Erik Brejls hjemmeside

Start

Voer-Nim herreder.


Skifteekstrakter.


[Skifteuddrag] [Personregister] [Stedregister]

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
På Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg findes følgende skiftearkivalier fra de private godser og de to hospitaler:

Endelave 1770-1816. G 360-2 lbnr.1-85
Hansted Hospital 1719-1784 C 652A-124 lbnr.86-261
Hansted Hospital 1785-1850 C 652A-125 lbnr.262-423
Hansted Hospital 1791-1821 C 652A-126 lbnr.424-442
Horsens Hospital 1722-1732 C 653-56 lbnr.443-456
Horsens Hospital 1748-1778 C 653-57 lbnr.457-548
Horsens Hospital 1779-1815 C 653-58 lbnr.549-566
Horsens Hospital 1729-1787 C 653-59 lbnr.567-579
Klaks Mølle 1776-1815 G 362-3 lbnr.580-595
Rask 1754-1839 G 363-2 lbnr.596-866
Serridslevgård 1759-1800 G 356-3 lbnr.867-1119
Serridslevgård 1791-1805 G 356-4 lbnr.1120-1128
Serridslevgård 1801-1816 G 356-5 lbnr.1129-1151
Stensballegård 1716-1778 G 354-26 lbnr.1152-1338
Stensballegård 1780-1790 G 354-26a lbnr.1339-1397
Stensballegård 1791-1838 G 354-27A lbnr.1398-1696
Stensballegård 1838-1850 G 354-27B lbnr.1697-1783
Stensballegård 1790-1843 G 354-27C lbnr.1784-1785
Tamdrup Bisgård 1729-1775 G 364-1 lbnr.1786-1841
Tamdrup Bisgård 1777-1815 G 364-2 lbnr.1842-1917
Tyrrestrup 1754-1802 G 357-47 lbnr.1918-2079
Tyrrestrup 1803-1815 G 357-48 lbnr.2080-2104
Tyrrestrup 1781-1847 G 357-49 bilag
Urup 1768-1818 G 358-1 lbnr.2105-2299

I uddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer. Der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er anført som beslægtede, lige som tjenestested for arvinger ikke angives. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under et år i måneder. Person-og stednavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids. Gunnar bruges som drengenavn og Gundil som pigenavn. Stednavne følger Trap Danmark. 5. udgave. Oplysninger i [skarpe parenteser] findes ikke i skifteprotokollens tekst, men er fundet andre steder, f.eks. i kirkebogen. Dødsanmeldelser for børn og ægtefæller medtages ikke med mindre andre familierelationer angives. Bilag medtages kun som selvstændig indførsel, hvis skiftet ikke er indført i skifteprotokollen, ellers angives de ved det pågældende skifte med ordet: Bilag.
Personregistret omfatter afdøde og ægtefæller, dog gentages afdøde ægtefæller ikke, hvis der findes tidligere skifte efter dem. Landsarkivets personregistre omfatter ikke skifter på Rask efter 1795, d.v.s. lbnr.796-866 og på Stensballegård G 354-26a, som er en genfunden del af protokollen G 354-26, d.v.s. lbnr.1339-1397. I øvrigt mangler følgende sider i Stensballegård skifteprotokol G 365-26: fol.1-15, 305-312, 361 mens fol.219-233 alle mangler halvdelen af siden og fol.362-377 mangler mindre dele af siden. Alle personer nævnt i Endelave skifteprotokol bor på Endelave med mindre andet er anført.
Navn på afdøde mangler i lbnr.22, 1269, 1270, 1271, 1274, 1276, 1278, 1281, 1285, 1339 og navn på enken mangler i lbnr.600, 668, 1240, 1442, 1708, 1954.
I uddragene er følgende forkortelser anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
fol.: folio
FM: formynder/formyndere
g.m.: gift med
lbnr.: løbenummer
LV: lavværge/lavværger
mdr.: måned/måneder
mgl.: mangler
skp.: skifteprotokol
sml.: sammenlign
sst.: samme sted

Endelave
Skifteprotokol
1770-1816
G 360-2

1 Mikkel Sørensen ugift på Endelave. 12.11.1770, fol.1.
A: mor Birgitte Kirstine Jensdatter, [enke efter Søren Mikkelsen]. LV: Mikkel Knudsen, Søren Jensen, der ægter og fæster, bror Jens Sørensen 9. FM: farbror Peder Mikkelsen.

2 Niels Hansen på Endelave. 25.1.1771, fol.2.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Rasmus Jensen, Peder Nielsen Bloch, der ægter og fæster. B: Niels nyfødt. FM: fars søskendebarn Niels Sørensen. Arv efter Peder Olufsen, [skifte 4.1.1768] til børn: Oluf, Mikkel, Maren. FM: Jens Sørensen Lauridsen, Knud Nielsen, Rasmus Jensen.

3 Karen Jensdatter på Endelave. 24.8.1771, fol.7.
E: Anders Sørensen. B: Jens 1. Afdødes mor Maren Jensdatter. LV: Rasmus Rasmussen. Afdødes søstre [Anne Jensdatter] g.m. Holger Sørensen, [Johanne Kirstine Jensdatter] g.m. Peder Mikkelsen.

4 Søren Thomsen på Endelave. 11.1.1772, fol.8.
E: Karen Iversdatter. LV: Hans Sørensen, Niels Sørensen. B: Margrethe 9, Iver 7, Thomas 4, Maren nyfødt. FM: farbror Rasmus Thomsen, Rasmus Rasmussen, Peder Nielsen, Niels Nielsen.

5 Anne Kirstine Thomasdatter på Endelave. 17.11.1772, fol.14.
E: Rasmus Sørensen. B: Kirsten 6, Margrethe 3, Anne Kirstine 7 uger. Af første ægteskab B: Jens Knudsen 11. FM: Knud Nielsen Gylling, Niels Jensen Gylling.

6 Jens Olufsen på Endelave. 15.7.1772, fol.18.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Søren Sørensen, Jens Jensen, der ægter og fæster. B: Kirsten 2. FM: Rasmus Rasmussen.

7 Gregers Sørensen på Endelave. 2.7.1775, fol.23.
E: Ingeborg Rasmusdatter. LV: svoger Niels Jensen. B: Niels 3, Rasmus 1. FM: farbror Niels Sørensen Gylling, Jens Sørensen Mand.

8 Niels Pedersen på Endelave. 10.10.1775, fol.27.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: bror Niels Sørensen. B: Kirstine Marie 8, Anne Margrethe 6 mdr. FM: Niels Sørensen Østergaard, Jens Sørensen.

9 Mette Sørensdatter på Endelave. 30.11.1776, fol.29.
E: Rasmus Jensen. FM: Jens 14, Ingeborg 10, Maren 6, Søren 5. FM: Peder Jensen, morbrødre Jens Sørensen, Niels Sørensen.

10 Niels Sørensen på Endelave. 24.3.1778, fol.30.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Nielsen. B: Søren 9, Rasmus 6, Kirsten 4, Jens 1. FM: Bent Sørensen, Niels Rasmussen, Niels Hansen, farbror Jens Sørensen.

11 Jens Sørensen på Endelave. 4.12.1778, fol.34.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Peder Thomsen. B: Søren 21, Mikkel 19, Anne 12, Kirsten 10. FM: Søren Rasmussen, Hans Nielsen, Søren Jensen Svensk, Peder Jensen.

12 Søren Rasmussen og hustru [Kirsten Andersdatter] på Endelave. 3.5.1780, fol.38.
B: Rasmus 42, Anders 39, Niels 37, Hans 35, Karen 31 g.m. Anders Sørensen skovfoged, Jens 28, Margrethe 26 g.m. Hans Nielsen Kusk, Kirsten 24, Maren 22, Bodil 18. FM: Søren Jensen, Niels Sørensen, Jens Jensen.

13 Peder Thomsen på Endelave. 24.1.1783, fol.43.
Enkemand. B: Oluf, Anne Margrethe g.m. Niels Nielsen.

14 Anne Olufsdatter på Endelave. 25.2.1784, fol.45.
E: Peder Olufsen. B: Margrethe 15, Anne Sofie 12. Første ægteskab med Jens Thomsen. B: Oluf 25, Anne Margrethe g.m. Christen Spolemager i Horsens, Ingeborg 20, Bodil 17. FM: Niels Nielsen, Oluf Pedersen, Rasmus Sørensen, Søren Nielsen Gylling.

15 Iver Pedersen på Endelave. 10.4.1784, fol.49.
Enkemand. B: Søren, Peder 20. FM: Hans Nielsen Kusk.

16 Søren Andersen, der lever på Endelave. 4.5.1784, fol.51.
Frasiger gården til Søren Nielsen Juul. A: Niels Sørensen, Anders Sørensen, Margrethe Sørensdatter.

17 Søren Bentsen på Endelave. 26.11.1784, fol.53.
E: Mette Pedersdatter. LV: Niels Nielsen. B: Peder 5. FM: Oluf Jørgen Pedersen.

18 Margrethe Sørensdatter på Endelave. 5.8.1785, fol.55.
A: Slegfredbarn med Albert Nielsen: Anne Marie 5 uger.

19 Peder Nielsen Bentsen og hustru Anne Sørensdatter, der lever på Endelave. 15.8.1785, fol.57.
Frasiger gården til Jens Juul Olufsen g.m. datter Maren. Øvrige B: Niels, Jens, Kirsten.

20 Knud Nielsen og hustru Kirsten Jensdatter, der lever på Endelave. 1.3.1786, fol.59.
Hans A: søster Maren Nielsdatter g.m. Niels Nielsen, halvbror Niels Sørensen.

21 Oluf Sørensen og hustru [Maren Poulsdatter] der lever på Endelave. 16.3.1787, fol.60.
Frasiger gården til søn Rasmus Olufsen. Øvrige B: Poul, Søren, Jens, Niels, Maren g.m. Niels Thomsen.

22 (Navn mgl). på Endelave. 16.4.1787, fol.60.
E: Jørgen Thomsen. B: Thomas, Karen g.m. Jens Sørensen.

23 Niels Sørensen Skriver og hustru Anne Margrethe Rasmusdatter, der lever på Endelave. 21.4.1787, fol.62.
Frasiger gården til søn Søren Nielsen g.m. Anne Kirstine Sørensdatter.

24 Søren Jensen på Endelave. 10.10.1787, fol.63, 64.
E: Birgit Kirstine Jensdatter. LV: Knud Nielsen Gylling. B: Sidsel Marie 16, Anne Kirstine 13. FM: Niels Sørensen, farbror Jens Jensen. Enkens første ægteskab med Søren Mikkelsen. B: Jens, der fæster, Mikkel, skifte 12.11.1770 lbnr.1.

25 Niels Sørensen Gylling på Endelave. 11.10.1787, fol.65.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jens Jensen. B: Niels, der fæster, Anne Marie 27, Kirsten 19. Af første ægteskab B: Maren Nielsdatter, Karen Nielsdatter. FM: Niels Jensen smed, Niels Sørensen, Anders Sørensen, Hans Nielsen Kusk.

26 [Bodil Nielsdatter] på Endelave. 24.11.1787, fol.68.
E: Peder Pedersen. Første ægteskab med [Søren Hollænder]. B: Rasmus 24, Niels 21, Kirsten 18, Anne Margrethe 9. FM: Søren Rasmussen, Niels Nielsen, Søren Sørensen, Anders Sørensen. Fædrene arv til Maren Sørensdatter, Anne Cathrine Sørensdatter. FM: Oluf Pedersen, Peder Olufsen.

27 Anne Jensdatter på Endelave. 7.12.1787, fol.70.
E: Jens Pedersen Poulsen. A: brorsønner Peder Lauridsen, Jens Lauridsen, brorsøn Jens Eriksen. FM: stedfar Jens Sørensen i Haldrup på Stensballegård gods, søstersøn Jens Sørensen ved hustrus bror Niels Nielsen.

28 Anne Jensdatter på Endelave. 1.7.1789, fol.73.
E: Holger Sørensen foged. B: Johanne Kirstine g.m. Thomas Jørgensen Møller, Jens 19, Søren 17, Karen Marie 15, Erik 8.

29 [Karen Rasmusdatter] på Endelave. 5.1.1789, fol.73.
E: Bendix Nielsen. B: Anne 7, Kirsten 4, Anne Marie 6 uger.

30 [Maren Iversdatter] på Endelave. 7.3.1789, fol.74.
E: Rasmus Jensen. B: Mette 10, Maren 7. FM: Niels Hansen, Niels Sørensen.

31 Karen Iversdatter på Endelave. 4.1.1791, fol.76.
E: Niels Sørensen Iversen. B: Søren 13, Karen Marie 10. Første ægteskab med [Søren Thomsen, skifte 11.1.1772 lbnr.4]. B: Margrethe 25, Thomas 21, Maren 17. FM: Peder Nielsen, Oluf Jørgen Pedersen, Niels Nielsen, Niels Sørensen, Hans Sørensen.

32 Poul Olufsen på Endelave. 20.1.1791, fol.79.
E: Anne Johanne Pedersdatter. LV: Jens Sørensen Mand. B: Ulrik 10, Dorthe Marie 2. FM: farbrødre Jens Juul Olufsen, Rasmus Olufsen.

33 Rasmus Rasmussen og hustru [Anne Kirstine Jensdatter], der lever på Endelave. 7.2.1791, fol.80.
Frasiger gården til søn Rasmus Rasmussen g.m. Karen Hansdatter. Øvrige B: Bodil g.m. Niels Sørensen.

34 Knud Sørensen og hustru Maren Rasmusdatter, der lever på Endelave. 26.2.1791, fol.80.
B: Rasmus g.m. Anne Jensdatter, Kirsten g.m. Mikkel Jensen.

35 Karen Hansdatter på Endelave. 9.3.1791, fol.81.
E: Rasmus Rasmussen. B: Rasmus 10, Hans 3, Kirstine Marie 2. FM: morbrødre Rasmus Olufsen, Thomas Hansen, mors stedfar Niels Nielsen Kusk.

36 Anne Mikkelsdatter på Endelave. 16.5.1791, fol.85.
Enke efter Jens Sørensen, [skifte 4.12.1778 lbnr.11]. B: Søren, Mikkel, Anne g.m. Rasmus Knudsen, Kirsten. FM: Peder Jensen Ruus.

37 Karen Nielsdatter på Endelave. 7.6.1791, fol.86.
E: Jens Nielsen Lauridsen. Af første ægteskab B: Niels Sørensen g.m. enkemandens datter Mette Jensdatter, Karen Sørensdatter g.m. Hans Sørensen, Maren Sørensdatter g.m. Niels Rasmussen.

38 Anne Jensdatter på Endelave. 12.10.1791, fol.87.
E: Anders Sørensen. B: Søren 17, Jens 15, Jørgen 14, Hans 8, Kirsten 5. FM: Anders Sørensen skovfoged, Niels Jensen, Niels Nielsen Gylling, Hans Nielsen Kusk, Søren Nielsen Gylling. Enkemandens første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 24.8.1771 lbnr.3]. B: Jens.

39 Søren Jensen Svensk og hustru Kirsten Sørensdatter, der lever på Endelave. 16.2.1792, fol.88.
B: Jens, Søren, Mikkel, Oluf, Anne Kirstine g.m. Søren Nielsen Skriver, Anne Cathrine g.m. Niels Nielsen Gylling.

40 Anders Sørensen på Endelave. 24.2.1792, fol.89.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen. A: bror Niels Sørensen, søster [Margrethe Sørensdatter, skifte 5.8.1785 lbnr.18]. 1B: Anne Marie Albertsdatter 6, halvbror Rasmus Sørensen 26, halvsøster Anne Marie Sørensdatter i Flensborg. Fædrene arv til Johanne Rasmusdatter. FM: Knud Sørensen.

41 Kirsten Hansdatter på Endelave. 15.5.1792, fol.90.
E: Niels Jensen smed. B: Jens 2, Hans 14 uger. FM: morfar Hans Sørensen, morbror Niels Sørensen.

42 Søren Iversen, der lever på Endelave. 1.6.1792, fol.91.
Frasiger gården til Rasmus Iversen g.m. Karen Hansdatter, datter af Hans Pedersen skrædder.

43 Karen Rasmusdatter, der lever på Endelave. 8.6.1792, fol.94.
Enke efter [Niels Sørensen Gylling, skifte 11.10.1787 lbnr.25]. LV: Jens Jensen. Frasiger gården til søn Niels g.m. Anne Cathrine Sørensdatter. Øvrige B: Karen 37, Kirsten 28. FM: Hans Nielsen Kusk, Anders Sørensen, [Anne Marie, skifte 4.6.1793 lbnr.45] var g.m. Mikkel Sørensen. 1B: Kirsten 28 uger.

44 Anne Johanne Pedersdatter, der døde i Flensborg. 31.7.1792, fol.95.
Enke efter [Poul Olufsen, skifte 20.1.1791 lbnr.32]. B: Ulrik 12. FM: farbror Jens Juul Olufsen.

45 Anne Marie Nielsdatter på Endelave. 4.6.1793, fol.97.
E: Mikkel Sørensen. B: Kirsten 2. FM: morbror Niels Nielsen Gylling.

46 Rasmus Jensen på Endelave. 18.6.1793, fol.98, 107, 111, 117.
Enkemand efter [Maren Iversdatter, skifte 7.3.1789 lbnr.30]. B: Mette, Maren. FM: Niels Hansen, Niels Sørensen, farbror Peder Jensen. Første ægteskab med [Mette Sørensdatter, skifte 30.11.1776 lbnr.9]. B: Ingeborg g.m. Jørgen Nielsen, der fæster.

47 Peder Sørensen på Endelave. 19.2.1794, fol.100.
E: Mette Sørensdatter. LV: Mikkel Jensen. B: Søren på Samsø, Hans, Ullerslev i København, Peder, Johanne enke, Mette Cathrine, Margrethe g.m. Søren Nielsen, Maren g.m. Rasmus Nielsen.

48 Kirsten Sørensdatter på Endelave. 24.2.1794, fol.102.
E: Niels Hansen. B: Anne 16. Første ægteskab med [Niels Pedersen, skifte 10.10.1775 lbnr.8]. B: Kirstine Marie 21, Anne Margrethe 19. FM: Niels Sørensen Østergaard, morbror Jens Sørensen, Niels Nielsen.

49 Anders Rasmussen på Endelave. 25.2.1796, fol.104.
A: søster Anne Rasmusdatter. FM: Hans Nielsen Kusk. Niels Olufsen fæster.

50 Ingeborg Rasmusdatter på Endelave. 5.3.1796, fol.105.
E: Thomas Hansen. B: Maren 16, Birgit Kirstine 13, Ingeborg 10. FM: Niels Nielsen, Niels Jensen Bjergemand. Første ægteskab med [Gregers Sørensen, skifte 2.7.1775 lbnr.7]. B: Niels 25.

51 Mikkel Sørensen Svensk på Endelave. 17.6.1796, fol.106, 108, 113, 115, 119.
[Enkemand efter Anne Marie Nielsdatter, skifte 4.6.1793 lbnr.45]. B: Kirsten 5. FM: morbror Niels Nielsen Gylling, farbrødre Søren Sørensen Skipper, Jens Sørensen Svensk. Bevis for overtagelse af gården 16.2.1792 lbnr.39.

52 Søren Sørensen Kusk på Endelave. 25.7.1796, fol.110, 115.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Arendal. B: Niels 23, Knud 19, Johanne 15, Mikkel 13. Første ægteskab med Johanne Olufsdatter. B: Søren, Kirsten g.m. Niels Sørensen.

53 Margrethe Sørensdatter på Endelave. 29.9.1796, fol.114, 118.
E: Søren Iversen. B: Iver 18, Søren 15, Karen 11, Margrethe 7, Anne Marie 3. FM: morbror Rasmus Sørensen.

54 Niels Nielsen Bloch på Endelave. 23.6.1797, fol.120.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Peder Jensen. B: Niels skipper, Maren 25, Rasmus 23. FM: farbror Rasmus Nielsen, Hans Nielsen.

55 Sidsel Marie Nielsdatter på Endelave. 25.10.1797, fol.122.
E: Rasmus Sørensen. B: Knud 23, Anne 17, Sidsel Marie 15, Karen 12, Niels 8. Første ægteskab med Anne Kirstine Thomasdatter, [skifte 17.11.1772 lbnr.5]. B: Kirsten, Margrethe, Anne Kirstine. FM: Holger Sørensen, Jens Sørensen skipper, farbrødre Hans Sørensen, Anders Sørensen, Jens Sørensen.

56 Søren Nielsen Lauridsen på Endelave. 11.9.1798, fol.125.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Niels Nielsen. B: Karen Marie 17, Peder 15, Anne Marie, Holger 7. FM: farbror Niels Nielsen Thomsen.

57 [Joh]Anne Kirstine Holgersdatter på Endelave. 7.10.1798, fol.125.
E: Thomas Jørgensen Møller. B: Maren 8, Holger 7. FM: morfar Holger Sørensen, Jens Sørensen.

58 Niels Sørensen på Endelave. 8.10.1799, fol.130.
E: Mette Jensdatter. LV: Peder Rasmussen. B: Karen 20, Anne Kirstine 17, Søren 14, Anne Marie 11, Mette Cathrine 7, Niels 4. FM: Hans Sørensen, Niels Rasmussen.

59 Hans Nielsen på Endelave. 8.10.1799, fol.131.
E: Karen Sørensdatter. LV: Søren Nielsen. B: Anne 29, Niels 25, Peder 25. FM: Mikkel Jensen.

60 Peder Mikkelsen på Endelave. 9.10.1799, fol.133.
E: Johanne Kirstine Jensdatter. LV: Holger Sørensen. B: Jens 28, Bodil 26, Kirsten 20. FM: Jens Sørensen Arendal. Første ægteskab med Bodil Jensdatter. B: Sidsel Marie 36 i Horsens. FM: Knud Nielsen Gylling.

61 Jens Juul Olufsen på Endelave. 26.5.1800, fol.134, 145.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Nielsen Skriver, Niels Nielsen Lauridsen, der ægter. B: Maren 11, Anne 8. FM: Rasmus Olufsen, Søren Olufsen Houmann.

62 Peder Pedersen på Endelave. 26.5.1800, fol.135.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Olufsen. B: Søren 11, Bodil 10, Karen 7, Niels 3. FM: Laurids Sørensen.

63 Anders Sørensen skovfoged på Endelave. 26.5.1800, fol.136, 138.
E: Karen Sørensdatter. LV: Hans Sørensen. B: Søren, Ingeborg 24, Kirsten 22, Johanne Kirstine 19, Anne Margrethe 16, Karen 12, Albert 10, Kirstine Marie 6, Anders Johannes 3. FM: Anders Sørensen, Hans Nielsen Kusk. Første ægteskab med Ingeborg Iversdatter. B: Søren Andersen Skov købmand i Horsens, Hans, Maren g.m. Peder Hintz smed i Horsens. Arv efter afdødes bror Johan Sørensen sst.

64 Holger Sørensen på Endelave. 27.5.1800, fol.137, 140.
[Enkemand efter Anne Jensdatter, skifte 1.7.1789 lbnr.28]. B: Johanne Kirstine Holgersdatter, [skifte 7.10.1798 lbnr.57]. var g.m. Thomas Jørgensen Møller. 2B: Maren 10, Holger 9, Jens Holgersen 30, Karen Marie Holgersdatter forlovet med Niels Sørensen Kusk, Erik Holgersen 19. FM: Søren Nielsen Skriver.

65 Ingeborg Pedersdatter på Endelave. 4.6.1801, fol.141, 146.
E: Søren Andersen Skov. B: Karen 2, Bodil 1. FM: morfar Peder Jensen.

66 Søren Nielsen på Endelave. 4.6.1801, fol.141.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Rasmussen. B: Anne Kirstine 14, Peder 12, Bodil 10, Niels 9, Jens 6, Karen Marie 3, Anne 7 uger. FM: Jørgen Nielsen, Knud Rasmussen. Arv kræves af Niels Sørensen.

67 Oluf Jørgen Pedersen på Endelave. 5.6.1801, fol.142.
E: Ingeborg Hansdatter. LV: Peder Olufsen. B: Margrethe 28, Niels 16, Thomas 12, Rasmus 9. FM: Thomas Hansen.

68 Thomas Jørgensen fæster af vejrmøllen på Endelave. 5.6.1801, fol.143, 146.
E: Mette Jensdatter. LV: Mikkel Lauridsen. B: Thomas 9 mdr. Første ægteskab med Johanne Kirstine Holgersdatter, [skifte 7.10.1798 lbnr.57]. B: Maren 13, Holger 11. FM: Niels Sørensen, Jens Sørensen.

69 Anne Nielsdatter, der lever på Endelave. 5.6.1801, fol.144.
[Enke efter Søren Sørensen Kusk, skifte 25.7.1796 lbnr.52]. B: Niels 28, Knud 24, Johanne, Mikkel 16. FM: Søren Sørensen.

70 Ingeborg Andersdatter Skov ugift på Endelave. 5.6.1801, fol.144.
A: mor Karen Sørensdatter [enke efter Anders Sørensen skovfoged skifte 26.5.1800 lbnr.63], søskende Søren Andersen, Kirsten Andersdatter 23, Johanne Kirstine Andersdatter 20, Anne Margrethe Andersdatter 17, Karen Andersdatter 13, Albert Andersen 11, Kirstine Marie Andersdatter 7, Anders Johannes Andersen 4, halvsøskende Søren Andersen Skov købmand i Horsens, Hans Andersen Skov, Maren Andersdatter g.m. Peder Hintz i Horsens.

71 Rasmus Olufsen på Endelave. 5.8.1801, fol.145, 147.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Thomas Hansen. B: Hans 17, Oluf 6, Johanne Marie, Maren, Karen. FM: Søren Olufsen Houmann, Niels Olufsen.

72 Jens Sørensen på Endelave. 27.9.1802, fol.147.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen. B: Mette Cathrine 30, Søren 25. FM: Thomas Hansen.

73 Rasmus Rasmussen på Endelave. 27.9.1802, fol.148.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Nielsen. B: Karen 7, Jens 5, Thomas 3, Anne Kirstine 1. Første ægteskab med Karen Hansdatter, [skifte 9.3.1791 lbnr.35]. B: Rasmus 21, Hans 14, Kirstine Marie 13. FM: søskendebarn Søren Nielsen Gylling, Niels Rasmussen. Arv efter [Rasmus Rasmussen], skifte 7.2.1791 lbnr.33 til afdødes søster Bodil Rasmusdatter g.m. Niels Sørensen.

74 Peder Nielsen Bloch på Endelave. 27.9.1802, fol.149.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Oluf Pedersen Lauridsen. B: Karen 28 forlovet med Jens Holgersen. Enkens første ægteskab med Niels Hansen, skifte 25.1.1771 lbnr.2. B: Niels. Arv efter Peder Olufsen, skifte 4.1.1768 til børn: Oluf, Mikkel, Maren.

75 Niels Jensen smed på Endelave. 9.5.1804, fol.151, 152.
E: Margrethe Marie Pedersdatter. LV: Peder Olufsen. B: Peder 11, Hans 9, Anne Kirstine 5, Anne Sofie 2, Niels nyfødt, der døde. FM: morbror Anders Sørensen. Første ægteskab med Kirsten Hansdatter, [skifte 15.5.1792 lbnr.41]. B: Jens 14. FM: morfar Hans Sørensen.

76 Margrethe Pedersdatter på Endelave. 9.5.1804, fol.152, 153.
Enke efter Søren Nielsen Lauridsen, [skifte 11.9.1798 lbnr.56]. B: Karen Marie 23, Peder 21, Anne Marie 18, Holger 13. FM: morbror Jens Pedersen snedker.

77 Knud Sørensen på Endelave. 12.10.1805, fol.153.
E: Maren Thomasdatter. LV: Thomas Hansen. B: Søren 3, Knud nyfødt. FM: farbror Niels Sørensen Kusk.

78 Jens Sørensen på Endelave. 4.5.1807, fol.155.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Knud Rasmussen. B: Kirsten g.m. Søren Jensen, Oluf Jørgen 19, Søren 14, Jens 10. FM: Niels Nielsen Lauridsen, farbror Anders Sørensen.

79 Niels Hansen bådfører på Endelave. 4.5.1807, fol.155.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Andersen. B: Hans 11, Kirsten 8, Karen Marie 2. FM: Niels Nielsen Lave, Søren Jensen. Første ægteskab med Kirsten Sørensdatter, [skifte 24.2.1794 lbnr.48]. B: Anne g.m. Hans Jensen i Onsbjerg på Samsø. Afkald fra afdødes svoger Thomas Jørgensen i Horsens.

80 Jørgen Nielsen på Endelave. 25.9.1808, fol.157.
E: Ingeborg Rasmusdatter. LV: Peder Jensen. B: Jens Jørgen 18, Niels 14, der døde, Mette Marie 12, Rasmus 10, Søren 6, Peder 3. FM: Søren Andersen, farbror Jens Nielsen i Brigsted.

81 Anne Kirstine Sørensdatter på Endelave. 20.4.1812, fol.160, 161.
E: Søren Nielsen. B: Niels 1. FM: farfar Niels Sørensen, morfar Søren Andersen.

82 Hans Jensen matros, der døde i København. 20.4.1812, fol.160.
A: mor Kirsten Sørensdatter, enke efter Jens Sørensen. LV: Jens Middelby, søster Karen Jensdatter. FM: Jens Møller.

83 Anne Marie Nielsdatter på Endelave. 18.6.1814, fol.162.
E: Hans Nielsen Thomsen. B: Niels 10, Rasmus 8, Maren 6, Niels Peder 3, Thomas 3 mdr. FM: morfar Niels Rasmussen.

84 Anne Kirstine Pedersdatter på Endelave. 28.7.1816, fol.163.
E: Jens Pedersen. B: Johanne Kirstine 2, Mette Marie 6 mdr. Arv efter [Peder Mikkelsen], skifte 9.10.1799 lbnr.60 til enken Johanne Kirstine Jensdatter og datter Kirsten.

85 Hans Nielsen på Endelave. 29.7.1816, fol.164.
E: Helene Pedersdatter. [Enken er enke efter Anders Nielsen Lauridsen, der døde 1812, og har formentlig ikke været gift med afdøde]. [Enkens] B: Peder skipper i Horsens, Hans Andersen Lauridsen, Niels Andersen, Anne Marie g.m. Niels Østergaard, Anne g.m. Søren Nielsen på Hjarnø, Maren.

Hansted Hospital
Skifteprotokol
1719-1784
C 652A-124

86 Johanne Jespersdatter i Hansted. 16.12.1719, fol.1.
Enke efter Frands Lauridsen. B: Laurids sst, Jesper i København, Søren sst, Voldborg g.m. Enevold Jørgensen i Toftum, Margrethe g.m. Johannes Carstensen feldbereder i Horsens, Anne g.m. Peder Nielsen i Lundum, Jens i Egebjerg, Inger g.m. Enevold Nielsen i Hansted, Mette forlovet med Jens Simonsen.

87 Jens Pedersen i Underup. 1.6.1720. fol.3.
E: Mette Jensdatter. LV: bror Frands Jensen sst. A: mor Karen Jensdatter, halvsøster Anne Nielsdatter g.m. Jacob Jacobsen hattemager i Horsens.

88 Maren Eskildsdatter i Egebjerg. 25.9.1720, fol.4.
E: Markus Sørensen. B: Søren 12. FM: mosters mand Hans Pedersen i Hansted.

89 Morten Jensen i Hansted. 3.3.1721, fol.6.
E: Mette Jespersdatter. LV: Anders Jensen sst. B: Mikkel, der fæster, Jens 29, Jesper 27.

90 Helle Jensdatter i Hansted. 23.12.1721, fol.8.
E: Jens Jensen Fogh. B: Hans, Mette. Første ægteskab med Hans. B: Jens i Serridslev, Maren g.m. Søren Jensen i Hansted, Karen g.m. Johannes Frederiksen i Horsens.

91 Niels Nielsen i Vorbjerg. 26.1.1722, fol.9.
E: Anne Eriksdatter. LV: Jørgen Christensen i Torp. A: bror Peder Nielsen i Horsens, søster Bodil Nielsdatter g.m. Jens Rasmussen i Horsens, 3 søstersønner Jens Lauridsen i Underup sogn, Niels Lauridsen sst, Niels Lauridsen d.y. sst.

92 Ellen Jacobsdatter i Hornsyld. 15.8.1722, fol.10.
E: Rasmus Pedersen. B: Peder 2. FM: morbror Hans Jacobsen sst.

93 Jens Frandsen i Egebjerg. 12.2.1723, fol.12.
E: Mette Simonsdatter. LV: bror Hans Simonsen i Hansted. B: Frands 13, Anne 10. FM: fasters mand Enevold Nielsen sst.

94 Niels Hansen i Hansted. 1.6.1724, fol.14.
E: Birgitte Enevoldsdatter. LV: stedfar Niels Sørensen i Lundum. A: 2 brorbørn Hans Pedersen i Hansted, Maren Pedersdatter g.m. Søren Andersen i Nebel, søster Anne Hansdatter, død. 8B: Hans Simonsen i Hansted, Jens Simonsen sst, Christen Simonsen sst, Maren Simonsdatter g.m. Knud Nielsen i Kannerup, Karen Simonsdatter g.m. Peder Jørgensen i Lundum, Anne Simonsdatter g.m. Jens Nielsen i Års, Anne Cathrine Simonsdatter g.m. Knud Sørensen i Hansted, Mette Simonsdatter g.m. Oluf Pedersen i Egebjerg, søster Else Hansdatter, død, var g.m. Jacob Madsen i Egebjerg. 3B: Hans, Mette g.m. Rasmus Christensen i Rådved, Karen.

95 Maren Lauridsdatter i Vorbjerg. 13.11.1724, fol.15.
E: Oluf Christensen. B: Anne, enke efter Niels Christensen, Maren 18, Mette 16.

96 Dorthe [Hansdatter] Duche i Egebjerg. 1.10.1727, fol.17.
E: Simon Hansen Dam. B: Kirsten 16, Maren 12, Hans 8, Anne 4. (Sml. lbnr.138)

97 Mette Jensdatter i Underup. 6.10.1727, fol.19.
E: Morten Pedersen. A: søskende Frands Jensen sst, Maren Jensdatter g.m. Christen Terkildsen i Flemming, Anne Jensdatter g.m. Anders Pedersen i Lundum, Karen Jensdatter, Karen Jensdatter, død, var g.m. Søren Enevoldsen i Ris Mølle ved Randers. B: Karen.

98 Rasmus Pedersen i Hornsyld. 22.9.1727, fol.20.
Enkemand efter Ellen Jacobsdatter, skifte 15.8.1722, lbnr.92. B: Peder 8. FM: farbror Simon Pedersen i Nebsager. Afdødes søster Karen Pedersdatter sst.

99 Jørgen Christensen i Egebjerg. 10.4.1728, fol.23.
E: Anne Pedersdatter. LV: Oluf Pedersen sst. B: Margrethe 12, Maren 9, Peder 6. FM: fars halvbror Jens Christensen Bøgballe i Horsens. Skifte efter første hustru 15.4.1713. B: Maren 25, Christen 22.

100 Bodil Terkildsdatter i Lund. 6.8.1728, fol.25.
E: Søren Nielsen. B: Maren 33, Jens 32, Niels 18.

101 Jacob Madsen i Egebjerg. 4.3.1729, fol.26.
E: Mette Pedersdatter. Første ægteskab med [Else Hansdatter]. B: Hans, Mette g.m. Rasmus Christensen i Rådved, Karen g.m. Laurids Pedersen i Egebjerg. Sml. lbnr.94.

102 Oluf Christensen i Vorbjerg. 23.7.1729, fol.29.
Enke efter Maren Lauridsdatter, skifte 13.11.1724 lbnr.95. B: Anne g.m. Niels Knudsen, Maren, Mette. FM: Peder Mortensen i Vorbjerg, Jørgen Thomsen i Vinten. Arv i boet efter Birgitte Thomasdatter, skifte 3.4.1719, var g.m. Laurids Henriksen i Torp til B: Edel og Kirsten. FM: stedfar Jens Jensen i Torp.

103 Inger Frandsdatter i Hansted. 30.1.1730, fol.34.
E: Enevold Nielsen. A: bror Laurids Frandsen sst, bror Jesper Frandsen i København, søster Voldborg Frandsdatter g.m. Enevold Jørgensen i Toftum, bror Jens Frandsen i Egebjerg, [skifte 12.2.1723 lbnr.93]. 2B: Frands, Anne. FM: stedfar Oluf Pedersen sst, søster Anne Frandsdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Lundum. 3B: Frands, Søren, Johanne, søster Margrethe Frandsdatter, død, var g.m. Johannes. 4B: Jens, Anders, Johannes, Johanne. FM: stedfar Anders Lauridsen feldbereder i Horsens, søster Mette Frandsdatter g.m. Jens Simonsen i Hansted. Mødrene arv i boet til Enevold Nielsens børn: Niels, Dorthe, Anne g.m. Jens Fogh i Hansted. [Sml. lbnr.86, 208).

104 Karen Mikkelsdatter i Hansted. 21.7.1730, fol.37.
E: Anders Jensen. B: Maren 16, Mikkel 14, Anne 12. FM: morbror Mikkel Mortensen sst.

105 Karen Lauridsdatter i Hansted. 12.2.1731, fol.39.
E: Rasmus Jensen. B: Anders 10. Første ægteskab med Anders. B: Bodil 30, Laurids 28, Laurids 23.

106 Søren Jensen i Hansted. 27.2.1731, fol.39.
E: Anne Hansdatter. B: Maren 20, Kirsten 16. FM: Jens Pedersen sst.

107 Casper Høvinghoff i Egebjerg Mølle. 5.7.1730. fol.40.
E: Margrethe Andersdatter Balling. LV: Henrik Muule til Serridslevgård. B: Just Andreas 18, Mette Magdalene 16. FM: farbror Peder Vilhelm Høvinghoff i Arvad Mølle i [Brande sogn], (skp. har Silkeborg Amt), Jens Pedersen i Hansted, Hans Simonsen sst. Arv efter [Karen Mortensdatter i Nørremølle i Bryrup sogn], skifte [Skanderborg og Åkær Amter] 27.2.1715, var g.m. Peder Vilhelm Høvinghoff. 5B nu i Arvad Mølle: Just Martinus, Jørgen [Vilhelm], [Casper, Henrik Mathias, Martha]. Arv efter [Dorthe Hansdatter i Harlev Mølle], skifte 6.11.1707 var g.m. Jørgen Høvinghoff. B: Johannes, [Elisabeth].

108 Peder Hansen i Hansted. 5.11.1731, fol.56.
E: Helle Olufsdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Oluf i Egebjerg, Laurids sst, Anne g.m. Peder Jensen i Hansted, Maren g.m. Jørgen Pedersen i Nebel.

109 Jørgen Hansen Lund i Hostrup. 6.5.1732, fol.57.
E: Maren Pedersdatter. LV: Frands Hansen i Vrigsted Kær. B: Peder 29, Oluf 24, Hans 21, Frederik 18, Niels 14, Maren g.m. Søren Sørensen i Hjerrild, Maren g.m. Frands Andersen i Hyrup, Mette g.m. Mads Pedersen i Vrigsted.

110 Mikkel Mortensen i Hansted. 26.1.1733, fol.66.
E: Johanne Andersdatter. LV: stedfar Jesper Jensen i Bleld. B: Morten 4, Anders 1. FM: farbrødre Jesper Mortensen, Jens Mortensen, Søren Knudsen i Hansted.

111 Voldborg Pedersdatter i Hansted. 17.2.1734, fol.71.
E: Jens Pedersen. [Af første ægteskab] B: Hans Pedersen i Egebjerg, [Maren Pedersdatter], død, var g.m. Søren Andersen i Nebel. 3B: Peder 14, Voldborg 11, Niels 9.

112 Maren Jensdatter i Egebjerg. 28.4.1734, fol.71.
E: Knud Frandsen. B: Jens 10, Peder 9, Voldborg 3.

113 Hans Simonsen i Hansted. 5.7.1734, fol.74.
E: Maren Jørgensdatter. LV: bror Niels Jørgensen i Rådvedgård. B: Kirsten 17, Anne 15, Karen 8, Else 5, Anne Cathrine 2. FM: farbrødre Jens Simonsen i Hansted, Christen Simonsen sst.

114 Søren Knudsen Steen vagtmester i Hansted. 30.10.1734, fol.79.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Søren Knudsen sst. B: Christian 31 murermester i København, Gertrud g.m. Jens Rasmussen Taaning i Monbjerg, Maren g.m. Niels Rasmussen i Tåning, Jacob 25 skomagersvend i Horsens, Lucie 21, Laurids 12. FM: Jens Pedersen i Hansted, Jens Simonsen sst. Af første ægteskab B: Jesper, Hans, Hans, Knud i Hørby ved Holbæk, Laurids.

115 Mikkel Mortensen, hustru Mette Sørensdatter og søn Søren i Kannerup. 13.9.1734, fol.85.
B: Maren 23 forlovet med Simon Knudsen sst, Johanne 18. FM: morbror (farbror?) Peder Mortensen i Vorbjerg, søskendebarn Peder Pedersen sst.

116 Markus Sørensen i Egebjerg. 8.9.1735, fol.92.
E: Karen Stidsdatter. LV: Knud Nielsen i Tammestrup. B: Maren 15, Niels 2. Første ægteskab med [Maren Eskildsdatter, skifte 25.9.1720 lbnr.88]. B: Søren. FM: Julius Jensen i Nim.

117 Kirsten Pedersdatter i Vorbjerg. 5.4.1737, fol.95.
E: Peder Mortensen. B: Jacob i Purup på Urup gods, Mikkel sst, Peder, der fæster, Mikkel.

118 Søren Nielsen i Lund. 12.4.1737, fol.96.
[Enkemand efter Bodil Terkildsdatter, skifte 6.8.1728 lbnr.100]. B: Jens sst, Niels, der fæster, Maren g.m. Niels Jensen.

119 Knud Frandsen og hustru Mette Rasmusdatter i Egebjerg. 16.10.1737, fol.97.
B: Maren 3, Rasmus 6 mdr. Første ægteskab med [Maren Jensdatter], skifte 28.4.1734 lbnr.112. B: Jens 14, Peder 11, Voldborg 6. Til stede afdødes søster Maren Frandsdatter i Nebel og oldeforældrene Jens Mortensen og hustru sst.

120 Anne Pedersdatter i Hansted. 10.10.1738, fol.101.
E: Niels Lauridsen. B: Peder, Inger g.m. Søren Pedersen sst, Maren.

121 Knud Sørensen i Hansted. 7.11.1738, fol.101.
E: Anne Cathrine Simonsdatter. LV: bror Jens Simonsen sst. B: Sidsel 23, Anne 20, Mette 17. FM: farbrors søn Hans Andersen i Rådved.

122 Anne Eskildsdatter i Hansted. 18.11.1738, fol.102.
E: Jørgen Sørensen. B: Johanne Sørensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Bjerregård i Glud sogn , Mette Sørensdatter g.m. Rasmus Lauridsen i Hansted.

123 Maren Nielsdatter i Underup. 16.1.1739, fol.104.
E: Anders Mikkelsen. B: Johanne 3 mdr. FM: morfar Niels Jensen sst.

124 Jens Rasmussen i Torp. 19.2.1739, fol.105.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Rasmussen. B: Maren g.m. Rasmus Andersen i Tønning.

125 Rasmus Rasmussen i Torp. 26.6.1739, fol.106.
E: Anne Sørensdatter. LV: Torben Andersen i Eriknauer. B: Maren g.m. Peder Knudsen sst, Kirsten g.m. Christen Olufsen i Horsens, Johanne g.m. Oluf Madsen i Grejs, Anders.

126 Birgitte Enevoldsdatter i Hansted. 30.6.1739, fol.108.
E: Søren Knudsen. A: søskende Peder Enevoldsen i Tolstrup Mølle, Jens Enevoldsen i Lundumskov, Anders Enevoldsen i Neder Mølle, Niels Enevoldsen i København, Christen Enevoldsen sst, halvbror Søren Nielsen.

127 Jens Pedersen i Hansted. 1.7.1739, fol.109.
A: bror Søren Pedersen Knudsen, søster Karen Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Egebjerg, søster [Anne Pedersdatter, skifte 10.10.1738 lbnr 120]. var g.m. Niels Lauridsen i Hansted. 3B: Peder, Inger g.m. Søren Pedersen sst, Maren. Arv i boet efter Voldborg Pedersdatter sst, [skifte 17.2.1734 lbnr.111] til Søren Andersen i Nebels søn Peder.

128 Jens Fogh og hustru Anne Enevoldsdatter i Hansted. 23.9.1739, fol.109.
B: Bodil 9, Jens 6, Mette 4, Maren 6 mdr. FM: morbror Niels Enevoldsen sst, fars svoger Søren Jensen sst.

129 Jens Sørensen i Vinten. 11.4.1741, fol.114.
E: Karen Pedersdatter. B: Peder, Maren g.m. Anders Nielsen fra Vinten, nu i Lund, Bodil g.m. Peder Hansen i Vinten, Else, Peder, død. 3B: Maren 10, Mette 8, Søren 5.

130 Niels Sørensen og hustru Sidsel Eriksdatter i Lund. 5.5.1741, fol.118.
A: hans søster Maren Sørensdatter, hendes forældre i Kørup.

131 Hans Jørgensen i Føvling. 8.5.1741, fol.118.
E: Karen Madsdatter. LV: bror Niels Madsen i Åstrup. B: Jørgen 12, Mads 10, Hans 5.

132 Mikkel Nielsen i Stubberup. 17.6.1741, fol.120.
E: Maren Mortensdatter. B: Søren sst, Mette, død, var g.m. Christen Jensen i Årup. 4B: Jens 12, Mikkel 7, Maren 10, Karen 4. Desuden nævnes Peder Knudsen sst. g.m. afdødes steddatter.

133 Anders Knudsen i Hansted. 13.2.1742, fol.122.
E: Johanne Andersdatter. LV: Anders Jespersen i Bleld. B: Mikkel 8, Mette 5. FM: Simon Knudsen i Kannerup.

134 Mette Magdalene Høvinghoff i Egebjerg Mølle. 7.11.1741, fol.123.
E: Erik Jensen Addit handskemager i Horsens, nu i Egebjerg Mølle. A: mor Margrethe [Andersdatter] Balling sst. Sml. lbnr.107.

135 Bodil Christensdatter i Klakring. 29.6.1743, fol.134.
E: Anton Jacobsen. B: Jacob 3, Christen 2, Christoffer 3 uger. FM: farbrødre Jørgen Jacobsen i Ørnstrup, Jesper Jacobsen sst.

136 Ellen Bertelsdatter i Egebjerg. 20.12.1743, fol.134.
E: Hans Sørensen. B: Maren 12 uger. Første ægteskab med Peder Rasmussen, skifte 10.8.1742. B: Mette 5, Sidsel 3. FM: morfar Bertel Andersen i Egebjerg, farbror Niels Rasmussen sst.

137 Karen Jørgensdatter i Hansted. 21.8.1742, fol.136.
E: Søren Knudsen. B: Birgitte 2, Elisabeth 1. FM: morbror Anders Jørgensen i Gjedved.

138 Simon Hansen Dam i Egebjerg. 16.10.1742, fol.137.
E: Anne Nielsdatter. B: Niels 10, Søren 8, Dorthe 7, Rasmus 5. FM: Oluf Pedersen. Første ægteskab med Dorthe Hansdatter Duche, [skifte 1.10.1727 lbnr.96]. B: Kirsten 30, Maren 27, Hans 24.

139 Jørgen Hansen Dam og hustru Ellen Frandsdatter i Egebjerg. 12.2.1743, fol.139.
B: Hans 17, Peder 15, Niels 12, Frands 10, Dorthe 8. FM: Oluf Pedersen sst, Jens Mortensen sst. Jørgen Pedersen Skov fæster gården og ægter afdøde Simon Hansen Dams datter Maren Simonsdatter, der er søskendebarn til børnene. Sml. lbnr.138.

140 Karen Henriksdatter i Hansted. 23.12.1743, fol.142.
B: Ude Nielsen bor vestpå, Karen Nielsdatter i Hansted, Sidsel Nielsdatter sst.

141 Peder Hansen i Egebjerg. 24.12.1743, fol.143.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Anders Andersen sst. B: Anne 9, Maren 7, Karen 3, Voldborg 1. FM: Oluf Pedersen sst.

142 Else Mikkelsdatter i Underup. 29.12.1743, fol.145.
Enke efter Jens Jensen. B: Jens, der fæster, Jacob 25, Mikkel 23, Anne 21, Søren 16, Niels 13. FM: farbror Niels Jensen i Underup.

143 Jørgen Frandsen i Bleld. 2.10.1742, fol.146.
E: Maren Sørensdatter. B: Inger g.m. Christen Nielsen i Hammel, Maren 26, Anne 24, Søren 22, Karen 19, Niels 17, Peder 8, Sidsel 5.

144 Enevold Pedersen i Egebjerg. 1.5.1743, fol.147.
E: Bodil Andersdatter. LV: Laurids Andersen. B: Peder 2. FM: Hans Sørensen sst.

145 Maren Mikkelsdatter i Vorbjerg. 18.11.1744, fol.147.
E: Jørgen Christensen. B: Mikkel, Christen, Ingeborg g.m. Christen Nielsen snedker, Maren g.m. Johannes Nielsen i Tønning.

146 Peder Nielsen smed i Hansted. 7.12.1744, fol.148.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jens Simonsen. B: Karen 30, Jørgen smed 28, Maren 26, Niels 22, Else 19, Oluf 13, Dorthe 10, Inger 7. FM: Søren Knudsen.

147 Anne Hansdatter i Hansted. 26.1.1745, fol.149.
E: Laurids Sørensen. A: mor Maren Jørgensdatter g.m. Niels Pedersen sst, halvbror Hans Nielsen, søskende Kirsten Hansdatter g.m. Rasmus Andersen i Flemming på Bjerre gods, Karen Hansdatter, Else Hansdatter, Anne Cathrine Hansdatter. FM: farbror Jens Simonsen i Hansted.

148 Anne Andersdatter i Hansted. 3.7.1748, fol.150.
E: Laurids Pedersen. B: Anders, Peder, Karen, Helle, Anne, Maren.

149 Niels Enevoldsen i Hansted. 8.11.1745, fol.151.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Christen Rasmussen sst. B: Bodil, Anne, Karen, Enevold. FM: morbror Simon Rasmussen sst.

150 Peder Knudsen i Stubberup. 24.11.1745, fol.153.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Søren, Morten, Karen, Anne, Maren g.m. Jens Nielsen sst. FM: fars halvbror Jørgen Knudsen sst, mors halvbror Søren Mikkelsen sst.

151 Karen Sørensdatter i Hornsyld. 26.11.1745, fol.154.
E: Mads Mikkelsen. B: [Maren] 23, Søren 18, [Karen] 16, Birgitte] 13, [Simon] 5.

152 Karen Nielsdatter i Hansted. 7.3.1746, fol.155.
E: Peder Mikkelsen. B: Øllegaard.

153 Anne Eskildsdatter lem i Hansted Hospital. 7.3.1746, fol.156.
Enke efter Niels Hansen. B: Maren g.m. Niels Bøg sst, Mette g.m. Laurids Pedersen sst, Anne.

154 Jørgen Thomsen i Vinten. 25.6.1746, fol.157.
E: Maren Sørensdatter. LV: Henrik Jensen i Hvolgård Mølle. B: Maren g.m. Niels Knudsen i Lund.

155 Mette Simonsdatter i Egebjerg. 19.12.1746, fol.158.
E: Oluf Pedersen. Første ægteskab med [Jens Frandsen sst, skifte 12.2.1723 lbnr.93]. B: Frands, Anne g.m. Jens Hansen i Hansted Skovhus.

156 Kirsten Rasmusdatter i Torp. 5.5.1746, fol.159.
E: Niels Rasmussen skovfoged. A: søskende Karen Rasmusdatter g.m. Niels Nielsen i Esby i Helgenæs sogn, Anne Rasmusdatter g.m. Søren Lauridsen i København, Maren Rasmusdatter g.m. Harald Akselsen brændevinsbrænder sst, halvbror Rasmus Olufsen i Amstrup i Falling sogn på Åkær gods.

157 Jens Jensen i Underup. 4.3.1747, fol.161.
E: Maren Andersdatter. LV: Rasmus Christensen sst. A: søskende Mikkel Jensen, Søren Jensen, Jacob Jensen i Hansted, Niels Jensen, Anne Jensdatter.

158 Johanne Andersdatter i Hansted. 28.6.1747, fol.162, 164.
E: Laurids Andersen. Første ægteskab med Mikkel Mortensen, [skifte 26.1.1733 lbnr.110]. B: Morten, Mikkel, Anders. FM: farbror Jens Mortensen i Egebjerg. Andet ægteskab med Anders Knudsen, skifte 13.2.1742 lbnr.133. B: Mikkel, Mette. FM: farbror Simon Knudsen i Kannerup.

159 Anne Christensdatter i Underup. 25.7.1747, fol.163.
E: Rasmus Christensen. B: Christen i Hansted, Christen Rask i Vinten, Else, Anders i Hansted, Maren g.m. Niels Rasmussen skovfoged i Torp, Niels, [Maren], død, var g.m. Mikkel Sørensen i Torp [på Serridslevgård gods]. 3B: Rasmus, Christen, Anne.

160 Mette Knudsdatter i Hansted. 26.10.1747, fol.164.
E: Peder Nielsen Lauridsen. B: Karen 12, Niels 1.

161 Simon Rasmussen i Hansted. 9.3.1748, fol.165.
E: Anne Jørgensdatter. LV: bror Anders Jørgensen i Gjedved. A: mor Anne Cathrine Simonsdatter. LV: Jens Simonsen i Hansted, bror Rasmus Rasmussen, søster Maren Rasmusdatter g.m. Jacob Jensen sst, halvsøskende Anne Knudsdatter g.m. Christen Rask sst, Sidsel Knudsdatter g.m. Hans Didriksen skytte på Lågegård, Mette Knudsdatter, [skifte 26.10.1747 lbnr.160], var g.m. Peder Lauridsen i Hansted. 2B: Niels, Karen. Arv i boet til enkens søster Karen Jørgensdatters børn, skifte 21.8.1742 lbnr.137.

162 Bodil Lauridsdatter i Hansted. 22.5.1748, fol.166.
E: Jens Andersen. Første ægteskab med [Søren Knudsen Steen sst, skifte 30.10.1734 lbnr.114]. B: Jacob skoflikker i Horsens, Laurids, Christian g.m. Kirsten Jensdatter, Gertrud g.m. Jens Rasmussen i Monbjerg på løjtnant Grabows gods, Maren g.m. Niels Rasmussen i Tåning på Kongens gods.

163 Laurids Jensen i Torp. 1.10.1748, fol.169.
E: Maren Thomasdatter. LV: Jens Pedersen Møller i Urup Mølle. B: Karen 3. FM: farbror Niels Jensen i Underup. Af første ægteskab B: Mikkel 50 i Lund, Kirsten g.m. Niels Rasmussen i Østbirk, Maren g.m Niels Lauridsen i Vorbjerg.

164 Niels Jensen i Lund. 9.10.1748, fol.170.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen. A: halvbror Knud Andersen i Gribstrup g.m. Johanne Frandsdatter.

165 Anne Jørgensdatter i Hansted. 15.11.1749, fol.171.
E: Søren Hansen. B: Karen 8 uger. FM: morbror Anders Jørgensen i Gjedved. Arv i boet efter Karen Jørgensdatter, skifte 21.8.1742 lbnr.137, var g.m. Søren Knudsen til B: Birgitte.

166 Peder Jensen [Sommer] i Vinten. 14.3.1750, fol.173.
E: Karen Sørensdatter. FM: Christen Rask sst. B: Jens 6, Søren 18 uger. FM: morfar Søren Clemensen sst.

167 Kirsten Pedersdatter i Egebjerg. 29.8.1750, fol.174.
E: Anders Rasmussen. B: Peder, Sidsel. Første ægteskab med Peder Hansen sst, [skifte 24.12.1743 lbnr.141]. B: Anne, Maren, Karen, Voldborg. FM: Niels Rasmussen sst, Jens Rasmussen sst.

168 Hans Sørensen Pedersen i Egebjerg. 5.12.1750, fol.175.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Jens Rasmussen sst. B: Hans, Søren. FM: farbror Jens Sørensen Lauridsen i Hansted. Første ægteskab med Ellen Bertelsdatter, [skifte 20.12.1743 lbnr.136]. B: Maren. Arv i boet til Sidsel Pedersdatter ved farbror Niels Rasmussen og til Rasmus Knudsen ved halvbror Jens Knudsen, hvis afdøde forældre boede i gården. Sml. lbnr.119, 186.

169 Peder Jørgensen i Egebjerg. 19.7.1751, fol.177.
A: søskende Hans Jørgensen 27, Niels Jørgensen 22, Frands Jørgensen 20, Dorthe Jørgensdatter 17. Arv i boet efter [Jørgen Hansen Dam], skifte 12.2.1743, lbnr. 139.

170 Karen Sørensdatter i Vinten. 27.11.1751, fol.178.
E: Terkild Mikkelsen. Første ægteskab med Peder Jensen Sommer, [skifte 14.3.1750 lbnr.166]. B: Jens, Søren. FM: Christen Rask sst.

171 Johanne Pedersdatter i Bleld. 17.12.1751, fol.180.
E: Jørgen Nielsen. B: Niels 2, Peder 6 mdr. FM: mors halvbrødre Jørgen Pedersen i Nebel, Niels Pedersen sst.

172 Peder Knudsen i Kannerup. 28.2.1752, fol.181.
A: bror Simon Knudsen sst, bror Christen Knudsen sst, søster Kirsten Knudsdatter, enke efter Anders Madsen i Store Lundum, søster Mette Knudsdatter g.m. Peder Nielsen Underup i Hansted, bror Niels Knudsen i Vorbjerg, død. 3B: Oluf, Knud, Christen, bror Anders Knudsen i Hansted, [skifte 13.2.1742 lbnr.133]. 2B: Mikkel, Mette.

173 Rasmus Andersen i Torp. 12.3.1753, fol.182.
E: Maren Thomasdatter. LV: Christen Christensen sst. Af første ægteskab B: Anders, Karen. FM: farbror Peder Andersen på Urup gods. Enkens første ægteskab med Laurids Jensen i Torp, skifte 1.10.1748 lbnr.163. B: Karen.

174 Jens Sørensen i Hansted. 30.6.1753, fol.183.
E: Anne Jepsdatter. LV: Peder Nielsen Underup sst. B: Søren 25, Dorthe 22, Maren 20, Else 20, Thomas 16, Kirsten 12, Lene 9.

175 Jørgen Pedersen smed i Hansted. 21.4.1753, fol.184.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Peder 7, Anne 5. LV: farbror Niels Pedersen i Egebjerg.

176 Niels Knudsen i Lund. 11.8.1753, fol.186.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Christen Rask i Vinten. B: Knud, Karen, Else. FM: farbror Søren Knudsen i Østbirk.

177 Johanne Kirstine Jørgensdatter i Hansted. 12.11.1753.
E: Christen Olufsen. B: Peder 4 uger. FM: morfar Jørgen Jensen i Stensballe.

178 Oluf Pedersen i Egebjerg. 17.4.1754, fol.187.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Peder Mikkelsen sst. B: Mette 7, Peder 5, Jørgen 3, Oluf 4 uger. FM: Laurids Pedersen i Hansted.

179 Jens Nielsen i Underup. 3.5.1754, fol.188.
E: Abelone Mikkelsdatter. LV: Just Pedersen sst. B: Maren 24, Niels 15, Sidsel 8. FM: Anders Mikkelsen sst.

180 Jens Frandsen i Egebjerg. 10.2.1754, fol.189.
E: Bodil Andersdatter. LV: bror Laurids Andersen sst. A: bror Laurids Frandsen sst, søster Mette Frandsdatter, død, var g.m. Adser Andersen i Rådved. 3B: Anders, Maren, Karen, halvsøster Maren Clausdatter g.m. Jørgen Bertelsen i Egebjerg.

181 Karen Stidsdatter i Egebjerg. 8.10.1754, fol.191.
E: Jens Mortensen. Første ægteskab med [Markus Sørensen sst, skifte 8.9.1735 lbnr.116]. B: Maren g.m. Hans Pedersen i Underup, Niels 20. FM: halvbror Søren Markussen i Egebjerg.

182 Laurids Christensen i Lund. 8.9.1753, fol.192.
E: Birgitte Sørensdatter. LV: søn Søren Olufsen. B: Niels skrædder i Kongsberg i Norge.

183 Peder Mikkelsen i Egebjerg. 18.4.1755, fol.194.
E: Else Pedersdatter. LV: Jens Pedersen i Åstedbro. B: Sidsel 2, Peder 6 mdr. FM: morbror Niels Pedersen i Egebjerg. Afkald lbnr.251.

184 Mikkel Lauridsen i Lund. 28.8.1755, fol.195.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Jensen sst. B: Peder 20, Laurids 16, Else 11. FM: Niels Lauridsen i Vorbjerg.

185 Christen Jensen Kjær i Torp. 22.5.1755, fol.196.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Nielsen snedker i Vorbjerg. A: søskende Niels Jensen på Samsø, nu uvist hvor, Bodil Jensdatter g.m. Rasmus Pedersen hyrde i Vestbirk, Karen Jensdatter g.m. Iver Thomsen hyrde i Monbjerg.

186 Maren Rasmusdatter i Egebjerg. 26.2.1757, fol.198.
E: Niels Pedersen. B: Hans 3. Arv i boet til 3 plejebørn:
A): Rasmus Knudsen. FM: halvbror Jens Knudsen i Egebjerg.
1 arv efter forældre [Knud Frandsen og Mette Rasmusdatter sst], skifte 16.10.1737 lbnr.119.
2 arv efter morbror Hans Rasmussen ugift i Egebjerg
3 arv efter søster Maren Knudsdatter, en del heraf er tilfaldet halvbrødrene Jens Knudsen og Peder Knudsen
4 arv efter halvsøster Voldborg Knudsdatter, der også havde arv efter mor [Maren Jensdatter], skifte 28.4.1734 lbnr.112
B): Sidsel Pedersdatter. FM: farbror Niels Rasmussen i Egebjerg.
1 arv efter forældre efter skifte 20.12.1743 lbnr.136
2 arv efter farbror Hans Rasmussen ugift i Egebjerg
3 arv efter morfar Bertel Andersen sst
4 arv efter søster Mette Pedersdatter
C): Maren Hansdatter. FM: farbror Jens Sørensen Lauridsen i Hansted.
1 arv efter morfar Bertel Andersen i Egebjerg
2 arv efter halvsøster Mette Pedersdatter, der også havde arv efter skifte 20.12.1743 lbnr.136
3 arv efter far [Hans Sørensen Pedersen], skifte 5.12.1750 lbnr.168, arvingerne Hans Hansen og Søren Hansen er begge døde

187 Anne Pedersdatter i Hansted. 11.6.1757, fol.199.
E: Peder Jensen Tolstrup. A: bror Laurids Pedersen sst, bror Oluf Pedersen i Egebjerg, [skifte 17.4.1754 lbnr.178]. 3B: Mette 10, Peder 8, Oluf 3, søster Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Pedersen i Nebel.

188 Barbara Pedersdatter i Nørre Gludsted. 28.2.1758, fol.200.
E: Mourids Jensen. B: Johanne g.m. Hans Christensen sst, Maren g.m. Søren Pedersen i Høgild, Jens 20, Peder 17.

189 Simon Knudsen i Kannerup. 1.6.1758, fol.201.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Jens Pedersen i Tolstrup Mølle. B: Knud 25, Søren 23, Mette 19, Mikkel 17, Johanne 15, Peder 12, Niels 5.

190 Maren Nielsdatter i Kannerup. 12.12.1759, fol.203.
E: Christen Knudsen. B: Niels 16, Knud 14. FM: afdødes 2 svogre Jens Pedersen i Urup Mølle, Laurids Sørensen i Hansted.

191 Kirsten Jensdatter i Egebjerg. 19.1.1760, fol.203.
E: Rasmus Rasmussen. B: Rasmus 11, Hans 9, Jens 3. Arv i boet efter [Enevold Jensen sst], skifte 1.5.1743 lbnr.144 til Peder Enevoldsen. FM: Laurids Andersen sst.

192 Anne Rasmusdatter i Hansted, 14.4.1760, 204.
E: Knud Jensen. B: Jens 29, Eskild 27, Anders 23.

193 Enevold Nielsen ugift i Hansted. 14.6.1760, fol.204.
A: mor Maren Rasmusdatter g.m. Jacob Jensen sst, søskende Bodil Nielsdatter 25, Anne Nielsdatter 22, Karen Nielsdatter 20, halvsøskende Else Jacobsdatter 14, Niels Jacobsen 12. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Egebjerg, Arv i boet efter far Niels Enevoldsen, skifte 8.11.1745 lbnr.149.

194 Rasmus Rasmussen i Egebjerg. 12.2.1761, fol.206.
E: Karen Pedersdatter. LV: Niels Pedersen i Hansted. B: Rasmus nyfødt. FM: morfar Peder Jørgensen i Vrønding. Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, [skifte 19.1.1760, lbnr.191]. B: Rasmus 12, Hans 10, Jens 4. FM: Jacob Jensen i Hansted.

195 Peder Nielsen Lauridsen i Hansted. 17.9.1761, fol.209.
E: Mette Pedersdatter. LV: Frands Pedersen i Torp. B: Peder 13, Mette 11, Maren 7. Første ægteskab med Mette Knudsdatter, skifte 26.10.1747 lbnr.160. B: Niels 15. FM: fasters mand Søren Pedersen i Hansted.

196 Anne Jepsdatter i Hansted. 19.9.1763, fol.211.
E: Niels Jørgensen. Første ægteskab med Jens Sørensen [i Egebjerg, skifte 30.6.1753 lbnr.174]. B: Søren 35 i Hansted, Dorthe 32 g.m. Laurids Nielsen i Eldrup, Else 30 i Husum, Maren 30 g.m. Hans Hansen i Ring, Thomas 26, Kirsten 22, Lene 20.

197 Maren Hansdatter i Hansted. 31.12.1763, fol.212.
E: Johannes Johansen. B: Jens 5, Margrethe 1. FM: morfar Hans Andersen i Rådved.

198 Maren Andersdatter i Hansted. 1.6.1764, fol.214.
E: Christen Simonsen. B: Anders 34 i Egebjerg, Jens 32, Hans 30, Karen 24.

199 Just Høvinghoff i Egebjerg Mølle. 6.9.1764, fol.215.
E: René Marie Høvinghoff. LV: Jens Pedersen møller i Tolstrup Mølle. B: Nikolaj Casper 29, Hans 21, Pouline Marie 16.

200 Anders Rasmussen i Egebjerg. 8.12.1764, fol.218.
E: Johanne Hansdatter. LV: Jens Knudsen sst. B: Karen 10, Hans 7, Rasmus 5, Jørgen 2. FM: morbror Jørgen Hansen Møller i Rådved. Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, skifte 29.8.1750 lbnr.167. B: Peder 19, Sidsel 16. FM: Niels Rasmussen i Egebjerg.

201 Sidsel Nielsdatter i Hansted. 16.1.1765, fol.219.
E: Knud Jensen. A: bror Jens Nielsen i Lund.

202 Christence Pedersdatter i Herlykke i Tamdrup sogn. 22.1.1766, fol.220.
E: Peder Johansen. B: Kirsten 18, Mette Marie 9, Anne Marie 4. FM: morbror Jens Pedersen i Urup Mølle.

203 Karen Pedersdatter i Hornsyld. 13.2.1766, fol.222.
E: Søren Sørensen. Af første ægteskab B: Kommerceråd Peder Skov til Bustrup.

204 Niels Rasmussen [skovfoged] i Torp. 15.3.1766, fol.222.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Anders Mikkelsen i Underup. B: Anne Kirstine 19, Anne 17. FM: morbror Christen Rask i Vinten. [Første ægteskab med Kirsten Rasmusdatter, skifte 5.5.1746 lbnr.156].

205 Niels Rasmussen i Hostrup. 10.9.1766, fol.223.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Jørgen Sørensen i Stouby Skov. B: Mette 22, Søren 17, Rasmus 13, Maren 10. FM: farbror Hans Rasmussen i Gravensgård.

206 Laurids Nielsen i Underup. 10.2.1767, fol.225.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Hansen i Vorbjerg. B: Jens 8. FM: Anders Mikkelsen i Underup.

207 Knud Jensen i Hansted. 6.4.1767, fol.225.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Eskild 34.

208 Mette Frandsdatter i Hansted. 7.12.1766, fol.226.
E: Jens Simonsen. A: bror Jens Frandsen i Egebjerg, [skifte 12.2.1723 lbnr.93]. 2B: Frands i Bredal i Engum sogn, Anne g.m. Jens Hansen i Hansted Skovhus, bror Jesper Frandsen i København, død. 3B: Frands, Jens, Inger, søster Anne Frandsdatter, død, var g.m. afdøde Peder Nielsen i Lundum. 3B: Frands i Torp, Søren i København, Johanne gift sst, søster Margrethe Frandsdatter, død, var g.m. afdøde Johannes Carstensen i Horsens. 3B: Anders i København, Johannes i Hansted, Magdalene i København. Sml. lbnr.103.

209 Niels Lauridsen i Vorbjerg. 6.6.1767, fol.227.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Peder Pedersen sst. B: Anne Marie 27 g.m. Anders Hansen i Møldrup nu i Løvet, Laurids 22, Søren 16. FM: Peder Hansen i Vorbjerg, Mikkel Pedersen sst.

210 Anton Jacobsen i Klakring. 30.6.1767, fol.228.
E: Karen Hansdatter. LV: stedfar Jacob Hansen i Klejs. B: Hans 23, Bodil 20, Kirsten 9, Jesper 5. FM: Hans Jørgensen Vinter i Klejs, morbror Søren Hansen i Sønder Aldum. Første ægteskab med [Bodil Christensdatter, skifte 29.6.1743 lbnr.135]. B: Jacob 27.

211 Margrethe Sørensdatter i Hansted. 11.2.1769, fol.229.
E: Søren Hansen. B: Hans 17, Søren 12, Simon 10, Anne 7, Kirsten 5, Laurids 2. FM: mors svogre Anders Mortensen i Lund, Søren Pedersen i Enner.

212 Kirsten Jensdatter i Vorbjerg. 20.2.1969, fol.229.
E: Peder Pedersen. B: Kirsten 31, Karen 28 g.m. Jacob Nielsen i Monbjerg.

213 Anders Mikkelsen i Underup. 11.3.1769, fol.229.
E: Anne Sørensdatter, der også døde. LV: Just Pedersen sst. B: Maren 23. FM: Jørgen Jensen i Vinten. Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 16.1.1739 lbnr.123]. B: Johanne 30. FM: Peder Nielsen i Hansted.

214 Laurids Sørensen ugift i Hansted. 13.3.1769, fol.230.
A: bror Jens Sørensen, bror Hans Sørensen, død. B: Maren 25 i Hansted. FM: Søren Hansen sst.

215 Karen Sørensdatter i Vinten. 26.5.1769, fol.231.
E: Christen Rask. A: mor Maren Jørgensdatter i Hansted, bror Mads Sørensen 49 i København, halvbror Knud Nielsen 32, halvsøster Elisabeth Nielsdatter g.m. Hans Mortensen i Nim.

216 Maren Jensdatter i Underup. 29.8.1769, fol.232.
E: Hans Mikkelsen. B: Anne Marie 2. Første ægteskab med [Laurids Nielsen, skifte 10.2.1767 lbnr.206]. B: Jens 9. FM: morbror Niels Jensen tjenestekarl i Vorbjerg.

217 Maren Sørensdatter i Lund. 17.11.1770, fol.232.
E: Søren Jensen. A: bror Jens Sørensen sst, død. 2B: Karen i Helsingør, Else Marie i København. FM: søskendebarn Terkild Mikkelsen i Vinten, Niels Andersen i Lund.

218 Anne Nielsdatter i Hansted. 9.3.1771, fol.233.
E: Rasmus Pedersen. B: Anne 22. Af første ægteskab B: Søren Hansen 31.

219 Anne Sørensdatter i Hansted. 2.5.1771, fol.234.
E: Laurids Hansen. A: bror Niels Sørensen 64 i Rådved, søster Kirsten Sørensdatter g.m. Jørgen Hansen sst, søster Sidsel Sørensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Gjedved, bror Eskild Sørensen, død. 3B: Jørgen 28, Bodil 30 hos stedfar Peder Hansen i Rådved, Søren 22.

220 Peder Johansen i Herlykke i Tamdrup sogn. 19.1.1773, fol.234.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Jørgen Jensen i Vinten. B: Christence 6, Peder Christian 3. FM: morbror Erik Pedersen i Kørup. Første ægteskab med Christence Pedersdatter, skifte 22.1.1766 lbnr.202. B: Kirsten 24, Mette Marie 16, Anne Marie 11. FM: morbror Jens Pedersen møller i Urup Mølle og dennes svoger Peder Pedersen i Lundum Mølle.

221 Anne Olufsdatter i Vorbjerg. 8.8.1771, fol.236.
E: Peder Hansen. Af første ægteskab B: Niels Nielsen i Egebjerg, Oluf Nielsen i Underup, Knud Nielsen, Christen Nielsen.

222 Laurids Andersen i Hansted. 8.6.1771, fol.236.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Søren Jørgensen i Egebjerg. B: Anders 24, Jørgen 21, Johanne 15, Elisabeth 12. FM: Søren Hansen i Hansted, morbror Anders Jørgensen i Rådved.

223 Kirsten Mikkelsdatter i Vorbjerg. 4.10.1771, fol.237.
E: Mikkel Jørgensen. B: Maren 23, Else 22, Anne 19, Kirsten 14. FM: morbror Oluf Mikkelsen i Vonge, mosters mand Hans Pedersen i Underup.

224 Terkild Mikkelsen i Vinten. 28.10.1771, fol.238.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Peder 17, Mikkel 14. FM: farbror Thomas Mikkelsen i Lund.

225 Maren Jørgensdatter i Hansted. 17.2.1772, fol.238.
E: Niels Pedersen. B: Hans 33. Første ægteskab med Hans Simonsen sst, [skifte 5.7.1734 lbnr.113]. B: Karen g.m. Jens Sørensen sst, Anne Cathrine g.m. Søren Hansen sst, Else, død, var gift første gang med Laurids Sørensen i Vinten. 3B: Anne Marie 14, Johanne 11, Søren 9, var gift anden gang med Søren Nielsen sst. B: Niels 2.

226 Mette Marie Rasmusdatter i Hansted. 2.6.1772, fol.239.
E: Laurids Hansen. B: Hans 7 uger. FM: Johannes Johansen sst.

227 Karen Olufsdatter i Tolstrup. 6.8.1772, fol.239.
E: Niels Nielsen. B: Niels 28 i Vinten, Sidsel 24, Oluf 19.

228 Knud Olufsen i Hansted. 18.1.1773, fol.240.
E: Maren Christensdatter. LV: Oluf Christensen i Kannerup. A: bror Jørgen Olufsen i Rådved, død. 4B: Frederik 20, Kirsten g.m. Jesper Sørensen smed sst, Karen 24, Anne Cathrine 14, bror Christen Olufsen 52 i Hansted, søster Karen Olufsdatter, [skifte 6.8.1772 lbnr.227], var g.m. Niels Nielsen i Tolstrup. 3B: Niels 28 i Vinten, Sidsel 24, Oluf 22.

229 Jens Knudsen i Egebjerg. 5.4.1773, fol.240.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Anders Christensen sst. B: Anne Margrethe 15. FM: fars halvbror Rasmus Knudsen sst.

230 Rasmus Jørgensen smed i Hansted. 19.5.1773, fol.241.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Rasmussen i Egebjerg. B: Inger Marie 13. FM: Anders Rasmussen Brun feldbereder i Skanderborg ved Niels Pedersen i Hansted. Afkald lbnr.252.

231 Anne Lauridsdatter i Hansted. 2.4.1774, fol.242.
E: Mikkel Andersen. A: far Laurids Pedersen st.

232 Mette Sørensdatter i Stubberup. 11.8.1774, fol.242.
E: Morten Pedersen. A: far Søren Mikkelsen.

233 Maren Andersdatter i Vorbjerg. 26.11.1774, fol.242.
E: Christen Nielsen. B: Anne 5 uger. FM: mosters mand Anders Justesen i Underup.

234 Christen Knudsen i Kannerup. 25.2.1775, fol.242.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Laurids Sørensen i Hansted. B: Maren 5, Enevold 2. FM: mors stedfar Jacob Jensen sst. Første ægteskab med Maren Nielsdatter [skifte 12.12.1759 lbnr.190]. B: Niels 34, Knud 30.

235 Anne Pedersdatter i Egebjerg. 13.3.1775, fol.243.
E: Søren Markussen. A: søster Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Knudsen i Tammestrup.

236 Jørgen Hansen i Hansted. 6.5.1775, fol.244.
E: Anne Sørensdatter. LV: Johannes Johansen sst. A: bror Hans Hansen uvist hvor. FM: svoger Søren Jensen sst.

237 Hans Rasmussen ugift i Hansted. 13.11.1775, fol.245.
A: bror Rasmus Rasmussen 26, bror Jens Rasmussen 19, halvbror Rasmus Rasmussen 14. FM: stedfar Jørgen Pedersen i Nim.

238 Peder Sørensen i Hansted. 1.7.1777, fol.246.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Christensen sst. B: Søren 7, Maren 4, Inger 9 mdr. FM: farfar Søren Pedersen sst.

239 Laurids Nielsen i Vorbjerg. 8.7.1777, fol.247.
E: Karen Hansdatter. LV: Peder Rasmussen Møller i Naldal. B: Hans 5, Niels 3. FM: Christen Nielsen i Vorbjerg.

240 Jens Nielsen i Lund. 9.9.1777, fol.248.
E: Bodil Jacobsdatter. LV: Niels Andersen sst. B: Niels 26, Anne 22. FM: Rasmus Lauridsen sst.

241 Knud Christensen ugift i Hansted. 13.3.1778, fol.248.
A: bror Niels Christensen sst, halvsøster Maren Christensdatter 8 hos stedfar Søren Lauridsen i Kannerup. FM: mors stedfar Jacob Jensen i Hansted.

242 Jacob Hansen i Hansted. 6.6.1778, fol.249.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Claus Jørgensen i Nebel. B: Hans 20, Anne 18, Maren 16, Karen 13, Peder 11, Birthe Cathrine 9, Jørgen 7, Laurids 5, Niels 20 uger. FM: farbror Laurids Hansen i Hansted.

243 Peder Andersen i Egebjerg. 22.8.1777, fol.251.
E: Lene Jensdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Anders 3, der døde, Anne nyfødt. FM: Niels Nielsen sst.

244 Maren Christensdatter i Egebjerg. 9.9.1779, fol.252.
E: Niels Markussen. B: Karen g.m. Niels Sørensen sst, Dorthe g.m. Jens Nielsen sst, Anne 20, Kirsten 17. FM: morbror Rasmus Christensen i Torp. Afkald lbnr.270.

245 Anne Enevoldsdatter i Lund. 18.12.1779, fol.253.
E: Søren Simonsen smed. B: Simon 9, Enevold 4.

246 Sidsel Jørgensdatter i Hansted. 15.11.1779, fol.254.
E: Christen Pedersen, der også døde. B: Mette 8 dage. FM: Jens Christensen sst. Første ægteskab med Jacob Hansen, [skifte 6.6.1778 lbnr.242]. B: Hans 22, Anne 20, Maren 18, Karen 14, Peder 12, Birthe 10, Jørgen 9, Laurids 6, Niels 2. FM: farbror Laurids Hansen sst, morbror Claus Jørgensen i Nebel.

247 Niels Pedersen i Hansted. 12.5.1780, fol.255.
E: Anne Hansdatter. LV: bror Anders Hansen i Lillerup. A: bror Søren Pedersen værtshusmand i København, bror Peder Pedersen i Kalhave, søster Mette Pedersdatter. Første ægteskab med Mikkel Jensen. 3B: Peder, Jens, Christen. Andet ægteskab med Søren Christensen i Kalhave [på Rask gods]. 2B: Mikkel, Jens, søster Karen Pedersdatter, død, var g.m. afdøde Morten Hansen i Boring. 5B: Hans sst, Peder i Kalhave, Niels ladefoged på Rask, Anne g.m. Peder Mikkelsen i Kalhave, Maren, død, var g.m. Jens Sørensen i Boring. Børn, søster Anne Pedersdatter g.m. Mikkel Mortensen i Kalhave, søster Johanne Pedersdatter enke efter Niels Rasmussen i Havrum, søster Maren Pedersdatter g.m. Hans Pedersen i Hauge på Stougård gods.

248 Laurids Sørensen i Hansted. 5.2.1781, fol.258
E: Mette Nielsdatter. LV: Peder Pedersen møller i Lundum Mølle. B: Søren i Kannerup, Niels 25, Jens 20.

249 Jens Sørensen i Hansted. 25.11.1780, fol.259.
E: Karen Hansdatter. LV: Søren Hansen sst. B: Anne g.m. Søren Jørgensen i Egebjerg, Maren g.m. Rasmus Nielsen sst, Mette 23, Anne Cathrine 20, Hans 16, Inger 14, Laurids 12. FM: Johannes Johansen i Hansted.

250 Maren Rasmusdatter i Hansted. 2.5.1781, fol.263.
E: Jacob Jensen. B: Else 34, Niels 32 sst. Første ægteskab med Niels Enevoldsen, [skifte 8.11.1745 lbnr.149]. B: Bodil g.m. Søren Lauridsen i Kannerup, Anne g.m. Niels Hansen i Nørhule, Karen g.m. Peder Andersen i Serridslev.

251 Afkald 19.8.1781, fol.264.
Afkald fra Peder Pedersen født i Egebjerg for arv efter far Peder Mikkelsen, skifte 18.4.1755 lbnr.183.

252 Afkald 2.1.1782, fol.264.
Afkald fra Anne Christensdatter ved LV: Laurids Jørgensen i Store Lundum, for arv til datter Inger Marie Rasmusdatter efter Rasmus Jørgensen smed i Hansted, skifte 19.5.1773 lbnr.230. FM: Anders Brun i Skanderborg.

253 Rasmus Pedersen Krag i Hansted. 22.3.1782, fol.264.
E: Margrethe Mortensdatter. LV: Hans Christensen sst. B: Anne Cathrine 8. Første ægteskab med [Anne Nielsdatter sst, skifte 9.3.1771 lbnr.218]. B: Anne. FM: Knud Simonsen sst.

254 Maren Mikkelsdatter i Kannerup. 17.8.1782, fol.266.
E: Oluf Christensen. Første ægteskab med [Simon Knudsen sst, skifte 1.6.1758 lbnr.189]. B: Knud i Hansted, Søren, Peder i Vorbjerg, Mikkel, Mette g.m. Jørgen Rasmussen i Korning, Johanne g.m. Peder Lauridsen Veng snedker i Århus.

255 Maren Jacobsdatter i Vorbjerg. 5.12.1781, fol.270.
A: søskende Oluf Jacobsen sst, Peder Jacobsen i Gjedved, Morten Jacobsen i Bjødstrup.

256 Johanne Jensdatter i Egebjerg. 9.1.1782, fol.274.
E: Søren Nielsen. Første ægteskab med Mikkel Sørensen. B: Jens 6, Søren 3. FM: morfar Jens Nielsen i Grumstrup i Vedslet sogn, morbror Henrik Jensen sst.

257 Johanne Lauridsdatter ugift i Hansted. 14.1.1783, fol.277.
Hun døde hos moster Karen Hansdatter, enke efter Jens Sørensen sst. A: søskende Anne Marie Lauridsdatter 26, Søren Lauridsen 21. FM: Morten Jørgensen i Vinten, morbror Søren Hansen i Hansted. Arv i boet efter far Laurids Sørensen i Vinten. Sml. lbnr.225.

258 Kirsten Pedersdatter i Vorbjerg. 14.2.1784, fol.278.
E: Søren Simonsen. B: Maren 10, Kirsten 5. FM: morbror Jacob Nielsen i Monbjerg.

259 Hans Mikkelsen i Underup. 6.8.1784, fol.279.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Christen Jensen i Hesselballe på Hvolgård gods. B: Anne 10, Laurids 6, Maren 3. Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 29.8.1769 lbnr.216]. B: Anne Marie 17. FM: Claus Jepsen smed i Vester Ørum på Hvolgård gods.

260 Rasmus Simonsen skovfoged i Torp. 10.8.1784, fol.280.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Christen Rask i Vinten. A: søskende Niels Simonsen 54 i Egebjerg, Søren Simonsen 52 smed i Lund, Dorthe Simonsdatter g m. Rasmus Knudsen smed i Egebjerg.

261 Helvig Margrethe Hansdatter i Hansted. 7.10.1784, fol.281.
E: Søren Jensen. B: Jens 23, Hans 22, Anne Cathrine 21, Søren 14.

Hansted Hospital
C 652A-125
Skifteprotokol
1785-1850

262 Dorthe Simonsdatter i Egebjerg. 12.3.1785, fol.2.
E: Rasmus Knudsen. B: Knud 17, [Anne] 14. FM: morbror Niels Simonsen sst.

263 Anders Christensen i Egebjerg. 30.4.1785, fol.3.
E: Else Pedersdatter. LV: bror Oluf Pedersen i Hansted. B: Maren g.m. Christen Pedersen feldbereder i Horsens, Anne 24, Inger Marie 22, Anne Cathrine 21, Karen [u.a.], Christen 15. FM: farbror Jens Christensen Munk i Hansted. Enkens første ægteskab med Peder Mikkelsen sst, skifte 18.4.1755 lbnr.183. B: Sidsel.

264 Mette Nielsdatter i Hansted. 16.6.1785, fol.7.
E: Peder Jensen. Af første ægteskab B: Anne Hansdatter 21. FM: Jacob Jensen sst.

265 Søren Simonsen i Lund. 12.4.1786, fol.8.
E: Anne Olufsdatter. LV: Mikkel Thomsen sst. B: Anne 5. Første ægteskab med [Anne Enevoldsdatter, skifte 18.12.1779 lbnr.245]. B: Simon 14, Enevold 6. FM: farbror Niels Simonsen i Egebjerg.

266 Anne Andersdatter i Hansted. 9.5.1786, fol.10.
E: Christen Pedersen. B: Peder 3, Anders 6 mdr.

267 Knud Simonsen i Hansted. 27.7.1786, fol.12.
E: Else Lauridsdatter. LV: Hans Christensen sst. B: Simon 17, Anne Cathrine 13, Mette 9, Maren 5, Karen 3, Anne 1. FM: farbror Søren Simonsen i Vorbjerg.

268 Jens Christensen Munk i Hansted. 27.11.1786, fol.14.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen i Hostrup. B: Søren 17, Simon 15, Inger 11. FM: farbror Hans Christensen i Hansted.

269 Christen Olufsen i Hansted. 27.1.1787, fol.19.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Hans Christensen sst. B: Peder 33, Karen 27, Hans 24, Jørgen 17, Johanne Kirstine 15.

270 Afkald 31.1.1787, fol.20.
Afkald fra Karen Nielsdatter g.m. Niels Sørensen i Egebjerg, fra Dorthe Nielsdatter g.m. Jens Nielsen sst, fra Kirsten Nielsdatter forlovet med Rasmus Andersen for arv efter mor [Maren Christensdatter], skifte 9.9.1779 lbnr.244 til far Niels Markussen i Egebjerg. Anne Nielsdatter fordrer ingen arv, da hendes mand fik gården i fæste.

271 Anne Cathrine Hansdatter i Hansted. 9.1.1788, fol.20.
E: Søren Hansen. B: Hans 14.

272 Johannes Pedersen i Hansted. 18.6.1788, fol.21.
E: Anne Sørensdatter. LV: Johannes Johansen sst. A: bror Laurids Pedersen, død. B: Hans Peder 18, Margrethe 17.

273 Karen Hansdatter i Hansted Hospital. 3.9.1788, fol.25.
E: Knud Pedersen der er rømt ved bror Christen Pedersen i Hansted. Første ægteskab med [Laurids Nielsen i Vorbjerg, skifte 8.7.1777 lbnr.239]. B: Hans 16. FM: Hans Christensen i Hansted.

274 Maren Christensdatter i Egebjerg. 8.10.1789, fol.28.
E: Niels Andersen. A: halvsøster Maren Christensdatter g.m. [Jens Terkildsen] i Hem, halvbror Laurids Christensen, død. 3B: Hans i København, Christen i Bjødstrup, [Anne] g.m. Hans Eriksen sst.

275 Niels Mortensen i Underup. 29.6.1790, fol.30, 32.
E: Christiane Ulrikke Hansdatter. LV: far Hans Lauridsen sst. B: Karen 5, Mette Kirstine 1. FM: morbror Laurids Hansen i Vinten.

276 Karen Andersdatter i Egebjerg. 17.7.1790, fol.31.
E: Peder Pedersen. B: Peder 4 uger. FM: Anders Lauridsen i Hansted.

277 Anne Magdalene Jensdatter i Hansted. 6.6.1791, fol.33, 35.
E: Peder Christensen. Ingen arvinger. Hun kom til sognet som slegfredbarn 10 år gammel fra sin bedstefar Jens Sørensen i Åle.

278 Karen Pedersdatter i Hansted. 2.8.1791, fol.35.
E: Peder Jørgensen. B: Jørgen 15, Mette 12, Karen 9, Anne Margrethe 6, Maren 3, Inger Marie 3 mdr. FM: Christen Pedersen sst.

279 Niels Andersen i Egebjerg. 3.3.1792, fol.37.
E: Maren Adsersdatter. LV: Rasmus Nielsen. A: søskende Jens Nielsen 43, Maren Nielsdatter 38.

280 Peder Enevoldsen i Hansted. 30.5.1792, fol.38.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Sørensen. B: Enevold 17, Jens 12, Bodil 10. FM: Søren Jensen.

281 Niels Dahlsen på Hanstedgård. 5.9.1792, fol.38, 39.
A: far Hans Dahlsen degn i Galten ved Randers.

282 Dorthe Poulsdatter ugift på Hanstedgård. 2.10.1792, fol.38.
A: mor Maren Madsdatter i Stubberup, søskende Niels Poulsen gartner på Hanstedgård, Karen Poulsdatter.

283 Søren Jensen Underup i Egebjerg Mølle. 27.12.1792, fol.39, 41, 46.
E: Pouline Justsdatter. LV: Peder Justesen sst. B: Just 25 i København.

284 Peder Nielsen Velling røgter på Hanstedgård. 27.12.1792, fol.40.
A: mor Anne Jensdatter i Velling i Bryrup sogn. LV: Jørgen Nielsen på Hanstedgård, søskende Jens Nielsen 37, Jørgen Nielsen 36, Maren Nielsdatter g.m. Jørgen Andreasen i Velling.

285 Oluf Pedersen i Hansted. 26.1.1793, fol.42, 45.
E: Mette Jensdatter. LV: bror Hans Jensen sst. A: bror Niels Pedersen i Egebjerg, bror Jørgen Pedersen smed i Hansted, [skifte 21.4.1753 lbnr.175]. 2B: Peder i Hansted, Anne g.m. Jens Sørensen i Serridslev, søster Maren Pedersdatter enke efter Peder Nielsen skovfoged på Mattrup gods, søster Else Pedersdatter på Hansted Hospital, søster Karen Pedersdatter, død, var g.m. Jens Sørensen i Åstedbro. 1B: Maren g.m. Hans Madsen i Horsens, søster Inger Pedersdatter g.m. Mads Møller i Brandholm Mølle.

286 Niels Nielsen i Tolstrup. 23.4.1793, fol.44, 48.
E: Anne Andersdatter. LV: Enevold Pedersen sst. B: Karen 10. FM: Erik Hansen i Tammestrup. Første ægteskab med Karen Olufsdatter, [skifte 6.8.1772 lbnr.227]. B: Oluf 41 rytter på Rugballe, Sidsel 44 g.m. Peder Pedersen Krag tømrer i Ørum i Sindbjerg sogn.

287 Elias Hansen ugift i Hansted. 3.4.1794, fol.49, 52.
A: mor Maren Jensdatter. LV: Anders Lauridsen sst, bror Hans Hansen 29 uvist hvor, søster Anne Hansdatter g.m. Søren Nielsen snedkermester i Egebjerg.

288 Anne Nielsdatter i Hansted. 24.6.1794, fol.51.
E: Erik Sørensen smed. B: Niels 6, Else Marie 4, Peder 2. Slegfreddatter Anne Mette Jensdatter 16. FM: Søren Sørensen sst.

289 Karen Christensdatter i Hansted. 15.6.1795, fol.52.
E: Søren Sørensen. B: Peder 15. FM: morbror Hans Christensen sognefoged sst, Simon Sørensen sst. Første ægteskab med Peder Sørensen sst, [skifte 1.7.1777 lbnr.238]. B: Søren 25, Maren 22.

290 Karen Jensdatter i Hansted Hospital Anneks. 8.10.1795, fol.53.
A: Anders Andersen i Lundum, Jens Andersen sst, Anne Andersdatter i Hvirring, død. 4B: Jacob Sørensen sst, Kirsten Christensdatter enke efter Søren Pedersen i Nim, Cathrine Christensdatter, Maren Christensdatter g.m. korporal Søren i Horsens,
søskendebarn Hans Christensen sognefoged i Hansted, Jens Christensen [Munk] sst, [skifte 27.11.1786 lbnr.268]. 3B: Søren, Simon 23, Inger g.m.Søren Sørensen i Hansted, Anders Christensen i Egebjerg, [skifte 30.4.1785 lbnr.263]. 5B: Christen 27, Maren g.m. Christen Feldbereder i Horsens, Cathrine g.m. Oluf Olufsen i Egebjerg, Inger g.m. Anders Nielsen spækhøker i København, Karen 30 sst, Karen Christensdatter, [skifte 15.6.1795 lbnr.289], første ægteskab med Peder Sørensen i Hansted. 2B: Søren 26 i Stouby, Maren 22, og andet ægteskab med Søren Sørensen i Hansted.
Peder Rasmussen i Egebjerg, Albert Rasmussen i Gjedved, Anders Rasmussen i Vestbirk, Rasmus Rasmussen, død. 4B: Rasmus 19, Maren, Dorthe, Søren 18, Kirsten Rasmusdatter, enke efter Christen Husmand i Vrønding, Anne Rasmusdatter, død, B: Eskild Pedersen 70 i Møballe.

291 Niels Sørensen og hustru Karen Nielsdatter i Egebjerg. 15.12.1796, fol.55.
B: Inger 20, Søren 18, Niels 12, Maren 7, Anne 4, Jens 16 uger. FM: morfar Niels Markussen sst, Jens Sørensen i Hostrup, Peder Jørgensen i Hansted.

292 Anne Jensdatter i Brestenbro. 3.5.1797, fol.58, 61, 63.
E: Hans Nielsen Høg. A: hendes slegfredbarn Thomas Jacobsen 37.

293 Oluf Christensen i Kannerup. 22.6.1797, fol.58.
E: Margrethe Andreasdatter. LV: Rasmus Noer i Såduham på Serridslevgård Mark. B: Maren 12, Christen 8. FM: Søren Lauridsen i Kannerup.

294 Laurids Pedersen i Nørre Gludsted. 23.1.1798, fol.61, 64.
E: Sidsel Marie Jensdatter. LV: bror Laurids Jensen. B: Jens 9, Anne 2, Johanne 2. FM: farfar Peder Mouridsen.

295 Inger Nielsdatter i Egebjerg. 13.11.1798, fol.64.
E: Laurids Sørensen. B: Karen 6 mdr, der døde 27.3.1800.

296 Niels Christensen i Hansted. 18.3.1799, fol.65.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Lauridsen i Højballe. B: Anders 19, Maren g.m. Søren Jensen i Hansted, Bodil 17, Anne Cathrine 15, Anne 13. FM: Niels Jacobsen sst.

297 Peder Lauridsen i Hansted. 24.4.1799, fol.67.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Sørensen. B: Laurids 18, Anne 16, Niels 14. FM: farbror Hans Christensen sognefoged.

298 Thomas Jensen i Hansted. 29.4.1799, fol.68, 69.
E: Birthe Cathrine Nielsdatter. LV: Niels Jacobsen. B: Anne g.m. Jens Villumsen i Egebjerg, Dorthe 28, Sidsel 24, Mette Kirstine 21, Jens 18, Niels 16. FM: Jens Sørensen i Hansted.

299 Anne Marie Simonsdatter i Hansted. 5.7.1799, fol.68.
E: Rasmus Christensen. B: Karen 21, Johanne 17, Simon 14. FM: Søren Sørensen sst.

300 Oluf Olufsen i Egebjerg. 25.2.1800, fol.70.
E: Anne Cathrine Andersdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Anders 10, Oluf 8, Peder 5, Jens 3. FM: Peder Justesen sst. Arv i boet efter far Anders Christensen, skifte 30.4.1785 lbnr.263. til B: Christen og Inger Marie

301 Karen Hansdatter i Hansted. 1.7.1800, fol.72, 77.
Enke efter Jens Sørensen, skifte 25.11.1780 lbnr.249. B: Hans 35, Laurids 31, Anne Cathrine, Inger g.m. Peder Jørgensen i Fiskbæk på Hansted Mark, Mette g.m. Jørgen Nielsen i Hansted, Maren g.m. Rasmus Nielsen i Egebjerg, Anne g.m. Rasmus Andersen sst.

302 Mette Rasmusdatter i Egebjerg. 2.8.1800, fol.74.
E: Peder Nielsen. B: Dorthe 8, Niels 3, Rasmus 1. FM: farbror Jørgen Nielsen i Hansted.

303 Maren Jensdatter i Strandgård på Hansted Mark. 27.9.1800, fol.75.
E: Christen Pedersen. B: Mette 13, Jens 11, Jørgen 9, Sidsel 7, Knud 5, Peder 3. FM: morbror Laurids Jensen i Ørridslev.

304 Christen Andersen ugift i Egebjerg. 23.12.1800, fol.78, 81.
A: mor Else Pedersdatter i Hansted Hospital, [enke efter Anders Christensen i Egebjerg, skifte 30.4.1785 lbnr.263], søskende Maren Andersdatter g.m. Christen Rye feldbereder i Horsens, Inger Marie Andersdatter g.m. Anders Nielsen spækhøker i København, Karen Andersdatter gift i København, Anne Cathrine Andersdatter g.m. Jørgen Andersen i Egebjerg, halvsøskende Sidsel Pedersdatter g.m. Andreas [Jensen] i Nim Skovhus, Peder Pedersen 46 i Seest ved Kolding.

305 Mikkel Ebbesen i Tolstrup. 23.2.1801, fol.79.
E: Maren Pedersdatter. FM: Jens Kjær i Gjedved. B: Peder 31, Maren g.m. Jørgen Mikkelsen i Egebjerg, Sidsel 23, Anne 15, Bodil 13, Jens 9. FM: Hans Jacobsen i Frydenlund.

306 Anders Andersen Holst i Egebjerg. 24.2.1802, fol.81.
E: Ellen Jørgensdatter. LV: Rasmus Andersen Busk sst. B: Anne 24, Jørgen 21, Maren 18. FM: Rasmus Nielsen.

307 Mikkel Pedersen i Lund. 5.5.1802, fol.84.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Borgen i Kørup. B: Margrethe Kirstine 8, Peder 4, Søren 1. FM: farbror Peder Pedersen i Vorbjerg.

308 Anders Hansen i Brestenbro. 11.3.1803, fol.86.
E: Silke Jensdatter. FM: Bolund junior i Bolund. B: Jens 4. FM: Jens Thøgersen i Nim. Første ægteskab med Anne Marie Hansdatter. B: Anne Kirstine 21. FM: Jens Hansen i Nim.

309 Kirsten Nielsdatter i Egebjerg. 3.8.1803, fol.87.
E: Rasmus Andersen [Vorbjerg]. B: Anders 15, Niels 13, Peder 7, Maren 3. FM: mosters mand Peder Justesen sst.

310 Hans Andersen Vorbjerg i Egebjerg. 7.3.1804, fol.87.
E: Anne Marie Frandsdatter. LV: Rasmus Jensen i Bilidt på Rådved Mark. B: Frands 6. FM: morfar Frands Jensen i Egebjerg, farbror Rasmus Andersen Vorbjerg sst.

311 Jens Rasmussen i Egebjerg. 29.10.1804, fol.90.
E: Karen Themsdatter. LV: Rasmus Andersen Vorbjerg i Egebjerg. A: bror Rasmus Rasmussen i Hansted, halvbror Rasmus Rasmussen 46 uvist hvor.

312 Maren Rasmusdatter i Egebjerg. 14.2.1806, fol.91.
E: Peder Pedersen. B: Karen 13, Rasmus 12, Peder 8, Kirstine Marie 3 uger, der døde. FM: morbror Laurids Rasmussen i Torp.

313 Karen Pedersdatter i Egebjerg. 28.4.1806, fol.93.
E: Rasmus Andersen [Vorbjerg]. B: Kirsten 6 mdr. FM: morfar Peder Jørgensen i Hansted.

314 Inger Jensdatter Munk i Hansted. 19.12.1806, fol.94.
E: Søren Sørensen. B: Anne Margrethe 7, Jens Munk 3, Karen 4 uger, Inger 4 uger. FM: morbror Søren Jensen Munk sst.

315 Peder Jørgensen i Fiskbækgård på Hansted Mark. 22.6.1807, fol.95.
E: Inger Jensdatter. LV: Simon Jensen i Hansted Strandgård. B: Peder 11, Karen 10, Anne Cathrine 8, Anne Margrethe 11 uger. FM: Jens Sørensen i Hostrup, Hans Jensen i Bregnetgård på Hansted Mark. Første ægteskab med Karen Pedersdatter, [skifte 2.8.1791 lbnr.278]. B: Jørgen 31, Maren 19.

316 Else Lauridsdatter i Hansted. 20.6.1808, fol.97.
E: Steffen Knudsen. Første ægteskab med Knud Simonsen sst, [skifte 27.7.1786 lbnr.267]. B: Simon 40, Anne Cathrine g.m. Niels Nielsen i Korning, Karen g.m. Jørgen Andersen Holst i Egebjerg, Anne 22. FM: Christen Hansen sognefoged i Hansted.

317 Maren Pedersdatter ugift i Fiskbækgård på Hansted Mark. 7.1.1809, fol.100.
Datter af Peder Jørgensen sst, [skifte 22.6.1807 lbnr.315]. A: bror Jørgen Pedersen sst, søster Mette Pedersdatter g.m. Simon Jensen i nabogården Strandgård, søster Karen Pedersdatter, [skifte 28.4.1806 lbnr.313], var g.m. Rasmus Andersen Vorbjerg i Egebjerg. B: Kirsten 3, halvsøskende Peder Pedersen 13, Karen Pedersdatter 11, Anne Cathrine Pedersdatter 9, Anne Margrethe Pedersdatter 2. FM: Jens Sørensen i Hostrup, Hans Jensen i Bregnetgård på Hansted Mark.

318 Simon Sørensen i Hansted. 7.1.1809, fol.101.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: bror Søren Rasmussen i Trebjerg. B: Anne Cathrine 12, Birthe Marie 8. FM: farbror Søren Sørensen sst.

319 Niels Nielsen Egebjerg grenader i Kongens Regiment. 28.5.1810, fol.102.
A: søster Anne Nielsdatter. FM: farbror Jens Sørensen Juul i Hostrup, morbror Peder Justesen i Egebjerg. Arv efter forældre [Niels Sørensen og Karen Nielsdatter sst], skifte 15.12.1796 lbnr.291 og efter søskende Søren Nielsen, Jens Nielsen og Maren Nielsdatter hos beboeren af faderens gård Laurids Sørensen, [der var g.m. afdødes søster Inger Nielsdatter, skifte 13.11.1798 lbnr.295].

320 Peder Jensen i Lund. 6.6.1810, fol.103.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Anders Jensen sst. B: Jens Christian 7, Johanne Marie 3, Morten 9 mdr. FM: Rasmus Christensen sst.

321 Johannes Jensen i Egebjerg Mølle. 19.6.1810, fol.104.
E: Hedvig Sofie Møller. Bevilling til uskiftet bo for hende og barn.

322 Mette Pedersdatter i Hansted. 15.9.1810, fol.105.
E: Anders Lauridsen. B: Peder 19. FM: morbror Peder Pedersen sst.

323 Peder Terkildsen i Vinten. 13.11.1811, fol.105.
E: Johanne Christensdatter. LV: Niels Jespersen. i Vrønding. B: Maren g.m. Niels Jespersen i Enner, Jens 19, Karen 18, Terkild 16, Bodil 14, Mette Kirstine 11. FM: Jens Christian i Vinten.

324 Anne Marie Lauridsdatter i Hansted. 17.7.1811, fol.106.
E: Jens Lauridsen. B: Laurids 19. FM: morbror Søren Lauridsen skovfoged i Torp.

325 Anne Cathrine Poulsdatter i Egebjerg. 18.10.1811, fol.106.
E: Peder Nielsen. B: Peder 9, Poul 7. FM: morbror Enevold Poulsen sognefoged i Vrønding.

326 Voldborg Pedersdatter i Hansted. 1.6.1812, fol.107.
E: Enke efter Jens Nielsen. B: Peder 28, Sidsel g.m. Niels Jørgensen Dam soldat på Samsø.

327 Christen Hansen sognefoged i Hansted. 22.7.1812, fol.108.
E: [Margrethe Johansdatter]. A: far Hans Christensen, bror Hans Christian [Hansen]. Enkens bror Jens Johansen sst.

328 Peder Pedersen ugift i Hansted. 25.9.1812, fol.108.
A: mor Mette Pedersdatter, søster Maren Pedersdatter g.m. Peder Frandsen i Torp, søster Mette Pedersdatter, [skifte 15.9.1810 lbnr.322], var g.m. Anders Lauridsen i Hansted. B: Peder, halvbror Niels Pedersen hjulmand i Egebjerg. Sml. lbnr.195.

329 Anne Margrethe Andersdatter i Kannerup. 18.1.1813, fol.108.
E: Mikkel Simonsen. [Første ægteskab med Oluf Christensen sst, skifte 22.6.1797 lbnr.293]. B: Christen 24 g.m. Ida Rasmusdatter, Maren g.m. Mads Saaby i Århus, FM: Søren Jensen murer i Hansted. Arv i boet til børn af Knud Simonsen i Hansted, [skifte 27.7.1786 lbnr.267]. B: Anne Cathrine i Kornum, Karen g.m. Jørgen Holst i Egebjerg, Simon i Kannerup, Anne i Hansted, til Søren Simonsens børn i Vorbjerg, til Peder Simonsens børn sst. Sml. lbnr.254, lbnr.316, lbnr.428.

330 Jørgen Andreasen i Hansted. 13.3.1813, fol.109.
E: Maren Nielsdatter. LV: Steffen Knudsen sst. B: Anne Kirstine Johanne Martine 19, Anne Marie 14. FM: farbror Thomas Andreasen i Ustrup.

331 Anne Hansdatter i Hansted. 13.3.1813, fol.110.
E: Niels Jacobsen. B: Niels 31.

332 Mette Sørensdatter i Kannerup. 17.7.1813, fol.110.
E: Hans Sørensen. B: Anne Cathrine 9, Bodil Marie 6, Søren 4, Simon 1. Af første ægteskab B: Christen Jensen 12. FM: Niels Lauridsen i Højballe på Hansted Mark.

333 Johanne Andersdatter i [Underup]. 13.12.1813, fol.111.
E: Anders Justesen. B: Anders 34, Karen g.m. Thomas Rasmussen på Naldal Mark.

334 Peder Justesen i Egebjerg. 13.12.1813, fol.111.
E: Anne Nielsdatter. LV: Simon Nielsen. B: Niels 24, Maren 19, Karen 17. FM: farbror Anders Justesen i Underup.

335 Hans Peder Lauridsen i Hansted. 25.11.1814, fol.113.
E: Anne Cathrine Johansdatter. LV: Søren Sørensen sst. B: Sofie 10, Mette Kirstine 9, Laurids 7, Christen 2. FM: Hans Jacobsen i Frydenlund på Gjedved Mark.

336 Karen Sørensdatter i Hansted. 4.7.1815, fol.113, 116, 118.
E: Anders Lauridsen. A: mor Anne Jensdatter g.m. Rasmus Andersen Rask i Egebjerg, bror Jørgen Sørensen sst, bror Anders Sørensen 28 sst, søster Elisabeth Sørensdatter 22, halvbror Anders Sørensen i Ørskov, halvsøster Elisabeth Sørensdatter i Egebjerg, død, var g.m. Rasmus Rasmussen. 3B: Rasmus 40, Karen g.m. Peder Christensen Leth på Gjedved Mark, Dorthe g.m. Jens Møller Strøm skomager i København i Store Grønnegade 287, halvsøster Anne Sørensdatter enke efter Jens Mikkelsen i Egebjerg, halvsøster Maren Sørensdatter, død, var g.m. Jens Smed sst. 2B: Elisabeth 23, Maren 20, halvsøster Kirsten Sørensdatter, død, første ægteskab med Jens [Nielsen] smed i Egebjerg. 1B: Niels 12, andet ægteskab med Laurids Andersen sst. 2B: Mette Kirstine 9, Jens 7. FM: morbror Anders Sørensen i Ørskov, farbror Søren Smed i Eriknauer, halvsøster Anne Cathrine Sørensdatter g.m. fyrværker Ottesen på Strichers Batteri på Amager.

337 Margrethe Sofie Johanne Henriksdatter i Bregnetgård på Hansted Mark. 16.9.1815, fol.115, 120.
E: Hans Jensen. B: Jens 22, Johannes Henrik 20, Peder 16, Laurids 13, Søren 11, Karen Marie 10, Christen 8, Niels 5. FM: Niels Lauridsen i Højballe. Arv i boet efter Karen Hansdatter, skifte 1.7.1800 lbnr.301 til enkemandens søster Anne Cathrine i Hansted Hospital.

338 Mette Pedersdatter i Brædstrup. 19.2.1816, fol.121.
E: Søren Knudsen. B: Maren g.m. Anders Jensen på Brædstrup Mark, Karen 39, Peder 36. FM: mosters mand Niels Pedersen i Ring.

339 Christen Olufsen i Kannerup. 10.12.1816, fol.122.
E: Ida Rasmusdatter. LV: Laurids Andersen i Egebjerg, der ægter. B: Oluf 5, Kirsten 8 uger. FM: fasters mand Mads Skejby i Århus. Desuden nævnes afdødes stedfar Mikkel Simonsen i Kannerup.

340 Jens Rasmussen Vissingkloster i Hansted. 13.2.1818, fol.122, 125.
E: Bodil Pedersdatter. B: Peder 14, Kirsten 12. FM: mors stedfar Jørgen Nielsen Velling i Hansted, farbror Anders Rasmussen i Grønskov i Voerladegård sogn. Afdøde blev som soldat begravet i Næstved 1813.

341 Birthe Jepsdatter i Underup. 7.9.1818, fol.123.
E: Anders Andersen. B: Johanne 8. FM: farfar Anders Justesen sst, mors stedfar Søren Pedersen sst.

342 Karen Nielsdatter i Hansted. 21.12.1818, fol.124, 126.
E: Anders Mikkelsen.
A: far [Niels Jensen i Lundumskov] død,
faster Mette Jensdatter, død, var g.m. Oluf Nielsen. 3B: Oluf Olufsen 41, Hans Olufsen, død. 2B: Mette 18, Hans 16, begge i Underup, Karen Olufsdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Molger, nu i Underup sogn. 6B: Kirsten 24, Peder 22, Mette 19, Karen 15, Anne 12, Jens 5,
mor Maren Lauridsdatter, død,
moster Mette Lauridsdatter, død. 2B: Inger Nielsdatter enke efter Søren Kjeldsen i Lundumskov, Else Nielsdatter g.m. Nikolaj Gothard i Lundumskov. 1B: Margrethe, første ægteskab med [Poul Christensen sst. på Urup gods]. 3B: Christen, Laurids, Mette g.m. Søren Mathiasen i Lundumskov,
morbror Christen Lauridsen i Lundum, død. 3B: Else gift i Kolding, Maren gift i Fredericia, Anne Cathrine g.m. Christen Pedersen i Usserød Klædefabrik på Sjælland.
Desuden nævnes enkemandens bror Morten Mikkelsen.

343 Søren Sørensen i Hansted. 4.2.1820, fol.127, 133, 138, 142, 204.
E: Marie Kirstine Andersdatter. LV: Søren Hansen sst, der ægter. B: Anders 12, Søren 9, Hans 7, Kirsten 4, Jens Munk 2. FM: mors forældre i Birkenæs, morbror Hans Andersen sst, farbror Laurids Sørensen i Egebjerg, Første ægteskab med Karen Christensdatter, [skifte 15.6.1795 lbnr.289]. B: Peder i Hansted. Andet ægteskab med Inger Jensdatter [Munk], skifte 19.12.1806 lbnr.314. B: Anne Margrethe 19, Karen 13, Inger 13. FM: Søren Jensen Munk i Hansted. Enken døde med skifte 16.6.1821 lbnr.346. Enkens nye mand Søren Hansen ægter datter af andet ægteskab Anne Margrethe.

344 Karen Pedersdatter i Hansted. 17.4.1820, fol.132.
E: Niels Nielsen, indsidder hos far Niels Jacobsen sst. A: far Peder Pedersen i Egebjerg. Arv i boet efter afdødes mor Maren Rasmusdatter, skifte 14.2.1806 lbnr.312 til afdødes brødre Rasmus Pedersen og Peder Pedersen.

345 Rasmus Rasmussen i Hansted. 25.3.1821, fol.133.
E: Sidsel Jensdatter. B: Jens sst, Kirsten g.m. Laurids Jørgensen i Kattrup.

346 Marie Kirstine Andersdatter i Hansted. 16.6.1821, fol.134, 135, 140, 204.
E: Søren Hansen. B: Birthe Cathrine 14 uger. FM: morbror Hans Andersen i Birkenæs, Søren Jensen Munk i Hansted. Første ægteskab med Søren Sørensen, [skifte 4.2.1820 lbnr.343]. B: Anders 13, Søren 10, Hans 8, Kirsten 5, Jens Munk 3. FM: farbror Laurids Sørensen i Egebjerg.

347 Helle Jensdatter i [Egebjerg]. 2.7.1821, fol.134.
E: Peder Nielsen smed. B: Jens 26, Maren g.m. Rasmus Pedersen i Ørskov.

348 Maren Pedersdatter i Egebjerg. 13.7.1821, fol.134.
E: Niels Thomsen. B: Anne 8 uger. FM: morfar Peder Justesen.

349 Niels Albertsen i Hanstedgård. 25.7.1821, fol.135.
E: Anne Andersdatter. B: Anders, Albert ved hustru Karen Pedersdatter, da han tjente på Borup, Anne, død. B: Andreas Christiansen skræddermester i Horsens.

350 Kirsten Sørensdatter i Hansted. 6.8.1821, fol.136.
E: Jens Johansen. B: Søren 16, Maren g.m. Niels Nielsen sst, Anne Margrethe 19. FM: morbror Laurids Sørensen i Egebjerg.

351 Maren Andersdatter i Bregnetgård på Hansted Mark. 25.1.1822, fol.137, 142.
E: Hans Jensen. B: Anders 3. FM: morbror Peder Andersen i Bleld.

352 Mette Jensdatter i Hansted. 4.8.1822, fol.144.
E: Jørgen Nielsen. B: Karen g.m. Niels Pedersen.

353 Anders Andersen i Sillerupgård. 25.3.1823, fol.144.
E: Sidsel Henriksdatter. LV: Jens Andersen i Mølgård, Laurids Lauridsen i Vipskov. B: Anders 24, Anne Kirstine 22, Henrik 17, Søren 12, Marie Kirstine 10. FM: Jørgen Pedersen i Sillerup Mølle.

354 Anne Nielsdatter i Egebjerg. 4.11.1823, fol.146.
Enke efter Peder Justesen, [skifte 13.12.1813 lbnr.334]. B: Niels 33, Maren, [skifte 13.7.1821 lbnr.348], var g.m. Niels Thomsen sst. 1B: Anne 2, Karen nu g.m. sin afdøde søsters mand Niels Thomsen.

355 Jens Pedersen ugift i Hesselballegård på Vinten Mark. 15.10.1824, fol.148.
A: mor Johanne Christensdatter, enke efter [Peder Terkildsen i Vinten, skifte 13.11.1811 lbnr.323. LV: Jens Christian i Vinten, søskende Terkild Pedersen i Hesselballegård, Maren Pedersdatter g.m. Niels Jespersen i Molger, Bodil Pedersdatter g.m. Didrik Nielsen i Vrønding, Karen Pedersdatter, Mette Kirstine Pedersdatter.

356 Anne Margrethe Christensdatter i Hansted. 4.1.1825, fol.148, 149.
E: Jens Sørensen. B: Søren.

357 Jørgen Eskildsen og hustru Karen Jensdatter i Hansted. 30.1.1826, fol.149, 153.
B: Jens 24 i København, Ellen g.m. Niels Thomsen på Egebjerg Mark, Kirsten g.m. Knud Nielsen i Hansted, Dorthe 28, Maren 18. FM: farbror Søren Sørensen i Hansted.

358 Jens Johansen i Hansted. 26.5.1826, fol.150, 154.
Enkemand efter Kirsten Sørensdatter, [skifte 6.8.1821 lbnr.350]. B: Søren 22, Maren g.m. Niels Nielsen sst, Anne Margrethe 24 forlovet med Niels Christensen Vanløse kusk på Hanstedgård. FM: farbror Johannes Johansen i Hansted, morbror Laurids Sørensen i Egebjerg.

359 Hans Christian Hansen lem i Hansted Hospital. 2.10.1826, fol.155, 161, 164.
Afdøde var søn af afdøde Hans Christensen Munk sognefoged i Hansted og Maren Lauridsdatter.
A: farbror Jens Christensen Munk, [skifte 27.11.1786 lbnr.268]. 3B: Søren Jensen Munk i Hansted, Simon Jensen Munk i Strandgård, Inger Jensdatter, [skifte 19.12.1806 lbnr.314]. 3B: Anne Margrethe g.m. Søren Hansen i Hansted, Karen g.m. Laurids Hansen, Inger,
farbror Anders Christensen Munk i Egebjerg, [skifte 30.4.1785 lbnr.263]. 4B: Maren Andersdatter i Enkeboderne i Horsens, Inger Marie Andersdatter enke efter Anders Nielsen spækhøker i København, Anne Cathrine Andersdatter g.m. Jørgen Andersen Vorbjerg i Egebjerg, Karen Andersdatter, død, var g.m. Jens Sørensen ankersmed i København. B: Søren
faster Karen Christensdatter i Hansted, [skifte 15.6.1795 lbnr.289]. 2B: Søren Pedersen i Stouby, Peder Sørensen i Hansted
morbror Peder Lauridsen i Hansted, [skifte 24.4.1799 lbnr.297]. 3B: Laurids på Søby i Vester Brønderslev, Niels i Hansted, Anne g.m. Peder Nielsen Hjortsballe i Lykkensspil på Løve Mark i Vrads sogn,
moster Karen Lauridsdatter g.m. Bent Hansen i Egebjerg, død. 2B: Hans i Ørridslev, Anne, død. B: Hans Christensen 30 i Monbjerg,
mors halvsøster Else Lauridsdatter, [skifte 20.6.1808 lbnr.316], var g.m. Knud Simonsen i Hansted. 4B: Simon i Korning, Anne Cathrine g.m. Niels Nielsen sst, Anne g.m. Jens Nielsen i Hansted, Karen g.m. Jørgen Holst i Egebjerg.

360 Peder Christensen i [Hansted]. 2.12.1826, fol.157.
E: Anne Jacobsdatter. B: Christen, Sidsel Kirstine g.m. Rasmus Andersen.

361 Peder Pedersen i Egebjerg. 8.2.1827, fol.157.
E: Dorthe Andersdatter. B: Anders 14. Første ægteskab med [Karen Andersdatter, skifte 17.7.1790 lbnr.276]. Ingen børn. Andet ægteskab med Maren Rasmusdatter, [skifte 14.2.1806 lbnr.312]. B: Rasmus sst, Peder aftakket husar.

362 Ida Dorthe Rasmusdatter i Kannerup. 31.8.1827, fol.162.
E: Laurids Andersen Busk. B: Barbara 6, Maren 2. Første ægteskab med Christen Olufsen, [skifte 10.12.1816 lbnr.339]. B: Oluf 16, Christine 11. FM: morbror Herman Noer i Serridslev.

363 Birthe Jacobsdatter i Hansted. 17.10.1828, fol.165.
Enke efter Hans Sørensen sst. B: Søren, Jacob.

364 Anne Sørensdatter på Underup Mark. 28.10.1828, fol.165.
E: Christen Hansen. B: Hans 19, Søren 14, Inger Marie 10, Maren 5. FM: Anders Sørensen på Lundumskov Mark, morbror Peder Sørensen i Lundum.

365 Christoffer Olufsen Due i Hornsyld. 10.2.1829, fol.166.
E: Birthe Cathrine Sørensdatter. B: Gertrud Marie g.m. Niels Pedersen i Torup i Hedensted sogn, Anne Cathrine g.m. Christen Nielsen i Hornsyld, Bodil Marie, Søren 19.

366 Maren Nielsdatter i Højballegård på Hansted Mark. 9.3.1829, fol.167.
E: Niels Nielsen. B: Jacob 12, Niels 10, Else Marie 8. FM: morbror Laurids Nielsen i Hansted.

367 Simon Jensen Munk og hustru Mette Pedersdatter i Strandgård på Hansted Mark. 21.1.1830, fol.170, 173, 174.
B: Jens 28, Peder 26, Hans 24, Anders 21, Niels 18, Anne Cathrine 14. FM: farbror Søren Jensen Munk i Hansted. LV for enken, der døde efter manden: Jørgen Pedersen i Fiskbækgård.

368 Kirsten Jørgensdatter i Hansted. 25.3.1830, fol.171, 172.
E: Knud Nielsen. B: Jørgen 11, Niels 6, Karen 2. FM: morbror Jens Jørgensen sst. Arv i boet efter afdødes far [Jørgen Eskildsen], skifte 30.1.1826 lbnr.357 til B: Dorthe og Maren.

369 Niels Pedersen i Hansted. 2.12.1830, fol.174, 175, 177.
E: Karen Jørgensdatter. LV: far Jørgen Nielsen Smed sst. B: Peder 11, Anne Mette 5. FM: fasters mand Niels Thomsen i Egebjerg.

370 Ingeborg Jensdatter i Vinten. 17.3.1831, fol.177.
E: Johannes Rudolf Johansen. Første ægteskab med Mikkel Terkildsen. B: Terkild 32 i Vrønding.

371 Laurids Sørensen i Egebjerg. 7.5.1831, fol.179, 181.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Thomsen sst, Jørgen Sørensen sst. B: Inger 28 g.m. Jens Hansen, Anne Margrethe 26 g.m. Mikkel Jørgensen. FM: farbror Hans Sørensen i Kannerup. [Første ægteskab med Inger Nielsdatter, skifte 13.11.1798 lbnr.295].

372 Jørgen Mikkelsen i Egebjerg. 11.6.1831, fol.181.
E: Maren Mikkelsdatter. B: Mikkel 29, Jacob 27, Jens 24 i København. FM: Søren Nielsen skovfoged i Hansted Skovfogedhus.

273 Sidsel Kirstine Nielsdatter i Nørre Gludsted. 19.6.1831, fol.181, 186.
E: Mads Jensen. B: Jens 15, Anne Cathrine 14, Birgitte Cathrine 11, Niels Peder 7, Thomas Niels 5. FM: Mads Olufsen sst.

374 Niels Nielsen i Torp. 14.10.1831, fol.181.
E: Juliane Pedersdatter. 5B. Uskiftet bo.

375 Anne Margrethe Jensdatter i Hansted. 9.1.1832, fol.182, 185.
E: Niels Christensen. B: Kirsten 2. FM: Peder Sørensen sst. Arv i boet efter [Jens Johansen sst], skifte 26.5.1826 lbnr.358 til Niels Nielsen og efter ungkarl Søren Jensen.

376 Johannes Johansen i Vinten. 27.1.1832, fol.182, 185.
E: Anne Sørensdatter. B: Inger Johanne, nyfødt, der døde. Til stede afdødes bror Jens Johansen på Molger Mark, afdødes halvsøster g.m. Peder Christoffersen i Enner.

377 Knud Nielsen i Hansted. 22.2.1832, fol.184.
E: Maren Thomasdatter. LV: Jørgen Pedersen i Fiskbækgård. Første ægteskab med Kirsten Jørgensdatter, skifte 25.3.1830 lbnr.368. B: Jørgen 13, Niels 8, Karen 4. FM: farbror Niels Emanuel Ring på Rådved Mark. Arv i boet efter [Jørgen Eskildsen i Hansted], skifte 30.1.1826 lbnr.357 til afdødes første hustrus 2 søstre Dorthe Jørgensdatter og Maren Jørgensdatter.

378 Maren Jensdatter i Hansted. 7.8.1832, fol.188.
E: Niels Nielsen. B: Anne Cathrine 10, Nielsine 7, Niels 4.

379 Jens Andersen Busk i Egebjerg. 30.4.1833, fol.190, 194.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Anders 35, Laurids 29, Barbara 27, Rasmus 25, Niels 23, Simon 18. FM: farbror Laurids Andersen Busk i Kannerup.

380 Hans Sørensen i Kannerup. 19.8.1833, fol.191, 196.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Nielsen i Højballegård. B: Mette 19, Margrethe 17, Marie Kirstine 16. FM: Peder Sørensen i Hansted. Første ægteskab med Mette Sørensdatter, [skifte 17.7.1813 lbnr.332]. B: Anne Cathrine 28, Søren 24.

381 Karen Pedersdatter i Vorbjerg. 11.10.1833, fol.194, 197.
E: Niels Rasmussen. B: Rasmus Peder 2. FM: Steffen Sørensen i Gjedved.

382 Karen Hansdatter i Hostrup. 4.6.1834, fol.198.
A: mor Mette Jensdatter enke efter Hans Nielsen, halvsøskende Søren Hansen i København, Niels Hansen i Stouby Skov, Christence Hansdatter g.m. Thomas Sørensen i Horsens, Anne Margrethe Hansdatter g.m. Oluf Olufsen i Hyrup, Hans Peder Hansen i Kragelund, jordemor Anne Hansdatter g.m.Peder Jensen i Tyrsted, Maren Hansdatter g.m. Mogens Thomsen i Vilstrup.

383 Søren Hansen i Hansted. 23.6.1834, fol.198, 205.
E: Anne Margrethe Sørensdatter, der også døde. LV: bror Peder Sørensen sst. B: Marie Kirstine 12, Søren 10, Inger Marie 9, Hans 7, Peder 1, Simon Peder Munk 9 uger. FM: farbror Jacob Hansen i Vorbjerg, morbror Peder Sørensen i Hansted. Første ægteskab med Marie Kirstine Andersdatter, skifte 16.6.1821 lbnr.346. B: Birthe Cathrine 13. Arv i boet efter Søren Sørensen i Hansted skifte 4.2.1820 lbnr.343. Afdødes bror Laurids Hansen gift med Karen Sørensdatter søster til afdødes hustru.

384 Mette Jensdatter i Hostrup. 11.5.1835, fol.206, 210, 212, 216.
Enke efter Hans Nielsen. A: halvsøster Else Marie Jensdatter, enke efter Hans Nielsen i Lystrup, nu på aftægt hos svigersøn Erhard Jørgensen sst, halvsøster Karen Jensdatter, død, var g.m. Søren Jensen i Kærsholm i As sogn. 4B: Anne 46 i Brund, Jens 44 i Kærsholm, Else Marie g.m. Rasmus Sørensen i Østrup i Glud sogn, Mette Cathrine 25.

385 Rasmus Andersen Vorbjerg i Egebjerg. 26.9.1835, fol.211, 213.
E: Maren Nielsdatter. LV:Jens Pedersen i Egebjerg. B: Niels 26, Karen g.m. Niels Jensen i Ørskov, Johanne Marie 24, Else g.m. Laurids Nielsen på Rådved Mark, Anne Marie 17. Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, [skifte 3.8.1803 lbnr.309]. B: Anders 47 i Torp, Niels 44 i Vorbjerg, Peder 37 på Underup Mark. Andet ægteskab med Karen Pedersdatter, [skifte 28.4.1806 lbnr.313]. B: Kirsten 30.

386 Søren Lauridsen i Torp. 31.10.1836, fol.218, 220, 222.
E: Johanne Christensdatter. LV: Anders Rasmussen sst. A: søstersøn Laurids Jensen på Rådved Mark.

387 Anne Marie Mortensdatter i Underup. 6.2.1837, fol.220, 221, 223.
E: Jørgen Christian Bækgård. B: Karen 10, Morten 7, Anne 3. FM: morbror Jens Peder Mortensen i Lundumskov.

388 Laurids Andersen i Hansted. 23.3.1838, fol.224.
E: Anne Nielsdatter. LV: LV: Niels Nielsen i Højballe. B: Anders 20. FM: Laurids Jensen i Egebjerg.

