Erik Brejls hjemmeside

Start

Voer-Nim herreder.


Skifteekstrakter.


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
På Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg findes følgende skiftearkivalier fra de private godser og de to hospitaler:

Endelave 1770-1816. G 360-2 lbnr.1-85
Hansted Hospital 1719-1784 C 652A-124 lbnr.86-261
Hansted Hospital 1785-1850 C 652A-125 lbnr.262-423
Hansted Hospital 1791-1821 C 652A-126 lbnr.424-442
Horsens Hospital 1722-1732 C 653-56 lbnr.443-456
Horsens Hospital 1748-1778 C 653-57 lbnr.457-548
Horsens Hospital 1779-1815 C 653-58 lbnr.549-566
Horsens Hospital 1729-1787 C 653-59 lbnr.567-579
Klaks Mølle 1776-1815 G 362-3 lbnr.580-595
Rask 1754-1839 G 363-2 lbnr.596-866
Serridslevgård 1759-1800 G 356-3 lbnr.867-1119
Serridslevgård 1791-1805 G 356-4 lbnr.1120-1128
Serridslevgård 1801-1816 G 356-5 lbnr.1129-1151
Stensballegård 1716-1778 G 354-26 lbnr.1152-1338
Stensballegård 1780-1790 G 354-26a lbnr.1339-1397
Stensballegård 1791-1838 G 354-27A lbnr.1398-1696
Stensballegård 1838-1850 G 354-27B lbnr.1697-1783
Stensballegård 1790-1843 G 354-27C lbnr.1784-1785
Tamdrup Bisgård 1729-1775 G 364-1 lbnr.1786-1841
Tamdrup Bisgård 1777-1815 G 364-2 lbnr.1842-1917
Tyrrestrup 1754-1802 G 357-47 lbnr.1918-2079
Tyrrestrup 1803-1815 G 357-48 lbnr.2080-2104
Tyrrestrup 1781-1847 G 357-49 bilag
Urup 1768-1818 G 358-1 lbnr.2105-2299

I uddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer.
Der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er anført som beslægtede, lige som tjenestested for arvinger ikke angives.
Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under et år i måneder.
Person-og stednavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids. Gunnar bruges som drengenavn og Gundil som pigenavn.
Stednavne følger Trap Danmark. 5. udgave.
Oplysninger i [skarpe parenteser] findes ikke i skifteprotokollens tekst, men er fundet andre steder, f.eks. i kirkebogen.
Dødsanmeldelser for børn og ægtefæller medtages ikke med mindre andre familierelationer angives.
Bilag medtages kun som selvstændig indførsel, hvis skiftet ikke er indført i skifteprotokollen, ellers angives de ved det pågældende skifte med ordet: Bilag.
Landsarkivets personregistre omfatter ikke skifter på Rask efter 1795, d.v.s. lbnr.796-866
og på Stensballegård G 354-26a, som er en genfunden del af protokollen G 354-26, d.v.s. lbnr.1339-1397.
I øvrigt mangler følgende sider i Stensballegård skifteprotokol G 365-26: fol.1-15, 305-312, 361,
mens fol.219-233 alle mangler halvdelen af siden
og fol.362-377 mangler mindre dele af siden.
Alle personer nævnt i Endelave skifteprotokol bor på Endelave med mindre andet er anført.
Navn på afdøde mangler i lbnr.22, 1269, 1270, 1271, 1274, 1276, 1278, 1281, 1285, 1339
og navn på enken mangler i lbnr.600, 668, 1240, 1442, 1708, 1954.

I uddragene er følgende forkortelser anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
fol.: folio
FM: formynder/formyndere
g.m.: gift med
lbnr.: løbenummer
LV: lavværge/lavværger
mdr.: måned/måneder
mgl.: mangler
skp.: skifteprotokol
sml.: sammenlign
sst.: samme sted

Endelave
Skifteprotokol
1770-1816
G 360-2

1 Mikkel Sørensen ugift på Endelave. 12.11.1770, fol.1.
A: mor Birgitte Kirstine Jensdatter, [enke efter Søren Mikkelsen]. LV: Mikkel Knudsen, Søren Jensen, der ægter og fæster, bror Jens Sørensen 9. FM: farbror Peder Mikkelsen.

2 Niels Hansen på Endelave. 25.1.1771, fol.2.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Rasmus Jensen, Peder Nielsen Bloch, der ægter og fæster. B: Niels nyfødt. FM: fars søskendebarn Niels Sørensen. Arv efter Peder Olufsen, [skifte 4.1.1768] til børn: Oluf, Mikkel, Maren. FM: Jens Sørensen Lauridsen, Knud Nielsen, Rasmus Jensen.

3 Karen Jensdatter på Endelave. 24.8.1771, fol.7.
E: Anders Sørensen. B: Jens 1. Afdødes mor Maren Jensdatter. LV: Rasmus Rasmussen. Afdødes søstre [Anne Jensdatter] g.m. Holger Sørensen, [Johanne Kirstine Jensdatter] g.m. Peder Mikkelsen.

4 Søren Thomsen på Endelave. 11.1.1772, fol.8.
E: Karen Iversdatter. LV: Hans Sørensen, Niels Sørensen. B: Margrethe 9, Iver 7, Thomas 4, Maren nyfødt. FM: farbror Rasmus Thomsen, Rasmus Rasmussen, Peder Nielsen, Niels Nielsen.

5 Anne Kirstine Thomasdatter på Endelave. 17.11.1772, fol.14.
E: Rasmus Sørensen. B: Kirsten 6, Margrethe 3, Anne Kirstine 7 uger. Af første ægteskab B: Jens Knudsen 11. FM: Knud Nielsen Gylling, Niels Jensen Gylling.

6 Jens Olufsen på Endelave. 15.7.1772, fol.18.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Søren Sørensen, Jens Jensen, der ægter og fæster. B: Kirsten 2. FM: Rasmus Rasmussen.

7 Gregers Sørensen på Endelave. 2.7.1775, fol.23.
E: Ingeborg Rasmusdatter. LV: svoger Niels Jensen. B: Niels 3, Rasmus 1. FM: farbror Niels Sørensen Gylling, Jens Sørensen Mand.

8 Niels Pedersen på Endelave. 10.10.1775, fol.27.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: bror Niels Sørensen. B: Kirstine Marie 8, Anne Margrethe 6 mdr. FM: Niels Sørensen Østergaard, Jens Sørensen.

9 Mette Sørensdatter på Endelave. 30.11.1776, fol.29.
E: Rasmus Jensen. FM: Jens 14, Ingeborg 10, Maren 6, Søren 5. FM: Peder Jensen, morbrødre Jens Sørensen, Niels Sørensen.

10 Niels Sørensen på Endelave. 24.3.1778, fol.30.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Nielsen. B: Søren 9, Rasmus 6, Kirsten 4, Jens 1. FM: Bent Sørensen, Niels Rasmussen, Niels Hansen, farbror Jens Sørensen.

11 Jens Sørensen på Endelave. 4.12.1778, fol.34.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Peder Thomsen. B: Søren 21, Mikkel 19, Anne 12, Kirsten 10. FM: Søren Rasmussen, Hans Nielsen, Søren Jensen Svensk, Peder Jensen.

12 Søren Rasmussen og hustru [Kirsten Andersdatter] på Endelave. 3.5.1780, fol.38.
B: Rasmus 42, Anders 39, Niels 37, Hans 35, Karen 31 g.m. Anders Sørensen skovfoged, Jens 28, Margrethe 26 g.m. Hans Nielsen Kusk, Kirsten 24, Maren 22, Bodil 18. FM: Søren Jensen, Niels Sørensen, Jens Jensen.

13 Peder Thomsen på Endelave. 24.1.1783, fol.43.
Enkemand. B: Oluf, Anne Margrethe g.m. Niels Nielsen.

14 Anne Olufsdatter på Endelave. 25.2.1784, fol.45.
E: Peder Olufsen. B: Margrethe 15, Anne Sofie 12. Første ægteskab med Jens Thomsen. B: Oluf 25, Anne Margrethe g.m. Christen Spolemager i Horsens, Ingeborg 20, Bodil 17. FM: Niels Nielsen, Oluf Pedersen, Rasmus Sørensen, Søren Nielsen Gylling.

15 Iver Pedersen på Endelave. 10.4.1784, fol.49.
Enkemand. B: Søren, Peder 20. FM: Hans Nielsen Kusk.

16 Søren Andersen, der lever på Endelave. 4.5.1784, fol.51.
Frasiger gården til Søren Nielsen Juul. A: Niels Sørensen, Anders Sørensen, Margrethe Sørensdatter.

17 Søren Bentsen på Endelave. 26.11.1784, fol.53.
E: Mette Pedersdatter. LV: Niels Nielsen. B: Peder 5. FM: Oluf Jørgen Pedersen.

18 Margrethe Sørensdatter på Endelave. 5.8.1785, fol.55.
A: Slegfredbarn med Albert Nielsen: Anne Marie 5 uger.

19 Peder Nielsen Bentsen og hustru Anne Sørensdatter, der lever på Endelave. 15.8.1785, fol.57.
Frasiger gården til Jens Juul Olufsen g.m. datter Maren. Øvrige B: Niels, Jens, Kirsten.

20 Knud Nielsen og hustru Kirsten Jensdatter, der lever på Endelave. 1.3.1786, fol.59.
Hans A: søster Maren Nielsdatter g.m. Niels Nielsen, halvbror Niels Sørensen.

21 Oluf Sørensen og hustru [Maren Poulsdatter] der lever på Endelave. 16.3.1787, fol.60.
Frasiger gården til søn Rasmus Olufsen. Øvrige B: Poul, Søren, Jens, Niels, Maren g.m. Niels Thomsen.

22 (Navn mgl). på Endelave. 16.4.1787, fol.60.
E: Jørgen Thomsen. B: Thomas, Karen g.m. Jens Sørensen.

23 Niels Sørensen Skriver og hustru Anne Margrethe Rasmusdatter, der lever på Endelave. 21.4.1787, fol.62.
Frasiger gården til søn Søren Nielsen g.m. Anne Kirstine Sørensdatter.

24 Søren Jensen på Endelave. 10.10.1787, fol.63, 64.
E: Birgit Kirstine Jensdatter. LV: Knud Nielsen Gylling. B: Sidsel Marie 16, Anne Kirstine 13. FM: Niels Sørensen, farbror Jens Jensen. Enkens første ægteskab med Søren Mikkelsen. B: Jens, der fæster, Mikkel, skifte 12.11.1770 lbnr.1.

25 Niels Sørensen Gylling på Endelave. 11.10.1787, fol.65.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jens Jensen. B: Niels, der fæster, Anne Marie 27, Kirsten 19. Af første ægteskab B: Maren Nielsdatter, Karen Nielsdatter. FM: Niels Jensen smed, Niels Sørensen, Anders Sørensen, Hans Nielsen Kusk.

26 [Bodil Nielsdatter] på Endelave. 24.11.1787, fol.68.
E: Peder Pedersen. Første ægteskab med [Søren Hollænder]. B: Rasmus 24, Niels 21, Kirsten 18, Anne Margrethe 9. FM: Søren Rasmussen, Niels Nielsen, Søren Sørensen, Anders Sørensen. Fædrene arv til Maren Sørensdatter, Anne Cathrine Sørensdatter. FM: Oluf Pedersen, Peder Olufsen.

27 Anne Jensdatter på Endelave. 7.12.1787, fol.70.
E: Jens Pedersen Poulsen. A: brorsønner Peder Lauridsen, Jens Lauridsen, brorsøn Jens Eriksen. FM: stedfar Jens Sørensen i Haldrup på Stensballegård gods, søstersøn Jens Sørensen ved hustrus bror Niels Nielsen.

28 Anne Jensdatter på Endelave. 1.7.1789, fol.73.
E: Holger Sørensen foged. B: Johanne Kirstine g.m. Thomas Jørgensen Møller, Jens 19, Søren 17, Karen Marie 15, Erik 8.

29 [Karen Rasmusdatter] på Endelave. 5.1.1789, fol.73.
E: Bendix Nielsen. B: Anne 7, Kirsten 4, Anne Marie 6 uger.

30 [Maren Iversdatter] på Endelave. 7.3.1789, fol.74.
E: Rasmus Jensen. B: Mette 10, Maren 7. FM: Niels Hansen, Niels Sørensen.

31 Karen Iversdatter på Endelave. 4.1.1791, fol.76.
E: Niels Sørensen Iversen. B: Søren 13, Karen Marie 10. Første ægteskab med [Søren Thomsen, skifte 11.1.1772 lbnr.4]. B: Margrethe 25, Thomas 21, Maren 17. FM: Peder Nielsen, Oluf Jørgen Pedersen, Niels Nielsen, Niels Sørensen, Hans Sørensen.

32 Poul Olufsen på Endelave. 20.1.1791, fol.79.
E: Anne Johanne Pedersdatter. LV: Jens Sørensen Mand. B: Ulrik 10, Dorthe Marie 2. FM: farbrødre Jens Juul Olufsen, Rasmus Olufsen.

33 Rasmus Rasmussen og hustru [Anne Kirstine Jensdatter], der lever på Endelave. 7.2.1791, fol.80.
Frasiger gården til søn Rasmus Rasmussen g.m. Karen Hansdatter. Øvrige B: Bodil g.m. Niels Sørensen.

34 Knud Sørensen og hustru Maren Rasmusdatter, der lever på Endelave. 26.2.1791, fol.80.
B: Rasmus g.m. Anne Jensdatter, Kirsten g.m. Mikkel Jensen.

35 Karen Hansdatter på Endelave. 9.3.1791, fol.81.
E: Rasmus Rasmussen. B: Rasmus 10, Hans 3, Kirstine Marie 2. FM: morbrødre Rasmus Olufsen, Thomas Hansen, mors stedfar Niels Nielsen Kusk.

36 Anne Mikkelsdatter på Endelave. 16.5.1791, fol.85.
Enke efter Jens Sørensen, [skifte 4.12.1778 lbnr.11]. B: Søren, Mikkel, Anne g.m. Rasmus Knudsen, Kirsten. FM: Peder Jensen Ruus.

37 Karen Nielsdatter på Endelave. 7.6.1791, fol.86.
E: Jens Nielsen Lauridsen. Af første ægteskab B: Niels Sørensen g.m. enkemandens datter Mette Jensdatter, Karen Sørensdatter g.m. Hans Sørensen, Maren Sørensdatter g.m. Niels Rasmussen.

38 Anne Jensdatter på Endelave. 12.10.1791, fol.87.
E: Anders Sørensen. B: Søren 17, Jens 15, Jørgen 14, Hans 8, Kirsten 5. FM: Anders Sørensen skovfoged, Niels Jensen, Niels Nielsen Gylling, Hans Nielsen Kusk, Søren Nielsen Gylling. Enkemandens første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 24.8.1771 lbnr.3]. B: Jens.

39 Søren Jensen Svensk og hustru Kirsten Sørensdatter, der lever på Endelave. 16.2.1792, fol.88.
B: Jens, Søren, Mikkel, Oluf, Anne Kirstine g.m. Søren Nielsen Skriver, Anne Cathrine g.m. Niels Nielsen Gylling.

40 Anders Sørensen på Endelave. 24.2.1792, fol.89.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen. A: bror Niels Sørensen, søster [Margrethe Sørensdatter, skifte 5.8.1785 lbnr.18]. 1B: Anne Marie Albertsdatter 6, halvbror Rasmus Sørensen 26, halvsøster Anne Marie Sørensdatter i Flensborg. Fædrene arv til Johanne Rasmusdatter. FM: Knud Sørensen.

41 Kirsten Hansdatter på Endelave. 15.5.1792, fol.90.
E: Niels Jensen smed. B: Jens 2, Hans 14 uger. FM: morfar Hans Sørensen, morbror Niels Sørensen.

42 Søren Iversen, der lever på Endelave. 1.6.1792, fol.91.
Frasiger gården til Rasmus Iversen g.m. Karen Hansdatter, datter af Hans Pedersen skrædder.

43 Karen Rasmusdatter, der lever på Endelave. 8.6.1792, fol.94.
Enke efter [Niels Sørensen Gylling, skifte 11.10.1787 lbnr.25]. LV: Jens Jensen. Frasiger gården til søn Niels g.m. Anne Cathrine Sørensdatter. Øvrige B: Karen 37, Kirsten 28. FM: Hans Nielsen Kusk, Anders Sørensen, [Anne Marie, skifte 4.6.1793 lbnr.45] var g.m. Mikkel Sørensen. 1B: Kirsten 28 uger.

44 Anne Johanne Pedersdatter, der døde i Flensborg. 31.7.1792, fol.95.
Enke efter [Poul Olufsen, skifte 20.1.1791 lbnr.32]. B: Ulrik 12. FM: farbror Jens Juul Olufsen.

45 Anne Marie Nielsdatter på Endelave. 4.6.1793, fol.97.
E: Mikkel Sørensen. B: Kirsten 2. FM: morbror Niels Nielsen Gylling.

46 Rasmus Jensen på Endelave. 18.6.1793, fol.98, 107, 111, 117.
Enkemand efter [Maren Iversdatter, skifte 7.3.1789 lbnr.30]. B: Mette, Maren. FM: Niels Hansen, Niels Sørensen, farbror Peder Jensen. Første ægteskab med [Mette Sørensdatter, skifte 30.11.1776 lbnr.9]. B: Ingeborg g.m. Jørgen Nielsen, der fæster.

47 Peder Sørensen på Endelave. 19.2.1794, fol.100.
E: Mette Sørensdatter. LV: Mikkel Jensen. B: Søren på Samsø, Hans, Ullerslev i København, Peder, Johanne enke, Mette Cathrine, Margrethe g.m. Søren Nielsen, Maren g.m. Rasmus Nielsen.

48 Kirsten Sørensdatter på Endelave. 24.2.1794, fol.102.
E: Niels Hansen. B: Anne 16. Første ægteskab med [Niels Pedersen, skifte 10.10.1775 lbnr.8]. B: Kirstine Marie 21, Anne Margrethe 19. FM: Niels Sørensen Østergaard, morbror Jens Sørensen, Niels Nielsen.

49 Anders Rasmussen på Endelave. 25.2.1796, fol.104.
A: søster Anne Rasmusdatter. FM: Hans Nielsen Kusk. Niels Olufsen fæster.

50 Ingeborg Rasmusdatter på Endelave. 5.3.1796, fol.105.
E: Thomas Hansen. B: Maren 16, Birgit Kirstine 13, Ingeborg 10. FM: Niels Nielsen, Niels Jensen Bjergemand. Første ægteskab med [Gregers Sørensen, skifte 2.7.1775 lbnr.7]. B: Niels 25.

51 Mikkel Sørensen Svensk på Endelave. 17.6.1796, fol.106, 108, 113, 115, 119.
[Enkemand efter Anne Marie Nielsdatter, skifte 4.6.1793 lbnr.45]. B: Kirsten 5. FM: morbror Niels Nielsen Gylling, farbrødre Søren Sørensen Skipper, Jens Sørensen Svensk. Bevis for overtagelse af gården 16.2.1792 lbnr.39.

52 Søren Sørensen Kusk på Endelave. 25.7.1796, fol.110, 115.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Arendal. B: Niels 23, Knud 19, Johanne 15, Mikkel 13. Første ægteskab med Johanne Olufsdatter. B: Søren, Kirsten g.m. Niels Sørensen.

53 Margrethe Sørensdatter på Endelave. 29.9.1796, fol.114, 118.
E: Søren Iversen. B: Iver 18, Søren 15, Karen 11, Margrethe 7, Anne Marie 3. FM: morbror Rasmus Sørensen.

54 Niels Nielsen Bloch på Endelave. 23.6.1797, fol.120.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Peder Jensen. B: Niels skipper, Maren 25, Rasmus 23. FM: farbror Rasmus Nielsen, Hans Nielsen.

55 Sidsel Marie Nielsdatter på Endelave. 25.10.1797, fol.122.
E: Rasmus Sørensen. B: Knud 23, Anne 17, Sidsel Marie 15, Karen 12, Niels 8. Første ægteskab med Anne Kirstine Thomasdatter, [skifte 17.11.1772 lbnr.5]. B: Kirsten, Margrethe, Anne Kirstine. FM: Holger Sørensen, Jens Sørensen skipper, farbrødre Hans Sørensen, Anders Sørensen, Jens Sørensen.

56 Søren Nielsen Lauridsen på Endelave. 11.9.1798, fol.125.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Niels Nielsen. B: Karen Marie 17, Peder 15, Anne Marie, Holger 7. FM: farbror Niels Nielsen Thomsen.

57 [Joh]Anne Kirstine Holgersdatter på Endelave. 7.10.1798, fol.125.
E: Thomas Jørgensen Møller. B: Maren 8, Holger 7. FM: morfar Holger Sørensen, Jens Sørensen.

58 Niels Sørensen på Endelave. 8.10.1799, fol.130.
E: Mette Jensdatter. LV: Peder Rasmussen. B: Karen 20, Anne Kirstine 17, Søren 14, Anne Marie 11, Mette Cathrine 7, Niels 4. FM: Hans Sørensen, Niels Rasmussen.

59 Hans Nielsen på Endelave. 8.10.1799, fol.131.
E: Karen Sørensdatter. LV: Søren Nielsen. B: Anne 29, Niels 25, Peder 25. FM: Mikkel Jensen.

60 Peder Mikkelsen på Endelave. 9.10.1799, fol.133.
E: Johanne Kirstine Jensdatter. LV: Holger Sørensen. B: Jens 28, Bodil 26, Kirsten 20. FM: Jens Sørensen Arendal. Første ægteskab med Bodil Jensdatter. B: Sidsel Marie 36 i Horsens. FM: Knud Nielsen Gylling.

61 Jens Juul Olufsen på Endelave. 26.5.1800, fol.134, 145.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Nielsen Skriver, Niels Nielsen Lauridsen, der ægter. B: Maren 11, Anne 8. FM: Rasmus Olufsen, Søren Olufsen Houmann.

62 Peder Pedersen på Endelave. 26.5.1800, fol.135.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Olufsen. B: Søren 11, Bodil 10, Karen 7, Niels 3. FM: Laurids Sørensen.

63 Anders Sørensen skovfoged på Endelave. 26.5.1800, fol.136, 138.
E: Karen Sørensdatter. LV: Hans Sørensen. B: Søren, Ingeborg 24, Kirsten 22, Johanne Kirstine 19, Anne Margrethe 16, Karen 12, Albert 10, Kirstine Marie 6, Anders Johannes 3. FM: Anders Sørensen, Hans Nielsen Kusk. Første ægteskab med Ingeborg Iversdatter. B: Søren Andersen Skov købmand i Horsens, Hans, Maren g.m. Peder Hintz smed i Horsens. Arv efter afdødes bror Johan Sørensen sst.

64 Holger Sørensen på Endelave. 27.5.1800, fol.137, 140.
[Enkemand efter Anne Jensdatter, skifte 1.7.1789 lbnr.28]. B: Johanne Kirstine Holgersdatter, [skifte 7.10.1798 lbnr.57]. var g.m. Thomas Jørgensen Møller. 2B: Maren 10, Holger 9, Jens Holgersen 30, Karen Marie Holgersdatter forlovet med Niels Sørensen Kusk, Erik Holgersen 19. FM: Søren Nielsen Skriver.

65 Ingeborg Pedersdatter på Endelave. 4.6.1801, fol.141, 146.
E: Søren Andersen Skov. B: Karen 2, Bodil 1. FM: morfar Peder Jensen.

66 Søren Nielsen på Endelave. 4.6.1801, fol.141.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Rasmussen. B: Anne Kirstine 14, Peder 12, Bodil 10, Niels 9, Jens 6, Karen Marie 3, Anne 7 uger. FM: Jørgen Nielsen, Knud Rasmussen. Arv kræves af Niels Sørensen.

67 Oluf Jørgen Pedersen på Endelave. 5.6.1801, fol.142.
E: Ingeborg Hansdatter. LV: Peder Olufsen. B: Margrethe 28, Niels 16, Thomas 12, Rasmus 9. FM: Thomas Hansen.

68 Thomas Jørgensen fæster af vejrmøllen på Endelave. 5.6.1801, fol.143, 146.
E: Mette Jensdatter. LV: Mikkel Lauridsen. B: Thomas 9 mdr. Første ægteskab med Johanne Kirstine Holgersdatter, [skifte 7.10.1798 lbnr.57]. B: Maren 13, Holger 11. FM: Niels Sørensen, Jens Sørensen.

69 Anne Nielsdatter, der lever på Endelave. 5.6.1801, fol.144.
[Enke efter Søren Sørensen Kusk, skifte 25.7.1796 lbnr.52]. B: Niels 28, Knud 24, Johanne, Mikkel 16. FM: Søren Sørensen.

70 Ingeborg Andersdatter Skov ugift på Endelave. 5.6.1801, fol.144.
A: mor Karen Sørensdatter [enke efter Anders Sørensen skovfoged skifte 26.5.1800 lbnr.63], søskende Søren Andersen, Kirsten Andersdatter 23, Johanne Kirstine Andersdatter 20, Anne Margrethe Andersdatter 17, Karen Andersdatter 13, Albert Andersen 11, Kirstine Marie Andersdatter 7, Anders Johannes Andersen 4, halvsøskende Søren Andersen Skov købmand i Horsens, Hans Andersen Skov, Maren Andersdatter g.m. Peder Hintz i Horsens.

71 Rasmus Olufsen på Endelave. 5.8.1801, fol.145, 147.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Thomas Hansen. B: Hans 17, Oluf 6, Johanne Marie, Maren, Karen. FM: Søren Olufsen Houmann, Niels Olufsen.

72 Jens Sørensen på Endelave. 27.9.1802, fol.147.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen. B: Mette Cathrine 30, Søren 25. FM: Thomas Hansen.

73 Rasmus Rasmussen på Endelave. 27.9.1802, fol.148.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Nielsen. B: Karen 7, Jens 5, Thomas 3, Anne Kirstine 1. Første ægteskab med Karen Hansdatter, [skifte 9.3.1791 lbnr.35]. B: Rasmus 21, Hans 14, Kirstine Marie 13. FM: søskendebarn Søren Nielsen Gylling, Niels Rasmussen. Arv efter [Rasmus Rasmussen], skifte 7.2.1791 lbnr.33 til afdødes søster Bodil Rasmusdatter g.m. Niels Sørensen.

74 Peder Nielsen Bloch på Endelave. 27.9.1802, fol.149.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Oluf Pedersen Lauridsen. B: Karen 28 forlovet med Jens Holgersen. Enkens første ægteskab med Niels Hansen, skifte 25.1.1771 lbnr.2. B: Niels. Arv efter Peder Olufsen, skifte 4.1.1768 til børn: Oluf, Mikkel, Maren.

75 Niels Jensen smed på Endelave. 9.5.1804, fol.151, 152.
E: Margrethe Marie Pedersdatter. LV: Peder Olufsen. B: Peder 11, Hans 9, Anne Kirstine 5, Anne Sofie 2, Niels nyfødt, der døde. FM: morbror Anders Sørensen. Første ægteskab med Kirsten Hansdatter, [skifte 15.5.1792 lbnr.41]. B: Jens 14. FM: morfar Hans Sørensen.

76 Margrethe Pedersdatter på Endelave. 9.5.1804, fol.152, 153.
Enke efter Søren Nielsen Lauridsen, [skifte 11.9.1798 lbnr.56]. B: Karen Marie 23, Peder 21, Anne Marie 18, Holger 13. FM: morbror Jens Pedersen snedker.

77 Knud Sørensen på Endelave. 12.10.1805, fol.153.
E: Maren Thomasdatter. LV: Thomas Hansen. B: Søren 3, Knud nyfødt. FM: farbror Niels Sørensen Kusk.

78 Jens Sørensen på Endelave. 4.5.1807, fol.155.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Knud Rasmussen. B: Kirsten g.m. Søren Jensen, Oluf Jørgen 19, Søren 14, Jens 10. FM: Niels Nielsen Lauridsen, farbror Anders Sørensen.

79 Niels Hansen bådfører på Endelave. 4.5.1807, fol.155.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Andersen. B: Hans 11, Kirsten 8, Karen Marie 2. FM: Niels Nielsen Lave, Søren Jensen. Første ægteskab med Kirsten Sørensdatter, [skifte 24.2.1794 lbnr.48]. B: Anne g.m. Hans Jensen i Onsbjerg på Samsø. Afkald fra afdødes svoger Thomas Jørgensen i Horsens.

80 Jørgen Nielsen på Endelave. 25.9.1808, fol.157.
E: Ingeborg Rasmusdatter. LV: Peder Jensen. B: Jens Jørgen 18, Niels 14, der døde, Mette Marie 12, Rasmus 10, Søren 6, Peder 3. FM: Søren Andersen, farbror Jens Nielsen i Brigsted.

81 Anne Kirstine Sørensdatter på Endelave. 20.4.1812, fol.160, 161.
E: Søren Nielsen. B: Niels 1. FM: farfar Niels Sørensen, morfar Søren Andersen.

82 Hans Jensen matros, der døde i København. 20.4.1812, fol.160.
A: mor Kirsten Sørensdatter, enke efter Jens Sørensen. LV: Jens Middelby, søster Karen Jensdatter. FM: Jens Møller.

83 Anne Marie Nielsdatter på Endelave. 18.6.1814, fol.162.
E: Hans Nielsen Thomsen. B: Niels 10, Rasmus 8, Maren 6, Niels Peder 3, Thomas 3 mdr. FM: morfar Niels Rasmussen.

84 Anne Kirstine Pedersdatter på Endelave. 28.7.1816, fol.163.
E: Jens Pedersen. B: Johanne Kirstine 2, Mette Marie 6 mdr. Arv efter [Peder Mikkelsen], skifte 9.10.1799 lbnr.60 til enken Johanne Kirstine Jensdatter og datter Kirsten.

85 Hans Nielsen på Endelave. 29.7.1816, fol.164.
E: Helene Pedersdatter. [Enken er enke efter Anders Nielsen Lauridsen, der døde 1812, og har formentlig ikke været gift med afdøde]. [Enkens] B: Peder skipper i Horsens, Hans Andersen Lauridsen, Niels Andersen, Anne Marie g.m. Niels Østergaard, Anne g.m. Søren Nielsen på Hjarnø, Maren.

Hansted Hospital
Skifteprotokol
1719-1784
C 652A-124

86 Johanne Jespersdatter i Hansted. 16.12.1719, fol.1.
Enke efter Frands Lauridsen. B: Laurids sst, Jesper i København, Søren sst, Voldborg g.m. Enevold Jørgensen i Toftum, Margrethe g.m. Johannes Carstensen feldbereder i Horsens, Anne g.m. Peder Nielsen i Lundum, Jens i Egebjerg, Inger g.m. Enevold Nielsen i Hansted, Mette forlovet med Jens Simonsen.

87 Jens Pedersen i Underup. 1.6.1720. fol.3.
E: Mette Jensdatter. LV: bror Frands Jensen sst. A: mor Karen Jensdatter, halvsøster Anne Nielsdatter g.m. Jacob Jacobsen hattemager i Horsens.

88 Maren Eskildsdatter i Egebjerg. 25.9.1720, fol.4.
E: Markus Sørensen. B: Søren 12. FM: mosters mand Hans Pedersen i Hansted.

89 Morten Jensen i Hansted. 3.3.1721, fol.6.
E: Mette Jespersdatter. LV: Anders Jensen sst. B: Mikkel, der fæster, Jens 29, Jesper 27.

90 Helle Jensdatter i Hansted. 23.12.1721, fol.8.
E: Jens Jensen Fogh. B: Hans, Mette. Første ægteskab med Hans. B: Jens i Serridslev, Maren g.m. Søren Jensen i Hansted, Karen g.m. Johannes Frederiksen i Horsens.

91 Niels Nielsen i Vorbjerg. 26.1.1722, fol.9.
E: Anne Eriksdatter. LV: Jørgen Christensen i Torp. A: bror Peder Nielsen i Horsens, søster Bodil Nielsdatter g.m. Jens Rasmussen i Horsens, 3 søstersønner Jens Lauridsen i Underup sogn, Niels Lauridsen sst, Niels Lauridsen d.y. sst.

