstede Rasmus Jensen den gård i Kolt, Mikkel Tomasen tilforn har haft i fæste for 10 dlr.

17. juni fæstede Jens Jensen i Mårslet, halvparten af den gård Knud Mikkelsen tilforn iboede for 12 dlr.

26. juni afsonet ?? Christen Pedersen i Ølsted for bordag gav 2 dlr.

2. juli fæstede Søren Simonsen det kirkeboel i Slet Jens Påske tilforn påboede, og for armod fraflyttede for 4 dlr.

6. juli fæstede Poul Jensen i Viby den gård sammesteds Søren Sørensen Svinsager har haft i fæste for 6 dlr.

9. juli fornævnte Poul Jensen aftinget for han besov hans hustru før de kom i ægteskab for 2 dlr. 1 ort

11. juli Iver Husmand skovfoged udi Viby afsonet den bordags sag
han havde mod velb. Niels Friises tjener ved navn Jens Mikkelsen for 6 dlr.

Samme dag fæstede Hans Nielsen i Elkær halvparten af samme gård som hans moder fradøde 20 dlr.

16. juli fæstede Hans Poulsen i Skæring den gård sst., som Niels Lassen tilforn påboede og for armod fradrog gav 14 dlr.

21. juli Niels Rasmussen i Elsted Søndergård fæstede halvparten af samme gård hans moder oplod for 20 dlr.

23. Oluf Rasmussen i Malling tog husbondhold af en 1/2 gård sst., som Peder Rasmussen har påboet og fraflyttede, for 4 dlr.

28. juli aftinget Mogens Jensen i Terp for det vidne han skal have været med at besegle, som formentes det ikke var så rigtigt som det sig burde, for 10 dlr.

10. august afsonede Ib Rasmussen i Amdrup for nogen ringe skovhugst og ulydighed gav  1 dlr.

13. august fæstede Peder Rasmussen i Malling, som afstod fornævnte halve gård, som Oluf Rasmussen tog husbondhold af, et ringe boel sst., som Rasmus Esbensen har påboet gav 3 dlr.

8. oktober fæstede Anders Jensen et hus i Lemming, Søren Jensen har haft i fæste og fraflyttede gav 1 dlr.

9 november fæstede Rasmus Jensen født i Ajstrup den gård. i Fløjstrup, Peder Sørensen har påboet, og frarømte for 6 dlr.

samme dag fæstede Jens Balzersen i Søften, og Jens Nielsen sst. Søften sognetiende på menige sognemænds vegne, K.M.s anpart for  16 dlr.

17. november fæstede Peder Tomasen den halve ødegård i Spørring, Jens Jensen iboede og blev udi forarmet for 2 dlr.

28. november afsonet Jens Iversen Bager i Århus for han med sit korn og mel er dragen til udenbys Møller at lade male gav 7 dlr.

I lige måde afsonet Peder Hansen Møller i Røde mølle for han imod K.M.s brev har hentet korn i Århus, Rasmus Nielsen sst. tilhørende, og dermed ville drage til sin mølle for 7 dlr.

Rasmus Nielsen i Års, hvis kornet var, som fornævnte Peder Hansen blev betappet med aftinget for 3 dlr.

13. december afsonet Laurits Jensen, som har sit tilhold i Holme for voldssag, for han har overfaldet Rasmus Smed i Viby, for  7 dlr.

3. januar fæstede Mads Jensen i Hasle de 2 Parter af den gård sammesteds, Rasmus Sørensen tilforn i boede for 8 dlr.

11. februar fæstede Mogens Nielsen, forrige ladegårdsfoged her på gården en gård i Viby, som Morten Sørensen havde i fæste, og formedelst armod frastod, for 6 dlr.

samme dag fæstede Søren Rasmussen Skjold en gård udi Viby, Anders Mikkelsen har påboet, som var næsten øde og for armod skyld oplod 5 dlr.

2. marts fæstede Jens Pedersen i Kolt, det boel sammesteds, som Søren Rasmussen har haft i fæste og fradøde gav 2 dlr.

Samme dag fæstede Mourits Nielsen den værelse i Store Nor, Morten Jensen har påboet og haft i fæste, og hans efterleverske oplod for 5 dlr.

Peder Mikkelsen i Testrup af svoret den lejermålssag han begik med Dorte Mikkelsdatter, efter han ej videre kunne formå efter tingsvidnes formelding 6 dlr.