389 Birthe Cathrine Sørensdatter i Hornsyld. 16.8.1839, fol.225, 236, 266, 273, 283.
Enke efter Christoffer Olufsen Due sst, skifte 10.2.1829 lbnr.365. B: Anne Cathrine Christoffersdatter, død, var g.m. Christen Nielsen i Hornsyld. 5B: Marie Birgitte 13, Christoffer Due 9, Niels 7, Hans 4, Jens 2, Gertrud Marie Christoffersdatter, død, var g.m. Niels Pedersen i Torup. 5B: Else Cathrine 18, Peder 14, Birthe Cathrine 11, Christoffer Due 9, Anne Cathrine 7, Bodil Marie Christoffersdatter g.m. Niels Pedersen i Torup.

390 Johanne Christensdatter i Torp. 24.1.1840, fol.231, 234, 271.
E: Peder Olufsen. Testamente.
Hans A: bror Jens Olufsen spækhøker i København, bror Anders Olufsen på Rådved Mark, halvsøster Else Jørgensdatter g.m. Peder Simonsen i Strandgård på Hansted mark.
Hendes A: bror Søren Christensen på Hanstedgård, søster Anne Marie Christensdatter i Lundum.

391 Peder Sørensen i Hansted. 25.1.1840, fol.231, 235.
E: Margrethe Johansdatter. LV: Niels Christensen sst. A: halvbror Anders Sørensen 31, halvbror Hans Sørensen 26, halvbror Jens Sørensen 21, halvsøster Anne Margrethe Sørensdatter, død, var g.m. afdøde [Søren Hansen, skifte 23.6.1834 lbnr.383]. 6B: Marie Kirstine 17, Søren 15, Inger Marie 14, Hans 13, Peder 6, Simon Peder Munk 5, halvsøster Karen Sørensdatter g.m. Rasmus Sørensen i Hansted, halvsøster Kirsten Sørensdatter g.m. Rasmus Jensen i Egebjerg, der fæster.

392 Mette Hansdatter i Kannerup. 6.2.1840, fol.233, 245.
A: mor Anne Nielsdatter g.m. Jens Knudsen sst, søster Margrethe Hansdatter 24, søster Marie Kirstine Hansdatter 23. FM: Niels Nielsen i Højballe, halvbror Søren Hansen 31 soldat i København, halvsøster Anne Cathrine Hansdatter 33 g.m. Christoffer Corneliussen i Voerladegård.

393 Niels Pedersen i Stubberup. 7.1.1841, fol.246, 253.
E: Karen Andersdatter. LV: Anders Nielsen på Sebberup Mark. A: bror Jens Pedersen i Jerlevgård vest for Vejle, bror Mads Pedersen i Sebberup, bror Søren Pedersen i Løsning, søster Anne Pedersdatter, enke efter Laurids Madsen i Sebberup, søster Mette Marie Pedersdatter, død, var g.m. Niels Terkildsen i Vindelev, død, 4B: Else 25, Terkild 23, Peder 19, Jørgen 16. FM: Hans Gertsen sst, halvbror Hans Pedersen i Remmerslund.

394 Anne Jensdatter i Egebjerg. 12.4.1841, fol.249, 259.
E: Jens Pedersen. A: søskende Niels Jensen sst, Rasmus Jensen sst, Hans Jensen på Lundum Mark, Christen Jensen på Elling Mark, Anne Marie Jensdatter g.m. Jørgen Nielsen Lykkeberg på Gjedved Mark.

395 Hans Sørensen 14 år i Hansted. 13.5.1841, fol.249.
Plejesøn af Rasmus Sørensen sst. A: søskende Søren Sørensen 17, Peder Sørensen 8, Simon Peder Munk Sørensen 7, Marie Kirstine Sørensdatter, Inger Marie Sørensdatter i Egebjerg, halvsøster Birthe Cathrine Sørensdatter i Strandgård på Hansted Mark.

396 Else Marie Thomasdatter i Hesselballegård på Vinten Mark. 7.7.1841, fol.250, 252.
E: Terkild Pedersen. B: Johanne 14, Peder 10, Mette Kirstine 8, Jens 6, Bodil Cathrine 2. FM: morbror Mikkel Thomsen i Vinten.

397 Anne Nielsdatter i Hansted. 7.9.1841, fol.252, 259.
Enke efter Laurids Andersen, [skifte 23.3.1838 lbnr.388]. B: Anders 24.

398 Mads Sørensen i Hornsyld. 22.9.1841, fol.252, 255.
E: Karen Marie Olufsdatter. LV: Pastor Jespersen i Nebsager. B: Sidsel Marie g.m. Rasmus Jensen i Hornsyld, Søren 36, Kirsten 33, Anne Marie 31, Oluf 28, Karen 24, Maren 22, Johannes 17. Første ægteskab med Maren Jørgensdatter. B: Jørgen 46 på Nebsager Mark.

399 Hans Sørensen i Hansted. 21.10.1841, fol.258.
A: søskende Søren Sørensen sst 17, Peder Sørensen 8, Simon Peder Munk 7, Marie Kirstine Sørensdatter, Inger Marie Sørensdatter, halvsøster Birthe Cathrine Sørensdatter. FM: farbror Jacob Hansen i Vorbjerg. Arv efter forældre Søren Hansen og Anne Margrethe Sørensdatter i Hansted, skifte 23.6.1834 lbnr.383, efter Inger Sørensdatter sst, skifte sluttet 7.8.1835, og efter Peder Sørensen, skifte 25.1.1840 lbnr.391.

400 Mikkel Pedersen i Stubberup. 21.10.1841, fol.259, 260.
E: Mette Marie Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen i Remmerslund. B: Peder 23 soldat i København, Rasmus 22, Maren 19, Mette 17, Niels 11, Jens 6. FM: farbror Søren Pedersen på Stubberup Mark. Desuden nævnes afdødes brødre Niels Pedersen i Stubberup, Jacob Pedersen i Sebberup.

401 Anne Marie Frandsdatter i Egebjerg. 24.12.1841, fol.266, 267.
E: Rasmus Nielsen Birkenæs. Første ægteskab med Hans Andersen [Vorbjerg] i Egebjerg, [skifte 7.3.1804 lbnr.310]. B: Frands 43 sst.

402 Laurids Nielsen i Hansted. 20.4.1842, fol.268.
E: Elisabeth Sørensdatter. B: Else 26, Anne Mette 20, Søren Jørgensen Lauridsen 16.

403 Peder Simonsen i Strandgård på Hansted Mark. 9.7.1842, fol.269, 287.
E: Else Jørgensdatter. LV: Peder Pedersen i Hansted. B: Mette 15, Anne Cathrine 12, Simon 11, Inger 8, Jørgen 6, Karen 2, Petrine nyfødt. FM: farbror Niels Simonsen i Hornsyld.

404 Kirsten Sørensdatter på Lund Mark. 28.10.1842, fol.271, 274.
E: Jens Nielsen. B: Søren 16, Anders 10, Carl 8, Maren 5. FM: Peder Nielsen i Lund.

405 Rasmus Andersen i Hansted. 16.2.1842, fol.274.
E: Sidsel Kirstine Pedersdatter. LV: Christen Pedersen Hansted murermester sst. B: Peder Christian 22, Anders 21, Karen 16, Hans Jacob 13, Anne Jacobine 7, Jørgen Hansted 5. FM: Hans Andersen i Serridslev.

406 Jens Peder Møller og hustru Nikolette Marie Vang i Egebjerg Mølle. 16.5.1843, fol.275, 285, 295, 299, 307.
B: Hedvig Sofie 27 g.m. skolelærer Bang i Hørup i Jelling sogn, Johannes 24 skolelærer i Ørridslev, Jens Hedegaard 21, Anne 20, Silke Helene 18, Anette Nielsine 17, Oluf Jens Peder Clementin 15, Sara Juliane Margrethe 11. FM: farbror gårdejer Vang i Rådved Damgård.

407 Bodil Pedersdatter i Hansted. 17.1.1844, fol.288.
E: Anders Nielsen Bleld. B: Niels Carl 25, Jensine 23. Første ægteskab med Jens Rasmussen Vissingkloster i Hansted, [skifte 13.2.1818 lbnr.340]. B: Peder 40 på Nortvig Mark, Kirsten g.m. Peder Nielsen Slagballe i Egebjerg. Uden for ægteskab Karen Marie Jensdatter 30.

408 Karen Knudsdatter i Egebjerg. 25.3.1844, fol.291.
E: Jørgen Andersen Holst. B: Anders 39, Knud 37, Else 35 g.m. Peder Jørgensen sst, Steffen 33, Elisabeth, død, 1B uden for ægteskab Karen Nielsdatter 11, Mette Marie g.m. Jens Nielsen Vorbak i Fårvang, Karen g.m. Iver Thygesen på Krollerup Mark, Christen 29, Anne Margrethe 23, Maren 22, Anne 20, Søren 18. FM: Laurids Jensen Busk i Egebjerg.

409 Karen Jørgensdatter i Hansted. 22.6.1845, fol.304, 312.
E: Peder Nielsen. Første ægteskab med Niels Pedersen sst, [skifte 2.12.1830 lbnr.369]. B: Peder 26, Anne Mette 20 g.m. Niels Andersen i Ørskov.

410 Hans Jensen i Mosegård på Lund Mark. 2.11.1846, fol.313, 314.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Anders Christensen i Kørup. B: Jens Jørgen 31, Anne Cathrine 29 g.m. Laurids Jacobsen i Horsens, Jens Peder 26 på Molger Mark, Mette Kirstine 24 g.m. Hans Nielsen på Lund Mark, Peder 15.

411 Anne Mortensdatter på Vinten Mark. 21.11.1846, fol.314.
E: Terkild Pedersen. Testamente af 11.12.1845. Enkemanden har børn af første ægteskab se lbnr.396.

412 Mette Rasmusdatter i Lund. 24.12.1846, fol.316.
E: Peder Nielsen. B: Niels 17, Kirsten 15, Rasmus 13, Karen 11, Anders 9, Mette Cathrine 7, Mikkel 5. FM: mors halvbror Søren Mikkelsen i Gjedved.

413 Christen Hansen på Underup Mark. 20.2.1848, fol.318, 323.
E: Ellen Lauridsdatter. LV: Mikkel Sørensen, der ægter. B: Laurids 16, Anne Margrethe 14, Christen 12, Lauridsine 10, Peder Kingo 7, Anne 5, Marie 6 mdr. FM: farbror Søren Hansen i Kørup. Første ægteskab med Anne Sørensdatter, [skifte 28.10.1828 lbnr.364]. B: Hans 39 på Tebstrup Mark, Søren 34, Inger Marie 30, Maren 25.

414 Marie Kirstine Jensdatter jordemor i Hansted. 22.4.1848, fol.318.
E: Jacob Mikkelsen Ove. Testamente 9.12.1842. Plejedatter Marie Kirstine Jacobine Mikkelsdatter.

415 Jørgen Hansen i Hansted. 28.8.1848, fol.319.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Jens Knudsen i Kannerup. B: Maren 5. FM: Jens Peder Jensen i Hansted.

416 Anne Marie Pedersdatter i Hansted Skovhus. 22.11.1848, fol.321.
E: Søren Nielsen skovfoged. Testamente 3.10.1838. A: plejedatter Anne Marie Jensdatter, enkemandens brorsøn Niels Jensen i Hansted.

417 Dorthe Andersdatter i Egebjerg. 8.3.1849, fol.322, 323.
E: Frands Hansen. Første ægteskab med Peder Pedersen sst, [skifte 8.2.1827 lbnr.361]. B: Anders 34 i Torp.

418 Else Jørgensdatter i Strandgård på Hansted Mark. 9.3.1849, fol.322, 324.
E: Peder Pedersen Nortvig. B: søn, der døde. Første ægteskab med Peder Simonsen, [skifte 9.7.1842 lbnr.403]. B: Mette 22, Anne Cathrine 19, Simon Peder 17, Inger 15, Jørgen 11, Karen 9, Petrine 7. FM: farbror Niels Simonsen i Hornsyld.

419 Mikkel Pedersen 7 år i Lund. 22.11.1849, fol.325.
A: far Peder Nielsen, søskende Niels 21, Kirsten 18, Rasmus 16, Karen 14, Anders 12, Mette Cathrine 10. FM: Søren Mikkelsen i Gjedved. Arv efter mor Mette Rasmusdatter i Lund, [skifte 24.12.1846 lbnr.412].

420 Hans Hansen i Vorbjerg. 19.1.1850, fol.326.
E: Anne Marie Pedersdatter. B: Hans 18, Peder 16, Niels 14, Karen 12, Inger Kirstine 10.

421 Frands Hansen i Egebjerg. 28.3.1850, fol.326, 331.
E: Anne Cathrine Simonsdatter. LV: Niels Thomsen sst. A:
farbror Rasmus Andersen Vorbjerg i Egebjerg, [skifte 26.9.1835 lbnr.385]. Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, [skifte 3.8.1803 lbnr.309]. 3B: Anders Rasmussen i Torp, død. 6B: Rasmus 26, Kirsten g.m. Jens Peder Jensen på Føvling Mark, Caroline g.m. Anders Nielsen i Torp, Maren, Karen, Gabriele, Niels Rasmussen i Vorbjerg, Peder Rasmussen på Underup Mark. Andet ægteskab med Karen Pedersdatter, [skifte 28.4.1806 lbnr.313]. B: Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Nielsen i Hansted. Tredje ægteskab med enken Maren Nielsdatter. 5B: Niels Rasmussen i Egebjerg, Karen Rasmusdatter g.m. Niels Jensen i Ørskov. 3B: Jens 10, Else Marie 8, Maren 6, Johanne Marie Rasmusdatter g.m. Jens Pedersen i Enner, Else Rasmusdatter g.m. Laurids Nielsen på Rådved Mark, Anne Marie Rasmusdatter g.m. Laurids Pedersen på Tolstrup Mark,
farbror Jørgen Andersen Vorbjerg i Egebjerg, død. 2B: Johanne Jørgensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Egebjerg, Else Jørgensdatter, [skifte 9.3.1849 lbnr.418], var g.m. Peder Simonsen i Strandgård på Hansted Mark, [skifte 9.7.1842 lbnr.403]. 7B: Mette 22, Anne Cathrine 19, Simon Peder 17, Inger 15, Jørgen 14, Karen 9, Petrine 7.
morbror Jens Frandsen i Lundum, død. 5B: Frands Peder Jensen på Nørre Aldum Mark, Anton Peder Jensen 24, Mette Jensdatter g.m. Christen Jensen i København, Karen Jensdatter g.m. Hans Johansen i Egebjerg, Jensine Jensdatter g.m. Hans Pedersen Godt i Søby ved Randers,
moster Mette Cathrine Frandsdatter, enke i Ustrup,
moster Karen Frandsdatter i Hansted, død. 4B: Niels Andersen på Egebjerg Mark, Frands Peder Andersen sst, Mette Marie Andersdatter g.m. Knud Jensen i Assendrup, Anne Andersdatter g.m. Steffen Andreasen i Egebjerg,
moster Marianne Frandsdatter i Kollerup, død. Første ægteskab med Andreas Steffensen. 2B: Steffen i Egebjerg, Frands Peder skolelærer i Honum. Andet ægteskab med Peder Svendsen. 4B: Andreas Pedersen på Lund Mark, Svend Pedersen i Vorbjerg, Anders Pedersen i Kollerup, Sidsel Marie Pedersdatter g.m. Christen Pedersen i Lundumskov. 2B: Anne Cathrine 10, Marianne 8.

422 Karen Rasmusdatter i Vinten. 25.5.1850, fol.331, 332.
E: Christen Jørgensen. B: Karen 14, Jørgen 10, Anne Marie 8, Anne Kirstine 6. FM: morbror Anders Rasmussen i Nim.

423 Jens Rasmussen i Hansted. 29.8.1850, fol.331.
E: Anne Marie Hansdatter. B: Sidsel 22, Hans 20, Mette Marie 14, Rasmus 10, Rasmus Hansen 7, Jens 2.

Hansted Hospital
C 652A-126
Skifteprotokol
1791-1821

424 Søren Sørensen i Hornsyld. 26.1.1791, fol.2, 5.
A: mor Sidsel Sørensdatter. LV: Thomas Jacobsen sst, søskende Mads Sørensen 35, der fæster, Karen Sørensdatter g.m. Hans Jørgensen i Sønderby i Glud sogn, Kirsten Sørensdatter 26, Maren Sørensdatter. FM: Morten Jensen i Hornsyld.

425 Maren Pedersdatter i Hornsyld. 5.4.1791, fol.4.
E: Søren Sørensen. B: Karen 22, Birgitte Cathrine 15, Mette Cathrine 13, Søren 10. FM: Jens Simonsen sst.

426 Knud Mikkelsen i Vorbjerg. 7.2.1794, fol.10.
E: Anne Marie Frandsdatter. LV: bror Peder Frandsen i Torp. A: søskende Kirsten Mikkelsdatter g.m. Christen Nielsen i Vorbjerg, Karen Mikkelsdatter g.m. Hans Nielsen sst.

427 Maren Jørgensdatter i Hornsyld. 6.12.1797, fol.16.
E: Mads Sørensen. B: Jørgen 3. FM: morbror Søren Jørgensen i Nebsager, mors farbror Jens Sørensen sst.

428 Peder Simonsen i Vorbjerg. 12.1.1798, fol.17, 21, 22.
E: Inger Kirstine Nielsdatter. LV: Laurids Nielsen i Underup. B: Karen 19, Johanne 16, Niels 13, Maren 9, Simon 7, Jens 4. FM: farbror Mikkel Simonsen i Kannerup.

429 Søren Simonsen i Vorbjerg. 1.2.1798, fol.19, 21.
E: Karen Andersdatter. LV: Niels Pedersen i Nim. B: Anders 11, Simon 4. Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, [skifte 14.2.1784 lbnr.258]. B: Maren 25, Kirsten 19. FM: farbror Mikkel Simonsen i Kannerup, Jacob Nielsen i Monbjerg.

430 Oluf Jacobsen i Vorbjerg. 4.5.1799, fol.24.
A: bror Morten Jacobsen i Østbirk Skovhus kaldet Fuglsang, død. 2B: Jacob 24, Jørgen 23. FM: stedfar Peder Eskildsen i Rådved, søster Kirsten Jacobsdatter, lem i Horsens Hospital.

431 Kirsten Mikkelsdatter i Vorbjerg. 1.5.1800, fol.26.
E: Christen Nielsen. B: Peder 18. FM: Hans Nielsen sst.

432 Anne Christensdatter i Enner. 8.8.1801, fol.27.
E: Rasmus Bentsen, søn af Bent Andersen i Enner på Bygholm gods. B: Marie Kirstine 5 uger. Til stede afdødes far Christen Nielsen i Vorbjerg, Anders Justesen i Underup, der var afdødes FM ved skifte efter mor Maren Andersdatter i Vorbjerg 26.11.1774 lbnr.233.

433 Knud Christensen i Torp. 29.10.1802, fol.29.
E: Johanne Christensdatter. LV: Hans Andersen sst, Søren Lauridsen i Hansted, der ægter. B: Christen 17, Poul 14. FM: Søren Jensen sst.

434 Morten Pedersen i Stubberup. 7.3.1803, fol.30, 32.
E: Karen Andersdatter. LV: Laurids Ussing, [degn]. B: Mette Kirstine g.m. Jochum Christensen i Stubberup, Anders 24, Hanne 22, Maren l9, Peder 15, Karen 10. FM: Peder Jensen sst.

435 Karen Sørensdatter i Hostrup. 11.6.1803, fol.31.
E: Hans Nielsen. B: Margrethe Kirstine 16, Søren 14, Niels 10, Maren 8, Anne 6, Christence 4, Hans Peder 6 mdr. FM: mors søskendebarn Søren Madsen i Ørum.

436 Hans Nielsen i Hostrup. 17.9.1808, fol.32.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Hansen sst, Mikkel Jensen sst. B: Karen 3 mdr. Første ægteskab med Karen Sørensdatter, [skifte 11.6.1803 lbnr.435]. B: Margrethe Kirstine 21 forlovet med Oluf Pedersen i Hyrup, Søren 19, Niels 15, Maren 13, Anne 11, Christence 9. FM: farbrødre Jørgen Nielsen i Hansted, Peder Nielsen i Egebjerg.

437 Mette Nielsdatter i Hostrup. 15.7.1811, fol.36.
E: Jens Sørensen Juul. B: Niels 30, Inger Marie g.m. Christian Thomsen i Hyrup, Maren g.m. Anders Bollesen i Ørum, Inger g.m. Jørgen Pedersen på Hansted mark, Sidsel 27, Kirsten 26, Peder 23, Søren 21. FM: morbror Søren Nielsen i Hornsyld.

438 Peder Jensen i Stubberup. 2.3.1816, fol.37.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Jens 34, Anne Marie g.m. Jens Rasmussen sst, Else Cathrine g.m. Morten Jørgensen sst, Søren 25, Mikkel 23, Jacob l9, Niels 16. FM: farbror Niels Jensen i Hansted Skovhus.

439 Kirsten Pedersdatter i Torp. 15.2.1819, fol.39, 43.
E: Peder Jensen. B: Peder 10. Første ægteskab med Morten Hansen træskomand i Nim, skifte 14.8.1806. B: Marie 34, Anne 32, Maren 20. FM: farbror Julius Hansen i Nim, søskendebarns mand Peder Jensen i Enner.

440 Mikkel Andersen Egebjerg røgter på Hanstedgård. 1.6.1819, fol.41, 46, 47.
A: bror Peder Andersen 69 sst, bror Rasmus Andersen 60 i Lund, bror Anders Andersen [i Egebjerg, skifte 24.2.1802 lbnr.306]. 3B: Jørgen sst, Anne g.m. Niels Rasmussen sst, Maren g.m. Henrik Jørgensen i Honum Skov, bror Jens Andersen, død. 4B: Anders 29, Maren 27, Ellen Cathrine 25, Karen 20.

441 Maren Mikkelsdatter i Stubberup. 7.6.1819, fol.42.
Enke efter Peder Jensen, skifte 2.3.1816 lbnr.438. B: Jens i Ballebo på Krollerup Mark, Anne Marie g.m. Jens Rasmussen, Else Cathrine, var g.m. Morten Jørgensen nu g.m. Mikkel Nielsen i Stubberup, Søren 28, Mikkel 26, Jacob 22 på Stubberup Mark, Niels 19. FM: farbror Niels Jensen i Hansted Skovhus, morbror Jørgen Mikkelsen i Egebjerg.

442 Jacob Rasmussen i Underup. 8.3.1820, fol.45, 47.
E: Christiane Ulrikke Hansdatter. LV: Anders Justesen sst. B: Maren 28, Mette Kirstine g.m. Peder Hansen Vorbjerg i Vrænge på Monbjerg Mark, Rasmus 24, Hans 23. FM: farbror Thomas Rask på Naldal Mark.

Horsens Hospital
Skifteprotokol
1722-1732
C 653-56

443 Niels Jensen i Over Gram. 27.4.1722, fol.2. Bilag.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jacob Hansen i Neder Gram. A: søskende: Jens Fogh i Hansted, Frands Jensen i Kørup, Maren Jensdatter g.m. Jørgen Mortensen i Ørskov, Laurids Jensen i Nebel, død. B: Jens 1. FM: morfar Jens Pedersen i Neder Gram. Enkens første ægteskab med Christen Nielsen, skifte 8.6.1717. B: Søren, Niels, død 1719, Else død 1719, Maren. FM: Jens Nielsen i Solskov.

444 Peder Jensen i Ildved. 15.3.1724, fol.13.
E: Anne Andersdatter. LV: Thomas Thomsen sst. B: Maren 22, Jens 17. FM: farbror Niels Jensen i Nyborg.

445 Anne Jensdatter i Vinding. 19.4.1724, fol.15.
E: Claus Hansen. B: Sofie 4, Hans 2. FM: Christen Pedersen d.y. sst.

446 Maren Nielsdatter i Vinding. 25.4.1724, fol.17. Bilag.
E: Niels Jensen. B: Jens 5. FM: Christen Jensen i Bryrup. Første ægteskab med Anders Jensen smed. B: Jens 15, Niels 12. FM: Peder Olufsen i Vinding.

447 Hans Hermansen i Urlev. 20.6.1724, fol.20.
E: Christence Sørensdatter. LV: Thomas Pedersen i Honum. B: Kirsten 19, Karen 14, Herman 12. FM: Hans Mikkelsen i Urlev.

448 Johanne Sørensdatter i Svingelbjerg. 8.2.1726, fol.22.
E: Henrik Sørensen. Første ægteskab med Christen Jensen. B: Anne g.m. Jørgen Jensen i Glerup, Kirsten.

449 Claus Hansen i Vinding. 25.4.1726, fol.26.
E: Maren Nielsdatter. FM: Christen Pedersen den ældre sst. B: Sofie 6, Anne 6 mdr. FM: Peder Hansen sst, Niels Andersen sst.

450 Niels Ebbesen i Nimdrup. 20.6.1727, fol.28.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Morten Pedersen sst. B: Hans 13, Niels 9, Anders 5, Morten 2. FM: morbror Anders Pedersen i Løvet.

451 Kirsten Nielsdatter i Svingelbjerg. 1.3.1729, fol.32. Bilag.
E: Henrik Sørensen. B: Christian 2, Niels 20 uger. FM: farbror Jens Sørensen Gangberg i Vonsild, morbror Anders Nielsen i Kærsgård i Strandby sogn.

452 Karen Eskildsdatter i Morsbøl. 26.9.1730, fol.34. Bilag.
E: Niels Christensen. B: Maren 3. FM: Jens Nielsen i Anneksgården i Hoven sogn.

453 Mads Jensen i Spåbæk. 2.7.1729, fol.36.
E: Karen Thomasdatter. LV: Ib Pedersen i Overgård. B: Thomas 20, Jens 17, Christen 11, Henrik 8. FM: farbror Oluf Jensen i Sønderby, Anders Nielsen i Store Spåbæk.

454 Laurids Jensen i Eriknauer. 10.7.1731, fol.38.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Niels Jørgensen sst. B: Maren 34 g.m. Jens Jensen smed i Vejle, Kirsten 25 g.m. Christen Sivertsen i Eriknauer, Karen 21. FM: Niels Knudsen i Hatting.

455 Hans Nielsen i Binderup. 30.7.1731, fol.40.
E: Anne Nielsdatter. LV: Søren Poulsen i Nibe. B: Niels 28 i Binderup Mølle, Jens 25 i Binderup, Ida 23, Anne 22, Knud 21. FM: morbror Anders Nielsen Dalgaard i Gelstrup.

456 Claus From i Vinding. 10.3.1732, fol.43.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Jensen skovridder sst. B: Claus Peder 10, Peder 8, Anne Cathrine, Anne. FM: farbror Jørgen Clausen sst, Peder Sørensen i Langballe, Niels Joensen i Horsens.

Horsens Hospital
C 653-57
Skifteprotokol
1748-1778

457 Niels Bentsen i Skjold. 6.11.1748, fol.2.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Rasmus Kalsgaard i Bisholt. B: Anne Cathrine 13, Bodil 10, Christen 5, Jørgen 1. FM: morbrødre Niels Jørgensen den ældre i Stourup, Niels Jørgensen den yngre sst.

458 Søren Rasmussen Paarup (Porup, Borup) i Vinding. 27.3.1749, fol.6.
E: Karen Christensdatter. LV: Christen Svendsen i Addit, Peder Simonsen. B:
1) Rasmus Sørensen 4.
FM: Anders Christensen i Vinding.

459 Christen Mikkelsen i Vester Tørslev. 5.7.1749, fol.7.
E: Karen Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen sst. B: Maren 6, Magdalene 4, Søren 2. FM: farbror Niels Bartholomæussen sst.

460 Maren Jørgensdatter i Vester Skjold. 9.7.1750, fol.8. Bilag.
Enke efter Niels Bentsen, skifte 6.11.1748 lbnr.457. B: Anne Cathrine 16, Christen 9. FM: farbror Laurids Bentsen i Vester Skjold, morbror Niels Jørgensen i Stourup.

461 Eskild Sørensen i Neder Vrigsted. 11.1.1751, fol.15. Bilag.
E: Gertrud Cathrine Nielsdatter. LV: Villads Lauridsen sst. A: bror Peder Sørensen i Tønning, bror Jens Sørensen i Tvingstrup, bror Hans Sørensen i Serridslev, død. 2B: Claus, Johanne g.m. Jørgen Carstensen sst, bror Jens Sørensen sst, død, var g.m. Mette Sørensdatter. 3B: Hans g.m. Karen Jensdatter sst, Maren g.m. Rasmus Christensen sst, Helle g.m. Peder Andersen sst, søster Kirsten Sørensdatter gift i Gangsted, søster Bodil Sørensdatter, død, var g.m. Jens. 6B: Jens i Serridslev, Søren sst, Hans, Anders i København, Karen g.m. Rasmus Pedersen i Serridslev, Kirsten g.m. Niels Pedersen i Nebel. Sml. lbnr.475.

462 Thomas Thomsen i Omgård i Nørre Omme sogn.19.6.1754, fol.28. Bilag.
E: Kirsten Svendsdatter. LV: Søren Christensen sst. B: Johanne g.m. Frands Nielsen i Vinding på Rysensten gods, Karen g.m. Frands Iversen i Kodal på Laurids Nielsen Snogdals gods, Anne død, var g.m. Christen Thygesen i Vorgod. 3B: Kirsten, Else, Thyge, Svend i Åby i Avlum sogn på Mads Stoubechs gods, Jeppe, Kirsten. FM: Theodosius Blæhr præst i Brejning og Nørre Omme. Sml. lbnr.474.

463 Mikkel Nielsen i Urlev. 20.6.1755, fol.31. Bilag.
E: Else Mikkelsdatter. LV: bror Mads Mikkelsen i Hedensted. B: Anne Kirstine 5. FM: farbror Ejler Nielsen sst. Afkald lbnr.524.

464 Else Jensdatter i Vinding. 7.8.1752, fol.33. Bilag.
E: Anders Madsen. B: Christen 15, Niels. FM: Oluf Rasmussen, Peder Simonsen.

465 Henrik Sørensen i Svingelbjerg. 21.7.1755, fol.35. Bilag.
E: Maren Jensdatter. LV: Giver Jacobsen sst. B: Christen, Niels, Kirsten, Anne. FM: Peder Stær sst, Niels Smed sst.

466 Maren Jensdatter i Høgsgård, Nørre Nissum sogn. 8.4.1754, fol.37. Bilag.
B: Laurids Jepsen på Sjælland. Afdøde havde aftægt hos Christen Christensen i Høgsgård.

467 Peder Jensen i Molger. 1.7.1755, fol.38. Bilag.
E: Karen Sørensdatter. LV: bror Niels Sørensen sst. B: Jens 3, Mette 7 uger. FM: fastres mænd Mads Pedersen i Trebjerg, Niels Pedersen i Åle, Thyge Nielsen sst.

468 Hans Rasmussen i Haldrup. 2.8.1756, fol.42. Bilag.
E: Maren Andersdatter. LV: Jens Jespersen sst. B: Maren, Anne. FM: farbror Frands Rasmussen i Gangsted.

469 Inger Jensdatter i Vive. 25.10.1757, fol.45. Bilag.
E: Claus Joensen. B: Jens 9. FM: Hans Jensen Høj skipper sst.

470 Christen Nielsen i Biltoft. 5.4.1758, fol.49. Bilag.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Knud Christensen i Agervig. B: Søren 27, Niels 25.

471 Anne Jensdatter i Binderup. 4.12.1758, fol.54.
E: Christen Jensen. B: Maren 8, Anne 8. FM: Niels Poulsen i Hersom. Første ægteskab med Jens [Hansen]. B: Hans 24, Jens 22, Niels 20, Christen 16. FM: Morten Johansen i Nyrup. Sml. lbnr.573.

472 Anne Nielsdatter i Binderup. 17.8.1759, fol.59. Bilag.
E: Jens Nielsen Munksgaard. A: mor Anne Christensdatter i Binderup Mølle enke efter Niels Hansen sst, bror Hans Nielsen i Binderup Mølle, bror Christen Nielsen. Afkald lbnr.526, 527, 528.

473 Svend Christensen i Omgård. 2.11.1759, fol.61. Bilag.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jens Pedersen Tarp i Hover sogn. B: Johanne 15, Mette 13, Maren 10, Mette 4. FM: farbror Peder Christensen i Holmgård, morbror Niels Pedersen Pøhl i Nørre Omme.

474 Jeppe Thomsen i Omgård. 5.11.1759, fol.64. Bilag.
E: Helene Pedersdatter. LV: Mathias Bering, præst i Brejning og Nørre Omme. A: bror Svend Thomsen i Avlum sogn, søster Johanne Thomasdatter g.m. Frands Nielsen i Vinding sogn, søster Anne Thomasdatter, død, g.m. Christen Thygesen i Vorgod. 3B: Thyge, Kirsten, Else, søster Karen Thomasdatter (skp. har Maren Thomasdatter) g.m. Frands Iversen i Kodal, søster Kirsten Thomasdatter g.m. Christen Christensen i Odderbæk i Brejning sogn. Desuden nævnes enkens bror Hans Pedersen i Herning sogn. Sml. lbnr.462.

475 Rasmus Pedersen i Vrigsted. 15.10.1760, fol.67. Bilag.
E: Øllegaard Hagensdatter. LV: Rasmus Nielsen i Neder Vrigsted. B: Eskild 6, Peder 3. FM: fars halvbror Laurids Rasmussen i Hornborg, faster Susanne Pedersdatter g.m. Peder Sørensen i Rugballe. Enkens mor Gertrud Cathrine Nielsdatter har aftægt. Sml. lbnr.461. Afkald lbnr.548.

476 Rasmus Rasmussen i Brund. 17.11.1758, fol.70. Bilag.
E: Mette Madsdatter. LV: Laurids Nielsen von Baden i Bisholt. B: Rasmus 24 (i Brund), Mads 22 (i Vrigsted), Anne 20 (g.m. Peder Rasmussen i Skjold), Jørgen 15, Niels 12. FM: farbror Søren Rasmussen i Brund. (angivelser i parentes er angivet 5.11.1761). Afkald lbnr.530, 531, 535, 536.

477 Peder [Rasmussen] Nørskov i Skjold. 16.1.1762, fol.78. Bilag.
E: Dorthe Sofie [Jensdatter] Heide. LV: forvalter Heide. B: Inger Marie 5, Birgitte Helene 3. FM: Hans Benjaminsen Klochmester degn i Skjold.

478 Maren Iversdatter i Nimdrup. 28.2.1763, fol.80. Bilag.
E: Anders Andersen. B: Anders 8, Iver 5, Johanne 3. FM: morfar Iver Jensen.

479 Søren Rasmussen i Brund. 20.4.1761, fol.84. Bilag.
A: bror Rasmus Rasmussen sst, skifte 17.11.1758 lbnr.476. 5B: Rasmus sst, Mads i Vrigsted, Anne g.m. Peder Rasmussen i Skjold, Jørgen 18, Niels 14, søster Karen Rasmusdatter, død, hendes datterbørn er: Oluf Rasmussen i Bisholt 32, Jørgen Rasmussen 24, Maren Rasmusdatter, Gyde Rasmusdatter, Lene Rasmusdatter g.m Jørgen Stougaard i Bisholt, Anne Marie Rasmusdatter g.m. Knud Pedersen sst, Anne Cathrine Rasmusdatter g.m. Jeppe Rasmussen. Afkald lbnr.509, 510-520.

480 Laurids Christensen ugift i Haustrup. 4.6.1764, fol.94. Bilag.
A: søster Johanne Christensdatter g.m. Jens Andersen Bach i Ildved. Afkald lbnr.521.

481 Margrethe Pedersdatter Donner i Hyrup. 2.4.1757, fol.104 . Bilag.
A: far Peder Donner, søster Anne Donner. Afdøde begik selvmord. Sidsel Nielsdatter er halvsøster til Niels Nielsen Hjerrild i Stouby sogn, hos hvem afdøde boede i lang tid. Afkald lbnr.523.

482 Else Mikkelsdatter i Urlev. 15.4.1766, fol.111. Bilag.
E: Jens Lauridsen. B: Mikkel 10, Laurids 8, Niels 6. Første ægteskab med [Mikkel Nielsen sst, skifte 20.6.1755 lbnr.463]. B: Anne Kirstine. FM: morbror Mads Mikkelsen i Hedensted. Afkald lbnr.524, 540, 541, 542.

483 Kirsten Sørensdatter i Vinding. 12.12.1766, fol.112. Bilag.
E: Niels Andersen. B: Maren 14, Anne 10, Anne Marie 5. FM: morbror Søren Jensen i Sønder Vissing.

484 Kirsten Andersdatter i Vinding. 2.5.1767, fol.115. Bilag.
E: Jens Olufsen. B: Oluf 12. Første ægteskab med [Filip Steffensen]. B: Anne Marie g.m. Johannes Henriksen sst.

485 Maren Nielsdatter i Vinding. 27.4.1767, fol.116. Bilag.
Enke efter [Jens Murer]. Arvinger ikke angivet.

486 Jørgen Bentsen i Ildved. 16.6.1767, fol.117.
E: Mette Cathrine Pedersdatter. LV: Anders Toxværd degn i Hvejsel. B: Peder 2. FM: farfar Bent Jørgensen i Ildved, morbror Laurids Pedersen i Bjerlev. Afkald lbnr.545.

487 Rasmus Nielsen i Hedensted. 1.6.1768, fol.118. Bilag.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Christen Mikkelsen Kjær. B: Søren 28, Christian 25, Jens 21, Rasmus 18, Hans 16, Jens 9. Første ægteskab med Margrethe Nielsdatter, [skifte 8.9.1739 lbnr.567]. B: Niels Rasmussen i Bisholt, død. 4B: Rasmus 10, Peder 8, Anne 5, Margrethe 6 mdr. FM: stedfar Søren Jørgensen sst, Anne Cathrine Rasmusdatter, g.m. Mads Jensen i Merring, første ægteskab med Jens Pedersen sst, andet ægteskab med Søren Knudsen sst, Sidsel Marie Rasmusdatter g.m. Godske Christensen i Hopballe. Afkald lbnr.525, 543.

488 Jens Christensen snedker i Ask. 25.6.1770. fol.120. Bilag.
E: Kirsten Hansdatter. LV: svoger Rasmus Jensen i Ondrup. A: søster Karen Christensdatter enke efter Rasmus Pedersen i Århus. LV: Peder Rasmussen Bach sst.

489 Karen Rasmusdatter i Gram. 2.6.1772, fol.120. Bilag.
E: Hans Rasmussen. B: Rasmus 16, Mikkel 14, Jens 10. FM: farbror Jens Rasmussen sst, morbror Søren Rasmussen i Nebsager Skov. Til stede enkemandens stedfar Niels Rasmussen i Ravnsholt. Afkald lbnr.546, 547.

490 Karen Christoffersdatter i Hedensted. 7.1.1773. fol.121. Bilag.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus 4, Anne 3, Christoffer 1. FM: morfar Christoffer Nielsen i Torup, morbror Jens Christoffersen sst, farbror Christian Rasmussen i Bredal.

491 Henrik Bremer i Vinding. 13.7.1773, fol.122. Bilag.
E: Else Cathrine Pedersdatter Langballe. LV: bror Steffen Langballe fuldmægtig på Skanderborg amtstue. B: Maren 4, Ulrik 3, Peder 2, Søren Christian 7 uger. FM: farbrødre Holger Bremer i Dalsgård på Mattrup gods, byfoged Bremer i Lemvig.

492 Anne Rasmusdatter i Vinding. 11.8.1773, fol.127. Bilag.
E: Frands Pedersen. B: Maren 10, Anne 8, Peder 4. FM: mors halvbror Rasmus Jensen, der tjener i Sejt.

493 Anne Mortensdatter i Vinding. 12.8.1773, fol.129. Bilag.
E: Christen Nielsen. B: Karen.

494 Niels Nielsen i Ask. 17.2.1774, fol.130. Bilag.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Steffensen skoleholder i Ask, svoger Peder Nielsen sst. B: Niels 3, Kirsten 2. FM: Jens Rasmussen sst.

495 Kirsten Hansdatter i Ask. 7.12.1771, fol.131. Bilag.
Enke efter Jens Christensen snedker sst. [skifte 25.6.1770 lbnr.488]. A: bror Rasmus Hansen i København, bror Søren Hansen i Højen i Koldinghus amt, død. 4B: Karen 54 g.m. Poul Andersen hyrde i Børkop, Mette 50 g.m. Laurids Jørgensen tømrer i Fredericia, Anne 48 ugift, tjener i Velling i Koldinghus amt, en søn uvist hvor, søster Karen Hansdatter g.m. Rasmus Jensen i Ondrup på Rodstenseje gods. Afkald lbnr.533, 534.

496 Christen Jensen Bredballe i Ildved. 6.6.1774, fol.139.
E: Mette Cathrine Pedersdatter. LV: Søren Nielsen smed i Bjerlev. B: Jørgen Christian nyfødt. Af første ægteskab B: Jens 14, Henrik 7. FM: Søren Mikkelsen i Ildved, enkens bror Laurids Pedersen i Bjerlev. Enkens første ægteskab med Jørgen Bentsen i Ildved, skifte 16.6.1767 lbnr.486. B: Peder 9, Anne 7. Afdøde kaldes også Christen Jensen Ladefoged.

497 Karen Sørensdatter i Hedensted. 16.3.1762, fol.146. Bilag.
E: Eskild Jensen. A: søster Else Sørensdatter g.m. Christen Pedersen i Ørum sogn og by, bror Søren Sørensen i Vranderup ved Kolding, død, var g.m. Anne Madsdatter. 2B: Christian i København, Søren sst, bror Christoffer Sørensen, død. Afkald lbnr.508.

498 Anne Cathrine Pedersdatter i Hedensted. 7.7.1766, fol.148.
E: Eskild Jensen. B: Karen 3. FM: morfar Peder Sørensen i Torup.

499 Peder Nielsen i Ask. 19.4.1775, fol.149. Bilag.
E: Maren Sejersted. (Sejersdatter?). LV: Hans Hansen sst. Ingen børn.

500 Else Cathrine Pedersdatter Langballe i Vinding. 23.3.1775, fol.149. Bilag.
E: Christian Sørensen. B: Henrikke 14 dage, der døde. Første ægteskab med Henrik Bremer sst, [skifte 13.7.1773 lbnr.491]. B: Maren 6, Ulrik 5, Peder 4, Søren Christian 2. FM: morbror Steffen Langballe fuldmægtig på Skanderborg amtstue, farbrødre Holger Bremer i Dalsgård på Mattrup gods, byfoged Bremer i Lemvig.

501 Markus Ibsen i Vinding. 29.8.1777, fol.162. Bilag.
E: Mette Jensdatter. LV: Claus Jensen sst. A: bror David Ibsen skomagersvend, uvist hvor.

502 Kirsten Hansdatter i Ildved. 3.2.1778, fol.165. Bilag.
E: Søren Mikkelsen. B: Hans 7. FM: Christen Mikkelsen sst.

503 Peder Simonsen og hustru Anne Pedersdatter Tyklund i Vinding. 6.4.1778, fol.165. Bilag.
Hans B: Marie Pedersdatter g.m. Christen Jensen på Mattrup Ladegård i Klovborg sogn.
Hendes A: søster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Poul Jepsen i Bjørnskov på Bjerregård gods. 5B: Peder sst, Jeppe i Drengsted i Døstrup sogn i Holsten, død. 1B: Laurids, Johanne g.m. Anders Andersen i Store Hjøllund, Anne, Kirsten g.m. Søren Jørgensen i Nørre Arreskov, søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Jens Jensen i Vesterlund. 1B: Peder Lauridsen sst, død. 2B: Laurids, Anne Marie hos stedfar Peder Nielsen sst, søster Ellen Pedersdatter, død, første ægteskab med Anders Nielsen i Hampen. 1B: Anne Andersdatter g.m. Søren Nielsen hyrde i Vrads, andet ægteskab med Christen Thomsen i Hampen. 4B: Thomas tjener i Ansø Mølle, Peder, Mette g.m. Søren Andersen i Hampen, Anne. Afkald lbnr.537, 538, 539.

504 Hans Hansen i Ask. 24.11.1778, fol.171.
E: Maren Thomasdatter. LV: Anders Lauridsen i Lillering g.m. enkens søster. B: Mette 18, Thomas 14, Karen 12, Maren 9, Hans 6. FM: farbrødre Rasmus Hansen i Årslevholm på Constantinsborg gods, Peder Hansen ugift i Astrup. Til stede afdødes søstersøn Rasmus Svendsen i Malling sogn på Vilhelmsborg gods.

AFKALD

505 No.1. Vinding, 18.1.1753.
Afkald fra Peder Clausen From for arv efter far Claus Clausen From til stedfar Christen Simonsen Ørting og mor Maren Pedersdatter. Sml. lbnr.574.

506 No.2. Skanderborg, 22.3.1755.
Afkald fra Christen Poulsen Leegaard for hustru Anne Marie Christensdatter for arv efter far Christen Ørting herredsskriver i Tyrsting-Vrads herred, [skifte 12.9.1753 lbnr.574] til mor Maren Pedersdatter nu g.m. Henrik Bremer i Vinding.

507 No.3. Vinding, 2.8.1756.
Afkald fra Anders Jørgensen Dyhr i Rye for hustru Johanne Christensdatter for arv efter far Christen Ørting herredsskriver i Tyrsting-Vrads herred, [skifte 12.9.1753 lbnr.574] til mor nu g.m. Henrik Bremer i Vinding.

508 No.4. København, 30.4.1762.
Afkald fra Anne Madsdatter i Vranderup ved børn for arv efter børnenes faster Karen Sørensdatter, [skifte 16.3.1762 lbnr.497] til enkemanden Eskild Jensen i Hedensted.

509 No.5. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Rasmus Rasmussen i Brund for arv efter farbror Søren Rasmussen sst, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

510 No.6. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Mads Rasmussen i Vrigsted for arv efter farbror Søren Rasmussen i Brund, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

511 No.7. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Jørgen Rasmussen for arv efter farbror Søren Rasmussen i Brund, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

512 No.8. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Niels Rasmussen i Brund for arv efter farbror Søren Rasmussen sst, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

513 No.9. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Peder Rasmussen i Skjold for hustru Anne Rasmusdatter for arv efter Søren Rasmussen i Brund, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

514 No.10. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Oluf Rasmussen i Bisholt for arv efter Søren Rasmussen i Brund, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

515 No.11. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Jørgen Rasmussen i Bisholt for arv efter morbror Søren Rasmussen i Brund, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

516 No.12. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Maren Rasmusdatter for arv efter morbror Søren Rasmussen i Brund, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

517 No.13. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Gyde Rasmussen for arv efter morbror Søren Rasmussen i Brund, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

518 No.14. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Jørgen Stougaard i Bisholt for hustru Lene Rasmusdatter for arv efter Søren Rasmussen i Brund, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

519 No.15. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Knud Pedersen i Bisholt for hustru Anne Marie Rasmusdatter for arv efter Søren Rasmussen i Brund, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

520 No.16. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Jeppe Rasmussen i Bisholt for hustru Anne Cathrine Rasmusdatter for arv efter Søren Rasmussen i Brund, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

521 No.17. Bryskesborg 9.10.1764.
Afkald fra Jens Andersen i Haustrup for hustru Johanne Christensdatter for arv efter bror Laurids Christensen sst, [skifte 4.6.1764 lbnr.480].

522 No.18. Bryskesborg 9.10.1764.
Afkald fra Jens Andersen i Haustrup for hustru Johanne Christensdatter for arv efter far Christen Lauridsen sst, [skifte 4.6.1740 lbnr.568] og mor Mette Lauridsdatter skifte 15.3.1743 lbnr.569 til stedfar Jørgen Thomsen sst.

523 No.19. Bryskesborg 22.4.1772.
Afkald fra Rasmus Nielsen i Belle for hustru Sidsel Nielsdatter for arv efter Margrethe Donner i Hyrup, [skifte 2.4.1757 lbnr.481].

524 No.20. Bryskesborg 31.5.1773.
Afkald fra Jens Jensen Due i Hedensted for hustru Anne Kirstine Mikkelsdatter for arv efter far Mikkel Nielsen i Urlev, skifte 20.6.1755 lbnr.463 og mor Else Mikkelsdatter, skifte 15.4.1766 lbnr.482, til stedfar Jens Lauridsen. Til stede morbror Mads Mikkelsen i Hedensted.

525 No.21. Merring 21.9.1754.
Afkald fra Anne Cathrine Rasmusdatter, enke efter Jens Pedersen i Merring ved lavværge Niels Andersen sst. for mødrende arv til far Rasmus Nielsen i Hedensted. Sml. lbnr.487. (Dette afkald er også indført fol.31).

526 No.22. Binderup Mølle 25.7.1759.
Afkald fra Anne Christensdatter enke efter Niels Hansen i Binderup Mølle ved lavværge Andreas Svejstrup forpagter på Pandrup Hovedgård for arv efter datter Anne Nielsdatter [skifte 17.8.1759 lbnr.472] g.m. Jens Nielsen Munksgaard i Binderup.

527 No.23. Binderup Mølle 25.7.1759.
Afkald fra Hans Nielsen i Binderup Mølle for arv efter søster Anne Nielsdatter [skifte 17.8.1759 lbnr.472] g.m. Jens Nielsen Munksgaard i Binderup.

528 No.24. Nibe 25.7.1759.
Afkald fra Christen Nielsen for arv efter søster Anne Nielsdatter [skifte 17.8.1759 lbnr.472] g.m. Jens Nielsen Munksgaard i Binderup.

529 No.25. Bryskesborg 9.4.1761.
Afkald fra Laurids Christensen for arv efter far Christen Lauridsen, [skifte 4.6.1740 lbnr.568] og mor Mette Lauridsdatter i Haustrup [skifte 15.3.1743 lbnr.569] til stedfar Jørgen Thomsen sst.

530 No.26. Horsens 5.11.1761.
Afkald fra Mads Rasmussen for arv efter far Rasmus Rasmussen i Brund og mor Mette Madsdatter til bror Rasmus Rasmussen sst. Sml. lbnr.476.

531 No.27. Horsens 5.11.1761.
Afkald fra Peder Rasmussen i Skjold for hustru Anne Rasmusdatter for arv efter far Rasmus Rasmussen og mor Mette Madsdatter i Brund til bror Rasmus Rasmussen sst. Sml. lbnr.476.

532 No.28. Stubberup 4.5.1774.
Afkald fra Christen Nielsen for fædrene og mødrene arv.

533 No.29. Horsens 13.9.1774.
Afkald fra Rasmus Jensen for hustru Karen Hansdatter for arv efter søster Kirsten Hansdatter i Ask, [skifte 7.12.1771 lbnr.495].

534 No.30. Brøndsted Mølle 28.9.1774.
Afkald fra Poul Andersen i Børkop for hustru Karen Sørensdatter, fra Laurids Jørgensen i Fredericia for hustru Mette Sørensdatter og fra Anne Sørensdatter i Velling for arv efter faster Kirsten Hansdatter i Ask, skifte 7.12.1771 lbnr.495.

535 No.31. Brund 24.8.1775.
Afkald fra Jørgen Rasmussen for arv efter far Rasmus Rasmussen og mor Mette Madsdatter til bror Rasmus Rasmussen i Brund, skifte 17.11.1758 lbnr.476.

536 No.32. Brund 24.8.1775.
Afkald fra Niels Rasmussen i Brund for arv efter far Rasmus Rasmussen og mor Mette Madsdatter til bror Rasmus Rasmussen i Brund. Sml. lbnr.476.

537 No.33. Tyregod Præstegård 16.4.1778.
Afkald fra Christen Jensen i Mattrup Ladegård for arv efter Peder Simonsen og hustru Anne Pedersdatter i Vinding, skifte 6.4.1778, lbnr.503. Arv til Peder Lauridsen i Vesterlunds 2 børn: Laurids og Anne Marie.

538 No.34. Hampen 17.4.1778.
Afkald fra Christen Jensen i Mattrup Ladegård for arv efter Anne Pedersdatter g.m. Peder Simonsen i Vinding, skifte 6.4.1778 lbnr.503. Arv efter moster til 1): Christen Thomsen i Hampens 3 børn: Thomas, Peder og Anne. FM: Christen Thomsen. 2): Anne Andersdatter g.m. Søren Nielsen i Vrads. 3): Mette Christensdatter g.m. Søren Andersen i Hampen.

539 No.35. Nørre Arreskov 17.4.1778.
Afkald fra Christen Jensen i Mattrup Ladegård for arv efter Anne Pedersdatter g.m. Peder Simonsen i Vinding, skifte 6.4.1778 lbnr.503. Arv til 1): Peder Poulsen i Bjørnskov. 2): Jeppe Poulsen i Drengsted i Døstrup sogn i Holstens barn Laurids. 3): Anne Poulsdatter i Ibsgaard. 4): Johanne Poulsdatter g.m. Anders Andersen i Store Hjøllund. 5): Kirsten Poulsdatter g.m. Søren Jørgensen i Nørre Arreskov.

540 No.36. Urlev 3.3.1784.
Afkald fra Laurids Jensen i Urlev for arv efter mor Else Mikkelsdatter sst, skifte 15.4.1766 lbnr.482 til far Jens Lauridsen sst.

541 No.37. Urlev 3.3.1784.
Afkald fra Niels Jensen i Urlev for arv efter mor Else Mikkelsdatter sst, skifte 15.4.1766 lbnr.482 til far Jens Lauridsen sst.

542 No.38. Urlev 3.3.1784.
Afkald fra Søren Hansen for arv efter søster Mette Hansdatter g.m. Jens Lauridsen i Urlev. Sml. lbnr.482.

543 No.39. Hedensted 31.3.1784.
Afkald fra 3 brødre Jens Rasmussen, Rasmus Rasmussen og Hans Rasmussen alle i Hedensted for arv efter far Rasmus Nielsen sst, skifte 1.6.1768 lbnr.487 til bror Søren Rasmussen sst.

544 No.40. Velgård 17.12.1785.
Afkald fra Iver Sørensen i Velgård for hustru Anne Marie Clausdatter for arv efter Claus Jensen i Vinding.

545 No.41. København 6.2.1787.
Afkald fra Peder Jørgensen for arv efter far Jørgen Bentsen i Dalsgård i Hvejsel sogn, skifte 16.6.1767 lbnr.486.

546 No.42. Gram 24.5.1788.
Afkald fra Mikkel Hansen for arv efter mor Karen Rasmusdatter i Gram, skifte 2.6.1772 lbnr.489 til far Hans Rasmussen sst.

547 No.43. Gram 24.5.1788.
Afkald fra Jens Hansen for arv efter mor Karen Rasmusdatter i Gram, skifte 2.6.1772 lbnr.489 til far Hans Rasmussen sst.

548 No.44. København 28.6.1788.
Afkald fra Eskild Rasmussen hos geheimeråd Rosenkrands i København for arv efter far Rasmus Pedersen i Vrigsted, skifte 15.10.1760 lbnr.475 og efter bror Peder Rasmussen til mor Øllegaard Hagensdatter og nu afdøde stedfar Mads Rasmussen Borup i Vrigsted.

Horsens Hospital
C 653-58
Skifteprotokol
1779-1815

549 Kirsten Jensdatter i Vinding. 2.7.1779, fol.1.
E: Søren Andersen. B: Jens 22 uger hos Peder Smed i Davding.

550 Niels Hansen i Løve. 25.9.1779, fol.2.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Pedersen sst. B: Anne 20, Maren 18, Mette Kirstine 15, Abelone 12, Hans 10, Karen 6. FM: farbror Anders Hansen i Revl i Vinderslev sogn, mosters mand Niels Andersen i Vinding.

551 Niels Mortensen i Løve. 30.11.1779, fol.4.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christian Andersen i Hestlund g.m. afdødes søster. B: Johanne 16 uger. FM: morbror Søren Sørensen sst, farfar Morten Mortensen sst.

552 Just Hansen i Ildved. 16.11.1781, fol.8.
E: Mette Cathrine Pedersdatter. LV: Frederik Christian Lang forvalter på Hvejselgård. B: Anne Cathrine 5, Christiane 1. FM: morbror Laurids Pedersen i Bjerlev.

553 Maren Jensdatter Sejt i Vinding. 24.3.1784, fol.11.
A: bror Peder Jensen i Løve, død. 5B: Christen Pedersen sst, død, var g.m. Mette Rasmusdatter. 2B: Peder 19, Mette Kirstine 17. FM: Jens Schandrup i Vinding, Jens Pedersen i Vinding, død. 1B: Peder 2, Hans Pedersen i Kragelund på Vinderslevgård gods, Anne Pedersdatter i Løve, Mette Pedersdatter sst. halvbror Mogens Jensen i Rolighed på Mattrup gods, halvbror Christen Jensen i Mattrup Ladegård, halvsøster Mette Marie Jensdatter, enke efter Palle Fischer i Vinding.

554 Jens Rasmussen skrædder i Gram. 6.5.1785, fol.12.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Rasmussen sst. B: Rasmus 2. FM: farbror Niels Rasmussen skoleholder i Overby i As sogn.

555 Mads Rasmussen [Borup] i Vrigsted. 17.1.1787, fol.13.
E: Øllegaard Hagensdatter. LV: Frands Olufsen i Neder Vrigsted på Barritskov gods. B: Rasmus 25, Maren 24, Peder 20, Mette Cathrine 15. FM: farbrødre Rasmus Rasmussen i Brund på Hospitalets gods og Niels Rasmussen i Glud på Boller gods. Sml. lbnr.548.

556 Niels Andersen i Vinding. 12.5.1787, fol.15. Bilag.
E: Ellen Rasmusdatter. LV: Laurids Rasmussen. B: Kirsten 18, Rasmus 13, Anders 11, Abelone 9. Første ægteskab med [Kirsten Sørensdatter, skifte 12.12.1766 lbnr.483]. B: Maren g.m. Jens Pedersen i Sejt, Anne g.m. Laurids Christensen i Vinding, Anne Marie. FM: morbror Søren Jensen i Sønder Vissing.

557 Barbara Andersdatter i Eriknauer. 19.6.1788, fol.17.
A: slegfredbarn med Niels Pedersen i Hatting Præstegård: Barbara 7 uger.

558 Mette Jensdatter ved Torsted kirke. 21.6.1790, fol.19.
E: Jens Nielsen. B: Niels 20, Jens 18, Jens 16, Dorthe 13, Peder 10, Marie 8, Laurids 3. FM: morfar Jens Pedersen i Hedensted.

559 Jens Nielsen i Torsted kirkehus. 17.12.1790, fol.21.
Enkemand. B: Niels 20, Jens 18, Jens 16, Dorthe Kirstine, Peder 10, Laurids 3. FM: Laurids Jensen i Torsted. Desuden nævnes afdødes bror Peder Nielsen i Hadstendal på Vilhelmsborg gods.

560 Maren Andersdatter i Eriknauer. 19.12.1791, fol.27.
E: Jens Pedersen. B: Christen 12, Maren 10. FM: mors søskendebarn Peder Pedersen i Remmerslund.

561 Terkild Pedersen ugift i Bottrup. 19.6.1792, fol.28.
A: bror Hans Pedersen i Hedensted på Hospitalets gods,
søster Mette Pedersdatter, død, første ægteskab med Laurids Madsen i Bjerre. 2B: Sidsel enke efter Anders Bødker i Merring, Anne Kirstine g.m. Søren Madsen murersvend i Horsens, andet ægteskab med Peder Haarup i Stubberup. 1B: Mette Kirstine g.m. Oluf Jensen i Sønder Bjerre på Boller gods.

562 Maren Thomasdatter i Ask. 11.4.1797, fol.32.
Enke efter [Hans Hansen sst, skifte 24.11.1778 lbnr.504]. B: Thomas, Hans, Karen g.m. Niels Sørensen Løjenkær, Mette, død. 1B: Anne Nielsdatter 10, Maren 27.

563 Ellen Marie Høg lem i Horsens Hospital. 2.4.1799, fol.36.
A: bror Niels Høg.

564 Rasmus Madsen Brund i Vrigsted. 19.5.1810, fol.43, 44.
E: Marie Mortensdatter. LV: Jens Mortensen i Hornsyld. B: Øllegaard 18, Johanne Marie 15, Anne 13, Mads 11, Morten 7, Eskild 5. FM: Morten Madsen skoleholder i Vrigsted.

565 Rasmus Rasmussen i Brund. 19.5.1810, fol.43, 44.
E: Karen Jørgensdatter. LV: pastor Sommerfeldt. B: Maren g.m. Niels Hansen i Brund, Anne Kirstine g.m. Hans Lauridsen i Bjerre, Mette g.m. Niels Hansen i Brund.

566 Maren Lauridsdatter i Eriknauer. 24.3.1815, fol.45.
E: Jens Pedersen. B: Laurids Christian 22, Karen Marie 16, Anne Marie 13. FM: morbror Mikkel Lauridsen i Ustrup.

Horsens Hospital
C 653-59
Dokumenter til Skifteprotokollen
1729-1787

567 Margrethe Nielsdatter i Hedensted. 8.9.1739.
E: Rasmus Nielsen. B: Anne Cathrine 9, Niels 7, Sidsel Marie nyfødt. FM: morfar Niels Pedersen i Brå.

568 Christen Lauridsen i Haustrup. 4.6.1740.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Niels Pedersen i Ørnsholt. B: Laurids 7, Johanne 2. FM: morbror Christen Lauridsen i Bøgvad. Afkald lbnr.522, 529.

569 Mette Lauridsdatter i Haustrup. 15.3.1743.
E: Jørgen Thomsen. Første ægteskab med [Christen Lauridsen sst, skifte 4.6.1740 lbnr.568]. B: Laurids 9, Johanne 4. FM: morbror Christen Lauridsen, der tjener i Hjelmdrup i Egtved sogn, Mads Jensen i Kovtrup. Afkald lbnr.522, 529.

570 Knud Jensen i Urlev. 21.4.1744.
E: Christence Sørensdatter. LV: Morten Pedersen Møller i Spettrup.
A: søster Maren Jensdatter g.m. Peder Mikkelsen i Bjerre, søster Karen Jensdatter g.m. Jørgen Lauridsen sst, søster Kirsten Jensdatter g.m. Niels Christensen i Brå. Enkens første ægteskab med [Hans Hermansen i Urlev, skifte 20.6.1724 lbnr.447]. Til stede enkens søn Herman Hansen.

571 Niels Rasmussen i Hedensted. 12.12.1744.
B: Rasmus sst, Mikkel i Hornumkær, Jens i Hedensted, Karen g.m. Anders Olufsen i Bredal, Sidsel, død, var g.m. Niels Sørensen Hjerrild i Belle. 10B: Søren 27, Anne Cathrine g.m. Jørgen Tønning i Hyrup, Anne g.m. Knud Pedersen i Engum, Maren g.m. Jens Andersen bødker i Assendrup, Mette 23, Bodil 21, Niels 17, Christian 15, Jens 13, Maren 11.

572 Jens Lauridsen og hustru [Maren Olufsdatter] i Hedensted. 26.1.1746.
Registrering for at sikre hans stedbørns arv efter far Peder Christoffersen sst. B: Oluf, Jacob, Anders, Bodil. FM: morbrødre Peder Olufsen i Gammelsole, Jens Olufsen i Solskov.

573 Anne Nielsdatter i Binderup. 6.8.1749.
Enke efter Hans Nielsen, [skifte 30.7.1731 lbnr.455]. B: Niels Hansen i Binderup Mølle på Lundbæk gods, Jens Hansen, død. 4B: Hans 11, Jens 9, Niels 7, Christen 5. FM: stedfar Christen Jensen i Binderup, Anne Hansdatter g.m. Morten Johansen i Nyrup på Restrup gods, Ida Hansdatter g.m. Mads Lauridsen i Valsted på Sebber Kloster gods. Sml. lbnr.471.

574 Christen Simonsen Ørting herredsskriver i Vinding. 12.9.1753.
E: Maren Pedersdatter. Uskiftet bo. Afkald lbnr.505, 506, 507.

575 Niels Knudsen i Vinding. 9.4.1756.
Enkemand. Arv i boet til steddatter Mette efter farbror.

576 [Johanne Knudsdatter] i Ildved. 13.4.1767.
E: Anders Villadsen. A: slegfredsøn sst.

577 Dorthe Sofie Jensdatter Heide i Skjold. 25.4.1768.
E: Christen Eliassen. B: Christian 3, Karen Marie 4 mdr. Første ægteskab med Peder Rasmussen Nørskov sst, [skifte 16.1.1762 lbnr.477]. B: Inger Marie 11, Lene 9, Peder Christian 6. FM: fars halvbror Peder Knudsen sst.

578 Niels Andersen i Vinding. 10.8.1772.
Enke og små børn.

579 Steffen Hansen i Vinding. 15.11.1779.
E: Maren Frandsdatter. LV: Niels Andersen sst. A: mor Maren Pedersdatter, bror Peder Hansen i Tyrsting, søster Sofie Hansdatter g.m. Jens Smed i Træden, søster Kirsten Hansdatter g.m. Poul Mouridsen i Vinding.

Klaks Mølle
Skifteprotokol
1776-1815
G 362-3

580 Anne Jacobsdatter i Flemming. 16.9.1776, side 1.
E: Anders Pedersen. B: Mette Kirstine g.m. Søren Knudsen i Eriknauer, Maren 20, Kirsten 16. FM: morbror Niels Jacobsen i Hvirring, farbror Terkild Pedersen i Flemming.

581 Mikkel Jensen i Hornborg. 31.7.1777, side 6.
E: Dorthe Jensdatter. LV: bror Jens Knudsen sst, Herluf Dalhof i Hvirring. A: på fædrene side: 1) halvsøskendebarn Peder Frandsen i Hornborg, 2) Søren Pedersen i Uldum, død. 3B: Niels i Vindelev, Mette på Øland, Karen i Uldum, på mødrene side: søskendebørn 1) Knud Jensen i Hornborg, 2) Mikkel Jensen i Flemming, død. 3B: Søren i Dallerup på Boller gods, Jacob, Karen g.m. Niels Jensen i Bøgballe, 3) Karen Jensdatter i Havrum enke efter Sejer Mikkelsen, 4) Mette Jensdatter, død, var g.m. afdøde Jørgen Fogh i Torp. 3B: Enevold sst, Maren g.m. Holger Albertsen sst, Karen g.m. Jesper [Nielsen] sst, 5) Knud Mortensen i Flemming, død, 7B: Peder, Mikkel, Christen, Laurids, alle sst, Abelone g.m. Jens Ottesen i Vrønding, Mette g.m. Rasmus Andersen i Flemming, Cathrine sst, 6) Mikkel Brixen i Hornborg, død. 5B: Jens sst, Søren sst, Thomas sst, Maren g.m. Henning Spormann skovfoged i Rask Skovhus, [Kirsten] g.m. Mikkel [Mortensen] Østergaard i Hornborg, 7) Jens Brixen snedker i Horsens, død, måske børn, 8) Karen Mortensdatter g.m. Peder Madsen i Hatting, 9) Anne Sørensdatter i Merring enke efter Jens Madsen, 10) Mette Jensdatter g.m. Hans [Jørgensen] skrædder i Hornborg, 11) Maren Jensdatter, død, var g.m. afdøde Jens Nielsen i Krollerup. 2B: Thomas Jensen, død, Niels Jensen i Havrum, død. 5B: Niels, Maren, Karen, Karen, Anne Kirstine. FM: stedfar Hans Sørensen sst, 12) Else Nielsdatter i Grejs, død. 1B.

582 Rasmus Andersen i Flemming. 23.2.1780, side 15.
E: Mette Knudsdatter. LV: bror Peder Knudsen sst. A: bror Christen Andersen i Kørup, søster Karen Andersdatter i Honum, halvsøster Anne Rasmusdatter, død. 1B: Rasmus Christensen i Kokborg på Rask Mark.

583 Terkild Pedersen i Flemming. 28.4.1784, side 22.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Knudsen den ældre sst. B: Mikkel 32, Mette Kirstine g.m. Søren Frandsen i Kørup, Peder 18, Søren 15. FM: mors halvbror Mikkel Christensen på Mariendal.

584 Else Pedersdatter i Flemming. 29.2.1788, side 25.
E: Peder Hansen. B: Peder 34, Anne Marie 26 g.m. Nikolaj Linsted smed i Horsens.

585 Niels Pedersen i Flemming. 23.5.1788, side 26.
E: Maren Sørensdatter. LV: Mikkel Terkildsen sst, Peder Knudsen sst. B: Inger 18. FM: farbror Peder Pedersen i Vintenskov.

586 Johanne Pedersdatter i Hornborg. 29.7.1789, side 33.
E: Christen Thomsen snedker. B: Peder 21, Thomas 18, Jens 16, Mette Cathrine 13. FM: farbror Hans Thomsen i Skyggerslund.

587 Christen Thomsen snedker i Hornborg. 9.5.1794, side 35.
E: Karen Pedersdatter. LV: morbror Terkild Jensen i Uldum, Jens Nielsen i Hornborg. Første ægteskab med Johanne Pedersdatter, skifte 29.7.1789 lbnr.586. B: Peder 26, Thomas 24, Jens 21, Mette Cathrine forlovet med Søren Jensen i Søby i Gylling sogn. FM: farbror Hans Thomsen i Skyggerslund.

588 Kirsten Nielsdatter i Flemming. 3.6.1795, side 39.
E: Simon Nielsen. B: Hans Henrik 17, Anne 14, Niels 12, Anne Elisabeth 8, Bodil 4. FM: morbror Jens Bie i Store Dalby.

589 Inger Marie [Nielsdatter] i Hornborg. 16.7.1798, side 44.
E: Knud Mortensen. B: Niels 40 i Flensborg, Morten 32, Jens 31, Mikkel 27 i Oens, Maren g.m. Christen Pedersen i Flensborg, Margrethe g.m. Christen Andersen sst, Sara 22. FM: farbror Hans Mortensen i Flemming.

590 Karen Pedersdatter i Flemming. 2.2.1802, side 47.
E: Simon Nielsen. B: Christen 5. FM: Jørgen Pedersen i Hornborg.

591 Niels Albertsen i Bøgballe. 23.6.1802, side 54.
E: Karen Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen sst. B: Maren 19, Niels 16, Voldborg 10, Karen 7, Albert 3. FM: farbror Christen Albertsen sst.

592 Sidsel Nielsdatter i Flemming. 26.11.1803, side 57, 69.
E: Simon Nielsen. A: bror Niels Bie i Hedensted, bror Søren Bie i Store Dalby, søster [Bodil Nielsdatter] g.m. Søren Møller i Gesager, søster [Mette Marie Nielsdatter] g.m. Søren Jacobsen i Lille Dalby, søster Mette, død. 2B: Susanne g.m. Jens Kromand i Hedensted, Anne. Første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, skifte 3.6.1795 lbnr.588], søster til afdøde. Arv til 4B.

593 Anne Nielsdatter i Flemming. 17.12.1803, side 64, 71.
E: Peder Pedersen. A: søster Karen, død, var g.m. Niels Mortensen sst. 5B: Morten 36, Niels 33 i Hvirring, Maren, død, var g.m. Iver Holm skoleholder i Viby ved Århus, Gyde g.m. Svend Jensen, Anne, halvbror Jens Nielsen i Eriknauer, død. 3B: Birthe 25, Maren 23, Niels 22. FM: stedfar Mikkel Rasmussen.

594 Mads Gustavsen i Flemming. 14.3.1815, side 73.
E: Marie Pedersdatter. LV: Peder Terkildsen sst. B: Else Marie 15, Karen 13. FM: Peder Jensen i Nim.

595 Simon Nielsen i Flemming. 31.7.1815, side 75.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Terkildsen sst, Niels Andersen i Kalhave. Første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, skifte 3.6.1795 lbnr.588]. B: Hans Henrik 39, Niels 32, Anne Elisabeth 28, Bodil 24. FM: morbrødre Niels Bie i Hedensted, Søren Bie i Dalby. Andet ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 2.2.1802 lbnr.590]. B: Christen 18. FM: Jørgen Pedersen i Hornborg. [Tredje ægteskab med Sidsel Nielsdatter, skifte 26.11.1803 lbnr.592. Ingen børn].

Rask gods
Skifteprotokol
1754-1839
G 363-2

596 Maren Pedersdatter i Boring. 4.9.1754, side 3.
E: Jens Sørensen. B: Søren 6, Peder 4. FM: morbror Terkild Pedersen i Flemming, mosters mand Knud Hansen sst.

597 Niels Thomsen i Kalhave. 17.10.1754, side 6.
B: afdød søn i Torp. Børn.

598 Gertrud Christensdatter i Tamdruplund. 18.11.1754, side 7.
E: Jens Enevoldsen. Første ægteskab med [Niels Pedersen], skifte 31.3.1753. B: Peder 11, Christen 8, Hans 3. FM: Peder Thomsen sst, fars halvbror Niels Jørgensen sst, morbrødre Peder Christensen i Hatting, Niels Christensen i Bottrup. Desuden nævnes afdødes mor Mette Nielsdatter.

599 Anne Cathrine Hansdatter i Over Kodallund. 20.3.1755, side 10.
E: Niels Jensen. B: Jens 22, Karen 14, Anne 12, Birthe 10, Hans 7, Florabelle 4. FM: mosters mand Christen Pedersen i Vrønding.

600 Niels Sørensen i Boring. 7.6.1755, side 14.
E: Navn mgl. A: Angives ikke.

601 Christen Mikkelsen i Hornborg. 21.7.1755, side 15.
E: Else Sørensdatter. LV: Hr. Holst i Hvirring. B: Mikkel 8, Søren 2, Anne Cathrine 2. FM: morbror Jens Sørensen i Hornborg. Første ægteskab med [Birthe Jensdatter, enke efter Søren Jensen sst]. B: Anne g.m. Terkild Pedersen i Flemming. Arv i boet efter ovennævnte Anne Christensdatters halvbror Søren Sørensen.

602 Jesper Jørgensen i Kalhave. 10.11.1755, side 21.
E: Anne Andersdatter. LV: Søren Andersen. Første ægteskab med [Maren Christensdatter]. B: Jørgen 23, Christen 21, Anne 15. FM: farbrødre Laurids Jørgensen, Laurids Lauridsen sst.

603 Mads Pedersen i Over Kodallund. 28.12.1755, side 24.
E: Karen Pedersdatter. LV: bror Rasmus Pedersen. B: Peder 14, Peder 12, Søren 8, Anne Cathrine 6, Rasmus 4, Else 2. FM: farbror Peder Pedersen i Uldum, søskendebarn Søren Rasmussen sst.

604 Mikkel Pedersen i Boring. 26.1.1756, side 28.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Nielsen Møller. B: Jens 5. FM: farbror Simon Pedersen i Amstrup, Christen Jørgensen i Boring. Første ægteskab med [Else Hansdatter], skifte 12.12.1740. B: Peder.

605 Anne Pedersdatter i Uldum. 2.8.1756, side 32.
E: Anders Hansen. B: Karen 24, Esther 23, Hans 18, Laurids 14. FM: morbror Søren Pedersen i Hvirring.

606 Cathrine Rademacher i Honum skole. 27.8.1756, side 35.
A: søster K. W. Hintze, enke efter Haasum.

607 Maren Olufsdatter i Uldum. 19.2.1757, side 36.
E: Rasmus Pedersen. B: Oluf 12, Peder 10, Johanne 7, Anders 5, Søren 3. FM: morbror Christen Olufsen i Uldum, mosters mand Anders Pedersen i Ulkær.

608 Jens Rasmussen møller i Rask Mølle. 7.5.1757, side 41.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Møller i Boring. B: [Kirsten] g.m. Henrik Bentsen i Havrum Mølle. Rask Mølle afstås til Henrik Bentsens stedsøn Niels Sørensen. Sml. lbnr.659.

609 Cathrine Henriksdatter i Hornborg. 16.5.1757, side 45.
E: Morten Pedersen murermester. B: Henrik 22, Maren 20.

610 Oluf Rasmussen i Honum. 21.9.1757, side 48.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: svoger Christen Rasmussen i Vrønding. B: Anne g.m. Oluf Rasmussen i Honum, Maren. FM: Thøger Rasmussen sst.

611 Kirsten Rasmusdatter i Korning. 1.3.1758, side 50.
E: Søren Thomsen. Af første ægteskab B: Peder Nielsen ladefoged på Testrup på Lolland. Til stede afdødes søsterdatter g.m. Søren Nielsen i Stouby, afdødes søsterdatter Anne Sørensdatter forlovet med Hans Olufsen i Gårslev.

612 Christen Hansen skovfoged i Honum Skovhus. 10.5.1758, side 55.
E: Karen Madsdatter. LV: Søren Vilstrup i Klaks Mølle. B: Henriette 17, Else 15, Hans 13, Anne 10, Karen 7, Cathrine 4. FM: farbror Bertel Hansen, farbrors søn Jens Sørensen i Hornborg.

613 Karen Pedersdatter i Uldum. 25.8.1758, side 60.
E: Mads Hansen. B: Marie Elisabeth 9, Mette 1. FM: morbrødre Christen Pedersen i Gammelsole, Albert Pedersen i Bøgballe.

614 Maren Mortensdatter i Boring. 11.10.1758, side 63.
E: Jens Sørensen. B: Søren 22 uger. FM: morbror Hans Mortensen, mors morbror Peder Pedersen i Kalhave, der er søn af afdødes oldemor [Maren Nielsdatter], enke efter Niels Nielsen. Afdødes øvrige søskende Peder Mortensen, Niels Mortensen, Karen Mortensdatter, Anne Mortensdatter. Sml. lbnr.636.

615 Mads Lauridsen i Honum. 16.10.1758, side 67.
E: [Else Jensdatter]. LV: Peder Bertelsen. B: Kirsten 18, Maren 16, Jens 9. FM: farbror Søren Lauridsen sst.

616 Peder Pedersen i Hornborg. 2.11.1759, side 71.
E: Else Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen. B: Christen, Peder. FM: farbror Jacob Pedersen i Vrønding, fasters mand Niels Brun i Kalhave. Enkens første ægteskab med Christen Mikkelsen, skifte 21.7.1755 lbnr.601. B: Mikkel. Af Christen Mikkelsens første ægteskab B: [Anne] g.m. Terkild Pedersen [i Flemming]. Sml. lbnr.641.

617 Hans Christensen ugift i Hornborg. 16.1.1760, side 74.
Søn af Christen [Hansen] skovfoged i [Honum Skovhus], skifte 10.5.1758 lbnr.612. A: mor [Karen Madsdatter] g.m. Jørgen Frandsen sst, ældste søster [Henriette] g.m. Mikkel Thomsen, øvrige søskende. FM: Jens Sørensen i Hornborg.

618 Birthe Rasmusdatter i Honum. 28.4.1760, side 75.
B: Søren Jensen, Rasmus Jensen, Johanne Jensdatter alle sst.

619 Maren Pedersdatter i Honum. 4.5.1760, side 76.
E: Peder Nielsen. B: Peder 3, Margrethe 1. FM: morbrødre Jørgen Pedersen i Boring, Niels Pedersen i Honum. Arv i boet til søn Jens Pedersen.

620 Maren Jensdatter i Boring. 8.6.1760, side 80.
E: Peder Rasmussen hyrde. B: Rasmus 10, Jens 6, Anne Cathrine 4, Laurids 3, Bodil 2.

621 Peder Pedersen i Uldum. 30.5.1760, side 82.
E: Bodil Mikkelsdatter. LV: Peder Pedersen Nyby. B: Maren g.m. Christen Brahe i Hesselballe, Anne g.m. Anders Christensen sst, Mikkel 21, Kirsten 19, Peder 15.

622 Peder Hansen i Hornborg. 2.1.1759, side 85.
E: Kirsten Sørensdatter. B: Else g.m. Mikkel Thorsen sst, Anne g.m. Peder Møller i Hvejsel, Søren 25, Niels 19, Anne Cathrine 14.

623 Maren Pedersdatter i Uldum. 30.12.1760, side 94.
E: Peder Jørgensen smed, der er rømt. B: Inger 10. FM: farbror Oluf Jørgensen skoleholder i Honum.

624 Jørgen Lauridsen i Uldum. 27.10.1760, side 96.
E: [Kirsten Jensdatter]. LV: Søren Jørgensen sst. B: Jens 16, Anne 9, Jesper 2. FM: farbror Laurids Lauridsen i Kalhave.

625 Christen Olufsen i Uldum. 27.10.1760, side 99.
E: Else Christensdatter. LV: Peder Eriksen i Tamdruplund. B: Jørgen 16, Johanne 12, Maren 8, Anne Marie 2. FM: fasters mand Anders Pedersen i Ulkær, fasters mand Niels Christensen i Åle, Rasmus Pedersen i Uldum var g.m. faster Maren Olufsdatter. Enkens første ægteskab med Jørgen Rasmussen sst. B: Rasmus.

626 Niels [Nielsen] Møller i Boring. 4.11.1760, side 103.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jørgen Pedersen sst. B: Jens, Niels, [Maren] g.m. Niels Jensen i Honum, [Anne] g.m. Jens Sørensen i Hornborg, [Anne] g.m. Jens Pedersen i Boring. Enkens første ægteskab med [Jens Jørgensen sst]. B: Jørgen sst, Hans sst, Maren g.m. Rasmus Thomsen sst. Sml. lbnr.661.

627 Søren Mikkelsen i Honum. 8.12.1760, side 108.
E: Bodil Thomasdatter. LV: bror Hans Thomsen på Bygholm. Af første ægteskab B: Hans. FM: farfar Mikkel Sørensen i Honum, farbrødre Mikkel Mikkelsen, Rasmus Mikkelsen, Peder Mikkelsen.

628 Thøger Rasmussen i Honum. 10.1.1761, side 114.
E: Kirsten Jensdatter. LV: bror Jørgen Jensen i Vinten. B: Karen 22, Gertrud 19, Birthe 16, Jens 12. FM: farbror Christen Rasmussen i Honum.

629 Peder Ravn i Boring. 12.2.1761, side 118.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Rasmus Thomsen sst. B: Margrethe Kirstine 31, Cathrine 28. FM: fasters mand Jens Nielsen i Hjortsvang, Rasmus Nielsen Ravn i Vrønding, afdødes svoger Hans Niemann degn i Uth.

630 Birthe Mikkelsdatter 19 år ugift i Kalhave. 18.8.1761, side 123.
A: mor [Mette Pedersdatter] g.m. Søren Christensen sst, brødre Peder Mikkelsen, Jens Mikkelsen, Christen Mikkelsen, skifte efter far [Mikkel Jensen Bisgaard] 28.2.1742, halvbrødre Mikkel Sørensen, Christen Sørensen, Jens Sørensen. Sml. lbnr.631.

631 Søren Christensen i Kalhave. 16.9.1761, side 124.
E: Mette Pedersdatter. LV: bror Niels Pedersen i Hansted. B: Mikkel 16, Christen 13, Jens 10. FM: farbror Christen Christensen i Boring, fasters mand Laurids Lauridsen i Kalhave. Enkens første ægteskab med [Mikkel Jensen Bisgaard sst], skifte 28.2.1742. Sml. lbnr.692. Skifte efter enkens datter Birthe Mikkelsdatter 18.8.1761 lbnr.630.

632 [Johanne Jensdatter] i Boring. 14.12.1761, side 130.
Enke efter Anders Kokborg. B: Mette Marie 12, Jens 9. FM: Rasmus Thomsen sst. Af mandens første ægteskab B: Niels Andersen Kokborg.

633 Kirsten Jensdatter i Hornborg. 10.10.1761, side 131.
Enke efter sergeant Otte Jensen, der rømte 1753 og anses for død. Hun døde 14.11.1758. B: [Maren] g.m. Peder Mikkelsen sst, Kirsten g.m. Mikkel Mikkelsen i Uldum, Jens, Dorthe 18, Christian 15.

634 Jørgen Christensen skrædder i Boring. 15.10.1761, side 132.
E: Mette Hansdatter. B: Anne 17, Hans 12. FM: farbror Niels Christensen, fars morbrødre Niels Jensen i Honum, Peder Jensen i Kodallund.

635 Søren Jensen i Honum. 19.2.1762, side 135.
E: Maren Eriksdatter. LV: bror Jens Eriksen i Boring. B: Erik 5, Jens 4, Mikkel 2. FM: farbror Rasmus Jensen i Honum.

636 Jens Sørensen i Boring. 2.3.1762, side 139.
E: Bodil Andersdatter. LV: Rasmus Thomsen sst. B: Maren 8 uger. Første ægteskab med Maren Mortensdatter, skifte 11.10.1758 lbnr.614. B: Søren 4. FM: farbror Niels Sørensen i Honum. Arv i boet efter [Karen Pedersdatter] skifte 20.6.1749, var g.m. Morten Hansen Fris [i Boring] til B: Karen, Anne, Peder 22, Niels 20.

637 Peder Pedersen Nyby i Uldum. 19.3.1762, side 143.
E: Elisabeth Sofie Jensdatter. LV: Søren Vilstrup i Klaks Mølle. B: Sidsel Cathrine g.m. Peder Pedersen i Kalhave, Jens 14. Af første ægteskab B: Thomas.

638 Maren Sørensdatter i Kalhave. 19.9.1762, side 147.
E: Laurids Jørgensen. B: [Maren], død, var g.m. Niels Christensen i Ulkær. 1B: Jeppe, Søren 23 der fæster, Mette 20, Jørgen 17. FM: farbror Laurids Lauridsen i Kalhave, morbror Peder Sørensen i Havrum.

639 Jørgen Sørensen i Boring. 7.1.1763, side 151.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: svoger Rasmus Jensen i Honum. B: Søren 7, Peder 4, Morten 1. FM: Jeppe Sørensen i Tyrsting.

640 Mette Pedersdatter i Kalhave. 21.3.1763, side 155.
E: Rasmus Pedersen. A: bror Anders Pedersen i Hornborg, søster Maren Pedersdatter g.m. Christen Rytter i Hvirring, søster Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Ovesen.

641 Peder Pedersen ugift i Hornborg. 16.5.1763, side 156.
Søn af Peder Pedersen, skifte 2.11.1759 lbnr.616. A: mor Else Sørensdatter g.m. Jens Mortensen, bror Christen Pedersen, halvbror Mikkel Christensen, halvbror Peder Jensen. FM: Niels Jensen Brun i Kalhave, afdødes farbror Jacob Pedersen i Vrønding. Arv i boet efter afdødes farbror Peder Steffensen i Havrum.

642 Jens Jensen i Uldum. 4.7.1763, side 158.
E: Abelone Mikkelsdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Else 28, Anne 26, Kirsten 23, Anne 18, Anne Marie 16, Jens 12, Poul 10. FM: farbror Anders Jensen sst.

643 Peder Jensen Nørbo i Uldum. 4.7.1763, side 160.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Søren Rasmussen sst. B: Kirsten 16, Johanne 13, Maren 10. FM: farbror Jens Jensen Nørbo sst.

644 Maren Markusdatter i Underup. 11.8.1763, side 161.
E: Hans Pedersen. B: Markus 17, Anne 14, Peder 6. FM: morbror Niels Markussen i Egebjerg, mors halvbror Søren Markussen sst.

645 Hans Sørensen ugift i Tamdruplund. 25.8.1762, side 168.
A: mor Cathrine Helvig Frederiksdatter g.m. Steffen Jensen i Østbirk, søster Maren Sørensdatter.

646 Kirsten Jensdatter i Neder Kodallund. 16.4.1764, side 180.
E: Iver Jensen. B: Margrethe 7, Jens 5, Birgitte 3, Kirsten 4 uger. FM: fasters mand Christen Knudsen bødker sst.

647 Niels Mogensen i Hornborg. 24.1.1753, side 184.
E: Else Hansdatter. LV: Mikkel Jensen sst. B: Maren 11. FM: farbror Peder Mogensen i Sindbjerglund. Desuden nævnes afdødes søskendebørn Jørgen Pedersen, Mads Pedersen.

648 Mikkel Jensen Brixen i Hornborg. 18.2.1754, side 188.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Christen Mikkelsen sst. B: Jens 15, Birgitte Kirstine 13, Søren 10, Thomas 8, Maren 4, Kirsten 1. FM: Knud Jensen sst, Mikkel Jensen sst, Knud Mortensen i Flemming.

649 Jens Thomsen i Honum. 26.4.1764, side 197.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Peder Nielsen sst, Jens Nielsen, der ægter. B: Thomas 8, Mikkel 5, Søren 3. FM: farbror Rasmus Thomsen i Boring.

650 Jacob Abrahamsen møller i Hornborg Mølle. 14.5.1764, side 205.
E: Mette Andersdatter. LV: Søren Lauridsen Hald i Lindved. B: Abraham 6. FM: farbror Jens Abrahamsen.

651 Hans Jensen i Hornborg. 26.6.1764, side 213.
E: Else Hansdatter. LV: Mikkel Jensen sst. A: bror Niels Jensen, søster Mette Jensdatter gift ved Flensborg, søster Karen Jensdatter i Holland, halvbror Laurids Terkildsen matros i Holsten, halvbror Jacob Jensen død sst, halvsøster Johanne Jensdatter. Enkens første ægteskab med [Niels Mogensen sst], skifte 24.1.1753 lbnr.647. B: Maren. FM: farbror Peder Mikkelsen i Sindbjerglund på Låge gods.

652 Anne Rasmusdatter i Honum. 10.7.1764, side 221.
E: Mikkel Sørensen skrædder. B: Sidsel Marie 6. Første ægteskab med Poul Steffensen i Træden. [Skifte Skanderborg Rytterdistrikt 25.9.1754] B: Maren 18, Steffen 16, Rasmus 14. FM: farbror Peder Steffensen i Tønning, morbror Christen Rasmussen i Træden. Skifte efter enkemanden første ægtefælle 11.10.1738. B: Mikkel i Uldum, Maren. Skifte efter enkemandens anden ægtefælle 8.3.1754. B: Christen, Johanne, Kirsten.

653 Karen Hansdatter i Hornborg. 6.8.1764, side 228.
E: Anders Pedersen. B: Terkild 12, Birgitte 8. FM: fars halvbror Jens Sørensen i Åstedbro. Første ægteskab med Terkild Eriksen. [Skifte 12.6.1745 på Låge gods]. B: Elisabeth 28, Kirsten 26, Karen 24. FM: morbror Mads Hansen i Uldum på Rask gods.

654 Else Hansdatter i Hornborg. 14.12.1764, side 235.
Enke efter [Hans Jensen sst, skifte 26.6.1764 lbnr.651]. [Første ægteskab med Niels Mogensen sst]. B: Maren 22 i Uldum. FM: farbror Peder Mogensen i Sindbjerglund på Låge gods. Afdødes LV: Mikkel Jensen i Hornborg på Agersbøl gods.

655 Jens Eriksen i Boring. 19.12.1764, side 241.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: Hans Hansen i Honum. B: Jens 5, Erik 2. FM: morbror Jeppe Jensen i Boring.

656 Niels Jensen i Honum. 11.4.1765, side 244.
E: Maren Nielsdatter. LV: Rasmus Thomsen i Boring. B: Birgitte 16, Margrethe Kirstine 14, Jens 11, Mikkel 9, Maren 7, Else 2. FM: Niels Sørensen i Honum. Første ægteskab med Margrethe Sørensdatter, skifte 12.9.1747. B: Jens 20, Søren 19.

657 Maren Nielsdatter i Underup. 3.6.1765, side 249.
E: Peder Jensen. A: bror Laurids Nielsen i Føvling, bror Jens Nielsen i Klovborg, søster Anne Nielsdatter forlovet med Hans i Bjerlev, søster [Ellen Nielsdatter], død, var g.m. Enevold Madsen i Åstrup. 1B: Anne Cathrine 8. FM: Just Pedersen i Underup.

658 Mads Hansen i Uldum. 26.12.1765, side 255.
E: Susanne Hansdatter. LV: Laurids Enevoldsen i Hesselballe. Første ægteskab med Karen Pedersdatter, skifte 25.8.1758 lbnr.613. B: Elisabeth 16. FM: Laurids Hansen i Uldum, morbror Albert Pedersen i Bøgballe.

659 Bertel Sørensen ugift i Havrum. 1.10.1766, side 261.
A: mor Kirsten Jensdatter g.m. Henrik Bentsen sst, søskende Niels Sørensen i Rask Mølle, Jens Sørensen kusk på Grundet, halvsøskende Bent Henriksen 25, Maren Henriksdatter 24, Anne Marie Henriksdatter 21, Kirsten Henriksdatter g.m. Søren Lauridsen i Kalhave, Søren Henriksen 14.

660 Niels Jensen i Over Kodallund. 4.2.1767, side 264.
E: Abelone Mortensdatter. LV: Iver Jensen i Neder Kodallund. Første ægteskab med [Anne Cathrine Hansdatter], skifte 20.3.1755 lbnr.599. B: Jens i Honum, Karen 26 forlovet med Niels Nielsen i Over Kodallund, Anne 23, Hans 18, Florabelle 12.

661 Jens Pedersen i Boring. 28.4.1767, side 271.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Sørensen i Hornborg. B: Kirsten 10, Niels 7, Peder 3, Jens 1. FM: farfar Peder Nielsen i Honum. Arv i boet efter enkens far Niels Møller skifte 4.11.1760 lbnr.626 til enkens mor Kirsten Hansdatter og enkens bror Niels Nielsen i Boring.

662 Terkild Clemensen i Hornborg. 8.7.1767, side 275.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Peder Hansen sst, Mikkel Jensen skoleholder sst. A: mor Maren Frandsdatter i Havbjerg, søskende Johannes Clemensen sst, Frands Clemensen i Ring, Birgitte Clemensdatter g.m. Oluf Mikkelsen i Hjortsvang, Elisabeth Clemensdatter g.m. Jens Sørensen Urskov i Tørring. Enkens første ægteskab med Mikkel Jensen [Brixen] i Hornborg, [skifte 18.2.1754 lbnr.648].

663 Kirsten Jacobsdatter i Boring. 5.8.1767, side 281.
E: Jørgen [Nielsen] Kalhave. B: Jens 12, Jacob 11, Niels 4.

664 Niels Sørensen møller i Rask Mølle. 23.12.1767, side 283.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Jensen Brun i Kalhave. B: Søren 7, Kirsten 5, Jens 2. FM: farbror Jens Sørensen i Hesselballe.

665 Mette Jensdatter i Uldum. 17.12.1767, side 286.
B: Mikkel Lauridsen 33 i Haderslev, Christen Lauridsen, død. 2B: Søren 10, Else Marie 8 hos mor Mette Nielsdatter g.m. Søren Pedersen i Nørre Vinding. FM: Christian Smed i Uldum, Jens Nørbo sst.

666 Maren Ottesdatter i Hornborg. 1.7.1768, side 289.
E: Peder Mikkelsen. B: Erik 17, Jens 14, Mette Kirstine 10, Mikkel 5, Otte Christian 2.

667 Maren Nielsdatter i Kalhave. 11.7.1768, side 293.
Enke efter Niels Nielsen. B: Niels Pedersen i Hansted 50, Peder Pedersen i Kalhave 48, Søren Pedersen i København 47, Mette Pedersdatter enke efter Søren Christensen i Kalhave, skifte 16.9.1761 lbnr.631, Karen Pedersdatter g.m. Morten Hansen [Fris] i Boring, begge døde, 6B: Hans 30 sst, Peder 27, Niels 25 sst, Karen 22 i København, Anne 20, Maren død, var g.m. Niels Jacobsen i Hvirring, 1B: Jacob 3, Anne Pedersdatter g.m. Mikkel Mortensen i Kalhave, Johanne Pedersdatter g.m. Niels Rasmussen i Havrum, Maren Pedersdatter g.m. Hans Pedersen i Hauge i [Langskov sogn].

668 Mogens Fogh maler i Hornborg. 31.8.1768, side 295.
E: Marie Cathrine. LV: Mikkel Thorsen sst. B: Mikkel 23, Hans Christian 20, Jens 20, Cathrine Marie 16. FM: Mikkel Jensen sst.

669 Søren Mikkelsen smed i Boring. 18.11.1768, side 301.
E: Bodil Jensdatter. B: Mette g.m. Mikkel Nielsen smed sst.

670 Maren Pedersdatter i Boring. 12.1.1768, side 304.
E: Jens Sørensen. Første ægteskab med Rasmus Karland. B: Peder 26 i Frankrig. Enkemandens første ægteskab med [Maren Pedersdatter], skifte 4.9.1754 lbnr.596. 2B: [Søren, Peder].

671 Dorthe Eriksdatter møllerenke i Hornborg. 16.1.1769, side 308.
[Enke efter Jens Jørgensen Møller sst]. B: [Kirsten Jensdatter, skifte 10.10.1761 lbnr.633] 5B: Jens Ottesen i Vrønding, Christian Ottesen i Tamdruplund, [Maren Ottesdatter], skifte 1.7.1768 lbnr.666, var gift med Peder Mikkelsen i Hornborg. 5B: Erik, Jens, Mette Kirstine, Mikkel, Otte Christian, [Kirsten Ottesdatter se lbnr.675] g.m. Mikkel Mikkelsen i Uldum, Dorthe Ottesdatter i Horsens. FM: Christen Christensen i Boring.

672 Anne Margrethe Terkildsdatter i Hornborg. 18.5.1769, side 313.
E: Niels Grølsted. B: Niels 13, Christen 8.

673 Niels Jensen Brixen i Havrum. 4.9.1769, side 317.
E: Birgitte Mortensdatter. LV: Morten Mikkelsen i Hornborg. B: Niels 18, Maren 16, Kirsten 8, Else 5, Anne Kirstine 1. FM: Jens Mortensen sst.

674 Maren Jensdatter i Boring. 10.4.1770, side 321.
E: Rasmus Thomsen. Første ægteskab med [Mikkel Pedersen sst, skifte 26.1.1756 lbnr.604]. B: Jens 18, dennes halvbror Peder Mikkelsen sst.

675 Kirsten Ottesdatter i Uldum. 7.5.1770, side 322.
E: Mikkel Mikkelsen skrædder. B: Mikkel 10, Johanne Kirstine 5.

676 Søren Andersen i Uldum. 17.8.1770, side 323.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Niels Hjort sst. B: Søren 16, Johanne 14, Anders 12, Hans 9, Karen 6. FM: Niels Andersen i Kalhave.

677 Rasmus Pedersen i Uldum. 18.6.1772, side 328.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Andersen i Kalhave. B: Johanne 22, Anders 14, Niels 12, Maren 10, Anne Margrethe 8, Karen 6, Peder 3, Anne Kirstine 6 uger. FM: farbror Niels Pedersen i Honum, Anders Pedersen i Ulkær. Første ægteskab med [Maren Olufsdatter], skifte 19.2.1757 lbnr.607. B: Oluf 26, Anders 18, Søren 17.

678 Mikkel Sørensen skrædder i Honum. 9.11.1770, side 334.
Enkemand efter [Anne Rasmusdatter], skifte 10.7.1764 lbnr.652. B: Søren, skifte 8.12.1760 lbnr.627. 1B: Hans, Peder i Hornborg, Rasmus i Uldum, Mikkel sst, Anne g.m. Jens Nielsen i Honum, Maren g.m. Anders Pedersen sst, Christen sst, Johanne g.m. Christen Christensen i Boring, Anne Kirstine, Sidsel Marie.

679 Karen Pedersdatter i Kalhave. 4.5.1771, side 336.
E: Knud Christensen. A: Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Mikkelsen i Ålstrup, Anne Pedersdatter g.m. Jeppe Rasmussen i Underup, Maren Pedersdatter g.m. Søren Hansen i Uldum.

680 Søren Jepsen smed i Hornborg. 28.7.1772, side 339.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jacob Henriksen smed sst. B: Anne 22, Maren 20.

681 Mette Olufsdatter i Uldum. 5.11.1772, side 342.
E: Laurids Hansen. B: Anne 18, Maren 13, Elisabeth 10, Hans 8, Mads 2.

682 Maren Pedersdatter i Uldum. 16.12.1772, side 345.
E: Søren Hansen. B: Hans 11, Mette 8, Karen 5, Maren 2.

683 Maren Andersdatter i Uldum. 27.8.1772, side 347.
E: Terkild Jensen. B: Maren 21, Karen 20, Anne 15, Jens 13, Anders 12, Mette 10, Christen 8, Johanne Kirstine 4.

684 Kirsten Jensdatter i Honum. 22.2.1773, side 353.
E: Niels Sørensen. Første ægteskab med [Thøger Rasmussen sst], skifte 10.1.1761 lbnr.628. B: Jens 24, Karen g.m. Jens Frandsen i Kørup, Birgitte, Gertrud. FM: Jørgen Jensen i Vinten.

685 Christen Rasmussen i Honum. 28.4.1773, side 357.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Rasmussen i Kørup. A: bror [Thøger Rasmussen i Honum, skifte 10.1.1761 lbnr.628]. B: Jens 25 sst, [Karen] g.m. Jens Frandsen i Kørup, [Birgitte] g.m. Christen Vingum, Gertrud. FM: Niels Sørensen i Honum.

686 Margrethe Kirstine Pedersdatter i Boring. 9.8.1773, side 359.
E: Peder Olufsen Ravn. B: Else 11, Peder 10, Kirsten 8, Oluf 3, Karen 18 uger.

687 Karen Hansdatter i Honum. 6.7.1773, side 364.
E: Christen Lauridsen hjulmand. B: Hans 8.

688 Hans Lauridsen i Hornborg. 29.12.1773, side 367.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Jens Mortensen Brun sst. B: Søren 2, Kirsten nyfødt. FM: Laurids Gregersen i Ulkær.

689 Sidsel Marie Andersdatter i Honum. 16.5.1774, side 372.
E: Christen Lauridsen hjulmand. B: Laurids nyfødt. [Enkemandens første ægteskab med Karen Hansdatter, skifte 6.7.1773 lbnr.687].

690 Kirsten Jensdatter i Uldum. 4.6.1774, side 375.
E: Rasmus Mikkelsen. Første ægteskab med [Jørgen Lauridsen sst, skifte 27.10.1760 lbnr.624]. B: Jens 32 sst, Anne 21, Jesper 16. FM: farbror Laurids Lauridsen i Kalhave.

691 Niels [Johansen] Spormann skovfoged i Rask Skovhus. 8.3.1774, side 380.
E: Anne Mikkelsdatter. B: Henning, Kirsten 22, Johan 19. FM: Jens Mortensen Brun i Hornborg.

692 Kirsten Jensdatter i Honum. 15.10.1774, side 386.
E: Peder Markussen. A: søskende: Iver Jensen i Kodallund, Marie Jensdatter g.m. Christen Bødker sst, Rasmus Jensen i Honum, Søren Jensen sst, [skifte 19.2.1762 lbnr.635]. 2B: Erik 19, Mikkel 15, Johanne Jensdatter g.m. Anders Pedersen i Hornborg, Mette Jensdatter, enke efter Jens Hansen Trane sst, Karen Jensdatter, død, var g.m. Frands Hansen. 1B: Jens 30, halvsøskende: [Maren Jensdatter, død, var g.m. Jørgen Pedersen i Boring. 1B:] Anne Margrethe [Jørgensdatter] g.m. Jeppe Jensen i Boring, Mikkel Jensen i Kalhave, død, 3B: Peder Bisgaard i København, Jens Bisgaard sst, Christen Bisgaard i Uldum, Anne Jensdatter, død, [var g.m. Søren Hansen] i Hornborg. 3B: Else g.m. Jens [Mortensen] Brun sst, Jens sst, Hans i Havrum.

693 Anne Jensdatter i Hornborg. 5.6.1776, side 389.
E: Rasmus Jørgensen smed. B: Inger Kirstine 9, Kirsten 7.

694 Niels Rasmussen i Havrum. 5.6.1776, side 393.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jens Mikkelsen skoleholder i Hornborg. B: Peder 29, Rasmus 25, Maren g.m. Jens Knudsen i Bøgballe, Maren 18.

695 Maren Knudsdatter i Over Kodallund. 6.6.1776, side 399.
E: Hans Jensen. B: Karen 11, Anne 7, Kirsten 4, Knud 6 mdr.

696 Peder Mikkelsen i Boring. 7.6.1776, side 403.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Jens 7, Mikkel 4. FM: Rasmus Thomsen sst. Enkens første ægteskab med [Jens Pedersen sst], skifte 28.4.1767 lbnr.661.

697 Anders Pedersen i Hornborg. 13.9.1776, side 408.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jens Skoleholder sst. B: Birgitte 21. FM: Jens Sørensen Bromand i Åstedbro.

698 Maren Frandsdatter i Boring. 11.12.1776, side 412.
E: Søren Knudsen. B: Frands 20, Karen 16, Mette 12. Enkemandens første ægteskab med [Karen Jensdatter], skifte 10.2.1749, [hendes første ægteskab med Frands Hansen]. B: Jens i Honum. Sml. lbnr.692.

699 Johanne Terkildsdatter i Honum. 13.1.1777, side 415.
E: Jens Olufsen hyrde. B: Jacob 28, Anders 23, Søren 13, Anne.

700 Rasmus Thomsen i Boring. 9.8.1776, side 416.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Christen Degn sst. A: bror Jørgen Thomsen i Kalhave, bror Jens Thomsen i Honum, [skifte 26.4.1764 lbnr.649]. 3B: Thomas 18, Mikkel 16, Søren 14. FM: Rasmus Mikkelsen i Uldum, søster [Maren Thomasdatter], død, var g.m. Knud Nielsen i Yding. 1B: Maren 12, bror [Christen Thomsen i Nim], død. 2B: Anne 18, Dorthe 16, søster Anne Thomasdatter 40 i København.

701 Karen Pedersdatter i Over Kodallund. 15.2.1777, side 420.
E: Jacob Nielsen. Første ægteskab med Mads Pedersen, skifte 28.12.1755 lbnr.603. B: Peder 35, Peder 33 i Honum, Søren 31, Anne Cathrine g.m. Anders Nielsen i Åle, Rasmus 28, Else g.m. Knud Christensen i Hvirring.

702 Rasmus Pedersen i Kokborghus. 14.6.1777, side 423.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Mikkel Sørensen i Hvirring. B: Peder 10, Jacob 6. FM: fars brorsøn Peder Madsen i Honum.

703 Maren Christensdatter i Hornborg. 14.6.1777, side 425.
E: Mikkel Christensen. B: Maren g.m. Jørgen Rasmussen i Boring.

704 Jørgen Offersen Højer og hustru Kirsten Nielsdatter i Kalhave. 26.3.1776, side 426.
B: Terkild, der fæster, Cathrine g.m. Niels Andersen sst, Kirsten, død, første ægteskab med [Hans Mortensen i Enner]. B: Jørgen 22, Kirsten 16, Anders 12, Morten 8. FM: farbror Anders Mortensen i Tamdruplund, andet ægteskab med Jens Eriksen i Enner. B: Cathrine 4, Erik 2. Kirsten Nielsdatters første ægteskab med [Terkild Andersen i Kalhave]. B: Anders sst, Niels i Bredal.

705 Peder Nielsen i Neder Kodallund. 27.10.1777, side 435.
E: Karen Christensdatter. LV: Christen Knudsen sst. B: Anne. FM: Jens Nielsen i Honum.

706 Niels Falksen snedker i Hornborg. 8.12.1777, side 436.
E: Kirsten Christensdatter. Han var gift to gange, men ingen levende børn nu.

707 Anne Andersdatter i Kalhave. 13.1.1778, side 437.
E: Knud Christensen. B: Terkild 6, Anders 3. Første ægteskab med Jørgen Nielsen i Nim. B: Jørgen 8. FM: morbrødre Niels Andersen i Gjedved, Niels Andersen i Tvingstrup.

708 Thomas Pedersen Nyby kromand i Uldum. 11.7.1777, side 439.
E: Birthe Jørgensdatter. LV: far Jørgen Jensen. B: Sidsel Sofie 11, Jørgen 4, Anne Elisabeth 3, Thomas Peder nyfødt. FM: fars søskendebarn på fars side Hans Thomsen Møller i Skyggerslund.

709 Maren Eriksdatter i Honum. 1.4.1778, side 443.
E: Hans Hansen. Første ægteskab med Søren Jensen, skifte 19.2.1762 lbnr.635. B: Erik 21, Mikkel 18. FM: farbror Rasmus Jensen sst.

710 Jacob Nielsen i Over Kodallund. 12.4.1778, side 446.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Knudsen i Neder Kodallund. B: Jacob nyfødt. FM: farbror Niels Nielsen i Over Kodallund. Første ægteskab med Karen Pedersdatter, skifte 15.2.1777 lbnr.701. Hendes første ægteskab med [Mads Pedersen, skifte 28.12.1755 lbnr.603]. Arv i boet til 4 sønner.

711 Niels Pedersen i Honum. 24.4.1778, side 449.
E: Sidsel Marie Pedersdatter. LV: far Peder Nielsen sst. B: Kirsten, Margrethe, Peder 13, Jens 4. FM: farbror Jørgen Pedersen i Boring, næstsøskendebarn Jens Frandsen i Honum.

712 Niels Sørensen i Honum. 29.4.1778, side 451.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Peder Nielsen sst. A: søster Mette Sørensdatter g.m. Søren Andersen i Trebjerg, brorsøn Søren Jensen 17. Første ægteskab med [Kirsten Jensdatter, skifte 22.2.1773 lbnr.684. Dennes første ægteskab med Thøger Rasmussen], skifte 10.1.1761 lbnr.628. Arv i boet til B: Jens, Gertrud.

713 Anne Margrethe Jørgensdatter i Boring. 2.2.1778, side 454.
E: Jeppe Jensen. B: Anne, Anne Margrethe. Første ægteskab med Hans Jensen sst. B: Maren, Jens 15. FM: farbror Jørgen Jensen sst.

714 Anne Nielsdatter i Hornborg. 13.5.1778, side 456.
E: Niels Steffensen. A: søster Margrethe Nielsdatter, enke efter Niels Sørensen i Vindelev, søster Maren Nielsdatter g.m. Peder Christoffersen i Nim, begge døde. B: Hans, Niels.

715 Søren Knudsen i Uldum. 21.12.1778, side 457.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Anders Mortensen sst. B: Jens i Honum.

716 Hans Nielsen møller i Rask Mølle. 13.10.1778, side 458.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Mikkel Thomsen i Hornborg. B: Niels 10, Anne 7. FM: fars halvbror Jens Henriksen i Uldum. Enkens første ægteskab med [Niels Sørensen møller i Rask Mølle], skifte 23.12.1767 lbnr.664. Arv i boet til B: Søren, Jens.

717 Mikkel Mikkelsen skrædder i Uldum. 29.3.1779, side 462.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Christen Bisgaard sst, Jens Jensen i Hvirring. B: Jens 5, Jørgen 2. Første ægteskab med [Kirsten Ottesdatter], skifte 7.5.1770 lbnr.675. B: Mikkel 19, Johanne Kirstine 12. FM: Peder Mikkelsen i Hornborg.

718 Niels Andersen Kokborg i Over Kodallund. 14.7.1779, side 465.
E: Ingeborg Christensdatter. LV: Rasmus Christensen sst. B: Mette Marie 8, Christen 5. FM: farbror Jens Andersen i Boring.

719 Morten Poulsen tjener på Rask. 15.9.1779, side 469.
A: halvbror Mikkel Poulsen 36 i Båstrup, søster Anne Poulsdatter 19. Arv efter mor Anne Mortensdatter i Båstrup skifte 20.4.1771, efter far Poul Mikkelsen i Båstrup skifte 27.7.1776 og efter bror Peder Poulsen.

720 Kirsten Madsdatter i Honum. 17.4.1780, side 477.
E: Jens Sørensen. B: Mads 10, Søren 6, Anne Margrethe 2.

721 Karen Mikkelsdatter i Kalhave. 24.10.1780, side 481.
E: Christen Jespersen. A: søskende Peder Mikkelsen, Morten Mikkelsen, Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Brixen, Kirsten Mikkelsdatter. FM: Niels Andersen, Hans Andersen.

722 Christen Christensen i Boring. 2.2.1781, side 491.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Hans Sørensen sst. B: Anne Elisabeth, Mette Sofie, Sidsel Marie, Maren, Marie Kirstine. FM: Laurids Lauridsen i Kalhave, Jørgen Jespersen sst.

723 Mette Jensdatter i Hornborg. 23.2.1781, side 503.
B: Jens Nielsen i Sæd ved Tønder, Jørgen Nielsen, død. 1B: Jørgen 10 i Horsens. FM: Jens Mikkelsen skoleholder i Hornborg, mors svoger Søren Jensen Fris sst.

724 Anne Pedersdatter i Enner. 20.8.1781, side 508.
E: David Jørgensen. [Første ægteskab med Kirsten Christensdatter]. B: Jørgen sst. Desuden nævnes afdødes søsters datter [Anne Kirstine Iversdatter] g.m. Hans Jensen i Over Kodallund.

725 Hans Pedersen Brixen i Hornborg. 30.8.1781, side 513.
E: Else Christensdatter. LV: Jørgen Frandsen sst. B: Anne Cathrine 11, Jette 8, Peder 6, Anne Marie 4, Christen 2, Hans nyfødt. FM: Knud Pedersen Brixen i Kalhave, Mikkel Pedersen i Vrønding.

726 Else Christensdatter i Uldum. 15.2.1782, side 523.
E: Terkild Pedersen. B: Christen 18. FM: Anders Pedersen. Første ægteskab med [Jørgen Rasmussen sst]. B: Rasmus sst. Andet ægteskab med Christen Olufsen [skifte 27.10.1760, lbnr.625]. B: Jørgen, Johanne g.m. Hans Pedersen i Sindbjerglund, Maren g.m. Christen Jensen i Hesselballe, Anne Marie 24.

727 Jørgen Hansen i Uldum. 1.12.1781, side 533.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Mikkelsen sst. B: Hans 8, Peder 2, Jørgen nyfødt. FM: Søren Hansen sst.

728 Maren Pedersdatter i Uldum. 24.10.1782, side 539.
E: Laurids Findsen. A: brorsøn Peder Thomsen i Bjerlev, søsterbørn Peder Jørgensen i Ølholm, Søren Jørgensen i Bjerlev, Karen Jørgensdatter g.m. Jens Jensen i Ring ved Viborg.

729 Kirsten Pedersdatter i Boring. 17.10.1782, side 544.
E: Christen Nielsen. A: søsterbørn Peder Nielsen, Maren Nielsdatter begge født i Rye, brorbørn Peder Pedersen, Christen Pedersen, Steffen Pedersen, Knud Pedersen, Niels Pedersen alle i Rye. Arv i boet efter Mikkel Pedersen, skifte 26.1.1756 lbnr.604 og hustru Maren Jensdatter, skifte 10.4.1770 lbnr.674.til søn Jens.

730 Christen Lund i Honum. 22.1.1783, side 552.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: Peder Madsen sst. B: Peder, Jørgen, Søren, rømt, Margrethe, Sidsel, Karen, død, var g.m. Søren Pedersen i Nim. 2B: Elisabeth, Maren. FM: Anders Lund i Honum.

731 Jacob [Ulriksen] libellesmed i Hornborg. 18.2.1783, side 555.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Mikkelsen skoleholder sst. B: Ellen 10, Søren 6, Mette 3. FM: Peder Mikkelsen sst.

732 Jørgen Nielsen i Kalhave. 19.2.1783, side 560.
E: Anne Christensdatter. LV: Morten Albertsen sst. B: Jens 28, Jacob 25, Niels 17, Kirsten 15, Maren 8, Jens Christian 5. FM: Niels Andersen sst.

733 Karen Madsdatter i Hornborg. 5.7.1783, side 563.
E: Jørgen Frandsen. [Første ægteskab med Christen Hansen skovfoged i Honum Skovhus, skifte 10.5.1758 lbnr.612]. B: Henriette, død, var g.m. Mikkel Thomsen sst. 1B: Thomas, Else g.m. Erik Pedersen i Hornborg, Anne g.m. Thomas Lundum sst, Karen, Cathrine g.m. Bertel Pedersen i Kalhave. FM: Knud Pedersen Brixen sst, Niels Pedersen i Hornborg.

734 Karen Rasmusdatter i Kodallund. 1.9.1783, side 570.
E: Rasmus Christensen. A: søskende Kirsten Rasmusdatter, Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Nielsen i Kattrup, halvsøskende Niels Jensen sst, Anne Sofie Jensdatter i Brigsted, Else Pedersdatter. FM: far Peder Adsersen i Kattrup.

735 Maren Nielsdatter i Kalhave. 13.10.1783, side 574.
E: Christen Jespersen. B: Jesper 1. FM: mors stedfar Hans Sørensen i Havrum.

736 Peder Nielsen i Honum. 3.3.1784, side 581.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Jens Pedersen i Boring, død. 4B: Kirsten g.m. Jeppe Jensen sst, Niels, Peder, Jens, Marie Pedersdatter g.m. Søren Nielsen i Honum, Christen Pedersen 15.

737 Johanne Pedersdatter i Honum. 6.3.1784, side 587.
E: Rasmus Jensen. B: Jens 32, Birthe g.m. Hans Hansen sst, Anne, Karen, Kirsten, Peder 18, Søren 16. FM: Terkild Pedersen i Uldum.

738 Johanne Mikkelsdatter i Boring. 20.3.1784, side 592.
E: Terkild Lauridsen. Første ægteskab med [Christen Christensen sst], skifte 2.2.1781 lbnr.722. B: Anne Elisabeth, Mette Sofie, Sidsel Marie, Maren, Marie Kirstine. FM: Peder Mikkelsen i Hornborg, Rasmus Mikkelsen i Uldum.

739 Niels Pedersen Vingum smed i Kalhave. 25.6.1784, side 602.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Andersen sst. A: søns børn Hans Henrik Pedersen i Nebel, Niels Pedersen i Vinten, Johanne enke efter Jørgen Nielsen sadelmager i Hornborg, datters børn Søren Jacobsen smed i Vinten, Iver Jacobsen.

740 Anne Nielsdatter i Over Kodallund. 17.8.1784, side 606.
E: Jens Christensen. B: Karen 5. FM: morbror Søren Nielsen i Molger. Arv i boet efter [Mads Pedersen i Over Kodallund], skifte 28.12.1755 lbnr.603 til Rasmus Madsen i Honum, Peder Madsen sst. Sml. lbnr.710.

741 Kirsten Andersdatter i Kalhave. 26.10.1784, side 612.
E: Peder [Mikkelsen] Bisgaard. B: Mette 11. FM: morfar Anders Terkildsen sst.

742 Jørgen Jensen i Boring. 29.1.1785, side 621.
E: Mette Hansdatter. LV: Laurids Frandsen sst. A: bror Hans Jensen, død, se lbnr.713. 2B: Jens, Maren, søster Maren Jensdatter sst, [skifte 10.4.1770 lbnr.674]. B: Jens Mikkelsen, halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Søren Lund i Honum, halvsøster Anne Nielsdatter g.m. Jens Sørensen i Hornborg, halvsøster Anne Nielsdatter g.m. Hans Sørensen i Boring, halvbror Jens Nielsen sst, halvbror Niels Møller sst. Arv i boet efter Jørgen Christensen skrædder sst, skifte 15.10.1761 lbnr.634 til B: Hans og Anne g.m. Jens Frandsen i Honum.

743 Niels Jensen Brun i Kalhave. 26.8.1785, side 625.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Christensen sst. ved svigerfar Terkild Jørgensen. A: søsterbørn Jens Nielsen Brun i Enner, Anne Margrethe Nielsdatter sst, søster [Anne Jensdatter, død, var g.m. Anders Lauridsen i Eriknaur]. 1B: Laurids sst, søster [Margrethe Jensdatter, død, var g.m. Jacob Jacobsn i kalhave]. 2B: Anne Jacobsdatter, død, var g.m. Christen Jensen i Kalhave. 3B: Jens, Mads, Karen. FM: stedfar Knud Brixen sst, Maren Jacobsdatter, skifte Låge gods 27.9.1752, var g.m. Albert Pedersen i Bøgballe. B: Niels sst. på Klaks Mølle gods.

744 Knud Olufsen i Honum. 6.12.1785, side 635.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Christensen i Neder Kodallund. B: Oluf 14, Anne 11, Christen 10, Søren 6. FM: Niels Bertelsen i Honum.

745 Anne Marie Thomasdatter i Uldum. 8.5.1786, side 638.
E: Terkild Jensen. B: Niels 6. FM: morbror Thomas Mortensen Lundum i Hornborg.

746 Peder Olufsen i Boring. 26.6.1786, side 648.
E: Marie Knudsdatter. LV: bror Peder Knudsen i Flemming. B: Margrethe Kirstine, Anne Margrethe, Knud 6, Terkild 3. FM: farbrødre Peder Olufsen i Vrønding, Albert Olufsen sst. Første ægteskab med Margrethe Kirstine Pedersdatter, skifte 9.8.1773 lbnr.686. B: Else, Peder 23, Kirsten, Oluf 15, Karen.

747 Peder Bertelsen i Honum. 12.1.1787, side 664.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Bertel i Kalhave, Jens, Morten, Mikkel. Første ægteskab med Maren Steffensdatter, skifte 27.1.1745. B: Mette. FM: farbror Niels Bertelsen.

748 Niels Nielsen Brixen ugift i Havrum. 18.2.1787, side 669.
A: mor Birgitte Mortensdatter g.m. Hans Sørensen sst, far Niels Jensen Brixen [skifte 4.9.1769 lbnr.673], søster Maren Nielsdatter, [skifte 13.10.1783 lbnr.735], var g.m. Christen Jespersen i Kalhave. 1B: Jesper 5, søster Karen Nielsdatter g.m. Terkild Lauridsen i Boring, søster Karen Nielsdatter, søster Anne Kirstine Nielsdatter, halvbror Niels Hansen 12. FM: Jens Mortensen Brun i Hornborg.

749 Peder Mikkelsen i Hornborg. 26.11.1787, side 676.
E: Mette Sejersdatter. LV: Jens Sørensen i Hesselballe. B: Maren, Johanne Cathrine, Sejer, Karen. FM: morbror Mikkel Sejersen i Havrum. Første ægteskab med Maren Ottesdatter, skifte 1.7.1768 lbnr.666. B: Erik, Jens, Mikkel, Mette Kirstine, Otte. FM: farbror Rasmus Mikkelsen i Uldum. Arv i boet efter Dorthe Eriksdatter møllerenke i Hornborg, skifte 16.1.1769 lbnr.671.

750 Karen Hansdatter i Uldum. 21.2.1788, side 683.
B: Kirsten Sørensdatter 19, Maren Jensdatter 13. FM: Christian Smed sst, Rasmus Mikkelsen sst.

751 Else Jensdatter i Honum. 16.2.1788, side 687.
E: Peder [Jensen] Fyn. B: Anne 25. FM: Søren Lund sst. Første ægteskab med [Mads Lauridsen sst, skifte 16.10.1758 lbnr.615]. B: Jens i Uldum, Maren enke efter Hans Andersen tjenestekarl i Fredericia.

752 Anne Cathrine Pedersdatter i Honum. 7.5.1788, side 690.
E: Jørgen Henriksen. B: Anne Margrethe 11, Peder 9. FM: Jens Nielsen sst.

753 Niels Henriksen i Honum. 21.2.1788, side 694.
E: Kirsten Frandsdatter. LV: Christen Frandsen i Hornborg. A: bror Jens Henriksen i Uldum, søster Anne Henriksdatter i Slelde, søster Maren Henriksdatter, død, var g.m. Hans Svendsen i Flensborg. 3B, halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Hans Plet i Flensborg, halvbror Mikkel Nielsen, halvbror Hans Nielsen i Rask Mølle, [skifte 13.10.1778 lbnr.716]. 1B: Niels.

754 Jens Mikkelsen Brixen i Hornborg. 14.4.1788, side 698.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Jørgen Jespersen i Kalhave. B: Mikkel 13. FM: Mikkel Mortensen Østergaard i Hornborg.

755 Niels Steffensen i Hornborg. 7.4.1788, side 705.
E: Marie Christensdatter. LV: Mikkel Østergaard sst. A: halvbror Terkild Jensen i Uldum, halvbrordatter Anne Marie Eriksdatter g.m. Hans [Pedersen] i Sindbjerglund, halvbrordatter Karen Jensdatter, død, var g.m. Peder Frandsen i Hornborg. 3B: Frands, Johanne Marie, Karen.

756 Thomas Brixen i Hornborg. 2.5.1788, side 710.
E: Abelone Pedersdatter. LV: Mads Pedersen i Hatting. B: Birthe Kirstine 9, Anne Cathrine 6, Bodil Cathrine 4, Karen 1. FM: Mikkel Østergaard i Hornborg, Jens Andersen Østergaard sst.

757 Christen Jespersen i Kalhave. 27.4.1788, side 718.
E: Anne Jensdatter. LV: far Jens Sørensen i Hornborg. B: Cathrine Marie 3, Jens 23 uger. FM: farbror Jørgen Jespersen i Kalhave. Andet ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte 13.10.1783 lbnr.735. B: Jesper 5. FM: morfar Hans Sørensen i Havrum. Arv i boet efter ovennævnte Maren Nielsdatters bror Niels Nielsen [Brixen] sst, skifte 18.2.1787 lbnr.748.

758 Anne Nielsdatter i Hornborg. 8.3.1788, side 726.
E: Jens Sørensen. B: Jens 31, Anne 28 g.m. Christen Jespersen i Kalhave, [skifte 27.4.1788 lbnr.757], nu forlovet med Rasmus Hansen i Oens, der fæster, Niels 24, Kirsten 22 g.m. Peder Jensen Brun i Hornborg.

759 Else Christensdatter i Hornborg. 25.4.1788, side 734.
Enke efter Hans Pedersen Brixen, skifte 30.8.1781 lbnr.725. B: Anne Cathrine 18 g.m. Jørgen Christensen, Henriette 15, Peder 13, Anne Marie 11, Christen 9, Hans 8. FM: farbror Mikkel Brixen i Vrønding, farbror Knud Pedersen Brixen i Kalhave, Thomas Mortensen Lundum i Hornborg.

760 Henning [Nielsen] Spormann skovfoged og hustru Maren Mikkelsdatter i Rask Skovhus. 20.3.1788, side 744, 777.
B: Marie Kirstine 11, Helene Laurentse 9, Mikkel 1. FM: morbror Søren Brixen i Hornborg, farbror Johannes Spormann sst, Hans Thomsen i Skyggerslund, Mikkel Mortensen i Hornborg.

761 Johanne Poulsdatter i Uldum. 22.7.1788, side 761.
E: Hans Sørensen. B: Søren 36, Poul 30, Mourids 27, Christen 22.

762 Christen Sørensen i Kodallund. 29.3.1788, side 767.
E: Bodil Knudsdatter. LV: Søren Madsen i Neder Kodallund. B: Anne 6, Maren 4. FM: farbror Laurids Sørensen i Honum.

763 Johanne Jensdatter i Hornborg. 28.11.1788, side 772.
E: Søren [Jensen] Fris. A: søskende Iver Jensen i Kodallund, Marie Jensdatter g.m. Christen Knudsen i Neder Kodallund, Rasmus Jensen i Honum, Søren Jensen i Honum, [skifte 19.2.1762 lbnr.635]. 2B: Erik, Mikkel, Mette Jensdatter, [skifte 23.2.1782 lbnr.723]. 1B: Jens Nielsen i Sæd ved Tønder. Sml. lbnr.692.

764 Jens Mikkelsen Bisgaard i Rask Mølle. 20.5.1789, side 789.
E: Anne Madsdatter. LV: Erik Andersen i Kalhave. A: søskende Christen Mikkelsen Bisgaard i Uldum, Peder Mikkelsen Bisgaard i Kalhave, halvsøskende Jens Sørensen Bisgaard i Hornborg, Mikkel Sørensen Bisgaard i Kalhave. Sml. lbnr.631.

765 Jens Nielsen i Honum. 10.8.1789, side 798.
E: Karen Nielsdatter. LV: Christen Mikkelsen sst. B: Mette 13, Margrethe 9, Anne 2. FM: Søren Nielsen sst.

766 Søren Knudsen i Boring. 10.2.1790, side 802.
E: Maren Jensdatter. LV: Jeppe Jensen sst. [Første ægteskab med Karen Jensdatter, skifte 10.2.1749]. Andet ægteskab med Maren Frandsdatter, [skifte 11.12.1776 lbnr.698]. B: Frands sst, Karen g.m. Niels Rasmussen i Boring, nu i Honum, Mette g.m. Peder Jensen i Boring.

767 Jens Pedersen Richter i Boring. 10.2.1790, side 809.
E: Maren Christensdatter. LV: Jeppe Jensen sst. B: Anne. FM: Laurids Frandsen sst.

768 Maren Jepsdatter i Kalhave. 29.4.1790, side 816.
E: Niels Mortensen. B: Anne Kirstine 3, Karen 3. FM: Christen Christensen sst, Christen Jepsen i Engum på Tirsbæk gods. Afdøde kom fra Assendrup i Engum sogn på Tirsbæk gods.

769 Karen Jensdatter i Havrum. 29.10.1790, side 826.
E: Niels Mikkelsen. B: Christian Carl Emanuel 11, Mikkel 7. FM: Henrik Jensen i Ørridslev på Serridslevgård gods.

770 Mette Sørensdatter i Boring. 26.1.1791, side 834.
E: Peder Jensen. B: Søren 1. FM: Frands Sørensen sst.

771 Terkild Pedersen i Uldum. 6.7.1791, side 841, 850, 864.
E: Karen Sørensdatter. LV: Christian Rudolf Olufsen sst. B: Peder 9, Else 6, Søren 4, Jørgen 1. FM: morfar Søren Rasmussen sst, mosters mand Niels Knudsen i Boring. Første ægteskab med Else Christensdatter, [skifte 15.2.1782 lbnr.726]. B: Christen.

772 Maren Nielsdatter i Honum. 13.9.1791, side 847, 853, 857.
E: Søren Nielsen Lund. B: Niels 24. Første ægteskab med Niels Jensen i Honum, [skifte 11.4.1765 lbnr.656]. B: Birthe g.m. Peder Lund sst, Margrethe Kirstine 30, Jens sst, Mikkel. FM: morbror Jens Nielsen i Boring.