92 Ellen Jacobsdatter i Hornsyld. 15.8.1722, fol.10.
E: Rasmus Pedersen. B: Peder 2. FM: morbror Hans Jacobsen sst.

93 Jens Frandsen i Egebjerg. 12.2.1723, fol.12.
E: Mette Simonsdatter. LV: bror Hans Simonsen i Hansted. B: Frands 13, Anne 10. FM: fasters mand Enevold Nielsen sst.

94 Niels Hansen i Hansted. 1.6.1724, fol.14.
E: Birgitte Enevoldsdatter. LV: stedfar Niels Sørensen i Lundum. A: 2 brorbørn Hans Pedersen i Hansted, Maren Pedersdatter g.m. Søren Andersen i Nebel, søster Anne Hansdatter, død. 8B: Hans Simonsen i Hansted, Jens Simonsen sst, Christen Simonsen sst, Maren Simonsdatter g.m. Knud Nielsen i Kannerup, Karen Simonsdatter g.m. Peder Jørgensen i Lundum, Anne Simonsdatter g.m. Jens Nielsen i Års, Anne Cathrine Simonsdatter g.m. Knud Sørensen i Hansted, Mette Simonsdatter g.m. Oluf Pedersen i Egebjerg, søster Else Hansdatter, død, var g.m. Jacob Madsen i Egebjerg. 3B: Hans, Mette g.m. Rasmus Christensen i Rådved, Karen.

95 Maren Lauridsdatter i Vorbjerg. 13.11.1724, fol.15.
E: Oluf Christensen. B: Anne, enke efter Niels Christensen, Maren 18, Mette 16.

96 Dorthe [Hansdatter] Duche i Egebjerg. 1.10.1727, fol.17.
E: Simon Hansen Dam. B: Kirsten 16, Maren 12, Hans 8, Anne 4. (Sml. lbnr.138)

97 Mette Jensdatter i Underup. 6.10.1727, fol.19.
E: Morten Pedersen. A: søskende Frands Jensen sst, Maren Jensdatter g.m. Christen Terkildsen i Flemming, Anne Jensdatter g.m. Anders Pedersen i Lundum, Karen Jensdatter, Karen Jensdatter, død, var g.m. Søren Enevoldsen i Ris Mølle ved Randers. B: Karen.

98 Rasmus Pedersen i Hornsyld. 22.9.1727, fol.20.
Enkemand efter Ellen Jacobsdatter, skifte 15.8.1722, lbnr.92. B: Peder 8. FM: farbror Simon Pedersen i Nebsager. Afdødes søster Karen Pedersdatter sst.

99 Jørgen Christensen i Egebjerg. 10.4.1728, fol.23.
E: Anne Pedersdatter. LV: Oluf Pedersen sst. B: Margrethe 12, Maren 9, Peder 6. FM: fars halvbror Jens Christensen Bøgballe i Horsens. Skifte efter første hustru 15.4.1713. B: Maren 25, Christen 22.

100 Bodil Terkildsdatter i Lund. 6.8.1728, fol.25.
E: Søren Nielsen. B: Maren 33, Jens 32, Niels 18.

101 Jacob Madsen i Egebjerg. 4.3.1729, fol.26.
E: Mette Pedersdatter. Første ægteskab med [Else Hansdatter]. B: Hans, Mette g.m. Rasmus Christensen i Rådved, Karen g.m. Laurids Pedersen i Egebjerg. Sml. lbnr.94.

102 Oluf Christensen i Vorbjerg. 23.7.1729, fol.29.
Enke efter Maren Lauridsdatter, skifte 13.11.1724 lbnr.95. B: Anne g.m. Niels Knudsen, Maren, Mette. FM: Peder Mortensen i Vorbjerg, Jørgen Thomsen i Vinten. Arv i boet efter Birgitte Thomasdatter, skifte 3.4.1719, var g.m. Laurids Henriksen i Torp til B: Edel og Kirsten. FM: stedfar Jens Jensen i Torp.

103 Inger Frandsdatter i Hansted. 30.1.1730, fol.34.
E: Enevold Nielsen. A: bror Laurids Frandsen sst, bror Jesper Frandsen i København, søster Voldborg Frandsdatter g.m. Enevold Jørgensen i Toftum, bror Jens Frandsen i Egebjerg, [skifte 12.2.1723 lbnr.93]. 2B: Frands, Anne. FM: stedfar Oluf Pedersen sst, søster Anne Frandsdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Lundum. 3B: Frands, Søren, Johanne, søster Margrethe Frandsdatter, død, var g.m. Johannes. 4B: Jens, Anders, Johannes, Johanne. FM: stedfar Anders Lauridsen feldbereder i Horsens, søster Mette Frandsdatter g.m. Jens Simonsen i Hansted. Mødrene arv i boet til Enevold Nielsens børn: Niels, Dorthe, Anne g.m. Jens Fogh i Hansted. [Sml. lbnr.86, 208).

104 Karen Mikkelsdatter i Hansted. 21.7.1730, fol.37.
E: Anders Jensen. B: Maren 16, Mikkel 14, Anne 12. FM: morbror Mikkel Mortensen sst.

105 Karen Lauridsdatter i Hansted. 12.2.1731, fol.39.
E: Rasmus Jensen. B: Anders 10. Første ægteskab med Anders. B: Bodil 30, Laurids 28, Laurids 23.

106 Søren Jensen i Hansted. 27.2.1731, fol.39.
E: Anne Hansdatter. B: Maren 20, Kirsten 16. FM: Jens Pedersen sst.

107 Casper Høvinghoff i Egebjerg Mølle. 5.7.1730. fol.40.
E: Margrethe Andersdatter Balling. LV: Henrik Muule til Serridslevgård. B: Just Andreas 18, Mette Magdalene 16. FM: farbror Peder Vilhelm Høvinghoff i Arvad Mølle i [Brande sogn], (skp. har Silkeborg Amt), Jens Pedersen i Hansted, Hans Simonsen sst. Arv efter [Karen Mortensdatter i Nørremølle i Bryrup sogn], skifte [Skanderborg og Åkær Amter] 27.2.1715, var g.m. Peder Vilhelm Høvinghoff. 5B nu i Arvad Mølle: Just Martinus, Jørgen [Vilhelm], [Casper, Henrik Mathias, Martha]. Arv efter [Dorthe Hansdatter i Harlev Mølle], skifte 6.11.1707 var g.m. Jørgen Høvinghoff. B: Johannes, [Elisabeth].

108 Peder Hansen i Hansted. 5.11.1731, fol.56.
E: Helle Olufsdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Oluf i Egebjerg, Laurids sst, Anne g.m. Peder Jensen i Hansted, Maren g.m. Jørgen Pedersen i Nebel.

109 Jørgen Hansen Lund i Hostrup. 6.5.1732, fol.57.
E: Maren Pedersdatter. LV: Frands Hansen i Vrigsted Kær. B: Peder 29, Oluf 24, Hans 21, Frederik 18, Niels 14, Maren g.m. Søren Sørensen i Hjerrild, Maren g.m. Frands Andersen i Hyrup, Mette g.m. Mads Pedersen i Vrigsted.

110 Mikkel Mortensen i Hansted. 26.1.1733, fol.66.
E: Johanne Andersdatter. LV: stedfar Jesper Jensen i Bleld. B: Morten 4, Anders 1. FM: farbrødre Jesper Mortensen, Jens Mortensen, Søren Knudsen i Hansted.

111 Voldborg Pedersdatter i Hansted. 17.2.1734, fol.71.
E: Jens Pedersen. [Af første ægteskab] B: Hans Pedersen i Egebjerg, [Maren Pedersdatter], død, var g.m. Søren Andersen i Nebel. 3B: Peder 14, Voldborg 11, Niels 9.

112 Maren Jensdatter i Egebjerg. 28.4.1734, fol.71.
E: Knud Frandsen. B: Jens 10, Peder 9, Voldborg 3.

113 Hans Simonsen i Hansted. 5.7.1734, fol.74.
E: Maren Jørgensdatter. LV: bror Niels Jørgensen i Rådvedgård. B: Kirsten 17, Anne 15, Karen 8, Else 5, Anne Cathrine 2. FM: farbrødre Jens Simonsen i Hansted, Christen Simonsen sst.

114 Søren Knudsen Steen vagtmester i Hansted. 30.10.1734, fol.79.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Søren Knudsen sst. B: Christian 31 murermester i København, Gertrud g.m. Jens Rasmussen Taaning i Monbjerg, Maren g.m. Niels Rasmussen i Tåning, Jacob 25 skomagersvend i Horsens, Lucie 21, Laurids 12. FM: Jens Pedersen i Hansted, Jens Simonsen sst. Af første ægteskab B: Jesper, Hans, Hans, Knud i Hørby ved Holbæk, Laurids.

115 Mikkel Mortensen, hustru Mette Sørensdatter og søn Søren i Kannerup. 13.9.1734, fol.85.
B: Maren 23 forlovet med Simon Knudsen sst, Johanne 18. FM: morbror (farbror?) Peder Mortensen i Vorbjerg, søskendebarn Peder Pedersen sst.

116 Markus Sørensen i Egebjerg. 8.9.1735, fol.92.
E: Karen Stidsdatter. LV: Knud Nielsen i Tammestrup. B: Maren 15, Niels 2. Første ægteskab med [Maren Eskildsdatter, skifte 25.9.1720 lbnr.88]. B: Søren. FM: Julius Jensen i Nim.

117 Kirsten Pedersdatter i Vorbjerg. 5.4.1737, fol.95.
E: Peder Mortensen. B: Jacob i Purup på Urup gods, Mikkel sst, Peder, der fæster, Mikkel.

118 Søren Nielsen i Lund. 12.4.1737, fol.96.
[Enkemand efter Bodil Terkildsdatter, skifte 6.8.1728 lbnr.100]. B: Jens sst, Niels, der fæster, Maren g.m. Niels Jensen.

119 Knud Frandsen og hustru Mette Rasmusdatter i Egebjerg. 16.10.1737, fol.97.
B: Maren 3, Rasmus 6 mdr. Første ægteskab med [Maren Jensdatter], skifte 28.4.1734 lbnr.112. B: Jens 14, Peder 11, Voldborg 6. Til stede afdødes søster Maren Frandsdatter i Nebel og oldeforældrene Jens Mortensen og hustru sst.

120 Anne Pedersdatter i Hansted. 10.10.1738, fol.101.
E: Niels Lauridsen. B: Peder, Inger g.m. Søren Pedersen sst, Maren.

121 Knud Sørensen i Hansted. 7.11.1738, fol.101.
E: Anne Cathrine Simonsdatter. LV: bror Jens Simonsen sst. B: Sidsel 23, Anne 20, Mette 17. FM: farbrors søn Hans Andersen i Rådved.

122 Anne Eskildsdatter i Hansted. 18.11.1738, fol.102.
E: Jørgen Sørensen. B: Johanne Sørensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Bjerregård i Glud sogn , Mette Sørensdatter g.m. Rasmus Lauridsen i Hansted.

123 Maren Nielsdatter i Underup. 16.1.1739, fol.104.
E: Anders Mikkelsen. B: Johanne 3 mdr. FM: morfar Niels Jensen sst.

124 Jens Rasmussen i Torp. 19.2.1739, fol.105.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Rasmussen. B: Maren g.m. Rasmus Andersen i Tønning.

125 Rasmus Rasmussen i Torp. 26.6.1739, fol.106.
E: Anne Sørensdatter. LV: Torben Andersen i Eriknauer. B: Maren g.m. Peder Knudsen sst, Kirsten g.m. Christen Olufsen i Horsens, Johanne g.m. Oluf Madsen i Grejs, Anders.

126 Birgitte Enevoldsdatter i Hansted. 30.6.1739, fol.108.
E: Søren Knudsen. A: søskende Peder Enevoldsen i Tolstrup Mølle, Jens Enevoldsen i Lundumskov, Anders Enevoldsen i Neder Mølle, Niels Enevoldsen i København, Christen Enevoldsen sst, halvbror Søren Nielsen.

127 Jens Pedersen i Hansted. 1.7.1739, fol.109.
A: bror Søren Pedersen Knudsen, søster Karen Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Egebjerg, søster [Anne Pedersdatter, skifte 10.10.1738 lbnr 120]. var g.m. Niels Lauridsen i Hansted. 3B: Peder, Inger g.m. Søren Pedersen sst, Maren. Arv i boet efter Voldborg Pedersdatter sst, [skifte 17.2.1734 lbnr.111] til Søren Andersen i Nebels søn Peder.

128 Jens Fogh og hustru Anne Enevoldsdatter i Hansted. 23.9.1739, fol.109.
B: Bodil 9, Jens 6, Mette 4, Maren 6 mdr. FM: morbror Niels Enevoldsen sst, fars svoger Søren Jensen sst.

129 Jens Sørensen i Vinten. 11.4.1741, fol.114.
E: Karen Pedersdatter. B: Peder, Maren g.m. Anders Nielsen fra Vinten, nu i Lund, Bodil g.m. Peder Hansen i Vinten, Else, Peder, død. 3B: Maren 10, Mette 8, Søren 5.

130 Niels Sørensen og hustru Sidsel Eriksdatter i Lund. 5.5.1741, fol.118.
A: hans søster Maren Sørensdatter, hendes forældre i Kørup.

131 Hans Jørgensen i Føvling. 8.5.1741, fol.118.
E: Karen Madsdatter. LV: bror Niels Madsen i Åstrup. B: Jørgen 12, Mads 10, Hans 5.

132 Mikkel Nielsen i Stubberup. 17.6.1741, fol.120.
E: Maren Mortensdatter. B: Søren sst, Mette, død, var g.m. Christen Jensen i Årup. 4B: Jens 12, Mikkel 7, Maren 10, Karen 4. Desuden nævnes Peder Knudsen sst. g.m. afdødes steddatter.

133 Anders Knudsen i Hansted. 13.2.1742, fol.122.
E: Johanne Andersdatter. LV: Anders Jespersen i Bleld. B: Mikkel 8, Mette 5. FM: Simon Knudsen i Kannerup.

134 Mette Magdalene Høvinghoff i Egebjerg Mølle. 7.11.1741, fol.123.
E: Erik Jensen Addit handskemager i Horsens, nu i Egebjerg Mølle. A: mor Margrethe [Andersdatter] Balling sst. Sml. lbnr.107.

135 Bodil Christensdatter i Klakring. 29.6.1743, fol.134.
E: Anton Jacobsen. B: Jacob 3, Christen 2, Christoffer 3 uger. FM: farbrødre Jørgen Jacobsen i Ørnstrup, Jesper Jacobsen sst.

136 Ellen Bertelsdatter i Egebjerg. 20.12.1743, fol.134.
E: Hans Sørensen. B: Maren 12 uger. Første ægteskab med Peder Rasmussen, skifte 10.8.1742. B: Mette 5, Sidsel 3. FM: morfar Bertel Andersen i Egebjerg, farbror Niels Rasmussen sst.

137 Karen Jørgensdatter i Hansted. 21.8.1742, fol.136.
E: Søren Knudsen. B: Birgitte 2, Elisabeth 1. FM: morbror Anders Jørgensen i Gjedved.

138 Simon Hansen Dam i Egebjerg. 16.10.1742, fol.137.
E: Anne Nielsdatter. B: Niels 10, Søren 8, Dorthe 7, Rasmus 5. FM: Oluf Pedersen. Første ægteskab med Dorthe Hansdatter Duche, [skifte 1.10.1727 lbnr.96]. B: Kirsten 30, Maren 27, Hans 24.

139 Jørgen Hansen Dam og hustru Ellen Frandsdatter i Egebjerg. 12.2.1743, fol.139.
B: Hans 17, Peder 15, Niels 12, Frands 10, Dorthe 8. FM: Oluf Pedersen sst, Jens Mortensen sst. Jørgen Pedersen Skov fæster gården og ægter afdøde Simon Hansen Dams datter Maren Simonsdatter, der er søskendebarn til børnene. Sml. lbnr.138.

140 Karen Henriksdatter i Hansted. 23.12.1743, fol.142.
B: Ude Nielsen bor vestpå, Karen Nielsdatter i Hansted, Sidsel Nielsdatter sst.

141 Peder Hansen i Egebjerg. 24.12.1743, fol.143.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Anders Andersen sst. B: Anne 9, Maren 7, Karen 3, Voldborg 1. FM: Oluf Pedersen sst.

142 Else Mikkelsdatter i Underup. 29.12.1743, fol.145.
Enke efter Jens Jensen. B: Jens, der fæster, Jacob 25, Mikkel 23, Anne 21, Søren 16, Niels 13. FM: farbror Niels Jensen i Underup.

143 Jørgen Frandsen i Bleld. 2.10.1742, fol.146.
E: Maren Sørensdatter. B: Inger g.m. Christen Nielsen i Hammel, Maren 26, Anne 24, Søren 22, Karen 19, Niels 17, Peder 8, Sidsel 5.

144 Enevold Pedersen i Egebjerg. 1.5.1743, fol.147.
E: Bodil Andersdatter. LV: Laurids Andersen. B: Peder 2. FM: Hans Sørensen sst.

145 Maren Mikkelsdatter i Vorbjerg. 18.11.1744, fol.147.
E: Jørgen Christensen. B: Mikkel, Christen, Ingeborg g.m. Christen Nielsen snedker, Maren g.m. Johannes Nielsen i Tønning.

146 Peder Nielsen smed i Hansted. 7.12.1744, fol.148.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jens Simonsen. B: Karen 30, Jørgen smed 28, Maren 26, Niels 22, Else 19, Oluf 13, Dorthe 10, Inger 7. FM: Søren Knudsen.

147 Anne Hansdatter i Hansted. 26.1.1745, fol.149.
E: Laurids Sørensen. A: mor Maren Jørgensdatter g.m. Niels Pedersen sst, halvbror Hans Nielsen, søskende Kirsten Hansdatter g.m. Rasmus Andersen i Flemming på Bjerre gods, Karen Hansdatter, Else Hansdatter, Anne Cathrine Hansdatter. FM: farbror Jens Simonsen i Hansted.

148 Anne Andersdatter i Hansted. 3.7.1748, fol.150.
E: Laurids Pedersen. B: Anders, Peder, Karen, Helle, Anne, Maren.

149 Niels Enevoldsen i Hansted. 8.11.1745, fol.151.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Christen Rasmussen sst. B: Bodil, Anne, Karen, Enevold. FM: morbror Simon Rasmussen sst.

150 Peder Knudsen i Stubberup. 24.11.1745, fol.153.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Søren, Morten, Karen, Anne, Maren g.m. Jens Nielsen sst. FM: fars halvbror Jørgen Knudsen sst, mors halvbror Søren Mikkelsen sst.

151 Karen Sørensdatter i Hornsyld. 26.11.1745, fol.154.
E: Mads Mikkelsen. B: [Maren] 23, Søren 18, [Karen] 16, Birgitte] 13, [Simon] 5.

152 Karen Nielsdatter i Hansted. 7.3.1746, fol.155.
E: Peder Mikkelsen. B: Øllegaard.

153 Anne Eskildsdatter lem i Hansted Hospital. 7.3.1746, fol.156.
Enke efter Niels Hansen. B: Maren g.m. Niels Bøg sst, Mette g.m. Laurids Pedersen sst, Anne.

154 Jørgen Thomsen i Vinten. 25.6.1746, fol.157.
E: Maren Sørensdatter. LV: Henrik Jensen i Hvolgård Mølle. B: Maren g.m. Niels Knudsen i Lund.

155 Mette Simonsdatter i Egebjerg. 19.12.1746, fol.158.
E: Oluf Pedersen. Første ægteskab med [Jens Frandsen sst, skifte 12.2.1723 lbnr.93]. B: Frands, Anne g.m. Jens Hansen i Hansted Skovhus.

156 Kirsten Rasmusdatter i Torp. 5.5.1746, fol.159.
E: Niels Rasmussen skovfoged. A: søskende Karen Rasmusdatter g.m. Niels Nielsen i Esby i Helgenæs sogn, Anne Rasmusdatter g.m. Søren Lauridsen i København, Maren Rasmusdatter g.m. Harald Akselsen brændevinsbrænder sst, halvbror Rasmus Olufsen i Amstrup i Falling sogn på Åkær gods.

157 Jens Jensen i Underup. 4.3.1747, fol.161.
E: Maren Andersdatter. LV: Rasmus Christensen sst. A: søskende Mikkel Jensen, Søren Jensen, Jacob Jensen i Hansted, Niels Jensen, Anne Jensdatter.

158 Johanne Andersdatter i Hansted. 28.6.1747, fol.162, 164.
E: Laurids Andersen. Første ægteskab med Mikkel Mortensen, [skifte 26.1.1733 lbnr.110]. B: Morten, Mikkel, Anders. FM: farbror Jens Mortensen i Egebjerg. Andet ægteskab med Anders Knudsen, skifte 13.2.1742 lbnr.133. B: Mikkel, Mette. FM: farbror Simon Knudsen i Kannerup.

159 Anne Christensdatter i Underup. 25.7.1747, fol.163.
E: Rasmus Christensen. B: Christen i Hansted, Christen Rask i Vinten, Else, Anders i Hansted, Maren g.m. Niels Rasmussen skovfoged i Torp, Niels, [Maren], død, var g.m. Mikkel Sørensen i Torp [på Serridslevgård gods]. 3B: Rasmus, Christen, Anne.

160 Mette Knudsdatter i Hansted. 26.10.1747, fol.164.
E: Peder Nielsen Lauridsen. B: Karen 12, Niels 1.

161 Simon Rasmussen i Hansted. 9.3.1748, fol.165.
E: Anne Jørgensdatter. LV: bror Anders Jørgensen i Gjedved. A: mor Anne Cathrine Simonsdatter. LV: Jens Simonsen i Hansted, bror Rasmus Rasmussen, søster Maren Rasmusdatter g.m. Jacob Jensen sst, halvsøskende Anne Knudsdatter g.m. Christen Rask sst, Sidsel Knudsdatter g.m. Hans Didriksen skytte på Lågegård, Mette Knudsdatter, [skifte 26.10.1747 lbnr.160], var g.m. Peder Lauridsen i Hansted. 2B: Niels, Karen. Arv i boet til enkens søster Karen Jørgensdatters børn, skifte 21.8.1742 lbnr.137.

162 Bodil Lauridsdatter i Hansted. 22.5.1748, fol.166.
E: Jens Andersen. Første ægteskab med [Søren Knudsen Steen sst, skifte 30.10.1734 lbnr.114]. B: Jacob skoflikker i Horsens, Laurids, Christian g.m. Kirsten Jensdatter, Gertrud g.m. Jens Rasmussen i Monbjerg på løjtnant Grabows gods, Maren g.m. Niels Rasmussen i Tåning på Kongens gods.

163 Laurids Jensen i Torp. 1.10.1748, fol.169.
E: Maren Thomasdatter. LV: Jens Pedersen Møller i Urup Mølle. B: Karen 3. FM: farbror Niels Jensen i Underup. Af første ægteskab B: Mikkel 50 i Lund, Kirsten g.m. Niels Rasmussen i Østbirk, Maren g.m Niels Lauridsen i Vorbjerg.

164 Niels Jensen i Lund. 9.10.1748, fol.170.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen. A: halvbror Knud Andersen i Gribstrup g.m. Johanne Frandsdatter.

165 Anne Jørgensdatter i Hansted. 15.11.1749, fol.171.
E: Søren Hansen. B: Karen 8 uger. FM: morbror Anders Jørgensen i Gjedved. Arv i boet efter Karen Jørgensdatter, skifte 21.8.1742 lbnr.137, var g.m. Søren Knudsen til B: Birgitte.

166 Peder Jensen [Sommer] i Vinten. 14.3.1750, fol.173.
E: Karen Sørensdatter. FM: Christen Rask sst. B: Jens 6, Søren 18 uger. FM: morfar Søren Clemensen sst.

167 Kirsten Pedersdatter i Egebjerg. 29.8.1750, fol.174.
E: Anders Rasmussen. B: Peder, Sidsel. Første ægteskab med Peder Hansen sst, [skifte 24.12.1743 lbnr.141]. B: Anne, Maren, Karen, Voldborg. FM: Niels Rasmussen sst, Jens Rasmussen sst.

168 Hans Sørensen Pedersen i Egebjerg. 5.12.1750, fol.175.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Jens Rasmussen sst. B: Hans, Søren. FM: farbror Jens Sørensen Lauridsen i Hansted. Første ægteskab med Ellen Bertelsdatter, [skifte 20.12.1743 lbnr.136]. B: Maren. Arv i boet til Sidsel Pedersdatter ved farbror Niels Rasmussen og til Rasmus Knudsen ved halvbror Jens Knudsen, hvis afdøde forældre boede i gården. Sml. lbnr.119, 186.

169 Peder Jørgensen i Egebjerg. 19.7.1751, fol.177.
A: søskende Hans Jørgensen 27, Niels Jørgensen 22, Frands Jørgensen 20, Dorthe Jørgensdatter 17. Arv i boet efter [Jørgen Hansen Dam], skifte 12.2.1743, lbnr. 139.

170 Karen Sørensdatter i Vinten. 27.11.1751, fol.178.
E: Terkild Mikkelsen. Første ægteskab med Peder Jensen Sommer, [skifte 14.3.1750 lbnr.166]. B: Jens, Søren. FM: Christen Rask sst.

171 Johanne Pedersdatter i Bleld. 17.12.1751, fol.180.
E: Jørgen Nielsen. B: Niels 2, Peder 6 mdr. FM: mors halvbrødre Jørgen Pedersen i Nebel, Niels Pedersen sst.

172 Peder Knudsen i Kannerup. 28.2.1752, fol.181.
A: bror Simon Knudsen sst, bror Christen Knudsen sst, søster Kirsten Knudsdatter, enke efter Anders Madsen i Store Lundum, søster Mette Knudsdatter g.m. Peder Nielsen Underup i Hansted, bror Niels Knudsen i Vorbjerg, død. 3B: Oluf, Knud, Christen, bror Anders Knudsen i Hansted, [skifte 13.2.1742 lbnr.133]. 2B: Mikkel, Mette.

173 Rasmus Andersen i Torp. 12.3.1753, fol.182.
E: Maren Thomasdatter. LV: Christen Christensen sst. Af første ægteskab B: Anders, Karen. FM: farbror Peder Andersen på Urup gods. Enkens første ægteskab med Laurids Jensen i Torp, skifte 1.10.1748 lbnr.163. B: Karen.

174 Jens Sørensen i Hansted. 30.6.1753, fol.183.
E: Anne Jepsdatter. LV: Peder Nielsen Underup sst. B: Søren 25, Dorthe 22, Maren 20, Else 20, Thomas 16, Kirsten 12, Lene 9.

175 Jørgen Pedersen smed i Hansted. 21.4.1753, fol.184.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Peder 7, Anne 5. LV: farbror Niels Pedersen i Egebjerg.

176 Niels Knudsen i Lund. 11.8.1753, fol.186.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Christen Rask i Vinten. B: Knud, Karen, Else. FM: farbror Søren Knudsen i Østbirk.

177 Johanne Kirstine Jørgensdatter i Hansted. 12.11.1753.
E: Christen Olufsen. B: Peder 4 uger. FM: morfar Jørgen Jensen i Stensballe.

178 Oluf Pedersen i Egebjerg. 17.4.1754, fol.187.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Peder Mikkelsen sst. B: Mette 7, Peder 5, Jørgen 3, Oluf 4 uger. FM: Laurids Pedersen i Hansted.

179 Jens Nielsen i Underup. 3.5.1754, fol.188.
E: Abelone Mikkelsdatter. LV: Just Pedersen sst. B: Maren 24, Niels 15, Sidsel 8. FM: Anders Mikkelsen sst.

180 Jens Frandsen i Egebjerg. 10.2.1754, fol.189.
E: Bodil Andersdatter. LV: bror Laurids Andersen sst. A: bror Laurids Frandsen sst, søster Mette Frandsdatter, død, var g.m. Adser Andersen i Rådved. 3B: Anders, Maren, Karen, halvsøster Maren Clausdatter g.m. Jørgen Bertelsen i Egebjerg.

181 Karen Stidsdatter i Egebjerg. 8.10.1754, fol.191.
E: Jens Mortensen. Første ægteskab med [Markus Sørensen sst, skifte 8.9.1735 lbnr.116]. B: Maren g.m. Hans Pedersen i Underup, Niels 20. FM: halvbror Søren Markussen i Egebjerg.

182 Laurids Christensen i Lund. 8.9.1753, fol.192.
E: Birgitte Sørensdatter. LV: søn Søren Olufsen. B: Niels skrædder i Kongsberg i Norge.

183 Peder Mikkelsen i Egebjerg. 18.4.1755, fol.194.
E: Else Pedersdatter. LV: Jens Pedersen i Åstedbro. B: Sidsel 2, Peder 6 mdr. FM: morbror Niels Pedersen i Egebjerg. Afkald lbnr.251.

184 Mikkel Lauridsen i Lund. 28.8.1755, fol.195.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Jensen sst. B: Peder 20, Laurids 16, Else 11. FM: Niels Lauridsen i Vorbjerg.

185 Christen Jensen Kjær i Torp. 22.5.1755, fol.196.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Nielsen snedker i Vorbjerg. A: søskende Niels Jensen på Samsø, nu uvist hvor, Bodil Jensdatter g.m. Rasmus Pedersen hyrde i Vestbirk, Karen Jensdatter g.m. Iver Thomsen hyrde i Monbjerg.

186 Maren Rasmusdatter i Egebjerg. 26.2.1757, fol.198.
E: Niels Pedersen. B: Hans 3. Arv i boet til 3 plejebørn:
A): Rasmus Knudsen. FM: halvbror Jens Knudsen i Egebjerg.
1 arv efter forældre [Knud Frandsen og Mette Rasmusdatter sst], skifte 16.10.1737 lbnr.119.
2 arv efter morbror Hans Rasmussen ugift i Egebjerg
3 arv efter søster Maren Knudsdatter, en del heraf er tilfaldet halvbrødrene Jens Knudsen og Peder Knudsen
4 arv efter halvsøster Voldborg Knudsdatter, der også havde arv efter mor [Maren Jensdatter], skifte 28.4.1734 lbnr.112
B): Sidsel Pedersdatter. FM: farbror Niels Rasmussen i Egebjerg.
1 arv efter forældre efter skifte 20.12.1743 lbnr.136
2 arv efter farbror Hans Rasmussen ugift i Egebjerg
3 arv efter morfar Bertel Andersen sst
4 arv efter søster Mette Pedersdatter
C): Maren Hansdatter. FM: farbror Jens Sørensen Lauridsen i Hansted.
1 arv efter morfar Bertel Andersen i Egebjerg
2 arv efter halvsøster Mette Pedersdatter, der også havde arv efter skifte 20.12.1743 lbnr.136
3 arv efter far [Hans Sørensen Pedersen], skifte 5.12.1750 lbnr.168, arvingerne Hans Hansen og Søren Hansen er begge døde

187 Anne Pedersdatter i Hansted. 11.6.1757, fol.199.
E: Peder Jensen Tolstrup. A: bror Laurids Pedersen sst, bror Oluf Pedersen i Egebjerg, [skifte 17.4.1754 lbnr.178]. 3B: Mette 10, Peder 8, Oluf 3, søster Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Pedersen i Nebel.

188 Barbara Pedersdatter i Nørre Gludsted. 28.2.1758, fol.200.
E: Mourids Jensen. B: Johanne g.m. Hans Christensen sst, Maren g.m. Søren Pedersen i Høgild, Jens 20, Peder 17.

189 Simon Knudsen i Kannerup. 1.6.1758, fol.201.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Jens Pedersen i Tolstrup Mølle. B: Knud 25, Søren 23, Mette 19, Mikkel 17, Johanne 15, Peder 12, Niels 5.

190 Maren Nielsdatter i Kannerup. 12.12.1759, fol.203.
E: Christen Knudsen. B: Niels 16, Knud 14. FM: afdødes 2 svogre Jens Pedersen i Urup Mølle, Laurids Sørensen i Hansted.

