Erik Brejls hjemmeside

Start

Hospitalernes skifteuddrag


[Hørningske Stiftelse]    [Randers Hospital]    [Ribe Hospital]   

[Varde Hospital]    [Viborg Hospital]    [Århus Hospital]   


Estvadgård Hospital    se    Ginding herreds godsskifter   

Gosmer Hospital    se    Hads herreds godsskifter   

Hansted Hospital    se bogen    Voer og Nim herreder   

Horsens Hospital    se bogen    Voer og Nim herreder   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Den Hørningske Stiftelse
Fæste- og Skifteuddrag
1762-1857
C 651 - 15


1 Sofie Marie Jacobsdatter Rise i organistboligen i Hørning [i Sønderhald herred]. 14.10.1762, fol.2.
Enke efter organist Ring, der døde 25.5.1742. B: Anders Ring, der har forestået organist- og skoleembedet siden farens død, Jacob Rise Ring 35, organist i Skive, Emerentse Ring 38, Birgitte Kirstine Ring 32 g.m. Niels Levinsen i Gundestrup, Kirsten Ring 23. FM: Morten Scheel, degn.

2 Margrethe Iversdatter Aagaard i Mellemmølle [i Voldum sogn i Galten herred]. 17.9.1763, fol.9.
E: Peder Jensen Winther. B: Marie Cathrine 22, Anne 19.

3 Fæstebrev på Mygind Mølle. 16.12.1765, fol.12B.
Mads Andersen Hofgaard fæster Mygind Mølle i Mygind sogn [i Sønderhald herred].

4 Karen Pedersdatter i Mellemmølle. 21.1.1771, fol.13.
Enke efter Jørgen Jacobsen Hasselbalch. B: Iver Jørgensen Hasselbalch i Bro Mølle. Af første ægteskab B: Kirsten Iversdatter Skalstrup g.m. Bent Kvist, degn i Voldum og Rud, Margrethe Iversdatter Skalstrup, [skifte 17.9.1763 lbnr.2], var g.m. Peder Jensen Winther i Mellemmølle. 2B: Marie g.m. Niels Jensen i Lime, Anne.

5 Peder Pedersen Møller og hustru Birthe Pedersdatter i Volkmølle i Essenbæk sogn [i Sønderhald herred]. 22.7.1771, fol.14B.
B: Søren i Volkmølle, Birthe g.m. Niels Sørensen Smed i Assentoft i Essenbæk sogn, Maren g.m. Søren Pedersen i Lindå i Todbjerg sogn.

6 Kirsten Christensdatter i Lindbjerg [i Harridslev sogn i Støvring herred]. 9.3.1779, fol.15.
E: Jens Christensen. B: Christen 29, Anne 27, Niels 26, Kirsten 22, Karen 20. FM: morbror Jens Christensen Mostrup i Harridslev.

7 Peder Jensen Winther i Mellemmølle. 4.12.1782, fol.16.
E: Helene Villadsdatter Kvist. LV: Christoffer Friis, birkedommer og forvalter på Clausholm. B: Jens Pedersen Winther 13. FM: farbror Jens Winther, gartner på Rosenholm. Første ægteskab med [Margrethe Iversdatter Aagaard, skifte 17.9.1763 lbnr.2]. B: Marie Cathrine Pedersdatter Winther, død, var g.m. Niels Amorsen i Lime. 1B: Jens 18, Anne Pedersdatter Winther g.m. Anders Harding, degn i Gimming og Lem i Støvring herred. Arv i boet efter afdødes svigermor Karen Pedersdatter, skifte 21.1.1771 lbnr.4.

8 Skøde på Volkmølle i Essenbæk sogn. 1.5.1695, fol.26B.
Knud Møller modtager skøde på Volkmølle fra oberst Hans Friis til Hevringholm, Tulstrup og Essenbæk. Årlig afgift af møllen til Hørning Hospital.

9 Skøde på Volkmølle. 19.1.1760, fol.27.
Søren Pedersen modtager skøde på Volkmølle fra forældre Peder Pedersen Møller og hustru Birthe Pedersdatter. Skøde 23.6.1713 fra sælgers far, og skøde 1.5.1695 lbnr.8 fra sælgers farfar Knud Møller.

10 Gavebrev i Hørning. 16.6.1696, fol.28B.
Gavebrev 16.6.1696 fra oberst Hans Friis til Hevringholm og Tustrup og søn major Gregers Friis til Tustrup på konge- og kirketienden af den gård i Hørning, som han har henlagt til organisttjenesten og som organist Ludolf Munich bebor.

11 Fæstebrev på en gård i Lindbjerg. 31.12.1783, fol.28B.
Christen Jensen fæster sin far Jens Christensen Kondrups fradøde gård i Lindbjerg, der tilhører organistembedet ved organist Anders Ring.

12 Mads Andersen Hofgaard, møller i Mygind Mølle. 22.7.1784, fol.29B.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Jensen i Linde, Jørgen Madsen i Revensmølle. B: Martha Marie 18, Marianne 15, Anders 13, Bodil Cathrine 11. FM: født værge Christen Hofgaard i Hadsund, mors halvbror Niels Jensen i Hvalløs.

13 Fæstebrev på en gård i Lindbjerg. 1.8.1786, fol.37.
Christen Pedersen fæster sin far Peder Poulsens gård i Lindbjerg, der tilhører organistembedet ved organist Anders Ring.

14 Maren Jensdatter i Lindbjerg. 27.7.1786, fol.37B.
E: Peder Poulsen. B: Christen 38, der fæster stedet, Poul 36, Jens 33, Anders 20, Anne g.m. Knud Christensen i Linde, Dorthe g.m. Poul Andersen sst.

15 Ansættelse af organist. 16.7.1763, fol.38B.
Jochum Bech Friis, stamherre til Tustrup, Hevringholm og Essenbæk, ansætter Anders Ring som organist i Hørning kirke, som bogholder ved Den Hørningske Stiftelse og som skoleholder ved stiftelsens skole efter sin far Niels Ring.

16 Søren Pedersen Møller i Volkmølle. 15.4.1789, fol.39.
E: Maren Sørensdatter. LV: Knud Sørensen i Råballe. B: Peder 21, Søren 18. FM: fasters mand Niels Sørensen i Assentoft.

17 Skøde på Volkmølle. 2.3.1789, fol.45.
Peder Sørensen modtager skøde på Volkmølle fra forældre Søren Pedersen og hustru Maren Sørensdatter. Skøde 19.1.1760 lbnr.9 fra sælgers far.

18 Fæstebrev på et hus i Hørning. 23.12.1792, fol.46B.
Søren Rasmussen i Hørning fæster det hus sst, som Peder Rasmussen Amme og hustru bebor.

19 Fæstebrev på et hus i Hørning. 21.11.1796, fol.47B.
Søren Jensen, ungkarl i Hørning, fæster det hus sst, som Søren Rasmussen fik i fæste efter sin svigerfar Peder Rasmussen Amme mod at få det hus i eje, som Søren Jensen har købt af Mikkel Jensen Smed. (Sml. lbnr.18).

20 Fæstebrev på Mellemmølle. 20.12.1796, fol.48B.
Jens Pedersen Winther fæster Mellemmølle, som hans mor bebor, og et tilkøbt sted i Lime.

21 Fæstebrev på Mygind Mølle. 20.12.1796, fol.49, 59B.
Anders Madsen Hofgaard fæster sin stedfar Hans Olufsens Mygind Mølle og et tilkøbt sted i Mygind. (Sml. lbnr.3).

22 Anders [Nielsen] Ring, bog- og skoleholder og organist i Hørning. 8.3.1798, fol.50.
E: Dorthe [Christensdatter] Høst. LV: Laurids Bording. B: Niels Christian Ring 22, Nille Sofie Ring 33 g.m. Johan Christian Steen, gartner på Hollufgård på Fyn, Anne Marie Ring 30 g.m. Theodor Herman Dalgaard, organist ved Mortens Kirke i Randers, Emerentse Birgitte Kirstine Ring 28 g.m. Jesper Egelund, bedemand i Viborg, Gertrud Helene Ring. FM: Peder Jordhøj, [Frederik] Rask, præst i Kristrup.

23 Rasmus Nielsen Kvottrup, skolelærer ved Den Hørningske Stiftelse. 27.3.1804, fol.61.
A:
1) mor Anne Marie Rasmusdatter i Kvottrup i Fårup sogn [i Sabro herred] i Århus Amt. LV: Søren Søndergaard til Brunsgård.
2) søster Mette Nielsdatter, død, var g.m. Jacob Lauridsen i Fårup. 3B: Johanne 12, Anne Cathrine 7, Marie 4
3) søster Abelone Nielsdatter g.m. Anders Jensen i Kvottrup.

24 Dorthe Jørgensdatter i Lindbjerg. 5.7.1805, fol.70.
E: Christen Pedersen. B: Lene 16, Marianne 14, Anders 11, Jørgen 8. FM: morbror Peder Jørgensen i Østrup.

25 Anne Marie Rasmusdatter i Mygind Mølle. 8.11.1806, fol.77.
E: Anders Madsen Hofgaard, møller. B: Maren 5, Mads 2. FM: morbror Søren Rasmussen Bødker i Andi i Skørring sogn [i Sønderhald herred].

26 Maren Sørensdatter i Volkmølle. 17.6.1816, fol.80.
Enke efter Søren Pedersen, skifte 15.4.1789 lbnr.16. B: Peder, der nu besidder møllen, Søren i Assentoft i Essenbæk sogn.

27 Fæstebrev på en gård i Lindbjerg. 26.8.1823, fol.81.
Peder Christensen, ungkarl i Lem, fæster Christen Jensens enkes gård i Lindbjerg, der er tillagt organistembedet i Hørning. (Sml. lbnr.11).

28 Fæstebrev på et hus i Hørning. 29.1.1827, fol.82.
Søren Nielsen i Hørning fæster Søren Jensens hus sst. (Sml. lbnr.19).

29 Fæstebrev på bolsted i Hørning. 7.11.1831, fol.83.
Rasmus Nielsen, ungkarl i Fårup i Krogsbæk sogn, fæster Søren Nielsen Kusks enke Inger Rasmusdatters bolsted i Hørning og ægter enken. (Sml. lbnr.28).

30 Gavebreve i Selling og Hinge. 13.4.1754, fol.84.
1) En gård i Selling i Ødum sogn, Galten herred, Dronningborg amt, matr. nr. 3, der bebos af Christen Rasmussen, henlægges til præsten i Årslev for inspektion ved Hørning Hospital
2) En gård i Hinge i Galten sogn, Galten herred, Dronningborg amt, matr. nr. 3, der har haft 2 beboere, henlægges til organistembedet i Hørning.

31 Arvefæsteskøde på Mellemmølle. 6.3.1832, fol.87B.
Peder Jensen Winther modtager arvefæsteskøde på Mellemmølle i Voldum sogn af sin far Jens Winther. (Sml. lbnr.20).

32 Fæstebrev på et sted i Hørning. 21.10.1833, fol.89.
Rasmus Nielsen i Fårup fæster Søren Nielsen Kusks fradøde sted i Hørning. (Sml. lbnr.29).

33 Skøde på Mygind Mølle. 31.12.1836, fol.90.
Mads Andersen, ungkarl i Mygind Mølle, modtager skøde på Mygind Mølle af sin stedmor Kirsten Christensdatter, enke efter Anders Madsen Hofgaard, hvis arving foruden omtalte Mads Andersen er Maren Andersdatter g.m. Søren Sørensen Balle i Hørning. (Sml. lbnr.25).

34 Fæstebrev på en jordlod i Mygind. 10.7.1838, fol.92.
Mads Andersen, møller i Mygind Mølle, fæster noget jord i Mygind, som hans far Anders Madsen har haft i fæste.

35 Testamente i Volkmølle. 9.2.1827, fol.92B.
Testamente for Peder Sørensen Møller og hustru Anne Nielsdatter i Volkmølle i Essenbæk sogn. Særlig arv til:
1) hans brorsøn Søren Sørensen Møller
2) hendes brordatter Eva Nielsdatter
3) hendes brorsøn Christen Nielsen i Tammestrup.

36 Skøde på en gård i Lindbjerg. 4.6.1856, fol.95B.
Christen Pedersen, ungkarl i Lindbjerg, modtager skøde på sin far Peder Christensens fradøde fæstegård i Lindbjerg i Harridslev sogn, der havde fæstebrev af 26.8.1823 lbnr.27, fra organist Anders Ring, organist og bogholder i Hørning.

37 Fæstebrev på et bolsted i Hørning.20.12.1856, fol.98.
Niels Sørensen i Hørning fæster sin stedfar Rasmus Nielsens bolsted i Hørning. (Sml. lbnr.32).

38 Skøde på en jordlod i Mygind sogn. 28.11.1857, fol.102.
Mads Andersen Hofgaard, møller i Mygind Mølle, modtager skøde på en jordlod i Mygind sogn, matr. nr. 26B. (Sml. lbnr.34).

SLUT
Randers Hospital
Skifteprotokol
1719-1815

Skifter
[1719-1786]
  
Skifter i Dronningborg amt
[1786-1790]   
[1791-1815]   


Randers Hospital
Skifteprotokol
1719-1786
C 651 - 360

1 Mikkel Jensen i Tørring i Øster Tørslev sogn. 4.9.1719, fol.2.
E: Maren Mortensdatter. LV: Jens Mortensen i Asferg. B: Jens 9 mdr. FM: mosters mand Niels Rasmussen i Kåtrup.

2 Jens Pedersen i Hald. 12.11.1720, fol.9.
Enkemand. B: Mads 27, Dorthe 21, Niels 14, Kirsten 11, Jens 9. FM: morbrødre Søren Madsen sst, Niels Madsen sst.

3 Jens Christensen Gram i Stovby i Hald sogn. 12.3.1721, fol.13B.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Villads Nielsen sst. B: Christen 12, Maren 7, Niels 4. FM: farbrødre Mads Christensen i Nørre Onsild, Kjeld Christensen, ladefoged på Bjellerup Ladegård. Skifte efter første hustru 24.9.1704. B: Anne.

4 Peder Pedersen i Ørrild i Fårup sogn. 22.11.1723, fol.18B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Anders Pedersen sst. B: Maren 19. FM: farbror Søren Pedersen i Kousted.

5 Jens Lauridsen i Kousted. 21.2.1724, fol.24.
E: Anne Andersdatter. LV: ældste bror Laurids Andersen i Bjerregrav. B: Maren 29 g.m. Christen Nielsen i Kousted, Anders 25, Christen 20, Maren 17. FM: morbror Niels Andersen. Af første ægteskab B: Laurids 40, Anne g.m. Jens Olufsen i Hvidsten.

6 Anne Jensdatter i Kousted. 25.6.1725, fol.29.
E: Jens Nielsen. A: bror Mads Jensen i Essendrup i Laurbjerg sogn.

7 Peder Andersen Stovby i Gjerlev. 7.6.1724, fol.34.
E: Anne Rasmusdatter. LV: far Rasmus Pedersen i Bjergby [i Borup sogn], bror Christen Rasmussen Winther. A: søskende Christen Andersen, Jens Andersen, Karen Andersdatter g.m. Jens Nielsen i Stangerum, Bodil Andersdatter g.m. Mads Pedersen i Gjerlev.

8 Christen Pedersen i Gjerlev. 11.6.1742, fol.40.
E: Maren Frandsdatter. LV: Christen Hansen i Ajstrup. B: Peder 13, Frands 11, Niels 8, Mette 5, Anne 2, Christen, nyfødt, der døde. FM: farbrødre Christen Pedersen i Bjerre, Mads Pedersen Hammer i Gjerlev.

9 Kirsten Pedersdatter i Stovby. 8.11.1734, fol.50.
E: Christen Jensen. B: Anne 2, Jens 8 uger. FM: mors stedfar Christen Christensen i Blenstrup.

10 Christen Thomsen i Hald. 26.9.1735, fol.51B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Mikkelsen Aidt i Skrødstrup. B: Anne g.m. Christen Møller i Gademølle, Kirsten forlovet med Christen Christensen i Hald, Anne forlovet med Knud Christensen, der fæster gården. (Enken kaldes også Maren Pedersdatter).

11 Laurids Bertelsen i Fårup. 16.10.1738, fol.52B.
E: Birthe Mikkelsdatter. B: Birthe i Handest på Overgård gods, Herman sst. på samme gods, Johan, rejst til København for 10 år siden.

12 Christen Pedersen Mariager i Øster Tørslev. 20.3.1741, fol.54B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Mikkel Andersen sst. B: Peder 7, Mette 5, Birthe 3. FM: farfar Peder Jensen.

13 Johanne Sørensdatter i Kousted. 29.12.1741, fol.57.
E: Peder Sørensen. B: Søren 6, Maren 3. FM: mors forældre Søren Pedersen Harbo og hustru Maren Pedersdatter i Kousted, mors svoger Anders Christensen sst.

14 Maren Christensdatter i Hald. 16.10.1747, fol.58.
E: Mads Jensen. B: Anne 20, Christen 16, Karen 14, Christen 11, Anne 10, Dorthe 8. FM: morbrødre Mads Christensen i Stovby, Søren Christensen i Hald.

15 Else Pedersdatter i Fårup. 10.6.1748, fol.62B.
Enke efter Christen Nielsen. B: Karen g.m. Frands Jørgensen i Hjørring, Maren g.m. Niels Christensen i Ørrild, Anne 32, Maren 32. FM: Anders Christensen i Fårup.

16 Peder Sørensen Harbo i Kousted. 29.10.1749, fol.64B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: far Laurids Christensen. B: Christen 6, Johanne 4, Laurids 1. FM: Niels Madsen i Kousted, Christen Christensen sst. Første ægteskab med [Johanne Sørensdatter, skifte 29.12.1741 lbnr.13]. B: Søren 14, Maren 11. FM: farbror Oluf Sørensen i Fårup, Anders Christensen i Kousted.

17 Anne Christensdatter i Fårup. 18.6.1750, fol.73B.
E: Henrik Jensen. A: søskende Karen Christensdatter g.m. Frands Jørgensen i Hjørring, Maren Christensdatter g.m. Niels Christensen i Ørrild, Maren Christensdatter g.m. Christen Nielsen i Nørbeg. Arv efter [afdødes mor Else Pedersdatter], skifte 10.6.1748 lbnr.15. Desuden nævnes enkemandens bror Niels Jensen i Ushuset.

18 Birthe Christensdatter, ugift i Hald. 1.9.1750, fol.77.
A: søskende Knud Christensen i Hald, Christen Christensen, Mads Christensen, død. 2B: Christen 13, Jørgen 10. FM: stedfar Christen Lauridsen, Søren Hansen.

19 Jens Nielsen Gudfar i Kousted. 22.11.1751, fol.84.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Jensen i Ørrild. B: Anne 23, Peder 19, Niels 17. FM: Christen Nielsen Gudfar i Kousted.

20 Laurids Jensen i Kousted. 25.4.1754, fol.87.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Jens 16, Niels 12, Maren 9. FM: Christen Gudfar sst.

21 Niels Jensen i Ørrild. 2.4.1759, fol.91.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Peder Christensen sst, bror Anders Pedersen, møller i Kvottrup Mølle. B: Mette 16, Jens 14, Peder 12, Anne 8, Anders 6. FM: farbror Anders Jensen i Tørslev.

22 Niels Christensen Levring, tjenestekarl i Ørrild. 25.4.1759, fol.96.
A:
1) morbrors børn: Jens Jensen i Komdrup, Erik Jensen i Jennum, Peder Jensen i Tystrup på Sjælland, Maren Jensdatter g.m. Jens Sørensen, overartillerimester i København, Anne Jensdatter g.m. Anders Jacobsen i Ålum, Maren Jensdatter
2) mosters børn: Karen Jensdatter g.m. Søren Jensen i Ørrild, Else Jensdatter g.m. Anders Sørensen i Over Fussing.

23 Peder Christensen Snedker i Ørrild. 30.5.1759, fol.99B.
E: Maren Andersdatter. LV: bror Niels Andersen i Fårup. B: Christen 13, Anders 12, Søren 11, Kirsten 4, Peder 1. FM: Niels Jensen Gram.

24 Peder Jensen Kondrup. 15.10.1760, fol.102B.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Madsen i Svejstrup. B: Johanne 24, Jens 22, Jens 18, Laurids 14, Mads 12, Søren 8. FM: morbrødre Peder Jensen i Kousted, Christen Jensen i Spentrup, Mads Jensen i Asferg.

25 Christen Jensen Gram i Stovby i Hald sogn. 30.11.1762, fol.106B.
E: Anne Jensdatter. B: Kirsten 27, Maren g.m. Morten Christensen i Gjerlev, Anne 22, Kjeld 20, Jens 11. FM: morbror Niels Jensen i Gassum.

26 Gertrud Sørensdatter i Hald. 28.9.1761, fol.108.
A: søster Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Hansen i Sødring på Sødringholm gods, søster Maren Sørensdatter, død. 4B: Jens Jensen i Sødring, Søren Jensen i Tustrup ved Rygård Strand, Mikkel Jensen i Sødring, Christen Jensen sst.

27 Knud Christensen i Hald. 25.7.1763, fol.109.
E: Anne Christensdatter. LV: Anders Andersen sst. A: bror Christen Christensen i Hald, Mads Christensen, død. 2B: Christen, tjener Johan Frimodt, brygger på Nørregade i København, Jørgen i Hald. (Sml. lbnr.18).

28 Niels Christensen i Ørrild. 19.12.1768, fol.117.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Christensen Harbo i Ørrild. A: nævnes ikke. (Sml. lbnr.34).

29 Mads Jensen i Hald. 7.3.1770, fol.119, 124.
Enkemand efter Maren Christensdatter, [skifte 16.10.1747 lbnr.14]. Afkald fra B:
1) Dorthe Madsdatter g.m. Thomas Pedersen
2) Anne Madsdatter g.m. Jens Mikkelsen
3) Christen Madsen, der overtager gården
4) Christen Madsen
Øvrige B:
5) Anne Madsdatter
6) Karen Madsdatter
FM: farbror Jens Jensen i Hald, Mads Christensen i Støvring.

30 Maren Lauridsdatter i Kousted. 4.12.1771, fol.120.
E: Thomas Pedersen. Første ægteskab med [Peder Sørensen Harbo sst, skifte 29.10.1749 lbnr.16]. B: Christen 28, Johanne 25, Laurids 24. FM: farbror Oluf Sørensen i Fårup.

31 Niels Gram i Ørrild. 17.2.1772, fol.120B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Niels Pedersen sst. A: bror Christen Gram på hospitalets gods i Stouby, søster Maren Jensdatter i Stouby, død. 2B: Jens Pedersen, Christen Pedersen, halvsøster Anne i Gjerlev, død uden livsarvinger, halvsøster Birthe g.m. Niels Jensen i Gassum.

32 Jens Nielsen Møller i Hald. 8.1.1772, fol.122.
E: Anne Christensdatter. LV: Anders Andersen sst. A: mor Anne Lauridsdatter, søskende Laurids Nielsen 34, Maren Nielsdatter g.m. Christen Sørensen i Linde på Ditlev Kirketerps gods [Dronningborg], Else Nielsdatter g.m. Niels Nielsen i Mejlby på Mikkel Bjerrings gods, halvsøskende Niels Knudsen 25, Karen Knudsdatter 17. FM: far Knud Joensen i Hald.

33 Thomas Jensen i Norup. 5.5.1773, fol.125.
E: Karen Mikkelsdatter. B: Kirsten 23, Anne 19, Niels 16, Karen 8. FM: morbror Jens Mikkelsen sst.

34 Maren Christensdatter i Ørrild i Fårup sogn. 10.6.1773, fol.126.
Enke efter [Niels Christensen sst, skifte 19.12.1768 lbnr.28]. B: Alhed 29, Christen 27, Else 23, Anne 20, Peder 16. FM: farbror Gregers Christensen i Fårup.

35 Anders Nielsen i Øster Tørslev. 5.7.1774, fol.126B.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Peder Nielsen i Tørslev. B: Anne 25, Kirsten 20, Niels 19. FM: Anders Rasmussen i Tørslev, Poul Nielsen i Ilshøj.

36 Karen Jensdatter i Kousted. 1.4.1776, fol.129B.
E: Thomas Pedersen. A: søskende Maren Jensdatter g.m. Christen Rasmussen i Gjerlev, Kirsten Jensdatter, enke efter Morten Rasmussen, Anne Jensdatter. FM: Peder Stensgaard i Kousted, Jens Sørensen i Spentrup.

37 Anne Christensdatter i Hald. 24.3.1773, fol.133B.
E: Christen Madsen. A: søsterdatter Maren Christensdatter g.m. Peder Andersen i Hald.

38 Afkald i Svenstrup Hovgård. 16.9.1776, fol.134, 134B.
Afkald fra Birgitte Christensdatter g.m. Mikkel Christensen i Svenstrup Hovgård for arv efter stedfar Anders Jensen og mor Karen Pedersdatter til bror Peder Christensen.

39 Afkald i Borup Mølle. 16.9.1776, fol.134, 134B.
Afkald fra Anne Andersdatter g.m. Anders Pedersen i Borup Mølle for arv efter far Anders Jensen og fra mor Karen Pedersdatter til bror Peder Christensen.

40 Niels Christensen Harbo i Ørrild. 12.10.1779, fol.135.
E: Maren Nielsdatter. A:
1) bror Mikkel Christensen Harbo i Fårup
2) søster Karen Christensdatter g.m. Henrik Jensen, skrædder på hospitalets gods i Fårup
3) søster Anne Christensdatter g.m. Jørgen Olufsen, stenhugger i Søllerød på Sjælland
4) brorsøn Christen Christensen i Hegedal på Madam Wassards gods
5) brorsøn Christen Christensen, daglejer i Randers.
Desuden nævnes enkens søstersøn Jens Pedersen, der tjener i Asferg.

41 Frands Christensen i Gjerlev. 4.3.1780, fol.136B, C 651-361 fol.10B.
E: Karen Nielsdatter. LV: svoger Peder Madsen i Blenstrup. B: Christen 17, Maren 15, Anne 13. FM: farbrødre Niels Christensen Gjerlev, birkedommer og forvalter på Fussingø, Peder Christensen, hospitalsbonde i Gjerlev.

42 Anne Pedersdatter i Hald. 13.4.1780, fol.137.
E: Jens Christensen. B: Christen, smed i Hald, Peder på stedet, Laurids i Øster Tørslev på hospitalets gods, Christen, tjener i Linde, Maren 31, Else 32, Anne g.m. Peder Christensen i Linde på Dronningborg gods.

43 Jens Christensen i Hald. 28.1.1782, fol.139B.
[Enkemand efter Anne Pedersdatter, skifte 13.4.1780 lbnr.42]. B: Christen, smed i Hald, Maren g.m. Jens Nielsen i Hald, Peder 50 på stedet, Laurids i Øster Tørslev på hospitalets gods, Christen 44, Anne g.m. Peder Christensen i Linde, Else 34.

44 Else Jensdatter i Hald. 3.7.1786, fol.140.
E: Niels Jørgensen. B: Anne 18, Anders 15. FM: Christen Christensen Lem i Mellerup, Mads Jensen i Hald, Niels Christensen Støvring i Hald.Randers Hospital
Skifteuddrag for Dronningborg Amt
1786-1790
C 651 - 361


45 Anne Nielsdatter, der døde i Stovby. 13.7.1786, fol.1.
A:
1 søster Karen Nielsdatter g.m. Kjeld Christensen i Stovby
2) halvsøster Maren Nielsdatter, tjener i Kongsvad Mølle
3) halvsøster Kirsten Nielsdatter.
FM:
1 Peder Madsen
2 Jørgen Sørensen.
Afdøde havde arv efter sin mor Mette Caspersdatter, enke efter Niels Sørensen i Fristrup i Klejtrup sogn på Hersomgård gods.

46 Jens Pedersen Lassen i Gjerlev. 27.5.1786, fol.2.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mathias Ellidsbøl, degn i Sønder og Nørre Kongerslev og i Komdrup. B:
1) Peder Jensen 14
2) Maren Jensdatter 12
3) Peder Jensen 9.
FM:
1 farbror Jens Pedersen i Kondrup i Råsted sogn på hospitalets gods
2 farbror Mads Pedersen i Bjergby
3 Peder Christensen Midtiby i Gjerlev.

47 Jens Jensen i Hald. 2.11.1786, fol.8B.
A:
1) bror Mads Jensen i Hald, skifte 7.3.1770 lbnr.29]. 4B:
a Christen Madsen den ældre i Hald
b Christen Madsen den yngre i Hald
c Anne Madsdatter, død, var g.m. Jens Mikkelsen i Hald på Gjessinggård gods. 2B: Maren 27, Mads 18
d Dorthe Madsdatter, død, var g.m. Thomas Pedersen i Hald. 3B: Maren 18, Thomas 17, Karen 15
2) bror Niels Jensen, brændevinsbrænder i København, død. B: 2 sønner og 1 datter, hvoraf den ene søn hedder Jens.
Afdøde døde 31.10.1786.

48 Anne Andersdatter i Øster Tørslev. 1.10.1787, fol.9, 11.
E: Laurids Jensen. B: Anne 9, Birthe 6, Anders 3. FM: mosters mand Christen Jensen Hjuler i Øster Tørslev.


Randers Hospital
Skifteuddrag for Dronningborg Amt
1791-1815
C 651 - 362


49 Karen Nielsdatter i Gjerlev. 26.10.1791, fol.2.
Enke efter Frands Christensen, skifte 4.3.1780 lbnr.41. B: Christen 30, der fæster gården, Maren g.m. Knud Jensen i Kærby på Kjellerup gods, Anne 24.

50 Maren Jensdatter i Gjerlev. 2.3.1793, fol.7, 47.
E: Poul Pedersen Kusk. B: Anne Marie 5, Anne 3, Gertrud 12 uger. FM: morbror Poul Jensen i Dalbyneder.

51 Anders Nielsen i Fårup. 19.12.1793, fol.14.
E: Inger Jacobsdatter. LV: Christen Flade i Fårup. B: Niels 12, Maren 6, Jacob 3, Laurids 13 uger. FM: Søren Pedersen i Fårup.

52 Anders Lauridsen, ugift karl i Ørrild. 23.1.1794, fol.15B.
A: søskende Poul Lauridsen i Hastrup, Andreas Lauridsen i Randers, Morten Lauridsen i Hammershøj, Kirsten Lauridsdatter 30.

53 Maren Andersdatter i Ørrild. 31.3.1796, fol.17B.
Enke efter Peder Christensen, [skifte 30.5.1759 lbnr.23]. B: Anders Pedersen i Borup Mølle, død. 3B: Peder 26, Anders 21, Karen 18, Søren Pedersen i Fårup, Kirsten Pedersdatter 38 på stedet, Peder Pedersen 36 sst.

54 Else Thøgersdatter i Øster Tørslev. 22.11.1796, fol.19, 28.
E: Peder Jensen Frost. A: søskende Johanne Thøgersdatter g.m. Christen Nielsen i Dalbyneder på Sødringholm gods, Maren Thøgersdatter g.m. Niels Mikkelsen Bødker i Øster Tørslev, Karen Thøgersdatter g.m. Mikkel Christensen Bødker sst, Jens Thøgersen 34, tjener på Kongens Bryghus i København, halvbror Anders Thøgersen 16.

55 Kjeld Christensen Gram i Stovby. 9.2.1797, fol.21B, 29B, 36B, 42.
E: Karen Nielsdatter. LV: Oluf Christensen sst. A:
1) bror Jens Christensen Gram i Randers
2) søster Maren Christensdatter, død.
Første ægteskab med Morten Kjærsgaard i Gassum. 1B:
a Christen Mortensen 28, garder-rekrut
Andet ægteskab med Niels Jensen Søndergaard i Gassum. 2B:
b Maren Nielsdatter 21
c Morten Nielsen 18
FM: farbror Peder Jensen Søndergaard i Kattrup
3) halvsøster Anne Christensdatter g.m. Peder Madsen i Stovby, begge døde. 2B:
a Christen Pedersen i Stovby
b Kirsten Pedersdatter g.m. Christen Eskildsen i Stovby.