773 Anne Marie Sørensdatter i Uldum. 4.1.1792, side 856, 858, 863, 865, 876.
E: Rasmus Jørgensen. Første ægteskab med Søren Andersen sst, [skifte 17.8.1770 lbnr.676]. B: Søren, Hans, Johanne g.m. Clemen Thomsen i Eriknauer, Karen 24.

774 Hans Mortensen i Boring. 9.2.1792, side 860, 873, 878, 884.
E: Bodil Andersdatter. LV: Christen Nielsen sst. B: Jens, Karen g.m. Mads Sørensen spækhøker i København, Karen 24, Morten 20, Anders 18. FM: farbror Niels Mortensen i Kalhave.

775 Mette Sørensdatter i Honum. 14.2.1792, side 866.
E: Mikkel Mikkelsen skrædder. B: Mikkel 5 uger. FM: Søren Hansen i Uldum.

776 Kirsten Nielsdatter i Havrum. 16.2.1792, side 868.
E: Niels Mikkelsen. B: Karen 6 uger. FM: morbror Jens Nielsen i Hornborg, mors farbror Bent Henriksen i Havrum.

777 Søren Lauridsen i Kalhave. 26.3.1792, side 871, 880.
E: Kirsten Henriksdatter. LV: bror Jens Sørensen i Hesselballe. B: Maren 21, Laurids 18. FM: farbror Jørgen Lauridsen i Hornborg.

778 Rasmus Christensen i Kokborg. 11.4.1792, side 882, 890, 896.
E: Else Cathrine Pedersdatter. LV: Niels Ovesen i Hvirring. Af arvinger angives A:
0) [farfar Søren Rasmussen, død 1693 i Honum].
[Farfars første ægteskab med Anne Jensdatter, død 1697]. B:
1) fars halvbror [Jens Sørensen i Honum], død. 2B:
a Rasmus Jensen i Honum
b Iver Jensen i Åle
[Farfars andet ægteskab med Karen Thomasdatter, død 1681].
[Farfars tredje ægteskab med Anne Christensdatter, død 1742]. B:
2) [forældre Christen Sørensen og Anne Rasmusdatter i Honum]
3) farbror Mikkel Sørensen, skrædder [i Honum], [skifte Rask gods 9.11.1770 lbnr.678].
[Første ægteskab med Johanne Pedersdatter, skifte 11.10.1738]. B:
a Peder Mikkelsen i Hornborg, [skifte 26.11.1787 lbnr.749]
b Rasmus [Mikkelsen], skrædder i Uldum
c Mikkel Mikkelsen, skrædder i Uldum, [skifte 29.3.1779 lbnr.717]. 4B:
1 Mikkel Mikkelsen i Honum
2 Johanne Mikkelsdatter i Honum
3 Jens Mikkelsen i Flemming
4 Jørgen Mikkelsen i Horsens
d Maren Mikkelsdatter g.m. Anders Pedersen i Honum.
[Andet ægteskab, skifte 8.3.1754]. B:
e Johanne Mikkelsdatter, [skifte 20.3.1784 lbnr.738]
f Christen Mikkelsen i Honum
g Kirsten Mikkelsdatter g.m. Peder Nielsen i Honum
[Tredje ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 10.7.1764 lbnr.652].
4) mors halvsøster [Karen Andersdatter] g.m. Niels Sørensen Lund i Honum. B:
a Søren [Nielsen Lund] i Honum
b Anders [Nielsen] Lund sst.

779 Niels Jørgensen i Uldum. 26.5.1792, side 885, 892.
E: Karen Sørensdatter. LV: far Søren Rasmussen sst. A: far Jørgen Thomsen i Bøgballe, søskende Thomas Jørgensen sst, Peder Jørgensen sst.

780 Kirsten Nielsdatter i Neder Kodallund. 5.6.1792, side 887, 891, 897.
E: Søren Christensen. B: Anne Magdalene Kirstine 9, Christen 8, Niels 5. FM: Hans Nielsen i Gribstrup.

781 Jeppe Jensen ugift i Kalhave. 6.6.1792, side 889, 893.
A: halvsøskende: Jens Jepsen i Ølholm, Christen Jepsen, død. 2B: Jeppe, Enevold. FM: Anders Mortensen i Uldum, Karen Jepsdatter g.m. Anders Madsen i Hørup på Lerbæk gods, Anne Cathrine Jepsdatter 13. FM: stedfar Christen Jensen Krag i Hesselballe.

782 Anne Marie Sørensdatter i Havrum. 23.1.1793, side 898.
E: Thomas Nielsen. B: Karen 1. FM: morbror Niels Sørensen i Hansted. Desuden nævnes enkemandens far Niels Nielsen og enkemandens bror Niels Nielsen i Grejs sogn.

783 Peder Nielsen i Havrum. 10.1.1794, side 904, 912.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Peder Mikkelsen i Kalhave. B: Anne Marie 10, Niels 5, Johanne Cathrine 2. FM: fasters mand Peder Knudsen i Bøgballe. Aftægt til afdødes mor Johanne Pedersdatter, enke efter Niels Rasmussen sst, [skifte 5.6.1776 lbnr.694].

784 Mette Pedersdatter i Kalhave. 24.1.1794, side 908.
E: Terkild Nielsen Bisgaard. B: Kirsten 2. FM: morfar Peder Mikkelsen sst, mors morbror Søren Andersen sst.

785 Karen Christensdatter i Boring. 4.2.1794, side 911.
E: Peder Jensen. B: Johanne 18, Maren 15, Jens 12, Terkild 8. FM: Søren Jensen i Uldum.

786 Marie Kirstine Christensdatter ugift i Boring. 16.4.1794, side 914.
A: søskende: Anne Elisabeth Christensdatter g.m. Thor Mikkelsen i Hornborg, Mette Sofie Christensdatter g.m. Jens Pedersen i Boring, Sidsel Marie Christensdatter 20, Maren Christensdatter 18. FM: Jørgen Jespersen, Laurids Lauridsen i Kalhave. Skifte efter afdødes far Christen Christensen i Boring 2.2.1781 lbnr.722, skifte efter afdødes mor Johanne Mikkelsdatter sst. 20.3.1784 lbnr.738. Afdødes stedfar Terkild Lauridsen sst.

787 Anne Jørgensdatter i Uldum. 30.5.1794, side 916, 919.
E: Jeppe Hansen. B: Johannes Christian på Føhr.

788 Jørgen Thomsen i Kalhave. 15.8.1794, side 918.
E: Birthe Jensdatter. LV: Niels Andersen sst. B: Jens 15, Thomas 12, Anne Cathrine 10, Christen 7. Karen 1. FM: Niels Mortensen sst.

789 Christen Sørensen i Hornborg. 25.8.1794, side 920, 940, 941, 946.
E: Marie Christensdatter. LV: Jens Andersen sst. A: mor Kirsten Sørensdatter, enke efter Søren Christensen i Nyborg i Langskov sogn, skifte Låge gods 4.2.1763, søskende: Anne Sørensdatter g.m. Peder Kjær i Hornborg, Mette Sørensdatter. FM: Søren Lauridsen sst, Søren Sørensen, uvist hvor. Enkens første ægteskab med Niels Steffensen sst, skifte 7.4.1788 lbnr.755.

790 Kirsten Mikkelsdatter i Hornborg. 16.3.1795, side 923.
E: Mikkel Mortensen. B: Morten 19, Mikkel 16, Birthe Kirstine 12, Karen 9, Jens 5. FM: Mikkel Terkildsen i Flemming.

791 Rasmus Hansen i Kalhave. 7.4.1795, side 926, 933, 944.
E: Anne Jensdatter, LV: Peder Jensen i Hornborg. B: Maren 4, Christen 3, Anne nyfødt. FM: Jørgen Jespersen i Kalhave, Niels Hansen. Enkens første ægteskab med Christen Jespersen, skifte 27.4.1788 lbnr.757.

792 Niels Sørensen Hjort i Uldum. 4.5.1795, side 928, 943.
E: Karen Terkildsdatter. LV: far Terkild Jensen. B: Søren 15. FM: Rasmus Jørgensen sst. Første ægteskab med [Elisabeth Rasmusdatter]. B: Søren 22 på Stougård, Maren g.m. Niels Rasmussen i Uldum. Sml. Urup lbnr.2194.

793 Jens Nielsen i Boring. 3.8.1795, side 935, 939, 945.
E: Kirsten Terkildsdatter. LV: Terkild Andersen i Havbjerg. B: Karen 18, Terkild 16. FM: Niels Jensen i Rask Mølle.

794 Anne Mortensdatter i Kalhave. 19.9.1795, side 938.
E: Jacob Jensen. B: Anne 35, Jens 27. FM: Peder Mikkelsen sst.

795 Kirsten Mikkelsdatter i Honum. 3.11.1795, side 941, 947.
E: Peder Nielsen. A:
0) [far Mikkel Sørensen, skrædder i Honum, skifte Rask gods 9.11.1770 lbnr.678].
[Første ægteskab med Johanne Pedersdatter, skifte 11.10.1738]. B:
1) halvbror Peder Mikkelsen i Hornborg, skifte 26.11.1787 lbnr.749. 7B:
a Erik Pedersen i Hvirring
b Jens Pedersen i Hornborg
c Mikkel Pedersen i Hornborg
d Otte Pedersen i Stubberup
e Mette Kirstine Pedersdatter i Hornborg,
f Maren Pedersdatter g.m. Mikkel Pedersen i Hornborg
g Johanne Marie Pedersdatter
2) halvbror Rasmus Mikkelsen, [skrædder] i Uldum
3) halvbror Mikkel Mikkelsen sst, skifte 29.3.1779 lbnr.717. 4B:
a Mikkel Mikkelsen i Honum
b Anne Kirstine Mikkelsdatter i Honum
c Jens Mikkelsen i Uldum
d Jørgen Mikkelsen i Horsens
4) halvsøster Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Nielsen i Honum
5) halvsøster Maren Mikkelsdatter g.m. Anders Pedersen i Honum.
[Andet ægteskab, skifte 8.3.1754]. B:
6) søster Johanne Mikkelsdatter, skifte 20.3.1784 lbnr.738, var g.m. Christen Christensen i Boring. 4B:
a Anne Elisabeth Christensdatter g.m. Thor Mikkelsen i Hornborg
b Mette Sofie Christensdatter g.m. Jens Pedersen i Boring
c Sidsel Marie Christensdatter
d Maren Christensdatter
7) bror Christen Mikkelsen sst.
[Tredje ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 10.7.1764 lbnr.652]. B:
8) halvsøster Sidsel Marie Mikkelsdatter g.m. Søren Lund sst.

796 Christian Hansen i Hornborg. 2.1.1796, side 952.
[Enkemand]. B: Peder, Jørgen 18. FM: Christen Jørgensen.

797 Susanne Hansdatter i Uldum. 9.5.1796, side 953, 958, 962, 967.
E: Peder Rasmussen. A: bror Jens Hansen i Hesselballe, skifte Hvolgård gods 13.9.1779. 1B: Anne Cathrine 16. FM: stedfar Christen Jensen sst, bror Rasmus Hansen i Plovstrup, skifte Hvolgård gods 10.11.1787. 2B: Søren i Tørring, Karen g.m. Jørgen Christensen i Plovstrup, søster Karen Hansdatter, enke efter Laurids Enevoldsen i Hesselballe. LV: Jens Sørensen sst, halvsøster Bodil Andersdatter enke efter Hans Mortensen i Boring, skifte 9.2.1792 lbnr.774. LV: søn Jens Hansen sst, halvsøster Anne Hansdatter, død, var g.m. Laurids Rasmussen i Hornborg. 5B: Anders Lauridsen Hornbech, fuldmægtig ved Accisehuset i København, Rasmus Lauridsen i Tamdruplund, Peder Lauridsen Hornbech i København, Maren Lauridsdatter i Boller Teglhus, [skifte Boller gods 21.10.1784, var g.m. Rasmus Jensen Pors, skifte Boller gods 11.9.1786]. 4B: Anne Cathrine [g.m. Jørgen Møller] i Boller Overmølle, Sidsel Marie g.m. Thomas [Pedersen] Zacho i Boller Teglhus, [Deliane g.m. Peder Jensen] i Skvætmølle ved Skanderborg, Elisabeth i København, Karen Lauridsdatter g.m. Jens Christensen i Hornborg.

798 Niels Sørensen i Uldum. 23.5.1796, side 957.
E: Marie Jensdatter. LV: Poul Jensen i Hornborg. B: Maren 31, Sidsel 28, Søren 27, Hans 18, Karen 16, Mette Marie 13. FM: Niels Rasmussen i Uldum.

799 Søren Jensen Fris i Hornborg. 14.7.1796, side 959.
E: Karen Poulsdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Johanne Kirstine 6. FM: Niels Mortensen i Kalhave.

800 Rasmus Mikkelsen i Uldum. 27.7.1796, side 961, 965, 969.
E: Maren Andersdatter. LV: [Samuel] Jørgensen, degn sst. B: Anne 20, Johanne 10. FM: farbror Christen Mikkelsen i Honum.
Første ægteskab med [Kirsten Jensdatter, skifte 4.6.1774 lbnr.690.
Hendes første ægteskab med Jørgen Lauridsen, skifte 27.10.1760 lbnr. 624]. B: Jens Jørgensen i Uldum, Anne Jørgensdatter, Jesper Jørgensen.

801 Anne Margrethe Mikkelsdatter i Kalhave. 19.4.1797, side 970.
E: Jørgen Jespersen. B: Karen 17, Jesper 16, Mikkel 14, Peder 12, Marie Kirstine 7. FM: Thor Mikkelsen i Hornborg, Søren Jacobsen i Havrum.

802 Birthe Rasmusdatter i Honum. 26.4.1797, side 972, 975, 983.
E: Hans Hansen. B: Maren 15, Johanne 9, Rasmus 6, Hans 2. FM: morbror Jens Rasmussen i Hvirring.

803 Kirsten Lauridsdatter i Uldum. 14.5.1797, side 974, 975, 984.
E: Niels Christoffersen. Første ægteskab med [Peder Jensen Nørbo sst, skifte 4.7.1763 lbnr.643]. B: Johanne g.m. Søren Sørensen i Ørum skolehus, Kirsten g.m. Jens Andersen i Ørum, Maren. FM: Samuel Jørgensen degn i Uldum.

804 Gertrud Thøgersdatter i Uldum. 10.8.1797, side 976, 977, 984.
E: Laurids Findsen. A: bror Jens Thøgersen i Vinten, søster Karen Thøgersdatter, død, var g.m. Jens Frandsen i Kørup. 5B: Silke g.m. Anders Hansen i Tyrsting, Thøger 26, Anne 22, Marie Kirstine 20, Birthe 16.

805 Kirsten Terkildsdatter i Boring. 7.9.1797, side 976, 978, 981, 985.
Enke efter Jens Nielsen, skifte 3.8.1795 lbnr.793. B: Karen 20, Terkild 18. FM: Niels Jensen i Rask Mølle.

806 Anders Mortensen i Uldum. 5.10.1797, side 977, 984.
E: Anne Cathrine Andersdatter. LV: Jens Jørgensen sst. B: Else g.m. Søren Jensen i Over Kodallund, Anne Marie 32, Anders 28. FM: Niels Sørensen Bøg i Uldum.

807 Peder Pedersen i Kalhave. 1.5.1798, side 986.
E: Sidsel Cathrine Pedersdatter. LV: Terkild Nielsen sst. B: Elisabeth Sofie g.m. Christen Nielsen i Yding, Maren 31, Karen 28, Peder 27, Thomas 13, Mette. FM: Peder Mikkelsen i Kalhave, Niels Mortensen sst.

808 Niels Sørensen væver i Kalhave. 13.10.1798, side 990.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Mikkel Jensen sst. B: Søren 20, Birthe 12, Jens Sivert 9. FM: Thyge Sørensen væver i Hornborg.

809 Karen Jørgensdatter i Kalhave. 28.11.1798, side 991.
E: Anders Nielsen. B: Anne Margrethe 6 uger. FM: Thor Mikkelsen i Hornborg. Arv i boet efter afdødes mor [Anne Margrethe Mikkelsdatter, skifte 19.4.1797 lbnr.801].

810 Ingeborg Christensdatter i Boring. 24.12.1798, side 993.
Enke efter Niels [Andersen] Kokborg i Over Kodallund, [skifte 14.7.1779 lbnr.718]. B: Mette Marie 27. FM: Terkild Lauridsen i Boring. Af første ægteskab B: Maren Ovesdatter g.m. Claus Jensen i Rørkær ved Tønder.

811 Karen Sørensdatter i Uldum. 12.10.1799, side 994.
E: Clemen Hansen. B: Hans 6, Niels 1. Første ægteskab med [Terkild Pedersen sst, skifte 6.7.1791 lbnr.771]. B: Peder 16, Else 14, Søren 11. FM: Anders Rasmussen, Poul Nielsen.

812 Marie Christensdatter i Hornborg. 16.4.1800, side 997.
E: Anders Simonsen. A: søster Maren Christensdatter 60 ugift sst. FM: Thor Mikkelsen sst, søster Karen Christensdatter, død. 1B: Christiane Jensdatter 16. FM: Søren Lauridsen sst, søster Birthe Christensdatter, død. 1B: Maren Jensdatter 20. FM: Peder Pedersen i Vinten Skovhus, halvbror Christen Rasmussen i Østbirk, halvbror Jørgen Rasmussen i Underup, død. 2B: Peder 17, Anne Marie 15. FM: stedfar Johannes Kreimer sst.

813 Rasmus Jørgensen i Hornborg. 13.8.1802, side 999.
E: Anne Marie Jørgensdatter. LV: Thor Mikkelsen sst. B: Jørgen Christian 23 sst, Jørgen 19 sst. FM: Jens Pedersen sst. Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 5.6.1776 lbnr.693]. B: Inger Kirstine g.m. Hans Justesen på Havrum Mark, Kirsten g.m. Mads Eriksen i Kragelundholm.

814 Rasmus Pedersen i Over Kodallund. 1.10.1803, side 1001.
E: Bodil Knudsdatter. LV: Søren Jensen. B: Christen 13. FM: Søren Christensen i Neder Kodallund. Enkens første ægteskab med [Christen Sørensen i Kodallund], skifte 29.3.1788 lbnr.762. 2B: [Anne, Maren].

815 Karen Simonsdatter i Kalhave. 1.2.1804, side 1002.
E: Peder Mortensen. B: Morten, Karen 23, Kirsten 13. FM: Mikkel Jensen sst.

816 Christen Frandsen i Hornborg. 19.3.1804, side 1003.
E: Mette Christensdatter. LV: Jens Sørensen i Hedensted. B: Frands, Johanne Marie 30, Christen 29, Jens 24, Niels 22, Karen 21. FM: Thor Mikkelsen.

817 Jens Andersen i Honum. 18.6.1804, side 1005.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Nielsen sst. A: 1 bror og 2 søstre.

818 Karen Terkildsdatter i Uldum. 29.8.1804, side 1007.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels Severin 8. FM: morbror Jens Terkildsen. Første ægteskab med [Niels Sørensen Hjort sst, skifte 4.5.1795 lbnr.792]. B: Søren 25.

819 Knud Christensen i Kalhave. 13.3.1805, side 1009.
E: Anne Sørensdatter. LV: Terkild Nielsen. B: Terkild sst, Søren, Anne Cathrine. FM: Laurids Olufsen i Korning.

820 Jens Hansen i Honum. 13.4.1805, side 1010.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Jens 15 uger. FM: Jens Frandsen sst.

821 Bertel Pedersen i Kalhave. 2.10.1805, side 1011.
E: Cathrine Christensdatter. LV: Jørgen Christensen. B: Karen 29, Christen 27, Anne 26, Peder 25, Niels 18, Jens 16, Hans 12, Mikkel 10. FM: Jens Pedersen i Honum, Mikkel Pedersen i Kørup.

822 Mette Marie Sørensdatter i Kalhave. 30.5.1806, side 1012.
E: Terkild Nielsen. B: Niels 11, Anne Mette 9, Anne 7, Søren 2. FM: morbror Jacob Sørensen i Lindved, Jens Hansen i Gammelsole.

823 Anne Christensdatter i Honum. 29.4.1807, side 1014.
E: Jens Andersen. B: Knud 19, Anders 17. FM: morbror Søren Christensen i Neder Kodallund. Første ægteskab med [Knud Olufsen i Honum, skifte 6.12.1785 lbnr.744]. B: Anne 33, Christen sst, Søren 27.

824 Mette Marie Andersdatter i Boring. 9.10.1807, side 1015.
E: Frands Sørensen. B: Anders 22, Niels 20. FM: morbror Jens Andersen i Honum.

825 Anne Jensdatter i Boring. 1.3.1808, side 1016.
E: Hans Jensen. B: Jens 16, Mette Marie 11, Christence 6, Maren 4 uger. FM: Jens Mikkelsen.

826 Ellen Jacobsdatter i Honum. 14.3.1808, side 1017.
E: Niels [Jensen] Uhre. B: Rasmus 2. FM: morfar Rasmus Poulsen i Hornborg.

827 Jens Pedersen i Hornborg. 9.6.1809, side 1018.
E: Abelone Pedersdatter. LV: Thor Mikkelsen sst. B: Maren 19, Thomas 17, Peder 14. FM: Erik Pedersen i Hvirring, Otte Pedersen i Stubberup.

828 Jens Hansen i Honum. 6.12.1809, side 1019.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: Jens Svane, skoleholder. B: Marie Kirstine 2. FM: Niels Iversen i Tørring.

829 Karen Pedersdatter i Boring. 3.2.1810, side 1020.
E: Niels Nielsen. B: Niels 7, Peder 5, Anne Margrethe 2. FM: Anders Pedersen i Birgitteslyst på Ring Mark.

830 Anne Rasmusdatter på Boring Mark. 21.4.1810, side 1021.
E: Hans Jørgensen. B: Mette 21, Kirsten 20, Maren 17, Jørgen 14, Rasmus 11. FM: morbror Christen Rasmussen i Åle.

831 Niels Sørensen Bøg og hustru Maren Markusdatter i Uldum. 14.10.1810, side 1021, 1024, 1028.
B: Anne 11, Søren 9, Markus 7, Marie Johanne 2. FM: Jens Nielsen sst, Anders Nielsen i Kalhave, Jørgen Jensen i Uldum, Søren Hansen sst, August Snedker sst.

832 Karen Mortensdatter i Hornborg. 12.9.1810, side 1023.
E: Søren Jensen. B: Bodil Cathrine 14. FM: morbror Thomas Mortensen i Palsgård.

833 Karen Thomasdatter i Kalhave. 23.2.1811, side 1027.
E: Poul Mortensen. B: Mette 15, Anne 13, Thomas 10, Jens 8, Jette Cathrine 2. FM: Niels Thomsen, Thomas Nielsen i Hornborg.

834 Birthe Kirstine Jørgensdatter i Hornborg. 21.2.1812, side 1029, 1045.
E: Peder Christensen. B: Anne Kirstine 3. FM: farbrødre (måske fejl for morbrødre) Terkild Jørgensen i Kragelund, Peder Jørgensen sst.

835 Maren Frederiksdatter i Kalhave. 22.2.1812, side 1029.
E: Oluf Rasmussen. A: halvbror Mads Henrik Frederiksen, død. 5B: Frederik Madsen degn i Højen og Jerlev, Hans Madsen i Spandetgård Haderslevhus amt, Anne Marie Madsdatter g.m. Christen Christoffersen i Grejs, Maren Madsdatter g.m. Christian Frederik Schmidt i Kolding, Mette Kirstine Madsdatter enke efter Niels Jensen i Spandet, halvsøster Maren Frederiksdatter g.m. Hans Jensen i Kragelund.

836 Jørgen Frandsen i Hornborg. 6.6.1812, side 1030.
E: Mette Mortensdatter. LV: Peder Terkildsen sst. B: Andreas, Karen 26, Frands 22, Morten 18. FM: Jens Frandsen i Honum, Thomas Mikkelsen i Hornborg.

837 Peder Mortensen i Kalhave. 6.6.1813, side 1031.
E: Karen Poulsdatter. LV: Anders Nielsen sst. Første ægteskab med [Karen Simonsdatter, skifte 1.2.1804 lbnr.815]. B: Morten i Boring, Karen i Haderslev, Kirsten i København. FM: farbror Niels Mortensen i Kalhave.

838 Søren Lauridsen i Hornborg. 27.6.1815, side 1033.
E: Mette Christensdatter. LV: Hans Christensen i Hvirring. B: Laurids 12, Christen 10, Hans 9, Anne 6, Jens 4. FM: farbror Peder Lauridsen i Ulkær.

839 Else Cathrine Pedersdatter i Kokborghus. 20.2.1816, side 1034.
E: Peder Rasmussen. Til stede Knud Jensen. Ingen arv.

840 Anders Simonsen i Hornborg. 21.2.1816, side 1034.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Markus Jensen i Vrønding. B: Marie 14, Anne 10. FM: Thor Mikkelsen, Thomas Mikkelsen i Hornborg.

841 Karen Hansdatter i Boring. 29.5.1816, side 1035.
E: Gregers Thomsen. B: Kirsten g.m. Henrik Andersen i Vejle, Bodil 20, Karen 18, Hans 15. FM: morbror Jens Hansen i Boring.

842 Anne Christensdatter i Boring. 28.6.1816, side 1036.
E: Niels Nielsen Møller. B: Hans 5, Søren Christian 6 uger. FM: morfar Søren Jensen i Kodallund.

843 Søren Jensen i Honum. 17.7.1816, side 1037.
E: Else Andersdatter. LV: skolelærer Svane sst. B: Jens 20, Anders 18, Mikkel 16, Anne Cathrine 13, Anne Marie 11, Hans 6. FM: farbror Anders Jensen i Honum Skov.

844 Claudine Kirstine Rasmusdatter i Honum. 30.11.1816, side 1038.
E: Søren Christensen. Første ægteskab med Hans. B: Rasmus 28, Else Marie g.m. Anders Jørgensen i Hansted, Johanne Margrethe 22, Niels 20, Jens 18, Anne Margrethe 16, Mikkel 10, Morten 6, Peder 4. FM: farbror Mikkel Nielsen smed i Vestbirk.

845 Hans Henrik Simonsen på Rask Mark. 23.5.1819, side 1039.
E: Mette Christensdatter. LV: Christen Andersen sst. B: Kirsten 4, Anne Kirstine 9 mdr. FM: farbror Niels Simonsen.

846 Søren Jensen snedker i Hornborg. 5.6.1819, side 1040.
E: Anne Marie Johansdatter. LV: Thor Mikkelsen sst. Første ægteskab med [Karen Mortensdatter, skifte 12.9.1810 lbnr.832]. B: Bodil Cathrine 23. FM: Thomas Mikkelsen sst.

847 Anne Else Davidsdatter i Honum. 12.4.1820, side 1041.
E: Andreas Hansen. B: Jacob 7, Sidsel Sofie 5, Marie Cathrine 3. FM: Thomas Peder Thomsen sst.

848 Kirsten Christensdatter i Boring. 25.7.1821, side 1042.
E: Anders Frandsen. B: Frands 3, Mads 6 mdr. FM: Jørgen Thomsen i Boring.

849 Maren Simonsdatter i Hvirring. 4.6.1822, side 1043.
E: Christen Sørensen. B: Søren, Søren.

850 Abelone Pedersdatter i Hornborg. 18.9.1822, side 1043.
[Enke efter Jens Pedersen sst, skifte 9.6.1809 lbnr.827]. B: Maren g.m. Mads Pedersen i Honum, Thomas i Hornborg, Peder sst. Første ægteskab med [Thomas Brixen, skifte 2.5.1788 lbnr.756]. B: Birthe Kirstine g.m. Anders Christensen i Kørup, Anne Cathrine g.m. Andreas Jørgensen i Hornborg, Karen g.m. Jens Frederiksen i Skanderborg, Bodil Cathrine 39. FM: Jacob Rasmussen smed i Hornborg.

851 Søren Mikkelsen på Rask Mark. 4.12.1822, side 1043.
E: Anne Jensdatter. LV: Steffen Pedersen. B: Mette Marie 17, Anne 12, Nikoline 2. FM: Niels Mikkelsen i Boring.

852 Rasmus Christensen i Hornborg. 24.12.1822, side 1044.
Udlæg for arv til hans hustru Kirsten Madsdatters børn efter skifte efter deres far Anders Simonsen sst, skifte 21.2.1816 lbnr.840. B: Marie, Anne.

853 Anders Poulsen i Kalhave. 15.7.1824, side 1046.
[Enkemand efter Birthe Jensdatter]. B: Poul, der er myndig. [Hendes første ægteskab med Jørgen Thomsen sst, skifte 15.8.1794 lbnr.788]. (Dødsanmeldelse).

854 Hans Sørensen i Rask Skovhus. 25.9.1824, side 1046.
E: Sidsel Sofie Thomasdatter. LV: Thomas Peder Thomsen. B: Andreas i Honum, Morten Severin, Maren, død, [var g.m. Rasmus Jensen sst]. 1B: Jens Rasmussen 6. FM: farbror Jens Jensen i Flemming, Birgitte g.m. Søren Eriksen i Honum, Mette 26. FM: Peder Lauridsen i Skyggerslund.

855 Niels Jensen Uhre i Honum. 22.1.1825, side 1047.
E: Inger Mikkelsdatter. ialt 3B: heraf Rasmus, Andreas. [Første ægteskab med Ellen Jacobsdatter skifte 14.3.1808 lbnr.826]. (Dødsanmeldelse).

856 Mette Christensdatter i Hornborg. 12.11.1825, side 1047, 1049.
Enke efter Søren Lauridsen, [skifte 27.6.1815 lbnr.838]. B: Laurids 23, der fæster, Christen 21, Hans 19, Anne 17, Jens 15. FM: morbror Hans Christensen i Hvirring, farbror Peder Lauridsen i Ulkær.

857 Anders Sørensen i Honum. 21.11.1825, side 1049.
E: Kirsten Jensdatter. B: Anne Cathrine g.m. Niels Hansen sst.

858 Hans Jensen i Boring. 10.5.1827, side 1051, 1055.
E: Anne Sørensdatter. LV: Mikkel Christensen sst. B: Søren 17, Anne g.m. Anders Jensen bødker sst. FM: Niels Nielsen Møller sst. Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 1.3.1808 lbnr.825]. B: Jens, Mette Marie 38 i Hvirring, Christence 24 i Eriknauer.

859 Jørgen Christensen i Hornborg. 13.9.1827, side 1052.
B: Christen 36, Hans 29, Else g.m. Niels Thomsen sst, Anne Elisabeth g.m. Mikkel Honum skolelærer i Hornborg, Anne 24, Peder 21, Søren 19. FM: morbror Peder Hansen i Vrønding.

860 Jens Andersen Kokborg i Honum. 26.5.1830, side 1059.
E: Johanne Marie Lauridsdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Laurids 22, Jens Christian 17, Anne Marie 14, Niels 10. Første ægteskab med [Anne Christensdatter, skifte 29.4.1807 lbnr.823]. B: Knud i Kokborg, Anders 40.

861 Karen Frederiksdatter på Honum Mark. 2.8.1830, side 1060.
E: Andreas Hansen. A: bror Jens Frederiksen i Skanderborg, bror Jørgen Frederiksen i Tirsbæk skov, søsterdatter Maren Mortensdatter i Barret.

862 Gregers Thomsen i Boring. 13.12.1830, side 1061.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: Mikkel Christensen sst. B: Karen Marie 12. FM: Jørgen Thomsen sst. Første ægteskab med [Karen Hansdatter, skifte 29.5.1816 lbnr.841]. B: Kirsten enke efter Henrik Andersen skomager i Vejle, Bodil g.m. Knud Andersen i Flemming, Karen g.m. Niels Nielsen på Elling Mark, Hans i Honum Skov.

863 Peder Jensen i Boring. 19.1.1833, side 1064.
E: Birthe Christensdatter. LV: Mikkel Sommer sst. B: Jens på Lolland, Maren i Eriknauer, Johanne, død. 4B: Carl Henrik Jørgensen, Peder Jørgensen, Christian Jørgensen, Karen Marie Jørgensdatter. FM: Hans Madsen i Boring.

864 Ingeborg Thomasdatter i Hornborg. 6.7.1835, side 1066.
E: Laurids Sørensen. B: Mette 16, Søren 3. FM: morbror Niels Peder Thomsen i Flemming.

865 Bodil Marie Mikkelsdatter i Boring. 19.2.1836, side 1068.
E: Jeppe Jørgensen. A: bror Niels Mikkelsen i Horsens, bror Søren Mikkelsen på Rask Mark, [skifte 4.12.1822 lbnr.851]. 2B: Anne, Nikoline. FM: stedfar Steffen Pedersen sst, søster Anne Marie Mikkelsdatter på Ås Mark, død. 1B: Kirsten Sørensdatter. FM: far Søren Jensen Ålstrup, søster Inger Marie Mikkelsdatter g.m. Peder Barret på Honum Mark, søster Anne Mikkelsdatter g.m. Niels Jørgensen i Boring Skov.

866 Jeppe Jørgensen smed i Boring. 13.11.1839, side 1071.
A: søster Anne Kirstine Jørgensdatter g.m. Hans Christensen i Stubberup ved søn Jørgen Hansen i Boring. (Dødsanmeldelse).

Serridslevgård gods
Skifteprotokol
1759-1800
G 356-3

867 Inger Cathrine Ovesdatter i Gjedved Mølle. 31.10.1759, side 1.
Enke efter Peder Rasmussen møller. Første ægteskab med [Terkild Ibsen møller], skifte 13.3.1751. B: Else Marie g.m. Rasmus Nielsen Lemming møller i Gjedved Mølle, Else Cathrine [16], der døde, Jeppe 12, Anne Dorthe 10. FM: Anders Jørgensen i Gjedved, Rasmus Nielsen sst. Arv efter B: Erik Terkildsen og Anne Terkildsdatter, skifte 18.3.1756. Afkald lbnr.1091.

868 Kirsten Jensdatter ugift i Gjedved. 31.10.1759, side 13.
A: halvsøskende på mors side Jesper Nielsen 25, Niels Nielsen 21, FM: Anders Jørgensen i Gjedved, Mette Nielsdatter g.m. Bertel Jørgensen i Egebjerg, halvbror på fars side Anders Jensen 9 hos stedfar Rasmus Nielsen g.m. afdødes stedmor. FM: farbror Anders Andersen i Gjedved. Arv efter moder [Anne Jensdatter], skifte 30.10.1742, fader [Jens Andersen Skifter], skifte 7.7.1755 og halvbror Jens Jensen 18.5.1756. Desuden nævnes afdødes farbrødre Jens Andersen Svejstrup i Gjedved, Niels Andersen Skifter sst. Afkald lbnr.1083, 1088, 1114. Sml. lbnr.1085.

869 Anne Marie Jensdatter i Serridslev. 5.7.1760, side 18.
E: Niels Madsen. B: Jens 36, Bodil 32 g.m. Jens Hansen skrædder i Vittrup på Estrup gods, Niels 30. Første ægteskab med Jens Pedersen Koer i Stenderup. B: Ingeborg 44, Abelone 42. FM: Hans Jensen i Serridslev.

870 Rasmus Andersen i Serridslev. 5.6.1760, side 22.
E: Karen Sørensdatter. LV: Hans Jensen Busk sst. B: Anders 8. FM: farbror Peder Andersen Due i Bleld. Afkald lbnr.1104.

871 Maren Hansdatter i Sondrup. 14.6.1761, side 28.
E: Hans Nielsen. B: Maren 27, Niels 22, Kirsten 20, Sidsel 18, Birthe 15, Hans 12, Jens 6, Jacob 4. FM: Simon Nielsen sst, Christen Rasmussen den yngre sst.

872 Marie Pedersdatter i Sondrup. 22.9.1761, side 30.
E: Henrik Sørensen. Første ægteskab med Jens Mogensen væver. B: Peder 8, Anne 5, Rasmus 4. FM: morbror Jørgen Pedersen g.m. Maren Nielsdatter i Svinballe, mosters mand Oluf Andersen i Sondrup, farbror Mogens Pedersen i Randlev, farbror Pedersen i Nølev. Desuden nævnes enkemandens bror Johan Sørensen i Trustrup.

873 Niels Rasmussen i Serridslev. 21.11.1761, side 34.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen sst, bror Jens Rasmussen i Ørridslev. B: Rasmus 32, Jens 22. FM: farbrødre Poul Rasmussen i Serridslev, Jørgen Rasmussen i Horsens. Første ægteskab med Anne Sørensdatter. B: Johanne g.m. Søren Jensen smed i Serridslev, Maren 38. FM: farbror Peder Rasmussen i København.

874 Hans Clausen snedker i Egebjerg. 27.5.1762, side 39.
E: Anne Eriksdatter. LV: Fogh Jørgensen i Eldrup. B: Erik i Egebjerg, Søren 27, Maren, død, var g.m. Søren Jørgensen sst. 2B: Elisabeth 14, Anne Cathrine 5, Birthe g.m. Lorents Jørgensen skibskarl i Flensborg. Afkald lbnr.1092, 1117.

875 Johanne Albertsdatter ugift i Serridslev Fattighus. 10.1.1762, side 61.
Ingen arvinger.

876 Hans Nielsen smed i Sondrup. 24.2.1762, side 63.
E: Mette Rasmusdatter. Første ægteskab med Maren Hansdatter, [skifte 14.6.1761 lbnr.871]. B: Maren 28, Niels 23, Kirsten 21, Sidsel 19, Birthe 16, Hans 13, Jens 7, Jacob 4.

877 Helle Jensdatter i Serridslev. 11.9.1762, side 64.
E: Peder Andersen. B: Anne 17, Jens 8. FM: farbror Jens Andersen i Trustrup, morbror Hans Jensen Vestergaard i Serridslev. Afkald lbnr.1100, 1115.

878 Mikkel Sørensen i Torp. 8.2.1763, side 71.
E: Karen Jørgensdatter. LV: bror Niels Jørgensen i Såby. B: Maren 18, Jørgen 16, Bodil 7. FM: mostres mænd Jens Pedersen i Træden, Niels Hansen i Såby. Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, skifte 5.7.1743. B: Rasmus 22, Christen 20. FM: morbrødre Christen Rasmussen i Vinten, Christen Rasmussen i Hansted. Afkald lbnr.1119.

879 Jens Pedersen i Nebel. 18.1.1763, side 79.
E: Helle Jensdatter. LV: bror Søren Jensen i Tvingstrup. B: Anne 12, Knud 8, Karen 6, Peder 4 mdr. FM: farbrødre Niels Pedersen den ældre i Nebel, Hans Pedersen skovfoged i Bleld skovhus.

880 Niels Salomonsen døde i Serridslevgård. 22.11.1762, side 85.
E: Anne Rasmusdatter i Horsens. B: Kirsten sst, Salomon i Århus, død.

881 Peder Ejlersen tømrer i Serridslev. 14.3.1763, side 90.
E: Karen Nielsdatter. LV: Mikkel Folmersen sst. B: Anne 26, Johanne 24, Niels 19, Hans 17. FM: Erik Andersen sst, Mads Christensen sst.

882 Niels Jensen skovfoged i Serridslev. 12.2.1763, side 93.
E: Karen Johansdatter. LV: Mads Christensen sst. Ingen andre arvinger.

883 Niels Knudsen i Nim. 15.11.1762, side 95.
E: Anne Nielsdatter. LV: Morten Sillebjerg i Underup. B: Niels 36, Knud 29, Peder 22. FM: Morten Pedersen skovfoged i Nim.

884 Barbara Nielsdatter i Tebstrup. 4.8.1763, side 97.
E: Rasmus Rasmussen. B: Kirsten 11, Birthe 8, Terkild 5, Niels 3. FM: morbror Rasmus Nielsen i Gjedved Mølle, Niels Jensen i Lemming i Kolt sogn på Frijsenborg gods. Desuden nævnes afdødes søster Anne Nielsdatter i Lemming.

885 Christen Nielsen Elkær i Underup. 15.11.1762, side 101.
E: Margrethe Mikkelsdatter. LV: Niels Lauridsen Skov knapmager sst. A: evt. børn af afdøde søskende Simon Nielsen Elkær parykmager i Horsens, Jens Nielsen Elkær parykmager i Randers.

886 Rasmus Sørensen Hjort i Sondrup. 22.11.1763, side 105.
E: Ingeborg Jacobsdatter. B: Ingeborg 7.

887 Hans Davidsen i Torup. 18.3.1764, side 106.
Han døde hos svigersøn Mads Rasmussen sst. Afkald fra B: Peder i Søvind, David i Ås, [Hans i Toftum, død]. 4B: Søren 14, Else 11, Maren 6, Anne 5. FM: stedfar Jens Eskildsen i Toftum.

888 Karen Eskildsdatter i Tvingstrup. 7.2.1764, side 107.
E: Jens Pedersen. B: Jens sst, Maren g.m. Christen [Jensen] skrædder sst på Stensballegård gods, Else g.m. Anders Lauridsen i Toftum på Tyrrestrup gods, Anne 27.

889 Thomas Clausen i Gjedved. 17.4.1764, side 111.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Sørensen i Lundumskov. B: Mette 24, Anne Cathrine 20, Maren 16, Jens 14. FM: Rasmus Nielsen i Gjedved Mølle, fasters mand Thomas Christensen skrædder i Gjedved.

890 Jens Bendixen i Ovdrup. 15.6.1764, side 117.
E: Kirsten Hansdatter. LV: bror Hans Hansen i Søby. B: Birthe g.m. Anders Jensen i Gosmer på Rathlousdal gods, Kirsten 25, Anne Margrethe 20, Bendix 16, Gertrud 14, Hans 7. FM: farbror Knud Bendixen i Trustrup, mosters mand Mads Hansen i Fensten.

891 Niels Pedersen den ældre i Nebel. 10.7.1764, side 122.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Andersen Due i Bleld. B: Anders 19, Anne 17, Karen 7, Jens 1. FM: Hans Jensen i Serridslev, Poul Nielsen i Nebel, morbror Oluf Andersen. [Første ægteskab med Anne Jensdatter]. Andet ægteskab med Anne Jespersdatter. B: Peder 21. FM: morbror Anders Jespersen i Bleld.

892 Peder Knudsen i Serridslev. 4.12.1764, side 128.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jørgen Carstensen. B: Johanne g.m. Søren Jørgensen i Tvingstrup, Knud, Peder.

893 Hans Pedersen i Serridslev. 4.12.1764, side 129.
E: Maren Andersdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Jens 20, Rasmus 18, Hans 17, Anne 12, Anders 12. FM: Anders Christensen i Nebel.

894 Maren Nielsdatter i Egebjerg. 26.1.1765, side 131.
E: Niels Sørensen. A: søster Anne Nielsdatter sst.

895 Henrik Sørensen i Sondrup. 5.12.1764, side 132.
E: Inger Jensdatter. A: far Søren Christoffersen sst.

896 Claus Jørgensen 22 ugift i Egebjerg. 8.3.1765, side 134.
A: søskende Bertel Jørgensen 34 sst, Maren Jørgensdatter 26, Søren Jørgensen 19, slegfredsøster Anne Jensdatter g.m. Mikkel Jensen i Egebjerg på Hanstedgård gods.

897 Oluf Andersen ugift i Bleld. 23.3.1765, side 137.
A: søskende Maren Andersdatter g.m. Peder Due sst, Anne Andersdatter g.m. Claus Jørgensen sst, Karen Andersdatter 60 ugift. FM: søskendebarn Jørgen Nielsen smed i Bleld.

898 Utilie Henriksdatter Lund i Serridslev. 30.9.1765, side 139.
Enke efter Laurids Brandt, [skifte Horsens Købstad 5.4.1743 lbnr.947, B 66-257, fol.494B]. B: Sidsel Cathrine 27, Hans Henrik 21. FM: Rasmus Pedersen sst.

899 Maren Jørgensdatter i Serridslev. 4.11.1765, side 141.
E: Niels Pedersen. A: søskende Sidsel Jørgensdatter, Niels Jørgensen i Hansted, Søren Jørgensen, Anne Jørgensdatter g.m. Jørgen Nielsen i Bleld, Inger Jørgensdatter, død. FM for børn: Eskild Knudsen i Hansted, Karen Jørgensdatter g.m. Hans Johansen i Bleld. Sml. lbnr.933.

900 Søren Olufsen i Sondrup. 6.5.1765, side 144.
E: Anne Christensdatter. LV: Simon Pedersen sst. B: Christen 12, Mikkel 3. FM: morbror Søren Christensen sst.

901 Mette Pedersdatter i Sondrup. 12.11.1765, side 147.
E: Oluf Andersen. B: Johanne 19, Maren 15. FM: farbror Jens Andersen i Gangsted.

902 Maren Foghsdatter i Trustrup. 21.11.1765, side 153.
E: Mads Lauridsen. A: far Fogh Jensen i Ålstrup på Åkær gods.

903 Poul Kjeldsen i Serridslevgård Mølle. 27.10.1764, side 156.
E: Gertrud Jensdatter. LV: bror Albert Jensen i Store Dalby, Peder Olufsen i Meldrup. B: Henrik 36, Kjeld 24.

904 Anne Simonsdatter i Stensballe. 16.12.1765, side 165.
E: Jens Christensen. A: søskende Hans Simonsen sst. ved svigersøn Laurids Christensen, Rasmus Simonsen sst, Kirsten Simonsdatter g.m. Niels Rasmussen Molbo i Sondrup. Afkald lbnr.1098.

905 Karen Sørensdatter i Hundslund. 16.7.1765, side 170.
E: Svend Sørensen. B: Søren 29 i København, Anne Cathrine 25. FM: Hans Eriksen i Tendrup. Afkald lbnr.1111.

906 Anders Pedersen i Tvingstrup. 21.1.1766, side 177.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Jensen skrædder sst. B: Bodil 21, Peder 14, Anne 14. FM: Jens Madsen smed sst. Første ægteskab med Bodil Eskildsdatter. B: Eskild 48, Holger 38, Laurids 34, Maren.

907 Mette Nielsdatter i Egebjerg. 21.2.1766, side 180.
E: Bertel Jørgensen. B: Jørgen 10, Anne 7, Maren 4, Niels 14 uger. FM: morbror Jesper Nielsen i Torp, Niels Nielsen i Gjedved, Mikkel Jensen, Laurids Frandsen i Egebjerg.

908 Christen Lauridsen i Trustrup. 16.6.1766, side 183.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Hans Eriksen i Tendrup. B: Anne 16. FM: Jørgen Andersen i Trustrup. Enkens første ægteskab med [Anders Nielsen, skifte 3.8.1748]. B: [Karen Andersdatter] g.m. Mikkel Mikkelsen møller i Glibing Mølle, [Mette Andersdatter] g.m. Anders Sørensen i Brigsted. Sml. lbnr.1101.

909 Maren Rasmusdatter i Hundslund. 10.12.1766, side 189.
B: slegfredsøn, der døde, far Simon Knudsen i Svinballe på Åkær gods. A: halvbror på fars side Søren Olufsen skræddermester i Horsens, halvsøskende på mors side Oluf Andersen i Gylling på Åkær gods, Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Ingvarsen i Svinballe på Åkær gods.

910 Johanne Jensdatter i Sondrup. 25.3.1767, side 193.
E: Peder Nielsen Juulsgaard. B: Jens 3. Slegfredsøn Jørgen Jensen 9. FM: morfader Jens Andersen i Gangsted.

911 Karen Sørensdatter i Nim. 22.10.1767, side 196.
E: Anders Nielsen smed. A: søskende Christen Sørensen smed i Høgsholt i Hover sogn, Elisabeth Sørensdatter i Nim.

912 Mette Pedersdatter i Nebel. 5.12.1767, side 199.
E: Søren Christensen. B: Anne 35, Peder 34 sst, Christen 32 i Serridslev, Niels 30, Johanne 26, Maren 24, Søren 22, Mette 20. FM: morbrødre Jørgen Pedersen i Nebel, Niels Pedersen sst.

913 Anne Andersdatter i Nebel. 5.3.1768, side 202.
E: Claus Jørgensen. Første ægteskab med Niels Pedersen [den ældre skifte 10.7.1764 lbnr.891]. B: Anders 23, Anne 21, Karen 11, Jens 5. FM: mosters mand Peder Andersen Due i Bleld, Rasmus Ottesen i Nebel. Desuden nævnes moster Karen Andersdatter i Bleld og enkemandens brødre Hans Jørgensen i Nebel, Peder Jørgensen i Horsens.

914 Birthe Nielsdatter i Torp. 15.3.1768, side 208.
A: brorbørn Peder Nielsen, Niels Nielsen i Korning, Birthe Christensdatter, Maren Christensdatter, Marie Christensdatter, Karen Christensdatter, søsterbørn Christence Nielsdatter g.m. Morten Sillebjerg i Underup, Thyra Andersdatter g.m. Peder Lauridsen i Torp.

915 Jens Jensen væver i Nim. 19.3.1768, side 211.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: Thomas Juliusen sst. B: Birgitte 8, Niels 7, Sofie 5, Cathrine 3, Jens 1. FM: morfar Niels Hansen skrædder i Vrønding, morbror Søren Nielsen i Nim, farfar Jens Jensen i Serridslev, farbror Anders Jensen i Gangsted.

916 Anne Jensdatter i Tvingstrup. 8.4.1768, side 222.
E: Jens Jensen. B: Jens 2, Jens nyfødt. FM: farbror Søren Jensen sst, moster Maren Jensdatter g.m. Christen Skrædder sst, morbror Jens Jensen sst.

917 Anne Christensdatter i Torup. 10.8.1768, side 224.
E: Jacob Nielsen. B: Niels 6 uger. FM: faster (skp har moster) Bodil Nielsdatter g.m. Carl Nielsen i Hadrup, morbror Søren Christensen i Svinballe, Mads Christensen i Kærsgårde på Åkær gods.

918 Johanne Nielsdatter i Serridslev. 11.6.1768, side 228.
E: Søren Jensen smed. B: Karen 17, Jens 16, Maren 12, Niels 10, Anne 8, Marianne 5. FM: farbror Jens Sørensen snedker i Tvingstrup, morbror Rasmus Nielsen i Serridslev.

919 Niels Poulsen i Nebel. 15.10.1768, side 233.
E: Anne Rasmusdatter. LV: stedfar Mads Christensen i Serridslev. B: Rasmus 9, Poul 7, Mads 3, Niels 14 dage. FM: farbrødre Jens Poulsen ladefoged på Serridslevgård, Claus Poulsen.

920 Niels Nielsen i Nebel. 13.3.1769, side 240.
A: mor Anne Rasmusdatter, enke efter Niels Poulsen skifte 15.10.1768 lbnr.919, nu g.m. Jens Nielsen. B: Rasmus 10, Poul 8, Mads 4. FM: Claus Poulsen.

921 Søren Andersen i Serridslev. 12.6.1769, side 241.
E: Margrethe Jørgensdatter. LV: bror Jens Sørensen i Vejlshuset. B: Anders 20, Jørgen 17, Anne 15. FM: farbrødre Erik Andersen i Serridslev, Niels Andersen sst. Afkald lbnr.1113.

922 Jens Jensen skrædder i Serridslev. 31.10.1769, side 249.
E: Margrethe Gydesdatter. LV: Folmer Poulsen i Tvingstrup. B: Anne Sofie 10, Maren 5. FM: Frederik Skoleholder i Serridslev.

923 Margrethe Nielsdatter i Trustrup. 13.11.1769, side 255.
E: Knud Bendixen. B: Niels 24 skoleholder i Ås, Bendix 20, Frederik 18, Maren 15, Anne Margrethe 10.

924 Abelone Boyesdatter i Nebel. 25.11.1769, side 261.
E: Claus Jørgensen. A: søskende Marie Boyesdatter 43 i Horsens, Maren 33 på Bjerre. FM: Peder Sørensen i Nebel.

925 Folmer Nielsen i Serridslev. 2.6.1770, side 267.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Frederik Johansen skoleholder sst. B: Mikkel 56 sst, Karen g.m Søren Folmersen sst, Mette g.m. Niels Andersen væver sst, Maren g.m. Søren Jensen sst. Enkens datterdatter Sidsel Sørensdatter ægter Christen Sørensen af Nebel, der fæster.

926 Hans Christensen i Sondrup. 22.6.1770, side 273.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Simon Pedersen sst. B: Maren 26, Birthe 24, Christen 22. FM: Mads Hansen sst.

927 Maren Andersdatter i Bleld. 7.8.1770, side 276.
E: Anders Jespersen. B: Anders 25, Jesper 21, Jens 18. FM: morbror Rasmus Andersen sst.

928 Mette Thomasdatter i Egebjerg. 20.8.1770, side 280.
E: Jørgen Nielsen. B: Niels 20, Kirsten 13. FM: Jørgen Hansen i Hansted.

929 Niels Rasmussen i Bleld. 18.9.1770, side 283.
[Enkemand efter Kirsten Jensdatter, skifte 10.4.1758]. B: Bodil 15. FM: mors stedmoders mand Hans Hansen i Tvingstrup, morbrødre Jørgen Jensen kromand nær ved København, Jens Jensen ladefoged på Juelinge på Lolland. Afkald lbnr.1116.

930 Mathias Nielsen i Bleld. 22.11.1770, side 289.
E: Anne Andersdatter. LV: Henrik Henriksen. B: Niels 18, Anders 16, Jens 14, Knud 10, Niels 7, Kirsten 4. FM: farbror Jørgen Nielsen sst.

931 Henrik Poulsen i Serridslev Mølle. 2.2.1771, side 293.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Peder Pedersen i Hundslund. B: Gertrud 3, Kirsten 2. FM: farbror Kjeld Poulsen smed i Vedslet, Jens Madsen smed i Tvingstrup.

932 Elisabeth Torp i Egebjerg. 15.4.1771, side 295.
Enke efter Nikolaj Casper Høvinghoff. B: Nikolaj Casper 3. FM: morbror Vilhelm Jespersen Torp i Lundum Skov, mors morbrødre Christian Staal i Egebjerg, Morten Staal i Bleld Skovhus, fasters mand Søren Jensen møller i Egebjerg Mølle.

933 Niels Pedersen i Serridslev. 16.4.1771, side 301.
E: Johanne Hansdatter. LV: Frederik Johansen skoleholder sst, Peder Nielsen, der ægter. B: Anne Marie 4. FM: farbror Rasmus Pedersen sst. Første ægteskab med Anne Marie Mikkelsdatter. B: Peiter 31, Mikkel 25, Marie 22, Johan 19, Niels 16, Kirsten g.m. Søren Mikkelsen sst. Andet ægteskab med [Maren Jørgensdatter, skifte 4.11.1765 lbnr.899]. Ingen B.

934 Else Marie Rasmusdatter ugift i Gjedved. 30.5.1771, side 303.
A: mor Anne Jensdatter g.m. Rasmus Nielsen sst, halvsøskende Anders Jensen 21, Kirsten Rasmusdatter 10, Niels Rasmussen 8, Anne Marie Rasmusdatter 6. Far Rasmus Rasmussen sst, skifte 17.9.1756. Afkald lbnr.1110.

935 Else Jensdatter i Ovdrup. 6.7.1771, side 306.
E: Niels Sørensen kusk. A: søskende Hans Jensen sst, Mette Jensdatter g.m. Rasmus Andersen i Trustrup, Margrethe Jensdatter enke efter Thor Jensen murermester i Skanderborg, Jens Jensen i Amstrup, død. 2B: Ellen Margrethe g.m. Jørgen Pedersen i Ørting, Johanne enke efter Rasmus Knudsen sst. LV: Jens Hansen, Ellen Margrethe Jensdatter, død, var g.m. Mikkel Knudsen i Hedensted. 1B: Peder i Sebberup.

936 Niels Thomsen i Gjedved. 16.10.1771, side 311.
E: Karen Jepsdatter. LV: bror Jens Jepsen sst. B: Jens 19, Birthe Marie 14. FM: farbror Jens Thomsen i Underup.

937 Anders Ottesen i Serridslev. 27.5.1772, side 314.
E: Margrethe Jørgensdatter. LV: svigersøn Peder Poulsen. A: moder Anne Rasmusdatter, søskende Karen Ottesdatter g.m. Niels Rasmussen Bonde, Voldborg Ottesdatter, Rasmus Ottesen.

938 Rasmus Mikkelsen i Hundslund. 16.6.1772, side 315.
E: Mette Olufsdatter. LV: Frands Jensen. A: bror Christen Mikkelsen i Torp, halvsøskende Jørgen Mikkelsen sst, Maren Mikkelsdatter g.m. Erik Jensen sst, Bodil Mikkelsdatter sst.

939 Mikkel Sørensen i Egebjerg. 23.7.1772, side 320.
E: Mette Nielsdatter. LV: Bent Hansen. B: Søren i Serridslev, Niels, Margrethe g.m. Oluf Hansen smed i Rye, Anne g.m. Jens Albertsen i Gjedved, Maren g.m. Jens Jensen skrædder i Hansted, Kirsten enke i Egebjerg.

940 Maren Christensdatter i Sondrup. 4.8.1772, side 322.
E: Søren Christensen. A: næstsøskendebørn Simon Knudsen i Svinballe, Maren Knudsdatter i Ålstrup, Jørgen Knudsen, død. 4B: Knud i Amstrup, Niels, Maren g.m. Jens Buch i Ålstrup, Johanne g.m. Johan Sørensen.

941 Hans Jensen i Serridslev. 30.10.1772, side 327.
E: Karen Rasmusdatter. B: Jens i Rådved, Anne g.m. Jens Nielsen i Serridslev, Maren 26, Rasmus 18. FM: Mads Christensen sst, morbror Peder Rasmussen i Bleld.

942 Laurids Frandsen i Egebjerg. 23.11.1772, side 329.
E: Maren Pedersdatter. LV: Mads Nielsen sst. A: søster [Mette Frandsdatter, død, var g.m. Adser Andersen i Rådved]. 2B: [Maren] g.m. Jørgen Nielsen i Egebjerg, Karen, halvsøster Maren Clausdatter, død, var g.m. [Jørgen Bertelsen sst]. 3B: Bertel sst, Søren, Maren.

943 Anne Dorthe Hansdatter i Torup. 25.1.1773, side 335.
E: Mads Rasmussen Sommer. B: Hedvig Margrethe 20, Jacob 16, Hans 13.

944 Karen Andersdatter i Glibing Mølle. 5.3.1773, side 337.
E: Mikkel Mikkelsen. B: Mette 5, Christen 1.

945 Jens Hansen Trane i Nim. 8.3.1773, side 338.
E: Mette Jensdatter. LV: Morten Pedersen skovfoged sst. A: ved Jens Hansen i Føvling.

946 Karen Mortensdatter i Underup. 29.3.1773, side 339.
E: Jens Thomsen. B: Morten 5 uger.

947 Rasmus Andersen i Bleld. 31.3.1773, side 341.
E: Birgitte Rasmusdatter. LV: bror Laurids Rasmussen i Tolstrup. B: Mette 25, Maren 24, Anders 21, Johanne 18, Anne 16, Margrethe 12. FM: farbror Poul Andersen i Bleld.

948 Bent Hansen i Egebjerg. 29.4.1773, side 347.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Hans Christensen i Hansted. B: Anne 6, Hans 5. FM: morbror Peder Lauridsen sst.

949 Maren Andersdatter i Egebjerg. 14.5.1773, side 351.
E: Søren Jørgensen. B: Maren 14, Anders 9, Kirsten 6, Anne Cathrine 3. FM: farbror Anders Jørgensen i Gjedved.

950 Hans Mortensen i Trustrup. 11.6.1773, side 358.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Justesen Rosenmeier. B: Anders 20. Hans 15. Anne 12. FM: Jens Andersen sst.

951 Jens Andersen kusk i Trustrup. 31.7.1773, side 361.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jørgen Nielsen i Bleld. B: Anders 19, Kirsten 17, Niels 14. FM: farbror Peder Andersen i Serridslev.

952 Anne Sørensdatter Bjerregaard i Bleld Skovhus. 8.10.1773, side 367.
E: Morten Staal. A: søsters børn Jens Hansen Nim i Nim, Søren Hansen Nim sst, Sara Hansdatter Nim sst, Karen Hansdatter Nim g.m. Skovfoged Granskov på Frijsenborg gods, Ulrikke Fransiska Hansdatter Nim g.m. Christen Kollerup kleinsmed i Horsens. FM: Frederik Christian Hartmann i Tvingstrup.

953 Holger Andersen i Tvingstrup. 20.10.1773, side 375.
E: Maren Madsdatter. LV: bror Jens Madsen i Ås. A: søskende Laurids Andersen i Sejet på Boller gods, Maren Andersdatter sst, brordatter Anne Eskildsdatter, halvsøskende Peder Andersen, Bodil Andersdatter g.m. Peder Jørgensen i Sejet.

954 Karen Ottesdatter i Serridslev. 16.3.1774, side 381.
E: Niels Rasmussen Bonde. B: Otte 8, Rasmus 6, Niels 3.

955 Ingeborg Rasmusdatter i Bleld. 31.10.1774, side 385.
E: Peder Nielsen. B: Maren 15, Kirsten 13, Johanne 11, Anne 9, Birgitte 7. FM: Frederik Skoleholder i Serridslev.

956 Maren Jensdatter i Serridslev. 27.12.1774, side 391.
E: Mads Christensen. Første ægteskab med [Rasmus Christensen sst]. B: Anne g.m. Jens Nielsen i Nebel, Jens 30, Mette 25. FM: Rasmus Pedersen.

957 Bodil Nielsdatter i Trustrup. 28.1.1775, side 397.
E: Poul Nielsen. B: Niels 12, Else Marie 3, Maren 3 mdr. FM: morbror Carl Andersen i Hadrup.

958 Mette Rasmusdatter i Egebjerg. 22.9.1775, side 400.
E: Niels Thomsen. A: bror [Anders Rasmussen sst, skifte Hansted Hospital 8.12.1764 lbnr.200]. 6B: Peder sst, Hans sst, Sidsel sst, Karen, Rasmus, Jørgen, søster [Anne Rasmusdatter, skifte Hansted Hospital 14.4.1760 lbnr.192, var g.m. Knud Jensen i Hansted]. B: Eskild sst.

959 Birthe Christoffersdatter i Bleld. 20.2.1776, side 404.
E: Poul Andersen. B: Anne g.m. Rasmus Ottesen i Nebel, Maren g.m. Søren Andersen i Ballebo, Jens 26, Anders 23, Johanne 20.

960 Poul Andersen i Bleld. 16.6.1777, side 410.
Enkemand efter Birthe Christoffersdatter, [skifte 20.2.1776 lbnr.959]. B: Jens, Anders, Anne g.m. Rasmus Ottesen i Nebel, Maren g.m. Søren Andersen i Ballebo, Johanne 21.

961 Karen Enevoldsdatter i Nim. [dato mgl], side 412.
E: Christen Nielsen. B: Enevold 30, Birthe g.m. Bent Andersen i Enner, Johanne Marie, Sidsel, Bodil Margrethe, Knud 13.

962 Svend Sørensen i Hundslund. [dato mgl], side 416.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Jacob Mogensen sst, Carl Andersen i Hadrup. Første ægteskab med [Karen Sørensdatter, skifte 16.7.1765 lbnr.905]. B: Søren, underofficer, Anne Cathrine g.m. Josef Handskemager i Horsens. Auktion 10.10.1775.

963 Inger Jensdatter i Sondrup. 27.6.1776, side 422.
A: søskendebørn Jens Hansen i Hadrup, Anders Hansen, Anne Frandsdatter g.m. Jens Poulsen i Hundslund, Margrethe Hansdatter g.m. Christen Andersen i Tendrup.

964 Anne Christensdatter i Sondrup. 30.12.1776, side 425.
E: Peder Sørensen. Første ægteskab med Søren Olufsen, [skifte 6.5.1765 lbnr.900]. B: Mikkel 14. FM: morbror Søren Christensen.

965 Mogens Pedersen i Sondrup. 13.8.1777, side 429.
Forlovet med Kirsten Christensdatter. LV: Søren Christensen. A: bror Jens Pedersen 16. FM: stedfar Jørgen Hansen i Gylling, halvbror Peder Jørgensen 8. FM: Mogens Nielsen i Halkær.

966 Hans Jørgensen i Nebel. 3.9.1777, side 435.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Frederik Johansen skoleholder i Serridslev. B: Maren 11, Jørgen 1. FM: farbrødre Peder Jørgensen i Horsens, Claus Jørgensen i Nebel.

967 Niels Christoffersen i Nebel. 10.10.1777, side 441.
E: Maren Nielsdatter. LV: Frederik Johansen skoleholder i Serridslev. B: Christoffer 1. FM: farbrødre Mikkel Christoffersen 29, Jeppe Christoffersen 25.

968 Peder Pedersen Hjuler ugift i Serridslev. 8.11.1777, side 448.
A: mor Karen Pedersdatter i fattighuset sst. LV: Frederik Johansen skoleholder sst. A: søskende Knud Pedersen 35, Johanne Pedersdatter g.m. Søren Jørgensen i Tvingstrup.

969 Karen Folmersdatter i Serridslev. 23.2.1778, side 452.
E: Erik Andersen. A: bror Søren Folmersen sst, halvbror Jens Folmersen, død. 2B: Folmer 40, Jens.

970 Peder Madsen ugift i Serridslev. 17.5.1778, side 456.
A: søster Johanne Madsdatter g.m. Mathias Jørgensen i Meldrup på Stensballegård gods.

971 Anne Sørensdatter i Serridslev. 16.6.1778, side 458.
E: Jens Jensen. B: Maren 30, Søren, der fæster, Jens 23.

972 Søren Jensen i Serridslev. 18.6.1778, side 463.
E: Maren Folmersdatter. B: Morten 26, Jens 20, Sidsel g.m. Christen Sørensen væver sst, Bodil g.m. Jens Nielsen sst. FM: farbror Hans Jensen Busk sst.

973 Peder Andersen Due i Bleld. 19.6.1778, side 465.
A: bror Enevold Andersen Due i Ørskovlund, hans datter Anne Elisabeth g.m. Anders Nielsen i Bleld, bror Søren Andersen Due, død. B: Anders. FM: stedfar Niels Jensen Due i Kattrup.

974 Peder Rasmussen i Bleld. 1.8.1778, side 467.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Frederik Johansen skoleholder i Serridslev. B: Rasmus 30, Peder 28, Niels 17, Jens 14, Anne. FM: mors halvbror Peder Nielsen i Serridslev.

975 Jørgen Mikkelsen i Tvingstrup. 11.7.1778, side 473.
E: Bodil Nielsdatter. LV: far Niels Pedersen i Ørskov, Niels Jensen, der ægter og fæster. B: Mikkel 10, Kirstine Marie 7, Marie 4. FM: farbror Jens Mikkelsen i Tåning, Søren Jensen i Tvingstrup.

976 Enevold Nielsen i Tvingstrup. 3.10.1778, side 481.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Jens 8, Bodil 5, Maren 25 uger. FM: farbror Folmer Jensen sst.

977 Anne Frandsdatter i Hundslund. 19.6.1779, side 484.
E: Jens Poulsen. B: Rasmus 36 der fæster, Frands 32 i Egebjerg på Hanstedgård gods, Sidsel enke i Hadrup, Anne g.m. Rasmus Pedersen i Kærsgårde på Åkær gods, Karen 23.

978 Maren Jensdatter ugift i Serridslev. 3.2.1780, side 489.
A: far Jens Jensen, søskende Søren Jensen sst, Jens Jensen 26.

979 Jørgen Carstensen i Serridslev. 14.2.1780, side 490.
E: Johanne Hansdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Hans 31, Søren 29, Maren 14, Anne 7.

980 Niels Poulsen i Torup. 19.2.1780, side 493.
B: Poul i Trustrup, Rasmus i Gjedved, Simon sst, Jacob i Torup, Bodil g.m. Carl Andersen i Hadrup, Mette g.m. Kjeld Christensen i Sondrup.

981 Jacob Gunnarsen i Øster Stenderup. 23.2.1780, side 495.
B: Gunnar 40, Niels 36, Johanne g.m. Johan Rasmussen i Overby.

982 Bodil Nielsdatter i Nebel. 1.4.1780, side 497.
E: Jens Poulsen. B: Maren 8, Kirsten 6, Johanne 3. FM: morbror Jens Nielsen i Nebel.

983 Maren Mikkelsdatter i Torp. 27.10.1780, side 504.
E: Erik Jensen. B: Mikkel 16, Jens 12, Anne Cathrine 10, Anne 7. FM: morbror Jørgen Mikkelsen sst. Desuden nævnes svoger Jørgen Mikkelsen, svigerinde Bodil Mikkelsdatter.

984 Birthe Pedersdatter i Tvingstrup. 30.4.1778, side 509.
E: Frederik Christian Hartmann. A: søskende Rasmus Pedersen Tysk i Hadrup, død, Voldborg Pedersdatter g.m. Christen Jørgensen i Thy.

985 Peder Andersen i Brørup. 31.10.1780, side 513.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Søren Østergaard sst. B: Johanne 23 g.m. Niels Sørensen, Maren 18, Jens 14. FM: Peder Enevoldsen sst.

986 Birgitte Nielsdatter i Tvingstrup. 30.1.1781, side 514.
E: Jens Jensen rytter. A: søskende Rasmus Nielsen i Gangsted, Jens Nielsen betler, Kirsten Nielsdatter g.m. Frands Jensen i Tvingstrup, Anne Nielsdatter, død, var g.m. Hans Hansen i Gangsted. 2B: Hans 25, Maren g.m. Jacob Pedersen sst.

987 Maren Jensdatter i Serridslevgård Mølle. 13.2.1781, side 517.
E: Peder Nielsen. B: Niels 11. FM: farbror Niels Nielsen i Stensballe.

988 Jens Rasmussen i Ørridslev. 12.3.1781, side 519.
Enkemand efter Anne Jensdatter.
Hans A: Rasmus Sørensen i Meldrup, Mette Sørensdatter, enke efter Hans Madsen i Haldrup. LV: Laurids Møller på Serridslevgård, Rasmus Nielsen i Serridslev, Jens Nielsen sst.
Hendes A: Christen Christensen i Gangsted, Anne Christensdatter g.m. Hans Christensen i Ørridslev, [Maren Jensdatter, enke efter] Enevold Nielsen i Tvingstrup nu g.m. Knud Pedersen sst, Folmer Jensen i Ørskovlund, Jens Jensen i Knudstrup ved Bidstrup. Del af Simon Rasmussen i Ørridslevs arv frakendt ved dom af Skanderborg Rytterdiskrikts Birk 27.5.1779.

989 Margrethe Jensdatter i Sondrup. 28.5.1781, side 521.
E: Christen Christensen. A: søster [Birthe Jensdatter], død, var g.m. [Niels Lauridsen] i Tyrrestrup Skovhus [på Tyrrestrup gods]. B: Anne 32 g.m. Rasmus Jacobsen i Sondrup, Karen 27, Cathrine 27, Maren 25, Elisabeth g.m. Jens Sørensen i Søvind, Margrethe g.m. Rasmus Sørensen i Toftum, Laurids 19, Mette Cathrine 17, Birthe 14. FM: stedfader Eskild Andersen i Tyrrestrup Skovhus, farbror Jens Lauridsen i Toftum.

990 Maren Andersdatter i Serridslev. 29.5.1781, side 524.
E: Jens Sørensen. Første ægteskab med [Hans Pedersen sst, skifte 4.12.1764 lbnr.893]. B: Jens 37, Hans 32, Anders 28, Anne g.m. Hans Hansen gartner sst.

991 Dorthe Rasmusdatter i Tvingstrup. 26.7.1781, side 527.
E: Jens Jensen. B: Jens 25, Rasmus 23, Maren 19, Markus 17.

992 Jørgen Rasmussen i Nebel. 31.10.1781, side 530.
A: brorbørn Rasmus Nielsen i Serridslev, Peder Poulsen sst, Folmer Poulsen sst, Johanne Poulsdatter g.m. Eskild Mikkelsen, Jens Poulsen i Bleld, Anne Poulsdatter g.m. Rasmus Ottesen i Nebel, søsterbørn Johanne [Jørgensdatter] g.m. Jens Pedersen i Træden, Anne [Jørgensdatter] var gift i Såby. 4B: Rasmus Sørensen, Jørgen Sørensen, 2 døtre, Niels Jørgensen i Såby, død. 2B: [Bodil] g.m. Jørgen Rasmussen sst, Anne, [Karen Jørgensdatter], død, [var g.m. Mikkel Sørensen i Torp, skifte 8.2.1763 lbnr.878]. 2B: Jørgen, Bodil.

993 Rasmus [Sørensen] Søndergaard i Sondrup. 3.4.1782, side 536.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Niels Søndergaard. A: bror Anders Sommer.

994 Maren Rasmusdatter i Nebel. 8.5.1782, side 537.
E: Christoffer Andersen. B: Mette 2, Anne 6 mdr. FM: morfar Rasmus Sørensen i Serridslev.

995 Anne Sørensdatter i Serridslevgård Mølle. 9.7.1782, side 543.
E: Niels Sørensen. B: Bodil 10, Frederik 7, Søren 2. Første ægteskab med Henrik Poulsen, [skifte 2.2.1771 lbnr.931]. B: Kirsten 13. FM: farbror Kjeld Poulsen smed i Grumstrup.

996 Anne Jørgensdatter i Kattrup. 17.9.1781, side 545.
E: Søren Christensen. Første ægteskab med [Rasmus Jensen sst]. B: Maren g.m. Anders Christensen sst, Jørgen sst, Maren g.m. Peder Nielsen i Ørskov, [Karen] g.m. Oluf Sørensen i Kattrup.

997 Jens Nielsen ugift i Serridslev. 27.11.1782, side 551.
A: mor Karen Rasmusdatter sst, bror Rasmus Nielsen sst, halvsøster Johanne Nielsdatter, [skifte 11.6.1768 lbnr.918], var g.m. Søren Jensen smed sst. 5B: Karen g.m. Mads Christensen sst, Jens smed sst, Maren g.m. Steffen Johansen smed i Eriknauer, Niels smed i Serridslev, Anne, halvsøster Marianne Nielsdatter, slegfredsøn hos mor Maren Jensdatter.

998 Rasmus Sørensen Ovdrup i Serridslev. 3.12.1782, side 555.
E: Anne Andersdatter. LV: Frederik Johansen skoleholder sst. B: Søren 25, Karen 22, Anders 19, Maren, [skifte 8.5.1782 lbnr.994]. 2B: Mette 3, Anne 1.

999 Søren Jørgensen i Tvingstrup. 7.1.1783, side 560.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Frederik Johansen i Serridslev. B: Maren 17, Peder 16, Jørgen 12, Folmer 7, Kirstine Cathrine 3. FM: morbror Knud Pedersen i Tvingstrup, Hans Gartner i Serridslev.

1000 Anne Hansdatter i Sondrup. 29.7.1783, side 564.
B: slegfreddatter Kirsten, der døde, far Johan Hansen. A: halvsøskende Anders Hansen 29, Hans Hansen 25, Anne Kirstine 20, Niels Nielsen i Sondrup.

1001 Jens Jensen i Tvingstrup. 29.11.1783, side 566.
E: Maren Clausdatter. LV: Mikkel Krog sst. B: Jens 1. FM: Frands Jensen sst, Morten Staal sst. Første ægteskab med [Dorthe Rasmusdatter, skifte 26.7.1781 lbnr.991]. B: Jens 27, Rasmus 25, Markus 20, Maren.

1002 Niels Christensen Hornborg i Sondrup. 22.3.1784, side 568.
E: Maren Rasmusdatter. A: bror Peder Christensen i Ørting på Åkær gods, død. 4B: Mette 23, Maren g.m. Esben Jørgensen sst, Anders 18, Christen 16, søster Anne Christensdatter i Båstrup, død. 1B: Christen Knudsen 32 sst, søster Karen Christensdatter, død, [var g.m. Christoffer Mortensen i Grejs]. 1B: Christen 27 sst. på Grundet gods, halvbror Terkild Christensen i Båstrup, død. 1B: Christen 40.

1003 Simon Pedersen i Sondrup. 8.3.1784, side 571.
E: Karen Steffensdatter. LV: Christen Christensen sst. B: Peder.

1004 Maren Hansdatter i Serridslev. 12.3.1784, side 572.
E: Anders Sørensen. B: Søren 7, Karen 5. FM: morbrødre Rasmus Hansen sst, Jens Hansen i Rådved.

1005 Anne Rasmusdatter ugift i Ørridslev. 29.3.1784, side 575.
B: slegfreddatter Anne Cathrine, far Anders Hansen i Serridslev. FM: morfar Rasmus Andersen.

1006 Erik Pedersen i Ørskov. 23.5.1785, side 577.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Søren Jensen smed i Nebel. A: halvsøster Johanne Andersdatter g.m. Jørgen Jensen i Ørskov, stedsøn Anders Voetmann i Århus.

1007 Birgitte Pedersdatter i Brørup. 15.7.1785, side 585.
E: Jens Nielsen. B: Karen 19, Niels 14, Anne Margrethe 10, Peder 8, Rasmus 5.

1008 Jeppe Andersen i Bleld Skovhus. 30.7.1785, side 587.
E: Birthe Andersdatter. LV: Søren Jørgensen, der ægter. A: bror Peder Andersen på Fyn, søster Dorthe Andersdatter g.m. Søren Jensen i Rynkeby på Lammehave gods på Fyn.

1009 Hans Nielsen den ældre i Serridslev. 29.10.1785, side 593.
E: Anne Hansdatter. LV: bror Rasmus Hansen sst. B: Niels 26, Hans 25, Jens 16, Maren 11.

1010 Hans Jensen Glud på Serridslevgård. 28.3.1785, side 596.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Søren Jørgensen bødker sst. A: halvsøskende Rasmus Jensen i København, Maren Jensdatter g.m. Anders Thomsen tømrer i Horsens.

1011 Hans Christensen i Ørridslev. 27.6.1786, side 601.
E: Anne Christensdatter. LV: Anders Mikkelsen sst. B: Anne g.m. Anders Jørgensen murersvend, Maren g.m. Hans Nielsen i Møballe, Mette 21, Karen 19.

1012 Karen Olufsdatter i Sondrup. 27.9.1786, side 604.
E: Peder Christensen. B: Mette 14, Oluf 12, Christen 6, Anne 4. FM: halvmosters mand Rasmus Hansen sst.

1013 Peiter Nielsen i Trustrup. 5.1.1787, side 607.
E: Anne Mogensdatter. LV: Jacob Mogensen i Hundslund. B: Niels 11, Anne Marie 8, Maren 5, Mogens 4, Karen 1. FM. morbror Esben Mogensen i Hundslund, farbror Mikkel Nielsen i Trustrup.

1014 Christen Hansen i Ørridslev. 23.1.1787, side 612.
E: Johanne Jensdatter. LV: Rasmus Andersen sst. A: mor Kirsten Pedersdatter i Egebjerg, søskende Maren Hansdatter enke efter Niels Jørgensen i Egebjerg, Birthe Hansdatter sst.

1015 Søren Christensen i Sondrup. 14.2.1787, side 615.
E: Karen Christensdatter. LV: bror Niels Christensen sst. A: bror Mads Christensen i Kærsgårde, bror Morten Christensen i Ørting, søster Anne Christensdatter i Sondrup, [skifte 30.12.1776 lbnr.964]. 1B: Mikkel Sørensen, søster Else Christensdatter i Oldrup, død. 2B: Peder Christensen på Rathlousdal gods, Rasmus Christensen sst, søster Maren Christensdatter i Ålstrup, død. 4B: Peder Rasmussen i Kærsgårde, Johanne g.m. Christen Nielsen i Ålstrup, Else g.m. Anders Mortensen i Sondrup, Karen g.m. Peder Bach i Århus, halvbror Peder Christensen i Gylling, død. 1B: Morten sst. Sml. lbnr.1020.

1016 Anne Jensdatter i Trustrup. 13.3.1787, side 620.
E: Jens Mikkelsen. B: Karen 13, Mette 10, Jens 7, Mikkel 4. FM: morbror Anders Jensen sst.

1017 Anne Jensdatter i Bleld. 14.6.1787, side 625.
E: Peder Pedersen væver. A: far Jens Poulsen sst.

1018 Mette Mikkelsdatter i Serridslev. 10.12.1787, side 628.
E: Jørgen Nielsen. LV: Frederik Johansen skoleholder sst. A: søsterbørn Karen Folmersdatter g.m. Søren Folmersen sst, Mette Folmersdatter g.m. Niels Andersen væver sst, Maren Folmersdatter enke efter Søren Jensen sst, [skifte 18.6.1778 lbnr.972].

1019 Elisabeth Nielsdatter i Hundslund. 16.3.1788, side 629.
E: Peder Hansen. B: Birgitte 2. FM: morbror Laurids Nielsen i Toftum.

1020 Else Rasmusdatter i Hundslund. 31.3.1788, side 631.
E: Anders Mortensen. A: bror Peder Rasmussen i Kærsgårde, søster Inger Rasmusdatter g.m. Christen Nielsen i Ålstrup, søstersøn Christen Rasmussen i Ålstrup, halvsøster Karen Ingolfsdatter g.m. Peder Bach murersvend i Århus. Sml. lbnr.1015.

1021 Kirsten Nielsdatter i Brørup. 28.5.1788, side 633.
E: Peder Pedersen. A: søster Karen Nielsdatter g.m. Peder Sørensen i Tebstrup.

1022 Ellen Christensdatter i Ørridslev. 24.7.1788, side 634.
E: Anders Mikkelsen Ottesen. B: Mette g.m. Rasmus Kjærsgård i Brørup. Første ægteskab med Jørgen Andersen. B: Anne g.m. Søren Thomsen i Tebstrup, Karen g.m. Anders Christensen i Brørup.

1023 Rasmus Mathiasen Rørby i Serridslevgård. 7.8.1787, side 636.
B: Mathias i København, Rønne Marie i Horsens.

1024 Peder Simonsen og hustru Bodil Jacobsdatter i Sondrup. 29.5.1788, side 640.
B: Anne 15, Karen 14, Simon 12, Jacob 8. FM: morbror Rasmus Jacobsen sst, Peder Christensen sst, mosters mand Frederik Sørensen i Krogstrup.

1025 Anne Mogensdatter i Trustrup. 29.5.1789, side 652.
E: Peder Christensen. B: Cathrine 1. FM: morbror Jacob Mogensen i Hundslund. Første ægteskab med Peiter Nielsen, [skifte 5.1.1787 lbnr.1013]. B: Niels 12, Anne Marie 10, Maren 8, Mogens 7, Karen 7. FM: farbror Mikkel Nielsen i Testrupgård.

1026 Anne Nielsdatter i Serridslev. 3.10.1789, side 656.
E: Claus Poulsen. B: Maren 16, Anne 13, Johanne 6, Poul 3. FM: morbror Anders Nielsen i Bleld, farbror Jens Poulsen i Nebel.

1027 Rasmus Ottesen i Nebel. 20.9.1788, side 658.
E: Anne Poulsdatter. LV: Christen Hansen, der ægter. B: Kirsten g.m. Søren Rasmussen tømrer i Serridslev, Johanne 20, Otte 18, Maren 13, Mette 5, Niels 2. FM: farbror Niels Ottesen til Bjerregård.

1028 Anders Sørensen i Serridslev. 20.3.1790, side 665.
E: Anne Jørgensdatter. LV: bror Peder Jørgensen i Hansted. Første ægteskab med Maren Hansdatter, [skifte 12.3.1784 lbnr.1004]. B: Søren 13, Karen 11. FM: farbror Jørgen Sørensen i Serridslev, Rasmus Hansen sst, Søren Nielsen sst. g.m. moster Anne Hansdatter.

1029 Rasmus Knudsen røgter på Serridslevgård. 19.4.1790, side 670.
A: mor Kirsten Jensdatter i Trustrup, bror Niels Knudsen sst.

1030 Jens Nielsen i Serridslev. 4.5.1790, side 672.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Niels 13, Maren 10, Folmer 6, Søren 2. FM: Christen Sørensen.

1031 Søren Jensen i Tvingstrup. 5.5.1790, side 675.
E: Anne Eskildsdatter. LV: Jens Andersen sst. B: Morten 36, Anne Cathrine 31 g.m. Morten Sørensen, der tjener på Testrup, Jens 27. Desuden nævnes enkens bror Peder Eskildsen.

1032 Kirsten Thomasdatter i Tvingstrup. 21.8.1790, side 681.
E: Mikkel Nielsen Krog. B: Marie 37 forlovet med Jens Jensen i Haldrup på Stensballegård gods, Niels 30.

1033 Karen Rasmusdatter i Trustrup. 8.1.1791, side 684.
E: Bendix Knudsen. B: Rasmus 9, Peder 8, Knud 3, Margrethe 9 mdr. FM: mors stedfar Peder Simonsen i Torrild.

1034 Hans Hansen i Serridslev. 15.1.1791, side 685.
E: Karen Jensdatter. LV: bror Niels Jensen sst. B: Karen 3, Anne 3 mdr. FM: fars stedfar Søren Nielsen st.

1035 Anne Steffensdatter i Torup. 25.1.1791, side 690.
E: Søren Sørensen Sommer. A: bror Laurids Steffensen, død. 4B: Mogens i Ondrup på Rodstenseje gods, Poul karl på Rodstenseje, Niels drejer i Randlev, Simon, bror Søren Steffensen, død. 2B: Steffen i Odder på Rodstenseje gods, Anne, død, var g.m. Søren Nielsen sst. på samme gods. 2B: Niels 12, Anne Cathrine 8, bror Mads Steffensen uvist hvor, søster Karen Steffensdatter g.m. Simon Pedersen i Sondrup, [skifte 8.3.1784 lbnr.1003]. 1B: Peder, [skifte 29.5.1788 lbnr.1024]. 4B: hvoraf [Anne] er g.m. Rasmus Christensen sst, søster Kirsten Steffensdatter, død, slegfreddatter Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Christen Thomsen i Torrild.

1036 Jørgen Nielsen kusk i Serridslev. 19.2.1791, side 693.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Niels Jensen sst. A: Anders Christoffersen i Nebel, Rasmus Hansen i Serridslev, Anne Hansdatter g.m. Søren Nielsen sst.

1037 Jacob Mogensen i Hundslund. 16.5.1791, side 695.
E: Maren Mortensdatter. LV: Peder Hansen i Tendrup. B: Morten 14. FM: farbror Esben Mogensen i Hundslund.

1038 Peder Sejersen og hustru Karen Jacobsdatter i Torup. 16.5.1788, side 696, 702.
B: Bodil 16 der døde, Jacob 14, Anne 12 g.m. Anders Christensen i Torup (i 1791), Karen 9 der døde, Johanne 6, Kirsten 3 der døde. FM: morbrødre Niels Jacobsen i Bleld, Rasmus Jacobsen i Sondrup, mors søsters mand Frederik Sørensen i Krogstrup, farmors søsters mand Jørgen Jensen i Toftum.

1039 Peder Sørensen i Sondrup. 3.10.1791, side 703.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Niels Sørensen i Svinballe på Åkær gods, Jørgen Rasmussen i Amstrup på Åkær gods, der ægter. B: Anne 14, Anne Kirstine 7, Søren 3. FM: farbror Johan Sørensen i Hundslund.

1040 Christen Jørgensen ugift i Nebel. 7.4.1792, side 704.
A: bror Jens Jørgensen i Nebel Hyrdehus, søsterdatter Inger Marie. FM: Frederik Johansen i Serridslev Skole.

1041 Anne Nielsdatter i Trustrup. 17.3.1792, side 706.
E: Jens Mikkelsen. B: Morten 3. FM: Morten Rasmussen i Brigsted på Stensballegård gods ved svigersøn Søren Holgersen.

1042 Mads Christensen i Serridslev. 28.7.1792, side 711.
E: Karen Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen smed sst. B: Maren 15, Christen 12. FM: Hans Jørgensen sst.

1043 Johanne Kirstine Jensdatter i Ørridslev. 5.10.1792, side 716.
E: Rasmus Mortensen. A: far Jens Mogensen i Trustrup.

1044 Christen Rasmussen i Sondrup. 19.10.1792, side 719, 724, 731.
E: Anne Pedersdatter. LV: Thomas Jensen sst. B: Peder 43 sst, Rasmus 34, Simon 31, Maren 24 g.m. Peder Rasmussen i Oldrup på Rathlousdal gods.

1045 Anne Dorthe Nielsdatter i Sondrup. 17.11.1792, side 722, 729.
E: Hans Christian Estrup. A: søskende Peder Nielsen 46 sst, Niels Nielsen 43 i Ås på Tyrrestrup gods, Anne Nielsdatter g.m. Jens Pedersen sst, Karen Nielsdatter sst.

1046 Edel Rasmusdatter i Ørridslev. 24.1.1794, side 736.
E: Søren Christensen. B: Anne Margrethe 21, Anne Cathrine 17, Peder 15, Rasmus 12, Karen 6, Marie Kirstine 4. FM: morfar Rasmus Andersen sst.

1047 Maren Nielsdatter i Elbjerglund. 14.2.1794, side 737, 748, 750.
E: Frederik Degn. Første ægteskab med Christen Jensen pottemager i Horsens. Afdøde var født på Øland på stamhuset Øxholm og kom som ung til Bygholm. A: kendes ikke. Af enkemandens børn nævnes Hans, Margrethe.

1048 Jens Hansen i Bentlund. 1.3.1794, side 740.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Niels Mathiasen i Bleld. B: Jørgen 7, Anne 1. FM: farbror Hans Hansen i Ørskov.

1049 Kirsten Nielsdatter i Serridslev. 19.3.1794, side 746.
E: Søren Mikkelsen. B: Niels 26, Mikkel 15, Rasmus 10, Anne Marie. FM: Frederik Hansen på Serridslevgård.

1050 Holger Albertsen på Serridslevgård. 28.3.1794, side 749.
B: Albert 33 i Lundumskov, Jørgen 24.

1051 Claus Jørgensen i Nebel. 14.7.1794, side 751.
E: Anne Bentsdatter. LV: Niels Frandsen i Haldrup. B: Abelone 20 forlovet med Peder Sørensen i Gangsted, Maren 19 forlovet med Jens Andersen Møller i Haldrup ved far Anders Jensen Møller sst, Inger 16, Niels 8. FM: morbrødre Hans Bentsen i Haldrup, Steffen Bentsen sst.

1052 Anne Cathrine Jørgensdatter i Sondrup. 19.10.1794, side 755.
E: Niels Knudsen. A: mor Johanne Andersdatter enke sst, halvbrødre Anders Pedersen sst, Thomas Pedersen i Tvingstrup.

1053 Rasmus Jensen i Trustrup. 25.11.1794, side 758, 770.
E: Anne Christensdatter. LV: Anders Sørensen i Brigsted. B: Jens 22, Karen 18, Christen 9, Marianne 3. FM: Mikkel Jensen i Hundslund.

1054 Jens Christensen i Tvingstrup. 29.11.1794, side 762.
E: Karen Andersdatter. LV: Niels Hansen sst. B: Johanne 23, Kirsten, Jørgen 15. FM: farbror Dines Christensen sst.

1055 Eskild Mikkelsen i Serridslev. 16.2.1795, side 764.
E: Johanne Poulsdatter. LV: Peder Poulsen sst. B: Mikkel 40, Poul 32.

1056 Abelone Sørensdatter i Ørridslev. 30.5.1795, side 775.
E: Jens Andersen smed. B: Inger 17, Anders 14, Søren 8, Jens 5, Jørgen 2. FM: mors halvbror Jørgen Sørensen sst.

1057 Maren Jacobsdatter i Hundslund. 15.6.1795, side 779.
E: Mogens Esbensen. B: Esben 46, der fæster, Simon 36, Helvig 32, Jørgen 28, Anne, [skifte 29.5.1789 lbnr.1025], var g.m. Peiter Nielsen i Trustrup. 4B: Niels 19, Marie 17, Maren 14, Mogens 12, Jacob, [skifte 16.5.1791 lbnr.1037]. 1B: Morten 18.

1058 Bendix Knudsen og hustru Anne Olufsdatter i Trustrup. 5.12.1795, side 782, 793, 810, 814, 824, 842.
B: Oluf 4, Karen 2. FM: Oluf Simonsen i Saksild ved søn Rasmus Olufsen sst, Jørgen David Simonsen i Rude, Peder Simonsen i Torrild. Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, [skifte 8.1.1791 lbnr.1033]. B: Rasmus 14, Peder 12, Knud 8. FM: farbror Frederik Knudsen i Trustrup, fastres mænd Niels Sørensen den ældre i Ørting, Niels Sørensen den yngre sst. Afdødes far var Knud Bendixen.

1059 Karen Pedersdatter ugift i Sondrup. 23.1.1796, side 793, 798, 809, 812.
A: søskende Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Christensen sst, Simon Pedersen 18, Jacob Pedersen 16. FM: morbror Rasmus Jacobsen sst.

1060 Jens Hansen i Trustrup. 10.3.1796, side 801.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Jørgensen sst, Anders Sørensen i Brigsted. B: Hans 28 i Saksild. Afkald fra børn af første ægteskab.

1061 Maren Nielsdatter i Sondrup. 9.4.1796, side 807.
E: Niels Christensen. B: Mette 16, Elisabeth 14, Niels 11. FM: morbror Mogens Nielsen i Halkær.

1062 Karen Christensdatter i Sondrup.9.4.1796, side 808.
E: Hans Madsen. B: Anne Dorthe 8. FM: morbror Niels Christensen sst.

1063 Peder Nielsen i Bleld. 27.2.1797, side 816, 823, 828.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Peiter Rasmussen i Ørskov. B: Ingeborg g.m. Anders Rasmussen på Serridslevgård, Rasmus 8, Jens 4. FM: Anders Poulsen i Bleld. Første ægteskab med Ingeborg Rasmusdatter, [skifte 31.10.1774 lbnr.955]. B: Maren g.m. Jens Poulsen sst, Kirsten g.m. Hans Jørgensen i Serridslev, Johanne g.m. Claus Poulsen sst, Birthe 29.

1064 Jens Poulsen i Serridslevgård. 4.4.1797, side 822.
B: Anders 44 i Tolstrup, Maren 42, Poul 37 i Nebel, Rasmus 36, Jørgen 32, Niels 29, Peder 25.

1065 Jens Andersen smed i Ørridslev. 17.7.1797, side 831.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Degnen Bech i Kattrup. Første ægteskab med Abelone Sørensdatter, [skifte 30.5.1795 lbnr.1056]. B: Inger 19, Anders 16, Søren 10, Jens 7, Jørgen 4. FM: Jørgen Sørensen i Ørridslev.

1066 Maren Jensdatter ugift i Nebel. 12.10.1797, side 836, 864.
B: slegfredsøn: Peder Jørgensen Kjær 6. FM: Anders Jensen i Tolstrup, Poul Jensen væver i Nebel.

1067 Bodil Lauridsdatter i Glædenshjem i [Tvingstrup]. 17.2.1798, side 839.
E: Peder Pedersen rytter. B: Dorthe g.m. Niels Hansen i Bentlund.

1068 Margrethe Gydesdatter i Serridslev. 7.3.1798, side 840, 859, 861.
E: Folmer Poulsen. Første ægteskab med Jens Jensen sst. [skifte 31.10.1769 lbnr.922]. B: Anne Sofie 38, Maren g.m. Jens Sørensen kusk sst. FM: Christen Sørensen sst.

1069 Maren Mikkelsdatter ugift i Torp. 13.4.1798, side 860.
A: mor Maren Steffensdatter, søskende Erik Mikkelsen sst, Hans Jørgen Mikkelsen i Sattrup, Kirstine Cathrine Mikkelsdatter g.m. Jesper Hofgaard Dentler blikkenslager i Horsens, Anne Kirstine Mikkelsdatter g.m. Laurids Rasmussen bødker i Vinding, Claudiane Mikkelsdatter g.m. Peder Nielsen i Eriknauer. Skiftet gentages og fortsættes i G 356-4 side 16, 19, 25.

1070 Johannes Sørensen i Hundslund. 25.4.1798, side 862, 865.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Peder Hansen sst, Søren Pedersen sst. B: Karen g.m. Morten Nielsen sst.

1071 Rasmus Nielsen ugift i Nebel. 27.8.1798, side 867, 870, 877.
A: mor Anne Rasmusdatter g.m. Jens Nielsen sst, søskende Poul Nielsen 36 ladefoged på Serridslevgård, Mads Nielsen 33 i Ørridslev, halvsøskende Maren Jensdatter g.m. Jens Sørensen i Tvingstrup, Niels Jensen 20. FM: farbror Anders Nielsen i Nebel.

1072 Mikkel Eskildsen ugift i Nebel. 2.11.1798, side 868, 872.
A: mor Johanne Poulsdatter i Serridslev. LV: Anders Nielsen i Nebel, søskende Poul Eskildsen 32.

1073 Rasmus Pedersen ugift i Bleld. 17.12.1798, side 874, 885, 909.
A: søskende Peder Pedersen 44 væver sst, Niels Pedersen 36 skrædder sst, Anne Pedersdatter g.m. Anders Poulsen sst.

1074 Kirsten Rasmusdatter i Serridslev. 15.5.1799, side 878.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus 13, Niels 11, Anne 7, Christian 4.

1075 Søren Sørensen i Serridslev. 16.5.1799, side 882, 886.
B: Søren 46 musketer i Slesvigske regiment, Thor 40.

1076 Thyra Jensdatter i Serridslev. 18.5.1799, side 883, 909.
B: Niels Jørgensen 48 i Tvingstrup, Jens Jørgensen 40 i Serridslev, Hans Jørgensen 36 i Fredericia, Anne Margrethe Jørgensdatter g.m. Jens Lundgaard prammand i Horsens.

1077 Hans Hansen i Ørskov. 23.12.1799, side 888, 895.
E: Inger Hansdatter. LV: Anders Andersen i Egebjerg. B: Maren 16, Anne 14, Hans 12, Anne Kirstine 7, Sidsel Cathrine 5, Jens 3. FM: farbror Anders Hansen i Serridslev, morbrødre Jørgen Hansen i Torp, Niels Hansen i Glædenshjem. Fortsættes i G 356-5 fol.2.

1078 Søren Rasmussen tømrer i Serridslev. 20.2.1800, side 892, 900, 908.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: bror Mikkel Pedersen smed sst. B: Kirsten nyfødt. Første ægteskab med Kirsten Rasmusdatter, [skifte 15.5.1799 lbnr.1074]. B: Rasmus 14, Niels 12, Anne 8, Christian 5. FM: farbror Anders Rasmussen på Serridslevgård.

1079 Marie Dorthe Johansdatter i Ørskov. 21.5.1800, side 904.
E: Niels Jensen. B: Anne Elisabeth 23, Jens 21.

1080 Afkald 2.12.1752, side 938.
Afkald fra Niels Sørensen konsumptionsbetjent i Horsens, Anders Sørensen i Nebel, Poul Nielsen sst som FM for Søren Andersens 3 døtre Maren, Sidsel og Karen for arv efter søster Voldborg Sørensdatter sst, skifte sluttet 7.8.1752.

1081 Afkald 22.12.1752, side 938.
Afkald fra Peder Sørensen snedker i Glückstadt for arv efter søster Voldborg Sørensdatter i Nebel.

1082 Afkald 24.2.1754, side 937.
Afkald fra Niels Sørensen konsumptionsbetjent i Horsens, Anders Sørensen i Nebel, Poul Nielsen sst som FM for Søren Andersens 3 døtre Maren, Sidsel og Karen for arv efter bror Peder Sørensen snedker og efter søster Voldborg Sørensdatter sst, skifte sluttet 7.8.1752.

1083 Afkald 19.11.1755, side 936.
Afkald fra Mette Nielsdatter g.m. Bertel Jørgensen i Egebjerg for arv efter far i Gjedved, skifte 31.10.1738, efter søster Kirsten Nielsdatter, efter mor [Anne Jensdatter] skifte 30.10.1742, efter stedfar Jens Andersen Skifter i Gjedved, skifte sluttet 17.9.1755. Sml. lbnr.868.

1084 Afkald 11.5.1757, side 936.
Afkald fra Anne Rasmusdatter g.m. Niels Poulsen i Nebel for arv efter far Rasmus Christensen i Serridslev, skifte 24.1.1754.

1085 Afkald 31.10.1759, side 935.
Afkald fra Maren Jørgensdatter g.m. Holger Albertsen i Torp, Knud Jensen i Hornborg som FM for Jørgen Foghsen og hustru Mette Jensdatters 2B: Karen 22, Enevold 17 for arv efter Rasmus Nielsen i Gjedveds hustru Anne Jensdatters forrige mand Jens Enevoldsen sst, skifte 12.6.1758. Jens Enevoldsen arvede huset efter far Enevold Jensen. Sml. lbnr.868.

1086 Afkald 24.1.1760, side 934.
Afkald fra Jens Andersen Bjerre i Trustrup hos stedfar Rasmus Andersen sst. og mor Mette Jensdatter ved FM: morbror Hans Jensen i Horsens for arv efter far Anders Christensen, skifte 26.2.1729, sluttet 24.1.1735.

1087 Afkald 7.3.1760, side 933.
Afkald fra Mads Olufsen Trustrup i Horsens for arv efter far [Oluf Madsen smed] i Trustrup, skifte 18.4.1754. Sml. lbnr.1093.

1088 Afkald 22.4.1761, side 932.
Afkald fra Jesper Nielsen, der tjener i Gjedved for arv efter far sst, skifte 31.10.1738, efter mor [Anne Jensdatter], skifte 30.10.1742, efter søster Kirsten Nielsdatter, efter halvsøster Kirsten Jensdatter, skifte sluttet 8.3.1760 lbnr.868, og afkald fra Jesper Nielsens hustru Karen Jørgensdatter i Torp ved FM Knud Jensen i Hornborg og svoger Holger Albertsen i Torp for arv efter mor [Mette Jensdatter] sst, skifte 19.4.1743, efter morbror Jens Jensen, der døde på Tåsinge, efter halvsøster Kirsten Enevoldsdatter, efter halvbror Jens Enevoldsen, skifte sluttet 31.10.1759.

1089 Afkald 27.3.1762, side 931.
Afkald fra Mette Sørensdatter hos stedfar Hans Nielsen i Serridslev ved FM Rasmus Nielsen sst. for arv efter far [Søren Nielsen sst], skifte 7.8.1751, efter mor [Anne Mikkelsdatter] skifte 3.7.1759. Sml. lbnr.1109.

1090 Afkald 2.6.1762 side 930.
Afkald fra Edel Nielsdatter i Vorbjerg, enke efter Holger Nielsen sst, ved LV Peder Hansen sst, for arv efter datter Anne Lauridsdatter, der døde 1758, der havde arv efter far Laurids Rasmussen, skifte 13.6.1744. Medunderskriver: datter Else Lauridsdatter.

1091 Afkald 21.7.1762, side 929.
Afkald fra Else Marie Terkildsdatter g.m. Rasmus Nielsen i Gjedved Mølle for arv efter far Terkild Ibsen sst, skifte 13.3.1751, mor Inger Cathrine Ovesdatter, skifte 8.3.1760, søskende Erik Terkildsen og Anne Terkildsdatter sst, skifte 18.5.1756, Else Cathrine Terkildsdatter, skifte 8.3.1760, Jeppe Terkildsen, der døde sst 16.1.1762, Anne Dorthe Terkildsdatter, der døde 22.6.1762. Sml. lbnr.867.

1092 Afkald 24.7.1762, side 928.
Afkald fra Birthe Hansdatter g.m. Lorents Jørgensen i Flensborg ved Morten Tønnesen Staal i Egebjerg for arv efter far Hans Clausen sst, skifte 27.5.1762 lbnr.874 og mor Anne Eriksdatter.

1093 Afkald 12.4.1764, side 927.
Afkald fra Maren Olufsdatter g.m. Søren Mikkelsen Møller i Trustrup for arv efter far [Oluf Madsen smed] sst, skifte 18.4.1754. Sml. lbnr.1087.

1094 Afkald 12.4.1764, side 927.
Afkald fra Rasmus Ottesen i Nebel ved FM: Jørgen Rasmussen i Horsens for arv efter forældre Otte Rasmussen og Kirsten Nielsdatter skifte sluttet 10.6.1744 af magistraten i Horsens. Sml. lbnr.1099.

1095 Afkald 8.5.1764, side 926.
Afkald fra Kjeld Nielsen i Sondrup for arv efter mor Mette Kjeldsdatter sst, skifte 1736.

1096 Afkald 18.6.1764, side 925.
Afkald fra Maren Pedersdatter g.m. Jens Christensen ladefoged på Rathlousdal for arv efter bror Jens Pedersen Gylling, død 7.6.1764 i Torrild, der havde arv efter mor, skifte 25.7.1753, var g.m. Jens Andersen i Hundslund.

1097 Afkald 12.12.1763, side 925.
Afkald fra Rasmus Jensen og bror Oluf Jensen for arv efter farbror Christen Rasmussen i Trustrup, skifte 2.2.1758.

1098 Afkald 17.12.1765, side 924.
Afkald fra Hans Simonsen i Stensballe, Rasmus Simonsen sst, Kirsten Simonsdatter g.m. Niels Rasmussen Molbo i Sondrup ved søn Rasmus Nielsen for arv efter søster Anne Simonsdatter [skifte 16.12.1765 lbnr.904] g.m. Jens Christensen i Stensballe.

1099 Afkald 28.2.1766, side 924.
Afkald fra Anne Ottesdatter g.m. Jens Mikkelsen i Brigsted for arv efter far Otte Rasmussen og mor Kirsten Nielsdatter, skifte sluttet 10.6.1744 af magistraten i Horsens. Underskrivere hendes bror Rasmus Ottesen i Nebel, hendes morbror Søren Nielsen skoleholder i Stensballe. Sml. lbnr.1094.

1100 Afkald 20.4.1766, side 923.
Afkald fra Peder Andersen i Serridslev for arv efter søn Jens Pedersen, der døde 31.12.1764, der havde arv efter moder [Helle Jensdatter], skifte 11.9.1762 lbnr.877.

1101 Afkald 26.4.1766, side 923.
Afkald fra Karen Andersdatter g.m. Mikkel Mikkelsen i Glibing Mølle og fra Mette Andersdatter g.m. Anders Sørensen i Brigsted for arv efter far Anders Nielsen sst, skifte 3.8.1748 til stedfar Christen Lauridsen i Trustrup g.m. Anne Mikkelsdatter. Sml. lbnr.908.

1102 Afkald 16.4.1770, side 921.
Afkald fra Bodil Jacobsdatter g.m. Peder Simonsen i Sondrup for arv efter far Jacob Rasmussen Sommer i Torup, skifte 24.11.1757. Sml. lbnr.1108.

1103 Afkald 14.5.1770, side 921.
Afkald fra Anders Nielsen i Nebel for arv efter morbror Jens Pedersen i Bleld, skifte 1.12.1751 og efter moster Birthe Pedersdatter i Bleld, skifte 31.1.1752.

1104 Afkald 28.5.1770, side 921.
Afkald fra Søren Nielsen i Serridslev for arv efter stedsøn Anders Rasmussen, der havde arv efter far [Rasmus Andersen sst], skifte 5.6.1760 lbnr.870.

1105 Afkald 24.4.1771, side 920.
Afkald fra Maren Sørensdatter g.m Christen Johansen Scavenius degn på Endelave for arv efter far Søren Andersen i Nebel med 13 års rente.

1106 Afkald 24.4.1771, side 920.
Afkald fra Rasmus Jacobsen i Sondrup for arv efter far Jacob Rasmussen Sommer i Torup, bevis 24.4.1758. Sml. lbnr.1108.

1107 Afkald 24.4.1771, side 919.
Afkald fra Niels Jacobsen i Bleld for arv efter Jacob Rasmussen Sommer i Torup, bevis 24.4.1758. Sml. lbnr.1108.

1108 Afkald 24.4.1771, side 919.
Afkald fra Peder Sejersen i Torup for arv efter forældre Sejer Pedersen og [Bodil Jensdatter i Trustrup, skifte 18.8.1751, efter søster Johanne Sejersdatter bevis 24.4.1752, efter morfar Jens Eskildsen i Toftum bevis 5.12.1753, efter oldefar Peder Sejersen i Trustrup bevis 15.4.1763, og afkald fra hustru Karen Jacobsdatter for arv efter far Jacob Rasmussen Sommer i Torup, skifte 24.11.1757, bevis 24.4.1758. Sml. lbnr.1102, 1106, 1107.

1109 Afkald 24.4.1771, side 918.
Afkald fra Niels Sørensen møller i Serridslevgård Mølle for arv efter forældre Søren Nielsen i Serridslev og hustru Anne Mikkelsdatter. Sml. lbnr.1089.

1110 Afkald 30.5.1771, side 917.
Afkald fra Rasmus Nielsen i Gjedved g.m. Anne Jensdatter og søn Anders Jensen for arv efter hans steddatter Else Marie Rasmusdatter, [skifte 30.5.1771 lbnr.934].

1111 Afkald 30.5.1771, side 917.
Afkald fra Anne Cathrine Svendsdatter g.m. Josef Christensen Brædstrup i Horsens for arv efter mor Karen Sørensdatter g.m. Svend Sørensen i Hundslund, skifte 16.7.1765 lbnr.905.

1112 Afkald 26.4.1772, side 916.
Afkald fra Rasmus Nielsen møller i Gjedved Mølle for arv efter Mads Lauridsen Ørnholt efter bevis 1731.

1113 Afkald 26.4.1773, side 916.
Afkald fra Anders Sørensen i Serridslev for arv efter far Søren Andersen sst. skifte 12.6.1769 lbnr.921.

1114 Afkald 13.5.1772, side 915.
Afkald fra Niels Nielsen i Torp for arv efter far i Gjedved 31.10.1738, efter mor [Anne Jensdatter], skifte 30.10.1742 og efter halvsøster Kirsten Jensdatter sst, skifte 31.10.1759 lbnr.868.

1115 Afkald 14.5.1772, side 914.
Afkald fra Anne Pedersdatter g.m. Anders Nielsen i Bleld for arv efter mor [Helle Jensdatter, skifte 11.9.1762 lbnr.877].

1116 Afkald 29.6.1773, side 914.
Afkald fra Bodil Nielsdatter g.m. Peder Hansen i Ørridslev for arv efter mor [Kirsten Jensdatter], skifte 10.4.1758, og far [Niels Rasmussen i Bleld] skifte 18.9.1770 lbnr.929.

1117 Afkald 26.4.1774, side 913.
Afkald fra Elisabeth Sørensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Egebjerg for arv efter mor [Maren Hansdatter] og efter morforældre [Hans Clausen sst, skifte 27.5.1762 lbnr.874 og hustru Anne Eriksdatter].

1118 Afkald 26.4.1774, side 913.
Afkald fra Enevold Jørgensen i Torp for arv efter halvbror Jens Enevoldsen i Gjedved, skifte 12.6.1758, efter mor, søster og morbror, skifte 16.9.1757. Sml. lbnr.1085, 1088.

1119 Afkald 26.4.1774, side 912.
Afkald fra Christen Mikkelsen født i Torp for arv efter mor [Maren Rasmusdatter sst], skifte 5.7.1743. Sml. lbnr.878.

Serridslevgård gods
G 356-4
Skifteprotokol
for gods i Stjernholm amt.
1791-1805.

1120 Erik Jensen i Torp. 26.4.1791, side 3.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Knud Mikkelsen i Vorbjerg, Hans Andersen i Korning, der ægter og fæster. B: Christen 9, Jens 3. FM: farbror Søren Jensen i Torp. Første ægteskab med [Maren Mikkelsdatter, skifte 27.10.1780 lbnr.983]. B: Mikkel 27 i København, Jens 23, Anne Cathrine 21, Anne 18. FM: morbror Jørgen Mikkelsen i Bleld.

1121 Hans Jensen skovfoged i Torp. 26.5.1794, side 11.
E: Kirsten Carlsdatter. LV: Hans Nielsen i Vorbjerg. Ingen Arvinger.

1122 Anne Marie Nielsdatter i Vorbjerg. 17.4.1798, side 17, 22.
E: Morten Pedersen. A: mor Anne Andersdatter. LV: Søren Jensen i Torp.

1123 Kirsten Pedersdatter i Torp. 12.10.1799, side 31.
E: Niels Nielsen. B: Anne Marie 25, Maren 24, Mette 22, Kirsten 17, Peder 12, Niels 9, Anders 6. FM: farbror Jesper Nielsen sst.

1124 Anders Hansen i Serridslev. 9.2.1801, side 41.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen i Hansted. B: Maren 8, Helvig Margrethe 6, Anne 4. FM: fasters mand Hans Hansen Halling gartner sst.

1125 Inger Marie Jensdatter i Bleld. 14.2.1801, side 44.
E: Niels Pedersen skrædder. B: Peder 30 dage. FM: morbror Jørgen Jensen i Serridslev, Niels Mathiasen i Bleld.

1126 Jens Sørensen i Serridslev. 13.2.1802, side 48.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Peder Jørgensen i Hansted. B: Anders 11. FM: farbror Morten Sørensen i Serridslev.

1127 Kirsten Carlsdatter i Torp. 21.9.1803, side 52.
Enke efter Hans Jensen skovfoged, [skifte 26.5.1794 lbnr.1121]. Ingen Arvinger.

1128 Jens Jensen i Underup. 3.4.1805, side 56.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. B: Rasmus Nielsen i Nim. Ingen arvinger. Testamente.

Serridslevgård gods
G 356-5
Skifteprotokol for gods i
Skanderborg og Åkær amter.
1801-1816

1129 Anders Thomsen hjulmand i Ørridslev. 6.2.1801, fol.1.
E: Maren Sørensdatter. B: Peder Andersen smed sst. Første ægteskab med [Bodil Madsdatter]. B: Jens 43 på Sjælland, Inger, død, var g.m. Anders Vilstrup i Voldtofte på Fyn. 1B: Anne g.m. Mads Hansen Fynbo på Grumstrup Mark.

1130 Johanne Jensdatter i Tvingstrup. 8.7.1802, fol.3, 6.
B: [slegfreddatter]: Anne Marie [nyfødt]. FM: Niels Mathiasen i Bleld.

1131 Thor Sørensen i Serridslev. 22.11.1802, fol.5.
E: Bodil Sørensdatter. LV: bror Morten Sørensen. A: bror Søren Sørensen.

1132 Mads Jensen i Ørridslev. 18.3.1803, fol.7.
E: Barbara Nielsdatter. LV: Laurids Jensen Kolt sst. B: Jens 40, der fæster, Karen g.m. Peder Jensen i Gjedved, Kirsten g.m. Mads Nielsen i Ørridslev, Bodil.

1133 Niels Sørensen i Serridslevgård Mølle. 26.11.1803, fol.9, 12.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: Oluf Eriksen i Stensballe. B: Bodil 32 g.m. Jens Hansen i Serridslev, Frederik Ludvig Christian 27, Anne Margrethe 18 g.m. Peder Svendsen, Erik 14, Søren 12.

1134 Niels Hansen i Tvingstrup. 31.1.1804, fol.11.
E: Maren Johansdatter. LV: Niels Sørensen i Torsted. A: søskende Hans Hansen gartner i Serridslev, Jens Hansen bendrejer i Kolding, død. B: en datter, Maren Hansdatter, død, var g.m. Jens Fenster i Kolt. B: en søn, Sidsel Hansdatter g.m. en rytter i Horsens, Kirsten Hansdatter, død. 3B, Birthe Hansdatter på Samsø.

1135 Christian Ifland i Serridslev. 7.9.1805, fol.13.
E: Charlotte Amalie Christiansdatter. LV: Søren Jørgensen bødker sst. Ingen arvinger.

1136 Anne Sofie Jensdatter i Serridslev. 25.6.1806, fol.15.
E: Jens Iversen. B: Jens 6. FM: Jens Sørensen sst.

1137 Maren Madsdatter i Tvingstrup. 13.1.1807, fol.16.
Enke efter Christen Christensen. A: søstersøn Niels Jensen sst, brorsøn Knud Jensen sst, brordatter Anne Margrethe [Jensdatter] g.m. Jesper Andersen sst.

1138 Maren Jørgensdatter i Lyshøj. 5.12.1808, fol.16.
E: Rasmus Pedersen. B: Peder 19, Anne Marie 18, Frederik 17, Johanne 12, Jørgen 7. FM: Søren Jørgensen bødker i Serridslev.

1139 Jens Poulsen i Bleld. 7.4.1810, fol.17, 19.
E: Maren Pedersdatter. LV: skolelærer Schiørring i Serridslev. B: Peder, Birthe 26, Poul 19, Anders 17. FM: farbror Anders Poulsen.

1140 Daniel [Johansen] Weis sadelmagersvend i Serridslev. 15.7.1810, fol.18.
A: mor Anne Marie Madsdatter. LV: Søren Jørgensen bødker.

1141 Poul Jensen væver i Serridslev. 23.8.1810, fol.19.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Mikkel Pedersen sst. B: Mette Kirstine 8. FM: farbror Anders Jensen i Tolstrup.

1142 Anne Marie Madsdatter i Serridslev. 21.2.1811, fol.21.
Enke efter sadelmager [Johan] Weis. Ingen arvinger.

1143 Jens Sørensen i Serridslev. 20.4.1811, fol.21.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Sørensen smed i Nebel. A: søstersønner Søren Jensen i Skanderborg, Jacob Jensen på Alrø, Anders Jensen artillerist, Peder Jensen i Tvingstrup.

1144 Niels Sørensen i Serridslev. 4.10.1811, fol.23.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Søren 32, Niels 30, Jens 28, Mette 19. Anders 18.

1145 Rasmus Mortensen i Ørridslev. 14.3.1812, fol.24.
E: Karen Andersdatter. LV: Rasmus Andersen i Møballe. A: bror Jens Mortensen i Ås, død. 3B: Niels 20, Karen 18, Johanne 16, søster Margrethe Mortensdatter g.m. Søren Pedersen i Ballebo.

1146 Peder Nielsen skrædder og lem i Serridslev Hospital. 13.10.1812, fol.28, 32.
A: søster Karen Nielsdatter g.m. Anders Mathiasen i Bleld, søster Anne Nielsdatter, [skifte 3.10.1789 lbnr.1026], var g.m. Claus Poulsen i Serridslev. 2B: Poul husar på Jægersborg, Anne g.m. Folmer Christensen sst, halvsøskende Anders Nielsen i Bleld, Jens Nielsen i Onstrup.

1147 Anne Pedersdatter i Bleld. 9.11.1812, fol.29, 32.
E: Anders Andersen. B: Maren 40, Helle 36, Peder 31, Jørgen 27, Jens 22.

1148 Jørgen Jensen Møller ugift på Serridslevgård. 10.11.1812, fol.31, 35.
A: søster Karen Jensdatter g.m. Mikkel Enevoldsen kgl.kusk i København, født i Østbirk, viet 29.9.1797 i Holmens kirke, ved hendes søskendebarn Rasmus Nielsen i Egebjerg.

1149 Niels Pedersen i Serridslev. 28.5.1813, fol.34.
Enke efter Karen Rasmusdatter. B: Karen 23, der ægter Jens Jensen i Haldrup, der fæster, Mette Kirstine 21, Peder 18. FM: Søren Andersen i Nebel, Mikkel Pedersen i Serridslev.

1150 Maren Jørgensdatter i Bentlund. 15.7.1815, fol.36.
E: Knud Mathiasen. Første ægteskab med Jens Hansen sst, [skifte 1.3.1794 lbnr.1048]. B: Jørgen 28, Anne 23. FM: farbror Hans Hansen gartner i Serridslev.

1151 Rasmus Pedersen i Lyshøj. 9.5.1816, fol.39.
E: Birthe Kirstine Andersdatter. LV: Rasmus Holm i Serridslev. B: Anders 5, Hans Peder 4. FM: morbror Christoffer Andersen i Nebel. Første ægteskab med Maren Jørgensdatter, [skifte 5.12.1808 lbnr.1138]. B: Peder 27, Anne Marie 25, Frederik Ludvig Christian 24, Johanne 20, Jørgen 13.

Stensballegård gods
Skifteprotokol
1716-1778
G 354-26

1152 [Birgitte Jensdatter i Brigsted]. Dato og fol. mangler.
E: Just Jensen. Fragment. Se lbnr.1169.

1153 [Søren Jensen] i Stensballe. 18.5.1715, fol.16.
E: Johanne Eriksdatter. LV: Hans Jensen sst. B: Jens, Morten, Maren, Sofie. FM: fasters mand Niels Sørensen sst.

1154 Niels Folmersen i Stensballe. 4.1.1716, fol.20.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Laurids Jørgensen i Bleld. B: Folmer i Serridslev, Jens, Jørgen 18, Karen 10. FM: farbror Knud Folmersen i Serridslev.

1155 Jens Nielsen i Stensballe. 7.1.1716, fol.22.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: bror Christen Lauridsen. B: Laurids 16, Niels 12. FM: farbror Niels Nielsen sst.

1156 Rasmus Sørensen i Stensballe. 31.3.1716, fol.24.
E: Anne Paaskesdatter. LV: Paaske Lauridsen i Ås. B: Paaske 8, Mikkel 5, Karen 5, Maren 8 uger. FM: farbrødre Anders Sørensen i Rådved, Knud Sørensen i Hansted. Sml. lbnr.1174.

1157 Rasmus Sørensen i Meldrup. 6.8.1716, fol.28.
E: Mette Jensdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Søren, Maren 32, Mette 24, Engel 22, Jens 17, Karen 14. FM: fasters søn Jørgen Jensen i Stensballe.

1158 Karen Sørensdatter i Haldrup. 7.8.1716, fol.29.
E: Peder Frandsen. B: Mette 13, Søren 9, Frands 4. FM: morbror Niels Sørensen sst.

1159 Peder Steffensen i Stensballe. 9.1.1717, fol.31.
E: Karen Sørensdatter. LV: Niels Sørensen sst. B: Søren 10, Maren 6, Steffen 4. FM: Anders Andersen i Blirup.

1160 Peder Nielsen i Stensballe. 12.5.1717, fol.32.
E: Anne Andersdatter. LV: Søren Andersen sst. B: Anne 12, Ellen 9, Jens 6. FM: Søren Sørensen sst, Niels Sørensen sst.

1161 Dorthe Rasmusdatter i Blirup. 28.6.1717, fol.35.
E: Jens Eskildsen. B: Karen 14, Anne 9, Bodil 4. FM: Simon Olufsen.

1162 Anne Andersdatter i Stensballe. 17.2.1718, fol.36.
E: Niels Mikkelsen. Første ægteskab med Peder Nielsen sst, [skifte 12.5.1717 lbnr.1160]. B: Anne, Ellen, Jens. FM: Søren Sørensen sst, Niels Sørensen sst.

1163 Rasmus Jensen i Stensballe. 9.3.1719, fol.38.
E: Maren Rasmusdatter. B: Jens 11. FM: Hans Eriksen i Meldrup.

1164 Jens Hansen i Stensballe. 3.2.1720, fol.40.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Mads Jørgensen sst. B: Jørgen 25, Kirsten 22. FM: Mathias Jørgensen sst.

1165 Karen Lauridsdatter i Haldrup. 29.3.1722, fol.41.
E: Jens Sørensen. B: Laurids 15, Anne 13, Karen 9. FM: Albert Lauridsen sst.

1166 Maren Madsdatter i Haldrup. 5.12.1729, fol.42.
E: Folmer Jensen. B: Maren g.m. Poul Rasmussen i Serridslev.

1167 Bodil Jensdatter ugift i Tvingstrup. 8.10.1729, fol.46.
A: søskende Christen Jensen 20, Margrethe Jensdatter 16. FM: farbror Peder Christensen sst, Søren Rasmussen i Ustrup. Skifte efter far Jens Christensen sst. [Skanderborg Rytterdistrikt] 4.5.1717, skifte efter mor [Anne Rasmusdatter] 7.3.1715.

1168 Folmer Jensen i Haldrup. 27.3.1730, fol.48.
[Enkemand efter Maren Madsdatter, skifte 5.12.1729 lbnr.1166]. B: Maren g.m. Poul Rasmussen i Serridslev.

1169 Just Jensen anneksbonde i Brigsted. 13.5.1730.
E: Else Madsdatter. LV: bror Laurids Madsen i Trustrup. B: Jens 13, Rasmus 9. FM: morbror Oluf Madsen sst, Jørgen Mathiasen i Brigsted. Første ægteskab med Birgitte Jensdatter. B: Else g.m. Oluf Møller i Stenholt Mølle, Karen 33, Anne 30. FM: morbrødre Eskild Jensen i Søvind, Laurids Jensen i Toftum. Sml. lbnr.1152.

1170 Peder Simonsen ugift i Stensballe. 27.7.1730, fol.54.
A: mor Anne Rasmusdatter enke efter Simon Pedersen sst. LV: Jørgen Foged sst, søskende Hans Simonsen 31, Kirsten Simonsdatter 26, Anne Simonsdatter 23, Rasmus Simonsen 20. FM: Morten Viby sst.

1171 Kirsten Pedersdatter i Tvingstrup. 31.3.1731, fol.57.
E: Peder Christensen. B: Anne 14, Peder 11, Mette 1. FM: morbrødre Dines Pedersen sst, Niels Pedersen i Kattrup.

1172 Jens Nielsen i Stensballe. 22.2.1732, fol.61.
E: Barbara Mathiasdatter. LV: Peder Eriksen sst. B: Karen 9, Niels 4, Mathias 1. FM: farbrødre Jørgen Nielsen sst, Henrik Nielsen sst, Folmer Nielsen i Serridslev.

1173 Hans Johansen Brandt murermester i Stensballe. 7.7.1732, fol.65.
B: Niels murermester i Horsens, Vibeke 28 i København, Pernille 27 g.m. Niels Hansen i Stensballe, Laurids 26 i Tem, Anne Malene g.m. Johan Brun skrædder i København.

1174 Jens Andersen ugift i Vær Præstegård. 6.7.1733, fol.70.
A: mor Anne Paaskesdatter g.m. Peder Eriksen i Stensballe, søskende Anders Andersen 30, Maren Andersdatter g.m. Eskild Jørgensen i Søvind, halvsøskende Paaske Rasmussen i Stensballe, Maren Rasmusdatter 16, Karen Pedersdatter 15, Sofie Pedersdatter 12. Sml. lbnr.1156.

1175 Karen Sørensdatter i Haldrup. 25.6.1734, fol.73.
E: Hans Hansen. B: Hans 3. FM: farbror Rasmus Rasmussen sst. Første ægteskab med [Søren Rasmussen sst]. B: Søren 9. FM: morbror Peder Sørensen sst.

1176 Birthe Olufsdatter i Meldrup. 16.3.1734, fol.76.
E: Søren Lauridsen ladefoged på Stensballegård. B: Karen 13, Birthe 9, Johanne Kirstine, Frederik 7. FM: Søren Sørensen i Stensballe, Jens Madsen sst.

1177 Jacob Pedersen væver i Stensballe. 5.5.1735, fol.77.
E: Johanne Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen Gren i Blegind. B: Søren 18, Oluf 10, Anne. FM: Mikkel Pedersen i Håstrup, Rasmus Rasmussen sst. Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 28.6.1712. B: Peder i Solbjerg, Jens på Sjælland. FM: morbror Rasmus Jensen i Løjenkær. Desuden nævnes enkens søster Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Koel i Blegind.

1178 Peder Sørensen smed i Stensballe. 8.5.1736, fol.82.
E: Maren Jørgensdatter. LV: far Jørgen Mogensen. B: Søren 3, Jørgen 6 mdr. FM: farbror Hans Sørensen i Lerdrup.

1179 Søren Lauridsen ladefoged på Stensballegård i Meldrup. 23.3.1737, fol.86.
E: Cathrine Billenberg. LV: Thomas Jensen sst. B: Peder 2. Første ægteskab med Birthe Olufsdatter, skifte 16.3.1734 lbnr.1176. B: Karen 16, Birthe 12, Frederik 10, Johanne Kirstine 6. FM: Jens Juul i Brigsted, fasters mand Christen Rasmussen i Lerdrup.

1180 Søren Hansen i Stensballe. 20.11.1737, fol.92.
A: søskende Mogens Hansen i Tyrrestrup Skovhus, Maren Hansdatter i Ås. LV: søn Hans Simonsen i Tyrrestrup Skovhus.

1181 Anne Jensdatter i Haldrup. 24.12.1737, fol.95.
E: Jens Jespersen. B: Anne 6, Bodil 4. FM: morfar Jens Christoffersen i Tvingstrup, mosters mand Hans Jensen i Stensballe. Desuden nævnes enkemandens afdøde moder Kirsten Jensdatter Vinter.

1182 Anne Justsdatter i Stensballe. 12.5.1738, fol.97.
E: Peder Jensen. B: Edel 3, Frederik 14 dage. FM: mors morbror Eskild Jensen i Søvind, mors stedfar Jens Mortensen i Brigsted.

1183 Anne Jensdatter i Meldrup. 5.5.1740, fol.98.
E: Jens Christoffersen. B: Christoffer 7. FM: morfar Jens Madsen i Stensballe.

1184 Sofie Sørensdatter i Meldrup. 15.6.1741, fol.98.
E: Jens Christoffersen. B: Anne 14 uger. FM: mors stedfar Peder Christoffersen i Stensballe, morbror Jens Sørensen sst.

1185 Niels Mikkelsen i Stensballe. 23.1.1743, fol.99.
E: Birgitte Andersdatter. LV: bror Søren Andersen i Brigsted. A: søster g.m. Jacob Jensen i Glud, søster [Birthe Mikkelsdatter] g.m. Anders Iversen i Haldrup, halvsøster [Anne Nielsdatter] g.m. Hans [Jensen] smed sst, halvbror Mikkel Nielsen i Brigsted.

