Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-Pedersen


HVETBO HERREDS TINGBØGER 1630 - 1687. 1. del


1630.

(1)

** ----  Maren Madsdatter ----

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner hæderlig og vellærd mand Niels  Nielsen i Ingstrup og hans 2 drenge for vidne. Else Bertelsdatter og Bertel Nielsen i Hune vidnede, at i sommer, da rytterne var her, kom drengene, hvoraf den ene hed Tøger Christensen, slog døren ned og togen sorthjelmet stud af Niels Tygesens hus. senere så de studen i Her Nielses stald 

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne, at ---- i Toftegård var indstævnet af Niels Tygesen angående 2 af hans kreaturer, som han skulle have fået. han havde i ryttertiden solgt kornetten en grå hest, som blev betalt med 2 kreaturer, som han ikke vidste hvis var, og som han senere blev af med                                             

** Niels Tygesen i Hune og hans kone stævnes for vidne. flere i Hune vidner, at den stud, som Niels Tygesen mener, Her Niels har, solgte kornetten, da han lå i kvarter i Hune. Niels benægter, at det er sandhed 

(2)

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Laurs Knudsen i Sønderby for vidne

** Christen Keldsen i Trudslev gav varsel efter en seddel

** ---- da man ransagede efter en kvie, som var blevet stjålet fra.... Olufsen i Sønderby, fandt man kød og kviens hud, der var skjult hos Laurs Svend, som lod læse et hjemmelsbrev på kvien

(3)

** ----

** Mads Pedersen i Krattet stævnes for skifte efter hans hustru på Laurs Madsens vegne i Alstrup                             

** Anders Andersen på Kongsbak et vidne, at hans sl fars segl var blevet borte

** Jens Christensen i Brogård gav varsel for dele

** ----

** Anders Torsen i Krogsgård stævner Christen Tyresen i Pandrup for gæld. opsat 14 dage

(4)

** et vidne, at Laurs Jensen i Ingstrup er forarmet, han kan ikke betale skyld og landgilde

** Anders Mortensen i Vittrup gav Poul Simonsen i Hjermeslev varsel

** Jens Christensen i Drustrup gav Niels Laursen i Bundgård varsel

** Christen Simonsen i Vestrup stævner Tomas Pedersen i Hjermeslev for vurdering

** vurdering af en pantsat lue for 4 mk

** Niels Poulsen i Krogsgård stævner Mads Gertsen i Jetsmark i Bundgård, som ---- i Filholm for det, hans sønner bør arve både i bondeeje i løsøre efter deres søster Inger Jørgensdatter  

(5)

** betaling af kornskade

** Klemend Skrædder i Hjermeslev gav Niels Ibsen i Hjermeslev varsel 

** Knud Sørensen i Pirup et vidne, at han og Erik Christensen i Ribergård gav deres trætte til voldgift. voldgiftsmænd: Søren Nielsen i Brogård Niels Nielsen i Pirup Christen Pedersen i Pirup og Christen Christensen i Ribergård

** Jens Mortensen i Alstrup gav Christen Nielsen i Hjermeslev varsel angående deres voldgiftssag

** Christen Christensen i Hune gav varsel til Søren Klemendsen   

** Laurs Madsen i Pandrup stævnede Søren Klemendsen i Engisgård for vurdering for gæld

** Laurs Madsen i Pandrup et vidne. vurdering hos Søren Klemendsen.

(6)

** Niels Christensen i Fardrup stævnes for syns afhjemmelse beskyldning og klage

** syn på Anne Laursdatters sår og skade. hun beskylder Niels Christensen i Fardrup derfor

** Bolle Christensen i Holt et vidne, at han havde P Laurseni Brødslev hans håndskrift, og det er blevet borte 

** Jens Nielsen i Holmgård stævner Ingvard Nielsen i Gøttrup Jens Tomsen og Tomas Pedersen samt Tomas Laursen i Hjermeslev

** Laurs Kock gav Christen Sørensen i Vestrup Anders Jensen og Jens Madsen i Østrup varsel for dele                

** Søren Christensen i Torpet gav Christen Jensen i Borup varsel

** Jens Brus i Hjermeslev fordelte Christen Jensen i Nørgård i Hjermeslev for gæld

** Christen Poulsen i Stavad gav varsel for gæld. fortegn

(7)

** Jens Madsen i Holmgård et vidne. Morten Nielsen i Hjermeslev købte en hest i Ålborg, som han solgte til Tomas Laursen i Alstrup som senere byttede hest med Jens Madsens søn, Jens Jensen. det er den hest, som Jens Madsen og Ingvard Nielsen trættes om           

(8)

** syn på den bolig, som Laurs Smed iboede. der gives last og klage over ham, idet han er fraflyttet husbondens stavn, og han har ikke lovligt opsagt hans bolig

** Anders Mortensen i Vittrup dom vedr fæstes fortabelse samt for krybskytteri. fortegn

** Tomas Madsen i Trudslev stævner for gæld. fortegn

** ----

** Jens Christensen i Brogård stævner for tillysning af fuldt tyve ran over Anders Pedersen i Lyngby, som stjal korn fra ham

** Laurs Christensen i Myrtue gav sag for korn. fortegn

(9)

** Poul Simonsen i Hjermeslev sagsøges. han beretter, at Laurs Laursen i Østrup kom med en rytterdreng og tog en stud fra ham, hvilket Laurs benægter, han gennede den hjem. opsat 14 dage 

** sagen mellem Niels Mørk og Niels Keldsen i Pandrup og Christen Nielsen i Hedegård. opsat 8 dage

** Mikkel Poulsen i Klarborg fordeler Søren Klemendsen i Engisgård

** Christen Poulsen i Stavad fordeler 3 ting

** ----     

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne, at Else Bertelsdatter og Bertel Nielsen i Hune vidnede at Laurs og Niels Tygesen i Hune nedbrød noget af Niels Tygesens hus i rytternes tid. de svarede at de var tvunget dertil af deres indkvarterede rytter, der skulle bruge træet til brændsel. det var dog kun lidt, de solgte ham 

(10)

** Jens Pedersen og Anders Madsen i Kølvring ? stævnes for betaling af høns og gæs. at betale inden 15 dage

** syn på en halvgård i Østrup, som Christen ? iboede

** gældssag med Niels Mørk i Trudslev

** Christen Jensen i Holmgård stævner Bundel Nielsen på Skald for han ikke har stillet Falk Giøe tilfreds, som han har lovet, for ulovligt tag, hans sønner har skåret i Ulvskov

** Jens Pedersen i Bratbjerg stævner Christen Tomsen i Fårehave for dom, Christen Tomsens børn i Fårehave, og søger ham for rest af arvelod, 24 dlr, som han skal have efter hans kones søster Maren Nielsdatter, i følge Christen Christensens brev. Christen Tomsen svarer, at det, han er arveligt tilfaldet efter Maren Nielsdatter, skal han vise i dag 3 uger med Mikkel Christensen i Bleggrav Mads Christensen i Bratbjerg og Svend Christensen sst. opsat 3 uger

(12)

** Jens Laursen i Fardrup stævner Laurs Laursen i Østrup for rest betaling af hest. Laurs havde købt og afbetalt 7 rdl på hesten, men da rytterne var kommet i landet, tilbød han Jens L den igen, men denne mente ikke han kunne forvare den end Laurs L           

** gældsstævning. fortegn

** Jens Jensen i Østrup stævner Tomas Jensen i Jonstrup for vidne

** Mads Mortensen i Vestrup stævner Maren Nielsdatter i Havgård for dom

** Bend Laursen fordelte Niels Pedersen i Østrup for et øg

(13)

** gældsstævning. fortegn

** varsel for dele

** Maren Mørksdatter i Østrup stævnes for dom. opsat 14 dage

** Christen Madsen i nør Saltum gav varsel. fortegn

** gældssag. fortegn

** Christen Pedersen i Hune stævner Jens Madsen i Østrup og Christen Sørensen i Vestrup for gæld og fordelte Anders Jensen i Østrup. hans far er Jens Madsen                         

(14)

** syn over brøstfældighed på gårde under ---- lund Kloster. fortegn

** Jens Nielsen i Hune hvarre med hustru Kirsten Poulsdatters samtykke og Tomas Laursen i Fristrup voldgav deres trætte

(15)

** fordeling for bispetiende. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Niels Mikkelsen i Pandrup angående en bog " Det nye Testamente", som er set hos ham, og hvori er skrevet at den tilhører Jens Tomsen. Niels havde lånt den af Jens Pedersen i Pandrup

17/4 1630.

** Jens Sørensen i Åby gav varsel. fortegn

** Christen Nielsen i Kalsensgård gav Anders Andersen på Kongsbak med flere dele. fortegn

(16)

** Anders Mortensen i Vittrup påmindede Just Høg Hans Væver samt KM tjenere at yde deres skyld og landgilde

** Terkild Tuesen i Holmsgård stævner Niels Friis for dom

** Søren Smed i Sønderby gav Morten Nielsen i Bleggrav varsel for dele

** ----   

** stævning for gæld. fortegn

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Laurs Laursen i Østrup for vidne

** Niels Mørk i Ingstrup et vidne, at Christen Simonsen i Hjermeslev vidnede, at Laurs Laursen i Østrup hentede en stud hos Poul Simonsen sst, og som var Svend Laursens, Laurs Laursens bror. Laurs L bekendte at han var med korporalens knægt at hente den

(17)

** Niels Mørk i Ingstrup gav P Sørensen i Kvorup varsel for dele

** Jens Sørensen i Jonstrup stævner Christen Madsen i nør Saltum for vidne

** samme et vidne, at Christen Mortensen i nør Saltum vidnede, at Christen Madsen, Mads Christensens søn i nør Saltum fik P Jensen i nør Saltum Jens Svendsens søn i Ingstrup hans grå øg. han nægter

** varsel for dele      

** Anders Mortensen stævner Jens Nielsens ? i nør Saltum for vidne

** Anders Mortensen i Vittrup et vidne, at Kirsten Andersdatter og Tove Jensdatter i nør Saltum vidnede, at Jens Laursen kom  til Jens Nielsens hus i nør Saltum, brød et skab op og stjal en stålgryde og andet. han nægter

(18)

** stævning. fortegn

** Niels Jespersen i Kås et vidne, at han vurderede fra Christen Pedersen i Boelskifte for 5 mk, som denne betalte

** Jens Christensen i Hjermeslev et vidne, at voldgiften mellem ham og Poul Simonsen angående udlagt stud afsiges

** Christen Jensen i Holmgård stævner Bundel Nielsen på Skald. hans sønner har skåret ulovligt tag i Ulvskov

** Jens Tomsen i Jonstrup gav varsel for dele

** Laurs Christensen i Myrtue lod fordele. fortegn

** Anders Mortensen i Vestergård i Vittrup stævner Anders Pedersen Tomas Madsens fostersøn, som boede i Trudslev for faldsbøder. han har beligget Maren Christensdatter                        

(19)

24/4 1630.

** Jens Badskær i Stenum gav varsel til Christen Torsen i Abildgård

** Anders Sørensen i Hedegård i Brødslev gav varsel. fortegn

** Jens Andersen i Tvilstedgård gav varsel

** gældsstævning

** varsel. fortegn  

** Christen Nielsen i Kalsensgård lod fordele Anders Andersen på Kongsbak og P Laursen i lille Pandrup

** Christen Pedersen i Jonstrup har købt at grå øg af Christen Laursen Skøt i Hvorup

(20)

** gældssag

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Laurs Knudsen i Sønderby for dom angående tyveri

** Børglumklosters tjenere stævnes for gæld

** Jens Sørensen i Åby lod fordele for gæld. fortegn

** Mads Christensen i nør Saltum har mistet sit øg, og bad Knud Laursen gå til Erik Christensen i Ribergård, om han ville skaffe ham hans øg igen, idet han mente denne vidste, hvor det var. Christen Madsen i sdr Saltum, Madses søn, bad også Erik skaffe hans far hans øg igen. Erik mente, at han vel fik øget igen. Erik C nægter at have sagt som vidnet

(21)

** Klemend Tøgersen i Ingstrup. vidner om husene på den halvpart af Borup, som Christen Ydesen iboer

** Søren Laursen i Brødslev gav Niels Andersen i Kettrup varsel for dele, samt P Jensen i Borup for vedkendelse og dom. opsat 14 dage

** Peder Jensen i Borup stævnes for hjemmel til en plag, han købte af Per Jensen i Vittrup, som han vil bevise. opsat 3 uger

** Jens Sørensen i Jonstrup stævnede Christen Madsen i nør Saltum for dom

(22)

** Knud Pedersen Degn stævnes for en ko og nogle svin, som han har fået af Knud Sørensen, som han vil bevise. opsat 3 uger         

** Christen Poulsen i Stavad stævner Mads Pedersen i Albæks møllefor gæld

** Laurs Laursen i Østrup og Jens Laursen i Fardrup deres sag om hest. der vidnes, Jens L lovede Laurs L, at dersom hesten blev taget fra han af rytterne, skulle Laurs kun betale halvdelen af prisen, ellers skulle han betale det hele. Jens L benægter, at han kun ville eftergive noget af betalingen, hvis Laurs L ville skille ham af med de ryttere, som han havde, og tage dem i kvarter.    

** Anders Pedersen i Nørgård gav Morten Laursens kone i Torpet varsel

**  Tomas Christensen i Ejersted hans varhøringe

** Tomas Christensen i Risager stævner Niels Nielsen i Hedegård  for gæld

(23)

** forbud til KM tjenere under Ålborghus mod at holde husfolk

** Anders Mortensen i Vittrup, samme forbud til Børglumklostertjenere         

1/5 1630.

** Svend Skrædder i Ejersted og Bertel Andersen på Trudsholm voldgav deres trætte

** gældsstævning

** gældsstævning. fortegn

** Mads Christensen i Bundgård giver varsel. fortegn

** Jens Brun i Hjørring stævner Jens Sørensen i Sønderby for vidne

** Jens Andersen i Tvilstedgård på Her Nielses vegne i Jetsmark fordeler. fortegn

(24)

** Christen Christensen i Bundgård ? tog i Jens Sørensen i Sønderby hans hånd og var hans hjemmel til det brun blissede øg, som var betalt

** Jens Brun i Hjørring et vidne, at Niels Pedersen i Nørlev var hans hjemmel til det brune øg, som han vedkendte sig

** varsel for dele. fortegn

** Christen Christensen i Bundgård ? et vidne, at Christen Laursen på Slottet bekendte, at han havde skiftet ham det brun blissede øg til, som Jens Brun i Hjørring havde vedkendt sig

** Christen Laursen på Slottet et vidne, at Christen Skaland i Alstrup bekendte at Christen Laursen på Slottet havde fået det brun blissede øg af ham

(25)

** sag om det brunblissede øg

** Jens Brun i Hjørring et vidne

** Margrete Jensdatter i Pandrup et vidne. Jens Madsen og Mads Jensen i Østrup betaler hende hendes arv efter far Jens Christensen i Vestrup                               

** Christen Christensen og P Jensen i Borup stævnes for vidne

** Jens Andersen et vidne. det bevidnes, at Christen Christensen og Peder Jensen blev tilsagt at føre ridefogden fra Tvilstedgård og til Ejersted, og derfra til Sejlstrup

** Søren Smed i Sønderby fordelte Morten Nielsen i Bleggrav

** Tomas Christensen i Ejersted gav varsel til Niels Nielsen i Brødslev  

(26)

** gældssag

** sag mellem Anders Jensen i Østrup og Christen Nielsen i Hedegård er opsat 14 dage                                           

** Christen Tomsen i Fårehave et vidne. Mikkel Christensen i Bleggrav og Dorte Christensdatter i Fårehave har hos Jens Pedersen i Bratbjerg betalt ham nogle penge for et af sl Christen Tomsen udgivet brev, og alt var klart mellem Jens P og Dorte C vedrørende arv efter sl Maren Nielsdatter                                 

** Knud Degn i Jetsmark. et vidne angående en indkvarteret rytter støvler og brændevin                                    

(27)

** gældssag

** varsel til Morten i Pilgård

** Niels Christensen i Bundgård stævner

** varsel. fortegn

** ----   

** Peder Jensen i Borup giver varsel

** ---- Madsen i Hjermeslev fordeler

** ---- Mikkelsen i Saltum gav varsel

** Anders Nielsen i Hedegård. tilsagn om betaling af gæld

(28)

** ----

** Jens Jørgensen i Hune torp et arveafkald ---- i Hune torp på egne og bror Niels Jensens børn samt Søren Madsens hustru deres vegne gav afkald for arv efter Jens Jørgensens hustru sl Maren Nielsdatter 

** ----.

** KM tjenere stævnes for landgilde. fortegn

(29)

** ---- 

** ----

** Søren Smed i Sønderby gav varsel

** Jens Klemendsen i Hjermeslev et vidne at han fragik arv efter hans bror Morten Klemendsen

(30)

** ----

** ifølge kontrakt deler Christen Poulsen og Niels Keldsen i Pandrup de 2 boler i Østrup, som Tomas Christensen og Christen Jespersen iboede                           

** ----

** ----

** Peder Laursen i lille Pandrup et vidne, at Anders Madsen i Hune torp på egne og bror Tomas Madsens vegne i Trudslev Peder Laursen i Brødslev på egne vegne og P Mortensen i Pirup gav afkald for arv efter sl Jens Pedersen, som døde i lille Pandrup    

(31)

** ----

** ----

** Tomas Laursen i Fardrup et vidne, at Christen Nielsen sst var hans hjemmel til en brun hest, som han havde solgt ham og som var født af Christen Kocks øg i nør Saltum

** ----

** Bertel Laursen i Hjermeslev et vidne. navng vidner, at Laurs Bertelsens øg er født at Bertel L's øg i Hjermeslev og er aldrig blevet handlet. fortegn. Bertel L var hans hjemmel til omtalte øg, som han gav ham, da han blev gift

(32)

** vidne om hestehandel. sælgeren vidste ikke sikkert, om det var det øg, han solgte ham eller ikke

** Christen Andersen i Knepholt stævner Christen Nielsen i Kalsensgård for dom

** ----

** Mads Smed i Vestermark ? syn på et hus brøstfældighed

(33)

** ----

** navng vidner om et øg, som Laurs Smed solgte Christen Andersen. fortegn. Laurs Smed var hans hjemmel til omtalte øg

** P Selgensen i Saltum et vidne, at Jens Olufsen sst lovede at betale hans skyld til P's dreng

** ----

** ---- i vester Brønderslev stævner i Tårs Sidsel Andersdatter  Mikkel Nielsen Anders Laursen og Laurs Laursen

** Niels Hansen i vester Brønderslev et vidne. navng bevidner, at han ikke var fra sit hus imellem skærtorsdag og langfredag om natten. Laurs Laursen og Mikkel Nielsen benægter

(34)

** stævning i Bundgård og Laurs Smed i Sønderby

** Søren Skrædder i Ejersted og Matias Bertelsen er forligte om deres trætte

** ----

** Tomas Christensen i Ejersted et vidne, at han og Laurs Smed i nør Saltum gav deres trætte til voldgift

** Jens Poulsen i Bundgård fordeler. fortegn

(35)

** ----

** Tomas Nielsen i Fardrup gav varsel

** P Jespersen i Ejersted gav varsel til Jens Nielsen i Kettrup

** Niels Mørk i Ingstrup fordeler for mogagen til Hammelmose. fortegn

** ----

** Anders Laursen i Hedegård gav varsel til Mads Jensen ved kirken

** Tomas Jensen i Ingstrup gav alle Ålborg slots tjenere varsel

** Jens Tomsen i Jonstrup fordeler for gæld. fortegn

(36)

** ----

** Klemend Tøgersen i Ingstrup stævner Vill Andersen og ---- Andersen sst for dom

** Laurs Laursen i Østrup stævner Christen Poulsen for dom og vidne. Christen P fremlægger delevidner af 1621/22. opsat 14 dage

** Mette Nielsdatter i Torpet et vidne om skades friholdelse

** Mette Nielsdatter fordeler Christen Torsen i Abildgård og Christen Jensen, som boede i Nørgård

(37)

** ----

** Niels Mørk i Ingstrup gav varsel til Christen Klemendsen i Hjermeslev for at have beligget hans hustru, inden de blev viet      

** Christen Pedersen i Bundgård gav varsel til P Laursen i lille Pandrup og Mads Skomager i Bundgård

** ----

**varsel til Christen Skovbo

**Laurs Madsen i Pandrup gav varsel til Knud Pedersen Degn

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Anne Christensdatter i Østrup for at være gået ind i hans hus, mens han var i kirke, og skåret et stykke af et sengeklæde                                 

(38)

** ----

** Søren Skrædder i Ejersted fordeler. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup fordeler. fortegn

** ----

** Knud Pedersen Degn i Jetsmark et vidne. han havde solgt et par støvler til Knud Sørensen i Pirup, som denne ikke ville betale men Knud P skulle selv tage betalingen, som han nægtede, men den rytter, der lå i kvarter hos Knud S befalede Knud at betale. han betalte med et svin                             

(39)

** ----   

** Dines Tomsen, ridefoged på Børglumkloster stævner Christen Skøt i Hvorup for 2 harer, han har skudt. skal dømmes som for andet tyveri

** ----

** Jens Brus i Hjermeslev bliver forligt med Christen Jensen i Nørgård

** Terkild Klemendsen i Hjermeslev bekender at have fået 2 øg af Svend Jensen i Trudslev

(40)

** ----.

** Steffen Nielsen i Stenum et vidne, at ---- Laursdatter i Fristrup født i vester Linderup bekender at have fået 9 sdl af hendes far

** Margrete Jensdatter i Pandrup et vidne angående hendes fædrene og mødrene arv, som Christen Sørensen i Vestrup lover at betale    

** et vidne om forarmede og ødegårde. fortegn

(41)

** Ålborg slotsskriver et vidne om restancer. fortegn

** Laurs Andersen og søn Anders Laursen i Ingstrup vidner, at de i 1629 samlede brokorn til Åby bro, og fik kun 1 pd byg  

** ----.

** Dines Tomsen foged på Børglumkloster et vidne, at han fordelte Christen Laursen Skøt for 2 harer, han har skudt ulovligt

** Niels Tomsen i Røgel gav varsel for dele til Christen Jacobsen Christen Nielsen, der boede i Fristrup Mads Smed i Kås Morten Olufsen sst. de er draget af stavnen, og har ikke opsagt deres værsteder

(42)

** ----   

** Anders Jensen i Østrup stævner Maren Nielsdatter i Kølvring til tinget med et sengeklæde, som hans kone har fundet i hendes hus     

** Niels Mørk i Ingstrup et vidne, at Christen Keldsen i Hjermeslev lovede at betale gæld

** Klemend Tøgersen i Ingstrup stævner

** ----

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Christen Christensen i Kås og P Jensen i Borup for ulydighed. de var tilsagt at føre ridefogden til Sejlstrup

(43)

** ----

** Niels Mørk tredie ting til Christen Jensen i Nørgård

** Jesper Pedersen foged på Birkelse stævner alle i Jetsmark, der har klager over husbonden

** Dines Tomsen stævner for rest og skiftebrev. fortegn

** ----

** Terkild Tuesen i Holmsgård stævner Niels Friis for dom

** ridefoged Peder Poulsen stævner Jens og Jørgen Mortensen i Alstrup for diverse gæld

(44)

** ----.

** Niels Madsen i Brødslev stævner for gæld. fortegn

** Laurs Christensen i Myrtue stævner Maren Christensdatter og søn Christen Nielsen for varsel                           

** Peder Jensen i Borup gav Anders Mortensen i Vedsted varsel

** Jens Christensen i Saltum gav varsel

** ----     

** varsel

** Niels Mikkelsen i Saltum gav varsel

** Peder Poulsen ridefoged til Hjermeslevgård et vidne, at Keld   Madsen, barnfødt i Jetsmark, begærede vidnesbyrd. fortegn

(45)

** samme mænd vidnede at så længe Christen Graver havde været i Jetsmark, havde et tyverygte fulgt ham

** Anders Jensen i Østrup forligt med Keld Nielsen og Christen Nielsen i Hedegård om deres trætte gæld delebreve 

** sag om landgilde. fortegn

(46)

**  Børglumklosters tjenere forbydes at sælge okser før de har tilbudt husbonden dem samt at holde husfolk

** det samme for Birkelse tjenere

** ----.

** Søren Andersen i Kvorup og Mogens Laursen i Risager opsiger deres fæste af en eng, som tilhører Birkelse

** Morten Keldsen i Kvorup et vidne at Morten Keldsen og Christen Jensen bjergede de 3 enge, som Niels Tøgersen og hans medbrødre havde i brug

(47)

** ----

** Markor Sørensen i Åsendrup gav varsel til Christen Jochensen i Fårup. Niels Skrædder i Hvorup havde sagt til Christen J, at han var ikke tjent med den plag, han havde fået af Markor S. opsat 8 dage

** sagen mellem Laurs Simonsen og Markor Sørensen vedr en kvie. opsat 3 uger

** Dines Tomsen ridefoged til Børglumkloster stævner Birgit Nielsdatter og Christen Laursen, som tjener P Christensen i Ingstrup  samt samme P Christensen og Eske Christensen i Trudslev for spørgsmål

** Birgit Nielsdatter udlægger Christen Laursen som sin barnefar, som han vedgår. P Christensen forbydes at udbetale dem deres løn

** Dines Tomsen et vidne, at Søren Simonsen i Trudslev vidnede om korn, som blev ydet på Børglumkloster. de 2 tønder korn var ikke af samme slags, og den ene lugtede

** Christen Nielsen i Alstrup et vidne. Niels Hyrde i Hjermeslev var hans hjemmel til en sort hjelmet ko

(48)

** ----

** Laurs Laursen i Østrup gav varsel ifølge fuldmagt, som er læst og påskrevet.

** syn på Niels Christensens sår og skade i Drustrup

** udtagning af synsmænd til at syne ulovlig grøft i Hune kær og fælled

** ----

** Jens Jensen i Drustrup varsel til P Christensen i Ingstrup

** Christen Christensen i Kås fordeler

** Christen Tomsen fordeler. fortegn

** Christen Sørensen i Vestrup gav varsel

** Per Simonsen i Østrup gav varsel

(49)

** Sofie Banner stævner for rest betaling for fæste i Toftegårds ...... fortegn

** Jesper Pedersen fordeler. fortegn

** Niels Tomsen i Røgel lod fordele. fortegn

** Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne. Knud Sørensen i Pirup og Her Niels Nielsen i Jetsmark præstegård har gjort regnskab med hinanden, sådan at Knud S bliver en td byg skyldig

(50)

** fordeling af Jørgen og Jens Mortensen i Alstrup

** Anders Poulsen i Fardrup. syn på den bolig, han iboer

** Christen Sørensen i Vestrup et vidne. Knud Sørensen i Pirup tog en ko i Vestrup det første år rytterne kom i landet. han berettede, at der blev taget en ko fra ham, som blev slagtet og opædt i Vestrup. hans rytter fik ham til at tage med sig til Vestrup og tog en ko, som han fik ham til genne hjem til Pirup  

** ----

** Anders Pedersen stævner Oluf Felbereder i Hammelmose for vidne

** Jesper Pedersen foged til Birkelse stævner Jep Nielsen på Gøl og hans søn Niels Jepsen og hans hustru Sidsel Andersdatter for vidne og syn                                       

** Jesper Pedersen et vidne om trætte mellem Niels Jepsen og Hans Bodder i hans far Jens Sørensen gård. Hans drog øster ad, og Niels Jepsen og hans forældre løb efter ham, Jep med en krogstav i hånden, til Hedebakken. flere vidner derom. Niels Jepsen tog først et øg fra Christen Madsens vogn og red øster, senere kom han tilbage efter endnu et øg, og ville låne en kniv, han skulle få et øg op af bløde. Christen Madsen i Fristrup vidnede, at Niels tog hans hest fra hans vogn med hans vilje og minde

(51)

** Jesper Pedersen et vidne, at han spurgte Jep Nielsen på Gøl om  han ville fæste det hus, han iboede. da ville han på husbondens vegne unde ham det til et af hans børn. han svarede, at der var ingen, der ville stede det fra ham

** Jesper Pedersen et vidne. han gav Berete Jensdatter i ---- sag for hendes bøder 5 rdl for beliggelse

(52)

** ----

**Christen Jensen i Ejersted vidner om navng bønder, der var tilsagt at hente tømmer i Sundby og føre det til Sejlstrup. fortegn

** Jep Nielsen på Gøl et vidne. syn på hans sår og skade

** Anders Jensen i Pandrup gav varsel til Søren Pedersen i Sønderby for hans anpart af en stud, han udlagde til Birkelse

** 3 ting til Klemend Tøgersen i Ingstrup

** ----.

** Christen Poulsen i Stavad stævner Østrup mænd for vidne

** Christen Poulsen i Stavad et vidne. Vill Laursen bekendte at han bjergede et læs hø på Virfleds ejendom, og at han havde sæd til sin bolig i Østrup det år, rytterne kom til landet, og rytterne tog kornet                                                    

** Peder Jensen i Borup fordelte

** Christen Sørensen i Vestrup et vidne af blandt andre Jens Madsen i Østrup, at han forgangen år 1629 kun havde 1 td byg, og han var borte næsten 2 år                                      

** Søren Tomsen et vidne. hans sæd opregnes

(53)

** ----

** Tøger Olufsen i Rævhede stævnede Just Høg på Børglumkloster for opsigelse af en bolig i Sønderby

** sagen mellem Tomas Jensen i Ingstrup og P Christensen sst er opsat 8 dage

** Laurs Madsen i Pandrup og Niels Mikkelsen i Saltum er forligt, og voldgav deres trætte til Jens Andersen i Tvilstedgård og  Laurs Jensen i Klostergård. Morten Keldsen i Kvorup og Niels Keldsen i Pandrup.    

** ----

** synsmænd blandt andre Jens Madsen i Østrup har været i Hune kær og synet gravning af knoptørv, som er til skade for græsningen

** Niels Keldsen i Pandrup på Niels Friises vegne stævnede Laurs Jensen i Langagergård. opsat  uger   

(54)

19/6 1630.

** Jesper Pedersen foged på Birkelse stævnede Morten Keldsen og Christen Jensen i Kvorup for forbud

** do. forbud mod at befatte sig med 2 enge, som Laurs Bertelsen i Kås og Peder Tomsen i Kettrup har brugt

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Christen Mikkelsen i Kås for en dør, som skal stamme fra den bolig i Kås, som Laurs Mikkelsen iboede. han har båret døren tilbage

** ----

** Niels Mørk stævner menige Ingstrup sognemænd vedrørende et øg, som de fik af Vill Madsen sst

** Poul Andersen i Hebelstrup et vidne. Klemend Tøgersen i Ingstrup vidner, at øget til rustvognen til Børglumkloster var Vill Madsens. desuden havde han og andre været med og lagt kornskat heste øksne og andet, som blev udgivet til kejserens folk. han mener de bør stå lige

(55)

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Peder Jensen i Borup for dom

** Anders Mortensen i Vestergård stævner Anders Pedersen, Tomas Madsens fostersøn i Trudslev for dom   

** ----

** Berete Jensdatter i Pandrup fordeles for 6 rdl hendes bøder

** Anders Mortensen i Vestergård stævner Eske Christensen i Trudslev for dom, stævnet Mads Pedersen ? i Kettrup for spørgsmål

** Simon Mogensen i Hune torp og Mads Laursen sst forligt angående en ko

(56)

** Christen Laursen og Berete Nielsdatter i Ingstrup gift. Anders Mortensen lod tiltalen og faldsbøderne stå til husbonden kom hjem

** Christen Pedersen i Boelskifte  bekender at have fået 15 tdr byg af Christen Jensen i Jonstrup

** Christen Pedersen i Bundgård stævner Mads Skomager i Bundgård for gæld

** ----

** Niels Poulsen i Krogsgård gav varsel til Mads Gertsen i Bundgård

** Markor ---- i ----  et vidne. Christen Jochensen i Kettrup lovede at betale sin gæld

** Laurs Pedersen i Brødslev stævner

(57)

** ----

** Laurs Nielsen i Kettrup gav varsel

** Poul Jensen i Hjermeslev stævner Jens Brus i Hjermeslev

** Christen Klemendsen i Hjermeslev på hustru Else Svendsdatters vegne fragår arv eller gæld efter hendes far Svend Jensen i Trudslev                                                       

** Peder Eskesen i Ejersted lod fordele Jens Nielsen i Kettrup

** syn på den bolig i Hune, som Niels Tygesen iboede

(58)

?/6 1630.

** Tøger Olufsen opsiger den bolig, han iboer i Sønderby

** Niels Mørk i Ingstrup gav varsel til Anders Jensen i Hjermeslev

** Anders Mortensen i Vestergård et vidne. han tilbyder frugtgæld

(59)

** ----

** Anders Pedersen i Røgel stævner fru Sofie Bro for opsigelse

** samme opsiger bolig og enge

** ----

** Niels Poulsen i Krogsgård et vidne, at Mads Skomagers lovede at betale om 8 dage

** samme stævner Christen Pedersen og Mads Skomager for at udtage synsmænd af tinge til at syne bygningen

** Morten Christensen i Saltum et vidne. Peder Mortensen i Brødslev, og tidligere boede i Sundsted, var hans hjemmel til et brunstjernet øg

(60)

** Maren Madsdatter i Havgård i Brødslev og hendes fosterbørn stævnes for rest på kontrakt 21 rdl udstedt 6/6 1629 mellem Niels Jensen og Jens Madsen i Østrup på hans søster Maren Madsdatters vegne. (hun gift med P Jensen Ræv i Havgård)  

** Peder Pedersen ridefoged til Hjermeslevgård stævner Hjermeslev mænd for at udtage synsmænd til tørvegrøft norden og Vesten Storbjerg

(61)

** Maren Madsdatter i Havgård stævnes for rest på kontrakt 21 rdl til Niels Jensen. Peder Jensen Ræv og Jens Madsen i Østrup mener, de bør gøre regnskab

** Anders Mortensen i Vestergård stævner Christen Jensen i Kvorup, Keld Nielsen i Jetsmark og Jens Sørensen i Pandrup for forbud og klage

** Bertel Andersen i Trudsholm gav varsel til Berete Jensdatter i Bunken for 2 sdl

** ----

** Knud Sørensen i Pirup et vidne. Knud Degn i Jetsmark skal skaffe den ko igen, som han bekom af Knud Sørensen    

** Knud Degn stævnes                                    

** Poul Simonsen i Hjermeslev og Niels Laursen i Risager er forligt, de gav deres sag til voldgift

(62)

** Anne Basse sælger en gård beboet af Laurs Jensen til hendes bror Hans Basse, og Laurs J tilsiger sin tro tjeneste

** Laurs Laursen i Østrup et vidne. vidner blandt andre Jens Madsen i Østrup vidner at efterskrevne i Saltum sogn har sået intet eller lidt i 1629. fortegn

** Tomas Jensen i Jonstrup tilbød rug og byg frugtgæld for sæd, der kan være sået i Ålborg slotstjeneres jord

(63)

** ----

** Tomas Jensen i Jonstrup gav sognemændene varsel for dele i herredets kirker samt stævnede  Laurs Smed i Sønderby for dom

** sag angående skiftebrev. opsat 8 dage                        

** Peder Nielsen i Østrup et vidne at Laurs Laursen i Østrup undte ham afgrøden af den store ager, som kaldes Ondaften samt halvdelen af en anden ager

(64)

** ----

** Peder Jensen Ræv i Havgård stævner adskillige i Ingstrup sogn for syn at afhjemle

** samme et vidne  om nogle læs tørv, der er gravet i Havgårds eng og nogle af dem er fjernet

** ----

** Niels Madsen i Brødslev stævner Peder Jensen Ræv hans kone og fosterbørn og gav varsel for dele

** Maren Madsdatter i Havgård bliver tillagt at betale førnævnte Niels Madsen

** Søren Christensen i Risen stævner Simon Mogensen i Hune torp for vidne

(65)

** Simon Mogensen i Hune torp stævnes, for hans børn Peder Mogensen og Inger Simonsdatter har taget kål i Søren Christensens kålgård, og rykket dem op med rod, og faderen hjalp dem bort med dem. han nægter 

** Søren Christensen i Risen et vidne. adskillige i Hune sogn bevidner, at i nogle år har der fulgt Simon Mogensen i Hune torp et tyverygte

** der tages synsmænd til at syne Simon Mogensens hus

** synsmænd vidner om tørvegrøft i Stride

(66)

** Mads Skomager i Bundgård fæster til Christen Pedersen en gårdspart i samme, som hans hustru har arvet efter sin søster Inger Jørgensdatter sammen med Søren Laursens hustru i Filholm

** ----

** Peder Poulsen foged til Hjermeslevgård gav varsel til Ellen Laursdatter og Christen Pedersen i Boelskifte for stedsmålspenge

** Bertel Andersen i Trudsholm gav Poul Simonsen varsel

** Berete Jensdatter i Bunken fordeles for fiskeredskab som er købt af salig Poul Knudsen i Ålborg

(67)

** ----

**Tomas Andersen i Kalsensgård vidner, at han gav Christen Mortensen i Fardrup 1 pund byg, for han skal lade ham beholde den brun blissede hest, som han har byttet sig til

** Knud Sørensen i Pirup havde tredie ting til Knud Degn i Jetsmark angående en ko                                            

** Peder Christensen i lille Pandrup fik et tingsvidne af 24 dannemænd. fortegn  han har skikket sig vel

** Søren Christensen i Risen. samme 24 mænd vidner om ham

(68)

** ----  

** Jesper Laursen i Saltum stævner alle Røgel karle for forbud

** forbud mod at bruge fru Sofie Basses enge

** stævning for gæld. fortegn

** Dines Tomsen foged på Børglumkloster et vidne at Eske Christensen i Trudslev pga hans ulempe med korn skal være i husbondens minde

(69)

** ----.

** Peder Andersen i Brønderslev stævner Laurs Jensen i Ejersted og Jens Christensen i Saltum til vidne

** Laurs Jensen i Ejersted har på Anders og Niels Christensen, sl Christen Laursens børns vegne og Jens Christensen på hans hustrus vegne har fået fuld værd for arv                 

** ----

** Peder Jensen et vidne at Jens Madsen i Østrup vidner, at den eng, hvori der gravet knop og splittørv, er Havgårds rette fælled. Eske Christensen lover Peder Ræv ikke at grave tørv i bemeldte eng

** Søren Christensen i Risen stævner Simon Mogensen i Hune torp og hans døtre P og Johanne for at tage fylding på ransnævninge 

(70)

** ----

** ---- Jensen i Pandrup stævnes for syn på Per Sørensens eng i Kvorup, om der er slået revet og bortført hø derfra

** Peder Poulsen ridefoged til Hjermeslevgård fordeler Christen Pedersen og Ellen Laursdatter i Boelskifte for stedsmålspenge

** Mads Jensen i Momgård har betalt Laurs Laursen i Østrup sin gæld til Laurs Nielsen hyrde i Saltum

** ----.

** Laurs Klemendsen i Nørgård i Brødslev et vidne. synsmænd har synet hans halvgård

(71)

** ----

17/7 1630.

** Jørgen Nielsen i Vedsted et vidne. Peder Hellesen i Røn har købt en le af Christen Jellesen, som blev hængt ved Han herreds ting. Jørgen N sværger, det er hans høle, og Peder H, at han købte den. han skal bringe den til tinge

** ----

** Morten Klemendsen og Laurs Pedersen i Brødslev stævner Otte Skeel på Hammelmose for opsigelse af Mølleengen

** Niels Andersen i Kettrup gav varsel for dele til Niels Laursen i Kettrup for et par hjul og 3 skpr byg

** Christen Sørensen i Vestrup fordelte Tomas Pedersen for rest på en td rug, han købte af ham

(72)

** ----.

** Mads Laursen i Fristrup et vidne, at Niels Block i Hjermeslev på egne og søskendes vegne gav afkald for arv efter moder Anne Jensdatter

** Jens Andersen i Tvilstedgård tilspurgte Anders Skrædder i Saltum om han ville blive ved den gård, han iboede. han var ikke god for ægt og arbejde, men for avling

** P Nielsen i Lyngbjerggård stævner for rest

** ----

** Christen Laursen i Vrensted og Peder Nielsen i Lyngbjerggård er forligt og voldgav deres iring og trætte

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne. synsmænd så inden tinge det korn, som Frands Væver såede i den jord som ligger til Laurs Smeds gård i Sønderby, og derefter synede de agrene   

(73)

** syn for ulovlig høslæt på enge i Røgelengen, som ligger til Peder Sørensen i Kvorup og Peder Jensen i Pandrup deres gårde.

24/7 1630.

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Anders Jensen i Hjermeslev og Niels Mortensen i Brødslev præstegård for Anders Madsen i Tømmerby for vidne

** Niels Mortensen, som tjener i Brødslev, gav Anders Madsen i Tømmerby et grønt engelsk skørt for et grå blisset øg, og såfremt øget bortkom, skulle han give 6 daler 

** Christen Andersen i Knepholt stævner Christen Nielsen i Kalsensgård for at afsige vurdering

** samme et vidne. vurderingsmænd har tilvurderet ham en sorthjelmet ko fra Christen Nielsen for 9 daler, som han tilbydes at indløse

(74)

** ----

** Eske Christensen i Trudslev stævner Ove Keldsen i Trudslev for spørgsmål

** Niels Jensen i Trudslev begærer dom efter opsættelse 26/6 imellem ham og Jens Madsen i Østrup og P Ræv. opsat 8 dage           

** Niels Nielsen i Saltum på hustru Maren Laursdatters vegne forsvor arv eller gæld efter Niels Laursen i Ejersted    

** Jørgen Nielsen i Vedsted lod fordele Peder Hellesen på Røn for en le, som han havde købt af en tyv Christen Hellesen

** ----

** Dines Tomsen foged på Børglumkloster gav Tøger Olufsen i Sønderby varsel for dele, idet han er undveget fra husbondens stavn

** samme stævner synsmænd for syn på husenes brøstfældighed

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Peder Jensen i Borup for udviselse, han forbydes at lukke og låse under et fuldt hærværk

** Søren Christensen i Risen stævner Simon Mogensen i Hune torp for dom

(75)

** Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne. budfogden vidner, at han torsdag 8 dage før solopgang tilsagde Niels Jensen i Hjermeslev at tage Anders Pedersen til Sejlstrup

** Peder Jensen Ræv stævner Eske Christensen i Trudslev for vidne

** Niels Andersen i Kettrup lod fordele Niels Laursen i Kettrup for et par hjul og 3 skpr byg

** Søren Christensen i Risen et vidne. der vidnes at Simon Mogensens børn Peder og Johanne har stjålet Sørens kål i hans kålhave. de er tillyst tyveran og bogsed bunden og sat fylding på dem

** Laurs Andersen i Saltum et vidne. Christen Pedersen født i Hune torp gav Laurs hjemmel til en ko, som han for lang tid siden solgte ham

31/7 1630.

** Niels Mørk i Ingstrup et vidne. han gav Anders Jensen i Hjermeslev sag for et føl, som var hans husbonds Otte Skeels, og som han er dømt til at skaffe til stede                                          

(76)

** sag mellem Christen Andersen i Knepholt og Christen Nielsen i Kalsensgård angående en tilvurderet ko. navng vidner om Christen Andersen tilbød Christen Nielsen eller hans kone penge ved vurderingen

** udtagning af synsmænd til at syne gravning i Laurs Christensens eng i Myrtue

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner for varsel og æskning. fortegn

** sl Laurs Nielsens kone i Brødslev Anne Andersdatter forsvor arv og gæld efter ham                             

(77)

**----

** Knud Sørensen i Pirup et vidne. Niels Nielsen i Pirup og andre vidner at Knud Degn fik en af Knud Sørensens køer, men hvor de blev forligt, vidste han ikke                       

**  Tøger Jensen i Brønd et vidne. På egen og broder Christen Jensen i Sisgårds vegne, Jens Laursen i Kanstrup på hustru Anne Jensdatters vegne forsvor de arv eller gæld efter Søren Jensen som var født i Bleggrav og døde i Rævhede. og på søster Kirsten Jensdatters vegne                                                  

** synsmænd har synet den halvgård i Saltum, som Laurs Dals iboede

** Søren Christensen i Risen stævner Simon Mogensen i Hune torp for noget af hans ----, som blev fundet i Simons hus

** Anders Mortensen i Vestergård fordelte Tøger Olufsen i Sønderby, da han er draget af Børglumkloster stavn

(78)

7/8 1630.

** Peder Poulsen ridefoged til Hjermeslevgård et vidne. Jens Nielsen i Alstrup tog hans hånd for 4 sdl, som rester på landbod på fædrene side for hans broder Peder Nielsen dræbte sin egen hustru   

** Niels Mørk i Ingstrup et vidne. han fordelte Anders Jensen i Hjermeslev for et føl

**  Anders Mortensen i Vestergård et vidne. Peder Jensen i Pandrup og Jens Klemendsen i Kvorup havde trætte om deres enge i Røgelengen. de var ikke lige store. Peder J lover kun at bruge halvdelen

** ----     

** Christen Nielsen i Alstrup et vidne. Jens Nielsen i Alstrup vidnede, at en rytter tog en stud fra Niels Christensen i Boelskifte. Christen Nielsens søn Niels Christensen tog en ko fra Christen Nielsen i Alstrup                                 

** Christen Nielsen et vidne, at Jens Mortensen i Alstrup lovede at betale den skade, hans øg havde gjort i Christen N's korn

** Jens Andersen i Tvilstedgård gav varsel for dele. fortegn

(79)

** Peder Jensen i Borup forbydes at lukke og låse, idet han er fradømt sit fæste

** Anders Mortensen i Vestergård stævner Niels Nielsen i Hvorup for vidne og for at tillyse ran

** Anders Mortensen et vidne. Niels Nielsen i Hvorup bevidnes at have taget på stranden reb af Peder Jespersens vod. han benægter

** samme tillyser Niels Nielsen i Hvorup et fuldt tyveran, for det reb, han har taget

** sag om betaling af korn til Christen Pedersen i Ingstrup

** Tomas Jensen i Jonstrup gav varsel til Anders Madsen på Kongsbak og Christen Pedersen i Hønsholm

(80)

** Jørgen Nielsen i Vedsted stævnes for tilbud om høle, som P Hellesen fremlagde, der var mærket med et C og et H, og som han havde købt af Christen Hellesen. Peder H tilbød Jørgen N den, om han ville komme og bede Gud til hjælp, at det var hans høle

** Laurs Christensen i Myrtue et vidne. synsmændene har synet en eng, der er skadet for 2 læs græs

** Anders Mortensen i Vestergård et vidne. syn på en halvgård i Saltum, som Christen Laursen fraflyttede

** voldgiftsmænd fordeles for ikke at have afsagt voldgift, som var givet dem af Søren Klemendsen i Engisgård

14/8 1630.

** Mikkel Christensen i Kærsgård i Tolstrup sogn et vidne. på egne og mors vegne forsvor han arv og gæld efter Christen Mikkelsen, som boede i Skadbak og senere i Kås, hvor han døde   

** Christen Christensen østen for Åby bro forsvor arv og gæld efter samme                                            

(81)

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Jens Mortensen i Alstrup for vidne og dom 

** Vill Christensen i Kvorup stævner Jens Christensen i Brogård for dom

** Peder Jespersen i Ejersted et vidne. Niels Nielsen i Hvorup tog hans vodreb

** Jens Laursen i Saltum får varsel for dele

** Anders Jensen i Toftegård frasiger sig arv og gæld efter sin fader Jens Andersen                                    

** Poul Simonsen i Hjermeslev har fået et øg af Niels Laursen i Risager, som var hans moders Maren Jensdatters. de er forligt om hvad han skal give Maren Jensdatter, hans hustrus moder, derfor.

** Tomas Jensen i Jonstrup lod fordele for gæld. fortegn

(82)

** Jens Andersen i Tvilstedgård lod fordele for stedsmål. fortegn

21/8 1630.

** Christen Poulsen i Stavad gav Peder Christensen i Ingstrup varsel

** Christen Tomsen i Fårehave og Jens Jensen i Buj stævner Mikkel i Bleggrav og Peder Christensen for dom. de burde have skiftet efter deres hustruers moder Boel Ovesdatter og deres hustruers søskende Niels og Laurs Christensen og Margrete Christensdatter           

** Christen Poulsen i Stavad tredie ting til Peder Christensen i Ingstrup for betaling for salt og hamp, hvorover de skændes og kaldte hinanden ukvemsnavne

** Anders Mortensen og Jens Andersen i Tvilstedgård stævner

** Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne, at Poul Jensen i Hjermeslev og Søren Laursen sst voldgav deres trætte om husbygning eller andet

(83)

** sl Tøger Olufsens arvinger i Sønderby stævnes for vurdering af hvad, der er sået til den bolig, han iboede          

** Søren Christensen i Risen stævner Søren Christensen i Hedegård for varsel

** Peder Poulsen i Hjermeslevgård stævner Christen Pedersen i Boelskifte for tilbud om det korn, som Christen Pedersens hustru har udlagt for stedsmål

** Peder Jespersen i Ejersted et vidne. det bevises, at Niels Nielsen i Hvorup har taget reb af hans vod ved nattetide. der blev gjort tov og svoret et fuldt tyveran over ham

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner menige nør Saltum mænd for at tage synsmænd til at syne skade på græs

(84)

** Christen Christensen i Hune et vidne. der afsiges voldgift mellem ham og Søren Klemendsen i Engisgård

28/8 1630.

** Mikkel Poulsen i Klarborg stævner Christen Christensen ved Åby bro og Dorte Jensdatter for at tage syn på Skadbak. Mikkel Christensen i Kærsgård i Tolstrup stævnes også

** Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne. synsmænd har set bårerne til Jens Laursens gård i nør Saltum og Niels Dals bolig sst    

(85)

4/9 1630.

** Niels Bertelsen i Kås et vidne. Hans broder Laurs Bertelsens børn vil ikke arve eller gælde efter deres far Laurs Bertelsen 

** Christen Mortensen i Fardrup gav varsel til voldgiftsmænd, blandt andre Jens Madsen i Østrup for at afsige deres voldgift, som er givet dem af Christen Mortensen og Frands Pedersen i Fardrup

** Jens Jacobsen i Trudslev stævner Oluf Ingvardsen i Trudslev for vidne beskyldning og klage

** Jens Jacobsen i Trudslev et vidne. syn på hans sår, som han beskylder Oluf Ingvardsen sst for

** Jens Jacobsen i Trudslev et vidne. navng vidner, at Jens kom kørende ad vejen på Trudslev mark og sad på et læs hø, da han mødte Oluf Ingvardsen, som slog til ham med en spik. Jens kom ned af læsset og undløb, og Oluf ikke kunne nå ham. Jens gav last kære og klage over ham

(86)

** Mikkel Poulsen i Klarborg et vidne. syn på Skadbak, som Søren Simonsen iboede

** vurdering af det, som fandtes efter sl Søren Simonsen, som kom til Rævkærgård

(87)

** Bagge Christensen i Stagsted et vidne. forlig om hvad Peder Christensens 2 døtre i Brødslev kan arve efter deres forældre  

11/9 1630.

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner vurderingsmænd, blandt andre Jens Madsen i Østrup til at vurdere gods, der er udlagt til Hans Jacobsen i Haverslev, og som Laurs Christensen i Bunderup havde bragt til tinge                                                  

(88)

** Anders Mortensen i Vestergård stævner Niels Christensen Skrædder i Hvorup og Niels Laursen i Kettrup for dom, for de er inddraget på hans husbonds stavn og spurgte, om de havde fæstet. Niels Skrædder svarede, at Dines Tomsen havde undt ham at flytte til det værsted, og han skulle være i Just Høgs minde derfor. Niels M mente at de havde forbrudt den sæd, de havde sået, da de ikke havde fæstet, og de burde bøde deres 3 mk, samt møde om 8 dage med deres forklaring og undskyldninger. og han stævner Jørgen Christensen for stedsmål af den gård i Skøttrup, han har fæstet

** sl Tøger Olufsens bolig i Sønderby synes for brøstfældighed. hans enke Karen Christensdatter stævnes for dom       

** Søren Smed i Sønderby stævner Søren Laursen i Kås for dele

** Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne. syn på kornskade på Bisgårds mark

** Anders Nielsen i Sønderby et vidne. gældssag. fortegn

(89)

** Karen Christensdatter stævnes, om hun ikke bør blive ved den gård i Sønderby, indtil hun lovligt kan flytte derfra og være i husbondens minde

** Karen Christensdatter formenes at have bortført sæd og korn fra den gård i Sønderby, som hendes afdøde mand havde i fæste, og om hun ikke bør føre det tilbage til stavnen igen. hun dømmes til at blive ved gården til hun lovligt kan fraflytte den

** Niels Mortensen i Vestergård stævner for resterende stedsmålspenge. fortegn de dømmes til betaling

(90)

18/9 1630.

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Johanne Madsdatter Ræv for gæld efter hendes sl husbond Laurs Christensen

** Niels Mørk i Ingstrup stævner alle Hjermeslev og Alstrup bymænd, som resterer med betaling af Hammelmose enge. opsat 1 måned

(91)

** Niels Mortensen i Vestergård stævner for dom. fortegn

** Jens Nielsen i Kettrup stævner Mads Skrædder i Kettrup for vidne

**  Jens Nielsen i Kettrup et vidne. Laurs Nielsen i Kettrup vidnede om hestebytte med en rytter, som lå ved Jens Olufsens i Kettrup. Jens N ville ikke bytte med det første øg, som rytteren tilbød ham, så han fik et andet, som Mads Skrædder i Kettrup havde, og som rytteren tilbyttede sig for det første øg            

(92)

** Niels Mortensen i Vestergård et vidne. han spurgte Mads Skrædder, om han ikke havde haft samme øg i sin varetægt, efter Jens Nielsen havde fået det af rytteren. han svarede, at øget kom drivende til hans gård, men da han skulle arbejde på klostret, kørte hans barn det til Furreby, men hun kom tilbage igen

** Anders Andersen Kjærulf i Nørholm stævner Jørgen Jensen i Hune for dom

** Peder Simonsen i Kalsensgård stævner Laurs Bertelsens kone i Kås, som nu er i Røgel

** Peder Simonsen får tilvurderet et øg af sl Laurs Bertelsen i Kås

** Laurs Jensen i Ejersted stævner Maren Pedersdatter i Saltum for vidne og klage

** Christen Mortensen i ---- et vidne. afsigelse af voldgift mellem ham og Frands Pedersen

(93)

** Jørgen Nielsen i Vedsted stævner P Hellesen i Røn for dom

** Christen Tomsen i Fårehave et vidne, at han Jens Jensen Mikkel Christensen og Peder Christensen i Bleggrav voldgav deres arvetrætte

** Tomas Olesen i Brødslev et vidne om hvad Mette Nielsdatter i Torpet havde sået

** Jens Sørensen i Sønderby stævner Jesper Laursen i nør Saltum for vidne

** Jens Svendsen et vidne. navng vidner at Jesper Laursen i Mejlholm tog Jens's hest og red sønder og kom tilbage uden den 

** Laurs Laursen i Østrup stævner

** Christen Nielsen i Alstrup gav varsel til vester Laurs Nielsen i Brødslev for rest på en stud. han vil betale om 8 dage

** Anders Mortensen i Vestergård et vidne. syn på den bolig i Sønderby, som sl Tøger Olufsen iboede

(94)

** Niels Mørk i Ingstrup et vidne. han fordelte for gæld. fortegn      

25/9 1630.

** Jørgen Nielsen i Vedsted et vidne. Holden Laursen i Vedsted har solgt Jørgen en høle mærket HL

** Niels Mortensen i Vestergård stævner Mads Skrædder i Kettrup for at have gravet i Jens ---- eng i Kettrup. Mads mener, at han har bragt grunden tilbage, så den er så god som før

(95)

** samme stævner personer for at være fraflyttet husbondens stavn uden lovlig opsigelse af deres boliger. fortegn. de bør stå til rette med landgilde og skyld

** Jens Nielsen i Kettrup et vidne. Anders Laursen i Kettrup vidner, at Jens's øg blev sat i engen om aftenen og om morgenen var det borte, og de så det ikke før onsdagen næst efter

** Mads Smed i Kettrup stævner Laurs ---- Brødslev for vidne

** Mads Smed et vidne. Jens Jensen i Vestergård Laurs Pedersen i Brødslev Niels Madsen og Morten Klemendsen sst var på skiftet efter Christen Madsen i Brødslev. hans hustru er Johanne Klemendsdatter

** Christen Simonsen i Fardrup et vidne. Christen Jensen i Abildgård lovede at betale straks

** Niels Madsen i Brødslev et vidne om beboere i huse i Brødslev og Trudslev, og som står øde. fortegn

** sagen mellem Per Christensen i Ingstrup Eske Christensen og Søren Simonsen i Hvorup er opsat 3 uger

(96)

** Jacob Vognsens enke i Saltum Karen Nielsdatter kan ikke få sin tiende af Saltum sognemænd. blandt andre Jens Madsen i Østrup. de møder og svarer, at hun kan få tienden af kærven, eller komme i deres lader. de kan ikke betale af mere, end de avler. hendes søn Vogn Jacobsen hørte vidnet på hendes vegne         

(97)

2/10 1630.

** Christen Christensen i Hune stævner Søren Klemendsen i Engisgård for dele for gæld

** Anders Mortensen i Vestergård stævner Christen Nielsen Skovbo i Alstrup for synsmænd til at syne en gård

** Christen Pedersen og Niels Christensen i Bundgård stævnes

** Per Jespersen i Ejersted stævner Klemend Nielsen i Alstrup for dom for 1 rdl

** Anders Kjærulf i nør Halne stævner Oluf Ingvardsen i Vrensted

** det bevidnes, at der ikke findes bygning på det værsted i Trudslev, som Jens Tøgersen iboede

** Oluf Ingvardsen i Vrensted er forligt med Jens Jacobsen i Trudslev om deres trætte og iring og kiv. Oluf afstod fæstet af den bolig i Trudslev, som Jens Tøgersen iboede, og overgav stedsmålssedlen til Anders Kjærulf. han skal være kvitteret ledig og fri

(98)

** Hjermeslev sognemænd stævnes for bispetiende til kirken

** Klemend Tøgersen i Ingstrup og Laurs Nielsen i Kettrup et vidne. synsmænd vidner om Ingstrup kirkes bygning.

** Niels Laursen i Bundgård gav Jens Nielsen i Saltum varsel for dele

9/10 1630.

** Per Jespersen i Ejersted lod fordele Klemend Nielsen i Alstrup for 1 rdl

** Eske Christensen i Trudslev gav Niels Andersen i Kettrup varsel for dele for 8 sdr 1 mk

** På Ålborg slots befalingsmands vegne læses et vidne af Viborg landsting. sandemænd skal møde og afgive deres ed og tov

(99)

** Peder Poulsen foged til Hjermeslevgård efterlyser en bortkommet hest

** Laurs Knudsen i nør Saltum gav Tomas Tomsen i Kettrup varsel for dele

** Christen Jensen i Hune gav varsel. fortegn

** Ingvard Nielsen i Gøttrup stævner Jens Madsen i Holmgård for vidne angående en brun hest

** samme et vidne, at Jens Madsen har hans hest, som er bortkommet, da fjenderne kom til landet, uden hans vilje og minde      

(100)

** Søren Jensen i Saltum gav Christen Torsen i Abildgård varsel for dele

** Mads Smed i Trudslev gav Laurs Nielsen i Brødslev varsel for dele

** Niels Jespersen i Hjermeslev stævner Mikkel Madsen på Øland for dom angående et værgemål for sl Niels Jespersens barn i Kås  

** Mikkel Madsen på Øland stævner Niels Jespersen i Hjermeslev, som tilbydes at blive værge                            

** Anders Jensen i Hjermeslev et vidne. synsmænd har synet skade i hans korn 

** Bolle Christensen i Trudslev gav varsel for dele. fortegn 

(101)

16/10 1630.

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne. synsmænd så på Hune kirkegård liget af Niels Andersen, som boede i Hune torp. dette var taget op af jorden og  ud af kisten. han var død af pestilens

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner navng for dom. som fæstere burde de levere til KM ridefoged en vogn når det blev begæret. fortegn. Christen Andersen i Fogedgård i Vadum møder med indsigelse. opsat 1 måned

(102)

** Peder Poulsen foged på Hjermeslevgård et vidne, at han havde fundet et lille sortbrun hest på Brødslev mark på vild vold ledig og løs, og som skal være tyvstjålet fra ham for år og dag siden

** Ingvard Nielsen i Gøttrup stævner Jens Madsen i Holmgård angående en brun hest, som han har. han påstår at have købt den af Tomas Andersen i Hjermeslev

** Laurs Jensen i Klostergård stævner Jens Poulsen i Brogård for vidne, samt gav andre varsel. fortegn

** Laurs Jensen i Klostergård et vidne. han er blevet forligt med Jens Poulsen i Hune om deres trætte og kiv om en hest. de gav deres sag for voldgift

(103)

** Christen Ibsen i Hune et vidne. Jens Poulsen i Hoven lover at betale inden Jul

** Oluf Madsen i Ingstrup og Christen Klausen i Brødslev stævnes 3 ting

** Christen Nielsen i Alstrup et vidne om bønder, der intet har sået. fortegn

** Klemend Nielsen i Alstrup gav Christen Torsen i Abildgård varsel for dele. han mener ikke at skylde noget. de skal gøre regnskab

** Laurs Jensen i Klostergård et vidne. Christen Madsen Skrædder i Jetsmark vidner at Jens Poulsens kone i Bundgård fik en hest af Laurs Jensen til rytterne, som havde hendes mand fangen. hun lovede ham derfor det bedste øg, Jens P havde samt en brøggekedel   

(104)

** Christen Ibsen i Hune fordelte i Hune og Saltum. fortegn

23/10 1630.

** Anders Sørensen ridefoged til Brønderslev stævner Christen Tomsen i Fårehave for dom for gæld                     

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner Tomas Olufsen i Brødslev for en stud han lånte ham. Tomas O bad sig Gud til hjælp, at han aldrig lånte nogen stud

** Anders Jensen i Hjermeslev et vidne. han er forligt med Tomas Olufsen i Brødslev. de voldgav deres trætte

(105)

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Søren Christensen i Risen om nogen af KM tjenere havde slået hans dreng på stranden

** Klemend Skrædder i Hjermeslev stævner Niels Ibsen sst. varsel for dele

** Per Skøt i Vrå stævner efter en fortegn

** Christen Skrædder i Trudslev stævner Jens Jacobsen sst. varsel for dele

** Jens Madsen i Holmgård stævner Ingvard Nielsen i Gøttrup Tomas Pedersen og Jens Tomsen sst for vidne og spørgsmål

** Jens Madsen i Holmgård et vidne. navng vidner, at han købte  den brune hest af Tomas Laursen i Hjermeslev, men denne vil betænke sig 8 dage om han vil være hans hjemmel til samme hest 

** Jens Madsen et vidne. han spurgte Ingvard Nielsen i Gøttrup om den brune hest, som han fører sag om, var hans hest og om den var født af hans eget øg eller han havde købt den. han svarede, at når Jens Madsens hjemmelsmand kommer og hjemler ham den, da vil han svare dertil

** Anders Madsen nuværende i Ålborg stævner Christen Pedersen i Boelskifte for dom

(106)

** Morten Nielsen i Vrensted stævner Mikkel Madsen på Øland og Niels Jespersen i Hjermeslev angående et øg som skal være lånt til sl Niels Jespersen i Kås

** Jens Brus i Hjermeslev stævner adskillige for gæld. fortegn

** Tomas Andersen i Alstrup gav Morten Ibsen varsel for dele

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner sandemænd . fortegn

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne. sandemænd skal møde på Viborg landsting for at gøre ed om hvad der er lagt Niels Andersen i Hune torp til bane eller livet

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Laurs og Niels Tøgersen i Hune vedrørende de havde nedbrudt noget af Niels Tygesens hus i Hune i fjendetid. de var tvunget af deres rytter til at være med at skaffe træ, og det var en ringe ting til at brænde. opsat 14 dage    

(107)

** sag om en bolig i Boelskifte, som Anders Madsen har fæstet. opsat 3 uger

** Christen Christensen i Fårehave hans gæld til Jens Pedersen i Bratbjerg i Torup sogn angående hans kone Karen Nielsdatters arv efter hendes søster Maren Nielsdatter som boede og døde i Fårehave. og Johanne Nielsdatter som boede og døde i Bleggrav ifølge brev af 16/3 1623. tingsvidne 1/5 1630 her af tinget fremlægges. landstingsdom 25/9 1630 fremlægges. opsat 3 uger

(108)

30/10 1630.

**  Tomas Jensen i Jonstrup stævner Keld Nielsen Oluf Christensen og andre. fortegn

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne. Oluf Christensens hustru i Kvorup får synet sine sår. opsat 8 dage

(109)

** Mikkel Poulsen i Klarborg stævner Søren Klemendsen i Engisgård for at afsige vurdering

** Mikkel Poulsen et vidne. efter hans delevidnes lydelse vurderes på hans husbonds vegne

** Christen Nielsen i vester Halne gav Mads Christensen i Bundgård varsel for dele

** Morten Nielsen i Vrensted et vidne. Klemend Tøgersen i Ingstrup vidnede, at Morten Nielsen lånte sl Niels Jespersen i Kås et øg

** Christen Kock i nør Saltum et vidne. 8 mænd fra Hune vidner om hans sår

** Peder Jensen i Pandrup gav Poul Nielsen i Risager varsel for dele

(110)

6/11 1630.

** Jens Poulsen i Hune fremlyste et øg, som havde været hans, og er kommet hjem

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Keld Nielsen i Kvorup hans hustru Maren Christensdatter og pige for vidne og klage

** Oluf Christensen i Kvorup et vidne. han lod læse en seddel om overfald på hans hustru. Maren Christensdatter var kommet ind i hans hus og overfaldet hans hustru Maren Jensdatter med skændsord og tilføjet hende sår på hendes hånd. det bevidnes af vidner. fortegn. Oluf gav last og klage over hans søster Maren Christensdatter, som i hans fravær har overfaldet hans hustru

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Christen Pedersen i Hønsholm for dom angående en rejse for ridefogden til Ålborg slot, som han var tilsagt, men ikke efterkom. han har forbrudt sit fæste 

(111)

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner alle Sejlstrups tjenere for rest

** Christen Foged og Niels Pedersen i Ejersted stævner Niels Mørk i Ingstrup for 14 daler ifølge hans brev

** Niels Mørk stævner Jens Andersen i Tvilstedgård for gæld. opsat 3 uger

**  Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne. der vidnes om Jens Andersens og Niels Mørks handel om blandt andet et føl 

** Jens Nielsen i Kettrup gav varsel for dele. fortegn

(112)

** Jesper Pedersen foged på Birkelse stævner Yde Andersen i Ingstrup for en rød blisset hest, som han fik i Stenum ? på de vilkår, at dersom lille Niels Madsens børn døde, da skulle han beholde den, ellers skulle han give den tilbage.  opsat 3 uger

** Laurs Laursen i Østrup et vidne. navng vidner har set en af Niels Friises heste, som var skadet på ryg og manke og havde et sår på siden, som de syntes var et skudsår. Laurs L gav last og klage over Mads Pedersen Skøt for at have skudt brudt og fordærvet hesten, og for at have haft Niels Friises vogn i 2 dage for at hente det, han berettede at have skudt, men der er endnu ikke fremkommet noget. han gav last og klage over ham for uden pas afsked eller forlov at være rømt af Niels Friises tjeneste 

(113)

** Peder Nielsen i Østrup stævner Laurs Laursen i Østrup for spørgsmål

** Peder Nielsen i Østrup et vidne. Laurs Laursen spørges, om han har tilbageleveret noget gods til Peder Nielsen. Laurs L svarede, at det gods, han fik af ham i ryttertid, havde han kastet på møddingen, og bad for Guds skyld, han skulle skille ham af med det. desuden stævnede Peder N ham for andet gods, som han har ladet efterlyse fra prædikestolen

** Laurs Kock i Saltum et vidne. hans hustru Maren Jensdatter vidnede at hun havde et pund byg til gode hos Jens Christensen i Vestrup, da han døde                                   

** Laurs Kock et vidne. Christen Sørensen i Vestrup og Jens Madsen i Østrup tog i hånden hver for sin anpart af førnævnte pund byg

** Laurs Kock et vidne han fordelte Anders Jensen i Pandrup for hans anpart af det pund byg, som er en tønde byg

(114)

26/11 1630.

** Søren Tøgersen i Sønderby stævner Laurs Bertelsens kone og børn i Kås for vidne

** Anders Mortensen i Vestergård et vidne. Christen Christensen i Holmgård lod på sin husbond på Bratskov hans vegne læse en landstings stævning over Morten Jensen Jens Rasmussen og Peder Rasmussen at møde næste landsting

** fru Dorte Buddes tjenere i Røgel og Fristrup får varsel for dele

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Keld Nielsen i Kvorup og hans kone, Oluf Christensen i Kvorup og Tomas Jensen i Jonstrup

** samme et vidne. han tillyser Keld Nielsens hustru Maren Christensdatter husfred, som hun har gjort i Oluf C's hus

** Morten Pedersen i Pilgård gav varsel til Anders Nielsen i Sønderby

(115)

** menige Alstrup stævnes af Daniel Bilde til Morland

** Mikkel Christensen i Rævhede gav varsel til Søren Steffensen i Kåsgård

** Klemend Tøgersen i Ingstrup stævner Klemend Nielsen i Alstrup

** Niels Mørk et vidne. Jens Mortensen i Alstrup lovede at betale til husbonden

** Anders Madsen i Skalborg et vidne. Christen Pedersen i Boelskifte lovede at efterkomme sit brev og segl

** varsel for dele

** Jens Nielsen i Kettrup et vidne. Jens Nielsen og Mads Skrædder i Kettrup forligt om trætte og gav sagen til voldgift

** Søren Christensen i Torpet stævner

** Søren Christensen et vidne. Christen Torsen i Abildgård vidner om et tønde tjære, som de købte af sl Morten Laursen i Torpet. opsat 8 dage

(116)

** Peder Laursen i Brødslev et vidne. der vidnes om forarmede i Trudslev, der ikke har sået i år. fortegn

**  Mikkel Andersen i Fristrup et vidne. det bevidnes at Christen Nielsens halve gård i Fristrup er øde, og der kan ikke betales kongeskat

** varsel for dele til Christen Nielsen i Hune

(117)

1631.

(1)

** ----

** Laurs Laursen i Vrå stævner Anne Jensdatter i Hjermeslev for æskning og arv. Anders Jensen i Vollerup svarede, at han skal få, hvad han tilkommer

** Svend Jensen i Jonstrup stævner Anne Jensdatter for æskning .Anders Jensen svarede, at han skal få, hvis boet strækker dertil

** Mogens Steen stævner for vidne. fortegn

** Mikkel Poulsen et vidne. Keld Nielsen i Kvorup stævnes angående gravning

** Johannes Nielsen i ---- et vidne. Laurs Sørensen i Kølvring stævnes for dom angående 2 børn af sl Maren Mikkelsdatters, som døde i Rævhede. da han er ret værge, bør han tage sig af børnene og deres gods                                                      

** Jens Pedersen i Kølvring et vidne. synsmænd har set på et skifte med græsskade

(2)

** Jens Madsen i Vestergård stævnes angående en brun hest, som Ingvard Nielsen siger er hans, og nu er fundet hos Jens M. opsat 3 uger

** Peder Olufsen i Limbergård stævner Fru Margrete Rosenkrantztjenere her i herredet for syn på deres gårde

** Anders Mortensen i Vestergård 3die ting til dem der resterer med kornskyld og andet. desuden påmindede han KM tjenere til Børglumkloster og hans egne arvetjenere at møde med deres øksne, så ville fogden handle med dem. desuden skal de, der skal give stedsmål, møde

** Peder Ræv i Havgård stævnes for vidne og klage

** Laurs Svendsen i Stride fordelte Christen Madsen i nør Saltum

** Keld Nielsen i Kvorup. synsmænd har set hulgrøft i en grøn have ved Østrup, hvor der er gravet knoptørv. Laurs Laursen svarer, at han og hans folk har ikke gravet der, og mener, at Keld N bør stævne dem, der har gravet. arvingerne til godset er heller ikke stævnet                                 

(3)

** Laurs Laursen i Østrup stævner Peder Nielsen sst om han ved noget uærligt om ham at sige. Peder N svarer, at dersom Laurs L vil handle vel med ham, vil han give ham et godt vinde, og hvis ikke, vil han ikke give ham det

** Laurs Laursen et vidne, at han tilbød P Nielsen at ophøre med fejde bordag skælden og skændsord, og begærede det af Peder N, at han ville gøre det samme mod ham, men denne svarede, at han ikke havde truet eller fejdet ham, men Laurs L havde truet ham med en bøsse, som han ville bevise

** Laurs Laursen søger Peder Nielsen for en grøn stenkande med tinlåg og et bidsel. Peder N svarede, at han havde betalt bidslet med en salmebog

** Knud Sørensen i Pirup og Margrete Melgorsdatter vidnede, at da de drev kvæg fra Søndermark til Blokhus for Mogens Sten, da kom der til dem om natten på vejen mellem Søndermark og Stenvad Niels Jensens søn i Stenvad Jens Nielsen, som krævede 17 mk fra Mogens S, som denne havde taget fra hans far i fjendetiden. Anders Villadsen truede Mogens S med at kaste ham under broen og træde på ham. Mogens benægtede det, og bad dem lade ham gå. Anders Villadsen truede ham med økse, at han skulle betale ham 1 rdl, som var tiende af en mark, som Mogens S havde lejet af ham. Mogens svarede, at de andre, som han havde lejet jord af, ikke havde forlangt tiende, men han tilbød at låne pengene af Steffen Vind, hvilket Anders V afslog. Mogens havde kun 1 sdl på sig, som Anders V modtog, og den anden, der var med ham, sagde til Mogens Steen, at han kunne løbe og ikke tænke mere derpå

(4)

** Svend Jensen i Ingstrup stævner Peder Olufsen i Limbergård for gæld, som denne sagde, ikke var hans gæld, og der afbetalt noget derpå. opsat 14 dage        

x/1 1631.

** Niels Hansen i Ålborg stævnes af Ingstrup kirkeværge. han svarer, at dersom de vil ham noget, skal de stævne ham i Ålborg

** Peder Olufsen i Limbergård på Margrete Rosenkrantz vegne får synet hendes tjeneres gårde og bol i herredet. fortegn 

(5)

** Jens Andersen i Tvilstedgård. synsmænd har synet Søren Laursens sår og skade i Hjermeslev

** Laurs Laursen i Østrup stævner Peder Nielsen sst for en stenkande og et bidsel

** Christen Poulsen i Stavad gav Christen Bund i Boelskifte varsel for dele for 1 rdl, han tog fra Jens Pedersen på Egholm

**  Jens Christensen i Holmgård et vidne. han er blevet forligt med Christen Tomsen i Fårehave på Jens Pedersens vegne i Bratbjerg om deres gældssag og andet, gældsbreve med videre skal være magtesløse

(6) (8)

** sag om ægt og arbejde af den halvgård, Vill Laursen iboer. Peder Nielsen møder på egne og medsøskendes vegne, og berettede at de havde ret og sat Vill L deraf til i dag

** Simon Christensen i Saltum et vidne. synsmænd, blandt andre Jens Madsen i Østrup, har beset Maren Christensdatters sår og skade

** Svend Christensen i Alstrup er blevet synet for sår og skade

25/6 1631.

** Peder Jensen i Sønder mølle på egen og faders vegne opsiger 2 enge, som ligger til Birkelse

** førnævnte Jens Pedersen et vidne. Anders Pedersen og Christen Andersen stævner Christen i Brødslev, der havde lovet at opsige engene på Birkelse

** Jens Andersen i Tvilstedgård forbyder Sejlstrups tjenere at afhænde øksne inden de har tilbudt husbonden dem

** Christen Hansen i Brøndslund på Else Marsvins vegne stævner Hjermeslev sognemænd for syn til ulovlig tørvegrøft i Stride

** Christen Hansen forbyder at afføre tørv, der er gravet i Stride. de svarer, at de har gravet i fang og fælled. de mener ikke der bør udstedes forbud før der var gået syn og dom om ejendomsforhold. opsat 8 dage

(7)

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Christen Jensen ved Bakken for syn

** samme stævner Bend Mortensen og Rasmus Klausen for 3 mk føringspenge

** Anders Kjærulf i nør Halne på hospitalets vegne forbød tjenerne at sælge øksne førend Otte Skeel har fået dem tilbudt

** Svend Christensen i Alstrup gav last og klage over Jens Nielsen i Alstrup for et sårmål

** Anders Mortensen i Vestergård stævner Christen Jensen ved Bakken og Anders Christensen i Søndergård for at tage synsmænd til at syne tørvegrøft i en have Jens Andersen påboede

** Peder Selgensen fordelte de Saltum sognemænd, som rester med hans tiende

**  Christen Nielsen i Hjermeslev et vidne. Anders Pedersen i Nørgård og Christen Christensen i Boelskifte gav ham afkald for arv efter deres moder Maren Bertelsdatter, som boede og døde i Hjermeslev  

** Jens Nielsen i Kettrup gav 3die ting til Mads Jensen i Kettrup for 5 dlr for et øg 2 1/2 mk for rytterhold

(8)

** Mikkel i Klarborg på Fru Margretes vegne stævner for syn af tørvegrøft i Engisgårds mark og ved Bangshus. fortegn

**  Ingvard Nielsen i Gøttrup stævner Niels Holdensen i Kølvring for æskning og arv efter hans sl moder Anne Ingvardsdatter. han æskede også arv efter Maren Nielsdatter                

** Jens Christensen i Saltum 3die ting til Peder Sørensen i Kvorup

** Jens Pedersen og Jens Poulsen i Saltum. 6 synsmænd syner Anders Skrædders gård i Saltum, som er øde

2/7 1631.

**  Søren Tomsen i sdr Saltum et vidne. han fik stjålet et øg for 2 år siden, men har fundet det igen på vild vold. hans grander bevidner, at det er hans øg

** Søren Tomsen fremlyser samme øg, om nogen vil kendes ved det, er det til stede endnu

** Niels Mørk i Ingstrup syn og Tomas Jensen i Jonstrup

(9) (11)

**  Tomas Jensen i Jonstrup et vidne. han stævner Klemend Tøgersen i Ingstrup og Peder Ræv i Havgård for et brev, som er opbrudt i deres varetægt. de bør bevise, hvem der opbrød det

** Mette Nielsdatter, som tjener Niels Nielsen i Kvorup stævnes for at udlægge barnefader. ikke mødt     

** Christen Hansen i Brøndslund stævner adskillige i Hjermeslev angående ulovlig tørvegravning i Stride. fortegn

(10) (12)

** Christen Hansen et vidne. Jens Christensen i Stride vedkender sig de steder, hvor der er gravet tørv. ridefogderne møder og svarer, at der ikke bør udstedes vedkendelse, før deres husbond stævnes. fortegn. sognemændene, som tidligere har vedkendt sig de omtalte steder, møder

** Christen Hansen. syn på samme tørvegrøft

(11) (13)

** Christen Hansen et vidne. han begærer forbud mod at grave tørv. de andre ridefogder møder på husbondens vegne, og mener, der ikke bør udstedes forbud, før Christen Hansen fremlægger lovhævd og ejendomsbrev.

** Jens Christensen i Holmgård et vidne. Johanne Laursdatter og hendes sønner Keld Nielsen Christen Nielsen og Svend Nielsen stævnes for dom angående gældsbreve, som Jens Christensen har leveret Niels Keldsen fordum herredsskriver. de omhandler gæld mellem Jens Pedersen i Bratbjerg og Christen i Fårehave. opsat 14 dage

** Tomas Jensen i Jonstrup. synsmænd har synet tørvegrøft i Kvorup kær. fortegn

** Anders Mortensen i Vestergård. 6 synsmænd har synet tørvegrøft i en have i Hvorup, som Jens Laursen iboede

(12) (14)

** Mikkel Poulsen i Klarborg. 6 synsmænd har synet tørvegrøft i Engisgårds mark og ved Bangshus

** Anders Bendsen i sdr Saltum. syn på sdr Brogård

**  kaptajnen i Bisgård stævner Bertel Andersen på Holmen og hans søn Oluf Bertelsen for 2 øg han tog ved stranden og 1 hest samt vogn bøsser og musketter. Bertel A svor, at de ikke tog øgene, men hans søn lejede dem. det ene blev borte i klitten, det andet tog rytterne. han fik en hest af ham, som rytterne tog. bøsserne og musketterne fik han ikke, og han havde ikke forrådt dem. vognen fik hans kone igen

** Peder Ræv i Havgård stævner menige Brødslev grander for at tage syn på en ulovlig sti, der er lagt over hans ejendom

** Niels Jespersen i Hjermeslev stævner Christen Christensen sst. varsel for dele

(13) (15)

**  ---- Nielsen i Kettrup fordelte ---- i Kettrup

** Laurs Svendsen i Stride gav Christen Madsen i nør Saltum varsel for dele

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Laurs Pedersen og hans søn Vill Laursen for spørgsmål om han vil holde sin kontrakt med hans sl fader. Vill vil gerne holde den   

** Christen Hansen begærer dom. da det er fri fælled til Hjermeslev  sogn får han ikke tilstedt forbud mod tørvegrøft

(14) (16)     

9/7 1631.

** kaptajnen i Bisgård et vidne. han stævner Bertel Andersen på Holmen for dom. opsat 1 måned

** Bertel Andersen et vidne. Oluf Bertelsen vidner, at kaptajnens søn Hans Roggen førte de 2 øg til Bertel A, som han og kaptajnen trættes om. Hans R benægter

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne. Mette Nielsdatter udlagde Terkild Skomager som barnefader                           

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Christen Nielsen i Alstrup for gæld. 3 ting

** Anders Jensen i Hjermeslev et vidne. synsmænd har set hans sår

(15)

** Tomas Brun stævner kaptajn Sakarias i Bisgård for spørgsmål om de 2 øg hest vogn og musketter, om hans tjener Bertel A havde taget det hemmeligt eller åbenbarligt, og om han ville sigte ham derfor. dertil svarede kaptajnen, at de 2 øg, som Bertel A fik ved stranden, dem fik han ikke med hans minde

**  Tomas Brun på hans husbonds tjener Bertel Andersen på Trudsholm hans vegne satte i rette, da kaptajnen havde sigtet ham for at have taget hest og vogn i hans gård samt 2 øg ved stranden. han bør bevise det. opsat 3 uger   

(16)

23/7 1631.

** kaptajnen stævner Bertel Andersen hans hustru Dorte Olufsdatter og Oluf Bertelsen for vidne. navng vidner, at kaptajnens søn Hans Roggen var i Sundby 30/9 og 7/10 1627

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Søren Laursen og Christen i Nørgård for vidne. Poul Simonsen og Anders Jensen vidnede om pantning af de mænd, der manglede deres dagsgerning. da de kom til Kirkensgård, kom Søren Laursen og Christen i Nørgård løbende efter dem med en skodgreb og en hammel i hænderne. hammelen havde Christen Jensen taget fra den vogn, de havde pantet fra ham, og Søren slog Anders med skodgreben   

** Niels Mørk gav last og klage over de 2 mænd. opsat 3 uger

** Anders Jensen i Hjermeslev fordeler dem som resterer med dagsgerning til Hammelmose. fortegn

(17)

** Jesper Pedersen ridefoged til Birkelse stævner Keld Nielsen i Kvorup Christen Nielsen i Hedegård Svend Nielsen i Pandrup og deres mor Johanne Laursdatter for spørgsmål og vinde

** samme et vidne. Keld Nielsen og hans søskende lover at komme med brev, som de har på den eng, som Laurs Terkildsen og de trættes om. opsat 8 dage

**  samme stævner Peder Sørensen i Kvorup og Christen Tyresen i Fårup for dom og klage og forbud

** samme et vidne. navng vidner om eng, som disse 2 tvistes om

** Jesper Pedersen forbyder Christen Tyresen at befatte sig med engen

** Christen Tyresen beskyldte Jesper Pedersen for at gøre ham den største uret

** Jesper Andersen i Tvilstedgård et vidne. Sidsel Laursdatter i nør Saltum udlagde Niels Pedersen i Lund i Han herred som barnefader. denne er blevet stævnet på Han herreds ting           

(18)

** Terkild Skomager stævnes for jomfrukrænkelse med Mette Nielsdatter, som tjente i Kvorup

** Mads Skomager et vidne. synsmænd udtages til at se tørvegrøft

** Laurs Kock i Saltum et vidne. han stævner Christen Pedersen i Hune Peder Jespersen i Ejersted Margrete Jensdatter og hendes lovværge Peder Jørgensen på Gaden, og de tilbydes skifte efter hans hustru Sidsel Jensdatter  

** Morten Keldsen i Kvorup og Christen Pedersen i Hune på egne og medarvingers vegne æskede skifte efter Laurs Kocks hustru Sidsel Jensdatter                                 

** Christen Pedersen i Boelskifte stævnede menige Alstrup sognemænd for at møde med deres grandelavsbrev. opsat 8 dage

** Keld Nielsen i Kvorup bød sig i rette vedrørende nogle breve hans fader skulle havde annammet. Jens Christensen er ikke mødt, derfor kendes Johanne Laursdatter og hendes børn fri for tiltale 

** Svend Jensen i Ingstrup stævner Peder Olufsen i Limbergård for gæld. han dømmes til betaling

(19)

30/7 1631.

** Tomas Brun ridefoged på Børglumkloster på Bertel Andersens vegne stævner kaptajnen i Bisgård og hans søn for spørgsmål vinde og klage. Bertel Jensen vidnede, at i det første år, fjenderne kom i landet, stod han vagt ved bålet, da kom Hans Roggen med 2 øg og 2 køer, som han leverede til Bertel Andersen. Hans R svor, at han ikke gav ham omtalte øg

** Tomas Brun spurgte, om kaptajnen havde fået noget for de 2 køer, efter fjenderne drog af landet, da svarede han, at køerne var hans egne, og han havde selv købt dem

** kaptajnen stod her for retten og ønskede Bertel Andersen en djævel i hans hjerte

** kaptajnen og Bertel Andersen blev forligt om al deres tvist, så de efter denne dag skulle være gode venner, som tilforn. de gav sagen til voldgift 

(20)

** Peder Nielsen i Østrup stævner Laurs Laursen sst for spørgsmål og tilbud samt gav Vill Laursen varsel for dele 3 ting

** Søren Tomsen i Vestrup stævner Laurs Pedersen i Kærsgård i Skæve sogn angående et øg, som er blevet borte fra Vestrup, men fandtes i Kærsgård med føl. navng vidner, at det er opfødt i Vestrup

** Niels Pedersen i Fårup et vidne angående et øg, som blev borte, men er kommet tilbage med et brunt mærføl. om nogen kendes ved det, da er det til stede

** samme et vidne. navng vidner, at det øg, som nu er hjemkommet til Niels P, det var hans rette ---- øg, før det blev ham frastjålet

** Laurs i Klostergård stævner navng for et løfte, de på Peder Mogensens vegne havde givet hans søn, for Peder M havde slået ham med en kniv   

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Laurs Terkildsen i Holmgård på Poul Andersens vegne i Hvilshøjgård og hans egne og medarvingers vegne for æskning

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Christen Keldsen i Jonstrup for at tage synsmænd til at se en eng, som var slået

(21)

6/8 1631.

** Jesper Pedersen ridefoged til Birkelse stævner Christen Tyresen i Fårup for vidne

** Christen Andersen og Laurs Christensen i Toftegård vidner, at de var befalet af Jesper Pedersen ridefoged til Birkelse at forbyde Christen Tyresen at hjemkøre hø fra engen, som Søren Tøgersen og Søren Pedersen har slået, men da var høet næsten hjemkørt. han mener at han må køre det hen, hvor han vil, da han har fæstet engen i mere end 20 år

** Jesper Pedersen et vidne i samme sag

** det bevidnes at Peder Sørensen i Kvorup kørte hø hjem fra den eng, han og Jesper trættes om

** Peder Nielsen i Østerby stævnes for breve på den eng som han og Laurs Terkildsen trættes om

** Peder Olufsen i Limbergård får synet for kornskade

(22)

** ----

** opsat 14 dage

**  Tomas Pedersen i Manne stævner Svend Jensen i Ingstrup for dom dele og  vinde. opsat 8 dage

** Jens Sørensen i Jonstrup stævner Karen Nielsdatter sl Jacob Vognsens enke på menige sognemænds vegne angående tiende tilbud

** Jens Sørensen i Jonstrup et vidne, at han og de, som ikke har tinget med Karen Nielsdatter på skæppe, tilbød hende tiende på kærven, som hun modtog. de skal give hende besked 4 dage før de indfører kornet, og hun gav sin søn Vogn Jacobsen fuldmagt til at indkræve tienden

(23)

** Keld Nielsens sag om eng. læses et købebrev af 1614, hvori Terkild Tuesen skøder engen til Niels Keldsen. tingsvidne 3/6 1615 læses, at engen skal følge Niels K og hans arvinger. Keld N og medarvinger bør ikke lide tiltale

** Christen Jensen i Torpet stævner Søren Christensen i Torpet for dom angående den store ager på åsen. vinde af 1615 fremlægges, at de har delt deres gårds ejendom, således af Christen Jensen skal have denne ager, og Søren Christensen den lille ager på Sandager. flere tingsvidner fremlægges. da han har haft ageren ulast og ukæret i 16 år, skal ageren følge Christen J

(24)

13/8 1631.

** Peder Jensen i Hulgård med fuldmagt af Niels Friis stævner hans bønder for landgilde. fortegn  

(25) (34)

** Niels Mørk stævner nogle Kettrup mænd for syn på grøft og kast, som de har kastet mellem Brødslev og Kettrup

** Knud Sørensen i Pirup stævner Anders Bendsen i Saltum og Knud Laursen sst for vidne angående afhøstning af en eng i Hammelmose

** Jesper Laursen i Saltum stævner Christen Tyresen i Fårup og Peder Sørensen i Kvorup for ran at lyse for det hø, de har hjemført

** Jesper Laursen stævner Mads Block i Fristrup for at tage synsmænd at se hans husbonds eng, som han har høstet og kørt høet hjem

**  samme stævner Niels Friis til Lundergård for gæld til Laurs Terkildsen i Holmgård

**  Poul Andersen forbød Niels Mørk i Fårup Laurs Jensen i Hjermeslev at gøre arbejde til andre end Ålborg slot

(26) (35)

** Ingvard Nielsen i Gøttrup og Jens Madsen i Holmgård blev ved voldgift forligt angående en brun hest

** Tomas Pedersen i Manne et vidne, Johanne Tomsdatter vidnede, hvor meget korn Svend Jensen i Ingstrup havde fået

** Christen Mørk i Grindsted stævner Anders Bendsen i Saltum for dom angående en tønde humle, som han havde købt i Ålborg på Anders B's vegne

**  Peder Nielsen i Østrup et vidne, han blev forligt med Laurs Laursen i Østrup, som tog stenkanden til sig, og hvad bidslet angår, da er det betalt med salmebogen

(27)

** Anders Mortensen i Vestergård stævner Børglumklosters tjenere for syn på deres boliger samt ødegods

** Alstrup sognemænd forbydes at indføre deres korn

** Mads Christensen i Pandrup stævner Peder Mogensen i Risager for vidne og varsel for dele                           

** samme et vidne. det bevidnes at Peder Mogensen lovede Mads Christensen en tønde øl 10 sdl, samt betale badskærløn og 4 dags rivning for den skade, han gjorde Keld Andersen i Alstrup

** samme 3 ting til P Mogensen

** Peder Sørensen i Kvorup stævner Peder Christensen i Bundgård og gav varsel for dele for hans tjeneste. han vil komme, hvis lønnen er som andetsteds

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Søren Mortensen i Hune hvarre for at få synet nogen  ----  som er lagt i Pirup   

(28) (38).

20/8 1631

** Maren Jensdatter i Rævhede stævnes for beliggelsesbøder 

** Christen Hansen i Brøndslund på Else Marsvins vegne stævner alle andre godsejere. fortegn

** Fru Else Marsvin Envold Kruses til Stenalt stævner alle andre godsejere, Her Søren Christensen i Ingstrup og menige Hjermeslev sognemænd, til at gøre markskel mellem Stride og Hjermeslev ved sandemændstov. skellet beskrives. fortegn

(30)

** Knud Sørensen i Pirup og Knud Laursen blev ved voldgift forligt om det hø, de har hjemført fra engen

** Laurs Nielsen i Kettrup forbyder på KM vegne at færdes på stranden om natten og at befatte sig med noget indstrandet gods, samt at opføre for nogen nordbagger, før de lader ham det vide, heller ikke opføre strandvrag   

**  dom imellem Jesper Laursen i Saltum og Peder Sørensen i Kvorup og Christen Tyresen i Fårup

** Tomas Pedersen i Manne stævner Svend Nielsen i Ingstrup for dom angående kvittering på brev. opsat 3 uger

** Niels Mørk fordeler. fortegn

** samme gav varsel for dele til Christen Pedersen i Boelskifte og hans kone Ellen Laursdatter                               

(31)

** Niels Mørk i Ingstrup. syn på grøft og kast mellem Brødslev og Kettrup

** samme. syn på det hussted som Christen Nielsen har sat, og som er underskyllet

27/8 1631.

** Maren Jensdatter blev lydeligt fordelt for beliggelsesbøder 6 rdl                                                 

** Niels Mørk fordelte Christen Pedersen og hans kone Ellen Laursdatter i Boelskifte

** Poul Andersen i Tvilstedgård ridefoged til Ålborg slot forbød på KM vegne herredsfogden at holde ting i Saltum kirke, på kirkegården, eller ved diget

**  Tomas Jensen i Jonstrup stævner Niels Nielsen og Christen Pedersen i Pirup angående et nedbrudt hus

(32)

** varsel til Hjermeslev sognemænd for hans husbonds arbejde

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner Søren Laursen sst for klage

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Anders Jensen i Hjermeslev for klage. Søren Laursen beskylder ham for sår

** Peder Olufsen stævner Anders Jensen Poul Simonsen Jens Brus Niels Jensen for dom

** samme et vidne, at indstævnede kom til Bend Laursens gård, kastede de 2 øverste døre af hængslerne på hans lade og tog de 2 nederste hjem 

** Peder Olufsen i Limbergård begærede klage over førnævnte mænd opsat 14 dage

(33)

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Kettrup bymænd for vidne

** Niels Madsen i Brødslev vidner, at den ejendom, som Kettrup mænd har opkastet har i 40 år været fri fælled til Brødslev og Havgård. andre vidner det samme

** Anders Mortensen i Vestergård stævner Mads Jensen i Kollerup for hans faldsmål

** samme gav Mads Jensen varsel for dele. han har siddet husbondens bud om arbejde overhørig.

3/9 1631

(34)

** Poul Andersen i Tvilstedgård et vidne. Laurs Laursen lod læse et brev fra Fru Margrete Banner angående en tjener, som er dræbt. hun beder ham tage sig af sagen

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Christen Sørensen i Alstrup, som tjener Terkild Simonsen i Alstrup for vidne og syn, samt Niels Mikkelsen i Saltum

** Laurs Laursen i Østrup og andre har set Søren Hansen i Østrup hans sår. han kan ikke tale eller snakke

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne. Søren Nielsen i Østrup vidnede at han havde været hos Niels Mikkelsen for at høste, der stod Søren Hansen ved sin vogn nær en havrestak, som var støttet med en stor lægte, som væltede ned over ham. han klagede sig ikke, men bad om noget varmt øl, da det var koldt, hvorefter han gik og i hans vogn, og Berete Jensdatter kørte ham hjem

(35)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård giver lov til at optage Søren Hansen af jorden og lade ham syne i KM delefogeds overværelse

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner kaptajnen i Bisgård for syn på  gårdens brøstfældighed

** Anders Bendsen i Saltum stævner Christen Mørk i Grindsted for vidne

** Jens Bendsen i Hulsig vidnede om hans kornlevering til Ålborg slot mod kvittering, som han leverede Christen Mørk i Grindsted. denne benægter

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner superintendant Christen Hansen i Ålborg for tilbud om Jetsmark sognetiende på skæppen

** Søren Laursen i Kås og Peder Nielsen i Sisgård tilbød Christen Hansen hans korntiende på skæppen

(36)

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner menige Kås mænd for syn på en bro, der er opgravet vesten Kås

** Christen Hansen i Brønderslev på husbondens vegne opkræver sandemænd til at gøre ret skel mellem Stride og Hjermeslev. der fremføres indvendinger mod manglende stævninger

(37)

** Anders Mortensen i Vestergård. synsmænd udnævnes til at syne Børglumkloster tjeneres boligers tilstand. fortegn 

(38)

** syn på tørvegrøft

** Tomas Jensen syn på en sandbro vesten Kås ud fra Øksenholm, som er opgravet

** Tomas Pedersen i Manne dom over Svend Jensen i Ingstrup for kvittering på et pund byg, som blev ydet i Stavad efter brev. tingsvidne 13/8 fremlægges vedrørende samme. Svend J dømmes til at kvittere på det brev, som Peder Olufsen i Limbergård har givet ham

(39)

** Christen Christensen i Hjermeslev stævner Peder Olufsen i Limbergård for dele

** kaptajnen i Bisgårds svar til Tomas Jensen i Jonstrup vedrørende syn på Bisgård. de skader der findes på bygningerne, og den tørvegrøft der har fundet sted, er gjort af fjenderne, og han vil opbygge husene efterhånden

17/9 1631.

** Niels Mørk gav varsel for gæld. fortegn

** Niels Mørk betalte Anders Madsen i Sæby på M. Nielses vegne i Sæby skarpretter

(40)

** Niels Mørk fordelte Niels Laursen i Dal

** Laurs Laursen i Østrup på Fru Margretes vegne stævner Niels Mikkelsen i Saltum for vidne

** Anne Olufsdatter vidnede, at hendes mand Søren Hansen var gået over til Niels Mikkelsen for at hente en vogn, denne havde lånt. senere kom der bud til hende i marken, at han var dødslagen, og da hun kom hjem, kunne han hverken tale eller snakke

** Laurs Laursen i Østrup spurgte Christen Sørensen, der tjener Terkild i Alstrup, om han ville have noget med den sag at gøre. det vil han kun i det omfang, fru Margrete selv vil

** Laurs Laursen i Østrup spurgte Niels Mikkelsen om han ville lægge sin hånd på Søren Hansen, som er dræbt ved hans hus, om han ved sig uskyldig. han svarede Ja, det ville han gerne gøre i godtfolks nærvær

** Jens Andersen i Tvilstedgård gav varsel for dele til Sejlstrup tjenere. gårdmænd 2 traver langhalm og bolsmand 1 trave

(51)

** Jens Andersen i Tvilstedgård gav Søren Simonsen i Trudslev varsel for dele for 2 rdl

** Svend Skøt i Manne gav Laurs Nielsen i Kås varsel for dele for 4 alen klæde

** Yde Andersen i Ingstrup gives varsel for dele.

24/9 1631

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Jens Pedersen i Saltum for at tage syn på hans hus

** Mads Jensen og Christen Christensen får tingsvidne om deres ærlighed. fortegn

(52)

** Niels Mørk fordelte for rest. fortegn

** samme stævner

** KM tjenere i Saltum varsel for dele for langhalm til slottet

** samme norden broen stævnes for samme. varsel for dele

** Laurs Laursen i Østrup. synsmænd syner Christen Hansens lig på Saltum kirkegård. de så et langt sårmål i venstre side af hans hoved, og de så, at Niels Mikkelsen i Saltum 3 gange gik til Søren Hansen og lagde hans hånd på ham, og bad at Gud skulle give et tegn tilkende, om han var skyldig i hans død, og intet tegn blev tilkendegivet

** et vidne, at Vogn Pedersen, som var tingskriver efter Niels  Kedlens død, ikke har gård på KM stavn, eller har fæstet, men er hjemme hos sine forældre i Saltum

** Jens Andersen fordeler for rest til Sejlstrup

(53)

1/10 1631.

** Jesper Jensen i Tvilstedgård stævner

**  Niels Holdensen i Kølvring stævner for afsigelse i trætten mellem Jens Madsen i Holmgård og Ingvard Nielsen i Gøttrup angående en hest

** syn på Jens Poulsens hus i Saltum

** Anders Mortensen i Vestergård stævner menige Børglumkloster tjenere

** samme spørger tjenerne om de er forurettede i nogen måder af fogderne eller budfogderne med ulovligt arbejde eller kørsel. de kunne ikke beklage sig, men Mads Skrædder i Kettrup ville først svare om 8 dage

(54)

** Anders Mortensen i Vestergård et vidne. Mads Skrædder i Kettrup sagde, at husbonden ikke befalede ham at tale Jens Nielsens minde i Kettrup for det øg, han havde uden hans minde

** KM tjenere til Ålborg slot fordeles for rest langhalm

** Klemend Tøgersen i Ingstrup. Jens Mortensens råling i Alstrup synes af synsmænd

** Jens Mortensen i Alstrup hans indsigelse imod synet

(55)

8/10 1631.

** Laurs Nielsen i Hjermeslev begærede dom som tilforn

** Poul Andersen ridefoged til Ålborg slot. sag om 2 gårde, som er bortskiftet til slottet

** Peder Jensen i Fristrup på husbonds vegne lydeligt fordelte efterskrevne. fortegn

(56)

** Jørgen Nielsen i Vedsted stævner Johannes Nielsen i Torngård Anders Nielsen ved kirken Christen Poulsen i Abildgård, Søren Nielsen på Heden angående hvem der skal være Christen Nielsens børns rette værge. opsat 14 dage                                            

** Niels Friis til Lundergård stævner for at tage syn på nogen flagtørv, som er ituskåren ved Kås

15/10 1631.

** Jens Madsen i Holmgård stævnes for gæld til Niels Christensen i Mejlsted. opsat 8 dage                                        

** Christen Sørensen i Vestrup stævnes for gæld til samme. opsat 8 dage

(57)

** Christen Nielsen i Alstrup et vidne. 3 personer lover at betale deres gæld. fortegn

22/10 1631.

** Mikkel Smed i Kås gav varsel for dele til Mads Skomager

** varsel til samme. 1 td byg

** varsel til samme. 2 mk for øl

** varsel til samme. leje af hest kørsel og harvning samt hestesko

** Christen Nielsen i Alstrup gav varsel. fortegn

(58)

** Bolle Christensen i Holt stævner for gæld. fortegn     

** samme stævner Niels Laursen i Trudslev for vidne

** Christen Simonsen i Kvorup vidner, at den ko, som blev udlagt til Bolle C, den fik Niels Laursen igen, mod et brev på den ubetalte gæld

** Niels Laursen i Trudslev lover at betale Bolle Christensen sin gæld

** Laurs Christensen gav Poul Jensen i Hjermeslev varsel for dele

**  Søren Nielsen i Vedsted på Heden bekendte ikke at være god for at være værge for hans broderbørn, skønt han var ældste bror, men Jørgen Nielsen var god derfor                                

(59)

** Laurs Christensen i Pandrup stævner Poul Jensen i Hjermeslev for arv efter hans fader                               
.
29/10 1631.

** Svend Skøt i Manne et vidne, at Jens Andersen i Tvilstedgård på Laurs Nielsens vegne i Kås lovede at betale gæld

** Laurs Nielsen i Kås lovede at holde Jens Andersen skadesløs.

** Ålborg slots tjenere stævnes for spind. opsat 8 dage

** varsel for dele til bønder i Ingstrup sogn. fortegn

(60)

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Christen Tomsen i Kettrup og gav varsel for dele

** Niels Nielsen i Hjermeslev vidner at han har tilsagt Christen Tomsen i Kettrup til at køre korn

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Niels Nielsen og Peder Andersen i Hjermeslev for et øg, der døde hos dem, og som de var tilsagt at føre fra Asdal til Østergård i Salling. Niels N svarer, at der ikke var nogen årsag til dets død, idet de andre øg intet fejlede, sognemændenes brev læses. de vidner, at hesten ikke døde af forsømmelse, men af fibel. opsat 3 uger

(61)

** Mads Gertsen Skomager fordeles for gæld til husbonden

** samme fordeles for gæld til Mikkel Smed i Kås

** Søren Laursen i Kås stævner Mads Gertsen Skomager for gæld på øl

** Laurs Jensen i Kås fordelte Mads Skomager

** Christen Christensen i Hjermeslev et vidne. Christen Nielsen i Alstrup, som er blevet delt for kirketiende, har betalt alt

** Niels Jensen i Hjermeslev og Anders Jensen gav Poul Simonsen varsel for dele angående arbejde på Hammelmose. opsat 14 dage

** Svend Laursen i Østrup gav Jens Jensen i Østrup varsel for dele

(62)

** Anders Jensen i Kirkensgård stævner Niels Svendsen i Gandrup for vidne og æskning

** Peder Jensen i Havgård og Christen Nielsen i Alstrup vidner, at Anders Jensen i Kirkensgård betalte resten på et brev på 22 rdl

** Jens Christensen i Alstrup stævner Anders Jensen i Kås og gav varsel for det gods, der tilfaldt Jens`s brodersøn efter hans far Christen Christensen, som døde i Kås

** Christen Laursen i Saltum stævner Laurs Laursen i Østrup for gæld fra hestehandel, men hesten døde. opsat 8 dage.

(63)

** Laurs Christensen i Myrtue stævner Niels Laursen, som tjente i Myrtue, for hans tjeneste

** Jens Poulsen i Saltum stævner Niels Nielsen i Gården og Jens Laursen i Torpet for gæld

5/11 1631.

** Christen Nielsen i Alstrup et vidne. Christen Tomsen i Kettrup vil stille sin husbond tilfreds, han har været påbud overhørig

** Vogn Pedersen i Saltum efterlyser Saltum kirkes bog

(64)

** Jens Madsen i Østrup og Christen Laursen i Saltum stævner Inger Hansdatter i Saltum for Peder Selgensens gæld til Saltum kirke. opsat 14 dage

** Jørgen Nielsen i Vedsted stævner Johannes Nielsen i Torngård og brødre for dom

**  Anders Mortensen i Vedsted og Niels Madsen sst vidner, at Søren Nielsen ikke er vederhæftig at være værge for Christen Nielsens børn, som døde i Abildgård, men det er den næstældste bror Jørgen Nielsen A

** Laurs Jensen i Kås lovede Jens Christensen i Alstrup på sin brodersøns vegne hans tilfaldne gods efter far, som Jens's brodersøn Christen Christensen får, når han behøver det. fortegn            

(65)

** Søren Christensen i Bedholm stævner Steffen Hansen i Vrensted Mikkel Madsen i Sundsted og Niels Jespersen i Hjermeslev for afkald              

** Steffen Hansen i Vrensted gav afkald på hustru Anne Madsdatters vegne for arv efter fader Mads Mikkelsen som døde i Bedholm, og efter brødre Poul og Jens Madsen                    

** Mikkel Madsen i Sundsted gav afkald efter far og 2 brødre       

** Søren Christensen i Bedholm et vidne. Johanne Madsdatter, som døde i Kås fik sin arvelod efter hendes fader og efter hendes brødre                                                 

** Laurs Myrtue lydeligt fordelte en dreng, der havde lovet ham sin tjeneste

** Jens Poulsen i Saltum fordelte for gæld. fortegn

**  en dom mellem Jørgen Nielsen i Vedsted og hans brødre om værgemål

** Jørgen Nielsen i Vedsted med en opsættelse 8/10

** Jørgen Nielsen mødte og begærede dom, hvem der bør være sl Christen Nielsens børns værge. tingsvidne fremlægges, at den ældste farbror ikke kan påtage sig værgemålet, men den næstældste Jørgen N er god nok derfor, så han dømmes til at være deres værge og annamme deres arvegods

(66)

12/11 1631.

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Anders Sørensen i Saltum for vidne

**  Jens Poulsen i Hune stævner Keld Nielsen i Kvorup Laurs Jensen som tjente i Hedegård Peder Sørensen i Kvorup og Daniel Skrædder for vidne og dom

** Jens Poulsen i Hune og Keld Nielsen i Kvorup blev forligt ved voldgift

(67)

** Tomas Jensen i Jonstrup befaler alle KM tjenere at yde deres spind

**  Morten Nielsen i Hjermeslev og hustru Maren Jespersdatter stævnes for beliggelsesbøder opsat 14 dage                  

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Niels Nielsen og Peder Andersen i Hjermeslev for spørgsmål, om de ved årsag til omtalte øgs død. de svor, at de ikke vidste det, og de ikke kørte eller red med øget. navng vidner, at øget ikke døde af deres forsømmelse, da det gik i et indelukke med de andre øg. fortegn

** Bend Laursen i Saltum gav Christen Skovbo i Alstrup varsel for dele

** Jens Brus overgav skarpretterens bud i Sæby 3 mk

(68)

19/11 1631.

** Tomas Jensen i Jonstrup forbyder alle at færdes på stranden med økser, da strandfogderne klager over at vrag forhugges

** Jens Christensen i Biersted stævner Peder Laursen i Momgård for dom angående en okse, han har taget fra M. Peder i Åby. hans husbond Maren Lukasdatter i Torngård havde befalet ham det. opsat 14 dage

** Yde Pedersen i Ingstrup forpligtede at stille Anders Mikkelsen i Sæby tilfreds

** Jens Brus i Hjermeslev stævner bønder efter kirkebogen. fortegn. opsat 8 dage

** Poul Simonsen i Hjermeslev gav varsel til navng i Hjermeslev for 1 mk hver. fortegn

** samme stævner Niels Nielsen, der tjener Niels Jensen for en tømme

** Jens Laursen i Torpet stævner Christen Christensen i Alstrup for betaling for et rødt skørt høslæt mening optagning af tørv i Ingstrup præstegård

(69)

** Christen Torsen i Saltum stævner Morten Nielsen i Hjermeslev forvarsel

** Anders Jensen i Saltum stævner Anders Poulsen i Fårup. varsel

** Jens Christensen i Stride stævner adskillige for gæld. fortegn

** Jens i Stride og Yde Andersen i Ingstrup forligt ved voldgift

** Klemend Tøgersen i Ingstrup stævner Peder Selgensens enke Inger Hansdatter og børn for gældsbrev. opsat 1 måned

** samme stævner Yde Andersen i Ingstrup for gæld efter breve

(70)

** samme stævner Oluf Madsen i Ingstrup for bispetiende

** Anders Mortensen i Vestergård på husbonds vegne stævner Børglumkloster tjenere at møde for at dele ager og eng imellem dem

** Jens Madsen i Østrup og Christen Laursen i Saltum stævner sl Peder Selgensens arvinger for dom på Her Tøgers vegne. opsat 14 dage

** Jens Poulsen i Hune gav Mads Christensen i nør Saltum varsel for dele, han mener at have betalt. opsat til bevis 8 dage

** Jens Poulsen i Hune og Laurs Jensen i Hedegård gav deres sag til voldgift

** Niels Pedersen i Fårup stævnes for syn på en ager, der er pløjet fra Frands Pedersens og lagt til Niels Pedersens ejendom     

** Jens Poulsen i Hune stævner Daniel Skrædder for en malmgryde, som Daniel købte af rytterne, samt for 21 skip rug, som han fik for at sy for dem                               

(71)

** Vogn Jacobsen i Ålborg gav alle Saltum sognemænd varsel for dele. de rester med tiende til hans mor Karen Nielsdatter

** Jens Laursen i nør Saltum tog Christen Jensens hånd i Saltum og var hans hjemmel til den jord, han havde sået hos ham

** Niels Madsen i Brødslev stævner Knud i Pirup for en halv tønde torsk, og mener, at hans fæste er forbrudt. opsat 14 dage

26/11 1631.

** KM tjenere stævnes for rest til slottet

** Poul Simonsen i Hjermeslev fordeler for gæld. fortegn

** Niels Mørk i Ingstrup gav varsel for dele. fortegn

(72)

** Jens Brus i Hjermeslev fordelte Christen Pedersen i Boelskifte for gæld

** Tomas Pedersen i Hjermeslev et vidne at Morten Nielsen i Hjermeslev og Jens Christensen sst gav afkald på hustruers vegne Maren og Johanne Jespersdatter for arv efter fader Jesper Jensen og søskende Jens Jespersen og Margrete Jespersdatter   

** Jens Andersen i Tvilstedgård. vurdering af et nedfaldet hus i nør Saltum

** Anders Tomsen i År stævner Yde Andersen i Ingstrup for vidne og dom

** Anders Tomsen i År et vidne. Mads Nielsen i År vidner, at den Mikkelmesse, fjenderne kom i landet, var han i Ydes gård med en stud til opfedning. Yde svor, at han ikke kendte dertil

** Frands Pedersen i Fårup og Niels Pedersen sst gav deres jordtrætte til voldgift

** Laurs Nielsen i Kettrup gav Christen Skovbo i Alstrup varsel for dele

(73)

** Peder Nielsen i Østrup stævner Laurs Laursen i Østrup for dom

** Peder Nielsen fremlagde Laurs L's brev på 9 sdl og 23 skpr byg, hvorpå der er afbetalt noget. resten at betale inden 15 dage

** Anders Kjærulf i nør Halne stævner Søren Poulsen. han har været ulydig og siddet overhørig, da han skulle stævne for husbonden

** samme stævner Jesper Nielsen i Torpet for spørgsmål om han havde forseglet et sendebrev til Helliggejst i Ålborg vedrørende Maren Sørensdatters godses opladelse i Torpet. han svarer, at hun havde bedt ham derom. opsat 3 uger

** samme stævner Anders Christensen i Torpet for bekostning på trætte imellem Niels Poulsen i Krogsgård i Tise og Søren Olufsen sst.

(74)

** Christen Christensen i Alstrup lover at betale Jens Christensen i Stride  

** Vogn Jacobsen i Ålborg lod fordele i Saltum for tiende. fortegn

** Laurs Laursen i Østrup lovede at betale Vogn J hans tiende

3/12 1631.

** Jesper Laursen i Saltum på husbonds vegne stævner for rest. fortegn

(75)

** 2 personer lover at betale Anders Kjærulf til snapsting. fortegn

** Anders Jensen i Hjermeslev gav Poul Simonsen varsel for dele

** Mikkel Smed i Kås gav Mads Gertsen Skomager varsel for dele

** Mikkel Smed i Kås 3die ting til Christen Madsen i Bundgård

** Tomas Jensen i Jonstrup efterlyser sit signet, som skal være dødt og magtesløst efter denne dag

** Christen Skrædder i Purkær stævner Laurs Smed i Purkær og Jens Laursen for syn på et dige, der er lagt ham for nær

** KM tjenere fordeles for hvad de resterer med til slottet

** Christen Madsen i Hune stævner Christen Christensen i Alstrup for gæld til sl Christen Ibsen

(76)

** samme. 3 ting til Christen Jensen i Abildgård for gæld til sl Christen Ibsen

** samme Christen Pedersen i Boelskifte lover at betale

** Jens Poulsen og Christen Madsen i Hune voldgav deres sag

** Christen Nielsen i Alstrup stævner øster Christen Pedersen i Boelskifte for vidne og dom

** samme sag forligt om den tiende, Christen Pedersen skulle betale til kirken

** varsel til Peder Sørensen, som tjente Christen Nielsen og som rømte ved nattetide.                                            

** Christen Nielsen stævner Peder Sørensen for vurdering

** dennes gamle hat og vadmelstrøje, som han løb fra, vurderes for 2 1/2 mk

** Christen Nielsen stævner Maren Sørensdatter i Torpet for vidne. hendes søn Anders Christensen vidnede, at hans mor  bad Jesper Nielsen i Torpet at forsegle hendes brev til Helliggejst, at det var mod hendes vilje og minde, at hendes gård skulle være bortfæstet

(77)

** Peder Keldsen i Hune torp stævner Niels Bertelsen for en bagplov hamler og drætter til 4 øg og 1 øg, han havde haft at pløje med i 8 dage

** Christen Christensen i Saltum stævner Peder Jensen i Havgård for hvad 2 børn kunne tilfalde efter sl Niels Christensen, som døde i Havgård, som er Christen og Laurs Nielsen og begærede skifte         

** Morten Svendsen i Hune gav Peder Sørensen i Kvorup varsel for dele for 6 akseljern 3 jernnagler og 2 hestesko og 1 ----

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Christen Madsen for vidne

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Christen Mortensen i nør Saltum  for spørgsmål

** Niels Poulsen i Krogsgård stævner Mads Gertsen Skomager for spørgsmål og tilbud

**  han blev udspurgt kontrakten om den gårdspart i Bundgård, som var tilfalden Boel Jørgensdatter. den var gjort, som tingsvidnet formelder

(78)

** Mads Gertsen Skomager skødede til Niels Poulsen den gårdspart i Bundgård i Jetsmark, som hans kone Boel Jørgensdatter arvede efter hendes far Jørgen Nielsen og søster Inger Jørgensdatter 

10/12 1631.

** Bertel Laursen i Sigen i Hjermeslev gav varsel for dele. fortegn

** Christen Tomsen i Purkær stævner Steffen Andersen i Brogård for penge han fik til opbevaring for 17 år siden. det benægtes

(79)

** Anders Jensen i Hjermeslev et vidne om tilsagn om betaling af gæld

** Jesper Laursen i Saltum stævner Birkelse tjenere for rest

** Mads Pedersen i Saltum stævner for gæld

** Yde Andersen i Ingstrup stævner Christen Nielsen Suer i Ålborg for vidne

** Morten Andersen i Vrensted vidner at Peder Sørensen i Ålborg har modtaget 34 tdr rug på det brev som Christen Suer påberåber sig at skulle have af Yde Andersen

** Christen Christensen i Hjermeslev gav Niels Jensen sst varsel for dele

** Christen Madsen i Saltum stævner Keld Nielsen i Kvorup for en engelsk trøje og en karltrøje. opsat til snapsting

** Keld Nielsen i Kvorup et vidne. Christen og Svend Nielsen vidner at de klæder, som Christen Madsen stævner ham for, blev borte i fjendetiden sammen med andet af hans faders gods         

** Laurs Laursen i Østrup gav varsel for dele. opsat til snapsting

(80)

** Oluf Christensen i Kvorup og Christen Mortensen i Saltum voldgav deres trætte om en grå hest

** Anders Sørensen Skrædder i Saltum stævner Niels Klemendsen for en bøsse som han fik i pant før fjendetid                   

**  Laurs Nielsen i Kås stævner Christen Tomsen i Abildgård og hustru Elise Nielsdatter for gæld

** Jens Pedersen i Åby stævner Christen Christensen i Rævhede for gæld

** Christen Nielsen i Alstrup fordelte hans dreng Peder Sørensen for rømning

** samme et vidne om forarmning i Hjermeslev. fortegn

** Peder Mortensen i Hoven stævner for gæld. fortegn

(81)

** Jens Tomsen i Jonstrup gav Christen Sørensen i Vestrup varsel for dele

** Jens Jensen i Fårup stævner for gæld. fortegn

** Eske Christensen i Trudslev stævner. fortegn

** Christen Nielsen i Pirup stævner Søren Nielsen i Hune og Christen Madsen for skifte og tilbød dem arv og gæld

** øster Christen Pedersen i Boelskifte stævner for gæld

** Christen Jensen i Ingstrup et vidne, at P Mortensen i Hoven kvitterede ham for gæld til sl Peder Sørensen i Ålborg på egne og fars vegne

** Christen Madsen i Hune fordeler

(82)

** Christen Tomsen i Purkær. syn på Jens Laursen Koldings dige, som er lagt ham 2 1/2 favn for nær. Jens svarer, at det dige har han haft ukæret i 30 år

** uendelig dom mellem Jens Christensen i Biersted på Mester Peders vegne i Åby og Peder Laursen i Momgård angående en stud, som Peder Laursen, Laurs Rods i Momgård havde hentet hos præsten efter befaling af hans husbond Maren Lukasdatter i Torngård, hvor han da tjente 14/10 1728. dom af Hvetbo herreds ting 12/12 1629 fremlægges, hvori Peder L dømmes til at skaffe studen til stede eller lide tiltale, indtil den, der har noget at sige i sagen, stævnes. dom: da han har haft tid at stævne Maren Lukasdatter, men ikke gjort det, dømmes han til at skaffe studen til stede.

