Erik Brejls hjemmeside

Start

Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
1681-1776
Side 2: 1713-1742

[1713]    [1714]    [1715]    [1716]    [1717]    [1718]    [1719]    [1720]   

[1721-1725]    [1726]    [1727]    [1728]    [1729]    [1730]    [1731-1735]   

[1736]    [1737]    [1738]    [1739]    [1741]    [1742]   


side 1 [1681-1712]  lbnr.1-1021      

side 3 [1743-1769]  lbnr.2019-3070

side 4 [1770-1776]  lbnr.3071-3428

Nedlagte gader i København ses på indenforvoldene.dk
Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17131022    Mourids Hessenberg, ugift kræmmer i Studiestræde i København.
7.2.1713, uden nummer, opslag 2.
A:
0) far Mourids Vilhelm Hessenberg i København, død
1) bror Georg Hessenberg, kirurg i Thoren, død, var g.m. Anne Tautenheim. 3B:
a Marie Hessenberg g.m. Gotfred Sturm, sæbesyder
b Cathrine Hessenberg g.m. Wolfgang Kretziger, købmand
c Anne Hessenberg g.m. Michael Wagner, kirurg, alle i Thoren
2) bror Vilhelm Hessenberg, kirurg i København, død. E: Karen Sejersdatter [Hald], nu g.m. Henrik Schiøtz, kirurg. B:
Fire børn, der alle døde efter ham
3) bror Peder Hessenberg, købmand i København
4) søster Johanne Margrethe Hessenberg, død, E: Gert Danxt. 2B:
a Vilhelm Gertsen Danxt
b Johanne Gertsdatter Danxt
5) søster Marie Hessenberg, død, var g.m. Didrik Mohr. 1B:
a Susanne Didriksdatter Mohr g.m. Bendix Bendixen, lærredskræmmer
6) søster Margrethe Agnethe Hessenberg, død. E: Johan Danxt, kræmmer. 6B:
a Marie Margrethe Johansdatter Danxt 22
b Agnethe Johansdatter Danxt 21
c Johan Johansen Danxt 20
d Johanne Margrethe Johansdatter Danxt 17
e Vilhelmine Johansdatter Danxt 12
f Vilhelm Johansen Danxt 11.

1023    Peder Frich, 18 år gammel i Studiestræde i København. 7.2.1713, uden nummer, opslag 18.
A:
0) forældre Hans Frich, kræmmer og Barbara Simonsdatter Krich i København, begge døde, skifte sluttet 17.6.1701
1) søster Elisabeth Hansdatter Frich g.m. Lorents Pedersen, overvisitør i København
2) bror Hans Hansen Frich i Ostindien
3) bror Didrik Hansen Frich, vinforladersvend i Hamborg
4) bror Johan Hansen Frich, barbersvend i København
5) bror Carl Hansen Frich, barbersvend i København
6) bror Ahasverus Hansen Frich 17
7) søster Marie Hansdatter Frich 16.
FM: Nikolaj Krich, urtekræmmer.

1024    Kirsten Jensdatter i Købmagergade i København. 8.2.1713, uden nummer, opslag 22.
E: Hans Pedersen, lysestøber. B:
1) Marie Magdalene Hansdatter 15.
FM: Hans Mule.

1025    Christen Andersen, skomager i Vognmandsgade i København. 8.2.1713, uden nummer, opslag 30.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Iver Lauridsen, stadsløjtnant.
Arvinger angives ikke.

1026    Peder Mandrupsen Serup, sæbehandler i Tugthusporten ud til Gråbrødre Torv i København. 1713, uden nummer, opslag 34.
E: Anne Pedersdatter.
A:
0) forældre Mandrup Christoffersen [Houlbjerg], præst i Serup og Lemming, død for 30 år siden og Maren Pedersdatter, død for over 20 år siden
1) bror Christoffer Mandrupsen, høker i København, der døde efter sin bror
2) søster Karen Mandrupsdatter g.m. Oluf Mortensen, skomager i København
3) søster Maren Mandrupsdatter g.m. Peder Jensen, arbejdskarl i København.
Fars første ægteskab med Karen Jørgensdatter, død for nogle og 40 år siden.
4) halvbror Jørgen Mandrupsen i Lemming
5) halvsøster Karen Mandrupsdatter, der døde som barn.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1027    Anne Gundersdatter i Åbenrå i København. 15.2.1713, uden nummer, opslag 45.
E: David Bentsen, bagersvend.
Første ægteskab med Søren Olufsen, arbejdskarl. B:
1) Anne Cathrine Sørensdatter 10
2) Oluf Sørensen 6.
FM: Bent Gundersen, bagersvend.
Afdøde døde 1.12.1712.

1028    Jens Pedersen Laugvald, brygger og sejlingsmand i Adelgade i København. 15.2.1713, uden nummer, opslag 49.
E: Johanne Nielsdatter. LV: bror Henrik Bechler, skrædder.
Arvinger kendes ikke.
(Store dele af første side mangler på nettet).

1029    Anne Rasmusdatter på hjørnet af Springgade og Landemærket i København. 15.2.1713, uden nummer, opslag 55.
E: Morten Madsen, brændevinsbrænder.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 26.12.1712.

1030    Anne Henningsdatter i Store Fiolstræde i København. 16.2.1713, uden nummer, opslag 61.
Enke efter Bernt Rolf, maler.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) afdødes brordatter Anne Marie Olufsdatter g.m. Frederik Fisker.

1031    Sofie Iversdatter i Skindergade i København. 16.2.1713, uden nummer, opslag 64.
Enke efter Rasmus Sørensen, urtekræmmer. A:
2) Anne Sofie Rasmusdatter g.m. Frederik Andersen, sorenskriver i Mandal len i Norge.
Af første ægteskab B:
1) Thomas Thomsen, der har konverteret til den katolske tro, i udlandet og formentlig død.
Afdøde døde 31.7.1710.

1032    Baltser Hintze, væver i Sankt Pederstræde i København. 17.2.1713, uden nummer, opslag 85.
E: Sofie Johansdatter.
Første ægteskab med Anne Kirstine Clausdatter. B:
1) Anne Cathrine Baltsersdatter g.m. Herman Bølthe, væver.

1033    Kirsten Jensdatter i Vimmelskaftet i København. 17.2.1713, uden nummer, opslag 91.
E: Jacob Sørensen, kældermand. A:
1) søster Anne Jensdatter g.m. Rasmus Jensen, gadefoged
og øvrige arvinger.

1034    Frands Christensen, skrædder og hustru Kirsten Rasmusdatter i Skindergade i København. 21.2.1713, uden nummer, opslag 97.
Afdøde efterlader et barn, hvis navn ikke angives.
FM: Anders Christensen, skrædder.

1035    Thomas Christensen, skipper i Store Grønnegade i København. 21.2.1713, uden nummer, opslag 111.
Enkemand efter Maren Kjeldsdatter, der døde 3 uger før sin mand.
Hans A:
0) forældre Christen Sørensen, smed og Maren Pedersdatter i Høbjerg i Ålsø sogn, begge døde
1) bror Jens Christensen, smed i Farsø
2) bror Niels Christensen, smed i Balle
3) bror Søren Christensen, smed i Koed
4) bror Peder Christensen ved Hinnerup Bro
5) bror Niels Christensen, skrædder i Nørager
6) bror Rasmus Christensen, smed i Ålsrode
7) bror Christen Christensen, smed i Hammelev
8) søster Kirsten Christensdatter, enke efter Søren Tømrersvend i Glatved
9) søster Dorthe Christensdatter g.m. Christen Jensen i Ølsted.
Hendes A:
0) forældre Kjeld Hansen og Kirsten Nielsdatter i Norup i Vindblæs sogn i Gjerlev herred, begge døde
1) søster Johanne Kjeldsdatter g.m. Thomas Christensen, skytte på Villestrup.
Mors andet ægteskab med Anders Christensen.
2) halvsøster Karen Andersdatter g.m. Jens Pedersen i Norup i Vindblæs sogn.
Afdøde døde 9.9.1711 i Mariager Fjord på sit skib.

1036    Inger Mikkelsdatter i Ny Kongensgade i København. 21.2.1713, uden nummer, opslag 142.
Enke efter Laurids Olufsen, sejlingsmand. B:
1) Anne Lauridsdatter, død. E: Johan Altmann, stadskok. 1B:
a Lorents Johansen Altmann 4.
FM: Hans Sørensen Falkenberg, købmand.

1037    Peder Torstensen, brændevinsbrænder i Store Lars Bjørnstræde i København. 21.2.1713, uden nummer, opslag 52.
Enkemand efter Anne Pedersdatter, født i Halland. B:
1) Torsten Pedersen, der døde 3 uger efter sine forældre.
A:
0) forældre Torsten Andersen og Birgitte Arvidsdatter i Alshøj sogn i Halland i Sverige, begge døde
1) bror Anders Torstensen, død uden børn
2) bror Svend Torstensen, død uden børn
3) søster Bente Torstensdatter, død uden børn
4) søster Johanne Torstensdatter, død. E: Jonas Olufsen, matros i Halland. 1B:
a Bente Jonasdatter.

1038    Niels Andersen Falch, skrædder i Nørregade i København. 24.2.1713, uden nummer, opslag 173.
E: Gertrud Elisabeth Henriksdatter. B:
1) Henrik Nielsen
2) Andreas Nielsen 16
3) Johanne Nielsdatter 6
4) Antoinette Nielsdatter 3.
FM:
1 Peder Mørch, skrædder
2 Niels Hellekilde, skrædder
3 Johan Bøhm, gørtler.

1039    Oluf Nielsen, arbejdskarl i Regnegade i København. 24.2.1713, uden nummer, opslag 179.
E: Mette Mikkelsdatter.
Arvinger angives ikke.

1040    Johanne Cathrine Ottesdatter i Regnegade i København. 24.2.1713, uden nummer, opslag 183.
E: Peder Olufsen, skipper. B:
1) Hans Pedersen 6.

1041    Maren Rasmusdatter i Ulkegade i København. 24.2.1713, uden nummer, opslag 189.
E: Peder Hansen, brændevinsbrænder.
Arvinger kendes ikke.

1042    Christian Snedker, guldsmed i Købmagergade i København. 28.2.1713, uden nummer, opslag 195.
Enke efter Karen Pedersdatter. B:
1) Anne Kirstine Christiansdatter 6.
FM: Laurids Mortensen, prammand.

1043    Anne Askesdatter i Kongensgade på Christianshavn. 2.3.1713, uden nummer, opslag 206.
Enke efter Jens Christensen, favnsætter. A:
0) forældre Ask Pedersen og Johanne Bertelsdatter i Vestergård i Gjerum sogn i Vendsyssel, begge døde
1) bror Peder Askesen i Solbjerg i Astrup sogn, der overdrager sin arv til B:
a Ask Pedersen i København
2) søster Mare Askesdatter g.m. Christen Bruun i Tornby.

1044    Jørgen Gryntnicht, tømrersvend og hustru i Møntergade i København. 2.3.1713, uden nummer, opslag 221.
Arvinger angives ikke.

1045    Albert Jacobsen, skrædder i Springgade i København. 3.3.1713, uden nummer, opslag 223.
E: Lisbeth Johansdatter.
Arvinger kendes ikke.

1046    Sidsel Andersdatter i Grønnegade i København. 3.3.1713, uden nummer, opslag 229.
E: Henrik Pedersen, skrædder.
Første ægteskab med Peder Jensen, skrædder. B:
1) Anders Pedersen Tønder, foged i Nordlandene i Norge
2) Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Jens Andersen Falch, skrædder, begge døde. 1B:
a Anders Jensen Falch 15.
FM: Anders Poulsen, urtekræmmer
3) Alhed Pedersdatter, enke efter Jørgen Thomsen, skrædder, nu g.m. Jørgen Snor, barber.

1047    Søren Olufsen Sandager uden for Østerport i København. 7.3.1713, uden nummer, opslag 241.
Enke efter Zire Pedersdatter. B:
1) Peder Sørensen 10
2) Helene Sørensdatter 6.
FM:
1 morbror Bjørn Pedersen, sejlingsmand
2 Hans Hansen Dorf, fiskebløder.

1048    Anne Pedersdatter i Nyhavn i København. 7.3.1713, uden nummer, opslag 250.
E: Oluf Svendsen, skipper.
Første ægteskab med Albert Sivertsen, skipper. B:
1) Peder Albertsen Rog (Rocho), i Norge
2) Johan Albertsen Rog, styrmand
3) Mathias Albertsen Rog, død uden børn.

1049    Andreas Schmidt, politibetjent Ved Stranden i København. 8.3.1713, uden nummer, opslag 279.
E: Anne Nielsdatter.
Arvinger kendes ikke.

1050    Gundel Andersdatter i Badstuestræde i København. 10.3.1713, uden nummer, opslag 283.
E: Jørgen Ejlersen, arbejdskarl. B:
1) Bente Jørgensdatter 9.

1051    Herman Mortensen. maler i Store Helliggejststræde i København. 10.3.1713, uden nummer, opslag 287.
E: Barbara Johansdatter. B:
1) Anne Margrethe Hermansdatter 7.
FM: Melchior Hurter, maler.

1052    Marie Sørensdatter ved Tugthusporten i København. 10.3.1713, uden nummer, opslag 291.
E: Castor Ottesen, væver.
Af første ægteskab B:
1) Carsten Clausen
2) Claus Clausen
3) Kirsten Clausdatter, død, der efterlader et barn.

1053    Niels Vittesen, favnsætter i Norgesgade i København. 10.3.1713, uden nummer, opslag 295.
E: Anne Jensdatter.
Arvinger kendes ikke.

1054    Andreas Bisepski, tømrersvend i Adelgade i København. 14.3.1713, uden nummer, opslag 299.
Enkemand.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes svoger Aners Christensen i Adelgade.

1055    Maren Eriksdatter i Rosengården i København. 14.3.1713, uden nummer, opslag 309.
Enke efter Jeppe Nielsen.
Arvinger kendes ikke.

1056    Mette Pedersdatter i Nyhavn i København. 14.3.1713, uden nummer, opslag 317.
E: Rasmus Rasmussen Ebeltoft, skipper, krigsfange i Sverige, uvist om i live.
Arvinger kendes ikke.

1057    Herman With, blokkedrejer i Nyhavn i København. 14.3.1713, uden nummer, opslag 325.
Enkemand efter Maren Mikkelsdatter. B:
1) Maren Hermansdatter, død. 1B:
a Herman Lauridsen 5.
FM: Villads Jensen, drejer
2) Isak Hermansen 9.
FM: Laurids Jørgensen, drejer.

1058    Marie Elisabeth Caspersdatter i Rosenborggade i København. 22.3.1713, uden nummer, opslag 342.
E: Jacob Dresler, skomager.
Arvinger kendes ikke.

1059    David Farbis, vinforladersvend i Springgade i København. 22.3.1713, uden nummer, opslag 344.
E: Anne Marie Olufsdatter. B:
1) Cathrine Davidsdatter 4
2) David Davidsen 9 mdr.
FM: Børge Lauridsen, brændevinsbrænder.

1060    Johanne Hansdatter i Vestergade i København. 22.3.1713, uden nummer, opslag 348.
E: Børge Børgesen, feldbereder. B:
1) Nikolaj Børgesen, brygger, der døde efter sin mor. Efterlader enken Inger Nielsdatter og 4 børn
2) Gundel Børgesdatter g.m. Nikolaj Ritter, feldbereder, begge døde. 3B:
a Anne Nikolajsdatter
b Bodil Nikolajsdatter
c Johanne Nikolajsdatter
3) Bodil Børgesdatter g.m. Christian Kruse, slotsgartner i Nykøbing Falster
4) Anne Elisabeth Børgesdatter g.m. David Johan Berntsen, hørkræmmer.

1061    Kirsten Jensdatter i Købmagergade i København. 22.3.1713, uden nummer, opslag 369.
E: Hans Henrik Schneemann, sadelmager. B:
1) Hans Henrik Hansen Schneemann 1.

1062    Frands Rohde, ugift købmand i Snaregade i København. 22.3.1713, uden nummer, opslag 374.
Testamente af 9.5.1704.
A:
0) forældre [Steffen Rohde, begravet København Nikolaj 18.6.1638 og Marie Andersdatter Olufsen, begravet København Nikolaj 11.3.1650]
[1) bror Andreas Rohde til Bajlumgård i Hjerk sogn og Risager i Vester sogn, død på Bajlumgård, begravet København Nikolaj 5.6.1684, uden børn]
[2) bror Rudolf Rohde, død på Bajlumgård, begravet København Nikolaj 17.5.1675, uden børn]
[3) søster Magdalene Rohde, begravet København Petri 24.10.1708. Første ægteskab med Carl Henrik Mercher, stadshauptmand og købmand i København, død 1671. Andet ægteskab med professor Thomas Caspersen Bartholin til Hagestedgård ved Holbæk, hvor man døde 4.12.1680, begravet København Frue. Ingen børn]
4) søster Mette Rohde, [begravet København Nikolaj 29.10.1683], var g.m. Martin Pletz (Plids), købmand. 2B:
a Margrethe Pletz, død [på Risager, begravet Vester 21.7.1714], var g.m. Albert Sejer i Jylland, død [1698]. 2B:
1 Sejer Albertsen Sejer, løjtnant
2 Johan Jacob Albertsen Sejer, løjtnant
b Christine Pletz, død, var g.m. Markus Glede (Glæde). 1B:
1 Martin Glede
5) søster Else Rohde, [begravet København Nikolaj 10.7.1650], var g.m. Christian Fabricius, doktor, [begravet København Nikolaj november 1666]. 4B:
a Anne Fabricius, død. Første ægteskab med Jørgen Reitzer, professor. 2B:
1 Christian Reitzer, professor
2 Anne Marie Reitzer g.m. Hans [Thomsen] Bartholin, doktor.
Anne Fabricius andet ægteskab med Casper [Thomsen] Bartholin. 1B:
3 Else Malene Caspersdatter Bartholin g.m. Oluf Rømer, politimester
b Elisabeth Augusta Fabricius, enke efter Henrik Koch, laugmand
c Magdalene Sybille Fabricius, der døde efter sin morbror, var g.m. Julius Henrik Keyl i Randers, amtsforvalter [i Silkeborg, Dronningborg og Mariager Kloster amter]
d Marie Fabricius g.m. Jacob Woldenberg, doktor i Bergen i Norge
6) søster Anne Rohde, [begravet København Nikolaj 28.3.1704], gift [København Holmen 1.2.1660] med Anders Sørensen, renteskriver, [nedsat i Steffen Rohdes begravelse København Nikolaj 29.10.1683 efter at have stået nogle år i Altrets hvælving]. 4B:
a Steffen Andersen Rohde, præst i Gladsaxe [og Herlev], død. 1B:
1 Peder Rohde, løjtnant
b Marie Andersdatter Rohde g.m. Christian Reitzer, justitsråd
c Helene Sofie Andersdatter Rohde g.m. [Jacob] Kihling, krigskommissær
d Antoinette Andersdatter Rohde, ugift
7) søster Dorthe Rohde, død [København 14.1.1677], var g.m. Peder Jensen Grove, [kongelig fyrforvalter og ejer af Anholt]. 1B:
a Marianne Grove, enke efter Christoffer Bartholin [til Kaas i Lihme sogn i Salling, død 1714].
Jordebog over Frands Rohdes gods i Jylland opslag 411-416.
Afdøde døde 14.3.1713.
Litteratur: Uddrag af St. Nicolaj kirkes begravelsesprotokol ved O. Nielsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1880 side 192-223. Heri side 205: Den mellemste kirkegang no.18: Steffen Rohde.

1063    Morten Knudsen, snedker og hustru Inger Mortensdatter i Kompagnistræde i København. 23.3.1713, uden nummer, opslag 2.
Arvinger angives ikke.

1064    Villum Klein, vintapper og hustru Johanne Pedersdatter i Snaregade i København. 28.3.1713, uden nummer, opslag 11.
B:
1) Eva Marie Villumsdatter Klein 8.
Desuden nævnes:
1 afdøde kones søster Mette Trane
2 Morten Trane, købmand.

1065    Daniel Danielsen ved Vestervold i København. 29.3.1713, uden nummer, opslag 21.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
4) Erik Danielsen 5.
FM: Gunder Haagensen, brændevinsbrænder.
Første ægteskab med Johanne Jørgensdatter, [skifte 22.7.1705 lbnr.546]. B:
1) Dorthe Marie Danielsdatter 21
2) Daniel Danielsen 18
3) Poul Danielsen 14.
Afdøde døde 29.7.1712.

1066    Oluf Pedersen, handskemager i Skindergade i København. 29.3.1713, uden nummer, opslag 25.
E: Lene Hansdatter. LV: Bjørn Mørch, prokurator. B:
1) Kirsten Olufsdatter.
FM: Johan Adolf Bechmann, silkekræmmer.

1067    Anne Marie Wilde (Willer) på Amagertorv i København. 30.3.1713, uden nummer, opslag 29.
Enke efter Johan Sterck. B:
1) Dorthe Johansdatter Sterck g.m. Johan Rehling, silke- og klædekræmmer
2) Susanne Johansdatter Sterck, død. E: Herman Henrik Könemann. 3B:
a Anne Marie Könemann g.m. Didrik Barthold Bechmann, lærredskræmmer
b Johan Könemann 23
c Herman Henrik Könemann 21.

1068    Villum Villumsen, guldsmed i Østergade i København. 30.3.1713, uden nummer, opslag 56.
Enke efter Karen Mortensdatter.
Testamente af 14.10.1702.
Hans A:
0) forældre Henrik Villumsen, perlestikkersvend og Marie Møller, begge døde
1) bror Nikolaj Henriksen Villumsen, guldsmed i Springgade, død. 2B:
a Maren Nikolajsdatter 10
b Henrik Nikolajsen 5
2) søster Magdalene Henriksdatter Villumsen g.m. Ditlev Brashauer, guldsmed i Købmagergade
3) søster Lucretia Henriksdatter Villumsen, død dom barn.
Hendes A:
0) forældre Morten Justesen og Bodil Madsdatter i Dal i Frejlev sogn i Hornum herred, begge døde
1) søster Maren Mortensdatter, død for 30 år siden uden børn
2) søster Mette Mortensdatter, 73 år gammel, der lever, g.m. Mads Christensen i Dal. Hendes 6B:
a Jens Christensen, skrædder i Ålborg
b Just Christensen i Dal
c Anders Christensen i Frejlev
d Else Christensdatter g.m. Christen Askildrup i Frejlev
e Morten Christensen i udlandet
f maren Christensdatter, død i København uden børn.

1069    Anne Bentsdatter i Store Fiolstræde i København. 30.3.1713, uden nummer, opslag 108.
E: Knud Lauridsen, småslagter. B:
1) Anne Knudsdatter 3.

1070    Johan Lindemann, parykmager i Sankt Pederstræde i København. 31.3.1713, uden nummer, opslag 113.
E: Marie Albertsdatter.
Arvinger kendes ikke.

1071    Jens Jensen Amager i Mikkel Bryggergade i København. 9.2.1713, uden nummer, opslag 2.
Enkemand efter Anne Poulsdatter.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1 afdødes forlovede Anne Cathrine Christensdatter
2 afdødes mor Anne Hansdatter
3 afdødes bror Johan Christian Jensen.

1072    Anders Mommesen (Mogensen), brændevinsbrænder i Løngangstræde i København. 16.3.1713, uden nummer, opslag 10.
Enkemand efter Karen Christensdatter, skifte 15.7.1699 lbnr.418. B:
1) Karen Andersdatter, døbt Vor Frue 27.10.1680, g.m. Rasmus Andersen, småslagter
2) Christine Andersdatter, døbt Vor Frue 29.12.1686, g.m. Thomas Christensen, skrædder, begge døde uden børn
3) Anders Andersen, døbt Vor Frue 23.7.1689, brændevinsbrænder på stedet
4) Maren Andersdatter, døbt Vor Frue 20.10.1691, g.m. Andreas Simonsen, skibstrompeter.

1073    Johan Buhr, snedker og hustru Anne Margrethe Christoffersdatter i Adelgade i København. 14.3.1713, uden nummer, opslag 25.
B:
1) Anne Cathrine Johansdatter 11.
FM: Johan Henrik Møller, knapmager.

1074    Christen Christensen, blegemand på 15. blegdam uden for Nørreport i København. 1.5.1713, uden nummer, opslag 32.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Bentsen, der ægter enken. B:
1) Laurids Christensen 4.
FM: Anders Hemmingsen, urtegårdsmand.
Enkens første ægteskab med [Laurids Gødesen], skifte 18.2.1706 lbnr.532. Arv til B:
1) Gøde Lauridsen.
FM: Herman Pedersen.

1075    Søren Jensen, blegemand på 10. blegdam uden for Nørreport i København. 1.5.1713, uden nummer, opslag 39.
E: Lisbeth Jensdatter. B:
1) Jens Sørensen 8 uger.
FM: Gregers Jensen, blegemand.

1076    Johanne Elisabeth i Laksegade i København. 2.5.1713, uden nummer, opslag 47.
Enke efter Daniel Rattiche.
Arvinger angives ikke.

1077    Laurids Rognildsen (Ranildsen), brændevinsbrænder og hustru Else Pedersdatter i Brolæggerstræde i København. 2.5.1713, uden nummer, opslag 55.
A:
0) forældre Rognild Ejnersen og Elisabeth Gutormsdatter i gården Holstad i Vigs Skibrende i Sogn i Bergen amt
1) bror Ejner Rognildsen
2) søster Synnøve Rognildsdatter g.m. Oluf Jensen i Vigs Skibrende i Sogn
3) søster Karen Rognildsdatter g.m. Christoffer Jacobsen, glasmager
4) søster Gertrud Rognildsdatter i Bergen.

1078    Peder Samuelsen, skipper i Magstræde i København. 2.5.1713, uden nummer, opslag 75.
Enkemand efter Abelone Pedersdatter.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes Abelones Pedersdatters brorsøn Peder Mønbo.

1079    Daniel Augustinussen, murersvend og hustru Sidsel Dauchsdatter i Lille Mars Bjørnstræde i København. 3.5.1713, uden nummer, opslag 90.
Arvinger kendes ikke.

1080    Daniel Ohnsorg (Ansorg), barber og hustru Dorthe Kajsdatter på Christianshavn. 3.5.1713, uden nummer, opslag 94.
B:
1) Anne Rosine Danielsdatter 19, der ægter Christian Sivertsen, barber
2) Johanne Cathrine Danielsdatter 16
3) Barbara Dorthe Danielsdatter 9
4) Regine Danielsdatter 4.
FM:
1 Jacob Nielsen, islandsk købmand
2 Hans Kajsen, købmand
3 Aage Mørch, sværdfeger
4) Christian Normann, destillerer.

1081    Birgitte Eriksdatter i Borgergade i København. 3.5.1713, uden nummer, opslag 104.
E: Mogens Haagensen, øltapper.
Første ægteskab med Claus Bruun, skibsskriver. 1B:
1) Søren Clausen 12.
FM: Laurids Eriksen, murer.
Afdøde døde 18.4.1713.

1082    Steen Bjørnsen, skomager og hustru Margrethe Rasmusdatter i Skidenstræde i København. 4.5.1713, uden nummer, opslag 125.
B:
1) Engelke Kirstine Steensdatter 6.
FM: Gabriel Kowitz, remmesnider.

1083    Johan Huhnholt, nålemager og hustru Dorthe i Skidenstræde i København. 4.5.1713, uden nummer, opslag 131.
Arvinger kendes ikke.

1084    Hans Carstensen Tønder, skipper i Gothersgade i København. 7.3.1712, uden nummer, opslag 139.
Enke efter Karen Andersdatter. Arvinger kendes ikke, dog nævnes afdødes bror Peder Carstensen Tønder, skomager.

1085    Hans Breinholt, skrædder i Lille Kongensgade i København. 9.5.1713, uden nummer, opslag 147.
Enke efter Margrethe Andersdatter Steenberg. B:
1) Anders Hansen 5.
FM: Jørgen Jensen Lund, brygger.
Desuden nævnes afdøde Nikolaj Breinholt, parykmager.

1086    Christen Jensen Viborg, skomager og hustru Sara Sørensdatter i Klosterstræde i København. 9.5.1713, uden nummer, opslag 153.
B:
1) Morten Christensen 3.
FM: Nikolaj Hansen, brændevinsbrænder.
Desuden nævnes:
1 afdøde kones søster Anne Kirstine Sørensdatter Staal
2 afdøde kones søster Anne Sørensdatter
3 afdøde kones søster Mette Sørensdatter.

1087    Laurids Andersen, saltmåler Ved Stranden i København. 10.5.1713, uden nummer, opslag 163.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Christen Christensen, arbejdskarl, der ægter enken. B:
1) Anne Margrethe Lauridsdatter 7.

1088    Peder Lauridsen, kalkmåler i Kattesundet i København. 11.5.1713, uden nummer, opslag 170.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Laurids Christensen, øltapper, der ægter enken. A:
1) bror Christen Lauridsen, bryggersvend.
Skifte efter enkens første mand 26.2.1711. B:
1) Marie Christensdatter
2) Anne Christensdatter.
(Skiftet begyndt 10.12.1712 lbnr.1007).

1089    Eskild Svendsen, vognmand i Studiestræde i København. 11.5.1713, uden nummer, opslag 176.
E: Inger Andersdatter. B:
1) Ingeborg Eskildsdatter 6
2) Svend Eskildsen 4½.
FM: farbror Laurids Svendsen.

1090    Baltser Køhn, bager i Store Brøndstræde i København. 16.2.1713, uden nummer, opslag 184.
E: Clara Carnat. B:
1) Anne Cathrine Køhn.
FM: Mikkel Lytken, bager.

1091    Jørgen Dau, skipper i Lille Grønnegade i København. 18.5.1713, uden nummer, opslag 206.
E: Dorthe.
Arvinger kendes ikke.

1092    Johan Falch, klejnsmed og hustru Anne i Skindergade i København. 18.5.1713, uden nummer, opslag 222.
B:
1) Ellen Johansdatter 6.

1093    Niels Filipsen Aal, vintapper i Østergade i København. 18.5.1713, uden nummer, opslag 234.
E: Marine Hansdatter [Brems]. A:
0) forældre Filip Nielsen Aal, skrædder og Dorthe Madsdatter i Kolding, begge døde
01) farbror Niels Nielsen Aal, skrædder g.m. Susanne Nielsdatter i Pilestræde i København. 3B:
1) Jacob Nielsen Aal, gæstgiver i England
2) Severin Nielsen Aal, parykmager i København
3) Anne Marie Nielsdatter Aal g.m. Jacob Carstensen, skriver på Bremerholm reberbane, begge døde. 1B:
a Oluf Jacobsen, død, efter hvem     der er arv
02) farbror Villum Nielsen Aal, død for over 50 år siden uden børn
03) morbror Niels Madsen i Bergen i Norge, død. 1B:
1) Hans Nielsen Schmidt, død. 3B:
a Niels Hansen i Seest ved Kolding
b Anne Hansdatter g.m. Jochum Meyer, skomager i Kolding
c Karen Hansdatter, der tjener i Helsingør
04) moster Inger Madsdatter, død, var g.m. Morten Jensen, skrædder i Kolding. 3B:
1) Kirsten Mortensdatter, død uden børn
2) Jens Mortensen, død uden børn
3) Karen Mortensdatter, enke efter Peder Bentsen i Kolding.

1094    Svend Jensen, vognmand i Vognbadstuestræde i København. 19.5.1713, uden nummer, opslag 245.
Arvinger angives ikke.

1095    Christen Jensen, kældermand og hustru Anne Poulsdatter ved Vesterport i København. 23.5.1713, uden nummer, opslag 2.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) hans bror Jens Jensen, ladefoged på Lejregård
2) hans bror Jensen, øltapper i København.

1096    Anders Pedersen Høj, kvartermester i Konventhuset, boende i Slutterigade i København. 23.5.1713, uden nummer, opslag 10.
Enkemand. A:
0) forældre Peder Rasmussen og Anne Christensdatter Høj i Hillerød, begge døde
1) bror Rasmus Pedersen, prokurator i Hillerød, død. E: Margrethe Henriksdatter. 3B:
a Anne Rasmusdatter 14
b Henrik Rasmussen 8
c Margrethe Rasmusdatter 6
2) søster Bodil Pedersdatter g.m. Mogens Bentsen, kongelig berider i København
3) søster Johanne Sofie Pedersdatter g.m. Peder Hansen, snedker i Hillerød.

1097    Villum Rasmussen, rokkedrejer og hustru Marie Jensdatter i Mikkel Bryggergade i København. 23.5.1713, uden nummer, opslag 24.
B:
1) Elias Villumsen 17.
FM: Frands Lauridsen.

1098    Oluf Vejle, fuldmægtig, boende i Nyhavn i København. 23.5.1713, uden nummer, opslag 35.
A:
1) bror Mogens Christian Vejle, musikantsvend.

1099    Peder Christensen, vognmand i Sofiegade på Christianshavn. 24.5.1713, uden nummer, opslag 37.
E: Ellen Andersdatter. LV: Jens Pedersen Gedsted. B:
1) Johanne Pedersdatter 2½.
FM: Jacob Mortensen., brændevinsbrænder.

1100    Valentin Jochumsen, tobaksspinder i Lille Lars Bjørnstræde i København. 24.5.1713, uden nummer, opslag 43.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. B:
1) Nikolaj Valentinsen 21
2) Laurids Valentinsen 12.
FM: Herman Harmsted.

1101    Lucie Mathiasdatter i Laksegade i København. 24.5.1713, uden nummer, opslag 49.
E: Jens Pedersen, prammand.
Første ægteskab med Niels Hellesen, prammand. B:
1) Carl Nielsen, prammand.

1102    Melchior Møller, hattemager i Kompagnistræde i København. 27.5.1713, uden nummer, opslag 57.
E: Cathrine Cortsdatter B:
1) Birgitte Melchiorsdatter 10
2) Cathrine Margrethe Melchiorsdatter 5.
FM: Jacob Lyder, hattemager.

1103    Henrik Christoffersen Muus, skomager og hustru Kirsten Justsdatter i Badstuestræde i København. 20.2.1713, uden nummer, opslag 62.
Arvinger kendes ikke.

1104    Martha Andersdatter i Stormgade i København. 9.2.1713, uden nummer, opslag 66.
Enke.
Arvinger kendes ikke.

1105    Jens Andersen, brændevinsbrænder og hustru Johanne i Stormgade i København. 9.2.1713, uden nummer, opslag 70.
Arvinger kendes ikke.

1106    Martha Christoffersdatter i Voldgade i København. 31.5.1713, uden nummer, opslag 76.
E: Jørgen Ejlersen, garver. B:
1) Ejler Jørgensen 2.

1107    Magdalene Sofie Jensdatter i Kokkegade i Nyboder i København. 31.5.1713, uden nummer, opslag 81.
E: Niels Nielsen, blegemand.
Arvinger kendes ikke.

1108    Svend Nielsen, tømrer i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 31.5.1713, uden nummer, opslag 89.
E: Sidse Jensdatter. B:
1) Kirsten Svendsdatter 3.
FM: farbror Jens Nielsen, snedker.

1109    Nikolaj Pedersen, kalkslager i Stormgade i København. 9.2.1713, uden nummer, opslag 94.
Enkemand.
Arvinger kendes ikke.

1110    Laurids Nielsen, skomager og hustru Inger Pedersdatter i Klosterstræde i København. 30.3.1713, uden nummer, opslag 98.
Arvinger kendes ikke.

1111    Thomas Christensen, hattemagersvend og hustru Inger Rasmusdatter i Slutterigade i København. 21.3.1713, uden nummer, opslag 108.
Arvinger kendes ikke.

1112    Christen Jensen, hyrekusk og hustru Maren Lauridsdatter i Lille Kongensgade i København. 16.3.1713, uden nummer, opslag 112.
B:
1) Else Christensdatter 6.
FM: Jens Jensen, hyrekusk.

1113    Oluf Jensen. skoflikker og Anne Marie Danielsdatter i Store Strandstræde i København. 30.3.1713, uden nummer, opslag 118.
B:
1) Jens Olufsen 19
2) Bjørn Olufsen 12.
FM: Peder Nielsen, bager.

1114    Georg Ballard, jagtbarber og hustru Sofie Hofgaard i Vimmelskaftet i København. 4.5.1713, uden nummer, opslag 134.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) bror Hans Hofgaard, skipper
2) søster Cecilie Dorthe Hofgaard g.m. Mogens Robbe, kaptajn.

1115    Niels Christensen, brændevinsbrænder og hustru Kirsten Sørensdatter i Kompagnistræde i København. 28.2.1713, uden nummer, opslag 154.
B:
1) Christen Nielsen 9.
FM: Henrik Bechler, brygger.
Desuden nævnes:
1 hans søster Karen [Christensdatter] g.m. Niels Pedersen
2 hendes bror Bertel Sørensen.

1116    Christen Pedersen, islandsk bødker og hustru Magdalene Pedersdatter i Store Fiolstræde i København. 7.3.1713, uden nummer, opslag 175.
B:
1) Engelke Christensdatter 15
2) Margrethe Christensdatter.
FM:
1 Evert Jørgensen Ekholtz, brændevinsbrænder
2 Rasmus Jensen Schou, brændevinsbrænder.

1117    Erik Bartholomæus og hustru Ellen Madsdatter Møller i Østergade i København. 14.3.1713, uden nummer, opslag 187.
Hans A:
1) mor Anne, g.m. Martin Rafn, apoteker i Roskilde
2) bror Jacob Bartholomæus, apoteker i København.
Hendes A:
1) søster Birthe Madsdatter g.m. Ditlev Storch, skrædder.

1118    Hans Christensen, maler i Regnegade i København. 2.5.1713, uden nummer, opslag 197.
E: Johanne Nielsdatter, der døde kort tid efter sin mand.
Hans A:
0)  forældre Christen Hansen, brændevinsbrænder og Kirsten Andersdatter i Mikkel. Brøggergade, begge døde
1) bror Peder Christensen, fyrværker, død. 1B:
a Christen Pedersen 6.
FM: stedfar Oluf Gregersen, klejnsmed i Fiolstræde.
Hendes A:
0) mor Birgitte Olufsdatter, død
1) bror Jørgen Nielsen, blokkedrejer
2) søster Maren Nielsdatter g.m. Oluf Pedersen, brændevinsbrænder
3) halvsøster Johanne Nielsdatter g.m. Thue Villumsen, kvartermand.

1119    Maren i Lille Færgestræde i København. 21.2.1713, uden nummer, opslag 212.
Enke efter Jens Olufsen, arbejdsmand.
Arvinger kendes ikke.

1120    Birgitte Olufsdatter i Regnegade i København. 2.5.1713, uden nummer, opslag 221.
Enke efter Mikkel Lauridsen, maler.
Første ægteskab med Niels Jørgensen. B:
1) Jørgen Nielsen, blokkedrejer i Ulkegade
2) Maren Nielsdatter g.m. Oluf Pedersen, brændevinsbrænder i Dronningens Tværgade
3) Johanne Nielsdatter, der døde efter sin mor, enke efter Hans Christensen, [skifte 2.5.1713 lbnr.1118].
Andet ægteskab med Hans Stabelfelt, drejer. Ingen børn.
Tredje ægteskab med Poul Albert, sergent. Ingen børn.
Arv i boet efter afdødes mands første ægteskab til B:
1) Johanne Nielsdatter g.m. Thue Villumsen, kvartermand.
Arv i boet til enkemandens søn af første ægteskab B:
1) Lorents Mikkelsen malersvend.

1121    Christoffer Rachou, skomager og hustru Marie Henriksdatter i Klosterstræde i København. 2.5.1713, uden nummer, opslag 236.
B:
1) Elisabeth Christoffersdatter Rackou 3.

1122    Vendel Davidsdatter i Vimmelskaftet i København. 11.5.1713, uden nummer, opslag 250.
Enke efter Hans Skade, feldbereder. B:
1) Susanne Magdalene Hansdatter Skade 20
2) Elisabeth Hansdatter Skade 17
3) Anne Hansdatter Skade 14
4) Marie Hansdatter Skade 11.
FM:
1 Herman Skade, brygger
2 Henrik Bechler, brygger
3 Augustinus Koba, kræmmer
4 Niels Christensen, brygger.

1123    Mogens Svendsen, snedker og hustru Else Gødesdatter i Ulkegade i København. 18.5.1713, uden nummer, opslag 268.
B:
4) Svend Mogensen, der overlevede sine forældre og derefter døde

Hans første ægteskab med Anne Mortensdatter, der efterlod 6 børn, hvoraf det ene Anne Mogensdatter overlevede sin mor, men døde kort efter.
Hans andet ægteskab med Anne Ottesdatter, der efterlod 3 B:
1) Anne Mogensdatter, død før sin far
2) Magdalene Mogensdatter, død før sin far
3) Kirsten Mogensdatter, død før sin far.
Ifølge tingsvidne:
Hans A:
0) forældre Svend Mogensen og Magdalene Olufsdatter i Birk i Linberg sogn i Halland i Sverige, begge døde
1) bror Bent Svendsen, død i Halland uden børn
2) søster Karen Svendsdatter g.m. Hans Stensvig, staldkarl
3) halvbror Svend Ottesen, snedkersvend i København
Hendes A:
1) mor Maren Joensdatter g.m. Knud Lassen
Mors første ægteskab med afdøde kones far Gøde Jespersen, ølskænker i Nikolaj Lille Kirkestræde, død ved påsketid 1711.
2) bror Jesper Gødesen, død uden børn
Da afdøde søn Svend Mogensen døde sidst, arver hans arvinger som ifølge lovens 2. V. 40 alene er hans mormor Maren Joensdatter.

1124    Karen Markusdatter ved Langebro på Christianshavn. 9.3.1713, uden nummer, opslag 306.
Enke efter Christen Christensen, tømmerhandler. B:
1) Kirsten Christensdatter.
FM: Niels Flesborg, tømmerhandler.

1125    Peder Nielsen, violinmager i Studiestræde i København. 9.3.1713m uden nummer, opslag 322.
Enkemand.
Arvinger kendes ikke.

1126    Morten Hansen, vognmand i Gothersgade i København. 9.5.1713, uden nummer, opslag 328.
Enkemand.
Arvinger kendes ikke.

1127    Anne Marie Nielsdatter i København. 16.3.1713, uden nummer, opslag 337.
Enke efter Jesper Olufsen, kældermand.
Arvinger kendes ikke.

1128    Anne Jensdatter i Store Sankt Clemenstræde i København. 2.3.12713, uden nummer, opslag 348.
Enke efter Jens Olufsen, karmager. A:
0) forældre Jens Nielsen og Birgitte Bertelsdatter i Astrup sogn i Mariager amt, begge døde
1) søster Maren Jensdatter g.m. Niels Lauridsen Koch i Rold
2) søster Maren Jensdatter g.m. Søren Nielsen i Rønde i Bregnet sogn på Kalø gods, begge døde. 6B:
a Niels Sørensen Lykke 39, i Rønde på Kalø gods
b Jens Sørensen 32, i Rønde
c Bertel Sørensen 27, i Kompagnistræde i København
d Kirsten Sørensdatter g.m. Niels Christensen i København, begge døde. 1B:
1 Christen Nielsen
e Birgitte Sørensdatter i København, død uden børn
f Maren Sørensdatter 34, der tjener på Fyrendal.

1129    Margrethe Reich i Lille Færgestræde i København. 28.2.1713, uden nummer, opslag 368.
Enke efter Augustus Brandt, regimentskvartermester. B:
1) datter, død for sin mor. E: Niels Henriksen, islandsk købmand
2) Hans Brandt.
Desuden nævnes Niels Henriksens hustrus første mand Christian Fastenau.

1130    Anders Jensen Bagge i Amsterdam i Holland. Skifte i København 1713, uden nummer, opslag 394.
A:
00) fars forældre Anders Jensen Bagge og Maren i Lejbølle i Bøstrup sogn på Langeland
001) mors forældre Jens Nielsen Lund i Lund i Urslev? sogn i Hornum herred og Karen Christensdatter, født i Store Binderup i Gislum herred
0) forældre Jens Andersen Langeland, murer i Studiestræde, død oktober 1695, skifte sluttet 21.4.1700 og Maren Jensdatter Lund, [skifte 9.12.1692].
Mors andet ægteskab med Laurids Bertelsen, islandsk købmand. 1B:
1) halvsøster Mette Lauridsdatter, der døde efter sin farfar.
A:
01) farbror Rolf Andersen på Langeland, død 1711. E: Elisabeth Andersdatter. B:
3) Anders Rolfsen, i kongens flåde
4) Kirsten Rolfsdatter i Lejbølle
Rolf Andersens første ægteskab med Bodil Jenses. 2B:
1) Jens Rolfsen i Lejbølle
2) Maren Rolfsdatter, død. 2B:
a Hans Pedersen Lollik
b Maren Pedersdatter
02) farbror Peder Andersen Bagge, urtegårdsmand, død 1711, var g.m. Magdalene Henriksdatter. 2B:
1) Marie Pedersdatter, død. E: Peder Pedersen, soldat. 2B:
a en søn, der døde efter sin mor
b Cathrine Pedersdatter g.m. Jens
Troullon
03) faster Maren Andersdatter, død, var g.m. Laurids Lauridsen, murer. 1B:
1) Helvig Lauridsdatter, død. E: Jens Rasmussen Addit, øltapper i København. 1B:
a Rasmus Jensen Addit, død 1711
04) morbror Niels Jensen Lund i Mejlby i Års herred, død uden børn
05) morbror Jens Jensen Lund i København, [skifte 4.12.1699 lbnr.464], var g.m. en enkekone Anne [Sørensdatter], død uden børn
06) morbror Peder Jensen Lund i Kongens Thisted [i Gislum herred] i Jylland, død for 8-10 år siden. E: Kirsten Sørensdatter. 4B:
1) Jens Pedersen, soldat
2) Christen Pedersen, der tjener på Sjælland
3) Else Pedersdatter, død
4) Kirsten Pedersdatter, der tjener i Jylland
07) moster store Maren Jensdatter Lund, død. E: Anders Lauridsen, brygger i Rådhusstræde i København. 2B:
1) Jens Andersen, død 6 år gammel
2) Maren Andersdatter, [skifte 5.7.1695 lbnr.278], var g.m. Jacob Sørensen Graa, islandsk købmand i København. 4B:
a Søren Jacobsen Graa, død 1710
b Jens Jacobsen Graa, student på Akademiet i København
c Anders Jacobsen Graa, død som spæd
d Sidsel Jacobsdatter Graa g.m. Hans [Jørgensen] Hørning, præst i Bregninge og Bjergsted på Sjælland
08) moster lille Maren Jensdatter Lund i Studiestræde i København, død 15.10.1705, skifte 26.1.1706, var g.m. Jens Andersen, murer. Hendes arvinger
09) moster Karen Jensdatter Lund, død, var g.m. Peder Nielsen, favnsætter i Lars Leistræde i København. 2B:
1) Kirsten Pedersdatter, enke i Salviegade i Nyboder i København hos sin søn Jens Sørensen
2) Anne Cathrine Pedersdatter, enke efter Markus Dam, snedker i København, hos sine 2 døtre B:
a Lucie Markusdatter g.m. en snedker
b Johanne Markusdatter
010) moster Kirsten Jensdatter Lund, død, var g.m. Anders Sørensen Naaby, tømrersvend i Studiestræde i København. B:
1) Jens Andersen, kobbersmedesvend i København, død 1711. E: Ellen Jensdatter i Rosengården i København
Fars andet ægteskab med Else Gertsdatter, skifte 4.3.1687. 2B:
2) Cathrina Andersdatter 6 (i 1687)
3) Dorthe Andersdatter 3 (i 1687).
Afdøde døde i februar 1710 og blev begravet i Sankt Antoni kirkegård i Amsterdam.
(Sml. lbnr.328).
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1131    Mads Madsen, brygger i Nørregade i København. 6.12.1713, uden nummer, opslag 427.
E: [Bodil Christensdatter]. LV: Bertel Bjørnsen.
Arvinger ses ikke, da det meste af første side af skiftet ikke ses på nettet.
Dog nævnes Simon Madsen og en arving på 22 år og Else Simonsdatter.
[Enkens første ægteskab med Esben Hansen, brygger, skifte 10.10.1673]. B:
1) Hans Esbensen Saxenberg
[Enkens andet ægteskab med Christen Olufsen Vig, brygger]. B:
2) Christen Christensen Vig.
(Se skifte efter Mads Madsen, skifte 8.8.1710 lbnr.780).Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17141132    Alfabetisk register for skifter afsluttet i 1714, ordnet månedsvis. Opslag 2-10.
(Bogstav A, januar til oktober, er helt ulæseligt).

1133    Søren Pedersen Holm, kældermand og hustru Sidsel Hansdatter i København. 9.5.1713, uden nummer, opslag 11.
B:
1) Hans Sørensen Holm, matros.
Desuden nævnes afdøde kones søster Kirsten Hansdatter.

1134    Arved Nielsen, skipper og hustru Inger Rasmusdatter i Adelgade i København. 16.5.1713, uden nummer, opslag 17.
Hans A:
hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) bror Niels Rasmussen, matros
2) søster Anne Rasmusdatter.

1135    Anne Cathrine i Pilestræde i København. 18.5.1713, uden nummer, opslag 28.
Enke efter Villum Dichmann, parykmager. B:
1) Evert Villumsen Dichmann 20.
FM: Hans Crone, buntmager.

1136    Arve Maltgører i Vestergade i København. 16.1.1714, uden nummer, opslag 38.
Arvinger kendes ikke.

1137    Jens Andersen, vægter i Frederiksberggade i København. 12.1.1714, uden nummer, opslag 44.
E: Inger Olufsdatter. LV: Thor Thorsen. vægter, der ægter enken. B:
1) Anders Jensen 3
2) Oluf Jensen 1½.

1138    Bent Jensen, hjulmand i Løngangstræde i København. 12.1.1714, uden nummer, opslag 49.
E: Ingeborg Mortensdatter. LV: Knud Olufsen, hjulmand, der ægter enken. B:
1) Kirsten Bentsdatter 18
2) Jens Bentsen 16.

1139    Lisbeth Christensdatter, ugift i Skidenstræde i København. 16.1.1714, uden nummer, opslag 55.
Arvinger kendes ikke.

1140    Bertel Eskildsen, øltapper og hustru Ingeborg Sørensdatter i gæstegården uden for Vesterport i København. 16.3.1713, uden nummer, opslag 57.
Arvinger kendes ikke, dog angives som A:
1) hans søstersøn Eskild [Christensen] Kaalund, student, [søn af Christian Jensen Kaalund, præst i Tirsted, Skørringe og Vejleby og Helvig Eskildsdatter Bartholin]
2) hendes brordatter, død. E: Jørgen Vilhelm Plenge, kandestøber. Hendes 2 børn
3) Cathrine Lorentsdatter
4) Søren Sørensen Muus
5) Søren Poulsens hustru.