191 Kirsten Jensdatter i Egebjerg. 19.1.1760, fol.203.
E: Rasmus Rasmussen. B: Rasmus 11, Hans 9, Jens 3. Arv i boet efter [Enevold Jensen sst], skifte 1.5.1743 lbnr.144 til Peder Enevoldsen. FM: Laurids Andersen sst.

192 Anne Rasmusdatter i Hansted, 14.4.1760, 204.
E: Knud Jensen. B: Jens 29, Eskild 27, Anders 23.

193 Enevold Nielsen ugift i Hansted. 14.6.1760, fol.204.
A: mor Maren Rasmusdatter g.m. Jacob Jensen sst, søskende Bodil Nielsdatter 25, Anne Nielsdatter 22, Karen Nielsdatter 20, halvsøskende Else Jacobsdatter 14, Niels Jacobsen 12. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Egebjerg, Arv i boet efter far Niels Enevoldsen, skifte 8.11.1745 lbnr.149.

194 Rasmus Rasmussen i Egebjerg. 12.2.1761, fol.206.
E: Karen Pedersdatter. LV: Niels Pedersen i Hansted. B: Rasmus nyfødt. FM: morfar Peder Jørgensen i Vrønding. Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, [skifte 19.1.1760, lbnr.191]. B: Rasmus 12, Hans 10, Jens 4. FM: Jacob Jensen i Hansted.

195 Peder Nielsen Lauridsen i Hansted. 17.9.1761, fol.209.
E: Mette Pedersdatter. LV: Frands Pedersen i Torp. B: Peder 13, Mette 11, Maren 7. Første ægteskab med Mette Knudsdatter, skifte 26.10.1747 lbnr.160. B: Niels 15. FM: fasters mand Søren Pedersen i Hansted.

196 Anne Jepsdatter i Hansted. 19.9.1763, fol.211.
E: Niels Jørgensen. Første ægteskab med Jens Sørensen [i Egebjerg, skifte 30.6.1753 lbnr.174]. B: Søren 35 i Hansted, Dorthe 32 g.m. Laurids Nielsen i Eldrup, Else 30 i Husum, Maren 30 g.m. Hans Hansen i Ring, Thomas 26, Kirsten 22, Lene 20.

197 Maren Hansdatter i Hansted. 31.12.1763, fol.212.
E: Johannes Johansen. B: Jens 5, Margrethe 1. FM: morfar Hans Andersen i Rådved.

198 Maren Andersdatter i Hansted. 1.6.1764, fol.214.
E: Christen Simonsen. B: Anders 34 i Egebjerg, Jens 32, Hans 30, Karen 24.

199 Just Høvinghoff i Egebjerg Mølle. 6.9.1764, fol.215.
E: René Marie Høvinghoff. LV: Jens Pedersen møller i Tolstrup Mølle. B: Nikolaj Casper 29, Hans 21, Pouline Marie 16.

200 Anders Rasmussen i Egebjerg. 8.12.1764, fol.218.
E: Johanne Hansdatter. LV: Jens Knudsen sst. B: Karen 10, Hans 7, Rasmus 5, Jørgen 2. FM: morbror Jørgen Hansen Møller i Rådved. Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, skifte 29.8.1750 lbnr.167. B: Peder 19, Sidsel 16. FM: Niels Rasmussen i Egebjerg.

201 Sidsel Nielsdatter i Hansted. 16.1.1765, fol.219.
E: Knud Jensen. A: bror Jens Nielsen i Lund.

202 Christence Pedersdatter i Herlykke i Tamdrup sogn. 22.1.1766, fol.220.
E: Peder Johansen. B: Kirsten 18, Mette Marie 9, Anne Marie 4. FM: morbror Jens Pedersen i Urup Mølle.

203 Karen Pedersdatter i Hornsyld. 13.2.1766, fol.222.
E: Søren Sørensen. Af første ægteskab B: Kommerceråd Peder Skov til Bustrup.

204 Niels Rasmussen [skovfoged] i Torp. 15.3.1766, fol.222.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Anders Mikkelsen i Underup. B: Anne Kirstine 19, Anne 17. FM: morbror Christen Rask i Vinten. [Første ægteskab med Kirsten Rasmusdatter, skifte 5.5.1746 lbnr.156].

205 Niels Rasmussen i Hostrup. 10.9.1766, fol.223.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Jørgen Sørensen i Stouby Skov. B: Mette 22, Søren 17, Rasmus 13, Maren 10. FM: farbror Hans Rasmussen i Gravensgård.

206 Laurids Nielsen i Underup. 10.2.1767, fol.225.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Hansen i Vorbjerg. B: Jens 8. FM: Anders Mikkelsen i Underup.

207 Knud Jensen i Hansted. 6.4.1767, fol.225.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Eskild 34.

208 Mette Frandsdatter i Hansted. 7.12.1766, fol.226.
E: Jens Simonsen. A: bror Jens Frandsen i Egebjerg, [skifte 12.2.1723 lbnr.93]. 2B: Frands i Bredal i Engum sogn, Anne g.m. Jens Hansen i Hansted Skovhus, bror Jesper Frandsen i København, død. 3B: Frands, Jens, Inger, søster Anne Frandsdatter, død, var g.m. afdøde Peder Nielsen i Lundum. 3B: Frands i Torp, Søren i København, Johanne gift sst, søster Margrethe Frandsdatter, død, var g.m. afdøde Johannes Carstensen i Horsens. 3B: Anders i København, Johannes i Hansted, Magdalene i København. Sml. lbnr.103.

209 Niels Lauridsen i Vorbjerg. 6.6.1767, fol.227.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Peder Pedersen sst. B: Anne Marie 27 g.m. Anders Hansen i Møldrup nu i Løvet, Laurids 22, Søren 16. FM: Peder Hansen i Vorbjerg, Mikkel Pedersen sst.

210 Anton Jacobsen i Klakring. 30.6.1767, fol.228.
E: Karen Hansdatter. LV: stedfar Jacob Hansen i Klejs. B: Hans 23, Bodil 20, Kirsten 9, Jesper 5. FM: Hans Jørgensen Vinter i Klejs, morbror Søren Hansen i Sønder Aldum. Første ægteskab med [Bodil Christensdatter, skifte 29.6.1743 lbnr.135]. B: Jacob 27.

211 Margrethe Sørensdatter i Hansted. 11.2.1769, fol.229.
E: Søren Hansen. B: Hans 17, Søren 12, Simon 10, Anne 7, Kirsten 5, Laurids 2. FM: mors svogre Anders Mortensen i Lund, Søren Pedersen i Enner.

212 Kirsten Jensdatter i Vorbjerg. 20.2.1969, fol.229.
E: Peder Pedersen. B: Kirsten 31, Karen 28 g.m. Jacob Nielsen i Monbjerg.

213 Anders Mikkelsen i Underup. 11.3.1769, fol.229.
E: Anne Sørensdatter, der også døde. LV: Just Pedersen sst. B: Maren 23. FM: Jørgen Jensen i Vinten. Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 16.1.1739 lbnr.123]. B: Johanne 30. FM: Peder Nielsen i Hansted.

214 Laurids Sørensen ugift i Hansted. 13.3.1769, fol.230.
A: bror Jens Sørensen, bror Hans Sørensen, død. B: Maren 25 i Hansted. FM: Søren Hansen sst.

215 Karen Sørensdatter i Vinten. 26.5.1769, fol.231.
E: Christen Rask. A: mor Maren Jørgensdatter i Hansted, bror Mads Sørensen 49 i København, halvbror Knud Nielsen 32, halvsøster Elisabeth Nielsdatter g.m. Hans Mortensen i Nim.

216 Maren Jensdatter i Underup. 29.8.1769, fol.232.
E: Hans Mikkelsen. B: Anne Marie 2. Første ægteskab med [Laurids Nielsen, skifte 10.2.1767 lbnr.206]. B: Jens 9. FM: morbror Niels Jensen tjenestekarl i Vorbjerg.

217 Maren Sørensdatter i Lund. 17.11.1770, fol.232.
E: Søren Jensen. A: bror Jens Sørensen sst, død. 2B: Karen i Helsingør, Else Marie i København. FM: søskendebarn Terkild Mikkelsen i Vinten, Niels Andersen i Lund.

218 Anne Nielsdatter i Hansted. 9.3.1771, fol.233.
E: Rasmus Pedersen. B: Anne 22. Af første ægteskab B: Søren Hansen 31.

219 Anne Sørensdatter i Hansted. 2.5.1771, fol.234.
E: Laurids Hansen. A: bror Niels Sørensen 64 i Rådved, søster Kirsten Sørensdatter g.m. Jørgen Hansen sst, søster Sidsel Sørensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Gjedved, bror Eskild Sørensen, død. 3B: Jørgen 28, Bodil 30 hos stedfar Peder Hansen i Rådved, Søren 22.

220 Peder Johansen i Herlykke i Tamdrup sogn. 19.1.1773, fol.234.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Jørgen Jensen i Vinten. B: Christence 6, Peder Christian 3. FM: morbror Erik Pedersen i Kørup. Første ægteskab med Christence Pedersdatter, skifte 22.1.1766 lbnr.202. B: Kirsten 24, Mette Marie 16, Anne Marie 11. FM: morbror Jens Pedersen møller i Urup Mølle og dennes svoger Peder Pedersen i Lundum Mølle.

221 Anne Olufsdatter i Vorbjerg. 8.8.1771, fol.236.
E: Peder Hansen. Af første ægteskab B: Niels Nielsen i Egebjerg, Oluf Nielsen i Underup, Knud Nielsen, Christen Nielsen.

222 Laurids Andersen i Hansted. 8.6.1771, fol.236.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Søren Jørgensen i Egebjerg. B: Anders 24, Jørgen 21, Johanne 15, Elisabeth 12. FM: Søren Hansen i Hansted, morbror Anders Jørgensen i Rådved.

223 Kirsten Mikkelsdatter i Vorbjerg. 4.10.1771, fol.237.
E: Mikkel Jørgensen. B: Maren 23, Else 22, Anne 19, Kirsten 14. FM: morbror Oluf Mikkelsen i Vonge, mosters mand Hans Pedersen i Underup.

224 Terkild Mikkelsen i Vinten. 28.10.1771, fol.238.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Peder 17, Mikkel 14. FM: farbror Thomas Mikkelsen i Lund.

225 Maren Jørgensdatter i Hansted. 17.2.1772, fol.238.
E: Niels Pedersen. B: Hans 33. Første ægteskab med Hans Simonsen sst, [skifte 5.7.1734 lbnr.113]. B: Karen g.m. Jens Sørensen sst, Anne Cathrine g.m. Søren Hansen sst, Else, død, var gift første gang med Laurids Sørensen i Vinten. 3B: Anne Marie 14, Johanne 11, Søren 9, var gift anden gang med Søren Nielsen sst. B: Niels 2.

226 Mette Marie Rasmusdatter i Hansted. 2.6.1772, fol.239.
E: Laurids Hansen. B: Hans 7 uger. FM: Johannes Johansen sst.

227 Karen Olufsdatter i Tolstrup. 6.8.1772, fol.239.
E: Niels Nielsen. B: Niels 28 i Vinten, Sidsel 24, Oluf 19.

228 Knud Olufsen i Hansted. 18.1.1773, fol.240.
E: Maren Christensdatter. LV: Oluf Christensen i Kannerup. A: bror Jørgen Olufsen i Rådved, død. 4B: Frederik 20, Kirsten g.m. Jesper Sørensen smed sst, Karen 24, Anne Cathrine 14, bror Christen Olufsen 52 i Hansted, søster Karen Olufsdatter, [skifte 6.8.1772 lbnr.227], var g.m. Niels Nielsen i Tolstrup. 3B: Niels 28 i Vinten, Sidsel 24, Oluf 22.

229 Jens Knudsen i Egebjerg. 5.4.1773, fol.240.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Anders Christensen sst. B: Anne Margrethe 15. FM: fars halvbror Rasmus Knudsen sst.

230 Rasmus Jørgensen smed i Hansted. 19.5.1773, fol.241.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Rasmussen i Egebjerg. B: Inger Marie 13. FM: Anders Rasmussen Brun feldbereder i Skanderborg ved Niels Pedersen i Hansted. Afkald lbnr.252.

231 Anne Lauridsdatter i Hansted. 2.4.1774, fol.242.
E: Mikkel Andersen. A: far Laurids Pedersen st.

232 Mette Sørensdatter i Stubberup. 11.8.1774, fol.242.
E: Morten Pedersen. A: far Søren Mikkelsen.

233 Maren Andersdatter i Vorbjerg. 26.11.1774, fol.242.
E: Christen Nielsen. B: Anne 5 uger. FM: mosters mand Anders Justesen i Underup.

234 Christen Knudsen i Kannerup. 25.2.1775, fol.242.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Laurids Sørensen i Hansted. B: Maren 5, Enevold 2. FM: mors stedfar Jacob Jensen sst. Første ægteskab med Maren Nielsdatter [skifte 12.12.1759 lbnr.190]. B: Niels 34, Knud 30.

235 Anne Pedersdatter i Egebjerg. 13.3.1775, fol.243.
E: Søren Markussen. A: søster Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Knudsen i Tammestrup.

236 Jørgen Hansen i Hansted. 6.5.1775, fol.244.
E: Anne Sørensdatter. LV: Johannes Johansen sst. A: bror Hans Hansen uvist hvor. FM: svoger Søren Jensen sst.

237 Hans Rasmussen ugift i Hansted. 13.11.1775, fol.245.
A: bror Rasmus Rasmussen 26, bror Jens Rasmussen 19, halvbror Rasmus Rasmussen 14. FM: stedfar Jørgen Pedersen i Nim.

238 Peder Sørensen i Hansted. 1.7.1777, fol.246.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Christensen sst. B: Søren 7, Maren 4, Inger 9 mdr. FM: farfar Søren Pedersen sst.

239 Laurids Nielsen i Vorbjerg. 8.7.1777, fol.247.
E: Karen Hansdatter. LV: Peder Rasmussen Møller i Naldal. B: Hans 5, Niels 3. FM: Christen Nielsen i Vorbjerg.

240 Jens Nielsen i Lund. 9.9.1777, fol.248.
E: Bodil Jacobsdatter. LV: Niels Andersen sst. B: Niels 26, Anne 22. FM: Rasmus Lauridsen sst.

241 Knud Christensen ugift i Hansted. 13.3.1778, fol.248.
A: bror Niels Christensen sst, halvsøster Maren Christensdatter 8 hos stedfar Søren Lauridsen i Kannerup. FM: mors stedfar Jacob Jensen i Hansted.

242 Jacob Hansen i Hansted. 6.6.1778, fol.249.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Claus Jørgensen i Nebel. B: Hans 20, Anne 18, Maren 16, Karen 13, Peder 11, Birthe Cathrine 9, Jørgen 7, Laurids 5, Niels 20 uger. FM: farbror Laurids Hansen i Hansted.

243 Peder Andersen i Egebjerg. 22.8.1777, fol.251.
E: Lene Jensdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Anders 3, der døde, Anne nyfødt. FM: Niels Nielsen sst.

244 Maren Christensdatter i Egebjerg. 9.9.1779, fol.252.
E: Niels Markussen. B: Karen g.m. Niels Sørensen sst, Dorthe g.m. Jens Nielsen sst, Anne 20, Kirsten 17. FM: morbror Rasmus Christensen i Torp. Afkald lbnr.270.

245 Anne Enevoldsdatter i Lund. 18.12.1779, fol.253.
E: Søren Simonsen smed. B: Simon 9, Enevold 4.

246 Sidsel Jørgensdatter i Hansted. 15.11.1779, fol.254.
E: Christen Pedersen, der også døde. B: Mette 8 dage. FM: Jens Christensen sst. Første ægteskab med Jacob Hansen, [skifte 6.6.1778 lbnr.242]. B: Hans 22, Anne 20, Maren 18, Karen 14, Peder 12, Birthe 10, Jørgen 9, Laurids 6, Niels 2. FM: farbror Laurids Hansen sst, morbror Claus Jørgensen i Nebel.

247 Niels Pedersen i Hansted. 12.5.1780, fol.255.
E: Anne Hansdatter. LV: bror Anders Hansen i Lillerup. A: bror Søren Pedersen værtshusmand i København, bror Peder Pedersen i Kalhave, søster Mette Pedersdatter. Første ægteskab med Mikkel Jensen. 3B: Peder, Jens, Christen. Andet ægteskab med Søren Christensen i Kalhave [på Rask gods]. 2B: Mikkel, Jens, søster Karen Pedersdatter, død, var g.m. afdøde Morten Hansen i Boring. 5B: Hans sst, Peder i Kalhave, Niels ladefoged på Rask, Anne g.m. Peder Mikkelsen i Kalhave, Maren, død, var g.m. Jens Sørensen i Boring. Børn, søster Anne Pedersdatter g.m. Mikkel Mortensen i Kalhave, søster Johanne Pedersdatter enke efter Niels Rasmussen i Havrum, søster Maren Pedersdatter g.m. Hans Pedersen i Hauge på Stougård gods.

248 Laurids Sørensen i Hansted. 5.2.1781, fol.258
E: Mette Nielsdatter. LV: Peder Pedersen møller i Lundum Mølle. B: Søren i Kannerup, Niels 25, Jens 20.

249 Jens Sørensen i Hansted. 25.11.1780, fol.259.
E: Karen Hansdatter. LV: Søren Hansen sst. B: Anne g.m. Søren Jørgensen i Egebjerg, Maren g.m. Rasmus Nielsen sst, Mette 23, Anne Cathrine 20, Hans 16, Inger 14, Laurids 12. FM: Johannes Johansen i Hansted.

250 Maren Rasmusdatter i Hansted. 2.5.1781, fol.263.
E: Jacob Jensen. B: Else 34, Niels 32 sst. Første ægteskab med Niels Enevoldsen, [skifte 8.11.1745 lbnr.149]. B: Bodil g.m. Søren Lauridsen i Kannerup, Anne g.m. Niels Hansen i Nørhule, Karen g.m. Peder Andersen i Serridslev.

251 Afkald 19.8.1781, fol.264.
Afkald fra Peder Pedersen født i Egebjerg for arv efter far Peder Mikkelsen, skifte 18.4.1755 lbnr.183.

252 Afkald 2.1.1782, fol.264.
Afkald fra Anne Christensdatter ved LV: Laurids Jørgensen i Store Lundum, for arv til datter Inger Marie Rasmusdatter efter Rasmus Jørgensen smed i Hansted, skifte 19.5.1773 lbnr.230. FM: Anders Brun i Skanderborg.

253 Rasmus Pedersen Krag i Hansted. 22.3.1782, fol.264.
E: Margrethe Mortensdatter. LV: Hans Christensen sst. B: Anne Cathrine 8. Første ægteskab med [Anne Nielsdatter sst, skifte 9.3.1771 lbnr.218]. B: Anne. FM: Knud Simonsen sst.

254 Maren Mikkelsdatter i Kannerup. 17.8.1782, fol.266.
E: Oluf Christensen. Første ægteskab med [Simon Knudsen sst, skifte 1.6.1758 lbnr.189]. B: Knud i Hansted, Søren, Peder i Vorbjerg, Mikkel, Mette g.m. Jørgen Rasmussen i Korning, Johanne g.m. Peder Lauridsen Veng snedker i Århus.

255 Maren Jacobsdatter i Vorbjerg. 5.12.1781, fol.270.
A: søskende Oluf Jacobsen sst, Peder Jacobsen i Gjedved, Morten Jacobsen i Bjødstrup.

256 Johanne Jensdatter i Egebjerg. 9.1.1782, fol.274.
E: Søren Nielsen. Første ægteskab med Mikkel Sørensen. B: Jens 6, Søren 3. FM: morfar Jens Nielsen i Grumstrup i Vedslet sogn, morbror Henrik Jensen sst.

257 Johanne Lauridsdatter ugift i Hansted. 14.1.1783, fol.277.
Hun døde hos moster Karen Hansdatter, enke efter Jens Sørensen sst. A: søskende Anne Marie Lauridsdatter 26, Søren Lauridsen 21. FM: Morten Jørgensen i Vinten, morbror Søren Hansen i Hansted. Arv i boet efter far Laurids Sørensen i Vinten. Sml. lbnr.225.

258 Kirsten Pedersdatter i Vorbjerg. 14.2.1784, fol.278.
E: Søren Simonsen. B: Maren 10, Kirsten 5. FM: morbror Jacob Nielsen i Monbjerg.

259 Hans Mikkelsen i Underup. 6.8.1784, fol.279.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Christen Jensen i Hesselballe på Hvolgård gods. B: Anne 10, Laurids 6, Maren 3. Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 29.8.1769 lbnr.216]. B: Anne Marie 17. FM: Claus Jepsen smed i Vester Ørum på Hvolgård gods.

260 Rasmus Simonsen skovfoged i Torp. 10.8.1784, fol.280.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Christen Rask i Vinten. A: søskende Niels Simonsen 54 i Egebjerg, Søren Simonsen 52 smed i Lund, Dorthe Simonsdatter g m. Rasmus Knudsen smed i Egebjerg.

261 Helvig Margrethe Hansdatter i Hansted. 7.10.1784, fol.281.
E: Søren Jensen. B: Jens 23, Hans 22, Anne Cathrine 21, Søren 14.

Hansted Hospital
C 652A-125
Skifteprotokol
1785-1850

262 Dorthe Simonsdatter i Egebjerg. 12.3.1785, fol.2.
E: Rasmus Knudsen. B: Knud 17, [Anne] 14. FM: morbror Niels Simonsen sst.

263 Anders Christensen i Egebjerg. 30.4.1785, fol.3.
E: Else Pedersdatter. LV: bror Oluf Pedersen i Hansted. B: Maren g.m. Christen Pedersen feldbereder i Horsens, Anne 24, Inger Marie 22, Anne Cathrine 21, Karen [u.a.], Christen 15. FM: farbror Jens Christensen Munk i Hansted. Enkens første ægteskab med Peder Mikkelsen sst, skifte 18.4.1755 lbnr.183. B: Sidsel.

264 Mette Nielsdatter i Hansted. 16.6.1785, fol.7.
E: Peder Jensen. Af første ægteskab B: Anne Hansdatter 21. FM: Jacob Jensen sst.

265 Søren Simonsen i Lund. 12.4.1786, fol.8.
E: Anne Olufsdatter. LV: Mikkel Thomsen sst. B: Anne 5. Første ægteskab med [Anne Enevoldsdatter, skifte 18.12.1779 lbnr.245]. B: Simon 14, Enevold 6. FM: farbror Niels Simonsen i Egebjerg.

266 Anne Andersdatter i Hansted. 9.5.1786, fol.10.
E: Christen Pedersen. B: Peder 3, Anders 6 mdr.

267 Knud Simonsen i Hansted. 27.7.1786, fol.12.
E: Else Lauridsdatter. LV: Hans Christensen sst. B: Simon 17, Anne Cathrine 13, Mette 9, Maren 5, Karen 3, Anne 1. FM: farbror Søren Simonsen i Vorbjerg.

268 Jens Christensen Munk i Hansted. 27.11.1786, fol.14.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen i Hostrup. B: Søren 17, Simon 15, Inger 11. FM: farbror Hans Christensen i Hansted.

269 Christen Olufsen i Hansted. 27.1.1787, fol.19.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Hans Christensen sst. B: Peder 33, Karen 27, Hans 24, Jørgen 17, Johanne Kirstine 15.

270 Afkald 31.1.1787, fol.20.
Afkald fra Karen Nielsdatter g.m. Niels Sørensen i Egebjerg, fra Dorthe Nielsdatter g.m. Jens Nielsen sst, fra Kirsten Nielsdatter forlovet med Rasmus Andersen for arv efter mor [Maren Christensdatter], skifte 9.9.1779 lbnr.244 til far Niels Markussen i Egebjerg. Anne Nielsdatter fordrer ingen arv, da hendes mand fik gården i fæste.

271 Anne Cathrine Hansdatter i Hansted. 9.1.1788, fol.20.
E: Søren Hansen. B: Hans 14.

272 Johannes Pedersen i Hansted. 18.6.1788, fol.21.
E: Anne Sørensdatter. LV: Johannes Johansen sst. A: bror Laurids Pedersen, død. B: Hans Peder 18, Margrethe 17.

273 Karen Hansdatter i Hansted Hospital. 3.9.1788, fol.25.
E: Knud Pedersen der er rømt ved bror Christen Pedersen i Hansted. Første ægteskab med [Laurids Nielsen i Vorbjerg, skifte 8.7.1777 lbnr.239]. B: Hans 16. FM: Hans Christensen i Hansted.

274 Maren Christensdatter i Egebjerg. 8.10.1789, fol.28.
E: Niels Andersen. A: halvsøster Maren Christensdatter g.m. [Jens Terkildsen] i Hem, halvbror Laurids Christensen, død. 3B: Hans i København, Christen i Bjødstrup, [Anne] g.m. Hans Eriksen sst.

275 Niels Mortensen i Underup. 29.6.1790, fol.30, 32.
E: Christiane Ulrikke Hansdatter. LV: far Hans Lauridsen sst. B: Karen 5, Mette Kirstine 1. FM: morbror Laurids Hansen i Vinten.

276 Karen Andersdatter i Egebjerg. 17.7.1790, fol.31.
E: Peder Pedersen. B: Peder 4 uger. FM: Anders Lauridsen i Hansted.

277 Anne Magdalene Jensdatter i Hansted. 6.6.1791, fol.33, 35.
E: Peder Christensen. Ingen arvinger. Hun kom til sognet som slegfredbarn 10 år gammel fra sin bedstefar Jens Sørensen i Åle.

278 Karen Pedersdatter i Hansted. 2.8.1791, fol.35.
E: Peder Jørgensen. B: Jørgen 15, Mette 12, Karen 9, Anne Margrethe 6, Maren 3, Inger Marie 3 mdr. FM: Christen Pedersen sst.

279 Niels Andersen i Egebjerg. 3.3.1792, fol.37.
E: Maren Adsersdatter. LV: Rasmus Nielsen. A: søskende Jens Nielsen 43, Maren Nielsdatter 38.

280 Peder Enevoldsen i Hansted. 30.5.1792, fol.38.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Sørensen. B: Enevold 17, Jens 12, Bodil 10. FM: Søren Jensen.

281 Niels Dahlsen på Hanstedgård. 5.9.1792, fol.38, 39.
A: far Hans Dahlsen degn i Galten ved Randers.

282 Dorthe Poulsdatter ugift på Hanstedgård. 2.10.1792, fol.38.
A: mor Maren Madsdatter i Stubberup, søskende Niels Poulsen gartner på Hanstedgård, Karen Poulsdatter.

283 Søren Jensen Underup i Egebjerg Mølle. 27.12.1792, fol.39, 41, 46.
E: Pouline Justsdatter. LV: Peder Justesen sst. B: Just 25 i København.

284 Peder Nielsen Velling røgter på Hanstedgård. 27.12.1792, fol.40.
A: mor Anne Jensdatter i Velling i Bryrup sogn. LV: Jørgen Nielsen på Hanstedgård, søskende Jens Nielsen 37, Jørgen Nielsen 36, Maren Nielsdatter g.m. Jørgen Andreasen i Velling.

285 Oluf Pedersen i Hansted. 26.1.1793, fol.42, 45.
E: Mette Jensdatter. LV: bror Hans Jensen sst. A: bror Niels Pedersen i Egebjerg, bror Jørgen Pedersen smed i Hansted, [skifte 21.4.1753 lbnr.175]. 2B: Peder i Hansted, Anne g.m. Jens Sørensen i Serridslev, søster Maren Pedersdatter enke efter Peder Nielsen skovfoged på Mattrup gods, søster Else Pedersdatter på Hansted Hospital, søster Karen Pedersdatter, død, var g.m. Jens Sørensen i Åstedbro. 1B: Maren g.m. Hans Madsen i Horsens, søster Inger Pedersdatter g.m. Mads Møller i Brandholm Mølle.

286 Niels Nielsen i Tolstrup. 23.4.1793, fol.44, 48.
E: Anne Andersdatter. LV: Enevold Pedersen sst. B: Karen 10. FM: Erik Hansen i Tammestrup. Første ægteskab med Karen Olufsdatter, [skifte 6.8.1772 lbnr.227]. B: Oluf 41 rytter på Rugballe, Sidsel 44 g.m. Peder Pedersen Krag tømrer i Ørum i Sindbjerg sogn.

287 Elias Hansen ugift i Hansted. 3.4.1794, fol.49, 52.
A: mor Maren Jensdatter. LV: Anders Lauridsen sst, bror Hans Hansen 29 uvist hvor, søster Anne Hansdatter g.m. Søren Nielsen snedkermester i Egebjerg.

288 Anne Nielsdatter i Hansted. 24.6.1794, fol.51.
E: Erik Sørensen smed. B: Niels 6, Else Marie 4, Peder 2. Slegfreddatter Anne Mette Jensdatter 16. FM: Søren Sørensen sst.

289 Karen Christensdatter i Hansted. 15.6.1795, fol.52.
E: Søren Sørensen. B: Peder 15. FM: morbror Hans Christensen sognefoged sst, Simon Sørensen sst. Første ægteskab med Peder Sørensen sst, [skifte 1.7.1777 lbnr.238]. B: Søren 25, Maren 22.

290 Karen Jensdatter i Hansted Hospital Anneks. 8.10.1795, fol.53.
A: Anders Andersen i Lundum, Jens Andersen sst, Anne Andersdatter i Hvirring, død. 4B: Jacob Sørensen sst, Kirsten Christensdatter enke efter Søren Pedersen i Nim, Cathrine Christensdatter, Maren Christensdatter g.m. korporal Søren i Horsens,
søskendebarn Hans Christensen sognefoged i Hansted, Jens Christensen [Munk] sst, [skifte 27.11.1786 lbnr.268]. 3B: Søren, Simon 23, Inger g.m.Søren Sørensen i Hansted, Anders Christensen i Egebjerg, [skifte 30.4.1785 lbnr.263]. 5B: Christen 27, Maren g.m. Christen Feldbereder i Horsens, Cathrine g.m. Oluf Olufsen i Egebjerg, Inger g.m. Anders Nielsen spækhøker i København, Karen 30 sst, Karen Christensdatter, [skifte 15.6.1795 lbnr.289], første ægteskab med Peder Sørensen i Hansted. 2B: Søren 26 i Stouby, Maren 22, og andet ægteskab med Søren Sørensen i Hansted.
Peder Rasmussen i Egebjerg, Albert Rasmussen i Gjedved, Anders Rasmussen i Vestbirk, Rasmus Rasmussen, død. 4B: Rasmus 19, Maren, Dorthe, Søren 18, Kirsten Rasmusdatter, enke efter Christen Husmand i Vrønding, Anne Rasmusdatter, død, B: Eskild Pedersen 70 i Møballe.

291 Niels Sørensen og hustru Karen Nielsdatter i Egebjerg. 15.12.1796, fol.55.
B: Inger 20, Søren 18, Niels 12, Maren 7, Anne 4, Jens 16 uger. FM: morfar Niels Markussen sst, Jens Sørensen i Hostrup, Peder Jørgensen i Hansted.

292 Anne Jensdatter i Brestenbro. 3.5.1797, fol.58, 61, 63.
E: Hans Nielsen Høg. A: hendes slegfredbarn Thomas Jacobsen 37.

293 Oluf Christensen i Kannerup. 22.6.1797, fol.58.
E: Margrethe Andreasdatter. LV: Rasmus Noer i Såduham på Serridslevgård Mark. B: Maren 12, Christen 8. FM: Søren Lauridsen i Kannerup.

294 Laurids Pedersen i Nørre Gludsted. 23.1.1798, fol.61, 64.
E: Sidsel Marie Jensdatter. LV: bror Laurids Jensen. B: Jens 9, Anne 2, Johanne 2. FM: farfar Peder Mouridsen.

295 Inger Nielsdatter i Egebjerg. 13.11.1798, fol.64.
E: Laurids Sørensen. B: Karen 6 mdr, der døde 27.3.1800.

296 Niels Christensen i Hansted. 18.3.1799, fol.65.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Lauridsen i Højballe. B: Anders 19, Maren g.m. Søren Jensen i Hansted, Bodil 17, Anne Cathrine 15, Anne 13. FM: Niels Jacobsen sst.