Jacob Christensen Felbereder i Århus fæstede Skambæk stampemølle som hans fader Christen Jacobsen oplod gav 8 dlr.

22. marts tog Jens Jensen i Tilst husbondhold af den gård sst., hans fader Jens Jensen fradøde gav 9 dlr.

Annammet som tvende stude er vurderet for. Forløbet gods efter tingsvidnes indhold, Anders Mikkelsen tilhørige, hvilke han formedelst noget tyverisag frarømte 9 dlr. 12 sk. 

6. april fæstede Christen Jensen, Jens Christensens søn i Lisbjerg 1 part af den ringe gård hans fader havde i fæste, som han af stor armod oplod, formedelst han ikke kunne udrede skyld og landgilde, gav 4 dlr.

samme dag fæstede Frands Offersen født i Lisbjerg den gård sst., som lille Niels Nielsen af forarmelse afstod, som en stor del af var nedblæst 12 dlr.

Item fæstede hr. Jens Lauritsen, i Viby den gård sammesteds hans broder Niels Lauritsen havde i fæste og påboede, hvilken han for armod afstod, og mesten var nedblæst og øde gav  6 dlr.

Annammet af Rasmus Jensen født i Nymølle, som han gav til fæste af Røde Mølle, Peder Hansen tilforn i fæste havde, og fradøde, gav 20 dlr.

Annammet som Christen Lauritsen Kræmmer i Århus efter hans død efterlod sig, som var udenlands født, og hans arvinger ej turde hæfte sig ved arv og gæld, og der hans gods af øvrigheden udi byen er registreret og vurderet og til hans gælds betaling så vidt som kræves blev udlagt. Blev til overs adskillige varer, som før  er anslagen, efter byfogdens bevis og kundskab, beløb sig K.M.s part 319 dlr. 16 sk.

Herom indlagt en specifikation af byfogden underskrevet, som med denne sum imod overens

REGNSKABET 1650-51
ikke opdelt efter indtægtsart og retskreds

19. juni fæstede Hans Sørensen i Snogdrup et øde boel sst. gav 4 dlr.

Peder Jørgensen hyrde i Terp aftinget for nogen parlement gav 1 dlr.

Laurits Sørensen i Lemming fæstede 1/2 gård sammenstød Rasmus Sørensen fradøde gav 10 dlr.

Oluf Jensen i Seldrup fæstede den gård sst. Hans fader påboede gav 18 dlr.

Rasmus Mogensen af Fensholt fæstede halvparten den ødegård i Astrup for 3 dlr.

Rasmus Mogensen i Terp fæstede halvparten hans fader Mogens Jensens gård, som han for oplod for 8 dlr.

Peder Nielsen af Galten fæstede den gård i Elev, Jens Esbensen har påboet 14 dlr.

Rasmus Andersen af Malling fæstede det øde boel Jacob Ibsen har
påboet for 2 dlr.

Jens Nielsen af Slet tog husbondhold af Anne Ovesdatters gård i Holme gav 9 dlr.

Jens Joensen i Skåde fæstede den part K.M. er berettiget i hans fader Joen Bertelsens gård for 5 dlr.

Søren Andersen i Tåstrup fæstede halve gård sammenstød, Rasmus Mikkelsen (Herst) oplod for 5 dlr.

Rasmus Christensen af Slet fæstede den gård sst., Rasmus Rasmussen har påboet for 10 dlr.

Christen Eskilsen i Astrup fæstede en liden øde og forfalden gård sammesteds Niels Pedersen sidst iboede for 4 dlr.

Efter at forskrevne Christen Eskilsen ikke har været mand for den at drive, har han halvparten af samme gård afstået igen til Rasmus Mogensen der af 3 dlr.

Las Poulsen i Spørring, tog husbondhold af halvparten af den gård i Spørring, Søren Rasmussen påboer, som han ham med hans datter har forundt, gav 4 dlr.

Jens Sørensen i Pannerup fæstede hans faders gård i sammenstød, som han oplod for 11 dlr.

Søren Christensen rådmand i Århus fæstede et lidet stykke jord liggende på Bilbjerg, som salig Hans Pedersen borgmester i Århus tilforn havde, i brug hvilket hans efterleverske Kirsten Lauritsdatter for ham oplod for 2 dlr.

Peder Kolding byfoged i Ebeltoft stedte en ringe fæstejord liggende på Ebeltoft mark gav 2 dlr.