1141    Niels Pedersen, brændevinsbrænder og hustru Johanne Andersdatter i Mikkel Bryggergade i København. 18.1.1714, uden nummer, opslag 79.
Hans A:
0) forældre Peder Mogensen og Bodil i Starby i Sønder herred i Skåne ved Ängelholm, begge døde.
1) bror Mogens Pedersen g.m. Ulvig i Tretorp i Skåne, død uden børn.
Fars andet ægteskab med Bente Mikkelsdatter.
2) halvbror Oluf Pedersen, død uden børn
3) halvbror Mikkel Pedersen, brændevinsbrænder i Vognmandsgade i København
4) halvbror Engel Pedersen, død for 6 år siden uden børn.
Hendes A:
0) forældre Anders Jensen og Maren Jensdatter i Vester Tjele, begge døde
1) søster Else Andersdatter g.m. Jens Pedersen, smed i Formyre [i Tjele sogn]
2) søster Maren Andersdatter, hos sin søn i Formyre
3) søster Karen Andersdatter g.m. Niels Thygesen i Nørre Vinge
4) bror Jens Andersen i Vester Tjele
5) bror Søren Andersen i Vester Tjele.
Desuden nævnes afdøde kones søskendes svoger Mathias Jensen, brændevinsbrænder i Dronningens Tværgade i København.

1142    Gotfred Hartmann, småslagter i Lille Helliggejststræde i København. 24.1.1714, uden nummer, opslag 95.
E: Cathrine Margrethe Ernstsdatter. LV: jens Hansen, slagter, der ægter enken. B:
1) Elisabeth Gotfredsdatter Hartmann 13
2) Elias Gotfredsen Hartmann 8.

1143    Margrethe Justsdatter i Købmagergade i København. 24.1.1714, uden nummer, opslag 102.
E: Peder Jensen, hyrekusk.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 8.12.1713.

1144    Maren Jørgensdatter i Gammelmønt i København. 24.1.1714, uden nummer, opslag 106.
E: Peder Rasmussen, tømrersvend. B:
1) Karen Pedersdatter
2) Gertrud Pedersdatter
3) Niels Pedersen.
FM: Kjeld Pedersen, snedker og daglejer på Holmen i København, boende i Borgergade.

1145    Troels Mortensen, grovsmed i Studiestræde. 24.1.1714, uden nummer, opslag 108.
E: Anne Marie Hansdatter. B:
1) Johanne troelsdatter 3.
FM: Peder Esbach, grovsmed.

1146    Anne i Vingårdstræde i København. 10.1.1714, uden nummer, opslag 112.
Enke efter Hans Gammelsen, skipper.
Arvinger kendes ikke.

1147    Ingeborg Jensdatter Uden for Vesterport i København. 26.1.1714, uden nummer, opslag 122.
E: Jens Pedersen, arbejdsmand. A:
1) halvsøster Maren Rasmusdatter.
Afdøde døde 7.11.1713.

1148    Knud Jensen. rebslager og hustru i København. 27.1.1714, uden nummer, opslag 128.
Arvinger kendes ikke.

1149    Sivert Boye, klejnsmed i Knabrostræde i København. 31.1.1714, uden nummer, opslag 130.
E: Mette Pedersdatter Holst. B:
4) Helvig Marie Sivertsdatter 8
5) Inger Sivertsdatter 5
6) Zillemand Sivertsdatter, der døde efter sin far.
FM: Laurids Rud, prokurator.
Første ægteskab med Anne Arendse Hansdatter. B:
1) Dorthe Sivertsdatter g.m. Henrik Richter, hofjæger i København
2) Christian Sivertsen, der døde efter sin far.
Andet ægteskab med Lisbeth Andersdatter. B:
3) Frands Sivertsen, der døde efter sin far.

1150    Hans Haber, klejnsmed i Farvergade. 31.1.1714, uden nummer, opslag 147.
E: Barbara Jacobsdatter. B:
1) Lisbeth Hansdatter 19.
FM: Didrik von Bergen, farver.

1151    Johan Jacob Ley, snedker i Møntergade i København. 31.1.1714, uden nummer, opslag 151.
E: Elsabeth Jensdatter. B:
1) Ellen Johansdatter 7
2) Cathrine Johansdatter 5
3) Johanne Johansdatter 2.
FM:
1 Peder Jensen, snedker
2 Rasmus Jensen, sejlingsmand.

1152    Laurids Mathiassen, vægter i Farvergade i København. 31.1.1714, uden nummer, opslag 160.
E: Anne Børgesdatter. B:
1) Ellen Lauridsdatter 15.
FM: Rasmus Pedersen, vægter.

1153    Anne Pedersdatter i Læderstræde i København. 11.5.1713, uden nummer, opslag 164.
Enke efter Niels Behrmann. B:
1) Cort Ernst Behrmann
2) Peder Michael Behrmann, død. E: Anne Sofie, nu g.m. Anders Brandt, skibsskriver.
(Originale skiftebreve lbnr.85).

1154    Anne Jensdatter Voigt, ugift i København. 14.5.1713, uden nummer, opslag 172.
A:
1) bror David Jensen Voigt i Vejle
2) bror Markus Jensen Voigt, uvist hvor
3) søster Sara Jensdatter Voigt g.m. Nikolaj Wichmann, skildrer i København
4) søster Marie Jensdatter Voigt 27.
Afdøde havde arv efter sin mormor Anne Markusdatter, skifte 20.8.1690, enke efter David Schantz, buntmager.

1155    Børge Joensen, grovsmed i Vigantsgade i København. 16.5.1713, uden nummer, opslag 174.
Enkemand efter Birgitte Cathrine Holgersdatter.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes kones bror Knud Holgersen, islandsk bødker i Hillerød.

1156    Peder Lindhardt, urmager og hustru Margrethe Vibeke Henriksdatter i Kristen Bernikowgade i København. 23.5.1713, uden nummer, opslag 198.
Arvinger angives ikke.

1157    Aksel Nielsen, skrædder i Studiestræde i København. 3.3.1713, uden nummer, opslag 6.
Enkemand efter Johanne Margrethe Holst.
Arvinger kendes ikke.

1158    Claus Eriksen, blytækker og hustru Karen Hansdatter i Antonistræde i København. 3.3.1713, uden nummer, opslag 17.
Hans A:
1) forældre Erik Mikkelsen, husmand i Gentofte enke efter hans mor Anne Jensdatter.
(Afdøde mands far kaldes også Erik Clausen i Gentofte).
Hendes A:
0) forældre Hans Johansen, skomager og Anne Pedersdatter i Næstved, begge døde
1) søster Abelone Hansdatter, død som barn
2) søster Kirsten Hansdatter
3) bror Johan Hansen, død som barn.
Fars andet ægteskab med Kirsten Bertelsdatter. Ingen børn.
(Originale skiftebreve lbnr.84).

1159    Christen Mørch, prokurator, boende i Skipperlaugets hus i København. 10.5.1713, uden nummer, opslag 38.
E: Anne Marie Heerup. LV: Niels Mørch, købmand, der ægter enken. A:
1) halvbror Bjørn Mørch, prokurator.
Afdøde døde 18.3.1713, efter kun 22 ugers ægteskab.

1160    Henrik Brandt, hatstafferer og hustru Anne Margrethe Petkum i Vimmelskaftet i København. 28.3.1713, uden nummer, opslag 49.
Testamente af 12.4.1711.
Hans A:
0) forældre Hans Brandt og Anne Ivers, begge døde
1) bror Johan Brandt i Amsterdam, nu i London
2) søster Hein Brandt, død uden børn
3) søster Gedske Brandt g.m. Jochum Lubber, lædertover i Hamborg, ved søn Jørgen Lubber i Hamborg.
Ingen børn af fars første ægteskab, der kun varede 30 uger.
Hendes A:
1) bror Herman Petkum envoi i Haag i Holland.

1161    Anders Nielsen, skomager og hustru ved Vestervold i København. 9.3.1713, uden nummer, opslag 117.
Arvinger kendes ikke.

1162    Peder Sørensen, handskemager og hustru Marie Jørgensdatter i Lille Helliggejststræde i København. 30.3.1713, uden nummer, opslag 129.
B:
1) Sidse Marie Pedersdatter 11
2) Maren Pedersdatter 5.
Desuden nævnes afdøde kones brors hustru Ingeborg Adrians.

1163    Christian Danielsen, skipper og hustru Karen Ernstsdatter i Store Grønnegade i København. 16.1.1714, uden nummer, opslag 136.
Testamente af 10.2.1711.
Afdøde kones første ægteskab med Andreas Ulrik, skoleholder. B:
1) Daniel Andreassen Ulrik, skoleholder
2) Johan Andreassen Ulrik 21
3) Anders Andreassen Ulrik 17.

1164    Laurids Bartholomæussen, købmand og hustru Karen Johansdatter i Vestergade i København. 30.5.1713, uden nummer, opslag 153.
B:
1) Sofie Lauridsdatter 8.
FM: Jens Graa, købmand.
(Se auktionskatalog over afdødes løsøre 28.5.1712 lbnr.792).

1165    Niels Jensen Bøgelund, tømrer og hustru Ingeborg Christensdatter i Adelgade i København. 18.5.1713, uden nummer, opslag 179.
B:
1) Johan Frederik Nielsen Bøgelund 5.
FM: farbror Jens Jensen Bøgelund.
Arv i boet efter Ditlev Sick, skifte 1.7.1711 til B:
1) Johan Ditlev Sick
2) Lene Margrethe Sick.

1166    Jens Mogensen Skaane, skrædder i Badstuestræde i København. 30.1.1714, uden nummer, opslag 198.
Enkemand efter Anne Jacobsdatter.
Arvinger kendes ikke.

1167    Hans Ibsen, skipper og hustru Anne Magdalene Lauridsdatter i Lille Kongensgade i København. 16.1.1714, uden nummer, opslag 2.
B:
1) Laurids Hansen 13.
FM: Henrik Pedersen, skipper.
Desuden nævnes afdøde kones søster Maren Lauridsdatter g.m. Christen Christoffersen, skipper.

1168    Gert Pohlmann i Vandkunsten i København. 2.5.1713, uden nummer, opslag 16.
Enkemand efter Elisabeth Nielsdatter.
Første ægteskab med Gertrud. B:
1) Johan Pohlmann 20.
Desuden nævnes afdødes hustrus bror Peder Nielsen, matros.

1169    Peder Enevoldsen, øltapper og hustru Maren Pedersdatter på Gammeltorv i København. 24.7.1714, uden nummer, opslag 30.
De efterlod 2 børn, der døde før deres mormor.
Hans første ægteskab med Maren Jacobsdatter, skifte 9.6.1696. Ingen børn
Hans andet ægteskab med Helvig Christensdatter, skifte 18.5.1697. 1B:
1) Enevold Pedersen 7 uger i 1697, der døde.
Testamente af 4.7.1708.
Hans A:
0) forældre Enevold Pedersen og Ellen Lauridsdatter i Tolange i Fers herred i Skåne, begge døde
1) bror Laurids Enevoldsen g.m. Lucie Aagesdatter, begge døde. 3B:
a Mette Lauridsdatter, enke efter Christen Christensen, kældermand på Gammeltorv i København
b Ellen Lauridsdatter i Tolange sogn
c Bodil Lauridsdatter i Tolange sogn
2) bror Thue Enevoldsen, død. E: Lucie Knudsdatter. 1B:
a Knud Thuesen 14
3) søster Ellen Enevoldsdatter g.m. Anders Olufsen i Tolange.
Hendes A:
0) forældre Peder Jacobsen og Susanne Nielsdatter i København
1) bror Jacob Pedersen, død 20 år gammel.
Mors forældre Niels Jensen og Bodil i Gammerød [i Borup sogn] på Svenstrupgård gods, begge døde.
1) morbror Jens Nielsen i Gammerød, død uden børn
2) morbror Daniel Nielsen, g.m. Sidsel, begge døde. 3B:
a Jeppe Danielsen, soldat
b Laurids Danielsen, der tjener på Svenstrupgård
c Hans Danielsen, der tjener i København
3) moster Barbara Nielsdatter, død uden børn
4) moster Bodil Nielsdatter g.m. Søren Jensen i Ramsølille, begge døde. 1B:
a Anne Sørensdatter g.m. Laurids Pedersen i Birkede [i Dåstrup sogn] i Ramsø herred
5) moster Karen Nielsdatter, død, var g.m. Henrik Olufsen i Gammerød. 6B:
a Oluf Henriksen, død uden børn
b Peder Henriksen, død, var g.m. Anne Olufsdatter. 1B:
1 Niels Pedersen
c en søn, død uden børn
d Birgitte Henriksdatter g.m. Peder Olufsen i Truelstrup [i Dåstrup sogn], begge døde. 3B:
1 Oluf Pedersen
2 Bodil Pedersdatter
3 Anne Pedersdatter
e Karen Henriksdatter, død, var g.m. Oluf Nielsen i Skensved [i Højelse sogn],
efterlod 2 umyndige børn, der lever
f Anne Henriksdatter g.m. Laurids Sørensen i Gammerød.

1170    Mette Pedersdatter i Landemærket i København. 2.5.1713, uden nummer, opslag 109.
Enke efter Christen Christensen, brygger.
Arvinger kendes ikke.

1171    Christen Christensen Bay, blegemand på 2. blegdam uden for Nørreport i København. 7.8.1714, uden nummer, opslag 117.
Enkemand efter Karen Jensdatter. B:
1) Maren Christensdatter 6.
FM: Christen Andersen Bay i Fiskerhuset.
Arv i boet til:
1) Rasmus Eliassen
2) Anders Eliassen
3) Margrethe Eliasdatter.
Arv i boet til Sofie Pedersdatter g.m. Søren Andersen, blegemand.

1172    Margrethe Dobbeltsteen i Badstuestræde i København. 9.8.1714, uden nummer, opslag 132.
E: Peder Wieland, islandsk købmand. B:
1) Jochum Pedersen Wieland, sekretær
2) Cathrine Marie Pedersdatter Wieland g.m. Peder Vindekilde, islandsk købmand
3) Margrethe Elisabeth Pedersdatter Wieland.
FM: Jørgen Vindekilde.

1173    Nikolaj Koch, hjulmand i Store Kongensgade i København. 10.8.1714, uden nummer, opslag 168.
E: Martha Henriksdatter. B:
1) Marie Nikolajsdatter Koch 20
2) Margrethe Kirstine Nikolajsdatter Koch 9.
FM:
1 Peder Nielsen, hjulmand
2 Johan Reimer, hjulmand.

1174    Andreas Arvidsen, skomager i Dronningens Tværgade i København. 10.8.1714, uden nummer, opslag 172.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: Andreas Limann, bogbinder.
Første ægteskab med Anne Hansdatter. B:
1) Anne Margrethe Andreasdatter g.m. Hans Pedersen, skræddersvend i Adelgade.

1175    Birgitte Andersdatter på 1. blegdam uden for Nørreport i København. 1.5.1713, uden nummer, opslag 176.
E: Mathias Jacobsen Kjøller, blegemand. B:
1) Dorthe Mathiasdatter 4.
Fædrene arv efter skiftebrev af 1.3.1798 til B:
1) Jacob Bernt Mathiassen
2) Kirsten Mathiasdatter

1176    Peder Jensen, sværdfeger og hustru Kirsten Knudsdatter i Købmagergade i København. 23.3.1713, uden nummer, opslag 182.
Testamente af 10.10.1708.
Arvinger kendes ikke dog angives:
1) hans brordatter Anne Nielsdatter
2) hans brordatter Bodil Nielsdatter
3) hendes søstersøn Henrik Henriksen.

1177    Aage Hansen, skipper i Nyhavn i København. 5.5.1713, uden nummer, opslag 199.
E: Johanne Christoffersdatter, der døde 2 måneder efter sin mand. B:
1) Christoffer Aagesen, skipper
2) Anders Aagesen, [skifte 20.12.1712 lbnr.1014]. E: Dorthe [Sivertsdatter], nu g.m. Henrik Richter, hofjæger. Hun efterlod et barn, der døde
3) Birgitte Aagesdatter, død for 5 år siden., var g.m. Peder Blancius, parykmager. Deres 2 børn døde 1711
4) Karen Aagesdatter, død 1711. E: Erik Warnheim, billedhugger. Deres barn døde 1711
5) Sidsel Aagesdatter.

1178    Hans Poulsen, Plougmann, herbergere i Vingårdstræde i København. 30.1.1714, uden nummer, opslag 221.
E: Sidsel Jensen Grensten.
Testamente af 12.8.1711.
Første ægteskab med Margrethe Heitmann, skifte 25.2.1692. B:
1) Poul Hansen Plougmann i Stockholm i Sverige
2) Anne Elisabeth Hansdatter.
Ander ægteskab med Kirsten Beverlin, skifte 11.8.1697. B:
3) Christian Hansen Plougmann.
Kirsten Beverlins første ægteskab med Peder Hermansen, garver. Arv til B:
1) Herman Pedersen
2) Jacob Pedersen.

1179    Opbudsbo i København. 6.4.1713, uden nummer. opslag 302.
Registrering af fallitbo hos Henrik Schrøder g.m. Magdalene i Kompagnistræde i København.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17151180    Mikkel Pedersen, væver i Gammelmønt i København. 7.3.1713, uden nummer, opslag 2.
E: Maren Mikkelsdatter. B:
1) Karen Mikkelsdatter g.m. Morten Byssing, livgarder
2) Maren Mikkelsdatter, død, var g.m. Ernst Beisner, skrædder. 1B:
a Catrine Magdalene Ernstsdatter Beisner.
Første ægteskab med Marie Eriksdatter. Ingen børn.
Desuden nævnes første hustrus mor Ellen, enke efter Erik Bentsen.

1181    Niels Hall, skrædder og hustru Margrethe Lundager i Endeløsstræde i København. 9.8.1714, uden nummer, opslag 15.
Arvinger kendes ikke.

1182    Jens Nielsen, brændevinsbrænder i Badstuestræde i København. 19.1.1714, uden nummer, opslag 24.
Arvinger kendes ikke.

1183    Hanas Olufsen Friis, øltapper og Else Madsdatter i Skindergade i København. 23.5.1713, uden nummer, opslag 32.
B:
1) Hans Hansen 12.
FM: Zacharias Zachariassen, rebslager.
Desuden nævnes afdøde mands søster Maren Olufsdatter, der bor på Labitorium?

1184    Niels Jensen Lund, brændevinsbrænder og hustru Ingeborg Hansdatter Lie i Borgergade i København. 2.3.1713, uden nummer, opslag 40.
B:
1) Johanne Nielsdatter, død 1711 uden børn
2) Magdalene Nielsdatter, død 1711, uden børn.
Hans A:
0) forældre Jens Nielsen og Bente Pedersdatter i Dagstrup i Skåne, begge døde
1) bror Troels Jensen, død uden børn
2) bror Peder Jensen Lund, død. E: Lorentse Cathrine
3) søster Sidsel Jensdatter, død uden børn
4) søster Bodil Jensdatter.
Hendes A:
0) forældre Hans Andersen Lie og Bente Mogensdatter i Halland, begge døde
1) søster Gundel Hansdatter.
Fars andet ægteskab med Ingeborg Bentsdatter, død
2) halvbror Mogens Hansen, matros.

1185    Albert [Mikkelsen] Bløcher, bager og hustru Alhed Gevert i Lille Kongensgade i København. 7.8.1714, uden nummer. opslag
53.
B:
2) Marie Albertsdatter Bløcher 18
3) Mikkel Bløcher 15
4) Jochum Bløcher 10.
FM:
1 [fasters mand] Cort Logan, bager
2 fars [halv]bror Jacob Bløcher.
Afdøde kones første ægteskab med Otto Deichel, bager. B:
1) Anne Cathrine Deichel, død. E: Jacob Christoffer Bahr. 2B:
a Jacob Jacobsen Bahr 7
b Otto Jacobsen Bahr 4.

1186    Peder Lorentsen og hustru Ingeborg Mathiasdatter i Vingårdstræde i København. 2.3.1713, uden nummer, opslag 83.
B:
1) Lorents Pedersen.
Desuden nævnes afdøde kones bror Peder Mathiassen i Bogense.
Afdøde mand havde været toldforpagter i Middelfart.

1187    Jochum Damin, snedker og hustru Alhed i Store Kongensgade i København. 23.1.1714, uden nummer, opslag 97.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) Anne Cathrine, enke efter afdødes bror Markus Damin.

1188    Ellen Kirstine Bentsdatter i Kompagnistræde i København. 16.2.1713, uden nummer, opslag 119.
E: Jens Lauridsen, brygger. B:
1) Gotfred Jensen, der døde nogle få uger gammel.
A:
1) mor Bodil, enke efter Bent Nielsen, tømrer
2) bror Niels Bentsen, prokurator i Sorø
3) en søster g.m. Gotfred Fox, brandmajor.

1189    Bernt Høj (Hay), klejnsmed i Rådhusstræde i København. dato mangler, sluttet 30.9.1715, uden nummer, opslag 176.
Enkemand efter Martha Jochumsdatter. B:
2) Gertrud Kirstine Berntsdatter, død, før sin mor
3) Ingeborg Berntsdatter, død før sin far
4) Sofie Berntsdatter, død før sin far
5) Jochum Berntsen, død før sin far.
Første ægteskab med Gertrud Burmeister, skifte 2.10.1695 lbnr.308. B:
1) Anne Margrethe Berntsdatter, død før sin far.
Hans A:
0) forældre Emke Høj den ældre og Grethe Henriksdatter, datter af Henrik Krag og Grethe, begge døde
1) bror Henrik Høj, død. Første ægteskab med Anne Hachen. 3B:
a Emke Henriksen Høj, født i Bern 25.7.1682, nu i Hadele i hertugdømmet Bremen
b Didrik Henriksen Høj, født i Bern 2.7.1684, nu smed i København
c Grethe Henriksdatter Høj, født i Bern 10.9.1687.
Henrik Højs andet ægteskab med Gedske Steiners. Ingen børn
2) bror Emke Høj i Bern, død. 1B:
a Grethe Emkesdatter g.m. Herman Skildmann i grevskabet Oldenborg.
Fars andet ægteskab med Sofie, enke efter Wilken Rører.
3) halvsøster Grethe Høj, død, var g.m. Røebe Øtken
4) halvbror Wilken Høj, smedesvend i udlandet.
Af mors første ægteskab med Bernt Luersen i Bern i Tyskland B:
5) halvsøster Trine Berntsdatter Luersen, død, var g.m. Henrik Knigge i Slutter Teilche. 3B:
a Jutta Henriksdatter Knigge
b Anne Henriksdatter Knigge
c Johan Henriksen Knigge.
6) halvsøster Grethe Berntsdatter Luersen g.m. Claus Meyer i Bern.
Hendes A:
0) forældre Jochum Pedersen, grovsmed, død for 25 år siden, 70 år gammel og Ingeborg Andersdatter, død for 25 år siden, over 60 år gammel, i Store Lars Bjørnstræde i København
1) bror Peder Jochumsen, skildrer, død, var g.m. Cathrine Marie Hansdatter Wiedewelt. LV: Johan Thorsong, prokurator. 1B:
a Hans Jochum Pedersen, død 1711, før sin far
2) bror Andreas Jochumsen, grovsmed, død, var g.m. Kirsten Svendsdatter. Ingen levende børn
3) bror Mikkel Jochumsen, hørkræmmersvend, død uden børn.
Afdøder var født i Bern 2.5.1660.

1190    Poul Borch og hustru Marie Christoffersdatter i Gothersgade i København. 7.8.1714, uden nummer, opslag 228.
B:
1) Christoffer Borch 21
2) Mette Magdalene Borch 19
3) Margrethe Borch 9.
FM: Poul Olufsen, tømrer.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17161191    Isak Villumsen Bering, skomager og hustru Marie Poulsdatter i Badstuestræde i København. 16.5.1713, uden nummer, opslag 2.
Arvinger kendes ikke, dog angives:
1) afdøde mands søster Else Villumsdatter.

1192    Christoffer Edel, brændevinsbrænder i Dronningensgade på Christianshavn. 28.3.1713, uden nummer, opslag 13.
Arvinger angives ikke.

1193    Mette Tønnesdatter Røst i København. 13.2.1716, uden nummer, opslag 26.
E: Søren Rasmussen, bager.
Arvinger angives ikke.

1194    Jørgen Tønnesen, gæstgiver på broen uden for Vesterport i København. 20.2.1716, uden nummer, opslag 37.
Enkemand.
Testamente af 14.1.1716.
A:
0) forældre Tønne Clemensen og Anne Jensdatter i Tranebjerg på Samsø, begge døde
1) bror Jens Tønnesen i Ørby
2) bror Clemen Tønnesen i Tranebjerg
3) søster Gertrud Tønnesdatter g.m. Niels Mortensen i Permelille
4) søster Maren Tønnesdatter g.m. Anders Akselsen i Tranebjerg, begge døde. B:
a Aksel Andersen 31, forpagter på Bisgård
b Tønne Andersen 28, i Tranebjerg
c Rasmus Andersen 25, ladefoged på Brattingsborg
d Maren Andersdatter g.m. Jens Sørensen i Ørby
5) søster Anne Tønnesdatter, død. E: Rasmus Rasmussen i Vejstrup. 2B:
a Rasmus Rasmussen 25
b Dorthe Rasmusdatter 22.
Afdødes formand Gøde Nielsen, skifte sluttet 14.9.1692. Arv til B:
1) Albert Gødesen
2) Steffen Gødesen, [skifte 2.3.1706 lbnr.635].
Afkald i boet 18.12.1702 fra Peder Bentsen for arv efter far Bent Olufsen.
Afdøde døde 14.1.1716.

1195    Marine Hansdatter Brems i København. 3.3.1716, uden nummer, opslag 22.
Enke efter Niels Filipsen Aal, vintapper, [skifte 18.5.1713 lbnr.1093]. A:
0) forældre Hans Rasmussen Brems og Karen Christensdatter, begge døde
1) søster Cathrine Brems g.m. Hans Pedersen, købmand i Helsingør
2) søster Birgitte Brems, død, var g.m. David Andersen Berg. 2B:
a Karen Davidsdatter Berg g.m. Peder Rønnow i Helsingør
b Marie Davidsdatter Berg i Helsingør.

1196    Asmus Hansen og søster Mette Hansdatter. 2 børn på Amagertorv i København. 3.3.1716, uden nummer, opslag 32.
A:
0) forældre Hans Asmussen, urtekræmmer og Anne Berntsdatter, skifte 7.3.1716 lbnr.1197
1) søster Anne Margrethe Hansdatter
2) søster Helene Sofie Hansdatter
3) halvsøster Ingeborg Cathrine Mikkelsdatter g.m. Lambert Voltelen, kirurg.

1197    Hans Asmussen, urtekræmmer og hustru Anne Berntsdatter i Østergade i København. 7.3.1716, uden nummer, opslag 34.
B:
2) Asmus Hansen, død kort tid efter sine forældre, [skifte 3.3.1716 lbnr.1196]
3) Mette Margrethe Hansdatter, død kort tid efter sine forældre, [skifte 3.3.1716 lbnr.1196]
4) Anne Margrethe Hansdatter 17
5) Helene Sofie Hansdatter 7.
FM: Peder Lund, silke- og klædekræmmer på Amagertorv.
Afdøde kones første ægteskab med Mikkel Lorentsen Kolding. B:
1) Ingeborg Cathrine Mikkelsdatter g.m. Lambert Voltelen, kirurg.

1198    Niels Christensen Knub, brændevinsbrænder og hustru Karen Andersdatter i Tornebuskegade i København. 5.3.1716, uden nummer, opslag 83.
B:
2) Peder Nielsen 19.
FM: Hans Knub, brygger.
Afdøde kones første ægteskab med Hans Nielsen, brygger. B:
1) Anders Hansen, logarver.

1199    Anne Johansdatter Mullich, ugift på Amagertorv i København. 5.3.1716, uden nummer, opslag 91.
A:
0) forældre Johan Mullich, skifte sluttet 13.3.1685 g.m. mor, skifte 25.7.1673
1) bror Gregorius Mullich, isenkræmmer i København
2) søster Elisabeth Mullich g.m. Mathias Christensen i Holbæk, herredsfoged i Merløse og Tuse herreder
3) Cathrine Mullich, død, var g.m. Rasmus Pedersen i Nakskov. 2B:
a Johan Rasmussen
b Anne Sofie Rasmusdatter, der døde
4) søster Sofie Johansdatter Mullich, [skifte Nakskov 11.4.1703 lbnr.889], var g.m. Peder Pedersen, bager. 1B:
a Johan Pedersen
5) halvbror Hans Mullich, kræmmer
6) halvsøster Abelone Mullich
7) halvsøster Kirsten Mullich g.m. Christoffer Frederik Wrisberg.
Mette Hansdatter, enke efter Johan Mullich, havde betalt medikamenter til afdøde.

1200    Morten Knudsen Bøgh, brændevinsbrænder i Lille Torvegade på Christianshavn. 11.3.1716, uden nummer, opslag 97.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Hans Hofgaard, skipper, der ægter enken. B:
1) Christen Mortensen 7
2) Cathrine Margrethe Mortensdatter 3.
FM: Jørgen Børgesen, brygger.

1201    Kirsten Frederiksdatter i Langebrogade på Christianshavn. 11.3.1716, uden nummer, opslag 104.
E: Hans Hofgaard, skipper. B:
2) Dorthe Hansdatter Hofgaard 7½
3) Frederik Hansen Hofgaard 6.
FM: Jochum Lehn, bager.
Første ægteskab med [Niels Hansen, skipper, skifte 24.7.1706 lbnr.703]. B:
1) Gundel Nielsdatter.

1202    Malene Mathiasdatter i Vandkunsten i København. 11.3.1716, uden nummer, opslag 112.
E: Hans Grønbæk, islandsk købmand. B:
1) Margrethe Sofie Grønbæk 10.
FM: Bendix Lund, guldsmed.

1203    Gundel Nielsdatter, et barn i Langebrogade på Christianshavn. 11.3.1716, uden nummer, opslag 117.
A:
1) mor Kirsten Frederiksdatter, der døde, [skifte 11.3.1716 lbnr.1201] g.m. Hans Hofgaard, skipper
2) halvsøster Dorthe Hansdatter Hofgaard 7½
3) halvbror Frederik Hansen Hofgaard 6.
FM: Jochum Lehn, bager.
Afdøde havde arv efter sin far Niels Hansen, skipper, skifte 24.7.1706 lbnr.703.

1204    Enevold Pedersen, et barn i København. 12.3.1716, uden nummer, opslag 119.
A:
1) mor Maren Andersdatter g.m. Peder Sørensen Velling
2) søster Karen Pedersdatter 10
3) bror Anders Pedersen 7
4) halvsøster Maren Pedersdatter 3½.
FM:
1 Peder Andersen, skrædder
2 Anders Lauridsen, skipper.
Arv i boet efter afdødes farfar Laurids Christensen Lund, skifte 12.3.1716.

1205    Lorents Adriansen, skibstømrer på Christianshavn. 18.3.1716, uden nummer, opslag 121.
E: Gertrud Henriksdatter. B:
1) Henrik Lorentsen 19.
FM: Hans Bartram, bager.

1206    Christen Nielsen, kældermand i Pilestræde i København. 18.3.1716, uden nummer, opslag 125.
E: Sofie Svendsdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 30.12.1715.

1207    Kirsten Rasmusdatter i Møntergade i København. 18.3.1716, uden nummer, opslag 130.
E: Rasmus Christensen, skoflikker.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 24.1.1716.

1208    Niels Børgesen Stub, brygger og hustru Ellen Svendsdatter i Magstræde i København. 26.3.1716, uden nummer, opslag 135.
B:
2) Maren Nielsdatter Stub, død, E: Johan Vindekilde, brygger
3) Sofie Nielsdatter Stub g.m Henrik Arentsen, brygger
4) Anne Nielsdatter Stub g.m. Anders Jensen, brygger
5) Gundel Nielsdatter Stub 25
6) Bente Nielsdatter Stub 24
7) Svend Nielsen Stub 23, islandsk arbejdskarl
8) Børge Nielsen Stub, der døde efter sin far skifte 26.3.1716 lbnr.210
9) Ellen Nielsdatter Stub, der døde efter sin far skifte 26.3.1716 lbnr.210.
Første ægteskab med Sofie Carstensdatter. B:
1) Kirsten Nielsdatter, enke efter Peder Schiønning.

1209    Børge Nielsen Stub og søster Ellen Nielsdatter Stub i København. 26.3.1716, uden nummer, opslag 210.
A:
0) forældre Niels Børgesen Stub, brygger og hustru Ellen Svendsdatter, skifte 26.3.1716 lbnr.1208
1) søster Sofie Nielsdatter Stub g.m Henrik Arentsen, brygger
2) søster Anne Nielsdatter Stub g.m. Anders Jensen, brygger
3) søster Gundel Nielsdatter Stub
4) søster Bente Nielsdatter Stub
5) bror Svend Nielsen Stub
Fars første ægteskab med Sofie Carstensdatter.
6) halvsøster Kirsten Nielsdatter, enke efter Peder Schiønning.

1210    Søren Sørensen, arbejdskarl ved Vestervold i København. 27.3.1716, uden nummer, opslag 258.
E: Bodil Sørensdatter.
Arvinger kendes ikke.

1211    Kirstine Margrethe Weiberg i Østergade i København. 27.3.1716, uden nummer, opslag 261.
E: Peder La Rose, parykmager. B:
1) Herman Pedersen 5
2) Peder Pedersen 4
3) Cathrine Pedersdatter 3
4) Lenonard Pedersen 9 mdr.
FM: Hans Pedersen Kone, buntmager.

1212    Didrik Klevenov, assistenthus-forvalter i København. 3.5.1716, uden nummer, opslag 2.
E: Sigbrit. LV: C. Gerlev. B:
1) Herman Didriksen Klevenov
2) Frands Didriksen Klevenov
3) Alberte Didriksdatter Klevenov
4) Lucie Gertrud Didriksdatter Klevenov.
Vedlagt regnskab for Sæbesyderiet på Christianshavn.
Afdøde døde 1.6.1711.

1213    Dorthe Andersdatter uden for Nørreport i København. 20.4.1716, uden nummer, opslag 138.
Enke efter Adolf Verner, markmand.
Hans A:
hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Holger Donnich. B:
1) Andreas Holgersen, matros
2) Christian Holgersen, rytter.

1214    Claus Poulsen, grovsmed og hustru Kirsten Andersdatter i Laksegade i København. 2.5.1713, uden nummer, opslag 148.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) halvsøster Anne Andersdatter i Store Magleby, død. Første ægteskab med Peder Jacobsen. B:
a Margrethe Pedersdatter i København.
Anne Andersdatters andet ægteskab med Terkild Arvedsen. B:
b Ellen Terkildsdatter i Store Magleby.
2) halvbror Paaske Jørgensen, død. 1B:
a Kirsten Paaskesdatter.

1215    Mikkel Mortensen, øltapper og kældermand i Rosenborggade i København. 21.8.1716, uden nummer, opslag 210.
E: Karen Rasmusdatter. A:
1) bror Anders Mortensen, kongelig staldkarl
2) søster Maren Mortensdatter g.m. Jacob Gundersen, matros.
Afdøde døde 12.7.1716.

1216    Hans Jørgen Palter på Amagertorv i København. 21.8.1716, uden nummer, opslag 220.
E: Gundel Bentsdatter. LV: Christen Gerlev, brygger. B:
1) Jørgen Hansen Palter.
FM: Johan Henrik With, bendrejer.

1217    Peder Ibsen, sæbesyder og hustru Anne Cathrine Knudsdatter i Lille Kongensgade på Christianshavn. 23.1.1714, uden nummer, opslag 224.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
0) forældre Knud Jespersen, død for 30 år siden, og Karen Knudsdatter, død for 20 år siden
1) søster Beathe Marie Knudsdatter g.m. Peder Carstensen, skrædder i Langebrogade på Christianshavn.
Mors andet ægteskab med Mathias Schmidt, stenhugger.
2) halvbror Knud Mathiassen i Ostindien.

1218    Jens Nielsen Storgaard, øltapper og kældermand i Studiestræde i København. 9.9.1716, uden nummer, opslag 239.
E: Kirsten Pedersdatter. B:
2) Anne Jensdatter 2½.
FM: Christian Nielsen, brygger.
Første ægteskab med Anne Lauridsdatter. B:
1) Laurids Jensen 6.
Afdøde døde 19.6.1716.

1219    Margrethe Hülzemann i Købmagergade i København. 21.6.1716, uden nummer, opslag E: Augustus Rithausen, skoleholder.
Første ægteskab med Henrik Schmeusser, kirurg. B:
1) Johan Henrik Schmeusser, doctor medicinæ i Hamborg
2) Henrik Christoffer Schmeusser, student.
Afdøde døde 11.6.1716.

1220    Christen Lauridsen Aalborg i Gothersgade i København. 15.9.1716, uden nummer, opslag 260.
E: Marie. A:
0) forældre Laurids Christensen, [skifte Ålborg 28.8.1671 lbnr.722 og Kirsten Lauridsdatter i Ålborg, død. [Laurids Christensens andet ægteskab med Maren Jensdatter]
1) søster Anne Lauridsdatter, [skifte Ålborg 19.1.1685 lbnr.1189], var g.m. Christen [Olufsen] Krog, købmand i Ålborg, [skifte Ålborg 18.1.1694 lbnr.1304]. Ingen børn
2) søster Use Lauridsdatter, [skifte Ålborg 10.6.1681 lbnr.1108], var g.m. Jes Almstrup, kromand i Ålborg. 3B:
a Ingeborg Jesdatter Almstrup, død, var g.m. Poul Hellesen, brygger i Nørregade København. 2B:
1 Jes Poulsen
2 Helle Poulsen
b Maren Jesdatter Almstrup, død uden børn
c Anne Marie Jesdatter Almstrup, død uden børn, var g.m. Christian Brandt, eksercermester i København
3) søster Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Jens Iversen Holst, præst i Vejerslev og Blistrup på Mors. 2B:
a Iver Jensen
b Laurids Jensen.

1221    Melchior Pog, skomager i Hyskenstræde i København. 16.9.1716, uden nummer, opslag 266.
E: Sofie Børgesdatter. LV: Oluf Clausen, vrager. B:
1) Adrian Melchiorsen Pog 15
2) Erik Melchiorsen Pog 14.
FM: Adrian Pog, bager.
Desuden nævnes Hans Pog, bager.
Arv i boet efter Erik Krench, skifte 1.12.1700 til B:
1) Cathrine Eriksdatter Krench
2) Kirsten Eriksdatter Krench.

1222    Niels Nielsen Villerup, øltapper i Kokkegade i København. 16.9.1716, uden nummer, opslag 272.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Anders Jacobsen, murer.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 21.12.1715.

1223    Niels Pedersen, vognmand i Sankt Pederstræde i København. 25.9.1716, uden nummer, opslag 279.
E: Karen Olufsdatter. A:
1) Anders Pedersen, vognmand’
og øvrige arvinger.
Afdøde døde 3.7.1716.

1224    Ernst Bendixen, skrædder og hustru Anne Regine Andersdatter i Kompagnistræde i København. 26.9.1716, uden nummer, opslag 286.
B:
1) Johan Andreas Ernstsen 15
2) Peder Ernstsen 10.
FM:
1 Johan Frederik Andreassen, guldsmed
2 Frands Henrik Busch, skrædder.

1225    Anne Margrethe Pedersdatter Rasch, ugift i Studiestræde i København. 9.9.1716, uden nummer, opslag 296.
Forlovet med Peder Andersen Basnæs.
A:
0) forældre Peder Andersen, skrædder i Studiestræde, skifte 8.9.1690 og Margrethe Sofie Galskyt, skifte 18.8.1711
1) søster Cathrine Lisbeth Pedersdatter, død, efter hvem, der er arv.
Mors andet ægteskab med Christen Pedersen, skrædder i Studiestræde.
2) halvbror Anders Pedersen Rasch, død. E: Kirsten Olufsdatter
3) halvsøster Johanne Pedersdatter g.m. Christen Jørgensen, begge døde. 2B:
a Birgitte Pedersdatter g.m. Bonne Pedersen, skrædder
b Anne Elisabeth Christensdatter g.m. Hans David Meiner
4) halvsøster Margrethe Pedersdatter g.m. Tønne Tønnesen i Nykøbing Sjælland
5) halvsøster Christine Sofie Christensdatter Møller.

1226    Hans Jacob Hartmann, skomager og hustru Elisabeth Samuelsdatter i Badstuestræde i København. 10.3.1716, uden nummer, opslag 313.
B:
2) Hans Henrik Hartmann, købmand.
Hendes første ægteskab med Henrik Binekov. B:
1) Poul Henrik Binekov, død. 2B:
a Henrik Poulsen Binekov
b Bente Cathrine Poulsdatter Binekov 3.

1227    Morten Nielsen, bendrejer og hustru Anne Pedersdatter i Åbenrå i København. 18.1.1714, uden nummer, opslag 349.
E: Anne Pedersdatter, der døde i barselsseng kort tid efter sin mand. Barnet døde kort tid før sin mor, der bliver eneste arving. A:
0) forældre Peder Nielsen Steger og Karen Tønnesdatter i Udbyneder i Gjerlev herred, begge døde
1) bror Jens Pedersen, ladefoged på Dronningborg
2) bror Tønne Pedersen, brygger i Nørregade i København
3) søster Birgitte Pedersdatter, død, var g.m. Christen Andersen i Udbyneder. 1B:
a Anders Christensen, på bryggeriet i København
4) søster Sidsel Pedersdatter, død uden børn. E: Jesper Sørensen, møller i Skråstrup mølle
5) søster Maren Pedersdatter g.m. Mikkel Christensen i Visborg
6) søster Anne Pedersdatter den ældre g.m. Mikkel Bache i Nebstrup i Vindblæs sogn.
Desuden nævnes afdøde mands søster Lene Nielsdatter g.m. Søren Pedersen, bendrejer.

1228    Jochum Emke, knivsmed i København. 10.11.1716, uden nummer, opslag 364.
E: Margrethe Jacobsdatter, der også døde. B:
1) Else Emke g.m. Christoffer Ulrik, visiterer
2) Jacob Emke, parykmagersvend
3) Jochum Emke 16.

1229    Bartholomæus Hansen, grovsmed og Abelone Jensdatter i Vognbadstuestræde i København. 13.11.1716, uden nummer, opslag 367.
B:
1) Inger Kirstine Hansdatter, død uden børn
2) Anne Marie Hansdatter, død uden børn.
Hans A:
0) forældre Hans Bartholomæussen og Ingeborg Lauridsdatter i Endeslev i Bjæverskov herred, begge døde
1) søster Karen Hansdatter g.m. Christen Jensen, brygger i Rådhusstræde i København
2) søster Anne Hansdatter, død. E: Niels Christensen, spisemester i Kvæsthuset i København.
Hendes A:
00) morfar Svend Boesen, vognmand og mormor Anne i København
01) morbror Bo Svendsen, død uden børn
02) morbror Hans Svendsen, vognmand i Studiestræde, død uden børn, var g.m. Anne Hansdatter
03) morbror Svend Svendsen, vognmand i København, død uden børn
04) moster Ellen Svendsdatter, død. E: Oluf Jensen, hjulmand i Mikkel Bryggersgade i København
05) moster Marie Svendsdatter, død. Første ægteskab med Hans Bremer, smed. 2B:
a Arent Hansen, død uden børn
b Anne Margrethe Hansdatter gift i Åbenrå i København
Marie Svendsdatters andet ægteskab med Henrik Holst. Ingen børn
Henrik Holsts andet ægteskab med Maren. Ingen børn
06) moster Kirsten Svendsdatter, død. E: Peder Rasmussen, vognmand i København. 6B:
a Svend Pedersen, død
b Rasmus Pedersen, død
c Jens Pedersen
d Sidsel Pedersdatter g.m. Rasmus Andersen, hjulmand i København
e Anne Pedersdatter, død
f Anne Pedersdatter den yngre, død
0) forældre Jens Sørensen, vognmand og Mette Svendsdatter, begge døde
1) bror Niels Jensen, død uden børn
2) bror Søren Jensen, død uden børn
3) bror Svend Jensen, død uden børn
4) søster Anne Jensdatter. Første ægteskab med Andreas Jensen, skrædder. Ingen børn.
Anne Jensdatters andet ægteskab med Peder Jensen Kaare, skrædder. Ingen børn.
5) søster Anne Marie Jensdatter, død uden børn
Desuden nævnes et skiftebrev 4.9.1686 efter Peder Aagesen, hjulmand og Maren Jørgensdatter i København, som var moster til afdødes far Jens Sørensen.

1230    Andreas Cramer, forrige købmand i Libau i Kurland, nu i København. 27.11.1716, uden nummer, opslag 435.
E: Anne Dorthe Karbamin. B:
1) Johan Jørgen Cramer, døbt Libau 26.9.1691
2) Christine Elisabeth Cramer, døbt Libau 4.1.1699.
Afdøde havde arv efter stedfar Anders Ekholt, feldbereder, skifte begyndt 16.5.1715, sluttet 14.2.1716, gift med afdødes mor Ingeborg Bentsdatter.

1231    Mathias Gobertsen et barn i København. 27.11.1716, uden nummer, opslag 441.
A:
1) mor Kirsten Jacobsdatter g.m. Jens Trane
2) halvsøster Sara Gobertsdatter 15.
FM: Oluf Hansen, skipper.
Afdøde havde arv efter sin far Gobert Corneliussen, skibstømrer, skifte sluttet 11.6.1714.

1232    Michael Nahl (Nold), hofsnedker i København. 15.9.1716, uden nummer, opslag 443.
A:
0) forældre Mathias Nahl, hofsnedker i Brandenborg og Cathrine, begge døde
1) søster Anne Margrethe Nahl g.m. Henrik Samuel Hecht, snedker i Talnesingen i Tyskland
2) søster Felicitas Nahl i Nürnberg, død for 28 år siden uden børn.
Fars andet ægteskab med Elisabeth.
3) halvbror Johan Samuel Nahl, billedhugger i Berlin
4) halvbror Johan Mathæus Nahl, snedker i Liegnitz, død, der efterlader 4 børn
5) halvbror Melchior Nahl i Brandenborg, død uden børn.
Deling af arv ved skifte efter afdøde, sluttet 26.1.1713.

1233    Ove Mangor (Mangaard) i København. 17.12.1716, uden nummer, opslag 458.
Arvinger angives ikke.

1234    Kirsten Mathiasdatter i Borgergade i København. 7.3.1716, uden nummer, opslag 462.
Enke efter Oluf Henriksen, brændevinsbrænder. B:
2) Dorthe Olufsdatter 1½.
FM: Hans Bendixen, bager.
Første ægteskab med Jens Olufsen, brændevinsbrænder. B:
1) Inger Kirstine Jensdatter g.m. Haagen Isaksen, møller.
Desuden nævnes afdødes mands far Henrik Andersen g.m. Elisabeth.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17171235    Alfabetisk register for skifter sluttede i 1717, opslag 3-8.

1236    Peder Ingemannsen, arbejdsmand i Frederiksborggade i København. 8.1.1717, uden nummer, opslag 9.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: Josef Pedersen, der ægter enken. B:
1) Ellen Kirstine Pedersdatter 5.
FM: Anders Poulsen, skibstømrer.

1237    Peder Olufsen, købmand ved Vestervold i København. 8.1.1717, uden nummer, opslag 13.
E: Marie Hansdatter. LV: Jacob Melvin. B:
1) Kirsten Ellen Pedersdatter 8.
FM: Niels Christensen Fussing, brygger.

1238    Gedske i Skidenstræde i København. 12.3.1716, uden nummer, opslag 21.
Enke efter Hans Pechel, snedker. B:
1) Marie Elisabeth Johansdatter 11.
FM: Johan Christoffer Tromler, klejnsmed.
2) Johan Andreas Pechel, død, efter hvem, der er arv.
Desuden nævnes afdødes brordatter Gundel Pedersdatter g.m. Hans Jacobsen, matros.
Afdøde døde 21.2.1716.

1239    Anne Iversdatter i Lars Leistræde i København. 27.11.1716, uden nummer, opslag 30.
E: Hans Iversen, væver.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 28.10.1716.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1240    Andreas Fastrup. skrædder i Gråbrødrestræde i København. 20.1.1717, uden nummer opslag 36.
E: Christence Lauridsdatter. LV: Niels Thorberg, skrædder, der ægter enken. B:
1) Anne Kirstine Andreasdatter Fastrup 5
2) Lorents Christian Andreassen Fastrup 4.

1241    Christoffer Otto Schmidt, skoleholder i Vestergade i København. 20.1.1717, uden nummer, opslag 42.
E: Johanne Christensdatter. B:
1) Christen Christoffersen 3.
FM: Christoffer Holm, gæstgiver i Vestergade.

1242    Anders Olufsen, brøndgraver i Landemærket i København. 20.1.1717, uden nummer, opslag 46.
E: Malene Sørensdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 16.2.1716.

1243    Vilhelm Boesmann, øltapper og kældermand og hustru Elisabeth på Kongens Nytorv i København. 9.8.1714, uden nummer, opslag 50.
B:
1) Villum Vilhelmsen Boesmann, død 1711
2) Marie Vilhelmsdatter Boesmann, død 1711.
Arvinger kendes ikke.

1244    Marie Nielsdatter i Lille Kongensgade i København. 26.1.1717, uden nummer, opslag 66.
E: Frederik Poulsen, islandsk købmand. B:
1) Anne Frederiksdatter 2.
Afdøde døde 27.12.1715.

1245    Peder Gensmer, urtekræmmer og Malene Brodersdatter i Store Lars Bjørnstræde i København. 26.1.1717, uden nummer, opslag 74.
Hans første ægteskab med Karen. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter, død uden børn
2) Johanne Cathrine Pedersdatter g.m. Jens Jacobsen Seest, urtekræmmer.
Hendes første ægteskab med Jens Nilsen, islandsk arbejdskarl. B:
1) Thomas Jensen, matros.

1246    Johan Pfeiffer, badstuemand og hustru Karen Johansdatter Løve i Springgade i København. 21.3.1713, uden nummer, opslag 102.
Hans A:
0) forældre Peder Pfeiffer, begravet København Trinitatis 9.6.1702, 70 år gammel. født i Schlesien, enkemand efter Marie Grosmann, født i Metphel i Det Spretoniske
1) moster Marie Grosmann. 2B:
a Frederik Førster, linnedvæver i Herrestad
b Christoffer Førster, linnedvæver i Herrestad
2) morbror Adam Grosmann g.m. Marie Riele. 1B:
1 Anne Adamsdatter Grosmann g.m. Frederik Førster, tømrer i Herrestad.
3) morbror Christoffer Grosmann, kammerbud i Liegnitz
a Christoffer Frederik Grosmann, stadskirurg i Nibe.
b Anne Zippeline Grosmann i Leibnitz
c Elisabeth Grosmann i Leibnitz.
Hendes A:
0) forældre Johan Løve, badstuemand, skifte 15.12.1681 lbnr.90 og Maren Pedersdatter, skifte 20.1.1705
6) søster Else Johansdatter Løve, død, var g.m. Julius Carl Schultz, visiterer. 5B:
a Johan Schultz, død uden børn
b Herman Frederik Schultz, død uden børn
c Jacob Christian Schultz hos sin farbror Schultz, oberstløjtnant.
d Filip Christian Schultz, død uden børn
e Judith Augusta Schultz, død uden børn.
Fars første ægteskab med Susanne Robertsdatter, gift København Vor Frue 1.2.1646. Ingen børn.
Fars andet ægteskab med Gertrud Hansdatter, gift København Nikolaj 16.5.16 47.
1) halvbror Valentin Johansen Løve, badstuemand i Helliggejststræde
2) halvbror Elias Johansen Løve, død uden børn
3) halvsøster Elisabeth Johansdatter Løve i Springgade, enke efter Peder Pedersen. islandsk købmand
4) halvsøster Kirsten Johansdatter Løve, død efter 2 ægteskaber. Hendes børn, hvis navne ikke kendes. (Se lbnr.1263).
5) halvsøster Gertrud Johansdatter Løve i Springgade, enke efter Oluf Lauridsen.