(83)

17/12 1631

** Niels Laursen i Bundgård stævner Christen Tyresens søn Niels Christensen i Fårup for et øg. opsat 8 dage

** Laurs Mikkelsen i Fårup gav varsel for dele

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Peder Laursen i lille Pandrup for gæld til hans fader Niels Keldsen

** samme stævner Mads Jensen i Vedsted og Knud i Pirup for gæld

** Svend Nielsen i Pandrup stævner Karen Christensdatter i Rævkær for en kniv, som han lånte hendes mand

** Keld Nielsen i Kvorup stævner sl Mads Jægers kone Johanne Jensdatter i Rævhede og børn. opsat til snapsting

(84)

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Laurs Pedersen i Borup og Christen Ydesen sst for spørgsmål angående en sav, som Niels Nielsen vedkender sig

** Bertel Laursen i Hjermeslev 3die ting til Poul Simonsen i Hjermeslev angående noget smør han havde fået af hans kone. Poul Simonsens kone Anne Laursdatter stævnes også              

** Christen Mørk i Grindsted stævner Anders Bendsen i Saltum for dom og dele. opsat til snapsting

** Jens Pedersen i Åby lydelig fordelte Søren i Engisgård og Christen Christensen i Rævkær

** Peder Keldsen i Hune torp gav Søren Ibsen i Sønderby og Christen Nielsen i Kås varsel for dele                         

** Peder Keldsen i Hune torp og Niels Bertelsen i Kås gav deres sag for voldgift

** Peder Keldsen lover at betale Christen Pedersen i Boelskifte inden snapsting

(85)

** Jens Tomsen i Jonstrup fordelte Christen Sørensen i Vestrup

** Laurs Kock i Saltum gav Anders Jensen i Østrup varsel for dele for faldsmål 6/11 1630

** Jens Jensen i Fårup fordelte Christen Nielsen i Pirup og Maren Nielsdatter i Fårup

** Christen Madsen i Saltum stævner Rasmus Væver i Bunken. varsel for dele

**  Laurs Nielsen i Kås gav Christen Nielsen i Alstrup og hans kone Else Nielsdatter varsel for dele

24/12 1631.

** Jens Poulsen i Stavad stævner vester Christen Pedersen i Boelskifte for et skrin med klæder. opsat 3 uger

** Niels Jensen i Hjermeslev gav efterskrevne varsel for dele år 1630. fortegn

(86)

** på Anders Kjærulfs vegne i nør Halne varsel til Helliggejsts tjenere i herredet for rest

** Anders Mortensen i Vestergård stævner Christen Laursen Skøt for dom. dom af 20/3 1630 for tyveri ulovlig skytteri med videre fremlægges. da han ikke har rettet for sig, bør han føres til København. han dømmes til at pågribes og føres til Bremerholm og være i KM nåde og unåde

** Børglumkloster tjenere stævnes for vidne

** Niels Andersen i Kettrup budfoged til Børglumkloster havde budt alle tjenere til Klostret at tage skifte i den fælled mellem Østergård og klostret. 5 1/2 favn til en gård og halvt så meget til et bol

** samme stævner tjenerne for dom, da de var modvillige og ikke er mødt til delingen af fælleden, hvorover de bør miste deres fæste. opsat 1 måned 

(87)

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner kaptajn Sakarias i Bisgård for dom angående brøstfældighed, han menes at lade gården forfalde. han svarer, at fjenderne nedbrød gården og gravningen i engen er sket i fjendetid i hans fravær. der er kun gravet på bårer, hvor der ikke kan gro græs til at slå. opsat til lørdag efter snapsting

** samme stævner Laurs Jensen i Hjermeslev for syn på hans jord

** Vogn Pedersen i Saltum stævner adskillige for gæld fra 1622-26. fortegn. opsat til 8 dage efter snapsting

** Niels Laursen i Bundgård stævner Christen Tyresens søn Niels Christensen for et øg. opsat 1 måned

** Keld Nielsen i Kvorup fordelte Peder Laursen i lille Pandrup

(88)

** Niels Nielsen i Gården i Saltum og Jens Olufsen i sdr Saltum stævnes

** Christen Madsen i Saltumgård begærede 3 ting over Rasmus Væver i Bunken

** Laurs Kock i Saltum fordelte Anders Jensen i Østrup   

** Morten Svendsen i Hune gav varsel for kongeskat. fortegn

** Peder Keldsen i Hune torp 3 ting til Søren Ibsen i Sønderby

** Jens Christensen i Stride stævner Christen Keldsen i Jonstrup og Niels Mørk i Ingstrup for en voldgift

** endelig dom mellem Jens Christensen i Biersted på M. Peders vegne og Peder Laursen i Momgård. der er gået 2 opsættelser og 2 domme i sagen. Peder L dømmes til at skaffe en lige så god stud til M Peder Jacobsen i Åby præstegård

** 1632 Wdi denn Herris Jesu Naffn Amen

7/1 1632.

(89)

**  Tomas Jensen i Jonstrup et vidne. lægdsmændene i sognene stævnes for kongeskat. opsat 8 dage

** sandemænd og ransnævninge. fortegn

** Christen Jensen i Vedsted stævner biskoppen i Ålborg samt Christen Suer Holden Laursen i Vedsted Søren Laursen Laurs Smed i Åby. han og hans børn vil ikke arve eller gælde efter hans kone Karen Poulsdatter                   

** vurderingsmænd opnævnes til at vurdere hendes efterladenskaber  

(90)

** Jesper Pedersen i Havgård foged på Birkelse forbyder alle at komme på Birkelses grund med jagt. hans tjenere forbydes at sælge øksne til andre end ham

** vurderingsmænd har vurderet indstrandet tømmer og vrag

** Laurs Jensens i Hjermeslev. syn på hans gård

** Jens Nielsen i Saltum stævner Maren Christensdatter i Myrtue angående en pantsat trøje, som var blevet taget fra Laurs Christensen i Myrtue af fjenderne 

(91)

** lægdsmændene af Jetsmark sogn stævnes for kongeskat

** lægdsmændene i Åby sogn vesten åen stævnes

** Peder Olufsen i Limbergård stævner alle Hundslund tjenere for rest

** Christen Tyresen i Fårup stævner Niels Laursen i Bundgård for vidne

** Christen Bertelsen i Fårup vidner, at det øg, som Niels Laursen tiltaler Niels Christensen i Fårup for, det kom en rytter ridende på til Niels Pedersen sst og der fik en anden rytter det. han tog et af Anne Ibsdatters øg i Fårup. da rytterne drog af landet, tog de på vejen både øg og vogn fra Niels Christensen i Fårup

** Niels Jensen i Hjermeslev fordelte Poul Simonsen sst

** voldgift afsiges mellem Yde Andersen i Ingstrup og Jens Christensen i Stride

** Jens Laursen i Saltum. varsel for dele 3 ting

** Anders Mortensen i Vestergård et vidne om armod. fortegn

(92)

** samme et forbud. alle forbydes at komme på Børglumklosters grund på jagt tørvegravning høslæt fædrift samt fiskeri i søerne

** Jens Andersen i Tvilstedgård på husbondens vegne lod læse et brev i samme mening til Sejlstrup tjenere

** dom mellem Keld Nielsen i Kvorup og Peder Christensen i Rævhede. Keld Nielsen i Kvorup mente at Johanne Jensdatter i Rævhede burde betale rest på Mads Egs brev om et engskifte til Niels Keldsen, som også dømmes

** dom mellem Klemend Tøgersen i Ingstrup og Oluf Madsen sst. Klemend T mener, at Oluf M bør betale tienden på skæppe, som han forpligtet sig. dom: han bør betale tienden på kærven, indtil rette vedkommende stævner ham på ny

(93)

** dom mellem Christen Mørk i Grindsted og Anders Bendsen i Saltum angående gæld. da vidne står mod vidne, skal sagen for landsting

14/1 1632.

** KM tjenere som rester med langhalm fordeles

** 8 dannemænd skal ligne Saltum kirketiende mellem sognemændene. fortegn

** Vogn Pedersen i Saltum stævner alle Saltum sognemænd for spørgsmål, om de var forligt med hans sl far om af yde tienden på skæppe eller kærve. fortegn. opsat 3 uger

(94)

** Vogn Pedersen stævner for rest tiende. fortegn

(95)

** Ingstrup sognemænd stævnes for bispetiende

** Christen Christensen der tjener Christen Jensen i Jonstrup får synet sår på venstre hånd

** Christen Nielsen i Alstrup et vidne. Niels Jensen på Kæret i Hjermeslev oplod hans hus til Jens Laursen på grund af alderdom og vanførhed mod at få husly hans livstid

Niels J svor at han ikke havde opladt fæstet til andre, og det brev, som hans søn Jens Nielsen havde forseglet med Jens Badskær og Christen Christensen i Stenum, er gjort mod hans vilje og minde

** Oluf Christensen i Kvorup på Her Tomas Andersen i Børglum og Berete Andersdatter i Jetsmark samt Oluf Andersen deres vegne stævner Karen Christensdatter i Rævhede for sl Tøger Sørensens gæld. Mikkel Christensen i Rævhede på Karen Christensdatters vegne tilbød regnskab. opsat 3 uger til regnskab

(96)

**  Christen Madsen Skrædder på Skive stævnes af Her Tomas i Børglum og Birgitte Andersdatter i Jetsmark præstegård

** Christen Madsen i nør Saltum på far Mads Christensen vegne stævner Niels Pedersen i Østrup for gæld. opsat 8 dage

** Søren Nielsen i Østrup gav Saltum og Torpet mænd varsel for penge for 2 stude, de fik i fjendetid. opsat 8 dage

**  Laurs Laursen i Østrup på Iver Bertelsens vegne 3 ting til navng. fortegn

(97)

** Tomas Andersen i Kalsensgård fremlyser et lam

** Peder Olufsen i Limbergård på husbonds vegne stævner hans tjenere for rest

** Anders Kjærulf i nør Halne fordelte Helliggejsts tjenere for rest

** Vogn Pedersen i Saltum gav Niels Laursen i Bundgård varsel for dele som forlover for Jens Laursen i Saltum

21/1 1632.

** Niels Jensen i Hjermeslev fordelte for bispetiende. fortegn

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner på Bratskovs vegne Christen Mikkelsen i Røgel for gæld

(98)

** Christen Laursen, som tjente Her Søren i Ingstrup stævnes for gæld samt for rømning af tjeneste 

** Anders Pedersen i Hune gav sin stedfader Tomas Madsen i Trudslev afkald på arv efter moder Maren Madsdatter, som boede og døde i Trudslev                                        

** Anders Mortensen i Vestergård stævner Christen Skøt for dom

** ransnævningene svor

** samme på husbond Jens Mikkelsen i Marigård hans vegne stævner Oluf Madsen i Ingstrup for æskning af en del indbo og tøj. han spørges, om han vil aflægge ed på, at han ikke fik omtalte gods i forvaring. han mener, det skal bevises. opsat 3 uger

(99)

** Jens Poulsen i Stavad og Christen Pedersen i Boelskifte gav deres trætte til voldgift

** menige Ingstrup mænd stævnes for rest tiende

** afsigelse af voldgift mellem Oluf Christensen og Christen Mortensen i nør Saltum om deres trætte om en grå hest

** Niels Mørk i Fårup stævner Jens Christensen i Saltum og Laurs Mikkelsen i Fårup for vidne

** Anders Sørensen Skrædder i Saltum vidnede, at i 40 år stod Inger Keldsdatter, der boede i Fårup, og kvinden før hende, yderst i den stol, der ligger til Niels Mørks gård                            

** Peder Mortensen i Hoven i Åby sogn stævner Jens Pedersen i Rævhede for 11 1/2 mk, disse penge var hans fader Morten Sørensen arveligt tilfalden                                     

** samme stævner Søren Madsen i Vedsted for gæld

** samme stævner Niels Holdensen i Kølvring og Laurs Sørensen i Vedsted for gæld

(100)

** Christen Mortensen i Fårup stævner Frands Pedersen i Fårup for 1/3 hest, som voldgiftsmændene har tillagt ham

** Christen Sørensen Skomager i Brødslev stævner Just Andersen degn i Ejersted for betaling for sko

** Morten Svendsen i Hune fordelte for kongeskat. fortegn

** Tomas Jensen i Ingstrup stævner Christen Christensen, som tjener Christen Jensen i Ingstrup for spørgsmål

** Jens Laursen i Saltum et vidne. Jens Olufsen i Saltum lovede at betale

** Christen Madsen i nør Saltum 3 ting til Niels Pedersen Trudslev i Østrup

** Laurs Laursen lydelig fordelte for gæld. fortegn

(101)

28/1 1632.

** Jetsmark sognemænd gives varsel for dele for tiende

** Søren Christensen ved Hune bro stævner Jens Olufsen i sdr Saltum for gæld

**  Laurs Sørensen i Hvorup stævner Jens Tomsen i Vestermark. varsel for dele for et sengeklæde

** Christen Jensen i Vedsted. vurdering af Karen Poulsdatters efterladenskaber, som boede og døde i Vedsted           

** menige Saltum sognemænd stævnes for stedsmålspenge og tiende

** Niels Mørk i Ingstrup på Her Sørens vegne stævner hans tjenestedreng, som rømte                                  

(102)

** Otte Skeels tjenere gives varsel for dele for rest til Hammelmose

** Christen Christensen der tjener i Jonstrup blev forligt med Laurs Laursens søn Laurs i Østrup, som af våde havde såret ham i hånden

** Peder Mortensen i Hoven stævner Niels Holdensen i Kølvring og Laurs Sørensen sst for dom. opsat 8 dage

** varsel til Hjermeslev sognemænd for rest til kirken

** Laurs Simonsen i Hvorup gives varsel for dele

** Niels Laursen i Bundgård stævner Jens Laursen i nør Saltum for gæld

** Christen Madsen i nør Saltum på fars vegne fordelte Niels Pedersen Hundelev i Østrup

** Peder Jensen i Havgård fik 3 ting til menige Ingstrup sognemænd for bispetiende

(103)

4/2 1632.

** Peder Olufsen i Limbergård fordelte for rest til Hundslund. fortegn

** Sidsel Laursdatter i Saltum stævnes for beliggelsesbøder

** Niels Laursen i Bundgård fordelte Jens Laursen i nør Saltum

** Tomas Jensen i Jonstrup på Søren Poulsens vegne skytte på Ålborg slot stævner Anders Mortensen i Vedsted for dom for en stud. opsat 3 uger

** P Laursen som, tjener Bertel i Sigen, stævnes for kongeskat

** menige Jetsmark sognemænd fordeles

** Saltum sognemænd fordeles for kirketiende

** Ingstrup sognemænd fordeles for bispetiende

(104)

** Niels Mikkelsen i Saltum stævner P Pedersen i Hune torp for en ko

** Peder Skøt i nør Vrå stævner Christen Christensen i Rævhede for dom for gæld. tingsvidne 14/8 1630 fremlægges, at Christen C har fragået arv og gæld efter far, Christen Mikkelsen, der boede i Skadbak. dommen blev afstået

** Peder Mortensen i Hoven begærer endelig dom over Niels Holdensen i Kølvring Laurs Sørensen sst og Søren Madsen i Vedsted. 2 domme fremlægges, hvor ingen mødte. de dømmes til betaling

** samme fordeler Jens Pedersen i Rævhede 11 1/2 mk, som hans søn skyldte sl P Sørensen i Ålborg og som var arveligt tilfaldet P Mortensens far

** Børglumklosters tjenere, som sad overhørig og ikke tog skifte i fælleden ved Østergård dømmes til at have deres fæste forbrudt, eller være i husbondens minde  

(105)

** Niels Laursen i Bundgård stævner Christen Tyresens søn Niels Christensen for et øg som han havde for vognen, da han førte rytterne hen med deres harnisk og fætalje, og som var Nielses, ifølge tingsvidne 20/3 1630. Niels C lovede, såfremt han selv kom hjem, at give ham hesten igen.

11/2 1632

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Hjermeslev og Alstrup mænd, som har fædrift i Hammelmose. fortegn

** Keld Nielsen i Kvorup et vidne at Laurs Terkildsen i Holmgård lod læse en landstingsdom 28/1 1632, at købebrevet angående en eng på Voldkær, som sl Keld Nielsen havde købt af sl Terkild Tuesen, var dømt magtesløst

** menige Ingstrup mænd stævnes for kirketiende   

** Laurs Laursen i Østrup lovede at betale kongeskat for sønnen, som tjener Bertel i Sigen i Hjermeslev

** Poul Andersen i Hvilshøjgård et vidne. Keld Nielsen i Kvorup leverede ham tingbogen fra 9/1 1630 med noget voks for på en snor og uforseglet

** samme. 8 dannemænd synede tingbogen. der var noget løst voks for uforseglet på en snor, den var heller ikke forsynet med lensmandens eller hans fuldmægtigs underskrift

(106)

** Niels Jensen i Hjermeslev gav varsel for dele. fortegn

** Oluf Christensen i Kvorup fordelte Christen Madsen Skrædder på Skive for gæld

** Christen Poulsen i Torpet på far Poul Christensens vegne et vidne. Søren Matiasen i Sterup giver afkald på arv efter Christen Pedersen og Maren Pedersdatter, som døde i Torpet              

** Bertel Andersen på Holmen stævner Morten Svendsen i Hune

** Morten Svendsen i Hune gav varsel til Hune sognemænd  kirketiende

** samme stævner Hune kirkeværger for vidne

** navng i Hune vidner om hvad de betalte i kirketiende

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Knud i Pirup for gæld

(107).

18/2 1632

** Poul Andersen i Hvilshøjgård et vidne. lægdsmændene skal møde at gøre mandtal til madskatten

** samme. sag mellem Inger Hansdatter og Saltum sognemænd opsat 5 uger

** Niels Mørk fordeler dem, der resterer til Niels Hansen kræmmer i Ålborg

** samme fordeler dem, der rester til Ingstrup kirke

** samme fordeler for engleje til Hammelmose

**  Mikkel Smed i Kås på Dorte Buddes vegne stævner Jens Christensen i Brogård for rest skat samt for at sidde overhørig. han har i år ikke aget sit mog til Oksholm. han taler med husbonden derfor opsat 14 dage

** Niels Jensen i Hjermeslev stævner for rest bispetiende. fortegn

** Jørgen Christensen i Ingstrup fordelte Laurs Simonsen i Hvorup

(108)

** Laurs Tøgersen i Hune og Jens Nielsen i Kettrup stævnes for rest skat.   

** Klemend Tøgersen i Ingstrup lydeligt fordelte for bispetiende 1630. fortegn 

** vurderingsmænd tages til at vurdere 29 kvindestole med skamler panel og bænke i Saltum kirke

**  Peder Nielsen i Østrup stævner Laurs Laursen sst. denne nægter at være ham noget skyldig

** Mikkel Smed i Kås stævner Christen Nielsen i Kås for skat

** Peder Pedersen i Hune torp stævner Laurs Madsen i Pandrup for spørgsmål, om han ikke fik den ko igen, som Niels Mikkelsen tiltaler Peder P for. Laurs M mener, det skal bevises

(109)

** Mikkel Poulsen i Klarborg varsel til Jetsmark sognemænd for ret tiende. opsat 8 dage

** Laurs Nielsen i Kås stævner for gæld. fortegn

** Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne om ødegårde i Jetsmark og Saltum sogn blandt Sejlstrups tjenere. fortegn. samt i Hjermeslev Alstrup og Ingstrup sogne. fortegn

** samme. et vidne om 3 ødehuse i 1629. fortegn  

(110).

25/2 1632

** Jens Nielsen i Skovgård i Han herred på Margrete Rosenkrantz vegne et vidne. bønder i Røgel og Fristrup tager husbondhold. fortegn

** Mogens Laursen i Risager stævner Niels Jensen og Søren Jensen i Risager for tiende

** Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne. Svend Skøt fik 18 mk, som var Jens Vægters gæld

** Niels Pedersen i Østrup et vidne, at han ikke nær havde hans halve sæd 1631

** Morten Svendsen i Hune fordelte for Hune kirkes tiende 1632. fortegn

** Jens Andersen i Tvilstedgård fordelte for rest til Sejlstrup. fortegn

(111)

** Niels Laursen i Bundgård stævner Christen Tyresens søn Niels Christensen angående et øg, som han havde lovet at give ham igen. opsat 14 dage

** Christen Nielsen i Kalsensgård et vidne, at han råbte 3 gange efter Christen Laursen Skøt, men han er ikke mødt

** Anders Mortensen i Vestergård stævner i Hvorup Laurs Bagers søn  Christen Laursen Skøt. på grund af krybskytteri skal han pågribes og sendes til Bremerholm. 2 domme fremlægges

(112)

** Anders Mortensen i Vestergård 3 ting til Laurs Tøgersen i Hune og Jens Nielsen i Kettrup for rest skat. opsat 8 dage

** Anders Mortensen i Vedsted stævner Søren Poulsen Skøt i Ålborg slot for vidne. Anders M har henvendt sig til Søren P's mor Anne Sørensdatter i Hune, om hun ville sige til Søren P, om han ville skille ham af med 2 stude, som han ikke vidste hvad han skulle gøre af 

** Tomas Jensen i Jonstrup begærede dom over Anders Mortensen i Vedsted, han burde betale Søren Poulsen Skøt den grå stud. Anders M i Vestergård mødte og berettede, at studene blev leveret til Anders M i Vedsted i fjendetiden og frarøvet ham med hans egne stude, og da Anders M havde bedt Søren Skøt hente sine stude, så fjenderne ikke skulle tage dem, blev sagen opsat 14 dage 

** Christen Pedersen i Bundgård stævner Mikkel i Rævhede           

** Christen Laursen i Vestergård og Niels Mikkelsen i Saltum gav varsel for dele. fortegn

** Christen Laursen i Vestergård gav varsel for dele. fortegn

** Laurs Tøgersen i Hune gav varsel til menige Hune sognemænd for madskat

(113)

** Christen Madsen i Saltum stævnes for gæld til sl Laurs Hansen Skriver i Ålborg

** Johanne Madsdatter i Skadbak Laurs Christensens hustru stævnes for gæld til samme                                     

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Otte Skeels tjenere, som rester med engskyld til Hammelmose. fortegn

** samme delte for skyld og landgilde til Hammelmose. fortegn

** samme deler for brokorn til Assenbæks bro. fortegn

** samme deler for Ingstrup kirketiende 1631. fortegn

(114)

** Niels Poulsen i Krogsgård i Tise stævner Mads Gertsen Skomager i Kås angående arvepart i Bundgård i Jetsmark, som tilfaldt hans kone efter far og søster, som døde i Krogsgård, og som han har solgt til Niels P 

** Mads Gertsen Skomager i Kås et vidne, at Niels P tog i hans hånd for 80 sdl, som rester på det gods, han solgte Niels P

** Peder Pedersen i Hune torp stævner Mads Madsen i Pandrup for vidne

** Maren Christensdatter i Hune torp vidner om en ko, som Niels Mikkelsen i Saltum tiltaler P Pedersen for. Laurs Madsen bad P om at drive den til Fristrup til Mikkel Andersen, og Laurs M fik den siden igen

** Niels Mikkelsen i Saltum og Laurs Madsen i Pandrup voldgav deres sag om den ko

** Mads Pedersens i Buj i Hune sogn et vidne. hans værsted er øde og fordærvet

** varsel til Niels Mortensen i Boelskifte for skat

** Laurs Laursen i Østrup på broder Svends vegne stævner ---- i Østrup

(115)

** Morten Svendsen i Hune stævner for gæld. fortegn

** Søren Tomsen i Vestrup stævner for kirketiende. fortegn

** Svend Laursen stævner P Nielsen i Østrup for en galt

** Laurs Laursen i Østrup gav Peder Nielsen varsel for dele for byg. opsat 8 dage

3/3 1632.

** Peder Nielsen i Østrup et vidne. Niels Poulsen i Fårup gav ham hjemmel for et øg

** fordeling af dem, der rester med brokorn til Åby bro

** Morten Svendsen i Hune og Søren Nielsen i Brogård stævnes for 2 læs hø, som de skulle køre fra Hammelmose og til Ålborg, men de leverede kun 1. opsat 14 dage 

** Sidsel Laursdatter i Saltum stævnes for beliggelsesbøder. 3 ting 

(116)

** tilsagn om betaling af gæld

** Anne Christensdatter, som tjener i Kvorup stævnes for at udlægge barnefader, som er Peder Madsen i Hjermeslev 

** de stævnes for deres bøder. ingen er mødt

** Børglumklosters tjenere stævnes for rest. opsat 1 måned

** vurdering af Saltum kirkes kvindestole med videre

** trætten mellem Ingvard Nielsen i Gøttrup og Jens Madsen i Holmgård bilagt ved voldgift

** trætten mellem Niels Mikkelsen i Saltum og Laurs Madsen i Pandrup bilagt ved voldgift

** Laurs Madsen i Pandrup et vidne. Niels Mikkelsen i Saltum gav på hans kones Else Christensdatters vegne afkald for arv efter hendes fader Christen Jensen Smed, der boede og døde i Pandrup 

** sag mellem Jens Nielsen i Kettrup og Laurs Tøgersen i Hune er opsat 8 dage           

** Christen Nielsen Skovbo i Alstrup et vidne, at hans værsted er et bol. han betaler 2 td 4 skpr byg i skyld, og hans værsted et ringe nok for denne skyld    

(117)

** Christen Nielsen Skovbo et vidne om hans skat

** Laurs Laursen i Østrup stævner for rest betaling for en ko og en stud

** Christen Madsen i nør Saltum gav Christen Nielsen i Abildgård varsel for dele

** slotstjenere i Ingstrup Alstrup Jetsmark og Hune stævnes

** samme fordeles. opsat 14 dage

** Peder Nielsen i Sisgård et vidne. hans broder Jens Nielsen i Hune hvarre gav afkald for arv efter moder Dorte Ovesdatter og søstre Ellen og Anne Nielsdatter, der døde i Sisgård 

** Jesper Laursen i Saltum stævner P Sørensen og Christen Tyresen i Fårup for forbud mod at bruge deres enge. opsat 14 dage

** Johanne Madsdatter der boede i Skadbak stævnes for gæld

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Mikkel Christensen i Rævhede hans kone og børn for dom angående en hest med videre. opsat 14 dage

** Laurs  Laursen i Østrup og P Nielsen sst gav deres trætte til voldgift

(118)

** Laurs Laursen i Østrup fordelte Jens Jensen sst

** vidne om armod i Brødslev. fortegn

** samme. fortegn

** samme. fortegn

** samme i Kvorup Hedegård og Pandrup. fortegn

** samme i Saltum og Ejersted. fortegn

** Mikkel Poulsen i Klarborg. sag om tiende til Fru Margrete .

** Anders Jensen i Hjermeslev gav varsel for dele. fortegn

** Poul Simonsen i Hjermeslev gav varsel for dele. fortegn

** Morten Svendsen i Hune fordelte for gæld

** Matias Bertelsen i Ejersted stævner

** Søren Jensen i Nyrup på Mester Christens vegne i Ålborg stævner Jens Andersen i Tvilstedgård Peder Nielsen i Sisgård Steffen Andersen i Brogård og Jens Christensen sst for dom, da de ikke har ydet deres tiende til ham. hans skriftlige beretning om Jetsmark tiende, som han har fæstet til dem, læses. de har haft stor profit deraf, idet de i 20 år kun har betalt halvdelen, og siden 1626 slet intet, skønt bønderne, selv i fjendetiden, har haft deres sæd, han mener de derfor har forbrudt tiendefæstet. de indstævnedes svar læses. de mener, at de skønt ringe avl, har ydet så meget som muligt, samt de også har tilbudt ham tiende og penge på Ålborg byting. uanset det har fæstet tienden til andre og påført dem stor omkostning og trætte. de har ydet resten af tienden på hans loft. såfremt tienden dømmes forbrudt, tilbyder de at fæste den på ny. opsat 1 måned.

(120)

10/3 1632

** Tomas Jensen i Jonstrup gav varsel for dele angående brokorn til Åby bro. fortegn

** efterskrevne er forarmede og kan ikke give brokorn. fortegn

(121)

** Tomas Jensen i Jonstrup begærer dom over Anders Mortensen i Vedsted, om han ikke bør betale Søren Skøt en stud. dom: da det bevises, at han 2 gange har haft bud til Søren Skøts mor om studene, og de er frarøvet ham med hans egne stude, bør han være fri for tiltale

** Tomas Andersen i Kalsensgård stævner for gæld. fortegn

** Jens Sørensen i Sønderby stævner Christen Sørensen i Vestrup for gæld og bidsel

** Peder Christensen i Hvarregård stævner Christen Madsen Skrædder på Skive for en kandebænk, han har fundet 

** Peder Christensen i Hvarregård og Christen Madsen Skrædder giver deres sag til voldgift

** Matias Bertelsen i Ejersted stævner for gæld. fortegn

** samme stævner Jens Laursen i nør Saltum for gæld, som han benægter, da seglet under brevet ikke er hans

** Christen Poulsen i Saltum. syn på Morten Klausens gård i nør Saltum

(122)

** Christen Nielsen i Kalsensgård stævner Christen Andersen i Fogedgård for vidne

** Tøger Jensen i Bundgård vidner om et pund byg, han hentede i  Kalsensgård og lod fostersønnen Jens Simonsen køre det til Fogedgård

** samme gav Christen Madsen i Saltum varsel for dele

** Anders Tomsen i År stævner Yde Andersen i Jonstrup for dom angående en stud fra før fjenderne kom i landet ifølge tingsvidne 10/1 1632. opsat 3 uger

** Christen Laursen i Vestergård fordeler for gæld. fortegn

** Niels Poulsen i Klarborg stævner Laurs Terkildsen for gæld   

** vidne om forarmede bønder i Ingstrup sogn. fortegn

** Christen Madsen i nør Saltum fordeler for gæld. fortegn

(123)

** Ingstrup sognemænd fordeles for kirketiende 1629 og 30. fortegn

** samme for 1631. fortegn

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Karen Christensdatter i Rævhede og børn for dom. hans skriftlige beretning læses. ifølge tingsvidne 14/1 1632 vedgår Mikkel Christensen i Rævhede på egne og hustru Karen Christensdatters vegne og hendes børns vegne, gæld for en hest en degen, som sl Tøger Olufsen skyldte Hr Tomas Andersen. Mikkel Christensens skriftlige beretning læses. der er ikke sket krav på 30 dagen efter hans formands død for den påståede gæld til Hr Tomas Andersen i Børglum og hans bror Oluf Andersen, men såfremt der er udstedt et gældsbrev, tilbyder han at gøre regnskab. opsat 1 måned

(124)

** Helliggejsts tjenere fordeles for rest 1630. fortegn

** Poul Simonsen i Hjermeslev fordeler for gæld. fortegn

(125)

17/3 1632.

** gældssag

** Peder Nielsen i Østrup et vidne. Jesper Laursen i Saltum lod læse landstings stævning, at sl Niels Keldsens arvinger stævnes til Viborg landsting 24/3 med adkomst på den eng i Voldkær, hvorom de trættes med Laurs Terkildsen

** Christen Mørk i Sønderby stævner for gæld. fortegn

** Sidsel Laursdatter i Saltum stævnes for beliggelsesbøder    

** Peder Nielsen i Skødsholm stævner Niels Jensen i Risager for arv, som hans kone Maren Jensdatter var lovet efter hendes mor Else Nielsdatter                                        

** trætten mellem Jesper Laursen i Saltum og Christen Tyresen i Fårup opsat 14 dage

** KM tjenere i Jetsmark varsel for dele for rest

** samme i Hune sogn

** samme til KM tjenere i ----

** Tomas Jensen et vidne . Laurs Laursen i Østrup vil stille Poul Andersen i Hvilshøjgård tilfreds for bordag, som hans søn gjorde imod Christens dreng i Jonstrup

** fordeling i Alstrup. fortegn

** rest for skat i Hjermeslev varsel for dele. fortegn

** På Tomas Christensens vegne i Ålestrup stævnes for dele fortegn

(126)

** Jetsmark mænd stævnes for rest madskat

** Niels Steffensen i Momgård stævner for gæld. fortegn

** fordeling. fortegn

** tilsagn om gældsbetaling

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner for rest brokorn til Åby bro. fortegn

** fordeling af Jens Jensen i Østrup

** 3 ting til Jens Christensen i Saltum

** Laurs Tøgersen i Hune stævner for rest madskat. fortegn

(127)

24/3 1632.

** sag mellem Inger Hansdatter og Saltum sognemænd opsat 5 uger

** Laurs Laursen i Østrup på Christen Andersen Kornums vegne stævner Christen Christensen i Rævhede for gæld. opsat 1 måned

** Christen Christensen i Rævhede stævner for gæld         

** Tomas Jensen i Jonstrup fordeler KM tjenere til Ålborg slot for rest samt rest langhalm, og lægdsmænd for rest madskat

** Peder Mogensen i Risager stævner for gæld

** Peder Nielsen i Skødsholm og Niels Jensen i Risager gav deres sag til voldgift

** fordeling

** Keld Nielsen i Kvorup gav varsel for dele for madskat i Jetsmark. fortegn

** Mikkel Madsen i Sundsted stævner for gæld. fortegn

(128)

** Morten Nielsen i Sønderby stævner for gæld. fortegn

** Niels Hansen i Brønderslev på Jørgen Grubbes vegne stævner for gæld. fortegn. opsat 3 uger

** Bertel Andersen på Holmen et vidne om gældsbetaling

** Anders Bund i Hjermeslev tilbud om kirketiende. fortegn

** Laurs Nielsen i Kettrup stævner for kirketiende. fortegn

** samme stævner Tomas Madsen i Trudslev for 11 1/2 dlr

** Niels Christensen i Fårup stævner Mads Skrædder i Kettrup for vurdering

** en høle med drag vurderes for 3 mk

** Christen Mørk i Sønderby stævner navng for korn. fortegn

(129)

** fordeling. fortegn

31/3 1632.

(War den hellig Posk Afften och daa Holdtis Jngen ting).

7/4 1632

** Anders Mortensen i Vestergård på Sofie Brahes vegne et vidne, at Keld Nielsen i Kvorup lod læse landstings stævning til Laurs Terkildsen i Holmsgård og Jesper Pedersen ridefoged til Birkelse

** Keld Nielsen i Kvorup fordelte for madskat. fortegn. opsat 14 dage

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner KM tjenere til Sejlstrup for at give hans husbond Reinhard Heidensdorf vidnesbyrd. de gav ham et meget godt vidne

** på Hans Sørensens vegne fordum skriver på Ålborg slot gav varsel for dele angående rest til slottet. fortegn

(130)

** vidne om ødegårde blandt slotstjenerne. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup fordeler slotstjenere for rest 1631. fortegn

(131)

** Christen i Kalsensgård på søster Gertrud Nielsdatter i Klostergårds vegne et afkald.  Laursen i Fårup gav afkald for arv efter far Laurs Jensen, der boede og døde i Klostergård     

** Anders Ibsen på Holmen stævner Niels Mørk for dom, på egne og fosterbørns vegne, for gældsbreve fra hans sl far Christen Jensen i Ingstrup. Niels M svarer, at da hans bror Jens Christensen i Ingstrup arvede alt efter faderen, burde han betale. Niels M fremlægger register på hans egen gæld til sl Niels Jensen på Holmen. opsat 1 måned

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Anders Ibsen på Holmen og hustru Boel Andersdatter Christen Nielsen i Vrensted og Christen Nielsen sst og hans hustru Hejle Olufsen hans hustru Jesper Jensens kone Åsendrup Mads Nielsen sst og fosterbørn for vidne

** Christen Klemendsen i Hjermeslev vidner om en stud han førte til Niels Jensen på Holmen, da han tjente Niels Mørk

(132)

** Mogens Laursen i Risager med opsættelse 23/1 begærer dom over Niels Jensen ved Risager for rest tiende 1627. da der ikke betaltes skyld eller landgilde dette år, da fjenderne var her, frikendes han

** Mikkel Madsen i Sundsted fordeler. fortegn

** varsel

** Niels Jensen ved Risager et vidne, at voldgiften mellem ham og Peder Nielsen i Skødsholm er afsagt. Peder N skal levere en ko tilbage til Niels J, samt give Niels J afkald for arv efter hans kones mor

** Klemend Tøgersen i Ingstrup gav varsel for dele for stude, han udlagde i skat. fortegn

** samme gav varsel for nød, de har fået til soldater

** Morten Nielsen i Sønderby 3 ting til Klemend Jensen på Liis

** Jesper Laursen i Saltum stævner Laurs Pedersen i Østrup for en tønde rug

** Niels Steffensen i Momgård fordeler. fortegn

** Simon Nielsen i Ingstrup og Yde Andersen voldgav deres trætte

** Laurs Nielsen i Kettrup et vidne, at det bol i nør Saltum, som Niels Kock iboede, er øde  

(133)

** Peder Olufsen i Limbergård gav varsel til Hjermeslev sognemænd for kongeskat

** samme varsel for dele for rest korn til Hundslund. fortegn

** Søren Jensen i Nyrup på M Christens vegne i Ålborg med opsættelse 3/3 begærer dom. M Christens brev læses, angående tienden af Jetsmark sogn som er fæstet af Jens Andersen i Tvilstedgård og medbrødre. de har ikke betalt tienden rettidigt, og har derved mistet fæstet af tienden. Peder Nielsens skriftlige svar læses, han har betalt sin part af tienden rettidigt. Søren Jensen mener, at has så vel som de andre har mistet fæstet, idet de har forpligtet sig en for alle og alle for en at efterkomme deres brev. P Nielsen svarer, at han har fæstet 12 år efter de andre, og hans brev lyder anderledes. dom: han beholder sit fæste, og de andre 3 mister deres fæste af tienden

(134)

14/4 1632.

** Christen Keldsen i Trudslev et vidne at Laurs Nielsen i Kettrup modtog 22 daler på kirkens vegne

** på Jørgen Orms vegne et vidne om ødegårde. fortegn

** et vidne, at den gård i nør Saltum, som Jens Laursen iboede, stod øde 1631

** Niels Mørk med opsættelse 3/3 begærer dom over Morten Svendsen og Søren Nielsen for forsømmelse. dom: de bør være i husbondens minde

(135)

** 3 ting gæld

** Jens Nielsen i Buj stævner Mikkel og Peder Christensen i Rævhede for 24 dlr, som er arv efter deres forældre og søskende, og som hans kone også tilfaldt med dem. de vil gøre regnskab    

** Bertel Andersen på Holmen et vidne, at Christen Nielsen i Pirup betalte Bertel A 5 skpr rug på kirkens vegne

** Oluf Christensen i Kvorup på Her Tomas's vegne med opsættelse 10/3. Oluf C mener, at Mikkel Christensen i Rævhede på hans kones vegne bør betale Hr Tomas Andersen og Oluf Andersen hendes gæld. Mikkel C tilbyder regnskab og fremlægger breve, et brev, der indeholder hvad Tøger Olufsen skulle have efter sine sl forældre af  ---- Olufsdatter og Tomas og Oluf Andersen med flere breve til Tøger O læses. dom: de bør gøre regnskab

(136)

** ---- i Pirup et vidne om det værsted, som Søren Mortensen iboede, har stået øde, siden fjenderne drog bort

** Peder Olufsen i Limbergård fordelte Jens Jensen i Østrup

** samme fordelte Hjermeslev sognemænd for rest skat

** Christen Nielsen i Pirup stævner for gæld

** Anders Jensen i Kirkensgård stævner for faldsmål i Hjermeslev fortegn

21/4 1632.

** Morten Keldsen i Kvorup stævner Jens Christensen for en stud og for rømning af tjenesten

** Søren Jensen i Nyrup på M Christens vegne i Ålborg stævner Jens Andersen i Tvilstedgård Steffen Andersen og Jens Christensen i Brogård for dom, da de ikke har efterkommet deres brev på fæstet af tienden i Jetsmark sogn. M Christen Hansens brev læses vedrørende tiendeydelsen fra 1627 og fremefter. sognemændene tilbydes at fæste tienden. dom: de 3 mænd har forbrudt fæstet af tienden

(137)

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne. Laurs Laursen i Østrup lod læse kvittering for landgilde

** Niels Ludvigsen i vester Halne stævner

** Jens Sørensen i Alstrup et vidne at det hus i Alstrup, som han iboer, har han opbygget fra øde

** Morten Nielsen i Sønderby stævner for gæld

(138)

** fordeling

** Jørgen Nielsen i Vedsted med landstings stævning stævner Poul Nielsen og Jens Christensen i Vedsted for vidne, og Jens Pedersen for svar

** Poul Nielsen vidnede, han hørte Jens Pedersen i Vedsted råbte skælm og tyv, men han hørte intet navn

** Tomas Brun ridefoged til Børglumkloster stævner Anders Mortensen i Vestergård i Vittrup, om han vidste noget utilbørligt om ham

** Børglumklosters tjenere stævnes på Anders Mortensens befaling. Tomas Brun spørger, om de har noget at beskylde ham for. navng vidner, at han har handlet og skikket sig som er ærlig karl. fortegn

** Tomas Brun et vidne, at sagerne mellem husbondens tjenere skal tilkendegives for fuldmægtigen på Børglumkloster

** Tomas Brun stævner P Madsen i Hjermeslev for dom angående forkrænkelse af pige                                              

(139)

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner for afsigelse af voldgift for at sætte sten mellem Niels Pedersens og Frands Pedersens jord

** Laurs Terkildsen i Holmsgård stævner for gæld. fortegn

** fordeling

** Vill Laursen i Østrup på Laurs Kocks vegne stævner Peder Olufsen i Limbergård for gæld

** Christen Nielsen i Pirup stævner for gæld

** Niels Nielsen i Østrup stævner Jens Christensen i Stride for jord til 2 tdr havre

** Klemend Tøgersen i Ingstrup fordeler for en stud, han udlagde til soldaterne. fortegn

** samme fordeler. fortegn

** Laurs i Myrtue gav varsel

** Anders Jensen i Kirkensgård gav varsel for faldsmål. fortegn

** sagen mellem Mikkel Madsen i Sundsted og Niels Pedersen på Røn opsat 14 dage

(140)

28/4 1632.

** Svend Christensen degn opsiger en bolig i Alstrup, som han havde fæstet

** Jens Olufsen i Saltum stævnes for beliggelse af det kvindfolk, som han er kommet i ægteskab med. opsat 14 dage 

** Jens Brus i Hjermeslev stævner for gæld. fortegn. opsat 14 dage

** samme stævner for gæld

** samme stævner for gæld

** samme stævner for gæld

** Niels Svendsen i Gandrup stævner for gæld til hans bror Christen Svendsen i Åsendrup. fortegn. opsat 14 dage

(141)

** samme stævner Laurs Terkildsen i Holmsgård for en tønde byg. opsat 1 måned

** Laurs Terkildsen i Holmsgård stævner Christen Skovbo i Alstrup for 1 td byg  

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Jens Jensen i Fårup og hans pige Karen Pedersdatter for vidne, og Niels Pedersen sst for svar

** samme stævner Matias Bertelsen i Ejersted og hans dreng Oluf Nielsen

** Jens Jensen i Fårup vidner, at da han pløjede, kom Oluf Nielsen fra Ejersted til ham, og senere kom Niels Pedersen, og de talte om en vogn, de skulle føre til Bunderup, hvorefter Niels slog ham med en fork

** Jens Andersen gav klage over Niels Pedersen for overfald på budfogden Oluf Nielsen, og for at have siddet rejsen overhørig

** Niels Mikkelsen i Saltum stævnes for rest stedsmålspenge

** Søren Olufsen Smed i Sønderby stævner Keld Nielsen i Kvorup for smedeløn. opsat 8 dage

** Simon Christensen i Saltum stævner Knud Laursen i Saltum for 2 mk

** Niels Pedersen i Østrup stævner ham for gæld fra ryttertiden, samt flere i Østrup for gæld. fortegn. opsat 8 dage

(142)

**  Laurs Kock i Saltum stævner Mads Christensen i nør Saltum og søn Christen Madsen                                    

** Anders Christensen i Torpet stævner Christen Laursen Væver for gæld

** Peder Olufsen i Limbergård fordeler i Hjermeslev. fortegn

5/5 1632.

** Niels Jensen i Hjermeslev gav Poul Klemendsen i Hvorup varsel for dele

** Ingstrup sognemænd stævnes for rest til kirken

** Mikkel Olufsen ladefoged på Birkelse stævner Mads Pedersen Skøt for en saddel og 3 daler

** Mikkel Olufsen og Mads Pedersen Skøt gav deres trætte til voldgift

** Niels Pedersen i Fårup stævner Matias Bertelsen for vidne. Maren Christensdatter vidnede, at Niels Pedersen i Fårup og Jens Jensen kørte 5 rejser, mens deres 3 andre medtjenere kørte i byen. Peder Nielsen vidner ligeså. Matias Bertelsen budfoged svor, at de vidnede løgnagtigt

** Niels Pedersen stævnede Niels Nielsen i Fårup for vidne og spørgsmål, om han gjorde ham uførm ved ploven. Niels N svarede, at han ikke gjorde andet end godt

** Jens Laursen i nør Saltum stævner Jens Olufsen i Saltum for gæld

** Jens Olufsen i Saltum stævner Jens Laursen i Saltum for hvad hans far Laurs Christensen hyrde fik af Oluf ----

(143)

** Jens Pedersen i Saltum stævner for gæld til sl Peder Selgensen. fortegn

** Jens Olufsen i Saltum vil stille Otte Skeel tilfreds

** Christen Christensen i Rævhede lovede Laurs Laursen i Østrup en td byg på Christen Kornums vegne

** Laurs Laursen i Østrup et vidne, at Christen Christensen i Rævhede lod læse register på hans gæld til Christen Andersen Kornum

** Bertel Andersen på Holmen stævner Yde Jespersen for en tyr, han fik at opføde

** stævning for penge til en stud, der blev udlagt til soldaterne. fortegn

** Anders Bund i Hjermeslev stævner Niels Jensen sst

** Poul Simonsen i Hjermeslev et vidne at hans segl blev borte i fejdetiden                                                   

** Saltum sognemænd stævnes for rest tiende. fortegn

(144)

** ---- i Østrup tog i hånden til i dag 8 dag, og Inger Hansdatter i Saltum blev vist i rette til i dag 8 dage

**  Laurs Laursen i Østrup et vidne. Jens Madsen i Østrup og Keld Nielsen i Kvorup afsagde voldgift mellem Svend Laursen og Peder Nielsen i Østrup

** Laurs i Myrtue fordeler Yde Andersen i Ingstrup

** dom mellem bispen og Jetsmark sognemænd vedrørende korntiende

** Søren Jensen i Nyrup på Mester Christens vegne i Ålborg stævner Jens Andersen i Tvilstedgård Steffen Andersen i Brogård og Jens Christensen sst for endelig dom. stedsmålsbrev læses. de tilbyder at betale den smule, der kunne restere på tienden. dom: da de ikke har ydet den tiende, de skulle, har de mistet fæstet af tienden

12/5 1632.

(145)

** Tomas Jensen i Jonstrup tilbød Christen Madsen i Saltum at indløse sit gods, som blev taget for rest til slottet

** Peder Christensen i Ingstrup et vidne, at Christen Klausen og Niels Jensen ved Dammen tog i hånden hver for 1 mk som er deres anpart de stude, hans far udlagde til soldaterhold. de andre, der rester med betaling, skal betale inden 8 dage

** Niels Mortensen i Saltum gav varsel for dele

** Jesper Laursen i Saltum stævner Boel på Skald for modvilje. han var tilsagt at vogte svin for husbonden, men lod dem gå hjem        

** Peder Jensen i Havgård på Brødslev granders vegne stævner Jens Andersen og Søren Laursen i Brødslev for forbud mod at lade deres øg komme hos andre folk, idet de er skabede. fortegn

** Christen Christensen i Hune og Poul Terkildsen i Stagsted i Han herred et vidne angående skifte 7/5 1630 efter sl Peder Christensens 2 børn. Christen Christensen betalte Karen Pedersdatter den arv, som tilfaldt hende efter far Peder Christensen og mor Inger Sørensdatter, som boede og døde i Brødslev

(146)

** Jens Sørensen i Jonstrup og Christen Christensen et vidne om skifte 7/5 1630 og den arv, som Anne Pedersdatter kunne tilfalde efter far Peder Christensen og mor Karen Jensdatter, som boede og døde i Brødslev 

** Christen Christensen i Hune et vidne. vurdering 7/7 1630 af det gods, som sl Peder Christensens 2 børn kunne tilfalde efter far og mor  

** Christen Tomsen Skrædder i Purkær stævner Steffen Andersen i Brogård for nogle ord, denne har sagt om ham. opsat 14 dage

(147)

** Søren Pedersen i Dal stævner Christen Laursen i Saltum 9 skpr byg for flyndere og Laurs Laursen i Østrup for s sdl. Laurs har betalt og Christen har betalt byggen til Niels Nielsen i Pirup

** Christen Laursen i Vestergård et vidne, at Niels Nielsen takkede for byggen

** Morten Nielsen i Hjermeslev stævnes for gæld

** Jens Olufsen i Saltum fordelte Jens Laursen i nør Saltum for 8 læs hø, som hans far fik af Oluf Jensen i Saltum

** Jens Laursen fordelte Jens Olufsen for 1 dlr

** Vogn Pedersen i Saltum et vidne, at Niels Nielsen i Østrup lovede at betale sin gæld til sl P Selgensen

** Christen Væver og Anders Christensen i Torpet voldgav deres trætte

** Jens Laursen i Fårup stævner Niels Nielsen i Pirup  

** Knud Pedersen i Kås stævner Christen Nielsen i Kås for syn på en grøft vesten hans kålgårdsdige                             

** Søren Tomsen i Vestrup stævner Inger Hansdatter for hendes  tiende. Vogn Pedersen mener, at tienden skal følge hans mor, da hans far havde tienden i fæste 

** Jens Andersen i Tvilstedgård. synsmænd til at syne oppløjet jord vesten Søren Laursens gård i Kås 1
.
19/5 1632.

** Niels Mortensen i Saltum fordelte Jens der tjener Anders Bendsen

(148)

** syn på en grob, der er kastet vesten Christen Nielsens kålgårdsdige i Kås i Knud Pedersens ager. Christen N lover at fylde den igen

** syn på jord, der er pløjet vesten Søren Laursens i Kås. de synes ikke, der er pløjet længere end til skelstenen, som har været skel i 14 år

** Boel på Skald fordeltes for ulydighed, for han ikke vogtede husbondens svin

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Hjermeslev grander for syn på kast og pløjning

** synsmænd tages til at syne et kast ved Maren Laursdatters hus i Sønderby

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne om ødegods at udlægge brokorn til Åby bro

** vidne om ødebol og forarmning. fortegn

** Jens Christensen i Saltum stævnes for en tønde øl  

** Knud Laursen stævnes for 1 sdl                     

** Sejlstrup tjenere i herredet norden Hune bro stævnes

** Morten Svendsen i Hune stævner menige Hune sognemænd opsat 8 dage

** Peder Jensen i Havgård gav varsel. fortegn. Tomas Madsen stævnes for 2 neg korn. han vedkender sig ejendommen

(149)

** Tomas Madsen og Peder Jensen i Havgård udnævnte 2 dannemænd til at sætte sten mellem dem i Hømosen og Kampsig

** Steffen Jensen i Hjermeslev stævner for synsmænd til at syne pløjet jord

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Jens Laursen i nør Saltum for 3 mk med videre

** Oluf Jensen blev vist i rette af Tomas i Jonstrup

** Søren Tomsen fordelte Saltum mænd

** Peder Christensen i Ingstrup fordelte for udlagte stude til soldaterhold. fortegn

** Klemend Skrædder tog i Niels Jensens hånd i Hjermeslev for 1/2 rdl for hans søn Poul Klemendsen i Hvorup

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Alstrup grander for skat

** samme forbyder Jens Madsen i Holmgård at komme på deres lodskifte jord med drøft og grøft

** Søren Pedersen i Dal stævner Niels Nielsen

26/5 1632.

** Laurs Laursens søn Laurs Laursen i Østrup og Svend Laursen stævner Peder Nielsen i Østrup

** Christen Nielsen i Alstrup et vidne. Jens Mortensen i Alstrup vil betale Christen N hans gæld

** Jens Espensen i Ulsted på husbond Hans Lindenows vegne stævner Søren Tomsen i Saltum for rest 1626. opsat 5 uger   

(150)

** Anders Sørensen i Brønderslev lover at betale gæld til Niels Hansen sst

** Niels Nielsen i Hvorup stævnes for ølgæld      

** Niels Hansen i Brønderslev stævner to tjenestefolk i Pilgård for skat

** Tomas Jensen i Jonstrup syn på kast i Sønderby. der er ikke sket Maren Laursdatter uret

** samme. syn på kast i Hjermeslev 

** samme stævner Jens Klemendsen i sdr Saltum for stedsmålspenge

** samme stævner ---- Olufsen i Saltum for jomfrukrænkelse, både for sig selv og hans kone

** Laurs Terkildsen i Holmsgård stævner Peder Simonsen og Søren Madsen i Østrup for gæld

** Matias Bertelsen i Ejersted stævner Sejlstrup tjenere norden broen for spørgsmål og Niels Pedersen i Fårup for svar. han spurgte, om han som budfoged havde taget gunst og gavn af nogle for deres arbejde. navng vidner, at de ikke vidste andet end godt om ham, og han havde tilsagt dem at køre, som de tilkom. Niels P svarer at Matias hader ham, for han engang lovede ham 1/2 tønde flyndere, da han skød harer i Fårup. Matias sagde, det var usandt, med mindre det kunne bevises, at han skød harer

(151)

** Anders Ibsen på Holmen stævner Niels Mørk i Ingstrup for 2 gældsbreve, som denne bør betale inden 15 dage. Niels skriftlige svar læses, at han er gift af fællesboet, og har fået hvad hans forældre ville give ham, og arvede derfor intet efter dem, mens hans yngre bror Jens arvede alt efter dem og han bør derfor betale brevet. hans egen gæld mener han, at han har betalt. dom: der tilstedes intet lovmål over ham for faderens gæld, men at gøre regnskab for sin egen

** Niels Mørk i Ingstrup et vidne, at Anders Ibsen på Holmen kun tiltaler ham for den halve gæld, da han ikke har fuldmagt på mere

** Anders Jensen og Steffen Jensen i Hjermeslev gav deres jordtrætte til voldgift

** Tomas Jensen i Jonstrup en påmindelse til herredsmændene

** Peder Skrædder i Brødslev et vidne om hvor meget, Margrete Andersdatter i Brødslev såede

** Peder Christensen i Ingstrup stævner Ingstrup sognemænd for skat

** Oluf Christensen i Kvorup fordeler Daniel Skrædder        

(152)

** fordeling for rest tiende til Ingstrup kirke. fortegn

** Jesper Laursen i Saltum stævner Bodel Nielsen på Skald for dom, da han af modvilje har ladet hans husbonds svin gå, som han skulle vogte. han har forbrudt sit fæste.

2/6 1632.

** varsel til Niels Nielsen i Hvorup for ølgæld

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne om ødegods til Ålborg slot  pengeskat og madskat

** Oluf Madsen og Peder ---- voldgav deres jordtrætte

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Poul Jensen for dom vedrørende 4 tdr byg. opsat 1 måned

** Klemend Skrædder i Hjermeslev 3die ting til Morten Nielsen sst for gæld. stævningsmænd Christen og Mads Klemendsen

**  Baldser Hansen på fru Dorte Buddes vegne stævner Klemend Jensen på Liis for spørgsmål og klage. han har sat Mads Skomager i halsjern

** samme stævner for syn på Mads Skomager     

** synsmændene afhjemler deres syn på Mads Skomager. . Klemend Jensen på Liis skyldes derfor

(153)

**  Niels Svendsen i Gandrup med opsættelse 28/4 begærede dom over sl Christen Svendsens skyldnere. de dømmes til at betale

** samme sagde at det var løgn, som Peder Jensen i Havgård vidnede, at Niels S lovede at skaffe Anders Jensen i Kirkensgård hans brev igen

** Christen Poulsen i Stavad stævner Christen Nielsen i Bundgård for gæld

** Christen Nielsen i Kalsensgård et vidne. P Nielsen og Laurs Laursen forligt

** Jens Olufsen i Saltum lovede at stille Otte Skeel tilfreds for jomfrukrænkelse

** Søren Dalmark gav Niels Nielsen i Pirup varsel for dele

** Søren Dalmark stævner Laurs Laursen i Østrup for gæld og varer. opsat 1 måned

** Morten Svendsen i Hune stævner Hune sognemænd for rest tiende.

** Jens Poulsen i Hune stævner Morten Svendsen for klage

(154).

9/6 1632

** Anders Poulsen i Fårup stævner Anders Christensen. opsat 8 dage

** Morten Svendsen i Hune fordelte menige Hune sognemænd for de penge, de skulle give i tiende 2 sk for hver skæppe korn

** Baldser Hansen stævner Jens Andersen og Christen i Kalsensgård for spørgsmål angående Mads Skomagers anbringelse i halsjern

** samme anmodede Klemend på Liis at navngive hvem, der befalede ham at sætte Mads Skomager i halsjern. han svarede Nej Nej

** Mads Skomager gav Baldser Hansen sagen

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Jens Nielsen i Alstrup. opsat 3 uger

** Søren Andersen i Kvorup gav Mikkel i Rævhede varsel for dele

** Christen Nielsen i Alstrup gav varsel til Alstrup mænd for rest og fækorn. fortegn

** Tomas Jensen i Jonstrup fordeler Jens Olufsen i Saltum 5 rigsort for jomfrukrænkelse

** samme fordeler Jens Klemendsen i Saltum

** Søren Pedersen Dalmark fordeler Niels Nielsen i Pirup

** Laurs Laursen i Østrup stævner Christen Pedersen i Bundgård for en kiste, han solgte ham

(155)

** Peder Nielsen i Østrup stævner Laurs Laursens søn Laurs Laursen  for vidne. opsat 8 dage

** Laurs Laursen i Østrup stævner Peder Nielsen sst for vidne

** Jens Poulsen i Hune stævner Hune sognemænd for rest kreaturpenge

** Jens Poulsen i Hune stævner Jens Laursen i Saltum for vidne. han skylder Jens Poulsen blandt andet en stud, som blev frastjålet Jens Laursen af rytterne med meget mere i hans fravær.   

16/6 1632

** Christen Jensen i Vedsted et vidne. arvesag efter Niels Mikkelsen i Momgård. der kræves udlæg i Christen J's bo for arv, som Laurs Mikkelsens broderbørn kunne tilfalde efter far Niels Mikkelsen, som boede og døde i Momgård. boet vurderes

** Laurs Mikkelsen i Åby et vidne, at Poul Nielsen, sl Niels Mikkelsens søn i Momgård, gav ham afkald for arv efter faderen

**  På bødlens vegne annammmes penge af Søren Simonsen i Trudslev og Jens Brus

** Anders Ibsen på Holmen lod læse en landstings stævning, om Niels Mørk i Ingstrup havde arvet hans broder eller ikke     

** Golld Jensdatter i Pandrup stævnes for at udlægge barnefader                                                    

** På Fru Dorte Buddes vegne stævnes vidner angående slagsmål i kirken mellem Mads Skomager og Klemend på Liis. flere vidner, at Mads Skomager og Klemend på Liis var i parlament udenfor våbenhuset, hvorefter Mads løb ind i kirken, forfulgt af Klemend, der rev kraven af ham. Her Niels gik fra alteret og ville ned i kirken, men blev forhindret deri af Knud Pedersen Degn. da tjenesten var endt råbte Her Niels til Klemend Jensen, at han skulle sætte Niels Skomager i gabestokken, men da var Klemend borte. Niels tilbød at sætte sig selv deri, om der var nogen, der havde klage over ham 

(156)

** Baldser Hansen stævner Klemend Jensen for spørgsmål

** samme. et vidne, at da han spurgte Klemend Jensen, hvem der befalede ham at sætte Mads Skomager i gabestokken, da gik Klemend af tinget og undveg retten

** samme stævner Jens Andersen i Tvilstedgård og Christen i Kalsensgård for spørgsmål og Her Niels og Klemend for svar

** Christen i Kalsensgård og Jens Andersen vidnede, at de befalede Klemend at sætte Mads Skomager i gabestokken, af den årsag, at han uførmede præsten i kirken, og nedbrød gabestokken, og drog den op af jorden, da han var sat i den, for han holdt en hore i huset og forjog hans ægte kvinde, som han ofte var anklaget for

** Niels Friis til Lundergård stævner Gertrud Nielsdatter i Klostergård for dom. hun bør fæste sin gård, da hendes husbond er død. opsat 14 dage

(157)

** Anders Tomsen i År stævner Simon og Niels Nielsen og Yde Andersen i Ingstrup for vidne                         

** Yde Andersen lovede at give Anders Tomsen 1 pd byg

** Tomas Jensen i Ingstrup stævner angående indhævdet kast. fortegn opsat 3 uger

** samme stævner Niels Mikkelsen i Saltum for forbud mod at bo i sit hus, da han har fæstet på en anden mands stavn

** Jens Jensen i Vestergård stævnes for at have slået Peders hjorddreng i Havgård

** Søren Andersen i Kvorup fordeler Mikkel i Rævhede

** Niels Poulsen i Krogsgård i Tise på bror Christen Poulsens vegne stævner for gæld. fortegn opsat 8 dage

** Klemend Tøgersen i Ingstrup stævner Peder Andersen i Alstrup og kone Anne Pedersdatter for vidne                                             

** Jens Mortensen vidnede, at Anne Pedersdatter lovede Klemend Nielsen jord til 6 skpr byg

** samme lover Klemend Nielsen jord til bygsæd i hans toft

(158)

** fordeling fortegn

** Jens Mortensens betalte gæld til Christen Nielsen i Alstrup

** Klemend Tøgersen i Ingstrup stævner Peder Andersen og Jens Mortensen i Alstrup for at sætte hinanden borgen

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Ingstrup sognemænd for kirkens stedsmål    

** Peder Christensen i Ingstrup stævner Laurs Jensen i Ingstrup for 1 stud           

** Jens Madsen i Østrup Keld Nielsen i Kvorup Laurs Bertelsen i Sigen stævnes for at afsige voldgift

** Laurs Laursen i Østrup og søn stævnes for at forklare vidne

** Peder Nielsen stævner Mads Pedersen der tjener Jesper Laursen i Saltum, Niels Mørk i Fårup og Christen Madsen i Saltum

** Mads Pedersen vidnede om den første rejse, da rytterne skulle til Æbeltoft, da fik Laurs Laursens søn Laurs på Ålborg hoved et af Jesper Laursens øg og hans vogn, og blev ved rytterne i 6 uger. siden kom der bud efter 3 vogne med proviant, som de i Ålborg omladede til 2 vogne, og da var begge Peder Nielsens øg for vognen

** Christen Madsen i Saltum vidnede om hvis heste, der var for vognene, da han kom til Støvring i samme anledning

(159)

** Christen Nielsen i Kalsensgård

** Laurs Laursen i Østrup stævner Svend Laursen og Laurs Laursen for vidne og Peder Nielsen for svar

** samme gav Jens Madsen og Keld Nielsen i Kvorup varsel for dele. opsat 8 dage

** Anders Jensen i Hjermeslev får nævnt synsmænd til bortpløjet jord og korn.

** Poul Simonsen samme

** Anders Poulsen i Fårup stævner rømt tjenestedreng i Fårup

** Jens Laursen i Saltum og Jens Poulsen i Hune. deres trætte afgøres ved voldgift

23/6 1632.

** Vogn Pedersen i Bleggrav et vidne at herredsfogden modtog herredsseglet

** Niels Poulsen i Krogsgård i Tise på brors vegne stævner Tomas Madsen i Trudslev for en kohud. han nægter, og kræver bevis

** Baldser Hansen på husbonds vegne et vidne at Søren Laursen og Anders Torsen i Krogsgård vidnede, som Steffen Andersen i Brogård vidnede for 8 dage siden

** der sættes fylding på nævninge

** nævninge svor kirkefred over Klemend på Liis der slog Mads Skomager i kirken

(160)

** Baldser Hansen spurgte, om der var nogen i herredet, der havde fordelt nævningene, da tilbød han penge for at rette for dem

** nævningene spurgte Klemend på Liis, om han havde vidner eller breve mod de breve, som Baldser Hansen lod læse op påskrive, hvortil han svarede, at han havde ingen

** Niels Mørk i Ingstrup et vidne. en landstings stævning i samme sag

** Anders Ibsen på Holmen med landstings stævning. Niels Mørk svor, at han ikke arvede eller gældede efter sine forældre

** Niels Mørk i Ingstrup fordeler. fortegn

(161)

(18)

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner vidner i sagen om overfaldet på Mads Skomager i kirken samt Mads Skomager for svar

** Laurs Jensen i Kås vidnede, at han 14 dage før pinse var til skrifte i Jetsmark kirke, da ville Mads Skomager også til skrifte og. sad sammen med præsten, der rejste sig, og sagde til Mads S at han skulle gå bort indtil han lærte sin børnelærdoms forklaring, så skulle han skrifte ham. da greb Mads præsten i kraven og sagde til ham, at han gjorde vel i at sætte sig ned og skrifte ham, ellers ville han klage for lensmanden. andre vidnede det samme. Mads svor, at dersom han bad Her Niels skrifte sig, gjorde han det i en god og ikke i en ond mening.

** Christen Andersen i Knepholt får taget synsmænd til at syne et indhævd

**  opsat 3 uger

** Niels Pedersen i Fårup stævner Matias i Ejersted for vidne. Peder Nielsen, Niels Pedersens søn vidnede, at Matias skød en hare i deres kålgård i Fårup og tog den med sig. Maren Christensdatter, Niels P's kone vidnede det samme. næste dag kom Matias forbi og spurgte, om der var flere harer i deres kålgård. Matias svarede, at det var åbenbarlig løgn, og vil bevise det

(162)

** Jens Andersen på husbonds vegne et forbud mod at bruge dennes ejendom i Saltum, som Jens Laursen påboede

** Jesper Laursen i Saltum på husbonds vegne stævner Bodel på Skald for forbud mod at bruge det værsted, han iboer, da det er fradømt ham for modvillighed. han har ladet de svin gå fra sig, som han skulle vogte

** Klemend Tøgersen i Ingstrup stævner i Trudslev og Hjermeslev for dom. fortegn

** samme søger Laurs Jensen i Hjermeslev for 18 læs rug, som han havde sået hos ham. Laurs bad ham gå til en fænrik, der lå i kvarter hos Niels Jensen sst, og få lov at hente det. opsat 1 måned     

** samme søger Jens Jacobsen i Trudslev efter hans brev             

** samme søger ----

** samme stævner Jens Tomsen i Jonstrup for 5 rdl

** Laurs Jensen i Hjermeslev lovede at betale

**  Niels Laursen i Bundgård og Keld Nielsen i Kvorup stævnes for at afsige vurdering

** vurderingen af pudevår og sengeklæde

** ligning og deling af jord i Alstrup mellem Jens Mortensen og Peder Andersen

(163) (20)

** Anders Jensen i Hjermeslev. syn af bortpløjet jord

** Poul Simonsen i Hjermeslev. samme

30/6 1632.

** Johan Jørgensen i Vrensted stævner Anne Jørgensdatter for rømning

** Anders Madsen i Sæby på bødlens vegne modtog bøddelløn 5 1/2 mk, samt 3 mk af Jens Poulsen i Hune

** Niels Mørk i Ingstrup fordelte for gæld. fortegn

** Jens Madsen i Holmgård stævnes for 4 dlr

** Mads i Mejlholm stævnes for syn af tørvegrøft i Mejlholm mark

(164) (21)

** syn på kast ved Jetsmark præstegård

** Christen Jensen i Torpet og Jesper Nielsen forbyder Christen Væver at komme på deres lodskifte jord

** Peder Skøt i Vrå et vidne, at Christen Christensen i Boelskifte lover at betale 1 pd byg

** Laurs Laursen i Østrup stævner for afsigelse af voldgift

** Jens Poulsen i Hune stævnes for syn af sår

** Peder Nielsen i Østrup et vidne, at Laurs Laursen i Østrup lod læse en fortegnelse over indbo

** Jesper Laursen i Saltum stævner vidner, der skal forhøre Golld Jensdatter i ll Pandrup om hvem, der er barnefader                  

**  Matias i Ejersted stævner vidner og Niels Pedersen i Fårup for svar. fortegn

** Christen Christensen Skrædder i Sønderby. syn på husene på den gård, han har fæstet

(165) (22)

** Niels Poulsen i Krogsgård. 3 ting. fortegn

** Søren Pedersen i Hune torp stævner. fortegn     

** samme. Christen Poulsen i Hedegård lover at betale

** Klemend Skrædder i Hjermeslev fordeler

** Poul Jensen i Hjermeslev. syn på jord og korn

** Peder Christensen i Ingstrup 3 ting

** ----

** Peder Skøt i nør Vrå stævner Christen Christensen i Rævhede

** Mikkel Smed i Kås stævner Klemend Jensen på Liis

7/7 1632.

** Mikkel Poulsen i Klarborg på husbonds vegne syn på Mads i Mejlholms tørvegrøft

** samme et forbud mod at skære tag eller hugge ris i Ulvskov

** Baldser Hansen stævner Klemend på Liis for Mads Skomagers sår, som han gjorde pinsedag ifølge synsvidne. han skal betale 15 mk inden 15 dage

(166) (23)

** samme stævner samme for at bevise at Mads Skomager har gjort noget skælmsstykke, idet han pinsedag kaldte ham en skælm

** samme et vidne, at Klemend på Liis sagde, at Her Niels pinsedag befalede ham at sætte Mads Skomager i gabestokken

** Jens Andersen i Tvilstedgård på husbonds vegne spørger Klemend Jensen på Liis om han vil være hørig og lydig, og rette for sig for kirkefred, som er svoret over ham, da vil husbonden (Sejlstrup) svare for ham. han lover det

** samme stævner Jens Madsen i Holmgård for gæld            

** Golld Jensdatter i Pandrup bekender hendes barnefader, som er Mads Simonsen, som tjener Jep i Hoven

** Matias Bertelsen i Ejersted stævner Niels Pedersen i Fårup, hans kone Maren Christensdatter og søn Peder Nielsen for vidne. Rasmus Christensen Væver vidnede, at han vævede for Matias, bad denne ham til gæst på en kande øl eller to. så kom de til Niels P'i Fårup, som gav dem øl og mad, af det han havde. de sad en tid for kakkelovnen, hvorefter de gik hjem, og han hørte intet om nogen hare, eller der blev skudt. andre vidner, at de hverken har hørt eller set nogen hare. hans tjenestefolk har ikke hørt, at Matias skulle have skudt nogen hare

(167)

** Niels Pedersen i Fårup stævner Rasmus Væver for spørgsmål og Matias for svar. på spørgsmål svarede Rasmus, at han hørte en bøsse gå af, men han vidste ikke, hvem der skød

** samme sag  Christen Mortensen i Fårup, som sidste vinter boede hos Niels P, vidnede at om natten hørte han en bøsse gå af, men hvem der skød, vidste han ikke. om morgenen så han blod i kålgården, hvad det var af, ved han ikke

** samme sag.  Niels P's kone og søn vidnede, at Rasmus Væver var med, da Matias skød haren, og fulgte med ud, da Matias tog haren op. Matias svor, det var åbenbarlig løgn

** Niels Pedersen i Fårup stævner vidner og Matias Bertelsen for svar

** vidne om kørsel for husbond

** Niels Ludvigsen i vester Halne på hans husbond tjeners vegne Jens Poulsen i Hune stævner Jens Mortensen og Morten Svendsen sst for vidne spørgsmål og klage

** Jens Poulsen i Hune gav klage på Morten Svendsens søn Jens Mortensen for overfald, idet han løb efter ham og slog ham ned og tilføjede ham flere sår

** Jens Mortensen i Hune sagde, at Jens Poulsen i Hune havde en jerntyv i hånden, da han fik de hug og sår

** Oluf Christensen i Kvorup stævnes for at vidne, og Jens Mortensen for svar

** Oluf Christensen vidnede, at Jens Poulsen kørte fra dem med en jerntyv i vognen. Jens Pedersen på Holmen vidnede, at Jens Mortensen truede Jens Poulsen

(168)

** Niels Mørk i Ingstrup med opsættelse 9/6  dom over Jens Nielsen i Alstrup

** samme med opsættelse 2/6. Poul Jensen mødte med tingsvidne 24/3 1621, om hvor og hvor meget korn Poul J i Hjermeslev ydede. dom: der tilstedes ingen indvisning i hans bo

** Niels Mørk fordelte for rest stedsmål til Ingstrup kirke

** Laurs Sørensen i Hvorup stævner for gæld. fortegn

**  samme stævner Peder Skrædder i Trudslev for 2 grise. Margrete Andersdatter har forsvoret arv og gæld 14/4 1630

**  Christen Christensen i Rævhede har forsvoret arv og gæld efter far Christen Mikkelsen i Skadbak. dette kendes magtesløst efter landstings dom 21/4 1632

** Peder Skøt i nør Vrå stævner Christen Jensen i Alstrup for gæld

** Niels Nielsen i Ejersted gav Jens Laursen i Saltum varsel for dele

** Poul Jensen i Hjermeslev. syn for kornskade

(169) (26)

** Mads Jensen i Damsgård og Peder ---- gav deres trætte til voldgift

** sag mellem Tomas Jensen i Jonstrup og Hjermeslev mænd opsat 8 dage

** Christen Christensen i Hune stævner Søren i Engisgård for forsk effekter. fortegn. opsat 8 dage

** Christen Jensen i Torpet stævner Christen Væver for syn på kornskade

** Christen Væver stævner Christen Jensen og Jesper Nielsen i Torpet, om det ikke er hans husbonds fælled ligesom de andres

** Jens Poulsen i Hune stævnes for syn på tørvegrøft

** Mads Jensen i Hedegård stævner Niels Nielsen ......

** samme sag om græs og langjern

** Niels Steffensen et vidne, at Mads Jensen sagde, at Niels Steffensen tog et langt jern fra dem, og slog mærket deraf

** samme sag. Niels Nielsen i Pirup stævnes for nogle tønder, stavkar og andet, som rytterne ødede                                     

** Jens Olufsen i Saltum stævner Bend Laursen for syn på hans sår og skade

** syn på Jens Olufsens sår

** Christen Pedersen i Boelskifte stævner Søren i Engisgård og Christen Dal i Kvorup

** Svend Nielsen i Pandrup forbud mod at afføre sæd af hospitalstjeneres jord  og tilbød frugtgæld

(170) (27)

14/7 1632.

** Jens Olufsen gav klage på Bend Laursen i nør Saltum for sår

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Christen Nielsen i Alstrup for 1 td byg for fædrift

** samme stævner Christen Skovbo i Alstrup 5 skpr byg til møllerkonen i Hammelmose

** Jens Christensen i Drustrup syn på eng i Torpet

** Maren Andersdatter i Jetsmark præstegård udlægger barnefar, som er Tøger Christensen, der tjener i Jetsmark

** Tomas Jensen i Jonstrup med opsættelse 16/6. Jens Andersen i Tvilstedgård på Tomas Pedersens vegne i Hjermeslev møder. hans tidligere husbond Falk Giøe har hjemlet ham en hørhave vesten hans gård, som nu omtvistes. nu er gården kommet til Sejlstrup, og han mener, at hørhaven stadig skal høre til gården. såfremt han skal nedlægge haven, bør andre i byen også nedlægge deres. Falk Giøes brev til herredsfogden 1624 fremlægges, hvori han forbyder ham at udstede syn på haven, før han selv bliver stævnet. dom: da den er til skade for byen, skal den nedlægges, og det samme skal de andres

(171) (28)

** Christen Nielsen i Kalsensgård spørger Jens Andersen om han på husbondens vegne vedkender sig hørhaven. han henviser til hans beretning, som er læst

** angående syn på hævd, der ligger til Anders Nielsens værsted i Hedegård. det gamle hævd er fri fælled

** Niels Poulsen i Krogsgård et vidne. skyldnere lover at betale. fortegn

** samme fordelte. fortegn

** ----

** Christen Christensen i Rævhede gav varsel

** Christen Pedersen i Boelskifte stævner for gæld. fortegn

** Christen Klausen i Brødslev stævner Peder Olufsen i Limbergård for vidne og klage

** navng vidner at Peder Olufsens fæ med hyrde gik i Brødslev enge. fortegn

** Christen Klausen gav klage på Peder Olufsens hyrde Tomas Nielsen for at drive i deres enge

** Mikkel i Klarborg stævner Mads i Mejlholm for syn på tørvegrøft i hans eng

** Vogn Pedersen i Bleggrav stævner Bend Laursen

(172)

** Vogn Pedersen spurgte Christen Jespersen, hvor langt han kørte Bend Laursens øg. svar: til Halager

** Christen Klausen i Brødslev. syn på skade i Mølbaks eng

** Jens Andersen barnfødt i Krattet. et skudsmål af 8 og 24 mænd. fortegn. han har handlet kristeligt og vel

21/7 1632.

** Niels Poulsen i Krogsgård fordelte

** Niels Mørk fordelte Ingstrup mænd for rest til kirken

** Christen Skovbo tog i Niels Mørks hånd for Hammelmose møllekone for 5 skpr byg. dom: at betale

** Søren Tomsen i Vestrup stævner Christen Sørensen for vidne

(173)

** Søren Tomsen fik skudsmål af 24 mænd og alle herredsmændene. de har kun hørt ærligt og sømmeligt om ham, både som ungkarl og gift mand

** Niels Pedersen i Fårup. et skudsmål. de vidste kun ærligt om ham

** Jens Christensen i Drustrup stævner menige Alstrup mænd for syn på tørvegrøft i Drustrup

** samme. syn på knoptørvegrøft i Drustrup endels mark, som er til stor skade for Drustrup med fægang og tørvegrøft

** Christen Jensen i Hvorup lovede at betale gæld til Laurs Sørensen

** syn på Her Nielses lade, som ved Guds store og strenge storm er omkuldkastet og nedblæst, på nær 2 gulv

** Jens Olufsen i Saltum stævner Bend Laursen i nør Saltum for spørgsmål om hvilken hjemmel han har, til at drive på med hans kvæg. Bend svarede, at han driver i fang og fælled, som han og husbonden har lod og del i

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Tøger Christensen, der tjener i Jetsmark præstegård, for lejermålsbøder          

(174) (31)

** Inger Jensdatter udlagde barnefader, som er Peder Andersen, der tjener Oluf i Kvorup                        

** Mikkel i Klarborg på husbonds vegne. syn på Madses eng i Mejlholm for tørvegrøft

** Christen Andersen i Toftegård stævner Jens på Lundbak for spørgsmål om han ved noget, som kan vedrøre hans ære. Jens ved kun ærligt om ham

** Christen Pedersen i Pirup stævner Knud i Pirup for gæld

** Christen Skomager i Brødslev stævner Jens Laursen i nør Saltum for betaling for et par sko

28/7 1632.

** Christen Hansen i Brødslev på husbonds vegne stævner Brødslev mænd for spørgsmål og dom. fortegn. om de vil vedkende sig området mellem Stride mark og Hjermeslev mark

(175) (32) 

** herredsfogden spurgte Brødslev mænd  2 og 3 gang, om de vedkendte sig de åsteder, som Christen Hansen har opkrævet sandemænd på

** Niels Friis til Lundergård et vidne. alle forbydes at komme på Lundergårds ejendom

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner menige Hjermeslev sognefolk for syn på hævd i fort og fælled

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Jens Mortensen i Hune for bøder for at have slået Jens Poulsen sst

** samme stævner Tøger Christensen i Jetsmark præstegård og Maren Andersdatter. Niels Friis til Lundergård beretter, at de tjente ham i år, så bøderne bør tilfalde ham. opsat 14 dage  

** samme stævner Peder Andersen og Inger Jensdatter, der tjente Oluf i Kvorup for deres lejermålsbøder                                   

** Christen Nielsen i Alstrup stævne Jens Madsen i Holmgård for syn på Langbak

(176) (33)    DEFEKT 28/7- 18/8.

(184) (34)

** Niels Mikkelsen stævnes for syn på det hus, han iboer

** Jens Christensen i Drustrup stævner navng for klage over ulovlig knoptørvegrøft i Drustrup. fortegn. de mener, at det er sket på Alstrup fælled, indtil han viser dem skelstenene

** Christen Pedersen i Pirup et vidne. der afsiges voldgift mellem ham og Knud i Pirup

** Jens Mortensen skal betale sine bøder for at have slået Jens Poulsen inden 15 dage

** afsigelse af voldgift mellem Jens Poulsen i Hune og Jens Laursen i nør Saltum om 1 stud

** Laurs Laursen i Østrup på Margrete Banners vegne stævner Mads Pedersen i Albæks mølle for dom for brug af hendes eng og ager

(185) (35)

** ---- 

** samme stævner navng for forbud mod at afføre sæd, som er sået i Madses mark i Mejlholm. fortegn

** samme stævner Mads i Mejlholm for spørgsmål, om han vil være deres hjemmel, der har sået i hans mark. han svarer, at dersom han har sået noget fælles med andre, da er det sket på grund af hans trang, idet han af fjenderne blev fornedret, og ikke selv kunne så så meget, han gerne ville

** syn på Langbak

** Terkild Simonsen i Alstrup stævner Jens Madsen i Holmgård for vidne og klage

** ----

** Tomas Jensen i Ingstrup et vidne. for syn på indhævd i Hjermeslev fort og fælled. fortegn

(186) (36)

** sagen mellem Klemend Jensen på Liis og Mads Skomager. Klemend bør bevise at Mads Skomager har gjort noget skælmsstykke, idet Klemend har kaldt ham en skælm, ellers bør han selv være det

** Niels Friis til Lundergård stævner menige Kås mænd for syns afhjemmelse

** samme. syn på Kåsgårds bårer

** Christen Tyresen i Fårup. syn på kornskade og marklukker

** Christen Skomager i Brødslev fordeler Jens Laursen i nør Saltum

** Niels Jensen i Havgård i Tise gav varsel for dele. fortegn

(187) (37)

?/8 1632.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård ridefoged til Ålborg slot et vidne, at han forbød at udbetale drengene løn før de har betalt drengeskatten, såfremt de ikke selv vil betale den

** samme. et vidne, at han lod læse kongebrev om sandemænd. Torkild Simonsen i Alstrup og Laurs Jensen i Ingstrup udnævnes

** Tomas Jensen i Jonstrup. sag om lejermålsbøder som Tøger Christensen og Maren Andersdatter, der tjener i Jetsmark præstegård skal betale. om de skal gå til Otte Skeel på Baggesvogn eller til Niels Friis på Lundergård. efter beregning fra barselsdagen, bør bøderne følge Otte Skeel på KM vegne

** Jens Andersen i Tvilstedgård. syn på en gård i nør Saltum både på bygning og bårer

** Tomas Jensen i Jonstrup. syn på Niels Mikkelsens hus i Saltum

(188) (38)

** stævning for beliggelsesbøder

** Poul Andersen i Hvilshøjgård et vidne at Niels Mikkelsens i Saltum vil bevise, at han har fæstet det hus, han iboer

** Christen Torsen i Saltum og de andre, der tiltales for de ikke ville besegle det ny grandelavsbrev i Saltum, vil gerne besegle det nu, når det skrives ord for ord, som det gamle

** Niels Poulsen i Krogsgård i Tise stævner Laurs Laursen i Østrup for gæld efter brev fra 1620. opsat 1 måned

** sag med Christen Poulsen og Laurs Laursen

** Saltum sognemænd stævnes for stedsmålspenge til kirken

** Niels Friis til Lundergård stævner menige Kås mænd for klage. navng møder og sværger, at de ikke tyrede på Kåsgårds jord. fortegn. opsat 1 måned

** Jens Andersen i Tvilstedgård på hans husbonds tjeners vegne med opsættelse 7/7 angående 4 dlr, Som Jens Madsen i Holmgård skylder Ingvard Nielsen i Gøttrup. dom: at betale inden 15 dage

** Søren Laursen i Kås stævner Morten Keldsen i Kvorup for 1/4 td tjære

** Jens Christensen i Drustrup fordelte. fortegn

(189) (39)

** ----

** Søren Laursen i Kås stævner Keld Mortensen i Kvorup

** navng vidner, at Keld Mortensen i Kvorup fik fjerdeparten af 1 td tjære. fortegn

** Christen Klausen i Brødslev et vidne. P Christensen i Ingstrup afsagde sit syn, som de andre synsmænd havde gjort

** Tomas Jensen i Jonstrup påmindede alle ---- i herredet, at yde deres drengeskat

** Laurs Laursen i Østrup stævner. fortegn

** ----

** Peder Jespersen i Ejersted gav Jens Olufsen sst varsel

** Baldser Hansen stævner Klemend Jensen på Liis for dom, om han ikke bør bevise Mads Skomager har gjort et skælmsstykke, da han har skældt ham for en skælm, eller selv at være det. han er ikke mødt, derfor bør han selv være en skælm

** Jens Poulsen i Hune stævner Morten Svendsens søn Jens Mortensen sst for dom for sår og skade. dom: at betale inden 15 dage

(190) (40)

25/8 1632.

** Jørgen Nielsen på Kølskegård på husbonds vegne stævner Maren Laursdatter i Trudslev, som udlagde Christen Mikkelsen sst som barnefar, som også stævnes

** ----

(191) (41)

** ----.

** Christen Hansen i Brønderslev på Else Marsvins vegne stævner

** Christen Hansen spurgte Mads Jensen i Damsgård, om han ville vedkende sig de åsteder, som han havde opkrævet sandemænd på. han gav intet svar

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Jens Madsen i Holmgård for endelig dom for 4 dlr, som han skylder Ingvard Nielsen. dom: at betale inden 15 dage

** samme stævner Margrete Olufsdatter i Hvorup for beliggelsesbøder

** synsmænd udnævnes for syn på en ager, som Anders Bendsen har nedpløjet

** Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne, at Jens Brus og Niels Jensen bekendte at være præstens hjælpere i Hjermeslev

** Jens Poulsen i Hune gav varsel til Jens Mortensen i Hune

** Daniel Jensen i Ålborg stævner Christen Pedersen i Boelskifte for gæld

** Niels Laursen i Ålborg stævner P Laursen i Brødslev for gæld

(192) (42)

** Peder Christensen i Ingstrup stævnes for syn på knoptørvegrøft

** Niels Jensen i Østrup stævner Daniel Jensen i Ålborg for gæld

** Søren Laursen i Kås stævner Keld Mortensen

** Laurs Bertelsen i Hjermeslev stævner Jens Christensen i Stride

** Christen Hansen i Brønderslev et vidne, om Hjermeslev mænd ville lægge sag an mod hans husbond. de vil møde med stævningsmændene

** samme stævner Anders Pedersen i Torpet for rest

** ----

** Laurs Laursen i Østrup stævner på Fru Margretes vegne Mikkel Poulsen i Klarborg for at have såret Niels Laursen

** syn på Niels Laursens sår

** Laurs Laursen i Østrup stævner Christen Poulsen i Stavad for vidne og dom                                           

** Peder Laursen i Østrup vidner at han så og hørte i Boelskifte at Laurs Laursen betalte den sidste rest af gæld på hans brev til Christen Poulsen

(193) (43)

** Niels Poulsen i Krogsgård stævner Laurs og Vill Laursen for vidne og dom

** Jens Jensen i Østrup vidner om pengeskat

** Peder Nielsen i Østrup vidner at det år fjenderne drog af landet da havde Vill 2 1/2 skip vinterrug sået i et lille stykke jord på Sandmaden, samt at Laurs Laursen førte noget mog fra Jens Jensens værsted og til hans egen ager. Laurs svarede, at han købte 20 læs mog af en gammel kone

** Niels Poulsen spørger Vill Laursen om han brugte mere jord, som der er vidnet om. Vill brugte noget, han havde lejet af Christen Poulsen

** Niels Poulsen i Krogsgård gav varsel for dele. fortegn

** gældsstævning. fortegn

**  Laurs Laursen i Østrup og Christen Poulsens trætte skal forliges med forligsmænd efter befaling fra lensmanden                         

** Baldser Hansen stævner Klemend på Liis for dom

** Oluf Christensen i Kvorup  stævner Christen Torsen i Alstrup for vidne

** Christen Jensen i Torpet og Jesper Nielsen sst vidner

** Christen Torsen stævnes for dom

(194) (44)

** Anders Jensen stævnes

** Poul Simonsen stævner Tomas Laursen

** Baldser Hansen i Østergård begærer endelig dom over Klemend på Liis for han skældte Mads Skomager for en skælm. tingsvidnet står ved magt

** godsejere samt bønder stævnes. for at opkræve mænd på tinget til at sætte ret skel mellem Stride og Hjermeslev

(195).

** Laurs Laursen i Østrup stævner Christen Poulsen i Stavad for skat af det jordegods i Østrup, han er indført i        

(196)

** syn på eng og agre, som er optyrede

** syn på ulovlig vej i Ingstrup kær

(1)

** tingbogens autorisation

(2)

15/9 1632.   

** Søren Jensen i Nyrup på Mester Christen Hansens vegne stævner Jens Christensen i Brogård Steffen Andersen sst Jens Andersen i Tvilstedgård og Peder Nielsen i Sisgård for dom angående KM anpart korntiende i Jetsmark, som de skulle betale til ham. han mener de har forbrudt den. hans indlæg læses, at de påberåber sig at have betalt tienden, men det er ikke sandt, og deres tilbud om at betale med penge, er kommet langt over termin. med hensyn til Peder Nielsen, der mener sig privilegeret, idet han har fæstet 12 år efter de andre, har han fæstet i sin salig fars sted på samme vilkår. han mener, de alle har forbrudt deres fæste. opsat 1 måned

(3)

** Tomas Brun ridefoged til Børglumkloster stævner Christen Mikkelsen i Trudslev for 12 rdl lejermålsbøder for at have beligget Maren Laursdatter sst 

** Anders Jensen i Hjermeslev og Peder Olufsen i Limbergård gav deres jordtrætte til voldgift

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Bend Laursen i nør Saltum for 3 mk

22/9 1632.

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner kaptajnen i Bisgård for at lade Bisgård forfalde, så hans fæste bør være forbrudt. opsat 3 uger

** samme stævner Anders Mikkelsen i Purkær for ulydighed, da han var tilsagt at stævne kaptajnen, men efterkom det ikke

** Oluf Christensen i Kvorup gav Mikkel i Rævhede varsel

(4)

** samme stævner Maren ---- datter i Løt for 1 får. opsat 14 dage

** Søren Andersen i Kvorup stævner Mikkel i Rævhede for faldsmål. opsat 8 dage

** Christen Nielsen i Alstrup et forbud fra Frederik Rantzau mod at sælge øksne til andre. han opfordrer sine bønder til at opføde stude, mindst 1 eller 2 om året, under deres fæstes fortabelse. fortegn. blandt andre Jens Madsen i Østrup

29/9 1632.

** Søren Andersen i Kvorup et vidne. Keld Mortensen i Kvorup på hustru Maren Sørensdatters vegne og Jens Sørensen i Pandrup på egne vegne gav afkald for arv efter sl far Søren Jensen, som boede og døde i Kvorup

** Poul Andersen i Hvorup stævner Anders Christensen i Hvorup for vidne

** Anders Christensen i Hvorup stævner Poul Andersen sst

** navng vidner, at de ikke ved eller har hørt andet end godt og ærligt om ovennævnte og deres hustruer. fortegn

** Jens Andersen i Tvilstedgård og forlovsmænd for bispens tiende i Jetsmark stævner M Christen i Ålborg for vidne               

** vidner i samme sag om tiendeydelse fra 1629

(5)

** Søren Andersen og Oluf Christensen i Kvorup vidner, at de den 29/7 1630 spurgte Mester Christen Hansen, om der var noget forbrudt af Jetsmark tiende, da ville de på menige sognemænds vegne stede og fæste den. han svarede, at de 3 lægd havde han intet at beskylde, men af det fjerde, som var Jens Christensens i Brogård, resterede der noget, og når dommen var faldet, lovede han at stede og fæste dem denne fjerde part, og for hukommelsens skyld skrev M Christen begge deres navne på hans panel i hans stue

** navng vidner, at de sidst i 3 måned 1630 hørte at Jens Andersen i Tvilstedgård tilbød Mester Christen med rede penge at ville stede og fæste hans fjerde part af tienden, hvis den var forbrudt og tilbød at betale penge for hvad, der kunne restere

**  Steffen Andersen i Brogård vidnede, at han på Jens Christensens vegne i Brogård spurgte Mester Christen, om han ville modtage penge for det korn, der resterede på hans lægd. det ville han       

** Mikkel Christensen i Rævhede lover Oluf Christensen at gøre regnskab ved Jetsmark kirke med ham på Her Tomas Andersens vegne i Børglum og Oluf Andersens vegne i Jetsmark præstegård

** Gertrud i Klostergård stævnes for gæld til Lundbak. opsat 1 måned

** Christen Poulsen i Stavad stævner Jens Madsen i Holmgård for gæld. Jens M møder med landstingsdom 10/3 1632, at delevidnerne kendtes magtesløse. han mener, at varerne er betalt, og tilbyder regnskab

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Christen Torsen i Alstrup for en stud

(6)

6/10 1632.

** Jens Laursen i nør Saltum lod læse landstings stævning til 20/10 angående den dele, Jens Olufsen 12/5 har forhvervet over ham

** Jens Andersen i Tvilstedgård på husbonds vegne stævner Laurs Jensen i Hjermeslev for dom, da han er sl Jesper Jensens børns rette værge, om han ikke bør bevise med breve hvilken arv, de tilkommer. han svarer, at brevene med hans egne breve og andet gods blev forødt af fjenderne, da han var jaget fra hans hus, som han vil bevise med naboer  

** samme stævner Maren Jespersdatter og Johanne Jespersdatter Søren Jespersen og andre i Hjermeslev for dom, angående den arv, som Margrete Jespersdatter tilfaldt efter hendes far Jesper Jensen, om den ikke bør følge hans husbond Niels Friis på KM vegne. opsat 3 uger

** samme stævner for afsigelse af voldgift mellem Steffen Jensen og Anders Jensen i Hjermeslev

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner slotstjenerne for rest

** Christen Nielsen i Kalsensgård stævner Saltum mænd for retterpenge til bødlen. opsat 8 dage

** Mads Pedersen i Albæks mølle stævner Jørgen Poulsen og Jørgen Nielsen i Ålborg for syn på hvad, der var stukket i hans dør

** Niels Poulsen i Krogsgård i Tise gav Anders Poulsen i Fårup varsel for dele

(7)

** Poul Andersen i Hvorup begærede et skudsmål. navng vidner, at han har skikket sig vel både som ungkarl og gift mand. fortegn

** Jens Poulsen i Hune stævner Jens Mortensen efter doms indhold for sår og skade

** vidne at Laurs Engelbret i Brødslev er forarmet og ikke kan skatte

** Keld Nielsen i Kvorup et vidne, at fru Sofie Brahe på Birkelse på Laurs Terkildsens vegne i Jetsmark lod stævne Niels Keldsens arvinger til landstinget d 20/10 med deres breve på den eng, som omtvistes

13/10 1632.

** Niels Nielsen i Kvorup gav varsel. fortegn

** Tomas Jensen i Jonstrup gav varsel til slotstjenerne i Jetsmark sogn for rest

** Jens Nielsen i Saltum stævner for korn og hø. blandt andre Anders Jensen i Østrup                                       

(8)

** Mads Pedersen i Albæks mølle stævner Jørgen Poulsen og Jørgen Nielsen i Ålborg for vidne

** Mette Mortensdatter i Albæks mølle vidner, at Jørgen Nielsen, født i Krogsgård i Tise, stod over hendes mand med et draget værge og Jørgen Poulsen holdt og sparkede ham. han sled sig løs og løb gennem møllen og ind i huset, forfulgt af de to mænd. da han ikke ville komme ud, stak Jørgen Poulsen i dør og vægge.

** Niels Poulsen i Krogsgård i Tise vidnede, at han ikke gjorde Mads skade og fremlagde Jørgen Poulsens beretning, at såfremt han skal tiltales, bør det ske til hans værneting, og han har aldrig rørt ham eller hans kone med hånd eller værge, og det kan den letfærdige kumpan ikke bevise med løgnagtige vidner imod Jørgen P's sandfærdige vidnesbyrd

** Laurs Laursen i Østrup et vidne, at Mads Pedersen gav husbonden Margrete Banner til Rævkærgård sagen angående hans trætte med Jørgen Poulsen og Jørgen Nielsen i Ålborg

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Niels Pedersen i Fårup for gæld til sl Niels Keldsen i Pandrup. opsat 8 dage

(9)

** Niels Poulsen i Krogsgård i Tise på brors vegne et vidne, at Anders Poulsen i Fårup lovede at betale hans gæld

** et vidne at Jens Jensen Vendelbo i Ejersted er så fattig, at han ikke kan skatte, og hans værsted er så fordærvet af sand, at han ikke kan have en kålgård

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Jens Laursen i Fårup for vidne og klage

** Anne Andersdatter i Fårup skylder ovennævnte for at have slået hende ifølge syn. han kræver bevis

** Niels Tomsen i Hvorup stævner Christen Johansen for løfte om arv   ifølge skiftebrev og forlig af 1626, hvor han har lovet at opfostre sl Christen Tomsens barn i Brødslev, Karen Christensdatter 6 år til hendes 13de år

** Terkild Simonsen i Alstrup et vidne, at hans bror Peder Simonsen i Østrup gav arveafkald efter forældre Simon Poulsen og Johanne Laursdatter, der boede og døde i Alstrup. det samme gjorde Christen Christensen i Alstrup på kone Inger Simonsdatters vegne, og Niels Mørk i Bækgård i Stenum på kone Else Simonsdatters vegne, Christen Olufsen i Hjermeslev på kone Anne Simonsdatter og hendes børns vegne      

** Niels Friis til Lundergård stævnes for gæld efter brev af 1616 til Niels Friis til Favrskov Christoffer Friis til Estrup og Just Friis til Vadskær

** Knud Pedersen stævner Niels i ---- for vidne

(10)

** Mads Pedersen i Albæks mølle. syn på hug i hans dør og væg

** Tomas Jensen i Jonstrup. syn på Bisgård. kaptajnens fæste menes forbrudt. tingsvidne fremlægges, som angående fjendernes ødelæggelser. KM brev af 1624 fremlægges, at Jens Madsen, der boer i Hals mølle, beklager sig over, at han skal vige møllen til fordel for den forordnede kaptajn over det ålborgske kompagni, ved navn Sakarias. da der findes en gård Bisgård, som den forrige kaptajn har besiddet, men ikke ville lade sig fornøje med, så overlades den til kaptajn Sakarias, så der ikke sker mølleren uret. derfor mente kaptajnens søn Hans Roggen, at hans far måtte være fri for tiltale. dom: hans fæste er forbrudt, med mindre han kan have det i sin øvrigheds minde

(11)

** Søren Jensen i Nyrup på bispens vegne med opsættelse 15/9 angående tiende af Jetsmark sogn. de 4 mænds fæstebrev af 1610 fremlægges. bispens sendebrev 17/7 1630 fremlægges, at da de har forbrudt deres fæste skal de komme straks for at fæste tienden igen, ellers vil han bortfæste den til andre. bispens brev af 26/7 1630 fremlægges, at han ikke i fejdetiden har fået tiende af dem. byfogdens brev fremlægges angående det ydede tiendekorn. Jens Andersen fremlagde tingsvidne, at de tilbød penge for en eventuel rest, men han havde bortfæstet tienden, inden dommen blev afsagt. Peder Nielsen i Sisgård har fæstet særskilt, og mener ikke at have forpligtet sig een for alle og alle for én. han fremlægger kvittering for levering af hans fjerdepart af tienden. dom: P Nielsen beholder fæstet, men de 3 andre mister deres fæste af tienden

(13)

20/10 1632.

** Christen Nielsen i Kalsensgård et vidne, at han har givet en mand Niels Madsen 9 mk efter Niels Skarpretters skrivelse af Sæby

** et vidne, at Jens Nielsen i Boelskifte og Mogens Sørensen i Alstrup er så forarmede, at de ikke kan skatte

** Villum Christensen i Snarup på husbonds vegne til Hæstrupgård stævner synsmænd til at syne grøft i Fårup

** Inger Jensdatter i Purkær og Maren Andersdatter, der tjente i Jetsmark præstegård stævnes for krænkelsesbøder. de bør straffes til kagen eller på kroppen                                      

** Laurs Bendsen i Saltum stævnes for en stud, som han havde til opfedning og som tilhører Knud Laursen sst. opsat 1 måned

(14)

** Tomas Laursen i nør Saltum stævnes for 1 td byg

** Jens Laursen i nør Saltum stævner Niels Nielsen i gården i Saltum for gæld til Jens Laursens far, Laurs Nielsen

** Anders Poulsen i Fårup et vidne, at Niels Poulsen i Krogsgård på sin bror Christen Poulsens vegne modtog betaling for gæld

** Niels Poulsen i Krogsgård fordeler for gæld. fortegn

27/10 1632.

** Laurs Jensen i Hjermeslev stævner navng, som vidner, at Tomas Pedersen i Hjermeslev blev forligt med hans fosterbørn om en arv på 80 sdl efter deres far sl Jesper Jensen, og at Søren Jespersen intet har fået. 

(15)                      

** Tomas Jensen i Jonstrup påmindede lægdsmændene, at de skal møde på slottet for at gøre mandtal

** Søren Andersen på Røn får synet sine sår

** Vogn Pedersen i Bleggrav stævner Saltum sognemænd for dom

** Christen Nielsen i Alstrup et vidne om Hjermeslev mænd Peder Andersen Niels Nielsen Jens Laursen og Christen Olufsen er så forarmede, at de ikke kan betale skat

** et vidne, at 3 mænd i Østrup ikke kan skatte. fortegn

** Laurs Laursen i Østrup et vidne, han har holdt soldat 6 år, straks de blev udskrevet efter KM ordre

** Knud Sørensen i Pirup et vidne, at han ikke kan skatte

** Peder Olufsen i Krattet et vidne, han ikke kan skatte

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Karen i Rævhede og børn for vidne og dom

(16)

** Anders Torsen i Krogsgård et vidne, at han hørte i Jetsmark våbenhus, at Her Tomas og Oluf Andersen gjorde regnskab med Mikkel i Rævhede. Mikkel blev 22 1/2 dlr skyldig, men om dette var rigtigt eller ikke, vidste han ikke

** Niels Jensen i Hjermeslev stævner Johanne Nielsdatter sst for indhævdet kast, som er byen til skade. dom: det skal nedlægges

** Villum Christensen i Snarup på husbond til Hæstrupgård hans vegne stævner for syn på noget iblandet mog hos Jens Nielsen i Fårup, samt syn på hans huse 

** Tomas Laursen i nør Saltum stævner Knud Laursen i sdr Saltum for sag

** Jens Andersen i Tvilstedgård på husbond Niels Friises vegne med opsættelse 5/10 angående den arv, som Laurs Jensen i Hjermeslev på sine broderbørns vegne vil have ud af Tomas Pedersens bo i Hjermeslev

** samme med 3 ugers opsættelse formener at Margrete Jespersdatters arv skal tilfalde hans husbond på KM vegne, da hun er bekrænket af hendes stedfar. Søren Jespersen svarede, at hun var død nogle år, før gerningen blev åbenbaret, og hendes fædrene arv var skiftet efter afkald 26/11 1631. dom: der kan ikke tilstedes lovmål              

(17)

3/11 1632.

** Niels Ludvigsen i vester Halne på Jørgen Ornings vegne et vidne. Morten Nielsen i Sønderby forpligter sig at forbedre sin gård samt stille husbonden tilfreds for høstarbejde, som han har forsømt

** Niels Nielsen i Kvorup fordeler for gæld. fortegn

** Anders Jensen i Østrup lover at betale NN i Kvorup   

** Vogn Pedersen i Bleggrav gav varsel til Saltum sognefolk for rest tiende. fortegn

(18)

** Tomas Brun ridefoged til Børglumkloster stævner tjenerne for spørgsmål, hvorfor de ikke færdiggør en ufærdig fold ved Kragdam ved Børglumkloster, som enhver var tilsagt til og påmindet om. fortegn. de svarede, at den ene side var færdig, og resten ville de gøre færdig, så snart de kunne

(19)

** samme påminder dem at gøre folden færdig inden 14 dage, eller lide dom på deres fæste        

** samme påminder dem at betale rest skat på Ålborg slot eller til lægdsmændene rettidigt

** Jens Laursen i Solbjerg et vidne at han er så fattig, at han ikke kan skatte

** Tomas Jensen i Jonstrup med diverse stævninger om gæld. lejermålsbøder af et ægtepar samt de 2 kvinder som ellers skal lide på kroppen. fortegn     

** Bolle Christensen i Holt stævner for gæld. fortegn. opsat 3 uger

** Jesper Laursen i Saltum på husbond til Birkelse hendes vegne stævner Peder Hellesen på Røn og hans dreng Helle Mortensen for sår, de gjorde Søren Andersen på Røn

** Søren Andersen på Røn gav sagen til husbonden, angående trætten mellem ham og Peder Hellesen og Helle Mortensen

** Laurs i Østrup stævner Jørgen Poulsen og Jørgen Nielsen i Ålborg

(20)

** samme et vidne om mænd, der ikke kan skatte på grund af fattigdom. fortegn

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Mikkel i Rævhede for vidne og dom

** Søren Andersen vidnede, som Anders Torsen vidnede for 8 dage

** Oluf Christensen mente, at Mikkel Christensen bør betale inden 15 dage. opsat 3 uger

** Anders på Kongsbak stævner Johanne, der var i Skadbak, for gæld, som hendes husbond skyldte ham

** Jens Nielsen i Fårup et vidne, at hans hus afbrændt af fjenderne, så han må tigge.                                

** Peder Christensen i Rævhede efterlyser et føl, som er borte

10/11 1632.

** Niels Jensen i Hjermeslev stævner Johanne Nielsdatter i Hjermeslev og hendes sønner Niels Jespersen og Knud Jespersen for klage                                                  

** samme gav kære og klage over dem, da de har forhindret hans adgang til et vandhul og dam, og skåret hans diger ned

** samme 3 ting til dem for et kast, de har ladet indhævde

** Niels Keldsen i Kvorup lod læse landstings stævning til ham og hans mor at møde med breve på eng, som Laurs Terkildsen og de tvistes om

(21)

** Laurs Laursen i Østrup stævner Jørgen Poulsen og Jørgen Nielsen i Ålborg for at tillyse husfred

** samme på bror Svend Laursens vegne stævner Anders Jensen i Østrup for 1 stud. opsat 14 dage 

** Niels Mørk stævner Ingstrup mænd for stedsmål til kirken og korn til Niels Hansen Badskær i Ålborg og deres fald

** Villum Christensen i Snarup på Vinzens Billes vegne stævner Jens Nielsen i Fårup for ikke at vedligeholde sin halvgård. efter synsvidne er der kun et jordhus derpå, og intet hus bygget. han formener, at fæstet er forbrudt. opsat 8 dage

** Søren Laursen i Kås stævner Jetsmark sognemænd for kongeskat

**  Søren Pedersen i Saltum stævner Christen Jensen i Torpet og Niels Nielsen i Ejersted for tiende til hans far sl P Selgensen   

** Mads Jensen ved Hune kirke stævner Hune sognemænd for kongeskat

** Johanne Madsdatter, der boede i Rævhede, vil betale Knud Pedersen 1 td havre                                        

** Niels Mørk stævner Niels Mikkelsen i Saltum for 6 mk, han skulle levere til slottet, men som ikke blev godtgjort Niels M

** Laurs Bendsen i nør Saltum stævner Knud Laursen for vidne. navng vidner, at Laurs B sagde til Knud L, at han skulle tage det nød med sig, som han havde at opføde. Knud L svarede at det ville han. han benægter nu, at de tilbød ham det

(22)

** Søren Madsen i Østrup et vidne, at Niels Mørk i Fårup gav afkald på egne og søster Maren Laursdatter i Hammer præstegård hendes vegne for arv efter deres far Laurs Mørk, der boede og døde i Østrup    

** Svend Christensen i Alstrup gav varsel til Christen Torsen sst for gæld, som betaltes

** Christen Torsen i Alstrup gav varsel til Svend Christensen sst  for gæld

** Søren Simonsen i Trudslev et vidne om syn på kornskade

** Niels Jensen i Trudslev. syn på kornskade

** Niels Jespersen i Hjermeslev et vidne om skade på en ager i Hjermeslev

** Bolle i Holtet fordelte Laurs Bagge i Hvorup

** Christen Torsen i Alstrup gav varsel for drengeskat

** Peder Olufsen i Limbergård. syn på Margrete Rosenkrantz gods i herredet, som tidligere tilhørte Dorte Budde, hvorledes det er ved magt. fortegn

(23)

** samme et vidne på husbondens vegne. hendes tjenere lover deres tro tjeneste. fortegn

** Peder i Rævhede efterlyser et føl

17/11 1632.

** Niels Jensen i Hjermeslev ville fordele Johanne Nielsdatter i Hjermeslev og sønner for et kast ifølge synsvidne, men Niels Jespersen mødte og lovede at nedlægge det

** Niels Poulsen i Krogsgård i Tise på bror Christens vegne stævner Tomas Klemendsen i Alstrup for gæld. opsat 1 måned

** Niels Laursen i Bundgård gav varsel til Saltum mænd for kongeskat

** Laurs Laursen i Østrup på fru Margrete Banners vegne. nævninge udnævnes til sag mod Jørgen Poulsen og Jørgen Nielsen i Ålborg. fortegn. de skal gøre deres ed og tov over dem for husfred, de skulle have gjort ved Albæks mølle

(24)

** Villum Mikkelsen i Snarup stævner Anders Poulsen i Fårup for vidne

** Ingstrup mænd stævnes for fald og korn

** Børglumkloster tjenere stævnes angående fold ved klostret, som de tit og ofte er påmindet at skulle lægge med sten, og det er ikke sket. opsat 5 uger

** Tomas Jensen i Ingstrup stævnes for spørgsmål, om han ikke fæstede Vestergård i Skøttrup på Jørgen Christensens vegne i Ingstrup. han svarer, at han ikke har betalt stedsmål

** Christen Skrædder i Sønderby og Laurs Christensen i Fårup stævnes for gæld

** Peder Hellesen på Røn stævnes for bøder for sår og skade, han gjorde Søren Andersen sst

** Morten Hellesen på Røn stævnes for kongeskat

** Jens Andersen i Brødslev et vidne, at han er vanfør og forarmet, så han ikke kan betale kongeskat

** Jep Tøgersen i Sønderby samme

** Jens Madsen i Holmgård stævner Hjermeslev mænd for kongeskat

(25)

** Niels Mikkelsen i Saltum stævnes for vidne

** Christen Tyresen vidnede, at han gav Niels Mikkelsen på Niels Mørks vegne 1 rdl

** Niels Mikkelsen lover at betale Niels M 3 mk

** Maren Klemendsdatter i Hjermeslev stævner hendes mand Niels Pedersen, der er rømt fra hende, og hun derfor ikke kunne få den avl, som hun skulle

** samme. syn på hendes avl og hvad kvæg, der findes i boet. det korn, der var sået, var sået for sent, og der fandtes intet i boet, hverken heste eller fæ, på nær en ko. hun kan ikke betale skyld eller landgilde

24/11 1632.

** varsel til Ingstrup sognemænd

** Svend Laursen i Østrup. synsmænd har set hans sår og skade

(26)

**  Niels Jensen i Hjermeslev lydelig fordelte Johanne Nielsdatter og hendes sønner for det kast, de havde ladet indhævde til deres gård                                                 

** Søren Simonsen i Trudslev gav varsel til navng i Borup og Ingstrup for kornskade. fortegn

** Søren Simonsen en fuldmagt til at stævne Laurs Pedersen i Ingstrup for jomfrukrænkelse   

** samme gav varsel til samme for samme

** Niels Jensen i Trudslev gav varsel til Laurs Pedersen i Ingstrup og hans mor Maren Christensdatter i Borup for kornskade

** Svend Nielsen i Pandrup på husbonds vegne gav varsel til Helliggejsts tjenere for rest og deres faldsbøder

** Jens Madsen i Holmgård fordelte for kongeskat. fortegn

** Oluf Madsen i Ingstrup. syn på hans kornskade

** vester Laurs Jensen i Ejersted får vidne på hans armod

** Christen Laursen i Vestergård stævnes for gæld. opsat 8 dage

** navng møder og gør deres ed og tov, da de var forhindret for 8 dage siden. fortegn. de vidnede som de andre et fuldt husfred over Jørgen Nielsen og Jørgen Poulsen i Ålborg

(27)

** Svend Nielsen i Trudslev gav varsel til Niels Rasmussen i Trudslev for en galt, som han slog fordærvet for ham

** 3 ting til Niels Nielsen i Ejersted

** Niels Pedersen i Østrup stævner Laurs Laursen sst for 8 1/2 mk

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Margrete Olufsdatter i Hvorup for beliggelsesbøder. hun bør straffes på kroppen, eller være i sin øvrigheds nåde og unåde

** Laurs Jensen i Ingstrup gav varsel til Ingstrup mænd, der rester med skatten

** Oluf Christensen i Kvorup lod læse et tingsvidne, at Anders Torsen havde hørt Mikkel Christensen i Rævhede gøre regnskab med Her Tomas i Børglum om 22 1/2 dlr, hvoraf de 6 1/2 dlr er betalt til Oluf Andersen. Mikkel C fremlægger skiftebrev mellem ham og sl Tøger Olufsens børn, blandt andet hvad Tomas Andersen og hans søskende Oluf og Birgitte havde krævet, blandt andet en hest. dom: da den ikke er æsket på skifte kan der ikke tilstedes indvisning i Karen Christensdatter eller hendes børns gods

(28)

** skiftebrev efter sl Tøger Christensen i Rævhede fremlægges, hvilken arv, børnene kunne tilfalde

1/12 1632.

** fordeling af kongeskat i Ingstrup. fortegn

** Christen Nielsen i Fårup  stævner                                       

(29)

** Anders Kjærulf i nør Halne fordelte Helliggejst tjenere for rest og faldsbøder

** samme med landstings stævning stævner vidner samt Jens Jacobsen i Trudslev for svar. navng vidner om havre, der ført af Jens J's jord, samt han førte mog på både hans egen og Peder Rævs jord. fortegn

** samme spurgte Jens Jacobsen, om han havde sået for andre. han havde sået 2 skpr havre, som lå i hans lade

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Ålborg slotstjenere for rest landgilde og skyld. opsat 8 dage

** Jens Poulsen i Hune gav varsel for gæld. fortegn

** Laurs Pedersen i Ingstrup gav varsel for gæld

** Jens Andersen i Tvilstedgård gav varsel til Sejlstrup tjenere for betaling for smørskyld huspenge kviepenge skovsvin fødenødpenge

** Christen Nielsen i Alstrup stævner navng for hævd og kast, de har indhævdet til deres gårde, og som er granderne til skade. fortegn. opsat 14 dage

(30)

** Laurs i Myrtue gav varsel for gæld. opsat 8 dage

** Laurs Terkildsen i Holmsgård gav varsel. fortegn. opsat 8 dage

** Søren Pedersen i Saltum fordeler Niels Nielsen i Ejersted for 1 pd byg

** voldgift afsiges mellem Laurs Laursen i Østrup og Christen Poulsen

** de 4 mænd har 3 gange gjort deres største flid med at forlige dem om deres trætte, hvilket ikke kunne ske. på det sidste har de taget begge parters breve, og stykvis gennemset dem og grangiveligt gennemlæst dem og forfaret. forliget fremlægges

(31)

** Jens Andersen i Tvilstedgård gav varsel til Anders Nielsen på Liis for stedsmål

8/12 1632..

** Jesper Laursen i Saltum på husbonds vegne stævner vidner på Røn og i Fristrup. fortegn

** de indstævnede vidner om navng, som henter ris og gran i skoven dels på armen på ryggen og hele vognfulde. fortegn

** Jesper Laursen gav last og klage for deres skovhugst

** Tomas Jensen i Jonstrup gav varsel for dele. fortegn

** gældssag

** Peder Munk på husbonds vegne stævner Søren Tomsen og Christen Laursen i Saltum for rest 1625-26. opsat 14 dage

** Peder Munk begærede

(32)

** Peder Munk et vidne, at Søren Tomsen sagde, at han havde betalt ham 22 rdl

** Peder Munk stævner Christen Nielsen i Kalsensgård og Niels Andersen i Saltum angående gæld fra 1626 til 1627, hhv 12 og 4 tdr byg, som de har betalt. opsat til snapsting

** Peder Pedersen i Vrensted stævner Peder Jensen i Borup for 12 mk for arbejde. opsat 8 dage

** Jens Poulsen i Hune fordelte Jens Jensen i Østrup og Johanne Nielsdatter i Fårup

** på Tomas Bruns vegne stævnes Jens Laursen i Pandrup. da det formenes, han ikke at har fæstet den gård, han iboer, skal han vise stedsmålsseddel og hjemmel. han svarer, at han mener, han er i husbondens jordebog, og stedsmålssedlen med flere breve blev borte i fejdetiden. opsat 14 dage

** Søren Tomsen i Mejlsted med opsættelse. Christen Laursen i Vestergård hans brev fra 1626 på 30 rdl til Søren T fremlægges med regnskab. rest at betale inden 15 dage

(33)

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Svend i Østrup, om han har noget at klage, så vil han svare for ham

** Laurs Laursen i Østrup på Margrete Banners vegne stævner for syn, tiende samt for kørsel af fisk fra Ålborg til Rævkærgård. fortegn

** Niels Mørk i Ingstrup på husbonds vegne stævner for dom for  stedsmål og sagefald. fortegn

** samme stævner Ingstrup mænd 3 ting for stedsmålspenge til kirken

** Peder Nielsen i Østrup fordelte Vill Laursen sst

** samme stævner Jens Madsen i Holmgård for 1 halvt nøds føde

** Niels Mørk i Myrtue et vidne, på grund af hans ---- løber ned, kan han ikke tjene bønder eller KM

** Sejlstrup tjenere fordeles for hvad de rester med

** Niels Poulsen i Krogsgård stævner for gæld. fortegn

** Svend Nielsen i Pandrup får bevidnet, at hans gård var 1/4 øde, da fjenderne drog af landet                       

** Niels Jensen i Hjermeslev stævner Johanne Nielsdatter i Hjermeslev og hendes sønner for vidne                      

(34)

** samme gav tilkende, at for den skade, han havde lidt på grund af deres kast, skulle de stå til rette

** samme stævner Hjermeslev mænd for tiende. opsat 8 dage

** Laurs Pedersen i Ingstrup fordelte Christen Jensen i Hvorup

** Peder Jensen i Borup fordelte. fortegn 

** Christen Laursen i Fårup gav varsel for gæld. opsat 8 dage

** Niels Tøgersen i Hune stævner Poul i Risager for 2 tdr flynder

** Oluf Christensen i Kvorup fordelte. fortegn

** Christen Nielsen i Fårup stævner Christen Poulsen i Hedegård. opsat 8 dage

15/12 1632.

** Jens Mortensen i Alstrup stævner Jens Madsen i Holmgård for syn for kornskade

** Niels Jensen i Hjermeslev stævner Hjermeslev mænd for bispetiende

** Laurs i Myrtue vil betale Niels Jensen

** Laurs i Østrup stævner for syn på Madses gård i Mejlholm

** Tomas Jensen i Jonstrup fordelte. fortegn

(35)

** Laurs Laursen i Østrup 3 ting til Anders i Engisgård.

** Niels Poulsen i Krogsgård stævner Vill Laursen i Østrup for 12 td byg. han svarede, at fjenderne tærskede og bortførte det, som han vil bevise. opsat til snapsting   

** da Niels Poulsen for 8 dage siden fik 3 ting til nogle, så mødte de nu i dag og tog i hånden til snapsting

** Poul Nielsen i Risager fordeles for 2 td flynder

** Jens Madsen i Holmgård stævner Jens Mortensen i Alstrup for syn vidne og klage

** navng vidner, at Jens Mortensen i Alstrup har hugget en so af værdi 6 mk

** Jens Madsen i Holmgård gav last og klage på Jens Mortensen for samme so

** Laurs i Myrtue et vidne angående gældsbetaling

** Christen Nielsen i Alstrup med 14 dages opsættelse på husbonds vegne. det omtalte kast skal nedlægges under hov og horn

** Niels Mørk fordelte for rest stedsmålspenge til Ingstrup kirke. fortegn

** Christen Nielsen satte i rette, om ikke Anders Jensen i Hjermeslev og Peder Smed ikke burde nedlægge deres kast. de mødte og svarede, at de har haft omtalte kast i 50 år. opsat til lørdag efter snapsting

(36)

22/12 1632.

