Erik Brejls hjemmeside

Start

Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
1681-1776
Side 3: 1743-1769

[1743]    [1744]    [1745]    [1746]    [1747]    [1749]    [1750]    [1751]    [1752]    [1753]    [1756]    [1757]    [1758]    [1759]   

[1760]    [1765]    [1766]    [1767]    [1768]    [1769]    [1770]   


side 1 [1681-1712]  lbnr.1-1021      

side 2 [1713-1742]  lbnr.1022-2018

side 4 [1770-1776]  lbnr.3071-3428

Nedlagte gader i København ses på indenforvoldene.dkindkvartering
Indkvarteringskvittering i lbnr.2834.
Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17432019    Marie Christine Munch i Skindergade i København, der døde 23.10.1742, no.102, opslag 2.
Enke efter Claus Mathiassen Byssing, hørkræmmer, begravet Nikolaj 26.3.1734. B:
1) datter, begravet 17.12.1729. E: Johan Herman Winberg.
Testamente af 21.7.1730.
Hans A:
1) søster, død. 1B:
a Martha Mikkelsdatter.
Hendes A:
1) halvsøster Johanne Danxt, begravet i Peder Hesselbergs gravsted i Helliggejst kirke 10.9.1734. E: Hans Rantrum, lærredskræmmer i Vimmelskaftet med gave til deres søn Cort Rantrum
Gravfæstebrev af 12.5.1685 i Nikolaj kirke for hæderlig og vellærde mand, kirketjener og klokker i Nikolaj kirke Oluf Jensen Munch [gift 9.7.1673 med Johanne Margrethe Hesselberg]
Nedsat i denne grav:
4.11.1711 nedsat Cort Danxts hustru
27.10.1712 er gravstedet fornyet af Claus Mathiassen Byssing
24.1.1717 nedsat Villum Danxt
18.2.1726 nedsat Cort Danxt
17.12.1729 nedsat Johan Winbergs hustru
26.3.1734 nedsat Claus Mathiassen Byssing
29.10.1742 nedsat Marie Christine Munch.
Gravfæstebrev af 15.7.1690 i Bremerholm kirke for Barthold Styver Henriksen, købmand på Christianshavn.
Nedsat i denne grav:
4.7.1702 nedsat Barthold Styvers hustru
27.9.1709 nedsat Barthold Styver Henriksen
3.10.1709 nedsat Claus Mathiassen Byssings barn, 4 år gammel
29.11.1729 nedsat Hans Rantrums barn, 3½ år gammel.
(Originale skiftebreve lbnr.207).

2020    Oluf Olufsen Rundhoff, skomager i et hus ud for Vartov Kirkegård i København, der døde 24.4.1742, no.103, opslag 66.
E: Kirsten Lauridsdatter.
Første ægteskab med Arine Pedersdatter. B:
1) Mette Cathrine Olufsdatter 25.
FM: Niels Jensen Lund, ølskænker.

2021    Marie Elisabeth Betken i Antonistræde i København. 4.5.1743, no.104, opslag 69.
E: Christian Gottlieb Zinch, værtshusholder. B:
1) Christian Richard Christiansen Zinch 10.
FM: Benjamin Brauer, skoleholder.

2022    Johanne Rasmusdatter i Hyskenstræde i København, der døde 8.6.1742, no.106, opslag 73.
E: Jens Jacobsen Sandfürst, skrædder.
Arvinger kendes ikke.

2023    Charlotte Zickler i København. 4.1.1743, no.107, opslag 76.
E: Frederik Levin.
Afdøde efterlader børn af første ægteskab, hvis navne ikke angives.

2024    Mathias Bøgh, maler og forgylder og hustru Hylleborg Bruun, boende i Dybensgade i København. 10.11.1741, no.108, opslag 78.
Testamente af 5.10.1741.
Hans A:
1) søster Anne g.m. Claus Henningsen, snedker
2) halvsøster Ingeborg g.m. Peder Jørgensen, handskemager i Flensborg
3) halvsøster Christine g.m. Jørgen Pedersen i Husum.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Ditlev Friis, inspektør i Kvæsthuset. B:
1) Johanne Corfitz Ditlevsdatter Friis 7½
2) Gabriel Michael Ditlevsen Friis 4½.

2025    Johannes Hansen, arbejdsmand i Strandgade på Christianshavn. 16.4.1743, no.109, opslag 166.
E: Ellen Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

2026    Opbudsbo i København. 30.10.1742, no.112, opslag 170.
Registrering af fallitbo hos Guillaume Samuel Bouquet, handskemager og fabrikant på hjørnet af Østergade og Pilestræde i København, g.m. Judith.
(Originale skiftebreve lbnr.208).

2027    Ingeborg Børgesdatter i Peder Madsens Gang i København. 24.11.1742, no.114, opslag 214.
Enke efter Abraham Isberg, spækhøker.
Arvinger angives ikke.
Til stede var:
1) afdødes bror Mads Børgesen og hans 2 børn:
2) Laurids Madsen Lund
3) Anne Marie Lund
samt
4) Marie Johansdatter Lampe.
(Originale skiftebreve lbnr.209).

2028    Gøde Christoffersen, værtshusholder på Vesterbro uden for Vesterport i København, der døde 29.5.1742, no.115, opslag 238.
E: Ingeborg Margrethe Mortensdatter. LV: H. Andersen. B:
1) Anne Marie Gødesdatter 6
2) Ellen Gødesdatter 3.

2029    Henrik Mikkelsen, skomager i Læderstræde i København. 22.5.1742, no.117, opslag 259.
Enke efter Anne Cathrine Carlsen. B:
2) Johan Henriksen 12.
FM: farbror Hein Mikkelsen, skomager.
Første ægteskab med Anne Christine Walbom. B:
1) Jens Henriksen 19.
FM Johan Walbom, urtekræmmer.
Desuden nævnes afdødes enkes søster Marie Kirstine Bruuns.

2030    Claus Jensen, hyrekusk i Lille Kongensgade i København. 29.5.1743, no.118, opslag 460, og 6.8.1743 i protokol no.107 no.157, opslag 5.
E: Maren Svendsdatter. LV: Niels Holm, prokurator.
Testamente af 1.2.1743. A:
0) forældre Jens Svendsen og Ida Clausdatter i 51. gård i Klemensker sogn på Bornholm, begge døde for over 40 år siden
1) bror Christoffer Jensen, død uden børn
2) søster Ida Jensdatter g.m. Anders Løving i Olsker sogn
3) søster Kirsten Jensdatter g.m. Jens Lemmingsen, arbejdsmand i København
4) bror Niels Jensen, død. 2B:
a Esper Nielsen, på de lange rejser
b Ida Nielsdatter g.m. Jens Pedersen, arbejdsmand i København.

2031    Johan Berntsen, fogedtjener i København. 17.5.1743, no.119, opslag 494.
Enkemand efter Margrethe Ottesdatter. B:
1) Andreas Elisabeth Johansdatter.
Afdøde døde 14.9.1742.

2032    Kirsten Madsdatter Frisch i Skindergade i København. 17.5.1743, no.120, opslag 498.
A:
1) bror Peder Madsen Frisch, handskemager i Skælskør
2) søster Abel Cathrine Madsdatter Frisch g.m. en lakaj.

2033    Johanne Kirstine Andersdatter i Studiestræde i København, der døde 20.6.1742, no.122, opslag 503.
E: Peder Jensen, vognmand. B:
2) Jens Pedersen 2.
Første ægteskab med Mogens Nielsen. B:
1) Karen Diderikke Mogensdatter 5½.
FM: Niels Adsersen, brændevinsbrænder i Adelgade.

2034    Johan Christian Kørbitz, murersvend i Lars Bjørnstræde i København. 30.5.1743, no.123, opslag 519.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Anne Marie Johansdatter Kørbitz 10
2) Anne Dorthe Johansdatter Kørbitz 8
3) Johan Sigismund Johansen Kørbitz 3
4) Johanne Christiane Johansdatter Kørbitz 1.
FM: Niels Nielsen, klejnsmed i Lille Lars Bjørnstræde.
Afdøde døde 11.11.1741.

2035    Karen Jensdatter på Nytorv i København. 30.5.1743, no.124, opslag 528.
E: Martinus Jørgensen, murer. B:
1) Jørgen Martinussen 14
2) Cathrine Marie Martinusdatter 11
3) Mette Martinusdatter 8
4) Jens Martinussen 6.
FM: Niels Hansen, klejnsmed i Farvergade.

2036    Anne Marie Hansdatter i Lars Bjørnstræde i København. 25.4.1743, no.125, opslag 2.
E: Anders Johansen Bøs, murersvend.
Arvinger kendes ikke.

2037    Mogens Bentsen, skibstømrersvend i Slippen i København. 11.6.1743, no.126, opslag 10.
E: Kirsten Lauridsdatter.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

2038    Johan Henrik Møller, bøsseskæfter i Store Kongensgade i København, der døde 13.7.1741, no.128, opslag 25.
Enkemand efter Anne Kirstine Jensdatter. B:
1) Anne Christine Margrethe Johansdatter 1.
FM: mormors mand Johan Jørgen von Bergen, bøssemager på Christianshavn.

2039    Peder Bertelsen, brændevinsbrænder i Prinsensgade på Christianshavn. 2.5.1743, no.132, opslag 35.
E: Anne Cathrine Pedersdatter.
Første ægteskab med Maren Mogensdatter. B:
1) Anders Pedersen 16
2) Lisbeth Pedersdatter 7
3) Peder Bugge Pedersen 5
4) Mette Marie Pedersdatter 3.
FM: Peder Nielsen, brændevinsbrænder.

2040    Margrethe Møller i Kattesundet i København. 15.6.1743, no.133, opslag 39.
E: Henrik Pedersen Bolio, parykmager. B:
1) Johanne Henriksdatter 19.
Afdøde døde 24.12.1742.

2041    Hans Christiansen Bay, vognmand i Borgergade i København. 4.1.1743, no.135, opslag 43.
E: Marie Poulsdatter. A:
1) søster Anne Christiansdatter Bay g.m. Cort Frederik Bredenbech, visiterer.

2042    Registrering i København. 3.7.1742, no.136, opslag 75.
Registrering af boet hos [Inger Christensdatter], enke efter nyligt afdøde Christen Pedersen Bølle, værtshusholder i Vingårdstræde til indfrielse af gæld i en ejendom ved Nikolaj Kirkegård på hjørnet af Skvaldergården.
(Originale skiftebreve lbnr.210).

2043    Joen Nielsen, ugift gårdskarl i Gothersgade i København. 27.1.1742, no.137, opslag 88.
A:
1) bror Jens Nielsen, kældermand i København.
Desuden nævnes afdødes morbror Peder Jensen.

2044    Hans Metzen, parykmager i København.21.12.1740, no.138, opslag 134.
E: Marie Magdalene. LV: Niels Prytz. B:
1) Marie Kirstine Hansdatter Metzen 12
2) Cathrine Hansdatter Metzen 9
3) Agnethe Hansdatter Metzen 7.
FM: Niels Kruse, snustobakshandler.

2045    Anders Mikkelsen, prammand i Store Helliggejststræde i København. 7.4.1742, no.139, opslag 2.
Enkemand efter Karen Frøling, død for 8 dage siden. B:
1) Johanne Andersdatter g.m. Johan Peder Schram, skrædder
2) Anne Andersdatter g.m. Peder Mogensen, smed på Amager
3) Hans Andersen.

2046    Niels Mikkelsen, ugift tømrersvend i København. 8.8.1741, no.140, opslag 29.
A:
1) søster Johanne Marie Mikkelsdatter.

2047    Henrik Skovgaard, islandsk købmand i Magstræde i København. 24.3.1742, no.141, opslag 34.
E: Else Margrethe.
Arvinger angives ikke.

2048    Mette Lavesdatter Lund i Pilestræde i København, der døde 23.2.1743, no.142, opslag 78.
Enke efter Jens Nielsen Graver, værtshusholder.
Testamente af 24.2.1737.
Af arvinger nævnes A:
1) søster Sofie Hedvig Lund g.m. Jens Bisgaard, musikant i Horsens.
(Se skifte efter afdødes mor Christiane Sofie Thomasdatter Carl i Horsens, skifte Horsens 18.7.1739 lbnr.859).

2049    Conrad Didrik Pohlmann, skrædder i Lille Grønnegade i København. 5.7.1743, no.144, opslag 121.
E: Anne Marie Pedersdatter. B:
1) Didrik Peder Conradsen Pohlmann 4.
FM: Georg Martin Diehl, skrædder i Antonigade.
Afdøde døde 26.9.1733.

2050    Christoffer Ebervein, kuchenbager i Badstuestræde i København. 7.4.1743, no.145, opslag 125.
E: Bodil Bentsdatter.
Arvinger kendes ikke.

2051    Margrethe Elisabeth Ratken i Brolæggerstræde i København. 14.10.,1742, no.146, opslag 129.
Enke efter Johan Nikolaj Lossi, boghandler. B:
1) Johan Filip Lossius 17
2) Georg Frederik Lossius 14, på vajsenhusets apotek
3) Christian August Lossius 12
4) Dorthe Helene Lossius 9.
FM:
1 Carl Frederik Lehmann, isenkræmmer
2 Jacob Schiøtt, urtekræmmer.
(Originale skiftebreve lbnr.212).

2052    Niels Lauridsen, ugift snedkersvend på Gammeltorv i København. 24.7.1739, no.147, opslag 343.
A:
1) mor Inger Nielsdatter i Kirke Helsinge, enke efter afdødes far Laurids Nielsen i Krænkerup i Havrebjerg sogn på Kommunitetets gods
2) søster Karen Lauridsdatter 30, i Herrestrup
3) søster Anne Lauridsdatter 29, g.m. Christen Kjeldsen i Løve i Gierslev sogn
4) bror Hans Lauridsen 21.
Afdøde blev døbt Havrebjerg 17.4.1707.

2053    Anne Jensdatter i Store Strandstræde i København, der døde 8.3.1743, no.148, opslag 365.
Enke efter Christen Sørensen, rebslager. A:
1) søster, død. 1B:
a Birthe Kirstine Joensdatter, enke efter Niels Madsen, brændevinsbrænder.

2054    Bastian Fæderbour, markedskræmmer i Sankt Pederstræde i København. 2.6.1741, no.149, opslag 400.
E: Sidsel Poulsdatter. LV: Niels Mortensen.
Første ægteskab med Bodil Lauridsdatter. B:
1) Frederikke Anne Sofie Bastiansdatter 15.
Afdøde døde 21.5.1741 på Slangerup marked.

2055    Christoffer Schou, ugift fuldmægtig i Porcelænsfabrikken i Store Kongensgade i København. 20.9.1742, no.150, opslag 452.
Arvinger angives ikke dog nævnes afdødes brorsøn Peder Schou.

2056    Maren Hansdatter på hjørnet af Store Grønnegade og Kristen bernikowgade i København. 26.7.1743, no.151, opslag 464.
E: Niels Bentsen, skrædder. B:
1) Ellen Nielsdatter 6.
FM: Niels Gundersen, spækhøker.
Afdøde døde 7.1.1743.

2057    Niels Nielsen Overgaard, tømrersvend i Slippen i København. 27.7.1743, no.152, opslag 467.
E: Gundel Andersdatter. B:
1) Niels Nielsen Overgaard 16
2) Inger Nielsdatter Overgaard 13
3) Anne Nielsdatter Overgaard 10.
FM: Niels Sørensen Brøndby.
Afdøde døde 2.1.1743.

2058    Anne Cathrine Wigant Michelbecher i Vigantsgade i København. 27.12.1742, no.153, opslag 472.
Enke efter Lyder Stiefken, købmand. B:
1) Johan Henrik Stiefken, thehandler
2) Wigant Stiefken, død. 3B:
a Lyder Wigant Stiefken 20
b Charlotte Wigant Stiefken 17
c Johan Frederik Wigant Stiefken 14
3) Lyder Stiefken, galanterikræmmer
4 Sofie Elisabeth Stiefken g.m. Christian Besselin, kaptajn
5) Elisabeth Sabine Stiefken g.m. Andreas Mossin
6) Anton Stiefken, købmand i Lissabon
7) Frederik Stiefken, købmand i Lissabon
8) Anne Margrethe Stiefken 46
9) Charlotte Stiefken 40
10) Antoinette Stiefken 29.

2059    Rebekka Zachariasdatter Rud i Studiestræde i København. 18.2.1743, no.154, opslag 500.
E: Niels Mortensen, vognmand. B:
5) Margrethe Nielsdatter 6
6) Gregers Nielsen 3
7) Morten Nielsen 6 mdr.
Første ægteskab med Gregers Terkildsen, vognmand. B:
1) Terkild Gregersen 18
2) Zacharias Gregersen 15
3) Laurids Gregersen 10
4) Peder Gregersen 7.
FM:
1 Christen Lauridsen, vognmand
2 Poul Nygaard, vognmand.

2060    Kirsten Lavesdatter i Landemærket i København. 31.7.1743, no.155, opslag 508.
E: Ventzel Pedersen Lund. B:
1) Kirsten Ventzelsdatter 12
2) Cathrine Ventzelsdatter 10
3) Helene Ventzelsdatter 8
4) Karen Ventzelsdatter 6
5) Pe4der Ventzelsen 2.
FM: Jan Jansen, bødker i Møntergade.
Afdøde døde 30.7.1742.

2061    Anmodning om samfrændeskifte i København. 31.7.1743, no.156, opslag 2.
Anmodning om samfrændeskifte efter Christian Gerlev, underskrevet af B:
1) Christian Gerlev, brygger
2) Peder Gerlev, student
3) Jørgen Gerlev
4) Johan Gerlev
5) Poul Gerlev
6) Gabriel Gerlev
7) Ellen Cathrine Gerlev.

2062    Laurids Nielsen, bødker i Sankt Gertrudstræde i København, der døde 21.4.1742, no.158, opslag 13.
E: Helvig Jørgensdatter. B:
1) Niels Lauridsen 22, i Kina.

2063    Jens Jensen Forlev, ugift porcelænshandler i Dybensgade i København, der døde 26.10.1742, no.159, opslag 53.
A:
0) forældre Jens Madsen Forlev og Dorthe Johansdatter i Birknæs i Østbirk sogn, begge døde
1) bror Mads Jensen Forlev, døbt Østbirk 27.7.1721, boende på Fyn.
Mors første ægteskab med Jens [Sørensen] Ladefoged i Birknæs, [skifte Skanderborg rytterdistrikt 12.10.1718 lbnr.996].
1) halvsøster Karen Jensdatter g.m. Peder Lauridsen Bech i Skanderborg
2) halvsøster Abelone Jensdatter g.m. Jens Jensen i Birknæs
3) halvsøster Else Jensdatter g.m. Knud Rasmussen i Vestbirk
4) halvsøster Karen Jensdatter på Sjælland.

2064    Kirsten Olufsdatter i Fiolstræde i København. 10.8.1743, no.160, opslag 122.
E: Christen Jensen, arbejdsmand. B:
1) Bodil Christensdatter 6
2) Jens Christensen 4
3) Oluf Christensen 36 uger.
FM: Peder Jensen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 27.4.1743.

2065    Christoffer Kindermann, maler i Farvergade i København. 28.10.1742, no.161, opslag 125.
E: Johanne Cathrine. B:
1) Poul Henrik Christoffersen 9
2) Andreas Benjamin Christoffersen 6
3) Frederik Vilhelm Christoffersen 3½
4) Johan Christoffer Christoffersen 2
5) Anne Margrethe Christoffersdatter 9 mdr.
FM: Laurids Pedersen, brændevinsbrænder.

2066    Anne Marie Nielsdatter i Lille Færgestræde i København, der døde 29.7.1743, no.162, opslag 131.
E: Christen Nielsen Busch, hosekræmmer.
Arvinger angives ikke.

2067    Anne Marie Pedersdatter i Langebrogade på Christianshavn. 13.8.1743, no.163, opslag 136.
E: Laurids Ottsen, høker. B:
1) Karen Lauridsdatter 3½
2) Peder Lauridsen 1½.
FM: Niels Jepsen, brændevinsbrænder.

2068    Afkald i København. 16.1.1743, no.164, opslag 141-
Afkald fra Morten Hoffmeyer, for arv efter mor Mette Christensdatter til stedfar Jochum Erik.

2069    Frands Meyer, bager i Store Torvegade på Christianshavn, der døde 18.6.1741, no.165, opslag 142.
E: Anne Kirstine Christensdatter, der døde 25.6.1741. B:
1) Casper Christian Frandsen Meyer
2) Frands Frandsen Meyer
3) Cathrine Frandsdatter Meyer.
FM: morfar Christen Hansen, tømrer.

2070    Laurids Christensen, tømrer i København.20.8.1743, no.166, opslag 221.
E: Anne Margrethe Lauridsdatter. A:
1) bror Jens Christensen i Hornum-Fleskum herred, død. 1B:
a Maren Jensdatter
2) søster Bodil Christensdatter g.m. Peder Jensen, klejnsmed.

2071    Karen Nielsdatter i Fiolstræde i København, der døde 8.8.1743, no.168, opslag 229.
E: Bendix Jacobsen, murersvend. B:
2) Jacob Bendixen 23 uger.
Første ægteskab med Hans Jacobsen Riber, skomager. B:
1) Peder Hanen Riber 12.
FM: Christen Hansen Riber.
Desuden nævnes afdødes mor Else Pedersdatter.

2072    Oluf Lauridsen, høker i Dronningensgade på Christianshavn. 24.8.1743, no.169, opslag 233.
E: Karen Mathiasdatter. B:
1) Karen Olufsdatter g.m. Søren Johansen, brændevinsbrænder
2) Gertrud Olufsdatter 19
3) Marie Olufsdatter 14.
Afdøde døde 15.9.1742.

2073    Svend Jacobsen Schmidt, skipper på Kongens Nytorv i København, der døde 8.1.1740, no.171, opslag 241.
Enkemand. B:
1) Gundel Svendsdatter g.m. Niels Svendsen, hjulmand på stedet.

2074    Mads Sørensen, vognmandskarl i Teglgårdstræde i København. 6.6.1743, no.172, opslag 319.
A:
1) bror Peder Sørensen, bager i Holbæk
2) bror Niels Sørensen, grovsmed i Holbæk
3) søster g.m. Jens Christensen, grovsmed i Grandløse.

2075    Lorents Henriksen Bech, billedhugger i København. 7.6.1743, no.173, opslag 334.
E: Marie Sørensdatter.
Første ægteskab med Gertrud Gramsdatter. B:
1) Henrik Lorentsen Bech 25, feltskærsvend
2) Anne Cathrine Lorentsdatter Bech 23
3) Sidsel Marie Lorentsdatter Bech 18.

2076    Hein Andersen Dammann, øltapper i Møntergade i København. 25.8.1743, no.174, opslag 341.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Johan Ludvig Heinsen Dammann 6
2) Peder Ludolf Heinsen Dammann 5.
FM: Johannes Nyborg, parykmager i Klosterstræde.
Afdøde døde 21.5.1642.

2077    Helvig Hansdatter ved Vestervold i København, der døde 2.7.1743, no.175, opslag 347.
E: Henrik Gielf, murersvend.
Arvinger angives ikke.

2078    Marie Elisabeth Johansdatter Pichel (Pickel). Fordeling af arv i København 3.9.1743, no.176, opslag 355.
Afdøde døde 2.12.1725 på Aggersborg [i Aggersborg sogn]. A:
0) forældre Johan Augustus Pichel, snedker i Skidenstræde, begravet København Sankt Petri 1.9.1711, skifte 25.10.1714, og Anne Gregersdatter Speitzer, skifte 5.6.1710
1) søster Mette Cathrine Johansdatter Pichel, 6 år i 1710, begravet København Sankt Petri 26.7.1711
Afdøde var 4 år i 1710, og farbror Johan Andreas Pichel, snedker i Skidenstræde var formynder for de to piger og da han døde blev Anders Hansen, snedker i Vandmøllestræde formynder i hans sted.
Afdøde har arv efter farbror Johan Andreas Pichel, skifte 12.2.1716.
Afdøde har arv efter farmor Gedske, skifte 12.3.1716, enke efter Hans Pichel, snedker.
Attest 3.9.1743 i Frederikshald i Norge vedrørende hvem, der er afdødes arvinger ifølge:
1 tingsvidne 8.2.1740 fra Randers byting
2 tingsvidne 21.5.1742 fra Skælskør byting.
Arvinger:
00) morfar Gregers Thomsen Speitzer, badskær i Randers, [skifte Randers 4.6.1692 lbnr.199]. Af første ægteskab med Mette Madsdatter. 5B:
0) mor Anne Gregersdatter Speitzer
1) morbror Mads Gregersen Speitzer
2) morbror Thomas Gregersen Speitzer
3) moster Cathrine Gregersdatter, død uden børn
4) morbror Peder Gregersen Speitzer, død, uvist om børn.

2079    Laurids Olufsen, sandfører i Mikkel Bryggergade i København, der døde 13.7.1743, no.177, opslag 387.
E: Kirsten Pedersdatter.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter. B:
1) Johanne Lauridsdatter 18.
FM: Hans Knudsen Eskilstrup, brændevinsbrænder.

2080    Peder Frederik, blokkedrejer på Andreas Bjørns nyanlagte Plads på Christianshavn. 101.5.1743, no.179, opslag 395.
E: Karen Pedersdatter.
Første ægteskab med Marie Cathrine Florian. B:
1) Christian Pedersen i Kina, død
2) Anne Dorthe Pedersdatter 18.
FM: Christen Thomsen, sejlmager.

2081    Laurids Jensen Hetting, bryggersvend i København. 7.9.1743, no.180, opslag 400.
Testamente af 14.7.1743.
På fars side A:
1) Karen Pedersdatter Hetting g.m. Hans Sperling, skrædder
2) Vibeke Pedersdatter Hetting g.m. Nikolaj Bentsen, barber på Samsø
3) Marie Pedersdatter, der tjener på Frijsenborg
4) Maren Pedersdatter, død, var g.m. Johan Wahlberg, garder. 1B:
a Johan Wahlberg Wulf.
På mors side A:
5) Anne Pedersdatter i Helsted på Stevns
6) Karen Pedersdatter i Arne på Stevns
7) Anne Lauridsdatter g.m. Peder Hansen i Køge
8) Johanne Sørensdatter g.m. Jacob Hass, knivsmed i Pilestræde i København
9) Christiane Sørensdatter g.m. Reusch, sergent.

2082    Gundel Bendixdatter på Christianshavns torv, der døde 15.3.1743, no.181, opslag 2.
E: Thomas Mikkelsen Paakærvig.
Af første ægteskab B:
1) Helvig Marie Olufsdatter 24
2) Anne Kirstine Olufsdatter 18.
FM: Rudolf Christian Trans.

2083    Marie Margrethe Illing i Vognmandsgade i København. 11.9.1743, no.182, opslag 82.
E: Knud Henchel, snedker. B:
1) Henrik Daniel Knudsen Henchel 3.
FM: Poul Ditlevsen Møller, urtekræmmer.
Afdøde døde 4.4.1743.

2084    Mikkel Villumsen, vægter i Kattesundet i København. 11.9.1743, no.183, opslag 89.
E: Maren Nielsdatter.
Første ægteskab med Sille Margrethe Christensdatter. B:
1) Daniel Mikkelsen
2) Villum Mikkelsen 16
3) Andreas Mikkelsen 15.
FM: Mikkel Dammann, skomager.

2085    Opbudsbo i København. 26.6.1741, no.184, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Niels Nygaard, urtekræmmer i Vognmandsgade i København g.m. Cathrine.

2086    Opbudsbo i København. 7.10.1741, no.185, opslag 161.
Registrering af fallitbo hos Anne Christine, enke efter Tønnes Becher, tømmerhandler i Norgesgade i København.

2087    Opbudsbo i København. 17.9.1743, no.186, opslag 632.
Registrering af fallitbo hos Jacob Holst, farver på Christianshavn.

2088    Peder Jensen Schiøtt, snøreliv-skrædder i Rådhusstræde i København. 8.11.1742, no.187, opslag 2.
E: Johanne Nielsdatter.
Arvinger kendes ikke.

2089    Marie Lorentsdatter Krøyer ved Nørrevold i København. 20.9.1743, no.188, opslag 4.
E: Jacob Kamp, klejnsmed.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 10.10.1741.

2090    Karen Lauridsdatter Kjærulf i København. 24.9.1743, no.189, opslag 5.
Enke efter Cojet, vagtmester-løjtnant.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 17.9.1740.

2091    Mette Jochumsdatter i Borgergade i København, der døde 4.2.1743, no.190, opslag 8.
E: Peder Jacobsen, bådsmand.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes:
1 afdødes mands søster Sidse Jacobsdatter
2 afdødes mands søsterdatter Anne Marie Jacobsdatter g.m. Niels Christensen, pottemager.

2092    Christen Nielsen, øltapper i Kokkegade i København, der døde 15.8.1743, no.191, opslag 19.
E: Anne Margrethe Thomasdatter.
Arvinger kendes ikke, dog nævnes:
1 Christen Nielsen
2 Anders Nielsen
som beslægtede.

2093    Maren Pedersdatter i Dronningens Bredgade i København. 25.9.1743, no.192, opslag 22.
E: Jochum Borch, snedker. B:
1) Ellen Jochumsdatter 7
2) Hans Jochumsen 4.
FM: Peder Søndborg, guld- og sølvsmelter.
Afdøde døde 31.3.1741.

2094    Anne Margrethe Pedersdatter i Store Brøndstræde i København, der døde 24.1.1743, no.194, opslag 32.
E: Anders Nielsen, brændevinsbrænder.
Første ægteskab med Anders Rasmussen. B:
1) Anne Kirstine Andersdatter g.m. Erik Lauridsen, skipper
2) Anne Margrethe Andersdatter 19.
FM: Carsten Nielsen Meyer, gæstgiver.

2095    Mette Cathrine Brødesdatter i Østergade i København. 2.6.1743, no.195, opslag 56.
E: Peder Rosengaard, brygger.
Første ægteskab med Christoffer Bremer, økonom i Kommunitetet. B:
1) Poul Christian Bremer 20
2) Else Kirstine Bremer 18.

2096    Rievert Richardsen, kaptajn på Vestindien. Skifte i København 17.9.1743, no.196, opslag 71.
A:
1) mor Ellen, enke efter Richard i Amrum
2) bror Richard Richardsen, skipper i København, skifte 14.3.1743. E: Anne Pedersdatter Falch. 2B:
a Ellen Johanne Richardsen 6
b Richard Petri Richardsen 3
3) søster Psyke Richardsen, død. E: Knud Ercken i Amrum. B:
a en søn, hvis navn ikke angives.
Afdøde død 1742 på rejse til Vestindien.

2097    Johanne Jensdatter ved Nyhavn Kanal i København. 20.7.1743, no.198, opslag 105-113 og 120-126.
E: Mourids Andersen, skipper.
Arvinger angives ikke dog nævnes afdødes søster g.m. Peder Christensen, tømrer.

2098    Anne Margrethe Olufsdatter i Borgergade. 18.11.1743, nummer ses ikke, opslag 114.
E: Thor Jensen, bødker. B:
1) Oluf Thorsen 2.
FM: Niels Jansen, brændevinsbrænder.
(Dele af dette skifte indlagt i lbnr.2097).

2099    Anne Marie Kongsbak i Lille Helliggejststræde i København. 28.11.1743, nummer ses ikke, opslag 117.
E: Peder Klemp, gørtler. B:
1) Andreas Pedersen Klemp 29
2) Casper Pedersen Klemp 27
3) Nikolaj Pedersen Klemp 25
4) Peder Pedersen Klemp 18½
5) Anne Margrethe Pedersdatter Klemp 14.
FM: Christian Birch.
(Dele af dette skifte indlagt i lbnr.2097).

2100    Mette Tønder i Overgaden neden Vandet på Christianshavn. 16.10.1743, no.199, opslag 127.
E: Johan Mikkel Esmann, snedker. B:
1) Magdalene Hedvig Johansdatter 18.
FM: Reis Snedker i Prinsensgade.
Afdøde døde i december 1735.

2101    Peder Pedersen Hollænder, skipper i Nellikegangen i København. 9.6.1742, no.200, opslag 129.
Enke efter Maren Pedersdatter, død for 8 dage siden. B:
1) Birthe Marie Pedersdatter 14
2) Anne Kirstine Pedersdatter 11
3) Ingeborg Pedersdatter 9
4) Peder Pedersen 4½.
FM:
1 David Johansen, møller uden for Nørreport
2 Jens Haagensen, møllersvend.
Desuden nævnes afdødes mands søster g.m. Christian Poulsen, vægter.
Afdødes kone kaldes også Maren Andersdatter.

2102    Michael Ditlev Schrøder, maler i Borgergade i København. 13.5.1743, no.201, opslag 2.
Enke efter Anne Martha Mortensdatter. B:
1) Jacob Michaelsen Schrøder 14
2) Frederik Michaelsen Schrøder 10.
FM:
1 morbror Casper Mortensen Schiøler, maler
2 Frederik Schrøder.

2103    Karen Olufsdatter i København. 22.10.1743, no.202, opslag 40.
E: Jochum Pletz, brændevinsbrænder. A:
0) forældre Oluf Mortensen og Inger Christensdatter i Gevnø i Lyderslev sogn på Stevns, begge døde
1) søster Else Olufsdatter, døbt Lyderslev 10.7.1692
2) søster Margrethe Olufsdatter, døbt Lyderslev 19.4.1696, g.m. Oluf Jensen i Spjellerup.
Afdøde blev dødt Lyderslev 29.1.1688.
Fordeling af arv efter skifte begyndt 26.12.1739 og sluttet 28.6.1742.

2104    Anders Knudsen, øltapper og kældermand i Vimmelskaftet i København. 25.10.1743, no.203, opslag 48.
E: Maren Poulsdatter. B:
1) Gundel Marie Andersdatter 12.
FM: Morten Andersen, bager i Vimmelskaftet.
Afdøde døde 30.4.1743.

2105    Ellen Poulsdatter Rosendal i Lille Kongensgade på Christianshavn. 25.10.1743, no.204, opslag 52.
Enke efter Jens Olufsen Schmidt, kaptajn. B:
1) Anne Margrethe Schmidt 21
2) Mette Margrethe Schmidt 18.

2106    Eskild Pedersen Tofte på Christianshavn, der døde 5.9.1743, no.205, opslag 54.
B:
1) Christine Marie Eskildsdatter Tofte g.m. Jørgen Stadager, købmand i Stubbekøbing
2) Peder Eskildsen Tofte.

2107    Kirsten Jochumsdatter i Studiestræde i København. 30.10.1743, no.206, opslag 56.
E: Peder Jensen, grovsmed. B:
1) Jens Pedersen 6
2) Jochum Pedersen 4
3) Hans Pedersen 2.
FM: morbror Jochum Lund, grovsmed på Christianshavn.
Afdøde døde 27.8.1742.

2108    Ellen Nielsdatter i Nygade i København. 30.10.1743, no.207, opslag 61.
E: Henrik Nielsen, skoflikker. B:
1) Tønne Henriksen 10.
FM: Christen Hager, skrædder.
Afdøde døde i april 1743.

2109    Hans Wichmann i København. 17.12.1743, uden nummer, opslag 65.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 13.8.1742 som passager på skipper Withs skib ved Isle of Wight i Den Engelske Kanal.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17442110    Anne Cecilie Hansdatter i Store Mølle på Christianshavn. 24.5.1741, no.43, opslag 2.
E: Niels Nielsen Nobel. møller. B:
1) Johannes Rasmus Nielsen Nobel 7
2) Andreas Vilhelm Nielsen Nobel 4
3) Elisabeth Cathrine Nielsdatter Nobel 3
4) Jochum Christoffer Nielsen Nobel 1.
FM: Jens Poulsen Møller.
Afdøde døde 26.3.1741.

2111    Niels Sørensen Brøndby, øltapper i København. 27.1.1744, no.44, opslag 9.
E: Else Nielsdatter. A:
0) forældre Søren Nielsen, død for 7 år siden og Anne Olufsdatter, død for 23 år siden, boende i Brøndbyøster
1) bror Niels Sørensen i Lille Lars Bjørnstræde, død uden børn, var g.m. Else Nielsdatter
2) bror Oluf Sørensen 43, i København
3) søster Bodil Sørensdatter g.m. Poul Lauridsen i Brøndbyøster
4) søster Anne Sørensdatter g.m. Oluf Pedersen i Brøndbyøster
5) bror Laurids Sørensen 32, i Brøndbyøster.

2112    Andreas Christensen Nobel, stadstambur, boende i Pustervig i København. 4.4.1744, no.45, opslag 12.
E: Lene Corneliusdatter. B:
1) Henrik Andreassen Nobel, stadstambur, på stedet
2) Jørgen Andersen, grenader, boende i Rosengården.
Til stede: Rasmus Johansen, tømrer i Hjortelængden i Nyboder, (måske g.m. afdødes datter).
Afdøde døde 29.11.1742.

2113    Anne Johansdatter Lund i Adelgade i København. 4.4.1744, no.46, opslag 15.
E: Svend Mortensen, klædevæversvend. B:
1) Johannes Svendsen 11.
FM: Carsten Thomsen, bådsmand.
Afdøde døde 29.12.1743.

2114    Anne Margrethe Christensdatter Bremer i Borgergade i København. 30.10.1743, no.47, opslag 17.
E: Andreas Adam Kolmitz, bager.
Første ægteskab med Niels Pedersen, bager. B:
1) Peder Christian Nielsen 25, bagersvend
2) Johannes Nielsen 14
3) Kirsten Nielsdatter 10
4) Anders Nielsen 6.
FM: Børge Knap, brygger i Rosengården.

2115    Maren Rasmusdatter, kokkepige i Købmagergade i København. 8.4.1744, no.48, opslag 125.
E: Oluf Christoffersen. A:
1) forældre Rasmus Mortensen og Karen Lauridsdatter i Mern ved Johannes Nielsen Køge i Henrik Fyhrens Gang i København.

2116    Anne Engel i Adelgade i København. 8.4.1744, no.49, opslag 131.
E: Johan Christoffer Hyner, skomager. B:
1) Johan Henrik Johansen 13
2) Anne Mariche Johansdatter 12
3) Peder Henrik Johansen 7.
FM: Christen Jensen, skomager i Landemærket.
Afdøde døde 14.9.1743.

2117    Karen Nielsdatter i Adelgade i København. 8.4.1744, no.50, opslag 133.
E: Laurids Christensen Aalborg, øltapper. B:
1) Birgitte Lauridsdatter 4.
FM: Peder Bentsen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 9.2.1744.

2118    Anders Svendsen, favnsætter ves Nyhavn Kanal i København. 8.4.1744, no.51, opslag 137.
E: Maren Mikkelsdatter. B:
1) Oluf Andersen 12
2) Knud Andersen 10
3) Bodil Andersdatter 8.
FM: Anders Pedersen, kældermand i Frederiksborggade.
Afdøde døde 12.10.1743.

2119    Johan Georg Kreysig, tømrer i Studiestræde i København. 3.4.1744, no.52, opslag 139.
E: Marie Birgitte. LV: Simon Leth.
Testamente af 7.7.1737.

2120    Torsten Joensen, skibstømrer i Gothersgade i København. 15.4.1744, no.53, opslag 144.
E: Anne Jespersdatter. B:
1) Joen Torstensen 26
2) Cathrine Elisabeth Torstensdatter 17.
FM: Hans Jensen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 3.9.1743.

2121    Christen Mogensen, sandfører i Pramdragerlauget, boende ved Vestervold i København. 15.4.1744, no.54, opslag 153.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Gertrud Cathrine Christensdatter 11.
FM: Nikolaj Bastholm, brillemager i Skindergade.
Afdøde døde 1.11.1738.

2122    Johan Møller, skræddersvend ved Nyhavn Kanal i København. 16.4.1744, no.55, opslag 155.
E: Cathrine Elisabeth Thomasdatter. B:
1) Jonas Johansen 6
2) Anne Kirstine Johansdatter 4.
FM: Christen Jensen Fischer. skomager i Laksegade.
Afdøde døde 8.7.1741.

2123    Niels Andersen, øltapper på hjørnet af Rosenborggade og Tornebuskegade i København. 19.3.1744, no.56, opslag 158.
E: Kirsten Jensdatter.
Arvinger kendes ikke.

2124    Hans Pedersen Rantrum, lærredskræmmer i Vimmelskaftet i København. 28.12.1743, no.57, opslag 162.
E: Anne Poulsdatter Nygaard. LV: Far Poul Nygaard, vinhandler. B:
2) Dorthe Hansdatter Rantrum 6
3) Johanne Cathrine Hansdatter Rantrum 4
4) Poul Andreas Hansen Rantrum 2.
Første ægteskab med Johanne [Cortsdatter] Danxt, [begravet Helliggejst 10.9.1734]. B:
1) Cort Hansen Rantrum 12.
FM: Johan Henriksen Nygaard, kirurg.
Afdøde blev begravet Helliggejst [2.1.1744].
(Sml. lbnr.2019).

2125    Søren Vinge, ugift sværdfeger i Pilestræde i København. 16.11.1743, no.58, opslag 238.
Uden ægteskab B:
1) Søren Sørensen 4.
Arvinger angives ikke.

2126    Mads Sejersen, grovsmed på Andreas Bjørns Plads på Christianshavn. 3.1.1744, no.59, opslag 244.
E: Maren Mouridsdatter. B:
7) Ellen Madsdatter 13.
Første ægteskab med Ellen Svendsdatter. B:
1) Sejer Madsen 28
2) Svend Madsen 26
3) Jørgen Madsen 22
4) Anders Madsen 20
5) Anne Kirstine Madsdatter g.m. Niels Johansen Gierling, grovsmed
6) Elsebeth Madsdatter 17.

2127    Mikkel Andersen, skoflikker i Torvegade på Christianshavn. 21.4.1744, no.60, opslag 249.
E: Marie Pedersdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 20.12.1743.

2128    Erik Møller, skrædder i Klosterstræde i København. 22.4.1744, no.61, opslag 251.
E: Maren Sørensdatter. B:
1) Niels Eriksen Møller 8
2) Martha Marie Eriksdatter Møller 3.
FM: Knud Nikolajsen Møller.
Afdøde døde 14.6.1743.

2129    Niels Hassing, parykmager i Tugthusporten i København. 25.4.1744, no.62, opslag 259.
E: Bodil Marie Worm. B:
1) Bagge Nielsen Hassing 10
2) Anne Cathrine Nielsdatter Hassing 8.
FM: Jochum Hassing, arbejdsskriver på Slotsbygningen.
Afdøde døde 19.3.1742.

2130    Dorthe i København. 3.3.1744, no.63, opslag 262.
Enke efter Claus Koch, bager. B:
1) Anne Margrethe Clausdatter Koch 23
2) Cathrine Dorthe Clausdatter Koch 21.
FM:
1 Bendix Pedersen, vintapper
2 Gert Caspersen, klejnsmed.

2131    Sidsel Marie Wulf på Kultorvet i København. 1.5.1744, no.64, opslag 270.
E: Frederik Loriss, maler.
Arvinger angives ikke.

2132    Dorthe Marie Olufsdatter ved Gammelstrand i København. 2.5.1744, no.65, opslag 273.
E: Hans Mortensen, øltapper. B:
2) Mads Hansen 8
3) Morten Hansen 5
4) Oluf Hansen 2.
Første ægteskab med Mads Hansen. kældermand. B:
1) Kirsten Madsdatter 12.
FM: Jørgen Hansen, handskemager.
Afdøde døde 11.10.1743.

2133    Maren Thomasdatter ved Nyhavn Kanal i København. 2.5.1744, no.66, opslag 277.
E: Niels Rasmussen.
Arvinger kendes ikke.

2134    Peder Kryger, klædekræmmersvend uden for Østerport i København. 2.5.1744, no.67, opslag 280.
E: Louise Pich. B:
1) Johan Pedersen Kryger 8
2) Jacob Reinhard Pedersen Kryger 3.
FM: Gandil, kommerceråd.
Afdøde døde 2.6.17643.

2135    Hans Henrik Kuchlin, urtekræmmer i Admiralgade i København. 11.8.1742, no.69, opslag 285.
E: Helene Susanne.
Afdøde efterlader 4 umyndige børn, hvis navne ikke angives.
Desuden næves deres svoger Nikolaj von Hütten.
(Originale skiftebreve lbnr.222).

2136    Anne Kirstine Schalck på hjørnet af Fortunstræde og Admiralgade i København. 8.5.1744, no.71, opslag 452.
E: Christian Biehl, vinhandler. B:
1) Claus Henrik Christiansen Biehl 1¼.
FM: Henrik Schalck, kirurg.
Afdøde døde 1.3.1743.

2137    Johanne Olufsdatter i Charlottenborghus no.3 ved Nyhavn Kanal i København. 1.1.1744, no.70, opslag 472.
E: Poul Olufsen, sejlingsmand. B:
1) Anne Poulsdatter 9
2) Oluf Poulsen 2.
FM afdøde stedfar Jens Mikkelsen.

2138    Karen Mortensdatter i Studiestræde i København. 8.5.1744, no.72, opslag 477.
E: Bent Poulsen, skomager. B:
1) Karen Bentsdatter 5
2) Anne Lisbeth Bentsdatter 2½.
Afdøde døde 12.7.1743.

2139    Christen Knudsen Seem, skipper i Toldbodgade i København, der døde 24.9.1743, no.73, opslag 480.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Anne Marie Christensdatter Seem 18.
FM: Herman Nielsen, værtshusholder.

2140    Birgitte Jensdatter i Sankt Pederstræde i København. 10.4.1744, no.74, 529.
Arvinger angives ikke.

2141    Anders Pedersen, skrædderburs i Laksegade i København. 1..5.1743, no.75, opslag 532.
A:
00) farfar Johan Jensen, kongelig kusk og Anne Christensdatter
001) morfar Anders Jensen Kjær g.m. mormor Karen Ibsdatter Lange, begge døde
0) forældre Peder Johansen og Anne Marie Jensdatter Kjær på Dronninggård ved Frederiksborg
01) faster Luttemille Johansdatter g.m. Johan Fischer, murer i Vangehus i Sorgenfri sogn
02) morbror Jens Andersen Kjær, købmand i Holbæk, [skifte Holbæk 3.2.1730 lbnr.394] og Karen Alexandersdatter Berg, [skifte Holbæk 6.9.1722 lbnr.334]. 6B:
1) Gedske Elisabeth Jensdatter Kjær, døbt Holbæk 4.12.1714, g.m. Hans Vilhelm Hagen, bager i Holbæk
2) Karen Jensdatter Kjær, døbt Holbæk 21.1.1716, g.m. Hans Hermansen, købmand i Holbæk
3) Anders Jensen Kjær, døbt Holbæk 22.9.1718, købmand i Holbæk
4) Anne Marie Jensdatter Kjær, døbt Holbæk 18.1.1720, i Ringsted
5) Anne Elisabeth Jensdatter Kjær, døbt Holbæk 8.4.1721, g.m. Jens Lauridsen Tæbring i Blakke Mølle i Ferslev sogn
6) Karen Berg Jensdatter Kjær, døbt Holbæk 6.8.1722, i Holbæk.
Jens Andersen Kjærs andet ægteskab med Ingeborg Gødesdatter. 1B:
7) Mette Kirstine Jensdatter Kjær, døbt Holbæk 23.6.1727.
Karen Alexandersdatter Bergs andet ægteskab med Peder Bentsen, Ingen børn
Kren Alexandersdatter Bergs tredje ægteskab med Frederik Christian. Ingen børn.
03) moster Anne Marie Andersdatter Kjær g.m. Peder Johansen, forpagter af Dronninggård. 1B:
a Anders Pedersen, vanfør, død uden børn
04) morbror David Andersen Kjær i Tuse, der flyttede til Vedby i Munke Bjergby gift Tuse 16.11.1712 med Marie Mathiasdatter Stub, begge døde. 1B:
1) Anders Davidsen Kjær, døbt Tuse 24.9.1713, begravet 4.3.1714.
Afdøde døde 12.6.1742.

2142    Testamente i København. 13.4.1744, no.76, opslag 570.
Testamente af 13.4.1744 for Svend Lauridsen og Johanne Caspare Nikolajsdatter i København.

2143    Johan Christian Peder, skomager på Gråbrødretorv i København. 29.3.1744, no.78, opslag 572.
E: Abelone Brønniche. LV: Andreas Brønniche, skildrer.
Arvinger angives ikke.

2144    Niels Svendsen, murersvend i Pilestræde i København. 16.5.1744, no.79, opslag 575.
E: Gunild Jensdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.4.1744.

2145    Kjeld Jonasen, matros på Ostindien. Skifte i København 20.5.1744, no.80, opslag 578.
A:
1) forældre Jonas Olufsen Drammen og Karen Kjeldsdatter i Randers.

2146    Søren Pedersen Bygum, brændevinsbrænder i Farvergade i København. 9.4.1744, no.81, opslag 580.
E: Else Nielsdatter.
Første ægteskab med Else Marie Nielsdatter. B:
1) Peder Sørensen 17
2) Maren Sørensdatter 14.
FM: Niels Mikkelsen, hyrekusk i Kompagnistræde.

2147    Anne Hansdatter Funch i Kompagnistræde i København. 16.3.1744, no.82, opslag 588.
E: Nikolaj Dystrup, skrædder.
Arvinger angives ikke.

2148    Anne Pedersdatter, ugift kokkepige i Knabrostræde i København. 4.11.1743, no.83, opslag 2.
Uden ægteskab B:
1) Johanne 5.
FM: morbror Jørgen Pedersen i Klim.

2149    Lorents Schinkel, remmesnider i Østergade i København. 12.9.1742, no.84, opslag 17.
E: Voldborg Danielsdatter Schwarzkopf, der også døde. Arvinger angives ikke dog nævnes afdødes kones bror Daniel Schwarzkopf, skifte sluttet 17.9.1740. E: Ingeborg.

2150    Dorthe Jonasdatter i Løngangstræde i København. 2.4.1744, no.85, opslag 46.
Enke efter Laurids Schiellerup. A;
1) søster, død. 3B:
a Bodil Christoffersdatter
b Sara Christoffersdatter
c Dorthe Christoffersdatter.

2151    Sofie Charlotte Smedige i Skidenstræde i København. 6.6.1744, no.86, opslag 48.
E: Niels Jensen Møller, hyrekuskkarl.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.5.1744.

2152    Maren Pedersdatter i Klosterstræde i København. 6.6.1744, no.87, opslag 51.
E: Gothard Andreassen Germann, skomager. B:
1) Peder Otto Gothardsen Germann 9
2) Birgitte Gothardsdatter Germann 8
3) Anne Marie Gothardsdatter Germann 4
4) Gottlieb Gothardsen Germann 2.
FM: Hans Lind, overgraver i Helliggejst kirke.
Afdøde døde 28.2.1744.