56 Anne Sørensdatter i Ørrild. 1.12.1797, fol.32, 39, 44.
E: Christen Gram, A: søskende Anne Sørensdatter, enke efter Niels Jensen i Ørrild, Johanne Sørensdatter 60 i Ørrild. FM: Poul Sørensen sst.

57 Else Jensdatter i Hald. 11.6.1801, fol.49B.
E: Christen Juul. B: Christen 13, Anne 10.

58 Peder Christensen Mariager i Øster Tørslev. 30.7.1803, fol.52B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Christian Schustrup i Øster Tørslev. B: Christen 25, Niels 23, Christen 19. FM: Christen Clemensen, udflytter.

59 Christen Madsen i Hald. 2.8.1803, fol.53.
E: Anne Eskildsdatter. Testamente af 28.2.1784.

60 Thomas Pedersen i Vindingholm, udflyttet fra Kousted. 14.1.1805, fol.54.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Peder Pedersen Snedker i Dalsgård. B: Karen 26, Christen 25, Anne 23, Laurids 21, Anne Marie 13. FM: Jens Sørensen Vammen i Kousted.

61 Peder Christensen Midtiby i Gjerlev. 8.5.1809, fol.61B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Christensen i Gjerlev. B: Christen 40, Maren 36, Frands 24, Kirsten 21, Anne 13. FM: Christen Frandsen i Gjerlev.

62 Mette Nielsdatter i Øster Tørslev. 2.9.1811, fol.69, 80B.
E: Enke efter Peder Christensen Mariager, [skifte 30.7.1803 lbnr.58]. B: Christen 32, Niels 30, Christen 27, købmandskarl i Skælskør.

63 Laurids Jensen Gregersen i Stadsgård, udflyttet fra Øster Tørslev. 17.1.1814, fol.76B, 81B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Anders Thomsen i Tommestrupgård på Øster Tørslev Mark. B: Peder 22, Anne 20, Karen 18, Jens 15. FM: morbror Niels Pedersen Lauridsen i Øster Tørslev. Af første ægteskab B: Anne g.m. Christen Juul i Hald, Birthe g.m. Jens Christensen Smed i Hald, Anders 28, soldat i 2. Jyske Infanteriregiment.

Ribe Hospital
Skifteprotokol
1719-1794

[1719-1763]    [1763-1794]   


Ribe Hospital
Skifteprotokol
1719-1763
C 658 - 44


1 Peder Nielsen [Horslund], badskær i Skast. 25.9.1719, fol.1.
E: Ellen Jensdatter. LV: Søren Jensen i Nørre Grisbæk [i Vejrup sogn]. B:
1) Maren Pedersdatter 20
2) Kirsten Pedersdatter 18
3) Niels Pedersen 8
4) Jens Pedersen 6.
FM: farbror Laurids [Nielsen] Horslund, præst i Kollerup og Vindelev.

2 Christen Clausen i Tarm. 3.5.1720, fol.4.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Poul Christensen i Tarm. B:
1) Maren Christensdatter 18
2) Sidsel Christensdatter 16
3) Claus Christensen 12
4) Christen Christensen 7
5) Kirsten Christensdatter 4.
FM:
1 Just Jensen i Tarm
2 Peder Poulsen i Tarm
3 Enevold Andersen i Tarm.

3 Peder Pedersen i Lønne. 9.8.1720, fol.6.
E: (Navn angives ikke). B:
1) Peder Pedersen 22
2) Kirsten Pedersdatter 20
3) Birthe Pedersdatter 18.
FM: farbror Joen Pedersen i Lønne.

4 Karen Jensdatter i Jerne. 8.11.1720, fol.7.
E: Christen Nissen. B:
1) Jens Christensen
2) Anne Christensdatter
3) Nis Christensen.
FM: Jens Jensen i Jerne.
Afdøde døde 2.10.1720.

5 Kirsten Villadsdatter i Jerne. 8.11.1720, fol.8B.
E: Nis Sørensen. B:
1) Lambert Nissen 13
2) Villads Nissen 9.
FM: Villads Hansen i Jerne.
Afdøde døde primo juni 1720.

6 Søren Nielsen i Hennebjerg. 16.12.1720, fol.10.
E: Anne Knudsdatter. LV: bror Jørgen Knudsen i Lønne sogn. B:
4) Else Sørensdatter 14
5) Niels Sørensen 12
6) Abelone Sørensdatter 9
7) Mette Sørensdatter 6.
FM:
1 Søren Nielsen i Hennebjerg
2 Peder Mikkelsen i Hennebjerg.
Skifte efter første hustru Varde 9.3.1702. B:
1) Oluf Sørensen i Dyreby [i Henne sogn]
2) Anne Sørensdatter
3) Sidsel Sørensdatter.
Afdøde døde 18.11.1720.

7 Gertrud Jørgensdatter i Rovst [i Grimstrup sogn]. 14.2.1721, fol.12B.
E: Peder Thomsen. B:
1) Ellen Pedersdatter 2.
FM: morbror Niels Jørgensen i Rovst.
Afdøde døde 13.1.1721.

8 Hans Nielsen i Borre [i Ål sogn]. 18.4.1721, fol.13.
E: Birthe Hansdatter. A:
1) far Niels Hansen i Borre.

9 Niels Sørensen i Mosevrå [i Oksby sogn]. 19.4.1721, fol.14.
E: Anne Bakkensdatter. LV: far Bakken Boisen i Ho. B:
1) Gunder Nielsdatter 14
2) Niels Nielsen 12½
3) Mette Nielsdatter 11
4) Maren Nielsdatter 9
5) Karen Nielsdatter 8
6) Anne Nielsdatter 3
7) Kirsten Nielsdatter 1.

10 Søren Nielsen i Hennebjerg. 20.4.1721, fol.16B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Sørensen i Klinting [i Henne sogn].
B:
1) Niels Sørensen 5
2) Kirsten Sørensdatter 3
3) Søren 3 mdr.
FM: Niels Mikkelsen i Hennebjerg.

11 Niels Christensen i Lustrup [i Ribe sogn]. 20.1.1722, fol.18.
E: Maren Ibsdatter. LV: Peder Andersen. A:
1) halvsøster Anne Christensdatter i Kærbøl [i Farup sogn]
2) halvsøster Lene Christensdatter i Almind sogn ved Viborg.
FM: Søren Graversen i Kærbøl.
Afdøde døde 9.1.1722.

12 Maren Madsdatter i Høm [i Seem sogn]. 31.9.1721, fol.19B.
E: Jens Andersen. A:
1) søster Sofie Madsdatter.
FM: Niels Jensen i Høm.

13 Anne Knudsdatter i Ravning [i Kalvslund sogn]. 2.10.1722, fol.20.
E: Jens Pedersen. A:
1) forældre Knud Jespersen og hustru, der har aftægtskontrakt af 20.2.1721.

14 Anne Joensdatter i Brøndum. 2.5.1722, fol.20B.
E: Svend Christensen. B:
1) Mette Svendsdatter 14, lam og vanfør
2) Anne Svendsdatter 6
3) Ingeborg Svendsdatter 4.
FM:
1 Jørgen Hansen i Brøndum
2 Jeppe Lauridsen i Nebel
3 Villads Jepsen i Rovst.

15 Nis Hansen i Høm. 2.10.1722, fol.21.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Christensen i Høm. B:
1) Maren Nisdatter 5
2) Hans Nissen 2.
FM:
1 Peder Christensen i Høm
2 Christian T. Hansen, hospitalsforstander.

16 Nis Knudsen i Tved [i Ribe sogn]. 26.9.1722, fol.21B.
E: Maren Madsdatter. LV: Jens Nielsen. A:
1) bror Jørgen Knudsen i Tange, død. To børn, hvis navne ikke angives
2) søster Ingeborg Knudsdatter g.m. Jørgen Villadsen i Tved
3) søster Mette Knudsdatter, død. E: Hans Nielsen Gasse i Ribe. Syv børn, hvis navne ikke angives
4) søster Bodil Knudsdatter g.m. Thomas Hansen på Lund mark.

17 Eskild Madsen i Hedegård [i Hjortlund sogn]. 31.8.1723, fol.25B.
E: Inger Johansdatter. A:
1) bror Peder Madsen i Kærbøl
2) søster Maren Madsdatter i Kærbøl nu g.m. Anders Knudsen, hvis søn Niels Hansen overtager fæster og ægter enkens datter
3) søster Dorthe Madsdatter i Hedegård g.m. Niels Mikkelsen.
Enkens børn af første ægteskab B:
1) Karen Sørensdatter g.m. Peder Bertelsen
2) Gertrud Sørensdatter g.m. Frederik Kloby
3) Anne Sørensdatter
4) Maren Sørensdatter der ægter Niels Hansen.

18 Kontrakt i Drostrup [i Læborg sogn]. 3.3.1725, fol.26B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Knud Pedersen i Drostrup. B:
1) Hans Nielsen, der overtager fæstet
2) Anne Nielsdatter g.m. Jens Iversen
3) Maren Nielsdatter 19
4) Dorthe Nielsdatter
5) Anne Nielsdatter 11.

19 Kontrakt i Tved. 16.1.1725, fol.27.
E: Bodil Villadsdatter. LV: Jørgen Villadsen. B:
1) Hans Sørensen, der overtager fæstet
2) Bodil Margrethe Sørensdatter g.m. Poul Simonsen
3) Maren Sørensdatter 17
4) Dorthe Sørensdatter 15
5) Anne Sørensdatter 12.
FM:
1 Jeppe Terkildsen
2 Oluf Hansen i Tange
3 Poul Simonsen i Gunderup.

20 Maren Hansdatter i Lustrup. 27.4.1724, fol.27B.
E: Anders Andersen. A:
1) søskendebarn Jens Jepsen i Øster Hjerting
2) søskendebarn Maren Jepsdatter i Hviding
3) søskendebarn Gertrud Johansdatter g.m. Thomas Hansen, skrædder i Brøns
4) søskendebarn Maren Johansdatter i Vesterbæk.

21 Ellen Jensdatter i Lund. 20.4.1723, fol.28.
E: Hans Lauridsen. B:
1) Johanne Hansdatter 28
2) Inger Hansdatter 26
3) Karen Hansdatter 25.

22 Anne Madsdatter i Klinting. 18.5.1726, fol.29B, 69.
E: Niels Sørensen. B:
1) Karen Nielsdatter 28
2) Gye Nielsdatter 24
3) Anne Nielsdatter 21, der ægter Jens Christensen ved fæsteoverdragelse 1.4.1730.

23 Anne Knudsdatter i Hennebjerg. 18.5.1726, fol.31.
Enke efter Søren Nielsen, [skifte 16.12.1720 lbnr.6]. B:
1) Else Sørensdatter 20
2) Niels Sørensen 18
3) Abelone Sørensdatter 15
4) Mette Sørensdatter 12.
FM: halvbror Oluf Sørensen i Dyreby.

24 Christen Nielsen i Vivtrup (Vestorp) [i Haderup sogn]. 8.10.1726, fol.33.
E: Inger Knudsdatter. LV: Jens Thygesen i Løvig [i Haderup sogn]. B:
1) Christen Christensen 13
2) Maren Christensdatter 9.

25 Mads Bruun i Tobøl [i Guldager sogn]. 28.10.1726, fol.33B.
E: Kirsten Pedersdatter. B:
5) Peder Madsen i Orten [i Varde landsogn]
6) Christen Madsen 19, i Ribe latinskole
7) Jens Madsen 16
8) Kirsten Madsdatter 14
9) Søren Madsen 10
10) Johanne Madsdatter 9
11) Anne Madsdatter 7
12) Kirsten Madsdatter 3.
FM:
1 Christian Terkild Hansen, forstander i Ribe Hospital
2 Jens Nielsen i Mejls [i Varde sogn]
3 Niels Iversen i Nebel
4 Oluf Pedersen i Gadegård
5 Christen Mikkelsen i Hundhale [i Nørre Nebel sogn]
6 Mads Lauridsen i Skyhede [i Ovtrup sogn].
Af første ægteskab B:
1) Peder Madsen i Orten
2) Niels Madsen i Linding [i Torstrup sogn]
3) Knud Madsen i Olling i Torstrup sogn.

26 Laurids Sørensen i Vester Vrøgum [i Ål sogn]. 4.8.1727, fol.36B.
E: Mette Terkildsdatter. LV: Hans Terkildsen i Billum. B:
1) Karen Lauridsdatter 8.
FM: Lambert Pedersen i Vester Vrøgum.

27 Hans Nielsen i Astrup i Brøndum sogn. 2.9.1727, fol.38B.
E: Anne Gregersdatter. LV: Bent Gregersen i Nebel. B:
1) Maren Hansdatter 12½.
FM: farfar Niels Hansen.

28 Mikkel Christensen i [Nørre] Nebel. 10.6.1728, fol.39B.
Enkemand. B:
1) Christen Mikkelsen i Hundhale
2) Mette Mikkelsdatter
3) Johanne Mikkelsdatter.
FM: Christen Jepsen i Søhuset.

29 Thomas Hansen og hustru Ellen Pedersdatter i Novrup [i Jerne sogn]. 6.9.1728, fol.41.
B:
1) Peder Thomsen i Rovst
2) Kirsten Thomasdatter g.m. Niels Nielsen i Veldbæk [i Jerne sogn]
3) Dorthe Thomasdatter, død. E: Søren Hansen i Solbjerg [i Skast sogn]. Børn, hvis navne ikke angives
4) Else Thomasdatter g.m. Jens Jepsen i Helle
5) Hans Thomsen
6) Eskild Thomsen.

30 Peder Hansen i Vester Vedsted. 2.10.1728, fol.45.
E: Birthe Andersdatter. LV: Jens Hansen i Brøns, der ægter enken. B:
1) Anders Pedersen 19
2) Laurids Pedersen 14
3) Maren Pedersdatter 12
4) Hans Christian Pedersen 10
5) Karen Pedersdatter 8
6) Mette Pedersdatter 4
7) Else Pedersdatter 3.
FM:
1 Thomas Hansen i Lundsmark [i Hviding sogn]
2 Jens Madsen i Råhede [i Hviding sogn]
3 Eskild Lauridsen i Normsted [i Brøns sogn]
4 Laurids Rasmussen i Vester Vedsted
5 Malte Thygesen i Enderup [i Hviding sogn]
6 Jens Pedersen i Sønderris [i Guldager sogn].

31 Anne Clausdatter i Nordenå [i Hemmet sogn]. 8.3.1729, fol.46.
E: Niels Hansen. B:
1) Hans Nielsen 21
2) Jens Nielsen17.

32 Jeppe Knudsen Sti i Gesing [i Brøndum sogn]. 27.7.1729, fol.48B.
E: Karen Johansdatter. B: Tre sønner og en datter i alderen 14 til 1½ år, hvis navne ikke angives.

33 Maren Christensdatter i Lund i Ansager sogn. 7.12.1725, fol.51B.
E: Jørgen Mortensen. B:
1) Jens Jørgensen 13
2) Morten Jørgensen 9
3) Anne Jørgensdatter 3
4) Christen Jørgensen 9 uger.

34 Laurids Sørensen i Rotbøl i Horne sogn. 13.10.1729, fol.54B.
E: Abelone Christensdatter. LV: Palle Pedersen i Bjerremose [i Horne sogn]. B:
4) Voldborg Lauridsdatter 22
5) Christen Lauridsen 21
6) Nis Lauridsen 20
7) Lambert Lauridsen 15
8) Bodil Lauridsdatter 14
9) Maren Lauridsdatter 8.
FM: Peder Jørgensen i Snorup.
Af første ægteskab B:
1) Søren Lauridsen 34
2) Niels Lauridsen 32
3) Peder Lauridsen 27.

35 Tønnes Hansen i Rovst. 11.11.1729, fol.56.
E: Birgitte Christensdatter. LV: Jeppe Nielsen i Gunderup. B:
1) Maren Tønnesdatter 17
2) Niels Tønnesen 14
3) Christen Tønnesen 13.
FM: Peder Thomsen i Rovst.

36 Jens Christensen i Rotbøl. 20.3.1730, fol.59B.
E: Maren Frandsdatter. LV: Jacob Bentsen, født i Tvile [i Åstrup sogn]. B:
1) Johanne Jensdatter 16
2) Mette Jensdatter 13
3) Maren Jensdatter 10
4) Niels Jensen8
5) Jørgen Jensen 5.
FM: Christen Jensen i Moesgård [i Lindknud sogn].

37 Kirsten Christensdatter i Veldbæk. 27.3.1730, fol.61B.
E: Niels Lauridsen.
Af første og andet ægteskab B:
1) Else g.m. Jes Pedersen i Boldesager [i Jerne sogn]
2) Anne g.m. Søren Mikkelsen i Tjæreborg
3) Maren 21
4) Christen Pedersen 18
5) Kirsten 14.
FM:
1 Peder Spangsbjerg i Strandby
2 Jens Christensen i Spangsbjerg [i Jerne sogn].

38 Christen Pedersen i Mosbøl [i Strellev sogn]. 3.6.1730, fol.62.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Hansen i Mosbøl. B:
1) Anne Christensdatter 21
2) Peder Christensen 17
3) Maren Christensdatter
4) Jens Christensen 13
5) Anne Christensdatter 11
6) Karen Christensdatter 6.
FM: Christen Lauridsen i Mosbøl.

39 Niels Hansen i Adsbøl [i Strellev sogn]. 3.6.1730, fol.64.
B:
1) Hans Nielsen
2) en datter.

40 Peder Bertelsen i Lustrup. 20.10.1730, fol.65, 68.
E: Karen Sørensdatter. B:
3) Søren Pedersen 11
4) Bertel Pedersen 9
5) Inger Pedersdatter 2½.
FM:
1 søskendebarn Hans Enevoldsen i Lustrup
2 søskendebarn Anders Enevoldsen i Lustrup
3 Niels Poulsen i Lustrup.
Første ægteskab med Kirsten Bentsdatter. B:
1) Bent Pedersen 22
2) Dorthe Pedersdatter 20.
FM:
1 Søren Bertelsen
2 Søren Lauridsen Skytte.

41 Dorthe Simonsdatter i Søhuse [i Ål sogn]. 12.10.1730, fol.65B.
E: Mads Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jessen 26
2) Sidsel Jesdatter g.m. Peder Madsen i Oksbøl.
3) Karen Jesdatterb20.
FM: født værge Niels Simonsen i Ho.

42 Maren Jensdatter i Snepsgårde [i Seem sogn]. 20.10.1730, fol.67.
E: Anders Christensen. B:
1) Marie Andersdatter 2.
FM: mors stedfar Jens Jepsen i Høm.

43 Margrethe Miltersdatter i Gredsted [i Jernved sogn]. 7.10.1730, fol.69B.
E: Thomas Andersen. A:
1) mor Kirsten Mouridsdatter
2) halvsøster Anne Andersdatter
3) halvsøster Kirsten Andersdatter
4) halvsøster Karen Andersdatter.
FM: Hans Poulsen i Ribe.

44 Kirsten Pedersdatter i Høm. 21.3.1731, fol.73.
E: Jeppe Jepsen. B:
3) Karen Jepsdatter 6
4) Jeppe Jepsen 10 uger.
FM:
1 Christen Pedersen i Seem
2 Hans Jepsen i Gasse.
Første ægteskab med [Nis Hansen i Høm, skifte 2.10.1722 lbnr.15. B:
1) Maren Nisdatter 13
2) Hans Nissen 10.
FM: Claus Andersen i Høm.

45 Dorthe Christensdatter Esbjerg i Veldbæk, der døde 19.2.1731, fol.77B.
E: Jens Nielsen. Afkald fra A:
1) far Christen Pedersen Esbjerg.

46 Anne Nielsdatter i Adsbøl. 24.3.1731, fol.78.
E: Christen Jensen. B: Jens Christensen 2.

47 Aftægt i Rovst. 16.4.1731, fol.79B.
Hans Christensen i Rovst overlader sin gård til B:
1) Jeppe Hansen.
Hans Christensen får aftægt og udbetaler mødrene arv til sine stedbørn B:
1) Niels Jepsen i Brøndum
2) Laurids Jepsen i København.

48 Anne Thomasdatter i Grærup [i Ål sogn]. 3.7.1731, fol.80B.
E: Laurids Sørensen. B:
1) Maren Lauridsdatter 4.
FM: morfar Thomas Christensen i Søhuse.

49 Morten Pedersen i Gredsted. 25.7.1731, fol.81B.
E: Ellen Enevoldsdatter. LV: Bertel Bertelsen, der ægter enken. B:
1) Anne Mortensdatter 11
2) Maren Mortensdatter 7.
FM: Hans Christensen i Gredsted.

50 Jeppe Christensen i Søhuse. 19.9.1731, fol.83B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Hans Sørensen i Søhuse. B:
1) Karen Jepsdatter 26
2) Lisbeth Jepsdatter 25
3) Dorthe Jepsdatter 23
4) Anne Jepsdatter 20.
FM: Thomas Christensen i Søhuse.

51 Laurids Ibsen i Kyvling [i Lønborg sogn]. 8.10.1731, fol.84B.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Ib Lauridsen
2) Anders Lauridsen 14
3) Jens Lauridsen 10.

52 Svend Christensen i Brøndum. 18.2.1732, fol.86B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Hans Nielsen Vognsbøl i Brøndum.
Første ægteskab med Anne Joensdatter, [skifte 2.5.1722 lbnr.14]. B:
1) Mette Svendsdatter 24, forlovet med Jørgen Christensen, der fæster gården
2) Anne Svendsdatter 16
3) Ingeborg Svendsdatter 14.
FM:
1 Jørgen Hansen i Brøndum
2 Villads Jepsen i Rovst.

53 Jens Jensen i Sønder Flarup. 2.3.1730, fol.91B.
E: Anne Nisdatter. B:
1) Sidsel Jensdatter, der ægter Laurids Jensen, der overtager gården.

54 Aftægt i Snepsgårde. 27.2.1732, fol.93.
Aftægtskontrakt af 19.2.1728 til Christen Olufsen i Snepsgårde, der overlader gården til B:
1) Anders Christensen
og udbetaler arv til øvrige børn:
2) Oluf Christensen i Favrholt
3) Malene Christensdatter i Lustrup.

55 Anne Hansdatter i Lønne. 30.1.1732, fol.94B.
E: Oluf Christensen. Afkald fra A:
1) søskendebarn Laurids Nielsen
2) søskendebarn Christen Nielsen
3) søskendebarn Johanne Nielsdatter
4) søskendebarn Maren Jensdatter
5) søskendebarn Jens Sørensen
6) søskendebarn Adser Sørensen
7) søskendebarn Maren Jensdatter.

56 Karen Sørensdatter i Rovst. 20.5.1732, fol.95B.
E: Villads Jepsen. B:
3) Maren Villadsdatter 16.
Af første ægteskab B:
1) Anne Olufsdatter 26, g.m. Christen Hermansen i Grimstrup
2) Barbara Olufsdatter 22.
FM: Jørgen Nielsen i Grimstrup.

57 Rask Jensen i Ansager. 4.8.1732, fol.96B.
E: Maren Jepsdatter. LV: far Jeppe Olufsen. B:
1) Jeppe Rasksen 2.
FM: Mikkel Rask i Udegård.
Aftægt til afdødes mor Anne Rasksdatter.

58 Aftægt i Høm. 20.9.1732, fol.98.
Aftægt til Anne Nielsdatter i Høm, der overlader gården til B:
1) Nis Jensen
og udbetaler arv til øvrige børn:
2) Niels Jensen i Høm
3) Jens Jensen i Snepsgårde.

59 Maren Jensdatter i Lifstrup [i Vester Nebel sogn]. 20.2.1733, fol.99.
E: Christen Nielsen, smed. B:
1) Niels Christensen i Heager
2) Niels Christensen i Rovsthøje
3) Oluf Christensen Hygum
4) Niels Thomsen i Tobøl
5) Jens Christensen
6) Anders Christensen 12
7) Søren Christensen 10
8) Johanne Christensdatter hos sin mormor i Andrup.
FM: Niels Christensen Esbjerg i Andrup.

60 Søren Nielsen i Rørkær [i Jerne sogn]. 23.2.1733, fol.103.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Søren Hansen, der ægter enken. B:
1) Anne Sørensdatter 14
2) Johanne Sørensdatter 12
3) Abelone Sørensdatter 10
4) Niels Sørensen 7.
FM:
1 morfar Peder Christensen Spangsbjerg
2 farbror Hans Nielsen i Hygum
3 morbror Jens Pedersen i Uglvig.

61 Aftægt i Seem. 11.10.1731, fol.104.
Aftægt til Bertel Thomsen og hustru Margrethe Christensdatter i Seem, der overlader gården til B:
1) Birgitte Olufsdatter! g.m. Christen Pedersen i Seem
og udbetaler arv til øvrige børn:
2) Oluf Bertelsen
3) Anne Bertelsdatter
4) Thomas Bertelsen
5) en datter g.m. Laurids Sørensen i Varming.
Gården tilhører Mikkel Hansens arvinger på Seemgård.

62 Mette Olufsdatter i Seem. 17.10.1733, fol.105B.
E: Bertel Thomsen. B:
1) Birgitte Olufsdatter! g.m. Christen Pedersen i Seem
2) Oluf Bertelsen
3) Anne Bertelsdatter, der ægter Simon Jensen, der fæster stedet efter kontrakt med Bertel Thomsen af 11.10.1731 lbnr.61
4) Thomas Bertelsen
5) en datter g.m. Laurids Sørensen i Varming.

63 Mourids Mathiassen i Lund. 25.10.1733, fol.106B.
Arvinger angives ikke.

64 Opbudsbo i Varming. 29.11.1733, fol.107B.
Registrering hos Bertel Thomsen i Varming, der agter at forlade stedet uden lovmål og dom for at fornøje kreditorerne.

65 Hans Nielsen i Drostrup [i Læborg sogn]. 22.6.1734, fol.114.
E: Mette Steffensdatter. LV: Hans Christensen i Kragelund [formentlig i Bække], der ægter enken. B:
1) Anne Elisabeth Hansdatter.
Arv i boet til afdødes søster Anne Nielsdatter.
Aftægt til afdødes mor Maren Sørensdatter efter kontrakt af 3.3.1725 lbnr.18.

66 Inger Pedersdatter, en lille pige i Lustrup. 10.8.1734, fol.115.
A:
1) mor Karen Pedersdatter [formentlig fejl for Karen Sørensdatter] g.m. Niels Lauridsen i Ribe
2) bror Søren Pedersen
3) bror Bertel Pedersen.
FM:
1 søskendebarn Hans Enevoldsen i Lustrup
2 søskendebarn Anders Enevoldsen i Lustrup
3 Søren Lauridsen Skytte.
4) halvbror Bent Pedersen
5) halvsøster Dorthe Pedersdatter g.m. Niels Pedersen i Lustrup
Arv efter afdødes far Peder Bertelsen i Lustrup, skifte 20.10.1730 lbnr.40.

67 Kirsten Simonsdatter i Oksbøl. 13.11.1734, fol.115B.
E: Jeppe Bertelsen. B:
1) Anne Jepsdatter 26
2) Karen Jepsdatter 23
3) Maren Jepsdatter 21
4) Simon Jepsen 19
5) Hans Jepsen 14.
FM: Jens Hansen i Billum.

68 Gregers Mikkelsen i Tved. 22.5.1734, fol.118.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Mette Gregersdatter 10
2) Mikkel Gregersen 8
3) Hans Gregersen 6
4) Anders Gregersen 3.
FM:
1 Peder Mikkelsen i Jernved
2 Knud Hansen i Farup
3 Frands Hansen i Mejlby
4 Peder Jensen i Tved.

69 Christen Eriksen i Sig [i Torstrup sogn]. 25.4.1735, fol.119.
E: Johanne Markusdatter. Enken får aftægt og overlader gården til yngste søn B:
1) Hans Christensen
og udbetaler arv til øvrige børn:
2) Erik Christensen
3) Kirsten Christensdatter.

70 Peder Mikkelsen i Vester Vedsted. 30.6.1735, fol.120B.
E: (Navn angives ikke). LV: Hans Lauridsen.
Af første ægteskab B:
1) Knud Pedersen
2) Peder Pedersen
3) Mikkel Pedersen, vanfør
4) Esther Pedersdatter
5) Anne Pedersdatter
6) Birgitte Pedersdatter.

71 Hans Jepsen i Bjergemose. 8.10.1735, fol.121.
E: (Navn angives ikke). LV: far Peder Adsersen i Mosegård. B: (Navne angives ikke).

72 Aftægt i Gesing [i Brøndum sogn]. 4.1.1736, fol.122.
Aftægt til Thomas Lauridsen i Gesing, der overlader gården til sin stedsøn
1) Niels Jepsen
og udbetaler arv til sin øvrige stedbørn:
2) Christen Jepsen
3) steddatter.

73 Peder Sørensen i Fovrfeld [i Guldager sogn]. 25.10.1734, fol.122B.
E: Maren Steffensdatter. B:
1) Søren Pedersen i Nørhede
2) Kirsten Pedersdatter i Hostrup i Øse sogn
3) Anne Pedersdatter i Tobøl
4) Ellen Pedersdatter i Rovsthøje
5) Niels Pedersen 19
6) Søren Pedersen 15, vanfør.
FM:
1 Gregers Sørensen i Sæden
2 Niels Sørensen i Guldager.

74 Jens Eskildsen i Bjergemose. 1.12.1735, fol.124.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Christen Nielsen i Foldager i Torstrup sogn. B:
2) Karen Jensdatter 14 uger.
FM: Hans Eskildsen i Mejls.
Af første ægteskab B:
1) Eskild Jensen i Gråhede i Oddum sogn.

75 Christen Nissen i Jerne. 5.12.1735, fol.119B.
E: Sidsel Thomasdatter. LV: far Thomas Jensen i Jerne. B:
Første ægteskab med Karen Jensdatter, skifte 8.11.1720 lbnr.4. B:
1) Jens Christensen i Tønder
2) Anne Christensdatter, død
3) Nis Christensen 43.
Afdøde døde 14.11.1735.

76 Karen Gundesdatter i Billum. 23.4.1736, fol.128.
E: Jens Hansen. A:
1) far Gunde Nielsen i Billum
2) halvsøster Karen Gundesdatter 22
3) halvsøster Mette Gundesdatter 15, tunghør og svært mælende
4) halvbror Niels Gundesen 13.

77 Anne Nielsdatter i Skyhede. 16.6.1756, fol.130.
E: Mads Lauridsen. B:
1) Johanne Madsdatter 12
2) Anne Madsdatter 11
3) Anne Madsdatter 4.
FM:

78 Anne Pedersdatter i Lund i Ansager sogn. 28.7.1736, fol.132.
Enke efter Jørgen Mortensen, død 25.5.1736. B:
5) Peder Jørgensen 7
6) Maren Jørgensdatter 5
7) Niels Jørgensen 4
8) Thomas Jørgensen 9 mdr.
FM:
1 morfar Peder Pedersen
2 morbror Hans Pedersen i Mølgård
3 Jens Olufsen i Hinnum.
Første ægteskab med Maren Christensdatter, skifte 17.12.1725 forrettet af herredsfoged Knud Jacobsen. B:
1) Jens Jørgensen 21
2) Morten Jørgensen 19
3) Christen Jørgensen 11
4) Anne Jørgensdatter.
FM:
1 farbror Niels Mortensen i Plagborg
2 Peder Olufsen i Lund.
Afdøde døde 27.5.1736.

79 Anders Nielsen, kromand i Rejsby. 5.9.1736, fol.136B.
E: Marie Iversdatter. LV: Christen Hansen, der ægter enken. B:
1) Hans Andersen 10
2) Maren Andersdatter 8
3) Niels Andersen 4
4) en datter 7 uger.
FM:
1 Hans Christensen i Astrup
2 Laurids Nielsen i Råhede
3 Mathias Nielsen i Birkelev
4 Hans Mikkelsen i Astrup.

80 [] Hansdatter i Gredsted. 6.9.1736, fol.137B.
E: Jens Christensen. B:
1) Hans Jensen
2) Maren Jensdatter.
FM:
1 morfar Hans Christensen i Gredsted
2 Niels Haagensen i Lund Jerne sogn.