** Laurs Laursen i Østrup stævner Anders Jensen sst angående 1 stud, som han solgte hans bror Svend

** Niels Mørk med en opsættelse 14 dage på husbonds vegne mente, de burde betale inden 15 dage, som dommen også siger

** på Tomas Bruns vegne med opsættelse 17/11 stævnes Børglumkloster tjenere for de ikke har fuldført en fold ved klostret, om de ikke har forbrudt deres fæste. en del begærer respit til dagene længes, og andre har fuldført deres arbejde. førstnævnte har forbrudt deres fæste, med mindre de kan have det i husbondens minde

** Niels Poulsen i Krogsgård stævner fru Margrete i Rævkærgård og tilbød hende på Jørgen Poulsen og Jørgen Nielsens vegne deres bøder for husfred

** Laurs Laursen på fru Margretes vegne modtog bøderne 30 rdl

** Søren i Bedholm stævner navng bønder. tidligere lægdsmænd for kongeskatten vidnede, at de ikke tog mere skat af Bedholm end af et bol. kornskyld 4 tdr byg

(37)

** Bertel Andersen på Holmen gav varsel for rest tiende. fortegn

** varsel for rest stedsmålspenge

** Peder Munk i Gettrup med 14 dages opsættelse stævner for gæld. fortegn

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Jens Laursen i Fårup for bøder

** Søren Tomsen i Vestrup gav varsel. fortegn

** Morten Svendsen i Hune på søns vegne udlagde 7 daler til Jens Poulsen for sår og skade

** Peder Nielsen i Sisgård 3 ting til Christen Madsen i Saltum for gæld

** Jens Madsen i Holmgård 3 ting til Jens Mortensen i Alstrup for gæld. opsat til snapsting

(38)

12/1 1633.

** sandemænd udnævner ransnævninge. fortegn

** Niels Christensen i Ålborg, født i nør Saltum, et skudsmål. 24 mænd og herredsmændene svarede, at han har handlet ærligt og vel

** Niels Poulsen i Krogsgård i Tise på bror Christen Poulsens vegne et vidne, at Christen Christensen i Rævhede lover at betale sin gæld

** Peder Christensen i Rævhede efterlyser et føl

** Tomas Jensen i Jonstrup fordeler slotstjenerne for rest

** Niels Poulsen i Krogsgård fordeler

** Christen Nielsen, der tjener i Østrup, fordeles

** Niels Mortensen i Saltum et afkald. Christen Svendsen i Bleggrav gav afkald for arv efter far Svend Andersen og søstre Sidsel og Helle Svendsdatter. Søren Laursen i Kås på hustrus vegne gav afkald for samme                           

(39)

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Knud Sørensen i Pirup for gæld til Niels Keldsen

** Svend Nielsen i Pandrup stævner. fortegn

** Anders Jensen i Hune torp fordelte for stedsmålspenge og bispetiende fortegn

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Tøger Nielsen, som tjente ham og rømte

** Christen Nielsen i Hune stævnes for spørgsmål

** Anders Pedersen i Røgel vidner, at hans tjenestepige Anne Pedersdatter er beligget i hans brød                           

** Mads Pedersen i Albæks mølle stævner Niels Pedersen på Engdiget for gæld

** Niels Pedersen i Fårup vil svare for sig på sit eget værneting

** Niels Nielsen i Kvorup fordelte Anders Jensen i Østrup for 4 mk                                                   

(40)

19/1 1633.   

** Otte Skeels skrivelse læst angående penge til Ålborg skanser

** Tomas Jensen i Jonstrup advarede slotstjenerne om at indbetale deres rest

** Keld Nielsen i Kvorup hans sag mod Knud Sørensen i Pirup om dennes gæld til Niels Keldsen, som er betalt. Keld Nielsen svarer, at det drejer sig om anden gæld. dom: at betale inden 15 dage

** Niels Nielsen i Snevre stævnes for vidne. navng vidner om en høle i hans besiddelse mærket med Knud Pedersen i Kås hans mærke. han bliver forligt med Knud P og betaler den

(41)

** Niels Pedersen i Fårup søges for 2 dalers fogedpenge. 

** Jens Poulsen i Hune og Morten Svendsen blev forligt om skade, som Jens Mortensen havde gjort Jens Poulsen

** Jens Christensen i Lundergård og Svend Nielsen i Pandrup er forligt om deres trætte

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Tøger Nielsen, født i Hune, for dom angående et øg, som han har taget ifølge tings og dele vidner fra 1629. han dømmes til at betale

** samme stævner for gæld

** sag mellem Christen Nielsen og Anders Jensen og P Smed opsat 1 måned

(42)

** Oluf Christensen i Kvorup 3 ting til Tøger Nielsen for at være rømt fra Kvorup

** Christen Nielsen i Hune stævnes for spørgsmål angående hans bror Tøger Nielsen, for hvem han havde fjernet et skrin fra Oluf Christensens herberg under prædikenen                                              

** Niels Poulsen i Krogsgård på bror Christen P's vegne stævner Vill Laursen i Østrup for korn, han havde sået i Virfleds jord, og som rytterne havde taget fra ham. tingsvidner fremlægges. opsat 1 måned.

** Tøger Jensen i Alstrup gav varsel for gæld. fortegn

** Svend Nielsen i Pandrup fordeler Mads Christensen, Laurs Jensens fostersøn for 3 mk 2 sk

** Anders Jensen i Østrup stævner Christen Nielsen i Fårup, der boede i Klitgård, for gæld, samt Christen Nielsen i Fårup, der boede i Hedegård Søren Christensen i Torpet og Morten Rod i Saltum for tyreleje 4-8 sk

(43)

** Vill Laursen stævner for gæld. fortegn.

26/1 1633.

** Niels Pedersen i Fårup fordeles for hovedgæld. rest til Sejlstrup 1632

** Anders Jensen i Østrup fordelte for hovedgæld

** Jesper Laursen i Saltum på husbonds vegne gav varsel til Peder Hellesen på Røn for sårbøder, og Morten Hellesen stævnes for pebersvendeskat

2/2 1633.

** ransnævninge sværger at gøre ret

** Poul Andersen i Hvilshøjgård og Jens Andersen i Tvilstedgård på KM og hver deres husbonds vegne et vidne om en ødegård i Saltum, som Jens Laursen påboede, at skylden til kirken og landgilden nedsættes

(44)

** vurdering af indstrandet vrag og tømmer

** Søren Pedersen i Saltum stævner Saltum sognemænd for rest tiende. opsat 3 uger

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Niels Mikkelsen i Saltum for vidne og klage. navng vidner, at Niels M stampede i gulvet i Her Tøgers stue og sagde, at han ikke agtede Her Tøger ved det skarn, han trådte på

** samme gav last og klage over Niels Mikkelsen for at have overfaldet Her Tøger med ukvemsord i Saltum præstegård

(45)

** Niels Mikkelsen stævnes for ikke at have fæstet det hus, han har iboet nogle år og som står på KM stavn. han står ikke i jordebogen. opsat 3 uger

** Jens Madsen i Østrup og Christen Laursen i Vestergård et vidne. Saltum kirkes 2 gamle lysestager vurderes for 2 rdl

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Klemend Jensen på Liis for bøder for sår, han gjorde Mads Skomager. synsvidne fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

** samme stævner Jens Keldsen i Kås for rest tiende 

** Jesper Laursen i Saltum et vidne, at Peder Hellesen på Røn lovede at stille husbonden tilfreds for sår og skade, han gjorde Søren Andersen, samt for bror Morten Hellesens skat

** Oluf Christensen i Kvorup fordelte Tøger Nielsen, som rømte af tjenesten

** Søren Tomsen i Vestrup fordelte for anpart at 1 td tjære. fortegn

** samme stævner for gæld

(46)

** Saltum mænd stævnes for rest kirketiende

** Ingstrup mænd stævnes for retterpenge

** Christen Tyresen i Fårup gav varsel for gæld

** Bend Laursen i nør Saltum gav varsel for gæld

** Keld Nielsen i Kvorup på mor og medsøskendes vegne stævner Laurs Laursen i Østrup og børn for lovbud                                 

** Keld Nielsen lovbød gods i Østrup                   

** Laurs Jensen i Jonstrup varsel for dele. fortegn

** Niels Jensen i Hjermeslev gav Hjermeslev mænd varsel for dele 

** Christen Torsen i Alstrup stævner for vurdering af sl Anders Sørensens bo i Alstrup, samt Bend Laursen Laurs Bendsen og Tomas Andersen på børnenes vegne

** Christen Nielsen vidnede, at da Anders Sørensen døde i fejdetiden, da var alt hans gods forødt af fjenderne, så der intet var til børnene eller gælden, undtagen 2 gamle øg af værdi 7 dlr, samt en gammel kandebænk og et gammelt bord, som intet var værd  

** Klemend Tøgersen i Ingstrup et vidne, at navng mænd udtages til at ligne Saltum kirketiende. fortegn

(47)

9/2 1633.

** Jesper Laursen i Saltum fordeler Peder Hellesen på Røn for hans bøder og hans brors pebersvendeskat

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner for leding. fortegn

** samme et vidne, at Hans Nielsen, der tjener Inger i Saltum, stævnes for skat. han har betalt

** Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne, at navng vidner, om de 2 små stude, som skal være Tomas Pedersens søns Jesper Tomsens. den ene købte han af Laurs Jensen, da den var kalv. kalven tilhører datteren Mette Tomsdatter, som købte den af Peder Knudsen i Hjermeslev

** samme et vidne, at navng vidner, at det dyreste rug på egnen sælges for 11 mk tønden byg 7 mk havre 3 mk

** samme et vidne, at de 2 studnød kunne gælde 9 sdl og kalven 1 sdl

** Mikkel i Rævhede og Morten Nielsen i Sønderby forpligtede sig at møde ved tinget

** varsel for dele for 9 skpr byg

** Klemend Tøgersen i Ingstrup gav varsel til Ingstrup mænd for bispetiende. fortegn

(48)

** ransnævninge sværger deres ed. fortegn

** Keld Nielsen i Kvorup andet lovbud på gods i Østrup       

** Christen Tyresen i Fårup fordeler Christen Mortensen Skriver

** Tomas Jensen i Jonstrup fordeler slotstjenerne for rest

** Laurs Jensen i Jonstrup fordeler

** Jørgen Jensen i Hvarret stævner Jesper Laursen i Saltum for en båd, han lejede, og formener, at han bør betale for den samt skaffe den til stede igen. opsat 14 dage

** Niels Jensen i Hjermeslev gav varsel til Anders Pedersen i  Nørgård i Torpet

** Peder Christensen i Hjermeslev på husbonds vegne. syn på Anders Pedersens gård i Torpet, samt på et hus i Alstrup

** Peder Mortensen i Hoven stævner for gæld. fortegn indvendinger

(49)

** Anders Poulsen i Fårup gav varsel

** Jens Poulsen i Hune gav varsel for dele til Jens Laursen i Saltum og Laurs Laursen i Østrup

** Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne om ødegods i herredet, tilhørende Sejlstrup. fortegn

** samme. vurdering af Tomas Pedersens bo i Hjermeslev. arvinger var: Søren og Jens Jespersen samt Margrete Sørensdatter og hendes børn.

16/2 1633.

(50)

** Christen Poulsen i nør Saltum et vidne, at hans gård var øde, da han overtog den, og jorden var udslidt

** Anders Jensen i Saltum spørger Jens Poulsen i Hune, hvordan han er kommet til den ko, som Anders J lånte. han vil bevise, at han fik den af hans søsterdatter Margrete Madsdatter

** Jens Laursen i nør Saltum lover at betale Jens Poulsen i Hune

** Laurs Laursen i Østrup stævnes. han er syg

** Anders Torsen i Krogsgård og Søren Madsen i Buj giver deres trætte til voldgift

** Niels Poulsen i Krogsgård et vidne, at Vill Laursen i Østrup sagde at vinterrug og hø fra Virfled, lejede han af Niels P

** Maren Laursdatter, som tjente i Toftegård, udlægger barnefader, som er Svend Nielsen sst                                         

(51)

** Tomas Jensen i Jonstrup 3 ting for jomfrukrænkelse. fortegn

** samme stævner Saltum mænd for tiende

** Christen Christensen i Hjermeslev stævnes for 1 td øl, som han tabte

** Mads Smed i Vestermark gav varsel til Anders Jensen i Kirkensgård

** Christen Kock i nør Saltum et vidne om betaling af gæld. fortegn

** Laurs Sørensen i Ejersted stævner for gæld

** Jens Laursen i Saltum stævner Christen Pedersen i Bundgård for arv, hans kone Johanne Pedersdatter tilfaldt efter far Peder Jensen 

** Christen Christensen i Hjermeslev gav varsel

** Niels Laursen i Bundgård et vidne om betaling af gæld

** Keld Nielsen lovbød 3 ting gods i Østrup                    

(52)

** Anders Christensen i Torpet stævner Christen Væver i Torpet for gæld

** Keld Nielsens i Kvorup et vidne, at Niels Keldsens arvinger skal møde til landsting 2/3 med breve på den eng, hvorom de trættes med Laurs Terkildsen

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Anders Jensen og Peder Smed angående et kast til deres boliger, som de bør nedlægge. Anders J`s svar fremlægges. de dømmes til at lægge deres kast under hov og horn

** Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne, at han påmindede Sejlstrups tjenere at møde på Sejlstrup og klarere hvad de rester med, samt for mogagen langhalm og andet efter jordebogens indhold

(53)

23/2 1633.

** Tomas Jensen i Jonstrup påmindede slotstjenerne at betale deres skat til befæstning og skanser

** samme stævner Søren Mikkelsens datter i Hune Maren Sørensdatter for at udlægge barnefader, som var en kræmmer Jens, der skulle være fra Tisted       

** dom mellem Tomas Jensen og Niels Mikkelsen i Saltum opsat 8 dage

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Inger Hansdatter og Vogn Pedersen i Saltum

** Niels Mørk i Ingstrup gav varsel til Ingstrup mænd for kirketiende

** Vill Laursen i Østrup et vidne. han er forligt med Christen Poulsen i Stavad, så han skal give ham 6 skpr byg for den vinterrug sæd og græs, som ligger til Virfled

** Niels Poulsen i Krogsgård stævner Laurs Laursen i Østrup og hans børn

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Laurs Laursen for tilbud   

** Anders Bertelsen i Fårup umyndiggjorde hans kone Margrete Madsdatter og forbød at købe eller sælge med hende

** Vill Laursen stævner for gæld. fortegn

** Morten Svendsen i Hune stævner Hune mænd for rest kirketiende. fortegn

** Anders Jensen i Saltum stævner Jens Poulsen i Hune for vidne

(54)

** Morten Christensen i Saltum stævner Christen Sørensen norden bækken i Hvorup for 1 rdl

** Laurs Sørensen i Østrup stævner Jens Pedersen i Holmgård for vidne. navng vidner, at Jens Madsen i Østrup hans hest vandt i det løb, de væddede med Laurs Sørensen og hans medbrødre

** Vogn Jacobsen i Ålborg stævner Saltum sognemænd for rest tiende og vognleje

** Niels Svendsen i Gerndrup et vidne. navng stævner ham til landsting med hans brors regnskabsbog. fortegn

** Jens Andersen i Tvilstedgård gav Sejlstrup tjenere varsel for rest

** samme stævner samme for rest spindepenge 4 sk af hver gård og 2 sk af hvert bol

** Søren Pedersen i Saltum stævner (Nihil ad rem)

** Jens Laursen i nør Saltum stævner Jens Poulsen i Hune. varsel for dele

** lægdsmænd til at ligne skattekornet i sognene. fortegn

2/3 1633.

** Morten Keldsen i Kvorup stævner. fortegn

** samme et vidne, at Peder Mortensen i Hoven lod læse en ekstrakt af Peder Sørensens bog i ----. regnskabet fremlægges. vidneførsel

(55)

** 2 kongebreve læses om indkommet rav og bernsten, det skal forvares af strandfogderne, så Jacob Dreier og hans arvinger i København kan få det. han har tilforhandlet sig det af KM for 30 år

** lægdsmændene påmindes at betale rest pengeskat

** efter Poul Andersens befaling udnævntes mænd til at gøre udlæg i Bisgård for kaptajnens kost og tæring      

** Christen Christensen og Jens Poulsen i Hune stævnes for syn på pløjning i Hune præstegårds ejendom og Hune kirkes jord                          

** Niels Poulsen i Krogsgård stævner Jørgen Poul Niels og Jens Nielsen i Krogsgård for lovbud af gods i Bundgård i Jetsmark

** samme lovbød det gods i Bundgård, som Christen Pedersen påboer

** fordeling for rest tiende til Ingstrup kirke. fortegn

(56)

** varsel til Hammelmose tjenere for rest

** Vogn Jacobsen i Ålborg gav varsel for dele. fortegn

** Christen Pedersen i Bundgård stævner Jens Laursen i Saltum for vidne

** Jens Jensen i Holmgård stævner Laurs Mørk i Østrup for vidne og tilbud

** Laurs Mørk i Østrup stævner Jens i Holmgård for 1 td øl, han vandt fra ham på væddeløb

** Søren Pedersen i Saltum stævner Laurs i Østrup for dom. opsat 3 uger

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Jens i Pilgård for gæld

** Morten Svendsen i Hune fordeler for kirketiende

** Anders Christensen i Torpet fordelte Christen Væver

** Laurs Terkildsen i Holmgård gav varsel for dele. fortegn

** Jørgen Jensen i Hvarret gav varsel til Christen Nielsen i Fårup

** Vill Laursen i Østrup stævner Laurs Jensen i Hjermeslev for gæld. opsat 3 uger

** Niels Poulsen i Krogsgård forligt med Vill Laursen i Østrup. Vill L fremlægger tingsvidne, at de er forligt. han frikendes 

(57)

** Anders Jensen i Hune torp gav Niels Nielsen sst varsel

9/3 1633.

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne, at Christen Christensen i Hune gjorde skudsmål imod syn på Klitgårds ......

** samme. syn på pløjning på Hune præstegårds ejendom

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne om bønder, der er øde eller forarmede eller har betalt til egen husbond, så de ikke har penge til Martini. fortegn

** samme et vidne, at Laurs Bertelsen og Bertel Laursen har betalt skat

(58)

** samme et vidne, at Søren Pedersen i Saltum lover at betale for hans mors rest af Bleggrav inden 14 dage

** samme syn på Niels Mikkelsens hus i Saltum

** samme stævner Niels Mikkelsen for ukvemsord mod Hr Tøger i Saltum i hans egen stue. opsat 8 dage

** samme et vidne. vurdering på det som Jacob ---- i Ålborg fik i Bisgård

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner for vurdering

** samme et vidne. vurdering af Tomas Pedersens gods i Hjermeslev. det er ikke mere værd end ved første vurdering

** Laurs Jensen i Kås stævnes for vidne klage og dom

** Peder Jensen i Kvorup, Sejlstrups budfoged, vidner, at han bød Laurs Jensen til at køre husbondens frue til Sejlstrup, men han ville ikke

** samme vidner at Laurs Jensen skulle føre ridefogden til Ålborg, og han ville ikke

**  samme vidner, at han ville heller ikke køre korn til Sæby

** Jens Andersen gav last kære og klage på ham for ulydighed

** samme begærer dom. Laurs Jensen mødte og svarede, at kirkeværger er fri for ægt og arbejde. opsat 3 uger

(59)

** Jens Andersen fordelte Sejlstrup tjenere for rest

** Niels Mørk fordelte Hammelmose tjenere for rest

** samme på Christen Jensens vegne i Ålborg gav Christen Pedersen i Boelskifte varsel for et skørt

** Terkild Skomager i Hune stævner Christen Skrædder i Purkær for et hus i Purkær ifølge forlig

** Peder Mortensen i Hoven med opsættelse 1 måned på forældres vegne begærer dom i sag om en tønde sild. dom: at betale inden 15 dage

** Morten Keldsen et vidne, at Peder Mortensens skiftebrev lyder på 21 dlr 4 s

** Søren i Bedholm et vidne. Poul Sørensen i Vedsted fik 1/2 td sild, som han tiltales for af sl P Sørensens arvinger 

** Søren Tomsen i Saltum et vidne om ødegårde. fortegn

** Laurs Laursen i Østrup stævner Laurs Terkildsen i Holmsgård for vidne

** Laurs Laursen havde 14 nød at græsse for Terkild Christensen i Holmgård og P Laursen vidnede, at han gav Laurs Terkildsens far en jernlænke af en rustvogn                               

(60)

** Laurs Terkildsen i Holmsgård stævner Laurs Laursen i Østrup forgæld til sl Terkild Christensen

** P Simonsen i Østrup lover at betale Laurs Terkildsen

** Laurs Mørk fordelte Jens Jensen i Holmgård for 1 td øl, han vandt fra ham

** Jens Poulsen i Hune fordeler Jens Laursen i nør Saltum

** Jens Jensen i Brødslev gav varsel for gæld. fortegn

** Jens Laursen i Saltum stævner Christen Pedersen i Bundgård

** Peder Simonsen  stævner

** Niels Jensen i Hjermeslev og Anders Jensen i Kirkensgård stævner

** Jens Jensen i Brødslev efterlyser et øg, som blev borte i nat

16/3 1633.

** Peder Jensen i Fristrup på husbonds vegne stævner Børglumklosters tjenere for rest efter jordebogen. fortegn

(61)

** samme et vidne om Børglumklosters ødegårde. fortegn

** samme gav varsel til Peder Christensen i Ingstrup for 9 rdl for løfte til hans tyende Christen Laursen og Birgitte Nielsdatter

** Bertel Laursen i Hjermeslev stævner Dorte Jensdatter sst for gæld. hendes søn Jens Christensen kræver bevis. opsat 14 dage

** Søren Pedersen i Saltum stævner Saltum sognemænd for rest tiende fra fejdetiden til hans mor Inger Hansdatter. hans skriftlige indlæg fremlægges. navng fremlægger deres svar angående forlig, de har indgået med sl P Selgensen. navng lover at betale, og blev frikendt. de, der ikke mødte, skal betale. fortegn

(63)

** Søren Pedersen et vidne, at navng lover at betale. fortegn. dom: at betale inden 8 dage

** Laurs Bertelsen i Hjermeslev stævner Hjermeslev mænd for kongeskat

** Jens Tomsen i Jonstrup gav varsel for gæld

** Tomas Jensen i Jonstrup på husbonds vegne stævner Jens Poulsen og Christen Christensen i Hune for syn på pløjning i Klitgårds ejendom

** samme stævner synsmænd

** sag mellem Niels Mikkelsen og Tomas Jensen opsat 8 dage

** Jacob Jacobsen i Nykøbing stævner Inger Hansdatter i Saltum og hendes børn for dom for gæld, samt landstings stævning til Peder Pedersen Selgensen, født i sdr Saltum for gæld. sl Peder Selgensens brev fra 1629 fremlægges. opsat 1 måned

(64)

** Tomas Jensen i Jonstrup fordelte Saltum sognemænd for tiende til Inger Hansdatter. fortegn

** Peder Olufsen i Limbergård på husbonds vegne. vurdering hos Niels Nielsen i sdr Saltum

** samme. vurdering hos Christen Laursen

** Niels Jensen gav varsel for dele for stedsmål af bispens tiende. fortegn

(65)

** Anders Madsen på Kringelen stævner Christen Sørensen ved Assenbæks bro

** Christen Sørensen ved Assenbæks bro stævner Christen Pedersen i Boelskifte for 10 mk

** Christen Pedersen i Bundgård stævner Jens Laursen i nør Saltum og hans kone Johanne Pedersdatter

** Terkild Skomager i Hune stævner Christen Tomsen Skrædder i Purkær for tørv, leje af huse med videre. skrædderen dømmes

** sentens på de 2 domme, som Søren Pedersen har forhvervet angående den tiende Saltum sognemænd har betalt til sl Peder Selgensen. da det ikke bevises, at har lovet mere, end de har betalt, kan der ikke tilstedes indvisning og udlæg

** Peder Olufsen i Limbergård stævner Christen Klemendsen ---- i Brødslev

** Søren Andersen et vidne om ødegods i Jetsmark

(66)

23/3 1633.

** Niels Poulsen i Krogsgård stævner Laurs Laursen i Østrup for tilbud angående det gods i Østrup ifølge indførselsbrev. Laurs L svarer, at hans børn også bør stævnes, da de har lod i godset efter deres mor

** Jesper Laursen i Saltum på husbonds vegne stævner Birkelses tjenere for øksne. fortegn

** samme stævner Laurs Terkildsen i Holmsgård for rest stedsmål til Birkelse, beliggelsesbøder 12 rdl, for han belå Maren Jensdatter samt hendes bøder 6 rdl samt rest havre. han vil ikke svare til hendes bøder, men vil henvende sig til husbonden angående hans egen gæld. opsat 3 uger

** samme stævner Maren Laursdatter i Østrup Bunker for beliggelsesbøder 6 rdl, med Svend Nielsen i Toftegård

** samme stævner Birkelses tjenere for rest. fortegn

(67)

** Søren i Bedholm stævner Christen Møller i Rævkærgårds mølle for 10 skpr mel, ifølge forlig om et stjålet sæk mel

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne, at de, der i herredet samler brokorn til Åby bro, beretter der ikke kan ydes mere korn, end det de har oppebåret. fortegn

** Christen Pedersen i Boelskifte lover at betale Christen Sørensen ved Assenbæks bro hans gæld

** Anders Madsen i Kringelen gav varsel til Christen Pedersen i Boelskifte for 6 læs hø

** Niels Mørk i Ingstrup et vidne, at Christen Pedersen i Boelskifte lover at betale 10 mk

** Niels Mørk på husbonds vegne stævner Jens Laursen i Trudslev og hans Kone Johanne Jensdatter for vidne om barnefødsel. 2 kvinder var kommet til dem og bedt om husly for natten. den ene fødte et barn, og Johanne var fadder. Jens tilbød at gå til præsten og få det kristnet, men de ville gå hen, hvor de kom fra, som skete 2 dage senere

** Simon Madsen i Børglum by et vidne, at Peder Christensen i Ingstrup lover at betale faldsbøder 9 rigsort

** samme stævner Peder Madsen i Hjermeslev og Anne Christensdatter i Kvorup for 18 rdl beliggelsesbøder

(68)

** samme stævner Børglumklosters tjenere for skansepenge

** Søren Tomsen i Vestrup gav varsel til Saltum mænd for rest kirketiende for 1632

** Christen Pedersen i Bundgård stævner Jens Laursen i Saltum og Kone Johanne Pedersdatter for vidne.

** Anders Jespersen vidnede, at han forligte Christen P i Pandrup og hans søskende om arv efter Peder Jensen, og Johanne P tog hendes part

** Jens Laursen et vidne. at Christen Pedersen havde 6 stude og 3 heste, som hans søskende ikke fik del i, og al avlen var taget bort

** Christen Pedersen forpligtede sig til at betale Jens Laursens kone hendes arv

** Jens Laursen gav Christen Pedersen afkald for arv, hans kone Johanne Pedersdatter kunne tilfalde efter far Peder Jensen

** Tomas Jensen i Jonstrup syn på pløjning i Klitgårds ejendom i Hune

** Vill Laursen i Østrup og Laurs Jensen i Hjermeslev gav deres sag til voldgift

** Laurs i Østrup vil betale Jens Tomsen

** Anders Jensen i Østrup gav varsel

** Niels Jensen i Hjermeslev fordelte

(69)

30/3 1633.

** Peder Olufsen i Limbergård. syn på husbonden Margrete Rosenkrantz gods, som er købt af Dorte Budde. fortegn

** samme et vidne, at Daniel Skrædder er lam og ikke kan gå i Ålborg skanser

** Tomas Jensen i Jonstrup på husbonds vegne et vidne om øde gadehuse i herredet liggende til Ålborg slot. fortegn

** samme et vidne. vurdering af en båd ved stranden for 4 dlr

** samme påmindede Slotstjenerne at betale rest til slottet

** Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne, at Frands Christensens hus i nør Saltum er fordærvet sand og vand. det samme gælder Jens og Christen Nielsen i Buj og Mads Pedersen

** Jesper Laursen i Saltum gav varsel for dele, fortegn

(70)

** samme fordeler Maren Laursdatter i Østrup for beliggelsesbøder

** sag mellem Bertel Laursen og Dorte Jensdatter opsat 8 dage

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Niels Nielsen i Hvorup for syn

** Christen Klausen i Brødslev gav varsel til Peder Olufsen for 2 læs hø. opsat 8 dage

** Knud i Pirup stævner Anders Bendsen og Knud Laursen i Saltum for voldgift

** voldgiftsmænd afsiger voldgiften, at de skal give Knud i Pirup 10 mk for høet

** Christen Jensen i lille Pandrup stævnes for at være rømt fra et hus, han havde fæstet. det er nedbrudt og bortstjålet. opsat 14 dage

** Christen Pedersen i Hune torp et vidne om folk, der vil grave for Ålborg. fortegn                     

** Jens Madsen i Østrup gav varsel til Peder Nielsen sst for 7 skpr havre

** Christen Hansen i Brønderslev gav varsel for rest til Hjermeslevgård. fortegn

** samme på Else Marsvins vegne gav varsel for rest. fortegn

(71)

** Christen Hansen stævner Mogens Nielsen i Alstrup for at være rømt fra et hus, han havde fæstet, og som nu er nedbrudt og bortstjålet ifølge syn 9/2 1633. han har ikke opsagt fæstet lovligt

** et vidne at Daniel Skrædder i Kås er vanfør og ikke kan grave i skanserne

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Laurs Jensen i Kås for spørgsmål, om han havde sonet hans ord for lensmanden, at han var præstens medhjælper, hvortil han svarede, hvad det kom Jens A ved, op når han blev stævnet til at svare, ville han gerne gøre det. og om han havde kørt mog for Sejlstrup, hvortil Laurs svarede, at mølleren havde kørt det mog, der tilkom ham, og kørt mog lige som de andre boelsmænd

** Søren i Bedholm fordelte Christen Møller i Rævkærgårds mølle for 10 skpr mel

** Laurs Bertelsen i Hjermeslev fordelte for skat. fortegn

6/4 1633.

** Peder Jensen i Havgård gav varsel til Christen Nielsen i Fårup, der tidligere boede i Hedegård, for gæld

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne. navng mænd. fortegn. navng mænd vidner, at de har været overalt i herredet og lagt humlekuler og sat pilestager, som der var jordsmon til, men nogle steder var det ikke kommet til grøde på grund af sandflugt og stor storm og havsvejr, som kom af Vesterhavet her omkring

(72)

** samme fordeler for rest til slottet. fortegn

** Niels Ludvigsen i vester Halne et vidne at der i 40 år ikke har boet nogen på det hussted, som Morten Tybo tidligere skal have påboet

** Jens Olufsen i Ejersted stævner Jens Orning for syn på Jens Olesens gård i Ejersted

** Anders Christensen og Niels Tomsen i Hvorup gav deres jordtrætte til voldgift

** Jørgen Sørensen i Hvorup et vidne, at han er fattig og vanfør og må betle

** Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne, at Niels Poulsen i Krogsgård i Tise skødede ham en fjerdepart i Bundgård i Jetsmark, som Christen Pedersen påboer                                           

** Jesper Laursen i Saltum fordeler

** Jens Madsen i Østrup et vidne, at Christen Sørensen i Vestrup vil holde ham skadesløs for 1 td humle, som han fik af sl P Sørensen i Ålborg

** Jens Madsen i Østrup og Christen Sørensen i Vestrup voldgav deres trætte

(73)

** samme et vidne om en ødegård i nør Saltum, Jens Laursen påboede

** Søren Andersen i Kvorup gav varsel til Jetsmark sognemænd for skattekorn

** Peder Jensen i Borup gav varsel til Ingstrup mænd for samme

** Peder Nielsen i Østrup et vidne, at der var gjort udlæg efter  Laurs Laursens søn i Østrup, Laurs hans seddel på arbejde, han gjorde for P Nielsen                        

** Søren Tomsen i Vestrup 3 ting til Saltum sognemænd for rest tiende. opsat

** samme stævner Inger Hansdatter for gæld

** Christen Klausen i Brødslev et vidne, at Peder Olufsen i Limbergård lovede at tale minde for 2 læs

** samme fordelte for brokorn til Assenbæks bro. fortegn

** Laurs Knudsen i nør Saltum et vidne. navng har skiftet hans bo mellem ham og hans børn, hvad de kunne tilkomme efter deres sl mor Else Pedersdatter, som døde i nør Saltum. børnene er: Peder Niels Jens og Knud Laursen og Maren og Anne Laursdatter

(74)

** Frands Pedersen i Fårup stævner Niels Mikkelsen i Saltum for vidne, æskning og dom

** Anne Nielsdatter og Peder Frandsen i Fårup vidnede, at Niels M solgte en plag til Frands P, som skulle være 2 år gammel, men den er ældre, og han fik 9 sdl. Frands har ikke set plagen siden Jul. Niels benægter ikke. Frands begærer dom, og mener han bør have sine penge igen, som også dømmes

** Knud Sørensen i Pirup gav varsel for dele i Saltum. fortegn

** Jens Brus i Hjermeslev gav varsel for gæld

** Christen Pedersen i Hune torp stævner Hune sognemænd for skansepenge eller arbejde. fortegn

(75)

** Christen Pedersen i Boelskifte gav varsel for dele i Ejersted og Saltum. fortegn. opsat 8 dage

13/4 1633.

** Jens Andersen i Tvilstedgård gav varsel til Christen Madsen i Saltum for 1 td rug

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner for gæld i Kvorup og Bleggrav. fortegn. opsat 14 dage

** Jørgen Nielsen på Kølskegård stævner Inger Nielsdatter i Hune for at have siddet bud om at bære et brev til Dueholms kloster overhørig. hun har forbrudt sit fæste

** samme gav Knud Sørensen i Pirup varsel for dele for 3 års landgilde

** Knud Sørensen i Pirup fordeler i Saltum for 10 mk. fortegn

** Bertel Laursen i Hjermeslev stævner Dorte Jensdatter for 6 rdl. hendes søn Jens Christensen svor, at hans stedfar Poul Jensen ikke omtalte nogen gæld til Bertel L, men han vil ikke sværge på moderens vegne

** samme fremlagde opsættelse 16/3 og mente Dorte Jensdatter burde betale de 6 rdl . hun dømmes dertil

(76)

** Jens Olufsen i Ejersted får synet, om hans jord er ved magt til at give den sædvanlige skyld  

** Jesper Laursen i Saltum på husbonds vegne med opsættelse fra 23/3  formener, at Laurs Bertelsen bør betale rest til Birkelse. dom: hvis han ikke betaler, sker der udlæg

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne om ødegårde i herredet, som ligger til Ålborg slot. fortegn

** Jens Andersen i Tvilstedgård på husbond Niels Friis vegne til Krastrup med 5 ugers opsættelse begærer dom over Laurs Jensen i Kås, som fremlagde KM forordning at præstemedhjælpere skal være forskånet for ægt. han fremlægges sit forsæt, at da han er valgt til at være kirkeværge, bør han ikke gøre ægt. han frifindes, med mindre overdommerne vil dømme anderledes

(77)

** sag mellem fru Margrete og Christen Jensen i ll Pandrup opsat 14 dage

** Laurs Jørgensen i Hjermeslev et vidne, at han er vanfør og forarmet, så han kan ikke give eller gøre i skanserne             

** Jens Klemendsen sst et vidne, at han er vanfør

** Christen Poulsen i Hedegård og Christen Nielsen i Fårup voldgav deres trætte

** Peder Jensen i Borup 3 ting til Ingstrup sognemænd for føringspenge for skattekornet

** Peder Skrædder Jensen i Fristrup bekender at være lovlig stævnet af fruen på Oksholm for vidne

** Jens Torsen i Fristrup vidnede, at Peder Skrædder havde lejet P Mikkelsen sst en ager, samt Niels Pedersen på Skald et engstykke. P Skrædder vil være i husbondens minde, hvis han har forset sig

(78)

** Jens Brus i Hjermeslev stævner for gæld. fortegn

** Christen Nielsen i nør Saltum stævnes for 3 skip byg    

(Denn 20 Aprilis War denn Helig paaske Afften och daa holldtes der Jngen Retter ting)

27/4 1633.

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Laurs Jensen i Kås for klage og dom. han var tilsagt mogkørsel på Sejlstrup, som han sad overhørig, desuden har han ikke betalt landgilden fuldt ud. han svarede, at han havde betalt Sejlstrup møller for at køre mog for sig, han havde leveret langhalm, dog uden kvittering, og han havde samtidig villet levere gæs og høns, men det blev afslået. opsat 14 dage

** Tøger Nielsen i Hvorup et vidne, at han er fattig og vanfør, så han kan ikke give eller gøre til skanserne

** Tøger Nielsen på Kølskegård fordeler Knud i Pirup for 2 td torsk

(79)

** Jens Jacobsen i Nykøbing med 5 ugers opsættelse vedrørende gæld, som sl Peder Selgensens skyldte ham. Søren Pedersen i Saltum mente, hans brødre Hans og Selgen også burde stævnes

** Laurs Laursen i Østrup på Margrete Banners vegne gav varsel for gæld. fortegn

** samme stævner Christen Jensen i ll Pandrup for at have rømt sit hus i ll Pandrup, som nu er nedbrudt og bortstjålet, uden lovligt at have opsagt fæstet. han har heller ikke betalt tiende eller gjort sit arbejde

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Hammelmose tjenere for rest skansepenge. han spurgte, om de ville arbejde eller give penge 

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Jetsmark sognemænd for rest skansepenge

** Peder Jensen i Kvorup et vidne, at han er fattig og gammel, så han kan ikke give eller gøre til skanserne

** Oluf Christensen i Kvorup lod læse kvittering på Jens Andersens vegne i Torpet for 66 rdl sagefald

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Jens Poulsen og Christen Christensen i Hune for pløjning i Klitgård. de svarer, at de har pløjet i deres husbonds jord. opsat 3 uger

(80)

** Christen Jensen på Børglumkloster stævner Børglum tjenere for rest. fortegn

** Laurs Pedersen i Ingstrup gav Ingstrup mænd varsel for skansepenge. fortegn

(81)

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne, at Vogn Pedersen tog i hånd for 20 rdl

** Christen Pedersen i Boelskifte fordelte Christen Madsen i nør Saltum

** Saltum sognemænd et vidne, at Søren Tomsen i Vestrup lod læse register over Saltum sogns kirketiende. fortegn

(82)

4/5 1633.

** Jens Madsen i Holmgård stævner Hjermeslev sognemænd for skansepenge

** Jens Christensen i Hjermeslev på mor Dorte Jensdatters vegne stævner Bertel Laursen sst for dom for hans gæld til sl Poul Jensen 

** Christen Laursen i ll Pandrup stævner Niels Jensen sst for tilbud og vurdering af arv efter Karen Nielsdatter, der boede og døde sst          

(83)

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Inger Hansdatter i Saltum for rest til slottet. kvittering fremlægges

** samme stævner Søren Mikkelsens datter i Hune Maren for dom

** Christen Pedersen i Boelskifte fordeles

** Hammelmose tjenere fordeles for skansepenge. fortegn 

** Vogn Jacobsen i Ålborg stævner Laurs Laursen i Østrup for Saltum sogns tiende fra 1611-1624. hans forsæt fremlægges. Laurs L mener, at alt er betalt til Vogn P's mor Karen Nielsdatter. opsat 3 uger

** Laurs Laursen i Østrup fordeler Daniel Skædder

** sag mellem fru Margrete og Christen Nielsen er opsat 14 dage

(84)

** Anders Poulsen i Fårup stævner Christen Bertelsen for rest på en hest

** Niels Madsen i Vrensted stævner Keld Smed i Kås for en bøsse, han fik til reparation, 1 pund stål til at gøre i arbejde, et skrin, han skulle binde samt 2 mk arbejdsløn. opsat 14 dage

** Frands Pedersen i Fårup tilbyder Niels Mikkelsen at indløse en plag for 6 dlr, som han så gjorde

** Simon Madsen på Børglumkloster fordeler Børglumklosters tjenere for skansepenge. fortegn

** samme forbud til Børglumklosters tjenere under fæstes fortabelse mod at udleje ager eller eng, holde husfolk, skyde eller jage på husbondens ejendom                                                 

** Bertel Andersen på Holmen stævner Christen Mortensen i Pirup for skyld til Hune kirke

** Søren Madsen i Østrup og hans medbrødre stævner Inger Hansdatter i Saltum. navng vidner om deres forlig med sl P Selgensen om tienden af sognet. opsat 14 dage

(85)

** Søren Tomsen i Vestrup fordelte Saltum mænd for rest kirketiende. fortegn

11/5 1633.

** Jesper Laursen i Saltum stævner for syn på tørvegrøft i Fristrup

** Søren Pedersen i Saltum stævner Laurs Laursen i Østrup for gæld til sl Peder Selgensen. Laurs fremlægger regnskab. opsat 14 dage

** samme stævner Christen Madsen i Saltum for gæld til ham og hans mor

** Steffen Jensen og Anders Jensen i Hjermeslev gav deres sag til voldgift 

(86)

** Laurs Laursen i Østrup på fru Margrete Banners vegne gav varsel til Anders Sørensen, der tjener fruen, for at være rømt af hendes tjeneste. han beretter, at dersom hun vil betale som andre, vil han gerne tjene hende. opsat 8 dage

**  Peder Olufsen i Limbergård stævner Anne Pedersdatter, der tjente i Røgel og født i Fristrup, for at udlægge barnefader, som var Laurs Mikkelsen i Abildgård i Åby

** Christen Nielsen i Hjermeslev gav varsel for dele for diverse gæld. fortegn

** Anders Torsen i Krogsgård gav varsel for dele til Søren Laursen i Kås

** Bertel Andersen på Holmen fordelte Christen Mortensen i Pirup for gæld

** Peder Nielsen i Sisgård gav Jetsmark mænd varsel for betaling af landstingsrejser. pr gård 6 skpr byg og bol 3 skpr

** samme gav Christen Madsen i Saltum varsel for dele for 2 dlr

** Matias Bertelsen i Ejersted på Søren Skrædders vegne sst et vidne, at navng gav ham afkald for arv efter hans kone Kirsten Jensdatter, der boede og døde i Ejersted, som er, Anders Jensen i Krattet på egne vegne Peder Laursen i Brødslev på sin mor Else Jensdatters vegne, Jens Sørensen i Klitgård og Niels Sørensen i Ejersted på deres far Søren Jensens vegne, Mads Pedersen i Buj og Christen Pedersen i Krattet på deres far Peder Jensens vegne

(87)

** Anders Poulsen i Fårup fordelte Christen Bertelsen sst for rest på en hest

** Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne, at Matias Bertelsen i Ejersted lover at betale 3 rigs mk føringspenge

** Jens Christensen i Hjermeslev stævner Erik i Ribergård for en stud, han skulle græsse for ham, og såfremt han ville sværge, at han ikke får gavn af den, skulle han være tiltale kvit. han svor, at den døde, og han gravede den ned

** Laurs Pedersen i Ingstrup fordelte for skansepenge fortegn

** Anders Torsen i Krogsgård gav Søren Laursen i Kås varsel for dele

18/5 1633.

** Jesper Laursen i Saltum stævner Laurs Terkildsen i Holmsgård for dom. opsat 8 dage

(88)

** Jesper Laursen. syn på tørvegrøft i Fristrup og Røn enge  samt syn på jordhuse. fortegn

** Simon Madsen på Børglumkloster. brøstfældigheds syn på KM gods til Ålborg slot

(89)

** Baldser Hansen. syn på tørvegrøft i Fristrup i Peder Pedersen og Mikkel Andersens agre

(90)

** Peder Christensen i Rævhede gav varsel til en rømt tjenestedreng Jens Andersen

** Anders Mortensen i Vedsted stævner rømt tjenestepige Sidsel Mikkelsdatter

** Niels Laursen i Bundgård stævner Christen Jensen i Torpet for gæld

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Mads Sørensen i Hvorup for gæld

** Jacob Jensen degn gav varsel til Jens Christensen i Trudslev og Jens Andersen sst hver for 6 skpr byg, hans rente

** Tomas Jensen i Jonstrup stævne vidner angående Klitgårds ejendom. fortegn

** samme stævner Vogn i Bleggrav for 20 rdl stedsmål. opsat 14 dage

** samme stævner Peder Pedersen i Fristrup og Mikkel Andersen sst for deres skansepenge

** samme stævner Bundgårds mænd i Jetsmark for kornskat og skansepenge

** samme påmindede alle i herredet om at yde skansepenge

** Poul Andersen vurdering af indstrandede tjæretønder

(91)

** Baldser Hansen et vidne, at Poul Pedersen i Kås lover at betale rest til Oksholm

** samme et vidne, at Peder Skrædder i Ingstrup forpligter sig at forbedre sit hus

** Søren Laursen i Brødslev et vidne, at han er forarmet og gammel, så han kan ikke gå i skanserne

** Poul Christensen i Torpet et vidne, at han er forarmet og vanfør, så han kan ikke skanse

** Christen Laursen i ll Pandrup vurdering af bo efter Karen Nielsdatter i ll Pandrup. der fandtes kun nogle gamle kvinde og sengeklæder for 6 mk

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne, at han forbød alle at færdes på Bisgårds ejendom

** samme gav klage over hunde i Hune sogn, der har bidt Niels Tøgersen slemt i benene og andetsteds

** Laurs Laursen i Østrup gav varsel til Anders Sørensen i Åby for rømning af tjeneste på Rævkærgård og uden lovlig opsigelse

** samme med 3 ugers opsættelse stævner Christen Sørensen i Skaland for gæld

** sag mellem Christen Christensen i Hune og Klitgård opsat 8 dage

** Laurs Laursen et vidne at Christen Jensen i ll Pandrup lover at stille fru Margrete tilfreds efter dom

(92)

** Søren Pedersen i Saltum fordelte for tiende 1629 til Saltum kirke. fortegn

** Jens Christensen i Saltum gav varsel for gæld. fortegn

** Anders Andersen på Ulholm stævner Gertrud og Maren Mortensdatter for betaling for 11 dages høstarbejde hos deres far Morten Christensen

** Jens Nielsen i Buj stævner samme for 6 sdl, som deres far skyldte ham

**  Simon Madsen på Børglumkloster stævner Børglumkloster tjenere for skansepenge samt for at gøre den fold færdig, som de skulle opføre med sten. enhver skulle sætte en pæl ned med navn eller mærke, så enhver kunne vide sit, og holde det ved lige

** Jens Jensen i Hjermeslev stævner Laurs Laursen i Østrup for gæld

** Jens Nielsen i Tømmerby gav varsel til Laurs Nielsen i Brødslev for løn

25/5 1633.

(93)

** Vogn Pedersen i Bleggrav stævner Morten Pedersen i Pilgård forvidne. navng vidner om de mænd, der havde det yderste stolestade i den 3die stol i Jetsmark kirke, hvoraf næsten alle boede i Pilgård. Morten vidnede, at da han fæstede Pilgård, fæstede han også stolestadet. sagen blev dømt til præsten og hans medhjælpere i Jetsmark                               

** Tomas Jensen i Jonstrup fordelte Laurs Jensen i Hjermeslev for rest til slottet

**  Anders Nielsen ridefoged til Sejlstrup stævner Otte Skeel på Ålborg slot for syn og vidne. Her Tøger har pløjet noget jord i Jonstrup, som Jonstrup mænd i mange år har drevet deres fæ hen over. navng, der mindes indtil 40 år, vidner at jorden, der var hede og tuer, lå under hov og horn. og den alfare vej havde aldrig været forment nogen. flere, der mindes indtil 50 år, vidner, at de var med at jævne vejen, som var KM fri vej. Tomas Jensen i Jonstrup formener, at der bør ikke udstedes vidne, men mindre de vil kendes ved ejendommen

(94)

** samme stævner Matias Bertelsen i Ejersted for at vidne samt Her Tøger for svar. Matias B vidner, at da han kom til Ejersted, bad Her Tøger ham om at opbryde det stykke jord, han havde sønden Jonstrup for at forhindre Christen Jensens fædrift, og Her Tøger ville låne ham en stud dertil

** Peder Pedersen i Fristrup et vidne, at Peder Skrædder og Jens Mikkelsen i Fristrup vil selv arbejde i skanserne

** samme fordeler navng i Fristrup for diverse skatter. fortegn

** Jesper Laursen i Saltum stævner Maren og Else Jensdatter i Vedsted for at udlægge barnefædre. ikke mødt                    

** samme stævner Palle Pedersen og Mads Sørensen. ikke mødt

** samme stævner Fristrup og Røn mænd for klage. de har opgravet enge mod recessen. deres fæste menes forbrudt, og de bør stande den gode frue til rette

(95)

** samme stævner Laurs Terkildsen for dom. opsat 14 dage

** Anders Mortensen i Vedsted fordelte en rømt tjenestepige

** Peder Christensen i Rævhede fordelte rømt tjenestedreng

** Christen Andersen i Fårup et vidne at han er vanfør, og ikke kan arbejde i skanserne

** Mads Andersen i Fårup et vidne at han er fattig og må tigge

** Tomas Christensen i Hvarret er forarmet og hans kone syg

** vester Jens Nielsen et vidne, at han er gammel forarmet og tigger sit brød

** Matias Bertelsen i Ejersted gav Saltum sognemænd varsel for rest skansepenge

** Søren Nielsen i Brogård gjorde ed at svare ret om ransgerning  

** Jens Olufsen i Boelskifte et vidne, at han er vanfør og har en blind kone, og han tigger sit brød

** Christen Pedersen i Hune torp et vidne om skansepenge og arbejde. fortegn

** samme fordeler i Hune for skansepenge. fortegn

** Terkild Simonsen i Alstrup gav varsel til KM tjenere i Alstrup for skansepenge

** Svend Nielsen i Pandrup gav varsel til Niels Pedersen og Rasmus Klemendsen, der er rømt af hans tjeneste

** Peder Nielsen fordelte for byg for en Viborg rejse

(96)

** samme et vidne at Christen Madsen i Saltum lover at betale sin gæld

** Laurs Laursen i Østrup fordelte for rømning. fortegn

** Jens Nielsen i Holmgård gav varsel til hospitalstjenerne for rest til klostret

** Peder Olufsen i Limbergård stævner Laurs Mikkelsen i Røgel og Anne Pedersdatter, født i Fristrup, for beliggelsesbøder              

** Christen Sørensen i Vestrup gav varsel i Hjermeslev

** samme gav varsel til Vill Laursen for 18 skpr byg og 8 skpr havre  

** Søren Pedersen i Saltum stævner Christen Madsen for vidne

** Jens Christensen i Saltum fordelte 2 mænd

** Christen Nielsen i Hjermeslev fordelte Jens Mortensen i Alstrup

** Frands Pedersen i Fårup et vidne, at han er vanfør på begge hænder og ikke kan drage i sine egne klæder, derfor kan han ikke arbejde i skanserne

** Christen Pedersen i Boelskifte gav varsel for gæld. fortegn

(97)

** Anders Andersen på Ulholm fordelte Gertrud og Maren Mortensdatter for arbejdspenge, deres fader skyldte

** Christen Jensen i Torpet stævner Laurs Knudsen for 3 dlr

** Tomas Jensen i Ingstrup forbyder KM tjenere at grave i enge eller grøn jord

** samme et vidne, at Jesper Laursen i Saltum lod læse et brev fra  Jesper Pedersen foged på Birkelse, at han har gjort regnskab for Birkelse tjenere på Ålborg slots skriverstue, både for penge og arbejde.

1/6 1633

** Niels Jensen i Hjermeslev stævner Anders Jensen Bund for at tage synsmænd til kirkens korn og at møde med stedsmålsbreve på tienden

** Peder Jensen i Borup et vidne. syn på hans sår og skade

** Jesper Laursen i Saltum stævner Fristrup og Røn mænd for at have gravet i deres enge. deres fæste menes forbrudt. opsat 3 uger

** samme stævner for rest tiende

(98)

** Jens Andersen på husbonds vegne syn i Ingstrup Ejersted og Jonstrup på overpløjning af fæsti og alfar vej. såfremt fædriften skal være forment Jonstrup, kan gården ikke blive ved magt. Her Tøger vedkendte sig den grund, han havde ladet pløje for præstegårdens grund. vedrørende den overpløjede vej, da har han ikke forment nogen adgang, og dersom hans folk har overpløjet vejen, er det sket uden hans vilje og minde

** Niels Mørk i Ingstrup på Hr Sørens vegne stævner Mads Sørensen i Hvorup for 21 dlr

** Tomas Nielsen i Hvorup begærer 3die ting til Børglumkloster tjenere vedrørende soldaterhold. fortegn

(99)

** samme 3 ting for gæld. fortegn 

** Klemend Tøgersen i Ingstrup gav varsel for skansepenge

** Jens Jensen i ll Pandrup og Niels Laursen i Dal får vidnesbyrd, at de er forarmede og vanføre, som de selv beviser med deres krop

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner lægdsmændene for skansepenge

** Jens Tomsen i Alstrup får bevidnet, han er syg og ikke kan gå af sengen uden hjælp

** Matias Bertelsen i Ejersted stævner Ejersted mænd for deres grandelavsbrev, som han leverede dem, og som er borte. navng vidner, at det er tilfaldet Niels Sørensen at været grandefoged, og han blev bedt om at tage brevet

** Christen Pedersen i Boelskifte fordelte for gæld. fortegn

** Christen Madsen i Saltum gav varsel til Keld Nielsen i Kvorup for 6 skpr byg

** Christen Jensen i ll Pandrup lover at betale 4 skpr byg

** Laurs Jensen i Ingstrup stævner Christen Laursen på Slottet for 9 dlr

** Tomas Jensen i Jonstrup med opsættelse 27/4 lod læse et synsvidne af 23/3, og dernæst en dom af Ålborghus 19/3 1568. Her Christen Krabbe i Saltum havde stævnet Her Jørgen Jensen i Ingstrup, som tilholder sig et kirkebol i Hune sogn, som Laurs Jensen påboer. Her Christen fremlagde Her Oluf Madsens sognepræst i Horne hans åbne brev af dato 1562, at for 24 år siden blev han, der nu boer i Horne, kaldet til at være deres sjælesørger i Hune, da lå omtalte jord til præstegården, og blev brugt af ham ukæret nogle år. siden byggede Her Oluf derpå og fæstede det bort 2 gange, og modtog landgilde deraf, så længe han boede i sognet, og da embedet blev overtaget af Her Mads Christensen i Jetsmark, modtog han ydelsen deraf, undtagen sidste år, da blev den betalt til Ingstrup præstegård. Her Christen fremlagde en gammel jordebog under 31 års dato, at omtalte jord har ligget til Hune præstegård i sl Her Nielses tid, og med hans håndskrift. Her Christen fremlagde et åbent brev af 1562, som Her Mads Christensen sognepræst til Jetsmark kirke har udgivet, at for 12 år siden blev han kaldet til at være pastor og sjælesørger i Hune sogn, da boede Laurs Jensen i samme bol, som han endnu iboer og betalte landgilde til ham, så længe han var præst der, undtagen det sidste år, da betalte han landgilden til sl Her Niels i Ingstrup. Her Jørgen i Ingstrup svarede, at da han blev kaldet dertil, lå boligen til kaldet, og han fremlagde tingsvidne af Hvetbo herreds ting 1563, at 12 Hune mænd ikke ved om den omtalte bolig med rette eller urette ligger til Hune præstegård. Laurs Jensen, som boer i denne bolig, bestod at for 12 år siden tilsagde han sl Her Niels sin tjeneste. Her Jørgen fremlagde på forespørgsel 2 mænds brev, som Mikkel Pedersen i Tise og Laurs Mørk i Sejlstrup havde givet ham, at for 50 år siden var Mikkel P hjemme hos sin far Peder Nielsen i Hune, da havde de mænd, der boede i Hune præstegård, ingen jord norden Hune by. dom: det bol, som Laurs Jensen iboer bør følge Her Christen Krabbe i Saltum til Hune præstegård, og hans efterfølgere

(101)

** Tomas Jensen mente at den jord, som Christen Christensen og Jens Poulsen har pløjet bør følge Klitgård, da jorden støder dertil, og bolet er tildømt Saltum præstegård. de 2 mænd vedkendte sig på husbonds vegne omtalte jord, men da de ikke har brev eller bevis derpå, kendes jorden at tilhøre Klitgård  

** Laurs Laursen i Østrup stævner Johan Brandt og Karen Nielsdatter i Ålborg for vidne. Søren Nielsen i Østrup vidnede, at han var med at yde det korn på Johan B's loft, som Laurs L tiltales for

** Vogn Jacobsen i Ålborg med opsættelse 4/5 stævner Laurs Laursen for dom angående tiendekorn, som skulle være betalt i hans faders tid. Johan Brandts kvittering fremlægges.
opsat 8 dage

(102)

** Keld Laursen født i Pandrup stævner Christen Simonsen i Skaland for 7 daler, men han dømmes kvit efter hans ed

** samme stævner samme for et par sko og en skjorte, som rester på Keld Laursens løn

** Knud Pedersen stævner P i Rævhede for gæld                  

** Christen Jensen lover at betale Knud Pedersen

(103)

** Søren Pedersen i Saltum et vidne at Laurs Laursen i Østrup forpligter sig at betale ham 1 pund byg og 1 1/2 tønde rug, som han skyldte P Selgensen

** Søren Pedersen i Saltum havde delt Christen Madsen i Saltum for 10 skip byg. Christen Madsen havde forsøgt at betale byggen til Inger Hansdatter, men ingen ville modtage den. han skal betale inden 15 dage

8/6 1633.

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Mads Sørensen for endelig dom. opsat 8 dage 

** Morten Pedersen i Pilgård stævner Vogn i Bleggrav for vidne og med landstings stævning stævner vidner. navng, som kan mindes i over 30 år, vidner, om hvem der stod i den yderste stol i kirken. et sendebrev fremlægges, at da Vogn Pedersens gård er lagt under kompagniet at underholde en trommeslager, befales han af obersten at holde sig til det stolestade, som hans formand i gården brugte

(104)

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Christen Nielsen i Alstrup for 2 mk

** Tomas Jensen i Ingstrup stævner Vogn i Bleggrav for 20 rdl. Vogn Pedersen  er ikke mødt

**  Hans Jensen i Stenbrogård bød sig i rette om der var nogen, der havde nogen sag at give ham

** Tomas Jensen fordelte alle lægdsmænd for skansepenge, de skulle indsamle

** Peder Olufsen i Limbergård gav Hundslunds tjenere varsel for dele for rest 1632

** sagen om Hjermeslev kirkekorn opsat 8 dage, hvor der skal mødes med stedsmålsbrev på kirkekornet

(105)

15/6 1633.

** Jesper Laursen fordeler Birkelse tjenere for rest

** samme stævner Else og Maren Jensdatter i Vedsted for at udlægge barnefædre. Else udlægger Mads Sørensen, Søren Madsens søn sst, og Maren udlægger Palle Pedersen

** samme en dom over Laurs Terkildsen for ikke at have betalt skyld og landgilde. han er ikke mødt

** På Niels Friis til Lundergårds vegne stævnes med en landstingsstævning stævner vidner. disse vidner, at han fra prædikestolen efterlyste breve og skøder angående betalingen af Lundergård, da Niels Friis købte den af gammel Laurs Friis, som var frakommet ham i 1629. fortegn

** Jens Nielsen i Kettrup stævnes for 4 dages mogagen, som han skulle gøre til Hammelmose, en dag hvert år, som er for en eng af Hammelmose

(106)

** Anders Bund forpligter sig at give penge for Hjermeslev kirkekorn efter regnskabet

** Peder Olufsen i Limbergård fordeler Hundslund tjenere for rest

** Christen Christensen i Saltum stævner Christen Madsen i nør Saltum for vidne og klage

** Niels Andersen begærede genpart på dele som P i Rævkær havde forhvervet over ham 25/5

** Peder Jensen i Havgård stævner Peder Laursen for at have pløjet og sået fem favne ind på hans toft. opsat 1 måned

** Peder Christensen i Stenbjerggård stævner Hans Jensen i Stenbjerg for vidne. han kan ikke møde på grund af arbejde i husbondens tjeneste

** Laurs Terkildsen i Holmgård giver Christen Torsen i Alstrup varsel for dele

** de giver deres sag til 2 mænd, som skal opgøre deres regnskab   

** Morten Olufsen i Sønderby et vidne at han er fattig gammel og vanfør, så han ikke kan gå i skanserne

** Simon Madsen på Børglumkloster et vidne, at Christen Andersen i Sønderby lod læse en kvittering. fortegn

(107)

** Keld Laursen i Pandrup stævner Christen Simonsen i Skaland for vidne og dom. han havde fået et øg af Maren Simonsdatter og betalt hendes søn Simon Ibsen 1 skp rug. denne havde flere gange skrevet til Kirsten Pedersdatter i Pandrup og bedt hende indkræve resten 7 dlr

** Peder Nielsen i Sisgård fordeler Christen Madsen i Saltum for 2 dlr

** Christen Nielsen i Kalsensgård gav varsel til Ingstrup mænd for penge til tingstokken

** Niels Jespersen i Hjermeslev gav varsel til Morten Nielsen sst for 2 mk og 2 skpr byg

** Yde Laursen i Hjermeslev stævner samme for 3 mk

** Morten Nielsen lover at betale Tomas Jensen i Ingstrup

** samme lover at betale Christen Nielsen i Kalsensgård

** Christen Nielsen i Kalsensgård et vidne, at Simon Madsen i Børglumkloster lod læse og påskrive et tingsvidne af Jerslev ting 1625, hvor prins Christian d 5tes brev fremlægges, at bønderne i Børglumkloster len er forskånet for soldatertjeneste, og såfremt nogle er udskrevet, skal de være fri

(108)

** Morten Nielsen i Hjermeslev stævner for syn på bortpløjet jord i Hjermeslev

** Jens Madsen i Holmgård fordelte Helliggejst tjenere (Ålborg) for rest. fortegn 

** Jens Madsen i Holmgård fordelte Christen Christensen i Hjermeslev for faldsbøder

** Poul Andersen i Hvilshøjgård stævner Susanne Danielsdatter for dom, for hun skal have født et barn i Bisgård i Jetsmark myrdet det og lagt det under en tørv på Jetsmark kirkegård, og derefter rømt af landet. nogle ben er siden fundet 19/11 1631. Poul A fremlagde præsten til Vorfrue kirke i Ålborg hans kundskab, at en fange på Ålborg slot Susanne havde sagt til ham, at hun havde født et barn, som kaptajnens søn i Vendsyssel Hans var far til, i Thy og det var døbt Laurs. kaptajnens søn Hans Roggens bekendelse fremlægges, at 1630 om foråret rejste kvinden til Norge 10 uger, og da var hun gravid, og hun fødte et barn, mens han var i Thy. hvad hun gjorde ved det, vidste han ikke. samtidig blev der fundet et barnehoved og ben på Jetsmark kirkegård. hun rejste bort, og han havde talt med hende i Ålborg, da sagde hun, at hun var bange, idet hun havde gjort en ugerning. han gik fra hende og ville ikke høre mere. tingsvidne af Ålborg byting fremlægges, hvori Hans R beediger disse udtalelser. Susanne Danielsdatter med far Daniel Laursen Skrædder i Jetsmark var til vedermålsting og benægtede, at hun havde sagt således til Hans R. tingsvidne af Ålborg byting 29/4 fremlægges, hvori hendes far vidner, hvor hun tjente og hvor længe. endnu et tingsvidne at Ålborg byting, hvor sognepræsten Mester Davids vidner. Susanne svarede, at hun ikke vidste at have sagt således til ham. i samme tingsvidne bekender hun at have fået et barn med Hans Roggen. da hun fortalt ham, hun var gravid, bad han hende rejse til Norge, hvor hun fødte. og barnet blev døbt Laurs, men døde, og blev begravet på Trom kirkegård. så rejste hun hjem til sin far, tjente flere andre steder, og rejste til Norge igen. på spørgsmål benægtede hun ved sin ed, at hun aldrig havde født her i landet. tingsvidne af Ålborg byting 6/5 fremlægges, at Else Jensdatter, som tjente med Susanne i Bisgård, vidner derom, at en dag, da Susanne skulle malke, gik hun ind i laden. kaptajnens kone bad hende hente Susanne, men hun nåede hende ikke før kirkegården, og spurgte hende, hvor hun skulle hen. hun svarede, at hun skulle på kirkegården med et barn, som hun ville begrave, og som hun havde født i laden, og kaptajnen havde været hos hende 2 gange, mens hun fødte, og ingen andre, både Susanne og Kaptajn Sakarias benægtede dette. et tingsvidne af Ålborg byting 13/5 fremlægges, at et barn 19/11 1631 blev ædt af hunde på Jetsmark kirkegård, så der kun var nogle stykker ben tilbage. et kundskab fra Troms i Norge fremlægges, at navng der er blevet stillet 11 spørgsmål angående Susannes barns fødsel der, svarer, at de ikke kendte til hende, på nær en mand Nikolaus, hvor hun havde været 5 uger, hvorefter hun var rejst til Jylland. Poul Andersens forsæt fremlægges. dom: hun bør dømmes på hendes hals

(116)

** herredsfogden Christen Nielsen i Kalsensgård et vidne at han 3 gange spørger sine meddommere, om nogen vil afsige dommen, da han selv har vidnet i sagen. de svarede, at hvad den svorne dommer gjorde i sagen, ville de efterfølge, og stå last og brast med ham

22/6 1633.

** Jesper Laursen i Saltum med 3 ugers opsættelse angående Fristrup og Røn mænd, der har opgravet deres enge. de møder og svarer, at de har gravet tørv i 40 år og sammesteds som deres formænd. dom: de har forbrudt deres fæste, med mindre de kan have det i deres øvrigheds minde

(117)

** Christen Mørk og Jens Christensen på Bremrøgel stævner Niels Friis til Lundergård for deres boligers opsigelse

** Christen Pedersen i Hune torp gav varsel til Jens Ovesen i Saltum

** de gav deres sag til voldgift

** Niels Pedersen i Østrup stævner P Nielsen sst for syn på bortpløjet jord

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Maren Sørensdatter i Hune for 6 rdl beliggelsesbøder                                            

** Matias Bertelsen i Ejersted fordeler Saltum sognemænd for skansepenge. fortegn

29/6 1633.

** Jens Christensen på Bremrøgel og Christen Mørk i Sønderby stævner Niels Friis. de har opsagt deres værsteder

(118)

** Tomas Jensen i Jonstrup tilbød frugtgæld for ulovlig sæd, nogen kunne have ført i KM jord

** samme på sæd, som nogen kunne have ført i Klitgårds jord

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Her Tøger for tilbud om frugtgæld for sæd, som er ført i jord sønden for Ingstrup

** samme stævner Jens Jørgensen og Mads Pedersen for tilbud angående forvaring af ...... ved Hune torp                                   

** samme et vidne at Laurs Jensen i Kås lover husbonden at være hørig og lydig

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne, at Christen Hansen i Brønderslev lod læse 1ste opkrævelse af sandemænd angående Stride kær

** Oluf Madsen i Ingstrup stævner Dorte Jensdatter i Hjermeslev og hendes sønner Jens og Laurs Christensen for vidne svar og klage        

** synsmænd har synet skade på Oluf Madsens køer, som er sket med en spade

** Niels Laursen i Åsendrup stævner Tomas Madsen i Trudslev for gæld. opsat 3 uger

(119)

**  Vogn Pedersen i Bleggrav hans moder og medsøskende skøder til Klemend Tøgersen i Jonstrup den vejrmølle, der ligger ved Saltum

** Peder Christensen i Stenbjerggård stævner Hans Jensen i Stenbjerggård Christen Hansen i Brønderslev Jens Poulsen i Mølgård Niels Justsen og Peder Jacobsen for vidne

** Peder Christensen og Christen Hansen har gensidigt stævnet hinanden, men Christen Hansen vidste kun godt om Peder Christensen 

** Anders Bund i Hjermeslev stævner for syn på bortpløjet jord

** Mads Nielsen i Vestermark stævner Johanne Olufsdatter i Ingstrup og hendes børn for hendes salig mand Christen Pedersens gæld. børnene er P Olufsen Erik og Niels Christensen

(120)

** Christen Laursen i Fårup stævner Christen Bertelsen i Fårup for gæld

** Jens Madsen i Holmgård stævner for gæld. fortegn

** Tomas Jensen i Jonstrup gav varsel til Maren Sørensdatter i Hune for 6 rdl              

** Tomas Laursen i Fårup stævner Anders Madsen i Kringel for gæld, som han lover at betale

** Laurs Smed i Purkær gav Mads Christensen i Pandrup varsel for dele for 8 skpr rug                                     

** på Tomas Hansens vegne rådmand i Hjørring stævnes Mogens Steen for 1 pund byg

** Niels Svendsen i Gerndrup stævner for gæld. fortegn

(121)

** ung Laurs Laursen i Østrup gav varsel til Laurs Terkildsen i Holmgård for 3 mk

** Christen Nielsen i Alstrup tilbød frugtgæld på husbonds og Her Søren Christensens vegne for ulovlig sået sæd          

** Niels Pedersen i Østrup syn på bortpløjet jord i Østrup, som tilhører ham. Peder Nielsen mener ikke, han har pløjet videre end stabel og sten

** Morten Nielsen i Hjermeslev fordeles for 2 mk 2 skpr byg

** Klemend Tøgersen i Ingstrup stævner

** Christen Hansen i Brønderslev på Jørgen Kruse til Hjermeslevgård hans vegne stævner på alle andre godser og alle vester Hjermeslev sognemænd og enker, angående skel mellem Stride og Hjermeslev

(123)

6/7 1633.

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Jens Poulsen og Christen Christensen i Hune, for de har sået i Klitgårds ejendom

** samme fordelte Maren Sørensdatter i Hune for 6 rdl beliggelsesbøder

** Peder Nielsen i Østrup stævner Niels Pedersen sst for syn

** Laurs Nielsen i Kettrup stævner for gæld. fortegn

** Niels Friis på Lundergård og Laurs Friis til Spangerhede stævner Poul Skinkel for vidne klage og dom. Her Niels vidnede skriftligt, at han var til stede, da Poul Skinkel gav Niels Friis et brev med hans underskrift, som han sagde, han havde fået af Laurs Friis, og hvori Niels Friis overlader Laurs Friis Spangerhede samt 1000 rdl. Niels Friis skulle give Poul Skinkel 200 rdl, fordi han havde skaffet ham brevet

(124)

** Laurs Friis gav last og klage på Poul Skinkel for brev på 200 rdl, som han underfundigt og sledsk havde tilforhandlet sig og mente, det burde være magtesløst

** samme lod læse hans skriftlige beretning, at i hans fravær har Poul Skinkel lokket hans farbror Niels Friis til at skrive er brev på 200 rdl, for at have tilvejebragt et falsk gavebrev. opsat 14 dage

** Jørgen Tomsen Korporal stævner Niels Jensen i Alstrup for ægt og arbejde og for kammerpenge. opsat 14 dage

** Niels Friis til Lundergård forbyder at tyre på hans gods uden hans minde

(125)

** Alstrup mænd stævnes for syn og syns afhjemmelse

** syn på skade i deres enge

** Jens Christensen i Drustrup stævner Poul Christensen i Torpet og Christen Væver for ikke at ville forsegle deres grandelavsbrev

** Niels Friis til Lundergård giver Laurs i Østrup fuldmagt at tale for ham på tinge

** Niels Bertelsen i Kås giver varsel for dele. fortegn

** Laurs Laursen i Østrup stævner Christen Andersen Møller for at have rømt møllen med 6 1/2 tønde mel 2 bildejern med videre

** samme et forbud mod at huse 2 mænd, som er fordelte. fortegn

** Anders Bund i Hjermeslev syn på hans bortpløjede jord

** Oluf Madsen i Ingstrup begærede klage over Dorte Jensdatter i Hjermeslev og hendes sønner for de køer, som er blevet slået. Jens og Laurs svor, at de ikke gjorde køerne noget, men de ville ikke sværge, at de ikke vidste, hvem der gjorde det. opsat 8 dage

** Laurs Laursen i Østrup 3die ting til Laurs Terkildsen for 3 mk

(126)

** Laurs Bertelsen i Hjermeslev med fuldmagt 3die ting til Mogens Steen for 2 tdr byg. hans skriftlige beretning fremlægges, at han ikke mener, at være Tomas Hansen i Hjørring noget skyldigt, og da han boer på Mors, bør han stævnes på hans værneting. Laurs B mente, at da han holdt til i Blokhus, burde han stævnes her. dom: han bør lide tiltale

13/7 1633.

** Niels Mørk i Ingstrup på husbondens vegne stævner for rest til Hammelmose. fortegn

** Poul Andersen ridefoged til Ålborg slot lod læse Susanne Danielsdatters bekendelse om hendes dødfødte barn. hun er fange på Hammelmose   

(127)

** Christen Hansen i Brønderslev lod læse opkrævelse på sandemænd til at gøre skel mellem Stride og Hjermeslev

** samme stævner Morten Nielsen i Hjermeslev for rømning. han tjente husbonden Jørgen Kruse som kusk, og kørte til dennes mor Else Marsvins begravelse i Randers, men på hjemvejen til Hjermeslevgård rømte han fra hest og vogn i nærheden af Hobro

(128)

** samme stævner Jens Mortensen i Alstrup for et par læderseler

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Kirsten Jensdatter, Jens Tomsens i Purkær for at udlægge barnefader, som er Niels Poulsen i Klarborg  

** Søren Tomsen i Vestrup et vidne, at Niels Pedersen i Lund gav ham afkald for arv, som Johanne Laursdatter tilfaldt efter hendes far sl Laurs Jensen i Vestrup. Anders Jensen i Østrup en genpart

** samme forpligter sig at holde Johanne Laursdatters bryllup for 12 personer ifølge skiftebrev   

** Niels Pedersen i Østrup og Peder Nielsen sst gav deres sag for voldgift   

(129)

** Svend Nielsen i Pandrup stævner for gæld. fortegn

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Frands i Fårup for syn på tørvegrøft ved Christen Bendsens enge

** Søren Christensen i Bundgård gav varsel for penge til soldaterhold. fortegn. opsat 8 dage

** unge Laurs Laursen i Østrup fordelte Laurs Terkildsen i Holmgård for 3 mk

** Laurs Laursen i Østrup på bror Svend Laursen vegne stævner P Nielsen i Østrup for vidne og dom. han har haft et øg at føde for Svend L, men vil ikke levere det tilbage. opsat 3 uger

** Jens Christensen i Hjermeslev gav varsel for gæld. fortegn

20/7 1633.

(130)

** Søren Simonsen i Trudslev stævner Laurs Bagge i Hvorup for vurdering og tilbud

** samme. et vidne at 3 mænd vurderede en bøssepibe for 3 mk

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Kirsten Jensdatter i Purkær for 6 mk. beliggelsesbøder                                             

** Niels Mørk i Ingstrup gav varsel til Oluf Madsen i Ingstrup for 15 skpr bygtiende til kirken

** Niels Mørk og P Jensen i Havgård forbød alle at køre over Drengsholms enge vesten Præstebroen

** Laurs Laursen i Østrup gav varsel til Mogens Steen i Blokhus for 2 tdr byg

** Christen Bendsen i Fårup. syn på tørvegrøft

**  Christen Hansen i Brønderslev gav varsel til Morten Nielsen i Hjermeslev varsel for dele for rømning af husbondens tjeneste      

** Christen Nielsen i Kalsensgård et vidne, at han er stævnet til Viborg landsting om 6 uger

** Peder Nielsen i Lund stævner Jens Madsen og Anders Jensen i Østrup og Christen Sørensen i Vestrup for arv efter Jens Christensen og Else Jensdatter i Vestrup. opsat 3 uger                  

(131)

** Laurs Nielsen i Kettrup fordelte P Laursen Skrædder i Trudslev for 9 mk

** Laurs Laursen i Østrup på Fru Margretes vegne stævner Christen Andersen Møller for mølleskyld med videre

** Tomas Madsen i Trudslev forpligter sig at betale Niels Laursen i Åsendrup 9 dlr og 4 skpr byg

** Jens Christensen fordeler alle, som han til 3 ting gav sag

** Søren Christensen i Bundgård fordeler for gæld. fortegn

** Laurs Laursen i Østrup et vidne, at Christen Jensen i ll. Pandrup forpligter sig at flytte til et hus i ll Pandrup og opbygge det igen, samt gøre de dagsgerninger, han har forsømt samt ikke flytte derfra uden tilladelse

(132)

** Christen Jensen et vidne, at når han har opbygget huset, skal hans dele være magtesløs

** Niels Mørk i Ingstrup fordeler lovsmændene for 2 tdr byg og 4 skpr

** Søren Pedersen i Saltum fordeler Christen Madsen sst for 10 skpr byg

27/7 1633.

** Anders Bund i Hjermeslev stævner Poul Simonsen sst for pløjning i korn. de giver deres jordtrætte til voldgift   

** Niels Mortensen i Saltum på Søren Laursens vegne i Ålborg stævner Mads Nielsen i Alstrup for dom og tilbud angående 12 tdr byg, som han har købt af ham og udbetalt 5 sdl, men kan ikke fa byggen. opsat 3 uger

** Laurs Laursen i Østrup på fru Margretes vegne stævner Niels Poulsen i Klarborg for beliggelsesbøder med Kirsten Jensdatter. opsat 

(133)

** Laurs i Myrtue stævner navng Hjermeslev mænd for at tage syn på hans eng for grøft og kørsel. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup gav Laurs Knudsen i Saltum varsel for dele

** Peder Nielsen i Østrup stævner Laurs Laursen i Østrup, Svend Laursen og ung Laursen for hvilken sag, de kunne give 

** Laurs Laursen i Østrup spurgte P Nielsen, hvem af hans sønner, han havde stævnet. han havde stævnet hans søn den unge kræmmer

** P Nielsen et vidne at et nød, som Jens Madsen i Holmgård skulle føde for P Nielsen, var Svend Laursens

** Christen Nielsen i Kalsensgård herredsfoged et vidne at Søren Tomsen i Vestrup på sin kones vegne Maren Simonsdatter giver Christen Nielsen afkald for arv efter far Simon Pallesen og efter søstre Johanne og Birgitte Simonsdatter

** Peder Nielsen et vidne om et ungnød, som Jens Madsen skulle opføde for Svend Laursen, idet han havde gæld til P Nielsen

** Jens Madsen i Holmgård hans håndskrift om samme nød. han mener, at P Nielsen skulle levere foderet 

(134)

** Laurs Bertelsen i Hjermeslev fordeler Mogens Steen i Blokhus for 2 tdr byg

** Bertel Andersen på Holmen giver Jens Laursen i nør Saltum varsel for dele for 3 mk 4 s.

3/8 1633.

** Peder Jensen i Havgård et vidne at Niels Mørk i Ingstrup bekender at have oppebåret 13 mk stedsmål til Ingstrup kirke

** Søren Tomsen i Vestrup gav menige Saltum sognemænd varsel for dele for stedsmålspenge til kirken. opsat 8 dage

** Peder Jensen i Havgård stævner Brødslev mænd for vidne klage og spørgsmål. Jens Jensen i Vestergård vidnede, at Rævs svin gjorde ingen mand skade, og han ikke vidste hvem, der slog hans so ihjel.

** Christen Hansen i Brønderslev stævner Niels Friis til Sejlstrup og Niels Jensen i Hjermeslev (Alstrup ?) for at lade påkalde 12 edsmænd for at sværge ham hans rette vej fra den bolig i Alstrup, som Svend Christensen påboer til og fra marken, og begynde deres ed og tov i gårdsleddet og videre, som beskrives. de opkræves 2den og 3die gang 10/8 og 17/8. edsmændene opkræves.

(135)

** Jens Andersen i Tvilstedgård. syn på hulgrøft i den eng, der tilhører Laurs i Myrtue

** Niels Ludvigsen i nør Halne og Christen Andersen i Knepholt stævner Christen i Skaland, Tøger Jensen og Niels Christensen i Bundgård for syn på deres huses brøstfældighed

(136)

** syn på Tøger Jensens og Niels Christensens gård

** Peder Andersen i Knepholt gav klage på et kast, der er indhævdet norden og østen Bundgård, samme til skade

** Jens Klemendsen i Saltum får synet skade på en bygager

** Christen Skovbo gives varsel for dele for 1 rdl. 3 ting

** Niels Madsen i Brødslev på Jacob Jacobsens vegne i Nykøbing stævner Inger Hansdatter, Anne Pedersdatter, Selgen Pedersen, Søren Pedersen, Karen Pedersdatter i Kornum, Hans Pedersen, Inger Pedersdatter i Nøtten, Maren Pedersdatter i Forslev, Vogn Pedersen og Peder Pedersen Selgensen, født i sdr Saltum for sl P Selgensens gæld til ham. dom: de bør betale

(137)

** Laurs Laursen i Østrup på bror Svend L's vegne med opsættelse stævner P Nielsen for det nød, som han skulle føde for Svend L, og som han bør skaffe til stede. han dømmes dertil

** ung Laurs Laursen i Østrup stævner P Nielsen sst for vidne og klage. han kom gående med en høle og sagde til ham: står du her du havrekræmmer, gjorde jeg dig ret, skulle du holde trøe for mit korn og græs, du lader opæde

** samme et vidne, at P Nielsen her for retten sagde, at ung Laurs Laursen alligevel skulle holde trøe og drage til landsting

** Søren Pedersen i Saltum gav Christen Madsen i Saltum varsel for dele

** samme et vidne, at Søren Madsen i Østrup på Christen Madsens vegne lover at betale

** Bertel Andersen på Holmen fordeler Jens Laursen i nør Saltum

** Christen Madsen i Saltum stævner Søren Pedersen sst for 1 dlr

(138)

** samme stævner Inger Hansdatter i Saltum for forbud mod at bruge hans lodskifte jord uden hans minde                                       

** Jens Tomsen i Jonstrup begærede 3 ting til Laurs Knudsen for en høle en hovtang en bøssepibe en bøsselås et krudthorn et spænde og to hængelåse

** Niels Friis til Lundergård begærede dom over Poul Skinkel i sag med Laurs Friis til Spangerhede angående et brev på 200 rdl, som Skinkel havde tilvendt sig. det kendes magtesløst

** Niels Jensen i Hjermeslev et vidne, at Anne Nielsdatter født i sdr Saltum gjorde ham til hendes værge

10/8 1633.

** Anders Rasmussen i Vodskov på husbonds vegne stævner Christen Mikkelsen i Røgel for vidne

** Svend Ladefoged vidner at han fandt en skudt hjort i Ulvskov, og huden og takkerne var fjernet. han ransagede hos Birkelse tjenere, og kun hos skovfogden Christen Mikkelsen fandt han en bøsse, og på hans loft 21 tejner til en ålegård, desuden havde han en ræveunge bundet i en jernlænke. andre vidner, at de har set hans søn skyde til mål med en bøsse, og han og faderen hentede ris i Ulvskov

(139)

** Anders Rasmussen begærer dom over Christen Mikkelsen for at have skudt hjorten og hentet ris i skoven, som han som skovfoged skulle vogte. Christen M svor, at han ikke vidste, hvor hjorten kom af dage, og tejnerne fremstillede hans søn Niels for andre, som denne beviser med tingsvidne af Ølands birketing, at ladefogden på Oksholm var hans hjemmel til risene. opsat 3 uger

(140)

** samme begærer klage over samme for den ræveunge, som blev fundet hos ham. hans søn Niels beviste med tingsvidne, at ladefogden på Oksholm var hans hjemmel til ræveungen

** samme stævner Fristrup og Røn mænd for forbud mod at grave i engskifterne

** samme udviste 1ste gang Røn mænd af deres gårde. fortegn

** Christen Hansen i Brønderslev fik 2den opkrævelse af edsmænd

** samme fik syn på en gammel dyb hulvej norden Alstrup kirkegårdsdige

(141)

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Jens Poulsen i Hune og Christen Mikkelsen for sæd, de har sået i Klitgårds jord i Hune, og for hvilken han har tilbudt frugtgæld

** vurdering af tømmer, som fandtes på Saltum kirkegård

** Niels Poulsen i Krogsgård stævner Jens Jensen i Østrup for gæld

** Jens Klemendsen i Saltum et vidne, at Jesper Laursen afsagde hans syn ligesom de andre synsmænd i dag 8 dage

** samme fordelte Christen Skovbo i Alstrup for 1 mk

** Laurs Knudsen i nør Saltum fordeltes på Jens Tomsens vegne i Jonstrup

** Peder Svendsen i Stavad stævner 3 hyrdedrenge for vidne og klage

** det bevidnes, at de 3 hyrder havde taget 27 nød ud af P Svendsens fold. han giver klage på dem

** Keld Nielsen i Kvorup gav Tomas Laursen i nør Saltum varsel for dele

** Christen Olufsen i Brødslev ville afsige hans syn, som han om 8 dage skulle afhjemle angående skade i Myrtue ager

(142)

17/8 1633.

**  Niels Poulsen i Krogsgård stævner Jens Jensen i Østrup for gæld efter en gammel delevidnes indhold

** Jesper Laursen i Saltum stævner Fristrup mænd for forbud. de lover ikke at grave i deres enge

** Terkild Simonsen i Alstrup og Svend Christensen Degn enes om vandløb, som løber gennem begges jord

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Ålborg slots tjenere angående sendebrev fra slotsskriveren, at de skal have kvittering, når de yder deres landgilde

(143)

** Christen Nielsen herredsfoged spørger Terkild Simonsen og andre i Alstrup om den vej, som edsmændene er opkrævet til, kan være dem til hinder eller skade, hvortil svares Nej. indvendinger mod 3die opkrævelse fremlægges       

** Anders Nielsen fremæskede et tingsvidne på edsmændene

** Poul Simonsen i Hjermeslev tilbød Anders Jensen 2 heste, han havde optaget i sit korn

** Niels Mørk i Ingstrup på Hr Sørens vegne gav last og klage på hunde, som gør skade på præstegården               

(144)

** Niels Jensen i Hjermeslev stævner Jens Olufsen i Saltum for hans fosterdatters Anne Nielsdatters arv efter hendes fader og moder.

**  Knud Pedersen på Vogn Pedersens vegne i Bleggrav stævner Christen Madsen og Christen Svendsen for dom, da de ikke stævnede for syn, og ingen synsvidne fremlagt

** Klemend Tøgersen i Jonstrup stævner Mogens Sørensen i Alstrup for 1/2 rdl

** Søren i Bedholm stævner Boel på Skald for 3 skpr byg

** Christen Nielsen i Alstrup gav varsel til navng for ølgæld. fortegn

** Søren i Bundgård gav varsel for dele til navng. fortegn

** Peder Jensen i Pandrup stævner Anders i Purkær

** Christen Laursen i Vestergård stævner Søren Tomsen i Vestrup for dom. opsat 8 dage

24/8 1633.

**  Jesper Laursen i Saltum på husbonds vegne et vidne, at Christen Madsen og Laurs Jensen i Fristrup lover ikke at grave tørv i deres enge

(145)

** Niels Jensen i Hjermeslev stævner Gertrud i Klostergård for 6 dlr

** samme stævner Anders Jensen i Hjermeslev for tilbud om at yde bispens tiende på kærven efter bispens brevs indhold

** samme stævner Johanne Nielsdatter og hendes sønner Niels og Knud Jespersen for tilbud angående nogle breve

** Tomas Jensen i Jonstrup gav varsel til slotstjenerne for rest smørskyld. 3 ting

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Frands Pedersen og Christen Bertelsen i Fårup for at udtage synsmænd til at syne noget hø, som er slået på Niels Mørks ejendom

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Frands Pedersen for syn på hø, der er slået på Christen Bendsens jord

** samme stævner Her Tøger Poulsen i Saltum for at have ladet pløje jord sønden Ingstrup. dom af 1558 fremlægges, at jorden skal være tildømt Saltum præstegård. opsat 1 måned

(146)

** Christen Hansen i Brønderslev på husbonds vegne et vidne, at 12 edsmænd havde udlagt en vej til og fra marken til og fra den bolig, Svend Degn påboer. de 12 mænd begyndte deres tov ved Svend Degns gårdsled og satte sten med tegl og kul under. vejen beskrives. deres tov endte ved Alstrup kirke

(147)

** Jens Andersen i Tvilstedgård på Niels Jensens vegne i Alstrup et vidne, at Svend Degn lover at sætte et led op på ovennævnte vej

** Tomas Laursen i Hjermeslev lover at betale tidligere slotsskriver Søren Madsen i Ålborg 21 dlr. Torkild Simonsen i Alstrup forpligter sig at betale 20 1/2 dlr. Jens Nielsen i Alstrup og Frands Pedersen i Fårup lover at betale  

** Peder Christensen stævner Christen Bertelsen i Fårup for leding.

** samme gav Knud Pedersen fuldmagt at tage 4 ting på Christen Bertelsen

** Klemend Tøgersen i Ingstrup fordeler Mogens i Alstrup for skansepenge

** Jens Madsen i Østrup fordelte Saltum mænd for stedsmål til kirken

(148)

** Søren Tomsen i Vestrup stævner Inger Hansdatter i Saltum for gæld

** Christen Laursen i Vestergård giver Christen Bertelsen varsel for dele 3 ting

** Niels Nielsen i Kvorup stævner Mads i Albæks Mølle for noget hø, han har slået

** Christen Andersen i nør Saltum stævner Christen Madsen for spørgsmål angående et tøjr, som han havde skåret itu i hans gård. han nægter

(149)

** samme et vidne, at Niels Andersen i sdr Saltum var hans hjemmel til tøjret                                                   

** Poul Andersen forbød KM tjenere at udbetale drengeløn, før skatten er betalt

31/8 1633.

** Falk Giøe stævner Østrup og sdr Saltum mænd for syn vidne og klage

** samme stævner Jetsmark sognemænd for samme sag

** Anders Torsen i Krogsgård på Falk Giøes vegne forbyder navng at afføre korn de har sået i deres jord. fortegn

** Jesper Pedersen ridefoged til Birkelse stævner Christen Mikkelsen i Røgel, hans søn Niels Christensen og Ellen Pedersdatter for vidne  

** Jesper Pedersen med en landstings stævning stævner navng vidner angående Christen Mikkelsen er kommet ud af Ulvskov med ris, og hans søn Niels Christensen har gået i byen med en bøsse. risene var til fæbånd til Birkelse. der vidnes, at han ikke har kørt med ris eller tejner. Niels Christensen fremlagde sit husbondholdsbrev på Øland

(150)

** samme sag - vidner udtaler, at han har værelse hos hans far i Røgel, hvorfor han bør tiltales her ved tinget. opsat 3 uger  

** Jesper Pedersen stævner Niels Christensen for dom angående den ræveunge, som han har i bur i en jernlænke hos hans far Christen Mikkelsen i Røgel, skønt Recessen forbyder almuen at skyde eller ødelægge vildt. Niels C bør skaffe hjemmel til ræven, eller betale til husbonden 100 mark. han fremlægger tingsvidne af Ølands birketing 3/8, at ladefogden på Oksholm er hans hjemmel til en ræveunge. Jesper P svarede, at hjemmel skulle gøres personligt. og ikke per brev. Svend ladefoged og Hans Bodder vidnede, at da de ransagede for hjortehuden, sagde Ellen Pedersdatter, Christen Mikkelsens kone, at Niels C havde taget ræveungen op i vognen, da de kørte fra kirke, hvilket Niels C benægtede ved ed. opsat 3 uger

(151)

** Jesper Pedersen begærede dom over Christen Mikkelsen i Røgel for de ålegårdstejner, som blev fundet på hans loft ved ransagning. da de kørte bort med dem, tilbød han 1 rdl, om han måtte beholde dem. de er fremstillet af ris, som han formenes at have hentet i Ulvskov, skønt han som skovfoged burde have opsyn med skoven. Christen Mikkelsen svor, at han ikke havde fremstillet tejnerne, men hans søn Niels C, som fremlagde tingsvidne af Ølands birketing, at ladefogden var hans hjemmel til risene. opsat 3 uger

(152)

** Jesper Pedersen begærer dom over Christen Mikkelsen, da der er skudt en hjort i husbondens skov Ulvskov. han har som skovfoged været betroet at have tilsyn med skoven og dyrene. ved ransagning hos Birkelse tjenere i Røgel er der kun hos ham fundet en bøsse, der kan være brugt til at skyde hjorten. han bør angive hvem, der har skudt hjorten, eller lide tiltale. Christen Mikkelsen svor som tidligere, at han ikke vidste, hvorledes hjorten var kommet af dage, og han aldrig havde brugt bøssen. han mener, han burde være fri for tiltale, samt for at angive, hvem der havde skudt hjorten. opsat 3 uger 

(153)

** samme forbyder Birkelses tjenere at betale drengeløn, medmindre de selv vil betale skatten for dem

** Christen Sørensen i Vestrup stævner Niels Pedersen i Lund og Johanne Laursdatter for vidne. det bevidnes, at alt, han ejede, var ødelagt af fjenderne                                    

** Niels Jensen i Hjermeslev på Anne Nielsdatter vegne født i Saltum et vidne, at Jens Olufsen lovede hende 15 sdl, som er hendes arv efter forældre Niels Nielsen og Maren Jensdatter  

** Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne om den skade, der er sket i hans rug

** Anders Jensen i Østrup stævner Niels Pedersen i Lund og Johanne Laursdatter sst for vidne. Anne Christensdatter i Østrup vidner om den kvie, som Niels Pedersen tiltaler Anders Jensen for                                                   

(154)

** ovennævnte skal mødes i Østrup til Jens Madsens for at gøre regnskab på Johanne Laursdatters vegne, født i Vestrup. de gav sagen til forligsmænd               

** Anders Jensen i Østrup lover at betale Kirsten Tomsdatter i Purkær for en kvie, som hun fik som løn i Vestrup

** Tomas Jensen i Jonstrup afhjemling af syn på Bisgård 

(155)

** Christen Bertelsen i Fårup lover at betale sin gæld til Søren Madsen i Ålborg

** Jens Andersen i Tvilstedgård. synsmænd skulle syne noget hø, der var slået på Christen Bendsens jord, men da det blev vedkendt at være fælles jord, blev synet ikke afsagt

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Jens Poulsen og Christen Christensen i Hune for forbud mod at afføre det korn, de har sået i Klitgårds jord

** Anders Jensen og Niels Jensen i Hjermeslev gav deres trætte til voldgift

** Niels Christensen i Bundgård på Søren Christensens vegne sst  fordeler navng for gæld. fortegn

** Laurs Laursen i Østrup gav Tomas Klemendsen og Peder Nielsen i Østrup varsel for dele. P Nielsens sag opsat 8 dage

(156)

7/9 1633.

** Mogens Steen i Blokhus et vidne. Gertrud Laursdatter bevidner, at Jørgen Jensen i Hvarret var årsag til at hun gik af sin tjeneste hos Mogens S. Jørgen J havde foreslået hende, at hun med en dirk skulle tage Mogens's penge, som han benægter

** Laurs Laursen i Østrup på Margrete Banners vegne stævner kaptajnen i Bisgård og hans kone Anne Tomsdatter for kirketiende. opsat 8 dage

** samme et vidne, at P Nielsen i Østrup stævner ung Laurs Laursen i Østrup til landstinget, samt Laurs L og herredsfoged Christen Nielsen

** Anders Torsen i Krogsgård på Falk Giøes vegne syn på skade i Skegelundsengen og Flaskeengen

** sagen mellem Inger Hansdatter og Søren Tomsen i Vestrup er opsat 14 dage

(157)

14/9 1633.

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Niels Mørk i Ingstrup, Peder Ræv i Havgård, Christen Simonsen i Hvorup og hans kone Sidsel Christensdatter for at vidne

** stævning af: Anders, Jens og Hans Henriksen i Vrensted angående strandhugst

** Niels Mørk vidnede, at han havde været i Christen Simonsens gård i Hvorup, hvor Anders Henriksen og hans brødre holdt med en vogn belæsset med en kiste flaskefor skrin og klæder, som tilhørte den købmand og andre, der led skibbrud ud for Hvorup strand. de ville  køre til Vrensted med vognen. andre vidner det samme. han forbød dem at køre bort med varerne, før det bud, som Tomas Jensen i Jonstrup havde sendt til Ålborg, kom tilbage, men de agtede ikke derpå

** Jesper Laursen i Saltum gav 3 mænd i Fristrup varsel for dele, fordi de havde solgt 3 øksne imod forbud. deres husbond ville selv købe dem. fortegn

** sagen imellem Fru Sofie Brahe og Christen Mikkelsen i Røgel er opsat 8 dage

** Mogens Steen og Jørgen Jensen i Hvarret bliver forligt og voldgav den trætte, der har været mellem dem deres koner og børn

(158)

**  Jesper Laursen stævner Laurs Terkildsen for forbud mod at lukke og låse og udviste ham af hans gård, da han er dømt fra sit fæste den 15 Juni og skal gøre gården ryddelig til fardag  

21/9 1633.

**  Jesper Laursen i Saltum fordeler 3 navng mænd i Fristrup for øksne, som de har solgt imod forbud. fortegn

**  Jesper Laursen med 3 ugers opsættelse begærer dom over Christen Mikkelsen i Røgel for en hjort, der er skudt i Ulvskov. dom: han skal stå husbonden til rette

** de andre sager med Christen Mikkelsen og hans søn opsat 14 dage

** Anders Nielsen ridefoged til Sejlstrup stævner Her Tøger i Saltum for vidne og dom

** Søren Madsen i Jonstrup vidner om tværpløjningen sønden Jonstrup, at da gik Her Tøger selv ved hans plov

(159)

** Anders Nielsen stævner Hr Tøger for dom angående den jord, han vedkendte sig 1/6 som liggende til Saltum præstegård, han bør bevise det. Her Tøger lod læse et vidne fra 1558, at omtalte jord havde været pløjet til Saltum præstegård både i Her Ibs og Her Anderses tid. stokkenævn fra samme år fremlægges, at 24 mænd, der mindes 30-60 år vidner, at den jord som Her Christen Krabbe har pløjet vesten og sønden vester Jonstrup til det dige, som sl Her Ib lod kaste, altid har været betragtet som Saltum præstegårds jord. synsvidne af 1557 fremlægges, hvor synsmænd har synet jorden, hvor der er gravet 200 flagtørv, Her Christen Krabbe til skade. dom af 1558 fremlægges, hvori Her Christen Krabbe kan bruge jorden som Saltum præstegårds lodskifte jord indtil Christoffer Giøe kommer med vidnesbyrd, at jorden er Jonstrup jord. Her Tøger svarer, at såfremt der er pløjet over vejen, som kan være til skade for nogen, så er det sket uden hans minde, men mener at den jord, som hans formænd har pløjet, må han også pløje

(160)

** Christen Tomsen Laurs Bertelsens dreng i Hjermeslev får synet sår og skade

** Jens Nielsen i Buj stævner Niels i Hvarregård for 13 sl dlr

(161)

** Niels Jensen i Alstrup får syn på korn, der er slået og bortkørt fra ham

** Anders Nielsen på Sejlstrup stævner Niels Jensen i Alstrup for spørgsmål, om han har fået skade af den vej som er udlagt til Svend Christensen. han svarede, at han hellere så, at Svend kørte ad den vej norden hans gård, som edsmændene havde udlagt, end gennem hans gård

**  Jens Madsen i Holmgård stævner navng for ulydighed. de var tilsagt at høste til Helliggejst kloster i Ålborg. fortegn. de bør betale for hver dag 1 rigsort

** Søren Tomsen i Vestrup stævner Inger Hansdatter i Saltum for rest kirketiende

(162)

** Christen Madsen i Saltum får skudsmål af 24 dannemænd, at han og hans kone Johanne Terkildsdatter har skikket sig vel

** Jens Madsen i Holmgård stævner Christen Sørensen i Vestrup for et par nye hjul

** sagen imellem Niels Friis på Sejlstrup og Her Tøger Poulsen i Saltum præstegård er opsat 8 dage

28/9 1633.

** På Gregers Tomsens vegne ridefoged til Bjørnsholm stævnes Jens Laursen i Saltum for 2 rdl

** Niels Andersen i Torup et vidne. Jens Tomsen i Vestermark på egen og søster Margrete Tomsdatters vegne Christen Tomsen i Kettrup Tomas Tomsen sst Niels Nielsen i Saltum på egne vegne afhænder deres arvelod i Norge til ham                 

(163)

** Niels Jensen i Hjermeslev på Ingeborg Parsbjergs vegne stævner Gertrud i Klostergård for 6 1/2 dlr

** Laurs Tomsen i Iver stævner Niels Friis for gæld på 30 rdl. opsat 3 uger

** menige Østrup og sdr Saltum mænd stævnes af Falk Giøe for skade på Skegelund enge. de møder og vidner ved ed, at deres kreaturer ikke gjorde skade i hans eng. Niels Mortensen i Saltum bad at det blev bevist

** Christen Jensen i Vrensted stævner Niels Skrædder i Hvorup for vidne, og med landstings stævning stævner vidner. navng vidner havde ikke set den indtagne plag, på nær Laurs Sørensen i Vrensted, der havde set de indtagne plage, som var Christen Jensens, stå i Niels S's fold, men han så ikke at der var gjort dem noget ondt

(164)

** samme stævner Poul Klemendsen og Inger Jensdatter for vidne i samme sag. de har ikke set Niels S gøre plagene noget ondt. Niels Skrædder svor, at han aldrig havde gjort skade

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Niels Christensen i Fårup for modvilje og ulydighed mod husbond, han skulle tilsige Sejlstrup tjenerne at høste

** Anders Nielsen på Sejlstrup et vidne, at han forbød Sejlstrups tjenere at ingen må leje arbejde af ladefogden eller andre af hans folk

** Tomas Jensen i Jonstrup på Her Sørens vegne tiltaler 2 af hans tjenere for forsømmelse, så en hest er død ifølge tingsvidne af Børglum birketing 17/5. Her Sørens indlæg fremlægges, at de 2 karle Niels og Laurs Jensen er sendt til Børglumkloster for at hente halm, og Her Søren befalede dem at se godt efter hestene og hopperne, alligevel har de spændt fra, mens de læssede halmen, og sat dem i hus langt derfra, så de ikke kunne se efter dem, og ikke fulgt ladefogdens råd, at sætte hestene for sig og hopperne for sig, men sat den sammen, og bundet grimerne så løst, at de straks er kommet løs, og den ene hest har fået skade. da de opdager det, da de skal til at spænde for, lader de døren stå åben så hesten løber bort, og træder tarmene af livet, hvorved den dør. Niels Jensen svor, at han ikke havde noget med den hest at gøre, da de heste, han kørte ud med kom hjem igen uskadte. opsat 3 uger

(166)

** Jens Madsen i Holmgård fordelte Christen Sørensen i Vestrup for et par hjul

** Jep Tøgersen i Sønderby stævner Jens Nielsen i Buj for vidne. Svend Nielsen og Niels Laursen i Toftegård vidner, at de var i Sønderby kær, da Jens Nielsen i Rønbjerg, og som nu boer i Buj, fik en sorthjelmet stud af Jep T, og skulle give ham en stud igen eller tale hans minde derfor

** de gav deres sag til voldgift

** Peder Laursen i Østrup stævner Svend Christensen Degn i Alstrup for vidne

** de gav deres trætte til voldgift

** sagen mellem Niels Friis og Her Tøger opsat 8 dage

(167)

**  Tomas Jensen i Jonstrup spurgte hvem af Her Sørens karle førte den nu døde hest ind i huset. Niels Jensen svarede, at han førte den hest sidst ind, som endnu lever        

** Niels Andersen i Torup andet vidne, at Jens Tomsen i Vestermark og hans navng søskende afhændede deres arvelod i Norge til ham 

** samme spørger dem, om det er med deres vilje og kendskab, at arven skal være solgt til en person P Jensen. det var det ikke

** Laurs Jensens indlæg i sagen med Her Sørens hest, som døde i Børglumkloster, hvor hans 2 karle skulle hente halm. hestene, som stod i fæhuset, sled grimerne itu, og den ene hest rev maven op og døde   

(168)

5/10 1633.

** Jesper Laursen i Saltum stævner Palle Pedersen og Mads Sørensen i Vedsted for deres beliggelsesbøder               

** samme stævner Anders Mortensen i Vedsted for gæld

** samme stævnes for at have bortlejet sine enge

** Niels Ludvigsen i vester Halne stævner navng for skansepenge. fortegn

** Anders Nielsen i Hedegård stævner Knud i Pirup for 15 mk, som han havde udlagt for ham til hans fostersøn Laurs Jensen for et øg

** samme stævner navng for gæld. fortegn

** Niels Laursen i Åsendrup modtog 3 sdl og 4 skpr byg af Tomas Madsen i Trudslev

** Niels Laursen i Åsendrup på kone Else Jensdatters vegne Jens Laursen i Vrensted på egne og 4 af hans søskendes vegne, som er Maren Dorte og Margrete Laursdatter og Christen Laursen, Jens Laursen på egne vegne, Niels Laursen i Vrensted på sin kone Johanne Laursdatters vegne Niels Laursen på egne vegne gav Tomas Madsen afkald for arv efter hans kone

(169)

** samme et vidne, at Tomas Madsen lover, at han vil holde arvingerne skadesløse for gæld  

** Anders Torsen i Krogsgård på Falk Giøes vegne stævner Vestrup mænd Christen Sørensen og Søren Tomsen for at have siddet bud om at komme til Lundergård for at høste overhørig, og begærer dom på deres fæste. opsat 3 uger

** samme stævner Søren i Risen for gæld

** Peder Ræv i Havgård stævner vester Laurs Nielsen i Brødslev for vidne                                        

** vester Laurs Nielsen forpligter sig til ikke at give P Jensen ukvemsord, som han ofte har gjort uden årsag, og kaldt ham en gammel hund for høstfolkene i marken

(170)

** Christen Andersen i Toftegård stævner Anders i Krogsgård og Keld Mortensen i Kvorup for at vidne om skade i bygager på Toftegårds mark

** Jens Madsen i Holmgård fordeler Helliggejst tjenere for ulydighed. de var tilsagt at høste. fortegn

** Anders Nielsen ridefoged til Sejlstrup med 6 ugers opsættelse angående jordtrætten mellem Her Tøger i Saltum og Christen Jensen i Jonstrup, som omhandler fri fædrift, som i 50 år har ligget til Jonstrup, som Christen Jensen nu iboer, indtil i år, hvor Her Tøger har pløjet såvel marken som alfar vej op. Niels Friis's brev af Sejlstrup fremlægges. dom: Her Tøger skal ikke befatte sig med omtalte jord

(171)

** Jesper Laursen på husbondens vegne med 5 ugers opsættelse om ikke Niels Christensen i Røgel bør lide tiltale her i herredet, og fremlægger brev fra Baldser Hansen, at han ikke har værelse der, men har fået ris til ålegårdstejnerne. Niels Christensen fremlægger stedsmålsbrev fra Baldser Hansen på en gård i Østerby, og mener at han bør tiltales ved Ølands birketing. dom: da han har værelse hos hans far i Røgel, og han har fået stedsmålet under sagen, bør han lide tiltale her

** samme med 5 ugers opsættelse angående Christen Mikkelsen i Røgel for de ålegårdstejner, der er fundet på hans loft. tingsvidner fremlægges. han skal skaffe hjemmel til risene, eller lide tiltale

(172)

** samme med 5 ugers opsættelse angående en ræveunge, som er fundet i Christen Mikkelsens bur, og hvortil hans søn er hans hjemmel. tingsvidner fremlægges. Niels Christensen bør skaffe personlig hjemmel

12/10 1633.

(173)

** Jens Christensen i Drustrup får synet skade i hans kornmark

** Klemend Jensen lover Christen Nielsen i Hjermeslev at gøre sin part af den ager, som de trættes om

** Christen Nielsen i Hjermeslev får synet et dige, der er lagt på hans jord

** samme stævner Poul Simonsen for en håndskrift på 10 mk

** Frands Pedersen i Fårup får synet skade i hans vinterrug

(174)

** Jens Sørensen i Sønderby får syn på kornskade

** Anders Nielsen i Hedegård et vidne. Knud i Pirup lover at betale dennes fostersøn Laurs Jensen 15 slet dlr

** Anders i Krogsgård stævnes af Søren Pedersen i Saltum på moderens vegne

19/10 1633.

** Jens Olufsen i Kettrup et vidne. Christen Laursen i Pandrup gav ham afkald for arv på hans kone Kirsten Olufsdatters vegne efter hendes far Oluf Nielsen, der boede og døde i Kettrup

** Karen Munksdatter i Mellerup lovbyder hendes del i Bundgård, som Niels Christensen påboer

** Niels Mørk i Ingstrup på husbonds vegne gav varsel til Jens Olufsen i sdr Saltum for skat samt ulydighed

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Laurs Jensen i Kås og Peder Christensen i Hedegård, som forholder ham Jetsmark kirkes regnskabsbog samt penge

(175)

** Jesper Nielsen i Torpet gav varsel til Jens Olufsen i Boelskifte og Svend Laursen i Østrup for gæld. 3 ting

** Christen Andersen i Toftegård stævner navng for 3 tdr kornskade. fortegn

** Christen Jensen i Hjermeslev gav varsel til Niels Jensen sst for 1 rdl

** Jens Brus stævner Peder Olufsen i Limbergård for 2 dlr

** Anders Jensen i Hjermeslev får synet kornskade

** sagen mellem Her Søren og hans dreng opsat 14 dage NB  

26/10 1633.

** Søren Ibsen i Sønderby et vidne at Peder Olufsen modtog hans skattebetaling

** Christen Nielsen i Alstrup et vidne om 3 forarmede mænd i Hjermeslev, som ikke kan betale deres skat. fortegn

** Anders Jensen i Østrup på søster Maren Jensdatter vegne frasiger arv og gæld efter hendes mand Jens Jensen, som døde i Østrup   

(176)

** Mads Jensen i øster Hjermeslev stævner Hans Sørensen Skrædder i Brønderslev for vidne

** Jens Madsen i vester Hjermeslev vidner, at han hørte Hans Skrædder svor, at den hest, som Mads Jensen i Hjermeslev fik af ham, var 12 år og lydefri. andre vidner det samme

** Jesper Nielsen i Torpet fordelte Jens Olufsen i Boelskifte og Svend Laursen i Østrup

** sagen mellem Falk Giøe og Vestrup mænd opsat 14 dage

2/11 1633.

** Mikkel Nielsen i Torpet på fru Dorte Budde vegne stævner menige Jetsmark mænd, Toftegårds mænd undtagen, for KM anparts korntiende, som hun har fæstet. opsat 3 uger

(177)

** sagen mellem Her Søren i Ingstrup og hans dreng og imellem Niels Friis og Laurs Tomsen i Iver opsat 8 dage

** Niels Friis et vidne om betaling på håndskrift

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner menige KM tjenere. opsat 8 dage

** Niels Ludvigsen i vester Halne fordeler 3 mænd i Alstrup for skansepenge. fortegn                                           

** Jens Madsen i Holmgård lover at skaffe Jens Brus og Tomas Laursen i Hjermeslev deres skansepenge igen

** Christen Nielsen i Kalsensgård et vidne om øde gadehuse til Åstrup der ligger i Hune hvarre, samt at Maren Jensdatter i Sønderby er så forarmet, at hun ikke kan betale skansepenge. fortegn

(178)

** Laurs Laursen i Østrup på fru Margrete Banners vegne stævner kaptajnen i Bisgård for kirketiende for 1632

** samme stævner Jens på Lundbak og P Laursen i ll Pandrup for ulydighed

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Peder Sørensen i Kvorup for dom for gæld efter hans breve

** samme stævner Jesper Andersen i Pandrup for hans anpart kornskade

** Niels Mørk i Ingstrup på Otte Skeels vegne stævner 3 mænd i Hjermeslev for 3 tdr byg, de rester med for fædrift i Hammelmose. fortegn

** en af dem, nemlig Laurs Bertelsen stævner menige Hjermeslev mænd. han mener, de skal holde ham og medbrødre skadesløs for fædriften. opsat 8 dage

** Laurs Pedersen i Ingstrup gav varsel til Ingstrup sognemænd for rest skat

** Jens Keldsen i Kås gives varsel for dele for brev og segl, som han forholder sagsøgeren, som er Mads Jensen i Vedsted

(179)

** Niels Poulsen i Klarborg stævner Jens Tomsen i Purkær for 3 rdl 2 sl mk. han benægter men vil ikke aflægge ed, så han dømmes til at betale

9/11 1633.

** Mads Jensen i Vedsted lover at betale Jens Keldsen i Kås

** Jens Madsen i Holmgård gav KM tjenere i Hjermeslev varsel for rest kongeskat

** Laurs Jensen i Kås gav varsel til Jetsmark mænd for kongeskat

** Anders Torsen i Krogsgård lod læse en seddel, at han skulle svare Falk Giøe til Bratskov efter denne dag

(180)

** Tomas Jensen i Jonstrup forbød Christen Madsen i Saltum at flytte, eller føre noget af hans bort, inden han har betalt kongeskat og landgilde

** samme fordeler Christen Pedersen og Christen Madsen i Bundgård for gæld

** samme stævner Jens Pedersen i Rævhede. opsat 8 dage

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Niels Madsen i Brødslev for hans håndskrift, som han forholder ham

**  Niels Mørk stævner vidner. navng vidner, at vejen til og fra Laurs Jørgensens værsted i Fårup gik i hegnets tid gennem Niels Bertelsens gård. fortegn

** samme på Her Sørens vegne stævner navng for deres rettighed, de skal give om året for hans tjeneste. fortegn

(181)

** Niels Poulsen i Krogsgård et vidne, at Laurs Laursen i Østrup køber 3 halve boliger og 1 halvt gadehus i Østrup af Christen Poulsens arvinger, som er Jens Poulsen i Stavad Niels Poulsen i Krogsgård Christen Poulsen i Ålborg Jørgen Poulsen sst Jens Pedersen på Egholm ung Jens Poulsen i Stavad Maren Poulsdatter i Ålborg Kirsten Poulsdatter i Blokhus. deres forlig læses                        

(182)

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne at Laurs Laursen og børn og bror i Østrup indstiller fejde med P Nielsen og hans medsøskende og omvendt

** Jens Olufsen i Boelskifte et vidne, at han er vanfør og forarmet og ikke kan betale kongeskat

** Christen Nielsen i Alstrup stævner for hjordpenge samt kirketiende. fortegn

** Jens Olufsen i Ejersted gav varsel til Jens Christensen i Saltum for 3 sdl. 3 ting

** Christen Christensen i Østrup et vidne, at han fæstede et ødehus, som Anders Jensen tidligere iboede

** Knud Laursen i Saltum et vidne, at han fæstede et ødehus, som Niels Skrædder tidligere iboede

** Jens Laursen i Fårup stævner Jens Nielsen i Hune for 2 sdl rest på en hest. opsat 8 dage

(183)

** Klemend Tøgersen i Ingstrup gav varsel for landgilde og kongeskat. fortegn

** Laurs Pedersen i Ingstrup fordelte for rest skat. fortegn

** samme gav varsel til Christen Simonsen i Hvorup for en studekalv. opsat 8 dage

** Laurs Pedersen i Ingstrup stævner Morten Nielsen, som har lovet ham sin tjeneste

** Oluf Madsen i Ingstrup får synet kornskade

** Christen Christensen i Hjermeslev stævner Jens Madsen i Holmgård for 21 mk

** for kongeskat fordelte Laurs Jensen i Kås flg. fortegn

** på Falk Giøes vegne stævnes Søren Tomsen og Christen Sørensen i Vestrup. de har fortabt deres fæste, for ikke at være mødt til at høste. de svarer, at den første uge, de blev hans tjenere, da gjorde de 16 dags arbejde med folk til Lundergård, desuden samme uge holdt de 3 dage med 2 vogne, og mener ikke at deres fæste kan være forbrudt. dom: deres fæste er forbrudt, med mindre de kan have det i deres øvrigheds minde

(184)

** Laurs Tomsen i Iver ned 5 ugers opsættelse stævner Niels Friis til Lundergård for 30 rdl 12 sdr, som han skylder sl Tyge Nielsen i Iver. hans håndskrift fremlægges. regnskab fra 1616 fremlægges. dom: de bør gøre regnskab

(186)

** Tomas Jensen i Jonstrup med 6 ugers opsættelse på Her Sørens vegne stævner hans tjenestedrenge Laurs og Niels Jensen angående en hest, som døde på grund af deres forsømmelse. tingsvidne af Børglumkloster birketing fremlægges at før en begravelse på kirkegården kom Her Sørens karl til Her Peder, om han ville komme at se en hest, hvor tarmene var brudt ud af livet. han så 2 vrinske heste i fæhuset, den ene havde fået revet maven op på en spids ---- formedelst hoppen var nær, og da døren var åben, løb den bort, med tarmene hængende ned, mere og mere, til den trådte dem ud af livet. endnu et tingsvidne fremlægges, at ladefogden befalede dem at sætte hestene ind i stalden, men de adlød ikke. tingsvidne fremlægges, at ingen forhindrede dem at sætte hestene i stald. dom: Niels Jensen frikendes men Laurs Jensen bør lide tiltale

(188)

** Niels Laursen i Bundgård fordeler for kongeskat. fortegn    

** Jens Madsen i Holmgård fordeler for kongeskat. fortegn

16/11 1633.        

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne at Laurs Laursen i Østrup og P Nielsen sst lovede at forliges, og i modsat fald at betale til husbonden 1 par færdige øksne

** P Nielsen stævner vidner med en landstings stævning

** Niels Nielsen vidnede, at han hørte Laurs og Peder skændtes, men de gjorde ikke hinanden skade, og Laurs stod med et spyd. opsat 3 uger

(189)

** samme stævner Laurs Laursen Svend Peder og Anders Laursen for vidne og tilbød dem deres arvepart i selvejergods i Østrup. Laurs L møder med tingsvidne, at godset tidligere er delt mellem sl Christen Poulsen og sl Niels Keldsen. opsat 8 dage                         

** Laurs Laursen et vidne, at Niels Poulsen lod læse en kontrakt af Viborg landsting, at Laurs L i Østrup og Christen Poulsen er forligt om Christen Poulsens indførsel i den bondegård i Østrup, som Laurs L påboede. Christen P skal have 3 halvboel og et halvt gadehus, som han har delt med Niels Keldsen

(190)

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne, at P Nielsen i Østrup tilspørges om bevis for, at han er blevet uførmet af Laurs Laursen eller børn, så vil han svare for ham

** Niels Madsen i Musted søger Yde i Ingstrup for 5 rdl, som han skyldte hans sl far Mads Pedersen i Hellum. opsat til snapsting

** Vogn Jacobsen stævner Laurs Laursen i Østrup for tiendekorn til hans sl fader. Laurs Laursen ved ed nægter at være omtalte rug skyldig. opsat 14 dage

** Jens Jensen i Ejersted et vidne, at han er øde forarmet og ikke ejer et levende høved, så han kan ikke betale skat

(191)

** Mads Jensen ved Hune kirke stævner Tomas Christensen i Pirups hvarre for 12 sk skat

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Margrete Sørensdatter i Hjermeslev for gæld til husbonden. opsat 8 dage

** samme stævner P Nielsen i nør Saltum for 2 td byg og 3 mk

** Niels Pedersen i Lund et vidne, at Jens Madsen og Anders Jensen i Østrup blev forligt med ham på Johanne Laursdatter, sl Laurs Jensens datter i Vestrup, hendes vegne                   

** samme stævner Søren Tomsen og Christen Sørensen i Vestrup for Johanne Laursdatters mødrene arv. opsat 14 dage        

** Christen Christensen i Hjermeslev udlagde 1 mk til Jens Madsen i Holmgård, og delevidnet blev revet itu            

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Jens Poulsen i Hune for at tage synsmænd til at syne grøft ved Hune præstegård

** samme fordelte dem, der ikke gjorde deres arbejde til Ålborg slot. fortegn

(192)

** Niels Mørk i Ingstrup syn på Laurs Jørgensens vej i Alstrup. han er forment adgang til hans markvej

** Oluf Madsen i Ingstrup stævner for gæld. fortegn

** Jens Nielsen i Hunehvarre får vurderet en hest

** Jens Laursen i Fårup stævner Christen Nielsen

23/11 1633.

