Erik Brejls hjemmeside

Start

Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
1681-1776

[1681]    [1688]    [1693]    [1695]    [1697]    [1699]   

Nedlagte gader i København ses på indenforvoldene.dk
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: månederKøbenhavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
16811    Evert Thygesen, Islandsk købmand i Kongensgade i København. 19.1.1681, no.1, opslag 2.
Enkemand. B:
1) Niels Evertsen 5.
FM: Peder Jensen Holm.
Afdøde døde 23.10.1680 i Amsterdam på hjemrejse fra Island.

2    Peder Mogensen i Springgade i København. 11.1.1681, no.2, opslag 22.
E: Johanne Thomasdatter. LV: Anders Lauridsen, prokurator. A:
1) Mogens Mortensen i Nørre Jernløse
2) Thor Mortensen i Nørre Jernløse
3) Poul Mortensen i Nørre Jernløse.

3    Jens Ibsen, vinhandler i Sankt Nikolaj Kirkestræde i København. 22.12.1680, no.3, opslag 30.
E: Helene Otmer Eligersdatter. LV: Hans Andersen, byskriver. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter g.m. Jens Heide, foged i Norge
2) Jacob Jensen 18½
3) Margrethe Jensdatter 17
4) Helene Jensdatter 14
5) Melchior Jensen 12
6) Otte Jensen 11.
FM:
1 Peder Madsen, renteskriver
2 Jørgen Andersen
3 Rolluf Pedersen, skibskaptajn.

4    Jens Hansen, rådstuetjener i Kattesundet i København. 3.2.1681, no.4, opslag 50.
E: Gertrud Christensdatter. LV: Peder Hansen, der ægter enken. B:
1) Bartholomæus Jensen 3½.
FM: Niels Sørensen, rådstuetjener.

5    Adser Hansen, væver i Studiestræde i København. 7.2.1681, no.5, opslag 55.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Hans Pedersen Korsør. B:
1) Anne Marie Adsersdatter 15.
FM: Rasmus Pedersen, væver.
Arv i boet efter afdødes far, skifte 13.5.1673, til afdødes 6 umyndige søskende.

6    Oluf Rasmussen Koch i Købmagergade i København. 8.2.1681, no.6, opslag 64.
E: Maren Didriksdatter. LV: Gert Thomsen, skrædder. B:
3) Ellen Olufsdatter g.m. Henrik Hasager, knapmager
4) Karen Olufsdatter 18
5) Else Olufsdatter 16
6) Sofie Olufsdatter 14
7) Magdalene Olufsdatter 10.
Af første ægteskab B:
1) Lorents Olufsen, i udlandet
2) Jørgen Olufsen, på Fyn.
Afdøde døde 19.11.1680.

7    Villum Køning, nålemager i Sankt Pederstræde i København. 10.2.1681, no.7, opslag 75.
E: Maren Nielsdatter. B:
4) Margrethe Elisabeth Villumsdatter 5
5) Marie Villumsdatter 1.
Skifte 3.8.1672 efter første hustru. B:
1) Karen Villumsdatter 19
2) Elisabeth Villumsdatter 16
3) Anne Sofie Villumsdatter 11.

8    Marie Jensdatter i Møntergade i København. 10.2.1681, no.8, opslag 82.
E: Anders Andersen, tømrer. B:
1) Henrik Andersen 10
2) Christoffer Andersen 8.
FM:
1 Svend Aagesen
2 Anders Svendsen, skrædder.

9    Peder Lauridsen, sandfører i Adelgade i København. 19.2.1681, no.9, opslag 87.
E: Ellen Bentsdatter. LV: Hans Jørgensen. B:
1) Birgitte Pedersdatter g.m. Rasmus Poulsen, smed på Holmen
2) Bent Pedersen 17.
FM: farbror Joen Lauridsen, brændevinsbrænder.

10    Jochum Becher, skipper i Kresten Bernikowgade i København. 25.2.1681, no.10, opslag 90.
E: Anne Margrethe Ditlevsdatter. LV: Nikolaj Boye. A:
1) en søster i Hamborg, hvis navn ikke kendes.
Afdøde døde 10.1.1680.

11    Johan Adolf Ernst, købmand på Amagertorv i København. 26.2.1681, no.11, opslag 94.
E: Helene Sofie Mercher. LV: Bartholomæus Stuue, købmand, der ægter enken. B:
1) Margrethe Ernst g.m. Claus Byssing
2) Johan Bartram Ernst 18
3) Johan Conrad Ernst 14½
4) Årsele Cathrine Ernst 12
5) Helene Sofie Ernst 8½.
(Sml. lbnr.12).

12    Karen Hansdatter i Skovboderne i København. 26.2.1681, no.12, opslag 108.
E: Bartholomæus Stuue (Stuve), købmand, der ægter Helene Sofie Mercher, enke efter Johan Adolf Ernst, [skifte 26.2.1681 lbnr.11]. B:
2) Magdalene Cathrine Stuue 15
3) Hans Stuue 13½
4) Karen Stuue 10½
5) Elsebeth Stuue 9
6) Elisabeth Stuue 7½
7) Marie Stuue 7
8) Anne Stuue 5
9) Sofie Stuue 2.
Af første ægteskab B:
1) Henrik Isaksen Køritz 20.

13    Johanne Nielsdatter i Vingårdstræde i København. 28.2.1681, no.13, opslag 110.
E: Svend Olufsen, skipper. B:
1) Oluf Svendsen 7
2) Niels Svendsen 4.
FM: morbror Jens Nielsen, skipper.

14    Helvig Pedersdatter uden for Nørreport i København. 1.3.1681, no.14, opslag 115.
E: Jens Andersen Møller.
Af første ægteskab B:
1) Else Clausdatter g.m. Otto Sørensen, skomager i Køge.
Skifte 7.12.1675 efter anden ægtemand. B:
2) Claus Frederiksen 17
3) Ditlev Frederiksen 14.

15    Poul Lauridsen, brygger i Brolæggerstræde, nu efter ildebranden i Strandstræde i København. 3.3.1681, no.15, opslag 122.
E: Sidse Jacobsdatter. LV: Christoffer Munch. A:
1) søster Maren Lauridsdatter g.m. Aage Simonsen, slagter
2) søster Anne Lauridsdatter g.m. Casper Geisler.
Arv i boet efter Jens Mogensen, herredsfoged i Sokkelund herred til B:
1) Ida Jensdatter
2) Birgitte Jensdatter.

16    Lorents Lyder, ugift i København. 7.3.1681, no.16, opslag 133.
Arvinger angives ikke.

17    Maren Pedersdatter i Kattesundet i København. 8.3.1681, no.17, opslag 136.
E: Mads Rasmussen, savskærer. B:
1) Thor Madsen 7
2) Peder Madsen 3.
FM: morbror Just Pedersen.

18    Søren Sørensen, bryggersvend. Skifte i Pustervig i København 9.3.1681, no.18, opslag 142.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 10.2.1677 i Købmagergade.

19    Maren Pedersdatter i Fiolstræde i København. 14.3.1681, no.19, opslag 145.
Enke efter Hans Sas, pottemager.
Testamente af 28.2.1674. A:
0) forældre Peder Hansen og Maren i Galsted i Agerskov i Rangstrup herred i Haderslevhus amt, begge døde
1) søster Inger Pedersdatter, død, var g.m. Mads Høgh i Galsted. 2B:
a Nis Madsen, død uden børn
b Maren Madsdatter i København
2) bror Jørgen Pedersen i Rangstrup, død. 2B:
a Peder Jørgensen, uvist hvor
b Maren Jørgensdatter g.m. Jørgen Lassen i Rangstrup
3) bror Peder Pedersen i Holsten, nu i Norge
4) søster Anne Pedersdatter g.m. Laurids Hansen i Bjerndrup i Stepping sogn.

20    Anne Børgesdatter På Blegdammene udenfor Nørreport i København. 15.3.1681, no.20, opslag 155.
Enke efter Laurids Christensen, blegemand. A:
1) bror Jens Børgesen i Skåne, død. 2B:
a Aksel Jensen Lund, i København
b Kirsten Jensdatter 28, i København
2) søster Anne Børgesdatter g.m. Niels Jensen, degn i Nibølle i Skiberup sogn i Skåne
3) søster Birgitte Børgesdatter g.m Rasmus Olufsen i Nibølle.
Afdøde var født i Fjellelund i Årstad sogn i Halland.

21    Mette Nielsdatter ved Stranden i København. 22.3.1681, no.21, opslag 164.
E; Oluf Olufsen Riis, murer.
Af første ægteskab B:
1) Anne Christoffersdatter 12.
FM: Hans Pedersen, smed.
Afdøde døde
11.12.1680.

22    Erik Nielsen, vestindienfarer. Skifte på Gammeltorv i København. 22.3.1681, no.21a, opslag 171.
Enkemand efter Cathrine Steffensdatter.
Afdøde efterlader 2 børn, hvis navne ikke angives.
Registrering 13.4.1677.

23    Anne Rasmusdatter i Mikkel Bryggersgade i København. 23.3.1681, no.22, opslag 179.
E: Anders Andersen, brændevinsbrænder. B:
1) Anders Andersen 1 år og 14 uger.

24    Bodil Pedersdatter i Gothersgade i København. 28.3.1681, no.23, opslag 186.
E: Joen Ambjørnsen. B:
1) Karen Joensdatter 8
2) Kirsten Joensdatter 7.
FM:
1 Johan Ulrik Eggertsen, tømrer
2 Børge Pedersen, tømrer.

25    Vincent Zimmermann, barber i Store Færgestræde i København. 29.3.1681, no.24, opslag 193.
Afdøde døde i januar 1678.

26    Else Marie Foss i Kompagnistræde i København. 7.4.1681, no.25, opslag 195.
E: Christoffer Richter, glarmester.
Af første ægteskab B:
1) Johan 18
2) Henrik 17
3) Margrethe Dorthe 12
4) Frederik 10.
FM:
1 Erik Broes
2 david Eggers, snedker.
Arv i boet efter børnenes mormor Margrethe.
Afdøde døde 8.11.1680.

27    Jens Mouridsen, byfoged, boende ved Helliggejst Kirke i København. 20.4.1677, no.26, opslag 201.
E; Kirsten Andersdatter. LV: Hans Nielsen. B:
1) Mourids Jensen, stud theol.
2) Stalder Jensen
3) Jørgen Jensen
4) Cathrine Jensdatter g.m. Mads Hansen, kapellan i Køge [og Ølsemagle]
5) Anne Jensdatter
6) Øllegaard Jensdatter
7) Else Jensdatter.
Forsegling 7.3.1677.

28    Søren Jørgensen, høker Ved Stranden i København. 9.4.1681, no.27, opslag 232.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Svendsen, bager.
Første ægteskab med Ingeborg Andersdatter, skifte 19.4.1676. B:
1) Johanne Sørensdatter 13.
FM: Hans Andersen ved bror Svend Andersen.
Afdøde døde 26.12.1680.

29    Helvig Bodemann i København. 12.4.1681, no.28, opslag 239.
E: Oluf Germansen, møller.
Første ægteskab med Peder Gantzel, møller, skifte 7.8.1661. B:
1) Hans Gantzel, død. 1B:
a Hans Hansen Gantzel ved stedfar Claus Mortensen Glose, møller
2) Christian Gantzel, musikant, død. 5B:
a Christian Gantzel, i Holsten
b Anne Helvig Gantzel 19
c Frederik Gantzel 17
d Johan Gantzel 14
e Jørgen Gantzel 5.

30    Morten Torstensen, skipper i Grønnegade i København. 16.4.1681, no.29, opslag 245.
E: Karen Hansdatter. LV: Laurids Bech, islandsk købmand. A:
1) søster Ellen Torstensdatter g.m. Hans Pedersen i København.
Afdøde døde 27.2.1681.

31    Maren Jensdatter i Gothersgade i København. 23.4.1681, no.30, opslag 251.
E: Hans Wiedewelt, murersvend. B:
1) Josef Wiedewelt (Jose Widewild).

32    Peder Olufsen, slagter i Sankt Gertrudstræde i København. 26.4.1681, no.31, opslag 255.
E: Anne Olufsdatter. LV: Svend Hansen, skrædder. A:
1) [halv]bror Niels Pedersen i Skåne, død. 2B:
a Malene Nielsdatter g.m. Knud Johansen i Skåne
b Kirsten Nielsdatter
2) [halv]bror Bent Pedersen i Skåne, død. 1B:
a Johanne Bentsdatter g.m. Oluf Arvidsen i Ammentorp i Skåne, nu uden for Østerport i København.
Desuden skal afdøde have efterladt en bror og en søster i Skåne, der formentlig er døde.

33    Cathrine Bartrogel? i Landemærket i København. 29.4.1681, no.32, opslag 261.
E: Lorents Carstensen, rotgieser. B:
1) Christian Carstensen 11
2) Christoffer Carstensen 6
3) Cathrine Dorthe Carstensdatter 1½.
FM:
1 Peder Olufsen, skomager
2 Peder Jørgensen Nyborg.

34    Johan Bøffke, kræmmer i København. 28.4.1681, no.33, opslag 267.
Enkemand efter Karen Knudsdatter, død for kort tid siden på rejse fra Island.
Hans A:
1) søster Elisabeth Bøffke, død, var g.m. Oluf With, kræmmer. 3B:
a Jørgen Olufsen With 13
b Frederik Olufsen With 12
c Peder Olufsen With 11
FM: Jørgen Bøffke, kræmmer
2) søster, død E: Jørgen Finchenhoff, kræmmer. 2B:
a Jørgen Finchenhoff 17
b Else Finchenhoff 13.
FM: Enevold Holst.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Daniel Ralf (Rolluf). B:
1) Anne Cathrine Danielsdatter Rolf 17
2) Marie Margrethe Danielsdatter Rolf 14
3) Daniel Danielsen Rolf 8.
Afdøde døde i Holland på rejse fra Island.

35    Henrik Rolf, kipper i København, der døde 7.5.1681, no.35, opslag 407.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) søstersøn Hans Brasch.

36    Laurids Christensen Bang i Snaregade i København. 10.5.1681, no.36, opslag 409.
Enkemand. B:
1) Christen Lauridsen Bang, stud theol.
2) Gotfred Lauridsen Bang 24
3) Karen Lauridsdatter Bang 22
4) Martha Lauridsdatter Bang 21.
FM: Didrik Rasmussen, købmand.

37    Henrik Koch, bager i Vestergade i København. 11.5.1681, no.37, opslag 418.
E: Gertrud Andersdatter. LV: Niels Mikkelsen. A:
1) bror Hans Henriksen Koch, præst i Vorbasse og Grene
2) bror Morten Henriksen Koch, bager i København.
Arv i boet efter Johan Hanzendorff, skifte 28.10.1680 til B:
1) Anne Magdalene Johansdatter.
Afdøde døde 16.2.1681.

38    Jørgen Hansen, saltmåler ved Stranden i København. 13.5.1681, no.38, opslag 426.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Jacob Bjørn. B:
1) Hans Jørgensen 18
2) Thiil Jørgensen 14.
FM:
1 Peder Holst, skrædder
2 Laurids Ibsen, brygger.

39    Arent Berntsen, rådmand i København. 14.5.1681, no.39, opslag 432.
E: Mette Lauridsdatter, gift Varberg 18.9.1753. B:
11) Jacob Arentsen, født København 6.5.1654, død
12) Karen Arentsdatter, født København 24.6.1655
13) Laurids Arentsen, født København 5.7.1656, død, 14.2.1658
14) Laurids Arentsen, (kaldt Lorents Arentsen Bergen), født København 27.11.1658
15) Aksel Arentsen, født København 3.9.1660, student, død Ribe 28.12.1684
16) Johanne Marie Arentsdatter, født København 17.11.1662
17) Jacob Arentsen, født København 23.2.1665, død.
Første ægteskab med Karen Arentsdatter, død København 21.9.1652. B:
1) Maren Arentsdatter, født Varberg 5.1.1640, død. E: Andreas Feyga. 14B:
a Jochum Feyga
b Arent Feyga
c Bernt Feyga
d Engelbrecht Feyga
e Frederik Feyga
f Karen Feyga 16
g Jacob Feyga 14
h Andreas Feyga 12
i Lisbeth Feyga 11
j Mette Feyga 9
k Abraham Feyga
l Martha Feyga
m Hans Feyga 5
n Anne Margrethe Feyga 4.
FM: Bent Knudsen, vandmester
2) Bernt Arentsen, født Varberg 28.1.1641
3) Arent Arentsen, født Varberg 16.4.1642, præst i Gudum og Lille Vorde
Afdøde flyttede til København 17.1.1644.
4) Hans Arentsen, født Varberg 19.11.1643, død i Vestindien
5) Anne Arentsdatter, født København 5.11.1644, død juni 1645
6) Christen Arentsen, født København 24.3.1646, forrige ridefoged i Roskilde amt
7) Herman Arentsen, født København 15.6.1647, præst i Ølsted i Frederiksborg amt
8) Frederik Arentsen, født København 23.7.1648, død 30.7.1648
9) Anne Arentsdatter, født København15.8.1650, død
10) Margrethe Arentsdatter, født København 26.6.1652, g.m. Jens Nygaard, præst i Skælskør og Fårdrup.
Afdøde, der var født 12.5.1610 i Bergen, døde 29.12.1680.
Litteratur: Arent Berntsen: Rådstueskriver og rådmand i København af O, Nielsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1887, heri side 257-279.
Litteratur: Arent Berntsens familieoptegnelser af Albert Fabritius i: Personalhistorisk Tidsskrift 1947, heri side 128-133.
Afdøde var forfatter til: Danmarks og Norges frugtbare Herlighed. København 1650-1656.


40    Niels Andersen, øltapper ved Nørrevold i København. 17.5.1681, no.40, opslag 463.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Jørgensen Nyborg. B:
1) Gundel Nielsdatter 1½.
FM: Mikkel Josefsen.

41    Christen Eliassen, slagter i Skindergade i København. 17.5.1681, no.41, opslag 467.
Enkemand efter Karen Ibsdatter.
Hans A:
1) søskendebarn Jens Pedersen, slagter, død. 4B:
a Oluf Jensen, slagtersvend
b Bodil Jensdatter g.m. Christian Thomsen
c Anne Jensdatter g.m. Anders Bertelsen, slagter
d Sidse Jensdatter
2) søskendebarn og søster til Jens Pedersen: Karen Pedersdatter, g.m. Niels Hansen, degn i Slangerup ved svoger Christian Gyldenløse i København.
Hendes A:
0) far Jeppe Madsen Jyde, tømrer i Odense, død
1) søster Anne Jepsdatter i Odense, død. 4B:
a Jørgen Pedersen i Odense
b Christoffer Pedersen, degn i Tersløse og Skellebjerg
c Jeppe Pedersen, død. 1B:
1 Anne Jepsdatter g.m. Peder Hansen i København
d Mette Pedersdatter g.m. Peder Pedersen, skoflikker.

42    Gundil Arvidsdatter i Grønnegade i København. 18.5.1681, no.42, opslag 483.
E: Laurids Pedersen. A:
1) bror Bent Arvidsen i København, død. 2B:
a Bernt Bentsen i Ostindien
b Gundil Bentsdatter, enke efter Clemen Nielsen i København
2) søster Mette Arvidsdatter, død, var Jens Nielsen i Helsingør. 1B:
a Bente Jensdatter g.m. Aksel Andersen i Nyboder i København
3) søster Bente Arvidsdatter g.m. Anders Bertelsen i Visby på Gotland.
Afdøde døde 15.2.1681.

43    Christen Joensen, skipper i Laksegade i København. 19.5.1681, no.43, opslag 493.
E: Mette Jensdatter. LV: Laurids Pedersen, der ægter enken. B:
1) Anne Christensdatter 4
2) Marie Christensdatter 1½.

44    Anne Knudsdatter i Ny Kongensgade i København. 25.5.1681, no.44, opslag 499.
E: Villum Jensen, skipper. B:
1) Kirsten Villumsdatter 2.

45    Christen Mortensen, murer i Peder Hvidtfeldtgade i København. 3.6.1681, no.45, opslag 506.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Peder Jørgensen Nyborg. B:
1) Morten Christensen 15
2) Hans Christensen 6.
FM:
1 Arvid Jensen, smed
2 Niels Bentsen.

46    Inger Bentsdatter i Lavendelstræde i København. 13.6.1681, no.46, opslag 512.
Enke efter Mikkel Jensen, skipper.
Testamente af 10.3.1681.
Eneste arving er Vor Frues kirkes fattige, dog nævnes som beslægtede:
1 Anne Bentsdatter g.m. Jørgen Christensen
2 Birgitte Lauridsdatter g.m. Peder Ottesen, klejnsmed.
Afdøde døde 11.3.1681.

47    Bente Hansdatter i Vestergade i København. 16.6.1681, no.47, opslag 518.
E: Morten Hansen, karmager.
Afdøde skal efterlade arvinger i Halland i Sverige.
Arvi boet til Anne Andersdatter efter mor, skifte 20.1.1669.
Afdøde døde 6.10.1680.