2153    Mogens Christensen Gjørup, brændevinsbrænder i Kokkegade i København. 3.9.1743, no.88, opslag 66.
E: Karen Jensdatter Bruun. LV: Jens Hermansen Kyhl. A:
1) bror Mikkel Christensen Bach i Gjørup [i Ulbjerg sogn]
2) bror Jens Christensen Bach i Gjørup
3) bror Christen Christensen, kornmåler i København
4) bror Christen Christensen Juul i Gjørup, død. 2B:
a Else Christensdatter g.m. Christen Christensen i Ulstrup
b Mette Christensdatter g.m. Anders Sørensen i Store Torup [i Ulbjerg sogn]
5) bror Christen Christensen Bach i Gjørup, død. 4B:
a Svend Christensen i Viborg
b Johanne Christensdatter i Ålborg
c Dorthe Christensdatter g.m. Niels Lauridsen i Store Torup
d Anne Christensdatter hos in mor i Gjørup.
Desuden nævnes enkens søn Christen Pedersen Ring.

2154    Marie Johansdatter i Dronningensgade på Christianshavn. 5.7.1743, no.89, opslag 125.
Enke efter Christen Knudsen, sejlingsmand. B:
3) Sidsel Marie Christensdatter g.m. Ømynder Sivertsen Bindfeldt, brændevinsbrænder
Første ægteskab med Christoffer Joensen. B:
1) Jacob Christoffersen, død. E: Cathrine Elisabeth Pedersdatter nu g.m. Hans Olufsen Mosberg, marskandiser. 3B:
a Ida Kirstine Jacobsdatter
b Marie Jacobsdatter
c Cathrine Jacobsdatter.
FM: morfar Peder Nikolajsen, stadstambur
2) Anne Elisabeth Christoffersdatter g.m. Hans Hansen, murersvend.

2155    Karen Sørensdatter i Læderstræde i København. 14.5.1744, no.90, opslag 187.
E:Peder Pedersen, brændevinsbrænder.
Første ægteskab med Bent Andersen Schultz. B:
1) Anders Bentsen Schultz 14.
FM: Jens Andersen Schultz, brændevinsbrænder.

2156    Jacob [Lauridsen] Ursin, byskriver, boende i Nørregade i København. 10.10.1742, no.91, opslag 200.
E: Andrea Marie Nygaard. B:
5) Andreas Maturin Jacobsen Ursin 18, [døbt København Vor Frue 2.12.1724], student
6) Christian Frederik Jacobsen Ursin 17, [døbt København Vor Frue 22.6.1726], student
7) Margrethe Elisabeth Jacobsdatter Ursin 15, [døbt København Vor Frue 19.3.1728]
8) Lucie Marie Jacobsdatter Ursin 12, [døbt København Vor Frue 9.2.1731].
FM:
1 farbror Hans [Lauridsen] Ursin, højesteretsprokurator
2 farbror Niels [Lauridsen] Ursin, præst i Nørholm ved Ålborg
3 morbror Thor Nygaard
4 morbror Niels Beverlin.
Første ægteskab med [Margrethe Cathrine Christoffersdatter Tønder, begravet København Vor Frue 21.6.1721, datter af Christoffer Andersen Tønder, byskriver i København, begravet København Helliggejst 9.11.1718, g.m. en datter af Thomas Jensen Dobbelsteen]. B:
1) Anne Helene Jacobsdatter Ursin, [døbt København Vor Frue 2.11.1713], g.m. Johannes [Abrahamsen] Kløcher, præst i Årby ved Kalundborg ved justitsråd Kløcher
2) Andrea Cathrine Jacobsdatter Ursin, [døbt København Vor Frue 18.11.1714], død. E: Niels Lindberg, brygger. 2B:
a Morten Nielsen Lindberg 8
b Jacob Nielsen Lindberg 7
3) Else Cathrine Jacobsdatter Ursin, [døbt København Vor Frue 10.1.1716], g.m. Hans [Sørensen] Fabricius, præst i Rudkøbing
4) Laurids Christoffer Jacobsen Ursin, [døbt København Vor Frue 20.3.1717], student.
Afdøde var søn af [Laurids Jensen Bjørn, præst i Jerslev og Vester Brønderslev, skifte Ålborg bisp 2.6.1684 lbnr.38 og Anne Pedersdatter Hemmet].
I boet findes en fortegnelse 31.10.1742 over København Bytings protokoller for København og Christianshavn, der overleveres til successor Joachim Frederik Scheffer.
Desuden en oversigt over 78 uafgjorte doms- og tingsvidnesager og adskillige pådømte, men ikke beskrevne sager med angivelse af navn. (Opslag 203-213).

2157    Bjørn Bierring, hørkræmmer i København. 16.6.1744, no.92, opslag 95.
E: Margrethe Kruse. LV: Herfordt Pekel.
Arvinger angives ikke.

2158    Gert Jensen, bager i København. 16.6.1744, no.93, opslag 111.
E: Birgitte Olufsdatter. LV: Cort Legan.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

2159    Peder Christensen, kallunsmand i Læderstræde i København. 17.2.1744, no.94, opslag 113.
Enkemand efter Bodil Jensdatter.
Hans A:
Han arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) bror, død. 2B:
a Johanne Nielsdatter, enke efter Mathias Lyder, under-arkelimester
b Sidsel Nielsdatter.

2160    Andreas Steensen, ugift sukkerbagersvend i København. 10.3.1744, no.95, opslag 142.
A:
1) mor Johanne Pedersdatter, enke efter Steen Andersen, kyrasser i Erritsø
2) søster Johanne Steensdatter.
FM: morbror Thyge Pedersen.
Afdøde, der blev døbt Erritsø 15.11.1705, døde 13.2.1744.

2161    Svend Andersen, brændevinsbrænder i Teglgårdstræde i København. 18.6.1744, no.96, opslag 146.
E: Johanne Lauridsdatter. B:
1) Andreas Svendsen 3.
FM: Laurids Sørensen Lund, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 2.6.1742.

2162    Johan Andreas Bernhard Mouridsen, stenhuggersvend i Prinsensgade i Kalveboderne på Christianshavn. 20.6.1744, no.97, opslag 155.
E: Sidse Christensdatter Meyer. B:
1) Johan Frederik Johansen 7
2) Johan Andreas Johansen 6.
FM: Johan Gottlieb Schwarz. klejnsmed.
Afdøde døde 17.10.1743.

2163    Johan Gottlob Uhlich, linnedvæversvend i Dronningensgade på Christianshavn. 20.6.1744, no.98, opslag 159.
E: Marie Rosine Weber.
Arvinger angives ikke.

2164    Christen Jensen, skomager i Klosterstræde i København, der døde 11.4.1744, no.99, opslag 160.
E: Charlotte Olufsdatter. B:
3) Hans Jørgen Christensen 15
4) Dorthe Marie Christensdatter 10
5) Charlotte Christensdatter 6
6) Sara Christensdatter 3.
FM:
1 Hans Pedersen Hofmann, garver
2 Peder Hansen Krag, knapmager.
Af første ægteskab B:
1) Niels Christensen 27
2) Hans Christensen Rosenqvist, i Norge.

2165    Margrethe Hansdatter i Skindergade i København. 26.6.1744, no.100, opslag 171.
E: Simon Rasmussen, bryggersvend. B:
1) Mette Simonsdatter 10
2) Hans Simonsen 7
3) Rasmus Simonsen 2
4) Andreas Simonsen 6 mdr.
FM: Mathias Madsen, brændevinsbrænder i Skindergade.
Afdøde døde 12.4.1744.

2166    Hans Pedersen, kusk i Store Strandstræde i København. 26.6.1744, no.101, opslag 175.
E: Maren Sørensdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 5.6.1741.

2167    Jochum Schmidt, væversvend ved Nørrevold i København. 19.8.1744, no.141, opslag 177.
E: Karen Eriksdatter. B:
1) Christen Jochumsen 2.
FM: Peder Nielsen, matros.
Afdøde døde 23.5.1743.

2168    Peder Lauridsen, vægter i Nørregade i København, der døde 8.2.1744, no.143, opslag 179.
E: Ellen Jensdatter. B:
2) Knud Pedersen 2.
FM: Johan Kuntzel, vægter.
Første ægteskab med Sidsel Lauridsdatter. B:
1) Johanne Pedersdatter 9.

2169    Johan Jacob Frederik Distelmann, ugift bagersvend i Langebrogade på Christianshavn. 29.5.1744, no.144, opslag 182.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 25.2.1744.
(Originale skiftebreve lbnr.229).Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17452170    Alfabetisk register for skifter afsluttet i 1745, ordnet efter fornavn og nummer. Opslag 2-7.

2171    Margrethe i Store Kongensgade i København. 13.5.1744, no.1, opslag 8.
Enke efter Hans Pedersen Cort, koffardimatros.
Arvinger kendes ikke.

2172    Johan Henrik Pretz, skomager i Skindergade i København. 4.12.1744, no.2, opslag 40.
Enkemand. B:
1) Marie Johansdatter Pretz 12
2) Stine Johansdatter Pretz 10.
FM: Mathias Madsen.
Afdøde døde 23.11.1744.

2173    Mette Kirstine Pedersdatter i Landemærket i København, der døde 22.12.1744, no.3, opslag 44.
E: Ditlev Thorsen Lind, grovsmed.
Første ægteskab med Johan Frederik Ostersen, grovsmed. B:
1) Oster Johan Frederik Johansen 19
2) Peder Johansen 18
3) Anne Sofie Johansdatter 11.

2174    Jens Jensen Musted, øltapper ved Gammelstrand i København. 14.1.1745, no.4, opslag 57.
E: Anne Jørgensdatter. B:
1) Jens Jensen 14
2) Jørgen Jensen 11.
FM: Rasmus Jensen, bager.
Afdøde døde 7.6.1744.

2175    Laurids Knudsen, slagter i Fiolstræde i København, der døde 28.5.1744, no.5, opslag 61.
E: Maren Sørensdatter. LV: Frederik Hansen. B:
1) Knud Lauridsen 1.
FM: Søren Nielsen, slagter.

2176    Søren Madsen, kallunsmand i Lille Købmagergade i København. 16.12.1744, no.6, opslag 71.
E: Mette Knudsdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 8.12.1744.

2177    Johan Ernst Thiede, maler i Gothersgade i København, der døde 28.9.1744, no.7, opslag 75.
Enkemand efter Regine Scheel. B:
1) Christian Ernst Thiede 20, malersvend.

2178    Svend Svendsen, brændevinsbrænder i Borgergade i København. 26.8.1744, no.8, opslag 86.
Enkemand efter Birthe Nielsdatter. B:
1) Birthe Svendsdatter 27.
FM: Christian Jeger, brændevinsbrænder.

2179    Jørgen Poulsen, tømrer i Farvergade i København, der døde 5.6.1744, no.9, opslag 102.
Enkemand. B:
1) Cathrine Jørgensdatter g.m. Christian Ulrik von Zernichou, kaptajn i Frederiksort.

2180    Karen Clausdatter i Borgergade i København. 8.1.1745, no.10, opslag 121.
E: Peder Anton Hylsberg, overskærer. A:
1) søster Anne Clausdatter g.m. Oluf Svendsen Læster.

2181    Marie Becket i Vigantsgade i København. 21.1.1745, no.11, opslag 124.
E: Georg May, båndfabrikant. B:
1) Georg Georgsen May 2½.
FM: Johan Christoffer Nyborg, arkelimester.
Afdøde døde 3.5.1744.

2182    Marie Johansdatter i Adelgade i København. 22.1.1745, no.12, opslag 126.
E: Gregers Frederiksen, vægter.
Arvinger kendes ikke.

2183    Niels Hansen, øltapper i Kompagnistræde i København. 22.1.1745, no.13, opslag 128.
E: Dorthe Cathrine Hansdatter.
Arvinger angives ikke.

2184    Peder Andersen, vintapper i Lille Købmagergade i København. 9.6.1742, no.14, opslag 132.
Enke efter Dorthe Christensdatter Bisgaard.
Hans A:
1) far Anders Jensen i Espe på Fyn, nu i København, enkemand efter afdødes mor Marie Cathrine Pedersdatter. Arv til afdøde og hans 2 søskende:
a bror Eggert Andersen
b søster Sofie Andersdatter.
Hendes A:
0) forældre Anders Jensen og Dorthe Nielsdatter Schricke i Stubbekøbing, begravet 21.12.1677, værgemålsregnskab i Stubbekøbing 6.12.1699 lbnr.31].
Mors andet ægteskab med Christian Thomsen Bisgaard i Stubbekøbing, begravet Stubbekøbing 24.4.1711
1) halvsøster Margrethe Christiansdatter Bisgaard, døbt Stubbekøbing 28.10.1661, begravet 14.11.1677
2) halvbror Thomas Christiansen Bisgaard, døbt Stubbekøbing 13.12.1763
3) halvbror Niels Christiansen Bisgaard, døbt Stubbekøbing, 23.3.1666, degn i Vester og Øster Egede, død [1734]. 5B:
a Peder Nielsen Bisgaard i Røttinge i Snesere sogn
b Claus Hartvig Nielsen Bisgaard, tolder i Larvik i Norge
c Christian Ulrik Hjort Nielsen Bisgaard, i Studiestræde i København
d Jens Nielsen Bisgaard, musikant i Horsens
e Poul Nielsen Bisgaard, musikantsvend i Horsens
4) halvbror Hans Christiansen Bisgaard, døbt Stubbekøbing14.3.1668, begravet 3.3.1678
5) halvbror Peder Christiansen Bisgaard, døbt Stubbekøbing 22.2.1670, død uden børn
6) halvsøster Marie Christiansdatter Bisgaard, døbt Stubbekøbing 29.3.1672, død 1711, var g.m. Oluf Svendsen, bødker i København
7) halvsøster Kirstine Sofie Christiansdatter Bisgaard, døbt Stubbekøbing 17.5.1674, begravet 1.6.1680
8) halvsøster Judith Christiansdatter Bisgaard, døbt Stubbekøbing 6.10.1676, g.m. Peder Nielsen, pibemager
Christian Thomsen Bisgaards andet ægteskab med Marie, en præstedatter fra ”Sønnelessholm”? på Sjælland. B:
9) halvsøster Dorte Christiansdatter Bisgaard, døbt Stubbekøbing 5.9.1680, begravet 8.12.1680
10) halvsøster Valborg Dorthe Christiansdatter Bisgaard, døbt Stubbekøbing 6.11.1681, g.m. Jens Mortensen.
Afdøde havde arv efter Magnus Berg, hof-ridsemester efter skifte sluttet 15.8.1740.
Testamente 3.2.1724 for afdødes kones første mand Jens Mortensen. Arv til dennes A:
1) Søren Mortensen
2) Peder Mortensen
3) Maren Mortensdatter

2185    Christen Helt, saltdrager i Langebrogade på Christianshavn. 28.12.1743, no.15, opslag 395.
Enke efter Karen Rasmusdatter.
Af første ægteskab B:
1) Søren Christensen Helt, død. 2B:
a Anne Cathrine Sørensdatter g.m. Hans Kruse
b Ulrikke Antoinette Sørensdatter 24.
Karen Rasmusdatters første ægteskab med Oluf Olufsen. Arv til B:
1) Mette Cathrine Olufsdatter 17.

2186    Hans Lauridsen, styrmand i Frederiksberggade i København. 19.8.1744, no.16, opslag 412.
Enkemand. B:
1) Birgitte Kirstine Hansdatter g.m. Andreas Trone, klejnsmed i Skidenstræde
2) Anders Hansen, klejnsmed, uvist hvor.

2187    Bodil Nielsdatter på Gråbrødretorv i København. 6.1.1745, no.17, opslag 449.
E: Christen Hansen Noer, fiskebløder. B:
1) Cathrine Hansdatter Lou g.m. Jonas Jensen, silkevæver
2) Birthe Marie Hansdatter g.m. Rasmus Rasmussen, bager
3) Hans Hansen Lou 14.

2188    Christoffer Johansen Graa, hyrekusk i Pilestræde i København. 30.1.1745, no.18, opslag 461.
E: Marie Elisabeth Deichmann. B:
1) Christoffer Engelhardt Johansen Graa 3 mdr.
FM: Engelhardt Johansen Stick, grovsmed i Pilestræde.

2189    Maren Baggesdatter ved Nyhavn Kanal i København. 5.2.1745, no.19, opslag 2.
E: Poul Nielsen, formand for favnsætterne. B:
1) Bagge Poulsen, tømrersvend
2) Maren Poulsdatter g.m. Søren Lauridsen, slagter
3) Maren Elisabeth Poulsdatter 18.
FM: Bagge Nielsen, tømrersvend.
Afdøde døde 18.5.1744.

2190    Urban Schultz, slagter i Farvergade i København. 6.2.1745, no.20, opslag 5.
E: Rebekka Augustsdatter B:
1) Christian Urbansen Schultz, artillerist
2) Frederikke Urbansdatter Schultz 11
3) Rebekka Urbansdatter Schultz 7
4) Johanne Urbansen Schultz 5
5) Michael Urbansen Schultz 3.
FM: Johan Walbom, urtekræmmer.
Afdøde døde i august 1744.

2191    Anne Martie Sørensdatter i Dronningensgade på Christianshavn. 6.2.1745, no.21, opslag 13.
E: Christen Nielsen, smedesvend. B:
1) Niels Christensen 6.
Afdøde døde 15.8.1743.

2192    Hans Henrik Sparre i Toldbodgade i København. 23.9.1742, no.22, opslag 15.
E: Christine Vejrø.
Arvinger angives ikke.

2193    Hans Terkildsen, brændevinsbrænder i Adelgade i København. 18.1.1744, no.23, opslag 17.
E: Johanne Rasmusdatter. FM: Christian Davidsen, prokurator.
Første ægteskab med Anne Christensdatter. B:
1) Mette Hansdatter 16
2) Terkild Hansen 14
3) Birthe Marie Hansdatter 12
4) Anne Sofie Hansdatter 8
5) Christen Hansen 3¼.
FM:
1 Søren Nygaard, afdødes søskendebarn
2 Anders Christensen Baad, snedker, bror til afdødes første hustru.

2194    Morten Eriksen Berth, skomager i Gammel Mønt i København. 2.7.1744, no.24, opslag 75.
Enke efter Hedvig Mortensdatter. B:
1) Abel Mortensdatter g.m. Arved Bentsen Kjær, islandsk købmand
2) Mette Mortensdatter 27
3) Erik Mortensen 21
3) Frederik Christian Mortensen 11.

2195    Mette Jensdatter i Borgergade i København, der døde 12.12.1744, no.25, opslag 107.
E: Jens Jensen, tømrersvend. A:
1) mor, hvis navn ikke angives
2) bror Søren Jensen, kusk
samt 2 søstre, hvis navne ikke angives.

2196    Fordeling af arv i København. 16.2.1745, no.26, opslag 111.
Fordeling af arv efter Erik Eriksen, skipper, [der havde været g.m. Maren Hansdatter, originale skiftebreve 31.3.1742 lbnr.191]
0) forældre Erik og Ingeborg i gården Rø på Hønø i Øckerø sogn i Vester Hissinge herred i Båhus len
1) bror Laurids Eriksen på Hønø, død. 3B:
a Laurids Lauridsen i Gosla
b Sigrid Lauridsdatter på Hønø
c Ingeborg Lauridsdatter g.m. Jens Villadsen, tømrer
2) søster Marit Eriksdatter på Bjørkø i Øckerø sogn, død, var g.m. Niels Torstensen. 3B:
a Torsten Nielsen på Hyppeln
b Hans Nielsen, død. 1B:
1 Peder Hansen
c Peder Nielsen, død. 1B:
1 Magdalene Pedersdatter.

2197    Otto Svendsen Elvesø, ugift skoleholder i Smedens gang ved Vingårdstræde i København, der døde 27.2.1744, no.27, opslag 122.
Enke efter Bodil Pedersdatter Vesberg. A:
1) mor Johanne Ottesdatter, enke efter Svend Nielsen i Elkenøre i Halmstad herred i Sverige
2) bror Niels Svendsen.

2198    Morten Seehusen, ugift i København. 24.2.1745, no.28, opslag 204.
A:
1) søster Anne Hansdatter Lund, på stedet
2) søster Anne Marie Bloch, på stedet,
der er eneste arvinger efter testamente.

2199    Johan Conrad Seele, bogholder i København. 20.5.1744, no.29, opslag 209.
B:
1) Immanuel Johansen Seele 8
2) Mikkel Frederik Johansen Seele 4.

2200    Julius Frands Pfeiffer, værtshusholder i Gammel Mønt i København. 24.2.1745, no.30, opslag 250.
E: Maren Sørensdatter.
Arvinger angives ikke.

2201    Thor Pedersen i København. 25.2.1745, no.31, opslag 2.
E: Malfred Kirstine Adsersdatter. B:
1) Johanne Thorsdatter g.m. David Henrik von Einen, købmand på Island.
Afdøde døde 10.5.1744.

2202    Anne Marie Bernstein i Lille Købmagergade i København. 25.2.1745, no.32, opslag 9.
E: Jens Winberg, snedker. B:
1) Laurids Jensen Winberg 16
2) Erik Jensen Winberg 14.
Afdøde døde 20.3.1733.

2203    Lucie Jochumsdatter i Farvergade i København. 27.2.1745, no.33, opslag 17.
E: Johan Bertelsen, arbejdskarl. B:
1) Else Kirstine Johansdatter 2.
Afdøde døde 22.9.1744.

2204    Opbudsbo i København. 9.3.1745 no.34, opslag 10.
Registrering af fallitbo hos [navn ulæseligt på nettet].

2205    Opbudsbo i København. 26.10.1745 no.35, opslag 37.
Registrering af fallitbo hos Laurids Tistrup i København.
(Afslutning af forretningen i lbnr.2415).Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17462206    Alfabetisk register for skifter afsluttet i 1746, ordnet efter indførselsorden. Opslag 2-5.

2207    Jens Pedersen, arbejdsmand i Strandgade på Christianshavn. 8.1.1746, no.1, opslag 5.
E: Else Christensdatter. B:
1) Anne Jensdatter 5.
FM: Christen Pedersen Stub, øltapper i Langebrogade.
Afdøde døde i december 1743.

2208    Karen Andersdatter Rosendal i Laksegade i København. 8.1.1746, no.2, opslag 10.
E: Thomas Robertsen, billedhugger. B:
1) Jacob Thomsen 3.
FM: Jacob Pedersen Mesofsky, billedhugger i Store Grønnegade.
Afdøde døde 27.5.1745.

2209    Magnus Cortsen Fich, murer i Frederiksberggade i København. 5.7.1743, no.4, opslag 15.
E: Christine Sofie Christensdatter.
Afdøde efterlader 2 små børn.
Afdøde har fået overdraget den arv der tilfaldt Gottlieb Schmidt og hustru Marie Thomasdatter efter Marie, enke efter Christian Kaad, rådmand ifølge testamente konfirmeret 15.3.1737.
Afdøde der var bortrejst af frygt for sine kreditorer død i egnen ved Holbæk.

2210    Sara Jensdatter uden for Vesterport i København. 13.1.1746, no.5, opslag 126.
E: Jens Nielsen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 10.9.1745.

2211    Elsabeth Villumsdatter i Store Torvegade på Christianshavn. 9.8.1745, no.6, opslag 132.
Enke efter Oluf Krag, skillingsmand ved Christianshavns port. A:
0) forældre Villum Kodt, død 1711 og Kirsten, død 1729 i København
1) bror Johan Villumsen, tømrer på Holmen, død 1711, død. 2B:
a Rasmus Johansen, matros
b Johanne Kirstine Johansdatter g.m. en rytter
2) søster Inger Villumsdatter, der døde som enke efter Mathias Heidemann, garver. 2B:
a Johanne Sofie Mathiasdatter Heidemann g.m. Søren Jensen Fjellerup i København
b Marie Elisabeth Mathiasdatter Heidemann, forlovet med Mikkel Materne, skriverkarl.

2212    Alexander Bruun, perlestikkersvend i et hus ved Nikolaj Kirke i København. 26.1.1746, no.7, opslag 173.
E: Bente Johanne Abrahamsdatter. B:
1) Hans Jørgen Bruun 13.
FM: Jens Jespersen Amtrup, brændevinsbrænder i Vingårdstræde.
Afdøde døde 11.12.1745.

2213    Jens Rasmussen, brændevinsbrænder i Dronningens Tværgade i København. 1.12.1745, no.9, opslag 176.
E: Anne Margrethe Johansdatter. A:
1) søster [Cathrine Isabelle Rasmusdatter Slagballe] g.m. Mathias [Christoffersen] Gotschalck, degn i Viskinge.

2214    Opbudsbo i København. 24,4,1745, no.10. opslag 187.
Registrering af fallitbo hos Anton Gambet, silkevæver ved Gammelstrand i København.

2215    Henrik Clausen, spækhøker i Borgergade i København. 18.5.1745, no.11, opslag 216.
Enke efter Maren Pedersdatter.
Testamente af 7.3.1743.
Hans A:
1) søster Kirstine Marie Clausdatter, enke efter Peder Boyel, kammerbud i København
2) søster Birgitte Margrethe Clausdatter g.m. Rasmus Lavesen, kældermand i København.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Knud Pedersen, konstabelmat. Ingen børn.
0) far Peder Pedersen i Hvidbjerg Vesten å sogn i Thy
1) bror Peder Pedersen i Ørum i Thy på Tandrup, død. Første ægteskab med Kirsten Gregersdatter. 1B:
a Gregers Pedersen i Hvidbjerg Vesten Å sogn på Tandrup gods
Peder Pedersens andet ægteskab med Maren Jensdatter. Ingen børn
2) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Peder Jacobsen, knapmagersvend i København. 2B:
a Peder Pedersen, konstabel
b Anne Elisabeth Pedersdatter g.m. Martin Gottlieb Sinskofsche, musketer
3) søster Anne Pedersdatter, død uden børn
4) søster Voldborg Pedersdatter, død 1711, uden børn.
(Originale skiftebreve lbnr.273).

2216    Johan Frederik Siegmann, kalkbrænder i Kalkbrænderifabrikken i København. 2.6.1745, no.12, opslag 338.
Enkemand efter Dorthe Elisabeth Tobiasdatter, død for nogle dage siden. B:
1) Elisabeth Helene Johansdatter Siegmann 15
2) Johan Frederik Johansen Siegmann 12½
3) Anne Margrethe Johansdatter Siegmann 9
4) Johan Henrik Johansen Siegmann 7
5) Johan Jacob Johansen Siegmann 6
6) Charlotte Amalie Johansdatter Siegmann 4
7) Dorthe Marie Johansdatter Siegmann 2.
FM: Johan Jeremias Reise, snedker.

2217    Ferdinand Andreas Hofmann, ugift i Ulkegade i København. 25.1.1746, no.13, opslag 377.
A:
0) mor Margrethe Andreasdatter Bagge, skifte 11.7.1738. E: afdødes stedfar Jens Gregersen Klitgaard, købmand på stedet
Mors første ægteskab med afdødes far.
1) bror Constantin Wichmann Hofmann 21, i Kina
2) halvsøster Birgitte Jensdatter Klitgaard 14
3) halvbror Gregers Jensen Klitgaard 13
4) halvsøster Anne Elisabeth Jensdatter Klitgaard 12
5) halvbror Henrik Jensen Klitgaard 11
6) halvbror Andreas Jensen Klitgaard 9.

2218    Karen Pedersdatter i Springgade i København. 19.2.1746, no.14, opslag 386.
E: Søren Nonbo, skræddersvend.
Første ægteskab med Johan Ratke, skræddersvend. B:
1) Johan Peder Johansen Ratke 7
2) Anne Cathrine Johansdatter Ratke 5.
FM: Oluf Bertelsen, maler i Springgade.

2219    Opbudsbo i København. 14.10.1744, no.15, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Johan Christoffer Eminga, groshandler i Pilestræde i København.

2220    Mette Andersdatter i Vingårdstræde i København. 9.101745, no.16, opslag 28.
E: Mads Pedersen Spentrup, (Spenderup), brændevinsbrænder. B:
2) Anne Clara Spentrup 2½.
FM: Jens Madsen Spentrup, spækhøker i Lavendelstræde.
Første ægteskab med Jens Nielsen Tostrup, [konceptskifte 14.9.1742 lbnr.1988]. B:
1) Anne Jensdatter Tostrup 7, der døde efter sin mor, [skifte 26.4.1746 lbnr.2244].

2221    Jens Christensen, brændevinsbrænder i Store Kongensgade på Christianshavn. 9.2.1746, no.17, opslag 38.
E: Karen Jørgensdatter.
Arvinger angives ikke.

2222    Margrethe Hansdatter i Store Helliggejststræde i København. 27.10.1745, no.18, opslag 42.
E: Jørgen Lauridsen Birch, lærredshandler. B:
1) Laurids Jørgensen Birch, parykmager
2) Hans Jørgensen Birch, skrædder
3) Knud Jørgensen Birch, parykmagersvend
4) Bodil Marie Jørgensdatter Birch 24, der ægter Jørgen [Clausen] Kastrup, præst i Stepping og Frørup
5) Anne Margrethe Jørgensdatter Birch 17.
FM: Niels Leegaard.
Afdøde døde 10.9.1745.

2223    Johannes Feige, bøssemager i Antonistræde i København. 1.1.1746, no.19, opslag 69.
E: Rise Margrethe Henriksdatter.
Arvinger kendes ikke.

2224    Johanne Mortensdatter i Gothersgade i København, der døde 5.3.1746, no.20, opslag 78.
E: Peder Knudsen, tømrersvend.
Arvinger angives ikke.

2225    Lorents Reiff. klejnsmed i København. 27.10.1744, no.21, opslag 81.
Enkemand. B:
1) Christian Lorentsen Reiff 13
2) Andreas Lorentsen Reiff 11
3) Anne Cathrine Lorentsdatter Reiff 4.
FM: Jørgen Christian Hass.

2226    Hans Olufsen Liid, skibsbødker i København. 29.1.1746, no.24, opslag 184.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.8.1745.

2227    Malene i Pilestræde i København. 13.1.1746, no.25, opslag 188.
Enke efter Jens Rasmussen, tømrersvend.
Arvinger angives ikke.

2228    Maren Rasmusdatter i Lille Torvegade på Christianshavn. 26.3.1746, no.26, opslag 200.
E: Jacob Moldau, brændelæster. B:
1) Rasmus Jacobsen Moldau 22
2) Jacob Jacobsen 20
3) Johan Jacobsen 17.
FM: Andreas Olufsen Daag, brændevinsbrænder i Store Torvegade.

2229    Valborg Jørgensdatter i Vingårdstræde i København. 20.12.1745, no.27, opslag 203.
E: Anders Clemensen.
Arvinger kendes ikke.

2230    Johan Nikolaj Spechbo, badskær i København. 14.10.1745, no.28, opslag 206.
Enkemand efter Cathrine Krag. B:
1) Anne Elisabeth Johansdatter 21.
FM: Peder Stougaard.

2231    Peder Hansen Colding, tømrersvend i Pilestræde i København. 30.3.1746, no.29, opslag 209.
E: Dorthe Pedersdatter. B:
1) Hans Pedersen 12
2) Peder Pedersen 10
3) Johanne Pedersdatter 2.
FM: Hans Andersen Kaarsberg, skomager i Didrik Bartskærs Gang.
Afdøde døde 4.3.1745.

2232    Susanne Madsdatter i Læderstræde i København. 30.3.1746, no.30, opslag 212.
E: Jens Jensen, hyrekusk. B:
1) Peder Jensen 1 år 3 mdr.
Afdøde døde 2.4.1745.

2233    Anne Marie Nielsdatter i Studiestræde i København. 30.3.1746, no.31, opslag 214.
E: Jens Rasmussen Mørch, skomager. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 1.
FM: Bent Poulsen, skomager.
Afdøde døde 27.3.1745.

2234    Anders Ibsen, øltapper i Vandkunsten i København. 18.12.1745, no.32, opslag 217.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Søren Rasmussen.
Arvinger kendes ikke.

2235    Poul Bernt Jørgensen, klejnsmed ved Nyhavn Kanal i København. 1.4.1746, no.33, opslag 220.
E: Gertrud Andersdatter Resdal. B:
1) Jens Poulsen 11
2) Frederik Poulsen 10
3) Andreas Poulsen 7.
FM: Jens Jensen, klejnsmed i Store Helliggejststræde.
Afdøde døde 23.10.1742.

2236    Henrik Jacobsen, brygger i København. 1.4.1746, no.34, opslag 230.
Enkemand. B:
1) Bente Margrethe Henriksdatter g.m. Jacob Gude, skipper på Vestindien ved dennes bror Niels Gude.
Anmodning fra datteren om kommissariatskifte af hensyn til hendes umyndige søskende.
Afdøde døde 19.3.1746.

2237    Mette Marie Trold (Trollesdatter) i København. 1.2.1746, no.35, opslag 237.
E: Jens Fischer. A:
1) mor Sidsel Holgersdatter g.m. Morten Gedser i Næstved
2) bror Holger Hansen Trold i Vartov Hospital i København
3) bror Johan Hansen Trold, skomagersvend i København
4) bror Jørgen Hansen Trold, skomagersvend i København.

2238    Peder Jensen, brændevinsbrænder i Klosterstræde i København. 4.3.1746, no.36, opslag 242.
E: Kirsten Hansdatter.
Arvinger angives ikke.

2239    Henrik Jochumsen Greve, bager på hjørnet af Pilestræde og Antonistræde i København. 9.4.1746, no.37, opslag 248.
E: Ellen Christensdatter. LV: Christian Davidsen, prokurator. B:
1) Jochum Hansen Greve 17
2) Anne Kirstine Hansdatter Greve 7.
FM: Søren Jæger, bager i Borgergade.
Afdøde døde for 3 år siden og enken har siddet i uskiftet bo.

2240    Opbudsbo i København. 14.5.1744, no.38, opslag 268.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Jacob Brøndlund, urtekræmmer i Skindergade.
(Originale skiftebreve lbnr.274).

2241    Peder Pedersen Langreen. koffardimatros i Toldbodgade i København. 20.4.1746, no.39, opslag 419.
E: Dorthe Rasmusdatter. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 4
2) Pernille Marie Pedersdatter 9 mdr.
FM: Jørgen Olufsen, værtshusholder i Toldbodgade.
Afdøde døde i maj 1745 i Jylland på sin sørejse.

2242    Margrethe Olufsdatter i Skidenstræde i København. 20.4.1746, no.40, opslag 423.
E: Herman Clausen Kaas, stadstambur. B:
1) Oluf Hermansen 14.
Afdøde døde 18.9.1741.

2243    Anne Hansdatter i Lavendelstræde i København. 20.4.1746, no.41, opslag 426.
E: Simon Christoffersen Kamp, skrædder. B:
1) Karen Simonsdatter 11
2) Johanne Dorthe Simonsdatter 5.
FM: Johan Albert Weltzin, skrædder i Skindergade.
Afdøde døde 18.1.1743.

2244    Anne Jensdatter Tostrup i København. 26.4.1746, no.43, opslag 428.
A:
0) forældre Jens Nielsen Tostrup, skifte 14.9.1742 lbnr.1988 og Mette Andersdatter, skifte 9.10.1745 lbnr.2220 med enkemand Mads Pedersen Spentrup, (Spenderup), brændevinsbrænder
1) halvsøster Anne Clara Spentrup 2½.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård 15.20.1745, 11 år gammel.

2245    Thor Mortensen, ugift murersvend i Frederiksberggade i København. 11.6.1744, no.44. opslag 431.
A:
0) forældre Morten Thygesen og Karen Thuesdatter, født i Skåne, død i De fattiges boder i Bredgade i Roskilde for 5 år siden. B:
1) bror Thue Mortensen, død uden børn, begravet på Gråbrødre kirkegård i Roskilde
2) bror Oluf Mortensen, død uden børn, begravet på Gråbrødre kirkegård i Roskilde
01) morbror Laurids Thuesen, død for 30 år siden. 2B:
1) Hans Lauridsen, bødker i Roskilde
2) Esther Lauridsdatter g.m. Jørgen Altewelt, skomager i Roskilde.
Der kendes ingen arvinger på afdødes fars side.
(Originale skiftebreve lbnr.275).

2246    Kirsten Abrahamsdatter Tausen i Vestergade i København. 9.2.1744, no.45, opslag 2.
Enke efter Christoffer Hansen Hübert, garver. B:
1) Hans Casper Christoffersen Hübert 3¼.
FM: farmors søskendebarn Peder Rasmussen Kindt, hårskærer.
Første ægteskab med Laurids Joensen Slangerup. B:
1) Karen Lauridsdatter g.m. Hans Peder Krog, garver
2) Maren Lauridsdatter g.m. Bodil Thorsen Holm, brændevinsbrænder
3) Jonas Lauridsen Slangerup 17
4) Laurentse Christine Lauridsdatter Slangerup 11.
FM: Niels Mørch, garver.

2247    Cathrine Hansdatter Borring i Ulkegade i København. 2.3.1746, no.46, opslag 187.
E: Niels Adsersen, lysestøber.
Ingen børn af første ægteskab. A:
1) bror Frederik Hansen Borring, bøssemager i Holsten, død. 3B:
a Barbara Frederiksdatter Borring g.m. Peder Carstensen, sergent på Holmen
b Marie Cathrine Frederiksdatter Borring
c Anne Cathrine Frederiksdatter Borring.

2248    Kirsten Madsdatter ved Nyhavns Kanal i København. 30.4.1746, no.47, opslag 207.
Enke efter Oluf Rasmussen, skipper.
Arvinger angives ikke.
Forsegling 22.12.1741.

2249    Cort Bryngel, ugift skibsassistent i hus no.4 ved Holmens Kirke i København. 28.4.1746, no.48, opslag 213.
Arvinger angives ikke.
Forsegling 7.3.1746.

2250    Peder Christensen, øltapper i Klosterstræde i København. 3.4.1746, no.49, opslag 215.
E: Maren Pedersdatter.
Arvinger kendes ikke.

2251    Mette Nielsdatter på hjørnet af Gothersgade og Adelgade i København. 30.4.1746, no.50, opslag 2189.
Enke efter Joen Jensen.
Arvinger angives ikke.
Forsegling 25.3.1746.

2252    Johan Vilhelm Render, ugift værtshusholder i Vingårdstræde i København. 19.10.1745, no.51, opslag 221.
Arvinger kendes ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.276).

2253    Hans Nielsen Bech, øltapper i Borgergade i København, der døde 3.4.1746, no.52, opslag 264.
E: Maren Madsdatter.
Arvinger angives ikke.

2254    Karen Andersdatter i Peder Madsens Gang i København. 14.9.1745, no.53, opslag 267.
E: Johan Vilhelm Bruun, glarmester.
Arvinger kendes ikke.

2255    Poul Henriksen, bådsmand i Lille Torvegade på Christianshavn. 11.5.1745, no.55, opslag 272.
E: Marie Sofie Jørgensdatter. B:
1) Cathrine Marie Poulsdatter 18.

2256    Maren Simonsdatter i Ulkegade i København. 20.9.1745, no.56, opslag 336.
Enke efter Jens Andersen Krag, pungmager. B:
1) Anne Dorthe Jensdatter 12.
FM: Terkild Hansen.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Simonsdatter.

2257    Inger Krag, ugift tjenestepige på hjørnet af Store- og Lille Grønnegade i København. 9.6.1746, no.57, opslag 381.
Arvinger angives ikke.

2258    Anders Pedersen Muus, ugift vintappersvend i Studiestræde i København. 25.8.1744, no.58, opslag 385.
A:
0) forældre Peder Thomsen Muus og Anne Andersdatter i Nibe, begge døde.
Fars første ægteskab med Helene Hansdatter [Lange, skifte Nibe 4.6.1720 lbnr.799]. B:
1) halvbror Thomas Pedersen Muus, skrædder i Ålborg
2) halvsøster Sidsel Pedersdatter Muus g.m. Peder Jensen, tømrersvend i København
3) halvsøster Anne Pedersdatter Muus 31, der ægter Anders Nielsen Sahl, the- og porcelænshandler i København.

2259    Peder Holst, fogedtjener i Ulkegade i København. 24.5.1746, no.59, opslag 422.
E: Kirsten Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

2260    Johanne [Hermansdatter] i København. 16.6.1746, no.60, opslag 426.
E: Oluf Nielsen.
Første ægteskab med [Herman Jacobsen], skifte 26.3.1738 lbnr.1841. B:
1) Isak Hermansen
2) Abraham Hermansen.

2261    Niels Jacobsen Lund, brændevinsbrænder i Åbenrå i København. 2.5.1746, no.61, opslag 429.
E: Anne Cathrine Alfastdatter. LV: Zacharias Meinertsen.
Afdøde efterlader arvinger i Jylland.

2262    Regning i København. 27.7.1746, no.62, opslag 439.
Regning i skiftet efter Inger Poulsdatter i København.
Desuden nævnes afdødes søster g.m. Svend Mikkelsen, skoflikker.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17472263    Kirsten Hansdatter i København, der døde 29.7.1746, no.1, opslag 2.
Enke efter Rasmus Rasmussen. kældermand. B:
1) Anne Elisabeth Rasmusdatter g.m. Niels Lauridsen Falkenberg, supercargo ved dennes bror Iver Falkenberg, fourageskriver
2) Mette Kirstine Rasmusdatter 23
3) Christian Rasmussen 17.

2264    Peder Vilhelm, kældermand ved Nørreport i København. 11.1.1747, no.2, opslag 27.
E: Anne Cathrine Antonsdatter. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 20
2) Vilhelm Pedersen 17
3) Thomas Pedersen 15
4) Ingeborg Pedersdatter 13
5) Daniel Pedersen 7.
FM: Jacob Withmeyer, urtegårdsmand.
Afdøde døde 16.5.1746.
(Et bilag til dette skifte ses opslag 35).

2265    Christine Asmusdatter på hjørnet af Gråbrødretorv og Skindergade i København. 11.1.1747, no.3, opslag 31.
E: Henrik Hansen Gørling, handskemager. B:
1) Peder Henriksen 7
2) Anne Christine Henriksdatter 5
3) Gundel Henriksdatter 3
Sara Henriksdatter 6 mdr.
FM: mosters mand Christian Teschendorf, bogbinder på Gråbrødretorv.
Afdøde døde 2.9.1746.

2266    Peder Jacobsen, murer i Gothersgade i København. 18.1.1746, no.4, opslag 36.
E: Eleonora Christine Bentsdatter. B:
1) Anne Eleonora Pedersdatter g.m. Peder Carlberg, skomager
2) Sofie Amalie Pedersdatter g.m. Jens Johansen Hvalsø, skrædder
3) Cathrine Elisabeth Pedersdatter g.m. Peder Andersen Dahl, værtshusholder.
Afdøde døde 25.6.1732.

2267    Opbudsbo i København. 2.2.1746, no.8, opslag 93.
Registrering af fallitbo hos Andreas Hansen, possementmager i København.

2268    Niels Nielsen May, klejnsmed i Kristen Bernikowstræde i København. 28.1.1747, no.9, opslag 132.
E: Kirsten Olufsdatter. B:
1) Oluf Nielsen May 5.
FM: Christen Bjerring, laugsskriver i bødkerlauget.
Afdøde døde 19.5.1746.

2269    Peder Olufsen, værtshusholder i Kristen Bernikowstræde i København. 28.1.1747, no.10., opslag 139.
E: Karen Mortensdatter. B:
1) Oluf Peder Pedersen 11
2) Henrik Pedersen 1½.
FM: Peder Lauridsen, skoflikker.
Afdøde døde 27.5.1746.

2270    Anne Mortensdatter i Sankt Pederstræde i København, der døde 3.1.1747, no.11, opslag 146.
E: Laurids Clausen, Schmidt, glarmester.
Arvinger angives ikke.

2271    Anne Cathrine Sorterup i Frederiksberggade i København. 3.2.1747, no.12, opslag 153.
E: Hans Hansen Grimeton, stadskaptajn og urtekræmmer. B:
1) Birgitte Hansdatter Grimeton 14
2) Inger Sofie Hansdatter grimeton 9.
FM: Christian Sorterup, herbergere.
Afdøde døde 18.1.1741.

2272    Jens Bielefeldt, værtshusholder på Vesterbro uden for København, der døde 11.8.1746, no.13, opslag 169.
E: Karen Nielsdatter.
Arvinger kendes ikke.

2273    Opbudsbo i København. 4.4.1746, no.14, opslag 178.
Registrering af fallitbo hos Søren Lauridsen, slagter g.m. Marie Poulsdatter i Springgade i København.

2274    Jacob Bjørnsen, spækhøker i Fortunstræde i København. 8.2.1747, no.15, opslag 238.
E: Sidse Bonnesdatter. B:
1) Bjørn Jacobsen 8.
FM: Søren Fugl, brygger.
Afdøde døde 24.7.1746.

2275    Niels Andersen, brændevinsbrænder i Store Grønnegade i København. 16.2.1747, no.16, opslag 245.
E: Anne Margrethe Bentsdatter. B:
1) Rebekka Elisabeth Nielsdatter 3.
FM: Jørgen Sørensen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 3.7.1746.

2276    Anders Joensen, skipper ved Nyhavn Kanal i København. 15.2.1747, no.17, opslag 258.
A:
1) søster Anne Joensdatter g.m. Bent Svendsen i Hofgården i Halland
2) søster Birthe Joensdatter g.m. Helge Thorsen i Ardal i Halland
3) halvbror Peder Bentsen i Halland
4) halvsøster Kirsten Bentsdatter g.m. Niels Svendsen i Alslev i Halland.
Desuden arv efter afdødes halvbror Joen Bentsen, styrmand.
De omkom begge på rejse til Island.

2277    Steffen Normann, skibskirurg på Kina. Skifte i København 24.10.1746, no.18, opslag 271.
E: Vibeke Christiane Thamsen.

2278    Birgitte Lindberg i København. 1.3.1747, no.19, opslag 280.
E: Jørgen Knap, islandsk købmand.
Arvinger angives ikke, men bevilling at være egen værge for:
1) Niels Hansen Hofgaard
2) Cathrine Margrethe Bøg.

2279    Christian Rasmussen Ingerslev, sejlende på Kina. Skifte København 7.3.1747, no.20, opslag 283.
A:
1) mor Anne Nielsdatter i Ørsted i Rougsø herred på Holbækgård gods, enke efter Rasmus Christensen Ingerslev i Ørsted, død i juli 1740
2) bror Niels Rasmussen Ingerslev, murer i København
3) søster Maren Rasmusdatter Ingerslev 40, i Ørsted
4) søster Jytte Rasmusdatter Ingerslev 30 g.m. Jens Nielsen, grovsmed i Ørsted.

2280    Jens Pedersen, ugift spækhøker i Adelgade i København. 7.3.1747, no.21, opslag 290.
A:
0) forældre Peder Jensen [formentlig fejl for Peder Jørgensen], død, og Maren Jensdatter, [skifte Onsild herred gejstlig 4.3.1700 lbnr.18].
Mors andet ægteskab med Johan [Jensen] Bloch, degn i Falslev, [begravet Falslev 15.2.1709].
1) halvbror Jens Johansen Bloch
2) halvbror Peder Johansen Bloch, degn i Hem og Sem
3) [halvbror Lukas Johansen Bloch, skifte Nakskov 10.12.1730 lbnr.1298]
3) halvsøster Anne Sofie Johansdatter Bloch, død. 1B:
a Anne Marie g.m. Schmidt, oboist i København
4) halvsøster Kirsten Johansdatter Bloch g.m. Jens Schaltz, kornmåler, begge døde. 2B:
a Birthe Jensdatter Schaltz 23
b Abelone Jensdatter Schaltz 20
FM: farbrors søn Jens Jacobsen Schaltz, oboist.
Litteratur: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt af Aage Brask. Kbh. 1947. Heri side 146: Johan Jensen Bloch.

2281    Christen Svendsen, brændevinsbrænder på hjørnet af Dybensgade og Ulkegade i København. 9.3.1747, no.22, opslag 299.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Svend Christensen 7
2) Anne Kirstine Christensdatter 4
3) Frederik Christensen 2.
FM: Steffen Svendsen, brændevinsbrænder i Borgergade.
Afdøde døde 8.3.1746.

2282    Marie Lund i Langebrogade på Christianshavn. 10.3.1747, no.24, opslag 311.
E: Jacob Klauen, blokkedrejer. B:
1) Sofie Jacobsdatter Klauen 15.
FM: Niels Jørgensen, blokkedrejer.
Afdøde døde 19.10.1746.

2283    David Johansen, møller uden for Nørreport i København. 2.8.1746, no.25, opslag 323.
E: Anne Bentsdatter. LV: Niels Nielsen Markussen. B:
1) Johan Davidsen 18
2) Bent Frederik Davidsen 12.
FM: Jens Nielsen Møller.
Afdøde døde 14.11.1745.

2284    Christian Slaboe, spækhøker i Gothersgade i København, der døde 2.12.1746, no.26, opslag 357.
E: Margrete Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

2285    Oluf Hansen, øltapper på hjørnet af Rosenborggade og Sankt Gertrudstræde i København, der døde 22.2.1747, no.27, opslag 360.
E: Gundel Jensdatter.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes brorsøn Peder Nielsen, vægter.

2286    Ebbe Jensen, arbejdsmand i Mikkel Bryggergade i København. 15.3.1747, no.28, opslag 363.
E: Mette Martinsdatter. B:
1) Martin Ebbesen 8.
FM: Jacob Bertelsen, kældermand i Frederiksberggade.
Afdøde døde 4.4.1745.

2287    Peder Christensen Møller, brændevinsbrænder i Store Kongensgade i København. 17.3.1747, no.29, opslag 2.
E: Else Jensdatter. B:
1) Lene Pedersdatter 12
2) Christen Pedersen 8
3) Jens Pedersen 4.
FM: Anders Sørensen brændevinsbrænder.
Afdøde døde 2.5.1746.

2288    Cathrine Margrethe Caspersdatter i Gothersgade i København. 18.3.1747, no.30, opslag 12.
E: Christian Schultz, linnedvæver. B:
1) Johan Gustav Christiansen Schultz 12
2) Cathrine Margrethe Christiansdatter Schultz 10
3) Johan Henrik Christiansen Schultz 8
4) Johanne Dorthe Christiansdatter Schultz 4.
FM: Johan Christian Schultz, linnedvæver, oldermand for væverlauget.
Afdøde døde 22.12.1746.

2289    Margrethe Barbara Racho i Gammelmønt i København. 18.3.1747, no.31, opslag 16.
E: Christian Gammel, skrædder. B:
1) Johanne Dorthe Christiansdatter 10
2) Ulrik Adolf Christiansen 1 år og 3 mdr.
FM: Christian Bendix Ruhmann, parykmager i Klosterstræde.
Afdøde døde 14.10.1745.