81 Kirsten Bruun i Tobøl. 12.6.1736, fol.138B.
Enke. B:
1) Peder Madsen Bruun i Orten
2) Christen Madsen Bruun, student i København
3) Jens Madsen Bruun, på stedet
4) Søren Madsen Bruun, på stedet
5) Kirsten Madsdatter g.m. Hans Hansen i Løftgårde [i Ovtrup sogn]
6) Johanne Madsdatter, på stedet
7) Anne Madsdatter, på stedet
8) Kirsten Madsdatter, på stedet.
FM: Søren Pedersen Gadegaard i Skyhede.

82 Anne Madsdatter i Vognsbøl [i Jerne sogn]. 12.10.1736, fol.141B, 203B.
E: Jens Thomsen. B:
1) Thomas Jensen i Gesing
2) Bodil Jensdatter 22
3) Maren Jensdatter 20
4) Mads Jensen 18
5) Søren Jensen 15.
FM:
1 Thomas Madsen i Gammelby
2 farbror Hans Thomsen i Gesing
3 Niels Hansen i Gammelby.

83 Bertel Thomsen i Varming. 12.1.1737, fol.142.
E: Isse Jørgensdatter. LV: far Jørgen Nielsen. B:
1) Maren Bertelsdatter 22
2) Jørgen Bertelsen 21
3) Karen Bertelsdatter 20
4) Sara Bertelsdatter 18
5) Margrethe Bertelsdatter 16
6) Isse Bertelsdatter 14
7) Maren med binavnet Simonsdatter 13
8) Thomas Bertelsen 13.
FM:
1 Peder Warming, herredsfoged i Frøs og Kalvslund herred
2 Christen Jepsen i Varming
3 Simon Jensen i Obbekær
4 Peder Poulsen i Lustrup
5 morbror Christen Jørgensen i Varming
6 morbror Niels Jørgensen i Varming
7 morbror Mads Jørgensen i Varming.

84 Jens Nielsen i Veldbæk. 8.2.1737, fol.143B.
E: Else Jensdatter. LV: Laurids Hansen i Novrup, der ægter enken. B:
1) Dorthe Jensdatter 4
2) Mette Jensdatter 2.
FM:
1 født værge Thomas Mikkelsen i Novrup.
2 Niels Jensen i Esbjerg.

85 Jørgen Knudsen i Ansager. 30.5.1737, fol.145, 163B.
E: []. B:
1) Peder Jørgensen, der overtager gården og udbetaler arv til øvrige børn
2) Anne Jørgensdatter
3) Kirsten Jørgensdatter
4) Margrethe Jørgensdatter.
FM:
1 Laurids Jørgensen i Olling
2 Søren Christensen i Ansager.

86 Hustru i Rabjerg i Dejbjerg sogn. 3.6.1737, fol.145B.
E: Anders Jepsen. Af børn angives B:
1) Jeppe Andersen.

87 Thor Sørensen i Mosevrå. 8.6.1737, fol.147B.
E: Ellen Lauridsdatter. LV: Niels Nielsen i Mosevrå.
Skifte efter første hustru 17.1.1732. B:
1) Maren Thorsdatter 24
2) Kirsten Thorsdatter 22
3) Mette Thorsdatter 19
4) Niels Thorsen 14.
FM:
1 Jens Sørensen i Mosevrå
2 Hans Lauridsen i Mosevrå
Anders Villadsen i Oksby.

88 Jens Thomsen i Sjælsbøl i Egvad sogn. 1.10.1737, fol.151B.
E: []. LV: Peder Nielsen Møller. B:
1) Thomas Jensen 6
2) Margrethe Jensdatter 3
3) Maren Jensdatter 8 dage.

89 Bodil Knudsdatter i Jerne. 9.11.1737, fol.153.
E: Morten Hansen. B:
1) Birthe Mortensdatter 5
2) Anne Mortensdatter 2½
3) Maren Mortensdatter 16 uger.
FM:
1 morbror Søren Knudsen i Novrup
2 morbror Peder Knudsen i Jerne.

90 Mikkel Jespersen i [Vester] Starup. 27.9.1737, fol.156.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Christen Eskildsen i Vestterp [i Vester Starup sogn]. B:
1) Laurids Mikkelsen 26
2) Maren Mikkelsdatter 24
3) Jesper Mikkelsen 22
4) Søren Mikkelsen 14.
FM:
1 Hans Christensen i Gravlund
2) Knud Jepsen i Fåborg.

91 Jens Pedersen Øse i Gammel Rovst. 12.6.1738, fol.159.
E: Mette Sørensdatter. LV: Peder Thomsen i Rovst. B:
4) Søren Jensen 15.
FM: morbror Niels Sørensen i Sønder Omme.
Skifte efter første hustru 20.11.1721. B:
1) Hans Jensen i Gram
2) Karen Jensdatter 26
3) Peder Jensen 21.

92 Jes Pedersen i Jerne. 4.9.1738, fol.161.
E: Else Pedersdatter. LV: stedfar Niels Lauridsen i Veldbæk. B:
1) Peder Jessen 17
2) Anne Jesdatter 14
3) Birthe Jesdatter 10
4) Christen Jessen 7
5) Mads Jessen 5
6) Søren Jessen 2.
FM:
1 Morten Hansen i Hygum g.m. fars fasters datter Gertrud Mortensdatter
2 Hans Villadsen i Jerne g.m. fars morbrors datter Maren Jensdatter
3 mors morbror Peder Christensen Spangsbjerg i Strandby
4 mors søskendebarn Christen Hansen Spangsbjerg i Uglvig
5 Søren Hansen i Bollesager
6 Christen Jensen i Hygum.

93 Karen Christensdatter i Lustrup. 8.1.1739, fol.164.
E: Mikkel Jensen. B:
1) Christian Mikkelsen 10
2) Karen Mikkelsdatter 5.
FM:
1 farbror Peder Jensen i Høm
2 svoger Bent Pedersen i Favrholt
3 Niels Sørensen i Spandet.

94 Helvig Jørgensdatter i Nørre Vejrup. 4.4.1739, fol.164B.
E: Jens Pedersen. A:
1) søster Simled Jørgensdatter g.m. Anders Madsen i Nørre Holsted
2) søster Anne Jørgensdatter g.m. Jens Jensen i Vejen
3) søster Maren Jørgensdatter g.m. Peder Ebbesen, smed i Vejen
4) søster Kirsten Jørgensdatter g.m. Hans Hansen i vejen.

95 Dorthe Nielsdatter i Fovrfeld. 18.3.1739, fol.166.
E: Nis Pedersen. B:
1) Nis Nissen i Vognsbøl
2) Peder Nissen 28
3) Søren Nissen i Novrup
4) Hans Nissen 17
5) Søren Nissen 14
6) Jens Nissen 12
7) Niels Nissen 5.

96 Ellen Hansdatter i Novrup. 20.3.1739, fol.167.
A:
1) farbror Christen Hansen Veldbæk
2) faster Kirsten Hansdatter g.m. Oluf Christensen i Veldbæk
3) faster Mette Hansdatter i Skonager
4) faster Dorthe Hansdatter, død. 1B:
a Niels Sørensen i Gimsing
5) morbror Peder Thomsen i Rovst
6) morbror Hans Thomsen i Novrup
7) morbror Eskild Thomsen i Borup
8) moster [Dorthe Thomasdatter], død. E: Søren Hansen i Solbjerg. 2B:
a Villads Sørensen
b Maren Sørensdatter
9) moster Else Thomasdatter g.m. Jens Jepsen i Helle.
Afdøde havde arv efter far, efter mor og efter søster efter skifte 30.11.1736 udført af amtsforvalter Bruun i Ribe.

97 Maren Hansdatter i Rovst. 20.10.1739, fol.168B.
E: Jeppe Hansen. B:
1) Hans Jepsen 5
2) Niels Jepsen 2.
FM: Hans Mortensen g.m. mormor Anne Gregersdatter. (Sml. lbnr.27).

98 Johanne Hansdatter i Midtgården i Jerne. 21.10.1739, fol.169B.
E: Christen Pedersen Kvaglund. A:
1) mor Kirsten Hansdatter, enke efter Hans Hansen i Hjerting. LV: Jens Thomsen i Vognsbøl
2) søster Else Hansdatter g.m. Jacob Hansen, ladefoged på Krogsgård
3) halvsøster Mae Nielsdatter 40.

99 Laurids Nielsen i Sig. 28.10.1739, fol.171B.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Pedersen, der ægter enken. B:
1) Niels Lauridsen 2½.
FM: Peder Christensen Nørgaard i Sig.

100 Niels Hansen og hustru Maren Jepsdatter i Drostrup. 27.11.1739, fol.173.
B:
1) Hans Nielsen 36, tjener i Vejen mølle
2) Iver Nielsen i Rovst
3) Laurids Nielsen 31
4) Jacob Nielsen, der fæster stedet
5) Lene Nielsdatter 24.

101 Hans Bertelsen i Vester Vedsted. 16.1.1740, fol.173B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Lauridsen i Vester Vedsted. A:
1) Jeppe Bertelsen i Enderup
2) Jens Bertelsen i Hviding
3) Maren Bertelsdatter g.m. Laurids Pedersen i Hviding
4) Anne Bertelsdatter g.m. Jacob Henningsen i Høgsbro
5) Karen Bertelsdatter g.m. Jeppe Nielsen i Arnum.

102 Mette Andersdatter i Favrholt. 23.4.1740, fol.176B.
E: Niels Jespersen. B:
1) Jesper Nielsen 4.
FM:
1 morfar Anders Nielsen i Høm
2 Christen Pedersen i Seem.

103 Villads Jepsen i Rovst. 11.7.1740, fol.177.
E: Karen Madsdatter. LV: Jeppe Nielsen Gunderup.
Første ægteskab med [Karen Sørensdatter], skifte 20.5.1732 lbnr.56. B:
1) Maren Villadsdatter.
FM: Gregers Jepsen i Gunderup.
Arv i boet til afdødes steddatter Barbara Olufsdatter.

104 Mette Olufsdatter i Varming. 30.11.1740, fol.179B.
E: Laurids Sørensen. B:
1) Else Lauridsdatter 14
2) Søren Lauridsen 8
3) Oluf Lauridsen 5.
FM:
1 farbror Jørgen Sørensen i Høm
2 mosters mand Christen Pedersen i Seem.

105 Hans Nielsen i Rovst. 18.4.1741, fol.180.
E: Anne Jepsdatter. LV: Peder Jensen i Rovst. B:
1) Kirsten Hansdatter 12
2) Maren Hansdatter 9
3) Jeppe Hansen 4.
FM: farfar Niels Frandsen i Rovst.

106 Søren Hansen i Øster Oksby. 6.6.1741, fol.181B.
E: Anne Hansdatter. B:
4) Hans Sørensen, død for nogle år siden. 1B:
a Anne Hansdatter.
FM: stedfar Hans Jensen i Oksby.
5) Niels Sørensen, på magister Maturins gods
6) Jens Sørensen 29
7) Karen Sørensdatter 21.
Første ægteskab med Karen Hansdatter. B:
1) Anne Sørensdatter
2) Hans Sørensen
3) Jens Sørensen i Mosevrå.

107 Jørgen Terkildsen i Gunderup i Horne sogn. 23.9.1741, fol.185.
E: Maren Pedersdatter. LV: Eskild Pedersen i Yderik. B:
1) Karen Jørgensdatter 6
2) Karen Jørgensdatter 2
3) Maren Jørgensdatter 20 uger.
FM: farbror Mads Terkildsen i Yderik.

108 Maren Jensdatter i Nebel. 26.9.1741, fol.188.
E: Peder Nielsen. B:
1) Jens Pedersen 9.
Desuden nævnes afdødes mor Mette Lauridsdatter.
Afdøde døde omkring Sankt Hans 1741.

109 Margrethe Ditlevsdatter i Hedegård. 28.11.1741, fol.191.
E: Laurids Clausen. B:
1) Claus Lauridsen 14
2) Ditlev Lauridsen 13
3) Peder Lauridsen 11
4) Johan Lauridsen 8
5) Jeppe Lauridsen 5.
FM: morbror i Sæd, syd for tønder, hvis navn ikke angives.

110 Mads Thygesen i Farup. 13.1.1742, fol.193B.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Søren Hansen i Kærbøl.
Første ægteskab med Maren Madskone, skifte 8.6.1733. B:
1) Mads Madsen, sergent i København
2) Anders Madsen i København, død. 4 børn, hvis navne ikke angives
3) Peder Madsen
4) Dorthe Madsdatter i Løgumkloster
5) Gye Madsdatter g.m. Peder Nielsen i Kærbøl.
Desuden nævnes enkens bror Jeppe Andersen i Åved i Løgumkloster sogn.

111 Karen Madsdatter i Hedegård. 4.5.1742, fol.197.
E: Peder Terkildsen. B:
1) Mads Pedersen 10
2) Bodil Pedersdatter 9
3) Karen Pedersdatter 7
4) Maren Pedersdatter 4
5) Kirsten Pedersdatter 14 uger.

112 Inger Hagensdatter i Dover. 27.7.1742, fol.198.
E: Jes Andersen.
Skifte efter første mand 26.5.1730. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Thomas Jørgensen i Dover
2) Sidsel Jensdatter g.m. Laurids Clausen i Asbo [i Bække sogn]
3) Niels Jensen 18.
FM: morbror Jørgen Hagensen i Lund i Jerne sogn.

113 Kirsten Nielsdatter i Høm. 23.3.1743, fol.199.
E: Jens Thomsen. B:
1) Thomas Jensen 14.

114 Niels Jensen i Høm. 23.3.1743, fol.199B.
E: Karen Enevoldsdatter. LV: Jeppe Jepsen i Høm. B:
1) Peder Nielsen, der har stedet i fæste
2) Maren Nielsdatter 19.
FM: farbror Jens Jensen i Nørre Snepsgårde.

115 Anne Lauridsdatter i Høm. 23.3.1743, fol.200B.
E: Jens Andersen. B:
1) Laurids Jensen, der har stedet i fæste
2) Maren Jensdatter 19
3) Anders Jensen 17
4) Anne Jensdatter 14
5) Jørgen Jensen 7.

116 Dorthe Eleonora Jochumsdatter i Gredsted. 13.5.1743, fol.202.
E: Peder Hansen Horsens. A:
1) halvsøster Cathrine Antonsdatter i Holsten.

117 Jørgen Thomsen i Rovst. 10.8.1743, fol.204B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Thomsen i Rovst. B:
1) Thomas Jørgensen 10
2) Anne Jørgensdatter 8
3) Niels Jørgensen 6
4) Kirsten Jørgensdatter 1½.
FM: morfar Niels Frandsen i Rovst.

118 Mette Kjeldsdatter i Seem. 17.9.1743, fol.207.
E: Søren Andersen Nold. B:
1) Anne Cathrine Sørensdatter g.m. Jens Christensen i Ribe
2) Maren Sørensdatter 19
3) Mette Sørensdatter 17.
FM:
1 morbror Nis Kjeldsen i Favrholt
2 morbror Laurids Kjeldsen i Høm.

119 Birgitte Thygesdatter i Jernved. 24.2.1744, fol.208.
Enke efter Niels Andersen.
Enkemandens B:
1) Peder Nielsen på stedet
2) Karen Nielsdatter.
A:
1) søster Karen Thygesdatter ved søn Christen Hansen i Sønder Farup
2) søster, død. 1B:
a Jens Clausen i Sønder Farup.
Afdøde havde aftægt efter kontrakt af 28.1.1736.

120 Mads Jørgensen i Varming. 27.7.1744, fol.209B.
E: Gertrud Jepsdatter. LV: Christen Jørgensen i Varming. B:
1) Margrethe Madsdatter 17
2) Jeppe Madsen 14.
FM: farbror Niels Jørgensen i Varming.

121 Kirsten Nielsdatter i Snepsgårde. 19.11.1744, fol.211.
E: Anders Christensen. A:
1) far Niels Jensen i Varming.
Enkemandens forrige ægteskab med Ellen Andersdatter. Arv til B:
1) Margrethe Andersdatter 5.
FM:
1 Anders Andersen i Nørre Vollum
2 Mathias Mikkelsen i Nørre Vollum.

122 Niels Hansen og hustru Maren Sørensdatter i Hedegård. 15.6.1745, fol.212.
B:
2) Maren Nielsdatter 13
3) Lene Nielsdatter 10
4) Hans Nielsen 8
5) Søren Nielsen 4.
FM:
1 fars stedfar Peder Knudsen i Kærbøl
2 fasters mand Peder Hansen i Hillerup
3 fars søskendebarn Christen Nielsen i Hedegård.
Skifte efter hans første kone 19.6.1731. B:
1) Mette Nielsdatter 17, der ægter Peder Knudsen i Jerne, der fæster stedet.
FM: mors farbror Ib Mikkelsen i Kærbøl.

123 Maren Hansdatter i Plovstrup. 1.2.1746, fol.217.
E: Asmus Andersen. B:
1) Hans Asmussen 3
2) Sofie Asmusdatter 1.

124 Maren Nielsdatter i Vester Vedsted. 19.2.1746, fol.218.
Enke efter Hans Bertelsen, [skifte 16.1.1740 lbnr.101]. A:
1) bror, død. 2B:
a Jens Thomsen i Tværsted
b Niels Thomsen i Tømmerby
2) bror, død. 3B:
a Niels Rasmussen i Vester Vedsted
b Anne Rasmusdatter g.m. Malte Sørensen i Vester Vedsted
c Laurids Rasmussen i Vester Vedsted
3) bror, død. 1B:
a Peder Mathiassen i Vester Vedsted
4) søster, død. 3B:
a Jesper Hansen i Vester Vedsted
b Hans Hansen i Lustrup
c Birthe Hansdatter g.m. Laurids Lauridsen i Vester Vedsted
5) søster, død. 2B:
a Søren Corfitzen i Tved
b Niels Corfitzen i Vester Vedsted.

125 Jens Pedersen og hustru Anne Sørensdatter i Gammel Rovst. 22.4.1746, fol.219B.
Hans A:
1) mor Maren Jensdatter g.m. Søren Pedersen i Nørre Farup
2) søster Anne Cathrine Pedersdatter i Nørre Farup.
Hendes A:
1) søster Karen Sørensdatter g.m. Søren Jepsen i Astrup i Brøndum sogn
2) halvbror Thyge Nielsen i Jerne.

126 Kirsten Jepsdatter i Lustrup. 23.6.1746, fol.220B.
A:
1) Jeppe Pedersen, på stedet.

127 Anders Jensen i Lustrup. 17.9.1746, fol.221.
E: Gertrud Jepsdatter. LV: afdødes farbror Niels Poulsen i Lustrup. B:
1) Abelone Andersdatter 11
2) Jens Andersen 6
3) Anne Andersdatter 4
4) Jeppe Andersen 1½.
FM: Hans Jepsen i Tange.

128 Gregers Lauridsen i Lustrup. 17.9.1746, fol.222B.
E: Maren Andersdatter. LV: bror Peder Andersen i Lustrup. B:
1) Mette Gregersdatter 18
2) Sidsel Gregersdatter 13.
FM: farbror Simon Lauridsen i Lustrup
2 fasters mand Hans Enevoldsen i Lustrup.

129 Hans Sørensen i Lustrup. 17.9.1746, fol.223B.
E: Maren Pedersdatter. LV: far Peder Andersen i Lustrup. B:
1) Søren Hansen 10
2) Peder Hansen 9
3) Kirsten Hansdatter 5
4) Hans Hansen 1.
FM: farfar Søren Lauridsen Skytte i Lustrup.

130 Søren Jensen Øse i Rovst. 17.5.1747, fol.224B.
E: Mae Andersdatter. LV: bror Svend Andersen i Forumlund. A:
1) mor Mette Sørensdatter, der har aftægt på stedet.

131 Simon Lauridsen i Lustrup. 8.1.1748, fol.226B.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Hans Jensen. B:
1) Laurids Simonsen 16
2) Kirsten Simonsdatter
3) Maren Simonsdatter.
FM:
1 Hans Enevoldsen, frænde på fars side
2 Peder Lauridsen, frænde på fars side.

132 Jens Clemensen i Seem. 22.1.1748, fol.227.
E: Anne Jensdatter. LV: Hans Hansen i Seem. B:
1) Maren Jensdatter 6 mdr.
FM: farbror Laurids Clemensen i Ra? sogn og by.

133 Asmus Andersen i Plovstrup. 24.1.1748, fol.227B.
E: Else Nielsdatter. LV: Jørgen Haagensen i Lund i Jerne sogn. B:
2) Anders Asmussen 1.
FM. farbror Knud Andersen i Fole.
Første ægteskab med Maren Hansdatter, [skifte 1.2.1746 lbnr.123]. B:
1) Hans Asmussen 4.
FM: mors morbror Peder Jensen i Gredsted.

134 Maren Nielsdatter i Plovstrup. 21.2.1748, fol.229.
A:
1) bror Jørgen Nielsen i Plovstrup, 1B:
a datter, død. 1B:
1 Anne Sørensdatter
2) søster, død. 5B:
a Niels Thomsen
b Thomas Thomsen
c Margrethe Thomasdatter
d Johanne Thomasdatter
e Margrethe Thomasdatter i Plovstrup
3) Mads Nielsen i Jernved, død. 1B:
et barn, død. 2B:
1 Simon Nielsen i Lund i Jernved sogn
2 Niels Nielsen i Lund i Jerne sogn.

135 Oluf Bertelsen i Seem. 18.3.1748, fol.229B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Søren Jepsen i Vester Vedsted.
Arvinger angives ikke.

136 Theodor Lauridsen i Sønder Farup i Vester Vedsted sogn. 20.4.1748, fol.230B.
Arvinger angives ikke.

137 Jens Pedersen i Varming. 7.5.1748, fol.231.
E: Mette Andersdatter. LV: Hans Hansen i Seem. B:
1) Peder Jensen 24, der overtager fæstet
2) Anders Jensen 21
3) Maren Jensdatter.
FM: fars [halv]bror Peder Madsen i Seem.

138 Jørgen Jensen i Jested. 6.4.1748, fol.234.
A:
1) søster Ingeborg Jensdatter g.m. Søren Clausen i Jested
2) søster Kirsten Jensdatter, død. E: Villads Pedersen i Jested. 1B:
a Maren Villadsdatter 22
3) halvbror Gravers Jørgensen i Hillerup, død. 5B:
a Maren Graversdatter g.m. Terkild Lauridsen i Hillerup
b Johanne Graversdatter 24
c Peder Graversen 22
d Jørgen Graversen 19
e Karen Graversdatter 13.
FM: Søren Nilsen i Jested, enker efter moster.

139 Else Sørensdatter i Orten. 8.12.1748, fol.238.
E: Hans Sørensen. B:
1) Voldborg Hansdatter 8
2) Maren Hansdatter 4.
FM:
1 fars farbror Peder Hansen i Lervad
2 morbror Mathias Sørensen i Skamstrup i Øse sogn.

140 Bodil Jepsdatter i Havervad. 28.1.1749, fol.241.
E: Morten Thomsen. B:
1) Ingeborg Mortensdatter 1.
FM: morfar Jeppe Madsen i Havervad.

141 Niels Jørgensen i Rovst. 24.1.1749, fol.242B.
Enke og arvinger angives ikke.

142 Kirsten Hansdatter i Bollesager. 25.7.1749, fol.243B.
E: Christen Nielsen. B:
1) Dorthe Christensdatter 1.
Desuden nævnes enkemandens bror Søren Nielsen
2) enkemandens mor Kirsten på stedet.

143 Jeppe Andreassen i Gredsted. 14.5.1749, fol.247B.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Peder Hansen i Gredsted. B:
1) Jens Jepsen 16
2) Maren Jepsdatter 14
3) Lene Jepsdatter 11.
FM: fars søskendebarn Christen Andersen i Gredsted.

144 Bodil Mikkelsdatter i Gesing. 3.2.1750, fol.250B.
E: Bent Jørgensen. B:
1) Maren Bentsdatter 22
2) Anne Bentsdatter 19½
3) Mikkel Bentsen 17
4) Abelone Bentsdatter 14½
5) Jørgen Bentsen 14
6) Mads Bentsen 12
7) Jens Bentsen 9.
FM: morbror Thomas Mikkelsen i Novrup.

145 Margrethe Jacobsdatter i Jerne. 13.6.1750, fol.253.
E: Terkild Pedersen. B:
1) Maren Terkildsdatter 21
2) Karen Terkildsdatter 19.

146 Abelone Hansdatter i Gesing i Brøndum sogn. 15.10.1750, fol.256B.
E: Bent Jørgensen. A:
1) mor Anne Jensdatter i Ravnsbjerg [i Guldager sogn]
2) bror Jens Hansen i Guldager
3) bror Peder Hansen i Guldager
4) bror Hans Hansen i Ravnsbjerg
5) søster Bodil Hansdatter, enke i Højer
6) søster Anne Hansdatter g.m. Peder Carstensen i Højer.

147 Maren Nielsdatter, ugift i Søndernæs i Brøns sogn. 14.1.1751, fol.260B, 267.
A:
1) bror Andreas Nielsen 36, i Astrup
2) bror Knud Nielsen 32, i Gaden syd for Højer
3) bror Niels Nielsen 30, i Amsterdam.

148 Jeppe Hansen i Rovst. 1.1.1751, fol.264.
E: Malene Pedersdatter. LV: Anders Pedersen i Trabjerg. B:
3) Maren Jepsdatter 2
4) Peder Jepsen 16 uger
5) Maren Jepsdatter 16 uger.
FM: morbror Hans Pedersen i Astrup i Brøndum sogn.
Første ægteskab med Maren Hansdatter, [skifte 20.10.1739 lbnr.97]. B:
1) Hans Jepsen 16
2) Niels Jepsen 13.
FM: Hans Mortensen i Astrup.

149 Troels Pedersen i Varming. 8.5.1751, fol.270.
Arvinger angives ikke.

150 Anne Gregersdatter i Astrup. 7.8.1751, fol.271.
E: Hans Mortensen. B:
1) Maren Hansdatter, [skifte 20.10.1739 lbnr.97], var g.m. Jeppe Hansen i Rovst. B:
1) Hans Jepsen 16
2) Niels Jepsen 13.
FM: Bent Gregersen i Nebel.

151 Christen Tønnesen i Rovst. 10.6.1751, fol.274B.
E: Kirsten Madsdatter i Birkum i Fraugde sogn på Fyn. B:
1) Mads Christensen, født sidste pinse.
Afdøde, der døde hos sin bror Niels Tønnesen i Rovst, havde tjent på Fraugdegård og blev gift i fasten med Oluf Lauridsens steddatter Kirsten Madsdatter.

152 Enne Pedersdatter i Rovst. 7.8.1751, fol.277B.
E: Peder Thomsen, der får aftægt. B:
1) Thomas Pedersen, der overtager fæstet
2) Hans Pedersen20.

153 Maren Mortensdatter i Gredsted. 27.10.1751, fol.278.
E: Kjeld Christensen. B:
1) Morten Kjeldsen 28
2) Karen Kjeldsdatter 27
3) Christen Kjeldsen 26
4) Jeppe Kjeldsen 25
5) Peder Kjeldsen 15
6) Mette Kjeldsdatter 14.
FM: mors søstersøn Morten Sørensen i Jernved.

154 Sidsel Hansdatter i Gredsted. 22.11.1751, fol.279.
E: Claus Lauridsen.
Første ægteskab med [Jeppe Andreassen, skifte 14.5.1749 lbnr.143]. B:
1) Jens Jepsen 18
2) Maren Jepsdatter 17
3) Lene Jepsdatter 14.
FM: morbror Peder Hansen i Gredsted.

155 Hans Nielsen i Lund i Jerne sogn. 21.1.1752, fol.282B.
E: Birthe Jepsdatter. B:
1) Birthe Marie Hansdatter 12
2) Niels Hansen 5
3) Maren Hansdatter 1.

156 Peder Terkildsen i Hedegård [i Hjortlund sogn]. 8.5.1752, fol.283B.
E: Anne Marie [Pedersdatter]. LV: Niels Teilmann. B:
5) Terkild Pedersen 3
6) Maren Pedersdatter 1.
Første ægteskab med Karen Madsdatter, [skifte 4.5.1742 lbnr.111]. B:
1) Mads Pedersen 20
2) Bodil Pedersdatter 18
3) Karen Pedersdatter 17
4) Kirsten Pedersdatter 10.
FM: farbror Jørgen Terkildsen i Kalvslund.

157 Laurids Clausen i Hedegård. 5.6.1752, fol.286B.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Claus Lauridsen 26
2) Ditlev Lauridsen 24, der overtager stedet
3) Peder Lauridsen 22
4) Johan Lauridsen 20.
FM:
1 Hans Sørensen i Hedegård
2 Ditlev Clausen i Hedegård.

158 Margrethe Andersdatter i Nørre Farup. 26.6.1752, fol.288B.
E: Hans Christensen. A:
1) bror Johan Andersen i Højer
2) Jeppe Andersen i Ribe
3) Hans Andersen, død. 4B:
a Anders Hansen, der tjener på Trøjborg
b Niels Hansen, smed i Borre
c Kirsten Hansdatter i Stenderup
d Johanne Hansdatter i Ørum i Toftlund sogn.

159 Mette Nisdatter i Høm. 30.8.1752, fol.290B.
E: Hans Nielsen. B:
1) Nis Hansen 7
2) Gunder Hansdatter 3
3) Kirsten Hansdatter 6 mdr.
FM:
1 morfar Nis Pedersen i Favrholt
2 mosters mand Jens Christensen i Kirkeby i Farup sogn.

160 Ingeborg Troelsdatter i Vester Vedsted. 18.9.1752, fol.293.
E: Hans Lauridsen., der underskriver Hans Larsen Christensen. A:
1) bror Laurids Troelsen i Havervad i Brøns sogn
2) bror Niels Troelsen i Havervad
3) søster Anne Troelsdatter g.m. Jeppe Sørensen i Rejsby.

161 Johanne Lauridsdatter i Gredsted. 4.12.1752, fol.293B.
E: Christen Jensen. B:
1) Laurids Christensen 6.
FM: morbror Niels Lauridsen i Gredsted.

162 Jacob Iversen i Gredsted. 21.12.1752, fol.295.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Nielsen i Jernved. A:
1) bror Laurids Iversen
2) bror Steffen Iversen i Toftnæs
3) bror Iver Iversen i Vedersø
4) søster Barbara Iversdatter g.m. Jens Hansen i Bigum
5) søster Maren Iversdatter g.m. Anders Andersen i Årre
6) søster Anne Iversdatter g.m. Jeppe i Toftnæs.

163 Laurids Lauridsen og hustru Karen Ibsdatter i Gredsted. 21.12.1752, fol.298B.
B:
1) Kirsten Lauridsdatter.
FM:
1 morbror Søren Ibsen i Kærbøl i Farup sogn
2 morbror Hans Michael Ibsen i Kærbøl.

164 Rasmus Thomsen i Hedegård. 19.2.1753, fol.302B.
E: Ingeborg. B:
1) Thomas Rasmussen
2) Grethe Rasmusdatter.
FM:
1 Peder Knudsen
2 Niels Teilmann i Hedegård.

165 Hans Sørensen i Tved. 12.3.1753, fol.304.
E: Anne Simonsdatter. LV: Jens Simonsen i Obbekær. B:
1) Søren Hansen 17
2) Anne Hansdatter 14
3) Simon Hansen 11
4) Bodil Hansdatter 8
5) Margrethe Hansdatter 4
6) Anne Marie Hansdatter 2.
FM:
1 fasters mand Søren Hansen i Gunderup
2 fars søskendebarn Villads Hansen i Tved.

166 Hans Madsen i Kærbøl. 2.8.1753, fol.307B.
Enkemand efter Dorthe Nielsdatter. A:
1) bror Søren Madsen i Sønderborg
2) bror Laurids Madsen i Ribe
3) bror Hans Madsen i Ho, død. 4B:
a Karen Hansdatter
b Karen Hansdatter
c Birthe Hansdatter
d Dorthe Hansdatter
4) søster Edel Madsdatter i Kirkeby i Farup sogn
5) søster Ingeborg Madsdatter g.m. Tobias Christensen i Jested mølle
6) søster Dorthe Madsdatter, død, var g.m. Herman Slagter i Ribe. 1B:
a Mads Hermansen 16
7) halvsøster, død. 1B:
a Hans Poulsen i Inder Bjerrum ved Ribe.
Arv i boet til Dorthe Nielsdatter børn første ægteskab B:
1) Karen Sørensdatter gift i Favrholt
2) Kirsten Sørensdatter 38, på stedet.
Arv i boet til afdødes bror Niels Madsen i Bjerrum.