48    Søren Mikkelsen, parykmager i Østergade i København. 21.6.1681, no.48, opslag 527.
E: Marie Thomasdatter. B:
1) Mikkel Sørensen 12
2) Thomas Sørensen 9
3) Jørgen Sørensen 7
4) Anne Cathrine Sørensdatter 3.
FM:
1 Hans Jørgensen, skrædder
2 Peder Terkildsen, sporemager
3 Jens Jørgensen, parykmager
4 Morten Mogensen, vintapper.

49    Marie Eriksdatter i Kongensgade i København. 21.6.1681, no.49, opslag 533.
E: Johan Franck, stenhugger. B:
1) Andreas Franck, konduktør
2) Marie Franck 20
3) Christian Franck 11
4) Nikolaj Franck 9
5) Elisabeth Franck 6.

50    Jens Jensen, brygger i Rosenborggade ved Ny Nørreport i København. 29.6.1681, no.50, opslag 541.
E: Ellen Jespersdatter. B:
1) Henrik Jensen 8.
FM: Hans Nielsen, brygger.

51    Elisabeth Bastiansdatter i Admiralgade i København. 4.7.1681, no.51, opslag 2.
E: Villum Hermansen Holst.
Hendes B:
1) Frands Klüwer, barbersvend i Königsberg.
Afdøde døde 13.5.1681.

52    Cathrine Palm i Vognmandsgade i København. 13.7.1681, no.52, opslag 7.
E: Oluf Andersen, kandestøber. A:
1) morbror, død. 1B:
a Anne Pedersdatter, født i Helsingør, nu i København, enke efter Arent Mogensen.
Afdøde døde 13.12.1680.

53    Hans Thomsen, prokurator i Løvstræde i København. 14.7.1681, no.53, opslag 14.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 2.4.1681.

54    Margrethe Nielsdatter i Nellikegade i Nyboder i København. 16.7.1681, no.54, opslag 19.
E: Jens Lauridsen, pottemager. A:
1) bror Jacob Nielsen i Skåne
2) søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Niels Hansen, præst i Hågerup i Skåne
3) bror Jens Nielsen, arkelimester
4) søster Karen Nielsdatter g.m. Hans Møiniche, klejnsmed
5) søster Sofie Nielsdatter 30.
Forsegling 10.11.1680.

55    Mette Nielsdatter i Skidenstræde i København. 19.7.1681, no.55, opslag 29.
E: Hans Andersen Rosenfeldt, skrædder. B:
2) Anne Hansdatter g.m. Oluf Olufsen, skipper
3) Karen Hansdatter 19.
Af første ægteskab B:
1) Marie Lauridsdatter g.m. Christen Terkildsen, skrædder.

56    Kirsten Olufsdatter i Regnfanggade i København. 23.7.1681, no.56, opslag 35.
E: Søren Olufsen, murer. A:
Enkemandens stedsøn:
1) Johan Olufsen, murer.
Arv i boet efter Gregers Lauridsen, murer til B:
1) Ingeborg Gregersdatter.
Arv i boet efter Anders Pedersen, klokker i København Trinitatis til A:
1) Jørgen Simonsen.

57    Maren Jørgensdatter i Studiestræde i København. 23.7.1681, no.57, opslag 42.
E: Hans Jensen, skoflikker. B:
1) Christen Hansen 24
2) Abelone Hansdatter 17.

58    Opbudsbo i København. 13.7.1681, no.58, opslag 45.
Registrering af fallitbo hos Christian Claudi, kræmmer g.m. Else Jacobsdatter i Købmagergade i København.

59    Maren Lauridsdatter i Købmagergade i København. 3.8.1681, no.59, opslag 2.
E: Isak Jacobsen, brygger. B:
7) Cathrine Isaksdatter 4
8) Laurentse Isaksdatter 14 dage.
Skifte efter afdødes første mand 16.11.1676. B:
1) Niels Lauridsen 17
2) Kirsten Lauridsdatter 16
3) Sidsel Lauridsdatter 15
4) Margrethe Lauridsdatter 14
5) Marie Lauridsdatter 8½
6) Anne Cathrine Lauridsdatter 7.
FM:
1 Johan Sylling, kræmmer
2 Henning Hjort, købmand
3 Hans Ditlevsen Schrøder, brygger
4 Hans Jensen Stampe.

60    Gundel Nielsdatter på Gammeltorv i København. 8.8.1681, no.60, opslag 33.
E: Henning Pedersen, øltapper. A:
1) mor Kirsten Lauridsdatter, enke efter Niels Olufsen i Nørre Långås i Morup sogn i Halland i Sverige.
Skifte efter enkemandens første hustru 18.3.1671. Arv til B:
1) Peder Henningsen
2) Mads Henningsen.
Arv i boet til Trine Jochumsdatter efter far, skifte 25.5.1655.
Afdøde døde 20.6.1681.

61    Herman von der Heide, vantmager i Vognmandsgade i København. 10.8.1681, no.61, opslag 44.
E: Ingeborg Pedersdatter. B:
1) Magdalene Hermansdatter 15
2) Margrethe Hermansdatter 13
3) Elisabeth Hermansdatter 7.
FM:
1 Jacob Pedersen Langevig, skrædder
2 Anders Andersen, vantmager.

62    Andreas Wilchen, væver i Sankt Pederstræde i København. 10.8.1681, no.62, opslag 49.
E: Karen Nielsdatter. LV: Johan Sperfort, væver. B:
1) Cathrine Andreasdatter Wilchen 7½
2) Andreas Andreassen Wilchen 3½
3) Ellen Kirstine Andreasdatter Wilchen 1.
FM:
1 Henrik Wøldike, væver
2 Bent Wilster, tømrersvend.

63    Bartholomæus Tatz, møller uden for Vesterport i København. 6.4.1681, no.63, opslag 57.
Enke efter Karen Olufsdatter, død for et halvt år siden.
Hans A:
1) bror Johan Tatz, tømrer
2) søster Josine Tatz, i England
3) søster Elisabeth Tatz, i Holland
4) søster Cornelia Tatz, i Hamborg
5) søster Susanne Tatz, i Hamborg.
Hendes A:
Skifte efter afdødes kones første mand 28.11.1677. B:
1) Anne Lauridsdatter 9
2) Jens Lauridsen, død, efter hvem, der er arv.
FM: morfar Oluf Jensen, kromand, der har overtaget afdødes vejrmølle uden for Vesterport på stadens grund.

64    Svend Olufsen i Henrik Fyrens Gang i København. 11.8.1681, no.64, opslag 69.
E: Inger Børgesdatter. B:
1) Margrethe Svendsdatter 16
2) Sidse Svendsdatter 11.
FM:
1 Rasmus Dinesen
2 Laurids Arvidsen.
Fædrene og mødrene arv i boet til Inger Rasmusdatter efter skifte af 28.8.1672.

65    Maren Jensdatter i Vestergade i København. 15.8.1681, no.65, opslag 75.
E: Søren Paaske, snedker. B:
1) Margrethe Sørensdatter 15
2) Valborg Sørensdatter 14
3) Abelone Sørensdatter 12
4) Kirsten Sørensdatter 11
5) Paaske Sørensen 8
6) Jens Sørensen 7.
FM:
1 Bartholomæus Mertz, glarmester
2 Jørgen Mikkelsen, garver
3 Peder Rasmussen, snedker.

66    Jørgen Goldsche, købmand i København. August 1681, no.66, opslag 83.
Begyndelsen og slutningen af skiftet mangler og dermed arvingers og eventuel enkes navne.

67    Thora Iversdatter i Østergade i København. 19.8.1681, no.67, opslag 92.
E: Herman Terkildsen, købmand.
Skifte af 22.6.1669 efter første ægtemand. B:
1) Johanne Arvidsdatter g.m. Mikkel Mortensen Ilsø, skrædder
2) Søren Lorents Arvidsen 19.

68    Jacob Christensen, stenhugger i Vognmandsgade i København. 20.8.1681, no.68, opslag 101.
E:Ellen Pedersdatter. LV: Oluf Jensen. B:
2) Rebekka Jacobsdatter 11.
FM: Mads Jacobsen, stenhugger.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jacobsen, murersvend i Ebling i Preussen.
Afdøde døde 6.1.1679.

69    Thora Mortensdatter i Lavendelstræde i København. 7.9.1681, no.69, opslag 105.
E: Jesper Hansen, skoleholder. B:
1) Kirsten Jespersdatter 12
2) Hans Jespersen 5.
FM: Laurids Arvidsen, brændevinsbrænder.

70    Hans Bruun, prokurator i Studiestræde i København. 8.9.1681, no.71, opslag 109.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jens Lauridsen, brændevinsbrænder. B:
1) Marie Hansdatter 2.
FM: Hans Pedersen.

71    Mathias Andersen, maler i Helligkorsstræde i København. 20.9.1681, no.72, opslag 113.
E: Karen Pedersdatter. LV: Laurids Madsen, skipper, der ægter enken. B:
1) Sara Mathiasdatter 2.
FM: Johan Nielsen, brygger.

72    Opbudsbo i København. 21.9.1681, no.73, opslag 119.
Registrering af fallitbo hos Lorents Mohr, kræmmer i København.

73    Henrik Richter, buntmager i København. 24.9.1681, no.74, opslag 141.
E: Anne Clausdatter.LV: Anders Jensen, urtekræmmer. B:
1) Mette Cathrine 8,

74    Henrik Johansen Detmer i Laksegade. 1.10.1681, no.75, opslag 146.
Enkemand efter Inger Haagensdatter, død for nylig. B:
1) Marie Henriksdatter 18
2) Anne Henriksdatter 16.
FM: Jacob Poulsen, possementmager.
Arv til afdødes kones barn af første ægteskab B:
1) Inger Bertelsdatter g.m. Christoffer Hysing, sejlingsmand.

75    Magdalene Hansdatter i København. 1.10.1681, no.76, opslag 152.
Store dele af skiftet mangler og dermed eventuelle arvinger.
Knud Haagensen bekoster begravelsen og anmoder om skifte, så han er formentlig afdødes enkemand.

76    Knud Mikkelsen Crone, brygger i Vestergade i København. 5.10.1681, no.77, opslag 156.
E: Anne Marie Sørensdatter. B:
3) Mikkel Knudsen 9
4) Karen Knudsdatter 6
5) Birgitte Marie Knudsdatter 3.
FM: Hans Pedersen Korsør, brygger.
Af første ægteskab B:
1) Anne Helvig Knudsdatter 17
2) Laurids Knudsen 14.
FM: Oluf Haagensen, præst i Boeslunde.
[Enkens første ægteskab med Haagen Olufsen, brygger].
Fædrene og mødrene arv i boet til Jannike Haagensdatter efter skiftebrev af 21.8.1678.
Litteratur: H. U. Ramsing: Københavns ejendomme 1377-1728. IV Vester Kvarter. Heri side 30: Matrikelnummer 236 i Vestergade: Haagen Olsen, brygger.

77    Thor Nielsen, murer i Løvstræde i København. 6.10.1681, no.78, opslag 165.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Mikkel Nohl, snedker, der ægter enken. B:
1) Ingeborg Thorsdatter 16
2) Rasmus Thorsen 13.
FM: Peder Rasmussen, snedker.

78    Magdalene Jacobsdatter i Vingårdstræde i København. 15.10.1681, no.79, opslag 171.
E: Lorents Christian Thiegel.
Af første ægteskab B:
1) Jens Jensen Knap, Islandsk underkøbmand
2) Margrethe Jensdatter Knap 20.

79    Peder Nielsen, skrædder i Østergade i København. 18.10.1681, no.80.
E: Lisbeth Iversdatter.LV: Frands Frandsen Koch, der ægter enken. B:
1) Gertrud Marie Pedersdatter 6.

80    Karen Nielsdatter ved Vestervold i København. 20.10.1681, no.81, opslag 179.
E: Jens Hansen, brolægger. B:
1) Hans Jensen 9
2) Niels Jensen 5.
FM: Gudmand Nielsen.

81    Jochum Godske, snedker i Studiestræde i København. 26.10.1681, no.82, opslag 184.
E: Dorthe Paaskesdatter. LV: Anders Pedersen, snedker, der ægter enken. B:
1) Marie Jochumsdatter 5
2) Magdalene Jochumsdatter 3
3) Margrethe Jochumsdatter 1½.
FM:
1 morbror Søren Paaske, snedker
2 Peder Rasmussen, snedker.

82    Kirsten Pedersdatter i Sankt Pederstræde i København. 26.10.1681, no.83, opslag 190.
E: Knud Lauridsen, bådsmand. B:
1) Laurids Knudsen 5.

83    Kirsten Pedersdatter i Teglgårdstræde i København. 27.10.1681, no.84, opslag 194.
E: Poul Jørgensen Asnæs.
Skifte 3.9.1674 efter afdødes første mand. B:
1) Hans Mikkelsen 16
2) Maren Mikkelsdatter 15
3) Anders Mikkelsen 12.
FM: Claus Evertsen.

84    Herman Willer, stempelsnider i Købmagergade i København. 28.10.1681, no.85, opslag 201.
E: Magdalene, der bor i Hamborg.
Arvinger angives ikke.

85    Lorents Torstensen, skipper i Gothersgade i København. 10.11.1681, no.86, opslag 206.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Mikkelsen. B:
2) Maren Lauridsdatter 14
3) Torsten Lauridsen 11
4) Anne Magdalene Lauridsdatter 6
5) Sofie Marie Lauridsdatter 5.
FM:
1 Peder Rasmussen, hjulmand
2 Hans Nielsen, skoleholder
3 Jacob Pedersen, snedker
4 Henrik Ley, knapmager.
Første ægteskab med Johanne Hansdatter. B:
1) Margrethe Lauridsdatter 24.
FM: Hans Jørgensen, Drost, møller.
(Alle børnene er angivet med patronymet Laurids, selv om afdøde flere gange er angivet som Lorents Torstensen).

86    Karen i Sankt Pederstræde i København. 11.11.1681, no.87, opslag 212.
Enke efter Henrik Lassen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde bar født i Jylland.

87    Jens Nielsen, skipper i Peder Madsens Gang i København. 12.11.1681, no.88, opslag 217.
A:
0) forældre Niels Rasmussen skrædder og Karen Rasmusdatter i Grenå, begge døde
1) søster Bodil Nielsdatter g.m. Jørgen Thomsen i København
2) søster Karen Nielsdatter i Grenå.
Afdøde døde i Amsterdam i Holland.

88    Maren Christensdatter i Pilestræde i København. 23.11.1681, no.89, opslag 232.
Enke efter Nogens Hansen, bødker. B:
1) Sille Mogensdatter 14.
FM: Hans Jensen, murer.

89    Registrering i København. 25.11.1681, no.90, opslag 241.
Registrering af boet hos Bernhard Thurou, auditør, død 1675 og 1676 bortrejste hustru Anne Cathrine.

90    Johan Løve, badstuemand i Springgade i København. 15.12.1681, no.91a, opslag 248.
E: Maren Pedersdatter. B:
6) Else Johansdatter Løve 18
7) Karen Johansdatter løve 16.
Af første ægteskab B:
1) Valentin Johansen Løve
2) Elias Johansen Løve
3) Elisabeth Johansdatter Løve, enke efter Peder Pedersen, islandsk købmand
4) Kirsten Johansdatter Løve g.m. Laurids Pedersen, bødker
5) Gertrud Johansdatter Løve 21.
Arv i boet efter Gotfred Helmuth, badstuemand til B:
1) Christian Helmuth.

91    Andreas Schmidt, vantmager i København. 19.12.1681, no.91b, opslag 256.
E: Lisbeth Villumsdatter. B:
1) Anne Schmidt g.m. Hans Nielsen Verning
2) Magdalene Schmidt
3) Lisbeth Cathrine Schmidt.
Afdøde døde for 10 år siden.

92    Christen Rasmussen, skrædder i Lille Helliggejststræde i København. 20.12.1681, no.92, opslag 285.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Oluf Jensen, slagter. B:
1) Rasmus Christensen 12.
FM: Jacob Jensen.

93    Dorthe Thomasdatter i København. 20.12.1681, no.93, opslag 292.
E: Torsten Lauridsen Berg, skrædder. B:
1) Laurids Torstensen Berg 5.

94    Thomas Christensen i København. 23.12.1681, no.94, opslag 298.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Thomas Thomsen 13.
FM: Joen Hansen, skipper.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
168895    Christian Niehoff, glarmester i Sankt Antonigade i København. 19.9.1688, no.63, opslag 2.
E: Maren Hansdatter. B:
1) Hans Christiansen Niehoff, glarmester
2) Dorthe Niehoff g.m. Søren Terkildsen, klejnsmed
3) Cathrine Niehoff g.m. Jørgen Lønneberg, løjtnant i Norge
4) Adam Niehoff 18, i guldsmedelære.

96    Claus Iversen [Assens], rådmand på Amagertorv i København. 16.10.1688, no.71, opslag 5.
E: Sofie Davidsdatter, [datter af David Christensen, præst i Helsingør Olai, død 7.12.1658 og Gedske Frederiksdatter, skifte Lynge Kronborg herred gejstlig 29.12.1696 lbnr.35]. LV: Christian Beverlin.
Af første ægteskab B:
1) Jens Clausen.
Andet ægteskab med Megtilde Fuiren, [datter af Villum Fuiren, rådmand], [begravet København Nikolaj 28.2.1677]. B:
2) Drude Margrethe Clausdatter 22
3) Iver Clausen 19
4) Villum Clausen 17
5) Henrik Clausen 16
6) Karen Clausdatter 13.
FM:
1 Jacob Feltmann
2 Ditlev Møller
3 Christian Lorentsen.
[Enkens første ægteskab med Hans Hansen Seidelin, præst i København Holmen, død 20.6.1668].
Afdøde død 15.8.1688.
Litteratur: Den Seidelinske slægtsbog af Mogens Seidelin. 1: De ældste slægtled og kredsen om dem. København 1943. Heri side 73: Claus Iversen.

97    Christoffer Liebendal, buntmager i Skoboderne i København. 24.10.1688, no.72, opslag 85.
E: Karen Clausdatter. LV: Johan Kärst, der ægter enken. B:
1) Anne Christoffersdatter 9
2) Kirsten Christoffersdatter 7.
FM: morbror Augustin Clausen.
Arv i boet efter enkens første ægteskab til B:
1) Bodil Cleophiusdatter g.m. Christian Krabidel, buntmager
2) Susanne Marie Cleophiusdatter.

98    Poul Knudsen Baadsted, skipper i København. 30.10.1688, no.74, opslag 89.
E: Anne Mortensdatter. B:
1) Marinus Poulsen 15
2) Cort Poulsen 13
3) Christen Poulsen 9
4) Johanne Cathrine Poulsdatter 6.
FM:
1 Torben Nielsen, islandsk underkøbmand
2 Christen Nielsen, islandsk underkøbmand
3 Christen Sørensen, vintapper
4 Oluf Kliff, islandsk købmand.

99    Johan Samuel Rønneberg, bogholderi-informator i København. 3.11.1688, no.76, opslag 98.
E: Elisabeth Bodenborg. B:
1) Johan Henrik Rønneberg
2) Johan Samuel Rønneberg
3) en søn, (navn ulæseligt)
4) Anne Elisabeth Rønneberg 9
5) Anne Sofie Rønneberg 4.
FM: Henrik Bøye.

100    Maren Christensdatter på hjørnet af Kvæsthusgade og Kongens Nytorv i København. 13.11.1688, no.77, opslag 104.
E: Peder Christensen, bødker.
3) Christian Pedersen 10
4) Cathrine Pedersdatter 4.
FM: Peder Ebbesen, skipper.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Mathiassen
2) Marie Mathiasdatter 17.
FM:
1 Jens Knap, Islandsk købmand
2 Arian Jansen, skipper.

101    Ragnhild (Ranild) Lauridsdatter i København. 14.11.1688, no.78, opslag 113.
E: Anders Lauridsen, arbejdskarl. B:
1) Kirsten Andersdatter 1.
FM: Niels Lauridsen., tømrersvend.

102    Hans Knudsen Leegaard, rådmand på Gammeltorv i København. 23.11.1688, no.81, opslag 117.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Jensen Stampe. B:
1) Jens Hansen Leegaard, løjtnant
2) Jochum Hansen Leegaard
3) Christian Hansen Leegaard, hæderlig og meget vellærde
4) Hans Hansen Leegaard 23
5) Maren Hansdatter Leegaard, enke efter Jørgen Gregersen
6) Kirsten Hansdatter Leegaard g.m. Laurids Nielsen Fog, købmand
7) Abelone Hansdatter Leegaard g.m. Albert Tønsberg. kæmner i København
8) Magdalene Hansdatter Leegaard 20
9) Sidsel Hansdatter Leegaard 18.
Desuden nævnes børnenes fætter Søren Jonassen, hæderlig og meget vellærde.