297 Peder Lauridsen i Hansted. 24.4.1799, fol.67.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Sørensen. B: Laurids 18, Anne 16, Niels 14. FM: farbror Hans Christensen sognefoged.

298 Thomas Jensen i Hansted. 29.4.1799, fol.68, 69.
E: Birthe Cathrine Nielsdatter. LV: Niels Jacobsen. B: Anne g.m. Jens Villumsen i Egebjerg, Dorthe 28, Sidsel 24, Mette Kirstine 21, Jens 18, Niels 16. FM: Jens Sørensen i Hansted.

299 Anne Marie Simonsdatter i Hansted. 5.7.1799, fol.68.
E: Rasmus Christensen. B: Karen 21, Johanne 17, Simon 14. FM: Søren Sørensen sst.

300 Oluf Olufsen i Egebjerg. 25.2.1800, fol.70.
E: Anne Cathrine Andersdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Anders 10, Oluf 8, Peder 5, Jens 3. FM: Peder Justesen sst. Arv i boet efter far Anders Christensen, skifte 30.4.1785 lbnr.263. til B: Christen og Inger Marie

301 Karen Hansdatter i Hansted. 1.7.1800, fol.72, 77.
Enke efter Jens Sørensen, skifte 25.11.1780 lbnr.249. B: Hans 35, Laurids 31, Anne Cathrine, Inger g.m. Peder Jørgensen i Fiskbæk på Hansted Mark, Mette g.m. Jørgen Nielsen i Hansted, Maren g.m. Rasmus Nielsen i Egebjerg, Anne g.m. Rasmus Andersen sst.

302 Mette Rasmusdatter i Egebjerg. 2.8.1800, fol.74.
E: Peder Nielsen. B: Dorthe 8, Niels 3, Rasmus 1. FM: farbror Jørgen Nielsen i Hansted.

303 Maren Jensdatter i Strandgård på Hansted Mark. 27.9.1800, fol.75.
E: Christen Pedersen. B: Mette 13, Jens 11, Jørgen 9, Sidsel 7, Knud 5, Peder 3. FM: morbror Laurids Jensen i Ørridslev.

304 Christen Andersen ugift i Egebjerg. 23.12.1800, fol.78, 81.
A: mor Else Pedersdatter i Hansted Hospital, [enke efter Anders Christensen i Egebjerg, skifte 30.4.1785 lbnr.263], søskende Maren Andersdatter g.m. Christen Rye feldbereder i Horsens, Inger Marie Andersdatter g.m. Anders Nielsen spækhøker i København, Karen Andersdatter gift i København, Anne Cathrine Andersdatter g.m. Jørgen Andersen i Egebjerg, halvsøskende Sidsel Pedersdatter g.m. Andreas [Jensen] i Nim Skovhus, Peder Pedersen 46 i Seest ved Kolding.

305 Mikkel Ebbesen i Tolstrup. 23.2.1801, fol.79.
E: Maren Pedersdatter. FM: Jens Kjær i Gjedved. B: Peder 31, Maren g.m. Jørgen Mikkelsen i Egebjerg, Sidsel 23, Anne 15, Bodil 13, Jens 9. FM: Hans Jacobsen i Frydenlund.

306 Anders Andersen Holst i Egebjerg. 24.2.1802, fol.81.
E: Ellen Jørgensdatter. LV: Rasmus Andersen Busk sst. B: Anne 24, Jørgen 21, Maren 18. FM: Rasmus Nielsen.

307 Mikkel Pedersen i Lund. 5.5.1802, fol.84.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Borgen i Kørup. B: Margrethe Kirstine 8, Peder 4, Søren 1. FM: farbror Peder Pedersen i Vorbjerg.

308 Anders Hansen i Brestenbro. 11.3.1803, fol.86.
E: Silke Jensdatter. FM: Bolund junior i Bolund. B: Jens 4. FM: Jens Thøgersen i Nim. Første ægteskab med Anne Marie Hansdatter. B: Anne Kirstine 21. FM: Jens Hansen i Nim.

309 Kirsten Nielsdatter i Egebjerg. 3.8.1803, fol.87.
E: Rasmus Andersen [Vorbjerg]. B: Anders 15, Niels 13, Peder 7, Maren 3. FM: mosters mand Peder Justesen sst.

310 Hans Andersen Vorbjerg i Egebjerg. 7.3.1804, fol.87.
E: Anne Marie Frandsdatter. LV: Rasmus Jensen i Bilidt på Rådved Mark. B: Frands 6. FM: morfar Frands Jensen i Egebjerg, farbror Rasmus Andersen Vorbjerg sst.

311 Jens Rasmussen i Egebjerg. 29.10.1804, fol.90.
E: Karen Themsdatter. LV: Rasmus Andersen Vorbjerg i Egebjerg. A: bror Rasmus Rasmussen i Hansted, halvbror Rasmus Rasmussen 46 uvist hvor.

312 Maren Rasmusdatter i Egebjerg. 14.2.1806, fol.91.
E: Peder Pedersen. B: Karen 13, Rasmus 12, Peder 8, Kirstine Marie 3 uger, der døde. FM: morbror Laurids Rasmussen i Torp.

313 Karen Pedersdatter i Egebjerg. 28.4.1806, fol.93.
E: Rasmus Andersen [Vorbjerg]. B: Kirsten 6 mdr. FM: morfar Peder Jørgensen i Hansted.

314 Inger Jensdatter Munk i Hansted. 19.12.1806, fol.94.
E: Søren Sørensen. B: Anne Margrethe 7, Jens Munk 3, Karen 4 uger, Inger 4 uger. FM: morbror Søren Jensen Munk sst.

315 Peder Jørgensen i Fiskbækgård på Hansted Mark. 22.6.1807, fol.95.
E: Inger Jensdatter. LV: Simon Jensen i Hansted Strandgård. B: Peder 11, Karen 10, Anne Cathrine 8, Anne Margrethe 11 uger. FM: Jens Sørensen i Hostrup, Hans Jensen i Bregnetgård på Hansted Mark. Første ægteskab med Karen Pedersdatter, [skifte 2.8.1791 lbnr.278]. B: Jørgen 31, Maren 19.

316 Else Lauridsdatter i Hansted. 20.6.1808, fol.97.
E: Steffen Knudsen. Første ægteskab med Knud Simonsen sst, [skifte 27.7.1786 lbnr.267]. B: Simon 40, Anne Cathrine g.m. Niels Nielsen i Korning, Karen g.m. Jørgen Andersen Holst i Egebjerg, Anne 22. FM: Christen Hansen sognefoged i Hansted.

317 Maren Pedersdatter ugift i Fiskbækgård på Hansted Mark. 7.1.1809, fol.100.
Datter af Peder Jørgensen sst, [skifte 22.6.1807 lbnr.315]. A: bror Jørgen Pedersen sst, søster Mette Pedersdatter g.m. Simon Jensen i nabogården Strandgård, søster Karen Pedersdatter, [skifte 28.4.1806 lbnr.313], var g.m. Rasmus Andersen Vorbjerg i Egebjerg. B: Kirsten 3, halvsøskende Peder Pedersen 13, Karen Pedersdatter 11, Anne Cathrine Pedersdatter 9, Anne Margrethe Pedersdatter 2. FM: Jens Sørensen i Hostrup, Hans Jensen i Bregnetgård på Hansted Mark.

318 Simon Sørensen i Hansted. 7.1.1809, fol.101.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: bror Søren Rasmussen i Trebjerg. B: Anne Cathrine 12, Birthe Marie 8. FM: farbror Søren Sørensen sst.

319 Niels Nielsen Egebjerg grenader i Kongens Regiment. 28.5.1810, fol.102.
A: søster Anne Nielsdatter. FM: farbror Jens Sørensen Juul i Hostrup, morbror Peder Justesen i Egebjerg. Arv efter forældre [Niels Sørensen og Karen Nielsdatter sst], skifte 15.12.1796 lbnr.291 og efter søskende Søren Nielsen, Jens Nielsen og Maren Nielsdatter hos beboeren af faderens gård Laurids Sørensen, [der var g.m. afdødes søster Inger Nielsdatter, skifte 13.11.1798 lbnr.295].

320 Peder Jensen i Lund. 6.6.1810, fol.103.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Anders Jensen sst. B: Jens Christian 7, Johanne Marie 3, Morten 9 mdr. FM: Rasmus Christensen sst.

321 Johannes Jensen i Egebjerg Mølle. 19.6.1810, fol.104.
E: Hedvig Sofie Møller. Bevilling til uskiftet bo for hende og barn.

322 Mette Pedersdatter i Hansted. 15.9.1810, fol.105.
E: Anders Lauridsen. B: Peder 19. FM: morbror Peder Pedersen sst.

323 Peder Terkildsen i Vinten. 13.11.1811, fol.105.
E: Johanne Christensdatter. LV: Niels Jespersen. i Vrønding. B: Maren g.m. Niels Jespersen i Enner, Jens 19, Karen 18, Terkild 16, Bodil 14, Mette Kirstine 11. FM: Jens Christian i Vinten.

324 Anne Marie Lauridsdatter i Hansted. 17.7.1811, fol.106.
E: Jens Lauridsen. B: Laurids 19. FM: morbror Søren Lauridsen skovfoged i Torp.

325 Anne Cathrine Poulsdatter i Egebjerg. 18.10.1811, fol.106.
E: Peder Nielsen. B: Peder 9, Poul 7. FM: morbror Enevold Poulsen sognefoged i Vrønding.

326 Voldborg Pedersdatter i Hansted. 1.6.1812, fol.107.
E: Enke efter Jens Nielsen. B: Peder 28, Sidsel g.m. Niels Jørgensen Dam soldat på Samsø.

327 Christen Hansen sognefoged i Hansted. 22.7.1812, fol.108.
E: [Margrethe Johansdatter]. A: far Hans Christensen, bror Hans Christian [Hansen]. Enkens bror Jens Johansen sst.

328 Peder Pedersen ugift i Hansted. 25.9.1812, fol.108.
A: mor Mette Pedersdatter, søster Maren Pedersdatter g.m. Peder Frandsen i Torp, søster Mette Pedersdatter, [skifte 15.9.1810 lbnr.322], var g.m. Anders Lauridsen i Hansted. B: Peder, halvbror Niels Pedersen hjulmand i Egebjerg. Sml. lbnr.195.

329 Anne Margrethe Andersdatter i Kannerup. 18.1.1813, fol.108.
E: Mikkel Simonsen. [Første ægteskab med Oluf Christensen sst, skifte 22.6.1797 lbnr.293]. B: Christen 24 g.m. Ida Rasmusdatter, Maren g.m. Mads Saaby i Århus, FM: Søren Jensen murer i Hansted. Arv i boet til børn af Knud Simonsen i Hansted, [skifte 27.7.1786 lbnr.267]. B: Anne Cathrine i Kornum, Karen g.m. Jørgen Holst i Egebjerg, Simon i Kannerup, Anne i Hansted, til Søren Simonsens børn i Vorbjerg, til Peder Simonsens børn sst. Sml. lbnr.254, lbnr.316, lbnr.428.

330 Jørgen Andreasen i Hansted. 13.3.1813, fol.109.
E: Maren Nielsdatter. LV: Steffen Knudsen sst. B: Anne Kirstine Johanne Martine 19, Anne Marie 14. FM: farbror Thomas Andreasen i Ustrup.

331 Anne Hansdatter i Hansted. 13.3.1813, fol.110.
E: Niels Jacobsen. B: Niels 31.

332 Mette Sørensdatter i Kannerup. 17.7.1813, fol.110.
E: Hans Sørensen. B: Anne Cathrine 9, Bodil Marie 6, Søren 4, Simon 1. Af første ægteskab B: Christen Jensen 12. FM: Niels Lauridsen i Højballe på Hansted Mark.

333 Johanne Andersdatter i [Underup]. 13.12.1813, fol.111.
E: Anders Justesen. B: Anders 34, Karen g.m. Thomas Rasmussen på Naldal Mark.

334 Peder Justesen i Egebjerg. 13.12.1813, fol.111.
E: Anne Nielsdatter. LV: Simon Nielsen. B: Niels 24, Maren 19, Karen 17. FM: farbror Anders Justesen i Underup.

335 Hans Peder Lauridsen i Hansted. 25.11.1814, fol.113.
E: Anne Cathrine Johansdatter. LV: Søren Sørensen sst. B: Sofie 10, Mette Kirstine 9, Laurids 7, Christen 2. FM: Hans Jacobsen i Frydenlund på Gjedved Mark.

336 Karen Sørensdatter i Hansted. 4.7.1815, fol.113, 116, 118.
E: Anders Lauridsen. A: mor Anne Jensdatter g.m. Rasmus Andersen Rask i Egebjerg, bror Jørgen Sørensen sst, bror Anders Sørensen 28 sst, søster Elisabeth Sørensdatter 22, halvbror Anders Sørensen i Ørskov, halvsøster Elisabeth Sørensdatter i Egebjerg, død, var g.m. Rasmus Rasmussen. 3B: Rasmus 40, Karen g.m. Peder Christensen Leth på Gjedved Mark, Dorthe g.m. Jens Møller Strøm skomager i København i Store Grønnegade 287, halvsøster Anne Sørensdatter enke efter Jens Mikkelsen i Egebjerg, halvsøster Maren Sørensdatter, død, var g.m. Jens Smed sst. 2B: Elisabeth 23, Maren 20, halvsøster Kirsten Sørensdatter, død, første ægteskab med Jens [Nielsen] smed i Egebjerg. 1B: Niels 12, andet ægteskab med Laurids Andersen sst. 2B: Mette Kirstine 9, Jens 7. FM: morbror Anders Sørensen i Ørskov, farbror Søren Smed i Eriknauer, halvsøster Anne Cathrine Sørensdatter g.m. fyrværker Ottesen på Strichers Batteri på Amager.

337 Margrethe Sofie Johanne Henriksdatter i Bregnetgård på Hansted Mark. 16.9.1815, fol.115, 120.
E: Hans Jensen. B: Jens 22, Johannes Henrik 20, Peder 16, Laurids 13, Søren 11, Karen Marie 10, Christen 8, Niels 5. FM: Niels Lauridsen i Højballe. Arv i boet efter Karen Hansdatter, skifte 1.7.1800 lbnr.301 til enkemandens søster Anne Cathrine i Hansted Hospital.

338 Mette Pedersdatter i Brædstrup. 19.2.1816, fol.121.
E: Søren Knudsen. B: Maren g.m. Anders Jensen på Brædstrup Mark, Karen 39, Peder 36. FM: mosters mand Niels Pedersen i Ring.

339 Christen Olufsen i Kannerup. 10.12.1816, fol.122.
E: Ida Rasmusdatter. LV: Laurids Andersen i Egebjerg, der ægter. B: Oluf 5, Kirsten 8 uger. FM: fasters mand Mads Skejby i Århus. Desuden nævnes afdødes stedfar Mikkel Simonsen i Kannerup.

340 Jens Rasmussen Vissingkloster i Hansted. 13.2.1818, fol.122, 125.
E: Bodil Pedersdatter. B: Peder 14, Kirsten 12. FM: mors stedfar Jørgen Nielsen Velling i Hansted, farbror Anders Rasmussen i Grønskov i Voerladegård sogn. Afdøde blev som soldat begravet i Næstved 1813.

341 Birthe Jepsdatter i Underup. 7.9.1818, fol.123.
E: Anders Andersen. B: Johanne 8. FM: farfar Anders Justesen sst, mors stedfar Søren Pedersen sst.

342 Karen Nielsdatter i Hansted. 21.12.1818, fol.124, 126.
E: Anders Mikkelsen.
A: far [Niels Jensen i Lundumskov] død,
faster Mette Jensdatter, død, var g.m. Oluf Nielsen. 3B: Oluf Olufsen 41, Hans Olufsen, død. 2B: Mette 18, Hans 16, begge i Underup, Karen Olufsdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Molger, nu i Underup sogn. 6B: Kirsten 24, Peder 22, Mette 19, Karen 15, Anne 12, Jens 5,
mor Maren Lauridsdatter, død,
moster Mette Lauridsdatter, død. 2B: Inger Nielsdatter enke efter Søren Kjeldsen i Lundumskov, Else Nielsdatter g.m. Nikolaj Gothard i Lundumskov. 1B: Margrethe, første ægteskab med [Poul Christensen sst. på Urup gods]. 3B: Christen, Laurids, Mette g.m. Søren Mathiasen i Lundumskov,
morbror Christen Lauridsen i Lundum, død. 3B: Else gift i Kolding, Maren gift i Fredericia, Anne Cathrine g.m. Christen Pedersen i Usserød Klædefabrik på Sjælland.
Desuden nævnes enkemandens bror Morten Mikkelsen.

343 Søren Sørensen i Hansted. 4.2.1820, fol.127, 133, 138, 142, 204.
E: Marie Kirstine Andersdatter. LV: Søren Hansen sst, der ægter. B: Anders 12, Søren 9, Hans 7, Kirsten 4, Jens Munk 2. FM: mors forældre i Birkenæs, morbror Hans Andersen sst, farbror Laurids Sørensen i Egebjerg, Første ægteskab med Karen Christensdatter, [skifte 15.6.1795 lbnr.289]. B: Peder i Hansted. Andet ægteskab med Inger Jensdatter [Munk], skifte 19.12.1806 lbnr.314. B: Anne Margrethe 19, Karen 13, Inger 13. FM: Søren Jensen Munk i Hansted. Enken døde med skifte 16.6.1821 lbnr.346. Enkens nye mand Søren Hansen ægter datter af andet ægteskab Anne Margrethe.

344 Karen Pedersdatter i Hansted. 17.4.1820, fol.132.
E: Niels Nielsen, indsidder hos far Niels Jacobsen sst. A: far Peder Pedersen i Egebjerg. Arv i boet efter afdødes mor Maren Rasmusdatter, skifte 14.2.1806 lbnr.312 til afdødes brødre Rasmus Pedersen og Peder Pedersen.

345 Rasmus Rasmussen i Hansted. 25.3.1821, fol.133.
E: Sidsel Jensdatter. B: Jens sst, Kirsten g.m. Laurids Jørgensen i Kattrup.

346 Marie Kirstine Andersdatter i Hansted. 16.6.1821, fol.134, 135, 140, 204.
E: Søren Hansen. B: Birthe Cathrine 14 uger. FM: morbror Hans Andersen i Birkenæs, Søren Jensen Munk i Hansted. Første ægteskab med Søren Sørensen, [skifte 4.2.1820 lbnr.343]. B: Anders 13, Søren 10, Hans 8, Kirsten 5, Jens Munk 3. FM: farbror Laurids Sørensen i Egebjerg.

347 Helle Jensdatter i [Egebjerg]. 2.7.1821, fol.134.
E: Peder Nielsen smed. B: Jens 26, Maren g.m. Rasmus Pedersen i Ørskov.

348 Maren Pedersdatter i Egebjerg. 13.7.1821, fol.134.
E: Niels Thomsen. B: Anne 8 uger. FM: morfar Peder Justesen.

349 Niels Albertsen i Hanstedgård. 25.7.1821, fol.135.
E: Anne Andersdatter. B: Anders, Albert ved hustru Karen Pedersdatter, da han tjente på Borup, Anne, død. B: Andreas Christiansen skræddermester i Horsens.

350 Kirsten Sørensdatter i Hansted. 6.8.1821, fol.136.
E: Jens Johansen. B: Søren 16, Maren g.m. Niels Nielsen sst, Anne Margrethe 19. FM: morbror Laurids Sørensen i Egebjerg.

351 Maren Andersdatter i Bregnetgård på Hansted Mark. 25.1.1822, fol.137, 142.
E: Hans Jensen. B: Anders 3. FM: morbror Peder Andersen i Bleld.

352 Mette Jensdatter i Hansted. 4.8.1822, fol.144.
E: Jørgen Nielsen. B: Karen g.m. Niels Pedersen.

353 Anders Andersen i Sillerupgård. 25.3.1823, fol.144.
E: Sidsel Henriksdatter. LV: Jens Andersen i Mølgård, Laurids Lauridsen i Vipskov. B: Anders 24, Anne Kirstine 22, Henrik 17, Søren 12, Marie Kirstine 10. FM: Jørgen Pedersen i Sillerup Mølle.

354 Anne Nielsdatter i Egebjerg. 4.11.1823, fol.146.
Enke efter Peder Justesen, [skifte 13.12.1813 lbnr.334]. B: Niels 33, Maren, [skifte 13.7.1821 lbnr.348], var g.m. Niels Thomsen sst. 1B: Anne 2, Karen nu g.m. sin afdøde søsters mand Niels Thomsen.

355 Jens Pedersen ugift i Hesselballegård på Vinten Mark. 15.10.1824, fol.148.
A: mor Johanne Christensdatter, enke efter [Peder Terkildsen i Vinten, skifte 13.11.1811 lbnr.323. LV: Jens Christian i Vinten, søskende Terkild Pedersen i Hesselballegård, Maren Pedersdatter g.m. Niels Jespersen i Molger, Bodil Pedersdatter g.m. Didrik Nielsen i Vrønding, Karen Pedersdatter, Mette Kirstine Pedersdatter.

356 Anne Margrethe Christensdatter i Hansted. 4.1.1825, fol.148, 149.
E: Jens Sørensen. B: Søren.

357 Jørgen Eskildsen og hustru Karen Jensdatter i Hansted. 30.1.1826, fol.149, 153.
B: Jens 24 i København, Ellen g.m. Niels Thomsen på Egebjerg Mark, Kirsten g.m. Knud Nielsen i Hansted, Dorthe 28, Maren 18. FM: farbror Søren Sørensen i Hansted.

358 Jens Johansen i Hansted. 26.5.1826, fol.150, 154.
Enkemand efter Kirsten Sørensdatter, [skifte 6.8.1821 lbnr.350]. B: Søren 22, Maren g.m. Niels Nielsen sst, Anne Margrethe 24 forlovet med Niels Christensen Vanløse kusk på Hanstedgård. FM: farbror Johannes Johansen i Hansted, morbror Laurids Sørensen i Egebjerg.

359 Hans Christian Hansen lem i Hansted Hospital. 2.10.1826, fol.155, 161, 164.
Afdøde var søn af afdøde Hans Christensen Munk sognefoged i Hansted og Maren Lauridsdatter.
A: farbror Jens Christensen Munk, [skifte 27.11.1786 lbnr.268]. 3B: Søren Jensen Munk i Hansted, Simon Jensen Munk i Strandgård, Inger Jensdatter, [skifte 19.12.1806 lbnr.314]. 3B: Anne Margrethe g.m. Søren Hansen i Hansted, Karen g.m. Laurids Hansen, Inger,
farbror Anders Christensen Munk i Egebjerg, [skifte 30.4.1785 lbnr.263]. 4B: Maren Andersdatter i Enkeboderne i Horsens, Inger Marie Andersdatter enke efter Anders Nielsen spækhøker i København, Anne Cathrine Andersdatter g.m. Jørgen Andersen Vorbjerg i Egebjerg, Karen Andersdatter, død, var g.m. Jens Sørensen ankersmed i København. B: Søren
faster Karen Christensdatter i Hansted, [skifte 15.6.1795 lbnr.289]. 2B: Søren Pedersen i Stouby, Peder Sørensen i Hansted
morbror Peder Lauridsen i Hansted, [skifte 24.4.1799 lbnr.297]. 3B: Laurids på Søby i Vester Brønderslev, Niels i Hansted, Anne g.m. Peder Nielsen Hjortsballe i Lykkensspil på Løve Mark i Vrads sogn,
moster Karen Lauridsdatter g.m. Bent Hansen i Egebjerg, død. 2B: Hans i Ørridslev, Anne, død. B: Hans Christensen 30 i Monbjerg,
mors halvsøster Else Lauridsdatter, [skifte 20.6.1808 lbnr.316], var g.m. Knud Simonsen i Hansted. 4B: Simon i Korning, Anne Cathrine g.m. Niels Nielsen sst, Anne g.m. Jens Nielsen i Hansted, Karen g.m. Jørgen Holst i Egebjerg.

360 Peder Christensen i [Hansted]. 2.12.1826, fol.157.
E: Anne Jacobsdatter. B: Christen, Sidsel Kirstine g.m. Rasmus Andersen.

361 Peder Pedersen i Egebjerg. 8.2.1827, fol.157.
E: Dorthe Andersdatter. B: Anders 14. Første ægteskab med [Karen Andersdatter, skifte 17.7.1790 lbnr.276]. Ingen børn. Andet ægteskab med Maren Rasmusdatter, [skifte 14.2.1806 lbnr.312]. B: Rasmus sst, Peder aftakket husar.

362 Ida Dorthe Rasmusdatter i Kannerup. 31.8.1827, fol.162.
E: Laurids Andersen Busk. B: Barbara 6, Maren 2. Første ægteskab med Christen Olufsen, [skifte 10.12.1816 lbnr.339]. B: Oluf 16, Christine 11. FM: morbror Herman Noer i Serridslev.

363 Birthe Jacobsdatter i Hansted. 17.10.1828, fol.165.
Enke efter Hans Sørensen sst. B: Søren, Jacob.

364 Anne Sørensdatter på Underup Mark. 28.10.1828, fol.165.
E: Christen Hansen. B: Hans 19, Søren 14, Inger Marie 10, Maren 5. FM: Anders Sørensen på Lundumskov Mark, morbror Peder Sørensen i Lundum.

365 Christoffer Olufsen Due i Hornsyld. 10.2.1829, fol.166.
E: Birthe Cathrine Sørensdatter. B: Gertrud Marie g.m. Niels Pedersen i Torup i Hedensted sogn, Anne Cathrine g.m. Christen Nielsen i Hornsyld, Bodil Marie, Søren 19.

366 Maren Nielsdatter i Højballegård på Hansted Mark. 9.3.1829, fol.167.
E: Niels Nielsen. B: Jacob 12, Niels 10, Else Marie 8. FM: morbror Laurids Nielsen i Hansted.

367 Simon Jensen Munk og hustru Mette Pedersdatter i Strandgård på Hansted Mark. 21.1.1830, fol.170, 173, 174.
B: Jens 28, Peder 26, Hans 24, Anders 21, Niels 18, Anne Cathrine 14. FM: farbror Søren Jensen Munk i Hansted. LV for enken, der døde efter manden: Jørgen Pedersen i Fiskbækgård.

368 Kirsten Jørgensdatter i Hansted. 25.3.1830, fol.171, 172.
E: Knud Nielsen. B: Jørgen 11, Niels 6, Karen 2. FM: morbror Jens Jørgensen sst. Arv i boet efter afdødes far [Jørgen Eskildsen], skifte 30.1.1826 lbnr.357 til B: Dorthe og Maren.

369 Niels Pedersen i Hansted. 2.12.1830, fol.174, 175, 177.
E: Karen Jørgensdatter. LV: far Jørgen Nielsen Smed sst. B: Peder 11, Anne Mette 5. FM: fasters mand Niels Thomsen i Egebjerg.

370 Ingeborg Jensdatter i Vinten. 17.3.1831, fol.177.
E: Johannes Rudolf Johansen. Første ægteskab med Mikkel Terkildsen. B: Terkild 32 i Vrønding.

371 Laurids Sørensen i Egebjerg. 7.5.1831, fol.179, 181.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Thomsen sst, Jørgen Sørensen sst. B: Inger 28 g.m. Jens Hansen, Anne Margrethe 26 g.m. Mikkel Jørgensen. FM: farbror Hans Sørensen i Kannerup. [Første ægteskab med Inger Nielsdatter, skifte 13.11.1798 lbnr.295].

372 Jørgen Mikkelsen i Egebjerg. 11.6.1831, fol.181.
E: Maren Mikkelsdatter. B: Mikkel 29, Jacob 27, Jens 24 i København. FM: Søren Nielsen skovfoged i Hansted Skovfogedhus.

273 Sidsel Kirstine Nielsdatter i Nørre Gludsted. 19.6.1831, fol.181, 186.
E: Mads Jensen. B: Jens 15, Anne Cathrine 14, Birgitte Cathrine 11, Niels Peder 7, Thomas Niels 5. FM: Mads Olufsen sst.

374 Niels Nielsen i Torp. 14.10.1831, fol.181.
E: Juliane Pedersdatter. 5B. Uskiftet bo.

375 Anne Margrethe Jensdatter i Hansted. 9.1.1832, fol.182, 185.
E: Niels Christensen. B: Kirsten 2. FM: Peder Sørensen sst. Arv i boet efter [Jens Johansen sst], skifte 26.5.1826 lbnr.358 til Niels Nielsen og efter ungkarl Søren Jensen.

376 Johannes Johansen i Vinten. 27.1.1832, fol.182, 185.
E: Anne Sørensdatter. B: Inger Johanne, nyfødt, der døde. Til stede afdødes bror Jens Johansen på Molger Mark, afdødes halvsøster g.m. Peder Christoffersen i Enner.

377 Knud Nielsen i Hansted. 22.2.1832, fol.184.
E: Maren Thomasdatter. LV: Jørgen Pedersen i Fiskbækgård. Første ægteskab med Kirsten Jørgensdatter, skifte 25.3.1830 lbnr.368. B: Jørgen 13, Niels 8, Karen 4. FM: farbror Niels Emanuel Ring på Rådved Mark. Arv i boet efter [Jørgen Eskildsen i Hansted], skifte 30.1.1826 lbnr.357 til afdødes første hustrus 2 søstre Dorthe Jørgensdatter og Maren Jørgensdatter.

378 Maren Jensdatter i Hansted. 7.8.1832, fol.188.
E: Niels Nielsen. B: Anne Cathrine 10, Nielsine 7, Niels 4.

379 Jens Andersen Busk i Egebjerg. 30.4.1833, fol.190, 194.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Anders 35, Laurids 29, Barbara 27, Rasmus 25, Niels 23, Simon 18. FM: farbror Laurids Andersen Busk i Kannerup.

380 Hans Sørensen i Kannerup. 19.8.1833, fol.191, 196.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Nielsen i Højballegård. B: Mette 19, Margrethe 17, Marie Kirstine 16. FM: Peder Sørensen i Hansted. Første ægteskab med Mette Sørensdatter, [skifte 17.7.1813 lbnr.332]. B: Anne Cathrine 28, Søren 24.

381 Karen Pedersdatter i Vorbjerg. 11.10.1833, fol.194, 197.
E: Niels Rasmussen. B: Rasmus Peder 2. FM: Steffen Sørensen i Gjedved.

382 Karen Hansdatter i Hostrup. 4.6.1834, fol.198.
A: mor Mette Jensdatter enke efter Hans Nielsen, halvsøskende Søren Hansen i København, Niels Hansen i Stouby Skov, Christence Hansdatter g.m. Thomas Sørensen i Horsens, Anne Margrethe Hansdatter g.m. Oluf Olufsen i Hyrup, Hans Peder Hansen i Kragelund, jordemor Anne Hansdatter g.m.Peder Jensen i Tyrsted, Maren Hansdatter g.m. Mogens Thomsen i Vilstrup.

383 Søren Hansen i Hansted. 23.6.1834, fol.198, 205.
E: Anne Margrethe Sørensdatter, der også døde. LV: bror Peder Sørensen sst. B: Marie Kirstine 12, Søren 10, Inger Marie 9, Hans 7, Peder 1, Simon Peder Munk 9 uger. FM: farbror Jacob Hansen i Vorbjerg, morbror Peder Sørensen i Hansted. Første ægteskab med Marie Kirstine Andersdatter, skifte 16.6.1821 lbnr.346. B: Birthe Cathrine 13. Arv i boet efter Søren Sørensen i Hansted skifte 4.2.1820 lbnr.343. Afdødes bror Laurids Hansen gift med Karen Sørensdatter søster til afdødes hustru.