2290    Registrering i København. 14.6.1746, no.32, opslag 18.
Registrering af bo i Nørregade, der tilhører fallitboet hos Poul Badstuber, kobber- og messingfabrikant i Brede Mølle.

2291    Børge Olufsen Bruun, vandmester i København. 10.3.1747, no.33, opslag 101.
Boet udleveret til arvingerne, der alle er myndige, hvis navne ikke angives undtagen Johanne Dorthe Børgesdatter Bruun, der har bevilling at være egen værge.

2292    Sara Malene Krubbe i Pilestræde i København. 22.3.1747, no.34, opslag 104.
E: Jacob Pedersen, skrædder. B:
1) Johan Knuth Jacobsen 15
2) Peder Jens Jacobsen 14
3) Gundel Magdalene Jacobsdatter 12.
FM: Peder Lauridsen, værtshusmand.
Afdøde døde 27.8.1746.

2293    Christen Andersen, portner i Nørreport, boende på hjørnet af Tornebuskegade og Nørrevold i København, der døde 4.3.1747, no.35, opslag 108.
E: Ellen Cortsdatter.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes bror Niels Andersen, gårdskarl.

2294    Karen Jensdatter i Klædeboderne i København, der døde 18.2.1747, no.36, opslag 112.
E: Laurids Andersen, øltapper.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes søsterdatter Kirsten Hansdatter.

2295    Erik Jørgensen, bager på hjørnet af Farvergade og Kattesundet i København. 27.3.1747, no.37, opslag 115.
E: Birgitte Olufsdatter Høj. LV: Rasmus Jensen, bager. B:
1) Hans Henrik Eriksen 10
2) Anne Margrethe Eriksdatter 4.
FM: farmors bror Adrian Pog.
Afdøde døde 13.11.1746.

2296    Samuel Jensen, grovsmed i Store Kongensgade i København. 7.6.1746, no.38, opslag 124.
E: Inger Iversdatter. LV: Johannes Hornemann Friis.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes søster g.m. Urban Berg, blikkenslager.

2297    Carl Terkildsen, brændevinsbrænder i Borgergade i København. 13.11.1746, no.39, opslag 45.
E: Mette Cathrine Frandsdatter. LV: Jørgen Hansen Mors, brændevinsbrænder. A:
0) forældre Markus Terkildsen, konceptskifte 5.11.1705 lbnr.596 og [Marie Dorn, skifte 23.11.1699 lbnr.462]
1) bror Jochum Johan Markussen Terkildsen i Studiestræde
2) søster Margrete Markusdatter Terkildsen, død, var [gift København Vor frue 5.3.1721 med Joachim Severin Bonsach, assistent i Det ostindiske Kompagni]. Ingen børn. Første ægteskab med Alexander Bertelsen Lemvig, skoleholder i Rådhusstræde i København. 3B:
a Marie Alexandersdatter Lemvig i Store Kongensgade, enke efter Thaae, kaptajn
b Bartholomæus Alexandersen Lemvig, kontrollør og norsk postmester i Helsingør, [skifte 23.8.1735 i Helsingør skifteprotokol 1742-1758 fol. 385]. 4B. 2 sønner og 2 døtre
c Carl Alexandersen Lemvig, overkonduktør, død. 4B: 3 sønner og 1 datter
3) bror Augustinus Markussen Terkildsen, garver, død. 2B:
a Markus Augustinussen Terkildsen, død. 1B:
1 Augustinus Markussen
b Gertrud Augustinusdatter Terkildsen, død, var g.m. Søren Thygesen Møller på Vesterbro. 1B:
1 Kirsten Sørensdatter Thygesen
4) søster Helene Markusdatter Terkildsen g.m. Erik Nielsen, møller i Gothersmøllen ved Nørrevold
5) bror Markus Terkildsen, major i Oldenborg, død 1735 uden børn
6) bror Peder Terkildsen i Stege på Møn, død uden børn.

2298    Maren Svendsdatter i Møntergade i København. 2.2.1745, no.40, opslag 87.
E: Knud Haagensen. tømrersvend.
Arvinger kendes ikke.

2299    Mathias Jørgensen, spækhøker på hjørnet af Springgade og Møntergade i København. 30.3.1747, no.41, opslag 94.
E: Margrethe Thomasdatter. A:
1) søster, død. E: Christen Hansen, høker
2) brorsøn Rasmus Rasmussen
3) søstersøn Søren Christensen ved far Christen Hansen i Knabrostræde
og øvrige ubekendte arvinger.
Desuden nævnes enkens søster g.m. Christian Weide, brygger.

2300    Mads Andersen, brændevinsbrænder i Adelgade i København. 28.1.1747, no.42, opslag 101.
E: Anne Bertelsdatter.
Arvinger angives ikke dog nævnes afdødes farbror Niels Madsen, brændevinsbrænder.

2301    Maren Jensdatter i Dronningensgade på Christianshavn. 15.4.1747, no.43, opslag 107.
E: Claus Lauridsen, arbejdsmand. B:
1) Jens Clausen 14.
FM: Niels Lauridsen, øltapper.
Afdøde døde 20.11.1744.

2302    Inger Andersdatter på hjørnet af Dronningensgade og Torvegade på Christianshavn. 18.4.1747, no.44, opslag 110.
E: Peder Pedersen Søgaard.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Jensdatter, død. E: Peder Frimann. 1B:
a Johanne Pedersdatter Frimann.

2303    Erik Nielsen, værtshusmand i Lille Kirkstræde ved Nikolaj Kirke i København. 31.12.1746, no.45, opslag 158.
E: Maren Mikkelsdatter.
Arvinger kendes ikke.

2304    Niels Bentsen, øltapper i Store Kongensgade i København, der døde 13.2.1747, no.46, opslag 160.
E: Kirsten Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

2305    Peder Lauridsen Rische, skipper fra Stavanger i Norge. Skifte i København. 18.2.1747, no.48, opslag 163.
Arvinger angives ikke.

2306    Jens Pedersen, ugift bryggersvend i København. 28.3.1747, no.49, opslag 168.
A:
0) forældre Peder Jensen i Marbjerg [i Fløng sogn], død i Benløse 21.3.1717 og Karen, der flyttede til Benløse, begge døde
1) søster Inger Pedersdatter g.m. Niels Hansen i Gevninge på Bistrup gods.
Fars andet ægteskab med Anne Hansdatter, død Benløse 15.12.1709.
2) halvbror Oluf Pedersen Marbjerg, født i Benløse, bor i Ørslev Under Skoven i Bringstrup sogn ved Ringsted
3) halvsøster Karen Pedersdatter g.m. en kældermand i København. Hun er død uden børn.
Ingen børn af fars tredje ægteskab.

2307    Anne Jacobsdatter i Landemærket. 10.2.1747, no.50, opslag 176.
E: Hans Jørgen Michael, tømrersvend. B:
1) Anne Dorthe Hansdatter 11.

2308    Opbudsbo i København. 2.4.1746, uden nummer, opslag 180.
Registrering af fallitbo hos Villum Lauridsen, slagter i København.
(Originale skiftebreve lbnr.302).Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17492309    Bent Pedersen Lange, skomager i Studiestræde i København. 3.5.1749, no.79, opslag 2.
E: Cathrine Margrethe Nielsdatter. B:
1) Karen Bentsdatter 11
2) Elisabeth Bentsdatter.
FM: morbror Anders Jensen, kældermand i Landemærket.

2310    Maren Jensdatter i Store Strandstræde i København, der døde 23.11.1748, no.80, opslag 9.
E: Jacob Jacobsen Baad, styrmand.
Arvinger angives ikke.

2311    Bodil Elisabeth Sylling (Sølling) på hjørnet af Lille Købmagergade og Kultorvet i København, der døde 26.11.1748, no.81, opslag 14.
Enke efter Mathias Hartvigsen, tømmerhandler. B:
1) Johan Peder Hartvigsen på Christiansø
2) Christian Hartvigsen.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Louise Sylling
2 afdøde søster Cathrine Sylling, enke efter Johan Sohl.

2312    Hans Jørgen Ottesen, vognmand i Sankt Gertrudstræde i København, der døde 28.4.1748, no.82, opslag 34.
Enkemand efter Ingeborg Bentsdatter.
Hans A:
1) bror Christoffer Ottesen Riis i Vestindien
2) bror Johanne Marie Ottesdatter g.m. Peder Jacobsen Lund, matros.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Jens Mikkelsen Sandager, boende på 9. Blegdam uden for Nørreport, død 22.5.1733. B:
2) Mikkel Jensen, død 4.4.1748, uden børn
3) Niels Jensen Mørch, klejnsmedesvend
4) Anne Cathrine Jensdatter g.m. Thomas Pedersen Winther, kældermand
5) Karen Jensdatter g.m. Henrik Eriksen, kældermand.
Uden ægteskab B.
1) Bent Jensen, vognmand.

2313    Johanne Elisabeth Henningsen. 6.5.1749, no.83, opslag 96.
E: Georg Schmidt, sergent. A:
1) Frands Seidelmann 36
2) Bernt Wraa 31.

2314    Jens Jensen, ugift koffardimatros i Nyhavn i København. 6.5.1749, no.84, opslag 104.
A:
1) søskendebarn på mors side fra Grenå Anne Marie Rasmusdatter i Sofiegade på Christianshavn.

2315    Jørgen Jensen Lund, brygger i Møntergade i København. 9.10.1745, no.86, opslag 112.
Enkemand efter Bente Jørgensdatter Hald, død 25.6.1742. B:
1) Anne Marie Jørgensdatter Lund g.m. Jens Meyer, vintapper i København
2) Jens Jørgensen Lund, student i Århus
3) Elisabeth Jørgensdatter Lund g.m. Peder Velling, præst i Christianshåb i Grønland
4) Magdalene Jørgensdatter Lund g.m. Martin Reis, stadsmusikant i Århus
5) Christine Jørgensdatter Lund 19, i Frederikshald i Norge.

2316    Marie Helene Crousaz de Saint Laurent, ugift francoise i Åbenrå i København. 12.2.1748, no.87, opslag 156.
Uden ægteskab B:
1) Johan Gotfred de Pont, født på greve Zinzendorfs gods i Ochaz i Schweiz, der døde i Dresden, 5 år gammel.
Arvinger kendes ikke.

2317    Jes Hansen Crone, skoflikker i Farvergade i København. 19.9.1748, no.89, opslag 221.
Enke efter Anne Andersdatter. B:
1) Hans Jessen Crone, skomager i Schaden i Preussen
2) Birthe Marie Jesdatter Crone 25.
FM: Peder Mørch, garver.

2318    Gabrielle Jean Pierre de Croix i Lille Kongensgade i København, der døde 18.4.1745, no.91, opslag 236.
E: Elias Angebaud. B:
1) Elisabeth Julie Eliasdatter Angebaud 17
2) Johan Peder Angebaud 15.
FM: Abel la Font, spejlmager.

2319    Jens Hansen, værtshusholder ved Gammelstrand i København. 13.5.1749, no.92, opslag 305.
Arvinger angives ikke.

2320    Anne Cathrine Kirkerup i Toldbodgade i København, der døde 2.5.1749, no.93, opslag 311.
E: Daniel Bodenhoff, skipper. A:
1) bror Johan Andreassen Kirkerup, tømrersvend
og øvrige arvinger.

2321    Hans Eriksen, fattigfoged i Lille Regnegade i København, der døde 29.6.1748, no.94, opslag 315.
E: Margrethe Jensdatter, der døde for egen hånd 8.8.1748.
Arvingerne angives ikke dog nævnes afdøde mands søskendebarn Sidse Andersdatter g.m. David Schiltauer ved invaliderne i Citadellet.

2322    Anne Marie Kuchelin på hjørnet af Admiralgade og Laksegade i København, der døde 17.5.1745, no.95, opslag 349.
E: Henrik Hoogland, superkargo på Kina, der døde, skifte originale skiftebreve 21.3.1747 lbnr.333.
Testamente, hvis dato ikke angives.
Af arvinger angives A:
1) hendes mor, enke efter Kuchelin
2) hans bror [Simon] Hoogland, kaptajn.
Afdøde kone døde 17.5.1745.

2323    Jens Hansen, værtshusholder i København, der døde 29.3.1748, no.97, opslag 413.
E: Johanne Elisabeth. B:
1) Bolette Kirstine Jensdatter
2) Holger Jensen
3) Hans Jensen
4) Mette Sofie Jensdatter.
Skiftet begyndte som registrering af afdødes fallitbo 20.12.1746.
(Originale skiftebreve lbnr.334).

2324    Margrethe Christensdatter i Store Strandstræde i København. 22.5.1749, no.99, opslag 477.
E: Jens Pedersen Bow, arbejdsmand. B:
1) Marie Dorthe Jensdatter 5
2) Anne Elisabeth Jensdatter 2.
FM: Søren Christensen, kældermand.
Afdøde døde 18.9.1748.

2325    Morten Henriksen, øltapper og kældermand på Nytorv i København, der døde 15.3.1749, no.100, opslag 481.
E: Birthe Sørensdatter.
Arvinger kendes ikke.

2326    Hans Michael Pauker, violinbygger i Slippen i København. 31.5.1749, no.102, opslag 484.
E: Marie Sofie Utter.
Arvinger angives ikke.

2327    Kirsten Nielsdatter i Farvergade i København, der døde 5.9.1747, no.119, opslag 2.
Enke efter Villads Hansen, skrædder. B:
1) Hans Villadsen Winther i Christiania
2) Sofie Hedvig Villadsdatter 26
3) Anne Villadsdatter 22, i Sverige
4) Karen Villadsdatter 18
5) Peder Villadsen Winther 16.
Arv i boet efter afdødes mands mor Anne Andersdatter, skifte 20.6.1747 lbnr.343, enke efter Rasmus Winther.
(Originale skiftebreve lbnr.337)

2328    Anne Cathrine Henriksdatter i Smedens Gang i Vingårdstræde i København. 3.7.1749, no.120, opslag 45.
E: Mathias Pedersen, værtshusholder.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 27.3.1749.

2329    Mikkel Andersen, bud i Skipperlauget, boende i Smedens Gang i Vingårdstræde i København, der døde 19.12.1748, no.121, opslag 47.
Enkemand efter Anne Andersdatter, skifte 7.9.1736 lbnr.1843.
Ingen børn af første ægteskab.
A:
0) forældre Anders Lauridsen i Hobro og Else Mikkelsdatter, [skifte Hobro 22.4.1704 lbnr.23]
1) bror Laurids Andersen, bager i Hobro, død. 5B:
a Christen Lauridsen 36, matros på Holmen i København
b Søren Lauridsen, bager i Hobro
c Anders Lauridsen, skomager i Ove 1 mil fra Hobro
d Mette Lauridsdatter g.m. Henrik Christensen, smed i Hobro
e Else Lauridsdatter i København
2) bror Thøger Andersen Trane, maler i Viborg, [skifte Viborg 26.11.1748 lbnr.810]. 1B:
a Jens Thøgersen Trane, student
3) bror Oluf Andersen Trane, snedker i København
4) bror Frands Andersen Trane, i Holland
5) søster Maren Andersdatter i København
6) søster Anne Andersdatter i København., død uden børn
7) søster Mette Andersdatter g.m. Jens Jespersen Amtrup, brændevinsbrænder i København.

2330    Laurids Knudsen, øltapper i Ulkegade i København, der døde 30.1.1748, no.122, opslag 93.
Enkemand efter Maren Christensdatter.
Testamente af 11.1.1743. A:
0) forældre Knud Christensen Hyllegaard og Anne Mortensdatter i Sønderholm i Hornum herred i Ålborghus amt, begge døde
1) bror Christen Knudsen i Sønderholm
2) bror Morten Knudsen i Sønderholm
3) søster Dorthe Knudsdatter, enke efter Niels Knudsen i Sønderholm.
(Originale skiftebreve lbnr.339).

2331    Dorthe Pedersdatter i Sankt Annægade på Christianshavn, der døde 17.1.1749, no.123, opslag 140.
E: Henrik Thomsen Mørch, tømrersvend. B:
4) Thomas Henriksen 7 uger.
Første ægteskab med Christoffer Jørgensen, arbejdsmand. B:
1) Peder Christoffersen 16
2) Inger Christoffersdatter 14
3) Karen Christoffersdatter 4.
FM: Peder Lauridsen Haarby, arbejdsmand.

2332    Albert Lønstrup, ugift billedhuggersvend i Store Kongensgade i København. 8.7.1749, no.124, opslag 163.
Afdøde efterlader flere søskende, hvis navne ikke angives.

2333    Søren Nielsen, værtshusholder i Læderstræde i København. 26.3.1749, no.125, opslag 171.
E: Valborg Jensdatter. B:
4) Mette Sørensdatter 13.
Første ægteskab med Marie Jørgensdatter. B:
1) Anne Marie Sørensdatter g.m. Rasmus Verning, auktionsbud ved Hofetaten
2) Anne Kirstine Sørensdatter 22
3) Niels Sørensen 19.

2334    Johanne Jacobsdatter i Fiolstræde i København. 9.7.1749, no.126, opslag 176.
E: Bertel Bang, brændevinsbrænder. B:
1) Jørgen Bertelsen Bang 7
2) Marie Kirstine Bertelsdatter Bang 3.
FM: Thomas Olufsen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 15.2.1749.

2335    Cathrine Poulsdatter Friis i Pilestræde i København. 11.7.1749, no.127, opslag 189.
E: Johan Nikolaj Turlach, parykmager. B:
1) Christian Johansen Turlach 2.
FM: Johan Oluf Falch, parykmager.
Afdøde døde 6.12.1748.

2336    Kirsten Hansdatter i Borgergade i København, der døde 18.5.1749, no.128, opslag 191.
E: Niels Lauridsen, brændevinsbrænder.
Arvinger angives ikke.

2337    Maren Nielsdatter i Østergade i København. 11.7.1749, no.129, opslag 197.
E: Hans Hansen Dystrup, knapmager. B:
1) Mathias Hansen Dystrup 15
2) Anne Marie Hansdatter Dystrup 9
3) Hans Mathias Hansen Dystrup 8.
FM: Niels Wraa Kjær, knapmager.
Afdøde døde 13.7.1748.

2338    Anne Cathrine Pedersdatter i Holbechs Herberg på Vesterbro uden for Vesterport i København. 12.7.1749, no.130, opslag 200.
E: Rasmus Christoffersen Tostrup, værtshusholder. B:
1) Christoffer Rasmussen Tostrup 10
2) Thomas Rasmussen Tostrup 7
3) Hans Rasmussen Tostrup 3.
FM: Oluf Lauridsen. øltapper.
Afdøde døde 21.3.1749.

2339    Helvig Lauridsdatter i Teglgårdstræde i København. 10.4.1749, no.131, opslag 218.
Enke efter Steffen Nielsen, vandkiggersvend. B:
1) Niels Steffensen, skomager, død. E: Else Marie Buch. 1B:
a Niels Nielsen 1.
FM: Mathias Jensen, snedker
2) Jens Steffensen, tømrer på Holmen
3) Laurids Steffensen 15.
FM: Anders Mogensen, vangemand.
(Originale skiftebreve lbnr.340).

2340    Opbudsbo i København. 16.7.1749, no.132, opslag 221.
Udlægsforretning i fallitboet hos Christoffer Wagemann, tømrer i Store Torvegade på Christianshavn.
(Fallitbo i Originale skiftebreve lbnr.195).

2341    Niels Nielsen, tømrersvend i Vognmandsgade i København. 17.7.1749, no.133, opslag 231.
E: Anne Marie Lorentsdatter. B:
1) Inger Marie Nielsdatter 23
2) Else Cathrine Nielsdatter 14
3) Susanne Marie Nielsdatter 8.
FM: Peder Hasling, tømrer.
Afdøde døde 21.4.1743.

2342    Agnethe [Meitmann] i København. 22.7.1749, no.134, opslag 238.
E: Samuel [Poulsen] von Qvoten, [teaterleder]. B:
1) Julius [Henrik] von Qvoten, [teaterleder, gift Stubbekøbing 15.6.1723 med Gunder Margrethe Rasmusdatter Martner]
2) en datter g.m. Christian Bøhm
3) en datter.
[Afdøde døde 3.12.1748].

2343    Oluf Jensen, favnsætter i Norgesgade eller Dronningens Bredgade i København, der døde 21.4.1749, no.135, opslag 242.
E: Ingeborg Jørgensdatter.
Første ægteskab med Kirsten Jensdatter. B:
1) Kirsten Olufsdatter 8.
FM: Poul Nielsen Ross, oldermand for favnsætterne.

2344    Kirsten Hansdatter i Store Grønnegade i København. 31.7.1749, no.136, opslag 245.
E: Martin Grøn, skomager. B:
1) Kirsten Martinsdatter 3.
FM: Jørgen Pedersen, snedker.
Afdøde døde 22.11.1748.

2345    Hans Jørgen Artmann, underofficer i Det vestindiske Kompagni i København. 31.7.1749, no.137, opslag 247.
E: Elisabeth Knudsdatter. B:
1) Dorthe Hansdatter 7
2) Johan Hansen 6.
FM: Christen Nielsen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 21.6.1747 i Guinea.

2346    Testamente i København. 17.10.1749, no.206, opslag 249.
Testamente af 6.10,1746 for Niels Mogensen Brøndum og hustru Birgitte Gabrielsdatter i København.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17502347    Maren Sørensdatter i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 8.1.1750, no.1, opslag 2.
E: Mogens Eggertsen, murersvend. B:
1) Søren Mogensen 7
2) Eggert Mogensen 3.
FM: Hans Hansen Møller, snedker.
Afdøde døde 21.9.1749.

2348    Peder Jespersen, øltapper i Store Købmagergade i København. 8.1.1750, no.2, opslag 4.
E: Anne Rasmusdatter. B:
1) Christian Pedersen 10
2) Anne Pedersdatter 8.
FM: Oluf Nielsen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 9.3.1748.

2349    Dorthe Hansdatter i Dronningens Tværgade i København. 8.1.1750, no.3, opslag 8.
E: Johan Casper Schmidt, spækhøker. B:
1) Johan Frederik Johansen 5
2) Conrad Henrik Johansen 3.
FM: Hans Jensen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 10.8.1749.

2350    Søren Sørensen, fiskebløder i Frederiksberggade i København. 8.1.1750, no.4, opslag 11.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Jens Poulsen, kornmåler.
Arvinger kendes ikke.

2351    Mikkel Jensen, kusk i Gothersgade i København. 16.12.1749, no.5, opslag 15.
Arvinger angives ikke.

2352    Maren Madsdatter i København. 3.1.1750, no.6, opslag 18.
Enke efter Oluf Rasmussen, aftakket konstabel.
Arvinger angives ikke.

2353    Johan Bormann. linnedvæver i Skidenstræde i København. 15.1.1750, no.7, opslag 36.
E: Anne Kirstine Slangerup. B:
1) Johan Peder Johansen 4
2) Jacob Johansen 2.
FM: Johan Christian Schultz, væver.
Afdøde døde 17.12.1748.

2354    Helene Marie Rasmusdatter i Lille Helliggejststræde i København. 15.1.1750, no.8, opslag 39.
E: Jens Kjærulf, parykmager. B:
1) Dorthe Kirstine Jensdatter 10
2) Magdalene Kirstine Jensdatter 7.
FM: Casper Henrik Ballouf, parykmager.
Afdøde døde 24.6.1749.

2355    Christian Henrik Hornemann, snedker i Store Kongensgade i København. 15.1.1750, no.9, opslag 42.
E: Bente Johanne Bergmann. B:
1) Anne Dorthe Christiansdatter 11.
FM: Henrik Rohde, snedker.
Afdøde døde i april 1742.

2356    Valdemar Christoffer Bering, parykmagersvend i Adelgade i København. 15.1.1750, no.10, opslag 46.
E: Helene Andersdatter.
Arvinger angives ikke.

2357    Peder Anthoni, værtshusholder lige for Kongeporten på Vesterbro i København. 22.2.1749, no.11, opslag 47.
E: Lisbeth Lauridsdatter, der døde 8.6.1749.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdøde kones søster g.m. Hans Hansen på Nørrebro.
Afdøde døde 21.2.1749.
(Originale skiftebreve lbnr.356).

2358    Anne Margrethe Farum i Fiolstræde i København. 25.8.1749, no.12, opslag 92.
Enke efter August Johan Ehlers, brygger, død 13.12.1725.
Afdøde fragik arv og gæld efter sin afdøde mand 7.1.1726 for sig sine 2 umyndige børn, hvis navne ikke angives.
(Originale skiftebreve lbnr.357).

2359    Johan Adolf Wolfram. ugift juvelerer i København, der døde 24.12.1748, no.13, opslag 108.
Testamente af 23.12.1748. A:
1) mor Gertrud Marie uden for Vesterport, enke efter Gotfred Wolfram
2) søster Elisabeth Kirstine Wolfram, enke efter Oluf Schmidt, hørkræmmer
3) bror Christian Wolfram. død. 1B:
a Christiane Marie Wolfram ved stedfar Christian Westphalen, værtshusholder
4) søster, død, E: Claus Rachel Ewald, postmester. 2B.
a Cathrine Clausdatter Ewald
b Margrethe Marie Clausdatter Ewald
5) farbrors B:
a Frederik Clemens.
(Originale skiftebreve lbnr.358).

2360    Johan Nielsen Grau, arbejdsmand i et hus bag ved Hovedvagten på Kongens Nytorv i København. 22.1.1750, no.14, opslag 155.
E: Margrethe Johansdatter Zeggern. B:
1) Johan Henrik Johansen 6
2) Niels Johansen 1½.
FM: Christen Nielsen Aalborg, bødker.
Afdøde døde 27.4.1748.

2361    Jeppe Haurum, kinafarer i Ulkegade i København. 18.1.1750, no.15, opslag 157.
Arvinger angives ikke.

2362    Jørgen Mortensen Berg i Store Grønnegade i København. 29.1.1750, no.16, opslag 159.
E: Johanne Margrethe Pedersdatter. B:
1) Anders Christian Jørgensen 11
2) Christian Jørgensen 7
3) Peder Jørgensen 5
4) Martha Jørgensdatter 3.
FM: Henrik Freitag, skomager.
Afdøde døde 16.9.1748 i Kina.

2363    Jean Pepin Jean, vintapper, på hjørnet af Østergade og Kongens Nytorv i København. 8.5.1747, no.17, opslag 168.
Enkemand efter Cathrine Elisabeth Walther. B:
1) Jean Daniel Jean 4
2) Marie Elisabeth Jean 2.
FM: Alexander Ross, regimentskvartermester.
(Originale skiftebreve lbnr.359).

2364    Hans Sørensen Schønberg, skrædder i Vingårdstræde i København. 6.2.1750, no.18, opslag 237.
E: Margrethe Lisbeth Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Hansen Schønberg 11.
FM: Bent Poulsen, hattemager i Store Grønnegade.
Afdøde døde i november 1743.

2365    Karen Viladsdatter i Ulkegade i København. 6.2.1750, no.19, opslag 239.
E: Johan Nielsen, brændevinsbrænder. B:
1) Inger Johansdatter 12
2) Marie Johansdatter 9
3) Niels Johansen 2.
FM: Hans Lysgaard, hosekræmmer.
Afdøde døde 19.10.1749.

2366    Jørgen Hasseris, materialskriver ved opførelsen af tårnet på Vor Frelser kirke på Christianshavn. 14.8.1749, no.20, opslag 247.
Enkemand efter Maren Hansdatter Hoff. B:
1) Bolette Jørgensdatter Hasseris 4.
Desuden nævnes afdødes kones mor Bodil Mikkelsdatter, enke efter Hans Hansen Hoff, skifte 30.11.1742 lbnr.2018.
Afdøde døde 10.8.1749.

2367    Bente Markusdatter i Pilestræde i København. 25.6.1748, no.22, opslag 255.
Enke efter Christoffer Møller, staldskrædder. B:
1) en datter g.m. Christian Edelberg, der døde, nu g.m. Jens West
2) en datter død. E: Christian Frederik Veflinge, galanterikræmmer. Hun efterlader en umyndig søn.
(Originale skiftebreve lbnr.360).

2368    Hans Pedersen, skoflikker i Lille Kongensgade på Christianshavn. 13.2.1750, no.23, opslag 356.
E: Anne Jensdatter.
Arvinger kendes ikke.

2369    Christian Frederik Winther i Store Grønnegade i København. 17.2.1750, no.25, opslag 358.
E: Mette Sørensdatter.
Afdøde efterlader 3 børn.

2370    Jan Morell, en kontordreng i København. 29.1.1750, no.26, opslag 368.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 17.9.1749.

2371    Karen Aagesdatter i Lars Leistræde i København. 18.2.1750, no.27, opslag 370.
E: Elias Hansen, arbejdsmand.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde død ved Michaeli tide i 1748.

2372    Christian Lukassen Klauman, kontrollør i Den kongelige Bank i København, boende i Stormgade i København. 23.1.1749, no.28, opslag 372.
E: Anne Margrethe [Clausdatter] Bech. B:
1) Claus Christian Christiansen Klauman 3
2) Frederik Christiansen Klauman 1.
FM:
1 farfar Gregorius [Thellesen] Klauman
2) farbror Knud Gregorius Klauman.
(Regning i Originale skiftebreve lbnr.361).
Litteratur: Genealogiske oplysninger om slægter af navnet Klauman. Ved Holger Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1918 side 23-40. Heri side 35: Christian Lukassen Klauman.

2373    Anne Lauridsdatter i København. 20.8.1748, no.35, opslag 432.
Enke efter Claus Buchwald, brygger i Nørregade. skifte 1.4.1732. B:
2) Marie Clausdatter Buchwald 21 år i 1732, nu g.m. Jens Rømer, brygger på Nytorv
3) Claus Clausen Buchwald 18 år i 1732.
Første ægteskab med Nikolaj Nielsen Falkenberg, slagter. B:
1) Anne Margrethe Falkenberg, død, var g.m. Iver Brink på Strømsø i Norge. 3B:
a Sofie Magdalene Iversdatter Brink 21
2) Ludvig Christian Iversen brink 18
3) Frederikke Sofie Iversdatter Brink 16.
FM: Sejer Olrog, brygger i København.

2374    Christoffer Hansen, fiskebløder på hjørnet af Badstuestræde og Vimmelskaftet i København. 26.2.1750, no.36, opslag 577.
E: Anne Elisabeth Jacobsdatter. B:
1) Hans Christoffersen 11
2) Isak Christoffersen 6
3) Birthe Christoffersdatter 5
4) Anne Dorthe Christoffersdatter 3.
FM: Niels Røhr, tømrer i Borgergade.
Afdøde døde 6.7.1748.

2375    Sidsel Lauridsdatter i Skindergade i København. 27.2.1750, no.37, opslag 580.
E: Joen Joensen, skoflikker. B:
1) Inger Joensdatter 8.
Afdøde døde 8.12.1749.

2376    Nikolaj Tønsberg, maler i Lille Købmagergade i København. 27.2.1750, no.38, opslag 582.
E: Christiane Margrethe Wessel. B:
1) Abel Margrethe Nikolajsdatter 11
2) Inger Sofie Nikolajsdatter 8
3) Frederik Nikolajsen 7
4) Karen Nikolajsdatter 5.
FM: farbror Anders Eskildsen Tønsberg, mestersvend hos bådebyggerne på Holmen, boende i no.4 i Hundelængden i Nyboder.

2377    Ellen Sofie Beierholm i Springgade i København. 10.2.1750, no.42, opslag 2.
E: Mathias Henchel, tømrersvend.
Arvinger angives ikke.

2378    Herman Christensen Holstebro, ugift superkargo på Kina. Skifte i København 10.3.1750, no.42, opslag 5.
Forlovet med Johanne Marie von Osten, datter af kaptajn von Osten i Nyhavn, nu g.m. Fæder, hof-fourer.
A:
0) forældre Christen Christensen Holstebro, garnisonssmed på fæstningen Christiansø, død 1709 og Anne Hansdatter, død 1731
1) bror Hans Christensen Holstebro, smed på Christiansø, død for 20 år siden, var g.m. Cecilie Cathrine, død for 4 år siden. 2B:
a Anne Elisabeth Hansdatter Holstebro
b Bodil Cathrine Hansdatter Holstebro g.m. Johan Schiøtt, fuldmægtig på Bremerholm Fabrik i København
2) bror Christen Christensen Holstebro, smed på fæstningen Christiansø, død, var g.m. Anne Hansdatter. 3B:
a Hans Christoffer Christensen Holstebro, garder i København
b Elisabeth Christensdatter Holstebro på Christiansø
c Hedvig Christensdatter Holstebro g.m. Poul Zacharias [Alexandersen] Grønvold, degn på Christiansø
3) bror Henrik Christensen Holstebro, smedesvend på Christiansø, død uden børn
4) søster Margrethe Christensdatter Holstebro, enke efter Christen Jensen Raae i Nibe
5) søster Mette Christensdatter Holstebro, enke efter Hans Nielsen Tranberg i Gudhjem.
Afdøde, der var født 1702, døde på rejse fra Kina.
(Originale skiftebreve lbnr.362).

2379    Regning i København. 17.3.1750, no.51, opslag 121.
Regning i boet efter afdøde Lucie. E: Søren Cappel i København.

2380    Regning i København. 17.3.1750, no.50, opslag 123.
Regning i boet efter afdøde Peder Knudsen, skoflikker i København.
Her nævnes afdødes søstersøn Niels Pedersen.

2381    Regning i København. 17.3.1750, no.52, opslag 125.
Regning i boet efter afdøde
Jacob Melvin, prokurator i København. E: Lisbeth Steffensdatter.

2382    Bolene Nielsdatter i Skidenstræde i København. 19.3.1750, no.54, opslag 125.
E: Anders Christensen, arbejdsmand.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.12.1749.

2383    Marie Feiwell i Skoboderne ved Helliggejst kirkes mur i København. 25.3.1750, no.58, opslag 128.
E: Johan Andreassen, lærredskræmmer. B:
1) Freuchen Johansdatter Andreassen 12
2) Rasmus Johansen Andreassen 5.
FM: Johan Didrik Bechmann.
Afdøde døde 29.7.1749.

2384    Margrethe Bentsdatter på Gammeltorv i København. 4.4.1750, no.62, opslag 139.
E: Christen Jepsen, kældermand. B:
1) Maren Christensdatter 3.
FM: Hans Jensen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 12.8.1749.

2385    Jens Mikkelsen, melmand på hjørnet af Rosengården og Store Fiolstræde i København. 13.7.1748, no.63, opslag 142.
E: Maren Tønnesdatter. LV: Johan Christian Møller. B:
1) Mikkel Jensen, arbejdsmand
2) Karen Jensdatter 28
3) Cathrine Jensdatter 25
4) Ellen Jensdatter 21.
FM: Erik Christensen Elkjær, vognmand.
Afdøde døde for 8 uger siden.

2386    Nikolaj Møller, grovsmed i Prinsensgade i Kalveboderne på Christianshavn. 6.3.1750, no.64, opslag 156.
E: Anne Dorthe Hansdatter. B:
1) Adam Nikolaj Møller
2) Nikolaj Møller 16
3) Dorthe Christine Møller 13.
FM: Jørgen Drachmann, grovsmed.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Møller, hofsmed.

2387    Kirsten Hansdatter i Gammelmønt i København. 9.4.1750, no.65, opslag 181.
E: Niels Frederiksen, stadstambur. B:
1) Jens Nielsen 8
2) Hans Nielsen 5
3) Karen Frederikke Nielsdatter 4
4) Armgot Sofie Nielsdatter 2
5) Anne Nielsdatter 6 mdr.
FM: Christen Olufsen.

2388    Kirsten Hansdatter i Badstuestræde i København. 9.4.1750, no.66, opslag 185.
E: Gudmand Gundersen, arbejdsmand. B:
1) Søren Gudmandsen 10
2) Andreas Gudmandsen 7.
FM: Niels Adsersen, murersvend.
Afdøde døde 28.10,1749.

2389    Daniel Haagensen, skipper i Store Kongensgade i København. 10.4.1750, no.67, opslag 189.
E: Anne Elisabeth Olufsdatter. B:
1) Olivia Danielsdatter 7.
FM: Christian Stub, hørkræmmer på Kultorvet.
Afdøde døde 4.2.1744.

2390    Lorents Nielsen Schou, værtshusholder i Lille Brøndstræde i København, der døde 18.2.1750, no.68, opslag 193.
E: Sofie Christensdatter Møller.
Arvinger kendes ikke.

2391    Anne Kirstine Jensdatter i Løngangstræde i København. 18.10.1748, no.70, opslag 200.
Enke efter Mikkel Nielsen Storm, vognmand. B:
1) Johannes Sørensen Brandt 10
2) Daniel Sørensen Brandt 6.
FM:
1 farbror Johan Nielsen Storm, musikantsvend
2 morbror Søren Jensen Bondo, hyrekusk.
Desuden nævnes Anker Storm, toldskriver.
Afdøde blev begravet København Nikolaj 21.10.1748.

2392    Andreas Pedersen, skipper i København. 14.4.1750, no.71, opslag 302.
A:
1) bror, død. 1B:
a Peder Knuten
2) bror, død. 2B:
a Lorents Thomsen, skipper
b Christine Thomsen
3) søster Gedske Mikkels, død. 1B:
a Peder Pedersen
4) halvsøster Erskel Bleichen,
alle på øen Sild i Tønder amt.

2393    Jens Sørensen Molbo, vognmand i København. 21.4.1750, no.75, opslag 308.
E: Anne Jensdatter, der også døde.
Hans A:
1) far Søren Jensen Molbo i Bærsnaplund i Tyrsting sogn på Mattrup gods.
Hendes A:)
1) far Jens Madsen Spentrup.
(Originale skiftebreve lbnr.364).

2394    Anne Cathrine Schiøtt i Skidenstræde i København. 22.4.1750, no.77, opslag 54.
E: David Bergau, amtskirurg. B:
1) Christian Davidsen Bergau 4.
FM: Søren Nielsen Schiøtt, plattenslager på Ulfeldts Plads.
Afdøde døde 28.4.1749.

2395    Maren Eriksdatter i Kongensgade på Christianshavn, der døde 15.10.1749, no.83, opslag 58.
E: Ernst Christoffersen, skipper. B:
1) Anne Cathrine Ernstsdatter g.m. Gert Mikkelsen, islandsk købmand.

2396    Henrik Inselmann, snedker, og nu sidst øltapper i Borgergade i København. 1.5.1750, no.125, opslag 104.
E: Cecilie Pedersdatter.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter. B:
1) Sidsel Inselmann 40.
FM: Carl Orm, skrædder.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17512397    Johan Martin Haahr, værtshusholder og sidst matros i Store brøndstræde i København. 3.4.1748, no.1751 A, opslag 2.
E: Nille Jacobsdatter. B:
1) Anne Dorthe Johansdatter Haahr 5.
FM: Peder Henriksen, klejnsmed.

2398    Kilian Daubin, parykmager i Frederiksberggade i København, der døde 8.7.1747, no.1751 B, opslag 10.
E: Mette Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

2399    Malene Nielsdatter i København. 16.6.1742, no.1751 C, opslag 12.
E: Christian Hauge.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Trane, enke efter [Peder Jensen] Saabye, rektor [i Århus, tidligere rektor i Korsør].
Forsegling 5.12.1741.

2400    [Marie] Cathrine [Frederiksdatter] Lützau [i Klosterstræde] i København.12.9.1747, no.1751 D, opslag 16.
E: [Johan Rantzau] Munthe, kaptajn. A:
1) Frederik Munthe 19, i latinskolen.
Desuden nævnes afdødes ugifte søster Sofie Lützau.
Afdøde, der døde 10.9.1747, [blev begravet Trinitatis 13.9.1747].

2401    Niels Nielsen Lilje, skibstømrer på Christianshavn. 16.10.1749, no.1751 E, opslag 18.
E: Marie Jørgensdatter Lund. B:
1) Marie Martine Nielsdatter 14
2) Hans Jørgen Nielsen 12
3) Bent Cathrine Nielsdatter 8.
FM: Anders Pedersen, skibstømrer.

2402    Johan Christian Jønsk, signetstikker i Fiolstræde i København. 3.3.1744, no.1751 F, opslag 20.
E: Dorthe Unger.
Arvinger angives ikke.

2403    Charlotte Amalie Barnholtz, ugift fra Norge. Skifte i København 13.7.1742, no.1751 G, opslag 22.
A:
1) bror Christian Barnholtz, major
2) søster Christiane Barnholtz, enke.

2404    Mathias Meierhof, bøsseskæfter i Grønnegade i København, der døde 17.10.1740, no.1751 H, opslag 27.
Enkemand efter Gundel Pedersdatter Schmidt, død for 8 dage siden.
Arvinger angives ikke, hverken efter ham eller hende, men der er arv efter hendes arvinger A:
0) forældre Peder Jensen Schmidt, skifte 14.4.1712 og Ingeborg Andersdatter, sidst gift med afdøde kones stedfar Christian Albert Schrøder, der lever
1) søster Pernille Pedersdatter Schmidt, begravet Nikolaj juni 1712, efter hvem, der er arv
2) halvbror Anders Christian Schrøder, efter hvem, der er arv
3) halvbror Anders Engelsen, efter hvem, der er arv.

2405    Claus Olufsen, ugift gårdskarl i København, der døde 15.6.1745, no 17541 I, opslag 37.
Arvinger angives ikke.

2406    Jacob Fabricius, tømmerhandler i Prinsensgade i Kalveboderne på Christianshavn. 28.4.1738, no.1751 J, opslag 39.
E: Karen Jørgensdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 28.2.1721.

2407    Ellen Eriksdatter i Borgergade i København. 5.7.1747, no 1751 K 1, opslag 47.
E: Georg Michael Frands, dugmagersvend i Guldhuset. B:
1) Isak Georgsen 12.
Arv efter afdødes far Erik Isaksen.
Desuden nævnes afdødes søster Bodil Eriksdatter g.m. Peder Oberg i Skåne.

2408    Mads Nielsen Bager, bryggersvend i Toldbodgade i København. 13.2.1734, no.1751 K 2, opslag 53.
A:
0) forældre Niels Jensen Bagge og Anne Augustinsdatter i Alstrup i Mariager landsogn, begge døde
1) søster Anne Nielsdatter Bagge i Enslev ved Mariager.

2409    Frederik la Font, vintapper i Lille Kongensgade i København. 9.4.1739, no.1751 L, opslag 64.
Enkemand efter [navn mangler] Jean. B:
1) Anne Elisabeth Frederiksdatter la Font i København
2) Jeanne Arnolde Frederiksdatter la Font
3) Jeanne Elisabeth Frederiksdatter la Font, gift 1742 med Waller, købmand i London i England. Han døde 1747
4) Pepin Frederiksen la Font.
FM:
1 farbror Abel la Font, spejlmager
2 morbror Jean Pepin Jean, vinhandler, der døde 8.5.1747
3 morbror Jens Arnold Jean, vinhandler.
Arv i boet efter afdødes bror Jules la Font efter testamente af 2.7.1732.
(Originale skiftebreve lbnr.382).

2410    Johanne Nielsdatter i Pilestræde i København. 25.6.1745, no1751 M. opslag 36.
E: Martin Mayer, stolemager.
Arvinger angives ikke.

2411    Morten Mathiassen Schmidt, kandestøber i Antonistræde i København. 22.8.1750, no.1751 N, opslag 44.
Enkemand efter Cathrine Marie Sivertsdatter. B:
1) Christian Sivert Schmidt 19
2) Andreas Schmidt 10.
FM:
1 Andreas Pedersen, brændevinsbrænder
2 Jørgen Jørgensen Vissing, kandestøber.
(Originale skiftebreve lbnr.381).

2412    Johanne Jespersdatter Holm i Åbenrå i København, der døde 10.12.1750, no.1751 O, opslag 69.
E: Andreas Klemp, messingarbejder. B:
4) Maren Klemp 2½.
Første ægteskab med Christian Kærn, skrædder. B:
1) Erik Christiansen Kærn 15
2) Gregers Christiansen Kærn 14
3) Anne Marie Christiansdatter Kærn 9.
FM: Jacob Nielsen Prihn.

2413    Else Margrethe Sayaux i København. 16.1.1751, no.1751 P, opslag 78.
E: (Navn angives ikke).
Arvinger angives ikke.

2414    Jørgen Jørgensen, bødker i Antonistræde i København. 16.1.1751, no.1751 Q, opslag 80.
E: Susanne Margrethe.
Arvinger angives ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.384).

2415    Opbudsbo i København. 16.1.1751 no.1751 R, opslag 94.
Registrering af fallitbo hos Laurids Tistrup i Skidenstræde i København.
(Begyndelse af forretningen i lbnr.2205).

2416    Gregorius Wulf Lieber, lakaj i København. 18.10.1750, no.1751 S, opslag 213.
Arvinger angives ikke.

2417    Niels Jensen Vind, murersvend i Studiestræde i København. 9.4.1742, no.1751 T, opslag 219.
Arvinger angives ikke.

2418    Mette Marie i Lars Bjørnstræde i København, der døde 14.12.1750, no.1, opslag 236.
Enke efter Arent Amondsen, værtshusholder. B:
1) Jonas Arentsen, sadelmager.
Afdøde døde 14.12.1750.

2419    Oluf Møller, gørtler i Store Brøndstræde i København. 3.2.1751, no.2, opslag 239.
E: Sara Villumsdatter. B:
1) Vilhelm Olufsen Møller 13
2) Anne Marie Olufsdatter Møller 11.
FM: Christian Robertsen, strømpevæver i Landemærket.
Afdøde døde 29.10.1748.

2420    Birthe Henriksdatter i Henrik Fyhrens Gang i København. 3.2.1753, no.3, opslag 242.
E: Niels Rasmussen, isenkræmmer. B:
1) Christen Nielsen 4
2) Birthe Nielsdatter 23 uger.
FM: Hans Pedersen Møller, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 9.8.1750.

2421    Helene Christiansdatter i Kristen Bernikowstræde i København. 5.2.1751, no.4, opslag 248.
E: Johan Væver, strømpevæversvend. B:
1) Anne Cathrine Johansdatter Væver 9.
FM: Peder Sørensen, bødker.
Afdøde døde 4.1.1744.

2422    Thomas Jensen, kældermand i Gothersgade i København. 5.2.1751, no.5, opslag 250.
E: Anne Hansdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 24.10.1743.

2423    Hans Grønbech, guldsmed i Vognmagergade i København. 19.10.1750, no.6, opslag 254.
E: Marie Frederiksdatter. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter Grønbech 6 mdr.
FM: Christian Joensen, guldsmed.

2424    Anne Christine Pedersdatter i Lille Kongensgade på Christianshavn. 24.10.1750, no.7, opslag 267.
E: Ewen Isaksen Moe, skrædder. B:
1) Peder Isaksen Moe 10.
FM: Clemen Elvig, bedemand.
Desuden nævnes afdødes mor Beathe Marie [Knudsdatter], på stedet, enke efter afdødes far Peder Carstensen, skrædder, [skifte 10.9.1733 lbnr.1726].

2425    Jens Olufsen, brændevinsbrænder i Store Grønnegade i København. 13.2.1751, no.8, opslag 279.
E: Johanne Joensdatter. B:
1) Oluf Jensen 22
2) Jens Jensen 20
3) Hans Jensen 17
4) Margrethe Jensdatter 12.
FM:
1 Mads Torstensen, spækhøker
2 Steffen Svendsen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 4.1.1746.

2426    Elisabeth Margrethe i Prinsensgade på Christianshavn. 15.2.1751, no.9, opslag 285.
Enke efter [Svend] Hvas, kaptajn [i Det vestindiske Kompagni]. B:
1) en datter g.m. Jacob Fortling
2) [Anne Cathrine Svendsdatter Hvas] g.m. Johan [Jensen] With, præst i Døllefjelde og Musse på Lolland.

2427    Niels Nielsen, arbejdsmand i Lille Kirkestræde i København, der døde 14.7.1750, no.10, opslag 287.
Enkemand efter Anne Thomasdatter.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) afdødes søstersøn Jacob Thomsen
2) afdødes søstersøn Niels Thomsen
3) afdødes søstersøn Jens Thomsen
og muligvis:
4) søstersøn Anders Madsen, øltapper.
Afkald 5.2.1750 for arv efter afdødes kone fra:
1) søster Maren Thomasdatter g.m. Jens Nielsen Kragelund i Nørre Tranders på Sohngårdsholm gods
2) søster Margrethe Thomasdatter i Ålborg.
Afdøde blev begravet på Nikolaj kirkegård.
(Originale skiftebreve lbnr.386).

2428    Anne Clausdatter i Amaliegade i København, der døde 25.11.1750, no.11, opslag 310.
E: Oluf Svendsen, favnsætter.
Arvinger angives ikke.

2429    Anne Sørensdatter i en kælder på Amalienborg i København. 17.2.1751, no.12, opslag 313.
E: Hans Ulriksen, kældermand. B:
1) Søren Hansen 15 uger.
FM: Jens Tikøb, brændevinsbrænder i Lille Kongensgade.
Afdøde døde 31.10.1750.

2430    Laurids Nielsen, kældermand i Pilestræde i København. 18.2.1751, no.13, opslag 315.
E: Birthe Jørgensdatter. B:
1) Niels Lauridsen 6.
FM: Poul Hvas, bager.
Afdøde døde 21.8.1750.

2431    Christine Magdalene Hauschildt i Toldbodgade i København. 18.2.1751, no.14, opslag 318.
E: Adolf Eberhardt Stier, båndfabrikant. B:
1) Adolf Lebrecht Stier 9.
Afdøde døde 11.7.1747.

2432    Maren Jensdatter i Store Brøndstræde i København. 19.2.1751, no.15, opslag 321.
E: Anders Christensen Due, tømrersvend. B:
1) Marie Kirstine Andersdatter Due 8.
FM: Jens Andersen, kældermand i Åbenrå.
Afdøde døde 25.12.1750.

2433    Gertrud Andersdatter Resdal ved Nyhavn Kanal i København, der døde 25.10.1750, no.16, opslag 323.
E: Peder Jørgensen Ambus, klejnsmed.
Første ægteskab med Jens Lauridsen. B:
1) Laurids Jensen 20.
Andet ægteskab med Poul Bernt Jørgensen, [skifte 1.4.1746 lbnr.2235]. B:
2) Jens Poulsen Jørgensen 16
3) Frederik Poulsen Jørgensen 14
4) Andreas Poulsen Jørgensen 11.
FM: Peder Mikkelsen Resdal.

2434    Mads Clemensen, øltapper i Strandstræde i København, der døde 17.10,1750, no.17, opslag 350.
E: Mette Jørgensdatter.
Arvinger kendes ikke.