103    Andreas Jensen, kobbersmed i København. 27.11.1688, no.82, opslag 129.
E: Lisbeth Jørgensdatter. LV: Andreas Wenniche, kobbersmed, der ægter enken. B:
1) Anne Kirstine Andreasdatter 6
2) Hans Jørgen Andreassen 4.

104    Peder Adamsen, øltapper i Klosterstræde i København. 4.12.1688, no.84, opslag 135.
E:Karen Pedersdatter. LV: Christen Jensen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Pedersdatter 15.
FM: Jens Sørensen, skrædder.

105    Mette Sørensdatter i Silkegade i København. 5.12.1688, no.85, opslag 140.
E: Mathias Sørensen, murer. B:
2) Andreas Sørensen
Af første ægteskab B:
1) Barbara Andreasdatter.
Arv til Barbara Andreasdatters børn af dennes første ægteskab med Johan Olufsen, murer. 2B:
a Barbara Cathrine Johansdatter
b Anne Kirstine Johansdatter.
Frands Albertsen kræver efter et gældsbrev oprettet 26.10.1675 efter hans formand i ægteskab Søren Christensen, murer.
Afdøde døde 12.10.1688.

106    Anne Jensdatter i Ny Kongensgade i København. 8.12.1688, no.86, opslag 152.
E: Jens Andersen, grovsmed.
Første ægteskab med Anders Jacobsen, grovsmed, skifte 8.7.1685. B:
1) Sofie Andersdatter 10
2) Jacob Andersen 7.
Afdøde døde 21.10.1688.

107    Opbudsbo i København. 11.12.1688, no.87, opslag 163.
Registrering af fallitbo hos Frederik Mageløv, vintapper i et hus ved Helliggejst kirke.

108    Benjamin Schultz, slutter i Stadens Arresthus i København. 19.12.1688, no.90, opslag 171.
E: Sidse Rasmusdatter. LV: Christen Mørch, prokurator. A:
1) søster Rebekka Christiansdatter.
Enkens første ægteskab med Svend Joensen, skifte 6.12.1684. Arv til B:
1) Mette Svendsdatter
2) Cathrine Svendsdatter.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
1693109    Maren Lauridsdatter i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 21.1.1693, no.1, opslag 2.
E: Laurids Frederiksen, skoflikker. B:
1) Johanne Lauridsdatter.
FM: Christian Ludvig, skrædder.
Arv i boet efter afdødes far Laurids Simonsen [Faaborg], skomager i Nyborg, [skifte Nyborg 15.3.1681, lbnr.240.

110    Peder Christensen møller uden for Østerport i København. 24.1.1693, no.3, opslag 7.
E: Mette Pedersdatter. LV: Johan Rasmussen. A:
1) bror Rasmus Christensen, møllersvend, g.m. [ulæseligt fornavn] Olufsdatter
2) bror Hans Christensen på Frederiksdal på Sjælland
3) bror Jens Christensen i Jylland
4) bror Niels Christensen i Jylland, død. Hans børn.

111    Hans Jørgen Kritzer, barber på Christianshavn. 25.1.1693, no.4, opslag 16.
E: Kirsten Rømer, separeret, der bor hos sin datter Anne Cathrine g.m. Morten Albertsen.
Arvinger kendes ikke.

112    Anders Pedersen, skoflikker i Kongensgade på Christianshavn. 25.1.1693, no.5, opslag 26.
E: Nille Jensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Andersdatter 24
2) Kirsten Andersdatter 11.
FM: Hans Olufsen, tømrer.

113    Richard Carstensen, øltapper på Kongens Nytorv i København. 25.1.1693, no.5½, opslag 30.
Arvinger angives ikke.

114    Maren Nielsdatter i Store Sankt Clemengade i København. 28.1.1693, no.6, opslag 32.
E: Anders Olufsen, brøndgraver. B:
1) Oluf Andersen 16.

115    Elsebeth Jørgensdatter i Gammelmønt i København. 28.1.1693, no.7, opslag 34.
E: Søren Andersen Aalborg, sejlingsmand. B:
1) Anders Sørensen 9.
FM: Peder Hansen Højer.

116    Ingeborg Pedersdatter Fenniche i Vingårdstræde i København. 1.2.1693, no8, opslag 38.
E: Johan Henrik Herber, øltapper. B:
1) Henrik Johansen 1.
FM: Arent Pedersen Telle, skrædder.

117    Svend Nielsen, øltapper i Sankt Pederstræde i København. 7.2.1693, no.10, opslag 48.
E:Johanne Olufsdatter. LV: Laurids Davidsen, der ægter enken. B:
1) Ingeborg Svendsdatter 11
2) Sofie Svendsdatter 9
3) Dorthe Svendsdatter 6
4) Anne Svendsdatter 3.
FM:
1 Niels Rasmussen, brygger
2 Hans Lauridsdatter, brændevinsbrænder.

118    Niels Lauridsen, brygger på Christianshavn. 8.2.1693, no.11, opslag 53.
E: Bodil Hansdatter.
Arvinger angives ikke.

119    Enevold Madsen, vangemand på Blegdammen uden for Nørreport i København. 9.2.1693, no.12, opslag 55.
A:
0) forældre Mads Andersen og Kirsten Enevoldsdatter i Holbæk, begge døde
1) bror Mads Madsen i Holbæk
2) søster Karen Madsdatter g.m. Christoffer Schrøder, musketer.
Arv i boet til:
1) Marie Pedersdatter
2) Abelone Pedersdatter
3) Jørgen Pedersen
4) Anders Pedersen,
der har arv efter
1 far, skifte 1.12.1690 og
2 mor, skifte 18.3.1692.
Afdødes bror Mads Madsen omtaler sin brors stedbørn.

120    Bernt Olufsen Høj, ugift bådsmand. Skifte i København 10.2.1693, no.13, opslag 63.
Afdøde var forlovet med Anne Cathrine Rasmusdatter, datter af Rasmus Prammand og dennes enke Karen Jørgensdatter.
A:
1) bror Anders Olufsen, bådsmand
2) søster Birgitte Olufsdatter g.m. Anders Hansen bådsmand
3) bror Peder Olufsen, i Ostindien.
(Originale skiftebreve lbnr.4).

121    Bertel Andersen, høker ved Vestervold i København. 10.2.1693, no.14, opslag 71.
E: Mette Sørensdatter.
Første ægteskab med Mette Mortensdatter. B:
1) Anders Bertelsen, i England.
Afdøde døde 7.12.1692.

122    Marichen Pedersdatter uden for Vesterport i København. 10.2.1693, no.15, opslag 76.
E: Jørgen Evertsen, møller.
Første ægteskab med Carsten Ditlevsen. B:
1) Mette Carstensdatter 20
2) Sas Carstensen 17.
FM:
1 Bernt Jensen, møller
2 Anders Jensen, møller.
Afdøde døde 25.12.1691.

123    Kirsten Carstensdatter i København. 14.2.1693, no.16, opslag 80.
E: Daniel Reiniche, væver. B:
1) Cathrine Danielsdatter 15.
FM: Christian Sivertsen, væver.

124    Peder Pedersen Holst, skipper i Store Knabrostræde i København. 16.2.1693, no.18, opslag 84.
E: Maren. B:
1) Cathrine Pedersdatter g.m. Bent Poulsen, bådsmand
2) Anne Pedersdatter 20
3) Henrik Pedersen 18.

125    Jochum Westphalen, auktionsbud i Helliggejststræde i København. 17.2.16593, no.19, opslag 98.
Arvinger angives ikke.

126    Kirsten Pedersdatter i Sankt Annægade på Christianshavn. 25.2.1693, no.20, opslag 100.
E: Arvid Poulsen, færgemand. B:
3) Poul Arvidsen 31.
Første ægteskab med Knud Pedersen. B:
1) Peder Knudsen, på Lolland
2) Helene Knudsdatter g.m. Peder Arvidsen? skipper.

127    Niels Jørgensen, brændevinsbrænder i Åbenrå i København. 25.2.1693, no.21, opslag 104.
E: Gertrud Poulsdatter. LV: Hans Christoffersen, urtegårdsmand, der ægter enken. B:
3) Poul Nielsen 11
4) Kirsten Nielsdatter 10
5) Birgitte Nielsdatter 7.
Af første ægteskab B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Peder Rasmussen, tømrer
2) Else Nielsdatter, død. E: Hans Knudsen i Stubbekøbing. 2B:
a Knud Hansen 6
b Kirsten Hansdatter 4.

128    Jens Hansen, ugift i København. 25.2.1693, no.22, opslag 109.
A:
1) mor Else Jensdatter, enke efter afdødes far Hans Nielsen, tømrer, skifte 21.5.1685
2) bror Rasmus Hansen
3) bror Christen Hansen
4) bror Frederik Hansen
5) søster Sidse Hansdatter
6) halvbror Niels Hansen.

129    Peder Lauridsen, berider i Frederiksberggade i København. 3.3.1693, no.23, opslag 111.
E: Anne Jørgensdatter. B:
1) Christoffer Pedersen 8
2) Laurids Pedersen 5.
FM:
1 Jens Andersen, brygger
2 Jesper Rasmussen brændevinsdestillerer.

130    Bodil Nielsdatter i Pilestræde i København. 4.3.1693, no.24, opslag 119.
E: Christen Christensen, skoflikker. A:
1) søster, død. 2B:
a Niels Clausen
b Claus Rasmussen.

131    Laurids Rasmussen Odder, øltapper i Store Torvegade på Christianshavn. 20.3.1693, no.25, opslag 123.
E: Anne Kirstine Hansdatter. B:
1) Hans Lauridsen 1½.
FM: Torben Olufsen, murer.

132    Hans Boyesen, herbergere ved Vesterport i København. 24.3.1693, no.26, opslag 129.
E: Kirsten Olufsdatter. B:
1) Jens Hansen Boye
2) Marie Hansdatter 20
3) Boye Hansen 17.
FM:
1 Gert Jansen, glarmester
2 Isak Henriksen, glarmester.

133    Casper Kølichen, hofmedikus og stadsfysikus i Studiestræde i København. 30.3.1693, no.27, opslag 140.
E: Thyra Bornemann. B:
1) Filip Gotfred Kølichen
2) Christian Kølichen
3) Hedvig Rosine Kølichen
4) Thyra Beathe Kølichen
5) Anne Margrethe Kølichen
6) Susanne Barbara Kølichen.
FM:
1 Cosmus Bornemann, borgmester
2 Johan Adolf [Filipsen] Bornemann, præst i København Vor Frue
3) svoger Valentin Sontum, kræmmer.

134    Kirsten Nielsdatter i Dronningensgade på Christianshavn. 3.4.1693, no.29, opslag 165.
E: Anders Olufsen, bådsmand. B:
1) Oluf Andersen 14.

135    Nikolaj Hofmester, skoleholder (skolemester) i Klosterstræde i København. 5.4.1693, no.30, opslag 172.
E: Anne Cathrine [Hansdatter Balche]. LV: Henrik Schrøder, birkefoged på Amager. B:
2) Margrethe Hofmester 6
3) Elisabeth Hofmester 3
4) Hans Hofmester 2.
FM:
1 Jonatan Hvid, urtekræmmer
2 Gert Meyer, købmand
3 Jochum Wald, snedker.
Første ægteskab med Maren Hansdatter. B:
1) Martha Hofmester.
Arv efter afdødes bror, skifte 8.2.1692 til dennes søn Nikolaj Hofmester.

136    Inger Pedersdatter i Lille Færgestræde i København. 6.4.1693, no.31, opslag 199.
E: Jens Simonsen, øltapper. B:
1) Simon Jensen 3½.
FM: Laurids Pedersen, brændevinsbrænder.
Desuden nævnes afdødes søster Ingeborg Pedersdatter g.m. Markus Medum.

137    Ellen Gundersdatter i Frederiksberggade i København. 11.4.1693, no.33, opslag 206.
E: Anders Olufsen, murersvend. B:
1) Morten Olufsen 13.
FM: Peder Mortensen, murer.

138    Oluf Mikkelsen i Helliggejststræde i København. 12.4.1693, no.35, opslag 212.
E: Johanne Nielsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Marie Olufsdatter 20
2) Margrethe Olufsdatter 15.

139    Thomas Christensen Aasted, herbergere i hus nr.4 ved Holmens kirke i København. 27.4.1693, no.36, opslag 214.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mourids Frich, der ægter enken. B:
1) Hans Christian Thomsen 6½
2) Bodil Margrethe Thomasdatter 2½.
FM: Christian Jensen Galskyt.

140    Herman Bømche, snedker i København. 4.5.1693, no.37, opslag 223.
E: Anne Mathiasdatter. B:
1) Marie Hermansdatter
2) Elisabeth Hermansdatter
3) Lene Hermansdatter
4) Kirsten Hermansdatter
5) Dorthe Hermansdatter.

141    Else Lauridsdatter i Sankt Pederstræde i København. 5.5.1693, no.38, opslag 225.
Enke efter Peder Lauridsen.
Arvinger angives ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.5).

142    Inger Justsdatter i Springgade i København. 15.5.1693, no.39, opslag 230.
E: Anders Schimmel, snedker. B:
1) Anne Margrethe Andersdatter 19.

143    Poul Nielsen, klejnsmed i København. 15.5.16593, no.40.opslag 239.
E: Karen Rasmusdatter. A:
1) søster Elisabeth Nielsdatter 44.
Afdøde døde 22.11.1692.

144    Peder Carl, toldbetjent i Helsingør. Skifte i København 16.5.1693, no.41.opslag 241.
E: Sidsel Clausdatter- LV: Hans Hoppe, der ægter enken. A:
1) søster Magdalene Sybille Marie Frederikke Carl g.m. Frederik Bistoler, major i Hannover
2) søster Christiane Marie Carl.
Afdøde blev begravet Helsingør Olai 12.1.1691.

145    Mads Christensen, vangemand i København. 16.5.1693, no.42, opslag 252.
E: Anne Nielsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Peder Madsen 32, i Ostindien
2) Christoffer Madsen 30, rebslagersvend
3) Laurids Madsen 26
4) Dorthe Madsdatter g.m. Jørgen Andersen, rebslagersvend.

146    Hieronymus Rachle, tømrer i Landemærket i København. 17.5.1693, no.43, opslag 256.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Anders Pedersen, prokurator. B:
1) Peder Rachle 25, garver
2) Anne Cathrine Rachle 20, forlovet med Hans Jacobsen, murer
3) Christen Rachle 17
4) Agathe Rachle 15
5) Anne Marie Rachle 13
6) Andreas Rachle 11
7) Judith Rachle 5
8) Anne Margrethe Rachle 2.

147    Lorents Carstensen, rotgieser i Landemærket i København. 17.5.1693, no.44, opslag 270.
E: Ingeborg Sørensdatter. B:
3) Cathrine Lorentsdatter 3.
Første ægteskab med [Cathrine Bartrogel? skifte 29.4.1681 lbnr.33]. B:
1) Christian Carstensen 24, rotgieser
2) Christoffer Carstensen 19.
FM: Poul Goldberg, skomager.

148    Søren Andersen, øltapper Ved Stranden i København. 26.5.1693, no.46, opslag 277.
E:Maren Rasmusdatter. LV: Nikolaj Sørensen, brygger.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 9.4.1693.

149    Søren Pedersen, arbejdskarl i Lille Sankt Klemenstræde i København. 27.5.1693, no.47, opslag 281.
E: Sidsel Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.7.1693.

150    Christen Nielsen, nagelsmed i Farvergade i København. 31.5.1693, no.48, opslag 283.
E: Sidsel Mathiasdatter. LV: Niels Mikkelsen. B:
1) Anne Marie Christensdatter g.m. Anders Børresen, smed
2) Magdalene Christensdatter g.m. Niels Mogensen, smed
3) Mathias Christensen
4) Niels Christensen 22
5) Else Cathrine Christensdatter 15
6) Johannes Christensen 13
7) Jochum Christensen 9.

151    Anne Marie von Sandres i Kompagnistræde i København. 2.6.1693, no.49, opslag 289.
Arvinger angives ikke.
Brev fra Schlippenbach i Druntheim i Tyskland.

152    Hannibal Hannibalsen i Skindergade i København.7.6.1693, no.50, opslag 299.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Mads Mortensen, skræddersvend, der ægter enken. B:
1) Anne Kirstine Hannibalsdatter 13.

153    Rasmus Svendsen Skive, ugift guldsmedesvend i Østergade i København. 8.6.1693, no.51, opslag 305.
A:
1) bror Casper Svendsen, Skive
og øvrige søskende.
Afdøde, der var født ved Trondhjem i Norge, døde 29.4.1693.

154    Marie Jochumsdatter i Brolæggerstræde i København. 9.6.1693, no.52, opslag 316.
E: Hans Pedersen, brygger. B:
1) Peder Hansen 2¾
2) Sidse Hansdatter, der døde efter sin mor.
FM: Jens Broch.

155    Clemen Jensen, skomager i Badstuestræde i København. 15.6.1693, no.54, opslag 329.
E: Karen Pedersdatter. B:
2) Gundel Clemensdatter 7½.
FM: Hans Jacob Hartmann, skomager.
Skifte efter afdødes første hustru 7.6.1682. B:
1) Jens Clemensen 22, skomagersvend.

156    Anne Cathrine Mogensdatter i Laksegade i København. 21.6.1693, no.55, opslag 336.
E: Johan Schreiber, skrædder. A:
1) mor Anne, enke efter Herman Kirchhof
2) bror Peder Mogensen, buntmager
3) bror Oluf Mogensen, snedker
4) bror Anders Mogensen, sorenskriver i Norge
5) bror Johannes Mogensen, kobbersmed.
Afdøde døde 6.5.1693.

157    Hans Trøner [Tronier], rådmand Ved Stranden i København. 21.6.1693, no.56, opslag 346.
Enkemand. Skifte efter afdødes hustru 24.1.1682. B:
1) Inger Marie Trøner g.m. Hans [Johansen] Lønborg, præst i Fruering og Vitved
2) Christine Trøner g.m. Georg Jensen, apoteker i Nakskov
3) Peder Trøner
4) Martin Trøner i Polen.
FM:
1 Mule, professor
2 Hans Ogelby.
Afdøde døde 10.5.1693.

158    Margrethe Nielsdatter i Købmagergade i København. 28.6.1693, no.58, opslag 400.
Enke efter Jochum Giefert, bager, skifte 17.3.1687. B:
1) Nikolaj Giefert, bager
2) Jacob Giefert, bagersvend
3) Christian Giefert 12
4) Alhed Giefert g.m. Albert Bløcher, bager
5) Anne Marie Giefert.
Boet ejer et begravelsesbrev fra Sankt Petri tyske kirke af 20.5.1685.
Afdøde døde 24.1.1693.

159    Oluf Andersen, brygger i Rådhusstræde i København. 30.6.1693, no.59, opslag 419.
E: Mette Markusdatter. B:
1) Anders Olufsen 10
2) Markus Olufsen 8.
FM: Markus Jørgensen, vinskænker.

160    Isak Isaksen, ugift bryggersvend i Købmagergade i København. 4.7.1693, no.60, opslag 2.
A:
1) søster Maren Isaksdatter g.m. Asbjørn Borgen i Ese? Kloster
2) søster Karen Isaksdatter g.m. Daniel Wolfmann i Bergen.

161    Dorthe Christensdatter i Borgergade i København. 4.7.1693, no.61, opslag 8.
Enke efter Laurids Jacobsen, nagelsmed. B:
1) Jacob Lauridsen 8.
FM: Vent Andersen, skipper, g.m. afdødes mands søster Mette Jacobsdatter.
Afdøde døde 10.6.1693.

162    Morten Pedersen Berndrup i Østergade i København. 8.8.7.1693, no.62, opslag 16.
E: Karen. LV: Isak Baude, der ægter enken. B:
1) Johan Mortensen Berndrup 13
2) Peder Mortensen Berndrup 5.

163    Anne Villumsdatter i Kongensgade på Christianshavn. 10.7.1693, no.63, opslag 14.
E: Isak Bouche de Friis, skipper. B:
1) Armgard Sofie Isaksdatter g.m. Niels Regel
2) Cornelia Isaksdatter 26.

164    Anne Jacobsdatter i Fiolstræde i København. 12.7.1693, no.64, opslag 20.
E: Niels Andersen, bogbinder. B:
1) Jacob Nielsen 14
2) Anne Nielsdatter 11
3) Wolfgang Nielsen 9
4) Christian Nielsen 7½
5) Anders Nielsen 3.
FM:
1 Rasmus Pedersen, murer
2 Hans Jacobsen, murer.
Arv i boet til Birgit Jacobsdatter.

165    Thyra Olufsdatter i Vognmandsvangen uden for Østerport i København. 15.7.1693, no.65, opslag 26.
E: Jens Nielsen, vangemand. B:
2) Karen Jensdatter 16.
FM: Jens Sørensen, vognmand.
Hendes B;
1) Bent Andersen 21.

166    Jens Andersen, grovsmed i Helligkorsstræde i København. juli 1693, no.66, opslag 28.
E: Maren Pedersdatter. LV: far Peder Hartvigsen, brændevinsbrænder.
Afdøde efter et fælles bart og nogle stedbørn, hvis navne ikke angives.