Rasmus Nielsen Elgårds søn i Grundfør, navnlig Rasmus Rasmussen tog husbondhold af halvparten af hans faders gård, som han oplod gav 5 dlr.

Peder Jensen i Hørret, tog husbondhold af hans fader Jens Pedersens gård, som han fradøde gav 10 dlr.

Rasmus Jensen i Langballe tog husbondhold af den halve gård Eskil Øulisen iboer gav 5 dlr.
 
Mikkel Jensen sst. tog husbondhold af Jens Mikkelsens gård sammesteds gav 7 dlr.

Hans Rasmussen i Viby fæstede den gård sammesteds, som Søren Rasmussen Skjold forgangen År fæstede, hvilken Anders Mikkelsen tilforn påboede for 4 dlr.

Mads Jensen i Hasle fæstede den tredje part af den halve gård han iboer, som Rasmus Pedersen oplod gav 4 dlr.

Jens Poulsen i Elev, tog husbondhold af den gård sst., Søren Nielsen iboede gav 8 dlr.

Søren Nielsen i Rostved fæstede et øde Boel, Jens Mogensen i fæste havde, gav  2 dlr.

Jens Andersen i Tåstrup tog husbondhold af den gård sst., han iboer gav 20 dlr.

Søren Jensen, Rasmus Olufsen, og Tomas Jensen i Trige er befunden forsømmelig med en part af humlekuler, ymter og sådant, eftersom dem noget der af blev synet i fald aftingede enhver for 1 sletdaler ægt 2 dlr.

Else Nielsdatter i Eskegård fæstede en fæste på Boeslum mark, og Elsegårdes mark liggende, som hendes salig mand i fæste havde gav 5 dlr.

Søren Sørensen True i Vejlby, Anders Pedersen og Rasmus Jensen sst., fæstede tvende små stykker jord, der på Vejlby mark liggende, som Peder Rasmussen findes i jordebogen for gav 2 dlr.

Rasmus Mikkelsen i Elsted fæstede et hus sst. Anders Christensen smed iboede, og oplod gav 1 dlr.

Af et gammelt hus, nemlig Jægerhuset, som forleden År i ladegården her på Århusgård blev nedtaget, hvilket var utjenligt at stå, blev noget gammelt tømmer liggende, som til de andre huse, der blev opbygget ej var tjenligt, hvilket blev vurderet efter tingsvidnes indhold for 14 dlr.

Rasmus Jensen i Hørret tog husbondhold af hans formands gård gav  8 dlr.

Rasmus Væver af Malling afsvoret, det han forsømte at gøre sit toug med de andre ransnævninger gav 3 dlr.

Christen Jensen søn i Hinnerup, navnlig Rasmus Christensen fæstede den gård i Grundfør, som Niels Madsen havde i fæste, og ingen sæd fik sået formedelst Niels Madsen besad gården til hobe var
forfaldent der ingen sæd kunde sås gav 8 dlr.

Laurits Rasmussen i Edslev aftinget for lejermål han havde beganget, gav efter hans ringe vilkår, som han med tingsvidne beviste 2 dlr.

REGNSKABET 1651-52 
ikke opdelt efter indtægtsart og retskreds

Annammet af Peder Simonsen i Lisbjerg til stedsmål af en gård der sammesteds, som Frands Nielsen tilforn påboede, og for armod skyld oplod, kunne ikke videre til stedsmål bekomme 8 dlr.

Niels Pedersen udi Åby, som på menige sognemænds vegne fæstede K.M.s anpart korntiende af Åby sogn, gav til stedsmål 10 dlr.

Jens Sørensen i Lisbjerg til stedsmål af et lidet øde boels jord, som ingen bygning er på, Som Peder Sørensen der sammesteds før ham udi fæste havde 3 dlr.

Rasmus Nielsen i Spørring til stedsmål af halvparten af en halv ødegårds jord der sammesteds 2 dlr.

Anders Mortensen i Bjødstrup til stedsmål af 1 gård der sammesteds, som Peder Lauritsen oplod 9 dlr.

Jens Nielsen i Lisbjerg til husbondhold af en selvejergård der sammesteds, som Peder Sørensen til for på boede 8 dlr.

Knud Sørensen i Ormslev til fæste af en gård i Astrup, Tomas Jensen fradøde 20 dlr.