1247    Søren Christensen, blegemand på 5. blegdam uden for Nørreport i København. 19.1.1717, uden nummer, opslag 159.
Enkemand efter Else Bentsdatter. B:
1) Anders Sørensen, blegemand
2) Christen Sørensen, smedesvend.

1248    Jonas Ratchen, parykmager og hustru Marie Varen ved Vestervold i København. 25.1.1714, uden nummer, opslag 5.
Hans A:
1) Laurids Lunov, student
2) Knud Vinderup
og øvrige arvinger.
Hendes A:
1) bror Frederik Helt, styrmand
2) søster g.m. Anton Thiede, maler
3) søster Sofie Dorthe Helt
4) Margrethe Sofie Thiede
og øvrige arvinger.
Arv i boet efter [Marie Clausdatter, skifte 9.9.1706 lbnr.728]. E: Hans Mikkelsen Holm.

1249    Niels Gudmandsen, brændevinsbrænder og hustru Bente Givertsdatter i Borgergade i København. 28.1.1717, uden nummer, opslag 24.
Arvinger angives ikke.

1250    Abraham Fasche, ugift silke- og klædekræmmer i Østergade i København. 29.1.1717, uden nummer, opslag 38.
Arvinger angives ikke.

1251    Andreas Christian Franck, ugift kobbersmedesvend i København. 10.11.1716, uden nummer, opslag 80.
A:
0) forældre Christian Franck, [skifte 14.2.1699 lbnr.343 og [Margrethe Andersdatter]
1) bror Johan Gynther Franck, parykmager
2) halvbror Christian Carl Weiberg, barber i Kalundborg
3) halvsøster Anne Cathrine Weiberg g.m. Jacob Gudenrath, kaptajn
4) halvsøster Kirstine Margrethe Weiberg, [skifte 27.3.1716 lbnr.1211]. E: Peder La Rose, parykmager. 4B:
a Herman Pedersen la Rose 6
b Peder Pedersen la Rose 5
c Cathrine Pedersdatter la Rose 3
d Lennart Pedersen la Rose 1.
Arv i boet efter afdødes bedstemor Kirsten, enke efter Severin Pedersen.
Desuden nævnes:
1 afdødes stedfar Herman Baumann
2 afdødes svoger Andreas Wenniche
3 afdødes farbror Frederik Boye senior.

1252    Peder Schollermann, ølskænker ved Vor Frue kirke i København. 5.2.1717, uden nummer, opslag 92.
E: Ellen Jacobsdatter. LV: Markvard Feltmann, der ægter enken. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter 5.
FM: Claus Danielsen, skomager.

1253    Søren Ebbesen, ølskænker i Lavendelstræde i København. 5.2.1717, uden nummer, opslag 96.
E: Anne Cathrine Knudsdatter. B:
1) Mathias Sørensen 19.
FM: Mikkel Knudsen.

1254    Mette Hansdatter Buxlum i Vestergade i København. 5.2.1717, uden nummer, opslag 100.
E: Mikkel Abelsen Rømer, bager.
Første ægteskab med Henrik Schultz, skifte 10.8.1712. B:
1) Peder Henriksen Schultz, student
2) Mette Henriksdatter Schultz 13.
FM: Morten Scheel, nålemager.
Afdøde døde 17.11.1716.

1255    Maren Olufsdatter i Lars Leistræde i København. 5.2.1717, uden nummer, opslag 114.
E: Niels Poulsen, tårnvægter. B:
1) Michael Nielsen 2
2) Anne Margrethe Nielsdatter 6 mdr.

1256    Hans Jacobsen Rohde, guldtrækker på Amagertorv i København. 12.2.1717, uden nummer, opslag 118.
E: Marie Sofie Barthold Bischopsdatter. B:
1) Bertel Henrik Hansen Rohde 19
2) Kirstine Elisabeth Hansdatter Rohde 11
3) Wulf Jørgen Hansen Rohde 6.
FM: Abraham Mohr, købmand.

1257    Jørgen Christensen, brygger og hustru Maren Madsdatter i Nørregade i København. 18.2.1717, uden nummer, opslag 134.
B:
1) Christen Jørgensen 10.
FM: fars halvbror Niels Thøgersen slotsforvalter på Jægersborg.
Sønnen, der kaldes Christen Thøgersen, lærer latin og opdrages hos Peder Abild, præst i Jystrup og Valsølille.
Arv i boet efter Jens Nielsen [Ubberup], degn i Testrup og hustru til B:
1) Peder Jensen
2) Hans Jensen
3) Kirsten Jensdatter,
der er indført i Ringsted herred gejstlige skifteprotokol pag. 400-401.
Desuden nævnes afdøde mands søster Anne Christensdatter.
Afdøde blev begravet på Vor Frue kirkes urtegård 11.10.1711.

1258    Peder Hansen Berg, skoleholder i København. 23.2.1717, uden nummer, opslag 165.
Enkemand efter Mette Jensdatter, skomagerenke.
Fordeling af arv efter skifte af 19.9.1713. A:
1) mor Johanne Danielsdatter Engell, født i Hellinge i Halsted sogn, der havde været gift i Norge, hvor hendes mand døde, hvorefter hun kom til Ullerslev, hvor afdøde blev født og døbt i Avnede kirke
2) morbror Villum Danielsen Engell, skrædder i København, død, var g.m. Cathrine Jensdatter. 3B:
a Johannes Villumsen Engell, hører i skolen ved Helliggejst kirke
b Cathrine Margrethe Villumsdatter Engell g.m. Hans Jørgen Krøyer, oldermand i skrædderlauget
c Johanne Cathrine Villumsdatter Engell i København, der ægter Henrik Schmidt
3) morbror Frederik Danielsen Engell i Ullerslev, død. 4B:
a Daniel Frederiksen Engell, død, g.m. Bodil Jensdatter, nu g.m. Peder Hansen, tømrer i Nakskov. 1B:
1 Cathrine Danielsdatter Engell, der døde 22.6.1714
b Hans Vilhelm Frederiksen Engell, død uden børn
c Magdalene Sofie Frederiksdatter Engell g.m. Johan Jensen i Volshave [i Gurreby sogn]
d Margrethe Kirstine Frederiksdatter Engell i Mechlenborg.

1259    Karen Pedersdatter i Store Lars Bjørnstræde i København. 27.3.1716, uden nummer, opslag 177.
Enke efter Henrik Styver, soldat.
Arvinger angives ikke.

1260    Iver Mikkelsen Rafn, brændevinsbrænder i Gammel Mønt i København. 3.3.1717, uden nummer, opslag 2.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Rasmus Nielsen, murer. B:
1) Ingeborg Kirstine Iversdatter 5.
FM: Samuel Hansen, kældermand.
Desuden nævnes afdødes bror Stolle Mikkelsen.

1261    Anders Christensen, tømrersvend i Adelgade i København. 3.3.1717, uden nummer, opslag 8.
E: Abel Marie Pedersdatter. LV: Nikolaj Skive. A:
1) bror, død. 2B:
a Christen Jensen, brygger på Christianshavn
b Margrethe Jensdatter g.m. Mikkel Hansen, brygger
2) søster Anne Christensdatter g.m. en hattemager i Kalundborg.
Afdøde døde 15.10.1716.

1262    Conrad Möschlein, snedker og hustru Anne Pedersdatter i Lille Kongensgade i København. 8.3.1717, uden nummer, opslag 15.
B:
1) Peder Conradsen Möschlein, død
2) Immanuel Conradsen Möschlein
3) Conrad Conradsen Möschlein, død
4) Anne Cathrine Conradsdatter Möschlein 32
5) Anne Marie Conradsdatter Möschlein, død
6) Salme Cathrine Conradsdatter Möschlein, død
7) Salme Conradsdatter Möschlein, død.

1263    Kirsten Johansdatter Løve i København. 9.3.1717, uden nummer, opslag 25.
Enke efter Laurids Pedersen, bødker. B:
4) Gertrud Lauridsdatter g.m. Hans Sørensen, degn på Sjælland
5) Johanne Lauridsdatter i København
6) Johan Lauridsen, farer på Island
7) Birthe Lauridsdatter i København
8) Marie Lauridsdatter, død som spæd.
Første ægteskab med Jens Pedersen, bødker, skifte 19.10.1678. B:
1) Peder Jensen i Amsterdam
2) Jens Jensen, islandsk bødker
3) Marie Jensdatter, begravet Vor Frue 1.11.1711.
Afdøde havde arv efter:
1 søster Karen Johansdatter Løve g.m. Johan Pfeiffer, badstuemand, [skifte 21.3.1713 lbnr.1246]
2 bror Valentin Johansen Løve, badstuemand.

1264    Jens Erlandsen, tømrer og hustru Anne Nielsdatter i Studiestræde i København. 11.3.1717, uden nummer, opslag 33.
B:
1) Hans Jensen, glarmestersvend.

1265    Jacob Jensen, vognmandskarl i Store Lars Bjørnstræde i København. 19.3.1717, uden nummer, opslag 45.
E: Else Rasmusdatter. B:
1) Jens Jacobsen 4
2) Jacob Jacobsen 2½.
FM: Peder Christensen, grovsmed i Vogn-Badstuestræde.

1266    Niels Rasmussen, favnsætter i Adelgade i København. 19.3.1717, uden nummer, opslag 49.
E: Kirsten Bentsdatter. B:
1) Rasmus Nielsen 5½.
FM: Oluf Andersen Voldsgaard, brændevinsbrænder.

1267    Andreas Henningsen Malm. skomager i Lille Kongensgade i København. 19.3.1717, uden nummer, opslag 54.
E: Anne Kirstine Jensdatter. B:
1) Henrik Andreassen 5
2) Ellen Cathrine Andreasdatter 4.
FM: Jacob Jørgensen, skomager.

1268    Conrad Nielsen Krebs, øltapper i Frederiksborggade i København. 19.3.1717, uden nummer, opslag 59.
E: Maren Mouridsdatter.
Arvinger kendes ikke, dog nævnes:
1) afdødes søstersøn Johan Johansen Rango, brændevinsbrænder.
Enkens første ægteskab med Laurids Henningsen, skifte 26.8.1701. Arv til B:
1) Andreas Lauridsen.
Enkens andet ægteskab med Gunder Olufsen.

1269    Søren Pedersen Skeen i Store Lars Bjørnstræde i København. 19.3.1717, uden nummer, opslag 70.
E: Elsebeth Madsdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 29.12.1716.

1270    Rasmus Bjørnsen, skibstømrer i Store Kongensgade i København. 19.3.1717, uden nummer, opslag 76.
E: Cathrine Pedersdatter. A:
1) halvbror Henrik Bjørnsen, tømrer.
Afdøde døde 30.11.1716.

1271    Niels Clausen, ugift guldsmedesvend i København. 8.4.1717, uden nummer, opslag 84.
A:
1) mor Sidsel Andersdatter, enke efter afdødes far Claus Lauridsen, guldsmed, skifte 5.6.1709
2) bror Anders Clausen, der tjener hos [Lorens] Fischer, amtsfuldmægtig på Lolland
3) bror Christian Clausen, der tjener hos Erik Andersen, forpagter på Ålstrup [i Landet sogn] på Lolland
4) søster Elisabeth Dorthe Clausdatter 21
5) halvbror Didrik Clausen, islandsk arbejdskarl
6) halvbror Leve Clausen, ugift guldsmedesvend, skifte 6.4.1717 lbnr.1272
7) halvsøster Karen Clausdatter 30.

1272    Leve Clausen, ugift guldsmedesvend i Køvebnhavn.6.4.1717, uden nummer, opslag 87.
A:
1) bror Didrik Clausen, islandsk arbejdskarl
2) søster Karen Clausdatter 30
3) halvbror Niels Clausen, ugift guldsmedesvend, skifte 8.4.1717 lbnr.1271
4) halvbror Anders Clausen, der tjener hos [Lorens] Fischer, amtsfuldmægtig på Lolland
3) halvbror Christian Clausen 13, der tjener hos Erik Andersen, forpagter på Ålstrup [i Landet sogn] på Lolland
4) halvsøster Elisabeth Dorthe Clausdatter 21
Arv efter afdødes far Claus Lauridsen, guldsmed, skifte 5.6.1709.

1273    Cathrine Andersdatter på Gammeltorv i København. 9.4.1717, uden nummer, opslag 91.
E: Troels Svendsen, øltapper og kældermand. B:
1) Svend Troelsen 2½.

1274    Laurids Rasmussen, øltapper i Laksegade i København. 9.4.1717, no.30, opslag 96.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Morten Jensen, der ægter enken. B:
1) Christian Lauridsen 4.

1275    Anne Christensdatter i Store Strandgade på Christianshavn. 9.4.1717, no.31, opslag 102.
E: Rasmus Jensen, kandestøber.
Arvinger kendes ikke.

1276    Laurids Nielsen, brændevinsbrænder ved Vartov ud mod Vestervold i København. 9.4.1717, no.32, opslag 106.
E: Sidsel Sørensdatter. B:
1) Maren Lauridsdatter 10.
FM: Rasmus Jensen, brændevinsbrænder.

1277    Cathrine Gotfredsdatter i Store Lars Bjørnstræde i København. 16.4.1717, no.35, opslag 110.
E: Nikolaj Balle, urtekræmmer. B:
2) Cathrine Marie Nikolajsdatter Balle 4
3) Nikolaj Nikolajsen Balle 2½
4) Kirsten Nikolajsdatter Balle 1
5) Marie Nikolajsdatter Balle 14 dage, der døde.
Første ægteskab med Hans Baltser Koch, feldbereder. B:
1) Gotfred Hansen Koch 16.
Afdøde døde 8.12.1716.

1278    Rasmus Rasmussen, murersvend og hustru Karen Hansdatter i Adelgade i København. 28.3.1713, uden nummer, opslag 125.
B:
1) Dorthe Rasmusdatter 13
2) Marie Rasmusdatter 11.
FM: Mourids Jensen, skipper.

1279    Engelke Frederiksdatter i Borgergade i København. 27.3.1716, uden nummer, opslag 130.
E: Anders Sørensen, brændevinsbrænder, der idømmes 2 års jern i Bremerholm, for mishandling af sin afdøde kone. A:
1) bror Lorents Frederiksen
og øvrige arvinger.
Afdøde døde 12.3.1716.

1280    Mette Jensdatter i Store Sankt Clemensgade i København. 29.4.1717, uden nummer, opslag 155.
E: Søren Sørensen, reserve brandgeselle. B:
1) Søren Sørensen 4.

1281    Kirsten Hansdatter på Amagertorv i København. 29.4.1717, uden nummer, opslag 159.
Enke efter Jørgen Finckenhoff, [skifte 14.11.1699 lbnr.458]. B:
1) Abelone Finckenhoff, død, var g.m. Christian Wulf, isenkræmmer. 3B:
a Jørgen Wulf 18
b Hans Jacob Wulf 16
c Elisabeth Wulf 15.
FM: Christoffer Vriesberg, kræmmer.
Afdøde døde 13.1.1717.

1282    Christen Nielsen Holbech, øltapper i Borgergade i København. 29.4.1717, no.26, opslag 165.
E: Anne Sørensdatter. LV: Claus Rolfsen, rodhugger på Holmen, der ægter enken. B:
1) Anne Christensdatter Holbech 4.
FM: Simon Jensen Lind, brændevinsbrænder.

1283    Christian Lipper, oboist i Gråbrødrestræde i København. 29.4.1717, no.27, opslag 170.
E: Elisabeth Lyders. LV: Jacob Melvin, prokurator. B:
1) Johan Christoffer Christiansen Lipper, skrædder
2) Christian Christiansen Lipper 21, skræddersvend
3) Marie Elisabeth Christiansdatter Lipper g.m. Johan Riemann, skrædder
4) Dorthe Elisabeth Christiansdatter Lipper g.m. Henrik Brandt, snedker.

1284    Johan Baltser Zinch, skibstømrer i Sofiegade på Christianshavn. 15.4.1717, no.28, opslag 178.
E: Ellen Andersdatter, [dvs. Ellen Jensdatter].
Arvinger kendes ikke.
Enkens første ægteskab med Jens Akselsen, skibstømrer, skifte 6.10.1712 lbnr.944. Arv til B:
1) Johanne Jensdatter
2) Aksel Jensen
3) Cathrine Jensdatter.

1285    Johan Jacob Gram, øltapper i Dronningens Tværgade i København. 29.4.1717, no.36, opslag 184.
E: Margrethe Abrahamsdatter. LV: Nikolaj Vilhelm Schreve, brændevinsbrænder.
Arvinger kendes ikke.

1286    Margrethe Dorthe Jungvosen i Fortunstræde i København. 4.5.1717, no.37, opslag 191.
E: Claus Bihl, købmand. B:
1) Christian Amilius Clausen Bihl 9
2) Ludvig David Clausen Bihl 8.
Enkemandens første ægteskab med Karen Ibsdatter, skifte 7.6.1707. Arv til B:
1) Hans Christoffer Clausen Bihl
2) Claus Clausen Bihl
3) Christian Clausen Bihl
4) Frederik Clausen Bihl.

1287    Jacob Lauridsen, høker i Sankt Pederstræde i København. 8.5.1717, no.38, opslag 208.
E: Elisabeth Lauridsdatter. A:
1) bror Jens Lauridsen, bødker.
Afdøde døde 29.11.1716.

1288    Peder Jørgensen, ølskænker i Nørregade i København. 8.5.1717, no.39, opslag 214.
E: Maren Hansdatter. B:
1) Hans Pedersen 1½.
FM: Jacob Pedersen Vøller, brygger.

1289    Lucie Abrahamsdatter i Købmagergade i København. 14.5.1717, no.40, opslag 219.
E: Carl Casper Nagel, torvemester. B:
1) Charlotte Louise Carlsdatter Nagel 12½
2) Christian Carl Carlsen Nagel 6.

1290    Christen Nielsen, blegemand i 8. blegdam uden for Nørreport i København. 29.5.1717, no.41, opslag 228.
E: Inger Nielsdatter. LV: Mathias Jacobsen Kjøller, blegemand, der ægter enken. B:
1) Mette Christensdatter g.m. Didrik Stilou, sergent.
Arv i boet efter Søren Lauridsen. blegemand til B:
1) Niels Sørensen, blegemand.

1291    Bodelene Madsdatter i Store Strandstræde i København. 4.5.1717, no.42, opslag 234.
E: Peder Pedersen Worm, gæstgiver. B:
2) Mathias Pedersen Worm 3.
FM: Jens Jensen Cort, prammand.
Første ægteskab med Henrik Spritz, barber. B:
1) Jørgen Mathias Henriksen Spritz 13.
FM: Hans Lauridsen, maler i Regnegade.
Afdøde døde 19.2.1717.

1292    Maren Eriksdatter i Sankt Pederstræde. 1.6.1717, uden nummer, opslag 242.
Enke efter Givert Rediche, væver. B:
1) David Givertsen Rediche, skræddersvend
2) Henrik Givertsen Rediche, købmand.
Afdøde døde 2.10.1714.

1293    Oluf Pedersen Højer, herbergere og hustru Maren Christensdatter Beverlin i Ny Kongensgade i København. 1.6.1717, uden nummer, opslag 250.
B:
1) Maren Olufsdatter Højer 22.
FM:
1 Johan Beverlin, underskriver i Tøjhuset
2 Peder Verning, brygger, som beslægtet.
Arv i boet efter Oluf Pedersen Højers steddatter Dorthe Olufsdatter.
I skiftet er vedlagt et tingsvidne af Ebeltoft byting af 23.8.1717 opslag 258-260 på vegne af Karen Pedersdatter, enke efter Mads Jacobsen, skipper i Århus.
I skiftet er vedlagt et tingsvidne, der tilhører lbnr.1333:
0) Jacob Jacobsen, bager i Ebeltoft, [skifte Ebeltoft 13.2.1694 lbnr.8] og Maren Sørensdatter, begge døde. B:
1) Anne Jacobsdatter, død, var g.m. en matros ved navn Jochum. 1B:
a en datter i København, død uden børn
2) Else Jacobsdatter g.m. Oluf Hansen, rodhugger på Holmen i København
3) Mads Jacobsen, skipper i Århus, [skifte Århus 5.11.1720 lbnr.824]. 2B:
a Maren Madsdatter 15
b Sofie Madsdatter 13, hos deres mor Karen Pedersdatter i Århus
4) Birgitte Jacobsdatter g.m. Lorents Lorentsen, rodhugger på Holmen i København
5) Karen Jacobsdatter g.m. Jørgen Andersen, skipper
6) Inger Jacobsdatter, død, var g.m. Oluf Gundersen, brændevinsbrænder i København.
Arvinger efter Inger Jacobsdatter er hendes søskende.

1294    Anders Jensen, kældermand på Gråbrødretorv i København. 9.6.1717, uden nummer, opslag 267.
E: Else Margrethe Pedersdatter. B:
1) Anne Margrethe Andersdatter 3
2) Christiane Sofie Andersdatter 9 mdr.
FM: Mads Hauge Egsmark, købmand.

1295    Margrethe Christensdatter i Gothersgade i København. 11.6.1717, uden nummer, opslag 272.
Enke efter Peder Lauridsen, fyrværker. A:
0) forældre Christen Mogensen og Birgitte Andersdatter i Hvilsager, begge døde
1) søster Kirsten Christensdatter g.m. Jørgen Nielsen i Hornslet, begge døde, uden børn
2) søster Inger Christensdatter g.m. Steffen Hvid i Fløjstrup, begge døde, uden børn
3) søster Maren Christensdatter g.m. Rasmus Nielsen i Krajbjerg i Hornslet sogn, begge døde. 1B:
a Christen Rasmussen, død på rejse til Island
4) søster Anne Christensdatter, død. E: Jens Thygesen i Hvilsager. Ingen børn
5) søster Karen Christensdatter g.m. Joen Sørensen, degn i Hvilsager og Mørke, begge døde. 2B:
a Anne Joensdatter g.m. Markus Nielsen Jerlev i Nørre Elkær i Tværsted sogn i Vendsyssel. 3B:
1 Niels Markussen
2 Jonas Markussen, der døde 15 år gammel
3 Birgitte Cathrine Markusdatter
b Birgitte Joensdatter, død uden børn.
Karen Christensdatter gift anden gang med Oluf Jørgensen, successor som degn i Hvilsager og Mørke. Ingen børn.
Mors andet ægteskab med Jens Nielsen i Hvilsager. Igen børn.

1296    Cathrine Bertelsdatter i Badstuestræde i København. 16.6.1717, uden nummer, opslag 280.
E: Mathias Pedersen, skomager. A:
1) far Bertel Sørensen Klejn, tømrer i Nyborg.
Afdøde døde 2.4.1717.

1297    Anne Marie Christensdatter i Pustervig i København. 16.6.1717, uden nummer, opslag 288.
E: Anders Mortensen, skrædder.
Afdøde efterlader 2 børn, hvis navne ikke angives.

1298    Sier Lauridsen, vægter i Prinsensgade på Christianshavn. 16.6.1717, uden nummer, opslag 292.
E: Maren Hansdatter.
Første ægteskab med Inger. B:
1) Kirsten Siersdatter 22.
Andet ægteskab med Karen Mortensdatter. B:
2) Jens Siersen, væger i Teglgårdstræde.

1299    Karen Thomasdatter i Overgaden neden Vandet på Christianshavn. 16.6.1717, uden nummer, opslag 295.
Enke efter Frederik Møller, skipper. B:
1) Marie Frederiksdatter g.m. Lorents Frost, urtekræmmer på Christianshavn
2) Anne Frederiksdatter. enke efter Niels Andersen, skipper
3) Kirsten Frederiksdatter, død, var g.m. Hans Hofgaard. 2B:
a Dorthe Hansdatter Hofgaard 9
b Frederik Hansen Hofgaard 7½.
Afdøde døde 15.7.1716.
(Skiftet også indført lbnr. 1391).

1300    Ellen Kirstine Pedersdatter Rachel, 15 år gammel i Farvergade i København. 25.5.1717, uden nummer, opslag 307.
0) forældre Peder Hieronymus, garver og Anne Marie Bertelsdatter, begge døde. A:
1) farbror Christian Hieronymus Rachel, guldsmedesvend i England
2) farbror Andreas Hieronymus Rachel, garver i København
3) faster Anne Cathrine Rachel, enke efter Hans Jacobsen, murer i København
4) faster Anne Marie Rachel g.m. Anne Gynther Mule, stadskaptajn i København.
5) moster Birthe Bertelsdatter, død, uden børn
6) mors halvbror Laurids Bertelsen, død uden børn.
Desuden nævnes følgende i tingsvidner, som ikke arver:
02) morfar Bertel Pedersen, bødker g.m. Johanne
03) morfars søster Bodil Pedersdatter g.m. Hans Andersen. 1B:
1) Andreas Hansen, degn i Gentofte
04) morfars søster Johanne Pedersdatter g.m. Mikkel Sørensen i Glostrup. 2B:
1) Søren Mikkelsen i Vigerslev i Hvidovre sogn, død. 1B:
a Inger Mikkelsdatter, død. 2B:
1 Peder Nielsen i Tåstrup Valby
2 Maren Nielsdatter g.m. Claus Clausen i Vigerslev
05) morfars søster g.m. Niels Pedersen i Glostrup. Hendes børn
06) morfars søster Inger Pedersdatter g.m. Svend Skrædder i Glostrup, begge døde, uvist om børn
07) morfars bror Søren Pedersen i huset ved Langvad Dam, død. 1B:
1) Hans Sørensen i København. død uden børn
Afdøde døde 20.12.1716.

1301    Dorthe Nielsdatter Høstemark i Store Færgestræde i København. 16.2.1717, uden nummer, opslag 335.
Enke efter Jacob Pedersen, bager.
Fælles testamente af 12.9.1691.
Hendes testamente af 24.12.1716, hvor hun var 82 år gammel.
Hans A:
0) forældre Peder Andersen, født i Gudsnap i Kalvslund sogn og Maren Jepsdatter, født i Mejlby i Lintrup sogn, boende i Mejlby, begge døde
01) farbror Hans Andersen, født i Gudsnap, boende i Mejlby g.m. Bodil Thøgersdatter, født i Vimtrup i Lintrup sogn, begge døde. 1B:
1) Birgitte Hansdatter g.m. Nis Pedersen i Hjortvad i Kalvslund sogn
02) farbror Mads Andersen, født i Gudsnap g.m. Karen Jesdatter, født i Kalvslund, boende i Kalvslund. 1B:
1) Maren Madsdatter g.m. Jeppe Jensen, født i Stenderup i Føvling sogn, boende i Kalvslund. 1B:
a Karen Jepsdatter g.m. Christen Jensen i Kalvslund
03) farbror Bertel Andersen, født i Gudsnap g.m. Wunder Andersdatter, født i Hjortvad, boende i Gudsnap. 2B:
1) Jeppe Bertelsen i Hjortvad. Første ægteskab med Karen Jensdatter, født i Rejsby sogn. 4B:
a Jørgen Jepsen i Varming i Seem sogn
b Anne Jepsdatter g.m. Henrik Helmersen i Nyboder i København
c Maren Jepsdatter i Varming
d Gertrud Jepsdatter i Varming.
Jeppe Bertelsens andet ægteskab med Anne Mikkelsdatter, født i Fjerstad i Spandet sogn. 1B:
e Karen Jepsdatter
2) Nis Bertelsen i Kalvslund. Første ægteskab med Dorthe Christensdatter, født i Holsted. 2B:
a Bertel Nissen, bager i København, [skifte 15.9.1712 lbnr.920]. 1B:
1 Margrethe Bertelsdatter
b Maren Nisdatter i København
Nis Bertelsens andet ægteskab med Dorthe Hansdatter, født i Guldager. 3B:
c Anders Nissen
d Hans Nissen
e Dorthe Nisdatter.
04) morbror Jørgen Jepsen, født i Mejlby, boende sst. Første ægteskab med Sidsel Sørensdatter, født i Hjortvad. Ingen levende børn.
Jørgen Jepsens andet ægteskab med enken Maren Sørensdatter. 3B:
1) Anders Jørgensen i Lintrup
2) Søren Jørgensen i Åbølling i Føvling sogn
3) Jeppe Jørgensen i Mejlby. Første ægteskab med Abel Marie Lauridsdatter af Lintrup. 2B:
a Karen Jepsdatter 17
b Jørgen Jepsen 15.
FM: morbror Christen [Lauridsen] Wellejus, præst i Lintrup [og Hjerting]
Jeppe Jørgensens andet ægteskab med Birthe Christensdatter af Foldingbro. 2B:
c Christian Jepsen 9
d Abel Marie Jepsdatter 6.
05) moster Johanne Jepsdatter, født i Mejlby, g.m. enkemanden Jens Knudsen. begge døde. 1B:
1) Jeng Jensdatter g.m. Hans Pedersen Harbo i Kastbjerg i Lintrup sogn.
Hendes A:
1) bror Niels Nielsen Høstemark i København, [konceptskifte 22.11.1699 lbnr.461. Af første ægteskab] 1B:
a Jens Nielsen Høstemark (Høstmark), præst i Urlev, Dalby og Stenderup.
[Andet ægteskab med Engelke Hansdatter]. 3B:
b Jochum Nielsen Høstemark, student
c Johan Nielsen Høstemark, skomager i København
d Frederik Nielsen Høstemark, student
2) bror Rasmus Høstemark på Færøerne, død. Hans børn
3) søster Margrethe Høstemark g.m. Joachim Gievert, bager. B:
a Christian Gievert, student i København
b Alhed Gievert, død. Første ægteskab med Otto Dechens, bager. B:
1 Cathrine Ottesdatter, død, var g.m. Jacob Bahr, messingarbejder i København. 2B:
x Jacob Bahr
y Otto Bahr.
Alhed Gieverts andet ægteskab med Albert Blücher, bager i København. B:
2 Marie Albertsdatter Blücher
3 Mikkel Albertsen Blücher
4 Joachim Albertsen Blücher.

1302    Lucie Jensdatter Ved Stranden i København. 9.7.1717, uden nummer, opslag 2.
E: Poul Knudsen, bryggersvend. B:
1) Peder Hansen 15
2) Bodil Cathrine Pedersdatter 5
3) Morten Poulsen 2, der døde efter sin mor.
FM:
1 Christen Jensen Fischer, skomager
2 Mogens Svendsen, arbejdskarl.
Afdøde døde 14.5.1716.

1303    Jens Jensen, kældermand i Østergade i København. 9.7.1717, uden nummer, opslag 7.
E: Marie Henriksdatter. LV: Hans Bentsen, brændevinsbrænder.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 21.2.1717.

1304    Henrik Meyer, skoflikker i Kattesundet i København. 9.7.1717, uden nummer, opslag 11.
E: Lucie Olufsdatter. B:
1) Johanne Henriksdatter 8.
FM: Jens Gram, skomager.

1305    Svend Olufsen, skipper i Strandstræde i København. 9.7.1717, uden nummer, opslag 13.
E: Johanne Ebbesdatter.
Arvinger kendes ikke.

1306    Peder Christensen Hultberg, skipper på Gråbrødretorv i København. 14.7.1717, uden nummer, opslag 19.
E: Birgitte Lauridsdatter. LV: Henrik Jørgensen, tobaksspinder, der ægter enken. B:
1) Ellen Pedersdatter 12 uger.

1307    Maren Lauridsdatter Brandt på Nytorv i København. 14.7.1717, uden nummer, opslag 23.
E: Jens Nielsen Rafn. B:
1) Ursula Jensdatter 1¾.
FM:  Hans Sørensen Falkenberg, hørkræmmer.
Arv i boet efter Mikkel Hertz, stykløjtnant, skifte 31.10.1716.
 til B:
1) Peder Nikolaj Hertz
2) Anne Kirstine Hertz
3) Anne Lucie Hertz.

1308    Clara Marie Christensdatter i Vognmandsgade i København. 22.7.1717, uden nummer opslag 31.
E: Mikkel Pedersen, brændevinsbrænder. B:
1) Bente Marie Mikkelsdatter 1.
FM: Hans Henrik Svendborg, brygger.

1309    Maren Christensdatter i Rosengården i København. 10.2.1717, uden nummer, opslag 37.
E: Jens Andersen, brygger. B:
1) Anders Jensen Træsløv, brygger
2) Mette Kirstine Jensdatter g.m. Hans Knub, brygger i Nørregade
3) Marie Jensdatter g.m. Hans Jensen, vinhandler, begge døde. 1B:
a Mette Marie Hansdatter.

1310    Mathias Rudolf Reinfranch (Mathæus Rudolf Reinfranch), brygger i Farvergade i København. 22.7.1717, uden nummer, opslag 76.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Viborg.
Første ægteskab med Kirsten Hansdatter. B:
1) Hans Frederik Reinfranch 6.
FM: Poul Ancher, slotsbedemand.
Desuden nævnes afdødes far Frederik Thomsen Lyngby, præst [i Lyngby og Albøge i første ægteskab med afdødes mor Elisabeth Margrethe Mathæusdatter Reinfranch].
(Se skifte efter afdødes stedmor Nille Marie Behr til Vedø i Koed sogn, skifte Kalø amt 12.11.1759 lbnr.71).

1311    Maren Mortensdatter i Vimmelskaftet i København. 24.7.1717, uden nummer, opslag 88.
E: Nikolaj Fuchs, guldarbejder. B:
1) Nikolaj Martin Nikolajsen Fuchs 7
2) Anne Cathrine Nikolajsdatter Fuchs 3.
FM:
1 Frederik Sleisse, guldslager
2 Anton Thiede, maler.
(Sml. lbnr.777).

1312    Johanne Madsdatter i Kristen Bernikowstræde i København. 26.7.1717, uden nummer, opslag 98.
E: Sivert Svendsen, tømrer.
Første ægteskab med Mikkel Wagner. B:
1) Kirsten Mikkelsdatter 24
2) Bodil Mikkelsdatter 20.
FM: Jens Nielsen, skomager.

1313    Kirsten Jensdatter i Farvergade i København. 27.7.1717, uden nummer, opslag 102.
E: Mathias Stubsach, bager. B:
1) Jens Mathiassen Stubsach 2½
2) Jochum Mathiassen Stubsach 1½.
FM:
1 Jens Jensen, slagter
2 Claus Holm, brygger.
Arv i boet til:
1) Daniel Stubsach
2) Elisabeth Stubsach
efter mor, skifte 28.8.1713.

1314    Ellen Nielsdatter i Lille Købmagergade i København. 22.7.1717, uden nummer, opslag 111.
E: Anders Poulsen, skibstømrer. B:
3) Anne Marie Andersdatter g.m. Josef Pedersen, skræddersvend
4) Thue Andersen, skibstømrer, død. E: Kirsten Bentsdatter. 1B:
a Birgitte Thuesdatter 6.
Første ægteskab med Hans Olufsen. B:
1) Martha Hansdatter, enke
2) Anne Hansdatter, død, var g.m. Johan Løjt, rodhugger på Holmen. 1B:
a Ingeborg Johansdatter 16.

1315    Esajas Mogensen, ølskænker i Rådhusstræde i København. 30.7.1717, uden nummer, opslag 120.
E: Johanne Boom. LV: Jørgen Rønnov, der ægter enken. B:
1) Johannes Esajassen 6.

1316    Jens Pedersen, beskikkelsesmand i Nellikestræde i København. 30.7.1717, uden nummer, opslag 124.
E: Ingeborg Christensdatter. B:
1) Anne Birgitte Jensdatter 13.
FM: Oluf Hansen Holm, brygger.

1317    Poul Thomsen, tømrersvend i Regnegade i København. 30.7.1717, uden nummer, opslag 128.
E: Sidse Olufsdatter.
Første ægteskab med Bodil Hansdatter. B:
1) Mathias Poulsen 16
2) Corfitz Poulsen 14.
FM: Zacharias Zachariassen, rebslager.

1318    Helle Olufsen, blikkenslager i Østergade i København. 6.8.1717, uden nummer, opslag 132.
E: Karen Jensdatter. LV: Anders Olufsen.
Første ægteskab med Margrethe Clausdatter, skifte 14.5.1716. B:
1) Oluf Hellesen 19
2) Niels Hellesen 10.
FM:
1 Anders Hansen, brændevinsbrænder
2 Mikkel Holm, brygger.
Enkens første ægteskab med Gert Christensen, skifte 16.2.1712. Arv til B:
1) Samuel Gertsen.

1319    Bertel Pedersen, brændevinsbrænder i Mikkel Vibegade i København. 6.8.1717, uden nummer, opslag 143.
E: Anne Ottesdatter. LV: Anders Pihl. B:
1) Johanne Bertelsdatter 12.
FM: Jens Lauridsen, klejnsmed.

1320    Christen Nielsen Waldstein i Læderstræde i København. 22.7.1717, uden nummer, opslag 150.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Rasmus Viborg. B:
1) Jens Christensen 21
2) Niels Christensen 14
3) David Christensen 10.
FM:
1 Hans Henrik Svendborg, brygger
2 Jens Rasmussen, brændevinsbrænder.

1321    Elisabeth Andersdatter i Badstuestræde i København. 11.8.1717, uden nummer, opslag 164.
E: Niels Nielsen, skrædder.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 7.2.1717.

1322    Johannes Mathiassen, grovsmed og hustru Else Andersdatter i Torvegade på Christianshavn.23.2.1714, uden nummer, opslag 170.
Arvinger angives ikke dog nævnes afdøde mands bror Jacob Mathiassen, garver.
Arv i boet efter afdøde kones første mand Johan Johansen, grovsmed, skifte 10.9.1697.

1323    Børge Jensen Nygaard, brygger i Rosengården i København. 20.8.1717, uden nummer, opslag 185.
E: Karen Lauridsdatter Lindberg. B:
1) Ellen Børgesdatter 6
2) Jens Børgesen 3.
FM: Christen Andersen, brændevinsbrænder.

1324    Johannes Rohde, ugift brygger i Vestergade i København. 20.8.1717, uden nummer, opslag 189.
A:
1) bror Jochum Frederik Rohde, amtsforvalter i Grønnegade i København
2) søster Anne Margrethe Rohde, død, var g.m. Bast, toldbetjent ved søtolden i Arendal i Norge. 4B:
a Cathrine Martha Bast g.m. Albert Hansen, vintapper i København
b Charlotte Amalie Bast i Jylland
c Anne Kirstine Bast
d Anne Margrethe Bast.

1325    Anne Lauridsdatter i Landemærket i København. 22.7.1717, uden nummer, opslag 207.
E: Peder Amdisen (Amdixen), brændevinsbrænder. B:
2) Maren Pedersdatter 3
3) Anne Pedersdatter 3 mdr.
FM: Niels Bjørnsen, brændevinsbrænder.
Første ægteskab med Jørgen Pedersen. B:
1) Marie Jørgensdatter 8.

1326    Anne Eriksdatter i Landemærket i København. 1.9.1717, uden nummer, opslag 215.
E: Christian Witsteen, kaptajnløjtnant. B:
1) Christian Christiansen Witsteen 1½.
FM: Conrad Selmer, lysestøber.
Afdøde døde 14.12.1716.

1327    Jochum Gardemin, skrædder i Skindergade i København. 1.9.1717, uden nummer, opslag 219.
E: Anne Cathrine Ditlevsdatter. B:
1) Christoffer Jochumsen 5.
FM: Peder Nielsen, skrædder.

1328    Christoffer Madsen Hast, brændevinsbrænder i Møntergade i København.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Henrik Koch, brændevinsbrænder. B:
1) Rasmus Christoffersen 8.
FM: Johan Henrik Møller, knapmager.

1329    Carsten Bach, ugift kræmmersvend i Købmagergade i København. 10.8.1717, uden nummer, opslag 232.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 8.6.1716.

1330    Birgitte Sofie Frørup på Gammeltorv i København. 8.9.1717, uden nummer, opslag 242.
E: Christian Schlichtkrull, hørkræmmer. B:
1) Christoffer Schlichtkrull 2.
2) Ellen Schlichtkrull 1.

1331    Søren Pedersen Lund, øltapper i Nørregade i København. 8.9.1717, uden nummer, opslag 251.
E: Anne Jensdatter. LV: Frederik Jensen, hyrekusk, der ægter enken. B:
1) Maren Sørensdatter Lund 4.
FM: Johan Henrik Schlichtkrull.

1332    Cathrine Rasmusdatter i Dybensgade i København. 25.2.1716, uden nummer, opslag 255.
Enke efter Jens Thomsen Aagaard, islandsk købmand, død for 24 år siden. B:
1) Johanne Jensdatter Aagaard g.m. Jens Terkildsen, strandvisiterer i Ribe stift
2) Cathrine Jensdatter Aagaard, død for 13 år siden, var g.m. Peder Rasmussen Juul, islandsk underkøbmand, død for 8 år siden. 1B:
a Cathrine Pedersdatter Juul, der døde 1711
3) Margrethe Jensdatter Aagaard, død 1711, uden børn
4) Rasmus Jensen Aagaard, død 1715, uden børn
5) Thomas Jensen Aagaard, islandsk købmand i Dybensgade.
Arving efter Cathrine Pedersdatter Juul. A:
1) farbror Rasmus Juul, kommandørkaptajn til søs.
Litteratur: Uddrag af St. Nicolaj kirkes begravelsesprotokol ved O. Nielsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1880 side 192-223. heri side 209: Den mellemste kirkegang grav no.42.

1333    Inger Jacobsdatter i Sankt Gertrudstræde i København. 5.5.1717, uden nummer, opslag 288.
E: Oluf Gundersen, brændevinsbrænder. A:
0) Jacob Jacobsen, bager i Ebeltoft, [skifte Ebeltoft 13.2.1694 lbnr.8] og Maren Sørensdatter, begge døde. B:
1) Anne Jacobsdatter, død, var g.m. en matros ved navn Jochum. 1B:
a en datter i København, død 1711 uden børn
2) Else Jacobsdatter g.m. Oluf Hansen, rodhugger på Holmen i København
3) Mads Jacobsen, skipper i Århus, [skifte Århus 5.11.1720 lbnr.824]. 2B:
a Maren Madsdatter 15
b Sofie Madsdatter 13, hos deres mor Karen Pedersdatter i Århus
4) Birgitte Jacobsdatter g.m. Lorents Lorentsen, rodhugger på Holmen i København
5) Karen Jacobsdatter g.m. Jørgen Andersen, skipper.
Afdøde døde 10.4.1717.

1334    Jacob Andersen, færgemand i København. 15.9.1717, uden nummer, opslag 305.
E: Ellen Mogensdatter. A:
1) Anne Lisbeth Caspersdatter g.m. Jens Jensen, matros
2) Anne Jensdatter g.m. Jens Nielsen, begsyder
3) Inger Pedersdatter g.m. Anders Andersen, skipper
og øvrige arvinger.

1335    Morten Corneliussen, hattemager i Grønnegade i København. 15.9.1717, uden nummer, opslag 310.
E: Augusta Cathrine Mortensdatter. B:
1) Esther Cathrine Mortensdatter 14.
FM: Peder Olufsen Møller, hattemager.

1336    Gottlieb Wulf, skrædder i Østergade i København. 15.9.1717, uden nummer, opslag 317.
ER: Kirsten Olufsdatter. B:
1) Gottlieb Wulf 6½
2) Agnethe Wulf 5
3) Christian Wulf 3, der døde efter sin far.
FM: Johan Frederik Andreassen, guldsmed.

1337    Jens Andersen, snedker i Åbenrå i København. 22.6.1717, uden nummer, opslag 323.
E: Elisabeth Jessen.
Arvinger angives ikke.
Første ægteskab med Dorthe Hansdatter, skifte 5.5.1706 lbnr.667.

1338    Herman Olufsen, tømrersvend i Møntergade i København. 1.10.1717, uden nummer, opslag 2.
E: Sidse Sørensdatter. B:
1) Oluf Hermansen 2½.
FM: Anders Svendsen, ølskænker.

1339    Kirsten Jensdatter i Købmagergade i København. 1.10.1717, uden nummer, opslag 6.
E: Hans Iversen, hyrekusk. B:
3) Oluf Hansen 5.
Første ægteskab med Oluf Pedersen Døber. B:
1) Peder Olufsen Døber 24
2) Anders Olufsen Døber 6¾.
FM: Jens Andersen Bering, hjulmand.
Afdøde døde 4.12.1716.

1340    Filip Walchen, silkefarver og Johanne Margrethe Stamm ved Gammelstrand i København. 25.1.1714, uden nummer, opslag 2.
Testamente konfirmeret 21.8.1684 for Filip Walchen og hustru Cathrine Robbers.
Ludvig Stamm har tjenesteløn til gode.
Arvinger angives ikke.

1341    Laurids Olufsen slagter i Snaregade i København. 9.11.1717, uden nummer, opslag 80.
E: Cathrine Thomasdatter LV: Christian Simonsen, rådmand. B:
1) Anne Margrete Lauridsdatter 19
2) Kirsten Lauridsdatter 15
3) Oluf Lauridsen 6
4) Drude Lauridsdatter 4.
FM:
1 farbror Poul Olufsen, slagter
2 farbror Peder Olufsen, slagter.

1342    Bent Thorsen, murer i Sankt Pederstræde i København. 11.11.1717, uden nummer, opslag 88.
E: Elisabeth Steffensdatter. LV: Jacob Melvin. B:
2) Lene Kirstine Bentsdatter 4.
FM: Niels Pedersen, bødker.
Første ægteskab med Kirsten Johansdatter. B:
1) Anne Cathrine Bentsdatter g.m. Thomas Christian Caval, parykmager.
Desuden nævnes:
1 enkens bror Peder Steffensen
2 enkens søster Johanne Steffensdatter.
Afdøde døde 18.8.1717.

1343    Svend Carlsenbrændevinsbrænder på hjørnet af Rigensgade og Østerport i København. 12.11.1717, uden nummer, opslag 116.
E: Alhed Pedersdatter. B:
1) Peder Svendsen 1½.
FM: Hans Nielsen Theilgaard, brændevinsbrænder.

1344    Margrethe Pedersdatter i Klosterstræde i København. 12.11.1717, uden nummer, opslag 124.
E: Claus Danielsen, skomager.
Første ægteskab med Peder Pedersen Storch, skomager. B:
1) Kirsten Pedersdatter 14.

1345    Elisabeth Jørgensdatter [Liebendal] i Borgergade i København. 25.11.1717, uden nummer, opslag 130.
E: Joen Angelberg, bager. B:
2) Oluf Joensen Angelberg 1.
Første ægteskab med Claus [Mikkelsen] Bløcher. 1B:
1) Ellen Clausdatter 13.
FM: Jørgen Liebendal, bager.
Afdøde døde 19.10.1717.
(Sml. lbnr.840).

1346    Andreas Jacobsen Lindberg, borgmester og assessor i Højesteret, boende i Vimmelskaftet i København. 3.7.1717, uden nummer, opslag 141.
E:Margrethe Elisabeth Weinmann. LV: Johannes Meller, præsident. B:
1) Jacob Andreassen Lindberg, amtmand i Skien distrikt i Norge
2) Søren Andreassen Lindberg, rådstueskriver i København, død. 3B:
a Christian Sørensen 15
b Vilhelm Sørensen 13
c Søren Sørensen 7
3) Johan Christoffer Andreassen Lindberg, bogholder i Landetatens generalkommissariat
4) Adam Levin Lindberg, bogholder i Feltkommissariatet.
Afdøde døde 5.5.1717.

1347    Poul Hellesen, brygger i Nørregade i København. 15.7.1717, uden nummer, opslag 220.
Enkemand efter Cathrine Nielsdatter Holm. B:
3) Ingeborg Poulsdatter 12
4) Bente Poulsdatter 11
5) Niels Poulsen 8.
FM: morbror Mikkel Holm, brygger.
Første ægteskab med Ingeborg Jesdatter [Almstrup]. B:
1) Jes Poulsen
2) Helle Poulsen 23.

1348    Alexander Sivertsen, skrædder i Lille Kongensgade i København. 2.12.1717, uden nummer, opslag 273.
E: Mette Didriksdatter. LV: Daniel Spiegel, skrædder, der ægter enken. B:
1) Marie Cathrine Alexandersdatter 3.
Enkens første ægteskab med Mikkel Post, skomagersvend. Arv til B:
1) Nikolaj Mikkelsen 6.

1349    Niels Sørensen, bouteillerer i Sankt Annægade på Christianshavn. 2.12.1717, uden nummer, opslag 279.
E: Magdalene Christensdatter. LV: Frederik Wischoff, drabant. B:
1) Christen Nielsen 17, i hjulmagerlære.
Afdøde døde 1714 på rejse til Ostindien.

1350    Bodil Andersdatter i Adelgade i København. 26.11.1717, uden nummer, opslag 284.
E: Nikolaj Olufsen, tømrer. B:
3) Johanne Cathrine Nikolajsdatter 9.
Første ægteskab med Hans Olufsen, murer. B:
1) Oluf Hansen
2) Inger Hansdatter g.m. Erland Lauridsen, skrædder.

1351    Margrethe Reinberg på Gammeltorv i København. 4.12.1717, uden nummer, opslag 306.
E: Søren Jacobsen Dejel. B:
1) Jens Sørensen Dejel 10
2) Maren Sørensdatter Dejel 7
3) Cathrine Sørensdatter Dejel 4.
Afdøde døde 3.11.1717.

1352    Oluf Clausen Møller, vrager i Kompagnistræde i København. 7.12.1717, uden nummer, opslag 312.
E: Abelone Bendixdatter. LV: Mads Jensen, bager.
Første ægteskab med Margrethe Mortensdatter. B:
1) Claus Olufsen 16.
FM: Morten Trane.
Arv til enkens barn af første ægteskab B:
1) Marie Mortensdatter 16.
Afdøde døde 7.8.1717.

1353    Marie Nizet i Østergade i København. 9.12.1717, uden nummer, opslag 330.
E: Hieronymus Gerhard, fransk købmand. B:
3) Johan Peder Hieronymussen Gerhard
4) Hieronymus Hieronymussen Gerhard.
Første ægteskab med Anton Bugnet. B:
1) Anton David Bugnet, parykmager
2) Johan Daniel Bugnet.
Afdøde døde 2.7.1702.

1354    Johan Kreyer (Krøyer), købmand i Farvergade i København. 17.12.1717, uden nummer, opslag 338.
E: Anne Augusta Michelborg. LV: Jacob Ursin, byskriver. B:
1) Egidius Johansen Kreyer 12
2) Lorents Johansen Kreyer 10
3) Kirsten Johansdatter Kreyer 3
4) Ingeborg Augusta Johansdatter Kreyer 1.
FM: farbror Lorents Kreyer.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17181355    Anders Pedersen, høker i Slippen i København. 2.12.1717, uden nummer, opslag 2.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Christian Witsteen, brændevinsbrænder.
Første ægteskab med Inger Pedersdatter, skifte 14.4.1712. B:
1) Peder Andersen 20
2) Jens Andersen 15
3) Anne Cathrine Kirstine Andersdatter 9.
FM: Anders Pedersen, småslagter.
Afdøde døde 16.10.1717.

1356    Registrering i København. 19.11.1716, uden nummer, opslag 13.
Registrering af bohave der tilhørte Christian Cortholtz, proviantforvalter i Trondhjem i Norge, g.m. Abelone Dorthe. der døde i København.

1357    Peder Rasmussen, væver og hustru Anne Jensdatter i Sønder Voldstræde på Christianshavn. 22.6.1717, uden nummer, opslag 19.
Arvinger angives ikke.
Begge de afdøde døde i juni 1716.

