Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirstin Nørgaard-Pedersen

afskrift 1996.

DRONNINGBORG RYTTERDISTRIKT.
kopier af selvejerbønders adkomster 1553-1691.


# = påskrevet nummer - (x) = påskrift

1.MDLIIJ tirsdag næst efter skt Mourits dag KM tilladelse til Knud Galten af Århus og medarvinger om at beholde den gård i Galten, som Frands Bonde iboer, da de har del i samme gård #11 (Karen Knudsdatter i Galten 1 kongebrev dat mauriti 1553)

2. 1674 9/12 Herlov Jensen i Galten på hustru Anne Pedersdatters vegne Anne Knudsdatter sl Peder Lauridsens solgte til Jørgen Eriksen i Vadsted og hustru Karen Knudsdatter deres parter i den gård Anne Knudsdatter beboer #12 (Karen Knudsdatter i Galten)

3. 1668 22/2. Jørgen Eriksen i Vadsted tillader hans fæstemø Karen Knudsdatter født i Vengegård, hvis hun overlever ham, at beholde den halve gård i Sorring Baggegården, som Søren Lauridsen påboer samt halvparten af Baggehuset, som Christen Jensen påboer og 3 agre Grydsbåreagre ved Tovstrup markskel #13 (Karen Knudsdatter i Galten)

4. lørdag 25/9 MDXCWIJ (1597) Jon Andersen i Kalbygård et tingsvidne. Anne Iversdatter i Sorring med sønner Iver Christensen Mikkel Christensen Anders Christensen solgte til Jon Andersen i Kalbygård 2 agre på Grydsbåreagre #14

5. lørdag 21/9 MDCXJ (1611) Mette Christensdatter i Sorring. Anders Jonsen i Vissingkloster på mor Anne Joens vegne i Kalbygård tilstod at da Mette Christensdatter i Sorring havde solgt Anne Joens den 4.part i den gård i Sorring Las Jonsen iboer, så har hun undt Mette Christensdatter og hendes sønner Rasmus Sørensen Peder Sørensen og Christen Sørensen det hus, hun iboer deres livstid #15 (Karen Knudsdatter på den gård i Sorring)
1-2-3-4-5 samme læg.
--------------------

6. 1632 26/5 Jesper Sørensen i Alling. Just Andersen i Søballe på egne vegne og med fuldmagt af Karen Anderses i Vengegård sl Anders Knudsens efterleverske Knud Andersen og Sejer Andersen sst Anders Andersen i Forlev Hans Andersen i Skovby på egne vegne Poul Nielsen i Bogensgaard på sin hustru Anne Andersdatters vegne Peder Jensen i Søballe på hustru Mette Andersdatters vegne Bertel Nielsen i Firgårde på datterbørn Jens Andersen Anne Andersdatter og Johanne Andersdatter sl Anders Rasmussens børn, som boede og døde i Vengegård, som han er ret værge for Rasmus Rasmussen i Veng på hustru Kirsten Andersdatters vegne Jens Knudsen i Bjestrup på hustru Margrete Tomasdatters vegne Poul Ibsen i Framlev på sin hustru Else Rasmusdatters vegne (Mette) Jens Sørensen i Stjær på hustru Maren Rasmusdatters vegne Rasmus Simonsen i Siim på egne og 2 søstre Anne Simonsdatter og Karen Simonsdatters deres vegne og på Niels Simonsen og Tomas Simonsens såvel på sine 2 svogre Anders Sørensen i Siim og Jens Jensen i Svejstrup på deres hustruer Sidsel Simonsdatter og Kirsten Simonsdatters vegne solgte de arveparter, som Jost Andersen og hans medarvinger havde i den 3.part af den gård i Alling, som sl Rasmus Frandsen påboede, og Jens Pedersen nu iboer. #1-2 (Niels Sørensen i Alling skøde af Jost Andersen med fuldmagt af Jesper Sørensen i Alling)

7. 1630 13/2 Jens Nielsen Klog i Mollerup gav Jesper Sørensen i Alling afkald for arv efter hans sl datter Kirsten Jensdatter, Jesper Pedersens afgangne hustru, som boede og døde i Alling #2 (Niels Sørensen i Alling kopi efter tingsvidne)
6-7 samme læg.
--------------