167    Marie Rytting i Voldgade ved Nørreport i København. 26.7.1693, no.67, opslag 34.
E: Hans Gøtsche, trommemager. B:
2) Johan Hansen 12
3) Henrik Hansen 9½
4) Jørgen Hansen 6.
FM: Jacob Eskildsen, brændevinsbrænder.
Første ægteskab med Jochum Kyhn, tømrersvend. B:
1) Elsebeth Kyhn 15.
FM: Mathias Lauridsen, bedemand.
Afdøde døde 11.4.1693.

168    Inger Sørensdatter ved Vestervold i København. 1.8.1693, no.68, opslag 40.
E: Anders Jørgensen, hønsepranger.
Første ægteskab med Hans Christoffersen, murersvend. B:
1) Christoffer Hansen 26, murersvend
2) Hans Hansen 20, murersvend
3) Lucie Hansdatter 14.

169    Hans Lauridsen Dalby, skrædder i Ulkegade i København. 4.8.1693, no.70, opslag 44.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Anders Pedersen, prokurator. B:
1) Marie Hansdatter 20.
FM: Svend Andersen, skrædder.

170    Maren Ditlevsdatter Barthold, bag ved den gamle børs i København. 5.8.1693, no.71, opslag 47
E: Peder Friborg, købmand. B:
1) Jacob Friborg 8.
FM: Jørgen Sachmann.

171    Johan Buch, bager i Klosterstræde i København. 10.8.1693, no.72, opslag 53.
E: Mette Jensdatter. LV: Jørgen Simonsen, prokurator. B:
3) Maren Johansdatter Buch 12
4) Jens Johansen Buch 10
5) Jørgen Johansen Buch 7
6) Engelke Johansen Buch 4.
FM: Jochum Wald, snedker.
Skifte efter afdødes første hustru 5.5.1680. B:
1) Marie Johansdatter Buch 20
2) Dorthe Johansdatter Buch.
FM:
1 Christian Carstensen, bager
2 Jørgen Langholt, bager.
Afdøde døde 4.6.1693.

172    Niels Poulsen, vognmandskarl i Lars Leistræde i København. 19.8.1693, no.73, opslag 60.
E: Ingeborg Torstensdatter. B:
3) Henrik Nielsen 14
4) Poul Nielsen 12
5) Bodil Nielsdatter 2.
FM: Niels Boyesen, skoflikker.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Nielsdatter 26
2) Birgitte Nielsdatter 20.
FM: Niels Mikkelsen Guldberg, skoflikker.

173    Niels Nielsen, prammand i Vognmandsgade i København. 30.8.1693, no.73a, opslag 62.
E: Lucie Madsdatter. LV: Anders Pedersen, prokurator.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 12.6.1693.

174    Jochum Scharnhorst, bager i Ny Kongensgade i København. 1.9.1693, no.74, opslag 66.
E: Cathrine Sofie Johansdatter. LV: Anders Schling. B:
1) Regine Jochumsdatter 11
2) Johannes Jochumsen 8
3) Jørgen Jochumsen 6
4) Agnethe Sofie Jochumsdatter 2.
FM:
1 Oluf Jensen, brygger
2 Hans Frederik Salling, stenhugger
3 Augustinus Clausen Schirmer, brygger
4 Christoffer Kryger, bager.

175    Oluf Knudsen i Ny Kongensgade i København. 1.9.1693, no.75, opslag 81.
E: Else Sørensdatter. LV: Cort Carr, snedkersvend, der ægter enken. B:
1) Knud Olufsen 11.
FM: Jens Nielsen Ravn.

176    Jacob Hansen Bremer, bogtrykkersvend i Lars Bjørnstræde i København. 2.9.1693, no.76a, opslag 89.
E: Maren Christensdatter. B:
2) Christen Jacobsen 7
3) Sidse Jacobsdatter 4.
FM: Christen Jensen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Svend Jacobsen Bremer.

177    Arnholt von Langenhofer, skrædder i Læderstræde i København. 11.9.1693, no.77, opslag 94.
E: Mette Kaltoft. LV: Peder Herch, skrædder. B:
1) Mathias Arnholt 11
2) Johan Henrik Arnholt 10
3) Arnholt Arnholt 4.
FM:
1 Jørgen Severinsen, kongens gartner
2 Anders Clemensen, klejnsmed.

178    Anne Jensdatter i Vognmandsgade i København. 13.9.1693, no.79, opslag 99.
E: Jacob Henriksen, brændevinsbrænder. A:
1) bror Peder Jensen
2) søster. B:
a Anne Arvidsdatter
samt øvrige søskende i Jylland.
Afdøde døde 29.6.1693.

179    Registrering i København. 14.9.1693, no.80, opslag 110.
Registrering af boet hos Laurids Christensen, indsat i Slutteriet for sin vanvittigheds og ødselheds skyld, ved svigerfar Knud Olufsen, underfoged.

180    Peder Hansen Høgh, skrædder i Regnegade i København. 14.9.1693, no.81, opslag 112.
B:
1) Kirsten Pedersdatter.
FM: Johan Christoffer Møller, skrædder.

181    Kirsten Lauridsdatter i et hus ved den yderste Blegdam uden for Nørreport i København. 15.9.1693, no.82, opslag 120.
E: Rasmus Jensen, brændevinsbrænder.
Arvinger angives ikke.

182    Margrethe Kjeldsdatter i Klosterstræde. 20.9.1693, no.83, opslag 124.
E: Claus Pop, øltapper. B:
1) Elisabeth Clausdatter 2.
FM: Terkilds Lauridsen, brændevinsbrænder.

183    Dorthe Jensdatter i Møntergade i København. 23.9.1693, no.84, opslag 128.
E: Elias Nielsen, snedker. A:
1) forældre Jens Eskildsen og Gertrud Bechsdatter, fattiglemmer i Vartov.
Afdøde døde 1.8.1693.

184    Peder Kaasbøl, afsat præsident og stiftamtsskriver i Trondhjem, indsat i Arresten i København. 27.9.1693, no.85, opslag 136.
E: [Mille Ejlersdatter Schøller].
Arvinger angives ikke.
Fortegnelse over afdødes protokoller, mandtal, breve og andre dokumenter, der ligger i 21 forseglede pakker.

185    Anders Bentsen, brændevinsbrænder i Landemærket i København. 27.9.1693, no.85a, opslag 188.
E: Karen Dinesdatter. LV: Jørgen Seelmann. A:
1) bror Børge Bentsen. bager
2) bror Bent Bentsen, bagersvend.
Skifte efter enkens første mand 8.12.1683.
Arv til B:
1) Thora Andersdatter. FM: Aage Ingemann.
2) Anders Andersen, skifte 11.4.1692, efter hvem, der er arv.
Desuden nævnes Morten Dinesen.

186    Rasmus Christensen i Brolæggerstræde i København. 30.9.1693, no.86, opslag 197.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Morten Munch, brygger. A:
1) søster Dorthe Christensdatter, enke efter Iver Madsen i Frederiksborg
2) søster Inger Christensdatter, enke efter Jørgen Pedersen i Frederiksborg
3) søster Maren Christensdatter g.m. Niels Nielsen i Havnelev på Stevns.

187    Jens Clausen i Vimmelskaftet i København. 2.10.1693, no.87, opslag 204 og 217.
E: Marie Kloumann. LV: bror Isak Kloumann. B:
1) et barn.
FM:
1 mors morbror Esajas Kloumann, magister
2 mors morbror Gregorius Kloumann, assessor.
Afdøde døde i Gent i Flandern.

188    Vendela Christensdatter i Pustervig i København. 4.10.1693, no.90, opslag 209 og 222.
E: Erik Eriksen, tømrer. B:
1) Erik Eriksen, 6.
FM: Bent Eriksen, lædertover.
Skifte efter enkens første ægteskab 16.5.1684. Arv til B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter
2) Marie Elisabeth Pedersdatter
3) Alhed Pedersdatter.

189    Peder Bruun, kaptajn i Grønnegade i København. 4.10.1693, no.91, opslag 227.
E: Ellen Cathrine [Jørgensdatter Hammer]. B:
3) Margrethe Pedersdatter Bruun 5
4) Jørgen Pedersen Bruun 1½.
FM: Jens Sørensen, tømmerhandler.
Første ægteskab med Cathrine Corneliusdatter, skifte 21.4.1687. B:
1) Jens Pedersen Bruun 14
2) Cornelius Pedersen Bruun 9.
FM: Peder Mikkelsen.
Desuden nævnes:
1 enkens søster [Kirsten Jørgensdatter Hammer] g.m. Christen Lauridsen, herredsfoged i Jylland
2 enkens far Jørgen Hammer, gift med enken efter Claus Lorentsen, sølvpop, der ejer et begravelsessted i Nikolaj kirke.

190    Frederik Hesler, kommissarius i Kompagnistræde i København. 7.10.16193, no.92, opslag 246.
Enkemand. B:
1) Anne Elisabeth Hesler 13
2) Helene Sofie Hesler 10.
FM:
1 Hans Steffensen, brygger
2 Jacob Pedersen, bager.
Afdøde skal også efterlade en søn Frederik Hesler i Glückstadt.
Afdøde døde 24.4.16593.

191    Magdalene Schrøders i Borgergade i København. 7.10.1693, 250.
E: Henrik Werchmester, væver. B:
1) Claus Henriksen 3
2) Henrik Henriksen 1.
FM: Morten Albrecht, vinskænker.

192    Elisabeth Poulsdatter i Ny Kongensgade i København. 7.10.1693, no.94, opslag 254.
E: Andreas Sander, skomager. B:
1) Cathrine Sander 20
2) Hans Henrik Sander 12.
FM: Hans Jacob Hartmann, skomager.

193    Christoffer Munch, advokat på Gammeltorv i København. 12.10.1693, no.95, opslag 258.
E: Utilia Jensdatter Glud. LV: Jørgen Simonsen, advokat, der ægter enken. B:
1) Anne Christoffersdatter Munch 13
2) Utilie Christoffersdatter Munch 12
3) Christian Christoffersen Munch 10
4) Marie Christoffersdatter Munch 9
5) Jørgen Henrik Christoffersen Munch 7
6) Jens Christoffersen Munch 4
7) Christoffer Christoffersen Munch 2.
FM:
1 Hans Riber, kandestøber
2 Morten Mogensen, brygger
3 Isak Henriksen, glarmester.

194    Dorthe Jacobsdatter i Snaregade i København. 13.10.1693, no.96, opslag 276.
E: Jørgen Simonsen, advokat. B:
1) Marie Jørgensdatter 10
2) Anne Jørgensdatter 8
3) Else Cathrine Jørgensdatter 2
4) Bendix Jørgensen 1.
FM: Christian Franck, kirurg.

195    Kirsten Pedersdatter i Vognmandsgade i København. 14.10.1693, no.97, opslag 290.
E: Anders Pedersen, kornmåler. B:
1) Marie Andersdatter 14
2) Cathrine Andersdatter 8½
Peder Andersen 4.
FM:
1 Oluf Jensen, brændevinsbrænder
2 Hans Pedersen, kornmåler.

196    Hans Pedersen Moye, lysestøber i Grønnegade i København. 19.10.1693, no.99, opslag 295.
Enkemand efter Cathrine Margrethe Gercken. B:
1) Cathrine Margrethe Hansen Moye 13
2) Hans Jørgen Hansen Moye 10½
3) Carsten Hansen Moye 8
4) Anne Hansdatter Moye 6
5) Marie Hansdatter Moye 4.
FM:
1 Jodocus Henrik Mundt, guldsmed
2 Henrik Brandt, hatstafferer
3 Jacob Pedersen, bager.
Afdøde døde 28.9.1693.

197    Hans Hansen Handorff, øltapper i Helliggejststræde i København. 23.10.1693, no.100, opslag 304.
E: Inger Marie Hansdatter.
Første ægteskab med Maren Lauridsdatter, skifte 8.2.1682. B:
1) Anne Hansdatter g.m. Cort Handberg
2) Hans Hansen 13.
FM: Valentin Madsen, sinkelmager.

198    Oluf Olufsen Heuser, øltapper Ved Stranden i København. 26.10.1693, no.101, opslag 308.
E: Kirsten Børgesdatter. A:
1) mor Malene Børgesdatter g.m. Oluf Mogensen i Træsløv i Halland i Sverige
2) søster Ellen Olufsdatter g.m. Laurids Pedersen i Klastorp i Halland
3) halvbror Hans Olufsen i København
4) halvbror Peder Olufsen i Gardekrig i Halland
5) halvbror Børge Olufsen i København
6) halvsøster Inger Olufsdatter i Træsløv
7) halvsøster Gundel Olufsdatter i Træsløv
8) halvsøster Kirsten Olufsdatter i Træsløv.
Afdøde døde 12.9.1693.

199    Oluf Pedersen, prammand i et hus ved Nikolaj Kirke i København. 27.10.1693, no.102, opslag 313.
A:
1) bror Anders Pedersen, klokker i Trinitatis kirke i København, død, efter hvem, der er arv
2) bror Simon Pedersen i København., død. 6B:
a Laurids Simonsen
b Jørgen Simonsen
c Jens Simonsen
d Peder Simonsen
e Bodil Simonsdatter g.m. Niels Hansen, murer
f Rasmine Simonsdatter g.m. Peder Madsen
3) søster Voldborg Pedersdatter i Ulfborg sogn i Hardsyssel, død. 1B:
a Anne Christensdatter g.m. Peder Nielsen i Ulfborg
4) søster Ingeborg Pedersdatter, død, var g.m. Niels Munch i Hassing sogn i Thy. 2B:
a Christen Nielsen Munch i Thy
b Maren Nielsdatter g.m. Peder Jensen i Bedsted i Thy
5) søster Gertrud Pedersdatter g.m. Jens Enevoldsen i Ydby i Thy ved søn af første ægteskab Anders Jensen i Høje Tåstrup, født i Skyum i Thy
6) halvbror Peder Pedersen i Klitmøller i Vester Vandet sogn i Thy.

200    Johan Krøyer (Krøger), skrædder i Købmagergade i København. 30.10.1693, no.103, opslag 341.
E: Mette Sørensdatter. LV: Johan Sejer, skrædder. B:
3) Peder Johansen Krøyer 13
4) Aksel Johansen Krøyer 8
5) Jørgen Johansen Krøyer 6.
FM:
1 Svend Aagesen, prammand
2 Bernt Reich, possementmager
3 Johan Skalleborg, skrædder.
Skifte efter første hustru 28.5.1680. B:
1) Bodil Johansdatter Krøyer g.m. Søren Christensen i Holte
2) Maren Johansdatter Krøyer 27.
FM: Hans Hansen, possementmager.
Arv i boet til afdøde stedsøn Søren Pedersen.

201    Anne Pedersdatter i Møntergade i København. 31.10.1693, no.104, opslag 349.
E: Niels Bentsen, tømrersvend. A:
1) bror Anders Pedersen
2) bror Niels Pedersen
3) bror Christen Pedersen, hjulmand
4) bror Laurids Pedersen, hjulmand ved Holbæk
5) søster Maren Pedersdatter, den ældre
6) søster Maren Pedersdatter, den yngre.
Afdøde døde 10.9.1693.

202    Sidsel i København. 2.11.1693, no.105, opslag 353.
Enke efter Christen Mortensen. B:
1) Anne Christensdatter g.m. Henrik Volmer, hattemager
2) Morten Christensen, soldat
3) en datter 9½.

203    Markus Rasmussen, kandestøber i Østergade i København. 3.11.1693, no.106, opslag 360.
E: Karen Eriksdatter. LV: Jens Poulsen, kandestøber, der ægter enken. B:
1) Peder Markussen 12½.
FM: Jens Rasmussen, possementmager.
Skifte efter enkens første mand 11.10.1686. Arv til B:
1) Erik Pedersen.

204    Hans Melchior Friis, klejnsmed på hjørnet af Lille Strandstræde i København. 6.11.1693, no.107, opslag 366.
E: Ellen Knudsdatter. A:
1) mor Magdalene Pedersdatter, enke efter Morten Hyfvardsen
2) halvbror Sivert Hejler, klejnsmed
3) halvbror Marselis Hansen i Berlin.
Afdøde døde 7.8.1693.

205    Karen Andersdatter i Teglgårdstræde i København. 14.11.1693, no.108, opslag 382.
E: Christen Thomsen, skibstømrer. A:
1) en søster i Jylland, hvis navn ikke kendes.

206    Anne Mikkelsdatter i Sankt Annægade på Christianshavn. 18.11.1693, no.109, opslag 391.
E: Mads Lauridsen, skipper. A:
1) søster i Visborg ved Mariager Fjord, hvis navn ikke kendes.
Afdøde døde 8.10.1693.

207    Peder Jensen, brændevinsbrænder i Strandstræde i København. 18.11.1693, no.110, opslag 398.
E: Lene Nielsdatter. LV: Morten Herslev. B:
1) Bodil Pedersdatter 5
2) Jens Pedersen 1.
FM:
1 Poul Jensen, brændevinsbrænder
2 Steffen Lauridsen, brændevinsbrænder.

208    Christoffer Gros, stadens bygmester i Magstræde i København. 28.11.1693, no.111, opslag 404.
E: Sofie Isaksdatter. B:
4) Søren Gros 9.
Første ægteskab med Sofie Rothech, skifte 18.6.1684. B:
1) Hiob Christoffersen Gros
2) Marie Christoffersdatter Gros 13
3) Magdalene Christoffersdatter Gros 12.
Arv i boet til:
1 Isak Sørensen efter far, skifte Hillerød 18.7.1683
2 Jens Sørensen efter far efter samme skiftebrev
3 afdødes steddatter g.m. Peder Andersen
4 afdødes stedsøn Johan Otto.
I boet fandtes et skøde på en muret begravelse i Sankt Petri kirke.
Afdøde døde 12.10.1693.

209    Jørgen Petri von Ursted, stadskirurg i København, boende i Købmagergade i København. 30.11.1693, no.112.
Enkemand. B:
1) Anne Cathrine Ursted g.m. Peder Spannagel, købmand i Königsberg i Preussen.
Desuden nævnes afdødes brordatter Anne Lauridsdatter.
Afdøde døde på rejse til Antwerpen.

210    Karen Kjeldsdatter i Lille Strandstræde i København. 8.12.1693, no.113, opslag 435.
E: Poul Pedersen Viborg. A:
1) søster Marie Kjeldsdatter g.m. Jens Bentsen Knub.
Afdøde døde 5.8.1693.

211    Oluf Bentsen, ugift købmand ved Nørreport i København. 9.12.1693, no.114, opslag 447.
A:
1) bror Anders Bentsen, barber
2) søster Gunder Bentsdatter g.m. Lorents Pedersen, gartner.
Afdøde døde 23.12.1692.

212    Thomas Gottbrandt, pottemager i Gothersgade i København. 23.12.1693, no.115, opslag 451.
E: Bodil Madsdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 23.6.1692.

213    Nikolaj Wenniche, kirurg i Admiralgade i København. 23.12.1693, no.116, opslag 456.
E: Helvig Steensdatter. LV: Andreas Bentsen, kirurg, der ægter enken. B:
1) Christian Wenniche 19
2) Steen Wenniche 17
3) Cathrine Wenniche 5.
FM: Christian Wenniche, kongens møntmester.

214    Registrering i København. 23.12.1693, no.117, opslag 464.
Registrering af boet hos Anders Mortensen i Pilestræde, g.m. Voldborg Sørensdatter, på grund af dom for lejermål med Jørgen Bechmann, snedker.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
1695215    Alfabetisk register for skifter i 1695 ordnet efter fornavn med henvisning til nummer, opslag 2.

216    Cathrine Danielsdatter Zimmer i Borgergade i København. 16.1.1695, no.1, opslag 8.
Enke efter Anders Wulf, nagelsmed. B:
1) Daniel Andersen, død, efter hvem, der er arv
2) Svend Andersen 7
3) Anne Andersdatter.
FM: Erik Arvidsen, brændevinsbrænder.
Desuden nævnes afdødes mor Inger, enke efter Daniel Zimmer.

217    Mathias Neuhaus, stenhugger i København. 17.1.1695, no.2, opslag 24.
E: Karen Mortensdatter. LV: Niels Mikkelsen, prokurator.
Skifte efter afdødes første hustru 31.5.1690. B:
1) Cathrine Mathiasdatter 14
2) Jørgen Mathiassen 12.
FM:
1 Didrik Johansen, sværdfeger
2 Asmus Iversen.
Afdøde døde 23.10.1694.

218    Johanne Andersdatter i Åbenrå i København. 23.1.1695, no.3, opslag 28.
E: Bent Ingemannsen, bødker. A:
1) bror Christen Andersen i Drammen i Norge
2) bror Jens Andersen i Drammen i Norge
3) bror Anders Andersen i Hobro
4) søster Anne Andersdatter i Hobro.
Afdøde døde 6.11.1694.