2435    Ulrikke Jacobsdatter i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 25.2.1751, no.18, opslag 353.
E: Jacob Gørtz, slagter. B:
1) Thomas Jacobsen Gørtz 1.
FM: Anders Pedersen, slagter.
Afdøde døde 9.4.1750.

2436    Terkild Christensen, øltapper på Gråbrødre Torv i København. 25.2.1751, no.19, opslag 357.
E: Johanne Hansdatter. B:
1) Andreas Christian Terkildsen 5.
FM: Hans Henrik Wulf, nålemager.
Afdøde døde 11.11.1749.

2437    Elsebeth Margrethe Tesdorpf på Gråbrødretorv i København. 25.2.1751, no.20, opslag 361.
E: Anders Nielsen Hjort, øltapper og kældermand. B:
1) Niels Andersen Hjort 3
2) Christian Andersen Hjort 1½.
FM: Christian Tesdorpf, bogbinder på Ulfeldts Plads.
Afdøde døde 27.3.1750.

2438    Gundel Nielsdatter i Lille Grønnegade i København, der døde 17.2.1751, no.21, opslag 365.
E: Jacob Nielsen, øltapper. A:
1) søster Ingeborg Nielsdatter
2) søster Margrethe Nielsdatter g.m. Isak Grønbech, grenader i Vognmandsgade
3) søster Martha Nielsdatter.

2439    Bevilling kommissariatskifte at holde i København. 26.2.1751, no.22, opslag 372.
Bevilling af 26.2.1751 til enken Ellen Heger at holde kommissariatskifte efter hendes afdøde mand Rasmus Holm, rådmand i København, [begravet København Vor Frue 19.2.1751].

2440    Øckmønder Sivertsen Beenfeldt, islandsk bødker i Knabrostræde i København. 28.11.1750, no.23, opslag 2.
E: Sidse Marie Christensdatter. B:
1) Christiane Øckmøndersdatter Beenfeldt 14
2) Sivert Øckmøndersen Beenfeldt 10
3) Marie Øckmøndersdatter Beenfeldt 8.

2441    Morten Pedersen, ugift matros i København. 26.1.1851, no.24, opslag 16.
A:
1) mor Karen Albertsdatter, enke efter Peder Ebbesen, spækhøker i Adelgade, skifte sluttet 28.3.1741
2) søster Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Peder Jerritz, sergent på Holmen
3) søster Marie Pedersdatter, død. E: Hans Rasmussen Møller. Ingen børn
4) bror Poul Pedersen 13
5) halvsøster Anne Kirstine Pedersdatter, død. E: Laurids Pedersen Tøjberg, rebslager. 4B:
a Bodil Lauridsdatter g.m. Johannes Bodion, kinafarer
b Peder Lauridsen 19
c Johannes Lauridsen 10
d Anneke Lauridsdatter 9.

2442    Nikolaj Riisbrich, ugift obermester på Kinafarten. Skifte i København. 28.8.1748, no.25, opslag 24.
A:
0) forældre Johan Christoffer [Didriksen] Riisbrich, [måske fejl for Johan Christian Didriksen Riisbrich], præst i Oksbøl på Als og Elisabeth Charlotte [Johansdatter] Brandt, begge døde
1) bror Didrik Christian Riisbrich, skoleholder i Oddum
2) bror Christoffer Frederik Riisbrich, pastor adjunktus i Oksbøl
ved:
1 morbror Samuel Brandt, købmand i Nordborg
2 morbror Peder Brandt, købmand i København.

2443    Elisabeth Melchiorsdatter i Læderstræde i København. 4.3.1751, no.26, opslag 27.
E: Peder Lauridsen, hyrekusk. B:
1) Birthe Marie Pedersdatter 8.

2444    Maren Christensdatter i Borgergade i København. 5.3.1751, no.27, opslag 30.
E: Thor Christian Jensen, karmager. B:
1) Jens Christian Thorsen 7.
FM: Otto Hansen, brændevinsbrænder i Adelgade.
Afdøde døde 22.5.1750.

2445    Christen Pedersen Atterup, brændevinsbrænder i Pilestræde i København. 5.3.1751, no.28, opslag 34.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Peder Christensen Atterup 7.
FM: Peder Pedersen Møller, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 18.11.1750.

2446    Johan Casper Rasch, ugift skomagersvend ved Vestervold lige for Vartov Kirkegård i København. 5.2.1751, no.29, opslag 43.
Af arvinger angives A:
1) søstersøn Johan Herman Køster.
Afdøde døde 1.12.1750.

2447    Johan Henrik Tilemann, snedker i Skidenstræde i København. 10.3.1751, no.30, opslag 47.
E:Sidsel Lauridsdatter. B:
1) Hans Johansen Tilemann 10
2) Laurids Johansen Tilemann 7
3) Johan Henrik Johansen Tilemann 2½.
FM: Jacob Jacobsen Klausen, rokkedrejer i Skidenstræde.
Afdøde døde 9.1.1751.

2448    Anne Lauridsdatter i Teglgårdstræde i København, der døde 10.11.1750, no.31, opslag 55.
E: Samuel Ernstsen, øltapper.
Arvinger angives ikke.

2449    Sidse Jensdatter i Kompagnistræde i København. 11.3.1751, no.32, opslag 59.
E: Johan Kyborg, stadstambur. B:
1) Johan Gotfred Johansen Kyborg
2) Johan Christian Johansen Kyborg 20
3) Peder Johansen Kyborg 17
4) Johan Jacob Johansen Kyborg 12
5) Margrethe Johansdatter Kyborg 10
6) Christian Lorentsen Johansen Kyborg 5.
FM: Peder Schandorph, øltapper i Frederiksberggade.

2450    Abraham Wentzel, stadstambur i Kristen Bernikowstræde i København, der døde 28.1.1751, no.33, opslag 61.
Arvinger kendes ikke.

2451    Eggert From, islandsk købmand i Adelgade i København. 12.3.1751, no.34, opslag 64.
E: Kirstine Dorthe Rabe. B:
1) Else Eggertsdatter From 16
2) Jacob Eggertsen From 10
3) Cecilie Eggertsdatter From 8.
FM: Mathias Otto, islandsk arbejdskarl.
Afdøde døde 14.5.1751.

2452    Peder Lauridsen, spækhøker i Sofiegade på Christianshavn. 13.3.1751, no.35, opslag 73.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 16.
FM: Peder Bentsen, brændevinsbrænder i Adelgade.
Afdøde døde 29.11.1750.

2453    Margrethe Olufsdatter Bager i Skoboderne i København, der døde 14.12.1750, no.36, opslag 81.
E: Johan Upstrom, possementmager.
Første ægteskab med Johan Krop, possementmager. B:
1) Johan Ulrik Krop 8.
FM: Frederik Schmidt, vejermester på Holmen.

2454    Andreas Thorsen Dahl, kaptajn på Vestindien, boende ved Nyhavn Kanal i København. 11.12.1748, no.37, opslag 85.
E: Anne Sørensdatter. LV: Oluf Pedersen Sandgaard, sejlmager. A:
0) mor Kirsten Poulsdatter, skifte 9.3.1736. E: Oluf Jensen Krag, bouteillerer
1) søster Kirsten Thorsdatter Dahl 23
2) halvsøster Ellen Margrethe Olufsdatter Krag 16.
FM: Niels Pedersen Voldby.
Desuden nævnes enkens far Søren Pedersen, skipper.

2455    Hans Rasmussen Førslev (Ferslev), møller i Stokhusmøllen ved Østervold i København, der døde 10.5.1748, no.38, opslag 119.
E: Elisabeth [Nielsdatter] Steenberg. LV: Henrik [Gregersen] Morville, præst i Lejrskov og Jordrup, der ægter enken.
Enkens første ægteskab med [Buchholtz, inspektør på en herregård i Holsten hos Pless (von Plessen).
Afdøde blev gift med enken først på året 1748.
Testamente af 14.23.1746 for afdøde og hans første kone.
A:
0) forældre Rasmus Nielsen Møller i Førslev, birkeskriver i Førslev og Harrested birk
1) bror Rasmus Rasmussen Førslev, klejnsmed i Arendal i Norge
2) søster Johanne Rasmusdatter i Roskilde, enke efter Laurids Leth, forvalter på Duebrødre Kloster i Roskilde, [skifte Roskilde 10.5.1750 lbnr.274
3) søster Maren Rasmusdatter g.m. Henrik Thiel, forvalter i Oldenborg
4) halvbror Mogens Rasmussen i Førslev, død. E: Margrethe Lauridsdatter i Holløse [i Gunderslev sogn]. 2B:
a Jacob Mogensen i Trælløse [i Skelby sogn] på Gunderslevholm gods
b Laurids Mogensen i Holløse
5) halvbror Jens Rasmussen, torvemester i København, død. 1B:
a Inger Cathrine Jensdatter g.m. Christoffer Rosenkilde i København
6) halvbror Søren Rasmussen i Gurre i Tikøb sogn, der døde efter afdøde og efterlod en slegfredsøn: Jens Sørensen
7) halvsøster Karen Rasmusdatter, død, var g.m. Peder Olufsen, skrædder, sidst i Topshøj i Lynge sogn ved Sorø. 2B:
a Cathrine Pedersdatter på Sjælland
b Kirsten Pedersdatter på Sjælland.
Førslev kirkebog er brændt sammen med præstegården i 1720.

2456    Oluf Isaksen i København. 16.3.1751, no.39, opslag 23.
Arvinger angives ikke.

2457    Anders Eddesen, murersvend på Gråbrødretorv i København. 10.3.1751, no.40, opslag 24.
E: Kirsten Pedersdatter. B:
1) Andreas Andersen 3 mdr.
FM: Nikolaj Pedersen Berg, tømrer i Dronningens Bredgade.
Afdøde døde 12.10.1750.

2458    Niels Esbjørnsen, læsser i Nyhavn, boende i Store Helliggejststræde i København. 18.3.1751, no.41, opslag 27.
E: Inger Andersdatter. B:
1) Anne Nielsdatter 12
2) Esbjørn Andersen 5
3) Anders Andersen 3.
FM: Johan Hansen, rebslager i Lille Helliggejststræde.
Afdøde døde 21.2.1751.

2459    Sidse Christoffersdatter Schatt, ugift tjenestepige i Kattesundet i København, der døde 3.3.1751, no.42, opslag 30.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet på Sankt Nikolaj kirkes annekskirkegård.

2460    Maren Poulsdatter i Adelgade i København, der døde 4.12.1750, no.43, opslag 37.
E: Johan Christian Walther. A:
1) søster Karen Poulsdatter, død, var g.m. Andreas Johansen, værtshusmand, skifte 15.10.,1749. efter hvem, der er arv
2) bror Jacob Poulsen, død. 1B:
a en datter, død. E: Anders Madsen i Norup [i Vindblæs sogn] ved Mariager. 3B:
1 Jacob Andersen 18
2 Mads Andersen 11
3 Christence Andersdatter.
Afdøde blev begravet på Den Herre Zebaots kirkegård.

2461    Kirsten Mikkelsdatter, ugift husholderske i Købmagergade i København, der døde 2.11.1750, no.44, opslag 49.
A:
1) søster Karen Mikkelsdatter 18.

2462    Else Cathrine Hansdatter i Vognmandsgade i København. 24.3.1751, no.45, opslag 70.
E: Laurids Christensen Aalborg, spækhøker. B:
1) Christian Lauridsen 7 mdr.
FM: Bertel Christensen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 26.11.1750.

2463    Johanne Cathrine Andersdatter på hjørnet af Ulkegade og Hummergade i København. 24.12.1750, no.46, opslag 78.
E: Svend Carlsen Halberg, koffardimatros.
Arvinger angives ikke.

2464    Bendix Jensen Borreby, brygger i Brolæggerstræde i København. 9.5.1750, no.47, opslag 81.
E: Charlotte Marie Vogel. LV: Søren Rasmussen, prokurator.
Første ægteskab med [Anne Hansdatter]. B:
1) Anne Bendixdatter Borreby g.m. Hans Hansen, skibstømrer, begge døde. 1B:
a Else Hansdatter 16.
Af andet ægteskab B:
2) Marie Bendixdatter Borreby g.m. Hans Jørgensen Bording, juvelerer
3) Anne Bendixdatter Borreby g.m. Ove Lynov, bogtrykker.
Tredje ægteskab med [Birthe Cathrine Blantzius, skifte 18.8.1742]. B:
4) Jens Bendixen Borreby 17.

2465    Poul Holst, i København, der døde 28.2.1751, no.48, opslag 192.
E: Inger Margrethe Trige.
Arvinger angives ikke.

2466    Johan Krøyer, skrædder i Skindergade i København. 30.10.1749, no.49, opslag 193.
Enke efter Birthe. B:
1) Johan Johansen Krøyer, kobbersmedesvend
2) Cathrine Margrethe Johansdatter Krøyer g.m. Mogens Hermansen, krogmager i Helsingør
3) Marie Johansdatter Krøyer 19, i Helsingør.
FM: Mathias Krath, bager.
(Originale skiftebreve lbnr.388).

2467    Kirsten Nielsdatter i Gammelmønt i København. 15.4.1751, no.50, opslag 257.
E: Albinus Lehmann, skomager. B:
1) Jacob Albinussen Lehmann 1½.
FM: Niels Lauridsen Vejle, skomager.
Afdøde døde 1.2.1750.

2468    Jørgen Andersen i Store Kongensgade i København, der døde 22.2.1751, no.51, opslag 260.
E: Anne Sørensdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet på Sankt Nikolaj kirkegård.

2469    Hans Jørgensen Schmidt ved Stenbroen på Christianshavn. 22.4.1751, no.53, opslag 265.
E: Cecilie Kirstine Nielsdatter. B:
1) Kirstine Sofie Hansdatter 12
2) Niels Hansen 6.
Afdøde døde 15.7.1747.

2470    Jens Sørensen, kældermand på Gråbrødretorv i København. 4.4.1751, no.54, opslag 273.
E: Sørine Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

2471    Birthe Rasmusdatter uden for Østerport i København, der døde 7.12.1750, no.55, opslag 277.
E: Frederik Vinkler, overskærer.
Arvinger angives ikke.

2472    Oluf Joensen Schatt, arbejdsmand i Laksegade i København. 17.4.1751, no.56, opslag 280.
E: Karen Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

2473    Christiane Jørgensdatter i Kompagnistræde i København. 28.4.1751, no.57, opslag 283.
E: Jørgen Christensen, skoflikker. B:
1) Christian Jørgensen 6
2) Jørgen Jørgensen 2.
FM: Anders Olufsen, hyrekusk.
Afdøde døde 1.9.1750.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17522474    Birthe Lauridsdatter i Møntergade i København. 1.4.1752, no.65, opslag 2.
E: Hans Bastian, islandsk bødker. B:
1) Bastian Hansen 15
2) Hans Hansen 13.
FM: Christian Ludvig Redelin, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 13.10.1750.

2475    Jochum Pedersen Kaappe, knapmager i Regnegade i København, der døde 6.1.1752, no.66, opslag 5.
E: Susanne Hansdatter. B:
2) Bodil Jochumsdatter 17
3) Karen Jochumsdatter 13.
FM: Jens Hansen Løve.
Første ægteskab med [Kirsten Jensdatter, skifte Nykøbing Falster 11.5.1731 lbnr.357]. B:
1) Erik Jochumsen Kaappe, skoleholder [i Idestrup] på Falster.

2476    Filip Hansen Rønne, fogedtjener i Farvergade i København. 8.7.1749, no.67, opslag 18.
Enkemand efter Johanne Hansdatter, død 9.10.1743.
Hans A:
Fledføringskontrakt af 20.3.1745 med Jens Nielsen, rebslager.
Hendes A:
1) søster Anne Hansdatter, død. E: Simon Kamp, skrædder. 2B:
a Karen Simonsdatter 8 år i 1743
b Johanne Simonsdatter 2 år i 1745.
FM: Jacob Kamp, klejnsmed
2) søster Karen Hansdatter g.m. Jens Nielsen, rebslager.
(Originale skiftebreve lbnr.443).

2477    Karen Boss i Fiolstræde i København, der døde 31.12.1751, no.68, opslag 124.
Enke efter Christoffer Bergen.
Arvinger angives ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.445).

2478    Hans Jacob Christensen Toxværd, ugift understyrmand på Kina. Skifte i København 20.8.1751, no.69, opslag 145.
A:
1) mor Christine [Hansdatter] Abel i Vartov Hospital i København, enke efter afdødes far Christen Frandsen Toxværd, kirkepatron i Allerslev i Bårse herred i Præstø amt, [tidligere ejer af Skuderupgård i Øster Egesborg sogn, begravet Allerup 6.8.1728], skifte 21.12.1730
2) bror Frands Christensen Toxværd 12½ år i 1730, uvist hvor
3) bror Jochum Christensen Toxværd 7½ år i 1730, på Benzonsdal [I Torslunde sogn]
4) bror Poul Christensen Toxværd 3½ år i 1730, sejlmagersvend.
FM: Claus Jacobsen, beslægtet på fars side.
Afdøde var 13½ år ved skiftet i 1730.
(Originale skiftebreve lbnr.446).
Litteratur: Nye oplysninger om slægten Toxværd af Inge Carlsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1978 side 191-207. Heri side 201: Christen Frantsen Toxværd.

2479    Erland Erlandsen, skipper i Lille Færgestræde i København. 10.4.1749, no.70, opslag 162.
Arvinger angives ikke.
Arv i boet efter afdødes brorsøn Elias Lauridsen i Præstø, [skifte Præstø 10.3.1749 lbnr.10], var g.m. Mette Poulsdatter, efter deres testamente af 8.2.1749.
(Originale skiftebreve lbnr.447).

2480    Oluf Barch, skoleholder i Lavendelstræde i København, der døde 24.1.1752, no.71, opslag 246.
E: Sofie Agnes Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

2481    Jeppe Sørensen Tarm, hosekræmmer i Østergade i København. 22.5.1751, no.72, opslag 249.
E: Mette Marie Svendsdatter. LV: F. Haagensen. B:
1) Anne Cathrine Jepsdatter 10
2) Karen Jepsdatter 7.
FM: Niels Andersen Sædding, hosekræmmer.
(Originale skiftebreve lbnr.448).

2482    Claus Vandal, assistent og bouteillerer i Det Vestindiske Kompagni i København. 16.9.1750, no.73, opslag 295.
Arvinger angives ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.449).

2483    Malene Nielsdatter i Langebrogade på Christianshavn, der døde 1.2.1752, no.74a, opslag 313.
E: Anders Jacobsen, islandsk kok.
Testamente af 3.2.1741.
Første ægteskab med Mathias Henriksen Slimann, hvis søsterdatter Abelone Elisabeth Jespersdatter indsættes som arving.

2484    Karen Jensdatter i Adelgade i København. 10.4.1749, no.74B, opslag 339.
Enke efter Thue Thuesen, vognmand. A:
1) mor Anne, enke efter Laurids Dixen, brygger, [begravet Trinitatis 19.7.1734]
1) bror Rasmus Jensen Bjerring ved Nørreport, død. 1B:
a Jens Rasmussen Bjerring, der døde, [begravet Trinitatis 11.5.1751]. Ingen børn
2) bror Jens Jensen Bjerring, brygger i Vandkunsten, død. 1B:
a Lene Jensdatter, der døde efter afdøde kone. E: Christian Klarup. Ingen børn
3) halvsøster Johanne Lauridsdatter Dixen g.m. Johan Frederik Paulli, arkivar i Generalpostamtet.

2485    Mette Zachariasdatter i Gothersgade i København, der døde 6.10.1751, no.75, opslag 436.
Enke efter Jens Pedersen, arbejdskarl.
Arvinger kendes ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.450).

2486    Oluf Buxen, klejnsmed i Store Kongensgade på Christianshavn, der døde 14.12.1751, no.76, opslag 467.
E: Delia Margrethe Clausdatter Gerdes. LV: Knud Lyhne, toldskriver. B:
1) Maren Olufsdatter Buxen 6
2) Daniel Olufsen Buxen 4
3) Anne Margrethe Olufsdatter Buxen 1.
FM: farfar Daniel Buxen, på stedet.

2487    Elisabeth Cathrine Madsdatter Værum i Admiralsgade i København, der døde 4.6.1751, no.77, opslag 486.
Enke efter Albert Johansen, bager. BV:
3) Elisabeth Albertsdatter 16
4) Cathrine Albertsdatter 11
5) Johan Henrik Albertsen 8
6) Albert Albertsen 6.
FM: farbror Johan Johansen, bager.
Første ægteskab med Johan Sejer, bager. B.
1) Thomas Johansen Sejer 23, bagersvend
2) Agnethe Johansdatter Sejer 20.
(Originale skiftebreve lbnr.451).

2488    Jørgen Pontus, skrædder fra Korsør, der døde 9.3.1752 i Hummergade i København, no.78, opslag 605.
E: Dorthe.
Arvinger angives ikke.
[Første ægteskab med Cathrine Elisabeth Gouet, skifte Korsør 10.2.1745 lbnr.425].

2489    Hans Frost, ugift lærredskræmmer på Nytorv i København, der døde 2.12.1751, no.80, opslag 609.
Arvinger angives ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.452).

2490    Anne Margrethe Nielsdatter i København. 25.4.1752, no.81, opslag 638.
A:
1) mor Karen Nielsdatter g.m. afdødes stedfar Niels Rasmussen, tømrer i Århus.

2491   


2491    Birthe Johansdatter i Teglgårdsstræde i København, der døde 8.11.1751, no.82, opslag 2.
Enke efter Kjeld Poulsen, konstabel. B:
3) Anne Kirstine Kjeldsdatter g.m. Christoffer Holm
4) Poul Kjeldsen.
Første ægteskab med [Troels Hansen, matros, skifte 21.2.1730]. B:
1) Julie Troelsdatter g.m. Elias Frederik Danielsen
2) Anne Troelsdatter g.m. Jørgen Lauridsen Vestergaard.
(Originale skiftebreve lbnr.453).

2492    Opbudsbo i København. 29.10.1748, no.82½, opslag 32.
Registrering af fallitbo hos Bernt Schmidt, stadskaptajn i Store Kongensgade i København.

2493    Laurids Nielsen Schaltz, islandsk arbejdskarl i Helliggejststræde i København. 3.11.1750, no.83, opslag 34.
A:
0) forældre Niels Knudsen og Birgitte Pedersdatter i Skals, begge døde
1) bror Knud Nielsen i Holsten
2) bror Jørgen Nielsen i Skals
3) søster Anne Nielsdatter i Skals, svag i hovedet
4) bror Henrik Nielsen i Hjarbæk, død. 1B:
a Birgitte Cathrine Henriksdatter.
Mors første ægteskab med Henrik Andersen i Skals
5) halvsøster Johanne Henriksdatter g.m. Peder Jørgensen i Skals.
(Originale skiftebreve lbnr.454).

2494Andreas Winther, øltapper ved Christianshavn Bro, der døde 22.10.1751, no.84, opslag 53.
E: Cathrine Marie Mathiasdatter. LV: Jens Madsen Spentrup. A:
1) bror Albert Henriksen Winther
2) en søster gift på Bornholm.

2495    Margrethe Hansdatter i Teglgårdstræde i København. 5.5.1752, no.85, opslag 62.
E: Frands Jochum Brisch, brændevinsbrænder. B:
1) Anne Marie Frandsdatter Brisch 11.
FM: Laurids Jensen, slagter.
Afdøde døde 6.8.1750.

2496    Testamente i København. 10.5.1752, no.86, opslag 76.
Testamente af 9.9.1751 for Claus Henningsen, snedker og hustru Lucie Madsdatter.

2497    Maren Hansdatter i Sankt Pederstræde i København. 10.5.1752, no.87, opslag 78.
E: Christian Jensen Weisner, væver. B:
1) Hans Mikkel Christiansen Weisner 3.
FM: Hans Henrik Hald, skrædder.
Afdøde døde 26.10.1749.

2498    Markus Cardes, maler i København. 18.3.1752, no.88, opslag 80.
E: Cathrine Lauridsdatter Bastrup. LV: Nikolaj Hintze. B:
2) Charlotte Marie Markusdatter Cardes 16
3) Johan Vilhelm Markussen Cardes 15
3) Susanne Christiane Markusdatter Cardes 9.
FM: Johan Vilhelm Ryde, maler.
Første ægteskab med Marie Margrete Danxt. B:
1) Agnethe Markusdatter Cardes 27.
FM: Jacob Didriksen sejlmager, boende ved Børsen.

2499    Karen Mikkelsdatter i Mikkel Bryggers Gade i København. 15.2.1750, no.89, opslag 82.
Enke efter Anders Eriksen Brandt, koffardimatros. B:
1) Erik Andersen Brandt, murersvend
2) Anne Andersdatter Brandt, død. E: Frederik Hjort, parykmager i København. 2B:
a Margrethe Cathrine Frederiksdatter Hjort 25
b Andreas Christian Frederiksen hjort 20.
Arv i boet efter afdødes halvsøster Malene Pedersdatter, der var g.m. Søren Broch, brygger.
(Originale skiftebreve lbnr.455).

2500    Testamente i København. 12.5.1752, no.90, opslag 171.
Testamente af 27.4.1752 for Erik Pedersen Lind, hosekræmmer og hustru Sara Nielsdatter i København.

2501    Anne Pedersdatter i Kompagnistræde i København. 26.5.1752, no.91, opslag 173.
E: Laurids Jensen, arbejdsmand.
Arvinger angives ikke.

2502    Dorthe Christine Nielsdatter i Nygade i København. 25.4.1752, no.92, opslag 176.
E: Nikolaj Linde, juvelerer B:
4) Marie Elisabeth Nikolajsdatter 8
5) Niels Nikolajsen 6
6) Lorents Nikolajsen 5.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Augustine Lorentsdatter 13
2) Hans Henrik Lorentsen 12
3) Ann Margrethe Lorentsdatter 10.
FM:
1 mors [halv]bror Joensen, guldsmed
2 mosters mand Jodachus Henrik Munthe.

2503    Regninger i København. 3.2.1750, no.93, opslag 201.
Regninger til afdøde Mikkel Damman, fabrikant, der blev begravet for nogle dage siden fra Lavendelstræde i København.
Der nævnes en fabrik i Ålborg.

2504    Steffen Adamsen, slagter i Prinsensgade på Christianshavn. 20.12.1750, no.94, opslag 205.
Enkemand. B:
1) Anne Marie Steffensdatter g.m. Johan Conrad Melhas, tømrersvend
2) Anne Grethe Steffensdatter 35.

2505    Marie i Gammelmønt i København. 9.11.1751, no.95, opslag 229.
E: Johan Michael Becher, renovationsmester. B:
1) en datter g.m. Johan Conrad Schmidt, vintapper
2) en datter g.m. Clausen, glarmester
3) Anne Dorthe Becher 22.
Afdøde døde 22.10.1751.

2506    Anne Lauridsdatter i Hummergade i København, der døde 21.6.1751, no.96, opslag 298.
Enke efter Jørgen Henning Lund, skipper.
Testamente af 4.11.1733.
Hans A:
0) forældre Mads Nielsen Lund og Elisabeth Nielsdatter Almontan i Albjerg i Oure sogn på Fyn, der flyttede til København 1710, hvor han blev skibsskriver, hvor han blev begravet København Helliggejst 4.10.1710 og hun blev begravet København Helliggejst 23.12.1729
1) bror Niels Christian Madsen Lund, skoleholder i Tårnby på Amager
2) søster Helene Madsdatter Lund, død, var g.m. Christian Aarup, graver i København Vor Frue. 5B:
a Jens Aarup 22, nu boende på Langeland
b Anne Margrethe Aarup 22
c Elisabeth Cathrine Aarup 17
d Maren Aarup 12
e Christiane Aarup 10
3) søster Christiane Madsdatter Lund, [skifte Odense 26.12.1748 lbnr.2530], var g.m. Haggaj (Hagæus) Mikkelsen Grønholt i Odense. 1B:
a Michael Haggaj Grønholt.
Hendes A:
0) forældre Laurids Jensen, smed i Virring [i Kalø amt] og Anne Olufsdatter, [skifte Randers 26.5.1730 lbnr.469]
1) bror Jens Lauridsen, smed i Virring sogn og by på Estrup gods
2) bror Oluf Lauridsen, smed i Harridslev sogn og by på Dronningborg gods
3) søster Gertrud Lauridsdatter g.m. Søren Christensen, favnsmed i Kolding
4) søster Ingeborg Lauridsdatter g.m. Bertel Rasmussen, skipper i København
5) søster Karen Lauridsdatter, død, var g.m. Rasmus Nielsen, smed i Vorup. 3B:
a Søren Rasmussen 22
b Inger Rasmusdatter g.m. Niels Rasmussen i Vorup
c Anne Rasmusdatter.
(Originale skiftebreve lbnr.457).

2507    Johanne Marie Sohl, ugift i Åbenrå i København. 13.6.1752, no.97, opslag 382.
A:
0) forældre Johan Sohl, død og Cathrine Margrethe Sølling, begravet København Sankt Petri 4.5.1752
1) moster Louise Sølling
2) moster Anne Cathrine Sølling.
Afdøde blev begravet 4.5.1752 på Sankt Petri kirkegård.

2508    Kirsten Poulsdatter på Kultorvet i København, der døde 10.2.1752, no.98, opslag 395.
Enke efter Jacob Jacobsen Møller, rebslager. A:
1) søster, død. 2B:
a Anne Marie Christensdatter g.m.  g.m. Mads Olufsen, rebslager
b Morten Christensen, smedesvend
2) [halv]bror Christian Jensen Gleerup.
(Originale skiftebreve lbnr.458).

2509    Anne Rebekka Rasmusdatter i Fiolstræde i København, der døde 30.8.1751, no.99, opslag 415.
Enke efter Gunder Nielsen Pihl, spækhøker.
Arvinger kendes ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.459).

2510    Nikolaj Olufsen Eeg på hjørnet af Fiolstræde og Skidenstræde i København. 22.3.1752, no.100, opslag 465.
E: Anne Margrethe Andersdatter. B:
1) Oluf Nikolajsen 8.
FM: Peder Andersen Holst.
Enken boede hos sin far Anders Jensen, tømrer.
Afdøde, der tidligere havde været bager i Helsingør, døde 8.8.1747 på Sankt Thomas i Vestindien.

2511    Mette Justsdatter i Slippen ved Landemærket i København. 16.6.1752, no.101, opslag 472.
E: Jens Damgaard, spækhøker. B:
1) Mette Marie Jensdatter Damgaard 3.
FM: Just Hansen, spækhøker.
Afdøde døde 30.12.1751.

2512    Laurids Markussen, brændevinsbrænder i Løvstræde i København. 16.6.1752, no.102, opslag 479.
E: Nille Conradsdatter. B:
1) Markus Lauridsen 7.
FM: Peder Børgesen, brygger.
Afdøde døde 24.3.1752.

2513    Testamente i København. 20.6.1752, no.103, opslag 483.
Testamente af 30.9.1744 for Peder Christensen og Dorthe Jensdatter i København.

2514    Cathrine Margrethe Nielsdatter Hemmert i Studiestræde i København, der døde 29.12.1751, no.104, opslag 485.
Enke efter Bent Poulsen Lange, skomager.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes afdødes steddøtre
1) Karen 13
2) Anne Elisabeth 11.
(Originale skiftebreve lbnr.460).

2515    Anne Cathrine Elisabeth Nielsdatter i København. 20.3.1752, no.105, opslag 548.
Enke efter Peder Severin, skrædder. B:
1) Jens Pedersen Severin
2) Severin Pedersen Severin.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Nielsdatter, enke efter Erik Thorsen, skibstømrer.
Afdøde blev begravet 23.3.1752 på Nikolaj kirkegård.

2516    Johanne Lauridsdatter i Vimmelskaftet i København, der døde 16.5.1752, no.106, opslag 553.
Enke efter Johan Barth, skoflikker. A:
1) søster Lucie Lauridsdatter g.m. Mads Sørensen, hyrekusk
2) søster Bodil Lauridsdatter g.m. Mads Hansen
3) søster, død. 1B:
a Laurids Olufsen.

2517    Sofie Marie Jensdatter på Christianshavn. 21.6.1752, no.107, opslag 566.
E: Johannes Jørgensen, arbejdskarl. B:
1) Anne Cathrine Johansdatter 11
2) Juliane Charlotte Johansdatter 10
3) Richard Johansen 6
4) Iver Johansen 4.
FM: Jens Christensen, arbejdskarl.
Afdøde døde 11.12.1749.

2518    Anders Christensen Horsens, brændevinsbrænder i Stormgade. 5.11.1751, no.108, opslag 569.
E: Bodil Groesdatter.
Arvinger kendes ikke.

2519    Hans Hansen Voigt, kinafarer i Fortunstræde i København. 29.4.1752, no.109, opslag 572.
Arvinger kendes ikke.

2520    Jacob Ibsen i København, der døde 5.6.1752, no.110, opslag 575.
Arvinger angives ikke, dog nævnes Henrik Oldenborg som beslægtet.

2521    Johan Melchior Trens, spækhøker i Prinsensgade ved Nyboder i København. 28.6.1752, no.111, opslag 577.
E: Ulrikke Brüner. B:
1) Susanne Johansdatter Trens 10
2) Abigael Johansdatter Trens 5
3) Anne Sofie Johansdatter Trens 4.
FM: Hans Schack de Bahr, urtekræmmer i Fortunstræde.
Afdøde havde været overskærer i Guldhuset.

2522    Mikkel Tranders, kommissionær ved Nyhavn Kanal i København. 30.6.1752, no.112, opslag 581.
E: Helene Marie Fogh. LV: Etatsråd Munch. B:
1) Jens Nikolaj Mikkelsen Tranders 12
2) Anne Marie Mikkelsdatter Tranders 10
3) Mette Kirstine Mikkelsdatter Tranders 8.
FM: Niels Tranders, fuldmægtig.
Afdøde døde 20.4.1746.

2523    Opbudsbo i København. 22.11.1750, uden nummer, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Salomon Josef Unna.
Ved forretningen var fallentens bror Meier Josef Unna, forvalter i Assistenshuset i Snaregade i København.
Udførlig indholdsfortegnelse opslag 2-8.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17532524    Cathrine Wahl i Lille Købmagergade i København. 3.2.1753, no.21, opslag 2.
E: Brandon Gabriel Bartholetti, aftakket soldat.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 8.10.,1752.

2525    Anders Mikkelsen, murer i Dronningens Tværgade i København, der døde 30.12.1752, no.22, opslag 4.
Enkemand efter Margrethe Jensdatter, skifte sluttet 22.8.1747.
Arvinger angives ikke.

2526    Adam Stærdal, vognmandskarl i Lars Leistræde i København, der døde 12.1.1753, no.23, opslag 9.
Enkemand efter Ingeborg, død 26.12.1752.
Arvinger kendes ikke.

2527    Daniel Pedersen, tømrersvend i Fiolstræde, der døde 15.12.1750, no.24, opslag 15.
E: Maren Pedersdatter, der er rejst væk, uvist hvorhen.
Arvinger angives ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.495).

2528    Opbudsbo i København. 22.6.1751, no.26, opslag 47.
Registrering af fallitbo hos Knud Haagensen, tømrersvend og spækhøker i Lille Kongensgade i København.
(Originale skiftebreve lbnr.494).

2529    Elisabeth i Overgaden neden Vandet på Christianshavn. 4.7.1744, no.27, opslag 75.
Enke efter Joen Surmann, båndfabrikant. B:
2) Jens Joensen Surmann 17
3) Johan Joensen Surmann 13
4) Ludvig Joensen Surmann 9
5) Jørgen Joensen Surmann 7
6) Christian Joensen Surmann 5
7) Elisabeth Joensdatter Surmann 4.
Af første ægteskab B:
1) Sara Joensdatter Surmann 22.
Desuden nævnes afdødes søster Madam Roberts.

2530    Peder Joensen i København. 6.2.1753, no.28, opslag 108.
Efter testamente A:
1) Jan Poul Prest i Amsterdam., død.
E: Sofie Holst. 2B:
1) Jan Jansen
2) Johanne Jansen.

2531    Cathrine Johansdatter i Studiestræde i København, der døde 14.11.1752, no.29, opslag 118.
Enke efter Rasmus Olufsen, murer.
Arvinger kendes ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.497).

2532    Søren Jørgensen, møllerkarl i Dronningens Tværgade i København, der døde 22.11.1752, no.31, opslag 137.
E: Lisbeth Børgesdatter.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes afdødes steddatter g.m. Oluf Jensen Møller.

2533    Maren Judith Schiøn i Hummergade i København. 10.4.1750, no.32, opslag 146.
E: Jørgen Schiøler.
Uden ægteskab B:
1) Anne Marie Gresofsky 3.
FM: Gregorius Gresofsky.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Mette Schiøn.

2534    Kirsten Jensdatter i København. 16.12.1750, no.33, opslag 153.
Enke efter Frederik Ebbesen, tobakspinder.
Arvinger angives ikke.

2535    Vilhelm Orthold, skomager i Borgergade i København. 3.5.1752, no.34, opslag 154.
E: Sofie Christine Rudolfine. LV: Erik Walmann.
Sarvinger angives ikke.
Afdøde døde 4.6.1751.

2536    Thomas Kjær, murersvend i København. 11.1.1752, no.35, opslag 159.
Arvinger angives ikke.

2537    Mikkel Pedersen, en gammel karl i København. 30.1.1749, no.36, opslag 161.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 1746.

2538    Ellen Elisabeth Vilhelmsdatter Edinger, ugift i København. 11.11.1749, no.37, opslag 162.
A:
0) forældre Vilhelm [Johansen] Edinger, [begravet København Sankt Petri 9.7.1733] og Else Margrethe Wigand [Michelbecker, begravet Sankt Petri 20.9.1720].
Fars testamente af 20.3.1731
1) søster Anne Marie Vilhelmsdatter Edinger
2) søster Alhed Sofie Vilhelmsdatter Edinger g.m. [Conrad Wigand Kofoed, oberstløjtnant]
3) bror Johannes Vilhelmsen Edinger g.m. [Anne Dorthe Laub, første ægteskab med Ingeborg Rebstrup, begravet Sankt Petri 13.3.1747]
4) bror Ulrik Frederik Vilhelmsen Edinger, [enkemand efter Mette Bering, begravet Sankt Petri 20.12.1747]
5) søster Sofie Amalie Vilhelmsdatter Edinger, g.m. [Abraham Lehn til Højbygård, Fuglsang, Priorskov og Berritsgård på Lolland]
6) Charlotte Frederikke Vilhelmsdatter Edinger, [begravet Sankt Petri 3.11.1747]. E: Johan Frederik Friis, [gift anden gang Helliggejst 16.5.1749 med Sara Hedvig Johansdatter Schrader]. 2B:
a Christence Margrethe Johansdatter Friis
b Charlotte Amalie Hansdatter Friis
7) bror Nikolaj Vilhelmsen Edinger.
Desuden nævnes afdødes faster Alhed [Johansdatter] Edinger, [begravet Køge 2.10.1716], g.m. Cornelius Poulsen, præst i Karrebæk, [skifte Øster Flakkebjerg herred gejstlig 27.4.1711 lbnr.46].
Litteratur: Slægten Edinger af Albert Fabritius i: Personalhistorisk Tidsskrift 1930 side 46-70. Heri side 50: Vilhelm Edinger.

2539    Hans Gram, brygger ved Nørreport i København. 5.10.1752, no.38, opslag 233.
E: Johanne Gad. B:
1) Peder Gram
2) Dorthe Gram
3) Ida Johanne Gram g.m. Jesper Klitgaard
4) Cathrine Dorthe Gram g.m. Frands Christoffersen Ruch, tobaksspinder
5) Elisabeth Gram 31
6) Charlotte Gram 20.
(Originale skiftebreve lbnr.498).

2540    Arved Holm, skomager i Dybensgade i København. 19.10.1747, no.39, opslag 255.
A:
1) krigsråd Holm
og medarvinger.
Forsegling 11.8.1747.

2541    Just Henrik Heber, stenhuggersvend i Prinsensgade i Kalveboderne på Christianshavn, der døde 26.11.1752, no.40, opslag 260.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet Sankt Petri kirkegård 29.11.1752.
(Originale skiftebreve lbnr.499).

2542    Hans Vinsløv, hospitalsforstander i Vestergade i København. 13.2.1753, no.41, opslag 280.
Enkemand efter [Margrethe Brunsmann].
Fordeling af arv i skiftebrevet af 27.8.1740, originale skiftebreve lbnr.317.
0) forældre [Peder Jacobsen Vinsløv, præst i Præstø og Skibinge, død 13.1.1705 og Martha Nielsdatter Bruun, død 1721]
1) bror Jacob Pedersen Vinsløv, i udlandet, overgået til den katolske tro og dermed udelukket fra at arve ifølge Danske lov 6.1.1
2) bror Ludvig Pedersen Vinsløv, præst [i Våler og Svinndal i Nedre Borgesyssel provsti i Christiania stift] i Norge, uvist om død
3) bror Laurids Vinsløv i udlandet, død uden børn
4) bror Christian Pedersen Vinsløv, præst i Bårse [og Beldringe, begravet 27.6.1720, var g.m. Cathrine Poulsdatter Munchgaard, død 1720]. 5B:
a Peder Vinsløv, hof-medaljør
b Jacob Christiansen Vinsløv, degn i Alsted og Fjenneslev g.m. [Kirstine Sofie Stub] ved dennes bror Laurids Stub i Gyrstinge
c Hans Vinsløv, guldsmed i Christiania i Norge
d Maren Vinsløv, død, var g.m. [Johan Hornemann i Næstved]
e Johanne Vinsløv, død, var g.m. Mathiassen, spisemester på Herlufsholm. 2B:
1 Johan Ludvig
2 Cathrine
f Rebekka Vinsløv, død uden børn
5) bror Henrik Pedersen Vinsløv, død. 2B:
a Peder Henriksen Vinsløv, i Bårse
b Lene Kirstine Vinsløv, i Bårse
6) bror Jens Jacob Pedersen Vinsløv, død uden børn
7) søster Karen Pedersdatter Vinsløv, enke efter [Johan Anton] Poggensee, præst [i Strøby og Varpelev, skifte Stevns herred gejstlig 15.3.1723 lbnr.46]
8) søster Marie Vinsløv, uvist om i live
9) søster Anne Magdalene Winsløv g.m. [Folkmar Jacobsen Holm, apoteker i Fredericia].
Litteratur: Nogle bidrag til Winsløwernes slægtshistorie af Johannes Bapt. Metzler i: Personalhistorisk tidsskrift 1911 side 42-58. Heri side 45: Peder Jacobsen Vinsløv.

2543    Esben Madsen, grovsmed i Rosenborggade i København, der døde 9.9.1752, no.42, opslag 291.
Enke efter Mette Jochumsdatter. B:
1) Mads Esbensen 5.
FM: Ditlev Thorsen Lind, grovsmed.
Desuden nævnes afdødes kones søster Heilige Margrethe Jochumsdatter.
(Originale skiftebreve lbnr.500).

2544    Niels Nielsen, kældermand i Møntergade i København. 17.2.1753, no.43, opslag 317.
E: Margrethe Rasmusdatter.
Arvinger angives ikke.

2545    Else Cathrine Jørgensdatter i Vognmandsgade i København, der døde 29.9.1752, no.45, opslag 2.
Enke efter Nikolaj Baltzer, skibs-underassistent i Det asiatiske Kompagni. B:
4) Anne Cathrine Nikolajsdatter Baltzer 15.
Første ægteskab med Christen Olufsen Holm, skrædder. B:
1) Christian Christensen Holm, skræddersvend
2) Jacob Christensen Holm, skomagersvend, der er kondemneret til at arbejde i Citadellet i København
3) Bente Christensdatter Holm 40.
Desuden nævnes afdødes søster Marie Jørgensdatter g.m. Jens Jørgensen, skipper.
(Originale skiftebreve lbnr.501).

2546    Israel Heyman (Heitmann), jøde i Lille Kongensgade i København. 8.11.1750, no.46, opslag 33.
E: Dolzal. LV: Hertz Filip.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 7.11.1750.
(Originale skiftebreve lbnr.502).

2547    Jean Pierre Volant, stivelsesfabrikant i Dronningens Tværgade i København. 23.2.1752, no.47.
E: Anne Marie Mathiasdatter Wucheler. B:
1) Johan Peder Volant, sergent på Holmen, død. E: Cathrine Jensdatter. 2B:
a Cathrine Marie Johansdatter Volant 8
b Anne Sofie Johansdatter Volant 4.
FM: morbror Mogens Jensen, bøsseskytte på Holmen.
Desuden nævnes afdødes bror Josef Volant.
[Enkens første ægteskab med Bendix Linder, kræmmer, skifte 15.9.1712 lbnr.921].

2548    Niels Poulsen Trønning i Fortunstræde i København. 22.12.1744, no.48, opslag 87.
E: Karen Nielsdatter Vandal. B:
1) Niels Nielsen Trønning 13
2) Anne Cathrine Nielsdatter Trønning 6.
FM: Niels Jensen Vandal, hørkræmmer.
(Slutningen af skiftet mangler på nettet)Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17562549    Clara Bay i København. 10.6.1756, her uden nummer, opslag 2.
Enke efter Jens Rasmussen Fischer, købmand, død for 10 år siden.
Testamente af 30.7.1739.
Desuden nævnes afdødes søster Sabine Elisabeth g.m. Steffen Jacob Schmidt, vinhandler.
(Begyndelsen af skiftet mangler her. Se hele skiftet i Originale skiftebreve lbnr.751).

2550    Jens Andersen Bondo, brændevinsbrænder i Sankt Pederstræde i København. Skifte sluttet 13.7.1756. no.95, opslag 17.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Peder Pedersen. B:
1) Andreas Jensen Bondo, student.
(Originale skiftebreve lbnr.716).

2551    Anne Cathrine Christensdatter i Dybensgade i København. 4.6.1756, no.96, opslag 56.
E: Mathias Nielsen Fellum, skrædder. B:
1) Niels Christian Mathiassen Fellum 16
2) Morten Grif Mathiassen Fellum 10
3) Christian Mølmark Mathiassen Fellum 5
4) Anne Marie Mathiasdatter Fellum 1.
FM: Claus Roluf.
Afdøde døde 24.2.1756.

2552    Gedske Frandsdatter i Lille Kongensgade i København. 14.6.1756, no.97, opslag 62.
E: Jens Sørensen Bonde, hyrekusk. B:
1) Søren Jensen Bonde.

2553    Ellen Jensdatter i Sofiegade på Christianshavn. 16.7.1756, no.98, opslag 67.
Enke efter Johan Baltser Zinck, skibstømrer, skifte 15.4.1717 lbnr.1284.
Første ægteskab med Jens Akselsen, skibstømrer, skifte 6.10.1712 lbnr.944. B:
1) Johanne Jensdatter, 13 år i 1712, g.m. Henrik Stegemann på stedet
2) Aksel Jensen, 9 år i 1712, billedhugger, begravet Vor Frelser 22.9.1744
3) [Anne] Cathrine Jensdatter, 6 år i 1712, g.m. Thomas Meinert i Sønder Ho [på Fanø] i Jylland.

2554    Opbudsbo i København. 6.3.1756, no.99, opslag 96.
Registrering af fallitbo hos Nikolaj Christensen, auktionsmand på Gråbrødre Torv i København.
Desuden nævnes hans hustrus bror Høj, sværdfeger.
(Originale skiftebreve lbnr.717).

2555    Anne Marie Christensdatter i Lille Købmagergade i København, der døde 29.3.1756, no.101, opslag 124.
Enke efter Mads Jensen, kromand. B:
1) Anders Madsen, bødker
2) Christen Madsen, skibstømrer
3) Jens Madsen, skrædder i Maribo
4) Margrethe Madsdatter. enke efter Mogens Nielsen, brændevinsbrænder
5) Anne Madsdatter, enke efter Jens Olufsen Krabbe
6) Marie Madsdatter, død. E: Niels Jensen Hald, brændevinsbrænder. 1B:
a Jens Nielsen Hald 12.
(Originale skiftebreve lbnr.718).

2556    Anne Kirstine Andersdatter Torp, ugift i Store Strandstræde 12.2.1756, no.102, opslag 143.
A:
1) mor Anne Jensdatter, enke efter afdødes far Anders Nielsen, snedker i Rudkøbing
2) bror Rasmus Andersen i Humble
3) bror Niels Andersen, skræddersvend i Humble
4) søster Anne Margrethe Andersdatter
5) søster Dorthe Andersdatter g.m. Christen Christoffersen, feldbereder i Rudkøbing.
Mors første ægteskab med [Rasmus Andersen Strynbo, skifte Rudkøbing 24.1.1721 lbnr.325]
6) halvbror Anders Rasmussen i Pederstrup på Langeland
7) halvsøster Johanne Marie Rasmusdatter, enke efter Jens Rebslager i Rudkøbing.
Afdøde. der blev døbt i Rudkøbing 24.11.1734, døde 10.2.1756.
(Originale skiftebreve lbnr.719).

2557    Peder Nielsen, kældermand på Gammeltorv i København. 4.6.1756m no.103, opslag 186.
E: Margrethe Olufsdatter.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes søsterdatter Mette Pedersdatter g.m. Peder Lauridsen, arbejdsmand.

2558    Immanuel Constantin Kiønscher, feltskært i Gammelmønt i København. 20.7.1756, no.104, opslag 194.
E: Anne Kirstine Leopoldsdatter. B:
5) Carl Frederik Kiønscher 11
6) Immanuel Leopold Kiønscher 8
7) Helene Kirstine Kiønscher 6
8) Frederikke Amalie Kiønscher 3
9) Ellen Marie Kiønscher 10 uger.
Første ægteskab med Helene Kirstine. B:
1) Charlotte Louise Kiønscher 22
2) Sofie Eleonora Kiønscher 21
3) Christian Frederik Kiønscher 20
4) Johan Vilhelm Kiønscher 18.
FM: Vandal, stadsfysikus i Antonistræde.

2559    [Anne Joensdatter] i København. 3.7.1756, no.105, opslag 196.
Enke efter [Hans Christensen] Cappel, skipper.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet Holmen 3.7.1756.

2560    Oluf Lauridsen Møller, tjener, boende på hjørnet af Nørregade og Skidenstræde i København, der døde 22.3.1756, no.106, opslag 197.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes brors stedsøn Schou, student.

2561    Casper August Sunchen, (Zincher) (Sønchen), overmester i Det asiatiske Kompagni. 13.7.1756, no.107, opslag 208.
Arvinger angives ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.720).