1186 Rasmus Andersen i Meldrup. 10.4.1744, fol.103.
E: Gundil Jespersdatter. LV: bror Frederik Jespersen i Stensballe. B: Jesper 8, Søren 6, Jens 3. FM: farbror Niels Andersen i Serridslev, fars søskendebarn Anders Nielsen i Trustrup.

1187 Anne Jensdatter i Meldrup. 3.7.1744, fol.104.
E: Anders Andersen. B: Anders 8, Anne 3, Maren 6 mdr. FM: morfar Jens Jørgensen i Brigsted.

1188 Jens Christoffersen i Meldrup. 3.7.1744, fol.105.
E: Maren Andersdatter. LV: Peder Olufsen på Stensballegård. [Første ægteskab med Anne Jensdatter], skifte 5.5.1740 lbnr.1183. B: Christoffer 11. [Andet ægteskab med Sofie Sørensdatter], skifte 15.6.1741 lbnr.1184. B: Anne 4. FM: farbror Peder Christoffersen, Mads Jensen.

1189 Jens Sørensen og hustru Maren Rasmusdatter i Stensballe. 28.9.1744, fol.105.
B: Johanne 2. FM: stedoldefar Peder Christoffersen sst, morbror Paaske Rasmussen sst, Anders Andersen i Meldrup.

1190 Birthe Poulsdatter i Stensballe. 16.2.1745, fol.106.
E: Christen Lauridsen. B: Laurids 31 sst, Lene 29, Maren 23 g.m. Niels Pedersen Addit rytter i Randers, Jytte 30. FM: Frederik Jespersen gartner på Stensballegård, morbror Mikkel Poulsen snedker i Serridslev.

1191 Maren Jensdatter i Stensballe Sundhus. 22.2.1745, fol.109.
E: Jens Andersen. B: Edel 6. FM: Niels Andersen i Brigsted.

1192 Morten Sørensen i Stensballe. 26.3.1745, fol.109.
E: Mette Olufsdatter. LV: Peder Hansen i Brigsted. A: mor Johanne Eriksdatter g.m. Peder Christoffersen i Stensballe, søster g.m. Laurids Hansen i Horsens, bror Jens Sørensen, [skifte 28.9.1744 lbnr.1189]. B: Johanne 4, Anne 3. FM: Paaske Rasmussen i Stensballe, halvbrødre Erik Pedersen 23, Christoffer Pedersen 20.

1193 Morten Hansen i Brigsted. 13.10.1744, fol.110.
E: Margrethe Eskildsdatter. LV: svoger Niels Andersen sst. B: Kirsten 8, Niels 7, Jørgen 4, Anne Dorthe 3 mdr. FM: Hans Pedersen sst, Peder Hansen sst.

1194 Maren Lauridsdatter i Tvingstrup. 11.6.1746, fol.111.
E: Jens Jørgensen. B: Kirsten 21, Maren, Jørgen 14, Jens 12. FM: morbrødre Jørgen Lauridsen sst, Albert Lauridsen i Kattrup.

1195 Kirsten Olufsdatter i Haldrup. 6.5.1748, fol.118.
E: Hans Madsen. B: Mads 7, Kirsten 6, Oluf 4, Søren 9 mdr. FM: morbror Niels Olufsen sst, mosters mand Erik Hansen i Stensballe.

1196 Søren Knudsen i Blirup. 26.2.1749, fol.118.
E: Anne Lauridsdatter. Skiftet udsat, men ikke genoptaget.

1197 Kirsten Lauridsdatter i Brigsted. 23.7.1750, fol.119.
E: Hans Pedersen. B: Morten sst, [skifte 13.10.1744 lbnr.1193]. (4B). FM: stedfar Bertel Hansen sst, Peder sst, Laurids, død uden arvinger. Første ægteskab med Morten Rasmussen. 2B: Rasmus Mortensen, død, var g.m. Bodil Rasmusdatter nu g.m. Christen Lauridsen i Stensballe. (4B), Karen Mortensdatter g.m. Mads Mortensen i Ås.

1198 Cathrine Mortensdatter i Stensballe. 5.10.1750, fol.120.
E: Iver Andersen. B: Kirsten 9, Anne 6, Maren 3. FM: Rasmus Eskildsen sst, Simon Andersen i Haldrup Mølle.

1199 Søren Madsen i Tvingstrup. 25.1.1751, fol.121.
E: Bodil Mikkelsdatter. LV: stedfar Peder Hansen i Båstrup. B: Maren 5. FM: farbror Thomas Madsen i Tvingstrup. Desuden nævnes enkens søn af første ægteskab: Mikkel Pedersen og afdødes bror Anders Madsen i Ørridslev.

1200 Maren Rasmusdatter i Stensballe. 19.3.1751, fol.125.
E: Erik Olufsen. A: søskende Peder Rasmussen i Haldrup, Frands Rasmussen i Meldrup, Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Andersen i Serridslev. Desuden nævnes enkemandens bror Niels Olufsen og søster [Karen Olufsdatter] g.m. Hans Pedersen i Brigsted.

1201 Anne Jørgensdatter i Stensballe. 21.5.1751, fol.127.
E: Jørgen Jensen smed. B: Kirsten 6, Anne 5, Jens 3.

1202 Niels Nielsen i Brigsted. 13.10.1751, fol.128.
E: Karen Mathiasdatter. LV: far Mathias Albertsen. Ingen arvinger.

1203 Anne Hansdatter i Stensballe. 11.10.1752, fol.130.
E: Jens Jørgensen. B: Kirsten 19, Jørgen 16, Anne 13, Maren 9, Johanne 6. FM: farfar Jørgen Jensen sst.

1204 Jesper Sørensen Post i Stensballe. 18.1.1753, fol.130.
E: Mette Simonsdatter. LV: bror Morten Simonsen Viby sst. A: søskende Jens Sørensen, der er rømt, Peder Sørensen i København, Kirsten Sørensdatter i Stensballe. FM: Jørgen Jensen sst.

1205 Rasmus Knudsen i Stensballe. 19.10.1753, fol.131.
E: Karen Jensdatter. LV: Paaske Rasmussen sst. B: Anne 1. FM: farbror Rasmus Knudsen i Blirup.

1206 Anne Rasmusdatter i Stensballe Sundhus. 22.10.1753, fol.132.
E: Jens Andersen Sundmand. B: Anders 6, Maren 4. FM: morbrødre Jens Justesen degn i Kattrup, Laurids Christensen i Stensballe.

1207 Maren Simonsdatter i Haldrup. 3.12.1753, fol.133.
E: Søren Jensen. B: Jens 7, Simon 4. FM: Oluf Simonsen i Blirup, Jørgen Lauridsen sst.

1208 Anne Jensdatter i Tvingstrup. 31.12.1753, fol.133.
B: Anne Cathrine Jensdatter. FM: farbror Oluf Sørensen i Serridslev.

1209 Jørgen Lauridsen i Tvingstrup. 7.3.1754, fol.133.
E: Anne Margrethe Gregersdatter. B: Else g.m. Anders Pedersen sst, Afkald fra Jens Jørgensen sst, og Albert Lauridsen i Kattrup.

1210 Maren Pedersdatter i Stensballe. 29.6.1754, fol.134.
E: Rasmus Eskildsen. Første ægteskab med [Niels Mogensen sst]. B: [Maren] g.m. Jens Jørgensen sst. Enkemandens steddatter g.m. Iver Andersen sst

1211 Kirsten Eriksdatter i Blirup. 3.7.1754, fol.134.
E: Erik Pedersen. B: Kirsten 11, Erik 7. FM: morbror Søren Eriksen i Haldrup.

1212 Erik Mortensen i Haldrup. 30.9.1754, fol.134.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Christen Lauridsen i Trustrup. Første ægteskab med [Anne Jensdatter]. B: Jens, Morten, Kirsten, Sofie, Maren. FM: Christoffer Pedersen i Stensballe, Søren Eriksen i Haldrup.

1213 Anne Nielsdatter i Haldrup. 30.9.1754, fol.136.
E: Søren Jensen. B: Niels 9 uger. FM: Rasmus Knudsen i Blirup.

1214 Anne Kirstine Sørensdatter i Brigsted. 9.1.1755, fol.136.
E: Niels Jensen Juul, der ægter Maren Jørgensdatter i Gylling. LV: morbror Peder Mortensen sst. B: Jens 10, Bodil 7, Søren 5. FM: Niels Andersen i Brigsted.

1215 Johanne Andersdatter i Tvingstrup. 7.3.1755, fol.137.
E: Christen Jensen skrædder. B: Bodil 11, Johanne 3. FM: Niels Jørgensen i Stensballe. Første ægteskab med Jens Madsen [sst]. B: Anders 13. FM: Søren Pedersen i Tvingstrup.

1216 Jørgen Jensen i Stensballe. 3.4.1755, fol.138.
B: Jens Jørgensen sst, Søren Jørgensen i Brigsted, Niels Jørgensen i Stensballe, Frederik Jørgensen, Anders Jørgensen, Karen Jørgensdatter, Anne Jørgensdatter, [skifte 21.5.1751 lbnr.1201], var g.m. Jørgen Jensen smed sst. 3B: Jens, [Kirsten, Anne], Johanne Kirstine Jørgensdatter, [skifte Hansted Hospital 12.11.1753 lbnr.1328], var g.m. Christen Olufsen i Hansted. 1B: Peder.

1217 Peder Sørensen i Haldrup. 14.5.1755, fol.139.
E: Mette Jensdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Maren 11, Jens 7, Peder 4, Albert 2. Første ægteskab med Marie Pedersdatter. B: Søren 21, Karen 16. Andet ægteskab med Johanne Andersdatter. B: Anders 12. FM: Anders Iversen sst, Jens Jespersen sst.

1218 Barbara Nielsdatter i Haldrup. 14.5.1755, fol.140.
E: Oluf Pedersen. B: Johanne 12, Peder 10, Niels 8, Sidsel 6, Maren 4, Anne 1.

1219 Johan Hansen Fehrman Koch i Stensballe. 21.5.1755, fol.141.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Mads Jensen sst. B: Karen 5, Peder 3, Marie Elisabeth 18 uger. FM: Paaske Rasmussen sst. Af første ægteskab B: Edel g.m. Hans Nikolaj Prip feldbereder i Horsens.

1220 Jens Jensen i Blirup. 9.6.1755, fol.142.
E: Kirsten Frandsdatter. LV: Peder Rasmussen i Tvingstrup. A: mor Maren Mikkelsdatter g.m. Jacob Jensen skoleholder i Østrup.

1221 Henrik Sørensen ugift i Haldrup. 9.6.1755, fol.143.
A: mor Mette Henriksdatter g.m. Rasmus Nielsen i Meldrup, søskende Rasmus Sørensen, Anne Margrethe Sørensdatter, Mette Sørensdatter, halvsøskende Niels Rasmussen, Søren Rasmussen.

1222 Bodil Mikkelsdatter i Tvingstrup. 9.6.1755, fol.144.
E: Søren Jensen Daugaard. Af første ægteskab B: Mikkel Pedersen 19. Andet ægteskab med [Søren Madsen sst, skifte 25.1.1751 lbnr.1199] B: Maren 10. FM: Thomas Madsen smed sst.

1223 Hans Jensen i Stensballe. 4.7.1755, fol.145.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Jørgensen sst. B: Jens 14, Niels 12, Peder 11, Christian 9, Mads 6, Kirsten 3, Bodil 2. FM: Thomas Jensen i Meldrup.

1224 Rasmus Nielsen i Meldrup. 5.7.1755, fol.146.
E: Mette Henriksdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Niels, Søren.

1225 Sidsel Madsdatter i Tvingstrup. 17.11.1755, fol.147.
E: Søren Pedersen. B: Karen 12. FM: morbror Rasmus Andersen i Båstrup.

1226 Anne Olufsdatter i Haldrup. 19.11.1755, fol.147.
E: Hans Madsen. B: Niels 6. FM: Niels Olufsen skovfoged i Stensballe.

1227 Gregers Mortensen Gedsted og hustru Elisabeth Sørensdatter Holmbo i Edelsholm på Endelave. 3.1.1752, fol.148.
Hans A:
0) forældre Morten Jensen Gedsted, præst i Nautrup, [død 1683], var g.m. Sidsel Gregersdatter Hvid, datter af Gregers Steffensen Hvid
1) bror Jens Mortensen Gedsted på Endelave, død, var g.m. Sofie Poulsdatter Kjærulf, datter af Poul Sørensen Kjærulf præst i Sønderholm og Frejlev. 3B:
a Jacobe Jensdatter Gedsted g.m. Johan Carlsen købmand i Christiania i Norge
b Helvig Cathrine Jensdatter Gedsted g.m. Jacob Hansen Stenberg degn i Østerlars på Bornholm
c Benedikte Jensdatter Gedsted g.m. Mourids Jansen på Samsø
2) søster Helvig Magdalene Gedsted, død. Første ægteskab med Niels Jensen Hofmann degn i Sønder Dalby og Tureby i Faxe herred. 1B:
a Morten Nielsen Hofmann, degn i Nordrup og Farendløse.
Helvig Magdalene Gedsteds andet ægteskab med Christen Olufsen Bech, præst i Sønder Dalby og Tureby. 1B:
b Sidsel Kirstine Nielsdatter g.m. Johan Henrik Lemcke i Farendløse Mølle
3) søster, død. 3B:
a Morten Nørgaard
b Jens Nørgaard
c Mette Nørgaard.
Hendes A:
0) far [Jens Olufsen på Hirsholmene]
1) farbror Oluf Jensen Holmbo præst i Torrild og Vedslet, død. 5B:
a Jens Olufsen Holmbo præst i Vardal i Norge, død. 2B:
1 Otte Jensen Holmbo, slotspræst i Christiania
2 Hans Jensen Holmbo, forvalter ved Læsø Jernværk i Norge
b Hans Olufsen Holmbo oberstløjtnant i Holmestrand i Norge
c Frederik Olufsen Holmbo, degn i Røgen og Sporup, død. 6B:
1 Oluf Frederiksen, underofficer i Norge
2 Peder Frederiksen, stolemagersvend i København
3 Karen Frederiksdatter i Røgen
4 Kirsten Frederiksdatter i Røgen
5 Anne Marie Frederiksdatter i Røgen
6 Mette Marie Frederiksdatter i Norge
d Jacob Olufsen Holmbo, degn i Astrup, død. 4B:
1 Oluf Jaobsen, skrædder i Ebeltoft
2 Hans Jacobsen, degn i Astrup
3 Rasmus Jacobsen, skrædder i Nørre Vissing
4 Gregers Jacobsen
e Else Cathrine Olufsdatter Holmbo, død. 1B:
1 Gjesing, løjtnant i Christiania.

1228 Maren Jensdatter i Meldrup. 19.4.1757, fol.162.
E: Rasmus Sørensen. A: bror Henrik Jensen 27 i Ås på Tyrrestrup gods, bror Anders Jensen 23 sst. på samme gods, søster [Mette], død, var g.m. Rasmus Enevoldsen sst. på samme gods. 1B: Jens 11. FM: Erik Andersen sst.

1229 Anne Olufsdatter i Brigsted. 23.9.1757, fol.164.
E: Peder Hansen. B: Karen 19, Hans 16. FM: morbrødre Erik Olufsen i Stensballe, Niels Olufsen sst.

1230 Rasmus Jensen i Haldrup. 7.10.1757, fol.165.
E: Bodil Jensdatter. LV: Anders Iversen sst. Første ægteskab med [Mette Mikkelsdatter]. B: Else 24, Jens 19. FM: Albert Sørensen sst, Peder Jacobsen i Stensballe.

1231 Holger Albertsen i Brigsted. 7.10.1757, fol.166.
E: Margrethe Enevoldsdatter. LV: Rasmus Enevoldsen i Ås. B: Maren 24, Enevold 16, Albert 15, Niels 7, Søren 3. FM: Niels Andersen i Brigsted, Albert Sørensen i Haldrup.

1232 Peder Hansen i Brigsted. 2.11.1757, fol.167.
Enkemand efter Anne Olufsdatter, skifte 23.9.1757 lbnr.1229. B: Karen 19, der ægter Peder Pedersen, der fæster, Hans 16. FM: farfar Hans Pedersen sst, Erik Olufsen i Stensballe, Niels Olufsen sst.

1233 Anne Mortensdatter i Stensballe. 27.2.1758, fol.168.
B: slegfredbarn: Maren Pedersdatter 14. FM: farbror Niels Isaksen i Torsted.

1234 Anne Margrethe Sørensdatter i Blirup. 7.4.1758, fol.170.
E: Erik Pedersen. B: Søren 1 md. FM: morbror Rasmus Sørensen i Meldrup.

1235 Hans Jensen smed i Haldrup. 7.4.1758, fol.170.
E: Anne Nielsdatter. LV: Anders Iversen sst. B: Jens 26, Johanne 20. FM: Simon Andersen Møller i Haldrup.

1236 Thomas Jensen i Meldrup. 3.3.1759, fol.171.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Knudsen i Blirup. B: Kirsten g.m. Anders Andersen i Haldrup.

1237 Niels Pedersen i Stensballe. 2.5.1759, fol.172.
E: Anne Mathiasdatter. LV: bror Samuel Mathiasen. B: Maren 4. FM: Mads Jensen sst.

1238 Iver Madsen ugift i Stensballe. 1.10.1759, fol.173.
A: mor Kirsten Sørensdatter sst, bror Hans Madsen i Haldrup, bror Jens Madsen sst, søster, død. 1B: Inger Hansdatter i Klakring. FM: farbror Morten Hansen.

1239 Jens Nielsen i Stensballe. 30.4.1760, fol.174.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Nielsen skoleholder sst. B: Jens 15, Anne 12, Niels 9. FM: Frederik Jespersen Vinter gartner på Stensballegård, Søren Jensen i Haldrup.

1240 Anders Mikkelsen i Tvingstrup. 23.9.1760, fol.175.
E: (navn mgl.) B: Mikkel. FM: Henrik Frederik Falk købmand i Horsens.

1241 Knud Rasmussen i Blirup. 24.9.1760, fol.176.
E: Bodil Madsdatter. LV: søn Christian Pedersen i Tammestrup. Hans B: Rasmus i Blirup, Søren, død. 1B: Anne g.m. Peder Nielsen sst, Rasmus i Stensballe, [skifte 19.10.1753 lbnr.1205]. 1B: Anne 8. FM: stedfar Christoffer Nielsen sst, Anne, død. 1B: Mikkel Poulsen i Båstrup 17.

1242 Anne Simonsdatter i Blirup. 24.9.1760, fol.177.
E: Jørgen Lauridsen. B: Simon 34, Maren g.m. Eskild Jensen sst, Anne 30, Maren 18.

1243 Maren Nielsdatter i Stensballe. 27.9.1760, fol.178.
E: Jørgen Mathiasen. B: Anne 23 i København, Karen 19, Frederik 14, Niels 14, Anders 12, Johanne Kirstine 11. FM: Frederik Jespersen Vinter gartner på Stensballegård.

1244 Anne Nielsdatter i Haldrup. 1.10.1760, fol.180.
Enke efter Hans Jensen smed, skifte 7.4.1758 lbnr.1235. B: Jens 28, Johanne 22. FM: Simon Andersen Møller sst.

1245 Karen Jensdatter i Haldrup. 1.10.1760, fol.181.
E: Niels Pedersen. B: Peder 27, Jens 21, Kirsten 18. FM: morbrødre Frands Jensen i Stensballe, Mads Jensen sst.

1246 Jens Eriksen Rye Post i Stensballe. 22.12.1760, fol.181.
E: Mette Simonsdatter. LV: Morten Simonsen sst. A: søskende Jens Eriksen i Haldrup, Peder Eriksen, halvsøskende Maren Eriksdatter enke i Egebjerg. LV: søn Erik Jensen i Haldrup, Mette Eriksdatter g.m. Christen Sørensen i Søvind.

1247 Jørgen Nielsen i Stensballe. 22.12.1760, fol.183.
E: Maren Clausdatter. LV: Folmer Nielsen skrædder i Serridslev. B: Claus 27, Anders 18, Karen forlovet med Søren Nielsen skoleholder i Stensballe, Mette g.m. Søren Jensen i Haldrup, Barbara, Johanne.

1248 Maren Jørgensdatter i Brigsted. 13.1.1761, fol.184.
E: Niels Jensen Juul. B: Jørgen 3, Peder 2. FM: mors morbror Søren Mortensen i Gylling.

1249 Maren Jensdatter i Tvingstrup. 29.4.1761, fol.185.
E: Frands Jensen. B: Maren 9, Kirsten 7. FM: Peder Rasmussen sst.

1250 Sidsel Jensdatter i Haldrup. 1.10.1760, fol.187.
E: Jens Andersen Houmann. B: Anders 31, Gundil Kirstine g.m. Mourids Christiansen rytter i Ribe, Mette g.m. Simon Andersen møller i Haldrup Mølle, Maren 19, Voldborg 16, Jens 13. FM: Jens Jespersen i Haldrup.

1251 Maren Sørensdatter i Haldrup. 24.4.1762, fol.188.
E: Jens Hansen smed. A: bror Mathias Sørensen, halvbror Jens Sørensen. FM: morbror Gert Sørensen sst, Jens Nielsen sst, Erik Jensen sst.

1252 Kirsten Frandsdatter i Blirup. 11.6.1762, fol.189.
Enke efter Jens Jensen, [skifte 9.6.1755 lbnr.1220]. Ingen arv.

1253 Jens Nielsen Remmerslund i Haldrup. 14.7.1762, fol.189.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Jens Hartvig 3. FM: Peder Rasmussen sst.

1254 Jørgen Jensen smed og hustru Anne Frandsdatter i Stensballe. 19.5.1762, fol.190.
B: Anne Cathrine 6, Frands 4. FM: morfar Frands Jensen sst, farbror Peder Jensen smed sst. Første ægteskab med Anne Jørgensdatter, [skifte 21.5.1751 lbnr.1201]. B: Kirsten 17, Anne 16, Jens Jørgen 13. FM: morbror Niels Jørgensen sst. Desuden nævnes afdøde mands bror Søren Daugaard i Tvingstrup.

1255 Jens Jørgensen i Tvingstrup. 18.2.1763, fol.202.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Mads Jensen i Ørridslev. B: Oluf 13, Jens 10, Maren 8, Bodil 6. FM: morbror Gunni Jensen i Skovgård i Ørridslev. Første ægteskab med Maren Lauridsdatter, [skifte 11.6.1746 lbnr.1194]. B: Jørgen 32, Jens 30, Kirsten, død, var g.m. Niels Rasmussen i Bleld. 1B: Bodil, Maren g.m. Niels Mortensen i Vedslet.

1256 Peder Jacobsen og hustru [Maren Jensdatter] i Stensballe. 19.4.1763, fol.204.
B: Jacob 17, Jens 4. FM: Christoffer Pedersen skrædder sst.

1257 Lene Mikkelsdatter i Haldrup. 23.9.1763, fol.206.
E: Søren Eriksen. B: Anne. FM: Jacob Mikkelsen sst.

1258 Johan [Frederik Hansen] murermester og hustru Maren Rasmusdatter i Stensballe. 14.11.1763, fol.207.
B: Christian 11, Karen 5, Bernhard 4. FM: Jens Rasmussen sst, Mathias Jørgensen ladefoged i Meldrup.

1259 Jens Christensen Fogh ugift på Stensballegård. 12.1.1764, fol.207.
A: søskende Johanne Christensdatter, Maren Christensdatter. FM: Jens Hansen.

1260 Kirsten Nielsdatter i Stensballe. 5.6.1764, fol.208.
E: Rasmus Thomsen. Hendes A: morbror Morten [Simonsen] Viby sst, moster Mette Simonsdatter g.m. Frands Mogensen Post sst, morbror Christen Simonsen sst, død. 1B: Maren g.m. Peder Jørgensen sst, morbror Morten Simonsen sst, død. 3B: Johanne g.m. Niels Olufsen sst, Karen g.m. Jens Rasmussen sst, Simon sst, moster Karen Simonsdatter i Ås, død, moster Kirsten Simonsdatter i Ås, død, 2 farbrødre og en faster i Bjerre herred. Afkald fra Jens Sørensen, Niels Sørensen, Mads Sørensen og deres søster og fra Peder Jespersen og brødre. Sml. lbnr.1204.

1261 Søren Pedersen musketer, der døde i Haldrup. 4.4.1764, fol.210.
A: søster Karen Pedersdatter 25, halvsøskende Anders Pedersen, Marie Pedersdatter 19, Jens Pedersen 16, Peder Pedersen 13, Albert Pedersen 10. FM: stedfar Albert Sørensen sst, Anders Iversen sst, Hans Hansen i Tvingstrup.

1262 Bertel Hansen i Brigsted. 4.7.1764, fol.213.
E: Margrethe Eskildsdatter. LV: Niels Andersen sst. B: Vibeke Charlotte. FM: Jens Sørensen i Hornborg. Enkens første ægteskab med [Morten Hansen sst, skifte 13.10.1744 lbnr.1193]. B: Jørgen, der fæster, Niels, Kirsten, Anne Dorthe. Afdøde var ladefoged på Vorsø.

1263 Niels Simonsen og hustru Anne Margrethe [Gregersdatter] i Tvingstrup. 31.7.1764, fol.215.
Registrering på grund af gæld. Sml. lbnr.1209.

1264 Niels Olufsen i Stensballe. 17.10.1764, fol.215.
E: [Johanne Mortensdatter]. LV: Hans Simonsen. B: Oluf 12, Barbara. FM: Erik Olufsen.

1265 Niels Pedersen i Blirup. 2.11.1764, fol.216.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Jacobsen sst. B: Peder 23, Niels 21, Johanne 16, Anne Dorthe 14, FM: Niels Juul sst.

1266 Jens Rasmussen i Stensballe. 15.3.1765, fol.216.
Registrering på grund af gæld.

1267 Johanne Rasmusdatter i Stensballe. 26.3.1765, fol.217.
E: Hans Simonsen. A: halvsøskende Jens Jensen i Haldrup, Jørgen Rasmussen i Gosmer på Åkær gods.

1268 Eskild Jensen i Blirup. 18.4.1765, fol.217.
E: Maren Jørgensdatter. LV: bror Simon Jørgensen sst. B: [Jens] 15, Bodil 11, Jørgen 9, Kirsten 6. FM: Rasmus Knudsen sst. (Dele af siden mangler). Sml. lbnr.1487.

1269 fol.219.
E: Maren Nielsdatter. LV: Erik Pedersen. A: Jens Nielsen, Søren Nielsen, Peder Nielsen. (Dele af siden mangler).

1270 Alle oplysninger mangler.

1271 fol.219.
A: Søren Andersen, Erik Andersen, Niels Andersen. FM: Laurids Pedersen. [Gertrud Andersdatter] g.m. Iver Andersen [i Stensballe]. (Dele af siden mangler).

1272 [Maren Pedersdatter i Meldrup]. fol.220.
E: Niels Jensen. [Første ægteskab med Thomas Jensen sst, skifte 3.3.1759 lbnr.1236]. B: [Kirsten] g.m. Anders Andersen. (Dele af siden mangler).

1273 Kirsten Rasmusdatter i Stensballe. 5.5.[1766], fol.220.
E: Erik Olufsen. B: Rasmus 10, Peder 6, Kirsten. FM: Rasmus Olufsen, Erik Hansen. (Dele af siden mangler).

1274 23.10.1766, fol.221.
Alle oplysninger mangler.

1275 Kirsten Nielsdatter i Haldrup. 6.11.1766, fol.221.
E: Hans Jensen. (Dele af siden mangler).

1276 i Stensballe. 1766, fol.222.
Alle oplysninger mangler.

1277 [Peder Pedersen i Brigsted, begravet Søvind 7.12.1766], fol.223.
E: [Karen Pedersdatter]. B:
1) Kirsten Pedersdatter
2) Peder Pedersen
3) Anne Kirstine Pedersdatter 2½
4) Peder Christian Pedersen.
(Det meste af siden mangler).
(Sml. lbnr.1354).

1278 1767, fol.224.
Alle oplysninger mangler.

1279 Jørgen [Mathiasen i Stensballe]. fol.224.
E: Kirsten Rasmusdatter. B: ...Mette Kirstine 4, datter 6 mdr. Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 27.9.1760 lbnr.1243]. B: [Anne] 26, Karen 25, Frederik 24, Anders 22, Johanne Kirstine... FM: Niels Jensen i Meldrup. (Dele af siden mangler). Sml. lbnr.1343.

1280 [Mette Olufsdatter i Stensballe], fol.226.
E: Erik Hansen. B: [Oluf] 16, [Margrethe] 14, forlovet med Søren Nielsen, Kirsten 14. FM: morbrødre Erik Olufsen i Stensballe, Rasmus Olufsen sst. (Dele af siden mangler). Sml. lbnr.1453.

1281 fol.227.
Enkens LV: Rasmus Olufsen. A: Jørgen Mortensen, Jesper Rasmussen, Hans Pedersen. (Dele af siden mangler).

1282 [Maren Andersdatter i Meldrup]. fol.228.
E: Peder Olufsen. [Første ægteskab med Jens Christoffersen sst, skifte 3.7.1744 lbnr.1188]. FM: Christen Andersen. (Dele af siden mangler). Sml. lbnr.1310.

1283 [Rasmus Eskildsen i Stensballe]. fol.228.
E: Anne Jensdatter. LV: Erik Pedersen. B: Abelone. LV: Niels Jørgensen. [Første ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 29.6.1754 lbnr.1210]. På øvrige arvingers vegne: Mads Jørgensen. (Dele af siden mangler).

1284 [Sofie Pedersdatter i Meldrup]. 30.10.1769, fol.229.
E: Rasmus Pedersen. A: ...Peder. (Dele af siden mangler).

1285 fol.230.
Alle oplysninger mangler.

1286 Claus [Carstensen] Lucht [skrædder] og hustru [Birgitte Sofie Vinstok i Stensballe]. 22.1.1770, fol.231.
B: Henrik, Maren. LV: Anders Møller. (Dele af siden mangler).

1287 Anne Hansdatter mejerske på Stensballegård. 15.1.1770, fol.231.
(Dele af siden mangler).

1288 [Rasmus Simonsen i Stensballe]. fol.233.
E: Anne [Jensdatter]. (skp. har Anne Rasmusdatter). B: Rasmus. FM: Hans Simonsen. (Dele af siden mangler).

1289 Jens Mikkelsen i Brigsted. 14.5.1770, fol.234.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Niels Nielsen sst. A: forældre Mikkel Nielsen og hustru, søster Kirsten Mikkelsdatter

1290 Niels Jensen Juul i Brigsted. 20.9.1770, fol.236.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Rasmus Jensen i Gylling. B: Anne 8, Jens 5, Maren 2. Første ægteskab med [Anne Kirstine Sørensdatter, skifte 9.1.1755 lbnr.1214]. B: Jens 24, Bodil 23, Søren 21. Andet ægteskab med [Maren Jørgensdatter, skifte 13.1.1761 lbnr.1248]. B: Jørgen 13. FM: farbror Søren Jensen Juul i Blirup, Søren Jørgensen i Brigsted.

1291 Thomas Bertelsen i Tvingstrup. 24.9.1770, fol.237.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Jens Jensen i Elbæk. B: Mads 17, Bertel 10, Jens 8. FM: farbror Tue Bertelsen snedker i Horsens.

1292 Hans Mikkelsen i Stensballe. 5.12.1770, fol.239, 243.
E: Karen Jensdatter. LV: søsters mand Niels Jørgensen sst. A: søskende Jacob Mikkelsen i Haldrup, Johanne Mikkelsdatter g.m. Jens Madsen i Stenderup på Bygholm gods, Birthe Mikkelsdatter g.m. Niels Jacobsen i Blirup, Kirsten Mikkelsdatter ved søn Mikkel Nielsen, Karen Mikkelsdatter g.m. Jens Rasmussen i Stensballe, Lene Mikkelsdatter, [skifte 23.9.1763 lbnr.1257]. 1B: [Anne] g.m. Dines Christensen i Tvingstrup. Enkens første ægteskab med [Hans Jensen sst, skifte 4.7.1755 lbnr.1223]. B: Jens, der fæster, Niels, Peder, Christian, Kirsten, Bodil. FM: Erik Pedersen, Jesper Nielsen.

1293 Karen Jensdatter i Stensballe. 30.10.1770, fol.242.
B: Jens Sørensen. FM: halvbror Mathias Sørensen.

1294 Niels Lauridsen i Haldrup. 8.7.1771, fol.244.
E: Maren Hansdatter. LV: Jacob Mikkelsen. A: bror Jens Lauridsen, død. 1B: Jens Jensen i Serridslev, [skifte Serridslevgård 31.10.1769 lbnr.922]. 2B: Anne Sofie, Maren. FM: stedfar Folmer Poulsen sst, søster Anne Jensdatter g.m. Gert Sørensen i Haldrup.

1295 Albert Sørensen i Haldrup. 12.3.1771, fol.245, 272.
E: Mette Jensdatter. LV: Henrik Clausen Lucht i Stensballe. A: søskende Rasmus Sørensen bødker i Brigsted, Johannes Sørensen i Horsens, Anders Sørensen skovfoged på Endelave, Johanne Sørensdatter g.m. Rasmus Sørensen skrædder i Søvind, halvsøskende Søren Hansen, Kirsten Hansdatter. Enkens første ægteskab med [Peder Sørensen i Haldrup, skifte 14.5.1755 lbnr.1217]. B: Marie, Jens, der fæster, Peder, Albert. FM: Jens Jørgensen, Oluf Olufsen i Blirup.

1296 Anne Jensdatter i Stensballe. 18.8.1771, fol.248.
E: Anders Andersen. Første ægteskab med [Rasmus Simonsen, skifte 1770 lbnr.1288]. B: Rasmus 23. FM: Rasmus Bødker.

1297 Hans Madsen i Haldrup. juni 1771, fol.248.
E: Mette Sørensdatter. LV: bror Søren Rasmussen. B: Anne 15, Mette Kirstine 12, Karen 6, Anne Margrethe 3. FM: farbror Jens Madsen. Første ægteskab med [Kirsten Olufsdatter, skifte 6.5.1748 lbnr.1195]. B: Mads 31, Kirsten 29, Oluf 26, Søren 24. Andet ægteskab med [Anne Olufsdatter, skifte 19.11.1755 lbnr.1226]. B: Niels 22.

1298 Søren Jørgensen i Brigsted. 12.11 1771, fol.250.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Niels Nielsen. B: Anders 26, Jørgen 21, Johanne Kirstine 20. FM: farbror Jens Jørgensen i Stensballe.

1299 Fædder Fæddersen Højer døde på Stensballegård. 4.4.1771, fol.251.
E: Karen Kolding i Skive. LV: søskendebarn Morten Kvist i Viborg. B: Helvig Anne på Tandrup i Thy. FM: Otte Vinter i Stensballe, Henrik Clausen Lucht sst.

1300 Søren Pedersen i Tvingstrup. 6.1.1772, fol.254.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Jensen Daugaard sst. B: Sidsel.

1301 Erik Olufsen i Stensballe. 2.5.1772, fol.256.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Frands Mogensen Post sst. B: Rasmus 3, Oluf 6 mdr. Første ægteskab med [Kirsten Rasmusdatter, skifte 5.5.1766 lbnr.1273]. B: Rasmus 20, Peder 12, Kirsten 7. FM: farbror Rasmus Olufsen sst, Jens Jørgensen sst.

1302 Johanne Jensdatter i Stensballe. 1.2.1773, fol.257.
E: Anders Andersen. A: morbror Paaske Rasmussen sst, søskendebarn [Anne Jensdatter] g.m. Niels Olufsen skovfoged, faster Maren Sørensdatter enke efter Lave Hansen i Horsens, halvfarbror Erik Pedersen, halvfarbror Christoffer Pedersen, halvmorbror Anders Andersen i Meldrup, død. 4B: Maren 29, Anne Marie 27, Peder 21, Jens 14, halvmoster Karen Pedersdatter g.m. Mads Jensen i Stensballe.

1303 Kirsten Knudsdatter ugift i Værholmhus. 18.6.1773, fol.258.
A: næstsøskendebørn Peder Andersen i Serridslev, Mads Lauridsen i Trustrup, Jens Andersen, død, var g.m. Karen Nielsdatter. (3B).

1304 Christoffer Pedersen i Stensballe. 1.7.1773, fol.259.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Paaske Rasmussen sst. B: Johanne 16, Peder 14, Anne Cathrine 10, Maren 5. FM: farbror Erik Pedersen sst.

1305 Søren Jensen i Haldrup. 4.12.1773, fol.261, 265.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Niels Jensen i Meldrup. B: Maren 18, Anne 15, Jørgen 13, Jens 8. Første ægteskab med [Maren Simonsdatter, skifte 3.12.1753 lbnr.1207]. B: Jens 25, Simon 23. Andet ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 30.9.1754 lbnr.1213]. B: Niels 19. FM: Søren Nielsen den ældre i Stensballe, Rasmus Knudsen i Blirup.

1306 Margrethe Enevoldsdatter i Brigsted. 27.1.1774, fol.262.
E: Jens Frandsen. Første ægteskab med [Holger Albertsen, skifte 7.10.1757 lbnr.1231]. B: Maren g.m. Niels Jørgensen i Horsens, Albert, Niels, Søren.

1307 Paaske Rasmussen og hustru Barbara Mathiasdatter der lever i Stensballe. 16.2.1774, fol.262.
B: Rasmus Paaskesen, der fæster. Hendes første ægteskab med [Jens Nielsen sst, skifte 22.2.1732 lbnr.1172]. B: Karen g.m. Christoffer Nielsen sst, Niels i Meldrup, Mathias i Stensballe.

1308 Niels Jørgensen i Stensballe. 3.5.1774, fol.263, 342.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Christen Jensen i Serridslev, (Søren Nielsen). B: Kirsten 24 (g.m. Thomas Andersen i Meldrup), Jens 22 (sst), Peder 20 (ladefoged på Stensballegård), Jørgen 18, (der fæster). FM: farbror Jens Jørgensen i Stensballe, Erik Pedersen sst. (Oplysninger i parentes er fra 10.6.1785).

1309 Karen Jørgensdatter ugift i Stensballe. 12.5.1774, fol.264.
A: søskende Jens Jørgensen sst. Niels Jørgensen, død. (4B), Søren Jørgensen i Brigsted, død. (3B), Frederik Jørgensen, Anne Jørgensdatter, død. (3B), Johanne Kirstine Jørgensdatter, død, var g.m. Christen Olufsen skrædder i Hansted. (1B), Anders Jørgensen. Sml. lbnr.1216.

1310 Niels Andersen og hustru Karen Eskildsdatter i Brigsted. 5.4.1774, fol.265.
Hans A: søskende Iver Andersen i Stensballe, Christen Andersen i Meldrup, Margrethe Andersdatter, enke efter Søren Jørgensen i Brigsted [skifte 12.11.1771 lbnr.1298] ved søn Anders sst, [Maren Andersdatter, skifte lbnr.1282], var g.m. Peder Olufsen i Meldrup. 1B: Ingeborg. Hendes første ægteskab med [Jørgen Mathiasen i Brigsted]. B: Niels, der fæster, Eskild i København, Mathias i Meldrup, Kirsten g.m. Laurids Jensen i Brigsted på Tyrrestrup gods.

1311 Peder Eriksen i Haldrup. 4.1.1774, fol.266.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Rasmussen. (4B). FM: farbror Jens Eriksen.

1312 Karen Samuelsdatter i Stensballe. 16.7.1774, fol.266.
A: søster [Anne Mathiasdatter, skifte 16.7.1774 lbnr.1313, var g.m. Niels Frandsen sst]. 1B: Maren, halvsøskende Samuel Mathiasen sst, Karen Mathiasdatter i Tvingstrup, søsterdatter Maren Nielsdatter.

1313 Anne Mathiasdatter i Stensballe. 16.7.1774, fol.267.
E: Niels Frandsen. B: Maren. FM: morbror Samuel Mathiasen. [Første ægteskab med Niels Pedersen sst, skifte 2.5.1759 lbnr.1237].

1314 Niels Jacobsen i Blirup. 24.9.1774, fol.268.
E: Birthe Mikkelsdatter. LV: Jacob Mikkelsen i Haldrup. B: Jacob 36, Gundil g.m. Albert Holgersen på Vorsø, Birthe g.m. Rasmus Jensen hjulmand i Brigsted. Anne 25, Mikkel 22.

1315 Peder Rasmussen og hustru [Ingeborg Hansdatter], der lever i Haldrup. 30.3.1775, fol.270.
B: Maren forlovet med Anders Pedersen, der fæster, Voldborg g.m. Rasmus Lauridsen i Blirup, Anne g.m. Mathias Jensen i Stensballe, Kirsten g.m. Jens Hansen sst, Rasmus i Meldrup, Gundil.

1316 Søren Sørensen i Haldrup. 10.12.1775, fol.271.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Christensen i Meldrup. B: Jens 19, Søren 17, Jesper 15, Niels 9, Peder 5. FM: Anders Pedersen sst, Jens Smed sst.

1317 Rasmus Jensen bødker i Stensballe. 29.1.1776, fol.272.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Erik Pedersen sst. B: Ellen Cathrine 11, Jens 9, Christiane Charlotte 7, Sidsel Kirstine 4. FM: farbrødre Jens Jensen i Haldrup, Peder Jensen sst.

1318 Hans Rasmussen i Haldrup. 25.4.1775, fol.273.
E: Bodil Jensdatter. LV: far Jens Jespersen sst. B: Anne 13. FM: Anders Møller sst.

1319 Mette Kirstine Lauridsdatter i Meldrup. 9.9.1775, fol.274.
E: Mathias Jørgensen. B: Kirsten 22, Charlotte Sofie 10, Ellen 5, Karen 5. FM: morbror Rasmus Lauridsen i Blirup, Jens Smed i Haldrup.

1320 Maren Pedersdatter i Meldrup. 17.6.1776, fol.275.
E: Niels Jensen. B: Jens 9, Maren 8, Barbara 6, Johanne 4, Peder 2, Anne 3 uger. FM: Erik Pedersen i Stensballe, Anders Rasmussen sst.

1321 Niels Jensen Gylling på Endelave. 5.9.1776, fol.275.
B: Jens 32 på Samsø, Niels 30 skipper i Horsens, Søren 28 der fæster, Jens Johan 26, Anne Kirstine 24, Mikkel 22, Niels Oluf 20. FM: Rasmus Rasmussen.

1322 Maren Poulsdatter i Tvingstrup. 29.6.1777, fol.279.
E: Søren Pedersen. A: søskende Esben Poulsen i Søby i Hads herred, Kirsten Poulsdatter g.m. Knud Jensen sst.

1323 Hans Hansen i Tvingstrup.24.6.1777, fol.280.
E: Sidsel Jensdatter. LV: bror Mads Jensen i Ørridslev. B: Jens Jørgen 17. FM: farbror Jens Hansen i Haldrup. Enkens første ægteskab med [Jens Jørgensen i Tvingstrup, skifte 18.2.1763 lbnr.1255]. B: Oluf, Jens, Maren, Bodil.

1324 Jørgen Jensen ugift i Stensballe. 10.6.1777, fol.284.
A: morbror Peder Smed sst, morbror Søren Jensen i Tvingstrup, moster [Anne Jensdatter] g.m. Jens Nielsen i [Stensballe].

1325 Niels Jensen i Meldrup. 18.8.1777, fol.284.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Søren Nielsen den ældre i Stensballe. B: Maren 17 uger. Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 17.6.1776 lbnr.1320]. B: Jens 10, Maren 9, Barbara 7, Johanne 5, Peder 3. FM: farbrødre Mathias Jensen, Rasmus Paaskesen, Peder Smed i Stensballe.

1326 Søren Nielsen og hustru [Margrethe Eriksdatter] i Stensballe. 4.6.1777, fol.286.
B: Mette 7, Maren 5, Kirsten 3, Martha 1. FM: farbrødre Niels Nielsen i Brigsted, Christoffer Nielsen i Stensballe, Jens Nielsen sst, mors morbroder Rasmus Olufsen.

1327 Niels Olufsen skovfoged i Stensballe. 20.1.1778, fol.291.
E: Anne Jensdatter. B: Oluf 15, Johanne 5. FM: Otte Vinter sst.

1328 Niels Albertsen og hustru Kirsten Mikkelsdatter i Stensballe. 16.1.1778, fol.292.
B: Mikkel sst, Gundil 30, Albert 28. FM: morbror Jacob Mikkelsen i Haldrup, Christoffer Nielsen i Stensballe.

1329 Jens Madsen ugift i Haldrup. 13.1.1778, fol.293.
A: bror [Hans Madsen sst, skifte juni 1777 lbnr.1297]. 8B: Mads, Oluf, Søren, Niels, Kirsten, Anne, Mette, Karen, søsterdatter Inger Hansdatter gift i Klakring.

1330 Rasmus Benjaminsen i Blirup. 23.1.1778, fol.294.
E: Anne Dorthe Johansdatter. B: Frands, Kirsten, Anne Marie.

1331 Jens Frandsen i Brigsted. 6.2.1778, fol.294.
E: Maren Andersdatter. LV: Anders Andersen. A: far Frands Jensen i Stensballe ved svigersøn Peder Smed sst.

1332 Maren Nielsdatter i Stensballe. 21.1.1778, fol.295.
E: Jens Jørgensen. B: Peder 20, Niels 15, Johanne Kirstine 12. Enkemandens første ægteskab med [Anne Hansdatter, skifte 11.10.1752 lbnr.1203]. B: Kirsten g.m. Jens Jensen i Haldrup, Jørgen i Stensballe, Anne g.m. Oluf Olufsen i Blirup, Maren g.m. Jens Pedersen i Haldrup, Johanne g.m. Rasmus Pedersen i Meldrup.

1333 Anders Sørensen i Brigsted. 6.2.1778, fol.297.
E: Mette Cathrine Frederiksdatter. LV: farbror Anders Jensen i Toftum på Tyrrestrup gods. B: Margrethe 1. FM: farbror Jørgen Sørensen.

1334 Jens Eriksen i Haldrup. 22.1.1778, fol.297.
E: Johanne Kirstine Sørensdatter. LV: Erik Pedersen i Stensballe. B: Anne 15, Cathrine 10, Søren 8, Erik 5. FM: Jens Jensen i Haldrup, Jens Juul sst.

1335 Iver Andersen i Stensballe. 5.4.1778, fol.300.
E: Gertrud Andersdatter. LV: bror Erik Andersen i Serridslev. B: Anne Cathrine 24, Kirsten 22, Hans 18, Niels 16, Karen 12. FM: morbror Niels væver sst, Rasmus Christensen i Meldrup. Første ægteskab med [Cathrine Mortensdatter, skifte 5.10.1750 lbnr.1198]. B: Anne g.m. Jens Jensen i Brigsted, Maren.

1336 Else Hansdatter i Brigsted. 7.4.1778, fol.301.
A: halvsøskende Johanne Hansdatter g.m. Sejer Jensen i Oldrup på Rathlousdal gods, Anne Hansdatter enke i Fillerup på samme gods.

1337 Anders Hansen i Blirup. 30.5.1778, fol.302.
E: Anne Hansdatter. LV: Rasmus Knudsen. B: Hans 17, Dorthe 14, Eskild 9, Johanne 6, Else 4, Christen 3, Maren 1. FM: farbrødre Søren Hansen i Stensballegård, Jens Hansen i Blirup.

1338 Peder Jensen kusk og hustru Cathrine Nikolajsdatter i Stensballe. 6.3.1778, fol.303.
Hans børn af første ægteskab: Frederik, Søren i Horsens dårekiste, Edel. FM: Anders Jørgensen i Stensballe, Rasmus Justesen i Brigsted.

Stensballegård gods
Skifteprotokol
1780-1790
G 354-26a

Fragmentet er en del af forrige protokol og udtaget af B6B-5682.

1339 Navn, dato og fol. mgl.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Otte Vinter. B: datter. FM: Søren Nielsen.

1340 Mads Rasmussen i Stensballe. 27.9.1780, fol.313.
E: Anne Pedersdatter. LV: Anders Andersen snedker sst. B: Rasmus 16, Hans 7. FM: Anders Rasmussen sst.

1341 Christen Jensen skrædder og hustru [Maren Jensdatter], der lever i Tvingstrup. 28.2.1780, fol.313.
B: Karen forlovet med Peder Hansen, der fæster, Margrethe, Jens 10. Hans første ægteskab med [Johanne Andersdatter, skifte 7.3.1755 lbnr.1215]. B: Bodil, Johanne.

1342 Karen Pedersdatter i Stensballe. 9.4.1781, fol.314.
E: Mads Jensen. B: Sofie g.m. Niels Jespersen sst, Anne 30, Peder i Meldrup, Jens 25, der fæster.

1343 Kirsten Rasmusdatter i Stensballe. 19.8.1781, fol.315.
E: Christen Rasmussen. Første ægteskab med [Jørgen Mathiasen sst, skifte lbnr.1279]. B: Maren 21, Mette 19, Karen 16, Kirsten 14. FM: Frands Mogensen Post sst.

1344 Maren Andersdatter i Brigsted. 29.10.1781, fol.316.
E: Jørgen Sørensen. B: Jens 3. FM: morbror Anders Andersen i Stensballe.

1345 Maren Andersdatter i Meldrup. 11.9.1781, fol.317, 333.
E: Frands Rasmussen. B: Birthe 27, Søren 21, der fæster.

1346 Jytte Rebekka Bentsdatter i Haldrup. 23.10.1780, fol.318.
E: Hans Jensen. B: Voldborg, Mette, nyfødte tvillinger der døde. FM: morbror Steffen Bentsen.

1347 Afkald. 2.8.1781, fol.319.
Afkald fra Maren Jensdatter i Haldrup for arv fra søn Niels Jensen, der døde som soldat. Arven udbetalt til søn Jens Jensen.

1348 Maren Jensdatter i Stensballe. 13.8.1780, fol.319.
E: Søren Nielsen. Første ægteskab med [Jens Nielsen sst, skifte 30.4.1760 lbnr.1239]. B: Jens i Brigsted, Anne g.m. Rasmus Christensen i Meldrup.

1349 Maren Christensdatter i Haldrup. 25.3.1782, fol.319.
E: Jacob Mikkelsen. Første ægteskab med [Rasmus Ibsen]. B: Christen i Stensballe, Mads sst, Jeppe i Haldrup, Søren sst.

1350 Jens Nielsen i Stensballe. 19.4.1782, fol.320.
E: Kirsten Jørgensdatter.LV: bror Jens Jørgensen i Brigsted. B: Jørgen 14, Niels 11. FM: farbror Christoffer Nielsen i Stensballe.

1351 Erik Pedersen i Blirup. 14.4.1782, fol.321.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: Anders Andersen i Stensballe. B: Anne 20, Kirsten 17, Johanne 15, Peder 12. Første ægteskab med [Kirsten Eriksdatter, skifte 3.7.1754 lbnr.1211]. B: Kirsten g.m. Hans Jensen i Haldrup, Erik i Blirup. [Andet ægteskab med Anne Margrethe Sørensdatter, skifte 7.4.1758 lbnr.1234].

1352 Anne Jensdatter i Meldrup. 17.7.1782, fol.322.
E: Rasmus Christensen. B: Jens 10, Niels 4. FM: Otte Vinter i Stensballe, Søren Nielsen sst.

1353 Jens Andersen i Stensballe Sundhus. 22.6.1782, fol.322.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Henrik Lucht i Stensballe. B: Jacob 15, Marianne Helvig 13. FM: Mads Jensen i Stensballe. Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 22.2.1745 lbnr.1191]. B: Edel g.m. Mads Nielsen væver i sst. Andet ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 22.10.1753 lbnr.1206]. B: Anders skipper i Horsens. Tredje ægteskab med [Helle Eskildsdatter]. B: Christen udrejst.

1354 Værgemålsregnskab i Brigsted.22.6.1782, fol.323B.
Regnskab for arv efter Peder Pedersen i Brigsted, [skifte 7.12.1766 lbnr.1277] til hans B:
1) Kirsten Pedersdatter 24
2) Peder Pedersen 22
3) Anne Kirstine Pedersdatter 18
4) Peder Christian Pedersen 15.
FM:
1 Niels Nielsen, smed i Brigsted
2 Hans Pedersen i Brigsted.
Arv efter børnenes faster Mette Pedersdatter i Horsens.
Arv efter børnenes mor Karen Pedersdatter, [død før sin anden mand Jesper Rasmussen, begravet som enkemand Søvind 5.3.1780].
[Af Karen Pedersdatters andet ægteskab B:
5) Gundil Jespersdatter].

1355 Jens Jensen i Brigsted. 22.7.1782, fol.324.
E: Anne Iversdatter. LV: Søren Nielsen i Stensballe. B: Cathrine 6, Jens 3, Maren 1. FM: Mads Rasmussen sst.

1356 Peder Madsen i Meldrup. 20.6.1782, fol.325.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen i Stensballe. B: Anne. FM: farbror Jens Madsen sst.

1357 Edel Jensdatter i Stensballe. 27.7.1782, fol.325.
E: Mads Nielsen væver. B: Niels Jørgen 22, Jens 17, Maren 12, Rasmus 10. FM: Oluf Jensen skovfoged.

1358 Johanne Madsdatter i Meldrup. 1.2.1783, fol.326.
E: Mathias Jørgensen. B: Jørgen 6, Mads 3. FM: farbror Niels Jørgensen i Brigsted. Peder Lauridsen i Haldrup. Enkemandens første ægteskab med [Mette Kirstine Lauridsdatter, skifte 9.9.1775 lbnr.1319]. B: her nævnes Karen.

1359 Christian Nielsen Saaby forvalter i Meldrup. 18.12.1782, fol.328.
A: bror Søren Saaby byskriver i Horsens.

1360 Thomas Madsen og hustru Maren Hansdatter der lever i Tvingstrup. 23.9.1782, fol.331.
B: Hans, der fæster, Mads, Søren, Maren g.m Jens Jensen, Kirsten. FM: Frands Jensen.

1361 Mette Cathrine Frederiksdatter i Brigsted. 5.4.1783, fol.334.
E: Jens [Jørgen] Jørgensen. B: Anders 4, Søren 2. FM: mosters mand Anders Andersen i Toftum. Første ægteskab med Anders Sørensen, [skifte 6.2.1778 lbnr.1333]. B: Margrethe 7. FM: farbror Jørgen Sørensen i Brigsted.

1362 Maren Jensdatter i Brigsted. 14.3.1782, fol.336.
B: Bodil Sørensdatter.

1363 Jens [Hansen] Smed i Haldrup. 4.10.1782, fol.338.
E: Karen Lauridsdatter. LV: stedfar Rasmus Knudsen i Blirup. B: Laurids 20, Hans 17, Rasmus 14, Maren 7, Thomas 4. FM: Gert Sørensen i Haldrup, Rasmus Lauridsen i Blirup. (Enkemandens første ægteskab med Maren Sørensdatter, skifte 24.4.1762 lbnr.1251].

1364 Mette Simonsdatter i Stensballe. 23.7.1783, fol.338.
E: Frands Mogensen. Første ægteskab med [Rasmus Pedersen sst]. B: Kirsten Rasmusdatter, enke efter Johannes Jacob Hansen i Horsens, Kirsten Rasmusdatter, [skifte 9.8.1781 lbnr.1343], var g.m. Christen [Rasmussen] tømrer. (4B), Maren Rasmusdatter g.m. Frands Jørgensen i Toftum, Johanne Rasmusdatter g.m. Jørgen Jensen i Stensballe. [Andet ægteskab med Jesper Sørensen sst, skifte 18.1.1753 lbnr.1204. Tredje ægteskab med Jens Eriksen Post sst, skifte 22.12.1760 lbnr.1246].

1365 Jacob Snedker der lever i Stensballe. 16.1.1784, fol.339.
B: Frands 42, Anders 32, Peder 29, Maren g.m. Hans Lauridsen snedker i Horsens, Johanne Kirstine 26. FM: Otte Vinter.

1366 Bent Steffensen og hustru [Inger Hansdatter], der lever i Haldrup. 15.6.1784, fol.340.
B: Steffen, der fæster, Hans, Anne g.m. Claus Jørgensen i Nebel, Dorthe 31, Kirsten 24.

1367 Jeppe Rasmussen i Haldrup. 27.11.1784, fol.341.
E: Maren Hansdatter. LV: Anders Pedersen sst. B: Rasmus 10, Maren 8, Niels 5, Anne 3. FM: farbrødre Søren Rasmussen sst, Christen Rasmussen i Stensballe.

1368 Jens Simonsen røgter på Stensballegård. 11.3.1785, fol.341.
A: bror Knud Simonsen, død. 3B: Jeppe, Simon, Søren. FM: Jens Jensen i Haldrup, søster Maren Simonsdatter, død. 2B: Jens Sørensen skrædder i Elling, Maren Madsdatter, enke efter Christian Frederik Knudsen i Kattrup. LV: svoger Jens Jensen i Tvingstrup.

1369 Eskild Mathiasen i Brigsted. 2.4.1785, fol.343.
A: søskende Niels Mathiasen på Lolland, Jens Mathiasen, Jørgen Mathiasen ved søn Niels, Eskild Mathiasen i København, Maren Mathiasdatter på Lolland, Anne Mathiasdatter sst.

1370 Søren Jensen Daugaard og hustru [Maren Olufsdatter] i Tvingstrup. 15.2.1786, fol.344.
Aftægtskontrakt med Søren Thomsen, der ægter datter Karen Sørensdatter.

1371 Kirsten Nielsdatter i Meldrup. 28.1.1786, fol.345.
E: Thomas Andersen. B: Niels 2. Første ægteskab med Niels Jensen, [skifte 18.8.1777 lbnr.1325]. B: Maren 9. Andet ægteskab med Peder Madsen, [skifte 20.6.1782 lbnr.1356]. B: Anne 5. FM: morbrødre Jens Nielsen i Stensballe, Jørgen Nielsen sst, Peder Nielsen ladefoged på Stensballegård.

1372 Erik Jensen i Haldrup. 7.2.1786, fol.346.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: bror Jens Lauridsen. B: Jens 7. FM: morbror Peder Lauridsen.

1373 Jens Rasmussen og hustru Maren Mogensdatter, der lever i Skablund. 24.9.1786, fol.346.
B: Mogens, Rasmus 25, Jacob 19. FM: morbror Rasmus Mogensen i Lerdrup på Åkær gods.

1374 Kirsten Eriksdatter, der lever i Blirup. 11.7.1786, fol.347.
[Enke efter Niels Olufsen sst, skifte 8.7.1786 lbnr.1375. Første ægteskab med Erik Pedersen sst, skifte 14.4.1782 lbnr.1351]. B: Anne g.m. Niels Frandsen i Haldrup, Kirsten, der ægter Rasmus Christoffersen, Johanne 20, Peder 15. FM: Rasmus Paaskesen i Stensballe.

1375 Niels Olufsen i Blirup. 8.7.1786, fol.348.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: stedsøn Erik Eriksen. A: søster Sidsel Olufsdatter g.m. Jens Bertelsen købmand i Horsens, halvsøster Barbara Olufsdatter g.m. Jacob Pedersen i Haldrup.

1376 Engel Hansen ugift i Brigsted. 21.10.1786, fol.348.
A: far Hans Jensen enkemand efter Anne Engelsdatter, søskende Jens Hansen 35, Kirsten Hansdatter, død, var g.m. Albert Holgersen på Vorsø. 1B: Gundil, Maren Hansdatter g.m. Jørgen Kjær i Brigsted, Anne Hansdatter. FM: Rasmus Justesen.

1377 Johanne Jørgensdatter i Stensballe. 15.7.1786, fol.349.
E: Rasmus Sørensen bødker. B: Mette 19, Kirsten 11, Jørgen 8. FM: morbror Claus Jørgensen sst. Enkemandens første ægteskab med [Mette Iversdatter i Brigsted]. B: Søren 27.

1378 Frederik Jespersen Vinter gartner og hustru Mette Nielsdatter på Stensballegård. 30.10.1786, fol.350.
B: Jesper traktør i København, Otte gartner på Stensballegård, (2B nævnes: Jesper Carl, Mette Kirstine), Peder købmand i Horsens, Frederik Christian købmand sst, Søren præst i [Kollerup og Vindelev], død. 1B: Ulrik Frederik 20 i Ålborg latinskole. FM: Klitgaard, Jens, forpagter på Samsø. død. 4B: Frederik, Thyge Jesper, datter, datter. FM: stedfar Lann på Samsø.

1379 Jacob Pedersen i Haldrup. 19.1.1787, fol.354.
E: Barbara Olufsdatter. FM: Oluf Eriksen i Stensballe. B: Oluf 8, Peder 5, Maren 1. FM: farbror Jens Pedersen i Haldrup.

1380 Rasmus Paaskesen i Stensballe. 18.4.1787, fol.356.
E: Johanne Eriksdatter. LV: far Erik Pedersen sst. B: Barbara 12, Karen 10, Anne 8, Paaske 5, Maren 3, Kirsten 8 uger. FM: farbror Mathias Jensen i Værholm.

1381 Anne Eriksdatter i Haldrup. 19.7.1788, fol.358.
E: Niels Frandsen. B: Kirsten 3, Abelone 18 uger. FM: morbror Erik Eriksen i Blirup.

1382 Dorthe Nielsdatter på Haldrup Mark. 9.1.1788, fol.359.
E: Jens Eskildsen. A: søskende Peder Hermansen i Haldrup, Niels Nielsen i Stensballe, Johanne Nielsdatter g.m. Christen Frandsen i Sondrup.

1383 Samuel Mathiasen og hustru Kirsten Sørensdatter i Stensballe. 9.2.1788, fol.359.
Hendes A: søskendebarn Kirsten Rasmusdatter, skifte 5.5.1766 lbnr.1273, var g.m. Erik Olufsen sst. 2B: Rasmus, Peder, søskendebarn Maren Rasmusdatter g.m. Niels Jørgensen i Haldrup, bror Søren Sørensen, [skifte 10.12.1775 lbnr.1316]. 4B: Jens, Jesper, Niels, Peder, bror Jens Sørensen ved Tønder. Hans A: søster Anne Mathiasdatter, [skifte 16.7.1774 lbnr.1313. Første ægteskab med Niels Pedersen i Stensballe, skifte 2.5.1759 lbnr.1237]. B: Maren. FM: stedfar Niels Frandsen i Haldrup.

1384 Anders Andersen og hustru [Kirsten Thomasdatter], der lever i Haldrup. 6.9.1788, fol.360.
B: Kirsten forlovet med Paaske Christoffersen, der fæster, Thomas. (Dele af skiftet mangler).

1385 [Abelone Frandsdatter i Haldrup]. dato mgl, fol.362.
E: Jens [Ibsen]. (skp. har Jens Jensen). FM for børn: Niels Frandsen.

1386 Sofie Madsdatter i Stensballe. 11.7.1788, fol.362.
E: Niels Jespersen. B: Mads 4, Jesper 4 uger. FM: Jens Madsen sst, Christen Madsen sst.

1387 Karen Jensdatter i Stensballe. 4.8.1788, fol. 362.
E: Christoffer Nielsen. B: Rasmus 32, Niels 30, Jens 28, Paaske 26, Mathias 25, Peder 18. FM: morbror Mathias Jensen i Værholm. Første ægteskab med [Rasmus Knudsen sst, skifte 19.10.1753 lbnr.1205]. B: Anne g.m. Søren Bødker sst.

1388 Søren Rasmussen i Haldrup. 16.9.1789, fol.364.
E: Johanne Kirstine Sørensdatter. LV: Jacob Mikkelsen sst. A: søskende Christen Rasmussen i Stensballe, Mads Rasmussen sst, Jeppe Rasmussen i [Haldrup, skifte 27.11.1784 lbnr.1367]. 4B: Rasmus, Maren, Niels, Johanne. FM: stedfar Peder Iversen.

1389 Anne Sofie Colbjørnsen i Stensballe. 20.9.1788, fol.365.
E: [Nikolaj] Tarillion, skytte på Stensballegård. A: bror Jacob Colbjørnsen skomagersvend i København, død. Uvist om børn.

1390 Gert Sørensen i Haldrup. 9.3.1789, fol.367.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Møller. B: Søren 36, der fæster, Anne g.m. Jens Ibsen sst, Karen 27, Kirsten 23, Jens 19. FM: Anders Jørgensen.

1391 Maren Clausdatter i Stensballe. 1.5.1789, fol.368.
[Enke efter Hans Jensen postkusk]. B: Claus, datter. FM: morbror Henrik Clausen Lucht.

1392 Anne Jensdatter i Brigsted. 6.9.1788, fol.369.
E: Morten Rasmussen. B: Karen. FM: Rasmus Jensen i Gylling på Åkær gods. Første ægteskab med [Niels Jensen Juul, skifte 20.9.1770 lbnr.1290]. B: Anne g.m. Jens Mikkelsen i Tvingstrup på Serridslevgård gods, Jens 23, Maren 20.

1393 Iver Nielsen i Haldrup. 19.2.1790, fol.371.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Mathias Jørgensen ladefoged i Meldrup. B: Peder, Niels, der fæster, Jens 26, Karen g.m. Jacob Mikkelsen sst, Johanne 19.

1394 Kirsten Pedersdatter i Stensballe. 17.6.1790, fol.371.
E: Oluf Nielsen. B: Johanne 4, Niels 1. FM: Jens Jensen i Haldrup.

1395 Anne Rasmusdatter i Stensballe. 12.8.1790, fol.372.
E: Søren Rasmussen bødker. B: Rasmus 2. FM: morbror Niels Christoffersen.

1396 Søren Jensen i Haldrup. 3.3.1790, fol.373.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Claus Jørgensen i Stensballe. A: bror Jens Jensen sst, bror Peder Jensen sst, bror Rasmus Jensen bødker på Stensballegård, [skifte 29.1.1776 lbnr.1317]. B: Jens 22 skræddersvend i Flensborg, Christiane 19, Sidsel Kirstine 16.

1397 Mette Frandsdatter i Stensballe. 1.10.1790, fol.1790.
E: Peder Jensen smed. B: Karen g.m. Thomas Andersen i Meldrup, Kirsten 27, Frands 25, Mikkel 23, Hans Christian 21, Jens 18, Anne Cathrine 16, Johanne Kirstine. FM: Jens Nielsen i Stensballe.

Stensballegård gods
Skifteprotokol
1791-1838
G 354-27A

1398 Jeppe Mortensen i Blirup. 11.2.1791, fol.1.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Rasmus Lauridsen sst. B: Maren 25, Karen 23, Anne 21, Peder 18, Morten 14, Jens 13. FM: farbror Simon Mortensen i Stensballe.

1399 Morten Eriksen og hustru Anne Sørensdatter i Blirup. 13.5.1791, fol.2.
B: Jens 12, Anne 10, Johanne 6, Søren 2. FM: morfar Søren Jensen sst, Anders Andersen i Stensballe.

1400 Rasmus Justesen og hustru Anne Sørensdatter, der lever i Brigsted. 20.6.1791, fol.3.
B: Just 30 sst, Else g.m. Jørgen Sørensen sst, Anne g.m. Rasmus Christensen i Meldrup. Margrethe g.m. Mathias Christensen i Brigsted.

1401 Rasmus Mortensen ugift på Tvingstrup Mark. 18.2.1792, fol.4.
A: stedfar Frands Jensen sst, søster Mette Mortensdatter g.m. Jacob Jensen i Ejer. Arv efter far Morten Rasmussen skoleholder i Ås og mor Kirsten Nielsdatter.

1402 Niels Jespersen i Stensballe. 16.11.1792, fol.6.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mathias Jensen i Værholm. B: Jesper 3, Sofie 6 mdr. Første ægteskab med [Sofie Madsdatter, skifte 11.7.1788 lbnr.1386]. B: Mads 8. FM: Jens Madsen i Stensballe, Christen Rasmussen tømrer sst.

1403 Frands Jensen, der lever i Tvingstrup. 30.4.1792, fol.7.
[Enkemand efter Maren Jensdatter, skifte 29.4.1761 lbnr.1249]. B: [Maren] g.m. Mads Thomsen, der fæster.

1404 Jens Nielsen den ældre og hustru Anne Jensdatter, der lever i Stensballe. 28.2.1792, fol.7.
B: Søren 17. Første ægteskab med [Søren Frandsen sst]. B: Jens, der fæster, Frands 25, Kirsten g.m. Frands Mogensen Post sst, Karen 23.

1405 Bodil Sørensdatter i Tvingstrup. 29.1.1793, fol.8.
E: Hans Thomsen. B: Thomas 9, Marie Kirstine 7, Søren 5, Jørgen 4, Rasmus 3, Maren 1. FM: Peder Gertsen skoleholder, farbror Mads Thomsen.

1406 Mette Jacobsdatter i Stensballe Sundhus. 1.2.1793, fol.9, 12. Bilag.
Enke efter Jens Sørensen. A: søster Kirsten Jacobsdatter g.m. Jens Sørensen sst, søster Maren Jacobsdatter, død, var g.m. Mikkel Jensen i Voer. 4B: Jens i Stensballe, Christen i Ørsted, Søren sst, Johanne g.m. Laurids Pedersen i Store Sjørup i Estruplund sogn.

1407 Oluf Hansen i Stensballe. 23.3.1793, fol.11.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. LV: Jørgen Jensen sst. B: Kirsten 10, Anne 7, Hans 5, Mette 2. FM: fars svogre Peder Jacobsen snedker, Oluf Nielsen.

1408 Rasmus Eriksen i Stensballe. 24.2.1793, fol.13.
Hos stedfar Jørgen Jensen sst. A: søskende Rasmus Eriksen, Peder Eriksen, Oluf Eriksen. Sml. lbnr.1301.

1409 Mette Jørgensdatter i Stensballe. 2.11.1793, fol.14.
E: Rasmus Eriksen væver. B: Kirsten 8, Mette Kirstine 7, Jørgen 4, Erik 1. FM: mostres mænd Søren Gertsen i Haldrup, Frands Pedersen i Stensballe.

1410 Jens Rasmussen skrædder i Haldrup. 7.6.1794, fol.15.
E: Mette Jensdatter. LV: Niels Rasmussen i Ås. B: Sidsel Mette 22. FM: farbror Peder Rasmussen skoleholder i Ås på Tyrrestrup gods.

1411 Karen Nielsdatter i Stensballe. 14.6.1794, fol.16.
E: Jens Eriksen. B: Karen 2, Mette Kirstine 6 uger. FM: morbror Jørgen Nielsen.

1412 Henrik Clausen Lucht skrædder og hustru Kirsten Jørgensdatter, der lever i Stensballe. 2.5.1794, fol.17.
B: Carsten 34 gartner på Astrup i Salling, Jørgen 30, Claus 24, Christoffer 20. FM: Otte Vinter gartner på Stensballegård.

1413 Anne Jensdatter i Brigsted. 18.9.1794, fol.18.
E: Jørgen Mortensen. B: Morten 17, Jens 15, Margrethe 10, Eskild 2. FM: morbror Laurids Jensen i Toftum på Tyrrestrup gods.

1414 Rasmus Sørensen i Stensballegård. 28.2.1795, fol.19, 22.
Ingen arvinger angivet.

1415 Niels Nielsen smed i Brigsted. 22.3.1795, fol.19.
E: Karen Olufsdatter. LV: Oluf Eriksen i Stensballe. A: søstersøn Jens Esbenseni Søby.

1416 Maren Rasmusdatter ugift i Stensballe. 13.1.1795, fol.22.
A: mor Johanne Eriksdatter g.m. Peder Eriksen, søskende Paaske Rasmussen, Barbara Rasmusdatter g.m. Jens Sørensen sst, Maren Rasmusdatter, Anne Rasmusdatter, Kirsten Rasmusdatter. Arv efter far Rasmus Paaskesen sst, skifte 18.4.1787 lbnr.1380.

1417 Anne Jensdatter i Stensballe. 26.7.1795, fol.22.
[Enke efter Niels Jørgensen sst, skifte 3.5.1774 lbnr.1308]. B: Jens, Peder, Jørgen, Kirsten, [skifte 28.1.1786 lbnr.1371], gift 3 gange, se skiftet. 3B: Maren Nielsdatter 18, Anne Pedersdatter 14, Niels Thomsen 11.

1418 Søren Nielsen på Stensballe Bjerremark. 28.7.1795, fol.23.
E: Gundil Pedersdatter. LV: Anders Pedersen i Haldrup, Rasmus Pedersen i Meldrup. B: Maren 15, Anne 13, Peder 8, Ingeborg 8, Voldborg 4, Søren nyfødt. FM: farbror Mads Nielsen væver i Stensballe.

1419 Niels Jørgensen i Brigsted. 26.1.1796, fol.25.
E: Bodil Mikkelsdatter. LV: bror Søren Mikkelsen i Kronholm i Hundslund sogn. A: bror Mathias Jørgensen i Meldrup, søster Kirsten Jørgensdatter i Brigsted. LV: Erik Pedersen i Stensballe, bror Eskild Jørgensen, død. 3B: Else Cathrine 25, Martha 18, Anne Cathrine 5. Sml. lbnr.1310.

1420 Anne Iversdatter i Brigsted. 30.5.1796, fol.27.
E: Peder Eriksen. B: Karen 13, Erik 9, Jens 9. FM: morbror Niels Iversen i Stensballegård. Første ægteskab med [Jens Jensen i Brigsted], skifte 22.7.1782 lbnr.1355. B: Cathrine 20, Jens 17, Maren 15. FM: Mads Rasmussen i Stensballe.

1421 Anne Hansdatter i Brigsted. 2.8.1796, fol.29.
E: Just Rasmussen. B: Anne 8, Rasmus 7, Anne Kirstine 4. FM: morbror Jens Hansen sst.

1422 Kirsten Hansdatter i Brigsted. 24.3.1797, fol.31.
E: Anders Jacobsen. B: Jacob 17, Johanne Kirstine 14. FM: morbror Søren Hansen sst.

1423 Bodil Jensdatter i Tvingstrup. 27.3.1797, fol.32, 34, 40.
A: søskende Jens Jensen sst, Oluf Jensen i Stensballe Skovhus, Maren Jensdatter g.m. Niels Jørgensen i Tvingstrup på Serridslevgård gods, halvbror Jens Jørgen Hansen på Stensballegård, halvbror Jørgen Jensen i Gundsømagle på Sjælland, halvsøster Maren Jensdatter, død. 3B: Frands Nielsen i Kattrup Skovhus, Jens Nielsen, Morten Nielsen, halvsøster Kirsten Jensdatter, død. 1B: Bodil Nielsdatter g.m. Peder Vinter i Ørridslev, halvbror Jens Jensen Højfelt, død. 1B: datter g.m. Henrik Nielsen Heje i Vesterbo i Købelev sogn på Lolland på Juelinge gods.

1424 Jens Hansen i Stensballe. 28.3.1797, fol.33.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: bror Rasmus Pedersen i Meldrup. B: Karen 23 forlovet med Niels Jensen, der fæster, Ingeborg 17, Peder 6. FM: farbrødre Peder Hansen i Tvingstrup, Christian Hansen i Nebel.

1425 Niels Jensen i Blirup Bækhus. 14.4.1797, fol.34, 35.
E: Bodil Pedersdatter. LV: bror Peder Pedersen i Haldrup, Erik Eriksen i Blirup. Første ægteskab med Elisabeth Nielsdatter. B: Ellen g.m. Thyge Agerskov i Horsens, Hylleborg g.m. Laurids Christensen Lund i København, Maren g.m. Christian Lauridsen Lund bødker sst.

1426 Cathrine Jensdatter ugift i Brigsted. 11.7.1797, fol.34.
A: søskende Jens Jensen 18, Maren Jensdatter 16. FM: morbroder Niels Iversen i Stensballegård, halvsøskende Karen Pedersdatter 14, Erik Pedersen 10, Jens Pedersen 10. FM: far Peder Eriksen i Brigsted. Sml. lbnr.1355.

1427 Anders Pedersen i Haldrup. 18.11.1797, fol.38.
E: Maren Pedersdatter. LV: Mathias Jensen i Værholm. B: Peder 18, Hans 16, Rasmus 8. FM: Niels Frandsen i Haldrup, farbror Rasmus Pedersen i Meldrup.

1428 Maren Mikkelsdatter i Brigsted. 23.2.1798, fol.42.
E: Hans Pedersen. B: Jens 27, Peder 25, Mette g.m. Just Rasmussen sst, Mikkel 20, Hans 17, Anne Marie 15, Karen 12, Morten 4, Søren 2. FM: Jens Mikkelsen sst, morbror Søren Mikkelsen i Fillerup Mølle, Peder Pedersen i Ås.

1429 Sidsel Sørensdatter i Tvingstrup. 27.2.1798, fol.42, 44, 53.
E: Rasmus Rasmussen. A: morbroder, død. 4B: Kirsten Paaskesdatter g.m. Just Bertelsen i Gylling, Margrethe Paaskesdatter g.m. Jens Pedersen i Sondrup, Maren Paaskesdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Amstrup, Anne Paaskesdatter 28, søstersøn Jens Pedersen i Ås på Tyrrestrup gods, moster Mette Nielsdatter g.m. [Urban] Thornfeldt degn i Vinding, moster Anne Cathrine Nielsdatter ved Ølgod Kirke. Sml. lbnr.1300.

1430 Hans [Jensen] i Brigsted. 19.4.1798, fol.45.
B: Jens 45. Arv efter [Engel Hansen sst], skifte 21.10.1786 lbnr.1376.

1431 Birthe Eskildsdatter i Brigsted. 27.4.1798, fol.45, 49.
E: Peder Eriksen. A: søskende Kirsten Eskildsdatter 18, Voldborg Eskildsdatter 16, Oluf Johan Eskildsen 12. FM: farbror Frands Andersen på Brørup Mark i Hylke sogn, morbror Niels Knudsen i Ås.

1432 Karen Pedersdatter i Meldrup. 23.5.1798, fol.45.
E: Thomas Andersen. B: Kirsten 11, Mette 9, Anders 7, Maren 5, Peder 3. FM: Hans Christian Pedersen sst, morbror Frands Pedersen i Stensballe.

1433 Anne Rasmusdatter i Haldrup. 1.6.1798, fol.50.
E: Mads Hansen. B: Kirsten 28, Anne Kirstine 25, Hans 22. FM: Rasmus Lauridsen i Blirup, Jens Lauridsen i Haldrup.

1434 Mette Sørensdatter i Stensballe Skovhus. 18.6.1798, fol.51. Bilag.
E: Søren Rasmussen. B: Søren 8, Margrethe 5, Rasmus 2. FM: farbrorsøn Niels Christoffersen i Stensballe, morbrorsøn Oluf Eriksen sst.

1435 Maren Jensdatter i Skablund. 10.7.1798, fol.54, 59.
E: Mogens Jensen. B: Anne Marie 11, Maren 10, Anne 8, Margrethe 3, Jens 1. FM: morbror Fogh Jensen på Ålstrup Mark.

1436 Hans Thomsen i Tvingstrup. 17.8.1798, fol.57.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: far Niels Christensen i Reballehus på Tvingstrup Mark. B: Niels 4. Første ægteskab med [Bodil Sørensdatter, skifte 29.1.1793 lbnr.1405]. B: Thomas 14, Marie Kirstine 13, Søren 11, Jørgen 9. FM: farbrødre Mads Thomsen i Tvingstrup, Søren Thomsen sst.

1437 Claus Jørgensen i Stensballe. 8.9.1798, fol.59, 61.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Christoffer Nielsen sst. B: Karen 31 forlovet med Henrik Rasmussen sst, Maren 19, der ægter Oluf Rasmussen, der fæster. FM: farbror Anders Jørgensen i Haldrup, Erik Pedersen i Stensballe, Peder Eriksen sst.

1438 Rasmus Olufsen og hustru Mette Henriksdatter, der lever i Stensballe. 11.10.1798, fol.63.
B: Henrik 39, der fæster, Karen 33, Mette 31 g.m. Jens Hansen i Brigsted, Oluf 24, Mads 18. FM: Oluf Eriksen i Stensballe, Peder Eriksen sst.

1439 Anne Sørensdatter i Tvingstrup. 31.10.1798, fol.64, 66. Bilag.
E: Dines Christensen. B: Lene Kirstine g.m. Frands Jørgensen sst, Gundil, der døde.

1440 Peder Jensen i Stensballe. 23.12.1798, fol.65.
A: mor Kirsten Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen i Meldrup, søskende Karen Jensdatter g.m. Niels Jensen i Stensballe, Ingeborg Jensdatter 19. FM: farbror Christian Hansen i Nebel på Serridslevgård gods. Sml. lbnr.1424.

1441 Kirsten Jacobsdatter i Stensballe Sundhus. 27.2.1799, fol.66, 67. Bilag.
E: Jens Sørensen. B: Marianne Helvig 29. FM: halvbror Anders Jensen skipper i Horsens. Første ægteskab med [Jens Andersen sst, skifte 22.6.1782 lbnr.1353]. B: Jacob skipper i Horsens.

1442 Mette Sørensdatter i Tvingstrup. 14.4.1799, fol.68, 74.
Enke efter Jens. B: Søren 40, Jacob 29, Anders 25, Peder 20.

1443 Mette Jensdatter i Stensballe. 15.5.1799, fol.69, 76.
Enke efter [Niels Frandsen sst]. B: Karen 20, Anne 17. FM: farbrorsøn Jens Sørensen sst, morbrorsøn Frands Pedersen sst. [Niels Frandsens første ægteskab med Anne Mathiasdatter, skifte 16.7.1774 lbnr.1313].

1444 Bodil Jensdatter i Haldrup. 18.5.1799, fol.70, 72.
E: Peder Lauridsen. Første ægteskab med [Hans Rasmussen sst, skifte 25.4.1775 lbnr.1318]. B: Anne g.m. Laurids Jensen sst.

1445 Søren Rasmussen bødker i Stensballe. 24.5.1799, fol.70, 73.
E: Anne Pedersdatter. LV: bror Søren Pedersen i Blirup. B: Rasmus 11, Peder 2. FM: farbror Jørgen Rasmussen i Stensballe, Niels Christoffersen sst, fasters mand Jørgen Holst gørtlermester i Horsens. Arv efter afdødes farbror Johan Sørensen sst.

1446 Anders Jensen og hustru Karen Sørensdatter, der lever i Haldrup. 21.6.1799, fol.71. Bilag.
B: Søren 32, Charlotte g.m. Hans Andersen, der fæster.

1447 Niels Nielsen væver i Stensballe. 30.6.1799, fol.72, 75.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jørgen Jensen sst. A: søster Johanne Nielsdatter g.m. Christen Christensen i Sondrup, halvbror Peder Nielsen i Stensballe.

1448 Mette Rasmusdatter i Brigsted. 24.9.1799, fol.76.
E: Jens Hansen. B: Rasmus nyfødt. FM: morfar Rasmus Olufsen i Stensballe.

1449 Birthe Knudsdatter i Haldrup. 25.10.1799, fol.78.
E: Simon Knudsen. B: Knud 24. FM: forvalter Hansen på Serridslevgård.

1450 Nikolaj Tarillion [skovridder] i Stensballe. 26.10.1799, fol.78, 82.
E: Gertrud Tarillion. LV: Jens Nielsen sst. B: Anne Sofie 8, Jens Carl 7, Sofie Magdalene 5. FM: Niels Frederiksen skolelærer sst.

1451 Anne Jørgensdatter i Haldrup. 27.12.1799, fol.79.
E: Jens Hansen. B: Hans 36, Barbara 27, Karen 25. FM: morbror Simon Jørgensen i Blirup.

1452 Mikkel Nielsen i Stensballe. 16.1.1800, fol.81, 84.
E: Anne Jacobsdatter. LV: søn Peder Johansen på Stensballe Bjerremark. A: søster Gundil Nielsdatter g.m. Rasmus Jensen i Stensballe, bror Albert Nielsen.

1453 Karen Olufsdatter i Brigsted. 4.4.1800, fol.83B, 85B. Bilag.
A:
1) bror Erik Olufsen [i Stensballe, skifte 2.5.1772 lbnr.1301]. 3B:
a Peder Eriksen i Stensballe
b Oluf Eriksen i Stensballe
c Rasmus Eriksen Stensballe
2) bror Niels Olufsen [i Stensballe, skifte 17.10.1764 lbnr.1264]. 1B:
a Oluf Nielsen
3) søster Anne Olufsdatter, [skifte 23.9.1757 lbnr.1229], var g.m. Peder Hansen i Brigsted. 2B:
a Hans Pedersen i Brigsted
b Karen Pedersdatter, død. Første ægteskab med Peder Pedersen, begravet Søvind 7.12.1766, skifte lbnr.1277]. 3B:
1 Peder Pedersen i Ås
2 Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Christoffersen i Stensballe
3 Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Vær præstegård
Karen Pedersdatters andet ægteskab med Jesper Rasmussen i Ås, [begravet Søvind 5.23.1780]. 1B:
4 Gundil Jespersdatter g.m. Hans Jensen i Haldrup.
4) søster Kirsten Olufsdatter, [skifte 6.5.1748 lbnr.1195]. var g.m. Hans Madsen i Haldrup. 4B:
a Mads Hansen i Haldrup
b Søren Hansen i Brigsted
c Oluf Hansen i Stensballe, [skifte 23.3.1793 lbnr.1407]. var g.m. Anne Cathrine Jørgensdatter nu g.m. Jesper Sørensen i Stensballe. 3B:
1 Kirsten Olufsdatter 15
2 Anne Olufsdatter 13
3 Hans Olufsdatter 11
d Kirsten Hansdatter, [skifte 24.3.1797 lbnr.1422], var g.m. Anders Jacobsen i Brigsted. 2B:
1 Jacob Andersen 21
2 Johanne Kirstine Andersdatter 17
5) søster Mette Olufsdatter, [skifte lbnr.1280], var g.m. Erik Hansen i Stensballe. 3B:
a Oluf Eriksen i Stensballe
b Kirsten Eriksdatter g.m. Niels Møller i Blirup Mølle,
c Margrethe Eriksdatter, [skifte 4.6.1777 lbnr.1326], var g.m. Søren Nielsen i Stensballe. 4B:
1 Mette Sørensdatter, [skifte 18.6.1798 lbnr.1434], var g.m. Søren Rasmussen skovfoged i Stensballe. 3B:
x Søren Sørensen 10
y Margrethe Sørensdatter 7
z Rasmus Sørensen 4
2 Maren Sørensdatter g.m. Eskild Andersen i Stensballe
3 Kirsten Sørensdatter g.m. Søren [Rasmussen], skovfoged i Stensballe, [først g.m. søsteren Mette Sørensdatter]
4 Martha Sørensdatter 20
6) halvbror Rasmus Olufsen i Stensballe
7) halvbror Oluf Olufsen i Blirup.

1454 Christoffer Jensen i Stensballe. 23.4.1800, fol.85, 87.
A: halvsøster Anne Jensdatter sst. LV: Oluf Nielsen sst.

1455 Kirsten Gertsdatter i Haldrup. 16.6.1800, fol.86, 87.
A: søskende Søren Gertsen sst, Jens Gertsen i Nebel, Karen Gertsdatter g.m. Otte Rasmussen sst, [Anne] Gertsdatter (skp. har Maren Gertsdatter) g.m. Jens Ibsen i Haldrup. Sml. lbnr.1390.

1456 Mathias Jørgensen i Meldrup. 27.9.1800, fol.89.
E: Maren Iversdatter. LV: Mads Rasmussen, Rasmus Christensen sst. B: Jens 10. FM: morbror Niels Iversen i Stensballe. [Første ægteskab med Mette Kirstine Lauridsdatter, skifte 9.9.1775 lbnr.1319]. B: Charlotte [Sofie] g.m. Niels Iversen i Haldrup, Ellen g.m. Jørgen Simonsen i Blirup, Karen 30. [Andet ægteskab med Johanne Madsdatter, skifte 1.2.1783 lbnr.1358]. B: Jørgen 23, Mads 21.

1457 Jacob Mikkelsen i Haldrup. 4.2.1801, fol.91.
E: Karen Iversdatter. LV: Peder Iversen sst. B: Mikkel 18, Iver 16, Maren 14, Hans 12, Gundil 8, Søren 5. FM: halvbror Christen Rasmussen i Stensballe.

1458 Anne Cathrine Jørgensdatter i Stensballe. 4.7.1801, fol.93.
E: Jesper Sørensen. B: Søren 6, Anne Mette 4. Første ægteskab med [Oluf Hansen sst, skifte 23.3.1793 lbnr.1407]. B: Kirsten 17, Anne 15, Hans 13. FM: Frands Jørgensen i Tvingstrup.

1459 Morten Jensen i Haldrup. 11.8.1801, fol.95.
E: Anne Eskildsdatter. LV: Niels Frandsen sst. B: Laurids 16. FM: Oluf Nielsen i Stensballe.

1460 Barbara Olufsdatter i Haldrup. 14.8.1801, fol.96.
E: Anders Jørgensen. B: Jacob 12, Jørgen 8, Sidsel 4, Johanne 3 dage. Første ægteskab med [Jacob Pedersen sst, skifte 19.1.1787 lbnr.1379]. B: Oluf 23, Peder 20, Maren 15. FM: Jens Pedersen sst.

1461 Karen Sørensdatter på Haldrup Overmark. 31.10.1801, fol.98, 100.
E: Jens Eskildsen. B: Anne Dorthe 13, Eskild 10, Maren 7. FM: Rasmus Rasmussen i Blirup.

1462 Johanne Pedersdatter i Meldrup. 18.11.1801, fol.98, 101.
E: Søren Frandsen. B: Peder 16, Maren 13, Frands 10, Anne Margrethe 7. FM: morbror Søren Pedersen i Blirup.

1463 Anne Eskildsdatter i Haldrup. 18.11.1801, fol.99, 102.
E: Niels [Christensen] Ullerup. Første ægteskab med [Morten Jensen, skifte 11.8.1801 lbnr.1459]. B: Laurids 16. [Slegfredbarn] Anne Marie Jensdatter 7. FM: Hans Rasmussen i Haldrup.

1464 Simon Sørensen i Haldrup. 11.1.1802, fol.103, 104.
A: bror Jens Sørensen på Bjerremark, halvsøskende Jørgen Sørensen i Haldrup, Jens Sørensen i Stensballe, Maren Sørensdatter g.m. Jens Eriksen sst, Anne Sørensdatter g.m. Thomas Andersen i Meldrup, Niels Sørensen i København. Sml. lbnr.1305.

1465 Jørgen Sørensen i Haldrup. 23.1.1802, fol.104, 105.
E: Sofie Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen i Meldrup. B: Mette 4, Johanne 1. FM: farbror Jens Sørensen i Stensballe.

1466 Niels Hansen i Tvingstrup. 19.2.1802, fol.106.
A: stedsøn Mads Thomsen i Tvingstrup, søskende Peder Hansen sst, Christian Hansen i Nebel, Kirsten Hansdatter g.m. Jens Smed i Haldrup, Bodil Hansdatter g.m. Peder Jensen på Bjerremark, brordatter Karen Jensdatter g.m. Niels Jensen i Stensballe. Sml. lbnr.1223.

1467 Jacob Nielsen i Værholm. 2.4.1802, fol.107.
E: Maren Pedersdatter. LV: Tønne Lauridsen sst. B: Birthe 25, Peder 23, Niels 22. FM: Peder Pedersen i Tagmigham.

1468 Karen Jensdatter i Stensballe. 12.2.1803, fol.109.
E: Niels Jensen. B: Jens 5, Hans 3, Kirsten 1, Peder 4 uger. FM: Rasmus Pedersen i Meldrup.

1469 Oluf Olufsen og hustru Anne Jensdatter der lever i Blirup. 19.2.1803, fol.110.
B: Kirsten 34 g.m. Jørgen Henriksen i Stensballe, Oluf 32, Maren 26 g.m. Henrik Nielsen sst, Bodil 22. FM: Jørgen Jensen sst.

1470 Karen Jørgensdatter i Stensballe. 31.1.1804, fol.111.
E: Rasmus Jensen. B: Jørgen 28, Karen 24, Maren 17, Gundil Kirstine 10, Anne Kirstine 5. FM: Jørgen Jensen sst.

1471 Jørgen Mathiasen i Stensballe. 1.2.1804, fol.112.
A: Oluf Rasmussen sst, Henrik Rasmussen sst, Rasmus Jørgensen i Haldrup, Jørgen Holst gørtler i Horsens, Jørgen Rasmussen bødker i Serridslev, provst Sørensen.

1472 Thomas Andersen i Meldrup. 2.2.1804, fol.113, 119.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Eriksen i Stensballe. B: Niels 19, Kirsten 17, Maren 11. FM: Jens Nielsen sst, morbror Frands Pedersen sst.

1473 Kirsten Eriksdatter i Blirup. 3.2.1804, fol.113.
E: Rasmus Christoffersen. B: Niels 13, Anne Cathrine 11, Erik Christoffer 3. FM: morbror Erik Eriksen i Blirup.

1474 Kirsten Andersdatter i Haldrup. 14.2.1804, fol.115.
E: Paaske Christoffersen. B: Anders 14, Christoffer 11, Jens 6. FM: Søren Pedersen i Blirup.

1475 Enevold Rasmussen i Brigsted. 18.2.1804, fol.116.
E: Inger Marie Jørgensdatter. LV: Jens Jørgensen sst. A: far Rasmus Enevoldsen i Ås.

1476 Jens Pedersen i Haldrup. 19.2.1804, fol.117.
E: Johanne Andersdatter. LV: Erik Eriksen i Blirup. B: Anne Dorthe 5, Erik 3, Peder 1. FM: Hans Jensen i Haldrup.

1477 Jens Sørensen i Stensballe. 28.2.1804, fol.120.
E: Barbara Rasmusdatter. LV: Peder Eriksen sst. B: Søren 8, Anne 5, Rasmus 2, Jensine 3 mdr. FM: farbror Frands Sørensen i Stensballegård.

1478 Maren Olufsdatter i Stensballe. 2.3.1804, fol.122.
A: Mette Olufsdatter g.m. Jens Hansen sst, Maren Olufsdatter g.m. Frands Rasmussen i Meldrup.

1479 Anders Andersen i Stensballe. 5.3.1804, fol.122.
E: Sofie Eriksdatter. LV: Peder Eriksen sst. B: Anders 26.

1480 Jens Sørensen i Stensballe. 6.3.1804, fol.123.
A: søskende Jens Sørensen på Haldrup Bjerremark, [Maren Sørensdatter] g.m. Jens Eriksen i Stensballe, Jørgen [Sørensen] (skp. har Jørgen Nielsen) i Haldrup, [Anne Sørensdatter] g.m. Jens Rasmussen i Meldrup. Sml. lbnr.1464, 1496.

1481 Jens Sørensen i Stensballe Sundhus. 7.5.1804, fol.124.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Jens Nielsen i Haldrup. B: Jens 3, Jensine Kirstine 4 uger. FM: farbror Jesper Sørensen i Stensballe.

1482 Maren Sørensdatter i Stensballe. 14.7.1804, fol.125.
E: Eskild Andersen. B: Margrethe 4, Erik 3 mdr. FM: Søren Rasmussen i Stensballegård Skovhus, Erik Eskildsen i Blirup.

1483 Niels Nielsen i Værholm. 4.9.1804, fol.126.
E: Kirstine Margrethe Johansdatter. LV: forvalter Hansen i Kattrup. B: Johanne 22, Mette Cathrine 19, Ida Barbara 16, Abel Kirstine Marie 12, Anne Kirstine 7. FM: Peder Nielsen i Skablund, Tønne Lauridsen i Værholm.

1484 Peder Jensen og hustru Ingeborg Jensdatter i Haldrup. 17.9.1804, fol.129.
B: Rasmus 28, Oluf 25, Jens 32, Karen 31, Johanne 29, Maren 17. FM: farbror Jens Jensen i Haldrup.

1485 Simon Mortensen og hustru Anne Andersdatter i Stensballe. 2.10.1804, fol.130.
B: Maren 32, Anders 26, der fæster. FM: Peder Johansen i Sillebjerghus ved skoven.

1486 Elisabeth Sørensdatter i Stensballe. 8.10.1804, fol.130.
E: Rasmus Madsen. B: Mads 9. FM: Otte Vinter sst.

1487 Bodil Eskildsdatter på Haldrup Overmark. 9.10.1804, fol 132.
A: [søskende] Jens Eskildsen sst, Jørgen Eskildsen på Bjerremark, Kirsten Eskildsdatter 43 i Blirup. LV: Rasmus Rasmussen sst. Sml. lbnr.1268.

1488 Peder Hansen i Tvingstrup. 16.10.1804, fol.133.
E: Karen Christensdatter. LV: Mads Thomsen sst. B: Marie Cathrine 23, Karen g.m. Knud Jensen sst, Hans Christian 12, Christen 6. FM: Søren Thomsen sst.

1489 Laurids Lauridsen Holte på Stensballegård. 18.10.1804, fol.133.
E: Anne Kirstine Mikkelsdatter. LV: Jørgen Pedersen i Stensballe. B: Jens 15, Mikkel Peder 13. FM: Søren Knudsen sst.

1490 Rasmus Jensen i Stensballe. 23.10.1804, fol.134.
E: Gundil Nielsdatter. LV: Mads Nielsen sst. B: Jens 26.

1491 Birthe Frandsdatter i Stensballe. 2.11.1804, fol.134.
E: Peder Hermansen. B: Maren 22. FM: Niels Frandsen i Haldrup. Af første ægteskab B: Peder Nielsen ladefoged på Åkær.

1492 Frands Rasmussen i Meldrup. 19.11.1804, fol.135.
E: Maren Olufsdatter. LV: Søren Jensen i Serridslev. B: Rasmus 26.

1493 Anne Rasmusdatter i Meldrup. 18.12.1804, fol.136.
E: Rasmus Christensen. B: Rasmus 21, Anne 18, Anne Margrethe 14, Kirsten 9, Christen 5. FM: morbror Just Rasmussen i Brigsted.

1494 Kirsten Jørgensdatter i Stensballe. 28.2.1805, fol.138.
E: Jens Nielsen. B: Jørgen 37 i Elbæk, Niels , Anne 22. FM: morbror Jens Jørgensen i Brigsted.

1495 Lene Kirstine Dinesdatter i Tvingstrup. 28.2.1805, fol.138.
E: Frands Jørgensen. B: Jørgen 17, Anne 11, Anne Marie 5, Gundil 3 mdr. FM: morfar Dines Christensen sst.

1496 Jens Sørensen på Bjerremark. 11.3.1805, fol.140.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Lauridsen i Haldrup. A: [søskende] Jørgen Sørensen i Haldrup, Maren Sørensdatter g.m. Jens Eriksen i Stensballe, Anne Sørensdatter g.m. Jens Rasmussen i Meldrup.

1497 Inger Marie Jørgensdatter i Brigsted. 11.5.1805, fol.141.
E: Thomas Mikkelsen. B: Enne Margrethe 7 uger. FM: morbror Jens Jørgensen sst.

1498 Johanne Kirstine Sørensdatter på Overmark. 12.6.1805, fol.142.
E: Hans Bentsen. [Første ægteskab med Jens Eriksen i Haldrup, skifte 22.1.1778 lbnr.1334]. B: Anne g.m. Mikkel Clemensen sst, Cathrine g.m. Laurids Simonsen i Blirup, Søren i Gangsted, Erik i Haldrup.

1499 Anders Jensen i Tvingstrup. 25.6.1805, fol.142, 144.
E: Maren Pedersdatter. LV: Thomas Jensen sst. B: Johanne g.m. Peder Gylling skolelærer sst, Maren 29, Kirsten 25, Jens 21.

1500 Maren Jensdatter i Haldrup. 8.7.1805, fol.143.
E: Rasmus Pedersen. B: Jens 14 dage. FM: morbror Laurids Jensen sst.

1501 Bodil Madsdatter i Tvingstrup. 22.4.1806, fol.145, 147.
E: Frands Jørgensen. A: søskende Jens Madsen i Ørridslev, Kirsten Madsdatter g.m. Mads Nielsen sst, Karen Madsdatter g.m. Peder Daugaard i Gjedved.

1502 Karen Sørensdatter i Tvingstrup. 3.5.1806, fol.145.
E: Søren Thomsen. B: Thomas 16, Søren 15, Simon 13, Bodil Marie 11, Maren 6, Hans 4. FM: farbror Mads Thomsen sst.

1503 Anne Pedersdatter i Værholm. 16.6.1806, fol.147.
E: Mathias Jensen. B: Jens i Skablund, Barbara g.m. Jørgen Nielsen i Stensballe, Ingeborg g.m. Tønne Lauridsen i Værholm.

1504 Anders Rasmussen i Stensballe. 23.6.1806, fol.149.
E: Mette Simonsdatter. LV: Rasmus Rasmussen i Blirup. B: Karen 19, Else 11, Simon 8, Bodil 5. FM: Oluf Rasmussen i Stensballe, Jørgen Simonsen i Blirup. Første ægteskab med [Karen Pedersdatter]. B: Rasmus 41, Steffen 37, Peder 36, Johanne 32, Morten 28, Jens 25.

1505 Jens Eriksen på Haldrup Bjerremark. 12.7.1806, fol.151.
A: mor Kirsten Nielsdatter, [enke efter Erik Jensen i Haldrup, skifte 7.2.1786 lbnr.1372]. LV: bror Peder Lauridsen sst.

1506 Johanne Nielsdatter i Stensballe Sundhus. 3.1.1807, fol.151.
E: Claus Henriksen Lucht. B: Marie Kirstine 9 uger. FM: [morbror] Jens Nielsen i Haldrup. Første ægteskab med [Jens Sørensen sst, skifte 7.5.1804 lbnr.1481]. B: Jens 6, Jensine 3. FM: [farbror] Jesper Sørensen i Stensballe.

1507 Anne Jacobsdatter i Stensballe. 4.9.1807, fol.153.
Enke efter [Mikkel Nielsen sst, skifte 16.1.1800 lbnr.1452. [Første ægteskab med Johan Hansen Fehrman Koch sst, skifte 21.5.1755 lbnr.1219]. B: Peder på Bjerremark. [Andet ægteskab med Christoffer Pedersen i Stensballe, skifte 1.7.1773 lbnr.1304]. B: Peder sst, Maren g.m. Jens Hansen i Havrum, Johanne, død. 1B: Søren Nielsen soldat i Nyborg.

1508 Karen Jørgensdatter på Haldrup Bjerremark. 19.10.1808, fol.155, 156.
E: Peder Hansen. A: søskende Jens Jørgensen i Stensballe, Simon Jørgensen i Haldrup, Birthe Jørgensdatter g.m. Peder Mikkelsen i Ås, Anne Marie Jørgensdatter g.m. Hans Bentsen på Overmark, Maren Jørgensdatter g.m. Erik Jensen i Haldrup.

1509 Jens Eriksen i Stensballe. 22.10.1808, fol.155, 157.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Rasmussen i Meldrup. B: Karen 17, Mette Kirstine 15. FM: farbror Peder Eriksen i Brigsted.

1510 Johanne Kirstine Jensdatter i Stensballe. 23.10.1808, fol.156, 158.
E: Mikkel Nielsen. A: søskende Peder Jensen på Bjerremark, Niels Jensen på Kragerupgård på Sjælland, halvsøskende Jørgen Jensen i Stensballe, Kirsten Jensdatter g.m. Jens Jensen i Haldrup, Maren Jensdatter g.m. Jens Pedersen på Overmark, Anne Jensdatter g.m. Oluf Olufsen i Blirup, Johanne Jensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Meldrup. Sml. lbnr.1332.

1511 Henrik Rasmussen i Stensballe. 12.12.1808, fol.158.
E: Karen Clausdatter. LV: Oluf Eriksen sst. B: Claus 6, Mette 3, Henriette 4 uger. FM: farbror Oluf Rasmussen sst.

1512 Barbara Nielsdatter i Stensballe. 18.2.1809, fol.160.
E: Niels Christoffersen. B: Niels 19, Christoffer 17, Peder 14, Karen 12, Jens 8. FM: morbror Jens Nielsen i Haldrup.

1513 Ingeborg Mathiasdatter i Værholm. 22.6.1809, fol.161.
E: Tønne Lauridsen. B: Laurids 16, Anne 13, Johanne 11, Mathias 6, Hans 3, Mette 1. FM: morbror Jens Mathiasen i Skablund.

1514 Mikkel Nielsen i Stensballe. 16.10.1809, fol.163.
A: bror [Jacob Nielsen i Værholm, skifte 2.4.1802 lbnr.1467]. 3B: Peder i Nebel, Niels, Birthe g.m. Jens Pedersen i Holm, søster, Anne Nielsdatter i Gangsted, søstersøn Niels Rasmussen i Trustrup, søsterdatter Margrethe Albertsdatter på Stensballegård. FM: Niels Frederiksen skolelærer i Stensballe.

1515 Rasmus Jensen der lever i Stensballe. 21.12.1809, fol.165.
[Enkemand efter Karen Jørgensdatter, skifte 31.1.1804 lbnr.1470]. B: Jørgen 31, Karen g.m. Jens Rasmussen sst, der fæster, Maren 23, Gundil 15, Anne Kirstine 9. FM: Peder Christoffersen sst.

1516 Anne Johanne Hornemann på Stensballegård. 13.2.1810, fol.166, 176.
Forlovet med Johannes Køfler sadelmager i Horsens. A: søskende Mourids Hornemann, Eva Cathrine Hornemann g.m. Peder Rasmussen kromand i Bjerre, Henrik Hornemann i Holstebro, Offer Hornemann, død. 1B: Gertrud Rebekka. FM: stedfar Andreas Olufsen hattemager i Horsens.

1517 Christen Rasmussen og hustru Anne Madsdatter i Stensballe. 16.2.1810, fol.167.
B: Rasmus 26, Mads 25. FM: farbror Mads Rasmussen sst.

1518 Jens Eskildsen på Overmark. 17.2.1810, fol.168.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Skolelærer Rasmussen i Haldrup. B: Anne Dorthe 22, Eskild 18, Maren 15. FM: farbror Jørgen Eskildsen på Bjerremark.

1519 Gundil Pedersdatter på Bjerremark. 23.4.1810, fol.169, 170.
E: Jørgen Eskildsen. Første ægteskab med [Søren Nielsen sst, skifte 28.7.1795 lbnr.1418]. B: Maren g.m. Rasmus Pedersen i Haldrup, Anne 26, Peder 24, Ingeborg 21, Voldborg 18, Søren 15. FM: morbror Rasmus Pedersen i Meldrup, Rasmus Rasmussen i Blirup.

1520 Anne Hansdatter i Haldrup. 12.5.1810, fol.170, 173.
E: Laurids Jensen. A: moster Anne Jensdatter g.m. Jens Jensen sst, [moster Ingeborg Jensdatter, skifte 17.9.1804 lbnr.1484, var g.m. Peder Jensen sst.]. 6B: Jens sst, Rasmus sst, Oluf sst, Karen g.m. Anders Post i Ås, Johanne, [Maren] (skp. har Kirsten), næstsøskendebarn Mogens Jensen sst, Jens Rasmussen i Stensballe.

1521 Elisabeth Hansdatter i Tvingstrup. 28.5.1810, fol.171, 180.
[Enke efter Mads Jensen]. B: Jens 27 møller i Katrinedal Mølle, Søren 20, Rasmus 10. FM: morbrødre Jens Hansen gartner på Serridslevgård, Peder Hansen i Ålstrup, Rasmus Hansen i Fruering.

1522 Kirsten Pedersdatter i Stensballe. 14.6.1810, fol.174.
E: Peder Christoffersen smed. B: Christoffer 20, Søren 16, Peder 10, Jens 8. FM: farbror Peder Johansen på Bjerremark, mosters mand Rasmus Rasmussen i Serridslev.

1523 Laurids Andersen på Stensballegård. 18.6.1810, fol.175, 182.
Ingen arvinger.

1524 Oluf Nielsen i Stensballe. 12.9.1810, fol.177.
E: Anne Sørensdatter. LV: Oluf Olufsen i Blirup. B: Anne 12, Sofie 9. FM: Peder Eriksen i Stensballe, Jens Nielsen i Haldrup.

1525 Mette Christensdatter i Brigsted. 14.9.1810, fol.178.
E: Jørgen Mortensen. B: Christen 15, Laurids 13, Hans 9, Anne Kirstine 3, Anne Dorthe 6 mdr. FM: morbror Mathias Christensen sst, Hans Christensen i Elbæk. [Enkemandens første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 18.9.1794 lbnr.1413].

1526 Kirsten Nielsdatter i Tvingstrup. 22.9.1810, fol.179.
E: Thomas Jensen. B: Jens 6. Første ægteskab med [Hans Thomsen sst, skifte 17.8.1798 lbnr.1436]. B: Niels 15. FM: farbrødre Mads Thomsen sst, Søren Thomsen sst.

1527 Mette Marie Blicher i Stensballegård. 15.12.1810, fol.180.
E: [Hans Peder] Schiøtz forvalter. B: Jens Carl 6, Mette Johanne Sofie 1 md.

1528 Hans Peder Schiøtz i Haldrup Mølle. 5.1.1811, fol.183, 203, 208.
Enkemand efter Mette Marie Blicher, skifte 15.12.1810 lbnr.1527. B: Jens Carl 6, Mette Johanne Sofie, der døde. FM: farbror [Carl Frederik] Schiøtz gartner på Støvringgård, provst Schmidt i Vær Præstegård.

1529 Johanne Lauridsdatter i Korsagergård [i Brigsted]. 16.2.1811, fol.191.
E: Peder Eriksen. B: Laurids 12, Anne Birgitte 10, Anne Kirstine 8. FM: Nikolaj Mathiasen i Brigsted.

1530 Karen Clausdatter i Stensballe. 18.2.1811, fol.193, 195, 199.
E: Peder Andersen. B: Anders 4 uger. FM: Anders Jørgensen i Haldrup. Første ægteskab med Henrik Rasmussen i Stensballe, [skifte 12.12.1808 lbnr.1511]. B: Claus 7, Mette 6, Henriette 3. FM: farbror Oluf Rasmussen sst.

1531 Maren Jensdatter på Stensballe Bjerremark. 19.2.1811, fol.194, 196.
E: Jørgen Eskildsen. A: mor Karen Iversdatter i Haldrup. LV: Niels Iversen sst, søskende Mikkel Jacobsen, Iver Jacobsen, Hans Jacobsen, Gundil Jacobsdatter, Søren Jacobsen 17.

1532 Frands Jørgensen i Tvingstrup. 3.6.1811, fol.200.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Thomas Jensen sst. B: Lene Kirstine. FM: farbror Jens Jørgensen i Brigsted. Første ægteskab med Lene Kirstine Dinesdatter, skifte 29.2.1805 lbnr.1495. B: Jørgen 24, Anne 21, Anne Marie 12, Gundil 7.

1533 Rasmus Pedersen i Meldrup. 24.8.1811, fol.203.
E: Johanne Jensdatter. LV: Peder Jensen på Bjerremark. B: Peder 42, Jens 39, Hans 33, Sofie g.m. Jens Nielsen i Haldrup, Ingeborg g.m. Christen Hansen møller i Haldrup Mølle.

1534 Karen Jensdatter på Blirup Overmark. 7.4.1812, fol.205.
E: Jens Madsen. B: Niels Jørgen 17. FM: Jørgen Simonsen i Blirup.

1535 Claus Henriksen [Lucht] i Stensballe Sundhus. 22.6.1812, fol.207, 209, 215.
E: Maren Olufsdatter. LV: Niels Jensen i Stensballe. B: Johanne 4, Anne 3, Claus nyfødt. FM: farbror Jørgen Henriksen skrædder sst. Første ægteskab med Johanne Nielsdatter, [skifte 3.1.1807 lbnr.1506]. B: Marie Kirstine 6.

1536 Anne Jørgensdatter i Stensballe. 3.8.1812, fol.211.
E: Niels Jensen den ældre. A: far Jørgen Jensen sst.

1537 Jørgen Rasmussen underofficer i Stensballe. 16.11.1812, fol.213.
A: søster Mette Rasmusdatter g.m. Jørgen Holst gørtler i Horsens, halvbror Søren Rasmussen i Stensballe, [skifte 24.5.1799 lbnr.1445]. B: Rasmus, Peder 16. FM: stedfar Peder Christoffersen sst. Afdøde havde en slegfredsøn med Birthe Pedersdatter g.m. Peder Nielsen i Hvilsted.

1538 Rasmus Madsen i Stensballe. 23.2.1813, fol.216.
E: Christiane Marie Nielsdatter. LV: Henrik Nielsen. B: Elisabeth 6, Niels 3. FM: Jens Christoffersen sst. Første ægteskab med [Elisabeth Sørensdatter, skifte 8.10.1804 lbnr.1486]. B: Mads 17.

1539 Anne Nielsdatter i Haldrup. 29.7.1813, fol.218.
E: Oluf Pedersen. A: bror Peder Nielsen sst.

1540 Birthe Jacobsdatter i Værholmhus. 19.2.1814, fol.220.
E: Jens Pedersen. B: Mette Marie 10, Karen 5, Marianne 3, Kirsten 3 uger, Peder 3 uger. FM: morbror Peder Jacobsen i Nebel.

1541 Oluf Pedersen i Haldrup. 16.3.1814, fol.222.
E: Mette Sørensdatter. LV: Henrik Sørensen på Bjerremark. A: søskende Jens Pedersen i Ans Kro, Karen Pedersdatter g.m. Anders Sørensen i Ås, Johanne Pedersdatter 40 i Haldrup, Maren Pedersdatter 25 sst. FM: Anders Sørensen Post i Ås.

1542 Bodil Mikkelsdatter i Brigsted. 20.6.1814, fol.224.
Enke efter [Niels Jørgensen sst, skifte 26.1.1796 lbnr.1419]. A: bror Jørgen Mikkelsen, død. 3B: Mikkel i Solbjerg, Anne g.m. Christian Jensen i Kattrup, Mette g.m. Jens Nielsen i Brigsted, bror Søren Mikkelsen i Kronholm i Hundslund sogn, bror Jens Mikkelsen, død, uvist om børn, bror Mikkel Mikkelsen, død, uvist om børn.

1543 Anne Frandsdatter i Tvingstrup. 6.7.1814, fol.225.
Steddatter af Søren Hansen sst. A: søskende Jørgen Frandsen, Anne Marie Frandsdatter 15, Gundil Frandsdatter 10, halvsøster Lene Kirstine Frandsdatter 8. FM: farbror Jens Jørgensen i Brigsted. Sml. lbnr.1532.

1544 Mette Marie Mathiasdatter i Stensballe. 29.7.1815, fol.227.
E: Rasmus Lund snedker. B: Nikolaj 18, Mathias 12, Anne Sofie 9. FM: Jørgen Henriksen Lucht skrædder.

1545 Johanne Iversdatter i Brigsted. 29.12.1815, fol.229.
E: Jens Hansen. B: Iver 16, Mette 13, Maren 11, Kirsten 9, Hans 7, Søren 5, Anne Margrethe 4. FM: morbror Niels Iversen i Haldrup.

1546 Rasmus Christoffersen i Blirup. 7.5.1816, fol.230.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Madsen i Stensballe. B: Peder 6, Kirsten 4, Rasmus nyfødt. FM: farbror Paaske Christoffersen i Haldrup. Første ægteskab med Kirsten Eriksdatter, [skifte 3.2.1804 lbnr.1473]. B: Niels 25, Anne Cathrine 23, Erik Christoffer 15.

1547 Rasmus Rasmussen i Meldrup. 20.8.1816, fol.232.
E: Ida Barbara Nielsdatter. LV: Søren Jensen i Stensballe. B: Niels 5, Anne 3, Rasmus 6 mdr. FM: Jens Rasmussen i Elbæk.

1548 Christian Johansen i Haldrup. 13.2.1817, fol.234.
E: Karen Mogensdatter. LV: Hans Jensen sst. A: sønnesøn Peder Johansen 11. FM: Jens Frandsen i Hylke.

1549 Laurids Jensen i Haldrup. 23.10.1817, fol.235.
E: Mette Nielsdatter. LV: Christen Hansen møller i Haldrup Mølle. A: søskende Hans Jensen i Haldrup, Rasmus Jensen sst, Thomas Jensen i Stensballe, Maren Jensdatter, [skifte 8.7.1805 lbnr.1500]. 1B: Jens 12. FM: far Rasmus Pedersen i Haldrup.

1550 Anders Jørgensen i Haldrup. 28.11.1817, fol.237.
E: Anne Sørensdatter. LV: Henrik Sørensen på Bjerremark. B: Søren 11. FM: Oluf Rasmussen i Stensballe. Første ægteskab med Barbara Olufsdatter, [skifte 14.8.1801 lbnr.1460]. B: Jacob, Jørgen, Sidsel, 20, Johanne 16.

1551 Anne Marie Pedersdatter i Stensballe. 1.3.1818, fol.240.
E: Niels Jensen den ældre. B: Maren 8 uger, der døde. FM: morfar Peder Jensen på Stensballe Bjerremark.

1552 Jens Mathiasen ugift i Meldrup. 25.8.1818, fol.242.
A: mor Maren Iversdatter g.m. Niels Pedersen sst, halvsøskende Jørgen Mathiasen på Haldrup Overmark, Mads Mathiasen gartner på Stensballegård, Charlotte [Sofie] Mathiasdatter g.m. Niels Iversen i Haldrup, Ellen Mathiasdatter g.m. Jørgen Simonsen i Blirup, Karen Mathiasdatter g.m. Oluf Olufsen sst. Sml. lbnr.1456.

1553 Jørgen Nielsen i Stensballe. 14.9.1818, fol.242, 254, 298.
E: Barbara Mathiasdatter. LV: Thomas Jensen sst, Jens Nielsen sst. B: Niels løjtnant sst, Peder korporal i København, Mathias 23, Jens 19, Søren 17, Rasmus 14, Frederik 10, Anne Kirstine 8. FM: Jens Nielsen i Stensballe.

1554 Anne Sørensdatter i Stensballe. 20.7.1819, fol.244, 255.
E: Oluf Nielsen Skov. B: Anne 21, Sofie 19. FM: morbror Oluf Olufsen i Blirup.

1555 Jacob Andersen i Haldrup. 10.8.1819, fol.245, 251.
E: Mette Johanne Nielsdatter. LV: Christen Hansen i Haldrup Mølle. B: Laurids 1. FM: farbror Jørgen Andersen.

1556 Anne Cathrine Husendal ugift på Stensballegård. 1.11.1819, fol.246, 265.
A: søskende Anne Elisabeth Husendal enke efter forpagter Rasmussen på Brobygård på Fyn, Birthe Husendal lem i Odense Hospital, Inger Johanne Husendal i Hosby i As sogn, Karen Husendal g.m. degnen Rasmussen i Overby i As sogn.

1557 Niels Iversen i Haldrup. 1.12.1819, fol.250.
E: Charlotte Sofie Mathiasdatter. LV: [Mads] Mathiasen gartner på Stensballegård. B: Mette Johanne, enke efter Jacob Andersen i Haldrup, [skifte 10.8.1819 lbnr.1555]. LV: Jørgen Andersen sst, Iver, Johanne Kirstine 17, Mathias 15, Maren 12.

1558 Mogens Jensen i Skablund. 8.12.1819, fol.252, 256, 262.
E: Karen Jensdatter. LV: Rasmus Knudsen i Ondrup. B: Maren 19, Jens 17, Hans 14, Margrethe 11, Anders 10, Jacob 8, Mogens nyfødt. FM: farbror Jacob Jensen på Alrø. Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 10.7.1798 lbnr.1435]. B: Anne Marie g.m. Rasmus Pedersen Randlev skolelærer i Vium i Lysgård herred, Maren g.m. Peder Nielsen i Arnum ved Haderslev, Anne g.m. Søren Rasmussen i Oldrup, Margrethe 25, Jens 23.

1559 Rasmus Nielsen i Stensballe. 23.3.1820, fol.257.
E: Bodil Olufsdatter. LV: Mikkel Mikkelsen. B: Niels 14, Oluf 11, Mette Johanne 8, Rasmus 3. FM: farbror Henrik Nielsen sst.

1560 Anne Mortensdatter i Værholm. 9.5.1820, fol.258.
E: Jens Pedersen. B: Anne Birgitte 4. FM: Rasmus Rasmussen i Blirup.

1561 Kirsten Sørensdatter på Haldrup Bjerremark. 16.5.1820, fol.259.
E: Henrik Sørensen bødker. B: Johanne 22, Jens 19, Sidsel 16, Voldborg 13, Søren 10. FM: morbror Hans Pedersen i Haldrup.

1562 Hans Andersen i Haldrup. 24.5.1820, fol.261.
E: Charlotte [Amalie] Andersdatter. LV: Rasmus Jepsen sst. B: Anders 20, Erik 17, Jens 14. FM: farbror Eskild Andersen i Stensballe.

1563 Peder Nielsen ugift i Stensballe. 13.7.1820, fol.262.
A: far Niels Christoffersen sst. søskende efter skifte 18.2.1809 lbnr.1512.

1564 Erik Jensen i Haldrup. 4.10.1820, fol.263.
A: mor Johanne Andersdatter g.m. Rasmus Jepsen, søster Anne Dorthe Jensdatter 21, bror Peder Jensen 17, halvsøskende Maren Rasmusdatter 16, Kirsten Rasmusdatter 13, Jensine Rasmusdatter 11. FM: Hans Jensen sst.

1565 Rasmus Frandsen Meldrup i Haldrup Mølle. 21.11.1820, fol.264.
A: bror Søren Frandsen i Meldrup, søster Birthe Kirstine Frandsdatter, død. 3B: Rasmus Jensen i Stensballe, Peder Sørensen i Serridslev, Anne Sørensdatter g.m. Niels Rasmussen i Blirup.

1566 Oluf Nielsen i Stensballe. 29.12.1820, fol.266.
E: Mette Hansdatter. LV: Peder Eriksen sst. B: Hans. Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 17.6.1790 lbnr.1394]. B: Niels.

1567 Anne Sørensdatter i Meldrup. 17.4.1821, fol.266.
E: Jens Rasmussen. A: søster Maren Sørensdatter g.m. Mads Rasmussen i Stensballe, bror Jørgen Sørensen, [skifte 23.1.1802 lbnr.1465]. 2B: Mette 23, Johanne 21. FM: Jens Nielsen i Haldrup.

1568 Jens Nielsen i Stensballe. 18.4.1821, fol.267.
B: Søren sst, datter g.m. Thomas Jensen sst. (Dødsanmeldelse).

1569 Jørgen Sørensen i Brigsted. 9.6.1821, fol.267.
E: Ellen Rasmusdatter. B: Jens i Haldrup, Søren i Nebel, Anders i Elbæk, Niels i Skablund, Rasmus, Christen, Peder, Just, Maren g.m. Morten Jørgensen i Brigsted.

1570 Ingeborg Rasmusdatter i Haldrup Mølle. 5.6.1821, fol.268, 271.
E: Christen Hansen møller. B: Bodil Johanne 9, Anne 3. FM: morbror Jens Rasmussen i Meldrup.

1571 Paaske Christoffersen i Haldrup. 12.6.1821, fol.270, 272, 278.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Peder Eriksen i Stensballe. B: Rasmus 15, Thomas 10, Kirsten 9, Johanne 4. FM: farbror Jens Christoffersen i Stensballe. Første ægteskab med Kirsten Andersdatter, [skifte 14.2.1804 lbnr.1474]. B: Anders 31 i København, Christoffer 28, Jens 23.

1572 Maren Jensdatter i Haldrup. 17.8.1821, fol.272.
Enke efter [Jens Pedersen på Haldrup Overmark]. B: Anne g.m. Jørgen Mathiasen i Haldrup.

1573 Anne Mette Jespersdatter i Stensballe. 23.8.1821, fol.274, 279.
E: Iver Madsen. B: Anne Cathrine 4 uger. FM: morfar Jesper Sørensen sst.

1574 Anne Cathrine Hansdatter i Haldrup. 19.11.1821, fol.276, 280.
E: Rasmus Andersen. B: Anders 5, Hans 3. FM: morfar Hans Jensen sst.

1575 Malene Mikkelsdatter ugift i Blirup. 20.11.1821, fol.278, 281, 284.
A: søskende Karen Mikkelsdatter 30, Anne Mikkelsdatter 28, halvsøskende Rasmus Mikkelsen i Toftum, Otte Mikkelsen på Sjælland, Kirsten Mikkelsdatter g.m. Rasmus Frandsen i Toftum. Arv efter mor Dorthe Andersdatter sst, skifte 12.7.1798. Arv efter far Mikkel Rasmussen sst.

1576 Mads Nielsen væver i Stensballe. 12.3.1822, fol.281.
E: Kirsten Iversdatter. LV: Anders Andersen. B: Jens i Værholm, Rasmus væver i Stensballe, Maren g.m. Rasmus Lund snedker sst.

1577 Søren Hansen og hustru Margrethe Nielsdatter i Brigsted. 22.4.1822, fol.282, 285.
B: Niels i Hansted, Hans Christian væver i Brigsted, Peder i Brigsted, Oluf 18, Kirsten g.m. Peder Jensen i Ås, Dorthe Marie g.m. Anders Sørensen skolelærer i Sondrup, Johanne.

1578 Hans Bentsen på Haldrup Overmark. 24.4.1822, fol.283.
E: Anne Marie Jørgensdatter. LV: Niels Olufsen i Stensballe. Testamente.

1579 Kirsten Andersdatter i Stensballe. 4.6.1822, fol.284.
E: Jørgen Mikkelsen. Testamente. Myndige arvinger.

1580 Jens Madsen i Stensballe. 26.11.1822, fol.287. Bilag.
E: Anne Jespersdatter. LV: Mads Mathiasen. Testamente.

1581 Jens Ibsen i Haldrup. 31.12.1822, fol.287.
E: Anne Gertsdatter. LV: Søren Gertsen. B: Gert, Jens, Peder, Anders, Søren. [Første ægteskab med Abelone Frandsdatter, skifte lbnr.1385].

1582 Mads Rasmussen i Stensballe. 22.3.1823, fol.288.
B: Iver Madsen. (Dødsanmeldelse).

1583 Else Rasmusdatter i Brigsted. 26.3.1823, fol.288.
B: Rasmus Jørgensen sst. (Dødsanmeldelse).

1584 Johanne Eriksdatter i Stensballe. 6.5.1823, fol.288.
E: Peder Eriksen. B: Rasmus.

1585 Rasmus Jensen i Haldrup. 21.5.1823, fol.289.
E: Anne Joensdatter. LV: Thomas Joensen i Stensballe. Testamente.

1586 Maren Nielsdatter i Stensballe.5.6.1823, fol.289.
E: Mathias Christoffersen væver. Testamente.

1587 Jens Rasmussen i Stensballe. 11.8.1823, fol.289.
E:Karen Rasmusdatter. LV: Peder Christoffersen smed sst. A: farbror Mogens Jensen i Haldrup ved søn skolelærer Vinter i Hylke, farbror Frands Mogensen, død. 1B: Casper i Stensballe, faster Ingeborg Jensdatter, død. 2B: Jens Pedersen i Ans kro, Maren Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Ås.

1588 Hans Tørskind groghandler i Århus, der døde på Stensballegård. 12.8.1823, fol.290, 294.
A: Søren Christensen Tørskind, Oluf Christensen Tørskind, [Jørgen Christensen, Laurids Jørgensen, Poul Lauridsen], Palle Frederik Jensen. Se Århus skifteprotokol 6.2.1824.

1589 Charlotte Amalie Andersdatter i Haldrup. 29.8.1823, fol.290, 307.
Enke efter Hans Andersen, [skifte 24.5.1820 lbnr.1562]. B: Anders, Erik, Jens. FM: morbror Søren Andersen i Værholm.

1590 Marie Kirstine Clausdatter i Stensballe Sundhus. 10.9.1823, fol.292.
A: søskende Johanne Clausdatter 15, Anne Clausdatter 14, Claus Clausen 12, halvsøskende Jens Jensen, Jensine Jensdatter 19. FM: Jens Nielsen i Haldrup, Jesper Sørensen i Stensballe. Sml. lbnr.1535.

1591 Kirsten Pedersdatter i Stensballe. 16.9.1823, fol.292.
Enke efter [Jens Hansen sst, skifte 28.3.1797 lbnr.1424]. Aftægt hos Niels Jensen sst.

1592 Maren Hansdatter på Haldrup Overmark. 27.9.1823, fol.293.
Enke. Aftægt hos Niels Rasmus Jensen sst.

1593 Jens Jørgen Jørgensen i Brigsted. 13.12.1823, fol.293.
[Enkemand efter Anne Eriksdatter. Første ægteskab med Mette Cathrine Frederiksdatter, skifte 5.4.1783 lbnr.1361]. B: Søren sst, Anders i Blirup.

1594 Margrethe Jensdatter i Skablund. 30.12.1823, fol.293.
Enke efter [Jens Mathiasen sst]. B: [Anne] g.m. Niels Jørgensen i Skablund.

1595 Kirsten Sørensdatter i Stensballe. 19.3.1824, fol.294.
[Enke efter Frands Mogensen sst]. B: Casper Frandsen sst. Sml. lbnr.1364, 1404, 1587. (Dødsanmeldelse).

1596 Peder Rasmussen i Meldrup. 19.3.1824, fol.294.
A: brødre Jens Rasmussen sst, Hans Rasmussen sst. Sml. lbnr.1533. (Dødsanmeldelse).

1597 Anne Margrethe Madsdatter i Haldrup. 20.3.1824, fol.295, 298.
E: Gert Jensen. B: Anne 4, Jensine 1. FM: morbror Iver Madsen i Stensballe.