8. 1638 16/6 Peder Nielsen i Mollerup. Simon Nielsen i Mollerup solgte hans arv efter sl forældre Niels Simonsen og Maren Nielsdatter, som boede og døde i Mollerup, i den selvejergård, som Peder Nielsen iboer til Peder Nielsen og hans hustru (Laurs Nielsen i Mollerup)

9. 1674 19/9  Søren Albretsen i Dallerup. Niels Pedersen i Mollerup på hustru Maren Pedersdatters vegne og hans hustrus søster Anne Pedersdatter i Elsted hendes vegne (i margen Jørgen Nielsen i Sorring på hustru Anne Andersdatters vegne) Jens Andersen i Mollerup på egne vegne og faster Else Nielsdatters vegne sst Knud Jespersen i Tovstrup på hustru Inger Andersdatters vegne Jens Rasmussen i Overgård i Låsby på hustru Anne Andersdatters vegne Laurids Pedersen i Sinding på børns vegne Envold Andersen i Ebstrup på egne vegne solgte til Søren Albretsen og hans fæstemø Anne Nielsdatter deres gård i Dallerup, Jens Sørensen påboer, som de arvede efter sl Mette Nielsdatter, som boede og døde i Tovstrup #3 (Søren Albretsen og Johanne Nielsdatter)

10. MDCIJ lørdag 13/2 (1602) Jens Rasmussen i Tovstrup. Maren Jensdatter i Tovstrup på egne vegne Niels Jensen i Voel på hustru Kirsten Rasmusdatters vegne solgte ham halve den gård i Tovstrup, som han iboer, og fordum Rasmus Hvas påboede, som Maren Jensdatter er tilfaldet efter hendes sl husbond, som har købt den, og den del Kirsten Rasmusdatter arvede efter hendes sl far Rasmus Hvas, som er den anden halve part #5 ?

11. 20/7 lørdag MDCX (1610). Jens Rasmussen i Tovstrup. Jens Nielsen i Flensted på egne og Per Nielsens vegne i Aptrup og på Per Sørensens vegne i Sal solgte til Jens Rasmussen og hans hustru Anne Pedersdatter deres arv efter deres sl søster Anne Nielsdatter i den gård, han iboer, og fordum Rasmus Jensen Hvas påboede #6

12. 13/7 MDCX (1610) Jens Rasmussen i Tovstrup. Søren Nielsen i Dallerup på egne vegne Christen Jensen Soel/Hoel på egne vegne Jens Andersen sst på datter Karen Jensdatters vegne solgte til Jens Rasmussen og hustru Anne Jensdatter deres arv efter deres sl oldefar Rasmus Jensen Hvas og efter deres søster Anne Nielsdatter i den gård, han iboer og fordum Rasmus Jensen Hvas iboede #7

13. 1624 3/4 Jens Rasmussen i Tovstrup. Jens Mortensen og Niels Mortensen i Herskind solgte til Jens Rasmussen deres arv efter deres mor Maren Rasmusdatter i den gård i Tovstrup, han iboer #8

14. 1639 9/5 Rasmus Jensen Hvas i Tovstrup. Niels Knudsen i Storring på hustru Maren Jensdatters vegne Peder Laursen i Flensted på hustru Berete Jensdatters vegne solgte til Rasmus Jensen og hustru Maren Laursdatter den part, som de arvede efter deres sl forældre Jens Rasmussen og Anne Pedersdatter og efter deres søskende Johanne Jensdatter og Anne Jensdatter, som boede og døde i Tovstrup, i den gård Rasmus Jensen iboer #9 (1-2-3-4-5 Rasmus Rasmussen i Tovstrup)

15. 1618 29/8 Jens Jonsen i Ry mølle. Tord Jonsen i Kalbygård 29/8 solgte til ham og hustru Anne Nielsdatter den gård i Sorring, Las Jonsen iboer et hus i Dallerup og 2 Grydsbåre agre på Tovstrup mark, hvoraf han har arvet halvparten efter sin far og halvparten købt af Anders Jonsen i Vissingkloster