219    Hans Villadsen, bedemand i Farvergade i København. 24.1.1695, no.4, opslag 32.
E: Anne Andersdatter. LV: Jørgen Simonsen, prokurator. B:
4) Kirsten Hansdatter 13
5) Elsebeth Hansdatter 10
6) Villads Hansen 6
7) Peder Hansen 5
8) Martin Hansen 1.
Af første ægteskab B:
1) Anne Hansdatter
Anne ægteskab med Anne Pedersdatter. B:
2) Hans Hansen, bedemand
3) Kirstine Marie Hansdatter i Viby på Fyn.
Desuden nævnes Peder Villadsen, byfoged på Christianshavn, skifte 10.10.1687.
Afdøde døde 8.8.1694.

220    Maren Olufsdatter ved Gammel Nørreport i København. 29.1.1695, no.5, opslag 49.
E: Peder Schiller, klejnsmed.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 1.4.1694.

221    Maren Bastiansdatter i Mikkel Bryggersgade i København. 31.1.1695, no.6, opslag 64.
E: Torben Gudmandsen, der er bortrejst for 5 år siden, uvist hvorhen. B:
1) Gudmand Torbensen 23, købmandskarl
2) Marie Torbensdatter 11.
FM: Hein Ditlevsen Friis, islandsk købmand.
Afdøde døde 8.1.1695.
(Originale skiftebreve lbnr.11).

222    Bent Pedersen i Vingårdstræde i København. 1.2.1695, no.7, opslag 82.
E: Eleonora Lauridsdatter. LV: Severin With, snedker, der ægter enken. B:
1) Peder Bentsen 7
2) Laurids Bentsen 2.
FM: Peder Christoffersen, skipper.

223    Poul Albertsen, skomager i Klosterstræde i København. 8.2.1695, no.8, opslag 87.
E: Anne Kirstine. LV: Svend Svendsen, skomager. B:
1) Cathrine Poulsdatter.
FM: morfar Jacob Redder, skomager.
Desuden nævnes
1 Johan Albertsen og dennes bror
2 Jørgen Albertsen.

224    Søren Knudsen, øltapper ved Vesterport i København. 8.2.1695, no.9, opslag 90.
E: Lene Nielsdatter. LV: Jens Nielsen Juul, der ægter enken. B:
1) Knud Sørensen 4
2) Karen Sørensdatter 1.
FM: Erik Resen, bager.

225    Jacob Jørgensen, brændevinsbrænder i Fiolstræde i København. 12.2.1695, no.10, opslag 95.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hr. Lauridsen, der ægter enken. B:
1) Johanne Jacobsdatter 9
2) Marie Jacobsdatter 6.
FM:
1 Børge Børgesen, feldbereder
2 Jacob Henriksen, brændevinsbrænder.

226    Hans Jørgensen, tømrersvend i Dronningens Tværgade i København. 16.2.1695, no.11, opslag 101.
Enkemand. B:
1) Anne Hansdatter 12
2) Jørgen Hansen 6
3) Laurids Hansen 2.
FM:
1 Rasmus Pedersen tømrersvend
2 Hans Christensen, tømrersvend
3 Peder Rasmussen, tømrersvend.
Afdøde døde 23.7.1694.

227    Christen Svendsen, bådsmand i Norgesgade i København21.2.1695, bo.12, opslag 104.
E: Annike Andersdatter. B:
1) Helvig Christensdatter 3.
FM: Peder Joensen, skipper.

228    Maren Thygesdatter i Nørregade i København. 22.2.1695, no.13, opslag 106.
E: Christian Poulsen, isenkræmmer. B:
1) Margrethe Christiansdatter
2) Thyge Christiansen 2.
FM:
1 Nikolaj Krich, urtekræmmer
2 Jacob Poulsen, urtekræmmer.

229    Anders Christensen, handskemager i Klædeboderne i København. 25.2.1695, no.14, opslag 115 og 128.
E: Sidse Lauridsdatter. LV: Tønnes Olufsen, skipper, der ægter enken. B:
1) Anders Andersen 6
2) Laurids Andersen 1.
FM: Jørgen Finchenhof.

230    Sidse Jørgensdatter i Vingårdstræde i København. 25.2.1695, no.15, opslag 122 og 135.
E: Christen Hansen, filhugger. B:
1) Margrethe Christiansdatter 25
2) Cathrine Christiansdatter 22
3) Jørgen Christiansen 21, sværdfegersvend
4) Magdalene Christiansdatter 15.
FM: Casper Kruse, skrædder.

231    Anders Andersen Schmidt, skipper i Didrik Badskærs Gang i København. 25.2.1695, no.16, opslag 126 og 139.
E: Kirsten Tønnesdatter. LV: Navn angives ikke, der ægter enken. B:
1) Anders Andersen 21, matros
2) Bernt Andersen 13.
FM: farbror Terkild Andersen Schmidt, skipper.

232    Thor Nielsen i København. 26.2.1695, no.17, opslag 142.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Frederik Asmussen, blytækker, der ægter enken. B:
1) Bodil Thorsdatter
2) Lisbeth Cathrine Thorsdatter 20.
FM: Niels Pedersen.
(Begyndelsen af skiftet ulæselig på nettet).

233    Kirsten Pedersdatter i Vimmelskaftet i København. 27.2.1695, no.18, opslag 148.
E: Hans Nielsen, øltapper.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Lauridsdatter 5½.

234    Maren Nielsdatter i Ny Kongensgade i København. 12.9.1694, no.19, opslag 154.
E: Niels Knudsen Høg, tømrer og øltapper.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Ringstrup på Fyn.
Arv i boet til Gundil Jørgensdatter [efter far Jørgen Terkildsen og efter mor Else Rolofsdatter efter skifte af 16.10.1689, udstedt af admiralitetsråd og præsident Christian Schiønning].
(Originale skiftebreve lbnr.13).

235    Evert Funch, vintapper Ved Stranden i København. 6.3.1695, no.20, opslag 164.
E: Bodil Gertsdatter Meyer. LV: Jørgen Finchenhoff. B:
1) Evert Evertsen Funch 18
2) Margrethe Evertsdatter Funch 17.
FM:
1 Gert Meyer, vintapper
2 Christen Meyer, købmand.

236    Maren Mikkelsdatter i Møntergade i København. 6.3.1695, no.21, opslag 169.
E: Henrik Pedersen, skrædder.
Testamente af 30.10.1686. B:
3) Niels Henriksen 19
4) Sidsel Henriksdatter 10.
FM: Mikkel Mortensen, skrædder.
Første ægteskab med Niels Erlandsen, sadelmager. B;
1) Charlotte Amalie Nielsdatter g.m. Lorents Cardes, maler
2) Erland Nielsen, 24, skræddersvend i England.
Afdødes mands første ægteskab med Anne Christensdatter. Arv til B:
1) Anne Marie Henriksdatter 25
2) Christen Henriksen 23, skræddersvend i Danzig.

237    Maren Hansdatter i Amagergade på Christianshavn. 12.3.1695, no.22, opslag 181.
E: Peder Madsen, bødker. B:
1) Hans Pedersen 28 uger.

238    Anders Hansen i Nørregade i København. 13.3.1695, no.23, opslag 185.
E: Karen.
Arvinger angives ikke.

239    Johanne Cathrine Jensdatter i Østergade i København. 9.3.1695, no.24, opslag 203.
Enke efter Mathias Selmer, guldsmed. A:
0) forældre [Jens Gundersen, smed og Maren Lauridsdatter] i Vittrup i Børglum sogn i Vendsyssel
1) bror Gunde Jensen i Børglum
2) bror Niels Jensen i Vrensted, død. 4B:
a Jens Nielsen 26, i udlandet
b Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Jensen i Vennebjerg
c Anne Nielsdatter g.m. Oluf Lauridsen, rebslager i København
d Maren Nielsdatter g.m. Niels Svendsen i København
3) søster Anne Jensdatter, død. 3B:
a Anders Pedersen i Østrup i Saltum sogn
b Jens Pedersen i Østrup
c Christen Pedersen i Østrup
4) søster Mette Jensdatter g.m. Christen Christensen i Vittrup ved Laurids Eliassen, fodgarder, g.m. hans steddatter Maren Bertelsdatter
5) søster Kirsten Jensdatter, død. 1B:
a Johanne Hansdatter i Vittrup
6) søster Bodil Jensdatter, død. 2B:
a Jens Andersen, skoflikker
b Anne Andersdatter g.m. Enevold Christoffersen, slagter.
(Originale skiftebreve lbnr.15).

240    Jochum Fogh, maler i Pustervig i København. 20.3.1695, no.25, opslag 238.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Jørgen Finchenhoff. B:
1) Anne Marie Jochumsdatter 17.
FM: Jørgen Ludvig, vantmager.

241    Rasmus Nielsen, skipper i København. 28.3.1695, no.26, opslag 242.
E: Karen Jørgensdatter. B:
1) Johanne Rasmusdatter 7
2) Marie Rasmusdatter 5
3) Jørgen Rasmussen 3.
FM:
1 Poul Mouridsen, rebslager
2 Niels Jensen, slagter
3 Christen Christensen Fogh, sværdfeger.
Desuden nævnes enkens mor Maren, enke efter Jørgen Pedersen, skoleholder på Mikkel Wulfs gods.

242    Erland Svendsen, fiskebløder i Vandkunsten i København. 30.3.1695, no.27, opslag 246.
E: Inger Pedersdatter. B:
2) Rasmus Erlandsen 13.
Af første ægteskab B:
1) Svend Erlandsen, død. 1B:
a Cort Svendsen 6.
FM: Peder Lauridsen, stenfører.
Afdøde døde 19.7.1694.

243    Magdalene Tidemann i Skindergade i København. 3.4.1695, no.28, opslag 254.
E: Adam Berner, lærredskræmmer. B:
1) Anne Magdalene Adamsdatter 18
2) Adam Adamsen 16
3) Cathrine Marie Adamsdatter 14
4) Johanne Adamsdatter 12
5) Else Sabine Adamsdatter 7
6) Martha Adamsdatter 5.
FM:
1 Jacob Borchert, juvelerer
2 Laurids Lauridsen, skrædder
3 Johan Heilmann.

244    Elle Pedersdatter i København.6.4.1695, no.29, opslag 267.
E: Bernt Corneliussen. slagter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde for 2 år siden.

245    Jonas Borg, ugift hørkræmmer i Skindergade i København. 8.4.1695, no.30, opslag 269.
A:
1) Christen [Sørensen] Borch (Borg), præst i Fredericia [Trinitatis].
Desuden nævnes Cathrine, enke efter Anders Borris.
Afdøde døde 12.2.1693.

246    Else Marie Knudsdatter Ager, ugift i København. 12.4.1695, no.31, opslag 287.
A:
1) mor Ingeborg g.m. Morten Mouridsen. Første ægteskab med afdødes far Knud Ager
2) bror Johan Knudsen Ager (Agger), student
3) søster Maren Knudsdatter Ager
4) halvbror Mourids Mortensen
5) halvbror Peder Mortensen
6) halvsøster Elisabeth Mortensdatter.
Afdøde døde 19.4.1689 ved branden på Amalienborg.

247    Oluf Hansen, skipper i Lille Kongensgade på Christianshavn. 15.4.1695, no.32, opslag 289.
E: Kirsten Eskildsdatter. LV: Christen Sørensen Everløf, vinskænker. B:
2) Eskild Olufsen 8.
FM: Poul Bentsen, skipper.
Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, skifte 22.7.1685. B:
1) Kirsten Olufsdatter 11.
FM: Joen Børgesen, tømmerhandler.

248    Johan Schultz, rådstuetjener i Lavendelstræde i København. 17.4.1695, no.33, opslag 298.
E: Abelone Nielsdatter. LV: Christian Berke, bådsmand. B:
1) Karen Johansdatter 13
2) Johanne Johansdatter 11.
FM: Asmus Iversen, høker.

249    Peder Pedersen, skoflikker i Skvaldergården i København, der døde 18.4.1695, no.34, opslag 301.
E: Mette Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

250    Cathrine [Clausdatter von Damme] på Gammeltorv i København. 18.4.1695, no.35, opslag 303.
Enke efter Daniel Kellinghusen, gewürtzhandler, skifte 27.4.1692. B:
3) Dorthe Danielsdatter Kellinghusen g.m. Hans Peder Pelt
4) Magdalene Danielsdatter Kellinghusen g.m. Steffen Lindemann
5) Marie Danielsdatter Kellinghusen g.m. Christian Poulsen
6) Christine Danielsdatter Kellinghusen 22, der ægter Hans Didrik Funt
7) Agnethe Danielsdatter Kellinghusen 18.
Af første ægteskab B:
1) Herman Ravn, født 1655, sukkerbager
2) Cathrine Ravn, død. 2B:
a Andreas Smalbach 14
b Wendel Cathrine Smalbach 12.
FM: Andreas Kellinghusen
Desuden nævnes Corfitz von Damme.

251    Hans Rasmussen, markmand uden for Nørre port i København. 24.4.1695, no.36, opslag 351.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Knud Olufsen.
Enkens første ægteskab med Holger Dønich, markmand, skifte 24.2.1692. Arv til B:
1) Christian Holgersen Dønich, rytter
2) Anders Holgersen Dønich 17
3) Anne Holgersdatter Dønich, gift i Kristianstad i Skåne
4) Johanne Holgersdatter Dønich 22.

252    Christen Svendsen, karmager i Brolæggerstræde i København. 24.4.1695, no.37, opslag 359.
E: Lisbeth Nielsdatter. LV: Claus Didriksen, brygger. B:
1) Svend Christensen9
2) Niels Christensen 7.
FM:
1 morbror Asmund Nielsen
2 morfar Niels Mogensen, rebslager, nu havnefoged.

253    Ellen Nielsdatter i Frederiksberggade i København. 26.4.1695, no.38, opslag 365.
E: Oluf Mathiassen, øltapper. B:
1) Mathias Olufsen 11
2) Anne Olufsdatter 4
3) Ellen Olufsdatter 3.
FM: Talvor Børgesen, brygger.

254    Peder Kandi (Kannen) ugift stenhugger i København. 3.5.1695, no.40, opslag 370.
A:
1) søster Anne Kannen, død, var g.m. Johan Ahler. 1B:
a Anne Elisabeth Johansdatter
2) søster Elsabe Kannen, død, var g.m. Martin Harmsen. 2B:
a Anne Dorthe Martinsdatter
b Sofie Elisabeth Martinsdatter
3) søster Margrethe Kannen g.m. Henrik Riber,
alle i Hamborg.

255    Cathrine Hashagen i København. 6.5.1695, no.41, opslag 381.
E: Tjelle Koch, skrædder. B:
1) Tjelle Tjellesen Koch 6
2) Severin Tjellesen Koch, nyfødt, der døde 14 dage efter sin mor.
FM: Henrik Hashagen, knapmager.

256    Christoffer Jensen Rønneberg, islandsk arbejdskarl i Landemærket i København. 6.5.1695, no.42, opslag 387.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Hans Mikkelsen Holm, brygger.
Arvinger angives ikke.
Enkens første ægteskab med Jacob Jacobsen, øltapper, skifte 31.10.1679. Arv til B:
1) Jacob Jacobsen
2) Mikkel Jacobsen.
Arv i boet til enkens stedsøn Johannes Pedersen Fogh.

257    Bertel Madsen, øltapper i Købmagergade i København. 7.5.1695, no.43, opslag 395.
E: Ellen Christensdatter. A:
1) bror Christen Madsen i Gislum ved Viborg
2) søster Maren Madsdatter i Gislum
3) søster Anne Madsdatter i Gislum
4) bror Poul Madsen i København.
Desuden nævnes afdødes morbror Poul Mouridsen, rebslager.

258    Asmund Kjeldsen, skipper i København. 8.5.1695, no.44, opslag 401.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Pedersen, prokurator. A:
1) bror Sigbrandt Kjeldsen, styrmand i Ålesund i Norge
2) bror Hans Kjeldsen i Ålesund
3) bror Terkild Kjeldsen, skipper, død. 2B:
a Hans Terkildsen 13
b Søren Terkildsen 4.
Afdøde døde 10.9.1694.

259    Mette Olufsdatter i Badstuestræde i København. 9.5.1695, no.45, opslag 406.
E: Erik Christensen. B:
1) Oluf Eriksen 17
2) Anne Margrethe Eriksdatter 17
3) Christen Eriksen 12.

260    Margrethe Lassen på Christianshavn. 10.5.1695, no.46, opslag 409.
E: Henrik Pedersen, bødker.
Testamente af 21.10.1689. A:
1) bror Hans Lassen, maler
2) søster Anne Lassen, død. 2B:
a Thomas Mouridsen, bødker på Holmen
b Anne Margrethe Mouridsdatter
3) søster Margrethe Lisbeth Lassen g.m. Elias Guldsmed i Køge
4) søster Marie Lassen hos morbror Cosmus Hofmesters enke i Køge
5) søster Vibeke Lassen, hos sin moster i Holsten
5) søster Anne Cathrin e Lassen i Riga
6) søster Else Lassen g.m. Jonas Høller i?
7) bror Casper Lassen i Torninge?

261    Anne Villumsdatter i Store Sankt Clemenstræde i København. 10.5.1695, no.47, opslag 413.
Enke efter Oluf Jensen, karmager, død 1685. B:
1) Jens Olufsen, karmager
2) Cathrine Olufsdatter 38
3) Niels Olufsen, student
4) Villum Olufsen, soldat.
Afdøde døde 1690.

262    Anne Marie [Lauridsdatter] Mariager i Nørregade i København. 15.5.1695, no.48, opslag 418.
Enke efter Titus Bülche, borgmester, [død 9.8.1684].
Arvinger angives ikke.
Hans slægt:
0) forældre Peder Bülche, død 13.11.1671, præsident i København [og Margrethe Thomas, død 1663]
1) bror Ditlev Bülche
2) søster [Margrethe Bülche g.m. Johan Frandsen Trojel, præst i Roskilde, død 4.12.1666]. 2B:
a Frands Trojel, student
b Johannes Trojel, student.
[Afdøde var datter af Laurids Christensen Mariager, borgmester i Kristiansand i Norge].
Litteratur: Uddrag af Sankt Petri kirkes begravelsesregnskaber 1667-1725 i: Personalhistorisk Tidsskrift 1889 side 1-38. Heri side 6 og 38: Peter Bülche.
Litteratur: Biografisk Leksikon. Heri Titus Bülche.

263    Anne Olufsdatter i Nørregade i København. 20.5.1695, no.49, opslag 449.
Enke efter Svend Lohmann. B:
1) Ursula Svendsdatter. enke efter Markus Mikkelsen, brygger
2) Inger Svendsdatter, enke efter Søren Andersen, smed
3) Anne Svendsdatter, død. E: Jochum Bøchmann. 3B:
a Svend Bøchmann, kopist i krigskancelliet
b Hans Bøchmann
c Else Bøchmann g.m. Christen Kejser, islandsk købmand.

264    Martin Nickelsen, urtekræmmer i Pilestræde i København. 20.5.1695, no.50, opslag 494.
E: Kirsten Andersdatter. B:
1) Mathias Martinsen 14.
FM: Søren Pedersen, urtekræmmer.

265    Anne Nielsdatter i Hummergade i København. 23.5.1695, no.51, opslag 500.
E: Anders Bentsen Lund, øltapper. A:
1) søster Kirsten Nielsdatter
2) søster Anne Nielsdatter
3) halvbror Niels Rasmussen, glarmester i Horsens
4) halvsøster Anne Rasmusdatter
5) halvsøster g.m. Peder Jacobsen på Stensballegård gods.
Afdøde døde 31.3.1695 og blev begravet på Holmens kirkegård 5.4.1695.

266    Kirsten Olufsdatter i Dronningensgade på Christianshavn. 24.5.1695, no.52 opslag 2.
E: Niels Gundersen, arbejdskarl. B:
1) Maren Nielsdatter 8
2) Inger Nielsdatter 6.
FM: Peder Olufsen.

267    Bertel Simonsen, vinskænker på Slotsholmen i København. 29.5.1695, no.53, opslag 7.
E: Karen Sørensdatter. A:
1) mor Mette Eriksdatter, enke efter Simon Pedersen i Hyllede i Kongsted sogn i Fakse herred
2) bror Peder Simonsen på Bogø ved Fyn
3) bror Laurids Simonsen på Bogø ved Fyn
4) bror Jens Simonsen i Kongsted sogn
5) bror Erik Simonsen på Bogø ved Fyn.
Afdøde der var født på Bågø, døde 3.4.1695.

268    Martha Jensdatter i Klosterstræde i København. 29.5.1695, no.54, opslag 22.
E: Johan Albrecht Lübecker skomager, der ægter Ursula Cathrine Hansdatter ved stedfar Peder Mortensen, snedker. B:
1) Frands Johansen, der døde efter sin mor
2) Christian Johansen, der døde efter sin mor
3) Johan Johansen, der døde efter sin mor
4) Else Cathrine Johansdatter 5
5) Poul Johansen 3½.
Børnene har arv efter deres stedsøster Else Cathrine Frandsdatter, skifte 14.11.1691.
Arv i boet efter Johan Hejmann til søn Johan Johansen Hejmann som enkemandens formand i ægteskab var formynder for.
Arv i boet efter Jens Christensen Staarup, skifte 4 og 12. 12.1678, til datter Marie Jensdatter, som enkemandens formand i ægteskab var formynder for.