** Tomas Jensen i Jonstrup fordeler slotstjenerne for rest

** Vogn Jacobsen i Ålborg gav varsel til Saltum sognemænd for rest tiende og føringspenge

** Anders Torsen på Falk Giøes vegne stævner Jens Keldsen i Kås, for han har optyret ved Kåsgård

** Jens i Brogård stævner Christen Nielsen i Hedegård, der nu boer i Fårup, for 16 dlr

(193)

** Tomas Laursen i Furreby. hans broder Jens og søster Else fik stokkenævn af 24 mand, at de er ærlige ægtefødte og har skikket sig vel til de forlod herredet                         

** samme stævner 2 mænd for gæld. blandt andet 1 ko, som rytterne tog. fortegn. opsat 3 uger                                           

** Margrete Olufsdatter i Hvorup var Christen Simonsens hjemmel til en kalv, som Laurs Pedersen i Ingstrup tiltaler ham for

** Tomas Jensen i Jonstrup. syn på grøft ved Hune præstegård og jord til Ingstrup kirke  

** Laurs Laursen og Peder Nielsen i Østrup blev forligt om deres trætte af forligsmænd. fortegn. deling af værsteder eng og jord

(194)

** Christen Nielsen i Alstrup på Hans Nielsen borgmester i Sæby hans vegne stævner Morten Nielsen i Hjermeslev for 7 dlr stedsmålspenge

** Jens Nielsen i Bleggrav stævner Morten Nielsen i Sønderby for  2 sk byg

** Christen Nielsen i Alstrup fordelte. 3 ting

**  Niels Christensen i Hvorup. varsel for dele. fortegn

(195)

** Tomas Jensen i Ingstrup et vidne at unavngiven mand får bevidnet armod

** Christen Christensen i Hjermeslev med 14 dages opsættelse begærer dom over Jens Madsen i Holmgård. han skal betale 15 mk inden 15 dage

** Jens Olufsen i Ejersted fordeler Jens Christensen i sdr Saltum for 3 sdl

** Oluf Madsen i Ingstrup fordeler Christen Jensen ved Bækken for 5 mk. 3 ting

** Niels Mørk i Ingstrup på Her Sørens vegne sst fordeler for dagsgerning. fortegn                                       

** Christen Madsen i Saltum gav varsel for dele

** Keld Mortensen i Kvorup gav Jens Christensen i Bleggrav varsel for dele

** Laurs Jensen i Jonstrup gav Mads Christensen og Christen Madsen i nør Saltum varsel for dele

** Laurs Jensen i Kås fordelte lydelig for kongeskat. fortegn

(196)

30/11 1633.

** Tomas Jensen i Jonstrup påmindede navng, at de skulle samle brokorn til Åby bro. fortegn

** Søren Tomsen i Vestrup stævnede Niels Pedersen i Lund for vidne                                                  

** Niels Laursen i nør Saltum i Bundgård vidnede, at da Johanne Laursdatter i Vestrup fik udlagt hendes fædrene arv, kunne der ikke blive nogen mødrene arv, idet fjenderne havde forødet det, der var

** Christen Sørensen i Vestrup og Niels Pedersen i Lund blev forligt om Johanne Laursdatter, født i Vestrup, hendes arv efter farfar og farmor  

** Jens Sørensen i Sønderby gav varsel for dele

** et vidne, at hvem, der ikke betaler Vogn Jacobsens moder hendes tiende, vil blive fordelt

** Jens Christensen i Bleggrav lover at betale Keld Mortensen i Kvorup

** Knud Pedersen i Kås gav varsel for dele til Laurs Nielsen i Kås for gæld                                 

** Knud Laursen i Saltum stævner Laurs Christensen i Fårup for dom. opsat 8 dage

(197)

** Knud Laursen og Laurs Christensen giver deres sag for voldgift

** Søren Madsen i Østrup. varsel for dele til Jesper Laursen i Saltum for en visebog, han lånte ham. 8 dage          

** Laurs Madsen i Pandrup gav varsel for dele

** Søren Pedersen i Saltum gav varsel for dele til Anders Christensen i Torpet for 4 tdr byg

** samme til Peder Laursen i Hjermeslev for 5 mk

** Christen Sørensen i Vestrup gav varsel for dele til P Simonsen i Østrup for en vognkurv

** P Simonsen i Østrup varsel for dele til Christen Christensen, der tjener Søren Madsen i Østrup, for en vognkurv

** Morten Nielsen forpligter sig at betale sin gæld til Jens Nielsen der tjener i Bleggrav

** Laurs Jensen i Jonstrup stævner Mads Christensen i nør Saltum for gæld   

** Christen Madsen i nør Saltum. varsel for dele. fortegn

** samme stævner Knud Laursen i Saltum for dom for gæld

(198)

** Laurs Bertelsen i Hjermeslev med 1 måneds opsættelse vedrørende fædrift i Hammelmose kær, om Hjermeslev sognemænd ikke bør holde ham og hans medbrødre skadesløse. tingsvidne af 1624 fremlægges. de dømmes dertil

(199)

7/12 1633.

** Christen Madsen i Saltum fordelte for hovedgæld

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner slotstjenerne for ikke at have betalt skyld og landgilde. opsat 8 dage

** Jacob Degn i Ingstrup gav varsel for dele. fortegn        

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne, at Niels Madsen i Brødslev lod læse en landstingsdom, som Mogens Kås på Dueholm kloster havde forhvervet, angående synsvidne om ejendom, hvortil der ikke var givet varsel, kendes magtesløst

** samme et vidne, at Christen Mortensen i Fårup lover at tale Poul Andersens minde for gæld

** Klemend Tøgersen i Ingstrup et vidne om en kontrakt mellem ham og Morten Nielsen i Vrensted Johanne Nielsdatter og Niels Jespersen i Hjermeslev om arv efter deres sl mor Maren Nielsdatter, som boede og døde i Ingstrup. de giver ham afkald

(200)

** Vogn Jacobsen i Ålborg stævner Laurs Laursen i Østrup for 6 td rug. opsat 8 dage

** samme fordeler Anders Christensen i Torpet for 4 td byg

** Jesper Laursen i Saltum gav varsel til sdr Saltum mænd for rest tyrebyg

(201)

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Steffen Jensen i Hjermeslev for rest på et brunt føl

** Christen Jensen i Ejersted stævner for gæld. fortegn

** Jens Andersen i Tvilstedgård gav varsel for dele

** Vogn Pedersen i Ålborg stævner Saltum mænd for tiende og føringspenge. fortegn

** Mikkel Nielsen i Hvorups torp på Dorte Buddes vegne stævner Jetsmark mænd, om de ikke bør betale tiende til Dorte Budde. mester Christen Hansens fæstebrev fremlægges. Iver Vinds brev læses. navng møder og mener, at være fri for tiltale, indtil husbonden har læst KM brev. der dømmes ikke, da den svorne dommer er ikke i dommersted

(202)

** Knud Pedersen i Kås 3 ting til Laurs Nielsen sst

14/12 1633.

** Vogn Jacobsen et vidne at hans moder er stævnet til landstinget snapsting af Laurs Laursen i Østrup

** Laurs Bertelsen i Hvorup og Tomas Laursen i Furreby forligt om deres trætte

(203)

** Tomas Laursen i Furreby gav varsel for dele

** Jens Christensen i Drustrup gav varsel for dele

** Jacob Jensen Degn i Ingstrup fordelte

** Keld Mortensen i Kvorup fordelte

** Anders Torsen i Krogsgård på Falk Giøes vegne stævner Søren Jensen og Christen Sørensen i Vestrup for udviselse og forbud mod at lukke og låse, idet de har forbrudt deres fæste 9/11. 3 ting    

** Jesper Laursen i Saltum 3 ting. fortegn

** Oluf Christensen i Kvorup stævner for gæld. fortegn

** Jens Klemendsen i Saltum gav varsel for dele. fortegn

** Jens Christensen i Saltum gav varsel for dele

** Christen Jensen i Ejersted fordelte. fortegn

** Knud Pedersen i Kås fordelte

** Christen Mortensen i Pirup gav varsel for dele. fortegn     

(204)

21/12 1633.

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne om forarmede bønder i herredet under Ålborghus len, som ikke kan betale deres skat. fortegn

** samme fordeler slotstjenerne for rest

** Jesper Laursen fordeler 3 ting. fortegn

** Laurs Jensen i Fristrup gav varsel for dele til Christen Mikkelsen i Røgel og hans søn Niels Christensen for hhv 1 og 3 sdl

** Tomas Jensen i Jonstrup gav varsel for kongeskat. fortegn

** samme fordelte

** Vogn Jacobsen i Ålborg et vidne, at Laurs Laursen i Østrup lod læse landstings stævning til Karen Nielsdatter i Ålborg og hendes børn

(205)

** Vogn Jacobsen lod fordele for tiende. fortegn

** Keld Mortensen i Kvorup stævner Jens Tomsen i Purkær angående en ko, som skulle have fået kalv 14 dage før Jul. Jens T svor, at han ikke lovede nogen kalv, mere end Christen Christensen i Hune havde lovet, af hvem han fik koen

** Jens Tomsen stævner Christen Christensen i Hune for samme ko, der skulle kælve før Jul

** Simon Madsen i Børglum by stævner Børglumkloster tjenere for rest. 3 ting

** samme påminder dem at betale deres kornskyld straks til tolderen i Ålborg

** Jens i Drustrup et vidne om gældsbetaling

** Niels Jensen i Østrup stævner for gæld

(206)

** Jens Klemendsen i Saltum et vidne om betaling for kornskade i Saltum. fortegn

** Jens Christensen i Saltum fordelte

** Christen Mortensen i Pirup stævner navng mænd for en hud, der blev borte på en rejse med koggen til Ålborg. fortegn

(1)

** tingbogens autorisation 8/1 1634.

(2)

** latinsk tekst.

11/1 1634.

** domsmænd, sandemænd og ransnævninge. fortegn     

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne, at han stævnes til landstinget for en dom, han afsagde mellem fru Dorte Budde og Jetsmark mænd 7/12 vedrørende tiende

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Sejlstrup tjenere for rest og langhalm, samt forbud, at ingen måtte leje arbejde af husbondens folk eller ladefogden

** Christen Jensen ridefoged på Børglumkloster stævner Børglumklosters tjenere for rest

** samme på husbonds vegne påminder tjenerne ikke at huse skarnsfolk, udleje agre eller enge, skyde vildt, eller sælge øksne før de tilbydes husbonden 

(3)

** Jesper Laursen i Saltum på husbonds vegne forbød tjenerne ligesom Christen Jensen

** Christen Nielsen i Alstrup på Her Søren og Fr Rantzaus vegne forbyder deres tjenere samme

**  Christen Jensen befalede Børglumkloster tjenere at køre korn til Ålborg, samt bringe sække med sig

** Tomas Laursen i Furreby stævner Anders Christensen i Hvorup for gæld

** Laurs Jensen i Fristrup begærede dele over Christen Mikkelsen i Røgel for 1 sdl

** samme begærer dele over Niels Christensen i Røgel for 3 sdl

** Keld Mortensen i Kvorup stævner Vogn i Bleggrav for æskning

(4)

** Svend Nielsen i Trudslev bød sig i rette mod Tomas Laursen i Furreby for hans tiltale, da han er stævnet. da Tomas ikke er mødt, blev Svend sagesløs hjemdømt  

** Tomas Jensen i Jonstrup begærer dom eller dele over 3 mænd for rest kongeskat. fortegn. Anders Torsen i Krogsgård fremlægger håndskrift, at han er ugedagstjener til Lundergård

** Laurs Bertelsen i Hjermeslev på Niels Madsens vegne i Musted med opsættelse 16/11 stævner Yde Andersen for gæld 5 rdl til sl Mads Pedersen i Hellum. dom: at betale inden 15 dage

** Tomas Jensen i Jonstrup begærer dom over Ålborg slotstjenere, som har forbrudt deres fæste for ikke at have ydet skyld eller landgilde                                              

(5)

18/1 1634.

** Hans Jensen på Hjermeslevgård på Jørgen Kruses vegne giver varsel for dele for rest 1633. fortegn

** Eske Christensen i Trudslev stævner for skat

** Tomas Jensen i Jonstrup vurdering af toldtømmer

** Christen Jensen i Jonstrup stævner vester Christen Pedersen i Boelskifte for 4 tdr byg for 1 td tjære, han leverede ham på Daniel Jensens vegne i Ålborg. opsat 8 dage

** Klemend Tøgersen i Ingstrup gav varsel til Mogens Sørensen i Alstrup for gæld samt ulydighed, da han ikke ville bringe brev til Høgholt

** Niels Poulsen i Krogsgård et vidne, at Mads Christensen i nør Saltum på fader Mads Christensens vegne vil betale gæld                                        

** Christen Madsen i sdr Saltum gav varsel for dele. fortegn

** Laurs Jensen i Fristrup fordelte Christen Mikkelsen og Niels Christensen i Røgel for 1 og 3 sdl

** Laurs Pedersen i Ålborg gav varsel for dele

(6)

** Søren Pedersen i Saltum gav varsel til Anders Christensen i Torpet for faldsbøder

** samme på Vogn Jacobsens moder Karen Nielsdatters vegne fordeler for faldsmål, da de er fordelt for rest tiende

** Vill Laursen i Østrup gav Laurs Jensen i Hjermeslev varsel for dele, da denne ikke ville forsegle et forligelsesbrev

** Tomas Jensen i Jonstrup gav varsel for dele for skat

** Bertel Laursen i Hjermeslev stævner Karen Laursdatter, Jens Sørensens kone i Jonstrup for 7 mk. sønnen Laurs Jensen mente, de var betalt. Bertel L svarede, at dersom Laurs J ville sværge, at hans far ikke på sit yderste vedgik gælden, da skulle hans mor være kvit, så ville Laurs intet derpå svare

25/1 1634.

** Eske Christensen i Trudslev fordelte for skat

** Jens Klemendsen i Saltum fordelte. fortegn

** Vill Laursen i Østrup fordelte Laurs Jensen i Hjermeslev for manglende forsegling              

** Jens Laursen i Fårup og Jens Nielsen i Hvarret forligt om trætte vedrørende en hvid hest

(7)

** Tomas Jensen i Jonstrup påmindede KM tjenere at møde i Ingstrup hos Niels Mørk for at annamme spind

** Klemend Tøgersen i Ingstrup fordelte Mogens Sørensen i Alstrup for 1 rdl stedsmål og for ulydighed, idet han ikke ville bringe brev til Høgholt

** Niels Pedersen stævner Inger Hansdatter i Saltum for vidne

** Jens Madsen i Østrup vidnede, at da der holdtes regnskab i Saltum kirke, lovede Inger Hansdatter i Saltum at holde Niels Pedersen i Fårup kvit for 2 skpr rug, som han havde leveret

**  Tomas Jensen i Jonstrup et vidne, at der på Fru Dorte Buddes vegne læstes en landstingsdom over Tomas Jensen i Jonstrup. hans dom over Fru Budde er blevet underkendt, og sagen skal gå om

** Christen Svendsen i Bleggrav stævner Jens Christensen sst for gæld. de gav sagen til voldgift

** Anders Jensen i Hjermeslev mænd gav Hjermeslev mænd varsel for rest fækorn til Hammelmose

** Christen Jensen i Jonstrup og Christen Pedersen i Boelskifte voldgav deres trætte

** Anders Torsen i Krogsgård stævner Kirsten Olufsdatter i ll. Pandrup for beliggelsesbøder 6 rdl                                            

** samme stævner Karen Laursdatter i Sønderby for 3 rigsort bøde, da hun er blevet gift                                          

** samme gav varsel til Mads Gertsen Skomager for 2 tdr havre

** samme på P Andersens vegne i Ålborg stævner for gæld

(8)

** Søren Pedersen i Saltum fordeler Anders Christensen i Torpet

** Søren Madsen i Østrup på Niels Andersens vegne i Manne gav varsel. fortegn

** Jens Nielsen i Alstrup gav varsel. opsat 8 dage

** Jens Olufsen i Saltum gav varsel til Christen Laursen på Slottet for en linsæk

** Jens Bruses søn i Hjermeslev Jens Jensen gav varsel. fortegn

** Niels Poulsen i Krogsgård og Tomas Christensen i Krattet blev forligt om hans gæld til sl Christen Poulsen

** Frands Pedersen i Fårup gav varsel for dele. fortegn

** Knud Pedersen i Kås fordelte på fogden på Hjermeslevgårds vegne

1/2 1634.

** Jens Nielsen i Alstrup gav varsel til Terkild Simonsen sst for 1 rdl, han har oppebåret til skansepenge. han har leveret dem til slotsskriveren. opsat 1 måned

(9)

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne om gældsbetaling

** Niels Mørk i Ingstrup gav Hammelmose tjenere varsel for rest. opsat 14 dage

** Niels Poulsen i Krogsgård stævner sl Christen Poulsens gældnere.  opsat 1 måned

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne om vurdering af toldtømmer

** Laurs Laursen i Østrup på fru Margrete Banners vegne gav Jetsmark sognemænd varsel for dele for rest tiende

** Tomas Jensen i Ingstrup fordeler Maren Christensdatter i Borup for skat

** Morten Pedersen i Pilgård gav varsel til Christen Madsen i Skadbak for et afkald. opsat 8 dage

** Anders Jensen i Hjermeslev gav Hjermeslev sognemænd varsel for rest fækorn for i fjor. fortegn

** Søren Madsen i Østrup på Niels Andersens vegne i Manne 3 ting.  fortegn

** Bertel Andersen på Holmen gav varsel for rest tiende. fortegn

(10)

** Christen Nielsen i Fårup vil betale kornskade

** Bertel Laursen i Hjermeslev gav varsel. fortegn

** Laurs Jensen i Jonstrup gav varsel til Bertel Laursen

** de gav deres sag til forlig

** Morten Nielsen i Sønderby stævnes for 3 rigsort, hans kones beliggelsesbøder                                              

** Jens Andersen i Tvilstedgård fordelte Sejlstrups tjenere for spindepenge og anden rest til tidligere skriver på Sejlstrup Jens Tomsen

** samme fordelte samme for samme til tidligere skriver på Sejlstrup Anders Mikkelsen. opsat 1 måned

** Anders Torsen i Krogsgård på Falk Giøes vegne fordelte Mads Skomager i Vedsted for 2 tdr havre

8/2 1634.

** Mikkel Nielsen i Torpet på fru Dorte Buddes vegne stævner Jetsmark sognemænd, om de ikke er pligtige at betale hende tiende. opsat 3 uger

(11)

** Jens Madsen i Holmgård gav varsel til Helliggejst tjenere for rest. fortegn

** 3 ting til Jetsmark sognemænd. fortegn

** Svend Nielsen i Pandrup stævner Mads i Mejlholm og hans kone for 7 mk på Sidsels vegne i Pandrup

** Rasmus Klemendsen Soldat gav varsel til Christen Dal i Kvorup for 28 sk for i fjor og i år

** Oluf Andersen i Kettrup gav varsel

** Peder Andersen i Hjermeslev gav varsel

** Erik Christensen i Ribergård med landstings stævning stævner vidner, hvorledes hans kone Maren Pedersdatter har skikket sig. fortegn. hun har skikket sig vel indtil nu, hvor der går løs tidende om hende

(12)

** Laurs i Østrup på fru Margrete Banners vegne stævner Mads i Mejlholm for syn på hans huses brøstfældighed

** samme stævner Christen Madsen i Saltum for ikke at ville flytte til et værsted i Jetsmark, som han har fæstet. opsat 8 dage

** Morten i Pilgård et vidne, at Christen Madsen i Skadbak på kone Else Mortensdatter vegne gav afkald for arv efter hendes far Morten Jensen i Pilgård                           

** Christen Pedersen i Ejersted stævner Jens Nielsen i Hvorup for dom angående gæld. opsat 14 dage

** Anders Bund i Hjermeslev stævner Hjermeslev mænd for rest kirketiende

** Klemend Tøgersen i Ingstrup stævner for rest

** Peder Jensen i Borup stævner Anders Tomsen i Bisgård i Fristrup for 1 pd byg, som de blev forligt om 1632

(13)

** Laurs Mørk i Østrup fordelte på Niels Andersens vegne i Manne

** Anders Jensen i Hjermeslev fordelte Hjermeslev mænd for fækorn til Hammelmose

** Søren Klemendsen i Hjermeslev stævner Laurs Jensen sst for rest på arv, som tilfaldt ham efter sl Jens Klemendsen, der døde i Hjermeslev. opsat 8 dage                                             

** Laurs Jensen i Jonstrup 3 ting for gæld

15/2 1634.

** Tomas Jensen i Jonstrup et forbud mod at komme til Laurs Jensen i Hjermeslev med nam, inden husbonden får sin skyld og landgilde

** afsigelse af voldgift mellem Jens Nielsen i Buj og Jep Tøgersen

** Laurs Laursen i Østrup på fru Margrete Banners vegne. syn på Mejlholm

(14)

** Tomas Jensen i Jonstrup påmindede slotstjenerne at betale deres ---- gæsteri og anden rest

** Laurs Laursen i Østrup fordeler alle i Jetsmark, som rester med tiende

** Jesper Laursen i Saltum stævner Søren Madsen i Vedsted for at tage synsmænd til at syne hans gård

** samme gav varsel til navng for sten, de var tilsagt at køre til Birkelse til bygning. 3 ting

** Svend Nielsen i Pandrup på Sidsels vegne sst et vidne, at Mads i Mejlholm vil betale sin gæld

** Peder Andersen i Hjermeslev og Jens Klemendsen i Saltum voldgav deres gældssag

** Tomas Sørensen i Ejersted gav varsel for dele

** Søren Klemendsen i Hjermeslev begærer dom over Laurs Jensen sst, som lover at betale

** Christen Keldsen i Trudslev et vidne, at Niels Andersen gav han afkald for arv efter far Anders Tomsen, der boede og døde i Trudslev 

** Børglum tjenere stævnes for rest. opsat 8 dage

** Oluf Andersen i Kettrup fordeler

(15)

** Eske Christensen i Trudslev på bror Christen Christensens vegne gav varsel for dele

** Mads Jensen ved Hune kirke gav varsel for dele. fortegn. Hune

** Peder Jensen i Kornum på sl Jens Halses arvingers vegne stævner førnævnte Jens Andersens gældnere

** samme et vidne om forarmede og øde bønder, der ikke kan betale Jens Halses arvinger 

** Peder Jensen et vidne i samme sag. regnskab 1627 med Anders Sørensen i Alstrup fremlægges 

(16)

** samme et vidne om dem, der beediger at have betalt Jens Andersen Hals. fortegn

** samme begærer dom over Morten Ibsen i Vedsted for 9 tdr byg

** samme 3 ting til en skyldnere. fortegn

** samme et vidne om dem, der lover at betale. fortegn

** samme et vidne om dem, der vil bevise at have betalt. fortegn

** Jens Madsen i Holmgård fordeler

** Anders Nielsen i Hedegård hans gældssag er opsat 8 dage

** Christen Jensen i Torpet stævner en rømt tjenestedreng. opsat 8 dage

(17)

22/2 1634.

** på Dorte Friises vegne stævnes Niels Friis til Lundergård for 400 rdl efter hans brev, og som skulle betales til snapsting, ellers skulle hun have Søndergård på Mors til ejendom. opsat 1 måned

** Eske Christensen i Trudslev fordeler

** fordeling af Birkelse tjenere, som er tilsagt at køre sten til Birkelse

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Tomas Pedersen i Limbergård og Niels Christensen i Ingstrup for vidne. navng vidner, at de ikke så dem den dag, de skulle have stævnet Christen Nielsen

** varsel for dele. 3 ting

(18)

** Simon Madsen i Børglum en dom på Børglum tjenere for rest. opsat 8 dage

** Christen Jensen i Torpet gav varsel for dele til rømt tjenestedreng

** Jens Brus i Hjermeslev stævner Johanne Nielsdatter sst og Niels Ibsen sst for gæld. han og Johannes søn Niels Jespersen begærede opsættelse. opsat 8 dage

** samme stævner Laurs Madsen i Hjermeslev for 4 dlr

** samme stævner Jens Madsen og Steffen Jensen sst

** Tomas Jensen i Jonstrup gav varsel til Christen Madsen i Saltum og Niels Jensen i Østrup for 3 mk for brødbagning til Ålborg slot

** Jens Nielsen i Hune torp og Christen Pedersen i Ejersted voldgav deres trætte

** Keld Nielsen i Kvorup gav varsel til Christen Mortensen i Pirup og Knud Sørensen sst for gæld

** Jesper Laursen i Saltum syn på Søren Madsens hus i Vedsted

(19)

1/3 1634.

**  Tomas Jensen i Jonstrup et vidne, at bønderne ikke skal holde musketter, men kun lanser harnisk og sideværger             

** Klemend Tøgersen i Ingstrup stævner Yde Laursen sst for gæld. opsat 8 dage

** samme stævner samme for 3 mk for 1 par sko til Simon Nielsen

** Jesper Pedersen ridefoged på Birkelse stævner tjenerne vesten  åen for rest. 3 ting

** samme stævner Christen Madsen i Vedsted for ikke at holde sin gård ved magt, og derved have sit fæste forbrudt. dom: han har forbrudt sit fæste             

** Niels Mørk i Ingstrup fordelte for rest engskyld og andet til Hammelmose

** Jørgen Nielsen i Vedsted stævner Palle Pedersen sst for vidne og klage. Johannes Jørgensen vidnede, at Palle P kom ridende til hans far Jørgen N's gård, og truede og undsagde hans fars børn. Karen Jørgensdatter vidnede det samme. Palle P berettede, at han ville tale med Jørgen N, om det var med hans minde, at hans søn skød hans fars hund ihjel

** Christen i Kalsensgård et vidne, at han gav Anders Mortensen i Vedsted fuldmagt til at samle penge til tingstokken vesten åen i Åby sogn og Røgel

** Poul Terkildsen i Stagsted stævner Christen Christensen i Hune for dom. han burde give rente af sin broderdatters penge, som han har hos sig. opsat 3 uger

(20)

** Jens Andersen i Fårup. syn på den gård i Fårup, som Christen Bertelsen påboer, og som Jens Andersen har fæstet

** Tomas Jensen i Jonstrup begærede dele til Niels Jensen i Saltum for 3 mk brødbagen

** Knud Pedersen i Kås et vidne, at Søren i Engisgård lover at betale sin gæld                    

** Laurs Laursen i Østrup på fru Margretes vegne stævner Mads i Mejlholm for ikke at holde sin gård ved magt, så han har forbrudt sit fæste. opsat 8 dage                    

** også stævnet for ikke at have kørt mog. opsat 8 dage

** samme stævner Søren i Engisgård for at tage syn på sin gård. opsat 8 dage

** Anders Torsen i Krogsgård stævner Tomas Ibsen i Klæstrup for tilbud og vurdering

** Laurs Laursen i Østrup fordelte i Jetsmark for rest tiende. fortegn

** samme stævner Christen Madsen i Saltum for dom, og mener, han bør flytte til Skadbak, som han har fæstet. han skød sig til sit værneting, Ålborg byting

** Mads Pedersen i Saltum fordelte

** Niels Mikkelsen i Saltum stævner Niels Mørk i Fårup for at have taget nogle vodreb hos Christen Bendsen i Fårup. Niels M svarer, at han ingen reb har taget ulovligt. Christen Bendsen vidnede, at da han kom til gården, lå der et vod med 30 favne reb, som Anders Bertelsen havde en sjette part i

(21)

** Laurs Laursen i Østrup stævner P Nielsen sst for vidne og klage og dom

** Søren Madsen i Østrup vidnede, at P Nielsen har kastet en grob, som er til forhindring for Laurs Laursen, så han ikke kan komme til eller fra huset med mog og andet. opsat 8 dage

** Laurs Jensen, der tjener i Hjermeslev, stævner Christen i Nørgård for 1 rdl, som han byttede med ham, og den er ikke god. Christen vil have det bevist

** Jens Christensen i Hjermeslev stævner Poul Simonsen for 12 mk, som denne beviste med tingsvidne at være betalt

8/3 1634.

** Jesper Laursen i Saltum på Sofie Bardes vegne stævner Søren Madsen for ikke at holde sin gård ved magt

** samme fordelte Birkelse tjenere for rest

** Mads Gertsen Skomager i Vedsted fik 24 mands skudsmål, at han har skikket sig vel

** Anders Sørensen i Saltum stævner Jens Poulsen og Jens Pedersen i Saltum for vidne og tilbud angående et stykke jord, som husbonden havde bevilget Anders S

** Christen Laursen i Vestergård gav Søren Tomsen i Vestrup varsel for dele for rest tiende. opsat 14 dage

(22)

** de gav deres sag til voldgift

** Anders Torsen i Krogsgård stævner Tomas Ibsen i Klæstrup for vidne. Anders Jensen i Hjermeslev havde vurderet kreaturer i Krogsgård

** samme på Falk Giøes vegne stævner Jens Sørensen i Sønderby og Niels Bertelsen i Kås hver for en stud i indfæstning. 3 ting

** Laurs Jensen i Hjermeslev stævner Christen Jensen i Nørgård for 1 rdl som han byttede med ham, og den er af kobber. Christen ville ikke svare, at det ikke var hans daler

** Jesper Laursen i Saltum stævner Christen Jensen i Nørgård for 1 rdl. de gav sagen til voldgift

** Niels Poulsen i Krogsgård et vidne om betaling. fortegn

** samme og Jens Christensen på sin moders vegne gav deres sag til voldgift

** Christen Pedersen i Ejersted et vidne om afsigelse af voldgift mellem ham og Jens Nielsen i Hune torp

(23)

** Laurs Laursen i Østrup på fru Margrete Banners vegne et vidne, at Søren i Engisgård lover at køre mog i Rævkærgård, inden byggen skal åses samt fremskaffe kvittering for betalt skyld  

** Laurs Laursen begærede dom over Mads i Mejlholm for ikke at holde sin gård ved magt. den er nu fæstet til en anden. opsat 8 dage

** Laurs Laursen afsigelse af syn på Engisgård

** Niels Mikkelsen i Saltum stævnes for diverse effekter af Søren Madsen i Østrup på broders vegne Christen Madsen i Ålborg. fortegn

** Mikkel i Rævhede stævner Morten Nielsen i Sønderby Oluf Nielsen Berete Nielsdatter Karen Nielsdatter og æsker arv på sin afdøde kones vegne efter Niels Ibsen og Karen Olufsdatter i Bleggrav. opsat 3 uger     

** 3 ting til Morten for 1 vogn. opsat 3 uger  

(24)

** Tomas Jensen i Jonstrup gav varsel for dele nør Saltum

** Christen Christensen i Hune stævner for gæld. fortegn

** samme stævner for gæld. fortegn

** Christen Nielsen i Alstrup et vidne, at Niels Poulsen i Krogsgård lod læse et delevidne af 10/4 1630, at Christen N var delt for 12 dlr

** Christen Nielsen i Saltum bød sig i rette mod Christen Jensen i Torpet, som havde stævnet ham og ikke er mødt

** Yde Andersen i Ingstrup stævner Laurs Pedersen sst, om han ved noget uærligt om ham. Laurs P bad om bevis for, at han havde sagt noget utilbørligt om ham

** samme stævner samme for forskellig gæld. opsat 3 uger

** Laurs Bertelsen i Hjermeslev stævner Christen Nielsen i Alstrup for gæld

** Laurs i Myrtue stævner Hjermeslev grander

** Niels Christensen i Fårup stævner for gæld

** Jens Poulsen i Hune stævner

(25)

15/3 1634.

** Mikkel Nielsen i Torpet på Dorte Buddes vegne efter 5 ugers opsættelse begærer dom over Jetsmark sognemænd for bispens tiende, som hun har fæstet. stævning af Ålborg fremlægges, at hun skal mødes med sognemændene i Ålborg, hvor Otte Skeel og Niels Friis vil afsige kendelse

** Kaptajn Sakarias Roggen, hans kone og børn får vidnesbyrd af 24 mænd, at de har forholdt sig troligt kristeligt og vel, mens de var i herredet

** Christen Jensen i Kvorup stævner Christen Pedersen i Ejersted for gæld

** Christen Pedersen i Ejersted et vidne, at Jens Nielsen i Hune torp stævner voldgiftsmænd til landsting for den voldgift, de afsagde for 8 dage siden

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Jens Christensen i Kettrup for at tage syn på en grøft, han har gravet i husbondens tjeneres fædrift og kirkevej

** Christen Nielsen i Kalsensgård fordelte Peder Nielsen for ulyd buldren skændsord og ukvemsord mod sin genpart Laurs i Østrup

(26)

** Jørgen Nielsen, forrige foged på Kølskegård, gav varsel for dele angående diverse gæld. fortegn

** Jesper Laursen i Saltum stævner Søren Madsen i Vedsted 3 ting for ikke at holde sin gård ved magt. han har forbrudt sit fæste     

** Niels Christensen i Fårup fordelte Mads Laursen i Fristrup for 5 mk

** Christen Christensen i Hune fordelte

** Keld Nielsen i Kvorup fordelte i Pirup. fortegn

** Laurs Laursen i Østrup stævner P Nielsen sst for en tønde øl, da han har gravet en grøft som er til hindring for Laurs. En voldgift har besluttet at den af dem, der gør den anden uret, skal betale en tønde øl. Peder N mener, at han har gravet på sit eget ifølge stabel og sten. der kendes, at han skal betale øllet

(27)

** Niels Poulsen i Krogsgård med 6 ugers opsættelse stævner sl Christen Poulsens gældnere. fortegn

** Tomas Jensen i Jonstrup fordelte Christen Madsen i nør Saltum for faldsbøder

22/3 1634.

** Jens Ibsen i Løvel på fru Dorte Friis vegne med 1 måneds opsættelse stævner Niels Friis for dom for 400 rdl efter hans brev, som fremlægges. hun kan overtage pantet Søndergård i Mors

(28)

** Niels Jensen i Hjermeslev på Laurs Laursens vegne i vester Mellerup stævner Niels Christensen i Bundgård for 4 tdr byg

** Niels Mørk i Ingstrup gav varsel for dele til Ingstrup mænd for rest tiende. 3 ting

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne, at Jens Christensen i Kettrup og Christen Johansen sst voldgav deres trætte om en vej og lukke imellem deres huse og gård. der skal sættes pæl og skel imellem dem. den, der bryder forliget, skal betale husbonden en færdig okse

** Tomas Jensen i Jonstrup lod læse kongebrev vedrørende skat af officersgårde. bønderne skal betale skat som andre, men hvis en officer selv besidder gården, skal han være fri for skat 

(29)

** Peder Jensen i Kornum på Jens Andersen Halses arvingers vegne. hans skyldnere lover at afbetale gælden. fortegn

** samme fordeler på arvingernes vegne. fortegn

** tilsagn om gældsbetaling

** Anders Torsen i Krogsgård. ødegods i Jetsmark, der ligger til Lundergård, synes

** varsel for dele. Brødslev og Alstrup

** Svend Nielsen i Pandrup stævnes for ulydighed, han ville ikke køre klosterkældersvenden til Thy efter korn. opsat 3 uger

(30)

** Laurs i Myrtue stævner for gæld. fortegn

** Yde Andersen i Ingstrup stævner Laurs Pedersen sst og gav varsel for dele. de har beskyldt hinanden for tyveri. de bliver forligt

** Christen Pedersen i Boelskifte stævner Christen Dal for 1 mk ringere 6 daler. de gav sagen til voldgift

29/3 1634.

** Poul Christensen i Torpet gav varsel til Jens Laursen sst. de blev forligt

** Jens Christensen i Hjermeslev et vidne, at der afsagt voldgift mellem ham og Niels Poulsen i Krogsgård vedrørende gæld mellem sl Poul Jensen og sl Christen Poulsen

** Peder Olufsen i Limbergård gav varsel til Søren Podemester i Alstrup for 1 mk

(31)

** Niels Mørk i Ingstrup fordelte for rest tiende til Ingstrup kirke. fortegn

** samme gav varsel for dele til Søren Tomsen i Saltum for 3 rdl stedsmål af en eng i Hammelmose kær

** samme forbyder Søren Tomsen i Saltum at befatte sig med engen uden husbondens minde

** Keld Nielsen i Kvorup et vidne, at Mads Andersen i Hjermeslev lovede at betale sin gæld

** Christen Torsen i Saltum gav varsel for dele Saltum. fortegn

** Tor Christensen i Saltum stævner Christen Andersen i Torpet for gæld

** tilsagn om gældsbetaling

** varsel for dele Alstrup

** Laurs Christensen i Myrtue og Jens Brus i Hjermeslev voldgav deres gældssag

** Laurs Christensen i Myrtue gav varsel for dele. Hjermeslev fortegn

** Christen Nielsen i Alstrup på Anders Tomsens vegne i År stævner for gæld. fortegn

(32)

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Sejlstrup tjenere norden Hune bro for rest

** samme stævner for gæld i Hjermeslev

** samme gav varsel til Christen Madsen i Bundgård for 1 sdl

** Niels Poulsen i Krogsgård stævner Christen Madsen i Bundgård for rest skyld og landgilde, som han delvis har betalt, og som Jens Poulsen i Stavad vedgår at have modtaget

** samme stævner Laurs Nielsen i Brødslev for 14 skpr byg

** Laurs Mouridsen i øster Hjermeslev stævner P Andersen i Alstrup for hans faldsbøder. han bevidnes at være syg. opsat 14 dage

** Peder Andersen i øster Hjermeslev stævner samme for spørgsmål og benægtelse. opsat 14 dage

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne, at voldgiftsmændene, der har sat skel mellem Laurs Laursen i Østrup og P Nielsen sst, skal optage skelstenene igen og gøre ret skel igen, idet de 2 parter stadig strides

(33)

** P Nielsen i Østrup stævner Laurs Laursen sst for vidne. hvis skelstenene står rebret, da har Peder lagt diget på egen jord

** Laurs Laursen i Østrup stævner P Nielsen sst for vidne. skelstenene står ikke rebret sønder og nør langs

** samme på Margrete Banners vegne med opsættelse 1/3 stævner Mads Nielsen i Mejlholm for misligholdelse af gården, samt for manglende mogagen i Rævkærgård. han har forbrudt fæstet               

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Alstrup mænd for rest tiende og fækorn til Hammelmose. fortegn

** samme stævner Alstrup mænd, der har skabede øg. de skal holde dem hjemme. fortegn

** Anders Bund i Hjermeslev stævner Jens Brus og Niels Jensen for tilbud om tienden

** samme gav varsel for gæld. fortegn

(Denn 5 Aprilis war den Hellig posk Afften daa Holltes der Jngen Retter ting)

(34)

12/4 1634.

** Peder Olufsen i Limbergård fordelte Søren Pedersen i Alstrup for 6 mk på Jens Jensens vegne, født i Tise

** Jens Andersen i Tvilstedgård gav varsel til Jetsmark mænd for rest korn til Dorte Budde. 3 ting

** Laurs Christensen i Myrtue fordelte. 3 ting

** Yde Andersen og Laurs Pedersen i Ingstrup voldgav deres trætte

** Laurs Pedersen i ---- født i Saltum et vidne, at han er født af ægte forældre sl Peder Andersen og Inger Nielsdatter, og han har skikket sig vel

** Anders Bund i Hjermeslev fordelte for gæld. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup lod læse Otte Skeels brev om betaling af skansepenge eller at indstille sig til arbejde i skanserne

** samme stævner Else Ibsdatter i Sønderby, som udlægger Steffen Christensen som barnefader                       

** Niels Mortensen i Saltum på Søren Laursens vegne i Ålborg stævner for gæld. fortegn. opsat 3 uger

** Christen Sørensen i Vestrup stævner for gæld, som han lover at betale

(35)

** Poul Christensen i Torpet fordeler Jens Laursen sst

** Laurs Mouridsen i øster Hjermeslev 3 ting til P Andersen i Hjermeslev for 1 td byg

** Peder Andersen i øster Hjermeslev spurgte Peder Andersen og hans kone Anne Pedersdatter, om de ville benægte at have fået betaling for boskab, han fik af dem. opsat 14 dage

** Jens Madsen i Holmgård stævner Niels Block i Hjermeslev for forpligt. han må ikke slå sin kone, rømme fra hende eller spolere fællesboet, ellers straffes han på sin hals              

** Jens Jensen i Holmgård gav varsel for dele til Laurs Bertelsen for 4 alen vadmel

** fordeling Saltum. fortegn

** fordeling Brødslev

** fordeling Alstrup

** Jens Tomsen i Jonstrup med 6 ugers opsættelse, som Poul Terkildsen i Stagsted har forhvervet, om Christen Christensen i Hune ikke bør betale rente af hans broderdatters arv, som han har hos sig. skønt det er varer og gods skal han betale billig rente               

(36)

19/4 1634.

** Niels Ludvigsen i vester Halne et vidne om øde huse her i herredet, der nu ligger til Åstrup. fortegn

** Niels Mørk i Ingstrup et vidne om øde enge i Vildmosen for 1633. fortegn

** Jens Jensen i Holmgård stævner Maren Laursdatter i Sigen for et par sko og 4 alen vadmel

** Tomas Olufsen i Brødslev stævner Tomas Laursen i Hjermeslev for en ko, samt for indbo og korn, han skylder sine fosterbørn. opsat 14 dage

** Jens Olufsen i Ejersted et vidne, at hans jord er overløbet af sand værre end i fjor                         

** Laurs Mouridsen i Hjermeslev fordelte P Andersen sst

(37)

** Peder Svendsen i Stavad gav varsel for dele for gæld til sl Christen Svendsen. fortegn. opsat 14 dage

** Jens Poulsen i Stavad stævner for gæld. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup et vidne om vurdering af Christen Bertelsens bohave hos Jens Andersen i Fårup 

** samme et vidne, at mændene, som var udtaget til at samle brokorn til Åby bro bevidner, at de ikke har få mere korn end det, de tidligere havde ydet på Ålborg slot

** samme et vidne om øde huse i herredet, som ligger til slottet. fortegn

** Christen Sørensen i Vestrup stævner Jens Poulsen i Hune for 3 td havre. opsat 8 dage

(38)

26/4 1634.

** Christen i Kalsensgård fordelte Jetsmark sognemænd for tiende til Dorte Budde, samt deres anpart af det øde gods

** varsel for dele

** Ove Keldsen i Trudslev stævner navng, som ikke er mødt

** Morten Jensen i Kinderup stævner Tomas Klemendsen i Alstrup for 20 dlr, som han arvede efter hans fader, Jens Klemendsen, som boede og døde i Sundby med 16 års rente. opsat 14 dage

** Tøger Jensen i Alstrup gav varsel for dele. fortegn

** samme begærer 3 ting. fortegn

** Niels Mørk i Ingstrup et vidne, at han på husbonds vegne udstedte forbud mod at bruge enge i Vildmosen uden at have fæstet dem

** Jens Poulsen i Stavad med 8 dages opsættelse stævner for gæld

(39)

** samme 3 ting til Tomas Klemendsen i Alstrup

** Christen Sørensen i Vestrup gav varsel til Tomas Skrædder i Østrup

** Børglumklosters tjenere stævnes for vidne og dom. på nær 2 har alle siddet buddet om at køre korn til Ålborg overhørig. deres fæste formenes forbrudt

** Christen Klausen i Brødslev gav varsel for dele for brokorn til Assenbæks bro. fortegn

3/5 1634.

(40)

** Tøger Jensen i Alstrup et vidne om betaling af gæld

** samme fordelte. fortegn

** Jens Olufsen i Saltum stævner Morten Christensen sst for vidne. Morten C har pløjet i jord, hvor Jens O har sået. de voldgav deres jordtrætte

** tilsagn om gældsbetaling

** vidne om betaling af gæld Alstrup

** Klemend Tøgersen i Ingstrup gav varsel for dele. fortegn

** samme et vidne, at Mogens Sørensens hus i Alstrup er aldeles øde

** Christen Pedersen i Boelskifte gav varsel for dele. fortegn

(41)

** Vogn Jacobsen i Ålborg på moder og søskendes vegne stævner Laurs Laursen i Østrup for tiendekorn for 1621-22. Laurs mener ikke at være skyldig. opsat 3 uger

10/5 1634.

** Søren Andersen i Kvorup et vidne, at hans fostersønner Niels Sørensen i Kølvring og Tomas Sørensen i Kvorup gav afkald for arv efter far Søren Jensen, der boede og døde i Kvorup      

** Yde Andersen i Ingstrup gav varsel for dele til Jens Nielsen i Saltum på Søren Laursens vegne sst. opsat 3 uger for at møde med regnskabsbog

(42)

** Peder Svendsen i Stavad et vidne om betaling af gæld

** Christen Pedersen i Boelskifte fordelte. fortegn

** varsel Kettrup

** Laurs Andersen i Hjermeslev og Christen Jensen i Nørgård gav deres sag til voldgift

** Anders Nielsen foged på Sejlstrup stævner Her Tøger i Saltum og Otte Skeel på Ålborg slot angående jordtrætten sønden Jonstrup. opsat 1 måned

** Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne om øde huse i herredet, samt at der i 40 år ikke havde levet nogen mand i sdr Saltum ved navn Mikkel Laursen. fortegn

** Morten Jensen i Kinderup blev forligt med Tomas Klemendsen om arv efter Mortens fader, sl Jens Klemendsen i Sundby

(43)

** Klemend Tøgersen i Ingstrup fordelte. fortegn

** Christen Sørensen i Vestrup fordelte Tomas Skrædder i Østrup

** Børglum tjenere stævnes for ikke at være mødt for at køre korn til Ålborg. fortegn. opsat 3 uger

17/5 1634.

** Mads i Albæks mølle fordeles for faldsmål

** Jens Sørensen i Alstrup et vidne, at han er øde og forarmet med mange små børn, så han ikke kan betale skansepenge eller arbejde

(44)

** gældsstævning Saltum

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Jens Laursen i Vestergård og Frands Pedersen i Fårup for ulydighed. de var tilsagt at annamme spind, og efterkom det ikke. opsat 8 dage

** samme stævner Frands Pedersen og Jens Andersen for deres rest til slottet

** Tomas Jensen i Jonstrup forbyder alle at komme i hans endels mark eller lodskifte jord uden lovmål

** fordeling af Christen Sørensen i Vestrup

** Jens Brus i Hjermeslev stævner Niels Jespersen sst og hans mor Johanne Nielsdatter. opsat 14 dage

** Laurs Laursen i Østrup gav P Nielsen sst varsel for dele. opsat 8 dage

** Johanne Madsdatter i Skadbak får 24 mands vidne, at hun har skikket sig vel

** Anders Jensen i Hjermeslev et forbud. ingen af granderne må køre eller lægge vej på nogen af hans agre

** samme stævner Dorte Jensdatter og Jens Madsen i Holmgård. opsat 8 dage

** Morten Svendsen i Hune gav varsel til Hune mænd, der rester med tiende

** Laurs Jensen i Jonstrup gav varsel til Mads i Bundgård

(45)

24/5 1634.

** Mikkel Nielsen i Lundergård stævner Jens Bild til Hæstrup for vidne

** Peder Jensen Ræv i Havgård vidnede, at han var i Hæstrupgård, da der kom en svensk rytter fra Bangsbo med en vogn og hentede en kakkelovn, der stod i en stue på Hæstrupgård. Mikkel Nielsen var imod, at kakkelovnen blev fjernet, og rytteren ville have slået ham med en pistol, om han ikke var sprunget over et dige og undløbet       

** Laurs Laursen i Østrup stævner P Nielsen sst for vidne klage og dom

** sag om skellet mellem ovennævnte. voldgiftsmændene har delt og rebet jorden og sat en skelsten, men P Nielsen kastede stenen vesten over det dige, han har lagt og sagde, at stenen var sat på hans jord. opsat 14 dage

(46)

** Johanne Madsdatter i Fårup gjorde Niels Mørk i Ingstrup til hendes lovværge

** på hendes vegne stævnes Christen Tyresen og hans søn Jens Christensen i Fårup for gæld. denne sværger, at den er betalt. opsat 3 uger                                                    

** 24 mands vidne at Anders Christensens kone Ellen Hansdatter i Hvorup har skikket sig vel                           

** gældssag Alstrup                                 

** Niels Mortensen i Saltum med 6 ugers opsættelse på Søren Laursens vegne i Ålborg stævner for gæld. fortegn

** Jens Brus i Hjermeslev stævner for gæld på Hjermeslev kirkes vegne. fortegn. opsat 8 dage

** Poul Andersen i Hvorup stævner Laurs Simonsen sst for spørgsmål, om han vidste noget ærerørigt om ham. han ved kun godt om ham

** fordeling

** gældsstævning. fortegn

(47)

31/5 1634.

** Niels Mørk fordeler Christen Tyresen i Fårup

** samme. syn på Karen Olufsdatter i Hune hendes sår og skade

** varsel Ingstrup

** Niels Pedersen i Østrup et vidne, at han er syg og ikke kan betale eller gøre arbejde til skanserne for Ålborg

** Peder Sørensen i Klitten et vidne, at han er øde og forarmet, så han må tigge sit brød

** Niels Jensen i Hjermeslev på Anne Nielsdatters vegne i Saltum med 14 dages opsættelse begærer dom over Jens Olufsen i Saltum for arv 

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne, at Frands i Fårup og Jens Laursen sst indstiller sig for ridefogden for spind, de ikke ville antage

** Jens Christensen i Fårup stævner Johanne Madsdatter for vidne

** navng vidner, at Jens C købte 2 stude af Johanne M og skulle betale med korn og opfødning af kreaturer

(48)

** Jens Christensen et vidne, at navng vidner om hvad, han betalte Johanne Madsdatter

** Christen Tyresen stævner Johanne Madsdatter for vidne. navng vidner, at Christen T opfødte kalve og køer for Johanne Madsdatter 

7/6 1634.

** med 5 ugers opsættelse. Vogn Jacobsens sag mod Laurs Laursen i Østrup vedrørende rest tiende for 1621-22. Laurs dømmes til at betale

(49)

** Anders Nielsen foged på Sejlstrup med 1 måneds opsættelse begærer dom og mener at jorden sønden om Jonstrup, som Her Tøger har oppløjet, bør følge Jonstrup, Poul Andersen på husbond og Her Tøgers vegne beretter, at jorden er Saltum præstegårds ejendom ifølge gamle breve, og Anders N svarer, at Jonstrup har brugt jorden ukæret i 20 år og ingen af Her Tøgers formænd har brugt den. opsat 8 dage

** Karen Olufsdatter i Hune beskylder Christen Christensen i Hune for sine sår samt for en kiste, som han om natten tog i hendes hus

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Steffen Christensen i Bundgård for beliggelsesbøder med Else Jørgensdatter i Sønderby. ikke mødt     

** Laurs Laursen i Østrup med 14 dages opsættelse gav klage over P Nielsen sst for at have optaget en skelsten                          

** Laurs Knudsen i nør Saltum stævner Johanne Madsdatter sst for tilbud om frugtgæld. 1 ting

(50)

** Laurs Christensen i Pirup gav varsel til Niels Andersen i Saltum for 2 mk for 1 td flyndere. Christen Nielsen i Fårup var Niels A's hjemmel til flynderne

** Niels Jensen i Hjermeslev stævner navng for syn på nedpløjet korn og jord. fortegn

** P Olufsen i Limbergård stævner navng for syn. fortegn

** Simon Madsen i Børglum stævner Christen Mikkelsen i Trudslev for fogedpenge

** samme stævner Johanne Madsdatter i Fårup. opsat 8 dage

14/6 1634.

** Morten Sørensen på Bjerget afhænder til Søren Laursen i Ålborg al den gæld, som findes uskiftet efter sl P Sørensen i Ålborg 

** Jens Nielsen i Saltum et vidne, at han har betalt til Søren Laursen sin gæld til sl P Sørensen. Jens Nielsen har tidligere fået 1 td byg af Yde Andersen i Ingstrup

(51)

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Steffen Christensen i Bundgård for beliggelsesbøder. dom: at betale eller lide nam                    

** samme stævner Christen Skomager, om han har nogen at anklage, da vil han svare for ham

** Sejlstrup tjenere stævnes for rest. 3 ting

** Niels Mørk i Ingstrup gav varsel til Christen Christensen i Hune for sår, han gav Karen Olufsdatter

** Jens Andersen stævner Margrete Sørensdatter i Hjermeslev for dom angående gæld landgilde med videre

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Niels Mortensen i Saltum og hans dreng Laurs Nielsen. Jens Laursen vidnede, at da han kørte ploven for Laurs N og skulle vende, faldt Jens A's stud, som var for ploven. Laurs tog bidslet af den og holdt en lue for munden af den

** vurdering af jordskyld til Ingstrup kirke af jord, som bliver kaldt S. Sidsels jord

** Anders Jensen i Kirkensgård et vidne, at Klemend Tøgersen i Ingstrup på hans søster Maren Jensdatters vegne gav afkald for arv efter Rasmus Jacobsen på Jens Christensen i nør Nissum sogn og Maren Christensdatter i Vandborg sogn deres vegne       

(52)      

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Christen Tyresen og hans søn Jens Christensen for spørgsmål og dom

** Jens Christensen et vidne, at Johanne Madsdatter bekendte at have fået 5 mk af de 5 1/2 dlr, han lånte

** Niels Mørk gav varsel til Christen Tyresen for faldsmål

** Simon Madsen med 5 ugers opsættelse begærer dom over Børglum tjenere, som ikke kørte korn til Ålborg. nogle havde gjort så mange rejser som nogen tid flest, andre havde ikke øg dertil, og Anders Rod havde gjort så mange rejser som en gårdmand

** samme fordeler

** Johanne Madsdatter stævnes af Christen Tyresen for husleje med videre

** Tomas Laursen i Furreby stævner Christen Jensen i Borup for 8 rdl. de bliver forligt om 2 rdl

** Laurs Laursen i Østrup stævner Jesper Laursen i Saltum og Anders Sørensen sst, om de ville lide last og brast med ham i sagen med Vogn Jacobsen i Ålborg. de mener ikke, de skylder noget. opsat 14 dage

** Laurs Laursen i Østrup gav varsel til P Nielsen sst for den optagne skelsten. 3 ting

(53)

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Peder Sørensen sst om den arv, hans børn Dorte og Sidsel Olufsdatter kunne tilkomme efter Jens Klemendsen. Peder S og sl Jens K har haft deres gods i fællig. opsat 1 måned

** samme stævner P Sørensen for 3 mk. betales om 1 måned

** Christen Laursen Væver stævner Jens i Drustrup

(54)

** Christen Laursen forbød nogen at komme på hans jord eller eng med drøft med videre

** Christen Mortensen i nør Saltum stævner Knud Laursen i Saltum for tilbud og vurdering. opsat 8 dage

** Poul Simonsen i Hjermeslev stævner navng for at tage syne på korn og jordskade

** Christen Nielsen i Hjermeslev stævner Klemend Skrædder sst for 3 skpr byg

** Mads Jensen ved Hune kirke gav varsel for dele til Hune mænd for skansepenge. opsat 8 dage

** syn på dige og lukke i Hvorup, hvis ikke diget bliver oplukket, kan Hvorup grander og mænd ikke blive ved magt

** Anders Nielsen, ridefoged til Sejlstrup, en dom angående fædrift og anden brug af et stykke jord sønden og vesten Jonstrup, som han mener bør følge Jonstrup. tingsvidne 25/5 fremlægges, at jorden i op til 60 år har ligget til Jonstrup, og recessen siger, at man efter 20 år får hævd. Poul Andersen på husbonds vegne fremlægger hans brev, at han mener, at jorden ifølge gamle breve hører til Saltum præstegård, og da Christen Jensen kun har boet i Jonstrup i 14 år og ikke kan bevise, at hans formænd har brugt jorden, kan han ikke have hævd derpå. han har ikke haft den ukæret, idet hans breve derom har været læst på tinget. Poul Andersen vil bevise, at jorden aldrig blev pløjet, idet den var overløbet af sand. dom: da jorden efter gamle breve er tildømt Saltum præstegård, bør den stadig høre dertil

(57)

21/6 1634.

** Niels Mørk et vidne, at Maren Pedersdatter Bindekone i Hjermeslev er forarmet, så hun ikke kan betale huspenge

(58)

** samme fordelte Christen Tyresen i Fårup

** samme fordelte Christen Christensen Lieger i Hune for sår, han gjorde Karen Olufsdatter i Hune

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner for syn på kornskade. fortegn

** samme stævner Christen Skomager for spørgsmål

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Sejlstrups tjenere, om de har noget at beskylde Anders Nielsen for. han har ikke taget gunst eller gaver af nogen eller forurettet nogen, men svaret for dem, så ret han kunne

** Christen Skrædder i Trudslev varsel til Svend Nielsen sst for byg

** Keld Mortensen i Kvorup et vidne om syn på et sår i hovedet

** Christen Nielsen i vester Halne stævner Jens Andersen i Fårup for 17 rdl til Otte Skeel. opsat 5 uger

** Niels Mørk i Ingstrup stævner menige grander i Fårup samt Tomas i Jonstrup Laurs Laursen i Østrup og Christen Tyresen, om han havde noget at svare

** Christen Laursen i Fårup vidner at Christen Tyresen pløjede med en skimlet fol, som var Johanne Nielsdatters. andre vidner det samme

(59)

** samme vidner, at han opfødte et øg for Johanne Madsdatter, som Christen Tyresen også brugte for sin plov

** Niels Mørk stævner Christen Tyresen for brug af samme fol og øg 16 dlr

** Christen Nielsen i Kalsensgård fordelte Christen Tyresen for sin store ulyd og buldrens skyld

** Jens Andersen et vidne, at Niels Mørk lovede at sende ham bud, når de skulle dele en eng i Ingstrup kær, så han kunne få sin del, når loddet er kastet derpå

** Knud Pedersen i Kås gav varsel til Søren i Engisgård for 1 td byg

** Niels Friis stævner navng for klage i 3die ting. de var blevet tilnævnt på sognestævne at efterse digerne for Saltum Østrup og Vestrup, og da sidstnævntes diger var brøstfældige, så gik de til Vestrup og pantede derfor, men hvis gods de pantede, vidste de ikke, men holdt sig til sognebrevet, at hvem, der ikke holder deres lukker i orden, skal pantes

** Christen Bendsen i Fårup stævner Saltum sognemænd med varsel for skansepenge. fortegn af dem, der ville gøre arbejdet

(60)

** forlig mellem Laurs Laursen i Østrup og Peder Nielsen sst om dige og grob. diget vil Peder N flytte, og groben vil de jævne sammen

**  Laurs Laursen i Østrup et vidne, at Keld Nielsen i Kvorup lover at betale den tønde øl, som hans P Nielsen er dømt til at give ham

** Knud Laursen i Saltum stævner Christen Mortensen sst og tilbød ham 1 td byg, som Christen vil godtage, hvis det er lige så godt neden i sækken som oven, og give ham hans sengeklæde

** Laurs Tøgersen i Hune gav varsel til Mads ved kirken

** Christen Laursen i Fårup gav varsel til Jens Christensen sst. opsat 8  dage

**  Christen Christensen og Jens Poulsen i Hune stævner Jens Sørensen i Klitgård hans søn Søren Jensen og Søren Christensen i Risen for tilbud

** Mads Jensen Skrædder stævner Tomas Tomsen i Kettrup for tiende og datters løn

** Mads Jensen ved Hune kirke begærede 3 ting over Hune sognemænd for skansepenge. fortegn over dem, der vil gøre arbejde

28/6 1634.

(61)

** Jens Christensen i Jonstrup stævner for syn på tørvegrøft

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Laurs Nielsen, der tjener i Saltum for en stud, der døde i hans varetægt. opsat 8 dage

** samme fordelte Sejlstrup tjenere for rest

** Tomas Jensen i Ingstrup. syn på afpløjning af hans ager

** Laurs Rod i Alstrup får synet sine sår på skulder og hånd    

**  Keld Mortensen i Kvorup stævner Tomas Sørensen i Saltum for sår og skade. de bliver forligt

**  sag mellem Laurs Laursen Jesper Laursen og Anders Skrædder opsat i endnu 3 uger

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Jens Poulsen i Hune for at have gravet i jord, der ligger til Ingstrup kirke. opsat til ridefogden kommer her

** Jesper Laursen i Saltum på husbondens vegne stævner Maren Jespersdatter hendes datter Maren Laursdatter, Ellen Terkildsdatter og hendes børn for vidne og Karen Pedersdatter med lovværge og datter Anne Mortensdatter for svar                   

** Maren Jespersdatter og hendes datter Maren Laursdatter vidner, at søndag før pinsedag kom Karen Pedersdatter og hendes datter Anne Mortensdatter og tog nogle af Ellen T's gæslinger i forklædet og bar dem hjem. tidligere havde de stjålet hendes kål                       

(62)

** Morten Olufsen i Sønderby et vidne, at Ellen T havde fået sine 2 gæslinger igen af Karen P

** Niels Mørk i Ingstrup gav Hammelmose tjenere varsel for dele for skansepenge. 3 ting

** Svend Laursen stævner Laurs i Østrup for et brev på hans forældres gods og Niels Pedersen sst for 18 sk. byg. opsat 8 dage  

** Mads Jensen ved Hune kirke et vidne om Hune mænd, der ville arbejde i skanserne. fortegn

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Jens Andersen i Fårup

** Terkild Simonsen i Alstrup gav varsel til Alstrup mænd for skansepenge. 3 ting

** Christen Mortensen Skrædder i Trudslev fordelte Svend Nielsen for 1 td byg

** tilsagn om gældsbetaling

** Tomas Jensen tilbød frugtgæld for hvad, der kan være sået i KM tjeneres jord

** Tomas Tomsen i Kettrup stævner Mads Jensen Skrædder for byg rug og 6 dages arbejde. de gav sagen til voldgift

(63)

** Tomas Jensen i Ingstrup gav varsel til 2 mænd i Ingstrup for ikke at have åbnet deres lukker i det ny kast. fortegn

** Jens Poulsen i Hune og Christen Christensen tilbød frugtgæld for sæd, sået i Langager

** Mads Jensen ved Hune kirke lover at betale gæld til Laurs Tøgersen i Hune

** Mads Jensen ved Hune kirke stævner Laurs Tøgersen for diverse effekter med videre

** Søren Pedersen i Saltum på moders vegne et forbud mod at komme på deres agre eller eng

5/7 1634.

** Jens Madsen i Holmgård stævner KM tjenere i Hjermeslev for skansearbejde. 3 ting

**  ---- Laursen i Purkær et vidne, at han er skrøbelig og uden underhold

** Niels Mørk i Ingstrup med 6 ugers opsættelse begærer dom over Jens Christensen i Fårup angående 2 stude, som han er Johanne Madsdatter pligtig. han er ikke mødt, dømt til at betale                                                         

(64)

** Tomas Jensen i Jonstrup fordelte 2 mænd i Ingstrup, som ikke havde oplukket deres kast i Ingstrup kær. fortegn

** Jens Christensen i Jonstrup. syn på tørvegrøft i hans jord

** Tomas Jensen i Jonstrup gav varsel til Ingstrup og Kettrup sognemænd for skansepenge

** samme stævner andre sognemænd og KM tjenere for skansepenge. sidste begærer at være fri derfor

** Oluf Madsen og Tomas Jensen i Ingstrup gav deres agertrætte til voldgift

** Jens Olufsen i Boelskifte et vidne, at han er forarmet, har mange små børn og en blind kone, hvorfor han ikke kan arbejde i skanserne

(65)

** Jesper Tomsen i Hjermeslev får synet skade på venstre skulder. benet er aldeles sønder

** Laurs i Myrtue. syn på pløjning i hans eng

** Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne, at Laurs Nielsen vil betale ham 1 pund byg for den stud, som døde under pløjning

** Simon Madsen i Børglum gav Børglum tjenere varsel for skansepenge, hver 1 rdl

** Niels Mørk i Ingstrup på Johanne Nielsdatters vegne og Christen Tyresen i Fårup gav deres trætte til voldgift

** gældsstævning. Hjermeslev

** varsel for dele Jetsmark

** tilsagn om gældsbetaling

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner menige Jetsmark sognemænd for skansepenge 3 ting

(66)

** fordeling Hjermeslev

** 3 ting Fårup

** stævning. opsat 8 dage

** Christen Pedersen i Boelskifte et vidne at han er vanfør, så han kan ikke arbejde i skanserne

12/7 1634.          

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Jens Andersen i Fårup for at være rømt af den halvgård, som han har sted og fæst på KM stavn, om hans efterladte bo og avl ikke bør tilfalde KM. han er ikke mødt. opsat 8 dage

** Jens Christensen i Jonstrup stævner Jens Jensen og Peder Sørensen i Ejersted for at have gravet tørv i hans jord

** Vogn Pedersen i Bleggrav stævner Laurs Madsen i Pandrup for at have sået i hans jord, men han mener, den må være hans. opsat 3 uger

** fordeling Hjermeslev

** varsel Pandrup

(67)

** sagen mellem Svend i Østrup og hans broder Laurs opsat 8 dage 

** Knud Pedersen i Kås på Jens Andersens vegne syn på P Sørensen i Hune torp hans omkomne barn

** fordeling Fårup

** syn på eng, der tilhører Laurs i Myrtue, hvor der er gjort skade

19/7 1634.

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner navng

(68)

** vidneførsel om 2 køer, som Anders Bendsen tog fra Jens Andersen i Fårup, og Hans Christensen tog 4 stude fra Fårup hjord og førte til Bertel Andersen på Holmen

** samme sag. vidneførsel om hvem der fik studene

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner P Sørensen i Hune torp og hans kone Maren Jensdatter og Maren Pedersdatter ved Hune kirke for vidne

** Maren Pedersdatter vidnede, at hun ville lede efter sit øg i klitten, og hun spurgte i Hune torp P Sørensens kone Maren Jensdatter, om hun havde set øget. hun sagde, det var i klitten, og de fulgtes ad, og vester i klitten lå P Sørensens barn med en tøjr rundt om sig og var blodig. faderen P Sørensen beskyldte ingen for hans barns død, men det kunne være en hest, han havde lånt

(69)

** Poul Andersen i Hvilshøjgård. vurdering af gods, der tilhører Jens Andersen, der rømte fra hans gård i Fårup 

** samme et vidne, at det rygtes, at Jens Andersen i Fårup har lokket sin fosterdatter, der bor på Sjælland og avlet barn med hende

** samme begærede dom, om ikke hans gods bør tilkomme KM

(70)

** Tomas Jensen i Jonstrup. vurdering af en brun hest, der tilhører Jens Andersen, der er rømt fra Fårup

**  Laurs Laursen lod læse et tingsvidne 24/9 1608, hvori hans 2 brødre Svend Laursen i Knudseje og Niels Laursen sælger deres arvelodder efter sl forældre og sl brødre Peder og Jens Laursen til ham                                 

** På fru Margrete Banners vegne stævnes navng i Skødsholm for vidne, samt Jens på Lundbak, om han havde noget at svare. fortegn

** Jens på Lundbak var kommet ridende efter Niels Eriksen til Mejlholm og løb efter ham ind af døren. navng vidner, at han ikke gjorde nogen skade. Niels Laursen i Mejlholm ville ikke klage over Jens, idet det skete i hans fravær

** Anders Torsen på Falk Giøes vegne syn på Lundergårds kær for hvor meget græs, der kunne gro

** Christen Jensen i Jonstrup forbud mod at færdes på hans lodskifte ---- jord

(71)

** Niels Nielsen i Saltum gav varsel til Jens Laursen i Saltum for et brev på nogle penge, han forholder ham, samt korn og en egeskæppe

** fordeling Jep Tyresen

** fordeling Saltum

** Peder Jensen i Havgård. syn på skade i hans eng

** varsel Alstrup

** Laurs Laursen med 6 ugers opsættelse stævner sine medbrødre, om de ikke vil stå last og brast med ham i sagen med Vogn Jacobsen i Ålborg dom af 7/6 fremlægges. Anders Sørensen og Jesper Laursen fremlagde deres svar, at de mener at være kvit. de dømmes til at betale

(72)

** Laurs Laursen stævner P Nielsen i Østrup. opsat 8 dage

26/7 1634.

** gældsstævning. Hjermeslev. fortegn

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Jens Andersen, der er rømt fra sin gård i Fårup angående hans gods og avl, om det skal følge Otte Skeel på KM vegne. dom: godset skal følge Otte Skeel på kongens vegne

(73)

** samme stævner de forrige lægdsmænd for at gøre regnskab over dem, der rester med voldskatten og dem, der har gjort arbejde. opsat 14 dage

** Christen Nielsen i vester Halne med 6 ugers opsættelse stævner Laurs Andersen i Fårup for 17 rdl, som Christen udlagde til Otte Skeel. dømt til at betale samt 5 rdl fogedpenge

** Klemend Tøgersen i Ingstrup stævner Niels Tomsen i Saltum for gæld

** samme. vurdering på Ingstrup kirkegård på 6 tølter lægter og 2 tølter savdeler

** Peder Ræv i Havgård stævner navngivne Ingstrup mænd for skade i hans eng. fortegn. opsat 14 dage

(74)

** Laurs i Østrup på fru Margretes vegne stævner Jens på Lundbak

** Jens på Lundbak et vidne at navng bevidner, at han er deres og mange andre mænds enghjord, så og Niels Laursen i Risager. fortegn

** Tomas Jensen i Jonstrup. syn på skade i hans agre

** gældsstævning Fårehave

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Alstrup grander for betaling af andel i en saddel. fortegn. opsat 8 dage            

** gældsbetaling Saltum

** fordeling

(75)

2/8 1634.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på husbonds vegne stævner Jens Andersen, der rømte en halvgård i Fårup, angående hans efterladte gods og avl, om det ikke bør tilfalde KM. dom: hans gods skal følge Otte Skeel på kongens vegne

** samme stævner navng for de stude og køer, som de har i varetægt, men som tilhørte Jens Andersen i Fårup, og nu skal følge Otte Skeel på KM vegne. fortegn. opsat 1 måned

(76)

** samme et vidne, at Laurs Tøgersen bekendte, at han havde fået sin efterlyste stud igen, den lå udenfor døren en morgen

** samme et vidne, at lægdsmændene i herredet stævnes til Ålborg slot for at gøre mandtal for kongeskatten. fortegn

** samme et vidne, at han forbød at udbetale drengeløn, inden kongeskatten er betalt

** Laurs Madsen i Pandrup stævner Vogn Pedersen i Bleggrav for vidne

** Morten Keldsen i Kvorup vidner, at i 60 år lå det jordstykke i Kvorup sønden vejen ved Laurs M's værsted til samme værsted, på nær 1 år, og stykket norden vejen har altid været brugt dertil. vidner, der mindes i mange år, vidner det samme

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner alle lægdsmænd for skansepenge

** Anders Torsen vurdering af hus på Bremrøgel for 5 mk og taget er ubrugeligt

** Christen Jensen foged på Børglum stævner de Børglum tjenere, som er fradømt deres fæste 14/6. fortegn. de forbydes at bruge gårde og boliger indtil de fanger afsonet hos deres husbond

(77)

** samme et vidne, at de Børglum tjenere, som skulle deles for skansepenge, skal betale inden 14 dage, eller møde med seddel, at de har gjort arbejde

** 3 ting til Christen Jensen ved Bækken for 1 td byg til Tomas Laursen i Furreby

** Tomas Jensen i Jonstrup. Christen Jensen ved Bækken får synet sår og skade

** samme 4de ting til Morten Keldsen i Kvorup for skansepenge

** Mogens i Risager. Jens Sørensen, der tjener i Risager, får synet sår og skade

** Niels Christensen, der tjener Terkild i Åsendrup et vidne, at Jens Christensen i Saltum forpligter sig at betale ham hans rest mødrene penge

(78)

** Jens Madsen i Holmgård et vidne, at hans søn får synet sår

** varsel Ingstrup

** Niels Christensen i Bundgård og Christen Tomsen i Fårehave voldgav deres trætte

** Christen Nielsen i Alstrup fordelte Alstrup mænd for andel i en saddel    

** samme 3die ting til Christen Skovbo for tiendelam. opsat 8 dage

9/8 1634.

** Tomas Jensen i Jonstrup 4de ting til menige herredsmænd for skansepenge. opsat 8 dage

** Jens Andersen i Åby stævner vidner i Åby, og Johanne Madsdatter om hun har noget at svare

** Morten Nielsen skolemester i Åby vidnede, at han på Jens Laursen vegne i Åby tilbød Johanne Madsdatter ægteskab, men hun afslog skønt de blev trolovede 1630

(79)

** Vogn Jacobsen i Ålborg stævner Laurs Laursen i Østrup for dom

** Tomas Jensen i Jonstrup og Christen Nielsen i Kalsensgård skal møde for næste Viborg Landsting. Tomas for et tingsvidne, han ikke ville forsegle og Christen for en dom, han dømte om Saltum sognemænds tiende

** Jens Madsen i Østrup gav varsel for dele. fortegn

** Christen Bendsen i Fårup gav Niels Mørk varsel for dele                 

** Mads Tomsen i Røgel Anders Tomsen sst og P Jensen i Sønder mølle stævner vidner, samt Falk Giøe og Søren Ladefoged for svar og spørgsmål, om han ikke lejede dem noget eng

** samme et vidne, at Søren Ladefoged lejede ham en eng, der kaldes Laurs Christensens eng

** Anders Tomsen i Røgel et vidne, at Søren L lejede ham en eng, der kaldes Hejselhøjs eng. Søren L nægter   

** Laurs Pedersen i Møllen vidner, at han lejede en eng af Søren Ladefoged på hans far P Jensens vegne

(80)

** Baldser Hansen stævner Ingvard Nielsen i Fristrup for 12 rdl, for han belå Johanne Nielsdatter der tjente i Fristrup. ikke mødt. uendelig dom                                      

** Klemend Tøgersen i Ingstrup et vidne, at Kirsten Jensdatter udlagde Christen Knudsen som barnefader, og han belå hende i Borup 

** samme et vidne at et stykke kirkejord i Hvorup mark, som skylder 5 sk byg til Ingstrup kirke, har været øde, siden fjenderne drog af landet. fortegn                                             

** Tomas Laursen i Furreby stævner Anders på Kongsbak for gæld

** Tomas Laursen i Furreby et vidne. Christen Jensen ved Bakken svor og benægtede at være ham skyldig uden 2 sdl

** samme stævner Jens Olufsen i Kettrup, som benægter at være sl Christen Tomsen noget skyldig

** Simon Madsen i Børglum et vidne om øde gods, der ligger til Børglum. fortegn

** Jens Klemendsen i Saltum stævner Jesper Nielsen i Torpet for syns afhjemmelse og vidne

** der er gjort skade på Jens Klemendsens bygager for 16 skpr byg

(81)

** Peder Ræv i Havgård et vidne, at navng mænd lover at stille ham tilfreds for skade. fortegn

** Christen Nielsen i Fårup får synet sine sår

** Terkild Simonsen i Alstrup på Alstrup granders vegne stævner Jens i Holmgård for ulovlig drift af sin hjord

** Christen Nielsen i Kalsensgård gav varsel til Laurs i Østrup for dommerpenge 5 rmk

** Niels Mørk og Tomas Jensen efterlyser dem, der daglig gør skade i deres korn, og gav last og klage på dem

** Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne, at Christen Madsen i nør Saltum vil stille husbonden tilfreds, for han belå den kvinde, han nu har ægtet

16/8 1634.

** Niels Madsen i Brødslev stævner navng for syn på hulgravning i et hævd og kast i Munkeengen sønden Brødslev mark. fortegn

** Niels Mørk fordeler Hammelmose tjenere for skansepenge. fortegn

(82)

** Vogn Pedersen i Bleggrav stævner Laurs Madsen i Pandrup for vidne. de strides om nogle stykker jord. Laurs forbydes at befatte sig dermed

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Jens Andersen i Fårup for syn og vurdering og Frands Pedersen for syn

** vurderingsmændene afsagde vurdering på hans avl. fortegn

** samme synsmændene har synet hans gård, den var i samme stand som 1/3

** syn på Frands Pedersens hus 

(83)

** Jens Andersen i Tvilstedgård et vidne, at Hans Laursen i Gunderup og Laurs Laursen i Mellerup på egne moders og medsøskendes vegne sælger deres andel i Bundgård i Jetsmark til ham. Niels Tomsen i Hjermeslev på Karen Munksdatters vegne lovbød den  19/10 1633        

** Simon Madsen i Børglum stævner Søren Nielsen i Trudslev og forbød ham at betale sin drengs løn, før han har betalt fogedpenge, som han er delt for

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Tomas Laursen i Furreby for syn på Christen Jensen ved Bakken for sår og skade. Tomas L nægter at have brugt kniv mod ham

** samme stævner Jens Poulsen og Christen Christensen og forbød dem at befatte sig med eller bortføre den sæd, de har sået i Klitgårds jord. Christen Christensen sagde, at han ikke havde sået i Klitgårds jord

** Christen Nielsen i Kalsensgård et vidne at Laurs i Østrup forpligter sig at betale 5 rdl       

** samme gav varsel til Jens Mikkelsen i Fristrup

23/8 1634.

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner lægdsmændene for skansepenge for i fjor. fortegn

(84)

** Vogn Jacobsen i Ålborg et vidne, at Laurs Laursen i Østrup stævner for landstinget Karen Nielsdatter i Ålborg med børn for en dom ved herredstinget angående rest tiendekorn

** Vogn Jacobsen i Ålborg stævner Laurs Laursen i Østrup for kost og tæring, som er anvendt ved trætten om rest tiendekorn. der dømmes ikke før landstingsdommen foreligger

** Laurs Madsen i Pandrup stævner Vogn i Bleggrav for vidne

** Anders på Kongsbak vidnede at de stykker jord, som de strides om, de har ligget til det værsted, som Laurs Madsen påboer, i 36 år

** Vogn Pedersen i Bleggrav med 6 ugers opsættelse stævner Laurs Madsen i Pandrup angående de 2 stk jord og fremlægger tingsvidne 19/8 1598. andre tingsvidner fremlægges. på P Selgensens vegne taltes kornet af Laurs Jensens fostersøn Mads Christensen. dom: jorden hører til gadehuset, som Laurs Madsen påboer

(85)

** Niels Madsen i Brødslev syn på gravning i Munkeengen sønden Brødslev

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Jens Nielsen i Kettrup for en økse

(86)

** Simon Madsen på Børglumkloster stævner Christen Knudsen i Trudslev for beliggelsesbøder med Kirsten Jensdatter sst      

** Tomas Laursen i Furreby stævner Christen ved Bækken for gæld

** Christen Nielsen i Alstrup og Terkild Simonsen gav Jens i Holmgård varsel for dele, for han driver sin hjord på Langbak uden forlov                                   

30/8 1634.

** Poul Andersen ridefoged på Ålborg slot med 1 måneds opsættelse stævner Laurs Tøgersen i Hune Matias Bertelsen i Ejersted og Anders Nielsen i Hedegård for dom, idet de har bekendt at have fået de stude og køer igen, som Jens Andersen, der rømte sin gård i Fårup, havde i brug. da hans gods er tildømt KM, om de ikke bør levere dem tilbage. Laurs B beretter, at han lånte Jens A en stud til sin plov, og blev bedt om at hente den igen. Laurs T benægtede, at han ikke havde solgt stude til Jens A eller fået penge for dem. dom: de bør lide som for andet uhjemlet, indtil de skaffer deres hjemmelsmand til stede

(87)

** Christen Jensen stævner Christen Knudsen i Trudslev for beliggelsesbøder. han mødte og lovede at betale inden st Mortensdag

** Jens Tomsen i Jonstrup 3die ting Jens Nielsen i Kettrup for en økse

** Poul Andersen et vidne, at han på Christen Jensens vegne ved Bækken udlagde til Tomas Laursen i Furreby den gæld, Christen J har hos ham

(88)

** Christen Jensen gav sin sag med Tomas Laursen til Poul Andersen

** Christen Nielsen i Kalsensgård fordeler Laurs Laursen i Østrup  for 5 rmk 

** Niels Svendsen i Gerndrup stævner sl Christen Svendsens gældnere. opsat 14 dage

** Christen Nielsen og Terkild Simonsen i Alstrup 3die ting til Jens i Holmgård for at drive sin hjord på Langbak

6/9 1634.

** Laurs Rod i Alstrup. syn på hans sår og skade

** Jens Jensen i Vestergård vurdering af kornskade

13/9 1634.

** Tomas Jensen i Jonstrup påmindede lægdsmændene i herredet at betale kongeskatten inden skt Mikkelsdag samt gøre ret mandtal

** samme gav varsel for dele til lægdsmændene for voldskatten i fjor. opsat 8 dage

(89)

** Laurs Nielsen i Kettrup stævner Mads Skrædder sst for gæld

** samme 3die ting til samme for et grandebrev, han ikke vil forsegle

** Laurs Laursen i Østrup syn på kornskade på Virfled

** Christen Dal i Kvorup et vidne. syn på skade i rug på Hønsholms mark

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne, at Søren Pedersen i Saltum lod læse en landstings opsættelse. opsat 1 måned

** Jens Andersen et vidne, at han og Knud Pedersen er stævnet til landsting

** Peder Olufsen i Limbergård et vidne, at Anne Sørensdatter, der tjener Klemend Tøgersen, gav ham fuldmagt til at være hendes værge, og svare for hende, så vidt han kan

** Simon Nielsen, der tjener Klemend Tøgersen, har tabt en mønnefjæl i hovedet på Anne Sørensdatter, da han sad på taget og mønnede. de blev forligt

** Jens Andersen i Alstrup et vidne at førnævnte Simon Nielsen gav afkald på arv efter far Niels Brus      

(90)

20/9 1634.

**  Christen Pedersen i Rønbjerg på husbond Jørgen Ornings vegne påmindede Åstrup tjenere at betale skansepenge, samt henvende sig til Christen Pedersen med trætter om deres gårde, samt bøder skovsvinspenge sagefald eller andet, som tilfalder husbonden på KM vegne

** Niels Mørk i Ingstrup gav varsel for dele for rest tiende til Ingstrup kirke. fortegn

** Poul Pedersen i Kås gav varsel til Christen Pedersen i Bundgård for 3 mk

** Keld i Kvorup og Peder i Hedegård gav varsel for dele for rest skansepenge. opsat 8 dage

** Keld Nielsen stævner Jetsmark mænd for skatten

** Jens i Holmgård stævner Helliggejsts tjenere for rest. opsat 14 dage

(91)

** samme stævner KM tjenere for skansepenge og kongeskat

** Mikkel Smed i Kås stævner Morten Nielsen i Sønderby og Søren Tøgersen for vurdering af kornskade

** Mikkel Smed har fået skade for 3 tdr havre

** Mads Jensen ved Hune kirke gav varsel for dele i Hune kirke for skansepenge. P Olufsen i Krattet og Christen Pedersen i Pirup beviste med seddel, at de havde gjort 4 dage hver og Oluf Bertelsen 8 dage

** 3die ting. fortegn

** Christen Johansen i Kettrup stævner Hvorup grander for skansepenge

** Laurs Andersen i Ingstrup stævner Ingstrup mænd for kongeskat. 3die ting

** Christen Nielsen leverede 2 delevidner fra 1631 til Jens Madsen i Østrup og medbrødre på den tiende, som sl P Selgensen havde på Saltum sognemænd

** Søren og Vogn Pedersen et vidne, at Jens Madsen og navng medbrødre lover at holde en kontrakt mellem Saltum sognemænd og sl P Selgensens arvinger angående tiende, som fremlægges      

** Jens Andersen i Tvilstedgård på Laurses vegne i Myrtue stævner Hjermeslev mænd for skade i hans eng. fortegn

(92)

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Vogn Pedersen i Bleggrav for skansepenge

** samme stævner lægdsmændene i Saltum og Hune sogne for skansepenge

** Christen Nielsen i Alstrup fordelte Jens i Holmgård for ulovlig drift på Langbak 

** Christen Jensen i Ejersted gav varsel for dele. fortegn

** Jens i Stride stævnes

** Christen Bendsen i Fårup fordelte for skansepenge. fortegn

24/9 1634.

** Morten Nielsen i Sønderby stævner Niels i Snævre for vidne

** Laurs Jensen i Kås vidner, at Niels i Snævre har købt en trøje af hans datter, som nu er gift med Morten Nielsen

(93)

** Anders Jensen i Kirkensgård fordeler for skansepenge. fortegn

** Tomas Jensen i Jonstrup et vidne at Laurs Laursen lod læse Margrete Banners seddel, at hun selv vil opkræve skat af sine tjenere og levere på slottet, idet hendes børns tjenere har lidt tiltale derfor

** Jens Laursen i Pandrup et vidne, at hans kone sidder i dårekiste, og han ikke kan give skat eller gøre skansearbejde

** Mikkel Smed i Kås gav Morten Nielsen i Sønderby varsel for kornskade

** Jens i Brogård stævner navng for vurdering på kornskade

** syn og vurdering af kornskaden   

** Poul Pedersen i Kås 3die ting til Christen Pedersen i Bundgård

** Niels Svendsen i Gerndrup 1 måneds opsættelse 3die ting for gæld. fortegn

** Christen Simonsen i Hvorup stævner alle mænd og drenge i Hvorup for kongeskat

** Niels Svendsen i Gerndrup og lille Laurs Jensen i Hjermeslev er forligt om hans gæld til sl Christen Svendsen

** Jens Andersen i Tvilstedgård på Laurses vegne i Myrtue fordeler for kornskade i Hjermeslev

(94)

** Peder Christensen i Ingstrup stævner Christen Jensen ved Bækken for diverse gæld

** Christen Jensen i Ejersted fordelte Christen Mortensen i Pirup for 1 sdl

**  Tomas Christensen i Hvarret et vidne, at han er vanfør, så han kan ikke arbejde i skanserne

** Jens Pedersen i Hune torp et vidne at hans bolig er fordærvet af sandløb og vand                                            

4/10 1634.

** Niels Mørk i Ingstrup på husbonds vegne gav varsel til Hammelmose tjenere for kongeskat

** samme på egne vegne fordelte Ingstrup sognemænd for kirketiende

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner selvejerne for kongeskat. fortegn

** Peder Christensen i Ingstrup stævner Laurs i Østrup for 1 pd byg. opsat 14 dage

** Jens Madsen i Holmgård med 14 dages opsættelse fordelte klostertjenerne for rest

(95)

** Laurs Nielsen i Kettrup stævner Kettrup sognemænd for kongetiende

** samme stævner Mads Andersen i Hjermeslev for 1 td byg

** samme stævner Mads Skrædder i Kettrup 1 lam, som han er forlover for til Jens Nielsen i Kettrup

** Christen Simonsen i Hvorup 3die ting til mænd og drenge i Hvorup for kongeskat

** Morten Svendsen i Hune stævner Hune sognemænd for kongeskat

** Niels Laursen i Bundgård stævner Saltum mænd for kongeskat

** Keld Nielsen i Kvorup fordelte Jetsmark mænd for kongeskat

** fordeling Alstrup

** Niels Ludvigsen i vester Halne stævner Åstrup tjenere for rest

** Anders Jensen i Østrup stævner Jens Laursen sst for 6 dages mening. opsat 8 dage                                          

** Mads Jensen ved Hune kirke fordelte Simon Mogensen og Christen Mortensen i Pirup for skansepenge

** Laurs Andersen i Ingstrup fordelte Ingstrup mænd for skansepenge. fortegn

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner alle Østrup mænd og Niels Friis for syn på tørvegrøft i Fårup fang fællig og fædrift

(96)

** Jens Christensen i Brogård gav varsel til Ellen i Sønderby for kornskade. opsat 14 dage

11/10 1634.

** Keld Nielsen i Kvorup fordelte Jetsmark mænd og drenge for kongeskat

** Laurs Laursen gav varsel for betaling for kornskade. fortegn

** Hemmik Madsen Soldat tilbød mænd i Saltum sin tjeneste. fortegn

** Peder Jensen i Borup fordelte Ingstrup sognemænd for kongeskat

** Christen Simonsen i Hvorup 3die ting til Kettrup mænd for kongeskat. fortegn

** Christen Johansen fordelte for skansepenge. fortegn

** Jens Christensen i Brogård 3 ting til navng for kornskade. fortegn. opsat 8 dage

** Jens Ovesen og Christen Mortensen i nør Saltum et vidne, at de er  forarmede og ikke kan betale fuld skat

** Niels Nielsen i Gården i Saltum et vidne, at han er vanfør og forarmet, så han kan ikke betale kongeskat

** Laurs Christensen i Purkær et vidne, at han er vanfør på grund af en stor brok, så hans små tarme er faldet ned. han kan ikke give kongeskat eller gøre til skanserne

(97)

** Jens i Brogård stævner Christen Nielsen i Fårup for 16 dlr. opsat 14 dage

** Niels Mørk fordelte Hammelmose tjenere for kongeskat

** Mikkel Smed i Kås stævner ---- Hansen i Ålborg og hans kone Margrete Johanne Ibsdatter i Lindholm ? Jep i Løt Terkild Eriksen Niels Eriksen Jep Eriksen Christen Eriksen Karen Eriksdatter Karen Pedersdatter i Purkær Anders Mikkelsen sl Laurs Ibsens børn i Kås  for tilbud og vurdering af Kirsten Ibsdatters gods, som døde i Kås   

** Tomas Jensen i Jonstrup syn på flagtørvegrøft i Fårup fang fællig og fædrift

** Mikkel Smed i Kås. vurdering af Kirsten Ibsdatters bo. en gammel ko 15 mk en gammel kappe og et skørt for 12 mk og en gammel kiste for 3 mk                         
** samme tilbød arvingerne godset mod at de betalte hans omkostninger på hende i 16 år, både med sygdom og andet. ingen mødte            

** Jens Christensen i Brogård. syn på hans agre

** Jesper Laursen i Saltum stævner Laurs Jensen Øbo i Fristrup for at have hentet ris i skoven, som skovfogden bevidner. risene var skåret med et segl på Birkelse ejendom

(98)

** samme begærer dom. han dømmes som for andet uhjemlet

** Laurs Laursen i Østrup stævner Inger Hansdatter og Søren Pedersen for breve på tienden

** Søren Pedersen leverer 3 registre på tienden 1629-30

** Morten Svendsen i Hune fordelte Hune sognemænd for kongeskat

** Peder Mortensen i Pirup et vidne at han tilbød 24 s for sin skat

** Christen Dal i Kvorup stævner Anders i Hønsholm for kornskade

** Anders Jensen i Østrup 3die ting til Jens Laursen for 6 dages mening                                                  

** Laurs Nielsen i Kettrup fordelte Mads Skrædder sst for 2 mk

** Klemend Laursen i Hune fordelte Christen Mortensen i Pirup for skansepenge

** Christen Pedersen i Bundgård fordeltes

** Søren Tøgersen i Sønderby et vidne, at han og Søren Pedersen boer i et bol, og ikke giver mere i skat end for et bol

18/10 1634.

(99)

** Peder Pedersen i Jerslev på husbonds vegne stævner P Sørensen i Kvorup for 30 rdl stedsmål

** Jens Christensen i Brogård fordelte for kornskade. fortegn

** Laurs Rod i Alstrup gav varsel til øster Christen Pedersen i Boelskifte for 3 sdl, hans søns løn

** Christen Pedersen i Kås gav varsel. fortegn

** Niels Laursen i Bundgård fordelte Saltum sognemænd for kongeskat

** Svend i Østrup stævner Laurs sst. opsat 8 dage

** Laurs i Østrup et vidne om gældsbetaling. fortegn

** fordeling for skat. fortegn

** stævning for skat Kettrup

** Peder Mortensen i Pirup stævner Knud sst for vurdering af kornskade

** skaden vurderes til 6 skpr rug og 1 skp blanding. Knud nægter at have gjort skaden

** samme et vidne, at han er forarmet og har hverken øg eller vogn, så han kan ikke betale fuld skat

(100)

** Laurs i Myrtue stævner Jens i Stride for vurdering af kornskade

** vurdering af skaden

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Niels Jensen for syn på et dige

** de giver deres trætte til voldgift

** Jens Madsen i Holmgård gav varsel til Hjermeslev mænd for kongeskat

** Niels Ludvigsen i vester Halne fordelte Åstrup tjenere for skansepenge. fortegn

25/10 1634.

** Jesper Laursen i Saltum stævner Birkelse tjenere for rest  kongeskat. fortegn

(101)

** Jesper Laursen stævner for gæld. fortegn

** navng Saltum mænd tilbød Soldat Henrik Hansen tjeneste. han er ikke mødt. fortegn

** Laurs Rod i Alstrup fordelte Christen Pedersen i Boelskifte for 3 sdr, hans søns løn

** Søren Pedersen Dalmark i Vrensted gav Laurs i Østrup varsel for rest på en hest. opsat 1 måned

** Christen Jensen ridefoged på Børglumkloster stævner Børglums tjenere for småredsel

** samme advarede Børglums tjenere, at deres kornskyld skal ydes i godt korn, samt de skal betale hvad de resterer med

(102)

** samme stævner Børglum tjenere for at bevise, om de har arbejdet på Ålborgs befæstning

** Søren Pedersen i Saltum gav varsel til Laurs i Østrup og Niels Nielsen sst for gæld

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Christen Pedersen i Bundgård for at holde sin forpligt. han har solgt sin andel i Bundgård til Jens Andersen i Tvilstedgård og er nu dennes tjener. Christen Pedersen dømmes til at holde kontrakten

(103)

** Peder Christensen i Ingstrup et vidne, at Laurs i Østrup lover at betale 1 td byg

** Jens Andersen påmindede Sejlstrup tjenere at holde deres kongeskat klar, samt andet efter jordebogen

** Jens Madsen i Holmgård fordeler for kongeskat. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Mogens Sten i Blokhus for 6 dlr. opsat 5 uger

** Jesper Tomsen i Hjermeslev stævner Poul Klemendsen i Hjermeslev for 1 tørklæde og 7 1/2 mk

(104)

** samme begærede 3die ting til Niels Jespersen for 15 kærve langhalm. opsat 8 dage  

** Torkild Simonsen i Alstrup gav varsel til KM tjenere i Alstrup for kongeskat

** Knud i Pirup stævner P Mortensen i Pirup for en båd, han brugte ulovligt

** Tomas Tomsen i Kettrup stævner vester Laurs Nielsen for vurdering af kornskade

** Anders Nielsen i Hedegård stævner Tomases kone i Hune for 3 mk

1/11 1634.

** Christen Mortensen i nør Saltum gav varsel for dele. fortegn

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner Jetsmark mænd for at ferde Hune bro

** Vogn Jacobsen i Ålborg påmindede Saltum sognemænd at yde tiende i Ålborg

(105)

** Jesper Laursen i Saltum 4de ting til Peder Hellesen på Røn for 4 rdl, som denne mener er betalt. opsat til den gode frue kommer hjem

** samme fordeler Morten Hellesen for 2 rdl pebersvendeskat

** Laurs Terkildsen i Holmsgård stævner Laurs Nielsen i Kås og Mads Smed sst for gæld. de voldgav sagen

** samme stævner Jens Tomsen i Purkær for 5 gæs

** Christen i Fårehave stævner Christen Christensen i Rævhede for 10 mk

** Tomas Laursen i Saltum stævner

** Jens Kaldsen i Pandrup stævner for gæld. fortegn

** Peder Christensen i Ingstrup stævner Klemend Tøgersen og hans dreng Simon Nielsen for gæld. opsat 14 dage

(106)

** Laurs Laursen i Østrup stævner vidner

** det bevidnes at Jesper Laursen og Anders Sørensen ville stå last og brast med Laurs Laursen med hensyn til sag med Karen Nielsdatter i Ålborg

** Klemend Tøgersen og Laurs Nielsen i Kettrup et vidne, at Ingstrup sognemænd var øde og forarmede 2 år efter fjenderne drog af landet og kunne ikke betale fuld kirketiende

** Jetsmark sognemænd stævnes for rest korntiende

** Jens Christensen i Trudslev får bevidnet, at han er blind og forarmet, så han kan ikke arbejde i skanserne eller give skat

** Yde Andersen i Ingstrup stævner for afsigelse af voldgift.

** Søren Smed i Sønderby stævner Søren i Engisgård. opsat 14 dage

** Laurs Nielsen i Kettrup stævner Niels Mørk for 10 1/2 dlr.

(107)

** Jesper Tomsen i Hjermeslev fordeler Poul Klemendsen i Hjermeslev

8/11 1634.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård stævner Niels Friis i Vestrup for 25 rdl. opsat 3 uger

** Jens Tomsen i Purkær gav varsel til Laurs Terkildsen i Holmsgård for 2 læs tørv med videre. de voldgav sagen

** Jens Andersen fordelte Jetsmark sognemænd for tiende

** samme fordelte for tiende. Oluf og Peder Sørensen i Kvorup

** Niels Mørk i Ingstrup afslutter sit værgemål for Johanne Madsdatter, der boede i Rævhede og nu bor i Fårup

(108)

** Peder Andersen og Jens Laursen i Hjermeslev får bevidnet, at de er forarmede, tigger deres brød og kan ikke gøre skansearbejde

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Peder Sørensen i Kvorup for sl Jens Klemendsens bo i Kvorup. en registrering af boet 18/11 1633 fremlægges

(109)

** Tomas Jensen i Jonstrup stævner alle lægdsmænd i Jetsmark for skansepenge

** Matias Bertelsen i Ejersted stævner vidner samt Niels Pedersen i Østrup og Christen Skomager i nør Saltum for svar

** navng har forligt en opholdskontrakt mellem samme og Søren Christensen Skrædder

**  Jens Jensen i Ejersted et vidne, at Laurs Andersen i Ingstrup på søsterbørn Niels og Anders Christensens vegne gav ham afkald for arv efter Christen Laursen i Saltum           

(110)

** afsigelse af voldgift mellem Yde Andersen og Laurs Pedersen i Ingstrup

** fordeling Ingstrup for en høvl til at beslå

** Ingstrup lægdsmænd stævnes for kongeskat

** Niels Jensen i Hjermeslev stævner Jens Olufsen i Saltum for 10 1/2 dlr, som er Anne Nielsdatters arv efter hendes forældre     

** 3 ting til Saltum sognemænd for tienderest til Vogn Jacobsens mor i Ålborg

** Jens Brus i Hjermeslev stævner Niels Jensen sst for 10 dlr. opsat 3 uger

** Anders Jensen stævner for diverse gæld. fortegn

** Jens Kaldsen i Pandrup fordelte alle, som han for 8 dage siden gav sag

(111)

15/11 1634.

** slotstjenerne fordeles for rest

** Vogn Pedersen fordelte for skansepenge. fortegn

** Jesper Nielsen i Torpet stævnes for 16 skip byg kornskade. varsel. opsat 8 dage

** 3 ting til Christen Madsen i nør Saltum for 2 skip kornskade

** Laurs Laursen i Østrup fordelte Jesper Laursen og Anders Sørensen for brevpenge til herreds og landsting

** Christen Mortensen 4 ting til Christen Madsen i nør Saltum for 1 dlr og 4 skpr havre

** Christen Madsen varsel til Christen Mortensen 8 s for langhalm. betales til jul

** Niels Laursen i Bundgård stævner Søren Tomsen i Saltum om han ville indløse pantet for hans kongeskat

** samme og Matias Bertelsen får synet sår og skade           

** Tomas Tomsen i Kettrup stævner vester Laurs Nielsen i Brødslev. kornskade

(112)

** Jens Andersen i Ejersted stævnes for 2 dlr. og 2 mk    

** Jens Olufsen i Ejersted stævnes for 1 læs skortørv og Matias Bertelsen sst for 1/2 tønde øl

** Niels Nielsen i Trudslev stævnes for 2 plovstude, han havde lovet Tomas Olufsen i Brødslev

22/11 1634.

** Saltum sognemænd fordeles for tiende til Vogn Jacobsens mor i Ålborg

** Svend degn i Alstrup stævnes for 2 dlr. varsel

** Peder Olufsen i Limbergård stævner Anders Pedersen i Røgel og Mads Laursen i Fristrup for deres drenges skat

(113)

** Matias Bertelsen i Ejersted stævner Niels Pedersen i Østrup for vurdering på Søren Skrædders bohave, samt høre, hvor denne helst vil være

** varsel for gæld

** vidner om forarmede i Hjermeslev og Østrup bunker. fortegn

** Jens Andersen og Jens Christensen i Alstrup stævnes for at afsige vurdering. opsat 8 dage

** Niels Jensen i Hjermeslev gav varsel til Niels Christensen i Bundgård på Karen Munksdatters vegne i Mellerup. 1 pd bygskyld. opsat 14 dage

** varsel til Knud i Pirup

** Jens Jensen i Ejersted et vidne, at Laurs Andersen på søsterbørn Niels Anders og Laurs Christensens vegne gav afkald for arv efter far Christen Laursen, der boede og døde i Saltum   

29/11 1634.

(114)

** Sejlstrup tjenere norden broen stævnes for rest

** Vogn Jacobsen i Ålborg fordeler Laurs Laursen i Østrup for bygtiende af Jens Jensens værsted i Østrup

** fordeling i Saltum og Fårup

** Peder Olufsen i Limbergård fordeler i Fristrup og Røgel for drengeskat. fortegn

** tilsagn om betaling af kornskade

** efter 5 ugers opsættelse. Johan Brandt i Ålborg stævner Mogens Steen for et stykke makai                 

** varsel Hjermeslev

** fordeling Knud i Pirup

** Niels Pedersen Soldat tilbyder sin tjeneste til navngivne i Kettrup

(115)

** stævning for engleje. fortegn 

** vurdering af Søren Skrædders gods i Ejersted. Søren vil blive hos Matias Bertelsen

(116)

** Matias Bertelsen et vidne, han vil betale evt gæld, som Søren Skrædder kan have

** Jesper Laursen i Saltum på sin søsterdatter vegne. Maren Pedersdatter får 24 mands vidne. hendes far var Peder Laursen og hendes mor Inger Laursdatter og hun er født i Vittrup sogn i Børglum herred

** Søren Andersen i Kvorup stævner Søren Jensen i sdr Saltum for vidne og klage

** Søren Andersen får synet sår og skade. Søren Jensen har smidt en sten på ham

** vidne derom af Keld Nielsen i Kvorup

** Christen Madsen i nør Saltum stævnes for løfte om byg og tønde

(117)

6/12 1634.

** Johannes Nielsen i Torngård stævner Laurs Sørensen i Kølvring for tilbud angående 2 børn, som var sl Maren Mikkelsdatters, som døde i Rævhede og deres arv. han vil have 1 barn uden betaling. 

** 14 dages opsættelse. Niels Jensen i Hjermeslev 3 ting til Niels Christensen i Bundgård på Laurs Laursens vegne i Mellerup. 1 pd. byg landgilde

** Christen Christensen i Hune får bevidnet, at halvdelen af hans jord er ødelagt af sandflugt                           

** Knud i Pirups værsted er fordærvet af sandløb, så han kan ikke give fuld skat                                         

** Christen Nielsen på Skarpen i Hune et vidne, at hans fæ og øg er ham frafaldet, han er derfor forarmet

(118)

** Anders Nielsen i Hedegård stævnes. opsat 8 dage

** Sidsel Christensdatter i Alstrup og hendes mand Niels Pedersen er fattige, og går om deres brød og kan ikke give kongeskat 

** 4 ting. fordeling for kongeskat. fortegn

13/12 1634.

** Tomas Jensen i Jonstrup påmindede at samle brokorn til Åby bro. fortegn

** Johannes Nielsen i Torngård stævner Laurs Sørensen i Kølvring vedrørende 2 børn, som var sl Laurs Nielsen og Maren Mikkelsdatters, der boede og døde i Rævhede                                     

** Laurs Sørensen stævnes for 70 dlr, som er bekostet på de 2 børn. han er dømt til at være deres værge

** Christen Pedersen i Engeland stævnes for vidne, og Niels Pedersen i Fruensgård om han havde noget dertil at svare

** Christen vidner, at Niels ville gennem porten ved Engeland, men det nægtedes ham, hvorfor han ville lade en djævel fire nogen                                                       

** samme sag. der begæres klage. opsat 8 dage

** Birkelse tjenere stævnes for sten, de har vedtaget at føre til Åby kirkegårdsdige, samt anden rest

** Birkelse tjenere stævnes for at have forbrudt deres fæste, de har ikke betalt deres afgift. fortegn               

** Keld Nielsen i Kvorup stævner forskellige for gæld

(120)                      

** stævning for at gøre ret skel mellem Laurs Laursen og Niels Pedersen i Østrup. når sneen er borte og de bliver lovlig stævnet, vil de gøre skel

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner for gæld. fortegn

** Søren Christensen i Bundgård stævner for gæld

** Jetsmark sognemænd stævnes for rest tiende      

** varsel for dele til Saltum sognemænd for tiende 1629 og 1630 til Inger Hansdatter i Saltum

** Laurs i Dal stævnes

** Christen Nielsen i Fårup stævnes for 2 rdl

(121)

20/12 1634.  Jmellom 16 og 17 Decembris døde Her Otte Skeel.

** med 6 ugers opsættelse. Niels Friis til Vestrup stævnes for 25 rdl efter hans forpligts brev. hans brev fremlægges angående tvistigheden mellem ham og hans søstersøn Laurs Friis til Spangerhede på den ene side og Jens Tøgersen på den anden. dom: at betale inden 15 dage

(122)

** Laurs Laursen fordelte Saltum sognemænd for deres anpart af den læst korn, de skal give Inger Hansdatter i Saltum

** fordeling af Christen Simonsen i Skaland

** Birkelse tjenere fordeles for sten til Åby kirkegårdsdige

** Anders på Kongsbak fordeles for 6 1/2 mk

** Jesper Laursen i Saltum gav kære last og klage på Niels Pedersen i Fruensgård for at have opkørt Birkelse kast

(123)

** Vogn i Bleggrav og Christen Nielsen i Hedegård stævnes for kvittering på skansepenge i Jetsmark sogn

** Christen Tyresen i Fårup stævner Søren Pedersen i Saltum for vidne

** vidneførsel vedrørende dennes tiende for året 1629

** Niels Friis efterlyser et brev på 300 rdl. 3 ting

** Bertel Andersen på Holmen varsel for dele for bispetiende. fortegn

** varsel Fårup

** Poul Pedersen i Kås et vidne, at Niels Jensen i Lyngby på sin kone Sidsel Keldsdatters vegne gav afkald for arv efter hendes far Keld i Kalum                                        

(124)

** soli deo gloria Knud  Pedersen mappia.      

(2)

** tingbogs autorisation 8/1 1635

** latintekst  underskrevet Canutius Petræus  scriba Mppa.

(3)

10/1 1635. snapsting.

** Jesper Laursen i Saltum stævner Mads Gertsen og Mads Sørensen i Vedsted for syn og klage 

** syn på Maren Keldsdatters hus i Vedsted, hvor der er slået en rude ud med videre

** samme sag.  Mads Skomager og Mads Sørensen anklages derfor, men nægter. opsat 3 uger

** ridefogderne forbyder deres husbonds tjenere at holde husfolk, leje agre eller enge ud, fiske eller holde jagt samt sælge deres øksne, før de har tilbudt deres husbond dem

(4)

** ----

** Jens Andersen fordeler Sejlstrup tjenere for rest

** Christen Christensen i Hjermeslev. Søren Christensen i Alstrup og Christen Christensen i Boelskifte får bevidnet, at de er øde og ikke kan yde kongeskat

** Jetsmark sognemænd fordeles for tiende til Margrete Banner  

** P Andersen i Ålborg stævner Laurs Jensen i Hjermeslev for 14 skpr byg, og Rasmus Væver i Bunken for 1 td byg. 3 ting

** Bertel Andersen fordelte 3 ting for rest tiende til bispen på nær Christen i Ribergård og Laurs Keldsen i Hedegård

** Laurs Laursen i Østrup på fruens vegne stævner Christen Sørensen i Bunken for 18 mk for 1 pd byg og 3 mk rest skat. 3 ting

** Mads Jensen i nør Saltum stævnes for 8 rdl 2 mk. dom: at betale inden 15 dage

** Christen Keldsen I Jonstrup fordelte Christen Nielsen i Fårup for 2 rdl

** Klemend Tøgersen i Jonstrup stævner Peder Andersen og Jørgen Mortensen i Alstrup for skyld landgilde kongeskat og indfæstning. de har forbrudt deres fæste                      

** samme stævner for gæld. fortegn. opsat 8 dage

(5)

17/1 1635.

** Sejlstrup tjenere norden Hune bro påmindes at møde med sække for at føre 3 tønder byg til Ålborg

** Ingstrup og Kettrup mænd får varsel for dele for rest korn til Niels Hansen Badskær i Ålborg. 3 ting

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev på husbondens vegne stævner Søren Christensen i Torpet for gæld 1630-33. opsat 3 uger

24/1 1635.

** Jesper Laursen i Saltum stævner Mads Skomager og Mads Sørensen i Vedsted for klage angående brud på husfred ved Maren Keldsdatters hus

** Niels Friis på Vestrup forbyder Peder Sørensen i Østrup og Christen Tyresen i Fårup at afhænde Christen Sørensen i Åsendrup hans gods eller korn, før hans gæld er betalt

** Laurs Jensen i Hjermeslev og Rasmus Væver i Bunken fordeles for gæld

** Laurs Laursen i Østrup stævner for rest tiende til Inger i Saltum 3 ting

(6)

** Laurs Knudsen i nør Saltum er blevet bekendt med, at nogle har eftergjort hans underskrift på gældsbreve. disse har ingen magt, men kasseres

31/1 1635.

** Laurs Laursen fordeler Saltum sognemænd for korn til Inger Hansdatter i Saltum

** sagen mellem Jesper Laursen på husbonds vegne og mænd i Vedsted er opsat 8 dage

** Peder Laursen i Kettrup på faders vegne stævner Ingstrup mænd for gæld til Niels Hansen i Ålborg. fortegn

** Søren Tomsen i Fårup stævner Laurs Laursen i Østrup for gæld

7/2 1635.

** KM tjenere stævnes for rest brødbagning samt kørsel fra slottet til Hammelmose

(7)

** Steffen Christensen i Bleggrav stævnes for beliggelsesbøder 6 rdl

** Keld Mortensen og Christen i Fårehave stævnes for brokorn, de skulle samle

** KM tjenere norden broen stævnes for førnævnte sag

** nævninge stævnes for at gøre ed og tov over Mads Skomager og Mads Sørensen i Vedsted for brud på husfred ved Maren Keldsdatters hus. dom: at bøde efter Recessen

** Søren Andersen og Peder Sørensen i Kvorup stævnes for vidne

** Johanne Tomsdatter svor, at Niels Byrgesen er hendes barnefader, og denne benægtede ikke                                   

(8)

** Peder Olufsen i Limbergård stævnes for gæld. fortegn

** Tomas Sørensen i Saltum og Jens Laursen i Fårup stævnes for skade, de har gjort. 3 ting

** Niels Poulsen i Krogsgård stævner for gæld. fortegn. Christen Nielsen i Alstrup fremlægger kvittering

** Jesper Tomsen i Hjermeslev stævner Christen Christensen sst for en orne, som denne har lånt, og som han svor at have leveret tilbage

(9)

14/2 1635.

** Christen Jensen i Kvorup stævner hans tjenestepige Johanne Tomsdatter for at vidne om barnefader, som er Niels Byrgesen 

** Hammelmose tjenere stævnes for rest samt engskyld

** syn på Saltum kirke. brøstfældighed 300 dlr

** Jesper Laursen med 6 ugers opsættelse stævner for rest til Birkelse. fortegn

** Hjermeslev grander stævnes for fækorn til Hammelmose

** Børglum tjenere stævnes for rest. opsat 8 dage

** KM tjenere stævnes for rest til slottet samt brødbagning og ulydighed

(10)

** Anne Jensdatter, der tjener i Jetsmark præstegård, stævnes for at udlægge barnefader, som er Tøger Christensen, som tjener i Jetsmark                                               

** fordeling for brokorn til Åby bro. fortegn

** Jens Laursen i Fårup og Tomas Sørensen i Saltum stævnes for sårmålsbøder

21/2 1635.

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev med 5 ugers opsættelse begærer dom over Søren Christensen i Torpet for 16 dlr rest til husbonden

** Christen Jensen, foged på Børglumkloster, stævner Johanne Tomsdatter, der tjener Christen Jensen i Kvorup, for at udlægge barnefader. hun er ikke mødt            

** Børglum tjenere skal møde med kvitteringer på det, der skal afkortes. det, der ikke er betalt, bliver delt

** Hammelmose tjenere fordeles for engskyld

**  På Anders Rasmussens vegne forbydes Anders Bund at udbetale sin dreng Laurs Laursens løn, inden denne har leveret en hat tilbage til Anders R, såfremt Anders Bund ikke selv vil betale den

(11)

** Maren Pedersdatter Bindekone i Hjermeslev bevidnes at være sengeliggende, og ville dø af hungersnød, hvis ikke Gud og godtfolk havde medynk. hun kan ikke betale huspenge

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævnes for arv efter Anne Pedersdatter i Tvilstedgård. opsat 1 måned                    

** syn på Jetsmark kirke

** På Margrete Banners vegne stævnes for rest tiende samt faldsmål

** Klemend Tøgersen i Ingstrup stævner for gæld. fortegn

** samme samme

** Christen Pedersen i Ejersted stævner Jens Nielsen i Hune torp 10 dlr. opsat

(12)

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner for fækorn til Hammelmose. fortegn

28/2 1635.

** samme fordeler alle, der rester med fækorn til Hammelmose

** samme giver varsel til Niels Laursen i Dal. 2 tdr. byg og 2 sdl 3 ting

** der stævnes vidner i Røgel. fortegn                           

** Jens Christensen i Røgel vidnede, at Anders Madsen sst kom til hans hus med en økse og ville hugge et hul i laden til at skyde ud af, hvorefter han gik bort. Morten Skøt kom senere til ham og så både hul og ådslet af en ræv. han fulgte blodsporet til skoven, hvor ræven var blevet taget op. Anders vidner, at han hørte skuddet, da Niels Christensen skød ræven. dom: han bør lide som for andet tyveri

(13)

** Niels Christensen i Røgel stævnes for en okse, som Svend Svendsen ladefoged på Birkelse og Johannes Nielsen i Torngård sidder i forlov for til Fru Sofie                  

(14)

** Anders Bund i Hjermeslev tager husbondhold af Sofie Brand

** Hospitals tjenerne stævnes for rest. 3 ting

** Laurs Sørensen i Hvorup stævnes for at have solgt en andens værge 

** Simon Jensen, der tjener i Sønderby, stævnes for sin tjeneste, som han havde lovet i år

** varsel til Laurs Jørgensen i Dal for 18 skpr byg og 6 1/2 mk

** Jens Christensen i Brogård stævner for gæld. fortegn

** samme er blevet forligt med Christen Nielsen i Fårup, tidligere i Hedegård, angående gæld

** Peder Christensen Møller i Præstens Mølle stævner Christen Simonsen i Skaland 1 pd byg. de blev forligt

(15)

** Jørgen Jensen i Hvarret stævner for gæld. fortegn

** Svend Nielsen i Pandrup stævner for gæld. fortegn

** Søren Christensen i Torpet stævner Niels Jørgensen Brevdrager i Ålborg for vidne om korn, de skulle have fået af Søren

** der vidnes, at Søren har ydet omtalte korn

** Laurs Laursen i Østrup på fruens vegne fordeler for faldsmål. fortegn

** Klemend Tøgersen i Ingstrup med 8 dages opsættelse begærer dom over Mads Skrædder i Kettrup og Niels Tomsen i Saltum. opsat 14 dage

** Simon Nielsen i Hjermeslev stævner Christen Skovbo i Alstrup. opsat 8 dage

(16)

7/3 1635.

** Niels Christensen i Røgel stævnes for den skudte ræv. dom 3 mk

** Anders Madsen stævnes for samme. dom 3 mk

** Jens Christensen i Røgel stævnes i samme sag. dom: 3 mk samt fæste forbrudt                                            

** På Svend Ladefogeds vegne stævnes Niels Christensen for dom angående en okse til Fru Sofie Brade

(17)

** Klostertjenerne deles for gæld

** Jens Madsen i Holmgård på sin søn Jens Jensens vegne deler Laurs Jørgensen i Dal for gæld                            

** Anders Jensen i Hjermeslev deler samme

** På Her Sørens vegne deles for tiende. fortegn     

** Christen Skomager i Saltum giver varsel til Christen Nielsen i Fårup, som kom fra Klitgård, angående hans datters løn

** Klemend Christensen i Hjermeslev. varsel til Terkild Simonsen. opsat 8 dage

** vidne om Børglumklosters gods , som er øde. fortegn

** varsel til Christen Laursen i Ejersted for stedsmål

** Simon Madsen stævnede for juletorsk. 3 ting

**  fordeling af dem, der for 8 dage siden blev givet sag, på Jens Sørensens vegne

** Jens i Brogård samme

** varsel til Saltum mænd for tiende

** Søren Tomsen stævner for gæld. fortegn

** Laurs Jensen i Jonstrup stævner. fortegn

(18)

14/3 1635.

** sagen fra Røgel om den skudte ræv. dom: da Niels Christensen er krybskytte og af almuen, skal han have øjnene stukket ud samt bøde 3 mk

** samme stævnes for en okse til Fru Sofie Brahe

(19)

** Anders Madsen stævnes for den skudte ræv i Røgel. dom: da han er medvider, skal han betale bøde 3 mk

** Jens Christensen i Røgel stævnes for samme. dom: 3 mk samt forbrudt sit fæste

** Karen Bertelsdatter i Røgel stævnes for at udlægge barnefar, som er Christen Pedersen, der tjener Jens Borgegård   

** samme sag

** Jørgen Jensen i Hvarret fordeler Niels Mørk i Fårup og Niels Nielsen i Østrup

** Hune sognefolk stævnes for kirketiende. fortegn

(20)

** Klemend Tøgersen og Mads Skrædder gav deres trætte til voldgift

** Ingstrup sognemænd stævnes for kirketiende

21/3 1635.  

** Christen Pedersen i Bundgård stævnes Keld Nielsen i Kvorup og Christen Dal sst for diverse gæld. opsat 14 dage

** samme stævner Christen Mortensen i Saltum for gæld

** Søren Tomsen i Fårup fordeler 3 mænd i Saltum for gæld

** Christen Skovbo i Alstrup fordeles

** Christen Skomager i Saltum fordeler Christen Nielsen i Fårup for datter Kirsten Christensdatters løn                      

** Mads Laursen i Pirup lover at tage husbondhold  

** Christen Jensen i Kvorup stævnes for dom. han skal bringe Johanne Tomsdatter til stede igen, så hun kan blive lovlig forhørt om hendes barnefader                                               

(21)

** ridefogden på Børglumkloster stævner for tærskepenge. fortegn

** samme fordeler Christen Laursen i Ejersted for stedsmål

** Christen Christensen i Alstrup stævnes for gæld

28/3 1635.

(Løffuerdagen denn 28 Martÿ war den Hellig paaske Afften och daa Holldtes Jngen retter ting)

4/4 1635.

** alle Birkelse tjenere stævnes for rest

**  4 mænd i Saltum og Hune sogn stævnes for hvad, de fik af Jens Andersens gods, der rømte fra Fårup. fortegn

** Anders Laursen i Ingstrup stævnes for jomfrukrænkelse for Anne Klemendsdatter, der tjente Klemend. denne mente, at bøderne skulle betales til hans husbond, da de var hans fæstede folk. opsat 8 dage   

(22)

** Christen Nielsen i Ørum stævner Jens Pedersen i Rævhede for 14 dlr. det skulle være betalt med en udlagt hest. opsat 1 måned

** På Her Sørens vegne i Ingstrup fordeles for tiende   

** Børglumklosters tjenere i Jetsmark stævnes angående bud om tærskning

** Ingstrup mænd fordeles for kirketiende

** Christen Pedersen i Ejersted med 6 ugers opsættelse. voldgift med Jens Nielsen i Hune torp afsiges

** samme stævner Jens Andersen i Ejersted for 3 mk. 3 ting

(23)

11/4 1635.