167 Niels Hansen i Lustrup. 4.3.1754, fol.311.
E: Mette Gregersdatter. LV: Hans Enevoldsen i Lustrup. B:
1) Gregers Nielsen 2
2) Hans Nielsen 6 mdr.
FM: Christen Hansen Skade i Lustrup.

168 Hans Sørensen i Novrup. 15.3.1754, fol.314B.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Niels Hansen Spangsbjerg i Gammelby. B:
1) Anne Hansdatter g.m. Søren Nielsen i Kvaglund
2) Hans Hansen i Novrup
3) Mette Hansdatter 30
4) Niels Hansen 25
5) Edel Hansdatter 21
6) Christen Hansen 19
7) Dorthe Hansdatter 16.
FM:
1 født værg Søren Thomsen i Novrup
2 Christen Pedersen Spangsbjerg i Novrup.

169 Cathrine Nisdatter i Varming. 24.4.1754, fol.320B.
E: Jeppe Christensen. B:
1) Christen Jepsen 9
2) Nis Jepsen 7
3) Peder Jepsen 5
4) Anders Jepsen 2.
FM:
1 Jørgen Mikkelsen i Skallebæk mølle
2 morbror Jens Nissen i Brorsbøl i [Sønder] Starup sogn ved Haderslev.

170 Kirsten Jepsdatter i Vester Vedsted. 27.11.1754, fol.323.
E: Hans Lauridsen. A:
1) far Jeppe Jepsen (Jefsen) i Sønder Farup.

171 Bent Jørgensen i Gesing. 29.11.1754, fol.328B.
E: Ingeborg Iversdatter. LV: Peder Madsen i Vonge. B:
8) Bodil Bentsdatter 3
9) Iver Bentsen 1.
FM:
1 morbror Hans Iversen i Tømmerby
2 Hans Pedersen i Vonge.
Første ægteskab med [Bodil Mikkelsdatter, skifte 3.2.1750 lbnr.144]. B:
1) Maren Bentsdatter 28
2) Anne Bentsdatter 24
3) Michael Bentsen 22
4) Abelone Bentsdatter 20
5) Jørgen Bentsen 17
6) Mads Bentsen 14
7) Jens Bentsen 12.
FM:
1 fasters mand Thomas Pedersen i Gesing
2 fars frænde Jens Hansen i Gesing
3 Niels Jepsen i Gesing.
Afdøde døde 25.11.1754.

172 Anne Marie Andersdatter i Høm. 14.12.1754, fol.332.
E: Søren Nielsen. B:
1) Niels Sørensen 13.
FM:
1 morbror Hans Andersen i Spandet
2 morbror Jørgen Andersen i Mølby.

173 Jens Lauridsen i Lustrup. 13.1.1755, fol.332B.
Enkemand. B:
1) Anne Jensdatter 30
2) Maren Jensdatter 25
FM: Jeppe Pedersen i Lustrup.

174 Hans Sørensen i Hedegård. 21.4.1755, fol.334.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Christen Nielsen i Hedegård. B:
1) Dorthe Hansdatter 2½
2) Karen Hansdatter 6 mdr.
FM:
1 farbror Thomas Sørensen i Hjortlund
2 Peder Sørensen i Hjortlund.

175 Jens Reenlev i Øster Vedsted. 26.4.1755, fol.339.
E: Marie Elisabeth. LV: Christen Hansen. B:
1) Karen Jensdatter g.m. Johan Thomsen i Øster Vedsted
2) Jens Jensen 28
3) Kirsten Jensdatter 23.
FM: Terkild Andersen.

176 Anne Simonsdatter i Tved. 10.6.1755, fol.339B.
Enke efter [Hans Sørensen, skifte 12.3.1753 lbnr.165]. B:
1) Søren Hansen 20, der fæster gården
2) Anne Hansdatter 16
3) Simon Hansen 13
4) Bodil Hansdatter 10
5) Margrethe Hansdatter 6
6) Anne Marie Hansdatter 4.
FM:
1 fasters mand Søren Hansen i Gunderup
2 Villads Hansen i Tved.
3 morbror Jens Simonsen i Obbekær.

177 Anne Ibsdatter i Gredsted. 10.10.1755, fol.344.
E: Thomas Andersen. B:
1) Rebekka Thomasdatter 24
2) Anne Margrethe Thomasdatter 19
3) Anders Thomsen 17
4) Kirsten Thomasdatter 13.
FM:
1 Peder Pedersen i Gredsted
2 mosters mand Mads Andersen i Stens i Hjortlund sogn.

178 Mette Hansdatter i Novrup. 13.12.1755, fol.345.
E: Hans Christensen. A:
1) bror Hans Hansen i Novrup
2) bror Niels Hansen i Gesing
3) bror Christen Hansen 20
4) søster Anne Hansdatter g.m. Søren Nielsen i Kvaglund
5) søster Edel Hansdatter
6) søster Dorthe Hansdatter.
FM:
1 Morten Hansen i Strandby
2 Christen Pedersen i Novrup.

179 Dorthe Lauridsdatter i Vester Vedsted. 16.12.1755, fol.346, 444.
E: Søren Jepsen. B:
1) Jeppe Sørensen 9
2) Laurids Sørensen 6
3) Lene Sørensdatter 3.
FM:
1 morbror Laurids Lauridsen i Vester Vedsted
2 mosters mand Clemen Sørensen i Vester Vedsted.

180 Thomas Jensen i Gesing. 10.4.1756, fol.346B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: morbror Peder Mikkelsen i Kravense [i Hostrup sogn]. B:
1) Karen Thomasdatter 14
2) Jens Thomsen 12
3) Anne Thomasdatter 10
4) Else Thomasdatter 7.
FM:
1 farbror Søren Jensen i Vognsbøl
2 fars søskendebarn Jens Hansen i Gesing.

181 Anders Andersen i Lustrup. 26.4.1756, fol.350.
E: Karen Enevoldsdatter. LV: Christen Hansen i Lustrup. B:
1) Enevold Andersen 25
2) Maren Andersdatter
3) Gunder Cathrine Andersdatter 15
4) Karen Andersdatter 13.
FM: farbror Jes Andersen i Rejsby.

182 Else Nielsdatter i Plovstrup. 10.8.1756, fol.352B.
E: Hans Hermansen. B:
1) Herman Hansen 8
2) Niels Hansen 4.
FM:
1 mors søskendebarn Peder Lauridsen i Lund i Jernved sogn
2 farbror Frederik Hermansen i Gredsted.

183 Karen Andersdatter i Vester Vedsted. 8.10.1756, fol.354B.
E: Hans Lauridsen. B:
1) Ingeborg Marie Hansdatter 1.
FM: Søren Jepsen i Vester Vedsted.
Enkemandens første ægteskab med [Kirsten Jepsdatter], skifte 27.11.1754 lbnr.170.

184 Dorthe Christensdatter i Lustrup. 2.6.1757, fol.360.
E: Peder Jensen. B:
1) Kirsten Pedersdatter 16
2) Christen Pedersen 14
3) Jens Pedersen 12
4) Kirsten Pedersdatter 10
5) Maren Pedersdatter 7
6) Knud Pedersen 5
7) Peder Pedersen 2.
FM: mosters mand Hans Jensen i Brøstrup i [Sønder] Hygum sogn.

185 Anne Margrethe Mathiasdatter i Vester Vedsted. 6.9.1757, fol.361.
E: Søren Nielsen. B:
1) Mathias Sørensen 13
2) Mette Marie Sørensdatter 8
3) Hans Sørensen 6
4) Anne Sørensdatter 3
5) Maren Sørensdatter 2.
FM: mors frænde Søren Nielsen i Vester Vedsted.

186 Frands Hansen i Jested. 21.9.1757, fol.362B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Villads Pedersen. B:
1) Bodil Frandsdatter 11
2) Voldborg Frandsdatter 7
3) Maren Frandsdatter 4.
FM: Peder Pedersen Juul i Jested.
Afdøde druknede på rejse til Holland for 1½ år siden.

187 Elias Sørensen i Rovst. 13.2.1758, fol.363B.
E: Else Pedersdatter. LV: Niels Tønnesen i Rovst. B:
1) Søren Eliassen 25
2) Peder Eliassen 22
3) Jørgen Eliasen 17
4) Anne Cathrine Eliasdatter
5) Christian Eliassen 13
6) Kirsten Eliasdatter 8.
FM: Jesper Andersen i Rovst.

188 Iver Nielsen i Rovst i Grimstrup sogn. 1.5.1758, fol.364.
E: Kirsten Hermansdatter. LV: Knud Nielsen i Rovst. B:
1) Herman Iversen 25
2) Niels Iversen 20
3) Karen Iversdatter 14
4) Maren Iversdatter 12.

189 Karen Madsdatter i Rovst. 17.5.1758, fol.365B.
E: Niels Tønnesen. A:
1) søster Anne Madsdatter i Hyllerslev i Janderup sogn ved søn Mads Pedersen sst.

190 Broder Nissen i Søndernæs. 7.7.1758, fol.366.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Hans Hansen Krog i Søndernæs. B:
1) Anne Brodersdatter g.m. Nis Jensen i Søndernæs.
Arv i boet til afdødes stedbørn:
1) Niels Thøgersen, i kongens tjeneste på flåden
2) Sidsel Thøgersdatter g.m. Knud Nielsen i Brøns.

191 Kirsten Pedersdatter i Skast. 13.9.1758, fol.368.
E: Niels Sørensen. B:
1) Karen Nielsdatter 6
2) Johanne Nielsdatter 3.
FM: morfar Peder Jepsen i Skast.

192 Maren Hansdatter i Forum i Brøndum sogn. 20.10.1758, fol.369B.
E: Hans Sørensen. A:
1) brordatter Mette g.m. Jens Hansen i Gesing
2) brordatter Gertrud Christensdatter g.m. Mads Sørensen i Gesing.

193 Hans Hermansen i Plovstrup. 21.11.1758, fol.372.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Hans Jørgensen.
Første ægteskab med [Else Nielsdatter, skifte 10.8.1756 lbnr.182]. B:
1) Herman Hansen 10
2) Niels Hansen 6.
FM:
1 mors søskendebarn Peder Lauridsen i Lund i Jernved sogn
2 farbror Frederik Hermansen i Gredsted.

194 Kirsten Pedersdatter i Vester Vedsted. 7.5.1759, fol.374.
E: Anders Pedersen. B:
1) Peder Andersen 9
2) Maren Andersdatter 6
3) Anne Andersdatter 4
4) Troels Andersen 2.
FM:
1 morbror Knud Pedersen i Vester Vedsted
2 morbror Mikkel Pedersen i Vester Vedsted.

195 Kirsten Eskildsdatter i Vester Vedsted. 7.5.1759, fol.376B.
E: Knud Andersen. B:
1) Anders Knudsen 5
2) Eskild Knudsen 4
3) Karen Knudsdatter 2½
4) Else Knudsdatter 6 mdr.
FM: Peder Pedersen, smed i Vester Vedsted.

196 Maren Enevoldsdatter i Suderkrog [i Vejrup sogn]. 23.5.1759, fol.378.
E: Melchior Lauridsen. A:
1) bror Hans Enevoldsen i Rovst
2) bror Hans Enevoldsen på stedet.

197 Kirsten Lauridsdatter i Brøndum. 25.5.1759, fol.379B.
E: Jeppe Christensen. B:
1) Laurids Jepsen 6
2) Christen Jepsen 4 uger.
FM:
1 morfar Laurids Mortensen i Sønderris mølle
2 mosters mand Knud Hansen i Sønderris mølle.

198 Jeppe Pedersen i Gredsted. 29.5.1759, fol.381.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Maren Jepsdatter 4
2) Jeppe Jepsen 2.
FM: farfar Peder Nissen.

199 Hans Sørensen i Forum i Brøndum sogn.
Enkemand efter Maren Hansdatter, skifte 20.10.1758 lbnr.192. A:
1) bror Morten Sørensen i Spandet, død. 3B:
a Christen Mortensen
b Søren Mortensen
c Kirsten Mortensdatter
2) søster, død. 2B:
a Bertel Sørensen i Forum
b Laurids Sørensen, bortrejst for 20 år siden.

200 Hans Hansen Emmerlev og hustru Karen Jørgensdatter i Vester Vedsted. 15.1.1759, fol.384.
B: Maren Hansdatter 17, der ægter Malte Mikkelsen i Rejsby, der fæster stedet.
FM:
1 morbror Jens Jørgensen i Vester Vedsted
2 morbror Niels Jørgensen i Vester Vedsted.

201 Jens Sivertsen i Sønder Farup. 6.10.1759, fol.391B, 445, 459.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Jensen, der ægter enken. B:
1) Jens Jensen 19
2) Morten Jensen 10
3) Mads Jensen 9, der døde. Skifte 16.3.1763
4) Anne Kirstine Jensdatter 7
5) Søren Jensen 3.
6) Jens Jensen, født efter fars død. der døde 2 år gammel.
FM: farbror Poul Sivertsen i Hviding.

202 Kirsten Simonsdatter i Lustrup. 22.1.1760, fol.395.
E: Christen Hansen Skast. B:
1) Simon Christensen 5½
2) Hans Christensen 3
3) Kirsten Christensdatter 5 uger.

203 Hans Mortensen i Astrup i Brøndum sogn. 21.4.1760, fol.397B.
E: Karen Johansdatter. LV: Rask Hansen i Hygum. B:
1) Anne Hansdatter 7½
2) Ingeborg Hansdatter 6½
3) Morten Hansen 5½
4) Anne Hansdatter 4
5) Karen Hansdatter 2½.
FM:
1 Frands Lauridsen i Fovrfeld
2 morbror Knud Johansen i Forumlund
3 fasters mand Jens Hansen i Hygum
4 mosters mand Christen Jepsen i Skonager
5 morbror Svend Johansen.

204 Niels Pedersen i Fovrfeld i Brøndum sogn. 25.8.1760, fol.402B, 420.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Morten Spangsbjerg i Strandby. B:
1) Maren Nielsdatter 19
2) Peder Nielsen 17
3) Christen Nielsen 14½
4) Steffen Nielsen 13
5) Anne Nielsdatter 11½
6) Søren Nielsen 8
7) Niels Nielsen 6
8) Jens Nielsen 4½
9) Hans Nielsen 2½.
FM:
1 morbror Jeppe Christensen i Brøndum
2 farbror Søren Pedersen i Guldager
3 morbror Niels Christensen i Gesing.

205 Anne Dorthe Nielsdatter i Øse. 3.7.1760, fol.407B.
E: Christen Nielsen, klejnsmed. B:
1) Anne Christensdatter 15½
2) Karen Christensdatter 9
3) Sidsel Christensdatter 6
4) Niels Christensen 4½
5) Jens Christensen 2½
6) Niels Christensen 6 uger.

206 Jens Jensen Reenlev i Øster Vedsted. 18.7.1760, fol.411B.
E: Anne Hansdatter. LV: bror Niels Hansen i Jested, Andreas Nielsen Schack, der ægter enken. B:
1) Jens Jensen Reenlev 1½.
FM: fasters mand Johan Thomsen i Øster Vedsted.

207 Karen Pedersdatter, ugift i Hedegård. 8.11.1760, fol.424B.
A:
0) forældre [Peder Terkildsen i Hedegård, skifte 8.5.1752 lbnr.156 og Karen Madsdatter, skifte 4.5.1742 lbnr.111]
1) bror Mads Pedersen i Farup
2) søster Bodil Pedersdatter i Farup
3) søster Kirsten Pedersdatter i Ribe.
[Fars andet ægteskab med [Anne Marie], nu g.m. Hans Sørensen.
4) halvbror Terkild Pedersen
5) halvsøster Maren Pedersdatter.

208 Anne Jespersdatter i Vester Vedsted. 5.12.1760, fol.426.
E: Mikkel Mikkelsen. B:
1) Mikkel Mikkelsen 5 uger.
FM: morbror Jens Jespersen i Vester Vedsted.

209 Mikkel Jensen i Lustrup. 21.1.1761, fol.427, 452B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Bertel Lauridsen i Lustrup. B:
2) Jens Mikkelsen 21
3) Peder Mikkelsen 19
4) Poul Mikkelsen 16
5) Anne Mikkelsdatter 13
6) Kirsten Mikkelsdatter 11, der døde 13 år gammel
7) Mikkel Mikkelsen 6.
FM:
1 farbror Peder Jensen i Lustrup
2 fasters mand Niels Christensen i Snepsgårde
3 morbror Niels Pedersen i Lustrup
4 mors halvbror Jeppe Pedersen i Inder Bjerrum.
Første ægteskab med [Karen Christensdatter, skifte 8.1.1739 lbnr.93]. B:
1) Karen Mikkelsdatter 27.
FM:
2 svoger Bent Pedersen i Snepsgårde.

210 Maren Madsdatter i Høm. 27.2.1761, fol.431B.
E: Nikolaj Didriksen. A:
1) bror Christen Madsen i Hjerpsted.

211 Peder Jensen i Rovst. 28.5.1761, fol.433, 471.
E: Anne Jepsdatter. LV: Niels Tønnesen i Rovst. B:
1) Anne Pedersdatter 18.
FM: Peder Nielsen i Rovst.

212 Knud Andersen, hjulmand i Vester Vedsted. 25.6.1761, fol.434.
Enke efter [Kirsten Eskildsdatter, skifte 7.5.1759 lbnr.195]. B:
2) Eskild Knudsen 6
3) Karen Knudsdatter 5
4) Else Knudsdatter 3.
FM:
1 Knud Sørensen i Vester Vedsted
2 Morten Thomsen i Havervad i Brøns sogn
3 Mikkel Andersen i Sønder Farup
4 Laurids Eskildsen i Normsted i Brøns sogn
Af første ægteskab B:
1) Peder Knudsen12.
FM: Malte Mikkelsen i Vester Vedsted.
Børnene opdrages af afdødes første kones søster Maren Pedersdatter.

213 Niels Jespersen i Favrholt. 9.7.1761, fol.436.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Nis Kjeldsen i Favrholt.
Første ægteskab med [Mette Andersdatter, skifte 23.4.1740 lbnr.102]. B:
E: Niels Jespersen. B:
1) Jesper Nielsen 25.

214 Hans Sørensen i Hedegård. 21.7.1761, fol.438B.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Peder Knudsen i Hedegård. B:
1) Birthe Hansdatter, født efter fars død.
FM: farfar Søren Hansen i Hillerup.
Enkens første ægteskab med [Hans Sørensen i Hedegård, skifte 21.4.1755 lbnr.174]. Arv til B:
1) Dorthe Hansdatter
2) Karen Hansdatter.
Arv til enkens steddatter Kirsten Pedersdatter.

215 Zilles Jensen i Rovst. 26.10.1761, fol.441.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Pedersen. B:
1) Ulrik Zillesen
2) Anne Zillesdatter 35
3) Maren Zillesdatter 29.
FM: Jens Pedersen i Rovst.

216 Johanne Jensdatter i Øse. 19.11.1761, fol.442.
E: Peder Nielsen. B:
1) Niels Pedersen 7½
2) Jens Pedersen 4
3) Anne Pedersdatter 1.
FM: morbror Jens Jensen i Starup.

217 [Maren Jensdatter] i Lustrup. 19.3.1762, fol.445B.
E: Christen Jensen, skrædder. A:
1) søster Anne Jensdatter i Thy.

218 Jørgen Sørensen i Brøndum. 14.4.1762, fol.447.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Hans Thomsen i Brøndum. B:
1) Søren Jørgensen 11
2) Mette Jørgensdatter 8½
3) Jørgen Jørgensen 5½
4) Maren Jørgensdatter 3.
FM:
1 Hans Jørgensen i Brøndum
2 Jørgen Pedersen i Brøndum
3 Hans Nielsen i Ajstrup,
alle beslægtede.

219 Cathrine Pedersdatter i Vester Vedsted. 23.6.1762, fol.451.
Enke efter Claus Johansen. B:
1) Johannes 13½.
FM: Malte Mikkelsen i Vester Vedsted.

220 Thomas Hansen i Gesing i Brøndum sogn. 16.9.1762, fol.453B.
E: Karen Jensdatter. LV: Morten Spangsbjerg i Strandby. B:
1) Anne Thomasdatter 4½
2) Margrethe Thomasdatter 2½
3) Søren Thomsen 6 mdr.
FM:
1 farbror Peder Thomsen i Spangsbjerg
2 fasters mand Niels Villadsen i Gammelby.

221 Kirsten Christiansdatter i Lustrup. 26.10.1762, fol.457.
E: Niels Hansen. B:
1) Anne Nielsdatter 7
2) Kirsten Nielsdatter 6
3) Christian Nielsen 9 mdr.

222 Jes Jensen i Lustrup. 20.11.1762, fol.458B.
E: Mette Jensdatter. LV: Hans Hansen Puggaard. B:
1) Karen Jesdatter 16.
FM: Laurids Nissen i Lustrup.

223 Poul Pedersen i Høm. 16.4.1763, fol.460B.
E: Mette Hansdatter. LV: Peder Nielsen i Høm. B:
1) Peder Poulsen 28
2) Hans Poulsen 25
3) Maren Poulsdatter 21.
FM: Christen Pedersen i Seem.

224 Peder Hansen i Gredsted. 22.6.1763, fol.463.
E: Inger Pedersdatter. LV: Niels Lauridsen.
Arvinger kendes ikke.

225 Niels Christensen i Snepsgårde. 29.7.1763, fol.465B.
E: Karen Jensdatter. LV: Bent Pedersen i Nørre Snepsgårde. B:
1) Maren Nielsdatter 20
2) Christen Nielsen 18.
FM:
1 farbror Anders Christensen i Snepsgårde
2) Oluf Terkildsen i Favrholt.

226 Jørgen Nielsen i Varming. 10.8.1763, fol.468B.
E: Margrethe Madsdatter. LV: Peder Jensen i Varming. B:
1) Mads Jørgensen 15
2) Niels Jørgensen 14
3) Karen Jørgensdatter 12
4) Jeppe Jørgensen 7
5) Jørgen Jørgensen 7
6) Abelone Jørgensdatter 4
7) Gertrud Jørgensdatter 1.
FM:
1 Jens Pedersen i Varming
2 Jeppe Christensen i Varming
3 Jørgen Nielsen i Varming.

227 Mikkel Bentsen i Ribe. 28.3.1761, fol.471B.
A:
0) forældre[Bent Jørgensen i Gesing, skifte 29.11.1754 lbnr.171 og Bodil Mikkelsdatter, skifte 3.2.1750 lbnr.144]
1) søster Maren Bentsdatter g.m. Mathias Madsen i Kokspang
2) søster Anne Bentsdatter g.m. Peder Pedersen i Skærbæk
3) søster Abelone Bentsdatter 27, på Sønderris
4) bror Jørgen Bentsen 25, vanvittig
5) bror Mads Bentsen 22
6) bror Jens Bentsen 19.
Fars andet ægteskab med [Ingeborg Iversdatter] nu g.m. Niels Hansen i Vognsbøl
7) halvsøster Bodil Bentsdatter 10
8) halvbror Iver Bentsen 8.
FM:
1 morbror Hans Iversen i Tømmerby
2 Hans Pedersen i Vonge.
Afdøde døde i Holland.


Ribe Hospital
Skifteprotokol
1763-1794
C 658 - 45


228 Niels Andersen Emmerlev i Vester Vedsted. 9.9.1763, fol.2.
E: Maren Gregersdatter. LV: Knud Pedersen i Vester Vedsted. B:
1) Hans Nielsen 10
2) Peder Nielsen 8
3) Anders Nielsen 4
4) Anne Kirstine Nielsdatter 2
5) Anne Marie Nielsdatter 12 uger.
FM:
1 Søren Jepsen i Vester Vedsted
2 Malte Mikkelsen i Vester Vedsted.

229 Maren Andersdatter i Vester Vedsted. 9.9.1763, fol.4B.
A:
1) mor Johanne Nielsdatter. LV: Knud Sørensen i Vester Vedsted
2) søster Anne Andersdatter. FM: Søren Jepsen i Vester Vedsted
3) bror Niels Andersen Emmerlev, [skifte 9.9.1763 lbnr.228]. 5B:
a Hans Nielsen 10
b Peder Nielsen 8
c Anders Nielsen 4
d Anne Kirstine Nielsdatter 2
e Anne Marie Nielsdatter 12 uger.
FM:
1 Søren Jepsen i Vester Vedsted
2 Malte Mikkelsen i Vester Vedsted.

230 Peder Nielsen i Høm. 8.10.1763, fol.6B.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Anders Christensdatter i Snepsgårde. B:
1) Niels Pedersen 17
2) Maren Pedersdatter 15
3) Laurids Pedersen 12.
FM:
1 morbror Bertel Lauridsen i Låstrup
2 morbror Jens Lauridsen i Favrholt
3 Jørgen Jensen i Høm.

231 Ingeborg Mikkelsdatter i Vester Vedsted. 26.10.1763, fol.8.
A:
1) bror Christen Mikkelsen 36
2) bror Mikkel Mikkelsen 33.
Desuden nævnes afdødes stedfar Christen Hansen Heegaard i Vester Vedsted, enkemand efter afdødes mor Kirsten.

232 Else Jensdatter i Høm. 25.1.1764, fol.11B.
E: Anders Andersen. B:
1) Maren Andersdatter 8½
2) Anders Andersen 5.
FM: Laurids Jessen i Øster Vedsted.

233 Hans Christian Pedersen i Gunderup. 12.3.1764, fol.12B.
E: Maren Gregersdatter. Laurids Olufsen i Solbjerg. B:
1) Gregers Hansen 8
2) Peder Hansen 1.
FM: Knud Sørensen i Vester Vedsted.

234 Peder Nielsen Nørgaard i Rovst. 17.5.1764, fol.14.
E: Malene Pedersdatter. LV: bror Hans Pedersen i Avtrup [i Fåborg sogn]. B:
1) Niels Pedersen 11
2) Peder Pedersen 9.
FM:
1 farbror Jørgen Nielsen i Gunderup
2 morbror Anders Pedersen i Tranbjerg [i Årre sogn].

235 Peder Jensen i Lustrup. 5.7.1764, fol.15B.
E: Maren Andersdatter. LV: Laurids Nissen i Lustrup. B:
6) Jens Pedersen 6
7) Dorthe Pedersdatter 2½
8) Anders Pedersen 20 uger.
FM: morbror Enevold Andersen i Lustrup.
Første ægteskab med [Dorthe Christensdatter, skifte 2.6.1757 lbnr.184]. B:
1) Kirsten Pedersdatter 22, g.m. Christen Jessen i Lustrup
2) Christen Pedersen 20
3) Kirsten Pedersdatter 16
4) Maren Pedersdatter 14
5) Peder Pedersen 10.
FM: [mosters mand] Hans Jensen i Brøstrup i [Sønder] Hygum sogn.

236 Morten Thomsen i Havervad. 1.8.1764, fol.17.
E: Margrethe Eskildsdatter. LV: Hans Hansen Krog i Søndernæs. B:
2) Bodil Mortensdatter 14
3) Gertrud Mortensdatter 12
4) Niels Mortensen 8.
FM: farbror Johan Thomsen i Øster Vedsted.
Første ægteskab med [Bodil Jepsdatter,. skifte 28.1.1749 lbnr.140]. B:
1) Ingeborg Mortensdatter 16.
Ingeborg Mortensdatter har arv efter morbror Mads Jepsen, der døde i Holland.

237 Thomas Nielsen i Heager [i Øse sogn]. 15.8.1764, fol.19.
E: Johanne Christensdatter. LV: Niels Christensen i Løvborg i Torstrup sogn. B:
1) Niels Thomsen 20
2) Hans Thomsen 13.
FM: farbror Niels Nielsen i Gesing.

238 Laurids Hansen i Veldbæk. 3.10.1764, fol.20B.
E: Else Jensdatter. LV: Christen Pedersen Spangsbjerg. B:
1) Jens Lauridsen 26
2) Christen Lauridsen 20
3) Søren Lauridsen 17
4) Anne Lauridsdatter 14.
FM:
1 farbror Søren Hansen i Sadderup
2 farbror Christen Hansen i Hygum.

239 Anne Lauridsdatter i Vester Obling. 17.5.1765, fol.22.
E: Hans Hansen. B:
1) Laurids Hansen 20
2) Karen Hansdatter 18
3) Maren Hansdatter 16
4) Mette Hansdatter 8
5) Anne Hansdatter 5.

240 Maren Hansdatter i Brøndum. 14.1.1765, fol.27B.
E: Knud Hansen. B:
2) Ingeborg Knudsdatter 21
3) maren Knudsdatter 19
4) Karen Knudsdatter 17
5) Hans Knudsen 15
6) Kirsten Knudsdatter 13
7) Grethe Knudsdatter 9
8) Maren Knudsdatter 6.
FM:
1 Hans Hansen i Kærsing, som beslægtet
2 farbror Hans Hansen i Spangsbjerg mølle.
Af første ægteskab B:
1) Thomas Thomsen 25.

241 Dorthe Hansdatter i Rovst. 14.3.1765, fol.28B.
E: Thomas Pedersen. B:
1) Inne Thomasdatter 13
2) Hans Thomsen 12
3) Peder Thomsen 9
4) Jacob Thomsen 8
5) Maren Thomasdatter 6.
FM:
1 morbror Søren Hansen i Skast
2 morbror Niels Hansen i Skast.

242 Kirsten Hansdatter i Jerne. 23.5.1765, fol.30.
E: Niels Thomsen. B:
1) Jens Nielsen 32
2) Hans Nielsen 31
3) Maren Nielsdatter 23
4) Birthe Nielsdatter 21
5) Thomas Nielsen 18
6) Søren Nielsen 16
7) Mette Nielsdatter 13
8) Niels Nielsen 12.
FM: mosters mand Søren Thomsen i Måde [i Jerne sogn].

243 Niels Jensen i Øse. 28.6.1765, fol.31B.
E: Karen Bertelsdatter. LV: bror Peder Bertelsen i Årre. A:
1) søster Sidsel Jensdatter i Øse ved søn Jens Jensen i Starup
2) søster Kirsten Jensdatter g.m. Søren Hansen i Helle.

244 Kirsten Nielsdatter i Vester Vedsted. 20.7.1765, fol.32B.
E: Mikkel Mikkelsen. A:
1) mor Kirsten Nielsdatter
2) bror Johan Frederik Nielsen i Vester Vedsted
3) bror Terman Nielsen i Hviding
4) søster Ellen Nielsdatter
5) søster Else Nielsdatter.

245 Anne Marie Pedersdatter i Hedegård i Hjortlund sogn i Haderslevhus amt. 29.7.1765, fol.33.
E: Mads Pedersen. B:
6) Maren Madsdatter 2.
Første ægteskab med Peder Terkildsen, [skifte 8.5.1752 lbnr.156]. B:
1) Terkild Pedersen 16
2) Maren Pedersdatter 14.
FM: farbror Jørgen Terkildsen i Kalvslund
Andet ægteskab med Hans Sørensen, skifte 21.4.1755 lbnr.174. B:
3) Dorthe Hansdatter 12
4) Karen Hansdatter 10.
FM:
1 farbror Thomas Sørensen i Hjortlund
2 farbror Peder Sørensen i Hjortlund
3 morbror Niels Pedersen i Hjortlund.
Tredje ægteskab med Hans Sørensen, skifte 21.7.1761 lbnr.214. B:
5) Birthe Hansdatter 4.
FM: farfar Søren Hansen i Hillerup.
Arv til enkens steddatter Kirsten Pedersdatter i Rejsby.