16. 1620 5/2 Christen Rasmussen og Jens Rasmussen født i Sorring. hustru Lisbet i Sorring med lovværge Anders Rasmussen og Anders Rasmussen på egne og Niels Rasmussen sst på egne Jens Sørensen sst på hustru Dorete Mikkelsdatters vegne Christen Madsen i Gern på hustru Inger Rasmusdatters vegne Niels Andersen i Lillering på hustru Lisbet Rasmusdatters vegne skødede til Christen og Jens Rasmussen deres parter i den gård hustru Lisbet iboer, som blev samtykket af Laurs Iversen præst i Smidstrup på hustru Kirsten Rasmusdatters vegne, som hun arvede efter hendes sl far Rasmus Laursen i Sorringgård (Christen Rasmussen Jens Rasmussen fødte i Sorring et skøde på Jørgen Nielsens gård sst)

17. 1631 21/5 Rasmus Rasmussen i Dallerup. Rasmus Sørensen i Låsby på egne vegne og Johan Rasmussen i Dallerup på søster Karen Rasmusdatters vegne sst solgte til ham og fæstemø Boel Nielsdatter nuværende i Sminge ? hver deres halvpart i den gård i Dallerup, han påboer #1 (løjtnant Meier i Dallerup)

18. 1631 10/12 Peder Andersen i Voel. Laurids Pedersen i Skannerup solgte hans selvejergård i Tørring Anders Hansen iboer #1 (1-2-3-4 Søren Rasmussen i Tørring)

19. 1685 31/1 Søren Rasmussen i Tørring. Frands Mortensen i Tørring på egne vegne og svoger Anders Jensen i Flensted på hans hustrus vegne Morten Rasmussen i Tørring på egne vegne Søren Sørensen sst på hustru Anne Rasmusdatters vegne gav deres bror og svoger Søren Rasmussen afkald for arv efter deres sl forældre Morten Rasmussen Rasmus Sørensen Maren Frandsdatter, som boede og døde i Tørring. deres svoger Søren Rasmussen og hustru Maren Nielsdatter. Søren Sørensen på hustru Anne Rasmusdatter vegne bekendte at hans svoger Søren Rasmussen havde betalt ham hans hustrus arv efter hendes sl forældre Rasmus Sørensen og Maren Frandsdatter #2 (Søren Rasmussen i Tørring)

20. 11/3 1682 Søren Rasmussen i Tørring. Frands Mortensen og Morten Rasmussen i Tørring Anders Jensen på hustru Anne Mortensdatters vegne solgte til deres bror og svoger Søren Rasmussen og hustru Maren Nielsdatter deres arvepart efter deres sl forældre Morten Rasmussen og Rasmus Sørensen samt deres mor Maren Frandsdatter, som boede og døde i Tørring samt den, der kunne tilfalde deres sl brødre Rasmus Mortensen og Anders Rasmussen i den selvejergård, Søren Rasmussen påboer #3 (Søren Rasmussen i Tørring)

21. 11/3 1682 Frands Mortensen i Tørring. Frands Mortensen i Tørring Morten Rasmussen sst på egne vegne og Anders Jensen i Flensted på hustru Anne Mortensdatters vegne lovbød deres del de arvede efter deres sl brødre Anders Mortensen og Anders Rasmussen i den selvejergård i Tørring, deres bror Søren Rasmussen påboer (Søren Rasmussen i Tørring)
18-19-20-21 samme læg.
----------------------

22. 1642 15/1 Jens Rasmussen i Hjelmdrup kaptajn i Koldinghus len. Christen Rasmussen KM kaptajn i Jylland og søster solgte til Jens Rasmussen den selvejer bondegård i Sorring Niels Rasmussen påboer (læst på skifte på åstedet efter sl Niels Rasmussen i Sorring 29/3 1671)(Jens Rasmussen i Hjelmdrup 1 skøde Jørgen Nielsen i Sorring skøder med kongebrev) 1-2-3-4-5/14

23. 24/2 1649 Anders Lauritsen i Sorring. Sejer Lauritsen i Sorring solgte til sin bror Anders Lauritsen og hustru Bergette Jensdatter hans arvelod efter hans sl far Laurs Andersen, som boede og døde i Sorring i den selvejer bondegård Anders Lauritsen påboer (Las Bonde i Sorring) 1-2/15