Rasmus Rasmussen i Edslev til fæste af halvparten af det ringe boel i Bering, Søren Pedersen påboer, og for armods skyld for ham, nu det har opladt 5 dlr.

Johan Poulsen af (Råen), til fæste af et gadehus i Ormslev Esben Suortemand fradøde 3 dlr.
(muligvis Røgen)

Søren Poulsen i Store Nor for lejermål med Karen Pedersdatter hos Anders Nielsen i Ajstrup 12 dlr.

Peder Mikkelsen i Testrup af tinget for slagsmål han havde udi været med Søren Tilst i Mårslet gav til sagefald 2 dlr.

Niels Hansen i Viby til stedsmål af de tre parter udi den gård i Ajstrup Jens Pedersen iboer, og for ham oplod til stedsmål 12 dlr.

Annammet af Niels Jensen i Sostrup til stedsmål af halvparten gård i Elev, som han på sin datter Anne Nielsdatters vegne fæstede, som Mads Sørensen for hende oplod, gav til stedsmål 10 dlr.

Rasmus Nielsen i Kattrup til fæstede af 1/2 gård der sammesteds hans moder Karen Ibsdatter er fradød, gav til stedsmål 6 dlr.

Jens Jensen i Edslev af et gade hus i Kolt, som Rasmus Jensen for armods skyld for ham oplod, gav til stedsmål 2 dlr.

Jens Christensen i Borup af en liden gård i Lemming, som Rasmus Nielsen er fradød, skal give til stedsmål 10 dlr.

Niels Jensen i Hasselager til fæste af 1 gård i Gundestrup 15 dlr.

Annammet lejermålsbøde af Søren Christensen tjenende i Pannerup, som efter tingsvidne ikke kunne give uden 1 dlr.

Hos samme kvindfolk ved navn Mette Rasmusdatter, som lejermålet er med beganget kunne efter tingsvidne intet bekommes

aftinget Jens Rasmussen i Viby for hans søn Peder Jensen, som lejermål med Maren Pedersdatter havde beganget, og eftersom han selv ej noget formåede efter hosliggende tingsvidne at udgive har forbemeldte udlagt til bøder 3 dlr.

film nr. M.17958

REGNSKABET 1652/53
ikke opdelt efter indtægtsart og retskreds

Annammet af Iver Madsen i Grundfør til fæste af den gård hans fader der sammesteds påboer 4 dlr.

Søren Pedersen i Terp til fæstede af en halvgård der sammesteds Mogens Jensen fradøde 12 dlr.

Mads Esbensen i Brabrand, til fæstede af en ringe gård der sammesteds, som Jens Pedersen formedelst armod oplod 14 dlr.

Niels Jensen i Spørring til husbondhold af en selvejergård Mogens Jensen fradøde 7 dlr.

Fornævnte Niels Jensen til fæste af noget jord på Spørring mark kaldes Småmands jord 3 dlr.

Jens Nielsen i Tilst til husbondhold af en halv selvejergård der sammenstød, hans fader Niels Jellevsen oplod 4 dlr.

Søren Tomasen i Spørring til fæste af halvparten af den halve ødegårds jord der sammesteds 3 dlr.

Jens Pedersen i Søften, til fæste af en gård der sammesteds Peder Sørensen fradøde 16 dlr.

Fornævnte Jens Pedersen til fæste af den halve ødegårds jord der sammesteds 7 dlr.

Rasmus Sørensen i Ølsted, som han på menige sognemænds vegne gav til fæste af Ølsted sognetiende 12 dlr.

Peder Lassen i Terp til fæstede af en halvgård, der sammesteds, som hans fader fradøde  1 1/4 dlr.

Jens Nielsen i Ormslev til fæste af halvparten af hans fader Niels Lassens gård der sammesteds, som kun er en meget ringe gård 7 dlr.

Jens Steffensen i Testrup til fæste af halvparten af en halv gård i Mårslet, Peder Rasmussen fradøde 4 dlr.

Søren Nielsen i Slet til husbondhold af en selvejergård i Holme 8 dlr.

Poul Andersen og Niels Pedersen i Ravnholt, til husbondhold af en selvejergård der sammesteds 8 dlr.

Knud Sørensen i Hørret til husbondhold af en halv selvejergård 4 dlr.

Rasmus Nielsen i Bisgård, til fæste af halvparten Bisgård, Hans morfader Knud Rasmussen har opladt 30 dlr.