246 Søren Jepsen i Vester Vedsted. 16.9.1765, fol.34.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Pedersen i Vester Vedsted. B:
4) Dorthe Sørensdatter 3
5) Jens Sørensen 1.
Første ægteskab med [Dorthe Lauridsdatter, skifte 16.12.1755 lbnr.179]. B:
1) Jeppe Sørensen 19
2) Laurids Sørensen 16
3) Lene Sørensdatter 13.
FM:
1 Knud Sørensen i Vester Vedsted
2 Clemen Sørensen i Vester Vedsted
3 Hans Troelsen i Vester Vedsted
4 Malte Mikkelsen i Vester Vedsted
5 Anders Pedersen i Vester Vedsted.

247 Mette Andersdatter i Vester Vedsted. 16.9.1765, fol.36B.
E: Christen Mikkelsen. A:
1) søster Maren Andersdatter, død, var g.m. Knud Pedersen i Vester Vedsted. 1B:
a Anne Knudsdatter forlovet med Jørgen Mikkelsen i Vester Vedsted.
FM: farbror Mikkel Pedersen i Vester Vedsted
2) bror Mads Andersen i Råhede, død. 5B:
a Anders Madsen 22
b Niels Madsen 20
c Niels Madsen den yngre 16
d Anne Madsdatter 16
e Jacob Madsen 14.
FM: Knud Nielsen i Vester Vedsted.

248 Birgitte Pedersdatter, ugift i Vester Vedsted. 16.9.1765, fol.37B.
A:
1) bror Mikkel Pedersen i Vester Vedsted
2) bror Knud Pedersen i Vester Vedsted, død. 1B:
a Anne Knudsdatter g.m. Jørgen Mikkelsen i Vester Vedsted
3) søster Esther Pedersdatter g.m. Anders Jacobsen i Vester Vedsted
4) halvsøster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Jens Jespersen i Vester Vedsted. 6B:
a Peder Jensen 17
b Bodil Jensdatter 15
c Jeppe Jensen 13
d Lene Jensdatter 10
e Karen Kirstine Jensdatter 5
f Jens Jensen 3
5) halvsøster Kirsten Pedersdatter, skifte 7.5.1759 lbnr.194, var g.m. Anders Pedersen i Vester Vedsted. 4B:
a Peder Andersen 15
b Maren Andersdatter 13
c Anne Andersdatter 10
d Troels Andersen 7.

249 Mette Pedersdatter, ugift i Vester Vedsted. 16.9.1765, fol.39.
A:
1) bror Hans Christian Pedersen i Gunderup, [skifte 12.3.1764 lbnr.233]. B:
a Gregers Hansen 8
b Peder Hansen 2
2) søster Karen Pedersdatter g.m. Knud Andersen i Vester Vedsted, begge døde. 1B:
Peder Knudsen 15
3) søster Else Pedersdatter i Vester Vedsted
4) halvsøster Lene Jensdatter g.m. Knud Sørensen i Vester Vedsted.

250 Frederik Mathiassen i Seem. 27.9.1765, fol.40.
E: Margrethe. LV: Peder Hansen i Lustrup. B:
1) Marie Frederiksdatter 14
2) Mathias Frederiksen 12
3) Ellen Marie Frederiksdatter 7
4) Maren Frederiksdatter 2.
FM:
1 Thomas Nielsen i Seem
2 Jørgen Nielsen i Varming
3 Jeppe Nielsen i Favrholt
4 Hans Christensen i Varming,
alle beslægtede på mors side.

251 Bertel Bertelsen i Gredsted. 14.10.1765, fol.40B.
E: Ellen Enevoldsdatter. LV: Peder Kjeldsen i Gredsted. A:
1) søskendebarn til afdødes mor Maren Clausdatter ved søn Christian Pedersen i Plovstrup
2) Anne Hansdatter, hvis far var søskendebarn til afdødes mor, ved søn Anders Jensen i Sejstrup.

252 Niels Andersen Terp i Rejsby. 19.2.1766, fol.41.
E: Kirsten Hjeresdatter. LV: Laurids Pedersen i Rejsby.
På fars side A:
1) søskendebarn Sidsel Thøgersdatter g.m. Knud Nielsen i Brøns
2) søskendebarn Karen Thøgersdatter, død. 3B:
a Maren Villadsdatter g.m. Laurids Nielsen i Brøns
b Niels Villadsen, farer til søs
c Thøger Villadsen, farer til søs.
På mors side A:
3) søskendebarn Kirsten Hjeresdatter, søster til enken g.m. Peder Jensen i Astrup
4) søskendebarn Maren Hjeresdatter, søster til enken g.m. Niels Hansen i Astrup
5) morbror Peder Andersen Terp i Brøns, ved søn Niels Pedersen.

253 Birgitte Hansdatter i Vester Vedsted. 1.3.1766, fol.42B.
Enke efter Ib Andersen. B:
1) Hans Ibsen 27, i Varde
2) Anne Else Ibsdatter, i Vester Vedsted
3) Anders Ibsen 23, farer til søs fra Holland
4) Else Marie Ibsdatter 17, i Sønder Farup
5) Barbara Ibsdatter 15, i Sønder Farup.
FM:
1 Hans Christian Hansen i Sønder Farup
2 Claus Jensen i Sønder Farup.

254 Anne Andersdatter i Sønder Farup. 28.4.1766, fol.44.
E: Hans Christian Hansen. B:
1) Hans Hansen 35
2) Jens Hansen 33
3) Barbara Hansdatter 24
4) Anne Else Hansdatter 19 g.m. Jens Nielsen Bjerrum i Sønder Farup
5) Hans Christian Hansen 17
6) Laurids Hansen 16
7) Else Hansdatter 14.
FM: mors farbror Jef Jefsen i Sønder Farup.

255 Peder Graversen i Jested i Riberhus birk. 14.5.1766, fol.45.
E: Margrethe Jepsdatter LV: Niels Jepsen i Jested. B:
1) Gravers Pedersen 15
2) Jørgen Pedersen 9
3) Peder Pedersen 7
4) Jeppe Pedersen 3.
FM:
1 Peder Nissen i Hillerup
2 Hans Terkildsen i Jested.

256 Maren Nielsdatter i Rovst. 27.6.1766, fol.46B.
E: Jens Sillesen. B:
4) Maren Jensdatter 19
5) Johanne Jensdatter 18.
FM: Niels Tønnesen i Rovst.
Første ægteskab med Jørgen Thomsen, [skifte 10.8.1743 lbnr.117]. B:
1) Thomas Jørgensen i Flensborg
2) Anne Jørgensdatter 29, i Døstrup
3) Kirsten Jørgensdatter 21, i Døstrup.

257 Maren Boyesdatter i Jernved. 12.7.1766, fol.47B.
E: Hans Pedersen, smed. B:
1) Maren Hansdatter 18
2) Boye Hansen 16
3) Birthe Marie Hansdatter 12
4) Mette Hansdatter 10
5) Peder Hansen 8
6) Thomas Hansen 5.
FM: Peder Nielsen i Jernved.

258 Anders Jensen Bech i Vester Vedsted. 21.7.1766, fol.48.
E: Esther Pedersdatter. LV: Knud Sørensen i Vester Vedsted. B:
1) Anne Andersdatter 26
2) Maren Andersdatter 24 g.m. Laurids Lauridsen i Vester Vedsted
3) Peder Andersen 19, farer til skibs fra Holland
4) Birthe Andersdatter 16
5) Mette Andersdatter 14.
FM: Anders Pedersen i Vester Vedsted.

259 Christen Pedersen i Seem. 12.9.1766, fol.49.
E: Anne Andersdatter. LV: Nis Andersen i Kirkeby i Roager sogn. B:
1) Maren Christensdatter 30 g.m. Niels Pedersen i Lustrup, nu i Snepsgårde
2) Sara Christensdatter 27
3) Else Christensdatter 24
4) Jørgen Christensen 20
5) Mette Marie Christensdatter 17
6) Johanne Cathrine Christensdatter 12.
FM:
1 Jørgen Mikkelsen i Skallebæk mølle
2 Jeppe Nielsen i Favrholt
3 Thomas Nielsen i Seem
4 Troels Jensen i Seem
5) Jørgen Bertelsen i Seem.

260 Anne Jensdatter i Høm. 31.10.1766, fol.51B.
E: Hans Hansen. B:
1) Jens Hansen 18
2) Hans Hansen 14
3) Anders Hansen 9
4) Anne Hansdatter 5
5) Peder Hansen 3.
FM: morbror Laurids Jensen i Høm.

261 Ellen Sørensdatter i Veldbæk. 8.9.1766, fol.52B.
E: Niels Nielsen. B:
1) Niels Nielsen 3
2) Abelone Nielsdatter 2
3) Ellen Nielsdatter 5 uger.
FM:
1 morfar Søren Thomsen i Novrup
2 Malte Hansen i Måde, som frænde.

262 Ellen Hansdatter i Novrup. 3.11.1766, fol.56.
E: Hans Pedersen. B:
1) Maren Hansdatter 7
2) Abelone Hansdatter 6
3) Hans Hansen 5
4) Peder Hansen 2.
FM:
1 farfar Peder Eskildsen i Novrup
2 morbror Thomas Hansen i Jerne.

263 Maren Lauridsdatter i Skast. 2.10.1766, fol.57.
E: Frands Christensen. B:
1) Christen Frandsen 25
2) Mette Frandsdatter
3) Kirsten Frandsdatter.
FM: Niels Sørensen i Skast.

264 Niels Thomsen i Brøndum. 10.2.1767, fol.59.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Jørgensen i Gesing. B:
1) Bodil Nielsdatter 7
2) Maren Nielsdatter 1.
FM:
1 farbror Hans Thomsen i Brøndum
2 morbror Jeppe Nielsen i Forum.

265 Maren Jørgensdatter i Jernved. 2.10.1766, fol.60.
E: Peder Nielsen. B:
1) Niels Pedersen 23
2) Hans Pedersen 17
3) Anders Pedersen 15
4) Maren Pedersdatter 13
5) Peder Pedersen 5.
FM:
1 farbror Anders Nielsen i Jernvedlund
2 morbror Hans Jørgensen i Jernvedlund
3 mosters mand Hans Hansen i Jernvedlund.

266 [Navn mangler] i Heager. 5.3.1767, fol.62B.
E: Lambert Jensen. B:
1) Jens Lambertsen 11
2) Kirsten Lambertsdatter 9.
FM: morbror Christen Christensen i Snorup i Tistrup sogn.

267 Niels Vistisen i Sønder Farup21.5.1767, fol.64.
E: Marianne Hansdatter. LV: Christen Pedersen i Sønder Farup. B:
1) Marie Cathrine Nielsdatter 17
2) Karen Nielsdatter 14
3) Anne Kirstine Nielsdatter 12
4) Anneke Nielsdatter 10
5) Visti Nielsen 2.
FM: Laurids Jensen i Sønder Farup.

268 Karen Nielsdatter i Forum. 1.4.1767, fol.64B.
E: Christen Jepsen.
Arvinger kendes ikke.
Enkemanden overlader gården til sin søn Hans Christensen.

269 Mette Enevoldsdatter i Vester Vedsted. 1.10.1767, fol.65.
E: Søren Nielsen. B:
1) Enevold Sørensen 7
2) Niels Sørensen 3.

270 Morten Thomsen i Havervad. 19.11.1767, fol.66B.
E: Margrethe Eskildsdatter. LV: Hans Hansen Krog i Søndernæs. B:
2) Niels Nielsen, skifte sluttet 1.8.1764
3) Bodil Mortensdatter 16
4) Gertrud Mortensdatter 14.
FM: Johan Thomsen i Øster Vedsted.
Første ægteskab med Bodil Jepsdatter, [skifte 28.1.1749 lbnr.140]. B:
1) Ingeborg Mortensdatter 20.
Enkens første ægteskab med Niels Villadsen i Birkelev i Vodder sogn. B:
1) Mette Nielsdatter 20, der arver sin halvbror Niels Nielsen.
FM: morbror Niels Eskildsen i Vester Obling.

271 Rebekka Thomsen i Gredsted. 27.1.1768, fol.67B.
E: Mourids Andersen. B:
1) Anne Mouridsdatter 11
2) Inger Mouridsdatter 9
3) Anne Cathrine Mouridsdatter 7
4) Kirsten Mouridsdatter 4
5) Maren Mouridsdatter 6 mdr.
FM: morbror Anders Thomsen i Ribe.

272 Jørgen Mortensen i Novrup i Jerne sogn. 5.3.1768, fol.68B.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Nielsen i Måde. B:
1) Morten Jørgensen i Novrup
2) Søren Jørgensen på stedet
3) Laurids Jørgensen i Kærsing
4) Anne Jørgensdatter g.m. Herman Iversen i Rovst
5) Johanne Jørgensdatter g.m. Søren Jacobsen i Kærsing
6) Kirsten Jørgensdatter g.m. Christen Pedersen i Hillerup
7) Dorthe Jørgensdatter 24.

273 Lene Hansdatter i Jernvedlund. 11.1.1768, fol.70B.
Enke efter Hans Brorson. A:
1) Peder Nielsen i Gredsted
2) Anders Nielsen i Gredsted
3) Anne Nielsdatter g.m. Niels Madsen i Plovstrup
4) Maren Jepsdatter g.m. Hans Pedersen i Plovstrup
5) Anne Pedersdatter g.m. Hans Nissen i Gredsted
6) Hans Pedersen i Gredsted
7) Christen Pedersen i Gredsted
8) Mette Pedersdatter i Gredsted
9) Nis Jensen i Gredsted
10) Christen Pedersen i Jernved
11) Margrethe Pedersdatter i Jernved
12) Niels Hansen i Tislund
13) Christen Hansen i Tislund
14) Jens Hansen i Tobøl
15) Karen Hansdatter i Tobøl
16) Peder Lauridsen i Jernvedlund
17) Inger Cathrine Lauridsdatter g.m. Jens Jørgensen i Jernvedlund
18) Anne Lauridsdatter, død. 2B:
a Hans Christensen
b Laurids Christensen
19) Else Bertelsdatter g.m. Anders Nielsen i Jernvedlund
20) Karen Bertelsdatter, enke efter Villads Lauridsen i Jernved
21) Beathe Bertelsdatter g.m. Morten Sørensen i Gredsted
22) Anne Marie Bertelsdatter g.m. Ditlev Lauridsen i Hedegård
23) Mikkel Bertelsen, død. 1B:
a Bertel Mikkelsen i Hjerpsted sogn og by
24) Mum Mumsen i Hviding herred syd for tønder
25) Bodil Christensdatter g.m. Christen Pedersen i Ravning.
Alle søskendebørn til afdøde.
Afdøde havde aftægtskontrakt af 16.10.1762 med Niels Nielsen på stedet.

274 Anne Hansdatter i Jerne. 18.9.1767, fol.74B.
B:
1) Jacob Nielsen, uvist hvor
2) Karen Nielsdatter 48, i Amsterdam.
FM: morbror Morten Hansen i Jerne
3) Niels Olufsen 34.

275 Peder Lauridsen i Lustrup. 23.12.1768, fol.76B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Anders Lauridsen i Lustrup. B:
1) Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Hansen i Lustrup
2) Ingeborg Pedersdatter 33½
3) Karen Pedersdatter 30.
FM:
1 søskendebarn Laurids Hansen i Lustrup
2 søskendebarn Peder Hansen i Lustrup.

276 Maren Hansdatter i Tved. 10.1.1769, fol.77B.
E: Søren Hansen. B:
1) Anne Sørensdatter 12
2) Birthe Sørensdatter 10
3) Hans Sørensen 7
4) Dorthe Sørensdatter 5.
FM:
1 morbror Hans Puggaard i Ribe
2 morbror Jes Hansen i Tved
3 morbror Terkild Hansen i Tved.

277 Anne Kirstine Nielsdatter og Anders Nielsen, 2 børn i Vester Vedsted. 28.2.1769, fol.78.
A:
1) mor Maren Pedersdatter g.m. Henrik Nielsen i Vester Vedsted
2) bror Hans Nielsen 15½
3) Peder Nielsen 14
4) Anne Marie Nielsdatter 6.
FM:
1 Anders Lauridsen i Vester Vedsted
2 Malte Mikkelsen i Vester Vedsted
3 morbror Hans Pedersen i Vester Vedsted.
Arv efter afdødes far Niels Andersen Emmerlev 9.9.1763 lbnr.228.
[Afdødes mor kaldes i dette skifte for Maren Gregersdatter].
Arv efter afdødes faster Maren Andersdatter 9.9.1763 lbnr.229.

278 Søren Jensen i Sønder Farup. 28.2.1769, fol.79.
A:
1) mor Anne Jensdatter g.m. Anders Jensen på stedet
2) bror Jens Jensen
3) bror Morten Jensen 21
4) søster Anne Kirstine Jensdatter 16.
FM: født værge Poul Sivertsen i Hviding.
Arv efter afdødes far Jens Sivertsen, skifte 6.10.1759 lbnr.201.
Arv efter afdødes bror Mads Jensen, skifte 16.3.1763 lbnr.201.

279 Jens Sørensen i Nørre Farup. 3.6.1769, fol.79B.
E: Cathrine Mortensdatter. LV: Knud Hansen i Nørre Farup. B:
1) Anne Jensdatter 23
2) Dorthe Jensdatter 19.
FM:
1 Niels Iversen i Kærbøl
2 Hans Sørensen i Hillerup.

280 Laurids Simonsen i Lustrup. 27.7.1768, fol.80.
E: Bodil Kirstine Bertelsdatter. LV: Just Lassen i Lustrup. B:
1) Simon Lauridsen 1½
2) Anne Marie Lauridsdatter 6 mdr den 15.6.1769.
FM:
1 Christen Hansen i Lustrup
2 Peder Hansen i Lustrup.

281 Jens Sørensen i Vester Vedsted. 15.6.1769, fol.81.
A:
1) mor Maren Jensdatter g.m. Jeppe Lauridsen
Mors første ægteskab med afdødes far [Søren Jepsen, skifte 16.9.1765 lbnr.246]. B:
2) søster Dorthe Sørensdatter 7.
Fars første ægteskab med [Dorthe Lauridsdatter, skifte 16.12.1755 lbnr.179]. B:
3) halvbror Jeppe Sørensen 23
4) halvbror Laurids Sørensen 20
5) halvsøster Lene Sørensdatter 17.
Mors ægteskab med Jeppe Lauridsen. B:
6) halvsøster Maren Jepsdatter 3
7) halvsøster Cathrine Jepsdatter 30 uger.
FM:
1 Knud Sørensen i Vester Vedsted
2 Clemen Sørensen i Vester Vedsted
3 Hans Troelsen i Vester Vedsted.

282 Esther Pedersdatter i Vester Vedsted. 23.6.1769, fol.81B.
E: Johan Johansen Klitz.
Første ægteskab med Anders Jensen Bech, [skifte 21.7.1766 lbnr.258]. B:
1) Anne Andersdatter
2) Maren Andersdatter [g.m. Laurids Lauridsen i Vester Vedsted]
3) Peder Andersen 19
4) Birthe Andersdatter
5) Mette Andersdatter.
FM:
1 Anders Pedersen i Vester Vedsted.
2 Laurids Lauridsen i Vester Vedsted.

283 Peder Knudsen i Hedegård. 5.7.1768, fol.82B, 137.
E: Mette Nielsdatter. LV: Christen Nielsen i Hedegård. B:
1) Niels Pedersen 20
2) Knud Pedersen 18
3) Maren Pedersdatter 16
4) Anders Pedersen 12
5) Søren Pedersen 9
6) Peder Pedersen 5
7) Anne Marie Pedersdatter 2.
FM:
1 farbror Mogens Knudsen i Jernved
2 fars svoger Peder Sørensen i Hjortlund.
Enken får aftægtskontrakt af 12.7.1776.

284 Hans Hansen i Hillerup. 6.11.1769, fol.84B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Iversen i Kærbøl. B:
1) Hans Hansen 1½.
FM: farbror Niels Hansen, tækker i Jested.
Under gæld nævnes afdødes bror Niels Hansen i Kirkeby.

285 Karen Christensdatter i Jerne. 2.4.1770, fol.84B.
E: Morten Sørensen. B:
1) Christen Mortensen 2
2) Kirsten Mortensdatter 4 uger.
FM: morfar Christen Nielsen i Jerne.

286 Peder Nielsen i Rovst. 10.7.1770, fol.85.
E: Karen Hansdatter. LV: bror Hans Hansen i Hjordkær. B:
1) Maren Pedersdatter 4
2) Else Pedersdatter 1¼.
FM: Jens Pedersen i Rovst.

287 Maren Jensdatter i Vognsbøl. 11.10.1770, fol.86B.
E: Søren Jensen. B:
1) Jens Sørensen 25
2) Mette Sørensdatter 22
3) Peder Sørensen 16.
FM: morbror Niels Jensen i Esbjerg.

288 Jørgen Jørgensen, 8 år gammel i Brøndum. 10.2.1766, fol.86B.
A:
1) mor Anne Jørgensdatter g.m. Niels Lauridsen på stedet
2) bror Søren Jørgensen
3) søster Mette Jørgensdatter
4) søster Maren Jørgensdatter
5) halvbror Jørgen Nielsen 2.
FM:
1 Hans Jørgensen i Brøndum
2 Hans Nielsen i Astrup.
Afdødes far var [Jørgen Sørensen, skifte 14.4.1762 lbnr.218].

289 Anne Jørgensdatter i Brøndum. 15.12.1770, fol.87.
E: Niels Lauridsen. B:
4) Jørgen Nielsen 7.
FM: Laurids Uglvig i Jerne.
Første ægteskab med Jørgen Sørensen, [skifte 14.4.1762 lbnr.218]. B:
1) Søren Jørgensen 20
2) Mette Jørgensdatter 17
3) Maren Jørgensdatter 11½.
FM:
1 Hans Jørgensen i Brøndum
2 Hans Nielsen i Astrup

290 Mette Nisdatter i Høm. 30.1.1771, fol.88B.
E: Jørgen Jensen. B:
1) Jens Jørgensen 6
2) Peder Jørgensen 2.

291 Hans Poulsen i Høm. 30.1.1771, fol.89B.
E: Anne Nisdatter. LV: Jørgen Jensen. B:
1) Mette Hansdatter 5
2) Nis Hansen 3
3) Poul Hansen 1.
FM: Peder Poulsen i Høm.

292 Ingeborg Hansdatter i Skast. 7.5.1771, fol.90.
E: Niels Sørensen. B:
1) Lene Nielsdatter 10
2) Maren Nielsdatter 8
3) Søren Nielsen 5
4) Kirsten Nielsdatter 1½.
FM: morbror Søren Hansen i Skast.

293 Margrethe Nielsdatter i Brøndumdam. 15.5.1771, fol.90.
E: Peder Jørgensen. B:
1) Jørgen Pedersen 13
2) Niels Pedersen 10
3) Anne Pedersdatter 8
4) Maren Pedersdatter 33½.
FM: mosters mand Søren Christensen, smed i Brøndum.

294 Anne Ludvigsdatter i Boldesager. 24.6.1771, fol.90B.
E: Christen Nielsen. B:
1) Kirsten Christensdatter 18
2) Maren Christensdatter 14
3) Birthe Christensdatter 12
4) Anne Christensdatter 8.
FM:
1 farbror Hans Nielsen i Rørkær
2 farbror Søren Nielsen i Måde.

295 Birthe Thomasdatter i Jerne. 27.6.1771, fol.91.
E: Peder Christensen. B:
1) Thomas Pedersen 7
2) Christen Pedersen 4.
FM:
1 morbror Søren Thomsen i Novrup
2 morbror Mads Thomsen i Lykke.

296 Hans Pedersen, smed i Vester Vedsted. 31.8.1771, fol.91B.
E: Anne Simonsdatter. LV: Jens Jensen Bruun i Vester Vedsted. B:
1) Anne Botilde Hansdatter 10
2) Peder Hansen 7
3) Simon Pedersen 4.
FM: farbror Jørgen Pedersen i Vester Vedsted.

297 Hans Christensen i Heager. 16.12.1771, fol.92.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Sørensen i Ansager. B:
1) Christen Hansen 24½
2) Søren Hansen 16½
3) Maren Hansdatter 14
4) Hans Hansen 6.
FM: Claus Nielsen i Øse.

298 Christiane Sofie Christoffersdatter i Vester Vedsted. 16.3.1771, fol.93.
E: Christen Mikkelsen. A:
1) mor Ida Sofie Poulsdatter Slangendorf i Amsterdam, enke efter Herman Nolting.

299 Peder Nielsen i Seem. 12.2.1772, fol.94.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Hansen i Vester Vredsted. B:
1) Niels Pedersen 6 mdr.
FM: farbror Jesper Nielsen i Vester Vedsted.

300 Maren Jensdatter i Vester Vedsted. 11.3.1772, fol.94B.
E: Jeppe Lauridsen. B:
2) Maren Jepsdatter 5
3) Anne Marie Jepsdatter 1.
FM: Niels Pedersen i Vester Vedsted.
Første ægteskab med Søren Jepsen, skifte 16.9.1765 lbnr.246. B:
1) Dorthe Sørensdatter 9.
FM: Malte Mikkelsen i Vester Vedsted.

301 Iver Jensen og hustru Maren Pedersdatter i Jernvedlund. 28.10.1771, fol.96.
B:
4) Peder Iversen 14
5) Jens Iversen 11.
FM: morbror Niels Pedersen i Tange.
Hans første ægteskab med Mette Christensdatter. B:
1) Anne Iversdatter g.m. Villads Hansen i Brede
2) Maren Iversdatter i Åspe i Brede sogn.
Andet ægteskab med Martha Marie Mikkelsdatter. B:
3) Martha Marie Iversdatter 16.
FM: Hagen Jørgensen i Jernvedlund.

302 Kirsten Lauridsdatter i Hillerup. 21.4.1772, fol.98.
E: Hans Sørensen. B:
1) Laurids Hansen 11.
FM: Søren Hansen i Hillerup.

303 Søren Lauridsen i Jernvedlund. 25.7.1772, fol.98B.
E: Margrethe Andreasdatter. LV: Lydik Andersen i Jernvedlund. B:
1) Mette Christine Sørensdatter 10
2) Herle [Sørensdatter] 6.
FM:
1 Hans Nissen i Jernvedlund
2 Niels Nielsen i Jernvedlund.

304 Birthe Laugesdatter i Hedegård. 30.7.1772, fol.99B.
E: Mads Pedersen. B:
1) Anne Marie Madsdatter 4.
FM: morbror Hans Lauridsen i Korsbergled i Lintrup sogn.
Arv i boet til enkemandens første ægteskab med Anne Marie Pedersdatter, skifte 29.7.1765 lbnr.245. B:
1) Maren Madsdatter 2.
Anne Marie Pedersdatters første ægteskab med Peder Terkildsen, [skifte 8.5.1752 lbnr.156]. B:
2) Terkild Pedersen
3) Maren Pedersdatter.
Anne Marie Pedersdatters andet ægteskab med Hans Sørensen, skifte 21.4.1755 lbnr.174. B:
4) Dorthe Hansdatter
5) Karen Hansdatter.
Anne Marie Pedersdatter tredje ægteskab med Hans Sørensen, skifte 21.7.1761 lbnr.214. B:
6) Birthe Hansdatter.

305 Dorthe Sørensdatter i Vester Vedsted. 1.9.1772, fol.100B.
A:
0) Afdødes far Søren Jepsen, [skifte 16.9.1765 lbnr.246].
Fars første ægteskab med [Dorthe Lauridsdatter, skifte 16.12.1755 lbnr.179]. B:
1) halvbror Jeppe Sørensen 26
2) halvbror Laurids Sørensen 23
3) halvsøster Lene Sørensdatter g.m. Peder Villadsen i Høm.
01) Afdødes mor [Maren Jensdatter, skifte 11.3.1772 lbnr.300].
Mors andet ægteskab med Jeppe Lauridsen. B:
6) halvsøster Maren Jepsdatter 6
7) halvsøster Anne Marie Jepsdatter 1½.

306 Niels Tønnesen i Rovst. 17.8.1772, fol.101, 123B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Hans Tranberg. B:
1) Karen Nielsdatter 9
2) Hans Nielsen 5
3) Christen Nielsen 3.
FM:
1 fars søskendebarn Christen Nielsen i Årre
2 Jens Pedersen i Roust
3 Herman Iversen i Roust.

307 Karen Madsdatter i Veldbæk. 18.12.1772, fol.105.
E: Jens Lauridsen. B:
1) Else Jensdatter 7
2) Laurids Jensen 5½
3) Anne Jensdatter 4
4) Karen Jensdatter 2.
FM: morfar Mads Thomsen i Lykkegård.

308 Enevold Andersen i Lustrup. 31.12.1772, fol.105.
E: Inger Madsdatter. LV: Laurids Nielsen i Lustrup. B:
1) Jens Enevoldsen 6½.
FM: fasters mand Anders Nielsen Vanløse i Ribe.

309 Søren Christensen i Vejrup. 26.2.1772, fol.106.
E: Ingeborg Iversdatter. LV: Otte Ibsen i Vejrup. B:
1) Lene Sørensdatter 37
2) Christen Sørensen 35
3) Karen Sørensdatter 33
4) Peder Sørensen 30, i Sønder Vejrup
5) Anne Margrethe Sørensdatter 28
6) Karen Sørensdatter 24
7) Mette Sørensdatter 21.

310 Anne Jensdatter i Seem. 29.3.1773, fol.106B.
E: Jens Nielsen. B:
1) Maren Jensdatter 13
2) Anne Cathrine Jensdatter 6½.
FM: mors søskendebarns mand Troels Jensen i Seem.

311 Dorthe Nielsdatter i Tobøl i Guldager sogn. 13.4.1773, fol.107.
E: Christen Jensen. A:
1) mor Johanne Andersdatter, enke efter Niels Sørensen i Tobøl
2) søster Johanne Nielsdatter g.m. Hans Jensen i Tobøl
3) Maren Nielsdatter g.m. Niels Christensen i Tobøl
4) søster Anne Nielsdatter 26.

312 Anders Bentsen Hansen i Rejsby. 4.5.1773, fol.108.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: søsters mand Christen Mathiassen Mærsk i Søndernæs i Brøns søgn. B:
1) Hans Andersen 4¾
2) Laurids Andersen 1½.
FM: farbror Bent Hansen.

313 Bodil Steffensdatter i Dover i Lintrup sogn. 10.6.1773, fol.110B.
E: Niels Jensen. B:
1) Inger Nielsdatter 22
2) Steffen Nielsen 19
3) Jens Nielsen 7.
FM:
1 morbror Jørgen Steffensen i Bække
2 mosters mand Hans Christensen i Kragelund i Bække sogn.

314 Karen Pedersdatter i Høm. 11.6.1773, fol.111.
E: Peder Poulsen. B:
1) Poul Pedersen 8.
FM: Mads Pedersen i Høm.

315 Knud Sørensen i Vester Vedsted. 28.6.1773, fol.111B, 123B, 132.
E: Lene Jensdatter. LV: Mikkel Lauridsen i Vester Vedsted. B:
1) Mette Knudsdatter 18½, der ægter Niels Thomsen i Vester Vedsted
2) Jens Knudsen 16½
3) Søren Knudsen 14
4) Peder Hansen Knudsen 12½
5) Jacob Knudsen 10
6) Birthe Marie Knudsdatter 2½, der døde, skifte 5.11.1774 fol.123B.
FM:
1 Anders Pedersen i Vester Vedsted
2 Knud Nielsen i Vester Vedsted
3 Jeppe Lauridsen i Vester Vedsted
4 Malte Mikkelsen i Vester Vedsted
5 Anders Lauridsen i Vester Vedsted
6 Jacob Pedersen i Sønder Farup.

316 Malene Lauridsdatter i Vester Vedsted. 28.6.1773, fol.113.
E: Jørgen Jensen. B:
1) Maren Jørgensdatter 2
2) Laurids Jørgensen 6 uger.
FM: morbror Just Lauridsen i Kirkeby i Roager sogn.

317 Maren Sørensdatter i Heager. 14.7.1773, fol.114B.
Enke efter Hans Christensen, [skifte 16.12.1771 lbnr.297]. B:
1) Christen Hansen 26
2) Søren Hansen 18
3) Maren Hansdatter 15½
4) Hans Hansen 7½.
FM:
1 morbror Jens Sørensen i Ansager
2 næstsøskendebarn Claus Nielsen i Øse.