1358    Margrethe Hedvig Ordewien i Sankt Nikolaj Kirkestræde i København. 19.2.1717, uden nummer, opslag 23.
Enke efter Henning Lindemann, parykmager.
Testamente af 7.1.1705.
Ingen børn af hendes første ægteskab.
Arvinger kendes ikke.

1359    Agnethe Lyders i Kompagnistræde i København. 9.12.1717, uden nummer, opslag 42.
E: Peder Pedersen Wivel (Vivild), theskænker.
Første ægteskab med Just Henrik Mathæus. B:
1) Johan Christian Justesen 14
2) Anne Elisabeth Justsdatter 13.
FM: Hans Garben, silke- og klædekræmmer.
Afdøde døde 27.10.1717.

1360    Peder Brandt, kandestøber ved Gammelstrand i København. 17.11.1717, uden nummer, opslag 57.
E: Cathrine Magdalene Pedersdatter. LV: Laurids Rhud, prokurator. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter Brandt 11
2) Markus Pedersen Brandt 7.
FM: Peder Schiønfeldt, kandestøber.
Afdøde, der var indsat i stadens arrest for gæld, døde 17.10.1717.

1361    Laurids Christoffersen, rokkedrejer i Kristen Bernikowgade i København. 7.12.1717, uden nummer, opslag 73.
A:
1) brorsøn Christoffer Christensen Løgstør.
Afdøde døde 26.4.1715.

1362    Mette Hansdatter Humble, ugift i København. 8.6.1717, uden nummer, opslag 81.
A:
0) forældre Hans Olufsen Humble, arkelimester og Maren Olufsdatter, begge døde
Ingen børn af fars første ægteskab.
Fars andet ægteskab med Mete Hansdatter. B:
1) halvbror Niels Hansen, død uden børn
2) halvsøster Birthe Hansdatter g.m. Henrik Hansen, sejlmager på Holmen, B:
a Cathrine Henriksdatter.

1363    Kjeld Andersen, ugift skomagersvend i Hyskenstræde i København. 24.9.1717, uden nummer, opslag 89.
A:
0) forældre Anders Kjeldsen og Ingeborg Henriksdatter i Christiania i Norge, begge døde
1) bror Henrik Andersen i Christiania
2) søster Birthe Andersdatter g.m. Olu Pedersen Kallum skomager i Christiania
3) søster Anneke Andersdatter, enke efter Peder Olufsen Gurreby, stykjunker.
Afdøde døde 3.12.1716.

1364    Niels Regelsen, islandsk købmand i Kalveboderne på Christianshavn. 19.8.1717, uden nummer, opslag 105.
E: Kirsten [Pedersdatter] Regelsen, der døde 23.10.1711. B:
1) Cathrine Marie Regelsen 8.
FM:
1 Hans Stuve, rådmand.
2 farbror Anders Regelsen i Nakskov.
Desuden nævnes barnets mormor, enke efter Peder Regelsen.

1365    Birgitte Johansdatter Voss i Laksegade i København. 20.1.1717, uden nummer, opslag 155.
Enke efter Claus Brodersen, købmand.
Testamente konfirmeret 7.5.1701.
Hans A:
1) bror Hans Brodersen
og øvrige arvinger.
Hendes A:
1) søster Sara Voss
og øvrige arvinger.
Afdøde døde 5.11.1716.

1366    Ellen Pedersdatter i Teglgårdstræde i København. 29.7.1717, uden nummer, opslag 180.
Enke efter Svend Rasmussen, øltapper.
Fælles testamente af 18.3.1705.
Hendes testamente af 8.4.1717.
Hans A:
0) forældre Rasmus Svendsen og Karen Poulsdatter i Skejby på Marselisborg gods, begge døde
1) bror Poul Rasmussen, død. 1B:
a Anne Poulsdatter g.m. Mads Berntsen i Skejby på Marselisborg gods
2) søster Bodil Rasmusdatter i København, død uden børn
3) bror Niels Rasmussen i Farre ved datter Anne Nielsdatter.
Hendes A:
Efter testamentet arver A:
1) Jonas Jonassen i København, birkeskriver i Amager birketing.

1367    Bjørn Olufsen, skipper i København. 1.9.1717, uden nummer, opslag 207.
A:
00) farfar Bjørn Olufsen, død for 65 år siden g.m. farmor Juri Olufsdatter Møgedal, død for 62 år siden
01) morfar Mikkel Birkenæs g.m. mormor Aase, død for 29 år siden
0) forældre Oluf Bjørnsen Møgedal, død for 55 år siden og Juri Mikkelsdatter, død for 35 år siden
1) bror Oluf Olufsen
2) bror Oluf Olufsen den yngre
3) bror Thor Olufsen
4) søster Juri Olufsdatter
5) Else Olufsdatter.
Mors andet ægteskab med Salve Gertsen.
6) halvbror Johan Salvesen
7) halvbror Knud Salvesen
8) Juri Salvesdatter.

1368    Melchior Werhagen, gæstgiver uden for Østerport i København. 31.7.1717, uden nummer, opslag 225.
E: Johanne Johansdatter Bøgvad. LV: Rasmus Viborg.
Første ægteskab med [Sara Corneliusdatter Kruse, skifte 5.8.1712 lbnr.838]. B:
1) Hans Melchiorsen Werhagen på Gyldenlund
2) Cornelius Melchiorsen Werhagen.
Afdøde døde 16.4.1717.

1369    Henrik Røbe, urtekræmmer og købmand på Gammeltorv i København. 16.1.1717, uden nummer, opslag 241.
E: Marie Byssing. B:
1) Anne Cathrine Røbe g.m. Niels Pedersen Als, købmand
2) Rasmus Røbe, urtekræmmer
3) Hans Jacob Røbe
4) Dorthe Sofie Røbe 21
5) Frederik Vilhelm Røbe 12.
FM: Rasmus Byssing, økonom i Kommunitetet.
Afdøde døde 22.11.1716.

1370    Pierre Moleon, ugift vinhandler i Lille Kirkestræde i København. 16.3.1716, uden nummer, opslag 334.
A:
1) bror Jean Chrion
2) bror Pierre Chrion
3) bror Louis Chrion, præst
4) søster Madelaine Chrion g.m. Jean Fauré, overretsadvokat,
alle i Bordeaux i Frankrig.
Afdøde hed Ayinon Chrion, men blev i Danmark kaldt Pierre Moleon.

1371    Bodil Christensdatter i Nørregade i København. 17.6.1717, uden nummer, opslag 548.
Enke efter Mads Madsen, brygger, [skifte 6.12.1713 lbnr.1131].
Første ægteskab med Esben Hansen Saxenberg, [skifte 10.10.1673]. B:
1) Hans Esbensen Saxenberg.
Andet ægteskab med Christen Olufsen Vig. B:
2) Christen Christensen Vig i Ostindien.

1372    Martin Trøner, ugift i Lille Færgestræde i København. 19.1.1713, uden nummer, opslag 559.
Arvinger angives ikke.

1373    Christian Geist, organist i Helliggejst kirke i København. 1.6.1713, uden nummer opslag 578.
Enkemand efter Kirsten Mikkelsdatter, døbt Kalundborg 15.2.1663, der også kaldes Christine Deves eller Christina Grønbæk.
Første ægteskab med Magdalene Sybille Schindler, enke efter Morten Radich.
Andet ægteskab med Dorthe Gregersdatter, steddatter af Hans Crone, hørkræmmer.
Børnene af alle tre ægteskaber er døde uden at efterlade livsarvinger.
Hans A:
0) forældre Joachim Geist, klokker og skolekollega og Cathrine Kogelmann i Güstrow i Mecklenburg, begge døde
1) bror Samuel Geist, død uden børn
2) bror Daniel Geist, død uden børn
3) bror Johan Jochum Geist i Stockholm
4) bror Heimradt Geist i Güstrow, død. 1B.
a Christian Jochum Geist i Güstrow, død.
5) søster Dorthe Geist, død, var g.m. Didrik Lutzow, skolekollega i Güstrow
6) søster Christine Geist, død uden børn
7) søster Cathrine Geist, død, var g.m. Henrik Kruger, bager i Güstrow. 4B:
a Henrik Kruger, borgmester i Ribnis
b Christian Kruger, urtekræmmer i Güstrow
c Cathrine Kruger g.m. Tietgen, advokat i Stockholm
d Christine Kruger, død, var g.m. Jochum Dreser, købmand i Rostock. 1B:
1 Anne Euphrosyne Jochumsdatter.
Mors første ægteskab med Seibert, død. B:
8) halvbror Lukas Seibert, død.
Hendes A:
0) forældre Mikkel Tysk g.m. Kirsten i Kalundborg, sidst i København. 1B:
01) farbror Jens Tysk i Forsinge [i Udbysogn i Ars herred], død. 2B:
1) Jeppe Jensen i Flinterup [i Store Fuglede sogn]
2) Kirsten Jensdatter g.m. Niels Jensen i Kærby.
02) fars halvbror Oluf Jensen, kræmmer i Kalundborg, [skifte Kalundborg 23.9.1690 lbnr.67. var g.m. Johanne Simonsdatter]. 7B:
3) Elisabeth Augusta Olufsdatter g.m. Peder Jacobsen [Viskinge], degn i Rørby
4) Simon Olufsen, [skifte Kalundborg 21.7.1701 lbnr.159]. E: [Inger Christensdatter Juul, andet ægteskab med Søren Bay], nu g.m. Lennart Nielsen Birch, købmand i Kalundborg. 2B:
a Christen Simonsen
b Oluf Christian Simonsen
5) [Søren Olufsen, skifte Kalundborg 4.2.1706 lbnr.187]. Ingen børn
6) Ellen Olufsdatter, [skifte Kalundborg 20.3.1708 lbnr.231], var g.m. [Just Pedersen, byfoged i Kalundborg].
Ellen Olufsdatters første ægteskab med [Laurids Sørensen, skifte Kalundborg 5.11.1697 lbnr.112]. 2B:
a Oluf Lauridsen i Kalundborg
b Søren Lauridsen i Kalundborg.
7) Karen Olufsdatter g.m. Søren Rasmussen [Røhr], degn i Helsinge [og Dragsbæk].
[Af Oluf Jensens første ægteskab] B:
1) Jens Olufsen, kræmmer
2) [Kirsten Olufsdatter, [skifte Århus 6.8.1700 lbnr.442], var g.m. Thomas Pedersen, skipper i Århus].
03) fars halvbror Niels Jensen, kræmmer i Kalundborg, død. 1B:
1) Kirsten Nielsdatter g.m. Clemen Jensen, bager.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17191374    Hans Christoffer Lieger (Leegaard), spejlmager og hustru Bodil Bentsdatter i Springgade i København. 17.1.1719, fol.1, opslag 1.
Arvinger angives ikke, dog meldte so hans arvinger:
1) Mette Didriksdatter på sin mand David Spieger, skrædders vegne
2) Anne Dorthe Mikkelsdatter på sin mand Oluf Nielsen, snedkers vegne.
(Skiftet er også indført lbnr.1424).

1375    Jens Simonsen Friis, bader i Kristen Bernikowstræde i København. 13.1.1719, fol.12, opslag 13.
E: Marie Eskildsdatter. LV: Johan Andreas Wejse, lygtemager, der ægter enken. B:
1) Dorthe Jensdatter Friis 8
2) Birgitte Jensdatter Friis 5.
Afdøde døde 12.1.1717.

1376    Margrethe Børgesdatter i Adelgade i København. 13.1.1719, fol.13B, opslag 15.
E: Oluf Aagesen, styrmand.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.11.1718.

1377    Peder Mortensen, kældermand i Lille Helliggejststræde i København. 25.1.1719, fol.15B, opslag 17.
E: Mette Christensdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 5.10.1718.
(Skiftet er også indført lbnr.1428).

1378    Karen Andersdatter i Langebrogade på Christianshavn. 27.1.1719, fol.17, opslag 18.
E: Mads Andersen, skipper. B:
1) Inger Marie Madsdatter 6
2) Anne Madsdatter 4.
FM: Christen Andersen, brændevinsbrænder.
(Skiftet er også indført lbnr.1429).

1379    Lene Simonsdatter i Springgade i København. 10.2.1719, fol.18, opslag 19.
E: Christen Hansen, skrædder. B:
1) Cathrine Christensdatter 3½
2) Simon Christensen 2½
3) Maren Christensdatter 9 mdr.
(Skiftet er også indført lbnr.1432).

1380    Birgitte Nielsdatter i Vognmandsgade i København. 23.2.1719, fol.19, opslag 20.
E: Mikkel Olufsen. bødker. B:
1) Anne Elisabeth Mikkelsdatter 4
2) Niels Mikkelsen 3
3) Kirsten Mikkelsdatter 9 mdr.
FM: Henning Krøyer, væver.
(Skiftet er også indført lbnr.1435).

1381    Kirstine Elisabeth Falch i Lille Købmagergade i København. 10.2.1719, fol.20B, opslag 22.
E: Jacob Madsen, logarver. B:
1) Mathias Jacobsen 18.
(Skiftet er også indført lbnr.1433).

1382    Oluf Hansen, underkonstabel i Store Fiolstræde i København. 23.2.1719, fol.22, opslag 23.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Niels Sørensen, proviantskriver. A:
1) søster Inger Hansdatter g.m. Erland Nielsen, skrædder
2) halvsøster Anne Cathrine Nikolajsdatter 9,
datter af Nikolaj Olufsen, tømrer og Bodil Andersdatter, skifte 26.11.1717 lbnr.1350.
Afdøde 5.12.1717 på fortet Christiansborg i Guinea.
(Skiftet er også indført lbnr.1434).

1383    Jens Pedersen, brændevinsbrænder i Kattesundet i København. 11.3.1719, fol.24, opslag 25.
E: Pernille Jensdatter. B:
1) Kirsten Jensdatter 6.
FM: Oluf Villumsen Wats, bager.
(Skiftet er også indført lbnr.1437).

1384    Hans Iversen, linnedvæver i Lars Leistræde i København. 23.11.1718, fol.26, opslag 27.
E: Inger Andersdatter.LV: Henning Krøyer. B:
3) Abraham Hansen Krabbe.
Første ægteskab med Anne Margrethe Jacobsdatter. B:
1) Jørgen Hansen Krabbe 29
2) Kirsten Hansdatter Krabbe g.m. Bjørn Madsen Falch, snedkersvend.

1385    Laurids Nielsen, vægter i Ulkegade i København. 11.3.1719, fol.28, opslag 29.
E: Anne Margrethe Frandsdatter. LV: Oluf Nielsen Rye, der ægter enken. B:
1) Hans Lauridsen, skibstømrer
2) Maren Lauridsdatter g.m. Christen Pedersen, månedstjener
3) Niels Lauridsen 6½.
(Skiftet er også indført lbnr.1438).

1386    Christen Jensen Obitsø, islandsk købmand ved Gammelstrand i København. 22.3.1719, fol.31, opslag 31.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Pedersen, islandsk købmand, der ægter enken. B:
1) Hans Christensen
2) Jens Christensen.
(Skiftet er også indført lbnr.1439).

1387    Steffen Lauridsen, brændevinsbrænder i Gothersgade i København. 4.4.1719, fol.33, opslag 33.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Peder Sørensen, murersvend, der ægter enken. B:
1) Maren Steffensdatter 12
2) Birgitte Kirstine Steffensdatter 9.
(Sml.lbnr.576).
(Skiftet er også indført lbnr.1442).

1388    Mikkel Rasmussen Nørregaard, skipper i Nyhavn i København. 4.4.1719, fol.35, opslag 35.
E: Maren Ibsdatter. LV: Hans Bagge, prædikant i Brøndstrædes fattiges Hospital. B:
1) Anne Mikkelsdatter 4
2) Rasmus Mikkelsen 3
3) Hans Mikkelsen 1, [der døde, skifte 10.11.1730 lbnr.1698].
FM: Peder Hansen, gæstgiver.
(Skiftet er også indført lbnr.1441).

1389    Svend Haagensen, graver ved Vor Frelser kirke på Christianshavn. 4.4.1719, fol.37, opslag 37.
E: Alhed Henriksdatter. LV: Peder Harder. B:
1) Anne Marie Svendsdatter 3.
FM: Hans Ibsen, øltapper.
(Skiftet er også indført lbnr.1440).

1390    Anders Pedersen, brændevinsbrænder i Store Torvegade på Christianshavn. 18.4.1719, fol.38B, opslag 39.
E: Maren Eriksdatter. LV: Laurids Lauridsen, smed på Christianshavn. A:
1) bror Tolle Pedersen, matros
2) bror Niels Pedersen, død. 1B:
a Bente Nielsdatter 18
3) søster Bente Pedersdatter, død. 3B:
a Anders Lauridsen 13
b Maren Lauridsdatter 9
c Johanne Lauridsdatter 2.
Enkens første ægteskab Anders Nielsen, skifte 18.9.1710, Arv til B:
1) Erik Andersen
2) Anne Marie Andersdatter.
Afdøde døde 20.7.1718.
(Skiftet er også indført lbnr.1443).

1391    Karen Thomasdatter i Overgaden neden Vandet på Christianshavn. 16.6.1717, fol.42B, opslag 43.
Enke efter Frederik Møller, skipper. B:
1) Marie Frederiksdatter g.m. Lorents Frost, urtekræmmer på Christianshavn
2) Anne Frederiksdatter. enke efter Niels Andersen, skipper
3) Kirsten Frederiksdatter, død, var g.m. Hans Hofgaard. 2B:
a Dorthe Hansdatter Hofgaard 9
b Frederik Hansen Hofgaard 7½.
Afdøde døde 15.7.1716.
(Skiftet også indført lbnr. 1299).

1392    Bodil Ibsdatter på Vesterbro uden for Vesterport i København. 11.5.1719, fol.50, opslag 50.
E: Mogens Lauridsen, øltapper.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 22.4.1719.
(Skiftet også indført lbnr. 1446).

1393    Cathrine Justsdatter i Studiestræde i København. 11.10.1718, fol.52B, opslag 53.
E: Hans Pedersen Stub, øltapper.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 24.7.1718.

1394    Laurids Sørensen, brændevinsbrænder i Studiestræde i København. 17.7.1719, fol.55, opslag 55.
E: Karen Olufsdatter. B:
1) Maren Lauridsdatter 6.
FM: Børge Bentsen, vantmager.
(Skiftet også indført lbnr. 1449).

1395    Margrethe Sofie Helt i Skindergade i København. 28.6.1719, fol.57B, opslag 58.
E: Anton Thiede, maler. B:
1) Jochum Frederik Antonsen 13
2) Peder Anton Antonsen 11
3) Christian Gotfred Antonsen 7
4) Didrik Carl Antonsen 4.
(Skiftet også indført lbnr. 1453).

1396    Jens Jensen, ølskænker i Prinsensgade på Christianshavn. 17.6.1719, fol.60, opslag 60.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Else Jensdatter 3.
FM: Knud Lauridsen, slagter.
(Skiftet er også indført lbnr.1448).

1397    Kirsten Pedersdatter i Grønnegade i København. 17.6.1719, fol.62B, opslag 63.
E: Erik Andersen, øltapper. B:
1) Kirsten Eriksdatter 5
2) Anders Eriksen 6 mdr.
(Skiftet er også indført lbnr.1451).

1398    Kirsten Andersdatter i Lille Kongensgade i København. 17.6.1719, fol.65B, opslag 66.
E: Jørgen Behm, skræddersvend. B:
1) Marie Lisbeth Jørgensdatter 7
2) Cathrine Jørgensdatter 5.
(Skiftet også indført lbnr. 1450).

1399    Niels Andersen, skipper i Overgaden neden Vandet på Christianshavn. 8.7.1719, fol.67B, opslag 68.
E: Anneke Frederiksdatter Møller. LV: Laurids Pedersen, skipper, der ægter enken. B:
1) Kirsten Nielsdatter 7
2) Karen Nielsdatter 4.
FM: Lorents Nielsen Frost, urtekræmmer.
(Skiftet også indført lbnr. 1455).

1400    Niels Pedersen Helmerskov, skrædder i Løvstræde i København. 8.7.1719, fol.71, opslag 71.
E: Inger Thomasdatter. LV: Jens Pedersen. B:
1) Peder Nielsen, skræddersvend
2) Johannes Nielsen, urtekræmmersvend.
Afdøde døde i 1712.
(Skiftet også indført lbnr. 1454).

1401    Jacob Nielsen Lintrup, brændevinsbrænder i Prinsensgade i Frederiksholm. 12.7.1719, fol.75, opslag 75.
E: Bente Nielsdatter. LV: Corfitz Jørgensen Lystgaard, løjtnant, der ægter enken. B:
1) Peder Jacobsen Lintrup 3½.
Første ægteskab med Birgitte Henriksdatter.
(Skiftet også indført lbnr. 1456).

1402    Bendix Poulsen, ugift ved Nybørsen i København. 13.7.1719, fol.79, opslag 79.
A:
0) forældre Poul Andersen, skipper og Anne Bentsdatter, begge døde, skifte 12.11.1716
1) søster Pernille Poulsdatter.
FM: Hans Andersen, glarmester.
Afdøde døde på rejse fra Island i 1717.

1403    Inger Jensdatter i Toldbodgade i København. 13.7.1719, fol.86B, opslag 87.
E: Niels Christensen, styrmand. B:
1) Birthe Marie Nielsdatter 3½.
(Skiftet også indført lbnr. 1457).

1404    Anne Hansdatter i Landemærket i København. 19.7.1719, fol.90B, opslag 91.
E: Jacob Sørensen, vægter. B:
1) Niels Jacobsen 9
2) Anne Jacobsdatter 7.
(Skiftet også indført lbnr. 1459).

1405    Magdalene Pedersdatter Holst i København. januar 1719, fol.97, opslag 97.
Enke efter Niels Jespersen, bager. A:
1) mor Bodil Jørgensdatter, enke efter Christen Olufsen, oplagsskriver.
Mors første ægteskab med afdødes far Peder Carstensen.
2) søster Vendel Pedersdatter Holst, død. var g.m. Johan Evert Helm, søkaptajn. 1B:
a Peder Johansen Helm.
Fars første ægteskab med Magdalene Magnusdatter.
3) halvbror Christian Pedersen Holst, bager, død, var g.m. Anne Marie Christensdatter, nu i Kattesundet. 1B:
a Magdalene Christensdatter
4) halvbror Magnus Pedersen Holst, proviantforvalter i Skåne
5) halvbror Peder Pedersen Holst, guldsmedesvend i Tyskland.
Fordeling af arv efter afdøde ved skifte 6.4.1713 til de dengang ukendte arvinger.

1406    Rasmus Andersen, knapmager i Læderstræde i København. 21.2.1719, fol.104B, opslag 101.
E: Maren Mathiasdatter.
Fordeling af mødrene arv ved skifte efter afdøde 28.2.1717 til de dengang ukendte arvinger. A:
00) morfar Rasmus Jensen Molbo g.m. mormor Maren Knudsdatter i Ebeltoft, begge døde
0) forældre Anders Bertelsen, hofretsbud og Anne Rasmusdatter, begge døde
1) bror Christen Andersen, hofretsskriver på Københavns slot, død uden børn, efter hvem, der er arv
2) bror Bertel Andersen i udlandet, død uden børn
3) bror Henrik Andersen i udlandet, død uden børn
01) morbror Søren Rasmussen, død uden børn
02) morbror Knud Rasmussen, snedker i Tøjhuset, død, var g.m. Sofie Jørgensdatter. 1B:
1) Rebekka Knudsdatter g.m. Johan Jørgen Krassenberg, sergent
03) moster Maren Rasmusdatter, [skifte Århus 9.8.1689 lbnr.243], var g.m. Peder Rasmussen Halkjær, toldkontrollør i Århus, [skifte Århus 12.7.1698 lbnr.383]. 4B:
1) Søren Pedersen Halkjær, skipper i Nyboder
2) Frederik Pedersen Halkjær i Bogense, død. E: Maren Nielsdatter. 2B:
a Niels Frederiksen
b Karen Frederiksdatter
3) Anne Magdalene Pedersdatter Halkjær, g.m. Hans Pedersen, arbejdsmand i København
4) Niels Pedersen Halkjær, student i Todbjerg præstegård, [kaldet til degn i Gjesing og Nørager 23.4.1719, gift Todbjerg 30.8.1719 med Karen Knudsdatter]
04) moster Anne Rasmusdatter g.m. Jens Pedersen, matros i Møntergade.
(Skiftet er også indført lbnr.1436).

1407    Ebbe Bentsen, spisemester i Brøndstrædes fattiges Hospital16.2.1719, fol.112B, opslag 109.
E: Ingeborg Poulsdatter. LV: Hans Bagge, prædikant i Brøndstræde fattiges Hospital.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 15.1.1719.

1408    Christen Jensen, skræddersvend og hustru Edel Christensdatter i Sankt Pederstræde i København. 13.10.1718, fol.119, opslag 115.
B:
2) Anne Christensdatter, enke efter Anders Christensen Hedegaard, fyrbøder
3) Cathrine Christensdatter g.m. Carsten Schiønning, hoftrompeter
4) Martha Christensdatter g.m. Christen Schiønning, sølvpop
5) Inger Margrethe Christensdatter, død, var g.m. Bjørn Lauridsen. Hendes arvinger, hvis navne ikke angives
6) Margrethe Christine Christensdatter, død, var g.m. Lorents Bruun, skrædder. 2B:
a Bodelene Lorentsdatter
b Ellen Lorentsdatter.

1409    Kirsten Nielsdatter på Christianshavn. 14.2.1719, fol.143, opslag 139.
Enke efter Anders Bentsen, tømrer. B:
1) Inger Andersdatter g.m. Gøde Pedersen, begge døde. 1B:
a Magdalene Gødesdatter g.m. Henrik Bløcher, bager
2) Bente Andersdatter, død, var g.m. Søren Christensen, begge døde. 1B:
a Karen Sørensdatter.
FM: Christoffer Bentsen.
Afdøde døde 22.9.1718.
(Skiftet også indført lbnr.1497).

1410    Villum Thomsen, toldbetjent og Margrethe i Springgade i København. 28.9.1713, fol.157, opslag 153.
Arvinger kendes ikke.

1411    Herman Adriansen, klejnsmed i Springgade i København. 20.9.1714, fol.161B, opslag 158.
Enkemand efter Mette Andersdatter, skifte sluttet 4.10.1710.
Arvinger kendes ikke.

1412    Jens Simonsen, murersvend og Margrethe Nielsdatter i Adelgade i København. 23.3.1713, fol.165, opslag 161.
Hans A:
1) mor Mette Christensdatter, enke efter Simon Rasmussen, årstjener i Tøjhuset.
Hendes A:
1) halvsøster Bente Nielsdatter g.m. Jacob Nielsen Lintrup, brændevinsbrænder
2) halvbror Jens Nielsen 16.
FM: Peder Jensen Graahede, kobbersmed.
(Skiftet også indført lbnr.1421).

1413    Bertel Pedersen, sejlingsmand og Ingeborg Pedersdatter ved volden mellem Stormgade og Vigantsgade i København. 2.9.1714, fol.169, opslag 165.
Arvinger kendes ikke.

1414    Kirsten Sørensdatter Ved Stranden i København. 19.10.1716, fol.174, opslag 170.
E: Knud Nielsen, sandfører, der er arresteret for vold mod sin kone.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 28.6.1716.

1415    Ingeborg Adriansdatter i Nyhavn i København. 23.6.1718, fol.178, opslag 174.
E: Laurids Mathiassen, skipper. A:
1) far Adrian Pedersen, skipper.
Afdøde døde 21.12.1717.

1416    Hans Bastian, islandsk købmand i Dybensgade i København. 18.1.1719, fol.183, opslag 179.
E: Birgitte Sidelmann. LV: Laurids Rhud.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes enkens bror Hans [Hansen] Sidelmann, kapellan i København Helliggejst.
Afdøde døde 7.11.1718.
(Skiftet også indført lbnr. 1425).

1417    Margrethe Weje i Købmagergade i København. 21.1.1719, fol.188, opslag 184.
E: Gotfred Røbel, barber. B:
1) Marie Røbel 17
2) Jørgen Røbel 15.
(Skiftet også indført lbnr. 1426).

1418    Anders Sihm, murer i Gothersgade i København. 11.10.1718, fol.190, opslag 186.
E: Marie Lauridsdatter. LV: Hans Mule.
Første ægteskab med Birgitte Andersdatter. B:
1) Anders Andersen Sihm 8.
FM: Torsten Pedersen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 12.9.1718.

1419    Mette Kirstine Nielsdatter i Dronningensgade på Christianshavn. 27.1.1719, fol.194B, opslag 191.
E: Hans Ibsen, øltapper. B:
1) Sara Hansdatter 5.
(Skiftet også indført lbnr.1430).

1420    Alfabetisk register for skifter sluttede i 1719, opslag 2-6.

1421    Jens Simonsen, murersvend og Margrethe Nielsdatter i Adelgade i København. 23.3.1713, uden nummer, opslag 7.
Hans A:
1) mor Mette Christensdatter, enke efter Simon Rasmussen, årstjener i Tøjhuset.
Hendes A:
1) halvsøster Bente Nielsdatter g.m. Jacob Nielsen Lintrup, brændevinsbrænder
2) halvbror Jens Nielsen 16.
FM: Peder Jensen Graahede, kobbersmed.
(Skiftet også indført lbnr.1412).

1422    Margrethe Børgesdatter i Adelgade i København. 13.1.1719, uden nummer, opslag 17.
E: Oluf Aagesen, styrmand.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.11.1718.
(Skiftet er også indført lbnr.1376).

1423    Jens Simonsen Friis, bader i Kristen Bernikowstræde i København. 13.1.1719, uden nummer, opslag 24.
E: Marie Eskildsdatter. LV: Johan Andreas Wejse, lygtemager, der ægter enken. B:
1) Dorthe Jensdatter Friis 8
2) Birgitte Jensdatter Friis 5.
Afdøde døde 12.1.1717.
(Skiftet er også indført lbnr.1375).

1424    Hans Christoffer Lieger (Leegaard), spejlmager og hustru Bodil Bentsdatter i Springgade i København. 17.1.1719, uden nummer, opslag 30.
Arvinger angives ikke, dog meldte sig som hans arvinger:
1) Mette Didriksdatter på sin mand David Spieger, skrædders vegne
2) Anne Dorthe Mikkelsdatter på sin mand Oluf Nielsen, snedkers vegne.
(Skiftet er også indført lbnr.1374).

1425    Hans Bastian, islandsk købmand i Dybensgade i København. 18.1.1719, uden nummer, opslag 40.
E: Birgitte Sidelmann. LV: Laurids Rhud.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes enkens bror Hans [Hansen] Sidelmann, kapellan i København Helliggejst.
Afdøde døde 7.11.1718.
(Skiftet også indført lbnr. 1416).

1426    Margrethe Weje i Købmagergade i København. 21.1.1719, uden nummer, opslag 52.
E: Gotfred Røbel, barber. B:
1) Marie Røbel 17
2) Jørgen Røbel 15.
(Skiftet også indført lbnr. 1417).

1427    Johan Mortensen, skoflikker og Pernille Madsdatter i Mikkel Vibegade i København. 17.11.1718, uden nummer, opslag 61.
Arvinger kendes ikke.

1428    Peder Mortensen, kældermand i Lille Helliggejststræde i København. 25.1.1719, uden nummer, opslag 66.
E: Mette Christensdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 5.10.1718.
(Skiftet er også indført lbnr.1377).

1429    Karen Andersdatter i Langebrogade på Christianshavn. 27.1.1719, uden nummer, opslag 70.
E: Mads Andersen, skipper. B:
1) Inger Marie Madsdatter 6
2) Anne Madsdatter 4.
FM: Christen Andersen, brændevinsbrænder.
(Skiftet er også indført lbnr.1378).

1430    Mette Kirstine Nielsdatter i Dronningensgade på Christianshavn. 27.1.1719, uden nummer, opslag 76.
E: Hans Ibsen, øltapper. B:
1) Sara Hansdatter 5.
(Skiftet også indført lbnr.1419).

1431    Marie Sofie Barthold Bischopsdatter på Amagertorv i København. 8.6.1717, uden nummer, opslag 81.
E: Nikolaj Hauschildt, guldtrækker.
Første ægteskab med Hans Jochum Rohde, [skifte 12.2.1717 lbnr.1256]. B:
1) Bertel Henrik Hansen Rohde 21
2) Kirstine Elisabeth Hansdatter Rohde 13
3) Wulf Jørgen Hansen Rohde 8.
FM:
1 mosters mand Octavius Holmann, guldtrækker
2 Abraham Mohr, købmand. som beslægtet.

1432    Lene Simonsdatter i Springgade i København. 10.2.1719, no.9, opslag 170.
E: Christen Hansen, skrædder. B:
1) Cathrine Christensdatter 3½
2) Simon Christensen 2½
3) Maren Christensdatter 9 mdr.
(Skiftet er også indført lbnr.1379).

1433    Kirstine Elisabeth Falch i Lille Købmagergade i København. 10.2.1719, no.10, opslag 173.
E: Jacob Madsen, logarver. B:
1) Mathias Jacobsen 18.
(Skiftet er også indført lbnr.1381).

1434    Oluf Hansen, underkonstabel i Store Fiolstræde i København. 23.2.1719, no.15, opslag 177.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Niels Sørensen, proviantskriver. A:
1) søster Inger Hansdatter g.m. Erland Nielsen, skrædder
2) halvsøster Johanne Cathrine Nikolajsdatter 9,
datter af Nikolaj Olufsen, tømrer og Bodil Andersdatter, skifte 26.11.1717 lbnr.1350.
Afdøde 5.12.1717 på fortet Christiansborg i Guinea.
(Skiftet er også indført lbnr.1382).

1435    Birgitte Nielsdatter i Vognmandsgade i København. 23.2.1719, no.14, opslag 182.
E: Mikkel Olufsen. bødker. B:
1) Anne Elisabeth Mikkelsdatter 4
2) Niels Mikkelsen 3
3) Kirsten Mikkelsdatter 9 mdr.
FM: Henning Krøyer, væver.
(Skiftet er også indført lbnr.1380).


1436    Rasmus Andersen, knapmager i Læderstræde i København. 21.2.1719, no.13, opslag 189.
E: Maren Mathiasdatter.
Fordeling af mødrene arv ved skifte efter afdøde 28.2.1717 til de dengang ukendte arvinger. A:
00) morfar Rasmus Jensen Molbo g.m. mormor Maren Knudsdatter i Ebeltoft, begge døde
0) forældre Anders Bertelsen, hofretsbud og Anne Rasmusdatter, begge døde
1) bror Christen Andersen, hofretsskriver på Københavns slot, død uden børn, efter hvem, der er arv
2) bror Bertel Andersen i udlandet, død uden børn
3) bror Henrik Andersen i udlandet, død uden børn
01) morbror Søren Rasmussen, død uden børn
02) morbror Knud Rasmussen, snedker i Tøjhuset, død, var g.m. Sofie Jørgensdatter. 1B:
1) Rebekka Knudsdatter g.m. Johan Jørgen Krassenberg, sergent
03) moster Maren Rasmusdatter, [skifte Århus 9.8.1689 lbnr.243], var g.m. Peder Rasmussen Halkjær, kontrollør i Århus, [skifte Århus 12.7.1698 lbnr.383]. 4B:
1) Søren Pedersen Halkjær, skipper i Nyboder
2) Frederik Pedersen Halkjær i Bogense, død. E: Maren Nielsdatter. 2B:
a Niels Frederiksen
b Karen Frederiksdatter
3) Anne Magdalene Pedersdatter Halkjær, g.m. Hans Pedersen, arbejdsmand i København
4) Niels Pedersen Halkjær, student i Todbjerg præstegård, [kaldet til degn i Gjesing og Nørager, gift Todbjerg 30.8.1719 med Karen Knudsdatter]
04) moster Anne Rasmusdatter, der lever, nu g.m. Jens Pedersen, matros i Møntergade.
(Skiftet er også indført lbnr.1406).

1437    Jens Pedersen, brændevinsbrænder i Kattesundet i København. 11.3.1719, no.16, opslag 199.
E: Pernille Jensdatter. B:
1) Kirsten Jensdatter 6.
FM: Oluf Villumsen Wats, bager.
(Skiftet er også indført lbnr.1383).

1438    Laurids Nielsen, vægter i Ulkegade i København. 11.3.1719, no.17, opslag 205.
E: Anne Margrethe Frandsdatter. LV: Oluf Nielsen Rye, der ægter enken. B:
1) Hans Lauridsen, skibstømrer
2) Maren Lauridsdatter g.m. Christen Pedersen, månedstjener
3) Niels Lauridsen 6½.
(Skiftet er også indført lbnr.1385).

1439    Christen Jensen Obitsø, islandsk købmand ved Gammelstrand i København. 22.3.1719, no.18, opslag 210.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Pedersen, islandsk købmand, der ægter enken. B:
1) Hans Christensen
2) Jens Christensen.
(Skiftet er også indført lbnr.1386).

1440    Svend Haagensen, graver ved Vor Frelser kirke på Christianshavn. 4.4.1719, no.19, opslag 221.
E: Alhed Henriksdatter. LV: Peder Harder. B:
1) Anne Marie Svendsdatter 3.
FM: Hans Ibsen, øltapper.
(Skiftet er også indført lbnr.1389).

1441    Mikkel Rasmussen Nørregaard, skipper i Nyhavn i København. 4.4.1719, no.20, opslag 225.
E: Maren Ibsdatter. LV: Hans Bagge, prædikant i Brøndstrædes fattiges Hospital. B:
1) Anne Mikkelsdatter 4
2) Rasmus Mikkelsen 3
3) Hans Mikkelsen 1, [der døde, skifte 10.11.1730 lbnr.1698].
FM: Peder Hansen, gæstgiver.
(Skiftet er også indført lbnr.1388).

1442    Steffen Lauridsen, brændevinsbrænder i Gothersgade i København. 4.4.1719, no.21, opslag 233.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Peder Sørensen, murersvend, der ægter enken. B:
1) Maren Steffensdatter 12
2) Birgitte Kirstine Steffensdatter 9.
(Sml.lbnr.576).
(Skiftet er også indført lbnr.1387).

1443    Anders Pedersen, brændevinsbrænder i Store Torvegade på Christianshavn. 18.4.1719, no.23, opslag 241.
E: Maren Eriksdatter. LV: Laurids Lauridsen, smed på Christianshavn. A:
1) bror Tolle Pedersen, matros
2) bror Niels Pedersen, død. 1B:
a Bente Nielsdatter 18
3) søster Bente Pedersdatter, død. 3B:
a Anders Lauridsen 13
b Maren Lauridsdatter 9
c Johanne Lauridsdatter 2.
Enkens første ægteskab Anders Nielsen, skifte 18.9.1710, Arv til B:
1) Erik Andersen
2) Anne Marie Andersdatter.
Afdøde døde 20.7.1718.
(Skiftet er også indført lbnr.1390).

1444    Ebbe Bentsen, spisemester i Brøndstrædes fattiges Hospital16.2.1719, no.12, opslag 249.
E: Ingeborg Poulsdatter. LV: Hans Bagge, prædikant i Brøndstræde fattiges Hospital.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 15.1.1719.
(Skiftet er også indført lbnr.1407).

1445    Jens Andersen Kraas (Cras) i Laksegade i København. 28.4.1719, uden nummer, opslag 262.
E: Anne Jørgensdatter.
Arvinger kendes ikke.

1446    Bodil Ibsdatter på Vesterbro uden for Vesterport i København. 11.5.1719, no.25, opslag 269.
E: Mogens Lauridsen, øltapper.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 22.4.1719.
(Skiftet også indført lbnr. 1392).

1447    Laurids Olufsen, øltapper og Karen Nielsdatter på Christianshavn. 27.7.1717, uden nummer, opslag 277.
Hans A:
0) forældre Oluf Jensen i Hou i Hals sogn uden ægteskab med Karen Hansdatter, men lyst i kuld og køn
Fars ægteskab med Anne Lauridsdatter.
1) halvbror Laurids Olufsen, der tjener på Hals Hede
2) halvbror Jens Olufsen i Skovgård
3) halvsøster Maren Olufsdatter g.m. Jørgen Andersen i Hou
4) halvsøster Maren Olufsdatter g.m. Rasmus Hansen i Hals
5) halvsøster Anne Olufsdatter i København.
Mors ægteskab med Poul Christensen i Hals.
6) halvbror Christen Poulsen i Hals
7) halvsøster Kirsten Poulsdatter g.m. Anders Thomsen Koch.
Hendes A:
0) forældre Niels Andersen i Kræmmergården i Hals og Birgitte Nielsdatter
1) bror Anders Nielsen på Gandrup Hede i Øster Hassing sogn, død, var g.m. Karen Lauridsdatter. 1B:
a Anders Andersen i Hals
Fars andet ægteskab med Mette Jensdatter.
2) halvbror Jens Nielsen i Hals
3) halvsøster Birgitte Nielsdatter g.m. Henning Nielsen.

1448    Jens Jensen, ølskænker i Prinsensgade på Christianshavn. 17.6.1719, no.28, opslag 289.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Else Jensdatter 3.
FM: Knud Lauridsen, slagter.
(Skiftet er også indført lbnr.1396).

1449    Laurids Sørensen, brændevinsbrænder i Studiestræde i København. 17.7.1719, no.29, opslag 293.
E: Karen Olufsdatter. B:
1) Maren Lauridsdatter 6.
FM: Børge Bentsen, vantmager.
(Skiftet også indført lbnr. 1394).

1450    Kirsten Andersdatter i Lille Kongensgade i København. 17.6.1719, no.30, opslag 299.
E: Jørgen Behm, skræddersvend. B:
1) Marie Lisbeth Jørgensdatter 21
2) Cathrine Jørgensdatter 5.
(Skiftet også indført lbnr. 1398).

1451    Kirsten Pedersdatter i Grønnegade i København. 17.6.1719, no.31, opslag 303.
E: Erik Andersen, øltapper. B:
1) Kirsten Eriksdatter 5
2) Anders Eriksen 6 mdr.
(Skiftet er også indført lbnr.1397).

1452    Peder Olufsen i Grønnegade i København. 28.5.1717, no.52, opslag 308.
E: Inger Andersdatter. LV: Laurids Rhud.
Første ægteskab med Maren Pedersdatter. B:
1) Peder Pedersen, rådstuetjener
2) Margrethe Pedersdatter, død, var g.m. Knud Bjørnsen, kaptajnløjtnant. 2B:
a Amborg Knudsdatter 12
b Anne Marie Knudsdatter 9.
Afdøde døde 18.3.1717.

1453    Margrethe Sofie Helt i Skindergade i København. 28.6.1719, no.32, opslag 392.
E: Anton Thiede, maler. B:
1) Jochum Frederik Antonsen 13
2) Peder Anton Antonsen 11
3) Christian Gotfred Antonsen 7
4) Didrik Carl Antonsen 4.
(Se originale skiftebreve 26.4.1740 lbnr.189 efter afdødes bror Frederik Helt).
(Skiftet også indført lbnr. 1395).

1454    Niels Pedersen Helmerskov, skrædder i Løvstræde i København. 8.7.1719, no.34, opslag 2.
E: Inger Thomasdatter. LV: Jens Pedersen. B:
1) Peder Nielsen, skræddersvend
2) Johannes Nielsen, urtekræmmersvend.
Afdøde døde i 1712.
(Skiftet også indført lbnr. 1400).

1455    Niels Andersen, skipper i Overgaden neden Vandet på Christianshavn. 8.7.1719, no.35, opslag 8.
E: Anneke Frederiksdatter Møller. LV: Laurids Pedersen, skipper, der ægter enken. B:
1) Kirsten Nielsdatter 7
2) Karen Nielsdatter 4.
FM: Lorents Nielsen Frost, urtekræmmer.
(Skiftet også indført lbnr. 1399).

1456    Jacob Nielsen Lintrup, brændevinsbrænder i Prinsensgade i Frederiksholm. 12.7.1719, no.37, opslag 14.
E: Bente Nielsdatter. LV: Corfitz Jørgensen Lystgaard, løjtnant, der ægter enken. B:
1) Peder Jacobsen Lintrup 3½.
Første ægteskab med Birgitte Henriksdatter.
(Skiftet også indført lbnr. 1456).

1457    Inger Jensdatter i Toldbodgade i København. 13.7.1719, no.38, opslag 22.
E: Niels Christensen, styrmand. B:
1) Birthe Marie Nielsdatter 3½.
(Skiftet også indført lbnr. 1403).

1458    Poul Skærbæk, skrædder i Antonistræde i København. 10.3.1716, uden nummer, opslag 30.
B:
1) Stine Poulsdatter Skærbæk 8
2) Anne Poulsdatter Skærbæk 4.
FM:
1 Andreas Bentsen, tobaksspinder
2 Sivert Hansen Bahr.
Afdøde døde 18.2.1716.

1459    Anne Hansdatter i Landemærket i København. 19.7.1719, no.39, opslag 59.
E: Jacob Sørensen, vægter. B:
1) Niels Jacobsen 9
2) Anne Jacobsdatter 7.
(Skiftet også indført lbnr. 1404).

1460    Kirsten Nielsdatter på Gammeltorv i København. 28.7.1719, no.40, opslag 63.
E: Mikkel Pedersen, kældermand. B:
1) Anne Kirstine Mikkelsdatter 7.
FM: Peder Poulsen, høker.

1461    Laurids Pedersen, amtsbud for smedene, boende i Lille Regnegade i København. 22.8.1719, no.43, opslag 69.
E: Mette Olufsdatter. B:
1) Cathrine Lauridsdatter 5
2) Peder Lauridsen 3.
FM: Anders Olufsen Møller, skrædder.

1462    Sara Mathiasdatter i Store Fiolstræde i København. 22.8.1719, no.44, opslag 73.
E: Svend Pedersen, brændevinsbrænder. B:
1) Peder Svendsen 6.

1463    Karen Ibsdatter i Springgade i København. 22.8.1719, no.45, opslag 85.
E: Laurids Pedersen, korndrager. B:
1) Ingeborg Lauridsdatter 7.

1464    Poul Pedersen, skibstømrer i Teglgårdstræde i København. 25.8.1719, no.48, opslag 89.
E: Kirsten Nielsdatter.LV: Jens Christoffersen, rodhugger på Holmen, der ægter enken. B:
1) Inger Poulsdatter 9 mdr.
FM: Laurids Nielsen, brændevinsbrænder.

1465    Pernille Lauridsdatter i Torvegade på Christianshavn. 25.8.1719, no.49, opslag 93.
E: Svend Andersen, murersvend. B:
1) Engel Margrethe Svendsdatter 21
2) Kirsten Svendsdatter 16
3) Anders Svendsen 14
4) Laurids Svendsen 13.
FM: Laurids Nielsen, sejlingsmand.

1466    Birgitte Clausdatter i Vestergade i København. 6.9.1719, no.50, opslag 96.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 4.10.1718.

1467    Anders Andersen, skipper og hustru Ingeborg Nielsdatter i Ulkegade i København. 7.9.1719, uden nummer, opslag 101.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) Peder Nielsen, arbejdsmand, afdøde kones halvbror
2) Hans Hellesen, skipper, afdøde kones forrige mands søstersøn.

1468    Cornelius Svendsen i København. 7.9.1719, no.51, opslag 111.
A:
0) forældre Svend Nielsen, brændevinsbrænder, skifte 26.2.1710 og Ingeborg Nielsdatter, skifte efter andet ægteskab med Anders Andersen, skipper, skifte 7.9.1719 lbnr.1467
1) farbror Peder Nielsen i Halland
2) farbror Børge Nielsen i Halland
3) farbror Jens Nielsen i Halland, død. 4B:
a Anders Jensen
b Peder Jensen
c Laurids Jensen
d Helgi Jensdatter
4) faster Kirsten Nielsdatter g.m. Helle Pedersen i Halland
5) fars halvsøster Helgi Nielsdatter g.m. Børge Pedersen i Halland
6) fars halvsøster Birgitte Nielsdatter g.m. Mads Pedersen i Halland
7) morbror Svend Nielsen i Halland
8) morbror Thorbjørn Nielsen i Halland
9) moster Bente Nielsdatter, gift i Halland
10) mors halvbror Peder Nielsen, der tjener i København.

1469    Jens Lauridsen, høker og hustru i Vognmandsgade i København. 14.9.1719, no.52, opslag 120.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdøde mands bror Peder Lauridsen g.m. Kirsten Andersdatter, der bor på Vor Frues kirkes grund i Roskilde.

1470    Nikolaj Hansen, brændevinsbrænder, sidst skibsskriver, og hustru Anne Sørensdatter i København. 15.9.1719, no.53, opslag 126.

1471    Maren i Sankt Pederstræde i København. 15.9.1719, no.54, opslag 131.
Enke efter Laurids Pedersen.
Arvinger kendes ikke.

1472    Cornelius Henriksen, færgemand og hustru i Badstuestræde i København. 15.9.1719, no.55, opslag 55.
Arvinger kendes ikke.

1473    Lisbeth i Lille Strandstræde i København. 15.9.1719, no.56, opslag 143.
Enke efter Gotfred Barberer.
Arvinger kendes ikke.

1474    Gotfred Schammel, possementmager og hustru i Springgade i København. 15.9.1719, no.57, opslag 153.
Arvinger kendes ikke.

1475    Edel Didriksdatter i Vognmandsgade i København. 23.8.1719, no.46, opslag 171.
E: Joen Lauridsen, bådsmand.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 15.7.1719.

1476    Hans Henriksen, væver i Sankt Pederstræde i København. 22.9.1719, no.59, opslag 178.
E: Maren Sørensdatter. LV: Poul Lauridsen, væver, der ægter enken. B:
1) Johan Henrik Hansen 10.

1477    Jens Rasmussen Hejgaard, styrmand i Toldbodgade i København. 3.5.1719, no.24, opslag 184.
E: Mette Jensdatter. LV: Bjørn Mørch, prokurator.
Arvinger angives ikke, dog nævnes A:
1) bror Christen Rasmussen Hejgaard, student, første lektiehører i Århus ved steddatter Ingeborg Pedersdatter
2) søster Maren Rasmusdatter Hejgaard g.m. Søren Rasmussen Pave i Århus.
(Se skifte efter afdødes faster Mette Christensdatter i Århus, skifte Århus 25.11.1716 lbnr.763).

1478    Svend Bjørnsen. øltapper i Lavendelstræde i København. 9.8.1719, no.42, opslag 206.
E: Mette Nielsdatter.
Arvinger kendes ikke.

1479    Marie Ottesdatter i Lille Brøndstræde i København. 7.10.1719, no.64, opslag 212.
E: Frands Andersen, arbejdskarl.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 23.4.1719.

1480    Jørgen Henriksen Pop, der døde i Greifswald. Skifte i København 10.10.1719, no.65, opslag 216.
A:
0) far Henrik pop, klejnsmed, død. efter hvem, der er arv
1) bror Johan Christoffer Henriksen pop, død, var g.m. Sidsel Nielsdatter. 1B:
a Johan Henrik Johansen pop, skrædderdreng i København
2) søster Rebekka Henriksdatter Pop, var g.m. Christoffer Schumann, gørtler i Bergen. 3B:
a Justine Marie Christoffersdatter
b Rebekka Christoffersdatter
c Anne Dorthe Christoffersdatter.

1481    Niels Thorsen Falch, svineslagter i Lavendelstræde i København. 20.10.1719, no.67, opslag 222.
E: Johanne Pedersdatter. B:
1) Thor Nielsen Falch 8.
FM: Oluf Pedersen, høker.