2562    Robert Mc Cullough, doktor i England. Skifte København 2.8.1756, no.107½, opslag 241.
Enkemand efter Charlotte Amalie von Hemert, død 1711. B:
1) Peder Mc Cullough, doktor i London, død. 5B:
a Ludvig Alexander Mc Cullough, født 15.11.1730
b Anne Marie Mc Cullough, født 4.9.1734
c Jeanne Magdalene Mc Cullough, født 24.9.1735
d Susanne Mc Cullough, født 2.8.1736
e Dickson Mc Cullough, en søn, født 20.7.1739
FM: farmors bror Just von Hemert i København
2) Anton Mc Cullough, apoteker i London
Arv i boet efter afdødes kones bror Gisbert von Hemert, originale skiftebreve 25.8.1755 lbnr.780

2563    Mathias Nielsen Ploug, skibstømrer i Store Helliggejststræde i København. 30.3.1756, no.108, opslag 2.
A:
1) mor Ellen Pedersdatter, enke efter Niels Madsen, skibstømrer
2) bror Jens Nielsen, skibstømrer
3) søster Elisabeth Nielsdatter.
(Originale skiftebreve lbnr.720).

2564    Gudmand Knudsen, tobaksspinder på Bjørn Plads på Christianshavn. 21.2.1756, no.112, opslag 23.
Enkemand efter Anne Margrethe Rasmusdatter. B:
1) Peder Gudmandsen Rosendal, værtshusmand i Lille Ravnsborg uden for Nørreport
2) Karen Gudmandsdatter g.m. Anders Madsen Helsted, grovsmed
3) Kirsten Gudmandsdatter 17.
(Originale skiftebreve lbnr.722).

2565    Anton Sørensen, handskemager i Skindergade i København. Skifte sluttet 7.4.1756, no.113, opslag 49.
Enkemand. B:
1) Søren Antonsen, handskemager, på stedet
2) Anne Kirstine Antonsdatter g.m. Ulrik Olufsen, handskemager
3) Karen Antonsdatter g.m. Jens Nielsen Fjeldsted, visiterer
4) Anne Marie Antonsdatter, død. E: Knud Andersen, handskemager. 2B:
a Karen Knudsdatter 13
b Birthe Knudsdatter 12.
(Originale skiftebreve lbnr.723).

2566    Niels Rasmussen, øltapper i kælderen under Silkefabrikken i Bredgade i København. 28.7.1756, no.114, opslag 64.
E: Johanne Mikkelsdatter.
Arvinger angives ikke-.
Desuden nævnes:
1 enkens søster Kirsten Mikkelsdatter g.m. Niels Stidsen, staldkarl
2 enkens bror Mikkel Mikkelsen.

2567    Regning i København. 10.8.1756, no.115, opslag 68.
Regning i boet efter Peder Hansen, klejnsmed i København.

2568    Anders Nielsen, fattigfoged i Didrik Bartskærs Gang i København. 3.7.1756, no.116, opslag 70.
E: Anne Cathrine Jensdatter. B:
2) Mette Bente Andersdatter 6
3) Sidse Marie Andersdatter 14 uger.
Første ægteskab med Mette Bente Jensdatter. B:
1) Inger Christiane Andersdatter 14.
FM: Oluf Holm, lakaj.

2569    Hans Wesberg, skrædder i Springgade i København, der døde 4.11.1755, no.118, opslag 76.
E: Elisabeth Weber.
Første ægteskab med Margrethe Lange. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter Wesberg 9.
FM: farbror Niels Wesberg, skrædder.

2570    Opbudsbo i København. 13.2.1756, no.119, opslag 99.
Registrering af fallitbo hos Johan Høhne, guldsmed i Frederiksberggade i København.
Desuden nævnes:
1 hans afdøde far Henrik Høhne
2 hans bror Henrik Høhne, foged i Inderøens fogderi i Norge
3 hans afdøde søster Abel Cathrine Høhne.
(Konceptskifte lbnr.2570).

2571    Hans Sørensen Berg, tømrer i København. 6.4.1756, no.120, opslag 196.
E: Kirsten Nielsdatter. A:
0) forældre Søren Pedersen Ulf og Maren Hansdatter Nebel i Bjert i Eltang sogn, begge døde
1) bror Peder Sørensen, døbt Eltang 9.11.1692, uvist hvor
2) søster Anne Sørensdatter, døbt Eltang 26.1.1696, enke, var gift Eltang 10.2.1740 med Knud Thomsen
3) søster Maren Sørensdatter, døbt Eltang 11.19,.1698, gift Eltang 15.6.1744 med Mads Clausen, rytterbonde i Bjert.
Mors første ægteskab med Peder Hansen Ovesen i Bjert.
4) halvsøster Sidsel Pedersdatter, skifte Varde sluttet 19.1.1745, var gift Eltang 14.6.1698 med Søren Lauridsen, gartner i Varde. 2B:
a Laurids Sørensen, 37 år i 1745, død, var g.m. Anne Marie Eskildsdatter i Varde. Hendes andet ægteskab med Anders Hansen Ulf i Varde. 1B:
a Inger Lauridsdatter i Varde
b Gunder Sørensdatter, 26 år i 1745
5) halvsøster Maren Pedersdatter, død. Første ægteskab med Hans Pedersen i Viuf, gift Eltang 5.11.1705. 5B:
a Peder Hansen, døbt Viuf 20.6.1706, død uden børn
b Hans Hansen, døbt Viuf 7.3.1708, i Vilstrup sogn
c Peder Hansen, døbt Viuf 15.2.1711, død uden børn
d Anne Pedersdatter, døbt Viuf 12.3.1713, død uden børn
e Maren Pedersdatter, døbt Viuf 8.12.1715, død uden børn.
Maren Pedersdatters andet ægteskab med Thomas Jensen fra Slagballe. 2B:
f Lene Thomasdatter, døbt Viuf 6.11.1718, g.m. Hans Pedersen, rytterbonde i Viuf
g Dorthe Thomasdatter, døbt Viuf 1.11.1721, g.m. Anders Thøgersen i Viuf
6) halvsøster Else Pedersdatter, døbt Eltang 11.1.1682, uvist hvor
7) halvsøster Abelone Pedersdatter, døbt Eltang 12.3.1684, begravet 6.7.1684
8) halvsøster Dorthe Pedersdatter, døbt Eltang 9.10.1685 g.m. Christen Sloth i Bjert
9) halvsøster Abelone Pedersdatter, døbt Eltang 4.3.1688, død uden børn, var gift Eltang 29.11.1719 med Anders Andersen Kjær i Bjert
10) halvsøster Anne Dorthe Pedersdatter, døbt Eltang 4.8.1690, begravet 6.8.1702.

2572    Peder Andersen Kolberg, smedesvend ved Amagerport på Christianshavn. 18.8.1756, no.121, opslag 211.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. B:
1) Niels Pedersen 7
2) Peder Pedersen 3
3) Thomas Pedersen 3.
FM: Thomas Rasch.
Afdøde døde i juni 1754.

2573    Peder Troelsen, arbejdsmand i Lavendelstræde i København, der døde 24.7.1756, no.122, opslag 213.
E: Gunild Eriksdatter.
Arvinger angives ikke.

2574    Kirsten Hansdatter i Adelgade i København, der døde 10.3.1756, no.123, opslag 217.
Enke efter Henrik Christoffer Ahlefeldt, fanesmed. B:
1) Christian Frederik Ahlefeldt, dugmagersvend
2) Else Marie Ahlefeldt g.m. Thibord Malmstrøm, livgarder
3) Sara Dorthe Ahlefeldt 27.
FM: Hans Jespersen Ahlefeldt.
(Originale skiftebreve lbnr.725).

2575    Joen Joensen, skoflikker i Skindergade i København, der døde 27.6.1756, no.125, opslag 248.
E: Johanne Pedersdatter.
Første ægteskab med Sidsel Lauridsdatter, [skifte 27.2.1750 lbnr.2375]. B:
1) Inger Joensdatter 14.
FM: Claus Henrik Henningsen, snedker.

2576    Herman Frederik Schliuter, skræddersvend i Fiolstræde i København, der døde 9.7.1756, no.126, opslag 261.
E: Ingeborg Thomasdatter. A:
1) Juncher, perlestikker i Pilestræde
2) Kønning i Store Kongensgade
3) Frederik Henrik Schiøtt, kvartermand i Borgergade
4) Grethe Cathrine i Store Færgestræde.
Afdøde blev begravet 13.7.1756 i Den tyske reformerte kirkes urtegård.

2577    Maren Kirstine Kirkegaard i København. 27.8.1756, no.127, opslag 275.
E: Andreas Christian Schmidt, skoleholder.
Arvinger angives ikke.

2578    Opbudsbo i København. 14.11.1754, no.128, opslag 276.
Registrering af fallitbo hos Hayman Moses Goldschmidt, jøde, g.m. Trøge i Østergade i København.
Forretningen anmeldt af Samuel Goldschmidt.
(Originale skiftebreve lbnr.726).

2579    Christen Andersen Astrup, ugift hosekræmmer ved Gammelstrand i København, der døde 4.1.1756, no.129, opslag 351.
Testamente af 17.12.1755. A:
0) forældre Anders Christensen Astrup, [begravet Faster 17.11.1720] og Maren Jespersdatter, [begravet Faster 5.8.1740].
Mor gift anden gang [Faster 26.3.1722] med Niels Jensen Astrup.
1) halvbror Anders Nielsen Astrup
01) farbror Peder Christensen Tranmose, død. 7B:
1) Oluf Christian Tranmose i Debelmose i Sønder Borris sogn
2) Christen Pedersen Tranmose i Ålborg
3) Bennet (Benedikte) Pedersdatter Tranmose g.m. Christen Mogensen, degn i Tim
4) Karen Pedersdatter Tranmose g.m. Peder Jørgensen, skomager i Holstebro
5) Margrethe Pedersdatter Tranmose i Holstebro
6) Kirstine Margrethe Pedersdatter Tranmose i Majgård i Mejrup sogn, enke efter Anders Christensen Majgaard
7) Kirsten Pedersdatter Tranmose i Ringkøbing
02) farbror Søren Christensen g.m. Mette Christensdatter i Pårup i Assing sogn, begge døde. 1B:
1) Kirsten Sørensdatter, døbt Assing 25.7.1708, i Abildtrup i Vorgod sogn, enke efter Mikkel Christensen Abildtrup
03) faster Anne Christensdatter, død for 2 år siden, var g.m. Christen Pedersen Uglbjerg (Ugelbjerg). 2B:
1) Christen Christensen Uglbjerg i Skindbjerg i Dejbjerg sogn
2) Karen Christensdatter g.m. Mads Jespersen i Skindbjerg
04) morbror Jens Jespersen [Amtrup (Amdrup)], død, var g.m. [Mette Andersdatter]. 1B:
1) Mette Jensdatter Amtrup 22, i København
[Mette Andersdatters første ægteskab med Laurids Lauridsen, brændevinsbrænder]. 1B:
2) [Else Cathrine Lauridsdatter Egeris] g.m. Niels Jørgensen Stræt, hørkræmmer. Deres 4B:
a Mette Margrethe Nielsdatter 9
b Johanne Dorthe Nielsdatter 5
c Marie Elisabeth Nielsdatter 2
d Jørgen Nielsen Stræt 9 mdr
05) moster Maren Jespersdatter [Amtrup], [skifte Kalundborg 14.2.1731 lbnr.344], var g.m. Christen [Hansen] Alrum, skrædder, [skifte Kalundborg 13.5.1735 lbnr.384]. 1B:
1) Anne Birgitte Christiansdatter i København
06) Laurids Pedersen Vorgod 19, afdødes plejebarn.
(Originale skiftebreve lbnr.727).

2580    Margrete Markusdatter Terkildsen i København. 31.8.1756, no.130, opslag 439.
Enke efter Joachim Severin Bonsach, assistent i Det ostindiske Kompagni. Ingen børn.
Første ægteskab med Alexander Bertelsen Lemvig, skoleholder i København. B:
1) Marie Alexandersdatter Lemvig g.m. Arff, kommandør
2) Bartholomæus Alexandersen Lemvig, kontrollør og norsk postmester i Helsingør, [skifte 23.8.1735 i Helsingør skifteprotokol 1742-1758 fol. 385], var g.m. Anne Bertelsdatter. 3B:
a Bartholomæus Joachim Bartholomæussen Lemvig i Ostindien
b Marie Bartholomæusdatter Lemvig i Norge
c Margrethe Bartholomæusdatter Lemvig g.m. Knud Møller i København.
3) Carl Alexandersen Lemvig, kaptajn ved Fortifikationen, g.m. Dorthe Marie Berg., begge døde. 3B:
a Christian Frederik Carlsen Lemvig, skriverkarl i København
b Poul Carlsen Lemvig 17
c Marie Carlsdatter Lemvig g.m. Andreas Ramløse i København
Afdøde havde arv efter bror Carl Terkildsen, brændevinsbrænder, skifte 13.11.1746 lbnr.2297.

2581    Niels Rasmussen Haarby, portner i Lille Kongensgade i København. 31.8.1756, no.131, opslag 454.
Deling af arv ved skiftet: Originale skiftebreve 26.3.1750 lbnr.575.
A:
0) forældre Rasmus Christensen og Sidsel Nielsdatter i Hårby [ i Veng sogn i Hjelmslev herred i Skanderborg amt], begge døde
1) bror Christen Rasmussen, død, var g.m. Kirsten Nielsdatter. 4B:
a Niels Christensen i Javngyde
b Mette Christensdatter g.m. Søren Lauridsen i Høver
c Karen Christensdatter
d Rasmus Christensen, i udlandet
2) søster Gertrud Rasmusdatter, død. 6B:
a Rasmus Christensen i Hårby
b Jens Christensen i Fruering
c Peder Christensen i Fruering
d Søren Christensen, klejnsmedesvend i Århus
e Niels Christensen i København, død
f Maren Lauridsdatter g.m. Peder Nielsen i Vitved
3) søster Kirsten Rasmusdatter, død, var g.m. Christen Christensen i Hårby. 6B:
a Rasmus Christensen i Veng
b Niels Christensen i Hårby
c Cathrine Christensdatter g.m. Rasmus Sørensen i Hårby
d Sidsel Christensdatter, enke i Hårby
e Kirsten Christensdatter g.m. Jens Rasmussen, skibskarl i Århus
f Maren Christensdatter, død, bar g.m. Gert Jensen i København, der efterlader 3 børn
4) søster Mette Rasmusdatter, død. 4B:
a Karen Lauridsdatter g.m. Niels Jensen i Hårby
b Anne Lauridsdatter g.m. Anders Jensen i Hårby
c Sidsel Lauridsdatter g.m. Rasmus Hald i Svejstrup
d Maren Lauridsdatter i Århus
5) søster Dorthe Rasmusdatter, død, var g.m. Rasmus Jensen i Hårby, [skifte Skanderborg rytterdistrikt 7.11.1703 lbnr.606]. 1B:
a Niels Rasmussen i Hårby.

2582    Johan Frederik Krøyer, klædekræmmer på hjørnet af Amagertorv og Helliggejststræde i København. 19.4.1755, no.140, opslag 2.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i stadens arresthus, indsat for gæld.
(Originale skiftebreve lbnr.731).

Resten af protokol 139: 1756 no.140-161, mangler på nettet.
Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
1757


2583    Georg Vilhelm Bæsche (Bøsche), stenhugger i Amaliegade i København, der døde 16.3.1756, no.155
Enkemand efter Margrethe Mikkelsdatter, der døde for 5 år siden. B:
1) Cathrine Margrethe Georgsdatter 5.
FM: Jacob Mørch, hørkræmmer.
Desuden nævnes afdødes hustrus mor Anne Cathrine, enke efter Mikkel Pedersen, øltapper.
(Originale skiftebreve lbnr.818).

2584    Opbudsbo i København. 13.10.1756, no.156.
Registrering af fallitbo hos Frederik Dajon, klejnsmed i Laksegade i København gift med Sofie Magdalene.
(Originale skiftebreve lbnr.819).

2585    Bernhard Hønnike, snedker i København. 24.1.1756, no.157.
E: Anne Cathrine Krøyer. LV: Thomas Flindt, prokurator. B:
1) Bernhard Hønnike, snedkersvend, i udlandet
2) Anne Marie Hønnike g.m. Johan Christian Bracht, skræddersvend
3) Anne Cathrine Hønnike 14.
FM: Frederik Vilhelm Becher, skomager.
(Originale skiftebreve lbnr.820).

2586    Anne Cathrine Wiedewelt i Borgergade i København. 12.4.1757, no.158.
Enke efter Hans Jørgen Kassel. B:
4) Cathrine Hansdatter g.m. Johan Meyer, murersvend
5) Anne Kirstine Hansdatter g.m. Johan Sverner, værtshusmand.
Første ægteskab med Daniel Møller, værtshusmand. B:
1) Mathias Møller, billedhugger i Potsdam
2) Henrik Møller, sadelmagersvend
3) Lucie Møller g.m. Jacob Brandt, løjtnant i Bergen i Norge.
(Originale skiftebreve lbnr.821).

2587    Anne Christensdatter i Møntergade i København. 24.8.1757, no.159.
E: Peder Jørgensen Bech, brændevinsbrænder. B:
1) Karen Pedersdatter 9.
FM: Didrik Munch, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 20.10.1755.

2588    Margrethe Olufsdatter, ugift tjenestepige i København. 20.9.1757, no.160.
Arvinger angives ikke.

2589    Frederik Poulsen, opløber i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 20.9.1757, no.161.
A:
0) forældre Poul Bernt Jørgensen, skifte 1.4.1746 lbnr.2235 og Gertrud Andersdatter Resdal, skifte 25.10,.1750 efter andet ægteskab med afdødes stedfar Peder Jørgensen Ambus, klejnsmed, der endnu lever.
1) bror Jens Poulsen 22
2) bror Andreas Poulsen 18
3) halvbror Laurids Jensen Refdal, bagersvend, fuldmyndig.
Afdøde døde 27.12.1754 på rejse til Kina.

2590    Søren Jochumsen, koffardimatros i Brogade på Christianshavn. 22.9.1757, no.162.
E: Maren Jacobsdatter. B:
1) Jochum Sørensen 6.
FM: morfar Jacob Hansen.

2591    Sigismund Nikolaj Ebbel, skibs-overmester i København. 3.6.1757, no.163.
Arvinger kendes ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.822).

2592    Peder Schmidt, bouteillerer i Borgergade i København. 8.9.1757, no.164.
E: Barbara Poll. LV: Nikolaj Schmidt, prokurator. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter Schmidt 21
2) Benjamin Peder Pedersen Schmidt 12.
FM: Michael Dørup, stivelsesfabrikant.
Desuden nævnes afdødes svigerfar Rasmus Vandal, møntohm på Den kongelige Mønt.

2593    Marie Jensdatter, ugift tjenestepige i København. 7.9.1757, no.165.
Arvinger angives ikke.

2594    Jonas Mortensen, skoflikker ved Nyhavn Kanal i København. 28.9.1757, no.166.
E: Lene Sanders. B:
1) Johanne Mørch g.m. Poul Andersen Alling
2) Karen Jonasdatter, død. E: Poul Andersen, skibstømrer.
Børnene tillader at enken sidder i uskiftet bo.
Afdøde døde 23.8.1756.

2595    Christine Jesdatter i Fiolstræde i København. 20.9.1757, no.167.
E: Levin Walther, arbejdsmand.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 18.9.1757.

2596    Cathrine Qvist ved Vestervold i København. 1.10.1757, no.168.
E: Laurids Christoffersen Kamp, skrædder. B:
1) Margrethe Sofie Lauridsdatter 10
2) Karen Lauridsdatter 6.

2597    Anne Cathrine Pedersdatter i Lars Leistræde i København. 1.10.1757, no.169.
E: Jens Clausen Trane, skræddersvend. B:
1) Godenius Jensen 5.

2598    Anne Christensdatter i Sankt Pederstræde i København. 1.10.1757, no.170.
E: Mogens Nielsen, aftakket matros. B:
1) Christen Mogensen 8.
Afdøde døde 5.9.1755.

2599    Gert Kohlendal, ugift skibsassistent i Det asiatiske Kompagni, på hjørnet af Snaregade og Gammelstrand i København, der døde 20.5.1754, no.171.
A:
0) forældre Cornelius Kohlendal, skipper i kongens tjeneste, død for 18-20 år siden, og Mette Marie Carlsdatter, død for 16-18 år siden
1) farbror Octavius Kohlendal på Frederiksberg her uden for staden, der ikke har sin fulde forstand
2) farbror Gert eller Gerald Kohlendal i Lissabon, død uden børn
3) faster Cathrine Kohlendal g.m. Christoffer Helmer (Helms), begge døde. 1B:
a Marie Cathrine Helmer i Slagelse Hospital
4) faster Engelke Kohlendal, død, var g.m. [Søren Jacobsen] Ørsted, præst i Haraldsted og Allindemagle, [død 7.10.1736]. 3B:
a Christian Ørsted, præst i Slagelse Sankt Peder [og Hospitalet]
b Jacob Ørsted, rektor i Kolding
c Cornelius Ørsted, degn i Tølløse
5) moster Birgitte Carlsdatter, død, var g.m. Anders Jensen Møller i Hummergade i København. 2B:
a Anne Marie Andersdatter
b Agnethe Andersdatter, begge hos deres far
6) mors halvsøster Anne Margrethe Carlsdatter, død, var g.m. Laurids Børgesen i Vigantsgade i København. 4B:
a Børge Lauridsen, portner i Odense Slot
b Carl Lauridsen i København
c Dorthe Marie Lauridsdatter g.m. Poul Geeder, undervisitør i København
d Inger Lauridsdatter g.m. Jesper Thygesen, smed i Store Egebjerg i Ods herred.
(Originale skiftebreve lbnr.823).

2600    Regning i København. 4.10.1757, no.172.
Regning i boet efter Christen Jensen Ejberg, øltapper i København.

2601    Dorthe Gabrielsdatter i Købmagergade i København. 29.9.1757, no.172½.
E: Jacob Lauridsen Willer, styrmand.
Arvinger angives ikke.

2602    Ib Christensen, ugift tjenestekarl i Trommesalen uden for Vesterport i København. 24.9.1757, no.173.
Arviger angives ikke.
Afdøde blev begravet på Trinitatis kirkes assistents-kirkegård.

2603    Bodil Pedersdatter i Adelgade i København. 5.10.1757, no.174.
E: Alexander Caspersen. B:
1) Lisbeth Alexandersdatter 17
2) Bent Alexandersen 12
3) Karen Alexandersdatter 5.

2604    Christoffer Rug, nagelsmed i Studiestræde i København. 5.10.1757, no.175.
E: Kirstine Sofie Mathiasdatter. B:
1) Christoffer Bendix Christoffersen 14
2) Herman Daniel Christoffersen 11
3) Christian Hartvig Christoffersen 9.
FM: August Danielsen, nagelsmed.
Afdøde døde i marts 1751.

2605    Niels Andersen, høker i Vognmandsgade i København. 4.10.1757, no.176.
E: Maren Arvesdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 30.9.1757.

2606    Ejner Sivertsen, bager i København. 11.10.1757, no.178.
E: Maren Pedersdatter, enke efter andet ægteskab.
Testamente af 4.4.1757. A:
0) forældre Sivert Haagensen Tiller i gården Tiller i Størdal præstegæld i Trondhjem stift, død
1) bror Hartvig Sivertsen, dragon, død for 23 år siden, uden børn
2) bror Anders Sivertsen i gården Tiller, død for 6 år siden. E: Marit Ottesdatter, nu g.m. Mads Joensen. 6B:
a Marit Andersdatter g.m. Mads Joensen
b Gertrud Andersdatter 20
c Mali Andersdatter 17
d Gunild Andersdatter 12
e Sivert Andersen 14, hos sin mor i gården Tiller
f Hartvig Andersen.
Af fars første ægteskab B:
3) halvbror Haagen Sivertsen, død. 1B:
a Ellen Haagensdatter g.m. Oluf Pedersen Berg i Trondhjem
4) halvsøster Mali Sivertsdatter g.m. Johan Dragslet i Dragslet i Størdal, begge døde. 6B:
a Oluf Johansen i Bergen
b Peder Johansen, uvist hvor
c Sivert Johansen, død for 2 år siden. 5B:
1 Johan Sivertsen i Størdal
2 Jørgen Sivertsen i Størdal
3 Peder Sivertsen 25, hos sin mor
4 Hartvig Sivertsen 23, soldat
5 Ingeborg Sivertsdatter hos sin mor
d Anne Johansdatter, død. E: Erik Jensen Hochling i Ålen kirkesogn i Frostens præstegæld. 4B:
1 Mali Eriksdatter 25
2 Anne Eriksdatter 20
3 Svend Eriksen 18, soldat
4 Gertrud Eriksdatter 18
e Gunild Johansdatter, enke i Størdal præstegård
f Helle Johansdatter g.m. Torsten Baadsen i Dragslet i Størdal
5) halvsøster Mali Sivertsdatter på Gården Røche i Størdal, død. Uden ægteskab B:
a Marithe Samsonsdatter g.m. Laurids Elevsen Bøcher i Størdal
6) halvsøster Anne Sivertsdatter, enke.
Testamentet nævner enkens barn og børnebørn af første ægteskab:
1) Anne Marie Bøhm, enke efter Bager, kantor. Hendes børn:
a Peder Bager
b Sara Bager g.m. Hans Hansen
c Cathrine Bager g.m. Oluf Meinert?
(Originale skiftebreve lbnr.826)

2607    Christian Varberg, guldsmed i Landemærket i København. 15.9.1757, no.179.
E: Anne Sofie. LV: bror Johan Klemp, visitør.
Arvinger kendes ikke.

2608    Anne Christensdatter i Borgergade i København. 12.5.1757, no.180.
E: Jens Pedersen Dalgaard, melmand. B:
1) Peder Jensen, bødkersvend i udlandet
2) Søren Jensen, skibstømrer g.m. Elsebeth.

2609    Regning i København. 18.10.1757, no.181.
Regning i boet efter Andreas Hansen, vægter.

2610    Sidsel Nielsdatter Asch i København, der døde 2.2.1757, no.182.
Enke efter Hans Bentsen Vinstrup.
Testamente af 3.2.1755.
Da afdødes eneste søn Benedikt Vinstrup er død 8 år efter sin far, bliver indsat som eneste arving: A:
1) Didrik Munch g.m. Gunild Andersdatter.

2611    Judith Nielsdatter i Studiestræde i København, der døde 3.5.1757, no.183.
E: Peder Pedersen, møllersvend.
Første ægteskab med [Jens Nielsen Falling, Konceptskifte in1756 no.216, der mangler på nettet]. B:
1) Oluf Jensen 13
2) Anne Marie Jensdatter 6.
Desuden nævnes afdødes mor Kirsten Normanns.
(Originale skiftebreve lbnr.828).

2612    Christian Eberhardt, skildrer på hjørnet af Magstræde og Vandkunsten i København. 27.7.1757, no.184.
A:
1) søster Johanne Elisabeth Eberhardt.
(Originale skiftebreve lbnr.829).

2613    Eleonora, der døde 29.3.1756 i Kina. Skifte i København 25.10.1757, no.185.
E: Johan Frederik Blom, musikant i Kina.
Afdøde efter en umyndig datter hos enkemandens bror Jørgen Poulsen, kongelig staldkarl i København.

2614    Regning i København. 25.10.1757. no.186.
Regning i boet efter Jens Andersen Schultz.

2615    Anders Sørensen, øltapper i Snaregade i København. 8.10.1757, no.187.
E: Bodil Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

2616    Anne Kirstine Lindegaard i Åbenrå. 27.10.1757, no.188.
E: Hans Andersen Lynggaard, skrædder. B:
1) Louise Hansdatter 5
2) Caroline Sofie Hansdatter 3.
Afdøde døde 23.10.1757.

2617    Henrik Jacobsen, øltapper i Åbenrå i København. 27.10.1757, no.189.
E: Marie Joensdatter. B:
1) Inger Marie Henriksdatter 6
2) Johanne Helene Henriksdatter 4.
FM: Erik Langelund, urmager på Christianshavn.
Afdøde døde i februar 1754.

2618    Jens Ring, tømrersvend i Vognmandsgade i København. 27.10.1757, no.190.
E: Bodil Andersdatter. B:
1) Peder Jensen 3.
FM: Henrik Wenniche, arbejdsmand i Silkegade.
Afdøde døde 28.8.1757.

2619    Søren Nielsen Dahl i Store Købmagergade i København. 29.10.1757, no.191.
E: Susanne Madsdatter. B:
1) Anne Marie Sørensdatter g.m. Oluf Troelsen.
Afdøde døde 2.7.1757.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17582620    Jeppe Olufsen, skibstømrer i Skovbogade i København. 1.6.1758, no.104.
E: Dorthe Henriksdatter. LV: Henrik Faber, skomager.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der døde 20.3.1758 blev begravet 28.3.1758 på Helliggejst kirkegård.

2621    Peder Jacobsen Sandager, sandmand på Kongevejen ved Vibenshus uden for Østerport i København. 8.2.1758, no.105.
E: Karen Andersdatter, der døde 8.2.1758. B:
1) Karen Pedersdatter 11
2) Hans Pedersen 10
3) Maren Pedersdatter 7.
FM: Peder Valentinsen, formand for sandvognene, der også kaldes formand for Det lille vognmandslaug.
Afdøde døde 6.2.1758.

2622    Christen Jørgen Schmidt, skomager i Åbenrå i København, der døde 10.4.1758, no.106.
E: Anne Marie Kryllensteen (Gryllensteen). B:
4) Christian Frederik Schmidt 22, skomagersvend, i udlandet
5) Johan Christoffer Schmidt 16
6) Marie Dorthe Christensdatter Schmidt 14.
FM: Johan Christoffer Kollats, skomager.
Første ægteskab med Cathrine Elisabeth Valentin. B:
1) Cathrine Elisabeth Christensdatter Schmidt g.m. Gottlob Henrik Lukas, gartner
2) Christian Hartvig Schmidt, skomager i Hamborg
3) Anne Gertrud Christensdatter Schmidt 31.

2623    Regning i København. 6.6.1758, no.107.
Regning i boet efter Helvig Tornqvist i København.

2624    Peder Christensen, snedker i København. 6.6.1758, no.108.
Fordeling af arven efter afdøde, skifte 2.6.1757. A:
0) forældre Christen Pedersensen, snedker i Rørholt i Dronninglund sogn, begravet Dronninglund 13.4.1713 og Maren Nielsdatter, død
1) bror Niels Christensen i Bolle i Dronninglund sogn, døbt Dronninglund 30.9.1701, død. 3B:
a Valborg Nielsdatter 19
b Ingeborg Nielsdatter 17
c Maren Nielsdatter 14.
Mors andet ægteskab med Christen Nielsen i Rørholt, gift Dronninglund 19.8.1713.
2) halvbror Christen Christensen i Rørholt, døbt Dronninglund 12.1.1716
3) halvsøster Maren Christensdatter, døbt Dronninglund 14.5.1724, i København.
Afdøde blev døbt Dronninglund 25.3.1710.

2625    Regning i København. 13.6.1758, no.110.
Regning i boet efter Anders Kjeldsen, tjenestekarl i København.

2626    Afkald i København. 14.6.1758, no.111.
Afkald 2.6.1758 fra Knud Nielsen som eneste arving efter sin datter Anne Marie Knudsdatter til dennes enkemand Gotfred von Hoven i København.

2627    Hans Johansen Mylius, farversvend i København, der døde 3.2.1758, no.112.
Forlovet med Birgitte Sihm, datter af Andreas Sihm., murer i København.
A:
0) forældre [Johan Jacob Mylius, skifte 24.5.1757 lbnr.797 og Anne Kirstine Møller, skifte 7.7.1752]
1) søster Laurentse Marie Mylius g.m. Christian Mathiassen Lange, slagter, på stedet
2) søster Johanne Helvig Mylius
3) bror Jens Johansen Mylius, garversvend
4) søster Anne Kirstine Mylius, der ægter Christian Helverskov Lassen.
FM: morbror Jens Andreassen Møller, brygger.
(Originale skiftebreve lbnr.882).

2628    Else Pedersdatter i Dybensgade i København, der døde 22.1.1756, no.29, opslag 452.
Enke efter Laurids Olufsen Bornholm, skipper, død for 24 år siden. A:
1) bror Jørgen Pedersen i Store Ladager [i Ejby sogn], født i Sengeløse, død. 2B:
a Ingeborg Jørgensdatter g.m. Jens Pedersen i Højelse
b Karen Jørgensdatter g.m. Laurids Ibsen i Højelse.
(Originale skiftebreve lbnr.883).

2629    Ingeborg Sørensdatter i Vognmandsgade i København. 20.6.1758, no.114.
E: Andreas Madsen Visborg, tømrersvend.
Arvinger angives ikke.

2630    Udlægsforretning i København. 20.6.1758, no.115.
Udlægsforretning i en ejendom i Smedens Gang i Vingårdstræde i København, ejet af Anders Hansen Kaas, vægter i København, der døde 15.1.1758.
Ved forretningen er til stede:
1 afdødes søster Maren Hansdatter Kaas
2 Johan Christian Kaas
3 afdødes svoger Søren Lauridsen.

2631    Ulrik Rohnborg, vintappersvend i Sankt Pederstræde i København. 13.2.1758, no.116.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i København Vor Frue kirkegård 17.2.1758.

2632    Dorthe Marie Jensdatter i Skvaldergården i København. 13.9.1757, no.117.
E: Johan Ernst Reims, snedker. B:
1) Clara Sofie Reims g.m. Knud Knudsen, glarmester på Frederiksberg
2) Johan Andreas Reims 28, glarmestersvend
3) Johan Christoffer Reims 23, tømrersvend
4) Johan Henrik Reims 18
5) Johan Frederik Reims 14
6) Johan Christian Reims 10.
Afdøde døde 3.7.1757.

2633    Christian Thomsen Lykke i København. 30.3.1757, no.118.
Enkemand efter Cathrine Nielsdatter Møller.
Testamente af 14.12.1745.
Hans A:
1) bror David Thomsen i Parow ved Stralsund i Svensk Pommern, død 10.10,1756. 4B:
a Henrik Thomsen
b Peder Thomsen
c Cathrine Thomsen g.m. Joche Niklas
d Christine Thomsen, enke efter Jacob With.
Hendes A:
1) søster Rebekka Nielsdatter Møller, død, begravet København Trinitatis 23.3.1747. E: [Laurids Lykke] i Landemærket. 1B:
a Margrethe Jacobsdatter, der ægter Simon Nikolas Busch, skomager i København.

2634    Jonas Pedersen, dugmagersvend i Kronprinsensgade på Christianshavn. 19.10.1757, no.119.
A:
0) far Peder Jensen, snedker, skifte 2.8.1757, død
1) søster Ida Johanne Pedersdatter 23.
FM: Josef Rolf, snedker.

2635    Anders Sørensen Ove i Den hvide Svane ved Kruses Mølle i København. 15.10.1757, no.120.
Enkemand efter Mette Sørensdatter.
Testamente af 16.9.1730.
Hans A:
0) forældre Søren Skrædder i Ove sogn og Karen Christensdatter, begge døde
1) bror Jørgen Sørensen, død. 3B:
a Søren Jørgensen, piber i Sjællandske Regiment
b Michael Jørgensen, matros
c Anne Jørgensdatter
2) bror Christen Sørensen, købmand i Ålborg, [skifte Ålborg 26.10.1734 lbnr.1911]. Første ægteskab med Maren Andersdatter, [skifte Ålborg 13.8.1715 lbnr.825]. B:
a Søren Christensen, døbt Ålborg Budolfi 9.7.1714, i Ålborg.
Christen Sørensen gift anden gang med Maren Jensdatter. B:
b Børge Lemmiche, døbt Ålborg Budolfi 27.7.1727, død på rejse til Riga
c Susanne Marie Christensdatter, døbt Ålborg Budolfi 22.1.1729, begravet 6.12.1756, gift 10.12.1749 med Simon Kraft, købmand i Ålborg. B:
1 Anne Marie Simonsdatter, døbt Ålborg Budolfi 26.9.1750
2 Maren Sim0nsdattrr, døbt Ålborg Budolfi 8.1.1752
3 Gertrud Marie Simonsdatter, døbt Ålborg Budolfi 9.1.1753
4 Susanne Simonsdatter, døbt Ålborg Budolfi 14.10.1754, begravet 17.3.1757
5 Cathrine Marie Simonsdatter, døbt Ålborg Budolfi 20.11.1756
3) søster Johanne Sørensdatter, død, var g.m. Christen Pedersen i Ove sogn og by. B:
a Peder Christensen, guldsmed i København
b Søren Christensen senior, købmand i Ålborg, [skifte Ålborg 23.11.1747 lbnr.2297, var] g.m. Marie Thomasdatter Vestrup, [skifte Ålborg 14.1.1744 lbnr.2193]. 6B:
1 Christen Sørensen, døbt Ålborg Budolfi19.7.1735, begravet 22.10.1735
2 Anne Christence Sørensdatter, døbt Ålborg Budolfi 18.10.1736
3 Christen Sørensen, døbt Ålborg Budolfi 2.12.1738, begravet 22.4.1740
4 Christen Sørensen, døbt Ålborg Budolfi 2.10.1741, begravet 6.10.1741
5 Johanne Sørensdatter, døbt Ålborg Budolfi 26.3.1743, begravet 23.7.1743
6 Thomas Sørensen, døbt Ålborg Budolfi 15.9.1740
c Anne Christensdatter g.m. Hans Jacob Meiner, marskandiser i København
d Karen Christensdatter g.m. Peder Jensen, kusk på Lundbæk i Ove sogn
4) halvsøster Anne Rasmusdatter g.m. Anders Pedersen, øltapper i København, begge døde. 2B:
a Rasmus Andersen Bager, øltapper i København
b Karen Andersdatter g.m. Niels Andersen, skibstømrersvend i København.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke, dog nævnes:
1) brordatter Dorthe Jacobsdatter.

2636    Ellen Lauridsdatter i Vestergade i København, der døde 2.12.1757, no.121.
Enke efter Andreas Knudsen, tømrer. B:
1) Cathrine Sofie Andersdatter 28, forlovet med Peder Holm, organist i Køge
2) Inger Marie Andersdatter g.m. Laurids Aagaard, blytækker i Kolding
3) Anne Dorthe Andersdatter, død, E: Oluf Johansen, melmand. 1B:
a Hans Christian Olufsen 14.

2637    Peder Hansen, ugift skriverkarl i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 15.12.1757, no.122.
A:
1) far i Norge.
Afdøde blev begravet på Nikolaj kirkegård 19.12.1757.
(Originale skiftebreve lbnr.887).

2638    Jens Pedersen Thy, hørkræmmer i Frederiksborggade i København, der døde 24.2.12758, no.123.
(Originale skiftebreve lbnr.888).

2639    Margrethe Olufsdatter i Dronningensgade på Christianshavn. 2.8.1757, no.124.
Enke efter Peder Jensen, snedker. B:
1) Jonas Pedersen, dugmagersvend, der døde, [skifte 19.10,1757 lbnr.2634]
2) Ida Johanne Pedersdatter 23.
Afdøde døde 1.8.1757.
(Originale skiftebreve lbnr.889).

2640    Regning i København. 8.6.758, no.125.
Regning fra Marie Dorthe for begravelse af sin afdøde mand Christen Pedersen, vægter.

2641    Johan Jørgen Kronemann, amtsmusikant, boende ved Vestervold i København. 14.6.1758, no.126.
E: Magdalene Elisabeth Christiansdatter. B:
1) Else Christine Johansdatter g.m. Iver Jacobsen Hersted, bødker
2) Johan Jørgen Johansen 14
3) Sofie Magdalene Johansdatter 13
4) Caroline Louise Johansdatter 11
5) Frederik Christian Johansen 10
6) Carl Vilhelm Johansen 8
7) Caroline Frederikke Johansdatter 5
8) Juliane Marie Johansdatter 1 år og 3 måneder.
Afdøde døde 22.1.1758.

2642    Regning i København. 8.8.1758, no.127.
Regning i boet efter Christian Falkenberg, bouteillerer i København.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17592643    Kirsten Joensdatter i Borgergade i København, der døde 24.11.1758, no.1.
E: Michael Stydemann, tømrer og værtshusholder. B:
2) Jacob Michaelsen Stydemann 4.
Første ægteskab med Peder Knudsen. B:
1) Else Kirstine Pedersdatter 12.
FM: Peder Pedersen Møller, brændevinsbrænder som beslægtet.

2644    Hans Madsen, tømrer i Adelgade i København. 4.1.1759, no.2.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 7½.
FM: Andreas Sihm, murer.
Bevilling til uskiftet bo af 8.12.1752.
Afdøde døde 20.10.1752.

2645    Peder Nielsen, arbejdsmand i Dronningensgade på Christianshavn. 5.1.1759, no.3.
E: Susanne Danielsdatter. B:
1) Daniel Pedersen 12
2) Thomas Pedersen 10
3) Thomas Pedersen 8.
FM: Hans Lauridsen, drager.
Afdøde døde i juni 1758.

2646    Kirsten Nielsdatter Halling i Skidenstræde i København, der døde 26.11.1758, no.4.
E: Tobias Almis, parykmager. A:
1) søster Karen Nielsdatter.
Desuden nævnes enkemandens 2 børn af hans første ægteskab B:
1) Andreas Jacob Tobiassen
2) Laurids Tobias Tobiassen.

2647    Kirsten Nielsdatter i Store Fiolstræde i København. 10.1.1759, no.5.
E: Anders Bentsen, murersvend. B:
1) Kirsten Andersdatter 19
2) Dorthe Andersdatter 15
3) Niels Andersen 5.
Afdøde døde i oktober 1758.

2648    Ann Kirstine Rasmusdatter i Vognmandsgade i København. 10.1.1759, no.6.
E: Laurids Nielsen, tapetmager. B:
1) Anne Margrethe Lauridsdatter 16
2) Frederik Lauridsen 14
3) Rasmus Lauridsen 5.
Afdøde døde i oktober 1758.

2649    Christian Arentsen, sergent, der døde 3.12.1755 i Trankebar. Skifte i København, 1759, no.42.
Arvinger angives ikke.
Vedlagt bevilling at være egen af 15.9.1749 værge for Birthe Malene Arentsdatter.

2650    Søren Jacobsen Deyel, søfiskal og birkefoged på Gammel Amager. 4.12.1758, no.7.
E: Anne Christensdatter Hedegaard. B:
3) Christine Sørensdatter g.m. Harup.
Af første ægteskab B:
1) Maren Sørensdatter
2) Cathrine Sørensdatter.
Afdøde blev begravet på Holmens kirkegård.

2651    Regning i København. 16.1.1759, no.8.
Regning for begravelse af Kirsten, enke efter Jacob Jensen.

2652    Christen Mathiassen, brolægger i Adelgade i København. 17.1.1759, no.9.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Mikkel Carl Christensen 3½
2) Anne Marie Christensdatter 9 mdr.
FM: Søren Lauridsen.
Afdøde døde i september 1758.

2653    Niels Rasmussen i Sankt Pederstræde i København. 19.1.1759, no.10.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Gertrud Nielsdatter 15.
FM: Christen Rasmussen, høker.
Afdøde døde i september 1758.

2654    Jacob Anton Dassier, stempelstikker i Den kongelige Møny i Tower i London. Skifte i København 15.1.1759, no.11.
Testamente. A:
1) bror Poul Dassier
2) bror Jean Dassier og dennes datter Charlotte Dassier
3) afdødes fætter og gudsøn Duroverai Durades søn Jacob Anton
4) afdødes kusine Durade g.m. en mand i Pays de Vaud, deres datter Fanchon Antoinette eller Jacobine, som afdøde stod fadder til i 1753.

2655    Niels Madsen Ilum i København. 23.1.1759, no.12.
E: Inger. B:
1) [Margrethe Ilum]
b [Mads Ilum]
c [Marie Ilum].
FM: farfar Mads Frandsen Ilum [i Fåborg], 80 år gammel.
Afdøde døde 4.1.1759.

2656    Cathrine Lauridsdatter på Christianshavn. 24.11.1758, no.13.
E: Poul Basholt, tømrersvend. A:
1) søster, død. 2B:
a Maren Lauridsdatter g.m. Søren Christensen, tømrer
b Dorthe Lauridsdatter.
Afdøde døde i september 1758.

2657    Regning i København. 23.1.1759, no.14.
Regning i boet efter Rasmus Christensen, kældermand. E: Dorthe.

2658    Leonora Barbara Olufsdatter i Lille Kongensgade på Christianshavn. 24.1.1759, no.15.
E: Laurids Borre, laugsskriver. B:
1) Anne Regine Lauridsdatter 18
2) Johan Frederik Lauridsen 8.
Afdøde døde 25.6.1758.

2659    Peder Olufsen Svane, koffardimatros i Gothersgade i København. 24.1.1759, no.16.
E: Bodil Hansdatter. A:
1) søster Ellen Olufsdatter 30
2) søster Karen Olufsdatter g.m. Anders Pedersen på Bornholm.
Afdøde døde 30.6.1758 på rejse til Grønland.

2660    Karen Nielsdatter i Borgergade i København. 23.1.1759, no.17.
E: Anders Christensen, vægter. B:
1) Niels Frederik Andersen 5.
Afdøde døde i december 1757.

2661    Ingeborg Hansdatter i Adelgade i København. 24.1.1759, no.18.
E: Peder Nielsen, arbejdsmand. B:
1) Beathe Pedersdatter 14.
Afdøde døde i maj 1757.

2662    Svend Jensen, murersvend i Vognmandsgade i København. 14.12.1758, no.19.
E: Karen Nielsdatter.
Første ægteskab med Anne [Cathrine] Andersdatter, [skifte 2.11.1741 lbnr.1888]. B:
1) Birthe Svendsdatter 18.
FM: Johan Christian Møller, brændevinsbrænder.

2663    Anne Cathrine Møller i Skindergade i København. 25.1.1759, no.21.
E: Johan Christoffer Væver, snedkersvend.
Første ægteskab med Mogens Pedersen Borup. B:
1) Inger Cathrine Mogensdatter 7.

2664    Hans Nielsen, værtshusholder i København, der døde 16.12.1758, no.22.
E: Kirsten Sørensdatter.
Arvinger angives ikke.

2665    Manon (Marie) Tresfort i København. 5.9.1757, no.23.
Enke efter Rolette, parykmager, der rejste for 26 år siden, uvist hvorhen.
Afdøde, der var tilknyttet den fransk reformerte kirke i København, og døde 2.9.1757 på Fyrendal, [var datter af Pierre Tresfort og A. le Neuf].
Arvinger angives ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.940).

2666    Johan Henrik Haag, linnedvæver i Sofiegade på Christianshavn. 12.7.1758, no.24.
B:
1) Anne Marie Johansdatter 17.
FM: Jacob Villadsen.
(Originale skiftebreve lbnr.941).

2667    Christen Jensen, skomager i Klosterstræde i København. 28.9.1758, no.25.
E: Marie Dorthe Jensdatter. B:
1) Anne Marie Christensdatter 21
2) Dorthe Christensdatter 18
3) Magdalene Christensdatter 17.
FM: K ud Møller, skomager.

2668    Anne Sofie Brasch i Toldbodgade i København. 12.10.1758, no.26.
E: Niels Møller, murersvend. B:
1) Louise Nielsdatter 5
2) Christen Nielsen 3.

2669    Regning på Christianshavn. 31.12.1758, no.27.
Regning i boet efter Laurids Nielsen, arbejdsmand på Sæbeværket, der blev begravet på Christianshavn kirkegård.
Desuden nævnes hans bror Jørgen Nielsen Møller.

2670    Regine Rehling i Vognmandsgade i København. 8.1.1759, no.28.
E: Henrik Freitag, skomager.
Arvinger kendes ikke.

2671    Maren Jensdatter i Vandkunsten i København. 31.1.1759, no.29.
E: Thomas Vissing, prammand og oldermand i pramlauget. B:
2) Ingeborg Magdalene Thomasdatter 12.
Af første ægteskab B:
1) Christian August Aagesen 20, tømrersvend.
Afdøde døde 4.1.1759.

2672    Opbudsbo i København. 9.9.1757, no.30.
Registrering af fallitbo hos Henrik Lorents Heindorph, stenhugger i Overgaden neden Vandet på Christianshavn.

2673    Sidse Marie Pedersdatter i 15. Blegdam uden for Østerport i København. 15.12.1758, no.31.
E: Bent Nielsen. B:
1) Peder Bentsen 8
2) Hans Bentsen 6.
Afdøde døde ved Sankt Hansdags tide 1758.

2674    Jens Holm, possementmager på Gråbrødretorv i København. 7.2.1759, no.33.
E: Christine Regine Bredenbech. B:
1) Frederik Jonas Jensen Holm 14.
FM: Peder Holm, possementmager.
Afdøde døde 4.10.1756.

2675    Hans Nielsen, aftakket matros i Dronningensgade på Christianshavn. 10.2.1759, no.34.
E: Anne Esbensdatter. B:
1) Esben Hansen 8½.
FM: farbror Niels Nielsen, nagelsmed.
Afdøde døde ved påsketide 1758.

2676    Mette Marie Jørgensdatter Angel på Kultorvet i København. 11.11.1757, no.3, opslag 103.
Enke efter Ernst Samuel Bruun (Braun), der døde som ritmester i østrigsk tjeneste. B:
1) Georg Andreas Bruun 20, porcelænsmaler i København.
Afdøde var rejst til Antvorskov for at være husholderske, hvor hun døde 1.10.1757.
(Originale skiftebreve lbnr.942).

2677    Anne Gertrud Mortensdatter i Vandkunsten i København, der døde 19.11.1758, no.36.
Enke efter Jacob Jørgensen, bødker. B:
1) Jørgen Jacobsen, bødkersvend
2) Marie Elisabeth Jacobsdatter, død. E: Peder Pedersen Møller, brændevinsbrænder. 4B:
a Morten Pedersen 14
b Maren Pedersdatter 12
c Anne Kirstine Pedersdatter 10
d Lisbeth Pedersdatter 5.
Afdøde blev begravet på Vor Frue kirkegård.

2678    Jens Hansen Bugge, spisemester i Børnehuset, boende i Lille Kongensgade på Christianshavn. 25.1.1759, no.37.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Andreas Jensen Bugge, islandsk købmand
2) Jens Jensen Bugge, uvist hvor
3) Peder Jensen Bugge, død. E: Anne Kirstine Nielsdatter i Ekernførde. 2B:
a Frederik Conrad Pedersen Bugge
b Sofie Frederikke Pedersdatter Bugge.
Afdøde blev begravet 29.1.1759 på Vor Frelser kirkegård.

2679    Peder Rasmussen Møller, brændevinsbrænder i Rosengade i København. 14.2.1759, no.38.
E: Maren Albertsdatter. LV: Eggert Rasmussen, bogholder. B:
1) Rasmus Pedersen 8.
FM: Peder Sørensen, brændevinsbrænder i Løvstræde.