318 Niels Nielsen i Toftnæs. 15.7.1773, fol.115B.
E: Johanne Lauridsdatter. LV. Jacob Pedersen i Billum. B:
1) Kirstine Marie 1¼.
FM: farbror Morten Nielsen i Varde.

319 Margrethe Henriksdatter i Jerne. 7.9.1773, fol.116.
E: Christen Christensen. B:
1) Kirsten Christensdatter 17
2) Sidsel Christensdatter 12
3) Anne Christensdatter 9
4) Maren Christensdatter 7½
5) Christen Christensen 2.
FM:
1 Jens Nielsen Møller i Novrup
2 Thomas Hansen i Jerne,
begge frænder på fars side.

320 Laurids Nielsen [Bjerrum] i Nørre Farup. 15.11.1773, fol.117.
E: Mette Madsdatter. LV: Tøste Mikkelsen i Nørre Farup. B:
1) Anne Botilde Lauridsdatter 5
2) Niels Lauridsen 2½.
FM: farbror Jens Nielsen Bjerrum i Sønder Farup.

321 Birthe Knudsdatter i Høm. 17.11.1773, fol.117B.
E: Jørgen Jensen. B:
1) Mette Marie Jørgensdatter 13 uger.
FM: mors farbror Mads Hansen i Roager.
Arv i boet efter enkemandens første hustru [Mette Nisdatter, skifte 30.1.1771 lbnr.290] til B:
1) Jens Jørgensen.
Den anden søn Peder Jørgensen er død.

322 Maren Jesdatter i Gesing. 12.11.1773, fol.118B.
E: Christen Jessen.
Da afdøde var slegfredbarn arver følgende på mors side A:
1) næstsøskendebarn Hans Kjær i Hjerting, død. 2B:
a Peder Hansen Kjær i Hjerting
b Søren Hansen Kjær i Hjerting
2) næstsøskendebarn Frands Pedersen Kjær i Janderup
3) næstsøskendebarn Birthe Pedersdatter Kjær, enke efter Peder Holm i egnen ved Lemvig [dvs. i Sønder Bork] ved svigersøn Christen Haugaard i Varde.
(Sml. skifte efter Anne Frandsdatter i Toftnæs i Alslev sogn, skifte Riberhus amt 12.2.1763 lbnr.478).

323 Niels Sørensen i Skast. 8.12.1773, fol.119B.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Christen Pedersen Spangsbjerg i Novrup.
Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, [skifte 13.9.1758 lbnr.191]. B:
1) Karen Nielsdatter 21½
2) Johanne Nielsdatter 19½.
FM: mosters mand Jens Nielsen i Lunde.
Anet ægteskab med Ingeborg Hansdatter, skifte 7.5.1771 lbnr.292. B:
3) Lene Nielsdatter 13
4) Maren Nielsdatter 11
5) Søren Nielsen 8½
6) Kirsten Nielsdatter 4.
FM: morbror Søren Hansen i Skast.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Anne Christensdatter.

324 Mads Pedersen i Hedegård. 17.3.1774, fol.121.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: farbror Thomas Sørensen i Hjortlund.
Første ægteskab med Anne Marie Pedersdatter, skifte 29.7.1765 lbnr.245. B:
1) Maren Madsdatter 11.
FM: farbror Mikkel Pedersen i Carlslund.
Andet ægteskab med Birthe Laugesdatter, skifte 30.7.1772 lbnr.304.
2) Anne Marie Madsdatter 6.
FM: morbror Hans Lauridsen i Korsbergled i Lintrup sogn.
Arv i boet efter enkemandens første ægteskab med [Anne Marie Pedersdatter, skifte 29.7.1765 lbnr.245] til B:
1) Maren Madsdatter.
[Anne Marie Pedersdatters første ægteskab med Peder Terkildsen, skifte 8.5.1752 lbnr.156]. B:
2) Terkild Pedersen
3) Maren Pedersdatter.
[Anne Marie Pedersdatters andet ægteskab med Hans Sørensen], skifte 21.4.1755 lbnr.174. B:
4) Dorthe Hansdatter
5) Karen Hansdatter.
[Anne Marie Pedersdatter tredje ægteskab med Hans Sørensen], skifte 21.7.1761 lbnr.214. B:
6) Birthe Hansdatter.

325 Maren Nielsdatter, et barn i Brøndum. 20.3.1775, fol.124.
A:
1) mor Johanne Nielsdatter g.m. Jens Hansen
2) søster Bodil Nielsdatter 15.
FM: morbror Jeppe Nielsen i Forum.
Arv efter afdødes far Niels Thomsen i Brøndum. 10.2.1767 lbnr.264.

326 Søren Thomsen, et barn i Gesing. 20.3.1775, fol.124B.
A:
1) mor Karen Jensdatter g.m. Hans Pedersen på stedet
2) søster Anne Thomasdatter 17
3) Margrethe Thomasdatter 15.
FM: [fasters mand] Niels Villadsen i Gammelby.
Arv efter afdødes far Thomas Hansen, skifte 16.9.1762 lbnr.220.

327 Anne Pedersdatter i Gesing. 25.4.1775, fol.124B.
E: Niels Nielsen. B:
1) Niels Nielsen 7
2) Maren Nielsdatter 2.
FM:
1 farbror Jørgen Nielsen i Gesing
2 morbror Hans Pedersen i Novrup.

328 Karen Hansdatter i Astrup. 25.4.1775, fol.125B.
A:
1) mor Karen Johansdatter
3) søster Anne Hansdatter Christen Jørgensen, kontrollør i Jested
4) søster Ingeborg Hansdatter 22
2) bror Morten Hansen 21
5) søster Anne Hansdatter 19.
FM:
1 Jens Hansen i Hygum
2 Niels Lauridsen i Brøndum.
Arv efter afdødes far Hans Mortensen, skifte 21.4.1760 lbnr.203.
Afdødes mor har aftægtskontakt af 1.3.1762 med Jeppe Kjeldsen, der har stedet i fæste.

329 Johan Johansen Klitz i Vester Vedsted. 18.11.1774, fol.126.
Enkemand efter [Esther Pedersdatter, skifte 23.6.1769 lbnr.282].
Af første ægteskab B:
1) Claus Johansen, farer til skibs
2) Gunde Johansdatter, enke efter Jens Nielsen i Råhede
3) Else Johansdatter g.m. Niels Feddersen på Varho [i Gørding sogn]
4) Anne Johansdatter g.m. Jens Mikkelsen i Lustrup.
Arv i boet efter [Esther Pedersdatter første mand Anders Jensen Bech, skifte 21.7.1766 lbnr.258] til B:
1) Anne Andersdatter
2) Birthe Andersdatter
3) Mette Andersdatter.

330 Karen Hermansdatter i Plovstrup. 20.11.1775, fol.127B.
E: Terkild Jensen. B:
1) Karen Terkildsdatter 4 uger.
FM: morfar Herman Madsen i Plovstrup.

331 Søren Hansen i Tved. 29.3.1775, fol.128.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Anders Nielsen i Ribe.
Første ægteskab med Maren Hansdatter, [skifte 10.1.1769 lbnr.276]. B:
1) Anne Sørensdatter 18
2) Birthe Sørensdatter 15
3) Dorthe Sørensdatter 11.
FM:
1 morbror Hans Hansen i Nygård
2 morbror Jes Hansen i Tved
3 morbror Terkild Hansen i Tved.

332 Margrethe Hansdatter i Vognsbøl. 21.2.1776, fol.130B.
E: Søren Jensen.
Af første ægteskab med skifte 21.5.1771 B:
1) Niels Christensen 16.
FM: morbror Morten Hansen i Astrup.

333 Edel Nielsdatter i Jerne. 26.2.1776, fol.131B.
E: Morten Sørensen. B:
1) Karen Mortensdatter 3 uger.
FM: farbror Oluf Sørensen i Jerne.

334 Malte Mikkelsen i Vester Vedsted. 18.5.1776, fol.133, 144.
E: Maren Jesdatter. LV: Niels Pedersen i Vester Vedsted på rådmand Clausens gods, der ægter enken. B:
1) Maren Maltesdatter 13½
2) Karen Maltesdatter 11½
3) Mikkel Maltesen 3.
FM:
1 Niels Nielsen i Rejsby i Haderslevhus amt
2 Anders Pedersen i Sønder Farup på det Rantzau Castelliske gods
3 Hans Nielsen i Vester Vedsted på rådmand Clausen til Lustrupholms gods.

335 Niels Christensen i Gesing i Brøndum sogn. 30.11.1775, fol.135.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Hans Hansen, møller i Spangsbjerg mølle. B:
1) Christen Nielsen 15
2) Johanne Nielsdatter 13½
3) Niels Nielsen 10
4) Anne Nielsdatter 8½
5) Frands Nielsen 4½
6) Karen Nielsdatter 3
7) Niels Nielsen, 9 uger den 6.7.1776.
FM:
1 Jeppe Christensen i Brøndum
2 Laurids Frandsen i Fovrfeld
3 Peder Nielsen i Gesing
4 Niels Nielsen i Sædding.

336 Aftægtskontrakt i Vester Vedsted. 4.7.1776, fol.136.
Aftægtskontrakt til Maren Pedersdatter fra søstersøn Peder Knudsen på stedet. Arv til Peder Knudsens halvsøskende:
1) Eskild Knudsen
2) Karen Knudsdatter
3) Else Knudsdatter.
(Sml. lbnr.212).

337 Mette Sørensdatter i Seem. 20.11.1776, fol.137B.
E: Thomas Nielsen. Afkald fra A:
1) søster Anne Cathrine Sørensdatter, død. E: Jens Christensen Warming i Ribe. 3B:
a Abelone Jensdatter 24
b Christen Jensen Warming 19
c Hans Jensen Warming 17
2) søster Maren Sørensdatter g.m. Jørgen Lauridsen i Øster Vedsted.

338 Anne Hansdatter i Øster Vedsted. 13.4.1776, fol.138.
E: Andreas [Nielsen] Schack. B:
2) Jens Andreassen Schack 13
3) Niels Andreassen Schack 11
4) Mette Andreasdatter 7
5) Bodil Andreasdatter 3½
6) Marie Kirstine Andreasdatter 9 mdr.
FM:
1 Johan Thomsen i Øster Vedsted
2 Anders Nielsen i Øster Vedsted.
Første ægteskab med Jens Jensen Reenlev, skifte 18.7.1760 lbnr.206. B:
1) Jens Jensen Reenlev 17½.

339 Sidsel Marie Jensdatter i Skast. 30.5.1777, fol.141.
E: Jens Jepsen, smed. B:
1) Elsebeth Jensdatter 24
2) Anne Jensdatter 18.

340 Kontrakt i Høm i Seem sogn. 14.4.1777, fol.141B.
Hans Nielsen og hustru Mette Clausdatter i Høm overlader deres gård til sønnen
1) Nis Hansen
og udbetaler arv til øvrige B:
2) Gunder Hansdatter 28
3) Kirsten Hansdatter 25
4) Claus Hansen 22
5) Mette Hansdatter 19.

341 Inger Madsdatter i Lustrup. 2.5.1777, fol.142.
E: Mads Laugesen.
Første ægteskab med Enevold Andersen, skifte 31.12.1772 lbnr.308. B:
1) Jens Enevoldsen 10¾.
FM: Jens Vanløse i Ribe.

342 Kirsten Nielsdatter i Øster Vedsted. 17.9.1777, fol.142B.
E: Anders Nielsen. B:
1) Niels Andersen 11
2) Karen Andersdatter 8
3) maren Andersdatter 9 mdr.
FM: Andreas Schack i Øster Vedsted.

343 Kontrakt i Lustrup. 12.4.1777, fol.143B.
Anders Lauridsen og hustru [Maren Pedersdatter] overlader gården til sønnen
4) Hans Andersen
og udbetaler arv til øvrige barn
5) Anne Marie Andersdatter 25.
Arv til [Maren Pedersdatters] børn af første ægteskab med [Hans Sørensen, skifte 17.9.1746 lbnr.129] B:
1) Søren Hansen
2) Peder Hansen
3) Kirsten Hansdatter g.m. Hans Christensen.

344 Maren Nielsdatter i Lustrup. 2.5.1777, fol.144B.
E: Peder Olufsen. B:
1) Niels Pedersen 26
2) Oluf Pedersen 22.

345 [Maren Nielsdatter] i Høm. 20.9.1777, fol.145B.
Enke efter Anders Andersen, der døde til skibs for nogen tid siden.
Hans første ægteskab med [Else Jensdatter, skifte 25.1.1764 lbnr.232]. B:
1) Maren Andersdatter 22
2) Anders Andersen 19.
FM: Laurids Pedersen i Høm.
Hendes A:
1) bror Mads Nielsen i Høm
2) bror Knud Nielsen i Høm
3) bror Christen Nielsen i Skærbæk
4) søster Karen Nielsdatter g.m. Anders Husak i Seem
5) søster Anne Nielsdatter g.m. Niels Pedersen i Høm
6) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Hans Nielsen i Skærbæk.

346 Johanne Christensdatter i Novrup. 6.4.1778, fol.147.
E: Søren Jørgensen. B:
1) Jørgen Sørensen 5
2) Christen Sørensen 5 uger, der døde.
FM:
1 farbror Morten Jørgensen i Novrup
2 morfar Christen Jørgensen i Strandby.

347 Kontrakt i Rørkær. 18.3.1778, fol.149B.
Søren Hansen og hustru Johanne Pedersdatter i Rørkær overlader deres gård til sønnen
1) Peder Sørensen
og udbetaler arv til øvrige børn B:
2) Anne Sørensdatter, enke efter Mads Thomsen i Lykkegård
3) Johanne Sørensdatter, enke efter Niels Mortensen i Boldesager
4) Abelone Sørensdatter, død, var g.m. Hans Nielsen i Rørkær. 3B:
a Dorthe Hansdatter 20
b Søren Hansen 17
c Niels Hansen 15.
FM:
1 Laurids Nielsen i Sædding
2 Søren Nielsen i Måde
5) Maren Sørensdatter g.m. Niels Villadsen i Gammelby
6) Anne Sørensdatter g.m. Christen Christensen i Veldbæk
7) Niels Sørensen i Veldbæk, død. 3B:
a Hans Nielsen 25
b Søren Nielsen 22
c Peder Nielsen 19.
FM: Christen Pedersen Spangsbjerg i Novrup
8) Søren Sørensen i Boldesager.

348 Kontrakt i Søndernæs. 21.3.1778, fol.151.
Niels Jensen og hustru Anne Brodersdatter i Søndernæs overlader deres gård til sønnen
1) Jens Nissen
og udbetaler arv til øvrige børn B:
2) Kirsten Nisdatter 29
3) Broder Nissen 17
4) Niels Nissen 15
5) Hans Nissen 10½.

349 Ellen Pedersdatter i Novrup. 15.6.1778, fol.152.
E: Oluf Sørensen. B:
1) Use Olufsdatter 3.
FM: morbror Hans Pedersen i Novrup.

350 Mads Nielsen i Tobøl. 31.8.1778, fol.153.
E: Lene Jacobsdatter. LV: Jens Jacobsen. B:
1) Peder Madsen 17
2) Niels Madsen 14
3) Mette Madsdatter 9
4) Jacob Madsen 6
5) Anne Madsdatter 3
6) Hans Madsen 1.
FM:
1 Jacob Jessen i Guldager
2 Christen Madsen i Tobøl.

351 Jens Jessen i Tved. 3.10, 1778, fol.154.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Hans Jørgensen i Tved. B:
1) Hans Jensen 5½
2) Anne Cathrine Jensdatter 6 mdr.
FM: farfar Jens Hansen i Tved.

352 Karen Sørensdatter i Øse. 15.10.1778, fol.156.
E: Jørgen Thomsen. B:
1) Hanne Jørgensdatter 10
2) Karen Jørgensdatter 7
FM: Jørgen Jepsen i Næsbjerg.

353 Bodil Marie Bertelsdatter i Lustrup. 31.10.1778, fol.157B.
E: Hans Lauridsen. B:
1) Dorthe Hansdatter 7
2) Gertrud Hansdatter 3½
3) Anne Malene Hansdatter 8 uger.
FM: mors [halv]bror Jens Andersen i Lustrup.

354 Jeppe Christensen i Varming. 12.11.1777, fol.158B.
E: Anne Clausdatter. LV: Laurids Lauridsen i Varming. B:
4) Cathrine Jepsdatter 21
5) Kirsten Jepsdatter 19
6) Ovel Jepsdatter 15½
7) Gertrud Jepsdatter 10.
FM: Peder Jensen i Varming.
Første ægteskab med Cathrine Nisdatter, [skifte 24.4.1754 lbnr.169]. B:
1) Christen Jepsen
2) Nis Jepsen
3) Anders Jepsen.

355 Kontrakt i Høm. 6.2.1779, fol.161.
Hans Hansen og hustru Kirsten Mikkelsdatter overlader gården til hans ældste søn af første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 31.10.1766 lbnr.260]:
1) Jens Hansen.
og udbetaler arv til hans øvrige børn B:
2) Hans Hansen 27
3) Anders Hansen 22
4) Anne Hansdatter 17
5) Peder Hansen 14.

356 Inger [Jeng] Hansdatter i Vester Vedsted. 29.3.1779, fol.162.
E: Holden Madsen. B:
1) Maren Holdensdatter 8
2) Karen Holdensdatter 6
3) Hans Holdensen 2½
4) Mads Holdensen.
FM: Niels Pedersen i Vester Vedsted.

357 Peder Nielsen Sølsted i Rejsby. 6.5.1778, fol.163.
E: Kirsten Nisdatter. LV: bror Peder Nissen i Rejsby. B:
2) Nis Pedersen 21
3) Karen Pedersdatter 20
4) Niels Pedersen 17
5) Cathrine Pedersdatter 16.
FM: Hans Sørensen, smed i Rejsby.
Første ægteskab med Karen Sørensdatter. B:
1) Marie Pedersdatter 30.
FM: halvbror Niels Pedersen Vodder i Harris.

358 Kirsten Lorentsdatter i Seem. 19.2.1778, fol.168.
E: Peder Brorson. A:
1) bror Peder Lorentsen over 60, uvist hvor.

359 Mette Sørensdatter i Gesing. 19.7.1780, fol.169.
E: Christen Jessen. B:
1) Marie Christensdatter 5.
FM: morfar Søren Nissen i Novrup.

360 Abelone Hansdatter i Novrup. 24.11.1780, fol.171B.
E: Oluf Sørensen. B:
1) Søren Olufsen 6.
FM: morfar Hans Pedersen i Novrup.
Enkemandens første ægteskab med [Ellen Pedersdatter], skifte 15.6.1778 lbnr.349. Arv til B:
1) Use Olufsdatter.

361 Maren Mikkelsdatter i Lustrup. 15.12.1780, fol.174.
E: Mads Frederiksen. B:
1) Ingeborg Madsdatter 13
2) Frederik Madsen 10
3) Bodil Margrethe Madsdatter 2.
FM: Hans Mikkelsen i Vesterbæk.

362 Hans Nielsen og hustru Abelone Sørensdatter i Rørkær. 20.5.1777, fol.175.
B:
1) Dorthe Hansdatter 19
2) Søren Hansen 16
3) Niels Hansen 14.
FM:
1 farbror Laurids Nielsen i Sæden
2 farbror Søren Nielsen i Måde
3 morbror Peder Sørensen i Rørkær.

363 Else Hansdatter i Novrup. 13.5.1780, fol.180.
E: Christen Pedersen Spangsbjerg.
Af første B:
1) Christen Jørgensen i Strandby
2) Niels Jørgensen i Novrup
3) Hans Jørgensen i Veldbæk, død. 2B:
a Jørgen Hansen i Sadderup
b Else Hansdatter g.m. Søren Jørgensen i Novrup
4) Karen Jørgensdatter, død, var g.m. Hans Olufsen i Veldbæk. 2B:
a Else Hansdatter g.m. Jens Hansen i Spangsbjerg
b Kirsten Hansdatter, død. E: Hans Sørensen i Hygum. 4B:
1 Mette Hansdatter 23
2 Hans Hansen 20
3 Edel Hansdatter 19
4 Karen Hansdatter 15.

364 Ingeborg Jensdatter i Skast. 12.2.1781, fol.180B.
E: Søren Lauridsen. A:
1) Anne Eskildsdatter i Skast. LV: Hans Jessen sst.
2) bror Christen Jensen i Skast
3) bror Eskild Jensen i Skast
4) søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Laurids Pedersen Ejstrup i Krause i Hostrup sogn. 1B:
a Anne Lauridsdatter 11
5) søster Maren Jensdatter 32
6) søster Karen Jensdatter g.m. Søren Hansen i Skast.

365 Jørgen Nielsen i Gesing. 16.5.1781, fol.181B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Hans Jensen i Gesing. B:
1) Anne Jørgensdatter 22.
FM: farbror Niels Nielsen Hedemann i Gesing.

366 Anne Cathrine Christensdatter i Seem. 10.1.1781, fol.184B.
A:
1) mor Anne Andersdatter, enke efter [Christen Pedersen i Seem. 12.9.1766 lbnr.259]. LV: Outzen, birkedommer i Seem
2) søster Maren Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Øster Snepsgård
3) søster Sara Christensdatter g.m. Jørgen Christensen på Varming hede
4) søster Else Christensdatter, død. 1B:
a Simon Lauridsen 11. FM: Jens Simonsen i Højrup
5) søster Mette Marie Christensdatter g.m. Niels Nielsen i Seem.

367 Terkild Pedersen i Jerne. 28.11.1781, fol.186B.
Enkemand efter [Margrethe Jacobsdatter, skifte 13.6.1750 lbnr.145]. B:
1) Maren Terkildsdatter g.m. Knud Pedersen i Måde
2) Karen Terkildsdatter 51, afsindig ved søstersøn Terkild Jensen i Jerne.

368 Mette Madsdatter i Nørre Farup. 6.2.1782, fol.188.
E: Jeppe Pedersen. B:
3) Maren Jepsdatter 3.
Første ægteskab med Laurids Nielsen Bjerrum, [skifte 15.11.1773 lbnr.320]. B:
1) Anne Bodil Lauridsdatter 13
2) Niels Lauridsen 11.
FM:
1 farbror Jens Nielsen Bjerrum i Sønder Farup, der døde for 3 år siden
2 Hans Hansen Bjerrum i Sønder Farup, svoger til Jens Nielsen Bjerrum.

369 Dorthe Marie Jensdatter i Lustrup. 21.11.1781, fol.189B.
E: Mikkel Sørensen. A:
1) bror Hans Jensen, uvist hvor
2) halvsøster Dorthe Christensdatter g.m. Jens Nissen i Seem
3) halvbror Søren Christensen i Søndernæs i Brøns sogn.

370 Anne Marie Jensdatter i Nørre Vejrup. 13.6.1781, fol.191.
E: Laurids Dinesen. B:
1) Jens Lauridsen 6
2) Inger Kirstine Lauridsdatter 4
3) Anne Lauridsdatter 9 uger.
FM:
1 mosters mand Christen Hansen i Nørre Vejrup på Bramming gods
2 mosters mand Niels Hansen i Sønder Vejrup på Bramming gods.

371 Sara Christensdatter i Varming hedehus. 7.5.1782, fol.193.
E: Jørgen Christensen. B:
1) Anne Barbara Jørgensdatter 11
2) Christen Jørgensen 9
3) Christen Pedersen 7 (!).
FM: Niels Nielsen i Seem.

372 Kirsten Nielsdatter i Rejsby. 24.5.1782, fol.193B.
E: Hans Sørensen, smed. B:
1) Søren Hansen 15
2) Niels Hansen 13
3) Mette Kirstine Hansdatter 12
4) Anne Hansdatter 11
5) Anders Hansen 9
6) Bodil Hansdatter 7
7) Hans Christian Hansen 5
8) Christen Hansen 2½.
FM:
1 morbror Hans Nielsen i Bådsbøl i Ballum sogn
2 Hans Andersen i Kærbølling.

373 Jens Nissen i Fovrfeld. 4.10.1781, fol.195B.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Niels Christensen Spangsbjerg i Sønderris. A:
0) forældre [Nis Pedersen og Dorthe Nielsdatter i Fovrfeld, skifte 18.3.1739 lbnr.95]
1) bror Nis Nissen i Vognsbøl
2) bror Peder Nissen på Fanø, død. 1B:
a Anne Pedersdatter 20
3) bror Søren Nissen i Novrup
4) bror Søren Nissen i Sæden, død. 3B:
a Hans Sørensen 20
b Dorthe Sørensdatter g.m. Søren Hansen i Sæden
c Anne Sørensdatter 18
5) bror Niels Nissen i Fovrfeld, død. 5B:
a Dorthe Nielsdatter g.m. Niels Sørensen i Fovrfeld
b Nis Nielsen 18
c Mette Nielsdatter 15
d Kirsten Nielsdatter 12
e Anders Nielsen 9.

374 Søren Nielsen i Hedegård i Vester Vedsted. 4.12.1782, fol.197B.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Mikkel Lauridsen i Vester Vedsted. B:
2) Mette Kirstine Sørensdatter 12
3) ;aren Sørensdatter 6.
FM: Bent Nielsen i Hedegård.
Første ægteskab med Anne Margrethe Mathiasdatter, [skifte 6.9.1757 lbnr.185]. B:
1) Anne Sørensdatter 28.

375 Anne Hanskone i Høm. 5.5.1781, fol.199.
B:
1) Niels Hansen 13½.
FM: Peder Poulsen i Høm.

376 Søren Jørgensen, landsoldat i Brøndum. 15.11.1779, fol.200.
A:
0) forældre [Jørgen Sørensen], skifte 14.4.1762 lbnr.218 og [Anne Jørgensdatter], skifte 15.12.1770 lbnr.289
1) søster Mette Jørgensdatter, død, var g.m. Jacob Christensen Friis i Brøndum. 1B:
a Christen Friis Jacobsen 4, der døde
2) søster Maren Jørgensdatter i Vognsbøl, der ægter Niels Clausen i Vibæk
3) halvbror Jørgen Nielsen 16, hos far Niels Lauridsen i Brøndum.
Arv efter skifte sluttet 10.2.1766.

377 Maren Jepsdatter i Gesing. 29.3.1783, fol.202.
E: Hans Nielsen, skrædder. B:
1) Jeppe Hansen 30
2) Anne Margrethe Hansdatter 25
3) Maren Hansdatter 20
4) Karen Hansdatter 17.
FM:
1 morbror Christen Jepsen i Toftnæs
2 morbror Iver Jepsen i Toftnæs.

378 Jens Nielsen Skonager i Gesing. 29.3.1783, fol.202B.
E: Bodil Hansdatter. LV: Niels Nielsen Hedemann. B:
1) Else Jensdatter 22
2) Karen Jensdatter 11.
FM:
1 Christen Jessen i Gesing
2 Hans Pedersen i Gesing.

379 Gertrud Christensdatter i Gesing. 20.11.1783, fol.203B.
E: Peder Nielsen. A:
1) mor Inne Hansdatter, enke efter Christen Pedersen i Hjerting. LV: Poul Jensen i Guldager
2) søster Johanne Christensdatter g.m. Nis Christensen i Vesterbæk i Roager sogn
3) søster Ellen Christensdatter 40, i Mjolden præstegård
4) søster Anne Marie Christensdatter 32 i Hjerting
5) søster Maren Christensdatter 28, i Døstrup præstegård.
FM: Niels Hansen i Gesing.

380 Maren Mortensdatter i Lustrup. 13.1.1784, fol.205.
E: Jens Jensen. B:
1) Morten Jensen 7
2) Christen Jensen 3.
FM: mosters mand Peder Jensen i Lustrup.

381 Johanne Pedersdatter i Rørkær. 16.2.1784, fol.206.
Enke efter Søren Hansen. B:
1) Peder Sørensen på stedet
2) Anne Sørensdatter, enke efter Mads Thomsen i Lykkegård
3) Johanne Sørensdatter, enke efter Niels Mortensen i Boldesager
4) Abelone Sørensdatter, død, var g.m. Hans Nielsen i Rørkær. 3B:
a Dorthe Hansdatter g.m. Boye Mortensen i Rørkær
b Søren Hansen i Rørkær
c Niels Hansen, tjener i Alslev mølle
5) Maren Sørensdatter g.m. Niels Villadsen i Gammelby
6) Anne Sørensdatter g.m. Christen Christensen i Veldbæk
7) Niels Sørensen i Veldbæk, død. 3B:
a Hans Nielsen i Fovrfeld
b Søren Nielsen i Novrup
c Peder Nielsen i Fovrfeld
8) Søren Sørensen i Boldesager, død. 1B:
a Christen Sørensen 6.
Aftægtskontakt af 18.3.1778 lbnr.347.

382 Christen Jepsen i Høm. 21.11.1785, fol.208B.
E: Bodil Christenskone. LV: Adser Hansen i Roager. A:
1) bror Nis Jepsen i Arnum
2) bror Anders Jepsen i Fodsted?
3) søster Cathrine Jepsdatter g.m. Jesper Nielsen i Favrholt
4) søster Kirsten Jepsdatter g.m. Hans Bentsen i Varming
5) søster Omel Jepsdatter
6) søster Gjortret Jepsdatter.

383 Christen Pedersen Spangsbjerg i Novrup, sognefoged og lægdsmand i Jerne sogn. 14.4.1785, fol.211.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Jørgensen i Strandby. B:
1) Else Christensdatter 4
2) Peder Christensen 2½
3) Anne Christensdatter 1, der døde.
FM:
1 Peder Jensen i Veldbæk
2 Niels Jørgensen i Novrup
3 Christen Jensen i Uglvig.

384 Christen Hansen i Heager i Øse sogn. 12.6.1786, fol.216B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Sørensen i Ansager. B:
1) Maren Christensdatter 11
2) Bodil Christensdatter 9
3) Peder Christensen 7
4) Hans Christensen 4
5) Malene Christensdatter 2.
FM:
1 Hans Hansen i Ansager
2 Christen Knudsen i Galtho i Tistrup sogn
3 Jens Pedersen i Stenderup i Ansager sogn.

385 [Maren Hansdatter] i Øster Vedsted. 30.3.1786, fol.218.
E: Niels Christensen. B:
1) Christen Nielsen 18, i rebslagerlære i Haderslev
2) Hans Nielsen 16
3) Hans Christian Nielsen 13.
FM:
1 Hans Jørgen Pedersen i Klåby
2 fars svoger Peder Nielsen Fjærsted i Øster Vedsted.

386 Hans Christensen Krog i Jernvedlund. 13.10.1789, fol.219.
E: Else Hansdatter. LV: Laurids Krog i Jernvedlund. B:
1) Anne Marie Hansdatter 5
2) Christen Hansen 2½.
FM: farbror Peder Christensen Bech i Jernvedlund.

387 Jeppe Pedersen i Nørre Farup. 16.12.1789, fol.220B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Rasmus Nygård i Nørre Farup.
Første ægteskab med Mette Madsdatter, skifte 6.2.1782 lbnr.368. B:
1) Maren Jepsdatter 10.
FM: Jeppe Jensen i Kirkeby, som beslægtet.
Enkens første ægteskab med [Laurids Nielsen Bjerrum, skifte 15.11.1773 lbnr.320]. Arv til B:
1) Anne Bodil Lauridsdatter
2) Niels Lauridsen.

388 Anne Hansdatter i Astrup. 19.9.1789, fol.221B.
E: Jeppe Kjeldsen. B:
1) Anne Jepsdatter 4½.
FM:
1 Christian Hess, kontrollør i Jested, som "næste frænde"
2 morbror Morten Hansen i Astrup.

389 Karen Nielsdatter i Brøndum. 20.4.1791, fol.225, 236B.
Enke efter Søren Christensen, smed i Forum. B:
1) Maren Sørensdatter, enke efter Christen Jensen i Vognsbøl. LV: Christen Jørgensen i Strandby
2) Christen Sørensen, død. 2B:
a Søren Christensen 13
b Hans Christensen 7.
FM:
1 Jørgen Sørensen i Kærsing
2 Christen Hansen i Brøndum.