269    Karen Hansdatter i Badstuestræde i København. 30.5.1695, no.55, opslag 32.
E: Peder Jensen Barsebäck, der døde 10.7.1695.
Af hendes første ægteskab B:
1) Herman Winberg, isenkræmmer
2) Johan Pedersen, guldsmed
3) Hein Winberg, guldsmed
4) Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Drejer.
Hans arvinger kendes ikke.
Han var født i Barsebäck i Skåne.
Afdøde døde 5.4.1695.
(Originale skiftebreve lbnr.17).

270    Birgitte Jacobsdatter i Skvaldergården i København. 3.6.1695, no.56, opslag 58.
E: Hans Frandsen, skoflikker.
Arvinger angives ikke.

271    Valborg Hansdatter i Strandstræde i København. 6.6.1695, no.57, opslag 59.
E: Hans Christensen, skipper. B:
1) Kirsten Hansdatter 12.

272    Annike Pedersdatter i København. 7.6.1695, no.58, opslag 63.
E: Hans Jensen, urtegårdsmand. B:
1) Dorthe Hansdatter 8
2) Birgitte Hansdatter 5.
FM: Peder Simonsen, slagter.

273    Johan Christensen i Købmagergade i København. 8.6.1695, no.59, opslag 67.
E: Margrethe Nielsdatter, der bor hos sin datter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde for 8 dage siden i Christiania i Norge.

274    Laurids Andersen, øltapper og hyrekusk i Købmagergade i København. 12.6.1695, no.60, opslag 68.
E: Maren Sørensdatter. A:
1) bror Mads Andersen i Holsten.
Afdøde døde 10.12.1694.

275    Oluf Nielsen Gønge, blegemand i 6. Blegdam uden for Nørreport i København. 14.6.1695, no.61, opslag 75.
E: Bente Hansdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde for egen hånd 13.6.½1695 i Stadens arrest, hvor han var indsat 9.6.1695 på grund af ukristeligt levned med sin hustru.

276    Registrering i København. 20.6.1695, no.62, opslag 79.
Registrering af boet hos Abraham Eriksen, tobaksspinder i Nørregade, der er bortrejst, uvist hvorhen.

277    Karen Nielsdatter i Farvergade i København. 5.7.1695, no.64, opslag 21.
E: Mathias Pedersen, købmand. B:
1) Cort Mathiassen 19, student.

278    Maren Andersdatter i Rådhusstræde i København. 5.7.1695, no.65, opslag 17.
E: Jacob Sørensen, islandsk købmand. B:
1) Søren Jacobsen 7
2) Jens Jacobsen 5
3) Sidsel Jacobsdatter 3.
Enkemandens første ægteskab med Sidsel Akselsdatter, skifte 6.12.1686. Arv til B:
1) Constantia Jacobsdatter.

279    Niels Jørgensen, øltapper Ved Stranden i København. 9.7.1695, no.66, opslag 25.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Svendsen, tømrersvend, der ægter enken. B:
1) Anne Nielsdatter 12.

280    Hans Nilsen Varberg, ugift urtekræmmer i Helliggejststræde i København. 11.7.1695, no.67, opslag 31.
A:
1) bror Svend Nielsen i Gunnerup ved Frederikshald i Norge
2) bror Niels Nielsen, død. 2B:
a Else Nielsdatter g.m. Bjørn Jensen i Varberg i Sverige
b Anne Nielsdatter i Halmstad i Sverige
3) søster Maren Nielsdatter, enke efter Niels Nielsen, skomager i København
4) søster Else Nielsdatter, død, var g.m. Markus Eriksen, købmand. 1B:
a Bente Markusdatter g.m. Henrik Jensen i København.
Afdøde døde 12.5.1695.

281    Eskild Villumsen, bådsmand i Grønnegade i København. 16.7.1695, no.68, opslag 43.
E: Birgitte Nielsdatter. B:
1) Marie Eskildsdatter 13.
FM: Oluf Andersen, skrædder.

282    Maren Christensdatter i Hestemøllestræde i København. 16.7.1695, no.69, opslag 46.
E: Ditlev Spangenberg, væver. B:
1) Nikolaj Ditlevsen 25, væversvend i udlandet
2) Anne Margrethe Ditlevsdatter 23.

283    Nikolaj Ernst, skrædder i Ny Kongensgade i København. 17.7.1695, no.70, opslag 58.
E: Anne Sofie. FM: Frederik Knyttel. B:
1) Gotfred Ernst 14
2) Hans Mikkel Ernst 13
3) Jørgen Henrik Ernst 4.
FM:
1 Frederik Ubelacher, væver
2 Joen Snedker
3 Peder Wilwater.
Desuden nævnes bedstemor salig M. Casper.

284    Mette Christensdatter i København, der døde 19.7.1695, no.71, opslag 66.
E: Niels Tollesen, bådsmand.
Arvinger angives ikke.

285    Niels Hansen, øltapper i et hus ved Boldhuset på Slotspladsen i København. 22.7.1695, no.72, opslag 67.
E:Kirsten Lauridsdatter. LV: Jens Pedersen, købmand.
Første ægteskab med Kirsten Børgesdatter. B:
1) Hans Nielsen 6.
FM: Hans Kruch, skomager.

286    Cathrine Henriksdatter, 80 år gammel i København. 31.7.1695, no.73, opslag 76.
E: Andreas Gade, lysestøber. B:
1) Henrik Andreassen Gade, snedker, død. E: Maren Hansdatter g.m. Conrad Zettel, snedker i Lille Helliggejststræde. 3B:
a Peder Henriksen Gade 10
b Cathrine Henriksdatter Gade 7
c Henrik Henriksen Gade 5.

287    Anne Jensdatter i Store Lars Bjørnstræde i København. 5.8.1695, no.74, opslag 86.
E: Morten Jørgensen, skoflikker.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var født i Navr i Jylland, døde 10.1.1695.

288    Laurids Sørensen, bødker i Norgesgade i København. 13.8.1695, no.76, opslag 94.
E: Bente Andersdatter. LV: Laurids Lange, skomager i Hillerød.
Arvinger angives ikke.

289    Ingeborg Pedersdatter i Store Lars Bjørnstræde i København. 22.8.1695, no.77, opslag 103.
E: Christen Rasmussen Lange, klejnsmed. B:
1) Hans Christensen 5.
FM: morfar Peder Jørgensen, brændevinsbrænder.

290    Peder Christensen, ugift bryggersvend i København. 27.8.1695, no.78, opslag 113.
A:
0) forældre Christen Nielsen Lindgaard og Anne Pedersdatter i Terp i Vester Velling sogn, begge døde
1) bror Jens Christensen i terp
2) bror Christens Christensen
3) søster Anne Christensdatter i Kvorning
4) søster Maren Christensdatter i Øster Velling
5) søster Kirsten Christensdatter.

291    Rebekka Lauridsdatter i Magstræde i København. 28.8.1695, no.79, opslag 117.
E: Søren Jørgensen, skipper. B:
1) Jørgen Sørensen
2) Laurids Sørensen
3) Karen Sørensdatter.
Afdøde døde 12.6.1695.

292    Peder Bertelsen, øltapper i Gothersgade i København. 29.8.1695, no.80, opslag 127.
E: Maren Stigsdatter. LV: Peder Storch, der ægter enken. B:
1) Bertel Pedersen 2½.
FM: Anders Nissen, vinskænker.
Afdøde døde 26.2.1695.

293    Jens Mouridsen, rebslager i Magstræde i København. 30.8.1695, no.81, opslag 131.
E: Anne Andersdatter. LV: Jens Nielsen, der ægter enken.
Testamente af 18.8.1679. A:
1) bror Rasmus Mouridsen, død. E: Mette Andersdatter. 1B:a Mourids Rasmussen 15
2) søster Birgitte Mouridsdatter g.m. Christian Hansen, rebslager.

294    Hans Homann (Hømann), ugift i København. 6.6.1695, no.82, opslag 135.
A:
0) far Johan Homann, kongelig skomager, død
1) bror Helmuth Otto
2) bror Tidemann Otto
3) søster Marie Lund.
FM:
1 David Koba, remmesnider
2 Didrik Schønnemann. skomager
3 Henrik Brandt, hatstafferer.

295    Anne Elisabeth i Gammel Kongensgade ved Nikolaj Kirke i København. 5.9.1695, no.83, opslag 138.
Enke efter Nikolaj Burmeister. A:
1) mor Anne, enke efter Jacob Kitzerov, [guldsmed, begravet København Nikolaj 5.5.1674]
2) søster Anne Jacobsdatter Kitzerov, enke efter Henrik [Henriksen] Drejer, silke- og klædekræmmer, [begravet København Nikolaj 25.1.1686]
3) søster Margrethe [Lisbeth] Jacobsdatter Kitzerov, [begravet København Nikolaj 9.5.1688]. E: Jens [Tidemannsen] Loumann, brygger. 7B:
a Jacob Jensen Loumann 17
b Anne Kirstine Jensdatter Loumann 17
c Tidemann Jensen Loumann 16
d Margrethe Jensdatter Loumann 16
e Sofie Jensdatter Loumann 14
f Kirsten Jensdatter Loumann 13
g Maren Jensdatter Loumann 13.

296    Søren Sørensen Møller, vognmand i Store Lars Bjørnstræde i København. 6.9.1695, no.84, opslag 157.
E:Marten Jensdatter. LV: Niels Nielsen Schien, der ægter enken. B:
1) Maren Sørensdatter 13
2) Sidse Sørensdatter 10
3) Søren Sørensen 4.
FM:
1 Peder Jensen Bruun, tobakspinder
2 Didrik Jensen, vognmand
3 Hans Jes, brændevinsbrænder.

297    Peder Nielsen, vognmandssvend i Sankt Pederstræde i København. 10.9.1695, no.85, opslag 171.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Gert Jansen, glarmester. B:
1) Sidse Pedersdatter 7
2) Niels Pedersen 5.
FM: Hans Randulf, øltapper.

298    Anne Mogensdatter på Christianshavn. 11.9.1695, no.86, opslag 174.
E: Claus Andersen, skibstømrer. B:
1) Anders Clausen 19
2) Karen Clausdatter 13
3) Christen Clausen 8.
FM: Bernt Olufsen, skipper.

299    Peder Pedersen Kuri (Kurie), ugift. Skifte i København 12.9.1695, no.87, opslag 178.
A:
0) forældre Peder Mogensen [Wingaard, der kaldtes] Peder Kuri, præst i Ellidshøj og Svenstrup, [skifte Hornum herred gejstlig 28.9.1672 lbnr.75] og [Anne Nielsdatter Steenberg], skifte 24.4.1686
1) søster Birgitte Pedersdatter.
Mors barn [uden ægteskab med Knud Jacobsen Sommer, rådmand i Ålborg]. B:
2) halvsøster Trine Knudsdatter.
FM: afdødes stedfar Peder Hansen, købmand.
Afdøde døde 1693 i Ostindien.

300    Niels Olufsen, øltapper i Kongens Bredgade i København. 13.9.1695, no.88, opslag 182.
E: Birgitte Madsdatter. LV: Jens Bentsen, brygger. A:
1) søster Mette Olufsdatter ved Skive i Jylland
2) en bror- eller søstersøn: Jeppe ved Skive.
Afdøde døde 7.6.1695.

301    Mogens Jensen, bådsmand i Grønnegade i København. 13.9.1695, no.89, opslag 191.
E: Kirsten Andersdatter. B:
1) Sidse Mogensdatter 11
2) Karen Mogensdatter 7.
FM: Christen Mortensen, væver.

302    Engelbrecht Christian, købmand i Skindergade i København. 14.9.1695, no.90, opslag 194.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Christian Adolf, der ægter enken. B:
1) Jørgen Engelbrecht 9
2) Karen Engelbrecht 8.
FM: farfar Jens Riber, rådmand.
Desuden nævnes enkens stedsøn Iver Jørgensen Døbbel på Sankt Thomas i Vestindien.

303    Margrethe Hedvig Sigvardsdatter i Frederiksberggade i København. 21.9.1695, no.91, opslag 201.
E: Nikolaj Vilhelm Schreve, købmand. B:
1) Hans Vilhelm Nikolajsen Schreve 3.
FM: Jørgen Simonsen, prokurator.

304    Agnethe Sofie Jochumsdatter i København. 23.9.1695, no.92, opslag 205.
E: Peder Nielsen. A:
1) mor Cathrine Sofie g.m. Peder Nielsen
2) bror Johannes Jochumsen
3) bror Jørgen Jochumsen
4) søster Regine Jochumsdatter
5) halvsøster Inger Pedersdatter.
Afdøde havde arv efter skifte 1.9.1673.

305    Peder Daler, visiterer på Frederiksholm i Ny Vestergade i København. 29.9.1695, no.93, opslag 207.
Arvinger kendes ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.16).

306    Jens Hansen, væversvend i Vognmandsgade i København. 1.10.1695, no.94, opslag 218.
E: Anne Eriksdatter. B:
2) Bodil Jensdatter 12.
FM: Anders Hansen.
Første ægteskab med Else Rasmusdatter. B:
1) Anne Jensdatter 29.
FM: Daniel Hecht.
Afdøde døde 19.4.1695.

307    Christen Rosenfeldt, skrædder i Købmagergade i København. 1.10.1695, no.95, opslag 225.
E: Cathrine Nielsdatter. LV: Knud Olufsen, underfoged. B:
1) Niels Christensen 7.
FM: Frederik Kneutel, skrædder.
Arv i boet efter Mikkel Lützen, skifte 13.10.1687 til B:
1) Gertrud Marie Mikkelsdatter
2) Anne Cathrine Mikkelsdatter
3) Magdalene Sofie Mikkelsdatter.
Desuden nævnes Hans Andersen Rosenfeldt.

308    Gertrud Burmeister i Skindergade i København. 2.10.1695, no.96, opslag 331.
E: Bernt Hay, klejnsmed. B:
1) Anne Margrethe Berntsdatter 2¼-
FM: Christen Rasmussen, klejnsmed.

309    Anne Nielsdatter på Gammeltorv i København. 7.10.1695, no.97, opslag 236.
E: Niels Nielsen, øltapper. A:
1) bror Jøns Nielsen i Syntorp i Skåne, død. E: Oliva Bøgsted.

310    Hans Fritz, destillerer i Pilestræde i København. 10.10.1695, no.98, opslag 245.
Enkemand efter Anne Lauridsdatter. B:
5) Dorthe Fritz g.m. Jens Jensen, skomager
6) Cathrine Fritz 20, vanvittig.
Første ægteskab med Marie Hansdatter, skifte 29.6.1667. B:
1) Jacob Fritz, skrædder
2) Kirsten Fritz 40, forlovet med Johan Adolf Dengel
3) Margrethe Fritz, enke efter Børge Ambjørnsen
4) Inger Fritz g.m. Claus Sørensen, skipper.

311    Joen Lauridsen, bådsmand i Møntergade i København. 12.10.1695, no.99, opslag 276.
E: Marie Pedersdatter. LV: Jørgen Finchenhof. B:
1) Ellen Kirstine Joensdatter 13
2) Kirsten Joensdatter 11.
FM:
1 Peder Pedersen, garver
2 Lorents Pedersen, garver.
Afdøde døde på rejse i Holland.

312    Markus Sørensen, høker på Gammeltorv i København. 16.10.1695, no.100, opslag 282.
E: Bodil Torstensdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 2.9.1695.

313    Christoffer Mathiassen, possementmager i Vimmelskaftet i København. 18.10.1695, no.101, opslag 290.
E: Dorthe Henriksdatter. LV: Peer Blatt.
Af første ægteskab B:
1) Maren Christoffersdatter, død, var g.m. Iver Sørensen, brygger. 3B:
a Mette Iversdatter g.m. Mogens Olufsen, remmesnider ved Sæbygård på Sjælland
b Anne Iversdatter 26
c Karen Iversdatter 20.

314    Johanne Steffensdatter i Brøndstræde i København. 22.10.1695, no.102, opslag 301.
Enke efter Anders Nielsen, brændevinsbrænder.
Testamente af 4.11.1693.
Da hun ingen arvinger efterlader, går hele arven til Trinitatis kirke.
Desuden nævnes afdødes mands søster Inger Nielsdatter i Brønshøj Hospital.
Afdøde døde 6.10.1695.

315    Thomas Thomsen, ugift i København. 24.10.1695, no.103, opslag 318.
A:
1) mor Karen Nielsdatter g.m. Jens Christensen, skipper
2) halvbror Ribert Jensen 13
4) halvsøster Sidse Jensdatter 10
3) halvbror Christian Jensen 8
4) halvsøster Maren Jensdatter 6.
Afdøde havde arv efter:
1 far skifte 23.12.1681
2 søster Maren Thomasdatter.
Afdøde 1693.

316    Anne Thomasdatter Jelentin i Store Helliggejststræde i København. 28.10.1695, no.105, opslag 320.
Enke efter Anders Mikkelsen, knivsmed.
Af første ægteskab B:
1) Margrethe Jacobsdatter g.m. Jochum Emmiche, knivsmed
2) Barbara Jacobsdatter g.m. Hans Haber, klejnsmed
3) Anne Jacobsdatter, død, var g.m. Melchior Tabler, knivsmed. 3B:
a Anders Melchiorsen 20
b Hedvig Melchiorsdatter 12
c Barbara Melchiorsdatter 9
4) Cathrine Jacobsdatter, død, var g.m. Jørgen Musted, knivsmed. 2B:
a Anne Cathrine Jørgensdatter 14
b Melchior Jørgensen 12¾.

317    Jens Eriksen, bådsmand i Prinsensgade på Frederiksholm. 6.11.1695, no.106, opslag 326.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Bente Jensdatter 4.
FM: Thomas Johansen, lysestøber.

318    Mathias Erland, melmand i Endeløsstræde i København. 9.11.1695, no.107, opslag 330.
E: Susanne Hartvigsdatter. LV: LV: Hans Henrik Bache. B:
1) Sidse Cathrine Mathiasdatter 12½
2) Else Mathiasdatter 5.
FM: Anders Olufsen, skipper.

319    Peder Jensen, skoleholder (skolemester) på Blegdammen, boende i den 8. Blegdam uden for Nørreport i København. 13.11.1695, no.108, opslag 343.
E: Margrethe Jacobsdatter. LV: Iver Lauridsen, brændevinsbrænder. B:
1) Maren Pedersdatter 6
2) Helvig Pedersdatter 3.
FM:
1 Søren Christensen, blegemand
2 Peder Nielsen, skoflikker.

320    Peder Sørensen Ordrup, herbergere uden for Nørreport i København. 13.11.1695, no.109, opslag 347.
E: Inger Christensdatter. B:
1) Johanne Pedersdatter 9.
FM: Peder Hassel.

321    Hans Corneliussen Rust, skipper i Helliggejststræde i København. 26.11.1695, no.110, opslag 351.
E: Kirsten Hansdatter. B:
1) Karen Hansdatter 4
2) Johanne Hansdatter 2.
FM: Peder Eggers, billedhugger.

322    Jens Mouridsen, ugift købmand i Hyskenstræde i København. 10.12.1695, no.112, opslag 354.
A:
1) søster Maren Mouridsdatter g.m. Jørgen Jochum Sahn
2) bror Niels Mouridsen
3) søster Anne Mouridsdatter.
FM: afdødes stedfar Terkild Jørgensen, skipper, enkemand efter afdødes mor Kirsten Eriksdatter.

323    Kirsten Eriksdatter i Hyskenstræde i København. 11.12.1695, no.113, opslag 363.
E: Terkild Jørgensen, skipper.
Skifte 6.7.1689 efter første ægtemand. B:
1) Jens Mouridsen, købmand, der døde efter sin mor, [skifte 10.12.1695 lbnr.322]
2) Maren Mouridsdatter 18, der ægter Jørgen Jochum Sahn
3) Niels Mouridsen 17
4) Anne Mouridsdatter 13.

324    Jens Christensen, begsyder ved Østervold i København. 12.12.1695, no.114, opslag 385.
E: Maren Jensdatter. A:
1) bror Jens Christensen Basse
2) halvbror Mads Sørensen i Øster Alling i Jylland.
Afdøde døde 16.10.1695.

325    Christen Nielsen, knivsmed i Vestergade i København. 13.12.1695, no.115a, opslag 392.
E: Karen Henriksdatter. LV: Jørgen Finchenhof. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter 18
2) Nikolaj Christensen 15.
FM: Jochum Emmiche, knivsmed.

326    Carl Samuelsen, brændevinsbrænder i Studiestræde i København. 16.12.1695, no.115b, opslag 395.
Enkemand. B:
1) Samuel Carlsen 8.
FM: Niels Pedersen, tobaksspinder.
Afdøde havde ombragt sig selv 10.12.16595.