Søren Sørensen i Skumstrup til en kendelse af halv Mustrup, som i Langsommelig tid har standen øde og fornævnte Søren Sørensen, sig nu har påtaget, igen at føre bygning derpå 2 dlr.

Rasmus Jensen i Lille Fulden til fæste af et ringe boel der sammesteds. Som Søren Skrædder formedelst armod oplod 2 dlr.

Søren Olufsen i Spørring til fæste af K.M.s anpart Spørring Sognetiende 10 dlr.

Poul Nielsen i Lisbjerg for lejermål han med Kirsten Lauritsdatter, der sammesteds havde beganget 12 dlr.

Hos fornævnte Kirsten Lauritsdatter for armods skyld var intet til bøde at bekomme, efter hosliggende tingsvidnes formelding,

Jens Nielsen i Ormslev for lejermål han havde begangen med Sidsel Rasmusdatter, som han til ægte har taget 9 ort

Niels Jensen i Trige, som han aftinget og gav til sagefald, for noget jord på Spørring mark, som han havde brugt førend det blev fæstet 1 dlr.

REGNSKABET 1653-54
ikke opdelt efter indtægtsart og retskreds

Anders Nielsen i Tåstrup gav til husbondhold af den halve gård han påboer, Niels Madsen fradøde 4 dlr.

Rasmus Mogensen udi Terp fæstede den halve gård sammesteds, som Søren Pedersen kort tilforn havde sted og nu igen oplod, gav til stedsmål 1 dlr.

Hr. Niels Sørensen i Holme fæstede et øde boel sammesteds, som Sejer Lauritsen tilforn i fæste havde gav til stedsmål 2 dlr.

Jens Nielsen af Bjødstrup fæstede halvparten af den halve gård hans fader påboer og for alderdoms skyld oplod gav 6 dlr.

Niels Jensen i Trige fæste det hus hans fader påboede og oplod, gav 2 dlr.

Niels Christensen i Hinnerup gav til husbondhold af en halv selvejergård i Grundfør, Jens Christensen for armod oplod 4 dlr.

Rasmus Jensen i Tåstrup gav til husbondhold af en selvejergård sst., hans moder tilforn på boede 5 dlr.

Niels Christensen i Elev gav til stedsmål af en 1 gård der
sammesteds Mads Sørensen for oplod 14 dlr.

Jens Mikkelsen i True af tinget for lejermål han i ægteskab havde beganget efter yderste formue gav 14 dlr. 2 mark

Søren Sørensen i Mejlby til fæste af en gård der sammesteds, som hans fader Søren True fradøde 100 dlr.

REGNSKABET 1654-55
ikke opdelt efter indtægtsart og retskreds

Jep Andersen i Bøgskov til fæste af en hel gård, der sammesteds  12 dlr.

Peder Mikkelsen til husbondhold af en selvejergård 11 dlr.

Søren Nielsen i Herst til husbondhold af en selvejergård 10 dlr.

Peder Jensen til fæste af em selvejergård i Viby Jens Eskilsen fradøde, som er ugedags bønder her for porten 8 dlr.

Erik Jensen i Bjødstrup til fæste af den bolig hans fader oplod 7 dlr.

Niels Knudsen i Viby til fæste af en gård der sammesteds som er
ugedags bønder 10 dlr.

Esben Jensen i Norring til fæste af en gadehusplads der sammesteds som han skal føre bygning på 1 dlr.

Jens Rasmussen i Fløjstrup gav til fæste af en 1 gård der sammesteds  12 dlr.

Poul Jensen i Vejlby gav til stedsmål af den gård der sammesteds. som unge Søren Sørensen forgangen År fæstede og nu fradruknet 24 dlr.

Jens Jensen i Starup gav til husbondhold af sin faders gård 10 dlr.

Velbyrdig Frederik Schade til Kærbygård gav til stedsmål af Kasted tiende K.M.s part 7 Rdl.

Niels Sørensen i Kattrup gav til stedsmål af halvparten af den liden gård hans fader for svaghed oplod 7 dlr.

Jens Jensen gav til fæste af den halve part i Mustrup som nu i langsommelig tid har standet aldeles øde, og skal igen føre forsvarlig bygning på plads 3 dlr.

Peder Pedersen i Holme gav til stedsmål af den gård der sammesteds som Sejer Lauritsen oplod 25 dlr.

Poul Nielsen i Lisbjerg gav til husbondhold af den selvejergård der sammesteds, hans fader påboede 5 dlr.