2680    Peder Goe, brygger i Amaliegade i København. 2.10.1757, no.39.
E: Elisabeth Dorthe Clausen. LV: Morville. B:
1) Kirstine Cecilie Goe 34
2) Anne Dorthe Goe g.m. Eichel, doktor i Odense
3) Birgitte Goe 24
4) Jacob Goe 23, fuldmægtig i Bergen i Norge
5) Elisabeth Goe 20.
(Originale skiftebreve lbnr.943).

2681    Jacque André Girade, urmager i Lille Kongensgade i København, der døde 21.10.1757, no.40.
E: Susanne Caillate. B:
1) Cathrine Girade 4
2) Susanne Girade 2.
FM: morbror Bartholomæus Caillate, urmager ved søn David Caillate.
(Originale skiftebreve lbnr.944).

2682    Jannike Juulsdatter i Sankt Pederstræde i København. 20.2.1759, no.41.
E: Jens Hansen Tostrup, marskandiser. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter Tostrup 17
2) Juul Jensen Tostrup 14
3) Marie Elisabeth Jensdatter Tostrup 7½.

2683    Verner Søsted, bogbindersvend i Lars Bjørnstræde i København. 22.10.1758, no.43.
A:
1) bror Peder Søsted, farver i Helsingør.
Desuden nævnes afdødes morbror Henrik Pihl.

2684    Jens Pedersen Kyse, værtshusholder i Prinsensgade på Christianshavn. 25.12.1758, no.46.
E: Pernille Jørgensdatter. A:
1) søster Birthe Margrethe Pedersdatter
2) søster Mette Pedersdatter g.m. Hans Nielsen, matros.

2685    Karen Hansdatter Uttendal i København. 5.3.1759, no.47.
Enke efter Peder Eberhard Knut, bøssemager. A:
1) bror, død. 1B:
a Dorthe Johanne Uttendal g.m. Hans Nielsen Stub.

2686    Casper Webs, væver i Sankt Pederstræde i København. 6.3.1759, no.48.
Enkemand. B:
1) Dorte Marie Caspersdatter Webs
2) en datter g.m. Oluf Malmstrøm.
Afdøde, der døde 6.2.1759, blev begravet på Trinitatis kirkegård.

2687    Henrik Lauridsen, tømrersvend i Borgergade i København. 7.3.1759, no.49.
E: Mette Sofie Henriksdatter. B:
1) Hans Henriksen 6
2) Johanne Henriksdatter 2.
FM: Niels Jensen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 10.4.1758.

2688    Christian Henrik Wulf, klædefabrikant i Sølvgade i København. 7.3.1759, no.50.
E: Anne Rosine Buchwald. LV: Nikolaj Falkenrath, fabrikant. B:
1) Christian Christiansen Wulf 4.
FM: Johan Christian Wulf, klædefabrikant i Guldhuset.
Afdøde døde i august 1757.

2689    Kirsten Jensdatter i Sankt Pederstræde i København, der døde 24.1.1759, no.51.
E: Christen Poulsen, værtshusholder.
Første ægteskab med Løvenberg. NB:
1) Niels Løvenberg 21, artillerist.

2690    Regning i København. 17.2.1759, no.52.
Regning i boet efter Anne Hansdatter Stabel. E: David Falkenberg.

2691    Simon Jensen Sieg, brændevinsbrænder i Borgergade i København. 15.3.1759, no.53.
E: Mette Jensdatter. B:
1) Maren Simonsdatter Sieg 4
2) Jens Simonsen Sieg 2.
FM: farbror Christen Jensen Sieg, spækhøker i Samkt Pederstræde.
Afdøde døde i januar 1758.

2692    Peder Andersen Møller, tømrer i Gothersgade i København. 16.3.1759, no.54.
E: Mette Lucie Thomasdatter. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Bertel Enevoldsen, bager
2) Johanne Elisabeth Pedersdatter 14½
3) Johan Pedersen 12
4) Mathias Pedersen 8½
5) Birgitte Pedersdatter 6.
FM: Christoffer Koch, hof-trompeter.
Afdøde døde 21.4.1758.

2693    Christence Olufsdatter i Vestergade i København, der døde 26.8.1757, no.55.
E: Andreas Hansen Bredal, urtekræmmer. B:
1) Hans Andreassen Bredal 16.
FM: morbror Christen Olufsen, skipper.
Afdøde havde arv efter sine far Oluf Olofsen, skipper og mor Else Marie, samfrændeskifte 15.12.1757.
Desuden nævnes afdødes søster g.m. Erlandsen, tobaksfabrikant, på stedet.
(Originale skiftebreve lbnr.945).

2694    Nikolaj Langermann, guldsmed på Amagertorv i København. 21.11.1757, no.56.
E: Malene Margrethe Schrader. LV: Hans Bentsen
Arvinger angives ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.946).

2695    Margrethe [Fæddersdatter] i København, der døde 17.9.1758, no.57.
Enke efter Nikolaj Ebbesen, [skifte 25.1.1737 lbnr.1805].
Arvinger angives ikke.

2696    Daniel Valentinsen, tobakspindersvend på hjørnet af Studiestræde og Lars Bjørnstræde i København, der døde 26.2.1759, no.58.
E: Bodil Hansdatter. LV: Søren Nørlev, brændevinsbrænder. A:
1) mor Maren Hansdatter, enke efter Valentin Poulsen
2) bror Hans Valentinsen, murersvend
3) bror Christoffer Valentinsen, parykmager i Roskilde.

2697    Niels Sørensen, vognmandskarl i Sankt Pederstræde i København, der døde 17.3.1759, no.59.
Arvinger angives ikke.

2698    Anne Jørgensdatter på hjørnet af Torvegade og Prinsensgade på Christianshavn, der døde 19.12.1758, no.60.
E: Jørgen Feldt, hattemagersvend.
Første ægteskab med Jens Jensen Gjesing. B:
1) Karen Jensdatter Gjesing 16
2) Grethe Jensdatter Gjesing 13
3) Anne Sofie Jensdatter Gjesing 9.
FM: Hans Troelsen, overskærer i Børnehuset.

2699    Kirsten Nielsdatter i Store Torvegade på Christianshavn. 23.2.1759, no.61.
E: Jens Mikkelsen, brændevinsbrænder. B:
3) Lene Lise Jensdatter 11 mdr.
Første ægteskab med Oluf Olufsen, brændevinsbrænder. B:
1) Oluf Olufsen 13
2) Jens Olufsen 8.
FM: Anders Schrøder i Adelgade.

2700    Lorents [Thomsen] Fischer, byfoged på Nytorv i København, der døde 6.1.1757, no.64½.
E: Engel Cathrine Schmidt, [gift Nykøbing Falster 19.10,1714]. B:
1) Henrik Fischer, [døbt København Nikolaj 4.1.1720], kaptajn
2) Christian Frederik Fischer, [døbt Birkerød 18.8.1725], løjtnant
3) Corfitz Fischer [døbt Birkerød 21.10.1729], sekretær
4) Lorents Fischer, assessor
5) Engel Cathrine Fischer 25
6) en datter g.m. Verner Schrøder
7) frue Johanne Fischer, [døbt Nysted 31.10.1717]
8) [Ferdinand Anton] Fischer, [afsat] præst [i Strøby og Varpelev], [døbt København Nikolaj 15.2.1771]
9) [Sofie Magdalene Fischer, døbt Birkerød 10.3.1723] g.m. Peder Fjellerup Lassen, successor som byfoged i København.
[Afdøde var amtsforvalter i Ålholm og Maribo Kloster amter 1714-1719 med bopæl i Nysted, boende i Store Kongensgade i København 1720 og kronprinsens overinspektør på Hirschholm 1721-1729 med bopæl i Rungsted i Birkerød sogn].
(Originale skiftebreve lbnr.947).

2701    Andreas Pedersen Sandgaard, sejlmager i Nyhavn Kanal i København. 25.8.1757, no.62.
E: Kirsten Olufsdatter Baasted. B:
1) Anne Margrethe Andreasdatter 4.
FM: farbror Oluf Pedersen Sandgaard, sejl- og kompasmager.

2702    Bendix Hansen Buchtrup, skipper i Klosterstræde i København. 19.11.1757, no.63.
A:
0) forældre Hans Rasmussen Buchtrup, død 1.8.1748, skifte sluttet 25.5.1750, og Karen Bendixdatter Gercken, skifte Ebeltoft 11.12.1736 lbnr.176]
1) søster Anne Hansdatter Buchtrup g.m. Peder Normann, skomager i København
2) bror Rasmus Hansen Buchtrup, skipper i Ebeltoft
3) søster Else Marie Hansdatter Buchtrup i Ebeltoft.
Fars andet ægteskab med Karen Hansdatter Mygind, [skifte Ebeltoft 30.10.1741 lbnr.183]
4) halvbror Hans Hansen Buchtrup, hos sin morbror Jørgen [Hansen] Mygind, præst i Dreslette på Fyn.
Fars tredje ægteskab med Else Margrethe Aagaard.
(Originale skiftebreve lbnr.948).

2703    Charlotte Jensdatter i Åbenrå i København. 27.3.1759, no.64.
E: Jens Arvidsen, tømrersvend. B:
1) Ellen Kirstine Jensdatter g.m. Peder Poulsen i Dronningensgade på Christianshavn.
Afdøde døde 3.7.1757.

2704    Claus Bentsen, øltapper i Lars Leistræde i København, der døde 17.12.1758, no.65.
E: Karen Mikkelsdatter.
Arvinger angives ikke.

2705    Opbudsbo i København. 9.3.1759, no.66.
Registrering af fallitbo hos Johan Lobgott Bratfisch, forgylder i Pilestræde i København, der er rejst med kone og børn.

2706    Regning i København. 1759, no.68.
Regning i boet efter Anders Pedersen, møllerdreng i København, der døde 8.3.1759.

2707    Magdalene Jørgensdatter i Store Kongensgade i København. 28.3.1759, no.69.
E: Johan Peder Voyer, handskemager. B:
1) Jørgen Johansen 19
2) Jacob Johansen 17
3) Frederik Johansen 8
4) Henrik Johansen 6.

2708    Anne Margrethe Lund i Gothersgade i København, der døde 7.2.1759, no.70.
E: Johan Glaser, værtshusholder.
Første ægteskab med Oluf Lauridsen. B:
1) Laurids Olufsen Lund 14.
FM: Bent Hansen.

2709    Rebekka Hermansdatter i Bredgade i København. 28.3.1759, no.71.
E: Niels Rasmussen, snedkersvend.
Arvinger angives ikke.

2710    Sidse Jensdatter i Skidenstræde i København. 30.3.1759, no.72.
E: Peder Pedersen, arbejdsmand.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde i maj 1758 i Tilst i Jylland.

2711    Opbudsbo i København. 30.3.1759, no.73.
Registrering af fallitbo hos Laurids Berth junior, købmand i København.

2712    Maren Andersdatter i Store Grønnegade i København. 31.3.1759, no.74.
E: Johan Arent Ross, lysestøber. B:
1) Nikolaj Didrik Ross 10.
FM: Nikolaj Pedersen, skomager.

2713    Anne Margrethe i Gothersgade i København.
1759, vedlagt no.74.
E: Johan Clausen, øltapper
Første ægteskab med Oluf Lauridsen. B:
1) Laurids Olufsen.
FM: Bent Hansen, brændevinsbrænder i Borgergade.
(Formynderbevis indlagt i lbnr.2712 opslag 3).

2714    Marie Jacobsdatter Krabbe, ugift i Store Strandstræde i København, der døde 4.10.1758, no.75.
A:
1) bror Jacob Olufsen Krabbe, død for 14 år siden. 5B:
a Laurids Jacobsen Krabbe, tømrersvend
b Oluf Jacobsen Krabbe 21
c Johanne Jacobsdatter Krabbe, i Vibæk på Sjælland
d Anne Marie Kirstine Jacobsdatter Krabbe
e Louise Jacobsdatter Krabbe i Vibæk.
(Originale skiftebreve lbnr.949).

2715    Afkald i København. 4.4.1759, vedlagt no.75.
Afkald af 26.3.1759 fra Poul Andersen, opløber, for arv efter sin far Anders Lauridsen, men overlader arven til sin stedmor. Underskrevet af hans fasters mand Mathias Nielsen.
(Afkald indlagt i lbnr.2714 opslag 38).

2716    Johanne Marie Hansdatter i Store Kirkestræde i København. 1.3.1759, no.76.
E: Christen Nielsen Hammershøj, fiskebløder. B:
1) Hans Christensen Hammershøj 40 uger.
(I skiftet indlagt dele af lbnr.2719, opslag 14-77).

2717    Gertrud Jensdatter i Stokhuslængden no.3 i København. 15.3.1759, no.77.
E: Peder Nielsen. vægter.
Første ægteskab med Peder Jensen. B:
1) Jens Pedersen i Sverige
2) Peder Pedersen i Sverige
3) Unni Pedersdatter g.m. Christen Jensen, smed på Holmen
4) Kirsten Pedersdatter g.m. Anders Pedersen, fattigfoged
5) Bodil Pedersdatter g.m. Løje Pedersen, matros
6) Ellen Pedersdatter g.m. Peder Christensen, matros.

2718    Regning i København. 3.4.1759, no.78.
Regning i boet efter Svend Lorents Brølling, orgelbygger.

2719    Oluf Caspersen Hegelund, isenkræmmer i København. 8.11.1758, no.80.
Enkemand.
Testamente af 10.4.1758. B:
1) Sara Olufsdatter Hegelund.
Desuden nævnes:
1 afdødes søstersøn Jacob Ibsen
2 afdødes datters morfar Fabricius, stadthauptmand.
(Dele af skifte indlagt i lbnr.2716 opslag 14-77).

2720    Christian Ditlev Clausen, ugift handelsbetjent i København. 7.4.1759, no.81.
Testamente af 24.9.1755. A:
1) bror Nikolaus Frederik Clausen.

2721    Marie Rasmusdatter ved Vestervold i København. 7.9.1759, no.82.
E: Jacob Madsen Ejstrup, brændevinsbrænder. B:
1) Mads Jacobsen 5.
Afdøde døde i maj 1756.

2722    Henrik Münsch, værtshusholder i Adelgade i København. 7.4.1759, no.83.
E: Marie Boden. B:
1) Cecilie Cathrine Henriksdatter 10
2) Bodil Marie Henriksdatter 3
3) Johanne Magdalene Henriksdatter 2
4) Anne Rosine Henriksdatter 10 uger.
FM: Bent Andersen, spækhøker.
Afdøde døde 4.3.1759.

2723    Kirsten Sørensdatter i Adelgade i København. 5.2.1759, no.84.
E: Peder Frederiksen With, islandsk bødker.
Første ægteskab med Niels Rasmussen Glud. B:
1) Søren Nielsen Glud, skomager
2) Niels Nielsen Glud, i Norge
3) Maren Nielsdatter Glud g.m. Anders, musketer
4) Sidse Marie Nielsdatter Glud g.m. Andreas Berg, skriverkarl
5) Anne Nielsdatter Glud g.m. Peder Rasmussen, brændevinsbrænder
6) Anne Cathrine Nielsdatter Glud 22.

2724    Daniel Olufsen Bomann, skipper i København. 10.2.1759, no.85.
E: Elisabeth Nielsdatter. LV: Peder Vinkel. B:
2) Niels Danielsen Bomann 1¼.
Første ægteskab med Ulrikke Charlotte Amalie Christiansdatter. B:
1) Gedske Danielsdatter Bomann g.m. Hans Olufsen, livgarder
2) Oluf Danielsen Bomann 22, matros
3) Else Kirstine Danielsdatter Bomann 18.
FM: Markus Pedersen Gotschalck, stenfører i Sankt Annægade på Christianshavn.

2725    Regning i København. 10.4.1759, no.86.
Regning i boet efter Johannes Jensen, skoflikker i København.

2726    Anne Inger Schultz i København, der døde 2.4.1759, no.87.
Afdøde var forlover med Mads Christensen Krag.
Afdøde blev begravet [5.4.1759] på Sankt Petri kirkegård.
Arvinger angives ikke.

2727    Maren Pedersdatter i Kattesundet i København. 19.4.1759, no.88.
E: Oluf Olufsen Gartner, skrædder. B:
1) Birgitte Marie Olufsdatter 11.
Afdøde døde i januar 1757.

2728    Maren Jensdatter i Sankt Pederstræde i København. 19.4.1759, no.89.
E:Søren Christensen, høker. B:
1) Anne Marie Sørensdatter 17
2) Christian Sørensen 11.
Afdøde døde 14.6.1758.

2729    Peder Pedersen, matros i Adelgade i København. 20.4.1759, no.90.
E: Anne Jacobsdatter. B:
1) Anton Pedersen 9.
FM: Christen Mikkelsen, matros.
Afdøde døde i februar 1756.

2730    Daniel Pedersen, blytækker i Gothersgade i København. 10.51757, no.91.
E: Marie Elisabeth Krause. B:
2) Anne Cathrine Danielsdatter 23
3) Johan Jacob Danielsen 20, blytækkersvend
4) Asmus Danielsen 16
5) Johan Nikolaj Danielsen 14
6) Louise Danielsdatter 12.
Første ægteskab med Anne Cathrine Steffensdatter. B:
1) Steffen Pedersen, glarmestersvend i Riga.

2731    Anne Elisabeth Andreasdatter i Lille Torvegade på Christianshavn. 31.3.1758, no.92.
Enke efter Peder Neuhausen, slagter. B:
1) Peder Neuhausen 20
2) Andreas Neuhausen 18
3) Anne Elisabeth Neuhausen 16
4) Hans Neuhausen 14
5) Terkild Neuhausen 11.
FM: Bertel Bang, brændevinsbrænder.
Desuden nævnes afdødes søster Kirsten Andreasdatter.
(Originale skiftebreve lbnr.950).

2732    Regning i København. 24.8.1759, no.93.
Regninger i boet efter Helvig Sørensdatter.
Desuden nævnes hendes bror Johan Gerhard Adler.

2733    Jan Slot, skibskaptajn på Vestindien. Skifte København 29.10.1757, no.94.
Arvinger angives ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.951).

2734    Niels Akselsen, skipper ved Gammelstrand i København, der døde 13.11.1758, no.95.
Afdøde efterlader sin mor Anne Jensdatter, en bror og 2 søstre i Tranebjerg på Samsø.

2735    Maren Eriksdatter Borch i Lille Købmagergade i København. 4.2.1759, no.96.
E: Claus Rohlof, snedker.
Første ægteskab med Laurids Andersen, snedker. B:
1) Andreas Lauridsen, snedkersvend
2) Abelone Lauridsdatter g.m. Johan Henning Benrod, snedker.

2736    Carsten Bagge Ho, skoleholder i Fiolstræde i København, der døde 17.3.1759, no.97.
E: Hylleborg Scheel.
Anmodning fra nu afdøde Maturin Carstensen, præst i Jerne og Skads om ret til at afholde skiftet, da afdøde er søn af Jens Nielsen Ho, præst i Ho og Oksby, begravet 31.5.1729].
(Se skifte efter Maturin Carstensen 17.11.11747 i Riberhus amt lbnr.132A: Skifte under Ribe Bisp: Det Mathurinske legat).

2737    Johanne Marie Nielsdatter i Lille Købmagergade i København. 5.5.1759, no.100.
E: Gevert Mortensen Harder, tømrersvend. B:
1) Morten Gevertsen 9
2) Niels Gevertsen 4.
Afdøde døde 3.6.1758.

2738    Maren Sørensdatter Amdis i Klosterstræde i København, der døde 7.10.1758, no.101.
E: Poul Lafrentz, linnedvæver. B:
2) Christiane Frederikke Poulsdatter, enke efter Hans Eriksen, regimentsfeltskær.
Første ægteskab med Johan Henrik Helmann. B:
1) Henrik Johan Helmann. død. E: Kirsten Robertsdatter, nu g.m. Johan Christian Schultz, linnedvæver i Gothersgade. 5B:
a Anne Marie Johansdatter Helmann 21
b Johan Henrik Johansen Helmann 18
c Maren Johansdatter Helmann 15
d Poul Johansen Helmann 12
e Kirsten Johansdatter Helmann 8.
FM: Severin Martin Wulf, skoleholder.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
1760


2739    Anne Pedersdatter i København. Skifte 27.2.1759, no.13, opslag 2.
Enke efter Jørgen Clemensen, skibstømrer. B:
1) Inger Christine Jørgensdatter g.m. Henrik Fæster, skibskaptajn
2) Susanne Jørgensdatter, enke efter Hans Didrik Fæster, skibskaptajn, [originale skiftebreve 25.3.1761 lbnr.1583]
3) Maren Jørgensdatter, død. E: Peder Mathias Pedersen, hvidtølsbrygger i København, der efterlader 2 børn, hvis navne ikke angives
4) Kirsten Jørgensdatter, død. Af første ægteskab med Laurids Bjørn, skibskaptajn B:
a Joen Jørgen Lauridsen Bjørn 17.
Afdøde døde 13.12.1758.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Originale skiftebreve lbnr.1036).

2740    Hans Thomsen, vognmandskarl i Sankt Pederstræde i København. 16.1.1760, no.14, opslag 43.
E: Cathrine Mikkelsdatter. B:
1) Maren Hansdatter.
FM: Peder Bentsen, kallunsmand i Gåsegangen.
Afdøde døde 6.10.1759.

2741    Ellen Nielsdatter i Mikkel Bryggersgade i København. 19.1.1760, no.15, opslag 46.
E: Thøger Olufsen, værtshusmand. B:
2) Peder Thøgersen.
Uden ægteskab B:
1) Jens Pedersen.
FM: afdødes far Niels Gotfredsen.

2742    Poul Johansen Bolmsted, understyrmand i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 17.7.1759, no.16, opslag 48.
A:
1) far Poul Johansen i Bollingsted i Gottorp amt ved Slesvig.
(Originale skiftebreve lbnr.1037).

2743    Kirsten Clausdatter i Pustervig i København. 23.1.1760, no.17, opslag 119.
E: Louis Vilhelm Groth.
Arvinger angives ikke.

2744    Anne Pedersdatter på Skidentorvet i København, der døde 27.12.1759, no.18, opslag 122.
E: Hans Christoffer Bager, høker.
Arvinger angives ikke.

2745    Kirsten Pedersdatter i Vestergade i København. 31.1.1759, no.19, opslag 127.
E:Peder Pedersen Trane, sadelmager.
Arvinger angives ikke.

2746    Elisabeth Wenniche på Kongens Nytorv i København. 24.1.1760, no.20, opslag 131.
E: Oluf Lauridsen, hyrekusk. B:
1) Christian Wenniche 6
2) Laurids Markussen 4
3) Anne Elisabeth Olufsdatter 2
4) Mette Margrethe Olufsdatter 5 uger.
FM: Christian Wenniche, kobbersmed.
Afdøde døde i december 1759.

2747    Rasmus Sørensen Selkær, ugift overstyrmand i København. 24.1.1760, no.21, opslag 134.
A:
0) forældre Søren Jensen, smed i Kastbjerg [i Djurs Nørre herred] og Maren Rasmusdatter, begge døde
1) bror Niels Sørensen, døbt Kastbjerg 25.2.1720, begravet 20.9.1725
2) søster Bodil Sørensdatter g.m. Niels Sørensen i Over Flemming på Skærvad gods under grevskabet Scheel
3) søster Anne Marie Sørensdatter g.m. Morten Mikkelsen, smed i Selkær [i Kastbjerg sogn] på Ørbækgård gods under grevskabet Scheel.
Afdøde, der var døbt i Kastberg 25.3.1723, døde 8.8.1758 på kysten Guinea.

2748    Anne Cathrine Rasmusdatter i Dronningensgade på Christianshavn. 23.7.1757, no.22, opslag 139.
E: Rasmus Hansen, tømrer.
Første ægteskab med Bendix Henchel. B:
1) Gregorius Bendixen Henchel, fuldmægtig på Porcelænsfabrikken i Store Kongensgade
2) Anne Dorthe Bendixdatter Henchel.

2749    Regning i København. 29.1.1760, no.24, opslag 147.
Regning i boet efter Niels Christensen, vægter i København.

2750    Regning i København. 29.1.1760, no.25, opslag 152.
Regning i boet efter Anders Hansen Sandgaard, klejnsmed i København.

2751    Mette Jensdatter i Borgergade i København. 3.2.1760, no.27, opslag 2.
E: Daniel Pedersen Møller. B:
1) Jens Peder Danielsen 1.
Afdøde døde 25.7.1759.

2752    Maren Jørgensdatter i Brolæggerstræde i København. 23.6.1693, no.57, opslag 4.
E: Peder Regelsen, købmand. B:
3) Kirsten Pedersdatter Regelsen 6½
4) Anders Pedersen Regelsen 3¾
5) Lorents Pedersen Regelsen 2.
Første ægteskab med Anders Regelsen. B:
1) Margrethe Andersdatter Regelsen 20
2) Vincent Andersen Regelsen 16.
Afdøde døde 30.4.1693.
(Skiftet hører hjemme i pakken 46a: Konceptskifter 1693 no.1-59 lbnr.157A).

2753    Jens Bentsen ved Nyhavn Kanal i København. 6.2.1760, no.28, opslag 23.
E: Karen Andersdatter Ferslev. Bevilling til uskiftet bo af 25.1.1760.
Af første ægteskab B:
1) Bent Jacobsen Lund
2) Søren Jacobsen Lund, skipper
3) en datter g.m. Jacob Andersen Rønne.

2754    Jens Lynge, ugift kirurgisk student i Store Grønnegade i København. 6.2.1760, no.29, opslag 26.
Testamente af 16.1.1760. A:
1) fætter Johan Gotfred Linde
2) fætter David Reich.

2755    Anne Cathrine Johansdatter i Store Kongensgade i København. 9.2.1760, no.30, opslag 29.
E: Johan Bau. B:
1) David Johansen Bau 14.
Afdøde døde 13.7.1759.

2756    Christen Jensen Horsenius, kommissionær i Købmagergade i København. 22.10.1758, no.31, opslag 38.
A:
0) far [Jens Pedersen, toldforpagter, skifte 9.12.1751, gift 16.11.1691 med mor Karen Christensdatter, skifte Horsens 9.7.1708 lbnr.238]
1) bror Jørgen Jensen, feldbereder i Horsens, [skifte Horsens 26.4.1758 lbnr.1191]. 1B:
a Elisabeth Jørgensdatter, i Horsens Hospital
2) søster Karen Jensdatter, enke efter Jørgen Olufsen Blantz i Horsens, [skifte Horsens 26.1.1752 lbnr.1083]
3) søster Maren Jensdatter, [død 8.4.1754], var g.m. Thomas Mogensen Løwenhertz, guldsmed i Horsens, [skifte Horsens 11.8.1732 lbnr.717]. 3B:
a Karen Løwenhertz g.m. Peder Zacho, snedker i Horsens
b Dorthe Cathrine Løwenhertz g.m. Michael Valerius, garversvend i Altona
c Bodil Løwenhertz i Horsens
Fars andet ægteskab med [Elsebeth Ejlersdatter Silman, skifte Horsens 22.7.1738 lbnr.844]
4) halvbror Ejler Jensen, i Horsens
5) halvbror Adser Jensen, i Horsens
6) halvsøster Karen Jensdatter g.m. Brixen Møller i Horsens.
(Originale skiftebreve lbnr.1038).

2757    Mette Nielsdatter Thosby ved Nyhavns Kanal i København. 30.4.1759, no.32, opslag 382.
E: Hans de Lange, sejlmager i Det Asiatiske Kompagni. A:
1) søster Maren Nielsdatter g.m. Niels Hansen Højer, sergent
2) bror Christen Nielsen Thosby, skibstømrer, død. E: Kirstine Rømert. 1B:
a Rømert Thosby 4
3) bror Oluf Nielsen Thosby i Holsten.
(Originale skiftebreve lbnr.1039).

2758    Seban von der Hude, skrædder i Opfostringshuset på Christianshavn. 18.6.1759, no.33, opslag 434.
E: Sofie Dorthe Wentzel. LV: August Peschin. B:
4) Seban von der Hude 9 mdr.
FM: Jochum Otto Krøger, kammertjener.
Første ægteskab med Frederikke Eleonora Bruun. B:
1) Jens von der Hude 16
2) Christoffer von der Hude 14
3) Jørgen Ludvig von der Hude 11.
Afdøde døde 17.6.1759.
(Originale skiftebreve lbnr.1040).

2759    Kirsten Svendsdatter i Vognmandsgade i København, der døde 2.2.1760, no.35m opslag 451.
E: Christen Hansen, hyrekuskkarl.
Arvinger angives ikke

2760    Anders Andersen, vægter i Dronningensgade på Christianshavn. 5.2.1760, no.36, opslag 453.
E: Ingefred Bechmannsdatter.
Arvinger angives ikke.

2761    Elisabeth Sørensdatter i København. 14.2.1760, no.37, opslag 2.
E: Hans Jørgen, skræddersvend. B:
1) Christen Hansen 3.
Afdøde døde 5.5.1759.

2762    Kirsten Steffensdatter i Landemærket i København. 15.2.1760, no.38, opslag 4.
E: Niels Pedersen, slagter. B:
1) Steffen Nielsen 6 mdr.
Afdøde døde 5.8.1759.

2763    Frederik Ludvig Raupach, isenkræmmer i Vimmelskaftet i København. 15.2.1760, no.39, opslag 12.
E: Agnethe Elisabeth Rich. B:
1) Johan Casper Raupach 10.
FM: født værge Vesterholt.
Desuden nævnes jomfru Louise Raupach.
Afdøde døde i december 1756.

2764    Margrethe Madsdatter i Gammelmønt i København, der døde 18.8.1759, no.40, opslag 26.
Enke efter Mads Jensen, øltapper.
Arvinger kendes ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.1041).

2765    Jacob Højer, matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 4.9.1759, no.41, opslag 47.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på rejse til Kina 4.7.1758.
(Originale skiftebreve lbnr.1042).

2766    Sturle Ejlertsen, matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 4.9.1759, no.42, opslag 56.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde på rejse til Kina 11.10.1758.
(Originale skiftebreve lbnr.1043).

2767    Jens Jacobsen Falch, matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 4.9.1759, no.43, opslag 65.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde på rejse til Kina 6.3.1759.
(Originale skiftebreve lbnr.1044).

2768    Magnus Iversen, matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 4.9.1759, no.44, opslag 74.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde på rejse til Kina 9.9.1758.
(Originale skiftebreve lbnr.1045).

2769    Jacob Amdi Worm, possementmager på Gråbrødretorv i København. 21.2.1760, no.45, opslag 83.
E: Cathrine Tønnesdatter. B:
1) Dorthe Elisabeth Jacobsdatter Worm 8
2) Christian Jacobsen Worm 6
3) Christiane Dorthe Jacobsdatter Worm 4.
FM: Rasmus Reuter, urtekræmmer.

2770    Christian Dendler, skrædder i Farvergade i København. 23.2.1760, no.46, opslag 86.
E: Susanne Helene Hennemann. B:
1) Mikkel Valentin Christiansen Dendler 6
2) Johan Christoffer Christiansen Dendler 3.
FM: morfar Johan Hennemann, skrædder.
Afdøde døde 18.8.1759.

2771    Opbudsbo i København. 4.7.1758, no.47, opslag 91.
Registrering af fallitbo hos Andreas Klarup, vinhandler i Lille Strandstræde i København.
(Originale skiftebreve lbnr.1046).

2772    Anne Marie Christine Ingenhaven, ugift i Adelgade i København, der døde 3.10.1758, no.48, opslag 177.
Arvinger angives ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.1047).

2773    Christen Pedersen Knop, bødker i Sankt Pederstræde i København. 18.10.1758, no.49, opslag 269.
E: Anne Kirstine Schou. B:
1) Hans Peder Christensen Knop 10
2) Oluf Christensen Knop 9.
FM: Nikolaj Hansen Lange, skomager.
Afdøde døde i Køllefjord i Finmarken i Norge.

2774    Hans Andersen Klein, matros i Rohdes Gang i Vingårdstræde i København. 30.6.1759, no.50, opslag 290.
E: Cathrine Elisabeth Johansdatter. B:
2) Anne Cathrine Hansdatter Klein 16.
Af første ægteskab B:
1) Ellen Hansdatter Klein 22.
FM: farbror Christoffer Andersen i Keldbylille [i Keldby sogn på Møn].Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
1765


2775    Opbudsbo i København. 13.2.1765, no.152.
Registrering af fallitbo hos Jens Berg, urtekræmmer i Farvergade i København g.m. Marie.
(Originale skiftebreve lbnr.1614).

2776    Vilhelm Freese, islandsk arbejdskarl i Dronningensgade på Christianshavn, der døde 28.5.1765, no.154.
A:
0) forældre Henrik Freese, sadelmager i Danzig og Marie Elisabeth Persken, begge døde
1) søster Marie Elisabeth Freese, døbt 8.2.1718, g.m. Jacob Deycke, amtmand i den højadelige gård Tippeln i Preussen
2) bror David Freese, døbt 6.10.1719, skomager i Danzig
3) bror Johan Henrik Freese, født 17.10,1722, kandestøber i Danzig.
Afdøde var født 6.10.1724 i Danzig.
(Originale skiftebreve lbnr.1625).

2777    Elisabeth Andersdatter i Dronningens Tværgade i København. 12.9.1765, no.155.
E: Laurids Hansen, tømrersvend. B:
1) Johannes Lauridsen 3.
FM: Christian Vesling.
Afdøde døde 9.9.1763.

2778    Laurids Pedersen Stege, ugift kinafarer. Skifte København 14.9.1765, no.156.
A:
1) mor Kirsten Lauridsdatter i Stege, enke efter afdødes far Peder Pedersen, skifte Stege 15.8.1754 lbnr.138]
2) bror Hans Pedersen i Køge.
Fars første ægteskab med [Mette Nielsdatter]
3) halvbror Poul Pedersen i Stege
4) halvbror Morten Pedersen i Stege
5) halvbror Peder Pedersen i Anslev? kro noget fra København.
Afdøde døde i Kina 10.12.1764.

2779    Thomas Sørensen, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, no.157.
E: Christine i Flensborg.
Afdøder efterlader en søn, hvis navn ikke angives
Afdøde døde 19.1.1762 på rejse til Kina.
(Originale skiftebreve lbnr.1626).

2780    Andreas Rasmussen, koffardimatros i København. 12.2.1765, no.158.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 29.12.1761 på rejse til Kina.
(Originale skiftebreve lbnr.1627).

2781    Hans Jensen Ebeltoft, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, 1765 no.159.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 30.9.1762 på rejse til Kina.
(Originale skiftebreve lbnr.1628).

2782    Svend Nielsen, brændevinsbrænder i Borgergade i København. 22.8.1765, no.160.
E: Kirsten Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet Sankt Nikolaj kirkes assistentkirkegård 24.8.1765.

2783    Jørgen Frederik Haberkiel, maler i Sankt Gertrudstræde i København. 17.9.1765, no.161.
E: Helene Marie Hansdatter Holm. A:
1) bror Nikolaj Haberkiel, tjenestekarl i København
2) bror Peder Haberkiel, gartner i København
3) bror Johan Haberkiel, guldsmed i Åbenrå
4) søster Dorthe Sofie Haberkiel i Holsten.
Afdøde døde 10.5.1762.

2784    Birgitte Hansdatter Bruun i Store Kongensgade i København. 19.9.1765, no.162.
E: Christian Bøhm, skomager. B:
1) Bertel Christian Christiansen Bøhm 2
2) Anne Kirstine Christiansdatter Bøhm 16 uger.
FM: Johannes Tollesen, silkevæver i Store Kongensgade.
Afdøde døde i juni 1765.

2785    Knud Svendsen, øltapper i Bredgade i København.21.9.1765, no.163.
E: Maren Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i maj 1765.

2786    Cathrine Marie Jacobsdatter i Adelgade i København. 21.9.1765, no.164.
E: Johan Maximilian Cøthen. B:
1) Johan Jacob Christian Johansen Cøthen 10
2) Jacob Frederik Johansen Cøthen 7
3) Marie Frederikke Johansdatter Cøthen 4.
Afdøde døde 15.5.1765.

2787    Hans Mouridsen With, skibskaptajn i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 7.6.1760, no.165.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på rejse til Vestindien.
(Originale skiftebreve lbnr.1629).

2788    Andreas Kruse, overstyrmand i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 7.8.1760, no.166.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på rejse til Vestindien.
(Originale skiftebreve lbnr.1630).

2789    Jacob Bruun, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, no.167.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 7.2.1763 på rejse til Trankebar.
(Originale skiftebreve lbnr.1631).

2790    Talle Jacobsen, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, no.168.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.11.1762 på rejse til Trankebar.
(Originale skiftebreve lbnr.1632).

2791    Casper Peder Nielsen, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, no.169.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 31.5.1763 i Indien.
(Originale skiftebreve lbnr.1633).

2792    Poul Andersen der har faret med sandbåden, boende i Store Fiolstræde i København, der døde 1.8.1765, no.170.
E: Anne Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

2793    Ingeborg Pedersdatter, ugift i København. 17.9.1765, no.172.
A:
0) forældre Peder Mogensen, møller uden for Vesterport, originale skiftebreve 14.4.1762 lbnr.1237 og Gundel Svendsdatter, originale skiftebreve 21.8.1762 lbnr.1299
1) søster Johanne Pedersdatter g.m. Laurids Jespersen Dybe, møller på Vesterbro
2) bror Laurids Pedersen Møller, guldsmedsvend i England
3) søster Abigael Pedersdatter
Af mors første ægteskab B:
4) halvbror Jens Lauridsen Møller, guldsmed i København.

2794    Opbudsbo i København. 25.9.1765, no.173.
Registrering af fallitbo hos Ditlev Pape, guldsmed i København.

2795    Anne Margrethe Meinert i Store Lars Bjørnstræde i København. 25.9.1765, no.174.
E: Johan Jensen Ginnerup, spækhøker. B:
1) Jens Johansen 2.

2796    Maren Frandsdatter i Lille Kongensgade på Christianshavn. 25.7.1765, no.175.
E: Peder Lauridsen Birch, skibstømrer.
Afdøde efterlader arvinger i Jylland, hvis navne ikke angives.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17662797    Marie Hansdatter i København. 8.1.1766, no.42.
E: Christian Birch, tømrersvend.
Arvinger angives ikke.

2798    Regning i København. 4.3.1766, no.43.
Regning i boet efter Reimer Wert, tømrersvend.

2799    Anne Knudsdatter i Ulkegade i København, der døde 25.2.1766, no.44.
Enke efter Laurids Lauridsen Møller, isenkræmmer, død i marts 1761.
Testamente af 7.1.1761. A:
1) Rasmus Sørensen, candidatus juris, regimentskvartermester.

2800    Jens Nielsen Albæk, værtshusholder i København. 10.3.1766, no.45.
E: Kirsten Christensdatter. B:
1) Søren Jensen 11.
FM: Niels Buch, fabrikant.
Afdøde, der døde i november 1765, boede i et hus på Kongevejen eller Alleen til Frederiksberg.

2801    Barthold Frederik Flemming, klædekræmmer i Laksegade i København, der døde 8.4.1764, no.46.
A:
1) bror Lorents Flemming.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17672802    Hustru i Farvergade i København. Dato mangler på nettet, no.10, opslag 2.
E: Niels Poulsen, snedker.
Arvinger ses ikke på nettet.
Begyndelsen af skiftet mangler på nettet.

2803    Poul Christensen, graverkarl ved Vor Frue kirke, boende i Skindergade i København. 6.11.1765, no.11, opslag 10.
E: Anne Andersdatter, der også døde. B:
1) Mette Poulsdatter 14
2) Johanne Christence Poulsdatter 12
3) Christen Poulsen 7.
FM: Oluf Jensen tømrer.
Desuden nævnes
1 afdøde mands søster Anne Christensdatter g.m. Thor Thorsen, tømrer
2 afdøde mands søster Kirsten Christensdatter g.m. Oluf Jensen, tømrer.
(Originale skiftebreve lbnr.1796).

2804    Anne Elisabeth Fritzdatter i Lille Kirkestræde i København, der døde 18.2.1766 no.12, opslag 45.
Enke efter Hans David Meyer, snedker. B:
1) Anton Christian Meyer, snedker
2) Rebekka Meyer g.m. Oluf Nørgaard, justermester
3) Johanne Meyer 47
4) Cathrine Elisabeth Meyer 42
5) Sara Meyer, død. E: Jochum Liebrecht Stræger. 2B:
a Hans Mathias Stræger 25
b Anne Elisabeth Stræger 23.
(Originale skiftebreve lbnr.1797).

2805    Anne Cathrine i Landemærket i København, der døde 24.11.1766, no.13, opslag 128.
Enke efter Thomas Robertsen. A:
1) søstersøn Erik lange i Mariager
2) Marie Henriksdatter, som beslægtet.
Desuden nævnes [afdødes mands børn]:
1 Jacob [Thomsen] Robertsen, glarmester på stedet
2 Christian [Thomsen] Robertsen, strømpefabrikant
3 Frederik [Thomsen] Robertsen
4 Marie Hedvig Thomasdatter, begravet Nikolaj 29.11.1766.
Afdøde blev begravet Sant Petri Kirkegård 27.11.1766.

2806    Jens Munch, pensioneret renovationsbetjent ved Vestervold i København, der døde 8.12.1766, no15, opslag 137.
E: Marie. B:
1) Louise Jensdatter Munch g.m. Monsen, feltskær i Norge
2) Abigael Jensdatter Munch 4.

2807    Rasmus Johansen Danfeldt i København. 20.1.1767, no.16, opslag 142.
A:
1) mor Birgitte Rasmusdatter, enke efter Claus Gertsen Søgaard.
Mors første ægteskab med afdødes far Johan Christoffer Danfeldt, brændevinsbrænder, skifte sluttet 8.10.1763
2) bror Jacob Peder Danfeldt
3) bror Johan Peder Danfeldt
4) søster Birgitte Margrethe Danfeldt.

2808    Johanne Nielsdatter 21 år gammel i København. 20.1.1767, no.17, opslag 146.
A:
1) mor Inger Rasmusdatter, enke efter afdødes far Niels Bentsen, skifte 3.10.1754, brændevinsbrænder
2) bror Bent Nielsen 17.
Afdøde blev begravet på Trinitatis assistentskirkegård 20.11.1766.

2809    Kirsten Christensdatter i Springgade i København. 21.1.1767, no.18.
E: Jens Horup, bud i Adressekontoret. B:
1) Christian Jensen 5.
Afdøde døde 11.1.1767.

2810    Karen Olufsdatter i Skidenstræde i København. 21.1.1767, no.19.
E: Peder Knudsen, slagtersvend. B:
1) Anne Pedersdatter 3 år i 1763
2) Karen Pedersdatter 2 i 1763.
Afdøde døde i 1763.

2811    Margrethe Wulfsdatter på Vesterbro i København. 20.1.1767, no.20.
E: Peder Nielsen, øltapper.
Arvinger kendes ikke.
I skiftet er vedlagt en tilsigelse af 24.1.1767 i boet efter afdødes bror Oluf Nielsen, korndrager, [skifte 24.1.1767 lbnr.2813, hvis enke Anne Charlotte Wulfsdatter formentlig er søster til afdøde].

2812    Jens Olufsen Winther, ugift isenkræmmer på Amagertorv i København. 20.1.1767, no.21.
A:
0) forældre Oluf Winther i Stege, [skifte Stege 10.5.1739 lbnr.65] og første hustru Levine Jensdatter, [skifte 4.12.1737]
1) bror Hans Olufsen Winther, døbt Stege 6.1.1726, kobbersmed i Stege
2) søster Levine Olufsdatter Winther, død som barn.
Fars andet ægteskab med Kirsten Jensdatter, død.
3) halvsøster Anne Cathrine Olufsdatter Winther, død som barn.
Afdøde blev døbt i Stege 29.9.1723.

2813    Oluf Nielsen, korndrager i Dybensgade i København. 24.1.1767, no.22.
E: Anne Charlotte Wulfsdatter. A:
1) bror Peder Nielsen Langstrup, arbejdsmand ved søn Andreas Pedersen.
Afdøde døde 10.10.1766.

2814    Hans Henrik Liebe, øltapper i Laksegade i København. 21.10.1766, no.23.
E: Karen Hansdatter. A:
1) bror Martin Liebe, klejnsmed
og øvrige arvinger.

2815    Otto Schmidt, arbejdskarl ved Vragerbroen, boende i Lille Kongensgade i København. 30.1.1767, no.24.
E: Mette. B:
1) Anne Mette Ottesdatter Schmidt 10
2) Lene Ottesdatter Schmidt 6.
FM: Laurids Christian Holm, arbejdsmand.
Afdøde døde 8.1.1765.

2816    Andreas Behrens, urtegårdsmand på Store Ravnsborg uden for Nørreport i København, der døde 7.7.1763, no.25.
Enkemand efter Anne Margrethe. B:
1) Birthe Andreasdatter Behrens, død, var g.m. Lorents Jessen, toldskriver. Ingen børn.
Testamente af 26.12.1762. A:
1) brorsøn Johan Gottlob Behrens
2) søstersøn Johan Ehrenfried Hebert, garder
3) brordatter Sofie Behrens g.m. [Johan Henrik] Reeh, gartner
4) brorsøn Ernst Behrens
5) brorsøn Vilhelm Behrens.
Desuden nævnes Peder Johan Gottlieb Berentsen

2817    Søren Lauridsen Lund, brændevinsbrænder i Borgergade i København, der døde 30.3.1766, no.26.
E: Anneke Knudsdatter Tved. LV: Morten Knudsen.
Første ægteskab med Sidse Jensdatter. B:
1) Laurids Sørensen Lund, brændevinsbrænder i Adelgade
2) Jens Sørensen Lund, kobbersmed i Århus
3) Christen Sørensen Lund, vognmand i Frederiksborg
4) Hans Sørensen Lund, dragon, der døde, [originale skiftebreve 22.11.1766 lbnr.1810]
5) Malene Sørensdatter Lund g.m. Jørgen Ottesen, brændevinsbrænder i Dronningens Tværgade
6) Johanne Sørensdatter Lund g.m. Knud Pedersen Schaltz, bødker i Dronningens Tværgade
7) Cathrine Sørensdatter Lund.
(Originale skiftebreve lbnr.1798).

2818    Just Henrik Schrøger, murersvend i Lavendelstræde i København. 4.2.1767, no.27.
E: Cathrine Wendorph. B:
1) Frederik Martin Justesen Schrøger 1¼.
FM: morbror Hans Henrik Wendorph, murer.
Afdøde døde 15.6.1766.

2819    Henrik Nikolajsen, værtshusmand ved Nørreport i København. 4.2.1767, no.28.
E: Karen Lauridsdatter. B:
1) Henrik Henriksen 3 mdr.
FM: Søren Andersen, spækhøker.
Afdøde døde 16.1.1766.

2820    Anne Sofie Ritter i Lars Leistræde i København. 7.2.1767, no.29.
E: Søren Schmidt, skriverkarl. A:
1) bror Johan Vilhelm Ritter
2) søster Anne Marie Ritter g.m. Christian Gronov, bogbinder.
Afdøde døde 15.1.1767.

2821    Johan Gabrielsen, postkusk i København. 7.2.1767, no.30.
E: Sidsel Pedersdatter i Vintersbølle på Vordingborg rytterdistrikt. LV: Jens Olufsen, smed i Vintersbølle. B:
1) Søren Johansen, der tjener i Ørslev.
FM: Oluf Jensen, der er mors beslægtede.
Afdøde var gift 27.10.1743 i Niløse.

2822    Otto Frederik Hammer, thehandler i Borgergade i København. 4.4.1766, no.31.
E: Cathrine Sørensdatter Muus. B:
1) Johan Didrik Ottesen Hammer 9.
Afdøde døde 26.3.1766.
(Originale skiftebreve lbnr.1799).

2823    Opbudsbo i København. 13.4.1766, no.32.
Registrering af fallitbo hos Karen Olufsdatter i Klosterstræde i København, enke efter Hans Mathiassen.
(Originale skiftebreve lbnr.1800).

2824    Karen Jensdatter i Studiestræde i København. 28.8.1766, no.33.
Enke efter Thorbjørn Jacobsen, garder. B:
1) Jacob Thorbjørnsen 13.
FM: Erik Olufsen. snedker.
Afdøde døde 27.8.1766.
(Originale skiftebreve lbnr.1801).

2825    Karen Martinsdatter Debant i Farvergade i København, der døde 17.1.1767, no.34.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet på Frue kirke assistentskirkegård.

2826    Peder Olufsen Dahl, ugift gårdskarl i Købmagergade i København. 17.1.1767, no.35.
A:
1) bror Niels Olufsen Dahl
2) bror Peder Olufsen Dahl
3) søster Anne Olufsdatter Dahl g.m. Carl Silitz.

2827    Anne Kirstine Pedersdatter Thorsen i Dronningensgade på Christianshavn, der døde 24.12.1765, no.36.
Enke efter Mads Hansen Nygaard, islandsk arbejdskarl. B:
1) Thor Madsen Nygaard 20
2) Marie Cathrine Nygaard 7.
Desuden nævnes afdødes mor Kirsten Hansdatter, enke efter afdødes far Peder Thorsen.
(Originale skiftebreve lbnr.1802).

2828    Tønnes Christensen Koch, sejlmagermat i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 11.2.1767, no.37.
A:
1) far Christen Chistensen, matros g.m. afdødes stedmor Cathrine Sofie Villumsdatter.
Afdøde døde 3.8.1766 på rejse til Trankebar.

2829    Mikkel Frederik Rosentrætter, væversvend i Åbenrå i København. 16.2.1767, no.38.
E: Kirsten Hansdatter. B:
1) Michael Frederik Mikkelsen Rosentrætter 4.
FM: født værge Jens Hansen, smed på Holmen.
Afdøde døde i april 1763.

2830    Regning i København. 17.2.1767, no.39.
Regning i boet efter gamle madam Bentsen, der blev begravet på Nikolaj kirkegård 8.2.1767.

2831    Anne Marie Hansdatter på hjørnet af Peder Hvidtfeldtstræde og Rosengården i København. 18.2.1767, no.40.
E: Niels Ibsen Møller, skræddersvend. B:
1) Jens Høgh 11
2) Anne Cathrine Nielsdatter 1.
FM: Henrik Bader, skrædder.
Afdøde døde 26.8.1766.
Enkemanden kaldes også Niels Ibsen Mørch.
(Originale skiftebreve lbnr.1803).

2832    Else Christensdatter i København. 19.2.1767, no.41.
E: Hans Jørgen Søemann, slagter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde i september 1766.

2833    Johan Frederik, arbejdsmand i Store Kongensgade i København. 21.2.1767, no.42.
E: Kirstine Ulrikke Sørensdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 4.9.1761.