327    Johanne Madsdatter i Vingårdstræde i København. 17.12.1695, no.116, opslag 403.
E: Poul Hansen, prammand. A:
1) bror Anders Madsen i København
2) søster Karen Madsdatter
3) halvbror Oluf Madsen i Rye sogn på Sjælland
4) halvsøster Birgitte Madsdatter g.m. Peder Jensen ruhugger på Holmen
5) halvsøster Magdalene Madsdatter.
Desuden skal afdøde efterlade 2 søstre og et søsterbarn uvist hvor.
Afdøde døde 2.10.1695.

328    Inger Urbansdatter Fribert i Rådhusstræde i København. 20.112.1695, no.117, opslag 408.
E: Laurids Bertelsen, islandsk købmand. A:
1) mor Signe Hermansdatter g.m. Søren Sørensen Løvenskov
2) bror Herman Fribert 20
3) halvbror Lorents Fribert 34
4) halvsøster Dorthe Schowert 18
5) halvbror Just Sørensen 8
6) Søren Sørensen 5.
FM: Bertel Fribert, brygger.
Arv i boet efter Maren Jensdatter, skifte 9.12.1692 til B:
1) Mette Lauridsdatter.

329    Jens Pedersen, møller i Helligkorstræde i København. 24.12.1695, no.118, opslag 417.
E: Mette Mortensdatter. B:
1) Cathrine Jensdatter g.m. Oluf Holm, brygger
2) Peder Jensen 15.
FM: Oluf Pedersen, tømrer.

330    Sille Cathrine Jochumsdatter i Grønnegade i København. 30.12.1695, no.119, opslag 429.
E; Bernt Hansen, bøsseskæfter. B:
1) Jochum Christian Berntsen 13
2) Cathrine Berntsdatter 11
3) Bernt Berntsen 9
4) Gertrud Berntsdatter 5.
FM:
1 Niels Hansen, glarmester
2 Jens Christensen Ticho.


Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
1697


331    Registrering i København. 12.6.1697, no.51, opslag 2.
Registrering i boet efter afdøde Jochum Waltz, snedker på Gråbrødretorv i København, enkemand efter Elisabeth Sontmann, død 28.9.1696.
(Originale skiftebreve lbnr.65),Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
1699


332    Herman Jansen i København. 1699, no.3, opslag 2.
E: Sara. B:
1) Herman Hermansen
2) Johan Hermansen
3) Henrik Hermansen
4) Frederik Hermansen.
Begyndelsen af skiftet mangler.

333    Cathrine Krop i Vognmandsgade i København. 16.1.1699, no.4, opslag 9.
E: Didrik Meyer, brændevinsbrænder.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.10.1697.

334    Anne Mortensdatter i Borgergade i København. 27.1.1699, no.6, opslag 14.
E: Mogens Pedersen, skipper. B:
3) Else Marie Mogensdatter 9 mdr.
FM: mors stedfar Anders Eriksen, brændevinsbrænder.
Første ægteskab med Oluf Nielsen, skipper. B:
1) Kirsten Olufsdatter 9
2) Nikolaj Olufsen 7.
FM: Niels Frandsen, skipper.
Afdøde døde 20.11.1698.

335    Cathrine Elisabeth Pedersdatter, ugift i Østergade i København. 31.1.1699, no.7, opslag 22.
A:
1) halvbror Anders Pedersen Rask, brændevinsbrænder
2) halvsøster Johanne Pedersdatter g.m. Jacob Fritz, skrædder
3) halvsøster Margrethe Pedersdatter g.m. Johan Sonnichsen i Nykøbing Sjælland
4) halvsøster Anne Margrethe Pedersdatter.
Desuden nævnes afdødes stedmor g.m. Christen Pedersen, skrædder.

336    Anne Erlandsdatter i Sankt Pederstræde i København. 1.2.1699, no.8, opslag 33.
Enke efter Anders Christensen, brændevinsbrænder. B:
1) Christen Andersen 12
2) Claus Andersen 5.
FM:
1 Laurids Torstensen, brændevinsbrænder
2 Hans Sæbesen, maler.
Afdøde døde 25.11.1698.

337    Bodil Pedersdatter i Gothersgade i København. 4.2.1699, no.9, opslag 39.
E: Laurids Jørgensen, maler. B:
1) Abel Lauridsdatter 17
2) Jørgen Lauridsen 15
3) Maren Lauridsdatter 13
4) Peder Lauridsen 12
5) Susanne Lauridsdatter 8.
FM:
1 Mikkel Lauridsen, maler
2 Jens Christensen, maler.

338    Anne Bentsdatter i Pilestræde i København. 7.2.1699, no.10, opslag 44.
Enke efter Claus Dinesen, stolemager. B:
1) Dines Clausen, stolemager. på stedet.

339    Jacob Nielsen, rebslager i Sønder Voldstræde på Christianshavn. 8.2.1699, no.11, opslag 46.
E: Anne Mortensdatter. B:
1) Niels Jacobsen 14
2) Markus Jacobsen 12
3) Cornelius Jacobsen 9
4) Morten Jacobsen 6
5) Anne Marie Jacobsdatter 4.
FM:
1 Christen Mortensen, væver
2 Anders Mogensen, væver.

340    Carsten Jacobsen Svingfyr i Store Færgestræde i København. 9.2.1699, no.12, opslag 50.
E: Margrethe Hedvig.
Arvinger kendes ikke.

341    Henrik Pohlmann, hattemager i Kristen Bernikowstræde i København. 10.2.16599, no.13, opslag 55.
E: Sidsel Troelsdatter. LV: Cornelius Nissen. B:
3) Mette Henriksdatter 12
4) Annike Henriksdatter 6.
FM: Niels Mouridsen, hattemager.
Første ægteskab med Mette Henriksdatter Hjort. B:
1) Anne Henriksdatter 24
2) Margrethe Henriksdatter 20.
FM: Johan Løwe, hattemager.
Afdøde døde 27.11.1698.

342    Bernt Lorentsen, skomager i Badstuestræde i København. 13.2.1699, no.14, opslag 60.
E: Mette Bjørnsdatter. LV: Knud Christensen, øltapper. BV:
1) Lorents Berntsen 4, der døde 3 uger efter sin far
2) Jacob Berntsen 2
3) Anne Kirstine Berntsdatter 9 uger.
FM:
1 Jacob Hartmann, skomager
2 Morten Christensen, skomager.

343    Christian Franch, kirurg i Købmagergade i København. 14.2.1699, no.15, opslag 67.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Henrik Barchmann, barbersvend, der ægter enken. B:
1) Johan Gynther Franch 12
2) Andreas Christian Franch 10.
FM:
1 Jacob Schiøtt, kobbersmed
2 Henrik Spretz, kirurg.

344    Jørgen Liebendal, bager i Klædeboderne i København. 15.2.1699, no.16, opslag 81.
E: Anne Jochumsdatter Dorn. B:
1) Jørgen Liebendal, bager
2) Jochum Liebendal 22
3) Lisbeth Liebendal 18
4) Else Liebendal 15
5) Anne Marie Liebendal 10.
FM:
1 Peder Dorn, stadskaptajn
2 David Koba, remmesnider
3 Hans Rohde, garver.

345    Asmus Iversen, brændevinsbrænder i Sankt Pederstræde i København. 16.2.1699, no.17, opslag 92.
E: Anne Clausdatter. B:
2) Iver Asmussen 7½
3) Anders Asmussen 3½.
FM:
1 Jørgen Christensen, rebslager
2 Rasmus Lauridsen, maler.
Af førsteægteskab B:
1) Florentine Asmusdatter g.m. Niels Brodersen, brændevinsbrænder.
Desuden nævnes afdødes steddatter g.m. Frands Pedersen, fægtesvend.
Afdøde døde 22.1.1699.

346    Oluf Christensen Trane, marketender på Kongens Nytorv i København. 17.2.1699, no.18, opslag 98.
E: Anne Lauridsdatter. A:
1) bror Jens Trane, soldat
samt øvrige arvinger i Jylland.
Afdøde døde 16.1.1699.

347    Bente Nielsdatter i Vognmandsgade i København. 18.2.1699, no.19, opslag 105.
E: Peder Bjørnsen, koffardibådsmand. B:
1) Kirsten Pedersdatter 17
2) Bjørn Pedersen 15
3) Gundil Pedersdatter 11.
FM: Jens Andersen, sejlingsmand.

348    Hans Mortensen, skipper i Strandgade på Christianshavn. 21.2.1699, no.20, opslag 107.
E: Ellen Bertelsdatter.
Første ægteskab med Sofie Caspersdatter [Eggers], skifte 15.3.1694. B:
1) Hans Hansen Nobel på Holdengård ved Trondhjem i Norge
2) Morten Hansen, skipper i København
3) Dorthe Hansdatter g.m. Lorents Schnitler, hestekræmmer
4) Else Hansdatter g.m. Nikolaj Sørensen, brygger
5) Agnethe Hansdatter g.m. Jens Bjørnsen, brygger
6) Cathrine Hansdatter g.m. Mathias Hansen Bechmann, skipper
7) Sofie Hansdatter g.m. Anders [Nielsen] Weyer, kapellan i Holt præstegæld [i Nedenes provsti] i Norge.
Afdøde døde 14.12.1698.
Litteratur: Forskellige Slægtebogs-optegnelser. Meddelte af arkivfuldmægtig E. A. Thomle: I. Familien Schnitler i: Personalhistorisk Tidsskrift 1887 side 169-180. Heri side 169: Hans Mortensen Nobel.

349    Anders Thorsen, skipper i Grønnegade i København. 22.2.1699, no.21, opslag 146.
E: Else Arentsdatter. B:
1) Karen Andersdatter g.m. Erik Olufsen, styrmand
2) Else Andersdatter 23
3) Inger Andersdatter 16
4) Helle Andersdatter 13.
FM:
1 Oluf Engelsen, skipper
2 Anders Børgesen, skipper
3 Svend Andersen, skipper.

350    Annike [Villumsdatter] Farenhusen i Ny Vestergade i København. 22.2.1699, no.22, opslag 150.
E: Zacharias Garben, klæde- og silkehandler. B:
1) Villum Zachariassen Garben 9
2) Elisabeth Zachariasdatter Garben 8
3) Baltser Zachariassen Garben 2½
4) Anne Margrethe Zachariasdatter Garben 1.
FM:
1 farbror Hans Garben
2 Lyder Styfler.

351    Birgitte Didriksdatter i Store Lars Bjørnstræde i København. 25.2.1699, no.23, opslag 174.
E: Poul Sørensen, murersvend.
Første ægteskab med Villum Grefer, billedhugger.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 1.10.1698.

352    Ellen Knudsdatter i Store Strandstræde i København. 28.2.1699, no.24, opslag 183.
E: Jens Lauridsen, klejnsmed. A:
1) bror, død. 3B:
a Elisabeth Olufsdatter g.m. Oluf Christensen, foged på Lindersvold i Roholte sogn i Fakse herred
b Anne Olufsdatter g.m. Lorents Stavanger, kaptajnløjtnant til søs
c Cathrine Olufsdatter, enke
2) bror, død. 1B:
a Karen Poulsdatter, død. 1B:
1 Jens Mikkelsen 14.

353    Marie Jacobsdatter i Kattesundet i København. 1.3.1699, no.25, opslag 198.
E: Henrik Henriksen, fisker. B:
1) Engelke Henriksdatter 16
2) Henrik Henriksen 12
3) Johan Henriksen 7
4) Birgitte Henriksdatter 5.
FM: Telle Lauridsen, stenfører.

354    Margrethe Hansdatter i Købmagergade i København. 1.3.1699, no.26, opslag 200.
Enke efter Jørgen Stilche, guldsmed, skifte 27.2.1696. B:
1) Margrethe Jørgensdatter, skifte 20.5.1697, var g.m. Robert McCulloch. 1B:
a Robert Robertsen McCulloch.
Afdøde døde 3.1.1699.

355    Andreas Ulrich, skoleholder i Skindergade i København. 6.3.1699, no.27, opslag 232.
E: Karen Ernstsdatter. LV: Niels Olufsen, brygger. B:
1) Daniel Ulrich 7
2) Johan Ulrich 5
3) Andreas Ulrich1.
FM:
1 Peder Andersen Fjellerup, islandsk købmand
2 Thomas Barfoed, snedker
3 Cort Leger, bager.

356    Just Krudorf, ugift kræmmersvend i København. 9.3.1699, no.28, opslag 238.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 27.2.1699.

357    Margrethe Lauridsdatter i Skidenstræde i København. 2.1.1699, no.29 opslag 240.
Arvinger angives ikke.

358    Karen [Olufsdatter] på Gammeltorv i København. 16.3.1699, no.30, opslag 243.
Enke efter Søren Villumsen, borgmester [i Lund] i Skåne, [sidst tolder i Ringkøbing, skifte Ringkøbing 23.1.1682 lbnr.120].
Arvinger kendes ikke.
I boet fandtes et købebrev af 2.9.1682 på et gravsted i Ringkøbing kirke.
Afdøde døde 3.2.1699.
(Originale skiftebreve lbnr.54).

359    Anne Nielsdatter i Skidenstræde i København. 17.3.1699, no.31, opslag 257.
Enke efter Christian Jørgen Brasch, drejer.
Arvinger angives ikke.

360    Peder Nielsen, vangemand, boende på Magistratens vang uden for Nørreport i København. 18.3.1699, no.32, opslag 275.
E: Mette Mogensdatter. B:
1) Mogens Pedersen 4.
FM: farbror Anders Nielsen, rådstuetjener.

361    Dorthe Andersdatter i Vestergade i København. 23.3.1699, no.33, opslag 280.
E: Jacob Mogensen Grave, garver. B:
1) Mogens Jacobsen Grave 13.
FM: morbror Jacob Andersen [Hummer], præst i [Store] Magleby på Gammel Amager.

362    Albert Clausen Hoborg, ugift købmandssvend i Læderstræde i København. 28.3.1699, no.34, opslag 288.
A:
1) søster g.m. Didrik Olivarius, præst i Hammerløv i Skåne.
Afdøde døde 18.3.1699.

363    Sidse Jespersdatter i Voldgaden ved Nørreport i København. 28.3.1699, no.35, opslag 302.
E: Jens Lauridsen, arbejdskarl. B:
1) Drude Margrethe Jensdatter 14
2) Anne Jensdatter 6.
FM: Jens Pedersen, købmand.

364    Anne Nielsdatter i Lille Larsbjørnsstræde i København. 29.3.1699, no.36, opslag 306.
Enke efter Laurids Gudmandsen, møller. B:
1) Bente Lauridsdatter 11
2) Hans Lauridsen 6.
FM: Jørgen Andersen, møller.

365    Registrering i København. 29.3.1699, no.37, opslag 310.
Registrering af boet hos Hans Laks, skoleholder i Badstuestræde i København g.m. Bodil Hansdatter Holst, efter højesteretsdom at miste 2 fingre og sit bo for begået mened.

366    Maren Olufsdatter i København. 31.3.1699, no.38, opslag 313.
E: Sigvard Jensen, islandsk arbejdskarl. B:
1) Jens Sigvardsen 8
2) Ingeborg Sigvardsdatter 6
3) Lene Sigvardsdatter 5
4) Anne Sigvardsdatter 4.
FM: Niels Christensen, prammand.
Afdøde døde 10.3.1699.

367    Niels Pedersen, islandsk bødkersvend. Skifte i København 1.4.1699, no.39, opslag 317.
Arvinger angives dog angives som beslægtede:
1) Niels Lauridsen, tømrersvend
2) Oluf Lauridsen.
Afdøde døde i august 1698 på hjemrejse fra Island.

368    Claus Jensen, øltapper i Vimmelskaftet i København. 1.4.1699, no.40, opslag 324.
E: Inger Nielsdatter. B:
1) Thomas Clausen 5
2) Inger Clausdatter 4
3) Niels Clausen 2.
FM: Laurids Pedersen, brændevinsbrænder.

369    Maren Rasmusdatter i Gammelmønt i København. 1.4.1699, no.41, opslag 327.
E: Peder Jensen Bach, bøssemager. B:
1) Jens Pedersen 19
2) Johanne Pedersdatter 17
3) Rasmus Pedersen 11
4) Anne Cathrine Pedersdatter 10.
FM:
1 Lorents Hansen, bøssemager
2 Jesper Lauridsen Raklev, prokurator.

370    Opbudsbo i København. 3.4.1699, no.42, opslag 332.
Registrering af fallitbo hos Albert Gødesen, hørkræmmer i Vestergade i København.

371    Anders Olufsen i København. 4.4.1699, no.43, opslag 346.
Genfordeling af arven tildelt ved skiftet efter ham 22.12.1697. A:
1) halvbror Nikolaj Olufsen
2) halvsøster Kirsten Olufsdatter
3) halvbror Christian Andersen
4) halvbror Knud Andersen, i Vestindien
5) halvsøster Marie Andersdatter, enke efter Morten Bendixen, tømrersvend.
Forældre til de 3 sidste halvsøskende er Anders Knudsen og Kirsten Christensdatter, nu g.m. Mogens Pedersen, skipper.

372    Christen Lauridsen Skærbæk, ugift på Gråbrødretorv i København. 5.4.1699, no.44, opslag 352.
A:
1) søster Anne Lauridsdatter g.m. Jens Madsen Barmer i Års-Slet herred
2) søster Mette Lauridsdatter g.m. Jens Christensen i Barmer
ved Jørgen Jensen, forvalter og ridefoged på Sebberkloster.
Afdøde døde 6.3.1699.

373    Søren Nielsen Hjort, øltapper i Købmagergade i København. 14.4.1699, no.45, opslag 11.
E: Maren Pedersdatter. A:
1) bror Niels Nielsen i Fjenneslevmagle på Sorø Skoles gods, død. 4B:
a Anders Nielsen
b Rasmus Nielsen
c Niels Nielsen
 d Dorthe Nielsdatter g.m. Niels Nielsen Friis,
alle i Fjenneslevmagle på Sorø skoles gods.
Afdøde døde 5.3.1699.

374    Bodil Bjørnsdatter i Kompagnistræde i København. 17.4.1699, no.46, opslag 22.
E: Anders Poulsen, brændevinsbrænder. A:
1) søster Bodil Bjørnsdatter g.m. Jens Lohse, murersvend
2) bror Rasmus Bjørnsen, tømrer
3) bror Søren Bjørnsen i Jylland
4) bror Bjørn Bjørnsen i Jylland.
Afdøde døde 1.1.1699.

375    Marie Gorsvil i Vognmandsgade i København. 119.4.1699, no.47, opslag 30.
E: Erik Joensen, skipper.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 4.2.1699.

376    Sidse Lauridsdatter i Færgestræde i København. 22.4.1699, no.48, opslag 37.
E: Claus Graften horst, skoflikker. B:
1) Poul Clausen 14
2) Andreas Clausen 8.
FM: Jens Olufsen, skoflikker.

377    Opbudsbo i København. 1.5.1699, no.49, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Reinholt Vadsholt, klædekræmmer, boende på Børsen i København.

378    Peder Jensen, øltapper på Gammeltorv i København. 3.5.1699, no.50, opslag 14.
E: Ingeborg Svendsdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 5.3.1699.

379    Jens Pedersen Flint i Hyskenstræde i København. 3.5.1699, no.51, opslag 18.
E: Margrethe Tamp. B:
1) Peder Nikolaj Jensen Flint 4½.
FM: Rasmus Henriksen, possementmager.

380    Christen Sørensen, sejlingsmand i Ulkegade i København. 4.5.1699, no.52, opslag 20.
E: Ellen Jensdatter. B:
1) Bente Marie Christensdatter 3
2) Christine Christensdatter 1.
FM: Anders Thomsen, øltapper.

381    Ingeborg Olufsdatter i Vestergade i København. 6.5.1699, no.53, opslag 23.
E: Peder Lauridsen, farver. B:
1) Steffen Pedersen 11.
FM: Jens Ibsen, klejnsmed.

382    Peder Olufsen, øltapper i Sankt Annægade på Christianshavn. 6.5.1699, no.54, opslag 28.
E: Maren Hansdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 25.2.1699.

383    Didrik Jordmann, skrædder i Antonistræde i København. 8.5.1699, no.55, opslag 33.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Jørgen Didriksen 20
2) Cathrine Didriksdatter 11
3) Anne Kirstine Didriksdatter 8½.
FM:
1 Christian Sivertsen, knapmager
2 Peder Mortensen, snedker.

384    Jens Pedersen Lange, islandsk arbejdskarl i København. 8.5.1699, no.56, opslag 37.
A:
1) far Peder Christensen Lange i Kristrup.

385    Hans Andersen, skoflikker i Fiolstræde i København. 9.5.1699, no.57, opslag 42.
E: Johanne Lauridsdatter. B:
1) Anders Hansen 19
2) Anne Kirstine Hansdatter 15
3) Niels Hansen 11
4) Johanne Marie Hansdatter 8.
FM: Oluf Pedersen, brændevinsbrænder.