** Christen Laursen i Saltum stævner Søren Tomsen sst for en hest, som han lånte ham, men blev forkørt. opsat 8 dage

** Birkelse tjenere fordeles for gæld

** Mikkel Smed i Kås, Tøger Jensen i Bundgård og Mogens Nielsen stævnes for arv gæld og skifte tilbud efter Dorte Mortensdatter. opsat 8 dage                                                

** P Laursen i Østrup stævner Svend Laursen for 26 sdl. denne nægter

** Daniel Jensen stævner for gæld. varsel. fortegn

** På Jacob Grubbes vegne stævnes dennes tjenere for rest. opsat 14 dage

(24)

** Anders Laursen i Ingstrup stævnes for at have beligget Anne Klemendsdatter. han bekendte, at de begge var i Klemend Tøgersens brød 

** sagen mod Christen Jensen i Kvorup, der havde bortskaffet sin gravide tjenestepige Johanne Tomsdatter. dom: han skal skaffe hende til stede                                               

** Morten Svendsen fordelte for kirketiende. 3 ting 

** Laurs Laursen i Østrup efterlyser, som nogle gange tidligere, en brun hest

18/4 1635.

** Niels Svendsen i v Hassing stævner for gæld. varsel. fortegn

** Peder Olufsen i Krattet får synet sår 

** syn på Mads Christensens gård i nør Saltum

(25)

** Christen Madsen i nør Saltum stævnes for ikke at have fæstet sin faders gård. han har beligget en kvinde og ægtet hende    

** varsel for dele for stedsmål af tienden. fortegn. 3 ting

** Inger i Saltum stævnes for 1 rdl skat af hendes dreng. den er betalt til lægdsmanden Niels Laursen i Bundgård

** Anne Jensdatter i Bunken, som tjente i Jetsmark præstegård, stævnes for beliggelsesbøde 6 rdl                       

** Niels Svendsen i v Hassing og Laurs Christensen i Hjermeslev er forligt om gæld

** Christen Laursen i Saltum med 8 dages opsættelse angående sag om hest, han lånte Søren Tomsen, og som denne skamkørte. dom: han skal erstatte hesten

(26)

** gældsstævning

** gældsstævning

** Daniel Jensen i Ålborg fordelte hans skyldnere

** varsel for dele. opsat 8 dage

** gældsstævning

25/4 1635.

** Peder Olufsen i Limbergård bevidner at have modtaget landgilde. fortegn  

** Hundslund tjenere stævnes for rest. fortegn

** Jens i Holmgård giver varsel til Christen Laursen for en ny høle

** samme giver varsel til sønder Laurs Nielsen

(27)

** stævning til landsting vedrørende Saltum og Jonstrup præstegårde

** fordeling for stedsmål af bispens tiende. fortegn

** Søren Tomsen i Saltum stævner Christen Laursen og gårdmænd for andel i rejse til Hundslund       

** Niels Christensen i Røgel lod stævne til landstinget for vidne i sagen om den skudte ræv, om der ikke fulgte Anders Madsen et tyverygte

** Anders Madsen i Røgel stævner Niels Christensen sst for spørgsmål angående hvad, han fortalte Her Gregers i Brovst    

** Anders Jensen i Østrup stævnes for en kvie. opsat 14 dage

** Niels Friises hest efterlyses. den blev stjålet i Pinsen

** Anders i Kirkensgård stævner Hjermeslev bønder for fædrift i Hammelmose kær. fortegn

(28)

** Niels Jespersen på kirkens vegne ----

** Søren Tomsen i Fårup varsel til Laurs Knudsen for 2 tdr havre og en høle

2/5 1635.

** Laurs i Østrup gives varsel for 9 skpr byg

** Jens Tøgersen i Viborg stævner Niels Friis i Vestrup for 25 rdl ifølge hans kontrakt, som læstes. dom: han bør betale inden 15 dage

** P Olufsen gav Laurs Laursen i Røgel og Niels Tomsen kvittering for 2 sdl

** Poul Andersen i Hvilshøjgård et vidne om kontrakt mellem ham og Niels Friis i Vestrup

** Johanne Madsdatter modtog de sidste 5 sdl, som Niels Mørk var hende skyldig af hendes værgemål

** Søren Eriksen på Falks og Niels Friises vegne begærede opsættelse

** Christen Nielsen i Kalsensgård et vidne. Søren Eriksen lod læse en landstingsstævning til 6 Juni angående en dom, han havde afsagt over Niels Friis på 25 rdl den 20/12

** navngivne udlægsmænd udlagde Jens Andersen i Fårup hans avl, hest med videre for stedsmål til Ålborg slot. hans gods er tidligere tildømt kongen

(29)

** vurdering af toldtømmer   

** tilsagn om gældsbetaling

** vidne om gældsbrev

** Anders Madsen i Røgel får 24 mands vidne. fortegn. han er ærlig født og har skikket sig vel 

** Anders Madsen i Røgel stævner Niels Christensen sst, men da han er udenfor herredet, må han derfor have 14 dages stævning

** fordeling

** Baldser Hansen stævner for landgilde husleje med videre. fortegn

(30)

** Niels Jensen fordelte

** Mogens Steen stævnes for et stk makai, som han fik i 1623, og som bør betales inden 15 dage

** P Olufsen i Limbergård fordelte for rest til Hundslund

** Søren Tomsen og Christen  Laursen i Saltum gav deres trætte til voldgift

** ---- Olufsen i Ejersteds jord er øde af sand og vand  

** Laurs Andersen i Hjermeslev stævner for afsigelse af voldgift

** Christen Laursen i Hjermeslev fordeles for en høle

** gældsstævning

** fordeling

9/5 1635.

(31)

** Laurs Jensen i Ejersted antog husbondhold fra Jørgen Orning

** vidne om handel mellem Peder Jørgensen og Laurs Dal i Saltum

** Keld Mortensen i Kvorup stævner Palle Pedersen i Vedsted for en trøje, som de har handlet om

** Poul Pedersen i Kås bevidner at have ydet sin landgilde til Hundslund

** Anders Mikkelsen i Purkær med 14 dages opsættelse fik dom over Anders Jensen i Østrup for en kvie                           

** vidner om ødegårde

** Jens Christensen i Drustrup fordelte Laurs i Østrup for 9 skpr byg

** Mogens Steen stævnes for endelig dom angående 6 dlr

** Laurs Christensen i nør Saltum 3 ting til Yde i Ingstrup

** Her Tøger stævner Jens Pedersen med varsel for rømning

** Christen Nielsen i Kalsensgård stævner alle i hans lægd, der rester med korn og penge. 3 ting

** På Falk Giøes vegne stævnes for vidne, og Matias Jørgensen stævnes for svar

(32)

** der vidnes, at Matias Ladefoged ofte var fraværende fra Lundergård, samt han havde fremmede kvindfolk. der ydermere var der blevet stjålet døre med videre i hans fravær

** Mogens Steen stævnes for syn på blokhuset

** blokhuset er forfaldent og råddent, støttet at 9 støtter, ellers ville det være nedfaldet

** Søren i Risen stævnes for engleje

**  Niels Bertelsen i Kås et vidne, at Hans Tærsker lover at betale den hest, han kørte ihjel                 

(33)

** gældsstævning. opsat 8 dage

** varsel for dele for 1 par sko

** Johanne Madsdatter gav Jens Tomsen i Jonstrup fuldmagt

** denne stævner Christen Tyresen og hans søn for 13 dlr. opsat 3 uger

** Christen Skrædder i Sønderby stævnes for at have solgt en ko med kalv, men den havde endnu ikke kælvet

** Anders Madsen i Røgel stævner Niels Christensen, der har beskyldt ham for tyveri. han er i Han herred, og må stævnes der

16/5 1635.

(34)

** varsel for dele

** Niels Jespersen i Hjermeslev stævnes. opsat 8 dage

** P Svendsen i Stavad stævnes for vidne om øde eng i Hammelmose kær

** vidne om hus i Hvorup, som beboedes af Niels Madsen, og som er øde, siden fjenderne drog af landet                         

** et gadehus i Ingstrup østen for Jens Steens er øde, ingen kan mindes, der har boet nogen der

** Her Niels i Jetsmark fik afkald af Christen i Rævhede for den arv, hans kone Mette Laursdatter tilkom efter Anne Pedersdatter i Tvilstedgård, og som Her Niels havde forvaret 

** adskillige i Røgel stævnes for at udtale sig om Anders Madsens vandel. de har intet uærligt at beskylde ham for. fortegn

** Niels Christensen i Røgel lod læse en landstingsstævning til flere i Røgel til førstkommende landsting. fortegn

** Christen Skrædder i Sønderby aflægger ed på, at han ikke har solgt en ko, der skulle være med kalv

** vidne om ødegods i herredet, tilhørende Sejlstrup. fortegn

(35)

** vidne om ødegods til Ålborg slot, samt brokorn til Åby bro

** Her Tøger fordelte Jens Pedersen, der rømte fra ham

** Yde i Ingstrup fordeles

** Jens Madsen i Holmgård stævner Mads Christensen og Christen Madsen i nør Saltum for syn på jord og korn. de giver sagen til voldgift

** samme stævner Christen Tomsen Skrædder i nør Saltum for syn på Christen Frandsens jord                  

23/5 1635.

** Peder Laursen født i Pandrup får 24 mands vidne. fortegn

** Anne Basse i Kås stævnes for at bekende barnefader  

(36)

** Oluf Christensen i Kvorup et vidne om 1 skp havre

** Christen Nielsen i Alstrup fordelte

** mænd, der for 14 dage siden vidnede om Matias Ladefoged, stævnes til landstinget. de vidnede ligesom før

** Matias Ladefoged vidner om sit fravær. Jetsmark sognemænd ved kun godt om ham

** 2 mænd vidner, at de intet ved om hans fravær, den ene er ikke på gården og den anden i præstegården

** Søren i Risen deles for 1 td byg

** Peder Olufsen vedgik at have modtaget betaling af Mikkel Smed

(37)

** Her Niels i Jetsmark stævnes for 3 rdl for stedsmål af det hus, som Bertel Andersen påboede i Hvarret. Knud Pedersen begærede sagen opsat 14 dage    

** Margrete Laursdatter i Hvorup stævnes for at udlægge barnefader, som er Christen Andersen, som ikke er mødt      

** vurdering af Anders Jensens gods i Krattet

** Mads ved kirken stævnes for skyld til kirken

30/5 1635.

** Christen  Laursen i Saltum gav varsel for afsigelse af voldgift. fortegn    

** Christen Jensen i Toften stævnes for syn og vidne

** syn på Jens Jensens sår

** det bevidnes, at Christen Jensen sårede Jens Jensen med en kniv, og Christen benægtede ikke

(38)

** syn på gravning og pløjning i klosterjord, så Christen Frandsen ikke kan komme til eller fra sit hus

** varsel for dele

** Matias Ladefoged stævnes for klage

** Matias Ladefoged gives last og klage for forsømmelse

** Matias Ladefogeds indtægt og udgift læses og påskrives

6/6 1635.

(39)

** Knud Laursen i Saltum stævnes. opsat 8 dage

** Jens Tomsen i Jonstrup. vidne om forarmede, der ikke har givet skat. fortegn

** synsmænd syner Åby bro

** vidne at ødefolk, der ikke giver brokorn til førnævnte bro, rester 3 1/2 td

** Matias Ladefoged stævnes for dom angående forsømmelse. opsat 3 uger

** Niels Havgård stævnes for vidne. han er i husbondens bestilling. opsat 8 dage

(40)

** Mogens Steen i Blokhus stævnes for 25 rdl husleje i 5 år      

** Niels Christensen i Iver med en landstingsstævning stævnede Røgel mænd. de vidnede som tidligere. fortegn

** Christen Andersen i Hvorup stævnes for beliggelsesbøde 12 rdl med Margrete Laursdatter. han betaler inden 8 dage            

** Margrete Laursdatter stævnes for 6 dlr i samme sag   

** stævning for gæld på Peder Olufsens vegne, forrige skriver på Børglum, og bor nu i Hjørring

** gældsstævning

** lægdsmændene påmindes at møde i Ålborg for at gøre mandtal

** gældsstævning

** Maren Laursdatter i Jetsmark stævner Christen Tyresen for 8 mk

(41)

** samme stævner Christen Nielsen i Fårup for 1 kvie

** Jens Madsen i Østrup stævner Christen Jensen i Toften for sår på hans søn Jens Jensen. opsat 8 dage                      

**  Jens Tomsen i Jonstrup og Jens Jensen i Ejersted gav deres trætte til voldgift

** Jens Jensen og Matias Bertelsen voldgav deres jordtrætte

** Morten Nielsen i Hjermeslev stævnes for vidne. 2 tjenestefolk havde hver haft en ager hos ham

** varsel for dele for faldsmål. fortegn

13/6 1635.

(42)

** Mogens Steen fordeles for 1 td byg

** lægdsmænd udnævnes af tinget til at samle skattepenge til KM skibsfolk. fortegn

** samme til at indkræve st Martini skat. fortegn

** sagen mod Niels Havgård i Vrensted opsat 8 dage

** gældsstævning. opsat 8 dage

** vidner om beliggede kvinder. en er draget af landet, så der ingen bøder var at få, og 2 andre er så fattige, at de intet kan udgive. fortegn                                                

** P Nielsen stævnes for at tage synsmænd til at syne bortpløjet jord fra Niels Pedersen i Østrup              

** vidner stævnes. fortegn

(43)

** Karen, der var hos kaptajnen, stævnes for at bekende barnefader. hun svarede at ville bekende, når hun kunne komme til præsten 

** med 3 ugers opsættelse angående sag mod Her Niels i Jetsmark for stedsmål 3 rdl. dom: at betale

** Christen Frandsen forpligtede sig til at bygge på der sted, han havde fæstet af Helliggejst, som Niels Nielsen sidst påboede

** varsel for dele

** Margrete Laursdatter i Hvorup stævnes for beliggelsesbøder

** Niels Block stævnes for at tage synsmænd til at syne bortpløjet jord fra Dorte Jensdatter

** gældsstævning for rest på en hest

** Maren Laursdatter gav Laurs Laursen i Østrup fuldmagt

** Laurs Laursen fordelte Christen Tyresen og Jens Christensen for hvad, de skulle give Maren Laursdatters datter Else, som hendes far gav hende før han døde                                

(44)

** Christen Tomsen Skrædder stævnes for klage efter synsvidne. opsat 8 dage

** afsigelse af voldgift mellem Søren Tomsen og Christen Laursen i Saltum

** Jens Madsen i Østrup gav last kære og klage over Christen Jensen i Toften, som sårede hans søn Jens Jensen                 

** lægdsmændene påmindes om at møde, når de bliver tilsagt, for at gøre mandtal

20/6 1635.

** Søren i Kåsgård stævnes for rest på kedel af Christen Mikkelsen Kedelsmed i Ålborg

** Laurs Jensen i Ingstrup stævnes for vidne og Kirsten Ibsdatter for vidne og dom. han har lokket hende, og da rygtet går, er de rømt 

(45)

** der begæres dom, om ikke Laurs Jensens bo bør konfiskeres, og de skal pågribes for deres kætterske gerninger samt straffes                                                     

** vidne om et stykke jord i Hvorup, der ligger til Ingstrup kirke, er øde siden fjenderne drog bort, så intet er givet deraf til kirken                                             

** Helliggejst tjenere stævnes for at tage syn på deres huse

** Anders Bund stævnes for at tage synsmænd til bortpløjet jord

** Jens Christensen stævnes for samme

** Jens Madsen gav last kære og klage over Christen Tomsen Skrædder i nør Saltum for at have pløjet i Christen Frandsens jord samt forment ham en vej

(46)

** jordtrætten mellem Niels Block og Dorte Jensdatter i Hjermeslev bliver givet til voldgift

** Margrete Laursdatter i Hvorup stævnes for 6 dlr beliggelsesbøder 

** med 14 dages opsættelse begæres dom over Mogens Steen for 25 rdl husleje af blokhuset

** Christen Mortensen i nør Saltum fordeles

** Christen Dal søges for 1 rdl. opsat 8 dage

** gældsstævning

** syn på Niels Pedersens toft i Østrup for frapløjning

27/6 1635.

** Morten Hellesen på Røn stævner Sindet på Røn for et indsegl, som var hans broders P Hellesens                      

(47)

** Christen Nielsen i Alstrup 3 ting for frugtgæld for sæd i husbondens tjeneres jord

** synsmænd stævnes for at syne Anders Madsen, Mads Andersen og Morten Skøts sår

** der læses et sendebrev, at Fru Margretes tjenere skal tiltales, idet skatten til Martini skulle være ydet

** Anders Madsen og Mads Andersen beskylder Morten Skøt for sår og skade

** samme 2 mænd anklages for Morten Skøts sår samt hans vogn 

** Søren Pedersen i Saltum på moders og gårdens lodsejeres vegne stævner Niels Jensen i Saltum for tilbud angående frugtgæld for sæd sået i gårdens jord. Niels Jensen mener han har sået i jord, han har fæstet

(48)

** 3 ting for frugtgæld for sæd sået i slotstjeneres jord

** Laurs Pedersen i øster Halne mener, ovenstående skal stævnes lovligt

** På Niels Friises vegne stævnes Anders Jensen i Saltum og hans dreng Christen Tybo. opsat 8 dage

** samme stævner Christen Bertelsen for 9 sdl

** på Niels Friises vegne et vidne, at Niels  ---- lover at skaffe Niels Friis en pantsat bænkedyne igen

** Jesper Tomsen i Hjermeslev stævnes for klage. syn på Niels Svendsens sår, som han formodentlig ikke kan forvinde

** der gives last og klage over Jesper Jensen

** Falk Giøe efter 3 ugers opsættelse begærer dom over Matias Ladefoged for hans forseelser. Matias Jørgensen anklages for uorden i regnskab med korn. tingsvidner fremlægges. Falk Giøes beskyldning fremlægges. dom: han bør stå til rette

(50)

** gældsstævning. opsat 14 dage

** Søren Pedersen i Saltum begærede klage over Niels Jensen i Saltum for at så sæd i anden mands jord. han mente, jorden var hans egen. opsat 1 måned

** på Falk Giøes vegne synes tørvegrøft i Vildmosen ved Ulholm nør ved Bjerget

(51)

** syn på enge ---- eng og Bremrøgels eng, for hvor meget hø hvert skifte kan give

** på Fru Margretes vegne stævnes Poul Sørensen i Vedsted for syn og klage. syn på kørsel på fruens agre afhjemles

** syn på tørvegrøft ved Bangshus. alle Hune sognemænd mødte og vidnede, at førnævnte tørvegrøft kendes fuldt og fast for fang og fælled til Hune sogn

** varsel for dele Bunken

** på Helliggejsts vegne synes deres tjeneres boliger. fortegn

(52)

** Jens Jacobsen i Trudslev stævnes for syn på hans fraflyttede hus

** Laurs Jensen og Kirsten Ibsdatter stævnes for dom. han har beligget hende, som er hans fosterdatter og de er rømt. hans halve gods og hendes konfiskeres til fordel for kronen       

** syn på nogle grøfter og kast i Ingstrup, så vandet ikke kan løbe frit. derved er ejendommen fordærvet, hvor der ellers kunne høstes nogle hundrede læs hø

** Mads Christensen i Pandrup et vidne, at Christen i Bunken sagde, at Mads måtte                               

(53)

** Simon Madsen i Børglum tilbød frugtgæld for sæd i klostertjeneres jord

** Klostertjenerne påmindes om, at nogle er pantet af bodderen

** fordeling af bådsmandsskat. fortegn

** Mads Jensen i Hune fordelte for skat

** Mikkel Madsen i Sundsted stævnede Knud Smed i Brødslev for blandt andet 5 låse

** Søren Tomsen i Fårup stævnes for korn. opsat 8 dage

4/7 1635.

**  Jesper Laursen i Saltum stævnede Søren Nielsen på Heden for vidne, samt Søren Madsen i Vedsted for svar

(54)

** Søren Nielsen vidner, at de fandt 3 knipper staver i Søren Madsens stald

** Jesper Laursen gav klage over Søren og lyste for lovmål

** Knud Pedersen i Kås. syn på hans okses sår, som var hugget med en spade     

** samme gav last og klage på Christen Svendsen i Liis    

** Jens Olufsen har pløjet af Diges ager. syn afhjemles

** syn på tømmer og fjæl, der er brugt til lad ved Saltum kirke

** 3 ting til navngivne for Niels Friises bænkedyne, som de pantede fra ham. fortegn

** Niels Christensen forpligter sig at betale Knud Pedersen brevpenge                                              

** Niels Christensen i Iver stævner Anders Madsen i Røgel for trussel med en bøsse            

(55)

** Søren Pedersen i Saltum stævner navngivne i Østrup for byg

** samme stævner Niels Jensen i Saltum for at bevise sin vedkendelse af jord i Gammeltoft. opsat 3 uger

** Søren Andersen på Røn på moders Sindet Denosdatters vegne et afkaldsvidne. Morten Hellesen på egne og på bror Søren Hellesens børns vegne, samt på søster Anne Hellesdatters vegne, og på anden Anne Hellesdatters børns vegne, nemlig Jens og Christen Mortensen, Niels Pedersen på Røn på hustru Johanne Hellesdatters vegne. de gav afkald for arv efter sl Peder Hellesen, som boede og døde på Røn

** Laurs Jensen i Ingstrup og Kirsten Ibsdatter stævnes for endelig dom for blodskam. hans halve gods konfiskeres. de dømmes til at fanges og straffes på livet og brændes          

(56)         

11/7 1635.

** stævning for gæld

** Niels Nielsen i Kvorup 3 ting stævner for gæld. fortegn

** vurdering af de ny kvindestole i Ingstrup kirke         

** syn på Jens Jensens eng i Hjermeslev mark

** Niels Nielsen fordeles for 4de parten af den bænkedyne, som pantedes fra Niels Friis i Vestrup. 3 ting

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Jens i Stride for syn

** fordeling

** alle Ingstrup mænd stævnes for syn på engen vesterst Præstebroen

(57)

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Svend Nielsen i Pandrup, som skulle have sagt ukvemsord om dennes forældre sl Christen Olufsen og sl Johanne Jensdatter                                 

** Jens Jensen i Jonstrup stævner P Olufsen i Ingstrup, om han klagede over nogen. det gjorde han ikke

** Jens Olufsen i Boelskifte bevidnes at være vanfør og have en blind kone, så han kan ikke betale kongeskat

** Inger Hansdatter i Saltum stævnes

** Christen Madsen i Ålborg ville vidne om den jord i Gammeltoft, som omtvistes

** Søren Pedersen i Saltum bekendte at have ført sæd oven i Niels Jensens sæd i de 2 stykker jord i Gammeltoft samt harvet samme

18/7 1635.          

(58)

** Mikkel Jensen i Attrup stævner Søren Ladefoged i Kåsgård for dom. opsat 8 dage

** Mikkel Jensen i Kås stævner Svend Nielsen i Pandrup med varsel for smedeløn

** Knud Pedersen i Kås stævner Christen Svendsen på Liis med varsel for skade, han gjorde på Knuds røde okse               

** Niels Havgård i Vrensted stævnes for vidne. Anders Jensen i Hjermeslev vidner at have været med Anders Tomsen i Vrensted og ---- 2 stude

** Jens Christensen i Brogård stævnes for at være værge for sl Anders Sørensens børn, som døde i Biersted. han er dennes nærmeste arving, efter Laurs Ibsen ? i nør Halne er død

(59)

** Christen Mortensen i nør Saltum får synet sår

** På Her Sørens vegne stævnes dem, der ikke har givet kvægtiende. opsat 8 dage                                         

** vurdering på 4 malmgryder i Kås    

** Christen Mortensen i nør Saltum fordelte for gæld

** Hundslev tjenere stævnes for rest

** Maren Ibsdatter ? i Østrup sl Jens Jensens enke er øde og kan ikke betale eventuel rest til Hundslund. hun frasiger arv og gæld efter ham                                                       

** syn på Jens Jacobsens hus i Trudslev, som han fraflyttede

(60)

** Morten Nielsen i Hjermeslev stævnes for sæd, der er sået i hans jord. hans fæste er måske forbrudt. fortegn. opsat 3 uger  

** Børglumklosters tjenere påmindes at komme til klostret for at tage deres korn at høste, så enhver kan vide sin anpart at bruge

** Christen Skrædder i Kås får varsel for dele for 1 rdl stedsmål for et hus i Vrensted, han iboede

** forbud mod at føre mere hø bort fra fælleden, end den kan bære. fortegn

** Niels Nielsen fordelte Christen Nielsen i Fårup for 4 mk

** Simon Nielsen i Alstrup et vidne, at Christen Skovbo kaldte ham en hund

** Christen Laursen i Saltum får synet sår og skade

** Peder Olufsen på P Pedersens vegne i Fristrup modtog penge af Jens Laursen i sdr Iver og Knud Pedersen

(61)

25/7 1635.

** Vogn Pedersen i Bleggrav og hans drenge stævnes for syn vidne og klage

** syn på 4 øg, der har fået skåret af manker og haler. fortegn

** Christen Skrædder i Kås hans sag angående stedsmål af hus i Vrensted

** der er forsvundet noget af Laurs Jensens gods i Ingstrup. hvem, der har det, vil lide tiltale                             

** Jens Pedersen i Sønderby. varsel for 2 dages høslæt på Sejlstrup

** Jens Laursen i Solbjerg stævner for syn og klage. fortegn

** det bevidnes, at P Poulsen i Bunken har slået låret itu på hans kalv. fortegn

** syn på kalven

(62)

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner P Laursen, der tjener Christen Torsen i Saltum for vidne

** P Laursen havde taget 2 heste, der var bundet til en vogn

** Vogn Pedersen i Bleggrav gav Christen Svendsen sst varsel for reb

** stævning for syn på engskade på Voldkær

** Søren Pedersen i Saltum stævner Jens Olufsen i Saltum for klage angående afpløjet jord fra Diges ager. de giver sagen til voldgift

** Søren Pedersen og Niels Jensen i Saltum opsatte deres jordtrætte på Gammeltoft 3 uger

** Knud Pedersen fordelte Christen Svendsen i Liis for skade på en okse, som var gjort med en spade                     

** Jens Madsen i Østrup gav varsel til Christen Nielsen i Fårup

** Simon Nielsen stævnede Christen Skovbo

(63)

1/8 1635.

** Christen Svendsen i Bleggrav får synet en grav i sit engskifte i Tranekær, som er opfyldt med mosetørv. Vogn Pedersen berettede, at han ikke havde gravet eller ladet grave

** Jesper Pedersen i Havgård forbyder at genne kvæg fæ eller uringede svin østen åen i hans husbonds enge

** Kås mænd forbydes at drive i deres fælled eller i deres enge i Tranekær

** Jesper Pedersen på husbondens vegne stævner Mads Tomsen i Røgel og søn Jens Madsen for vidne                    

** der skulle vidnes om et træ, som Niels Christensen og Anders Madsen i Røgel trættes om, men vidnerne ville vente, til fruen kom hjem

** Jens Mørk i Ålborg bevidnede at have solgt Anders Madsen et træ

** Anders Madsen sagde at Niels Christensen løj som en tyv og skælm

(64)

** vidner om enge, ormeengen og Niels Elidsens eng

** spørgsmål om Mads Andersen havde lejet sine enge ud

** Jesper Pedersen forbød husbondens tjenere at udbetale drengeløn inden kongeskatten var betalt, såfremt manden ikke selv ville betale

** Jens Tomsen i Jonstrup forbød det samme på KM og hans husbonds vegne

** Oluf Madsen og Laurs Pedersen i Ingstrup stævnes for at opkaste deres kast, som deres naboer har gjort

** Laurs Laursen, der tjener Anders Bund, stævnes for findeløn af en hat, som han tabte. varsel

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Svend Laursen i Østrup for korn

(65)

** Johanne Tomsdatter, der tjente Christen Jensen i Kvorup, udlagde Niels Byrgesen som sin barnefader. han overhørte vidnet  

** Hans Mortensen i Trudslev stævnes for 10 sdl, han skylder Lyngby kirke. opsat 8 dage      

** Baldser Hansen stævner forskellige for gæld. fortegn

** Jens i Brogård gav varsel til Tomas Madsen i Trudslev for 1 hjul

** Niels i Røgel lod læse en landstings stævning over en uendelig dom, som Anders Madsen i Røgel har forhvervet. fortegn

** på Her Sørens vegne stævnes Niels Nielsen i Alstrup. han skylder Her Sørens kone penge. desuden stævnes han for ulydighed, samt for ikke at gøre arbejde, når det forlanges. opsat 8 dage  

(66)

** Jens Madsen i Østrup fordeler Christen Olufsen i Fårup 

** Jens Pedersen i Sønderby deltes for 2 dages høslæt til Sejlstrup

** syn på Vogn Pedersens eng, som var afslået 3 steder

** Laurs Jensen i Fårup stævner Christen Madsen i Fårup

8/8 1635.

** herredage holdes i Odense 16/11

** Laurs Jensen i Hjermeslev stævnes for syn på hans gård

** Laurs Jensen i Ingstrup stævnes for syn på sin gård 

(67)

** syn på de bårer, der er optyret og ligger til den ødegård i nør Saltum, som Niels Andersen påboede

** Mads Jensen i nør Saltum lovede at stille ridefogden tilfreds for førnævnte barer i toften, der er optyret

** Peder Olufsen i Limbergård stævner for gæld til Hundslund. fortegn. opsat 14 dage

** Her Sørens trætte opsat 8 dage

** Christen Nielsen i Alstrup stævner navng i Hjermeslev for at have slået i deres drift, som de har sted i Hammelmose. fortegn

** vidner om deres hø og kornslagning. de henviser til deres grandelavsbrev. opsat 3 uger

** på Christen Svendsens vegne stævnes Vogn Pedersen og hans drenge Jens og Steffen. opsat 8 dage

(68)

** trætten mellem Buj mænd og Mads Pedersen angående et stykke eng. det bevidnes at stykket altid har ligget til det værsted, som han påboer

** Jens Jacobsen og Laurs Christensen i Trudslev gav deres trætte om tørvegrøft til voldgift  

** Jens Mikkelsen i Hjermeslev stævnes for syn på hulgrøft i Christen Nielsens eng

** Simon Madsen i Børglum stævner for de bårer, der er opdrevet og optyret i den gård i nør Saltum, som er øde. fortegn. de omtalte bårer ligger midt iblandt deres egne

** Christen Bødker i Ejersted stævnes for hjemmel til tørv, han havde læsset i Fårups kær. hans morbroder gav ham tørvene

(69)

** Christen Andersen (Bødker) stævnes for vidne. der vidnes, at han kom kørende med 4 læs tørv

** Laurs Laursen i Østrup stævner Kirsten Christensdatter og hendes far Christen Nielsen i Bunken for spørgsmål

** der vidnes, at Christen Nielsen lovede hans datters tjeneste til Laurs. Kirsten sagde, at hun havde tilbudt sin tjeneste, men opsagde den siden. opsat 8 dage

** Tomas Jensen og Niels Mørk i Ingstrup gav last kære og klage over nogle svin, som havde gjort skade i deres korn

** Mads Tomsen og Søren Mikkelsen i Røgel stævnes. opsat 8 dage

** Søren Madsen i Vedsted stævnes for ulovlig rishugst i Ulvskov

** P Poulsen i Bunken stævnes for varsel for en kalv, han slog benet sønder på

15/8 1635.

** Søren Madsen i Vedsted fordeles for ulovlig skovhugst i Ulvskov

** med 8 dages opsættelse begæres dom over Mads Tomsen i Røgel, der på 9de år har brugt uden hjemmel en eng, der kaldes Niels Elidsens eng

(70)

** der begæres dom over ham 7 rdl årlig for engen

** samme for en eng, han havde udlejet fra sin gård. han har forbrudt sit fæste derved. han er ikke mødt               

** der begæres dom over samme samt Søren Mikkelsen i Røgel for en okse, de skulle give husbonden for løfte for Christen Mikkelsen i Røgel, som skulle give 3 okser for sagefald. dom: at betale inden 15 dage

** mænd i Hjermeslev stævnes for fækorn. fortegn. opsat 8 dage

** Niels Mørks tiltale til Anders Bundes dreng og Svend Laursen i Østrup opsat 8 dage

** syn på Laurs Jensens hus i Hjermeslev. det er ved magt, og næsten al hans jord er tilsået, og det af ham selv

** Christen Jensen i Bolet i Alstrup, Søren Podemester stævnes for vidne

(71)

** Hjermeslev mænd vidner, at Christen Jensen også gik i Tagmarken og slog hø og førte det hjem

**  varsel til Søren Smed i Sønderby for bagerpenge til slottet

** Niels Bertelsen i Kås på Johanne Madsdatters vegne stævnes for rest på en hest og et svin. opsat 1 måned

** KM tjenere påmindes at yde ---- eller 2 rdl i skrivestuen

** Jens Christensen, der tjener i Kåsgård, stævnes med varsel for dele for 10 skpr havre

** Simon Madsen i Børglum stævner vidner. Jens Laursen i Fårup havde taget en tømme, der tilhørte Christen Bødker i Ejersted. Jens havde pantet den, idet Christen havde læsset tørv i deres kær, som han ikke havde lod eller fællig i

** Christen Bødker lover ikke at klage mere over den tømme, som Fårup mænd pantede fra ham i Fårups tørvekær         

** Christen Jensen i Alstrup stævnes for syn på sit hus

** navng stævnes for at imod forbud at have sået i Christen Jensens jord. fortegn. opsat 1 måned        

**  Jens Tomsen i Purkær. syn på hans vanførhed. han kan ikke gøre arbejde eller yde kongeskat

(72)

** Jens Christensen i Hjermeslev stævner Hans Nielsen for en høle, han slog sønder. opsat 8 dage

**  trætten mellem Vogn Pedersen og Christen Svendsen i Bleggrav forligt. den, der først bryder forliget, skal give en tønde godt øl til venners bedste

22/8 1635.

** bispens sendebrev læses, at hans part af KM tiende skal leveres i Lundergård, hvor han har fået rum at opbevare det i

(73)

** Laurs Jensen, der rømte fra sin halvgård i Ingstrup stævnes, samt forskellige andre for vurdering og vidne. fortegn             

** hans ejendom og løsøre vurderes  

** Niels Ludvigsen i vester Halne stævner navng med varsel for en rejse, idet de skulle have ført deres husbond Jørgen Orning til Århus, men de oversad, samt deres skriverskæppe

(74)

** adskillige stævnes angående 8 kurant dlr 1 enkende rdl samt 4 sdl som Laurs Jensen, der rømte af Ingstrup, var sl Mads Pedersen i Hellum pligtig. opsat 14 dage

** Morten Skøt i Vedsted stævnes for dom for 10 dlr

** Tomas Jensen i Ingstrup får fuldmagt at tiltale førnævnte skyldner

** Peder Olufsens trætte med Hundslund tjenere opsat 3 uger

** Jesper Laursen i Saltum lod læse ridefogdens brev, at han ikke skulle befatte sig med Mads Tomsen i Røgel eller hans søn Anders Madsen, idet sagen er aftinget     

** Klemend Tøgersen i Ingstrup stævnede de gældnere, som Niels i Musted tidligere havde stævnet. opsat 14 dage

**  Jesper Laursen i Saltum stævnede Birkelse tjenere for tagsten, de kørte sønder, da de kørte om kap fra Sundby. fortegn

(75)

** med 8 dages opsættelse 3 ting til Hjermeslev lægdsmænd for fækorn til Hammelmose

**  på Her Sørens vegne syn på Christen Christensens hus i Alstrup

** med 5 ugers opsættelse begærer Christen Nielsen i Alstrup dom over Morten Nielsen i Hjermeslev for en englod, han imod forbud havde udlejet fra sin gård. dom: han har forbrudt sit fæste  

** Alle Sejlstrup tjenere gives varsel for vedagen

** Christen Christensen i Bunken stævnes for en haglform, der var set i hans hus

** Laurs Nielsen i Kettrup lovede at betale halvparten af tienden af den gård i Ingstrup, som Laurs Jensen frarømte

(76)

** Jens Luno og broder Niels Ibsen sælger deres arvelod efter moder Karen Luno, som boede og døde i Ingstrup, til Laurs Nielsen i Kettrup                                                

** Hammelmose tjenere påmindes at yde gode færdige galte eller 2 rdl

**  Niels Christensen i Røgel og Anders Madsen blev forligt, som tidligere ved landstinget den 15/8

** sag fra Ingstrup, om ikke Johanne Pedersdatter bør arve i hendes moder Kirsten Ibsdatters sted efter mormoderen Karen Luno. følgende stævnes: Niels Ibsen Margrete Anne Birgit Maren og Maren Ibsdatter samt Jens Luno                                    

** Frands i Fårup stævner for syn på Oluf Frandsens sår i Fårup

(77)

** Mikkel Smed i Kås stævner for gæld husbondhold med videre

29/8 1635.

** Birkelse tjenere fordeles for tagsten, de kørte sønder

** Morten Nielsen i Hjermeslev stævnes

** Johanne Tomsdatter, der tjente Christen Jensen i Kvorup, stævnes for 6 mk beliggelsesbøder         

** på Margrete Banners vegne stævnes Oluf Sørensen og Mette Pedersdatter i Bangshus for vidne og dom. Anne Olufsdatter vidner, at Oluf Sørensen har beligget hendes datter Mette Pedersdatter, som er hans fosterdatter, og er nu frugtsommelig. dom: de bør gribes og straffes på livet, og hans halve bo konfiskeres til Fru Margrete

(78)

** der tages synsmænd til at syne Jetsmark kirke, en grav skamler en bogstol samt gulvet ved alteret

** Jesper Laursen i Saltum stævner Mads Jensen og Søren Mikkelsen i Røgel for en græs okse. de er ikke mødt

5/9 1635.

** samme stævner samme for diverse gæld

** Johanne Pedersdatter i Ingstrup stævnes for æskning angående Karen Lunos arv              

** stævning vedrørende gæld, som Laurs Jensen, der rømte af Ingstrup, efterlod sig

(79)

** Laurs Jensen og Karen Lunos arvinger stævnes for Laurs Jensens gæld

** Morten Skøt stævnes for gæld til Mads Pedersen i Hellum

** Oluf i Bangshus og Mette Pedersdatter, som rømte, stævnes for dom. de bør fanges og straffes på livet            

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Morten Nielsen i Hjermeslev for endelig dom angående en ager, han har udlejet. han er ikke mødt. dom: han har forbrudt sit fæste

12/9 1635.

(80)

** Mikkel Nielsen i Torpet et vidne, at Jens i Brogård lover at betale rest til husbonden Fru Dorte Budde, som er landgilde for 1632-34

** Knud Pedersen i Kås stævner Christen Pedersen i Bundgård for en hob mog, denne har ført fra Jetsmark degneboel         

** Niels Bertelsen i Kås stævner Niels Mørk og Christen Bendsen i Fårup for vidne samt Johanne Madsdatter sst for svar. Niels Bertelsen har tilbudt dem en plag, som tilhørte Johanne, og som hun ikke ville have med at gøre. hun ville lade en djævel hente den

** Jens Tomsen i Jonstrup med 1 måneds opsættelse begærede dom på Johanne Madsdatters vegne over Niels Bertelsen for rest på plagen. den er skabet, så Niels dømmes til ikke at betale den

(81)

** samme stævner Niels Bertelsen for betaling for et svin, men han vil bevise, det er betalt i dag 14 dage

** Søren i Engisgård og hans søn Klemend Sørensen stævnes for deres sandhed at sige, samt Oluf i Bangshus og hans fosterdatter Mette Pedersdatter for svar. de 2 førstnævnte vidnede at de 2 sidstnævnte er rømt. endelig dom: de bør fanges og straffes på livet, samt hans halve gods konfiskeres til husbonden

** Christen Nielsen i Alstrup med 5 ugers opsættelse begærer dom over Hjermeslev mænd for græs, de har slået i deres fædrift i Hammelmose kær. fortegn. de dømmes skyldige, idet de ikke har fæstet til høslæt, men kun til fædrift

(82)

** samme stævner Hjermeslev mænd for at have sået sæd mod forbud. dom: sæden skal følge husbonden

** på Hans Sørensen Tolders vegne i Ålborg stævnes Inger Hansdatter i Saltum samt hendes børn for gæld, sl Peder Selgensen var tolderen skyldig. dom: at betale inden 15 dage

(83)

** Jens Mortensen og hans kone lover ikke mere at fornærme eller gøre skade på Peder Andersen i Alstrup eller hans kone, ellers må de bøde 20 rdl til husbonden

** På husbonds vegne stævnes Åstrups tjenere for en rejse, de skulle have gjort til Viborg. fortegn

** Knuds kone i Pirup får synet sår. husbonden får overladt sagen

** Knud Sørensen stævner Christen Bertelsen. opsat 8 dage

(84)

19/9 1635.

** Anne Laursdatter, der tjener Terkild i Alstrup, stævnes for at udlægge barnefader. ikke mødt                       

** Steffen Andersen i Brogård stævner Peder Jensen Sønderbys fæhyrde for at have slået hans tyrekalv med en kæp, som bevidnes     

** samme gav last og klage over samme, idet tyrekalven døde

** samme stævner Klemend på Liis med varsel for 3 mk

** Niels Madsen i Brødslev stævner Christen Bertelsen for klage

** samme et vidne. Christen Bertelsen benægter at have såret Knuds kone i Pirup

** Niels Pedersen i Alstrup får 24 mands vidne. fortegn

** Niels Bertelsen i Kås stævner Hans Christensen for 18 mk

(85)

** Niels Ludvigsen fordelte. fortegn

** Tomas Jensen i Ingstrup begærer endelig dom over Morten Skøt. opsat 8 dage

** på Niels Madsens vegne i Musted stævnes Jens Luno Mads Smed i Vestermark Johanne Pedersdatter i Ingstrup og Klemend Tøgersen.

** Niels Laursen i Østrup får synet kornskade i hans have

** Christen Pedersen i Boelskifte stævner for bropenge til en bro, han holder, som er Anders i Kirkensgård. han bruger ikke broen

** 3 ting til Hjermeslev mænd for rest

** Jens Luno stævner Mads Smed i Vestermark for følgende vidner

** det bevidnes, at Mads Smed blev gift i et fællebunden bo, inden der blev skiftet efter Jep Hvid                             

26/9 1635.

(86)

** Steffen Andersen i Brogård fordeler Klemend på Liis for 3 mk

** Mikkel Nielsen i Torpet fordeler Jens i Brogård for rest til husbonden

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Mads Andersen i Hjermeslev for 3 td byg

** lensmand Gunde Langes brev læses. selvejerbønder skal herefter gøre ægt arbejde og andet til slottet som slotstjenere

** Jens Jensen i Vestergård stævner Hjermeslev mænd for engskade. opsat 8 dage

** selvejerbønder skal forholde deres drenge løn, til skatten er betalt

** Klemend Tøgersen i Ingstrup stævner kaptajn Ludvig for 10 rdl. opsat 14 dage

**  Tomas Jensen i Ingstrup stævner for en so, der blev ihjelslået fra 7 smågrise. fortegn. alle vidner ikke at have slået soen

(87)

** Niels Ibsen, der tjener i Tolstrup præstegård, stævnes for anpart af det, som Laurs Jensen skyldte Mads Pedersen i Hellum. opsat 14 dage 

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner for tyrebyg. fortegn

** samme stævner Maren Ibsdatter i Skulsmark for at sige sandhed 

** Christen Bertelsen i Pirup stævnes for sår og skade, han gjorde Knuds kone i Pirup. opsat 8 dage

** Oluf Madsen i Ingstrup stævner Mikkel Andersen, der tjener Laurs Pedersen i Ingstrup for at have taget 2 øg fra Olufs fold. de var indtaget for at have gjort skade i hans korn, som bevidnes af 2 vidner

** Morten Sørensen på Bjerget stævner forskellige for gæld til sl P Sørensen i Ålborg. fortegn

** Christen Pedersen i Boelskifte fordelte Hjermeslev folk for bropenge. fortegn

(88)

3/10 1635.

** Jens Jensen i Vestergård med 8 dages opsættelse 3 ting for engskade. fortegn

** Christen Madsen i Skadbak varsel for gæld. fortegn. opsat 8 dage

** Anders Madsen i Røgel gav varsel til Niels Christensen for 1 rdl. 3 ting

** Mads Tomsen i Røgel stævner Jens Christensen i Røgel for nogle læs hø. opsat 8 dage

** Oluf Christensen i Kvorup gav varsel til Christen Madsen i Bundgård for 3 mk

** samme et vidne. Keld Laursens gæld til samme må oppebæres af Christen Madsen

** Niels Laursen i Østrup gav varsel til Søren Nielsen i Bunken og Anders Jensen Rod i Saltum for kornskade

(89)

** Jens Tomsen i Jonstrup fordelte for tyrebyg

** Morten Jensen i øster Kinderup fordelte Tomas Klemendsen i Alstrup for 4 sdl

** Peder Jespersen i Ejersted får afkald for arv fra sine fostersønner Christen og Laurs Pedersen, efter deres far Peder Christensen, som boede og døde i Ejersted, samt af Laurs Christensen i Fårup på hustru Margrete Pedersdatters vegne    

** Søren Pedersen Dalmark i Vrensted stævner Laurs i Østrup for dom. opsat 8 dage

**  Jens Tomsen i Jonstrup. syn på den gård i Jonstrup, som Tomas Jensen fradøde

** Mads Smed i Vestermark stævner Johanne Pedersdatter i Ingstrup på hans kones Margrete Ibsdatters vegne, om hendes arv efter fader Jep Hvid og moder Karen Luno i Ingstrup. dom: hun bør arve efter moderen, ligesom andre ugifte børn

10/10 1635.

(90)

** Oluf Christensen i Kvorup fordelte Christen i Bundgård for 8 mk

** Anders Jensen i Saltum og Niels Laursen i Østrup blev forligt om kornskade

**  Jens Laursen i Pandrup bevidnes at være forarmet, idet hans kone er sanseløs og i dårekisten, så han kan ikke betale kongeskat

** Peder Olufsen i Limbergård stævner Anders Jensen i Hune torp for en vår tørtorsk. opsat 8 dage

** lægdsmændene påmindes at lade yde kongeskatten inden 10 dage, såfremt de ikke selv vil yde den i kancelliet  

** Christen Madsen i Skadbak med 8 dages opsættelse. 3 ting til forskellige. fortegn

** Jens Jensen i Vestergård fordelte for anpart i 8 læs hø. fortegn

** Klemend Tøgersens sag mod kaptajnen opsat 14 dage

** Laurs Laursen i Østrup og Søren Dalmark gav deres regnskab til andre

(91).

** Anders Madsen i Røgel fordelte Niels Christensen sst for 6 mk 3 ting

** på Niels Madsens vegne i Musted med 8 dages opsættelse begæres dom over Mads Smeds kone Maren Ibsdatter i Vestermark og Kirsten Pedersdatter i Ingstrup og Jens Luno for gæld, som Laurs Jensen i Ingstrup havde til sl Mads Pedersen i Hellum. dom: de skal betale inden 15 dage        

17/10 1635.

**  Peder Olufsen i Limbergård et vidne med 8 dages opsættelse 3 ting til Mads Jensen i Hune torp for levering af torsk. han havde leveret de torsk, han skulle

** Jens Tomsen i Jonstrup. syn på et hus i Hjermeslev præstegård, som er nedbrudt

** Knud Sørensen i Pirup bevidnes at være forarmet, og kan ikke betale kongeskat

** Maren Pedersdatter i Hjermeslev bevidnes at være forarmet og tigger, hun kan intet give husbonden    

** Peder Rod i Vedsted det samme  

(92)

24/10 1635.

** Christen Madsen i Skadbak fordelte Jens Sørensen i Sønderby for 3 mk

** Poul Hellesen stævner Oluf i Kvorup og Christen Madsen i Bundgård

** Anders Mortensen og Gert Henriksen i Vedsted stævnes for 6 sdl, som de for Mads Skomager lovede Niels Mørk i Ingstrup. opsat 1 måned

** Søren Andersen i Kvorup gav varsel for dele for skat. fortegn. 3 ting

** Jens Nielsen i Hvarret gav varsel til Søren i Engisgård for et par jernbundne hamler. 3 ting

** stolestadesag i Saltum kirke. vidner, der mindes mange år, vidner, at de mænd, der har boet i det værsted, som Niels Tomsen i Saltum nu iboer, har brugt det næst yderste stolestade i Saltum kirke, indtil nu for kort tid siden, da Søren Skrædder i Ejersted har tillagt sig det

(93)

** Matias Bertelsen til vedermålsting

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Jens Christensen i Fårup på Johanne Madsdatters vegne for 6 sdl. opsat 14 dage

** samme stævner Niels Christensen i Fårup på sammes vegne for 3 1/2 mk. opsat 14 dage

** samme stævner Christen Madsen Skrædder i Kås for 1 rdl                

31/10 1635.

** der udstedes forbud mod at komme i Mogens Steens bo med nam og tag, førend Falk Giøe har fået sin betaling

** Laurs Tomsen i Åstrup stævner Niels og Christen Madsen i Bundgård. opsat 8 dage

** Niels Laursen i Bundgård gav i kirken og siden mundtligt varsel for dele til Saltum sognemænd for kongeskat

** Vogn Jacobsen i Ålborg gav Saltum sognemænd varsel for tiende. 3 ting

(94)

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Mads ved kirken for vidne og dom

** Christen Nielsen i Fårup vidnede, at han bød førnævnte Mads Jensen til at køre ridefogden til Jerslev ting. opsat 1 måned

** Jens Tomsen i Vestergård. varsel til Jens Laursen ved Bækken for 6 mk 2 sk

** Jens Jensen i Jonstrup. syn på et lille rålingshus på Hjermeslev præstegård. det er nedbrudt og bortført

lensmanden på Ålborg slot har bevilget nedbrydningen, såfremt Her Søren i Ingstrup indvilger         

** Jens Nielsen i Kettrup gav varsel til Jens Tomsen i Kettrup for 6 mk samt 1 dags meening og 6 skpr havre

** Laurs, der tjener Niels Bertelsen, stævnes for 12 rdl, for han belå Anne Basses. han stævnes af Jens Andersen i Tvilstedgård.   

** Vogn Pedersen i Bleggrav stævner Søren Laursen Morten Nielsen og Christen Skrædder. opsat 8 dage

** Jens i Holmgård stævner for kongeskat. 3 ting

(95)

7/11 1635.

** Niels Tomsen i Saltum stævner Matias Bertelsen i Ejersted for dom angående et stolestade. Niels mente stadet burde følge ham. opsat 3 uger

** Jens Andersen stævner Laurs Pedersen i Kås for hans bøde 12 rdl                                                       

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Inger Hansdatter i Saltum og dreng Niels Christensen for skat, samt Vills dreng i Østrup Tomas for 1 ort

** samme gav varsel til Jens Nielsen i Kettrup for en økse

** samme med 14 dages opsættelse begærer dom over Jens Christensen i Fårup for 6 dlr

** Peder Laursen i Østrup stævner Jens Christensen i Saltum for 3 dlr 6 sk byg

** samme stævner Laurs Laursen for dom for 6 dlr. opsat 8 dage

** Søren Tomsen i Ingstrup gav varsel til Anders Svenningsen for 2 rdl

** Vogn Jacobsen fordelte Saltum sognemænd for tiende

** Jens Andersen tilsiger Sejlstrup tjenere at yde deres skyld i Ålborg til Johan Brandt

** Morten Jensen i Kinderup gav Tomas Klemendsen afkald for arv efter far Jens Klemendsen i Sundby                       

(96)

14/11 1635.

** Jens Madsen i Trudslev stævner Jens Jacobsen i Trudslev for brøstfæld på et hus, han fraflyttede

** samme stævner Jens Laursen i Trudslev for dom angående rest til Helliggejst i Ålborg

** Niels Mørk i Ingstrup gav varsel til Christen i Vestergård for engskyld til Hammelmose i dag 8 dag

** Her Tomas Andersen kapellan i Børglum stævner med en landstings stævning navng Jetsmark sognemænd. de bevidner at Her Niels Nielsens Kone i Jetsmark Mette Olufsdatter har skikket sig vel altid. hun er rejst, idet han har givet en Ålborg pige Anne Sørensdatter nøgle og lås. præsten meddeler at hans kone og hendes har været modvillige ulydige og gjort uret. vidner udtaler det modsatte. Her Nielses indlæg læses

(97)

** Peder Christensen i Ingstrup stævner Anders Rod i Saltum for hans anpart af 3 års rejser, Peder har gjort, i alt 3 dlr

** på Fru Margrete Banners vegne stævnes Vogn i Bleggrav for 18 mk tiende. han vil betale inden 14 dage

** Peder Christensen i Ingstrup gav varsel for kongeskat. fortegn

(98)

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Jens Jacobsen i Hvorup for 3 rdl stedsmål. han lover at betale

** samme 3die dom på Laurs Pedersen i Kås for 12 rdl bøde, for han belå Anne Basses. han skal betale inden 15 dage                 

** Søren Tomsen i Ingstrup 4 ting til Anders Svenningsen i Fårup for 2 rdl. han mødte og lovede at betale

** samme stævner samme for vidne. 2 navng vidnede, at de så Anders bære nogle knipper tørv ind i hans hus

** samme fordelte Jens Nielsen i Kettrup for en økse

** Peder Jensen i Pandrup gav varsel til Søren i Engisgård. for 12 sk for træ og 8 sk for køer til tyrs. 3 ting

** Niels Pedersen i Pandrup gav varsel til Anders Mikkelsen i Purkær for 4 skpr byg og 1 pd                                 

** Jens Pedersen i Hune torp gav varsel til Søren Nielsen i Brogård og Christen Nielsen i Kringel. Søren 1 slmk og Christen 1 rdl. 3 ting

21/11 1635.

** Peder Jensen i Pandrup fordelte Søren i Engisgård         

(99)

** Peder Christensen i Rævhede gav varsel til Palle Pedersen i Vedsted for en krave. han nægtede ikke. opsat til snapsting

** På Hans Sørensens vegne i Ålborg stævnes Inger Hansdatter i Saltum og børn for gæld, hendes afdøde mand Peder Selgensen havde til Hans Sørensen. dom: at betale inden 15 dage eller søges ved nam

** der læses et pantebrev fra Anders Kjærulf i Holtet til Hans Sørensen på 100 sdl. dom: såfremt det ikke blev afbetalt skulle Anderses lod i Bundgård tilhøre Hans Sørensen

** Jørgen Tøgersen forbød og påmindede Niels i Bundgård at tage husbondhold af Hans Sørensen med videre

(100)

** Alle Hune sognemænd fik varsel for hvad, de skyldte Her Tøger både for i år og forgangne åringer. 3 ting

** Niels Mørk i Ingstrup gav varsel Laurs Nielsen, der tjente Jens Olufsen i Saltum for 1 rdl skat

** Peder Ræv i Havgård stævner 3 mænd for ikke at have ydet deres landgilde og skyld, og mente, de havde forbrudt deres fæste. opsat til snapsting                                     

** samme stævner Christen Klemendsen i Hjermeslev for spørgsmål om de rejser, han havde gjort, samt P Smed og Jens Skomager om deres rejser for husbonden

(101)

** Jens Mortensen i Hune stævner vidner til en handel, han havde gjort med Jens Sørensen i Risen om 2 stude

** Laurs Mørk i Østrup gav Christen Christensen i Bunken 2 tdr havre for hesteleje. han lover at betale 2 rdl

** Jens Pedersen i Hune torp fordelte Søren i Brogård og Christen Nielsen på  Rønnelien for skat

28/11 1635.

** Hans Sørensens i Ålborg angående sag mod Inger Hansdatter i Saltum for hendes afdøde mands gæld. regnskabet fremlægges. dom: de bør betale inden 15 dage, med mindre de kan bevise, de allerede har betalt

(104)

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner alle Sejlstrup tjenere for vedagen

(105)

**  samme med 14 dages opsættelse begærer dom over Jens Jacobsen i Hvorup for 3 rdl stedsmål. dom: at betale inden 15 dage

** Peder Olufsen i Limbergård gav varsel til Christen Jensen i Nørgård for hans dreng Morten Nielsens skat 1 rdl

** På Margrete Banners vegne stævnes for skat. fortegn

** Laurs Laursen stævner forskellige for skat ulydighed og manglende mogagen. fortegn. opsat 3 uger

** Mads i Møllen stævnes for syn på samme mølle

** Slotstjenerne stævnes for rest til i år. opsættelse for selvejerne 8 dage

** Jens Tomsen på KM og husbondens vegne stævner Jens Nielsen i Hvarret og påmindede ham, at han aleneste skulle holde vejfarende med øl vin hestefoder og andet, som en kromand bør holde

** samme stævner vidner, der så, at Peder Mortensen i Pirup var i en baggeskude, der kom vrang ind uden andre mennesker om bord. han benægtede det ikke

** Niels Jensen i Saltum stævner Christen Nielsen, der tjente ham, for skat, men denne havde kvittering fra Fru Banner

(106)

** Christen Christensen i Rævhede  stævner Sidsel i Pandrup by for at udlægge barnefader, som var Jens i Nørum            

** samme stævner P i Fruensgård for dom. han har høllt og døllt og holdt ukristelig levned i sit hus, og han har ikke meddelt, at hans tjenestepige er beligget. opsat 8 dage

** samme stævner førnævnte P Jensen og hans dreng for skat. opsat 8 dage

** samme stævner P Jensen i Fruensgård, idet han af modvilje kørte i Lindholms å med husbondens gods, der blev fordærvet og blødet. opsat 8 dage

** samme stævner Laurs Terkildsen og hans dreng for 2 rdl. opsat 8 dage

** Matias i Ejersted stævnes for dom angående stolestade i Saltum kirke, som bevisligt har fulgt Niels Tomsens bolig. præsten og medhjælpere, som ikke er til stede, har afsagt kendelse. opsat 14 dage                                                     

** Palle Pedersen i Vedsted gav varsel til Christen Christensen i Rævhede og hans kone for en krave, de skulle opbevare for ham i Ålborg. de nægter. opsat 8 dage

(107)

** Søren Tomsen i Ingstrup fordelte Anders Svenningsen i Fårup for 2 rdl

** Jens Mortensen i Hune stævner Jens Sørensen i Risen for 1 stud, som de byttede. opsat 8 dage

** Christen Laursen i Vestergård stævner på Her Tøgers vegne for rest tiende. varsel fortegn

**  Søren i Engisgård et vidne. navngivne vidner, at der ikke betales mere end halv kongeskat fra Hune sogn på grund af den store sandløb 

** Christen Laursen i Vestergård stævner

** Jens Madsen i Holmgård stævner

** samme stævner

** Christen Christensen i Rævhede gav varsel til Klemend på Liis for en krave, han tog i forvaring i Oves bo i Ålborg

** sagen mellem Jesper Laursen i Saltum og Gert i Vedsted er opsat 8dage

(108)

5/12 1635.

** Christen Christensen i Rævhede fordeler Klemend på Liis for en krave

** sagen angående Niels Pedersen i Fruensgård på Fru Brades vegne er opsat 3 uger

** Jesper Laursen med 5 ugers opsættelse begærer dom over Gert og Anders Mortensen i Vedsted for løfte, de på Mads Skomagers vegne lovede fruen for 6 sdl

** Laurs i Østrup med 3 ugers opsættelse begærer dom over Vogn i Bleggrav for 18 mk tiende

** samme fordelte på fruens vegne P Laursen i ll Pandrup for skyld og tiende

** syn på Albæks mølle

** samme gav varsel til Jens Ydesen, der tjener Niels Friis i år, for han havde lovet Fru Margrete sin tjeneste

** Niels Mørk fordelte Laurs Nielsen, der tjente Jens Olufsen i Saltum, for 1 rdl

(109)  

** Peder Olufsen i Limbergård gav varsel til Hundslund tjenere for anpart af en rejse, de skulle have gjort til Middelfart sund med fogden. fortegn. næsten alle mødte og berettede, de vidste intet af rejsen og var ikke blevet tilsagt. opsat til snapsting

** Bertel Andersen stævnede alle Hune mænd for tilbud, om de ville holde ham og hans medbrødre skadesløse ved at yde bispetiende, og hvis ikke, ville de få deres stedsmål igen       

** Jens Madsen i Holmgård gav varsel for rest kongeskat. fortegn. opsat 8 dage

** samme stævner Christen Frandsen i Fårup for dom, idet han endnu ikke har bygget hus på det værsted, han har fæstet. han dømmes til at have sit fæste forbrudt                                        

** samme gav varsel til Christen Skrædder i nør Saltum for en vej, han har forment førnævnte Christen Frandsen. 3 ting

(110)    

** Christen Christensen i Bunken gav varsel til Søren Madsen i Fårup, Laurs Mørk og Christen Sørensen, der tjener Jens Madsen. opsat 8 dage

** Søren Madsen gav varsel til Christen Christensen. opsat 8 dage til regnskab

** Morten Svendsen i Hune på søn Jens Mortensens vegne, om ikke Jens i Risen bør skaffe ham den stud tilbage, som de byttede med hverandre. dom: han bør skaffe studen tilbage           

** samme stævner Jens Sørensen for tilbud om han vil annamme studen 

12/12 1635.

** Vogn Pedersen i Bleggrav stævner Niels Jensen i Alstrup for gæld til hans afdøde far. Niels benægter. opsat 1 måned

(111)

** Christen Christensen i Bunken med 8 dages opsættelse 3 ting til Christen Sørensen, der tjener Jens Madsen i Østrup for 1 par handsker 1 skp byg 1 gås

** Laurs i Østrup fordelte Jens Ydesen, der tjente i Vestrup for hans tjeneste, som han lovede Fru Margrete

** Simon Madsen påminder alle Børglum tjenere at yde skyld landgilde og anden rest

** samme stævner Peder Christensen i Ingstrup for 18 mk

** Jens Madsen i Holmgård stævner klostertjenerne til Helliggejst i Ålborg for rest fra Philippi Jacobi 1635 til 1636. opsat 8 dage

** samme fordelte alle, som han for 8 dage siden gav sag, undtagen Hans Glarmester, der mente at gadehusmænd andre steder ikke betalte skat, dog udlagde han 3 mk

** samme stævner Christen Nielsen, der tjener Anders Rod. opsat 8 dage

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Laurs Nielsen, der tjener Peder Jensen i Borup for udæskning

** Bertel Andersen på Holmen fordelte Hune sognemænd for rest tiende

(112)

** Morten Svendsen i Hune stævner Jens i Risen for dom angående stud, som blev byttet. Jens Sørensen er ikke mødt

** Vogn Jacobsen i Ålborg efterlyser en sæk fuld af byg, som blev borte ved Stokken 10/11

** Simon Madsen i Børglum med 14 dages opsættelse begærer dom over Matias i Ejersted angående stolestade til Niels Tomsens gård i Saltum. Matias fremlagde et brev fra præsten med andre, at stolestadet tilhører Matias. dom: efter tingsvidners udsagn bør stolestadet følge Niels Tomsens bolig                                                     

(113)

19/12 1635.

** Christen Christensen i Bunken fordeler Christen Sørensen, der tjener Jens Madsen

** Morten Svendsen i Hune stævner Jens i Risen angående studebytte. han er optaget i Niels Friises bestilling, og dermed forhindret. opsat til snapsting

** Simon Madsen i Børglum delefoged sst stævner vurderingsmændene, der vurderede kvæg hos Peder Sørensen i Kvorup for rest til Børglumkloster. han blev tilbudt at indløse kvæget inden snapsting

(114)

** Jens Christensen i Bleggrav gav varsel til Jens Tømmermand i Sønderby, samt Poul, der tjener i Holmgård

** Jens Madsen i Holmgård stævner tjenerne for rest

** soli deo gloria:  Knud pedersønn mappia
.         
(0)

Hvetbo herreds tingbog for anno 1636 latintekst  Knud pedersønn Mappia,

(1)

** tingbogens autorisation 8/1 1636

9/1 1636.

** sandemænd og ransnævninge. fortegn

** Christen Pedersen fremlyste et sortstjernet studnød

** Jens Andersen delte Jens Jacobsen

** Jesper Laursen forbød på husbonds vegne at sælge okser

** Jens Andersen stævner Laurs Pedersen i Kås. opsat 8 dage

** Christen Sørensen i Hedegård får synet sår i hovedet

(2)

** Laurs i Østrup med 3 ugers opsættelse 3 ting til ---- i Bundgård for tiende til fruen

** Jens Madsen i Holmgård stævner klostertjenerne for brev og dompenge

** samme stævner Laurs Bertelsen og Bertel Laursen i Sigen og P Olufsen i Limbergård for vidne. Jens i Holmgård har udlagt 2 rdl for de 2 førstnævnte i skriverstuen på Ålborg slot uden kvittering 

** Mads ved Hune kirke æsker arv efter hans mor fra Søren Mikkelsen i Hune          

** på Daniel Jensens vegne varsel til flere. fortegn

** Jens Luno og Niels Ibsen har betalt Mads Smed i Vestermark deres anpart af Laurs Jensen i Ingstrup hans gæld                  

** Niels Poulsen i Krogsgård stævner Her Niels i Jetsmark for gæld. opsat 14 dage

** Christen Laursen, der tjener Terkild i Alstrup gav varsel til Jens Christensen i Saltum for byg. 3 ting

** Jens i Holmgård gav varsel for faldsmål. fortegn

(3)

** Vogn Jacobsen i Ålborg med 8 dages opsættelse stævner Saltum mænd for deres fald

** Klemend Tøgersen i Ingstrup giver varsel for dele. fortegn

** Laurs i Østrup begærer dom over Mads i Albæks mølle, for han ikke har indlagt en egeaksel i møllen samt repareret en gavl, selvom han har fået godskrevet 4 tdr byg. han dømmes til at indlægge en egeaksel, når det behøves

** sandemændene tilsiges at møde på landstinget d 17/2 for at gøre ed angående en kræmmer, der var fundet død i Hune klit

** Niels Block i Hjermeslev gav varsel til Laurs Christensen. opsat 8 dage

(4)

** Peder Christensen stævner ---- i Vedsted for 9 mk

** Jens Christensen i Stride stævner Morten Nielsen i Hjermeslev for 6 mk. 3 ting

** Jens Tomsen i Jonstrup et vidne. Gunde Lange vil gøre en bro over Lindholm å, og vil vide hvad herredsmændene vil betale dertil, hvortil de svarer, at de behøver ingen bro, da det kun er et smalt sted, og de betaler i forvejen til 2 broer

** samme. et vidne at sagen med tjenernes rest er med bevilling opsat 8 dage

** samme stævner Anders Poulsen i Fårup 10 dlr. opsat 14 dage

** Søren Andersen i Kvorup stævner Vogn i Bleggrav for drengeskat.

** samme stævner samme for gæld, som hævdes at være betalt

** Jens Tomsen i Jonstrup påmindede KM tjenere at holde loven, samt ikke skyde eller fiske 

(5)

** Jens i Holmgård stævner P i Limbergård og Hans Jensen i Hjermeslev angående udlagte penge på skriverstuen på slottet. skriveren ville kun modtage hele skatten

** Jens Madsen i Holmgård stævner Jens Jacobsen

** Jetsmark mænd stævnes for tiende. fortegn. opsat 3 uger

** Mads i Møllen stævnes for dom, for han ikke har opbygget møllen. opsat 3 uger

** samme stævner Fru Margrete for vidne, samt andre

** der vidnes om møllens tilstand, efter fjenderne var draget bort. den søndre ende af møllehuset var nedbrudt og det yderste hjul og vandrenden måtte fornyes                                 

** Jens i Bleggrav et vidne. Jens Tømmermand lover at betale sin gæld

** Jens Mortensen i Hune begærer endelig dom over Jens i Risen angående stud

(6)

** der læses en landstingsstævning over Laurs Madsen i Pandrup. han og vidnerne samt herredsfogden, der afsagde dommen skal møde til næste landsting

16/1 1636.

** syn på Albæks mølle. opsat 14 dage

**  Anne Pedersdatter i Saltum udlagde som barnefader Christen Christensen, som tjente med hende i Kornum og født i Ulsted præstegård

** Jens på Lundbak og Peder Laursen i ll Pandrup var tilsagt at ferde hus på Rævkærgård, men efterkom det ikke

** Christen Skomager stævnes for syn på hans hus og P Mortensen i Pirup for klage

** Jens Tomsen gav last kære og klage over P Mortensen. han var mod forbud i en bagi skude, som kom ind som vrag, hvilket skal påtales

(7)

** Søren Pedersen i Saltum stævner bønder i Østrup for korn, de lovede hans mor i fjor. fortegn

** syn på Christen Skomagers hus

** Vogn Jacobsen i Ålborg stævner Niels Friis for tiende af Vestrup. han mente Niels burde tiende til KM som hans formænd. opsat 3 uger

** samme stævner Søren Tomsen i Ingstrup for tiende af den avl, han fik og som havde tilhørt Jens Andersen. opsat 3 uger      

** varsel til Christen Madsen i Ingstrup for diverse gæld. opsat 8 dage

** Christen Klemendsen i Østrup stævner Mads, der tjener Jesper i Saltum, for 4 dlr. opsat 8 dage

** Erik i Ribergård stævner Jens Jensen i Fårup for 4 ligkister

** Niels Block stævner Laurs Jensen og Dorte Jensdatter i Hjermeslev for hhv 1 sdl 1 sæk og 1 sdl, han lånte hende og 1 skærekniv

** Jens Christensen i Bleggrav fordeler Jens Tømmermand

** samme med 5 ugers opsættelse begærer dom over Niels Jensen i Alstrup for 10 1/2 dlr gæld til Peder Selgensen. dom: at betale inden 15 dage

231 1636.

(8)

** Søren Pedersen i Saltum med 8 dages opsættelse 3 ting til bønder i Østrup for korn. fortegn

** Vogn Jacobsen i Ålborg på moderens vegne stævner Saltum sognemænd for tiende. opsat 3 uger

** samme stævner samme for dette års tiende, de er delt for, for deres faldsmål. opsat 8 dage

** Søren Andersen fordelte Vogn i Bleggrav for drengeskat

** Christen i Kalsensgård fordeler Vogn i Bleggrav for tiende og stedsmål

** Jens Jensen i Vestergård. det bevidnes hvad der plejer at gives af hans gård i skyld igennem 30 år. skylden opregnes

** Jens Jensen i Jonstrup stævner Søren i Krattet hans kone og pige for vidne

(9)

** syn på en dødfundet kræmmer i klitbakkerne ved Blokhus

** samme sag

** Søren Sørensen i Krattet hans kone og pige stævnes for vidne         

** flere vidner om kræmmeren Niels Nielsens gøren, før han blev fundet død. han var kommet fra Søren i Krattet med en jerntyv i hånden og gik til Anne Rasmusdatter i Pirup, hvor han spurgte efter en anden kræmmer, og derefter gik han sønder i klitten mens det sneede

(10)

** der læses brev, at sandemændene skal møde for landstinget på onsdag for at vidne om kræmmeren

** Anders Jensen i Hune torp stævnes for spørgsmål, om han har noget af kræmmerens gods

** P Mortensen i Pirup fik varsel for ulovligt at være i en bagi skude, der kom ind som vrag. 3 ting

** Laurs Nielsen i vester Brønderslev stævner for rest. fortegn

** Jens Christensen i Fårup stævnes for vidne. Johanne Madsdatter havde givet ham penge, som han ville købe hende en ko for, men gjorde det ikke

** varsel for dele

** Mads Jensen i Hune stævner Søren Mikkelsen i Hune for vidne æskning og dom for løsøre på søstersøns vegne. opsat 14 dage   

** samme på egne vegne stævner samme for rest på arvelod, som de er forligt om

(11)

** På fru Margretes vegne fordeles for tiende, som han for 14 dage siden gav sag

** Laurs Laursen i Østrup stævner vogn for dom for korn

** samme med opsættelse fra 28/11 begærer dom over Jens på Lundbak P Laursen og Søren i Engisgård for oversiddelse. de hævder, det kun er sket denne gang. dom: de har forbrudt deres fæste                 

** varsel til Christen Nielsen i Fårup, der boede i Klitgård. 3 ting

** Christen Madsen i Saltum fordeles

** Morten ? Nielsen i Hjermeslev stævnes

** Niels Block og Laurs Christensen i Hjermeslev voldgav deres trætte

** Jens Christensen i Hjermeslev stævner Niels Block, opsat 8 dage

** et nød, der findes hos Morten Ibsen i Vedsted, fremlyses. 3 ting

30/1 1636.

** P Mortensen i Pirup fordeles for at være i en bagi skude ulovligt

** Jens i Risen forpligtede sig at betale dom og brevpenge for hans trætte med Jens Mortensen om en stud, samt betale ham 1 sdl 4 s

(12)

6/2 1636.

** varsel til alle Hammelmose tjenere, der rester med engskyld og fækorn. 3 ting

** Søren Sørensen i Krattet, hans kone og pige stævnes for vidne og dom

** det bevidnes at Søren havde en kræmmerkurv stående, som blev fundet ved ransagning. han formenes at have forbrudt sin hals og sin hovedlod til KM. opsat 3 uger

** synsmændene stævnes til Viborg landsting angående syn på den døde kræmmer

** Keld Mortensen og Søren Andersen stævnes for skat. Keld fremlægger kvittering

** Keld Mortensen i Kvorup svor at svare ret i de sager, han bliver opkrævet til

(13)

** Laurs Christensen i øster Hjermeslev stævner Inger Frandsdatter for vidne angående hendes arv efter hendes moder Gertrud Pedersdatter på Tise mark                           

** Laurs i Østrup fordeler Bundgårds mænd for tiende  

** varsel til P Sørensens gældnere. opsat 8 dage

** Mads Jensen i Hune æsker arv efter mor Anne Jensdatter        

** Oluf Christensen i Kvorup fordeler

** Mads Jensen i Hune stævnes for vidne. der vidnes om hvad fjenderne tog af Søren Mikkelsens gods i Hune        

** Niels Laursen i Bunken fremlyser et svin

13/2 1636.

** Jens Andersen i Tvilstedgård med 5 ugers opsættelse begærer dom over Laurs Pedersen, der tjener i Kås for bøder. han skal fanges og straffes på kroppen med fængsel og jern                           

** samme stævner Christen Pedersen i Bundgård for dom. de enes om at gøre regnskab

(14)

** med 8 dages opsættelse 3 ting til P Sørensen i Ålborg hans gældnere. fortegn. de lover at betale

** samme. fortegn. opsat 14 dage

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Christen Pedersen i Bundgård. han lover at betale

**  Mads Smed i Vestermark stævner Laurs Nielsen i Kettrup Peder Christensen i Ingstrup. opsat 8 dage

** Jens Madsen i Østrup stævner 2 mænd for gæld, Jesper Laursen i Saltum og Niels Nielsen i Østrup

** Niels Andersen i Kettrup varsel for gæld. fortegn. opsat 14 dage

** Her Niels i Jetsmark stævnes for gæld

** Tøger Jensen i Bundgård er tillagt at være sandemand

** synsmændene, som så den døde kræmmer, vedgik deres syn

** Jens Tomsen i Ingstrup spurgte, om kræmmerens hals var sønder, da svor og afhjemlede de som i dag for 3 uger siden

(15)

** Søren i Krattet stævnes for klage, fordi han havde gemt kræmmerens kramkurv. Søren sagde, kurven og sækken stod åbenlyst på bænken, hvor kræmmeren havde sat den

** Søren i Krattet stævnes til landsting på onsdag i samme sag

** Jesper Laursen i Saltum med opsættelse fra 5/12 begærer dom over Niels i Fruensgård, som på en rejse fra Ålborg kørte i Lindholm å, hvorved noget gods i en tønde blev fordærvet. dom: han bør lide tiltale

** Peder Ræv i Havgård stævner Christen Pedersen i Boelskifte og Christen Klemendsen i Hjermeslev

20/2 1636.

** på Fru Dorte Buddes vegne stævnes vurderingsmænd til at vurdere hos Jens i Brogård for hans rest, som han er delt for. Jens Christensen kan indløse det vurderede inden 8 dage

** Jens Sørensen i Sønderby ? fik afkald fra P i Pilgård på kone Anne Madsdatters vegne for arv efter mor Johanne Nielsdatter    

** Niels Laursen i Hune et vidne. Søren Mikkelsen skal opholde sig hos Niels, idet hans kone er død. Niels skal til gengæld have alt, han ejer 

** Jesper Laursen i Saltum stævner mænd i Røgel for at have hugget ris i Ulvskov og gav dem klage

(16)

** syn på Ulvskov for hvor meget det er hugget

** Christen Nielsen i Kalsensgård opsiger det løfte, han var i til Jens Nielsen i Hvarret strandfoged

** Ingstrup mænd stævnes for kirketiende. opsat 8 dage

** Jens Jacobsen stævnes for dom for hans skyld og landgilde. hans fæste formenes forbrudt. opsat 8 dage                   

** sagen med Mads Christensen og Christen Madsen i nør Saltum er opsat 8 dage

** Mads Smed i Vestermark med 8 dages opsættelse 3 ting til Laurs Nielsen i Kettrup for korn, han tog, som var arv efter Karen Luno. opsat 3 uger

** slotstjenerne fordeles for spindpenge 1634

** Vogn Jacobsen i Ålborg med 5 ugers opsættelse begærer dom over Niels Friis for tiende. han frikendes, idet adel er tiende kvit

** Vogn Jacobsen i Ålborg  med 5 ugers opsættelse begærer dom over Saltum sognemænd for tiende 1629 og 1630. nogle af mændene møder og  sværger, at tienden er betalt, og nogle havde intet sået de 2 år, og de i øvrigt ikke var blevet stævnet i de forløbne 6 år. dom: de kan ikke stævnes uden det gøres bevisligt ved regnskabsbog      

(17)

** samme fordelte for faldsmål. fortegn

27/2 1636.

** med 8 dages opsættelse begæres dom over Jens Jacobsen i Hvorup for stedsmål og skyld. dom: han har forbrudt sit fæste                 

** med 14 dages opsættelse begæres dom over sl P Sørensens gældnere. dom: de skal betale inden 15 dage

** Christen Skomager i Brødslev fik afkald for arv efter hans kone Johanne Pedersdatter af Jens Nielsen i Alstrup Søren Jensen Klemend Tomsen Christen Pedersen i Boelskifte Anders Pedersen i Nørgård og Niels Christensen i Brødslev                         

(18)

** Jens Tomsen i Jonstrup gav varsel til førnævnte arvinger for 3 rigsort føringspenge. de lover at betale

** Niels Christensens arv i Brødslev skal betales til Christen Jensen i Kvorup. 4 daler                                   

** Yde i Ingstrup fordeles

** Søren Ibsen i Sønderby stævnes for stedsmål, som fremlægges og som er betalt med kvittering. han frikendes

** Børglum tjenere stævnes for rest. opsat 14 dage

** Jesper Laursen i Saltum lover at betale Jens Madsen i Østrup 3 mk

** syn på hussted i sdr Saltum, som Anders Poulsen skulle have påboet

** varsel til dem, der rester med brokorn til Assenbæks bro. fortegn. 3 ting

** med 14 dages opsættelse. fordeling for engskyld til Hammelmose. fortegn

(19)

** med 14 dages opsættelse fordeles på nogle nordbaggers vegne for gæld

** Mads Jensen i Hune Niels Laursen sst og Christen Sørensen ved Assenbæks bro gav deres trætte om arv efter Mads Jensens mor og far i Hune for voldgift         

** vidner stævnes for at vidne om Anders Svenningsens kones stolestade i Saltum kirke. opsat 8 dage                   

** Christen Pedersen i Pirup stævner Anders Nielsen i Lindholm for tilbud om skifte efter Niels Nielsen ? der døde i Pirup    

5/3 1636.

** På fru Dorte Buddes vegne stævnes for dom over kaptajn Ludvig i Bisgård for gæld til adskillige. fortegn. opsat 3 uger

(20)

** samme stævnes for at levere stedsmålsbrev på tiende tilbage til fru Budde. opsat 3 uger

** Jens i Brogård stævnes for rest tiende. opsat 3 uger

** Søren i Kås stævner Jens Tømmermand for dom angående en ko, samt leje af samme og skade og forsømmelse. dom: han bør betale

** varsel til Morten Pedersen Skøt for et par støvler og 1 degen, han købte

** landstingsstævning til Inger Hansdatter i Saltum og Søren Pedersen

** Rasmus Christensens kone i Fårup Anne Madsdatter søgte Inger Mørksdatters stol i Saltum kirke, som de har haft i Hans Mørks minde siden 1612, ifølge Rasmusses skriftlige indlæg. hun vil vige det, når P Selgensen ønsker det

(21)

** syn på sandføget og ødegods i herredet. fortegn           

** vidne om ødegods. fortegn

(22)

** det korn, der bliver til rest, når landgilde med videre af den gård i Ingstrup, som Laurs Jensen frarømte, er betalt, skal tilhøre KM

** vurdering af toldtømmer

** førnævnte Jens Tomsen

** På Hans Lindemans vegne stævnes for gæld. fortegn

** 3 bønder i Fristrup tilsagde Mette Friis deres tjeneste

** Christen Madsen og hans kone i nør Saltum stævnes for bøder, idet han imod recessen havde ført hende i sin faders gård uden at have fæstet den

** med 14 dages opsættelse 3 ting til Ingstrup sognemænd for rest tiende til kirken

(23)

** fordeling for brokorn til Assenbæks bro

** varsel til Hjermeslev mænd for hø, de ulovligt har høstet i Tagmarken. fortegn

** Anders Jensen i Hjermeslev ? stævnes for ikke at have nedlagt et kast, som han er dømt til

** 3 ting til Jens Brus og Niels Jensen for tilbud om kirkens korn

** på fru Margrete Banners vegne stævnes for faldsmål 3 mk for tiende rest. fortegn

** Mads i Møllen stævnes for egeakslen, han skulle lægge i møllen. opsat 8 dage

12/3 1636.

** Morten Skøt fordeles

** Ingstrup mænd deles for tiende

** Christen Madsen i nør Saltum og hans kone Dorte Christensdatter fordeles for bøder

** Laurs Pedersen, der tjener i Kås, fordeles for 12 rdl bøde    

** Mads Smed i Vestermark stævner vidner

(24)

** vidneførsel om Laurs Nielsens sønner og Jens Luno, der hentede nogle læs rug på Mads Smeds mark

** Christen Hansen i Torsmark stævner for skyld med videre. fortegn

** samme stævner Anders Pedersen i Nørgård for klage, da han ikke har holdt husbondens arbejde ved lige så vel som gårdens, som han er tilsagt. opsat 8 dage

** Christen Nielsen i Alstrup fordeler Hjermeslev mænd for høslæt østen åen i Tagmarken, og fordelte også Anders Jensen for at nedlægge kast

** Mads Smed i Vestermark og hans kone Maren Ibsdatter stævnes for spørgsmål om hø og såe fra den gård i Ingstrup, Laurs Jensen frarømte. Niels Ibsen og Jens Luno gav Mads hjemmel til både hø og såe, som Mads havde fået

** kaptajnen fik varsel for toldtømmer og strandvrag. opsat 8 dage

** Børglum tjenere stævnes for rest

** varsel til Mette Nielsdatter i Krattet og Oluf Mørk

** Bundgårds mænd fordeles for faldsmål 3 mk

** sagen mellem Fru Margrete og Mads i møllen opsat 3 uger

(25)

** Kirsten Mikkelsdatter i Sæby stævnes for vidne

** Peder Jensen Ræv i Havgård bekender, at det gamle gældsbrev, som Kirsten Mikkelsdatter kræver efter, som er mere end 20 år gammelt, det har han betalt

** varsel til Søren Poulsen i Dal

** gældsstævning til 2 mænd i Ingstrup

**  Peder Olufsen i Limbergård. 24 mands vidne om hvad der blev ydet af hans gård i 60 år, som beskrives. endvidere ved kvittering fra Hejselt. fortegn over vidner

19/3 1636.

** gælden imellem sl Christen Poulsen og Tomas Klemendsen er nu betalt

(26)

** Jørgen Orning stævnes til syn på sandføget og øde gods i Hune  

** fordeling Hune

** Anders Pedersen i Nørgård i Torpet forpligter sig under fæstes fortabelse at gøre, hvad han befales til af husbondens arbejde

** Christen Madsen Skrædder gav varsel til Jens Pedersen i Kås og Jens Tømmermand

** Christen Hansen i Torsmark et vidne. Jens Andersen i Tvilstedgård lover at skaffe ham 1 td byg på Ydes vegne i Ingstrup, som var dennes brors gæld

** forbud mod at huse Niels Jensen og Anne Jensdatter. som tjente på Ålegård, idet de er fordelt for beliggelsesbøder og han er rømt af Anders Kåses tjeneste uden at opsige den          

** Peder Nielsen i Sisgård gav varsel til dem, han er i lægd med, for stedsmål af bispetiende

** samme varsel til 2 mænd i Kås

**  3 ting til 4 mænd i Røgel for ulovlig skovhugst i Ulvskov. de lover at stille husbonden tilfreds

(27)

** 3 ting til Mads Tomsen for ulovlig skovhugst

** et vidne at Jens Torsen i Fristrup er kommet ud af Ulvskov med et bundt ris. 3 ting

** Yde Andersen i Ingstrup stævner Laurs Pedersen sst for dom angående 5 agre på Kirketoft, som Yde mener skal følge ham ifølge forlig og kontrakt. opsat 3 uger

** strandfogderne i herredet gives varsel for penge for toldtømmer og strandvrag. 3 ting

** strandfogderne 3 ting til kaptajn Ludvig for vrag og toldtømmer. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Mads Smed i Vestermark, Jens Luno for den halve såe i Ingstrup. opsat 14 dage            

** Søren Poulsen i Dal fordeles

** sagen med Søren Sørensen i Krattet opsat 8 dage

** varsel til Christen Bund i Boelskifte

26/3 1636.

** Mads Tomsen i Røgel fordeles for ulovlig skovhugst i Ulvskov

** Johanne Laursdatter i Pandrup gav Jens Tomsen i Jonstrup fuldmagt

** han stævner P Jensen i Pandrup og Svend Nielsen sst for vidne og dom. det bevidnes at kontrakten mellem dem og Johanne Laursdatter er i alle måder vis og sand

(28)

** Svend Nielsen og Peder Jensen stævnes for dom angående kontrakten, som oplæses. dom: de skal holde kontrakten  

(29)

** på Her Sørens vegne stævnes Christen Christensen i Alstrup for vidne angående hvem, der i år og forgangen år har haft sæd i hans jord. fortegn    

** vidner om det hus, som Else Sørensdatter påboede, som er øde, siden fjenderne rejste

** Christen Tomsen Skrædder varsel for 2 års huspenge. opsat 8 dage

** Christen Skrædder i Jetsmark delte Jens Tømmermand

** samme og Laurs i Østrup vurderede noget gammelt sort fløjl fra en messehagel og et lidet stykke rødt kamelot for 3 mk

** Christen Pedersen i Boelskifte stævnes for vurdering. opsat 8 dage

** syn på ødegods og ager til Jens Poulsens gård på grund af sandflugt. syn på Laurs Jensens værsted

2/4 1636.

(30)

** vurdering på en gammel sort grimet ko for 7 dlr, som blev taget fra Christen som er syg

** Laurs Christensen Kock i sdr Saltum fik afkald på arv efter hans kone Maren Jensdatter fra Christen Christensen i Saltum på søn Jens Christensens vegne Søren Tomsen på kone Margrete Jensdatters vegne Peder Jørgensen på kone Else Jensdatters vegne P Jespersen på kone Karen Jensdatters vegne og Sidsel Jensdatter i Hune på sine egne vegne

** Jens Andersen i Tvilstedgård med 8 dages opsættelse 3 ting til Christen Skrædder i Saltum for 2 års huspenge. han svarede, at Jens Andersen også fik 3 ting for hans anpart af 7 dlr, og 1 td byg, at dersom Jens købte ved tyv og skælm, da måtte han det selv svare, og ydermere sagde han, at Jens tog Peder Jensens bo i Saltum og førte det til Tvilstedgård

** Laurs Christensen i Myrtue stævner navng i Hjermeslev for skade, de gjorde i hans eng. fortegn. han mente de måtte gøre grunden god igen. opsat 3 uger

(31)

** samme begærede 3 ting til samme. opsat 3 uger

** med opsættelse fra 5/3 begæres dom over Mads i Albæks Mølle for ikke at have indlagt en egeaksel, skønt han havde lovet fruen det. Mads mødte og svarede, at den var indlagt. dom: der kan ikke tilstås noget lovmål over ham

** Jens Olufsen i Ejersted får bevidnet, at hans jord er meget mere fordærvet i år end i fjor af sandflugt            

**  efter 8 dages opsættelse. Matias i Ejersted vidnede, at han i høst bad Christen Skrædder til at høste, men han efterkom det ikke. 3 ting

** navng vidner, at den bolig i Kettrup, der kaldes Bjerget, og som Laurs Nielsen har, er ødelagt af sandflugt                        

** et vidne, at når skat skyld rest med videre er betalt af Laurs Jensens gård i Ingstrup, som han frarømte, er der 6 td rug, 8 td byg 1/2 td havre 5 sdl som føres KM til regnskab

** synsmænd syner Ingstrup kirke. fortegn. den er temmelig forfalden

(32)

** samme synsmænd syner Hjermeslev kirke, som også er forfalden

9/4 1636.

** kaptajn Ludvig et vidne, at efterskrevne og deres medbrødre havde fået stedsmålsbrevet på tienden i Jetsmark af ham. fortegn

** kaptajn Ludvig lover at stille fru Dorte tilfreds for hans gæld

(33)

** kaptajn Ludvig lod læse en kvittering på toldtømmer og strandvrag fra Ålborg

** Anders Mortensen i Vedsted stævner Karen i Rævhede og børn samt Morten Olufsen i Hoven for vidne. opsat 14 dage

** Laurs Pedersen og Yde Andersen i Ingstrup giver deres jordtrætte til voldgift. jorden skal deles i 2 lige parter og den, der derefter giver årsag til klammeri, skal give husbonden 2 okser

** på Barbara Nielsdatters vegne i Ålborg stævnes Bertel Andersen på Holmen for dom. han havde stævnet en bytingsdom til landsting, hvor den blev erkendt. han skal betale hendes omkostninger. opsat 1 måned

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Anders Jensen i Hune torp. opsat 14 dage

** Christen Laursen i Vestergård stævner for gæld. fortegn. opsat 14 dage

** Peder Simonsen stævner for kirketiende. fortegn

(34)

** Jens Andersen i Tvilstedgård fordelte Christen Skrædder i Saltum for 2 års huspenge for ulydighed, da han ikke har høstet eller tærsket for Sejlstrup

** 4 ting til Christen Skrædder for hans anpart af hvad, Peder Jensen i nør Saltum var skyldig. Christen Skrædder lod læse et brev, hvori Johanne Madsdatter frasagde sig arv og gæld efter Peder Jensen                   

** Christen Sørensen Skomager i Brødslev er blevet forligt med Anne Andersdatter om hun skal flytte så han vil bygge hende et hus med plads til hendes dreng og væv og ko, samt tilstrækkelig jord

** Mads i Albæks mølle varsel til Hans Nielsen i Saltum for 5 mk. 3 ting

** Christen Christensen, der tjener i Jonstrup, får bevidnet, at han har tjent i kongens tjeneste 3 år, og han havde pas fra den forrige kaptajn, som blev borte for ham i fejdetiden. fortegn 

(35)

** P Ræv i Havgård stævner Christen Klemendsen i Hjermeslev for syn på hans hus og forbud

** alle klostertjenerne stævnes. opsat 14 dage

16/4 1636.

(Bleff der Jngen retterting Holldett for det waar den Hellige paaske Afftenn)

23/4 1636.

** Hans Nielsen i Saltum lover at betale Mads i Albæks mølle

** Anders Madsen i Hune torp. et vidne at han har været syg, så han kan ikke gøre gavn for føden, men må tigge. fortegn

** Niels Laursen i Hune og Mads Jensen. voldgift om arv efter Mads Jensens forældre                                              

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Christen Skrædder i nør Saltum for dom angående, han ikke mødte til høst og tærsken. dom: han har forbrudt sit fæste                                     

** samme gav samme varsel for at bevise hans ord om Jens, eller være en løgner. 3 ting

(36)

** Yde Laursen og Laurs Pedersen i Hjermeslev. afsigelse af voldgift om deres jordtrætte. jorden deles imellem dem

** Anders Mortensen i Vedsted 3 ting til Karen i Rævhede og hendes børn for 1 tønde sild, som Tøger Olufsen skulle have fået. det er mere end 6 år siden, Tøger døde, og kravet blev ikke fremsat på skiftet efter ham, så derfor kan der ikke udstedes 3 ting

30/4 1636.

** Klostertjenerne fordeles for faldsmål 3 mk

(37)

** Anders Torsen i Krogsgård stævner Vogn i Bleggrav og Mikkel i Rævhede for deres sandhed, og Peder Christensen for svar. opsat 8 dage

** Christen Torsen i Saltum gav varsel til Jens Poulsen i Hune og Christen Bertelsen i Pirup for 1/4 af en båd, de brugte på Vesterstrand. 3 ting

** Jens Nielsen i Saltum gav varsel til Morten Nielsen i Sønderby for hans del af en Århusrejse. 3 ting

** Peder Simonsen i Østrup fordeler for rest tiende.            

7/5 1636.

** Bend Laursen i Hjermeslev. syn på Tomas Andersens sår og skade

** Mads i Møllen fordeler Hans Nielsen i Saltum

** Anders Torsen i Krogsgård stævner Peder Christensen i Rævhede for vidne og dom, idet de havde væddet om et td øl 1 kande brændevin og 3 retter mad, om Laurs Rods hest kunne løbe fra Anderses sortblissede. Christen mødte ikke fastelavnssøndagen til afgørelse, hvorfor Anders mente han burde lide tiltale

** samme gav varsel til Laurs Pedersen, der tjente Niels Bertelsen, for at være rømt af hans tjeneste. 3 ting

** P Møller og kone Helvig stævnes for deres bøder 9 rigsort og 1 rigsort til fogedpenge. 3 ting                        

** Peder Møller gav varsel til Christen Madsen i Bundgård for 1 pd byg. opsat 8 dage

(38)

** syn på tørvegrøft og hulgrøft i Her Nielses Røgeleng

** et vidne, at Anders Torsen i Krogsgård lovede at betale 2 mk 4 s for 100 kuller

** Mogens Nielsen et syn på hans sår. hans overlæbe er splittet, en hjørnetand er afslået, og de 3 næste tænder er løse

** Christen Torsen fordelte Christen Bertelsen i Pirup for 10 mk, som er hans andel af en båd, som blev slået itu på Vesterstrand

** tilsagn om betaling af gæld

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Christen Skrædder i nør Saltum for dom angående de ukvemsord, han udtalte om Jens. Han skal bevise dem, eller blive det selv samme. han er ikke mødt, han kan tiltales og deles for en løgner

14/5 1636.

** Peder Møller lover at betale sine bøder

** samme 3 ting til Christen Madsen i Bundgård for 1 pd byg. opsat 8 dage

** Niels Ludvigsen i nør Halne gav varsel for gæld. fortegn.

** syn på Her Nielses Røgeleng, hvori der er gravet tørv

(39)

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner navng bønder fra Hjermeslev for 2 vogne de skulle have ladet føre gods fra Ålborg til Krustrup. Laurs Madsen fik betaling af de andre for at køre den ene, og de lejede den anden vogn

** samme stævner Matias i Ejersted for at sige sin sandhed, og P Jensen i Borup for svar. Matias vidnede, han ikke vidste, Peder gjorde Krustrup rejsen. Peder gjorde en Sæby rejse, den anden rejse til Sæby blev aflyst, der var ikke korn til hans vogn

** samme gav varsel til Christen Skrædder for de ord, han sagde til Jens 2/4. 3 ting

** Simon Madsen i Børglum gav varsel til Terkild Eriksen og Sidsel Pedersdatter for 10 rdl bøder og fogedpenge efter forordningen. 3 ting

** Mogens Nielsen i Sønderby stævner Simon Jensen, der tjener Jens Sørensen i Sønderby, for last og klage for den skade, han gjorde ham

** synsmænd syner Saltum kirke. fortegn

** Christen Klemendsen i Brødslev et vidne. vidner vidner om ødegårde, der ikke kan betale brokorn til Assenbæks bro. fortegn     

(40)

** Jens Christensen i Brogård gav varsel til hans dreng Niels Sørensen, som rømte af hans tjeneste. 3 ting

** samme stævner P Mortensen i Sønderby for nogle får, han tog af hans hus

** på Barbara Nielsdatters vegne i Ålborg med opsættelse fra 9/4 begæres dom over Bertel på Holmen for omkostninger, hun havde af en bytingsdom, som han stævnede til landstinget, hvor den blev ved sin magt. dom: Bertel Andersen Kjærulf er pligtig efter loven at betale billig omkostning for sag, han taber

** Anders Torsen fordelte Laurs Pedersen i Kås, for han rømte af tjenesten

(41)

21/5 1636.

** Christen Nielsen i Alstrup på Frederik Rantzaus vegne stævner Morten Nielsen og Yde Laursen i Hjermeslev for en stud, de havde at føde, men som omkom i en tørvegrav. opsat 3 uger

** samme spurgte Yde og Morten, om de ikke var tilsagt at levere studen på Asdal

** Jens Andersen i Tvilstedgård fordelte Christen Skrædder i nør Saltum for en løgner, for hvad han sagde til Jens Andersen

** fordeling

** samme med 6 ugers opsættelse begærer dom over Hjermeslev navng bønder for skade i Laurses eng i Myrtue. disse mener, der skal sættes sten i engen, så de kan vide, hvor de må pløje. dom: de skal erstatte skaden samt betale synsmændene

(42)

28/5 1636.

** Søren i Kåsgård stævnes for dom 12 rdl, for han belå Jens Mikkelsens datter i Attrup. opsat 3 uger                    

** syn på et dige, der var lagt uden om 2 hussted og 1 kålgårdssted neden for Søren Pedersens. det var lagt for at indhegne haven

** varsel for dele

** Mads Pedersen i Albæks mølle gav varsel til Simon Christensen i Saltum for 7 mk og Hans Nielsen sst for faldsmål 3 mk, som han er fordelt for

** Jens Tomsen i Jonstrup fordelte Peder Møller i Jetsmark for 9 rigsort hans bøder efter forordningen, for han belå Helvig, samt 1 rigsort fogedpenge                                               

(43)

4/6 1636.

** Mads Laursen i Fristrup giver Bend Laursen i Hjermeslev afkald på arv efter fader Laurs Bendsen og moder An Nielsdatter. Tomas og Søren Andersen for arv efter morfar og mormor. deres mor var Johanne Laursdatter                                    

** Mads i Møllen fordelte for gæld

** Laurs Keldsen i Hune torp stævnes for at have gravet i et hævd ved Bangshus

** Niels Mørk i Ingstrup stævner for gæld. fortegn. en del fremlægger kvitteringer. opsat 3 uger

(44)

** Morten Svendsen i Hune gav varsel for kirketiende. fortegn 3 ting

** På Niels Friises vegne stævnes Christen Olufsen, der tjente Niels og som rømte. opsat 8 dage

** Terkild Laursen og Sidsel Pedersdatter fordeles for beliggelsesbøder 9 rigsort, og 1 ort fogedpenge              

** Yde Nielsen i Hjermeslev gav varsel til Morten Nielsen sst 1

1/6 1636.

** Anne Nielsdatter i Fårup stævnes for at udlægge barnefader. ikke mødt

** På fru Dorte Buddes vegne stævnes kaptajnen i Bisgård med opsættelse fra 5/3. han er forhindret i at møde, idet han er i udlandet i kongens tjeneste, men i brev anmoder han om udsættelse. dom: han skal betale inden 15 dage, eller lide indvisning i hans bo

(45)

** efter opsættelse fra 5/3 begæres dom over Jens Christensen i Brogård for rest tiende til Dorte Budde. Jens har betalt til kaptajn Ludvig Christensen. dom: han skal som lovet betale til Fru Budde inden 15 dage eller at søges ved nam og tag

** vidne om ødegods i herredet, som ligger til Sejlstrup. fortegn

** Jens Andersen stævner P Jensen i Borup for en rejse, han oversad. Laurs Nielsen, der tjener ham, vidner, at han var i Sejlstrup med andre tjenere for at føre korn til Sæby. der var tilsagt 3 vogne, men der var kun brug for 2, hvorfor han fik hjemlov

(46)

** Peder i Sisgård stævnes for at tage husbondhold af Falk Giøe til Bratskov, hvis følgebrev læses

** Morten Svendsen fordeler for kirketiende til Hune kirke

** Maren Laursdatter i Kettrup stævnes for at udlægge barnefader, som var Oluf Jensen, Jens Olufsens søn i Kettrup, men han nægter og vil bevise, hun tidligere har udlagt en anden   

** fordeling Hjermeslev

** Erik i Ribergård forpligter sig til at nedlægge et hævd og kast, hvori han i år har gravet tørv, under hov og horn som tilforn

** med 8 dages opsættelse 3 ting på Niels Friises vegne til Christen Olufsen, som rømte sin tjeneste. han mødte og bad om bevis

** Keld Laursen i Klostergård giver varsel til 2 mænd i Hune for gæld

(47)

** Mogens Nielsen gav varsel til Søren i Bundgård for en ged, han sønderslog, og Simon i Sønderby for tilføjet sår og skade

** Niels Laursen på Graven stævner Christen Jensen i Borup for 2 års løn til hans kone. opsat 8 dage

18/6 1636.

** Jesper Laursen i Saltum stævner Else, der tjener Christen Madsen i Fristrup for at udlægge barnefader, som er Jens Christensen, der tjente i Holbigård i Sønderholm                   

** samme stævner Anders Madsen i Røgel for vidne, og Jens Torsen, Peder Tomsen og Jens Mikkelsen for svar. Anders har set de 3 mænd komme gående med risknipper. Jens Torsen vidnede ved ed, at Anders var en løgner, han var ikke på de omtalte steder, og Jens havde hverken ris eller vidjer

** samme gav varsel til Niels Pedersen på Røn for ulydighed, da han ikke er mødt for at vidne

** Laurs Tomsen i Iver gav Rasmus Christensen i Fristrup afkald for arv efter fader Tomas Laursen, der døde i Fristrup   

(48)

** Jens Tomsen i Jonstrup tilbød frugtgæld af alle slags sæd, som nogen kunne have sået i husbondens tjeneres jord, og forbød at bortføre den

** på menige Saltum granders vegne stævnes Aksel Christensen og Niels Laursen i Dal for syn vidne og klage. syn på nør Saltum fælled, hvor der er gravet både bredtørv og knoptørv på den bedste græsning til stor skade for byen. Aksel bekendte, han havde gravet bredtørv i 2 år, men ikke flere end hans naboer

** Niels Laursen stævner Aksel for syn og klage. han har et hul gennem armen oven for albuen, som Aksel snigagtigt har gjort

** Aksel stævnes for at huse mod forbud kæltringe og andre løsagtige folk

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Niels i Bundgård og begge hans sønner Søren og Anders samt adskillige bønder for vidne syn og anden lovmåls forfølgning. fortegn. der vidnes angående Saltum grander, der kom for at pante Aksel for hans tørvegravning. han har stukket Niels med en høtyv i armen 

(49)

** Aksel tilbydes at indløse pantet

** Poul Terkildsen i Stagsted gav Christen Christensen i Hune afkald for arv, som Karen Pedersdatter kunne tilfalde efter far Peder Christensen og moder Inger Sørensdatter i Brødslev    

** Simon Madsen i Børglum stævner Kirsten Christensdatter i Ribergård for at udlægge barnefader, som er Jens Mortensen i Hune, som belå hende i Ribergård                             

** sagen imellem Niels på Graven og Christen Jensen opsat 8 dage

**  Vogn Jacobsen i Ålborg stævner for dom angående KM tiende. fortegn. opsat 8 dage

(50)   

** gældsstævning mod Christen Bertelsen i Hune

** på Falk Giøes vegne stævnes Mogens Steen for syn på Blokhuset

** Søren Pedersen og Søren Tøgersen i Sønderby stævnes for hævd, de har kastet neden for deres gård. opsat 8 dage

** Peder Pedersen i Hune torp fordeles for 2 sdl

** Simon Jensen i Sønderby fordeles for sår og skade

** Søren Christensen i Bundgård lover at betale 3 mk for den ged, han slog sønder for Mogens i Hverringen

** Jens Nielsen i Hvarret stævnes for told af hans ølsalg. han vil betale når det bevises, hvad han skal give. opsat 8 dage

25/6 1636.

** Søren Christensen i Bedholm får afkald af Anders Nielsens kone Gertrud Madsdatter i nør Halne for arv efter Mads Mikkelsen i Bedholm

** Jesper Laursen i Saltum stævner Peder Tomsen i Fristrup Jens Andersen i Kølvring og Jens Christensen i Fristrup for vidne og Jens Torsen for svar. det bevidnes, at Jens Torsen er set med et knippe vidjeris under sin arm. han bekender at han den dag havde et knippe, som han vel ville få hjemmel til

(51)

** samme stævner Niels Pedersen på Røn, skovfoged for spørgsmål, om han vidste hvem der huggede et læs ris i Rønholt. Søren Christensen havde meddelt Nielses kone, at der lå afhugget ris ved diget, som han siden hjemførte. synsmændene afhjemler, at i år er der hugget 1 læs ris i Rønholt

** Jesper Pedersen, foged på Birkelse et vidne. Niels Pedersen og Anders Madsen i Røgel lovede at de skulle se bedre efter skoven og riskæret end de tidligere havde gjort. de skulle pante dem eller selv svare for ulovlig skovhugst

** Niels Holdensen i Kølvring stævner Laurs i Østrup for dom angående arvelod, som han har fået på Christen Nielsens vegne, der er født i Hjortemose, men har været borte i 9 år, siden fjenderne kom til landet. Dorte Nielsdatter og Nielses hustru Maren Nielsdatter er hans ægte søstre. Laurs vil aflevere godset, når det bevises, at han er død. opsat 5 uger          

** varsel til Jens i Bleggrav for et par hjul

(52)

** Anders Torsen i Krogsgård stævner Else, der tjente ham, for rømning

** på Peder Simonsens vegne i Vrensted stævnes Christen Nielsen sst for vidne. han var kommet til Peders gård med en kvindelue på og kaldt ham en tyv og skælm, samt hans kone var en troldkone, der havde vredet halsen om på 2 af hans køer

** Saltum mænd vidner, at der ikke har boet nogen i herredet ved navn Niels Tybo eller Morten Tybo, eller noget gadehus, som sådanne skulle have iboet

** Christen Klemendsen i Hjermeslev stævnes for udviselse på grund af ulydighed. han må ikke låse eller lukke efter denne dag

** Peder Ræv i Havgård gav ham varsel, for han 2 gange skulle gå til husbonden med breve og oversad. 3 ting

(53)

** navng Saltum bønder stævner Fru Margrete for at opsige tienden, idet de ikke mere ville yde tiende på skæppe men på kærve. Laurs i Østrup mener, der bør ikke udstedes opsigelse, idet tingningen har fulgt deres gårde i langsommelig tid

** sagen mellem Vogn Jacobsen og Jens Tomsen i Jonstrup opsat 14 dage

** Erik i Ribergård gav varsel til Tomas Nielsen i Fårup for 7 td byg samt 4 høstdages gerning. 3 ting

** Niels Jensen i Saltum tilbydes frugtgæld

** Bertel Andersen på Holmen stævner Barbara Nielsdatter i Ålborg for tilbud. han tilbød hende 2 gode øg for hendes udgift til landstinget

** Jens Andersen i Tvilstedgård et syn på nogle døre i nør Saltum, som skal være nedslaget og som tilhører Aksel og Niels Laursen. begge havde døre, der var slået af hængsler

** syn på Blokhuset

(54)

9/7 1636.

** Jesper Laursen i Saltum gav varsel til Jens Torsen og Jens Mikkelsen i Fristrup for ulovlig hugst i Ulvskov. 3 ting

** Anders Torsen fordelte Else Jensdatter på Liis for rømning af hans tjeneste

** Jens i Brogård stævnes for dom for rest skyld 1635 og 36 til husbonden, som han påstod at have betalt. kvittering begæres til i dag 8 dage

** samme stævnes for 1 rdl

** Gunde Tomsen i Jetsmark præstegård stævnes for 12 rdl bøder, for han belå Abelone Andersdatter i Hans Jacobsens hus i Biersted. han er sigtet ved Kær herreds ting 23/1 for hendes rette barnefader. dom: at betale inden 15 dage                              

** Jens Christensen i Bleggrav stævnes for at have stukket Klemend i Liis i ryggen med en kniv    

** Sejlstrup tjenere fordeles for skyld landgilde

** 2 synsmænd afhjemlede ligesom de andre synsmænd gjorde for 8 dage siden

** der tages synsmænd til syn på tørvegrøft i Hune torp

** P Møller og hans kone i Jetsmark stævnes for beliggelsesbøder. opsat 14 dage                                           

(55)

** Jens Tomsen i Jonstrup stævnede med en landsting stævning vidner, samt Christen Nielsen i Husby for svar. vidnerne fra Saltum, Ejersted og Fårup svor, at de ikke vidste noget af det stykke vin, som de er stævnet for, og de havde heller ikke drukket eller fået noget af vinen

** samme stævner Laurs Keldsen og Simon Mogensen for vidne. strandfoged Jens Nielsen havde fundet en indstrandet stang 12 al lang, som blev borte. sammen med Mads Jensen ved Hune kirke fandt han et stykke af stangen hos hver af de 2 indstævnede, som sagde deres børn havde fundet dem i klitten

** sl Niels Nielsens Klogs arvinger alle på Mors stævnes for tilbud om den afdødes kramkiste med indhold. den vurderes til 1 rdl. ingen mødte

** Vogn Jacobsen 3 ting til Christen Tomsen for 24 s, som skal bevises. opsat 14 dage. de andre sager 3 uger

(56)

** Christen Jensen foged på Børglumkloster stævner Søren Simonsen i Brødslev angående den gravide Inger Pedersdatter drog fra ham 14 dage før Valborgs dag. hvad han var skyldig for i denne sag, ville han undgælde, hvad husbonden syntes                

** samme stævner Jens Mortensen i Hune og Kirsten Christensdatter i Ribergård for beliggelsesbøder. han mener, Jenses bøder skal gå til Børglumkloster, idet gerningen skete på Børglum stavn, men ridefogden på slottet mener, de må gå til KM, idet Jens opholder sig hos sine forældre, og han har sted og fæst på slottets stavn. opsat 3 uger     

** Mads i Albæks mølle gav varsel for diverse gæld. 3 ting

** Erik i Ribergård 4 ting til Tomas ---- i Fårup for forlig

16/7 1636.

** Jens Mikkelsen og Jens Torsen i Fristrup fordeles for ulovlig skovhugst

** Svend Nielsen i Momgård og Mikkel Madsen i Vedsted stævnes for vidne, og Sidsel Christensdatter for svar. de bevidnede, at hun havde bekendt at være gravid med Mads Laursen i Momgård 

** Gunde Tomsen i Jetsmark stævnes for dom for 12 rdl bøder  

** samme gives varsel for 5 rdl fogedpenge. 3 ting                

** Peder Andersen i vester Halne gav varsel til Jens Christensen Haning, der tjente Laurs Jensen i Rævhede for gæld samt hans tjeneste. 3.ting.

(57)

** varsel til Tøger i Bundgård for gæld. opsat 8 dage

** Anders Christensen Kræmmer lover at betale Christen Madsen i Vrensted

** Mads i Albæks mølle fordeler for gæld

** Svend i Momgård har modtaget 3 rdl på Christen Stubdrups vegne i Ålborg af Jens Nielsen i Sisgård

** Rasmus Væver og hans kone i Ålborg et 24 mands vidne, at de har skikket sig vel, da de boede i herredet

** Saltum sognemænd stævnes for helligbrøde, idet de pantede Aksel Christensen og Niels Laursen på pinsemandag. Niels skød sig under sit grandelavsbrev og fremlagde synsvidne for hvad, der var gravet. han mener sig at være fri for tiltale. opsat 5 uger

** Christen Sørensen i Åsendrup stævner Hans Jensen i Stenbjerggård for vidne

** Kirsten i Ribergård stævnes for beliggelsesbøder  

** Søren Simonsen i Brødslev stævnes for svar. der vidnes, at der gik rygte, at Inger Pedersdatter var gravid med Søren, da hun drog fra ham. Christen Keldsen vandt det samme, hun er hans kones søsterdatter

** Jens Mortensen i Hune stævnes for vidne og dom. Peder Christensen i Kås vidnede, at for 1 år siden lå de i samme seng i Ribergård, da bad Jens om ikke Peders søster Kirsten Christensdatter måtte ligge hos ham. opsat 5 uger                        

(58)

23/7 1636.

** Gunde Tomsen i Jetsmark stævnes for endelig dom angående 12 rdl bøder, fordi han belå Abelone Andersdatter i Biersted. ikke mødt. dom: at betale eller lide tiltale                       

** samme fordeles for 5 rigsort fogedpenge                                          

** Peder Andersen i vester Halne fordelte Peder Christensen Haning i Rævhede for gæld, samt hans tjeneste, han lovede hans mor Boel Nielsdatter i Knepholt                           

** Søren Pedersen i Saltum stævner Jens Madsen i Østrup og hans søn  Christen for en rÿlld naver. opsat 8 dage             

** Laurs Andersen i Knepholt med 8 dages opsættelse 3 ting til Tøger i Bundgård for gæld. opsat 14 dage

** Aksel i nør Saltum stævnes for sår og skade, han gjorde Niels i Bundgård samt for at huse kæltringe. han mødte og ville være i husbondens nåde og unåde

** Jens Christensen på Bakken i Kettrup stævnes for syn på et dige og hævd, som han har indhævdet

** menige Kettrup mænd stævnes for at tage syn på en grøft og kast imellem Brødslev og Kettrup og imellem Ulvhøjmose og Brødslev

** Ingstrup grander stævnes for følgende syn og syns afhjemmelse

** syn på optrådte enge blandt andre Her Sørens ved Vrensted Kælder. fortegn 

(59)

** Søren Simonsen i Trudslev stævnes for dom, om han ikke burde skaffe til stede Inger Pedersdatter, som rejste af hans tjeneste og rygtet sagde, hun var gravid med ham. han er ikke mødt. dom: han skal skaffe hende til stede 

** det bevidnes at det hus i Trudslev, Karen Mikkelsdatter påboede er øde fra før fejdetiden, samt at Drustrup mølle er øde, så der kan ikke betales skyld. fortegn                    

** menige Hvorup mænd stævnes for vidne angående fæ, der var blevet indtaget i Hvorup. en af køerne tog skade og ville ikke spise af jorden. fortegn

** alle Ingstrup mænd stævnes for syn på engskade

** Niels Laursen i Bundgård stævner mænd for 1 td øl for græsning og gravning imod deres grandelavsbrev. fortegn. 3 ting

** Aksel stævnes for sårmålsbøder. 3 ting

** Christen Skomager i Brødslev stævner Peder Ræv og Anders Jensen for vidne og Anne Andersdatter for svar. brev af 9/4 i tingbogen

** samme begærer dom over Anne Andersdatter for ikke at holde forlig. opsat 3 uger.

** Vogn Jacobsen i Ålborg med 1 måneds opsættelse 3 ting til Jens Tomsen i Jonstrup, som tilbød en bøsse til udlæg

** Mikkel Nielsen i Torpet med 14 dages opsættelse begærer dom over Jens i Brogård for skyld og landgilde. han betaler 9 1/2 dlr. resten skal betales inden 15 dage

(60)

** samme stævner 

30/7 1636.

** Else Jensdatter, der tjente i Fristrup, stævnes for at sige sandheden og Niels Andersen og Laurs Christensen for svar. hun vidnede ved ed, at Laurs Christensen er rette barnefader, og Niels Andersen har overtalt hende til at opgive en anden, mod at betale bøderne. der begæres dom over ham med straf på hans boeslod. opsat 3 uger

(61)

** Jens i Brogård stævnes for at tage synsmænd til syn på hans gård

** afsigelse af syn på grøft og kast imellem Kettrup og Brødslev. det betvivles om synsmændene og lodsejeren er lovligt stævnet. dom: der kan ikke udstedes syn, før der er lovligt stævnet

** syns afsigelse på kast imellem Ulvhøjmose og Brødslev

** Niels Holdensen i Kølvring med 5 ugers opsættelse begærer dom over Laurs Laursen i Østrup for Nielses kone Maren Nielsdatters arv efter forældre Niels Christensen, som boede og døde i Hjortemose og mor Dorte Jensdatter. dom: Laurs skal betale resten af arven til hende

(62)

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Østrup mænd for vidne om en hest, som Matias Bertelsen solgte Christen Jensen i Ejersted, som hverken var såret eller skabet, som da den fandtes druknet i Østrup kær. fortegn

** synsmænd syner den døde hest. den var såret og skabet

(63)

** syn på Havgårds enge i Ingstrup Sørengen og Hovedengen, hvor der er gravet tørv samt kørt over grønsværen. fortegn

** Niels Poulsen i Krogsgård på Jørgen Poulsens vegne i Ålborg stævner Her Niels i Jetsmark for J P's kones arvelod efter far Her Anders i Jetsmark. opsat 3 uger                            

** vidner om et gadehus i Alstrup, som Niels Pedersen påboede, er øde, og der er ikke betalt huspenge forgangen år. fortegn

** Tomas Olufsen i Brødslev får synet sår og skade. fortegn

** Niels Laursen i Bundgård fordeler for gæld, samt Aksel for 6 rdl sårmålsbøde

** Christen Sørensen i Åsendrup stævner Anne Sørensdatter i Stenbjerggård for arv, som tilfaldt ham efter Peder Sørensen. der er tidligere indgået forlig

(64)

** forbud mod at hente på Ulvhøjmose bakke de tørv, som de har gravet der, før sagen har haft sin gænge

** Søren Simonsen i Trudslev stævnes for dom angående rygte om, at han skulle have beligget hans kones søsterdatter Inger Pedersdatter, og hun drog af hans tjeneste. dom: han skal sætte nøjagtig borgen eller bie til stede og borge for sig selv               

** varsel til Christen Tyresen for faldsmål. 3 ting

6/8 1636.

** Sidsel Christensdatter, der tjener i Momgård, stævnes for at udlægge barnefar, som er Mads Laursen sst

** syn på Brogård

** Peder Andersen i vester Halne gav varsel til P Haning i Rævhede

(65)

** varsel for dele. fortegn

** varsel til Niels Christensen i Fårup for bøder, for han belå en kvinde sst                                             

** Christen Tyresen fordeles

** vidner stævnes for at vidne, om Maren Christensdatter har lejet enge ud eller solgt hø, siden hendes mand døde

** Niels Bertelsen i Kås gav varsel til Oluf og Niels i Hedegård. opsat 8 dage

** Christen Nielsen på Ulvhøjsnæs stævnes for dom angående et kast, han har ladet kaste imellem Ulvhøjsnæs og Brødslev. opsat 3 uger

** Vogn Jacobsen i Ålborg stævner Tomas Jensens arvinger for KM tiende for 1635. der fremlægges tingsvidne af Børglum ting, at de har aftalt med Karen  Nielsdatter, der lovede dem, de skulle betale som tidligere. dom: de skal betale                 

(66)

13/8 1636.