384 Mette Jensdatter i Hostrup. 11.5.1835, fol.206, 210, 212, 216.
Enke efter Hans Nielsen. A: halvsøster Else Marie Jensdatter, enke efter Hans Nielsen i Lystrup, nu på aftægt hos svigersøn Erhard Jørgensen sst, halvsøster Karen Jensdatter, død, var g.m. Søren Jensen i Kærsholm i As sogn. 4B: Anne 46 i Brund, Jens 44 i Kærsholm, Else Marie g.m. Rasmus Sørensen i Østrup i Glud sogn, Mette Cathrine 25.

385 Rasmus Andersen Vorbjerg i Egebjerg. 26.9.1835, fol.211, 213.
E: Maren Nielsdatter. LV:Jens Pedersen i Egebjerg. B: Niels 26, Karen g.m. Niels Jensen i Ørskov, Johanne Marie 24, Else g.m. Laurids Nielsen på Rådved Mark, Anne Marie 17. Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, [skifte 3.8.1803 lbnr.309]. B: Anders 47 i Torp, Niels 44 i Vorbjerg, Peder 37 på Underup Mark. Andet ægteskab med Karen Pedersdatter, [skifte 28.4.1806 lbnr.313]. B: Kirsten 30.

386 Søren Lauridsen i Torp. 31.10.1836, fol.218, 220, 222.
E: Johanne Christensdatter. LV: Anders Rasmussen sst. A: søstersøn Laurids Jensen på Rådved Mark.

387 Anne Marie Mortensdatter i Underup. 6.2.1837, fol.220, 221, 223.
E: Jørgen Christian Bækgård. B: Karen 10, Morten 7, Anne 3. FM: morbror Jens Peder Mortensen i Lundumskov.

388 Laurids Andersen i Hansted. 23.3.1838, fol.224.
E: Anne Nielsdatter. LV: LV: Niels Nielsen i Højballe. B: Anders 20. FM: Laurids Jensen i Egebjerg.

389 Birthe Cathrine Sørensdatter i Hornsyld. 16.8.1839, fol.225, 236, 266, 273, 283.
Enke efter Christoffer Olufsen Due sst, skifte 10.2.1829 lbnr.365. B: Anne Cathrine Christoffersdatter, død, var g.m. Christen Nielsen i Hornsyld. 5B: Marie Birgitte 13, Christoffer Due 9, Niels 7, Hans 4, Jens 2, Gertrud Marie Christoffersdatter, død, var g.m. Niels Pedersen i Torup. 5B: Else Cathrine 18, Peder 14, Birthe Cathrine 11, Christoffer Due 9, Anne Cathrine 7, Bodil Marie Christoffersdatter g.m. Niels Pedersen i Torup.

390 Johanne Christensdatter i Torp. 24.1.1840, fol.231, 234, 271.
E: Peder Olufsen. Testamente.
Hans A: bror Jens Olufsen spækhøker i København, bror Anders Olufsen på Rådved Mark, halvsøster Else Jørgensdatter g.m. Peder Simonsen i Strandgård på Hansted mark.
Hendes A: bror Søren Christensen på Hanstedgård, søster Anne Marie Christensdatter i Lundum.

391 Peder Sørensen i Hansted. 25.1.1840, fol.231, 235.
E: Margrethe Johansdatter. LV: Niels Christensen sst. A: halvbror Anders Sørensen 31, halvbror Hans Sørensen 26, halvbror Jens Sørensen 21, halvsøster Anne Margrethe Sørensdatter, død, var g.m. afdøde [Søren Hansen, skifte 23.6.1834 lbnr.383]. 6B: Marie Kirstine 17, Søren 15, Inger Marie 14, Hans 13, Peder 6, Simon Peder Munk 5, halvsøster Karen Sørensdatter g.m. Rasmus Sørensen i Hansted, halvsøster Kirsten Sørensdatter g.m. Rasmus Jensen i Egebjerg, der fæster.

392 Mette Hansdatter i Kannerup. 6.2.1840, fol.233, 245.
A: mor Anne Nielsdatter g.m. Jens Knudsen sst, søster Margrethe Hansdatter 24, søster Marie Kirstine Hansdatter 23. FM: Niels Nielsen i Højballe, halvbror Søren Hansen 31 soldat i København, halvsøster Anne Cathrine Hansdatter 33 g.m. Christoffer Corneliussen i Voerladegård.

393 Niels Pedersen i Stubberup. 7.1.1841, fol.246, 253.
E: Karen Andersdatter. LV: Anders Nielsen på Sebberup Mark. A: bror Jens Pedersen i Jerlevgård vest for Vejle, bror Mads Pedersen i Sebberup, bror Søren Pedersen i Løsning, søster Anne Pedersdatter, enke efter Laurids Madsen i Sebberup, søster Mette Marie Pedersdatter, død, var g.m. Niels Terkildsen i Vindelev, død, 4B: Else 25, Terkild 23, Peder 19, Jørgen 16. FM: Hans Gertsen sst, halvbror Hans Pedersen i Remmerslund.

394 Anne Jensdatter i Egebjerg. 12.4.1841, fol.249, 259.
E: Jens Pedersen. A: søskende Niels Jensen sst, Rasmus Jensen sst, Hans Jensen på Lundum Mark, Christen Jensen på Elling Mark, Anne Marie Jensdatter g.m. Jørgen Nielsen Lykkeberg på Gjedved Mark.

395 Hans Sørensen 14 år i Hansted. 13.5.1841, fol.249.
Plejesøn af Rasmus Sørensen sst. A: søskende Søren Sørensen 17, Peder Sørensen 8, Simon Peder Munk Sørensen 7, Marie Kirstine Sørensdatter, Inger Marie Sørensdatter i Egebjerg, halvsøster Birthe Cathrine Sørensdatter i Strandgård på Hansted Mark.

396 Else Marie Thomasdatter i Hesselballegård på Vinten Mark. 7.7.1841, fol.250, 252.
E: Terkild Pedersen. B: Johanne 14, Peder 10, Mette Kirstine 8, Jens 6, Bodil Cathrine 2. FM: morbror Mikkel Thomsen i Vinten.

397 Anne Nielsdatter i Hansted. 7.9.1841, fol.252, 259.
Enke efter Laurids Andersen, [skifte 23.3.1838 lbnr.388]. B: Anders 24.

398 Mads Sørensen i Hornsyld. 22.9.1841, fol.252, 255.
E: Karen Marie Olufsdatter. LV: Pastor Jespersen i Nebsager. B: Sidsel Marie g.m. Rasmus Jensen i Hornsyld, Søren 36, Kirsten 33, Anne Marie 31, Oluf 28, Karen 24, Maren 22, Johannes 17. Første ægteskab med Maren Jørgensdatter. B: Jørgen 46 på Nebsager Mark.

399 Hans Sørensen i Hansted. 21.10.1841, fol.258.
A: søskende Søren Sørensen sst 17, Peder Sørensen 8, Simon Peder Munk 7, Marie Kirstine Sørensdatter, Inger Marie Sørensdatter, halvsøster Birthe Cathrine Sørensdatter. FM: farbror Jacob Hansen i Vorbjerg. Arv efter forældre Søren Hansen og Anne Margrethe Sørensdatter i Hansted, skifte 23.6.1834 lbnr.383, efter Inger Sørensdatter sst, skifte sluttet 7.8.1835, og efter Peder Sørensen, skifte 25.1.1840 lbnr.391.

400 Mikkel Pedersen i Stubberup. 21.10.1841, fol.259, 260.
E: Mette Marie Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen i Remmerslund. B: Peder 23 soldat i København, Rasmus 22, Maren 19, Mette 17, Niels 11, Jens 6. FM: farbror Søren Pedersen på Stubberup Mark. Desuden nævnes afdødes brødre Niels Pedersen i Stubberup, Jacob Pedersen i Sebberup.

401 Anne Marie Frandsdatter i Egebjerg. 24.12.1841, fol.266, 267.
E: Rasmus Nielsen Birkenæs. Første ægteskab med Hans Andersen [Vorbjerg] i Egebjerg, [skifte 7.3.1804 lbnr.310]. B: Frands 43 sst.

402 Laurids Nielsen i Hansted. 20.4.1842, fol.268.
E: Elisabeth Sørensdatter. B: Else 26, Anne Mette 20, Søren Jørgensen Lauridsen 16.

403 Peder Simonsen i Strandgård på Hansted Mark. 9.7.1842, fol.269, 287.
E: Else Jørgensdatter. LV: Peder Pedersen i Hansted. B: Mette 15, Anne Cathrine 12, Simon 11, Inger 8, Jørgen 6, Karen 2, Petrine nyfødt. FM: farbror Niels Simonsen i Hornsyld.

404 Kirsten Sørensdatter på Lund Mark. 28.10.1842, fol.271, 274.
E: Jens Nielsen. B: Søren 16, Anders 10, Carl 8, Maren 5. FM: Peder Nielsen i Lund.

405 Rasmus Andersen i Hansted. 16.2.1842, fol.274.
E: Sidsel Kirstine Pedersdatter. LV: Christen Pedersen Hansted murermester sst. B: Peder Christian 22, Anders 21, Karen 16, Hans Jacob 13, Anne Jacobine 7, Jørgen Hansted 5. FM: Hans Andersen i Serridslev.

406 Jens Peder Møller og hustru Nikolette Marie Vang i Egebjerg Mølle. 16.5.1843, fol.275, 285, 295, 299, 307.
B: Hedvig Sofie 27 g.m. skolelærer Bang i Hørup i Jelling sogn, Johannes 24 skolelærer i Ørridslev, Jens Hedegaard 21, Anne 20, Silke Helene 18, Anette Nielsine 17, Oluf Jens Peder Clementin 15, Sara Juliane Margrethe 11. FM: farbror gårdejer Vang i Rådved Damgård.

407 Bodil Pedersdatter i Hansted. 17.1.1844, fol.288.
E: Anders Nielsen Bleld. B: Niels Carl 25, Jensine 23. Første ægteskab med Jens Rasmussen Vissingkloster i Hansted, [skifte 13.2.1818 lbnr.340]. B: Peder 40 på Nortvig Mark, Kirsten g.m. Peder Nielsen Slagballe i Egebjerg. Uden for ægteskab Karen Marie Jensdatter 30.

408 Karen Knudsdatter i Egebjerg. 25.3.1844, fol.291.
E: Jørgen Andersen Holst. B: Anders 39, Knud 37, Else 35 g.m. Peder Jørgensen sst, Steffen 33, Elisabeth, død, 1B uden for ægteskab Karen Nielsdatter 11, Mette Marie g.m. Jens Nielsen Vorbak i Fårvang, Karen g.m. Iver Thygesen på Krollerup Mark, Christen 29, Anne Margrethe 23, Maren 22, Anne 20, Søren 18. FM: Laurids Jensen Busk i Egebjerg.

409 Karen Jørgensdatter i Hansted. 22.6.1845, fol.304, 312.
E: Peder Nielsen. Første ægteskab med Niels Pedersen sst, [skifte 2.12.1830 lbnr.369]. B: Peder 26, Anne Mette 20 g.m. Niels Andersen i Ørskov.

410 Hans Jensen i Mosegård på Lund Mark. 2.11.1846, fol.313, 314.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Anders Christensen i Kørup. B: Jens Jørgen 31, Anne Cathrine 29 g.m. Laurids Jacobsen i Horsens, Jens Peder 26 på Molger Mark, Mette Kirstine 24 g.m. Hans Nielsen på Lund Mark, Peder 15.

411 Anne Mortensdatter på Vinten Mark. 21.11.1846, fol.314.
E: Terkild Pedersen. Testamente af 11.12.1845. Enkemanden har børn af første ægteskab se lbnr.396.

412 Mette Rasmusdatter i Lund. 24.12.1846, fol.316.
E: Peder Nielsen. B: Niels 17, Kirsten 15, Rasmus 13, Karen 11, Anders 9, Mette Cathrine 7, Mikkel 5. FM: mors halvbror Søren Mikkelsen i Gjedved.

413 Christen Hansen på Underup Mark. 20.2.1848, fol.318, 323.
E: Ellen Lauridsdatter. LV: Mikkel Sørensen, der ægter. B: Laurids 16, Anne Margrethe 14, Christen 12, Lauridsine 10, Peder Kingo 7, Anne 5, Marie 6 mdr. FM: farbror Søren Hansen i Kørup. Første ægteskab med Anne Sørensdatter, [skifte 28.10.1828 lbnr.364]. B: Hans 39 på Tebstrup Mark, Søren 34, Inger Marie 30, Maren 25.

414 Marie Kirstine Jensdatter jordemor i Hansted. 22.4.1848, fol.318.
E: Jacob Mikkelsen Ove. Testamente 9.12.1842. Plejedatter Marie Kirstine Jacobine Mikkelsdatter.

415 Jørgen Hansen i Hansted. 28.8.1848, fol.319.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Jens Knudsen i Kannerup. B: Maren 5. FM: Jens Peder Jensen i Hansted.

416 Anne Marie Pedersdatter i Hansted Skovhus. 22.11.1848, fol.321.
E: Søren Nielsen skovfoged. Testamente 3.10.1838. A: plejedatter Anne Marie Jensdatter, enkemandens brorsøn Niels Jensen i Hansted.

417 Dorthe Andersdatter i Egebjerg. 8.3.1849, fol.322, 323.
E: Frands Hansen. Første ægteskab med Peder Pedersen sst, [skifte 8.2.1827 lbnr.361]. B: Anders 34 i Torp.

418 Else Jørgensdatter i Strandgård på Hansted Mark. 9.3.1849, fol.322, 324.
E: Peder Pedersen Nortvig. B: søn, der døde. Første ægteskab med Peder Simonsen, [skifte 9.7.1842 lbnr.403]. B: Mette 22, Anne Cathrine 19, Simon Peder 17, Inger 15, Jørgen 11, Karen 9, Petrine 7. FM: farbror Niels Simonsen i Hornsyld.

419 Mikkel Pedersen 7 år i Lund. 22.11.1849, fol.325.
A: far Peder Nielsen, søskende Niels 21, Kirsten 18, Rasmus 16, Karen 14, Anders 12, Mette Cathrine 10. FM: Søren Mikkelsen i Gjedved. Arv efter mor Mette Rasmusdatter i Lund, [skifte 24.12.1846 lbnr.412].

420 Hans Hansen i Vorbjerg. 19.1.1850, fol.326.
E: Anne Marie Pedersdatter. B: Hans 18, Peder 16, Niels 14, Karen 12, Inger Kirstine 10.

421 Frands Hansen i Egebjerg. 28.3.1850, fol.326, 331.
E: Anne Cathrine Simonsdatter. LV: Niels Thomsen sst. A:
farbror Rasmus Andersen Vorbjerg i Egebjerg, [skifte 26.9.1835 lbnr.385]. Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, [skifte 3.8.1803 lbnr.309]. 3B: Anders Rasmussen i Torp, død. 6B: Rasmus 26, Kirsten g.m. Jens Peder Jensen på Føvling Mark, Caroline g.m. Anders Nielsen i Torp, Maren, Karen, Gabriele, Niels Rasmussen i Vorbjerg, Peder Rasmussen på Underup Mark. Andet ægteskab med Karen Pedersdatter, [skifte 28.4.1806 lbnr.313]. B: Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Nielsen i Hansted. Tredje ægteskab med enken Maren Nielsdatter. 5B: Niels Rasmussen i Egebjerg, Karen Rasmusdatter g.m. Niels Jensen i Ørskov. 3B: Jens 10, Else Marie 8, Maren 6, Johanne Marie Rasmusdatter g.m. Jens Pedersen i Enner, Else Rasmusdatter g.m. Laurids Nielsen på Rådved Mark, Anne Marie Rasmusdatter g.m. Laurids Pedersen på Tolstrup Mark,
farbror Jørgen Andersen Vorbjerg i Egebjerg, død. 2B: Johanne Jørgensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Egebjerg, Else Jørgensdatter, [skifte 9.3.1849 lbnr.418], var g.m. Peder Simonsen i Strandgård på Hansted Mark, [skifte 9.7.1842 lbnr.403]. 7B: Mette 22, Anne Cathrine 19, Simon Peder 17, Inger 15, Jørgen 14, Karen 9, Petrine 7.
morbror Jens Frandsen i Lundum, død. 5B: Frands Peder Jensen på Nørre Aldum Mark, Anton Peder Jensen 24, Mette Jensdatter g.m. Christen Jensen i København, Karen Jensdatter g.m. Hans Johansen i Egebjerg, Jensine Jensdatter g.m. Hans Pedersen Godt i Søby ved Randers,
moster Mette Cathrine Frandsdatter, enke i Ustrup,
moster Karen Frandsdatter i Hansted, død. 4B: Niels Andersen på Egebjerg Mark, Frands Peder Andersen sst, Mette Marie Andersdatter g.m. Knud Jensen i Assendrup, Anne Andersdatter g.m. Steffen Andreasen i Egebjerg,
moster Marianne Frandsdatter i Kollerup, død. Første ægteskab med Andreas Steffensen. 2B: Steffen i Egebjerg, Frands Peder skolelærer i Honum. Andet ægteskab med Peder Svendsen. 4B: Andreas Pedersen på Lund Mark, Svend Pedersen i Vorbjerg, Anders Pedersen i Kollerup, Sidsel Marie Pedersdatter g.m. Christen Pedersen i Lundumskov. 2B: Anne Cathrine 10, Marianne 8.

422 Karen Rasmusdatter i Vinten. 25.5.1850, fol.331, 332.
E: Christen Jørgensen. B: Karen 14, Jørgen 10, Anne Marie 8, Anne Kirstine 6. FM: morbror Anders Rasmussen i Nim.

423 Jens Rasmussen i Hansted. 29.8.1850, fol.331.
E: Anne Marie Hansdatter. B: Sidsel 22, Hans 20, Mette Marie 14, Rasmus 10, Rasmus Hansen 7, Jens 2.

Hansted Hospital
C 652A-126
Skifteprotokol
1791-1821

424 Søren Sørensen i Hornsyld. 26.1.1791, fol.2, 5.
A: mor Sidsel Sørensdatter. LV: Thomas Jacobsen sst, søskende Mads Sørensen 35, der fæster, Karen Sørensdatter g.m. Hans Jørgensen i Sønderby i Glud sogn, Kirsten Sørensdatter 26, Maren Sørensdatter. FM: Morten Jensen i Hornsyld.

425 Maren Pedersdatter i Hornsyld. 5.4.1791, fol.4.
E: Søren Sørensen. B: Karen 22, Birgitte Cathrine 15, Mette Cathrine 13, Søren 10. FM: Jens Simonsen sst.

426 Knud Mikkelsen i Vorbjerg. 7.2.1794, fol.10.
E: Anne Marie Frandsdatter. LV: bror Peder Frandsen i Torp. A: søskende Kirsten Mikkelsdatter g.m. Christen Nielsen i Vorbjerg, Karen Mikkelsdatter g.m. Hans Nielsen sst.

427 Maren Jørgensdatter i Hornsyld. 6.12.1797, fol.16.
E: Mads Sørensen. B: Jørgen 3. FM: morbror Søren Jørgensen i Nebsager, mors farbror Jens Sørensen sst.

428 Peder Simonsen i Vorbjerg. 12.1.1798, fol.17, 21, 22.
E: Inger Kirstine Nielsdatter. LV: Laurids Nielsen i Underup. B: Karen 19, Johanne 16, Niels 13, Maren 9, Simon 7, Jens 4. FM: farbror Mikkel Simonsen i Kannerup.

429 Søren Simonsen i Vorbjerg. 1.2.1798, fol.19, 21.
E: Karen Andersdatter. LV: Niels Pedersen i Nim. B: Anders 11, Simon 4. Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, [skifte 14.2.1784 lbnr.258]. B: Maren 25, Kirsten 19. FM: farbror Mikkel Simonsen i Kannerup, Jacob Nielsen i Monbjerg.

430 Oluf Jacobsen i Vorbjerg. 4.5.1799, fol.24.
A: bror Morten Jacobsen i Østbirk Skovhus kaldet Fuglsang, død. 2B: Jacob 24, Jørgen 23. FM: stedfar Peder Eskildsen i Rådved, søster Kirsten Jacobsdatter, lem i Horsens Hospital.

431 Kirsten Mikkelsdatter i Vorbjerg. 1.5.1800, fol.26.
E: Christen Nielsen. B: Peder 18. FM: Hans Nielsen sst.

432 Anne Christensdatter i Enner. 8.8.1801, fol.27.
E: Rasmus Bentsen, søn af Bent Andersen i Enner på Bygholm gods. B: Marie Kirstine 5 uger. Til stede afdødes far Christen Nielsen i Vorbjerg, Anders Justesen i Underup, der var afdødes FM ved skifte efter mor Maren Andersdatter i Vorbjerg 26.11.1774 lbnr.233.

433 Knud Christensen i Torp. 29.10.1802, fol.29.
E: Johanne Christensdatter. LV: Hans Andersen sst, Søren Lauridsen i Hansted, der ægter. B: Christen 17, Poul 14. FM: Søren Jensen sst.

434 Morten Pedersen i Stubberup. 7.3.1803, fol.30, 32.
E: Karen Andersdatter. LV: Laurids Ussing, [degn]. B: Mette Kirstine g.m. Jochum Christensen i Stubberup, Anders 24, Hanne 22, Maren l9, Peder 15, Karen 10. FM: Peder Jensen sst.

435 Karen Sørensdatter i Hostrup. 11.6.1803, fol.31.
E: Hans Nielsen. B: Margrethe Kirstine 16, Søren 14, Niels 10, Maren 8, Anne 6, Christence 4, Hans Peder 6 mdr. FM: mors søskendebarn Søren Madsen i Ørum.

436 Hans Nielsen i Hostrup. 17.9.1808, fol.32.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Hansen sst, Mikkel Jensen sst. B: Karen 3 mdr. Første ægteskab med Karen Sørensdatter, [skifte 11.6.1803 lbnr.435]. B: Margrethe Kirstine 21 forlovet med Oluf Pedersen i Hyrup, Søren 19, Niels 15, Maren 13, Anne 11, Christence 9. FM: farbrødre Jørgen Nielsen i Hansted, Peder Nielsen i Egebjerg.

437 Mette Nielsdatter i Hostrup. 15.7.1811, fol.36.
E: Jens Sørensen Juul. B: Niels 30, Inger Marie g.m. Christian Thomsen i Hyrup, Maren g.m. Anders Bollesen i Ørum, Inger g.m. Jørgen Pedersen på Hansted mark, Sidsel 27, Kirsten 26, Peder 23, Søren 21. FM: morbror Søren Nielsen i Hornsyld.

438 Peder Jensen i Stubberup. 2.3.1816, fol.37.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Jens 34, Anne Marie g.m. Jens Rasmussen sst, Else Cathrine g.m. Morten Jørgensen sst, Søren 25, Mikkel 23, Jacob l9, Niels 16. FM: farbror Niels Jensen i Hansted Skovhus.

439 Kirsten Pedersdatter i Torp. 15.2.1819, fol.39, 43.
E: Peder Jensen. B: Peder 10. Første ægteskab med Morten Hansen træskomand i Nim, skifte 14.8.1806. B: Marie 34, Anne 32, Maren 20. FM: farbror Julius Hansen i Nim, søskendebarns mand Peder Jensen i Enner.

440 Mikkel Andersen Egebjerg røgter på Hanstedgård. 1.6.1819, fol.41, 46, 47.
A: bror Peder Andersen 69 sst, bror Rasmus Andersen 60 i Lund, bror Anders Andersen [i Egebjerg, skifte 24.2.1802 lbnr.306]. 3B: Jørgen sst, Anne g.m. Niels Rasmussen sst, Maren g.m. Henrik Jørgensen i Honum Skov, bror Jens Andersen, død. 4B: Anders 29, Maren 27, Ellen Cathrine 25, Karen 20.

441 Maren Mikkelsdatter i Stubberup. 7.6.1819, fol.42.
Enke efter Peder Jensen, skifte 2.3.1816 lbnr.438. B: Jens i Ballebo på Krollerup Mark, Anne Marie g.m. Jens Rasmussen, Else Cathrine, var g.m. Morten Jørgensen nu g.m. Mikkel Nielsen i Stubberup, Søren 28, Mikkel 26, Jacob 22 på Stubberup Mark, Niels 19. FM: farbror Niels Jensen i Hansted Skovhus, morbror Jørgen Mikkelsen i Egebjerg.

442 Jacob Rasmussen i Underup. 8.3.1820, fol.45, 47.
E: Christiane Ulrikke Hansdatter. LV: Anders Justesen sst. B: Maren 28, Mette Kirstine g.m. Peder Hansen Vorbjerg i Vrænge på Monbjerg Mark, Rasmus 24, Hans 23. FM: farbror Thomas Rask på Naldal Mark.

Horsens Hospital
Skifteprotokol
1722-1732
C 653-56

443 Niels Jensen i Over Gram. 27.4.1722, fol.2. Bilag.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jacob Hansen i Neder Gram. A: søskende: Jens Fogh i Hansted, Frands Jensen i Kørup, Maren Jensdatter g.m. Jørgen Mortensen i Ørskov, Laurids Jensen i Nebel, død. B: Jens 1. FM: morfar Jens Pedersen i Neder Gram. Enkens første ægteskab med Christen Nielsen, skifte 8.6.1717. B: Søren, Niels, død 1719, Else død 1719, Maren. FM: Jens Nielsen i Solskov.

444 Peder Jensen i Ildved. 15.3.1724, fol.13.
E: Anne Andersdatter. LV: Thomas Thomsen sst. B: Maren 22, Jens 17. FM: farbror Niels Jensen i Nyborg.

445 Anne Jensdatter i Vinding. 19.4.1724, fol.15.
E: Claus Hansen. B: Sofie 4, Hans 2. FM: Christen Pedersen d.y. sst.

446 Maren Nielsdatter i Vinding. 25.4.1724, fol.17. Bilag.
E: Niels Jensen. B: Jens 5. FM: Christen Jensen i Bryrup. Første ægteskab med Anders Jensen smed. B: Jens 15, Niels 12. FM: Peder Olufsen i Vinding.

447 Hans Hermansen i Urlev. 20.6.1724, fol.20.
E: Christence Sørensdatter. LV: Thomas Pedersen i Honum. B: Kirsten 19, Karen 14, Herman 12. FM: Hans Mikkelsen i Urlev.

448 Johanne Sørensdatter i Svingelbjerg. 8.2.1726, fol.22.
E: Henrik Sørensen. Første ægteskab med Christen Jensen. B: Anne g.m. Jørgen Jensen i Glerup, Kirsten.

449 Claus Hansen i Vinding. 25.4.1726, fol.26.
E: Maren Nielsdatter. FM: Christen Pedersen den ældre sst. B: Sofie 6, Anne 6 mdr. FM: Peder Hansen sst, Niels Andersen sst.

450 Niels Ebbesen i Nimdrup. 20.6.1727, fol.28.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Morten Pedersen sst. B: Hans 13, Niels 9, Anders 5, Morten 2. FM: morbror Anders Pedersen i Løvet.

451 Kirsten Nielsdatter i Svingelbjerg. 1.3.1729, fol.32. Bilag.
E: Henrik Sørensen. B: Christian 2, Niels 20 uger. FM: farbror Jens Sørensen Gangberg i Vonsild, morbror Anders Nielsen i Kærsgård i Strandby sogn.

452 Karen Eskildsdatter i Morsbøl. 26.9.1730, fol.34. Bilag.
E: Niels Christensen. B: Maren 3. FM: Jens Nielsen i Anneksgården i Hoven sogn.

453 Mads Jensen i Spåbæk. 2.7.1729, fol.36.
E: Karen Thomasdatter. LV: Ib Pedersen i Overgård. B: Thomas 20, Jens 17, Christen 11, Henrik 8. FM: farbror Oluf Jensen i Sønderby, Anders Nielsen i Store Spåbæk.

454 Laurids Jensen i Eriknauer. 10.7.1731, fol.38.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Niels Jørgensen sst. B: Maren 34 g.m. Jens Jensen smed i Vejle, Kirsten 25 g.m. Christen Sivertsen i Eriknauer, Karen 21. FM: Niels Knudsen i Hatting.

455 Hans Nielsen i Binderup. 30.7.1731, fol.40.
E: Anne Nielsdatter. LV: Søren Poulsen i Nibe. B: Niels 28 i Binderup Mølle, Jens 25 i Binderup, Ida 23, Anne 22, Knud 21. FM: morbror Anders Nielsen Dalgaard i Gelstrup.

456 Claus From i Vinding. 10.3.1732, fol.43.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Jensen skovridder sst. B: Claus Peder 10, Peder 8, Anne Cathrine, Anne. FM: farbror Jørgen Clausen sst, Peder Sørensen i Langballe, Niels Joensen i Horsens.

Horsens Hospital
C 653-57
Skifteprotokol
1748-1778

457 Niels Bentsen i Skjold. 6.11.1748, fol.2.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Rasmus Kalsgaard i Bisholt. B: Anne Cathrine 13, Bodil 10, Christen 5, Jørgen 1. FM: morbrødre Niels Jørgensen den ældre i Stourup, Niels Jørgensen den yngre sst.

458 Søren Rasmussen Paarup (Porup, Borup) i Vinding. 27.3.1749, fol.6.
E: Karen Christensdatter. LV: Christen Svendsen i Addit, Peder Simonsen. B:
1) Rasmus Sørensen 4.
FM: Anders Christensen i Vinding.

459 Christen Mikkelsen i Vester Tørslev. 5.7.1749, fol.7.
E: Karen Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen sst. B: Maren 6, Magdalene 4, Søren 2. FM: farbror Niels Bartholomæussen sst.

460 Maren Jørgensdatter i Vester Skjold. 9.7.1750, fol.8. Bilag.
Enke efter Niels Bentsen, skifte 6.11.1748 lbnr.457. B: Anne Cathrine 16, Christen 9. FM: farbror Laurids Bentsen i Vester Skjold, morbror Niels Jørgensen i Stourup.

461 Eskild Sørensen i Neder Vrigsted. 11.1.1751, fol.15. Bilag.
E: Gertrud Cathrine Nielsdatter. LV: Villads Lauridsen sst. A: bror Peder Sørensen i Tønning, bror Jens Sørensen i Tvingstrup, bror Hans Sørensen i Serridslev, død. 2B: Claus, Johanne g.m. Jørgen Carstensen sst, bror Jens Sørensen sst, død, var g.m. Mette Sørensdatter. 3B: Hans g.m. Karen Jensdatter sst, Maren g.m. Rasmus Christensen sst, Helle g.m. Peder Andersen sst, søster Kirsten Sørensdatter gift i Gangsted, søster Bodil Sørensdatter, død, var g.m. Jens. 6B: Jens i Serridslev, Søren sst, Hans, Anders i København, Karen g.m. Rasmus Pedersen i Serridslev, Kirsten g.m. Niels Pedersen i Nebel. Sml. lbnr.475.

462 Thomas Thomsen i Omgård i Nørre Omme sogn.19.6.1754, fol.28. Bilag.
E: Kirsten Svendsdatter. LV: Søren Christensen sst. B: Johanne g.m. Frands Nielsen i Vinding på Rysensten gods, Karen g.m. Frands Iversen i Kodal på Laurids Nielsen Snogdals gods, Anne død, var g.m. Christen Thygesen i Vorgod. 3B: Kirsten, Else, Thyge, Svend i Åby i Avlum sogn på Mads Stoubechs gods, Jeppe, Kirsten. FM: Theodosius Blæhr præst i Brejning og Nørre Omme. Sml. lbnr.474.

463 Mikkel Nielsen i Urlev. 20.6.1755, fol.31. Bilag.
E: Else Mikkelsdatter. LV: bror Mads Mikkelsen i Hedensted. B: Anne Kirstine 5. FM: farbror Ejler Nielsen sst. Afkald lbnr.524.

464 Else Jensdatter i Vinding. 7.8.1752, fol.33. Bilag.
E: Anders Madsen. B: Christen 15, Niels. FM: Oluf Rasmussen, Peder Simonsen.

465 Henrik Sørensen i Svingelbjerg. 21.7.1755, fol.35. Bilag.
E: Maren Jensdatter. LV: Giver Jacobsen sst. B: Christen, Niels, Kirsten, Anne. FM: Peder Stær sst, Niels Smed sst.