1482    Anders Lauridsen, brændevinsbrænder og hustru Marie Jensdatter i Landemærket i København. 19.1.1714, uden nummer, opslag 228.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) hans søsterdatter Ingeborg g.m. Peder Jensen, vognmand
2) hendes søster. 2B:
a Laurids Nielsen Mølholm
b Jens Nielsen Mølholm.

1483    Cathrine Hansdatter i Lavendelstræde i København. 26.10.1719, no.69, opslag 237.
E: Laurids Nielsen, bødkersvend.
Arvinger kendes ikke.

1484    Anne Signelsdatter i Adelgade i København. 28.9.1719, no.61, opslag 241.
E: Jørgen Henriksen.
Første ægteskab med Peder Hansen Lange, brændevinsbrænder. B:
1) Hans Pedersen 8
2) Signel Pedersen 5.
FM: morbror Niels Signelsen, brygger.

1485    Christen Christensen, brændevinsbrænder i Badstuestræde i København. 7.11.1719, no.70, opslag 255.
E: Anne Ottesdatter. B:
1) Kirsten Christensdatter 6.
FM: Hans Eriksen, possementmager.

1486    Erik Jørgensen, glarmester i Klareboderne i København. 5.10.1719, no.63, opslag 261.
E: Marie Olufsdatter. LV: Iver Braderup, urtekræmmer, der ægter enken. B:
1) Jørgen Eriksen 12
2) Anne Eriksdatter 9
3) Barbara Eriksdatter 7.
FM: morbror Thomas Olufsen, brændevinsbrænder.

1487    Nikolaj Luptin, parykmager i Pilestræde i København. 17.11.1719, no.72, opslag 2.
E: Binette Andersdatter. B:
1) Johan Luptin 16.
FM: Bartholomæus Jacobsen, islandsk købmand.

1488    Christian Basballe, politibetjent i Skidenstræde i København. 21.11.1719m no.73, opslag 12.
E: Anne Christensdatter. LV: Laurids Grønvald, politibetjent, der ægter enken. B:
1) Anne Cecilie Christiansdatter 5.
FM: Anders Christiansen, politibetjent.

1489    Cathrine Pedersdatter ved Den røde Bro [på Christianshavn]. 15.11.1719, no.71, opslag 16.
E: Christen Christensen, saltmåler.
Første ægteskab med Laurids Andersen. B:
1) Anne Margrethe Lauridsdatter 14.
FM: Niels Hansen Spielberg.
Afdøde døde 30.8.1719.

1490    Niels Lauridsen, brændevinsbrænder i Rosengården i København. 24.11.1719, no.76, opslag 24.
E: Marie Nielsdatter. LV: Thomas Nielsen, møllersvend. der ægter enken.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 11.11.1718.

1491    Sidsel Christensdatter i Møntergade i København. 19.10.1719, no.66, opslag 28.
E: Henrik Koch, bager.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Jochumsen Staffeldt 28, i udlandet.
Afdøde døde 8.9.1719.

1492    Anne Cathrine i Østergade i København. 23.11.1719, no.75, opslag 49.
Enke efter Vilhelm Jæger. B:
1) Johan Didrik Jæger
2) Henrik Jæger, vinhandler, på stedet
3) Engelke Jæger g.m. Johan Christoffer Brandt, bogtrykker
4) Clara Margrethe Jæger.

1493    Christen Jensen, favnsætter i Badstuestræde i København. 21.12.1719, no.77, opslag 68.
E: Cathrine Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17201494    Oluf Pedersen, sværdfeger, boende ved Sankt Nikolaj Kirke i København. 8.6.1719, no.26, opslag 2.
Testamente af 4.5.1719. A:
1) bror Hans Pedersen, snedkersvend
2) søster Johanne Pedersdatter g.m. Laurids Pedersen Vinding., begge døde. 2B:
a Edel Margrethe Lauridsdatter 10, hos Jacob Andersen Vinding i Næstved
b Johanne Malene Lauridsdatter 9
3) halvsøster Ellen Olufsdatter, 83 år gammel
4) halvsøster Throne Olufsdatter, død, var gift med en sergent. 2B:
a Anne Joensdatter 28
b Johanne Joensdatter 26.

1495    Peder Hansen Bast, øltapper og hustru Anne Pedersdatter i Peder Madsens Gang i København. 27.5.1713, uden nummer, opslag 24.
Arvinger kendes ikke.

1496    Jesper Christensen, vognmand og hustru Birgitte Andersdatter i Mikkel Bryggergade i København. 12.11.1716, uden nummer, opslag 30.
B:
2) Birthe Jespersdatter, der døde efter sine forældre.
Afdøde kones første ægteskab med Peder Pedersen, Møller, skifte sluttet 3.10.1710. B:
1) Anne Pedersdatter.
FM: Anders Møller, vognmand.

1497    Kirsten Nielsdatter på Christianshavn. 14.2.1719, no.11, opslag 54.
Enke efter Anders Bentsen, tømrer. B:
1) Inger Andersdatter g.m. Gøde Pedersen, begge døde. 1B:
a Magdalene Gødesdatter g.m. Henrik Bløcher, bager, på stedet
2) Bente Andersdatter g.m. Søren Christensen, begge døde. 1B:
a Karen Sørensdatter.
FM: Christoffer Bentsen.
Afdøde døde 22.9.1718.
(Skiftet også indført lbnr.1409).

1498    Opbudsbo i København. 12.7.1719, uden nummer, opslag 89.
Registrering af fallitbo hos Johannes Mann, vintapper, g.m. Elisabeth.

1499    Johan Pedersen Botzen, organist i Sankt Petri Kirke, boende i Nørregade i København. 4.7.1619, no.33, opslag 142.
Enkemand. B:
1) Henrik Johan Botzen, organist i Vor Frue kirke i København
2) Johan Peder Botzen, ritmester
3) Anne Cathrine Botzen g.m. Jens Pedersen Krag, organist i Sankt Petri Kirke.
Afdøde døde 19.6.1719.

1500    Gundel Bentsdatter i Grønnegade i København. 5.4.1719, no.22, opslag 170.
Enke efter Clemen Nielsen, skipper.
Testamente af 16.12.1718. A:
1) næstsøskendebarn Anders Akselsen, søn af Bente Jensdatter
2) næstsøskendebarn Karen Torgeirsdatter, enke i Nyboder.
Afdøde døde 27.12.1718.
(Se skifte efter afdødes faster Gundel Arvidsdatter, skifte 18.5.1681 lbnr.42).

1501    Christian Fuhrmann, ugift urtekræmmer i Vimmelskaftet i København. 12.5.1719, no.27, opslag 185.
A:
0) forældre Poul Fuhrmann og Anne Elisabeth Hilmer i Slesvig, begge døde
1) søster Anne Cathrine Poulsdatter, enke efter Ulrik Skipper
2) søster Cathrine Elisabeth Poulsdatter g.m. Bertel Bøtcher
3) søster Anne Elisabeth Poulsdatter g.m. Jacob Benette.
Afdøde døde 24.5.1718.

1502    Jørgen Sørensen Gylling, islandsk købmand i Nyhavn i København. 27.9.1719, no.60, opslag 238.
E: Marie Bartholomæusdatter Stuve. LV: bror Hans Stuve, rådmand og vice-stadshauptmand.
Første ægteskab med Anne Sørensdatter. B:
1) Megtele Cathrine Jørgensdatter, død. E: Peder Pedersen, skipper. 1B:
a Margrethe Pedersdatter 7
2) Maren Jørgensdatter, død, var g.m. Carsten Haagensen, islandsk købmand. 1B:
a Bartholomæus Carstensen 11.
Afdøde døde 7.8.1719.

1503    Silke Sørensdatter i Lille Kongensgade i København. 21.11.1719, no.74, opslag 2.
Enke efter Laurids Nielsen, hørkræmmer.
Testamente af 22.5.1697.
Hans A:
0) forældre Niels Sørensen, tingskriver i Rye birketing og Maren Lauridsdatter, først boende i Skanderborg, hvor 4 børn, døde uden livsarvinger og sidst i Ry, hvor de begge døde
1) bror Peder Nielsen Skandrup i Helsingør
2) Maren Nielsdatter, død i Helsingør uden børn
3) Johanne Nielsdatter, død, var g.m. Jørgen Madsen, skoleholder i Helsingør. 1B:
a Mads Jørgensen.
Hendes A:
Hendes arvinger angives ikke, da hun oprettede et gavebrev til Nikolaj Kirke i København.

1504    Adrian Pedersen, skipper i Nyhavn i København. 21.9.1719, no.58, opslag 41.
EL: Karen Jensdatter. LV: Nikolaj Vilhelm, skriver.
Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter. B:
1) Peder Adriansen 23
2) Niels Adriansen 18
3) Kirsten Adriansdatter 16.
FM: Mikkel Pedersen.

1505    Anders Andersen, mommebrygger på Christianshavn. 1.8.1719, no.41, opslag 62.
Enkemand efter Karen Olufsdatter Klov. B:
1) Pernille Andersdatter 8
2) Gundel Andersdatter 7.
FM: morbror Jonas Klov, renteskriver.
Begravelsesbrev ad 13.4.1719 i Vor Frelser kirke for afdøde mand.
Begravelsesbrev af 11.4.1696 i Sankt Nikolaj Kirke søndre gang no.1 og 2 for afdøde mands mor Gundel Jensdatter.
Arv efter skifte sluttet 29.5.1711 efter afdødes stedfar Christen Bryne til afdøde og dennes søster g.m. Jacob Lerche, kaptajn.

1506    Arved Ditlevsen, ugift skipper i Dybensgade i København. 24.8.1719, no.47, opslag 149.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 21.7.1719.

1507    Hans Burmeister, negotiant i Pilestræde i København. 3.10.1719, no.62, opslag 158.
E: Christine Margrethe Munch, der døde 30.5.1719. B:
1) Johanne Margrethe Hansdatter Burmeister 5.
FM: Johan Rubert, sekretær, som beslægtet.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Johanne von Gendern, enke efter Joachim Würger med LV: Johannes Meller, præsident
2 [afdødes halvbror] Anton Gynther Würger, der fremviser et afkald af 4.10.1718 for sin fædrene arv.

1508    Mathias Pedersen Ramshart, stadshauptmand og rådmand i Farvergade i København. 1.12.1719, no.78, opslag 245.
E: Else Christensdatter. LV: Christian Simonsen, rådmand. B:
2) Cathrine Marie Mathiasdatter Ramshart, der døde under skiftet. E: Bartholomæus Jacobsen, islandsk købmand.
Første ægteskab med Karen Nielsdatter. B:
1) Cort Mathiassen Ramshart, præst i Kullerup og Refsvindinge gift 1705 med Helene [Johansdatter] Runchel, steddatter af Hans Stuve, stadshauptmand.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
1721-17251509    Opbudsbo i København. 25.10.1719, no68, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Erik Selbo, tømmerhandler g.m. Abeline Sofie i Toldbodgade i København.
Desuden nævnes Hans Jørgen Selbo.

1510    Hans Kajsen, hørkræmmer på Gammeltorv i København. 27.9.1719, uden nummer, opslag 60.
E: Inger Jensdatter. LV: Anders Bruun, prokurator.
Afdøde efterlader 6 umyndige børn.
FM: morbror Steffen Sølverbjerg.
Afdøde døde 17.8.1719.

1511    Johan Rudolf Hybsch, ugift lærredskræmmer i Vimmelskaftet i København.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 28.5.1719.

1512    Peder Weinberg, auktionsdirektør i København. Skifte sluttet 18.8.1722, uden nummer, opslag 114.
Enkemand. B:
1) en datter, død, var g.m. Jørgen Berndrup
2) en datter, død, var g.m. Søbøtcher, justitsråd
samt øvrige arvinger, hvis navne ikke kendes.

1513    Bent Bentsen Kjær, havnefoged, boende i hus no. 13 ved Holmens kirke i København. 22.12.1724, uden nummer, opslag 95.
E: Anne Nielsdatter. LV: Søren Møller, der ægter enken. B;
1) Bent Bentsen 19
2) Niels Bentsen 14.
FM: Jens Fishing, købmand.
Afdøde døde 17.7.1724.

1514    Anne Margrethe Pedersdatter Sivert, der døde 15.2.1724 i København, uden nummer, opslag 103.
E: Lorents Badstuber, thehandler. B:
1) Peder Lorentsen 9
2) Anne Lorentsdatter 5
3) Cathrine Lorentsdatter 2.
DM: Arent Dinesen.
Desuden nævnes afdødes far Peder Sivertsen, der nu er død.

1515    Christoffer Borgert, kobbersmed i København. 11.10.1724, uden nummer, opslag 114.
E: Agnethe Villumsdatter.
Arvinger ses ikke, da begyndelsen af skiftet er ulæselig på nettet.
Afdøde døde 28.4.1724.

1516    Christine Andersdatter i Borgergade i København. 5.12.1724, uden nummer, opslag 124.
E: Peder Rasmussen, snedkersvend.
Arvinger angives ikke.

1517    Opbudsbo i København. 1724, uden nummer, opslag 134.
Registrering af fallitbo hos Johan Helmer Hass, klædekræmmer i København.
Desuden nævnes fallentens bror Jørgen Helmer Hass.

1518    Jens Madsen Hvid på Gammeltorv i København. 26.4.1719, uden nummer, opslag 228.
Enkemand efter Anne [Johansdatter] Kohl, død [23.6.1713]. B:
1) Emmike Jensen Hvid 18
2) Mathias Jensen Hvid 16.
FM:
1 Didrik Dressing
2 Mikkel Mathias Winther, brygger.
Afdøde, der døde 24.1.1719, havde været rådmand og viceborgmester i Helsingør og amtsforvalter i Kronborg amt.
[Første ægteskab med Anne Clausdatter, død 22.5.1691].
[Andet ægteskab med Margrethe Hartmann, død 5.10.1698].
[Registrering 24.1.1719 af afdødes gods i Helsingør i Helsingør skifteprotokol 1712-1732 side 66-76].

1519    Susanne Zachariasdatter i Klosterstræde i København. 5.12.1724, uden nummer, opslag 288.
E: Hans Frederik Seldrup. A:
1) bror Hans Zachariassen, handskemager i Randers.

1520    Otto Ludvig Walther, ugift købmand i Læderstræde i København, der døde 18.12.1719, uden nummer, opslag 305.
A:
1) bror Frands Adolf Walther, kongelig taksadør i Østergade
2) bror Johan Salomon Walther, generalauditør i Norge, død. 1B:
a Johan Andreas Walther 8.

1521    Anders Andersen Møller, vognmand i Lille Lars Bjørnstræde i København. 10.10.1724, uden nummer, opslag 331.
E: Karen Didriksdatter. LV: Christian Davidsen. B:
1) Johanne Andersdatter 7.
FM: Peder Nielsen Juul.
Afdøde døde 11.7.1724.

1522    Auktion i København. 11.10.1725, uden nummer, opslag 351.
Auktion af løsøre, der tilhører Jacob Melvin, prokurator på anmodning af Jens Nielsen Rafn.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17261523    Peder Jensen Graahede, kobbersmed i Langebrogade på Christianshavn. 16.1.1726, uden nummer, opslag 2.
E: Karen Thuesdatter. LV: Christian Davidsen. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter 7
2) Inger Sofie Pedersdatter 5
3) Jens Pedersen 3½
4) Casper Pedersen 2
5) Peder Andreas Pedersen 6 mdr.
FM: Casper Lorents Rønnow, sværdfeger.
Afdøde døde 25.2.1725.

1524    Jens Christensen, aftakket livgarder i Studiestræde i København. 25.1.1726, uden nummer, opslag 19.
E: Christine Christensdatter. B:
1) Inger Jensdatter 11
2) Anne Jensdatter 8½.
FM: Hans Legan, brygger.
Afdøde døde i november 1725.

1525    Maren Jensdatter i Teglgårdstræde i København. 24.1.1726, uden nummer, opslag 29.
E: Mads Haagensen, brændevinsbrænder.
Arvinger kendes ikke.

1526    Hans Christian Nissen, gartner ved gehejmeråd Harbos have uden for Østerport i København. 24.1.17126, uden nummer, opslag 33.
Afdøde og 2 børn døde in 1711.
Arvinger angives ikke.

1527    Karen Jensdatter i Sankt Pederstræde i København. 26.1.1726, uden nummer, opslag 50.
E: Peder Andersen, aftakket livgarder.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 12.1.1726.

1528    Anders Jensen, matros i Store Strandstræde i København. 5.2.1726, uden nummer, opslag 54.
E: Maren Ibsdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde for 6 år siden

1529    Niels Mortensen, nattevagt i byfogedens port, boende i Skindergade i København. 6.2.1726, uden nummer, opslag 56.
E: Anne Enevoldsdatter. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 5.

1530    Mathias Rasmussen Schmidt, matros i Lille Brøndstræde i København. 7.2.1726, uden nummer, opslag 58.
E: Sidse Dorthe Pedersdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde for 3 år siden på rejse til Vestindien.

1531    Maren Mogensdatter i København. 15.6.1719, uden nummer, opslag 61.
Enke efter Peder Tønnesen, skipper.
Arvinger kendes ikke, dog nævnes:
1) afdødes søstersøn Kjeld Pedersen
2) Anne Mogensdatter.
Afdøde døde 20.3.1719.

1532    Cathrine Andersdatter, boende under Porcelænsfabrikken i Store Kongensgade i København. 12.2.1726, uden nummer, opslag 71.
E: Jørgen Nielsen, kældermand. B:
1) Niels Jørgensen 10
2) Benjamin Jørgensen 10 uger.
Afdøde døde 12.11.1725.

1533    Peder Pedersen, brændevinsbrænder ved Vestervold i København. 14.2.1726, uden nummer, opslag 78.
E: Else Jensdatter. LV: Rasmus Holm. A:
1) søster Helene Pedersdatter g.m. Hans Lauridsen, tømrer på Holmen.
Afdøde døde 30.12.1725.

1534    Peder Christensen, islandsk bødker i Kristen Bernikowstræde i København. 14.2.1726, uden nummer, opslag 108.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Anne Pedersdatter 8
2) Ellen Kirstine Pedersdatter 5
3) Mette Pedersdatter 1½.
FM: Jørgen Jørgensen, bødker.

1535    Anders Christensen Brinch, gæstgiver i Store Kongensgade i København. 21.2.1726, uden nummer, opslag 114.
E: Lene Nielsdatter. LV: Clemen Blichfeldt, brygger. B:
1) Christen Andersen 9
2) Bertel Andersen 6
3) Anne Andersdatter 11 uger.
FM:
1 Erik Thomsen, bager
2 Peder Christensen Krabbe.
Afdøde døde 23.7.1725.

1536    Thomas Stendselsen, stadstambur i Studiestræde i København. 23.2.1726, uden nummer, opslag 125.
E: Mette Jacobsdatter. B:
1) Stendsel Thomsen 6
2) Anders Thomsen 4.
FM: Stendsel Pedersen, messingarbejder.
Afdøde døde 1724.

1537    Karen Poulsdatter i Strandgade på Christianshavn. 7.2.1726, uden nummer, opslag 127.
E: Christen Nielsen, grovsmed. B:
1) Frederik Christensen 11
2) Anne Marie Christensdatter 9
3) Poul Christensen 8
4) Niels Christensen 6
5) Jens Christensen 4½
6) Morten Christensen 1.
Afdøde døde 13.1.1725.

1538    Niels Pedersen, hyrekusk i Kompagnistræde i København. 20.3.1726, uden nummer, opslag 135.
E: Ellen Hansdatter. B:
1) Inger Nielsdatter 8
2) Peder Nielsen 4
3) Anders Nielsen 2.
FM: Svend Eriksen, murersvend.
Afdøde døde i juni 1725.

1539    Jens Christensen, møllerkusk i kongens maltmølle, der tilhører Jørgen Solberg, også kaldt Kruses mølle i København. 22.3.1726, uden nummer, opslag 138.
E: Inger Christensdatter. B:
1) Karen Jensdatter 6.
FM: Oluf Christensen, brændevinsbrænder i Lille Kannikestræde.

1540    Maren Thomasdatter i Kalveboderne på Christianshavn. 22.3.1726, uden nummer, opslag 145.
E: Anders Børgesen, kældermand. B:
1) Børge Andersen 4.
FM: Gabriel Thomsen, bager i Knabrostræde.
Afdøde døde 19.12.1725.

1541    Oluf Bentsen, brændevinsbrænder i Rosenborggade i København. 28.3.1726, uden nummer, opslag 153.
E: Kirsten Ibsdatter. LV: Henning Krøyer.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 17.1.1726.

1542    Marie Susanne Poumeau på Vandkunsttorvet i København. 28.3.1726, uden nummer, opslag 159.
E: Jens Mathiassen Bierting. A:
1) Pierre Poumeau, konsumptions-. og tobaksforpagter.
Desuden nævnes Andreas Poumeau i Lübeck.
Afdøde havde arv stående hos in mors venner i Paris i Frankrig.
Afdøde døde 3.6.1723.

1543    Karen Olufsdatter Florentin i Landemærket i København. 10.4.1726, uden nummer, opslag 163.
E: Frands Meyer, bager.
Første ægteskab med Bendix Pedersen, bager. B:
1) Dorthe Christine bendixdatter 11.
FM: Hans Bendixen, bager i Store Kongensgade.
Afdøde blev begravet 29.12.1725.

1544    Margrethe Jensdatter i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 10.4.1726, uden nummer, opslag 180.
Enke efter Peder Pedersen Greve, skrædder.
Hans A:
Af første ægteskab B:
1) Niels Pedersen Greve, skrædder.
Hendes A:
Hendes arvinger angives ikke, dog nævnes hendes første mand Hans Pedersen, skrædder, [skifte 9.9.1712 lbnr.907].
Afdøde, der nød almisse fra Konventhuset, døde 1.3.1724.

1545    Knud Lauridsen, småslagter i Store Fiolstræde i København. 16.4.1726, uden nummer, opslag 187.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Jensen Bruun. B:
1) Anne Kirstine Knudsdatter 11
2) Laurids Knudsen
3) Knud Knudsen 1½.
FM: Peder Arnfredsen, islandsk købmand.

1546    Morten Jørgensen, arbejdskarl på Mønthuset, boende i Store Kongensgade i København. 17.4.1726, uden nummer, opslag 194.
E: Dorthe Kirstine Madsdatter.
Arvinger kendes ikke.

1547    Sara Henriksdatter i Tornebuskegade i København. 25.4.1726, uden nummer, opslag 197.
E: Aage Jørgensen, bryggersvend. B:
1) Johanne Aagesdatter 8.
FM: Børge Jensen.
Afdøde døde i maj 1722.

1548    Maren Nielsdatter på Gammeltorv i København. 15.3.1726, uden nummer, opslag 199.
E: Bonne Nielsen, øltapper. B:
1) Anne Marie Bonnesdatter 13.

1549    Karen Sørensdatter Lynge i Vestergade i København. 7.5.1726m, uden nummer, opslag 209.
E: Hans Jensen Ramsø. B:
1) Rebekka Hansdatter 14 uger.
Afdøde døde 2.2.1726.

1550    Niels Jacobsen Wiger, brygger og en af de 32 mænd, boende i Landemærket i København. 21.5.1726, uden nummer, opslag 209.
Enke efter Anne Andersdatter.
Hans A:
0) forældre Jacob [Berntsen] Wiger, præst i Vigersted [begravet Vigersted 1.10.1652] og Johanne Madsdatter Bredal, [begravet Vigersted 22.1.1658]
1) søster Mette Jacobsdatter Wiger, skifte sluttet 6.4.1724, efter hvem, der er arv, var g.m. Johan Jochumsen Kloch i Vandkunsten i København, død
2) søster Anne Jacobsdatter Wiger. Første ægteskab med Laurids Olufsen. B:
a Jacob Lauridsen i Nysted, død. 3B:
1 Niels Jacobsen, der tjener i Næstved
2 Frederik Jacobsen, 4. lektiehører i Bergen i Norge
3 Anne Margrethe Jacobsdatter g.m. Jørgen Zitrech, orgelmester i Nysted
b Johanne Lauridsdatter g.m. Oluf Nikolajsen i Kløvested [i Nørre Dalby sogn] på Svenstrup gods
c Bodil Lauridsdatter, enke i Nysted
d Anne Lauridsdatter g.m. Søren Andersen i Grønholt [i Borup sogn] på Svenstrup gods.
Mors andet ægteskab med Poul Ibsen
e Laurids Poulsen i Vigersted på Svenstrup gods
3) søster Karen Jacobsdatter, død, var g.m. Mikkel Sørensen Fristrup, skifte sluttet 6.8.1704. 4B:
a Jacob Mikkelsen Fristrup
b Søren Mikkelsen Fristrup, student, skoleholder i Helsingør og informator i det engelske sprog
c Thet Mikkelsen Fristrup i København
d Johanne Mikkelsdatter Fristrup, enke efter Hans Nielsen Ache i Skindergade, nu g.m. Andreas Magnus Jacobsen Holm i København.
Karen Jacobsdatter første ægteskab med Jens Eldrup. Ingen børn.
Mors andet ægteskab med Anders Tornvig, successor i Vigersted
4) halvbror Niels Andersen Wiger, herredsfoged på Møn, død. 2B:
a Johanne Cathrine Nielsdatter Wiger g.m. Anders Lauridsen på Sparresholm [i Toksværd sogn]
b Margrethe Kirstine Nielsdatter Wiger g.m. Christian Jæger på Møn.
5) [halvsøster Johanne Andersdatter Wiger, begravet Vigersted 22.11.1714, var g.m. Henrik Nielsen Skrøbebjerg, successor i Vigersted, begravet marts 1717. Ingen børn].
Hendes A:
Testamente af 26.7.1724. A:
1) Johanne Mikkelsdatter Fristrup g.m. Andreas Magnus Holm i København
samt institutioner og ikke-slægtede personer.
Afdøde døde 24.4.1726.

1551    Kirsten Rasmusdatter i Kirkestræde i København. 23.5.1726, uden nummer, opslag 412.
E: Peder Lauridsen, kældermand. B:
1) Laurids Pedersen 24 uger.

1552    Anders Asmussen, skipper og hustru Ingeborg Gundersdatter i København. 6.6.1726, uden nummer, opslag 414.
Fordeling af arv ved skifte af 18.12.1714, hvor arvingerne ikke var kendte.
Hans A:
0) forældre Asmus Andersen og Kirsten Børgesdatter i Osla i Tolle sogn i Halland, begge døde
1) bror Anders Asmussen i Osla i Halland
2) bror Peder Asmussen i Halland
3) søster Maren Asmusdatter i Halland.
Hendes A:
0) forældre Gunder Andersen og Bodil i Osla i Tolle sogn, begge døde
1) bror Anders Gundersen g.m. Thora Lauridsdatter i København, begge døde. 3B:
a Peder Andersen, død uden børn
b Laurids Andersen g.m. Dorthe Madsdatter, begge døde. 1B:
1 Christian Lauridsen, matros i København
c Bodil Andersdatter i Hals i Jylland
2) bror Peder Gundersen, tømrer i Osla i Halland g.m. Gundel Bentsdatter, begge døde. 3B:
a Gunder Pedersen g.m. Birthe, begge døde. 1B:
1 Anders Gundersen, død. E: Karen Andersdatter. 1B:
x Gunder Andersen i Osla
b Bent Pedersen, død uden børn
c Karen Pedersdatter g.m. Laurids Jensen, matros i København
3) søster Gundel Gundersdatter g.m. Svend Olufsen i Højland i Tolle sogn, begge døde. 1B:
a Gertrud Svendsdatter g.m. Svend Mogensen i Halland.

1553    Marie Elisabeth Svane i Kristen Bernikowstræde i København. 28.2.1726, uden nummer, opslag 427.
E: Johan Poulsen, melmand.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 11.1.1726.

1554    Hans Lauridsen, maler i Regnegade i København. 14.6.1726, uden nummer, opslag 439.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Nikolaj Thyssen, maler, der ægter enken. B:
1) Anne Dorthe Hansdatter 12.
FM: Jørgen Lauridsen, maler i Gothersgade.
Afdøde døde 14.3.1723.

1555    Mette Margrethe Vindium (Vium) i Lille Torvegade på Christianshavn. 19.6.1726, uden nummer, opslag 455.
E: Jens Techow. B:
2) Anne Sofie Amalie Jensdatter 7 uger.
Første ægteskab med Hans Schmidt, overstyrmand på Vestindien. B:
1) Hans Thorup Schmidt 9½.
FM: morbror Henrik Schrøder, skoleholder.

1556    Jacob Nielsen, murersvend i Slippen ved Landemærket i København. 27.6.1726, uden nummer, opslag 470.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Niels Rasmussen, 13.
FM: Bent Olufsen, spækhøker.

1557    Dorthe Hansdatter i Store Sankt Clemenstræde i København. 27.6.1726, uden nummer, opslag 479.
E: Christen Pedersen Rhud, hosekræmmer. B:
1) Else Christensdatter 9½
2) Peder Christensen 2½
3) Marie Christensdatter 13 uger.
Afdøde døde i maj 1726.

1558    Anne Nielsdatter i Landemærket i København. 1.7.1726, uden nummer, opslag 2.
E: Niels Nielsen, tømrersvend.
Arvinger angives ikke.

1559    Peder Nielsen, bager i Store Kongensgade på Christianshavn. 12.7.1726, uden nummer, opslag 5.
E: Barbara Christoffersdatter Schultz. LV: Søren Mathiassen, der ægter enken. B:
1) Else Marie Pedersdatter 16.
FM: Peder Hvidberg, nagelsmed.

1560    Mette Mouridsdatter i Borgergade i København. 13.7.1726, uden nummer, opslag 23.
E: Jens Lauridsen, sejlingsmand.
Arvinger kendes ikke.

1561    Maren Jonasdatter i Store Kongensgade i København. 6.6.1726, uden nummer, opslag 25.
E: Hartvig Stegeman, skomager. B:
1) Sille Marie Hartvigsdatter 3
Anne Sofie Hartvigsdatter 1.
Afdøde døde 13.11.1725.

1562    Iver Pedersen, brændevinsbrænder i Teglgårdstræde i København. 18.7.1726, uden nummer, opslag 36.
E: Anne Kirstine Lauridsdatter. LV: Tilemann Ovesen.
Afdøde efterlader 2 børn, hvis navne ikke angives.
FM: Jens Mikkelsen.

1563    Anne Sofie Pedersdatter Leegaard i Store Torvegade på Christianshavn. 9.7.1726, uden nummer, opslag 41.
E: Claus Lauridsen, brændevinsbrænder. B:
1) Peder Clausen 13
2) Lorents Clausen 6
3) Anne Kirstine Clausdatter 3
4) Anne Sofie Clausdatter 6 mdr.
FM: Altmann Bolmann, høker.
Afdøde døde 26.3.1726.

1564    Mads Haagensen, brændevinsbrænder i Teglgårdstræde i København. 31.7.1726, uden nummer, opslag 2.
E: Johanne Elisabeth Christoffersdatter. A:
1) søster Anne Haagensdatter 24
og øvrige arvinger.
(Sml. lbnr.1525).

1565    Christen Nielsen Laasby i Borgergade i København. 2.8.1726, uden nummer, opslag 7.
E: Elsabeth Pedersdatter. B:
1) Anders Christensen 14
2) Else Christine Christensdatter 12
3) Kirsten Christensdatter 5.
FM: Knud Rasmussen, kuchenbager.
Afdøder døde 1722 på rejse fra Jylland.

1566    Marie Roth i Løngangsstræde ved Vandkunsten i København. 3.8.1726, uden nummer, opslag 9.
Enke efter Enevold Bruun, byfoged. B:
1) Cecilie Bruun 25
2) Marie Bruun 24
3) Susanne Bruun 20
4) Frederikke Sofie Bruun 15
5) Frederik Carl Bruun 14
6) Anne Sofie Bruun 13
7) Louise Bruun 12.
Enkemandens første ægteskab med [Susanne Gallasdatter]. B:
1) Henrik Bruun
2) Barbara Bruun g.m. Jens Harbo, prokurator.

1567    Kirsten Jensdatter i Borgergade i København. 8.8.1726, uden nummer, opslag 15.
E: Niels Thomsen, brændevinsbrænder. B:
1) Jens Nielsen 6.
FM: Bent Pedersen Koch.

1568    Jens Jensen Trane, skipper i Borgergade i København. 8.8.1726, uden nummer, opslag 28.
E: Kirsten Jacobsdatter. B:
1) Martha Jensdatter Trane 8.
FM: Bent Joensen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 15.12.1725.

1569    Else Henriksdatter Hoffmeyer på Nytorv i København. 1.8.1726, uden nummer, opslag 44.
E: Claus Harder, hyrekusk. B:
2) Jens Clausen 13
3) Hans Clausen 9
4) Peder Clausen 5
5) Jens Peder Clausen 2.
Første ægteskab med Jacob Sørensen Bonhof, garder. B:
1) Henrik Jacobsen 17.

1570    Johannes Jensen, snedker på Gråbrødretorv i København. 14.8.1726, uden nummer, opslag 50.
E: Helvig Cathrine Pedersdatter.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes enkens mor Lisbeth Kirstine, enke efter Peder Sørensen.

1571    Eggert Richardsen, matros på Ostindien. Skifte i København. 15.8.1726, uden nummer, opslag 59.
E: Johanne Pedersdatter. B:
2) Richard Eggertsen 1½.
FM: Nikolaj Wilde, hofleverandør, som beslægtet.
Første ægteskab med Lisbeth Franniche. B:
1) Daniel Eggertsen 9.

1572    Karen Nikolajsdatter i Hyskenstræde i København. 30.11.1725, uden nummer, opslag 63.
E: Hans Christoffersen. B:
1) Iver Hansen 10.

1573    Anne Kirstine Ebbesdatter i Nørregade i København. 10.5.1726, uden nummer, opslag 71.
E: Svend Nielsen Stub, brygger. B:
2) Ellen Svendsdatter Stub 1¼
3) Niels Svendsen Stub 19 dage.
Første ægteskab med Jes Poulsen, brygger. B:
1) Poul Jessen 4.
FM: farbror Helle Poulsen, brygger ved stedsøn Hans Borris.

1574    Kirsten Andersdatter i Lille Amagergade på Christianshavn. 30.8.1728, uden nummer, opslag 120.
E: Johan Henrik Bockelmann, øltapper.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 15.6.1726.

1575    Christoffer Rasmussen Mariager, ugift i England. Skifte i København 3.9.1726, uden nummer, opslag 122.
A:
0) far Rasmus Sørensen, høker på Christianshavn, død 15.2.1722. Vedlagt uddrag af skifte 31.3.1722.
Fars enke og afdødes stedmor Johanne Madsdatter nu g.m. Knud Sivertsen, bager i Lille Torvegade på Christianshavn.
Fars første ægteskab med afdødes mor Helene Jensdatter.
1) bror Peder Rasmussen 21
2) halvbror Mathias Rasmussen, 11 år i 1722
3) halvsøster Gertrud Rasmusdatter, 4 år i 1722.

1576    Henrik Møller, gartner og gæstgiver i Tuborg (Tueborg) uden for Østerport i København. 5.9.1726, uden nummer, opslag 135.
E: Anne Margrethe Villadsdatter. LV: Hans Henrik Voigt, gartner, der ægter enken. B:
2) Johanne Henriksdatter 7.
Første ægteskab med Anne Marie Andersdatter. B:
1) Maren Henriksdatter 16.
Desuden nævnes Hans Henrik Voigts far Henrik Voigt, strandrider.
Afdøde, der døde 5.12.1725, blev begravet 10.12.1725 på Trinitatis kirkegård.

1577    Marie Jensdatter i Lille Købmagergade i København. 7.9.1726. uden nummer, opslag 161.
Enke efter Oluf Henriksen, artilleribetjent. B:
1) Cathrine Olufsdatter 11.
FM: Jens Jensen, øltapper.

1578    Anne Elisabeth Jensdatter i Kattesundet i København. 9.9.1726, uden nummer, opslag 163.
E: Niels Pedersen, arbejdskarl. B:
1) Hans Nielsen 7.
Afdøde døde 2.6.1726.

1579    Herman Bonhof, ugift guldsmed i Lille Købmagergade i København. 9.10.1725, uden nummer, opslag 167.
A:
0) forældre Hans Bonhof og Christine Hermansdatter i Lübeck, begge døde
1) søster Christine Elisabeth Bonhof i Lübeck
2) søster Anne Cathrine Bonhof i Lübeck.

1580    Peder Pedersen Sunds, brændevinsbrænder i Store Grønnegade i København. 5.6.1726, uden nummer, opslag 197.
E: Rebekka Jensdatter. LV: Laurids Lauridsen, brændevinsbrænder.
Første ægteskab med Bente Johansdatter. B:
1) Karen Pedersdatter 19.
FM: Jens Christensen, hosekræmmer.
Afdøde døde 2.3.1726.

1581    Karen Madsdatter i Skindergade i København. 19.9.1726, uden nummer, opslag 220.
E: Oluf Andersen, øltapper. B:
1) Henrik Frederik Olufsen 9½.
Afdøde døde 27.6.1726.

1582    Gertrud Rasmusdatter i Lars Leistræde i København. 24.9.1726, uden nummer, opslag 224.
E: Peder Steffensen, arbejdskarl. B:
1) Marie Pedersdatter 6
2) Lisbeth Pedersdatter 3.
Afdøde død ved påsketid 1726.

1583    Gundel Pedersdatter i Store Helliggejststræde i København. 27.9.1726, uden nummer, opslag 226.
E: Søren Nielsen, rådstuetjener.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 24.7.1726.

1584    Jens Pedersen, vægter, boende i Hyskenstræde i København. 4.10.1726, uden nummer, opslag 230.
E: Kirsten Hansdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 8.7.1726.

1585    Leonard La Rose, 3 år gammel i København. 4.10.1726, uden nummer, opslag 233.
A:
0) forældre Peder la Rose, død i oktober 1718 og [Kirstine Margrethe Weiberg, skifte 27.3.1716 lbnr.1211]
1) bror Herman Pedersen 15
2) bror Peder Pedersen 14
3) søster Cathrine Pedersdatter 13.

1586    Hans Weide, garder i Hummergade i København. 8.10.1726, uden nummer, opslag 243.
E: Maren Mikkelsdatter Trige. LV: Hans Viby, der ægter enken. B:
1) Mikkel Hansen Weide 13
2) Else Marie Hansdatter Weide 8.
FM: Markus Sørensen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 12.3.1726.

1587    Marie Hess på Kongens Nytorv i København. 11.3.1726, uden nummer, opslag 247.
E: Hans Vilhelm Berth, hjulmand. B:
1) Vilhelm Hansen Berth, hjulmand
2) Malene Hansdatter Berth g.m. Casper Jæger, hjulmand.
Afdøde døde 30.10.1725.

1588    Bente Svendsdatter i Springgade i København. 12.10.1726, uden nummer, opslag 271.
E: Peder Thuesen, brolægger. B:
1) Karen Pedersdatter 12
2) Bodil Pedersdatter 9
3) Anne Pedersdatter 7.

1589    Reimer Gribum, bager i Gammelmønt i København. 16.10.1726, uden nummer, opslag 273.
E: Marie Jensdatter. B:
1) Cathrine Gribum 1½
2) Reimer Gribum 6 mdr.
FM: Knud Cort Brandt, skipper.
Afdøde døde 6.8.1726.

1590    Peder Hansen, skipper og hustru Gertrud Sørensdatter i Malmø Herberg Ved Stranden i København. 16.10.1726, uden nummer, opslag 281.
Arvinger angives ikke.

1591    Marie Guillet i København. 18.10,1726, uden nummer, opslag 295.
E: Louis Langier, knivsmed.
Første ægteskab med Jacque Ruell, barber, der døde 1694, skifte 19.10,1701. B:
1) Abraham Ruell, parykmager i Bützau i Mecklenburg.

1592    Hans Olufsen, skibstømrer i Kristen Bernikowstræde i København. 20.8.1726, uden nummer, opslag 300.
E: Anne Marie Olufsdatter. B:
1) Esther Marie Hansdatter 19
2) Anne Lisbeth Hansdatter 15
3) Karen Hansdatter 13
4) Laurids Hansen 10.
FM: Peder Nielsen.
Afdøde døde 15.7.1725 på rejse til Vestindien.

1593    Cathrine Asch i Vestergade i København. 25.10.1726, uden nummer, opslag 309.
E: Thomas Lauridsen, skrædder. B:
1) Anne Marie Thomasdatter 6
2) Peder Nikolaj Thomsen 3.
FM: Peder Henriksen Lind, skrædder.
Afdøde døde 9.5.1726.

1594    Abraham Pedersen, melmand i Ulkegade i København. 6.11.1726, uden nummer, opslag 2.
E: Dorthe Andersdatter. B:
2) Kirstine Cathrine Abrahamsdatter 5.
FM: Rasmus Knudsen Møller.
Første ægteskab med Karen Lauridsdatter. B:
1) Morten Abrahamsen, feldbereder i Frederiksborg.
Afdøde døde 20.7.1726.

1595    Kirsten Andersdatter i Store Fiolstræde i København. 6.11.1726, uden nummer, opslag 12.
E: Hans Pedersen, brændevinsbrænder. B:
1) Margrethe Hansdatter 6.
FM: morbror Niels Andersen, kældermand.
Afdøde døde i september 1724.

1596    Johan Henrik Hoed, slagter i Gothersgade i København. 7.11.1726, uden nummer, opslag 14.
E: Sara Tobiasdatter. B:
1) Anne Cathrine Margrethe Johansdatter Hoed 7.
FM: Poul Danielsen, slagter.
Afdøde død 20.5.1724 i Batavia i Hollandsk tjeneste.

1597    Thyge Andersen Bøsserup, ugift prokurator i København. 23.12.1724, uden nummer, opslag 27.
A:
0) forældre Anders Jensen Bøsserup, skomager i Malmø, død ved Sankt Hans tide i 1681 og Bodil Thygesdatter, død 4 år efter sin mand efter andet ægteskab med Jens Rasmussen, men uden børn i andet ægteskab
1) bror Jens Andersen Bøsserup, skomagersvend i Malmø, død for 30år siden uden børn
2) bror Jacob Andersen Bøsserup, død for 9 år siden uden børn
3) søster Johanne Andersdatter Bøsserup, begravet Gudmandstorp 15.3.1692, var g.m. Rasmus Andersen Schou, klokker i Gudmandstorp, 2 mil fra Lund i Skåne. 3B:
a Anders Rasmussen Schou, student i København, død uden børn
b Anne Cathrine Rasmusdatter Schou, død for 7 år siden og efterlod en slegfreddatter B:
1 Valborg, i København 8, døbt i Holmens kirke
c Bodil Rasmusdatter Schou i København, død for 5 år siden uden børn
4) søster Anne Andersdatter Bøsserup, død uden børn. E: Johan Palm, skomager i Malmø
5) søster Karen Andersdatter Bøsserup i København, død uden børn
6) søster Kirsten Andersdatter Bøsserup, død for 6 år siden. E: Johan Schønfeldt, skomager i København. 3B:
a Bodi Johanne Johansdatter Schønfeldt 15
b Anders Johansen Schønfeldt 12
c Michael Johansen Schønfeldt 9.

1598    Maren Andersdatter Adelgade i København. 20.11.1726, uden nummer, opslag 224.
E: Laurids Jensen, tømrersvend. B:
1) Anders Lauridsen 2.
Afdøde døde 1.2.1726.

1599    Florentine Hartmann i København. 25.9.1726, uden nummer, opslag 227.
Enke efter Jørgen Ehlers, hatstafferer, skifte sluttet 20.3.1722. B:
1) Jørgen Jørgensen Ehlers 28
2) Susanne Margrethe Jørgensdatter Ehlers 25
3) Florentine Ehlers Jørgensdatter Ehlers 20
4) Henrik Jørgensen Ehlers 15.
FM: Mikkel Grøn, klædekræmmer.
Arv i boet efter afdødes mands halvbror Nikolaj Ehlers, student efter testamente af 7.1.1723 og skifte sluttet 10.3.1724.

1600    Peder Lauridsen, møller i Sankt Annægade på Christianshavn. 30.11.1726, uden nummer, opslag 247.
E: Maren Olufsdatter B:
1) Laurids Pedersen 13
2) Oluf Pedersen 10.
Afdøde døde 9.6.1726.

1601    Bodil Thuesdatter i Købmagergade i København. 3.12.1726, uden nummer, opslag 267.
E: Niels Joensen, remmesnider. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter 10
2) Thue Nielsen 7
3) Karen Nielsdatter 5.

1602    Johanne von Gendern i København. 11.12.1726, uden nummer, opslag 274.
Enke efter Jochum Würger, skifte sluttet 12.6.1711.
Første ægteskab med Burmeister
Arvinger ses ikke, da de første sider af skiftet er ulæselige på nettet.
Desuden nævnes:
1 Skifte 3.10.1719 efter afdødes søn af første ægteskab Hans Burmeister og dennes hustru Christine Margrethe Munch med arv til deres eneste barn Johanne Margrethe Burmeister
2 Seks afkald for arv efter Jochum Würger
Afkald 1711 fra:
a generalauditør Bornemann
b Margrethe Würger, enke efter Erytropilius?
c Anne Cathrine g.m. doktor Johannes Würger
d Anton Gynther Würger
e frue Helvig Margrethe Bornemann
f Margrethe Elisabeth Würger g.m. justitsråd Bendix Lassen
3 Afdødes søster Elisabeth von Gendern, enke efter Oliger Paulli eller [Holger Simonsen Paulli, død august 1714].Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17281603    Dorthe Hansdatter i Magstræde i København. 23.7.1726, uden nummer, opslag 2.
Enke efter Morten Norgen, skrædder, død 1711. B:
1) Andreas Mortensen Norgen, fuldmægtig i Rentekammeret
2) Mette Cathrine Mortensdatter Norgen g.m. Christian Kruse, oldermand i Skipperlauget
3) Marie Sofie Mortensdatter Norgen g.m. Peder Klitgaard, student
4) Morten Mortensen Norgen 22
5) Frederikke Marie Mortensdatter Norgen 15.

1604    Anders Nielsen Schou, brændevinsbrænder i Kompagnistræde i København. 29.7.1726, uden nummer, opslag 102.
E: Ellen Mortensdatter Lindberg. LV: Rasmus Schütz, brygger. B:
3) Morten Andersen Schou 5
4) Rasmus Andersen Schou 3½
5) Anders Andersen Schou 1½
6) Hans Andersen Schou 1 år og 3 mdr.
FM: morfar Morten Andersen Lindberg, brygger.
Første ægteskab med Lisbeth Jochumsdatter. B:
1) Niels Andersen Schou 25
2) Herman Andersen Schou 21.

1605    Maren Bondesdatter i Dronningens Tværgade i København. 7.11.1724, uden nummer, opslag 120.
Enke efter Anders Svendsen, forlover med Hans Klein, mønsterskriver på Bremerholm. B:
1) Gundel Marie Andersdatter 11
2) Sidse Cathrine Andersdatter 6.
FM:
1 Mogens Christensen, islandsk købmand
2 Erik Iversen, sejlmager.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1606    Svend Hansen, brændevinsbrænder i Sankt Pederstræde i København. 6.3.1713, uden nummer, opslag 260.
E: Birgitte Sørensdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 19.1.1713.

1607    Christian Nielsen Brovst, fuldmægtig ved toldboden, boende i Sankt Pederstræde i København. 18.6.1726, uden nummer, opslag 266.
E: Christiane Margrethe Schmidt. LV: Anders Bruun.
A:
0) forældre Niels Christensen, født i Brovst, død i København og Karen Nielsdatter, død
00) farfar Christen Christensen g.m. farmor Kirsten Jensdatter i Brovst, begge døde
01) farbror Jens Christensen g.m. Kirsten Nielsdatter i Brovst, begge døde. 1B:
a Christen Jensen, død i 1711 i København, uden børn
02) farbror Jørgen Christensen i Tømmerby på Hannæs i Vester Han herred
03) farbror Jacob Christensen g.m. Maren Lauridsdatter i Brovst, begge døde. 4B:
1) Christen Jacobsen i Brovst
2) Søren Jacobsen i Brovst
3) Karen Jacobsdatter g.m. Christen Gregersen i Brovst
4) Anne Jacobsdatter g.m. Mogens Pedersen, hørbinder i Ålborg
04) faster Mette Christensdatter g.m. Poul Jensen i Telling [i Lerup sogn] i Jylland, begge døde. 2B:
1) Jens Poulsen Borup i Skagen
2) Christen Poulsen, død på rejse til Vestindien, uden børn
05) morbror Peder Nielsen, slagter i Holbæk
06) morbror Oluf Nielsen, død. 6B:
1) Niels Olufsen i Boesholm? på Sjælland
2) Hans Olufsen i Stenstrup på Sjælland
3) Birthe Olufsdatter g.m. Niels Bache i Kalundborg
4) Karen Olufsdatter g.m. Anders Bendixen i København
5) Margrethe Olufsdatter g.m. Svend Arvedsen i Turekov? i Skåne
6) Kirsten Olufsdatter g.m. Jørgen Nielsen i Harreshøj [i Tikøb sogn], begge døde. 3B:
a Jens Jørgensen i Harreshøj
b Hans Jørgensen i Harreshøj
c Anne Jørgensdatter i Harreshøj
07) moster Karen Nielsdatter, død. 5B:
1) Niels Nielsen i Skallerød [i Nødebo sogn] ved Frederiksborg
2) Inger Nielsdatter, død, var g.m. en handskemager, uvist og børn
3) Karen Nielsdatter g.m. Christian Mouridsen i København
4) Lene Nielsdatter g.m. Christian Vilhelm Bruun i København
5) Kirsten Nielsdatter, enke i Børsholm i Tikøb sogn
08) moster Lene Nielsdatter, død. 2B:
1) Knud Sørensen Skørping, hørkræmmer, nu stadsmægler i København
2) Karen Sørensdatter g.m. Knud Aagesen, smed i Tøjhuset i København.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17291608    Filip Pedersen Lange, stadsmægler i Store Strandstræde i København. 5.7.1726, uden nummer, opslag 2.
E: Abelone Olufsdatter.
Arvinger kendes ikke.

1609    Verner von Diepenbroch, farver i Nørregade i København.
Enkemand efter [Karen Christensdatter Farum].
Første ægteskab med Kirsten Jensdatter [Lund], skifte 2.9.1712 lbnr.889. B:
1) Johannes von Diepenbroch, skipper
2) Cathrine Elisabeth von Diepenbroch, skifte 22.3.1712, var g.m. Hans Christensen Knub, brygger i Nørregade, død, hans enke nu g.m. Oluf Sørensen. 2B:
a Christian Verner Knub, farversvend 20
b Cathrine Sofie Knub.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Cathrine von Diepenbroch, skifte 10.2.1707, var g.m. [Peder Pedersen Pihl, farver, skifte 14.11.1714 lbnr.87] og dennes B:
a Henrik Pedersen Pihl 21
2 afdødes søster, død og dennes B:
a Nikolaj Fuchs, guldsmed.

1610    Kirsten Loumann i Store Kongensgade i København. 22.8.1726, uden nummer, opslag 58.
E: Hans Lynge, barber, der døde 26.4.1727. B:
1) Cathrine Elisabeth Hansdatter Lynge 13
2) Anne Margrethe Hansdatter Lynge 8
3) Jens Hansen Lynge 5.
FM:
1 Frands Reich, kontrollør
2 Poul Munchgaard Lynge
3 Søren Hansen Lynge.