24. 9/6 1649. Jens Rasmussen i Tovstrup. Rasmus Pedersen i Tovstrup på egne vegne og Peder Rasmussen sst på egne vegne Mads Larsen i Geding på hustru Maren Rasmusdatters vegne solgte til Jens Rasmussen og fæstemø Kirsten Christensdatter deres lodder i den selvejer bondeboel i Tovstrup Jens Rasmussen påboer, den del, Rasmus Pedersen har og den del de øvrige arvede efter deres sl mor Anne Jensdatter, som boede og døde i Tovstrup
(Jens Rasmussen i Tovstrup)

25. 16/4 1653 Oluf Rasmussen i Flensted et tingsvidne. Søren Terkildsen i Flensted solgte til Oluf Rasmussen i Flensted og hustru Anne Sørensdatter den lod, han har i den i den selvejer bondegård i Flensted, Oluf Rasmussen påboer, og den del hans anden datter Anne Sørensdatter arvede efter hendes sl mor Ingeborg Pedersdatter #1-2-3 (Envold Rasmussen i Kalbygård på en Flensted gård 16/4 1653)

26. 21/9 1616 Søren Terkildsen i Flensted. Jesper Pedersen i Ovstrup solgte til Søren Terkildsen og hustru Ingeborg Pedersdatter den del, han har købt af Poul Lauridsen i Skivholme og hustru Sidsel Pedersdatter og af Peder Ibsen i Flensted og hustru Maren Pedersdatter og Mette Pedersdatter i Århus efter skøde, som de har arvet efter deres sl far Peder Jensen i den halve gård i Flensted Søren Terkildsen påboer og Anne Pedersdatter i Tåstrup med husbond Niels Jørgensens pålagte hånd skødede hendes arvelod efter hendes sl far i samme gård, som er tilhobe den halve gård undtagen Ingeborg Pedersdatters egen lod. Mette Pedersdatter i Århus solgte hendes arvelod efter hendes sl mor Anne Villumsdatter i den anden halvgård i Flensted, Søren Terkildsen påboer #2

27. 1673 8/11 Envold Rasmussen i Kalbygård. Nils Gregersen i Gern herredsfoged solgte til Envold Rasmussen og hans hustru Maren Rasmusdatters hans selvejer bondegård i Flensted, Christen Frandsen påboer #3
25-26-27 samme læg.
-------------------

28. 23/12 1660 Jens Andersen i Mollerup fremlagde et skøde dateret 28/x 1632 Just Andersen i Søballe på egne og medarvingers vegne Karen Andersdatter sl Anders Knudsens i Vengegård Knud Andersen Sejer Andersen sst Anders Andersen i Forlev Hans Andersen i Skovby Poul Nielsen i Bogensgård på hustru Anne Andersdatters vegne Peder Jensen i Søballe på hustru Mette Andersdatters vegne og alle andre medarvinger deres vegne solgte til Anders Nielsen i Mollerup og hans hustru Karen Envoldsdatter den selvejer bondegård i Alling sl Rasmus Frandsen påboede og fradøde (Jens Andersen i Mollerup tilhører kornet Gotfred Kuntz) #1-2/4

29. 1660 22/12 Jens Andersen i Mollerup fremlagde et skøde på pergament af 4/7 1640, hvormed Jens Jensen i Ry solgte til Anders Nielsen i Mollerup og hustru Karen Envoldsdatter det selvejerbol i Alling, Simon Lauridsen påboer #2 (Jens Andersen i Mollerup)
28-29 samme læg.
----------------

30. 26/5 1584 Frederik 2. skøde til Rasmus Laursen i Sorring på den selvejergård, han iboer samt anpart i Volstrup og Bjarup mark, som er den 3.part i gård og mark og den del KM har tilforhandlet sig af hans bror Iver Lauritsen (Jørgen Nielsen 26/2 1697)

31. lørdag 14/6 1600 Mikkel Pedersen i Klintrup. Laurids Sejersen i Voldby solgte til ham 3.parten i den gård og gårds tilliggelse i Sorring, hustru Lisbet iboer, som han arvede efter hans sl far Sejer Lauridsen og han har købt i samme gård og i Gundholt (Jørgen Nielsen egen hånd)