1598 Hans Tønnesen ugift i Brigsted. 27.3.1824, fol.296, 299.
A: far Tønne Lauridsen i Værholm, søskende Anne Tønnesdatter 28, Johanne Tønnesdatter 24, Mathias Tønnesen 22, Mette Tønnesdatter 14. FM: Thomas Jensen i Stensballe, Niels Jørgensen i Skablund. Arv efter mor Ingeborg Mathiasdatter, skifte 22.6.1809 lbnr.1513.

1599 Søren Gertsen i [Haldrup]. 28.4.1824, fol.297.
B: Jørgen, der fæster, Gert 25, Anne 22. (Dødsanmeldelse).

1600 Anne Olufsdatter i Stensballe. 26.10.1824, fol.300, 306.
E: Jens Sørensen Møballe. B: Bodil Johanne 3, Anne 6 mdr. FM: Oluf Olufsen i Blirup.

1601 Kirsten Olufsdatter i Stensballe. 8.11.1824, fol.302.
Enke efter Jørgen Henriksen Lucht skrædder, der døde 24.2.1822. B: Birgitte 30, Henrik 28, Oluf 26, Anne Kirstine 25, Kirsten 19, Ida Margrethe 17, Hans Jacob 14. FM: morbror Oluf Olufsen i Blirup.

1602 Maren Thomasdatter i Tvingstrup. 19.11.1824, fol.305.
[Enke efter Jens Jensen sst]. B: Thomas Jensen sst, Jens Jensen sst. (Dødsanmeldelse).

1603 Thomas Jensen i Tvingstrup. 13.6.1825, fol.308, 313, 319, 340.
E: Marie Kirstine Hansdatter. LV: Thomas Hansen sst. B: Hans 14, Jørgen 12, Rasmus 9, Hans 4. FM: farbror Jens Jensen sst. Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, skifte 22.9.1810 lbnr.1526. B: Jens 20.

1604 Anne Hansdatter i Stensballe. 15.6.1825, fol.310.
Enke efter Peder Jacobsen sst. B: Hans sst, Mette Cathrine g.m. Peder Christoffersen sst.

1605 Søren Rasmussen skovfoged i Stensballegård Skovhus. 18.6.1825, fol.310, 315, 319, 322.
B: Søren Meldrup kontorist i Århus, Rasmus 20, der døde, [skifte 22.11.1825 lbnr.1609], Margrethe g.m. Jens Sørensen i Stensballe, Mette Johanne 24, Mette 23 der ægter den ny skovfoged Jacob Jepsen, Sofie Utilie 15, Frederikke Elisabeth 13, Johanne Charlotte 7. FM: farbrødre Rasmus Rasmussen i Hundslund, Henrik Rasmussen i Aggestrup.

1606 Karen Rasmusdatter i Haldrup. 22.6.1825, fol.311.
E: Iver Jacobsen. Af første ægteskab B: Rasmus Pedersen toldkasserer i Varde.

1607 Johanne Mortensdatter i Haldrup. 5.7.1825, fol.312, 317.
E: Jens Jensen. A: søskende Jens Mortensen i Tistrup, Søren Mortensen i Gram, Anne Mortensdatter, [skifte 9.5.1820 lbnr.1560], var g.m. Jens Pedersen væver i Værholm. B: Anne Birgitte.

1608 Margrethe Sørensdatter i Stensballe. 18.9.1825, fol.321.
E: Jens Sørensen. B: Anne 14 dage.

1609 Rasmus Sørensen ugift i Stensballe Skovhus. 22.11.1825, fol.321, 324.
A: søskende Mette Johanne Sørensdatter 25, Mette Sørensdatter 23, Sofie Utilie Sørensdatter 16, Frederikke Elisabeth Sørensdatter 14, Johanne Charlotte Sørensdatter 8, halvsøskende Søren Sørensen Meldrup, Margrethe Sørensdatter, [skifte 18.9.1825 lbnr.1608], var g.m. Jens Sørensen i Stensballe. B: Anne 3 mdr.

1610 Maren Jørgensdatter i Haldrup. 28.12.1825, fol.325.
E: Erik Jensen væver. B: Jørgen 21, Marie Kirstine 19.

1611 Erik Christoffer Rasmussen ugift i Blirup. 14.12.1826, fol.327, 328, 353.
A: søskende Niels Rasmussen sst, Anne Cathrine Rasmusdatter g.m. Iver Nielsen i Haldrup, halvsøskende Peder Rasmussen 16, Kirsten Rasmusdatter 13, Rasmus Rasmussen 10. FM: stedfar Rasmus Sørensen i Blirup. Sml. lbnr.1546, 1613.

1612 Kirsten Nielsdatter i Haldrup. 4.3.1826, fol.327, 346.
E: Jens Jørgensen. B: Else Marie Kirstine 7, Niels 4, Johanne Kirstine 4, Jørgen 9 mdr. FM: morfar Niels Frandsen sst. Uden for ægteskab med Simon Jørgensen på Ås Mark B: Anne Dorthe.

1613 Rasmus Rasmussen ugift i Blirup. 19.3.1826, fol.329, 354.
Søn af Rasmus Christoffersen sst. A: mor Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Sørensen sst, søskende Peder Rasmussen 16, Kirsten Rasmusdatter 14, halvsøskende Niels Rasmussen i Blirup, Anne Cathrine Rasmusdatter g.m. Iver Nielsen i Haldrup.

1614 Anne Margrethe [Sørensdatter] Vinter i Stensballe. 27.3.1826, fol.330.
[Enke efter Otte Vinter]. B: Frederik Vinter i Kavben [Nebsager sogn], Mette Kirstine Vinter enke efter Niels Møller købmand i Horsens, Johanne Kirstine g.m. Christen Lykke i Gammeltoft, Charlotte Sofie, død, var g.m. Mikkel Foged skipper i Horsens. 2B: Anne Margrethe, Anne Marie.

1615 Jens Madsen i Værholm. 9.5.1826, fol.331, 332, 339.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Jens Hansen i Brigsted. B: Mads 10. FM: farbror Rasmus Madsen væver i Stensballe. Første ægteskab med Karen Jensdatter, [skifte 7.4.1812 lbnr.1534]. B: Niels Jørgen 32.

1616 Caroline Pauli ugift i Stensballegård. 12.5.1826, fol.332, 334.
A: bror Georg Pauli, død. 1B: Albertine Pauli i Brudager ved Svendborg, bror Ludvig Pauli, død. 1B: Caroline Pauli i Skårup ved Svendborg, bror Johan Gotfred Pauli degn i Mesinge på Fyn, bror Carl Johan Pauli apoteker i Sæby, søster Albertine Cathrine Pauli g.m. Landinspektør Preuert i Nybrændskovgård [i Gudbjerg sogn] på Fyn.

1617 Peder Nielsen i Skablund. 21.5.1826, fol.332, 338, 348.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Søren Pedersen i Sondrup. A: halvbror Mads Nielsen i Philadelphia i Amerika, halvbrorsøn Jens Nielsen i Lading på Frijsenborg gods, halvsøstersøn Mogens Hansen i Århus, halvsøsterdatter g.m. Balthasar Hansen.

1618 Mette Cathrine Frandsdatter i Haldrup. 13.6.1826, fol.336.
E: Jørgen Sørensen. B: Søren 8 uger. FM: morfar Frands Pedersen i Stensballe.

1619 Jens Paaskesen ugift i Haldrup. 11.7.1826, fol.339, 355.
A: søskende Anders Paaskesen spækhøker i København, Christoffer Paaskesen i Værholm, halvsøskende Rasmus Paaskesen, Thomas Paaskesen 15, Kirsten Paaskesdatter 13, Johanne Paaskesdatter 9, Karen Paaskesdatter 3. Sml. lbnr.1571.

1620 Mette Olufsdatter i Stensballe. 2.9.1826, fol.342.
E: Hans Pedersen. B: Peder 8 dage.

1621 Jørgen Eskildsen på Stensballe Bjerremark. 26.9.1826, fol.342.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Frands Pedersen i Stensballe. B: Peder 15, Gundil 13, Eskild 11. FM: Eskild Jensen på Stensballegård.

1622 Jens Jensen i Tvingstrup. 28.10.1826, fol.343, 347, 370.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Nielsen Vinter i Grumstrup, der ægter. B: Maren 7, Bodil 5, Jens 3. FM: Thomas Hansen i Tvingstrup.

1623 Bodil Hansdatter på Stensballe Bjerremark. 14.11.1826, fol.345.
E: Peder Jensen. B: Peder, Anne g.m. Mads Nielsen i Stensballe, Johanne Kirstine, Karen Kirstine g.m. Niels Jensen den ældre sst.

1624 Anne Mikkelsdatter i Haldrup. 15.6.1827, fol.349.
E: Gert Jensen. B: Anne Margrethe 2. FM: morbror Rasmus Mikkelsen i Reballegård på Toftum Mark. Desuden nævnes enkemandens brødre Peder Jensen, Anders Jensen, Søren Jensen.

1625 Peder Nielsen i Haldrup. 7.8.1827, fol.351.
E: Maren Andersdatter. LV: Anders Eriksen i Blirup. B: Abelone 22, Anne 19, Dorthe 17, Niels 16, Kirsten 13, Anders 10. FM: Gert Jensen i Haldrup.

1626 Maren Olufsdatter i Stensballe Sundhus. 1.9.1827, fol.356, 362. Bilag.
E: Christen Andersen. B: Anne Kirstine 12, Sofie Cathrine 10, Anders 3. FM: Niels Jensen den yngre i Stensballe. Første ægteskab med Claus Henriksen [Lucht, skifte 22.6.1812 lbnr.1535]. B: Johanne 20, Anne 18, Claus 15.

1627 Sofie Olufsdatter i Stensballe. 26.10.1827, fol.358, 360. Bilag.
E: Iver Madsen. B: Anne Mette 5, Oline 3, Madsine 5 uger, der døde.

1628 Niels Pedersen ugift i Haldrup. 6.11.1827, fol.360.
A: Hans Jensen sst, Rasmus Mathiasen sst, Peder Jensen sst. (Dødsanmeldelse).

1629 Hans Christensen Østergaard murermester i Stensballe. 11.12.1827, fol.361.
E: Christiane Charlotte Rasmusdatter. LV: Søren Jensen sst. B: Christen, Rasmus Nikolaj, Else Kirstine 22, Dorthe 20. Sml. lbnr.1663.

1630 Jens Christoffersen i Stensballe. 7.7.1828, fol.365, 369.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mads Nielsen sst. B: Niels 26, Christoffer 23, Karen 20, Anne Marie 16. FM: farbror Peder Christoffersen sst. [Enkens første ægteskab med Niels Jespersen sst, skifte 16.11.1792 lbnr.1402].

1631 Maren Rasmusdatter i Haldrup. 14.7.1828, fol.366, 368.
E: Mikkel Jacobsen. B: Jacob 12, Maren 8. FM: mosters mand Hans Olufsen sst.

1632 Anne Margrethe Henriksdatter på Haldrup Bjerremark. 3.2.1829, fol.372.
E: Peder Hansen. B: Jens Henrik 18, Karen 14.

1633 Anne Jensdatter i Haldrup. 20.3.1829, fol.372.
A:søskende Jens Jensen sst, Niels Rasmus Jensen på Haldrup Overmark, Folmer Jensen. (Dødsanmeldelse).

1634 Mikkel Clemensen i Haldrup. 16.4.1829, fol.373.
E: Anne Jensdatter. B: Jens 28.

1635 Anne Jensdatter i Stensballe. 20.5.1829, fol.373. Bilag.
E: Søren Jensen. B: Jens 23, Anne Kirstine 20, Kirsten 13, Anne 11. FM: morbror Niels Jensen den ældre sst.

1636 Søren Jensen i Stensballe. 24.6.1829, fol.375.
Stedsøn af Thomas Jensen sst. A: søskende Rasmus Jensen, Anne Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Haldrup, Jensine 25.

1637 Johanne Eriksdatter i Blirup. 17.9.1829, fol.376.
E: Rasmus Rasmussen. Testamente.

1638 Rasmus Jepsen i Haldrup. 2.10.1829, fol.376.
E: Johanne Andersdatter. LV: Rasmus Mathiasen sst. B: Maren 24, Kirsten 22, Jensine 20. FM: Niels Rasmus Jensen på Haldrup Overmark.

1639 Marie Kirstine Hansdatter i Tvingstrup. 20.11.1829, fol.378, 396.
E: Søren Christensen. B: Thomas 2. FM: Rasmus Andersen. Første ægteskab med Thomas Jensen, [skifte 13.6.1825 lbnr.1603]. B: Hans 18, Jørgen 16, Rasmus 13, Hans 8. FM: morbror Thomas Hansen sst.

1640 Karen Hansdatter i Meldrup. 28.12.1829, fol.381.
E: Søren Frandsen. B: Hans, Johanne g.m. Christen Andersen i Stensballe Sundhus, Mette Cathrine 21.

1641 Margrethe Sørensdatter i Stensballe. 19.1.1830, fol.383.
E: Jens Sørensen. B: Anne 4.

1642 Knud Jensen på Tvingstrup Mark. 21.2.1830, fol.384, 388.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jens Christensen på Ås Mark. B: Peder, Johanne 23, Karen 17, Maren 15, Christiane 13, Christen 11, Jens 7, Hans Peder 4. FM: farbror Søren Jensen i Fruenshave i Ørridslev.

1643 Rasmus Pedersen i Stensballe. 24.4.1830, fol.386, 393.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Jens Nielsen i Haldrup. B: Jørgen 6. FM: Thomas Jensen i Stensballe.

1644 Søren Frandsen i Meldrup. 27.4.1830, fol.387, 388.
Enkemand efter Karen Hansdatter, [skifte 28.12.1829 lbnr.1640]. B: Hans, Johanne g.m. Christen Andersen i Stensballe Sundhus, Mette Cathrine 22. Første ægteskab med [Johanne Pedersdatter, skifte 18.11.1801 lbnr.1462]. B: Peder på Tåning Mark, død. 1B: Rasmus 4, Frands i Haldrup, Maren g.m. Niels Jensen i Serridslev.

1645 Karen Andersdatter i Stensballe. 10.6.1830, fol.391.
E: Jens Jørgensen den ældre. B: Kirsten 2.

1646 Anne Sørensdatter i Blirup. 14.7.1830, fol.391, 402.
E: Niels Rasmussen. B: Kirsten 11, Søren 9, Rasmus 8, Birgitte Kirstine 3. FM: Søren Pedersen i Stensballe.

1647 Jens Jørgensen i Stensballe. 26.7.1830, fol.394, 397.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Jensen den ældre sst. B: Anne Cathrine 5. FM: farbror Søren Jørgensen i Stensballegård.

1648 Karen Andersdatter i Stensballe. 21.9.1830, fol.398.
E: Jens Jørgensen. B: Kirsten 2. FM: morbror Simon Andersen i Gangsted.

1649 Mogens Jensen i Haldrup. 20.10.1830, fol.400.
E: [Kirsten Bentsdatter]. B: B[ent] M[ogensen] Vinter. Der er endnu en søn. (Dødsanmeldelse).

1650 Karen Pedersdatter i Haldrup. 30.10.1830, fol.400.
E: Hans Jensen. B: Jens 30 skolelærer på Alrø, Peder 29, Jytte Rebekka 27, Maren 24.

1651 Rasmus Jensen ugift i Skablund. 20.11.1830, fol.402.
A: søskende Søren 34, Jens 26, Niels 25, Maren g.m. Christen Jensen møllersvend i Glibing Mølle, Birthe g.m. Rasmus Sørensen i Sondrup.

1652 Just Rasmussen i Brigsted. 29.12.1830, fol.403, 404, 409, 427.
E: Mette Hansdatter. LV: Mathias Christensen sst. B: Hans skovfoged på Tyrrestrup, Just, Anne g.m. Anders Lauridsen i Brigsted, Maren g.m. Christen Rasmussen sst, Jens 24, Anne Margrethe 20, Mathias 19, Rasmus 14, Else 11. Første ægteskab med Anne Hansdatter, [skifte 2.8.1796 lbnr.1421]. B: Anne g.m. Anders Hansen i Søvind, Anne Kirstine g.m. Jesper Pedersen smed i Amstrup.

1653 Hans Jacob Jørgensen ugift i Stensballe. 17.1.1831, fol.404.
A: søskende Henrik Jørgensen sst, Oluf Jørgensen i Stensballegård, Birgitte Jørgensdatter g.m. skolelærer Nielsen i Overby, Anne Kirstine Jørgensdatter g.m. Iver Madsen i Stensballe, Kirsten Jørgensdatter 25, Ida Margrethe Jørgensdatter 23. Sml. lbnr.1601.

1654 Oluf Rasmussen i Stensballe. 17.3.1831, fol.406, 413.
E: Maren Clausdatter. LV: Jesper Sørensen sst. B: Claus, Rasmus, Maren g.m. Hans Pedersen snedker sst, Johanne Kirstine 28 der ægter Peder Pedersen, Henrik 15, Anne Marie 14, Anders 10. FM: farbror Mads Rasmussen sst.

1655 Jørgen Mikkelsen i Stensballe. 13.8.1831, fol.408, 415. Bilag.
E: Anne Margrethe Eskildsdatter. LV: Eskild Andersen sst. B: Mikkel 2. FM: farbror Mikkel Mikkelsen sst.

1656 Anne Jensdatter i Brigsted. 30.8.1831, fol.409.
Separeret fra Peder Christensen i Hornborg 19.10.1827. LV var bror købmand [Jørgen Jensen] Juul i Horsens. A: far Jens Nielsen Juul sst. (Dødsanmeldelse). Sml. lbnr.1670.

1657 Christoffer Nielsen skovfoged på Vorsø. 13.10.1831, fol.411.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Rasmus Sørensen i Blirup. B: Eliseus Christian 11, Caroline 3. FM: farbror Niels Nielsen i Stensballe.

1658 Johanne Sørensdatter i Stensballe. 26.11.1831, fol.413, 418.
E: Niels Vinding. B: Marie Kirstine 11.

1659 Mette Simonsdatter i Stensballe. 17.12.1831, fol.416.
E: Jens Jørgensen kusk. Første ægteskab med Anders Rasmussen, [skifte 23.6.1806 lbnr.1504]. B: Else g.m. Simon Jørgensen på Ås Mark, Simon i Gangsted, Bodil g.m. Niels Andersen på Serridslev mark.

1660 Peder Eriksen i Brigsted. 21.12.1831, fol.416, 420. Bilag.
E: Anne Jørgensdatter. FM: Jørgen Jensen sst. B: Jørgen 24, Jens 21, Hans 18, Johanne 14. FM: Jens Jensen i Skablund. Første ægteskab med [Anne Iversdatter, skifte 30.5.1796 lbnr.1420]. B: Erik i Skablund, Jens i Grumstrup, Karen g.m. Anders Jensen i Blirup. [Andet ægteskab med Birthe Eskildsdatter, skifte 27.4.1798 lbnr.1431]. [Tredje ægteskab med Johanne Lauridsdatter, skifte 16.2.1811 lbnr.1529]. B: Anne Birgitte g.m. Peder Sørensen i Søvind.

1661 Henrik Sørensen på Haldrup Bjerremark. 5.1.1832, fol.417, 419, 421.
E: Gundil Albertsdatter. LV: Niels Nielsen i Stensballe, Niels Henriksen, der ægter og fæster. B: Kirsten 10. Første ægteskab med Kirsten Sørensdatter, [skifte 16.5.1820 lbnr.1561]. B: Johanne g.m. Jørgen Hansen sst, Sidsel g.m. Jens Rasmussen i Haldrup, Voldborg, Søren 21.

1662 Else Jacobsdatter i Skablund. 6.2.1832, fol.419, 421. Bilag.
[Enke efter Rasmus Sørensen]. B: Søren Rasmussen, Jacob Rasmussen skovfoged sst.

1663 Hans Rasmussen barn i Gyllingnæs. 15.3.1832, fol.419.
A: far Rasmus Nikolaj Hansen smed sst, farbror Christen Hansen Østergaard i Stensballe. Sml. lbnr.1629. (Dødsanmeldelse).

1664 Anne Jespersdatter i Stensballe. 16.3.1832, fol.419, 422. Bilag.
Enke efter Jens Madsen, [skifte 26.11.1822 lbnr.1580]. A for begge: Rasmus Sørensen i Blirup, Rasmus Christensen i Stensballe, Mads Christensen sst, Jesper Nielsen, Jens Jørgensen i Blirup.

1665 Erik Jensen i Haldrup. 20.11.1832, fol.420, 425.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jørgen Sørensen sst. B: Maren 7, Jensine 1. FM: farbror Søren Jensen i Gangsted. Første ægteskab med Maren Jørgensdatter, [skifte 28.12.1825 lbnr.1610]. B: Jørgen 28, Marie Kirstine 26.

1666 Jens Jensen i Haldrup. 6.3.1833, fol.422.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Andersen sst. A: søskende Gert Jensen sst, Peder Jensen sst, Anders Jensen, Søren Jensen, Abelone Jensdatter, død, var g.m. Bent Hansen i Amstrup. 4B: Marie Kirstine 10, Hans 8, Anne Mette 6, Jens 4, halvsøster Anne Jensdatter enke efter Niels Pedersen i Hundslund.

1667 Morten Jepsen og hustru Jochumine Rasmusdatter i Stensballe. 26.3.1833, fol.426.
B: [Birgitte] g.m Niels Rasmussen sst.

1668 Kirsten Iversdatter i Stensballe. 18.12.1833, fol.427. Bilag.
E: Mads Christensen. Testamente.

1669 Johan Madsen røgter på Stensballegård. 8.1.1834, fol.428.
B: Morten.

1670 Jens Nielsen Juul i Brigsted. 19.2.1834, fol.428. Bilag.
[E: Mette Jørgensdatter]. B: Jørgen Juul købmand i Horsens, Morten, Rasmus, Jens, Maren g.m. Peder Jacobsen i Torup. Sml. lbnr.1542.

1671 Anne Margrethe Eskildsdatter i Stensballe. 18.5.1834, fol.429, 432. Bilag.
E: Oluf [Jørgensen] (skp. har Oluf Henriksen). B: Jørgen 2. FM: farbror Mikkel Mikkelsen sst. Første ægteskab med Jørgen Mikkelsen, [skifte 13.8.1831 lbnr.1655]. B: Mikkel 6.

1672 Morten Jørgensen i Brigsted. 9.6.1834, fol.430, 433, 441. Bilag.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Niels Jørgensen i Skablund, Niels Rasmussen i Stensballe, der ægter. B: Jens Jørgen 10, der døde, Else 7, Jørgen 2. FM: farbror Eskild Jørgensen i Tyrrestrup Hoved Skovhus.

1673 Hans Madsen i Haldrup. 13.6.1834, fol.432.
E: Ingeborg Sørensdatter. A: søskende Anne Madsdatter g.m. Jens Pedersen i Værholm, Kirsten Madsdatter, død, var g.m. Søren væver i Gangsted. 1B: Mads sst.

1674 Christen Hansen møller i Haldrup Mølle. 21.7.1834, fol.434, 446, 455. Bilag.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Jørgen Andersen, Peder Hansen i Haldrup, der ægter. B: Hans 12, Ingeborg 10, Jens Jørgen 6, Rasmus 1. FM: Hans Rasmussen i Meldrup. Første ægteskab med Ingeborg Rasmusdatter, [skifte 5.6.1821 lbnr.1570]. B: Bodil Johanne g.m. Jens Peder Jensen i Serridslev, Anne 16.

1675 Niels Nielsen i Stensballe. 5.8.1834, fol.436. Bilag.
E: Johanne Kirstine Albertsdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Barbara 19, Anne Sofie 16, Niels 12, Maren 10, Anne 7. FM: farbror Jens Nielsen på Vorsø.

1676 Mikkel Jacobsen i Haldrup. 7.8.1834, fol.439, 445, G 354-27B fol.112. Bilag.
E: Gundil Frandsdatter. LV: Søren Hansen i Tvingstrup, Anders Jensen, der ægter og fæster. B: Marianne 4, Frands 2. FM: farbror Hans Jacobsen i Elbæk Hans Olufsen i Haldrup. Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, [skifte 14.7.1828 lbnr.1631]. B: Jacob 18, Maren 14.

1677 Anne Cathrine Rasmusdatter i Haldrup. 11.8.1834, fol.440, 443. Bilag.
E: Iver Nielsen. B: Charlotte Kirstine 8, Kirsten 6, Niels 5, Johanne 4, Anne 1. FM: morbror Niels Rasmussen i Blirup.

1678 Karen Pedersdatter ugift i Tvingstrup. 23.12.1834, fol.447. Bilag.
B: slegfredbarn Laurids Nielsen 2. FM: mors stedfar Laurids Poulsen på Gyllingnæs Mark.

1679 Peder Jensen i Haldrup. 14.1.1835, fol.448, 452. Bilag.
E: Maren Andersdatter. LV: Anders Eriksen i Blirup. A: mor Anne Gertsdatter, bror Gert Jensen sst, bror Anders Jensen sst, bror Søren Jensen i Haldrup, søster Abelone Jensdatter, død, var g.m. Bent Hansen i Amstrup. 4B: Marie Kirstine 12, Hans 10, Anne Mette 8, Jens 6, halvsøster Anne Jensdatter enke efter Niels Pedersen i Hundslund.

1680 Anne Pedersdatter i Blirup. 17.3.1835, fol.450, 453.
E: Rasmus Sørensen. Første ægteskab med Rasmus Christoffersen sst, [skifte 7.5.1816 lbnr.1546]. B: Peder, Kirsten 22. FM: Niels Rasmussen på Blirup Mark.

1681 Maren Rasmusdatter på Haldrup Overmark. 29.4.1835, fol.451.
Plejedatter af Niels Rasmus Jensen sst. A: mor Johanne Andersdatter enke efter Rasmus Jepsen i Haldrup [skifte 2.10.1829 lbnr.1638], søskende Kirsten Rasmusdatter 28, Jensine Rasmusdatter 26, halvsøskende Peder Jensen 32, Anne Dorthe Jensdatter g.m. Rasmus Mathiasen sst.

1682 Mikkel Jørgensen 7 år i Stensballe. 3.6.1835, fol.454.
Stedsøn af Oluf Jørgensen sst. A: halvbror Jørgen Olufsen 3. Arv efter far Jørgen Mikkelsen sst, skifte 13.8.1831 lbnr.1655.

1683 Oluf Hansen smed i Stensballe. 15.1.1836, fol.457, 459.
E: Helene Olufsdatter. LV: gartner Mathiasen på Stensballegård. B: Sofie Cathrine 8, Karen Marie 6, Oline nyfødt. FM: Jens Jørgensen smed i Meldrup.

1684 Anders Andersen i Stensballe. 27.2.1836, fol.458, 472, 483.
E: Maren Madsdatter. LV: Iver Madsen sst. A: faster Anne Andersdatter, [skifte 2.10.1804 lbnr.1485, var g.m. Simon Mortensen sst]. 2B: Anders sst, Maren g.m. Hans Pedersen i Kattrup, farbror Peder Andersen i Ørskovlund, død. 1B: Søren Pertou i Kattrup, farbror Jens Andersen i Tvingstrup, død. 1B: Anne Cathrine g.m. Søren Andersen i Ørridslev, faster Maren Andersdatter [i Brigsted, skifte 29.10.1781 lbnr.1344]. 1B: Jens i Stensballe, morbror Morten Eriksen i Gram i Fruering sogn, død. 3B: Søren sst, Jens ved Grenå, Anne, [skifte 9.5.1820 lbnr.1560] var g.m. Jens Pedersen i Værholm. 1B: Anne Birgitte, morbror Jens Eriksen [i Haldrup, skifte 22.1.1778 lbnr.1334]. 4B: Anne sst, Cathrine i Blirup, Søren i Gangsted, Erik i Haldrup, [skifte 20.11.1832 lbnr.1665]. 4B: Jørgen, Marie Kirstine, Maren, Jensine.

1685 Jens Jørgensen den ældre i Stensballe. 21.5.1836, fol.461, 462.
E: Barbara Christiansdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Marie Kirstine 4, Niels Christian 1. FM: farbror Søren Jørgensen i Nebel. Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, [skifte 4.3.1826 lbnr.1612]. B: Else Marie 17, Johanne Kirstine 13.

1686 Anne Kirstine Madsdatter i Værholm. 22.5.1836, fol.461.
E: Jens Pedersen. A: søstersøn Mads Sørensen 29 i Ustrup.

1687 Thomas Mikkelsen i Brigsted. 27.6.1836, fol.463. Bilag.
E: Inger Cathrine Jensdatter. LV: Søren Jensen sst. B: Marianne 28, Jens 22, Hans 14, Mikkel 12. FM: Hans Folmersen i Gangsted.

1688 Hans Pedersen i Stensballe. 9.8.1836, fol.466.
E: Maren Olufsdatter. LV: Claus Olufsen sst. B: Peder 7. FM: Hans Sørensen i Meldrup.

1689 Peder Pedersen på Stensballe Bjerremark. 6.12.1836, fol.468.
E: Johanne Kirstine Olufsdatter. LV: Claus Olufsen i Stensballe. B: Peder 2, Bodil 6 mdr. FM: Mads Nielsen sst.

1690 Karen Pedersdatter på Tvingstrup Mark. 16.12.1836, fol.471, 473.
E: Jørgen Pedersen. Første ægteskab med [Knud Jensen sst, skifte 21.2.1830 lbnr.1642]. B: Peder 31, Johanne 30 g.m. Christen Pedersen i Vrønding, Karen 25, Maren 21, Christen 19, Jens 14, Hans Peder 11. FM: farbror Søren Jensen i Fruenshave [i Ørridslev].

1691 Gundil Albertsdatter på Haldrup Bjerremark. 14.1.1837, fol.474, 481.
E: Niels Henriksen. Første ægteskab med Henrik Sørensen, [skifte 5.1.1832 lbnr.1661]. B: Kirsten 14. FM: Jens Thomsen i Stensballe.

1692 Maren Jensdatter i Haldrup. 27.1.1837, fol.475, 480.
E: Jens Jensen. B: Maren 23, der ægter Thomas Paaskesen, Kirsten 20, Jensine 18. FM: morbror Jens Jensen i Skablund.

1693 Rasmus Madsen væver på Stensballe Bjerremark. 6.4.1837, fol.476, 477, 482. Bilag.
B: Niels i Stensballe, Peder sst, Anders i København, Rasmus i Stensballe, Edel g.m. Niels Jørgensen i Gram ved Sønderborg. Afdødes søster Maren Madsdatter enke efter Rasmus Nielsen Lund snedker i Stensballe.

1694 Mette Hansdatter i Haldrup. 6.4.1837, fol.477.
[Enke efter Oluf Nielsen i Stensballe, skifte 29.12.1820 lbnr.1566]. B: Hans. (Dødsanmeldelse).

1695 Kirsten Hansdatter i Stensballe. 8.5.1837, fol.479.
E: Niels Vinding. B: Peder 5, Johanne Marie 3, Anne Dorthe 6 mdr. FM: Claus Olufsen sst.

1696 Jacob Andersen i Brigsted. 17.2.1838, fol.484, G 354-27B fol.6. Bilag.
Enke efter Else Sørensdatter, dødsanmeldelse 9.1.1832, fol.418. B: Anders 10, Søren 9. FM: morbror Søren Sørensen på Toftum Mark.

Stensballegård gods
Skifteprotokol
1838-1850
G 354-27B

1697 Anne Jepsdatter i Stensballe. 10.3.1838, fol.2, 3.
E: Anders Simonsen. A: bror Morten Jepsen sst, [skifte 26.3.1833 lbnr.1667]. 1B: Birgitte g.m. Niels Rasmussen sst, søster Maren Jepsdatter, enke i Gangsted, søster Karen Jepsdatter, død. 2B: Jeppe Andersen på Ørridslev Mark, nu i Haldrup, Kirsten Andersdatter g.m. [Søren Pedersen] på Grumstrup Mark.

1698 Christiane [Marie] Nielsdatter i Stensballe. 9.8.1838, fol.3.
E: Steffen Andersen. Første ægteskab med [Rasmus Madsen sst, skifte 23.2.1813 lbnr.1538]. B: Niels, Elisabeth g.m. Peder Rasmussen væver sst. (Dødsanmeldelse).

1699 Karen Mortensdatter i Brigsted. 18.10.1838, fol.4, 5.
E: Søren Holgersen. B: Morten, Anne Margrethe 30. FM: Hans Henriksen i Ås.

1700 Anne Marie Jørgensdatter på Haldrup Overmark. 29.11.1838, fol.5, 7.
E: Niels Olufsen. A: søskende Jens Jørgensen i Stensballe, Simon Jørgensen i Ås, Birthe Jørgensdatter, enke efter Peder Mikkelsen i Ås, Maren Jørgensdatter, [skifte 28.12.1825 lbnr.1610], var g.m. Erik Jensen i Haldrup. 2B: Jørgen i Blirup, Marie Kirstine 32.

1701 Anders Eriksen i Blirup. 1.2.1839, fol.8, 9, 15.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Christoffer Paaskesen i Værholm. B: Anne g.m. Jens Holger Hansen i Nebel, Kirsten 25, Niels 22, Søren 19, Lene Kirstine 15, Frederikke 12. FM: Christen Andersen i Stensballe Sundhus.

1702 Anne Jepsdatter på Haldrup Overmark. 13.2.1839, fol.8, 19.
E: Niels Rasmus Jensen. Testamente.

1703 Hans Sørensen i Meldrup. 23.2.1839, fol.9, 11.
E: Gertrud Mortensdatter. LV:Hans Rasmussen sst. B: Søren 7, Marianne 5, Cathrine Margrethe 3, Morten 2. FM: Hans Olufsen i Haldrup.

1704 Mathias Jørgensen skovfoged i Stensballe Skovhus. 10.3.1839, fol.11, 14.
E: [Anne Kirstine Christensdatter]. A: [mor] Ellen Mathiasdatter, enke efter Jørgen Simonsen i Blirup, [dødsanmeldelse 9.3.1837, G 354-27A fol.476]. [bror] Jens Jørgensen i Blirup.

1705 Peder Pedersen ugift i Stensballe. 15.3.1839, fol.11, 20. Bilag.
A: far Peder Christoffersen dyrlæge sst, bror Søren Pedersen sst.

1706 Thomas Jensen i Stensballe. 4.4.1839, fol.13.
E: Barbara Rasmusdatter, LV: Søren Jørgensen sst. B: Peder i Haldrup, Jens i Stensballe, Karen 25, Paaske 21. FM: gartner Mathiasen sst.

1707 Anne Jensdatter i Haldrup. 6.5.1839, fol.14.
[Enke efter Mikkel Clemensen sst, skifte 16.4.1829 lbnr.1634]. B: Jens Mikkelsen sst. (Dødsanmeldelse).

1708 Jørgen Nielsen i Stensballe. 26.5.1839, fol.15, 19.
E: (navn mgl). B: Søren, Henrik.

1709 Søren Eskildsen i Stensballe. 4.6.1839, fol.15.
E: Maren Madsdatter. LV: Iver Madsen på Haldrup Bjerremark. A: far Eskild Andersen i Stensballe.

1710 Hans Jørgensen i Blirup. 5.9.1839, fol.17.
E: Anne Kirstine Olufsdatter. LV: Oluf Olufsen sst. B: Oluf 5, Jørgen 3. FM: farbror Søren Jørgensen i Værholm.

1711 Anne Cathrine Christensdatter i Bækhuset. 13.9.1839, fol.17.
E: Jens Hansen. 3 børn.

1712 Maren Sørensdatter i Stensballe. 19.10.1839, fol.18.
E: Mads Rasmussen. Testamente.

1713 Søren Jespersen i Stensballe. 26.11.1839, fol.19, 20.
E: Anne Kirstine Jørgensdatter. LV: gartner Mathiasen sst. B: Anne Cathrine 5, Niels Jørgen 2. FM: Søren Jørgensen sst.

1714 Anne Rasmusdatter i Stensballe. 7.1.1840, fol.20, 22.
E: Niels Jensen den yngste. B: Jens 10, Charlotte Marie 13 uger. FM: morfar Rasmus Christensen sst.

1715 Anne Margrethe Olufsdatter i Stensballe. 12.2.1840, fol.25.
E: Lille Niels Jensen. B: Oluf 28, Anne Kirstine 25, Jensine 23. FM: Niels Rasmussen på Stensballegård.

1716 Voldborg Sørensdatter i Haldrup. 2.6.1840, fol.28, 31.
E: Gert Jensen. B: Rasmus 12. FM: Peder Sørensen i Søvind.

1717 Karen Jørgensdatter i Haldrup. 11.7.1840, fol.29, 36.
E: Jens Andersen. B: Jørgen 3, Anders 1. FM: Hans Olufsen sst.

1718 Edel Margrethe Rasmusdatter på Tvingstrup Mark. 15.11.1840, fol.30.
E: Jørgen Pedersen. B: Karen 3, Rasmus 9 mdr.

1719 Inger Cathrine Jensdatter i Brigsted. 9.12.1840, fol.32, 46. Bilag.
Enke efter Thomas Mikkelsen, [skifte 27.6.1836 lbnr.1687]. B: Marianne g.m. Peder Jensen på Torup Mark, Jens, Hans 19, Mikkel 16. FM: Hans Folmersen i Gangsted, Christen Rasmussen i Brigsted.

1720 Johanne Tønnesdatter i Blirup. 29.1.1841, fol.33, 37, 43.
E: Niels Rasmussen. B: Tønne 7, Laurids 3. FM: Søren Jørgensen i Stensballe. Enkemandens første ægteskab med [Anne Sørensdatter, skifte 14.7.1830 lbnr.1646].

1721 Peder Christoffersen dyrlæge og smed i Stensballe. 29.1.1841, fol.33, 35, 40.
E: Mette Cathrine Pedersdatter. LV: Hans Olufsen i Haldrup. B: Jacob, Jochum, Hans Peder, Kirsten 27, Anne 21, Niels 14, Johannes 8. Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, [skifte 14.6.1810 lbnr.1522]. B: Christoffer dyrlæge i Vejle, Søren væver i Stensballe, Jens i Åby.

1722 Jens Jørgensen i Blirup. 17.2.1841, fol.35, 48, 52.
E: Sofie Nielsdatter. LV: Gartner Mathiasen i Stensballe. Testamente.

1723 Jesper Nielsen i Stensballe. 3.3.1841, fol.35, 41.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Thomsen sst. B: Niels 5, Jens Peder 2. FM: fars halvbror Mads Nielsen sst.

1724 Maren Madsdatter i Stensballe. 25.3.1841, fol.38.
E: Christoffer Jensen. A: bror Iver Madsen, bror Søren Madsen, søster Anne Margrethe Madsdatter, [skifte 20.3.1824 lbnr.1597], var g.m. Gert Jensen i Haldrup. B: Anne 21, Jensine 18.

1725 Johanne Cathrine Jørgensdatter i Brigsted. 9.4.1841, fol.44.
E: Niels Simonsen. B: Simon 3, Caroline 2. FM: morfar Jørgen Sørensen i Serridslev.

1726 Ingeborg Christensdatter i Haldrup Mølle. 18.5.1841, fol.45, 52.
A: mor Mette Jørgensdatter g.m. Peder Hansen møller sst. A: søskende Hans Christensen, Jens Jørgen Christensen 12, Rasmus Christensen 8, halvsøskende Bodil Johanne Christensdatter g.m. Jens Peder Jensen i Serridslev, Anne Christensdatter 23, Sofie Pedersdatter 3, Christen Pedersen 1. FM: Hans Rasmussen i Meldrup. Sml. lbnr.1674.

1727 Peder Jensen smed i Haldrup. 20.5.1841, fol.46, 51.
A: søskende Hans Jensen i Ørridslev, Johanne Jensdatter. FM: Jens Steffensen i Haldrup.

1728 Karen Johansdatter i Stensballe. 6.9.1841, fol.48.
[Enke efter Jens Mikkelsen fisker sst]. B: Jens sst, Johan, Maren.

1729 Mads Andersen Tellerup i Stensballe Skovhus. 28.9.1841, fol.49, 50.
E: Barbara Andersdatter. LV: Christen Pedersen skovfoged i Stensballegård Skovfogedhus. B: Adolf 15, Casper Frederik 13, Sofie Cathrine 11, Albertine 9, Jacobine 2. FM: Jørgen Jensen på Stensballe Bjerremark. Af første ægteskab B: Niels Tellerup, Maren g.m. Jeppe Madsen.

1730 Laurids Simonsen i Blirup. 23.1.1842, fol.53, 66.
E: Cathrine Jensdatter. LV: Rasmus Sørensen. Testamente.

1731 Kirsten Frandsdatter i Stensballe. 18.5.1842, fol.55.
E: Eskild Jensen. A: søskende Mette Frandsdatter g.m. Jens Sørensen Møballe i Stensballe, Mette Cathrine Frandsdatter, [skifte 13.6.1826 lbnr.1618], var g.m. Jørgen Sørensen i Haldrup. 1B: Søren 16, Karen Frandsdatter g.m. søsterens enkemand Jørgen Sørensen sst.

1732 Maren Jensdatter i Haldrup. 19.5.1842, fol.56.
E: Thomas Paaskesen. B: Paaske 4, Maren 2, Jens 1 måned. FM: Niels Jensen på Haldrup Overmark.

1733 Johanne Andersdatter i Haldrup. 20.5.1842, fol.58, 65.
Enke efter Rasmus Jepsen, [skifte 2.10.1829 lbnr.1638]. B: Kirsten 33, [Jensine] (skp. har Nielsine) g.m. Christen Sørensen Hedegaard sst. Første ægteskab med [Jens Pedersen sst, skifte 19.2.1804 lbnr.1476]. B: Peder, Anne Dorthe g.m. Rasmus Mathiasen sst.

1734 Ingeborg Jensdatter i Haldrup. 21.5.1842, fol.59.
E: Peder Sørensen Houmann. B: Søren, Jens, Niels, Karen 28, Anne 26.

1735 Karen Mikkelsdatter i Haldrup. 20.7.1842, fol.61.
E: Niels Jørgen Jensen. A: halvbror Rasmus Mikkelsen i Reballe på Toftum Mark, død. 8B: Mikkel Rasmussen på Gangsted Mark, Jens Rasmussen sst, død. 3B: Anders 10, Rasmus 8, Anne 6, Niels Rasmussen i Brigsted, Oluf Rasmussen, Otte Rasmussen, Karen Rasmusdatter g.m. Jeppe Andersen i Søvind, Marie Cathrine Rasmusdatter g.m. Niels Peder Sørensen på Kattrup Mark, Anne Dorthe Rasmusdatter, halvbror Otte Mikkelsen på Sjælland, halvsøster Kirsten Mikkelsdatter g.m. Rasmus Frandsen i Toftum. Desuden nævnes enkemandens bror Mads Jensen i Værholm.

1736 Peder Poulsen ugift i Ørridslev. 3.9.1842, fol.64. Bilag.
A: stedfar Jeppe Rasmussen sst, halvbror Hans Brandt Poulsen i Sattrup.

1737 Peder Sørensen på Haldrup Overmark. 9.12.1842, fol.65, 66.
E: Birgitte Mortensdatter. A: søskende Rasmus Sørensen i Blirup, Søren Pedersen bødker i Stensballe.

1738 Peder Pedersen bødker og hustru Karen Mogensdatter i Haldrup. 11.4.1843, fol.66, 73.
Hans A: søskende Laurids Pedersen i Fruering, Erik Pedersen i Horsens. Hendes A: søn Hans Rasmussen i Haldrup.

1739 Margrethe Nielsdatter ugift på Stensballegård. 24.4.1843, fol.68, 70.
A: far Niels Thomsen i Monbjerg.

1740 Anders Jensen i Blirup. 4.5.1843, fol.68.
E: Karen Pedersdatter. B: Jens.

1741 Jens Nielsen den ældre i Haldrup. 9.5.1843, fol.68.
E: Sofie Rasmusdatter. LV: Hans Rasmussen i Meldrup. B: Maren 40 g.m. Iver Nielsen i Haldrup, Jørgen 37, Niels 35, Barbara Johanne 31. FM: Jens Jørgensen Elbæk i Stensballe.

1742 Peder Hansen på Haldrup Bjerremark. 30.5.1843, fol.70.
A: Claus Clausen, Jens Henrik Pedersen.

1743 Peder Hansen møller i Haldrup Mølle. 14.6.1843, fol 70, 74.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Iver Nielsen i Haldrup. B: Sofie 5, Christen 3. FM: fasters mand Peder Thomsen sst.

1744 Gundil Sørensdatter i Haldrup. 20.6.1843, fol.70, 72.
Enke efter [Frands Sørensen sst, dødsanmeldelse 4.12.1837, fol.482]. B: Niels 38, Karen 22. FM: Iver Nielsen sst.

1745 Magdalene Kirstine Andersdatter ugift i Blirup. 25.7.1843, fol.72, 73.
A: mor Johanne Nielsdatter enke efter Anders Eriksen sst, [skifte 1.2.1839 lbnr.1701]. LV: Christoffer Paaskesen i Værholm, søskende Anne Andersdatter g.m. Jens Holger Hansen i Nebel, Kirsten Andersdatter 29, Niels Andersen 26, Søren Andersen 23.

1746 Rasmus Jørgensen i Brigsted. 22.10.1843, fol 74, 76.
E: Mette Sørensdatter. LV: Søren Andersen i Nebel. B: Else 21, Johanne 19, Anne Johanne 17, Niels Jørgen 15, Margrethe 13, Søren 10, Mette Marie 8, Jørgen 5, Peder 3. FM: farbror Niels Jørgensen i Skablund.

1747 Morten Sørensen i Brigsted. 4.11.1843, fol.74, 77.
E: Kirsten Hansdatter. A: far Søren Holgersen sst.

1748 Anne Marie Hansdatter i Værholm. 19.4.1844, fol.78.
E: Søren Jørgensen. B: Jens 14. FM: Søren Pedersen i Stensballe. [Første ægteskab med Jens Madsen sst, skifte 9.5.1826 lbnr.1615]. B: Mads 27.

1749 Søren Andersen ugift i Blirup. 4.3.1845, fol.80, 80.
A: mor Johanne Nielsdatter, enke efter Anders Eriksen, [skifte 1.2.1839 lbnr.1701], LV: Rasmus Sørensen sst, søskende Anne Andersdatter g.m. Jens Holger Hansen i Nebel, Kirsten Andersdatter, Niels Andersen 28.

1750 Karen Jensdatter i Stensballe. 19.5.1845, fol.81, 86.
E: Mads Christensen. A: mor Maren Nielsdatter, enke efter Jens Christoffersen sst, [skifte 7.7.1828 lbnr.1630], søskende Niels Jensen sst, Christoffer Jensen sst, Anne Marie Jensdatter g.m. Oluf Nielsen sst, halvsøskende Jesper Nielsen sst, [skifte 3.3.1841 lbnr.1723]. 2B: Niels 8, Jens Peder 6, Sofie Nielsdatter g.m. Frederik Jørgensen i Blirup.

1751 Jens Sørensen i Stensballe. 2.6.1845, fol.81, 83, 87, 88.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Christoffer Paaskesen i Værholm. B: Søren 9, Anne 6, Rasmus 1. FM: fars søskendebarn Jens Jørgensen Elbæk i Stensballe.

1752 Jens Rasmussen i Meldrup. 11.8.1845, fol.85.
E: Mette Kirstine Jensdatter. LV: Jens Jørgensen smed i Meldrup. B: Rasmus 23, Jens 19, Anne 16. FM: farbror Hans Rasmussen sst.

1753 Oluf Nielsen i Stensballe. 17.6.1846, fol.89, 90.
E: Anne Marie Jensdatter. A: far Niels Jensen, søster [Anne Kirstine Nielsdatter] g.m. Niels Rasmussen på Bjerremark, søster g.m. Peder Rasmussen i Hornsyld.

1754 Anders Simonsen i Stensballe. 2.6.1846, fol.89, 90.
E: Johanne Kirstine Pedersdatter. Testamente.

1755 Anders Christensen ugift i Stensballe Sundhus. 21.8.1846, fol.90, 91.
A: far Christen Andersen, enkemand efter [Maren Olufsdatter, skifte 1.9.1827 lbnr.1626], søskende Anne Kirstine Christensdatter 30, Sofie Cathrine Christensdatter 28, halvsøskende Johanne Clausdatter g.m. Mathias Nielsen i Blirup, Anne Clausdatter g.m. Eskild Jensen i Stensballe, Claus Clausen på Haldrup Bjerremark.

1756 Casper Frederik Tellerup ugift på Stensballe Bjerremark. 9.9.1846, fol.90, 92.
A: mor Barbara Andersdatter, søskende Adolf Tellerup 21, Sofie Cathrine 17, Albertine 15, Jacobine 7. Sml. lbnr.1729.

1757 Henrik Jørgensen i Stensballe. 23.10.1846, fol.92.
E: Birgitte Rasmusdatter. Testamente.

1758 Jens Rasmussen i Haldrup. 30.3.1847, fol.93, 100.
E: Sidsel Henriksdatter. LV: Johannes Jensen sst. B: Rasmus 17, Maren 14, Kirsten 7. FM: farbror Søren Rasmussen sst.

1759 Rasmus Sørensen i Blirup. 14.5.1847, fol.93, 97, 102, 103.
E: Bodil Marie Nielsdatter. LV: Jørgen Hansen i Serridslev. B: Anne 11, Anne Sofie 9, Mette Margrethe 3, Anne Cathrine 3. FM: Søren Pedersen i Stensballe.

1760 Karen Rasmusdatter i Haldrup. 6.7.1847, fol.95, 101.
E: Hans Olufsen. Testamente.

1761 Claus Henriksen ugift i Stensballe. 14.8.1847, fol.96, 101.
A: søster Mette Henriksdatter g.m. Rasmus Olufsen, søster Henriette Henriksdatter, død, var g.m. Niels Andersen i Haldrup. 1B: Henrik 13.

1762 Peder Hansen i Stensballe. 31.8.1847, fol.96, 97.
A: mor Maren Olufsdatter, enke efter Hans Pedersen, [skifte 9.8.1836 lbnr.1688].

1763 Karen Nielsdatter i Haldrup. 8.9.1847, fol.97, 99.
E: Anders Rasmussen. B: Rasmus 3, Anne Margrethe 1. FM: Bendix Møller sst.

1764 Mads Mathiasen gartner på Stensballegård. 5.11.1847, fol.101, 103.
E: Gundil Christensdatter. B: [Mette Johanne 25].

1765 Mette Marie Mikkelsdatter i Skablund Skovfogedhus. 4.2.1848, fol.103, 106.
E: Jacob Rasmussen skovfoged. B: [Else 21].

1766 Jens Jørgensen kusk i Stensballe. 7.2.1848, fol.103, 105.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Søren Jørgensen sst. A: [søster Maren Jørgensdatter, skifte 28.12.1825 lbnr.1610, var g.m. Erik Jensen i Haldrup]. 2B: Marie Kirstine g.m. Søren Jørgensen i Værholm, Jørgen i Blirup, [bror Simon Jørgensen i Ås]. 5B: Jørgen i Meldrup, Jens 24, Anders 22, Hans Peder, Mette Kirstine 9, [søster Birthe Jørgensdatter, død, var g.m. Peder Mikkelsen i Ås]. 3B: Peder i Ås, Jørgen i Tvingstrup, Hans Peder i Yding. Sml. lbnr.1508, 1700.

1767 Hans Olufsen i Haldrup. 7.6.1848, fol.106, 107, 109.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. LV: Christen Nielsen Brøgger i Møballe. A: søskendebørn Johanne Sørensdatter g.m. Christen Andersen i Stensballe Sundhus, Mette Cathrine Pedersdatter enke efter Peder Christoffersen smed i Stensballe, [skifte 29.1.1841 lbnr.1721], ved søn Jacob Pedersen sst, Mette Cathrine Sørensdatter g.m. Niels Jørgen Jensen i Haldrup, Hans Sørensen i Meldrup, [skifte 23.2.1839 lbnr.1703]. Børn. FM: Rasmus Paaskesen sst, Elisabeth Poulsdatter g.m. Knud Jensen på Grumstrup Mark, mors halvbrors datter Anne Olufsdatter enke efter Casper Frandsen i Stensballe, [dødsanmeldelse 16.6.1848, fol.90], mors halvbrors sønner Oluf Sørensen Graver i Horsens, Peder Sørensen Graver sst, enkens datter Christiane Rasmusdatter forlovet med Søren Peder Thomsen.

1768 Karen Pedersdatter i Blirup. 17.8.1848, fol.109.
B: datter g.m. Søren Christensen. (Dødsanmeldelse).

1769 Jens Andersen væver i Haldrup. 14.11.1848, fol.109, 110.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Jensen i Sondrup. B: Anders 9, Karen 7, Barbara Johanne 3. FM: Jørgen Pedersen i Brigsted.

1770 Eliseus Nielsen 15 år i Værholm. 10.1.1849, fol.110, 111, 116, 126.
A: far Niels Jørgensen i Gram i Skannerup sogn, mor død for 10 år siden, søskende Severin Nielsen 22, Jørgen Peder Nielsen 19, Rasmine Nielsdatter 18, Maren Nielsdatter 14. Afdøde var hos farbror Søren Jørgensen i Værholm.

1771 Jørgen Hansen i Stensballe. 24.5.1849, fol.112, 115.
E: Johanne Henriksdatter.

1772 Jens Peder Jespersen i Stensballe. 18.9.1849, fol.112.
A: mor Anne Jensdatter g.m. Niels Jørgensen sst, bror Niels Jespersen 13. FM: Mads Nielsen sst.

1773 Peder Pedersen i Stensballe. 11.9.1849, fol.113.
A: mor Johanne Kirstine Olufsdatter separeret fra Niels Andersen i Haldrup. LV: Claus Olufsen i Stensballe, søster Bodil Pedersdatter 13. FM: Henrik Jørgensen sst. Sml. lbnr.1689.

1774 Maren Jensdatter ugift i Haldrup. 11.9.1849, fol.114.
A: mor Sidsel Henriksdatter g.m. Jørgen Andersen sst, søskende Rasmus Jensen 19, Kirsten Jensdatter 9. FM: Søren Rasmussen sst.

1775 Søren Hansen ugift i Meldrup. 1.9.1849, fol.114.
A: mor Gertrud Mortensdatter g.m. Rasmus Paaskesen sst, søskende Marianne Hansdatter 15, Cathrine Margrethe Hansdatter 13, Morten Hansen 12. FM: Iver Jensen på Haldrup Overmark. Sml. lbnr.1703.

1776 Inger Marie Rasmusdatter i Skablund. 27.11.1849, fol.116, 117.
E: Peder Jørgensen. A: Christen Christensen i Klakring, dennes søster Anne Marie Christensdatter g.m. Thomas Borg skipper i Horsens, søskendebørn Steffen Nielsen i Overby, Iver Jensen i Hårby.

1777 Johannes Jensen i Haldrup. 15.12.1849, fol.117, 120.
E: [Voldborg Henriksdatter]. LV: Søren Andersen sst. B: Gundil Marie 13, Johanne Kirstine 10, Hans Carl 3. FM: Jørgen Sørensen.

1778 Christen Andersen i Stensballe Sundhus. 29.1.1850, fol.117.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Rasmus Paaskesen. B: Maren 19, Anne Margrethe 16, Karen Rebekka 11, Søren 7. Første ægteskab med Maren Olufsdatter, [skifte 1.9.1827 lbnr.1626]. Anne Kirstine, Sofie Cathrine. FM: Claus Clausen i Haldrup.

1779 Johanne Kirstine Albertsdatter i Stensballe. 29.1.1850, fol.117, 121.
E: Jens Thomsen. B: Anne Sofie g.m. Christoffer Jensen sst, Anne g.m. Jens Andersen i Serridslev, Niels i Stensballe.

1780 Jacob Rasmussen skovfoged i Skablund. 2.2.1850, fol.117, 121, 123.
Enkemand efter [Mette Marie Mikkelsdatter. skifte 4.2.1848 lbnr.1765]. B: Else 23. FM: Niels Jørgensen sst.

1781 Niels Andersen i Haldrup. 9.2.1850, fol.117, 118, 124, 125.
E: Johanne Kirstine Olufsdatter, der var separeret. LV: Claus Olufsen. [Første ægteskab med Henriette Henriksdatter, se lbnr.1761). B: Henrik 16. FM: Eskild Jørgensen i Brigsted. Desuden nævnes afdødes far Anders Nielsen Bleld i Hansted ved søn Niels Carl Andersen.

1782 Anders Jensen snedker i Stensballe. 7.9.1850, fol.125.
E: Abelone Pedersdatter. Testamente.

1783 Mette Johanne Nielsdatter i Haldrup. 28.9.1850, fol.126.
E: Jørgen Andersen. 6 børn. (Dødsanmeldelse).

1784 Hans Nielsen i Tvingstrup. 25.11.1850, fol.126.
E: Kirsten Pedersdatter Vinter. LV: Peder Vinter i Ustrup. B: Jens Peder 23. FM: Søren Jørgensen i Stensballe.

1785 Maren Hansdatter ugift på Stensballegård. 13.10.1850, fol.127.
A: Peder Hansen i Sebberup, Knud Hansen i Eriknauer, Niels Rasmussen i Kragelund.

Stensballegård gods
Skiftesager
1790-1843
G 354-27 C

1786 Niels Sørensen Fris, der døde i Haldrup. 11.12.1790.
E: Maren Andersdatter i Guldager.

1787 Mikkel Paaskesen i Elbæk. 13.7.1819.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: sekretær Søltoft. B: Niels 34, Anders 28, Rasmus 26 i Tendrup, Anne 24, Mathias 18.

Tamdrup Bisgård gods
Skifteprotokol
1729-1775
G 364-1

1788 Rasmus Sørensen i Tamdrupgård. 22.2.1729, fol.1.
E: Ellen Jensdatter. LV: Morten Mortensen i Lund. A: søster Anne Sørensdatter g.m. Henrik Pedersen i Såby, halvsøskende Niels Christoffersen i Kørup, Søren Christoffersen i Egebjerg.

1789 Christen Andersen i Vrønding. 9.3.1734, fol.11.
E: Inger Pedersdatter. LV: Christen Nielsen. B: Peder, Mette Cathrine g.m. Jørgen [Pedersen] Sparre i Korning, Anne Elisabeth 22, Holger 15, Peder 10, Christen 5.

1790 Jørgen Lauridsen i Vrønding. 9.3.1734, fol.19.
E: Mette Lauridsdatter. B: Laurids, Peder, Margrethe g.m. Rasmus Sørensen i Sattrup, Ellen 25, Anne 18.

1791 Else Terkildsdatter i Vrønding. 25.6.1735, fol.22.
E: Oluf Jensen Lystrup. B: Karen, Terkild 13, Jens 11, Albert 6, Peder 3. FM: morfar Terkild Poulsen.

1792 Gertrud Andersdatter i Neder Vrønding. 18.3.1737, fol.25.
E: Laurids Sørensen. B: Birthe g.m. Anders Mikkelsen. Første ægteskab med Niels Pedersen [sst]. B: Anne g.m. Niels Knudsen i Nim, Peder, død. 2B: Niels 15, Frands 14. FM: Oluf Jensen Lystrup i Vrønding, Frands Olufsen sst.

1793 Søren Pedersen Åle i Vrønding. 27.1.1738, fol.28.
E: Anne Hansdatter. LV: stedfar Søren Mikkelsen. B: Hans 3, Bodil 1. FM: farfar Peder Sørensen Åle.

1794 Anne Mikkelsdatter i Kørup. 24.5.1738, fol.31.
E: Jørgen Lauridsen. B: Maren 22, Anne 20, Anne Marie 17, Laurids 14, Bodil 10. FM: morbror Søren Mikkelsen i Kodallund, fasters mand Hans Mikkelsen i Vrønding.

1795 Jørgen Christensen i Vrønding. 11.6.1744, fol.34.
E: Abelone Mikkelsdatter. LV: Christen Pedersen sst. B: Bodil 19, Christen 13, Johanne 9, Mikkel 7, Jens 4. FM: morbror Jens Mikkelsen i Enner.

1796 Maren Lauridsdatter i Vrønding. 8.2.1745, fol.39.
E: Mads Jensen. A: bror Thomas Lauridsen i Vinten, søster Johanne Lauridsdatter g.m. Folmer Jørgensen i Molger, halvsøskende Laurids Rasmussen 26, Rasmus Rasmussen 25, Kirsten Rasmusdatter, Karen Rasmusdatter. FM: far Rasmus Rasmussen i Vinten.

1797 Bodil Andersdatter i Lund. 18.5.1747, fol.46.
E: Peder Jensen hjulmand. B: Else Marie 15, Anders 12, Maren 12, Bodil 10, Anne Marie 3. FM: morbror Hans Andersen i Kørup.

1798 Anne Madsdatter i Lund. 18.5.1747, fol.49.
E: Morten Mortensen Kalhave. B: Anne 19, Mads 14, Morten 11, Niels 7. FM: Rasmus Pedersen i Vinten.

1799 Laurids Sørensen i Vrønding. 13.3.1749, fol.54.
E: Maren Christensdatter. LV: Steffen Mortensen sst. B: [Karen], død, var g.m. Anders Nielsen i Hornborg. 1B: Jens 14. FM: Niels Jensen i Vrønding.

1800 Anne Rasmusdatter i Neder Vrønding. 16.12.1738, fol.56.
E: Anton Poulsen. B: Poul 10, Anne Cathrine 6, Anne Marie 3. FM: fars svoger Niels Jensen i Korning.

1801 Anton Poulsen i Neder Vrønding. 20.6.1742, fol.57.
E: Mette Rasmusdatter. B: Maren 1. FM: morbror Morten Rasmussen. Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 16.12.1738 lbnr.1800]. B: Poul 14, Anne Cathrine 10, Anne Marie 7. FM: farbror Morten Poulsen.

1802 Anders Jensen i Smedegård i Vrønding. 29.3.1750, fol.58.
E: Karen Isaksdatter. LV: Johannes Clemensen. A: brødre Morten Jensen i Kørup, Christen Jensen i Horsens.

1803 Peder Jørgensen i Fløjstrup. 26.2.1751, fol.62.
En betler, der døde i Vrønding.

1804 Peder Christensen i Vrønding. 5.4.1752, fol.63.
E: Anne Andersdatter. LV: far Anders Jensen Skifter i Gjedved, Anders Mortensen, der ægter. B: Christen 12, Mette Cathrine 10, Anne Elisabeth 7, Anders 4. FM: farbrødre Anders Christensen i Enner, Holger Christensen, Christen Christensen, Peder Christensen. Afdødes mor Inger Pedersdatter har ophold. Arv efter afdødes far Christen Andersen i Vrønding [skifte 9.3.1734 lbnr.1789]. Sml. lbnr.1808.

1805 Peder Jørgensen Pors i Over Vrønding. 2.8.1752, fol.65.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Pedersen i Vrønding. B: Mette Marie 11. FM: farbror Laurids Jørgensen i Neder Vrønding.

1806 Abelone Mikkelsdatter i Tvillinggården i Over Vrønding. 4.12.1754, fol.66.
E: Anders Mortensen. B: Maren 10, Anne 6. Første ægteskab med Jørgen Christensen sst, [skifte 11.6.1744 lbnr.1795]. B: Bodil 29, Christen 22, Johanne 20, Mikkel 17, Jens 14. FM: morbror Jens Mikkelsen i Vinten.

1807 Mette Madsdatter i Vrønding. 21.2.1755, fol.69.
E: Jens Samuelsen. B: Karen 24, Mads 15. FM: mosters mand Oluf Terkildsen i Flemming.

1808 Christen Christensen ugift i Vrønding. 26.6.1754, fol.70.
A: mor Inger Pedersdatter sst, bror Holger Christensen i Kørup, bror Peder Christensen på Sjælland, bror Peder Christensen i Vrønding, [skifte 5.4.1752 lbnr.1804]. 4B: Christen, Anders, Mette Cathrine, Anne Elisabeth, søster Anne Elisabeth g.m. Laurids Jørgensen sst, søster Mette Cathrine, død, var g.m. Jørgen Pedersen i Korning på Etatsråd Lichtenbergs gods. 4B: Christen 18, Maren 16, søn 15, Anne Elisabeth 9, halvbror Anders Christensen i Enner, død. 3B: Mette g.m. Jens Jensen Madsen i Vrønding, Christen 20, Maren 9. Sml. lbnr.1789.

1809 Anders Pedersen i Neder Vrønding. 10.1.1756, fol.73.
E: Mette Rasmusdatter. LV: bror Morten Rasmussen i Underup. B: Peder 11, Johanne 7. FM: farbror Peder Lauridsen i Vrønding, mors søskendebarn Peder Pedersen i Vorbjerg.

1810 Anne Andersdatter i Ryttergården i Vrønding. 26.4.1756, fol.75.
E: Anders Mortensen Møller. B: Sidsel 3. Første ægteskab med Peder Christensen, skifte 5.4.1752 lbnr.1804. B: Christen 16, Mette Cathrine 13, Anne Elisabeth 9, Anders 7. FM: morfar Anders Jensen Skifter i Gjedved, morbror Niels Andersen Skifter sst.

1811 Inger Christensdatter i Neder Vrønding. 18.8.1756, fol.80.
E: Jens Jensen Gjedved. Ingen arvinger, efter at mosters datter døde i Århus.

1812 Steffen Madsen skrædder i Lund. 8.1.1757, fol.82.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Graversen. A: mor Anne Steffensdatter i Enner, søster Else Madsdatter sst, søster Karen Madsdatter g.m. en stenhugger i København, søster Anne Madsdatter, halvsøster Maren Eriksdatter g.m. Niels Hansen i Enner.

1813 Anne Jensdatter i Vrønding. 7.12.1755, fol.83.
Enke efter Peder Jørgensen Pors, [skifte 2.8.1752 lbnr.1805]. B: Mette Marie 14. FM: farbror Laurids Jørgensen sst.

1814 Cathrine Nielsdatter i Egebjerggård i Neder Vrønding. 28.9.1757, fol.90.
E: Johannes Clemensen. B: Clemen 18, Silke 15. FM: morbror Christoffer Nielsen i Torup.

1815 Morten Mortensen Kalhave i Lund. 4.8.1758, fol.96.
E: Kirsten Eskildsdatter. LV: Thomas Mikkelsen sst. B: Mikkel 10, Peder 5. Første ægteskab med Anne Madsdatter, skifte 18.5.1747 lbnr.1798. B: Anne g.m. Jacob Jensen i Kalhave, Morten 21.

1816 Karen Pedersdatter i Over Vrønding. 1.8.1761, fol.102.
E: Jacob Pedersen. B: Peder 7, Niels 4. FM: morbror Enevold Pedersen i Neder Vrønding.

1817 Christen Iversen i Lund. 19.1.1761, fol.106.
E: Kirsten Eskildsdatter. A: far Iver Nielsen i Norge, der døde, farbror Christen Nielsen i Vrønding, død. 2B: Karen g.m. Markus Jensen sst, Kirsten g.m. David Jørgensen i Enner, faster Anne Marie Nielsdatter i Risager, faster Kirsten Nielsdatter, død, var g.m. Christen Villadsen i Lund. 1B: Laurids i Hornborg.

1818 Peder Skomager i Vrønding. 7.12.1758, fol.112.
Ingen arvinger.

1819 Anne Christensdatter i Over Vrønding. 6.1.1763, fol.113.
E: Jacob Pedersen. A: bror David Christensen i Lindved, bror Peder Christensen, søster Kirsten Christensdatter i Uldum, søskendebarn Anne Kirstine g.m. Peder Themsen i Lund. [Enkemandens første ægteskab med Karen Pedersdatter, skifte 1.8.1761 lbnr.1816].

1820 Karen Madsdatter i Over Vrønding. 14.4.1763, fol.116.
E: Jens Jensen. B: Mads 26, Jens 23, Mette 21, Karen 19, Christen 15.

1821 Niels Hansen i Over Vrønding. 15.9.1764, fol.119.
E: Karen Olufsdatter. LV: far Oluf Jensen Lystrup sst. B: Else Marie 15, Mette 13, Else 11, Anne Cathrine 2. FM: morbrødre Terkild Olufsen sst, Peder Olufsen i Boring.

1822 Maren Christensdatter i Neder Vrønding. 27.1.1765, fol.123.
E: Enevold Pedersen. A: bror Søren Christensen på Fru Foghs gods i Horsens, søster Mette Christensdatter g.m. Peder Jensen Lykke på Mons. Wilstrups gods i Flemming, søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Christen Lauridsen i Gylling på Åkær gods. 4B: Laurids sst, Sidsel g.m. Abraham Hansen sst, Johanne g.m. Peder Jespersen sst, Anne.

1823 Johannes Clemensen i Vrønding. 25.2.1765, fol.130.
Enkemand efter [Cathrine Nielsdatter, skifte 28.9.1757 lbnr.1814]. B: Clemen, Silke g.m. Jens Pedersen møller i Tolstrup Mølle.

1824 Peder Jørgensen og hustru Karen Christensdatter der lever i Neder Vrønding. 4.11.1765, fol.133.
B: Jørgen, Karen, enke der nu ægter Jørgen Pedersen smed, der giver aftægt, øvrige døtre.

1825 Maren Andersdatter i Over Vrønding. 31.5.1766, fol.138.
E: Jens Jensen Thorsen. B: Dorthe 22, Clemen 17, Ellen Marie 13, Mette 12, Anne Kirstine 9, Maren 6, Jens 3. FM: Christen Pedersen i Vrønding Storgård.

1826 Anne Sørensdatter i Lund. 6.9.1766, fol.142.
E: Niels Jørgensen. B: Søren 34, Laurids 21. Af første ægteskab B: Kirsten Eskildsdatter, første ægteskab med Morten Kalhave sst, [skifte 4.4.1758 lbnr.1815], nu g.m. Søren Madsen sst.

1827 Inger Andersdatter i Vrønding. 23.2.1765, fol.146.
A: søster [Maren Andersdatter] g.m. Jens Thorsen. Se lbnr.1825.

1828 Terkild Olufsen i Vrønding. 10.7.1767, fol.148.
E: Maren Frandsdatter. A: far Oluf Jensen Lystrup sst.

1829 Enevold Pedersen i Neder Vrønding. 24.7.1767, fol.150.
E: Anne Nielsdatter. LV: Rasmus Andersen i Flemming. B: Maren 2. FM: morbror Jørgen Nielsen på Urup gods, nu tømrersvend i Horsens.

1830 Mette Margrethe Mikkelsdatter i Over Vrønding. 16.9.1768, fol.154.
E: Rasmus Nielsen Ravn. Første ægteskab med Rasmus Christensen Fogh, skovfoged i Salten. B: Mette Kirstine.

1831 Karen Olufsdatter i Over Vrønding. 2.12.1768, fol.163.
E: Jens Ottesen. B: Mette Kirstine 2. Første ægteskab med Niels Hansen sst, skifte 15.9.1764 lbnr.1821. B: Else Marie 19, Mette 17, Else 15, Anne Cathrine 6. FM: morbrødre Peder Olufsen i Boring, Jens Olufsen i Neder Vrønding.

1832 Mads Andersen i Lund. 19.3.1770, fol.168.
E: Kirsten Graversdatter. LV: Søren Madsen sst. B: Anne g.m. Peder Andersen i Hatting på Bygholm gods, Anne Marie 26, Gravers 19, Mette Malene 10. FM: farbror Peder Andersen i Bottrup, fars svoger Knud Sørensen i Eriknauer.

1833 Jacob Rasmussen i Neder Vrønding. 7.11.1770, fol.174.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Jens Jensen Gjedved i Vrønding. A: søskende Anders Rasmussen i Vestbirk på Laurids Foghs gods, Peder Rasmussen i Egebjerg på samme gods, Albert Rasmussen i Gjedved på Urup gods, Jens Rasmussen i Haderslev, Rasmus Rasmussen i Gjedved, Kirsten Rasmusdatter sst. Arv i boet efter Niels Jensen, skifte 27.5.1751 til datter Maren Nielsdatter. Arv i boet efter Christen Pedersen, skifte 1.4.1769 til B: Niels, Johanne, Karen.

1834 Jørgen Pedersen ugift i Vrønding. 16.6.1772, fol.184.
A: søskende Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Pedersen sst, Maren Pedersdatter g.m. Christoffer Ruff buntmager i Kørup, Abelone Pedersdatter, Mette Pedersdatter.

1835 Jørgen Pedersen og hustru Karen Pedersdatter der lever i Neder Vrønding. 16.6.1772, fol.185.
Registrering.

1836 Sidsel Pedersdatter i Vrønding. 14.2.1772, fol.187.
E: Christen Eskildsen smed. B: Karen 24, Peder 20, Eskild 15, Jens 11, Sidsel Cathrine 7, Niels 5, Søren 2.

1837 Dorthe Frandsdatter i Over Vrønding. 12.9.1772, fol.189.
E: Anders Mortensen. A: søster Anne Frandsdatter g.m. Søren Pedersen Hvirring skrædder i Viby ved Århus, halvsøster Ellen Frandsdatter g.m. Jørgen Dam i Egebjerg, begge døde. 3B: Hans i Hansted, Niels sst, Dorthe g.m. Jens Skaarup i Lundumskov. [Enkemandens første ægteskab med Abelone Mikkelsdatter, skifte 4.12.1754 lbnr. 1806]. Hendes første ægteskab med Jørgen Christensen i Vrønding skifte 11.6.1744 lbnr.1795.

1838 Karen Nielsdatter i Lund. 28.11.1772, fol.195.
E: Christen Jensen træskomand. Ingen arvinger nævnt.

1839 Anders Mortensen Møller i Neder Vrønding. 8.6.1773, fol.197.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Knud Nielsen i Træden. B: Anne 14, Morten 13, Kirsten 10, Sidsel 5, Niels 4, Peder 3 mdr. FM: Christen Pedersen i Over Vrønding.

1840 Kirsten Nielsdatter i Neder Vrønding. 13.7.1774, fol.200.
E: Jørgen Lauridsen. Første ægteskab med Anders Mortensen Møller sst, skifte 8.6.1773 lbnr.1839. B: Anne 15, Morten 14, Kirsten 11, Sidsel 6, Niels 5. FM: Christen Pedersen i Over Vrønding.

1841 Karen Isaksdatter i Vrønding. 25.3.1774, fol.206.
E: Jens Olufsen. A: Maren [Christensdatter], enke efter Jens Mortensen i Hvirring, skifte Bjerre gods [12.4.1763], Peder feldbereder i Horsens, Kirsten enke efter Søren Bøgebjerg i Grædstrup på Mattrup gods, Jørgen Kræmmer i Hornborg, død. 1B: søn i latinskolen i Horsens. Sml. lbnr.1802.

Tamdrup Bisgård
Skifteprotokol
1777-1815
G 364-2

1842 Oluf Jensen Lystrup og hustru Karen Frandsdatter i Over Vrønding. 7.7.1777, fol.25.
B: Peder 36 sst, Else g.m. Mads Jensen sst, Johanne, død, var g.m. Jens Christensen i Molger. 3B: Christen 15, Karen 11, Niels 10. Hans første ægteskab med Else Terkildsdatter, [skifte 25.6.1735 lbnr.1791]. B: Jens Olufsen i Over Vrønding, Albert Olufsen over 40, Peder Olufsen i Borum, Karen Olufsdatter, [skifte 2.12.1768 lbnr.1831], første ægteskab med Niels Hansen, [skifte 15.9.1764 lbnr.1821]. 4B: Else Marie, død. 2B: Thomas Mikkelsen 6, Mikkel Graversen 2, Mette g.m. Peder Knudsen i Flemming, Else over 20, Anne Cathrine 14, andet ægteskab med Jens Ottesen sst. 1B: Mette Kirstine 10. Afdøde Karen Frandsdatters barn af første ægteskab: Frands Pedersen i Vrønding.

1843 Maren Hansdatter i Vrønding. 30.1.1778, fol.31.
E: Søren Nielsen Ørum. B: Peder 37, Sidsel 30, Karen 19.

1844 Markus Jensen i Vrønding. 31.3.1778, fol.32.
E: Karen Christensdatter. B: Cathrine g.m. Søren Henriksen i Neder Vrønding, Anne Cathrine g.m. Jørgen Lauridsen sst, Maren g.m. Peder Olufsen i Over Vrønding, Anne enke efter Simon Thomsen i Lund, Niels 31, Jens 21, Christen 19, Elisabeth Kirstine 18, Peder 16.

1845 Søren Nielsen i Vrønding. 16.12.1778, fol.36.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jens Olufsen sst. B: Søren 17, Niels 15, Peder 12. FM: farbror Laurids Nielsen.

1846 Christen Pedersen i Over Vrønding. 23.3.1779, fol.37.
E: Anne Hansdatter. LV: Søren Pedersen i Hansted. B: Bodil g.m. Christen Pedersen i Trebjerg, Margrethe g.m. Knud Nielsen i Træden. Enkens første ægteskab med Søren Pedersen Åle, [skifte 27.1.1738 lbnr.1793]. B: Hans 45.

1847 Jens Samuelsen i Vrønding. 26.4.1779, fol.42.
E: Maren Mortensdatter. LV: Jørgen Lauridsen sst. B: Morten 23. Første ægteskab med Mette Madsdatter, [skifte 21.2.1755 lbnr.1807]. B: Mads i Lund, Maren g.m. Christian Pedersen Holt i Burkal ved Tønder.

1848 Karen Jensdatter i Vrønding. 25.10.1779, fol.47.
Hun var søsterdatter af Christen Eskildsen smed sst.

1849 Anne Andersdatter i Over Vrønding. 20.6.1781, fol.49.
E: Anders Pedersen Møller. B: Peder 6 uger. FM: morbror Jens Jørgensen Bonde sst, morfar Anders Mortensen.

1850 Rasmus Nielsen Ravn i Vrønding. 13.10.1781, fol.53.
E: Anne Terkildsdatter. LV: Christen Smed sst. B: Margrethe g.m Peder Mortensen i Nim, Else i Holsten ved søskendebarn Albert Olufsen i Vrønding.

1851 Jens Mortensen skrædder og hustru Karen Pedersdatter i Lund. 21.1.1782, fol.58.
Hans A: bror Anders Mortensen sst, bror Hans Mortensen i Enner, død. 5B: Jørgen, Anders, Morten, Karen g.m. Søren Mikkelsen sst, Kirsten i Hornborg, søster Karen Mortensdatter, død. 4B: Gravers Jørgensen i Lund, Mette Jørgensdatter g.m. Elias Jensen i Rådved, Anne Marie g.m. Christen Rask i Vinten, Anne Jørgensdatter 24.
Hendes A: bror Erik Pedersen i Kørup, søster Sidsel Pedersdatter g.m Rasmus Andersen i Herlykke, søster Birthe Pedersdatter i Kørup, død. 3B: Dorthe Ottesdatter g.m. Niels Christensen i Lund, Sara Ottesdatter g.m. Peder Andersen i Enner, Lene Ottesdatter g.m. Jørgen Davidsen i Enner.

1852 Knud Nielsen ugift i Vrønding. 15.4.1782, fol.68.
A: mor Kirsten Knudsdatter sst, [enke efter Niels Pedersen sst, se lbnr.1856], søster Anne Kirstine g.m. Jacob Pedersen sst, søster Johanne g.m. Frands Pedersen sst, søster Sidsel Nielsdatter sst, søster Kirsten Nielsdatter, [skifte 13.7.1774 lbnr.1840, var g.m. Anders Mortensen i Neder Vrønding]. 4B: Morten, Anne, Kirsten, Sidsel.

1853 Anne Johansdatter i Over Vrønding. 4.11.1782, fol.70.
E: Mads Jensen. B: Kirsten 7, Johannes 2. FM: Mikkel Mortensen sst. Enkemandens første ægteskab med Anne Mortensdatter. Afkald fra B: Morten, Jens 22. Sml. lbnr.1858.

1854 Steffen Mortensen i Neder Vrønding. 27.2.1783, fol.75.
E: Mette Jensdatter. LV: Anders Nielsen Sommer i Vrønding. B: Karen g.m. Jens Jørgensen Bonde i Over Vrønding, Regitze 24.

1855 Kirsten Graversdatter der lever i Lund. 9.12.1782, fol.79.
Enke efter Mads Andersen, [skifte 19.3.1770 lbnr.1832]. LV: Anders Christensen skoleholder i Vrønding. B: Anne g.m. Peder Andersen i Hatting, Anne Marie g.m. Hans Nielsen i Provstlund, Gravers, Mette Malene 22. FM: farbror Peder Andersen i Bottrup.

1856 Kirsten Knudsdatter i Vrønding. 4.11.1783, fol.83.
Enke efter Niels Pedersen [sst]. Sml. lbnr.1852. Til stede B: Sidsel Nielsdatter.

1857 Søren Nielsen Ørum der lever i Neder Vrønding. 6.12.1783, fol.84.
[Enkemand efter Maren Hansdatter, skifte 30.1.1778 lbnr.1843]. B: Peder, der fæster, Sidsel g.m. Johan Nielsen Spormann, Karen.

1858 Mads Jensen i Over Vrønding. 8.3.1783, fol.85.
Enkemand efter Anne Johansdatter, [skifte 4.11.1782 lbnr.1853]. B: Kirsten 8, Johannes 2. FM: Mikkel Mortensen i Vrønding, Jens Jensen Madsen sst. Første ægteskab med [Anne Mortensdatter]. B: Morten 35, Anne Cathrine g.m. Jens Jacobsen smed i Bredal, Jens 22, Maren 19.

1859 Anders Pedersen i Over Vrønding. 19.4.1786, fol.92.
E: Maren Frandsdatter. Ingen arvinger angivet.

1860 Niels Prip skrædder i Over Vrønding. 21.3.1787, fol.93.
E: Birthe Sørensdatter. LV: Christen Eskildsen smed i Vrønding. B: Søren, Hans, Karen g.m. Hans Lind murermester i Horsens, Ingeborg enke i Vinten.

1861 Morten Madsen i Vrønding. 27.3.1787, fol.96.
E: Anne Marie Simonsdatter. LV: Laurids Nielsen skrædder sst, der ægter. A: søskende Anne Cathrine Madsdatter g.m. Jens Smed i Bredal, Jens Madsen 26, Maren Madsdatter, halvsøskende Kirsten Madsdatter 12, Johannes Madsen 6. FM: Mikkel Mortensen i Vrønding. Desuden nævnes enkens brødre Morten Simonsen, Anders Simonsen. Sml. lbnr.1858.

1862 Anne Terkildsdatter i Vrønding. 11.2.1787, fol.103.
E: Laurids Nielsen skrædder. Arvinger kendes ikke.

1863 Jens Jensen Thorsen i Vrønding. 12.5.1787, fol.107.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Jørgen Lauridsen sst. B: Mette Marie 17, Jacob 14, Anne Kirstine 12. FM: Anders Christensen skoleholder sst. Første ægteskab med Maren Andersdatter, [skifte 31.5.1766 lbnr.1825]. B: Dorthe 44 g.m. Anders Poulsen i Kollerup på Mattrup gods, Clemen 40.

1864 Kirsten Andersdatter i Vrønding. 11.2.1788, fol.113.
Hun var steddatter af Jørgen Lauridsen sst. A: søskende Anne Andersdatter 28, Morten Andersen 27, Sidsel Andersdatter 19. Arv efter far Anders Mortensen Møller, skifte 8.6.1773 lbnr.1839 og efter søskende Peder Andersen og Niels Andersen.

1865 Didrik Pedersen i Neder Vrønding. 18.2.1788, fol.115.
E: Karen Christensdatter. LV: Mikkel Pedersen i Vrønding. B: Anne Cathrine 3. FM: farbror Anders Pedersen i Hvejsel ved dennes mor som er barnets farmor Anne Andersdatter sst.

1866 Ellen Lauridsdatter i Lund. 28.5.1788, fol.119.
E: Mads Jensen Samuel. B: Jens 26, Mette 24, Maren 22, Anne Cathrine 20, Laurids 18, Else Marie 16, Anne 8.

1867 Christen Lauridsen i Neder Vrønding. 19.12.1787, fol.121.
E: Anne Jensdatter. LV: far Jens Jensen. B: Anne Elisabeth 4, Jens 2. FM: farbror Jørgen Lauridsen i Vrønding.

1868 Jens Jensen Gjedved i Neder Vrønding. 24.6.1788, fol.125.
E: Mette Pedersdatter. LV: brorsøn Niels Christensen i Vrønding. Arvinger kendes ikke.

1869 Søren Madsen i Lund. 29.3.1788, fol.129.
E: Kirsten Eskildsdatter. LV: søn Mikkel Mortensen i Vrønding. A: halvbror Peder Andersen Cortsen i Horsens, der har samme mor som afdøde, der var et slegfredbarn.

1870 Anne Margrethe Johansdatter i Over Vrønding. 11.4.1789, fol.139.
E: Mikkel Mortensen. B: Søren 10, Anne Kirstine 8, Kirsten 3. FM: Laurids Nielsen skrædder i Vrønding.

1871 Anne Andersdatter i Vrønding. 23.2.1790, fol.146.
E: Mikkel Mortensen. A: søskende Morten Andersen over 33, Sidsel Andersdatter 21. FM: stedfar Jørgen Lauridsen sst. Sml. lbnr.1864.

1872 Mette Jacobsdatter i Vrønding. 21.3.1790, fol.148.
Enke efter Jens Thorsen. [skifte 12.5.1787 lbnr.1863]. B: Mette Marie 20, Jacob 17, Anne Kirstine 15. FM: Jens Henriksen i Hesselballe g.m. moster Margrethe Jacobsdatter, mors halvbror Jørgen Hansen i Lund, farbror Mikkel Thorsen i Hornborg.

1873 Karen Pedersdatter i Lund. 9.8.1790, fol.154.
E: Laurids Albertsen. B: Margrethe 3 mdr. FM: morbror Simon Pedersen i Vrønding.

1874 Peder Sørensen i Neder Vrønding. 28.10.1791, fol.159.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: bror Christen Knudsen i Hatting på Bygholm gods. B: Knud 30, rømt, Søren 24, Liffe g.m. Jørgen Nielsen i Korning på Ussinggård gods, Anne Cathrine g.m. Jens Sørensen sst. på samme gods.

1875 Peder Velejus i Kørupgård. 20.2.1793, fol.164.
E: Maren Pedersdatter Stauning. LV: Hr. Jens Borgen. Ingen arvinger.

1876 Kirsten Sørensdatter i Kørup. 10.4.1793, fol.165.
Enke efter Hans Andersen. B: Anne Marie, skifte 10.5.1782, var g.m. Anders Hansen sst, der nu er g.m. Silke Jensdatter. B: Anne Kirstine 13. FM: Søren Frandsen sst.

1877 Kirsten Lauridsdatter i Lund. 22.1.1794, fol.171.
E: Mads Jensen Samuel. B: Laurids 4. FM: mosters mand Jens Nielsen i Underup, mosters søn Laurids Christensen i Hesselballe, fars halvbror Morten Jensen Samuel i Tamdrup sogn. [Enkemandens første ægteskab med Ellen Lauridsdatter, skifte 28.5.1788 lbnr.1866].

1878 Laurids Jørgensen i Kørup. 10.5.1794, fol.174.
E: Anne Hansdatter. LV: Rasmus Andersen Lykke sst. B: Peder i Lund, Anne Mette g.m. Oluf Sørensen i Kørup, Anne g.m. Christen Nielsen sst.

1879 Mette Marie Jensdatter i Vrønding. 29.12.1794, fol.176.
E: Søren Nielsen. B: Mette 3. FM: Thor Mikkelsen i Hornborg.

1880 Morten Andersen bødker i Vrønding. 11.7.1795, fol.177.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: far Niels Thomsen i Lund. B: Kirsten 7, Anders 3, Maren 3 mdr. FM: Morten Jensen i Bisgård.

1881 Simon Pedersen i Vrønding. 24.8.1795, fol.179.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Jensen sst. B: Mette 5, Christen 10 uger. FM: Frands Mortensen i Hvirring.

1882 Laurids Albertsen i Lund. 1.8.1796, fol.181.
E: Anne Margrethe Jørgensdatter. LV: Hans Knudsen. B: Karen 5, Mette 3, Anne 1. Første ægteskab med Karen Pedersdatter, [skifte 9.8.1790, lbnr.1873]. B: Margrethe 6. FM: farbror Jørgen Albertsen i Bjødstrup.

1883 Dorthe Ottesdatter i Neder Vrønding. 26.4.1797, fol.182.
E: Peder Andersen. B: Kirsten 25, Anders 22, Johanne Marie 16. FM: morbrødre Jens Ottesen i Over Vrønding, Christian Ottesen i Flemming.

1884 Henrik Henriksen Rode i Neder Vrønding. 7.11.1797, fol.184.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Niels Jespersen i Vrønding. B: Jens 7, Kirsten 6, Maren 4, Mette 2, Henrikke 14 dage. FM: fars halvbror Johannes Mikkelsen i Horsens.

1885 Laurids Nielsen Kvist i Vrønding. 9.12.1797, fol.185.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jens Ottesen sst. B: Søren 32.

1886 Peder Olufsen i Vrønding. 10.2.1798, fol.187, 190.
E: Maren Markusdatter. LV: Hans Knudsen i Lund. B: Søren 28, Karen 26, Mette Kirstine 25, Markus 18, Else 13, Johanne Kirstine 8, Niels 6. FM: Jens Markussen i Vrønding.

1887 Jens Olufsen i Over Vrønding. 18.7.1798, fol.188, 191.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Ottesen sst. B: Else g.m. Christian Sørensen på Molger Mark, Oluf 20, Christen 18, Rasmus 14, Anne Kirstine 8, Peder 6, Jens 2. FM: farbror Albert Olufsen i Over Vrønding.

1888 Christen Eskildsen smed i Vrønding. 10.6.1799, fol.189, 191.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jørgen Lauridsen sst. B: Sidsel 25 g.m. Jens Mortensen på Lund Mark, Jørgen 22. Første ægteskab med [Sidsel Pedersdatter, skifte 14.2.1772 lbnr.1836]. B: Karen 52 g.m. Christen Hansen i Lund, Peder 48, Eskild 42, Jens 33, Niels 29, Søren 28.

1889 Niels Thomsen i Lund. 10.7.1799, fol.190, 191.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Knudsen. B: Thomas 40, Anne Margrethe g.m. Knud Bødker i Vrønding.

1890 Anne Jørgensdatter i Lund. 12.10.1799, fol.192.
E: Gravers Madsen. B: Karen 15, Kirsten 12, Anne 3, Mads 9 uger. FM: Christen Rasmussen i Vinten.

1891 Peder Christensen i Over Vrønding. 10.12.1801, fol.193.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Jørgen Lauridsen i Neder Vrønding. B: Christen 21, Niels 14, Sidsel Kirstine 12, Knud 6. FM: farbror Jens Christensen i Molger.

1892 Poul Antonsen i Vrønding. 15.2.1802, fol.194, 195.
E: Anne Nielsdatter. B: Niels 34, Enevold 30, Anne Cathrine g.m. Peder Nielsen smed i Egebjerg.

1893 Anne Margrethe Nielsdatter i Vrønding. 15.2.1802, fol.194.
E: Knud Christensen. B: Christen 9 dage. FM: Thomas Nielsen i Lund. Første ægteskab med Morten Andersen sst, [skifte 11.7.1795 lbnr.1880]. B: Kirsten 14, Anders 9, Maren 7.

1894 Anne Kirstine Jensdatter i Lund. 19.10.1802, fol.195.
E: Christen Pedersen. Første ægteskab med Hans Trane. B: Maren g.m. Peder Møller i Yding, Birthe, død. 1B: Hans 16, Jens 44 vægter i København, Christen 42.

1895 Anne Hansdatter i Kørup. 19.3.1803, fol.195.
Enke efter Laurids Jørgensen sst, [skifte 10.5.1794 lbnr.1878]. B: Peder 42, Anne Mette g.m. Oluf Sørensen sst, Anne g.m. Christen Nielsen sst.

1896 Gravers Madsen i Lund. 27.7.1803, fol.197.
E: Dorthe Davidsdatter. LV: Jørgen Davidsen. Første ægteskab med Anne Jørgensdatter, skifte 12.10.1799 lbnr.1890. B: Karen 19, Kirsten 16, Anne 7. FM: Jørgen Christensen i Vinten.

1897 Bodil Clemensdatter i Vrønding. 12.3.1804, fol.198.
E: Anders Jensen. B: Mette Cathrine 11, Cathrine 6, Jens 5. FM: morfar Clemen Johansen sst.

1898 Mads [Jensen] Samuel i Lund. 12.5.1804, fol.199.
E: Kirsten Brixdatter. LV: Peder Pedersen sst. [Første ægteskab med Ellen Lauridsdatter, skifte 28.5.1788 lbnr.1866]. B: Jens 46 i Flemming, Laurids 40 i Molger, Maren g.m. Jens Madsen i Vrønding, Mette g.m. Christian Mikkelsen i Lund, Anne Cathrine 30, Anne g.m. Anders Jensen i Nim Skov. [Andet ægteskab med Kirsten Lauridsdatter, skifte 22.1.1794 lbnr.1877]. B: Laurids 13.

1899 Jørgen Lauridsen i Vrønding. 11.2.1805, fol.200.
E: Anne Cathrine Markusdatter. LV: Hans Knudsen i Lund. B: Kirsten 24, Karen 20, Laurids 17, Anne Elisabeth 16, Markus 13, Mette Kirstine 8. FM: Jens Markussen i Vrønding.

1900 Karen Sørensdatter i Vrønding. 9.3.1805, fol.201.
E: Enevold Poulsen. B: Poul 1. FM: morfar Christen Knudsen sst.

1901 Jens Markussen i Vrønding. 14.4.1806, fol.202.
E: Maren Olufsdatter. LV: Niels Olufsen i Hvirring. B: Markus 16, Oluf 14, Karen 13, Niels 10, Peder Christian 6, Christen 3. FM: farbror Niels Markussen i Hornborg.

1902 Mikkel Mortensen i Vrønding. 7.2.1807, fol.203, 205.
E: Mette Kirstine Jensdatter. LV: Jens Jørgensen i Nim. B: Anne Margrethe 16, Karen 15, Jens 13, Else Marie 11, Morten 8, Anne Cathrine 6. FM: morfar Jens Ottesen i Vrønding. Første ægteskab med [Anne Margrethe Johansdatter, skifte 11.4.1789 lbnr.1870]. B: Søren 28, Kirsten 20.

1903 Jacob Pedersen i Vrønding. 17.2.1807, fol.203, 206.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Enevold Poulsen sst. B: Niels 38, Anders 36, Mette Kirstine 30. Første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 1.8.1761 lbnr.1816]. B: Peder 52, Niels 50.

1904 Jens Jørgensen i Vrønding. 17.2.1807, fol.204, 206.
E: Karen Steffensdatter. LV: Peder Jacobsen sst. B: Christen 18. FM: farbrors datters mand Thomas Nielsen i Lund.

1905 Anne Kirstine Mikkelsdatter i Vrønding. 14.12.1807, fol.205.
A: bror Søren Mikkelsen 29, søster Kirsten Mikkelsdatter 21, halvsøskende Anne Margrethe 17, Karen 16, Jens 14, Else Marie 12, Morten 9, Anne Cathrine 7. FM: morfar Jens Ottesen sst. Sml. lbnr.1902.

1906 Frands Frandsen i Vrønding. 14.12.1807, fol.206.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Jespersen sst. B: Jens 7, Kirstine Marie 4, Jens Peder 1. FM: farbror Peder Frandsen i Kørup.

1907 Anne Kirstine Nielsdatter i Vrønding. 30.1.1808, fol.207.
Enke efter Jacob Pedersen, [skifte 17.2.1807 lbnr.1903]. B: Niels 39, Anders 37, Mette Kirstine g.m. Markus Pedersen sst. Enkemandens første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 1.8.1761 lbnr.1816]. B: Peder 53, Niels 51.

1908 Anders Jensen i Vrønding. 14.12.1808, fol.208.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Thomas Jensen i Havrum. B: Bodil Marie 3, Christen 2, Terkild 1. Første ægteskab med [Bodil Clemensdatter, skifte 12.3.1804 lbnr.1897]. B: Mette Cathrine 16, Cathrine 12, Jens 10. FM: Clemen Johansen i Vrønding, Søren Jensen i Molger, Christen Jensen i Kalhave.

1909 Mette Lauridsdatter 16 år i Lund. 15.7.1809, fol.210.
A: mor Anne Margrethe Jørgensdatter g.m. Peder Pedersen sst, søskende Karen Lauridsdatter 18, Anne Lauridsdatter 14, halvsøskende Margrethe Lauridsdatter g.m. Jens Hansen i Provstlund, Laurids Pedersen 13, Peder Pedersen 7, Jørgen Pedersen 5, Margrethe Kirstine Pedersdatter 3. FM: morbror Rasmus Jørgensen i Lund. Arv efter far [Laurids Albertsen sst], skifte 1.8.1796 lbnr.1882.

1910 Christen Sørensen Brøgger i Komind på Lundumskov Mark. 22.7.1809, fol.210.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Anders Madsen i Gjedved. B: Peder 11. FM: Rasmus Knudsen i Østbirk.

1911 Clemen Johansen i Vrønding. 13.9.1809, fol.211.
E: Mette Christensdatter. LV: Christen Knudsen sst. B: Johannes 33 i Lundum, Christen 29, Cathrine, død, var g.m. Terkild Jensen i Vissingkloster. 1B: Mette 15, Bodil, [skifte 12.3.1804 lbnr.1897], var g.m. Anders Jensen i Vrønding, [skifte 14.12.1808 lbnr.1908]. 3B: Mette Cathrine 17, Cathrine 13, Jens 11. FM: Enevold Poulsen sst.

1912 Hans Sørensen i Vrønding. 12.2.1810, fol.213.
E: Inger Pedersdatter. LV: Christen Knudsen sst. B: Christen 30, Søren 27, Peder 24, Karen 14. FM: Søren Pedersen i Solskov.

1913 Niels Pedersen i Vrønding. 17.11.1810, fol.214.
A: mor Maren Markusdatter, enke efter Peder Olufsen sst, [skifte 10.2.1798 lbnr.1886]. LV: Christen Knudsen sst, søskende Søren Pedersen 40, Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Christensen i Vinten, Mette Kirstine Pedersdatter g.m. Eskild Christensen på Molger Mark, Markus Pedersen 30, Else Pedersdatter 25, Johanne Kirstine Pedersdatter 20. FM: Enevold Poulsen i Vrønding.

1914 Søren Pedersen i Vrønding. 12.11.1811, fol.215.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Christen Knudsen sst. B: Peder 15, Jacob 8, Johanne Marie 6. FM: farbror Markus Pedersen sst.

1915 Mette Kirstine Sørensdatter i Vrønding. 1.8.1815, fol.216, 220.
E: Enevold Poulsen. B: Karen 10, Anne Cathrine 8, Søren 5, Anne 4. FM: morfar Christen Knudsen sst.

1916 Søren Nielsen i Vrønding. 1.8.1815, fol.217, 219.
E: Kirsten Simonsdatter. LV: Hans Knudsen i Lund. B: Simon 18, Anne Mette 11, Mette Marie 8. Første ægteskab med [Mette Marie Jensdatter], skifte 29.12.1794 lbnr.1879. B: Mette 24. FM: farbror Niels Nielsen i Båstrup, Christen Knudsen i Vrønding.

1917 Peder Jacobsen i Vrønding. 1.8.1815, fol.218, 219, 220.
E: Mette Jensdatter. LV: Christen Knudsen sst. B: Jacob 30, Karen 29 g.m. Christen Jensen sst, Anne 27, Maren 21, Jørgen 19. FM: farbror Niels Jacobsen i Underup.

Tyrrestrup gods
Skifteprotokol
1754-1802
G 357-47

1918 Eskild Jensen i Søvind. 26.2.1754, fol.2.
E: Mette Eriksdatter. LV: bror Jens Eriksen i Haldrup. A: bror Jens Jensen i Toftum, bror Laurids Jensen sst, død. 5B: Jens sst, Anders sst, Eskild, Niels i Tyrrestrup Skovhus, Maren g.m. Anders Eriksen i Ås, bror Anders Jensen i Søvind, død. 1B: Anne g.m. Mikkel Jensen skrædder i Brigsted, søster Birgitte Jensdatter, død, var g.m. Just Jensen sst. 2B: Else i Stenalt Mølle, Anne, død, var g.m. Peder [Jensen] kusk i Stensballe. 2B: Frederik, Edel, søster Maren Jensdatter, død, var g.m. Jens Jensen i Søvind. 2B: Jens i Elbæk, Maren.

1919 Maren Andersdatter i Elbæk. 1.3.1754, fol.4.
[Enke efter Søren Jørgensen]. B: Jørgen Sørensen, død. 3B: Søren 27, Karen, Johanne, Anders Sørensen skrædder i Yding, Anne Sørensdatter g.m. Mikkel Thomsen smed i Tåning, Maren Sørensdatter, død, var g.m. Jens Olufsen i Oldrup. 2B: Maren Jensdatter, Else Cathrine Nielsdatter Bang. FM: Jens Jensen i Elbæk.

1920 Anders Paaskesen i Ås. 6.4.1754, fol.5.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: David Hansen i Toftum, der ægter. A: bror Laurids Paaskesen, død. 4B: Jens i Ås, Mette g.m. Rasmus Mortensen sst, Maren g.m. Peder Mortensen sst, Karen g.m. Jens Thomsen i Trustrup, bror Jens Paaskesen, død. 2B: Paaske i Elbæk præstegård, Rasmus, søster Johanne Paaskesdatter, død, [første ægteskab med Samuel Lassuto i Ås]. 1B: Karen g.m. Thomas Smed i Gjedved, [andet ægteskab med Mathias Albertsen sst]. 3B: Samuel i Stensballe, Karen, Anne g.m. Niels Pedersen i Stensballe, søster Anne Paaskesdatter, død, [første ægteskab Anders Jensen i Stensballe]. 1B: Anders glarmester i Meldrup, [andet ægteskab med Rasmus Sørensen i Stensballe]. 1B: Paaske sst, [tredje ægteskab med Peder Eriksen sst]. 1B: Karen g.m. Niels Paaskesen i Ås.

1921 Mikkel Jensen skrædder i Brigsted. 21.5.1755, fol.7, 60.
E: Anne Andersdatter. LV: Anders Enevoldsen i Søvind, halvbror Rasmus Enevoldsen i Ås. B: Jens 18, Anders 12, Laurids 10. FM: Niels Jensen i Toftum, Rasmus Justesen i Brigsted.

1922 Niels Frandsen barn i Ås. 24.11.1755, fol.8.
A: mor Karen Madsdatter g.m. Rasmus Andersen i Vedslet, søskende Hans Frandsen 15, Jens Frandsen 9. FM: morbrødre Jens Madsen i Ås, Rasmus Madsen sst, farbror Søren Nielsen gartner i Århus. Arv efter far [Frands Nielsen] i Tyrrestrup Skovhus, skifte 19.6.1750.

1923 Jeppe Andersen i Elbæk. 7.1.1756, fol.9.
E: Karen Nielsdatter. LV: Thomas Jensen sst. B: Niels, Hans, Anders, Anne. FM: Niels Rasmussen sst.

1924 Anders Enevoldsen i Søvind. 16.2.1756, fol.10.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen i Elbæk. B: Enevold 6, Kirsten 3, Mette 1. FM: Rasmus Enevoldsen i Ås.

1925 Søren Jensen i Søvind. 17.1.1757, fol.11.
E: [Anne Cathrine Frandsdatter]. B: mgl. Desuden nævnes enkens bror Peder Jørgensen og afdødes far Jens Eskildsen i Toftum. Sml. lbnr.1936.

1926 Johanne Steffensdatter i Toftum. 11.6.1757, fol.13.
E: Rasmus Rasmussen. B: Johanne 14 dage.

1927 Anne Nielsdatter i Ås. 6.8.1757, fol.15.
E: Peder Jensen. B: Jens 5, Marie Cathrine 3. De er hos moster i Kattrup.

1928 Maren Sørensdatter i Toftum. 16.9.1757, fol.16.
E: Hans Hansen. 2 sønner, 1 datter.

1929 Karen Pedersdatter i Ås. 15.11.1757, fol.18.
E: Niels Sørensen. A: mor Karen Pedersdatter, søskende Niels Pedersen i Ås, Maren Pedersdatter g.m. Søren Olufsen i Toftum, Sidsel Pedersdatter g.m. Peiter Hansen i Åbenrå.

1930 Kirsten Pedersdatter i Haldrup Mølle. 18.8.1756, fol.21.
E: Simon Andersen møller. A: søster Maren Pedersdatter, død, første ægteskab med Niels Mogensen sømand i Horsens. 1B: Maren g.m. Jens Jørgensen i Stensballe, andet ægteskab med Rasmus Eskildsen sst, slegfredbarn: Cathrine Mortensdatter, død, var g.m. Iver Andersen sst. 2B: Maren 12, Anne 9, søster Dorthe Pedersdatter, død, første ægteskab med Jens Thomsen. 3B: Hans i Haldrup, Karen g.m. Laurids Bertelsen Rosenkilde politibetjent i København, Mette sømandsenke i København, andet ægteskab med Steffen Andersen smed i Stensballe. 4B: Peder smed i Haldrup, Bent sst, Jytte Rebekka g.m. Niels Christiansen Heldnæs i Göteborg i Sverige, Anne, død, var g.m. Jens Snedker i Hatting. 1B: Steffen 19 smedesvend i Holsten.

1931 Anne Elisabeth Johansdatter i Toftum. 5.5.1758, fol.30.
E: Niels Jensen. B: Marie Elisabeth, Jørgen, Jens. Første ægteskab med [Jørgen Simonsen sst]. B: Anne Sofie, Aksel feldberedersvend i Hobro.

1932 Eskild Jørgensen i Søvind. 18.6.1759, fol.31.
E: Maren Andersdatter. B: Anders, Jørgen, Jens 26, Anne g.m. Jens Lauridsen i Toftum, Margrethe g.m. Rasmus Steffensen i Torrild, Niels, Mette.

1933 Laurids Jensen i Aggestrup. 6.7.1759, fol.32.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jørgen Jensen Bank i Toftum. B: Anne Margrethe 2. FM: Mikkel Jensen Vinter i Aggestrup.

1934 Søren Sørensen og hustru Karen Madsdatter og søn Søren i Ås. 14.12.1759, fol.33.
B: Mads, Jens, Karen g.m. Thomas Mikkelsen sst, Maren. FM: Søren Lauridsen i Falling.

1935 Jens Simonsen i Søvind. 12.5.1760, fol.35.
E: Birthe Andersdatter. LV: Jens Lauridsen i Toftum. B: Mette. FM: farbror Mikkel Simonsen sst.

1936 Anne Cathrine Frandsdatter i Søvind. 2.6.1760, fol.37.
E: Søren Rasmussen. B: Søren 13 dage. Første ægteskab med Søren Jensen sst, [skifte 17.1.1757 lbnr.1928]. B: Jens, Kirsten, Anne Kirstine. FM: Jørgen Jensen i Toftum, morbror Peder Jørgensen i Ås. Afdødes mor Anne Kirstine Pedersdatter.

1937 Anne Sofie Jørgensdatter i Toftum. 21.6.1760, fol.40.
A: bror Aksel Jørgensen feldberedersvend i Hobro, halvsøskende Jørgen Nielsen, Jens Nielsen, Marie Elisabeth Nielsdatter. FM: far Niels Jensen i Toftum, Christen Sørensen i Søvind.

1938 Jørgen Jensen Bank i Toftum. 9.8.1760, fol.43.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Jensen i Toftum. B: Kirsten 12, Maren 9, Jens 6, Eskild 3. FM: farbror Mikkel Jensen i Søvind.

1939 Hans Hansen i Toftum. 17.9.1760, fol.45.
E: Karen Knudsdatter. LV: Jens Lauridsen sst. B: Søren 10, Else 9, Maren 2, Anne 6 uger. FM: Gabriel Sørensen sst, farbror Peder Hansen i Søvind.

1940 Otte Johansen i Toftum. 2.6.1760, fol.47.
E: Maren Olufsdatter. B: Jens 15, Karen 13, Oluf 11, Margrethe 9, Birthe 6, Anne 5 uger. FM: morbror Morten Olufsen i Ås.

1941 Mathias Pedersen i Søvind. 24.5.1760, fol.49.
E: Karen Christensdatter. LV: stedfar Peder Sørensen i Brigsted. B: Peder Christian 10, Peder 8, Nikolaj 5, Anne Sofie 3, Hans Christian 6 mdr. FM: farbror Johannes Pedersen Kattrup i Fredericia, morbror Christen Pedersen i Brigsted.

1942 Gabriel Sørensen i Toftum. 3.12.1760, fol.51.
E: Anne Nielsdatter. A: søskende Morten Sørensen i Søvind, Christen Sørensen i Toftum, død. 3B: Søren, Jens, Bent, Maren Sørensdatter g.m. Anders Jensen snedker i Søvind.

1943 Maren Sørensdatter i Søvind. 30.1.1761, fol.53.
E: Anders Jensen snedker. B: Peder, Jens, Johanne. Første ægteskab med Peder Nielsen snedker. B: Kirsten g.m. Jørgen Jensen i Elbæk.

1944 Anders Jensen snedker i Søvind. 3.3.1761, fol.54.
[Enkemand efter Maren Sørensdatter, skifte 30.1.1761 lbnr.1943], nu forlovet med Karen Henriksdatter. B: Peder, Jens, Johanne. FM: morbror Morten Sørensen sst.

1945 Søren Jensen i Ås. 19.10.1761, fol.57.
E: Anne Rasmusdatter. LV: far Rasmus Hansen i Gangsted. B: Rasmus 4, Karen 1. FM: Peder Jensen i Ås.

1946 Peder Jørgensen ugift i Ås. 12.10.1761, fol.58.
A: mor Anne Kirstine Pedersdatter i Søvind, bror Frands Jørgensen i Aggestrup.

1947 Rasmus Hansen og hustru Kirsten Mikkelsdatter i Gangsted. 2.9.1762, fol.61.
B: Mikkel 19. FM: morbror Eskild Mikkelsen i Serridslev. Af hans første ægteskab. B: Anne. FM: morbror Eskild Mikkelsen sst.

1948 Peder Sørensen og hustru Ellen Nielsdatter der lever i Brigsted. 20.9.1763, fol.67.
B: Christen sst. Af hendes første ægteskab B: Karen Christensdatter enke. LV: Anders Eskildsen i Søvind.

1949 Maren Sørensdatter i Søvind. 24.1..1763, fol.68.
E: Søren Rasmussen Vinter. B: Anne Cathrine 2, der døde. FM: mosters mand Thomas Mikkelsen i Ås, morbrødre Jens Sørensen i Brigsted, Mads Sørensen skrædder i Søvind. Enkemandens første ægteskab med Anne Cathrine Frandsdatter, skifte 2.6.1760 lbnr.1936. B: Søren.

1950 Christen Skrædder og hustru Maren Jensdatter i Toftum. 19.11.1763, fol.71.
B: Jens, Frands, Birthe, Johanne. FM: Søren Jensen i Ørbæk, Daniel Johansen i Toftum, Johannes Danielsen i Søvind.

1951 Mikkel Simonsen i Toftum. 28.1.1764, fol.72.
E: Karen Sørensdatter. LV: Peder Danielsen, der ægter. B: Simon 14. FM: fars søskendebarn Jens Andersen sst.

1952 Kirsten Simonsdatter i Ås. 19.10.1761, fol.73.
E: Jørgen Sørensen. B: Gertrud 16, Maren 11. Af første ægteskab B: Niels Knudsen.

1953 Anne Rasmusdatter i Elbæk Hyrdehus. 4.5.1764, fol.74.
Forlovet med Peder Andersen Vorsø hyrde i Elbæk. A: bror Hans Rasmussen i Ås.

1954 Søren Andersen og hustru der lever i Brigsted. 28.5.1764, fol.75.
B: Anders, der fæster.

1955 Johanne Nielsdatter i Ås. 25.7.1764, fol.75.
E: Johannes Henriksen. B: Kirsten 4, Karen 14 dage. FM: morfar Niels Jørgensen i Ørting på Åkær gods.

1956 Mette Eriksdatter i Søvind. 20.4.1765, fol.76.
E: Christen Sørensen. A: søster Maren Eriksdatter i Egebjerg ved søn Jens Jensen og datter Karen Jensdatter g.m. Peder Kjær sst, halvsøskende Jens Eriksen i Haldrup på Stensballegård gods, Peder Eriksen sst. på samme gods.

1957 Anne Jensdatter i Toftum. 7.6.1765, fol.78.
E: Anders Jensen. B: Jens 14, Anders 12, Hans 8, Anne Kirstine 6, Laurids 3. FM: morfar Jens Andersen i Aggestrup, morbror Mikkel Jensen i Ås.

1958 Margrethe Sørensdatter i Brigsted. 1.10.1765, fol.78.
E: Anders Sørensen. B: Søren 6 mdr. FM: morfar Søren Jensen i Ørbæk, morbrødre Jens Sørensen sst, Peder Sørensen sst.

1959 Anne Kirstine Eriksdatter i Ås. 26.10.1766, fol.79.
E: Rasmus Madsen. B: Anne 10, Mads 4. FM: morfar Erik Andersen i Ås.

1960 Maren Nielsdatter i Toftum. 1.2.1766, fol.79.
E: Peder Sørensen. A: bror Peder Nielsen sst, død. 1B: Kirsten g.m. Jørgen Jensen sst, søster Anne Nielsdatter enke sst. LV: Søren Jensen sst, halvsøster Kirsten Hansdatter sst, død. 2B: Anne Jacobsdatter g.m. Christian Christiansen sst, Jens Jacobsen.

1961 Thomas Rasmussen i Toftum. 6.9.1767, fol.80.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: bror Sejer Jensen i Oldrup. A: brorbørn Rasmus Jensen i Ås, Abelone Mikkelsdatter g.m. Jens Lauridsen i Liljensgyde Skovhus på Rodstenseje gods, Anne Marie Mikkelsdatter g.m. Niels væver i Balle på Rantzausgave gods.

1962 Peder Sørensen ugift i Elbæk Præstegård. 25.10.1767, fol.82.
A: søster Mette Sørensdatter g.m. Oluf Sørensen i Gangsted ved søn Jens.

1963 Søren Rasmussen og hustru Anne Adsersdatter der lever i Ås. 16.11.1768, fol.85.
B: Kirsten, Birthe, der ægter Mikkel Pedersen, der fæster, Karen g.m. Johannes Henriksen sst, Eskild.

1964 Niels Pedersen bødker i Ås. 27.6.1768, fol.85.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen Graver i Brigsted. B: Peder, Niels, Anne, der ægter Niels Jensen, der fæster, Karen, Anne Dorthe. FM: farbror Søren Olufsen i Toftum.

1965 Ingeborg Jensdatter i Ås. 22.2.1769, fol.87.
E: David Hansen. A: bror Steffen Jensen i Havreballe, bror Rasmus Jensen i Hem, død. 7B: Søren sst, Rasmus, Johanne, Margrethe, Karen, Anne Marie, Maren, søster Mette Jensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen i Horndrup. 7B: Niels, Jens på Sjælland, Elisabeth Margrethe i Havreballe, Anne Cathrine, Johanne g.m. Peder Rasmussen i Horndrup, Anne.

1966 Anne Jensdatter i Ås. 6.11.1770, fol.90.
E: Jens Madsen. B: Ellen. Første ægteskab med [Knud Rasmussen sst]. B: Maren g.m. Jens Ottesen sst, Karen g.m. Rasmus Madsen sst.

1967 Karen Andersdatter i Ås. 6.7.1771, fol.90.
E: Christoffer Jensen. B: Mette g.m. Knud Jensen sst, Karen 23.

1968 Niels Eriksen i Ås. 4.1.1772, fol.91.
E: Barbara Pedersdatter. LV: Anders Jensen i Haldrup Mølle. B: Maren 2. FM: farfar Erik Andersen i Ås.

1969 Anders Lauridsen i Toftum. 29.1.1772, fol.92.
E: Else Jensdatter. LV: Christen Jensen i Tvingstrup. B: Maren 22. FM: farbror Jens Lauridsen i Toftum. Første ægteskab med Maren Sørensdatter. B: Laurids 25.

1970 Jens Andersen i Ås. 17.1.1772, fol.92.
Enkemand efter Anne Mikkelsdatter. Hans A: søster Karen Andersdatter, [skifte 6.7.1771 lbnr.1967], var g.m. Christoffer Jensen sst. 2B: Mette g.m. Knud Jensen sst, Karen, søster Birthe Andersdatter g.m. Morten Sørensen i Søvind. Hendes A: bror Thomas Mikkelsen i Ås.

1971 Simon Andersen i Haldrup Mølle. 19.2.1772, fol.94.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Eriksen i Haldrup. A: bror Erik Andersen i Ås, bror Jens Andersen i Aggestrup, halvsøster Mette Andersdatter, død. 2B: Anders Jensen møller i Haldrup Mølle, Mette Jensdatter, død, var g.m. Rasmus Enevoldsen i Ås. 1B: Jens 27.

1972 Frands Christensen ugift i Ørbæk. 8.5.1772, fol.94.
A: søskende Birthe Christensdatter 30, Johanne Christensdatter 24. FM: morbror Anders Jensen i Toftum, Daniel Johansen sst.

1973 Karen Albertsdatter i Toftum. 10.10.1772, fol.95.
E: Frands Jørgensen. B: Jørgen 2.

1974 Niels Lauridsen i Tyrrestrup Skovhus. 10.12.1772, fol.95.
E: Birthe Jensdatter. LV: Eskild Andersen i Toftum. B: Anne 22, Karen 20, Cathrine 19, Maren 17, Elisabeth 15, Margrethe 13, Laurids 12, Agnethe Cathrine 8, Birthe 5. FM: farbror Jens Lauridsen sst.

1975 Anne Mortensdatter i Toftum. 26.9.1773, fol.96.
E: Christen Sørensen Rothvig. B: Mette 7, Søren 6, Margrethe 4. FM: Peder Danielsen sst, Rasmus Mortensen g.m. Else Jørgensdatter i Egebjerg, Niels Lauridsen hyrde i Skablund g.m. moster Johanne Mortensdatter.

1976 Anders Eskildsen i Søvind. 23.11.1773, fol.97.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen i Oldrup. B: Maren 14, Eskild 9, Rasmus 6, Jens 3. FM: farbror Jørgen Eskildsen i Ås.

1977 Kirsten Hansdatter i Brigsted. 8.2.1774, fol.98.
E: Rasmus Jensen. B: Hans 23, Jørgen 21, Karen 19, Dorthe 17, Jens 15, Niels 13, Rasmus 9.

1978 Niels Rasmussen i Elbæk. 28.2.1774, fol.98.
E: Anne Sørensdatter. LV: Peder Sørensen i Gangsted. A: mor Kirsten Andersdatter. LV: Jens Jensen i Elbæk, søster Johanne Rasmusdatter g.m. Jens Jensen i Søvind, bror Mathias Rasmussen 49, søster Else Rasmusdatter, søster Mette Rasmusdatter, død, var g.m. Niels Mikkelsen i Horsens. 2B: Mikkel 26 sst, Maren g.m. Augustinus Eriksen skomagersvend sst, bror Anders Rasmussen i Elbæk, død, var g.m. [Ingeborg Nielsdatter] nu g.m. Jens Jensen i Elbæk. 2B: Kirsten g.m. Rasmus Mikkelsen i Gangsted, Karen g.m. Søren Christensen i Elbæk.

1979 Dorthe Elisabeth Kesselhahn ugift på Tyrrestrup. 10.1.1774, fol.99.
A: søskende Jørgen Kesselhahn degn i Viskinge på Sjælland, Frands Kesselhahn forvalter i København, Henrik Blichfeldt Kesselhahn 36 vagtmester i Horsens, halvsøskende Kirsten Husfeldt g.m. Holger Hanberg degn i Tømmerup på Sjælland, Cathrine Marie Kesselhahn.

1980 Karen Christiansdatter i Toftum. 11.6.1774, fol.102.
E: Jens Christensen. B: Christen 5.

1981 Hans Jensen i Ørbæk. 2.4.1774, fol.103.
Enkemand. B: Oluf 40, Mette 36 g.m. Søren Jørgensen, Kirsten 34, Johanne 31.

1982 Rasmus Rasmussen i Søvind. 19.5.1775, fol.103.
E: Karen Andersdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Johanne Marie 17, Maren 14, Anders 10, Rasmus 7, Jens 2. FM: Jens Andersen i Toftum. Første ægteskab med Johanne Steffensdatter, [skifte 11.6.1757 lbnr.1926]. B: Johanne 18. FM: Niels Jensen i Ås.

1983 Birthe Jensdatter i Tyrrestrup Skovhus. 27.2.1776, fol.104.
E: Eskild Andersen. Første ægteskab med Niels Lauridsen sst, [skifte 10.12.1772 lbnr.1974]. B: Anne g.m. Rasmus Jacobsen i Sondrup på Serridslevgård gods, Karen 23, Cathrine 21, Maren 20, Elisabeth 18, Margrethe 17, Laurids 15, Agnethe Cathrine 11, Birthe 8. FM: farbror Jens Lauridsen i Toftum.

1984 Mikkel Sørensen i Ørbæk. 5.3.1776, fol.105.
E: Mette Rasmusdatter. LV: David Hansen i Brigsted. B: Søren 18, Rasmus 16, Karen 9, Mogens 6. FM: farbror Rasmus Sørensen i Serridslev.

1985 Johanne Rasmusdatter i Søvind. 19.3.1776, fol.106.
E: Jens Jensen. Første ægteskab med Anders Enevoldsen sst, [skifte 16.2.1756 lbnr.1924]. B: Enevold 26, Kirsten 23. FM: farbror Rasmus Enevoldsen i Ås.

1986 Karen Sørensdatter i Søvind. 19.4.1776, fol.107.
E: Hans Olufsen smed. B: Oluf 8.

1987 Anne Jensdatter i Hoved Skovhus. 8.6.1776, fol.108.
E: Morten Jacobsen Schandrup skovfoged. B: Jacob købmand i Horsens, Jens 28, Anne Marie g.m. Rasmus Rasmussen i Hadrup på Rathlousdal gods, Anne Cathrine 31.

1988 Jørgen Jensen i Toftum. 18.6.1776, fol.110.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Andersen sst. B: Maren 17, Kirsten 9, Jens 2. FM: fars halvbror Jens Jensen i Elbæk.

1989 Karen Pedersdatter i Toftum. 5.10.1776, fol.112.
E: Jørgen Sørensen. B: Søren i Ørbæk, Jens 34, Maren g.m. Jens Jensen i Elbæk, Sidsel 30.

1990 Jens Andersen kusk i Aggestrup. 20.6.1776, fol.112.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Anders Jensen Møller i Haldrup. B: Rasmus 33, Inger 29, Birthe 25, Simon 22. Første ægteskab med Inger Thomasdatter. B: Jørgen i Ås, Anders 41 rømt, Kirsten 36.

1991 Anders Rasmussen i Ås. 27.12.1776, fol.114.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Madsen sst. B: Mette 10. FM: fars morbror Jens Lauridsen sst.

1992 Jens Ottesen i Ås. 27.12.1776, fol.114.
E: Maren Knudsdatter. LV: Jens Madsen sst. B: Anne 4, Otte 2. FM: farbror Oluf Ottesen sst.

1993 Kirsten Hansdatter i Ås. 27.12.1776, fol.115.
Enke. A: bror Søren Hansen sst, søster Anne Hansdatter, død. 3B: Hans Nielsen i Hvolbæk, Maren Nielsdatter gift i Nissumgård, Anne Marie Nielsdatter, bror Niels Hansen. FM: Peder Jensen i Ås.

1994 Anne Rasmusdatter i Ås. 30.12.1776, fol.116.
Enke. B: Just Jensen sst, Bodil Jensdatter g.m. Frands Jacobsen snedker i Søvind, Karen Jensdatter 35.

1995 Maren Nielsdatter i Toftum. 30.12.1776, fol.116.
E: Daniel Johansen. B: Johannes i Søvind, Peder i Toftum, Andreas i Ørbæk, Birthe 28, Marie Elisabeth 26.

1996 Rasmus Jensen i Brigsted. 4.8.1777, fol.117.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Jacob Mikkelsen i Haldrup. B: Niels 2. FM: farbror Peder Jensen i Toftum. Første ægteskab med Kirsten Hansdatter, [skifte 8.2.1774 lbnr.1977]. B: Hans 27, Jørgen 25, Karen 22, Dorthe 20, Jens 19, Niels 15, Rasmus 12.

1997 Anne Sofie Jensdatter i Toftum. 17.1.1778, fol.119.
E: Anders Jensen. A: mor Johanne Nielsdatter g.m. Peder Hansen i Søvind, første ægteskab med Jens Lauridsen sst, søster Anne Jensdatter, [skifte 6.11.1770 lbnr.1966], var g.m. Jens Madsen i Ås, [første ægteskab med Knud Rasmussen sst]. 2B: Maren enke i Ås. LV: Christen Sørensen sst, Karen g.m. Rasmus Madsen sst, søster Maren Jensdatter enke i Ås, var g.m. Anders Rasmussen sst, [skifte 27.12.1776 lbnr.1991], søster Benedikte Jensdatter g.m. Jens Træden blegemand i Århus, begge døde. 1B: Anne Marie 18. FM: søskendebarn Søren Christensen skoleholder i Ås, søster Karen Jensdatter g.m. Christen Sørensen i Ås, halvsøskende Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Niels Jørgensen i Hedvigslund i Vedslet sogn, Anne Marie Pedersdatter g.m. Mikkel Nielsen i Torrild, Agnethe Cathrine Pedersdatter g.m. Anders Jepsen i Søvind, Marianne Pedersdatter 21.

1998 Rasmus Hansen Kjær i Brigsted. 19.2.1778, fol.121.
E: Mette Rasmusdatter. LV: bror Christen Rasmussen i Skablund på Åkær gods. B: Rasmus 42, Jens i Toftum, Jørgen 26, Sidsel g.m. Jens Jacobsen i Brigsted, Abelone 28, der ægter Hans Andersen i Ås, Mette 21.

1999 Maren Olufsdatter i Toftum. 6.3.1778, fol.122.
E: Hans Eriksen. B: Sidsel 13. FM: morbror Morten Olufsen i Ås. Første ægteskab med Otte Johansen i Toftum, [skifte 2.6.1760 lbnr.1940]. B: Jens i Ås, [skifte 27.12.1776 lbnr.1992]. 2B: Anne 4, Otte 2, Karen g.m. Mikkel Rasmussen i Toftum, Oluf 28, Margrethe 26, Birthe 23, Anne 17.

2000 Frederik Jensen i Toftum. 9.3.1778, fol.124.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jørgen Jensen sst. B: Mette Cathrine enke efter Anders Sørensen i Brigsted, Maren 27, Anne 24, der ægter Anders Andersen i Toftum, der fæster. FM: farbror Anders Jensen sst.

2001 Anne Kirstine Pedersdatter i Søvind. 29.4.1778, fol.125.
Enke efter [Jørgen Jensen sst]. B: Frands i Toftum. [Første ægteskab med Frands Andersen sst]. B: Anne Cathrine, [skifte 2.6.1760 lbnr.1936], var g.m. [Søren Rasmussen i Søvind]. 1B: Søren 18, [første ægteskab med Søren Jensen sst]. 3B: Jens 25, Kirsten g.m. Hans Jepsen i Elbæk, Anne Kirstine.

2002 Søren Rasmussen i Søvind. 20.5.1778, fol.125.
E: Anne Jepsdatter. LV: bror Anders Jepsen sst. Første ægteskab med Anne Cathrine Frandsdatter, [skifte 2.6.1760 lbnr.1936]. B: Søren 18. FM: morbror Frands Jørgensen i Toftum. [Andet ægteskab med Maren Sørensdatter, skifte 24.1.1763 lbnr.1949].

2003 Eskild Jørgensen i Søvind. 20.5.1778, fol.127.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Søren Christiansen, der ægter. B: Margrethe 4. FM: farfar Jens Lauridsen i Toftum.

2004 Anne Marie Rasmusdatter i Aggestrup. 25.5.1778, fol.127.
Enke efter [Jens Andersen sst, skifte 20.6.1776 lbnr.1990]. B: Rasmus, Inger 30, Birthe 26, Simon 24. FM: halvbror Jørgen Jensen i Ås.

2005 Jacob Christiansen ugift i Elbæk Præstegård. 31.8.1778, fol.128.
A: søskende Søren Christiansen i Søvind, Christian Christiansen i Ås, Karen Christiansdatter, [skifte 11.6.1774 lbnr.1980], var g.m. Jens Christensen i Toftum. 1B: Christen 9, Ellen Christiansdatter g.m. Hans Frandsen ladefoged på Vognstrup på Sjælland, Kirsten Christiansdatter 28.

2006 Anne Ottesdatter i Ås. 14.11.1778, fol.130.
E: Rasmus Jensen. B: Birthe 23, Maren 21, Niels 12.

2007 Maren Jensdatter i Ås. 22.12.1778, fol.131.
Enke efter Anders Rasmussen, [skifte 27.12.1776 lbnr.1991]. B: Mette 13. FM: søskendebarn Søren Christensen skoleholder sst.

2008 Karen Jensdatter i Tyrrestrup Hoved Skovhus. 27.12.1780, fol.132.
E: Eskild Lauridsen skovfoged. B: Karen 10 uger.

2009 Else Mortensdatter i Aggestrup. 17.2.1781, fol.133. Bilag.
E: Simon Sørensen. B: Søren 15.

2010 Christen Pedersen i Brigsted. 17.5.1782, fol.134.
E: Anne Sofie Jensdatter. LV: Søren Thorsen i Søvind, Laurids Eriksen i Tendrup, der ægter og fæster. B: Mathias 15, Mette 11, Hans 7. FM: morbror Niels Jensen i Kattrup.