390 Voldborg Jepsdatter i Gesing. 28.10.1791, fol.228B, 236.
A:
1) bror Hans Jepsen i Sæden, død. 3B:
a Peder Hansen Skrædder i Hjerting
b Karen Hansdatter g.m. Jens Nielsen i Sæden
c Hans Hansen i Sæden
2) halvbror Christen Jepsen i Gesing, død. B:
a Jeppe Christensen i Brøndum
b Niels Christensen i Gesing i Brøndum sogn, skifte 30.11.1775 lbnr.335]. 6B:
1 Christen Nielsen
2 Johanne Nielsdatter g.m. Niels Jensen i Gesing
3 Niels Nielsen
4 Anne Nielsdatter g.m. Morten Christensen
5 Frands Nielsen
6 Karen Nielsdatter
c Dorthe Christensdatter, død, var g.m. [Niels Pedersen i Fovrfeld i Brøndum sogn, skifte 25.8.1760 lbnr.204]. 9B:
1 Maren Nielsdatter g.m. Hans Nielsen Veldbæk i Fovrfeld
2 Peder Nielsen i Roust
3 Christen Nielsen i Roust
4 Steffen Nielsen i Hjerting
5 Anne Nielsdatter g.m. Christen Madsen i Tobøl
6 Søren Nielsen i Amsterdam
7 Niels Nielsen i Holsten
8 Jens Nielsen i Sæden
9 Hans Nielsen i Fovrfeld.
3) halvbror Jens Nielsen i Gesing, død. 2B:
a Else Jensdatter g.m. Christen Nielsen i Gesing
b Karen Nielsdatter.

391 Johanne Nielsdatter i Gesing. 28.10.1791, fol.229B, 235B.
E: Jens Madsen. B:
1) Maren Jensdatter 11
2) Ellen Jensdatter 6.
FM: Niels Madsen i Gesing.

392 Maren Lauridsdatter i Skast. 14.11.1791, fol.230.
E: Søren Lauridsen. B:
1) Ingeborg Sørensdatter 8.
FM: morbror Christen Lauridsen i Briksbøl.

393 Jens Nielsen i Seem. 10.2.1792, fol.231B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Laurids Nissen i Seem. B:
2) Niels Jensen 18
3) Peder Jensen17
4) Anne Kirstine Jensdatter 15
5) Kirsten Jensdatter 12
6) Herlev Beyer Jensen 10
7) Cathrine Margrethe Jensdatter 7.
FM: Knud Jespersen i Seem.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 29.3.1773 lbnr.310]. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 26.

394 Anne Jørgensdatter i Rovst. 23.3.1792, fol.232, 251, 257B, 261.
E: Herman Iversen. B:
1) Iver Hermansen 31, rømt
2) Jørgen Hermansen 30
3) Christen Hermansen 26
4) Hans Hermansen 23
5) datter, død. E: Christen Christensen Uglvig i Vonge. 1B:
a Anne Margrethe Christensdatter 4.

395 Niels Nielsen Maale i Seem. 2.5.1792, fol.234B, 237B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Iver Pedersen i Seem. A:
1) bror Jørgen Nielsen i Nyborg på Fyn, død. 3B:
a Anne Marie Jørgensdatter
b Kirsten Jørgensdatter
c Jens Bay Jørgensen
2) bror Hans Nielsen i Nyborg, død. 3B:
a Niels Hansen
b Peder Hansen
c Knud Hansen
3) søster Anne Nielsdatter, enke efter Munch i Nyborg.

396 Eskild Jensen i Tobøl i Guldager sogn. 9.2.1793, fol.238.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: Frands Hansen Møller i Tobøl. B:
1) Jens Eskildsen 4½
2) Anne Marie Eskildsdatter 1¼.
FM: farbror Christen Jensen i Skast.

397 Hans Nielsen i Fovrfeld. 18.2.1793, fol.240.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Christensen i Boldesager. B:
1) Dorthe Hansdatter 5
2) Ellen Hansdatter 1½.
FM:
1 farbror Peder Nielsen i Rovst
2 farbror Christen Nielsen i Rovst.

398 Niels Nielsen Hedemann i Gesing. 21.2.1793, fol.243.
E: Karen Madsdatter. LV: bror Hans Madsen Spangsbjerg i Strandby. B:
2) Anne Nielsdatter 11
3) Mads Nielsen 10
4) Gertrud Nielsdatter 6
5) Ingeborg Nielsdatter 5
6) Kirstine Marie Nielsdatter 2.
FM:
1 farbror Laurids Nielsen i Rovst
2 farbror Niels Nielsen Haugaard i Tobøl
3 morbror Christen Madsen i Tobøl
4 morbror Søren Madsen i Gesing
5 morbror Niels Madsen i Gesing.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 25.4.1775 lbnr.327]. B:
1) Maren Nielsdatter 2.
FM: morbror Hans Pedersen i Novrup.

399 Jens Lauridsen i Veldbæk. 25.2.1793, fol.245B, 250B.
E: Abelone Madsdatter. LV: Morten Sørensen i Måde. B:
5) Mads Jensen 15
6) Karen Jensdatter 13
7) Johanne Jensdatter 10.
FM:
1 morbror Thomas Madsen i Lykkegård
2 morbror Hans Madsen i Rørkær
3 Terkild Jensen i Jerne.
Første ægteskab med [Karen Madsdatter], skifte 18.12.1772 lbnr.307. B:
1) Else Jensdatter 28
2) Laurids Jensen 26
3) Anne Jensdatter 25
4) Karen Jensdatter 23.
FM:
1 Søren Madsen i Esbjerg
2 Jens Nielsen i Esbjerg.

400 Søren Lauridsen i Skast. 1.3.1793, fol.247B.
E: Sidsel Mortensdatter. LV: far Morten Sørensen i Skast.
Første ægteskab med [Ingeborg Jensdatter, skifte 12.2.1781 lbnr.364].
Andet ægteskab med [Maren Lauridsdatter], skifte 14.11.1791 lbnr.392. B:
1) Ingeborg Sørensdatter 9½.
FM: morbror Christen Lauridsen i Briksbøl.

401 Hans Lauridsen i Lustrup. 12.3.1793, fol.252.
E: Mette Nielsdatter. LV: Hans Nielsen i Lustrup. B:
3) Bertel Hansen 13
4) Maren Hansdatter 9
5) Bodil Marie Hansdatter 6
6) Anne Marie Hansdatter 3.
FM: Christen Lauridsen i Tved.
Første ægteskab med [Bodil Marie Bertelsdatter], skifte 31.10.1778 lbnr.353. B:
1) Dorthe Hansdatter 21
2) Gertrud Hansdatter 18.
FM: Jens Andersen i Lustrup.

402 Dorthe Christensdatter i Novrup. 18.9.1793, fol.253B.
E: Oluf Sørensen. B:
1) Søren Olufsen 10
2) Peder Olufsen 8
3) Ellen Olufsdatter 2½.
FM: morfar Christen Christensen i Veldbæk.

403 Johanne Nielsdatter i Tobøl i Guldager sogn. 26.2.1794, fol.258.
E: Hans Jensen. B:
1) Johanne Hansdatter 26
2) Niels Hansen 23
3) Dorthe Hansdatter 20
4) Anne Cathrine Hansdatter 12.
FM:
1 Møller, tolder i Hjerting
2 Poul Clausen i Sæden
3 Jens Clausen i Sæden.

404 Marianne Mortensdatter i Kærbøl i Farup sogn. 26.5.1794, fol.262.
E: Niels Iversen. B:
1) Hans Mortensen Nielsen 27
2) Gunder Nielsdatter 19.
FM: Niels Andersen Tranberg i Kærbøl.

405 Jacob Borrig i Sønder Farup. 2.6.1794, fol.264.
E: Barbara Hansdatter. LV: bror Hans Bjerrum i Nørre Farup. B:
1) Peder Andreas Jacobsen 20
2) Anne Else Jacobsdatter 17.
FM:
1 Laurids Hansen Bjerrum i Rejsby
2 Jens Clausen i Sønder Farup.

406 Laurids Hansen i Vester Obling i Brøns sogn. 3.6.1794, fol.265B.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Hans Andersen. B:
1) Hans Lauridsen 26
2) Anne Lauridsdatter 23.
FM: Mikkel Christensen i Vester Obling.

407 Maren Mathiasdatter i Høm. 6.6.1794, fol.266B.
E: Jørgen Jensen. B:
1) Jens Jørgensen 25
2) Maren Jørgensdatter 21
3) Anne Jørgensdatter 19
4) Else Marie Jørgensdatter 16
5) Mathias Jørgensen 14.
FM: Jens Hansen i Høm.

408 Anne Jesdatter i Gesing. 7.6.1794, fol.267B.
E: Christen Jessen. B:
1) Mette Christensdatter 12½
2) Jes Christensen 10.
FM:
1 mors halvbror Jens Hansen i Gesing
2 Boyle Svendsen i Gesing.
Enkemandens første ægteskab med [Mette Sørensdatter, skifte 19.7.1780 lbnr.359]. Arv til B:
1) Marie Christensdatter.

SLUT
Varde Hospital
Skifteprotokol
1723-1793
C 657 - 17


1 Søren Møller i Rovsthøje [i Grimstrup sogn]. 15.10.1723, fol.2.
E: Sidsel Olufsdatter. LV: Hans Poulsen i Næsbjerg.
Fem døtre af hvilken den ældste er B:
1) Maren Sørensdatter.

2 Hustru i Orten [i Varde landsogn]. 20.9.1729.
E: Morten Bertelsen. B:
1) Ellen Mortensdatter g.m. Søren Knudsen i Isbjerg mølle?
2) Bertel Mortensen 25
3) Karen Mortensdatter 20
4) Anne Mortensdatter 15
5) Christen Salomon Mortensen 12.
FM: Peder Madsen Bruun i Torbøl [i Ovtrup sogn].

3 Peder Mortensen i Rovsthøje. 6.6.1731, fol.18.
Enke og arvinger angives ikke og kun den allerførste del af skiftet er indført efterfulgt af en blank side.

4 Peder Hansen og hustru Anne Nielsdatter i Gellerup [i Varde landsogn]. 19.6.1743, fol.19.
B:
1) Hans Pedersen 22
2) Peder Pedersen 16
3) Kirsten Pedersdatter 13
4) Enne Pedersdatter 10
5) Anne Pedersdatter 6.
FM: Jesper Mogensen.

5 Jesper Mogensen i Gellerup. 26.10.1743, fol.23B.
E: Rebekka Nielsdatter.
B:
1) Mogens Jespersen 32, rytterbonde i Sommersted i Gram herred
2) Niels Jespersen 28, på stedet.
Afdøde døde 10.7.1743.

6 Peder Madsen Bruun i Orten i Varde landsogn. 15.2.1746, fol.25.
E: Margrethe Jensdatter. B:
1) datter 38 g.m. Thor Thuesen i Kelst i Billum sogn
2) Jens Pedersen Bruun 35
3) Mads Pedersen Bruun 32
4) Karen Pedersdatter Bruun 32
5) Bertel Pedersen Bruun 29
6) Christen Pedersen Bruun 22
7) Jens Pedersen Bruun 11.
FM:
1 farbror Niels Madsen Bruun i Lindinggård i Torstrup sogn
2 farbror Knud Madsen Bruun i Olling i Torstrup sogn.

7 Jens Pedersen Bruun i Orten. 14.6.1771, fol.30B.
E: Mette Joensdatter. LV: bror Visti Joensen i Bækhuse i Ovtrup sogn. B:
1) Margrethe Jensdatter 13.
FM: farbror Christen Pedersen Bruun i Orten.

8 Ingeborg Eskildsdatter i Gellerup. 18.9.1771, fol.35B.
E: Poul Sørensen. A:
1) søskendebarn Peder Andersen i Skonager [i Næsbjerg sogn]
2) søskendebarn Niels Andersen i Skonager
3) søskendebarn Christen Andersen i Obling i Sønder Bork sogn
4) søskendebarn Maren Andersdatter g.m. Peder Jessen i Ovnbøl i Torstrup sogn
5) søskendebarn Christen Andersen i Biltoft i Næsbjerg sogn. 3B:
a Niels Christensen
b Anders Christensen
c Anne Christensdatter g.m. Laurids Christensen i Skonager
6) søskendebarn Thomas Andersen i Stavskær i Horne sogn, død. 2B:
a Anders Thomsen i Hostrup i Øse sogn
b Thomas Thomsen i Næsbjerg
7) søskendebarn Hans Andersen i Skonager, død. 2B:
a Anders Hansen i Skonager
b Eva Hansdatter i Varde
8) søskendebarn Ingeborg Andersdatter i Skonager, død. 5B:
a Hans Lauridsen i Billum
b Anders Lauridsen, bødker i varde
c Anne Pedersdatter g.m. Peder Tøstesen syd for Ribe
d Maren Pedersdatter
e Peder Pedersen i Løgumkloster
9) søskendebarn Anne Andersdatter i Yderik [i Torstrup sogn], død. 2B:
a Anders Vistisen i Firhøje [i Torstrup sogn]
b Maren Vistisdatter g.m. en soldat, uvist hvor.

9 Johanne Lambertsdatter i Gellerup. 15.4.1772, fol.41.
E: Hans Pedersen Møller. A:
1) bror Hans Lambertsen i Rovsthøje
2) søster Karen Lambertsdatter, død. 1B:
a Sidsel Lauridsdatter, død. E: Jesper Nielsen hos far Niels Jespersen i Gellerup. 1B:
1 Laurids Jespersen 3½.

10 Kirsten Nielsdatter i Rovsthøje. 27.3.1773, fol.45.
E: Peder Pedersen.
Første ægteskab med Bakken Jepsen i Vagtborg ved Lindingbro [i Torstrup sogn], skifte 17.7.1764. B:
1) Anne Marie Bakkensdatter 13
2) Jeppe Bakkensen 11.
FM:
1 Jeppe Skov i Næsbjerg
2 Niels Hansen i Næsbjerg.

11 Niels Hansen i Rovsthøje. 2.9.1773, fol.49B.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Christensen i Rovsthøje. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter 3.
FM: Niels Christensen, smed i Rovsthøje.

12 Poul Sørensen i Gellerup. 13.3.1773, fol.52.
Enkemand efter [Ingeborg Eskildsdatter], skifte 18.9.1771 lbnr.8. A:
1) søster Else Sørensdatter g.m. Søren Nielsen i Kvie i Andsager sogn, begge døde. 2B:
a Søren Sørensen i Kvie
b Niels Sørensen 24, konstabel i København
2) søster Anne Sørensdatter g.m. Iver Nielsen i Hodde sogn, begge døde. 3B:
a Karen Iversdatter g.m. Laurids Jensen i Forumlund i Brøndum sogn
b Kirsten Iversdatter g.m. Søren Andersen på stedet
c Maren Iversdatter i Varde.

13 Søren Andersen i Gellerup. 19.10.1774, fol.65B.
E: Kirsten Iversdatter. LV: Anders Gadegaard i Gellerup. B:
1) Abelone Sørensdatter 4.
FM: fars svoger Niels Poulsen, smed i Olufsvad.

14 Hans Pedersen Møller i Gellerup i Varde sogn. 1.3.1788, fol.69.
E: Karen Madsdatter.
Testamente af 18.11.1777.

15 Hans Hansen i Rovsthøje. 9.6.1791, fol.70.
E: Ingeborg Olufsdatter. LV: Jens Mortensen i Rovsthøje. B:
1) Oluf Hansen 5¾
2) Anne Hansdatter 1¾.
FM:
1 Hans Hansen i Gunderup i Årre sogn
2 fasters mand Christen Christensen i Rovsthøje.

16 Thomas Thomsen i Rovsthøje. 13.4.1793, fol.72.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Christensen i Rovsthøje. A:
1) halvbror Hans Knudsen i Ballum sogn i Holsten
2) halvsøster Ingeborg Knudsdatter i Møgeltønder
3) halvsøster Grethe Knudsdatter g.m. Christian Andersen i Ellum i Løgumkloster sogn
4) halvsøster Karen Knudsdatter g.m. Niels Nielsen i Havgård i Guldager sogn
5) halvsøster Maren Knudsdatter i Guldager mølle.

SLUT


Viborg Hospital
Skifteuddrag
1724-1755
C 650 - 28


1 Peder Jensen i Gistrup i [Nøvling sogn i Fleskum herred]. 21.8.1724, fol.2.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Nielsen i Lundergård. B: Niels 16, Peder 15, Jens 11, Laurids 9. FM: Christen Andersen i Nøvling og dennes bror Jens Andersen sst.

2 Kirsten Nielsdatter i Gistrup. 16.11.1724, fol.4.
E: Peder Poulsen. B: Niels 16, Jens 6.

3 Jeppe Andersen Hougaard i Brøndum i [Brøndum sogn i Hindborg herred]. 24.1.1725, fol.5B.
E: Karen Poulsdatter. LC: Peder Christensen Degn i Brøndum. B: Anders under 25 år, Lisbeth, Anne, Dorthe, død, var g.m. Jeppe Bertelsen Smed i Frammerslev. FM: Rasmus Poulsen i Krarup Mølle, Esper Pedersen i Brøndum, Peder Espersen.

4 Jens Nielsen Nørgaard i Gistrup. 2.5.1727, fol.6B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Jensen i Torup. B: Inger 10, Niels 8, Karen 4. FM: Niels Christensen i Horsens, Christen Nielsen i Gistrup.

5 Anders Nielsen Reff i Lille Torum i [Torum sogn i Salling herred]. 30.10.1755, fol.9.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Peder Nielsen sst. Første ægteskab med Maren Svendsdatter, skifte 12.10.1723. B:
1) Niels Andersen 38 i gården
2) Jacob Andersen i Hinnerup, død. 6B:
a Maren Jacobsdatter 23
b Mikkel Jacobsen 22 i Hinnerup
c Jens Jacobsen 14
d Anders Jacobsen 10
e Dorthe Jacobsdatter 8
f Niels Jacobsen 2
3) Maren Andersdatter g.m. Jesper Lauridsen i Torum Anneksgård.

Registrering efter personer med hospitalet som arving. Arvinger angives ikke.

6 Ida Pedersdatter, registreret 20.4.1754, fol.20.

7 Johanne Jensdatter, der døde 9.6.1754, fol.20B.

8 Maren Knudsdatter, der døde 7.2.1755, fol.21.

SLUT


Århus Hospitals Skifteprotokol
1719-1819


Århus Hospitals Skifteprotokol
1719-1760
C 652-69


1 Mette Nielsdatter i Blegind. 22.1.1720, fol.2.
E: Mogens Andersen. B: Maren g.m. Laurids Rasmussen i Ravnholt, Niels, der har den halve gård i fæste. Første ægteskab med Rasmus Rasmussen. B: Christen i Bjøstrup, Anne g.m. Peder Knudsen i Volkmølle.

2 Peder Mogensen og hustru Dorthe Nielsdatter i Mollerup. 6.4.1720, fol.4B.
B: Niels Pedersen Mollerup, forpagter i Rinds-Gislum herred, Mogens i Såstrup g.m. Bodil Pedersdatter, der har overtaget den halve Mollerupgård, Anne g.m. Peder Jensen i Åbo i Ning herred, Jens 16, Helle 13.
Arv efter arvingernes afdøde morbror Peder Nielsen Søndergaard:
1) bror Jens Nielsen Søndergaard i Århus, død. 4B:
a Niels Jensen i Ostindien
b Anne Jensdatter i København, der døde sidste år. 1 søn
c Maren Jensdatter hos stedfar Rasmus Madsen i Århus
d Kirsten Jensdatter
2) bror Rasmus Nielsen i Søndergaard i Elsted, død. 5B, hvoraf 4 er hos stedfar Thyge Rasmussen i Århus
3) søster Mette Nielsdatter i Hjortshøj, død. 5B:
a Niels Pedersen i Pannerup
b Rasmus Pedersen Hjortshøj i Århus, død. Børn hos stedfar Rasmus Thomsen i Århus
c Maren Pedersdatter g.m. Jens Lauridsen i Krannestrup
d Mette Pedersdatter g.m. Christen Fisker i Vorre
e Anne Pedersdatter, død, var g.m. Poul Nielsen i Hjortshøj. Børn hjemme hos far
4) søster Kirsten Nielsdatter i Bendstrup, død. 7B.
a Niels Pedersen sst.
b Rasmus Pedersen sst.
c Peder Pedersen i Hjortshøj
d Christen Pedersen i Hårup
e Anne Pedersdatter g.m. Søren Nielsen i Hårup
f Anne Pedersdatter g.m. Niels Pedersen i Terp
g Karen Pedersdatter i Terp
5) søster Maren Nielsdatter i Terp, død. 4B:
a Niels Knudsen i Pandrup, død. Hans arvinger
b Rasmus Knudsen i Terp
c Mette Knudsdatter i Søndergård i Elsted
d Karen Knudsdatter i Koldkærgård
6) søster Dorthe Nielsdatter, død. Arv til hendes arvinger.

3 Christen Vincentsen i Voldby. 2.3.1719, fol.81B.
E: [Anne Tibbertsdatter]. LV: Mikkel Andersen, der ægter enken. B: datter g.m. Rasmus Christensen i Enslev ved søn Peder Rasmussen.

4 Mogens Andersen i Blegind. 5.6.1720, fol.83.
E: Maren Lauridsdatter, der var trolovet. LV: morbror Anders Rasmussen i Ingerslev. Første ægteskab med [Mette Nielsdatter, skifte 22.1.1720 lbnr.1]. B: Niels, der har den halve gård i fæste, Maren g.m. Laurids Rasmussen i Ravnholt. FM: farbror Mikkel Andersen i Gram ved stedsøn Christen Rasmussen i Bjøstrup.

5 Jens Lauridsen Sorvad i Dolmer. 5.6.1720, fol.85.
E: Mette Nielsdatter Busch. LV: bror Anders Nielsen Busch i Sangstrup. A:
1) bror Christen Lauridsen, død. 2B: 2 piger hos mor i Løjstrup. FM: Niels Christensen sst.
2) bror Niels Lauridsen i Vivild, død. 2 børn
3) søster Maren Lauridsdatter g.m. Jens Iversen i Udby i Rougsø herred
4) søster Anne Lauridsdatter g.m. Rasmus Olufsen i Skovhuset
5) søster Sofie Lauridsdatter g.m Christen Jensen i Sorvad
6) halvbror Jens Jensen, død. Børn, heraf Rasmus Jensen i Nørager.

6 Anne Nielsdatter i True. 26.8.1720, fol.88.
E: Anders Jensen. Første ægteskab med Jens Nielsen, [skifte 26.2.1704]. B: Niels, Maren, der er besovet.

7 Maren Pedersdatter i Hammelev. 3.9.1720, fol.91.
E: Jens Joensen. B: 2 umyndige børn.

8 Søren Jensen i Voldby. 16.10.1720, fol.92B.
E: Anne Gregersdatter. LV: Peder Andersen Busch i Voldby. A: søster, død. 2B: Peder Pedersen i Vejerslev, Jens Pedersen i København ved Peder Pedersen Puus i Bredstrup, søster, død. 1B: Inger Simonsdatter ved Eskild Jensen i Enslev.

9 Anne Madsdatter i Hårup. 26.11.1720, fol.94.
E: Christen Nielsen. B: Helle 13, Maren 10, Mads 8, Niels 5.

10 Maren Olufsdatter i Mejlby. 19.3.1721, fol.96.
E: Søren Lauridsen. Af første ægteskab B: Edel Nielsdatter g.m. Jens Lauridsen sst, Dorthe Nielsdatter g.m. Hans Jørgensen sst.

11 Søren Nielsen i Hårup. 20.3.1721, fol.98B.
E: Anne Pedersdatter. LV: søskendebarns mand Jens Lauridsen i Krannestrup. B: Søren 12 dage. FM: morbrødre Niels Pedersen i Bendstrup, Rasmus Pedersen sst. Første ægteskab med Karen Madsdatter. B: Maren 19, Niels 15. FM: farbror Peder Nielsen i Knudstrup, farbror Mogens Nielsen i Veth, fasters mand Oluf Sørensen i Knudstrup. Andet ægteskab med Maren Jensdatter. B: Jens 11, Karen 8, Søren 4. FM: morbror Søren Jensen i Todbjerg, Hans Jensen sst, moster Anne Jensdatters mand Søren Sørensen i Bendstrup.

12 Kirsten Nielsdatter i Lyngby. 23.11.1722, fol.100B.
E: Mads Sørensen, der for nylig har fæstet mensalgården i Dolmer. B: Maren, der døde. Første ægteskab med Søren Pedersen. B: Gertrud 10, Niels 7. FM: morbrødre Anders Nielsen, der tjener i Ebdrup på Rugård gods, Niels Nielsen i Ebdrup.

13 Anders Nielsen i Selling i Ødum sogn. 28.7.1723, fol.101B.
E: Edel Olufsdatter. LV: Mogens Christensen Kjær sst. A:
1) bror Rasmus Nielsen, tømmermand i Århus, død. 1B: Maren
2) bror Søren Nielsen i Ødum
3) bror Niels Nielsen i Selling
4) søster Edel Nielsdatter, død var g.m. Markus Pedersen i Århus. 1B: Niels, handskemager i Dallerup.

14 Niels Rasmussen i Vejlby. 10.3.1723, fol.105B.
E: Else Jacobsdatter. LV: ældste bror Jens Jacobsen sst. B: Johanne 15, Inger 11, Anne 8. FM: morbrødre Anders Jacobsen sst, Laurids Jacobsen sst. Enkens første ægteskab med Niels Sørensen sst, skifte 8.1.1704.

15 Baltser Jensen og hustru Maren Thomasdatter i Søften. 4.5.1724, fol.107B.
B: Jens, der bebor halvdelen af gården, Karen 30, Inger g.m. Søren Jensen, Maren g.m. Jens Pedersen, Anne, der døde.

16 Birgitte Andersdatter i Hammelev. 16.10.1724, fol.109B.
E: Rasmus Terkildsen. A: søstres børn: Anders Rasmussen i Åstrup, Oluf Rasmussen i Thorsø, Anne Rasmusdatter g.m. Niels Bonde i Voldby, Anne Gregersdatter g.m Søren Pedersen i Voldby, Karen Gregersdatter g.m. Jørgen Pedersen Schiønning i Hammelev, Maren Gregersdatter sst.

17 Mikkel Sørensen i Hammelev. 16.10.1724, fol.111.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Simon Nielsen i Åstrup. B: Niels 20. Kirsten 18, Anne 8, Birgitte 3. FM: Rasmus Sørensen i Hammelev, Niels Sørensen sst, Søren Sørensen sst, Peder Sørensen sst.

18 Else Jacobsdatter i Vejlby. 15.10.1725, fol.112.
E: Rasmus Eriksen. Første ægteskab med [Niels Sørensen sst, skifte 8.1.1704]. B: Niels 21, Ellen g.m. Erik Poulsen i Vejlby. Andet ægteskab med [Niels Rasmussen i Vejlby, skifte 10.3.1723 lbnr.14]. B: Johanne 18, Inger 14, Anne 11. FM: morbrødre Jens Jacobsen i Vejlby, Anders Jacobsen sst, Laurids Jacobsen sst.

19 Bodil Sørensdatter i Voldby. 24.4.1724, fol.113B.
Til stede 2B: Mette Pedersdatter, Maren Andersdatter. Intet at arve.

20 Anders Pedersen i Voldby. 20.5.1726, fol.114.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen i Dolmer. B: Karen, Maren.

21 Peder Hansen i Hedensted. 19.6.1726, fol.115.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Mads Pedersen i Engum. B: Anne 15, Hans 10, Peder 8, Johanne 6. FM: farbrødre Niels Hansen i Torup, Anders Hansen i Lille Dalby.

22 Bodil Pedersdatter i Pederstrup. 6.2.1728, fol.116.
E: Laurids Rasmussen. B: Anne 7, Kirsten 2.

23 Rasmus Terkildsen i Hammelev. 21.12.1728, fol.117.
A:
1) søster Dorthe Terkildsdatter g.m. Jørgen Ibsen Sten i Grenå
2) halvbror Anders Terkildsen i Hammelev
3) halvbror Søren Terkildsen i Hammelev
4) halvbror Anders Pedersen Miller i Sangstrup
5) halvsøster Birgitte Terkildsdatter i Bergen i Norge
6) halvsøster Anne Terkildsdatter g.m. Henrik Andersen Frich i Hammelev
7) brorsøn Jacob Jørgensen
8) brorsøn Rasmus Jørgensen

24 Hans Pedersen i Brå. 23.2.1729, fol.118B.
E: Anne Hansdatter. LV: stedfar Jens Jensen Just i Ormstrup i Råsted sogn. B: Hans 4, Kirsten 2. FM: morbrødre Jacob Hansen Dallerup i Gram i Bjerlev sogn, Niels Hansen, der tjener enken.

25 Niels Christensen i Egå. 19.9.1729, fol.120B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: stedfar Niels Jensen i Norring Mølle. B: Christen 20, Niels 16, Maren 14, Peder 10, Anne Marie 7, Jens 4, Anne 6 mdr. FM: farbror Mogens Christensen i Brabrand, Christen Nielsen.

26 Hans Hansen i Lyngby. 14.12.1729, fol.123.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: bror Hans Sørensen i Flastrup, bror Rasmus Sørensen i Mårup. A: mor Inger Lauridsdatter g.m. Laurids Rasmussen i Nødager, bror Jens Hansen i Skramsø Mølle.

27 Morten Sørensen i Tander. 25.9.1730, fol.125B.
E: Karen Jensdatter. B: Søren. FM: farbror Niels Sørensen i Røjgård. Enkens første ægteskab med Jens Madsen. B: Maren g.m. Jens Pedersen i Randlev, Jens, uvist hvor. Til stede var Søren Jensen i Assendrup.

28 Knud Rasmussen i Kolt. 2.10.1731, fol.127B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Erik Rasmussen i Aldrup Mølle [i Tiset sogn]. B: Rasmus i Årslev, Niels, Jens, Mikkel 20, Poul 17, Anne 14.

29 Anders Jensen i True. 9.6.1732, fol.130.
E: Lisbeth Jensdatter. LV: Jens Lauridsen Balle i True. B: Jens 9, Anne 6. Første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 26.8.1720 lbnr.6. B: Maren. Hendes første ægteskab med Jens Nielsen, skifte 26.2.1704. B: Niels Jensen True i Århus, Maren Jensdatter g.m. Christen Nielsen i True.

30 Gertrud Olufsdatter i Vejlby. 1.7.1732, fol.132B.
E: Søren Sørensen Hjort. B: Gertrud 11 dage. FM: morfar Oluf Jensen Pagter i Vejlby. Desuden nævnes enkemandens svoger Søren Jørgensen i Kasted.

31 Søren Lauridsen i Stenderup. 12.1.1734, fol.136.
E: Lene Sørensdatter. LV: Christen Nielsen i Stenderup. A: søskende Bent Lauridsen i Assendrup, Peder Lauridsen i Bredal, Anne Lauridsdatter.

32 Søren Knudsen i Hedensted. 19.6.1734, fol.139B.
E: Mette Jørgensdatter. LV: stedfar Niels Pedersen i Brå. B: Karen 13, Jørgen 8, Anne 5, Sidsel 2. FM: farbror Peder Knudsen i Hedensted, morbror Jørgen Nielsen i Brå, mors halvbror Peder Nielsen sst, Hans Jacobsen i Hedensted, mors svoger Rasmus Nielsen sst. Første ægteskab med Karen Steffensdatter. B: Steffen i Stenderup.

33 Mikkel Mikkelsen i Ajstrup. 3.3.1735, fol.144.
E: Karen Nielsdatter. LV: afdødes bror Jens Mikkelsen i Bisgård. B: Kirsten 27, Anne 23, Niels 21, Mikkel 17. Af første ægteskab B: Karen Mikkelsdatter, død, var g.m. Mikkel Hansen i Fløjstrup. 3B: Laurids 8, Kirsten 6, Hans 4.

34 Anne Mortensdatter i Låsby. 22.5.1739, fol.145B.
E: Søren Pedersen Søndergaard. B: Albert i København, Søren 16, Maren g.m. Jens Thomsen i Låsby, Helle g.m. Simon Knudsen i Kalbygård, Abelone g.m. Rasmus Andersen i Brendstrup.

35 Anne Jensdatter i Søften. 27.1.1734, fol.159.
E: Jens Baltsersen. B: Johanne 6, Anne 3, Baltser 15 uger. FM: morbror Søren Jensen i Søften, mosters mand Niels Joensen sst.