Knud Sørensen i Hørret og Rasmus Jensen sst., aftinget og gav for slagsmål de havde udi været 7 dlr.

REGNSKABET 1655-56
ikke opdelt efter indtægtsart og retskreds

Annammet til husbondhold af Frands Jensen i Spørring af en selvejergård sst., Jens Madsen påboede 10 dlr.

Peder Jensen sst. Til stedsmål af halvparten af den øde halve gårds jord 5 dlr.

Niels Lauritsen i Beder til fæstede af en halv gård hans fader oplod  16 dlr.

Frands Sørensen i Fløjstrup, til husbondhold af en halv selvejergård Rasmus Terkelsen påboede 5 dlr.

Christen Rasmussen i Viby til fæste af et gadehus der sammesteds, Jesper Pedersen oplod 2 dlr.

Annammet af Clemend Poulsen i Stautrup til husbondhold af en halv selvejergård der sammesteds, hans fader oplod 5 dlr.

Jens Rasmussen sst. til husbondhold af den halve selvejergård hans fader Rasmus Nielsen påboede  5 dlr.

Niels Andersen i Hasle til fæste af en øde gadehusplads sst., som han skal sætte bygning på 1 dlr.

Annammet til fæste af Astrup Sognemænd for K.M.s part af deres sognetiende 16 dlr.

Peder Jensen i Grundfør til fæste af et boel sst. som Peder Christensen oplod 2 dlr.

Niels Jensen til fæste af Laurits Skøttes gård i Brabrand, som han for armods skyld oplod 15 dlr.

Annammet til lejermålsbøde af Jens Eriksen i True, dom efter hosliggende tingsvidne ikke mere kunne udgive end 7 dlr.

Det kvindfolk ved navn Birgitte Pedersdatter, som han lejermål med havde beganget, kan aldeles intet formå at give efter hosliggende vidnes formelding

Rasmus Jensen i Solbjerg til lejermålsbøde efter hosliggende vidne 7 dlr.

det kvindfolk, som han havde beganget lejermål med, findes ikke på K.M.s gods, hvorfor ingen bøder hos hende kunne søges

Annammet af Mikkel Jensen barnfødt i Ormslev til lejermålsbøde efter hosliggende tingsvidne 6 dlr.

Det kvindfolk ved navn Maren Nielsdatter, som han lejermål med beganget har, kunne efter hosliggende tingsvidne intet formå at give

REGNSKABET 1656-57

Annammet af Knud Sørensen i Lille Fulden til fæste af en gård der sammenstød, som Jens Mikkelsen for sin armods skyld oplod 25 dlr.

Søren Rasmussen i Pedholt til husbondhold af en gård der sammesteds, som Jacob Rasmussen fradøde 10 dlr.

Hans Sejersen i Pederstrup til fæste af en halv gård der sammesteds 14 dlr. 

Anders Sørensen i Ravnholt til husbondhold af en selvejergård der sammesteds 5 dlr.

Peder Jensen i Edslev til fæste af en halv gård der sammesteds, Som Poul Jensen tilforn påboede, og formedelst gården er meget ringe på ejendom og forfalden på bygninger, kunne ej mere til stedsmål bekommes end 4 dlr.

Mikkel Svendsen i Børup til husbondhold af en halv gård der sammesteds 5 dlr.

af Niels Mikkelsen i Åby til husbondhold af 1/2 selvejergård der sammesteds 5 dlr.

Christen Sørensen i True til fæste af den gård der sammesteds hans fader på boede 18 dlr.

Rasmus Andersen i Tilst til husbondhold af 1 selvejergård, som Søren Sørensen oplod 5 dlr.

Rasmus Sørensen i Grundfør til husbondhold af 1 selvejergård sst. 5 dlr.

Laurits Christensen i Spørring til husbondhold af en selvejergård der sammesteds 10 dlr.

Rasmus Poulsen sst. til husbondhold af en halv selvejergård 5 dlr.

Annammet til lejermålsbøde af Hans Sejersen i Pederstrup 12 dlr.