** på Anders Pedersens vegne i Røgel gives tilkende, at hans pige Kirsten Nielsdatter er beligget i hans brød, og er bortrømt    

** med 8 dages opsættelse 3 ting til 3 mænd, som svarer, at de har betalt

** 3 ting til flere. fortegn. opsat 14 dage

** varsel til Peder Jensen i Borup Yde Andersen og Laurs Pedersen i Ingstrup for at være tilsagt at køre korn fra Sejlstrup til Ålborg, men efterkom det ikke

** der gøres udlæg for rest til Sejlstrup hos Mads Christensen i Saltum

(67)

** synsmænd syner nogle store grave og kast i Langnæs kær mellem Brødslev og Kettrup. fortegn

** Christen Skomager og Anne Andersdatter i Brødslev er forligt om jordstykker samt det ny hus, Christen har bygget til hende

** Niels Christensen i Fårup fordeles for 6 rigsort bøde og fogedpenge                                               

** Oluf Jensen og Maren Laursdatter i Kettrup stævnes for beliggelsesbøder 12 og 6 rdl                         

** forbud til Laurs Simonsen i Kettrup mod at føre korn af sin jord, før loven har haft sin gænge, på grund af frugtgæld

** Christen Bertelsen i Pirup stævnes for dom angående fæstes fortabelse, for han ikke har betalt skyld og landgilde eller ydet tilsagt arbejde. opsat 3 uger 

** varsel i Hjermeslev. fortegn

(68)

20/8 1636.

** Christen Jensen ridefoged til Børglum stævner Søren Simonsen i Trudslev for dom, da han har beligget sin kones søsterdatter, som er blevet gravid og draget fra hans tjeneste. dom: han bør afsige sagen 

** samme stævner samme for beslaglæggelse af hans gods til KM, idet han er rømt

** Oluf Jensen og Maren Laursdatter i Kettrup stævnes for dom angående deres beliggelsesbøder. de er ikke mødt            

** syn på Jetsmark kirkes brøstfældighed

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Karen Nielsdatter i Ålborg for tilbud om at tælle hans korn

** på Anders Pedersens vegne i Stavad fremlyses 3 flokke gæs, der har gjort stor skade i hans korn. ejeren vil ikke kendes ved dem

** Jens Klemendsen i Saltum får synet skade på hans ager i Vonsager. fortegn

** på Falk Giøes vegne stævnes for gæld

(69)

** på Niels Friises vegne forbud mod at komme på Vestrup mark om natten

** Tøger Knudsen fordeler for gæld

** Christen Suer i Ålborg får vurderet udlæg hos Mads Christensen i nør Saltum, som består i 2 bygagre for gæld til sl Peder Sørensen. Mads anmoder om udlæg i andet. der menes at være afbetalt noget på gælden. regnskab æskes

** dom over Saltum mænd for helligbrøde, de pantede Aksel og Niels Laursen anden pinsedag. sagen skal for nævningeting

27/8 1636.

** fordeling

** P Møller i Jetsmark stævnes for æskning. han er fordelt for sin og hans kones bøder. Her Niels forbød at huse ham  

** Anne Pedersdatter i Pandrup stævnes for at beskylde barnefader, som er Jørgen ......                                 

** Johanne Madsdatter i nør Saltum. syn på hendes datters sår

** Jens Andersens sag mod Søren Laursen i Kås opsat 14 dage

** Søren Simonsen stævnes for dom angående hans gods, som han frarømte. dom: hans gods konfiskeres til KM                      

** Oluf Jensen og Maren Laursdatter i Kettrup stævnes for dom angående deres bøder. ikke mødt, at betale inden 15 dage           

** vidne at Klemend Tøgersen var til stede for at vurdere Søren Simonsens gods, som han frarømte. ingen andre vurderingsmænd var mødt

(70)

3/9 1636.

** Niels Andersen i Fristrup stævner vidner mod Else Jensdatter. de vidner, at han ikke lovede hende noget, men opfordrede hende til at sige sandheden                                  

** Oluf Madsen i Ingstrup stævner Laurs Pedersen for vidne. Olufs galt er blevet fundet død i en grav på heden sønden og østen for Olufs gård

** Laurs Pedersen et vidne, at Oluf Madsen sagde, at han var skyld både i galtens død, men også for flere svin, som er borte

** sagen med Niels Friis og Christen Bertelsen opsat 14 dage

** med 5 ugers opsættelse begærede Jesper Laursen dom over Niels Andersen i Fristrup på hans boeslod. da Else er alene mod flere vidner, kan dommeren ikke dømme

** med 8 dages opsættelse stævnes på Falk Giøes vegne øren Ladefoged for dom angående rest skyld og landgilde. dom: at betale inden 15 dage

** samme stævnes for fæstes fortabelse, idet han ikke i rette tid efter recessen har ydet skyld eller landgilde. dom: han har forbrudt sit fæste                                        

** vurdering af Søren Simonsen bo og avl, som han frarømte. fortegn

(71)

** Søren Simonsen stævnes for endelig dom for blodskam, idet han har beligget sin kones søsterdatter, og hun er blevet frugtsommelig. dom: han skal aftinge sagen og rømme landet, eller fanges og straffes på hans hals                           

** samme stævnes for endelig dom over hans gods bo og bohave. dom: det skal konfiskeres til fordel for KM                 

** Inger Pedersdatter stævnes for dom, idet hun er frugtsommelig med hendes moders søsters ægtemand. dom: hun bør aftinge sagen og rømme landet, eller at fanges og straffes på hendes hals   

** Oluf Jensen og Maren Laursdatter i Kettrup stævnes for dom angående deres beliggelsesbøder. dom: at betale eller indvisning i deres bo                

** på Jørgen Poulsens vegne i Ålborg stævnes for dom Her Niels i Jetsmark for arv til Jørgens kone Birgitte Andersdatter  

(72)

10/9 1636.

** sagen mellem Jens Andersen og Søren Laursen opsat 3 uger

** anden dom til Inger Pedersdatter for hendes forseelse, enten at aftinge og rømme landet, eller at straffes på hendes hals. hun er ikke mødt     

** Maren Mikkelsdatter stævnes for at beskylde barnefader, som er Jens Andersen i Hønsholm                            

** Her Niels i Jetsmark tilbyder Jørgen Poulsen i Ålborg hvad de mente kunne restere på hans kones arv              

(73)

** Laurs Jensen i Hune gav varsel til Anders Christensen sst

17/9 1636.

** Niels Poulsen i Krogsgård på bror Jørgen Poulsens vegne stævner Her Niels i Jetsmark for tilbud om møde, hvor de skulle opgøre regnskab. opsat 14 dage                              

** selvejere og bønder i herredet forbydes at betale deres drenge, inden skatten er betalt

** Oluf Madsen i Ingstrup stævner Laurs Pedersen for vidne. Jens og Matias Olufsen vidner, at Laurs slog og ødelagde en so og en galt, som var Oluf Madsens. denne svor og benægtede. Oluf gav ham last og klage 

** Laurs Jensen fordeler Anders Christensen i Hune

** Laurs Laursen og Peder Nielsen i Østrup varsel for bådsmandsskat

** et vidne, at Christen Bertelsen forpligter sig til at være Niels Friis hørig og lydig under sit fæstes fortabelse

24/9 1636.

** Kirsten Nielsdatter, som tjente Anders Pedersen i Røgel, stævnes for at udlægge barnefar. 3 ting. hun er ikke mødt  

** Poul Christensen født i Vrensted gav Christen Laursen i Vrensted afkald for arv efter moder Johanne Poulsdatter, der boede og døde i Vrensted 

** Sidsel Laursdatter i Brødslev ? stævnes for at udlægge barnefader, som er Mads Gertsen Skomager                 

** Niels Madsen i Brødslev stævner Christen Johansen i Kettrup for en barket hud. de gav deres sag til forligsmænd      

(74)

** varsel til Laurs Jensen i Hjermeslev

** Christen Ydesen i Skulsmark stævnes for en galt, han skulle vogte og som blev borte

** menige Kettrup mænd stævnes for et kast, de har ladet kaste. fortegn. de dømmes til at nedlægge kastet

** Hammelmose tjenere stævnes for drengeskat. opsat 8 dage

** menige Brødslev mænd stævnes for at sige sandheden, og Christen Skomager for svar angående en vej over hans ager i uhegnets tid

** Oluf Madsen i Ingstrup gav varsel til Laurs Pedersen i Ingstrup for at have slået hans svin ihjel. deres sag for forligsmænd. opsat 8 dage

** alle Ingstrup mænd stævnes for kongeskat. opsat 8 dage

** 2 drenge stævnes for kongeskat

1/10 1636.

** Tomas Laursen i Furreby får synet skade på klæder og krop. der var mange huller på hans klæder og mere end 28 sår og sting på hans krop men hvem, der gjorde det, vidste de ikke

8/10 1636.

(blade 75-85 indbundet  i denne rækkefølge. 75 78 77 76 79 80 81 84 83 82 85)

(75)

** fordeling Hjermeslev

** Hammelmose tjenere fordeles for kongeskat. fortegn

** Laurs Andersen i Kvæsthave og Laurs Jensen i Hjermeslev stævnes for stedsmål til Sejlstrup

** Tomas Laursen i Furreby et vidne om hans opvækst og vandel

** Søren Smed i Sønderby stævner Christen Tyresen og Jens Olufsen i Saltum for arv efter hans bror Anders Olufsen. opsat 14 dage           

** Niels Ludvigsen i vester Halne stævner Morten Nielsen i Sønderby, for han oversad at føre bodderen til vester Halne. denne kom i mørket, og hestene kunne ikke findes på Voldkær, hvor de gik     

**  Christen Skovbo i Alstrup stævnes for at tage synsmænd af tinge. opsat 8 dage

** 4 mænd stævnes for at have taget linsække fra Klemend og Oluf Tomsen i Alstrup, og de måtte tigge for deres liv. fortegn

** Jens i Holmgård stævner Johanne Laursdatter i Pandrup for vidne

** alle klostertjenere stævnes. opsat 8 dage

** alle kongens tjenere stævnes for kongeskat. varsel

** gældsstævning til Terkild Simonsen i Alstrup. opsat 1 måned

** Anders Kræmmer i Hune fordeles for 12 mk

** Erik i Ribergård får afkald af hans fostersøn Peder Christensen efter hans far Christen Laursen og broder Morten Christensen og Anders Christensen                         

(76)

** Laurs Jensen i Jonstrup stævner for gæld. fortegn

15/10 1636.

** 3 ting til Kirsten Nielsdatter i Røgel for at bekende barnefader. hun er ikke mødt                                     

** Jens Nielsen i Alstrup stævner Terkild Simonsen for vidne. Simon og Anders Nielsen vidnede, at Terkild og deres farbroder Tøger Jensen gjorde regnskab for 21 1/2 dlr. Terkild lovede at betale til Jens, der ville give Tøger pengene           

** Jens Andersen i Tvilstedgård og Søren Laursen i Kås blev forligt om deres trætte

** Christen Jensen, foged på Børglumkloster, stævner Niels Pedersen, som har stedt og fæstet et værsted i sdr Saltum, som sl Niels Tomsen fradøde. stedsmålet 60 rdl skal indkasseres og føres til regnskab

(77)

** samme begærer endelig dom over Inger Pedersdatter for hendes forseelse, om hun ikke bør aftinge sagen og rømme landet, eller at straffes på hendes hals. hun er ikke mødt              

** Kirsten i Ribergård stævnes for 6 rdl beliggelsesbøder, hun er ikke mødt                                           

** varsel til Jetsmark sognemænd for kongeskat. 3 ting

** Anne Pedersdatter i Pandrup dom for beliggelsesbøder 6 rdl og fogedpenge. hun er ikke mødt                           

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Bundgårds mænd for kongeskat

** P Møller stævnes for vurdering og tilbud. opsat 8 dage 

** Inger i Saltum og hendes dreng stævnes for skat, samt Laurs i Østrup. 3 ting

** Niels Poulsen i Klarborg stævnes for vidne. Fru Margrete har begæret skat af ham, og han svarede, han havde ydet næsten alt, samt for ret og uret. tilspurgt om fruen havde fornærmet ham, svarede han Nej, men en hore, som havde beskyldt og beløjet ham på tinge             

** vidner om det hus i Hvorup, som Niels Madsen iboede, er øde og uden hus. fortegn

** gældsstævning

** Anders Poulsen i Fårup. vurdering på kornskade

(78)

** Knud i Pirup stævnes for en halv tønde torsk skyld af hans værsted. 3 ting

** de 4 mænd, hvorom blev vidnet for 8 dage siden stævnes. Anders Christensen i Stagstedgård har solgt Oluf og Klemend Tomsen 2 læs træ, som de tvistes om. det bevidnes, at de fik træet og betalte derfor

22/10 1636.

** Fru Dortes tjenere stævnes for rest. Jens Christensen i Brogård, fordi han ikke har betalt sin skyld, samt er modvillig, og ikke holder sin gård ved magt, om han ikke bør at miste sit fæste. han mener, han har betalt næsten alt og begærer sagen opsat. opsat 1 måned        

** fordeling for skatte rest

** Peder Jensen i Kvorup får bevidnet, han beboer et gadehus, og beskattes af det, og han er fattig. fortegn

** Niels Pedersen stævnes 2 ting for 60 rdl samt 2 øksne stedsmål. opsat 5 uger

(79)

** Søren Nielsen i Hjermeslev giver Jens Nielsen i Kettrup afkald for arv på hans kones Anne Jensdatters vegne efter hendes mor Maren Sørensdatter 

** Jens Laursen i nør Saltum stævner Christen Mortensen og Jens Nielsen sst. opsat 8 dage. i mellemtiden skal de afgøre deres regnskab

** Christen i Ribergård et vidne. vidner bevidner, at Kirsten Christensdatter har skikket sig vel, med undtagelse at hun er beligget af Jens Mortensen, og derfor mener hun ikke at skulle betale bøde til husbonden 

** Laurs i Østrup stævner Niels i Klarborg. opsat 3 uger

** syn på Hune kirke 

** Christen Jensen i Nørgård stævner Knud Dal i Saltum for en sort grimet ko med kalv, som han gav ham en kvie for. 3 ting

** samme får afkald af Vill Laursen for arv på hans kone Maren Klemendsdatters vegne efter far Klemend Sørensen, der døde i Nørgård

29/10 1636.

** Knud i Pirup fordeles for 1/2 tønde torsk, som er hans skyld af hans værsted

** Anders Poulsen i Fårup gav varsel til Jens Christensen sst for kornskade

** Jens Tomsen i Jonstrup varsel til lægdsmændene for kongeskat, de ikke har leveret

(80)

** samme stævner selvejerne for skat

** Søren Smed, Christen Tyresen og Jens Olufsen gav deres arvetrætte til voldgift                                           

** Jens Olufsen i Saltum stævner Søren Smed for vidne. Niels Christensen i Fårup vidner, at før Anders Olufsen døde i Ålborg bad han ham indkræve nogle penge hos Søren Smed og Jens Christensen

** Søren Laursen i Kås gav varsel til Jens Keldsen, Morten Nielsen for stedsmål af tienden. de svor at have betalt. Søren Smed tog i hånden

** 3 ting for gæld. fortegn

** samme stævner Laurs Madsen for 7 mk rest på en Viborgrejse. opsat 8 dage

**  Simon Madsen i Børglum stævner Børglum tjenere. de påmindes at yde deres skyld i Ålborg. de mødte og svarede, at de ville yde deres sædvanlige korn, som de plejer

** Jens Nielsen i Hune hvarre stævnes

** Laurs Pedersen i Søndergård stævnes for en galt og et svin, han slog ihjel. han læser en landstingsstævning, at Jens og Matias Olufsen og deres far Oluf Madsen er stævnet         

** Saltum sognemænd stævnes for rest skat

** Christen Bendsen 3 ting til Christen Nielsen, der tjener Anders Jensen Rod. Christen har fæstet et sted i Østrup Bunker og betalt skat

(81)

** Vogn Jacobsen i Ålborg stævner Saltum sognemænd for rest tiende. opsat 8 dage

** samme stævner samme for tiende 1629-30 som de tidligere er dømt, men da dommen ikke fremlægges, opsættes stævningen

** vurdering af en stud, der tilhører P Møller for hans bøder. han tilbydes at indløse den inden 8 dage                  

** Jens Laursen i nør Saltum 3 ting til Jens Nielsen i Saltum for en brøggekedel, som han lånte ham i fejdetiden, og rytterne havde solgt den med andet af hans gods. opsat 3 uger              

** Klemend Tøgersen i Ingstrup på egne og Jens Halses børns vegne stævner alle gældnerne. opsat 14 dage. det samme med Christen Madsen i Bundgård

** Tomas Nielsen i Fårup lovede sine børn Christen og Niels 40 sdl efter deres mor Birgitte Jensdatter                              

** Helliggejsts tjenere fordeles for rest

5/11 1636.

** sagen angående Saltum sognemænds tiende 1629-30 opsat 3 uger

** Vogn Jacobsen et vidne, at Saltum sognemænd lover at betale tienden for i år inden 14 dage

** Tomas Nielsen i Fårup blev forligt med sin mor Anne Tomsdatter angående hvilke agre og hus, hun skal have. til gengæld skal sønnen stede og fæste den part, moderen hidindtil har haft i fæste  

(82)

** Anders Mortensen i Vedsted stævner Johanne Laursdatter, Keld Svend og Christen Nielsen for dom angående et brev, som Anders har givet deres bror Mads Nielsen, og som formodes at være betalt. det er det ikke, han kan få det når rest er betalt. opsat 14 dage          

** samme et vidne. Svend Nielsen sværger ikke at have fået 2 læs hø og en vognkurv, som han sigtes for

** Mikkel Madsen i Sundsted stævner Mikkel Smed for en bøsse og et skrin, som han skulle reparere. opsat 14 dage

** Keld Nielsen i Kvorup gav varsel. fortegn

** Christen Bendsen fordelte Saltum sognemænd for rest kongeskat

** Søren Laursen i Kås fordelte for gæld

** Jens Nielsen i Alstrup med 1 måneds opsættelse begærer dom over Terkild Simonsen sst for 21 1/2 dlr, som han var blevet forligt med Tøger Jensen om. dom: Terkild skal betale inden 15 dage

** gældsstævning

** Peder Laursen i Kettrup stævner

** Laurs Christensen i Fårup 3 ting til hans bror for hans tjeneste

(83)

12/11 1636.

** Jens Nielsen, født i Føltved, gav Laurs i Østrup afkald for den arvelod, som Laurs havde hos sig efter hans far Niels Laursen og mor Anne Pedersdatter                                               

** Keld Nielsen i Kvorup fordelte for gæld

** Anders Mortensen lovede at betale Keld Nielsens mor den rest gæld

** samme gav varsel til Keld i Pandrup for en vognkurv og 2 læs hø

** selvejerbønderne deles for rest skat

** Peder Jensen i Pandrup med landstingsstævning stævnede for vidne om mængden af tiendekorn, de ydede Jens Andersen. fortegn

** klostertjenerne fik varsel for rest landgilde for 1630-31-32. opsat 8 dage

** Laurs Christensen i Fårup fordelte sin bror Søren Christensen for hans tjeneste, som han har lovet ham               

** gældsstævning

** Anders Poulsen i Fårup fordelte Jens Christensen sst for kornskade

** Peder Simonsen i Østrup gav varsel for rest tiende

** med 14 dages opsættelse. Klemend Tøgersen 3 ting for gæld. fortegn

** samme stævner for gæld. fortegn

** vidne om tilsagn at betale gæld

** 3 ting for gæld. fortegn

(84)

** vurdering i 2 lige store dele af Søren Simonsens gods, som han frarømte. beskrivelse af den halvdel, der går til husbonden  

** samme sag. optegnelse af den halvdel, der går til Maren Laursdatter         

19/11 1636.

**  Hammelmose tjenere stævnes for deres rest tørv. de indstiller sig for fruen. opsat 1 måned

** Maren Mikkelsdatter stævnes for beliggelsesbøder 6 rdl. hun er ikke mødt. dom: at betale inden 15 dage                             

(85)

** Jens Tomsen i Jonstrup hans sag mod Jens i Hvarret opsat 14 dage

** Mikkel Madsen i Sundsted med 14 dages opsættelse 3 ting til Mikkel Smed i Kås for 1 skrin, han lovede at levere det i Bedholm

** samme giver deres sag om en bøsse til voldgift

** med 5 ugers opsættelse begærer samme dom over Niels Pedersen for 60 rdl og 2 øksne i stedsmål. han dømmes til at lide tiltale 

** med 1 måneds opsættelse. Jens Laursen i Saltum begærer dom over Jens Nielsen sst for en brøggekedel, som rytterne solgte. Niels Laursen i nør Saltum havde 1629 fordelt Jens Nielsen for hans anpart i kedlen. Jens Laursen afstod dom 

**  Maren Mikkelsdatter i Risen får bevidnet, at hun er fattig samt tigger sit brød, og hun kan ikke betale beliggelsesbøder. fortegn  

** fordeling

** Peder Simonsen fordelte for tiende. fortegn

** varsel for skat. fortegn

** Niels Laursen i Østrup stævner Niels Mikkelsen i Saltum

** Klemend Tøgersen fordelte for gæld. fortegn

(86)

** fordeling

** samme for korntiende. fortegn

** med 1 måneds  opsættelse 3 ting til fru Dorte Buddes tjenere for rest. fortegn

** anden gang påmindes Sejlstrup tjenere at yde deres skyld i Ålborg

** 3 ting for skyld. fortegn

26/11 1636.

** et vidne, at Mikkel Nielsen i Torpet modtog 2 rdl landgilde af Peder Christensen i Hvarregård

(87)

** fordeling

** slotstjenerne får varsel for rest til slottet

** Christen Madsen i Bundgård stævnes for ulydighed, han var tilsagt at føre ridefogden til Ålborg

** varsel for skat. opsat 14 dage

** Anne Pedersdatter i Pandrup stævnes for dom for beliggelsesbøder. ikke mødt                                         

** varsel

** Peder Laursen i Jonstrup stævnes for tilbud vedrørende et øg, han tilbød og forlangte penge for

** Dorte Andersdatter stævnes for at udlægge barnefader. ikke mødt. heller ikke Jens Steffensen                     

** Mads Laursen i Vedsted stævnes for at huse løsagtigt folk. 3 ting

** Mads Laursen i Fristrup stævnes for dom angående bøder   

** med 8 dages opsættelse 3 ting til Christen Nielsen og Anders Rod. Christen Nielsen har fæstet et værsted i Østrup Bunker, og mener derfor ikke at skulle betale kongeskat

** Oluf Christensen i Kvorup stævner vidner. der vidnes om tiendeydelsen i 1629. fortegn

(88)

** gældsstævning. opsat 8 dage

** Anne Nielsdatter i Fårup varsel for beliggelsesbøder. 3 ting   

** på Johanne Madsdatters vegne stævnes Jens Christensen i Fårup, da han har fået penge af hende til at købe en ko for, men det skete ikke. han dømmes til at betale hende pengene

** stævning for tiende. opsat 14 dage

** gældsstævning. fortegn

** Anders Bendsen stævnes for syn på sin gård    

** gældsstævning

** Jens Nielsen i Kettrup stævner Mads Jensen Skrædder. opsat       

** Søren Tomsen i Ingstrup stævner

** Mikkel Nielsen i Torpet med 5 ugers opsættelse begærer dom over Jens i Brogård. dom: han har forbrudt sit fæste                        

3/12 1636.

** Dorte Andersdatter i Vedsted stævnes for at udlægge barnefader, som er Jens Steffensen, som tjente sammen med hende   

** Mads Laursen i Vedsted fordeles for at huse løsagtige folk

** Jens i Brogård stævnes for dom, han har ikke betalt landgilde i rette tid eller holdt sin gård ved magt. han møder og begærer opsættelse til snapsting

** 3 mænd i Røgel stævnes for ikke at have ydet deres skyld, hvorfor de dømmes til at have deres fæste forbrudt, de er Anders Pedersen Niels Tomsen og Laurs Laursen

(89)

** Søren Smed i Sønderby stævner for gæld. fortegn

** gældsstævning

** stævning for tyrebyg

** Knud i Pirup stævnes for gæld

** fordeling

** fordeling for skat

10/12 1636.

** Vogn Jacobsen i Ålborg stævner Jens Tomsen i Jonstrup for tiende. opsat til snapsting

** Christen Andersen i Hvorup stævnes for dom angående beliggelsesbøder 12 rdl, for han belå Margrete Laursdatter i Hvorup. dom: at lide tiltale. ej mødt

** Niels Pedersen varsel for 60 rdl og 2 øksne. 3 ting

(90)

** Knud Pedersen i Kås stævner Tøger i præstegården, om han ved noget uærligt om ham 

** Jens Steffensen og Dorte Andersdatter stævnes for bøder 18 rdl. ikke mødt 

** fordeling for skyld og landgilde

** Jens Christensen i Fårup stævnede til landsting Johanne Madsdatter og Jens Tomsen

** Søren Laursens sag med Peder Jensen i Kvorup opsat 14 dage

** Vogn Jacobsen i Ålborg stævner Saltum sognemænd for dom for tiende 1829-30. de berettede at de disse år var øde, men havde ydet hvad de kunne og mente at være fri for tiltale. dom: der er ikke bevis, hvorfor de frikendes

17/12 1636.

** kaptajnen i Bisgård stævnes for dom angående tiende af gården i fjor og i år

(91)

** stævning for dom for rest til Hjermeslevgård for 1633.34.35.36. fortegn. de er ikke mødt. deres fæste begæres forbrudt

**  Peder Jørgensen i Saltum stævnes for et gadehus, som han har brugt, siden fjenderne drog af landet. han lover at være i husbondens minde 

** Bertel Andersen gav varsel for bispens tiende. fortegn

** Knud Pedersen i Kås fordeler Niels Pedersen for 60 rdl og 2 øksne i stedsmål til Børglumkloster

** Johanne Nielsdatter i Hjermeslev stævnes for ulydighed, hun havde ikke ført delefogden til Asdal, hun har solgt øksne mod forbud samt haft ølsalg. sønnen Knud Jespersen begærede opsættelse. opsat til snapsting 

** Laurs i Myrtue stævner Christen Jensen i Nørgård for dom angående han var værge for hans søster Anne Jensdatter for arvelod efter fader og broder Simon Jensen. opsat til snapsting                   

** varsel for dele. fortegn

(92)

24/12 1636.

** Søren Laursen fordelte for bispetiende

** med 8 dages opsættelse begæres dom over Jesper Laursen og Christen Laursen i Vestergård for blandt andet 1 td sild

** gældsstævning

** Johanne Sørensdatter stævnes for at udlægge barnefader, som er en nordbagge ved navn Jens, som lå med en skude for Kettrup 

** der stævnes vidner samt Her Nielses dreng Tøger og pige Karen Eriksdatter. det bevidnes, at Tøger Christensen 3 gange har stået åbenbarlig skrifte, samt han er blevet trolovet med Karen, der er gravid. fortegn                                    

(93)      

** varsel for kongeskat. fortegn

** Jørgen Trommeslager stævnes for bøder 12 rdl, for han belå Anne Pedersdatter i Pandrup                            

** med 1 måneds opsættelse 3 ting til Peder Jensen i Kvorup for skat. det bevises, at han er en fattig gadehusmand. disse skal ikke betale skat.

** Bertel Andersen på Holmen fordelte

** Laurs Terkildsen i Holmgård stævner Jens Christensen i Saltum for en hvid orne, som forholdes Laurs

** Tomas i Kalsensgård fremlyser en sort vædder

** kaptajnen i Bisgård stævnes for dom angående tiende af Bisgård, men han er ikke mødt. dom: han bør betale som hans formænd                                                 

Knud Pedersønn mappa.1637.

(7)

28/1 1637.

(8)

** fordeling kornskat

** Karen Nielsdatter i Ålborg stævner Saltum sognemænd for rest tiende

** Anne Sørensdatter i Pandrup stævner Jens i Brogård for hendes løn

** Hjermeslev sognefolk stævnes for rest kornskat. 3 ting

** Laurs Bertelsen i Sigen stævner for fækorn til Hammelmose. 3 ting

** fordeling

** gældsstævning

4/2 1637.

** Jens Andersen fordeler for knivslag en tønde øl samt penge. fortegn

** Sejlstrup tjenere fordeles for rest  

** Hammelmose tjenere stævnes for rest engleje og fædrift. 3 ting

** varsel til Saltum sognemænd der rester med brokorn til Åby bro. 3 ting

** Jens Christensen i Saltum og Laurs Terkildsen forligt om ornetrætte

(9)

** med 3 ugers opsættelse 3 ting til Her Niels i Jetsmark for regnskab med Jørgen Poulsen

** Peder Simonsen i Østrup stævner for syn på Saltum kirke

** fordeling for faldsmål

** Christen Justsen et vidne, at der kan kun såes 16 skpr korn til hans hus samt han intet kålgårdsdige har. Fårup ?

** 3 ting for gæld

** 2 ting udvistes Jens i Brogård, og han forbydes at bruge eller bjerge uden husbondens minde                           

** varsel til Jens i Brogård for smedeløn og tyrebyg. opsat 8 dage

** stævning for kongeskat

** varsel for faldsmål 3 mk. fortegn. 3 ting

** varsel for gæld. fortegn

(10)

** gældsstævning

** varsel for diverse gæld. fortegn

11/2 1637.

** Poul Andersen i Hvilshøj stævner  Søren ---- i Ingstrup for dom angående Jens Andersens rømningsgods i Fårup. opsat 14 dage

** 3 ting til Jens i Brogård for udvisning af hans gård. han må ikke bruge den uden husbondens forlov

** Mikkel Jensen i Kås stævner Mads Block Peder Skrædder og Jens Mikkelsen for at tage synsmænd til syn på deres gårde

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Laurs Jensen i Hjermeslev for dom vedrørende hans skyld, han ikke har ydet

** Jørgen Poulsens sendebrev fremlægges, at han er forligt med Her Niels                                                 

(11)

** Daniel Skrædder i Kås stævnes for gæld til sl Christen Poulsen

** Mette og Anne i Mejlholm stævnes for dom angående 12 sdl for 6 al engelsk. opsat 14 dage

** Niels Nielsen i Østrup et vidne, at han giver 2 tdr for ægt og arbejde

** gældsstævning

** Christen Væver stævner Bend Laursen i Hjermeslev for 6 dlr, han fik for hans landgilde. Bend har betalt dem i ----

** fordeling for faldsmål

** Oluf Christensen stævner Anne Nielsdatter i Hedegård Christen Andersen i Risager Niels Andersen i Mejlholm Oluf Andersen i Hedegård Margrete Nielsdatter i Bundgård hendes børn. opsat 14 dage

** fordeling

** varsel for gæld

** Laurs Jensen i Hjermeslev stævner Jens Pedersen for 1 td øl værgemål. opsat 14 dage

(12)

18/2 1637.

** Daniel Skrædder et vidne, at han har skikket sig vel, den tid han har været her i herredet

** gældsstævning. fortegn

** vurderingsmændene stævnes for at afsige vurdering på det gods, de vurderede fra Jens i Brogård. han blev tilbudt at indløse det

** vurdering 

** Søren Madsen i Østrup stævner Vogn Jacobsen for vidne. denne kom og ville have en fed kvienød af Søren for hans tiende, og betale yderligere, hvis tienden ikke strakte. Vogn modtog også Laurs Mikkelsens tiende 

(13)

** vidne om betaling til Vogn af Jens Christensen i Fårup

** vidne, at Tomas Nielsen ydede sin tiende til Vogn

** Jacob Degn stævner 2 mænd i Ejersted for dom, om de ikke bør betale ham rente, som de giver præsten og kirken. opsat 8 dage

** varsel til Jetsmark mænd for tiende            

** syn på Mads Laursens hus i Fristrup

** Christen Klemendsen i Brødslev fordeler for brokorn. fortegn

** På Jens Halses arvingers vegne stævnes for gæld. fortegn

** Klemend Tøgersen et vidne om folk der er øde, døde eller arv og gæld fragået. fortegn

(14)

** vidne om gæld til Jens Hals

** vidne om gæld til Jens Hals

** vidne om gæld til sl Jens Hals

** fordeling

** vidne om gæld til sl Jens Hals

** fordeling

25/2 1637.

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Her Niels i Jetsmark for syn på en grav, der er gravet i kirken

(15)

** På lensmandens håndskrivers vegne stævnes 2 mænd for hver 1 rdl. opsat 3 uger                                         

** 3 kvinder stævnes for dom, da de ikke har betalt deres bøder, om de ikke bør straffes med fængsel på kroppen. fortegn   

** fordeling af dem, der rester med korn til Åby bro

** Johanne Sørensdatter i Ejersted stævnes for dom angående beliggelsesbøder 6 rdl. hun er beligget af en bagi og skyldte ham  24/12. hun er ikke mødt                                      

** Søren Madsen i Østrup stævnes for dom angående tiende. det bevises, at han har betalt i Holmgård, som befalet af Vogn Jacobsen. dom: han kan ikke tiltales

** varsel til Saltum sognemænd for faldsmål. 3 ting

** På Falk Giøes vegne stævnes Søren Ladefoged for vidne. Peder Jensen i Kvorup vidnede, at for 40 år siden, da han kom til 1/2 Kåsgård, da betalte han 4 td byg og 4 td havre i kornskyld. der vidnes om ændret beskatning på grund af anden fordeling af jorden

(16)

** med 14 dages opsættelse begærer Christen Andersen i Toftegård dom over Anne i Mejlholm og Mette Pedersdatter for 6 al klæde, de lånte at lægge over et lig og som blev tilbageleveret med hul. dom: de må betale for klædet eller skaffe det lydeløst tilbage

** skifte efter Poul Andersen i Hvorup imellem hans 2 sønner Anders og Laurs Poulsen. boet deles.

(17)

** varsel til Niels korporal i Bisgård for 2 læs tag. opsat 8 dage

** Laurs Laursen i sdr Vrå stævnes for at give afkald til Anne Jensdatter for arv efter hans bror Peder Laursen      

** med 8 dages opsættelse Klemend Tøgersen i Ingstrup et vidne angående tilsagn om betaling af korn. fortegn. opsat 8 dage

** med 8 dages opsættelse tilbyder Jens Christensen i sdr Saltum Laurs Terkildsen 2 mk på deres ornetrætte.

(18)

** domsbegæring for 10 rdl

** fordeling

** fordeling for tiende. fortegn

** Daniel Skrædder i Kås og Niels Poulsen i Krogsgård gav deres trætte om gældssag til voldgift

** Svend Nielsen i Pandrup stævner P Pedersen i Hune torp fortilbud. de har byttet heste, men den Svend fik var syg, derfor tilbydes Peter at tage den igen. han sværger at hesten var lydefri

** varsel for gæld. fortegn

** med 14 dages opsættelse begærer Oluf Christensen i Kvorup dom over Anne i Hedegård for tiende for årene 1618-1620. der fremlægges landstingsdom af 1622 angående tiende af Hedegård. dom: hun er fri for tiltale     

(19)

** Hammelmose tjenere fordeles for rest og engskyld

** varsel til Niels Mikkelsen i Saltum for 8 ugers arbejde med plejl og Tomas Tomsen i Kettrup for 3 mk for 1 td havre. opsat 8 dage

4/3 1637.

** med 8 dages opsættelse 3 ting til Niels Mikkelsen for 40 dages tærskearbejde og til Tomas Tomsen i Kettrup for 3 mk

** Niels Korporal i Bisgård et vidne, at han udlagde 1 rdl for tag for 3-4 år siden

** Niels Sørensen og Jens Olufsen i Ejersted stævner Jacob Degn for vidne. det bevidnes, der ikke i 35 år har været betalt degnerente af deres huse

** syn på Jetsmark kirke. fortegn

(20)

** Tomas Nielsen i Fårup får bevidnet, at han har betalt tiende til Vogn Jacobsen i Ålborg

** Her Nielses sag med Klemend Tøgersen opsat 14 dage

** Jens Laursen i Østrup Bunker er forarmet og tigger for føden, og der er intet til udlæg i hans bo. fortegn

** Klemend Tøgersen var på Jens Halses arvingers vegne til vedermålsting                                            

** 3 ting. Børglum tjenere stævnes for rest

** Niels Pedersen, der tjener P Laursen i Brødslev, stævnes for udæskning 3 ting. Peder får forbud mod at huse ham

** Frands i Fårup stævner Niels Christensen og Christen Ydesen for æskning. opsat 8 dage

** Svend Nielsens sag mod P Pedersen angående hestebytte opsat 3 uger

** varsel for gæld

** Laurs Bertelsen i Sigen stævner Anders Laursen i Hjermeslev hans søstre Maren Margrete og Tove Laursdatter for deres fars gæld til ham. dom: de bør betale inden 15 dage                              

(21)

11/3 1637.

** Jacob Degns sag opsat 14 dage

** Niels Mikkelsen i Saltum fordeles for 40 tærskedage

** Anders Christensen i Åby stævner Mads Andersen i Hjermeslev angående hans faders arvelod. opsat 3 uger                       

** Niels Mørk i Ingstrup. syn på Ingstrup kirke

** varsel til Ingstrup mænd for kirketiende kornskat og føringspenge. 3 ting

** Maren Jensdatter i Vedsted fragår arv og gæld efter manden Christen Pedersen                                           

** Jens Nielsen i Skovgård i Han herred stævner tjenerne for rest. 3 ting

** synsmænd syner Jep Nielsens sår

** Jens Nielsen i Jonstrup skal lade sin dele mod Keld Mortensen bero, til han har talt med lensmanden ifølge dennes seddel

** stævning på Her Jacobs vegne opsat 8 dage

** Niels Poulsen og Daniel Skrædders sag opsat 8 dage

** Laurs Keldsen i Hedegård. varsel til Simon Christensen i Saltum for gæld

** Jens Jensen i Fårup stævner Christen Pedersen i Pirup for børnebrev. opsat 8 dage

** Tøger Knudsen i Hjermeslev gav varsel til Christen Christensen Bund i Boelskifte

** Klemend Tøgersen  stævner Maren Laursdatter i Trudslev for 4 1/2 rdl 2 mk. opsat 3 uger

(22)

** Christen Momgård i Ålborg stævner Jens Brus i Hjermeslev for dom angående diverse gæld. varer penge sølv med videre. dom: han skal betale

** varsel for gæld

** stævning for gæld

** Inger i Saltum stævnes for 1 pd byg. opsat til bevis

** gældsstævning. opsat 8 dage

** Christen Frandsen i nør Saltum forbydes at befatte sig med den ejendom, han nu har på klosterstavn, uden han har det i minde

** fordeling for faldsmål. fortegn

(23)

18/3 1637.

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Christen Andersen, der tjener Peder Pedersen i Fristrup og Henrik Gertsen i Vedsted 3 ting for sagsøgning

** Jens Jensen i Fårup tilbød Christen Pedersen i Pirup penge for hans søsterdatter Karen Pedersdatters arv efter far Peder Laursen. Christen mener arven bør stå i boet, indtil hun selv får en værge  

** Laurs i Østrup syn på hans søn Laurs Laursens sår

** sønnen giver faderen fuldmagt til at føre sagen

** varsel til Jens i Kåsgård ? angående et værsted, han har fæstet, og han vil ikke flytte dertil eller levere stedsmålssedlen tilbage. 3 ting

** varsel til Helliggejst tjenere for rest. 3 ting                   

** Mads Gertsen stævnes for dom angående bøder, for han belå Sidsel Laursdatter i Brødslev. han vil betale af hans yderste formue 

** Christen Sørensen i Fjerritslev ? spurgte, hvor meget korn Karen Nielsdatter i Ålborg havde på kornloftet                

** et vidne at det hus, som Anders Poulsen i Saltum skal have påboet, er slet øde, og der findes intet hus derpå

(24)

** vurdering af et hus

** Peder Simonsen i Østrup gav varsel for kirketiende. 3 ting

** fordeling for Ingstrup kirketiende og skyldkorn dertil

** samme for skattekorn og føringspenge

** Jacob Degn gav varsel til Peder Simonsen for gæld og varer. opsat

** samme spurgte samme, om hans kone ikke tjente ham vel. han vil svare lørdag efter påske

** Niels Poulsen i Krogsgård og Daniel Skrædder blev forligt om deres gæld

** varsel til Christen i Bunken. opsat 14 dage

** Tomas i Risager delte Jens Christensen i Kåsgård for gæld

** fordeling

** varsel. fortegn

** varsel for gæld løn

** syn på hus, som Anders Bendsen påboede

(25)

1/4 1637.

** Anders Torsen i Krogsgård stævner synsmændene for syn

** Jens Madsen i Østrup ? stævner Laurs i Østrup. opsat 14 dage

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner Poul Simonsen. opsat 14 dage

** Jens Madsen i Holmgård gav varsel. opsat 14 dage

** Laurs i Østrup stævner Jens i Holmgård, hans kone med flere for vidne. navng vidner, at Laurs Laursens søn Laurs har været i Holmgård, og er set komme derfra blødende, efterfulgt af Jens Jensen, hans kone Anne Nielsdatter med flere, der alle overfaldt Laurs og slog og sparkede ham, til han blev liggende som halvdød, og bad for sit liv                                       

(26)

** Christen Sørensen i Fjerritslev ? stævner Peder Simonsen og Christen  Laursen i Vestergård for vidne forbud og klage. der burde ikke udstedes forbud, idet det vedrører Karen Nielsdatter, og hun er ikke stævnet

** Børglum tjenere stævnes for rest samt Niels i Dalen for 1 td havre

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Keld Nielsen og hans kone Maren Christensdatter. Keld har opladt sin halve gård til Oluf. Oluf lader hente 2 kander øl i Jetsmark præstegård til lidkøb. Keld N svor, at han aldrig gjorde kontrakt med Oluf

** et vidne, at Oluf C sagde, at Keld N havde handlet som et skarn imod ham, og iblandt havde han ikke ro om natten for ham.

** Bertel Andersen på Holmen vidner, at Keld har fortalt derom, da han var hos ham med penge efter den forrige kontrakt imellem dem om deres gård, men han ville holde sit ord. Keld N svor, at han ikke har gjort kontrakt med Oluf

(27)

** Niels Laursen i Kås og Niels Bertelsen voldgav deres sag

** Anders Christensen i Åby et vidne. Peder Pedersen i Hune torp vil give ham 1 rdl for hans fædrene arvelod, og Anders skal give afkald                                                 

** Jens Jensen i Hjermeslev stævner Jens Klausen

** vidne om kontrakt mellem Jens Tøgersen, tidligere boende i Lindtorp, og Niels Friis. Niels har betalt sin gæld undtagen 9 rdl, som betales til pinsedag

** med 3 ugers opsættelse begærer Svend Nielsen i Pandrup dom over Peder Pedersen i Hune torp om deres hestebytte

** Peder Simonsen i Østrup fordeler for rest tiende. fortegn

** Jens Olufsen i Ejersted får bevidnet at hans jord er øde, så han kan ikke yde fuld skyld                            

** Morten Pedersen i Pilgård efterlyser sit bortkomne segl, og breve, som bliver forseglede dermed fra i dag, skal være magtesløse

(28)

15/4 1637.

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Peder Simonsen i Østrup angående hvor meget korn, han havde fået af Ingeborg Jacobsdatter

** Jens Sørensen på Slottet i Saltum vidner i samme sag

** dom i samme sag. Peder Simonsen skal levere Ingeborg hendes korn

** Niels Tomsen i Hvorup får synet sine sår

** Helliggejsts tjenere fordeles for rest

** det bevidnes, at et gadehus neden Anders Bondes gård og som ligger til Birkelse er øde, og der er intet hus derpå

** Jens Poulsen i Stavad stævner Laurs Jensen i Jonstrup for betaling for en hest. opsat 3 uger

** varsel til Laurs Skrædder i Fårup

(29)

** P Simonsen og Christen Laursen i Vestergård stævnes for vidne klage og dom

** vidneførsel om Karen Nielsdatters tiendekorn på loftet i Saltum tiendelade

(31)

** Klemend Tøgersen i Ingstrup giver varsel. fortegn

** Jacob Degn et vidne, at hans kone havde tjent P Simonsen trolig og vel både før og efter fejdetiden             

** et tilbud til Anders Laursen om at indløse en stud         

** Jens Klausen i Hjermeslev vil betale 1 sdl for et nød, der døde for ham, til Jens Jensen sst    

** Søren Ladefoged stævnes. opsat 14 dage

** Jens Nielsen fordeles

22/4 1637.

** Jens Madsen i Holmgård og Poul Simonsen gav deres gældssag til voldgift

** Laurs Skrædder i Fårup fordeles

** Laurs i Østrup gav last kære og klage på Jens Jensen i Holmgård, hans kone Anne Nielsdatter, samt Jensdøtre og Jensønner for sår, de tilføjede hans søn Laurs                    

** Johanne Jensdatter i Hjermeslev frasagde sig arv og gæld efter husbond Niels Ibsen og Tomas Laursen i Sobak på hans børns vegne                                                       

** Christen Laursen i Vestergård gav varsel til Laurs i Østrup

(32)

** med 8 dages opsættelse giver Knud Pedersen 3 ting til Svend Nielsen for brevpenge 1632-1637

** på Her Jacobs vegne varsel for rest tiende. opsat 8 dage

** Anders Laursen i Hjermeslev tilbydes at indløse en stud, som blev udlagt

** varsel til Jens Nielsen Bruse i nør Saltum for 1 rdl fogedpenge for en eng, han stedte i Hammelmose kær

** Alstrup og Hjermeslev bønder forbydes at komme østen åen med deres skabede øg, da de vil blive ihjelskudt

** Jens i Holmgård og Laurs i Østrup lover at tale Tomas Gertsens minde for det korn, de skylder ham           

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Anders Pedersen i nør Saltum for vidne. de har været i hans gård for at pante, men er blevet jaget bort

** og havde anden gang pantet et gammelt øg for 5 sdl, som Anders tilbydes at indløse

** Jens Poulsen i Hune. det bevidnes, at hans jord er ødelagt af sandflugt, og det samme gælder det værsted, hans søn har stedt

(33)

** gældsstævning. opsat 8 dage

** det bevidnes, at det hus i Alstrup, som Niels Pedersen frarømte, er øde og der er intet hus derpå

** med opsættelse 18/2 begæres dom på Her Niels i Jetsmark for 12 dlr efter Jens Halses regnskab. dom: han skal betale

** Mads i Damsgård fordeler Tomas Jensen i Kettrup for 2 mk, som er hans søns løn

** gældsstævning. fortegn

** synsmænd syner hos Niels Sørensen i Ejersted 2 gamle røde stykker stitavl i hans lade                                               

29/4 1637.

** Christen Andersen, der tjener Laurs Jensen i Fristrup, stævnes for bøder, idet han belå Johanne Pedersdatter. han mødte og svarede, at de er trolovede, og han vil indstille sig for husbonden, Mette Friis Iversdatter                                      

** Henrik Gertsen stævnes for dom for 12 rdl hans bøder, for han belå Kirsten Nielsdatter                               

** et forbud mod at age eller ride over Rødslet mark

** varsel til Niels Madsen i Brødslev for 4 dages mogagen. opsat 8 dage

** gældsstævning. opsat 14 dage

** 3 ting til Laurs i Østrup

(34)

** Mikkel i Rævhede gav varsel til Sidsel Jensdatter, der rømte af hans tjeneste under prædikenen, og for 2 daler af hendes løn

** varsel for rest på en hest

** vidneførsel om Karen Nielsdatters korn på Saltum tiendeladeloft

** Anders i Nørgård stævnes for at tillyse gårdfred, og følge den i fuldt mål

** Gunde Tomsen stævnes for 12 rdl. opsat 8 dage          

** Anders Bertelsen stævner Laurs Jørgensen i Fårup for et øg, han lånte ham

** varsel for 11 favne at pløje og harve, som de forsømte. fortegn  

** Oluf og Keld i Kvorup stævnes for at sætte hinanden borgen for bordag og slagsmål. den, der overfalder den anden, skal betale husbonden 2 færdige øksne                                         

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Oluf for vidne. der vidnes, at Oluf kom til Keld og yppede skænderi med ham og kaldte ham en skælm, hvilket Oluf benægtede

(35)

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Keld Nielsen for dom, han bør betale for husfred, jordslet, stavhug og sårmål. opsat 3 uger

** afsigelse af voldgift mellem Jens Olufsen og Christen Tyresen og Søren Smed om arv efter deres bror Anders Olufsen         

** varsel til Niels Andersen i Saltum for en ager. opsat 8 dage

** Knud Pedersen fordelte Svend Nielsen i Pandrup

** Morten Pedersen i Pilgård 3 ting efterlyste sit segl

6/5 1637.

** på Her Jacobs vegne fordeles for tiende

** Niels Ibsens gældnere stævnes til skiftet på 30 dagen i Hjermeslev

** Henrik Gertsen lovede at stille husbonden tilfreds for hans bøder efter hans formue                               

** Jens i Kåsgård og Søren Ladefoged stævnes for udæskning. 1 ting

** Niels Bertelsen, der tjener Knud Christensen i Fristrup, stævnes for hans bøder, fordi han belå Maren Nielsdatter. han tjente Knud 3 dage om ugen og havde sin bopæl der. opsat 3 uger  

** Jesper Laursen 3 ting til gadehusfolk for huspenge. fortegn

(36)

** navng nævninge i herredet svor Anders i Nørgård et fuldt gårdfred over efter loven at bøde

** Niels Bertelsen i Fristrup stævnes for bøder, for han belå Maren Nielsdatter, som han er beskyldt for på Kær herreds ting 14/3. opsat 3 uger

** varsel for gæld

** Morten Svendsen i Hune gav varsel for gæld. fortegn

** Oluf Christensen i Kvorup gav varsel til Mette Jensdatter, der tjener Niels Madsen for hendes tjeneste, hun er frarømt

** vurdering på det hus, Christen Christensen Skrædder påboede

** varsel for faldsmål. fortegn

** gældsstævning

** Anders Bertelsen og Laurs Jørgensen i Fårup blev forligt om øg, der blev kørt ihjel

** Peder Ræv i Havgård stævner Mads Rasmussen i Ålborg, samt med en landstings stævning stævner vidner. han har ladet bygge et hus i Boelskifte, hvori han driver købmandshandel      

(37)

** Mads forbydes at nedbryde huset, eller bruge det

** Mads Rasmussen og Christen Pedersen i Boelskifte stævnes for syn på huset

** Jens i Kanstrup stævnes for vidne og Christen Skrædder for svar. han vidner, at han tilsagde Christen Skrædder til 3 kornrejser. opsat 3 uger

** fordeling for manglende pløjning og harvning

** 3 ting for upløjet bygjord

** varsel for skyld til kirken. fortegn

**  Knud Dal i Saltum gav varsel til Niels Andersen i Saltum for et øg, han har haft i brug 1 år

** Christen Skomager stævner Jens Christensen i Alstrup. opsat 3 uger

** fordeling

** gældsstævning. fortegn

** vurdering af toldtømmer og strandvrag. fortegn

** på Mikkels vegne i Rævhede fordeles Sidsel Jensdatter for at være rømt af hans tjeneste, samt 2 dalers løn, og for hans skade og forsømmelse

(38)

13/5 1637.

** fordeling for huspenge

** dom for gæld

** Maren Christensdatter stævnes for at udlægge barnefar, som er Christen Christensen i Bunken                            

** Tomas Laursen i Skørping et vidne, at Christen Christensen i Frislev havde fordelt Christen Justsen for hvad, han var dømt til at levere efter delevidne af Fleskum herreds ting

** stævning for stedsmål

** stævning for hjemmel til træ. opsat 3 uger

** med 1 måneds opsættelse på Niels Bodsens vegne stævnes Søren i Kåsgård for hvad, Niels har modtaget af korn flæsk med videre. dom: de bør afgøre deres regnskab indbyrdes                                

** fordeling

** Christen Hansen i Torsmark stævner Oluf i Kvorup vedrørende det øg, som blev udlagt hos Anders i Nørgård. Oluf lover at fremskaffe øget      

(39)

** Jens på Lundbak stævner Bodel på Skald Niels Pedersen og Mads i Møllen for dom og tilbud angående deres arv, om de ikke burde betale med ham til hans broderbørns føde og klæde                 

** Mads i Albæks mølle et vidne, at Jens lod læse en kontrakt dateret Kollerup

28/12 1636

** På fru Margretes vegne stævnes Søren Tomsen Møller for 24 tdr, han skylder på vejrmøllen, som han har haft i 3 år

** Christen Bertelsen i Pirup stævnes. opsat 8 dage

** syn på det hus i Boelskifte, som Mads Rasmussen borger i Ålborg har opsat og nu er fraflyttet. huset er vel ved magt, og der findes intet af Madses gods deri

** På Jacob Grubbes vegne forbydes Mads og Christen Pedersen i Boelskifte at befatte sig med samme hus

** synsmændene afhjemler, at det hus, som Christen Klemendsen iboede, er nu ved magt, men hvis det skal stå øde, ødelægges det

** Niels Kolding i nør Saltum varsel for dele for 10 mk skyld

** Keld Nielsen og Oluf Christensen i Kvorup gav deres trætte til voldgift

** fordeling

(40)

** fordeling

** fordeling

** fordeling

** vidner om ødehuse. fortegn

20/5 1637.

** synsmændene, som har set Jens Poulsens agerjord, stævnes

** Laurs Andersen i Kvæsthave gav varsel til Anders Christensen for rest på stud

** Tomas Klemendsen i Alstrup stævnes for smedeløn

** varsel for rest på løn. Anders Jensen i Hjermeslev

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Her Niels i Jetsmark præstegård for vidne. for 2 år siden var de i præstegården for at pante for ulovlig tørvegrøft, da lånte Her Niels sognebrevet, og han lovede at levere det tilbage

** Niels Nielsen Kolding fordeles

(41)

** varsel til dem, der skyldte sl P Sørensen. fortegn

** 3 ting for gæld. fortegn

** vidne om dem, der vil betale til Mikkelsdag. fortegn

** Mads i Momgård stævnes for en brøggekedel, som han lånte af sl P Sørensen, som han er delt for 1629. Mads mødte og svarede, at fjenderne tog den. opsat 3 uger                             

** Oluf Christensen tilbyder Anders i Nørgård det øg, som blev taget for hans rest korntiende

** vurdering af Niels Laursens bo i Hjermeslev           

(42)

** Simon Nielsen i Alstrup et vidne, at han ydede skattepenge for sin far Niels Jensen for 1636                      

** Christen Jensen i Kvorup ydede sidste rest af penge, han skyldte Peder Sørensen                                        

** Anders Laursen i Hjermeslev stævnes for 20 rdl stedsmål

** Jesper Laursen i Saltum på menige granders vegne forbød alle at komme i deres kær eller mark med skabede øg, eller at komme med kreaturer i hegnets tid

** med 14 dages opsættelse begæres dom på Morten Nielsen for gæld

** med 14 dages opsættelse stævnes 3 mænd for kornrejser, de har oversiddet. den ene havde kørt skriverdrengen, den anden havde kørt junkerens karl, den tredie havde kørt korn til Ålborg. fortegn

** Niels Laursen i Dalen i Trudslev stævnes for kornrejse, han oversad. opsat 8 dage

** på Christen Poulsens vegne i Ålborg stævnes Vogn i Bleggrav for 7 sdl

(43)

** gældsstævning

27/5 1637.

** Jens Tomsen i Jonstrup forbød alle at komme eller bruge hans lodskifte jord eller i 10 engskifter og 1 agerskifte

** Jens Tomsen og Anders Bendsens sag er opsat 14 dage

** Jens Olufsens gårds jord er ødelagt af sandflugt efter syn

** syn Jens Poulsens gård

** syn ---- Jensens gård                           

** navng stævnes for skriverskæpper

** Niels Ludvigsens sag mod Morten Nielsen i Sønderby opsat

** stævning for skriverpenge til Poul Holst. fortegn

** synsmænd stævnes til syn på hævd og indkast

** Simon Madsens sag med Christen Skrædder med 14 dages opsættelse.  Christen Andersen svarede, at da han blev tilsagt, kørte han skriverdrengen til Ålborg

** Niels Andersen i Kettrup stævnes for vidne, og Niels i Dalen for svar. Niels Andersen vidnede, at han tilsagde Niels 1/4 til at køre korn til Ålborg. opsat 14 dage

(44)

** stævning for bygjord, som ikke er lagt. fortegn. opsat 14 dage

** Laurs Skrædder gav Simon Madsen 3 skpr rug for at pløje og harve 4 favne havre

** gældsstævning. opsat 3 uger

** fordeling for faldsmål. fortegn

** fordeling

** fordeling

** varsel for faldsmål

** fordeling

** Keld Nielsen i Kvorup køber søskende og mors anpart i gård i Østrup                                                 

** samme forbyder Vill Laursen at bruge gård i Østrup

** syn på Morten Olufsens skade. Søren Ladefoged beskyldes derfor  

** P Mortensen på faders vegne giver husbonden sagen

** fordeling. fortegn

** fordeling

** varsel for faldsmål. fortegn. 3 ting

(45)

3/6 1637.

** varsel for gæld

** med 6 ugers opsættelse begæres dom over Anders Bertelsen i Pirup for ikke at have ydet sin skyld rettidigt, og han derover har forbrudt sit fæste                                                     

** fordeling for fogedpenge. fortegn

** dom over Anders Jensen for stedsmål af tienden samt fogedpenge

** Knud Dal stævnes for udæskning og Niels Mikkelsen for forbud

** 3 ting for faldsmål. fortegn

** Mikkel Smed i Kås stævner fruen i Birkelse samt vidner. Mads Block vidnede, at Niels Bertelsen tjente ham forgangen år 4 dage om ugen

** samme gav Christen Madsen i Bundgård varsel for 6 skpr byg smedeløn

** syn på forskellige indhævd og kast menige grander til skade

(46)

** samme synsmænd syner Præstebroen, der er så ilde, at præsten og godtfolk ikke kan komme derover ved regn. fortegn

** Keld Nielsen forbyder Vill at bruge og bjerge, og tilbød ham hans stedsmål igen

** Søren Ladefoged stævnes for at gøre regnskab med Peder Nielsen i Ålborg

** Morten Svendsen gav sag for faldsmål

** Anders Jensen fordeles, for han er veget bort og ikke er til stede for at høre hvad der kommer for retten, eftersom han er skrevet til at være en af de 8 mænd                           

** klage på Søren Ladefoged for skade, han gjorde Morten Olufsen

10/6 1637.

** På Jørgen Grubbes vegne stævnes alle tjenerne for syn på deres gårde

** Keld Nielsen i Kvorup begærede 3 forbud til Vill i Østrup mod at bruge og bjerge. opsat 3 uger

** Hjermeslev mænd stævnes for dom angående indhævd og kast, som er synet. dom: omtalte kast skal nedlægges

** fordeling

(47)

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Keld Nielsen sst for syn klage og dom angående pløjning i hans jord. syn. Keld tilbyder skel imellem deres jorder

** Oluf Christensen tilbyder Keld at sætte skel i gården og omkring gården samt i marken, som skal sættes af dannemænd

** samme gav klage over Keld for overpløjning. Keld svarede, om hans folk havde gjort det, var det imod hans minde og tilbød skel sat, som der ikke har været tidligere. opsat 3 uger

** Oluf Christensen stævner Her Niels 3 ting

** Christen Torsen i Saltum stævner Søren Christensen for hans anpart af det, de skal betale deres soldat, som de har lejet

(48)

** varsel for stedsmål til Hammelmose. fortegn

** Margrete Olufsdatter i Hune stævnes for syn på hendes hus og ager og eng

** forbud mod at komme i deres kær uden grandernes minde for at grave tørv samt hjemkøre dem                          

** fordeling for faldsmål

** Jens på Lundbak gav varsel til Mads i Møllen og Niels Pedersen på Skald for et barn, de skulle føde                

** fordeling

** Christen Bendsen stævner Anders Bendsen for vurdering af nogle klæder, som han tilbydes at indløse

** Christen i Vestergård. syn på hans finger, som synsmændene synes at være bidt

** Christen Poulsen og Jens Olufsen i nør Saltum gav deres jordtrætte til voldgift

** fordeling

17/6 1637.
DATO
** Aksel Christensen lover ikke mere at forse sig mod husbond eller naboer

** samme lover at betale fogedpenge for hans forseelser

(49)

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Oluf sst for klage og dom. opsat

** Keld Nielsen og Oluf Christensen samtykkede, at der måtte sættes skelsten imellem dem i gården kålgården marken med videre

** Christen i Bunken stævnes for hans bøder 12 rdl, for han belå Maren Christensdatter. han vil tale husbondens minde   

** Maren Christensdatter stævnes for hendes bøder 6 rdl   

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Her Niels på egne og Jørgen Poulsens vegne for 30 dlr efter skiftebrev                    

** Mikkel Nielsen i Torpet med 6 ugers opsættelse begærede dom over Niels Bertelsen i Fristrup for bøder, idet han havde beligget Maren Nielsdatter. han benægtede ikke, og er derfor dømt til at betale  

** Jesper Pedersen begærede også dom over Niels for hans bøder, han blev fradømt                                        

** 3 mænd stævnes for ulydighed imod deres husbond. fortegn. de vil tale minde inden 3 uger

** Mikkel Smed et vidne, Jens Christensen i Kås sagde, at han løj, han var ikke i Bjørnkær med vogn den dag, han sagde

** Jens på Lundbak fordelte Mads i Møllen og Niels Pedersen for et barn, de skulle opføde, samt tage barnets arvelod, som de var dømt til                                               

** Jens Tomsens sag med Laurs Keldsen og Simon Mogensen opsat 14 dage

** 3 ting til Ingstrup mænd for at reparere Præstebroen

** samme advares at møde ved Præstebroen med hest og vogn

** varsel for kornskat

** Alle Bundgårds mænd får varsel for deres kongeskat

** Søren Tøgersen og Laurs Skrædder stævnes for syn på dige og det, der er flyttet

** Jens i Drustrup stævnes for vidne. han fik for 12 år siden en bøsse af Laurs Skrædder, som han skulle give til Laurs Knudsen for reparation, som han også gjorde

(50)

** 3 mænd stævnes for at have oversiddet bud om kornrejser. fortegn. de vil være i husbondens minde

** Christen Tyresen og Laurs Skrædder i Fårup forpligter sig at tilså 5 favne bygjord, som de har forsømt

** syn på Margrete Olufsdatters hus

** Laurs Christensen i nør Saltum stævnes for spørgsmål angående tørvegravning i kæret. han gravede tørv for Bertel Andersen, og fik ingen selv

** varsel for dele

** varsel for dele

** Anders Jensen i Hune torp stævner Niels Friis for opsigelse af vod og vodredskab, da han ikke mere vil være i vodfællesskab med ham

** Peder Christensen i Hunegård et vidne, at Anders Jensen solgte ham 4 parten af hans vod

** Mads ved Hune kirke stævnes for 1 pd byg til kirken eller 18 mk. 3 ting

** Christen Laursens sag i Vestergård med P Simonsen i Østrup opsat 14 dage

** Peder Simonsen i Østrup stævner for rest tiende. opsat 14 dage

** Simon Madsen 3 ting tilbød frugtgæld for ulovlig sæd i tjenernes jord

** Anders Poulsen i Fårup 3 ting til Laurs i Østrup og Christen P i Bundgård for 3 1/2 mk for flyndere

(51)

** Jens i Holmgård stævner Laurs Tøgersen for tilbud om frugtgæld for den sæd, han har i Anders Bendsens jord

** Vill i Østrup stævner Keld Nielsen i Kvorup og tilbyder ham at yde skyld og landgilde med videre som tilforn. Keld vil selv bruge den 1/2 gård, som han har købt, og vil give ham hans stedsmål igen om 14 dage                                                

** Jens i Drustrup. syn på ager, hvor der er gjort skade for 6 læs græs

** Anders Pedersen stævner Alstrup og Torpet mænd for syn. der er gjort skade i Anders eng for 3 læs græs

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Vill i Østrup for spørgsmål om hvem der fjernede de skelsten, der var sat midt i gården. Vill vidste ikke om nogen skelsten        

** syn på Keld Nielsen og Olufs agre, om de er lige store

** syn på ødegods under Børglumkloster

1/7 1637.

** Mads Ibsen i Hallund et vidne, at Laurs Laursen i Hjermeslev lovede at skaffe 40 dlr, som var hans arvelod efter forældre   

(52)

** Mads Ibsen lover at holde Peder Ræv og Mikkel Andersen skadesløs for deres løfte  

** varsel for dele til Klemend Jensen i Liis for sårmålsbøder, han har gjort Mads Skomager. 3 ting

** Jens Christensen i Kås beklagede de ord, han sagde om Mikkel Jensen sst på tinget for 14 dage siden

** fordeling af de 4 Bundgårds mænd for kornskat

** Tøger Jensen fordelte Søren Tøgersen for 4 1/2 mk for korn, han tog og ikke ville holde ham og de andre Bundgårds mænd kvit for

** fordeling af dem, der ikke førte sten til Præstebroen. fortegn

** Simon Mogensen lovede at stille tilfreds for forseelse for det træ, der fandtes hos ham

** syn på noget græs, der er slået fra Simon Mogensen i Hune torp

** Peder Pedersen og Jens Pedersen i Hune torp stævnes for vidne. deres forlig vedrørende jordstykker bevidnes af forligsmændene

** samme stævnes for at sætte borgen for sig

(53)

** Anders Jensen og Peder Christensen i Hvarregård bekendtgjorde, at de ikke længere ville være i vodfællesskab med Niels Friis i Vestrup

** navng vidner om en mast på Kettrup strand, hvorfra der var bortkommet bolte med videre

** syn på Laurs Skrædders hus i Sønderby, som står længere vester end det gamle hus

** 3 ting tilbud om frugtgæld for sæd, som er ført i slotstjenernes jord

** syn på Brogård 

** Tomas Olufsen og Morten Klemendsen gav deres jordtrætte til voldgift

** Simon Madsens sag med Niels i Dalen opsat 8 dage

** Simon Madsen stævner Laurs Knudsen for en bøsse og bøssepibe. opsat 8 dage

** fordeling i Sønderby

** fordeling

** Keld Nielsen i Kvorup tilbyder Vill 8 rdl stedsmål, men denne afslår                                                         

** Oluf i Kvorup stævner Keld i Kvorup og hans folk. 3 ting for klage dom

** afsigelse af voldgift mellem Oluf og Keld i Kvorup. de har delt deres jord, og der er sat skelsten

(54)

** Oluf Christensen spurgte Keld, om han ikke havde pløjet på Tavlebur og Halsager. Keld svarede, at da der ikke var sat skelsten, vidste han ikke, at han havde pløjet der

** Oluf Pedersen vidnede, at da han pløjede sst, så han ikke Keld

** Oluf Christensen svor og benægtede at have pløjet ulovligt

** Laurs Christensen i Pirup leverer på fars vegne skiftebrev til P Laursen i Østrup angående Karen Pedersdatters arv efter far           

** Oluf Christensen i Kvorup efter opsættelse 10/6 gav klage på Keld Nielsen for at have bortpløjet af hans jord. Keld dømmes

** Keld Nielsen i Kvorup stævner efter opsættelse 17/6 Oluf Christensen for pløjning i hans jord. Oluf dømmes                  

(55)

** Keld Nielsen i Kvorup giver Vill i Østrup forbud mod at bruge den 1/2 gård, som denne har fæstet af Kelds far, Niels Keldsen. fæstebrevet oplæses. dom: da Keld har købt gården, står forbudet ved magt                                              

8/7 1637.

** vidne om ødehus i Hvarret

** Anders Krag i Nibe stævnes for 36 sdl. opsat 14 dage

** varsel for dele for kast og hævd, som skulle nedlægges. fortegn

(56)

** dom over Christen Christensen i Bunken på 12 rdl       

** syn på enge, hvor der var slået græs, som var ført bort. engene hævdes at være fri fælled

** Anders Madsen i Skalborg. syn på grøn jord, hvori der er gravet 90 flagtørv

** Sejlstrup tjenere advares at yde deres smør i denne uge

** varsel for dele til Maren Christensdatter for 6 rdl bøder. 3 ting                                                     

** samme til Niels Bertelsen for 12 rdl bøder            

** Klemend Jensen i Liis fordeles for 15 rigs mk, som han er dømt til at betale

** Anders Jensen i Hune torp stævner Niels Friis for at dele et vod og tage hans del deraf

** samme stævner Jens Poulsen i Hune for byg

** samme stævner samme for forbrudt fæste. opsat 14 dage        

** Oluf Christensen i Kvorup gav Keld i Kvorup varsel for dele

** vidneførsel om nedsatte skelsten mellem Oluf Christensens og Kelds agre

** Oluf Christensen gav Keld i Kvorup varsel for dele for 3 mk

(57)

** varsel for dele angående bådsmandsskat. fortegn.

** varsel til Tomas i Brogård for 15 skip byg

** Simon Madsen begærede dom over Laurs Knudsen for den bøsse, som blev taget af rytterne. opsat 1 måned

** Jens Madsen med opsættelse begærer dom over Niels i Dalen for at have oversiddet bud om kornrejse til Ålborg. han har forbrudt sit fæste 

** Niels Andersen i Kettrup gav varsel for pligtigt korn. fortegn

** Peder Simonsen i Østrup med 3 ugers opsættelse 3 ting for gæld fortegn

** Tøger Jensen og Mogens Nielsen stævner Her Niels i Jetsmark, som skulle have beskyldt Mogens for at have givet Tøger Jensen 2 sække af Her Nielses rug, da han tjente ham

** 3 ting til Jens Jensen i Hjermeslev for en td grynhavre

** varsel til Christen Johansen for 9 mk. opsat 8 dage

15/7 1637.

(58)

** Jens Nielsen i Hvarret stævner Anders Jensen i Saltum angående en eng, som Anders har udvist ham

** Jens Tomsen i Jonstrup 3 ting til Anders Bendsen

** Niels Jensen i Alstrup og Margrete ved Dammen stævnes for at have oversiddet bud om rejse til Horsens samt kornskat

** Christen Bendsen ? stævnes for 15 rdl samt fogedpenge deraf, som er stedsmål for Tomas Nielsen i Fårup, som Christen er forlover for

** Laurs Jensen i Hune lover KM sin tro tjeneste, han har i lang tid ingen husbond haft, og har ikke fæstet af nogen

** Tøger Jensen i Bundgård stævner Her Niels i Jetsmark. der vidnes, at Tøger har spurgt Her Niels i Jetsmark kirke, om han ville stå ved sine ord om Mogens havde leveret Tøger af Her Nielses korn

** Oluf Christensen i Kvorup vidnede, at Her Niels fik en stud for at begrave Sidsel Mikkelsdatter i Kvorup, og da han fik 1 td rug for at begrave Jens Klemendsen, blev han vred, fordi han ikke fik en stud. der vidnes om forskellige gaver, som Her Niels har fået

(59)

** voldgiften mellem Oluf Christensen og Keld Nielsen i Kvorup skal træde i kraft til 8 dg efter st Mikkelsdag

** Laurs Pedersen i Ingstrup stævnes. opsat 3 uger

** varsel til samme for 10 hestesko og andre effekter. han nægter, da han har betalt

** P Ræv stævnes for korn. varsel. han vil betale med en vogn en bøsse et par strikkestrømper og et skrin, men der begæres korn eller penge. opsat 8 dage

(60)

** alle, som Niels Andersen i Kettrup på Nordbaggernes vegne for 8 dage siden gav sag, fordeles

** Laurs Christensen i Pirup. syn på hans sår

** Anders Jensen og P Christensen et vidne, at de har skiftet nogle vodreb i 2 lige lodder, som Niels Friis havde i fælled med dem

** Jens Klemendsen i Saltum gav varsel til Laurs Bertelsen i Sigen for byg

** Simon Madsen i Børglum stævner 3 bønder for at have oversiddet bud om kornrejser, som de mener at have kørt. opsat 1 måned

** Peder Simonsen fordeler alle, som rester med korn

22/7 1637.

** Niels Ludvigsen i vester Halne stævner synsmænd. fortegn. de afhjemler som tilforn tilstanden på grund af sandflugt hos bønder. fortegn

** 3 bønder stævnes for oversiddelse af kornrejser. opsat 14 dage

(61)

** lignende sag. opsat 14 dage

** kirkeværgerne i Jetsmark kirke stævnes for spørgsmål angående reparation af karlstolene i kirken. syn afhjemles

** med 8 dages opsættelse fordeles Anders Bendsen for 1 rdl fogedpenge

** slotstjenerne påmindes at yde smørskyld eller 2 rdl i stedet      

** Vogn Pedersen i Bleggrav stævner Morten Nielsen i Sønderby. denne skulle have taget 2 øg i Vogns eng, hvorefter alle andre løb ud

** Søren i Skadbak stævnes for syn på kornskade

** syn på græs, der er slået i Hammelmose kær

** Christen Nielsen i Alstrup stævner navng for gæld. fortegn

(62)

** Christen Skovbo i Alstrup stævnes for syn på kirkegårdsdiget

** samme stævnes for 2 mk for 1 lam. opsat 8 dage

** Laurs Bertelsen i Sigen 3 ting for skrædderløn. opsat 8 dage

** Mogens Nielsen i Jetsmark et vidne. Her Niels ved ikke noget uærligt om Mogens Nielsen den tid, han tjente ham

** Oluf Christensen i Kvorup stævner med en landstingsstævning vidner i Jetsmark. alle vidner, at Her Niels ikke har fået sjælegift for begravelser, eller ikke har betalt, hvad han har fået. Her Niels fik en stud af Jens Klemendsen, da hans kone blev begravet, men om den er betalt eller ikke, vidste de ikke

** Oluf Christensen i Kvorup spurgte Her Niels, om han ville have den hest, som han fik ved hans far Christen Olufsens begravelse, eller om han ville betale den. Hvis Oluf kunne bevise, den var ubetalt, ville Her Niels betale den

** Oluf Christensens sag med Jørgen Poulsen opsat 8 dage

** Mads Jensen i Momgård stævnes. opsat 8 dage

** Christen Andersen i Toftegård og Lau Christensen og Christen Andersen i Risager blev forligt om holme i deres tagmark

(63)

** Jens i Hvarret og Anders Jensen gav deres trætte til voldgift

** Vill Laursen i Østrup varsel til Frands i Fårup 18 skip byg

** Christen Tyresen stævner

29/7 1637.

** Frands i Fårup. syn på skade i Frandses eng

** Peder og Oluf Frandsen vidnede, at Peder Laursens stude gjorde omtalte kornskade

** førnævnte Frands Pedersen stævner P Laursen for 8 s for brændevin, Vill for tjære, tørklæde og øl

** Frands Pedersen stævner Laurs i Østrup. denne er syg. opsat 8 dage

** Vill Laursen 3 ting fordelte Frands i Fårup for 9 mk og 1 læs hø

** Mikkel Nielsen i Torpet stævner Søren Mortensen i Hune hvarre. denne har i lang tid beboet et lille fiskebo, som er Her Nielses i Jetsmark. der begæres dom, fordi han uden husbondens forlov har brugt dette hus. opsat 3 uger

** varsel til Niels Bonde i Fristrup for fogedpenge. 3 ting til Maren Nielsdatter

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Jens Poulsen i Hune for syns afhjemmelse. de så et stykke fjæl, som et stykke var skåret af den ene ende          

(64)

** samme stævner Jens på Lundbak for syn på indhævd på Lundbak

** Jens Sørensen i Risen får synet sår

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Her Niels i Jetsmark for et sognebrev, som salig Her Anders havde skrevet. Her Niels har det ikke mere, men tilbyder et andet sognebrev, skrevet af Her Oluf

** Peder Simonsen i Østrup. syn på Terkild Andersens sår

** Oluf Christensens sag på Jørgen Poulsens vegne i Ålborg opsat 3 uger. hans egen sag opsat 3 uger

** Niels Friis stævner Christen Bendsen for syn på jord

** Oluf Christensen stævner efter 8 dages opsættelse Mads i Momgård for en brøggekedel samt 1 td byg som leje

** Niels Laursen i Bundgård                        

** Tøger Jensen i Bundgård stævner Christen Nielsen i Kalsensgård for vidne og Her Niels for svar

** Christen Nielsen vidner, at han hørte Her Niels sige, at Mogens Nielsen havde lagt 2 sække rug på Tøgers ager og i våbenhuset. Her Niels svarede, at han ikke sigtede Tøger for sådant, men det er løs tale og forsigelse

(65)

** Jens Klemendsen i Saltum med 8 dages opsættelse 3 ting til Laurs Bertelsen i Sigen for 8 skpr byg skrædderløn, og for 2 bied at pløje

** Christen Tyresen gav varsel til Søren Laursen i Hjermeslev for 24 s for flynder. opsat 8 dage

** Tomas Laursen i nør Saltum stævner Niels Laursen og tilspørger ham, om han ved noget uærligt om ham. det ved han ikke

5/8 1637.

** Mikkel Nielsen i Torpet stævner Jens Nielsen i Hune hvarre og Kirsten Poulsdatter for 1 rdl huspenge. Jens har betalt på slottet. opsat 3 uger

** samme gav varsel til Mads Block for landgilde. 3 ting

** samme 3 ting til Mikkel Smed i Kås Jens Christensen og Christen Nielsen om forpligt at stille husbonden tilfreds. opsat 3 uger

** på Peder Nielsens vegne i Halager varsel til Erik i Ribergård for kuller og tran. han lover at betale

** samme stævner Knud Sørensen i Hune hvarre og spørger ham til hvis hjemmel, han pløjer og sår en have og hussted, som han har i brug. han har det i Falk Giøes minde. Mikkel mener, det skal hjemles fuldkomment

(66)

** Jens Christensen i Jonstrup. syn på hans kornhave på Lundbak. de gamle diger er borte, derfor kan ikke vides, hvor meget der er indhævdet

** Jens Madsen i Holmgård. syn på Jens Jensens sår

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Her Niels for det forsvundne sognebrev. denne tilbyder et andet sognebrev, samt sognemændene kan tilføje de artikler, som de mener mangler

** samme stævner Mogens Nielsen for vidne, og Her Niels for svar. Mogens vidner, at Her Niels havde ladet smede hestesko dørjern og andet af kirkeriste fra Jetsmark kirke, samt ladet forfærdige vinduesrammer til sit hus af stole fra kirken, hvilket Her Niels benægter ved ed

** Jesper Tomsen i Hjermeslev. syn på hans sår

** tilsagn om betaling af gæld

(67)

** Aksel fordeles for fogedpenge

** Niels Friis et vidne. Christen Bendsen vedkender sig de steder, han har pløjet

** Niels Friis. syn på 4 stykker grøn jord på Fårup mark, som er forkortet på øster side

** Mikkel Christensen i Rævhede forbyder Kås Skadbak Bleggrav og Brogårds mænd at komme med kvæg på Mikkels eller Peders enge og agre inden st Mortensdag

** Christen Tyresen med 8 dages opsættelse 3 ting til Søren Laursen i Hjermeslev for flyndere. 24 s

** Jens Laursen, der tjener P Jørgensen på Gaden. syn på hans sår

** Laurs Christensen i Fårup stævner Niels Mørk for vurdering på kornskade

** afsigelse af voldgift mellem Jens Nielsen i Hune hvarre og Anders Jensen. den ene voldgiftsmand drak 2 potter mjød under voldgiften

** Jens Sørensen i Risen stævner Anders Christensen i Kås. opsat 14 dage

** Poul Jensen i Stavad stævner Anders Laursen i Hjermeslev for en stud, han lånte til pløjning. opsat 3 uger

** Jens Klemendsen Skrædder i Saltum fordelte Laurs Bertelsen i Sigen for skrædderløn

** Jens Madsen i Holmgård. syn på Mads Jensens sår

** Oluf Christensens dele med Her Niels indstillet for provsten, samt de andre sager, efter lensmandens skrivelse      

(68)

12/8 1637.

** Morten Rod i Saltum stævner Christen Skomager for vurdering af kornskade

** Laurs Keldsen i Hedegård stævner navng for skade, de har gjort på hans søn Jens Laursen. fortegn                      

** Peder Christensen i Pirup. syn på hans sår

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Vill i Østrup for vidne. den ene synsmand kunne ikke se nogen skelsten mellem Vills gårdsrum og Laurs Laursens, og den anden synsmand så en lille sten, som han ikke vidste var en skelsten eller ej

** Jens Madsen i Holmgård stævner navng for skade, de gjorde hans søn Jens Jensen. fortegn. 2 af dem møder og sværger, at de ikke gjorde ham nogen skade                            

** Niels Jensen i Alstrup stævner Jens Tomsen i Jonstrup for skat, denne har annammet. opsat 14 dage

** samme stævner Keld Simonsen og Jens Christensen i Alstrup for kornskat, de tog. opsat 14 dage

** Søren Jespersen stævner samme for kornskat, opsat 14 dage

** Tøger Jensen i Bundgård stævner Her Niels i Jetsmark for de ord, han har sagt. dom: sagen bør først indstilles for provsten

(69)

** Her Niels stævner Tøger Jensen i Bundgård og tilkendegiver, at han ikke ved noget uærligt om ham eller hans kone Margrete Nielsdatter                                              

** samme stævner Oluf Christensen i Kvorup, om han har nogen sag mod ham. det har han ikke

** Søren Pedersen i Saltum stævner Niels Jensen for vidne syn og klage

** Jens Tomsen i Jonstrup. vurdering af et gammelt stykke blyfjæl, der fandtes hos Jens Poulsen i Hune             

** Christen Tyresen i Fårup fordeler Søren Laursen i Hjermeslev for 24 s for flyndere

19/8 1637.

** Morten Nielsen i Alstrup stævnes for gæld. 3 ting

** samme stævnes for en kornrejse, han skulle have gjort fra Asdal til Ålborg. opsat 8 dage

** Christen Nielsen i Alstrup med landstingsstævning stævner vidner og Simon Nielsen i Alstrup for svar. fortegn. alle bevidner, at Simon har kaldt Christen Nielsen en skælm. dette beklages, da det er sket i drukkenskab

(70)

** syn på en ager i Østrup mark, hvorfra der var bortført havre

** Søren Pedersen i Saltum stævner vidner. fortegn. der er fjernet havre fra Gammeltoft om natten. det ses, at havren er strøet på Sudderager på Østrup mark, som tilhører Niels Jensen       

** Niels Jensen tilspørges, om han har høstet havren. han har kun høstet den havre, han har lov til

** Jep i Løt og Søren Ladefoged og hans dreng stævnes for syn på indhævd i Løt samt gravning af flagtørv i grøn jord og hegn

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Bertel Andersen for syn på en messehagel i Hune kirke, om der er så meget i den, som der blev købt til den

** Christen Nielsen og Simon Nielsen i Alstrup voldgav deres trætte

(71)

** Oluf Christensen i Kvorup med 3 ugers opsættelse begærer dom over Her Niels for en hest en stud samt byg. sagen blev indstillet for provsten

** på Niels Mørks vegne i Brønderup begæres dom over Laurs Pedersen i Ingstrup, om han ikke bør holde kontrakten, som velb Niels Lunge har gjort imellem dem. Christen Jensen ridefoged til Børglumkloster beviste med en seddel, at Laurs Pedersen med vilje og minde er skilt ved Niels Lunge, og da han boede i gården, har han fuldgjort, hvad Niels Mørk skulle have. Niels Mørk har opladt sin gård til Laurs Pedersen, som har taget nagelfast bohave med sig, da han oplod gården til en anden. han dømmes til at lide tiltale    

(72)

26/8 1637.

** Søren Andersen i Kvorup og Bertel Andersen voldgav deres trætte om de svin, der blev slået                     

** Mikkel Nielsen i Kås fordelte Christen Nielsen i Kås for 7 sdl for et brev, som han ikke bar bort for husbonden

** samme efter 1 måneds opsættelse begærer dom over Søren Mortensen i Hvarret, fordi han uden hjemmel har boet i et hus, som Bertel Andersen tilforn iboede. han lover at stille den gode frue tilfreds inden 3 uger eller lide tiltale

** syn på jord, som Jep i Løt har indhævdet, som der kan såes en halv tønde korn i. det gamle dige er borte, og deri er sået korn. i hans hegn er gravet flagtørv i græsningen og grøn jord

** bønder, der har oversiddet, lover at indstille sig for deres husbond. fortegn. opsat 8 dage

** på Kirsten Kærs vegne i Ålborg. varsel til Laurs Keldsen for 200 tørre flyndere, han havde lovet at betale til Mikkelsdag

** Niels Laursen, som tjener Jens Rod i Vedsted stævnes for vidne klage og dom

** Simon Madsen i Børglum stævner for dom de bønder, der har oversiddet bud om kornrejser. fortegn. de vil erstatte den skade, som husbonden derover har lidt. de dømmes til at have deres fæste forbrudt                                                     

(73)

** Jens Madsen i Holmgård stævner Anders Bendsen i Hedegård i Hune for landgilde af den gård, han afløste. han lover at betale

** Jens Madsen i Holmgård stævner Jens Laursen, der tjener på Gaden, for sår, han gav hans søn Mads Jensen

** Oluf Christensen i Kvorup efter 5 ugers opsættelse begærer dom over Her Niels for 30 dlr, som Jørgen Poulsens hustru skulle have efter skiftebrevs indhold. han betaler med fæ og penge             

** Christen Nielsen i Alstrup fordeler for diverse gæld og skyld. fortegn

** samme fordeler. fortegn     

** Christen Nielsen i Alstrup og Simon Nielsen sst voldgav deres trætte om nogle ord, Simon havde sagt

2/9 1637.

** Niels Mørk i Ingstrup stævner vidner. fortegn. Laurs Pedersen og Klemend Tøgersens hunde har ædt en sort koldet vædder for ham

** Laurs Knudsen og Laurs Jensen i Furreby er forligt om den bøsse, som Simon Madsen tiltalte Laurs Knudsen for

** Jesper i Havgård stævner beboere i Fruensgård for vidne. Sidsel Jensdatter svor, at Niels i Fruensgård er hendes barnefader. hun har tidligere udlagt en anden, idet Niels og Maren Madsdatter lovede hende en ko samt byg, og hun skulle tilgodeses på andre måder. Maren svor og benægtede                   

(74)

** samme et vidne. Sidsel Jensdatter forpligter sig at blive i Jetsmark sogn, til loven har haft sin gang, i modsat fald kan hun straffes på sin hals

** Saltum sognemænd forbydes at betale deres tiende andetsteds end på Ålborg slot, også den del, de hidindtil har betalt Karen Nielsdatter, sl Jacob Vognsens enke

** på Niels Bodsens vegne stævnes Søren Ladefoged for regnskab. han mødte og begærede opsættelse. opsat 1 måned            

** vidner om ødehus i Saltum i 2 år

** Jens Andersen fordelte for foged og skriverpenge. fortegn

** Søren Poulsen i nør Saltum syn på hans søn Peder Sørensens sår

** Christen Kock i nør Saltum får 24 mands vidne for ærlighed med videre

** Niels Friis med landstingsstævning stævner Søren Madsen i Østrup og hans medbrødre synsmænd. opsat 8 dage

** Vogn i Bleggrav får synet skade i hans kornmark, gjort af svin

** varsel til Knud i Pirup for 1 mk

** 3 ting til Jens Tomsen for 5 rigs ort

** 3 ting for skat. fortegn

(75)

** med 6 ugers opsættelse begæres dom over Sejlstrup bønder for oversiddelse af kornrejser til Ålborg, nemlig Yde Andersen i Ingstrup og Laurs Pedersen og Peder Jensen i Borup. ingen mødt. dom: de har forbrudt deres fæste     

** tiltale for oversiddelse af kornrejser samt kongeskat til Niels Jensen i Alstrup og Margrete ved Dammen

9/9 1637.

** Maren Madsdatter i Pandrup stævnes. opsat 3 uger

** Niels Pedersen stævnes for 12 rdl bøder samt fogedpenge                                              

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Anders på Kongsbak for vurdering og tilbud af en gammel brøggekedel for 17 1/2 mk, om han vil indløse den

** Laurs i Østrup med landstingsstævning stævner vidner til slagsmål mellem Niels Friis og Christen Bendsen. de havde kaldt hinanden løgnere og skabhals samt måske revet hinanden i håret

** stævning til Poul Klemendsen og Mads Jensen, der tjener Niels Mortensen, for skade, de gjorde Jens Laursen, der tjener P på Gaden. 3 ting.

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner bønder sst for syn på kornskade. fortegn

(76)

** syn på kornskade

** samme                                               

** samme                                               

** Oluf Christensen stævner Mikkel Smed og Mogens Nielsen med landstingsstævning samt Her Niels angående stålriste fra Jetsmark kirke, som blev smedet til dørjern hestesko med videre. opsat 8 dage

** Jens i Holmgård fordeles for kongeskat, han tog og ikke vil kvittere dem for

** Anders Jensen i Hjermeslev. der tages mænd af tinge til at ligne tiende efter avlingen.

** syn på Hjermeslev kirkes brøstfældighed

16/9 1637.

** Jens Andersen fordelte Poul Klemendsen og Mads Jensen i Saltum for skade, de gjorde Jens Laursen

(77)

** Niels Laursen i Østrup stævner brødrene, og han æsker arv efter Svend Laursen. opsat 8 dage                                           

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Jep i Løt og Søren Ladefoged for indhævd og flagtørv gravning. opsat 3 uger

** Christen Laursen i Vestergård stævner for bøsseskyttepenge. fortegn

** Oluf Christensen stævner Mikkel Smed, Mogens Nielsen og Her Niels i Jetsmark angående opsmedning af stålriste fra kirken. smeden kan ikke huske hvilket år, det var

** Peder Hansen læste landstingsstævning, at Oluf Tøger i Bundgård samt Mogens Nielsen var stævnet for vidner, de havde vidnet

** Søren Pedersen stævner Niels Jensen. opsat 3 uger

23/9 1637.

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner vidner og Niels Nielsen i Trudslev for svar. der vidnes om stoletrætte i Ingstrup kirke. Søren Sørensens kone Maren Laursdatter stod yderst, men da hun døde, skulle Christen Skomagers kone stå yderst.   

** synsmænd til syn af flagtørvegravning i Ingstrup mark

** Christen Keldsen og Laurs Jensen stævner Matias Bertelsen for synsmænd hans dreng P Sørensen og Christen Jensen og pige Sidsel Madsdatter                                                   

** Jacob Grubes og Aksel Urups tjenere stævnes for synsmænd til deres gårde

** Christen Nielsen i Fårup stævnes for 7 dlr og Christen Keldsen for 1 sæk

(78)

** Niels Laursens sag og Laurs Laursens i Østrup opsat 14 dage  

** Jens Madsen i Holmgård stævner Jens Laursen, der tjener P på Gaden for sår og skade

** Niels Mørk gav varsel til Laurs Pedersen for en gammel vædder, som hans hunde rev ihjel og opåd. 3 ting

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Christen og Mads Nielsen for syn på bygmark, der var skadet for 3 tdr byg

** Christen Torsen i Saltum stævner mænd i Saltum for syn på havre, der var nedtrådt og skadet for 3 tdr

** varsel for dele for gæld. fortegn

** Peder Christensen i Brønderup stævner Laurs Nielsen i Kettrup for hvad, han skylder kirken efter sidste regnskab

** Laurs Pedersen i Ingstrup gav varsel til Johanne Madsdatter, der er rømt af tjenesten, for hendes tjeneste samt den skade, han har haft. 3 ting

** Peder Svendsen i Stavad gav varsel for gæld. fortegn

** samme stævner Christen Christensen i Alstrup for 7 dlr. opsat 1 måned

** Christen i Vestergård efter 3 ting fordeler for bøsseskytteskat. fortegn

** Tøger i Bundgård stævner Her Niels for dom. sagen er indsat til Niels i Bundgård                                  

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Her Niels for vidne, samt vidner. der vidnes om sognebrevet, som Oluf Christen havde givet ham. fortegn

(79)

** Oluf Christensen med landstingsstævning stævner vidner samt Her Niels i Jetsmark. der vidnes om Her Nielses manglende prædikener på grund af vejrlig

** Tøger Jensen i Bundgård gav varsel for gæld. fortegn

** Anders i Krogsgård stævner alle Kås mænd for syn på plittørv i Kås hegne og for indhævd i Kås gade

30/9 1637.

** Christen Christensen i Bunken gav varsel til Søren Nielsen Kolding for byg

** Matias Bertelsen i Ejersted stævner Laurs Jensen i Jonstrup for vidne

** Anders Torsen i Krogsgård fremlyser et vædderlam

** Fru Dorte Grubbes tjenere stævnes for syn på deres gårde

** Christen Torsen i Saltum et vidne at de, som han for 8 dage siden gav sag, tog i hånden

** Jens Tomsen i Jonstrup gav varsel til dem, der er i lægd med Christen Torsen for anpart, de skal give deres lejede soldat

** Knud Pedersen. vurdering af kornskade

** Jens i Drustrup gav varsel til Jens Tomsen i Jonstrup for 1 sdl

** Tøger Jensen i Bundgård stævner Her Niels for dom angående hans ord, som han bør bevise. opsat 1 måned

** samme fordeler for gæld. fortegn

** Peder Svendsen i Stavad fordeler for gæld. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner for vidne Laurs Bertelsen Anders Jensen og Jens Madsen i Holmgård. der stævnes flere vidner. fortegn. der vidnes, at Laurs Bertelsen lejede en stud ud uden brev

(80)

** varsel til Saltum sognemænd for kongeskat for dem og deres drenge

** Jens Jensen i Holmgård begærer dom over Anders Bendsen for 11 dlr, som han rester med til Helliggejst kloster for den gård, han iboede i Saltum

** samme fordeler Helliggejst tjenere for rest

7/10 1637.

** Mikkel Nielsen i Torpet stævner Anders Torsen og hans dreng Søren Pedersen Peder Mortensen og Jacob Andersen for syn på flagtørv i Kås hegn i græsning og grøn jord

** samme. syn på gårdes brøstfæld 

** Mikkel Nielsen fordeler Erik i Ribergård

** Jesper i Havgård stævner Niels Friis til Sejlstrup samt Matias i Ejersted og hans folk samt andre vidner. fortegn. der vidnes at op til 65 år er der ingen, der har brugt de steder i Jonstrup mark, som Matias Bertelsen og Jonstrup mænd nu trættes om, undtagen dem i øster Jonstrup alene. Matias har gravet tørv deri. opsat 3 uger

** samme et vidne. Christen Keldsen og Laurs Jensen i Jonstrup kendes ved de omtalte steder, som hører til de gårde, de beboer

** samme. syn på tørvegravning på de omtalte steder. der er gravet 129 flagtørv i græsning og grøn jord

(81)

** Jens Andersen stævner Fru Sofie på Birkelse samt Christen Keldsen Laurs Jensen og hans mor Maren Laursdatter for vidne     

** sag om tørvegravning i Jonstrup mark. Matiases karl har hentet flagtørv, men Laurs Jensen skar tørvene itu og kastede dem af vognene samt tog tømmen til øget. ridefogderne strides om det er endels jord, samt om Laurs Jensen skal lide tiltale. opsat 14 dage

** Jens Andersen. navng synsmænd syner de ituskårne tørv

** Jesper Pedersen gav varsel til Niels Pedersen i Pandrup for 12 rdl                                                  

** Niels Mørk med 14 dages opsættelse 3 ting til Hammelmose tjenere og drenge, der rester med skat og anden rest

** Laurs Jensen i Ejersted. det bevidnes, at hans bolig er ringe, samt hans jord er fordærvet af sandflugt, så han ikke kan betale sædvanlig afgift og skat, som han gerne ville          

** Anders Jensen i Hjermeslev gav varsel for anpart af tiende. 3 ting

** samme gav varsel for kornskade. fortegn. de lover ikke at gøre ham skade eller lægge vej på hans ager, og han skal holde sine diger ved lige

** Jens Madsen i Holmgård stævner navngivne for kornskade. 3 havrestakke var nedslidt og opædt samt skade på byg i Sønderholm

** Yde Andersen stævner navng for syn på skade i 2 bygagre og rugagre

(82)

** Søren Pedersens sag med Niels Jensen opsat 14 dage

** Niels Jensen i Saltum fordeler for penge til deres lejesoldat. fortegn

** samme et vidne, at navng lover at betale soldaterpenge

** Jens Mortensen i Hune gav varsel til Jørgen Jensen i Hvarret og Erik i Ribergård for hhv 6 mk og 3 1/2 mk for 400 bakker. 3 ting

** Søren Pedersen i Brødslev stævner Jens Jensen og Niels Madsen i Brødslev for vurdering, samt Laurs og Morten Klemendsen for svar. der vurderes fæ avl og redskab for gælden

** Niels Pedersen i Østrup gav varsel til Laurs Jensen i Jonstrup for 3 mk for svin til græsning. opsat 5 uger

** Tomas Jensen i Ingstrup med 14 dages opsættelse begærer dom over P Jensen i Borup for tiende

** Jens Andersen i Tvilstedgård med 3 ugers opsættelse begærer dom over Jep i Løt for det, han har indhævdet, og mente det burde nedlægges under hov og horn, som det var. dom: da det ikke er til skade, og andre har gjort ligeså, skal det blive ved magt

14/10 1637.

** Niels Pedersens sag med Laurs i Østrup opsat 8 dage

** Christen Bendsen 3 ting efter 8 dages opsættelse til Saltum mænd og drenge for kongeskat

** Mikkel Smed. syn på Kås hegne i græsning og grøn jord. der er gravet mere end 14 snese flagtørv, som er byen til skade og fortrængsel på deres fædrift

(83)

** samme gav varsel til Jens Mikkelsen i Fristrup for 5 dlr for et brev, han skulle bære til Fyn, men oversad. 3 ting

** Jesper Pedersen fordeler Niels Pedersen i Pandrup for 12 rdl   

** Laurs Laursen i Åby gav varsel til Anders Bendsen for havre. 3 ting

** Laurs Madsen i Pandrup gav varsel til Jacob Andersen for 1 td korn på kirkens vegne, han står tilbage med. 3 ting

** Niels Mørk fordeler Jens Olufsen i Boelskifte for rest til Hammelmose

** Jesper Laursen i Saltum stævner Niels Friis på Sejlstrup for vidne og Matias i Ejersted 3 ting. navng vidner, at der i op til 50 år ikke har været harve eller plov i den jord, som Matias og Jonstrup mænd trættes om

** Yde Andersen i Ingstrup gav varsel for kornskade. fortegn

** Keld Nielsen og Oluf Christensen i Kvorup er blevet forligt om den trætte, der har været imellem dem, det være sig gård jord eller arvetrætte. den, der bryder forliget, skal betale 2 øksne til husbonden                                          

** de 4 mænd i Bundgård Keld Mortensen Mads Christensen Christen Nielsen i Kås stævnes. opsat 8 dage

** Jens Mortensen fordeler Jørgen i Hvarret og Erik i Ribergård

** Jens i Jonstrup blev vist til rette til i dag 8 dage

21/10 1637.

** Johannes Nielsen i Torngård stævner Jens Villumsen og Christen Pedersen for arveafkald, Jens W's kone Karen Pedersdatter og Christen P for arv efter far P Christensen, der døde i Torngård, samt efter søskende Søren Jens og Maren

(84)

** samme stævner Jørgen Nielsen i Vedsted for 9 mk. opsat 14 dage

** Laurs Graver fordeler Anders Bendsen for 3 mk og 2 tdr havre

** Yde Andersen fordelte for kornskade

** Søren Smed i Sønderby gav varsel til Laurs Nielsen i Kås for 2 mk

** P Christensen i Hedegård gav varsel til Jens Laursen i Pandrup

** Mikkel Smed efter 8 dages opsættelse begærer dom over Jens Mikkelsen i Fristrup for et brev, han skulle bære til Fyn

** Laurs Skrædder i Fårup gav varsel til Niels Mørk for kornskade. 3 ting

** Laurs Madsen delte Jacob i Sønderby for tiendelam

** Christen Bendsen fordeler Saltum sognemænd og drenge for rest kongeskat        

** Mads i Albæks mølle et vidne, at han leverede Christen Bendsen 3 mk kongeskat   

** Jesper i Havgård gav varsel til mange i Røgel Fristrup og Skald, som har hugget ris i Ulvskov. de vil indstille sig for husbonden

** Christen Nielsen i Alstrup stævner for afsigelse af voldgift. opsat 8 dage

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner P Olufsen i Limbergård og Tøger Knudsen for forlov for Johanne Jensdatter. opsat 3 uger

** Jens Andersen gav kære og klage på Laurs Jensen i Jonstrup efter 14 dages opsættelse for de flagtørv, han sønderskar, samt tømmen han tog fra Matiases dreng i Ejersted

** Søren Pedersen i Saltum med 5 ugers opsættelse begærede dom over Niels Jensen i Saltum for havre, han havde høstet i Gammeltoft. denne nægter, og da det ikke bevises, er han fri for tiltale

(85)

** Laurs Graver i Åby et vidne. herredsmændene har vedtaget at yde ham betaling efter boligstørrelse

28/10 1637.

** Jens Poulsen i Hune gav varsel til Niels Christensen i Fårup for 6 mk

** Niels Mørk fordelte lovsmændene i Hjermeslev. fortegn. samt Jens Olufsen i Saltum for hans drengs kongeskat                 

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Knud i Hune hvarre for vidne. Jens Nielsen vidnede, at Knud Sørensen holder både øl og vinfal i sit hus. Knud benægter, at han ikke har brygget 4 skpr malt siden Pinsedag, han kom til Hvarret

** Oluf Nielsen i Hvorup gav varsel til Knud for 2 dlr

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Anders Jensen i Hjermeslev for 14 dlr

** Anders Torsen i Krogsgård gav varsel til Mikkel Smed for 1 rdl. opsat 8 dage

** Johannes Nielsen fordelte Jens Mikkelsen i Fristrup for 1 dlr

** Jesper Pedersen gav varsel til Jens Mikkelsen og Søren Andersen i Fristrup for ulovlig rishugst i Ulvskov. 3 ting

** Jørgen i Vedsted stævner Mads Tomsen i Røgel og hans søn Anders Madsen. Jørgen har ladet Mads stævne, og denne har sagt til Jørgen, at han skulle få en djævel derfor samt svingede et skaft i luften. hans søn med flere kom til og holdt ham tilbage. Anders Madsen svarede på faderens vegne, at han ikke havde haft de ord

(86)

** Jens Tomsen i Jonstrup gav varsel til Laurs Jensen i Hune og Niels på Rønnelien for 24 s kongeskat

** Jens Tomsen i Jonstrup gav varsel for kongeskat. fortegn

** Hans Nielsen og Niels Nielsen i Saltum et vidne, at de leverede lægdsmændene deres skat 6 mk

** Peder Christensen i Pirup et vidne. navng vidner, at der kun betales halv skat af Hune sogn på grund af ødelæggelse af sand og vand                                                

** Tøger Jensen i Bundgård efter 1 måneds opsættelse begærer dom over Her Niels for de ord, han havde haft om Tøger. Her Niels har beklaget, så han kan ikke lide tiltale

4/11 1637.

** Oluf Nielsen i Hvorup fordelte Knud i Pirup for 2 sdl

** Niels Christensen i Bundgård gav varsel til Christen Pedersen sst. opsat 8 dage

** Peder Rod i Vedsted bød sig i rette imod Johannes i Torngård

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Tøger og Niels i Bundgård. de oversad og hentede ikke Poul Holst. opsat 8 dage

** Niels Christensen Tøger Jensen et vidne, at de leverede Jens Tomsen 2 rdl skat af Bundgård

(87)

** et vidne, at det værsted, som Laurs Jensen i Hune påboer, ikke kan skylde mere end 4 rdl huspenge til KM. fortegn

** varsel til Hans Poulsens dreng i Saltum, Poul Pedersen for kongeskat 3 mk

** fordeling af Mads Skomager for 1 rdl stedsmål af hans hus

** vidne om boet efter sl Hans Mortensen i Trudslev, hvori der er udlagt en arvelod, som han med søsterdatter Hilde Jespersdatter har taget til sig. da der mangler en kvindekappe, skal Christen Pedersen i Stenum på Karen Hansdatters vegne samt Kirsten Klausdatter betale 6 sdl            

** Jesper Laursen i Saltum med 1 måneds opsættelse gav klage på Matias i Ejersted for ulovlig tørvegravning i Ingstrup mark samt hans folk. fortegn

** Jens Andersen advarede Sejlstrup tjenere at holde deres bygskyld rede til betaling

** Anders Torsen i Krogsgård med 8 dages opsættelse æskede 6 mk af Mikkel Smed i Kås, som dennes kone og søn hentede. Mikkel sagde, at Falk Giøe havde sagt, det var arbejdsløn, men Anders sagde, det var løgn. opsat 8 dage

** samme stævner Jens Keldsen for syn på et dige, han har borttaget 

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Knud Sørensen i Hune hvarre for ulovligt ølsalg og vin i hans hus. opsat 14 dage

** Yde Andersen i Ingstrup stævner Klemend Tøgersen og hans kone Anne Sørensdatter for kornskade penge talg og 1 læs tag. opsat 3 uger                                                    

** Laurs Andersen i Pandrup får synet sine sår

** Jens Brus gav varsel til dem, der holder soldat med ham. opsat 8 dage

(88)

** Jørgen Nielsen i Vedsted stævner vidner samt Mads Tomsen i Røgel og hans søn Anders Madsen for svar. Mads har overfaldet Jørgen på ret tingvej fra tinget for 14 dage siden på grund af, at Jørgen har indstævnet ham, hvilket bevidnes. fortegn

** Jørgen Nielsen tillyste Mads et fuldt tingfred at følge i fuldt mål

** Anders Jensen i Hjermeslev stævner

** Jesper Laursen fordelte Jens Mikkelsen og Søren Andersen i Fristrup for ulovlig skovhugst

11/11 1637.

** Anders Jensen i Hjermeslev efter 3 ugers opsættelse fordelte dem, der rester med penge for den stud, der blev udlagt for tiende. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup et vidne. Anders på Kongsbak vidnede, at han bød de 4 Bundgårds mænd at hente Poul Holst. opsat 8 dage

** Jens Andersen med 3 ugers opsættelse begærer dom over Peder Olufsen og Tøger Knudsen for penge, de har lovet at betale for Johanne Jensdatter for skyld landgilde med videre

** Jens Madsen i Holmgård gav varsel til dem, som rester med soldaterhold og skat. 3 ting

** Niels Laursen i Bunken gav varsel til Niels Pedersen i Østrup for 18 td byg

** Jens Olufsens dreng i Saltum Poul Pedersen deles for 3 mk skat

** Niels Laursen i Hune delte Laurs Jensen og Christen Nielsen for skat

** Niels Pedersen i Østrup gav varsel til P Laursen for kongeskat

** Jens Tomsen i Jonstrup gav varsel til Mads Nielsen i Brødslev for kornskade 2 tdr byg

** Laurs Jensen i Bundgård et vidne, at Frands i Fårup lover at betale 1 mk

(89)

18/11 1637.

** Mads Tomsen i Røgel stævnes for at opkræve nævninge

** Anders Nielsen i Åby giver Søren Madsen i Vedsted afkald for arv, som hans kone Anne Jensdatter kunne tilfalde efter mor sl Johanne Pedersdatter, der boede og døde i Vedsted. Mads Sørensen gav afkald efter mor Johanne Pedersdatter                         

** Jens Andersen gav varsel til P Sørensen for 4 dlr 1 mk

** Jacob Ibsen i Østrup får afkald for arv af Niels Jens Christen  Jensen og Kirsten Maren og Karen Jensdatter for deres fædrene og mødrene arv                    

** Niels Mørk stævner Her Niels i Jetsmark for dom vedrørende 20 dlr, han skylder Poul Andersen. opsat 8 dage

** samme gav varsel til lovsmændene i Hjermeslev for 3 mk faldsmål

** Jens Madsen i Holmgård gav varsel til Jens Laursen, der tjener i Nørgård, for 12 mk sårmålsbøder for skade på hans søn

** samme et vidne, at Poul Simonsen lovede at betale ham kornskade

** samme fordelte dem, der skal give til soldaterhold. fortegn

** samme fordeler for kongeskat. fortegn

** Jens Brus gav varsel for soldaterhold. fortegn

** Niels Pedersen i Østrup et vidne, at Niels Laursen i Østrup har fået fuld værd af ham for det, han var Svend Laursen skyldig 

** Laurs i Østrup og Niels Pedersen voldgav deres trætte          

** Niels Pedersen et vidne, at P Laursen lovede 6 skpr havre og Vill det samme for kornskade                               

(90)

** Niels Christensen i Bundgård med 14 dages opsættelse 3 ting til Christen Pedersen sst for diverse gæld

** Jens Tomsen i Jonstrup delte Mads Nielsen i Brødslev for 18 skpr byg kornskade. denne benægter

** Jesper Laursen i Saltum gav varsel til Jetsmark sognemænd for graverpenge

** Christen Jensen i Jonstrup gav varsel til Laurs i Østrup for 6 mk

** Oluf Nielsen i Hvorup et stævnet til landstinget af Knud i Pirup. denne sag er opsat 14 dage

25/11 1637.

** Niels Mørk i Ingstrup med 8 dages opsættelse begærer dom over Her Niels i Jetsmark for 20 dlr, som han skylder Poul Andersen. han er ikke mødt

** samme fordeler for faldsmål. fortegn

** Jens Andersen fordeler P Sørensen i Kvorup for 17 mk

** varsel til Maren Christensdatter i Bunken for 6 rdl bøder 

** Laurs Rod stævner Anders Christensen i Alstrup for vidne syn og klage

** Laurs Rod får synet sine sår

** Laurs Rod gav klage på Anders Christensen for denne skade, som benægtes

** Peder Olufsen i Limbergård stævner Johanne Jensdatter for gæld. opsat 14 dage

** Laurs Laursen i Østrup. synsmænd vidner om den dreng, som var faldet under hjulet i Albæks mølle og druknet. de måtte tage hjul og aksel op for at få drengen op

(91)

** Jørgen Nielsen i Vedsted. navngivne nævninge svor Mads Jensen i Røgel et fuldt tingfred over efter recessen at bøde    

** Mads Jensen i Røgel stævner Jørgen Nielsen i Vedsted for benægtelse, men eftersom vidnesmændene ikke er lovlig stævnet, kunne ingen benægtelse udstedes

** Jesper Laursen stævner Anders Madsen og Mads Tomsen for vidne, og Jørgen Nielsen i Vedsted og Svend i Momgård for svar der til. Anders vidnede, at Jørgen havde 22 små høstakke og havde udlejet hans eng i år. Jørgen svor, at han ikke havde haft 22 stakke. ydermere vidnede Anders Madsen, at Jørgen havde båret et knippe ris til hans faders gård. Jørgen benægtede. Svend i Momgård skulle have udlejet en af sine enge, kaldet Smørkrog. Svend vedgik det, hans dreng havde den som en del af sin løn, og ville indstille sig for sin husbond

** Anders Madsen gav varsel til nør Laurs Jensen i Fristrup for 10 mk, som han havde udlagt

** Laurs Laursen i Østrup et vidne, at Mads Skøt lovede Niels Friis hans saddel igen, og Christen Skrædder lovede ham hans bøsse igen

** Jens Brus delte dem for soldaterpenge, som han gav sag for 8 dage siden

** Yde Andersen 3 ting til Klemend Tøgersen for kornskade

** Mikkel Smed stævner Jens Mikkelsen og Poul Pedersen i Kås vedrørende deres huses brøstfældighed. opsat 3 uger

(92)

** Yde Andersen et vidne, at han udlagde 20 s til Klemend Tøgersen på Jens Halses arvingers vegne

2/12 1637.

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Niels Jensen i Hvarret for vidne, og Knud Sørensen for svar. Niels vidnede, at Knud holder både øl og vinsalg i hans hus idelig

** samme gav KM tjenere norden broen varsel for rest. opsat 14 dage. og stævner Niels Mørk for 1 pd bygløfte til slotsskriveren. opsat 14 dage

** sammes sag med Bundgårds mænd opsat 14 dage

** samme stævner Christen Nielsen i Fårup for skriver og fogedpenge. opsat 14 dage

** samme stævner Laurs i Østrup for bådsmandsskat. opsat 8 dage

** samme stævner Søren Pedersen i Saltum for skat af gården og drengen

** Peder Olufsen i Limbergård et vidne, at han leverede Christen Bendsen 1 rdl skat, som han lovede at holde ham kvit for

** syn på Hune kirke, som er meget brøstfældig, og den kan ikke blive ved magt uden hjælp andetsteds fra, idet de, der skal tiende, kun avler lidt, idet deres jord er ødelagt af sandflugt  

** Jens Christensen i Em et vidne. navngivne vidner, at det hus i Hvorup, som Niels Madsen iboede, er øde siden fjenderne drog af landet. skyld 100 flyndere årligt                     

(93)

** Jesper Laursen fordelte alle dem i Jetsmark, som rester med graverpenge

** samme stævner alle Ingstrup og Saltum mænd for graverpenge

** Bertel Andersen på Holmen gav Niels Christensen på Rønnelien varsel for 4 skpr bygtiende til bispen

** Søren Smed stævner Jens Christensen i Fårup for rest på plag, han købte, samt Niels Mørk for en bøssepibe

** Laurs i Østrup advarede Mads i Møllen at gøre en gangspang med holdestang over kendingen, at ingen skal komme til skade, som sket er

** Yde Andersen fordelte Klemend Tøgersen

** Frands Mikkelsen i Vestergård stævner Maren Nielsdatter i Trudslev for vidne og P Andersen, der tjener P Jensen for svar. hun bekendte, at han var hendes rette barnefader           

** Peder Laursen i Østrup på kone Karen Pedersdatters vegne giver Jens Jensen i Fårup afkald for arv efter hendes far Peder Laursen i Fårup                                          

** Niels Poulsen i Klarborg stævner for gæld. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 1 måneds opsættelse begærer dom over Knud Sørensen i Hune hvarre for øl og vinsalg imod forordningen. Knud fremlægger et brev fra Falk Giøe, hvorefter Knuds ølsalg kun er til dennes folk, når de rejser i Hvarret. han dømmes til at betale 10 dlr til herskabet

(94)

** Christen Nielsen i Fårup gav Mads Jensen i Hune varsel for 3 mk. opsat 14 dage

** Jens Nielsen i Saltum gav Jens Jensen i Ejersted varsel for afkald                                                 

9/12 1637.

** Laurs i Østrup stævner Mads i Møllen for dom, idet han ikke har ydet skat. han fremlægger slotsskriverens kvittering

** Laurs Laursen stævner Klemend Laursen og Niels Laursen i Hune for at have hentet øg vogn og nogle sække mel, som den unge dreng, der druknede, havde efterladt. de vedgik at have hentet dem og Christen Christensen i Hune var deres hjemmel dertil

** Peder Olufsen i Limbergård efter 14 dages opsættelse begærer dom på Johanne Jensdatter for løfte, han og Tøger Knudsen var i for hende til husbonden. hun er ikke mødt

** Jens Andersen fordelte Maren Christensdatter i Bunken for 6 rdl bøder                                               

(95)

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner alle Børglum tjenere for rest skyld og landgilde inden 8 dage

** samme stævner Peder Andersen og Maren Nielsdatter for dom angående deres bøder. opsat til snapsting                         

** Niels Poulsen fordeler for gæld. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Laurs i Østrup for bådsmandsskat. opsat 8 dage

16/12 1637.

** Niels Friis til Vestrup et vidne, at han er stævnet til landstinget af Christoffer Kås med et pantebrev angående Spangerhede

** på Christen Kåses vegne stævnes Niels Friis for dom

** Laurs i Østrup stævner Christen Christensen i Hune for øg vogn og mel, som han ulovligt lod hente ved Albæks mølle. opsat til snapsting

** Peder Ræv i Havgård stævner Laurs Laursen i Hjermeslev for dom, om han ikke burde give 7 års rente af 40 dlr børnepenge, som han udlagde til Mads Ibsen i Hallund. der tildømmes ikke rentepenge

(96)

** på KM og husbondens vegne giver Jens Tomsen i Jonstrup Christen Skrædder Hundevad tilladelse til at flytte til det hus i Fårup, som Christen Nielsen iboer, når han vil

** syn på et rålingshus og et jordhus, som er ved magt, som Christen Nielsen iboede

** Jens Christensen i Brogård gav Jens Madsen varsel for diverse gæld. opsat til snapsting

** Vill Laursen i Østrup stævner synsmænd. fortegn. de vidner, at da Vill kom til den halvgård i Østrup, var der kun 4 bindinger hus derpå, men nu er samme hus ved magt. Keld mener, der ikke bør udstedes syn, før alle Niels Keldsens arvinger er stævnet  

** Laurs Christensen i Myrtue gav dem varsel for faldsmål, som tidligere er dømt. opsat 8 dage

** Anders Jensen fordelte for faldsmål. fortegn

** Christen Nielsen i Fårup stævner Mads Jensen for æskning vedrørende arv, som tilfaldt hans søn efter Christen Christensen, der druknede ved Albæks mølle                                             

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Anne Pedersdatter i Østrup. opsat 8 dage

** Mikkel Smeds sag med Poul Pedersen og Jens Mikkelsen er opsat til snapsting

** Anders Torsen et vidne, at Knud Sørensen i Hvarret lovede at betale Falk Giøe hvad, han er skyldig

** Søren Jensen i Saltum hans sag opsat 8 dage

** Jens Poulsen i Saltum hans sag opsat 8 dage

** Jens Tomsen advarede lægdsmændene at yde skatterne denne uge, såvel som slotstjenerne at yde deres rest

(97)

23/12 1637.

** Søren Christensen i Bedholm stævner adskillige navngivne vidner i Vrensted samt Henrik Gabrielsen, der tjener Niels Smed i Ålborg, for svar til vidnesbyrd. alle vidnede, at de Helmis nat lå ved Åby bro, og før dag gik de videre. Henrik var kommet bag dem, og kom ridende på et øg forbi dem. noget senere kom han gående mod dem uden øg

** Jens Andersen et vidne, at Dorte Jensdatter sigtede P Jensen i Lundby sogn i Himmersyssel for hendes barnefader          

** Jørgen i Vedsted et vidne, at Anders Madsen i Røgel lod læse en landstingsstævning til 6/12. opsat til snapsting

** Anders Torsen stævner Mads Skøt, som svor ikke at have truet Anders

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Christen Nielsen i Fårup for syn på hans hus. synsmændene aflægger syn. Christen forbydes at fjerne noget fra huset 

** Jens Tomsen et vidne, at Mads Nielsen lod læse en landstings stævning, at Jens er stævnet til næste landsting, ligesom Christen Bendsen og Søren Tomsen

(98)

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Oluf i Hedegård og Jacob i Sønderby. opsat til snapsting

** Jens Nielsen i nør Saltum. synsmænd har synet hans gård. der er ingen lade, men en gammel råling og et langhus østen i gården samt et jordhus

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Vill i Østrup. der vidnes, hvorledes gården og husene var, da Vill fæstede den halve gård. Keld mener, Vills fæste er forbrudt. opsat til snapsting       

** Niels Jespersen gav varsel til Christen Svendsen og Morten Nielsen for gæld. 3 ting

** Niels Jespersen. synsmænd har synet hans bror Svends sår

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Anne Pedersdatter i Østrup for vidne. P Christensen vidnede om en dug, som han havde lånt af Anne og tilbageleveret, hvilket benægtedes

** Jens Tomsen et vidne, at Jacob lovede at betale Niels i Lund

** Laurs Christensen i Myrtue fordelte for faldsmål. fortegn

(99)

** Anders Jensen i Hjermeslev fordelte for faldsmål. fortegn                             

** soli deo gloria    Knud pedersønn Mppia..   

(1)

** tingbogens autorisation 1638.

(2)

13/1 1638.