32. 3/7 1669 Søren Madsen på Ovstrup. Jesper Olufsen i Borum på egne og alle sine søskendes vegne Jørgen Eriksen i Vadsted med fuldmagt af Thomas Christensen borger i Århus og Kirsten Pedersdatter sl Peder Vinters sst Jon Knudsen i Tovstrup på egne vegne solgte til Søren Madsen og hustru Maren Sørensdatter den part Jesper Olufsen og søskende arvede efter sl Jesper Pedersen, som boede og døde i Ovstrup i den selvejer bondegård i Klintrup, som sl Jens Bertelsen påboede og fradøde og i skovskifter Nørskov og Havreballe og et hus i Klintrup Hjul Niels påboer, som er den 10.part i gård og skovskifter samt Kirsten Pedersdatters del i gård og hus og skovskifter, som hun arvede efter Jesper Pedersen og Jon Knudsens part, som han har købt af Peder Andersen i Borum #2 (borgmester Låsby)

33. 4/8 1666 Søren Madsen på Ovstrup. Jørgen Eriksen i Vadsted med fuldmagt af Jacob Lauridsen i Århus mølle Peder Andersen Peder Jensen i Borum Christen Lassen i Herskind solgte fra Jacob Lauridsen Peder Jensen i Borum på hustru Ingeborg Nielsdatter Fogh og hendes børn Christen Lassen i Herskind på hustru Karen Olufsdatters vegne Peder Andersen i Borum hans hustru Maren Olufsdatter til Søren Madsen og hustru Maren Sørensdatter den lod de arvede efter sl Jesper Pedersen i Ovstrup i den gård i Klintrup Jens Bertelsen påboer og 2 skovskifter Havreballe og Nørskov samt den del, de har købt af Johanne Olufsdatter i Vorgård, som de arvede efter sl Jesper Pedersen #1

34. 22/11 1673 Jørgen Nielsen i Sorring. hr Søren Jensen i Egtved fremlagde en fuldmagt dateret Kolding 18/8 1669 Iver og Jens Pedersen Munk mag Hans Husved på Mette Pedersdatter Munks vegne Christian ..... general strandinspektør på Kirsten og Inger Pedersdatter Munks vegne hr Søren Jensen i Egtved på Else og Lisbet Pedersdatter Munks vegne giver Søren Jensen fuldmagt til at sælge deres arveparter efter deres sl far Peder Iversen Munk, fordum sognepræst til Egtved sogn, og Søren Jensen på hustru Karen Pedersdatter og øvrige til Jørgen Nielsen og hustru Anne Andersdatter i Sorring den selvejergård i Sorring, som sl Niels Rasmussen påboede, og Jørgen Nielsen besidder #5 (Jørgen Nielsen)

35. 2/5 1672 Korfits Ravn KM kvartermester. Jon Knudsen i Tovstrup på hustru Kirsten Sørensdatter vegne solgte til ham den selvejer bondegård i Dallerup, hans sl søn Simon Jonsen påboede og fradøde #2 (løjtnant Meier)

36. 16/7 1690 Laurids Andersen Bonde af Sorring fik tingsvidne, idet hans gård afbrændte 2/7 1685 hvorved blandt andet en deling af tørveskær mellem ham og sl hr Jacob Fog i Linå brændte, og flere vidnede, at de havde hørt det læse for Laurids Bondes far i Sorring #6 ? (Laurs Andersen i Sorring)

37. 30/7 1690 hr Søren Lauritsen sognepræst til Røgen menighed. hr Oluf Sørensen Pind kapellan til Kattrup menighed solgte til ham den selvejer bondegård i Røgen, Niels Pedersen påboede og det halve hus, som kaldes Trundhus, som Søren Nielsen Kræmmer har i fæste, som Oluf Sørensen Pind hans søskende og svoger arvede, og som han har købt af dem #1 (hr Søren i Røgen)

-----------------------------------------------------------------------
1 skøde i samme pakke

12/3 1698 et skøde. Jørgen Nielsen i Sorring og hustru Anne Andersdatter skøder til datter Maren Jørgensdatter og Peder Andersen fra Hår i Hallum sogn deres selvejergård i Sorring