2834    Peder Hansen Brandt, sadelmager i Gothersgade i København, der døde 7.5.1764, no.43.
Enkemand efter Charlotte Frederikke Fogh, skifte 27.4.1762, der er vedlagt. B:
1) Cathrine Marie Brandt 15
2) Johan Henrik Brandt 10.
FM: fars svoger Andreas Lauridsen Bruun, sadelmager.
Bevilling til uskiftet bo af 2.1.1756.
(Originale skiftebreve lbnr.1804).
(Se indkvarteringskvittering øverst).

2835    Separationsskifte i København. 27.11.1765, no.44.
Deling af boet hos Peder Bergsen Krag. knapmager i Badstuestræde og hustru Maren Lauridsdatter, separeret efter bevilling af 18.10.1765.
Desuden nævnes hendes stedfar Christen Madsen, brændevinsbrænder.
(Originale skiftebreve lbnr.1805).

2836    Agnethe Frandsdatter på 9. Blegdam uden for Nørreport i København. 30.9.1766, no.46.
E: Mads Sørensen, blegemand. B:
1) Anne Dorthe Amalie Madsdatter 41
2) Anne Sofie Madsdatter, død. E: Mikkel Jensen Lindgren. 2B:
a Mathias Mikkelsen Lindgren 9
b Agnethe Mikkelsdatter Lindgren 6.

2837    Kirsten Nielsdatter i Overgaden neden Vandet på Christianshavn. 25.2.1767, no.47.
FM: Rasmus Troelsen, skibstømrer. B:
1) Troels Rasmussen, tømrersvend, der farer på Kina, g.m. Mette Andersdatter
2) Anne Cathrine Rasmusdatter 23
3) Bodil Rasmusdatter 22
4) Peder Rasmussen 8.
Afdøde døde 17.6.1763.

2838    Kirsten Jensdatter i Store Torvegade på Christianshavn. 25.2.1767, no.48.
E: Oluf Hansen, bryggerknægt. B:
1) Hans Christensen 6
2) Anne Marie Christensdatter 2.

2839    Niels Sørensen Vingaard, skrædder i Sankt Gertrudstræde i København. 27.2.1767, no.49.
E: Anne Marie Hühner.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 4.1.1767.

2840    Lave Lavesen, vognmand i Rigensgade i København, der døde 5.1.1767, no.50.
E: Inger Jensdatter.
Arvinger kendes ikke.

2841    Jens Jensen, skrædder i Vognmagergade i København, der døde 29.7.1765, no.100.
Enkemand efter Cathrine Dorthe Lentz, død for 10 dage siden. B:
1) Claus Lentz Jensen 24, skræddersvend
2) Frederik August Jensen 19, skræddersvend
3) Marie Dorthe Jensdatter 17
4) Louise Jensdatter 12.
FM: Jens Thomsen Munch, skomager.
Afdøde hustru havde arv efter sin farbror Claus Lentz i Roskilde, skifte 21.1.1765 lbnr.529.
(Originale skiftebreve lbnr.1814).

2842    Marie Kirstine Didriksdatter Hoogland i Østergade i København. 24.8.1766, no.101.
Enke efter Claus Bech, the- og porcelænshandler. B:
1) Agathe Bech, død, var g.m. Holstein, ekvipagemester. 4B:
a Marie Kirstine Holstein g.m. Peder Appleby junior, rebslager
b Christian Holstein 21, kadet i søetaten
c Didrik Holstein, kadet i søetaten
d Frederik Holstein, kadet i søetaten
2) Anne Margrethe Bech. Første ægteskab med [Christian Lukassen] Klauman, kontrollør i Den kongelige Bank i København, [konceptskifte 23.1.1749 lbnr.2372]. 2B:
a Claus Christian Klauman, student
b Frederik Klauman, løjtnant
Anne Margrethe Bechs andet ægteskab med David Fenvig, købmand. 2B:
c Vilhelm Henrik Fenvig 11, i Helsingør
d Birthe Elisabeth Fenvig.
Desuden nævnes afdødes bror Simon Hoogland, kommandør i Helsingør.
(Originale skiftebreve lbnr.1815).

2843    Inger Marie Hansdatter på hjørnet af Regnegade og Gothersgade i København. 1.4.1767, no.102.
E: Jens Davidsen, vintapper.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der døde 20.3.1767, blev begravet 24.3.1767 på Assistentkirkegården.

2844    Regning i København. 5.5.1767, no.103.
Regning i boet efter Johannes Erdberg, skomagersvend i København, der blev begravet 26.4.1767.

2845    Christen Gørup Vittrup i København. 8.5.1767, no.104.
A:
0) forældre Christen Vittrup, købmand i Ålborg, [skifte Ålborg 3.6.1752 lbnr.2472] og Kirsten Jensdatter Grøn, [skifte Ålborg 18.12.1739 lbnr.2240]
1) søster Kirstine Marie Vittrup g.m. Hans Hytter, birkedommer i Jomfruens Egede.

2846    Jens Jensen, saltmåler i Vandkunsten i København. 9.5.1767, no.105.
E: Ellen Hansdatter.
Første ægteskab med Anne Simonsdatter. B:
1) Simon Jensen, på rejse til Marokko
2) Maren Jensdatter 20.
FM: Anders Jensen, saltmåler i stadens vejerhus.
Afdøde døde 7.4.1767.

2847    Cathrine Pedersdatter i Vandkunsten i København. 13.4.1767, no.106.
E: Peder Henningsen, arbejdskarl.
Arvinger kendes ikke.

2848    Oluf Sandstrøm, tømrersvend i Store Lars Bjørnstræde i København. 11.5.1767, no.107.
E: Anne Andreasdatter. B:
1) Johanne Margrethe Olufsdatter 3½.
FM: Bent Pedersen, væger i Store Kongensgade.
Afdøde døde ved påsketide i 1765.

2849    Johan Vilhelm Schwermann i huset Schwermannsdal ved stranden uden for Østerport i København, der døde 30.9.1766, no.108.
E: Gertrud Marie Clausen. B:
3) Cathrine Marie Johansdatter 20
4) Anne Margrethe Johansdatter 17.
Første ægteskab med Sofie Kirstine. B:
1) Sofie Kirstine Johansdatter g.m. Jeppe Hansen, kobbersmed på Fredensborg
2) Anne Sofie Johansdatter g.m. Wolcherling, begge døde. 1B:
a Elisabeth Kirstine Wolcherling.

2850    Søren Christoffersen, bryggersvend i Nørregade i København, der døde 25.2.1767, no.109.
Afdøde var forlovet med Birthe Nielsdatter. A:
1) søster Anne Kirstine Christoffersdatter i København
2) en søster på Fyn.
Afdøde blev konfirmeret i Bogense.
(Originale skiftebreve lbnr.1816).

2851    Bøye Hansen, møllerkusk i Kongens Bryghus, boende i Mikkel Bryggersgade i København, der døde 16.3.1767, no.110.
E: Anneke Jochumsdatter Griis.
Første ægteskab med Birthe Nielsdatter. B:
1) Kirsten Bøyesdatter 24
2) Anne Marie Bøyesdatter 22.
FM: Peder Nielsen Trellund, spisevært.

2852    Regning i København. 2.5.1767, no.111.
Regning af 30.4.1767 i boet efter Georg Frederik Mühlhausen, stenhuggersvend i København for begravelse i Garnison kirke ved bror Johan Jacob M’uhlhausen, stenhuggersvend.

2853    Johan Bachhausen, murersvend i Store Kongensgade på Christianshavn, der døde 8.4.1767, no.112.
E: Abelone Margrethe Christensdatter Svane. B:
5) Johan Didrik Johansen 1½
6) Anne Cathrine Dorthe Johansdatter 4 uger.
Første ægteskab med Valborg Johansdatter. B:
1) Johan Henrik Johansen 15
2) Christian Johansen 13
3) Anne Margrethe Johansdatter 11
4) Jacob Johansen 9.
FM: Peder Andersen Brunschai.

2854    Albert Filip Buch, [til Gislingegård], nu boende i Badstuestræde i København, der døde 7.5.1767, no.113.
A:
0) far [Claus Buch til Gislingegård]
1) søster [Vibeke Clausdatter Buch] g.m. [Jacob Jacobsen] Bagger, præst [i Skamstrup og Frydendal].
[Fars første hustru begravet Frydendal 2.9.1724].
2) halvsøster [Dorthe Margrethe Buch, døbt Frydendal 15.9.1724], enke efter [Christian Nielsen] Benzon, byfoged i Stubbekøbing ved hendes stedsøn Lorents Jacob Benzon, informator i København, [søn af Gjørvel Cathrine Lorentsdatter Bildsøe, skifte Stubbekøbing 16.9.1746 lbnr.186].

2855    Opbudsbo i København. 23.5.1766, no.114.
Registrering af fallitbo hos Jens Nikolaj Schmidt, birkedommer og prokurator i København.

2856    Thomas Ibsen Buch, brændevinsbrænder i Store Kongensgade i København. 14.5.1767, no.115.
E: Anne Elisabeth. B:
1) Anne Elisabeth Thomasdatter, født 9.2.1767.
FM: Mads Poulsen Buch, bryggersvend.
Afdøde døde 31.11.1766.

2857    Lorents Nissen, brygger i Nørregade i København, der døde 30.7.1765, no.116.
E: Hedvig Cathrine Luchtrant. LV: justitsråd Nissen. B:
3) Margrethe Lorentsdatter Nissen 2¾
4) Else Kirstine Lorentsdatter Nissen 8 mdr.
FM: farbror Christian Ditlev Nissen, kancelliråd og økonom.
Første ægteskab med Marie Stage. B:
1) Elisabeth Sofie Lorentsdatter Nissen 22, der ægter Christian Gottlieb [Nikolajsen] Brorson, præst i Finderup [i Løve herred]
2) Gregoria Høgh Lorentsdatter Nissen 13½.
FM:
1 farbror Gregers Høgh Nissen, tidligere borgerkaptajn på Sankt Croix i Vestindien, nu i Korsør.
Desuden nævnes afdødes brorsøn Nikolaj Nissen, købmand i Kalundborg.
Afdøde blev begravet 3.8.1765 på Vor Frue kirkegård.
Omtale af de slaver i Vestindien, de to ældste børn fik som gave.
(Originale skiftebreve lbnr.1817).

2858    Abigael Marie Terkildsdatter i Dronningens Tværgade i København, der døde 22.4.1866, no.117.
Enke efter Mathias Hansen Top, skipper. B:
1) Hans Christian Mathiassen Top 22
2) Jens Mathiassen Top 15.
FM:
1 morbror Terkild Barkager
2 morbror Jens Barkager
3 Henrik Top sergent.
(Originale skiftebreve lbnr.1818).

2859    Regning i København. 19.5.1767, no.118.
Regning i boet efter Clemen Ebbel i Toldbodgade i København.
Afdøde blev begravet 13.12.1766 på Sankt Nikolaj kirkegård.

2860    Ellen Mortensdatter i Borgergade i København. 12.2.1767, no.119.
E: Jens Christensen, bødker.
Første ægteskab med Niels Madsen, skomager, [skifte 16.2.1742 lbnr.1941]. B:
1) Ellen Dorthe Nielsdatter 37.
FM: Niels Lauridsen Lund, bødker.
Afdøde døde 31.12.1766.

2861    Laurids Akselsen, arbejdskarl i Tobaksmagasinet, boende på hjørnet af Sankt Annægade og Snarebroen på Christianshavn. 16.3.1767,
no.120.
Arvinger angives ikke.

2862    Hans Hansen, renovationsbetjent i København. 9.5.1767, no.121.
E: Mette Marie Birch. B:
1) Cathrine Hansdatter 7
2) Anne Margrethe Hansdatter 2.
FM: Peder Vejrup, renovationsbetjent.

2863    Bente Hofnagel i Lille Grønnegade i København. 21.5.1767, no.122.
E: Johannes Niemann, traktør. B:
1) Martha Martine Johansdatter 9.
FM: Peder Christensen Normann, skomager.

2864    Frands Thomsen, værtshusholder i Hummergade i København. 23.5.1767, no.123.
E: Marie Mikkelsdatter. B:
1) Margrethe Frandsdatter 14
2) Frederik Frandsen 13.
FM: Laurids Christensen Møller i Kattesundet.
Afdøde døde 8.1.1767.

2865    Anne Bolette Bruun i et hus ved Nikolaj Kirke i København. 23.5.1767, no.124.
E: Johan Gottlieb Schønberg, spisevært. B:
1) Christian Henrik Johansen Schønberg 15
2) Johan Peder Johansen Schønberg 13.
Afdøde døde i april 1759.

2866    Elsebeth Sørensdatter i Knabrostræde i København, der døde 8.12.1765, no.125.
Enke efter Jens Ibsen Mørch, skrædder. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter Mørch, enke efter Christian Kutscher (Gutscher), snedker ved svigersøn [Johannes Iver Jensen] Colding, præst i Brøndbyvester og Brøndbyøster g.m. hendes datter [Anne Marie Christiansdatter Kutscher]
2) Peder Jensen Mørch, parykmager i Randers, [skifte Randers 29.7.1747 lbnr.714]. 8B:
a Jens Pedersen Mørch
b Jacob Pedersen Mørch, hørkræmmer
c Johan Christoffer Pedersen Mørch, student i København
d Karen Marie Pedersdatter Mørch g.m. Tscherning, kaptajn
e Ellen Cathrine Pedersdatter Mørch g.m. Hans Liljevang, lærredshandler i København
f Abelone Pedersdatter Mørch g.m. Højer, skolemester i København
g Martha Cathrine Pedersdatter Mørch g.m. [Peder] Mortensen, degn i Torslunde og Ishøj
h Anne Sofie Pedersdatter Mørch i Randers
3) Anne Marie Jensdatter Mørch, død, var g.m. Gabriel Ferdinand Milan, borgmester i Helsingør. 5B:
a Christian Milan 23
b Frederikke Milan på Langeland, enke efter Zillerfeldt, regimentsfeltskær
c Elsebeth Milan g.m. [Lorents Pedersen] Floor, præst [i Vålse] på Lolland
d Kirsten Milan g.m. Davidsen, købmand i Helsingør
e Anne Cathrine Milan i Helsingør
4) Ellen Cathrine Jensdatter Mørch, død, var g.m. Christen Madsen Rønne, brændevinsbrænder i København. 1B:
a Jens Christian Rønne, thehandler
5) Martha Cathrine Jensdatter Mørch g.m. Søren [Nielsen] Bisted, præst i Levring og Hørup i Jylland.
(Originale skiftebreve lbnr.1819).

2867    Leonard Gabriel Pauli, possementmager i Lille Grønnegade i København, der døde 20.2.1766, 1766 no.22, opslag 2.
Enkemand efter Anne Cathrine.
Arvinger angives ikke.
Anne Cathrines første ægteskab med Poul Franck, possementmager. Arv i boet til børn, som er afdødes stedbørn B:
1) Daniel Franck, possementmagersvend
2) Johan Daniel Franck, possementmagersvend
3) Nikolaj Franck, possementmagersvend i Danzig
4) Margrethe Marie Franck, der ægter Johan Frederik Heichelmann
5) Christence Sofie Franck
6) Marie Elisabeth Franck.
(Originale skiftebreve lbnr.1820).

2868    Anne Cathrine i et hus ud til vandet ved Snorrebroen på Christianshavn, der døde 24.9.1766, no.127.
E: Bjørn Lundbech, islandsk arbejdskarl.
Arvinger angives ikke.

2869    Niels Nielsen, spækhøker i Møntergade i København. 30.5.1767, no.128.
E: Barbara Hansdatter. B:
1) Niels Nielsen 10
2) Christian Nielsen 6
3) Johan Nielsen 3.
FM: Jørgen Jensen Vejlby, brændevinsbrænder i Pilestrlæde.
Afdøde døde 27.4.1767.

2870    Joen Olufsen, ugift kusk i København. 30.5.1767, no.129.
Testamente af 29.4.1767. A:
1) Knud Qvale.

2871    Peder Madsen Røjen, ugift hosekræmmer ved Gammelstrand i København, der døde 30.11.1765, no.130.
A:
0) forældre Mads Christensen Røjen og Karen Pedersdatter i Sunds sogn, begge døde
1) bror Niels Madsen Røjen i Øster Høgild ved søn Thyge Nielsen Røjen
2) bror Christen Madsen Røjen, død, var g.m. Kirsten Sørensdatter i Risbæk [i Lomborg sogn]. 6B:
a Mads Christensen Røjen, død uden børn
b Søren Christensen Røjen 30, rytter i Odense
c Peder Christensen Røjen 25, hosekræmmer i Risbæk
d Anders Christensen Røjen 19, her på stedet
e Karen Christensdatter Røjen g.m. Jens Alle i Tovstrup i Snejbjerg sogn
f Ellen Cathrine Christensdatter Røjen 17
g Sidsel Christensdatter Røjen 15.
(Originale skiftebreve lbnr.1821).

2872    Inger Olufsdatter i København. 6.6.1766 no.131.
E: Hans David Mehr, linnedvæver. B:
1) Johan Henrik Mehr 15
2) Johan Jacob Mehr 6.
FM: Jens Lauridsen, garder som beslægtet.
Desuden nævnes:
1 Ellen Marie Scheel, skibstømrers hustru, der er i svogerskab
2 afdødes brordatter Sidse Jensdatter
(Originale skiftebreve lbnr.1822).

2873    Bente Pedersdatter, ugift tjenestepige i Fiolstræde i København, der døde 25.1.1766, no.132
A:
1) mor Maren Olufsdatter i Hals, enke efter afdødes far Peder Pedersen, der havde været skibstømrer i København, men kom fra Hals
2) bror Oluf Pedersen, tjenestekarl i Hals, [døbt København Holmen 20.12.1735].
(Originale skiftebreve lbnr.1823).

2874    Karen Nielsdatter, ugift tjenestepige i Prammandsgangen i Lille Grønnegade i København, der døde 14.2.1767 no.133.
Arvinger angives ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.1824).

2875    Hans Gertsen, rebslager på hjørnet af Vestergade og Bakken i København, der døde 23.2.1767, no.134.
E: Agnethe Hansdatter. A:
1) mor enke efter Gert Hansen
2) bror Gynther Gertsen, rebslager
3) bror Gert Gertsen, styrmand
4) bror Thomas Gertsen 18
5) søster Marie Gertsdatter g.m. Niels Christensen Mariager, rebslager
6) søster Troche Gertsdatter, død. var g.m. Ulrik Pedersen. 2B:
a Peder Ulriksen 13
b Hans Ulriksen 9.

2876    Niels Andersen i Helsingørgade i København. 6.3.1767, no.135.
E: Inger Rasmusdatter, der har været separeret i 7 år.
A:
1) bror Jens Andersen, uvist hvor
2) en søster i Gørlev.
Afdøde døde i Gummersmarke [i Bjæverskov sogn] på Juellund gods.

2877    Jens Anskov Slacke, styrmand ved Nyhavn Kanal i København. 28.3.1767, no.136.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet 31.3.1767 på Sankt Nikolaj kirkegård uden for Nørreport.

2878    Regning i København. 27.5.1767, no.137.
Regning i boet efter Hans Simonsen, matros.

2879    Regning i København. 2.6.1767, no.138.
Regning i boet efter Inger Pedersdatter.

2880    Jens Poulsen Lyngborg, kornmåler i Læderstræde i København. 3.6.1767, no.139.
E: Johanne Andreasdatter. B:
1) Anne Christine Jensdatter 21
2) Maren Jensdatter 18
3) Poul Lyngborg 15
4) Ingeborg Jensdatter 11.
FM: Laurids Borre, skriver i Pramlauget.
Afdøde døde i marts 1767.

2881    Anne Poul Bledstrup i Dronningensgade på Christianshavn, der døde 16.5.1767, no.140.
E: Peder Julius Schmidt., klædefabrikant.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes enkemandens mor Cathrine Helene, enke efter Schmidt.

2882    Johanne Kirstine Jensdatter i Prinsensgade på Christianshavn. 4.6.1767, no.141.
E: Holger Drewitz, hørkræmmersvend. B:
1) Marie Kirstine Holgersdatter Drewitz 5
2) Herman Holgersen Drewitz 3
3) Anne Sabine Holgersdatter Drewitz 1¼.
Afdøde døde 2.3.1767.

2883    Opbudsbo i København. 9.11.1765, no.142.
Registrering af fallitbo hos Hans Ditlev Suhr, hørkræmmer i Vestergade i København.
Blandt kreditorerne nævnes Johan Peder Suhr, rådmand.
(Originale skiftebreve lbnr.1826).

2884    Jochum Andersen Hjort, skibstømrer i Nørregade i København. 17.10.1766, no.143.
E: Johanne Lund. B:
1) Anders Nielsen Hjort 2.
(Originale skiftebreve lbnr.1827).

2885    Inger Christensdatter i Pilestræde i København, der døde 9.12.1766, no.144.
E: Peder Mortensen, brændevinsbrænder.
Hendes B:
1) Karen Jensdatter, død. Første ægteskab med Peder Adsersen. 3B:
a Maren Pedersdatter g.m. Christen Andersen, brændevinsbrænder på stedet
b Inger Pedersdatter 24
c Adser Pedersen 22, på rejse til Kina.
Karen Jensdatters andet ægteskab med Niels Jensen Høgild, brændevinsbrænder, der lever. 3B:
d Karen Nielsdatter Høgild g.m. Ove Henrik Fuchs, trompeter i garden
e Peder Nielsen Høgild 16
f Jens Nielsen Høgild 11.
(Originale skiftebreve lbnr.1825).

2886    Jens Pedersen Tang, herbergere i Kønsbergs gård ved Amalienborg i København, der døde 15.3.1767, no.145.
E: Anne Margrethe Christensdatter. B:
3) Christian Frederik Jensen Tang 3 uger.
Første ægteskab med Anne. B:
1) Anne Margrethe Jensdatter Tang 8.
Af andet ægteskab B:
2) Frederik Christian Jensen Tang 6.
FM: født værge Anders Conradsen, formand for favnsætterne.

2887    Regning i København. 4.6.1767, no.146.
Rigning i boet efter Cathrine Holm, ugift tjenestepige i Studiestræde i København.

2888    Opbudsbo i København. 12.8.1766, no.1548.
Registrering af fallitbo hos Johan Jørgen Vick, kræmmer i København.

2889     Ellen Christensdatter i Tværgade i København, der døde 8.9.1766, no.147.
A:
0) forældre Christen Andersen og Maren i Lysabild på Als, begge døde
1) søster Inger Christensdatter g.m. Hans Pedersen i Tandslet
Fars første ægteskab med Inger.
2) halvbror Andreas Christensen, død uden børn
3) halvsøster Kirsten Christensdatter, død uden børn
4) halvsøster Dorthe Christensdatter, død uden børn
5) halvsøster Marie Christensdatter, død, var g.m. Hans Pedersen i Lysabild. 2B:
a Marie Hansdatter g.m. Jørgen Pedersen i Lysabild, nu i København
b Sinnet Hansdatter g.m. Christen Duus i Vibøge [i Lysabild sogn]
6) halvsøster Anne Cathrine Christensdatter g.m. Albert Friis, skipper i Marstal på Ærø
7) halvsøster Anne Christensdatter, enke efter Peder Madsen, i Tandslet
8) halvsøster Inger Christensdatter Hans Pedersen i Sarup [i Lysabild sogn].
(Originale skiftebreve lbnr.1828).

2890    Jørgen Lauridsen, gårdskarl i København, der døde 19.6.1767, no.149.
Arvinger angives ikke.

2891    Magnus Hachsen, guvernør på fortet Christiansborg i Guinea. Skifte København 4.3.1760, no.150.
A:
1) mor Britta Cathrine Enoch, der døde 29.5.1755, enke efter afdødes far Hach Henriksen, død 24.9.1747, i Karlshamn
2) bror Jens Hachsen, kasserer i Karlskrona, der døde. E: Margrethe Sofie Lange
3) søster Stine Maja Hachsen g.m. Johan Erik Strøm i Lund i Skåne
4) søster Anne Beathe Hachsen, enke efter Silversparre i Karlshamn.
Af fars første ægteskab B:
5) halvbror Henrik Hachsen, konsul i Stockholm
6) halvbror Carl Hachsen, rådmand i Karlskrona
7) halvbror Bondeus Hachsen i Karlskrona, død uden børn.
Afdøde, der var født i Karlshamn 24.9.1747, døde i Guinea 21.7.1752.
(Et blad, der tilhører dette skifte, ligger i løbnr.2892 opslag 10-11).
(Originale skiftebreve lbnr.1829).

2892    Hans Nielsen Herlev, klejnsmed i Antonistræde i København, der døde 10.12.1766, no.151.
E: Concordia. LV: Johan Peder Kryger, fabrikant.
Arvinger angives ikke.
Afdøde boede hos sin steddatter og enkens datter madam Helmer
(Opslag 10-11 tilhører lbnr.2891).

2893    Mette Sofie Juul, ugift stuepige i København. 25.7.1767, no.152.
Af arvinger angives A:
1) mor Ellen Poulsdatter, enke efter Hans Juul i Rødskebølle i Sørup sogn på Fyn på Hvidkilde gods
2) bror Peder Hansen Juul i Stavanger i Norge
3) søster Maren Hansdatter Juul g.m. Bertel Jørgensen, karetmager i Rødskebølle.
(Se skifte efter afdødes mor Ellen Poulsdatter lbnr.2893A herunder).

Hvidkilde gods skifteprotokol 1757-1771

2893A    Ellen Poulsdatter i Rødskebølle i Sørup sogn. 26.5.1768, fol.459.
Enke efter Hans Juul, skifte 22.7.1750. B:
1) Peder Hansen Juul i Norge
2) Christen Hansen Juul i Ringe, død. 1B:
a Hans Christensen 10
3) Maren Hansdatter Juul g.m. Bertel Jørgensen på stedet
4) Anne Hansdatter g.m. Christen Jensen i Sørup.

2894    Maren Pedersdatter i Brogade på Christianshavn, der døde 29.5.1767, no.153.
E: Anders Christensen, spækhøker.
Arvinger angives ikke.

2895    Thomas Lauridsen, koffardimatros i Prinsensgade ved Nyboder i København. 30.6.1767, no.154.
E: Gertrud Christensdatter. B:
1) Laurids Thomsen 4
2) Christian Thomsen 14 uger.
FM: Oluf Svendsen, matros i Krusemyntegade
Afdøde døde 3.5.1767.

2896    Christen Olufsen, koffardimatros i Borgergade i København. 30.6.1767, no.155.
E: Anne Marie Hansdatter. B:
1) Anne Birgitte Christensdatter 4
2) Hans Christian Christensen 12 uger.
FM: Søren Lauridsen, tømrer på Holmen.
Afdøde i december 1766 på rejse til Frankrig.

2897    Edel Kirstine i Rosengården, der døde 1.5.1766, no.156.
Enke efter Hans Nielsen Højby, brygger. B:
1) Margrethe Charlotte Højby g.m. Jeppe Thomsen, brændevinsbrænder
2) Maren Højby
3) Niels Højby 17, på rejse til Kina
4) Johanne Kirstine Højby 15
5) Edel Kirstine Sofie Højby 13.
FM: født værge Jørgen Nielsen Schiøtt
(Originale skiftebreve lbnr.1830).

2898    Opbudsbo i København 3.5.1766, no.317, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Jens Thygesen Krog, skomager på hjørnet af Vognmagergade og Brøndstræde i København g.m. Marie Kirstine Olufsdatter, der døde 28.8.1766. Hendes B:
3) Else Marie Jensdatter 10.
Børn af hendes første ægteskab B:
1) Johan Georg Kejser 19, skomagersvend. i udlandet
2) Johanne Gelpartine Kejser 15.
Desuden nævnes hendes søster Martha Strøm.
(Originale skiftebreve lbnr.1898).

2899    Ellen Aagesdatter i Adelgade i København, der døde 13.11.1766, no.318, opslag 28.
E: Jens Nielsen, arbejdsmand. A:
0) forældre Åge Terkildsen og Inger Jepsdatter i Tägelykke i Olsby sogn i Luggude herred i Malmø len i Skåne, begge døde
1) søster Maren Aagesdatter, født 16.12.1691, død. 1B:
a Ingeborg Jensdatter g.m. Peder Önnesen i Sødækra i Jonstorp sogn
2) søster Bodil Aagesdatter, død uden børn.
Mors andet ægteskab med Troels Svendsen i Farhult sogn.
3) halvsøster Anne Troelsdatter g.m. Daniel Christensen, matros på Holmen i København.
Afdøde født 16.1.1690.
(Originale skiftebreve lbnr.1899).

2900    Johannes Gisner, murer i Store Kongensgade i København, der døde 14.2.1767, no.319, opslag 63.
Arvinger kendes ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.1900).

2901    Jens Hermansen Kyhl, kommissionær i møllen ved Blåtårn i København, der døde 16.2.1767, no.320, opslag 94.
E: Marie Elisabeth Sørensdatter, der døde 5.3.1767. B:
2) Jens Jensen Kyhl 23, malersvend
2) Laurids Jensen Kyhl 11.
FM: Knud Christian Holm g.m. mors halvsøster.
Første ægteskab med Karen. B:
1) Herman Jensen Kyhl, bøsseskæfter på geværfabrikken ved Helsingør.
(Del af skiftet ligger i protokol 191: 1768 no.1-19 opslag 305).
(Originale skiftebreve lbnr.1901).

2902    Inger Torrildsdatter i Lille Kongensgade i København. 19.4.1767, no.321, opslag 114.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 18.4.1767.
(Originale skiftebreve lbnr.1902).

2903    Peder Jørgensen, kusk på Thuesborg (Tuborg) uden for Østerport i København. 16.6.1767, no.322, opslag 143.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 15.6.1767.
(Originale skiftebreve lbnr.1903).

2904    Agnethe Bjerring i Østergade i København. 16.6.1767, no.323, opslag 150.
Enke efter Knud Schou, vejermester. B:
1) Lene Schou.
FM: Tausen, rådstueskriver.

2905    Karen Eriksdatter Bloch, ugift tjenestepige på Ulfeldts Plads i København. 18.6.1767, no.324, opslag 184.
A:
1) bror Søren Bloch.
Afdøde havde arv efter testamente af 11.8.1766 for Didrich Christian Decher, ugift organist i København Helliggejst for lang og tro tjeneste.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Anne Kirstine, enke efter David Olufsen.
(Originale skiftebreve lbnr.1904).

2906    Johan Andreas Schønberg, afskediget soldat i Adelgade i København, der døde 22.7.1767, no.325, opslag 214.
Enkemand efter Kirsten Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes:
1 afdødes kones søster Rebekka Pedersdatter på stedet, enke Jørgen Behrens
2 afdødes søster Johanne Margrethe Pedersdatter, enke efter Svend Pedersen i Fladstrand.
Afdøde blev begravet København Garnison kirkegård 24.7.1767.
(Originale skiftebreve lbnr.1905).

2907    Christian Voigt, perlestikker i Store Regnegade i København, der døde 26.7.1767, no.326, opslag 235.
Enkemand efter Helene Kirstine Bjerring.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) søster Anne Marie Bjerring
2) bror Frederik Bjerring på Falkonergården.
(Originale skiftebreve lbnr.1906).

2908    Dorthe Kirstine Nielsdatter i Åbenrå i København, der døde 7.9.1767, no.327, opslag 299.
Enke efter Michael Sørensen, grovsmed.
Testamente af 3.8.1753.
Hans A:
0) forældre Søren Lassen i Glenstrup i Nørhald herred og Bodil Mikkelsdatter, begge døde
1) søster Mette Sørensdatter, død uden børn
2) søster Maren Sørensdatter, død uden børn, var g.m. Jens Jensen i København
3) bror Laurids Sørensen, død uden børn.
Fars andet ægteskab med Anne Madsdatter.
4) halvbror August Sørensen, hjulmand i Hvidsten i Gassum sogn
5) halvbror Jens Sørensen, smed på Holmen i København.
Hendes A:
1) søster Anne Marie Nielsdatter g.m. Nikolaj Rasmussen, skrædder i København
2) bror Jacob Nielsen Berg, snedker i København, død. 4B:
a Nikolaj Jacobsen 23, snedkersvend, i udlandet
b Asmund Jacobsen 21, student i København
c Frederik Vilhelm Jacobsen 14
d Jacob Cornelius Jacobsen 8.
(Originale skiftebreve lbnr.1907).

2909        Samuel Mathias Beenfeldt i Kompagnistræde i København. 28.11.1767, no.328, opslag 326.
Enkemand.  B:
1) Peder Beenfeldt, der har fledføringskontrakt af 14.10.1767 med sin nu afdøde far
2) Nikolaj Beenfeldt, død. E: Marie Cathrine. 1B:
a Elisabeth Nikolajsdatter 2½, hos sin morfar i Christiania i Norge.

2910    Niels Pedersen, spækhøker i Lill Kirkestræde i København. 24.12.1767, no.329, opslag 336.
E: Tobine Olufsdatter. A:
1) Maren, død, var g.m. Christian Voigt, stenhugger. B:
a Johanne Christiane Voigt ved datter Kirsten.

2911    Inger Marie Lauridsdatter i Dronningens Tværgade i København, der døde 31.7.1766, no.330, opslag 339.
E: Laurids Valentin Lauridsen Bergen, øltapper og værtshusmand. B:
1) Anne Margrethe Lauridsdatter.
FM: Søren Johansen i Store Grønnegade.

2912    Rasmus Pedersen Hougaard, sukkermester i Vingårdstræde i København. 30.12.1767, no.331, opslag 354.
A:
1) far Peder Rasmussen Hougaard på P. H. Hoffs gods i Kalø amt.
Afdøde, der døde 6.11.1767, blev begravet på Sankt Nikolaj kirkegård 10.11.1767.

2913    Poul Bentsen, skipper i Lille Strandstræde. 18.10.1766, no.332, opslag 361.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Mogens Frederiksen Møller. B:
1) Cathrine Margrethe Poulsdatter 17.
FM: Claus Rasmussen Frigast, remmesnider.
Afdøde døde 1762 på sørejse ved Norge.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17682914    Johan Christian Becher, klejnsmed i Kristen Bernikowstræde i København. 14.1.1768, no.1, opslag 2.
E: Anne Elisabeth Stochter. B:
1) Anne Dorthe Johansdatter Becher 4
2) Johan Christian Johansen Becher 9 mdr.
FM: Johan Krag, melmand.

2915    Anne Pedersdatter Berregaard i Borgergade i København. 14.1.1768, no.2.
E: Jens Pedersen Lindum, spækhøker.
Arvinger kendes ikke.

2916    Mette Bjerring i Gammelmønt i København. 16.1.1768, no.3, opslag 8.
E: Lauge Jensen, klejnsmed. B:
1) Jens Christian Laugesen 4.
FM: Peder Sørensen Vindelev, klejnsmed i Slutterigade.
Afdøde døde 6.8.1767.

2917    Christiane Dorthe Johansdatter Barth i Lille Grønnegade i København, der døde 11.4.1766, no.4, opslag 16.
Enke efter Conrad Henrik From, hofgørtler. B:
1) Conrad Henrik From 25, guldsmedesvend
2) Johan Henrik From, urmagersvend i London i England
3) Hedvig Louise From g.m. Andreas Rosborg, gørtler
4) Christiane Dorthe From g.m. Nathanael Falkengren, guldsmed
5) Sofie Dorthe From 26
6) Christine Elisabeth From 22.
(Originale skiftebreve lbnr.1908).

2918    Christine Elisabet Conradsdatter From, ugift i Lille Grønnegade i København. 7.8.1766, no.5, opslag 179.
Testamente af 2.8.1766. A:
1) søster Sofie Dorthe From.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Conrad Henrik From
2 afdødes svoger Andreas Rosborg, gørtler
3 afdødes svoger Nathanael Falkengren, guldsmed.
Afdøde, der var datter af [Conrad Henrik From og Christiane Dorthe Johansdatter Barth, skifte 11.4.1766 lbnr.2917], døde 6.8.1766.
(Originale skiftebreve lbnr.1909).

2919    Josef Maziolli, skrædder i Komediehuset, boende i Store Grønnegade i København. 13.1.1767, no.6, opslag 195.
E: Marie Barbara Stochheimeitz.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 12.1.1767.
(Originale skiftebreve lbnr.1910).

2920    Halvor Olufsen Bjørntved, remmesnider i Lille Kongensgade i København. 15.9.1767, no.7, opslag 232.
E: Mette Pedersdatter, der ikke boede sammen med afdøde, men tjener på Frederiksberg.
Arvinger angives ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.1911).

2921    Marie Frederiksdatter i Teglgårdstræde i København, der døde 5.1.1768, no.8, opslag 245.
E: Rasmus Holm, remmesnider.
Første ægteskab med Hans Madsen, købmand. B:
1) Mathias Hansen 30
2) Cathrine Elisabeth Hansdatter 26.

2922    Anne Elisabeth Holst på Bakken i København, der døde 2.1.1767, no.9, opslag 248.
E: Henrik Zittergreen, bogtrykkersvend.
Første ægteskab med Johan Gottlieb Rudolf, barber. B:
1) Henriette Marie Johansdatter 11
2) Frederik August Johansen 9.
FM: Johan Henrik Holst, gørtlersvend.
(Originale skiftebreve lbnr.1912).

2923    Anne Margrethe Abel i Ulkegade i København. 6.3.1767, no.10, opslag 273.
Enke efter Laurids With, bendrejer. B:
1) Mette Pernille Cathrine Lauridsdatter With 30, i Århus
2) Cathrine Marie Lauridsdatter With 19.
FM: mosters mand Johan Anton Marqver, bendrejer.

2924    Rakel Eventsen Holm i Ulkegade i København, der døde 3.10.1767, no.11, opslag 307.
E: Villads Pedersen, knapmager, separeret efter bevilling af 22.3.1765.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1 afdødes bror Hans Jochum Eventsen Holm, vægter på Københavns Slot
2 afdødes svigersøster Birgitte g.m. Jens Trægder.
(Originale skiftebreve lbnr.1913).

2925    Jens Rasmussen, hyrekusk i Amagergade på Christianshavn. 14.1.1768, no.12, opslag 330.
E: Birthe Joensdatter. LV: Knud Langtved. B:
1) Maren Jensdatter 2½.
FM: Peder Lauridsen.
Afdøde døde 8.10.1767.

2926    Maren Pedersdatter i Lille Kongensgade ved Sankt Nikolaj Kirke i København, der døde 6.11.1767, no.13.opslag 342.
E: Cort Legan.
Første ægteskab med Peder Falkenberg. B:
1) Anne Sofie Pedersdatter Falkenberg, g.m. Christen Rasmussen, bager
2) Cathrine Marie Pedersdatter Falkenberg g.m. Søren Fugl, brygger, begge døde. 6B:
a Dorthe Sørensdatter Fugl g.m. Oluf Lobbæk, bager
b Maren Sørensdatter Fugl g.m. Jens Rasmussen, bager
c Bodil Cathrine Sørensdatter Fugl 19
d Petronelle Sørensdatter Fugl 18
e Cort Sørensen Fugl 17
f Anne Sofie Sørensdatter Fugl.

2927    Frederik Ulrik Bjerring, silkevæversvend i Studiestræde i København. 27.1.1768, no.14, opslag 373.
E: Mette Marie Knudsdatter. B:
1) Abigael Marie Frederiksdatter Bjerring 6.
FM: Henrik Mesch, silkevæver i Studiestræde.

2928    Niels Sørensen, brolægger i Møntergade i København. 29.1.1768, no.15, opslag 375.
E: Maren Jochumsdatter. B:
1) Anne Nielsdatter 9½
2) Anne Marie Nielsdatter 6½.
FM: Bernt Lorentsen, skomager i Lille Brøndstræde.

2929    Johan Joachim Lem, marskandiser ved Gammelstrand i København. 29.1.1768, no,16, opslag 377.
E: Sidsel Jensdatter B:
1) Jochum Johansen Lem 11
2) Jens Johansen Lem 8
3) Johan Christen Lem 2.
Afdøde døde i oktober 1767.

2930    Marie Magdalene Lerche i Kattesundet i København. 3.1.1768, no.17, opslag 381.
E: Hans Gundersen, væver. A:
1) søster g.m. Johan Borre? marskandiser.

2931    Anne Margrethe Brøndlund i Læderstræde i København. 4.2.1768, no.18, opslag 390.
E: Jacob Harel, parykmager. B:
1) Anne Cathrine Jacobsdatter 3½.
FM: Søren Hansen Bill, parykmager i Knabrostræde.
Afdøde døde 26.8.1764.

2932    Maren Nielsdatter i Store Kongensgade på Christianshavn. 4.2.1768, no.19, opslag 396.
E: Oluf Hammer, skoflikker. B:
1) Anne Marie Olufsdatter 6½.
FM: Rasmus Nielsen Yding, spækhøker.

2933    Jørgen Andersen Borch, skipper i Store Kongensgade i København. 1.7.1765, no.20, opslag 2.
E: Mette Kirstine Andersdatter. LV: Hans Bjørn.
Attest med frasigelse af arv og gæld fra:
1) Enken
1) afdødes søster Inger Marie Borch g.m. J. S. Brylou
2) afdødes halvbror Anders Borch
3) afdødes halvbror Ebbe Borch
4) Ebbe Scheels 3 børn, der er halvsøskende til afdøde.
Vedlagt skifte af 22.10.1751 efter enkens første mand Peder Hansen, brændevinsbrænder i Store Kongensgade i København, der døde 17.9.1749 og efterlod B: Anders Pedersen 6.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Hans Pedersen Kysing
Afdøde døde 25.7.1765 i Danzig.
Skiftet begyndte som registrering af fallitbo 1.7.1765.
(Originale skiftebreve lbnr.1914).

2934    Gregers Thomsen, tømrersvend i Borgergade i København. 10.2.1768, no.21, opslag 12.
E: Johanne Pedersdatter. B:
1) Peder Gregersen 7.
FM: farbror Palle Thomsen, tømrersvend i Åbenrå.
Afdøde døde 22.3.1767.

2935    Dødsattest i København. 23.1.1768, no.22, opslag 14.
Attest at Peder Antonsen Buch er død 23.1.1768 i Pesthuset i København.

2936    Maren Olufsdatter i Møntergade i København. 16.2.1768, no.23, opslag 15.
A:
1) far Oluf Madsen i Mårsø i Hagested sogn i Tuse herred på Vognserup gods under stamhuset Løvenborg.
Afdøde, der var døbt Hagested 16.7.1741, døde kort før jul 1767.

2937    Anne Christine Hansdatter i Pilestræde i København, der døde 6.3.1767, no.24, opslag 17.
Enke efter Jens Nielsen Højer, stolemager, [originale skiftebreve 27.3.1745 lbnr.370]. B:
1) Throne Marie Jensdatter Højer, enke efter Thyge Thygesen ved søn Jens Thygesen, urtekræmmersvend
2) Hans Jensen Højer, stolemager
3) Anne Jensdatter Højer g.m. Hans Bentsen i Birkerød.

2938    Opbudsbo i København. 16.3.1767, no.25, opslag 42.
Registrering af fallitbo hos Andreas Nikolaj Bagge, hårskærer i Rosengården i København g.m. Maren.
(Originale skiftebreve lbnr.1915).

2939    Anders Rasmussen, koffardimatros. Skifte i København 15.9.1767, no.26, opslag 68.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 31.5.1766, på rejse fra Vestindien.
(Originale skiftebreve lbnr.1916).

2940    Peder Jensen Holm i København. 4.2.1768, no.27, opslag 75.
E: Susanne. BV:
3) Marie Pedersdatter.
Første ægteskab med Karen Hansdatter. B:
1) Peder Pedersen Holm 26, matros
2) Else Pedersdatter Holm, enke efter Svend Poulsen, nu g.m. Oluf Brønning.

2941    Cathrine Marie Goltz i Kristen Bernikowstræde i København. 10.2.1768, no.28, opslag 83.
E: Christian August Bertram, informator. B:
1) Sofie Hedvig Christiansdatter Bertram 21.
Afdøde døde 23.1.1768.

2942    Rasmus Poulsen, sandgraver (sandfører) i Købmagergade i København. 17.2.1768, no.29, opslag 94.
E: Marie Mortensdatter. B:
1) Frederik Rasmussen 2½.
FM: Gunder Berg, skrædder i Landemærket.
Afdøde døde i oktober 1767.

2943    Bolette Borisdatter i Vingårdstræde i København. 20.-2.1768, no.30, opslag 96.
E; Jacob Lundberg, skrædder. B:
1) Anne Sofie Jacobsdatter 11¾
2) Louise Jacobsdatter 9½
3) Frederikke Juliane Jacobsdatter 6
4) Charlotte Jacobsdatter 2.
FM: Claus Brandt, skomager.
Afdøde døde 25.1.1768.

2944    Peder Madsen, arbejdsmand i Sønder Voldstræde på Christianshavn. 20.2.1768, no.31, opslag 99.
E: Susanne Danielsdatter. B:
1) Peder Pedersen 7.
FM: farbror Richard Madsen, bødkersvend.
Afdøde døde 6.12.1767.

2945    Gustav With, spækhøker på Kultorvet i København. 20.2.1768, no.32, opslag 102.
E: Anne Kirstine. LV: Johan Schott. B:
1) Marie Cathrine Gustavsdatter With 14
2) Margrethe Sofie Gustavsdatter With 12
3) Johan Peder Gustavsen With 8
4) Anne Elisabeth Gustavsdatter With 6
5) Hedvig Eleonora Gustavsdatter With 1.
FM: Markus Terkildsen, oldermand i brændevinsbrænderlauget.
Afdøde døde 1.8.1767.

2946    Cathrine Jacobsdatter i København. 23.2.1768, no.33, opslag 109.
E: Rasmus Poulsen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet 4.2.1768 på Garnison kirkegård.

2947    Johannes Jonassen, sukkerkarl i Torvegade på Christianshavn, der døde 2.1.1768, no.34, opslag 115.
E: Anne Dorthe.
Arvinger angivers ikke.

2948    Mathias Mikkelsen, gårdskarl i København, der døde 27.2.1768, no.63, opslag 119.
A:
0) forældre Mikkel Jørgensen og Margrethe i Bredevad i Bylderup sogn, begge døde
1) bror Christen Mikkelsen.
Afdøde var født i Hellevad.

2949    Abel Marie Neuberg i Pilestræde i København, der døde 19.1.1766, no.64, opslag 125.
Enke efter Andreas Johan Broberg, rytter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet 22.1.1766 på Nikolaj kirkegård.
(Originale skiftebreve lbnr.1930).

2950    Birgitte Lauridsdatter i Gammelmønt i København. Fordeling af arv 12.4.1768, no.66, opslag 177.
Enke efter Peder Pedersen Tystrup.
Fordeling af arv efter afdøde, originale skiftebreve 9.12.1766 lbnr.1856. A:
0) forældre Laurids Andersen og Mette Sindalsdatter i Gerå i Dronninglund sogn på Dronninglund gods, begge døde
1) bror Laurids Lauridsen i Lunden i Dronninglund sogn
2) bror Sindal Lauridsen, død. 5B:
a Niels Sindalsen
b Laurids Sindalsen
c Sindal Sindalsen
d Mette Sindalsdatter
e Maren Sindalsdatter
3) bror Jens Lauridsen, død. 2B:
a Mette Jensdatter g.m. Peder Jensen i Rosenby i Dronninglund sogn
b Anne Jensdatter.
Fars første ægteskab med Bodil Sørensdatter
4) halvsøster Mette Lauridsdatter g.m. Jens Christiansen i Gerå
5) halvsøster Maren Lauridsdatter i Gerå.

2951    Jacob Splith, fæstemand i Store Regnegade i København. 13.4.1768, no.67, opslag 190.
E: Bodil Marie. B:
1) Johan Christian Splith, bud i Adressekontoret
2) Andreas Lyder Splith
3) Hans Jacob Splith
4) Helene Marie Splith 26
5) Mette Birgitte Spleth 20.

2952    Ursin Thomsen, lotterikollektør i København. 19.4.1768, no.68½, opslag 198.
E; Sofie Marie Rolfsdatter.
Testamente af 8.5.1753.

2953    Wulf Ottesen Holm på Kongevej til Frederiksberg i København. 6.2.1765, no.69, opslag 206.
E: Anne Lauridsdatter Bech. B:
8) Wulf Wulfsen Holm 22 uger.
Første ægteskab med [Sofie Bjerring, originale skiftebreve 1.9.1763 lbnr.1878]. B:
1) Peder Wulf Holm
2) Jens Wulfsen Holm, død. E: Anne Elisabeth. 5B:
a Wulf Jensen Holm 17
b Johanne Marie Jensdatter Holm 14
c Jørgen Jensen Holm 12
d Laurids Jensen Holm 11
e Marie Kirstine Holm 10
3) Anne Cathrine Holm, død. Første ægteskab med Mads Kruse, død 16.4.1763. E: Georg Helmer. 2B:
a Jacob Kruse
b Peder Kruse
4) Maren Wulf Holm g.m. Christian Skandrup
5) Bodil Wulf Holm, død. E: René Svendsen Skive. 2B:
a Svend Skive 11
b Sofie Skive 7
6) Anne Marie Holm g.m. Laurids Rasmussen.

2954    John Henrik Behm, possementmager i Åbenrå i København. 26.8.1767, no.70, opslag 267.
Enkemand efter Anne Marie Jensdatter, begravet Trinitatis 30.7.1767. A:
1) søster Anne Marie Behm, enke efter Carl Gottlob Bruchner.

2955    Ellen Arvedsdatter i Adelgade i København. 4.11.1767, no.71, opslag 2.
E: Andreas Lauridsen Winther, murersvend.
Testamente.
Afdødes B:
1) Johanne Jensdatter, død. E: Peder Pedersen Skovgaard, løber. 1B:
a Elisabeth Pedersdatter Skovgaard 13.
Afdøde blev begravet i Trinitatis kirkegård 28.10.1767.

2956    Laurids Søfeldt i København. 21.4.1768, no.73, opslag 51.
A:
1) forældre Jørgen Rasmussen g.m. Johanne Lauridsdatter i Springgade.
Afdøde blev døbt København Trinitatis 10.3.1733.

2957    Antoinette Nikolajsdatter i København. 21.4.1768, no.74, opslag 53.
E: Mads Jensen Drejer, snedkersvend. B:
1) Nikolaj Madsen Drejer
2) Jens Madsen Drejer
3) Hans Madsen Drejer, i Guinea
4) Barbara Madsdatter Drejer g.m. Johan Peder, vognmandskarl.
Afdøde død ved Michaeli tide 1766.

2958    Bolette Andersdatter Berg i Rosengården. 25.4.1768, no.75, opslag 55.
E: Christian Johansen Kyhn, snedkersvend. B:
1) Anne Marie Christiansdatter Kyhn 7
2) Johan Christian Kyhn 3½.