1611    Jørgen Pedersen, vognmand i København, 2.9.1729, uden nummer, opslag 146.
A:
0) forældre Peder Jørgensen og Abelone i en by ved Nyborg, begge døde
1) søster Anne Jørgensdatter
2) søster Gertrud Jørgensdatter
3) søster Valborg Jørgensdatter
4) søster Dorthe Jørgensdatter.
Desuden nævne i et tingsvidne fra Næstved:
5) søster Anne Pedersdatter, skifte i Under-admiralitetsretten, sluttet 20.2.1721. E: Oluf Steffensen
6) søster Kirsten Pedersdatter
7) bror Niels Pedersen, død. 1B:
a Anne Nielsdatter g.m. Knud Thuesen.
Afdøde, der blev døbt 23.9.1649, døde 7.11.1721.

1612    Hans Schæbel, klejnsmed i Lille Købmagergade i København. 6.11.1727, no.40½, opslag 149.
E: Emerentze Hermansdatter Ahler. LV: Hans Pedersen. B:
1) Herman Hansen Schæbel 26
2) Peder Hansen Schæbel 19
3) Jacob Hansen Schæbel 13
4) Johannes Hansen Schæbel 10.
FM: Didrik Hay, klejnsmed.
Afdøde øde i oktober 1725.

1613    Lorents Eriksen Friis, ugift sejlingsmand i København. 18.9.1726, uden nummer, opslag 196.
A:
1) søster Kirsten Eriksdatter, død. B:
1) Gertrud 25
2) Markus 24.
FM: Carl Terkildsen, brændevinsbrænder.
Desuden nævnes afdødes morbror Magnus Bechmann, sejlmager, boende ved Børsen.
Afdøde døde 21.6.1726.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17301614    Alfabetisk register for skifter sluttede i 1730, opslag 2-12.

1615    Christoffer Bøhm, possementmager i Pilestræde i København. 7.1.1730, no.2, opslag 13.
E: Marie Gertrud Pedersdatter. LV: Hans Henrik Reis, remmesnider. B:
1) Elisabeth Christoffersdatter 8
2) Abelone Christoffersdatter 3.
FM:
1 Niels Lauridsen, brygger
2 Jørgen Jørgensen, bødker.
Afdøde døde 4.4.1729.

1616    Just Johan Ohagen, væver i Adelgade i København. 18.1.1730, no.3.opslag 27.
E: Anne Steffensdatter.
LV: Daniel Hægt. A:
1) bror Christian Ohagen væver.

1617    Laurids Børgesen, favnsætter i Adelgade i København. 18.1.1730, no.4, opslag 32.
E: Maren Jørgensdatter. B:
1) Birthe Lauridsdatter 18
2) Jørgen Lauridsen 10.
FM: Jens Pillemark, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 13.5.1728.

1618    Anne Andersdatter i Sankt Pederstræde i København. 17.5.1728, no.27½, opslag 36.
Enke efter Iver Andersen, brændevinsbrænder.
Afdøde var forlovet med Unger Jensen, bevilling af 17.5.1728.
Testamente af 14.5.1720.
Hans A:
0) forældre Anders Joensen i Huld i Asige sogn i Årstad herred i Halland og Birthe Yarsdatter. begge døde
1) bror Anders Andersen g.m. Bente Bentsdatter, begge døde. 3B:
a Niels Andersen i Glasbacke
b Anne Andersdatter i Lynge
c Børge Andersen, skoflikker på Stenberg i Årstad sogn g.m. Anne Jensdatter fra Sørby
2) bror Joen Andersen, død uden børn
3) bror Børge Andersen i København
4) søster Gundel Andersdatter i København
5) søster Karen Andersdatter g.m. Jens Bentsen, bud i bryggerlauget i København.
Fars andet ægteskab med Margrethe Olufsdatter
6) halvsøster Johanne Andersdatter i Holsten
7) Birthe Andersdatter i København, død uden børn.
Hendes A:
1) bror Peder Andersen i Store Rørbæk i Snostrup sogn
2) søster Margrethe Andersdatter g.m. Jens Olufsen i Skævinge sogn.

1619    Bente Jensdatter i Rigensgade i København. 28.1.1730, no.5, opslag 94.
E: Hans Nielsen, malersvend.
Arvinger kendes ikke.

1620    Poul Jonsen, bødker i Lille Kongensgade på Christianshavn. 31.1.1730, no.6, opslag 98.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Green, skipper. A:
1) bror Børge Joensen i England, uvist om død.
Afdøde døde i 1727 på rejse til Island.

1621    Mette Cathrine Christensdatter i Østergade i København. 8.2.1730, no.8, opslag 107.
E: Casper Rønnov, sværdfeger. B:
1) Thue Caspersen Rønnov 17
2) Frederik Caspersen Rønnov 11.
Afdøde døde 20.9.1729.

1622    Anders Jacobsen, kældermand i Store Grønnegade 17.2.1730, no.9, opslag 123.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Jens Rasmussen, fisker. B:
5) Inger Marie Andersdatter 4.
Første ægteskab med Marie Nielsdatter. B:
1) Anne Cathrine Andersdatter 20.
Andet ægteskab med Inger Knudsdatter. B:
2) Jacob Andersen 13
3) Christen Andersen 11
4) Jonas Andersen 8.
FM: Adrian Pog, bager.
Afdøde døde 5.9.1729.

1623    Poul Freese, isenkræmmer i Østergade i København. 18.2.1730, no.10, opslag 128.
E: Mette Andersdatter Ørbæk. LV: Thyge Christiansen, isenkræmmer, der ægter enken. B:
1) Christian Poulsen 16
2) Elisabeth Poulsdatter 10
3) Dorthe Marie Poulsdatter 7
4) Cathrine Poulsdatter 3.
Afdøde døde 23.12.1728.

1624    Birthe Olufsdatter i Dronningensgade på Christianshavn. 21.2.1730, no.11, opslag 137.
E: Mads Christensen, islandsk kok. B:
1) Oluf Madsen 16
2) Anne Marie Madsdatter 14.
Afdøde døde 7.3.1729.

1625    Hans Andersen, brændevinsbrænder i Torvegade på Christianshavn. 21.2.1730, no.12, opslag 140.
E: Kirsten Ibsdatter. B:
1) Maren Hansdatter 2½
2) Anne Hansdatter 1.
FM: Laurids Bentsen Møller.
Afdøde døde 29.9.1729.

1626    Troels Hansen, matros i Sankt Pederstræde i København. 21.2.1730, no.13, opslag 148.
E: Birthe Johansdatter. B:
1) Lucie Troelsdatter 13
2) Anne Troelsdatter 10.
FM: Morten Geist, kammager.
Afdøde døde 1726 som matros i hollandsk tjeneste på rejse til Ostindien.

1627    Ulrik Carl Aagaard, ugift student i Vestergade i København. 21.2.1730, no.14, opslag 153.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 28.11.1729.

1628    Barbara Jørgensdatter i Borgergade i København. 21.2.1730, no.15, opslag 156.
E: Morten Rasmussen, murersvend. B:
1) Pernille Mortensdatter 4½.

1629    Hans Jensen, skibskok i Sofiegade på Christianshavn. 22.2.1730, no.16, opslag 161.
E: Anne Dorthe Henriksdatter. B:
1) Henrik Hansen 7.
FM: Rasmus Gennerup, fuldmægtig.
Afdøde døde 1726 på rejse fra Island.

1630    Hans Olufsen, svineslagter i Lavendelstræde i København. 24.2.1730, no.17, opslag 164.
E: Johanne Pedersdatter. A:
1) bror Anders Olufsen, død. E: Johanne Knudsdatter nu g.m. Anders Pedersen, slagter i Valby Krohus. 2B:
a Oluf Andersen 11
b Peder Andersen 10
FM: Oluf Hansen Lind, garver
2) halvbror Oluf Rasmussen, matros g.m. Abel Cathrine Hansdatter.
Enkens første ægteskab med Niels Thorsen Falch, svineslagter, skifte 20.10.1719 lbnr.1481. Arv til B:
1) Thor Nielsen Falch.

1631    Georg Frederik Tilbein, pottemager i Adelgade i København. 25.2.1730, no.18, opslag 173.
E: Marie Jacobsdatter Goden. LV: Christian Sonnemann, kvartermester i Silkehuset. A:
1) bror Carl Andreas Tilbein
og øvrige arvinger.

1632    Agathe Thuesdatter i Dybensgade i København. 29.2.1730, no.19, opslag 178.
E: Hans Jørgen Hundt, maler, uvist hvor.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) afdødes søstersøn Christen Andersen, artillerist i København.
Afdøde døde 15.1.1730.

1633    Marie Ottesdatter i Helsingørgade i København. 3.3.1730, no.20, opslag 184.
E: Poul Schubert, skrædder.
Arvinger kendes ikke.

1634    Margrethe Olufsdatter Blix i Dronningens Tværgade i København. 3.3.1730, no.21, opslag 186.
E: Josef Tuscanello, murer. A:
1) bror Hans Olufsen Blix g.m. Margrethe Henriksdatter.
Afdøde døde 6.11.1729.

1635    Cathrine Marie Westphalen i Pilestræde i København. 10.3.1730, no.23, opslag 191.
E: Johan Christian Weidenhaupt, sværdfeger. B:
1) Johan Jørgen Johansen Weidenhaupt 4.
FM: Mourids Ottera, gæstgiver.

1636    Marie Pedersdatter i Lille Kirkestræde i København. 23.3.1730, no.24, opslag 195.
E: Peder Lauridsen, kældermand.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 8.10.1729.

1637    Anne Reebom i Adelgade i København. 23.3.1730, no.26, opslag 203.
E: Christen Jensen Kjærulf, murersvend.
Arvinger kendes ikke.

1638    Søren Andersen Malling, skomager i Halmgade i København. 23.3.1730, no.27, opslag 207-217 og 222-229.
E: Bente Marie Jensdatter. LV: Peder Dalwitz, skomager, der ægter enken. B:
1) Anne Marie Sørensdatter Malling 14
2) Jens Sørensen Malling 4.
(Opslag 218-221 er dele af lbnr.1639 og 1640).

1639    Rasmus Pedersen, sætteskipper i Nyhavn i København. 24.3.1730, no.28, opslag 230.
E: Sindel Jesdatter. B:
3) Maren Rasmusdatter 3.
FM: Niels Pedersen Sejerø, koffardistyrmand.
Første ægteskab med Bente Olufsdatter. B:
1) Sidsel Rasmusdatter 28
2) Anne Rasmusdatter 18.
Afdøde døde 18.8.1728 ved Læsø.

1640    Sidse Pedersdatter i Lille Kongensgade i København. 29.3.1730, no.29, opslag 232.
E: Villum Lauridsen, slagter. B:
3) Inger Villumsdatter 8.
Første ægteskab med Tønne Johansen, slagter, skifte 23.6.1722. B:
1) Margrethe Tønnesdatter 18
2) Johan Tønnesen 16.
Afdøde døde 30.1.1730.

1641    Peder Drejer, tømrer i Adelgade i København. 29.3.1730, no.30, opslag 249.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Johan Andersen Reuss, tømrer, der ægte enken.
Afdøde døde 20.3.1729.

1642    Niels Sørensen, øltapper i Sankt Pederstræde i København. 30.3.1730, no.31, opslag 262.
E: Anne Pedersdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 29.11.1729.

1643    Lorents Ratke, kældermand i Sankt Pederstræde i København. 30.3.1730, no.32, opslag 265.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Lorents Lorentsen Ratke 3½.
FM: Jens Pillemark, brændevinsbrænder.
Afdøde døde i april 1729.

1644    Anton Schütz (Schultz), stivelsesmager i København. 1.4.1730, no.34, opslag 269.
E: Anne Cathrine Simonsdatter. B:
1) Henrik Antonsen Schütz 5.
FM: morfar Simon Lind, oldermand i Pramdragerlauget, boende i Stormgade.
Afdøde døde 25.8.1728.

1645    Maren Olufsdatter i Dronningensgade på Christianshavn. 4.4.1730, no.35, opslag 280.
E: Peder Christensen, gørtler. B:
1) Christian Pedersen 10
2) jens Pedersen 5
3) Barbara Pedersdatter 2.
Afdøde døde 16.10.1729.

1646    Johan Birch, hårskærer i Pilestræde i København. 5.4.1730, no.36, opslag 286.
E: Anne Olufsdatter. B:
1) Mathias Johansen Birch 6½
2) Inger Johansdatter Birch 2½
3) Kirsten Johansdatter Birch 1½.
FM: Jacob Schmidt, skrædder.
Afdøde døde i april 1729.

1647    Maren Pedersdatter i Store Sankt Nikolaj Kirkestræde i København. 5.4.1730, no.37, opslag 295.
E: Peder Lauridsen, kældermand. Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 8.10.,1729.

1648    Cathrine Christensdatter i et hus ved Ny Børs i København. 12.4.1730, no.38, opslag 302.
E: Christoffer Jensen Lund, islandsk købmand. B:
1) Christen Christoffersen Lund 8.
Afdøde døde 30.3.1723.

1649    Niels Andersen, skipper i Nyhavn i København. 15.4.1730, no.39, opslag 317.
E: Ingeborg Olufsdatter. LV: Christoffer Jensen Lund, der ægter enken.
Bevilling til uskiftet bo af 30.5.1729. B:
1) Oluf Nielsen 15
2) Inger Nielsdatter 11.
FM: Johan Irgens, ekvipagemester.
Afdøde døde 5.5.1729.

1650    Hans Christian Bechmann, købmand på Amagertorv i København. 19.4.1730, no.40, opslag 339.
E: Cathrine Jacobsdatter Borris. B:
1) Mette Marie Hansdatter 15
2) Nikolaj Hansen 14
3) Jacob Hansen 11
4) Cathrine Hansdatter 8
5) Marie Hansdatter 6
6) Christiane Hansdatter 4.
FM:
1 morfar Jacob Borris, juvelerer på Amagertorv
2 Aksel Krøyer, guldsmed i Pilestræde.
Afdøde døde 11.1.1729 på Sankt Thomas i Vestindien.

1651    Conrad Becher, brygger i Adelgade i København. 26.4.1730, no.41, opslag 349.
E: Birgitte Juul. B:
4) Hans Jørgen Conradsen 14
5) Morten Erik Conradsen 10
6) Johan Henrik Conradsen 8
7) Carl Conradsen 4.
FM: Jens Cronland, urtekræmmer.
Første ægteskab med Anne Magdalene. B:
1) Conrad Conradsen Becher 25
2) Charlotte Conradsdatter g.m. Adolf, løjtnant
3) Anne Margrethe Conradsdatter 22.
FM: Jørgen Kummel, tobaksspinder.

1652    Rasmus Normann, øltapper i Lars Leistræde i København. 27.4.1730, no.42, opslag 364.
E: Kirsten Nielsdatter LV: Johan Lauridsen, rodhugger, der ægter enken. B:
1) Hans Rasmussen 17.

1653    Johan Kalte, værtshusholder ved Vestervold i København. 12.5.1730, no.43, opslag 374.
E: Mette Kirstine Pedersdatter. LV: Peder Pedersen, brændevinsbrænder.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 1.3.1730.

1654    Else Kirstine Lauridsdatter i Vandkunsten i København. 6.6.1730, no.44, opslag 384.
E: Hans Johansen Juul, strålemester i brandvæsenet. B:
1) Mathias Hansen 13
2) Sidsel Kirstine Hansdatter 6.
FM: Johan Henrik Berntsen, stolemager.
Afdøde døde 25.4.1730.

1655    Just Didrik Hutt, slagter i Lille Kongensgade på Christianshavn. 7.6.1730, no.45, opslag 388.
E: Anne Elsebeth Lorentsdatter. LV: Johan Hjob Thilo, organist i Vor Frelser kirke. B:
1) Christian Jørgen Justesen Hutt 15
2) Kirstine Margrethe Justsdatter Hutt 13.
FM: Niels Adriansen, skipper.
Afdøde døde 24.6.1728.

1656    Niels Mathiassen, vægter i Vingårdstræde i København. 9.6.1730, no.48, opslag 395.
B:
1) Mathias Nielsen 16
2) Oluf Nielsen 12
3) Karen Nielsdatter 10
4) Kirsten Nielsdatter 7
5) Mette Nielsdatter 6
6) Anne Nielsdatter 4.
FM: Peder Lauridsen, vægter.
Afdøde døde 24.6.1728.

1657    Cathrine Olufsdatter i Nyhavn i København. 8.3.1730, no.22, opslag 2.
E: Søen Nielsen Krag, islandsk bødker. A:
1) søster Marie Olufsdatter g.m. Thomas Vognsen, kældermand
og øvrige arvinger.

1658    Anne Nørch ved Slotsholmens Kanal i København. 30.6.1728, no.47, opslag 10.
Enke efter Nikolaj [Olufsen] Vroue (Wroe), rådmand, skifte 5.11.1726. B:
5) Anne Elisabeth Vroue g.m. Thomas Sauer, købmand i København.
Første ægteskab med Nikolaj Boye, kirurg i søetaten, skifte 22.8.1691. B:
1) Anne Nikolajsdatter Boye, enke efter Niels Foss, professor. Første ægteskab med Peder Carstensen, køkkeninspektør
2) Henrik Boye, død, efter hvem, der er arv
Andet ægteskab med Johan Abro, kongelig kammertjener, skifte sluttet 27.10.1712. B:
3) Frederik Abro i Trankebar i Ostindien
4) Johan Frederik Abro i London i England.
Desuden nævnes:
1 afdødes mands forældre [Oluf Knudsen, præst i Vroue og Resen, død 1681 og Olivia Nielsdatter]
2 afdødes mands bror Laurids [Olufsen] Vroue, præst [i Viborg Sortebrødre, død 28.4.1689] g.m. Anne [Jensdatter] Torup. Arv til 2B:
a Olivia Lauridsdatter Vroue g.m. Claus Boye
b Laurids Lauridsen Vroue, død
3 afdødes mands bror Knud [Olufsen] Vroue, præst [i Kongens Tisted og Binderup, død 21.4.1694]. B:
a Oluf Knudsen Vroue
4 afdødes mands søster Karen Olufsdatter Vroue g.m. Anders [Christensen] Graa, præst [i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup, skifte Fjends herred gejstlig 12.7.1700 lbnr.6]. Arv til 2B:
a Mourids Andersen Graa
b Christian Lorents Andersen Graa, død, efter hvem, der er arv.
5 afdødes mands første ægteskab med [Magdalene Vigant, begravet Sankt Petri 9.7.1708]. Hendes første ægteskab med Poul Dønnich, kræmmer, skifte sluttet 4.12.1683. Arv til 4B:
a Magdalene Poulsdatter Dønnich g.m. Peder [Jensen] Torup, præst [i Jyderup og Holmstrup]
b Else Cathrine Dønnich g.m. Bertel Kløcher
c Cathrine Dønnich g.m. Johan Issing
d Poul Dønnich, skifte sluttet 2.1.1704.
I boet et købebrev på et gravsted i Sankt Petri kirke.

1659    Markus Pipgras, guldsmed i Pilestræde i København. 27.6.1730, no.49, opslag 235.
E: Malene Margrethe Schrader. LV: Otto Lerche, brygger. B:
1) Margrethe Cathrine Pipgras 3½
2) Marie Pipgras 1½.
FM:
1 Jørgen Pipgras, isenkræmmer
2 Lorents Pipgras, stolemager.

1660    Peder Christensen, brændevinsbrænder ved Vestervold i København. 13.7.1730, no.51, opslag 2.
E: Bodil Pedersdatter. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 4
2) Peder Pedersen 3
3) Maren Pedersdatter 1½.
FM: Reinier von Meurs, brygger.
Afdøde døde i september 1729.

1661    Christen Mortensen Bøg i Lille Torvegade på Christianshavn. 14.7.1730, no.52, opslag 7.
A:
1) mor Birgitte Nielsdatter, enke efter Hans Hofgaard, skipper, skifte 22.11.1727. LV: Bjørn Mørch.
Mors første ægteskab med afdødes far Morten Knudsen Bøg, skifte 11.3.1716 lbnr.1200.
2) søster Cathrine Margrethe Mortensdatter 17
3) halvbror Niels Hofgaard 7.
Hans Hofgaards første ægteskab med Kirsten Frederiksdatter, [skifte 11.3.1716 lbnr.1201]. Arv til B:
1) Dorthe Hansdatter Hofgaard.

1662    Abigael Marie [Jensdatter] Kuur ved Gammelstrand i København. 15.7.1730, no.53, opslag 13.
Enke efter Christoffer Didrik [Johansen] Friedenreich, præst i Ålborg Budolfi, [skifte Ålborg bisp 11.9.1726 lbnr.330]. B:
1) Else Margrethe Friedenreich 27
2) Juliane Frederikke Friedenreich 20
3) Daniel Friedenreich 18
4) Anne Cathrine Friedenreich 16
5) Magdalene Cathrine Friedenreich 11.
FM: morbror Severin Michael Kuur, stadsauktionsdirektør i København.
Desuden nævnes [afdødes far] Jens [Sørensen] Kuur, rådmand i København.
Afdøde døde 29.3.1730.

1663    Henrik Janniche, væver i Sankt Pederstræde i København. 15.7.1730, no.54, opslag 30.
E: Eleonora Pedersdatter. LV: Jens Nielsen Rafn.
Første ægteskab med Maren Hansdatter. B:
1) Agnethe Henriksdatter Møller 19
2) Lisbeth Henriksdatter Møller 16
3) Casper Henriksen Møller 12.
FM: Gert Møller, væver.

1664    Johan Schiønnemann, væver i Borgergade i København. 15.7.1730, no.55, opslag 44.
E: Karen Sørensdatter. LV: Henning Krøyer. B:
2) Ellen Cathrine Schiønnemann 14.
FM: Johan Walbom, urtekræmmer.
Første ægteskab med Inger Hansdatter. B:
1) Christian Schiønnemann, købmand i Ålborg.
Afdøde døde 20.3.1730.

1665    Arvelod med pant i ejendom på Christianshavn. 29.6.1730, no.50, opslag 52.
Jonas Jonassen, student, søn af Søren Jonassen, præst i Roskilde domkirke ved sin formynder Albert Schiøtt, præst i Hvedstrup og Fløng,
har en arvelod med pant i en ejendom i Sofiegade på Christianshavn, der tilhørte Christian Antonsen,
hvis enke Lisbeth Andersen var g.m. Laurids Nielsen Juul, brændevinsbrænder i Sofiegade på Christianshavn, der begge er døde.

1666    Margrethe Christensdatter i Rosengården i København. 18.7.1730, no.56, opslag 57.
E: Poul Mikkelsen, brændevinsbrænder. B:
1) Karen Poulsdatter 6 mdr.
Afdøde døde i maj 1730.

1667    Hans Nielsen, ugift hørkræmmer i Lille Knabrostræde i København, der døde 4.11.1725, no.54½, opslag 64.
A:
0) far Niels Nielsen, rådmand i Hälsingborg i Sverige, død
1) søster Gunilla Nielsdatter, død. 1B:
a Simon Sivertsen, urtekræmmer i Helsingør.

1668    Jørgen Henriksen Gundelach, billedhugger i København. 4.1.1730, no.1, opslag 121.
E: Helvig Christoffersdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 2.11.1729.

1669    Søren Pedersen, kældermand i Højbrostræde i København. 28.7.1730, no.58, opslag 134.
E: Kirsten Joensdatter. B:
1) Inger Sørensdatter 16.
FM: Jens Christensen Vad, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 29.9.1729.

1670    Fordeling af arv i København. 23.3.1730, no.25, opslag 145.
Fordeling af arv efter Anne Pedersdatter, der døde 1728.
Uden ægteskab B:
1) Henrik Pedersen 27
2) Marie Thomasdatter 10, hos sin mors halvbror Mourids Henriksen.
Anne Pedersdatter havde arv efter sin moster Maren Mouridsdatter i København,
skifte begyndt 17.7.1727, sluttet 31.5.1729 vedlagt lbnr.1671.

1671    Maren Mouridsdatter i København. skifte begyndt 17.7.1727, uddrag vedlagt lbnr.1670.
Enke efter Conrad Nielsen [Krebs], øltapper, skifte 19.3.1717 lbnr.1268. A:
1) søster Anne Mouridsdatter i Boeslunde i Flakkebjerg herred, død. 4B:
a Mourids Henriksen, kældermand i København
b Jacob Jensen, kældermand i København
c Johanne Jensdatter, forlovet med Christian Lassen, matros
d Anne Pedersdatter, hvis arv fordeles 23.3.1730 lbnr.1670

1672    Thor Andersen i Dronningensgade på Christianshavn. 4.8.1730, no.59, opslag 151.
E: Inger Marie Jørgensdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 1727 på rejse fra Island.

1673    Regine Carlsdatter i Amagergade på Christianshavn. 4.8.1730, no.60, opslag 153.
E: Frederik Haagens. B:
1) Malene Cathrine Frederiksdatter 10.
Afdøde døde 22.7.1722.

1674    Jens Lauridsen, brændevinsbrænder i Adelgade i København. 5.8.1730, no.61, opslag 156.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Laurids Jensen 15
2) Jens Jensen 12
3) Peder Jensen 5.
FM: Jens Jensen Knap, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 18.8.1728.

1675    Hans Jacobsen, skrædder i Lille Helliggejststræde i København. 9.8.1730, no.62, opslag 159.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Jacob Hansen 9
2) Kirsten Hansdatter 8
3) Anne Kirstine Hansdatter 4
4) Niels Hansen 2.
FM: Jørgen Nielsen, skrædder.
Afdøde døde 11.11.1729.

1676    Anne Danielsdatter i Skindergade i København. 30.3.1730, no.33, opslag 163.
Enke efter Johan Fass, børstenbinder. B:
2) Nikolaj Johansen 17
3) Lucie Johansdatter 15
4) Dorthe Johansdatter 10
5) Margrethe Johansdatter 7.
FM: Anders Giese, øltapper.
Første ægteskab med Johan From, skrædder. B:
1) Johan From 22.
Afdødes mands første ægteskab ed Agnethe Pedersdatter.
B:
1) Agnethe Johansdatter.
Afdøde døde 22.10.1729.

1677    Søren Pedersen Hvas, ugift bryggersvend i København. 7.7.1728, noo.68½, opslag 180.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var rømt efter anklage for mord på Jens Jensen, møllerkusk, døde i Malmø.

1678    Anne Elisabeth Trane, ugift i København.11.8.1730, no.63, opslag 278.
A:
1) mor Marie Margrethe gift 1722 med Mathias Hansen, regimentsfeltskær i Fredericia.
Mors første ægteskab med afdødes far Søren Trane, garnisonsfeltskær i Citadellet i København.
2) søster Mette Magdalene Trane i Fredericia.
Afdøde døde i december 1728 og er begravet på den tyske kirkegård i Fredericia.

1679    Jacob Jørgensen, kældermand i Store Færgestræde i København. 12.8.1730, no.64, opslag 286.
E: Anne Jacobsdatter.
Arvinger kendes ikke.

1680    Christen Pedersen, kældermand, Ved Stranden i København. 12.8.1730, no.65, opslag 293.
E: Anne Pedersdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 22.6.1730.

1681    Mette Andersdatter i Peder Madsens Gang i København. 18.8.1730, no.66, opslag 297.
E: Niels Jensen Malberg. A:
1) morbror Augustinus Christoffersen, grovsmed
2) morbror [Laurids Christoffersen], død. 2B:
a Christoffer Lauridsen, grovsmed på Holmen
b Sofie Lauridsdatter, enke efter Niels Bentsen, kongelig rustvognskusk
og øvrige arvinger.
Afdøde døde 3.7.1730.

1682    Peder Hansen Berg, klejnsmed i Knabrostræde i København. 14.7.1730, no.56½, opslag 309.
E: Ellen Andersdatter. B:
1) Malene Pedersdatter 17
2) Elisabeth Pedersdatter 11.
FM: Christen Jensen, skomager.

1683    Jochum Broch, brygger i Lille Strandgade i København. 12.2.1725, no.67, opslag 326.
E: Elisabeth Stampe. LV: Iver Grøngaard, der ægter enken. B;
4) Frederikke Kirstine Jochumsdatter Broch 8
5) Henrik Jochumsen Broch 7
6) Elisabeth Marie Jochumsdatter Broch 3
7) Lene Jochumsdatter Broch 2.
Første ægteskab med Kirsten Frederiksdatter Plum. B:
1) Dorthe Jochumsdatter Broch 15
2) Mette Sofie Jochumsdatter Broch 14, der døde 13.1.1728, skifte 5.3.1728, efter hvem, der er arv
3) Jens Jochumsen Broch 11.
FM: morbror Claus Plum i Ørsø mølle ved Kalundborg.
Afdøde. der var en af de 32 mænd, døde 14.11.1724.
Arven fordeles 8.9.1730 hos Iver Grøngaard i Lille Kongensgade på Christianshavn.

1684    Anne Henriksdatter i Stormgade i København. 12.9.1730, no.67½, opslag 343.
E: Peder Villadsen, sandfører. A:
1) søsterdatter g.m. Niels Bentsen.
Afdøde døde 6.5.1730.

1685    Svend Nielsen, vægter i Dronningens Bredgade i København. 19.9.1730, no.69, opslag 349.
E: Kirsten Kjeldsdatter. B:
1) Bodil Marie Svendsdatter 3.
FM: Mikkel Møller, snedker.
Afdøde døde 12.3.1730.

1686    Sidse Sørensdatter i Dronningens Bredgade i København. 19.9.1730, no.68, opslag 352.
E: Laurids Nielsen Holbæk, slagter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 9.11.1729.

1687    Maren Jørgensdatter, ugift kokkepige på hjørnet af Admiralgade og Fortunstræde i København. 22.9.1730, no.70, opslag 356.
Uden ægteskab B:
1) Dorthe Henriksdatter 19.
FM: Claus Bihl, vinhandler, på stedet.
Afdøde døde 20.6.1730.

1688    Christian Bloch, slagter i Borgergade i København. 22.9.1730, no.70¾, opslag 360.
E: Anne Marie Pedersdatter. B:
1) Peder Christiansen 11
2) Christen Christiansen 9.
FM: Crille Jacobsen, slagter i Borgergade.
Afdøde døde 22.3.1729.

1689    Casper Hansen Schøller, ugift sværdfeger i Østergade i København. 7.2.1730, no.7, opslag 366.
A:
1) søster Anne Hansdatter Schøller.
Født værge: Jacob Peder Kærgaard.

1690    Cathrine Sørensdatter i Nyboder i København. 26.9.1730, no.71, opslag 386.
E: Søren Jensen, arbejdskarl. B:
1) Jens Sørensen 9 mdr.
FM: Niels Jensen, rebslager.
Afdøde døde 5.2.1730.

1691    Gert Gertsen Stenvers, kedelførersvend på Nørrebro uden for Nørreport i København. 3.10.1730, no.72, opslag 388.
E: Marie Elisabeth Gabrielsdatter.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes enkens mor Margrethe Andersdatter.
Afdøde døde 23.4.1728.

1692    Mette Nielsdatter i Nørregade i København. 28.8.1730, no.70½, opslag 394.
E: Jens Jensen, skomager.
Første ægteskab med Nikolaj Pedersen, degn i Førslev. B:
1) Johanne Nikolajsdatter 27
2) Johan Jørgen Nikolajsen 26, bogtrykkersvend.

1693    Jochum Henrik Christoffersen, vognmester i den kongelige feltekvipage, boende i Adelgade i København. 6.10.1730, no.73, opslag 402.
E: Johanne Kirstine Johansdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.8.1730.

1694    Marie Jensdatter i Nyhavn i København. 7.10.1730, no.74, opslag 404.
E: Hans Henrik Hartmann, købmand. B:
4) Hans Jacob Hartmann 17.
Første ægteskab med Mikkel Olufsen Holm, skomager, skifte 25.8.1712 lbnr.875. B:
1) Jens Mikkelsen Holm, skrædder
2) Anne Mikkelsdatter Holm 23
3) Mikkel Mikkelsen Holm 19.
Arv i boet efter Christen Mikkelsen, sejlingsmand.
Afdøde døde 17.2.1730 på Kronborg Teglgård.

1695    Anne Corneliusdatter i Kruses mølle i København. 10.10.1730, no.75, opslag 428.
E: Niels Nielsen, gårdskarl. B:
1) Inger Marie Nielsdatter 18
2) Cornelius Nielsen 16.
Afdøde døde 1716.

1696    Henrik Thygesen Harbo, skibsskriver, boende i Regnegade i København. 13.10.1730, no.76, opslag 431.
E: Gertrud Andersdatter. B:
1) Thyge Henriksen 16
2) Anne Kirstine Henriksdatter 14
3) Christine Henriksdatter 12.
FM: Jesper Knudsen Øksenvad, toldbetjent.
Afdøde døde i november 1720.

1697    Mathias Ibsen Lunding, kaptajn på Vestindien, boende i Skansen på Christianshavn. 18.10.1730, no.77, opslag 433.
E: Kirstine Johanne Christensdatter. B:
1) Mathias Mathiassen 2¼.
FM: morfar Christen Andersen, brændevinsbrænder på stedet.
Afdøde døde 5.12.1728.

1698    Hans Mikkelsen, et barn i København. 10.11.1730, no.78, opslag 2.
A:
1) mor Maren Ibsdatter g.m. Joen Sandersen.
Mors første ægteskab med afdødes far Mikkel Rasmussen Nørregaard, skipper, skifte 4.4.1719 lbnr.1388
2) søster Anne Mikkelsdatter g.m. Hans Lauridsen, bødkersvend på Holmen
3) bror Rasmus Mikkelsen 14.
Afdøde blev begravet på Nikolaj kirkegård 27.5.1719, 1 år gammel.

1699    Morten Jensen, ugift underknægt i bryggeriet i Nørregade i København. 19.7.1730, no.57, opslag 7.
A:
1) forældre Jens Pedersen og Maren Mortensdatter i Mejlby i Dronningborg Rytterdistrikt, der arver. Desuden nævnes:
2) søster Maren Jensdatter, der tjener i Kaabers mølle uden for København
3) søster Karen Jensdatter
4) bror Peder Jensen.
Afdøde blev ihjelskudt 23.3.1730 af en fodgarde på Kongens Nytorv.

1700    Maren Markusdatter i Prinsensgade i Kalveboderne på Christianshavn. 16.11.1730, no.79, opslag 18.
E: Mads Nikolajsen, øltapper. B:
1) Markus Madsen 6 mdr.
Afdøde døde 21.4.1730.

1701    Christian Lange, skibskok på Island, boende i Store Kongensgade i København. 18.11.1730, no.69½, opslag 24.
E: Anne Kirstine Birthe Meyer. B:
1) Charlotte Amalie Christiansdatter Lange 13
2) Christian Christiansen Lange 7.
FM: Oluf Nielsen Lind.
Afdøde døde 1727 på rejse til Island.

1702    Mikkel Klingenberg, grovsmed i Sankt Pederstræde i København. 22.11.1730, no.81½, opslag 28.
E: Anne Christensdatter. B:
3) Signe Margrethe Mikkelsdatter Klingenberg 14
4) Kaj Mikkelsen Klingenberg 10
5) Agnethe Mikkelsdatter Klingenberg 10.
FM: Peder Christensen, grovsmed.
Første ægteskab med Ellen Poulsdatter. B:
1) Marie Mikkelsdatter Klingenberg 22
2) Hans Mikkelsen Klingenberg 20.
Afdøde døde 14.4.1730.

1703    Jacob Stanley, køllertmager i Langebrogade på Christianshavn. 13.9.1730, no.67¾, opslag 38.
E: Kirsten Jacobsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Simon Jacobsen Stanley i England.

1704    Jens Lauridsen, brændevinsbrænder i Studiestræde i København. 28.11.1730, no.80½, opslag 47.
E: Johanne Margrethe Hansdatter. B:
1) Ellen Marie Jensdatter 9
2) Hans Jensen 7
3) Laurids Jensen 4.
FM: Peder Andersen Bruun, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 18.6.1730.

1705    Peder Pedersen Struch, boghandler i København. 21.7.1730, no.80, opslag 56.
E: Martha Leverentz Johansdatter Bergendahl.
Af første ægteskab B:
1) Johan Pedersen Struch, skolemester i Holsten.
Desuden nævnes afdødes søns halvbror Daniel Joensen Licht, matros i København.
Afdøde døde 22.6.1730.

1706    Mette Pedersdatter i Store Torvegade på Christianshavn. 6.12.1730, no.81, opslag 66.
E: Peder Andersen, skipper. B:
1) Mette Pedersdatter 6.
Afdøde døde 10.3.1729.

1707    Regning i København. 8.12.1730, no.84½, opslag 73.
Regning i boet der tilhørte Enevold Bruun, byfoged i København.
Skifte 3.8.1726 lbnr.1566 efter hans enke Marie Roth.

1708    Niels Jensen, vangevogter i København. 13.12.1730, no.82½, opslag 109.
E: Cathrine Pedersdatter.
Arvinger kendes ikke.
1708 Niels Jensen, vangevogter i København. 13.12.1730, no.82½, opslag 109. E: Cathrine Pedersdatter. Arvinger kendes ikke. Afdøde boede på den såkaldte vognmandsvang i et hus ved Killendal.

1709    Christen Jensen, blegemand i den 5. blegdam uden for Nørreport i København. 13.12.1730, no.82, opslag 112.
E: Marie Christensdatter. LV: Hans Jørgensen, blegemand, der ægter enken. B:
1) Birthe Christensdatter 12.
FM: Søren Andersen, blegemand.
Afdøde døde 19.3.1730.

1710    Christian Schumann, mandsskrædder i Antonigade i København. 21.12.1730, no.83, opslag 121.
E: Anne Elisabeth Struch. B:
1) Kirstine Elisabeth Christiansdatter 6
2) Louise Sofie Christiansdatter 4
3) Christiane Cathrine Christiansdatter 2.
FM: Niels Hansen, murer.
Afdøde døde 18.8.1730.

1711    Claus Andersen Loumann i København. 15.8.1727, no.92½, opslag 125.
A:
00) farfar Peder Andersen Loumann g.m. farmor Lucie Lauridsdatter, begge døde
001) morfar Jens Pedersen, brygger g.m. mormor Sidse Bentsdatter, begge døde
0) forældre Anders Pedersen Loumann og Bente Jensdatter, død 1724.
Mors andet ægteskab med Niels Pedersen Gedsted, rådmand, død juli 1727. Ingen børn.
01) faster Sidsel Pedersdatter Loumann, død marts 1721. Første ægteskab med Niels Rasmussen. 1B:
1) Anne Lucie Nielsdatter g.m. Morten Andersen Lindberg, brygger.
Sidsel Pedersdatter Loumanns andet ægteskab med Søren Christensen Traholtz, død uden børn
02) faster Anne Pedersdatter Loumann, enke efter Hans Lund, postmester i Kolding, ved svigersøn Niels Lumholtz, bogholder i Børnehuset på Christianshavn
03) faster Ingeborg Pedersdatter Loumann, død. Første ægteskab med Jochum Spielberg. 1B:
1) en datter, død uden børn.
Ingeborg Pedersdatter Loumanns andet ægteskab med Anders Nielsen Agerskov, død. 1B:
2) Niels Andersen Agerskov, fuldmægtig i Rentekammeret.
04) moster Sidse Jensdatter, død. Første ægteskab med Claus Clausen, vintapper, død. 2B:
1) Jacob Clausen, dansk postmester i København
2) Claus Clausen, død uden børn.
Sidse Jensdatters andet ægteskab med Johan Daniel, vinhandler. Ingen børn
Sidse Jensdatters tredje ægteskab med Peder Carstensen, inspektør. Ingen børn
05) moster Johanne Jensdatter, død. Første ægteskab med Anders Svendsen, brygger på Christianshavn. 3B:
1) Svend Andersen, død uden børn
2) Jens Andersen, soldat
3) Anne Andersdatter, død uden børn.
Johanne Jensdatters andet ægteskab med Jacob Byssing, brygger, død. 3B:
4) Claus Jacobsen Byssing, i Holland
5) Hans Jacobsen Byssing
6) Cathrine Jacobsdatter Byssing
06) moster Anne Jensdatter, død i ildebranden 20.10.1728. Hendes arvinger.

1712    Ellen Jonasdatter i Lille Strandstræde i København. 29.12.1730, no.84, opslag 342.
E: Peder Olufsen Rødnes, koffardimatros. B:
1) Mette Pedersdatter 16.
Afdøde døde 6.10.1727.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
1731-17351713    Afkald i København. 4.6.1735, no.55, opslag 2.
Afkald fra Lucie Marie Hansdatter Walther, enke efter Johan Christian Taftendorph i Snattebøl ved Flensborg for arv efter
1) halvbror Sebbe Nielsen, ugift købmandskarl i København,
skifte sluttet 26.9.1731.

1714    Oluf Villemand, skipper i Magstræde i København. 17.2.1730, no.46½, opslag 5.
E: Malene Pedersdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde på rejse fra Island.

1715    Karen Christensdatter Farum [i Brogade på Christianshavn]. 30.5.1732, uden nummer, opslag 36.
Uddrag af skifte indført i originale skiftebreve 17.8.1729 lbnr.116].
Enke efter Verner von Diepenbroch, farver i Nørregade, skifte 2.8.1729 lbnr.1609. A:
0) forældre Christen Sørensen Sejerø, præst i Farum, [død ca. 1663] og Anne Mortensdatter, [begravet Farum 8.6.1696]
1) bror Morten Christensen Farum, herredsskriver i Hanherred, der bor i Korsholm i Kettrup sogn
2) søster Anne Christensdatter Farum, død, var g.m. Hans Nielsen [Asklund], degn i Birkerød, [skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 25.5.1705 lbnr.50]. 2B:
a Niels Hansen Asklund, degn i Birkerød, [død 16.6.1727, var g.m. Kirsten Pedersdatter]. 6B:
1 Hans Nielsen Asklund
2 Birgitte Nielsdatter Asklund
3 Anne Nielsdatter Asklund
4 Maren Nielsdatter Asklund
5 Karen Nielsdatter Asklund
6 Helvig Nielsdatter Asklund
b Anne Helvig Hansdatter Asklund g.m. Verner Diepenbroch, farver i Roskilde.
3) søster Abelone Christensdatter Farum, enke efter [Jørgen Jørgensen] Finkenhoff, præst i Hjørring, [død 11.3.1721, skifte Vennebjerg herred gejst lbnr.2], hos svigersøn Johan Drewitz på papirmøllen, [Strandmøllen ved Frederiksdal i Lyngby sogn]. [Abelone Christensdatter Farums første ægteskab med formanden Johan Lauridsen Hven, død marts 1689].
4) søster Helvig Christensdatter Farum, enke efter Mads Jørgensen [Brasch i Skellerød i Sigersted sogn, begravet Sigersted 22.3.1720], ved svigersøn Jens [Pedersen] Engell, præst [i Borre] på Møn.
Mors andet ægteskab med Niels Nielsen Gotlænder, successor i Farum, [skifte Ølstykke herred gejstlig 1.6.1696 lbnr.12]
5) halvbror Christen Nielsen Farum, præst i Herlufmagle og Tybjerg, [død 1719], var g.m. Sidsel Villadsdatter Qvist. 2B:
a Villads Christensen Farum i København
b Anne Margrethe Christensdatter Farum, enke efter Augustus Ejlersen, brygger i Nørregade i København
6) halvsøster Elisabeth Nielsdatter Farum, døbt Farum 20.1.1667, død. Første ægteskab med Herman [Pedersen] Vinding, præst i Farum, [skifte Ølstykke herred gejstlig 28.3.1698 lbnr.15]. 1B:
a Peder Nikolaj Vinding, præst i Kullerup og Refsvindinge på Fyn.
Elisabeth Nielsdatter Farums andet ægteskab med Just Fohlmann, hospitalsforstander i Helsingør. 3B:
b Henrik Fohlmann, ridefoged
c Niels Fohlmann på Ringsted Kloster
d Anne Jannike Fohlmann i København.

1716    Jens Joensen, snedker i Landemærket i København. 19.12.1730, 1732 no 86½, opslag 48.
E: Anne Marie Christensdatter. B:
1) Lucie Kirstine 1½.
FM: Jørgen Hansen, snedker i Pilestræde.
Afdøde døde 31.12.1729.

1717    Johan Schultz, skomager og klokker i Den reformerte kirke i København. 20.10.1732, uden nu8mmer, opslag 57.
E: Lacritze.
Forseglet 29.5.1732.
Arvinger angives ikke.
Proklama.

1718    Ambrosius Bøhm, possementmager i København. 30.5.1732, uden nummer, opslag 59.
Enkemand efter Inger Hansdatter.
Afdøde døde 28.1.1732.
Arvinger angives ikke.
Proklama.

1719    Anders Hvas, brygger i København. 25.8.1732, uden nummer, opslag 61.
E: Elisabeth Folsted.
Afdøde døde 1.5.1732.
Arvinger angives ikke.
Proklama.

1720    Hans Rogert, prokurator i København. 24.9.1732, uden nummer, opslag 63.
E: (Navn angives ikke).
Afdøde døde 17.3.1732.
Arvinger angives ikke.
Proklama.

1721    Peder Hærch, skrædder i København. 8.7.1732, uden nummer, opslag 66.
E: Bodil Gundersdatter.
Afdøde døde 8.6.1731.
Arvinger angives ikke.
Proklama.

1722    Gedske Brygmann, ugift i København. 19.5.1732, uden nummer, opslag 69.
Afdøde døde 7.3.1732.
Arvinger angives ikke.
Proklama.

1723    Lasarus Magnus Gabriel, jøde i København. 5.9.1732, uden nummer, opslag 71.
E: Hinse Levinsdatter.
Forsegling 20.12.1730.
Arvinger angives ikke.
Proklama.

1724    Morten Pedersen, tidligere pedel i Forbindelses- og Regeringskollegiet i Stralsund, boende i København. 11.8.1732, uden nummer, opslag 74.
Afdøde døde 17.1.1732.,
Arvinger angives ikke.
Proklama.

1725    Johan Jacob Getreuer, maler i København. 1.9.1732, ude nummer, opslag 76.
E: Birthe Lisbeth Harder.
Afdøde døde 21.5.1732.
Arvinger angives ikke.
Proklama.

1726    Peder Carstensen, skrædder i København. 10.9.1733, no.116, opslag 79.
E: Beathe Marie Knudsdatter. LV: Jeppe Buch i Fortunstræde. B:
1) Andreas Pedersen 26
2) en søn (navn ulæseligt) 22
3) Anne Kirstine Pedersdatter 19.
FM: farbror (navn ulæseligt) Carstensen i Møllekroen i Roskilde.
Desuden nævnes afdødes søster Johanne Carstensdatter g.m. Bent Andersen, favnsætter.

1727    Jens Jacobsen Seest, urtekræmmer i Frederiksberggade i København. 24.9.1733, no.126, opslag 96.
E: Johanne Cathrine Gensmer. LV: Johannes Rasmussen Køhlen, der ægter enken. B:
1) Malene Jensdatter 7½
2) Cathrine Sofie Jensdatter 5
3) Margrethe Marie Jensdatter 1 år 3 mdr.
Afdøde døde 18.1.1733.

1728    Magnus Bechmann, sejlmager i København. 9.10.1733, uden nummer, opslag 117.
E: Anne Cathrine Furmann. LV: Bertel Lauridse Møller.
Arvinger angives ikke.
Proklama.

1729    Anne Pedersdatter i Store Kongensgade i København. 14.10.1733, no.135, opslag 119.
E: Unger Jensen, bryggersvend.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 1.8.1733.

1730    Dorthe Jensdatter i København. 16.10.1733, no.136, opslag 123.
E: Johan Christoffer Sørensen, murer.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 24.8.1733.

1731    Henrik Nielsen Møller, stolemager i Antonistræde i København. 17.8.1733, uden nummer, opslag 125.
E: Else Kirstine Andersdatter. LV: Jørgen Møller.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 10.5.1733.

1732    Zacharias Garben, klæde- og silkekræmmer i København. 30.8.1732, uden nummer, opslag 137.
E: Marie Fabricius. LV: F. Fabricius. B:
1) en søn, hvis navn er ulæseligt på nettet 19.
Afdøde døde 1.6.1732.
(Sml. lbnr.350).

1733    Johan Sohl, vinhandler i Lille Kongensgade i København. 15.9.1732, uden nummer, opslag 140.
E: Cathrine Margrethe Sylling.
Afdøde efterlader 2 børn, hvis navne ikke angives.
Forsegling 7.5.1732.

1734    Birthe Hellesdatter i København. 3.5.1734, uden nummer, opslag 144.
Enke efter Rudolf Rasmussen, slagter. A:
0) forældre Helle Christensen og Else Christensdatter i Svenstrup sogn i Hornum herred på Ålborg Hospital gods, begge døde
1) bror Christen Hellesen g.m. Anne Sørensdatter i Moldbjerg i [Øster] Hornum sogn, begge døde. 8B:
a Søren Christensen
b Christen Christensen
c Helle Christensdatter, gift i København
d en datter
e Else Christensdatter
f Christen Christensen
g Abelone Christensdatter
2) søster Mette Hellesdatter, gift i København
3) bror Christen Hellesen, anneksbonde i Borup i Gravlev sogn, død. E: Maren Sørensdatter, nu i Flø i Gravlev sogn. 7B:
a Søren Christensen i Flø på borgmester Mathias Juuls enkes gods
b Kirsten Christensdatter, død i København, 15 år gammel
c Christen Christensen, arbejdsmand i København
d Helle Christensen i Flø på borgmester Mathias Juuls enkes gods
e Niels Christensen 15
f Else Christensdatter, død som spæd
g Kirsten Christensdatter g.m. Christen Christensen i Flø på borgmester Mathias Juuls enkes gods
4) søster Maren Hellesdatter, død. 2B:
a en søn i Hälsingborg
b en datter i København
5) bror Niels Hellesen g.m. Maren i Tandrup i Strandby sogn i Gislum herred. 3B:
a Christen Nielsen i Fredbjerg i Farsø sogn
b Karen Nielsdatter g.m. Jens Olufsen i Myrhøj i Strandby sogn
c Niels Nielsen i København
6) bror Jens Hellesen, tømrer i København. Første ægteskab med Thyra. Ingen børn.
Af Jens Hellesens andet ægteskab B:
a en søn
b en datter
7) bror Anders Hellesen i Volstrup i Hornum sogn i Hornum herred på [Store] Restrup gods.

1735    Peder Mouridsen, ugift vintapper i Stadskælderen i København. 8.9.1732, uden nummer, opslag 172.
Arvinger angives ikke.
Proklama.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17361736    Karen Pedersdatter i Langebrogade på Christianshavn, der døde 21.4.1736, no.09, opslag 2.
E: Helge Nielsen, stolemager. A:
1) søster Marie Pedersdatter g.m. Jacob Klou, blokkedrejer
2) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Johan Gert Lauridsen, tobakspinder
3) søster g.m. Ib Poulsen Lund, værtshusholder.

1737    Vilhelm Frichmann, vintapper i Langebrogade på Christianshavn, der døde 19.3.1735, uden nummer, opslag 6.
E: Cathrine Mortensdatter Bering. LV: Anders Bruun, prokurator.
Arvinger angives ikke.

1738    Charlotte Amalie Nielsdatter på Ulfeldts Plads i København. 24.1.1736, uden nummer, opslag 41.
E: Thomas Andersen, skipper.
Hende B:
1) Markus Carde, maler
2) Maren Lorentsdatter g.m. Jørgen Villadsen, færgemand.
(Afdøde kaldes også Charlotte Amalie Henriksdatter).