Det kvindfolk, som han havde beganget lejermål med, var ikke på K.M.s gods, hvorfor ingen bøder af hende kunne oppebjerges

Anne Andersdatter og Kirsten Sørensdatter kunde efter hosliggende tingsvidne ikke formå deres lejermålsbøder at udgive

De karle, som lejermål med dem havde beganget, var ikke på K.M.s god, hvorfor ingen bøder hos dem kunne oppebjerges

REGNSKABET 1657 til 1660
Og formedelst at godset udi disse besværlige tider ikke skulle blive stående ganske øde, man på K.M.s Nådigste befaling forundt dem det for mindelig fæste og husbondhold, og der ved beholdt gårdene nogenledes besat.

STEDSMÅL 1657 til 1660

Laurits Rasmussen i Edslev, husbondhold af 1 gård i Edslev, Peder Rasmussen oplod gav 3 dlr.

Morten Mikkelsen fæstede 1 Boel i Pøl, som Rasmus Bertelsen fradøde gav til fæste 3 dlr.

Rasmus Bendixen i Ajstrup af 1 selvejergård gav til husbondhold 4 dlr.

Jens Sørensen af 1 selvejergård i Ajstrup, som stod øde, gav til husbondhold 3 dlr.

Åby mænd fæstede deres sognetiende K.M.s part, gav til fæste 8 dlr.

Søren Brantsen fæstede et boel i Sondrup hans broder forarmet oplod, og til erkendelse gav 1 dlr.

Peder Bertelsen i Hårup fæstede den gård sammesteds, som Søren Tomasen var fradød, og stod øde gav til erkendelse 3 dlr.

Peder Rasmussen Iller fæstede den gård sammesteds hans fader fradøde gav til fæste 10 dlr.

Rasmus Nielsen i Bjødstrup fæstede 1 gård sst., som Anders Madsen fradøde, gav til fæste 5 dlr.

Søren Rasmussen Fæstede 1/2 parten af den gård i Åbo Mikkel Jensen påboede, og for sin armod oplod gav til fæste 5 dlr.

Niels Pedersen i Grundfør fæstede den gård sammesteds Niels Madsen var fradød, som stod på de tider ganske øde, gav til en kendelse 3 dlr.

Erik Jensen og Niels Jensen i Bjødstrup 1 Gård sammesteds, som hans gamle forældre oplod gav til erkendelse 3 dlr.

Mikkel Mortensen i Starup fæstede 1/2 parten af hans faders gård sammesteds, som han oplod gav 3 dlr.

Søren Gaffelsten i Viby 1 gård sammesteds, Peder Rasmussen var fradød, gav til fæste 3 dlr.

Unge Jens Jensen i Viby fæstede 1/2 gård, som hans fader påboede og oplod gav til fæste 3 dlr.

Anders Mikkelsen husbondhold af 1/2 gård i Lisbjerg 6 dlr.

Rasmus Nielsen i Grundfør husbondhold på 1/2 gård gav 3 dlr.

Anders Sørensen i Grundfør husbondhold på 1/2 gård sst., som hans fader oplod gav 2 dlr.

Rasmus Poulsen i Spørring 1/2 selvejergård, som Poul Jensen for
armod oplod gav til husbondhold 3 dlr.

Søren Sørensen Vesten hans faders gård i Åbo, som han af armod oplod, gav til fæste 7 dlr.

Søren Jensen det Boel i Stautrup, som Jens Andersen sidst iboede, og afdøde, gav til erkendelse 2 dlr.

Rasmus Nielsen og Jens Nielsen 1 fæstegård i Bøgskov, hver den halve anpart sæd, som Peder Pedersen af armod for dem oplod gav til Fæste 5 dlr.

Mads Rasmussen stedte Søren Mikkelsens halve gård i Lisbjerg, som han af armod oplod gav 2 dlr.

Velb. Mogens Friis til Faurskov fæstede Tiset sognetiende, K.M.s gav til fæste 14 dlr.

Rasmus Pedersen fæstede hans faders gård i Viby, som han fradøde gav 3 dlr.

Mikkel Sørensen en halv fæstegård i Viby, som Mogens Nielsen Ladefoged iboede og afdøde, og gården meget øde gav til erkendelse 2 dlr.

Jens Sørensen hans fader Søren Jensens halve gård i Viby, som han fradøde, og der en tidlang stod øde gav til en kendelse 2 dlr.

Rasmus Jensen hans fader Jens Amdisens 1/2 gård i Viby, gav til fæste 3 dlr.FORTEGNELSE OVER STEDNAVNE I ÅRHUSGÅRDS LEN 1599 TIL 1661
med de retskredse, hvori de er nævnt. Alle navne er i samme stavemåde, som i  afskriften.
udarbejdet af Kirstin Nørgaard Pedersen 2002

Angående strøgods andre steder end Århusgårds kerneområde i Ning, Hasle og Vester Lisbjerg herred se også Dronningborg len.