466 Maren Jensdatter i Høgsgård, Nørre Nissum sogn. 8.4.1754, fol.37. Bilag.
B: Laurids Jepsen på Sjælland. Afdøde havde aftægt hos Christen Christensen i Høgsgård.

467 Peder Jensen i Molger. 1.7.1755, fol.38. Bilag.
E: Karen Sørensdatter. LV: bror Niels Sørensen sst. B: Jens 3, Mette 7 uger. FM: fastres mænd Mads Pedersen i Trebjerg, Niels Pedersen i Åle, Thyge Nielsen sst.

468 Hans Rasmussen i Haldrup. 2.8.1756, fol.42. Bilag.
E: Maren Andersdatter. LV: Jens Jespersen sst. B: Maren, Anne. FM: farbror Frands Rasmussen i Gangsted.

469 Inger Jensdatter i Vive. 25.10.1757, fol.45. Bilag.
E: Claus Joensen. B: Jens 9. FM: Hans Jensen Høj skipper sst.

470 Christen Nielsen i Biltoft. 5.4.1758, fol.49. Bilag.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Knud Christensen i Agervig. B: Søren 27, Niels 25.

471 Anne Jensdatter i Binderup. 4.12.1758, fol.54.
E: Christen Jensen. B: Maren 8, Anne 8. FM: Niels Poulsen i Hersom. Første ægteskab med Jens [Hansen]. B: Hans 24, Jens 22, Niels 20, Christen 16. FM: Morten Johansen i Nyrup. Sml. lbnr.573.

472 Anne Nielsdatter i Binderup. 17.8.1759, fol.59. Bilag.
E: Jens Nielsen Munksgaard. A: mor Anne Christensdatter i Binderup Mølle enke efter Niels Hansen sst, bror Hans Nielsen i Binderup Mølle, bror Christen Nielsen. Afkald lbnr.526, 527, 528.

473 Svend Christensen i Omgård. 2.11.1759, fol.61. Bilag.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jens Pedersen Tarp i Hover sogn. B: Johanne 15, Mette 13, Maren 10, Mette 4. FM: farbror Peder Christensen i Holmgård, morbror Niels Pedersen Pøhl i Nørre Omme.

474 Jeppe Thomsen i Omgård. 5.11.1759, fol.64. Bilag.
E: Helene Pedersdatter. LV: Mathias Bering, præst i Brejning og Nørre Omme. A: bror Svend Thomsen i Avlum sogn, søster Johanne Thomasdatter g.m. Frands Nielsen i Vinding sogn, søster Anne Thomasdatter, død, g.m. Christen Thygesen i Vorgod. 3B: Thyge, Kirsten, Else, søster Karen Thomasdatter (skp. har Maren Thomasdatter) g.m. Frands Iversen i Kodal, søster Kirsten Thomasdatter g.m. Christen Christensen i Odderbæk i Brejning sogn. Desuden nævnes enkens bror Hans Pedersen i Herning sogn. Sml. lbnr.462.

475 Rasmus Pedersen i Vrigsted. 15.10.1760, fol.67. Bilag.
E: Øllegaard Hagensdatter. LV: Rasmus Nielsen i Neder Vrigsted. B: Eskild 6, Peder 3. FM: fars halvbror Laurids Rasmussen i Hornborg, faster Susanne Pedersdatter g.m. Peder Sørensen i Rugballe. Enkens mor Gertrud Cathrine Nielsdatter har aftægt. Sml. lbnr.461. Afkald lbnr.548.

476 Rasmus Rasmussen i Brund. 17.11.1758, fol.70. Bilag.
E: Mette Madsdatter. LV: Laurids Nielsen von Baden i Bisholt. B: Rasmus 24 (i Brund), Mads 22 (i Vrigsted), Anne 20 (g.m. Peder Rasmussen i Skjold), Jørgen 15, Niels 12. FM: farbror Søren Rasmussen i Brund. (angivelser i parentes er angivet 5.11.1761). Afkald lbnr.530, 531, 535, 536.

477 Peder [Rasmussen] Nørskov i Skjold. 16.1.1762, fol.78. Bilag.
E: Dorthe Sofie [Jensdatter] Heide. LV: forvalter Heide. B: Inger Marie 5, Birgitte Helene 3. FM: Hans Benjaminsen Klochmester degn i Skjold.

478 Maren Iversdatter i Nimdrup. 28.2.1763, fol.80. Bilag.
E: Anders Andersen. B: Anders 8, Iver 5, Johanne 3. FM: morfar Iver Jensen.

479 Søren Rasmussen i Brund. 20.4.1761, fol.84. Bilag.
A: bror Rasmus Rasmussen sst, skifte 17.11.1758 lbnr.476. 5B: Rasmus sst, Mads i Vrigsted, Anne g.m. Peder Rasmussen i Skjold, Jørgen 18, Niels 14, søster Karen Rasmusdatter, død, hendes datterbørn er: Oluf Rasmussen i Bisholt 32, Jørgen Rasmussen 24, Maren Rasmusdatter, Gyde Rasmusdatter, Lene Rasmusdatter g.m Jørgen Stougaard i Bisholt, Anne Marie Rasmusdatter g.m. Knud Pedersen sst, Anne Cathrine Rasmusdatter g.m. Jeppe Rasmussen. Afkald lbnr.509, 510-520.

480 Laurids Christensen ugift i Haustrup. 4.6.1764, fol.94. Bilag.
A: søster Johanne Christensdatter g.m. Jens Andersen Bach i Ildved. Afkald lbnr.521.

481 Margrethe Pedersdatter Donner i Hyrup. 2.4.1757, fol.104 . Bilag.
A: far Peder Donner, søster Anne Donner. Afdøde begik selvmord. Sidsel Nielsdatter er halvsøster til Niels Nielsen Hjerrild i Stouby sogn, hos hvem afdøde boede i lang tid. Afkald lbnr.523.

482 Else Mikkelsdatter i Urlev. 15.4.1766, fol.111. Bilag.
E: Jens Lauridsen. B: Mikkel 10, Laurids 8, Niels 6. Første ægteskab med [Mikkel Nielsen sst, skifte 20.6.1755 lbnr.463]. B: Anne Kirstine. FM: morbror Mads Mikkelsen i Hedensted. Afkald lbnr.524, 540, 541, 542.

483 Kirsten Sørensdatter i Vinding. 12.12.1766, fol.112. Bilag.
E: Niels Andersen. B: Maren 14, Anne 10, Anne Marie 5. FM: morbror Søren Jensen i Sønder Vissing.

484 Kirsten Andersdatter i Vinding. 2.5.1767, fol.115. Bilag.
E: Jens Olufsen. B: Oluf 12. Første ægteskab med [Filip Steffensen]. B: Anne Marie g.m. Johannes Henriksen sst.

485 Maren Nielsdatter i Vinding. 27.4.1767, fol.116. Bilag.
Enke efter [Jens Murer]. Arvinger ikke angivet.

486 Jørgen Bentsen i Ildved. 16.6.1767, fol.117.
E: Mette Cathrine Pedersdatter. LV: Anders Toxværd degn i Hvejsel. B: Peder 2. FM: farfar Bent Jørgensen i Ildved, morbror Laurids Pedersen i Bjerlev. Afkald lbnr.545.

487 Rasmus Nielsen i Hedensted. 1.6.1768, fol.118. Bilag.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Christen Mikkelsen Kjær. B: Søren 28, Christian 25, Jens 21, Rasmus 18, Hans 16, Jens 9. Første ægteskab med Margrethe Nielsdatter, [skifte 8.9.1739 lbnr.567]. B: Niels Rasmussen i Bisholt, død. 4B: Rasmus 10, Peder 8, Anne 5, Margrethe 6 mdr. FM: stedfar Søren Jørgensen sst, Anne Cathrine Rasmusdatter, g.m. Mads Jensen i Merring, første ægteskab med Jens Pedersen sst, andet ægteskab med Søren Knudsen sst, Sidsel Marie Rasmusdatter g.m. Godske Christensen i Hopballe. Afkald lbnr.525, 543.

488 Jens Christensen snedker i Ask. 25.6.1770. fol.120. Bilag.
E: Kirsten Hansdatter. LV: svoger Rasmus Jensen i Ondrup. A: søster Karen Christensdatter enke efter Rasmus Pedersen i Århus. LV: Peder Rasmussen Bach sst.

489 Karen Rasmusdatter i Gram. 2.6.1772, fol.120. Bilag.
E: Hans Rasmussen. B: Rasmus 16, Mikkel 14, Jens 10. FM: farbror Jens Rasmussen sst, morbror Søren Rasmussen i Nebsager Skov. Til stede enkemandens stedfar Niels Rasmussen i Ravnsholt. Afkald lbnr.546, 547.

490 Karen Christoffersdatter i Hedensted. 7.1.1773. fol.121. Bilag.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus 4, Anne 3, Christoffer 1. FM: morfar Christoffer Nielsen i Torup, morbror Jens Christoffersen sst, farbror Christian Rasmussen i Bredal.

491 Henrik Bremer i Vinding. 13.7.1773, fol.122. Bilag.
E: Else Cathrine Pedersdatter Langballe. LV: bror Steffen Langballe fuldmægtig på Skanderborg amtstue. B: Maren 4, Ulrik 3, Peder 2, Søren Christian 7 uger. FM: farbrødre Holger Bremer i Dalsgård på Mattrup gods, byfoged Bremer i Lemvig.

492 Anne Rasmusdatter i Vinding. 11.8.1773, fol.127. Bilag.
E: Frands Pedersen. B: Maren 10, Anne 8, Peder 4. FM: mors halvbror Rasmus Jensen, der tjener i Sejt.

493 Anne Mortensdatter i Vinding. 12.8.1773, fol.129. Bilag.
E: Christen Nielsen. B: Karen.

494 Niels Nielsen i Ask. 17.2.1774, fol.130. Bilag.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Steffensen skoleholder i Ask, svoger Peder Nielsen sst. B: Niels 3, Kirsten 2. FM: Jens Rasmussen sst.

495 Kirsten Hansdatter i Ask. 7.12.1771, fol.131. Bilag.
Enke efter Jens Christensen snedker sst. [skifte 25.6.1770 lbnr.488]. A: bror Rasmus Hansen i København, bror Søren Hansen i Højen i Koldinghus amt, død. 4B: Karen 54 g.m. Poul Andersen hyrde i Børkop, Mette 50 g.m. Laurids Jørgensen tømrer i Fredericia, Anne 48 ugift, tjener i Velling i Koldinghus amt, en søn uvist hvor, søster Karen Hansdatter g.m. Rasmus Jensen i Ondrup på Rodstenseje gods. Afkald lbnr.533, 534.

496 Christen Jensen Bredballe i Ildved. 6.6.1774, fol.139.
E: Mette Cathrine Pedersdatter. LV: Søren Nielsen smed i Bjerlev. B: Jørgen Christian nyfødt. Af første ægteskab B: Jens 14, Henrik 7. FM: Søren Mikkelsen i Ildved, enkens bror Laurids Pedersen i Bjerlev. Enkens første ægteskab med Jørgen Bentsen i Ildved, skifte 16.6.1767 lbnr.486. B: Peder 9, Anne 7. Afdøde kaldes også Christen Jensen Ladefoged.

497 Karen Sørensdatter i Hedensted. 16.3.1762, fol.146. Bilag.
E: Eskild Jensen. A: søster Else Sørensdatter g.m. Christen Pedersen i Ørum sogn og by, bror Søren Sørensen i Vranderup ved Kolding, død, var g.m. Anne Madsdatter. 2B: Christian i København, Søren sst, bror Christoffer Sørensen, død. Afkald lbnr.508.

498 Anne Cathrine Pedersdatter i Hedensted. 7.7.1766, fol.148.
E: Eskild Jensen. B: Karen 3. FM: morfar Peder Sørensen i Torup.

499 Peder Nielsen i Ask. 19.4.1775, fol.149. Bilag.
E: Maren Sejersted. (Sejersdatter?). LV: Hans Hansen sst. Ingen børn.

500 Else Cathrine Pedersdatter Langballe i Vinding. 23.3.1775, fol.149. Bilag.
E: Christian Sørensen. B: Henrikke 14 dage, der døde. Første ægteskab med Henrik Bremer sst, [skifte 13.7.1773 lbnr.491]. B: Maren 6, Ulrik 5, Peder 4, Søren Christian 2. FM: morbror Steffen Langballe fuldmægtig på Skanderborg amtstue, farbrødre Holger Bremer i Dalsgård på Mattrup gods, byfoged Bremer i Lemvig.

501 Markus Ibsen i Vinding. 29.8.1777, fol.162. Bilag.
E: Mette Jensdatter. LV: Claus Jensen sst. A: bror David Ibsen skomagersvend, uvist hvor.

502 Kirsten Hansdatter i Ildved. 3.2.1778, fol.165. Bilag.
E: Søren Mikkelsen. B: Hans 7. FM: Christen Mikkelsen sst.

503 Peder Simonsen og hustru Anne Pedersdatter Tyklund i Vinding. 6.4.1778, fol.165. Bilag.
Hans B: Marie Pedersdatter g.m. Christen Jensen på Mattrup Ladegård i Klovborg sogn.
Hendes A: søster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Poul Jepsen i Bjørnskov på Bjerregård gods. 5B: Peder sst, Jeppe i Drengsted i Døstrup sogn i Holsten, død. 1B: Laurids, Johanne g.m. Anders Andersen i Store Hjøllund, Anne, Kirsten g.m. Søren Jørgensen i Nørre Arreskov, søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Jens Jensen i Vesterlund. 1B: Peder Lauridsen sst, død. 2B: Laurids, Anne Marie hos stedfar Peder Nielsen sst, søster Ellen Pedersdatter, død, første ægteskab med Anders Nielsen i Hampen. 1B: Anne Andersdatter g.m. Søren Nielsen hyrde i Vrads, andet ægteskab med Christen Thomsen i Hampen. 4B: Thomas tjener i Ansø Mølle, Peder, Mette g.m. Søren Andersen i Hampen, Anne. Afkald lbnr.537, 538, 539.

504 Hans Hansen i Ask. 24.11.1778, fol.171.
E: Maren Thomasdatter. LV: Anders Lauridsen i Lillering g.m. enkens søster. B: Mette 18, Thomas 14, Karen 12, Maren 9, Hans 6. FM: farbrødre Rasmus Hansen i Årslevholm på Constantinsborg gods, Peder Hansen ugift i Astrup. Til stede afdødes søstersøn Rasmus Svendsen i Malling sogn på Vilhelmsborg gods.

AFKALD

505 No.1. Vinding, 18.1.1753.
Afkald fra Peder Clausen From for arv efter far Claus Clausen From til stedfar Christen Simonsen Ørting og mor Maren Pedersdatter. Sml. lbnr.574.

506 No.2. Skanderborg, 22.3.1755.
Afkald fra Christen Poulsen Leegaard for hustru Anne Marie Christensdatter for arv efter far Christen Ørting herredsskriver i Tyrsting-Vrads herred, [skifte 12.9.1753 lbnr.574] til mor Maren Pedersdatter nu g.m. Henrik Bremer i Vinding.

507 No.3. Vinding, 2.8.1756.
Afkald fra Anders Jørgensen Dyhr i Rye for hustru Johanne Christensdatter for arv efter far Christen Ørting herredsskriver i Tyrsting-Vrads herred, [skifte 12.9.1753 lbnr.574] til mor nu g.m. Henrik Bremer i Vinding.

508 No.4. København, 30.4.1762.
Afkald fra Anne Madsdatter i Vranderup ved børn for arv efter børnenes faster Karen Sørensdatter, [skifte 16.3.1762 lbnr.497] til enkemanden Eskild Jensen i Hedensted.

509 No.5. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Rasmus Rasmussen i Brund for arv efter farbror Søren Rasmussen sst, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

510 No.6. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Mads Rasmussen i Vrigsted for arv efter farbror Søren Rasmussen i Brund, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

511 No.7. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Jørgen Rasmussen for arv efter farbror Søren Rasmussen i Brund, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

512 No.8. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Niels Rasmussen i Brund for arv efter farbror Søren Rasmussen sst, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

513 No.9. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Peder Rasmussen i Skjold for hustru Anne Rasmusdatter for arv efter Søren Rasmussen i Brund, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

514 No.10. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Oluf Rasmussen i Bisholt for arv efter Søren Rasmussen i Brund, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

515 No.11. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Jørgen Rasmussen i Bisholt for arv efter morbror Søren Rasmussen i Brund, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

516 No.12. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Maren Rasmusdatter for arv efter morbror Søren Rasmussen i Brund, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

517 No.13. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Gyde Rasmussen for arv efter morbror Søren Rasmussen i Brund, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

518 No.14. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Jørgen Stougaard i Bisholt for hustru Lene Rasmusdatter for arv efter Søren Rasmussen i Brund, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

519 No.15. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Knud Pedersen i Bisholt for hustru Anne Marie Rasmusdatter for arv efter Søren Rasmussen i Brund, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

520 No.16. Horsens 28.9.1764.
Afkald fra Jeppe Rasmussen i Bisholt for hustru Anne Cathrine Rasmusdatter for arv efter Søren Rasmussen i Brund, [skifte 20.4.1761 lbnr.479].

521 No.17. Bryskesborg 9.10.1764.
Afkald fra Jens Andersen i Haustrup for hustru Johanne Christensdatter for arv efter bror Laurids Christensen sst, [skifte 4.6.1764 lbnr.480].

522 No.18. Bryskesborg 9.10.1764.
Afkald fra Jens Andersen i Haustrup for hustru Johanne Christensdatter for arv efter far Christen Lauridsen sst, [skifte 4.6.1740 lbnr.568] og mor Mette Lauridsdatter skifte 15.3.1743 lbnr.569 til stedfar Jørgen Thomsen sst.

523 No.19. Bryskesborg 22.4.1772.
Afkald fra Rasmus Nielsen i Belle for hustru Sidsel Nielsdatter for arv efter Margrethe Donner i Hyrup, [skifte 2.4.1757 lbnr.481].

524 No.20. Bryskesborg 31.5.1773.
Afkald fra Jens Jensen Due i Hedensted for hustru Anne Kirstine Mikkelsdatter for arv efter far Mikkel Nielsen i Urlev, skifte 20.6.1755 lbnr.463 og mor Else Mikkelsdatter, skifte 15.4.1766 lbnr.482, til stedfar Jens Lauridsen. Til stede morbror Mads Mikkelsen i Hedensted.

525 No.21. Merring 21.9.1754.
Afkald fra Anne Cathrine Rasmusdatter, enke efter Jens Pedersen i Merring ved lavværge Niels Andersen sst. for mødrende arv til far Rasmus Nielsen i Hedensted. Sml. lbnr.487. (Dette afkald er også indført fol.31).

526 No.22. Binderup Mølle 25.7.1759.
Afkald fra Anne Christensdatter enke efter Niels Hansen i Binderup Mølle ved lavværge Andreas Svejstrup forpagter på Pandrup Hovedgård for arv efter datter Anne Nielsdatter [skifte 17.8.1759 lbnr.472] g.m. Jens Nielsen Munksgaard i Binderup.

527 No.23. Binderup Mølle 25.7.1759.
Afkald fra Hans Nielsen i Binderup Mølle for arv efter søster Anne Nielsdatter [skifte 17.8.1759 lbnr.472] g.m. Jens Nielsen Munksgaard i Binderup.

528 No.24. Nibe 25.7.1759.
Afkald fra Christen Nielsen for arv efter søster Anne Nielsdatter [skifte 17.8.1759 lbnr.472] g.m. Jens Nielsen Munksgaard i Binderup.

529 No.25. Bryskesborg 9.4.1761.
Afkald fra Laurids Christensen for arv efter far Christen Lauridsen, [skifte 4.6.1740 lbnr.568] og mor Mette Lauridsdatter i Haustrup [skifte 15.3.1743 lbnr.569] til stedfar Jørgen Thomsen sst.

530 No.26. Horsens 5.11.1761.
Afkald fra Mads Rasmussen for arv efter far Rasmus Rasmussen i Brund og mor Mette Madsdatter til bror Rasmus Rasmussen sst. Sml. lbnr.476.

531 No.27. Horsens 5.11.1761.
Afkald fra Peder Rasmussen i Skjold for hustru Anne Rasmusdatter for arv efter far Rasmus Rasmussen og mor Mette Madsdatter i Brund til bror Rasmus Rasmussen sst. Sml. lbnr.476.

532 No.28. Stubberup 4.5.1774.
Afkald fra Christen Nielsen for fædrene og mødrene arv.

533 No.29. Horsens 13.9.1774.
Afkald fra Rasmus Jensen for hustru Karen Hansdatter for arv efter søster Kirsten Hansdatter i Ask, [skifte 7.12.1771 lbnr.495].

534 No.30. Brøndsted Mølle 28.9.1774.
Afkald fra Poul Andersen i Børkop for hustru Karen Sørensdatter, fra Laurids Jørgensen i Fredericia for hustru Mette Sørensdatter og fra Anne Sørensdatter i Velling for arv efter faster Kirsten Hansdatter i Ask, skifte 7.12.1771 lbnr.495.

535 No.31. Brund 24.8.1775.
Afkald fra Jørgen Rasmussen for arv efter far Rasmus Rasmussen og mor Mette Madsdatter til bror Rasmus Rasmussen i Brund, skifte 17.11.1758 lbnr.476.

536 No.32. Brund 24.8.1775.
Afkald fra Niels Rasmussen i Brund for arv efter far Rasmus Rasmussen og mor Mette Madsdatter til bror Rasmus Rasmussen i Brund. Sml. lbnr.476.

537 No.33. Tyregod Præstegård 16.4.1778.
Afkald fra Christen Jensen i Mattrup Ladegård for arv efter Peder Simonsen og hustru Anne Pedersdatter i Vinding, skifte 6.4.1778, lbnr.503. Arv til Peder Lauridsen i Vesterlunds 2 børn: Laurids og Anne Marie.

538 No.34. Hampen 17.4.1778.
Afkald fra Christen Jensen i Mattrup Ladegård for arv efter Anne Pedersdatter g.m. Peder Simonsen i Vinding, skifte 6.4.1778 lbnr.503. Arv efter moster til 1): Christen Thomsen i Hampens 3 børn: Thomas, Peder og Anne. FM: Christen Thomsen. 2): Anne Andersdatter g.m. Søren Nielsen i Vrads. 3): Mette Christensdatter g.m. Søren Andersen i Hampen.

539 No.35. Nørre Arreskov 17.4.1778.
Afkald fra Christen Jensen i Mattrup Ladegård for arv efter Anne Pedersdatter g.m. Peder Simonsen i Vinding, skifte 6.4.1778 lbnr.503. Arv til 1): Peder Poulsen i Bjørnskov. 2): Jeppe Poulsen i Drengsted i Døstrup sogn i Holstens barn Laurids. 3): Anne Poulsdatter i Ibsgaard. 4): Johanne Poulsdatter g.m. Anders Andersen i Store Hjøllund. 5): Kirsten Poulsdatter g.m. Søren Jørgensen i Nørre Arreskov.

540 No.36. Urlev 3.3.1784.
Afkald fra Laurids Jensen i Urlev for arv efter mor Else Mikkelsdatter sst, skifte 15.4.1766 lbnr.482 til far Jens Lauridsen sst.

541 No.37. Urlev 3.3.1784.
Afkald fra Niels Jensen i Urlev for arv efter mor Else Mikkelsdatter sst, skifte 15.4.1766 lbnr.482 til far Jens Lauridsen sst.

542 No.38. Urlev 3.3.1784.
Afkald fra Søren Hansen for arv efter søster Mette Hansdatter g.m. Jens Lauridsen i Urlev. Sml. lbnr.482.

543 No.39. Hedensted 31.3.1784.
Afkald fra 3 brødre Jens Rasmussen, Rasmus Rasmussen og Hans Rasmussen alle i Hedensted for arv efter far Rasmus Nielsen sst, skifte 1.6.1768 lbnr.487 til bror Søren Rasmussen sst.

544 No.40. Velgård 17.12.1785.
Afkald fra Iver Sørensen i Velgård for hustru Anne Marie Clausdatter for arv efter Claus Jensen i Vinding.

545 No.41. København 6.2.1787.
Afkald fra Peder Jørgensen for arv efter far Jørgen Bentsen i Dalsgård i Hvejsel sogn, skifte 16.6.1767 lbnr.486.

546 No.42. Gram 24.5.1788.
Afkald fra Mikkel Hansen for arv efter mor Karen Rasmusdatter i Gram, skifte 2.6.1772 lbnr.489 til far Hans Rasmussen sst.

547 No.43. Gram 24.5.1788.
Afkald fra Jens Hansen for arv efter mor Karen Rasmusdatter i Gram, skifte 2.6.1772 lbnr.489 til far Hans Rasmussen sst.

548 No.44. København 28.6.1788.
Afkald fra Eskild Rasmussen hos geheimeråd Rosenkrands i København for arv efter far Rasmus Pedersen i Vrigsted, skifte 15.10.1760 lbnr.475 og efter bror Peder Rasmussen til mor Øllegaard Hagensdatter og nu afdøde stedfar Mads Rasmussen Borup i Vrigsted.

Horsens Hospital
C 653-58
Skifteprotokol
1779-1815

549 Kirsten Jensdatter i Vinding. 2.7.1779, fol.1.
E: Søren Andersen. B: Jens 22 uger hos Peder Smed i Davding.

550 Niels Hansen i Løve. 25.9.1779, fol.2.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Pedersen sst. B: Anne 20, Maren 18, Mette Kirstine 15, Abelone 12, Hans 10, Karen 6. FM: farbror Anders Hansen i Revl i Vinderslev sogn, mosters mand Niels Andersen i Vinding.

551 Niels Mortensen i Løve. 30.11.1779, fol.4.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christian Andersen i Hestlund g.m. afdødes søster. B: Johanne 16 uger. FM: morbror Søren Sørensen sst, farfar Morten Mortensen sst.

552 Just Hansen i Ildved. 16.11.1781, fol.8.
E: Mette Cathrine Pedersdatter. LV: Frederik Christian Lang forvalter på Hvejselgård. B: Anne Cathrine 5, Christiane 1. FM: morbror Laurids Pedersen i Bjerlev.

553 Maren Jensdatter Sejt i Vinding. 24.3.1784, fol.11.
A: bror Peder Jensen i Løve, død. 5B: Christen Pedersen sst, død, var g.m. Mette Rasmusdatter. 2B: Peder 19, Mette Kirstine 17. FM: Jens Schandrup i Vinding, Jens Pedersen i Vinding, død. 1B: Peder 2, Hans Pedersen i Kragelund på Vinderslevgård gods, Anne Pedersdatter i Løve, Mette Pedersdatter sst. halvbror Mogens Jensen i Rolighed på Mattrup gods, halvbror Christen Jensen i Mattrup Ladegård, halvsøster Mette Marie Jensdatter, enke efter Palle Fischer i Vinding.

554 Jens Rasmussen skrædder i Gram. 6.5.1785, fol.12.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Rasmussen sst. B: Rasmus 2. FM: farbror Niels Rasmussen skoleholder i Overby i As sogn.

555 Mads Rasmussen [Borup] i Vrigsted. 17.1.1787, fol.13.
E: Øllegaard Hagensdatter. LV: Frands Olufsen i Neder Vrigsted på Barritskov gods. B: Rasmus 25, Maren 24, Peder 20, Mette Cathrine 15. FM: farbrødre Rasmus Rasmussen i Brund på Hospitalets gods og Niels Rasmussen i Glud på Boller gods. Sml. lbnr.548.

556 Niels Andersen i Vinding. 12.5.1787, fol.15. Bilag.
E: Ellen Rasmusdatter. LV: Laurids Rasmussen. B: Kirsten 18, Rasmus 13, Anders 11, Abelone 9. Første ægteskab med [Kirsten Sørensdatter, skifte 12.12.1766 lbnr.483]. B: Maren g.m. Jens Pedersen i Sejt, Anne g.m. Laurids Christensen i Vinding, Anne Marie. FM: morbror Søren Jensen i Sønder Vissing.

557 Barbara Andersdatter i Eriknauer. 19.6.1788, fol.17.
A: slegfredbarn med Niels Pedersen i Hatting Præstegård: Barbara 7 uger.

558 Mette Jensdatter ved Torsted kirke. 21.6.1790, fol.19.
E: Jens Nielsen. B: Niels 20, Jens 18, Jens 16, Dorthe 13, Peder 10, Marie 8, Laurids 3. FM: morfar Jens Pedersen i Hedensted.

559 Jens Nielsen i Torsted kirkehus. 17.12.1790, fol.21.
Enkemand. B: Niels 20, Jens 18, Jens 16, Dorthe Kirstine, Peder 10, Laurids 3. FM: Laurids Jensen i Torsted. Desuden nævnes afdødes bror Peder Nielsen i Hadstendal på Vilhelmsborg gods.

560 Maren Andersdatter i Eriknauer. 19.12.1791, fol.27.
E: Jens Pedersen. B: Christen 12, Maren 10. FM: mors søskendebarn Peder Pedersen i Remmerslund.

561 Terkild Pedersen ugift i Bottrup. 19.6.1792, fol.28.
A: bror Hans Pedersen i Hedensted på Hospitalets gods,
søster Mette Pedersdatter, død, første ægteskab med Laurids Madsen i Bjerre. 2B: Sidsel enke efter Anders Bødker i Merring, Anne Kirstine g.m. Søren Madsen murersvend i Horsens, andet ægteskab med Peder Haarup i Stubberup. 1B: Mette Kirstine g.m. Oluf Jensen i Sønder Bjerre på Boller gods.

562 Maren Thomasdatter i Ask. 11.4.1797, fol.32.
Enke efter [Hans Hansen sst, skifte 24.11.1778 lbnr.504]. B: Thomas, Hans, Karen g.m. Niels Sørensen Løjenkær, Mette, død. 1B: Anne Nielsdatter 10, Maren 27.

563 Ellen Marie Høg lem i Horsens Hospital. 2.4.1799, fol.36.
A: bror Niels Høg.

564 Rasmus Madsen Brund i Vrigsted. 19.5.1810, fol.43, 44.
E: Marie Mortensdatter. LV: Jens Mortensen i Hornsyld. B: Øllegaard 18, Johanne Marie 15, Anne 13, Mads 11, Morten 7, Eskild 5. FM: Morten Madsen skoleholder i Vrigsted.

565 Rasmus Rasmussen i Brund. 19.5.1810, fol.43, 44.
E: Karen Jørgensdatter. LV: pastor Sommerfeldt. B: Maren g.m. Niels Hansen i Brund, Anne Kirstine g.m. Hans Lauridsen i Bjerre, Mette g.m. Niels Hansen i Brund.

566 Maren Lauridsdatter i Eriknauer. 24.3.1815, fol.45.
E: Jens Pedersen. B: Laurids Christian 22, Karen Marie 16, Anne Marie 13. FM: morbror Mikkel Lauridsen i Ustrup.

Horsens Hospital
C 653-59
Dokumenter til Skifteprotokollen
1729-1787

567 Margrethe Nielsdatter i Hedensted. 8.9.1739.
E: Rasmus Nielsen. B: Anne Cathrine 9, Niels 7, Sidsel Marie nyfødt. FM: morfar Niels Pedersen i Brå.

568 Christen Lauridsen i Haustrup. 4.6.1740.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Niels Pedersen i Ørnsholt. B: Laurids 7, Johanne 2. FM: morbror Christen Lauridsen i Bøgvad. Afkald lbnr.522, 529.

569 Mette Lauridsdatter i Haustrup. 15.3.1743.
E: Jørgen Thomsen. Første ægteskab med [Christen Lauridsen sst, skifte 4.6.1740 lbnr.568]. B: Laurids 9, Johanne 4. FM: morbror Christen Lauridsen, der tjener i Hjelmdrup i Egtved sogn, Mads Jensen i Kovtrup. Afkald lbnr.522, 529.

570 Knud Jensen i Urlev. 21.4.1744.
E: Christence Sørensdatter. LV: Morten Pedersen Møller i Spettrup.
A: søster Maren Jensdatter g.m. Peder Mikkelsen i Bjerre, søster Karen Jensdatter g.m. Jørgen Lauridsen sst, søster Kirsten Jensdatter g.m. Niels Christensen i Brå. Enkens første ægteskab med [Hans Hermansen i Urlev, skifte 20.6.1724 lbnr.447]. Til stede enkens søn Herman Hansen.