1739    Morten Mortensen, karmager i Rådhusstræde i København. 25.10.1736, uden nummer, opslag 49.
Enke efter Elisabeth Nielsdatter. B:
1) Anne Gertrud Mortensdatter g.m. Jacob Jacobsen, bødker
2) Christine Marie Mortensdatter.
Desuden nævnes:
1 afdødes stedsøn Niels Christensen, islandsk købmand
2 afdødes svoger Peder Mikkelsen i Lellinge mølle ved Køge.

1740    Anne Margrethe Jørgensdatter i Farvergade i København. 23.1.1736, uden nummer, opslag 102.
E: Christian Hermansen, possementmager.
Arvinger angives ikke.

1741    Georg von Bording, oberst i Akershus distrikt i Norge. Skifte i København 17.7.1736, uden nummer, opslag 165.
E: Kirsten Svane. LV: Thomas de Fine, der ægter enken. B:
1) Peder Jensen Bording 6½
2) Kirstine Cathrin Bording 5
3) Helene Marie Bording 4.
FM: afdødes halvbror Christian Sohl i København.
Desuden nævnes afdødes halvsøster [Sara Sohl's] mand Lorents Kreyer.
Afdøde døde 1734 i Norge.

1742    Anne Margrethe Poulsdatter Ernst i Peder Madsens Gang i København. 19.7.1736, uden nummer, opslag 116.
E: Peder Pedersen, brændevinsbrænder. B:
1) Elisabeth Pedersdatter 5
2) Bartholomæus Pedersen 2.
Afdøde døde 3.4.1736.

1743    Karen Villumsdatter i Adelgade i København. 19.7.1736, uden nummer, opslag 128.
E: Rasmus Pedersen, brygger. B:
1) Kirsten Rasmusdatter 4.
Afdøde døde 2.5.1736.

1744    Anne Christine Christensdatter i Østergade i København. 19.7.1736, uden nummer, opslag 137.
E: Christoffer Rach, brændevinsbrænder. B:
1) Johannes Christoffersen Rach 14
2) Ursula Marie Christoffersdatter Rach 4.
Afdøde døde 14.2.1736.

1745    Enke i København. 20.7.1736, uden nummer, opslag 141.
Enke efter Christian Schup, rådmand og negotiant i København.
Indkaldelse 20.7.1736 til skiftesession fra afdødes søn og dattersøn Gotfred Becher.
Vedlagt proklama af 2.4.1732 for afdødes mand.

1746    Jørgen Hansen, brændevinsbrænder ved Vestervold, der døde 1.2.1736, uden nummer, opslag 144.
E: Helene Mikkelsdatter. LV: Christian Davidsen. A:
1) søster Sidse Hansdatter, enke efter Peder Troelsen Ortved ved søn Troels Pedersen Ortved
2) søster Johanne Hansdatter
3) halvbror Hans Nielsen
4) halvsøster Maren Nielsdatter, død. 2B:
a Karen Madsdatter
b Mette Madsdatter.

1747    Jens Sørensen Nord, skipper i Borgergade i København. 14.4.1736m uden nummer, opslag 158.
E: Kirsten Andersdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 13.4.1736.

1748    Margrethe Cathrine i København, der døde 10.6.1736, uden nummer, opslag 173.
Enke efter Andreas Hansen, klædekræmmer.
Arvinger angives ikke.
Vedlagt bevillig at være egen værge af 9.7.1736 for:
1) Cathrine Margrethe Hansdatter i København
2) Marie Dorthe Hansdatter i København.

1749    Oluf Lauridsen Krag, portbetjent ved Christianshavn Port, boende Prinsensgade på Christianshavn. 15.8.1736, uden nummer, opslag 175.
E: Elisabeth. A:
1) søster Anne Cathrine Krag, død. E: Hans Stub, prokurator. 2B:
a Cathrine Marie Hansdatter Stub 23
b Laurids Hansen Stub 20
2) søster Elisabeth Helene Krag, død, var g.m. Bolle Luxdorph Rose. 3B:
a Oluf Rose, (alder ulæselig)
b Laurids Rose 12
c Margrethe Marie Rose 11
3) bror Svend Krag, assessor.
Afdøde døde 15.6.1736.

1750    Laurids Christensen, hyrekusk i Farvergade i København, der døde 31.5.1736, uden nummer, opslag 179.
E: Ingeborg Jacobsdatter. LV: Christian bryde.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens bror Jacob Jacobsen.

1751    Rasmus Rasmussen, tømrersvend i Klareboderne i København. 18.8.1736, uden nummer, opslag 191, 199-201.
E: Kirsten Hansdatter.
Arvinger angives ikke.
Uvist om der mangler dele af skiftet.

1752    Ellen Kirstine Jensdatter i København. dato mangler, uden nummer, opslag 192.
E: Andreas Mikkelsen. A:
0) far Jens Haagensen i Frederiksborg, død, E: afdødes stedmor Margrethe Elisabeth
1) halvsøster på fars side Christence Jensdatter.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1753    Peder Christensen, kældermand i Klosterstræde i København. 28.6.1736, uden nummer, opslag 202.
E: Maren Poulsdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 23.6.1736.

1754    Christen Nielsen, vangemand i København. 25.8.1736, uden nummer, opslag 206.
E: Cathrine Pedersdatter.
Afdøde døde 16.9.1735.
Afdøde boede på den såkaldte vognmandsvang i et hus ved Killendal.
(Slutningen af skiftet mangler].
(Sml. lbnr.1708).

1755    Niels Lauridsen Borch, skrædder i Farvergade i København. 26.7.1736, uden nummer, opslag 208.
E: Agnethe Noasdatter. LV: Christian Davidsen.
Arvinger kendes ikke.

1756    Peder Ravn i Vognmandsgade i København. 11.10.1735, uden nummer, opslag 213.
E: Mette Cathrine Egidiusdatter. LV: Tilemann Evertsen. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter Ravn 12½
2) Helene Marie Pedersdatter Ravn 8½
3) Johannes Pedersen Ravn 7
4) Egidius Pedersen Ravn 4.
FM: Gustav Schmidt, brygger.
Afdøde, der havde været byskriver i Thisted, blev ifølge krigsretsdom dræbt i april 1734 af sekundløjtnant August Conrad Rheder.

1757    Opbudsbo i København. 29.11.1734, uden nummer, opslag 303.
Registrering af fallitbo hos Johan Frands Burbach, værtshusmand i Vestergade i København g.m. Helene Eleonora Pedersdatter Malm.

1758    Oluf Søderberg, vagtmester i Rådstuen, boende på Nytorv i København. 19.9.1736, uden nummer, opslag 330.
E: Anne Kirstine Hansdatter. B:
1) Anne Cathrine Olufsdatter 20
2) Eleonora Barbara Olufsdatter 17
3) Benine Dorthe Olufsdatter 15
4) Hans Frederik Olufsen 11
5) Andreas Olufsen 9
6) Magnus Olufsen 8
7) Anne Margrethe Olufsdatter 6
8) Anne Kirstine Olufsdatter 4
9) Hedvig Olufsdatter 6 mdr.
FM: Jens Rømer.

1759    Hans Hansen Højer, skibstømrer i Laksegade i København. 4.7.1736, uden nummer, opslag 335.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Bentsen. A:
1) søster, død. 2B:
a Johanne Jensdatter g.m. Jens Mikkelsen, matros
b Anne Jensdatter g.m. Niels Pedersen Reuter, skibstømrer
og øvrige arvinger.
Afdøde døde 18.5.1733.
(Dele af skiftet er gentaget opslag 355-359).

1760    Johan Michael Nietsche, murer i Gothersgade i København. 22.9.1736, uden nummer, opslag 360.
E: Marie Kirstine Pedersdatter. B:
1) Helene Johansdatter Nietsche 6
2) Johan Michael Johansen Nietsche 3.
FM: Christen Nielsen Velstrup.
Afdøde døde i marts 1733.
(Dele af skiftet er gentaget opslag 347-354).

1761    Christoffer Jensen, møllerkusk i Toldbodgade i København. 22.9.1736, uden nummer, opslag 364.
E: Anne Sørensdatter B:
1) Marie Christoffersdatter 4.
FM: Søren Nielsen, møllerkusk.
Afdøde døde 16.2.1735.

1762    Karen Madsdatter i Peder Hvidtfeldtstræde i København22.9.1736, uden nummer, opslag 366.
E: Herman Haverbech, tømrersvend. B:
1) Jochum Hermansen Haverbech 1½.
Afdøde døde 26.2.1736.

1763    Søren Rasmussen Holm på hjørnet af Admiralgade og Boldhusgade i København. 6.10.1736, uden nummer, opslag 369.
E: Birgitte Johansdatter. B:
1) Anders Sørensen Holm 18
2) Frederik Carl Sørensen Holm 8
3) Laurids Christoffer Sørensen Holm 3.
Afdøde døde 8.3.1735.

1764    Jens Hermansen Dybel, smed i Springgade i København. 11.3.1734, uden nummer, opslag 386.
Enkemand efter Margrethe Sofie Pedersdatter. B:
1) Peder Nissen Dybel 6
2) Herman Jensen Dybel 3.
FM:
1 Mathias Pedersen, hjulmand
2 Peder Nissen, snedker.

1765    Ellen i Slutterigade i København. 18.10.1736, uden nummer, opslag 36.
Enke efter Rasmus Olufsen Gotlænder.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 8.8.1735.

1766    Sofie Hedvig Dauw, ugift i Købmagergade i København. 25.6.1735, uden nummer, opslag 46.
A:
0) forældre [Johan Hansen Dauw, præst i Herstedøster og Herstedvester, skifte Smørum herred gejstlig 14.7.1723 lbnr.38 og Agnethe Cathrine Valentinsdatter Grøtter, skifte sluttet 28.8.1733]
1) bror Frederik Johan Valentin Dauw
2) bror Johan Gotfred Dauw, student
3) bror Johan Frederik Dauw 16.

1767    Opbudsbo i København. 20.5.1734, uden nummer, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Rasmus Kjeldsen, rådmand og revisor i Rentekammeret i København.

1768    Marie Sørensdatter i en gård ved Rådhuset i København. 2.11.1736, uden nummer, opslag 265.
E: Jens Christensen. B:
2) Christen Jensen 20.
Første ægteskab med Esajas Sahl. B:
1) Martin Sahl 25.
FM: Søren Blich, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 26.8.1736.

1769    Rasmus Christensen Kalundborg, skipper i København. 8.11.1736, uden nummer, opslag 270.
Arvinger angives ikke.

1770    Kirsten Jensdatter ved Nyhavns Kanal i København. 17.11.1736, uden nummer, opslag 274.
E: Jacob Bentsen, skipper. B:
1) Bent Jacobsen 13
2) Anne Marie Jacobsdatter 7
3) Søren Jacobsen 2.
Afdøde døde 14.2.1736.

1771    Peder Nielsen, kældermand i Dronningens Bredgade i København, der døde 30.9.1736, uden nummer, opslag 283.
E: Anne Olufsdatter.
Første ægteskab med Eva Hansdatter. B:
1) Jens Pedersen Mørch, sergent på Holmen
2) Hans Pedersen 15.
FM: Jørgen Jørgensen, bødker.

1772    Else Marie Møller i Pilestræde i København. 29.2.1736, uden nummer, opslag 288.
Enke efter Johan Jochum Oldenborg, sergent, død 11.6.1732. B:
1) Johan Jochum Oldenborg 3.
FM: morfar Johan Henrik Møller, knapmager.

1773    Niels Jørgensen, vognmand i Vestergade i København. 18.12.1736, uden nummer, opslag 318.
E: Johanne Jensdatter. B:
1) Jørgen Nielsen 6
2) Mette Nielsdatter 4.
LV: Laurids Sørensen, vognmand.
Afdøde døde 13.6.1736.

1774    Mette Pedersdatter i Vimmelskaftet i København. 20.12.1736, uden nummer, opslag 332.
Enke efter Hans Jørgen Feltnagel, kobbersmed.
Testamente af 10.2.1682.
Arvinger kendes ikke.

1775    Pernille Margrethe i Kompagnistræde i København, der døde 31.10.1736, uden nummer, opslag 406.
Enke efter Jens Mortensen, skrædder. B:
1) Christian Jensen 14½
2) Jens Jensen 8½
3) Anne Margrethe Jensdatter 6½.
F: Gabriel Ferdinand Milan, maler.
Desuden nævnes afdødes mor Lisbeth Pedersdatter.

1776    Sønne Madsen, brændevinsbrænder i Lille Torvegade på Christianshavn. 20.12.1736, uden nummer, opslag 433.
Enke efter Bodil Nielsdatter, død 17.7.1730, begravet Vor Frelser 21.7.1730. A:
0) far Mads Andersen i Tømmerup i Tårnby sogn, død
1) bror Oluf Madsen, død. 2B:
a Mads Olufsen
b Jens Olufsen
2) søster Kirsten Madsdatter g.m. Tønne Tønnesen
3) søster Karen Madsdatter
4) søster Inger Madsdatter, død. 1B:
a Theil Lauridsen
5) halvsøster Grethe Madsdatter, død. 5B:
a Jens Sørensen
b Laurids Sørensen
c Maren Sørensdatter
d Gertrud Sørensdatter
e Ragnhild Sørensdatter.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
1727
(Protokol 91 dækker skifter sluttet 10.1.1727-29.12.1727
selv om der på nettet står, at den dækker skifter sluttet 10.1.1737-29.12.1737)1777    Cathrine Hvidsten i København. 23.12.1726, uden nummer, opslag 2.
E: Johan Steffen Bøhm.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 11.4.1726.

1778    Helene Christiansdatter ved Østervold i København. 25.9.1726, uden nummer, opslag 5.
E: Thomas Vincent Vendsyssel. B:
1) Vincent Thomsen 12
2) Else Sofie Thomasdatter 7
3) Valborg Thomasdatter 5.
Afdøde døde 31.8.1726.

1779    Maren Rasmusdatter i Sankt Annægade på Christianshavn. 5.4.1726, uden nummer, opslag 9.
E: Markus Langenfeldt, øltapper.
Arvinger kendes ikke.

1780    Søren Sørensen, brændevinsbrænder i Rådhusstræde i København. 11.10.1726, uden nummer, opslag 20.
E: Anne Gertrud Henriksdatter. B:
3) Anne Cathrine Sørensdatter 10.
FM: Knud Christensen.
Første ægteskab med Anne Cathrine Kjeldsdatter, død 16.12.1712. B:
1) Nikolaj Sørensen 25
2) Susanne Sørensdatter 16.
Afdøde døde 14.7.1726.

1781    Filip Phren, barbersvend på Gammelstrand i København. 3.5.1726, uden nummer, opslag 32.
Arvinger kendes ikke.

1782    Anne Andreasdatter Knoch i København. 31.1.1726, uden nummer, opslag 38.
Enke efter Jacob Zidtsche, kobbersmed. B:
9) Jacob Zidtsche, på Færøerne.
Første ægteskab med Lorents Badstuber, kobbersmed. B:
1) Lorents Badstuber, kobbersmed
2) Poul Badstuber, kobbersmed
3) Andreas Badstuber, barber, død. 1B:
a Anne Elisabeth Badstuber 13
4) Cathrine Badstuber i Kongens Lyngby, enke efter Henrik Høvinghoff, købmand
5) Elisabeth Badstuber g.m. Peder Claudi, kantor i Den Herre Zebaot kirke (Garnisons kirke) i København
6) Anne Margrethe Badstuber g.m. Arent Dannemand, kobbersmed
7) Magdalene Badstuber g.m. major Becher, på stedet
8) Ursula Badstuber g.m. Henrik Grøpper, gæstgiver.

1783    Anne Margrethe Wahren i Nørregade i København. 13.6.1726, uden nummer, opslag 76.
Enke efter Claus Didriksen. A:
0) far Urban Wahren, diakon i Schenefeld [i Rendsborg provsti], død 1665
1) en bror, død som spæd
2) bror Georg Gotfred Wahren, præst i Hohenwestedt [i Rendsborg provsti], død 1704, uden børn
3) bror Benediktus Wahren, kirke og skolebetjent i Schenefeld, død uden børn
4) søster Susanne Wahren
5) søster Anne Dorthe Wahren, Første ægteskab med Peder Nacht, maler, Andet ægteskab med Hans Mikkelsen Holm på Nytorv, begge døde i contagionen. Ingen børn
6) søster Marie Wahren, død som enke efter Jonas Ratken, parykmager i værtshuset Gyldenlund ved Vestervold i København. Første ægteskab med Frederik Helt, korporal
a Frederik Helt, styrmand
b Peder Didrik Helt, matros
c Sofie Dorthe Helt, enke efter Christen Lauridsen Furmann, kornet
d Margrethe Sofie Helt, død, var g.m. Anton Thiede, maler i Skindergade. 3B:
1 Jochum Frederik Thiede 20
2 Peder Anton Thiede 19
3 Didrik Carl Thiede12
FM: stedfar Lorents Pedersen, maler
7) søster Susanne Wahren g.m. Vilhelm Brumberg, landmåler i Krempe [i Münsterdorf provsti], efter første ægteskab med Henrik Lequesitz, kantor i Heide [i Nord-Ditmarsken provsti]
(Se skifte efter afdødes brorsøn Frederik Helt, København originale skiftebreve 26.4.1740 lbnr.189).

1784    Johan Ulrik Pabst, urtegårdsmand i Pustervig i København. 4.6.1726, uden nummer, opslag 144.
Arvinger angives ikke.

1785    Mourids Christian Samuelsen i Dronningens Tværgade i København. 9.4.1726, uden nummer, opslag 144.
E: Anne Christensdatter.
Arvinger kendes ikke.

1786    Peder Jensen, høker på hjørnet af Didrik Badskærs Gang og Grønnegade i København. 3.7.1726, uden nummer, opslag 154.
E: Anne Marie Madsdatter. LV: Jens Pedeløkke B:
1) Johanne Pedersdatter 13.
FM: Niels Henriksen, brændevinsbrænder.

1787    Anne Jensdatter i Sankt Pederstræde i København. 15.5.1726, uden nummer, opslag 188.
Enke efter Jochum Schrøder, kammager. B:
2) [navn ulæseligt] 10
3) Dorthe Jochumsdatter 6.
Første ægteskab med Herman Briholt, skolemester. B:
1) Else Kirstine Hermansdatter 14.
Afdøde døde 6.4.1726.

1788    Cort Danxt, bogholder i Det ostindiske Kompagni, boende på Nytorv. 15.4.1726, no.18, opslag 199.
B:
1) Johanne Cortsdatter Danxt g.m. Hans Pedersen Rantrum, lærredskræmmer.
Afdøde døde 16.2.1726.

1789    Johannes Marcelly (Marcellus), ugift købmand i Nørregade i København. 4.9.1726, uden nummer, opslag 241.
A:
1) bror Peder Marcelly på Neyer? i Nordmøre fogderi i Trondhjem stift i Norge, død. 5B:
a Markus Pedersen 23
b Kirsten Pedersdatter 21
c Frederik Pedersen 19
d Karen Pedersdatter 16
e Johan Pedersen 12.
FM: stedfar Claus Strahlen.
2) søster Elisabeth Marcelly g.m. Villum [Sebastiansen] Laurenberg, præst i Vartov Hospital i København
3) søster Anne Marcelly g.m. John Voigt, logarver i København. 1B:
a Frederik Johansen Voigt 11
4) søster Magdalene Marcelly g.m. Niels Prytz.
Forsegling 28.7.1726.

1790    Jacob Jacobsen, skipper i Lille Færgestræde i København. 22.6.1726, uden nummer, opslag 257.
E: Alhed Pedersdatter. LV: Christen Sørensen Mourich, hørkræmmer, der ægter enken. B:
1) Margrethe Jacobsdatter 7
2) Karen Jacobsdatter 5
3) Hans Jacobsen 20 uger.
FM: Tilemann Evertsen.
Afdøde døde 10.5.1726.

1791    Helvig Christensdatter i Mikkel Bryggergade i København. no.36, opslag 282.
E: Oluf Børgesen, tobakspinder.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 22.8.1726.

1792    Separationsskifte i København. 13.4.1726, uden nummer, opslag 288.
Deling af boet hos Marten Lauridsen, slagter og hustru Dorthe Hansdatter efter separationsbevilling.
Desuden nævnes hans A:
1) Ellen Nielsdatter
2) Niels Pedersen.

1793    Separationsskifte i København. 26.11.1726, uden nummer, opslag 301.
Deling af boet hos Augustus Starch, farver og hustru Thale Hansdatter efter separationsbevilling.
Hendes første ægteskab med Peder Pedersen Pihl, farver, [originale skiftebreve 14.11.1714 lbnr.87]. Arv til B:
1) Didrik Pedersen Pihl
og dennes 2 halvsøskende
2) Anne Kirstine Pedersdatter
3) Anne Marie Pedersdatter.

1794    Ingeborg Aagesdatter i København. 9.2.1726, uden nummer, opslag 67.
Enke efter Hans Bertelsen Busch, slagter, død 1709. B:
1) Mads Hansen Busch, brygger
2) Karen Hansdatter Busch, død, var g.m. Johan Duhn, farende post. 2B:
a Herman Duhn musketer
b Christian Duhn, musketer
3) Anne Hansdatter Busch g.m. Hans Frederik von Ham. herredsfoged i Ars og Skippinge herreder
4) Sidse Hansdatter Busch g.m. Peder Hansen, slagter
5) Marie Hansdatter Busch g.m. Mourids Ottera, træskomager.
Afdøde døde 23.1.1726.

1795    Anders Jensen, værtshusholder i hus nr.6 ved Holmens kirke i København. 28.4.1727, uden nummer, opslag 147.
Enkemand efter Abigael Kjeldsdatter Skytte.
Testamente af 1.7.1723. A:
1) søster Susanne Jensdatter, død, var g.m. Hans Rasmussen i Vallebogård [i Øster Egesborg sogn]. 1B:
a Else Hansdatter, død, var g.m. Mogens Madsen i Alstrup ved Vordingborg. 1B:
1 Kirsten Mogensdatter g.m. Hans Vincentsen i Koustrup ved Vordingborg
2) søster Maren Jensdatter, død, var g.m. Peder Sørensen, skovrider i Røstofte [i Øster Egesborg sogn]. 6B:
a Søren Pedersen i Snedinge
b Sofie Pedersdatter g.m. Peder Hansen, smed i Røstofte
c Marie Pedersdatter g.m. Villum Villumsen i Røstofte
d Kirsten Pedersdatter i Christiania i Norge
e Anne Pedersdatter i Sallerup, enke efter Laurids Hieronymussen Hammer
f Cathrine Pedersdatter, enke i Store Heddinge mølle
3) halvsøster Birgitte Abelsdatter i Røstofte.

1796    Jochum Hermansen, skrædder på Gråbrødretorv i København. 1.8.1726, uden nummer, opslag 172.
E: Anne Marie Mitzau, der døde 12.7.1726.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 11.6.1726.
(Originale skiftebreve lbnr.101).

1797    Karen Jensdatter i Østergade i København. 21.6.1726, uden nummer, opslag 208.
E: Martin Rudolf Rost, lygtemager eller blikkenslager.
Første ægteskab med Gert Christensen, kældermand, [skifte 16.2.1712]. B:
1) Samuel Gertsen 16.
[Andet ægteskab med Helle Olufsen, blikkenslager, skifte 6.8.1717 lbnr.1318].
Afdøde døde 11.4.1726.

1798    Ellen Carlsdatter i Prinsensgade i Ny København. 10.8.1726, uden nummer, opslag 231.
Enke efter Svend Ottesen, snedker.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 24.5.1726.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17371799    Margrethe Hansdatter Rohde, ugift i København. 25.8.1735, no.1, opslag 2.
A:
0) forældre Hans Rohde, garver og Elisabeth Dorn, skifte 27.11.1679
1) søster Susanne Malene Rohde, død, var g.m. Johan Vogelmann, kongelig dansemester, skifte sluttet 14.6.1726. 3B:
a Christian Ulrik Vogelmann
b Frederikke Louise Vogelmann, der døde under skiftet
c Agnethe Margrethe Vogelmann g.m. Bendix Grodtschilling, forvalter i Det kongelige Kunstkammer.
Fars første ægteskab med Lisbeth Davidsdatter Kobach.
2) halvbror Joachim Rohde
3) halvsøster Lisbeth Hansdatter Rohde i Helsingør, enke efter Peder Hansen Faith, garver.

1800    Maren Nielsdatter i Østergade i København. 16.1.1737, no.2, opslag 126.
E: Hans Albertsen Klinge. B:
1) Gertrud Hansdatter 19.
FM: Niels Bugge, kongelig kælderskriver.
Afdøde døde 12.10.1737.

1801    Birthe Bentsdatter i Laksegade i København. 28.2.1736, no.3, opslag 133.
Enke efter Christen Hansen Kappel, skipper. B:
1) Bent Kappel, skipper
2) Kirsten Christensdatter g.m. Oluf Bang, præst i Malmø.

1802    Rasmus Lauridsen, tømrersvend i Adelgade i København. 24.1.1737, no.4, opslag 146.
E: Karen Thomasdatter. B:
1) Cathrine Sofie Rasmusdatter 6
2) Mette Cathrine Rasmusdatter 4.
FM: Niels Andersen Winther.
Afdøde døde 21.9.1735.

1803    Niels Madsen, brændevinsbrænder i Borgergade i København. 24.1.1737, no.5.opslag 149.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Johanne Elisabeth
2) Cathrine Nielsdatter 9 mdr.
FM:
1 Laurids Andersen, karmager
2 Oluf Jensen Lund, skomager.
Afdøde døde 2.7.1736.

1804    Opbudsbo i København. 5.9.1735, no.6, opslag 159.
Registrering af fallitbo hos Sinnel Nielsen Brandt, brygger i Brolæggerstræde i København g.m. Louise.

1805    Nikolaj Ebbesen, vinhandler på hjørnet af Gammeltorv og Nørregade i København. 25.1.1737, no.7, opslag 252.
E: Margrethe Fæddersdatter. LV: Frands Fæddersen, bogholder i Asiatisk Kompagni. B:
1) Niels Ebbesen 24
2) Fædder Ebbesen 23
3) Jørgen Ebbesen 22
4) Lorents Ebbesen 9.
FM: Niels Bech, underfoged.
Afdøde døde 6.8.1736.

1806    Johan Henrik Johansen Bechmann, bader i Springgade i København, der døde 19.12.1736, no.8, opslag 268.
E: Anne Dorthe Heinsdatter. B:
5) Johan Henrik Johansen Bechmann 5
6) Benine Kirstine Johansdatter Bechmann 4.
FM:
1 Henrik Mikkelsen, skomager
2 Jens Enevoldsen, urtekræmmer.
Første ægteskab med Anne Brett, skifte 28.4.1728. B:
1) Frederik Johansen Bechmann 21
2) Henrik Johansen Bechmann 16
3) Helene Christine Johansdatter Bechmann 12
4) Christina Johansen Bechmann 9.
Desuden nævnes afdødes bror Henrik Elisas Bechmann.

1807    Karen Bentsdatter i Grønnegade i København. 31.1.1737, no.9, opslag 281.
E: Aarre Andersen, brændevinsbrænder. B:
3) Sidse Aarresdatter 7.
Første ægteskab med Torsten Pedersen. B:
1) Svendborg Torstensdatter g.m. Niels Bentsen Kjær, skipper
2) Anne Marie Torstensdatter 12.
FM: Sønne Pedersen, brygger.
Afdøde døde 16.1.1736.

1808    Daniel Christian Clare, silke- og klædekræmmer i Købmagergade i København. 23.5.1735, no.10, opslag 291.
E: Dorthe Filippine [Johansdatter de Wahl]. LV. assessor Krag.
Desuden nævnes [afdødes mor] Marie [Schalck] på stedet, nu enke efter [afdødes far] Johan Ludvig Clare, assessor, [død 8.7.1735].
Afdøde døde i Hamborg.
(Originale skiftebreve lbnr.124).

1809    Dorthe Nielsdatter i Kattesundet i København, der døde 22.1.1735, no.24, opslag 363.
Enke efter Christoffer Fischer, hårskærer. A:
0) forældre Niels Lauridsen Gravesen, tømrer og Maren Nielsdatter i Løgstør i Løgsted sogn, begge døde
1) bror Niels Nielsen i Løgstør
2) bror Laurids Nielsen i Løgstør
3) søster Karen Nielsdatter enke efter Peder Arvedsen, bødker i København, nu g.m. Oluf Borch
4) søster Maren Nielsdatter g.m. Anders Lauridsen, skibsmand i København.
(Originale skiftebreve lbnr.126).

1810    Anders Hansen, øltapper ved Gammelstrand i København. 2.3.1737, no.25, opslag 398.
E: Christence Andersdatter. B:
1) Anne Kirstine Andersdatter 15
2) Anne Marie Andersdatter 12
3) Hans Andersen 6.
FM: Cort Legan.
Afdøde døde 27.10.1736.

1811    Niels Pedersen, ølskænker på Christianshavn. 2.3.1737, no.26, opslag 405.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Laurids Nielsen 5.
FM: Peder Jensen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde i februar 1733.

1812    Anne Torbensdatter i Laksegade i København. 11.2.1737, no.27, opslag 406.
E: Johan Engelsen, tømrer.
Første ægteskab med Hans Poulsen Gotlænder. B:
1) Cathrine Hansdatter g.m. Mikkel Karmark
2) Anne Hansdatter i Sverige.

1813    Jørgen Hansen Kruse, oldermand i skipperlauget, boende i Lille Kongensgade i København. 17.1.1736, no.28, opslag 2.
E: Maren. LV: Ernst Brandt, skipper. B:
1) Søren Kruse, skipper
2) Jens Kruse, student
3) en datter g.m. Knud Lauridsen
4) Hans Kruse.
Afdøde døde 6.10.1735.

1814    Opbudsbo i København. 17.3.1735, no.29, opslag 36.
Registrering af fallitbo hos Herman Føge, urtekræmmer i Højbrostræde i København g.m. Cathrine Marie Gantzel.

1815    Johan Henrik Frobricht, skomager i Klosterstræde i København. 2.7.1736, no.30, opslag 47.
E: Else Cathrine Johansdatter. LV: bror Albert Tobias Haase, skomager.

1816    Jørgen Jensen, slagter i Sankt Pederstræde i København, der døde 31.12.1736, no.31, opslag 77.
E: Megtele Margrethe Bentsdatter.
Af arvinger nævnes A:
1) Ebbe Andersen i Næstved g.m. [Malene Jørgensdatter] ved Bertel Andersen.

1817    Peder Arvedsen, ølskænker i Dronningens Bredgade i København, der døde 28.1.1737, no.32, opslag 94.
E: Sidse Hansdatter. B:
3) Hans Christian Pedersen 15.
FM: Jens Klog.
Første ægteskab med Kirsten Andersdatter. B:
1) Ellen Kirstine Pedersdatter 19
2) Arved Pedersen 18.

1818    Mads Kofoed, skipper i Store Strandstræde i København. 30.3.1737, no.33, opslag 97.
E: Marie Hansdatter. LV: Andreas Munch. B:
1) Elisabeth Margrethe Kofoed 14.
FM: Peder Hansen, islandsk købmand.
Afdøde døde 4.9.1735.

1819    Opbudsbo i København. 6.6.1736, no.86, opslag 108.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Svendsen Pipgras, isenkræmmer i Vimmelskaftet i København.
Desuden nævnes Lorents Pipgras.

1820    Søren Sørensen, hyrekusk i København. 27.8.1737, no.234, opslag 232.
Enkemand efter Karen Svendsdatter.
Testamente af 27.2.1733.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) søster Sidsel Svendsdatter i Skåne.

1821    Peder Lauridsen, kældermand i huset Fortunen på Gammelstrand i København. 26.9.1737, uden nummer, opslag 276.
E: Pernille Andersdatter, der døde 14.5.1735.
Hans A:
1) mor Maren Pedersdatter i Vadum sogn, enke efter afdøde mands far Laurids Pedersen, der døde for 30 år siden
2) bror Niels Lauridsen i Vadum sogn.
Af mors første ægteskab B:
3) Margrethe Nielsdatter i Vadum sogn.
Afdøde mand døde 25.3.1735.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.128).

1822    Marie Rosendal i Vognmandsgade i København. 15.10.1737, no.113, opslag 281.
E: Adam Henrik Gutjahr, skrædder. B:
1) Johanne Marie Adamsdatter 11.
FM: morbror Gregorius Rosendal, parykmager.

1823    Niels Lauridsen Falch, overstyrmand i Overgaden oven Vandet på Christianshavn. 10.12.1737, no.129, opslag 289.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Laurids Nielsen Falch 3.
FM: Niels Jensen Gedsted i Lille Torvegade.
Afdøde døde 12.8.1737.

1824    Anne Kirstine Pedersdatter i Sankt Annægade på Christianshavn, der døde 30.7.1737, no.131, opslag 297.
Enke efter Peder Nielsen, brygger.
Hans A:
1) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Andersen skipper.
Hendes A:
1) bror Hans Pedersen Nygaard, bedemand, g.m. Gertrud Henriksdatter.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17381825    Holger Pedersen, bogbinder i Store Helliggejststræde i København. 2.11.1735, no.15, opslag 2.
E: Anne Margrethe Lymann, LV: Søren Dejel, søfiskal. B:
1) Margrethe Holgersdatter 21
2) Anders Holgersen 20
3) Bodil Holgersdatter 17
4) Cathrine Margrethe Holgersdatter 12.
FM: Anders Lymann, bogbinder.

1826    Maren Jensdatter i Kompagnistræde i København. 16.12.1737, no.16, opslag 25.
E: Peder Troelsen, brændevinsbrænder.
Arvinger angives ikke.
Vedlagt et tingsvidne fra Nibe at Jørgen Sørensen og Mette Christensdatter i Nibe havde 2B:
1) Søren Jørgensen i Nibe
2) Sidsel Jørgensdatter i København.
(Det er uvist, om det hører til dette skifte).

1827    Kirsten Rasmusdatter i Silkegade i København. 1.3.1728, no.17, opslag 39.
E: Johan von Holten, snedker. B:
1) Hein von Holten 16.

1828    Abraham Mohr, bud i Silke- og klædekræmmerkompagniet, boende i Løvstræde i København. 5.3.1738, no.18, opslag 49.
E: Anne Sørensdatter Sterm. LV: Søren Balling. B:
2) Johan Abrahamsen 13
3) Severin Abrahamsen 11
4) Jørgen Abrahamsen 9
5) Christian Abrahamsen 5
6) Abraham Abrahamsen 3.
FM: Johan Mohr, urtekræmmer.
Første ægteskab med Anne Sofie Pedersdatter. B:
1) David Abrahamsen Mohr 23.

1829    Else Villumsdatter Reinholt i Vandkunsten i København, der døde 14.3.1736, no.19, opslag 56.
Enke efter Reinert Pedersen, skibstømrer, død for 50 år siden. A:
0) forældre Villum Jansen Breving, skomager i Helsingør og Elsebeth Ottesdatter, begge døde
1) søster Cathrine Villumsdatter Breving g.m. Johan Svendsen, rodhugger på Holmen, begge døde. 1B:
a Christian Vilhelm Johansen Gantzel i Danzig
2) bror Jacob Villumsen Breving i Helsingør, død. B:
a Else Jacobsdatter, død, var g.m. Hans Rasmussen, slagter i Helsingør. 3B:
1 Jacob Hansen
2 Rasmus Hansen
3 Anne Cathrine Hansdatter
3) bror Johan Villumsen Breving i Stockholm, død for 10 år siden
4) søster Marie Villumsdatter Breving i København, død uden børn
5) bror Isak Villumsen Breving, skomager i Badstuestræde, død for 10 år siden uden børn
6) bror Abraham Villumsen Breving, klædekræmmer i Rådhusstræde, død. E: Helene. Efterlod 3 børn, der alle er døde uden børn
7) bror Poul Villumsen Breving, skomager i Danzig.

1830    Johan Christian Schmidt, ugift apotekersvend i Østergade i København. 6.10.1736, no.20, opslag 116.
Arvinger angives ikke.

1831    Søren Rasmussen Köln, kobbersmed på hjørnet af Amagertorv og Helliggejststræde i København. 12.3.1738, no.21, opslag 131.
E: Malene Gæverts. LV: Poul Munchgaard Lynge. B:
1) Anne Margrethe Sørensdatter Köln 8
2) Anne Sørensdatter Köln 6.
FM: Johannes Rasmussen Köln, urtekræmmer.
Afdøde døde 28.1.1736.

1832    Herman Jansen, ølskænker ved Vestervold i København. 12.3.1738, no.22, opslag 142.
E: Karen Henningsdatter. B:
1) Henning Hermansen 20.
FM: Christoffer Henningsen, snedker.
Afdøde døde 30.7.1737.

1833    Adelus Pedersdatter i Store Kongensgade på Christianshavn. 3.3.1737, no.23, opslag 152.
Enke efter Steffen Malmberg, klædevæver i Børnehuset på Christianshavn. B:
1) Birthe Cathrine Steffensdatter Malmberg g.m. Jørgen Henrik Normann, bøsseskæftersvend
2) Adelus Steffensdatter Malmberg 17.
FM: Daniel Boxen, klejnsmed.

1834    Anne Lauridsdatter i Vestergade i København. 8.10.1736, no.24, opslag 193.
Enke efter Hans Danielsen, hørkræmmer. B:
3) Ingeborg Hansdatter Ager 19.
FM: Thor Nygaard, brygger og oldermand i bryggerlauget.
Første ægteskab med Mikkel Andersen. B:
1) Bjørn Mikkelsen Bering, hørkræmmer
2) Dorthe Margrethe Mikkelsdatter Bering g.m. Poul Møller, hørkræmmer.

1835    Sofie Pedersdatter i Peder Hvidtfeldtstræde, der døde 24.12.1737, no.25, opslag 275.
E: Herman Højer, skibsbarber.
Første ægteskab med Thor Andersen Schou, brændevinsbrænder. B:
1) Thor Thorsen Schou i Vestindien.

1836    Christian Vilhelm Brühn i Store Kongensgade i København. 24.2.1738, no.26, opslag 295.
E: Lene Nielsdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 12.12.1736 på rejse til Ostindien.

1837    Ellen Olufsdatter på Gråbrødretorv i København. 18.3.1738, no.27, opslag 305.
E: Johan Broch, snedker. B:
1) Marie Johansdatter Broch 4.
Afdøde døde i november 1736.

1838    Thomas Knudsen, rebslagersvend i Rigensgade i København. 18.3.1738, no.28, opslag 307.
E: Abelone Lauridsdatter. B:
1) Niels Thomsen 13
2) Laurids Thomsen 11.
FM: Eskild Nielsen, brændevinsbrænder.

1839    Poul Nielsen, hyrekusk i Store Grønnegade i København. 16.8.1737, no.29, opslag 312.
Enkemand efter Maren Christensdatter. B:
1) Johan Poulsen Friis, skræddersvend
2) Anne Kirstine Poulsdatter 28.

1840    Estra Lapang i Østergade i København. 26.3.1738, no.30, opslag 364.
E: Pierre Charloe, urmager. B:
1) Pierre Charloe 6
2) Estra Charloe 3.
Afdøde døde 1.11.1735.

1841    Herman Jacobsen, brændevinsbrænder i Store Strandstræde i København. 26.3.1738, no.31, opslag 368.
E: Johanne Hermansdatter. B:
1) Isak Hermansen 21
2) Abraham Hermansen 19.
FM: Anders Knudsen, tømrer.
Afdøde døde 25.12.1737.

1842    Sofie Christensdatter i Vimmelskaftet i København. 29.3.1738, no.32, opslag 378.
E: Carsten Lauridsdatter, pottehandler. B:
1) Laurids Carstensen3
2) Ingeborg Carstensdatter 6 mdr.
FM: Andreas Villadsen, skomager.
Afdøde døde 27.10.1737.

1843    Anne Andersdatter i et hus ved Kongens Maltmølle i København. 7.9.1736, no.33, opslag 382.
E: Mikkel Andersen., koffardiskipper.
Arvinger angives ikke.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
17391844    Rasmus Nielsen, styrmand i Dronningens Tværgade i København. 30.8.1738, no.3, opslag 2.
E: Anne Marie Gregoriusdatter.
Arvinger kendes ikke.

1845    Etienne Le Sueur, ugift dansemester i Østergade i København. 31.3.1738, no.115, opslag 9.
Arvinger angives ikke.
Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
1741

(Første del af skifter sluttet 1741, lbnr.1846-1852, findes i foregående pakke 95 opslag 38-205 med titel 1739, nummer 3-115).1846    Jørgen Nielsen Beyer på hjørnet af Vestergade og Lars Bjørnstræde i København. 5.4.1741, no.49, opslag 39.
E: Marie Cathrine Evertsdatter. B:
1) Christian Jørgensen Beyer 5.
FM: Anders Knudsen, brændevinsbrænder i Hestemøllestræde.
Afdøde døde i påsken 1737.

1847    Cathrine Margrethe Jacobsdatter Buhl i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 21.4.1740, no.50, opslag 43.
Enke efter Johan Peder von Köln, barber og kirurg, [skifte 17.5.1738 lbnr.132]. A:
00) farfar Jacob Buhl. kongelige glarmester, skifte 12.8.1682
0) forældre Jacob Jacobsen Buhl, glarmester og Anne Milou, der var i andet ægteskab med Lorents Berger, hofglarmester, begge døde
01) farbror Christoffer Jacobsen Buhl, død. 2B:
1) Cathrine Marie Buhl, g.m. Johan Henrik Møller, knapmager i København
2) Anne Margrethe Buhl, død i contagionen, var g.m. Johan Bauer, snedker i København. 1B:
a Cathrine Marie Johansdatter g.m. Jochum Henrik Kempe, knapmager i København
02) fars halvsøster Anne Marie Jacobsdatter Buhl, 5 år ved skifte efter hendes far 12.8.1682, død uden børn
03) fars halvsøster Cathrine Margrethe Jacobsdatter Buhl, 9 mdr ved skifte efter hendes far 12.8.1682, død uden børn
04) moster Anne Marie Milou, død i contagionen, var g.m. Johan Poulsen, brygger. 1B:
a en datter, der døde 1727 uden børn
05) mors halvbror Christian Berger, død, efter hvem der er arv.
(Originale skiftebreve lbnr.143).

1848    Peder Lauridsen. vognmand i Teglgårdstræde i København. 28.1.1739, no.51, opslag 103.
Enkemand. B:
1) Anne Marie Pedersdatter g.m. Johan Nielsen, vognmand
2) Hans Pedersen 20.
Fledføringskontrakt af 7.7.1738 med afdødes datter og svigersøn.
Afdøde døde 11.1.1739.
(Originale skiftebreve lbnr.144).

1849    Bodil Marie Mathiasdatter i Møntergade 22.4.1741, no.54, opslag 187.
E: Laurids Hansen, tømrer. B:
1) Ellen Kirstine Lauridsdatter 9 mdr.

1850    Jelle Sørensen, tømrer i Store Kongensgade i København. 22.4.1741, no.55, opslag 189.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Søren Jellesen 16
2) Jens Jellesen 10.
FM: Christen Broberg., grovsmed.
Afdøde døde 23.6.1735.

1851    Ulrik Helt, arbejdskarl i Det islandske Kompagni. 22.4.1741, no.56, opslag 191.
E: Frederikke Jørgensdatter Schou. B:
1) Nikolaj Peder Ulriksen Helt 3
2) Dorthe Marie Ulriksdatter Helt 9 mdr.
FM: Christian Liebenberg, buntmager.
Afdøde døde 7.11.1740.

1852    Jens Pedersen Bryde, kældermand i Klosterstræde i København, der døde 13.5.1740, no.57, opslag 198.
Enkemand efter Kirsten Lorentsdatter.
1) Anne Dorthe Jensdatter 27
2) Sidse Jensdatter 23
3) Peder Jensen 19.
FM: Christian Kjærulf.

1853    Johanne Marie Møller i Klosterstræde i København. 26.4.1741, no.59, opslag 16.
E: Jens Bugge, skrædder. B:
1) Sofie Magdalene Jensdatter 3.
Afdøde døde 23.11.1740.

1854    Inger Knudsdatter i Kattesundet i København. 26.4.1741, no.60, opslag 19.
E: Casper Frøling, snedkersvend. B:
1) Anne Sofie Caspersdatter 26
2) Johanne Caspersdatter 24.
Afdøde døde 3.1.1741.

1855    Laurids Lauridsen Hyllinge, ugift gårdskarl på Nytorv i København. 22.8.1740, no.62, opslag 21.
A:
0) forældre Laurids Christensen og Sidsel Christensdatter i Marbjerg [i Fløng sogn] i Roskilde amt, begge døde
1) bror Jens Lauridsen Hyllinge på Citadellet Frederikshavn i København
2) bror Peder Lauridsen i Preussen, formentlig død
3) bror Christen Lauridsen, død. 3B:
a Sidsel Christensdatter g.m. Jørgen Hansen i Gundsømagle
b Kirsten Christensdatter g.m. Thomas Nielsen i Gundsølille
c Bodil Christensdatter g.m. Clemen Pedersen, rodhugger i København
4) søster Lucie Lauridsdatter Hyllinge g.m. Jørgen Nielsen i Jyllinge
5) søster Bodil Lauridsdatter, enke i Jyllinge
6) søster Mette Lauridsdatter g.m. Oluf Pedersen i Gundsømagle.
(Originale skiftebreve lbnr.146).

1856    Daniel Hartz, ugift kræmmersvend i Vimmelskaftet i København. 10.7.1739, no.68, opslag 44.
A:
0) forældre Casper Hartz og Maren Elisabeth Boltzenhagen i Lübeck, begge døde
1) bror Johan Casper Hartz i Lübeck.
Afdøde døde 1.5.1739.
(Originale skiftebreve lbnr.145).

1857    Peder Esbach, grovsmed i Studiestræde i København, der døde 8.5.1736, no.66, opslag 64.
E: Anne Marie Hansdatter. A:
1) søster g.m. Christian Jørgen Krøyer, toldkontrollør
2) søster Anne Pedersdatter Esbach
3) søster Anne [Joensdatter] Esbach g.m. Børge Svendsen Skovlund, degn i Asminderød og Grønholt ved søn Nikolaj Børgesen
4) søster Dorthe Elisabeth [Jørgensdatter Oldendorph, døbt Hillerød 30.9.1698], g.m. Nikolaj [Jacobsen] Isenfeldt, præst i Ladegården, nu i Todbjerg og Mejlby. Hendes første ægteskab med Christian Ulrik Siverts, hoftrompeter, søn af Didrik Siverts, hoftrompeter, skifte København borgret 2.10.1734. 1B:
a Rebekka Pouline Siverts.
FM: [morfar] Jørgen Oldendorph i Frederiksborg, nu død
5) søster g.m. Johan Peder Køhler, murer.
Afdøde udgav bogen: Den vel indrettede hestekur og lægebog i 1727.
(Originale skiftebreve lbnr.147).

1858    Karen Jørgensdatter Friis i København. 29.3.1740, no.70a, opslag 2.
Enke efter Hans Enevoldsen Brochmann, bud i Over-Admiralitetet, død. A:
0) forældre Jørgen Jacobsen Friis, præst i Tystrup og Haldagerlille, [skifte Øster Flakkebjerg herred gejstlig 22.11.1686 lbnr.21] og Tabita Steinberg (Teppe Stenberg)
1) bror Peder Jørgensen Friis, døbt Tystrup 18.4.1668, justitsskipper på Holmen, død. 5B:
a Jørgen Pedersen Friis, høj-bådsmand
b Rasmus Pedersen Friis, matros
c Maren Pedersdatter Friis g.m. Jacob Pedersen, matros
d Rise Cathrine Pedersdatter Friis, i København
e Johanne Marie Pedersdatter Friis, i København
2) bror Jacob Jørgensen, døbt Tystrup 1.12.1669, prokurator, først i Slagelse, sidst i Herlufsholm Kloster, begravet Herlufsholm 8.1.1721, var g.m. Anne Marie Nielsdatter, begravet Ringsted 4.4.1737. 1B:
a Jørgen Jacobsen Friis, byfoged i Ringsted
3) bror Frederik Jørgensen Friis, døbt Tystrup 17.4.1772, død
4) søster Johanne Jørgensdatter, døbt Tystrup 10.12.1673, gift Næstved Sankt Peder 12.8.1697 med Nikolaj Lyders. Hun blev begravet 10.9.1730, [skifte Næstved 26.10.1730 lbnr.635]. Ingen børn af første ægteskab.
Johanne Jørgensdatter gift 3.4.1704 med Johan Georg Lindtner, skifte Næstved 6.12.1719 lbnr.555. 6B:
a Ursula Kirstine Johansdatter Lindtner, døbt 27.6.1704, begravet 1.8.1710
b Jørgen Frederik Johansen Lindtner, døbt 16.10.1705
c Dorthe Johansdatter Lindtner, døbt 22.1.1708, i Næstved
d Anne Margrethe Johansdatter Lindtner, døbt 12.3.1710, g.m. [Baltser] Obelitz, løjtnant i København
e Ursula Kirstine Johansdatter Lindtner, døbt 7.8.1712, i Næstved
f Karen Johansdatter Lindtner, døbt 21.8.1716, begravet 16.11.1716.
Johanne Jørgensdatter gift 16.10.1720 med Edvard Westermann. Ingen børn af tredje ægteskab.
Alle i Næstved Sankt Peder.
5) bror Frederik Jørgensen Friis, døbt 25.7.1677, i Ostindien, død uden børn
6) søster Anne Kirstine Jørgensdatter Friis, døbt 23.10.1678, g.m. Niels Lauridsen, postmester i Sorø.
Mors første ægteskab med formanden i Tystrup og Haldagerlille Peder [Andersen Kalundborg, skifte Øster Flakkebjerg herred gejstlig 1.3.1667 lbnr.3]. Arv til B:
1) Birgitte Pedersdatter
2) Dorthe Pedersdatter
3) Henrik Pedersen
Afdøde blev døbt Tystrup 29.8.1680.

1859    Opbudsbo i København. 14.8.1738, no.70b, opslag 46.
Registrering af fallitbo hos Johan Nikolaj Lossius, boghandler ved Ny Børs København g.m. Marie Elisabeth [Ratken].
(Originale skiftebreve lbnr.148).

1860    Johan Herman Lorentsen, nagelsmed i Adelgade i København, der døde 3.5.1740, no.73, opslag 200.
E: Mette Frederikke Johansdatter, nu i Borgergade.
Arvinger kendes ikke.

1861    Rasmus Jensen, øltapper i Brolæggerstræde i København, der døde 4.2.1740, no.75, opslag 203.
E: Kirsten Knudsdatter, nu i Frederiksberggade.
Arvinger kendes ikke.

1862    Karen Pedersdatter på Vesterbro uden for Vesterport i København. 29.5.1741, no.76, opslag 206.
E: Johan Peder Stochter, tøjsmed. B:
1) Laurids Johansen 11
2) Melchior Johansen 4.
FM: Jacob Lundberg.
Afdøde døde 29.5.1738.

1863    Herman Albrecht, ugift bogholder på Amagertorv i København. 15.1.1740, no.79, opslag 213.
A:
0) forældre Gabriel Albrecht og Marie Strodtmann i Lübeck, begge døde
1) bror Johan Frederik Albrecht, prædikant i Jacobi kirke i Lübeck
2) søster Christine Albrecht, enke efter Mathias Münter i Lübeck
3) bror Christian Albrecht i Lübeck.
(Originale skiftebreve lbnr.149).