2011 Sofie Olufsdatter i Ås. 31.12.1782, fol.135.
E: Peder Jensen. B: Anne g.m. Søren Hansen sst, Oluf 22, Søren 19, Rasmus 15, Margrethe 14, Maren 13, Niels 9, Karen 4, Jens 1.

2012 Anne Nielsdatter i Ås. 6.2.1784, fol.136.
E: Peder Nielsen. A: mor Anne Sørensdatter g.m. Peder Jensen i Søvind, halvsøskende Søren Pedersen 28, Maren Pedersdatter 25, Anders Pedersen 21, Anne Dorthe Pedersdatter 18, Jens Pedersen 16.

2013 Peder Sørensen i Ås. 30.6.1784, fol.137.
E: Else Hansdatter. LV: Rasmus Justesen i Brigsted. B: Søren 13, Hans 11, Christian 9, Maren 5, Jens 3, Peder 1. FM: farbror Jens Sørensen i Ørbæk.

2014 Johanne Sørensdatter i Ås. 20.12.1784, fol.139.
E: Jens Madsen. B: Anne 12, Anne Margrethe 9, Knud 7, Mads 5, Søren 3.

2015 Kirsten Hansdatter i Ørbæk. 20.12.1785, fol.140.
A: søskende Oluf Hansen i Toftum, Mette Hansdatter g.m. Søren Jørgensen i Ørbæk, Johanne Hansdatter.

2016 Peder Eskildsen i Toftum. 21.1.1786, fol.140.
E: Karen Knudsdatter. LV: Mikkel Knudsen i Vedslet. B: Maren 23, Mette 18, Hans 15. FM: farbror Niels Eskildsen i Ås.

2017 Maren Lauridsdatter i Ås. 29.3.1786, fol.141.
E: Anders Eriksen. B: Hans i Brigsted, Anne g.m. Christen Pedersen i Hansted, Anne Cathrine 29, Laurids 27, Karen 25.

2018 Kirsten Sørensdatter i Elbæk. 4.5.1786, fol.141.
E: Hans Jepsen. B: 3 umyndige. Se lbnr.2025.

2019 Simon Jensen ugift i Aggestrup. 10.5.1786, fol.142.
A: søskende Rasmus Jensen sst, Inger Jensdatter g.m. Peder Andersen i Gangsted, halvsøskende Jørgen Jensen i Ås, Kirsten Jensdatter enke i Haldrup, Anders Jensen, deserteret.

2020 Anne Margrethe Jensdatter i Elbæk. 15.5.1786, fol.142.
E: Søren Pedersen. A: bror Jens Jensen i Vejle, død. 4B: Jens sst, Jens 25, Rasmus, Marie gift i København, søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Niels Rasmussen i Gangsted. 2B: Jens Nielsen i Glibing Mølle, Rasmus Nielsen, død. 6B: Mikkel, Peder, Jørgen, Anne, Maren, Marie, søster Birthe Jensdatter, død, var g.m. Peder Olufsen i Oldrup. 2B: Rasmus, Anne Marie, søster Mette Jensdatter, død, var g.m. Jens Jepsen i Yding. 4B: Jens i Elbæk, Erik i Torrild, Maren g.m. Jørgen Andersen i Fillerup, Anne g.m. Jacob Pedersen sst.

2021 Laurids Jensen i Brigsted. 23.12.1786, fol.143.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Erik Pedersen i Stensballe. B: Karen g.m. Jens Andersen i Toftum, Anne Dorthe g.m. Niels Christensen i København, Maren g.m. Nikolaj Mathiasen i Brigsted, Anne 23, Cathrine 21, Margrethe 19, Johanne 15, Jens 11. FM: farbror Jørgen Jensen i Toftum.

2022 Mette Jensdatter i Toftum. 29.3.1788, fol.145.
E: Laurids Andersen. B: Maren 16, Birthe Cathrine 14, Anders 12, Jens 10, Søren 7, Marie Cathrine 6, Anne Cathrine 3. FM: mors søskendebarn Simon Mikkelsen i Toftum.

2023 Rasmus Rasmussen Kjær ugift i Brigsted. 29.3.1788, fol.146.
A: mor Mette Rasmusdatter, søskende Jørgen Rasmussen sst, Jens Rasmussen i Toftum, Sidsel Rasmusdatter g.m. Jens Jacobsen i Brigsted, Abelone Rasmusdatter g.m. Hans Andersen sst, Mette Rasmusdatter, der ægter Laurids Andersen i Toftum. Arv efter [far] Rasmus Hansen Kjær [i Brigsted] skifte 19.2.1778 lbnr.1998.

2024 Morten Sørensen Bank i Toftum. 2.4.1788, fol.147.
E: Birthe Andersdatter. LV: Laurids Andersen sst. A: bror [Christen Sørensen i Toftum], død. 3B: Søren i Elbæk, Jens i Aggestrup, Bent, søster [Maren Sørensdatter, skifte 30.1.1761 lbnr.1943, første ægteskab med Peder Nielsen snedker]. B: Kirsten enke efter [Jørgen Jensen] i Toftum. LV: Søren Christensen i Elbæk, [andet ægteskab med Anders Jensen snedker i Søvind]. B: Peder, Jens, Johanne. Sml. lbnr.1942.

2025 Hans Jepsen i Søvind. 2.4.1788, fol.148.
Enkemand efter [Kirsten Sørensdatter, skifte 4.5.1786 lbnr.2018]. B: Hans 13, Karen 11, Søren 7. FM: farbror Anders Jepsen sst, morbror Jens Sørensen i Søvind.

2026 Christoffer Jensen og hustru Inger Christensdatter i Ås. 4.12.1788, fol.149.
[Hans første ægteskab med Karen Andersdatter, skifte 6.7.1771 lbnr.1967]. A: ved svigersøn Knud Jensen sst. Hendes A: ved søn Christen Nielsen i Ås.

2027 Maren Andersdatter i Toftum. 25.3.1789, fol.149.
E: Anders Jensen. B: Maren 13, Anders 11, Jens 6, Laurids 3. FM: morbror Laurids Andersen sst.

2028 Rasmus Madsen i Ås. 8.4.1789, fol.150.
E: Karen Knudsdatter. LV: Enevold Andersen sst. B: Anne Kirstine 9, Jens 6. FM: farbror Jens Madsen sst. Første ægteskab med Anne Kirstine Eriksdatter, [skifte 26.10.1766 lbnr.1959]. B: Anne g.m. Niels Sørensen sst, Mads 27.

2029 Karen Sørensdatter i Ås. 22.5.1789, fol.152.
E: Thomas Mikkelsen. B: Mikkel sst, Anne Cathrine 32, Søren 30.

2030 Kirsten Pedersdatter i Aggestrup. 11.11.1789, fol.153.
E: Rasmus Sørensen. B: Anne Kirstine g.m. Jens Christensen sst, Anne 21, Laurids 19, Karen 14. Første ægteskab med Laurids Jensen sst, [skifte 6.7.1759 lbnr.1933]. B: Anne Margrethe g.m. Anders Jensen i Toftum.

2031 Peder Pedersen smed i Ås. 11.11.1789, fol.154.
A: søster Maren Pedersdatter g.m. Peder Sørensen i Gylling, søster Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Rasmus i Ålstrup. 3B: Peder sst, Rasmus i Svinballe, Anne g.m. Simon Mikkelsen skoleholder i Fillerup.

2032 Karen Ottesdatter i Toftum. 5.3.1790, fol.155.
E: Mikkel Rasmussen. B: Otte 19, Rasmus 16, Jens 14, Kirsten 7. FM: mors morbror Eskild Olufsen i Ås.

2033 Søren Jørgensen i Ørbæk. 6.3.1790, fol.156.
E: Mette Hansdatter. LV: Niels Rasmussen i Ås. B: Jørgen 16, Karen 14, Cathrine 12, Mette 10. FM: morbror Oluf Hansen i Toftum, Anders Jensen sst.

2034 Erik Andersen og hustru Maren Nielsdatter i Ås. 17.6.1790, fol.157.
B: [Niels Eriksen sst, skifte 4.1.1772 lbnr.1968]. 1B: Maren 19. FM: stedfar Eskild Sørensen sst, [Anne Kirstine Eriksdatter, skifte 26.10.1766 lbnr.1959, var g.m. Rasmus Madsen sst]. 2B: Mads sst, [Anne] g.m. Niels Sørensen sst.

2035 Anne Lauridsdatter i Ås. 17.6.1790, fol.157.
E: Niels Knudsen. B: Knud 20. FM: Niels Sørensen sst.

2036 Maren Jensdatter i Toftum. 13.8.1790, fol.158.
E: Hans Sørensen. A: mor Karen Knudsdatter. LV: Anders Andersen sst, bror Hans Jensen 20. FM: farbror Niels Eskildsen i Ås, søster Mette Jensdatter 24, der ægter enkemanden.

2037 Mikkel Jensen hyrde og hustru Gertrud Sørensdatter i Aggestrup. 30.11.1790, fol.159.
B: Anne 25, Kirsten 21. FM: morbrødre Niels Sørensen i Ås, Jens Sørensen sst.

2038 Laurids Sørensen ugift i Toftum. 6.12.1790, fol.160.
A: søskende Peder Sørensen sst, Rasmus Sørensen sst, Hans Sørensen sst, Oluf Sørensen, Anders Sørensen.

2039 Jens Madsen i Ås. 19.5.1791, fol.161.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Jørgensen sst. Første ægteskab med Johanne Sørensdatter, [skifte 20.12.1784 lbnr.2014]. B: Anne, [Anne] Margrethe, Knud, Mads, Søren. FM: morbror Jens Sørensen i Ørbæk.

2040 Niels Jensen i Ås. 6.10.1791, fol.162.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Nielsen bødker sst. B: Jens 18, Anne Cathrine 3. FM: farbror Knud Jensen sst.

2041 Rasmus Sørensen i Ås. 30.1.1792, fol.163.
E: Elisabeth Marie Thomasdatter. LV: Laurids Nielsen sst. Første ægteskab med Johanne Sørensdatter. B: Søren 25 i Kiel. FM: farbror Christen Nielsen i Ås.

2042 Christen Sørensen i Elbæk. 6.2.1792, fol.165.
E: Maren Mortensdatter. LV: Jens Hansen på Tyrrestrup. A: søskendebørn Henrik Jensen i Ørridslev, Jens Jensen 33, Rasmus Pedersen i Assendrup, Maren Pedersdatter g.m. Anders Bertelsen i Nim, Søren Mortensen 30, Marie Cathrine Mortensdatter.

2043 Peder Christian Mathiasen ugift i Brigsted. 7.4.1792, fol.167.
A: mor Karen Christensdatter sst, [første ægteskab med Mathias Pedersen i Søvind, skifte 24.5.1760 lbnr.1941], søskende Nikolaj Mathiasen sst, Peder Mathiasen, Anne Sofie Mathiasdatter g.m. Albert Holgersen på Vorsø, halvsøskende Mathia Thorsdatter i Brigsted.

2044 Peder Andersen Vorsø i Elbæk. 18.6.1792, fol.168.
Enkemand. B: Hans sst, Peder.

2045 Jørgen Eskildsen og hustru Kirsten Sørensdatter i Ås. 17.1.1793, fol.170.
B: Søren i Søvind, Niels 40, Ellen 34, Jens 32, Maren g.m. Oluf Pedersen i Ås, Johanne 25. Første ægteskab med Ellen Madsdatter. B: Eskild 43.

2046 Johanne Marie Rasmusdatter i Toftum. 2.2.1793, fol.172.
E: Søren Pedersen. B: Peder 4, Rasmus 2. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Søvind.

2047 Mette Lauridsdatter i Ås. 18.7.1793, fol.173.
E: Christian Christiansen. B: Anne 19, Laurids 15, Sidsel 12, Jacob 9.

2048 Jens Jensen i Søvind. 8.3.1794, fol.174.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Rasmus Justesen i Brigsted. B: Johanne 13, Anne 11, Jens 8, Søren 5. FM: farbror Jørgen Jensen i Toftum.

2049 Laurids Christensen ugift i Toftum. 7.6.1794, fol.176.
A: bror Jens Christensen sst, halvbror Jørgen Jensen, [skifte 18.6.1776 lbnr.1988]. 3B: Maren, Kirsten g.m. August Bertelsen snedker i Oldrup, Jens 20. FM: Anders Jensen i Toftum, halvsøster Anne Jensdatter g.m. Niels Hansen i Tvingstrup.

2050 Rasmus Jensen ugift i Ås. 21.6.1794, fol.179.
A: søskende Laurids Jensen sst, Maren Jensdatter g.m. Jens Sørensen sst.

2051 Abelone Pedersdatter i Brigsted. 24.7.1794, fol.180.
E: David Hansen. B: Anne Marie g.m. Peder Rasmussen i Ålstrup, Peder 24, Maren 21, Ingeborg 20, Birthe Kirstine, Hans 15.

2052 Maren Rasmusdatter i Ås. 18.10.1794, fol.181.
E: Laurids Nielsen. B: Niels 3, Rasmus 2. Slegfredbarn Anne Margrethe Rasmusdatter 9. FM: Niels Eskildsen sst.

2053 Søren Pedersen i Søvind. 24.11.1794, fol.183.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. Første ægteskab med [Johanne Marie Rasmusdatter, skifte 2.2.1793 lbnr.2046]. B: Peder 6, Rasmus 3. FM: Anders Jensen i Toftum.

2054 Kirsten Andersdatter i Søvind. 27.2.1795, fol.185.
E: Hans Bentsen. B: Jens. FM: Enevold Andersen i Ås.

2055 Laurids Fris i Toftum. 14.3.1795, fol.186.
E: Birthe Danielsdatter. LV: Frands Jørgensen sst. B: Jens 13, Sidsel Marie 11, Sofie 6. FM: morbror Anders Danielsen i Ørbæk.

2056 Karen Hansdatter ugift i Elbæk. 7.1.1796, fol.187.
A: søskende Hans Hansen 21, Søren Hansen 14. FM: farbror Anders Jepsen i Søvind.

2057 Maren Jensdatter i Ås. 6.2.1796, fol.188.
E: Mads Simonsen. B: Eskild 16, Jens 9, Marie Kirstine 8, Simon 4. FM: morbror Laurids Jensen i Toftum.

2058 Anne Jepsdatter i Søvind. 1.6.1796, fol.188, 191.
Enke efter [Søren Rasmussen st, skifte 20.5.1778 lbnr.2002]. A: bror Anders Jepsen sst, bror Hans Jepsen i Elbæk, [skifte 2.4.1788 lbnr.2025]. B: Hans 22, Søren 15. FM: Jens Sørensen i Søvind.

2059 Søren Nielsen røgter i Elbæk Præstegård. 24.5.1796, fol.190.
B: Ellen 30, Maren 26, datter 21, datter 16, Niels 14. FM: morbror Thomas Christensen i Ansø Mølle.

2060 Eskild Andersen skovfoged i Tyrrestrup Skovhus. 22.9.1796, fol.192.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Rafael Nielsen sst. B: Birthe g.m. Peder Eriksen i Brigsted, Kirsten 17, Voldborg 15, Oluf Johannes 11. FM: farbror Frands Andersen i Tyrvoldsdal på Brørup Mark.

2061 Maren Rasmusdatter i Sondrup. 20.2.1797, fol.193, 202.
Enke efter Niels Christensen. A: bror Jens Rasmussen, død. 1B: Thomas sst, bror Christen Rasmussen, død. 4B: Peder sst, Rasmus sst, Simon i Saksild, Maren, død, var g.m. Peder Rasmussen i Oldrup. 1B: Maren 8.

2062 Gertrud Jørgensdatter i Tyrrestrup Skovhus. 7.3.1797, fol.195, 196.
E: Rafael Nielsen. Første ægteskab med Eskild Andersen sst, [skifte 22.9.1796 lbnr.2060]. B: Birthe g.m. Peder Eriksen i Brigsted, Kirsten 17, Voldborg 15, Oluf Johannes 11. FM: morbror Niels Knudsen i Ås, farbror Frands Andersen i Tyrvoldsdal på Brørup Mark.

2063 Thomas Jensen i Sondrup. 30.3.1797, fol.196, 198.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Jørgen Jørgensen i Svinballe. A: farbror Christen Rasmussen, død. 4B: Peder i Sondrup, Rasmus sst, Simon i Saksild, Maren død, var g.m. Peder Rasmussen i Oldrup. 1B: Maren 8, moster Mette Thomasdatter i Fensten, død. 2B: Rasmus Rasmussen sst, Thomas Rasmussen i Torrild, død. 2B: Rasmus 18, Karen 14, moster Else Thomasdatter i Fensten, morbror Jens Thomsen sst. 3B: Maren Jensdatter, død. 3B: Niels Nielsen sst, Jens Nielsen i Saksild, Maren Nielsdatter g.m. Anders Mogensen i Brørup, Karen Jensdatter, død. 2B: Jens Esbensen i Smedrup, Karen Esbensdatter, død. 1B: Maren Sejersdatter 18, Anne Jensdatter, død, var g.m. Peder. 7B: Jens i Gjesing, Esben i Oldrup, Niels 25, Oluf 22 i Skanderborg, Margrethe g.m. Poul Esbensen i Søby, Maren g.m. Jacob Pedersen i Spettrup, Karen 28 i Gosmer, moster Karen Thomasdatter i Smedrup, død. 2B: Søren Poulsen sst, Maren Poulsdatter i Fensten, død, var g.m. Hans. 4B: Peder 29, Maren g.m. Søren Andersen sst, Karen 26, Anne 22.

2064 Jørgen Jensen i Ås. 26.4.1797, fol.197.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Nielsen sst. B: Inger Marie 33 g.m. Enevold Rasmussen i Brigsted, Birthe 28, Maren 25, Anne Marie 22, Karen 20, Jens 17, Mette 14, Simon 11. FM: farbror Rasmus Jensen i Aggestrup.

2065 Rasmus Jensen i Aggestrup. 19.8.1797, fol.202.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Andersen i Gangsted. A: halvbror Jørgen Jensen i Ås, [skifte 26.4.1797 lbnr.2064]. 8B: Inger Marie g.m. Enevold Rasmussen i Brigsted, Birthe g.m. Peder Pedersen i Ås, Maren 25, Anne Marie 22, Karen 20, Jens 17, Mette 14, Simon 11. FM: Anders Møller i Haldrup, halvsøster Kirsten Jensdatter i Haldrup på Stensballegård gods.

2066 Niels Eskildsen i Ås. 5.12.1797, fol.207.
E: Birthe Rasmusdatter. LV: Laurids Nielsen sst. B: Rasmus 16, Eskild 13, Maren 8, Anne Cathrine 3. FM: Laurids Jensen i Toftum.

2067 Dorthe Andersdatter i Reballe. 12.7.1798, fol.208.
E: Mikkel Rasmussen. B: Karen 7, Anne 5, Maren 4, Malene 2.

2068 Søren Jørgensen i Toftum. 13.12.1798, fol.209, 213.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Niels Rasmussen i Ørbæk. A: søster Mette Jørgensdatter g.m. en tobaksspinder i Ålborg, Anne Jørgensdatter i Skanderborg.

2069 Jens Pedersen Worm røgter på Tyrrestrup. 2.2.1799, fol.210.
A: brorsøn Peder Nielsen 41 i Svejstrup på Bidstrup gods, brordøtre Maren Nielsdatter 34 i Jebjerg på Frisenvold gods, Else Nielsdatter 31 g.m. Jens Jensen i Ås.

2070 Jens Sørensen i Søvind. 1.5.1799, fol.212, 217.
E: Elisabeth Nielsdatter. LV: Morten Jensen sst. B: Hans 19, Søren 16, Birthe 15, Niels 12, Anne Cathrine 9, Laurids 6, Sidsel Marie 3, Jens nyfødt. FM: morbror Laurids Nielsen i Toftum.

2071 Else Rasmusdatter i Grotkær. 26.9.1799, fol.214.
E: Thomas Jensen. A: søskende Anne Rasmusdatter g.m. Peder Rasmussen Møller i Horsens, Maren Rasmusdatter g.m. Søren Simonsen i Svinballe, Karen Rasmusdatter g.m. Oluf Pedersen i Grotkær, Anne Dorthe Rasmusdatter, halvbror Rasmus Rasmussen i Kærsgård.

2072 Karen Sørensdatter i Grotkær. 18.10.1799, fol.214, 216.
E: Peder Danielsen. A: bror Christen Sørensen, død. 2B: Søren, Mette, søster Anne Marie Sørensdatter. LV: Oluf Sørensen.

2073 Anne Sofie Jensdatter i Brigsted. 5.6.1800, fol.218, 221.
E: Laurids Eriksen. Første ægteskab med Christen Pedersen sst, [skifte 17.5.1782 lbnr.2010]. B: Mathias på Stensballegård gods, Mette g.m. Jørgen Mortensen på samme gods, Hans 27.

2074 Søren Pedersen smed i Ås. 12.8.1800, fol.221, 222.
E: Anne Andersdatter. LV: Christen Hansen i Brørup. B: Anne Marie 8, Peder 6, Maren 2. FM: farbror Christian Pedersen i Grumstrup.

2075 Rasmus Andersen ugift i Søvind. 29.9.1801, fol.223, 224, 227.
A: mor Johanne Rasmusdatter g.m. Søren Christiansen sst, søskende Eskild Andersen, Jens Andersen, Maren [Andersdatter] (skp. har Maren Rasmusdatter) g.m. Mads Simonsen i Ås, halvsøskende Margrethe Eskildsdatter, Mette Sørensdatter.

2076 Johanne Rasmusdatter i Søvind. 14.10.1801, fol.223, 224, 228.
E: Søren Christiansen. B: Mette. Første ægteskab med [Anders Eskildsen sst, skifte 23.11.1773 lbnr.1976]. B: Maren g.m. Mads Simonsen i Ås, Eskild sst, Jens. Andet ægteskab med [Eskild Jørgensen i Søvind, skifte 20.5.1778 lbnr.2003]. B: Margrethe.

2077 Karen Jensdatter i Elbæk. 4.12.1801, fol.226.
E: Søren Christensen. B: Christen 12, Ingeborg.

2078 Jens Sørensen i Eskebjerg. 9.4.1802, fol.228.
E: Johanne Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen i Jensgård. A: søskende Steffen Sørensen i Toftum, Niels Sørensen i Ås, Rasmus Sørensen i Toftum, Johanne Sørensdatter g.m. Rasmus Hansen i Ås.

2079 Kirsten Pedersdatter i Toftum. 1.11.1802, fol.229. Bilag.
Enke efter [Jørgen Jensen sst, skifte 18.6.1776 lbnr.1988]. B: Jens, Kirsten g.m. August Bertelsen snedker i Oldrup, Maren i København.

Tyrrestrup gods
Skifteprotokol
1803-1815
G 357-48

2080 Mette Christoffersdatter i Ås. 17.6.1803, fol.2. Bilag.
E: Knud Jensen. B: Peder, Karen g.m. Jens Sørensen på Ovdrup Mark, Kirsten.

2081 Anne Nielsdatter i Ås. 12.10.1803, fol.2.
E: Jens Pedersen. Første ægteskab med [Niels Jensen sst, skifte 6.10.1791 lbnr.2040]. B: Jens, Anne Cathrine 16.

2082 Sidsel Andersdatter i Brigsted. 13.2.1804, fol.4.
E: Laurids Rasmussen. B: Anders 8, Mette 2.

2083 Jens Mortensen i Ås. 28.5.1804, fol.5.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Morten Nielsen i Hundslund. B: Niels 13, Karen 10, Johanne 8. FM: farbror Rasmus Mortensen i Ørridslev.

2084 Jens Sørensen i Ås. 26.9.1804, fol.6.
E: Maren Jensdatter. LV: Laurids Nielsen sst. B: Søren sst, Anne 28, Jens 24, Niels 14.

2085 Christen Jensen i Toftum. 22.12.1804, fol.7.
E: Maren Andersdatter. LV: Jørgen Frandsen sst. B: Jens 5, Anne Cathrine 2. FM: Søren Christensen i Søvind.

2086 Karen Jensdatter i Toftum. 22.12.1804, fol.8.
E: Hans Jensen. A: søskendebørn.

2087 Jens Pedersen i Ås. 30.6.1807, fol.9.
E: Anne Dorthe Rasmusdatter. LV: Christen Nielsen sst. B: Kirsten 3, Anne 6 mdr. FM: farbror Oluf Pedersen sst.

2088 Else Andersdatter i Brigsted. 15.4.1808, fol.10.
E: Jens Jensen Kjær. A: mor Anne Hansdatter g.m. Erik Eriksen i Blirup, søskende Hans Andersen i Haldrup, Eskild Andersen i Stensballe, Christen Andersen, Dorthe Andersdatter, [skifte 12.7.1798 lbnr.2067], var g.m. Mikkel Rasmussen i Reballe. 3B: Karen, Anne, Malene, Johanne Andersdatter g.m. Rasmus Jepsen i Haldrup, Maren Andersdatter g.m. Peder Nielsen sst, halvbror Anders Eriksen i Blirup.

2089 Birthe Sørensdatter i Ås. 30.9.1808, fol.13, 16. Bilag.
E: Mikkel Pedersen. A: søskende Eskild Sørensen sst, Kirsten Sørensdatter enke i Dagnæs ved svigersøn Laurids Nielsen sst. på Boller gods, Karen Sørensdatter enke i Svinballe.

2090 Margrethe Nielsdatter i Ås. 15.10.1808, fol.14.
E: Mogens Jensen. Første ægteskab med Jens Mortensen, [skifte 28.5.1804 lbnr.2083]. B: Niels 17, Karen 15, Johanne 13. FM: morbror Morten Nielsen i Hundslund, farbror Rasmus Mortensen i Ørridslev.

2091 Karen Sørensdatter i Ås. 23.11.1808, fol.15.
E: Anders Sørensen. B: Niels 11, Anne Cathrine 5, Søren 2. FM: Søren Jensen sst.

2092 Jørgen Rasmussen i Brigsted. 30.12.1808, fol.17.
E: Maren Hansdatter. LV: Just Rasmussen sst. B: Hans 26, Rasmus 22, Anne 18, Mette 16. FM: farbror Jens Rasmussen i Toftum.

2093 Hans Jensen i Hvedballe. 20.1.1810, fol.19, 23.
E: Birthe Eskildsdatter. LV: Christen Nielsen i Eskebjerg. B: Mads 20, der døde, Henrik 18. FM: Søren Madsen i Søvind.

2094 Jens Jensen Yding i Elbæk. 26.4.1810, fol.21, 23.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Anders Jensen i Toftum. B: Thomas 35, Anne Margrethe, der døde, var g.m. Mikkel Hansen i Sondrup, Karen g.m. Niels Rasmussen i Ørbæk, Anne 24, der ægter søsterens enkemand Mikkel Hansen i Sondrup, Jens 14.

2095 Margrethe Eskildsdatter i Marenbol. 31.10.1810, fol.22.
E: Jens Hansen. B: Oluf Johannes 6, Christian 4. FM: morbror Eskild Andersen i Ås.

2096 Henrik Danielsen smed i Brigsted. 11.6.1811, fol.24, 29. Bilag.
Enkemand efter Anne Dorthe Mortensdatter, skifte 16.6.1807. B: Hans 27, Anne Margrethe 28 g.m. Peder Hansen i Haldrup, Dorthe Marie 28, Hans 27.

2097 Søren Pedersen snedker i Toftum. 4.12.1811, fol.26, 29.
E: Anne Pedersdatter. LV: Laurids Nielsen sst. B: Peder 29, Niels 24, Sara Kirstine g.m. Jens Pedersen sst, Johanne 22. FM: Hans Sørensen.

2098 Hans Jørgensen på Brigsted Mark. 14.12.1811, fol.27, 30.
A: mor Maren Hansdatter. LV: Just Rasmussen i Brigsted, søskende Rasmus Jørgensen, Anne Jørgensdatter g.m. Peder Eriksen, Mette Jørgensdatter 19, der ægter Jørgen Jensen i Ørbæk, der fæster, FM: Jens Juul.

2099 Laurids Eriksen i Brigsted. 8.6.1812, fol.31, 36.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Peder Johansen på Stensballe Bjerremark. B: Erik 9, Peder 7, Anne Marie 5. FM: Mathias Christensen i Brigsted.

2100 Hans Jensen i Toftum. 8.6.1812, fol.33.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Anders Andersen sst. A: bror Morten Jensen i Søvind, død. 3B: Søren i Toftum, Anne g.m. Laurids Nielsen i Ås, Bodil g.m. Anders Jensen i Søvind, søster Abelone Jensdatter, enke efter Jens Jensen podemand i Toftum, halvbror Just Jensen i Ås, død. 5B: Niels i Torrild, Frands i Kærsgård, Anne g.m. en skoleholder på Samsø, Mette 32, Voldborg gift på Samsø, halvsøster Karen Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Ås, halvsøster Bodil Jensdatter, død, var g.m. Frands Jacobsen i Søvind. 2B: Jens i Amstrup, Jacob.

2101 Niels Holgersen i Toftum. 6.9.1812, fol.35.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Niels Rasmussen i Ørbæk. A: søskende Albert Holgersen på Vorsø, Søren Holgersen i Brigsted, Maren Holgersdatter, død. 1B: Maren Nielsdatter enke i Horsens.

2102 Laurids Mikkelsen ugift i Brigsted. 19.7.1814, fol.37, 40.
A: brorbørn Otte Jensen væver i Serridslev, Mikkel Jensen i Hansted, Anne Kirstine i Brigsted.

2103 Birthe Danielsdatter i Toftum. 27.9.1814, fol.38.
E: Niels Christiansen væver. Første ægteskab med Laurids Fris, [skifte 14.3.1795 lbnr.2055]. B: Sofie Hedvig Elisabeth Cathrine g.m. Niels Mikkelsen i Hundslund, Sidsel Marie 30. FM: Anders Danielsen i Ørbæk.

2104 Anne Cathrine Pedersdatter i Brigsted. 5.1.1815, fol.40.
E: Søren Hansen. B: Anne 1. Første ægteskab med Laurids Eriksen, [skifte 8.6.1812 lbnr.2099]. B: Erik 12, der døde, Anne Marie 8. FM: Peder Johansen i Stensballe.

Urup gods
Skifteprotokol
1768-1818
G 358-1

2105 Frands Mortensen i Kørup. 26.6.1769, fol.1.
E: Cathrine Marie Knudsdatter. LV: Jørgen Simonsen sst, Jens Gregersen, der ægter. B: Søren 14, Morten 12, Knud 10, Anne Cathrine 4. FM: Mikkel Knudsen i Vedslet, Erik Pedersen i Kørup, Jens Frandsen sst.

2106 Anne Nielsdatter i Monbjerg. 25.9.1769, fol.2.
E: Hans Lauridsen. B: Niels 7, Anne Marie 3, Gertrud 2. FM: farbror Niels Tønning sst.

2107 Cathrine Pedersdatter i Vinten. 27.1.1770, fol.5.
A: søsterdatter [Maren Jensdatter] g.m. Rasmus [Rasmussen] Møller i Vinten.

2108 Jens Akselsen og hustru Karen Christensdatter i Monbjerg. 1.7.1768, fol.5.
B: Marie 33 g.m. Mikkel Hansen hyrde i Vorbjerg nu i Vestbirk, Kirsten 13, Hans 8. FM: Christen Madsen, farbror Peder Akselsen i Østbirk.

2109 Karen Jensdatter i Vestbirk. 9.2.1770, fol.7.
E: Peder Jensen. B: Karen 9.

2110 Karen Pedersdatter i Underup. 10.9.1770, fol.9.
E: Steffen Jensen. Ingen arvinger.

2111 Karen Rasmusdatter i Vedslet. 7.11.1769, fol.10.
E: Christen Sørensen. A: bror Oluf Rasmussen, død. 1B: Anne i Kalhave, bror Jens Rasmussen, død. 1B: Anne Rasmusdatter g.m. Oluf Jensen i Torrild, søster Johanne Rasmusdatter g.m. Laurids Pedersen i Fillerup, søster Birgitte Rasmusdatter, død. 2B, halvsøskende Jens Rasmussen i Oldrup, Anne Rasmusdatter i Grumstrup, Malene Rasmusdatter sst.

2112 Kirsten Christensdatter i Vedslet. 17.8.1769, fol.11.
E: Niels Mikkelsen. B: Margrethe 4. FM: Christen Sørensen.

2113 Rasmus Jensen i Vedslet. 27.2.1770, fol.12.
A: moster, død, var g.m. Jens Mikkelsen sst. 1B: en datter.

2114 Christen Madsen i Monbjerg. 1.5.1770, fol.13.
E: Elisabeth Nielsdatter. LV: Mikkel Pedersen sst. B: Niels 9, Mads 5. Skifte efter første hustru 26.6.1760. B: Mette, Inger 19. FM: Søren Rasmussen sst.

2115 Anne Pedersdatter i Vedslet. 17.7.1770, fol.14.
E: Rasmus Rasmussen. B: Anne 6, Peder 4, Rasmus 2. FM: stedoldefar Mikkel Knudsen sst, morbror Mikkel Pedersen i Assendrup.

2116 Karen Jensdatter i Ballebo. 4.8.1770, fol.16.
E: Thomas Jensen. B: Niels 3. Første ægteskab med [Niels Jacobsen sst]. B: Jacob 18, Jens 16, Sidsel 12, Karen 10, Mette 8. FM: morbror Hans Jensen sst.

2117 Laurids Jacobsen i Tvingstrup. 22.9.1770, fol.18.
E: Maren Sørensdatter. A: mor Maren Jensdatter i Pårup i Them sogn, søskende Maren Jacobsdatter g.m. Jens Rasmussen sst, Karen Jacobsdatter g.m. Rasmus Christensen i Rye.

2118 Bodil Nielsdatter i Ballebo. 19.12.1770, fol.19.
E: Søren Andersen. A: mor Anne Knudsdatter, søskende Mette Nielsdatter g.m. Peder Eriksen sst, Anne Marie Nielsdatter.

2119 Karen Nielsdatter i Monbjerg. 20.3.1769, fol.19.
B: Niels Pedersen 8. FM: morbror Niels Jensen Tønning sst, mors svoger Hans Lauridsen sst.

2120 Elisabeth Jensdatter i Østbirk. 21.4.1770, fol.21.
E: Anders Lauridsen. B: Laurids 1.

2121 Anne Cathrine Juliusdatter i Monbjerg. 5.9.1771, fol.24.
E: Peder Jensen. B: Jens 14, Kirsten 11, Anne Cathrine 9, Julius 7, Oluf 5. Første ægteskab med [Jens Nielsen sst]. B: Karen 20. FM: morbror Steffen Juliussen sst.

2122 Johanne Svendsdatter i Vestbirk. 28.2.1771, fol.25.
Enke til huse hos Anders Mortensen. A: søster Karen Svendsdatter, død. 5B: Anders Jensen sst, Anne Jensdatter g.m. Fogh Mikkelsen sst, Karen Jensdatter g.m. Peder Jensen i Monbjerg, Johanne Jensdatter, Kirsten Jensdatter 32, søster Maren Svendsdatter g.m. Morten Andersen snedker i Vestbirk, søster Anne Svendsdatter i Møldrup, brorsøn Svend Jørgensen 33 ved stedfar Knud Mortensen og halvbror Morten Knudsen.

2123 Dorthe Pedersdatter i Lundum. 18.3.1771, fol.43.
A: bror Jens Pedersen Thomsen sst, halvsøster Ellen Jensdatter g.m. Jacob Sørensen skoflikker i Horsens.

2124 Johanne Jensdatter i Vinten. 3.4.1771, fol.27.
E: Simon Pedersen. B: Kirsten 7, Jens 3. FM: Jørgen Jensen sst.

2125 Peder Bjørnsen i Monbjerg. 29.1.1771, fol.27.
Ingen arvinger.

2126 Jens Iversen i Ballebo. 19.12.1770, fol.30.
E: Else Sørensdatter. LV: Peder Eriksen sst. A: morbror Søren Ibsen i Jordbjerg, mosters 2 børn Jens Thomsen i Gangsted, død. 5B: heraf Thomas sst, Jens sst, Maren Thomasdatter, enke efter Mikkel Jacobsen sst. 4B: heraf Mikkel sst.

2127 Mikkel Jensen i Gangsted. 16.7.1763, fol.32.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Mads Jespersen sst. B: [Margrethe] 29, Jørgen 24, Mikkel 20, Hans 18, Johanne 15. FM: Jens Sørensen sst. Af første ægteskab B: Jens 38.

2128 Jens Thomsen i Gangsted. 22.3.1769, fol.33.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Søren Pedersen i Elbæk. B: Thomas 30 i Ballebo, Rasmus 24, Jens 22, Peder 20, Karen 14. FM: Mikkel Mikkelsen i Gangsted.

2129 Jacob Pedersen skovfoged i Fuglsang. 10.4.1770, fol.34, 39.
E: Mette Olufsdatter. LV: Knud Rasmussen i Vestbirk. B: Oluf 38, Kirsten 35, Peder 32, Maren 28, Morten 22. FM: Morten Rasmussen sst.

2130 Sidsel Mikkelsdatter i Vestbirk. 17.5.1771, fol.35.
E: Anders Mortensen. B: Birthe.

2131 Peder Andersen i Østbirk. 29.5.1771, fol.36.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Nielsen sst. A: bror Rasmus Andersen, død. 2B: Anders, Karen g.m. en billedhugger i København, søster Maren Andersdatter g.m. Jørgen Jensen i Sattrup.

2132 Birthe Andersdatter i Sattrup. 22.7.1771, fol.38.
E: Laurids Christensen. B: Anders 1.

2133 Anne Cathrine Nielsdatter i Rådved. 16.3.1773, fol.41.
E: Jørgen [Hansen] Lillerup. B: Anne 16, Hans 6. FM: morbror Søren Nielsen i Vinten, Anders Hedegaard i Lillerup.

2134 Anne Jensdatter i Monbjerg. 16.3.1772, fol.41.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus 10, Jens 9, Peder 6, Niels 5, Laurids 3. FM: morbror Peder Jensen sst.

2135 Knud Rasmussen i Vestbirk. 1.5.1773, fol.42.
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Rasmus 32, Peder 26, Søren 23, Dorthe 20, Mette 17, Karen 14. FM: farbror Niels Rasmussen i Birkenæs.

2136 Anne Markusdatter i Enner. 16.5.1772, fol.42.
E: Christen Pedersen. B: Kirsten. FM: Peder Pedersen.

2137 Maren Andersdatter i Sattrup. 1.10.1773, fol.43.
E: Jørgen Jensen. A: bror [Rasmus Andersen], død. 2B: Anders, Karen i København. Sml. lbnr.2131.

2138 Peder Andersen i Sattrup. 29.9.1772, fol.43.
E: Karen Christensdatter. LV: Hans Nielsen sst. B: Christen, Peder, Johanne, Margrethe, Anne. FM: Jacob Christensen i Østbirk. Første ægteskab med [Anne Nielsdatter]. B: Anders.

2139 Poul Pedersen i Sattrup. 12.2.1772, fol.45.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Anders Hansen i Lillerup. B: Anne Margrethe 4, Maren 2. FM: farbror Rasmus Pedersen i Sattrup, morfar Peder Thomsen sst.

2140 Peder Pedersen i Purup. 5.8.1772, fol.47.
E: Sidsel Elisabeth Terkildsdatter. LV: Anders Pedersen sst. B: Elisabeth Margrethe 23, Margrethe Øllegaard 19, Bartholomæus 16, Anne Marie 14. FM: Niels Jensen i Birkenæs. Arv i boet til Jørgen Terkildsen og Kirsten Terkildsdatter efter forældre Terkild Pedersen og Anne Jørgensdatter i Østbirk.

2141 Jens Rasmussen Skaarup i Lundumskov. 28.12.1772, fol.50.
E: Dorthe Jørgensdatter. LV: Mads Mikkelsen sst. B: Jørgen 15, Anne Kirstine 12, Karen 8, Ellen 3, Marianne 5 uger. FM: Niels Nielsen sst. Af første ægteskab B: Maren 22, Rasmus 20. Andet ægteskab med [Kirsten Hansdatter]. Ingen børn.

2142 Søren Thomsen i Purup. 20.4.1773, fol.52.
E: Kirsten Cathrine Mikkelsdatter. LV: Isak Mikkelsen i Løgballehus. A: søster Kirsten Thomasdatter. FM: Søren Andersen i Møldrup.

2143 Steffen Juliussen i Monbjerg. 20.6.1774, fol.55.
E: Johanne Jensdatter. LV: Søren Rasmussen sst. B: Julius, Hans, Anne, Anne Cathrine. FM: Peder Jensen sst.

2144 Søren Rasmussen ugift i Gjedved Mølle. 18.3.1772, fol.56.
A: mor, bror Mikkel Rasmussen, søster Anne Marie Rasmusdatter, halvsøster Birthe Pedersdatter, alle i Koldt på Constantinsborg gods.

2145 Maren Jensdatter i Gangsted. 19.2.1772, fol.57.
A: søster Johanne Jensdatter, død, var g.m. Jens Rasmussen skoleholder i Svejstrup, halvsøster Karen Rasmusdatter, død. 1B: Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Mikkelsen Gangsted, halvsøster Bodil Jensdatter hos stedfar Jens Mikkelsen i Vedslet.

2146 Hans Jacobsen i Underup. 30.9.1772, fol.58.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Anders Pedersen i Yding. A: bror Rasmus Jacobsen i Gjedved, død, var g.m. Maren Clausdatter. 6B, halvsøskende Kirsten Jacobsdatter sst, Maren Jacobsdatter sst.

2147 Thomas Iversen i Monbjerg. 23.6.1772, fol.60.
E: Mette Cathrine Pedersdatter. LV: Rasmus Iversen sst, der ægter. B: Peder, [der døde, Thomas nyfødt]. FM: farfar Iver Thomsen sst.

2148 Jens Rasmussen i Sattrup. 28.1.1773, fol.62.
E: Anne Sørensdatter. LV: Laurids Christensen gartner på Urup, Jørgen Jensen i Sattrup. B: Mette g.m. Rasmus Rasmussen i Sillebjerg, Inger enke efter Mogens Handskemager i Horsens, nu g.m. Hans Christian Ditlevsen rebslager sst.

2149 Hans Lauridsen og hustru Anne Marie Nielsdatter, der lever i Monbjerg. 7.7.1773, fol.65.
Registrering. Der nævnes hans bror Anders Lauridsen i Sattrup.

2150 Gundil Jensdatter i Tvingstrup. 11.6.1772, fol.67.
E: Niels Jensen Vinter. B: Bodil Marie 4, Jens 3. FM: Jørgen Sørensen i Grumstrup, Peder Jensen Vinter i Tolstrup.

2151 Steffen Jensen i Underup. 5.2.1774, fol.69.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Pedersen sst. A: bror Erik Jensen i Løvet, nogle broderbørns børn. [Første ægteskab med Karen Pedersdatter, skifte 10.9.1770 lbnr.2110].

2152 Karen Frederiksdatter på Urup. 7.7.1774, fol.72.
A: søster Maren Frederiksdatter, [enke efter Mikkel Jensen i Rådved]. LV: Laurids Christensen podemester på Urup. 2B: Kirsten 18, Anne Marie 14. FM: Peder Thomsen. Afdøde var forlovet med Hans Sattrup i Hoved.

2153 Morten Lauridsen i Vestbirk. 10.8.1774, fol.73.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Jensen sst, Peder Rasmussen sst. B: Anders 1, Laurids 6 uger. FM: morfar Niels Jensen i Birkenæs. Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.1.1772 lbnr.2155]. B: Maren 6. FM: Jesper Steffensen i Åstrup, Peder Jensen i Vestbirk.

2154 Anne Christensdatter i Underup. 11.8.1774, fol.78.
E: Markus Christensen bødker. Af første ægteskab B: Maren Nielsdatter 20. FM: morfar Anders Madsen i Gjedved, mostres mænd Jens Jørgensen i Kørup, Peder Jensen i Salten.

2155 Karen Jensdatter i Vestbirk. 21.1.1772, fol.79.
E: Morten Lauridsen. B: Maren.

2156 Oluf Jørgensen i Enner. 28.9.1772, fol.79.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Bent Andersen sst. A: søskende David Jørgensen sst, Christen Jørgensen i København, Rasmus Jørgensen sst. Enkens første ægteskab med [Jens Mortensen sst]. B: Jesper Jensen, Johanne Jensdatter g.m. Jochum Herman i Vinten.

2157 Iver Thomsen i Monbjerg. 3.4.1775, fol.80.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Rasmus Sørensen sst. B: Maren g.m. Rasmus Pedersen smed i Sattrup, Thomas, [skifte 23.6.1772 lbnr.2147]. B: Thomas 2. FM: Peder Hansen i Monbjerg.

2158 Anne Nielsdatter i Kolpensig. 12.6.1775, fol.81.
E: Niels Sørensen. B: Else Marie, Ingeborg. FM: farbror Jørgen Sørensen i Guldforhoved, morbror Jens Nielsen i Lille Bredlund.

2159 Jens Pedersen møller i Urup Mølle. 14.7.1775, fol.82.
E: Hedvig Guldberg. LV: Christen Pontoppidan i Lundum. B: Maren Cathrine 16, Hans Jørgen 13, Kirsten 11, Jørgen 10, Erik 7, Else Cathrine 4, Jens 3, Mette Sofie 2. Første ægteskab med [Maren] Nielsdatter. B: Peiter 32, Lucie, Mette g.m. Anders Krog i Hornborg Mølle, Anne Marie g.m. Jørgen Pedersen i Gjesing, Margrethe.

2160 Søren [Pedersen] Glintberg i Østbirk. 23.1.1776, fol.83.
E: Karen Eriksdatter. LV: Niels Knudsen sst. A: søskende Anders Pedersen i Purup, Anne Pedersdatter g.m. Niels Ladefoged i Enner, Mette Pedersdatter g.m. Isak Mikkelsen i Løgballehus, Karen Pedersdatter g.m. Morten Rasmussen i Vestbirk, Mikkel Pedersen, død. 6B, halvsøskende Peder Pedersen, Margrethe Pedersdatter g.m. Enevold Bødker i Enner, Birgitte Pedersdatter.

2161 Jens Bertelsen i Gjedved. 17.2.1776, fol.83.
E: Maren Jensdatter. LV: Rasmus Nielsen Møller. B: Bertel 17, Maren 14, Jens 11. FM: farbror Hans Bertelsen i Horsens.

2162 Maren Pedersdatter i Rådved. 26.2.1776, fol.84.
E: Thomas Nielsen. B: Anne Cathrine 3 mdr.

2163 Anne Enevoldsdatter i Rådved. 26.2.1776, fol.84.
E: Rasmus Jensen. B: Johanne 4, Jens 2. FM: morfar Enevold Christensen, morbror Christen Enevoldsen i Lundumskov.

2164 Maren Iversdatter i Sattrup. 12.4.1776, fol.84.
E: Rasmus Pedersen. B: Anne 9, Jens 6, Maren 2. FM: Enevold Jensen.

2165 Christoffer Pedersen i Kørup. 25.11.1776, fol.85.
E: Birthe Pedersdatter. LV: svoger Rasmus Andersen i Lykke. A: søskende Niels Pedersen, Niels Pedersen d.y, Søren Pedersen, Karen Pedersdatter g.m. Niels Skytte i Lundum.

2166 Mette Jørgensdatter i Rådved. 21.12.1776, fol.86.
E: Peder Hansen. Første ægteskab med [Eskild Sørensen sst]. B: Jørgen, Søren, Bodil g.m. Niels [Rasmussen] Naldal i Rådved. Sml. lbnr.219.

2167 Anne Jensdatter i Vestbirk. 11.3.1777, fol.86.
E: Rasmus Andersen. A: farbrorbørn: Jørgen Andersen i Gjedved, Peder Nielsen i Lundum, Johanne Nielsdatter sst, søster Karen Andersdatter g.m. Albert Rasmussen sst, farbror Jens Andersen i Gjedved, død. 3B: Laurids sst, Mette sst, Maren sst, farbror Jens Andersen, død. 1B: Anders i Eldrup, farbror Niels Andersen, død. 2B: [Johanne Marie Nielsdatter] g.m. Jesper Jensen i Enner, Anne Nielsdatter i Gjedved, søster Anne Andersdatter, død. B: datter g.m. Rasmus Sørensen i Monbjerg, datter g.m. Christen Sparre i Korning, datter g.m. Mads Jørgensen i Kørup, [Karen Rasmusdatter] g.m. Enevold Jensen i Lundumskov, Peder Rasmussen sst, Christen Rasmussen i Nim, Christoffer Rasmussen i Brovst.

2168 Laurids Rasmussen Møller i Enner. 6.1.1777, fol.87.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Pedersen sst. A: søskende Rasmus Møller i Vinten, Kirsten Rasmusdatter g.m. Niels Pedersen i Enner, halvsøskende Peder Møller i Naldal, Christen Rasmussen i Lundum, Elisabeth Rasmusdatter g.m. Niels Sørensen i Uldum.

2169 Terkild Jørgensen i Østbirk præstegård. 18.4.1777, fol.88.
A: mor Anne Terkildsdatter, bror Laurids Jørgensen i Kørup, halvsøskende Anne Marie Jørgensdatter g.m. Niels Rasmussen i Stubberup, Bodil Jørgensdatter g.m. Jørgen Jensen i Korning, Maren Jørgensdatter g.m. Christen Andersen i Kørup.

2170 Jens Thomsen i Lundum. 28.5.1777, fol.88.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Møller i Lundum Mølle. B: Maren 16, Birthe 12, Peder 10, Jens 7, Thomas 2. FM: Jens Sørensen i Lundumskov, Jørgen Andersen.

2171 Niels Sørensen Hermansen og hustru Sidsel Nielsdatter i Monbjerg. 17.6.1777, fol.89.
B: Niels 4, Søren, Anne Cathrine. FM: farfar Søren Hermansen i Urup, Jacob Nielsen, Søren Nielsen.

2172 Birthe Christensdatter i Østbirk. 27.6.1777, fol.90.
E: Peder Nielsen. B: Sofie 12, Niels 9, Anders 5. FM: morbror Jacob Christensen sst.

2173 Jens Jensen Skovgaard i Vinten. 30.6.1777, fol.90.
E: Marie Kirstine Jørgensdatter. LV: far Jørgen Jensen. B: Anne Cathrine 2. FM: Mads Jensen i Vrønding, Peder Rasmussen.

2174 Mikkel Pedersen i Rådved. 7.5.1777, fol.92.
E: Kirsten Hansdatter, der døde. LV: bror Jørgen Lillerup. B: Niels, der fæster. Hendes første ægteskab med [Niels Lauridsen sst]. B: Hans, Kirsten g.m. Rasmus Hansen i Serridslev, Maren g.m. Niels [Jensen] Torp i Rådved.

2175 Anne Rasmusdatter i Gjedved. 30.10.1777, fol.92.
E: Albert Rasmussen. B: Rasmus 2, Dorthe Cathrine 3 mdr. FM: Anders Jensen i Rådved, Søren Hansen i Gjedved.

2176 Peder Jensen i Lundum. 2.1.1778, fol.93.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Møller i Lundum Mølle. A: søskende Enevold Jensen i Lundumskov, Hans Jensen i Rådved, Niels Jensen 20, Maren Jensdatter g.m. Peder Hansen i Lundum, Elisabeth Jensdatter g.m. Jens Andersen i Rådved, Karen Jensdatter.

2177 Peder Jensen i Naldal. 23.2.1778, fol 95.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Peder Rasmussen i Vinten. B: Søren 10. FM: farbror Enevold Jensen i Rådved.

2178 Anders Lauridsen i Østbirk. 7.3.1778, fol.95.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jacob Clemensen sst. B: Karen 6, Elisabeth 4, Peder 3, Niels 6 mdr. Første ægteskab med Elisabeth Jensdatter, [skifte 21.4.1770 lbnr.2120]. B: Laurids 9.
FM: fars halvbror Anders Lauridsen i Sattrup.

2179 Maren Jensdatter i Vinten. 7.4.1778, fol.96.
E: Rasmus Rasmussen Møller. B: Elisabeth. FM: Peder Rasmussen sst.

2180 Kirsten Rasmusdatter i Enner. 8.7.1778, fol.97.
E: Niels Pedersen. B: Karen 19, Peder 15, Rasmus 12. FM: Rasmus Møller sst, Søren Pedersen sst.

2181 Kirsten Jørgensdatter i Sattrup. 1.12.1778, fol 98.
E: Jesper [Sørensen] smed. B: Karen 9. FM: Thomas Kjær i Monbjerg.

2182 Birthe Pedersdatter i Kørup. 30.11.1778, fol.99.
B: Dorthe Ottesdatter g.m. Niels Christensen i Lund, Sara Ottesdatter g.m. Peder Andersen i Enner, Lene Ottesdatter. FM: morbror Erik Pedersen i Kørup, Rasmus Lykke i Lykkehuset. Sml. lbnr.1851.

2183 Enevold Jensen i Rådved. 7.2.1780, fol.99.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Niels Hansen sst. B: Anne Elisabeth 18. FM: farbror Elias Jensen sst.

2184 Anders Knudsen Skovgaard i Vinten. 15.3.1780, fol.100.
E: Marie Kirstine Jørgensdatter. LV: Jørgen Jensen sst. B: Jens Jørgen 2. FM: farbror Søren Knudsen i Eriknauer.

2185 Gertrud Marie Mortensdatter i Underup. 24.10.1780, fol.103.
E: Christoffer [Nielsen] Bayer. B: Thomas 13, Cathrine Marie 12, Niels 11, Karen 4. FM: farbror Jens Nielsen Bayer, morbror Niels Mortensen.

2186 Morten Rasmussen i Vestbirk. 20.1.1781, fol.104.
E: Karen Pedersdatter. LV: Niels Christensen ladefoged i Enner. B: Rasmus 27, Mette 24, Birgitte 22, Peder 20. FM: farbror Søren Rasmussen i Vestbirk.

2187 Joen Mikkelsen i Purup. 31.1.1781, fol.105.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: Niels Andersen sst, Rasmus Nielsen, der ægter og fæster. B: Elisabeth 4, Joen 3 uger. FM: fars halvbror Jens Rasmussen i Vinten.

2188 Mette Clausdatter i Enner. 14.4.1781, fol.107.
E: Mikkel Nielsen snedker. B: Anne Marie 5, Kirsten 2, Niels 1. FM: Jochum Pedersen i Vestbirk.

2189 Karen Olufsdatter i Østbirk. 25.6.1781, fol.107.
E: Jacob Christensen. A: søskendebørn Peder Rasmussen i Vinten, Anne Rasmusdatter g.m. Jørgen Jensen sst, Maren Rasmusdatter enke efter Peder Jensen i Naldal, [skifte 23.2.1778 lbnr.2177], Mette Rasmusdatter g.m. Jens Jensen i Vinten.

2190 Anne Pedersdatter i Monbjerg. 2.7.1781, fol.108.
E: Anders Nielsen Hald. Første ægteskab med Peder Jensen. B: Peder i Gantrup, Mikkel i Ejer, Jens 28. FM: enkemandens stedsønner Jens Ibsen i Gantrup, Knud Ibsen sst.

2191 Peder Hansen i Rådved. 27.7.1781, fol.108.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Christen Rasmussen i Vinten. A: søskende Niels Hansen i Rådved, Søren Hansen i Hansted, Jørgen Hansen i Nim, søster g.m. Joen Pedersen i Rådved, [Anne Hansdatter] g.m. Peder Rasmussen i Lundumskov, søster g.m. Niels Nielsen sst.

2192 Rasmus [Mortensen] Pilborg i Kørup. 30.8.1781, fol.109.
E: Karen Christensdatter. LV: Søren Frandsen sst. B: Sidsel 7, Else 5, Morten 2. FM: farbror Jens Pilborg i Lund.

2193 Anne Pedersdatter i Østbirk. 8.9.1781, fol.109.
E: Søren Pedersen. B: Anders 14. FM: Jacob Clemensen sst.

2194 Peder Møller i Naldal. 30.6.1781, fol.110.
E: Mette Pedersdatter. LV: Rasmus Knudsen i Vestbirk, Jacob Christensen, der ægter og fæster. A: bror Christen Rasmussen i Dørup, søster Elisabeth Rasmusdatter, død, var g.m. Niels Sørensen i Uldum på Rask gods. 2B: Maren 11, Søren 8, halvbror Rasmus Rasmussen i Vinten på Urup gods, halvsøster Kirsten Rasmusdatter, [skifte 8.7.1778 lbnr.2180], var g.m. Niels Pedersen i Enner. 3B: Karen g.m. Mikkel Snedker sst, Peder 19, Rasmus 14. Sml. lbnr 792.

2195 Peder Jensen bødker i Enner. 8.10.1781, fol.112.
E: Anne Nielsdatter. LV: Søren Pedersen sst. A: mor Mette Pedersdatter hos svoger Jens Mortensen i Grumstrup, bror Enevold Jensen i Enner.

2196 Karen Bertelsdatter i Gjedved. 31.10.1781, fol.113.
E: Jens Jepsen. B: Maren g.m. Anders Sørensen sst, Karen 22, Birthe 20, Hans 18, Jeppe 15, Anne Marie 13, Bertel 11. FM: morbror Hans Bertelsen i Horsens, fars halvbror Jeppe Rasmussen i Underup.

2197 Jacob Clemensen i Østbirk. 7.12.1781, fol.114.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jørgen Jensen Lundum i Sattrup. B: Clemen 3, Søren 1. FM: Niels Andersen i Purup.

2198 Anne Marie Hansdatter i Kørup. 27.4.1781, fol.114.
E: Anders Hansen. B: Anne Kirstine 6 mdr. FM: Søren Frandsen sst.

2199 Johanne Pedersdatter i Underup. 5.3.1783, fol.116.
A: bror Mikkel Pedersen, død. 2B: Kirsten g.m. Peder Christensen i Bleld, Maren i Serridslev enke efter Hans Jørgensen i Nebel, [skifte 3.9.1777 lbnr.966], bror Anders Pedersen smed i Østbirk, død. 1B: Anne Margrethe g.m. Jens Jensen smed i Vestbirk.

2200 Karen Jensdatter i Underup. 20.3.1783, fol.117.
E: Søren Møller. B: Søren.

2201 Anne Pedersdatter i Underup. 20.3.1783, fol.118.
E: Jeppe Rasmussen. B: Peder 11. FM: Anders Pedersen i Underup. Første ægteskab med [Bertel Andersen i Nim]. B: Anders i Vedslet på Hovedgård gods. Andet ægteskab med [Peder Jensen i Underup]. B: Jens 16.

2202 Jens Frandsen og hustru Karen Thygesdatter i Kørup. 31.3.1781, fol.118.
B: Silke 16, Thyge 13, Kirsten 12, Anne 8, Kirsten 4, Birgitte 2. FM: fars halvbror Peder Maltesen i Nim. Hans første ægteskab med Silke Sørensdatter. B: Frands, Anne Marie g.m. Gravers Jørgensen i Lund.

2203 Anne Rasmusdatter i Sattrup. 1.3.1784, fol.125.
E: Thomas Pedersen. B: Anne Cathrine 5, Peder 4, Hans 2. FM: morfar Rasmus Pedersen.

2204 Hans Andersen i Kørup. 4.7.1782, fol.126.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Hr. Colding. B: [Anne Marie, skifte 27.4.1781 lbnr.2198], var g.m. Anders Hansen sst. 1B: Anne Kirstine.

2205 Kirsten Mikkelsdatter i Underup. 19.5.1784, fol.129.
E: Jeppe Rasmussen. A: far Mikkel Jørgensen i Hansted Hospital.

2206 Mette Thomasdatter i Vinten. 25.10.1784, fol.130.
E: Jørgen Rasmussen. B: Anne Margrethe 16, Thomas 10, Rasmus 8, Jens 4, Laurids 2, Peder 3 mdr. Første ægteskab med Jens Andersen sst. B: Kirsten. FM: farbror Rasmus [Rasmussen] Møller i Vinten.

2207 Anne Sørensdatter i Underup. 14.1.1785, fol.131, 156.
E: Niels Lauridsen. B: Anne Marie 5, Karen 2, der døde.

2208 Kirsten Rasmusdatter i Gjedved. 10.3.1785, fol.132.
E: Albert Rasmussen. B: Anne 5, Jacob 3. FM: morfar Rasmus Nielsen sst.

2209 Dorthe Eline Ravn ugift på Urup. 22.1.1785, fol.132.
A: far løjtnant Ravn.

2210 Jochum Hermansen i Enner. 11.3.1785, fol.133.
E: Johanne Jensdatter. LV: Søren Jepsen i Vinten. B: Jens 15, Mette 13, Marie 11, Anne 5, Morten 2. FM: Søren Pedersen i Enner.

2211 Niels Rasmussen i Birkenæs. 4.7.1785, fol.133.
E: Anne Marie Mikkelsdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Anne 14, Mikkel 12, Rasmus 10, Marianne 7. FM: farbror Søren Rasmussen i Vestbirk, morbror Rasmus Mikkelsen i Havreballe. Første ægteskab med Abelone Jensdatter, skifte 28.3.1764. B: Mette g.m. Peder Andersen i Føvling. Andet ægteskab med Maren Mortensdatter fra Tønning. B: Abelone.

2212 Morten Christensen Møller ugift i Enner. 3.12.1783, fol.135.
A: søskende Just Christensen i Rørbæk Mølle på Rørbæk gods, Maren Christensdatter g.m. Momme Andersen i Vedbæk i Øster Højst sogn ved Tønder, Kirsten Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Enner på Urup gods, halvsøskende Peder Christensen i Søhale, Anne Marie Christensdatter i København, død. 3B: Anne Marie Jensdatter g.m. Peder Pedersen i Tyrsting på Mattrup gods, Christen Jørgensen født i Leret på Hammergård gods, Visti Jørgensen født sst.

2213 Maren Lauridsdatter Møller i Urup Mølle. 3.1.1787, fol.141.
E: Hans Peder Frederiksen. Første ægteskab med Johan Bech. B: Maren 24, Henrikke 20, Laurentse 18, Laurids 16. FM: Laurids Møller i Stids Mølle.

2214 Søren Pedersen i Østbirk. 19.3.1786, fol.146.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mikkel Pedersen. Første ægteskab med Anne Andersdatter. B: Anders 20. FM: Jørgen Nielsen.

2215 Rasmus Nielsen i Purup. 21.3.1787, fol.147.
E: Elisabeth Margrethe Pedersdatter. LV: Niels Nielsen, der ægter og fæster. B: Sidsel Elisabeth 3.

2216 Kirsten Jensdatter i Østbirk. 30.6.1787, fol.147.
E: Peder Andersen. B: Jacob 4, Anders 7 uger. Første ægteskab med Jacob Clemensen sst, skifte 7.12.1781 lbnr.2197. B: Clemen 9, Søren 7. FM: morbrødre Laurids Lundum i Østbirk, Jørgen Lundum i Sattrup.

2217 Maren Mikkelsdatter i Kolleruphus. 10.7.1787, fol.148.
E: Søren Rasmussen skovfoged. B: Dagmar 7, Bodil Marie 7, Anne Cathrine 3. FM: mosters mand Christen Enevoldsen i Lundumskov, Peder Møller i Lundum Mølle.

2218 Karen Jensdatter i Fuglsang. 6.8.1787, fol.149.
E: Bendix Jensen skovfoged. B: Anne Kirstine 3. FM: morfar Jens Thomsen i Ejer.

2219 Søren Hermansen i Hatting præstegård. 28.4.1786, fol.149.
B: Niels Sørensen i [Monbjerg, skifte 17.6.1777 lbnr.2171]: 3B: Søren 18, Anne Cathrine 14, Niels 13, Anne Cathrine Sørensdatter g.m. Søren Nielsen sst.

2220 Elisabeth Pedersdatter i Lundumskov. 21.12.1787, fol.152.
E: Frands Henriksen. A: søskendebørn Karen Rasmusdatter g.m. Enevold Jensen sst, Karen Pedersdatter g.m. Niels [Jensen] Skifter i Lundum, Rasmus Pedersen i København, død.

2221 Overformynderi. 5.11.1787, fol.152.
Pigen Barbara Pedersdatter har arv hos Jens Rasmussen Bjødstrup, der flytter til Ejer på Tammestrup gods.

2222 Henrik Zeits korporal i Sattrup. 22.12.1787, fol.153.
Ingen arvinger.

2223 Mette Rasmusdatter i Sattrup. 14.1.1788, fol.154.
E: Thomas Jensen. B: Rasmus 16, Jens 14, Anne 10, Anders 4. FM: Jørgen Jensen Lundum i Sattrup.

2224 Karen Pedersdatter i Bilidt på Rådved Mark. 26.9.1788, fol.154.
E: Rasmus Jensen. A: søster Voldborg Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Hansted på Hanstedgård gods, halvsøskende Sidsel Andersdatter, Peder Andersen, død. 1B: Anne.

2225 Elias Jensen i Rådved. 19.11.1788, fol.154.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Gravers Jørgensen i Lund på Gersdorffs gods. B: Peder 7, Jens 4, Karen 3 mdr. FM: Peder Mortensen g.m. faster Dorthe Jensdatter i Molger på Bjerre gods.

2226 Jens Rasmussen i Sattrup. 25.9.1788, fol.156.
E: Anne Hansdatter. LV: Laurids Hansen Skovgaard i Vinten. B: Rasmus 2, Hans 1. FM: Thomas Pedersen i Sattrup. Desuden nævnes afdødes bror Peder Rasmussen og afdødes far Rasmus Pedersen.

2227 Jens Andersen i Lundumskov. 17.1.1789, fol.159.
E: Elisabeth Margrethe Jensdatter. LV: bror Enevold Jensen sst. B: Jacob Christian 14, Jens 11, Anders 10, Peder 6, Enevold 4, Niels 2. FM: Peder Møller i Lundum Mølle.

2228 Karen Jensdatter i Lundumskov. 17.1.1789, fol.159.
E: Oluf Nielsen Bayer. B: Ingeborg 8, Niels 5, Elisabeth Kirstine 3. FM: Enevold Jensen sst.

2229 Anne Sørensdatter på Rådved Mark. 7.5.1789, fol.160.
E: Niels Nielsen. A: bror Christen Sørensen i Sabro, født sst. på Ristrup gods.

2230 Søren Rasmussen i Vestbirk. 29.6.1789, fol.161.
E: Mette Kirstine Sørensdatter. LV: Jochum Pedersen sst. B: Rasmus 20. FM: Rasmus Knudsen sst.

2231 Peder Nielsen i Østbirk. 23.12.1789, fol.162.
E: Kirsten Steffensdatter. LV: Rasmus Pedersen sst, Iver Mikkelsen i Purup. B: Jens 10, Else Margrethe 4, Hans 2. FM: Jørgen Nielsen sst. Første ægteskab med Birthe Christensdatter, [skifte 27.6.1777 lbnr.2172]. B: Sofie 22, Anders 15. FM: Jacob Christensen i Naldal.

2232 Christian Pedersen ugift i Sattrup. 28.4.1790, fol.164.
A: bror Anders Pedersen sst, bror Laurids Pedersen, død. 2B: Kirsten enke efter Søren Henriksen i Gjedved, Ulrikke i København, bror Christen Pedersen, død. 1B: Kirsten g.m. Jens Olufsen i Vrønding, søster Johanne Pedersdatter g.m. Clemen Jensen i Tåning.

2233 Rasmus Andersen i Vestbirk. 18.1.1791, fol.166.
E: Johanne Jensdatter. LV: Peder Jensen i Monbjerg. A: bror Morten Andersen i Gjedved, bror Niels Andersen i Vestbirk, død. 4B: Anders i Træden, Mikkel i Enner, Maren g.m. Hans Nielsen Møller i Gjedved, Karen g.m. Jens Skrædder i Ris, søster Maren Andersdatter g.m. Christen Thomsen i Dørup, begge døde. 4B: Karen g.m. Jochum Henriksen i Tønning, Johanne Marie g.m. Rasmus Rasmussen i Svejstrup, Johanne g.m. Anders Lauridsen i Javngyde, Maren g.m. Jens Lauridsen i Hads herred, død. 3B: Laurids, Christen, Anders, søster Karen Andersdatter g.m. Knud Rytter i Gantrup, død. 2B: Karen enke efter Jens Andersen i Underup, slegfredsøn Laurids Jensen, død, var g.m. Anne Margrethe Jørgensdatter i Gjedved. 2B: Jens sst, Kirsten sst.

2234 Dorthe Pedersdatter i Sattrup. 20.1.1792, fol.169.
E: Hans Pedersen. B: Kirsten 15, Johanne Marie 7. FM: Anders Pedersen sst.

2235 Jørgen Pedersen i Trampendal. 6.8.1792, fol.169.
E: Anne Kirstine [Sørensdatter]. LV: Thomas Nielsen i Trampenbjerg. B: Peder 40 i Salten, Gertrud 38 g.m. Anders Pedersen i Underup, [Anne] Margrethe 33, Søren 30, Maren 30, Casper 28, Kirsten 26 g.m. Thomas Christian Pedersen i Trampendal, Niels 22, Anders 20.

2236 Hans Jensen i Rådveddal. 25.10.1792, fol.170, 174.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Rasmus Andersen i Lundum. B: Jens 16, Maren 13, Laurids 11. FM: farbror Enevold Jensen i Lundumskov.

2237 Peder Mikkelsen i Vestbirk. 3.1.1793, fol.173, 176.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Mette 44 g.m. Christian Iversen i Dørup, Karen 40 g.m. Morten Knudsen i Vestbirk, Maren 38 g.m. Rasmus Eriksen sst, Mikkel 37, Johanne 32 g.m. Bendix Jensen i Fuglsang, Jens 26.

2238 Søren Rasmussen skovfoged i Kolleruphus. 2.4.1793, fol.178, 179, 182.
E: Henrikke Johansdatter. LV: Helbech på Urup, Hans Peder Møller i Kloster Mølle. B: Maren 1. Første ægteskab med Maren Mikkelsdatter, [skifte 10.7.1787 lbnr.2217]. B: Dagmar 12, Bodil Marie 12, Anne Cathrine 9. FM: Peder Møller i Lundum Mølle, Christen Enevoldsen i Lundumskov, Søren Lundum i Vestbirk.

2239 Margrethe Nielsdatter i Rådved. 18.4.1793, fol.179, 180.
E: Christen Eriksen, rømt. [Første ægteskab med Enevold Jensen sst, skifte 7.2.1780 lbnr.2183]. B: Anne Elisabeth g.m. Frands Jensen sst.

2240 Johanne Pedersdatter i Monbjerg. 15.6.1793, fol.181, 184.
E: Niels [Jensen] Taaning. B: Peder 29, Gertrud 27, Bodil Marie 22, Anne Cathrine 15, Mette Marie 14, Karen 10. FM: Peder Jensen sst.

2241 Mads Mikkelsen i Lundumskov. 8.7.1793, fol.183.
E: Dorthe Jørgensdatter. B: Maren 14. FM: Christen Enevoldsen sst. Enkens første ægteskab med [Jens Rasmussen Skaarup, skifte 28.12.1772 lbnr.2141]. B: Jørgen 35, Anne Kirstine 32 gift i Rylskov sogn ved Flensborg, Karen 27 g.m. Jørgen Eskildsen i Hansted.

2242 Christen Gregersen i Sattrup. 13.11.1793, fol.184.
E: [Anne] Cathrine Henriksdatter. LV: Jesper Sørensen sst. B: Gregers 25, Henrik 19, Jens 16, Peder 13.

2243 Jørgen Rasmussen Dam i Stobhus. 25.1.1794, fol.185, 187, 188.
E: Marianne Pedersdatter. LV: far Peiter Sørensen sst. B: Kirsten 2, Jørgine Vibeke nyfødt. FM: Frands Mikkelsen i Monbjerg.

2244 Jens Hansen i Rådvedhus. 1.2.1794, fol.186, 188, 190.
E: Johanne Hansdatter. LV: bror Anders Hansen i Lillerup. B: Hans 25, der fæster, Jens 21, Anders 18. FM: Niels Hansen i Gjedved.

2245 Jens Hansen 17 år i Rådveddal. 2.2.1794, fol.186.
A: mor Maren Lauridsdatter, enke efter Hans Jensen sst, skifte 25.10.1792 lbnr.2236, søskende Maren 14, Laurids 12. FM: Enevold Jensen i Lundumskov.

2246 Marianne Andersdatter i Monbjerg. 16.9.1794, fol.189.
E: Søren Olufsen. B: Christiane 22, Oluf 18, Kirsten 13, Magdalene 10. FM: morbror Johan Andersen i Kokhuset.

2247 Iver Rasmussen i Hedehald. 7.10.1794, fol.192.
E: Margrethe Øllegaard Andersdatter. LV: Saaby i Østbirk. B: Bodil Kirstine 11, Anne Cathrine 8, Maren 5. FM: Jørgen Yding i Horsens.

2248 Anne Kirstine Sørensdatter i Trampendal. 23.2.1795, fol.193, 199.
Enke efter [Jørgen Pedersen sst, skifte 6.8.1792 lbnr.2235]. B: Peder 43 i Salten, Gertrud g.m. Anders Pedersen i Underup, Anne Margrethe g.m. Jens Hansen sst, Søren 33 i Horsens, Maren g.m. Søren Jensen i Trampendal, Casper 31, rømt, Kirsten g.m. Thomas Christian Pedersen i Lundumskov, Niels 24, Anders 22.

2249 Else Lauridsdatter i Sattrup. 21.4.1795, fol.196, 197.
E: Thomas Jensen. A: far Laurids Sørensen i Ølsted.

2250 Jørgen Andersen i Rådved. 16.5.1795, fol.196, 198.
E: Anne Kirstine Thomasdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Mette 31 g.m. Henrik Frandsen i Vårbasse, Anders 24.

2251 Anne Hansdatter i Vendelbogård. 17.7.1795, fol.201.
E: Jens Jensen Vendelbo. B: Rasmus 9, Hans 7, Jens 6, Jens Peder 2, Bertel 6 uger. FM: Hans Lauridsen i Vinten, Laurids Hansen sst.

2252 Niels Pedersen Hald i Monbjerg. 28.7.1795, fol.203, 209.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Anne 3, Peder 4 uger. FM: Peder Hansen sst.

2253 Maren Christensdatter i Fruenshus i Lundum sogn. 7.9.1795, fol.203, 205, 207.
E: Christen Sørensen. A: søster Karen Christensdatter g.m. Oluf Jensen skrædder i Lundum.

2254 Anne Marie Sørensdatter i Østbirk. 3.10.1795, fol.204, 207, 208.
E: Peder Andersen Waldmann. B: Anders 20. FM: Jørgen Nielsen sst.

2255 Morten Mortensen Bonde i Monbjerg. 2.6.1796, fol.209.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Peder Mortensen sst. B: Peder 32, Anne Margrethe 29, Morten 27, Maren 21, Anne 16. FM: Rasmus Pedersen Trane sst.

2256 Christoffer [Nielsen] Bayer i Underup. 17.11.1796, fol.210.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Anders Justesen sst. B: Vilhelm 12, Christian 9. FM: Peder Bayer i Valdemarsgård. Første ægteskab med Gertrud Marie Mortensdatter, [skifte 24.10.1780 lbnr.2185]. B: Thomas 29, Cathrine Marie 27, Niels 25.

2257 Kirsten Jørgensdatter i Østbirk. 19.11.1796, fol.211, 217.
E: Niels Juliussen. B: Anne Cathrine 11, Jørgen 9, Karen 7. FM: Rasmus Sørensen i Rådved.

2258 Niels Juliussen i Østbirk. 4.4.1797, fol.213.
E: Bodil Andersdatter. LV: bror Laurids Andersen i Sattrup. [Første ægteskab med Kirsten Jørgensdatter, skifte 19.11.1796 lbnr.2257. B: Anne Cathrine 11, Jørgen 9, Karen 7. FM: Frands Mikkelsen i Monbjerg.

2259 Frands Jensen og hustru Elisabeth Enevoldsdatter i Rådved. 10.5.1797, fol.215, 219.
B: Niels 15, Jens 12. FM: Søren Knudsen i Underup Skovhus, Abraham Nielsen i Enner.

2260 Christen Jensen Godsk i Lerkenfeldt. 4.8.1798, fol.225, 243.
E: Anne Marie Poulsdatter. LV: Laurids Jensen i Ålkærgård. B: Jens 25, Poul 24 i København, Søren 20, Rasmus 18, Karen 15, Thomas 10, Anne Kirstine 6. FM: Jørgen Mikkelsen Grabow i Rådved, Mads Jensen i Vrønding.

2261 Karen Christensdatter i Sattrup. 4.12.1798, fol.229, 231, 238.
E: Enevold Jensen. B: Kirsten 24 g.m. Hans Jørgensen sst. Første ægteskab med Peder Andersen, [skifte 29.9.1772 lbnr.2138]. B: Christen 37 i Monbjerg, Johanne 32 g.m. Niels Christensen sst, Margrethe 31 g.m. Jens Pedersen sst, Peder 27.

2262 Hans Jensen i Rådved. 2.1.1799, fol.230, 248.
E: Karen Pedersdatter. LV: Søren Jensen smed sst. A: søskende Anne Marie Jensdatter g.m. Niels Hansen i Såby, Kirsten Jensdatter g.m. Mathias Bødker i Horsens.

2263 Laurids Christensen, gartner i Sattrup. 16.1.1799, fol.233.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hans Nielsen sst. B: Peder 25, Kirsten 21, Christen 18, Anne Cathrine 13. FM: Jørgen Lundum i Sattrup, Christian Jacobsen i Elling. [Første ægteskab med Birthe Andersdatter, skifte 22.7.1771 lbnr.2132].

2264 Enevold Pedersen i Østbirk. 22.1.1799, fol.234, 237.
E: Hedvig Mikkelsdatter. LV: Peder Madsen sst. B: Ellen Marie g.m. Peder Mikkelsen sst, Mikkel 32 i København.

2265 Maren Andersdatter i Naldal. 27.3.1799, fol.235.
E: Jacob Hansen. B: Anders 19, Hans 16. FM: farbror Clemen Sørensen i Vinten.

2266 Hans Christensen Skalle i Lundum. 16.7.1799, fol.240, 241.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Andersen sst, Jens Andersen sst. Første ægteskab med Birgitte Jacobsdatter. B: Mette 26, Maren 23, Peder 18, Anne 16. FM: Overby i Østbirk, Christen Sommer i Yding. Enkens første ægteskab med Jens Frandsen. B: Niels 14, Karen 13.

2267 Karen Enevoldsdatter i Østbirk. 17.7.1799, fol.241, 246.
E: Laurids Andersen Waldmann. A: bror Laurids Enevoldsen, død. 1B: Anne Marie i Nim, søster Anne Enevoldsdatter, død. 2B: Simon Sørensen, Enevold Sørensen i Horsens. FM: Peder Andersen Waldmann, Rasmus Jensen Emborg i Østbirk.

2268 Jacob Nielsen i Monbjerg. 14.8.1799, fol.244, 247.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Hansen sst, Christen Pedersen sst. B: Bodil Kirstine g.m. Jeppe Mikkelsen i Purup, Elisabeth 29, Niels 22, Jens 19. FM: Frands Mikkelsen i Monbjerg.

2269 Margrethe [Øllegaard] Andersdatter i Hedehald. 4.2.1800, fol.248.
E: Peder Pedersen Vonge. B: Louise 3, Sidsel 1. Første ægteskab med Iver Rasmussen, [skifte 7.10.1794 lbnr.2247]. B: Bodil Kirstine 15, Anne Cathrine 14, Maren 11. FM: Thomas Nielsen i Skanderborg, Jens Sørensen i Hørning.

2270 Rasmus Nielsen i Østbirk. 16.4.1800, fol.252.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jørgen Nielsen sst. B: Hans 29, Kirstine Marie 26, Karen 21, Niels 18, Jens 14, Peder 11. FM: Laurids Lundum i Østbirk.

2271 Anders Rasmussen i Vestbirk. 16.4.1800, fol.254.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Bendix Jensen i Fuglsang. B: Rasmus 26, Laurids 23, Dorthe 20, Anne 14. FM: farbror Albert Rasmussen i Gjedved.

2272 Karen Lauridsdatter i Vestbirk. 22.4.1800, fol.255, 258.
E: Anders Mortensen. B: Laurids 28, Morten 19, Svend 15. Første ægteskab med Sidsel Mikkelsdatter, [skifte 17.5.1771 lbnr.2130]. B: Birthe g.m. Gotfred Pedersen sst.

2273 Sidsel Pedersdatter i Sattrup. 24.4.1800, fol.256.
E: Hans Nielsen. B: Niels 27, Kirsten 22, Cathrine 19, Margrethe g.m. Niels Rasmussen i Gjedved. FM: Thomas Pedersen i Råskovgård.

2274 Jens Pedersen Hvidbjerg i Urup Mølle. 8.12.1800, fol.259.
E: Christiane Christensdatter. LV: Såby i Østbirk. A: mor Mette Jensdatter i Hvidbjerg, søskende Anders Pedersen Hvidbjerg i Hvidbjerg, Peder Pedersen Hvidbjerg i København, død. 1 datter sst, Karen Pedersdatter g.m. Thomas Madsen i Håsum.

2275 Maren Thomasdatter i Rådvedhus. 26.7.1802, fol.262.
E: Hans Jensen. B: Karen 7, Johanne 5, Jens 3. FM: Jens Johansen i Hansted.

2276 Jørgen Jensen i Sattrup. 26.7.1802, fol.263.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Jens 27, Anne Marie 25. FM: Christen Nielsen i Borum.

2277 Johanne Pedersdatter i Brokbjerghus i Monbjerg. 26.7.1802, fol.264.
E: Niels Christensen. B: Elisabeth 10, Karen 7, Hans 2. FM: Enevold Jensen i Sattrup.

2278 Rasmus Jensen i Rådved. 5.4.1804, fol.265.
E: Maren Frandsdatter. LV: Peder Sørensen i Lundum. B: Frands 28, Søren 25, Anne 20, Enevold 17, Peder 14. FM: farbror Jens Jensen i Grumstrup. Første ægteskab med Anne Enevoldsdatter, skifte [26.2.1776 lbnr.2163]. B: Johanne 33 i København, Jens 30 sst.

2279 Thomas Jensen i Tindberghus på Sattrup Mark. 10.1.1805, fol.272, 278, 282.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Søren Jensen i Trampendal. B: Rasmus Thomsen 35 i Gjedved, Jens Thomsen, død. 3B: Anders 6, Thomas 5, Christen 3 hos mor Ellen Andersdatter i Ris. LV: Søren Thomsen i Tebstrup, Anne Thomasdatter i København. Sml. lbnr.2280.

2280 Anders Thomsen ugift i Tindberghus på Sattrup Mark. 10.6.1805, fol.273, 279, 282.
A: søskende Rasmus Thomsen 35 i Gjedved, Jens Thomsen, død. 3B: Anders 6, Thomas 5, Christen 3 i Ris, Anne Thomasdatter i København. Sml. lbnr.2279.

2281 Søren Jensen smed i Rådved. 30.7.1805, fol.274.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: forvalter Hedegaard. B: Bodil 21, Anne 10, Maren 8, Jens 6. FM: farbror Jens Jensen smed i Gantrup. Desuden nævnes afdødes søster Maren Jensdatter i Lundum enke efter Christian Murermester.

2282 Anne Pedersdatter i Lundumskov. 21.10.1805, fol.279, 282.
E: Oluf Nielsen Bayer. B: Anne Cathrine 9. FM: morbror Jens Pedersen i Flensborg, farbror Peder Nielsen Bayer i Valdemarsgård.

2283 Johanne Pedersdatter i Fuglsang. 2.10.1805, fol.280, 282, 285.
E: Bendix Jensen. B: Jens 17, Karen Marie 15, Peder 14, Hans 12, Casper Peder 10. FM: morbrødre Mikkel Pedersen i Vestbirk, Jens Pedersen sst.

2284 Adam Christensen smed i Østbirk. 25.4.1806, fol.283.
E: Vilhelmine Eleonora Gerlach. LV: Såby sst. B: Conrad Frederik Schmidt fuldmægtig ved Christiansborg i København, Christen Adamsen Schmidt i Kokhuset, Charlotte Efrosyne 26, Casper Peder 23, Henrik Hans 20, Elisabeth Marie g.m. Laurids Sørensen i Såby.

2285 Frands Henriksen Koch post i Lundumskov. 3.5.1806, fol.284, 290, 291.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Jacob Mortensen i Kringelberg. B: Henrik, der er rømt, g.m. Mette Jørgensdatter. 3B.

2286 Rasmus Jensen i Bilidt på Rådved Mark. 28.2.1807, fol.286.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Rasmus Sørensen i Rådved. Testamente.

2287 Christen Christensen i Sattrup. 6.4.1807, fol.287, 288, 289, 291.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Enevold Jensen sst. B: Christen Christensen, død. 2B: Sidsel 8, Christiane 5 hos stedfar Morten Mortensen på Yding Mark. FM: Niels Jensen i Yding, Anders Christensen 26, rømt, Niels Christensen 22, Laurids Christensen 18. FM: Laurids Andersen i Sattrup.

2288 Peder Henriksen i Sattrup. 15.4.1807, fol.287, 289, 290.
E: Dorthe Marie Nielsdatter. LV: Jesper Smed sst. Første ægteskab med [Maren Sørensdatter]. B: Hans 35, Karen g.m. Jacob Mortensen i Kringelberg.

2289 Kirsten Pedersdatter i Østbirk. 18.2.1809, fol.291.
E: Christen Rasmussen. A: søskende Rasmus Pedersen i Pedersborg på Østbirk Mark ved søn Knud Rasmussen, Hans Pedersen i Østbirk.

2290 Marie Lucie Pfalsgraf i Østbirk. 12.10.1810, 292.
Enke efter Poul Fris degn i Åle. Testamente.

2291 Dorthe Andersdatter i Sattrup. 30.7.1811, fol.300.
Enke efter Christen Christensen, [skifte 6.4.1807 lbnr.2287]. B: Christen Christensen, død. 2B: Sidsel 12, Christiane 9 hos stedfar Morten Mortensen på Yding Mark, Anders Christensen 30, rømt, Niels Christensen 26, Laurids Christensen 22.

2292 Johan [Svendsen] Vest i Monbjerg. 20.10.1811, fol.301.
E: Magdalene Lauridsdatter. LV: Hans Nielsen sst. B: Svend 41, Dorthe Kirstine Marie 27 g.m. Peder Sørensen Vest sst.

2293 Else Nielsdatter i Lundumskov. 13.3.1812, fol.303.
E: Nikolaj Gothard. B: Anne Margrethe 14. FM: Jens Frandsen sst. Første ægteskab med Poul Christensen. B: Christen, Mette Cathrine g.m. Søren Mathiasen, Laurids.

2294 Mette Cathrine Jørgensdatter i Rådved. 29.10.1813, fol.305, 307.
E: Laurids Jensen. B: Mette 21. Første ægteskab med Elias Jensen, [skifte 19.11.1788 lbnr.2225]. B: Peder 30 på Samsø, Jens 28, Karen 25. FM: Hans Isak Nielsen i Rådved.

2295 Maren Jørgensdatter i Trampendal. 9.6.1814, fol.307.
E: Søren Jensen væver. B: Jens 20. FM: Enevold Jensen i Lundumskov.

2296 Sidsel Pedersdatter i Vrænge på Østbirk Mark. 9.3.1816, fol.308.
E: Hans Pedersen. B: Rasmus 45, Niels 36, Karen g.m. Peder Christensen i Vinding, Anne Kirstine 33. FM: Niels Andersen i Østbirk.

2297 Laurids Jensen i Ålkærgård på Rådved Mark. 25.5.1816, fol.309.
Enkemand efter [Mette Cathrine Jørgensdatter, skifte 29.10.1813 lbnr.2294]. B: Mette 23, der ægter Peder Pedersen i Lund. FM: farbror Søren Jensen i Egebjerg, halvbror Jens Eliassen.

2298 Anne Pedersdatter i Sattrup. 27.10.1817, fol.313, 315.
Enke efter Laurids Christensen gartner, [skifte 16.1.1799 lbnr.2263]. B: Christen, Anne Cathrine. FM: Niels Hansen.

2299 Anne Cathrine Henriksdatter i Sattrup. 27.10.1817, fol.313.
E: Niels Rasmussen. Første ægteskab med [Christen Gregersen sst, skifte 13.11.1793 lbnr.2242]. B: Gregers Christensen 48 i Tebstrup, Henrik Christensen, død. 4B: Anne Cathrine 14, Christen 10, Anne Marie 6, Bodil 5 hos mor Anne Jensdatter enke på Møballe Mark, Peder Christensen 37.

Personregister.

Ordnet alfabetisk efter efternavn, sted og løbenummer.