571 Niels Rasmussen i Hedensted. 12.12.1744.
B: Rasmus sst, Mikkel i Hornumkær, Jens i Hedensted, Karen g.m. Anders Olufsen i Bredal, Sidsel, død, var g.m. Niels Sørensen Hjerrild i Belle. 10B: Søren 27, Anne Cathrine g.m. Jørgen Tønning i Hyrup, Anne g.m. Knud Pedersen i Engum, Maren g.m. Jens Andersen bødker i Assendrup, Mette 23, Bodil 21, Niels 17, Christian 15, Jens 13, Maren 11.

572 Jens Lauridsen og hustru [Maren Olufsdatter] i Hedensted. 26.1.1746.
Registrering for at sikre hans stedbørns arv efter far Peder Christoffersen sst. B: Oluf, Jacob, Anders, Bodil. FM: morbrødre Peder Olufsen i Gammelsole, Jens Olufsen i Solskov.

573 Anne Nielsdatter i Binderup. 6.8.1749.
Enke efter Hans Nielsen, [skifte 30.7.1731 lbnr.455]. B: Niels Hansen i Binderup Mølle på Lundbæk gods, Jens Hansen, død. 4B: Hans 11, Jens 9, Niels 7, Christen 5. FM: stedfar Christen Jensen i Binderup, Anne Hansdatter g.m. Morten Johansen i Nyrup på Restrup gods, Ida Hansdatter g.m. Mads Lauridsen i Valsted på Sebber Kloster gods. Sml. lbnr.471.

574 Christen Simonsen Ørting herredsskriver i Vinding. 12.9.1753.
E: Maren Pedersdatter. Uskiftet bo. Afkald lbnr.505, 506, 507.

575 Niels Knudsen i Vinding. 9.4.1756.
Enkemand. Arv i boet til steddatter Mette efter farbror.

576 [Johanne Knudsdatter] i Ildved. 13.4.1767.
E: Anders Villadsen. A: slegfredsøn sst.

577 Dorthe Sofie Jensdatter Heide i Skjold. 25.4.1768.
E: Christen Eliassen. B: Christian 3, Karen Marie 4 mdr. Første ægteskab med Peder Rasmussen Nørskov sst, [skifte 16.1.1762 lbnr.477]. B: Inger Marie 11, Lene 9, Peder Christian 6. FM: fars halvbror Peder Knudsen sst.

578 Niels Andersen i Vinding. 10.8.1772.
Enke og små børn.

579 Steffen Hansen i Vinding. 15.11.1779.
E: Maren Frandsdatter. LV: Niels Andersen sst. A: mor Maren Pedersdatter, bror Peder Hansen i Tyrsting, søster Sofie Hansdatter g.m. Jens Smed i Træden, søster Kirsten Hansdatter g.m. Poul Mouridsen i Vinding.

Klaks Mølle
Skifteprotokol
1776-1815
G 362-3

580 Anne Jacobsdatter i Flemming. 16.9.1776, side 1.
E: Anders Pedersen. B: Mette Kirstine g.m. Søren Knudsen i Eriknauer, Maren 20, Kirsten 16. FM: morbror Niels Jacobsen i Hvirring, farbror Terkild Pedersen i Flemming.

581 Mikkel Jensen i Hornborg. 31.7.1777, side 6.
E: Dorthe Jensdatter. LV: bror Jens Knudsen sst, Herluf Dalhof i Hvirring. A: på fædrene side: 1) halvsøskendebarn Peder Frandsen i Hornborg, 2) Søren Pedersen i Uldum, død. 3B: Niels i Vindelev, Mette på Øland, Karen i Uldum, på mødrene side: søskendebørn 1) Knud Jensen i Hornborg, 2) Mikkel Jensen i Flemming, død. 3B: Søren i Dallerup på Boller gods, Jacob, Karen g.m. Niels Jensen i Bøgballe, 3) Karen Jensdatter i Havrum enke efter Sejer Mikkelsen, 4) Mette Jensdatter, død, var g.m. afdøde Jørgen Fogh i Torp. 3B: Enevold sst, Maren g.m. Holger Albertsen sst, Karen g.m. Jesper [Nielsen] sst, 5) Knud Mortensen i Flemming, død, 7B: Peder, Mikkel, Christen, Laurids, alle sst, Abelone g.m. Jens Ottesen i Vrønding, Mette g.m. Rasmus Andersen i Flemming, Cathrine sst, 6) Mikkel Brixen i Hornborg, død. 5B: Jens sst, Søren sst, Thomas sst, Maren g.m. Henning Spormann skovfoged i Rask Skovhus, [Kirsten] g.m. Mikkel [Mortensen] Østergaard i Hornborg, 7) Jens Brixen snedker i Horsens, død, måske børn, 8) Karen Mortensdatter g.m. Peder Madsen i Hatting, 9) Anne Sørensdatter i Merring enke efter Jens Madsen, 10) Mette Jensdatter g.m. Hans [Jørgensen] skrædder i Hornborg, 11) Maren Jensdatter, død, var g.m. afdøde Jens Nielsen i Krollerup. 2B: Thomas Jensen, død, Niels Jensen i Havrum, død. 5B: Niels, Maren, Karen, Karen, Anne Kirstine. FM: stedfar Hans Sørensen sst, 12) Else Nielsdatter i Grejs, død. 1B.

582 Rasmus Andersen i Flemming. 23.2.1780, side 15.
E: Mette Knudsdatter. LV: bror Peder Knudsen sst. A: bror Christen Andersen i Kørup, søster Karen Andersdatter i Honum, halvsøster Anne Rasmusdatter, død. 1B: Rasmus Christensen i Kokborg på Rask Mark.

583 Terkild Pedersen i Flemming. 28.4.1784, side 22.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Knudsen den ældre sst. B: Mikkel 32, Mette Kirstine g.m. Søren Frandsen i Kørup, Peder 18, Søren 15. FM: mors halvbror Mikkel Christensen på Mariendal.

584 Else Pedersdatter i Flemming. 29.2.1788, side 25.
E: Peder Hansen. B: Peder 34, Anne Marie 26 g.m. Nikolaj Linsted smed i Horsens.

585 Niels Pedersen i Flemming. 23.5.1788, side 26.
E: Maren Sørensdatter. LV: Mikkel Terkildsen sst, Peder Knudsen sst. B: Inger 18. FM: farbror Peder Pedersen i Vintenskov.

586 Johanne Pedersdatter i Hornborg. 29.7.1789, side 33.
E: Christen Thomsen snedker. B: Peder 21, Thomas 18, Jens 16, Mette Cathrine 13. FM: farbror Hans Thomsen i Skyggerslund.

587 Christen Thomsen snedker i Hornborg. 9.5.1794, side 35.
E: Karen Pedersdatter. LV: morbror Terkild Jensen i Uldum, Jens Nielsen i Hornborg. Første ægteskab med Johanne Pedersdatter, skifte 29.7.1789 lbnr.586. B: Peder 26, Thomas 24, Jens 21, Mette Cathrine forlovet med Søren Jensen i Søby i Gylling sogn. FM: farbror Hans Thomsen i Skyggerslund.

588 Kirsten Nielsdatter i Flemming. 3.6.1795, side 39.
E: Simon Nielsen. B: Hans Henrik 17, Anne 14, Niels 12, Anne Elisabeth 8, Bodil 4. FM: morbror Jens Bie i Store Dalby.

589 Inger Marie [Nielsdatter] i Hornborg. 16.7.1798, side 44.
E: Knud Mortensen. B: Niels 40 i Flensborg, Morten 32, Jens 31, Mikkel 27 i Oens, Maren g.m. Christen Pedersen i Flensborg, Margrethe g.m. Christen Andersen sst, Sara 22. FM: farbror Hans Mortensen i Flemming.

590 Karen Pedersdatter i Flemming. 2.2.1802, side 47.
E: Simon Nielsen. B: Christen 5. FM: Jørgen Pedersen i Hornborg.

591 Niels Albertsen i Bøgballe. 23.6.1802, side 54.
E: Karen Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen sst. B: Maren 19, Niels 16, Voldborg 10, Karen 7, Albert 3. FM: farbror Christen Albertsen sst.

592 Sidsel Nielsdatter i Flemming. 26.11.1803, side 57, 69.
E: Simon Nielsen. A: bror Niels Bie i Hedensted, bror Søren Bie i Store Dalby, søster [Bodil Nielsdatter] g.m. Søren Møller i Gesager, søster [Mette Marie Nielsdatter] g.m. Søren Jacobsen i Lille Dalby, søster Mette, død. 2B: Susanne g.m. Jens Kromand i Hedensted, Anne. Første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, skifte 3.6.1795 lbnr.588], søster til afdøde. Arv til 4B.

593 Anne Nielsdatter i Flemming. 17.12.1803, side 64, 71.
E: Peder Pedersen. A: søster Karen, død, var g.m. Niels Mortensen sst. 5B: Morten 36, Niels 33 i Hvirring, Maren, død, var g.m. Iver Holm skoleholder i Viby ved Århus, Gyde g.m. Svend Jensen, Anne, halvbror Jens Nielsen i Eriknauer, død. 3B: Birthe 25, Maren 23, Niels 22. FM: stedfar Mikkel Rasmussen.

594 Mads Gustavsen i Flemming. 14.3.1815, side 73.
E: Marie Pedersdatter. LV: Peder Terkildsen sst. B: Else Marie 15, Karen 13. FM: Peder Jensen i Nim.

595 Simon Nielsen i Flemming. 31.7.1815, side 75.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Terkildsen sst, Niels Andersen i Kalhave. Første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, skifte 3.6.1795 lbnr.588]. B: Hans Henrik 39, Niels 32, Anne Elisabeth 28, Bodil 24. FM: morbrødre Niels Bie i Hedensted, Søren Bie i Dalby. Andet ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 2.2.1802 lbnr.590]. B: Christen 18. FM: Jørgen Pedersen i Hornborg. [Tredje ægteskab med Sidsel Nielsdatter, skifte 26.11.1803 lbnr.592. Ingen børn].

Rask gods
Skifteprotokol
1754-1839
G 363-2

596 Maren Pedersdatter i Boring. 4.9.1754, side 3.
E: Jens Sørensen. B: Søren 6, Peder 4. FM: morbror Terkild Pedersen i Flemming, mosters mand Knud Hansen sst.

597 Niels Thomsen i Kalhave. 17.10.1754, side 6.
B: afdød søn i Torp. Børn.

598 Gertrud Christensdatter i Tamdruplund. 18.11.1754, side 7.
E: Jens Enevoldsen. Første ægteskab med [Niels Pedersen], skifte 31.3.1753. B: Peder 11, Christen 8, Hans 3. FM: Peder Thomsen sst, fars halvbror Niels Jørgensen sst, morbrødre Peder Christensen i Hatting, Niels Christensen i Bottrup. Desuden nævnes afdødes mor Mette Nielsdatter.

599 Anne Cathrine Hansdatter i Over Kodallund. 20.3.1755, side 10.
E: Niels Jensen. B: Jens 22, Karen 14, Anne 12, Birthe 10, Hans 7, Florabelle 4. FM: mosters mand Christen Pedersen i Vrønding.

600 Niels Sørensen i Boring. 7.6.1755, side 14.
E: Navn mgl. A: Angives ikke.

601 Christen Mikkelsen i Hornborg. 21.7.1755, side 15.
E: Else Sørensdatter. LV: Hr. Holst i Hvirring. B: Mikkel 8, Søren 2, Anne Cathrine 2. FM: morbror Jens Sørensen i Hornborg. Første ægteskab med [Birthe Jensdatter, enke efter Søren Jensen sst]. B: Anne g.m. Terkild Pedersen i Flemming. Arv i boet efter ovennævnte Anne Christensdatters halvbror Søren Sørensen.

602 Jesper Jørgensen i Kalhave. 10.11.1755, side 21.
E: Anne Andersdatter. LV: Søren Andersen. Første ægteskab med [Maren Christensdatter]. B: Jørgen 23, Christen 21, Anne 15. FM: farbrødre Laurids Jørgensen, Laurids Lauridsen sst.

603 Mads Pedersen i Over Kodallund. 28.12.1755, side 24.
E: Karen Pedersdatter. LV: bror Rasmus Pedersen. B: Peder 14, Peder 12, Søren 8, Anne Cathrine 6, Rasmus 4, Else 2. FM: farbror Peder Pedersen i Uldum, søskendebarn Søren Rasmussen sst.

604 Mikkel Pedersen i Boring. 26.1.1756, side 28.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Nielsen Møller. B: Jens 5. FM: farbror Simon Pedersen i Amstrup, Christen Jørgensen i Boring. Første ægteskab med [Else Hansdatter], skifte 12.12.1740. B: Peder.

605 Anne Pedersdatter i Uldum. 2.8.1756, side 32.
E: Anders Hansen. B: Karen 24, Esther 23, Hans 18, Laurids 14. FM: morbror Søren Pedersen i Hvirring.

606 Cathrine Rademacher i Honum skole. 27.8.1756, side 35.
A: søster K. W. Hintze, enke efter Haasum.

607 Maren Olufsdatter i Uldum. 19.2.1757, side 36.
E: Rasmus Pedersen. B: Oluf 12, Peder 10, Johanne 7, Anders 5, Søren 3. FM: morbror Christen Olufsen i Uldum, mosters mand Anders Pedersen i Ulkær.

608 Jens Rasmussen møller i Rask Mølle. 7.5.1757, side 41.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Møller i Boring. B: [Kirsten] g.m. Henrik Bentsen i Havrum Mølle. Rask Mølle afstås til Henrik Bentsens stedsøn Niels Sørensen. Sml. lbnr.659.

609 Cathrine Henriksdatter i Hornborg. 16.5.1757, side 45.
E: Morten Pedersen murermester. B: Henrik 22, Maren 20.

610 Oluf Rasmussen i Honum. 21.9.1757, side 48.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: svoger Christen Rasmussen i Vrønding. B: Anne g.m. Oluf Rasmussen i Honum, Maren. FM: Thøger Rasmussen sst.

611 Kirsten Rasmusdatter i Korning. 1.3.1758, side 50.
E: Søren Thomsen. Af første ægteskab B: Peder Nielsen ladefoged på Testrup på Lolland. Til stede afdødes søsterdatter g.m. Søren Nielsen i Stouby, afdødes søsterdatter Anne Sørensdatter forlovet med Hans Olufsen i Gårslev.

612 Christen Hansen skovfoged i Honum Skovhus. 10.5.1758, side 55.
E: Karen Madsdatter. LV: Søren Vilstrup i Klaks Mølle. B: Henriette 17, Else 15, Hans 13, Anne 10, Karen 7, Cathrine 4. FM: farbror Bertel Hansen, farbrors søn Jens Sørensen i Hornborg.

613 Karen Pedersdatter i Uldum. 25.8.1758, side 60.
E: Mads Hansen. B: Marie Elisabeth 9, Mette 1. FM: morbrødre Christen Pedersen i Gammelsole, Albert Pedersen i Bøgballe.

614 Maren Mortensdatter i Boring. 11.10.1758, side 63.
E: Jens Sørensen. B: Søren 22 uger. FM: morbror Hans Mortensen, mors morbror Peder Pedersen i Kalhave, der er søn af afdødes oldemor [Maren Nielsdatter], enke efter Niels Nielsen. Afdødes øvrige søskende Peder Mortensen, Niels Mortensen, Karen Mortensdatter, Anne Mortensdatter. Sml. lbnr.636.

615 Mads Lauridsen i Honum. 16.10.1758, side 67.
E: [Else Jensdatter]. LV: Peder Bertelsen. B: Kirsten 18, Maren 16, Jens 9. FM: farbror Søren Lauridsen sst.

616 Peder Pedersen i Hornborg. 2.11.1759, side 71.
E: Else Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen. B: Christen, Peder. FM: farbror Jacob Pedersen i Vrønding, fasters mand Niels Brun i Kalhave. Enkens første ægteskab med Christen Mikkelsen, skifte 21.7.1755 lbnr.601. B: Mikkel. Af Christen Mikkelsens første ægteskab B: [Anne] g.m. Terkild Pedersen [i Flemming]. Sml. lbnr.641.

617 Hans Christensen ugift i Hornborg. 16.1.1760, side 74.
Søn af Christen [Hansen] skovfoged i [Honum Skovhus], skifte 10.5.1758 lbnr.612. A: mor [Karen Madsdatter] g.m. Jørgen Frandsen sst, ældste søster [Henriette] g.m. Mikkel Thomsen, øvrige søskende. FM: Jens Sørensen i Hornborg.

618 Birthe Rasmusdatter i Honum. 28.4.1760, side 75.
B: Søren Jensen, Rasmus Jensen, Johanne Jensdatter alle sst.

619 Maren Pedersdatter i Honum. 4.5.1760, side 76.
E: Peder Nielsen. B: Peder 3, Margrethe 1. FM: morbrødre Jørgen Pedersen i Boring, Niels Pedersen i Honum. Arv i boet til søn Jens Pedersen.

620 Maren Jensdatter i Boring. 8.6.1760, side 80.
E: Peder Rasmussen hyrde. B: Rasmus 10, Jens 6, Anne Cathrine 4, Laurids 3, Bodil 2.

621 Peder Pedersen i Uldum. 30.5.1760, side 82.
E: Bodil Mikkelsdatter. LV: Peder Pedersen Nyby. B: Maren g.m. Christen Brahe i Hesselballe, Anne g.m. Anders Christensen sst, Mikkel 21, Kirsten 19, Peder 15.

622 Peder Hansen i Hornborg. 2.1.1759, side 85.
E: Kirsten Sørensdatter. B: Else g.m. Mikkel Thorsen sst, Anne g.m. Peder Møller i Hvejsel, Søren 25, Niels 19, Anne Cathrine 14.

623 Maren Pedersdatter i Uldum. 30.12.1760, side 94.
E: Peder Jørgensen smed, der er rømt. B: Inger 10. FM: farbror Oluf Jørgensen skoleholder i Honum.

624 Jørgen Lauridsen i Uldum. 27.10.1760, side 96.
E: [Kirsten Jensdatter]. LV: Søren Jørgensen sst. B: Jens 16, Anne 9, Jesper 2. FM: farbror Laurids Lauridsen i Kalhave.

625 Christen Olufsen i Uldum. 27.10.1760, side 99.
E: Else Christensdatter. LV: Peder Eriksen i Tamdruplund. B: Jørgen 16, Johanne 12, Maren 8, Anne Marie 2. FM: fasters mand Anders Pedersen i Ulkær, fasters mand Niels Christensen i Åle, Rasmus Pedersen i Uldum var g.m. faster Maren Olufsdatter. Enkens første ægteskab med Jørgen Rasmussen sst. B: Rasmus.

626 Niels [Nielsen] Møller i Boring. 4.11.1760, side 103.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jørgen Pedersen sst. B: Jens, Niels, [Maren] g.m. Niels Jensen i Honum, [Anne] g.m. Jens Sørensen i Hornborg, [Anne] g.m. Jens Pedersen i Boring. Enkens første ægteskab med [Jens Jørgensen sst]. B: Jørgen sst, Hans sst, Maren g.m. Rasmus Thomsen sst. Sml. lbnr.661.

627 Søren Mikkelsen i Honum. 8.12.1760, side 108.
E: Bodil Thomasdatter. LV: bror Hans Thomsen på Bygholm. Af første ægteskab B: Hans. FM: farfar Mikkel Sørensen i Honum, farbrødre Mikkel Mikkelsen, Rasmus Mikkelsen, Peder Mikkelsen.

628 Thøger Rasmussen i Honum. 10.1.1761, side 114.
E: Kirsten Jensdatter. LV: bror Jørgen Jensen i Vinten. B: Karen 22, Gertrud 19, Birthe 16, Jens 12. FM: farbror Christen Rasmussen i Honum.

629 Peder Ravn i Boring. 12.2.1761, side 118.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Rasmus Thomsen sst. B: Margrethe Kirstine 31, Cathrine 28. FM: fasters mand Jens Nielsen i Hjortsvang, Rasmus Nielsen Ravn i Vrønding, afdødes svoger Hans Niemann degn i Uth.

630 Birthe Mikkelsdatter 19 år ugift i Kalhave. 18.8.1761, side 123.
A: mor [Mette Pedersdatter] g.m. Søren Christensen sst, brødre Peder Mikkelsen, Jens Mikkelsen, Christen Mikkelsen, skifte efter far [Mikkel Jensen Bisgaard] 28.2.1742, halvbrødre Mikkel Sørensen, Christen Sørensen, Jens Sørensen. Sml. lbnr.631.

631 Søren Christensen i Kalhave. 16.9.1761, side 124.
E: Mette Pedersdatter. LV: bror Niels Pedersen i Hansted. B: Mikkel 16, Christen 13, Jens 10. FM: farbror Christen Christensen i Boring, fasters mand Laurids Lauridsen i Kalhave. Enkens første ægteskab med [Mikkel Jensen Bisgaard sst], skifte 28.2.1742. Sml. lbnr.692. Skifte efter enkens datter Birthe Mikkelsdatter 18.8.1761 lbnr.630.

632 [Johanne Jensdatter] i Boring. 14.12.1761, side 130.
Enke efter Anders Kokborg. B: Mette Marie 12, Jens 9. FM: Rasmus Thomsen sst. Af mandens første ægteskab B: Niels Andersen Kokborg.

633 Kirsten Jensdatter i Hornborg. 10.10.1761, side 131.
Enke efter sergeant Otte Jensen, der rømte 1753 og anses for død. Hun døde 14.11.1758. B: [Maren] g.m. Peder Mikkelsen sst, Kirsten g.m. Mikkel Mikkelsen i Uldum, Jens, Dorthe 18, Christian 15.

634 Jørgen Christensen skrædder i Boring. 15.10.1761, side 132.
E: Mette Hansdatter. B: Anne 17, Hans 12. FM: farbror Niels Christensen, fars morbrødre Niels Jensen i Honum, Peder Jensen i Kodallund.

635 Søren Jensen i Honum. 19.2.1762, side 135.
E: Maren Eriksdatter. LV: bror Jens Eriksen i Boring. B: Erik 5, Jens 4, Mikkel 2. FM: farbror Rasmus Jensen i Honum.

636 Jens Sørensen i Boring. 2.3.1762, side 139.
E: Bodil Andersdatter. LV: Rasmus Thomsen sst. B: Maren 8 uger. Første ægteskab med Maren Mortensdatter, skifte 11.10.1758 lbnr.614. B: Søren 4. FM: farbror Niels Sørensen i Honum. Arv i boet efter [Karen Pedersdatter] skifte 20.6.1749, var g.m. Morten Hansen Fris [i Boring] til B: Karen, Anne, Peder 22, Niels 20.

637 Peder Pedersen Nyby i Uldum. 19.3.1762, side 143.
E: Elisabeth Sofie Jensdatter. LV: Søren Vilstrup i Klaks Mølle. B: Sidsel Cathrine g.m. Peder Pedersen i Kalhave, Jens 14. Af første ægteskab B: Thomas.

638 Maren Sørensdatter i Kalhave. 19.9.1762, side 147.
E: Laurids Jørgensen. B: [Maren], død, var g.m. Niels Christensen i Ulkær. 1B: Jeppe, Søren 23 der fæster, Mette 20, Jørgen 17. FM: farbror Laurids Lauridsen i Kalhave, morbror Peder Sørensen i Havrum.

639 Jørgen Sørensen i Boring. 7.1.1763, side 151.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: svoger Rasmus Jensen i Honum. B: Søren 7, Peder 4, Morten 1. FM: Jeppe Sørensen i Tyrsting.

640 Mette Pedersdatter i Kalhave. 21.3.1763, side 155.
E: Rasmus Pedersen. A: bror Anders Pedersen i Hornborg, søster Maren Pedersdatter g.m. Christen Rytter i Hvirring, søster Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Ovesen.

641 Peder Pedersen ugift i Hornborg. 16.5.1763, side 156.
Søn af Peder Pedersen, skifte 2.11.1759 lbnr.616. A: mor Else Sørensdatter g.m. Jens Mortensen, bror Christen Pedersen, halvbror Mikkel Christensen, halvbror Peder Jensen. FM: Niels Jensen Brun i Kalhave, afdødes farbror Jacob Pedersen i Vrønding. Arv i boet efter afdødes farbror Peder Steffensen i Havrum.

642 Jens Jensen i Uldum. 4.7.1763, side 158.
E: Abelone Mikkelsdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Else 28, Anne 26, Kirsten 23, Anne 18, Anne Marie 16, Jens 12, Poul 10. FM: farbror Anders Jensen sst.

643 Peder Jensen Nørbo i Uldum. 4.7.1763, side 160.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Søren Rasmussen sst. B: Kirsten 16, Johanne 13, Maren 10. FM: farbror Jens Jensen Nørbo sst.

644 Maren Markusdatter i Underup. 11.8.1763, side 161.
E: Hans Pedersen. B: Markus 17, Anne 14, Peder 6. FM: morbror Niels Markussen i Egebjerg, mors halvbror Søren Markussen sst.

645 Hans Sørensen ugift i Tamdruplund. 25.8.1762, side 168.
A: mor Cathrine Helvig Frederiksdatter g.m. Steffen Jensen i Østbirk, søster Maren Sørensdatter.

646 Kirsten Jensdatter i Neder Kodallund. 16.4.1764, side 180.
E: Iver Jensen. B: Margrethe 7, Jens 5, Birgitte 3, Kirsten 4 uger. FM: fasters mand Christen Knudsen bødker sst.

647 Niels Mogensen i Hornborg. 24.1.1753, side 184.
E: Else Hansdatter. LV: Mikkel Jensen sst. B: Maren 11. FM: farbror Peder Mogensen i Sindbjerglund. Desuden nævnes afdødes søskendebørn Jørgen Pedersen, Mads Pedersen.

648 Mikkel Jensen Brixen i Hornborg. 18.2.1754, side 188.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Christen Mikkelsen sst. B: Jens 15, Birgitte Kirstine 13, Søren 10, Thomas 8, Maren 4, Kirsten 1. FM: Knud Jensen sst, Mikkel Jensen sst, Knud Mortensen i Flemming.

649 Jens Thomsen i Honum. 26.4.1764, side 197.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Peder Nielsen sst, Jens Nielsen, der ægter. B: Thomas 8, Mikkel 5, Søren 3. FM: farbror Rasmus Thomsen i Boring.

650 Jacob Abrahamsen møller i Hornborg Mølle. 14.5.1764, side 205.
E: Mette Andersdatter. LV: Søren Lauridsen Hald i Lindved. B: Abraham 6. FM: farbror Jens Abrahamsen.

651 Hans Jensen i Hornborg. 26.6.1764, side 213.
E: Else Hansdatter. LV: Mikkel Jensen sst. A: bror Niels Jensen, søster Mette Jensdatter gift ved Flensborg, søster Karen Jensdatter i Holland, halvbror Laurids Terkildsen matros i Holsten, halvbror Jacob Jensen død sst, halvsøster Johanne Jensdatter. Enkens første ægteskab med [Niels Mogensen sst], skifte 24.1.1753 lbnr.647. B: Maren. FM: farbror Peder Mikkelsen i Sindbjerglund på Låge gods.

652 Anne Rasmusdatter i Honum. 10.7.1764, side 221.
E: Mikkel Sørensen skrædder. B: Sidsel Marie 6. Første ægteskab med Poul Steffensen i Træden. [Skifte Skanderborg Rytterdistrikt 25.9.1754] B: Maren 18, Steffen 16, Rasmus 14. FM: farbror Peder Steffensen i Tønning, morbror Christen Rasmussen i Træden. Skifte efter enkemanden første ægtefælle 11.10.1738. B: Mikkel i Uldum, Maren. Skifte efter enkemandens anden ægtefælle 8.3.1754. B: Christen, Johanne, Kirsten.

653 Karen Hansdatter i Hornborg. 6.8.1764, side 228.
E: Anders Pedersen. B: Terkild 12, Birgitte 8. FM: fars halvbror Jens Sørensen i Åstedbro. Første ægteskab med Terkild Eriksen. [Skifte 12.6.1745 på Låge gods]. B: Elisabeth 28, Kirsten 26, Karen 24. FM: morbror Mads Hansen i Uldum på Rask gods.

654 Else Hansdatter i Hornborg. 14.12.1764, side 235.
Enke efter [Hans Jensen sst, skifte 26.6.1764 lbnr.651]. [Første ægteskab med Niels Mogensen sst]. B: Maren 22 i Uldum. FM: farbror Peder Mogensen i Sindbjerglund på Låge gods. Afdødes LV: Mikkel Jensen i Hornborg på Agersbøl gods.

655 Jens Eriksen i Boring. 19.12.1764, side 241.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: Hans Hansen i Honum. B: Jens 5, Erik 2. FM: morbror Jeppe Jensen i Boring.

656 Niels Jensen i Honum. 11.4.1765, side 244.
E: Maren Nielsdatter. LV: Rasmus Thomsen i Boring. B: Birgitte 16, Margrethe Kirstine 14, Jens 11, Mikkel 9, Maren 7, Else 2. FM: Niels Sørensen i Honum. Første ægteskab med Margrethe Sørensdatter, skifte 12.9.1747. B: Jens 20, Søren 19.

657 Maren Nielsdatter i Underup. 3.6.1765, side 249.
E: Peder Jensen. A: bror Laurids Nielsen i Føvling, bror Jens Nielsen i Klovborg, søster Anne Nielsdatter forlovet med Hans i Bjerlev, søster [Ellen Nielsdatter], død, var g.m. Enevold Madsen i Åstrup. 1B: Anne Cathrine 8. FM: Just Pedersen i Underup.

658 Mads Hansen i Uldum. 26.12.1765, side 255.
E: Susanne Hansdatter. LV: Laurids Enevoldsen i Hesselballe. Første ægteskab med Karen Pedersdatter, skifte 25.8.1758 lbnr.613. B: Elisabeth 16. FM: Laurids Hansen i Uldum, morbror Albert Pedersen i Bøgballe.

659 Bertel Sørensen ugift i Havrum. 1.10.1766, side 261.
A: mor Kirsten Jensdatter g.m. Henrik Bentsen sst, søskende Niels Sørensen i Rask Mølle, Jens Sørensen kusk på Grundet, halvsøskende Bent Henriksen 25, Maren Henriksdatter 24, Anne Marie Henriksdatter 21, Kirsten Henriksdatter g.m. Søren Lauridsen i Kalhave, Søren Henriksen 14.

660 Niels Jensen i Over Kodallund. 4.2.1767, side 264.
E: Abelone Mortensdatter. LV: Iver Jensen i Neder Kodallund. Første ægteskab med [Anne Cathrine Hansdatter], skifte 20.3.1755 lbnr.599. B: Jens i Honum, Karen 26 forlovet med Niels Nielsen i Over Kodallund, Anne 23, Hans 18, Florabelle 12.

661 Jens Pedersen i Boring. 28.4.1767, side 271.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Sørensen i Hornborg. B: Kirsten 10, Niels 7, Peder 3, Jens 1. FM: farfar Peder Nielsen i Honum. Arv i boet efter enkens far Niels Møller skifte 4.11.1760 lbnr.626 til enkens mor Kirsten Hansdatter og enkens bror Niels Nielsen i Boring.

662 Terkild Clemensen i Hornborg. 8.7.1767, side 275.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Peder Hansen sst, Mikkel Jensen skoleholder sst. A: mor Maren Frandsdatter i Havbjerg, søskende Johannes Clemensen sst, Frands Clemensen i Ring, Birgitte Clemensdatter g.m. Oluf Mikkelsen i Hjortsvang, Elisabeth Clemensdatter g.m. Jens Sørensen Urskov i Tørring. Enkens første ægteskab med Mikkel Jensen [Brixen] i Hornborg, [skifte 18.2.1754 lbnr.648].