** Keld Mortensen i Kvorup et vidne, at Morten Keldsen har betalt det sidste som han var sl P Sørensen i Ålborg skyldig

** Jesper Laursen i Saltum stævner Niels Tomsen i Røgel og hans søn Tomas Nielsen for vidne, samt Laurs Øbo i Fristrup og Peder Jensen sst for svar. Niels vidner, at der kom en hob får til ham, han vidste ikke, hvilket mærke, de havde. Laurs Øbo vidner, hvilket mærke, hans får har                                    

** Laurs i Østrup gav varsel til Jetsmark sognemænd for rest tiende. Vogns tiende opsat 14 dage

** Christen Nielsen i Fårup stævner Mads Jensen ved Hune kirke for gæld. opsat 14 dage

** P Pedersen i Hune torp får afkald for arv fra Anders Christensen i Åby og søstre Anne Sidsel og Maren Christensdatter for arv efter forældre                     

** forlig mellem P Pedersen og hans fosterdøtre, Sidsel og Maren som fik deres arvepart                                    

** Jens Jensen i Hjermeslev et vidne. navngivne synsmænd har synet hans sår

(3)

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Niels Sørensen for vidne, og Mads Laursen i Pirups hvarre og søn Christen Madsen for svar. de har hugget et stykke af en mast på stranden, som Niels Sørensen tog fra ham                                                

** samme gav varsel til Anders Christensen i Alstrup for sårmålsbøder. han slog Laurs Rod

** samme stævner Anders i Nørgård for bøder for gårdfred

** Vogn Pedersen i Bleggrav gav varsel til dem, der rester med skat

** Niels Jespersen fordelte Christen Svendsen i Hjermeslev og Morten Nielsen for gæld

** Jens Mikkelsen i Vestergård efter 3 ugers opsættelse begærede dom over Oluf i Hedegård og Jacob i Sønderby for stedsmål

** Mikkel Smed efter opsættelse begærede dom over Poul Pedersen i Kås og Jens Mikkelsen i Fristrup for deres huses brøstfældighed. de har forbrudt deres fæste                                                 

** Laurs Laursen i Østrup efter opsættelse begærede dom over Mads Skøt for en saddel, som han uden hjemmel havde taget hos sadelmageren og brugt den i lang tid. han har lovet at stille Niels Friis tilfreds og dømmes til at lide tiltale

** samme efter opsættelse begærede dom over Christen Christensen i Hune for en vogn og nogle sække mel som han lod hente ved Albæks mølle, da hans dreng var druknet. Christen vidner at vogn og mel var hans og mølleren havde toldet sin del. dom: da Christens øg og vogn ikke havde været årsag til drengens død og mølleren havde taget sin told skal Christen ikke lide tiltale

(4)

20/1 1638.

** Søren Laursen i Kås gav varsel til Laurs Pedersen i Ingstrup vedrørende hans løfte til Niels Mørk i Brønderup. opsat 8 dage

** Laurs i Østrup et vidne. der blev læst velb. Christoffer Kås brev indeholdende at Niels Andersen i Tårup ? har stævnet til landsting Niels Friis angående et pantebrev af Laurs Friis. Christoffer vil lade stævningen falde indtil Niels Friis bliver stævnet igen

** samme gav varsel til Christen Skrædder for en bøsse, som denne havde lovet at skaffe Niels Friis igen. 3 ting

** samme gav varsel til Christen Madsen i nør Saltum for andel i 1 pudevår og værge

** Niels Mørk i Fårup gav varsel til Christen i Hvol for en bøssepibe. opsat 8 dage

** Vogn Pedersen i Bleggrav efter 3 ting fordeler for rest kongeskat. fortegn

** Margrete Christensdatter som tjente i Jetsmark præstegård beskyldte Niels i Fruensgård for hendes barnefader. han benægtede ikke                                                   

(5)

** Jens Tomsen i Jonstrup fordelte Anders Christensen i Alstrup for bøder for sår og skade, han gjorde Laurs Rod

** samme stævner Christen Madsen i Pirups hvarre for en ilanddreven mast, som han havde hugget et stykke af, som blev taget fra ham af strandfogden. han bør lide tiltale for tyveri. opsat 3 uger

** samme stævner Her Just Høg i Børglumkloster og Niels Nielsen for dom vedrørende et stolestade i Ingstrup kirke. opsat 14 dage     

** Jens Jensen i Hjermeslev stævner Svend Jespersen sst for beskyldning sår og skade. 3 ting

** Jesper Laursen efter opsættelse d 24/11 gav klage på Jørgen Nielsen i Vedsted for 22 høstakke, han havde i sin eng, samt han havde lejet engen ud

** Laurs i Østrup fordelte for fruens tiende. fortegn

27/1 1638.

** Knud Sørensen i Hvarret stævnes for ulovlig ølsalg og kro, som han har holdt imod forordningen. opsat 3 uger

** Svend Ladefoged på Birkelse stævnede navngivne vidner og Mikkel i Rævhede for svar. der vidnes om en jagt i Nørskoven, hvor Svend red på Mikkels hest. han behandlede hesten lige så godt som de andre behandlede deres heste,  men dagen tilforn da red Mikkel selv på hesten, som han behandlede meget ilde

(6)

** Jens Tomsen i Jonstrup gav varsel til Bundgårds mændene for 3 rdl rest Martiniskat og 2 rdl juleskat. Christen Pedersen havde ydet sin skat

** samme gav varsel til samme for de oversad en rejse for at hente Poul Holst. 3 ting

** samme stævnede Niels Andersen og Maren Mikkelsdatter for deres bøder 9 rigsort og fogedpenge 10 ort. 3 ting             

** samme stævner Anders i Nørgård for bøder for brud på gårdfred. opsat 8 dage

** samme stævner alle Saltum mænd og advarer dem om at yde deres tiende på Ålborg slot, som de tidligere har ydet til Karen Nielsdatter

** Laurs i Østrup 14 dages opsættelse begærede dom på Vogn i Bleggrav for dette års tiende

** samme på Niels Friises vegne fordelte Christen Madsen Skrædder i Jetsmark for en bøsse, som han er dømt til at levere og skaffe Niels Friis

** Christen Nielsen i Fårup og Mads ved kirken voldgav deres arvetrætte til voldgift                                    

** Jens Andersen gav varsel til Sejlstrup tjenere norden Hune bro for deres rest landgilde og langhalm. opsat 14 dage

** samme stævner Niels Jensen og Margrete Sørensdatter for en rejse de oversad, og begærede dom på deres fæste. opsat 14 dage      

** Jens Jensen Brus i Hjermeslev fordelte Svend Jespersen sst for sårmåls bøder

** Mads Skomager stævner Peder Christensen i Jonstrup på Jørgen Poulsens vegne i Ålborg for 3 rdl for klæde, han fik på Tise marked. Jens Tomsen fremæskede Jørgen Poulsens regnskabsbog. den blev ikke fremlagt. opsat 14 dage

(7)

** Yde Andersen et vidne, at Klemend Jørgensen læste en landstings stævning, at Niels i Møllen Søren Tomsen og Yde Andersen var stævnet til landsting

3/2 1638.

** på P Munks vegne i Gettrup stævnes Søren Tomsen og Christen Laursen i Saltum for rest landgilde fra 1625. opsat 3 uger

** Christen i Kalsensgård stævnes for rest landgilde fra 1626. opsat 3 uger

** Jens Tomsen i Jonstrup gav varsel til Rasmus Nielsen i Trudslev for gæld til Inger Christensdatter

** samme med opsættelse 2/9 begærede dom over Søren Ladefoged for 19 1/2 rdl og 6 td byg, som han skylder Niels Bodder (Budfoged)

** samme fordelte de 4 Bundgårds mænd for den rejse, de oversad, at hente Poul Holst

** samme gav varsel til Anders i Nørgård for 5 rdl bøder for gårdfred

** Peder Nielsen i Skødsholm stævner Kirsten Laursdatter og hendes børn for vurdering og tilbud. vurderingsmændene vurderede noget korn i Skødsholm, som Peder tilbød Kirsten, hvis hun ville betale hans omkostninger

** Anders Madsen i Røgel stævner nævningene for den ed, de gjorde over hans far og som er fundet magtesløs. opsat 8 dage

(8)

** samme stævner Jørgen Nielsen i Vedsted for dom vedrørende sankevidner, han har ladet forhverve over Mads Tomsen, som denne har indstævnet for landstinget, som har påkendt det at være magtesløst. Jørgen Nielsen bør lide tiltale for ubilligt lovmål. opsat 14 dage

** Jens Tomsen i Jonstrup, hans sag med Saltum sognemænd opsat 8 dage

** Jens Madsen i Holmgård gav varsel til klostertjenerne for faldsmål 3 mk for de har ladet sig fordele for rest landgilde. fortegn

** Niels Jespersen stævner Jens Brus for beskyldning og klage over nævehug med videre

** Peder Laursen i Kettrup stævner alle Brødslev og Hvorup mænd samt Niels Andersen i Kettrup for rest tiende for 1629-30. opsat 8 dage

** Peder Andersen Skrædder i Brødslev stævner Maren Nielsdatter i Brødslev. denne har udtalt, at Peders kone og 2 døtre havde pisset i Ingstrup kirke. hun svarede, at hun så, at der var vådt efter de 3 kvinder, men ikke hvad det var, thi hun slikkede ikke deraf. Peder gav klage på hende for hendes løgnagtige ord 

(9)

10/2 1638.

** Matias Bertelsen i Ejersted på egne og menige Saltum sognemænds vegne tilbød Karen Nielsdatter deres tiende her i sognet, som de hidtil har ydet

** Oluf Christensen i Kvorup på Mester Oluf Andersen og Jørgen Poulsens vegne giver Her Niels i Jetsmark afkald for arv efter Mette Olufsdatter                                      

** Jens Jensen. synsmænd har synet Niels Laursen Hals, som lå død på Niels Andersens ager. de så ingen sårmål

** Maren Jensdatter fragik arv og gæld efter sl Niels Hals, og efter den dag hverken vil arve eller gælde              

** Maren Bertelsdatter i Ejersted beskyldte Mourids Madsen, født i Alstrup, for sin barnefader                           

** Christen Nielsen i Alstrup stævner P Ræv i Havgård angående rug og byg, som han skylder Kirsten Mikkelsdatter i Sæby. opsat 3 uger

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Jens Nielsen for vidne og Laurs Jensen i Hune for svar. Jens Nielsen vidnede, at Laurs Jensen kom ind til Niels Laursens og slog ham i hans stue. der bevistes ingen synsgerning, og derfor klagede han ikke over Laurs, men Jens Tomsen gav klage derpå

(10)

** Jens Tomsen fordelte Niels Christensen og Maren Nielsdatter for deres bøder og fogedpenge                          

** Niels Andersen i Kettrup gav varsel til Eske i Trudslev for gæld. denne  svor at have betalt

** Peder Laursen i Østrup stævner Jens Jensen i Fårup for 4 års løn for hans kone tjente ham. 3 dlr og 1 par sko om året. han svarede at hun kun var fæstet det første år. opsat 3 uger

17/2 1638.

** Svend Christensen i Alstrup et vidne, at Christen i Kalsensgård lovede 1 lam eller 2 mk på Anne Pedersdatters vegne i Alstrup

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner vidner, samt P Andersen og Maren Nielsdatter for svar. vidnerne vidner, at de ikke ved når de er flyttet

** samme stævner Her Niels i Jetsmark for 20 dlr. opsat 14 dage

** Niels Mørk stævner Maren Nielsdatter i Brødslev for benægtelse og dom. P Andersens kone Anne Nielsdatter og 2 døtre Kirsten og Anne Pedersdatter  svor og benægtede, at de ikke havde gjort den gerning i Ingstrup kirke                     

** samme stævner Maren Nielsdatter i Brødslev for hendes ord. dom: hun tiltales for en løgner

** samme fik 3 ting til Maren Nielsdatter for at være en løgner

** Niels Jensen og Jens Brus stævner Ib Christensen ved Hammelmose for syn på Hjermeslev kirkegårdsdige og blyet på kirken

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Jens Christensens kone i Fårup Maren Jensdatter og Niels Christensen sst for syn. navngivne synsmænd har synet hans søn Niels Christensen          

** Tomas Jensen i Brogård fragår arv efter hans far 

** Peder Simonsen. navng synsmænd  syner Saltum kirkes brøstfældighed på mandsstole samt blyet  

(11)

** Oluf Christensen i Kvorup gav varsel for gæld. fortegn

** P Laursen med 14 dages opsættelse 3 ting til Brødslev og Hvorup mænd for rest tiende 1629 og 1630

** samme 3 ting til navngivne for tiende. de har intet sået bemeldte år

** samme et vidne. navngivne bønder lover at betale deres tiende for ovennævnte år

24/2 1638.

** Jesper Laursen stævner Johanne Sørensdatter i Vedsted og Palle Pedersen for svar. hun beskylder ham for sin barnefader. han benægter at have haft legemlig fællesskab med hende     

** Jesper Laursen stævner Laurs Terkildsen og Jens Keldsen for rest landgilde

** samme stævner Laurs Terkildsen for rest landgilde. opsat 3 uger

** Jacob i ---- udlagde til Niels Pedersen i Lund som han og Jens Madsen har lovet Johanne Laursdatter, barnfødt i Vestrup.       

** Inger Christensdatter i Alstrup fragik arv og gæld efter hendes mand Christen Christensen                       

** Jens Tomsen stævner Morten Svendsen og hans folk Anne Mortensdatter og Niels Laursen og hans kone Maren Sørensdatter for vidne og Laurs Jensen for svar angående hvilken uret der kunne være sket.

** Jens Tomsen stævner Margrete, der tjente i Jetsmark præstegård for bøder og fogedpenge                           

** Christen Jensen i Kvorup får afkald for arv efter hans kone Anne Laursdatter fra Søren Andersen på kone Maren Torsdatters ? vegne, Laurs i Myrtue på egen og søster Maren Christensdatters vegne og Christen Sørensen Skomager i Brødslev på egne vegne

(12)

** Peder Christensen i Rævhede gav varsel til Jens Christensen i Røgel for gæld fra 1619. 3 ting

** Søren Laursen i Kås gav varsel til Laurs Pedersen i Ingstrup. opsat 3 uger, idet sagen tidligere var stævnet til landsting

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Christen i Hedegård for 7 dlr, han skylder Johanne Laursdatter. opsat 3 uger

** Poul Simonsen på søster Inger Simonsdatters vegne stævner gældnere for at komme til Alstrup for at tage, hvad de kan få af Christen Christensens bo. fortegn                               

** Christen Jensen i Kvorup gav Christen Skomager 50 sdl for arv efter Anne Laursdatter                                       

** Christen Nielsen i Alstrup gav varsel til Jens Nielsen for 2 tdr havre som leje for en hest. 3 ting

** Oluf Christensen i Kvorup fordelte for stedsmål. fortegn

** Peder Skrædder i Brødslev fordelte Maren Nielsdatter sst for den løgn, hun havde haft om hans kone og døtre

** Peder Laursen i Kettrup fordelte for rest tiende til Ingstrup kirke for år 1629 og 1630. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup 5 ugers opsættelse begærer dom vedrørende stolestade i Ingstrup kirke som Christen Skomagers kone og Niels Nielsens kone trættes om. Niels Nielsen fremlægger dom af 27/5 1620. sagen er indstillet for provsten                                   

3/3 1638.

(13)

** Jens Nielsen i Hvarret gav varsel til Knud Dal i Saltum for byg samt øl og mjød. 3 ting

** Peder Mikkelsen i Plet gav tilkende at hans husbond ikke bør forårsages efternævnte gods her i herredet, som Hans Jensen i Hjermeslev iboer og Niels Christensen i Brødslev, som hver skylder 2 td byg at dele til lås med mere af Vrejlev gods 

** Anders Kjærulf i nør Halne gav varsel til klostertjenerne for rest. 3 ting

** Anders Madsen i Røgel med 1 måneds  opsættelse begærer dom over nævningene, som svor hans far tingfred over, som blev underkendt ved landsretten. Niels Nielsen på egne og medbrødres vegne svarede, at de havde funderet deres ed på de vidner, som blev forelagt dem, og landsdommerne havde ikke dømt dem at lide tiltale. herredsfogden mente det samme

** Niels Mørk i Ingstrup gav varsel til Niels Kolding for 3 td byg til kirken. 3 ting

** Mads Christensen på Kongsbak stævner Anders på Kongsbak for syn på hans gård. navngivne synsmænd aflægger syn. Anders svarer, at i fejdetiden blev der gravet i engen, og husene havde Mads selv lovet at reparere                                      

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Knud i Pirup for dom. opsat 8 dage

** Frands i Fårup gav varsel til Anders i Nørgård for 1 td byg til skifte på en hest

** Anders Jensen med 14 dages opsættelse 3 ting til Jens i Kalsensgård for 20 skpr byg tiende

** Christen Poulsen i Hedegård får synet sine sår

(14)

** Kirsten Christensdatter født i Alstrup fragik arv efter hendes far Christen Christensen                                 

** Christen Nielsen i Fårup stævner vidner og Mads Jensen for svar. denne svor at skiftebrevet blev borte i fejdetiden med flere breve

** Søren Christensen i Risen vidnede, at da Christen Christensen og Anne Christensdatters mødrene og fædrene arv blev afgjort, blev der besluttet, at de skulle have føde og klæde til de selv kunne tjene dertil, og deres arvelod uforkrænket             

** Jens Mikkelsen i Vestergård med 14 dages opsættelse begærer dom over Her Niels i Jetsmark for 20 dlr. han er ikke mødt

** Christen Nielsen i Alstrup fordeler Jens Nielsen sst for 2 tdr havre i leje for en hest til hans øg

** Christen Ydesen stævner Jens Nielsen i Kettrup for en arvelod, han har hos sig, som er 30 dlr, som han skulle have fået af Christen Jensen i Ingstrup. opsat 14 dage                           

** Jens Nielsen i nør Saltum stævner Niels Pedersen i Østrup Tomas Laursen og Bend Laursen og tilbød dem de arvelodder, som sl Laurs Bendsens børn kunne tilfalde efter ham                        

** Anders Mikkelsen i Purkær gav varsel til Mads Christensen i Pandrup. Karen Pedersdatter vidner at Anders lånte Mads penge    

** Niels Jensen i Saltum stævner Jacob i Østrup. opsat 8 dage

** Jens Andersen til Kristianspris giver på hustrus vegne Kirsten Pedersdatter afkald til Laurs Laursen i Åby for hendes arv efter moder Inger Laursdatter, som døde i Vittrup         

** Jens Nielsen stævner Jens Laursen og gav varsel. der vidnes om deres forlig om en ager, som de trættes om

** samme 3 ting til Jens Laursen for samme ager, som han har taget fra ham og ført mog på ulovligt

(15)

** på P Christensens vegne i Rævhede fordeles Jens Christensen i Røgel

** navngivne vurderingsmænd vurderer Christen Christensens bohave i Alstrup

** slotstjenerne stævnes og gives varsel for rest. opsat 8 dage, så også til Vogn i Bleggrav for arbejdspenge samt 3 ting til Anders Jensen for skat

** Saltum sognemænd gives varsel for tiende til Karen Nielsdatter. opsat 8 dage. samt til dem, der samlede brokorn

10/3 1638.

** Jens Tomsen i Jonstrup med 8 dages opsættelse 3 ting til dem, der samlede brokorn i år. fortegn

** samme 4 ting til Anders Jensen i Hjermeslev for skat i år. denne mødte med brev fra Falk Giøe, at skatten er betalt. dømt kvit

** Jens Christensen i Klim gav varsel til Jens i nør Saltum for rest, og søger ham også for 1 td byg, han lover at betale til samme tid, ellers 2 for 1

** Laurs Kjærulf i nør Halne delte klostertjenerne for rest gammelt og nyt

** Jens Nielsen i Hvarret delte Knud Dal for byg, mjød og øl. Yde Andersen lovede at give Jens 1 td byg inden påske

** Laurs Kjærulf gav varsel til P i Skødsholm for gæld til Her Jacob i Årup. opsat til efter påske                     

** Tomas Jensen født i Brogård gav varsel til Jens Madsen i Kås for kreaturer og redskab. 3 ting

** Peder i Sisgård gav også Jens varsel for tiende og stedsmål. 3 ting                    

(16)

** navngivne synsmænd syner Christen Christensen i Hune hans jord, som er fordærvet af sandflugt                   

** Jesper Laursen i Saltum stævner Niels i Fruensgård for 12 rdl bøder, for han belå Margrete Christensdatter           

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 8 dages opsættelse begærer dom over Vogn i Bleggrav for 4 rdl arbejdspenge. og til de andre 4 ting for rest

** Jesper Laursen stævner Maren Madsdatter i Pandrup. opsat til efter påske

** samme stævner Palle Pedersen og Johanne Sørensdatter i Vedsted for beliggelsesbøder. ikke mødt                        

** Jens Mikkelsen i Vestergård 3 ting fordelte klostertjenerne for rest, samt skriverskæppe

** Christen Poulsen i Hedegård stævner Niels i Fruensgård for vidne last og klage. Maren Christensdatter vidnede, at Niels havde truet og undsagt Christen. Johanne vidner det samme

** Christen Poulsen gav last kære og klage over Niels Pedersen for sår og skade. han slog ham mange gange og begærede borgen af ham

** Svend Christensen i Alstrup. navngivne synsmænd har synet Christen Svendsens sår og skade, som han næppe vil forvinde

** Jacob Ibsen stævner Niels Jensen i Saltum. opsat til efter Påske. samme med Nielses sag

** Christen Pedersen i Bundgård gav varsel til Mads i Bundgård for 9 skpr byg. han lover at holde Christen kvit derfor hos Laurs Terkildsen. deres anden sag opsat til efter påske

** Frands i Fårup fordelte Christen Jensen i Nørgård for 1 td b

** Jens Nielsen i nør Saltum efter 3 ting fordelte Jens Laursen sst for en ager, som han tog fra ham op brød og førte mog i ulovligt

** Niels Mørk i Ingstrup gav varsel til dem, der rester med kirketiende. 3 ting

(17)

** Poul i Brogård stævner Vogn i Bleggrav for tilbud og vurdering

** Anders Jensen efter 3 ting fordelte Jens i Holmgård for 20 skpr bygtiende til kirken

** Niels Andersen i Saltum stævner for bro og engpenge. opsat til næste tingdag

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Christen Suer for vidne, samt vidner. der vidnes om forlig mellem Christen Suer og Christen Olufsen

** forlig mellem Niels Pedersen i Hellum ? og Tomas Jensen i Brogård angående arv efter Jens Christensen, der boede og døde i Brogård. Tomas's søskende er Niels Jens Else og Maren      

** Mikkel Jensen i Kås efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Knud i Pirup for ulovligt ølsalg samt krohold. Mikkel mener, at da Knud bor på hans husbonds grund skal hans bøder tilfalde fruen. Anders Sørensen på husbondens Falk Giøes samt Knud Sørensens vegne mener at da Knud bor i et hus, som Falk har lånt af Laurs Christensen i Ålborg, skal bøderne tilfalde Falk. der fremlægges breve desangående. dom: bøderne skal tilfalde fru Dorte Budde

(18)

17/3 1638.

(der holdtes vorfruedag og intet ting)

24/3 1638.

** Poul Nielsen i Brogård stævner vurderingsmænd samt Vogn Pedersen i Bleggrav for vurdering og tilbud. der udlægges en stud for 10 dlr, som Vogn kan indløse inden 15 dage. Vogn mente ikke dommen var lovlig forhvervet

** Christen i Kalsensgård var Peders hjemmel til førnævnte udlæg. han vidste ikke om vurderingen var rigtigt afsagt

** Søren Laursens sag med Laurs i Ingstrup opsat til efter Påske

** Anders Nielsen i Hedegård gav varsel til Volborg Poulsdatter i Krattet og Jens Nielsen i nør Saltum for gæld. 3 ting

** Christen Nielsen i Fårup stævner for voldgifts afsigelse. opsat til efter Påske

** Keld Nielsen i Kvorup efter 3 ugers opsættelse begærer dom over Christen i Hedegård for gæld

** Anders Torsen stævner Søren Ladefoged for dom for 3 øksne, som han var Falk Giøe skyldig. Søren mener det er 2 øksne. opsat 3 uger

** Niels Hansen i Kornum stævner Anders Pedersen i Torpet for vidne. Anne Christensdatter i Torpet Nørgård vidnede at mens hendes mand var i marken, kom hun til deres ladedør og så, at Anders Pedersen var på deres ruggulv og havde brudt lægterne ned imellem deres og hans ruggulv, og havde kastet nogle kærver ind på hans eget gulv. Anders Pedersen svor, at det ikke var sandt            

(19)

** samme stævner Poul i Brogård for 2 td rug, som han skylder Dorte i Præstegård

** Christen Pedersen foged på Kølskegård stævner Jens i Drustrup, Christen Keldsen i Trudslev og Tomas Madsen sst for at tage husbondhold efter følgebrev fra Her Just Høg til Mogens Kås. de mødte og lovede at være lydige 

** Niels Mørk fordelte for tiende til kirken. fortegn

** Tomas Tomsen i Kettrup gav varsel til Klemend ---- i Nørgård for 14 skpr byg. Laurs Klemendsen mødte og udlagde 6 mk, og 4 sk byg at udlægge inden helligdagen

** Søren Christensen i Risen 3 ugers opsættelse 3 ting til P Nielsen i ll Pandrup, Christen i Skaland Anders på Kongsbak for 1 skp byg hver, for de brugte hans båd i år

** Jens Tomsen fordelte alle de mænd, der samlede brokorn til Åby bro for 4 pd byg

** Christen Nielsen i Alstrup gav varsel til Christen Sørensen i Østrup for skat

** samme stævner synsmænd for syn på Alstrup kirke. synet viser, at kirken er temmelig brøstfældig

31/3 1638.

** Søren Laursen i Kås med 1 måneds opsættelse 3 ting til Laurs Pedersen i Ingstrup for hvad han skylder Niels Mørk i Brønderup efter en kontrakt for græs til 2 køer og 2 øg i 2 år, samt 20 læs hø i 2 år, samt 2 gulv til korn, samt hans stue, som ikke er ved magt med ler og tag

(20)

** Christen Nielsen i Kås og Hans Justsen blev forligt om den bordag, deres børn havde været i og den skade, de har fået derved. hver af parterne skal betale modparten for sår og skade efter dannemænds syn

** på P's vegne i Sisgård varsel til Anders i Purkær og Christen Jensen i ll Pandrup for tiende til bispen             

** Niels Jensen i Saltum og Jacob Ibsen i Østrup gav deres og deres kvinders trætte til voldgift

** Jesper Laursen i Saltum delte Jens Keldsen i Kås for 14 mk

** Christen Pedersen i Bundgård 3 ting til Mads Christensen for gæld

** Christen Nielsen i Alstrup fordelte Christen Sørensen for skat

** Peder Ræv i Havgård et vidne. Christen Nielsen i Alstrup frafaldt al lovmål, som han på Kirsten Mikkelsdatters vegne i Sæby havde på ham, indtil han bliver stævnet på ny

** Peder i Skødsholm et vidne, han bød sig i rette, om der var nogen, der ville tiltale ham

** Christen Nielsen 3 ting til Anders Jensen og Oluf Christensen for at afsige deres voldgift

** Jens Olufsen i Saltum stævner Karen Nielsdatter i Ålborg for vidne og tilbud. der vidnes, at Oluf aldrig har gjort anden kontrakt med Karen end 20 skpr byg 6 skpr rug, som han har fået. hun tilbydes at tage tienden på kærven

** Søren Madsen stævner Karen. Laurs i Østrup vidnede, at Søren aldrig lovede Karen føringspenge. Laurs Mørk vidnede det samme, samt hans far aldrig gav føringspenge

** Jens Tomsen i Jonstrup gav varsel til dem, der rester med brokorn af Åby bro. 3 ting

** Peder Simonsen i Østrup gav varsel til dem, der rester med tiende     

(21)

7/4 1638.

** Søren Laursen i Kås fordelte Laurs Pedersen i Ingstrup

** Christen Pedersen i Bundgård delte Mads Christensen sst for 9 sk byg 1 skydegrime og 5 sk byg

** Jens Poulsen i Hune. navng synsmænd aflægger syn. 3 parten af hans gårds jord er ødelagt af sandflugt, og Laurs Jensens de 2 parter øde                                                

** Jens Christensen i Klim et vidne, Jens Laursen i nør Saltum forpligter sig at betale rest landgilde, når husbonden Hans Oldeland til Trellerup kommer til landet

** Jens Nielsen i Saltum stævner Morten Nielsen og Christen  Simonsen i Skaland for syn på deres hus og bygning

** Jens Tomsen i Jonstrup. navng synsmænd syner Johanne Laursdatters 2 blå slag i ansigtet, et under hvert øje

** samme gav varsel til Bend Laursen og Jens Ovesen for skat

** Jens Christensen i Em. navng synsmænd aflægger syn på Jens Laursens hus i Trudslev

** samme forbød Jens at afhænde møg eller andet fra dette hus

** Jens Olufsen i Ejersted. navng. synsmænd vidner at hans gårdsrum og kålgård er ødelagt af sandflugt. han kan ikke betale mere skyld end 2 tdr byg og 1 td havre                    

** Jens Tomsen i Jonstrup delte for brokorn. fortegn

(22)

** samme stævner Christen Nielsen i Fårup for syn og forbud. navng synsmænd afsiger at et jordhus er forfaldent for 2 mk, og rålingen er forfalden med ler og tag

** samme forbyder Christen Nielsen at befatte sig med huset eller tilliggende

** Niels Pedersen på Rønnelien samt hans datter Kirsten stævnes for vidne. et vidne har set en hjulbørfuld torne ved Nielses hus. hans datter sagde det var til at brænde                 

** Anders på Kongsbak et vidne, han leverede Jens Christensen i Saltum et skiftebrev vedrørende hvilken arv Christen Smeds børn tilkom efter deres fader                                       

** Laurs i Østrup stævner Laurs Blok for 5 mk

** Christen Nielsen i Fårup et vidne. navng voldgiftsmænd opgiver deres voldgift, idet de intet kunne udrette, så sagen sættes til lovens tale igen

** Oluf Christensen i Kvorup stævner vidner. det bevidnes at der findes i Christen Andersens hus i Risager noget af Kirsten Jensdatters bohave. arv og gæld efter hendes mand var fragået. Christen Andersen havde tilforhandlet sig omtalte bohave af hans husbond 

** Oluf Christensen begærer dom, idet han mener, Christen Andersen bør betale Kirsten Jensdatters gæld. opsat 14 dage          

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Anders Laursen i Hjermeslev for 8 rigsort for en rejse, han oversad

** samme stævner Terkild Simonsen, Christen Torsen og Niels Laursen for 1 pibe vin, de skulle føre til Ålborg. opsat 8 dage

(23)

14/4 1638.

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 3 ting fordeler Bend i Hjermeslev og Jens Ovesen i Saltum for skat

** samme fordeler Anders Laursen for en rejse, han skulle have gjort. 8 rigsort

** samme efter 8 dages opsættelse 3 ting til 3 navng bønder for en pibe vin, de skulle have ført til Ålborg

** Mads Christensen i Pandrup. navng synsmænd aflægger syn på Jetsmark kirke                                     

**  samme. navng synsmænd har synet Anne Pedersdatter i Pandrup for sår og skade      

** Jens Nielsen i Saltum. navng synsmænd aflægger syn på Morten Nielsens lade og råling

** Peder Simonsen fordeler for tiende til kirken

** Anders Torsen i Krogsgård efter 3 ugers opsættelse begærer dom over Søren Ladefoged for 3 øksne, han skylder Falk Giøe. Søren mener, det er 2 øksne, men ifølge kontrakten er det 3, som han dømmes til at betale

** Søren Madsen i Østrup gav varsel til Jens i Holmgård for et kvienød

(24)

** Christen Christensen i Fårup og Mads Jensen i Hune blev forligt om den arvelod, som Christen kunne tilfalde efter hans bror Christen Christensen og Anne Christensdatter og som Mads Jensen har været værge for                                        

** Christen Madsen i nør Saltum stævner Peder Jensen og Jens Laursen i Kvorup for 1 grøn klædeskørt, som Christen Jensen havde i pant. da det ikke bevises, udstedes ingen lovmål

21/4 1638.

** Poul Andersen i Hvilshøjgård stævner Søren Tomsen i Ingstrup for dom for 14 rdl, som rester på stedsmål og af avl i Fårup, som han fik, da Jens Andersen frarømte. opsat 3 uger

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Christen Snedker i Stenum for vurderings afsigelse samt møde med skifteregister underskrevet af Christen Hansen i Torsmark og Niels Mørk i Ingstrup  

** vurdering af det, som Karen Hansdatter, Hans Mortensens datter i Trudslev samt det Kirsten Klausdatter skulle give hende efter hendes far                                        

** Christen Laursen i Vestergård et vidne. hans fostersønner Jens og Christen gav ham afkald efter deres far Christen Jensen 

(25)

** Søren Andersen i Saltum stævner Christen Mortensen i Saltum for syn klage og dom. navng synsmænd aflægger syn på en stud, der var mager og lam og ikke kunne rejse sig. opsat 3 uger

** Peder Laursen i Kettrup et vidne, at Niels Mørk har betalt det, han var skyldig fra den tid, han var kirkeværge

** Morten Svendsen i Hune et vidne. navng vurderingsmænd havde vurderet hans bo og bohave for 230 dlr

** Bend Laursen og Jens Olufsen gav Jens Tomsen deres og deres drenges skat

** Laurs Christensen i Fårup på kones Johanne Jensdatters vegne gav Morten Svendsen afkald for arv efter hendes far Jens Laursen i Hune                                                                

** Jens Tomsen i Purkær et vidne, hans søn Laurs Jensen i Bangshus gav afkald på egne og søster Kirsten Jensdatters vegne for arv efter mor Anne Ibsdatter                            

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Peder Ræv for dom vedrørende 3 td rug og 3 td byg. opsat 14 dage til forlig

** på Poul Holsts vegne stævnes Søren Pedersen i Saltum for 97 dlr. opsat 14 dage

** Jens i Sisgård fordeler Yde i Ingstrup for 1 td byg

** Christen Nielsen i Trudslev gav varsel til Maren Sørensdatter for 7 1/2 mk, som han lånte hende. 3 ting

** Knud Pedersen stævner Niels på Rønnelien for dom vedrørende nogle torn, som blev fundet ved hans hus. opsat 3 uger

** Laurs Jensen i Jonstrup gav varsel til Mads Blok og Christen Keldsen i Ingstrup for gæld

** Jesper Laursen i Saltum 6 ugers opsættelse begærede dom på Maren Madsdatter i Pandrup. hun har købt Sidsel Jensdatter til at beskylde en anden for hendes barnefader end den, der var skyldig. Peder Jensen vidner, at Sidsel tidligere har begået mened og regnes for et udedisk menneske, derfor bør hans kone være fri for tiltale, hvilket også dømmes                                                

(26)

** Knud Pedersen forbød ingen måtte komme over Bjørnkærs mark, hverken ride gå eller age samt gøre usædvanlig vej

28/4 1638.

** Christen Klausen og Mads Jensen stævner Laurs Nielsen i Kettrup for vidne. navng vidner bevidner, at det år fjenderne drog af landet havde Christen Klausen 3 skpr byg sået og Mads Jensen slet intet sået

** på Laurs Pedersens vegne i Sønder mølle varsel til Mads Blok og Søren på Heden for hver 1 td byg. 3 ting

** Peder Nielsen i Kettrup fordelte for rest tiende. fortegn

** Knud Pedersen på Søren Simonsens vegne stævner Christen Madsen i Bundgård for gæld. opsat 8 dage. også Ellen i Sønderby og Else Jensdatter for gæld. 3 ting

** Knud Jespersen efter 8 dages opsættelse 3 ting til Anders Laursen i Hjermeslev for korn

** Knud Dal stævner Christen Madsen i nør Saltum for dom. opsat 14 dage

** Knud Pedersen forbød endnu at ingen må age ride eller gå over Bjørnkær mark

(27)

** Jens Tomsen i Jonstrup et vidne. 3 vidner bevidner, at der er så meget ødelagt, at der rester 1 pd byg og 11 1/2 skpr byg til Ålborg Slot af Åby bro

** samme et vurderingsvidne. navng vurderingsmænd vurderer mast og toldtræ

** Laurs Jensen i Jonstrup fordeler Mads Blok i Fristrup

** Niels Jensen og Jacob Ibsen. navng voldgiftsmænd afsiger voldgift mellem dem. de skal betale hinanden forsk gæld. den, der siden giver årsag til trætte, skal give en td øl

** Peder Ræv i Havgård stævner Christen Nielsen i Alstrup for vidne tilbud og vurdering samt dom. Peders skriftlige indlæg læses. han har tidligere tilbudt Christen Nielsen korn og gode varer, som han i dag havde til stede, samt at betale evt. rest i rede penge

** Søren Madsen i Østrup fordelte Jens i Holmgård for 1 kvie

5/5 1638.

** Vogn Pedersen lod læse 2 opsættelser af landstinget. den ene angående en stud og den anden en dom, som herredsfogden har dømt mellem tolderen i Ålborg og Vogn Pedersen

(28)

** Christen Nielsen i Alstrup efter 14 dages opsættelse begærer dom over Peder Ræv i Havgård for korn, som han skyldte Kirsten Mikkelsdatter i Sæby. han dømmes til at betale inden 15 dage

** samme gav varsel til Morten Nielsen i Hjermeslev for korn. 3 ting

** samme stævner samme angående hans fæste. opsat 1 måned

** Peder Tomsen i Kornum efter opsættelse begærer dom over Søren Tomsen og Christen Laursen i Saltum for rest landgilde 1625. de dømmes at betale inden 15 dage

** samme efter opsættelse begærer dom over Christen i Kalsensgård for landgilde 1626. Christen har betalt på Ålborg slot samt på Knepholt. Galskøt mener at det bør bevisliggøres, at Christen Nielsen har speciel befaling at yde landgilden på slottet. opsat 8 dage

** Klemend Tøgersen  et vidne, Laurs i Østrup og Jens i Holmgård lover at betale til Jens Halses arvinger

** Niels Mørk gav lovsmændene i Hjermeslev varsel for 3 mk hver for 4 skpr byg. 3 ting

** Jens Christensen i Saltum gav varsel til Søren Kolding       

** Laurs i Østrup forbød at føre sæd i Fru Margrete Banners tjeneres jord

** Niels Mørk. navng synsmænd afsiger syn på Ove Keldsens sår

** Christen Laursen i Fårup gav varsel til Peder Mortensen i Pirup for flyndere vod og penge. 3 ting

** P Laursen i Østrup efter 8 dages opsættelse 3 ting for 1 får til Niels P og Anders Jensen

(29)

** Tomas Jensen i Brogård stævner  P Jensen og Jens Laursen i Kvorup for æskning og tilbud vedrørende en sølvstob, som Christen havde i pant 2 år før fjenderne kom i landet. de indstævnede ved intet om sølvstoben                                             

** samme stævner P Mortensen i Sønderby for en skærekniv

** Jens Tomsen i Jonstrup et vidne. navng vidner om dem, der ikke giver brokorn af Åby bro

** Jens Tomsen i Jonstrup 14 dages opsættelse begærer dom over Søren Pedersen i Saltum for 97 sdl. han dømmes at betale inden 15 dage

** Jens Christensen i Fårup stævner Christen Christensen i Hune angående 2 stude, som han havde på foder i 2 år. Christen bør skaffe studene til stede. opsat 14 dage

** Jesper Laursen i Saltum lod læse deres grandelavsbrev, som menige grander tilforn havde vedgået og samtykket om hegn 

** Knud Pedersen fordelte Mads Blok og Søren Nielsen på Laurs Pedersens vegne i Sønder mølle

12/5 1638.

** Søren Tomsen i Saltum stævner Niels Mørk i Fårup for dom angående 7 1/2 dlr, som er hans fosterbørns arvelod. Niels svarede, at dersom Søren ville opfostre børnene, skulle han få pengene. opsat 8 dage                                                    

** Christen Keldsen i Trudslev gav varsel til Tomas Madsen sst for 1 td byg

** Jens Christensen i Saltum fordelte Søren Kolding for gæld

(30)

** Knud Dal stævner Christen Madsen i nør Saltum for vidne. de har drevet forsk agre i fællesskab og fordelt afgrøden deraf. Knud har slagtet en kvie, og Christen kørte kødet bort. Christen lovede Knud 2 plage for 1 hest

** samme med 14 dages opsættelse begærer dom over Christen Madsen for gæld ifølge breve. han dømmes at betale inden 15 dage

** P Dreier på P Galskøts vegne begærer dom over Christen i Kalsensgård for landgilde. der vidnes, at Jens Tomsen, som tidligere havde anlagt sagen, var i husbondens bestilling. opsat 8 dage

** Laurs i Østrup stævner Laurs Smed og Niels Andersen og deres folk for synsmænd til et led, der er igen lukket med digetørv

** Tomas Jensen i Brogård stævner P Jensen og Jens Laursen i Kvorup for dom vedrørende et sølvstob, som han gav Christen Jensen i pant for 9 sdl. Jens og Peder ved ikke hvor stoben er, derfor opsat 14 dage

** samme fordeler P Mortensen for 1 skærekniv med videre

(31)

** Laurs Christensen i Hjermeslev. navng synsmænd syner hans sår          

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Christen Madsen i Hune hvarre og hans søster Maren Madsdatter for vidne. Anne Pedersdatter på Rønnelien vidnede, at Christen kom med de torn, som blev fundet ved deres hus. han ville tørre rug i deres ovn med tornene. Christen benægtede. opsat 14 dage                                      

** Matias Bertelsen i Ejersted gav varsel til forsk

** Christen Laursen delte Christen Mortensen

** Niels Jespersen i Torpet stævner Anders i Nørgård for gæld

** Anders i Nørgård stævner Niels Jespersen for en galt. opsat 8 dage

** Anders Pedersen og Niels Jespersen tog hinanden i hånden og blev forligt ved husbondens og andre dannemænds forhandling. hvis forliget bliver brudt skal første gang betales en okse, anden gang forbrydes fæstet                                    

(32)

19/5 1638.

** Søren Tomsen i Saltum 8 dages opsættelse begærer dom over Niels Mørk for 7 1/2 dlr. Niels berettede, at dersom Søren ville tage børnene, skulle han få pengene. han skal betale sine fosterbørn inden 15 dage. 

** Christen Madsen i nør Saltum stævner Knud Dal for vidne. Kirsten Knudsdatter i Saltum vidnede om den kornsæd Knud havde fået. Knud svor, at det han havde sået og fået havde han betalt

** Knud Dal stævner Christen Madsen for vidne og Tomas Laursen for at sige sin sandhed. der vidnes om deres økonomiske mellemværender, og de dømmes til at gøre regnskab med hinanden

** Niels Mørk i Ingstrup stævner for stedsmål af en eng. fortegn

** samme fordelte lovsmændene i Hjermeslev for kornrest

** Jens Andersen fordelte alle dem, som Matias i Ejersted gav sag

(33)

** Laurs Dal i Saltum  tog i Laurs Smeds hånd og var hans hjemmel til det boskab, der fandtes i husene, da Laurs kom til dem, og fik betaling derfor

** Jens Andersen. navng synsmænd har synet Anders Christensens sår

** Oluf Christensen efter 6 ugers opsættelse begærer dom på Christen i Risager for det boskab, som han var budt til at føre til Tårupgård. arv og gæld var fragået. der kan ikke tilstedes lovmål over Christen Andersen                                                 

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Keld Nielsen for vidne. de er forligt om den tørvegrøft, som Keld har ladet grave i Olufs drift. Oluf skal have lov at grave i Kelds drift, og føre tørvene bort. Keld skal opsætte de skelsten, som hans folk har pløjet op

** Morten Nielsen i Sønderby gav varsel til Jep Eriksen for 1 pd byg

** Mads Christensen i Pandrup stævner Niels Mørk for 7 sdl, som han skylder. Niels lover at betale                        

** Søren Madsen stævner Niels Mørk for en ko, som han leverede Niels på hans søster Maren Laursdatters vegne. Niels lovede at skaffe koen til stede

** Christen Olufsen borger i Skive på Jens Pedersen Ræv i Høgsgård hans vegne stævner Peder Ræv i Havgård for 20 rdl, som han skylder. opsat 1 måned

** Oluf Sørensen i Vesterby æskede dom af Jens Tomsen på P Galskøts vegne om han eller nogen ville skille dem ad vedrørende 24 rdl. Christen i Kalsensgård rester med 1 rdl tærskepenge. Jens er ikke mødt. Christen har kvittering

** 3 ting til Laurs Pedersen i Østrup for 3 td byg til Jens Halses arvinger

(34)

26/5 1638.

** Knud Dal stævner Christen Madsen i nør Saltum om han vidste noget uærligt om ham. Christen vidste kun hvad ærligt var

** Niels Mikkelsen i Saltum stævner Christen Sørensen i Østrup for 5 mk

** Jens Tomsen i Jonstrup et vidne. navng mænd har rebet Jorden mellem Niels Mørk og Christen Christensen i Fårup. ligeledes delte de husene imellem dem

** Jens Poulsen i Hune stævner for gæld. fortegn

2/6 1638.

** Vogn Pedersen lod læse landstings opsættelse angående Christen i Kalsensgård, Jens Andersen og andre. opsat

** Jens Poulsen fordelte alle, som han gav sag for byg

** Knud Dal stævner Christen Madsen for tilbud på regnskab. denne indvilgede og en dag blev fastsat

(35)

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Christen Johansen i Kettrup for syn. navng synsmænd har synet en eng på Kettrup mark, som er Christen Johansens. der er gravet sorttørv

** samme stævner P Mogensen i Risager samt navng vidner. Niels Mørk vidnede, at han ikke vidste hvorledes hans segl var kommet under P Mogensens opladelsesbrev, denne har ikke givet nogle et brev, idet han ikke kan læse eller skrive

** Peder Simonsen et vidne. navng mænd har lagt Vestrup tiende, samt tiende af en halvgård i nør Saltum, som Mads Jensen iboer

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner Laurs Christensen i Hjermeslev, om han ville anklage nogen for hans skade. han svarede at Knud Jespersen og Anders Pedersen i Ingstrup gjorde ham skaden

** Niels Mikkelsen i Saltum fordelte Christen Sørensen i Østrup for 1 livstykke 9/6 1638.

** Christen Sørensen ved broen gav Erik i Ribergård afkald for hans hustrus arv efter far Christen Laursen og bror Morten Christensen

16/6 1638.

** Christen Olufsen i Skive med 1 måneds opsættelse begærer dom over P Ræv for 20 rdl efter hans brev. Peder Ræv beviser at have oppebåret 18 rdl. han dømmes at betale rest 2 rdl med rente

(36)

** Poul Holst stævner forsk navng for dom vedrørende opladelsesbrev på 2 parter af Niels Mørks gård i Fårup, hvilket Niels Mørk benægter er sket med hans vilje. opsat 1 måned

** samme et vidne. Søren Madsen sagde at Niels Mørk ikke kan skrive

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Karen Christensdatter i Brogård for at udlægge barnefader, som er Poul Pedersen i Krattet. han nægter                                             

** Søren Pedersen i Saltum og P Jørgensen gav deres sag på dannemænd at sætte skelsten mellem dem

** Niels Holdensen stævner Laurs i Østrup for dom. opsat 1 måned

** Anders Kjærulf i nør Halne gav varsel for gæld. fortegn

** samme stævner Anders Bendsen for syn på hus

** Niels Mørk stævner lovsmændene i Hjermeslev for 10 mk for 1 td byg i fjor

** samme stævner Margrete Olufsdatter i Hune for syn på hendes hus

** samme gav varsel til lovsmændene for faldsmål

** Knud Jespersen i Hjermeslev stævner Anders Laursen sst for dom vedrørende en stud som han lånte ham til hans plov. opsat 14 dage

** Terkild Eriksen. navng synsmænd aflægger syn på det hus, som  er tilskiftet ham           

** Laurs Keldsens sag med Svend opsat 8 dage til forlig

(37)

** Tomas Jensen 5 ugers opsættelse begærer dom over Peder Jensen og Jens Laursen for et sølvstob. fogden på Børglumkloster svarede, at det kun var løse ord, og der var intet bevis på sølvstobens pantsættelse. Tomas Jensen viger retten og begærer ingen dom i dag

** Bend Laursen i Hjermeslev stævner navng for syn. navng synsmænd aflægger syn på enge om agre for skade

** Bend Laursen og Mads Andersen voldgav deres trætte til dannemænd at sætte sten mellem dem

** Jens Andersen i Ejersted et vidne. navng vidner bevidner, at halvparten af hans jord er øde af sandflugt               

** varsel til Ingstrup mænd for skat. 3 ting

** Laurs Pedersen i Ejersted gav varsel til Niels Mørk i Fårup for 1 sdl 2 s

** Bend Laursen i Hjermeslev Tøger Knudsen Poul Simonsen gav deres sag på Anders Jensen og Jens Christensen at sætte sten

** Bend Laursen et vidne, Jens i Holmgård modtog 3 rigs ort hans og drengens skat

** Søren Andersen i Saltum tilbyder Christen Mortensen den stud, de trættes om. han svarede, at dersom Søren ville betale hvad der var forsømt, da ville han gerne have den igen

** P Simonsen. navng synsmænd til kirkestolene i Ingstrup ? kirke

(38)

23/6 1638.

** Anders Kjærulf i nør Halne. navng synsmænd aflægger syn på Anders Bendsens gård. laden er sat i stand. rålingshuset forbedret med udskud, og et jordhus, som var tynget ned af sandet, er han begyndt at gøre i stand

** samme stævner Tøger i Bundgård for 3 dlr og 1 td byg på Christen Andersens vegne i Fogedgården. Tøger svor forleden år at have betalt til Laurs Andersen da i Knepholt med en stud

** samme fordelte dem, som han for 8 dage siden gav sag

** Jens Mikkelsen i Vestergård. synsmænd afhjemlede, at det hus på Rønnelien, som Niels fraflyttede, er aldeles nede

** Niels Mørk. synsmænd afhjemler at i Margrete Olufsdatters tørvekast er der gamle tørvegrøfter, som i de andres. husene vel ved magt                                                  

** Knud Pedersen gav varsel til Vogn i Bleggrav for et værge og gehæng, som Knud lånte ham for 4 år siden. han vil skaffe det til stede

** Jesper Pedersen i Havgård stævner P i Rævhede for syn. navng synsmænd har set at P i Rævhede har ladet grave 40 læs splittørv i grøn jord og græsning. Peder svarede, at han havde gravet for at kunne oppløje senere. Søren Madsen i Vedsted vidnede, at for 40 år siden, da han tjente i Rævhede, brugte formændene førnævnte jord til tyring

** samme stævner Anders Madsen i Røgel for syn klage og vidne. navng synsmænd har synet sårene på Niels Gertsen, Peder Poulsen og Johannes Jørgensen. de skyldte Anders Madsen for at have slået dem i Puller eng. Anders har drevet sit kvæg i deres enge, og da de tog det ind, tog han det fra dem, samt slog dem og truede dem med kniv

(39)

** Jesper Pedersen et vidne. Gert og Poul gav denne sag og andre til husbonden, og Jesper gav klage på Anders for skade, og for det fæ, han tog

** samme. navng synsmænd har synet de enge, hvor Anders har drevet sit kvæg. de er opædt, og der er skade for 4 læs græs

** Anders Madsen tog i Jespers hånd for alle sager, øvrigheds foragt, skovhugst, fæ han har taget og for skade i engen, og indstillede sig for husbonden

** Niels Mørk fordelte lovsmændene i Hjermeslev for rest byg samt faldsmål

** Niels Friis stævner Laurs Laursen og Oluf Christensen. de vidnede, at det pantebrev angående Spangerhede har været Niels Friis af hænde fra 1635 og til Vor Frue dag, hvor han fik det igen i Hjørring

** samme stævner Frands og Anders Svenningsen for syn til digetørvegrøft i Vestrup

** Vogn Pedersen i Bleggrav med landstings stævning stævner Jens Andersen for anvendt kost og tæring til landsting og til og fra samme. opsat 1 måned

** Vogn Pedersen i Bleggrav stævner vidner. der vidnes, at den stud, der blev vurderet d 2/3, blev af Poul Nielsen ført af gården. denne berettede, at han tog studen på Christen Poulsens vegne i Ålborg

(40)

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner forsk. for skat. fortegn

** Svend Nielsen lover at betale Laurs Keldsen sin gæld

** Christen Mortensen i nør Saltum gav varsel til Søren Andersen for 1 stud. opsat 8 dage

** Laurs Keldsen i Trudslev gav varsel for øl, de havde drukket

** Laurs Pedersen i Ejersted delte  Niels Mørk for 4 mk 2 s            

** navng synsmænd har synet en øde halvgård i nør Saltum, hvor der er afpløjet 3 furer af en ager i Eskemaden. Mads Jensen har pløjet og tilsået til 1 td korn, men har udlagt jord til 16 skip

** Tøger Jensen i Bundgård stævner Knud i Hvarret og P S ---- for gæld

** Søren Tomsen delte for kongeskat

** Jens Jensen i Ingstrup gav varsel til Anders Poulsen i Fårup for gæld

** Niels Mikkelsen i Saltum gav varsel til Christen Sørensen for faldsmål og Christen Nielsen i Hjermeslev. for 22 s opsat 8 dage

** Laurs i Østrup 2 ting fremlyste 1 hvidt svin

30/6 1638.

(41)

** Poul og P Nielsen i Sisgård stævner Vogn i Bleggrav for tilbud og æskning for en stud for 3 daler. Vogn mente at dommen ikke var lovlig, idet den var underkendt ved landstinget. han vedkendte sig studen og tilbød udlæg for de 3 dlr

** Jesper Laursen i Saltum stævner Peder i Rævhede for dom for ulovlig tørvegravning i hans ejendom i græsning og grøn jord, formente hans fæste var forbrudt. opsat 14 dage                   

** Mikkel Nielsen i Torpet gav varsel til Mikkel Smed i Kås for ulydighed, idet han ikke var mødt i Sundby for at køre til Bøgsted. Mikkel havde været i Sundby, men var blevet sendt hjem igen af fruen

** Christen Tomsen i Fårehave gav varsel til dem i Jetsmark, som rester med skat

** Christen i Kalsensgård tilbød Vogn i Bleggrav den stud, som Poul og P Nielsen ikke mere ville befatte sig med. Vogn tog studen og lovede Poul Nielsen og medbrødre, at de skulle være fri for tiltale

** Jens Pedersen i Åby på søster Kirsten Pedersdatters vegne gav Christen i Hønsholm afkald for fædrene og mødrene arv     

** Christen Pedersen i Hønsholm får afkald af sine sønner Peder og Jens Christensen for arv efter deres moder Johanne Pedersdatter  

** Christen Pedersen giver sin stedfader P Christensen i Hedegård afkald for arv efter hans far P Jensen og brødre Niels og Anders Pedersen

(42)

** Jens Tomsen i Jonstrup tilbød frugtgæld for sæd i slotstjeneres jord samt i Niels Mørk og Christen Christensens jord i Fårup

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Jens Christensen i Fårup for syn. navng synsmænd afhjemler, at der er pløjet af hans jord

** samme stævner Mads på Kongsbak for spørgsmål, om han pløjede eller brugte mere jord, end han havde fæstet. han svarede, at det han brugte, kunne han få hjemmel til, når han fik lensmanden i tale

** Tøger Knudsen stævner Johanne Nielsdatter i Hjermeslev for gæld. opsat 3 uger

** samme stævner for gæld. fortegn

** Christen Christensen i Fårup stævner Mads Jensen i Hune for 15 dlr. opsat 8 dage

** Anders Laursen i Hjermeslev med 8 dages opsættelse et vidne. Maren Jensdatter vidnede, at den stud som hendes mand og Knud Jespersen trættes om, ikke omkom af sult eller deres forsømmelse

** Peder Svarrer lovede Tøger i Bundgård 1 par ......

** Tøger i Bundgård delte Knud i Hvarret for 3 mk 4 s

** Anders Torsen i Krogsgård. navng synsmænd afhjemler, at der er meget vand i de agerskifter, der ligger norden og vesten for Lundergård og som ikke kan bjerges, uden vandet synker

** Bertel Andersen stævner Klemend Laursen i Hune for spørgsmål angående grandelavsbrevet. Jens Poulsen har det

** Peder Laursen i Kettrup stævner Søren Pedersen i Brødslev for 2 rdl, som dennes formand Simon Klemendsen skyldte Laurs i Kettrup. opsat 14 dage

** samme gav varsel til Rasmus Klausen i Ingstrup for 1 øltønde og træ

(43)

** Anders Pedersen i Nørgård stævner Christen Jensen i Alstrup og hans søn Tomas Christensen for syn. navng synsmænd har set Klemend Tomsens stedsøn Christen Christensens sår. Anders Pedersen begærede klage. opsat 3 uger                                  

** Christen Mortensens sag opsat 8 dage

** Laurs Pedersen i Ingstrup gav varsel til Christen Svendsen for en saddel. opsat 8 dage

** Christen Justsen i Fårup et vidne. navng vidner bevidner, at han er øde og forarmet og ikke kan betale kongeskat

** Jens Tomsen i Ingstrup stævner Anders Poulsen i Fårup for spørgsmål om uret, der skulle være sket ham i hans hus. han svarede, at han ikke klagede over nogen for uret, men der havde været en ungkarl i hans hus, der havde fået en kande øl og ----

** Niels Mikkelsen efter 8 dages opsættelse 3 ting til Christen Nielsen i Hjermeslev for 21 s for flyndere

** Laurs Klemendsen i Brødslev 8 dages opsættelse gældssag. fortegn

** Christen Pedersen i Hedegård lover hans bror Jens Pedersen i Åby fri for krav om arv efter far og søskende Niels og Anders  

** stævning

7/7 1638.

** Mikkel Smed fordeles for oversiddelse

** navng bønder i Hjermeslev tilsiger Jens Høg deres tjeneste. Viborg 1/7 1638. fortegn

(44)

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner navng bønder og deres tjenestedrenge for at have taget hans og flere andres øg i Jetsmark fælled og gennet dem ad Saltum. Morten Rod lover at stille Jens tilfreds for sin egen part

** Christen i Fårehave fordeler for skat. fortegn

** Christen Johansen på Gøl ved Kirkebjerget stævner Christen Keldsen i Jonstrup og Jens i Stride. de vidnede, at da de var på Gøl for at købe sild, så de at Christen Johansen var bundet med en tømme, men de så ikke hvem der bandt ham eller løste ham

** syns afhjemmelse af ødegårde og skader på grund af sandflugt. fortegn

** Sejlstrup tjenere stævnes for rest

** varsel til Bertel Andersen for kirketiende

** varsel til Birkelse tjenere for rest. og Laurs Terkildsen på hans fæste. opsat 14 dage

** Alle Alstrup mænd og 3 i Torpet stævnes for syn på skade på 9 favne enge i Torp eng, som tilhører Jens Christensen

(45)

** samme sag

** Anders i Nørgård. skadet for 9 læs hø i hans eng

** Niels i Bundgård. skadet for 14 læs hø

** 3 ting for gæld

** Bertel Andersen gav varsel til navng. bønder for de lovede at holde ham skadesløs for bispetiende

** gældsstævning Kettrup

** Jens Tomsen i Jonstrup gav varsel til Mikkel Skomager for 3 års skat. denne svarede at han var soldat 5 år og siden har han vandret på sit håndværk både i herredet og andetsteds

** samme stævner Christen Andersen i Kettrup for tørvegrøft i græsning og grøn jord i hans engskifte. opsat 8 dage

** samme stævner Jens Christensen i Fårup for 3 mk for hver fure han har pløjet fra Christen Christensen. opsat 14 dage

** samme stævner 2 bønder om de ville klage over nogen for uret. det ville de ikke

** Søren Pedersen med landstings stævning stævner vidner. ingen er mødt

** Alle Hjermeslev grander stævnes. opsat 14 dage

** Anders i Nørgård forbyder Niels Jespersen at bruge det hus, han har fæstet

** Niels Jespersen forbyder Anders i Nørgård at bruge samme hus

(46)

** Laurs Klemendsen i Brødslev fordelte for ølpenge efter deres gildes vedtægt

** 3 ting for en saddel

** 3 ting for byg

14/7 1638.

** Poul Holst spørger Søren Madsen, om den fuldmagt, som er læst, ikke er underskrevet med Niels Mørks hånd i Fårup. han svarede, at da Niels kom fra ham, da kunne han ikke skrive

** Mikkel Smed gav varsel til tjenerne for smørskyld

** Birkelse tjenere fordeles for rest. Peders sag i Rævhede opsat 14 dage

** Jens Mikkelsen i Vestrup med landstings stævning stævner vidner og Laurs Pedersen for svar. navng vidner som kan mindes i op til 40 år bevidner, at den jord som de 2 Laurs Pedersen trættes om, har altid ligget til nør Laurs Pedersens gård

** Peder Simonsen i Østrup gav varsel for gæld. fortegn

** varsel for dele

** Niels Laursen i Østrup gav varsel til P Laursen

(47)

** varsel for kongeskat i Saltum

** fordeling

** fordeling

** tilsagn om betaling af gæld

** fordeling

** varsel for dele

22/7 1638.

** Anders Jensens sag opsat 8 dage

** Saltum mænd og drenge fordeles for kongeskat

** fordeling

** kaptajn Ludvig. syn på Bisgård

** Søren Tøgersen tilsiger Falk Giøe sin tjeneste

** Laurs Pedersen i Ingstrup forbydes at befatte sig med den jord og korn, som nu omtvistes

** samme stævnes for dom for ulovlig såning. opsat 14 dage

** fordeling

(48)

** Christen Nielsen i Alstrup gav varsel til Morten Nielsen i Hjermeslev for agergæld samt for at have drevet en stud i ploven, som var husbondens og uden dennes minde

** stævning

** varsel til Søren Madsen i Østrup at han skal bevise, at Niels Mørk ikke kan skrive. Søren mener sig fri for tiltale, indtil Niels kommer til stede. opsat 8 dage

** Søren Madsen stævner Niels Mørk, denne er ikke mødt, men der vises 2 breve, som denne har underskrevet, og spurgte Søren, om han ville holde dem for falske

** Niels Bertelsen. syn af hans sår

** Jens Tomsens sag med Jens Christensen i Fårup opsat 8 dage

** nør Laurs Pedersen i Ingstrup stævner vidner. P Sørensen vidner, at han slog græs for husbonden Laurs Pedersen, og bar det op på bakken, dernæst kom Mads Skomager og hans kone og kørte det bort. Mads benægter

** Jesper Laursens sag mod Laurs Terkildsen og P i Rævhede opsat 8 dage 

** Christen Nielsen i Trudslev og Maren Sørensdatter blev forligt

28/7 1638.

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Niels Rasmussen i Trudslev for vidne

** samme stævner Peder Jensen i Borup og Søren Laursen i Hjermeslev for vidne angående oversiddelse. de svarede, at deres vogne var i skoven den pågældende dag. Sejlstrup

(49)

** 3 ting til syns afhjemmelse

** Christen Christensen i Fårup med 1 måneds opsættelse begærer dom over Mads Jensen i Hune for 15 dlr han skal betale inden 15 dage, eller søges ved nam

** Jesper Laursen i Saltum stævner Mads Sørensen i Vedsted for han slog Niels Bertelsen

** varsel

** varsel

** gældsstævning til Bertel Andersen efter kirkens bog

** Morten Svendsen i Hune stævner Bertel Andersen for tilbud angående tienden. opsat 8 dage

** Laurs i Østrup lover at betale Niels Holdensen sin gæld

** nør Laurs i Ingstrup stævner Mads Skomager og hans kone Boel. Niels Tomsen bevidner, at han var med at rive hø for Laurs. det blev senere hentet af Mads Skomager og hans kone. han benægter

** Tomas Christensen i Krattet. vurdering af afdøde Mette Christensdatters klæder

(50)

** synsmænd har synet Matias Bertelsen. Christen Jensen og Jens Jensens huse og jord, som er ødelagt af sandflugt         

** Vogn Pedersen i Bleggrav med 5 ugers opsættelse begærer dom over Jens Andersen for kost og tæring i alt 44 dlr 6 s for en landstingsdom. Jens Andersen svarede, at landsdommerne alene havde dømt dommen magtesløs, men ikke dømt ham at betale kost og tæring. han frikendes

4/8 1638.

(51)

** Laurs i Østrup fremlyste 3 flokke gæs, som dagligt går i Niels Friises korn og eng og gør skade

** Peder Pedersen i Hune torp får synet sine sår

** Jens Mortensen får synet sine sår

** Jens Mikkelsens sag opsat 8 dage

** varsel for gæld og skat. fortegn

** Laurs i Østrup stævner begge Anders Jensens sønner Christen i Østrup for vidne syn og klage. synsmændene afhjemler, at de så en vogn, som var Madses i Møllen i Østrup kær, som øgene stod for, halskoblet var af det ene, og en vognkæp var af, og der lå tørv ved vognen. det bevidnes, at Anders Jensens sønner havde væltet Madses vogn og rejst den op igen. den største Christen havde slået Mads i hovedet med en stage

** Peder Jensen i Lundby sogn i Slet Herred stævner Jens Steffensen og hans kone Maren Andersdatter, de svor, at de ikke havde set ham for deres øjne hverken nat eller dag uden den 2 Juni hos det kvindfolk Dorte Jensdatter, som tidligere havde beskyldt ham  

** Jens Steffensen. syn på Maren Andersdatters sår

(52)

** fordeling

** 3 ting for gæld

** Anders Madsen. syn på et øg, der var stukket i bugen og på kindbenene

** Peder Skrædder i Brødslev forbyder Oluf Andersen i Kettrup at huse eller helle Maren Nielsdatter, idet hun er fordelt for en løgner

** Bertel Andersen og Anders Jensen et vidne. navng Hune mænd på deres og menige Hune mænds vegne lovede at svare tiende til bispen på hans loft

** Christen. Christensen i Hune. syn på våbenhuset i Hune kirke

**  Anders Nielsen i vester Halne. navng vidner bevidner, at et hus i Hvarret er øde, og intet hus derpå, siden fjenderne drog bort 

** Peder Christensen i Hvarregård. syn på skade i vinterrug i toften

** stævning for gæld. fortegn

(53)

11/8 1638.

** Mads Sørensen i Vedsted stævnes for 3 kurant dlr for skade, han gjorde Niels Bertelsen

** Jesper Pedersen i Havgård stævner vidner samt Jens Christensen i Kås for svar angående hvad der går af hans gård foruden 3 tdr byg. navng vidner bevidner at der tidligere også gik et skovsvin af gården

** Jens Andersen stævner Anders Madsen ved Broerbæk for beskyldning og klage angående skade. Maren Andersdatter beskyldte ham for samme skade og sagde, han løj. Hun havde været på Ulholm og da hun gik, fulgte en hund med hende. denne hund og hendes egen rev et får ihjel

** Anders Madsen stævner Maren Andersdatter for skade på hans øg. opsat 8 dage

** syn på skade på Laurs Knudsens rugtofter for 1 td rug i hver toft

** Niels Mørk og Jesper Laursen forbød på husbonds vegne tjenestedrenge og bøndersønner at drage fra stavnen under livsstraf før udskrivning af soldater og før skatten er betalt

** Mads på Kongsbak forbydes at befatte sig med det korn, der er sået til det gadehus, han iboer. med dom opsat 8 dage angående hans fæste for 5 rdl stedsmål, som ikke er betalt

** gældsstævning. opsat 8 dage

(54)

** Christen Christensen og Niels Mørk forliges om afgiften af deres gård i år

** fordeling

** Jens Nielsen i Kettrup stævner Mads Skrædder for klage. denne trak en plag for Jens, og var i Saltum for råd om blodet kunne stilles. alle, der så plagen, sagde, der var intet råd

18/8 1638.

** Mads Sørensen i Vedsted fordeles for 3 kurant dlr

** Jesper Laursen stævner Niels Nielsen i Røgel for at have såret Anders Sørensen med en kniv efter navng synsmænds afhjemling

** Søren Pedersen i Saltum stævner Niels Mikkelsen i Saltum for syn. navng synsmænd afhjemler, at der er en rende imellem deres agre og tværs over agrene. om det er skel, ved de ikke

** Laurs i Østrup 14 dages opsættelse gav last kære og klage over Anders Jensens sønner i Østrup. de har kastet Mads i Østrup Kær hans vogn omkuld samt slået og truet ham på hans rette vej samt klage over et halvt hundrede hårdræt og jordslæt, de gjorde ham     

** 3 navng. bønder i Bunken forbydes at føre deres korn ind, før det bliver talt og kirken får sin rettighed

** varsel til alle Hammelmose tjenere for skatten

** fordeling

** Jens Nielsen og Mads Skrædder i Kettrup gav deres sag om en plag til voldgift

** varsel for gæld

** Jens Mikkelsens sag opsat 8 dage

(55)

25/8 1638.

** fordeling

** Niels Madsen i Bedholm. et 24 mands vidne at han er født af ærlige forældre og har skikket sig vel

** begge Laurs Pedersen i Ingstrup er forligt om den jord, som de trættes om. sdr Laurs skal have kornet i år, og nør Laurs skal have det i fremtiden. sdr Laurs skal give et tønde godt øl og nør Laurs en kande brændevin

** Laurs i Østrup stævner P Simonsen for tilbud om så meget korntiende, som Christen Nielsens formand gav

** Oluf Nielsen i Hune. navng. synsmænd har synet hans sår      

** Oluf Christensen i Kvorup 1. ting forbød alle at komme på Vestrup mark nat eller dag

1/9 1638.

** samme stævner Christen Skrædder i Jetsmark for vurdering og tilbud. hans kvie vurderes for 5 mk. Oluf på Niels Friises vegne tilbød ham at indløse den for vurderingen samt skaffe Niels Friis hans bøsse igen

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner alle Hune bymænd for vidne

** Morten Nielsen i Sønderby stævner Keld Laursen for vidne og klage. navng vidner bevidner, at Keld lagde tømme på Mortens grå øg, og ikke red så langt som 2 hjullængder, og han gjorde ikke øget skade

(56)

** Mikkel Jensen Smed på Husbonds Fru Dortes vegne forbød mænd og drenge at drage af stavnen i 2 år under straf. fortegn

** Christen Sørensen i Risen fordeles for 1 par vanter.

8/9 1638.

** Laurs i Østrup et vidne. Søren Madsen sst lod læse en 14 dages opsættelse af landstinget d 29/8 angående vidne og klage, som Mads i Møllen har forhvervet over Anders Jensens sønner                  

** samme sag

** fordeling for skat

15/9 1638.

** Anders Kjærulf gav varsel for skat. fortegn

** samme stævner Anders Bendsen for syn på hans hus

** Anders Nielsen i vester Halne gav varsel for gæld. fortegn

** Jens Tomsen i Jonstrup gav varsel til lægdsmændene for at levere skatten. opsat 8 dage

(57)

** Bundgårds mænd stævnes for skat

** Margrete i Hedegård stævnes for 6 rdl bøder samt fogedpenge. opsat 8 dage

** Niels Mørk stævner for gæld. fortegn

** fordeling

** Oluf Christensen stævner hans dreng P Nielsen for trøje og bukser samt rømning og skade og forsømmelse. 3 ting

** Vogn Pedersen lod læse landstings stævning til Jens Andersen og Herredsfogden

** varsel for rest skat

** Anders Jensen i Saltum stævner Søren Tomsen for 1 tiendelam. opsat 8 dage

** Niels i Mejlholm stævner for gæld. fortegn. opsat 8 dage

** Mikkel Nielsen Skomager i Fårup er forligt med sine fosterbørn Jens og Christen Mikkelsen om deres arv efter deres far Mikkel Laursen, som boede i Fårup                             

** Søren Pedersen i Saltum stævner Niels Mikkelsen for at have ladet slå noget havre og føre det hjem. Niels svarede, at han havde befalet sine folk at sætte havren tilbage og mente ikke at skulle lide klage. opsat 14 dage

** med 6 ugers opsættelse begæres dom over Christen i Risen for 3 rdl, som han skylder hans broder Jens Sørensen                              

(58)

** navng synsmænd har synet det hus, som Oluf Andersen har fæstet. der er et gammelt rålingshus med et jordildes, som står på fald, samt ved den anden ende et stykke jordhus, hvor kun nogle jordvægge står tilbage

** varsel til Ingstrup mænd for skat

22/9 1638.

** Søren Laursen i Kås gav varsel til dem der rester med skat i Jetsmark

** Niels Mørk forbyder 2 tjenestedrenge at drage af stavnen, idet de er taget til soldat

**  Laurs i Østrup et vidne. Niels Mørk lod læse 14 dages opsættelse af landstinget angående vidne og klage at blive magtesløst, som Mads i Møllen har på Anders Jensens sønner i Østrup.                     

** varsel til Saltum sognemænd for skat

** Jens Andersen stævner Mads ved kirken for vurdering og tilbud. han har fået udlagt en ko og et øg for 15 dlr for Christen Christensen og tilbydes at indløse dem igen

** fordeling

** Alle 4 Bundgårds mænd fordeles for skat

** Jens Mikkelsen i Vestergård. navng vidner om ødegods til Børglumkloster

(59)

** Niels Ibsen i Sundsted stævner Palle Pedersen i Vedsted for 10 sdl, som han lånte ham på Lerup marked. Palle svarede, at han havde solgt Niels en stud på markedet, og de havde drukket lidkøb til afsked, og studen er til  gode rede. opsat 14 dage

** Oluf Christensen i Kvorup 4 ting til Peder Nielsen for bukser og trøje samt rømning og skaden deraf. Peder mødte og lovede at stille Oluf tilfreds for alle ovennævnte. sager

** Oluf Christensen på Mester Olufs og medarvingers vegne stævner Laurs Skrædder for noget fløjl og damask. opsat næste tingdag  

** Jens Christensen i Hjermeslev et vidne. navng vidner bevidner, at Steffen Jensen har Jens Christensens kone siden nogle år før fjenderne kom i landet. det er samme Jens, som lægdsmændene nu tiltales for skatten. han er i år lægdsmand og inderste

** samme og Søren Tomsen i Ingstrup fordeler for rest skat

** Kirsten Jensdatter, som tjener Niels Jensen i Saltum stævnes for at udlægge barnefader, som er Jens Christensen, Christen Christensens søn                                            

** varsel for dele til Christen Laursen, der tjener Anders i Hedegård for 3 sdl som han skylder Her Jacob for stedsmål

** Jens Nielsen i nør Saltum stævner Jens Christensen i Vestergård for 2 stude opsat. til næste ting

** varsel til Hune sognemænd for skat

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner P Mogensen og vidner, samt Søren Madsen og hans søn Laurs Sørensen i Østrup for dom. P Mogensen har fremdraget et opladelsesbrev på 2 parter af den gård i Fårup, som Niels Mørk iboer, og som er underskrevet og forseglet med Niels Mørks segl. Niels Mørk benægter at have skrevet brevet, og hans segl er frakommet ham. P Mogensen benægter at have skrevet brevet. Søren Madsen bør lide tiltale, idet han har sagt, at Niels Laursen Mørk ikke kunne skrive. Det bevises med flere breve, at det kunne han. Peder Mogensen frikendes men Søren Madsen lider tiltale. opladelsesbrev og tingsvidne fremlægges

(60)

** samme begærer dom over Søren Madsen for at have sagt, at Niels Mørk ikke kan skrive. opladelsesbrev og tingsvidne fremlægges. det bevises, at Niels Mørk kan skrive

(61)

** NB: der udstedes intet lovmål over Peder Mogensen, da det ikke bevises, at han har skrevet brevet, og han benægter

** varsel for 5 mk og 1 læs langhalm. opsat 8 dage

** 3 ting til Søren Tomsen for et tiendelam. han mødte og svarede, at han havde tilbudt lammet, men det blev ikke modtaget og døde senere

1/10 1638.

** Christen Laursen i Hedegård fordeles for 3 sdl stedsmål til Her Jacob

** Søren Tomsen i Saltum stævner Jens Klemendsen for et dige, som omtvistes. Jens møder og svarer, at diget er lagt på husbondens ejendom. lensmanden er ikke stævnet. der foretages ikke videre, da det angår ejendom

** Oluf Christensen 3 ting til Laurs Skrædder i Sønderby for fløjl damask med videre                                              

** Niels Laursen i Bundgård. navng. synsmænd har set et nylig lagt dige fra Søren Tomsens råling til Jens Skrædders kålgård, som er Jens til stor skade

(62)

** Jens Klemendsen får synet sine sår

** Poul Pedersen får synet sine sår

** Jens Christensen i Saltum med landstings stævning stævner vidner. flere vidner bevidner at i 40 år stod kvinderne i det værsted, Jens Christensen nu iboer yderst i stolestadet i Saltum kirke   

** Jørgen Jensen i Hvarret gav Morten Svendsen i Hune afkald for arv efter mor Dorte Nielsdatter                    

** Christen i Kalsensgård. gav varsel for rest. fortegn

** samme. varsel for rest. fortegn

** samme gav varsel til Jetsmark sognemænd for rest. fortegn

** stævning for skat

** Peder Laursen i Østrup stævner Christen Nielsen i Bunken for vidne og dom. de havde byttet heste, men Christen ville tænke over det til næste dag, hvor han leverede sin hest til Peder. Peder tilbød Christen 2 rdl for at bytte tilbage. Laurs i Østrup mente, at skiftet ikke skulle agtes, idet der ikke var drukket lidkøb. opsat til dom 14 dage

(63)

** Niels i Mejlholm stævner for gæld. fortegn

** Christen Bendsen fordeler for rest skat. fortegn

6/10 1638.

** Jep Nielsen på egne og søskendes vegne giver Søren Tomsen i Saltum afkald for værgemål han var i for arvelodder efter deres far Niels Tomsen                                       

** Søren i Bedholm med landstings stævning stævner Henrik Gabrielsen samt vidner. Mikkel i Sundsted vidner, at Jens Laursen havde sagt, at Henrik havde taget det sorte øg ved Bedholm, redet det til Toftegård og forladt det siddende i en bæk. Desuden havde Jens sagt på Vrensted kirkegård, da der gjordes bøn for den, der havde taget øget, at Søren i Bedholm kunne stævne for øget, da ville han få at vide, hvor det var blevet af

(64)

** Christen Christensen i Rævhede stævner vidner, samt Anders Mortensen og Palle i Vedsted for svar. Christens kone Mette Laursdatter havde hentet 12 gæs på Vedsted mark, hvoraf de 10 var Christens. de var mærket med hans gåsemærke på foden, og de fik skåret vingerne af. Christen. Fårehyrde vidnede, at Palle havde hentet de samme gæs ved Rævhede Dam. Poul Sørensen vidnede, at på grandestævnet havde Anders Mortensen beklaget sig over gæs, der var borte og indsat hos en mand i Rævhede. sagen opsat 14 dage   

(65)

** Palle i Vedsted stævner Niels Ibsen i Sundsted. Ingvard Nielsen i Fristrup vidnede, at Niels købte en stud af Palle på Lerup marked og som Palle havde købt af Oluf i Kvorup. Ingvard havde drukket lidkøb med dem

** Jens Andersen. navng synsmænd var med herredsfogden at syne det gods, der hører til Sejlstrup, hvilket der er ved magt og hvilket, der er ødelagt af sandflugt. fortegn                                      

(66)

** Oluf i Kvorup fordelte Laurs Skrædder i Sønderby for fløjl med videre til en skygge                                          

13/10 1638.

** Anders Torsen i Krogsgård stævner Jens Laursen i nør Saltum for spørgsmål om hvem han har fæstet sin gård af og hvem han yder sin landgilde. da han kom til gården, var den øde. han yder landgilde til Trellerup og til Holger Bille. der vidnes, at gården tidligere lå til Lerbæk

** Poul Pedersen i Krattet stævnes for 12 rdl bøder, for han belå Karen Christensdatter. opsat 14 dage                     

** Keld Mortensen stævner Purkærs mænd for syn samt P Laursen i Purkær for et skib, han skulle tage og bruge

** Oluf i Kvorup fordelte hans dreng P Nielsen

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Mads Christensen for vidne. han vidnede, at det opladelsesbrev, som han gav lensmanden, fik han af Laurs Mørk i slotsgården, og da stod P. Mogensen også der. Laurs Mørk bekendte

(67)

** varsel

** Jens Tomsen stævner Søren Tomsen i Saltum for et dige, han har lagt til stor ulempe for Jens Klemendsen. opsat 14 dage

** Jens Mikkelsen i Vestergård stævner P Mortensen i Pirup. han er budt til at lade korn i Børglumkloster, samt betale huspenge, som han ikke efterkom. der begæres dom på hans fæste. opsat 14 dage       

** Christen. Laursen Væver stævner P Christensen i Vangterp. vidner bevidner at de til P Christensen har betalt Christen  Vævers skat

** stævning for gæld. fortegn

** Søren Madsen i Østrup gav varsel til Niels Mørk. han har fået betaling for at opføde en kvie for Søren             

** han stævnes for ølkar væv med videre, som var hans søsters, og som moderen Else Christensdatter havde overladt ham. opsat 8 dage 

** Søren Pedersen i Brødslev stævner Christen i Rævhede for gæld. opsat 3 uger

(68)

** samme sag

** samme gav varsel for gæld. fortegn. opsat 14 dage

** Anders Mørk gav varsel til Jens Nielsen i Kettrup for løn med videre. de gav deres sag til minde og rette på dannemænd

** stævning for gæld. opsat 14 dage

** fordeling

** Jens Tomsen i Jonstrup et vidne. Tomas Laursen i Furreby truede ham hvor han kan betræde ham og skulle lappe hans trøje og løse lapper af ham                                    

** varsel. fortegn. opsat 8 dage

** Keld Mortensen. navng synsmænd afhjemler at Purkær mænd har indhævdet. fortegn

20/10 1638.

** Niels Mørk lover at skaffe Søren Madsen hans røde kvie i aften eller deles

(69)

** Christen i Kalsensgård gav varsel til dem, der rester med galgepenge

** Jens Andersen stævner Sejlstrup tjenere for hvad de rester med

** samme stævner Peder Olufsen og Tøger Knudsen for det løfte de er i for Johanne Jensdatter, som de er dømt at betale

** Søren Madsen i Østrup gav varsel til Niels Mørk for 2 par sko, træ, byg, 1 ko, han havde at malke, en kvie til ploven. samt en kniv og en hat

** Jesper Laursen gav varsel til Niels Pedersen på Røn for et brev, han skulle bære til Viborg, og ikke det fuldkom så flittigt som han burde

** Jens Tomsen i Jonstrup gav varsel til Søren Pedersen i Saltum for 97 dlr. han mødte med 16 nød, som er færdige stude gode køer og kvier. hvis det ikke er nok, tilbød han udlæg, som Jens ikke ville annamme. 3 ting ikke udstedt

** varsel

** Tomas Laursen i nør Saltum gav varsel for gæld. fortegn

** Peder Nielsen i nør Saltum stævner Niels Kolding for vurdering. 2 vurderingsmænd vurderer kornskade i blanding for 1 td

** Keld Mortensen stævner Purkær mænd for dom. opsat 14 dage

(70)

** Niels Mørk stævner Søren Madsen i Østrup for en foret lue, rest på en stud det år før fjenderne kom i landet, udlæg for et forklæde, lån til et kapklæde til Nielses morsøster, 2 dlr for vinterfoder for den røde kvie. opsat 14 dage                

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Laurs Mørk i Østrup og Peder Mogensen i Risager for dom angående. et opladelsesbrev, som Laurs Mørk ved Mads Christensen har ladet give til lensmanden. brevet lyder på 2 parter af Niels Mørks gård og er forsynet med Nielses segl og underskrift. Niels benægter at have underskrevet brevet, og hans segl er bortkommet. Laurs Mørk vedgår at have ladet Mads levere brevet til lensmanden med Peder Mogensens viden. herredsfogden mener, Laurs og Peder har gjort uret og bør lide tiltale

(71)

** fordeling for galgepenge

27/10 1638.

** Søren Madsen fordeler Niels Mørk

** Anders Torsen på Falk Giøes vegne stævner vidner for hvem der havde ladet sig indføre i den gård i nør Saltum, som Anders Pedersen iboede, siden den kom fra Lerbæk. vidner udtaler at Anders Friis lod sig indføre på nævnte gård

** samme forbyder at ride eller gå med bøsse og skyde vildt på husbondens jord

** fordeling

** Anders Torsen et vidne. navng vidner bevidner at Søren Pedersen og Søren Tøgersen i Sønderby og P Nielsen i ll Pandrup tidligere var til Lundergård og er nu til Lundergård igen, men har været pantsat til Birkelse

** Maren Christensdatter fraskriver sig arv eller gæld efter hendes husbond Daniel Skrædder. gældnerne tilsiges at møde 

** gældsstævning

** Anders Mortensen i Vedsted stævner Christen Christensen i Rævhede og hans folk. Palle Pedersen i Vedsted vidnede at Anders Mortensens gæs gik af hans gård og han ved ikke hvor de gik hen. Sidsel Jensdatter vidnede det samme

(72)

** Peder Nielsen i nør Saltum gav varsel til Niels Kolding for 1 td kornskade. de blev forligt om 1/2 td

** Jens Tomsen i Jonstrup gav varsel til Søren Madsen, søger ham for en løgner for han har sagt Niels Mørk ikke kunne skrive, skønt det er bevisligt, at han kan. 3 ting

** Christen Skrædder stævner Niels Friis for 11 dlr, som han skylder. Oluf Christensen mente, det skulle bevises. opsat 14 dage

** samme stævner for gæld

** gældsstævning

** Jens Mikkelsen med landstings stævning stævner vidner angående Anne Pedersdatter har kaldt en for tyv. et vidne har ikke hørt det, andre har hørt, men ikke hvem der skulle være tyven

** Tomas Laursen i Furreby stævner Svend Nielsen i Trudslev hvad der blev af den galt, han solgte til nordbaggerne. han ved ikke, hvad der skete efter han førte den til dem

** gældssag

** sårmål

** fordeling

** fordeling

** stævning. for skat

** gældsstævning

** Saltum mænd fordeles for galgepenge                 

(73)

3/11 1638.

** Anders Poulsen i Hvilshøjgård stævner Jens i Drustrup for dom angående en hest som han har solgt Poul Andersen og lovet den lydefri. det er den imidlertid ikke, så han bør tage hesten igen. Jens er forhindret, idet han er i husbondens bestilling. opsat 14 dage

** Klemend Tøgersen i Ingstrup. navng vurderingsmænd vurderer Daniel Skrædders bo                                

** Søren Tomsen i Saltum med landstings stævning stævner vidner samt Jens Klemendsen for svar. der vidnes om et dige, som Søren Tomsen har lagt til dels oven i det gamle. de gav deres trætte til voldgift

(74)

** Christen Pedersen i ---- stævner Peder Sørensen i Trudslev for 4 dlr, en ny foret lue, en kobberpande, hampgarn til 2 sække, nogen bind hør, nogen bind hamp, 1 plov, 1 harve, en ny ruekrave. opsat 14 dage

** Svend Nielsen i Trudslev. syn på Niels Nielsens sår

** Niels Olufsen i Trudslev. syn på hans sår

** Anders Mortensen i Vedsted og Christen Christensen i Rævhede blev forligt på egne og hustruers vegne. hvis husbonden ville have noget med gåsetrætten at bestille, da står sagen åben

** Jens Tomsen i Jonstrup fordelte Søren Madsen i Østrup for en løgner, idet han har sagt, at Niels Mørk ikke kunne skrive. 

** samme stævner P Mogensen og Laurs Mørk for dom og dele

** fordeling

(75)

10/11 1638.

** fordeling for drengeskat

** Niels Mikkelsen i Saltum gav varsel til Palle Andersen i Fårup for hans tjeneste. opsat 8 dage

** Tomas Jensens sag med Laurs Pedersen opsat 8 dage           

** Jens Mikkelsen i Vestergård 1 måneds opsættelse begærer dom over Peder Mortensen i Pirup angående hans fæste. han er tilsagt at lade korn i Børglumklosters lade, samt at betale huspenge. han er ikke mødt. der kendes, at han har forbrudt sit fæste                     

** Christen Andersen i Hvorup fordelte Sejlstrup tjenere for rest landgilde

** samme for rest langhalm for 1637

17/11 1638.

** Anne Mortensdatter i Hvorup frasagde sig arv og gæld efter hendes mand Jørgen Sørensen på egne og børns vegne      

** Poul Andersen i Hvilshøjgård med landstings stævning stævner Niels Mørk Laurs Mouridsen og Anders Poulsen for vidne angående et brev som Jens Tomsen fik leveret fra lensmanden. Jens Tomsen er i husbondens bestilling, intet vidne udstedt

(76)

** Karen Hansdatter gav Peder Sørensen i Trudslev afkald for arv efter far og mor. Hans Mortensen og Johanne Pedersdatter, der boede og døde i Trudslev                               

** Jesper Pedersen i Havgård stævner Laurs Christensen og Christen Nielsen i Røgel. Svend Ladefoged har på Lerup marked befalet Christens søn Laurs at genne 2 stude til Niels Pedersen på Røn, kun den ene er kommet, den anden er borte. Laurs har kun gennet dem til Røgel, men lovede på opfordring at genne dem til Røn     

** Christen Pedersen gav P Christensen i Hedegård afkald for arv efter moder Maren Pedersdatter (hans fostersøn)   

** samme sag

** Christen Andersen i Hvorup stævner hans bønder for deres hold. opsat 14 dage.                                             

** gældsstævning

** gældsstævning

(77)

** Niels Mikkelsen i Saltum et vidne, at Palle stedte sig med ham 3 ting

** gældsstævning

** Jens Andersen fordeler Sejlstrup tjenere for langhalm og rest

24/11 1638.

** Anders Kjærulf stævner klostertjenerne for rest, både i Her Nielses tid og nu. 3 ting

** samme stævner Jens i Holmgård for landgilde 1637

** samme et vidne. navng vidner i Hune vidner, at det hus, som Johanne Pedersdatter iboede, har været øde, siden fjenderne drog af landet 

** samme. navng vidner, at det hus, som Else Sørensdatter i Hvorup iboede, har været øde, siden fjenderne drog af landet. 

** Poul Andersen i Hvilshøjgård stævner Jens Tomsen i Jonstrup for vidne. der vidnes, at før tinget blev sat østen Saltum kirke, blev lensmandens seddel angående Søren Madsen i Østrup leveret til Jens Tomsen, som ikke benægtede det.                              

(78)

** gældsstævning.

** Søren Madsen i Østrup et vidne, at Jens Tomsen oplod ham af den dele, som blev udstedt over ham 3/11 for husbondens skyld. den er kasseret, og skal ikke komme Søren til hinder efter denne dag          

** Poul Andersen tilbød Jens Tomsen at de skulle møde på Ålborg slot for at lensmanden kan erfare sandheden om opladelsesbrevet. Niels Mørk i Fårup samt Søren Madsen i Østrup og hans søn Laurs Mørk skal også møde.                                    

** gældsstævning

** gældsstævning. fortegn.

** Anders Poulsen i Fårup stævner Niels Mikkelsen for betaling for korn, han fik året før fjenderne kom i landet. denne benægter at have fået mere korn end han har betalt for          

** samme begærer dom over Niels. opsat 8 dage

** Christen Pedersen i Boelskifte et vidne. navng vidner, at der ikke går rugskyld af Christens værsted, idet han ikke kan dyrke rug

(79)

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner vidner. Christen Christensen i Kettrup vidner at han så flere navng. borttage Christen Johansens vogn af hans vognskjul

** stævning

** Hjermeslev mænd stævnes for bispetiende

** gældsstævning

** gældsstævning

** Niels Mikkelsen fordelte Palle Andersen i Fårup for hans tjeneste

** gældsstævning

** gældsstævning

** Jens Andersen forbød alle at gøre udlæg i Mads Christensens bo i nør Saltum før landgilden er betalt til husbonden

1/12 1638.

** varsel

** Jens Pedersen på Lundbak stævner Laurs Madsen i Pandrup, denne skylder Anne Henningsdatter penge og byg. opsat 14 dage

(80)

** på Laurs Laursens vegne i Åby stævnes for huspenge og rest til deres lejede soldat. fortegn

** Jesper Laursen tilbyder alle de mænd i herredet, som er i lægd med Laurs Laursen, om de vil have ham i tjeneste og give ham løn efterfruens underskrevne seddel. fortegn

** gældsstævning

** fordeling

** gældsstævning

** stævning for fækorn

** stævning for rest tiende til kirken

** Jens Christensen i Stride et vidne. der vidnes efter alder og minde, at der ikke har gået foderstude af Stride, men 1 stud eller penge i stedet. fortegn

(81)

** gældsstævning

** Christen Andersen i Hvorup 3 ting for soldaterhold. fortegn.

** gældsstævning. fortegn

** gældsstævning

** varsel

8/12 1638.

** Peder Jensen i Vandborg, Slet herred med landstings stævning gav varsel til Dorte Jensdatter født i Tranum for en løgner. hun har løgnagtigt beskyldt ham for beliggelse. det er underkendt ved landstinget  

(82)

** Niels Mørk stævnes for diverse effekter

** bønder i Saltum stævnes for æskning angående deres drenge. opsat 8 dage

** gældsstævning.

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner alle slotstjenerne norden broen for rest landgilde

** samme stævner Mads på Kongsbak, om han var besørget med kongens pas at skaffe Jesper Friises tjener hest og vogn. det var han, han bød Keld Nielsen i Kvorup til at køre for denne

** gældsstævning

** stævning for faldsmål fra 1631 19/3

** gældsstævning

** Jens Laursens kone Kirsten Sørensdatter giver afkald for arv efter far Søren Jensen i Kvorup                         

** Laurs i Østrup på Fru Margrete Banners vegne gav varsel for ulydighed for ikke at være kommet for at tærske, skønt tilsagt. fortegn                  

(83)

** stævning for løn. opsat 8 dage

** Anders Jørgensen i Saltum stævner arvinger efter Christen Christensen                                                

** samme får afkald af Jens Christensen for arv efter far og mor Christen Christensen og Anne Pedersdatter                   

** gældsstævning

** Jesper Laursen delte på Laurs Laursens vegne i Åby for soldaterpenge dem, som han sagsøgte

** opsættelse

** 3 ting for tiende

** Jens Olufsen i Saltum stævner Niels Jensen og Anne Nielsdatter og gav varsel for dele. der vidnes, hvad de har fået hver især på et forligelsesbrev samt at Anne har taget rente. hun benægter

** varsel

** varsel

** gældsstævning

(84)

** Jens Tomsen fordeler Helliggejsts tjenere for rest landgilde

** Klemend Tøgersens sag opsat 8 dage

** fordeling

** Tøger Knudsen gav varsel for gæld. fortegn

** fordeling

** Christen Andersen i Hvorup fordeler dem, han sagsøgte

** Laurs Pedersen i Ingstrup gav Christen Andersen 22 sk soldaterpenge

** Anders Jensens og Poul Simonsens sag opsat 8 dage

15/12 1638.

** 3 ting til Hjermeslev folk for fækorn. fortegn

** Anders Jensens sag opsat til snapsting

** fordeling

** varsel til slotstjenerne for rest

** Tøger Knudsens sager opsat til Snapsting

** Laurs Laursen i Østrup fordeler dem, han sagsøgte for ulydighed

** tilsagn om gældsbetaling

** varsel til Christen Bertelsen i Pirup for 500 kuller i fjor og i år som er hans landgilde opsat 8 dage

** Laurs Nielsen i Pandrup betaler soldaterpenge

(85)

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Mads på Kongsbak. denne skulle med kongens pas byde vogn og heste til at køre oberstens folk, men bønderne agtede ikke kongens pas, og han kunne ikke trække dem i hals og hår dertil

** stævning til Saltum mænd, der rester med Karen Nielsdatters tiende

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Søren Madsen i Østrup for dom angående KM tiende. han har mod forbud ladet kornet føre af hans ager

** samme sag. Søren fremlægger tingsvidne af marts 1638. opsat til snapsting

** gældssag

** tilsagn om betaling af gæld

** Jens i Holmgård et vidne. mange navng mænd vidner at Jens er i stor ulykke, idet han har købt heste og øg for 1 1/2 hundrede daler gennem få år, og de er alle døde, desuden har han mistet 8 stude køer og kvier af lungesyge

** Knud Pedersen fordelte Dorte Jensdatter for en løgner på Peder Jensens vegne i Vandborg. det blev afslået, idet der ikke var faldet dom i sagen                                     

** samme begærer dom over Dorte Jensdatter for en løgner

(86)

22/12 1638.

** Jens Olufsen i Saltum betaler Anne Nielsdatter sidste rest på hendes arvelod                                      

** Jens Olufsen og Niels Jensens sag opsat til Snapsting

** Niels Jensen begærede dom om Jens ikke burde lide tiltale for skadesløs penge. opsat til snapsting

** Christen Nielsen i Alstrup stævner navng. bønder for syns afhjemmelse. de har set et stenkast norden Peder Knudsens hus lå Christen Olufsen død. der var ingen sår eller skade at se

** samme sag

** samme stævner vidner angående Christen Olufsens færden den aften, han døde. han havde været i et par huse og havde kun drukket en halv kande øl

** 3 ting til Christen Bertelsen for 1000 kuller, hans landgilde

** Keld Nielsen i Kvorup stævner Mads på Kongsbak angående budet om at køre for oberstens folk

(87)

** Mads Christensen stævner Keld Nielsen for spørgsmål, om han ikke blev budt til at køre for obersten. Keld svor og benægtede at være budt, idet han ikke var hjemme..   

(1)

** tingbogens autorisation 1640.

**  Wdi denne Herres Jesu Christi Naffn / Allting till God Ende / Christenn Nielsønn i Kalsensgord Herrittzfogett / Knud pedersønn i Kaas Thingskriffuer.

(2)

** J Jesu Christi Naffn

11/1 1640.                       

** Laurs i Østrup gav varsel til dem i Jetsmark, der rester med tiende og Vogn i Bleggrav for dom. opsat 8 dage

** samme stævner Mads i Kongsbak for korn. opsat 14 dage

** samme forbød Laurs Andersen i ll Pandrup at bruge det værsted, han beboer, med mindre han kan have det i Fru Margretes minde, idet han tidligere er fradømt sit fæste                            

** der begæres dom over Jens Svendsen og Karen Christensdatter i Saltum for 18 rdl deres beliggelsesbøder               

** der begæres dom over Jens ---- i Holmgård for 6 rdl forlov for hans søn

** varsel til Sejlstrup tjenere for rest landgilde

** varsel til slotstjenerne for rest

** fordeling. fortegn

** gældsstævning

** Falk Giøe til Bratskov stævner Kirsten Bille til Lundergård, om hun ikke burde holde deres kontrakt angående Lundergård. opsat 8 dage

** på sammes vegne stævnes alle Saltum mænd for dom angående tiende. mange navng bønder møder og lover at betale som tilforn til Her Jacob. fortegn

(3)

** varsel for soldaterpenge

** Anders Jensen og Niels Jensen voldgav deres trætte

** forbud mod jagt med videre på Lundergård

** Niels Jensen og Anders Jacobsen på kone Johanne Jensdatters vegne gav Anders Jensen i Hjermeslev afkald for arv efter deres mor Maren Andersdatter der boede og døde i Hjermeslev     

** på Niels Friises vegne forbydes navng bønder at huse navng tjenestefolk, idet de er fordelte

** Klemend Tøgersen begærer dom over Jens Knudsen Møller angående hans mølleskyld, som han ikke har ydet i lang tid, og mener hans fæste er forbrudt. Jens Møller svarer, han har tilbudt sin skyld, men den blev ikke modtaget. opsat 14 dage                      

** samme begærer dom over samme, idet han ikke ville måle hans malt og gryn. opsat 14 dage

(4)

** Jens Jensen gav varsel til Vill Laursen, om hvilken sag, han kunne give angående tilbud på stedsmål, samt forbud mod at lukke og låse under et fuldt hærværk, samt 3 ting for 1 pd byg

** samme fordeler Anders Jensen for 5 mk

** fordeling

** Jens Ovesen i Saltum efterlyste sit segl, og kundgjorde det magtesløst

** Simon Nielsen stævner

** stævning

** 3 ting for gæld

18/1 1640.

** gældsstævning

** Christen Svendsen i Bleggrav stævnes for skat af Fru Dortes tjenere. opsat 8 dage

** fordeling

** Johan Brandt i Ålborg giver sin tjener P Laursen fuldmagt til at opkræve hans tilgodehavender i Hvetbo Børglum og Jerslev herreder

** på Falk Giøes vegne begæres dom over Kirsten Bille for ikke at holde den kontrakt imellem dem, angående Lundergård og dennes tilliggende ejendom. kontrakten omhandler, at Falk Giøe afstår til Kirsten Bille Lundergård samt bøndergods, som beskrives med bønder og deres skyld, til gengæld skal Falk Giøe have Kirsten Billes hovedgård med ejendom i Norge. Kirsten Bille har ikke rettidigt givet Falk Giøe skøde på godset, eller betalt ham. kendelse: hun bør efterkomme kontrakten  

(8)

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Niels Mørk og Tomas Jensen, forrige kirkeværger til Ingstrup kirke, angående en stor og unødig bekostning, som de har anvendt på kirkestolene imod kongens befaling af 1621, som siger, at før kirkens mur tag dør vinduer og loft eller hvælvinger er vedligeholdt, må der ikke bekostes andet på kirken. bekostningen på stolene specificeres, både med arbejdsløn og materialer. en dom af 1639 læses, hvori besluttes, at eftersom de 2 værger ikke har hjemmel til at nedbryde de gamle stole i kirken, da bør de lide tiltale. værgerne lader læse et syn på kirkestolene efter fornyelsen, som de har foretaget på sognepræsten og de fornemste sognemænds begæring. de dømmes til at betale differencen mellem deres regnskab og vurderingen

(10)

25/1 1640.

** gældssag. opsat 14 dage

** fordeling

** Jens Andersen gav varsel til Tomas Laursen, som er rømt af tjenesten. opsat 8 dage

** samme stævner Kirsten Laursdatter i Østrup, som bekendte, at Hans Gertsen, som sagdes at være fra Vrensted, var hendes barnefader

** på Poul Holsts vegne stævnes kaptajn Ludvig for 17 tdr havre. opsat 14 dage

** Jens Andersen i Hønsholm stævnes for 12 rdl hans bøder for Sørens datter i Risen. opsat 14 dage                           

(11)

** Jens Tomsen i Jonstrup får leveret Ålborg slotsskrivers seddel, at han skulle levere P Simonsen og medbrødre deres brev på 50 dlr, de skyldte

** Niels Christensen i Bundgård stævner Christen Pedersen i Bundgård for vidne. Tøger i Bundgård vidner, at Christen Pedersen var kommet ind i Niels Christensens gård med et værge i hånden, Niels kom med en plejl, og de kom i skænderi og slagsmål, men blev skilt. andre vidner det samme. Niels blev spurgt, om han ville forfølge sagen, men han svarede, at de var blevet forligt

** Laurs i Østrup begærer dom for tiende. fortegn

** dom for gæld

** Laurs i Østrup stævner Niels i Krogsgård i Tise for vidne. Vill Laursen i Østrup vidner, at Niels Poulsen og søskende har fået 80 dlr efter kontrakten om forældrene

** Keld Nielsen i Kvorup 3 ting tilbud til Vill i Østrup om 12 rdl, som er hans stedsmål. Vill mente ikke, det var fardag. opsat 14 dage.

** Jens Mikkelsen i Vestergård fordeler Børglum tjenere for rest. fortegn. opsat 8 dage

** Sejlstrup tjenere fordeles for rest

** gældsstævning

** fordeling

(12)

1/2 1640.

** Laurs Sørensen i Hvorup stævnes for tilbud, han har fået udlagt sengeklæder og bukser, som han tilbydes at indløse

** Jens Andersen begærer 3 ting til Tomas Laursen for rømning

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Christen Pedersen i Bundgård for at tillyse gårdfred, samt udtage nævninge

** samme stævner Jens i Holmgård for gæld

** Niels Jensen gav varsel for rest tiende. fortegn

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Christen Nielsen i Linderup for vidne. Yde Svendsen i Alstrup vidnede, at Christen i Linderup lovede Christen i Alstrup 2 færdige stude 14 dage efter deres forlig. andre vidner det samme

** gældsstævning

** fordeling

** stævning

8/2 1640.

(13)

** Tøger Jensen i Bundgård på Hans Christensens vegne et 24 mands vidne, at hans søn Tomas Simonsen er født af ærlige forældre og har skikket sig vel

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Christen Pedersen i Bundgård for at opkræve nævninge

** samme stævner Anders Jørgensen og Christen Tomsen for dom angående indsamling af brokorn eller derover at miste deres fæste. opsat 14 dage                                                          

** Jens Tomsens sag med kaptajnen opsat 14 dage

** Laurs i Østrup stævner Johanne Laursdatter i Pandrup og hendes børn, angående hvilken adkomst de har til den selvejergård i Østrup. Keld Nielsen vil møde med adkomsterne i dag 8 dage          

** samme stævner Keld for tilbud, om han vil stede til Vill Laursen den halvgård i Østrup, som han tog af øde, eller om han vil modtage rede penge efter indførselsbrevs indhold        

Laurs fremæsker det indførselsbrev, som sl Niels Keldsen var indført med. Keld vil møde om 8 dage med samme

** Peder Simonsen i præstegården på Her Jacobs vegne stævner Klemend Tøgersen, om han ved noget om det barn, der har været i sognet, eller om jordemoderen. Klemend ved intet derom

** Vogn i Bleggrav stævner med landstings stævning Christen Skrædder og hans søn Christen Christensen for vidne, og Maren Rasmusdatter for svar                                              

** fordeling.

** Peder Nielsen i Saltum stævner Søren Pedersen for dom, om de ikke bør give ham hans stedsmål 8 rdl igen. opsat 14 dage

(14)

** Jens Christensen i Hjermeslev stævner Anders Laursen for dom angående hvad Anderses søskende kunne tilfalde efter forældrene   

** varsel for gæld. opsat 8 dage

** afsigelse af voldgift om gæld

** dom for gæld

** Christen Skrædder i Kås vidnede, at Maren Rasmusdatter i Kås ville have ham til at lave en trøje af et par bukser. disse var magen til et par, der var fremlagt på tinget og som tilhørte Søren Pedersen i Saltum

** fordeling.

15/2 1640.

** Morten Svendsen i Hune stævner Jens Mortensen angående Laurs Jensens arvelod                                            

(15)

** samme gav Jens Mortensen varsel for diverse gæld. opsat 14 dage

** navng nævninge svor et fuldt gårdfred over Christen Pedersen i Bundgård fordi han var gået i Nielses gård og uførmet hans dreng

** Laurs i Østrup stævner Niels Poulsen i Klarborg for vidne og Anders Torsen for svar. Niels vidnede, at mens han og Ove Nielsen sad og drak øl, kom Anders og ville låne et bidsel. de drak og Ove og Anders kom i parlament, og Niels skilte dem, og der blev ikke gjort skade. Anders svor, at han havde givet Niels bidslet, og denne var gået med det. Niels benægtede ikke

** Laurs i Østrup stævner Johanne Laursdatter med børn og børnebørn for tilbud og dom angående den halve selvejergård i Østrup, som Niels Keldsen var indført i. han vil gerne indløse den igen, men gården er skødet til Niels Keldsen                                

(16)

22/2 1640.

** Oluf Christensen i Kvorup et vidne, at efterskrevne vil give Falk lige så meget tiende, som de gav Her Jacob. fortegn

** Vill Laursen i Østrup og Keld Nielsen blev forligt, så Vill kan blive i gården til Philippi Jacobi dag 1641           

** Laurs i Østrup 3 ting tilbød penge for godset og fremæskede indførselsbrevet                                         

** Jens i Holmgård stævner Anders i Kirkensgård for 19 mk for sæd, hans kone har haft i hans jord samt kongeskat. opsat 14 dage 

(17)

** Jens Tomsens sag med kaptajnen opsat 8 dage

** varsel for rest brokorn. 3 ting

** Morten Svendsen stævner Jens Mortensen for spørgsmål og benægtelse angående, om han vil benægte, at han ikke har fået det, som han blev givet sag for 8 dage siden. han fik intet

** Lensmandens seddel om forliget mellem Vill Laursen og Keld Nielsen i Ålborg fremlægges

** Søren Laursen i Kås begærer dom over bønderne i Toftegård for rest tiende. de søger Jetsmark kirke, og har betalt tiende dertil. de skal endvidere betale tiende efter Søren Laursens fæstebrev, som han har af bispen

29/2 1640.

**  Jens Tomsen i Jonstrup på Anderses vegne i Kirkensgård stævner Christen Nielsen i Alstrup og Niels Jensen i Hjermeslev for vidne, og Jens Madsen i Holmgård for svar. der vidnes, at Jens Madsen skylder Karen Laursdatter, Anders Jensens kone 10 dlr, samt om den sæd, der er sået                                     

** gældssag om soldaterpenge

(18)

** stævning

** Oluf Christensen i Kvorup på Falk Giøes vegne stævner bønder for spørgsmål om hvor mange rejser, de har gjort. fortegn

** stævning for tiende. opsat 8 dage

** Oluf Christensen i Kvorup på Jens Sørensens vegne i Ålborg begærer dom over Peder Jensen i Fruensgård for 7 mk 12 s. der fremlægges kvittering samt udskrift af regnskabsbogen

7/3 1640.                              

** Oluf Christensen på Falk Giøes vegne advarer Saltum mænd at yde deres tiende denne uge på Vestrup

** Jens Tomsen i Jonstrup på lensmanden og Her Jacobs vegne stævner Mette Christensdatter i Fårup, om hun ikke bør skaffe det barn til stede, som hun bekendte at have haft. opsat 14 dage     

(19)

** varsel til Niels Mørk og Tomas Jensen for 81 dlr 8 s. opsat 14 dage

** Laurs Pedersen gav Laurs Laursen afkald for arv efter mor Inger Laursdatter                                              

** Jens Mortensen i Hune stævner Morten Svendsen, om denne ikke bør holde sin forpligtelse

** Kirsten Tomsdatter i nør Saltum gav Jens Tomsen fuldmagt

** Morten Svendsen fremæskede den fuldmagt, som Jens Mortensen havde fra sin bror i Skien i Norge                       

** Peder Nielsen i nør Saltum stævner Anne Pedersdatter om svar på udvisning i det værsted, hun iboer. hun er ikke mødt

** vurdering og registrering af arv efter forældre til Maren og Tove Laursdatter, som udredes af Anders Laursen i Hjermeslev     

** Jens Nielsen i nør Saltum hans sag opsat 14 dage

** dom over kaptajn Ludvig for gæld           

(20)

14/3 1640.

** Tomas Laursen fordeles for rømning

** Vogn Pedersen i Bleggrav stævner Maren Rasmusdatter i Kås for vidne. der vidnes, at et par femskaftes bukser var blevet efterlyst fra prædikestolen, som tilhørte Hans Pedersen i Saltum. Maren havde ladet ituskære 2 par bukser magen til. opsat 14 dage

** varsel til dem, der rester med engskyld til Hammelmose. 3 ting

** Alstrup grander stævnes for rest fækorn til Hammelmose. opsat 8 dage

** Johanne Nielsdatter og børn Niels og Knud Jespersen i Alstrup stævnes for klage angående øksne, de har solgt fra deres husbond. opsat 14 dage                                                     

** lensmandens seddel læses, at delefogden skal opretholde tiltalen mod kirkeværgerne i Ingstrup indtil videre besked

** Anders Laursen i Hjermeslev stævnes for dom, idet han ikke har ydet sin skyld og landgilde rettidigt. han bør have fæstet forbrudt. opsat 8 dage                                            

** Vogn i Bleggrav stævnes for landgilde. opsat 8 dage

** Jens Mortensen i Hjermeslev stævnes på egne og broders vegne  for føringspenge af arv efter Morten Svendsens bo        

** Laurs Laursen i Østrup stævnes for gæld og arveafkald af Niels Holdensen i Kølvring

(21)

** Jens i Holmgård stævnes for vidne. der vidnes om betaling af en soldat

** Morten Svendsen i Hune stævner Jens Mortensen hans søn om mellemværende. sønnen kommer med krav på faderen, blandt andet 7 års løn. de bør gøre regnskab                                     

** dom over Jens i Holmgård for gæld

21/3 1640.

** Jens Madsen i Holmgård stævner Karen Laursdatter i Kirkensgård. Jenses far skyldte Karen penge, men havde sået 13 skip byg for hende

** dom over Vogn i Bleggrav for skyld og landgilde

** varsel for gæld.

** syn på Jørgen Mortensens ladehus. brøstfæld for 2 rdl

** Matias Bertelsen i Ejersted stævner Mette Pedersdatter, som udlagde Jens Christensen som barnefader                    

(22)

** Maren Madsdatter i Fårup stævnes, og hun udlagde Jens Sørensen for barnefader                                           

** Laurs i Østrup på husbonds vegne stævner Laurs Andersen i ll Pandrup, idet denne trods forbud stadig beboer det værsted, han er fradømt                                                

** samme begærer dom på samme for 5 dlr brøstfæld. opsat 14 dage

** fordeling

** stævning for rest tiende til kirken og fækorn til Hammelmose

** varsel for gæld

** gældsstævning

** på Kirsten Tomsdatters vegne i Saltum stævnes Jens Nielsen Brus i nør Saltum. opsat 14 dage

28/3 1640. 

** Hammelmose tjenere fordeles for engskyld. fortegn

** Niels Mørk gav varsel for rest tiende til kirken for 1638-39. 3 ting

** forlig mellem Morten Svendsen og søn Jens Mortensen om gæld og arv efter mor                                         

** Niels Laursen i Hune stævner Christen Laursen og Laurs Jensen, der tjener Søren Pedersen. de er set køre tørv bort fra Nielses tørvemose

(23)

** Mette Jensdatter i Bundgård stævnes for at bestå barnefader. hun er ikke mødt                                               

** Jens Svendsen og Karen Christensdatter stævnes for dom angående deres bøder, som de bør betale eller straffes på kroppen med fængsel og jern. de er ikke mødt. opsat 14 dage                

** Else Jensdatter stævnes for 6 rdl bøder og fogedpenge. opsat 14 dage                                                     

** Jens Mortensens sag angående føringspenge opsat 14 dage

** Jens i Holmgård stævnes for at fremlægge delebrev, som meddeler, at navng bønder er delt for hver 3 mk til soldaten, de lejede

** på Falk Giøes vegne stævnes Kirsten Bille Niels Andersen og Adser Pedersen samt tjenerne for hvor mange rejser de havde gjort. navng bønder vidner om de rejser, de har gjort. vidneførsel angående rejserne                      

(24)

** Christen Bendsen og Jens Christensen i Jonstrup stævnes for rest penge for den rejse, han gjorde for Saltum mænd til kongen. opsat 14 dage

** Jens Madsen i Holmgård og Anders i Kirkensgård gav deres sag på egne og hustruers vegne til voldgift

** 3 ting til dem, der rester med fækorn til Hammelmose

** Anders Rod i Saltum gav varsel for gæld. fortegn. opsat 14 dage

** fordeling

** Inger Pedersdatter ved Hjermeslev led stævnes, om hun ved noget uærligt om Anders Laursen og kone Maren Jensdatter. det gør hun ikke                                                  

** Jens Jensen i Ejersted stævner Jens Poulsen ved Højen for gæld. opsat 14 dage angående arvelod efter brevs indhold      

** Anders Jensens sag i Hjermeslev mod Niels og Anders Jespersen. opsat 14 dage

** lensmandens brev om afkortning på Ålborghus regnskab på grund af ødegårde læses. fortegn

(25)

** Jens Tomsen i Jonstrup et vidne om ødegods på grund af sandflugt. fortegn

4/4 1640.

(Løffuerdagenn den 4 Aprilis war den Hellig posk Afftenn Och daa Holldtes Jngen retterting)

11/4 1640.

** på Christen Nielsens vegne i Alstrup fordeles for gæld. fortegn

** gældsstævning

** Niels Nielsen Kock i Ejersted stævner kirkeværgerne til Ingstrup kirke.  navng vidner udtaler, at hans værsted er ødelagt af sandflugt, så der kan kun såes 1 td korn                     

** stævning for landgilde

** Saltum sognemænd stævnes 3 ting for rest tiende. opsat 14 dage

** gældsstævning. opsat 14 dage

(26)

** gældssag. opsat 14 dage

** Jens Tomsens sag med Jens Svendsen Jens Nielsen med videre opsat 14 dage

** Anders Jensen i Hjermeslev fordeler for fækorn. fortegn

** gældsstævning. 3 ting

** stævning

** dom for gæld

18/4 1640.

** på Falk Giøes vegne stævnes Kirsten Bille for ikke at have opfyldt deres kontrakt. hun har ikke betalt 1000 rdl eller skaffet skøde og forsikring på restgælden. opsat 14 dage

** vurdering af toldtømmer og strandvrag

** gældsstævning opsat 14 dage

** gældsstævning

(27)

** dom over Laurs Andersen i ll Pandrup for 5 dlr brøstfæld

** Jens Tomsen i Jonstrup lod tiltalen mod Kirsten Tomsdatter sst for tiende falde                                        

** gældsstævning

** Jens Laursen og Jens Nielsen i nør Saltum gav deres jordtrætte til voldgift

** fordeling

**  Jens Olufsen i Ejersted et vidne. navng synsmænd vidner, at hans jord er ødelagt på nær lidt på Guldager og Langager   

** Vogn Pedersen i Bleggrav begærer dom over Maren Rasmusdatter, som har bedt Christen Skrædder sy en trøje af 2 par femskaftede bukser. disse var lig de bukser, som var blevet frastjålet Hans Pedersen, Vogns bror. de var blevet efterlyst i kirken, og præsten var bedt om at bede til Gud, at tyven måtte blive åbenbaret. Maren mente sig fri, idet vidnerne ikke var ærlige. Vogn ville ikke skylde hende for tyv, men mente hun burde skaffe sin hjemmelsmand. dom: da det rører sig om ærerørige sager, skal sagen for tilbørlig dommer   

(28)

25/4 1640.

** Jens Poulsen i Hune et vidne. navng mænd vidner, at tredieparten af hans jord er ødelagt af sandflugt, og af hans søn Laurs Jensens jord er de 2 parter ødelagt                             

** Jesper Laursen i Saltum på husbonds vegne stævner for gæld. fortegn. opsat 14 dage

** gældsstævning

** Morten Pedersen ved Birkelse mark gav hans stedfader Tomas Laursen på Sobak afkald for arv efter moder Maren Mortensdatter på Sobak                                                 

** varsel for dele. 3 ting

** varsel for dele. opsat 8 dage                          

** Klemend Tøgersens sag med Laurs i Østrup opsat 3 uger

** Tomas Sørensen i Ejersted et vidne. der vidnes, at Tomas de 2 sidste år gav Her Jacob 1 td byg og 1 td havre

** Christen Madsen i nør Saltum et vidne. der vidnes, at han gav 18 skpr byg årligt til Her Jacob

** Jens Laursen i nør Saltum gav 23 skpr byg

** Tomas Nielsen i Fårup gav tiende på kærven

** Christen Nielsen i Fårup gav 6 skpr rug og 10 skpr byg

** Laurs Christensen i Fårup gav 1 td byg og 4 skpr rug om året

** Christen Laursen i Fårup gav 8 skpr byg

(29)

** Jens Tomsen i Jonstrup efter Jørgen Urnes brev advarer herredsmændene at møde, når de tilsiges

** samme begærer dom over Kirsten Christensdatter i Saltum for hendes bøder 6 rdl eller at straffes på kroppen. hun er ikke mødt. dom: at betale eller straffes                                    

** varsel for afsigelse af voldgift

** varsel opsat 8 dage

** gældsstævning

** fordeling for en fjerding øl og 1 td byg

** varsel for gæld

** varsel til Laurs Jensen hos Bertel i Sigen for rømning

** fordeling for gæld. fortegn

** Niels Holdensen i Kølvring med 6 ugers opsættelse begærer dom over Laurs i Østrup for 8 1/2 dlr efter hans forpligtelse. han vil ikke betale, uden Niels giver afkald for arv på Christen Nielsens vegne. Laurs dømmes til at betale                                      

(30)

2/5 1640.