Sted        Retskreds   

Agri    Feldballe birk
Ajstrup     Ning herred
Amdrup    Vester Lisbjerg herred
Ask    Ning herred
Astrup    Ning herred

Basballe    Feldballe birk
Beder    Ning herred
Bjødstrup    Ning herred
Boeslum    Feldballe birk
Brabrand    Hasle herred
Brendstrup    Øster Lisbjerg herred
Brøstrup     Mols herred
Bøgskov    Ning herred
Børup    Ning herred

Dalbyneder    Gjerlev herred   Strøgods retskreds ikke nævnt

Ebdrup    Feldballe birk
Edslev    Ning herred
Edslev mølle    Ning herred
Egå    Øster Lisbjerg herred
Elev    Hasle herred
Elkær    Ning herred
Elmose    Ning herred
Elsegårde    Feldballe birk
Elsted    Vester Lisbjerg herred
Enslev    Ning herred
Erslev    Galten herred
Essig    Feldballe birk

Feldballe    Feldballe birk
Fløjstrup    Ning herred
Fulden, Lille    Ning herred
Fulden, Stor    Ning herred

Gellerup    Hasle herred
Grundfør    Vester Lisbjerg herred
Grønfeld    Feldballe birk
Gundestrup    Ning herred

Harlevholm    Ning herred
Hasle    Hasle herred
Hasselager    Ning herred
Herst    Vester Lisbjerg herred
Hesselballe     Øster Lisbjerg herred
Hjelmager    Feldballe birk
Holme    Ning herred
Hørret    Ning herred

Ingerslev    Ning herred
Ingerslevholm   Ning herred

Jegstrup    Ning herred

Kasted    Vester Lisbjerg herred
Kattrup    Ning herred
Kelstrup    Feldballe birk
Kolind    Feldballe birk
Kolt     Ning herred
Krekær    Ning herred

Langballe    Ning herred
Lemming    Ning herred
Lilballe    Feldballe birk
Lisbjerg    Lisbjerg herred
Lystrup    Øster Lisbjerg herred
Løjenkær    Ning herred

Malling     Ning herred
Mejlby    Sønderhald herred
Mollerupgård    Vester Lisbjerg herred
Morup    Feldballe birk
Mustrup    Ning herred
Mårslet    Ning herred

Nor, Lille    Ning herred
Nor, Store    Ning herred    (også indskrevet som Nor)

Obstrup    Ning herred
Ormslev    Ning herred

Pannerup    Vester Lisbjerg herred
Pedholt    Ning herred
Pøl    Ning herred

Ravnholt    Ning herred
Rokballe mølle    Ning herred
Rostved    Øster Lisbjerg herred

Seldrup    Ning herred
Skablund    Ning herred
Skambæk mølle    Viby birk
Skejby    Hasle herred
Skjørring    Vester Lisbjerg herred
Skumstrup    Ning herred
Skæring    Øster Lisbjerg herred
Skærup    Feldballe birk
Skødstrup    Øster Lisbjerg herred
Skåde    Ning herred
Skårupgård    Feldballe birk
Slet     Ning herred
Smedrup    Feldballe birk
Snogdrup    Ning herred
Spentrup    Ning herred
Spørring    Hasle herred
Stadsegård     Ning herred
Starup    Ning herred
Stautrup    Ning herred
Stenø    Øster Lisbjerg herred
Svinbo    Øster Lisbjerg herred
Søften    Vester Lisbjerg herred
Sørvad    Sønderhald herred

Tander    Ning herred
Terp    Vester Lisbjerg herred
Terp    Hasle herred
Testrup    Ning herred
Tilst    Hasle herred
Tiset    Ning herred
Torslev    Nørhald herred
Trige    Hasle herred
True    Hasle herred
Tulstrup    Ning herred
Tåstrup    Vester Lisbjerg herred
Tåstrup    Feldballe birk

Vejlby    Hasle herred
Vejlby    Hasle herred
Vrinders    Feldballe birk

Yderup    Hasle herred

Øksemølle    Feldballe birk
Ølsted    Vester Lisbjerg herred
Østerby    Ning herred

Åbo    Ning herred
Åby    Hasle herred
Årslev    Hasle herred