386    Maren Jørgensdatter i et hus i Slippen ved Landemærket i København. 9.5.1699, no.58, opslag 45.
Enke efter Troels Steffensen, murer.
Arvinger kendes ikke.
Testamente af 2.1.1696. A:
1) afdødes værge Niels Engelsen, murer.
Afdøde døde 28.4.1699.
(Originale skiftebreve lbnr.57).

387    Birgitte Jensdatter i Gammelmønt i København. 9.5.1699, no.59, opslag 61.
E: Poul Mogensen, hustømrer. A:
1) bror Anne Lauridsdatter g.m. Mathias Rasmussen, skomager
2) bror Morten Lauridsen, død. 1B:
a Anne Mortensdatter, [skifte 27.1.1699 lbnr.334]. E: Mogens Pedersen, skipper. 1B:
3 Else Marie Mogensdatter 2.
Anne Mortensdatters første ægteskab med [Oluf Nielsen]. 2B:
1 Kirsten Olufsdatter 9
2 Nikolaj Olufsen 7.
FM:
1 Niels Frandsen, skipper
2 Anders Eriksen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 21.3.1699.

388    Anne Marie Jacobsdatter i Løvstræde i København. 11.5.1699, no.60, opslag 71.
Enke efter Jacob Sørensen, kongens teltmager. B:
1) Jacob Jacobsen, skræddersvend
2) Søren Jacobsen, kommunitetets ridefoged
3) Mourids Jacobsen, skrædder
4) Peder Jacobsen, skræddersvend i udlandet
5) Bodil Jacobsdatter, død. E: Johan Schmidt, skrædder. 2B:
a Dorthe Marie Johansdatter 20
b Anne Marie Johansdatter 19
6) Sofie Marie Jacobsdatter g.m. Jens Krag, skrædder
7) Anne Marie Jacobsdatter g.m. Christoffer Krag, skrædder
8) Johanne Marie Jacobsdatter g.m. Hieronymus Grubbe
9) Ellen Jacobsdatter g.m. Oluf Mogensen i Bergen i Norge.
Afdøde døde 20.3.1699.

389    Jens Nielsen, bager i Farvergade i København. 12.5.1699, no.61, opslag 89.
E: Marie Richardsdatter. LV: Henrik Schrøder, birkefoged i Amager birketing. B:
1) Gundel Jensdatter 8
2) Richard Jensen 6½, der døde efter sin far.
FM:
1 morfar Richard Jorris, bager
2 farbror Oluf Nielsen, bager.
Arv i boet efter afdødes bror Peder Nielsen, skomager.
Det nævnes at enken er forlovet, men ikke med hvem.

390    Svend Olufsen, brændevinsbrænder i Store Torvegade på Christianshavn. 13.5.1699, no.62, opslag 99.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Morten Christensen, skomager. B:
1) Anne Svendsdatter 4.
FM: Bent Andreassen, brygger.

391    Bent Bentsen, brændevinsbrænder i Kongens Store Nygade i København. 16.5.1699, no.63, opslag 103.
E: Inger Jensdatter. LV: Knud Olufsen, underfoged. B:
1) Maren Bentsdatter 14.
FM: Jens Sørensen Broch, brygger.
Skifte efter enken første mand 14.7.1685. Arv til B:
1) Hans Nielsen.

392    Bodil Nielsdatter ved Nørrevold i København. 20.5.1699, no.64, opslag 110.
E: Ejler Nielsen, vægter. B:
1) Ida Ejlersdatter 18
2) Niels Ejlersen 17
3) Bente Ejlersdatter 14.
FM:
1 Jørgen Thomsen
2 Jens Christensen Ticho.

393    Carsten Christensen, væversvend i Overgaden oven Vandet på Christianshavn. 22.5.1699, no.65, opslag 113.
E: Anne Rasmusdatter. B:
1) Anne Carstensdatter 18
2) Christian Carstensen 16.
FM: Søren Jørgensen, væver.
Afdøde døde for nogle år siden.

394    Karen Rasmusdatter i Brøndstræde i København. 25.5.1699, no.66, opslag 118.
E: Laurids Simonsen, prammand. A:
1) søster Birgitte Rasmusdatter g.m. Oluf Pedersen, tømrer
2) halvbror Jens Rasmussen, død for 14 år siden. 2B:
a Rasmus Jensen i Horstved [i Nødager sogn] i [Djurs] Sønder herred i Jylland
b Karen Jensdatter 24.
Afdøde døde 31.3.1699.

395    Dorthe Weis i Landemærket i København. 1.6.1699, no.67, opslag 128.
E: Christian Buhr, snedker. B:
1) Margrethe Christiansen 13
2) Anne Dorthe Christiansdatter 10
3) Christian Christiansen 5½
4) Cathrine Christiansdatter 3½.
FM: Johan Thiesen.

396    Lucie Cathrine Jørgensdatter i Lille Adelgade i København. 1.6.1699, no.68, opslag 131.
E: Herman Willer skipper. B:
1) Herman Willer,? på Koldinghus
2) Sigbrit Hermansdatter g.m. Didrik Kloumann?
3) Marie Hermansdatter 29.

397    Marie Wessel i Rosengården i København. 5.6.1699, no.69, opslag 137.
E: Christian Weis, drejer. B:
1) Christian Weis 1.
FM: morfar Peder Wessel, væver.

398    Hans Pedersen, skålefarver i Vognmandsgade i København. 6.6.1699, no.70, opslag 142.
E: Karen Andersdatter. B:
1) Karen Hansdatter 21.
FM: Christen Dolmerbrændevinsbrænder.

399    Oluf Bentsen, høker i et hus ved Stranden i København. 7.6.1699, no.71, opslag 147.
Enkemand efter Anne Nielsdatter, død 28.3.1699.
Hans A:
1) bror Anders Bentsen, død. 2B:
a Kirsten Andersdatter g.m. Lennert Contsen, soldat
b Sofie Andersdatter, død. E: Oluf Hansen, soldat. 3B:
1 Anne Sofie Olufsdatter 12
2 Cathrine Olufsdatter 8
3 Anne Olufsdatter 1½
2) søster Kirsten Bentsdatter, død. 1B:
a Laurids Pedersen, bådsmand g.m. Marie Nielsdatter
3) bror Bent Bentsen i Holland
4) søster Rannild Bentsdatter, gift i Holland.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Søren Jensen, hustømrer. B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Mikkel Sørensen, snedker
2) Helvig Sørensdatter g.m. Henrik Christensen, skibstømrer
3) Kirsten Sørensdatter g.m. Lyder Pedersen, øltapper, der er absenteret.
Afdøde døde 21.5.1699.
(Originale skiftebreve lbnr.58).

400    Andreas Gade, lysestøber i Lille Helliggejststræde i København. 9.6.1699, no.72, opslag 160.
Enkemand efter [Cathrine Henriksdatter, skifte 31.7.1695 lbnr.286]. B:
1) Henrik Andreassen Gade, snedker, død. E: [Maren Hansdatter] g.m. Conrad Zettel, snedker på stedet. 2B:
a Peder Henriksen Gade 15
b Cathrine Henriksdatter Gade 11.
FM:
1 Thomas Rasmussen Post
2 Niels Mortensen, skomager.
Afdøde døde 19.11.1698.

401    Hans Villumsen, skomager i Rådhusstræde i København. 9.6.1699, no.73, opslag 167.
E: Kirsten Jacobsdatter. B:
1) Birgitte Hansdatter 4
2) Villum Hansen 2.

402    Niels Sørensen Højer, brygger i Strandgade på Christianshavn. 10.6.1699, no.74, opslag 171.
E: Marie Egenhof. LV: Johannes Christensen, rådmand. B:
1) Gundel Nielsdatter g.m. Johan Lehn, vinhandler
2) Didrik Nielsen 23
3) Jacob Nielsen 22
3) Søren Nielsen 20
4) Johannes Nielsen 10
5) Niels Nielsen 5.

403    Johanne Jensdatter i Helsingørgade i København. 12.6.1699, no.75, opslag 183.
Enke efter Jacob Knock, vantmager. B:
1) Johanne Jacobsdatter 6.
FM: Steffen Lauridsen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 6.5.1699.

404    Johan Stemann, øltapper i København. 13.6.1699, no.76, opslag 192.
E: Mette Andersdatter Qvist. B:
1) Antoinette Johansdatter 13
2) Margrethe Johansdatter 5.
FM: Claus Stemann.

405    Simon Jansen Grot i Østergade i København. 13.6.1699, no.77, opslag 197.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var fra Purmerend i Holland, døde 24.10.1698.

406    Rise Jørgensdatter i Færgestræde i København. 14.6.1699, no.78, opslag 207.
E: Hans Grave, øltapper. B:
1) Jacob Hansen 1½.
FM: Didrik Skørmann, kongelig skomager.

407    Hans Caspersen Romsdal i København. 17.6.1699, no.79, opslag 210.
Enkemand efter Magdalene Dorthe Hansdatter.
Genvurdering af skiftebrev af 28.5.1691 efter afdøde, idet Johan Joachim Paulis arvinger efter højesteretsdom af 16.4.1689 er dømt til at betale et beløb for en veksel udstedt i Ostindien, til Hans Caspersen Romsdals arvinger med halvdelen til afdødes hustrus mor Mette Bjørns og søskende og halvdelen til Jesper Gregersens afdøde hustru Bente Caspersdatter, der er afdødes søster.
A:
1) søster Bente Caspersdatter, død. E: Jesper Gregersen.
Bente Caspersdatter var forlovet med Niels Andersen, foged i Guldbrandsdalen i Norge. Med ham uden ægteskab B:
a Casper, død 1670, 8 dage gammel. Begravet Vang kirkegård i Guldbrandsdalen.
Niels Andersen rejste til Ålborg, hvor han døde, og hvor han også var født.
Bente Caspersdatter rejste 1674 til Vig i Odsherred på Sjælland med Roald Nielsen, præst i Vig, hvor hun også skal have haft et uægte barn, der også døde, uvist med hvem.
I stedet arver Bente Caspersdatters A:
1) moster [Anne Jensdatter Staby g.m. Jørgen Nielsen Marstrand, præst i Grytten i Norge, begge døde]. 3B:
a Frederik Jørgensen Marstrand, vicepræst i Tingvoll i Norge
b Anne Jørgensdatter Marstrand g.m. Sivert Engelbrechtsen Munch, præst i Lesja [i Aggershus stift]. To af deres børn nævnes B:
1 Andreas Sivertsen Munch, [præst i Dollerup, Finderup og Ravnstrup]
2Karen Sivertsdatter Munch
c Margrethe Jørgensdatter, enke efter Claus [Bendixen] Friis, præst i Grytten.

408    Marie Jørgensdatter i Vimmelskaftet i København. 20.6.1699, no.80, opslag 244.
Enke efter Henrik Schmidt, hatstafferer. B:
1) Henrik Schmidt
2) Cathrine Schmidt g.m. Lorents Poulsen Holst, lærredskræmmer
3) Margrethe Kirstine Schmidt g.m. Asmus Gang, hatstafferer
4) Marie Schmidt g.m. Peder Pedersen, hatstafferer
5) Anne Schmidt 19, forlovet med Bernt Langemann, købmand.
Afdøde døde 19.5.1699.

409    Lorents Friis (de Vries), skipper i Magstræde i København. 23.6.1699, no.81, opslag 287.
E: Anne Eriksdatter. LV: Mathias Pedersen. B:
1) Kirsten Lorentsdatter Friis 2
2) Lorents Lorentsdatter Friis, født efter fars død, nu 3 mdr gammel.
FM: morfar Erik Børgesen, brygger.

410    Rasmus Madsen, købmand i Nørregade i København. 27.-6.1699, no.82, opslag 295.
E: Kirsten Nielsdatter. FM: Poul Jølling, skomager. A:
1) bror Torben Madsen. død. 2B:
a Margrethe Torbensdatter
b Sara Torbensdatter hos magister Emmiche [Andersen Nedergaard]s enke i Køge
2) halvsøster Gundel Torbensdatter g.m. Peder Lauridsen, possementmager. begge døde. 2B:
a Laurids Pedersen i Præstø
b Else Pedersdatter g.m. en livgarde.

411    Peder Jensen Barsebäck i Badstuestræde i København. 30.6.1699, no.84, opslag 303.
Enkemand efter Karen Hansdatter, skifte 30.5.1695 lbnr.269. A:
0) forældre Jens Pedersen, ladefoged i Barsebäck i Skåne, død, født i Saxtorp og Kirsten Rasmusdatter, født i Vester Karleby, død i Malmø
01) morbror Laurids Rasmussen, død. 2B:
1) Hans Lauridsen i Barsebäck, død. 5B:
a Anders Hansen i Barsebäck
b Laurids Hansen i Barsebäck
c Kirsten Hansdatter g.m. Jens Asmussen i Barsebäck
d Mette Hansdatter g.m. Niels Hansen i Barsebäck
e Karen Hansdatter g.m. Hans Andersen i Hofterup, anneks til Barsebäck
2) Marie Lauridsdatter, død, var g.m. Rasmus Jensen i Barsebäck. 4B:
a Laurids Rasmussen i Buddinge på Sjælland
b Lucie Rasmusdatter g.m. Hans Hansen i Vangede på Sjælland
c Karen Rasmusdatter g.m. Anders Jensen i Fladie i Skåne
d Ellen Rasmusdatter i Buddinge.
Afdøde døde 10.7.1695.

412    Niels Rasmussen, brygger i Nørregade i København. 1.7.1699, no.85, opslag 315.
E: Sidse Pedersdatter. B:
1) Rasmus Nielsen
2) Anne Lucie Nielsdatter 26
3) Ellen Nielsdatter 17.

413    Registrering i København. 3.7.1699, no.86, opslag 325.
Registrering af boet hos bortrømte Oluf Mathiassen ved Nørreport.
Han efterlader 3 børn og sin forlovede Johanne Lauridsdatter.
(Sml. lbnr.253).

414    Regine Jensdatter i Gothersgade i København. 10.7.1699, no.87, opslag 330.
E: Jens Andersen, pottemager. A:
1) [halv]søster Anne Nielsdatter g.m. Mathis Knudsen, ruhugger på Holmen.
Afdøde døde 7.2.1699.

415    Registrering i Skindergade i København. 11.7.1699, no.88, opslag 332.
Registrering af boet hos Adam Berner, skrædder, nu sidst kræmmer, der er absenteret. Boet fremvist af hans hustru Kirsten Lorentsdatter. LV: [sted]far Laurids Lauridsen, skrædder.
Desuden nævnes hustruens bror Anders Lorentsen skrædder.

416    Anders Jensen Mørch i København. 11.7.1699, no.89 opslag 351.
A:
1) bror Christian Mørch, prokurator.

417    Hans Liket, bryggersvend, boende ved Det blå tårn i København. 14.7.1699, no.90, opslag 354.
E: Ellen Nielsdatter.
Arvinger kendes ikke.

418    Karen Christensdatter i Vandkunsten i København. 15.7.1699, no.91, opslag 356.
E: Anders Mommesen, brændevinsbrænder. B:
2) Karen Andersdatter 19
3) Kirsten Andersdatter 12
4) Anders Andersen 10
5) Maren Andersdatter 8, formentlig død, da hun ikke arver.
Første ægteskab med Hans Svendsen. B:
1) Anne Marie Hansdatter 24.
Afdøde døde 19.5.1699.

419    Anders Andersen, brygger i Nørregade i København. 15.7.1699, no.92, opslag 363.
E: Else Frederiksdatter. LV: Jens Pedersen, købmand. B:
1) Anders Andersen 20
2) Kirsten Andersdatter 18
3) Marie Andersdatter 16
4) Anne Andersdatter 15
5) Signe Andersdatter 14
6) Hans Andersen 9.
FM: Henrik Christiansen, skipper.

420    Registrering i København. 17.7.1699, no.93, opslag 370.
Registrering af boet hos bortrømte Henrik Strywer, vinhandler Ved Stranden g.m. Rebekka Danielsdatter med LV: Anders Lauridsen Buch, prokurator.

421    Registrering i København. 8.5.1699, no.94, opslag 376.
Registrering af boet hos bortrømte Wollert Blom, tobakspinder i Helliggejststræde i København, der rejste med hustru og 4 børn.

422    Isak Kloumann, kirurg på Nytorv i København. 21.7.1699, no.95, opslag 379.
E: Karen Sejersdatter. LV: Hans Mikkelsen, brygger. B:
1) Isak Isaksen 3
2) Emerentze Isaksdatter 9 mdr.
FM:
1 Gregorius Fleischer, apoteker
2 Peder Clausen, brygger.

423    Sidse Nielsdatter i Henrik Fyhrens Gang ved Kattesundet i København. 22.7.1699, no.96, opslag 386.
E: Bent Joensen, kalkmåler. B:
1) Gundel Bentsdatter 12
2) Jonas Bentsen 20
3) Anne Bentsdatter 6.
FM: Jens Carlsen, kalkmåler.

424    Elisabeth Ludvigsdatter Hansteen, ugift i København. 26.7.1699, no.97, opslag 389.
A:
1) mor Kirsten g.m. Gregorius Müllich
2) bror Samuel Hansteen
3) søster Marie Hansteen
4) halvsøster Sofie Müllich
5) halvsøster Kirsten Müllich
6) halvbror Johan Müllich.
Afdøde havde arv efter far Ludvig Samuelsen, skifte 12.1686.

425    Hans Sørensen, øltapper i Studiestræde i København. 27.7.1699, no.98, opslag 392.
E: Kirsten Frandsdatter. B:
1) Johannes Hansen 14.
FM: Niels Andersen, bogbinder.

426    Cathrine Thorsdatter i Pustervig i København. 1.8.1699, no.99, opslag 395.
E: Jochum Haberland, snedker. B:
1) Tobias Jochumsen 18.
FM: Melchior Tappe, knivsmed.

427    Frederik Breth, remmesnider i Løvstræde. 1.8.1699, no.100, opslag 399.
E: Irmgard Figenskov. LV: Jens Loumann, brygger. B:
1) Anne Frederiksdatter 10
2) Nikolaj Frederiksen 8
3) Jacob Frederiksen 2.
Arv i boet til Anne Margrethe Figenskov efter begge forældre.

428    Christine på Kongens Store Torv i København. 11.8.1699, no.101, opslag 404.
Enke efter David von der Brügge, subrektor i latinskolen i Lübeck. B:
1) Andreas von der Brügge, student
2) Anne von der Brügge g.m. Jeremias Christoffer i Lübeck.
Testamente af 30.6.1699.
Gave til afdødes datters 2B:
1) Anne Christine
2) Elsabe Gertrud.

429    Margrethe Jensdatter Krolf på hjørnet af Norgesgade og Nyhavn i København. 12.8.1699, no.102, opslag 433.
E: Johan Henrik Spretz, kirurg. B:
1) Magdalene Rebekka Johansdatter Spretz 5.
FM: Jens Broch, brygger.

430    Susanne Henriksdatter i Landemærket i København. 12.8.1699, no.103, opslag 439.
E: Poul Pedersen, arbejdskarl. B:
1) Peder Poulsen 16
2) Henrik Poulsen 13
3) Laurids Poulsen 9
4) Oluf Poulsen 7.
FM: Jacob Eriksen, favnsætter.

431    Gundel Lauridsdatter i Store Helliggejststræde i København. 16.8.1699, no.104, opslag 442.
E: Valentin Neuhausen, sejlmager. B:
1) Marie Valentinsdatter 10
2) Anne Elisabeth Valentinsdatter 8
3) Johan Valentinsen 6
4) Cathrine Valentinsdatter 5.
FM:
1 Hans Schade, feldbereder
2 Jacob Christoffer Bæhr, messingarbejder g.m. Gundel Pedersdatter.

432    Adam Pedersen, arbejdsmand i Springgade i København. 18.8.1699, no.105, opslag 451.
E: Kirsten Mortensdatter. B:
1) Sidsel Kirstine Adamsdatter 7.
FM: Peder Sørensen, handskemager.

433    Bodil Nielsdatter i Nørregade i København. 22.8.1699, no.106, opslag 453.
Enke efter Hans Jensen Stampe, rådmand, [begravet København Vor Frue 12.5.1694].
Første ægteskab med Hans Justesen [Røer], stadskaptajn og brygger, [begravet København Vor Frue 28.10.1670]. B:
1) Maren Hansdatter, enke efter Johan Sylling
2) Birgitte Hansdatter, død, var g.m. Henning Hjort. 3B:
a Hans Hjort 23, købmand
b Nikolaj Hjort 22, student
c Jacob Hjort 20
3) Anne Hansdatter g.m. Hans Ditlevsen Schrøder, begge døde. 5B:
a Karen Schrøder g.m. Peder Nielsen Trochiscus, præst [i Sønder Asmindrup og Grandløse]
b Hans Schrøder 21½, student
c Anne Schrøder 18
d Margrethe Schrøder 15
e Else Schrøder 15.
Litteratur: Vor Frue kirkes gravbog ved Holger Malling. IX. I kirkens kapel i: Personalhistorisk Tidsskrift 1927 side 127-160. Heri side 146: Hans Justesen Røer.


Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.95-433.