** fordeling

** Laurs i Østrup gav varsel til Niels Holdensen i Kølvring. han er ikke mødt

** Laurs Jensen, der tjener Bertel i Sigen, fordeles for rømning

** fordeling

**   Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Jens Christensen og Mette Pedersdatter i Fårup for beliggelsesbøder 18 rdl efter forordningen. opsat 14 dage

** Laurs i Myrtue stævnes for at have tabt en vandrekjortel, som han havde i forvaring. han svarede, at han aldeles ingen kjortel havde haft i forvaring. opsat 14 dage

** Jens Andersen stævner Laurs Jensen i Kås for vidne og klage. han er budt til at køre 4 rejser. han svarede, at den ene gang var han til skrifte, den anden gang var hestene i kæret, og han havde kørt 2 rejser, siden han oversad de 4. han spurgte budet, hvor mange rejser de andre tjenere havde gjort. da gik budet af tinget

** samme begærede dom over Laurs Jensen for oversiddelse. opsat 14 dage

** Niels Jensen i Hjermeslev stævner Jens Jensen Brus for vidne og klage. vidner har overværet, at Jens red ind i Nielses gård og råbte og kaldte ham tyv og skælm og kastede hans plov om i gården. Jens svarede, at det han råbte, råbte han efter Laurs Madsens Anders. Niels Jensen gav last og klage på Jens Jensen for ufred, han havde gjort

(31)

** Anders Jensen stævner Jens i Holmgård. navng vidner, der kan mindes op til 40 år vidner, at Anders ikke har givet mere i bispetiende end 12 skip byg Ålborg mål, og tienden har ikke været lagt om i 37 år

** Svend Sørensen i Ejersted et vidne. navng vidner, at af hans gårds jord er halvparten ødelagt af sandflugt, og fædrift og tørvegrøft til byen er næsten også ødelagt     

** voldgift afsiges mellem Jens Madsen og Anders Jensen  

** Peder Ræv i Havgård stævner Jørgen Mortensen i Alstrup og Christen Christensen, som tjente ham forgangen år. Jørgen forbydes at bruge det værsted, han oplod uden husbondens tilladelse, eller afhænde Christens bygsæd på hans loft, med mindre Christen vil betale hans soldats penge 1 rdl

** gældsstævning.

** Oluf Christensen i Fårup fordeler for rest byg og havre tiende. fortegn

(32)

** Christen Hundevad begærer dom over Christen Bendsen og Jens Christensen i Jonstrup for de penge, de har lovet ham på Saltum mænds vegne, nemlig 5 sdl ringere 8 sk, og hvis hans vej falder længere, vil de betale yderligere. Christen Bendsen møder og fremlægger kvittering for 9 dlr 8 sk. trods det dømmes de til at holde deres brev

** Laurs Mørk i Østrup fordeles for leje af nogle bårer, han har haft at tøjre på

** på Falk Giøes vegne begæres dom over Kirsten Bille for ikke at have leveret ham skøde og forsikring på penge. hun dømmes til at betale eller lide indvisning

(33)

9/5 1640.

** Mourids Andersen begærer dom over Laurs i Myrtue, om han ikke bør skaffe ham hans vandrekjortel igen. Laurs svarede, at han ikke havde taget nogen vandrekjortel i forvaring. opsat 14 dage

** Inger Mortensdatter, der tjener Svend Nielsen i Trudslev, stævnes for at bestå sin barnefader, som er Niels Nielsen sst   

** Else Jensdatter stævnes for at udlægge barnefader. Christen Knudsen mødte og bekendte at være hendes barnefader, og han ville ægte hende og betale husbonden                           

** Jens Andersen stævner Mads Smed i Vestermark for vidne. opsat 8 dage

** samme stævner Oluf Nielsen i Hvorup. opsat 8 dage

** Peder Rævs sag med Christen Christensen opsat 8 dage

** Christen Andersen i øster Hjermeslev stævner Matias Mortensen, der tjener i Ingstrup. denne var kommet til hans fars gård og begæret hans 3 stude, som han ville vise en karl og sælge dem og lovede at skaffe ham 4 stude igen. der begæres dom over Matias for den skade, han havde forvoldt. opsat 14 dage

** gældsstævning opsat 14 dage

** herredsmændene advares at komme til Blokhus og Kettrup bakke

** gældsstævning

** udæskning af Niels Friis

** gældsstævning opsat 14 dage

(34)

16/5 1640.

** Niels Jensen i Hjermeslev stævner Jens Jensen Brus for dom angående de ord, han havde om Niels Jensen. Jens møder og svarer, at han ikke ved andet end godt om Niels Jensen, og at han ikke sagde de ord. opsat 14 dage

** samme stævner Jens Jensen for gårdfred at tillyse samt at opkræve nævninge

** Niels Mørk fordeler for kirketiende. fortegn.

** gældsstævning. opsat 14 dage

** fordeling

** Niels Pedersen i Vittrup gav varsel for dele. fortegn

** Jacob Ibsen i Østrup og Oluf Tomsen i Tamholt blev forligt om den løn, som Svend Olufsen fradøde

** gældsstævning. opsat 14 dage

** gældsstævning. opsat 14 dage

(35)

23/5 1640.

** Niels Jensen i Hjermeslev stævner Jens Jensen Brus i Hjermeslev for at opkræve nævninge

** Niels Madsen i Musted stævner Laurs Bertelsen og far Bertel Laursen for soldaterpenge skyld med videre. også Christen på Slottet   

** Laurs Bertelsen et vidne, at han ikke har haft drenge, siden deres drenge blev antegnet, undtagen soldaten, som er i kongens bestilling.

** varsel til Jens Møller for at holde møllen ryddelig  samt for 2 skpr mel. opsat 14 dage

** Klemend ---- i Brødslev stævnes for at have kørt i Hune bro med Poul Holst. opsat 1 måned

** varsel. fortegn. opsat 8 dage

** gældsstævning

** stævning

** gældsstævning. opsat 14 dage

** varsel for gæld. fortegn

** Jens Jensen vidner, at han bød Anders Smed i Vestermark til at køre med Anders Nielsen i Ejersted til Øland. Jens kunne ikke køre med

(36)

** Simon Christensen i Østrup Bunker får bevidnet, at Maren Laursdatter har fået arvelod efter hendes mor, inden Christen Nielsen døde (Marens mand)                                           

** samme stævner Maren Laursdatter for bohave, hun havde fjernet fra huset                                                

** Niels Pedersen i Fruensgård får afkald fra bror Mads Pedersen for arv efter deres forældre                         

** gældsstævning

** varsel

** gældsstævning

** Tomas Pedersen i Pirup stævnes for at have brugt en båd ulovligt

30/5 1640.

** 2 bønder stævnes for deres mogagen til Hammelmose. opsat 3 uger

** Johanne Christensdatter i Hjermeslev frasagde sig arv og gæld efter hendes mand Peder Knudsen                          

** gældsstævning

** stævning til landstinget for en voldgifts afsigelse af Anders Jensen i Hjermeslev

** gældsstævning

(37)

** Jesper Pedersen i Havgård stævner Johanne Jensdatter ved Møllen  for vidne samt Søren Laursen i Kølvring for svar. hun udlægger ham for sin barnefader, og det er sket i Kællingengen i Ulvskov. hun blev spurgt, hvorfor hun tidligere havde sagt, hun ikke vidste af nogen mand. hun svarede, det var gjort hende uvitterligt. på spørgsmålet hvorfor hun havde søgt middel at forspilde og forråde barnet, svarede hun, at hun ikke vidste, hun var gravid før 3 uger, før hun fødte. hun havde ikke beskyldt nogen hverken ved fødslen, eller ved dåben, da kvinden, der bar barnet, sagde barnet skulle ingen far have. hun fortæller, at Søren var kommet til hende i engen og ville ligge hos hende, men hun sagde, at den der har fået mad er ikke så springsk, så gik han, men senere blev hun ilde tilpas og mente, at Søren havde kastet djævelskab på hende, og hun faldt i søvn, og vågnede ikke før aften. Søren benægter ved ed, at han ikke havde samvær med hende, men han var i høstakken i engen samtidig med hende. vidnerne ved fødslen vidner, at hun ikke vidste, hvem faderen var. Johanne vidner videre, at Niels Madsen var kommet og ville ligge hos hende på et andet tidspunkt, hvad han benægter

(38)

** skifte og deling efter Christen Nielsen i Østrup mellem Maren Laursdatter Simon Christensen og Søren Kolding      

(39)

** Jens Sørensen i Fårup stævnes for 12 rdl beliggelsesbøder. opsat 14 dage                                                 

** Jens Andersen i Tvilstedgård og Oluf Nielsen i Hvorup blev forligt om deres tvistigheder

** Jens Jensen i Fårup stævner Jens Jensen sst for at høre om den jord, der er blevet skiftet mellem dem

** Niels Jensen i Hjermeslev stævner Tomas Jensen Brus. de blev forligt

** 3 ting til Christen Christensen i Alstrup

** forbud mod at komme i Niels Friises endels mark

** Niels Jensen i Hjermeslev et vidne. navng nævninge blev udnævnt af tinget for at gøre deres ed og tov over Jens Jensen for gårdfred, han skulle have gjort i Niels Jensens gård. da det ikke bevises, at Jens har gjort skade i Nielses gård, svor de ham fri

(40)

** Christen Bendsens sag mod Jens Jensen opsat 8 dage

** fordeling

6/6 1640.

** et vidne, at det hus i Hune hvarre, som Jens ---- iboede, er øde, siden fjenderne drog af landet                       

** varsel for rest tiende i 3 år

** stævning for tiende til kirken. opsat 14 dage

** fordeling

** Her Nielses sag mod Niels Friis opsat 14 dage

** 2 mænd i Hvorup bevidnes at være forarmede, så de ikke kan give KM skat

** Jens Andersen og Peder Jespersen. navng vidner, at deres gårde er ødelagt af sandflugt                               

** fordeling

** synsmænd stævnes for at afhjemle syn og nør Laurs Pedersen for svar. Ingstrup

** syn på Kirsten Nielsdatter i Snurren for sår

** Jens Tomsens sag med Christen Bendsen opsat 8 dage

** Laurs Laursen i Østrup stævner Søren Kolding og Simon Christensen for afkald                                       

** Christen Jensen tilbød de 2 ovennævnte 2 dlr 8 s, som er resten  

** Christen Laursen i Hedegård og Anders Nielsen i Hune Hedegård har givet navng mænd fuldmagt til at skifte jorden samt gård og gårdsrum imellem dem. deling beskrives

(41)

** Klemend Tøgersens sag med Hans Møller opsat 8 dage

** gældsstævning

** varsel

** på Anderses vegne i Knepholt stævnes Tor Mortensen og Niels Nielsen i Biersted for vidne. der vidnes, at de er kommet til Knepholtgård og ransaget alle husene i gården uden at finde noget utilbørligt

** Jokum Brandt i Ålborg stævnes for vidne. han har modtaget en okse, som han lovede at kvittere for 1 mk 8 s.

** fordeling for skat

(42)

** Jesper Laursen i Saltum med 5 ugers opsættelse begærer dom for gæld. fortegn

** fordeling for tiende

** Jens Andersen med 5 ugers opsættelse begærer dom over Laurs i Myrtue for en vandrekjortel, han havde tabt. han nægter at have haft den i forvaring. han frikendes

** samme stævner Jens Christensen og Mette Pedersdatter i Fårup for 18 rdl deres beliggelsesbøder. de skal betales inden 15 dage, eller søges de med nam

** Jens Madsen i Holmgård stævner mange navng for vidne. der vidnes, at P Andersen i Knepholt og Laurs Andersen ikke var af Knepholtgård fra 2 timer før solnedgang til andendagen ved halv middagstid, og i den tid hverken så eller hørte de Mikkel Andersen i  ---- , eller gjorde ham sår eller skade

13/6 1640.

** fordeling

** Mikkel Smed i Kås stævner Dorte Budde for opsigelse af den halve gård, han iboer. 4 ting

** Christen Laursen i Fårup et vidne. det bevidnes, at han i lang tid har ligget i sengen og er forarmet, så han kan ikke betale KM skat

(43)

** Jens Laursen i Pandrup et vidne. det bevidnes, at hans kone er afsindig i flere år, han er forarmet, og kan ikke betale KM skat

** Hans Jensen i Hjermeslev et vidne. han er døv og blind, og hans kone er vanfør. han er forarmet og kan ikke betale skat

** Ove Keldsen på hustrus Anne Andersdatters vegne gav Christen Keldsen i Trudslev afkald for arv efter hendes mor Kirsten Andersdatter                                               

** gældssag

** Niels Andersen i Torup foged på Lundergård stævnes for at lægge sin fuldmagt og breve i rette

** Christen Bendsens sag og Jens Tomsens opsat 3 uger

** Laurs Laursen i Østrup Simon Christensen og Søren Nielsen er forligt om den arvelod, de kunne tilfalde efter Christen Nielsen i Bunken                                                              

** Simon Christensen og Søren Nielsen gav Christen Jensen i Bunken afkald for arv efter Christen Nielsen, og de takkede Maren Laursdatter godt                                                     

** Christen Jensen i Bunken på hustru Maren Laursdatters vegne gav Simon Christensen i Bunken afkald for arv efter hendes mor Maren Christensdatter, som boede og døde i Saltum   

** Børglum klosters tjenere stævnes for rest for adskillige år

** Jens Tomsen i Jonstrup begærer dom over Jens Sørensen i Fårup og Christen Christensen i Fårup for 12 rdl

** samme stævner Bundgård mænd for 10 rdl. opsat 14 dage

(44)

** gældsstævning. fortegn

** Christen Laursen i Hune Hedegård stævner Anders i Hedegård for tilbud angående frugtgæld

** Laurs Laursen i Hjermeslev stævner Laurs Christensen sst for at få sat skel og sten

** gældssag

** Christen Tyresen i Hjermeslev stævner Mads i Albæks Mølle for vidne. der vidnes, at det græs, der er slået, har Mads ladet slå trods forbud. Mads svarede, at han havde ikke slået mere, end han havde fæstet. han begærer kristeligt skel, at enhver kunne vide sit

** Christen Laursen i Hune Hedegård får synet sår

** Jens Sørensen i Risen får synet sine sår

** syn på nør Laurs Pedersens hus

** Anders i Kirkensgård begærer dom over Jens i Holmgård for ikke at efterkomme voldgift

20/6 1640.

** Jens Laursen i nør Saltum stævnes for 9 års skyld. Jens møder og beretter, at han fæstede gården 3 år efter, at fjenderne var draget af landet, og da den var øde og uden hus, fik han den kvit  3 år mod at bygge den op. resten ville han gerne betale. opsat 6 uger  

(45)

** Jesper Pedersen i Havgård stævner Maren Jensdatter og Johanne Jensdatter ved Møllen og Jens Jensen og hans 2 sønner Jens Jensen og Morten Jensen for svar                                

** Søren Laursen stævner Johanne Jensdatter for dom

** Jens Andersen advarede alle, som ikke fyldte ved møllen, at de nu på mandag møder

** alle Brødslev mænd stævnes for at tage synsmænd

** varsel for rest skat og bådsmandsskat

** Anders Bendsen i Bisgård stævnes for syn på bygning

** samme stævnes for rest skyld og landgilde for 1637-38. hans fæste menes forbrudt. opsat 14 dage                        

** Jens Sørensen i Risen stævner Christen i Hedegård for syn     

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Maren Jensdatter i nør Saltum for besigtelse klage og dom. Kirsten Nielsdatter sigtede Maren for skade

** varsel for rest skat

** Christen Klausen og Mads Jensen i Damsgård stævner Tomas Jensens dreng Søren Christensen og Tomas Jensen Søren Jensens dreng for at sige hvem, der var i deres enge ved nattetid. drengene havde gennet kvæg mod Brødslev enge

(46)

** gældsstævning

** Laurs Klemendsen i Brødslev og Niels Madsen gav klage for ulovlig drift

** stævning

** gældsstævning

** gældsstævning

** gældsstævning

** gældsstævning. opsat 14 dage

** Niels Mørks sag med Peder Jensen i Borup opsat 14 dage

** Mikkel Smed stævner Fru Dorte Budde for anden opsigelse af den halve gård, han iboer

** stævning for løn

** Laurs Bertelsen og Poul Simonsen gav deres sag til voldgift, angående at sætte sten mellem deres agre

** Jens i Holmgård Poul Simonsen Laurs Laursen voldgav deres jordtrætte

** Christen Madsen i nør Saltum stævner Laurs Knudsen for syn

** Jens Tomsens sag med Niels Friis opsat 14 dage

** Niels Jensen i Hjermeslev stævner Anders Jensen sst for vidne. opsat 8 dage

** gældsstævning

** Mads i Møllen stævnes for klage. opsat 14 dage

** syn på Maren Jensdatter i Klitgård hendes sår. hun skyldte Christen Laursen i Hedegård og Niels Mortensen for skaden             

(47)

** Søren Laursen i Kølvring stævner. Anders Madsen i Røgel vidnede, at Maren Jensdatter var kommet til deres hus og klaget sig og sagde, hendes søster var selvanden og hun frygtede en af hendes brødre havde gjort det, idet hendes forældre havde ladet dem sove i samme seng, hvilket bevidnedes af vidner, og faderen sagde, at børnene skulle ligge til hobe

** Søren Laursen stævner Johanne Jensdatter for dom, da hun har kaldt ham en tyv og skælm. hun skal bevise det, eller selv at være det

(48)

**  Jesper Pedersen i Havgård spurgte Johanne Jensdatter, hvorledes hun kunne vide, det var Søren, der var hendes barnefader. hun svarede, at Søren ville ligge hos hende              

** Jesper Pedersen stævnede Johanne Jensdatter for fuldkommen at udlægge barnefader, samt betale bøder eller anholdes i tårn og fængsel. hun svarede, at han sled i hende, og ville have det og ligge ved hende                                         

**  samme stævner Søren Laursen for 12 rdl, idet han er udlagt til barnefader. opsat 14 dage                                     

** Niels Christensen i Boelskifte et vidne. navng vurderingsmænd har vurderet Maren Christensdatters bo og bohave i Boelskifte for 3 sdl ialt    

** Christen Mortensen i nør Saltum har synet et kast

(49)

27/6 1640.    

** Mikkel Nielsen forbød alle at føre sæd i hans husbonds tjeneres jord, samt hvis det allerede er sket, at føre det bort, og han tilbød frugtgæld

** Ålborg slotstjenere forbydes at sælge deres øksne, før de har tilbudt husbonden dem

** tilbud om frugtgæld for sæd, der er sået i KM tjeneres jord

** samme om Børglumkloster tjeneres jord

** tilbud om frugtgæld

** Jens Poulsen spørges, om han ville forfølge den sag angående hans datter, Maren Jensdatter, som er dræbt. det vil han

** Jens Poulsen i Hune stævner Christen Laursen i Hedegård og Niels Mortensen og Knud Nielsen. Laurs Jensen i Hune vidnede, at han så Christen Laursen slå Maren Jensdatter med en plejl. Niels Mortensen slog hende i hovedet med en kæpstok, så hun måtte bæres derfra. Knud Nielsen havde en sten i hånden og hjalp til med at slå hende. Laurs Laursen vidnede om samme slagsmål, og hjalp at bære hende hjem

** vidne om at Knud Nielsen var stedet med Niels Laursen

(50)

** Mikkel Smed i Kås stævner Fru Dorte Budde for 3 opsigelse af den halve gård, han iboer

** Jens Tomsen i Ingstrup spørger vidnerne, hvor drabet skete

** Saltum sognemænd stævnes for rest skat

** Jens Jensen og Kirsten Christensdatter stævnes for deres bøder. opsat 14 dage                                                     

** stævning

** Jesper Laursen i Saltum stævner Laurs Terkildsen for første udviselse, da hans fæste er forbrudt, og gav ham forbud mod at lukke og låse

** Peder Ræv et vidne. navng bønder har sået vinterrug, og der er sket skade for 1 td

** Jens Madsen i Holmgård gav varsel for rest skat

** deling

** Niels Mørk 3 ting gav klage for uringede svin, der hver dag gør skade i deres mark

** gældsstævning

** Anders Jensen i Kirkensgård på egne og medarvingers vegne udlagde til Niels Jensen 15 sdl                                      

** gældsstævning. opsat 8 dage

** deling

** Christen Pedersen i Stavad ? stævner hans bønder, som han er soldat for

** på Her Sørens vegne syner navng synsmænd gravning af sandtørv i præstegårdens mark. vinterrugen er opædt ved tøjring

(51)

** Anders Kjærulf. synsmænd har synet brøstfældighed på Anders Bendsens gård

** Søren Laursen i Kås begærer dom over Laurs Pedersen i Ingstrup for gæld til Niels Mørk i Brønderup. der læses et brev fra Niels Mørk, at han er blevet betalt

** Jens Andersen i Tvilstedgård begærer dom over Laurs Jensen i Kås angående hans fæstes fortabelse på grund af oversiddelse. Laurs beretter om grunden til oversiddelsen blandt andet skulle han til skrifte. han dømmes til at have sit fæste forbrudt

(52)

** fordeling for kongeskat og bådsmandsskat

4/7 1640.

** gældsstævning

** Christen i Holmgård stævner menige Saltum bymænd for 3 tilbud   

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Laurs Tøgersen for forbud mod at bortføre noget fra hans husbonds tjener Margrete Olufsdatters jord

** Niels Nielsen i Trudslev stævnes for bøder 12 rdl. han er beskyldt af Inger Mortensdatter                            

(53)

** gældsstævning. fortegn

** Laurs Terkildsen 2. udviselse og forbud mod at lukke og låse

** stævning til menige fru Dorte Buddes tjenere for syn på deres gårde, og de svor lås til den halve gård, som Mikkel Smed har haft i brug

** gældsstævning blandt andet for 1 læs træ, de tog i skoven og skulle føre til Bjørnkær. fortegn

** vidne om lejet soldat i 3 år

** Klemend Laursen lovede at tale husbondens minde for den bordag og slagsmål, der skete i hans hus

** Jens Poulsen i Hune stævner Christen Laursen i Hedegård og Niels Mortensen i Hune og Knud Nielsen for klage over skade, de gjorde Maren Jensdatter

** samme stævner navng sandemænd for at møde i landstinget

** på Her Jacobs vegne stævnes Poul Poulsen i nør Saltum og Maren Jensdatter sst for spørgsmål og dom. opsat 8 dage

** stævning for  --- opsat 8 dage

** Jørgen Bertelsen stævner Inger Eriksdatter for de ord, hun havde sagt om ham. hun beskylder ham for at have taget penge fra hendes skørt. han havde fundet dem uden for sit hus. der vidnes, at soldater slog hende og tog pengene

(54)

** Anders Jensens sønner i Østrup stævnes for skadesmål       

** Christen Pedersen gav Anders Pedersen i Torpet afkald for arv på Maren Mortensdatters vegne efter Christen Pedersen i Boelskifte   

** samme lovede, at Anders skulle få hans kedel igen

** Søren Laursen i Kølvring gav varsel til Johanne Jensdatter, for hun kaldte ham en tyv og skælm

** stævning for rest skat. fortegn

** stævning for rest landgilde

** deling

** Christen Pedersen på Øland stævner Laurs Jensen Øbo i Fristrup for dom          

** et vidne

** Christen Tyresens sag med Mads i Møllen opsat 14 dage

** Christen Pedersen på Øland søger Laurs Øbo for gæld

** Jesper Laursen i Saltum begærer dom over Søren Laursen i Kølvring for 12 rdl bøder, idet han er beskyldt for barnefader. han mener ikke at være sigtet som han burde, så han frikendes              

** fordeling for skat og bådsmandsskat. fortegn

(55)

** Jens Tomsen i Jonstrup efter 6 ugers opsættelse begærer dom på Niels Friis på Her Jacobs vegne for 4 års tjeneste af Nielses sædegård. Niels mener, hans gård fra Arilds tid har været fri for tiende, og mener, at Her Jacob skal give ham lovlig sag. dommeren mener det samme

11/7 1640.

** Mads Blok lover at stille husbonden tilfreds for det træ, han skulle hente på Øland og føre til Bjørnkær, men nu ligger hos ham

** fordeling

** Laurs Terkildsen stævnes for 3 udvisning og forbud, fordi han er fradømt sit fæste, med mindre han kan have det i husbondens minde                                                     

** fordeling

** Christen Nielsen i Holmgård stævner menige sønder Saltum mænd for tilbud. der var ikke lovligt stævnet

** samme spurgte Christen Sørensen i Frislev hvilken adkomst, han havde til den gårdspart i den gård, som Søren Pedersen påboer og som han påberåber sig. han svarede, at hans hustru ? var S. P Selgensens datter, og med hende havde han fået en søsterlod   

** Christen i Holmgård et vidne. Christen Sørensen lod læse en landstings opsættelse

(56)

** gældsstævning. opsat 14 dage

** Maren Andersdatter ved Broerbæk stævnes angående æskning af en arvelod efter Margrete Christensdatter, søster til Niels Christensen i Klitten                                            

** Jørgen Jensen i Hvarret tilbød P i Hvarregård 3 mk som rester på den part i en båd, han købte af ham. han mener at parten er hans. opsat 14 dage

** Jørgen Jensen stævnes for vurdering af den 4 part i båd og vod. han forbydes at bruge samme part. han vil bruge den, til betalingen er faldet  

** P i Pirup stævnes for vurdering. han svarede at Christen havde lejet 4.parten af båden, og der rester 2 mk på betalingen

** fordeling fortegn

** Jens Poulsen i Hune stævner Christen Laursen i Hedegård Niels Mortensen i Hune og Knud Nielsen for vidne og dom

** Jens Sørensen i Risen i Klitgård stævner Anne Pedersdatter i Pandrup for vidne. Mads Christensen fremlagde hendes svar

** samme stævner vidner, som udtaler, at da Maren Jensdatter døde, sagde hun, at Christen i Hedegård slog hende i hovedet med en plejl og Niels Mortensen trådte hendes ben ihjel. fortegn

** sandemændene stævnes 2.gang at møde på landsting

** Jens Knudsen Møller stævnes for syn på  ----

(57)

** syn på en eng sønden Møllen, hvor skaden er 2 læs hø

** varsel

** Jens Brus stævnes for spørgsmål og hvad sag, han ville give

** Jens Bruse sagde, at Anders Bund ikke skyldte ham noget ved hans død

** Christen Laursen i Østrup stævner Laurs Laursen i Hjermeslev for 16 dlr. opsat 14 dage

** Simon Christensen i Østrup stævner Jacob Ibsen i Østrup, om han ved noget utilbørligt om ham, da at sige det for retten

** Christen Pedersen Soldat  ----

** fordeling for skat. fortegn

** præstens sag med Poul Poulsen opsat 14 dage  

** Peder Simonsens sag opsat 8 dage

** Jens i Klitgård et vidne. Anne Pedersdatter i Pandrup ved sin mand Mads Christensen vidnede skriftligt, at da hun forbandt Maren Jensdatter, sagde denne at Christen i Hedegård slog hende i hovedet    

** navng synsmænd har set Marens Jensdatters sår, da hun døde

** navng kvinder så Maren Jensdatters lig, og mente hun var gravid, og der kom mælk af brystet                       

** det bevidnes at Peder i Hvarregård solgte til Jørgen Jensen 4de parten af den båd, som Jørgen havde halvparten i og Niels Steffensen en 4de part

** Søren Laursen i Kølvring fordelte Johanne Jensdatter for at have kaldt ham en tyv og skælm

(58)

** der læses et brev om stævning

** syn på sandflugt på Christen Christensens gård i Hune     

** Knud Seefeld og Dorte Buddes tjenere stævnes for syn på deres gårde. fortegn

** Alle Hjermeslev og Alstrup mænd, som har enge østen åen og er i arbejdsbogen for høslæt og fædrift, skal møde på Hammelmose, om de ikke vil tiltales og miste deres engfæste

** syn på Kongsgårds skifter i Tranekær, hvor meget hø, de kan bære

** stævning for vurdering

(59)

** Christen Bendsen Christen Christensen og Niels Mørk var i Hedegård med herredsfogden og registrerede det gods, som Christen Laursen frarømte 18/7 1640.

** gældsstævning

** Klemend Tøgersen og Jens Møller stævnes for syn

** Poul Simonsen i Hjermeslev gav varsel for 1 dags høslæt i Hammelmose kær. fortegn

** alle sandemænd i herredet stævnes 3 gang angående Maren Jensdatter 

** Jens Sørensen i Risen gav klage for sår og skade, de gjorde hans kone Maren Jensdatter                               

** gældsstævning

** Jens Mikkelsen i Vestergård gav forbud mod at bruge husbondens tjeneres jord. fortegn

** Jens Mortensen i Alstrup stævnes om han ved noget uærligt, men det gør han ikke

** gældsstævning

** Jens i Risen stævnes, om han var i parlament med Knud Nielsen, da hans søster blev slået i hovedet. opsat 14 dage

** gældsstævning. opsat 14 dage

(60)

** gældsstævning

** landstings opsættelse

** stævning for faldsmål

** Niels Andersen, foged på Lundergård, stævnes for et fremlægge sine breve, som tidligere dømt

** syn på enge om hvor meget hø, der kan bjærges

** Saltum sognemænd fordeles for konge og bådsmandsskat

** syn på et hus på Ingstrup mark. det ligger til skade for Ingstrup bymænd og alfar vej. desuden var der stakke af sandtørv

** Klemend Tøgersen et vidne. Christen Christensen vidner, at da han oplukkede Anne Pedersdatters marklukke i Alstrup, da kom Jens Mortensen og skød digetørv ned af hendes dige, og skældte hende ud

** Christen Tyresen begærer klage på Mads i Møllen for græs, han har slået. der skal sættes skelsten eller pæle

25/7 1640.

** læst kongebrev at hunde, der gør skade på vildtbanen skal lemmes, ellers skal ejeren straffes

** stævning for tjeneste, som er lovet

(61)

** fordeling

** Hjermeslev bønder stævnes for dom, om de ikke bør holde Lovsmændene skadesløs for drift i Holmens kær. opsat 14 dage

** 3 ting til Hjermeslev mænd for høslæt i Holmens kær

** Mogens i Bisgård stævnes for 12 rdl. han belå Inger Sørensdatter, som beskyldte ham i kirken. opsat 14 dage             

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner mange navng for spørgsmål om, hvad hjemmel de havde til at pante. Anders Jensen vil møde i dag 8 dage og sige, hvem der var med at pante

** samme stævner Klemend Tøgersen og Jens Knudsen for klage og dom og vidne. navng vidner, at Jens Knudsen tøjrede 2 køer på bårerne mellem deres korn på forskellige steder i fælleden i Dybdal. de vidnede også, at Jens Møller har gravet sandtørv i Dybdal samt skortørv. opsat 14 dage

** Jørgen Jensen i Hvarret stævnes for vidne om det gods, Christen Laursen rømte fra. der vidnes, at Jørgen forgangen vinter hentede 4 1/2 td byg som betaling for den vodpart han havde hos Jørgen. Jørgen har ikke fået andet korn fra Christen, end han har betalt med savdeler

** Jens Andersen stævner Jørgen Jensen om den 4de part, Christen Laursen havde hos ham og er frarømt, ikke bør tilhøre KM. opsat 14 dage

** Niels Laursen i Dalen og Søren Laursen i Boelskifte stævnes for at sige sandheden. Niels vidner, at for 30 år siden, da han tjente Anders Bollesen, da var han med at slå og rive hø på det skifte, som omtvistes, men om der var lodskifte jord dertil, vidste han ikke                                               

** Eske Christensen i Trudslev stævner Jens Tomsen i Vestermark og Mads Nielsen for at sige sandhed. der vidnes om skifte af jord mellem Eske og Niels Nielsen

** Maren Jensdatter ? i nør Saltum stævnes for 6 rdl for skade, hun gjorde Maren Svarrer

** Mads i Møllen stævnes for syn på indhævd og hans hus norden

** samme stævnes for syn på hans eng

(62)

** fordeling

** fordeling

** Jens Mortensen i Alstrup stævner Anne Pedersdatter for vidne

** Jørgen Bertelsen Smed stævner Inger Eriksdatter for dom, om hun ikke bør bevise de ord, hun sagde ham for retten d 4/7

** Jørgen Jensen i Hvarret en dom at den 4de part i en båd, som han har tilforhandlet sig af Peder i Hvarregård, skal tilhøre ham

** dom for gæld

** syn på enge, hvori der er gravet flagtørv

** 4de ting og dele på Niels Andersen foged på Lundergård for ikke at fremlægge breve. Knud Pedersen fremlægger en kontrakt mellem Falk og Jomfru Kirsten samt jomfruens fuldmagt, at Niels ikke skal befatte sig med tjenernes indfæstning og staldning af øksne. der fremlægges flere breve fra Jomfru Kirsten til Niels, om hun skal sende penge eller ej og om bøndernes indfæstning

** Christen Bendsen forbydes at give Jens Christensen løn, før han betaler husbonden hans bøder

1/8 1640.

** Hjermeslev mænd fordeles for høslæt i Hammelmose.

** samme stævnes for syn. opsat 8 dage

** Falk Giøes tilkendegivelse om skvætmøllen

(63)

** Laurs Terkildsen stævnes for forpligt og hvad sag, han kan give                                                      

** samme stævnes, om han vil stå ved de ord, som han havde om husbonden angående tærskning pløjning med videre    

** Svend Ladefoged vidner om skifte af Mads Christensens jord     

** skel mellem Christen Tyresen og Mads Pedersens enge

** Mikkel Olufsen ladefoged stævner P Jensen og Jens Laursen for vidne og hvilken sag, de kunne gives angående 2 sølvskeer, sl Christen Jensen havde i pant og som var blevet borte. Jens og Peder skulle hver betale halvparten til Mikkel

** Christen Mikkelsen i Røgel spørges hvor mange børn, der var ved skifte af fællesboet. der var 5                          

** Peder Christensen og Søren Christensen giver deres far Christen Mikkelsen afkald for arv efter mor Ellen Pedersdatter og far   

** på Laurs Skrædders vegne stævnes Christen Pedersen i Bundgård for løn for 4 år, han tjente ham. opsat 14 dage

(64)

** Christen Pedersen stævner Laurs Skrædder Badskær for 1 dags pløjning 2 skpr havre og en ---- flaske. opsat 14 dage

** Sejlstrup tjenere stævnes for smørskyld

** Christen Knudsen og Else Jensdatter i Ingstrup stævnes for 18 rdl deres bøder. opsat 14 dage                                           

** forbud mod at afhænde løn før husbonden er betalt

** samme fortegn

** Laurs Jensen i Kås stævnes for udviselse og forbud i 3de ting, og nu udvistes han fra sit fæste i dag 1ste ting          

** Laurs Jensen i Hundslev ? stævner vidner og Knud Nielsen for svar

** Niels Jespersen i Hjermeslev stævner adskillige i Sigen for vidne og klage

** vidner om navng mænd, der fjernede en halv vogn fra Johanne Nielsdatters gård

** Anders Laursen gav husbonden sagen

** samme vidnede, at Poul Simonsen pantede en ---- og en bærebåre fra ham samme dag. Niels Block vidnede, at de tog en halv vogn fra ham. opsat 8 dage

** Hune sognemænd stævnes for tiende

** stævning Hjermeslev

** Bend Laursen i Hjermeslev stævner Laurs Laursen for spørgsmål vidne og tilbud. 4 mænd tilbød Laurs penge for Bends fæ, han havde indtaget. Bend spurgte, hvor han forlod hans fæ, hvortil Laurs svarede, når Bend stedte ham for kost og løn, ville han vogte det

** forpligtelse om gældsbetaling

** Laurs Terkildsen forpligter sig ikke at sidde bud overhørig, samt betale skyld og landgilde rettidigt med videre, samt gøre gården ryddelig, idet han er fradømt sit fæste og udvist af gården, da benåder hans gode husbond ham på disse konditioner        

** syn på skade i engskifter

(65)

8/8 1640.

** læst et følgebrev angående Børglum klosters tilliggende gods, som tilhører ham

** Poul Andersen i Hvilshøjgård på husbond Ellen Birgitte ---- og børns vegne 3 tilbud angående granskning af landsting eller ridemænd af den ejendom mellem Saltum og Østrup

** stævning for Sejlstrups part og Børglumklosters part for 3 tilbud

** Falk Giøe stævner Saltum mænd for forbud mod at køre kornet ind, inden det bliver målt. Laurs Laursen mødte på alles vegne, og sagde, de ville yde deres tiende på kærven eller neg. opsat 14 dage

** samme et vidne at navng vil give årlig tiende. fortegn

** Poul Andersen stævner alle Saltum bymænd og grander angående granskning eller ridemænd på den ejendom, som omtvistes. fortegn

** Jesper Tomsen stævnes for syn

** Laurs Jensen i Kås stævnes for 2den udviselse

** Laurs Jensen i Hune begærede svar af Jens i Risen, om han ikke var i parlament med Knud Nielsen, da hans kone blev slået. Jens svarede, at han selv blev slået, så de måtte bæres derfra

** samme stævnes for saggivelse angående hvem der forbandt hans kone. han havde selv gjort det og hentet Anne Pedersdatter. der vidnes, at der var ikke parlament, før Jens Sørensen i Risen tog Knuds kæp og sled den sønder, og rev hans bukser itu. Jens benægtede det

(66)

** Jens Andersen stævner Anders Pedersen i Hune for afkald. han vil ikke give afkald, før han og hans kone får deres lod      

** Jens Poulsen i Hune stævner Niels Mortensen og Knud Nielsen for bogsed med videre. 3 ting

** Christen Bertelsen stævnes for syn

** Christen Nielsen i Alstrup stævner 3 mænd for at tillyse ran

** Bend Laursen stævnes for vidne og klage og hvilken sag, de kunne gives. 3 ting. fortegn. opsat 8 dage

** syn på Christen Bertelsens hus og jord. fortegn

** Christen Nielsen i Pirup synsmænd syner Karen Christensdatters sår

** Jens Andersen synsmænd syner Søren Jespersens sår. han sigter Knud Jespersen

** Anders i Hedegård stævnes for dom angående korn, som Christen Laursen frarømte, om det ikke burde tilhøre husbonden. opsat 14 dage

** Niels Andersen i Fristrup stævner for tilbud for gæld

(67)

15/8 1640.

** Poul Andersen på husbondens vegne stævner mange angående ejendom mellem Saltum og Østrup. fortegn

** herredsfogden spurgte om nogen vidste en jorddrot til den jord, som omtvistes. Vogn Pedersen kendtes ved en broderlod i ejendommen

** Poul i Brogård stævnes for dom angående brøstfældighed på hans hus. han vil bygge og forbedre den. opsat 14 dage               

** Mikkel Smed i Kås stævnes for ikke at have bygget på den halvgård han har i fæste. han har ikke lovet det, og det blev ikke forlangt af ham. opsat 14 dage

** Mads Block stævnes for brøstfældighed på hans hus. der har været ildebrand, og han vil opbygge igen. opsat 14 dage    

** Her Niels i Jetsmark og kirkeværgerne stævnes for syn         

** Laurs Jensen stævnes for 3die udviselse

** varsel

(68)

** Peder Christensen i Mejlby får synet sår

** bønder vil yde tiende i år og ikke mere end tidligere. fortegn

** stævning

** Mikkel Ladefoged stævner Peder Jensen og Jens Laursen for 2 sølvskeer, som han mener, de bør betale. de mener, det skal bevises, at Christen Jensen havde sølvskeerne

** Niels Laursen i Stride stævnes for 12 rdl og Sidsel Andersdatter i Brødslev 6 rdl. opsat 14 dage                          

** varsel

** på Jørgen Grubbes vegne stævnes hans tjenere for rest

** på Vill Laursens vegne stævnes Søren Madsen for vidne og andre for at sige sandhed. Søren Madsen og Laurs Mørk har kørt et læs hø bort

** Laurs Mørk lover at komme med svar

** Anders Jensen i Hjermeslev gav klage over et kobbel svin, der går i hans korn, og ingen vil kendes ved dem

** stævning for ulovlig grøft i deres enge

** Jens i Risen stævner Jens Poulsen i Hune stævnes for tilbud om skifte og jævning                                               

** gældsstævning

** Poul Simonsen et vidne, at Bend Laursen kom i hans gård med en økse og tog en vognkæp

** ----  

(69)

** Laurs Laursen og Vill Laursen har haft skade i deres toft for 1 pd rug

** Søren Madsen i Østrup. syn på skade i hans jord

** Laurs Christensen i Hjermeslev. syn på skade i hans jord

22/8 1640.

** Jens Andersen i Fristrup spørger, om der var flere vidner 

** tilsagn om betaling

** Jens Poulsen stævner Jens i Risen for tilbud om skifte

** vurdering

** Laurs Jensen i Kås stævnes for 1ste udviselse at lukke og låse

** Sejlstrup tjenere stævnes for  skyld

** Maren Pedersdatter i Torpet og Maren Nielsdatter stævnes for 6 rdl bøder                                                 

** gældsstævning

** Søren i Risen et vidne, at Jens Poulsen sagde, at Jens i Risen havde ikke andet til seng end et stykke sildenet

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Niels Block og andre navng personer. der vidnes at 4 mænd var inde hos hende og kastede hendes seng op og ransagede den og fandt intet. opsat 14 dage (Dorte Jensdatter)

** 2den udviselse Til P Mortensen i Pirup og forbud        

** fordeling

** navng Saltum mænd vil betale Falk Giøe tiende i år som tidligere

** Jens Poulsen i Hune. nævninge over Knud Nielsen. navng nævninge mener ikke, at Knud gjorde hans datter sår og skade

** samme nævninge over Niels Mortensen i Hune. navng vidner, at Niels gjorde hans datter sår og skade

(70)

** Tøger Mikkelsen, født i Jetsmark, får bevidnet, at han er født af ærlige forældre. faderen var Mikkel Jensen og moderen er Maren Tøgersdatter                                          

** Jørgen Smed i Alstrup fordelte Else Eriksdatter for de ord, hun havde om ham

** gældsstævning

29/8 1640.

** Laurs Jensen i Kås stævnes for 2det forbud at lukke og låse

** Niels Christensen i Klithus gav Maren Andersdatter ved Broerbæk afkald for arv efter Jens Christensen, hans bror     

** Anders Poulsen i Fårup stævner Christen Sørensen i Risen, om han ved noget utilbørligt om ham, hvad han ikke gør              

** Jens Laursen i Fårup stævnes for dom

** Jens Sørensen i Risen stævnes for vidne og dom. der vidnes, at Jens i Klitgård gjorde sig selv de sår, som er blevet synet. han siger, det er løgn. opsat 14 dage

** stævning

** gældsstævning. opsat 14 dage

** Simon Nielsen i Alstrup stævner Christen Nielsen i Alstrup, om han ved noget utilbørligt om ham. Christen har kaldt ham en tyv og skælm

** Jens Sørensen i Risen stævner vidner samt Jens Poulsen, hans kone Mette Laursdatter Jens Jensen Dorte Jensdatter for svar. der vidnes, at efter Maren Jensdatters død hentede de en sort hjelmet ko samt sengeklæder linned og penge fra den dødes bo     

(71)

** stævning

** Morten Nielsen i Hjermeslev stævnes for forbud mod at befatte sig med det korn, han har sået i Johanne Christensdatters jord

** gældsstævning

** 2 bønder lover at betale tiende som tilforn

5/9 1640.

** Christen Christensen fordeles for hans tjeneste

** sagen med granderne i Saltum og Østrup opsat 14 dage

** Niels Mørk i Ingstrup et vidne, at ingen af hans husbonds tjenere må udbetale drengenes løn, før skatten er betalt

** Laurs Jensen stævnes

** Poul Andersen i Hvilshøjgård et vidne

** Søren i Risen stævner Anders Poulsen

** Christen Sørensen i Risen stævner Christen Nielsen i Fårup hans kone og søn for spørgsmål

** ----

** vurdering af det bo, Christen Laursen frarømte

** dom over Hjermeslev mænd, om de ikke bør holde lovsmændene skadesløse for løfte til Hammelmose for den læst byg, der er udlovet for fædrift

** Christen Nielsen i Alstrup

(72)

12/9 1640.

** gældsstævning

** stævning for et par færdige okser. opsat 3 uger

** stævning. opsat 8 dage

** Niels Andersen stævner Jens Møller. opsat 3 uger

** dom over Jens Laursen i nør Saltum

** Jesper Tomsen i Hjermeslev stævnes. opsat 14 dage

** Anders Bendsen stævnes for vidne angående sag om pløjning i Anders jord

** Jørgen Jensen stævnes for hjemmel til båd, han havde brugt. han svarede, at han kun havde brugt den så meget, som han havde betalt for

** Anders Poulsen i Fårup stævner Christen Sørensen i Risen angående ord, han har sagt. opsat 14 dage

** Søren Christensen i Risen stævner Anders Poulsen for et langt værge, han lånte ham, efter fjenderne var draget af landet, og Anders havde ikke leveret det tilbage                 

** Søren Christensen i Risen et vidne, om Jens Poulsen ville holde hans vodpart ved lige, som Søren holder sin. det vil han

** Søren Sørensen med landstings stævning

** arvingerne bliver enige om deling af boet efter Maren Jensdatter, men Jens Sørensen gav ikke sit samtykke          

** Peder Jensen i Kvorup stævner Mikkel i Rævhede for dom. denne mener at for 10 daler havde Christen Jensen 1 sølvstob i pant. opsat 14 dage

** syn på Christen Sørensens sår

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Jens i Holmgård og sønner og andre vidner og Simon Nielsen for svar. denne har kaldt Christen Nielsen en skælm, men han nægtede

(73)

** Christen Nielsen i Alstrup stævner 2 mænd for at afsige voldgift og Simon for svar. de ville ikke tage sagen, da den var ærerørig. Simon sagde det skulle de endelig

** varsel

** Morten Pedersen i Holtet stævner hans bønder for tilbud. fortegn

** Bertel Andersen stævner Mette Tøgersdatter for hendes tjeneste

** Simon Nielsen begærer svar af Christen Nielsen

** Søren Pedersen i Saltum stævner Poul Andersen for vidne

** Jens Sørensen i Risen stævner Laurs Jensen i Hune Mette Laursdatter og Dorte Jensdatter for klage. opsat 14 dage            

** Bend Laursen i Hjermeslev stævner Margrete Sørensdatter ved Dammen for syns afhjemmelse

** Jens Mortensen i Hune stævner Jens Poulsen for tilbud

** syn på skade i Kirsten Tomsdatters toftager for 8 sk byg

** Peder Christensen i Rævhede. 24 mands vidne, at Sidsel Jensdatter er født af ærlige forældre, og har skikket sig vel, uden hun har fået et barn med en fremmed karl

** Laurs Jensen i Hune med 14 dages opsættelse begærer dom på Jens i Risen for han var i forsamling, da Maren Jensdatter fik sin bane, og han ikke afværgede det. opsat 14 dage   

19/9 1640.

** Svend Christensen i Alstrup stævner Jens Mortensen for syn. navng synsmænd syner hvor meget, der er slået og ført bort fra agrene. Svend giver klage på Jens Mortensen. opsat 14 dage

(74)

** Simon Nielsen i Alstrup stævner Christen Nielsen med landstingsstævning. opsat 8 dage

** Niels Kock i Ejersted får bevidnet, at hans jord er øde af sandflugt, så han kan ikke betale til soldater eller andre    

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Søren Pedersen for at lovbyde gods i sdr Saltum, som Christen Sørensen og Vogn Pedersen i Nøtten deres hustruer havde. Søren Pedersen tilbød sølv og penge efter dets værdi

** Søren Pedersen stævner Poul Andersen for vidne. han har ladet læse og påskrive en fuldmagt fra fru Birgitte. vidnerne bliver spurgt, om der var andre underskrifter derunder end fru Birgittes. de svarer, at når fuldmagten bliver fremlagt, kan den tale for sig selv

** ---- Jensen i Hjermeslev stævner Niels Jensen i Kirkensgård og andre for syn. synsmænd har synet skade på blandings og rugagre

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Niels Jensen Søren Jespersen Bend Laursen for vidne og Poul Svendsen for svar. opsat 8 dage

** Jens Sørensen i Klitgård stævner Jens Poulsen for vidne. opsat 8 dage                                                      

** Jens Sørensen stævner Laurs Jensen, hvor han var, da hans søster blev slået, og hvorfor han ikke forhindrede det. han vil svare om 5 uger

** gældsstævning. opsat 8 dage

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Søren i Risen, om han ved noget uærligt om ham. han vil svare om 1 måned

** samme mente, at Søren har gjort uret, idet han har beskyldt ham i sager, som ikke kom ham ved, og bør bevise det. opsat 1 måned

** Christen Sørensen i Risen stævner Anders Poulsen Jens Laursen og Niels Mørk for benægtelse, og sagde, det var åbenbarlig løgn, de vidnede for 14 dage siden

(75)

** Jens Jensen Brus stævner Tomas Jensen for at sige sandhed og Laurs Jensen for svar. Tomas vidnede, at Jens lånte Laurs 3 sletdaler, som han lagde i en grå lufvante. opsat 8 dage

** Jørgen i Hvarret stævner Per i Hvarregård om han ikke fik 5 rdl for den halve båd, før den kom til stranden, samt varsel for 7 sk byg, han udlagde for noget brændevin. opsat 8 dage

** Jesper Laursen med 5 ugers opsættelse begærer dom over Peder Jensen og Jens Laursen for 2 sølvskeer, som Christen Jensen i Kvorup havde i pant. de benægter at have haft skeerne i deres varetægt. de frikendes, da det ikke er bevist

26/9 1640.

** Sejlstrup tjenere advares at yde deres havre i Ålborg samt skriverskæpper med videre

** Jesper i Havgård et vidne, at Jens Jensen og Peder Jensen ved Møllen sætter borgen for deres søster Johanne Jensdatter og forpligtede sig under deres livs fortabelse, at hun ikke skulle rømme eller vige, men skaffe hende til stede igen

** Jesper i Havgård forbød at ingen måtte holde både i åen andetsteds end ud for Toftegård samt at ride eller køre over Birkelse endels mark indenfor kastet eller skyde digerne ned

** Jens Jacobsen på Daniel Bildes vegne til Morland i Norge stævner Falk Giøe for tilbud. Falk er forhindret på grund af hans svogers datters bryllup. opsat 14 dage

** gadehusmændene i Saltum stævnes for rest tiende. opsat 8 dage

** Anders Torsen et vidne, at navng bønder i Ingstrup lover at yde Falk Giøe tiende i år som tidligere i Krogsgård eller Vestrup

** Laurs i Østrup på Fruens vegne stævner Laurs på Lundbak for vidne og P Møller for syn. Niels Sørensen på Rævkærgård havde budt Jens at tage hans skifte og føre mog på. det havde Jens aldrig gjort og mente, fruen ville lade ham gøre arbejde som tidligere    

** Kirsten Poulsdatter stævnes for 10 års husleje 1 rdl pr år. opsat 14 dage

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Gravels Poulsen for tilbud om arv og gæld efter Maren Andersdatter ved Broerbæk    

(76)

** Jens Sørensen gav husbonden sagen angående ko klæder og penge, som Jens Poulsens søn kone og datter tog i Klitgård          

** Laurs Laursen i Hjermeslev stævner vidner. 3 hyrder havde drevet deres hjorde på marken i sommer, og Laurs havde taget 14 nød ind fra de nordre enge

** Anders Jensen sst stævner vidner. Poul Sørensen vidnede, at søndag han gik til kirke, så han 2 køer i Anderses korn. Anders tog dem ind i laden under lås til prædikenen var ovre, men da var køerne borte

** Laurs Jensen, der tjente Niels Jensen, stævner Jens Jensen Brus for vidne. Niels Jensen vidnede, at han engang lånte 3 rigsdaler af Jens Jensen. de 2 hentede Laurs Jensen og en anden hentede den tredie. de 3 rdl gav han Jens igen, og det er de penge, som Jens tiltaler Laurs for. Anders Jensen havde set, at Niels gav Jens nogle penge, men han vidste ikke, hvor mange det var

** varsel

** Jens i Holmgård. syn på skader i hans tofter med korn

** Simon Nielsen stævner Christen Nielsen i Alstrup. opsat 8 dage

** Simon Nielsen varsel for afsigelse af voldgift. opsat 14 dage

** Anders Christensen soldat i Brødslev stævner nogle af hans bønder, som ikke har betalt ham

** Niels Nielsen soldat sst stævner hans bønder. fortegn. de skal betale halvparten til Mikkelsdag og halvparten til påske, og dersom han skal af landet, da skal de betale alt

** Jens Sørensen begærer vidne på Jens Poulsen. opsat 8 dage

** Bertel Madsen soldat et vidne om betaling, som skal betales i 2 parter, og dersom han skal af landet, betales alt på een gang

** samme stævner navng bønder for hans tjeneste, som han tilbød dem, da de ikke vil betale ham som de andre           

** Kirsten Nielsdatter i Saltum stævnes for at udlægge barnefader. hun er ikke mødt                                    

** Bertel Madsen gav varsel til hans bønder for de penge, han skulle have, når han var på vagt. opsat 8 dage

** Niels Laursen i Hune stævner Laurs Jensen i Saltum for klage angående tørv, han havde taget i hans kær

** Jens Jensen i Hjermeslev stævnes for en skade. opsat 14 dage

** stævning

(77)

3/10 1640.

** Christen Poulsen soldat stævner hans bønder, som skal underholde ham. fortegn

** gældsstævning. fortegn

** Christen Skrædder i Jetsmark stævnes for syn

** varsel for gæld. fortegn

** varsel

** varsel

** varsel til Hammelmose tjenere for rest kongeskat 3 ting

** Niels Jensen stævnes for tilbud om 6 sk byg, som Laurs i Østrup var delt for

** Anders Christensen soldat stævnes for at have taget en ---- i Birgitte Ibsdatters ---- i Kettrup

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Anders Jensen, for han var med at pante ulovligt hos Johanne Nielsdatter. opsat 14 dage

** fordeling

10/10 1640.

** Søren Poulsen i Dalen. navng bevidner, at han er øde og forarmet og ikke har kreatur eller korn at skatte af

(78)

** Laurs Pedersen soldat tilbyder hans bønder hans tjeneste. de vil lønne ham hver efter deres udgift

** Mikkel Nielsen i Torpet stævner vidner samt Mads Block for svar. Mikkel Andersen vidnede, at Mads såede for andre i år. Rasmus vidnede, at Niels Bertelsen ville hente noget korn på Mads Blocks jord, men blev gennet væk. Mikkel spurgte, om andre end Niels Bertelsen havde sået i jorden, og Mads svarede Nej. vidner ved ikke, om Mads har bortlejet af hans eng

** Mikkel Nielsen begærer dom over Poul i Brogård for brøstfældighed

** Mikkel Nielsen begærer dom over Mads Block for brøstfældighed på hans hus, som han vil forbedre. dom: han har forbrudt sit fæste    

** Niels Andersen i Tvilstedgård. synsmænd har set hvor meget, der er bekostet på Lundergård af Niels Andersen

** Klemend Tøgersen lovede at borttage møllehuset, med mindre han kan have det i grandernes minde

** Alle Fårup Saltum bymænd og Alstrup og dem i Brødslev stævnes for ulejlig gæld. opsat 14 dage                        

** Alle lægdsmænd advares om at betale skat inden 20 oktober, om de ikke selv vil yde den på Københavns slot

** Hammelmose tjenere fordeles for skat og deres drenges skat

** Sejlstrup tjenere stævnes for rest skat. opsat 14 dage

** varsel til Ingstrup mænd for skat

(79)

** Jacob Ibsen stævner navng bønder for 10 dlr for en rejse, han gjorde til København. opsat 14 dage

** Jens Sørensen i Risen stævner vidner samt Jens Poulsen og søn for svar. vidnerne beretter om hvem, der bar Jens Sørensen og Maren Jensdatter hjem til Jens Poulsens, da de var blevet slået

** Laurs i Østrup stævner Jens på Lundbak for dom, da han ikke ville age mog på Rævkærgård. Jens mødte og svarede at han aldrig tidligere var pligtig at age mog, men er forligt med fruen om arbejde som sædvanligt. opsat 14 dage

** Søren Madsen i Østrup stævner Jens Laursen i nør Saltum, om han vidste noget uærligt om ham. han svarede, at det gjorde han ikke

** Laurs Mørk spurgte ham, om han ved noget, der kan angå hans ære, og Jens gik bort af tinget og aldeles intet svarede.

** Jens Tomsen. synsmænd har set det hus, som Christen Skrædder fraflyttede

** Jens Poulsen i Hune med 5 ugers opsættelse begærer dom over Søren i Risen for 7 1/2 dlr og rentepenge fra 1626. han sagde, det ikke var hans segl. herredsfogden spurgte, om han turde sige det var falsk, hvad han ikke gjorde. han bør betale inden 15 dage

** tilsagn om gældsbetaling

** Christen Torsen og Klemend Tøgersen i Alstrup tilbød Falk Giøe de breve. opsat 8 dage

17/10 1640.

** Henrik Hansen på Falk Giøes vegne. navng synsmænd har set avlingen på Lundergård. syn på avling og syn på møllen

(80)

** Henrik Hansen stævner vidner, angående hvor de tidligere præstekvinder i Jetsmark har stået i kirken og Her Niels for svar. alle navng, der kan mindes i op til 60 år, vidner, at de har stået i den nederste kvindestol. Her Nielses kone søger den nye stol i altergulvet                                        

** Peder Simonsen i Østrup. synsmænd har synet Saltum kirke                                                    

** Christen Torsen i Alstrup på Daniel Bildes vegne med 3 ugers opsættelse tilbød Falk Giøe breve og kontrakter med Kirsten Bille. Henrik Hansen på Falk Giøes vegne mødte og svarede, at Falk Giøe før tilbudet havde fået dom og er indført i Lundergård med tilliggende

** stævning for skat

** Klostertjenerne stævnes for deres dagsgerning i høst og høbjergning 3 ting

** Niels Laursen i Østrup stævner Niels Mikkelsen i Saltum for syn. der er gjort skade i Nielses korn

** stævning

(81)

** varsel til Jetsmark sognemænd for skat 3 ting

** stævning for tilbud. opsat 8 dage

** Mikkel Madsen stævner Christen Bendsen for 1 galt så god som 6 mk, som døde

** varsel for rest skat

** varsel til de 4 mænd i Bundgård for skat

** varsel for skat

** varsel til Saltum mænd og drenge for skat

** Oluf Christensen i Kvorup et vidne. at Søren i Risen ikke ved noget uærligt om ham

** stævning

** varsel

** gældsstævning fortegn

** Mads i Møllen stævner navng for kornskade og gav varsel

** Jens Olufsen i Boelskifte gav varsel til Mads Christensen i nør Saltum. opsat 8 dage

** Oluf Tomsen i Alstrup stævner for tilbud angående en halv vogn, som blev pantet fra ham

** Christen Mortensen i nør Saltum. syn på en grob og et dige, som er lagt øster fra Christen Mortensens ager

** Poul Simonsen stævner navng for vidne og klage. fortegn. opsat 14 dage

** stævning

24/10 1640.

** Jens Christensen soldat stævner hans bønder for tilbud om hans tjeneste. fortegn

** på Falk Giøes vegne stævnes jomfru Kirsten Bille for vidne og syns afhjemmelse. ladefogden på Lundergård vidner o, hvor meget sæd, der er sået 

(82)

** Henrik Hansen. synsmænd afhjemler om dette års avling samt brøstfældigheden på vejrmøllen samt ---- gård

** syn på Lundergårds gødning

** Henrik Hansen stævner vidner, samt Her Niels for svar. Anders Jespersen vidner, at noget efter fjenderne drog af landet, blev Her Niels vejrmølle opsat, hvor der ikke tidligere havde været en mølle. andre vidner derom

** samme stævner Her Niels for dom, angående om hans kone ikke bør søge det samme stolestade, som de forrige præstekvinder har søgt. opsat 14 dage

** Niels Andersen forrige ridefoged på Lundergård et vidne om dele og tiltale til navng. fortegn       

** Niels Andersen et vidne. navng vidner udtaler at da Niels blev Jomfru Kirstens fuldmægtig, boede der ingen i Kåsgård, ej heller nogle år tidligere og endnu ikke, og Vestrup besiddes af Niels Friis. der gives ingen landgilde til Lundergård fra de 2 gårde

** samme begærer dom over Jens Møller for hans skyld 7 tønder mel, som er forfalden

** samme begærer dom på Peder Mogensen for 2 stude, som Christen Nielsen og Knud Pedersen har lovet for. Peder mødte og beviste med stedsmål, at han har stedet og fæstet tidligere. han blev dømt kvit

** Poul Andersen i Hvilshøjgård spurgte Saltum mænd, om de havde noget med hans husbond eller børn at bestille. de mødte og svarede, de ville svare, når de blev lovligt stævnet

** Niels Andersen stævner vidner samt Christen Laursen i Fårehave hans kone og børn for svar. Adser Ladefoged vidner, at børnene drev på Lundergårds mark både i hegnets tid og andre tider med får og nød uden hjemmel

(83)

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Anders Jensen og P Simonsen for en halv rdl af hver person der søgte ---- og gæld, de skulle indkræve. opsat 14 dage

** Niels Jespersen tilbydes arvelod samt visning af arvelod, han har modtaget på Sidsel Nielsdatters vegne                

** samme stævnes for visning, da han er i boet hos hans mor, og ikke har fæstet                                          

** gældsstævning

** fordeling for skyld til Jens Christensen. fortegn

** deling for skat

** fordeling for folketold

** Laurs Knudsen og Christen Mortensen voldgav deres jordtrætte

** Mads i Møllen fordeler for kornskade

** fordeling for tærskepenge. fortegn

** fordeling for skat

** Jens i Holmgård et vidne. vidner udtaler at Laurs Bendsen er død for 3 år siden og hans søn Bend Laursen har gården igen. Hans Jensen er døv og blind og øde og kan ikke betale skat    

** Laurs Laursen har fået kornskade, og Vill har også fået skade

** Jens Poulsen stævner 3 mænd for landboden 2 gange 18 rigsort. opsat 14 dage

** dele. fortegn

** dele for skat

** Anders Laursen i Hjermeslev skade i korn og kål

** Anders Poulsen i Fårup med 6 ugers opsættelse begærer dom over Christen i Risen for de ord, han gav ham

** Helliggejsts tjenere deles for høst og rivning der rester. fortegn

** på Dorte Buddes vegne begæres dom over Mikkel Smed for ikke at have opbygget sin halve gård. Mikkel mødte og beviste, han havde opsagt den lovligt. han blev dømt til at tale fruens minde.

(84)

31/10 1640.

** Anders Torsen i Krogsgård et vidne. Niels Poulsen født i ---- og som nu tjener i Lundergård gav til Falk Giøe sag angående Jens Svenningsen i ----    

** varsel for gæld. fortegn

** Jens Christensen i Trudslev gav Christen Mortensen sst afkald for arv efter mor Gertrud Jensdatter                                       

** stævning for skat

** Jens Sørensen i Risen stævner Jens Poulsen hans kone søn og datter for tilbud om skifte og jævning                   

** varsel for gæld

** på Mester Peders vegne stævnes for rest tiende. 2 bønder vil betale                            

** varsel. fortegn

** Niels Laursen i Bunken. syn på skade i hans korn

** Niels Jespersen lovede at Mikkel i Sundsted 1 sdl

** Keld Laursen i Åsendrup gav varsel. fortegn

** Anders Pedersen i Hune gav Margrete Andersdatter P Laursens efterleverske i Trudslev afkald på arv, hans kone Anne Pedersdatter kunne tilfalde efter hendes far                          

** Jesper i Havgård stævner Laurs i Toftegård og folk samt dem, der har enge østen for åen. Laurs i Toftegård vidnede, at siden fjenderne drog af landet, havde de, der havde enge østen åen, årligt fået ris af skoven til høbroen

(85)

** gældsstævning

** deling

** Laurs Mikkelsen i Fårup stævnes for vurdering angående Mikkel Laursens børn deres arvelod                                  

** Christen  Nielsen og Simon Nielsen i Alstrup. forligsmændene vil forlige dem inden 14 dage

** Anders i Toftegård et vidne, at Christen i Kalsensgård og Bend Laursen gav til kende, at Anders Laursen i Hjermeslev har betalt 12 rdl

**  Mads Christensen i nør Saltum stævner Niels Jensen i Bundgård for dom angående et øg, som Niels fik for 14 dlr, desuden søges han for diverse gæld og effekter. opsat 14 dage

** deling for rest skat

** P Laursen i Stenum gav Laurs Jensen i Jonstrup afkald for arv, hans kone Margrete Jensdatter kunne tilfalde efter far Jens Sørensen og mor Maren Laursdatter                          

** Laurs Jensen i Jonstrup gav Laurs Jensen afkald for arv efter hans forældre                                            

** Jens Jensen Brus stævner for tilbud de bønder, som skal underholde ham, mens han er soldat. fortegn

7/11 1640.

(86)

** gældsstævning til Vogn i Bleggrav

** Niels Jensen og Anders Jensen i Hjermeslev gav tilkende, at der tidligere var afsagt voldgift over dem, men de havde kasseret den. de gav deres sag til andre dannemænd at afsige ny voldgift

** fordeling

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner Jens Christensen i Saltum og hans kone Maren Nielsdatter for dom angående et stolestade i kirken, som ligger til Niels Mørks og Christen Christensens gård i Fårup. opsat 14 dage                                                      

** fordeling

** fordeling for gæld. fortegn. samt dem, der rester med deres dagsgerning

** Jacob i Østrup 3 ting for gæld. fortegn. opsat 14 dage

** Maren Poulsdatter i Torpet og Maren Nielsdatter i Saltum stævnes for deres beliggelsesbøder                               

** Søren Madsen i Østrup stævner Anders Jensens sønner begge Christen og Laurs Vill Laursen og Christen Laursen for vidne syn og klage. synet viser, at Laurs Mørk har forskellige sår samt knivstik i hans trøje og bukser, som han beskyldte de indstævnede for. de nægter. vidner har set de 4 ligge på vejen og vente på Laurs Mørk en nat. vidner siger, at de har sagt, de ville tage livet af Laurs Mørk. Anders Jensens 3 sønner og Vill benægtede.

(87)

** ovennævnte 5 mænd stævner Laurs Mørk og Anders Jensens 3 sønner for syn vidne og klage. der synes sår på Christen og Vill Laursen. Christen skyldte Laurs for sårene. Laurs Laursen vidner, at Laurs kom mod den unge Christen Andersen og kaldte ham en agertyv, om han havde kærvene, som han stjal, med sig                             

** den ældste Christen Andersen kom og sagde, det er ikke nødvendigt at stå og skændes. der vidnes at Anders Jensens sønner ikke lå på vej eller sti og ventede på Laurs Mørk

** Christen Olufsen Smed i Hjermeslev med landstings stævning stævner alle Yde Andersens arvinger i Ingstrup for hvad, han vil erhverve, enten dom eller dele. opsat 8 dage                             

** syn på en dobbelt skorsten på Lundergård

** Jens Andersen efter opsættelse d 12/9 begærer dom over Jesper Tomsen for 27 rigs ort for skade, han gjorde Søren og Jens Pedersen

(88)

** Søren Pedersen i Saltum efter 6 ugers opsættelse begærer dom over Kirsten Poulsdatter for 10 rdl husleje for 10 år. Søren fremlægger købebrev, der indeholder, at P Selgensen har købt halvparten af huset og mener, hun bør betale lejen til ham. Kirsten svarede, at hun aldrig betalte leje til P Selgensen. da Kirsten ikke har fæstet af P Selgensen eller Søren Pedersen men til slottet, kan der ikke udstedes lovmål

14/11 1640.

** vidne om gældsbetaling

** Jens Poulsens sag opsat 14 dage

** tilsagn om gældsbetaling

** erstatning for skade af får

** Jesper Laursen i Saltum stævner Jens Vognsen og Peder Nielsen for ulovlig skovhugst østen åen. de svarede, de var budt dertil, og risene blev ført til broen af P Sørensens søn i Kvorup og Nielses i Mejlholm. opsat 14 dage

** stævning for kornskade. opsat 8 dage

** gældsstævning

** fordeling

** fordeling

(89)

** fordeling. fortegn. opsat 14 dage

** Anders Poulsen i Fårup gav varsel til Christen i Risen. opsat 8 dage

** gældsstævning. opsat 14 dage

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Morten Svendsen i Hune og hans kone Anne Nielsdatter, om han vil kendes ved det barn, hans kone fik. Morten vil kendes ved både kone og barn. konen ikke mødt

** Jens Sørensen og Jens Poulsen i Hune blev forligt om deres trætte. Jens Poulsen skal beholde, hvad han fik efter datteren Maren Jensdatter                                         

** Jens Sørensen i Risen et vidne, at Jens Poulsen gav ham afkald for arv efter hans datter Maren                     

** afsigelse af voldgift mellem Christen Nielsen og Simon Nielsen i Alstrup. Simon skal bevise sine ord, eller lide tiltale

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner P Christensen i Brødslev for vidne angående leje af en stud

** Laurs i Østrup stævner Laurs Mørk og Søren Madsen for vidne. P Laursen vidner, at Laurs Mørk selv havde tilføjet sig skade på armen med en sølvske, som han benægter. yderligere vidnes, at Anders Jensens sønner og Laurs havde nogle ord til hobe                

** varsel for gæld

** synsmænd har set Tøger Nielsen i Fristrup hans sår. han beskylder Søren Christensen i Iver derfor, og han gav husbonden sagen, og Søren stævnes for beskyldning

** forlig med Laurs Mikkelsen i Fårup om arv, som Mikkel Laursens 2 børn Jens og Christen Mikkelsen kunne tilfalde efter deres farmor Else Andersdatter                                 

(90)

** Oluf Christensen begærer dom over Christen i Risen for de ord, han sagde på tinget om Oluf. han bør tiltales

21/11 1640.

** fordeling

** Niels Laursen i Bunken gav varsel til Niels Mikkelsen i Saltum angående kornskade, som bevidnes af 2 vidner. Niels kom med 2 andre vidner, som sagde, at skaden var gjort af andres svin

** Vogn Pedersen i Bleggrav stævner Søren Pedersen for vidne. navng vidner, at de var med Vogn i Sørens gård for at æske penge på Karen Jacobsdatters vegne

** samme stævner Søren Pedersen for dom angående 17 sdl, som rester på 18 rdl stedsmål på en halvgård i Trudslev, som sl P Selgensen har oppebåret af Jens ...... som døde i Trudslev ?

** gældsstævning. fortegn

** Rasmus Smed i Trudslev får synet sine sår

** Ove Keldsen hans synsmænd

** P Laursen stævnes for spørgsmål, om nogen havde gjort ham eller hans kone uførm i hans hus. han svarede Nej

** Saltum sognemænd advares mod at yde tiende, før de får besked

** Søren Andersen i Kvorup stævner for anpart af penge, der blev udlagt til den mand, der gik til København. fortegn

** Anders Poulsen i Fårup 3 ting til Christen i Risen for at være ærlig, som han er dømt

** Anne Christensdatter i Jonstrup stævnes for arv efter Laurs Jensen sst. Peder Laursen i Stenum vil gerne betale gælden, og hun skal tilbagelevere det, som er fjernet fra boet               

** Christen i Risen stævner Jens Poulsen i Hune for spørgsmål og vurdering, men han er ikke mødt op

** varsel

(91)

** Anders Torsen begærer dom over Her Nielses kone i Jetsmark, om hun ikke bør søge samme stol i kirken, som de forrige præstekvinder. Her Niels svarede skriftligt, at han intet vil svare, før sagen har været for herredsprovsten 

28/11 1640.

** varsel for gæld

** 3 ting for kornskade

** Sejlstrup tjenere stævnes for rest landgilde, samt de er tiltænkt ikke at holde deres huse og bygning ved magt

** Mads Skøt stævner Jep Andersen i Åby for vidne. vidner har set ham hente et brunt øg ved deres hus i kæret. Poul Madsen i Grindsted har bedt ham hente det. Jesper Pedersen i Havgård på husbondens vegne befalede dem at forliges derom, og Mads skulle have sit øg igen, så al tvist og trætte kan neddæmpes

** Oluf Christensen i Kvorup gav varsel til Christen i Risen for at være en løgner, som han er dømt

** samme stævner 4 mænd i Østrup på Niels Friises vegne. syn på høstakke, der var revet ned. der vidnes, at de 4 mænd lod deres kvæg drive på Nielses mark efter høsten, og hjorddrengene sad i stakkene. Oluf gav klage. opsat 14 dage                            

(92)

** varsel. opsat 14 dage                                      

** P Nielsen født i Vedsted stævnes for hans tjeneste

** Jesper Pedersen i Havgård stævner Jens på Lundbak angående brug af en kog i Ry å. han lover kun at bruge skibe i høbjergningen og kun for Toftegård. desuden spurgte Jesper om årsagen til, at Jens Pedersen og søn Christen Jensen jagede Anders Christensen med fork. Jens svarede, det ikke skulle ske igen, idet de var forligt om deres trætte                                          

** varsel for gæld

** Anders Christensen i Toftegård på søsters vegne stævner arvinger efter Laurs Jensen i Jonstrup. Peder Laursen i Stenum Laurs Jensen i Saltum Anne Pedersdatter i Hune            

** varsel for gæld

** Anders Poulsen i Fårup et vidne. Christen i Risen sagde, at han ved ikke andet, end han er en god dannemand

** Laurs Laursen i Østrup på fru Margretes vegne stævner Jens på Lundbak for oversiddelse. han er tilsagt at age mog på sit skifte, men efterkom det ikke, idet han aldrig havde gjort arbejde med hest og vogn. da det bevises, at han er tilsagt, men ikke har efterkommet det, bør han være i husbondens minde

5/12 1640.

** skifte og jævning efter Laurs Jensen i Jonstrup. Enken Anne Christensdatter skal beholde boet med videre                       

** Anders Christensen et vidne, at Christen Christensen Laurs Jensen og P Laursen gav Anne Christensdatter afkald for arv efter Laurs Jensen i Jonstrup                               

(93)

** i samme sag aftale om børnepenge. enkens bror Anders Christensen tager dem til sig                            

** Christen i Risen stævner Jens Poulsen for vurdering af Anne Jensdatters bo

** Niels Mikkelsen og Niels Laursen i Bunken voldgav deres trætte

** Niels Laursen i Ingstrup og Sidsel Andersdatter stævnes for deres beliggelsesbøder, og Peder Smed i Brønderslev og hans datter Maren Pedersdatter for rest på hendes bøder. opsat 8 dage    

** gældsstævning

** Laurs Christensen og Oluf Bertelsen i Saltum blev forligt

** P Nielsen i Vedsted stævnes for hans tjeneste og fæstepenge

** gældsstævning

** Christen Jensen Laurs Bertelsen og Niels Jensen gav Anders i Kirkensgård afkald for arv efter hans kone Karen Laursdatter på deres hustruers vegne                                      

** fordeling

** gældsstævning. fortegn

(94)

** et vidne, 4 mænd tages af tinge til at dele og skifte Laurs Knudsens bo i nør Saltum                                 

** Jens i Holmgård stævner Laurs Laursen i Hjermeslev og Laurs i Østrup. opsat 8 dage

** Jens Tomsen i Jonstrup begærer dom over Saltum og Fårup bymænd samt dem i Alstrup og Brødslev for ulovlig ----

12/12 1640.

** gældsstævning. fortegn. opsat 8 dage

** gældsstævning

** varsel til Jetsmark mænd for tiende. opsat 14 dage

** gældssag

** Henrik Hansen på Falk Giøes vegne stævner Jens Jacobsen Daniel Bildes foged på Lundergård. da han efter herredsfogdens mening ikke er lovligt stævnet, kan der ikke udstedes vidne. Kirsten Bildes breve fremlægges angående driften på Lundergård

(95)

** Saltum mænd advares at yde deres tiende i Vestrup

** gældsstævning. opsat til snapsting

** samme   samme

** samme  samme

** samme  samme. fortegn

** Jens Hansen ved Møllen tog i Mads Skøts hånd angående et brunt øg

** syn på samme øg, der er slidt nogle hår af manken af en saddel. Mads har redet til Odden på det

** Christen Nielsen i Alstrup og Simon Nielsen voldgav deres trætte

** Jens Nielsen i Alstrup gav varsel til dem, der rester med hjordpenge. fortegn

** Mikkel i Torpet stævner for rest landgilde. fortegn

(96)

** Mikkel Smed stævnes for syn på hans gård

** gældsstævning

** navng kvinder stævnes for deres beliggelsesbøder    

** Jens Tomsen i Jonstrup begærer dom, om det stolestade burde følge Niels Mørks gård i Fårup. Jens Andersen beviste med tingsvidne 1/10 1638, at stolestadet skal følge Jens Christensens gård. sagen skal for landstinget                                       

** gældsstævning

** stævning

** stævning

** stævning

** stævning

19/12 1640.

** gældsstævning. opsat til snapsting

** Mads i Kongsbak stævner vidner om stolestaderne i Jetsmark kirke. Oluf Christensen vidner, at da der blev sat flere stolestader i kirken, stod Anders Mortensen yderst i det øverste stolestade, men om det var ret stolestade til Kongsbak, vidste han ikke      

** Mikkel Smed stævnes for 50 sletdalers gæld, samt landgilde

(97)

** fordeling

** Anders Madsen på kone Anne Christensdatters vegne i Røgel gav Christen i Hønsholm afkald for arv efter mor Johanne Pedersdatter   

** Poul Andersen i Hvilshøjgård stævner Anders Jensen i Østrup og hans 3 sønner samt Søren Madsen og hans søn Laurs Mørk, idet de ikke kan forliges om den parlament, de er i. de satte hinanden borgen                                                       

** Søren Madsen i Østrup stævner Anders Jensen og 3 sønner for vidne                                                           

** samme stævner vidner samt Anders Jensens sønner og P Laursen og hans kone for svar. den dag, Peter kom fra Kalsensgård, var der slået vinduer ind i hans hus og dørstolpen var itu og hans kone lå blodig i sengen                                                 

** Anders Jensen i Østrup stævner Laurs Mørk for vidne. der vidnes at Anders Jensens sønner ikke var i parlament med Laurs Mørk, ikke heller lå de på vej eller sti for ham, samt at Laurs ingen blå mærker havde. denne benægter og kalder udsagnene løgnagtige       

** Anders Jensen et vidne, at Jacob Ibsen ikke ved andet end ærligt om Anders hans kone og børn, og de ikke har taget kærver eller bånd fra ham                                          

** Laurs i Østrup stævner Jens på Lundbak for dom angående hans fæstes fortabelse for oversiddelse. han benægtede ikke, så hans fæste er forbrudt                                                 

(98)

** skifte efter smed Laurs Knudsen i nør Saltum og hans kone sl Else Pedersdatter. børnene er Niels Jens Maren Anne samt Johanne gift med Christen Poulsen i nør Saltum. enken er Kirsten Christensdatter                                             

** Jens Andersen i Tvilstedgård og Matias Bertelsen lovede at betale børnenes arv til værgen Christen Jensen i Vrensted og Christen Poulsen i nør Saltum                            

** de 2 værger giver enken afkald for arv              

** Jens og Tomas Christensen i Alstrup lover at betale til Christen Jensen i Vrensted                                        

(99)

** Christen Poulsen i nør Saltum et vidne, at Niels Laursen i Bundgård og Jens Christensen i Alstrup lovede ham 4 sdl af de 20 dlr, som Kirsten Christensdatter har udlovet                  

** Christen Jensen i Tise stævner Tomas Ibsen i Agdrup for vidne. 2 vidner oplyser, hvad Christen Jensen har betalt Tomas Ibsen siden 1632

** Jens Tomsen i Jonstrup på sin mosters vegne i Havgård et vidne. navng vurderingsmænd har været med herredsfogden i Havgård og registreret og vurderet sl P Rævs efterladenskaber           

** gældssag. opsat til snapsting

(100)

** fordeling

** Børglumklosters tjenere i herredet stævnes for at tage syn på deres bygningers brøstfældighed og det at taksere i penge

** Kirsten Poulsdatter i Hvarret stævnes for dom, hun har ikke i 10 år betalt husleje ialt 10 rdl. opsat til snapsting

** Niels Jespersen i Hjermeslev gav varsel for rest tyrepenge og andet. fortegn                        

** Knud pedersønn  Mpp Soli deo gloria.                 .          

(1)

Huetboe Herridtz Tingbog for Anno 1641 huor wdj findes med detthe Blad Eet Hundrede Halfftredie Sindtz Tiuffue Blader och schall Tingschriffueren Forplicht were foruden Løess papier her wdj Ordentlicht att Jndschriffue Alt hues for Ting och domb Louligen bør att giffues Beschreffuen och det iche Allene Foruden Affsetthe Romb mens Bladenne och siderne schulle att Wdschriffue och ellers wdj Andre mader Richtig och Retthferdeligen att ombgaaies saa Frempt hand iche mig paa Kongl Maÿtts Wegne wel stande til RettheActum Aalborighuuss den 4 Januarÿ      Anno 1641  Gunde Langhe hsøn mpp

(2)

** 1641 / Wdi denn Herres Jesu Christi Naffn till / En God Ende / Huetboherritz Snapsting

9/1 1641.

** Mikkel Nielsen i Torpet fordelte Mikkel Smed for 30 rdl, han har ikke bygget på den halve gård, han bruger, samt for landgilde

** Søren Andersen i Kvorup gav varsel for hver deres anpart af den rejse, som P Christensen foretog til København. fortegn

** ---- mandbod på mødrene side for drab, som Christen Laursen gjorde på Jenses datter. Jens Laursen og hans slægt skal være kvitteret og kravsløs

** sandemændene har udnævnt ransnævninge. fortegn

** Niels Mørk i Ingstrup gav varsel til 2 kvinder for deres bøder 6 rdl                                                 

** samme stævner Fru Birgitte Lindenows tjenere for rest

** samme stævner for gæld. fortegn

** Søren Madsen i Østrup stævner Christen Andersen sst for en salmebog. opsat 8 dage                                               

** Jesper Laursen med opsættelse 14/11 begærer dom over Jens Vognsen og Peder Nielsen for rishugst østen åen. de vil være i fruens minde

(3)

** gældssag neddæmpet                       

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Søren i Risen for vurdering og tilbud. der blev udlagt en ko og 3 parter i en båd

** Anders i Toftegård udlagde til Christen Christensen i Hune 19 sdl rug og byg, og han og lovsmændene skal kvitteres

** Oluf Christensen i Kvorup med opsættelse 28/11 begærer dom over Østrup mænd, for de nedrev Niels Friises hø og korn. Poul Andersen mødte og mente, det skulle bevises og da ville de betale skaden

(3)

** Søren i Risen stævner Jens Poulsen for dom og vidne. navng vidner, at Jens fik alt som Sørens opskrift indeholder. opsat 14 dage

** Jens Nielsen i Kås får bevidnet, at han er gammel og fattig og ikke kan give skat og kornskat, og ikke har andet end nogle nøgne børn

** Jens Tomsen i Jonstrup stævner alle slotstjenerne for rest, samt andre. fortegn

** slotstjenerne norden broen stævnes for rest

** samme stævner Peder Laursen i Østrup for dom, idet hans vindue og dør er slået ind, og hans kone har fået skade, om han vil tiltale nogen. det vil han ikke. opsat 14 dage

(4)

** Vogn i Bleggrav stævnes for gæld. opsat 14 dage

** på Madses vegne i Kongsbak med landstings stævning stævnes navng vidner, der vidner, at siden de ---- stole blev opsat i Jetsmark kirke, stod Anders Mortensen yderst i den østerste, men før stod han i tårnet

** Maren Laursdatter, der tjente Anders Jensen i Hjermeslev, stævnes for at udlægge barnefader, som er Anders Eriksen i Manne    

** Anders Torsen stævner Her Niels i Jetsmark for dom, angående hans mølle ligger Lundergårds mølle for nær. opsat 14 dage

** Mads Skomager stævnes for vidne. 2 vidner har set Mads hente hø i Laurs Pedersens høhus om natten, og andendagen kom han og smed sne på det hø, han havde tabt undervejs. han benægter

** Børglumklosters tjenere stævnes for syn. synsmænd opkræves

** samme forbydes at sælge øksne og stude, før de har tilbudt husbonden dem, ej heller må de udleje agre eller enge under deres fæstes fortabelse                                         

** Jens Poulsen i Hune stævner Søren i Risen. opsat 14 dage

** Laurs Mikkelsen i Fårup stævner

(5)

** fordeling

** Mikkel Madsen i Sundsted begærer dom, om Niels Jespersen ikke bør sætte dannemænd til visning for den arvelod, han har hos sig, som hans broderdatter Sidsel Nielsdatter skal have efter skiftebrev. han dømmes dertil                                  

** Niels Laursen og Sidsel Andersdatter stævnes for deres bøder

** Knud Pedersen stævner Keld Mortensen for de ord, han havde sagt om ham og P ...... han er ikke mødt                  

** gældssag mellem Søren i Risen og Jens Poulsen. denne benægter at have lovet Søren penge eller penges værd

16/1 1641.

** Jens Poulsen i Hune stævner Søren i Risen for vidne og datter Mette Sørensdatter. Søren er i husbondens bestilling. opsat 8 dage   

** fordeling

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Mads Jensen og Klemend Laursen for vurdering og tilbud. vurderingsmænd vurderede 3 parter i en båd, som Søren i Risen udlagde

(6)

** Jens Laursen i Pandrup vidner, at hans kone er afsindig, hans øg og fæ er frafalden, så han er øde og kan ikke give skat

** Vill Laursen gav varsel for gæld. fortegn

** Søren Madsen i Østrup 3 ting til Christen Andersen for en bog med viser og salmer og med pergament om                       

** Hjermeslevgårds tjenere stævnes for rest efter jordebogen

** Christen Christensen i Fårup på mor Maren Madsdatters vegne stævner Mads Smed i Fjerritslev for vidne. sl P Ræv i Havgård har givet ham en lang bøsse til reparation, og han har ikke set den et halvt år                                                     

** Anders Jensen i Fjerritslev stævnes for vidne. vidner bevidner at hverken Anders Jensen, født i Lund, eller hans bror Niels Jensen var i Havgård og stævnede Christen Nielsen d 30/11

** Christen Hansen i Torsmark stævner Laurs Rod for syn og vidne. der vidnes, at døren i Else Simonsdatters hus i Alstrup er slået ind. hun sigter Laurs Rod og hans søn Søren Laursen for skaden, som er sket nytårsnat. Peder Mikkelsen vidnede, at han nytårsnat sad hos Else og reparerede et par sko, og da hørte han, at Laurs Rod slog døren ind og kaldte Else en hore og tyv. det samme gjorde hans søn   

** samme stævner Laurs Rod og søn, om de ikke burde bevise disse ord, eller lide tiltale. opsat 14 dage

(7)

** Peder Laursen i Østrup stævner

** Christen Jensen stævner Peder Nielsen for syn. synsmænd har set Peder Laursens sår, som han beskylder Peder Nielsen for

** Peder Nielsen får synet sine sår, som han beskylder P Laursen for

** Peder Frandsen i Fårup på far Frands Poulsens vegne et vidne, at han er sengeliggende og forarmet, og han kan ikke betale skat    

** gældsstævning

** Hjermeslev lovsmænd og Christen Nielsen i Alstrup stævnes for fækorn til Hammelmose                                   

** 3 ting til 2 kvinder for deres bøder 6 rdl           

** Oluf Christensen i Kvorup. syn på sår

** gældsstævning for en halv tønde kuller. opsat 14 dage

** Søren Pedersen i Saltum stævner Østrup mænd og grander for syn på en grob, der er kastet mellem Saltum og Østrup. fortegn

** samme stævner lensmanden og Kirsten Poulsdatter i Hvarret for vidne

** Jens Tomsen i Jonstrup et vidne. navng vidner om ødegods og afkortning på brokorn til Åby bro

(8)

**  Jens i Holmgård stævner Niels Laursen Havgård i Vrensted for vidne. vidner har set ham tage et stykke smør af Jenses sæk og gå bort dermed. det blev fundet i Ry å ved Boelskifte

** Christen Andersen i Fogedgård stævner Jens Nielsen i Ålborg øster i vor frue sogn for vidner. Anders Kjærulf i nør Halne og Laurs Kjærulf i Ribe vidnede, at Christen Andersen gennem flere år havde ydet Jens Nielsen korn og stude

** samme. samme vidner, at Jens Nielsen havde fået en tønde byg, som han skulle afskrive på et brev. han begæredes at tage udlæg i det sølv og guld, som Christen havde sat i pant hos ham.

** Jacob Andersen stævner Jens Nielsen. samme vidner vidner om hø med videre, som Jens Nielsen havde fået af Jacob

** samme. samme vidner bevidner, at Jacob ikke skylder Jens Nielsen noget

(9)

** på P Andersens vegne i Knepholt stævnes Jens Nielsen for vidne. Laurs Kjærulf og Jacob Andersen bevidnede, at de var til stede, da Peder og Jens gjorde regnskab. Peder Andersen har senere indløst sedlen, som er frakommet ham

** Christen Andersen i Fogedgård stævner vidner i Ålborg. Anders Kjærulf og Peder Andersen i Knepholt vidnede, at det år Søren Christensen døde i Ålborg leverede Christen  Andersen ham ---- rdl Specie, som skulle kvitteres i  hans gæld

23/1 1641.

** Jens Poulsen i Hune stævner Søren i Risen og hans datter Mette for vidne. vidner udtaler sig om det, som Jens har gjort og ladet gøre for Søren, som benægter at være ham noget skyldig, idet Jens har lånt vogn og heste, samt fået træ til en båd, og han har ikke lovet ham jord til tørvegrøft        

** Jens begærer dom. opsat 14 dage

** Søren Pedersen i Saltum stævner Østrup mænd for syn på et kast imellem Saltum og Østrup. Laurs Laursen mente, der ikke burde udstedes syn, før det bevises at være neddømt ved landsting

(10)

** fordeling

** varsel til Christen Pedersen i Bundgård for 3 rdl

** P Laursen og P Nielsen stævnes for sårmålsbøder. opsat 8 dage

** P Laursen i Østrup stævner P Nielsen og hans søn Jens Pedersen for besigtelse vidne og klage. der vidnes, at da P Laursen fik sin skade, da lå P Nielsens søn Jens Pedersen oven på hans ben og P Nielsen lå oven på hans hoved. Jens nægtede, og bad Peder give sig tilfreds                 

** P Nielsen stævner P Laursen og hans kone for vidne klage og beskyldning                                              

** fordeling fortegn

** Oluf Christensen i Kvorup på Niels Friises vegne stævner Christen Mørk, der tjener i Saltum for vidne og klage og Else Nielsdatter

** Anders Jensen og Niels Tøgersen blev forligt om deres trætte, der skete i Østrup. Niels klager heller ikke på Anders Jensen hans kone eller sønner                             

** Oluf Christensen. Niels Tøgersen vidnede, at søndag efter nytårsdag tog Christen Mørk en vogn, som tilhørte Niels Friis, i Niels Pedersens gård og kørte den til Anders Jensen. da han ledte efter vognen, kom Christen Mørk og bandt ham om hænder og fødder og lagde ham i en seng i Anders Jensens lille stue, hvor han lå til næste dag, da Maren Nielsdatter løste ham                 

** varsel

** Søren Madsen delte Christen Andersen for en bog med viser og salmer og med pergament om                                   

(11)

** varsel fortegn

** gældsstævning

** et vidne, at Yde og Mette Tomsdatter er ikke så nær beslægtede, at de ikke kan komme i ægteskab                          

** Peder Mikkelsen i Østrup et vidne. hellig tre kongers aften bad Peder Nielsen Niels Nielsens kone om at lukke ham ind, idet P Laursen havde stukket ham med en høtyv.

** Hjermeslevgårds tjenere fordeles for rest

** gældsstævning. opsat 14 dage

** fordeling for rest

** Jens Poulsen i Hune med opsættelse 12/12 begærer dom over Tomas Madsen i Trudslev og Laurs Laursen for 18 rdl landbod

** Vogn Pedersen i Bleggrav med opsættelse 22/11 begærer dom over hans bror Søren Pedersen for rest på stedsmål af den halvgård i Forslev ? som sl Peder Selgensen har oppebåret af Jens Vognsen. der kan ikke udstedes lovmål

(12)

30/1 1641.

** Anders Nielsen i Åby stævner Mads Pedersen Skøt for nogle ord, denne har sagt. opsat 14 dage

** samme et vidne, at Mads Skøt sagde, at Jep Andersen tog hans øg i Vedsted kær

** Mads Skøt stævner Anders Nielsen i Åby Jep Andersen og andre for vidne

** Mads Skøt stævner Søren Jensen i Kneppet for vidne. Jens Hansen i Åby mølle vidnede, at Niels Jensen kom til hans hus med det omstridte øg og spurgte, om Jens ville tage det, men han svarede Nej, hvorefter han red mod Torngård

** Christen Andersen i Fogedgården stævner Jens Nielsen i Ålborg for vidne. der vidnes om det hø, som Christen i 1640 leverede Jens Nielsen

** samme stævner sl Søren Christensens arvinger i Ålborg for vidne. der vidnes om de penge, som Christen leverede Søren Christensen det år, denne blev ihjelslået i Ålborg

(13)

** Peder Andersen  stævner Jens Nielsen i Ålborg for vidne. Christen og Jacob Andersen vidnede om de heste okser med videre, som Peder Andersen i Knepholt havde leveret Jens Nielsen

** Laurs i Østrup på fru Margretes vegne stævner Mads i Kongsbak for det korn, han skulle give fruen inden jul på Anders Andersens vegne. Mads mødte og sagde, at når nu Anders var død, mente han at være løst fra løftet. opsat 14 dage

** Sejlstrup tjenere stævnes for langhalm ved åen og høslæt, de rester med

** Niels Mikkelsen i Bunken et vidne, at voldgiften er afsagt

** Anders Pedersen i Hune stævner Margrete Andersdatter i Trudslev for 8 1/2 daler, som P Laursen i Trudslev skyldte sin søn Niels Pedersen efter brev af 2/1 1632. opsat 14 dage             

** Keld Mortensen begærer 3 ting til Mads på Kongsbak for en rejse, han var tilsagt. Mads lovede at betale 3 mk

** Hammelmose tjenere stævnes for rest

** fordeling

** 3 ting til Poul i Brogård for gæld

** Niels Mørk Oluf Christensen Mads Christensen Laurs Laursen skal forlige Søren Madsen og Anders Jensens sønner, om de kan 

** dele til Saltum mænd og drenge for skat

** gældsstævning

** Peder Simonsen i Østrup på Her Jacobs vegne stævner for tiende. fortegn                    

** samme fordeling

** gældsstævning

** Oluf Christensen i Kvorup stævner for vurdering af hø. opsat 8 dage

(14)

** Christen Mørk og Ellen Nielsdatter i Fårup beskyldes for sår og skade. opsat 8 dage

** gældsstævning

** samme. opsat 14 dage

** gældsstævning. fortegn. opsat 8 dage

** stævning for fyrrebjælker

** stævning til Niels Pedersen i Østrup og søn Niels Nielsen samt Jørgen Smed i Alstrup. opsat 14 dage                      

** gældsstævning

** gældsstævning

** gældsstævning

** stævning for rest skat

** fordeling

** afsigelse af voldgift mellem Christen Nielsen og Simon Nielsen i Alstrup om de ord, Simon sagde i Alstrup lavshus og gildelade 19/8 1637

** gældsstævning

(15)

6/2 1641.

** stævning for rest landgilde Jens Ovesen i nør Saltum. opsat 1 måned

** stævning til alle i Hune, som rester med skat og kornskat. 3 ting

** gældsstævning

** 3 ting for gæld

** Tomas Madsen i Trudslev stævner Anders Madsen og Laurs Laursen for at udlægge landboden

(16)

** fordeling

** kirkeværgerne i Jetsmark kirke Mads Christensen og Laurs Madsen stævnes for tilbud om kirketienden                    

** på Falk Giøes vegne stævnes for rest tiende. fortegn    

** gældsstævning

** fordeling

** gældsstævning

** Oluf i Kvorup et vidne. Niels Tøgersen sigtede P Christensen Skrædder for sår og skade, for hest og vogn, de tog fra ham samt han var med til at binde ham

** stævning for tjeneste

** Jens Christensen i Trudslev gav Christen Laursens søster Anne Laursdatter afkald for arv efter far Christen Mortensen i Trudslev   

** gældsstævning i Trudslev. fortegn

** gældsstævning

** Christen Andersen i Risager med opsættelse 12/12 begærer dom over Vogn i Bleggrav for 6 sdl. han er ikke mødt

(17)

** samme dom over Christen i Hedegård for gæld

** på Margrete Banners vegne stævnes for rest tiende. fortegn

13/2 1641.

** på Falk Giøes vegne stævnes Just Simonsen soldat hos sin mor Sidsel Pedersdatter i sønder Iver for vidne. Tøger Jensen i nør Iver vidner, at han tjente ham og hans mor Johanne Tøgersdatter, samt om hans løn. Jens Pedersen i nør Iver vidnede, at han tjente hos ham og hustru Anne Nielsdatter, samt om hans løn       

** Her Niels i Jetsmark stævner Falk Giøe for vidne. Laurs Madsen i Pandrup vidner, at Her Nielses vejrmølle er en gammel mølle og en gammel stub, og det vil være til stor skade for sognet, om møllen nedlægges, idet Lundergårds mølle ikke kan male alt melet alene

(18)

** Anders Torsen på Henrik Hansens vegne stævner alle Lundergårds tjenere hver for 1 td havre, som Falk Giøe havde undt ham, for de skal være fri for kørsel. fortegn

** Anne Sørensdatter og Mourids Laursen, som tjente i Rævhede stævnes. hun udlægger ham for barnefader                 

** Bend Laursen i Hjermeslev fordelte for skat. fortegn

** samme fordeling. fortegn. 3 ting

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Simon Nielsen efter voldgifts indhold. opsat 14 dage

** samme gav varsel for gæld

** Christen Sørensen i Nøtten gav varsel til Oluf Christensen i Kvorup og medarvinger. fortegn. sagen er opsat 14 dage

(19)

** Oluf Christen et vidne, at Christen Sørensen og han gav hinanden mange spotske ord deriblandt fogder og prakkere

** Søren Pedersen i Saltum stævner mange bønder angående en grøft i Saltum kær samt til skelsten og hulgrøft. fortegn

** gældsstævning. opsat 14 dage

** Christen Nielsen i Alstrup. syn på den halvgård, hvor Morten Nielsen boede. den ligger i et vandsøkke er forfalden og må flyttes for at blive ved magt

** fordeling

** fordeling

** Niels Laursen i Bunken stævner for afsigelse af voldgift

** varsel

** gældsstævning

** varsel

** stævning for løn

** Niels Eriksen i Hvorup stævner. fortegn

** fordeling

** Christen Sørensens forsæt med hans og Saltum sognemænds beskyldning til sandemændene og deres arvinger, idet de har afsagt sandemænds ed og tov mellem Saltum og Østrup, som er underkendt ved landsting. hvorfor de begærer derfor erstatning                

(20)

** samme sag

** Laurs Laursen i Østrup på fruens vegne stævner Mads Christensen i Pandrup og Laurs Madsen, om de ikke bør annamme kirkens tiende, da de er kirkeværger. tolderen i Ålborg havde befalet dem ikke at modtage tiende. da Mads har modtaget en del af tienden dømmes de dertil.

20/2 1641.

** fordeling

** varsel til Jetsmark sognemænd for rest til slottet

** Laurs Bagi Christensen lyser Jens Laursen Murmester i kuld og køn med sine andre ægtebørn Christen Niels Søren Laursen og Maren Anne Laursdatter        

(21)

** samme Jens Laursen får 24 mands vidne, at han er født i Norge, men opfostret i vester Hjermeslev, og han har skikket sig vel

** Niels Andersen, Christen Keldsens fostersøn i Trudslev gav ham afkald for arv efter mor Kirsten Andersdatter        

** Anders Torsen fordelte for havre til Henrik Hansen. fortegn

** Keld Nielsen i Kvorup fordeler dem i Jetsmark, der rester med skat, samt Mikkel Smed for gæld 3 ting

** 3 ting for kornskade

** Niels Mørk i Ingstrup et forbud mod at huse 2 kvinder, der er fordelt 1 ting    

** samme varsel for rest tiende 3 ting    

** samme stævner Birgitte Ibsdatter i Kettrup og Klemend Tøgersen for dom angående en sølvflaske. opsat 14 dage

** Christen Sørensen i Nøtten stævner Oluf Christensen i Kvorup samt mange andre for vidne. Christen og Oluf har været i skænderi og kaldt hinanden fogder og prakkere

(22)

** samme sag

** Anne Mørk stævnes for at udlægge barnefader, som er P Laursen                                                         

** de stævnes for dom for deres bøder. opsat 14 dage         

** varsel for gæld. fortegn

** Søren Pedersen i Saltum stævner alle Saltum mænd for rest

** Peder Simonsen i Østrup giver varsel til dem, der rester med tiende 3 ting

** gældsstævning til Vogn i Bleggrav. opsat 14 dage

** Peder Laursen i Stenum stævner Laurs Jensen født i Jonstrup angående arv efter Laurs Jensen i Jonstrup                          

** Peder Laursen begærer dom om klæderne. opsat 14 dage    

** Oluf Christensen i Kvorup gav varsel for rest tiende

** Oluf i Kvorup stævner Christen Mørk, som mødte og lovede at betale Niels Friis 10 dlr, fordi han tog hest og vogn uden forlov, og for den overlast, han tilførte hans tjener. der foruden lover han at betale Niels Tøgersen for sår.

** samme stævner P Skrædder og Ellen Nielsdatter. Niels Tøgersen bekendte, at Ellen ikke var med at tage Niels Friises vogn, og hun gjorde ham heller ikke skade. han tog i Tomas Nielsens hånd og vedgik, at han og Ellen var forligt om deres trætte

(23)

** samme begærer dom over P Skrædder 40 mk for voldbøder for Niels Friises vogn og hest, som han tog samt for at binde hans folk ved nattetide. der foruden at bøde for sår, han gjorde Niels Tøgersen. opsat 14 dage

** gældsstævning

** samme 4 ting for gæld. opsat 8 dage

** Jens i Holmgård stævner Niels i Havgård i Vrensted for klage angående det smør, han tog

** Søren Pedersen i Boelskifte fordeler hans bror Christen Pedersen 

** fordeling

** 3 ting for skat

** gældsstævning

** fordeling til Saltum mænd for korn og pengeskat

** Laurs Jensen i Vrangdrup begærer dom over Vogn i Bleggrav for gæld

** 3 ting til Ingstrup mænd, der rester med korn og pengeskat

** Laurs Mikkelsen i Fårup begærer dom over Jens Nielsen i nør Saltum for hans gæld til Kirsten Tomsdatter, som har opladt sin gård til ham. han mener ikke at skulle betale hende mere, idet hun er blevet gift. han dømmes til at betale

(24)

** på Falk Giøes vegne stævnes Her Niels i Jetsmark for at nedlægge sin vejrmølle, der er Lundergårds mølle til skade. møllen er bygget for 9 år siden. Her Niels fremlægger afkaldsbrev, at Oluf Christensen i Kvorup på Mester Oluf Andersen Her Tomas Andersen og Birgitte Andersdatters vegne giver afkald for arv efter deres mor Mette Olufsdatter, der døde i Jetsmark præstegård. dommen lyder, at møllen ikke skal nedbrydes

(25)

27/2 1641.

** Niels Mørk i Ingstrup stævner Jens Jensen i Vestergård og Søren Tomsen i Ingstrup for kirketiende, han tilbød dem

** Jens Andersen i Tvilstedgård. Niels Mortensen i Trudslev har beordret P Jensen i Borup til at køre fogden fra Trudslev til Sejlstrup, men han efterkom det ikke. han svarede, at han fredagen før kørte for Jørgen Jensen, og da kørte han vognen itu

** forbud mod at huse 2 navng kvinder                             

** stævning. opsat 14 dage

** Jens Sørensen et vidne, at han udlagde det, som han er delt for

** Christen Sørensen i Risen stævner Laurs Jensen for vidne og klage

** Søren i Risen vidnede, at Christen Sørensen kom løbende ind ad hans dør og sagde, at Laurs Jensen fulgte efter ham. Laurs holdt på en hest i gården med et draget værge og bad dem komme an, så mange de var. så red han bort. Jens Sørensen ved Broerbæk vidnede, at han ofte havde hørt Laurs Jensen sige, at han ville slå Christen ihjel, og hvis han ikke kunne komme til det, ville han skyde ham. Laurs Jensen benægtede og ville bevise, at de var forligt. opsat 14 dage

** Keld Nielsen og Christen Svendsen i Pilgård vedgik, at de havde opkrævet skat af Jørgen Wullis tjenere i Jetsmark

** Keld Nielsen fordeler for dem i Jetsmark, der rester med skat, og Mikkel Smed

** slotstjenerne norden broen stævnes for rest 3 ting

** P Nielsen og P Laursen Christen Laursen stævnes for sårmål

** Jens Pedersen i Borup stævnes for 12 rdl            

(26)

** stævning

** Jens Madsen i Holmgård stævner Niels Havgård i Vrensted for at tage nævninge

** Saltum mænd fordeles for rest tiende

** Peder Simonsen i Østrup fordelte for rest tiende fortegn

** Christen Nielsen i Alstrup stævner Anders Nielsen og Niels Jensen i Alstrup. Anders fremlagde en skrivelse, at han intet havde at svare Christen, idet han havde været kaldet for sognepræsten

** Oluf Pedersen i Saltum stævner for dom angående 41 sdl arv efter Anne Pedersdatter i Tvilstedgård med 14 års rente. opsat 14 dage    

** Niels Mørk fordeler dem, der rester med tiende til kirken

** fordeling af alle Sejlstrup tjenere, der rester med vedagen og mogagen

** gældsstævning

** fordeling

** varsel til Vogn for gæld

** Anders Jensen i Hjermeslev gav varsel til dem, der rester med tiende

** stævning

** stævning

** stævning

** Laurs i Østrup begærer dom over Mads på Kongsbak for korn, som han af Anders Andersen efter hans brev har tilforhandlet sig. Mads Christensen møder med morbroderen Anders Andersens brev, hvori læses, at brevet efter dennes død er magtesløst. Mads frikendes                                  

(27)

6/3 1641.

** stævning. opsat 14 dage

** Jesper Laursens sag med P i Klostergård og Anne Mørks angående deres bøder                                                  

** Jens Klemendsen i Saltum fordeler Niels Pedersen i Østrup

** på Niels Pedersens vegne stævnes Jens Klemendsen for vidne. der vidnes om hvad, Jens havde fået af tørv med videre

** Jesper i Havgård stævner Laurs Terkildsen for dom angående hans fæste. opsat 8 dage                                               

** samme gav varsel til Niels Block for korn

** Tomas Olufsen i Kalum stævner ---- i Havgård med lovværge med landstings stævning 20/1 1640 angående arv efter sl P Ræv. han æsker 100 daler i mødrene arv og 100 i fædrene arv. opsat 14 dage

(28)

** Peder Olufsen i Hjelmsted æsker 100 daler mødrene arv og 3 td rug fædrene arv                                         

** Jens Jørgensen i Hune torp stævner med landstings stævning vidner samt P Pedersen for svar. vidnerne, der kan mindes i mange år, bevidner, at Jens Jørgensen har stået yderst i det stolestade, der tvistes om

** på Falk Giøes vegne med landstings stævning stævnes Jens Jacobsen af Norge, der har udgivet sig for at være Daniel Billes fuldmægtig og af ham sendt for at bese Lundergård og tilliggende gods for vidne. desuden stævnes på Lundergård Kirsten Bille og lovværge. der vidnes om Jens Jacobsens besøg. han læste en memorial og sagde, at når han kom til Norge igen, ville Daniel Bille og Kirsten Bille komme ned til Lundergård med skøde på godset. han beså alle gårde og nedskrev deres stand og avl.

(29)

** Niels Mørk i Ingstrup gav varsel for rest. fortegn 3 ting

** Oluf Christensen i Kvorup stævner Vogn i Bleggrav og P Jørgensen for vidne, og desuden stævnes Christen Sørensen i Nøtten for svar. Niels Laursen i Bundgård vidnede, at han ikke hørte, at Oluf Christensen lod Christen Sørensen høre Viborg kag. de øvrige vidnede ligeså

** Oluf Christensens sag med P Skrædder opsat 14 dage

** Mikkel Madsen i Sundsted gav varsel til Niels Jespersen, for han ikke ville sætte last og visning for det gods og den arvepart, han har hos sig på Sidsel Nielsdatter hans broderdatters vegne 3 ting   

** Niels Mørk med landstings stævning stævner vidner til stolestadet til Christen Sørensens kone ved Hune bro. Jens Tomsen mente, intet vidne burde udstedes, før lensmanden blev stævnet          

(30)

** Søren Pedersen i Saltum stævner alle Østrup mænd, samt mænd fra Fårup og Saltum. synsmænd afhjemler deres syn på sten og manglende sten i Saltum kær samt hulgrøft og tørvegrøft i samme, som de syntes at være gjort i løbet af 14-16 år. ----  på Østrup granders vegne mente, der ikke burde udstedes syn, før Jep Jensen, der kastede omtalte grøft, blev stævnet

** Anders Nielsen i Åby og Mads Skøt blev forligt om deres trætte

** Saltum mænd stævnes for rest penge og korn

** Christen Torsens sag angående Madses mølle, samt Vogns sag opsat 14 dage

** Vogn i Bleggrav og Mads Skøt blev forligt om deres trætte

** begæring om dom for sårmål blev opsat 14 dage

** samme for skade på hus opsat 14 dage

** varsel for gæld

** varsel for dele fortegn

(31)

** Jens Madsen i Holmgård stævner Niels Laursen Havgård i Vrensted for at aflægge bogsed. han har ranet smør fra Jens Madsen, men nægter, han tog ikke mere, end han blev givet

** Peder Christensen Skrædder med landstings stævning stævner vidner fra Østrup. Christen Andersen vidner, at han fulgtes med P Skrædder hjem til Anders Jensen og i seng. ud på natten kom Niels Tøgersen og råbte som en afsindig, at de tyve og skælme skulle give ham hans vogn igen, som P Skrædder ikke havde brugt. Laurs Andersen og Anders Jensen vidnede ligeså                                     

** Anders Jensen 3 ting for gæld. fortegn

** stævning

** Jens Tomsen i Jonstrup begærer dom over Vogn og Søren Pedersen efter slotsfogdens rest

13/3 1641.    

** Laurs Jensen i Vrangdrup giver Vogn Pedersen afkald på hustru Karen Jacobsdatters vegne for arv efter farmoder Sidsel Ibsdatter i Forslev                                             

** samme giver Vogn fuldmagt på Karen Jacobsdatters vegne til at oppebære, hvad Søren Pedersen i Saltum har annammet og resterer med af stedsmål, så vel som det, Christen Sørensen og Christen Justsen, tidligere i Forslev, har annammet af hendes gods                             

(32)

** samme et vidne, at han intet ved om det skørt, som Anne Pedersdatter og Karen Jacobsdatter skal være imellem. Vogn vedgik, at det gods, han har udlagt Laurs Jensen på kones vegne, skal Laurs beholde uden trætte    

** fordeling for tiende

** på Falk Giøes vegne stævnes fru Kirsten i Lundergård for vidne efter landstings stævning.

** Niels Holdensen i Kølvring stævner Laurs i Østrup for vurdering og tilbud. et føl er udlagt og tilbydes Laurs at indløse    

** Laurs i Østrup gav varsel til Niels Holdensen

** varsel opsat 8 dage

** stævning

** Klemend Tøgersen stævner Mads Skomager 3 ting for vidne. nør Laurs Pedersen vidnede, at den foreviste sæk havde han kun set i Mads Skomagers besiddelse. de andre vidner ligeså. Mads benægtede, han havde aldrig haft omtalte sæk i hans besiddelse

** Jens Brus stævner Kirsten Tomsdatter i Fårup, samt vidner, som vidner, at hun ikke længere skal have, som forliget indebærer, end hun er hos ham. Jens Tomsen i Manne vidnede, at der ikke var omtalt, hvor længe. Kirsten vidner, at hun skulle have det sin livstid

** Jens Jørgensen i Hune torp stævner P Pedersen for klage for et stolestade, han har fortrængt ham. opsat 14 dage              

** fordeling for landbod. fortegn

** fordeling for badskærkornet

(33)

** fordeling

** gældsstævning 3 ting. fortegn

** ransnævninge udtages at gøre deres ed

** varsel gæld

** Oluf Pedersen i Saltum stævner Jens Andersen for æskning angående arv efter farmoder. opsat 14 dage                            

** gældsstævning. fortegn

** Klemend Tøgersen et vidne. navng vidner har været i Klemends lade, da kom Mads Skomager og fyldte en sæk med rug. da han så dem, løb han hans vej og blev borte for dem i mørket

20/3 1641.

** P Rævs arvinger giver arveafkald til Maren i Havgård   

** Jens Andersen i Tvilstedgård stævner Anders Christensen Kræmmer for klage for et kvindfolk, han huser mod forbud

** Klemend Tøgersen i Ingstrup med landstings stævning stævner Mads Skomager for vidne. vidnerne udtaler enstemmende, at da Mads Skomager kom til Ingstrup, fulgte et tyverygte ham. Mads svarer, at han ikke har stjålet

(34)

** samme stævner samme, om han bør bo i by med ærlige folk. Mads vil stævne. opsat 14 dage

** Jens Andersen på Niels Nielsen i Østrups vegne begærer klage over Jens Skrædder, som vil bevise, at han har ladet gøre hans arbejde. opsat 14 dage

** Niels Pedersen i Østrup får afkald for arvelod, han har taget til sig, fra Tomas Laursen og søskende Tomas Laursen Else og Johanne Laursdatter    

** på Falk Giøes vegne stævnes Kirsten Bille for syn

** efter opsættelse begæres dom over Jens Pedersen i Borup ?, for han belå Boel Sørensdatter                                             

** gældsstævning

** Jens Tomsens sag med P og Christen Laursen opsat 14 dage

** Vogn i Bleggrav stævner Niels Jensen i Alstrup for 10 dlr, som P Selgensen var i løfte for ham til tolderen i Ålborg. Simon Nielsen svarede, at hans far aldrig var i handel med tolderen. opsat 1 måned                                                          

** Vogn Pedersen stævner Søren Pedersen efter hans forsæt og beretning. han svarede, at han har annammet efter registrering og vurdering efter hans mor og mente, hans søskende skulle også være stævnet. Vogn svarer, at kun han skal stævnes, idet han sidder i et fællebunden bo. opsat 14 dage

** Mads Skomager stævner en del bønder for vidne. Niels og Jens Nielsen i Krogsgård vidnede, at Mads kom hos dem den nat, tyveriet af korn fandt sted

** Laurs i Østrup stævner Niels Holdensen for afkald, og tilbød ham breve, som Christen Nielsen havde givet ham. Niels vil give afkald for det, han har fået. opsat 1 måned                          

** fordeling

** Christen Nielsen i Havgård et vidne, at Jens Torsen i Jonstrup på Aksel Uttrups vegne er hans hjemmel til det jordstykke i Trudslev mark, som nu ligger til Havgård

** varsel

** stævning for faldsmål og 1 øltønde. fortegn

(35)

** Christen Laursen i Østrup stævner Laurs Laursen i Hjermeslev for 16 dlr. opsat 14 dage

** stævning for stedsmål

** varsel vogterpenge

** fordeling

** Anders Torsen. navng synsmænd har været på Lundergård. et halvt læs byg blev tærsket, og det gav 3 skpr

** Peder Simonsen. navng synsmænd har synet Saltum kirke

** P Laursen i Stenum efter opsættelse stævner Laurs Tomsen om den tredie part af sl Laurs Jensens klæder, som han mener, han skal have efter vidner d 20/2. det skal han                               

27/3 1641.

** Søren Pedersen i Hune får afkald for arv efter Johanne Steffensdatter i Hune af Christen Christensen i Hune på moders vegne og på Knud Sørensens vegne i Sindal og på Jens Mikkelsens vegne i Klæstrup                                                         

** gældsstævning

** gældsstævning

(36)

** fordeling

** Laurs Mikkelsens sag i Fårup med Jens Nielsen opsat 14 dage

** Oluf  Christensen i Kvorup stævner Søren Pedersen for vidne og dom. Anders Tomsen vidnede, at Søren Pedersen i Saltum offentligt slog hans hånd i skiven for retten og sagde, det var et skælmsk delsvidne, som Oluf fremlagde. alle vidner siger det samme. Søren står ved sine ord

** samme begærer dom over Søren. opsat 14 dage

** gældsstævning

** Simon Nielsen stævner Christen Nielsen for tilbud angående forligelsesmål

** Hans Henriksen stævner Christoffer Tomsen i Vrensted for vidne. Maren Mortensdatter i Vrensted vidnede, at Christoffer kom løbende efter Hans og tog hans værge fra ham og gik bort. andre vidner ligeså

** gældsstævning. fortegn

** Laurs Jensen i Hune stævner Christen i Risen for spørgsmål, om han vil holde det forlig, som de har indgået. Christen svarede, at han ikke var i trætte med Laurs. Laurs Madsen i Pandrup havde overværet deres forlig. den, der brød forliget, skulle give en tønde godt øl

** stævning opsat. 14 dage

** Jens Klemendsen i Saltum stævner ---- for vidne. der vidnes om antal dage, nogle mænd har tærsket og gravet for ham

(37)

** fordeling

** fordeling

** Oluf Christensen dom på P Skrædder, som benægtede

** Christen i Risen med opsættelse dom over Laurs Jensen i Hune

** Christen Nielsen i Alstrup dom over Simon Nielsen efter voldgift

** Søren Pedersen i Saltum begærer endelig dom angående tvistigheden mellem Saltum og Østrup om sandemændene, som har uret. (sagen er fra 1624) landsdommerne har ikke underkendt deres ed og tov, men kun at der ikke var lovligt stævnet. derfor skal de ikke betale omkostningerne, men stenene med tegl og kul skal optages, dog skal arvingerne efter afdøde sandemænd ikke optage sten

(38)

** Jesper Laursen i Saltum gav varsel for rest skat og andet

**  samme med opsættelse 6/3 begærer dom over Laurs Terkildsen angående 27 dlr landgilde, han rester med, og som han har forpligtet sig til at betale. han er ikke mødt, derfor dømmes han til at rydde sin gård til fardag, samt lide indvisning og miste sit fæste        

3/4 1641.    

** gældsstævning for byg og kød

** Anders Bertelsen og Niels i Bundgård er forligt

** Jens Simonsen foged på Åstrup stævner Christen Nielsen i Østergård i vester Halne for vidne. Peder Andersen i Knepholt vidnede, at Niels Ludvigsen, som boede i Vestergård, stod yderst i den 3 karlstol ---- i Vadum kirke. Laurs Andersen, født i Knepholt, som bor i Ribe vidnede ligeså                                       

** varsel

** dom over P Laursen Anne Mørks og Anne Sørensdatter i Rævhede.  

(40)

** Børglum tjenere stævnes for rest

** Anders Nielsen foged til Sejlstrup stævner alle tjenerne for at høre kongens brev læst op. dersom nogen besværger sig over den godemands folk, skal de give det tilkende, så vil han skaffe dem deres ret.

** fordeling

** Niels Nielsen i Østrup stævner Jens Nielsen for vidne. Bend Nielsen vidnede, at de var forligt om arbejde tærskning rivning mogagen med videre

** varsel

** 3 ting for gæld

** Christen Laursen i Østrups sag med Laurs Laursen opsat 14 dage

** Oluf Bertelsen. syn på hans bolig i Trudslev

** Søren Pedersens sag med Christen Torsen og Mads i møllen opsat 14 dage

** på Her Sørens vegne stævnes Laurs Jensen i Hjermeslev for 8 sdl. opsat 14 dage, da han mente, det var eftergivet              

** gældsstævning efter forlig

** gældsstævning. opsat 14 dage

** fordeling

** stævning for tiende. opsat 14 dage

** ----

(41)

10/4 1641.

** 3 ting for gæld

** gældsstævning. opsat 1 måned

** vidne at det hus, Jens Bjørnsen iboede i Hvarret, er øde, siden fjenderne drog af landet

** tilsagn og betaling af gæld

** fordeling

** Christen Christensen i Hune med 8 dages opsættelse begærer dom for tiende. opsat

** Christen Jensen i Tise stævner Tomas Ibsen i Agdrup for vidne. der vidnes om deres mellemværende gennem adskillige år

** samme. der vidnes, at Christen Jensen tjente Tomas Ibsen 1630, og han fik ikke hans løn. Tomas svor at have betalt lønnen

** varsel for gæld

** gældsfordring

(42)

** fordeling

** Niels Jensen i Hjermeslev og Anders Jensen sst. der afsiges voldgift over dem

** varsel gæld

** Søren Poulsen i Dalen. syn på hans hus og bygninger

** Jens Nielsen i nør Saltum stævner Kirsten Tomsdatter for at høre et brev blive læst og påskrevet. hun får