1864    Peder Jacobsen, destillerer i Gothersgade i København. 3.6.1741, no.80, opslag 251.
E: Marie Dorthe Juncher.
Første ægteskab med Esther Cathrine. B:
1) Johan Pedersen 8.
Arv i boet efter afdødes bror Poul Jacobsen, skibskirurg i London, død 3.5.1740 til dennes søskende:
1) Charles Jacobsen i Flensborg
2) Johan Jacobsen i Flensborg
3) Peder Jacobsen i København, som er afdøde
4) Else Castor i Flensborg.
Afdøde døde 22.8.1740.

1865    Opbudsbo i København. 5.9.1735, no.82, opslag 264.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Buur Hansen, vekselerer på det såkaldte Tørvetorv op mod Nørreport i København.
Desuden nævnes hans bror Jean Georg Hansen i Helsingør.
(Originale skiftebreve lbnr.151).

1866    Jacob Pedersen Woller (Wohler), vice-stadshauptmand i Brolæggerstræde i København, der døde 12.8.1734, no.84, opslag 439.
E: Anne Kirstine Lydersdatter Ortmann, nu i Klosterstræde, der døde 14.6.1740, begravet København Nikolaj 18.6.1740.
Hans A:
Af første ægteskab B:
1) Peder Jacobsen Woller.
Hendes A:
1) søster, død. 1B:
a Else Abigael, enke efter Riisbrich, søkaptajn
2) søster, død. 1B:
a Anne Magdalene Wiinholt.
(Originale skiftebreve lbnr.152).

1867    Anne Christensdatter i København, der døde 27.3.1741, opslag 512.
E: Hans Terkildsen. B:
1) Mette Cathrine Hansdatter 13
2) Birthe Marie Hansdatter 9
3) Terkild Hansen 6.
FM: morbror [navn ulæseligt].

1868    Jacob Könemann, snedker i Store Strandstræde i København. 20.6.1741, no.130, opslag 2.
E: Inger Lauridsdatter Winberg.
Første ægteskab med Anne Margrethe. B:
1) Christian Könemann, snedkersvend i Tyskland
2) Anne Cathrine Könemann 20
3) Sofie Margrethe Könemann 18
4) Anne Marie Könemann 16.
FM: Christoffer Henningsen, snedker i Lars Leistræde.

1869    Maren Jacobsdatter i Badstuestræde i København, der døde 23.10.1740, no.132, opslag 12.
E: Ejler Markussen, skoflikker. B:
1) Laurids Ejlersen 16
2) Sidse Ejlersdatter 14.

1870    Sidse Rasmusdatter i Dronningensgade på Christianshavn, der døde 21.4.1741, no.134, opslag 16.
E: Oluf Jensen, brændevinsbrænder. B:
1) Kirsten Olufsdatter 6.

1871    Jens Olufsen Vind, ugift smedesvend i København. 22.5.1736, no.135, opslag 23.
A:
00) farfar Jens Ibsen Vind g.m. farmor Maren Poulsdatter i Skuldelev på Selsø gods, begge døde
0) forældre Oluf Jensen Vind og Kirsten Svendsdatter i Skuldelev, begge døde
01) farbror Jeppe Jensen Vind g.m. Birthe Sørensdatter, begge døde. 5B:
1) Peder Ibsen Vind i Skuldelev
2) Søren Ibsen Vind, murersvend i København
3) Anders Ibsen Vind, i Skuldelev
4) Sidse Ibsdatter Vind g.m. Niels Lauridsen, skomager i Kristen Bernikowgade i København
5) Inger Ibsdatter Vind, i Skuldelev
02) farbror Niels Jensen Vind i Skuldelev
03) faster Bodil Jensdatter Vind, død som barn
04) faster Sidsel Jensdatter Vind, død som barn
05) faster Gertrud Jensdatter Vind, enke i København
06) faster Sidsel Jensdatter Vind, død. Første ægteskab med Knud Lauridsen i Sønderby [i Selsø sogn]. 3B:
1) Laurids Knudsen i Sønderby
2) Sidse Knudsdatter g.m. Niels Jacobsen i Sønderby
3) Mette Knudsdatter i Sønderby.
Sidsel Jensdatter Vinds andet ægteskab med Oluf Jensen Rees i Sønderby. 3B:
4) Knud Olufsen i Skuldelev
5) Jens Olufsen i Sønderby
6) Kirsten Olufsdatter i Sønderby
07) faster Mette Jensdatter Vind, død, var g.m. Mads Pedersen i Venslev [i Ferslev sogn]. 1B:
1) Karen Madsdatter g.m. Peder Madsen i Pederstrup.
Afdøde døde i juli 1735.

1872    Cathrine Magdalene Burgmeister i Studiestræde i København, der døde 23.1.1739, no.136, opslag 72.
E: Bonne Bentsen, hue- og kniplingskræmmer, der døde 20.3.1739.
Hans A:
1) mor, hvis navn ikke angives
2) bror Anders Bentsen
3) en bror, hvis navn ikke angives.
Hendes A:
1) bror Johan Burgmeister, død uden børn
2) bror Hans Burgmeister i Holstendorf i Rendsborg amt.
(Originale skiftebreve lbnr.162).

1873    Ingeborg Lauridsdatter i Landemærket i København, der døde 22.4.1739, no.137, opslag 91.
E: Just Lauridsen, brændevinsbrænder.
Arvinger angives ikke.

1874    Christen Pedersen, handskemager i Skindergade i København. 30.9.1741, no.138, opslag 104.
E: Gertrud Marie Lytken. B:
1) Peder Christensen 5.
FM: Christian Schorler, bager i Store Brøndstræde.
Afdøde døde 21-10.1740.

1875    Ellen Olufsdatter i Møntergade i København. 20.4.1740, no.139, opslag 111.
E: Peder Henriksen, klejnsmed. B:
1) Henrik Pedersen 1½.
FM: Michael Hobro, klejnsmed.

1876    Gertrud Jensdatter i Nørregade i København. 30.9.1741, no.140, opslag 121.
E: Christian Gotfred Knüppel, øltapper. B:
1) Cathrine Sofie Christiansdatter 18
2) Casper Frederik Christiansen 14
3) Bodil Cathrine Christiansdatter 11
4) Gotfred Christiansen 6
5) Johan Christiansen 9 mdr.
Afdøde døde 1.1.1741.

1877    Hans Eriksen, garder i København, der døde 19.5.1735, no.141, opslag 124.
Enkemand efter Dorthe Thim. A:
1) bror Frederik Eriksen i Rinkenæs på Gråsten gods
2) bror Jørgen Eriksen.
Desuden nævnes Nikolaj Henriksen g.m. afdødes brordatter.
Afdøde blev begravet på København Trinitatis kirkegård 22.5.1735.
(Originale skiftebreve lbnr.163).

1878    Mikkel Gabrielsen, bødkersvend i København. 14.10.1741, no.142, opslag 243.
E: Birthe Nielsdatter.
Arvinger ses ikke, men skiftet er delvist ulæseligt på nettet.

1879    Karen Andersdatter i Kokkegade i Nyboder i København. 17.4.1741, no.143, opslag 252.
E: Jacob Christensen, skipper og brændevinsbrænder.
Første ægteskab med Rasmus Hansen, svineslagter. B:
1) Hans Rasmussen, slagter
2) Marie Rasmusdatter 18.

1880    Christen Aagesen, tømrer i Store Regnegade i København. 23.6.1740, no.144, opslag 364.
Enkemand. B:
2) Peder Christensen, kældermand
3) Anne Marie Christensdatter
4) Anneke Christensdatter
5) Sidsel Cathrine Christensdatter, alle i Pedersborg.
Af første ægteskab B:
1) Gundil Christensdatter 45.
FM: afdødes stedsøn Rasmus Rasmussen, tømrer.
(Originale skiftebreve lbnr.164).

1881    Herman Christoffer Højer, nålemager i Vognmandsgade i København. 22.4.1740, no.145, opslag 409.
E: Birthe Rasmusdatter.
Af første ægteskab B:
1) Peder Christoffer Højer 17.

1882    Opbudsbo i København. 6.10.1741, no.146, opslag 414.
Registrering af fallitbo hos Johan Henrik Løve, hattemager i København.

1883    Susanne Mouridsdatter i Huset Tranen i Laksegade i København. 21.4.1741, no.147, opslag 419.
Enke efter Christian Liebe, bogbinder. B:
1) Margrethe Liebe 14
2) Lene Liebe 10
3) Johan Liebe 4
4) Johanne Liebe 3.
FM:
1 morbror Johan Benediktus Mouridsen, bogbinder
2 morbror Johan Mouridsen, bogbinder
3 mors halvbror Hans Gotfred Fenden, bogbinder.
(Originale skiftebreve lbnr.165).

1884    Helvig Andersdatter i Vandkunsten i København. 23.6.1741, no.148, opslag 441.
E: Peder Schou, theskænker.
Første ægteskab med Peder Bøhm. B:
1) Nikolaj Peder Bøhm 29, vanvittig.
FM: morbror Bertel Andersen.

1885    Hans Thorbjørnsen, brændevinsbrænder i Frederiksberggade i København. 28.10.1741, no.149, opslag 451.
E: Ellen Hansdatter. B:
1) Bente Hansdatter 9 mdr.
FM: Peder Rasmussen Stryger, øltapper.
Afdøde døde i oktober 1740.

1886    Gertrud Lauridsdatter ved Nyhavn Kanal i København. 28.10.1741, no.151, opslag 460.
E: Rasmus Jensen, sejlingsmand. B:
1) Anne Dorthe Rasmusdatter 3
2) Jens Rasmussen 2.
FM: Mikkel Andersen, bødker.
Afdøde døde 22.7.1741.

1887    Laurids Thomsen, tømrersvend i tømrernes laugshus i Peder Hvidtfeldtstræde, der døde 2.8.1741, no.152, opslag 2.
E: Inger Christensdatter.
Første ægteskab med Anne Olufsdatter. B:
1) Mette Christiane Lauridsdatter 13.
FM: Peder Knudsen, tømrer.

1888    Anne Cathrine Andersdatter i Vognmandsgade i København. 2.11.1741, no.153, opslag 6.
E: Svend Jensen, murersvend. B:
1) Birthe Svendsdatter 23 uger.
FM: Jens Olufsen, øltapper.
Afdøde døde 9.7.1741.
(I skiftet indlagt formynderbeskikkelse tilhørende lbnr.1886).

1889    Inger Nielsdatter i Frederiksborggade ud mod Nørrevold i København. 25.4.1741, no.154, opslag 15.
Enke efter Peder Bentsen, svineslagter. B:
1) Laurids Pedersen, bødkersvend
2) Ingeborg Pedersdatter 14.
Afdøde døde 26.9.1740.

1890    Henrik Schnabel, ugift snedkersvend i Landemærker i København. 6.5.1741, no.155, opslag 20.
A:
1) bror Poul Schnabel, kateket ved Holmens kirke i København.
(Originale skiftebreve lbnr.166).

1891    Maren Sørensdatter i bryggernes vangehus uden for Østerport i København. 18.11.1741, no.156, opslag 49.
E: Niels Tagesen, vangemand. B:
1) Ingeborg Nielsdatter 8
2) Marie Nielsdatter 6
3) Tage Nielsen 4.
Afdøde døde 25.5.1741.

1892    Søren Pedersen Holst, styrmand ved Nyhavn Kanal i København. 18.11.1741, no.157, opslag 51.
E: Anne Marie Christensdatter. B:
1) Birthe Sørensdatter 12
2) Sara Sørensdatter 9½.
FM: Oluf Sandgaard, sejlmager.
Afdøde døde i februar 1733.

1893    Morten Nielsen Fogh, skrædder på Kongens Nytorv i København. 23.10.1741, no.158, opslag 55.
E: Elisabeth Lauridsdatter. A:
1) søster Marie Nielsdatter Fogh g.m. Jacob Mogensen, islandsk arbejdskarl
2) søster Lisbeth Nielsdatter Fogh.

1894    Marie Anne Dorthe Lauridsdatter i Vognmandsgade i København. 18.11.1741, no.159, opslag 61.
E: Niels Andersen, skibstømrersvend. B:
1) Anders Nielsen 3
2) Frederik Christian Nielsen 9 mdr.
Afdøde døde 24.7.1741.

1895    Gregers Jørgensen, brygger i Fiolstræde. 29.71741, no.160, opslag 63.
Enkemand. B:
1) Maren Gregersdatter g.m. Jacob Jacobsen Riis.
(Regning i Originale skiftebreve lbnr.167).

1896    Bodil Baltsersdatter i Pilestræde i København, der døde 9.10.1741, no.161, opslag 71.
E: Laurids Nielsen, øltapper. A:
1) morbror Jens Mikkelsen, staldkarl
2) moster Johanne Mikkelsdatter, enke efter Jens Andersen
og øvrige arvinger.

1897    Anne Rasmusdatter i Skidenstræde i København. 1.12.1741, no.162, opslag 74.
E: Peder Hansen, tømrersvend. B:
1) Poul Pedersen 12.
Afdøde døde 23.10.1741.

1898    Jens Nielsen, arbejdsmand i Studiestræde i København. 1.12.1741, no.163, opslag 78.
E: Ellen Nielsdatter. B:
1) Gedske Jensdatter 5
2) Anne Marie Jensdatter 3.
FM: Anders Svendsen, kældermand.
Afdøde døde 28.6.1741.

1899    Mourids Andersen i København. 6.3.1741, no.164, opslag 80.
A:
1) far Anders Thorsen i Kirketerp i Hørby sogn i Ålborghus amt.
Afdøde der var døbt Hørby 7.2.1712, døde 9.2.1741.

1900    Bernt Kirkmann, klejnsmed i Fiolstræde i København. 5.1.1741, no.165, opslag 83.
E: Anne Pedersdatter.
Arvinger kendes ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.168).

1901    Johan Henrik Klein, urmager i Købmagergade i København. 24.9.1739, no.166, opslag 139.
E: Anne Sofie Laumann. B:
1) Lorents Henrik Klein, urmager
2) Gotfred Henrik Klein, urmager
3) Regine Klein g.m. Johannes Vilhelm Schmidt, garver, begge døde. 2B:
a Anne Sofie Schmidt 16
b Barbara Cathrine Schmidt 7.
FM: Niels Christensen Fussing, brygger.

1902    Andreas Møller i Frederiksberggade i København. 15.12.1741, no.173, opslag 281.
E: Hedvig Fortmann. LV: Claus Fortmann, tobakspinder på stedet. B:
1) Nikolaj Andreassen 8
2) Johan Mathias Andreassen 6
3) Peder Andreassen 5.
FM: farbror Peder Anton Møller, perlestikker.
Afdøde døde 14.3.1740 i Viborg.

1903    Jens Nielsen, tømrersvend ved Nyhavn Kanal i København. 9.6.1741, no.167, opslag 289.
E: Karen Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

1904    Karen Christensdatter i København. 23.9.1741, no.168, opslag 292.
E: Hans Bentsen, skipper.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes søsterdatter Mette Poulsdatter.

1905    Hans Hansen, tømrersvend i Kristen Bernikowgade i København. 29.6.1741, no.169, opslag 298.
Enkemand efter Margrethe Kirstine.
Afdøde efterlader et barn.

1906    Lorents Svendsen Banner, slagter i Sankt Pederstræde i København. 18.3.1740, no.170, opslag 304.
Enkemand efter Maren Mikkelsdatter. B:
1) Svend Lorentsen, slagter
2) Børge Lorentsen 22
3) Peder Lorentsen 20
4) Johane Lorentsdatter 17
5) Bent Lorentsdatter 7.

1907    Opbudsbo i København. 12.6.1737, no.171, opslag 396.
Registrering af fallitbo hos Niels Poulsen Trønning, brygger i Rosengården i København.

1908    Anne Marie Jensdatter i Borgergade i København, der døde 23.10.1741, no.172, opslag 51.
E: Johan Frederik Lau, tøjmagersvend.

1909    Karen Pedersdatter i Lille Brøndstræde i København, der døde 17.9.1741, no.174, opslag 55.
E: Jens Andersen.
Arvinger kendes ikke.
(Originale skiftebreve lbnr.169).

1910    Johan Barresen, parykmager i København. 19.8.1741, no.175, opslag 59.
E: Elisabeth Høvisch.
Arvinger angives ikke, dog nævnes Kirsten Høvisch.

1911    Jørgen Struchmann i København. 19.12.1741, no.176, opslag 73.
Enkemand. B:
1) Nikolaj Georg Struchmann, underofficer i Holsten
2) en datter g.m. Nikolaj Christian Nissen i Slesvig.
(Regning i Originale skiftebreve lbnr.170).

1912    Thomas Pedersen Strand, skipper ved Nyhavn Kanal i København, der døde 23.8.1741, no.177, opslag 82.
E: Kirsten Mikkelsdatter Bech.
Første ægteskab med Karen Andersdatter. B:
1) Peder Thomsen 16.
FM: Oluf Olufsen Moss, skipper.

1913    Bodil Jensdatter i Ulkegade i København. 22.12.1741, no.178, opslag 89.
E: Jens Christensen, spækhøker. B:
1) Christen Jensen 21, garder
2) Karen Jensdatter 8½.
Afdøde døde 2.6.1741.

1914    Johan Henrik Lehmann, brændevinsbrænder i Fiolstræde i København. 1.10.1741, no.179, opslag 95.
E: Anne Marie.
Arvinger angives ikke.

1915    Peder Simonsen, arbejdsmand i Store Torvegade på Christianshavn. 23.12.1741, no.180, opslag 109.
Arvinger kedes ikke.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Konceptskifter
1742

1916    Thomas Rasmussen, murersvend i et hus ved Nikolaj Kirke i København, der døde 29.7.1741, no.1, opslag 3.
Enkemand efter Anne Jensdatter. B:
1) Abraham Thomsen 6.
FM: Christian Tessendorf, bogbinder g.m. Cathrine, der er beslægtet.

1917    Karen Nielsdatter Hjort i Lille Brøndstræde i København. 12.1.1742, no.2, opslag 45.
E: Jørgen Jespersen Hofgaard, spækhøker. B:
1) Anne Dorthe Jørgensdatter 8
2) Anne Sofie Jørgensdatter 3.
FM: Johan Martin Haahr.
Afdøde døde 16.8.1741.

1918    Gert Mouridsen, skoflikker i Købmagergade i København. 12.1.1742, no.3, opslag 56.
E: Dorthe Kirstine Pedersdatter. B:
1) Peder Gertsen 6.
FM: Johan Jagenreuter, guldsmed i Pilestræde.
Afdøde døde 23.7.1741.

1919    Jens Jensen, skrædder i Store Torvegade på Christianshavn, der døde 10.5.1741, no.4, opslag 60.
Enke efter Mette Pedersdatter. B:
1) Jens Jensen17, skrædderdreng.
FM: Christoffer Vogemann, tømrer.

1920    Boye Pedersen, styrmand i København. 21.2.1741, no.5, opslag 90.
E: Joniche Joensdatter. LV: assessor Krag. B:
1) Joen Boyesen 4.
FM: Filip Hansen Rønne.
Desuden nævnes enkens mor Mette, enke efter Iver Thomsen Grue.

1921    Jens Rasmussen, øltapper ved Vestervold i København. 28.10.1741, no.6, opslag 113.
E: Kirsten Sørensdatter.
Arvinger kendes ikke.

1922    Ellen Cathrine Jensdatter i Brolæggerstræde i København. 24.1.1742, no.7, opslag 120.
E: Christen Madsen Rønne. B:
1) Jens Christensen Rønne 4.
FM: Gabriel Ferdinand Milan, maler.

1923    Anne Kirstine Jørgensdatter i Ulkegade i København. 24.1.1742, no.8, opslag 124.
E: Oluf Jensen, favnsætter. B:
1) Kirsten Olufsdatter 16 uger.
Afdøde døde 12.10.1741.

1924    Kirsten Lauridsdatter i Prinsensgade på Christianshavn. 24.1.1742, no.9, opslag 126.
E: Laurids Kongsbak, koffardimatros.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 12.11.1741.

1925    Barbara Marie Loumann i København. 2.12.1741, no.10, opslag 128.
A:
1) far Agatius Loumann i Roskilde.
Afdøde døde 11.11.1741.

1926    Iver Iversen, ugift underknægt5 i København. 30.6.1741, no.11, opslag 135.
A:
1) søskendebarn g.m. Christian Steffensen, brygger
2) søskendebarn g.m. Niels Pedersen, kældermand.

1927    Houle Andersen i København. 26.9.1741, no.12, opslag 141.
A:
1) mor Bodil Houlesdatter i Sædding [i Bølling herred]
2) bror Jeppe Andersen, hos sin mor i Sædding
3) bror Morten Andersen i København
4) søster Karen Andersdatter, død. E:Houle Andersen i Sædding. 2B:
a Anders Houlesen
b Jens Houlesen
5) søster Maren Andersdatter, død, var g.m. Jens Lauridsen i Rækker Mølle [i Sædding sogn]. Efterlader 6 børn
6) søster Kirsten Andersdatter, død, var g.m. Poul Nielsen i Stengård [i Sædding sogn]. Efterlader 2 sønner
7) halvbror Christen Andersen i Sædding
8) halvbror Jeppe Andersen i Sædding, død uden børn.

1928    Peder Jensen, tømrersvend i Møntergade i København. 27.1.1742, no.13, opslag 147.
E: Maren Madsdatter. B:
1) Mette Pedersdatter 14
2) Bente Pedersdatter 12
3) Jens Pedersen 9
4) Niels Pedersen 5
5) Peder Pedersen 3.
FM: Niels Møller, skrædder.
Afdøde døde 9.6.1741.

1929    Anne Marie Madsdatter i Kristen bernikowstræde i København. 18.11.1741, no.14, opslag 149.
E: Peder Rasmussen, islandsfarer.
Arvinger angives ikke.

1930    Marie Nielsdatter i Møntergade i København. 18.5.1740, no.16, opslag 152.
E: Anders Jensen, brændevinsbrænder.
Afdøde efterlader en søn.
FM: morfar Niels Nielsen, kældermand på stedet.
Arv i boet efter afdødes mor Sidsel Jørgensdatter, skifte sluttet 11.1.1738.

1931    Christen Johansen Svejstrup, tømrersvend i Borgergade i København, der døde 14.6.1740, no.17, opslag 163.
E: Else Corneliusdatter. der døde 29.5.1741.
Arvinger angives ikke, dog nævnes hans søster Marie Johansdatter g.m. Mikkel Jensen, murersvend.
Enken var forlovet med Christoffer Hirsch, tømrersvend.
(Originale skiftebreve lbnr.172).

1932    Inger Svendsdatter i Lille Købmagergade i København. 3.2.1742, no. 18 og 19, opslag 204.
E: Christen Jensen, tømrer. B:
1) Inger Marie Christensdatter 7
2) Jens Christensen 4
3) Inger Christine Christensdatter 9 mdr.
FM: Christian Frederik Veflinge, hatstafferer.
Afdøde døde 10.7.1741.

1933    Jens Jensen Jetsmark, øltapper i Åbenrå. 10.2.1742, no.20, opslag 217.
E: Maren Jensdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 2.9.1741.

1934    Drude Jensdatter i Store Helliggejststræde i København. 10.2.1742, no.21, opslag 221.
E: Søren Pedersen, vægter. B:
1) Niels Sørensen 13
2) Hans Sørensen 8
3) Anne Sørensdatter 2.
Afdøde døde 19.11.1741.

1935    Niels Olufsen, øltapper i Lars Leistræde i København. 10.2.1742, no.22, opslag 224.
E: Elsebeth Jacobsdatter. B:
1) Jacob Nielsen 4½.
FM: Johannes Printz, stenhugger.

1936    Markus Andersen, tømrersvend i Studiestræde i København. 10.2.1742, no.23, opslag 226.
E: Ingeborg Andersdatter. B:
1) Hans Markussen 4.
FM: Rasmus Andersen, drejersvend på Holmen.
Afdøde døde 8.8.1741.

1937    Jens Pedersen, prammand i Store Helliggejststræde i København. 7.2.1741, no.24, opslag 228.
Enkemand efter Anne Nielsdatter. B:
1) Jens Jensen 18
2) Niels Jensen 14
3) FM: Oluf Hansen, prammand.

1938    Johan Henrik Grosskop, skomager i Vognmagergade i København, der døde 12.11.1741, no.25, opslag 280.
E: Else Clausdatter.
Arvinger angives ikke.

1939    Maren Rasmusdatter i Løngangsstræde i København, der døde 14.1.1742, no.26, opslag 284.
E: Jens Pedersen, tømrersvend.
Arvinger angives ikke.

1940    Magdalene Dorthe Koch i Lille Kongensgade i København. 16.2.1742, no.27, opslag 288.
E: Nikolaj Hintze, maler. B:
1) Cathrine Nikolajsdatter 8
2) Nikolaj Nikolajsen 6
3) Magdalene Gertrud Nikolajsdatter 4.
FM: Carl Frederik Koch, hoftrompeter på Kultorvet ved Nørreport.
Afdøde døde 30.11.1740.

1941    Niels Madsen, skomager i Lille Regnegade i København. 16.2.1742, no.28, opslag 292.
E: Ellen Mortensdatter. B:
1) Ellen Dorthe Nielsdatter 12.
FM: Niels Lauridsen Lund, bødker.
Afdøde døde 23.12.1740.

1942    Simon Johansen, urtekræmmer i Skidenstræde i København. 16.2.1742, no.29, opslag 296.
E: Eva Filipsdatter. B:
1) Margrethe Simonsdatter 22.
FM: Andreas Bondesen, urtekræmmer.
Afdøde døde i februar 1737.

1943    Cathrine Hansdatter i Kokkegade i København. 16.2.1740, no.31, opslag 298.
E: Hans Jensen, bager, nu proviantbager i Frederiksstad i Norge. B:
1) Agnethe Cathrine Hansdatter 8.
FM: mors [halv]bror Lorents Bentsen, sejlingsmand.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster g.m. Erik Iversen
2 husværten Didrik Christian Decher, organist i Helliggejst kirke.

1944    Evert Kellermann i København. 1.4.1741, no.32, opslag 319.
A:
1) bror Reinholt Kellermann
2) søster Anne Lisbeth Kellermann
3) søster Gertrud Kellermann
4) bror, død. 1B:
a Peder Kellermann.

1945    Jørgen Svendsen Pipgras, isenkræmmer på hjørnet af Klareboderne og Nørregade i København, der døde 22.7.1737, no.33, opslag 327.
E: Cathrine Margrethe Eygen. B:
1) Christine Jørgensdatter Pipgras 3.
Født værge: Lorents Pipgras.

1946    Bevilling at holde samfrændeskifte i København. 19.2.1742, no.33½, opslag 347.
Bevilling at holde samfrændeskifte efter Marie Riber i Strandgade på Christianshavn, enke efter Reguel Rasmussen, [begravet Helliggejst 19.12.1714], for sønner og svigersønner:
1) Jens Riber
2) Reguelsen (Regelsen)
3) M. Juul
4) Schmidt, justitsråd ved Brygmann.
(Afdødes mand, der var søn af Rasmus Regelsen, rådmand i Helsingør, død 23.12.1662, blev født 30.10.1659].

1947    Elsebeth Marie Jørgensdatter i Borgergade i København. 23.2.1742, no.34, opslag 352.
E: Jans Christensen Schou, islandsk bødkersvend. B:
1) Marie Jensdatter 22.
FM: Niels Lauridsen Lund, bødker.
Afdøde døde 25.3.1740.

1948    Hans Jørgen Foterer, knapmager i Badstuestræde i København, der døde 23.10.1740, no.35, opslag 360.
E: Birthe Børgesdatter Boll.
Første ægteskab med Susanne. B:
1) Johan Henrik Hansen Foterer 22, soldat
2) Hans Adam Hansen Foterer 17
3) Anne Marie Elisabeth Hansdatter Foterer 14.
FM: morbror Jens Christensen Kalundborg. skomager.

1949    Gundel Andersdatter i Hummergade i København. 24.2.1742, no.36, opslag 364.
E: Peder Ibsen, favnsætter. B:
1) Jørgen Pedersen 7
2) Peder Pedersen 2.
Afdøde døde 23.10.1740.

1950    Christian Godbersen, musikantsvend på hjørnet af Østergade og Pilestræde i København. 17.8.1741, no.37, opslag 366.
Arvinger angives ikke.

1951    Johan Christoffer Trumler i Skidenstræde i København. 11.4.1739, no.38, opslag 374.
E: Kirstine Sofie, der døde 17.3.1739. B:
1) Anne Dorthe Marie Johansdatter g.m. Gottlieb Schwarz, klejnsmed i Vigantsgade
2) Frands Johansen Holst, død. 1B:
a Dorthe Kirstine Frandsdatter Holst.
FM:
1 morfar Johan Peder von Köln
2 mosters mand Christian Milou, kobbersmed.
Afdøde døde 17.3.1738.

1952    Margrethe Hansdatter i Adelgade i København. 28.2.1742, no.39, opslag 391.
E: Christen Aalborg, bødker. B:
1) Niels Christensen 8
2) Hans Christensen 5
3) Erik Christensen 2.
FM: Jochum Daniel Danchert, klædevæver.
Afdøde døde 11.12.1741.

1953    Kirsten Hansdatter i Vingårdstræde i København. 28.2.1742, no.40, opslag 397.
E: Oluf Hansen, arbejdskarl. B:
1) Birthe Olufsdatter 8
2) Hans Olufsen 5
3) Peder Olufsen 3.
FM: Laurids Olufsen. øltapper.

1954    Karen Sørensdatter i Brolæggerstræde i København. 2.3.1742, no.41, opslag 2.
E: Mikkel Pedersen, tømrersvend. B:
1) Signe Kirstine Mikkelsdatter 8
2) Esbern Mikkelsen 9 mdr.
FM: Laurids Christensen, skibstømrer.

1955    Karen Pedersdatter i Købmagergade i København. 3.3.1742, no.45, opslag 6.
E: Hans Jørgensen, kornmåler. B:
1) Niels Hansen 35, ved halvbror Christen Jacobsen, kornmåler i Adelgade.
Afdøde døde 28.11.1739.

1956    Jens Jensen Møller, bryggerkarl ved Vestervold i København. 3.3.1742, no.46, opslag 8.
E: Sofie Clausdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 15.8.1741.

1957    Henrik Rasmussen Schmidt, skomager i Klosterstræde i København. 23.1.1742, no.47, opslag 10.
E: Maren Rasmusdatter.
Arvinger angives ikke.

1958    Johanne Margrethe Sørensdatter i Knabrostræde i København. 23.1.1742, no.48, opslag 18.
E: Johan Bigum, bager.
Første ægteskab med Gabriel Thomsen, bager. B:
1) Søren Thomsen 17
2) Thomas Thomsen 14
3) Magdalene Cathrine Thomasdatter 12
4) Jens Thomsen 8.
FM:
1 Zacharias Sørensen, bager
2 Rasmus Sørensen, bager.
Desuden nævnes afdødes bror Jørgen Bager.

1959    Hans Madsen, arbejdskarl i Badstuestræde i København. 16.3.1742, no.49, opslag 26.
E: Marie Sørensdatter. B:
1) Mathias Hansen 5.
FM: Peder Sørensen, kældermand.
Afdøde døde 3.3.1742.

1960    Anne Bretonville i Østergade i København. 5.1.1741, no.50, opslag 30.
Enke efter Etienne du Gay, vintapper. B:
1) Marianne du Gay
2) Margrethe du Gay.
FM: morbror Bretonville, sekretær.

1961    Opbudsbo i København. 18.6.1737, no.51, opslag 79.
Registrering af fallitbo hos Josef Meyer Levin ved Gammelstrand i København g.m. Clara davids.
Desuden nævnes:
1 hans bror Salomon Meyer Levin
2 hans svoger Hein Moses Goldschmidt.

1962    Jacob Johannes Qvant, brygger i Store Kongensgade i København. 22.1.1739, no.55, opslag 302.
Enkemand.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor i Fredericia med LV: Kjøbing i Fredericia.
Afdøde blev beskyldt for at have besvangret tjenestepigen Bolene Jensdatter.

1963    Laurids Jørgensen, brændevinsbrænder i Farvergade i København. no.54, opslag 377.
E: Marie Nikolajsdatter.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes søster Anne Jørgensdatter.

1964    Jacob Johansen Qvant, brygger i Ny Kongensgade eller Store Kongensgade i København. 25.6.1738, no.55, opslag 381.
Enkemand efter afdødes hustru, der var født i Sverige. A:
1) mor Barbara Jensdatter i tredje ægteskab med Peder Nielsen, bedemand i Middelfart, gift Middelfart 10.10.1683.
Mors første ægteskab med afdødes far Hans Andreassen Qvant
2) søster Johanne Marie Hansdatter Qvant, død uden børn.
Afdøde blev beskyldt for at have besvangret tjenestepigen Bolene Jensdatter.
Desuden nævnes Peder Nielsens broder Saxe Nielsen og dennes datter Anne Saxesdatter.
(Dele af skiftet opslag 302-372).

1965    Opbudsbo i København. 3.4.1742, no.56, opslag 217.
Registrering af fallitbo hos Henrik Walbom, urtekræmmer i København.

1966    Bernhard Kesler, gørtler i Springgade i København. 4.4.1742, no.57, opslag 2.
E: Birgitte Olufsdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 7.5.1739.

1967    Jørgen Vilhelm Plenge, kandestøber på Amagertorv i København. 17.7.1741, no.58, opslag 4.
E: Anne Sybille. B:
3) Frederik Louis Jørgensen Plenge.
Første ægteskab med Cathrine [Sørensdatter] Muus, død 1711. B:
1) Frederik Christian Jørgensen Plenge
2) Johannes Jørgensen Plenge, præst i Tjele og Vinge.
Litteratur: Efterretninger om familien Plenge af Th. Hauch Fausbøll i: Personalhistoriske Samlinger bd. 1 1906, side 68-72, 112-116, 200-209, 548-560.

1968    Peder Christensen, øltapper i Brolæggerstræde i København. 3.1.1741, no.59, opslag 11.
E: Karen Knudsdatter.
Arvinger kendes ikke.

1969    Christian Wolfram, brygger i Store Kongensgade i København. 6.4.1742, no.60, opslag 14.
E: Marie Brinch. B:
1) Christiane Marie Christiansdatter 2.
FM: Peder Svendsen, stolemager.
Afdøde døde 27.1.1741.

1970    Jacob Meyer, grovsmed i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 30.1.1739, no.61, opslag 21.
Enkemand efter Anne Marie Hansdatter. B:
1) Margrethe Dorthe Jacobsdatter 7
2) Cathrine Elisabeth Jacobsdatter 2.
FM: morbror Johan Hansen Lyder, spisemester på Vajsenhuset.

1971    Cort Helmer Wasmer, silke- og klædekræmmer i Højbrostræde i København, der døde 25.3.1740, no.62, opslag 102.
Enke efter Elisabeth Kellinghusen, død 12.3.1740. B:
1) Abigael Wasmer 8
2) Cathrine Wasmer 4
3) Cort Wasmer 3
4) Hans Albert Wasmer 2
5) Christian helmer Wasmer 3 uger, der døde.
FM:
1 morbror Andreas Kellinghusen
2 fars halvbror Johan Christian Westmark, kræmmer.
Desuden nævnes Helt Wasmer i London.

1972    Karen Andersdatter i Lille Brøndstræde i København. 18.4.1742, no.63, opslag 431.
E: Mogens Eggertsen, murersvend. B:
1) Anders Mogensen 13
2) Anne Dorthe Mogensdatter 9.

1973    Karen Jensdatter i Lille Strandstræde i København. 18.4.1742, no.64, opslag 433.
E: Jens Thygesen, kusk. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 6 mdr.
Afdøde døde 25.12.1741.

1974    Bente Margrethe Svendsdatter i Gammel Mønt i København. 16.5.1741, no.65, opslag 435.
E: Jens Rasmussen Berg, skrædder.
Arvinger angives ikke.

1975    Christian Lynge, prokurator i Fiolstræde i København. 3.2.1741, no.67, opslag 438.
E: Birgitte Cathrine Rasmusdatter Harbo. B:
1) Frederikke Christiane Christiansdatter Lynge g.m. Søren Christian [Christensen] Sinding præst [i Alsted og Bjergby på Mors]
2) Bolette Sofie Christiansdatter Lynge 12.
FM: farbror Nikolaj Lynge, sadelmager.
Afdøde døde 3.11.1740.

1976    Niels Jensen, ugift hyrekusk i Læderstræde i København. 22.4.1741, no.173, opslag 464.
A:
0) forældre Jens Jensen og Margrethe i Rode i [Sønder] Dalby sogn [i Fakse herred], begge døde
1) søster Ellen Jensdatter. død. 1B:
a Jens Pedersen i Nielstrup.
(I skiftet indlagt dele af lbnr.2009 opslag 471-472).

1977    Morten Jonassen, skomager i Knabrostræde i København. 23.2.1742, no.69, opslag 477.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) faster, enke efter Johan Bernt, glarmester
2) søskendebarn Laurids Johansen, bødker.

1978    Niels Nielsen Brath, værtshusmand i Sankt Pederstræde i København. 28.4.1742, no.70, opslag 479.
E: Dorthe Andersdatter. B:
1) Andreas Nielsen 9
2) Bertel Nielsen 5.
FM: Niels Christensen, herbergere.
Afdøde døde 6.8.1741.

1979    Karen Jensdatter i Vestergade i København. 28.4.1742, no.71, opslag 486.
E: Jørgen Friis, øltapper. B:
1) Christoffer Jørgensen 11
2) Jens Jørgensen 8.
FM: Bent Frandsen, portner i Nørreport.
Afdøde døde 20.2.1742.

1980    Sidsel Hansdatter i Hjortelængden i Nyboder i København. 28.4.1742, no.72, opslag 489.
E: Anders Pedersen, vægter. B:
1) Dorthe Cathrine Andersdatter 4.
FM: Sivert Danielsen, vægter, boende i Gothersgade.
Afdøde døde 8.12.1741.

1981    Dorthe Jacobsdatter Franchen i Fiolstræde i København. 28.4.1742, no.73, opslag 491.
E: Amdi Rasmussen, snedker. B:
1) Jacob Amdisen 27
2) Christian Amdisen 23
3) Amdi Amdisen 20
4) Rasmus Amdisen 15.
FM: Amdi Franch, sygetrøster i Konventhuset.
Afdøde døde 9.12.1740.

1982    Jacob Christensen Griis, skoflikker ved Vestervold ud for Vartov Kirkegård i København. 28.4.1742, no.74, opslag 500.
E: Dorthe Villumsdatter. B:
1) Peder Jacobsen 17.
FM: Peder Pedersen, rådstuetjener.

1983    Johan Lou i Store Færgestræde i København, der døde 24.3.1741, no.138, opslag 2.
A:
1) søster, død. 2B:
a Anne Agathe Køster g.m. Simon Johan Banche i Hamborg
b Anne Cathrine Køster i Hamborg
2) søster, død. 1B:
a Peder Henrik Arzberger i Stettin.

1984    Mette Jacobsdatter i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 1.8.1741, no.139, opslag 42.
E: Eskild Nielsen, brændevinsbrænder. B:
1) Kirsten Eskildsdatter 3½
2) Niels Eskildsen 1¼.
FM: Bertel Jørgensen Bang.

1985    Gregers Nielsen Sommer, ugift islandsk arbejdskarl i Borgergade i København. 2.3.1741, no.140, opslag 79.
Testamente af 28.2.1741. A:
1) mor Maren Andersdatter g.m. Claus Hansen Rønning.
Desuden nævnes:
1 afdødes farbror Christen Gregersen i Randers ved søn Christen Christensen, stolemager i København
2 Christen Christensen Sommer som beslægtet g.m. Cecilie Pedersdatter.

1986    Cathrine Gøtting i Store Grønnegade i København. 12.9.1742, no.141, opslag 128.
E: Anders Lauridsen. vægter. B:
1) Karen Andersdatter 3
21) Laurids Andersen 1¼.
FM: Frederik Kaas, stadstambur.

1987    Mads Svendsen, kældermand i Gammelmønt i København. 12.9.1742, opslag 130.
E: Margrethe Rasmusdatter. B:
1) Rasmus Madsen 13.
FM: Gallas Ibsen, skoleholder i Nikolaj Kirke fattiges skole.
Afdøde døde 5.1.1742.

1988    Jens Nielsen Tostrup, brændevinsbrænder i Vingårdstræde i København. 14.9.1742, no.143, opslag 134.
E: Mette Andersdatter. B:
1) Anne Jensdatter 9.
FM: Christen Nielsen Tostrup, brændevinsbrænder i Store Kongensgade.

1989    Christen Christensen Muldbjerg i Sankt Pederstræde i København. 23.8.1742, no.144, opslag 144.
E: Cathrine Nielsdatter. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter g.m. Niels Nielsen, konstabel
2) Maren Christensdatter g.m. Peder Jacobsen, matros.
Afdøde havde hængt sig selv i arresten.

1990    Severin Michael Kuur, auktionsdirektør ved Gammelstrand i København, der døde 25.3.1739, no.145, opslag 151.
E: Anne Margrethe Bast. LV: Søren Balling. B:
1) Jens Frederik Kuur 15.
FM: fars svoger Knud Kjær.
Arv i boet efter afdødes far Jens [Sørensen] Kuur, rådmand, var g.m. [Anne Mikkelsdatter] til:
1) afdødes bror Christian Jensen Kuur, præst [i Skjold præstegæld i Ryfylke provsti] i Kristiansand stift i Norge, død. 5B:
a Jens Kuur
b Hans Kuur
c Anne Marie Cathrine Kuur
d Sofie Kuur
e Christine Kuur
2) afdødes søster Abigael Marie Jensdatter Kuur, skifte 15.7.1730 lbnr.1662, var g.m. Christoffer Didrik Friedenreich, præst i Ålborg Budolfi. 3B:
a Else Margrethe Friedenreich
b Juliane Frederikke Friedenreich g.m. Bertel Kjærulf, birkedommer på Læsø
c Anne Cathrine Friedenreich
3) afdødes søster Else Anne Jensdatter Kuur, [begravet 31.5.1732] som enke efter Casper Vilhelm Schløsser, medikus [i Vajsenhuset, død 1731]. 1B:
a Jens Schløsser.
4) afdødes søster Anne Cathrine Jensdatter Kuur, død, var g.m. Malling. 1B:
a Frederik Christian Malling.
I boet et testamente af 22.2.1739 for Magnus Berg, hof-ridsemester [og elfenbensskærer], enkemand efter [afdødes søster]. [Testamentet ses i Sjællandske Registre 1739-1740 no.107, fol.111B, hvor arvingerne er hans søskende i Norge, heriblandt broderen Niels Eliassen i Borregård ved Frederiksstad].

1991    Jens Frandsen, klejnsmed i Dronningens Tværgade i København. 23.6.1742, no.146.
E: Anne Margrethe Davidsdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 12.11.1741.

1992    Kirsten Hansdatter i Store Fiolstræde i København. 20.9.1742, no.147, opslag 269.
E: Poul Andersen, arbejdsmand. B:
1) Anders Poulsen 6
2) Hans Poulsen 2.
Afdøde døde 15.5.1742.

1993    Rebekka Walther i Sofiegade på Christianshavn. 20.9.1742, no.148, opslag 272.
E: Gottlieb Knappe, snedker. B:
1) Johan Michael Gottliebsen 8.
FM: Johanne Borre, snedker ved Amagerport på Christianshavn.
Afdøde døde 28.4.1741.

1994    Peder Hansen, brændevinsbrænder i Borgergade i København. 22.9.1742, no.149, opslag 275.
E: Maren Lauridsdatter. B:
1) Barbara Pedersdatter 7
2) Peder Pedersen 2.
FM: Jens Mogensen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 11.4.1840.

1995    Andreas Nielsen Hjort, møller uden for Vesterport i København. 10.9.1741, no.150, opslag 284-286 og 294-349.
Enkemand efter Sofie Jensdatter Rønne. B:
1) Niels Andreassen 12
2) Jens Andreassen 9
3) Jochum Andreassen 5
4) Ellen Kirstine Andreasdatter 3.

1996    Lisbeth Berntsdatter i Amagergade på Christianshavn. 26.9.1742, no.151, opslag 350.
E: Gregers Mikkelsen, arbejdsmand.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 16.6.1742.

1997    Benjamin Gerlach, blikkenslager i Østergade i København. 6.9.1742, no.152, opslag 352.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Christian Davidsen. B:
1) Helene Dorthe Benjaminsdatter Gerlach 11
2) Anne Marie Benjaminsdatter Gerlach 8
3) Birgitte Benjaminsdatter Gerlach 5
4) Benjamin Benjaminsen Gerlach 4
5) Kirstine Cathrine Benjaminsdatter Gerlach 2
6) Charlotte Benjaminsdatter Gerlach 17 uger.
FM: Joachim Zielefeldt, barber.
Afdøde døde 29.3.1742.

1998    Martin Tepnor, væver i Klerkegade eller Skolemesterlængden i Nyboder i København. 7.11.1742, no.167, opslag 2.
E:Martha Clausdatter Kofoed. B:
1) Johan Christian Martinsen Tepnor 11
2) Marie Elisabeth Martinsdatter Tepnor 6.
FM: Johan Christian Schultz, væver.
Afdøde døde 28.9.1737.

1999    Clara Vibesdatter i Åbenrå i København. 7.11.1742, no.168, opslag 11.
E: Anders Olufsen, billedhuggersvend. B:
1) Christian Andersen 5.
FM: Bertel Brandt, skrædder i byens Sælgeboder eller Brøndstrædes Hospital.

2000    Christoffer Werchmeister, fiskal på Sankt Thomas i Vestindien. Skifte i København 8.11.1742, no.169, opslag 13.
E: Bolette Bruun. B:
1) Margrethe Kirstine Christoffersdatter Werchmeister.
FM: farbror Henrik [Knudsen] Werchmeister, præst i Føns og Ørslev.
Enkens førte ægteskab med Ramshart, kaptajn. Arv til børn.
Desuden nævnes [afdødes halvbror] Herluf Werchmeister, student.
(Se skifte efter afdødes far Knud Henriksen Werchmeister, præst i Vejlby, skifte Vends herred gejstlig 9.5.1729 lbnr.44).

2001    Jørgen Rasmussen, tømrersvend i Lille Brøndstræde i København, der døde 21.2.1741, no.170, opslag 37.
E: Cathrine Jensdatter, der døde 2.11.1741.
Hans A:
1) bror Hans Rasmussen, tømrersvend
og hans 5 søskende.
Hendes A:
1) bror Christen Jensen, falkoner i Falkonergården.

2002    Magdalene Olufsdatter i Lille Kongensgade i København, der døde 30.3.1740, no.172, opslag 135.
E: Hans Bertelsen, lærredshandler. B:
2) Lorents Hansen 12
3) Bertel Hansen 8.
Første ægteskab med Oluf Halvorsen, skipper. B:
1) Kirsten Olufsdatter 18.
FM: Christen Carlsen Seest.

2003    Mogens Elkjær, ugift prokurator i Vandkunsten i København, der døde 27.1.1736, no.178, opslag 304.
A:
1) søskendebarn Niels Jørgensen, hørkræmmer.

2004    Johannes Madsen, slagter i Vandkunsten i København. 16.11.17142, no.179, opslag 354.
E: Maren Hansdatter. B:
1) Hans Mathias Johansen 26
2) Maren Johansdatter 25
3) Peder Johansen 20.
FM: Peder Hansen, slagter.
Afdøde døde 27.4.1740.

2005    Opbudsbo i København. 30.7.1740, no.177, opslag 365.
Registrering af fallitbo hos Daniel Tromp, urtekræmmer på hjørnet af Rådhusstræde og Nytorv.
(Originale skiftebreve lbnr.177)

2006    Niels Lauridsen, møllersvend i Kattesundet i København. 18.5.1742, no.174, opslag 508.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 5.10.1741.

2007    Else Rasmusdatter Palch i Ulkegade i København. 26.9.1742, no.175, opslag 511.
E: Rasmus Knudsen Møller, øltapper.
Arvinger angives ikke.
Til stede var Peder Pedersen Palch fra Grenå i Jylland.

2008    Mette Knudsdatter Krag, ugift i København. 4.10.1742, no.176.
A:
1) mor Helene Else Frederiksdatter, enke efter Hans Metzner, løjtnant i Nakskov
Mors første ægteskab med afdødes far Knud Andersen Krag, købmand i Nakskov, skifte Nakskov 27.9.1719 lbnr.1109].
2) søster Ida Margrethe Knudsdatter Krag g.m. Jochum Holm, købmand i Nakskov ved farbror Anders Krag, prokurator i Nakskov.

2009    Opbudsbo i København. 14.6.1741, no.173, opslag 521.
Registrering af fallitbo hos Hieronymus le Noir, guldsmed i Lille Kongensgade og hustru, der har absenteret sig.
(Dele af skiftet opslag 471-472).
(Originale skiftebreve lbnr.176).

2010    Wentzel von Schop, kejserlig ritmester, der døde 22.1.1741 på besøg i Højbrostræde i København, no.180, opslag 2.
Arvinger angives ikke.

2011    Cathrine Hessen i Lars Leistræde i København. 21.6.1742, no.181, opslag 24.
Enke efter Nikolaj Dusch, rørbinder. B:
1) Margrethe Dusch 17
2) Henrik Dusch 12.
FM: Johan Christian Schutz, væver.

2012    Cathrine Fust i København. 10.11.1742, no.182, opslag 42.
Enke efter Jens Gamme Løbner. B:
1) Jørgen Hansen Moss, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 25.4.1741.

2013    Daniel Ulrik, skoleholder i Laksegade i København. 4.9.1738, no.183, opslag 46.
E:Anbne Cathrine. B:
1) Andreas Ulrik
2) Cathrine Marie Ulrik 24
3) Anne Elisabeth Ulrik 19.
Afdøde døde 3.9.1738.

2014    Daniel Marins, skræddersvend i Mikkel Bryggergade i København. 24.11.1742, no.184, opslag 104.
E: Rebekka Marie Martinsdatter.
Arvinger kendes ikke.

2015    Niels Pedersen Greve, skrædder i Lille Færgestræde i København. 11.12.1741, no.185, opslag 106.
E: Anne Christoffersdatter. B:
1) Peder Nielsen Greve.
Afdøde døde 11.11.1741.

2016    Ellen Lauridsdatter i København. 17.2.1741, no.186, opslag 146.
Enke efter Christen Christensen, kældermand. B:
1) Anne Marie Christensdatter 10.
FM: Thomas Pedersen ved Gammelstrand.
Desuden nævnes afdødes søster Dorthe g.m. Gunder Olufsen.

2017    Peder Colding, fuldmægtig i Amagergade på Christianshavn. 1.11.1741, no.187, opslag 155.
Enkemand efter Else Svendig. B:
1) Peder Svendig Colding 9
2) Johanne Marie Colding 4½.
Desuden nævnes afdødes kones søster Peder Dorthe Svendig.

2018    Hans Hansen Hoff, værtshusholder i bryggerlaugets gård uden for Vesterport i København. 30.11.1742, no.188, opslag 202.
E: Bodil Mikkelsdatter. B:
1) Hans Hansen 19
2) Dorthe Kirstine Hansdatter 18
3) Maren Hansdatter 16.
FM: Christian Ulrik Dan, hørkræmmer i Frederiksberggade.
Afdøde døde i februar 1742.Fortsættes side 3