36 Maren Gertsdatter i Hammelev. 1.10.1735, fol.161B.
E: Jacob Jørgensen. A: søskende Gertrud Gertsdatter g.m. Clemen Jensen i Hammelev, Karen Gertsdatter sst, Anne Gertsdatter i Voldby.

37 Søren Sørensen i Hårup. 3.6.1736, fol.163B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Nielsen Bregaard i Hårup. B: Niels 26 i Mejlby, Maren 24, Birgitte 20, Søren 16.

38 Anne Didriksdatter i Elsted. 23.5.1737, fol.165B.
E: Søren Christensen. B: Peder, der har den halve gård i fæste, Jens 23, Anne 20, Christen 15, Inger 14, Didrik 11. FM: farbror Niels Christensen Smed i Elsted.

39 Bodil Mikkelsdatter i Pederstrup. 20.12.1737, fol.168.
E: Oluf Sørensen. B: Christen 21, Søren 16, Jens 11.

40 Mette Pedersdatter i Villersø. 9.3.1739, fol.170.
E: Anders Nielsen. B: Birgitte 29 g.m. Oluf Christensen sst, Maren 23, Mette 19.

41 Christen Sørensen i Hammelev. 21.6.1740, fol.172.
E: Helvig Hansdatter. LV: Jacob Jørgensen sst. B: Søren 30, soldat i Grenå, Nelle Marie 20, Mette 10.

42 Anne Bertelsdatter i Bredstrup. 21.6.1740, fol.173.
E: Niels Madsen. B: Maren 6, Rasmus 3. Af første ægteskab B: Mette Marie Madsdatter 16, Anders Madsen 14, Anne Madsdatter 12. FM: Søren Pedersen i Bredstrup.

43 Jacob Jørgensen i Hammelev. 24.2.1741, fol.175.
E: Anne Christensdatter. LV: bror Christen Christensen Smed sst. B: Maren 1, Anne 1. FM: farbrødre Terkild Jørgensen i Grenå, Rasmus Jørgensen i gården. (Sml. lbnr.36).

44 Niels Andersen i Brå. 6.6.1741, fol.177B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen Hornsyld, degn i Urlev, Stenderup og Dalby. B: Sidsel 4, Margrethe 2. FM: morfar Niels Jensen i Hornsyld.

45 Anne Nielsdatter i Hammelev. 17.8.1741, fol.180B.
E: Rasmus Rasmussen. A: hendes børn, der alle er gift. Intet at arve.

46 Peder Poulsen i Egå. 9.5.1742, fol.181B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Pedersen sst. Enkens første ægteskab med [Niels Christensen i Egå, skifte 19.9.1729 lbnr.25]. B: Peder Nielsen, der overtager fæstet, en datter i Norring Mølle.

47 Niels Rasmussen i Veggerslev. 16.5.1742, fol.184B.
E: Mette Jensdatter. LV: Niels Pedersen i Voldby. B: Maren 9, Jens 7, Mette 5, Rasmus 3, Anders 2. FM: Christen Jensen i Veggerslev.

48 Anne Hansdatter i Malling. 25.5.1742, fol.186B.
E: Simon Olufsen. B: Mette 21, Anne 18, Maren 14, Kirsten 11, Ingeborg 9. FM på mors side: Hans Rasmussen i Ask.

49 Christen Pedersen i Hårup. 7.9.1742, fol.188B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Hans Jensen i Todbjerg. B: Kirsten 18, Karen 16, Peder 14, Rasmus 10, Søren 8, Jens 7, Peder 4, Søren 2. FM: farbror Niels Pedersen i Bendstrup, farbror Peder Pedersen i Hjortshøj, farbror Rasmus Pedersen i Bendstrup, Mads Jespersen i Hårup, Esben Nielsen i Elsted, morbror Niels Sørensen i Hårup, morbror Søren Sørensen i Hæst.

50 Søren Sørensen og hustru Maren Nielsdatter i Vejlby. 7.2.1743, fol.190B.
B: Søren Sørensen Hjortshøj, der har den halve gård i fæste, Niels Sørensen, Inger Sørensdatter g.m. Rasmus Jensen i Vejlby, Maren Sørensdatter, enke efter Søren Smed i Hasle.

51 Birgitte Jensdatter i Javngyde. 3.5.1743, fol.192B.
E: Søren Simonsen. B: Jens 29, Maren 24, Anne 18, Else 13, Simon 10.

52 Inger Olufsdatter i Ajstrup. 7.5.1743, fol.194B.
E: Rasmus Knudsen. B: Sidsel 16, Søren 6.

53 Johanne Jensdatter i Dolmer. 25.3.1744, fol.195.
E: Laurids Jensen. B: Jens 8. Niels 6.

54 Peder Sørensen i Kolt. 24.3.1745, fol.196B.
E: Anne Knudsdatter. LV: bror Jens Knudsen i Rugård. B: Poul 5, Anne 2. FM: morbror Mikkel Knudsen i Kolt, farbror Rasmus Sørensen i Kattrup. Til stede var enkens mor Anne Nielsdatter.

55 Niels Sørensen i Veggerslev. 2.8.1745, fol.199B.
E: Mette Jensdatter. LV: Niels Pedersen i Voldby. Enken har umyndige børn af forrige ægteskab. (Sml. lbnr.47).

56 Birgitte Sørensdatter i Hårup. 3.1.1746, fol.201.
E: Joen Dinesen. B: Maren 2, Søren 5 uger.

57 Kirsten Sørensdatter i Slet. 22.6.1748, fol.203.
E: Søren Jensen. B: Maren g.m. Peder Pedersen Fogh i Gundestrup, Jens 33, Karen 26 g.m. Laurids Pedersen Fogh i Testrup, Anne 23 g.m. Søren Jensen i Bisgård i Malling sogn, Kirsten 16. Oluf Nielsen i Testrup nævnes 16.8.1748 som "nu er kommen i ægteskab med Karen Sørensdatter".

58 Anne Rasmusdatter i Villersø. 28.9.1748, fol.204B.
E: Niels Pedersen. B: Dorthe Marie 7. FM: morbror Mourids Sørensen.

59 Dorthe Jensdatter i Dolmer. 8.6.1749, fol.205B.
E: Jens Sørensen. B: Søren, Karen g.m. Anders Hansen i Enslev, Anne 24 i Grenå. FM: Peder Sallingbo i Grenå.

60 Oluf Ovesen i Vejlby. 4.7.1749, fol.206B.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Lyng sst. B: Ove 19. FM: farbror Jens Ovesen i Vejlby.

61 Mikkel Mortensen i Blegind. 4.9.1750, fol.208.
E: Maren Knudsdatter. LV: Peder Rasmussen, der ægter enken og fæster stedet. B: Maren 19, Else 9, Morten 7. FM: farbror Bendix Mortensen i Pedholt i Malling sogn, morbror Rasmus Knudsen, morbror Morten Knudsen.

62 Jens Pedersen Poulsen i Sangstrup. 9.1.1751, fol.211.
E: Anne Sørensdatter. B: Maren g.m. Jens Andersen Miller, Ingeborg g.m. Christen Rasmussen i Voldby.

63 Jørgen Nielsen i Brå. 19.4.1752, fol.212.
E: Maren Andersdatter. LV: søsters mand Niels Sørensen i Engum, Jens Andersen, født i Hopballe i Jelling sogn med fri pas fra Skovgård gods ægter enken og fæster stedet. B: Karen 15, Anders 13, Sidsel Margrethe 12. FM: farbror Peder Braa ved Barritskov, morbror Niels Andersen i Merring, fasters mand Poul Nielsen Bygum i Hedensted.

64 Rasmus Eriksen i Vejlby. 25.9.1753, fol.217.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Jacobsen. B: Else 23, Erik 21, Peder 17, Jens 13, Niels 10. FM: morbror Anders Pedersen i Elsted, Søren Hjortshøj i Vejlby.

65 Rasmus Hansen i Blegind. 19.2.1754, fol.220B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Knud Simonsen sst. B: Hans 22, Peder 19, Else 15, Anne 13, Johanne 6, Maren 3. FM: Jens Pedersen i Astrup.

66 Peder Madsen i True. 6.3.1754, fol.224.
E: Lisbeth Jensdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Karen 17, Sidsel 15, Maren 10, Birthe 8. FM: Niels Madsen, interessent i forpagtningen ved Marselisborg. Enkens første ægteskab med [Anders Jensen i True], skifte 9.6.1732 lbnr.29. B: Jens, der har gården i fæste, Anne.

67 Joen Jensen i Hammelev. 12.3.1754, fol.228.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Christensen Smed sst. B: Jacob 10, Jens 3. FM: farbrødre Rasmus Jensen sst, Peder Jensen i Bredstrup.

68 Rasmus Rasmussen i Hammelev. 12.3.1754, fol.230B.
E: Birthe Andersdatter. LV: Andreas Henriksen. B: Rasmus 10.

69 Kirsten Jørgensdatter i Lyngby. 15.6.1754, fol.231B.
E: Rasmus Sørensen Skaarup. B: Maren 14, Jørgen 8, Niels 5, Rasmus 2.

70 Maren Andersdatter i Brå. 13.8.1754, fol.233B.
E: Jens Andersen. B: Maren 4 uger. Første ægteskab med Jørgen Nielsen, [skifte 19.4.1752 lbnr.63]. B: Karen 17, Anders 15, Sidsel Margrethe 13. FM: farbror Peder Braa, forvalter på Barritskov, morbror Niels Andersen i Merring på Boller gods, fasters mand Poul Nielsen Bygum i Hedensted, mosters mand Niels Sørensen i Engum. Desuden nævnes enkemandens stedsøn Søren Pedersen i Hopballe.

71 Jens Jensen i Voldby. 24.9.1754, fol.238B.
E: Mette Thøgersdatter. LV: Søren Tibbertsen sst. Af første ægteskab B: Peder, uvist hvor. FM: Peder Skellerup i Voldby.

72 Anne Gregersdatter i Voldby. 24.9.1754, fol.239B.
E: Søren Pedersen. B: Maren g.m. Søren Rasmussen i Voldby på Scheels gods.

73 Maren Christensdatter i Tander. 6.11.1754, fol.240.
E: Søren Mortensen. B: Morten 22, Anne 20, Karen 18, Christen 16, Jens 14, Kirsten 12, Maren 10, Søren 8, Birthe 6, Mads 4. FM: morbrødre Rasmus Christensen i Nølev, Steffen Christensen sst.

74 Maren Knudsdatter i Blegind. 11.9. 1756, fol.242.
E: Peder Rasmussen. B: Karen 5. Første ægteskab med Mikkel Mortensen, [skifte 4.9.1750 lbnr.61]. B: Maren 17 [formentlig fejl for 27], Else 15, Morten 13. FM: FM: farbror Bendix Mortensen i Pedholt, morbror Rasmus Knudsen i Ingerslev, morbror Morten Knudsen sst..

75 Augustinus Mogensen i Veggerslev. 22.9.1756, fol.244B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Johansen Schmidt, sergent. A: søster Margrethe Mogensdatter i Andi på Løvenholm gods. FM: Niels Jacobsen i Veggerslev . Desuden nævnes enkens søn Jens Sørensen i Åstrup.

76 Søren Pedersen i Voldby. 23.9.1756, fol.245B.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Søren Jensen Mogensen i Karlby. På arvingernes vegne Søren Rasmussen Bloch i Voldby.

77 Karen Simonsdatter i Låsby. 19.10.1756, fol.247.
E: Simon Rasmussen. B: Rasmus 5.

78 Bodil Pedersdatter i Lindå. 26.9.1757, fol.250.
E: Peder Rasmussen. B: Ellen 8, Niels 4. FM: morbror Søren Pedersen sst.

79 Sidsel Poulsdatter i Mollerupgård. 8.8.1758, fol.254.
E: Jens Nielsen. B: Niels 8, Maren 4. FM: farbror Niels Nielsen, morbror Søren Poulsen i Lystrup, morbror Oluf Poulsen sst.

80 Laurids Andersen i Ajstrup. 16.10.1758, fol.257B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Mikkelsen. B: Søren 27, Anne 24.

81 Maren Pedersdatter i Hedensted. 24.2.1759, fol.260.
E: Ingvar Ejlersen. Første ægteskab med [Peder Hansen i Hedensted, skifte 19.6.1726 lbnr.21] B: Anne g.m. Niels Jensen i Assendrup på Tirsbæk gods, Hans i Brå på Hospitalets gods, Peder i Stenderup på Hospitalets gods, Johanne g.m. Jørgen Mikkelsen i Remmerslund på Bygholm gods.

82 Kirsten Nielsdatter i Vejlby. 26.7.1759, fol.261B.
E: Ove Olufsen. B: Anne 7, Maren 1. FM: morbror Niels Nielsen i Vejlby. Desuden nævnes afdødes bror Peder Nielsen sst.

83 Niels Nielsen i Mollerupgård. 29.5.1759, fol.264B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: stedfar Enevold Nielsen i Norring Mølle på Frijsenborg gods. B: Anne Johanne 9, Edel 7, Maren 5, Johanne 2, Niels 20 uger den 28.1.1760. FM: farbror Jens Nielsen i Mollerupgård, farbror Peder Nielsen i Egå på Hospitalets gods, morbror Christen Nielsen i Egå, fasters mand Frands Sørensen i Egå på Skæring Munkgård gods.

84 Anne Sørensdatter i Sangstrup. Tingsvidne 19.5.1760, fol.278.
E: Rasmus Sørensen Poulsen. Første ægteskab med [Jens Pedersen Poulsen sst, skifte 9.1.1751 lbnr.211]. B: Maren g.m. Jens Andersen Miller i Sangstrup, Ingeborg g.m. Christen Mikkelsen Juul i Voldby.

85 Inger Jensdatter i Veggerslev. 9.6.1760, fol.271.
E: Christen Jensen. B: Mikkel 28, Anne 26, Maren 24, Jens 22, Søren 20.

86 Rasmus Sørensen Skaarup i Lyngby. 5.5.1760, fol.273.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: far Rasmus Nielsen Kejser i Lyngby. B: Anders 5, Kirsten 3, Niels 2. FM: farbror Jens Sørensen Skaarup. Første ægteskab med [Kirsten Jørgensdatter, skifte 15.6.1754 lbnr.69]. B: Maren 21, Rasmus 8.

Århus Hospitals Skifteprotokol
1760-1792
C 652-70

87 Maren Pedersdatter i Vejlby. 13.6.1760, fol.2.
E: Villads Pedersen. Første ægteskab med [Rasmus Eriksen sst], skifte 25.9.1753 lbnr.64. B: Else Rasmusdatter, død, var g.m. Rasmus Knudsen i Elsted på kommerceråd Olufsens gods. 1B: Rasmus 5, Erik Rasmussen 27, Jens Rasmussen 20, Niels Rasmussen 17. FM: morbror Anders Pedersen i Elsted på professor Worm i Århus' gods, morbror Jens Pedersen i Vejlby på Marselisborg gods.

88 Maren Andersdatter i Mejlby. 26.6.1760, fol.5.
E: Niels Sørensen. B: Maren 5, Rasmus 6 mdr.

89 Rasmus Pedersen Bjødstrup i Søften. 26.6.1761, fol.6B.
E: Karen Baltsersdatter. B: Maren g.m. Frands Nielsen, der har gården i fæste, Anne. FM: farbror Anders Pedersen Bjødstrup i Søften, morbror Jens Baltsersen sst.

90 Bodil Pedersdatter i Vejlby. 26.1.1761, fol.7B.
E: Søren Sørensen Hjortshøj. B: Peder 26, Oluf 21, Niels 19, Maren 13, Kirsten 11. FM: morbror Jacob Pedersen i Tilst, fasters mand Rasmus Jensen i Vejlby, mosters mand Søren Pedersen i Elev, Anders Nielsen i Mollerupgård.

91 Thue Pedersen i Brå. 9.3.1763, fol.14.
E: Ellen Sørensdatter. LV: bror Mogens Sørensen, skrædder i Øster Ørum. A: mor Maren Thuesdatter, bror Knud Pedersen i Hedensted.

92 Oluf Skårup i Pederstrup. 14.6.1763, fol.18.
[Enkemand efter Bodil Mikkelsdatter, skifte 20.12.1737 lbnr.39]. B: Søren 42 i Rendsborg g.m. Anne Rasmusdatter, der var til stede, Jens 34, der tjener i Søby.

93 Christen Sørensen i Malling. 3.8.1763, fol.19B.
E: Mette Simonsdatter. LV: Oluf Mikkelsen. A: søskende Peder Sørensen, der tjener i Elsted sogn, Jens Sørensen i Elsted, Didrik Sørensen i Viby, Inger Sørensdatter g.m. Mikkel Mikkelsen Smed i Elsted på Frisenvold gods, Anne Sørensdatter, død, var g.m. Frederik Skolemester i Søften.

94 Niels Mikkelsen i Ajstrup. 11.11.1763, fol.24.
E: Birthe Pedersdatter. LV: bror Rasmus Pedersen i Starup. B: Søren 16. FM: født værge Mikkel Mikkelsen i Javngyde, næstsøskendebarn Rasmus Nielsen i Lillenor.

95 Maren Jensdatter i Hårup. 12.3.1764, fol.28.
E: Peder Christensen. B: Anne 5, Anne 3.

96 Peder Christensen i Hårup. 16.7.1764, fol.29B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Sørensen sst. Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 12.3.1764 lbnr.95]. B: Anne 6, Anne 4. FM: fars halvbror Niels Christensen i Bygballe i Mejlby sogn, farbror Jens Christensen i gården Lindet ved Fladstrand. Desuden nævnes enkens far Niels Ring i Obstrup.

97 Jens Sørensen i Malling. 7.10.1765, fol.39.
E: Anne Mortensdatter. LV: Søren Sørensen sst. B: Maren 28, Sara 27. FM: født værge Søren Nielsen i Pøel.

98 Karen Jørgensdatter i Hedensted. 17.9.1766, fol.40B.
E: Jørgen Sørensen. B: Mette 5, Maren 2. FM: morbror Anders Jørgensen i Brå, fasters mand Jacob Hansen i Hedensted.

99 Frands Nielsen Smed i Søften. 20.10.1767, fol.48.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Jacobsen sst. B: Niels 10, Rasmus 6, Oluf 4, Søren 2. FM: Frands Sørensen sst. Desuden nævnes enkens søn af første ægteskab: Peder 16.

100 Afkald i Århus. 29.2.1768, fol.55.
Afkald fra Mikkel Mikkelsen Smed i Elsted for arv efter datter Anne Mikkelsdatter g.m. Oluf Sørensen Hjortshøj.

101 Karen Jensdatter i Pederstrup. 15.2.1768, fol.55.
E: Morten Rasmussen Smed. B: Jens 12.

102 Peder Olufsen Kaag i Voldby. 7.4.1768, fol.58B.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Jensen Busk sst. B: Peder i Lyngby på Århus Hospitals gods, Kirsten g.m. Søren Lauridsen i Voldby på Løvenholm gods, Anne Margrethe 14, Anne Marie 8, Maren 3. FM: fars halvbror Oluf Nielsen i Voldby.

103 Steffen Sørensen i Hedensted. 5.4.1769, fol.60B.
E: Anne Madsdatter. LV: Morten Christoffersen i Stenderup. B: Lene Marie 17. FM: farbror Jørgen Sørensen i Hedensted.

104 Jens Sørensen i Slet. 12.6.1769, fol.61B.
E: Maren Mogensdatter. LV: Rasmus Hansen sst. B: Søren 18, Mogens 12, Anne 10, Peder 7. FM: morbror Mogens Pedersen i Hasselager.

105 Sidsel Rasmusdatter i Blegind. 15.6.1769, fol.64.
E: Hans Rasmussen. B: Else 5, Anne 3. FM: morfar Rasmus Jensen sst.

106 Peder Rasmussen Smed i Voldby. 2.3.1770, fol.67.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Andersen sst. A: mor Anne Thivertsdatter. LV: Anders Dam i Hammelev på hospitalets gods, halvsøster Karen Mikkelsdatter g.m. Jens Rasmussen Juul i Voldby på Østergård gods, halvsøster Anne Marie Mikkelsdatter g.m. Rasmus Sørensen i Voldby på Scheels gods.

107 Mads Jespersen i Hårup. 2.4.1770, fol.68.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Andersen sst. B: Rasmus 17, Anne 2. FM: Søren Sørensen sst. Første ægteskab med [Ingeborg Poulsdatter], skifte 23.1.1750. Arv til B: Jesper 27.

108 Anne Eskildsdatter i Elsted. 7.6.1770, fol.74.
E: Oluf Sørensen Hjortshøj. B: Eskild 19.

109 Jens Baltsersen i Søften. 11.6.1770, fol.77B.
E: Mette Sørensdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Baltser, der har gården i fæste, Anne g.m. Christen Clemensen i Brendstrup på Kærbygård gods, Johanne, død, var g.m. Jørgen Rasmussen i Søften. 1B: Rasmus 18. FM: stedfar Jens Nielsen sst, Maren 32, Mette 29, Karen 26.

110 Ellen Andersdatter i Hedensted. 14.1.1771, fol.78B.
E: Jens Pedersen. B: Peder 8. FM: morbror Erik Andersen i Store Dalby.

111 Søren Sørensen Hjortshøj i Vejlby. 21.2.1772, fol.81.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Søren Pedersen sst. Første ægteskab med [Bodil Pedersdatter, skifte 26.1.1761 lbnr.90]. B: Peder Sørensen Hjortshøj, Oluf Sørensen Hjortshøj, Niels Sørensen Hjortshøj over 25, Maren Sørensdatter Hjortshøj g.m. Laurids Andersen i Elev, Kirsten Sørensdatter Hjortshøj 22.

112 Søren Sørensen i Brå. 12.9.1772, fol.86B.
E: Maren Jensdatter. LV: Terkild Sørensen Skov i Hedensted. B: Søren 31, Jens 30, gartner på Tirsbæk, Frederik 28 i Torsted på Bygholm gods, Birthe Marie 26, Anne 24, Johanne 20.

113 Johanne Jacobsdatter i Bjøstrup. 26.9.1775, fol.99.
E: Søren Mikkelsen. B: Mikkel 15. FM: farbror Niels Mikkelsen.

114 Sidsel Andersdatter i Sangstrup. 14.12.1775, fol.99B.
E: Rasmus Sørensen. B: Anne 10, Karen 7, Jens 3. FM: farbror Erik Sørensen i Thorsø.

115 Peder Pedersen i Stenderup. 3.4.1775, fol.103B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Jens Andersen i Brå. A: bror Hans Pedersen i Brå på hospitalets gods, søster Anne Pedersdatter i Assendrup, enke efter Niels Jensen sst. LV: Isak Thomsen i Stenderup, søster Johanne Pedersdatter g.m. Jørgen Mikkelsen i Remmerslund på Bygholm gods ved søn Peder Jørgensen.

116 Anne Sørensdatter i True. 4.7.1776, fol.109.
E: Jens Andersen. B: Anders 12, Karen 10, Sidsel 8, Lisbeth 4. FM: Jens Poulsen i Åby.

117 Anne Jensdatter i Vejlby. 8.1.1779, fol.114B.
E: Jens Lauridsen Bids. B: Kirsten 18, Jens 16, Laurids 9, Johanne 5. FM: Villads Pedersen i Vejlby.

118 Anne Rasmusdatter i Bjøstrup. 24.7.1779, fol.116B.
E: Niels Mikkelsen. A: far Rasmus Rasmussen, søskende Poul Rasmussen i Holme, Rasmus Rasmussen sst, Mette Rasmusdatter g.m. Jens Christensen sst.

119 Ingeborg Danielsdatter i Hårup. 30.5.1780, fol.119B.
E: Anders Christensen. B: Marie Christine 16, Inger Marie 14, Karen 12, Christen 10.

120 Kirsten Christensdatter i Blegind. 11.4.1782, fol.121.
E: Hans Rasmussen Løjenkær. B: Maren 10, Rasmus 8. FM: Jacob Jensen i Langballe.

121 Peder Rasmussen i Blegind. 7.8.1782, fol.123.
E: Anne Jensdatter. LV: Erik Jensen sst. B: Jens 24, Maren 21, Sidsel 9, Søren 6.

122 Anne Rasmusdatter i Egå. 4.3.1784, fol.124.
E: Peder Nielsen. B: Anne Dorthe 24, Christen 22, Karen 20, Kirsten 14, Mette Marie 12, Niels 9. FM: morbror Jørgen Rasmussen Møller i Egå.

123 Anne Pedersdatter i Kolt. 20.10.1784, fol.128B.
E: Jens Mikkelsen. B: Peder 15, Jens 12, Mikkel 9, Søren 6. FM: Anders Jensen i Edslev.

124 Jens Sørensen Smed i Hårup. 16.3.1784, fol.133.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jesper Madsen, Laurids Abel i Lystrup. Første ægteskab med [Ingeborg Rasmusdatter], skifte 10.5.1768. B: Ingeborg 21. FM: Hans Pedersen Bredgaard i Hårup, Peder Rasmussen i Bendstrup.

125 Hans [Rasmussen] Løjenkær i Blegind. 28.9.1785, fol.136B.
E: Anne Olufsdatter. LV: far Oluf Nielsen sst. Første ægteskab med Kirsten Christensdatter, [skifte 11.4.1782 lbnr.120]. B: Karen g.m. Anders Pedersen i Viby, Maren 13, Rasmus 11. FM: oldefar Jacob Jensen Smed i Langballe.

126 Kirsten Jespersdatter i True. 28.6.1786, fol.140B.
E: Jens Henriksen Feilberg. B: Maren 5, Peder 2. FM: bedstefar Jens Frandsen i Geding.

127 Mette Sørensdatter i Ajstrup. 7.7.1787, fol.146.
E: Søren Nielsen. B: Mette 8.

128 Anne Thomasdatter i Bjøstrup. 7.11.1787, fol.147.
E: Niels Mikkelsen. B: Anne 7. FM: Peder Pedersen sst.

129 Dorthe Rasmusdatter i Lindå. 4.6.1788, fol.150B.
E: Peder Rasmussen Hjortshøj. B: Rasmus 28, Søren 26, Rasmus 24, Jens 17, Peder 15, Bodil 13, Helle 9.

130 Johanne Pedersdatter i Hårup. 22.10.1790, fol.152.
Enke efter Jens Sørensen Smed, [skifte 16.3.1784 lbnr.124]. A:
1) fars halvsøster g.m. Laurids Nielsen i Lystrup
2) fars halvsøster g.m. Knud Lauridsen i Lindå
3) fars halvsøster g.m. Peder Jensen i Søften
4) mors arving g.m. Rasmus Andersen
5) mors arving g.m. Jens Jensen
6) mors arving g.m. Hans Pedersen

131 Anne Rasmusdatter i Tander. 2.2.1791, fol.153, 157.
E: Morten Sørensen. B: Rasmus 28, Søren 26 ved livgarden til hest i København.

132 Peder Sørensen Hjortshøj i Vejlby. 18.3.1791, fol.155.
E: Kirsten Nielsdatter. Bevilling til uskiftet bo.

133 Jens Christensen i Mejlby. 2.4.1791, fol.156, 157B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Jens Rasmussen sst. B: Maren 40, Niels 38, Christen 36, Peder 34, Anders 29, Dorthe 26, Søren 23, Kirsten 20.

134 Hans Pedersen Bredgaard i Hårup. 20.6.1792, fol.159, C652-71 fol.1B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Poul Poulsen sst. B: Mads 20, Maren 15. FM: Niels Rasmussen i Hårup, Peder Poulsen i Bendstrup. Første ægteskab med Mads Jespersen i Hårup, [skifte 2.4.1770 lbnr.107]. B: Rasmus 38.

Århus Hospitals Skifteprotokol
1793-1819
C 652-71

135 Johanne Pedersdatter i Kolt. 15.12.1793, fol.2B.
E: Christen Sørensen. B: Maren g.m. Niels Rasmussen sst, Søren 22. Barn før ægteskab med enkemanden: Anne Sørensdatter g.m. Jens Nielsen i Edslev.

136 Sidsel Jensdatter i Bjøstrup. 3.10.1796, fol.6.
E: Niels Mikkelsen. A: mor Maren Jensdatter, enke efter Jens Rasmussen Nygaard i Obstrup, søskende Søren Jensen i Hørret, Rasmus Jensen sst, Mette Jensdatter g.m. Søren Rasmussen i Obstrup, Kirsten Jensdatter, enke efter Sejer Jensen i Ravnholt. Enkemandens første ægteskab med [Anne Thomasdatter, skifte 7.11.1787 lbnr.128]. B: [Anne].

137 Søren Nielsen i Ajstrup. 28.5.1799, fol.7.
E: Maren Jacobsdatter. LV: bror Rasmus Jacobsen sst. B: Mette Marie 10, Dines 5, Birthe 3, Jacob 2. FM: morbrødre Mikkel Jacobsen i Elkær, Rasmus Jacobsen i Ajstrup. Første ægteskab med Mette Sørensdatter, [skifte 7.7.1787 lbnr.127]. B: Mette 19. FM: Søren Jacobsen i Ajstrup.

138 Peder Christensen i Hårup. 27.11.1800, fol.10.
E: Maren Nielsdatter. LV: Poul Poulsen sst. B: Christen 34 sst, Jens 27, Rasmus 20, Søren 18. FM: farbror Jens Christensen Kankbølle ved brorsøn Søren Pedersen sst.

139 Jens Henriksen Feilberg i True. 28.8.1802, fol.12.
E: Kirsten Jespersdatter. LV: Laurids Sørensen sst. Første ægteskab med [Kirsten Jespersdatter, skifte 28.6].1786 lbnr.126. B: Peder 17. FM: fars halvbror Søren Olufsen i Borum.

140 Jens Mikkelsen i Kolt. 8.5.1806, fol.15.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen i Enslev. B: Rasmus 17, Karen 10, Peder 7, Hans 5, Søren 2. Første ægteskab med Anne Pedersdatter, [skifte 20.10.1784 lbnr.123]. B: Jens i Åbo, Mikkel i Ingerslev.

141 Maren Hansdatter i Mejlby. 12.5.1809, fol.16B.
E: Niels Sørensen Volle. B: Søren 8, FM: morbror Mads Hansen i Hårup.

142 Mads Hansen i Hårup. 12.10.1813, fol.18.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Poulsen i Bendstrup. B: Anne 13, Hans 8, Maren 6, Inger Marie 3, Ingeborg 3 mdr. FM: født værge Niels Sørensen i Mejlby.

143 Niels Sørensen Volle i Mejlby. 26.3.1815, fol.19, 21B, 24B.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Mogensen i Bygballe. B: Jens 4, Niels 2. Niels 6 uger den 16.8.1815. FM: morfar Jens Christensen Salling i Bygballe. Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 12.5.1809 lbnr.141]. B: Søren 14. FM: fars farbror Rasmus Nielsen Volle i Mejlby.

144 Mette Andersdatter i Hårup. 17.4.1815, fol.19B, 23B.
E: Jens Pedersen. B: Maren 8. FM: Søren Just i Lystrup, morbror Christen Andersen Torst i Ørridslev.

145 Karen Jensdatter, ugift i Kolt. 23.4.1817, fol.25.
A: mor Anne Marie Rasmusdatter g.m. Mads Jensen i Kolt, søskende Rasmus Jensen, Peder Jensen over 18, i lære på seminariet i Lyngby, Hans Jensen 16, Søren Jensen 13, halvsøskende Mikkel Jensen i Ingerslev, Jens Jensen i Åbo, Birthe Madsdatter 10. Arv efter afdødes far [Jens Mikkelsen], skifte 8.5.1806 lbnr.140.

146 Maren Jensdatter i Mejlby. 10.9.1818, fol.26.
E: Jens Nielsen. Første ægteskab med Niels Sørensen Volle, skifte 26.3.1815 lbnr.143. B: Jens 8, Niels 6, Niels 3. FM: morfars bror Peder Christensen Salling i Hvilsager på Skaføgård gods. Desuden nævnes afdødes mor Inger Sørensdatter i Bygballe, enke efter afdødes far Jens Christensen Salling i Bygballe.

SLUT