2959    Søren Jensen Bondo, hyrekusk i Lille Kongensgade i København. 12.2.1768, no.76, opslag 58.
E: Sofie Amalie [Schiøtt]. Bevilling til uskiftet bo af 7.11.1766. B:
1) Gedske Marie Sørensdatter Bondo g.m. Rasmus Hansen
2) Jens Sørensen Bondo 18
3) Mette Magdalene Sørensdatter Bondo 15.
FM: Jens Andersen, som beslægtet.
Afdøde døde 12.9.1766.
(Originale skiftebreve lbnr.1933).

2960    Karen Johansdatter i København. 25.3.1768, no.77, opslag113.
E: Søren Samuelsen Ryge, tøjmager. B:
1) Gundel Cathrine Sørensdatter 20.
FM: farbror Thomas Samuelsen Ryge, fabrikant.
Afdøde døde 29.11.1767.

2961    Peder Steffensen Holm, skipper, ved Nikolaj Kirke i København. 28.4.1768, no.78, opslag 120.
E: Ingeborg Møller. B:
1) Johanne Pedersdatter Buch Holm 6 mdr.
FM: Laurids Christensen Møller, tømrer på Holmen, boende i Elefantgade.

2962    Maren Lauridsdatter [Schiering] i Lavendelstræde i København. 16.10. 1767, no.79, opslag 124.
E: Peder Bergsen Krag, knapmager, separeret fra afdøde efter bevilling af 18.10.1765. (Deling af boet 29.10.1765 lbnr.2835) A:
1) søster Karen Lauridsdatter, død. E: Hans Hansen Dystrup, knapmager. 1B:
c Cathrine Marie Dystrup 13.
Karen Lauridsdatters første ægteskab med Christen Mogensen Bech, kobbersmed på Lolland, [skifte Nakskov 10.6.1751 lbnr.1765]. 2B:
a Anne Cathrine Bech g.m. Frederik Wessel Meincke, koffardimatros på Kina
b Peder Bech 22, bogtrykkerdreng.
Afdøde døde 15.10.1767.
(Originale skiftebreve lbnr.1934).

2963    Thorvald Knudsen, tømmersvend i Den kongelige grønlandske Handel, i Amagergade på Christianshavn, der døde 28.10.1767, no.80, opslag 144.
A:
1) bror Svend Knudsen
samt 3 brødre og 1 søster på Island.
(Originale skiftebreve lbnr.1935).

2964    Kirsten Poulsdatter på Laboratoriet på Christianshavn. 4.11.1767, no.81, opslag 163.
E: Johannes Olufsen, bådsmandsmat på Kina. B:
1) Kirsten Johansdatter 3¼.
FM: morfar Poul Jensen, fyrværker.
Afdøde døde 20.5.1767.
(Originale skiftebreve lbnr.1936).

2965    Magdalene Jørgensdatter i Sankt Pederstræde i København. 4.5.1768, no.83, opslag 200.
E: Hans Pedersen Rohde, brændevinsbrænder. B:
1) Peder Hansen Rohde, død, var g.m. Karen Martinsdatter. 1B:
a Anne Sofie Pedersdatter Rohde 5
2) Jørgen Hansen Rohde, brændevinsbrænder
3) Jens Hansen Rohde 22
4) Malene Hansdatter Rohde g.m. Bernt Prestin i Jested [i Vilslev sogn] i Dansk Holsten
5) Cathrine Hansdatter Rohde g.m. Peder Darup, arbejdsmand
6) Maren Hansdatter Rohde g.m. Niels Ginnerup, brændevinsbrænder
7) Kirsten Hansdatter Rohde 20
8) Magdalene Marie Hansdatter Rohde 11
9) Anne Cathrine Hansdatter Rohde 9.
Afdøde døde i juni 1767.

2966    Helvig Lauridsdatter i Peder Hvidtfeldtstræde i København.7.5.1768, no.84, opslag 211.
E: Peder Hofmeister, snedkersvend.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.4.1768.

2967    Andreas Ledertou i Ulkegade i København. 13.4.1768, no.85, opslag 215.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: Niels Poulsen, snedker. B:
1) Else Sofie Andreasdatter 9¾
2) Helvig Susanne Andreasdatter 6.
FM: Johan Christensen Bjørn, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 28.3.1768.

2968    Karen Eriksdatter Bloch, ugift tjenestepige på Ulfeldts Plads i København, 10.5.1768, no.86, opslag 233.
Fordeling af arv efter afdøde, skifte 18.6.1767 lbnr.2905. A:
0) forældre Erik Sørensen Bloch og Else Kirstine Adamsdatter, begge døde
1) bror Søren Eriksen Bloch
2) søster Kirsten Eriksdatter Bloch, død, der efterlod en datter, uvist hvor.

2969    Christian Ulrik Wandel, afskediget sergent på Holmen i København. 17.2.1768, no.88, opslag 243.
E: Ellen Kirstine Mogensdatter. B:
2) Marie Kirstine Christiansdatter Wandel 6
3) Andreas Carl Christiansen Wandel 3
4) Signe Bolette Christiansdatter Wandel 1.
FM: morfar Mogens Sørensen.
Første ægteskab med Kirstine Cathrine Rolfsdatter. B:
1) Frederikke Sofie Magdalene Christiansdatter Wandal 13.
FM: født værge Andreas Westphal, skrædder.
Afdøde døde 14.6.1767.

2970    Marianne Hjortdal i Antonistræde i København. 20.5.1768, no.89, opslag 245.
E: Johan Christian Fich, nålemager. B:
1) Christian Daniel Johansen Fich 6 mdr.
FM: Søren Buch, rebslager i Strandgade på Christianshavn.
Afdøde døde 21.12.1767.

2971    Maren Nikolajsdatter i Store Grønnegade i København. 20.5.1768, no.90, opslag 249.
E: Nikolaj Hansen, tømrer. A:
1) søstersøn Mads Christensen Linding, tømrersvend.
Afdøde døde 14.4.1768.

2972    Caroline Carlsdatter i København. 20.5.1768, no.91, opslag 254.
E: Jan Møller, kobbersmed. B:
1) Michael Christian Jansen Møller 1½.
Afdøde døde i december 1767.

2973    Anne Cathrine Thomasdatter i Rosengården i København. 16.4.1768, no.92, opslag 256.
E:Christian Scholmann, skomager.
Første ægteskab med Hans Sørensen, islandsk bødker. B:
1) Karen Hansdatter 17½
2) Søren Hansen 16½.
FM: farbror Claus Sørensen, lakaj.

2974    Jens Simonsen, korndrager i Store Fiolstræde i København. 28.5.1768, no.93, opslag 260.
E: Kirsten Mathiasdatter. B:
1) Simon Jensen 15
2) Mathias Jensen 9.
FM: Laurids Lindbach, rebslager i Vestergade.

2975    Else Cathrine Brüchner i Rådstuestræde i København, der døde 20.2.1766, no.94, opslag 262.
Enke efter Hans Krey. B:
1) Cathrine Margrethe Krey g.m. Johan Køster, kok i kongens køkken
2) Tobine Susanne Krey, død. E: Frederik Deichmann, brygger i Helsingør. 2B:
a Susanne Deichmann 12
b Tobine Deichmann 11.
Arv i boet efter afdødes søster Susanne Brüchner, død i maj 1758, skifte 6.9.1756, enke efter Stadtz, kaptajn.
(Originale skiftebreve lbnr.1937).

2976    Margrethe [Henriksdatter] i Kompagnistræde i København. 7.6.1768, no.96, opslag 338.
Enke efter Peder Øvlesen Malling, efter hvem, der er arv efter testamente 1757.
Første ægteskab med Bartholomæus med arv efter dennes søn Henrik Bartholomæussen efter testanet af 1761.
Arvinger efter afdødes testamente af 21.3.1761 A:
1) afdødes sidste mands halvbror Søren Malling
2) børn af Jens Thune, overgraver ved Nikolaj kirke, som han avlede i sit første ægteskab med afdødes brordatter. B:
a Elisabeth Kirstine Jensdatter Thune g.m. Henrik Møller, møller i Helsingør
b Cathrine Jensdatter Thune g.m. Løv, skoleholder i den kongelige søskole på Gammelholm
c Ulrikke Bolette Jensdatter Thune
d Troels Jensen Thune
3) afdødes steddatter Birgitte Kirstine Bartholomæusdatter g.m. Gudmann Schuldsted i København
4) afdødes steddatter Anne Margrethe Bartholomæusdatter g.m. Schrøder, der bor på landet.

2977    Christen Pedersen, vognmandskarl i Sankt Pederstræde i København. 10.12.1767, no.97, opslag 342.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 9.12.1767.
(Originale skiftebreve lbnr.1938).

2978    Cecilie Jensdatter i Springgade i København. 28.12.1767, no.98, opslag 355.
Enke efter Johan David Møller, afskediget soldat. B:
1) Marie Elisabeth Johansdatter Møller, død. E: Hans Christoffersen Gundermann. 2B:
a Johan David Peder Hansen Gundermann 12
b Sofie Amalie Hansdatter Gundermann 10.

2979    Andreas Lund, prokurator i Gothersgade i København, der døde 2.2.1768, no.99, opslag 409.
Arvinger angives ikke.

2980    Margrethe Jonasdatter i Prammandsgangen i København, der døde 15.4.1768, no.100, opslag 415.
Enke efter en hjulmand, der døde for over 30 år siden.
Afdøde blev begravet på Nikolaj kirkegård 18.4.1768.

2981    Niels Jepsen Solberg, købmand i det Asiatiske Kompagnis tjeneste, boende i Store Kannikestræde i København, der døde 8.9.1765, no.101, opslag 424.
A:
0) forældre Jeppe Nielsen og Anne Hansdatter i Als sogn og by [i Hindsted herred]
1) bror Hans Jepsen i Bælum på Viffertsholm gods
2) søster Lene Jepsdatter, der tjener på Kongstedlund i Sønder Kongerslev i Hellum herred.
(Originale skiftebreve lbnr.1940).

2982    Albert Frederik Didriksen. undermester i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 10.2.1767, no.103, opslag 563.
Desuden nævnes afdødes bror Carl Georg Didriksen.
(Originale skiftebreve lbnr.1942).

2983    Regning i København. 14.6.1768, no.105, opslag 583.
Regning i boet efter Jeppe Jensen, gårdskarl i København.

2984    Opbudsbo i København. 2.3.1756, no.104, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Thomsen, justitsråd i København.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17692985    Sidsel Nielsdatter i Dronningens Tværgade i København. 4.4.1769, no.60
E: Johan Adolf Schmurdi, pottehandler.
Af første ægteskab B:
1) Niels Mortensen Qvist, skomager
2) Anne Mortensdatter Qvist g.m. Christoffer Leithardt.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

2986    Anne Jacobsdatter i Skindergade i København. 3.4.1768, 1769 no.61, opslag 22.
Enke efter Oluf Andersen Heidal skomager.
Hans A:
0) forældre Anders Heidal og Anne i gården Heidal i Ingved præstegæld i Norge, begge døde
1) bror Simon Andersen i gården Heidal
2) bror Anders Andersen i Bergen, død for 25 år siden. 1B:
a Anders Andersen, skomager, uvist hvor
3) søster Anne Andersdatter uden for Nørreport i København, enke efter Peder Haagensen.
Hendes A:
Da hun ingen arvinger efterlader sig har hun oprettet testamente af 24.11.1767 hvor hendes mands arvinger indsættes som hendes arvinger.
Afdøde blev begravet 7.4.1768 på Sankt Petri kirkegård
(Originale skiftebreve lbnr.2031).

2987    Bodil Arildsdatter i Kattesundet i København, der døde 14.11.1768, no.62, opslag 70.
Enke efter Isak Hermansen Hvid, drejer. B:
1) Arved Isaksen Hvid, drejer, der er tungsindig, g.m. Anne Helene Jensdatter.
(Originale skiftebreve lbnr.2032).

2988    Else Margrethe Pedersdatter i Store Torvegade på Christianshavn, der døde 22.2.1769, no.63, opslag 92.
E: Jens Pedersen, tobakshandler.
Arvinger kendes ikke.

2989    Jacob Heerfordt, fuldmægtig i Overformynderiet i København. 7.4.1769, no.64, opslag 95.
A:
0) forældre Ludvig Nikolaj Heerfordt, præst i Haslev og Bråby, [skifte Ringsted herred gejstlig 15.12.1749 lbnr.74] og Mette Abelone [Jacobsdatter] Faber, død, efter hvem, der forventes arv
1) søster Dorthe Heerfordt, døbt Haslev 6.1.1718, g.m. Søren [Nielsen] Viborg, præst i Radsted
2) søster Christine Heerfordt, døbt Haslev 12.2.1721, g.m. Hans Christian [Hansen] Nimb, entlediget præst i Aversi og Teestrup
3) bror Hans Henrik Heerfordt, døbt Haslev 26.10.1724.
Afdøde blev døbt Haslev 12.6.1716.

2990    Opbudsbo i København. 29.12.1768, no.65, opslag 103.
Registrering af fallitbo hos Christian Liebe, klædekræmmer og -fabrikant i København.
Desuden nævnes Helmer Liebe i Flensborg.

2991    Johan Apollo Eberwin, kuchenbager i Østergade i København, der døde 30.4.1767, no.66, opslag 132.
E: Ellen Kirstine. B:
1) Anne Marie Johansdatter 50, vanvittig.
Testamente af 24.4.1767.
Bevilling til uskiftet bo af 20.2.1761.
Desuden nævnes:
1) hans bror Christian Eberwins enke
2) Johan Vilhelm Eberwin i Flensborg
3) hans brordatter, enke efter Ruben, strømpevæver.
Afdøde blev begravet 4.5.1767 på Vor Frue kirkegård.
(Originale skiftebreve lbnr.2033).

2992    Marie Pedersdatter i Dronningensgade på Christianshavn, der døde 12.2.1768, no.67, opslag 235.
Enke efter Peder Lauridsen Haarby, arbejdsmand. B:
1) Laurids Pedersen Haarby, soldat.
Afdøde døde 12.2.1768.
(Originale skiftebreve lbnr.2034).

2993    Poul Poulsen See, bødkersvend ved Hvælvingen ved Nikolaj kirke i København. 25.11.1768, no.68, opslag 340.
A:
0) forældre Poul See og Inger, ansatte hos spisemesteren i Vajsenhuset i København, begge døde.
Fars første ægteskab med Susanne.
1) halvbror Jacob Poulsen See.
Desuden nævnes afdødes moster Kirsten Tønnesdatter, opvarter i Vajsenhuset.
Afdøde døde 22.11.1768.
(Originale skiftebreve lbnr.2035).

2994    Regning i København. 11.4.1769, no.69, opslag 369.
Regning i boet efter afdøde Inger Kirstine i København, der døde 14.3.1769.
Desuden nævnes afdødes søster Cathrine Rubrechtsdatter.

2995    Regning i København. 11.4.1769, no.70, opslag 371.
Regning i boet efter Hans Poulsen Bølling, kusk på Christianshavn.

2996    Regning i København. 11.4.1769, no.71, opslag 373.
Regning i boet Laurids Bentsen i København hos enken Ellen.

2997    Regning i København. 11.4.1769, no.72, opslag 374.
Regning i boet efter Oluf Johansen, vægter i København hos enken Anne Sofie Elver.

2998    Hans Michael Picard, spisemester på Opfostringshuset på Christianshavn. 18.7.1763, no.73, opslag 2.
E: Magdalene Heising. B:
1) Arnold Picard
2) Hans Michael Picard, død. 2B:
a Hedvig Hansdatter Picard 11
b Frederik Hansen Picard 8
3) Johan Albert Picard, død. 3B:
a Johan Hartvig Ernst Johansen Picard 6
b Dorthe Johansdatter Picard 3
c en udøbt søn
4) Marie Magdalene Hansdatter Picard 23
5) Margrethe Dorthe Hansdatter Picard 20.

2999    Opbudsbo i København. 6.7.1767, no.74, opslag 46.
Registrering af fallitbo hos Martin Cimber, stadskaptajn og brygger i Vestergade i København.
(Originale skiftebreve lbnr.2036).

3000    Opbudsbo i København. 4.32.1769, no.76, opslag 135.
Registrering af fallitbo hos William Wood og Hans Pay, købmænd på hjørnet af Boldhusgade og Stranden i København.

3001    Nikolaj Gotfred Gerlach, skriverkarl i Kristen Bernikowstræde i København. 19.4.1769, no.77, opslag 179.
E: Elisabeth Johansdatter. B:
1) Else Marie Nikolajsdatter Gerlach 9 mdr.
FM: morfar Johan Hansen. favnsætter på stedet.

3002    Anne Nielsdatter i Rigensgade lige for Guldhuset i København. 10.4.1769, no.78, opslag 180.
E: Niels Jensen, spækhøker. B:
1) Sidsel Kirstine Nielsdatter 2.

3003    Mikkel Jacobsen, skipper på Christianshavn. 25.4.1769, no.79, opslag 183.
E: Karen Søborg. LV: Peder Pedersen Asklev. B:
1) Svend Mikkelsen 10
2) Maren Mikkelsdatter 8
3) Johanne Marie Mikkelsdatter 7
4) Anne Hedvig Mikkelsdatter 3.
FM: Jacob Simonsen i Dronningensgade på Christianshavn.
Afdøde blev begravet 16.11.1768 i Vor Frelser kirkegård.

3004    Anne Cathrine Moss, ugift i Skindergade i København, der døde 30.12.1768, no.80, opslag 187.
Arvinger kendes ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.2037).

3005    Jens Kofoed, auktionsmand i Skindergade i København, der døde 24.1.1769, no.81, opslag 204.
E: Cathrine Elisabeth Andersdatter. B:
3) Anne Salome Jensdatter Kofoed 10
4) Abraham Jensen Kofoed 6.
FM: Christian Kyhn, snedker.
Første ægteskab med Malene Jonasdatter Schmidt. B:
1) Niels Jensen Kofoed 21, skoleholder på Bornholm
2) Johannes Jensen Kofoed 18, skomagersvend i udlandet.

3006    Mads Eriksen Schlau i København. 9.4.1769, no.83, opslag 221.
E: Anne Sofie Hammersdatter.
Arvinger angives ikke.

3007    Dorthe Christoffersdatter i Dybensgade i København. 29.4.1769, no.84, opslag 222.
E: Hans Rasmussen, værtshusmand. B:
1) Christoffer Hansen 16
2) Anne Margrethe Hansdatter 13.

3008    Opbudsbo i København. 20.6.1768, no.85, opslag 228.
Registrering af fallitbo hos Johan Corfitz Magnus Mavor, flagdugsfabrikant på hjørnet af Møntergade og Gothersgade i København.
(Originale skiftebreve lbnr.2038).

3009    Gottschalck Mühlhausen, skarpretter i Kattesundet i København, der døde 1.9.1768, no.86, opslag 271.
E: Anne Sofie Magdalene Knudsdatter [Aagesen]. LV: Laurids Møller, brygger. B:
5) Sofie Mühlhausen 23
6) Gottschalck Mühlhausen 21, skarpretter i København
7) Marie Mühlhausen 20
8) Frederik Mühlhausen 18
9) Rebekka Mühlhausen 16
10) Frands Mühlhausen 13
11) Nikolaj Mühlhausen 10
12) Helene Mühlhausen 6
13) Johannes Mühlhausen 4.
Første ægteskab med Elisabeth Ursula [Asthausen, begravet København Petri 2.5.1742, 35 år gammel]
1) Christian Mühlhausen, skarpretter i Bergen i Norge
2) Karen Elisabeth Mühlhausen g.m. Niels Lassen, guldsmed
3) Marie Salome Mühlhausen g.m. Gabriel Steenberg, bogbinder
4) Dorthe Mühlhausen g.m. Ulrik Frost, skrædder i Rendsborg.
(Originale skiftebreve lbnr.2039).
Litteratur: Helstatens skarprettere - og deres skiftende ægteskabsforbindelser i 1600- og 1700-tallet af Egill Snorrason i: Personalhistorisk Tidsskrift 1994 side 166-215. Heri side 190: Gottschalck Mühlhausen.

3010    Opbudsbo i København. 29.3.1769, no.87, opslag 303.
Registrering af fallitbo hos Peder Poulsen Holm, slagtersvend i et hus lige før Bakkehuset på Vesterbro uden for Vesterport i København.

3011    Opbudsbo i København. 1.11.1768, no.88, opslag 306.
Registrering af fallitbo hos Ulrik Frederik Lindemann, klædekræmmer.
Desuden nævnes fallentens morbror Filip Christian Wetter.

3012    Opbudsbo i København. 22.8.1768, no.89, opslag 344.
Registrering af fallitbo hos Gabriel Lachner, skomager, på hjørnet af Store og Lille Grønnegade i København.
(Originale skiftebreve lbnr.2040).

3013    Christine Winden i Helsingørgade i København. 19.5.1769, no.90, opslag 384.
E: Johan Gothard Jungnickel, gartner. B:
1) Johan Christian Jungnickel, gartner
2) Gothard Jungnickel
3) Johanne Sofie Jungnickel g.m. Christian Tranholm.

3014    Erik Nikolajsen, murersvend i Skidenstræde i København. 19.5.1769, no.91, opslag 388.
E: Karen Lauridsdatter.
Arvinger kendes ikke.

3015    Hans Nielsen Luft, tømrersvend i Gothersgade i København. 101.4.1769, no.92, opslag 390.
E: Birthe Nielsdatter. B:
1) Maren Hansdatter 13
2) Niels Hansen 11
3) Marie Hansdatter 8
4) Peder Hansen 6.
Afdøde døde 15.4.1768.

3016    Anders Andersen, tårnvægter i København. 4.5.1769, no.93, opslag 397.
E: Ingeborg Svendsdatter.
Arvinger angives ikke.

3017    Regning i København. 5.5.1769, no.94, opslag 401.
Regning i boet efter Jacob Andersen, vægter i København, der døde 5.5.1769.

3018    Karen Olufsdatter i København. 25.5.1769, no.95, opslag 403.
E: Adam Levin, vognmand. B:
1) Johan Adamsen 22, dragon
2) Martin Adamsen 18
3) Oluf Adamsen 16
4) Louise Adamsdatter 11
5) Alexander Adamsen 7
6) Anne Adamsdatter 6.
FM: Jørgen Olufsen, skomager.
Afdøde døde i 1767.

3019    Peder Haagensen, arbejdskarl i møllerhuset uden for Nørreport i København. 25.5.1769, no.96, opslag 406.
E: Anne Andersdatter. LV: Jørgen Olufsen, skomageri Borgergade.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde i 1765.

3020    Christiane Johansdatter i Laksegade i København, der døde 4.5.1769, no.98, opslag 409.
E: Peder Bechmann, øltapper.
Arvinger angives ikke.
(Se samfrændeskifte 25.8.1768 lbnr.268 efter enkemandens første hustru Agnethe Cecilie Rasmusdatter).

3021    Anne Mette Henningsen i Lille Kongensgade i København. 31.5.1769, no.99, opslag 412.
E: Lorents Lorentsen, værtshusmand. B:
1) Anne Marie Lorentsdatter 5.
Afdøde døde i marts 1765.

3022    Jørgen Henrik Drachmann, grovsmed i Gothersgade i København, der døde 10.4.1768, no.212, opslag 2.
Enkemand. B:
1) Maren Kirstine Drachmann 20
2) Amalie Drachmann 19.
FM:
1 farbror Jørgen Drachmann i Køge kro
2 Johan Georg Kopp, vinhandler.
(Originale skiftebreve lbnr.2085).

3023    Jens Rasmussen Mørch, skomager i Landemærket i København, der døde 20.10.1769, no.213, opslag 3.
E: Anne Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

3024    Niels Johansen Schiønning, bryggerknægt i Lille Kannikestræde i København. 25.10.1769, no.214, opslag 5.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet 26.10.1769 i Vor Frue kirkes assistentskirkegård.

3025    Marie Magdalene i Studiestræde i København. 8.11.1769, no.215, opslag 9.
E: Johan Krakow, øltapper.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i 1766.

3026    Albert Frey, stolemager i Brolæggerstræde i København, der døde 18.9.1769, no.218, opslag 12.
E: Dorthe Elisabeth Rasmusdatter.
Arvinger angives ikke.

3027    Kirsten Jensdatter i Store Færgestræde i København. 9.11.1769, no.219, opslag 26.
Rasmus Jensen Holbæk, spækhøker.
Første ægteskab med Michael Meyer. B:
1) Louise Michaelsdatter Meyer 20.
FM: Mikkel Jensen Møller på hjørnet af Gammel Mønt og Møntergade.
Afdøde døde 18.10.1769.

3028    Maren Mogensdatter i København. 1.11.1769, no.220, opslag 30.
Afdøde var forlovet med Peder Hansen. A:
1) far Mogens Christen Møller i Voldum [i Galten herred].
Desuden nævnes afdødes fars svigersøn Niels Akselsen i Voldum.

3029    Hans Olufsen, arbejdsmand i København. 13.11.1769, no.221, opslag 33.
E: Anne Jensdatter Ussing.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde i august 1767.

3030    Peder Sørensen Dam, skibsmand på Kina. Skifte i København 14.11.1769, no.222, opslag 35.
A:
1) mor Ellen, enke efter Søren Olufsen i 10. gård i Pedersker sogn på Bornholm
2) bror Hans Sørensen
3) bror Oluf Sørensen
4) søster Kirsten Sørensdatter g.m. Hans Henrik Kyhn i Rønne
5) søster Karen Sørensdatter i København, død uden børn.
Afdøde, der blev døbt i Pedersker 31.5.1739, døde 16.9.1768 på rejse fra Kina.

3031    Opbudsbo i København. 30.51769, no.223, opslag 52.
Registrering af fallitbo hos Andreas Lassen, guldsmed ved Gammelstrand i København g.m. Anne Dorthe.
(Originale skiftebreve lbnr.2086).

3032    Bent Olufsen Thuresen, opløber i Det asiatiske kompagni. Skifte i København 26.9.1769, no.224, opslag 119.
A:
1) mor Anne, enke efter Oluf Thuresen
2) søster Rebekka Olufsdatter Thuresen 22.
Af mors første ægteskab B:
3) halvsøster Anne Kirstine Bentsdatter g.m. Gregers Klitgaard
4) halvsøster Pernille Bentsdatter 28.
Afdøde døde 13.4.169 på rejse fra Bengalen.
(Originale skiftebreve lbnr.2088).

3033    Johannes Nielsen Udberg, skibstømrersvend i Dronningensgade på Christianshavn. 4.10.1769, no.225, opslag 127.
E: Christiane Bentsen. LV: Christian Koll.
A:
1) mor Cathrine, enke efter Niels Udberg.
(Originale skiftebreve lbnr.2087).

3034    Andreas Olufsen, tømrersvend i Åbenrå i København. 8.11.1769, no.226, opslag 143.
E: Lisbeth Jensdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde ved Sankt Hans dags tide 1768.

3035    Opbudsbo i København. 6.6.1768, no.227, opslag 146.
Registrering af fallitbo hos Hans Schack de Behr (de Bæhr), urtekræmmer på hjørnet af Gammelstrand og Fortunstræde i København.
(Originale skiftebreve lbnr.2096).

3036    Georg Henrik de Neufville, kirurg i Kattesundet i København, der døde 12.1.1769, no.228, opslag 464.
E: Anne Kirstine Mylius. B:
1) Georg Christian de Neufville 5.
FM: morbror Jens Mylius, brygger.
(Originale skiftebreve lbnr.2089).

3037    Anders Jensen Højer, bådsmandsmat i Store Kongensgade på Christianshavn. 6.9.1769, no.229, opslag 2.
E: Inger Andersdatter.
Arvinger kendes ikke, dog mener Kirsten Andersdatter g.m. Rasmus Waldberg at være arving.
Afdøde døde på hjemrejse fra Kina.
(Originale skiftebreve lbnr.2090).

3038    Peder Nielsen Grunderup, matros. Skifte i København 19.9.1769, no.230, opslag 38.
A:
1) mor Christine Nielsdatter Degn g.m. Jens Andersen Kildal i Grenå. Første ægteskab med afdødes far Niels Pedersen Grunderup
2) søster Anne Marie Ginderup 15, i København
3) halvbror Niels Jensen Kildal 10.

3039    Christian Pedersen Rye, stævningsmands på Sankt Thomas i Vestindien. Skifte i København. 24.10.1769, no.231, opslag 45.
A:
0) forældre Peder Sørensen, spækhøker og Anne Christensdatter, skifte 27.10.1762 lbnr.1406
1) søster Kirstine Marie Pedersdatter g.m. Johan Christian Vastrup, bager
2) søster Anne Cathrine Pedersdatter 22, vanvittig, der døde.
Afdøde døde 15.11.1761 på Sankt Thomas.

3040    Johan Eskild Falsen, et barn i København. 21.11.1769, no.232, opslag 58.
A:
0) far Valentin Peder Falsen, død
Af fars første ægteskab B:
1) halvsøster Anne Marie Falsen.
FM: Knud Møller, snedker.
Desuden nævnes afdødes morfar Hans Lindegaard.

3041    Opbudsbo i København. 17.11.1768, no.235, opslag 62.
Registrering af fallitbo hos Rasmus Rasmussen Hvid, bager i Frederiksberggade i København.

3042    Elisabeth Hedvig Helt i Lille Kirkestræde i København, der døde 1.8.1769, no.236, opslag 96.
Enke efter Morten Christensen Kirchhoff, guldsmed.
Testamente af 20.6.1754.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
0) forældre Christian Helt i Hoppens Længe no.2, tømrer på Holmen og Sofie Jørgensdatter, begge døde, skifte 25.4.1727
1) bror Kaj Lorents Helt, død. 1B:
a Mette Cathrine Kajsdatter Helt, enke efter Carl Hjort, skomager i København
2) søster Anne Kirstine Helt, død, Første ægteskab med Mads Pedersen Lerche. Andet ægteskab med Johan Wolfranch, tømrersvend, skifte 25.1.1762 lbnr.1252. Ingen børn.
3) søster Anne Barbara Helt, død, var g.m. Isak Lauridsen Bech i Christiania i Norge. 3B:
a Karen Isaksdatter Bech, enke efter Niels Lauridsen i Norge
b Christian Isaksen Bech, matros på Holmen i København
c Anne Sofie Isaksdatter Bech, død, var g.m. Jens Thorsen, artillerist. Efterlader 2 sønner og en datter
4) søster Lisbeth Helt i Amsterdam i Holland, død uden børn
5) søster Sofie Amalie Christiansdatter, død, var g.m. Terkild Simonsen i gården Lunde i Sogne sogn i Mandal amt i Norge. 5B:
a Christian Terkildsen i gården Lunde
b Jørgen Helt Terkildsen 24, farer til søs fra Holland
c Joran Christiansdatter g.m. Oluf Henriksen Lunde
d Guri Terkildsdatter
e Anne Sofie Terkildsdatter g.m. Laurids Sivertsen Eeg i Sogne sogn
6) søster Caritas Emilia Helt, enke efter Thor Aanensen Lund i Norge ved svigersøn Laurids Andersen Agerup, sejlmagersvend g.m. Gundil Sofie Thorsdatter.
(Originale skiftebreve lbnr.2092).

3043    Rasmus Olufsen, matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København. 19.9.1769, no.237, opslag 164.
A:
0) forældre Oluf Rasmussen og Maren Sørensdatter på Alrø, begge døde
1) søster Mette Olufsdatter, født Alrø 18.12.1729, g.m. Rasmus Pedersen i Gylling
2) bror Niels Olufsen, født Alrø 1.11.1733, på Hjarnø.
Afdøde døde 5.2.1769 på rejse til Kina.
(Originale skiftebreve lbnr.2093).

3044    Cathrine Pedersdatter i Store Kongensgade i København, der døde 3.11.1769, no.238, opslag 172.
Enke efter Jens Andreassen, grovsmed.
Afdødes B:
1) Sofie Elisabeth Pedersdatter g.m. Martin Johansen, grovsmed
2) Andreas Pedersen 19, i smedelære.

3045    Anne Poulsdatter Vibe ve Snurrebroen ud for Børnehuset på Christianshavn. 30.11.1769, no.239, opslag 180.
E: Anders Hansen Rønne, skibskaptajn. B:
1) Marie Andersdatter 12
2) Juliane Sofie Andersdatter 8.

3046    Jens Pedersen Holst, kusk i Landemærket i København. 2.12.1769, no.240, opslag 184.
E: Marie Lauridsdatter. B:
1) Frederikke Louise Jensdatter 18
2) Anne Sofie Jensdatter 15.
FM: Hans Christian Alrø, urtekræmmer i Studiestræde.

3047    August Immanuel Møller, kommissionær i Farvergade i København. 13.9.1768, no.241, opslag 187.
Arvinger kendes ikke, dog angives A:
1) bror [Frands Henrik Møller, materialforvalter på Holmen, død 1746, var g.m. Øllegaard Christiane Ehlers, død 1737]. 1B:
a Frands Henrik Møller, materialist.
(Originale skiftebreve lbnr.2094).

3048    Jørgen Olufsen, værtshusholder i Toldbodgade i København. 23.10.1768, no.242, opslag 239.
Enkemand efter Maren Lauridsdatter. Testamente af 24.1.1741.
Hans A:
1) søster Maren Olufsdatter, [skifte Ebeltoft 18.12.1713 lbnr.121], var g.m. Niels Pedersen Hals i Ebeltoft, [skifte Ebeltoft 12.4.1724 lbnr.121]. 3B:
a Peder Nielsen Hals i Ebeltoft g.m. Gertrud Pedersdatter, begge døde. 4B:
1 Peder Pedersen Hals, gift i Nyhavn i København
2 Maren Pedersdatter g.m. Bernt Frederiksen, matros i København
3 Niels Pedersen Hals, farer til søs fra Holland, død uden børn
4 Anne Pedersdatter Hals i København, død uden børn
b Niels Nielsen Hals i Ebeltoft
c Oluf Nielsen Hals i Boeslum i Dråby sogn, død for 3 år siden. 5B:
1 Niels Olufsen Hals 30, i Boeslum
2 Mads Olufsen Hals 25, farer til skibs fra København
3 Peder Olufsen Hals 18, farer til skibs fra Ebeltoft
4 Maren Olufsdatter g.m. Jørgen Pedersen Holm, værtshusholder i København
5 Anne Marie Olufsdatter, i København
2) søster Birthe Olufsdatter g.m. Søren Kjeldsen i Boeslum, begge døde. 3B:
a Mikkel Sørensen g.m. Birthe Sørensdatter i Boeslum på Skærsø gods, begge døde. 4B:
1 Peder Mikkelsen i Boeslum
2 Birthe Mikkelsdatter g.m. Bur Olufsen i Boeslum
3 Maren Mikkelsdatter g.m. Anders Hals i Elsegårde i Ebeltoft sogn
4 Dorthe Mikkelsdatter g.m. Søren Rasmussen i Holme i Dråby sogn
b Peder Sørensen i Boeslum, død for 20 år siden uden børn
c Anne Sørensdatter, død, var g.m. Jens Rasmussen Havmøller i Ebeltoft, [skifte Ebeltoft 23.11.1757 lbnr.268]. 3B:
1 Cathrine Jensdatter Havmøller g.m. Rasmus Andersen i Stabrand i Nødager sogn
2 Rasmus Jensen Havmøller i Ebeltoft
3 Søren Jensen Havmøller i Ebeltoft
3) søster Dorthe Olufsdatter g.m. Rasmus Jensen i Boeslum på Skærsø gods, begge døde. 1B:
a Birthe Rasmusdatter, enke efter Jens Andersen, kældermand i København.
Hendes A:
0) forældre Laurids Jensen i Egebjerg og Voldborg, begge døde.
Fars andet ægteskab med Johanne, død. B:
1) halvsøster Voldborg Lauridsdatter, død uden børn
2) halvsøster Karen Lauridsdatter, død uden børn
3) halvbror Rasmus Lauridsen g.m. Mette Jørgensdatter i Hansted, begge døde. 4B:
a Johanne Rasmusdatter i Hansted, død uden børn
b Anne Rasmusdatter i Egebjerg, død uden børn
c Kirsten Rasmusdatter i København, død uden børn
d Voldborg Rasmusdatter i Egebjerg, død uden børn
e Mette Rasmusdatter i Horsens, enke efter Hans Andersen, murersvend i Flensborg
f Maren Rasmusdatter i Ås i Søvind sogn
Første ægteskab med Anne Rasmusdatter. Testamente af 24.5.1737.
(Originale skiftebreve lbnr.2095).

3049    Inger Brøcher, ugift stuepige i Nørregade i København, der døde 23.7.1769, no.243, opslag 99.
A:
1) mor Dorthe Marie, enke efter Peder Lauridsen Brøcher, skrædder
2) bror Laurids Pedersen Brøcher, skoleholder på Sjælland
3) søster Marie Helvig Pedersdatter Brøcher g.m. Roal, skrædder i København
4) søster Helene Sofie Pedersdatter Brøcher g.m. Christian Schieldecher, arbejdsmand i København
5) søster Frederikke Louise Pedersdatter Brøcher
6) søster Anne Cathrine Pedersdatter Brøcher.
(Originale skiftebreve lbnr.2097).

3050    Inger Mikkelsdatter i Østergade i København, der døde 21.9.1769, no.244, opslag 115.
E: Otto Hyllebrandt, skibskok. B:
1) Inger Kirstine Ottesdatter 10
2) Michael Ottesen 4.
FM: morbror Peder Mikkelsen, værtshusholder.
Desuden nævnes afdødes søsters mand Poul Olufsen Berg, bogbinder.

3051    Simon Jørgensen Hammer i Skindergade i København. 22.9.1769, no.245, opslag 126.
A:
0) forældre Jørgen Kjeldsen Hammer, marketender og Kirsten Pedersdatter, originale skiftebreve 30.5.1768 lbnr.2047
1) bror Peder Jørgensen, der døde efter at Dirk Jansen i Store Magleby på Amager havde taget ham til sig, begravet Store Magleby 5.2.1769.
Fars første ægteskab med Bente Jørgensdatter. B:
2) halvbror Andreas Jørgensen Hammer 22, dragon i Randers
3) halvsøster Anne Cathrine Jørgensdatter 20.
(Originale skiftebreve lbnr.2098).

3052    Kirsten Madsdatter i København, der døde 17.11.1769, no.246, opslag 134.
E: Bent Holmstrøm, snedkersvend.
Afdøde blev begravet 20.11.1769 i Vor Frue kirke Lindegård.

3053    Poul Jacob Bagge i Kattesundet i København.
7.12.1769, no.247, opslag 137.
E: Cathrine Margrethe Machen. B:
1) Antoinette Marie Poulsdatter 4.
FM: Søren Pedersen Egebjerg i Mikkel Bryggergade.

3054    Rebekka Jørgensdatter i Adelgade i København, der døde 22.11.1769, no.248, opslag 141.
Enke efter Jørgen Behrens. A:
1) David Frederik Behrens
2) Anfir Søren Sødal
3) Adam Matzau
4) S. Borch.

3055    Oluf Mandix, brygger og hørkræmmer i Vestergade i København, ejer af Gislingegård i Gislinge sogn, der døde 14.6.1768, no.249.
Enkemand efter Anne Benedikte [Christensdatter] Borup, [begravet København Vor Frue 10.3.1766].
3) Oluf Mandix 13
4) Jørgen Mandix 11
5) Evert Mandix 9
6) Eva Mandix 4.
FM: Mourids Mandix, regimentskvartermester.
Hans første ægteskab med Eva Kirstine Købke. B:
1) Dorthe Mandix 21
2) Edel Kirstine Mandix 20.
Hendes første ægteskab med Oluf Hulegaard, hørkræmmer, [begravet København Vor Frue 28.8.1753]. B:
1) Anne Arendse Olufsdatter Hulegaard g.m. Rasmus [Albertsen] Riber, [søn af Albert Riber, degn i Kalvehave]. [Arendse Hulegaard var digteren Johannes Ewalds ulykkelige kærlighed]
2) Christiane Benedikte Olufsdatter Hulegaard g.m. Hans Ebbesen, hørkræmmer
3) Marianne Olufsdatter Hulegaard g.m. Hans Peder Hansen, præst [i Tranekær og Tullebølle] på Langeland
4) Utilie Marie Olufsdatter Hulegaard g.m. Frederik [Samuelsen] Stenløse, præst [i Udby i Holbæk amt] på Sjælland
5) Thomas Christian Olufsen Hulegaard 21, skriverkarl på Hirschholm
6) Helene Sofie Olufsdatter Hulegaard 19, der ægter Christen [Christensen] Møller, skovrider [i Hørsholm amt]
7) Christen Borup Olufsen Hulegaard 16
8) Anne Olufsdatter Hulegaard 16.
FM: Peder Hulegaard, hørkræmmer.
Skiftet er på 604 opslag, heraf:
Forsegling 14.6.1769, opslag 505 og opslag 171.
Registrering, opslag 429.
Arven, opslag 355.
Jordebog 1767 for Gislingegård, opslag 216-229 og opslag 36-40.
Regnskab for Gislingegård 1.5.1767-21.5.1768, opslag 233-255.
Fortegnelse over protokoller og dokumenter på Gislingegård skriverstue, opslag 56.
Fortegnelse over skøder og adkomster til Gislingegård, opslag 58.
Forpagtningskontrakt for 1.5.1763-1.5.1769 for Arent Hulegaard på Cathrineberg i Sengeløse sogn ejet af Jacob Benzon, vicestatholder i Norge, opslag 293.
(Originale skiftebreve lbnr.2099).

3056    Cathrine Margrethe Birch i stiftelsen på Christianshavn. 8.8.1769, no.250.
A:
00) farfar og farmor Jens Lauridsen og Sidse Albertsdatter i Nejlinge [i Helsinge sogn], begge døde
0) forældre Oluf Jensen Birch, døbt Valby 2.6.1726, skifte 15.9.1767 lbnr.1921 og mor Mette Cathrine With, død i 1763
1) faster Sofie Jensdatter, døbt Helsinge 24.10.1728, g.m. Peder Hansen, rytterbonde i Kagerup i Mårum sogn
Farmors andet ægteskab med Peder Svendsen, død
2) fars halvsøster Helvig Pedersdatter, døbt Valby [anneks til Helsinge] 13.6.1717, enke efter Jørgen Hansen, skomager i Hillerød
3) fars halvsøster Kirsten Pedersdatter, døbt Valby 5.9.1723, g.m. Oluf Bolle Rose, skoleholder i Herrestrup i Grevinge sogn
01) morfar og mormor Hans Henrik With, bager og Mette Cathrine, på Christianshavn
4) morbror, en deserteret soldat
5) moster Anne Cathrine With, enke efter Saube i Mikkel Bryggergade i København
6) moster Marie Cathrine With g.m. Jørgen Hansen Nymann, matros.
Morfars andet ægteskab med Marie Lauridsdatter. Ingen børn.
Morfars tredje ægteskab med Cathrine Lund.
7) mors halvbror Frederik Ludvig With 18, købmandskarl i Nykøbing Falster
8) mors halvsøster Anne Cathrine With g.m. Aage Lauridsen. møller, separeret.
Morfars fjerde ægteskab med Kirsten Nelling, nu g.m. Oluf Bolle Rose, skoleholder i Herrestrup i Grevinge sogn
9) mors halvbror Andreas With 7.
Afdøde havde arv efter testamente af 22.11.1768 efter Nikolaj Vognsen, enkemand efter Cathrine Margrethe Cort.
Efter samme testamente arv i boet til Kirsten Vognsdatter i København, skifte 15.8.1769 lbnr.2068, enke efter Palæmon [Jacobsen] Fogh, købmand, [begravet Ålborg Budolfi 11.11.1721]. B:
1) Vogn Fogh, skoleholder i Arløse [i Førslev sogn] ved Næstved, død. 6B:
a Nikolaj Vognsen Fogh i Arløse
b Christian Vognsen Fogh, urmagersvend i Berlin
c Palæmon Vognsen Fogh ved Næstved
d Gert Vognsen Fogh, glarmesterdreng i Arløse
e Kirsten Vognsdatter Fogh i København
f Rebekka Vognsdatter Fogh i København
2) Beathe Palæmon Fogh g.m. Niels Pedersen Robdrup, bryggersvend i Borgergade
3) Mette Seidelin i Holland ved søn Niels Jensen Schiøtt, n
melmand i Borgergade, søn af [Jens Christian Nielsen Schiøtt].
(Originale skiftebreve lbnr.2101).

3057    Peder Pedersen Moltke, matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 9.9.1769, no.251.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i Helsingør, da hans skib strandede ved Göteborg på hjemrejse fra Kina.
(Originale skiftebreve lbnr.2100).

3058    Nikolaj Nielsen Trige, gefrejter i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 19.9.1769, no.252.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 14.5.1769 på hjemrejse fra Trankebar.
(Originale skiftebreve lbnr.2102).

3059    Adam Ehrenreich Drachmann, grovsmed på hjørnet af Adelgade og Tværgade i København 24.9.1768, no.255.
E: Cathrine Madsmann. B:
1) Johanne Diderikke Adamsdatter 16
2) Poul Adamsen 15.
FM: farbror Florian Drachmann i Køge Kro.
(Originale skiftebreve lbnr.2104).

3060    Birgitte Madsdatter i Store Strandgade ud til Amalienborg i København, der døde 18.11.1768, no.256.
E: Jacob Lyngberg, regnemester for de kongelige pager, der er rejst fra afdøde for nogle år siden.
Arvinger angives ikke. Dog nævnes A:
1) bror Laurids Madsen, brygger i Dronningens Tværgade
2) en søster g.m. en blokkedrejer på Christianshavn.
Afdøde blev begravet 22.11.1768 på Nikolaj Kirke Assistentskirkegård.
(Originale skiftebreve lbnr.2105).

3061    Opbudsbo i København. 11.2.1769, no.257.
Registrering af fallitbo hos Johan Smolensky, lysestøber i Gammelmønt i København.
(Originale skiftebreve lbnr.2106).

3062    Gertrud Madsdatter i Ulkegade i København. 17.3.1769, no.258.
Enke efter Jens Thomsen, islandsk bødker.
Testamente af 14.1.1750.
Hans A:
0) forældre Thomas Jensen, [død 23.1.1735] [og Johanne Jensdatter], død, i gården Nyborg i Vester Brønderslev sogn
1) bror Laurids Thomsen, døbt Vester Brønderslev 27.1.1704, død, var g.m. Anne Olufsdatter i Vester Brønderslev. 4B:
a Anne Lauridsdatter g.m. Søren Abrahamsen i Stenum
b Birgitte Lauridsdatter, døbt Vester Brønderslev 6.4.1727, g.m. Laurids Lauridsen Mørch, tømrersvend i København
c Maren Lauridsdatter, døbt Vester Brønderslev 11.9.1729, i Vester Brønderslev
d Thomas Lauridsen, døbt Vester Brønderslev 7.10.1736, i Vester Brønderslev
2) søster Maren Thomasdatter, døbt Vester Brønderslev 22.7.1708, enke efter Laurids Christensen i Brønderslev
3) søster Maren Thomasdatter, død, var g.m. Jens Jensen i Vester Brønderslev. 5B:
a Lisbeth Jensdatter, døbt Vester Brønderslev 3.10.1723, død. E: Poul Andersen i Vester Brønderslev. 2B:
1 Anders Poulsen 12
2 Anne Poulsdatter 13
b Anne Jensdatter, døbt Vester Brønderslev 3.6.1725, g.m. Laurids Nielsen gården Rostock i Vester Brønderslev
c Maren Jensdatter, døbt Vester Brønderslev 22.2.1728, g.m. Laurids Ydesen i Vester Brønderslev
d Thomas Jensen, døbt Vester Brønderslev 28.9.1732, i Vester Brønderslev
e Anders Jensen, døbt Vester Brønderslev 6.7.1738, i Vester Brønderslev.
Hendes A:
1) søster Kirsten Madsdatter g.m. Jens Andersen i Kastrup på Amager, begge døde. 1B:
a Anne Jensdatter i Kastrup
Af fars først ægteskab B:
2) halvsøster Johanne Madsdatter i Hårlev på Sjælland.
Afdøde blev døbt i Vester Brønderslev 24.9.1699.
(Originale skiftebreve lbnr.2107).

3063    Jens Simonsen Ajstrup, bødker i Ulkegade i København, der døde 30.3.1769, no.259.
Enkemand efter Mette Kirstine Hermansdatter Klog.
Bevilling til uskiftet bo af 28.9.1764. B:
1) Andreas Jensen Ajstrup, bødker
2) Jens Jensen Ajstrup, bødkersvend
3) Herman Jensen Ajstrup, købmand på Island
4) Helene Jensdatter Ajstrup 18.
FM: Jørgen Hermansen Klog.
(Afdøde kaldes også Jens Simonsen Ejstrup).
(Originale skiftebreve lbnr.2108).

3064    Opbudsbo i København. 20.6.1769, no.260.
Registrering af fallitbo hos Frands Tobias Splid ved Gammelstrand i København.
(Originale skiftebreve lbnr.2109).

3065    Karen Sofie Mouridsdatter i hus no.9 ved Holmens Kirke i København. 6.9.1769, no.261.
E: Laurids Torstrup, hjulmagersvend, separeret efter bevilling af 5.6.1767. A:
1) bror Hans Pihl, silkevæversvend
2) søster Else Cathrine [Mouridsdatter] g.m. Oluf Bentsen, arbejdskarl.
Afdøde døde 5.9.1769.
(Originale skiftebreve lbnr.2110).

3066    Laurids Mogensen Løjberg, bådsmand i Overgaden oven Vandet på Christianshavn. 7.10.1769, no.262.
E: Karen Christensdatter. LV: Langsted.
Arvinger angives ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.2111).

3067    Marie Eeghorn, ugift tjenestepige i Klosterstræde i København, der døde 3.11.1769, no.263.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet på Sankt Petri assistentskirkegård 6.11.1769.
(Originale skiftebreve lbnr.2112).

3068    Opbudsbo i København. 10.8.1768, 1769 no.88, opslag 76.
Registrering af fallitbo hos Johanne Laurent, billardholder i Store Kongensgade i København.
Desuden nævnes:
1 fallentens bror Peder Laurent
2 fallentens søster Elisabeth Laurent.
(Originale skiftebreve lbnr.2103).

3069    Niels Poulsen, fisker i Lille Bådsmandsstræde på Christianshavn. 21.12.1769, no.265.
E: Anne Elisabeth Madsdatter. B:
1) Mads Nielsen 18.
Afdøde døde 1755.

3070    Jens Jensen, hyrekusk i Læderstræde i København. 23.12.1769, no.266.
E: Anne Mortensdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 21.11.1769.

Fortsættes side 4