Abrahamsen, Jacob Hornborg Mølle 650
Addit, Erik Jensen Egebjerg Mølle 134
Addit, Erik Jensen Horsens 134
Adsersdatter, Anne Ås 1963
Adsersdatter, Maren Egebjerg 279
Akselsen, Jens Monbjerg 2108
Albertsdatter, Gundil Haldrup Bjerremark 1661
Albertsdatter, Gundil Haldrup Bjerremark 1691
Albertsdatter, Johanne Serridslev 875
Albertsdatter, Johanne Kirstine Stensballe 1675
Albertsdatter, Johanne Kirstine Stensballe 1779
Albertsdatter, Karen Toftum 1973
Albertsen, Holger Brigsted 1231
Albertsen, Holger Serridslevgård 1050
Albertsen, Laurids Lund 1873
Albertsen, Laurids Lund 1882
Albertsen, Niels Bøgballe 591
Albertsen, Niels Hanstedgård 349
Albertsen, Niels Stensballe 1328
Andersdatter, Anne Aggestrup 2065
Andersdatter, Anne Bleld 930
Andersdatter, Anne Brigsted 1921
Andersdatter, Anne Hansted 148
Andersdatter, Anne Hansted 266
Andersdatter, Anne Hanstedgård 349
Andersdatter, Anne Ildved 444
Andersdatter, Anne Kalhave 602
Andersdatter, Anne Kalhave 707
Andersdatter, Anne Nebel 891
Andersdatter, Anne Nebel 913
Andersdatter, Anne Over Vrønding 1849
Andersdatter, Anne Serridslev 998
Andersdatter, Anne Stensballe 1160
Andersdatter, Anne Stensballe 1162
Andersdatter, Anne Stensballe 1485
Andersdatter, Anne Tolstrup 286
Andersdatter, Anne Trustrup 950
Andersdatter, Anne Vrønding 1804
Andersdatter, Anne Vrønding 1810
Andersdatter, Anne Vrønding 1871
Andersdatter, Anne Østbirk 2214
Andersdatter, Anne Ås 2074
Andersdatter, Anne Cathrine Egebjerg 300
Andersdatter, Anne Cathrine Uldum 806
Andersdatter, Anne Marie Kannerup 329
Andersdatter, Barbara Eriknauer 557
Andersdatter, Barbara Stensballe Skovhus 1729
Andersdatter, Birthe Bleld Skovhus 1008
Andersdatter, Birthe Sattrup 2132
Andersdatter, Birthe Stensballe 1185
Andersdatter, Birthe Søvind 1935
Andersdatter, Birthe Toftum 2024
Andersdatter, Birthe Kirstine Lyshøj 1151
Andersdatter, Bodil Boring 636
Andersdatter, Bodil Boring 774
Andersdatter, Bodil Egebjerg 144
Andersdatter, Bodil Egebjerg 180
Andersdatter, Bodil Lund 1797
Andersdatter, Bodil Østbirk 2258
Andersdatter, Charlotte Amalie Haldrup 1562
Andersdatter, Charlotte Amalie Haldrup 1589
Andersdatter, Dorthe Blirup 1575
Andersdatter, Dorthe Egebjerg 361
Andersdatter, Dorthe Egebjerg 417
Andersdatter, Dorthe Reballe 2067
Andersdatter, Dorthe Sattrup 2287
Andersdatter, Dorthe Sattrup 2291
Andersdatter, Else Brigsted 2088
Andersdatter, Else Honum 843
Andersdatter, Gertrud Neder Vrønding 1792
Andersdatter, Gertrud Stensballe 1335
Andersdatter, Ingeborg Endelave 70
Andersdatter, Inger Vrønding 1827
Andersdatter, Johanne Haldrup 1217
Andersdatter, Johanne Haldrup 1476
Andersdatter, Johanne Haldrup 1638
Andersdatter, Johanne Haldrup 1733
Andersdatter, Johanne Hansted 110
Andersdatter, Johanne Hansted 133
Andersdatter, Johanne Hansted 158
Andersdatter, Johanne Tvingstrup 1215
Andersdatter, Johanne Underup 333
Andersdatter, Karen Egebjerg 276
Andersdatter, Karen Glibing Mølle 944
Andersdatter, Karen Stensballe 1645
Andersdatter, Karen Stensballe 1648
Andersdatter, Karen Stubberup 393
Andersdatter, Karen Stubberup 434
Andersdatter, Karen Søvind 1982
Andersdatter, Karen Tvingstrup 1054
Andersdatter, Karen Vorbjerg 429
Andersdatter, Karen Ørridslev 1145
Andersdatter, Karen Ås 1967
Andersdatter, Kirsten Endelave 12
Andersdatter, Kirsten Haldrup 1474
Andersdatter, Kirsten Hundslund 962
Andersdatter, Kirsten Kalhave 741
Andersdatter, Kirsten Stensballe 1579
Andersdatter, Kirsten Søvind 2054
Andersdatter, Kirsten Uldum 677
Andersdatter, Kirsten Vinding 484
Andersdatter, Kirsten Vrønding 1864
Andersdatter, Magdalene Kirstine Blirup 1745
Andersdatter, Maren Bleld 927
Andersdatter, Maren Bregnetgård 351
Andersdatter, Maren Brigsted 1331
Andersdatter, Maren Brigsted 1344
Andersdatter, Maren Egebjerg 949
Andersdatter, Maren Elbæk 1919
Andersdatter, Maren Eriknauer 560
Andersdatter, Maren Guldager 1786
Andersdatter, Maren Haldrup 468
Andersdatter, Maren Haldrup 1625
Andersdatter, Maren Haldrup 1679
Andersdatter, Maren Hansted 198
Andersdatter, Maren Meldrup 1188
Andersdatter, Maren Meldrup 1282
Andersdatter, Maren Meldrup 1345
Andersdatter, Maren Naldal 2265
Andersdatter, Maren Over Vrønding 1825
Andersdatter, Maren Sattrup 2137
Andersdatter, Maren Serridslev 893
Andersdatter, Maren Serridslev 990
Andersdatter, Maren Søvind 1932
Andersdatter, Maren Toftum 2027
Andersdatter, Maren Toftum 2085
Andersdatter, Maren Uldum 683
Andersdatter, Maren Uldum 800
Andersdatter, Maren Underup 157
Andersdatter, Maren Vorbjerg 233
Andersdatter, Margrethe Brigsted 1298
Andersdatter, Margrethe Egebjerg Mølle 107
Andersdatter, Margrethe Øllegaard Hedehald 2247
Andersdatter, Margrethe Øllegaard Hedehald 2269
Andersdatter, Marianne Monbjerg 2246
Andersdatter, Marie Kirstine Hansted 343
Andersdatter, Marie Kirstine Hansted 346
Andersdatter, Mette Hornborg Mølle 650
Andersdatter, Mette Marie Boring 824
Andersdatter, Sidsel Brigsted 2082
Andersdatter, Sidsel Rådved Mark 2286
Andersdatter, Sidsel Marie Honum 689
Andersen, Anders Bleld 1147
Andersen, Anders Egebjerg 306
Andersen, Anders Haldrup 1384
Andersen, Anders Meldrup 1187
Andersen, Anders Nimdrup 478
Andersen, Anders Sillerupgård 353
Andersen, Anders Stensballe 1296
Andersen, Anders Stensballe 1302
Andersen, Anders Stensballe 1479
Andersen, Anders Stensballe 1684
Andersen, Anders Underup 341
Andersen, Bertel Nim 2201
Andersen, Christen Hansted 304
Andersen, Christen Stensballe Sundhus 1626
Andersen, Christen Stensballe Sundhus 1778
Andersen, Christen Vrønding 1789
Andersen, Christoffer Nebel 994
Andersen, Erik Serridslev 969
Andersen, Erik Ås 2034
Andersen, Eskild Stensballe 1482
Andersen, Eskild Tyrrestrup Skovhus 1983
Andersen, Eskild Tyrrestrup Skovhus 2060
Andersen, Hans Egebjerg 310
Andersen, Hans Haldrup 1562
Andersen, Hans Kørup 1876
Andersen, Hans Kørup 2204
Andersen, Holger Tvingstrup 953
Andersen, Iver Stensballe 1198
Andersen, Iver Stensballe 1335
Andersen, Jacob Brigsted 1696
Andersen, Jacob Haldrup 1555
Andersen, Jens Aggestrup 1990
Andersen, Jens Egebjerg 379
Andersen, Jens Gjedved 868
Andersen, Jens Haldrup 1250
Andersen, Jens Haldrup 1717
Andersen, Jens Haldrup 1769
Andersen, Jens Hansted 162
Andersen, Jens Honum 817
Andersen, Jens Honum 823
Andersen, Jens Honum 860
Andersen, Jens Hundslund 1096
Andersen, Jens Lundumskov 2227
Andersen, Jens Stensballe Sundhus 1191
Andersen, Jens Stensballe Sundhus 1206
Andersen, Jens Stensballe Sundhus 1353
Andersen, Jens Trustrup 951
Andersen, Jens Vinten 2206
Andersen, Jens Vær Præstegård 1174
Andersen, Jens Ørridslev 1056
Andersen, Jens Ørridslev 1065
Andersen, Jens Ås 1970
Andersen, Jeppe Bleld Skovhus 1008
Andersen, Jeppe Elbæk 1923
Andersen, Jørgen Egebjerg 408
Andersen, Jørgen Haldrup 1783
Andersen, Jørgen Rådved 2250
Andersen, Jørgen Ørridslev 1022
Andersen, Laurids Hansted 158
Andersen, Laurids Hansted 222
Andersen, Laurids Hansted 388
Andersen, Laurids Kannerup 362
Andersen, Laurids Stensballegård 1523
Andersen, Laurids Toftum 2022
Andersen, Laurids Østbirk 2267
Andersen, Mads Lund 1832
Andersen, Mads Stensballe Skovhus 1729
Andersen, Mikkel Hansted 231
Andersen, Mikkel Hanstedgård 440
Andersen, Morten Vrønding 1880
Andersen, Niels Brigsted 1310
Andersen, Niels Egebjerg 274
Andersen, Niels Egebjerg 279
Andersen, Niels Haldrup 1781
Andersen, Niels Over Kodallund 718
Andersen, Niels Vinding 483
Andersen, Niels Vinding 556
Andersen, Niels Vinding 578
Andersen, Oluf Bleld 897
Andersen, Oluf Sondrup 901
Andersen, Peder Bleld 973
Andersen, Peder Brørup 985
Andersen, Peder Egebjerg 243
Andersen, Peder Elbæk 2044
Andersen, Peder Neder Vrønding 1883
Andersen, Peder Sattrup 2138
Andersen, Peder Serridslev 877
Andersen, Peder Stensballe 1530
Andersen, Peder Østbirk 2131
Andersen, Peder Østbirk 2216
Andersen, Peder Østbirk 2254
Andersen, Poul Bleld 959
Andersen, Poul Bleld 960
Andersen, Rasmus Bleld 947
Andersen, Rasmus Egebjerg 309
Andersen, Rasmus Egebjerg 313
Andersen, Rasmus Flemming 582
Andersen, Rasmus Haldrup 1574
Andersen, Rasmus Hansted 405
Andersen, Rasmus Meldrup 1186
Andersen, Rasmus Serridslev 870
Andersen, Rasmus Søvind 2075
Andersen, Rasmus Torp 173
Andersen, Rasmus Vestbirk 2167
Andersen, Rasmus Vestbirk 2233
Andersen, Rasmus Vorbjerg 385
Andersen, Simon Haldrup Mølle 1930
Andersen, Simon Haldrup Mølle 1971
Andersen, Steffen Stensballe 1698
Andersen, Søren Ballebo 2118
Andersen, Søren Blirup 1749
Andersen, Søren Brigsted 1954
Andersen, Søren Endelave 16
Andersen, Søren Endelave 65
Andersen, Søren Nebel 1105
Andersen, Søren Serridslev 921
Andersen, Søren Uldum 676
Andersen, Søren Vinding 549
Andersen, Terkild Kalhave 704
Andersen, Thomas Meldrup 1371
Andersen, Thomas Meldrup 1432
Andersen, Thomas Meldrup 1472
Andreasdatter, Margrethe Kannerup 293
Andreasen, Jørgen Hansted 330
Antonsen, Poul Vrønding 1892
Balle, Margrethe Andersdatter Egebjerg Mølle 107
Bank, Jørgen Jensen Toftum 1938
Bank, Morten Sørensen Toftum 2024
Bayer, Christoffer Nielsen Underup 2185
Bayer, Christoffer Nielsen Underup 2256
Bayer, Oluf Nielsen Lundumskov 2228
Bayer, Oluf Nielsen Lundumskov 2282
Bech, Johan Enner 2213
Bendixen, Jens Ovdrup 890
Bendixen, Knud Trustrup 923
Benjaminsen, Rasmus Blirup 1330
Bentsdatter, Anne Nebel 1051
Bentsdatter, Jytte Rebekka Haldrup 1346
Bentsdatter, Kirsten Haldrup 1649
Bentsen, Hans Haldrup Overmark 1578
Bentsen, Hans Overmark 1498
Bentsen, Hans Søvind 2054
Bentsen, Jørgen Ildved 486
Bentsen, Niels Skjold 457
Bentsen, Peder Nielsen Endelave 19
Bentsen, Rasmus Enner 432
Bentsen, Søren Endelave 17
Bertelsdatter, Ellen Egebjerg 136
Bertelsdatter, Karen Gjedved 2196
Bertelsen, Jens Gjedved 2161
Bertelsen, Peder Honum 747
Bertelsen, Thomas Tvingstrup 1291
Billenberg, Cathrine Meldrup 1179
Birkenæs, Rasmus Nielsen Egebjerg 401
Bisgård, Jens Mikkelsen Rask Mølle 764
Bisgård, Mikkel Jensen Kalhave 631
Bisgård, Peder Mikkelsen Kalhave 741
Bisgård, Terkild Nielsen Kalhave 784
Bjerregård, Anne Sørensdatter Bleld Skovhus 952
Bjørnsen, Peder Monbjerg 2125
Bleld, Anders Nielsen Hansted 407
Blicher, Mette Marie Stensballegård 1527
Bloch, Niels Nielsen Endelave 54
Bloch, Peder Nielsen Endelave 74
Boyesdatter, Abelone Nebel 924
Bonde, Mortensen, Morten Monbjerg 2255
Bonde, Niels Rasmussen Serridslev 954
Borup, Mads Rasmussen Vrigsted 555
Borup, Søren Rasmussen Vinding 458
Brandt, Hans Johansen Stensballe 1173
Brandt, Laurids Serridslev 898
Bredballe, Christen Jensen Ildved 496
Bremer, Henrik Vinding 491
Brixdatter, Kirsten Lund 1898
Brixen, Hans Pedersen Hornborg 725
Brixen, Jens Mikkelsen Hornborg 754
Brixen, Mikkel Jensen Hornborg 648
Brixen, Niels Jensen Havrum 673
Brixen, Niels Nielsen Havrum 748
Brixen, Thomas Hornborg 756
Brun, Niels Jensen Kalhave 743
Brund, Rasmus Madsen Vrigsted 564
Brøgger, Christen Sørensen Komind 1910
Brøgger, Christen Sørensen Lundumskov Mark 1910
Busk, Jens Andersen Egebjerg 379
Busk, Laurids Andersen Kannerup 362
Bækgaard, Jørgen Christian Underup 387
Bøg, Niels Sørensen Uldum 831
Carlsdatter, Kirsten Torp 1121
Carlsdatter, Kirsten Torp 1127
Carstensen, Claus Stensballe 1286
Carstensen, Jørgen Serridslev 979
Christensdatter, Anne Boring 842
Christensdatter, Anne Enner 432
Christensdatter, Anne Flemming 583
Christensdatter, Anne Hansted 230
Christensdatter, Anne Hansted 296
Christensdatter, Anne Honum 744
Christensdatter, Anne Honum 823
Christensdatter, Anne Kalhave 732
Christensdatter, Anne Over Vrønding 1819
Christensdatter, Anne Sondrup 900
Christensdatter, Anne Sondrup 964
Christensdatter, Anne Torup 917
Christensdatter, Anne Trustrup 1053
Christensdatter, Anne Trustrup 1060
Christensdatter, Anne Underup 159
Christensdatter, Anne Underup 2154
Christensdatter, Anne Ørridslev 1011
Christensdatter, Anne Cathrine Bækhuset 1711
Christensdatter, Anne Kirstine Stensballe Skovhus 1704
Christensdatter, Anne Margrethe Hansted 356
Christensdatter, Anne Marie Vrønding 1908
Christensdatter, Birthe Boring 863
Christensdatter, Birthe Østbirk 2172
Christensdatter, Bodil Klakring 135
Christensdatter, Cathrine Kalhave 821
Christensdatter, Christiane Urup Mølle 2274
Christensdatter, Ellen Ørridslev 1022
Christensdatter, Else Hornborg 725
Christensdatter, Else Hornborg 759
Christensdatter, Else Uldum 625
Christensdatter, Else Uldum 726
Christensdatter, Gertrud Tamdruplund 598
Christensdatter, Gundil Stensballegård 1764
Christensdatter, Ingeborg Boring 810
Christensdatter, Ingeborg Haldrup Mølle 1726
Christensdatter, Ingeborg Over Kodallund 718
Christensdatter, Inger Neder Vrønding 1811
Christensdatter, Inger Ås 2026
Christensdatter, Johanne Torp 386
Christensdatter, Johanne Torp 390
Christensdatter, Johanne Torp 433
Christensdatter, Johanne Vinten 323
Christensdatter, Karen Boring 785
Christensdatter, Karen Hansted 238
Christensdatter, Karen Hansted 289
Christensdatter, Karen Kørup 2192
Christensdatter, Karen Monbjerg 2108
Christensdatter, Karen Neder Kodallund 705
Christensdatter, Karen Neder Vrønding 1824
Christensdatter, Karen Neder Vrønding 1865
Christensdatter, Karen Sattrup 2138
Christensdatter, Karen Sattrup 2261
Christensdatter, Karen Sondrup 1015
Christensdatter, Karen Sondrup 1062
Christensdatter, Karen Søvind 1941
Christensdatter, Karen Tvingstrup 1488
Christensdatter, Karen Vinding 458
Christensdatter, Karen Vrønding 1844
Christensdatter, Kirsten Boring 848
Christensdatter, Kirsten Hornborg 706
Christensdatter, Kirsten Over Vrønding 1887
Christensdatter, Kirsten Serridslev 1010
Christensdatter, Kirsten Sondrup 965
Christensdatter, Kirsten Vedslet 2112
Christensdatter, Maren Boring 767
Christensdatter, Maren Egebjerg 244
Christensdatter, Maren Egebjerg 274
Christensdatter, Maren Fruenshus 2253
Christensdatter, Maren Haldrup 1349
Christensdatter, Maren Hansted 228
Christensdatter, Maren Hornborg 703
Christensdatter, Maren Kannerup 371
Christensdatter, Maren Neder Vrønding 1822
Christensdatter, Maren Sondrup 940
Christensdatter, Maren Vrønding 1799
Christensdatter, Marie Hornborg 755
Christensdatter, Marie Hornborg 789
Christensdatter, Marie Hornborg 812
Christensdatter, Marie Kirstine Boring 786
Christensdatter, Mette Brigsted 1525
Christensdatter, Mette Hornborg 816
Christensdatter, Mette Hornborg 838
Christensdatter, Mette Hornborg 856
Christensdatter, Mette Rask Mark 845
Christensdatter, Mette Vrønding 1911
Christensen, Adam Østbirk 2284
Christensen, Anders Egebjerg 263
Christensen, Anders Stensballe Sundhus 1755
Christensen, Anders Trustrup 1086
Christensen, Christen Boring 722
Christensen, Christen Sattrup 2287
Christensen, Christen Sondrup 989
Christensen, Christen Tvingstrup 1137
Christensen, Christen Vrønding 1808
Christensen, Dines Tvingstrup 1439
Christensen, Frands Ørbæk 1972
Christensen, Hans Hornborg 617
Christensen, Hans Lundum 2266
Christensen, Hans Sondrup 926
Christensen, Hans Stensballe 1629
Christensen, Hans Ørridslev 1011
Christensen, Jacob Østbirk 2189
Christensen, Jens Ask 488
Christensen, Jens Hansted 268
Christensen, Jens Over Kodallund 740
Christensen, Jens Stensballe 904
Christensen, Jens Stensballegård 1259
Christensen, Jens Toftum 1980
Christensen, Jens Tvingstrup 1054
Christensen, Jens Tvingstrup 1167
Christensen, Jørgen Boring 634
Christensen, Jørgen Egebjerg 99
Christensen, Jørgen Hornborg 859
Christensen, Jørgen Vorbjerg 145
Christensen, Jørgen Vrønding 1795
Christensen, Knud Hansted 241
Christensen, Knud Kalhave 679
Christensen, Knud Kalhave 707
Christensen, Knud Kalhave 819
Christensen, Knud Torp 433
Christensen, Knud Vrønding 1893
Christensen, Laurids Haustrup 480
Christensen, Laurids Lund 182
Christensen, Laurids Sattrup 2132
Christensen, Laurids Sattrup 2263
Christensen, Laurids Sattrup 2298
Christensen, Laurids Toftum 2049
Christensen, Mads Serridslev 956
Christensen, Mads Serridslev 1042
Christensen, Mads Stensballe 1668
Christensen, Mads Stensballe 1750
Christensen, Markus Underup 2154
Christensen, Mikkel Hornborg 703
Christensen, Morten Enner 2212
Christensen, Niels Haldrup 1463
Christensen, Niels Hansted 296
Christensen, Niels Hansted 375
Christensen, Niels Monbjerg 2277
Christensen, Niels Morsbøl 452
Christensen, Niels Sondrup 1002
Christensen, Niels Sondrup 1061
Christensen, Niels Sondrup 2061
Christensen, Oluf Kannerup 254
Christensen, Oluf Kannerup 293
Christensen, Oluf Vorbjerg 95
Christensen, Oluf Vorbjerg 102
Christensen, Peder Hansted 277
Christensen, Peder Hansted 360
Christensen, Peder Hornborg 834
Christensen, Peder Hornborg 1656
Christensen, Peder Over Vrønding 1891
Christensen, Peder Sondrup 1012
Christensen, Peder Trustrup 1025
Christensen, Peder Tvingstrup 1171
Christensen, Peder Vrønding 1804
Christensen, Poul 2293
Christensen, Rasmus Hansted 299
Christensen, Rasmus Hornborg 852
Christensen, Rasmus Kodallund 734
Christensen, Rasmus Kokborg 778
Christensen, Rasmus Meldrup 1352
Christensen, Rasmus Meldrup 1493
Christensen, Rasmus Salten 1830
Christensen, Rasmus Serridslev 1084
Christensen, Rasmus Underup 159
Christensen, Svend Omgård 473
Christensen, Søren Elbæk 2077
Christensen, Søren Honum 844
Christensen, Søren Kalhave 631
Christensen, Søren Kattrup 996
Christensen, Søren Nebel 912
Christensen, Søren Neder Kodallund 780
Christensen, Søren Sondrup 940
Christensen, Søren Sondrup 1015
Christensen, Søren Tvingstrup 1639
Christensen, Søren Ørridslev 1046
Christiansdatter, Barbara Stensballe 1685
Christiansdatter, Charlotte Amalie Serridslev 1135
Christiansdatter, Karen Toftum 1980
Christiansen, Christian Ås 2047
Christiansen, Jacob Elbæk Præstegård 2005
Christiansen, Niels Toftum 2103
Christiansen, Søren Søvind 2076
Christoffersdatter, Birthe Bleld 959
Christoffersdatter, Karen Hedensted 490
Christoffersdatter, Mette Ås 2080
Christoffersen, Jens Meldrup 1183
Christoffersen, Jens Meldrup 1184
Christoffersen, Jens Meldrup 1188
Christoffersen, Jens Stensballe 1630
Christoffersen, Mathias Stensballe 1586
Christoffersen, Niels Nebel 967
Christoffersen, Niels Stensballe 1512
Christoffersen, Niels Uldum 803
Christoffersen, Peder Hedensted 572
Christoffersen, Peder Stensballe 1522
Christoffersen, Peder Stensballe 1721
Christoffersen, Påske Haldrup 1474
Christoffersen, Påske Haldrup 1571
Christoffersen, Rasmus Blirup 1473
Christoffersen, Rasmus Blirup 1546
Clausdatter, Karen Stensballe 1511
Clausdatter, Karen Stensballe 1530
Clausdatter, Maren Stensballe 1247
Clausdatter, Maren Stensballe 1391
Clausdatter, Maren Stensballe 1654
Clausdatter, Maren Tvingstrup 1001
Clausdatter, Marie Kirstine Stensballe Sundhus 1590
Clausdatter, Mette Enner 2188
Clausen, Hans Egebjerg 874
Clausen, Hans Egebjerg 1092
Clausen, Henrik Stensballe 1412
Clausen, Thomas Gjedved 889
Clemensdatter, Bodil Vrønding 1897
Clemensen, Jacob Østbirk 2197
Clemensen, Johannes Vrønding 1814
Clemensen, Johannes Vrønding 1823
Clemensen, Mikkel Haldrup 1634
Clemensen, Terkild Hornborg 662
Colbjørnsen, Anne Sofie Stensballe 1389
Dahlsen, Niels Hanstedgård 281
Dam, Jørgen Hansen Egebjerg 139
Dam, Jørgen Rasmussen Stobhus 2243
Dam, Simon Hansen Egebjerg 96
Dam, Simon Hansen Egebjerg 138
Danielsdatter, Birthe Toftum 2055
Danielsdatter, Birthe Toftum 2103
Danielsen, Henrik Brigsted 2096
Danielsen, Peder Grotkær 2072
Daugård, Søren Jensen Tvingstrup 1222
Daugård, Søren Jensen Tvingstrup 1370
Davidsdatter, Anne Else Honum 847
Davidsdatter, Dorthe Lund 1896
Davidsen, Hans Torup 887
Degn, Frederik Elbjerglund 1047
Donner, Margrethe Pedersdatter Hyrup 481
Duche, Dorthe Hansdatter Egebjerg 96
Due, Christoffer Olufsen Hornsyld 365
Due, Peder Andersen Bleld 973
Dinesdatter, Lene Kirstine Tvingstrup 1495
Ebbesen, Mikkel Tolstrup 305
Ebbesen, Niels Nimdrup 450
Egebjerg, Mikkel Andersen Hanstedgård 440
Egebjerg, Niels Nielsen Kongens Regiment 319
Ejlersen, Peder Serridslev 881
Eliassen, Christen Skjold 577
Elkær, Christen Nielsen Underup 885
Enevoldsdatter, Anne Hansted 128
Enevoldsdatter, Anne Lund 245
Enevoldsdatter, Anne Rådved 2163
Enevoldsdatter, Birgitte Hansted 94
Enevoldsdatter, Birgitte Hansted 126
Enevoldsdatter, Elisabeth Rådved 2259
Enevoldsdatter, Karen Nim 961
Enevoldsdatter, Karen Østbirk 2267
Enevoldsdatter, Kirsten Torp 1088
Enevoldsdatter, Margrethe Brigsted 1231
Enevoldsdatter, Margrethe Brigsted 1306
Enevoldsen, Anders Søvind 1924
Enevoldsen, Jens Gjedved 1085
Enevoldsen, Jens Tamdruplund 598
Enevoldsen, Jens Torp 1088
Enevoldsen, Niels Hansted 149
Enevoldsen, Peder Hansted 280
Eriksdatter, Anne Egebjerg 874
Eriksdatter, Anne Egebjerg 1092
Eriksdatter, Anne Haldrup 1381
Eriksdatter, Anne Vorbjerg 91
Eriksdatter, Anne Kirstine Ås 1959
Eriksdatter, Dorthe Hornborg 671
Eriksdatter, Johanne Blirup 1637
Eriksdatter, Johanne Stensballe 1153
Eriksdatter, Johanne Stensballe 1380
Eriksdatter, Johanne Stensballe 1584
Eriksdatter, Karen Østbirk 2160
Eriksdatter, Kirsten Blirup 1211
Eriksdatter, Kirsten Blirup 1351
Eriksdatter, Kirsten Blirup 1374
Eriksdatter, Kirsten Blirup 1375
Eriksdatter, Kirsten Blirup 1473
Eriksdatter, Kirsten Serridslev Mølle 1133
Eriksdatter, Maren Honum 635
Eriksdatter, Maren Honum 709
Eriksdatter, Margrethe Stensballe 1326
Eriksdatter, Mette Søvind 1918
Eriksdatter, Mette Søvind 1956
Eriksdatter, Sidsel Lund 130
Eriksdatter, Sofie Stensballe 1479
Eriksen, Anders Blirup 1701
Eriksen, Anders Ås 2017
Eriksen, Christen Rådved 2239
Eriksen, Hans Toftum 1999
Eriksen, Jens Boring 655
Eriksen, Jens Haldrup 1334
Eriksen, Jens Haldrup Bjerremark 1505
Eriksen, Jens Stensballe 1246
Eriksen, Jens Stensballe 1411
Eriksen, Jens Stensballe 1509
Eriksen, Laurids Brigsted 2073
Eriksen, Laurids Brigsted 2099
Eriksen, Morten Blirup 1399
Eriksen, Niels Ås 1968
Eriksen, Peder Brigsted 1420
Eriksen, Peder Brigsted 1431
Eriksen, Peder Brigsted 1529
Eriksen, Peder Brigsted 1660
Eriksen, Peder Haldrup 1311
Eriksen, Peder Stensballe 1584
Eriksen, Rasmus Stensballe 1408
Eriksen, Rasmus Stensballe 1409
Eriksen, Søren Haldrup 1257
Esbensen, Mogens Hundslund 1057
Eskildsdatter, Anne Haldrup 1459
Eskildsdatter, Anne Haldrup 1463
Eskildsdatter, Anne Hansted 122
Eskildsdatter, Anne Hansted 153
Eskildsdatter, Anne Tvingstrup 1031
Eskildsdatter, Anne Margrethe Stensballe 1655
Eskildsdatter, Anne Margrethe Stensballe 1671
Eskildsdatter, Birthe Brigsted 1431
Eskildsdatter, Birthe Hvedballe 2093
Eskildsdatter, Bodil Haldrup Overmark 1487
Eskildsdatter, Bodil Tvingstrup 906
Eskildsdatter, Helle Stensballe Sundhus 1353
Eskildsdatter, Karen Brigsted 1310
Eskildsdatter, Karen Morsbøl 452
Eskildsdatter, Karen Tvingstrup 888
Eskildsdatter, Kirsten Lund 1815
Eskildsdatter, Kirsten Lund 1817
Eskildsdatter, Kirsten Lund 1869
Eskildsdatter, Maren Egebjerg 88
Eskildsdatter, Margrethe Brigsted 1193
Eskildsdatter, Margrethe Brigsted 1262
Eskildsdatter, Margrethe Marenbol 2095
Eskildsen, Anders Søvind 1976
Eskildsen, Christen Vrønding 1836
Eskildsen, Christen Vrønding 1888
Eskildsen, Jens Blirup 1161
Eskildsen, Jens Haldrup Mark 1382
Eskildsen, Jens Haldrup Overmark 1461
Eskildsen, Jens Overmark 1518
Eskildsen, Jens Toftum 1108
Eskildsen, Jørgen Bjerremark 1519
Eskildsen, Jørgen Hansted 357
Eskildsen, Jørgen Stensballe Bjerremark 1531
Eskildsen, Jørgen Stensballe Bjerremark 1621
Eskildsen, Jørgen Ås 2045
Eskildsen, Mikkel Nebel 1072
Eskildsen, Niels Ås 2066
Eskildsen, Peder Toftum 2016
Eskildsen, Rasmus Stensballe 1210
Eskildsen, Rasmus Stensballe 1283
Eskildsen, Søren Stensballe 1709
Estrup, Hans Christian Sondrup 1045
Falksen, Niels Hornborg 706
Fæddersen, Fædder Stensballegård 1299
Fehrmann, Johan Hansen Stensballe 1219
Findsen, Laurids Uldum 728
Findsen, Laurids Uldum 804
Fogh, Jens Hansted 128
Fogh, Jens Christensen Stensballegård 1259
Fogh, Jens Jensen Hansted 90
Fogh, Mogens Hornborg 668
Fogh, Rasmus Christensen Salten 1830
Foghsdatter, Maren Trustrup 902
Folmersdatter, Karen Serridslev 969
Folmersdatter, Maren Serridslev 972
Folmersen, Niels Stensballe 1154
Frandsdatter, Abelone Haldrup 1385
Frandsdatter, Anne Hundslund 977
Frandsdatter, Anne Stensballe 1254
Frandsdatter, Anne Tvingstrup 1543
Frandsdatter, Anne Cathrine Søvind 1925
Frandsdatter, Anne Cathrine Søvind 1936
Frandsdatter, Anne Marie Egebjerg 310
Frandsdatter, Anne Marie Egebjerg 401
Frandsdatter, Anne Marie Vorbjerg 426
Frandsdatter, Birthe Stensballe 1491
Frandsdatter, Dorthe Over Vrønding 1837
Frandsdatter, Ellen Egebjerg 139
Frandsdatter, Gundil Haldrup 1676
Frandsdatter, Inger Hansted 103
Frandsdatter, Karen Over Vrønding 1842
Frandsdatter, Kirsten Blirup 1220
Frandsdatter, Kirsten Blirup 1252
Frandsdatter, Kirsten Honum 753
Frandsdatter, Kirsten Stensballe 1731
Frandsdatter, Maren Boring 698
Frandsdatter, Maren Over Vrønding 1859
Frandsdatter, Maren Rådved 2278
Frandsdatter, Maren Vinding 579
Frandsdatter, Maren Vrønding 1828
Frandsdatter, Mette Hansted 208
Frandsdatter, Mette Stensballe 1397
Frandsdatter, Mette Cathrine Haldrup 1618
Frandsen, Anders Boring 848
Frandsen, Christen Hornborg 816
Frandsen, Frands Vrønding 1906
Frandsen, Jens Brigsted 1306
Frandsen, Jens Brigsted 1331
Frandsen, Jens Egebjerg 93
Frandsen, Jens Egebjerg 180
Frandsen, Jens Kørup 2202
Frandsen, Jens 2266
Frandsen, Jørgen Bleld 143
Frandsen, Jørgen Hornborg 733
Frandsen, Jørgen Hornborg 836
Frandsen, Knud Egebjerg 112
Frandsen, Knud Egebjerg 119
Frandsen, Laurids Egebjerg 942
Frandsen, Niels Haldrup 1381
Frandsen, Niels Stensballe 1313
Frandsen, Niels Ås 1922
Frandsen, Peder Haldrup 1158
Frandsen, Rasmus Haldrup Mølle 1565
Frandsen, Søren Meldrup 1462
Frandsen, Søren Meldrup 1640
Frandsen, Søren Meldrup 1644
Frandsen, Søren Stensballe 1404
Frederiksdatter, Karen Honum Mark 861
Frederiksdatter, Karen Urup 2152
Frederiksdatter, Maren Kalhave 835
Frederiksdatter, Mette Cathrine Brigsted 1361
Frederiksdatter, Mette Cathrine Brigsted 1333
Frederiksen, Hans Peder Enner 2213
Fris, Laurids Toftum 2055
Fris, Morten Hansen Boring 636
Fris, Niels Sørensen Guldager 1786
Fris, Poul Åle 2290
Fris, Søren Jensen Hornborg 763
Fris, Søren Jensen Hornborg 799
From, Claus Vinding 456
Fyn, Peder Jensen Honum 751
Gedsted, Gregers Mortensen Endelave 1227
Gjedved, Jens Jensen Neder Vrønding 1811
Gjedved, Jens Jensen Neder Vrønding 1868
Gerlach, Vilhelmine Eleonora Østbirk 2284
Gertsdatter, Anne Haldrup 1581
Gertsdatter, Kirsten Haldrup 1455
Gertsen, Søren Haldrup 1599
Glintberg, Søren Pedersen Østbirk 2160
Glud, Hans Jensen Serridslev 1010
Godsk, Christen Jensen Lerkenfeldt 2260
Gothard, Nikolaj Lundumskov 2293
Graversdatter, Kirsten Lund 1832
Graversdatter, Kirsten Lund 1855
Gregersdatter, Anne Margrethe Tvingstrup 1209
Gregersdatter, Anne Margrethe Tvingstrup 1263
Gregersen, Christen Sattrup 2242
Grølsted, Niels Hornborg 672
Guldberg, Hedvig Urup Mølle 2159
Gunnarsen, Jacob Øster Stenderup 981
Gustavsen, Mads Flemming 594
Gydesdatter, Margrethe Serridslev 922
Gydesdatter, Margrethe Serridslev 1068
Gylling, Jens Pedersen 1096
Gylling, Niels Jensen Endelave 1321
Gylling, Niels Sørensen Endelave 25
Hagensdatter, Øllegaard Vrigsted 475
Hagensdatter, Øllegaard Vrigsted 555
Hald, Anders Nielsen Monbjerg 2190
Hald, Niels Pedersen Monbjerg 2252
Hansdatter, Anne Blirup 1337
Hansdatter, Anne Brigsted 1421
Hansdatter, Anne Haldrup 1520
Hansdatter, Anne Hansted 106
Hansdatter, Anne Hansted 147
Hansdatter, Anne Hansted 247
Hansdatter, Anne Hansted 331
Hansdatter, Anne Kørup 1878
Hansdatter, Anne Kørup 1895
Hansdatter, Anne Over Vrønding 1846
Hansdatter, Anne Sattrup 2226
Hansdatter, Anne Serridslev 1009
Hansdatter, Anne Sondrup 1000
Hansdatter, Anne Stensballe 1203
Hansdatter, Anne Stensballe 1604
Hansdatter, Anne Stensballegård 1287
Hansdatter, Anne Vendelbogård 2251
Hansdatter, Anne Vrønding 1793
Hansdatter, Anne Ås 2039
Hansdatter, Anne Cathrine Haldrup 1574
Hansdatter, Anne Cathrine Hansted 271
Hansdatter, Anne Cathrine Over Kodallund 599
Hansdatter, Anne Dorthe Torup 943
Hansdatter, Anne Marie Brestenbro 308
Hansdatter, Anne Marie Endelave 71
Hansdatter, Anne Marie Hansted 423
Hansdatter, Anne Marie Kørup 1876
Hansdatter, Anne Marie Kørup 2198
Hansdatter, Anne Marie Værholm 1615
Hansdatter, Anne Marie Værholm 1748
Hansdatter, Bodil Stensballe Bjerremark 1623
Hansdatter, Christiane Ulrikke Underup 275
Hansdatter, Christiane Ulrikke Underup 442
Hansdatter, Dorthe Egebjerg 96
Hansdatter, Elisabeth Tvingstrup 1521
Hansdatter, Else Brigsted 1336
Hansdatter, Else Egebjerg 101
Hansdatter, Else Hornborg 647
Hansdatter, Else Hornborg 651
Hansdatter, Else Hornborg 654
Hansdatter, Else Ås 2013
Hansdatter, Helvig Margrethe Hansted 261
Hansdatter, Ingeborg Endelave 67
Hansdatter, Ingeborg Haldrup 1315
Hansdatter, Inger Haldrup 1366
Hansdatter, Inger Ørskov 1077
Hansdatter, Johanne Egebjerg 200
Hansdatter, Johanne Rådvedhus 2244
Hansdatter, Johanne Serridslev 933
Hansdatter, Johanne Serridslev 979
Hansdatter, Karen Boring 841
Hansdatter, Karen Elbæk 2056
Hansdatter, Karen Endelave 35
Hansdatter, Karen Hansted 249
Hansdatter, Karen Hansted 301
Hansdatter, Karen Hansted Hospital 273
Hansdatter, Karen Honum 687
Hansdatter, Karen Hornborg 653
Hansdatter, Karen Hostrup 382
Hansdatter, Karen Klakring 210
Hansdatter, Karen Meldrup 1640
Hansdatter, Karen Uldum 750
Hansdatter, Karen Vorbjerg 239
Hansdatter, Kirsten Ask 488
Hansdatter, Kirsten Ask 495
Hansdatter, Kirsten Boring 626
Hansdatter, Kirsten Brigsted 1422
Hansdatter, Kirsten Brigsted 1747
Hansdatter, Kirsten Brigsted 1977
Hansdatter, Kirsten Endelave 41
Hansdatter, Kirsten Hansted 269
Hansdatter, Kirsten Ildved 502
Hansdatter, Kirsten Lundumskov 2141
Hansdatter, Kirsten Ovdrup 890
Hansdatter, Kirsten Rådved 2174
Hansdatter, Kirsten Stensballe 1695
Hansdatter, Kirsten Ørbæk 2015
Hansdatter, Kirsten Ås 1993
Hansdatter, Maren Brigsted 2092
Hansdatter, Maren Egebjerg 1117
Hansdatter, Maren Haldrup 1294
Hansdatter, Maren Haldrup 1367
Hansdatter, Maren Haldrup Overmark 1592
Hansdatter, Maren Hansted 197
Hansdatter, Maren Serridslev 1004
Hansdatter, Maren Sondrup 871
Hansdatter, Maren Stensballegård 1785
Hansdatter, Maren Tvingstrup 1360
Hansdatter, Maren Vrønding 1843
Hansdatter, Marie Kirstine Tvingstrup 1603
Hansdatter, Marie Kirstine Tvingstrup 1639
Hansdatter, Mette Boring 634
Hansdatter, Mette Boring 742
Hansdatter, Mette Brigsted 1652
Hansdatter, Mette Haldrup 1694
Hansdatter, Mette Kannerup 392
Hansdatter, Mette Stensballe 1566
Hansdatter, Mette Ørbæk 2033
Hansdatter, Susanne Uldum 658
Hansdatter, Susanne Uldum 797
Hansen, Anders Blirup 1337
Hansen, Anders Brestenbro 308
Hansen, Anders Kørup 1876
Hansen, Anders Kørup 2198
Hansen, Anders Serridslev 1124
Hansen, Anders Uldum 605
Hansen, Andreas Honum 847
Hansen, Andreas Honum Mark 861
Hansen, Bent Egebjerg 948
Hansen, Bertel Brigsted 1262
Hansen, Christen Haldrup Mølle 1570
Hansen, Christen Haldrup Mølle 1674
Hansen, Christen Hansted 327
Hansen, Christen Honum Skovhus 612
Hansen, Christen Underup Mark 364
Hansen, Christen Underup mark 413
Hansen, Christen Ørridslev 1014
Hansen, Christian Hornborg 796
Hansen, Claus Vinding 445
Hansen, Claus Vinding 449
Hansen, Clemen Uldum 811
Hansen, David Brigsted 2051
Hansen, David Ås 1965
Hansen, Elias Hansted 287
Hansen, Engel Brigsted 1376
Hansen, Erik Stensballe 1280
Hansen, Frands Egebjerg 417
Hansen, Frands Egebjerg 421
Hansen, Hans Ask 504
Hansen, Hans Haldrup 1175
Hansen, Hans Honum 709
Hansen, Hans Honum 802
Hansen, Hans Serridslev 1034
Hansen, Hans Toftum 1928
Hansen, Hans Toftum 1939
Hansen, Hans Tvingstrup 1323
Hansen, Hans Vorbjerg 420
Hansen, Hans Ørskov 1077
Hansen, Hans Christian Hansted Hospital 359
Hansen, Jacob Hansted 242
Hansen, Jacob Naldal 2265
Hansen, Jens Bentlund 1048
Hansen, Jens Brigsted 1448
Hansen, Jens Brigsted 1545
Hansen, Jens Bækhuset 1711
Hansen, Jens Haldrup 1251
Hansen, Jens Haldrup 1363
Hansen, Jens Haldrup 1451
Hansen, Jens Honum 820
Hansen, Jens Honum 828
Hansen, Jens Marenbol 2095
Hansen, Jens Nim 945
Hansen, Jens Rådveddal 2245
Hansen, Jens Rådvedhus 2244
Hansen, Jens Stensballe 1164
Hansen, Jens Stensballe 1424
Hansen, Jens Trustrup 1060
Hansen, Jeppe Uldum 787
Hansen, Johan Stensballe 1219
Hansen, Johan Frederik Stensballe 1258
Hansen, Just Ildved 552
Hansen, Jørgen Egebjerg 139
Hansen, Jørgen Hansted 236
Hansen, Jørgen Hansted 415
Hansen, Jørgen Hostrup 109
Hansen, Jørgen Rådved 2133
Hansen, Jørgen Stensballe 1771
Hansen, Jørgen Uldum 727
Hansen, Laurids Hansted 219
Hansen, Laurids Hansted 226
Hansen, Laurids Uldum 681
Hansen, Mads Uldum 613
Hansen, Mads Uldum 658
Hansen, Morten Boring 636
Hansen, Morten Brigsted 1193
Hansen, Niels Endelave 2
Hansen, Niels Endelave 48
Hansen, Niels Endelave 79
Hansen, Niels Hansted 94
Hansen, Niels Løve 550
Hansen, Niels Over Vrønding 1821
Hansen, Niels Tvingstrup 1134
Hansen, Niels Tvingstrup 1466
Hansen, Niels 153
Hansen, Oluf Stensballe 1407
Hansen, Oluf Stensballe 1683
Hansen, Peder Brigsted 1229
Hansen, Peder Brigsted 1232
Hansen, Peder Egebjerg 141
Hansen, Peder Flemming 584
Hansen, Peder Haldrup Bjerremark 1508
Hansen, Peder Haldrup Bjerremark 1632
Hansen, Peder Haldrup Bjerremark 1742
Hansen, Peder Haldrup Mølle 1743
Hansen, Peder Hansted 108
Hansen, Peder Hornborg 622
Hansen, Peder Hundslund 1019
Hansen, Peder Rådved 2166
Hansen, Peder Rådved 2191
Hansen, Peder Stensballe 1762
Hansen, Peder Tvingstrup 1488
Hansen, Peder Vorbjerg 221
Hansen, Rasmus Brigsted 1998
Hansen, Rasmus Gangsted 1947
Hansen, Rasmus Kalhave 791
Hansen, Simon Egebjerg 96
Hansen, Simon Egebjerg 138
Hansen, Steffen Vinding 579
Hansen, Søren Brigsted 1577
Hansen, Søren Brigsted 2104
Hansen, Søren Hansted 165
Hansen, Søren Hansted 211
Hansen, Søren Hansted 271
Hansen, Søren Hansted 343
Hansen, Søren Hansted 346
Hansen, Søren Hansted 383
Hansen, Søren Meldrup 1775
Hansen, Søren Stensballe 1180
Hansen, Søren Uldum 682
Hansen, Thomas Endelave 50
Hartmann, Frederik Christian Tvingstrup 984
Heide, Dorthe Sofie Jensdatter Skjold 477
Heide, Dorthe Sofie Jensdatter Skjold 577
Henriksdatter, Anne Cathrine Sattrup 2242
Henriksdatter, Anne Cathrine Sattrup 2299
Henriksdatter, Anne Margrethe Haldrup Bjerremark 1632
Henriksdatter, Cathrine Hornborg 609
Henriksdatter, Henriette Haldrup 1781
Henriksdatter, Johanne Stensballe 1771
Henriksdatter, Karen Hansted 140
Henriksdatter, Kirsten Kalhave 777
Henriksdatter, Margrethe Sofie Joh Bregnetgård 337
Henriksdatter, Mette Meldrup 1224
Henriksdatter, Mette Stensballe 1438
Henriksdatter, Utilie Serridslev 898
Henriksdatter, Sidsel Haldrup 1758
Henriksdatter, Sidsel Sillerupgård 353
Henriksdatter, Voldborg Haldrup 1777
Henriksen, Claus Stensballe 1761
Henriksen, Claus Stensballe Sundhus 1506
Henriksen, Claus Stensballe Sundhus 1535
Henriksen, Frands Lundumskov 2220
Henriksen, Frands Lundumskov 2285
Henriksen, Henrik Neder Vrønding 1884
Henriksen, Johannes Ås 1955
Henriksen, Jørgen Honum 752
Henriksen, Jørgen Stensballe 1601
Henriksen, Niels Haldrup Bjerremark 1691
Henriksen, Niels Honum 753
Henriksen, Oluf Stensballe 1671
Henriksen, Peder Sattrup 2288
Hermansen, Hans Urlev 447
Hermansen, Jochum Enner 2210
Hermansen, Niels Sørensen Monbjerg 2171
Hermansen, Peder Stensballe 1491
Hermansen, Søren Hatting 2219
Hjort, Niels Sørensen Uldum 792
Hjort, Rasmus Sørensen Sondrup 886
Hjuler, Peder Pedersen Serridslev 968
Holgersdatter, Anne Kirstine Endelave 57
Holgersdatter, Johanne Kirstine Endelave 57
Holgersen, Niels Toftum 2101
Holgersen, Søren Brigsted 1699
Hollænder, Søren Endelave 26
Holmbo, Elisabeth Sørensdatter Endelave 1227
Holst, Anders Andersen Egebjerg 306
Holst, Jørgen Andersen Egebjerg 408
Holte, Laurids Lauridsen Stensballegård 1489
Hornborg, Niels Christensen Sondrup 1002
Hornemann, Anne Johanne Stensballegård 1516
Houmann, Jens Andersen Haldrup 1250
Houmann, Peder Sørensen Haldrup 1734
Husendal, Anne Cathrine Stensballegård 1556
Hvidbjerg, Jens Pedersen Urup Mølle 2274
Høg, Ellen Marie Horsens 563
Høg, Hans Nielsen Brestenbro 292
Højer, Fædder Fæddersen Stensballegård 1299
Højer, Jørgen Ovesen Kalhave 704
Høvinghoff, Arendse Marie Egebjerg Mølle 199
Høvinghoff, Casper Egebjerg Mølle 107
Høvinghoff, Just Egebjerg Mølle 199
Høvinghoff, Mette Magdalene Egebjerg Mølle 134
Høvinghoff, Nikolaj Casper Egebjerg 932
Ibsen, Jens Haldrup 1385
Ibsen, Jens Haldrup 1581
Ibsen, Markus Vinding 501
Ibsen, Rasmus Haldrup 1349
Ibsen, Terkild Gjedved Mølle 867
Ibsen, Terkild Gjedved Mølle 1091
Ifland, Christian Serridslev 1135
Isaksdatter, Karen Vrønding 1802
Isaksdatter, Karen Vrønding 1841
Iversdatter, Anne Brigsted 1355
Iversdatter, Anne Brigsted 1420
Iversdatter, Ingeborg Endelave 63
Iversdatter, Johanne Brigsted 1545
Iversdatter, Karen Endelave 4
Iversdatter, Karen Endelave 31
Iversdatter, Karen Haldrup 1457
Iversdatter, Kirsten Stensballe 1576
Iversdatter, Kirsten Stensballe 1668
Iversdatter, Maren Endelave 30
Iversdatter, Maren Meldrup 1456
Iversdatter, Maren Nimdrup 478
Iversdatter, Maren Sattrup 2164
Iversen, Christen Lund 1817
Iversen, Jens Ballebo 2126
Iversen, Jens Serridslev 1136
Iversen, Niels Haldrup 1557
Iversen, Niels Sørensen Endelave 31
Iversen, Søren Endelave 42
Iversen, Søren Endelave 53
Iversen, Thomas Monbjerg 2147
Jacobsdatter, Anne Flemming 580
Jacobsdatter, Anne Hansted 360
Jacobsdatter, Anne Stensballe 1219
Jacobsdatter, Anne Stensballe 1304
Jacobsdatter, Anne Stensballe 1452
Jacobsdatter, Anne Stensballe 1507
Jacobsdatter, Birgitte Lundum 2266
Jacobsdatter, Birthe Hansted 363
Jacobsdatter, Birthe Værholmhus 1540
Jacobsdatter, Bodil Lund 240
Jacobsdatter, Bodil Sondrup 1024
Jacobsdatter, Ellen Honum 826
Jacobsdatter, Ellen Hornsyld 92
Jacobsdatter, Else Skablund 1662
Jacobsdatter, Ingeborg Sondrup 886
Jacobsdatter, Karen Torup 1038
Jacobsdatter, Kirsten Boring 663
Jacobsdatter, Kirsten Stensballe Sundhus 1353
Jacobsdatter, Kirsten Stensballe Sundhus 1441
Jacobsdatter, Maren Hundslund 1057
Jacobsdatter, Maren Vorbjerg 255
Jacobsdatter, Mette Stensballe Sundhus 1406
Jacobsdatter, Mette Vrønding 1863
Jacobsdatter, Mette Vrønding 1872
Jacobsen, Anders Brigsted 1422
Jacobsen, Anton Klakring 135
Jacobsen, Anton Klakring 210
Jacobsen, Hans Underup 2146
Jacobsen, Iver Haldrup 1606
Jacobsen, Laurids Tvingstrup 2117
Jacobsen, Mikkel Haldrup 1631
Jacobsen, Mikkel Haldrup 1676
Jacobsen, Morten Hoved Skovhus 1987
Jacobsen, Niels Ballebo 2116
Jacobsen, Niels Blirup 1314
Jacobsen, Niels Hansted 331
Jacobsen, Oluf Vorbjerg 430
Jacobsen, Peder Stensballe 1256
Jacobsen, Peder Stensballe 1604
Jacobsen, Peder Vrønding 1917
Jensdatter, Abelone Birkenæs 2211
Jensdatter, Anne Ask 494
Jensdatter, Anne Binderup 471
Jensdatter, Anne Bleld 1017
Jensdatter, Anne Blirup 1469
Jensdatter, Anne Boring 825
Jensdatter, Anne Brestenbro 292
Jensdatter, Anne Brigsted 1290
Jensdatter, Anne Brigsted 1392
Jensdatter, Anne Brigsted 1413
Jensdatter, Anne Brigsted 1656
Jensdatter, Anne Egebjerg 394
Jensdatter, Anne Endelave 27
Jensdatter, Anne Endelave 28
Jensdatter, Anne Endelave 38
Jensdatter, Anne Gjedved 868
Jensdatter, Anne Haldrup 1181
Jensdatter, Anne Haldrup 1316
Jensdatter, Anne Haldrup 1390
Jensdatter, Anne Haldrup 1633
Jensdatter, Anne Haldrup 1634
Jensdatter, Anne Haldrup 1707
Jensdatter, Anne Hansted 207
Jensdatter, Anne Honum 736
Jensdatter, Anne Honum 747
Jensdatter, Anne Hornborg 693
Jensdatter, Anne Hoved Skovhus 1987
Jensdatter, Anne Kalhave 757
Jensdatter, Anne Kalhave 791
Jensdatter, Anne Lund 320
Jensdatter, Anne Lundum 2170
Jensdatter, Anne Lundum 2176
Jensdatter, Anne Meldrup 1183
Jensdatter, Anne Meldrup 1187
Jensdatter, Anne Meldrup 1352
Jensdatter, Anne Monbjerg 2134
Jensdatter, Anne Neder Vrønding 1867
Jensdatter, Anne Over Vrønding 1805
Jensdatter, Anne Rask Mark 851
Jensdatter, Anne Stensballe 1177
Jensdatter, Anne Stensballe 1283
Jensdatter, Anne Stensballe 1288
Jensdatter, Anne Stensballe 1296
Jensdatter, Anne Stensballe 1308
Jensdatter, Anne Stensballe 1327
Jensdatter, Anne Stensballe 1404
Jensdatter, Anne Stensballe 1417
Jensdatter, Anne Stensballe 1635
Jensdatter, Anne Stensballe 1723
Jensdatter, Anne Toftum 1957
Jensdatter, Anne Trustrup 1016
Jensdatter, Anne Tvingstrup 916
Jensdatter, Anne Tvingstrup 1208
Jensdatter, Anne Tvingstrup 1291
Jensdatter, Anne Vestbirk 2167
Jensdatter, Anne Vinding 445
Jensdatter, Anne Vrønding 1813
Jensdatter, Anne Vrønding 1881
Jensdatter, Anne Ørridslev 988
Jensdatter, Anne Ås 1966
Jensdatter, Anne Cathrine Mosegård 410
Jensdatter, Anne Cathrine Toftum 1961
Jensdatter, Anne Kirstine Endelave 33
Jensdatter, Anne Kirstine Lund 1894
Jensdatter, Anne Magdalene Hansted 277
Jensdatter, Anne Margrethe Boring 655
Jensdatter, Anne Margrethe Elbæk 2020
Jensdatter, Anne Margrethe Hansted 375
Jensdatter, Anne Margrethe Honum 820
Jensdatter, Anne Margrethe Honum 828
Jensdatter, Anne Marie Serridslev 869
Jensdatter, Anne Marie Stensballe 1753
Jensdatter, Anne Sofie Brigsted 2010
Jensdatter, Anne Sofie Brigsted 2073
Jensdatter, Anne Sofie Serridslev 1136
Jensdatter, Anne Sofie Toftum 1997
Jensdatter, Birgit Kirstine Endelave 24
Jensdatter, Birgitte Brigsted 1152
Jensdatter, Birgitte Brigsted 1169
Jensdatter, Birthe Kalhave 788
Jensdatter, Birthe Kalhave 853
Jensdatter, Birthe Tyrrestrup Skovhus 1974
Jensdatter, Birthe Tyrrestrup Skovhus 1983
Jensdatter, Bodil Boring 669
Jensdatter, Bodil Endelave 60
Jensdatter, Bodil Haldrup 1230
Jensdatter, Bodil Haldrup 1318
Jensdatter, Bodil Haldrup 1444
Jensdatter, Bodil Tvingstrup 1167
Jensdatter, Bodil Tvingstrup 1423
Jensdatter, Cathrine Blirup 1730
Jensdatter, Cathrine Brigsted 1426
Jensdatter, Dorthe Hornborg 581
Jensdatter, Dorthe Uldum 717
Jensdatter, Dorthe Underup 2256
Jensdatter, Dorthe Sofie Skjold 477
Jensdatter, Dorthe Sofie Skjold 577
Jensdatter, Edel Stensballe 1357
Jensdatter, Elisabeth Vestbirk 2135
Jensdatter, Elisabeth Østbirk 2120
Jensdatter, Elisabeth Margrethe Lundumskov 2227
Jensdatter, Elisabeth Sofie Uldum 637
Jensdatter, Ellen Tamdrupgård 1788
Jensdatter, Else Honum 615
Jensdatter, Else Honum 751
Jensdatter, Else Ovdrup 935
Jensdatter, Else Toftum 1969
Jensdatter, Else Vinding 464
Jensdatter, Gertrud Serridslev Mølle 903
Jensdatter, Gertrud Torp 1120
Jensdatter, Gundil Tvingstrup 2150
Jensdatter, Helle Egebjerg 347
Jensdatter, Helle Hansted 90
Jensdatter, Helle Nebel 879
Jensdatter, Helle Serridslev 877
Jensdatter, Ingeborg Haldrup 1484
Jensdatter, Ingeborg Haldrup 1734
Jensdatter, Ingeborg Vinten 370
Jensdatter, Ingeborg Ås 1920
Jensdatter, Ingeborg Ås 1965
Jensdatter, Inger Fiskbækgård 315
Jensdatter, Inger Hansted 314
Jensdatter, Inger Sondrup 895
Jensdatter, Inger Sondrup 963
Jensdatter, Inger Vive 469
Jensdatter, Inger Cathrine Brigsted 1687
Jensdatter, Inger Cathrine Brigsted 1719
Jensdatter, Inger Marie Bleld 1125
Jensdatter, Johanne Boring 632
Jensdatter, Johanne Egebjerg 256
Jensdatter, Johanne Enner 2210
Jensdatter, Johanne Hornborg 697
Jensdatter, Johanne Hornborg 763
Jensdatter, Johanne Meldrup 1533
Jensdatter, Johanne Monbjerg 2143
Jensdatter, Johanne Sondrup 910
Jensdatter, Johanne Stensballe 1302
Jensdatter, Johanne Tvingstrup 1130
Jensdatter, Johanne Vestbirk 2233
Jensdatter, Johanne Vinten 2124
Jensdatter, Johanne Ørridslev 1014
Jensdatter, Johanne Kirstine Endelave 60
Jensdatter, Johanne Kirstine Stensballe 1510
Jensdatter, Johanne Kirstine Ørridslev 1043
Jensdatter, Karen Ballebo 2116
Jensdatter, Karen Blirup Overmark 1534
Jensdatter, Karen Brørup 985
Jensdatter, Karen Elbæk 2077
Jensdatter, Karen Endelave 3
Jensdatter, Karen Fuglsang 2218
Jensdatter, Karen Haldrup 1245
Jensdatter, Karen Haldrup 1253
Jensdatter, Karen Haldrup 1311
Jensdatter, Karen Hansted 357
Jensdatter, Karen Hansted Hospital 290
Jensdatter, Karen Havrum 769
Jensdatter, Karen Lundumskov 2228
Jensdatter, Karen Serridslev 1034
Jensdatter, Karen Skablund 1558
Jensdatter, Karen Stensballe 1205
Jensdatter, Karen Stensballe 1223
Jensdatter, Karen Stensballe 1292
Jensdatter, Karen Stensballe 1293
Jensdatter, Karen Stensballe 1387
Jensdatter, Karen Stensballe 1468
Jensdatter, Karen Stensballe 1750
Jensdatter, Karen Toftum 2086
Jensdatter, Karen Tyrrestrup Hoved Skovhus 2008
Jensdatter, Karen Underup 2200
Jensdatter, Karen Vestbirk 2109
Jensdatter, Karen Vestbirk 2155
Jensdatter, Karen Vrønding 1848
Jensdatter, Kirsten Bleld 929
Jensdatter, Kirsten Egebjerg 191
Jensdatter, Kirsten Endelave 20
Jensdatter, Kirsten Gjedved 868
Jensdatter, Kirsten Haldrup 1393
Jensdatter, Kirsten Haldrup 1769
Jensdatter, Kirsten Hansted 280
Jensdatter, Kirsten Honum 628
Jensdatter, Kirsten Honum 684
Jensdatter, Kirsten Honum 692
Jensdatter, Kirsten Honum 857
Jensdatter, Kirsten Hornborg 633
Jensdatter, Kirsten Neder Kodallund 646
Jensdatter, Kirsten Rask Mølle 664
Jensdatter, Kirsten Rask Mølle 716
Jensdatter, Kirsten Tvingstrup 1532
Jensdatter, Kirsten Uldum 624
Jensdatter, Kirsten Uldum 690
Jensdatter, Kirsten Vinding 549
Jensdatter, Kirsten Vorbjerg 212
Jensdatter, Kirsten Østbirk 2197
Jensdatter, Kirsten Østbirk 2216
Jensdatter, Lene Egebjerg 243
Jensdatter, Maren Boring 604
Jensdatter, Maren Boring 620
Jensdatter, Maren Boring 674
Jensdatter, Maren Boring 766
Jensdatter, Maren Brigsted 1362
Jensdatter, Maren Egebjerg 112
Jensdatter, Maren Enner 2168
Jensdatter, Maren Gangsted 2145
Jensdatter, Maren Gjedved 889
Jensdatter, Maren Gjedved 2161
Jensdatter, Maren Gram 554
Jensdatter, Maren Haldrup 1500
Jensdatter, Maren Haldrup 1572
Jensdatter, Maren Haldrup 1666
Jensdatter, Maren Haldrup 1692
Jensdatter, Maren Haldrup 1732
Jensdatter, Maren Haldrup 1774
Jensdatter, Maren Hansted 303
Jensdatter, Maren Hansted 378
Jensdatter, Maren Høgsgård 466
Jensdatter, Maren Kalhave 739
Jensdatter, Maren Meldrup 1228
Jensdatter, Maren Nebel 1066
Jensdatter, Maren Serridslev 956
Jensdatter, Maren Serridslev 978
Jensdatter, Maren Serridslev Mølle 987
Jensdatter, Maren Skablund 1435
Jensdatter, Maren Stensballe 1239
Jensdatter, Maren Stensballe 1256
Jensdatter, Maren Stensballe 1348
Jensdatter, Maren Stensballe Bjerremark 1531
Jensdatter, Maren Stensballe Sundhus 1191
Jensdatter, Maren Svingelbjerg 465
Jensdatter, Maren Toftum 1938
Jensdatter, Maren Toftum 1950
Jensdatter, Maren Toftum 2036
Jensdatter, Maren Tvingstrup 976
Jensdatter, Maren Tvingstrup 1249
Jensdatter, Maren Tvingstrup 1341
Jensdatter, Maren Underup 206
Jensdatter, Maren Underup 216
Jensdatter, Maren Vestbirk 2237
Jensdatter, Maren Vinding 553
Jensdatter, Maren Vinten 2179
Jensdatter, Maren Vrønding 1906
Jensdatter, Maren Ås 1991
Jensdatter, Maren Ås 2007
Jensdatter, Maren Ås 2057
Jensdatter, Maren Ås 2084
Jensdatter, Margrethe Kalhave 808
Jensdatter, Margrethe Skablund 1594
Jensdatter, Margrethe Sondrup 989
Jensdatter, Marie Uldum 798
Jensdatter, Marie Kirstine Hansted 414
Jensdatter, Mette Endelave 58
Jensdatter, Mette Endelave 68
Jensdatter, Mette Haldrup 1217
Jensdatter, Mette Haldrup 1295
Jensdatter, Mette Haldrup 1410
Jensdatter, Mette Haldrup Mølle 1971
Jensdatter, Mette Hansted 285
Jensdatter, Mette Hansted 352
Jensdatter, Mette Hornborg 723
Jensdatter, Mette Hostrup 384
Jensdatter, Mette Hostrup 436
Jensdatter, Mette Meldrup 1157
Jensdatter, Mette Neder Vrønding 1854
Jensdatter, Mette Nim 945
Jensdatter, Mette Stensballe 1443
Jensdatter, Mette Toftum 2022
Jensdatter, Mette Torp 1088
Jensdatter, Mette Torsted Kirkehus 558
Jensdatter, Mette Uldum 665
Jensdatter, Mette Underup 87
Jensdatter, Mette Underup 97
Jensdatter, Mette Vinding 501
Jensdatter, Mette Vrønding 1917
Jensdatter, Mette Kirstine Meldrup 1752
Jensdatter, Mette Kirstine Vrønding 1902
Jensdatter, Mette Marie Vrønding 1879
Jensdatter, Sidsel Gangsted 2127
Jensdatter, Sidsel Haldrup 1250
Jensdatter, Sidsel Hansted 345
Jensdatter, Sidsel Stensballe 1766
Jensdatter, Sidsel Tvingstrup 1255
Jensdatter, Sidsel Tvingstrup 1323
Jensdatter, Sidsel Marie Gludsted 294
Jensdatter, Silke Brestenbro 308
Jensdatter, Thyra Serridslev 1076
Jensen, Anders Blirup 1740
Jensen, Anders Haldrup 1446
Jensen, Anders Hansted 104
Jensen, Anders Stensballe 1782
Jensen, Anders Søvind 1943
Jensen, Anders Søvind 1944
Jensen, Anders Toftum 1957
Jensen, Anders Toftum 1997
Jensen, Anders Toftum 2027
Jensen, Anders Tvingstrup 1499
Jensen, Anders Vinding 446
Jensen, Anders Vrønding 1802
Jensen, Anders Vrønding 1897
Jensen, Anders Vrønding 1908
Jensen, Bendix Fuglsang 2218
Jensen, Bendix Fuglsang 2283
Jensen, Christen Binderup 471
Jensen, Christen Horsens 1047
Jensen, Christen Ildved 496
Jensen, Christen Lerkenfeldt 2260
Jensen, Christen Lund 1838
Jensen, Christen Svingelbjerg 448
Jensen, Christen Toftum 2085
Jensen, Christen Torp 185
Jensen, Christen Tvingstrup 1215
Jensen, Christen Tvingstrup 1341
Jensen, Christoffer Stensballe 1454
Jensen, Christoffer Stensballe 1724
Jensen, Christoffer Ås 1967
Jensen, Christoffer Ås 2026
Jensen, Claus Vinding 544
Jensen, Elias Rådved 2225
Jensen, Enevold Egebjerg 144
Jensen, Enevold Rådved 2183
Jensen, Enevold Sattrup 2261
Jensen, Erik Egebjerg Mølle 134
Jensen, Erik Haldrup 1372
Jensen, Erik Haldrup 1564
Jensen, Erik Haldrup 1610
Jensen, Erik Haldrup 1665
Jensen, Erik Horsens 134
Jensen, Erik Torp 983
Jensen, Erik Torp 1120
Jensen, Eskild Blirup 1268
Jensen, Eskild Hedensted 497
Jensen, Eskild Hedensted 498
Jensen, Eskild Stensballe 1731
Jensen, Eskild Søvind 1918
Jensen, Folmer Haldrup 1166
Jensen, Folmer Haldrup 1168
Jensen, Frands Rådved 2259
Jensen, Frands Tvingstrup 1249
Jensen, Frands Tvingstrup 1403
Jensen, Frederik Toftum 2000
Jensen, Gert Haldrup 1597
Jensen, Gert Haldrup 1624
Jensen, Gert Haldrup 1716
Jensen, Hans Boring 825
Jensen, Hans Boring 858
Jensen, Hans Bregnetgård 337
Jensen, Hans Bregnetgård 351
Jensen, Hans Brigsted 1430
Jensen, Hans Endelave 82
Jensen, Hans Haldrup 1235
Jensen, Hans Haldrup 1275
Jensen, Hans Haldrup 1346
Jensen, Hans Haldrup 1650
Jensen, Hans Hornborg 651
Jensen, Hans Hvedballe 2093
Jensen, Hans Mosegård 410
Jensen, Hans Over Kodallund 695
Jensen, Hans Rådved 2262
Jensen, Hans Rådveddal 2236
Jensen, Hans Rådvedhus 2275
Jensen, Hans Serridslev 941
Jensen, Hans Serridslev 1010
Jensen, Hans Stensballe 1223
Jensen, Hans Stensballe 1391
Jensen, Hans Toftum 2086
Jensen, Hans Toftum 2100
Jensen, Hans Torp 1121
Jensen, Hans Ørbæk 1981
Jensen, Hans 713
Jensen, Iver Neder Kodallund 646
Jensen, Jacob Hansted 250
Jensen, Jacob Kalhave 794
Jensen, Jens Blirup 1220
Jensen, Jens Brigsted 1355
Jensen, Jens Brigsted 2088
Jensen, Jens Elbæk 2094
Jensen, Jens Haldrup 1385
Jensen, Jens Haldrup 1607
Jensen, Jens Haldrup 1666
Jensen, Jens Haldrup 1692
Jensen, Jens Hansted 90
Jensen, Jens Neder Vrønding 1811
Jensen, Jens Neder Vrønding 1868
Jensen, Jens Nim 915
Jensen, Jens Over Vrønding 1820
Jensen, Jens Over Vrønding 1825
Jensen, Jens Serridslev 922
Jensen, Jens Serridslev 971
Jensen, Jens Søvind 1985
Jensen, Jens Søvind 2048
Jensen, Jens Tvingstrup 916
Jensen, Jens Tvingstrup 986
Jensen, Jens Tvingstrup 991
Jensen, Jens Tvingstrup 1001
Jensen, Jens Tvingstrup 1622
Jensen, Jens Uldum 642
Jensen, Jens Underup 142
Jensen, Jens Underup 157
Jensen, Jens Underup 1128
Jensen, Jens Vendelbogård 2251
Jensen, Jens Vinten 2173
Jensen, Jens Vrønding 1863
Jensen, Jeppe Boring 713
Jensen, Jeppe Kalhave 781
Jensen, Johannes Egebjerg Mølle 321
Jensen, Johannes Haldrup 1777
Jensen, Just Brigsted 1152
Jensen, Just Brigsted 1169
Jensen, Jørgen Boring 742
Jensen, Jørgen Sattrup 2137
Jensen, Jørgen Sattrup 2276
Jensen, Jørgen Serridslevgård 1148
Jensen, Jørgen Stensballe 1201
Jensen, Jørgen Stensballe 1216
Jensen, Jørgen Stensballe 1254
Jensen, Jørgen Stensballe 1324
Jensen, Jørgen Søvind 2001
Jensen, Jørgen Toftum 1938
Jensen, Jørgen Toftum 1988
Jensen, Jørgen Ås 2064
Jensen, Knud Hansted 192
Jensen, Knud Hansted 201
Jensen, Knud Hansted 207
Jensen, Knud Tvingstrup Mark 1642
Jensen, Knud Urlev 570
Jensen, Knud Ås 2080
Jensen, Laurids Aggestrup 1933
Jensen, Laurids Brigsted 2021
Jensen, Laurids Eriknauer 454
Jensen, Laurids Haldrup 1520
Jensen, Laurids Haldrup 1549
Jensen, Laurids Rådved 2294
Jensen, Laurids Rådved Mark 2297
Jensen, Laurids Torp 163
Jensen, Mads Gludsted 373
Jensen, Mads Lund 1866
Jensen, Mads Lund 1877
Jensen, Mads Lund 1898
Jensen, Mads Over Vrønding 1853
Jensen, Mads Over Vrønding 1858
Jensen, Mads Spåbæk 453
Jensen, Mads Stensballe 1342
Jensen, Mads Tvingstrup 1521
Jensen, Mads Vrønding 1796
Jensen, Mads Ørridslev 1132
Jensen, Markus Vrønding 1844
Jensen, Mathias Værholm 1503
Jensen, Mikkel Aggestrup 2037
Jensen, Mikkel Brigsted 1921
Jensen, Mikkel Gangsted 2127
Jensen, Mikkel Hornborg 581
Jensen, Mikkel Hornborg 648
Jensen, Mikkel Kalhave 631
Jensen, Mogens Haldrup 1649
Jensen, Mogens Skablund 1435
Jensen, Mogens Skablund 1558
Jensen, Mogens Ås 2090
Jensen, Morten Haldrup 1459
Jensen, Morten Hansted 89
Jensen, Mourids Gludsted 188
Jensen, Niels Blirup Bækhus 1425
Jensen, Niels Brigsted 1214
Jensen, Niels Brigsted 1248
Jensen, Niels Brigsted 1290
Jensen, Niels Endelave 41
Jensen, Niels Endelave 75
Jensen, Niels Endelave 1321
Jensen, Niels Haldrup 1347
Jensen, Niels Havrum 673
Jensen, Niels Honum 656
Jensen, Niels Honum 826
Jensen, Niels Honum 855
Jensen, Niels Kalhave 743
Jensen, Niels Lund 164
Jensen, Niels Meldrup 1272
Jensen, Niels Meldrup 1320
Jensen, Niels Meldrup 1325
Jensen, Niels Monbjerg 2240
Jensen, Niels Neder Vrønding 1833
Jensen, Niels Over Gram 443
Jensen, Niels Over Kodallund 599
Jensen, Niels Over Kodallund 660
Jensen, Niels Serridslev 882
Jensen, Niels Stensballe 1468
Jensen, Niels Stensballe 1536
Jensen, Niels Stensballe 1551
Jensen, Niels Stensballe 1714
Jensen, Niels Stensballe 1715
Jensen, Niels Toftum 1931
Jensen, Niels Tvingstrup 2150
Jensen, Niels Vinding 446
Jensen, Niels Ørskov 1079
Jensen, Niels Ås 2040
Jensen, Niels Jørgen Haldrup 1735
Jensen, Niels Rasmus Haldrup Overmark 1702
Jensen, Oluf Over Vrønding 1842
Jensen, Oluf Vrønding 1791
Jensen, Otte Hornborg 633
Jensen, Peder Boring 770
Jensen, Peder Boring 785
Jensen, Peder Boring 863
Jensen, Peder Enner 2195
Jensen, Peder Haldrup 1484
Jensen, Peder Haldrup 1679
Jensen, Peder Haldrup 1727
Jensen, Peder Hansted 187
Jensen, Peder Hansted 264
Jensen, Peder Honum 751
Jensen, Peder Ildved 444
Jensen, Peder Lund 320
Jensen, Peder Lund 1797
Jensen, Peder Lundum 2176
Jensen, Peder Molger 467
Jensen, Peder Monbjerg 2121
Jensen, Peder Naldal 2177
Jensen, Peder Stensballe 1182
Jensen, Peder Stensballe 1338
Jensen, Peder Stensballe 1397
Jensen, Peder Stensballe 1440
Jensen, Peder Stensballe Bjerremark 1623
Jensen, Peder Stubberup 438
Jensen, Peder Torp 439
Jensen, Peder Uldum 643
Jensen, Peder Underup 657
Jensen, Peder Underup 2201
Jensen, Peder Vestbirk 2109
Jensen, Peder Vinten 166
Jensen, Peder Ås 1927
Jensen, Peder Ås 2011
Jensen, Peder 2190
Jensen, Poul Serridslev 1141
Jensen, Rasmus Aggestrup 2065
Jensen, Rasmus Brigsted 1977
Jensen, Rasmus Brigsted 1996
Jensen, Rasmus Endelave 9
Jensen, Rasmus Endelave 30
Jensen, Rasmus Endelave 46
Jensen, Rasmus Haldrup 1230
Jensen, Rasmus Haldrup 1585
Jensen, Rasmus Hansted 105
Jensen, Rasmus Honum 737
Jensen, Rasmus Rådved 2163
Jensen, Rasmus Rådved 2278
Jensen, Rasmus Rådved Mark 2224
Jensen, Rasmus Rådved Mark 2286
Jensen, Rasmus Skablund 1651
Jensen, Rasmus Stensballe 1163
Jensen, Rasmus Stensballe 1317
Jensen, Rasmus Stensballe 1470
Jensen, Rasmus Stensballe 1490
Jensen, Rasmus Stensballe 1515
Jensen, Rasmus Trustrup 1053
Jensen, Rasmus Vedslet 2113
Jensen, Rasmus Ås 2006
Jensen, Rasmus Ås 2050
Jensen, Simon Aggestrup 2019
Jensen, Simon Strandgård 367
Jensen, Steffen Underup 2110
Jensen, Steffen Underup 2151
Jensen, Søren Egebjerg Mølle 283
Jensen, Søren Endelave 24
Jensen, Søren Endelave 39
Jensen, Søren Haldrup 1207
Jensen, Søren Haldrup 1213
Jensen, Søren Haldrup 1305
Jensen, Søren Haldrup 1396
Jensen, Søren Hansted 106
Jensen, Søren Hansted 261
Jensen, Søren Honum 635
Jensen, Søren Honum 843
Jensen, Søren Hornborg 763
Jensen, Søren Hornborg 799
Jensen, Søren Hornborg 832
Jensen, Søren Hornborg 846
Jensen, Søren Lund 217
Jensen, Søren Rådved 2281
Jensen, Søren Serridslev 918
Jensen, Søren Serridslev 972
Jensen, Søren Stensballe 1153
Jensen, Søren Stensballe 1635
Jensen, Søren Stensballe 1636
Jensen, Søren Søvind 1925
Jensen, Søren Trampendal 2295
Jensen, Søren Tvingstrup 1031
Jensen, Søren Tvingstrup 1222
Jensen, Søren Tvingstrup 1370
Jensen, Søren Ås 1945
Jensen, Terkild Uldum 683
Jensen, Terkild Uldum 745
Jensen, Thomas Ballebo 2116
Jensen, Thomas Grotkær 2071
Jensen, Thomas Hansted 298
Jensen, Thomas Meldrup 1236
Jensen, Thomas Sattrup 2223
Jensen, Thomas Sattrup 2249
Jensen, Thomas Sondrup 2063
Jensen, Thomas Stensballe 1706
Jensen, Thomas Tindberghus 2279
Jensen, Thomas Tvingstrup 1526
Jensen, Thomas Tvingstrup 1603
Jepsdatter, Anne Egebjerg 174
Jepsdatter, Anne Haldrup Overmark 1702
Jepsdatter, Anne Hansted 196
Jepsdatter, Anne Stensballe 1697
Jepsdatter, Anne Søvind 2002
Jepsdatter, Anne Søvind 2058
Jepsdatter, Birthe Underup 341
Jepsdatter, Karen Gjedved 936
Jepsdatter, Maren Kalhave 768
Jepsen, Hans Elbæk 2018
Jepsen, Hans Søvind 2025
Jepsen, Jens Gjedved 2196
Jepsen, Morten Stensballe 1667
Jepsen, Rasmus Haldrup 1638
Jepsen, Søren Hornborg 680
Jespersdatter, Anne Nebel 891
Jespersdatter, Anne Stensballe 1580
Jespersdatter, Anne Stensballe 1664
Jespersdatter, Anne Mette Stensballe 1573
Jespersdatter, Gundil Meldrup 1186
Jespersdatter, Johanne Hansted 86
Jespersdatter, Mette Hansted 89
Jespersen, Anders Bleld 927
Jespersen, Christen Kalhave 721
Jespersen, Christen Kalhave 735
Jespersen, Christen Kalhave 757
Jespersen, Frederik Stensballegård 1378
Jespersen, Jens Haldrup 1181
Jespersen, Jens Peder Stensballe 1772
Jespersen, Jørgen Kalhave 801
Jespersen, Niels Stensballe 1386
Jespersen, Niels Stensballe 1402
Jespersen, Søren Stensballe 1713
Jochumsen, Johannes Rudolf Vinten 370
Joensdatter, Anne Haldrup 1585
Joensen, Claus Vive 469
Johansdatter, Anne Over Vrønding 1853
Johansdatter, Anne Cathrine Hansted 335
Johansdatter, Anne Dorthe Blirup 1330
Johansdatter, Anne Elisabeth Toftum 1931
Johansdatter, Anne Margrethe Over Vrønding 1870
Johansdatter, Anne Marie Hornborg 846
Johansdatter, Henrikke Kolleruphus 2238
Johansdatter, Karen Serridslev 882
Johansdatter, Karen Stensballe 1728
Johansdatter, Kirstine Margrethe Værholm 1483
Johansdatter, Maren Tvingstrup 1134
Johansdatter, Margrethe Hansted 327
Johansdatter, Margrethe Hansted 391
Johansdatter, Marie Dorthe Ørskov 1079
Johansen, Christian Haldrup 1548
Johansen, Clemen Vrønding 1911
Johansen, Daniel Serridslev 1140
Johansen, Daniel Toftum 1995
Johansen, Hans Stensballe 1173
Johansen, Jens Hansted 350
Johansen, Jens Hansted 358
Johansen, Johannes Hansted 197
Johansen, Johannes Vinten 376
Johansen, Niels Rask Skovhus 691
Johansen, Otte Toftum 1940
Johansen, Peder Herlykke 202
Johansen, Peder Herlykke 220
Juliusdatter, Anne Cathrine Monbjerg 2121
Juliussen, Niels Østbirk 2257
Juliussen, Niels Østbirk 2258
Juliussen, Steffen Monbjerg 2143
Justsdatter, Anne Stensballe 1182
Justsdatter, Pouline Egebjerg Mølle 283
Justesen, Anders Underup 333
Justesen, Peder Egebjerg 334
Justesen, Rasmus Brigsted 1400
Juul, Jens Endelave 61
Juul, Jens Nielsen Brigsted 1670
Juul, Jens Sørensen Hostrup 437
Juul, Niels Jensen Brigsted 1214
Juul, Niels Jensen Brigsted 1248
Juul, Niels Jensen Brigsted 1290
Juulsgård, Peder Nielsen Sondrup 910
Jørgensdatter, Anne Brigsted 1660
Jørgensdatter, Anne Haldrup 1451
Jørgensdatter, Anne Hansted 161
Jørgensdatter, Anne Hansted 165
Jørgensdatter, Anne Kattrup 996
Jørgensdatter, Anne Lund 1890
Jørgensdatter, Anne Serridslev 1028
Jørgensdatter, Anne Serridslev 1126
Jørgensdatter, Anne Stensballe 1164
Jørgensdatter, Anne Stensballe 1201
Jørgensdatter, Anne Stensballe 1536
Jørgensdatter, Anne Uldum 715
Jørgensdatter, Anne Uldum 787
Jørgensdatter, Anne Cathrine Sondrup 1052
Jørgensdatter, Anne Cathrine Stensballe 1407
Jørgensdatter, Anne Cathrine Stensballe 1458
Jørgensdatter, Anne Kirstine Stensballe 1713
Jørgensdatter, Anne Margrethe Boring 713
Jørgensdatter, Anne Margrethe Lund 1882
Jørgensdatter, Anne Marie Haldrup Overmark 1578
Jørgensdatter, Anne Marie Haldrup Overmark 1700
Jørgensdatter, Anne Marie Hornborg 813
Jørgensdatter, Anne Sofie Toftum 1937
Jørgensdatter, Birthe Uldum 708
Jørgensdatter, Birthe Kirstine Hornborg 834
Jørgensdatter, Bodil Hansted 222
Jørgensdatter, Dorthe Lundumskov 2141
Jørgensdatter, Dorthe Lundumskov 2241
Jørgensdatter, Ellen Egebjerg 306
Jørgensdatter, Else Strandgård 403
Jørgensdatter, Else Strandgård 418
Jørgensdatter, Gertrud Tyrrestrup Skovhus 2060
Jørgensdatter, Gertrud Tyrrestrup Skovhus 2062
Jørgensdatter, Inger Marie Brigsted 1475
Jørgensdatter, Inger Marie Brigsted 1497
Jørgensdatter, Johanne Hundslund 1070
Jørgensdatter, Johanne Stensballe 1377
Jørgensdatter, Johanne Stensballe 1643
Jørgensdatter, Johanne Toftum 2100
Jørgensdatter, Johanne Cathrine Brigsted 1725
Jørgensdatter, Johanne Kirstine Hansted 177
Jørgensdatter, Karen Brund 565
Jørgensdatter, Karen Endelave 78
Jørgensdatter, Karen Haldrup 1717
Jørgensdatter, Karen Haldrup Bjerremark 1508
Jørgensdatter, Karen Hansted 137
Jørgensdatter, Karen Hansted 369
Jørgensdatter, Karen Hansted 409
Jørgensdatter, Karen Kalhave 809
Jørgensdatter, Karen Stensballe 1154
Jørgensdatter, Karen Stensballe 1309
Jørgensdatter, Karen Stensballe 1470
Jørgensdatter, Karen Torp 878
Jørgensdatter, Kirsten Brigsted 2021
Jørgensdatter, Kirsten Hansted 368
Jørgensdatter, Kirsten Sattrup 2181
Jørgensdatter, Kirsten Sondrup 2063
Jørgensdatter, Kirsten Stensballe 1350
Jørgensdatter, Kirsten Stensballe 1412
Jørgensdatter, Kirsten Stensballe 1494
Jørgensdatter, Kirsten Østbirk 2257
Jørgensdatter, Maren Bentlund 1048
Jørgensdatter, Maren Bentlund 1150
Jørgensdatter, Maren Blirup 1268
Jørgensdatter, Maren Brigsted 1248
Jørgensdatter, Maren Brigsted 1672
Jørgensdatter, Maren Egebjerg 178
Jørgensdatter, Maren Egebjerg 229
Jørgensdatter, Maren Elbæk 2094
Jørgensdatter, Maren Haldrup 1610
Jørgensdatter, Maren Hansted 113
Jørgensdatter, Maren Hansted 146
Jørgensdatter, Maren Hansted 225
Jørgensdatter, Maren Hornsyld 398
Jørgensdatter, Maren Hornsyld 427
Jørgensdatter, Maren Lund 176
Jørgensdatter, Maren Lyshøj 1138
Jørgensdatter, Maren Serridslev 899
Jørgensdatter, Maren Skjold 457
Jørgensdatter, Maren Skjold 460
Jørgensdatter, Maren Stensballe 1178
Jørgensdatter, Maren Trampendal 2295
Jørgensdatter, Maren Vrønding 1888
Jørgensdatter, Margrethe Serridslev 921
Jørgensdatter, Margrethe Serridslev 937
Jørgensdatter, Marie Kirstine Vinten 2173
Jørgensdatter, Marie Kirstine Vinten 2184
Jørgensdatter, Mette Brigsted 1670
Jørgensdatter, Mette Haldrup 1305
Jørgensdatter, Mette Haldrup 1396
Jørgensdatter, Mette Haldrup Mølle 1674
Jørgensdatter, Mette Haldrup Mølle 1743
Jørgensdatter, Mette Rådved 2166
Jørgensdatter, Mette Rådved 2191
Jørgensdatter, Mette Rådved 2225
Jørgensdatter, Mette Stensballe 1409
Jørgensdatter, Mette Cathrine Rådved 2294
Jørgensdatter, Sidsel Hansted 242
Jørgensdatter, Sidsel Hansted 246
Jørgensdatter, Sidsel Toftum 2068
Jørgensdatter, Sidsel Toftum 2101
Jørgensen, Anders Haldrup 1460
Jørgensen, Anders Haldrup 1550
Jørgensen, Bertel Egebjerg 907
Jørgensen, Christen Nebel 1040
Jørgensen, Christen Vinten 422
Jørgensen, Claus Egebjerg 896
Jørgensen, Claus Nebel 913
Jørgensen, Claus Nebel 924
Jørgensen, Claus Nebel 1051
Jørgensen, Claus Stensballe 1437
Jørgensen, David Enner 724
Jørgensen, Eskild Søvind 1932
Jørgensen, Eskild Søvind 2003
Jørgensen, Frands Toftum 1973
Jørgensen, Frands Tvingstrup 1495
Jørgensen, Frands Tvingstrup 1501
Jørgensen, Frands Tvingstrup 1532
Jørgensen, Hans Blirup 1710
Jørgensen, Hans Boring Mark 830
Jørgensen, Hans Brigsted Mark 2098
Jørgensen, Hans Føvling 131
Jørgensen, Hans Nebel 966
Jørgensen, Hans Jacob Stensballe 1653
Jørgensen, Henrik Stensballe 1757
Jørgensen, Jens Blirup 1722
Jørgensen, Jens Boring 626
Jørgensen, Jens Brigsted 1361
Jørgensen, Jens Brigsted 1593
Jørgensen, Jens Haldrup 1612
Jørgensen, Jens Stensballe 1203
Jørgensen, Jens Stensballe 1332
Jørgensen, Jens Stensballe 1645
Jørgensen, Jens Stensballe 1647
Jørgensen, Jens Stensballe 1648
Jørgensen, Jens Stensballe 1659
Jørgensen, Jens Stensballe 1685
Jørgensen, Jens Stensballe 1766
Jørgensen, Jens Tvingstrup 1194
Jørgensen, Jens Tvingstrup 1255
Jørgensen, Jens Vrønding 1904
Jørgensen, Jeppe Boring 865
Jørgensen, Jeppe Boring 866
Jørgensen, Jesper Kalhave 602
Jørgensen, Laurids Kalhave 638
Jørgensen, Laurids Kørup 1878
Jørgensen, Mathias Meldrup 1319
Jørgensen, Mathias Meldrup 1358
Jørgensen, Mathias Meldrup 1456
Jørgensen, Mathias Stensballe Skovhus 1704
Jørgensen, Mikkel Stensballe 1682
Jørgensen, Mikkel Vorbjerg 223
Jørgensen, Morten Brigsted 1672
Jørgensen, Niels Brigsted 1419
Jørgensen, Niels Hansted 196
Jørgensen, Niels Lund 1826
Jørgensen, Niels Stensballe 1308
Jørgensen, Niels Uldum 779
Jørgensen, Oluf Enner 2156
Jørgensen, Oluf Stensballe 1671
Jørgensen, Peder Egebjerg 169
Jørgensen, Peder Fiskbækgård 315
Jørgensen, Peder Fløjstrup 1803
Jørgensen, Peder Hansted 278
Jørgensen, Peder Neder Vrønding 1824
Jørgensen, Peder Over Vrønding 1805
Jørgensen, Peder Skablund 1776
Jørgensen, Peder Uldum 623
Jørgensen, Peder Ås 1946
Jørgensen, Rasmus Brigsted 1746
Jørgensen, Rasmus Hansted 230
Jørgensen, Rasmus Hornborg 693
Jørgensen, Rasmus Hornborg 813
Jørgensen, Rasmus Uldum 773
Jørgensen, Søren Brigsted 1298
Jørgensen, Søren Egebjerg 949
Jørgensen, Søren Toftum 2068
Jørgensen, Søren Tvingstrup 999
Jørgensen, Søren Værholm 1748
Jørgensen, Søren Ørbæk 2033
Jørgensen, Terkild Østbirk 2169
Jørgensen, Thomas Endelave 57
Jørgensen, Thomas Endelave 68
Kalhave, Jørgen Nielsen Boring 663
Kalhave, Morten Mortensen Lund 1798
Kalhave, Morten Mortensen Lund 1815
Karland, Rasmus Boring 670
Kesselhahn, Dorthe Elisabeth Tyrrestrup 1979
Kjeldsdatter, Mette Sondrup 1095
Kjeldsen, Poul Serridslev Mølle 903
Kjær, Christen Jensen Torp 185
Kjær, Jens Jensen Brigsted 2088
Kjær, Rasmus Hansen Brigsted 1998
Kjær, Rasmus Rasmussen Brigsted 2023
Knudsdatter, Birthe Haldrup 1449
Knudsdatter, Bodil Kodallund 762
Knudsdatter, Bodil Over Kodallund 814
Knudsdatter, Cathrine Marie Kørup 2105
Knudsdatter, Johanne Ildved 576
Knudsdatter, Karen Egebjerg 408
Knudsdatter, Karen Toftum 1939
Knudsdatter, Karen Toftum 2016
Knudsdatter, Karen Ås 2028
Knudsdatter, Kirsten Neder Vrønding 1874
Knudsdatter, Kirsten Vrønding 1856
Knudsdatter, Kirsten Værholmhus 1303
Knudsdatter, Maren Over Kodallund 695
Knudsdatter, Maren Ås 1992
Knudsdatter, Marie Boring 746
Knudsdatter, Mette Flemming 582
Knudsdatter, Mette Hansted 160
Knudsen, Anders Hansted 133
Knudsen, Anders Vinten 2184
Knudsen, Bendix Trustrup 1033
Knudsen, Bendix Trustrup 1058
Knudsen, Christen Kannerup 190
Knudsen, Christen Kannerup 234
Knudsen, Jens Egebjerg 229
Knudsen, Niels Lund 176
Knudsen, Niels Nim 883
Knudsen, Niels Sondrup 1052
Knudsen, Niels Vinding 575
Knudsen, Niels Ås 2035
Knudsen, Peder Kannerup 172
Knudsen, Peder Serridslev 892
Knudsen, Peder Stubberup 150
Knudsen, Rasmus Egebjerg 262
Knudsen, Rasmus Serridslevgård 1029
Knudsen, Rasmus Stensballe 1205
Knudsen, Simon Haldrup 1449
Knudsen, Simon Kannerup 189
Knudsen, Steffen Hansted 316
Knudsen, Søren Blirup 1196
Knudsen, Søren Boring 698
Knudsen, Søren Boring 766
Knudsen, Søren Brædstrup 338
Knudsen, Søren Hansted 114
Knudsen, Søren Hansted 126
Knudsen, Søren Hansted 137
Knudsen, Søren Uldum 715
Koch, Frands Henriksen Lundumskov 2285
Koch, Johan Hansen Fehrmann Stensballe 1219
Koer, Jens Pedersen Stenderup 869
Kokborg, Anders Boring 632
Kokborg, Jens Andersen Honum 860
Kokborg, Niels Andersen Over Kodallund 718
Kolding, Karen Skive 1299
Krag, Rasmus Pedersen Hansted 253
Krog, Mikkel Nielsen Tvingstrup 1032
Kusk, Søren Sørensen Endelave 52
Kvist, Laurids Nielsen Vrønding 1885
Langballe, Else Cathrine Pedersdt Vinding 491
Langballe, Else Cathrine Pedersdt Vinding 500
Lauridsdatter, Anne Blirup 1196
Lauridsdatter, Anne Haldrup 1212
Lauridsdatter, Anne Hansted 231
Lauridsdatter, Anne Ås 2035
Lauridsdatter, Anne Marie Hansted 324
Lauridsdatter, Bodil Glædenshjem 1067
Lauridsdatter, Bodil Hansted 114
Lauridsdatter, Bodil Hansted 162
Lauridsdatter, Ellen Lund 1866
Lauridsdatter, Ellen Underup mark 413
Lauridsdatter, Else Hansted 267
Lauridsdatter, Else Hansted 316
Lauridsdatter, Else Sattrup 2249
Lauridsdatter, Johanne Brigsted 1529
Lauridsdatter, Johanne Hansted 257
Lauridsdatter, Johanne Stensballe 1155
Lauridsdatter, Johanne Marie Honum 860
Lauridsdatter, Karen Egebjerg 948
Lauridsdatter, Karen Haldrup 1165
Lauridsdatter, Karen Haldrup 1363
Lauridsdatter, Karen Hansted 105
Lauridsdatter, Karen Vestbirk 2272
Lauridsdatter, Kirsten Brigsted 1197
Lauridsdatter, Kirsten Lund 1877
Lauridsdatter, Kirsten Uldum 643
Lauridsdatter, Kirsten Uldum 803
Lauridsdatter, Magdalene Monbjerg 2292
Lauridsdatter, Maren Enner 2213
Lauridsdatter, Maren Eriknauer 566
Lauridsdatter, Maren Rådveddal 2236
Lauridsdatter, Maren Tvingstrup 1194
Lauridsdatter, Maren Underup 259
Lauridsdatter, Maren Vorbjerg 95
Lauridsdatter, Maren Vorbjerg 209
Lauridsdatter, Maren Vrønding 1796
Lauridsdatter, Maren Ås 2017
Lauridsdatter, Mette Haustrup 568
Lauridsdatter, Mette Haustrup 569
Lauridsdatter, Mette Lund 1909
Lauridsdatter, Mette Sattrup 2276
Lauridsdatter, Mette Tindberghus 2279
Lauridsdatter, Mette Vestbirk 2271
Lauridsdatter, Mette Vrønding 1790
Lauridsdatter, Mette Ås 2047
Lauridsdatter, Mette Kirstine Meldrup 1319
Lauridsen, Anders Hansted 322
Lauridsen, Anders Hansted 336
Lauridsen, Anders Toftum 1969
Lauridsen, Anders Østbirk 2120
Lauridsen, Anders Østbirk 2178
Lauridsen, Anders Nielsen Endelave 85
Lauridsen, Christen Haustrup 568
Lauridsen, Christen Honum 687
Lauridsen, Christen Honum 689
Lauridsen, Christen Neder Vrønding 1867
Lauridsen, Christen Stensballe 1190
Lauridsen, Christen Trustrup 908
Lauridsen, Eskild Tyrrestrup Hoved Skovhus 2008
Lauridsen, Frands Hansted 86
Lauridsen, Hans Hornborg 688
Lauridsen, Hans Monbjerg 2106
Lauridsen, Hans Monbjerg 2149
Lauridsen, Hans Peder Hansted 335
Lauridsen, Jens Hansted 324
Lauridsen, Jens Hedensted 572
Lauridsen, Jens Urlev 482
Lauridsen, Jens Nielsen Endelave 37
Lauridsen, Jørgen Blirup 1242
Lauridsen, Jørgen Kørup 1794
Lauridsen, Jørgen Neder Vrønding 1840
Lauridsen, Jørgen Tvingstrup 1209
Lauridsen, Jørgen Uldum 624
Lauridsen, Jørgen Vrønding 1790
Lauridsen, Jørgen Vrønding 1899
Lauridsen, Laurids Stensballegård 1489
Lauridsen, Mads Honum 615
Lauridsen, Mads Trustrup 902
Lauridsen, Mads 1112
Lauridsen, Mikkel Lund 184
Lauridsen, Morten Vestbirk 2153
Lauridsen, Morten Vestbirk 2155
Lauridsen, Niels Haldrup 1294
Lauridsen, Niels Hansted 120
Lauridsen, Niels Tyrrestrup Skovhus 1974
Lauridsen, Niels Underup 2207
Lauridsen, Niels Vorbjerg 209
Lauridsen, Peder Haldrup 1444
Lauridsen, Peder Hansted 297
Lauridsen, Peder Nielsen Hansted 160
Lauridsen, Peder Nielsen Hansted 195
Lauridsen, Søren Hornborg 838
Lauridsen, Søren Kalhave 777
Lauridsen, Søren Meldrup 1176
Lauridsen, Søren Meldrup 1179
Lauridsen, Søren Torp 386
Lauridsen, Søren Nielsen Endelave 56
Lauridsen, Terkild Boring 738
Lauridsen, Tønne Værholm 1513
Lillerup, Jørgen Hansen Rådved 2133
Lucht, Claus Carstensen Stensballe 1286
Lucht, Claus Henriksen Stensballe Sundhus 1506
Lucht, Claus Henriksen Stensballe Sundhus 1535
Lucht, Henrik Clausen Stensballe 1412
Lucht, Jørgen Henriksen Stensballe 1601
Lund, Christen Honum 730
Lund, Jørgen Hansen Hostrup 109
Lund, Utilie Henriksdatter Serridslev 898
Lund, Rasmus Stensballe 1544
Lund, Søren Nielsen Honum 772
Lystrup, Oluf Jensen Over Vrønding 1842
Lystrup, Oluf Jensen Vrønding 1791
Madsdatter, Anne Lund 1798
Madsdatter, Anne Rask Mølle 764
Madsdatter, Anne Stensballe 1517
Madsdatter, Anne Kirstine Værholm 1686
Madsdatter, Anne Margrethe Haldrup 1597
Madsdatter, Anne Marie Serridslev 1142
Madsdatter, Bodil Blirup 1241
Madsdatter, Bodil Tvingstrup 1501
Madsdatter, Ellen Ås 2045
Madsdatter, Else Brigsted 1169
Madsdatter, Johanne Meldrup 1358
Madsdatter, Karen Føvling 131
Madsdatter, Karen Honum Skovhus 612
Madsdatter, Karen Hornborg 733
Madsdatter, Karen Over Vrønding 1820
Madsdatter, Karen Ås 1934
Madsdatter, Kirsten Honum 720
Madsdatter, Kirsten Hornborg 840
Madsdatter, Kirsten Hornborg 852
Madsdatter, Kirsten Ørridslev 1065
Madsdatter, Maren Haldrup 1166
Madsdatter, Maren Stensballe 1684
Madsdatter, Maren Stensballe 1709
Madsdatter, Maren Stensballe 1724
Madsdatter, Maren Tvingstrup 953
Madsdatter, Maren Tvingstrup 1137
Madsdatter, Mette Brund 476
Madsdatter, Mette Vrønding 1807
Madsdatter, Sidsel Tvingstrup 1225
Madsdatter, Sofie Stensballe 1386
Madsen, Anders Vinding 464
Madsen, Christen Monbjerg 2114
Madsen, Gravers Lund 1890
Madsen, Gravers Lund 1896
Madsen, Hans Haldrup 1195
Madsen, Hans Haldrup 1226
Madsen, Hans Haldrup 1297
Madsen, Hans Haldrup 1673
Madsen, Hans Sondrup 1062
Madsen, Iver Stensballe 1238
Madsen, Iver Stensballe 1573
Madsen, Iver Stensballe 1627
Madsen, Jacob Egebjerg 101
Madsen, Jens Blirup Overmark 1534
Madsen, Jens Haldrup 1329
Madsen, Jens Serridslev 869
Madsen, Jens Stensballe 1580
Madsen, Jens Stensballe 1664
Madsen, Jens Tvingstrup 1215
Madsen, Jens Værholm 1615
Madsen, Jens Ås 1966
Madsen, Jens Ås 2014
Madsen, Jens Ås 2039
Madsen, Johan Stensballegård 1669
Madsen, Morten Vrønding 1861
Madsen, Oluf Trustrup 1087
Madsen, Oluf Trustrup 1093
Madsen, Peder Meldrup 1356
Madsen, Peder Serridslev 970
Madsen, Rasmus Stensballe 1486
Madsen, Rasmus Stensballe 1538
Madsen, Rasmus Stensballe Bjerremark 1693
Madsen, Rasmus Vrigsted 564
Madsen, Rasmus Ås 1959
Madsen, Rasmus Ås 2028
Madsen, Steffen Lund 1812
Madsen, Søren Tvingstrup 1199
Madsen, Søren Lund 1869
Madsen, Thomas Tvingstrup 1360
Markusdatter, Anne Enner 2136
Markusdatter, Anne Cathrine Vrønding 1899
Markusdatter, Maren Uldum 831
Markusdatter, Maren Underup 644
Markusdatter, Maren Vrønding 1886
Markussen, Jens Vrønding 1901
Markussen, Niels Egebjerg 244
Markussen, Peder Honum 692
Markussen, Søren Egebjerg 235
Mathiasdatter, Anne Stensballe 1237
Mathiasdatter, Anne Stensballe 1313
Mathiasdatter, Barbara Stensballe 1172
Mathiasdatter, Barbara Stensballe 1307
Mathiasdatter, Barbara Stensballe 1553
Mathiasdatter, Charlotte Sofie Haldrup 1557
Mathiasdatter, Ellen Blirup 1704
Mathiasdatter, Ingeborg Værholm 1513
Mathiasdatter, Karen Brigsted 1202
Mathiasdatter, Mette Marie Stensballe 1544
Mathiasen, Eskild Brigsted 1369
Mathiasen, Jens Meldrup 1552
Mathiasen, Jens Skablund 1594
Mathiasen, Jørgen Stensballe 1243
Mathiasen, Jørgen Stensballe 1279
Mathiasen, Jørgen Stensballe 1471
Mathiasen, Knud Bentlund 1150
Mathiasen, Mads Stensballegård 1764
Mathiasen, Peder Christian Brigsted 2043
Mathiasen, Rasmus Serridslevgård 1023
Mathiasen, Samuel Stensballe 1383
Meldrup, Rasmus Frandsen Haldrup Mølle 1565
Mikkelsdatter, Abelone Over Vrønding 1806
Mikkelsdatter, Abelone Uldum 642
Mikkelsdatter, Abelone Underup 179
Mikkelsdatter, Abelone Vrønding 1795
Mikkelsdatter, Anne Endelave 2
Mikkelsdatter, Anne Endelave 11
Mikkelsdatter, Anne Endelave 36
Mikkelsdatter, Anne Endelave 74
Mikkelsdatter, Anne Haldrup 1624
Mikkelsdatter, Anne Honum 649
Mikkelsdatter, Anne Hornborg 754
Mikkelsdatter, Anne Kørup 1794
Mikkelsdatter, Anne Rask Skovhus 691
Mikkelsdatter, Anne Serridslev 1089
Mikkelsdatter, Anne Søvind 2053
Mikkelsdatter, Anne Trustrup 908
Mikkelsdatter, Anne Ås 1970
Mikkelsdatter, Anne Kirstine Stensballegård 1489
Mikkelsdatter, Anne Kirstine Vrønding 1905
Mikkelsdatter, Anne Margrethe Kalhave 801
Mikkelsdatter, Anne Marie Birkenæs 2211
Mikkelsdatter, Anne Marie Serridslev 933
Mikkelsdatter, Birthe Blirup 1314
Mikkelsdatter, Birthe Kalhave 630
Mikkelsdatter, Bodil Brigsted 1419
Mikkelsdatter, Bodil Brigsted 1542
Mikkelsdatter, Bodil Tvingstrup 1199
Mikkelsdatter, Bodil Tvingstrup 1222
Mikkelsdatter, Bodil Uldum 621
Mikkelsdatter, Bodil Marie Boring 865
Mikkelsdatter, Else Underup 142
Mikkelsdatter, Else Urlev 463
Mikkelsdatter, Else Urlev 482
Mikkelsdatter, Hedvig Østbirk 2264
Mikkelsdatter, Inger Honum 855
Mikkelsdatter, Johanne Boring 722
Mikkelsdatter, Johanne Boring 738
Mikkelsdatter, Johanne Sondrup 993
Mikkelsdatter, Karen Haldrup 1735
Mikkelsdatter, Karen Hansted 104
Mikkelsdatter, Karen Kalhave 721
Mikkelsdatter, Karen Serridslev 925
Mikkelsdatter, Kirsten Gangsted 1947
Mikkelsdatter, Kirsten Havrum 783
Mikkelsdatter, Kirsten Honum 712
Mikkelsdatter, Kirsten Honum 795
Mikkelsdatter, Kirsten Hornborg 790
Mikkelsdatter, Kirsten Stensballe 1328
Mikkelsdatter, Kirsten Underup 2205
Mikkelsdatter, Kirsten Vorbjerg 223
Mikkelsdatter, Kirsten Vorbjerg 431
Mikkelsdatter, Kirsten Cathrine Purup 2142
Mikkelsdatter, Lene Haldrup 1257
Mikkelsdatter, Malene Blirup 1575
Mikkelsdatter, Maren Brigsted 1289
Mikkelsdatter, Maren Brigsted 1428
Mikkelsdatter, Maren Egebjerg 372
Mikkelsdatter, Maren Kannerup 189
Mikkelsdatter, Maren Kannerup 254
Mikkelsdatter, Maren Kolleruphus 2217
Mikkelsdatter, Maren Nebel 966
Mikkelsdatter, Maren Rask Skovhus 760
Mikkelsdatter, Maren Stubberup 438
Mikkelsdatter, Maren Stubberup 441
Mikkelsdatter, Maren Torp 983
Mikkelsdatter, Maren Torp 1069
Mikkelsdatter, Maren Vorbjerg 145
Mikkelsdatter, Margrethe Underup 885
Mikkelsdatter, Mette Serridslev 1018
Mikkelsdatter, Mette Margrethe Over Vrønding 1830
Mikkelsdatter, Mette Marie Skablund Skovfogedhus 1765
Mikkelsdatter, Sidsel Vestbirk 2130
Mikkelsen, Anders Hansted 342
Mikkelsen, Anders Tvingstrup 1240
Mikkelsen, Anders Underup 123
Mikkelsen, Anders Underup 213
Mikkelsen, Anders Ørridslev 1022
Mikkelsen, Christen Hornborg 601
Mikkelsen, Christen Vester Tørslev 459
Mikkelsen, Eskild Serridslev 1055
Mikkelsen, Hans Stensballe 1292
Mikkelsen, Hans Underup 216
Mikkelsen, Hans Underup 259
Mikkelsen, Jacob Haldrup 1349
Mikkelsen, Jacob Haldrup 1457
Mikkelsen, Jacob Hansted 414
Mikkelsen, Jens Brigsted 1289
Mikkelsen, Jens Haldrup 1707
Mikkelsen, Jens Hornborg 754
Mikkelsen, Jens Rask Mølle 764
Mikkelsen, Jens Stensballe 1728
Mikkelsen, Jens Trustrup 1016
Mikkelsen, Jens Trustrup 1041
Mikkelsen, Joen Purup 2187
Mikkelsen, Jørgen Egebjerg 372
Mikkelsen, Jørgen Stensballe 1579
Mikkelsen, Jørgen Stensballe 1655
Mikkelsen, Jørgen Tvingstrup 975
Mikkelsen, Knud Vorbjerg 426
Mikkelsen, Laurids Brigsted 2102
Mikkelsen, Mads Hornsyld 151
Mikkelsen, Mads Lundumskov 2241
Mikkelsen, Mikkel Glibing Mølle 944
Mikkelsen, Mikkel Honum 775
Mikkelsen, Mikkel Uldum 675
Mikkelsen, Mikkel Uldum 717
Mikkelsen, Niels Havrum 769
Mikkelsen, Niels Havrum 776
Mikkelsen, Niels Stensballe 1162
Mikkelsen, Niels Stensballe 1185
Mikkelsen, Niels Vedslet 2112
Mikkelsen, Peder Boring 696
Mikkelsen, Peder Egebjerg 183
Mikkelsen, Peder Endelave 60
Mikkelsen, Peder Hansted 152
Mikkelsen, Peder Hornborg 666
Mikkelsen, Peder Hornborg 749
Mikkelsen, Peder Kalhave 741
Mikkelsen, Peder Vestbirk 2237
Mikkelsen, Poul Båstrup 719
Mikkelsen, Rasmus Hundslund 938
Mikkelsen, Rasmus Uldum 690
Mikkelsen, Rasmus Uldum 800
Mikkelsen, Søren Boring 669
Mikkelsen, Søren Endelave 24
Mikkelsen, Søren Honum 627
Mikkelsen, Søren Ildved 502
Mikkelsen, Søren Rask Mark 851
Mikkelsen, Søren Serridslev 1049
Mikkelsen, Terkild Vinten 170
Mikkelsen, Terkild Vinten 224
Mikkelsen, Thomas Brigsted 1497
Mikkelsen, Thomas Brigsted 1687
Mikkelsen, Thomas Ås 2029
Mogensdatter, Anne Trustrup 1013
Mogensdatter, Anne Trustrup 1025
Mogensdatter, Karen Haldrup 1548
Mogensdatter, Karen Haldrup 1738
Mogensdatter, Maren Skablund 1373
Mogensen, Frands Stensballe 1364
Mogensen, Jacob Hundslund 1037
Mogensen, Jens Sondrup 872
Mogensen, Niels Hornborg 647
Mogensen, Niels Stensballe 1210
Mortensdatter, Abelone Over Kodallund 660
Mortensdatter, Anne Båstrup 719
Mortensdatter, Anne Kalhave 794
Mortensdatter, Anne Over Vrønding 1858
Mortensdatter, Anne Stensballe 1233
Mortensdatter, Anne Toftum 1975
Mortensdatter, Anne Vinding 493
Mortensdatter, Anne Vinten Mark 411
Mortensdatter, Anne Værholm 1560
Mortensdatter, Anne Dorthe Brigsted 2096
Mortensdatter, Anne Marie Underup 387
Mortensdatter, Birgitte Haldrup Overmark 1737
Mortensdatter, Birgitte Havrum 673
Mortensdatter, Cathrine Stensballe 1198
Mortensdatter, Else Aggestrup 2009
Mortensdatter, Gertrud Meldrup 1703
Mortensdatter, Gertrud Marie Underup 2185
Mortensdatter, Johanne Haldrup 1607
Mortensdatter, Johanne Stensballe 1264
Mortensdatter, Karen Brigsted 1699
Mortensdatter, Karen Hornborg 832
Mortensdatter, Karen Underup 946
Mortensdatter, Kirsten Hornborg 688
Mortensdatter, Maren Birkenæs 2211
Mortensdatter, Maren Boring 614
Mortensdatter, Maren Elbæk 2042
Mortensdatter, Maren Hundslund 1037
Mortensdatter, Maren Stubberup 132
Mortensdatter, Maren Vrønding 1847
Mortensdatter, Margrethe Hansted 253
Mortensdatter, Marie Vrigsted 564
Mortensdatter, Mette Hornborg 836
Mortensen, Anders Hundslund 1020
Mortensen, Anders Neder Vrønding 1839
Mortensen, Anders Over Vrønding 1806
Mortensen, Anders Over Vrønding 1837
Mortensen, Anders Uldum 806
Mortensen, Anders Vestbirk 2130
Mortensen, Anders Vestbirk 2272
Mortensen, Anders Vrønding 1810
Mortensen, Erik Haldrup 1212
Mortensen, Frands Kørup 2105
Mortensen, Gregers Endelave 1227
Mortensen, Hans Boring 774
Mortensen, Hans Trustrup 950
Mortensen, Jens Brigsted 1413
Mortensen, Jens Egebjerg 181
Mortensen, Jens Enner 2156
Mortensen, Jens Lund 1851
Mortensen, Jens Ås 2083
Mortensen, Jeppe Blirup 1398
Mortensen, Jørgen Brigsted 1525
Mortensen, Knud Hornborg 589
Mortensen, Mikkel Hansted 110
Mortensen, Mikkel Hornborg 790
Mortensen, Mikkel Kannerup 115
Mortensen, Mikkel Over Vrønding 1870
Mortensen, Mikkel Vrønding 1871
Mortensen, Mikkel Vrønding 1902
Mortensen, Morten Lund 1798
Mortensen, Morten Lund 1815
Mortensen, Morten Monbjerg 2255
Mortensen, Niels Kalhave 768
Mortensen, Niels Løve 551
Mortensen, Niels Underup 275
Mortensen, Peder Kalhave 815
Mortensen, Peder Kalhave 837
Mortensen, Peder Vorbjerg 117
Mortensen, Poul Kalhave 833
Mortensen, Rasmus Kørup 2192
Mortensen, Rasmus Tvingstrup Mark 1401
Mortensen, Rasmus Ørridslev 1043
Mortensen, Rasmus Ørridslev 1145
Mortensen, Simon Stensballe 1485
Mortensen, Steffen Neder Vrønding 1854
Munk, Inger Jensdatter Hansted 314
Munk, Jens Christensen Hansted 268
Munk, Simon Jensen Strandgård 367
Munksgaard, Jens Nielsen Binderup 472
Murer, Jens Vinding 485
Møballe, Jens Sørensen Stensballe 1600
Møller, Anders Mortensen Neder Vrønding 1839
Møller, Anders Mortensen Vrønding 1810
Møller, Anders Pedersen Over Vrønding 1849
Møller, Hedvig Sofie Egebjerg Mølle 321
Møller, Jens Peder Egebjerg Mølle 406
Møller, Jørgen Jensen Serridslevgård 1148
Møller, Laurids Rasmussen Enner 2168
Møller, Maren Lauridsdatter Enner 2213
Møller, Morten Christensen Enner 2212
Møller, Niels Nielsen Boring 626
Møller, Niels Nielsen Boring 842
Møller, Peder Naldal 2194
Møller, Rasmus Rasmussen Vinten 2179
Møller, Søren Underup 2200
Nielsdatter, Anne Cathrine Rådved 2133
Nielsdatter, Anne Binderup 455
Nielsdatter, Anne Binderup 472
Nielsdatter, Anne Binderup 573
Nielsdatter, Anne Boring 661
Nielsdatter, Anne Boring 696
Nielsdatter, Anne Egebjerg 138
Nielsdatter, Anne Egebjerg 334
Nielsdatter, Anne Egebjerg 354
Nielsdatter, Anne Endelave 40
Nielsdatter, Anne Endelave 52
Nielsdatter, Anne Endelave 69
Nielsdatter, Anne Enner 2195
Nielsdatter, Anne Flemming 593
Nielsdatter, Anne Flemming 595
Nielsdatter, Anne Haldrup 1213
Nielsdatter, Anne Haldrup 1235
Nielsdatter, Anne Haldrup 1244
Nielsdatter, Anne Haldrup 1539
Nielsdatter, Anne Hansted 218
Nielsdatter, Anne Hansted 288
Nielsdatter, Anne Hansted 388
Nielsdatter, Anne Hansted 397
Nielsdatter, Anne Hornborg 714
Nielsdatter, Anne Hornborg 758
Nielsdatter, Anne Kannerup 380
Nielsdatter, Anne Kolpensig 2158
Nielsdatter, Anne Lund 1889
Nielsdatter, Anne Monbjerg 2106
Nielsdatter, Anne Neder Vrønding 1829
Nielsdatter, Anne Nim 883
Nielsdatter, Anne Over Kodallund 710
Nielsdatter, Anne Over Kodallund 740
Nielsdatter, Anne Sattrup 2138
Nielsdatter, Anne Serridslev 1026
Nielsdatter, Anne Serridslev 1144
Nielsdatter, Anne Toftum 1942
Nielsdatter, Anne Trustrup 1041
Nielsdatter, Anne Vrønding 1892
Nielsdatter, Anne Ås 1927
Nielsdatter, Anne Ås 1964
Nielsdatter, Anne Ås 2012
Nielsdatter, Anne Ås 2040
Nielsdatter, Anne Ås 2081
Nielsdatter, Anne Cathrine Underup 1128
Nielsdatter, Anne Cathrine Vorsø 1657
Nielsdatter, Anne Dorthe Sondrup 1045
Nielsdatter, Anne Kirstine Hansted 415
Nielsdatter, Anne Kirstine Vrønding 1903
Nielsdatter, Anne Kirstine Vrønding 1907
Nielsdatter, Anne Margrethe Vrønding 1880
Nielsdatter, Anne Margrethe Vrønding 1893
Nielsdatter, Anne Marie Egebjerg 379
Nielsdatter, Anne Marie Endelave 45
Nielsdatter, Anne Marie Endelave 83
Nielsdatter, Anne Marie Monbjerg 2149
Nielsdatter, Anne Marie Neder Vrønding 1833
Nielsdatter, Anne Marie Vorbjerg 1122
Nielsdatter, Barbara Haldrup 1218
Nielsdatter, Barbara Stensballe 1512
Nielsdatter, Barbara Tebstrup 884
Nielsdatter, Barbara Ørridslev 1132
Nielsdatter, Birthe Brigsted 1996
Nielsdatter, Birthe Torp 914
Nielsdatter, Birthe Tvingstrup 986
Nielsdatter, Birthe Cathrine Hansted 298
Nielsdatter, Bodil Ballebo 2118
Nielsdatter, Bodil Endelave 26
Nielsdatter, Bodil Kannerup 234
Nielsdatter, Bodil Nebel 982
Nielsdatter, Bodil Trustrup 957
Nielsdatter, Bodil Tvingstrup 975
Nielsdatter, Bodil Marie Blirup 1759
Nielsdatter, Cathrine Vrønding 1814
Nielsdatter, Christiane Marie Stensballe 1538
Nielsdatter, Christiane Marie Stensballe 1698
Nielsdatter, Dorthe Haldrup Mark 1382
Nielsdatter, Dorthe Lundumskov 2285
Nielsdatter, Dorthe Marie Sattrup 2288
Nielsdatter, Elisabeth Blirup Bækhus 1425
Nielsdatter, Elisabeth Hundslund 1019
Nielsdatter, Elisabeth Monbjerg 2114
Nielsdatter, Elisabeth Søvind 2070
Nielsdatter, Ellen Brigsted 1948
Nielsdatter, Else Lundumskov 2293
Nielsdatter, Gertrud Cathrine Neder Vrigsted 461
Nielsdatter, Gundil Stensballe 1490
Nielsdatter, Ida Barbara Meldrup 1547
Nielsdatter, Ingeborg Nim 915
Nielsdatter, Inger Egebjerg 295
Nielsdatter, Inger Kirstine Vorbjerg 428
Nielsdatter, Inger Marie Flemming 589
Nielsdatter, Johanne Blirup 1701
Nielsdatter, Johanne Eskebjerg 2078
Nielsdatter, Johanne Serridslev 918
Nielsdatter, Johanne Stensballe Sundhus 1481
Nielsdatter, Johanne Stensballe Sundhus 1506
Nielsdatter, Johanne Ås 1955
Nielsdatter, Karen Blirup 1265
Nielsdatter, Karen Bøgballe 591
Nielsdatter, Karen Egebjerg 291
Nielsdatter, Karen Elbæk 1923
Nielsdatter, Karen Endelave 37
Nielsdatter, Karen Haldrup 1763
Nielsdatter, Karen Hansted 152
Nielsdatter, Karen Hansted 342
Nielsdatter, Karen Honum 765
Nielsdatter, Karen Honum 817
Nielsdatter, Karen Lund 1838
Nielsdatter, Karen Monbjerg 2119
Nielsdatter, Karen Serridslev 881
Nielsdatter, Karen Stensballe 1411
Nielsdatter, Karen Trustrup 951
Nielsdatter, Karen Tvingstrup 1300
Nielsdatter, Kirsten Bjerremark 1496
Nielsdatter, Kirsten Boring 629
Nielsdatter, Kirsten Brørup 1021
Nielsdatter, Kirsten Egebjerg 309
Nielsdatter, Kirsten Flemming 588
Nielsdatter, Kirsten Gjedved 1083
Nielsdatter, Kirsten Haldrup 1275
Nielsdatter, Kirsten Haldrup 1372
Nielsdatter, Kirsten Haldrup 1612
Nielsdatter, Kirsten Havrum 776
Nielsdatter, Kirsten Honum 610
Nielsdatter, Kirsten Honum 685
Nielsdatter, Kirsten Horsens 1094
Nielsdatter, Kirsten Horsens 1099
Nielsdatter, Kirsten Kalhave 704
Nielsdatter, Kirsten Lundum 2266
Nielsdatter, Kirsten Meldrup 1325
Nielsdatter, Kirsten Meldrup 1356
Nielsdatter, Kirsten Meldrup 1371
Nielsdatter, Kirsten Neder Kodallund 780
Nielsdatter, Kirsten Neder Vrønding 1839
Nielsdatter, Kirsten Neder Vrønding 1840
Nielsdatter, Kirsten Serridslev 1049
Nielsdatter, Kirsten Stensballe 1260
Nielsdatter, Kirsten Stensballe 1647
Nielsdatter, Kirsten Svingelbjerg 451
Nielsdatter, Kirsten Tvingstrup 1436
Nielsdatter, Kirsten Tvingstrup 1526
Nielsdatter, Maren Egebjerg 894
Nielsdatter, Maren Elbjerglund 1047
Nielsdatter, Maren Endelave 73
Nielsdatter, Maren Hansted 175
Nielsdatter, Maren Hansted 297
Nielsdatter, Maren Hansted 330
Nielsdatter, Maren Honum 656
Nielsdatter, Maren Honum 772
Nielsdatter, Maren Højballegård 366
Nielsdatter, Maren Kalhave 667
Nielsdatter, Maren Kalhave 735
Nielsdatter, Maren Kannerup 190
Nielsdatter, Maren Nebel 967
Nielsdatter, Maren Sondrup 1061
Nielsdatter, Maren Stensballe 1243
Nielsdatter, Maren Stensballe 1332
Nielsdatter, Maren Stensballe 1402
Nielsdatter, Maren Stensballe 1437
Nielsdatter, Maren Stensballe 1586
Nielsdatter, Maren Stensballe 1630
Nielsdatter, Maren Toftum 1960
Nielsdatter, Maren Toftum 1995
Nielsdatter, Maren Torp 124
Nielsdatter, Maren Torp 185
Nielsdatter, Maren Underup 123
Nielsdatter, Maren Underup 657
Nielsdatter, Maren Urup Mølle 2159
Nielsdatter, Maren Vestbirk 2153
Nielsdatter, Maren Vinding 446
Nielsdatter, Maren Vinding 449
Nielsdatter, Maren Vinding 485
Nielsdatter, Maren Vorbjerg 385
Nielsdatter, Maren Østbirk 2214
Nielsdatter, Maren Ås 2034
Nielsdatter, Maren 1269
Nielsdatter, Margrethe Brigsted 1577
Nielsdatter, Margrethe Hedensted 487
Nielsdatter, Margrethe Hedensted 567
Nielsdatter, Margrethe Rådved 2183
Nielsdatter, Margrethe Rådved 2239
Nielsdatter, Margrethe Stensballegård 1739
Nielsdatter, Margrethe Trustrup 923
Nielsdatter, Margrethe Ås 2083
Nielsdatter, Margrethe Ås 2090
Nielsdatter, Mette Egebjerg 907
Nielsdatter, Mette Egebjerg 939
Nielsdatter, Mette Haldrup 1549
Nielsdatter, Mette Hansted 248
Nielsdatter, Mette Hansted 264
Nielsdatter, Mette Hostrup 437
Nielsdatter, Mette Stensballegård 1378
Nielsdatter, Mette Johanne Haldrup 1555
Nielsdatter, Mette Johanne Haldrup 1783
Nielsdatter, Sidsel Flemming 592
Nielsdatter, Sidsel Hansted 201
Nielsdatter, Sidsel Monbjerg 2171
Nielsdatter, Sidsel Over Vrønding 1891
Nielsdatter, Sidsel Rådved 2281
Nielsdatter, Sidsel Kirstine Gludsted 373
Nielsdatter, Sidsel Marie Endelave 55
Nielsdatter, Sofie Blirup 1722
Nielsen, Albert Endelave 18
Nielsen, Anders Endelave 85
Nielsen, Anders Hansted 407
Nielsen, Anders Kalhave 809
Nielsen, Anders Monbjerg 2190
Nielsen, Anders Nim 911
Nielsen, Anders Trustrup 1101
Nielsen, Bendix Endelave 29
Nielsen, Christen Biltoft 470
Nielsen, Christen Boring 729
Nielsen, Christen Nim 961
Nielsen, Christen Over Gram 443
Nielsen, Christen Underup 885
Nielsen, Christen Vinding 493
Nielsen, Christen Vorbjerg 233
Nielsen, Christen Vorbjerg 431
Nielsen, Christian Meldrup 1359
Nielsen, Christoffer Stensballe 1387
Nielsen, Christoffer Underup 2185
Nielsen, Christoffer Underup 2256
Nielsen, Christoffer Vorsø 1657
Nielsen, Eliseus Værholm 1770
Nielsen, Enevold Hansted 103
Nielsen, Enevold Hansted 193
Nielsen, Enevold Tvingstrup 976
Nielsen, Folmer Serridslev 925
Nielsen, Frands Tyrrestrup Skovhus 1922
Nielsen, Hans Binderup 455
Nielsen, Hans Brestenbro 292
Nielsen, Hans Endelave 59
Nielsen, Hans Endelave 83
Nielsen, Hans Endelave 85
Nielsen, Hans Hostrup 384
Nielsen, Hans Hostrup 435
Nielsen, Hans Hostrup 436
Nielsen, Hans Rask Mølle 716
Nielsen, Hans Sattrup 2273
Nielsen, Hans Serridslev 1009
Nielsen, Hans Sondrup 871
Nielsen, Hans Sondrup 876
Nielsen, Hans Tvingstrup 1784
Nielsen, Henning Rask Skovhus 760
Nielsen, Iver Haldrup 1393
Nielsen, Iver Haldrup 1677
Nielsen, Jacob Monbjerg 2268
Nielsen, Jacob Over Kodallund 701
Nielsen, Jacob Over Kodallund 710
Nielsen, Jacob Torup 917
Nielsen, Jacob Værholm 1467
Nielsen, Jens Binderup 472
Nielsen, Jens Boring 793
Nielsen, Jens Brigsted 1670
Nielsen, Jens Brørup 1007
Nielsen, Jens Endelave 37
Nielsen, Jens Haldrup 1253
Nielsen, Jens Haldrup 1741
Nielsen, Jens Hansted 326
Nielsen, Jens Honum 765
Nielsen, Jens Lund 240
Nielsen, Jens Lund Mark 404
Nielsen, Jens Monbjerg 2121
Nielsen, Jens Serridslev 997
Nielsen, Jens Serridslev 1030
Nielsen, Jens Stensballe 1155
Nielsen, Jens Stensballe 1172
Nielsen, Jens Stensballe 1239
Nielsen, Jens Stensballe 1350
Nielsen, Jens Stensballe 1404
Nielsen, Jens Stensballe 1494
Nielsen, Jens Stensballe 1568
Nielsen, Jens Torsted Kirkehus 558
Nielsen, Jens Torsted Kirkehus 559
Nielsen, Jens Underup 179
Nielsen, Jesper Stensballe 1723
Nielsen, Jørgen Bleld 171
Nielsen, Jørgen Boring 663
Nielsen, Jørgen Egebjerg 928
Nielsen, Jørgen Endelave 80
Nielsen, Jørgen Hansted 352
Nielsen, Jørgen Kalhave 732
Nielsen, Jørgen Nim 707
Nielsen, Jørgen Serridslev 1018
Nielsen, Jørgen Serridslev 1036
Nielsen, Jørgen Stensballe 1247
Nielsen, Jørgen Stensballe 1553
Nielsen, Jørgen Stensballe 1708
Nielsen, Knud Endelave 20
Nielsen, Knud Hansted 368
Nielsen, Knud Hansted 377
Nielsen, Knud Vrønding 1852
Nielsen, Laurids Hansted 402
Nielsen, Laurids Underup 206
Nielsen, Laurids Vorbjerg 239
Nielsen, Laurids Vrønding 1862
Nielsen, Laurids Vrønding 1885
Nielsen, Laurids Ås 2052
Nielsen, Mads Stensballe 1357
Nielsen, Mads Stensballe 1576
Nielsen, Mathias Bleld 930
Nielsen, Miels Boring 842
Nielsen, Mikkel Enner 2188
Nielsen, Mikkel Stensballe 1452
Nielsen, Mikkel Stensballe 1510
Nielsen, Mikkel Stensballe 1514
Nielsen, Mikkel Stubberup 132
Nielsen, Mikkel Tvingstrup 1032
Nielsen, Mikkel Urlev 463
Nielsen, Niels Ask 494
Nielsen, Niels Boring 626
Nielsen, Niels Boring 829
Nielsen, Niels Brigsted 1202
Nielsen, Niels Brigsted 1415
Nielsen, Niels Endelave 54
Nielsen, Niels Hansted 344
Nielsen, Niels Hansted 378
Nielsen, Niels Havrum 748
Nielsen, Niels Højballegård 366
Nielsen, Niels Kalhave 667
Nielsen, Niels Kongens Regiment 319
Nielsen, Niels Nebel 920
Nielsen, Niels Rådved Mark 2229
Nielsen, Niels Stensballe 1447
Nielsen, Niels Stensballe 1675
Nielsen, Niels Tolstrup 227
Nielsen, Niels Tolstrup 286
Nielsen, Niels Torp 374
Nielsen, Niels Torp 1123
Nielsen, Niels Vorbjerg 91
Nielsen, Niels Værholm 1483
Nielsen, Oluf Lundumskov 2228
Nielsen, Oluf Lundumskov 2282
Nielsen, Oluf Stensballe 1394
Nielsen, Oluf Stensballe 1524
Nielsen, Oluf Stensballe 1554
Nielsen, Oluf Stensballe 1566
Nielsen, Oluf Stensballe 1753
Nielsen, Peder Ask 499
Nielsen, Peder Bleld 955
Nielsen, Peder Bleld 1063
Nielsen, Peder Egebjerg 302
Nielsen, Peder Egebjerg 325
Nielsen, Peder Egebjerg 347
Nielsen, Peder Endelave 19
Nielsen, Peder Endelave 74
Nielsen, Peder Haldrup 1625
Nielsen, Peder Hansted 146
Nielsen, Peder Hansted 160
Nielsen, Peder Hansted 195
Nielsen, Peder Hansted 409
Nielsen, Peder Hanstedgård 284
Nielsen, Peder Havrum 783
Nielsen, Peder Honum 619
Nielsen, Peder Honum 736
Nielsen, Peder Honum 795
Nielsen, Peder Lund 412
Nielsen, Peder Neder Kodallund 705
Nielsen, Peder Serridslev Hospital 1146
Nielsen, Peder Serridslev Mølle 987
Nielsen, Peder Skablund 1617
Nielsen, Peder Sondrup 910
Nielsen, Peder Stensballe 1160
Nielsen, Peder Stensballe 1563
Nielsen, Peder Søvind 1943
Nielsen, Peder Trustrup 1013
Nielsen, Peder Østbirk 2172
Nielsen, Peder Østbirk 2231
Nielsen, Peder Ås 2012
Nielsen, Peiter Trustrup 1013
Nielsen, Poul Trustrup 957
Nielsen, Rafael Tyrrestrup Skovhus 2062
Nielsen, Rasmus Egebjerg 401
Nielsen, Rasmus Hedensted 487
Nielsen, Rasmus Hedensted 567
Nielsen, Rasmus Meldrup 1224
Nielsen, Rasmus Nebel 1071
Nielsen, Rasmus Over Vrønding 1830
Nielsen, Rasmus Purup 2215
Nielsen, Rasmus Stensballe 1559
Nielsen, Rasmus Uldum 818
Nielsen, Rasmus Vrønding 1850
Nielsen, Rasmus Østbirk 2270
Nielsen, Simon Flemming 588
Nielsen, Simon Flemming 590
Nielsen, Simon Flemming 592
Nielsen, Simon Flemming 595
Nielsen, Søren Egebjerg 256
Nielsen, Søren Elbæk Præstegård 2059
Nielsen, Søren Endelave 56
Nielsen, Søren Endelave 66
Nielsen, Søren Endelave 81
Nielsen, Søren Hansted Skovhus 416
Nielsen, Søren Honum 772
Nielsen, Søren Lund 100
Nielsen, Søren Lund 118
Nielsen, Søren Neder Vrønding 1857
Nielsen, Søren Serridslev 1089
Nielsen, Søren Stensballe 1326
Nielsen, Søren Stensballe 1348
Nielsen, Søren Stensballe Bjerremark 1418
Nielsen, Søren Vrønding 1843
Nielsen, Søren Vrønding 1845
Nielsen, Søren Vrønding 1879
Nielsen, Søren Vrønding 1916
Nielsen, Terkild Kalhave 784
Nielsen, Terkild Kalhave 822
Nielsen, Thomas Havrum 782
Nielsen, Thomas Rådved 2162
Nikolajsdatter, Cathrine Stensballe 1338
Nortvig, Peder Pedersen Strandgård 418
Nyby, Peder Pedersen Uldum 637
Nyby, Thomas Pedersen Uldum 708
Nørbo, Peder Jensen Uldum 643
Nørskov, Peder Rasmussen Skjold 477
Olufsdatter, Anne Brigsted 1229
Olufsdatter, Anne Endelave 14
Olufsdatter, Anne Haldrup 1226
Olufsdatter, Anne Lund 265
Olufsdatter, Anne Stensballe 1600
Olufsdatter, Anne Trustrup 1058
Olufsdatter, Anne Vorbjerg 221
Olufsdatter, Anne Kirstine Blirup 1710
Olufsdatter, Anne Margrethe Stensballe 1715
Olufsdatter, Barbara Haldrup 1379
Olufsdatter, Barbara Haldrup 1460
Olufsdatter, Birthe Meldrup 1176
Olufsdatter, Bodil Stensballe 1559
Olufsdatter, Helene Stensballe 1683
Olufsdatter, Helle Hansted 108
Olufsdatter, Johanne Endelave 52
Olufsdatter, Johanne Kirstine Haldrup 1781
Olufsdatter, Johanne Kirstine Stensballe Bjerremark 1689
Olufsdatter, Karen Brigsted 1415
Olufsdatter, Karen Brigsted 1453
Olufsdatter, Karen Over Vrønding 1821
Olufsdatter, Karen Over Vrønding 1831
Olufsdatter, Karen Sondrup 1012
Olufsdatter, Karen Tolstrup 227
Olufsdatter, Karen Østbirk 2189
Olufsdatter, Karen Marie Hornsyld 398
Olufsdatter, Kirsten Haldrup 1195
Olufsdatter, Kirsten Stensballe 1601
Olufsdatter, Maren Hedensted 572
Olufsdatter, Maren Meldrup 1492
Olufsdatter, Maren Stensballe 1478
Olufsdatter, Maren Stensballe 1688
Olufsdatter, Maren Stensballe Sundhus 1535
Olufsdatter, Maren Stensballe Sundhus 1626
Olufsdatter, Maren Toftum 1940
Olufsdatter, Maren Toftum 1999
Olufsdatter, Maren Tvingstrup 1370
Olufsdatter, Maren Uldum 607
Olufsdatter, Maren Vrønding 1901
Olufsdatter, Mette Fuglsang 2129
Olufsdatter, Mette Hundslund 938
Olufsdatter, Mette Stensballe 1192
Olufsdatter, Mette Stensballe 1280
Olufsdatter, Mette Stensballe 1620
Olufsdatter, Mette Uldum 681
Olufsdatter, Peder Endelave 2
Olufsdatter, Sofie Stensballe 1627
Olufsdatter, Sofie Ås 2011
Olufsen, Christen Hansted 177
Olufsen, Christen Hansted 269
Olufsen, Christen Kannerup 339
Olufsen, Christen Uldum 625
Olufsen, Christoffer Hornsyld 365
Olufsen, Erik Stensballe 1200
Olufsen, Erik Stensballe 1273
Olufsen, Erik Stensballe 1301
Olufsen, Hans Haldrup 1760
Olufsen, Hans Haldrup 1767
Olufsen, Hans Søvind 1986
Olufsen, Jens Endelave 6
Olufsen, Jens Honum 699
Olufsen, Jens Over Vrønding 1887
Olufsen, Jens Vinding 484
Olufsen, Jens Vrønding 1841
Olufsen, Jens Juul Endelave 61
Olufsen, Knud Hansted 228
Olufsen, Knud Honum 744
Olufsen, Niels Blirup 1375
Olufsen, Niels Haldrup Overmark 1700
Olufsen, Niels Stensballe 1264
Olufsen, Niels Stensballe 1327
Olufsen, Oluf Blirup 1469
Olufsen, Oluf Egebjerg 300
Olufsen, Peder Boring 686
Olufsen, Peder Boring 746
Olufsen, Peder Endelave 14
Olufsen, Peder Meldrup 1282
Olufsen, Peder Torp 390
Olufsen, Peder Vrønding 1886
Olufsen, Poul Endelave 32
Olufsen, Rasmus Endelave 71
Olufsen, Rasmus Stensballe 1438
Olufsen, Søren Monbjerg 2246
Olufsen, Søren Sondrup 900
Olufsen, Terkild Vrønding 1828
Ottesdatter, Anne Ås 2006
Ottesdatter, Dorthe Neder Vrønding 1883
Ottesdatter, Karen Serridslev 954
Ottesdatter, Karen Toftum 2032
Ottesdatter, Kirsten Uldum 675
Ottesdatter, Maren Hornborg 666
Ottesen, Anders Serridslev 937
Ottesen, Anders Mikkelsen Ørridslev 1022
Ottesen, Jens Over Vrønding 1831
Ottesen, Jens Ås 1992
Ottesen, Rasmus Nebel 1027
Ovdrup, Rasmus Sørensen Serridslev 998
Ove, Jacob Mikkelsen Hansted 414
Ovesdatter, Inger Cathrine Gjedved Mølle 867
Ovesdatter, Inger Cathrine Gjedved Mølle 1091
Ovesen, Jørgen Kalhave 704
Pauli, Caroline Stensballegård 1616
Pedersdatter, Abelone Brigsted 2051
Pedersdatter, Abelone Hornborg 756
Pedersdatter, Abelone Hornborg 827
Pedersdatter, Abelone Hornborg 850
Pedersdatter, Abelone Stensballe 1782
Pedersdatter, Anne Bleld 1147
Pedersdatter, Anne Blirup 1546
Pedersdatter, Anne Blirup 1680
Pedersdatter, Anne Egebjerg 99
Pedersdatter, Anne Egebjerg 235
Pedersdatter, Anne Endelave 66
Pedersdatter, Anne Enner 724
Pedersdatter, Anne Hansted 120
Pedersdatter, Anne Hansted 187
Pedersdatter, Anne Lund 184
Pedersdatter, Anne Lundumskov 2282
Pedersdatter, Anne Monbjerg 2190
Pedersdatter, Anne Sattrup 2263
Pedersdatter, Anne Sattrup 2298
Pedersdatter, Anne Serridslev 1143
Pedersdatter, Anne Sondrup 1044
Pedersdatter, Anne Stensballe 1340
Pedersdatter, Anne Stensballe 1445
Pedersdatter, Anne Toftum 2097
Pedersdatter, Anne Tvingstrup 906
Pedersdatter, Anne Uldum 605
Pedersdatter, Anne Underup 2201
Pedersdatter, Anne Vedslet 2115
Pedersdatter, Anne Vinding 503
Pedersdatter, Anne Værholm 1503
Pedersdatter, Anne Østbirk 2178
Pedersdatter, Anne Østbirk 2193
Pedersdatter, Anne Østbirk 2270
Pedersdatter, Anne Cathrine Brigsted 2099
Pedersdatter, Anne Cathrine Brigsted 2104
Pedersdatter, Anne Cathrine Hedensted 498
Pedersdatter, Anne Cathrine Honum 752
Pedersdatter, Anne Cathrine Stensballe Bjerremark 1621
Pedersdatter, Anne Cathrine Vrønding 1914
Pedersdatter, Anne Johanne Endelave 32
Pedersdatter, Anne Johanne Endelave 44
Pedersdatter, Anne Kirstine Endelave 84
Pedersdatter, Anne Kirstine Søvind 2001
Pedersdatter, Anne Margrethe Boring 862
Pedersdatter, Anne Marie Boring 639
Pedersdatter, Anne Marie Hansted Skovhus 416
Pedersdatter, Anne Marie Monbjerg 2255
Pedersdatter, Anne Marie Stensballe 1551
Pedersdatter, Anne Marie Vorbjerg 420
Pedersdatter, Barbara Gludsted 188
Pedersdatter, Barbara Ås 1968
Pedersdatter, Barbara 2221
Pedersdatter, Birgitte Brørup 1007
Pedersdatter, Birthe Bleld 1103
Pedersdatter, Birthe Kørup 2165
Pedersdatter, Birthe Kørup 2182
Pedersdatter, Birthe Tvingstrup 984
Pedersdatter, Bodil Bleld 974
Pedersdatter, Bodil Blirup 1398
Pedersdatter, Bodil Blirup Bækhus 1425
Pedersdatter, Bodil Hansted 340
Pedersdatter, Bodil Hansted 407
Pedersdatter, Bodil Komind 1910
Pedersdatter, Bodil Lundumskov Mark 1910
Pedersdatter, Cathrine Vinten 2107
Pedersdatter, Christence Herlykke 202
Pedersdatter, Dorthe Lundum 2123
Pedersdatter, Dorthe Sattrup 2234
Pedersdatter, Elisabeth Honum 730
Pedersdatter, Elisabeth Lundumskov 2220
Pedersdatter, Elisabeth Purup 2187
Pedersdatter, Elisabeth Margrethe Purup 2215
Pedersdatter, Else Egebjerg 183
Pedersdatter, Else Egebjerg 263
Pedersdatter, Else Flemming 584
Pedersdatter, Else Cathrine Kokborg 778
Pedersdatter, Else Cathrine Kokborghus 839
Pedersdatter, Else Cathrine Vinding 491
Pedersdatter, Else Cathrine Vinding 500
Pedersdatter, Gundil Bjerremark 1519
Pedersdatter, Gundil Stensballe Bjerremark 1418
Pedersdatter, Helene Endelave 85
Pedersdatter, Helene Omgård 474
Pedersdatter, Ingeborg Endelave 65
Pedersdatter, Inger Vrønding 1789
Pedersdatter, Inger Vrønding 1912
Pedersdatter, Johanne Bleld 171
Pedersdatter, Johanne Eriknauer 454
Pedersdatter, Johanne Fuglsang 2283
Pedersdatter, Johanne Gangsted 2128
Pedersdatter, Johanne Havrum 694
Pedersdatter, Johanne Honum 737
Pedersdatter, Johanne Hornborg 586
Pedersdatter, Johanne Meldrup 1462
Pedersdatter, Johanne Monbjerg 2240
Pedersdatter, Johanne Monbjerg 2277
Pedersdatter, Johanne Nimdrup 450
Pedersdatter, Johanne Omgård 473
Pedersdatter, Johanne Serridslev 1036
Pedersdatter, Johanne Tvingstrup 999
Pedersdatter, Johanne Underup 2146
Pedersdatter, Johanne Underup 2199
Pedersdatter, Johanne Kirstine Stensballe 1754
Pedersdatter, Juliane Torp 374
Pedersdatter, Karen Blirup 1740
Pedersdatter, Karen Blirup 1768
Pedersdatter, Karen Boring 636
Pedersdatter, Karen Boring 829
Pedersdatter, Karen Brigsted 1277
Pedersdatter, Karen Brigsted 1354
Pedersdatter, Karen Egebjerg 194
Pedersdatter, Karen Egebjerg 313
Pedersdatter, Karen Flemming 590
Pedersdatter, Karen Haldrup 1650
Pedersdatter, Karen Hansted 278
Pedersdatter, Karen Hansted 344
Pedersdatter, Karen Hornborg 587
Pedersdatter, Karen Hornsyld 203
Pedersdatter, Karen Kalhave 679
Pedersdatter, Karen Lund 1851
Pedersdatter, Karen Lund 1873
Pedersdatter, Karen Meldrup 1432
Pedersdatter, Karen Monbjerg 2268
Pedersdatter, Karen Over Kodallund 603
Pedersdatter, Karen Over Kodallund 701
Pedersdatter, Karen Over Vrønding 1816
Pedersdatter, Karen Rådved 2262
Pedersdatter, Karen Rådved Mark 2224
Pedersdatter, Karen Serridslev 892
Pedersdatter, Karen Sondrup 1059
Pedersdatter, Karen Stensballe 1342
Pedersdatter, Karen Stensballe 1504
Pedersdatter, Karen Toftum 1989
Pedersdatter, Karen Tvingstrup 1678
Pedersdatter, Karen Tvingstrup Mark 1642
Pedersdatter, Karen Tvingstrup Mark 1690
Pedersdatter, Karen Uldum 613
Pedersdatter, Karen Underup 2110
Pedersdatter, Karen Vestbirk 2186
Pedersdatter, Karen Vinten 129
Pedersdatter, Karen Vorbjerg 381
Pedersdatter, Karen Vrønding 1835
Pedersdatter, Karen Ås 1929
Pedersdatter, Kirsten Aggestrup 1933
Pedersdatter, Kirsten Aggestrup 2030
Pedersdatter, Kirsten Boring 700
Pedersdatter, Kirsten Boring 729
Pedersdatter, Kirsten Egebjerg 141
Pedersdatter, Kirsten Egebjerg 167
Pedersdatter, Kirsten Haldrup Mølle 1930
Pedersdatter, Kirsten Kokborghus 702
Pedersdatter, Kirsten Lund 307
Pedersdatter, Kirsten Monbjerg 2252
Pedersdatter, Kirsten Serridslev 1078
Pedersdatter, Kirsten Serridslev 1141
Pedersdatter, Kirsten Sondrup 926
Pedersdatter, Kirsten Stensballe 1394
Pedersdatter, Kirsten Stensballe 1424
Pedersdatter, Kirsten Stensballe 1522
Pedersdatter, Kirsten Stensballe 1591
Pedersdatter, Kirsten Toftum 1988
Pedersdatter, Kirsten Toftum 2079
Pedersdatter, Kirsten Torp 439
Pedersdatter, Kirsten Torp 1123
Pedersdatter, Kirsten Tvingstrup 1171
Pedersdatter, Kirsten Tvingstrup 1622
Pedersdatter, Kirsten Tvingstrup 1784
Pedersdatter, Kirsten Underup 2151
Pedersdatter, Kirsten Vorbjerg 117
Pedersdatter, Kirsten Vorbjerg 258
Pedersdatter, Kirsten Østbirk 2289
Pedersdatter, Maren Bleld 1139
Pedersdatter, Maren Boring 596
Pedersdatter, Maren Boring 670
Pedersdatter, Maren Egebjerg 348
Pedersdatter, Maren Egebjerg 942
Pedersdatter, Maren Endelave 61
Pedersdatter, Maren Fiskbækgård 317
Pedersdatter, Maren Haldrup 1427
Pedersdatter, Maren Honum 619
Pedersdatter, Maren Hornsyld 425
Pedersdatter, Maren Hostrup 109
Pedersdatter, Maren Kalhave 743
Pedersdatter, Maren Kørupgård 1875
Pedersdatter, Maren Meldrup 1236
Pedersdatter, Maren Meldrup 1272
Pedersdatter, Maren Meldrup 1320
Pedersdatter, Maren Rådved 2162
Pedersdatter, Maren Stensballe 1210
Pedersdatter, Maren Tolstrup 305
Pedersdatter, Maren Tvingstrup 1499
Pedersdatter, Maren Uldum 623
Pedersdatter, Maren Uldum 682
Pedersdatter, Maren Uldum 727
Pedersdatter, Maren Uldum 728
Pedersdatter, Maren Vinding 456
Pedersdatter, Maren Vinding 574
Pedersdatter, Maren Vinten 224
Pedersdatter, Maren Værholm 1467
Pedersdatter, Maren Ås 2064
Pedersdatter, Margrethe Endelave 56
Pedersdatter, Margrethe Endelave 76
Pedersdatter, Margrethe Hyrup 481
Pedersdatter, Margrethe Kirstine Boring 686
Pedersdatter, Margrethe Marie Endelave 75
Pedersdatter, Marianne Stobhus 2243
Pedersdatter, Marie Flemming 594
Pedersdatter, Marie Haldrup 1217
Pedersdatter, Marie Sondrup 872
Pedersdatter, Mette Brædstrup 338
Pedersdatter, Mette Egebjerg 101
Pedersdatter, Mette Endelave 17
Pedersdatter, Mette Hansted 195
Pedersdatter, Mette Hansted 322
Pedersdatter, Mette Hornborg 680
Pedersdatter, Mette Kalhave 631
Pedersdatter, Mette Kalhave 640
Pedersdatter, Mette Kalhave 784
Pedersdatter, Mette Naldal 2194
Pedersdatter, Mette Nebel 912
Pedersdatter, Mette Neder Vrønding 1868
Pedersdatter, Mette Sondrup 901
Pedersdatter, Mette Strandgård 367
Pedersdatter, Mette Cathrine Ildved 486
Pedersdatter, Mette Cathrine Ildved 496
Pedersdatter, Mette Cathrine Ildved 552
Pedersdatter, Mette Cathrine Monbjerg 2147
Pedersdatter, Mette Cathrine Stensballe 1721
Pedersdatter, Sidsel Herlykke 220
Pedersdatter, Sidsel Sattrup 2139
Pedersdatter, Sidsel Sattrup 2273
Pedersdatter, Sidsel Vrønding 1836
Pedersdatter, Sidsel Østbirk Mark 2296
Pedersdatter, Sidsel Cathrine Kalhave 807
Pedersdatter, Sidsel Kirstine Hansted 405
Pedersdatter, Sidsel Marie Honum 711
Pedersdatter, Sofie Meldrup 1284
Pedersdatter, Voldborg Hansted 111
Pedersdatter, Voldborg Hansted 326
Pedersen, Anders Flemming 580
Pedersen, Anders Haldrup 1427
Pedersen, Anders Hornborg 653
Pedersen, Anders Hornborg 697
Pedersen, Anders Neder Vrønding 1809
Pedersen, Anders Over Vrønding 1849
Pedersen, Anders Over Vrønding 1859
Pedersen, Anders Tvingstrup 906
Pedersen, Bertel Kalhave 821
Pedersen, Christen Brigsted 2010
Pedersen, Christen Enner 2136
Pedersen, Christen Hansted 246
Pedersen, Christen Hansted 266
Pedersen, Christen Hansted 303
Pedersen, Christen Lund 1894
Pedersen, Christen Neder Vrønding 1833
Pedersen, Christen Over Vrønding 1846
Pedersen, Christian Sattrup 2232
Pedersen, Christoffer Kørup 2165
Pedersen, Christoffer Stensballe 1304
Pedersen, Claus Serridslev 1026
Pedersen, Didrik Neder Vrønding 1865
Pedersen, Enevold Neder Vrønding 1822
Pedersen, Enevold Neder Vrønding 1829
Pedersen, Enevold Østbirk 2264
Pedersen, Erik Blirup 1211
Pedersen, Erik Blirup 1234
Pedersen, Erik Blirup 1351
Pedersen, Erik Ørskov 1006
Pedersen, Frands Vinding 492
Pedersen, Hans Brigsted 1197
Pedersen, Hans Brigsted 1428
Pedersen, Hans Hornborg 725
Pedersen, Hans Sattrup 2234
Pedersen, Hans Serridslev 893
Pedersen, Hans Stensballe 1688
Pedersen, Hans Underup 644
Pedersen, Hans Østbirk Mark 2296
Pedersen, Hans Sørensen Egebjerg 168
Pedersen, Iver Endelave 15
Pedersen, Jacob Fuglsang 2129
Pedersen, Jacob Haldrup 1379
Pedersen, Jacob Over Vrønding 1816
Pedersen, Jacob Over Vrønding 1819
Pedersen, Jacob Stensballe 1177
Pedersen, Jacob Vrønding 1903
Pedersen, Jens Bleld 1103
Pedersen, Jens Boring 661
Pedersen, Jens Boring 767
Pedersen, Jens Egebjerg 394
Pedersen, Jens Endelave 27
Pedersen, Jens Endelave 84
Pedersen, Jens Eriknauer 560
Pedersen, Jens Eriknauer 566
Pedersen, Jens Haldrup 1476
Pedersen, Jens Haldrup Overmark 1572
Pedersen, Jens Hansted 111
Pedersen, Jens Hansted 127
Pedersen, Jens Hesselballegård 355
Pedersen, Jens Hornborg 827
Pedersen, Jens Nebel 879
Pedersen, Jens Serridslev 1100
Pedersen, Jens Stenderup 869
Pedersen, Jens Tvingstrup 888
Pedersen, Jens Tyrrestrup 2069
Pedersen, Jens Underup 87
Pedersen, Jens Urup Mølle 2159
Pedersen, Jens Urup Mølle 2274
Pedersen, Jens Værholm 1560
Pedersen, Jens Værholm 1686
Pedersen, Jens Værholmhus 1540
Pedersen, Jens Ås 2081
Pedersen, Jens Ås 2087
Pedersen, Jens 1096
Pedersen, Johannes Hansted 272
Pedersen, Jørgen Hansted 175
Pedersen, Jørgen Trampendal 2235
Pedersen, Jørgen Tvingstrup Mark 1690
Pedersen, Jørgen Tvingstrup Mark 1718
Pedersen, Jørgen Vrønding 1834
Pedersen, Jørgen Vrønding 1835
Pedersen, Knud Hansted 273
Pedersen, Laurids Gludsted 294
Pedersen, Laurids Hansted 148
Pedersen, Mads Over Kodallund 603
Pedersen, Mathias Søvind 1941
Pedersen, Mikkel Boring 604
Pedersen, Mikkel Lund 307
Pedersen, Mikkel Lund 419
Pedersen, Mikkel Rådved 2174
Pedersen, Mikkel Stubberup 400
Pedersen, Mikkel Ås 2089
Pedersen, Mogens Sondrup 965
Pedersen, Morten Hornborg 609
Pedersen, Morten Stubberup 232
Pedersen, Morten Stubberup 434
Pedersen, Morten Underup 97
Pedersen, Morten Vorbjerg 1122
Pedersen, Niels Bleld 1125
Pedersen, Niels Blirup 1265
Pedersen, Niels Egebjerg 186
Pedersen, Niels Endelave 8
Pedersen, Niels Enner 2180
Pedersen, Niels Flemming 585
Pedersen, Niels Haldrup 1245
Pedersen, Niels Haldrup 1628
Pedersen, Niels Hansted 225
Pedersen, Niels Hansted 247
Pedersen, Niels Hansted 369
Pedersen, Niels Hatting 557
Pedersen, Niels Honum 711
Pedersen, Niels Kalhave 739
Pedersen, Niels Monbjerg 2252
Pedersen, Niels Nebel 891
Pedersen, Niels Neder Vrønding 1792
Pedersen, Niels Serridslev 899
Pedersen, Niels Serridslev 933
Pedersen, Niels Serridslev 1149
Pedersen, Niels Stensballe 1237
Pedersen, Niels Stubberup 393
Pedersen, Niels Tamdruplund 598
Pedersen, Niels Vrønding 1856
Pedersen, Niels Vrønding 1913
Pedersen, Niels Ås 1964
Pedersen, Oluf Egebjerg 155
Pedersen, Oluf Egebjerg 178
Pedersen, Oluf Haldrup 1218
Pedersen, Oluf Haldrup 1539
Pedersen, Oluf Hansted 285
Pedersen, Oluf Haldrup 1541
Pedersen, Oluf Jørgen Endelave 67
Pedersen, Peder Bleld 1017
Pedersen, Peder Brigsted 1277
Pedersen, Peder Brørup 1021
Pedersen, Peder Egebjerg 276
Pedersen, Peder Egebjerg 312
Pedersen, Peder Egebjerg 361
Pedersen, Peder Endelave 26
Pedersen, Peder Endelave 62
Pedersen, Peder Flemming 593
Pedersen, Peder Glædenshjem 1067
Pedersen, Peder Haldrup 1738
Pedersen, Peder Hansted 328
Pedersen, Peder Hedehald 2269
Pedersen, Peder Hornborg 616
Pedersen, Peder Hornborg 641
Pedersen, Peder Kalhave 807
Pedersen, Peder Purup 2140
Pedersen, Peder Serridslev 968
Pedersen, Peder Stensballe 1705
Pedersen, Peder Stensballe 1773
Pedersen, Peder Stensballe Bjerremark 1689
Pedersen, Peder Strandgård 418
Pedersen, Peder Uldum 621
Pedersen, Peder Uldum 637
Pedersen, Peder Vorbjerg 212
Pedersen, Peder Ås 2031
Pedersen, Poul Sattrup 2139
Pedersen, Rasmus Bleld 1073
Pedersen, Rasmus Haldrup 1500
Pedersen, Rasmus Hansted 218
Pedersen, Rasmus Hansted 253
Pedersen, Rasmus Hornsyld 92
Pedersen, Rasmus Hornsyld 98
Pedersen, Rasmus Kalhave 640
Pedersen, Rasmus Kokborghus 702
Pedersen, Rasmus Lyshøj 1138
Pedersen, Rasmus Lyshøj 1151
Pedersen, Rasmus Meldrup 1284
Pedersen, Rasmus Meldrup 1533
Pedersen, Rasmus Over Kodallund 814
Pedersen, Rasmus Sattrup 2164
Pedersen, Rasmus Stensballe 1364
Pedersen, Rasmus Stensballe 1643
Pedersen, Rasmus Uldum 607
Pedersen, Rasmus Uldum 677
Pedersen, Rasmus Vrigsted 475
Pedersen, Sejer Trustrup 1108
Pedersen, Simon Sondrup 1003
Pedersen, Simon Vinten 2124
Pedersen, Simon Vrønding 1881
Pedersen, Søren Elbæk 2020
Pedersen, Søren Haldrup 1261
Pedersen, Søren Søvind 2053
Pedersen, Søren Toftum 2046
Pedersen, Søren Toftum 2097
Pedersen, Søren Tvingstrup 1225
Pedersen, Søren Tvingstrup 1300
Pedersen, Søren Tvingstrup 1322
Pedersen, Søren Vrønding 1793
Pedersen, Søren Vrønding 1914
Pedersen, Søren Østbirk 2160
Pedersen, Søren Østbirk 2193
Pedersen, Søren Østbirk 2214
Pedersen, Søren Ås 2074
Pedersen, Terkild Flemming 583
Pedersen, Terkild Uldum 726
Pedersen, Terkild Uldum 771
Pedersen, Terkild Bottrup 561
Pedersen, Terkild Hesselballegård 396
Pedersen, Terkild Vinten Mark 411
Pedersen, Thomas Sattrup 2203
Pedersen, Thomas Uldum 708
Pedersen, Christen Enner 2136
Pedersen, Jens Urup Mølle 2159
Pedersen, Niels Serridslev 899
Pedersen, Niels Serridslev 933
Pedersen, Peder Haldrup 1738
Pedersen, Søren Østbirk 2214
Pfalsgraf, Marie Lucie Østbirk 2290
Pilborg, Rasmus Mortensen Kørup 2192
Pors, Peder Jørgensen Over Vrønding 1805
Post, Jens Eriksen Rye Stensballe 1246
Post, Jesper Sørensen Stensballe 1204
Poulsdatter, Anne Nebel 1027
Poulsdatter, Anne Cathrine Egebjerg 325
Poulsdatter, Anne Marie Lerkenfeldt 2260
Poulsdatter, Birthe Stensballe 1190
Poulsdatter, Dorthe Hanstedgård 282
Poulsdatter, Johanne Serridslev 1055
Poulsdatter, Johanne Uldum 761
Poulsdatter, Karen Hornborg 799
Poulsdatter, Karen Kalhave 837
Poulsdatter, Maren Endelave 21
Poulsdatter, Maren Tvingstrup 1322
Poulsen, Anders Kalhave 853
Poulsen, Anton Neder Vrønding 1800
Poulsen, Anton Neder Vrønding 1801
Poulsen, Enevold Vrønding 1900
Poulsen, Enevold Vrønding 1915
Poulsen, Folmer Serridslev 1068
Poulsen, Henrik Serridslev Mølle 931
Poulsen, Jens Bleld 1139
Poulsen, Jens Hundslund 977
Poulsen, Jens Nebel 982
Poulsen, Jens Serridslevgård 1064
Poulsen, Jens Pedersen Endelave 27
Poulsen, Morten Rask 719
Poulsen, Niels Nebel 919
Poulsen, Niels Torup 980
Poulsen, Peder Ørridslev 1736
Prip, Niels Over Vrønding 1860
Påskesdatter, Anne Stensballe 1156
Påskesen, Anders Ås 1920
Påskesen, Jens Haldrup 1619
Påskesen, Mikkel Elbæk 1787
Påskesen, Rasmus Stensballe 1380
Påskesen, Thomas Haldrup 1732
Rademager, Cathrine Honum 606
Rask, Christen Vinten 215
Rasmusdatter, Anne Boring Mark 830
Rasmusdatter, Anne Elbæk Hyrdehus 1953
Rasmusdatter, Anne Endelave 10
Rasmusdatter, Anne Gjedved 2175
Rasmusdatter, Anne Haldrup 1433
Rasmusdatter, Anne Haldrup 1665
Rasmusdatter, Anne Hansted 192
Rasmusdatter, Anne Honum 652
Rasmusdatter, Anne Horsens 880
Rasmusdatter, Anne Meldrup 1493
Rasmusdatter, Anne Nebel 919
Rasmusdatter, Anne Neder Vrønding 1800
Rasmusdatter, Anne Sattrup 2203
Rasmusdatter, Anne Stensballe 1288
Rasmusdatter, Anne Stensballe 1395
Rasmusdatter, Anne Stensballe 1714
Rasmusdatter, Anne Stensballe 1751
Rasmusdatter, Anne Stensballe Sundhus 1206
Rasmusdatter, Anne Toftum 2000
Rasmusdatter, Anne Tvingstrup 1167
Rasmusdatter, Anne Vinding 492
Rasmusdatter, Anne Ørridslev 1005
Rasmusdatter, Anne Ås 1945
Rasmusdatter, Anne Ås 1994
Rasmusdatter, Anne Cathrine Haldrup 1677
Rasmusdatter, Anne Dorthe Ås 2087
Rasmusdatter, Anne Kirstine Haldrup 1767
Rasmusdatter, Anne Margrethe Endelave 23
Rasmusdatter, Anne Marie Aggestrup 1990
Rasmusdatter, Anne Marie Aggestrup 2004
Rasmusdatter, Barbara Stensballe 1477
Rasmusdatter, Barbara Stensballe 1706
Rasmusdatter, Birgitte Stensballe 1757
Rasmusdatter, Birthe Bleld 947
Rasmusdatter, Birthe Honum 618
Rasmusdatter, Birthe Honum 802
Rasmusdatter, Birthe Ås 2066
Rasmusdatter, Christiane Charlotte Stensballe 1629
Rasmusdatter, Claudine Kirstine Honum 844
Rasmusdatter, Dorthe Blirup 1161
Rasmusdatter, Dorthe Tvingstrup 991
Rasmusdatter, Edel Ørridslev 1046
Rasmusdatter, Edel Margrethe Tvingstrup Mark 1718
Rasmusdatter, Ellen Brigsted 1569
Rasmusdatter, Ellen Vinding 556
Rasmusdatter, Else Brigsted 1583
Rasmusdatter, Else Grotkær 2071
Rasmusdatter, Else Hundslund 1020
Rasmusdatter, Else Marie Gjedved 934
Rasmusdatter, Ida Kannerup 339
Rasmusdatter, Ida Dorthe Kannerup 362
Rasmusdatter, Ingeborg Bleld 955
Rasmusdatter, Ingeborg Endelave 7
Rasmusdatter, Ingeborg Endelave 50
Rasmusdatter, Ingeborg Endelave 80
Rasmusdatter, Ingeborg Haldrup Mølle 1570
Rasmusdatter, Inger Marie Skablund 1776
Rasmusdatter, Jochumine Stensballe 1667
Rasmusdatter, Johanne Elbæk 1787
Rasmusdatter, Johanne Stensballe 1267
Rasmusdatter, Johanne Stensballe 1301
Rasmusdatter, Johanne Søvind 1924
Rasmusdatter, Johanne Søvind 1976
Rasmusdatter, Johanne Søvind 1985
Rasmusdatter, Johanne Søvind 2003
Rasmusdatter, Johanne Søvind 2076
Rasmusdatter, Johanne Marie Toftum 2046
Rasmusdatter, Karen Endelave 25
Rasmusdatter, karen Endelave 29
Rasmusdatter, Karen Endelave 43
Rasmusdatter, Karen Endelave 72
Rasmusdatter, Karen Gram 489
Rasmusdatter, Karen Haldrup 1571
Rasmusdatter, Karen Haldrup 1606
Rasmusdatter, Karen Haldrup 1760
Rasmusdatter, Karen Kodallund 734
Rasmusdatter, Karen Overmark 1518
Rasmusdatter, Karen Serridslev 873
Rasmusdatter, Karen Serridslev 941
Rasmusdatter, Karen Serridslev 1149
Rasmusdatter, Karen Stensballe 1587
Rasmusdatter, Karen Trustrup 1033
Rasmusdatter, Karen Vedslet 2111
Rasmusdatter, Karen Vinten 422
Rasmusdatter, Kirsten Enner 2180
Rasmusdatter, Kirsten Gjedved 2208
Rasmusdatter, Kirsten Korning 611
Rasmusdatter, Kirsten Serridslev 1074
Rasmusdatter, Kirsten Stensballe 1273
Rasmusdatter, Kirsten Stensballe 1279
Rasmusdatter, Kirsten Stensballe 1343
Rasmusdatter, Kirsten Torp 156
Rasmusdatter, Maren Bleld 1063
Rasmusdatter, Maren Egebjerg 168
Rasmusdatter, Maren Egebjerg 186
Rasmusdatter, Maren Egebjerg 312
Rasmusdatter, Maren Endelave 34
Rasmusdatter, Maren Haldrup 1631
Rasmusdatter, Maren Haldrup Overmark 1681
Rasmusdatter, Maren Hansted 149
Rasmusdatter, Maren Hansted 250
Rasmusdatter, Maren Hundslund 909
Rasmusdatter, Maren Løve 550
Rasmusdatter, Maren Naldal 2177
Rasmusdatter, Maren Nebel 994
Rasmusdatter, Maren Skablund 1617
Rasmusdatter, Maren Sondrup 1002
Rasmusdatter, Maren Sondrup 2061
Rasmusdatter, Maren Stensballe 1163
Rasmusdatter, Maren Stensballe 1189
Rasmusdatter, Maren Stensballe 1200
Rasmusdatter, Maren Stensballe 1258
Rasmusdatter, Maren Stensballe 1416
Rasmusdatter, Maren Torp 204
Rasmusdatter, Maren Torp 260
Rasmusdatter, Maren Torp 878
Rasmusdatter, Maren Ås 2052
Rasmusdatter, Maren 1339
Rasmusdatter, Mette Brigsted 1448
Rasmusdatter, Mette Brigsted 1998
Rasmusdatter, Mette Egebjerg 119
Rasmusdatter, Mette Egebjerg 302
Rasmusdatter, Mette Egebjerg 958
Rasmusdatter, Mette Enner 2156
Rasmusdatter, Mette Neder Vrønding 1801
Rasmusdatter, Mette Neder Vrønding 1809
Rasmusdatter, Mette Sattrup 2223
Rasmusdatter, Mette Sondrup 876
Rasmusdatter, Mette Ørbæk 1984
Rasmusdatter, Mette Lund 412
Rasmusdatter, Mette Marie Hansted 226
Rasmusdatter, Mette Marie Stubberup 400
Rasmusdatter, Sidsel Hansted 318
Rasmusdatter, Sofie Haldrup 1465
Rasmusdatter, Sofie Haldrup 1741
Rasmussen, Albert Gjedved 2175
Rasmussen, Albert Gjedved 2208
Rasmussen, Anders Egebjerg 167
Rasmussen, Anders Egebjerg 200
Rasmussen, Anders Endelave 49
Rasmussen, Anders Haldrup 1763
Rasmussen, Anders Serridslev 1104
Rasmussen, Anders Stensballe 1504
Rasmussen, Anders Vestbirk 2271
Rasmussen, Anders Ås 1991
Rasmussen, Christen Honum 685
Rasmussen, Christen Sondrup 1044
Rasmussen, Christen Stensballe 1343
Rasmussen, Christen Stensballe 1517
Rasmussen, Christen Trustrup 1097
Rasmussen, Christen Vinten 215
Rasmussen, Christen Østbirk 2289
Rasmussen, Enevold Brigsted 1475
Rasmussen, Erik Christoffer Blirup 1611
Rasmussen, Frands Meldrup 1345
Rasmussen, Frands Meldrup 1492
Rasmussen, Hans Gram 489
Rasmussen, Hans Gyllingnæs 1663
Rasmussen, Hans Haldrup 468
Rasmussen, Hans Haldrup 1318
Rasmussen, Hans Hansted 237
Rasmussen, Henrik Stensballe 1511
Rasmussen, Iver Hedehald 2247
Rasmussen, Jacob Neder Vrønding 1833
Rasmussen, Jacob Skablund 1780
Rasmussen, Jacob Skablund Skovfogedhus 1765
Rasmussen, Jacob Torup 1108
Rasmussen, Jacob Underup 442
Rasmussen, Jens Egebjerg 311
Rasmussen, Jens Gram 554
Rasmussen, Jens Haldrup 1410
Rasmussen, Jens Haldrup 1758
Rasmussen, Jens Hansted 340
Rasmussen, Jens Hansted 423
Rasmussen, Jens Lundumskov 2141
Rasmussen, Jens Meldrup 1567
Rasmussen, Jens Meldrup 1752
Rasmussen, Jens Rask Mølle 608
Rasmussen, Jens Sattrup 2148
Rasmussen, Jens Sattrup 2226
Rasmussen, Jens Skablund 1373
Rasmussen, Jens Stensballe 1266
Rasmussen, Jens Stensballe 1587
Rasmussen, Jens Torp 124
Rasmussen, Jens Ørridslev 988
Rasmussen, Jeppe Haldrup 1367
Rasmussen, Jeppe Underup 2201
Rasmussen, Jeppe Underup 2205
Rasmussen, Just Brigsted 1421
Rasmussen, Just Brigsted 1652
Rasmussen, Jørgen Brigsted 2092
Rasmussen, Jørgen Nebel 992
Rasmussen, Jørgen Stensballe 1537
Rasmussen, Jørgen Stobhus 2243
Rasmussen, Jørgen Uldum 625
Rasmussen, Jørgen Uldum 726
Rasmussen, Jørgen Vinten 2206
Rasmussen, Knud Blirup 1241
Rasmussen, Knud Vestbirk 2135
Rasmussen, Laurids Brigsted 2082
Rasmussen, Laurids Enner 2168
Rasmussen, Laurids Vorbjerg 1090
Rasmussen, Mads Stensballe 1340
Rasmussen, Mads Stensballe 1582
Rasmussen, Mads Stensballe 1712
Rasmussen, Mads Torup 943
Rasmussen, Mads Vrigsted 555
Rasmussen, Mikkel Blirup 1575
Rasmussen, Mikkel Reballe 2067
Rasmussen, Mikkel Toftum 2032
Rasmussen, Morten Brigsted 1197
Rasmussen, Morten Brigsted 1392
Rasmussen, Morten Vestbirk 2186
Rasmussen, Niels Birkenæs 2211
Rasmussen, Niels Bleld 929
Rasmussen, Niels Blirup 1646
Rasmussen, Niels Blirup 1720
Rasmussen, Niels Elbæk 1978
Rasmussen, Niels Havrum 694
Rasmussen, Niels Hedensted 571
Rasmussen, Niels Hostrup 205
Rasmussen, Niels Sattrup 2299
Rasmussen, Niels Serridslev 873
Rasmussen, Niels Serridslev 954
Rasmussen, Niels Torp 156
Rasmussen, Niels Torp 204
Rasmussen, Niels Vorbjerg 381
Rasmussen, Oluf Honum 610
Rasmussen, Oluf Kalhave 835
Rasmussen, Oluf Stensballe 1654
Rasmussen, Otte Horsens 1094
Rasmussen, Otte Horsens 1099
Rasmussen, Peder Bleld 974
Rasmussen, Peder Boring 620
Rasmussen, Peder Egebjerg 136
Rasmussen, Peder Gjedved Mølle 867
Rasmussen, Peder Haldrup 1315
Rasmussen, Peder Kokborghus 839
Rasmussen, Peder Meldrup 1596
Rasmussen, Peder Skjold 477
Rasmussen, Peder Uldum 797
Rasmussen, Påske Stensballe 1307
Rasmussen, Rasmus Blirup 1613
Rasmussen, Rasmus Blirup 1637
Rasmussen, Rasmus Brigsted 2023
Rasmussen, Rasmus Brund 476
Rasmussen, Rasmus Brund 565
Rasmussen, Rasmus Egebjerg 191
Rasmussen, Rasmus Egebjerg 194
Rasmussen, Rasmus Endelave 33
Rasmussen, Rasmus Endelave 35
Rasmussen, Rasmus Endelave 73
Rasmussen, Rasmus Hansted 345
Rasmussen, Rasmus Meldrup 1547
Rasmussen, Rasmus Søvind 1982
Rasmussen, Rasmus Toftum 1926
Rasmussen, Rasmus Torp 125
Rasmussen, Rasmus Tvingstrup 1429
Rasmussen, Rasmus Vedslet 2115
Rasmussen, Rasmus Vinten 2179
Rasmussen, Simon Hansted 161
Rasmussen, Søren Brund 479
Rasmussen, Søren Endelave 12
Rasmussen, Søren Gjedved Mølle 2144
Rasmussen, Søren Haldrup 1388
Rasmussen, Søren Hedensted 490
Rasmussen, Søren Kolleruphus 2217
Rasmussen, Søren Kolleruphus 2238
Rasmussen, Søren Monbjerg 2134
Rasmussen, Søren Serridslev 1074
Rasmussen, Søren Serridslev 1078
Rasmussen, Søren Stensballe 1395
Rasmussen, Søren Stensballe 1445
Rasmussen, Søren Stensballe Skovhus 1434
Rasmussen, Søren Stensballe Skovhus 1605
Rasmussen, Søren Søvind 1936
Rasmussen, Søren Søvind 1949
Rasmussen, Søren Søvind 2002
Rasmussen, Søren Vestbirk 2230
Rasmussen, Søren Vinding 458
Rasmussen, Søren Ås 1963
Rasmussen, Thomas Toftum 1961
Rasmussen, Thøger Honum 628
Rasmussen, Rasmus Tebstrup 884
Ravn, Dorthe Eline Urup 2209
Ravn, Peder Boring 629
Ravn, Peder Olufsen Boring 686
Ravn, Rasmus Nielsen Over Vrønding 1830
Ravn, Rasmus Nielsen Vrønding 1850
Remmerslund, Jens Nielsen Haldrup 1253
Richter, Jens Pedersen Boring 767
Rode, Henrik Henriksen Neder Vrønding 1884
Rothvig, Christen Sørensen Toftum 1975
Rye, Jens Eriksen Stensballe 1246
Rørby, Rasmus Mathiasen Serridslevgård 1023
Salomonsen, Jens Horsens 880
Salomonsen, Jens Serridslevgård 880
Samuel, Mads Jensen Lund 1866
Samuel, Mads Jensen Lund 1877
Samuel, Mads Jensen Lund 1898
Samuelsdatter, Karen Stensballe 1312
Samuelsen, Jens Vrønding 1807
Samuelsen, Jens Vrønding 1847
Schandrup, Morten Jacobsen Hoved Skovhus 1987
Schiøtz, Hans Peder Haldrup Mølle 1528
Schiøtz, Hans Peder Stensballegård 1527
Sejersdatter, Johanne Trustrup 1108
Sejersen, Peder Torup 1038
Sejersen, Peder Trustrup 1108
Sejersted, Maren Ask 499
Sejersdatter, Maren Ask 499
Sejersdatter, Mette Hornborg 749
Sejt, Maren Jensdatter Vinding 553
Simonsdatter, Anne Blirup 1242
Simonsdatter, Anne Stensballe 904
Simonsdatter, Anne Cathrine Egebjerg 421
Simonsdatter, Anne Cathrine Hansted 121
Simonsdatter, Anne Marie Hansted 299
Simonsdatter, Anne Marie Vrønding 1861
Simonsdatter, Dorthe Egebjerg 262
Simonsdatter, Karen Kalhave 815
Simonsdatter, Kirsten Vrønding 1916
Simonsdatter, Kirsten Ås 1952
Simonsdatter, Maren Haldrup 1207
Simonsdatter, Maren Hvirring 849
Simonsdatter, Mette Egebjerg 93
Simonsdatter, Mette Egebjerg 155
Simonsdatter, Mette Stensballe 1204
Simonsdatter, Mette Stensballe 1246
Simonsdatter, Mette Stensballe 1364
Simonsdatter, Mette Stensballe 1504
Simonsdatter, Mette Stensballe 1659
Simonsen, Anders Hornborg 812
Simonsen, Anders Hornborg 840
Simonsen, Anders Stensballe 1697
Simonsen, Anders Stensballe 1754
Simonsen, Christen Hansted 198
Simonsen, Christen Vinding 574
Simonsen, Hans Hansted 113
Simonsen, Hans Stensballe 1267
Simonsen, Hans Henrik Rask Mark 845
Simonsen, Jens Hansted 208
Simonsen, Jens Stensballegård 1368
Simonsen, Jens Søvind 1935
Simonsen, Jørgen Blirup 1704
Simonsen, Jørgen Toftum 1931
Simonsen, Knud Hansted 267
Simonsen, Laurids Blirup 1730
Simonsen, Mads Ås 2057
Simonsen, Mikkel Kannerup 329
Simonsen, Mikkel Toftum 1951
Simonsen, Niels Brigsted 1725
Simonsen, Niels Tvingstrup 1263
Simonsen, Peder Sondrup 1024
Simonsen, Peder Stensballe 1170
Simonsen, Peder Strandgård 403
Simonsen, Peder Vinding 503
Simonsen, Peder Vorbjerg 428
Simonsen, Rasmus Stensballe 1288
Simonsen, Rasmus Torp 260
Simonsen, Søren Lund 245
Simonsen, Søren Lund 265
Simonsen, Søren Vorbjerg 258
Simonsen, Søren Vorbjerg 429
Skalle, Hans Christensen Lundum 2266
Skifter, Jens Andersen Gjedved 868
Skomager, Peder Vrønding 1818
Skov, Ingeborg Andersdatter Endelave 70
Skov, Oluf Nielsen Stensballe 1554
Skov, Søren Andersen Endelave 65
Skovgård, Anders Knudsen Vinten 2184
Skovgård, Jens Jensen Vinten 2173
Skriver, Niels Sørensen Endelave 23
Skrædder, Christen Toftum 1950
Skårup, Jens Rasmussen Lundumskov 2141
Snedker, Jacob Stensballe 1365
Sommer, Jacob Rasmussen Torup 1108
Sommer, Mads Rasmussen Torup 943
Sommer, Peder Jensen Hansted 165
Sommer, Søren Sørensen Torup 1035
Spormann, Henning Nielsen Rask Skovhus 760
Spormann, Niels Johansen Rask Skovhus 691
Stauning, Maren Pedersdatter Kørupgård 1875
Steen, Søren Knudsen Hansted 114
Steffensdatter, Anne Torup 1035
Steffensdatter, Johanne Toftum 1926
Steffensdatter, Karen Sondrup 1003
Steffensdatter, Karen Vrønding 1904
Steffensdatter, Kirsten Østbirk 2231
Steffensdatter, Maren Honum 747
Steffensen, Bent Haldrup 1366
Steffensen, Niels Hornborg 714
Steffensen, Niels Hornborg 755
Steffensen, Peder Stensballe 1159
Stidsdatter, Karen Egebjerg 116
Stidsdatter, Karen Egebjerg 181
Stål, Morten Bleld Skovhus 952
Sundmand, Jens Andersen Stensballe Sundhus 1206
Svendsdatter, Johanne Vestbirk 2122
Svendsdatter, Kirsten Omgård 462
Svendsen, Johan Monbjerg 2292
Svensk, Mikkel Sørensen Endelave 51
Svensk, Søren Jensen Endelave 39
Søndergård, Rasmus Sørensen Sondrup 993
Sørensdatter, Abelone Ørridslev 1056
Sørensdatter, Anne Bleld Skovhus 952
Sørensdatter, Anne Blirup 1399
Sørensdatter, Anne Blirup 1646
Sørensdatter, Anne Boring 858
Sørensdatter, Anne Brigsted 1400
Sørensdatter, Anne Elbæk 1978
Sørensdatter, Anne Endelave 19
Sørensdatter, Anne Haldrup 1550
Sørensdatter, Anne Hansted 219
Sørensdatter, Anne Hansted 236
Sørensdatter, Anne Hansted 268
Sørensdatter, Anne Hansted 272
Sørensdatter, Anne Hornborg 731
Sørensdatter, Anne Kalhave 819
Sørensdatter, Anne Lund 1826
Sørensdatter, Anne Meldrup 1472
Sørensdatter, Anne Meldrup 1567
Sørensdatter, Anne Monbjerg 2157
Sørensdatter, Anne Rådved Mark 2229
Sørensdatter, Anne Sattrup 2148
Sørensdatter, Anne Serridslev 873
Sørensdatter, Anne Serridslev 971
Sørensdatter, Anne Serridslev Mølle 931
Sørensdatter, Anne Serridslev Mølle 995
Sørensdatter, Anne Sondrup 1039
Sørensdatter, Anne Stensballe 1524
Sørensdatter, Anne Stensballe 1554
Sørensdatter, Anne Torp 125
Sørensdatter, Anne Tvingstrup 1439
Sørensdatter, Anne Underup 213
Sørensdatter, Anne Underup 2207
Sørensdatter, Anne Underup Mark 364
Sørensdatter, Anne Vinten 376
Sørensdatter, Anne Ørskov 1006
Sørensdatter, Anne Østbirk 2131
Sørensdatter, Anne Cathrine Serridslev 1124
Sørensdatter, Anne Kirstine Brigsted 1214
Sørensdatter, Anne Kirstine Endelave 81
Sørensdatter, Anne Kirstine Trampendal 2235
Sørensdatter, Anne Kirstine Trampendal 2248
Sørensdatter, Anne Margrethe Blirup 1234
Sørensdatter, Anne Margrethe Hansted 383
Sørensdatter, Anne Marie Havrum 782
Sørensdatter, Anne Marie Hedensted 487
Sørensdatter, Anne Marie Uldum 676
Sørensdatter, Anne Marie Uldum 773
Sørensdatter, Anne Marie Østbirk 2254
Sørensdatter, Birgitte Lund 182
Sørensdatter, Birthe Over Vrønding 1860
Sørensdatter, Birthe Ås 2089
Sørensdatter, Birthe Cathrine Hornsyld 365
Sørensdatter, Birthe Cathrine Hornsyld 389
Sørensdatter, Bodil Hornborg 648
Sørensdatter, Bodil Hornborg 662
Sørensdatter, Bodil Serridslev 1030
Sørensdatter, Bodil Serridslev 1131
Sørensdatter, Bodil Tvingstrup 1405
Sørensdatter, Christence Urlev 570
Sørensdatter, Christence Urlev 447
Sørensdatter, Elisabeth Endelave 1227
Sørensdatter, Elisabeth Hansted 402
Sørensdatter, Elisabeth Stensballe 1486
Sørensdatter, Else Ballebo 2126
Sørensdatter, Else Brigsted 1696
Sørensdatter, Else Hornborg 601
Sørensdatter, Else Hornborg 616
Sørensdatter, Gertrud Aggestrup 2037
Sørensdatter, Gundil Haldrup 1744
Sørensdatter, Ingeborg Haldrup 1673
Sørensdatter, Johanne Neder Vrønding 1884
Sørensdatter, Johanne Stensballe 1177
Sørensdatter, Johanne Stensballe 1658
Sørensdatter, Johanne Stensballe Sundhus 1778
Sørensdatter, Johanne Svingelbjerg 448
Sørensdatter, Johanne Ås 2014
Sørensdatter, Johanne Ås 2041
Sørensdatter, Johanne Kirstine Haldrup 1334
Sørensdatter, Johanne Kirstine Haldrup 1388
Sørensdatter, Johanne Kirstine Overmark 1498
Sørensdatter, Karen Endelave 59
Sørensdatter, Karen Endelave 63
Sørensdatter, Karen Grotkær 2072
Sørensdatter, Karen Haldrup 1158
Sørensdatter, Karen Haldrup 1175
Sørensdatter, Karen Haldrup 1446
Sørensdatter, Karen Haldrup Overmark 1461
Sørensdatter, Karen Hansted 336
Sørensdatter, Karen Hedensted 497
Sørensdatter, Karen Hornsyld 151
Sørensdatter, Karen Hostrup 435
Sørensdatter, Karen Hundslund 905
Sørensdatter, Karen Molger 467
Sørensdatter, Karen Nim 911
Sørensdatter, Karen Over Gram 443
Sørensdatter, Karen Serridslev 870
Sørensdatter, Karen Serridslev 1042
Sørensdatter, Karen Stensballe 1159
Sørensdatter, Karen Søvind 1986
Sørensdatter, Karen Toftum 1951
Sørensdatter, Karen Tvingstrup 1502
Sørensdatter, Karen Uldum 771
Sørensdatter, Karen Uldum 779
Sørensdatter, Karen Uldum 811
Sørensdatter, Karen Vester Tørslev 459
Sørensdatter, Karen Vinten 166
Sørensdatter, Karen Vinten 170
Sørensdatter, Karen Vinten 215
Sørensdatter, Karen Vrønding 1845
Sørensdatter, Karen Vrønding 1885
Sørensdatter, Karen Vrønding 1900
Sørensdatter, Karen Ås 2029
Sørensdatter, Karen Ås 2091
Sørensdatter, Kirsten Biltoft 470
Sørensdatter, Kirsten Elbæk 2018
Sørensdatter, Kirsten Endelave 8
Sørensdatter, Kirsten Endelave 39
Sørensdatter, Kirsten Endelave 48
Sørensdatter, Kirsten Haldrup Bjerremark 1561
Sørensdatter, Kirsten Hansted 350
Sørensdatter, Kirsten Hornborg 622
Sørensdatter, Kirsten Kørup 1876
Sørensdatter, Kirsten Kørup 2204
Sørensdatter, Kirsten Lund Mark 404
Sørensdatter, Kirsten Stensballe 1317
Sørensdatter, Kirsten Stensballe 1383
Sørensdatter, Kirsten Stensballe 1447
Sørensdatter, Kirsten Stensballe 1595
Sørensdatter, Kirsten Stubberup 150
Sørensdatter, Kirsten Søvind 2048
Sørensdatter, Kirsten Vinding 483
Sørensdatter, Kirsten Ås 2045
Sørensdatter, Maren Bleld 143
Sørensdatter, Maren Endelave 6
Sørensdatter, Maren Endelave 62
Sørensdatter, Maren Endelave 79
Sørensdatter, Maren Flemming 585
Sørensdatter, Maren Haldrup 1251
Sørensdatter, Maren Hostrup 205
Sørensdatter, Maren Kalhave 638
Sørensdatter, Maren Lund 164
Sørensdatter, Maren Lund 217
Sørensdatter, Maren Lund 1812
Sørensdatter, Maren Løve 551
Sørensdatter, Maren Rask Mølle 608
Sørensdatter, Maren Sattrup 2288
Sørensdatter, Maren Stensballe 1482
Sørensdatter, Maren Stensballe 1509
Sørensdatter, Maren Stensballe 1712
Sørensdatter, Maren Søvind 1943
Sørensdatter, Maren Søvind 1949
Sørensdatter, Maren Toftum 1928
Sørensdatter, Maren Toftum 1969
Sørensdatter, Maren Tvingstrup 2117
Sørensdatter, Maren Vinten 154
Sørensdatter, Maren Ørridslev 1129
Sørensdatter, Margrethe Brigsted 1958
Sørensdatter, Margrethe Endelave 18
Sørensdatter, Margrethe Endelave 53
Sørensdatter, Margrethe Endelave 54
Sørensdatter, Margrethe Hansted 211
Sørensdatter, Margrethe Honum 656
Sørensdatter, Margrethe Stensballe 1608
Sørensdatter, Margrethe Stensballe 1641
Sørensdatter, Mette Boring 770
Sørensdatter, Mette Brigsted 1746
Sørensdatter, Mette Endelave 9
Sørensdatter, Mette Endelave 47
Sørensdatter, Mette Haldrup 1297
Sørensdatter, Mette Haldrup 1541
Sørensdatter, Mette Honum 775
Sørensdatter, Mette Kannerup 115
Sørensdatter, Mette Kannerup 332
Sørensdatter, Mette Stensballe Skovhus 1434
Sørensdatter, Mette Stubberup 232
Sørensdatter, Mette Tvingstrup 1442
Sørensdatter, Mette Kirstine Vestbirk 2230
Sørensdatter, Mette Kirstine Vrønding 1915
Sørensdatter, Mette Marie Kalhave 822
Sørensdatter, Sidsel Kørup 2202
Sørensdatter, Sidsel Tvingstrup 1429
Sørensdatter, Sofie Meldrup 1184
Sørensdatter, Voldborg Haldrup 1716
Sørensdatter, Voldborg Nebel 1080
Sørensdatter, Voldborg Nebel 1081
Sørensdatter, Voldborg Nebel 1082
Sørensen, Albert Haldrup 1295
Sørensen, Anders Brigsted 1333
Sørensen, Anders Brigsted 1958
Sørensen, Anders Endelave 3
Sørensen, Anders Endelave 38
Sørensen, Anders Endelave 40
Sørensen, Anders Endelave 63
Sørensen, Anders Honum 857
Sørensen, Anders Serridslev 1004
Sørensen, Anders Serridslev 1028
Sørensen, Anders Ås 2091
Sørensen, Bertel Havrum 659
Sørensen, Christen Elbæk 2042
Sørensen, Christen Fruenshus 2253
Sørensen, Christen Hornborg 789
Sørensen, Christen Hvirring 849
Sørensen, Christen Kodallund 762
Sørensen, Christen Komind 1910
Sørensen, Christen Lundumskov Mark 1910
Sørensen, Christen Søvind 1956
Sørensen, Christen Toftum 1975
Sørensen, Christen Vedslet 2111
Sørensen, Christian Vinding 500
Sørensen, Erik Hansted 288
Sørensen, Eskild Neder Vrigsted 461
Sørensen, Frands Boring 824
Sørensen, Frands Haldrup 1744
Sørensen, Gabriel Toftum 1942
Sørensen, Gert Haldrup 1390
Sørensen, Gregers Endelave 7
Sørensen, Hans Egebjerg 136
Sørensen, Hans Egebjerg 168
Sørensen, Hans Hansted 363
Sørensen, Hans Hansted 395
Sørensen, Hans Hansted 399
Sørensen, Hans Kannerup 332
Sørensen, Hans Kannerup 380
Sørensen, Hans Meldrup 1703
Sørensen, Hans Rask Skovhus 854
Sørensen, Hans Tamdruplund 645
Sørensen, Hans Toftum 2036
Sørensen, Hans Uldum 761
Sørensen, Hans Vrønding 1912
Sørensen, Henrik Haldrup 1221
Sørensen, Henrik Haldrup Bjerremark 1561
Sørensen, Henrik Haldrup Bjerremark 1661
Sørensen, Henrik Sondrup 872
Sørensen, Henrik Sondrup 895
Sørensen, Henrik Svingelbjerg 448
Sørensen, Henrik Svingelbjerg 451
Sørensen, Henrik Svingelbjerg 465
Sørensen, Holger Endelave 28
Sørensen, Holger Endelave 64
Sørensen, Jens Bjerremark 1496
Sørensen, Jens Boring 596
Sørensen, Jens Boring 614
Sørensen, Jens Boring 636
Sørensen, Jens Boring 670
Sørensen, Jens Egebjerg 174
Sørensen, Jens Endelave 11
Sørensen, Jens Endelave 72
Sørensen, Jens Endelave 78
Sørensen, Jens Eskebjerg 2078
Sørensen, Jens Haldrup 1165
Sørensen, Jens Hansted 249
Sørensen, Jens Hansted 356
Sørensen, Jens Honum 720
Sørensen, Jens Hornborg 758
Sørensen, Jens Hostrup 437
Sørensen, Jens Serridslev 990
Sørensen, Jens Serridslev 1126
Sørensen, Jens Serridslev 1143
Sørensen, Jens Stensballe 1189
Sørensen, Jens Stensballe 1293
Sørensen, Jens Stensballe 1477
Sørensen, Jens Stensballe 1480
Sørensen, Jens Stensballe 1600
Sørensen, Jens Stensballe 1608
Sørensen, Jens Stensballe 1641
Sørensen, Jens Stensballe 1751
Sørensen, Jens Stensballe Sundhus 1441
Sørensen, Jens Stensballe Sundhus 1481
Sørensen, Jens Søvind 2070
Sørensen, Jens Vinten 129
Sørensen, Jens Ås 2084
Sørensen, Jens 1406
Sørensen, Jesper Sattrup 2181
Sørensen, Jesper Stensballe 1204
Sørensen, Jesper Stensballe 1458
Sørensen, Johannes Hundslund 1070
Sørensen, Jørgen Boring 639
Sørensen, Jørgen Brigsted 1344
Sørensen, Jørgen Brigsted 1569
Sørensen, Jørgen Haldrup 1465
Sørensen, Jørgen Haldrup 1618
Sørensen, Jørgen Hansted 122
Sørensen, Jørgen Toftum 1989
Sørensen, Jørgen Ås 1952
Sørensen, Knud Endelave 34
Sørensen, Knud Endelave 77
Sørensen, Knud Hansted 121
Sørensen, Laurids Egebjerg 295
Sørensen, Laurids Hansted 147
Sørensen, Laurids Hansted 214
Sørensen, Laurids Hansted 248
Sørensen, Laurids Hornborg 864
Sørensen, Laurids Kannerup 371
Sørensen, Laurids Neder Vrønding 1792
Sørensen, Laurids Toftum 2038
Sørensen, Laurids Vrønding 1799
Sørensen, Mads Hornsyld 398
Sørensen, Mads Hornsyld 427
Sørensen, Markus Egebjerg 88
Sørensen, Markus Egebjerg 116
Sørensen, Mikkel Egebjerg 256
Sørensen, Mikkel Egebjerg 939
Sørensen, Mikkel Endelave 1
Sørensen, Mikkel Endelave 45
Sørensen, Mikkel Endelave 51
Sørensen, Mikkel Honum 652
Sørensen, Mikkel Honum 678
Sørensen, Mikkel Torp 878
Sørensen, Mikkel Ørbæk 1984
Sørensen, Morten Brigsted 1747
Sørensen, Morten Stensballe 1192
Sørensen, Morten Toftum 2024
Sørensen, Niels Boring 600
Sørensen, Niels Egebjerg 291
Sørensen, Niels Egebjerg 894
Sørensen, Niels Endelave 10
Sørensen, Niels Endelave 23
Sørensen, Niels Endelave 25
Sørensen, Niels Endelave 31
Sørensen, Niels Endelave 58
Sørensen, Niels Guldager 1786
Sørensen, Niels Honum 684
Sørensen, Niels Honum 712
Sørensen, Niels Kalhave 808
Sørensen, Niels Kolpensig 2158
Sørensen, Niels Lund 130
Sørensen, Niels Monbjerg 2171
Sørensen, Niels Ovdrup 935
Sørensen, Niels Rask Mølle 664
Sørensen, Niels Serridslev 1144
Sørensen, Niels Serridslev Mølle 995
Sørensen, Niels Serridslev Mølle 1133
Sørensen, Niels Uldum 792
Sørensen, Niels Uldum 798
Sørensen, Niels Uldum 831
Sørensen, Niels Ås 1929
Sørensen, Oluf Endelave 21
Sørensen, Peder Brigsted 1948
Sørensen, Peder Elbæk Præstegård 1962
Sørensen, Peder Endelave 47
Sørensen, Peder Haldrup 1217
Sørensen, Peder Haldrup 1734
Sørensen, Peder Haldrup Overmark 1737
Sørensen, Peder Hansted 238
Sørensen, Peder Hansted 391
Sørensen, Peder Neder Vrønding 1874
Sørensen, Peder Sondrup 964
Sørensen, Peder Sondrup 1039
Sørensen, Peder Stensballe 1178
Sørensen, Peder Toftum 1960
Sørensen, Peder Ås 2013
Sørensen, Rasmus Aggestrup 2030
Sørensen, Rasmus Blirup 1680
Sørensen, Rasmus Blirup 1759
Sørensen, Rasmus Endelave 5
Sørensen, Rasmus Endelave 55
Sørensen, Rasmus Meldrup 1157
Sørensen, Rasmus Meldrup 1228
Sørensen, Rasmus Serridslev 998
Sørensen, Rasmus Skablund 1662
Sørensen, Rasmus Sondrup 886
Sørensen, Rasmus Sondrup 993
Sørensen, Rasmus Stensballe 1156
Sørensen, Rasmus Stensballe 1377
Sørensen, Rasmus Stensballe Skovhus 1609
Sørensen, Rasmus Stensballegård 1414
Sørensen, Rasmus Tamdrupgård 1788
Sørensen, Rasmus Ås 2041
Sørensen, Simon Aggestrup 2009
Sørensen, Simon Haldrup 1464
Sørensen, Simon Hansted 318
Sørensen, Svend Hundslund 905
Sørensen, Svend Hundslund 962
Sørensen, Søren Endelave 52
Sørensen, Søren Haldrup 1316
Sørensen, Søren Hansted 289
Sørensen, Søren Hansted 314
Sørensen, Søren Hansted 343
Sørensen, Søren Hornsyld 203
Sørensen, Søren Hornsyld 424
Sørensen, Søren Hornsyld 425
Sørensen, Søren Serridslev 1075
Sørensen, Søren Torup 1035
Sørensen, Søren Ås 1934
Sørensen, Thor Serridslev 1131
Såby, Christian Nielsen Meldrup 1359
Tarillion, Gertrud Stensballe 1450
Tarillion, Niels Nikolaj Stensballe 1389
Tarillion, Nikolaj Stensballe 1450
Tellerup, Casper Frederik Stensballe Bjerremark 1756
Tellerup, Mads Andersen Stensballe Skovhus 1729
Terkildsdatter, Anne Gjedved Mølle 1091
Terkildsdatter, Anne Vrønding 1850
Terkildsdatter, Anne Vrønding 1862
Terkildsdatter, Anne Dorthe Gjedved Mølle 1091
Terkildsdatter, Anne Margrethe Hornborg 672
Terkildsdatter, Bodil Lund 100
Terkildsdatter, Else Vrønding 1791
Terkildsdatter, Else Cathrine Gjedved Mølle 1091
Terkildsdatter, Johanne Honum 699
Terkildsdatter, Karen Uldum 792
Terkildsdatter, Karen Uldum 818
Terkildsdatter, Kirsten Boring 793
Terkildsdatter, Kirsten Boring 805
Terkildsdatter, Sidsel Elisabeth Purup 2140
Terkildsen, Erik Gjedved Mølle 1091
Terkildsen, Jeppe Gjedved Mølle 1091
Terkildsen, Mikkel Vinten 370
Terkildsen, Peder Vinten 323
Themsdatter, Karen Egebjerg 311
Thomasdatter, Anne Ask 504
Thomasdatter, Anne Kirstine Endelave 5
Thomasdatter, Anne Kirstine Rådved 2250
Thomasdatter, Anne Marie Uldum 745
Thomasdatter, Bodil Honum 627
Thomasdatter, Elisabeth Marie Ås 2041
Thomasdatter, Else Marie Hesselballegård 396
Thomasdatter, Ingeborg Hornborg 864
Thomasdatter, Inger Aggestrup 1990
Thomasdatter, Karen Kalhave 833
Thomasdatter, Karen Spåbæk 453
Thomasdatter, Kirsten Haldrup 1384
Thomasdatter, Kirsten Tvingstrup 1032
Thomasdatter, Maren Ask 562
Thomasdatter, Maren Endelave 77
Thomasdatter, Maren Hansted 377
Thomasdatter, Maren Rådvedhus 2275
Thomasdatter, Maren Torp 163
Thomasdatter, Maren Torp 173
Thomasdatter, Maren Tvingstrup 1602
Thomasdatter, Mette Egebjerg 928
Thomasdatter, Mette Vinten 2206
Thomasdatter, Sidsel Sofie Rask Skovhus 854
Thomsen, Anders Tindberghus 2280
Thomsen, Anders Ørridslev 1129
Thomsen, Christen Hornborg 586
Thomsen, Christen Hornborg 587
Thomsen, Gregers Boring 841
Thomsen, Gregers Boring 862
Thomsen, Hans Tvingstrup 1405
Thomsen, Hans Tvingstrup 1436
Thomsen, Hans Nielsen Endelave 83
Thomsen, Iver Monbjerg 2157
Thomsen, Jens Endelave 14
Thomsen, Jens Gangsted 2128
Thomsen, Jens Honum 649
Thomsen, Jens Lundum 2170
Thomsen, Jens Stensballe 1779
Thomsen, Jens Underup 946
Thomsen, Jeppe Omgård 474
Thomsen, Jørgen Endelave 22
Thomsen, Jørgen Haustrup 569
Thomsen, Jørgen Kalhave 788
Thomsen, Jørgen Vinten 154
Thomsen, Niels Egebjerg 348
Thomsen, Niels Egebjerg 958
Thomsen, Niels Gjedved 936
Thomsen, Niels Kalhave 597
Thomsen, Niels Lund 1889
Thomsen, Peder Endelave 13
Thomsen, Rasmus Boring 674
Thomsen, Rasmus Boring 700
Thomsen, Rasmus Stensballe 1260
Thomsen, Søren Endelave 4
Thomsen, Søren Korning 611
Thomsen, Søren Purup 2142
Thomsen, Søren Tvingstrup 1502
Thomsen, Thomas Omgård 462
Thorsen, Jens Jensen Over Vrønding 1825
Thorsen, Jens Jensen Vrønding 1863
Thygesdatter, Karen Kørup 2202
Thøgersdatter, Gertrud Uldum 804
Tolstrup, Peder Jensen Hansted 187
Torp, Elisabeth Egebjerg 932
Trane, Hans 1894
Trane, Jens Hansen Nim 945
Tyklund, Anne Pedersdatter Vinding 503
Tønnesdatter, Johanne Blirup 1720
Tønnesen, Hans Brigsted 1598
Tørskind, Hans Århus 1588
Tåning, Niels Jensen Monbjerg 2240
Uhre, Niels Jensen Honum 826
Uhre, Niels Jensen Honum 855
Ullerup, Niels Christensen Haldrup 1463
Ulriksen, Jacob Hornborg 731
Underup, Søren Jensen Egebjerg Mølle 283
Vang, Nicolette Marie Egebjerg Mølle 406
Velejus, Peder Kørupgård 1875
Velling, Peder Nielsen Hanstedgård 284
Vendelbo, Jens Jensen Vendelbogård 2251
Vest, Johan Svendsen Monbjerg 2292
Villadsen, Anders Ildved 576
Vinding, Niels Stensballe 1658
Vinding, Niels Stensballe 1695
Vingum, Niels Pedersen Kalhave 739
Vinstok, Birgitte Sofie Stensballe 1286
Vinter, Anne Margrethe Stensballe 1614
Vinter, Frederik Jespersen Stensballegård 1378
Vinter, Kirsten Pedersdatter Tvingstrup 1784
Vinter, Niels Jensen Tvingstrup 2150
Vinter, Otte Stensballe 1614
Vinter, Søren Rasmussen Søvind 1949
Vissingkloster, Jens Rasmussen Hansted 340
Vonge, Peder Pedersen Hedehald 2269
Vorbjerg, Hans Andersen Egebjerg 310
Vorbjerg, Rasmus Andersen Egebjerg 309
Vorbjerg, Rasmus Andersen Egebjerg 313
Vorbjerg, Rasmus Andersen Vorbjerg 385
Vorsø, Peder Andersen Elbæk 2044
Waldmann, Laurids Andersen Østbirk 2267
Waldmann, Peder Andersen Østbirk 2254
Weis, Daniel Johansen Serridslev 1140
Weis, Johan Serridslev 1142
Worm, Jens Pedersen Tyrrestrup 2069
Yding, Jens Jensen Elbæk 2094
Zeits, Henrik Sattrup 2222
Ørnholt, Mads Lauridsen 1112
Ørting, Christen Simonsen Vinding 574
Ørum, Søren Nielsen Neder Vrønding 1857
Ørum, Søren Nielsen Vrønding 1843
Østergård, Hans Christensen Stensballe 1629
Åle, Søren Pedersen Vrønding 1793

Stednavneregister.
Der henvises til løbenummer.


Aggestrup 1933
Aggestrup 1933
Aggestrup 1990
Aggestrup 1990
Aggestrup 1990
Aggestrup 2004
Aggestrup 2009
Aggestrup 2009
Aggestrup 2019
Aggestrup 2030
Aggestrup 2030
Aggestrup 2037
Aggestrup 2037
Aggestrup 2065
Aggestrup 2065
Ask 488
Ask 488
Ask 494
Ask 494
Ask 495
Ask 499
Ask 499
Ask 499
Ask 504
Ask 504
Ask 562
Ballebo 2116
Ballebo 2116
Ballebo 2116
Ballebo 2118
Ballebo 2118
Ballebo 2126
Ballebo 2126
Bentlund 1048
Bentlund 1048
Bentlund 1150
Bentlund 1150
Biltoft 470
Biltoft 470
Binderup 455
Binderup 455
Binderup 471
Binderup 471
Binderup 472
Binderup 472
Binderup 472
Binderup 573
Birkenæs 2211
Birkenæs 2211
Birkenæs 2211
Birkenæs 2211
Bjerremark 1496
Bjerremark 1496
Bjerremark 1519
Bjerremark 1519
Bleld 143
Bleld 143
Bleld 171
Bleld 171
Bleld 897
Bleld 927
Bleld 927
Bleld 929
Bleld 929
Bleld 930
Bleld 930
Bleld 947
Bleld 947
Bleld 955
Bleld 955
Bleld 959
Bleld 959
Bleld 960
Bleld 973
Bleld 973
Bleld 974
Bleld 974
Bleld 1017
Bleld 1017
Bleld 1063
Bleld 1063
Bleld 1073
Bleld 1103
Bleld 1103
Bleld 1125
Bleld 1125
Bleld 1139
Bleld 1139
Bleld 1147
Bleld 1147
Bleld Skovhus 952
Bleld Skovhus 952
Bleld Skovhus 952
Bleld Skovhus 1008
Bleld Skovhus 1008
Blirup 1161
Blirup 1161
Blirup 1196
Blirup 1196
Blirup 1211
Blirup 1211
Blirup 1220
Blirup 1220
Blirup 1234
Blirup 1234
Blirup 1241
Blirup 1241
Blirup 1242
Blirup 1242
Blirup 1252
Blirup 1265
Blirup 1265
Blirup 1268
Blirup 1268
Blirup 1314
Blirup 1314
Blirup 1330
Blirup 1330
Blirup 1337
Blirup 1337
Blirup 1351
Blirup 1351
Blirup 1374
Blirup 1375
Blirup 1375
Blirup 1398
Blirup 1398
Blirup 1399
Blirup 1399
Blirup 1469
Blirup 1469
Blirup 1473
Blirup 1473
Blirup 1546
Blirup 1546
Blirup 1575
Blirup 1575
Blirup 1575
Blirup 1611
Blirup 1613
Blirup 1637
Blirup 1637
Blirup 1646
Blirup 1646
Blirup 1680
Blirup 1680
Blirup 1701
Blirup 1701
Blirup 1704
Blirup 1704
Blirup 1710
Blirup 1710
Blirup 1720
Blirup 1720
Blirup 1722
Blirup 1722
Blirup 1730
Blirup 1730
Blirup 1740
Blirup 1740
Blirup 1745
Blirup 1749
Blirup 1759
Blirup 1759
Blirup 1768
Blirup Bækhus 1425
Blirup Bækhus 1425
Blirup Bækhus 1425
Blirup Overmark 1534
Blirup Overmark 1534
Boring 596
Boring 596
Boring 600
Boring 604
Boring 604
Boring 614
Boring 614
Boring 620
Boring 620
Boring 626
Boring 626
Boring 626
Boring 626
Boring 629
Boring 629
Boring 632
Boring 632
Boring 634
Boring 634
Boring 636
Boring 636
Boring 636
Boring 636
Boring 636
Boring 639
Boring 639
Boring 655
Boring 655
Boring 661
Boring 661
Boring 663
Boring 663
Boring 663
Boring 669
Boring 669
Boring 670
Boring 670
Boring 670
Boring 674
Boring 674
Boring 686
Boring 686
Boring 686
Boring 696
Boring 696
Boring 698
Boring 698
Boring 700
Boring 700
Boring 713
Boring 713
Boring 722
Boring 722
Boring 729
Boring 729
Boring 738
Boring 738
Boring 742
Boring 742
Boring 746
Boring 746
Boring 766
Boring 766
Boring 767
Boring 767
Boring 767
Boring 770
Boring 770
Boring 774
Boring 774
Boring 785
Boring 785
Boring 786
Boring 793
Boring 793
Boring 805
Boring 810
Boring 824
Boring 824
Boring 825
Boring 825
Boring 829
Boring 829
Boring 841
Boring 841
Boring 842
Boring 842
Boring 842
Boring 848
Boring 848
Boring 858
Boring 858
Boring 862
Boring 862
Boring 863
Boring 863
Boring 865
Boring 865
Boring 866
Boring Mark 830
Boring Mark 830
Bottrup 561
Bregnetgård 337
Bregnetgård 337
Bregnetgård 351
Bregnetgård 351
Brestenbro 292
Brestenbro 292
Brestenbro 292
Brestenbro 308
Brestenbro 308
Brestenbro 308
Brigsted 1152
Brigsted 1152
Brigsted 1169
Brigsted 1169
Brigsted 1169
Brigsted 1193
Brigsted 1193
Brigsted 1197
Brigsted 1197
Brigsted 1197
Brigsted 1202
Brigsted 1202
Brigsted 1214
Brigsted 1214
Brigsted 1214
Brigsted 1229
Brigsted 1229
Brigsted 1231
Brigsted 1231
Brigsted 1232
Brigsted 1248
Brigsted 1248
Brigsted 1248
Brigsted 1262
Brigsted 1262
Brigsted 1277
Brigsted 1277
Brigsted 1289
Brigsted 1289
Brigsted 1290
Brigsted 1290
Brigsted 1290
Brigsted 1298
Brigsted 1298
Brigsted 1306
Brigsted 1306
Brigsted 1310
Brigsted 1310
Brigsted 1331
Brigsted 1331
Brigsted 1333
Brigsted 1333
Brigsted 1336
Brigsted 1344
Brigsted 1344
Brigsted 1354
Brigsted 1355
Brigsted 1355
Brigsted 1361
Brigsted 1361
Brigsted 1362
Brigsted 1369
Brigsted 1376
Brigsted 1392
Brigsted 1392
Brigsted 1400
Brigsted 1400
Brigsted 1413
Brigsted 1413
Brigsted 1415
Brigsted 1415
Brigsted 1419
Brigsted 1419
Brigsted 1420
Brigsted 1420
Brigsted 1421
Brigsted 1421
Brigsted 1422
Brigsted 1422
Brigsted 1426
Brigsted 1428
Brigsted 1428
Brigsted 1430
Brigsted 1431
Brigsted 1431
Brigsted 1448
Brigsted 1448
Brigsted 1453
Brigsted 1475
Brigsted 1475
Brigsted 1497
Brigsted 1497
Brigsted 1525
Brigsted 1525
Brigsted 1529
Brigsted 1529
Brigsted 1542
Brigsted 1545
Brigsted 1545
Brigsted 1569
Brigsted 1569
Brigsted 1577
Brigsted 1577
Brigsted 1583
Brigsted 1593
Brigsted 1598
Brigsted 1652
Brigsted 1652
Brigsted 1656
Brigsted 1660
Brigsted 1660
Brigsted 1670
Brigsted 1670
Brigsted 1670
Brigsted 1672
Brigsted 1672
Brigsted 1687
Brigsted 1687
Brigsted 1696
Brigsted 1696
Brigsted 1699
Brigsted 1699
Brigsted 1719
Brigsted 1725
Brigsted 1725
Brigsted 1746
Brigsted 1746
Brigsted 1747
Brigsted 1747
Brigsted 1921
Brigsted 1921
Brigsted 1948
Brigsted 1948
Brigsted 1954
Brigsted 1958
Brigsted 1958
Brigsted 1977
Brigsted 1977
Brigsted 1996
Brigsted 1996
Brigsted 1998
Brigsted 1998
Brigsted 1998
Brigsted 2010
Brigsted 2010
Brigsted 2021
Brigsted 2021
Brigsted 2023
Brigsted 2023
Brigsted 2043
Brigsted 2051
Brigsted 2051
Brigsted 2073
Brigsted 2073
Brigsted 2082
Brigsted 2082
Brigsted 2088
Brigsted 2088
Brigsted 2088
Brigsted 2092
Brigsted 2092
Brigsted 2096
Brigsted 2096
Brigsted 2099
Brigsted 2099
Brigsted 2102
Brigsted 2104
Brigsted 2104
Brigsted Mark 2098
Brund 476
Brund 476
Brund 479
Brund 565
Brund 565
Brædstrup 338
Brædstrup 338
Brørup 985
Brørup 985
Brørup 1007
Brørup 1007
Brørup 1021
Brørup 1021
Bækhuset 1711
Bækhuset 1711
Bøgballe 591
Bøgballe 591
Båstrup 719
Båstrup 719
Egebjerg 88
Egebjerg 88
Egebjerg 93
Egebjerg 93
Egebjerg 96
Egebjerg 96
Egebjerg 96
Egebjerg 96
Egebjerg 99
Egebjerg 99
Egebjerg 101
Egebjerg 101
Egebjerg 101
Egebjerg 112
Egebjerg 112
Egebjerg 116
Egebjerg 116
Egebjerg 119
Egebjerg 119
Egebjerg 136
Egebjerg 136
Egebjerg 136
Egebjerg 138
Egebjerg 138
Egebjerg 138
Egebjerg 139
Egebjerg 139
Egebjerg 139
Egebjerg 141
Egebjerg 141
Egebjerg 144
Egebjerg 144
Egebjerg 155
Egebjerg 155
Egebjerg 167
Egebjerg 167
Egebjerg 168
Egebjerg 168
Egebjerg 168
Egebjerg 169
Egebjerg 174
Egebjerg 174
Egebjerg 178
Egebjerg 178
Egebjerg 180
Egebjerg 180
Egebjerg 181
Egebjerg 181
Egebjerg 183
Egebjerg 183
Egebjerg 186
Egebjerg 186
Egebjerg 191
Egebjerg 191
Egebjerg 194
Egebjerg 194
Egebjerg 200
Egebjerg 200
Egebjerg 229
Egebjerg 229
Egebjerg 235
Egebjerg 235
Egebjerg 243
Egebjerg 243
Egebjerg 244
Egebjerg 244
Egebjerg 256
Egebjerg 256
Egebjerg 256
Egebjerg 262
Egebjerg 262
Egebjerg 263
Egebjerg 263
Egebjerg 274
Egebjerg 274
Egebjerg 276
Egebjerg 276
Egebjerg 279
Egebjerg 279
Egebjerg 291
Egebjerg 291
Egebjerg 295
Egebjerg 295
Egebjerg 300
Egebjerg 300
Egebjerg 302
Egebjerg 302
Egebjerg 306
Egebjerg 306
Egebjerg 306
Egebjerg 309
Egebjerg 309
Egebjerg 309
Egebjerg 310
Egebjerg 310
Egebjerg 310
Egebjerg 311
Egebjerg 311
Egebjerg 312
Egebjerg 312
Egebjerg 313
Egebjerg 313
Egebjerg 313
Egebjerg 325
Egebjerg 325
Egebjerg 334
Egebjerg 334
Egebjerg 347
Egebjerg 347
Egebjerg 348
Egebjerg 348
Egebjerg 354
Egebjerg 361
Egebjerg 361
Egebjerg 372
Egebjerg 372
Egebjerg 379
Egebjerg 379
Egebjerg 379
Egebjerg 394
Egebjerg 394
Egebjerg 401
Egebjerg 401
Egebjerg 401
Egebjerg 408
Egebjerg 408
Egebjerg 408
Egebjerg 417
Egebjerg 417
Egebjerg 421
Egebjerg 421
Egebjerg 874
Egebjerg 874
Egebjerg 894
Egebjerg 894
Egebjerg 896
Egebjerg 907
Egebjerg 907
Egebjerg 928
Egebjerg 928
Egebjerg 932
Egebjerg 932
Egebjerg 939
Egebjerg 939
Egebjerg 942
Egebjerg 942
Egebjerg 948
Egebjerg 948
Egebjerg 949
Egebjerg 949
Egebjerg 958
Egebjerg 958
Egebjerg 1092
Egebjerg 1092
Egebjerg 1117
Egebjerg Mølle 107
Egebjerg Mølle 107
Egebjerg Mølle 107
Egebjerg Mølle 134
Egebjerg Mølle 134
Egebjerg Mølle 134
Egebjerg Mølle 199
Egebjerg Mølle 199
Egebjerg Mølle 283
Egebjerg Mølle 283
Egebjerg Mølle 283
Egebjerg Mølle 321
Egebjerg Mølle 321
Egebjerg Mølle 406
Egebjerg Mølle 406
Elbjerglund 1047
Elbjerglund 1047
Elbæk 1787
Elbæk 1787
Elbæk 1919
Elbæk 1923
Elbæk 1923
Elbæk 1978
Elbæk 1978
Elbæk 2018
Elbæk 2018
Elbæk 2020
Elbæk 2020
Elbæk 2042
Elbæk 2042
Elbæk 2044
Elbæk 2044
Elbæk 2056
Elbæk 2077
Elbæk 2077
Elbæk 2094
Elbæk 2094
Elbæk 2094
Elbæk Hyrdehus 1953
Elbæk Præstegård 1962
Elbæk Præstegård 2005
Elbæk Præstegård 2059
Endelave 1
Endelave 2
Endelave 2
Endelave 2
Endelave 3
Endelave 3
Endelave 4
Endelave 4
Endelave 5
Endelave 5
Endelave 6
Endelave 6
Endelave 7
Endelave 7
Endelave 8
Endelave 8
Endelave 9
Endelave 9
Endelave 10
Endelave 10
Endelave 11
Endelave 11
Endelave 12
Endelave 12
Endelave 13
Endelave 14
Endelave 14
Endelave 14
Endelave 15
Endelave 16
Endelave 17
Endelave 17
Endelave 18
Endelave 18
Endelave 19
Endelave 19
Endelave 19
Endelave 20
Endelave 20
Endelave 21
Endelave 21
Endelave 22
Endelave 23
Endelave 23
Endelave 23
Endelave 24
Endelave 24
Endelave 24
Endelave 25
Endelave 25
Endelave 25
Endelave 26
Endelave 26
Endelave 26
Endelave 27
Endelave 27
Endelave 27
Endelave 28
Endelave 28
Endelave 29
Endelave 29
Endelave 30
Endelave 30
Endelave 31
Endelave 31
Endelave 31
Endelave 32
Endelave 32
Endelave 33
Endelave 33
Endelave 34
Endelave 34
Endelave 35
Endelave 35
Endelave 36
Endelave 37
Endelave 37
Endelave 37
Endelave 38
Endelave 38
Endelave 39
Endelave 39
Endelave 39
Endelave 40
Endelave 40
Endelave 41
Endelave 41
Endelave 42
Endelave 43
Endelave 44
Endelave 45
Endelave 45
Endelave 46
Endelave 47
Endelave 47
Endelave 48
Endelave 48
Endelave 49
Endelave 50
Endelave 50
Endelave 51
Endelave 51
Endelave 52
Endelave 52
Endelave 52
Endelave 52
Endelave 53
Endelave 53
Endelave 54
Endelave 54
Endelave 54
Endelave 55
Endelave 55
Endelave 56
Endelave 56
Endelave 56
Endelave 57
Endelave 57
Endelave 57
Endelave 58
Endelave 58
Endelave 59
Endelave 59
Endelave 60
Endelave 60
Endelave 60
Endelave 61
Endelave 61
Endelave 61
Endelave 62
Endelave 62
Endelave 63
Endelave 63
Endelave 63
Endelave 64
Endelave 65
Endelave 65
Endelave 65
Endelave 66
Endelave 66
Endelave 67
Endelave 67
Endelave 68
Endelave 68
Endelave 69
Endelave 70
Endelave 70
Endelave 71
Endelave 71
Endelave 72
Endelave 72
Endelave 73
Endelave 73
Endelave 74
Endelave 74
Endelave 74
Endelave 75
Endelave 75
Endelave 76
Endelave 77
Endelave 77
Endelave 78
Endelave 78
Endelave 79
Endelave 79
Endelave 80
Endelave 80
Endelave 81
Endelave 81
Endelave 82
Endelave 83
Endelave 83
Endelave 83
Endelave 84
Endelave 84
Endelave 85
Endelave 85
Endelave 85
Endelave 85
Endelave 1227
Endelave 1227
Endelave 1227
Endelave 1227
Endelave 1321
Endelave 1321
Enner 432
Enner 432
Enner 724
Enner 724
Enner 2136
Enner 2136
Enner 2136
Enner 2156
Enner 2156
Enner 2156
Enner 2168
Enner 2168
Enner 2168
Enner 2180
Enner 2180
Enner 2188
Enner 2188
Enner 2195
Enner 2195
Enner 2210
Enner 2210
Enner 2212
Enner 2212
Enner 2213
Enner 2213
Enner 2213
Enner 2213
Eriknauer 454
Eriknauer 454
Eriknauer 557
Eriknauer 560
Eriknauer 560
Eriknauer 566
Eriknauer 566
Eskebjerg 2078
Eskebjerg 2078
Fiskbækgård 315
Fiskbækgård 315
Fiskbækgård 317
Flemming 580
Flemming 580
Flemming 582
Flemming 582
Flemming 583
Flemming 583
Flemming 584
Flemming 584
Flemming 585
Flemming 585
Flemming 588
Flemming 588
Flemming 589
Flemming 590
Flemming 590
Flemming 592
Flemming 592
Flemming 593
Flemming 593
Flemming 594
Flemming 594
Flemming 595
Flemming 595
Fløjstrup 1803
Fruenshus 2253
Fruenshus 2253
Fuglsang 2129
Fuglsang 2129
Fuglsang 2218
Fuglsang 2218
Fuglsang 2283
Fuglsang 2283
Føvling 131
Føvling 131
Gangsted 1947
Gangsted 1947
Gangsted 2127
Gangsted 2127
Gangsted 2128
Gangsted 2128
Gangsted 2145
Gjedved 868
Gjedved 868
Gjedved 868
Gjedved 868
Gjedved 889
Gjedved 889
Gjedved 934
Gjedved 936
Gjedved 936
Gjedved 1083
Gjedved 1085
Gjedved 2161
Gjedved 2161
Gjedved 2175
Gjedved 2175
Gjedved 2196
Gjedved 2196
Gjedved 2208
Gjedved 2208
Gjedved Mølle 867
Gjedved Mølle 867
Gjedved Mølle 867
Gjedved Mølle 1091
Gjedved Mølle 1091
Gjedved Mølle 1091
Gjedved Mølle 1091
Gjedved Mølle 1091
Gjedved Mølle 1091
Gjedved Mølle 1091
Gjedved Mølle 2144
Glibing Mølle 944
Glibing Mølle 944
Gludsted 188
Gludsted 188
Gludsted 294
Gludsted 294
Gludsted 373
Gludsted 373
Glædenshjem 1067
Glædenshjem 1067
Gram 489
Gram 489
Gram 554
Gram 554
Grotkær 2071
Grotkær 2071
Grotkær 2072
Grotkær 2072
Guldager 1786
Guldager 1786
Guldager 1786
Gyllingnæs 1663
Haldrup 468
Haldrup 468
Haldrup 1158
Haldrup 1158
Haldrup 1165
Haldrup 1165
Haldrup 1166
Haldrup 1166
Haldrup 1168
Haldrup 1175
Haldrup 1175
Haldrup 1181
Haldrup 1181
Haldrup 1195
Haldrup 1195
Haldrup 1207
Haldrup 1207
Haldrup 1212
Haldrup 1212
Haldrup 1213
Haldrup 1213
Haldrup 1217
Haldrup 1217
Haldrup 1217
Haldrup 1217
Haldrup 1218
Haldrup 1218
Haldrup 1221
Haldrup 1226
Haldrup 1226
Haldrup 1230
Haldrup 1230
Haldrup 1235
Haldrup 1235
Haldrup 1244
Haldrup 1245
Haldrup 1245
Haldrup 1250
Haldrup 1250
Haldrup 1250
Haldrup 1251
Haldrup 1251
Haldrup 1253
Haldrup 1253
Haldrup 1253
Haldrup 1257
Haldrup 1257
Haldrup 1261
Haldrup 1275
Haldrup 1275
Haldrup 1294
Haldrup 1294
Haldrup 1295
Haldrup 1295
Haldrup 1297
Haldrup 1297
Haldrup 1305
Haldrup 1305
Haldrup 1311
Haldrup 1311
Haldrup 1315
Haldrup 1315
Haldrup 1316
Haldrup 1316
Haldrup 1318
Haldrup 1318
Haldrup 1329
Haldrup 1334
Haldrup 1334
Haldrup 1346
Haldrup 1346
Haldrup 1347
Haldrup 1349
Haldrup 1349
Haldrup 1349
Haldrup 1363
Haldrup 1363
Haldrup 1366
Haldrup 1366
Haldrup 1367
Haldrup 1367
Haldrup 1372
Haldrup 1372
Haldrup 1379
Haldrup 1379
Haldrup 1381
Haldrup 1381
Haldrup 1384
Haldrup 1384
Haldrup 1385
Haldrup 1385
Haldrup 1385
Haldrup 1388
Haldrup 1388
Haldrup 1390
Haldrup 1390
Haldrup 1393
Haldrup 1393
Haldrup 1396
Haldrup 1396
Haldrup 1410
Haldrup 1410
Haldrup 1427
Haldrup 1427
Haldrup 1433
Haldrup 1444
Haldrup 1444
Haldrup 1446
Haldrup 1446
Haldrup 1449
Haldrup 1449
Haldrup 1451
Haldrup 1451
Haldrup 1455
Haldrup 1457
Haldrup 1457
Haldrup 1459
Haldrup 1459
Haldrup 1460
Haldrup 1460
Haldrup 1463
Haldrup 1463
Haldrup 1463
Haldrup 1464
Haldrup 1465
Haldrup 1465
Haldrup 1474
Haldrup 1474
Haldrup 1476
Haldrup 1476
Haldrup 1484
Haldrup 1484
Haldrup 1500
Haldrup 1500
Haldrup 1520
Haldrup 1520
Haldrup 1539
Haldrup 1539
Haldrup 1541
Haldrup 1541
Haldrup 1548
Haldrup 1548
Haldrup 1549
Haldrup 1549
Haldrup 1550
Haldrup 1550
Haldrup 1555
Haldrup 1555
Haldrup 1557
Haldrup 1557
Haldrup 1562
Haldrup 1562
Haldrup 1564
Haldrup 1571
Haldrup 1571
Haldrup 1572
Haldrup 1574
Haldrup 1574
Haldrup 1581
Haldrup 1581
Haldrup 1585
Haldrup 1585
Haldrup 1589
Haldrup 1597
Haldrup 1597
Haldrup 1599
Haldrup 1606
Haldrup 1606
Haldrup 1607
Haldrup 1607
Haldrup 1610
Haldrup 1610
Haldrup 1612
Haldrup 1612
Haldrup 1618
Haldrup 1618
Haldrup 1619
Haldrup 1624
Haldrup 1624
Haldrup 1625
Haldrup 1625
Haldrup 1628
Haldrup 1631
Haldrup 1631
Haldrup 1633
Haldrup 1634
Haldrup 1634
Haldrup 1638
Haldrup 1638
Haldrup 1649
Haldrup 1649
Haldrup 1650
Haldrup 1650
Haldrup 1665
Haldrup 1665
Haldrup 1666
Haldrup 1666
Haldrup 1673
Haldrup 1673
Haldrup 1676
Haldrup 1676
Haldrup 1677
Haldrup 1677
Haldrup 1679
Haldrup 1679
Haldrup 1692
Haldrup 1692
Haldrup 1694
Haldrup 1707
Haldrup 1707
Haldrup 1716
Haldrup 1716
Haldrup 1717
Haldrup 1717
Haldrup 1727
Haldrup 1732
Haldrup 1732
Haldrup 1733
Haldrup 1734
Haldrup 1734
Haldrup 1734
Haldrup 1735
Haldrup 1735
Haldrup 1738
Haldrup 1738
Haldrup 1738
Haldrup 1741
Haldrup 1741
Haldrup 1744
Haldrup 1744
Haldrup 1758
Haldrup 1758
Haldrup 1760
Haldrup 1760
Haldrup 1763
Haldrup 1763
Haldrup 1767
Haldrup 1767
Haldrup 1769
Haldrup 1769
Haldrup 1774
Haldrup 1777
Haldrup 1777
Haldrup 1781
Haldrup 1781
Haldrup 1781
Haldrup 1783
Haldrup 1783
Haldrup Bjerremark 1505
Haldrup Bjerremark 1508
Haldrup Bjerremark 1508
Haldrup Bjerremark 1561
Haldrup Bjerremark 1561
Haldrup Bjerremark 1632
Haldrup Bjerremark 1632
Haldrup Bjerremark 1661
Haldrup Bjerremark 1661
Haldrup Bjerremark 1691
Haldrup Bjerremark 1691
Haldrup Bjerremark 1742
Haldrup Mark 1382
Haldrup Mark 1382
Haldrup Mølle 1528
Haldrup Mølle 1565
Haldrup Mølle 1565
Haldrup Mølle 1570
Haldrup Mølle 1570
Haldrup Mølle 1674
Haldrup Mølle 1674
Haldrup Mølle 1726
Haldrup Mølle 1743
Haldrup Mølle 1743
Haldrup Mølle 1930
Haldrup Mølle 1930
Haldrup Mølle 1971
Haldrup Mølle 1971
Haldrup Overmark 1461
Haldrup Overmark 1461
Haldrup Overmark 1487
Haldrup Overmark 1572
Haldrup Overmark 1578
Haldrup Overmark 1578
Haldrup Overmark 1592
Haldrup Overmark 1681
Haldrup Overmark 1700
Haldrup Overmark 1700
Haldrup Overmark 1702
Haldrup Overmark 1702
Haldrup Overmark 1737
Haldrup Overmark 1737
Hansted 86
Hansted 86
Hansted 89
Hansted 89
Hansted 90
Hansted 90
Hansted 90
Hansted 94
Hansted 94
Hansted 103
Hansted 103
Hansted 104
Hansted 104
Hansted 105
Hansted 105
Hansted 106
Hansted 106
Hansted 108
Hansted 108
Hansted 110
Hansted 110
Hansted 111
Hansted 111
Hansted 113
Hansted 113
Hansted 114
Hansted 114
Hansted 114
Hansted 120
Hansted 120
Hansted 121
Hansted 121
Hansted 122
Hansted 122
Hansted 126
Hansted 126
Hansted 127
Hansted 128
Hansted 128
Hansted 133
Hansted 133
Hansted 137
Hansted 137
Hansted 140
Hansted 146
Hansted 146
Hansted 147
Hansted 147
Hansted 148
Hansted 148
Hansted 149
Hansted 149
Hansted 152
Hansted 152
Hansted 153
Hansted 158
Hansted 158
Hansted 160
Hansted 160
Hansted 160
Hansted 161
Hansted 161
Hansted 162
Hansted 162
Hansted 165
Hansted 165
Hansted 165
Hansted 175
Hansted 175
Hansted 177
Hansted 177
Hansted 187
Hansted 187
Hansted 187
Hansted 192
Hansted 192
Hansted 193
Hansted 195
Hansted 195
Hansted 195
Hansted 196
Hansted 196
Hansted 197
Hansted 197
Hansted 198
Hansted 198
Hansted 201
Hansted 201
Hansted 207
Hansted 207
Hansted 208
Hansted 208
Hansted 211
Hansted 211
Hansted 214
Hansted 218
Hansted 218
Hansted 219
Hansted 219
Hansted 222
Hansted 222
Hansted 225
Hansted 225
Hansted 226
Hansted 226
Hansted 228
Hansted 228
Hansted 230
Hansted 230
Hansted 231
Hansted 231
Hansted 236
Hansted 236
Hansted 237
Hansted 238
Hansted 238
Hansted 241
Hansted 242
Hansted 242
Hansted 246
Hansted 246
Hansted 247
Hansted 247
Hansted 248
Hansted 248
Hansted 249
Hansted 249
Hansted 250
Hansted 250
Hansted 253
Hansted 253
Hansted 253
Hansted 257
Hansted 261
Hansted 261
Hansted 264
Hansted 264
Hansted 266
Hansted 266
Hansted 267
Hansted 267
Hansted 268
Hansted 268
Hansted 268
Hansted 269
Hansted 269
Hansted 271
Hansted 271
Hansted 272
Hansted 272
Hansted 273
Hansted 277
Hansted 277
Hansted 278
Hansted 278
Hansted 280
Hansted 280
Hansted 285
Hansted 285
Hansted 287
Hansted 288
Hansted 288
Hansted 289
Hansted 289
Hansted 296
Hansted 296
Hansted 297
Hansted 297
Hansted 298
Hansted 298
Hansted 299
Hansted 299
Hansted 301
Hansted 303
Hansted 303
Hansted 304
Hansted 314
Hansted 314
Hansted 314
Hansted 316
Hansted 316
Hansted 318
Hansted 318
Hansted 322
Hansted 322
Hansted 324
Hansted 324
Hansted 326
Hansted 326
Hansted 327
Hansted 327
Hansted 328
Hansted 330
Hansted 330
Hansted 331
Hansted 331
Hansted 335
Hansted 335
Hansted 336
Hansted 336
Hansted 340
Hansted 340
Hansted 340
Hansted 342
Hansted 342
Hansted 343
Hansted 343
Hansted 343
Hansted 344
Hansted 344
Hansted 345
Hansted 345
Hansted 346
Hansted 346
Hansted 350
Hansted 350
Hansted 352
Hansted 352
Hansted 356
Hansted 356
Hansted 357
Hansted 357
Hansted 358
Hansted 360
Hansted 360
Hansted 363
Hansted 363
Hansted 368
Hansted 368
Hansted 369
Hansted 369
Hansted 375
Hansted 375
Hansted 377
Hansted 377
Hansted 378
Hansted 378
Hansted 383
Hansted 383
Hansted 388
Hansted 388
Hansted 391
Hansted 391
Hansted 395
Hansted 397
Hansted 399
Hansted 402
Hansted 402
Hansted 405
Hansted 405
Hansted 407
Hansted 407
Hansted 407
Hansted 409
Hansted 409
Hansted 414
Hansted 414
Hansted 414
Hansted 415
Hansted 415
Hansted 423
Hansted 423
Hansted Hospital 273
Hansted Hospital 290
Hansted Hospital 359
Hansted Skovhus 416
Hansted Skovhus 416
Hanstedgård 281
Hanstedgård 282
Hanstedgård 284
Hanstedgård 284
Hanstedgård 349
Hanstedgård 349
Hanstedgård 440
Hanstedgård 440
Hatting 557
Hatting 2219
Haustrup 480
Haustrup 568
Haustrup 568
Haustrup 569
Haustrup 569
Havrum 659
Havrum 673
Havrum 673
Havrum 673
Havrum 694
Havrum 694
Havrum 748
Havrum 748
Havrum 769
Havrum 769
Havrum 776
Havrum 776
Havrum 782
Havrum 782
Havrum 783
Havrum 783
Hedehald 2247
Hedehald 2247
Hedehald 2269
Hedehald 2269
Hedehald 2269
Hedensted 487
Hedensted 487
Hedensted 487
Hedensted 490
Hedensted 490
Hedensted 497
Hedensted 497
Hedensted 498
Hedensted 498
Hedensted 567
Hedensted 567
Hedensted 571
Hedensted 572
Hedensted 572
Hedensted 572
Herlykke 202
Herlykke 202
Herlykke 220
Herlykke 220
Hesselballegård 355
Hesselballegård 396
Hesselballegård 396
Honum 606
Honum 610
Honum 610
Honum 615
Honum 615
Honum 618
Honum 619
Honum 619
Honum 627
Honum 627
Honum 628
Honum 628
Honum 635
Honum 635
Honum 649
Honum 649
Honum 652
Honum 652
Honum 656
Honum 656
Honum 656
Honum 678
Honum 684
Honum 684
Honum 685
Honum 685
Honum 687
Honum 687
Honum 689
Honum 689
Honum 692
Honum 692
Honum 699
Honum 699
Honum 709
Honum 709
Honum 711
Honum 711
Honum 712
Honum 712
Honum 720
Honum 720
Honum 730
Honum 730
Honum 736
Honum 736
Honum 737
Honum 737
Honum 744
Honum 744
Honum 747
Honum 747
Honum 747
Honum 751
Honum 751
Honum 751
Honum 752
Honum 752
Honum 753
Honum 753
Honum 765
Honum 765
Honum 772
Honum 772
Honum 772
Honum 775
Honum 775
Honum 795
Honum 795
Honum 802
Honum 802
Honum 817
Honum 817
Honum 820
Honum 820
Honum 823
Honum 823
Honum 826
Honum 826
Honum 826
Honum 828
Honum 828
Honum 843
Honum 843
Honum 844
Honum 844
Honum 847
Honum 847
Honum 855
Honum 855
Honum 855
Honum 857
Honum 857
Honum 860
Honum 860
Honum 860
Honum Mark 861
Honum Mark 861
Honum Skovhus 612
Honum Skovhus 612
Hornborg 581
Hornborg 581
Hornborg 586
Hornborg 586
Hornborg 587
Hornborg 587
Hornborg 589
Hornborg 601
Hornborg 601
Hornborg 609
Hornborg 609
Hornborg 616
Hornborg 616
Hornborg 617
Hornborg 622
Hornborg 622
Hornborg 633
Hornborg 633
Hornborg 641
Hornborg 647
Hornborg 647
Hornborg 648
Hornborg 648
Hornborg 648
Hornborg 651
Hornborg 651
Hornborg 653
Hornborg 653
Hornborg 654
Hornborg 662
Hornborg 662
Hornborg 666
Hornborg 666
Hornborg 668
Hornborg 671
Hornborg 672
Hornborg 672
Hornborg 680
Hornborg 680
Hornborg 688
Hornborg 688
Hornborg 693
Hornborg 693
Hornborg 697
Hornborg 697
Hornborg 703
Hornborg 703
Hornborg 706
Hornborg 706
Hornborg 714
Hornborg 714
Hornborg 723
Hornborg 725
Hornborg 725
Hornborg 725
Hornborg 731
Hornborg 731
Hornborg 733
Hornborg 733
Hornborg 749
Hornborg 749
Hornborg 754
Hornborg 754
Hornborg 754
Hornborg 755
Hornborg 755
Hornborg 756
Hornborg 756
Hornborg 758
Hornborg 758
Hornborg 759
Hornborg 763
Hornborg 763
Hornborg 763
Hornborg 789
Hornborg 789
Hornborg 790
Hornborg 790
Hornborg 796
Hornborg 799
Hornborg 799
Hornborg 799
Hornborg 812
Hornborg 812
Hornborg 813
Hornborg 813
Hornborg 816
Hornborg 816
Hornborg 827
Hornborg 827
Hornborg 832
Hornborg 832
Hornborg 834
Hornborg 834
Hornborg 836
Hornborg 836
Hornborg 838
Hornborg 838
Hornborg 840
Hornborg 840
Hornborg 846
Hornborg 846
Hornborg 850
Hornborg 852
Hornborg 852
Hornborg 856
Hornborg 859
Hornborg 864
Hornborg 864
Hornborg 1656
Hornborg Mølle 650
Hornborg Mølle 650
Hornsyld 92
Hornsyld 92
Hornsyld 98
Hornsyld 151
Hornsyld 151
Hornsyld 203
Hornsyld 203
Hornsyld 365
Hornsyld 365
Hornsyld 365
Hornsyld 389
Hornsyld 398
Hornsyld 398
Hornsyld 398
Hornsyld 424
Hornsyld 425
Hornsyld 425
Hornsyld 427
Hornsyld 427
Horsens 134
Horsens 134
Horsens 563
Horsens 880
Horsens 880
Horsens 1047
Horsens 1094
Horsens 1094
Horsens 1099
Horsens 1099
Hostrup 109
Hostrup 109
Hostrup 109
Hostrup 205
Hostrup 205
Hostrup 382
Hostrup 384
Hostrup 384
Hostrup 435
Hostrup 435
Hostrup 436
Hostrup 436
Hostrup 437
Hostrup 437
Hostrup 437
Hoved Skovhus 1987
Hoved Skovhus 1987
Hoved Skovhus 1987
Hundslund 905
Hundslund 905
Hundslund 909
Hundslund 938
Hundslund 938
Hundslund 962
Hundslund 962
Hundslund 977
Hundslund 977
Hundslund 1019
Hundslund 1019
Hundslund 1020
Hundslund 1020
Hundslund 1037
Hundslund 1037
Hundslund 1057
Hundslund 1057
Hundslund 1070
Hundslund 1070
Hundslund 1096
Hvedballe 2093
Hvedballe 2093
Hvirring 849
Hvirring 849
Hyrup 481
Hyrup 481
Høgsgård 466
Højballegård 366
Højballegård 366
Ildved 444
Ildved 444
Ildved 486
Ildved 486
Ildved 496
Ildved 496
Ildved 496
Ildved 502
Ildved 502
Ildved 552
Ildved 552
Ildved 576
Ildved 576
Kalhave 597
Kalhave 602
Kalhave 602
Kalhave 630
Kalhave 631
Kalhave 631
Kalhave 631
Kalhave 631
Kalhave 638
Kalhave 638
Kalhave 640
Kalhave 640
Kalhave 667
Kalhave 667
Kalhave 679
Kalhave 679
Kalhave 704
Kalhave 704
Kalhave 704
Kalhave 704
Kalhave 707
Kalhave 707
Kalhave 721
Kalhave 721
Kalhave 732
Kalhave 732
Kalhave 735
Kalhave 735
Kalhave 739
Kalhave 739
Kalhave 739
Kalhave 741
Kalhave 741
Kalhave 741
Kalhave 743
Kalhave 743
Kalhave 743
Kalhave 757
Kalhave 757
Kalhave 768
Kalhave 768
Kalhave 777
Kalhave 777
Kalhave 781
Kalhave 784
Kalhave 784
Kalhave 784
Kalhave 788
Kalhave 788
Kalhave 791
Kalhave 791
Kalhave 794
Kalhave 794
Kalhave 801
Kalhave 801
Kalhave 807
Kalhave 807
Kalhave 808
Kalhave 808
Kalhave 809
Kalhave 809
Kalhave 815
Kalhave 815
Kalhave 819
Kalhave 819
Kalhave 821
Kalhave 821
Kalhave 822
Kalhave 822
Kalhave 833
Kalhave 833
Kalhave 835
Kalhave 835
Kalhave 837
Kalhave 837
Kalhave 853
Kalhave 853
Kannerup 115
Kannerup 115
Kannerup 172
Kannerup 189
Kannerup 189
Kannerup 190
Kannerup 190
Kannerup 234
Kannerup 234
Kannerup 254
Kannerup 254
Kannerup 293
Kannerup 293
Kannerup 329
Kannerup 329
Kannerup 332
Kannerup 332
Kannerup 339
Kannerup 339
Kannerup 362
Kannerup 362
Kannerup 362
Kannerup 371
Kannerup 371
Kannerup 380
Kannerup 380
Kannerup 392
Kattrup 996
Kattrup 996
Klakring 135
Klakring 135
Klakring 210
Klakring 210
Kodallund 734
Kodallund 734
Kodallund 762
Kodallund 762
Kokborg 778
Kokborg 778
Kokborghus 702
Kokborghus 702
Kokborghus 839
Kokborghus 839
Kolleruphus 2217
Kolleruphus 2217
Kolleruphus 2238
Kolleruphus 2238
Kolpensig 2158
Kolpensig 2158
Komind 1910
Komind 1910
Komind 1910
Kongens Regiment 319
Kongens Regiment 319
Korning 611
Korning 611
Kørup 1794
Kørup 1794
Kørup 1876
Kørup 1876
Kørup 1876
Kørup 1876
Kørup 1878
Kørup 1878
Kørup 1895
Kørup 2105
Kørup 2105
Kørup 2165
Kørup 2165
Kørup 2182
Kørup 2192
Kørup 2192
Kørup 2192
Kørup 2198
Kørup 2198
Kørup 2202
Kørup 2202
Kørup 2202
Kørup 2204
Kørup 2204
Kørupgård 1875
Kørupgård 1875
Kørupgård 1875
Lerkenfeldt 2260
Lerkenfeldt 2260
Lerkenfeldt 2260
Lund 100
Lund 100
Lund 118
Lund 130
Lund 130
Lund 164
Lund 164
Lund 176
Lund 176
Lund 182
Lund 182
Lund 184
Lund 184
Lund 217
Lund 217
Lund 240
Lund 240
Lund 245
Lund 245
Lund 265
Lund 265
Lund 307
Lund 307
Lund 320
Lund 320
Lund 412
Lund 412
Lund 419
Lund 1797
Lund 1797
Lund 1798
Lund 1798
Lund 1798
Lund 1812
Lund 1812
Lund 1815
Lund 1815
Lund 1815
Lund 1817
Lund 1817
Lund 1826
Lund 1826
Lund 1832
Lund 1832
Lund 1838
Lund 1838
Lund 1851
Lund 1851
Lund 1855
Lund 1866
Lund 1866
Lund 1866
Lund 1869
Lund 1869
Lund 1873
Lund 1873
Lund 1877
Lund 1877
Lund 1877
Lund 1882
Lund 1882
Lund 1889
Lund 1889
Lund 1890
Lund 1890
Lund 1894
Lund 1894
Lund 1896
Lund 1896
Lund 1898
Lund 1898
Lund 1898
Lund 1909
Lund Mark 404
Lund Mark 404
Lundum 2123
Lundum 2170
Lundum 2170
Lundum 2176
Lundum 2176
Lundum 2266
Lundum 2266
Lundum 2266
Lundum 2266
Lundumskov 2141
Lundumskov 2141
Lundumskov 2141
Lundumskov 2141
Lundumskov 2220
Lundumskov 2220
Lundumskov 2227
Lundumskov 2227
Lundumskov 2228
Lundumskov 2228
Lundumskov 2228
Lundumskov 2241
Lundumskov 2241
Lundumskov 2282
Lundumskov 2282
Lundumskov 2282
Lundumskov 2285
Lundumskov 2285
Lundumskov 2285
Lundumskov 2293
Lundumskov 2293
Lundumskov Mark 1910
Lundumskov Mark 1910
Lundumskov Mark 1910
Lyshøj 1138
Lyshøj 1138
Lyshøj 1151
Lyshøj 1151
Løve 550
Løve 550
Løve 551
Løve 551
Marenbol 2095
Marenbol 2095
Meldrup 1157
Meldrup 1157
Meldrup 1176
Meldrup 1176
Meldrup 1179
Meldrup 1179
Meldrup 1183
Meldrup 1183
Meldrup 1184
Meldrup 1184
Meldrup 1186
Meldrup 1186
Meldrup 1187
Meldrup 1187
Meldrup 1188
Meldrup 1188
Meldrup 1224
Meldrup 1224
Meldrup 1228
Meldrup 1228
Meldrup 1236
Meldrup 1236
Meldrup 1272
Meldrup 1272
Meldrup 1282
Meldrup 1282
Meldrup 1284
Meldrup 1284
Meldrup 1319
Meldrup 1319
Meldrup 1320
Meldrup 1320
Meldrup 1325
Meldrup 1325
Meldrup 1345
Meldrup 1345
Meldrup 1352
Meldrup 1352
Meldrup 1356
Meldrup 1356
Meldrup 1358
Meldrup 1358
Meldrup 1359
Meldrup 1359
Meldrup 1371
Meldrup 1371
Meldrup 1432
Meldrup 1432
Meldrup 1456
Meldrup 1456
Meldrup 1462
Meldrup 1462
Meldrup 1472
Meldrup 1472
Meldrup 1492
Meldrup 1492
Meldrup 1493
Meldrup 1493
Meldrup 1533
Meldrup 1533
Meldrup 1547
Meldrup 1547
Meldrup 1552
Meldrup 1567
Meldrup 1567
Meldrup 1596
Meldrup 1640
Meldrup 1640
Meldrup 1703
Meldrup 1703
Meldrup 1752
Meldrup 1752
Meldrup 1775
Meldrup 1644
Molger 467
Molger 467
Monbjerg 2106
Monbjerg 2106
Monbjerg 2108
Monbjerg 2108
Monbjerg 2114
Monbjerg 2114
Monbjerg 2119
Monbjerg 2121
Monbjerg 2121
Monbjerg 2121
Monbjerg 2125
Monbjerg 2134
Monbjerg 2134
Monbjerg 2143
Monbjerg 2143
Monbjerg 2147
Monbjerg 2147
Monbjerg 2149
Monbjerg 2149
Monbjerg 2157
Monbjerg 2157
Monbjerg 2171
Monbjerg 2171
Monbjerg 2171
Monbjerg 2190
Monbjerg 2190
Monbjerg 2190
Monbjerg 2240
Monbjerg 2240
Monbjerg 2240
Monbjerg 2246
Monbjerg 2246
Monbjerg 2252
Monbjerg 2252
Monbjerg 2252
Monbjerg 2255
Monbjerg 2255
Monbjerg 2255
Monbjerg 2268
Monbjerg 2268
Monbjerg 2277
Monbjerg 2277
Monbjerg 2292
Monbjerg 2292
Monbjerg 2292
Morsbøl 452
Morsbøl 452
Mosegård 410
Mosegård 410
Naldal 2177
Naldal 2177
Naldal 2194
Naldal 2194
Naldal 2265
Naldal 2265
Nebel 879
Nebel 879
Nebel 891
Nebel 891
Nebel 891
Nebel 912
Nebel 912
Nebel 913
Nebel 913
Nebel 919
Nebel 919
Nebel 920
Nebel 924
Nebel 924
Nebel 966
Nebel 966
Nebel 967
Nebel 967
Nebel 982
Nebel 982
Nebel 992
Nebel 994
Nebel 994
Nebel 1027
Nebel 1027
Nebel 1040
Nebel 1051
Nebel 1051
Nebel 1066
Nebel 1071
Nebel 1072
Nebel 1080
Nebel 1081
Nebel 1082
Nebel 1105
Neder Kodallund 646
Neder Kodallund 646
Neder Kodallund 705
Neder Kodallund 705
Neder Kodallund 780
Neder Kodallund 780
Neder Vrigsted 461
Neder Vrigsted 461
Neder Vrønding 1792
Neder Vrønding 1792
Neder Vrønding 1792
Neder Vrønding 1800
Neder Vrønding 1800
Neder Vrønding 1801
Neder Vrønding 1801
Neder Vrønding 1809
Neder Vrønding 1809
Neder Vrønding 1811
Neder Vrønding 1811
Neder Vrønding 1811
Neder Vrønding 1822
Neder Vrønding 1822
Neder Vrønding 1824
Neder Vrønding 1824
Neder Vrønding 1829
Neder Vrønding 1829
Neder Vrønding 1833
Neder Vrønding 1833
Neder Vrønding 1833
Neder Vrønding 1833
Neder Vrønding 1839
Neder Vrønding 1839
Neder Vrønding 1839
Neder Vrønding 1840
Neder Vrønding 1840
Neder Vrønding 1854
Neder Vrønding 1854
Neder Vrønding 1857
Neder Vrønding 1857
Neder Vrønding 1865
Neder Vrønding 1865
Neder Vrønding 1867
Neder Vrønding 1867
Neder Vrønding 1868
Neder Vrønding 1868
Neder Vrønding 1868
Neder Vrønding 1874
Neder Vrønding 1874
Neder Vrønding 1883
Neder Vrønding 1883
Neder Vrønding 1884
Neder Vrønding 1884
Neder Vrønding 1884
Nim 707
Nim 883
Nim 883
Nim 911
Nim 911
Nim 915
Nim 915
Nim 945
Nim 945
Nim 945
Nim 961
Nim 961
Nim 2201
Nimdrup 450
Nimdrup 450
Nimdrup 478
Nimdrup 478
Omgård 462
Omgård 462
Omgård 473
Omgård 473
Omgård 474
Omgård 474
Ovdrup 890
Ovdrup 890
Ovdrup 935
Ovdrup 935
Over Gram 443
Over Gram 443
Over Gram 443
Over Kodallund 599
Over Kodallund 599
Over Kodallund 603
Over Kodallund 603
Over Kodallund 660
Over Kodallund 660
Over Kodallund 695
Over Kodallund 695
Over Kodallund 701
Over Kodallund 701
Over Kodallund 710
Over Kodallund 710
Over Kodallund 718
Over Kodallund 718
Over Kodallund 718
Over Kodallund 740
Over Kodallund 740
Over Kodallund 814
Over Kodallund 814
Over Vrønding 1805
Over Vrønding 1805
Over Vrønding 1805
Over Vrønding 1806
Over Vrønding 1806
Over Vrønding 1816
Over Vrønding 1816
Over Vrønding 1819
Over Vrønding 1819
Over Vrønding 1820
Over Vrønding 1820
Over Vrønding 1821
Over Vrønding 1821
Over Vrønding 1825
Over Vrønding 1825
Over Vrønding 1825
Over Vrønding 1830
Over Vrønding 1830
Over Vrønding 1830
Over Vrønding 1831
Over Vrønding 1831
Over Vrønding 1837
Over Vrønding 1837
Over Vrønding 1842
Over Vrønding 1842
Over Vrønding 1842
Over Vrønding 1846
Over Vrønding 1846
Over Vrønding 1849
Over Vrønding 1849
Over Vrønding 1849
Over Vrønding 1853
Over Vrønding 1853
Over Vrønding 1858
Over Vrønding 1858
Over Vrønding 1859
Over Vrønding 1859
Over Vrønding 1860
Over Vrønding 1860
Over Vrønding 1870
Over Vrønding 1870
Over Vrønding 1887
Over Vrønding 1887
Over Vrønding 1891
Over Vrønding 1891
Overmark 1498
Overmark 1498
Overmark 1518
Overmark 1518
Purup 2140
Purup 2140
Purup 2142
Purup 2142
Purup 2187
Purup 2187
Purup 2215
Purup 2215
Rask 719
Rask Mark 845
Rask Mark 845
Rask Mark 851
Rask Mark 851
Rask Mølle 608
Rask Mølle 608
Rask Mølle 664
Rask Mølle 664
Rask Mølle 716
Rask Mølle 716
Rask Mølle 764
Rask Mølle 764
Rask Mølle 764
Rask Skovhus 691
Rask Skovhus 691
Rask Skovhus 691
Rask Skovhus 760
Rask Skovhus 760
Rask Skovhus 760
Rask Skovhus 854
Rask Skovhus 854
Reballe 2067
Reballe 2067
Rådved 2133
Rådved 2133
Rådved 2133
Rådved 2162
Rådved 2162
Rådved 2163
Rådved 2163
Rådved 2166
Rådved 2166
Rådved 2174
Rådved 2174
Rådved 2183
Rådved 2183
Rådved 2191
Rådved 2191
Rådved 2225
Rådved 2225
Rådved 2239
Rådved 2239
Rådved 2250
Rådved 2250
Rådved 2259
Rådved 2259
Rådved 2262
Rådved 2262
Rådved 2278
Rådved 2278
Rådved 2281
Rådved 2281
Rådved 2294
Rådved 2294
Rådved Mark 2224
Rådved Mark 2224
Rådved Mark 2229
Rådved Mark 2229
Rådved Mark 2286
Rådved Mark 2286
Rådved Mark 2297
Rådveddal 2236
Rådveddal 2236
Rådveddal 2245
Rådvedhus 2244
Rådvedhus 2244
Rådvedhus 2275
Rådvedhus 2275
Salten 1830
Salten 1830
Sattrup 2132
Sattrup 2132
Sattrup 2137
Sattrup 2137
Sattrup 2138
Sattrup 2138
Sattrup 2138
Sattrup 2139
Sattrup 2139
Sattrup 2148
Sattrup 2148
Sattrup 2164
Sattrup 2164
Sattrup 2181
Sattrup 2181
Sattrup 2203
Sattrup 2203
Sattrup 2222
Sattrup 2223
Sattrup 2223
Sattrup 2226
Sattrup 2226
Sattrup 2232
Sattrup 2234
Sattrup 2234
Sattrup 2242
Sattrup 2242
Sattrup 2249
Sattrup 2249
Sattrup 2261
Sattrup 2261
Sattrup 2263
Sattrup 2263
Sattrup 2273
Sattrup 2273
Sattrup 2276
Sattrup 2276
Sattrup 2287
Sattrup 2287
Sattrup 2288
Sattrup 2288
Sattrup 2288
Sattrup 2291
Sattrup 2298
Sattrup 2298
Sattrup 2299
Sattrup 2299
Serridslev 869
Serridslev 869
Serridslev 870
Serridslev 870
Serridslev 873
Serridslev 873
Serridslev 873
Serridslev 875
Serridslev 877
Serridslev 877
Serridslev 881
Serridslev 881
Serridslev 882
Serridslev 882
Serridslev 892
Serridslev 892
Serridslev 893
Serridslev 893
Serridslev 898
Serridslev 898
Serridslev 898
Serridslev 899
Serridslev 899
Serridslev 899
Serridslev 918
Serridslev 918
Serridslev 921
Serridslev 921
Serridslev 922
Serridslev 922
Serridslev 925
Serridslev 925
Serridslev 933
Serridslev 933
Serridslev 933
Serridslev 933
Serridslev 937
Serridslev 937
Serridslev 941
Serridslev 941
Serridslev 954
Serridslev 954
Serridslev 954
Serridslev 956
Serridslev 956
Serridslev 968
Serridslev 968
Serridslev 969
Serridslev 969
Serridslev 970
Serridslev 971
Serridslev 971
Serridslev 972
Serridslev 972
Serridslev 978
Serridslev 979
Serridslev 979
Serridslev 990
Serridslev 990
Serridslev 997
Serridslev 998
Serridslev 998
Serridslev 998
Serridslev 1004
Serridslev 1004
Serridslev 1009
Serridslev 1009
Serridslev 1010
Serridslev 1010
Serridslev 1010
Serridslev 1018
Serridslev 1018
Serridslev 1026
Serridslev 1026
Serridslev 1028
Serridslev 1028
Serridslev 1030
Serridslev 1030
Serridslev 1034
Serridslev 1034
Serridslev 1036
Serridslev 1036
Serridslev 1042
Serridslev 1042
Serridslev 1049
Serridslev 1049
Serridslev 1055
Serridslev 1055
Serridslev 1068
Serridslev 1068
Serridslev 1074
Serridslev 1074
Serridslev 1075
Serridslev 1076
Serridslev 1078
Serridslev 1078
Serridslev 1084
Serridslev 1089
Serridslev 1089
Serridslev 1100
Serridslev 1104
Serridslev 1124
Serridslev 1124
Serridslev 1126
Serridslev 1126
Serridslev 1131
Serridslev 1131
Serridslev 1135
Serridslev 1135
Serridslev 1136
Serridslev 1136
Serridslev 1140
Serridslev 1140
Serridslev 1141
Serridslev 1141
Serridslev 1142
Serridslev 1142
Serridslev 1143
Serridslev 1143
Serridslev 1144
Serridslev 1144
Serridslev 1149
Serridslev 1149
Serridslev Hospital 1146
Serridslev Mølle 903
Serridslev Mølle 903
Serridslev Mølle 931
Serridslev Mølle 931
Serridslev Mølle 987
Serridslev Mølle 987
Serridslev Mølle 995
Serridslev Mølle 995
Serridslev Mølle 1133
Serridslev Mølle 1133
Serridslevgård 880
Serridslevgård 1023
Serridslevgård 1023
Serridslevgård 1029
Serridslevgård 1050
Serridslevgård 1064
Serridslevgård 1148
Serridslevgård 1148
Sillerupgård 353
Sillerupgård 353
Skablund 1373
Skablund 1373
Skablund 1435
Skablund 1435
Skablund 1558
Skablund 1558
Skablund 1594
Skablund 1594
Skablund 1617
Skablund 1617
Skablund 1651
Skablund 1662
Skablund 1662
Skablund 1776
Skablund 1776
Skablund 1780
Skablund Skovfogedhus 1765
Skablund Skovfogedhus 1765
Skive 1299
Skjold 457
Skjold 457
Skjold 460
Skjold 477
Skjold 477
Skjold 477
Skjold 477
Skjold 577
Skjold 577
Skjold 577
Sondrup 871
Sondrup 871
Sondrup 872
Sondrup 872
Sondrup 872
Sondrup 876
Sondrup 876
Sondrup 886
Sondrup 886
Sondrup 886
Sondrup 895
Sondrup 895
Sondrup 900
Sondrup 900
Sondrup 901
Sondrup 901
Sondrup 910
Sondrup 910
Sondrup 910
Sondrup 926
Sondrup 926
Sondrup 940
Sondrup 940
Sondrup 963
Sondrup 964
Sondrup 964
Sondrup 965
Sondrup 965
Sondrup 989
Sondrup 989
Sondrup 993
Sondrup 993
Sondrup 993
Sondrup 1000
Sondrup 1002
Sondrup 1002
Sondrup 1002
Sondrup 1003
Sondrup 1003
Sondrup 1012
Sondrup 1012
Sondrup 1015
Sondrup 1015
Sondrup 1024
Sondrup 1024
Sondrup 1039
Sondrup 1039
Sondrup 1044
Sondrup 1044
Sondrup 1045
Sondrup 1045
Sondrup 1052
Sondrup 1052
Sondrup 1059
Sondrup 1061
Sondrup 1061
Sondrup 1062
Sondrup 1062
Sondrup 1095
Sondrup 2061
Sondrup 2061
Sondrup 2063
Sondrup 2063
Spåbæk 453
Spåbæk 453
Stenderup 869
Stenderup 869
Stensballe 904
Stensballe 904
Stensballe 1153
Stensballe 1153
Stensballe 1154
Stensballe 1154
Stensballe 1155
Stensballe 1155
Stensballe 1156
Stensballe 1156
Stensballe 1159
Stensballe 1159
Stensballe 1160
Stensballe 1160
Stensballe 1162
Stensballe 1162
Stensballe 1163
Stensballe 1163
Stensballe 1164
Stensballe 1164
Stensballe 1170
Stensballe 1172
Stensballe 1172
Stensballe 1173
Stensballe 1173
Stensballe 1177
Stensballe 1177
Stensballe 1177
Stensballe 1178
Stensballe 1178
Stensballe 1180
Stensballe 1182
Stensballe 1182
Stensballe 1185
Stensballe 1185
Stensballe 1189
Stensballe 1189
Stensballe 1190
Stensballe 1190
Stensballe 1192
Stensballe 1192
Stensballe 1198
Stensballe 1198
Stensballe 1200
Stensballe 1200
Stensballe 1201
Stensballe 1201
Stensballe 1203
Stensballe 1203
Stensballe 1204
Stensballe 1204
Stensballe 1204
Stensballe 1205
Stensballe 1205
Stensballe 1210
Stensballe 1210
Stensballe 1210
Stensballe 1216
Stensballe 1219
Stensballe 1219
Stensballe 1219
Stensballe 1219
Stensballe 1223
Stensballe 1223
Stensballe 1233
Stensballe 1237
Stensballe 1237
Stensballe 1238
Stensballe 1239
Stensballe 1239
Stensballe 1243
Stensballe 1243
Stensballe 1246
Stensballe 1246
Stensballe 1246
Stensballe 1246
Stensballe 1247
Stensballe 1247
Stensballe 1254
Stensballe 1254
Stensballe 1256
Stensballe 1256
Stensballe 1258
Stensballe 1258
Stensballe 1260
Stensballe 1260
Stensballe 1264
Stensballe 1264
Stensballe 1266
Stensballe 1267
Stensballe 1267
Stensballe 1273
Stensballe 1273
Stensballe 1279
Stensballe 1279
Stensballe 1280
Stensballe 1280
Stensballe 1283
Stensballe 1283
Stensballe 1286
Stensballe 1286
Stensballe 1286
Stensballe 1288
Stensballe 1288
Stensballe 1288
Stensballe 1292
Stensballe 1292
Stensballe 1293
Stensballe 1293
Stensballe 1296
Stensballe 1296
Stensballe 1301
Stensballe 1301
Stensballe 1302
Stensballe 1302
Stensballe 1304
Stensballe 1304
Stensballe 1307
Stensballe 1307
Stensballe 1308
Stensballe 1308
Stensballe 1309
Stensballe 1312
Stensballe 1313
Stensballe 1313
Stensballe 1317
Stensballe 1317
Stensballe 1324
Stensballe 1326
Stensballe 1326
Stensballe 1327
Stensballe 1327
Stensballe 1328
Stensballe 1328
Stensballe 1332
Stensballe 1332
Stensballe 1335
Stensballe 1335
Stensballe 1338
Stensballe 1338
Stensballe 1340
Stensballe 1340
Stensballe 1342
Stensballe 1342
Stensballe 1343
Stensballe 1343
Stensballe 1348
Stensballe 1348
Stensballe 1350
Stensballe 1350
Stensballe 1357
Stensballe 1357
Stensballe 1364
Stensballe 1364
Stensballe 1364
Stensballe 1365
Stensballe 1377
Stensballe 1377
Stensballe 1380
Stensballe 1380
Stensballe 1383
Stensballe 1383
Stensballe 1386
Stensballe 1386
Stensballe 1387
Stensballe 1387
Stensballe 1389
Stensballe 1389
Stensballe 1391
Stensballe 1391
Stensballe 1394
Stensballe 1394
Stensballe 1395
Stensballe 1395
Stensballe 1397
Stensballe 1397
Stensballe 1402
Stensballe 1402
Stensballe 1404
Stensballe 1404
Stensballe 1404
Stensballe 1407
Stensballe 1407
Stensballe 1408
Stensballe 1409
Stensballe 1409
Stensballe 1411
Stensballe 1411
Stensballe 1412
Stensballe 1412
Stensballe 1412
Stensballe 1416
Stensballe 1417
Stensballe 1424
Stensballe 1424
Stensballe 1437
Stensballe 1437
Stensballe 1438
Stensballe 1438
Stensballe 1440
Stensballe 1443
Stensballe 1445
Stensballe 1445
Stensballe 1447
Stensballe 1447
Stensballe 1450
Stensballe 1450
Stensballe 1452
Stensballe 1452
Stensballe 1454
Stensballe 1458
Stensballe 1458
Stensballe 1468
Stensballe 1468
Stensballe 1470
Stensballe 1470
Stensballe 1471
Stensballe 1477
Stensballe 1477
Stensballe 1478
Stensballe 1479
Stensballe 1479
Stensballe 1480
Stensballe 1482
Stensballe 1482
Stensballe 1485
Stensballe 1485
Stensballe 1486
Stensballe 1486
Stensballe 1490
Stensballe 1490
Stensballe 1491
Stensballe 1491
Stensballe 1494
Stensballe 1494
Stensballe 1504
Stensballe 1504
Stensballe 1504
Stensballe 1507
Stensballe 1509
Stensballe 1509
Stensballe 1510
Stensballe 1510
Stensballe 1511
Stensballe 1511
Stensballe 1512
Stensballe 1512
Stensballe 1514
Stensballe 1515
Stensballe 1517
Stensballe 1517
Stensballe 1522
Stensballe 1522
Stensballe 1524
Stensballe 1524
Stensballe 1530
Stensballe 1530
Stensballe 1536
Stensballe 1536
Stensballe 1537
Stensballe 1538
Stensballe 1538
Stensballe 1544
Stensballe 1544
Stensballe 1551
Stensballe 1551
Stensballe 1553
Stensballe 1553
Stensballe 1554
Stensballe 1554
Stensballe 1554
Stensballe 1559
Stensballe 1559
Stensballe 1563
Stensballe 1566
Stensballe 1566
Stensballe 1568
Stensballe 1573
Stensballe 1573
Stensballe 1576
Stensballe 1576
Stensballe 1579
Stensballe 1579
Stensballe 1580
Stensballe 1580
Stensballe 1582
Stensballe 1584
Stensballe 1584
Stensballe 1586
Stensballe 1586
Stensballe 1587
Stensballe 1587
Stensballe 1591
Stensballe 1595
Stensballe 1600
Stensballe 1600
Stensballe 1600
Stensballe 1601
Stensballe 1601
Stensballe 1601
Stensballe 1604
Stensballe 1604
Stensballe 1608
Stensballe 1608
Stensballe 1614
Stensballe 1614
Stensballe 1620
Stensballe 1627
Stensballe 1627
Stensballe 1629
Stensballe 1629
Stensballe 1629
Stensballe 1630
Stensballe 1630
Stensballe 1635
Stensballe 1635
Stensballe 1636
Stensballe 1641
Stensballe 1641
Stensballe 1643
Stensballe 1643
Stensballe 1645
Stensballe 1645
Stensballe 1647
Stensballe 1647
Stensballe 1648
Stensballe 1648
Stensballe 1653
Stensballe 1654
Stensballe 1654
Stensballe 1655
Stensballe 1655
Stensballe 1658
Stensballe 1658
Stensballe 1659
Stensballe 1659
Stensballe 1664
Stensballe 1664
Stensballe 1667
Stensballe 1667
Stensballe 1668
Stensballe 1668
Stensballe 1671
Stensballe 1671
Stensballe 1671
Stensballe 1675
Stensballe 1675
Stensballe 1682
Stensballe 1683
Stensballe 1683
Stensballe 1684
Stensballe 1684
Stensballe 1685
Stensballe 1685
Stensballe 1688
Stensballe 1688
Stensballe 1695
Stensballe 1695
Stensballe 1697
Stensballe 1697
Stensballe 1698
Stensballe 1698
Stensballe 1705
Stensballe 1706
Stensballe 1706
Stensballe 1708
Stensballe 1709
Stensballe 1709
Stensballe 1712
Stensballe 1712
Stensballe 1713
Stensballe 1713
Stensballe 1714
Stensballe 1714
Stensballe 1715
Stensballe 1715
Stensballe 1721
Stensballe 1721
Stensballe 1723
Stensballe 1723
Stensballe 1724
Stensballe 1724
Stensballe 1728
Stensballe 1728
Stensballe 1731
Stensballe 1731
Stensballe 1750
Stensballe 1750
Stensballe 1751
Stensballe 1751
Stensballe 1753
Stensballe 1753
Stensballe 1754
Stensballe 1754
Stensballe 1757
Stensballe 1757
Stensballe 1761
Stensballe 1762
Stensballe 1766
Stensballe 1766
Stensballe 1771
Stensballe 1771
Stensballe 1772
Stensballe 1773
Stensballe 1779
Stensballe 1779
Stensballe 1782
Stensballe 1782
Stensballe Bjerremark 1418
Stensballe Bjerremark 1418
Stensballe Bjerremark 1531
Stensballe Bjerremark 1531
Stensballe Bjerremark 1621
Stensballe Bjerremark 1621
Stensballe Bjerremark 1623
Stensballe Bjerremark 1623
Stensballe Bjerremark 1689
Stensballe Bjerremark 1689
Stensballe Bjerremark 1693
Stensballe Bjerremark 1756
Stensballe Skovhus 1434
Stensballe Skovhus 1434
Stensballe Skovhus 1605
Stensballe Skovhus 1609
Stensballe Skovhus 1704
Stensballe Skovhus 1704
Stensballe Skovhus 1729
Stensballe Skovhus 1729
Stensballe Skovhus 1729
Stensballe Sundhus 1191
Stensballe Sundhus 1191
Stensballe Sundhus 1206
Stensballe Sundhus 1206
Stensballe Sundhus 1206
Stensballe Sundhus 1353
Stensballe Sundhus 1353
Stensballe Sundhus 1353
Stensballe Sundhus 1406
Stensballe Sundhus 1441
Stensballe Sundhus 1441
Stensballe Sundhus 1481
Stensballe Sundhus 1481
Stensballe Sundhus 1506
Stensballe Sundhus 1506
Stensballe Sundhus 1506
Stensballe Sundhus 1535
Stensballe Sundhus 1535
Stensballe Sundhus 1535
Stensballe Sundhus 1590
Stensballe Sundhus 1626
Stensballe Sundhus 1626
Stensballe Sundhus 1755
Stensballe Sundhus 1778
Stensballe Sundhus 1778
Stensballegård 1259
Stensballegård 1259
Stensballegård 1287
Stensballegård 1299
Stensballegård 1299
Stensballegård 1368
Stensballegård 1378
Stensballegård 1378
Stensballegård 1378
Stensballegård 1414
Stensballegård 1489
Stensballegård 1489
Stensballegård 1489
Stensballegård 1516
Stensballegård 1523
Stensballegård 1527
Stensballegård 1527
Stensballegård 1556
Stensballegård 1616
Stensballegård 1669
Stensballegård 1739
Stensballegård 1764
Stensballegård 1764
Stensballegård 1785
Stobhus 2243
Stobhus 2243
Stobhus 2243
Strandgård 367
Strandgård 367
Strandgård 367
Strandgård 403
Strandgård 403
Strandgård 418
Strandgård 418
Strandgård 418
Stubberup 132
Stubberup 132
Stubberup 150
Stubberup 150
Stubberup 232
Stubberup 232
Stubberup 393
Stubberup 393
Stubberup 400
Stubberup 400
Stubberup 434
Stubberup 434
Stubberup 438
Stubberup 438
Stubberup 441
Svingelbjerg 448
Svingelbjerg 448
Svingelbjerg 448
Svingelbjerg 451
Svingelbjerg 451
Svingelbjerg 465
Svingelbjerg 465
Søvind 1918
Søvind 1918
Søvind 1924
Søvind 1924
Søvind 1925
Søvind 1925
Søvind 1932
Søvind 1932
Søvind 1935
Søvind 1935
Søvind 1936
Søvind 1936
Søvind 1941
Søvind 1941
Søvind 1943
Søvind 1943
Søvind 1943
Søvind 1944
Søvind 1949
Søvind 1949
Søvind 1949
Søvind 1956
Søvind 1956
Søvind 1976
Søvind 1976
Søvind 1982
Søvind 1982
Søvind 1985
Søvind 1985
Søvind 1986
Søvind 1986
Søvind 2001
Søvind 2001
Søvind 2002
Søvind 2002
Søvind 2003
Søvind 2003
Søvind 2025
Søvind 2048
Søvind 2048
Søvind 2053
Søvind 2053
Søvind 2054
Søvind 2054
Søvind 2058
Søvind 2070
Søvind 2070
Søvind 2075
Søvind 2076
Søvind 2076
Tamdrupgård 1788
Tamdrupgård 1788
Tamdruplund 598
Tamdruplund 598
Tamdruplund 598
Tamdruplund 645
Tebstrup 884
Tebstrup 884
Tindberghus 2279
Tindberghus 2279
Tindberghus 2280
Toftum 1108
Toftum 1926
Toftum 1926
Toftum 1928
Toftum 1928
Toftum 1931
Toftum 1931
Toftum 1931
Toftum 1937
Toftum 1938
Toftum 1938
Toftum 1938
Toftum 1939
Toftum 1939
Toftum 1940
Toftum 1940
Toftum 1942
Toftum 1942
Toftum 1950
Toftum 1950
Toftum 1951
Toftum 1951
Toftum 1957
Toftum 1957
Toftum 1960
Toftum 1960
Toftum 1961
Toftum 1961
Toftum 1969
Toftum 1969
Toftum 1969
Toftum 1973
Toftum 1973
Toftum 1975
Toftum 1975
Toftum 1975
Toftum 1980
Toftum 1980
Toftum 1988
Toftum 1988
Toftum 1989
Toftum 1989
Toftum 1995
Toftum 1995
Toftum 1997
Toftum 1997
Toftum 1999
Toftum 1999
Toftum 2000
Toftum 2000
Toftum 2016
Toftum 2016
Toftum 2022
Toftum 2022
Toftum 2024
Toftum 2024
Toftum 2024
Toftum 2027
Toftum 2027
Toftum 2032
Toftum 2032
Toftum 2036
Toftum 2036
Toftum 2038
Toftum 2046
Toftum 2046
Toftum 2049
Toftum 2055
Toftum 2055
Toftum 2068
Toftum 2068
Toftum 2079
Toftum 2085
Toftum 2085
Toftum 2086
Toftum 2086
Toftum 2097
Toftum 2097
Toftum 2100
Toftum 2100
Toftum 2101
Toftum 2101
Toftum 2103
Toftum 2103
Tolstrup 227
Tolstrup 227
Tolstrup 286
Tolstrup 286
Tolstrup 305
Tolstrup 305
Torp 124
Torp 124
Torp 125
Torp 125
Torp 156
Torp 156
Torp 163
Torp 163
Torp 173
Torp 173
Torp 185
Torp 185
Torp 185
Torp 204
Torp 204
Torp 260
Torp 260
Torp 374
Torp 374
Torp 386
Torp 386
Torp 390
Torp 390
Torp 433
Torp 433
Torp 439
Torp 439
Torp 878
Torp 878
Torp 878
Torp 914
Torp 983
Torp 983
Torp 1069
Torp 1088
Torp 1088
Torp 1088
Torp 1120
Torp 1120
Torp 1121
Torp 1121
Torp 1123
Torp 1123
Torp 1127
Torsted Kirkehus 558
Torsted Kirkehus 558
Torsted Kirkehus 559
Torup 887
Torup 917
Torup 917
Torup 943
Torup 943
Torup 943
Torup 980
Torup 1035
Torup 1035
Torup 1035
Torup 1038
Torup 1038
Torup 1108
Torup 1108
Trampendal 2235
Trampendal 2235
Trampendal 2248
Trampendal 2295
Trampendal 2295
Trustrup 902
Trustrup 902
Trustrup 908
Trustrup 908
Trustrup 923
Trustrup 923
Trustrup 950
Trustrup 950
Trustrup 951
Trustrup 951
Trustrup 957
Trustrup 957
Trustrup 1013
Trustrup 1013
Trustrup 1013
Trustrup 1016
Trustrup 1016
Trustrup 1025
Trustrup 1025
Trustrup 1033
Trustrup 1033
Trustrup 1041
Trustrup 1041
Trustrup 1053
Trustrup 1053
Trustrup 1058
Trustrup 1058
Trustrup 1060
Trustrup 1060
Trustrup 1086
Trustrup 1087
Trustrup 1093
Trustrup 1097
Trustrup 1101
Trustrup 1108
Trustrup 1108
Trustrup 1108
Tvingstrup 888
Tvingstrup 888
Tvingstrup 906
Tvingstrup 906
Tvingstrup 906
Tvingstrup 916
Tvingstrup 916
Tvingstrup 953
Tvingstrup 953
Tvingstrup 975
Tvingstrup 975
Tvingstrup 976
Tvingstrup 976
Tvingstrup 984
Tvingstrup 984
Tvingstrup 986
Tvingstrup 986
Tvingstrup 991
Tvingstrup 991
Tvingstrup 999
Tvingstrup 999
Tvingstrup 1001
Tvingstrup 1001
Tvingstrup 1031
Tvingstrup 1031
Tvingstrup 1032
Tvingstrup 1032
Tvingstrup 1032
Tvingstrup 1054
Tvingstrup 1054
Tvingstrup 1130
Tvingstrup 1134
Tvingstrup 1134
Tvingstrup 1137
Tvingstrup 1137
Tvingstrup 1167
Tvingstrup 1167
Tvingstrup 1167
Tvingstrup 1171
Tvingstrup 1171
Tvingstrup 1194
Tvingstrup 1194
Tvingstrup 1199
Tvingstrup 1199
Tvingstrup 1208
Tvingstrup 1209
Tvingstrup 1209
Tvingstrup 1215
Tvingstrup 1215
Tvingstrup 1215
Tvingstrup 1222
Tvingstrup 1222
Tvingstrup 1222
Tvingstrup 1225
Tvingstrup 1225
Tvingstrup 1240
Tvingstrup 1249
Tvingstrup 1249
Tvingstrup 1255
Tvingstrup 1255
Tvingstrup 1263
Tvingstrup 1263
Tvingstrup 1291
Tvingstrup 1291
Tvingstrup 1300
Tvingstrup 1300
Tvingstrup 1322
Tvingstrup 1322
Tvingstrup 1323
Tvingstrup 1323
Tvingstrup 1341
Tvingstrup 1341
Tvingstrup 1360
Tvingstrup 1360
Tvingstrup 1370
Tvingstrup 1370
Tvingstrup 1370
Tvingstrup 1403
Tvingstrup 1405
Tvingstrup 1405
Tvingstrup 1423
Tvingstrup 1429
Tvingstrup 1429
Tvingstrup 1436
Tvingstrup 1436
Tvingstrup 1439
Tvingstrup 1439
Tvingstrup 1442
Tvingstrup 1466
Tvingstrup 1488
Tvingstrup 1488
Tvingstrup 1495
Tvingstrup 1495
Tvingstrup 1499
Tvingstrup 1499
Tvingstrup 1501
Tvingstrup 1501
Tvingstrup 1502
Tvingstrup 1502
Tvingstrup 1521
Tvingstrup 1521
Tvingstrup 1526
Tvingstrup 1526
Tvingstrup 1532
Tvingstrup 1532
Tvingstrup 1543
Tvingstrup 1602
Tvingstrup 1603
Tvingstrup 1603
Tvingstrup 1622
Tvingstrup 1622
Tvingstrup 1639
Tvingstrup 1639
Tvingstrup 1678
Tvingstrup 1784
Tvingstrup 1784
Tvingstrup 1784
Tvingstrup 2117
Tvingstrup 2117
Tvingstrup 2150
Tvingstrup 2150
Tvingstrup 2150
Tvingstrup Mark 1401
Tvingstrup Mark 1642
Tvingstrup Mark 1642
Tvingstrup Mark 1690
Tvingstrup Mark 1690
Tvingstrup Mark 1718
Tvingstrup Mark 1718
Tyrrestrup 1979
Tyrrestrup 2069
Tyrrestrup 2069
Tyrrestrup Hoved Skovhus 2008
Tyrrestrup Hoved Skovhus 2008
Tyrrestrup Skovhus 1922
Tyrrestrup Skovhus 1974
Tyrrestrup Skovhus 1974
Tyrrestrup Skovhus 1983
Tyrrestrup Skovhus 1983
Tyrrestrup Skovhus 2060
Tyrrestrup Skovhus 2060
Tyrrestrup Skovhus 2062
Tyrrestrup Skovhus 2062
Uldum 605
Uldum 605
Uldum 607
Uldum 607
Uldum 613
Uldum 613
Uldum 621
Uldum 621
Uldum 623
Uldum 623
Uldum 624
Uldum 624
Uldum 625
Uldum 625
Uldum 625
Uldum 637
Uldum 637
Uldum 637
Uldum 642
Uldum 642
Uldum 643
Uldum 643
Uldum 643
Uldum 658
Uldum 658
Uldum 665
Uldum 675
Uldum 675
Uldum 676
Uldum 676
Uldum 677
Uldum 677
Uldum 681
Uldum 681
Uldum 682
Uldum 682
Uldum 683
Uldum 683
Uldum 690
Uldum 690
Uldum 708
Uldum 708
Uldum 708
Uldum 715
Uldum 715
Uldum 717
Uldum 717
Uldum 726
Uldum 726
Uldum 726
Uldum 727
Uldum 727
Uldum 728
Uldum 728
Uldum 745
Uldum 745
Uldum 750
Uldum 761
Uldum 761
Uldum 771
Uldum 771
Uldum 773
Uldum 773
Uldum 779
Uldum 779
Uldum 787
Uldum 787
Uldum 792
Uldum 792
Uldum 792
Uldum 797
Uldum 797
Uldum 798
Uldum 798
Uldum 800
Uldum 800
Uldum 803
Uldum 803
Uldum 804
Uldum 804
Uldum 806
Uldum 806
Uldum 811
Uldum 811
Uldum 818
Uldum 818
Uldum 831
Uldum 831
Uldum 831
Underup 87
Underup 87
Underup 97
Underup 97
Underup 123
Underup 123
Underup 142
Underup 142
Underup 157
Underup 157
Underup 159
Underup 159
Underup 179
Underup 179
Underup 206
Underup 206
Underup 213
Underup 213
Underup 216
Underup 216
Underup 259
Underup 259
Underup 275
Underup 275
Underup 333
Underup 333
Underup 341
Underup 341
Underup 387
Underup 387
Underup 442
Underup 442
Underup 644
Underup 644
Underup 657
Underup 657
Underup 885
Underup 885
Underup 885
Underup 946
Underup 946
Underup 1128
Underup 1128
Underup 2110
Underup 2110
Underup 2146
Underup 2146
Underup 2151
Underup 2151
Underup 2154
Underup 2154
Underup 2185
Underup 2185
Underup 2185
Underup 2199
Underup 2200
Underup 2200
Underup 2201
Underup 2201
Underup 2201
Underup 2205
Underup 2205
Underup 2207
Underup 2207
Underup 2256
Underup 2256
Underup 2256
Underup Mark 364
Underup Mark 364
Underup mark 413
Underup mark 413
Urlev 447
Urlev 447
Urlev 463
Urlev 463
Urlev 482
Urlev 482
Urlev 570
Urlev 570
Urup 2152
Urup 2209
Urup Mølle 2159
Urup Mølle 2159
Urup Mølle 2159
Urup Mølle 2159
Urup Mølle 2274
Urup Mølle 2274
Urup Mølle 2274
Vedslet 2111
Vedslet 2111
Vedslet 2112
Vedslet 2112
Vedslet 2113
Vedslet 2115
Vedslet 2115
Vendelbogård 2251
Vendelbogård 2251
Vendelbogård 2251
Vestbirk 2109
Vestbirk 2109
Vestbirk 2122
Vestbirk 2130
Vestbirk 2130
Vestbirk 2135
Vestbirk 2135
Vestbirk 2153
Vestbirk 2153
Vestbirk 2155
Vestbirk 2155
Vestbirk 2167
Vestbirk 2167
Vestbirk 2186
Vestbirk 2186
Vestbirk 2230
Vestbirk 2230
Vestbirk 2233
Vestbirk 2233
Vestbirk 2237
Vestbirk 2237
Vestbirk 2271
Vestbirk 2271
Vestbirk 2272
Vestbirk 2272
Vester Tørslev 459
Vester Tørslev 459
Vinding 445
Vinding 445
Vinding 446
Vinding 446
Vinding 446
Vinding 449
Vinding 449
Vinding 456
Vinding 456
Vinding 458
Vinding 458
Vinding 458
Vinding 464
Vinding 464
Vinding 483
Vinding 483
Vinding 484
Vinding 484
Vinding 485
Vinding 485
Vinding 491
Vinding 491
Vinding 491
Vinding 492
Vinding 492
Vinding 493
Vinding 493
Vinding 500
Vinding 500
Vinding 500
Vinding 501
Vinding 501
Vinding 503
Vinding 503
Vinding 503
Vinding 544
Vinding 549
Vinding 549
Vinding 553
Vinding 553
Vinding 556
Vinding 556
Vinding 574
Vinding 574
Vinding 574
Vinding 575
Vinding 578
Vinding 579
Vinding 579
Vinten 129
Vinten 129
Vinten 154
Vinten 154
Vinten 166
Vinten 166
Vinten 170
Vinten 170
Vinten 215
Vinten 215
Vinten 215
Vinten 224
Vinten 224
Vinten 323
Vinten 323
Vinten 370
Vinten 370
Vinten 370
Vinten 376
Vinten 376
Vinten 422
Vinten 422
Vinten 2107
Vinten 2124
Vinten 2124
Vinten 2173
Vinten 2173
Vinten 2173
Vinten 2179
Vinten 2179
Vinten 2179
Vinten 2184
Vinten 2184
Vinten 2184
Vinten 2206
Vinten 2206
Vinten 2206
Vinten Mark 411
Vinten Mark 411
Vive 469
Vive 469
Vorbjerg 91
Vorbjerg 91
Vorbjerg 95
Vorbjerg 95
Vorbjerg 102
Vorbjerg 117
Vorbjerg 117
Vorbjerg 145
Vorbjerg 145
Vorbjerg 209
Vorbjerg 209
Vorbjerg 212
Vorbjerg 212
Vorbjerg 221
Vorbjerg 221
Vorbjerg 223
Vorbjerg 223
Vorbjerg 233
Vorbjerg 233
Vorbjerg 239
Vorbjerg 239
Vorbjerg 255
Vorbjerg 258
Vorbjerg 258
Vorbjerg 381
Vorbjerg 381
Vorbjerg 385
Vorbjerg 385
Vorbjerg 385
Vorbjerg 420
Vorbjerg 420
Vorbjerg 426
Vorbjerg 426
Vorbjerg 428
Vorbjerg 428
Vorbjerg 429
Vorbjerg 429
Vorbjerg 430
Vorbjerg 431
Vorbjerg 431
Vorbjerg 1090
Vorbjerg 1122
Vorbjerg 1122
Vorsø 1657
Vorsø 1657
Vrigsted 475
Vrigsted 475
Vrigsted 555
Vrigsted 555
Vrigsted 555
Vrigsted 564
Vrigsted 564
Vrigsted 564
Vrønding 1789
Vrønding 1789
Vrønding 1790
Vrønding 1790
Vrønding 1791
Vrønding 1791
Vrønding 1791
Vrønding 1793
Vrønding 1793
Vrønding 1793
Vrønding 1795
Vrønding 1795
Vrønding 1796
Vrønding 1796
Vrønding 1799
Vrønding 1799
Vrønding 1802
Vrønding 1802
Vrønding 1804
Vrønding 1804
Vrønding 1807
Vrønding 1807
Vrønding 1808
Vrønding 1810
Vrønding 1810
Vrønding 1810
Vrønding 1813
Vrønding 1814
Vrønding 1814
Vrønding 1818
Vrønding 1823
Vrønding 1827
Vrønding 1828
Vrønding 1828
Vrønding 1834
Vrønding 1835
Vrønding 1835
Vrønding 1836
Vrønding 1836
Vrønding 1841
Vrønding 1841
Vrønding 1843
Vrønding 1843
Vrønding 1843
Vrønding 1844
Vrønding 1844
Vrønding 1845
Vrønding 1845
Vrønding 1847
Vrønding 1847
Vrønding 1848
Vrønding 1850
Vrønding 1850
Vrønding 1850
Vrønding 1852
Vrønding 1856
Vrønding 1856
Vrønding 1861
Vrønding 1861
Vrønding 1862
Vrønding 1862
Vrønding 1863
Vrønding 1863
Vrønding 1863
Vrønding 1864
Vrønding 1871
Vrønding 1871
Vrønding 1872
Vrønding 1879
Vrønding 1879
Vrønding 1880
Vrønding 1880
Vrønding 1881
Vrønding 1881
Vrønding 1885
Vrønding 1885
Vrønding 1885
Vrønding 1886
Vrønding 1886
Vrønding 1888
Vrønding 1888
Vrønding 1892
Vrønding 1892
Vrønding 1893
Vrønding 1893
Vrønding 1897
Vrønding 1897
Vrønding 1899
Vrønding 1899
Vrønding 1900
Vrønding 1900
Vrønding 1901
Vrønding 1901
Vrønding 1902
Vrønding 1902
Vrønding 1903
Vrønding 1903
Vrønding 1904
Vrønding 1904
Vrønding 1905
Vrønding 1906
Vrønding 1906
Vrønding 1907
Vrønding 1908
Vrønding 1908
Vrønding 1911
Vrønding 1911
Vrønding 1912
Vrønding 1912
Vrønding 1913
Vrønding 1914
Vrønding 1914
Vrønding 1915
Vrønding 1915
Vrønding 1916
Vrønding 1916
Vrønding 1917
Vrønding 1917
Vær Præstegård 1174
Værholm 1467
Værholm 1467
Værholm 1483
Værholm 1483
Værholm 1503
Værholm 1503
Værholm 1513
Værholm 1513
Værholm 1560
Værholm 1560
Værholm 1615
Værholm 1615
Værholm 1686
Værholm 1686
Værholm 1748
Værholm 1748
Værholm 1770
Værholmhus 1303
Værholmhus 1540
Værholmhus 1540
Ørbæk 1972
Ørbæk 1981
Ørbæk 1984
Ørbæk 1984
Ørbæk 2015
Ørbæk 2033
Ørbæk 2033
Ørridslev 988
Ørridslev 988
Ørridslev 1005
Ørridslev 1011
Ørridslev 1011
Ørridslev 1014
Ørridslev 1014
Ørridslev 1022
Ørridslev 1022
Ørridslev 1022
Ørridslev 1022
Ørridslev 1043
Ørridslev 1043
Ørridslev 1046
Ørridslev 1046
Ørridslev 1056
Ørridslev 1056
Ørridslev 1065
Ørridslev 1065
Ørridslev 1129
Ørridslev 1129
Ørridslev 1132
Ørridslev 1132
Ørridslev 1145
Ørridslev 1145
Ørridslev 1736
Ørskov 1006
Ørskov 1006
Ørskov 1077
Ørskov 1077
Ørskov 1079
Ørskov 1079
Østbirk 2120
Østbirk 2120
Østbirk 2131
Østbirk 2131
Østbirk 2160
Østbirk 2160
Østbirk 2160
Østbirk 2172
Østbirk 2172
Østbirk 2178
Østbirk 2178
Østbirk 2189
Østbirk 2189
Østbirk 2193
Østbirk 2193
Østbirk 2197
Østbirk 2197
Østbirk 2214
Østbirk 2214
Østbirk 2214
Østbirk 2214
Østbirk 2216
Østbirk 2216
Østbirk 2231
Østbirk 2231
Østbirk 2254
Østbirk 2254
Østbirk 2254
Østbirk 2257
Østbirk 2257
Østbirk 2258
Østbirk 2258
Østbirk 2264
Østbirk 2264
Østbirk 2267
Østbirk 2267
Østbirk 2267
Østbirk 2270
Østbirk 2270
Østbirk 2284
Østbirk 2284
Østbirk 2289
Østbirk 2289
Østbirk 2290
Østbirk 2169
Østbirk Mark 2296
Østbirk Mark 2296
Øster Stenderup 981
Åle 2290
Århus 1588
Ås 1920
Ås 1920
Ås 1922
Ås 1927
Ås 1927
Ås 1929
Ås 1929
Ås 1934
Ås 1934
Ås 1945
Ås 1945
Ås 1946
Ås 1952
Ås 1952
Ås 1955
Ås 1955
Ås 1959
Ås 1959
Ås 1963
Ås 1963
Ås 1964
Ås 1964
Ås 1965
Ås 1965
Ås 1966
Ås 1966
Ås 1967
Ås 1967
Ås 1968
Ås 1968
Ås 1970
Ås 1970
Ås 1991
Ås 1991
Ås 1992
Ås 1992
Ås 1993
Ås 1994
Ås 2006
Ås 2006
Ås 2007
Ås 2011
Ås 2011
Ås 2012
Ås 2012
Ås 2013
Ås 2013
Ås 2014
Ås 2014
Ås 2017
Ås 2017
Ås 2026
Ås 2026
Ås 2028
Ås 2028
Ås 2029
Ås 2029
Ås 2031
Ås 2034
Ås 2034
Ås 2035
Ås 2035
Ås 2039
Ås 2039
Ås 2040
Ås 2040
Ås 2041
Ås 2041
Ås 2041
Ås 2045
Ås 2045
Ås 2045
Ås 2047
Ås 2047
Ås 2050
Ås 2052
Ås 2052
Ås 2057
Ås 2057
Ås 2064
Ås 2064
Ås 2066
Ås 2066
Ås 2074
Ås 2074
Ås 2080
Ås 2080
Ås 2081
Ås 2081
Ås 2083
Ås 2083
Ås 2084
Ås 2084
Ås 2087
Ås 2087
Ås 2089
Ås 2089
Ås 2090
Ås 2090
Ås 2091
Ås 2091
153
713
1096
1096
1112
1112
1269
1339
1406
1894
2190
2221
2266
2293