663 Kirsten Jacobsdatter i Boring. 5.8.1767, side 281.
E: Jørgen [Nielsen] Kalhave. B: Jens 12, Jacob 11, Niels 4.

664 Niels Sørensen møller i Rask Mølle. 23.12.1767, side 283.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Jensen Brun i Kalhave. B: Søren 7, Kirsten 5, Jens 2. FM: farbror Jens Sørensen i Hesselballe.

665 Mette Jensdatter i Uldum. 17.12.1767, side 286.
B: Mikkel Lauridsen 33 i Haderslev, Christen Lauridsen, død. 2B: Søren 10, Else Marie 8 hos mor Mette Nielsdatter g.m. Søren Pedersen i Nørre Vinding. FM: Christian Smed i Uldum, Jens Nørbo sst.

666 Maren Ottesdatter i Hornborg. 1.7.1768, side 289.
E: Peder Mikkelsen. B: Erik 17, Jens 14, Mette Kirstine 10, Mikkel 5, Otte Christian 2.

667 Maren Nielsdatter i Kalhave. 11.7.1768, side 293.
Enke efter Niels Nielsen. B: Niels Pedersen i Hansted 50, Peder Pedersen i Kalhave 48, Søren Pedersen i København 47, Mette Pedersdatter enke efter Søren Christensen i Kalhave, skifte 16.9.1761 lbnr.631, Karen Pedersdatter g.m. Morten Hansen [Fris] i Boring, begge døde, 6B: Hans 30 sst, Peder 27, Niels 25 sst, Karen 22 i København, Anne 20, Maren død, var g.m. Niels Jacobsen i Hvirring, 1B: Jacob 3, Anne Pedersdatter g.m. Mikkel Mortensen i Kalhave, Johanne Pedersdatter g.m. Niels Rasmussen i Havrum, Maren Pedersdatter g.m. Hans Pedersen i Hauge i [Langskov sogn].

668 Mogens Fogh maler i Hornborg. 31.8.1768, side 295.
E: Marie Cathrine. LV: Mikkel Thorsen sst. B: Mikkel 23, Hans Christian 20, Jens 20, Cathrine Marie 16. FM: Mikkel Jensen sst.

669 Søren Mikkelsen smed i Boring. 18.11.1768, side 301.
E: Bodil Jensdatter. B: Mette g.m. Mikkel Nielsen smed sst.

670 Maren Pedersdatter i Boring. 12.1.1768, side 304.
E: Jens Sørensen. Første ægteskab med Rasmus Karland. B: Peder 26 i Frankrig. Enkemandens første ægteskab med [Maren Pedersdatter], skifte 4.9.1754 lbnr.596. 2B: [Søren, Peder].

671 Dorthe Eriksdatter møllerenke i Hornborg. 16.1.1769, side 308.
[Enke efter Jens Jørgensen Møller sst]. B: [Kirsten Jensdatter, skifte 10.10.1761 lbnr.633] 5B: Jens Ottesen i Vrønding, Christian Ottesen i Tamdruplund, [Maren Ottesdatter], skifte 1.7.1768 lbnr.666, var gift med Peder Mikkelsen i Hornborg. 5B: Erik, Jens, Mette Kirstine, Mikkel, Otte Christian, [Kirsten Ottesdatter se lbnr.675] g.m. Mikkel Mikkelsen i Uldum, Dorthe Ottesdatter i Horsens. FM: Christen Christensen i Boring.

672 Anne Margrethe Terkildsdatter i Hornborg. 18.5.1769, side 313.
E: Niels Grølsted. B: Niels 13, Christen 8.

673 Niels Jensen Brixen i Havrum. 4.9.1769, side 317.
E: Birgitte Mortensdatter. LV: Morten Mikkelsen i Hornborg. B: Niels 18, Maren 16, Kirsten 8, Else 5, Anne Kirstine 1. FM: Jens Mortensen sst.

674 Maren Jensdatter i Boring. 10.4.1770, side 321.
E: Rasmus Thomsen. Første ægteskab med [Mikkel Pedersen sst, skifte 26.1.1756 lbnr.604]. B: Jens 18, dennes halvbror Peder Mikkelsen sst.

675 Kirsten Ottesdatter i Uldum. 7.5.1770, side 322.
E: Mikkel Mikkelsen skrædder. B: Mikkel 10, Johanne Kirstine 5.

676 Søren Andersen i Uldum. 17.8.1770, side 323.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Niels Hjort sst. B: Søren 16, Johanne 14, Anders 12, Hans 9, Karen 6. FM: Niels Andersen i Kalhave.

677 Rasmus Pedersen i Uldum. 18.6.1772, side 328.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Andersen i Kalhave. B: Johanne 22, Anders 14, Niels 12, Maren 10, Anne Margrethe 8, Karen 6, Peder 3, Anne Kirstine 6 uger. FM: farbror Niels Pedersen i Honum, Anders Pedersen i Ulkær. Første ægteskab med [Maren Olufsdatter], skifte 19.2.1757 lbnr.607. B: Oluf 26, Anders 18, Søren 17.

678 Mikkel Sørensen skrædder i Honum. 9.11.1770, side 334.
Enkemand efter [Anne Rasmusdatter], skifte 10.7.1764 lbnr.652. B: Søren, skifte 8.12.1760 lbnr.627. 1B: Hans, Peder i Hornborg, Rasmus i Uldum, Mikkel sst, Anne g.m. Jens Nielsen i Honum, Maren g.m. Anders Pedersen sst, Christen sst, Johanne g.m. Christen Christensen i Boring, Anne Kirstine, Sidsel Marie.

679 Karen Pedersdatter i Kalhave. 4.5.1771, side 336.
E: Knud Christensen. A: Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Mikkelsen i Ålstrup, Anne Pedersdatter g.m. Jeppe Rasmussen i Underup, Maren Pedersdatter g.m. Søren Hansen i Uldum.

680 Søren Jepsen smed i Hornborg. 28.7.1772, side 339.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jacob Henriksen smed sst. B: Anne 22, Maren 20.

681 Mette Olufsdatter i Uldum. 5.11.1772, side 342.
E: Laurids Hansen. B: Anne 18, Maren 13, Elisabeth 10, Hans 8, Mads 2.

682 Maren Pedersdatter i Uldum. 16.12.1772, side 345.
E: Søren Hansen. B: Hans 11, Mette 8, Karen 5, Maren 2.

683 Maren Andersdatter i Uldum. 27.8.1772, side 347.
E: Terkild Jensen. B: Maren 21, Karen 20, Anne 15, Jens 13, Anders 12, Mette 10, Christen 8, Johanne Kirstine 4.

684 Kirsten Jensdatter i Honum. 22.2.1773, side 353.
E: Niels Sørensen. Første ægteskab med [Thøger Rasmussen sst], skifte 10.1.1761 lbnr.628. B: Jens 24, Karen g.m. Jens Frandsen i Kørup, Birgitte, Gertrud. FM: Jørgen Jensen i Vinten.

685 Christen Rasmussen i Honum. 28.4.1773, side 357.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Rasmussen i Kørup. A: bror [Thøger Rasmussen i Honum, skifte 10.1.1761 lbnr.628]. B: Jens 25 sst, [Karen] g.m. Jens Frandsen i Kørup, [Birgitte] g.m. Christen Vingum, Gertrud. FM: Niels Sørensen i Honum.

686 Margrethe Kirstine Pedersdatter i Boring. 9.8.1773, side 359.
E: Peder Olufsen Ravn. B: Else 11, Peder 10, Kirsten 8, Oluf 3, Karen 18 uger.

687 Karen Hansdatter i Honum. 6.7.1773, side 364.
E: Christen Lauridsen hjulmand. B: Hans 8.

688 Hans Lauridsen i Hornborg. 29.12.1773, side 367.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Jens Mortensen Brun sst. B: Søren 2, Kirsten nyfødt. FM: Laurids Gregersen i Ulkær.

689 Sidsel Marie Andersdatter i Honum. 16.5.1774, side 372.
E: Christen Lauridsen hjulmand. B: Laurids nyfødt. [Enkemandens første ægteskab med Karen Hansdatter, skifte 6.7.1773 lbnr.687].

690 Kirsten Jensdatter i Uldum. 4.6.1774, side 375.
E: Rasmus Mikkelsen. Første ægteskab med [Jørgen Lauridsen sst, skifte 27.10.1760 lbnr.624]. B: Jens 32 sst, Anne 21, Jesper 16. FM: farbror Laurids Lauridsen i Kalhave.

691 Niels [Johansen] Spormann skovfoged i Rask Skovhus. 8.3.1774, side 380.
E: Anne Mikkelsdatter. B: Henning, Kirsten 22, Johan 19. FM: Jens Mortensen Brun i Hornborg.

692 Kirsten Jensdatter i Honum. 15.10.1774, side 386.
E: Peder Markussen. A: søskende: Iver Jensen i Kodallund, Marie Jensdatter g.m. Christen Bødker sst, Rasmus Jensen i Honum, Søren Jensen sst, [skifte 19.2.1762 lbnr.635]. 2B: Erik 19, Mikkel 15, Johanne Jensdatter g.m. Anders Pedersen i Hornborg, Mette Jensdatter, enke efter Jens Hansen Trane sst, Karen Jensdatter, død, var g.m. Frands Hansen. 1B: Jens 30, halvsøskende: [Maren Jensdatter, død, var g.m. Jørgen Pedersen i Boring. 1B:] Anne Margrethe [Jørgensdatter] g.m. Jeppe Jensen i Boring, Mikkel Jensen i Kalhave, død, 3B: Peder Bisgaard i København, Jens Bisgaard sst, Christen Bisgaard i Uldum, Anne Jensdatter, død, [var g.m. Søren Hansen] i Hornborg. 3B: Else g.m. Jens [Mortensen] Brun sst, Jens sst, Hans i Havrum.

693 Anne Jensdatter i Hornborg. 5.6.1776, side 389.
E: Rasmus Jørgensen smed. B: Inger Kirstine 9, Kirsten 7.

694 Niels Rasmussen i Havrum. 5.6.1776, side 393.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jens Mikkelsen skoleholder i Hornborg. B: Peder 29, Rasmus 25, Maren g.m. Jens Knudsen i Bøgballe, Maren 18.

695 Maren Knudsdatter i Over Kodallund. 6.6.1776, side 399.
E: Hans Jensen. B: Karen 11, Anne 7, Kirsten 4, Knud 6 mdr.

696 Peder Mikkelsen i Boring. 7.6.1776, side 403.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Jens 7, Mikkel 4. FM: Rasmus Thomsen sst. Enkens første ægteskab med [Jens Pedersen sst], skifte 28.4.1767 lbnr.661.

697 Anders Pedersen i Hornborg. 13.9.1776, side 408.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jens Skoleholder sst. B: Birgitte 21. FM: Jens Sørensen Bromand i Åstedbro.

698 Maren Frandsdatter i Boring. 11.12.1776, side 412.
E: Søren Knudsen. B: Frands 20, Karen 16, Mette 12. Enkemandens første ægteskab med [Karen Jensdatter], skifte 10.2.1749, [hendes første ægteskab med Frands Hansen]. B: Jens i Honum. Sml. lbnr.692.

699 Johanne Terkildsdatter i Honum. 13.1.1777, side 415.
E: Jens Olufsen hyrde. B: Jacob 28, Anders 23, Søren 13, Anne.

700 Rasmus Thomsen i Boring. 9.8.1776, side 416.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Christen Degn sst. A: bror Jørgen Thomsen i Kalhave, bror Jens Thomsen i Honum, [skifte 26.4.1764 lbnr.649]. 3B: Thomas 18, Mikkel 16, Søren 14. FM: Rasmus Mikkelsen i Uldum, søster [Maren Thomasdatter], død, var g.m. Knud Nielsen i Yding. 1B: Maren 12, bror [Christen Thomsen i Nim], død. 2B: Anne 18, Dorthe 16, søster Anne Thomasdatter 40 i København.

701 Karen Pedersdatter i Over Kodallund. 15.2.1777, side 420.
E: Jacob Nielsen. Første ægteskab med Mads Pedersen, skifte 28.12.1755 lbnr.603. B: Peder 35, Peder 33 i Honum, Søren 31, Anne Cathrine g.m. Anders Nielsen i Åle, Rasmus 28, Else g.m. Knud Christensen i Hvirring.

702 Rasmus Pedersen i Kokborghus. 14.6.1777, side 423.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Mikkel Sørensen i Hvirring. B: Peder 10, Jacob 6. FM: fars brorsøn Peder Madsen i Honum.

703 Maren Christensdatter i Hornborg. 14.6.1777, side 425.
E: Mikkel Christensen. B: Maren g.m. Jørgen Rasmussen i Boring.

704 Jørgen Offersen Højer og hustru Kirsten Nielsdatter i Kalhave. 26.3.1776, side 426.
B: Terkild, der fæster, Cathrine g.m. Niels Andersen sst, Kirsten, død, første ægteskab med [Hans Mortensen i Enner]. B: Jørgen 22, Kirsten 16, Anders 12, Morten 8. FM: farbror Anders Mortensen i Tamdruplund, andet ægteskab med Jens Eriksen i Enner. B: Cathrine 4, Erik 2. Kirsten Nielsdatters første ægteskab med [Terkild Andersen i Kalhave]. B: Anders sst, Niels i Bredal.

705 Peder Nielsen i Neder Kodallund. 27.10.1777, side 435.
E: Karen Christensdatter. LV: Christen Knudsen sst. B: Anne. FM: Jens Nielsen i Honum.

706 Niels Falksen snedker i Hornborg. 8.12.1777, side 436.
E: Kirsten Christensdatter. Han var gift to gange, men ingen levende børn nu.

707 Anne Andersdatter i Kalhave. 13.1.1778, side 437.
E: Knud Christensen. B: Terkild 6, Anders 3. Første ægteskab med Jørgen Nielsen i Nim. B: Jørgen 8. FM: morbrødre Niels Andersen i Gjedved, Niels Andersen i Tvingstrup.

708 Thomas Pedersen Nyby kromand i Uldum. 11.7.1777, side 439.
E: Birthe Jørgensdatter. LV: far Jørgen Jensen. B: Sidsel Sofie 11, Jørgen 4, Anne Elisabeth 3, Thomas Peder nyfødt. FM: fars søskendebarn på fars side Hans Thomsen Møller i Skyggerslund.

709 Maren Eriksdatter i Honum. 1.4.1778, side 443.
E: Hans Hansen. Første ægteskab med Søren Jensen, skifte 19.2.1762 lbnr.635. B: Erik 21, Mikkel 18. FM: farbror Rasmus Jensen sst.

710 Jacob Nielsen i Over Kodallund. 12.4.1778, side 446.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Knudsen i Neder Kodallund. B: Jacob nyfødt. FM: farbror Niels Nielsen i Over Kodallund. Første ægteskab med Karen Pedersdatter, skifte 15.2.1777 lbnr.701. Hendes første ægteskab med [Mads Pedersen, skifte 28.12.1755 lbnr.603]. Arv i boet til 4 sønner.

711 Niels Pedersen i Honum. 24.4.1778, side 449.
E: Sidsel Marie Pedersdatter. LV: far Peder Nielsen sst. B: Kirsten, Margrethe, Peder 13, Jens 4. FM: farbror Jørgen Pedersen i Boring, næstsøskendebarn Jens Frandsen i Honum.

712 Niels Sørensen i Honum. 29.4.1778, side 451.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Peder Nielsen sst. A: søster Mette Sørensdatter g.m. Søren Andersen i Trebjerg, brorsøn Søren Jensen 17. Første ægteskab med [Kirsten Jensdatter, skifte 22.2.1773 lbnr.684. Dennes første ægteskab med Thøger Rasmussen], skifte 10.1.1761 lbnr.628. Arv i boet til B: Jens, Gertrud.

713 Anne Margrethe Jørgensdatter i Boring. 2.2.1778, side 454.
E: Jeppe Jensen. B: Anne, Anne Margrethe. Første ægteskab med Hans Jensen sst. B: Maren, Jens 15. FM: farbror Jørgen Jensen sst.

714 Anne Nielsdatter i Hornborg. 13.5.1778, side 456.
E: Niels Steffensen. A: søster Margrethe Nielsdatter, enke efter Niels Sørensen i Vindelev, søster Maren Nielsdatter g.m. Peder Christoffersen i Nim, begge døde. B: Hans, Niels.

715 Søren Knudsen i Uldum. 21.12.1778, side 457.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Anders Mortensen sst. B: Jens i Honum.

716 Hans Nielsen møller i Rask Mølle. 13.10.1778, side 458.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Mikkel Thomsen i Hornborg. B: Niels 10, Anne 7. FM: fars halvbror Jens Henriksen i Uldum. Enkens første ægteskab med [Niels Sørensen møller i Rask Mølle], skifte 23.12.1767 lbnr.664. Arv i boet til B: Søren, Jens.

717 Mikkel Mikkelsen skrædder i Uldum. 29.3.1779, side 462.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Christen Bisgaard sst, Jens Jensen i Hvirring. B: Jens 5, Jørgen 2. Første ægteskab med [Kirsten Ottesdatter], skifte 7.5.1770 lbnr.675. B: Mikkel 19, Johanne Kirstine 12. FM: Peder Mikkelsen i Hornborg.

718 Niels Andersen Kokborg i Over Kodallund. 14.7.1779, side 465.
E: Ingeborg Christensdatter. LV: Rasmus Christensen sst. B: Mette Marie 8, Christen 5. FM: farbror Jens Andersen i Boring.

719 Morten Poulsen tjener på Rask. 15.9.1779, side 469.
A: halvbror Mikkel Poulsen 36 i Båstrup, søster Anne Poulsdatter 19. Arv efter mor Anne Mortensdatter i Båstrup skifte 20.4.1771, efter far Poul Mikkelsen i Båstrup skifte 27.7.1776 og efter bror Peder Poulsen.

720 Kirsten Madsdatter i Honum. 17.4.1780, side 477.
E: Jens Sørensen. B: Mads 10, Søren 6, Anne Margrethe 2.

721 Karen Mikkelsdatter i Kalhave. 24.10.1780, side 481.
E: Christen Jespersen. A: søskende Peder Mikkelsen, Morten Mikkelsen, Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Brixen, Kirsten Mikkelsdatter. FM: Niels Andersen, Hans Andersen.

722 Christen Christensen i Boring. 2.2.1781, side 491.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Hans Sørensen sst. B: Anne Elisabeth, Mette Sofie, Sidsel Marie, Maren, Marie Kirstine. FM: Laurids Lauridsen i Kalhave, Jørgen Jespersen sst.

723 Mette Jensdatter i Hornborg. 23.2.1781, side 503.
B: Jens Nielsen i Sæd ved Tønder, Jørgen Nielsen, død. 1B: Jørgen 10 i Horsens. FM: Jens Mikkelsen skoleholder i Hornborg, mors svoger Søren Jensen Fris sst.

724 Anne Pedersdatter i Enner. 20.8.1781, side 508.
E: David Jørgensen. [Første ægteskab med Kirsten Christensdatter]. B: Jørgen sst. Desuden nævnes afdødes søsters datter [Anne Kirstine Iversdatter] g.m. Hans Jensen i Over Kodallund.

725 Hans Pedersen Brixen i Hornborg. 30.8.1781, side 513.
E: Else Christensdatter. LV: Jørgen Frandsen sst. B: Anne Cathrine 11, Jette 8, Peder 6, Anne Marie 4, Christen 2, Hans nyfødt. FM: Knud Pedersen Brixen i Kalhave, Mikkel Pedersen i Vrønding.

726 Else Christensdatter i Uldum. 15.2.1782, side 523.
E: Terkild Pedersen. B: Christen 18. FM: Anders Pedersen. Første ægteskab med [Jørgen Rasmussen sst]. B: Rasmus sst. Andet ægteskab med Christen Olufsen [skifte 27.10.1760, lbnr.625]. B: Jørgen, Johanne g.m. Hans Pedersen i Sindbjerglund, Maren g.m. Christen Jensen i Hesselballe, Anne Marie 24.

727 Jørgen Hansen i Uldum. 1.12.1781, side 533.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Mikkelsen sst. B: Hans 8, Peder 2, Jørgen nyfødt. FM: Søren Hansen sst.

728 Maren Pedersdatter i Uldum. 24.10.1782, side 539.
E: Laurids Findsen. A: brorsøn Peder Thomsen i Bjerlev, søsterbørn Peder Jørgensen i Ølholm, Søren Jørgensen i Bjerlev, Karen Jørgensdatter g.m. Jens Jensen i Ring ved Viborg.

729 Kirsten Pedersdatter i Boring. 17.10.1782, side 544.
E: Christen Nielsen. A: søsterbørn Peder Nielsen, Maren Nielsdatter begge født i Rye, brorbørn Peder Pedersen, Christen Pedersen, Steffen Pedersen, Knud Pedersen, Niels Pedersen alle i Rye. Arv i boet efter Mikkel Pedersen, skifte 26.1.1756 lbnr.604 og hustru Maren Jensdatter, skifte 10.4.1770 lbnr.674.til søn Jens.

730 Christen Lund i Honum. 22.1.1783, side 552.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: Peder Madsen sst. B: Peder, Jørgen, Søren, rømt, Margrethe, Sidsel, Karen, død, var g.m. Søren Pedersen i Nim. 2B: Elisabeth, Maren. FM: Anders Lund i Honum.

731 Jacob [Ulriksen] libellesmed i Hornborg. 18.2.1783, side 555.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Mikkelsen skoleholder sst. B: Ellen 10, Søren 6, Mette 3. FM: Peder Mikkelsen sst.

732 Jørgen Nielsen i Kalhave. 19.2.1783, side 560.
E: Anne Christensdatter. LV: Morten Albertsen sst. B: Jens 28, Jacob 25, Niels 17, Kirsten 15, Maren 8, Jens Christian 5. FM: Niels Andersen sst.

733 Karen Madsdatter i Hornborg. 5.7.1783, side 563.
E: Jørgen Frandsen. [Første ægteskab med Christen Hansen skovfoged i Honum Skovhus, skifte 10.5.1758 lbnr.612]. B: Henriette, død, var g.m. Mikkel Thomsen sst. 1B: Thomas, Else g.m. Erik Pedersen i Hornborg, Anne g.m. Thomas Lundum sst, Karen, Cathrine g.m. Bertel Pedersen i Kalhave. FM: Knud Pedersen Brixen sst, Niels Pedersen i Hornborg.

734 Karen Rasmusdatter i Kodallund. 1.9.1783, side 570.
E: Rasmus Christensen. A: søskende Kirsten Rasmusdatter, Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Nielsen i Kattrup, halvsøskende Niels Jensen sst, Anne Sofie Jensdatter i Brigsted, Else Pedersdatter. FM: far Peder Adsersen i Kattrup.

735 Maren Nielsdatter i Kalhave. 13.10.1783, side 574.
E: Christen Jespersen. B: Jesper 1. FM: mors stedfar Hans Sørensen i Havrum.

736 Peder Nielsen i Honum. 3.3.1784, side 581.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Jens Pedersen i Boring, død. 4B: Kirsten g.m. Jeppe Jensen sst, Niels, Peder, Jens, Marie Pedersdatter g.m. Søren Nielsen i Honum, Christen Pedersen 15.

737 Johanne Pedersdatter i Honum. 6.3.1784, side 587.
E: Rasmus Jensen. B: Jens 32, Birthe g.m. Hans Hansen sst, Anne, Karen, Kirsten, Peder 18, Søren 16. FM: Terkild Pedersen i Uldum.

738 Johanne Mikkelsdatter i Boring. 20.3.1784, side 592.
E: Terkild Lauridsen. Første ægteskab med [Christen Christensen sst], skifte 2.2.1781 lbnr.722. B: Anne Elisabeth, Mette Sofie, Sidsel Marie, Maren, Marie Kirstine. FM: Peder Mikkelsen i Hornborg, Rasmus Mikkelsen i Uldum.

739 Niels Pedersen Vingum smed i Kalhave. 25.6.1784, side 602.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Andersen sst. A: søns børn Hans Henrik Pedersen i Nebel, Niels Pedersen i Vinten, Johanne enke efter Jørgen Nielsen sadelmager i Hornborg, datters børn Søren Jacobsen smed i Vinten, Iver Jacobsen.

740 Anne Nielsdatter i Over Kodallund. 17.8.1784, side 606.
E: Jens Christensen. B: Karen 5. FM: morbror Søren Nielsen i Molger. Arv i boet efter [Mads Pedersen i Over Kodallund], skifte 28.12.1755 lbnr.603 til Rasmus Madsen i Honum, Peder Madsen sst. Sml. lbnr.710.

741 Kirsten Andersdatter i Kalhave. 26.10.1784, side 612.
E: Peder [Mikkelsen] Bisgaard. B: Mette 11. FM: morfar Anders Terkildsen sst.

742 Jørgen Jensen i Boring. 29.1.1785, side 621.
E: Mette Hansdatter. LV: Laurids Frandsen sst. A: bror Hans Jensen, død, se lbnr.713. 2B: Jens, Maren, søster Maren Jensdatter sst, [skifte 10.4.1770 lbnr.674]. B: Jens Mikkelsen, halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Søren Lund i Honum, halvsøster Anne Nielsdatter g.m. Jens Sørensen i Hornborg, halvsøster Anne Nielsdatter g.m. Hans Sørensen i Boring, halvbror Jens Nielsen sst, halvbror Niels Møller sst. Arv i boet efter Jørgen Christensen skrædder sst, skifte 15.10.1761 lbnr.634 til B: Hans og Anne g.m. Jens Frandsen i Honum.

743 Niels Jensen Brun i Kalhave. 26.8.1785, side 625.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Christensen sst. ved svigerfar Terkild Jørgensen. A: søsterbørn Jens Nielsen Brun i Enner, Anne Margrethe Nielsdatter sst, søster [Anne Jensdatter, død, var g.m. Anders Lauridsen i Eriknaur]. 1B: Laurids sst, søster [Margrethe Jensdatter, død, var g.m. Jacob Jacobsn i kalhave]. 2B: Anne Jacobsdatter, død, var g.m. Christen Jensen i Kalhave. 3B: Jens, Mads, Karen. FM: stedfar Knud Brixen sst, Maren Jacobsdatter, skifte Låge gods 27.9.1752, var g.m. Albert Pedersen i Bøgballe. B: Niels sst. på Klaks Mølle gods.

744 Knud Olufsen i Honum. 6.12.1785, side 635.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Christensen i Neder Kodallund. B: Oluf 14, Anne 11, Christen 10, Søren 6. FM: Niels Bertelsen i Honum.

745 Anne Marie Thomasdatter i Uldum. 8.5.1786, side 638.
E: Terkild Jensen. B: Niels 6. FM: morbror Thomas Mortensen Lundum i Hornborg.

746 Peder Olufsen i Boring. 26.6.1786, side 648.
E: Marie Knudsdatter. LV: bror Peder Knudsen i Flemming. B: Margrethe Kirstine, Anne Margrethe, Knud 6, Terkild 3. FM: farbrødre Peder Olufsen i Vrønding, Albert Olufsen sst. Første ægteskab med Margrethe Kirstine Pedersdatter, skifte 9.8.1773 lbnr.686. B: Else, Peder 23, Kirsten, Oluf 15, Karen.

747 Peder Bertelsen i Honum. 12.1.1787, side 664.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Bertel i Kalhave, Jens, Morten, Mikkel. Første ægteskab med Maren Steffensdatter, skifte 27.1.1745. B: Mette. FM: farbror Niels Bertelsen.

748 Niels Nielsen Brixen ugift i Havrum. 18.2.1787, side 669.
A: mor Birgitte Mortensdatter g.m. Hans Sørensen sst, far Niels Jensen Brixen [skifte 4.9.1769 lbnr.673], søster Maren Nielsdatter, [skifte 13.10.1783 lbnr.735], var g.m. Christen Jespersen i Kalhave. 1B: Jesper 5, søster Karen Nielsdatter g.m. Terkild Lauridsen i Boring, søster Karen Nielsdatter, søster Anne Kirstine Nielsdatter, halvbror Niels Hansen 12. FM: Jens Mortensen Brun i Hornborg.

749 Peder Mikkelsen i Hornborg. 26.11.1787, side 676.
E: Mette Sejersdatter. LV: Jens Sørensen i Hesselballe. B: Maren, Johanne Cathrine, Sejer, Karen. FM: morbror Mikkel Sejersen i Havrum. Første ægteskab med Maren Ottesdatter, skifte 1.7.1768 lbnr.666. B: Erik, Jens, Mikkel, Mette Kirstine, Otte. FM: farbror Rasmus Mikkelsen i Uldum. Arv i boet efter Dorthe Eriksdatter møllerenke i Hornborg, skifte 16.1.1769 lbnr.671.

750 Karen Hansdatter i Uldum. 21.2.1788, side 683.
B: Kirsten Sørensdatter 19, Maren Jensdatter 13. FM: Christian Smed sst, Rasmus Mikkelsen sst.

751 Else Jensdatter i Honum. 16.2.1788, side 687.
E: Peder [Jensen] Fyn. B: Anne 25. FM: Søren Lund sst. Første ægteskab med [Mads Lauridsen sst, skifte 16.10.1758 lbnr.615]. B: Jens i Uldum, Maren enke efter Hans Andersen tjenestekarl i Fredericia.

752 Anne Cathrine Pedersdatter i Honum. 7.5.1788, side 690.
E: Jørgen Henriksen. B: Anne Margrethe 11, Peder 9. FM: Jens Nielsen sst.

753 Niels Henriksen i Honum. 21.2.1788, side 694.
E: Kirsten Frandsdatter. LV: Christen Frandsen i Hornborg. A: bror Jens Henriksen i Uldum, søster Anne Henriksdatter i Slelde, søster Maren Henriksdatter, død, var g.m. Hans Svendsen i Flensborg. 3B, halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Hans Plet i Flensborg, halvbror Mikkel Nielsen, halvbror Hans Nielsen i Rask Mølle, [skifte 13.10.1778 lbnr.716]. 1B: Niels.

754 Jens Mikkelsen Brixen i Hornborg. 14.4.1788, side 698.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Jørgen Jespersen i Kalhave. B: Mikkel 13. FM: Mikkel Mortensen Østergaard i Hornborg.

755 Niels Steffensen i Hornborg. 7.4.1788, side 705.
E: Marie Christensdatter. LV: Mikkel Østergaard sst. A: halvbror Terkild Jensen i Uldum, halvbrordatter Anne Marie Eriksdatter g.m. Hans [Pedersen] i Sindbjerglund, halvbrordatter Karen Jensdatter, død, var g.m. Peder Frandsen i Hornborg. 3B: Frands, Johanne Marie, Karen.

756 Thomas Brixen i Hornborg. 2.5.1788, side 710.
E: Abelone Pedersdatter. LV: Mads Pedersen i Hatting. B: Birthe Kirstine 9, Anne Cathrine 6, Bodil Cathrine 4, Karen 1. FM: Mikkel Østergaard i Hornborg, Jens Andersen Østergaard sst.

757 Christen Jespersen i Kalhave. 27.4.1788, side 718.
E: Anne Jensdatter. LV: far Jens Sørensen i Hornborg. B: Cathrine Marie 3, Jens 23 uger. FM: farbror Jørgen Jespersen i Kalhave. Andet ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte 13.10.1783 lbnr.735. B: Jesper 5. FM: morfar Hans Sørensen i Havrum. Arv i boet efter ovennævnte Maren Nielsdatters bror Niels Nielsen [Brixen] sst, skifte 18.2.1787 lbnr.748.

758 Anne Nielsdatter i Hornborg. 8.3.1788, side 726.
E: Jens Sørensen. B: Jens 31, Anne 28 g.m. Christen Jespersen i Kalhave, [skifte 27.4.1788 lbnr.757], nu forlovet med Rasmus Hansen i Oens, der fæster, Niels 24, Kirsten 22 g.m. Peder Jensen Brun i Hornborg.

759 Else Christensdatter i Hornborg. 25.4.1788, side 734.
Enke efter Hans Pedersen Brixen, skifte 30.8.1781 lbnr.725. B: Anne Cathrine 18 g.m. Jørgen Christensen, Henriette 15, Peder 13, Anne Marie 11, Christen 9, Hans 8. FM: farbror Mikkel Brixen i Vrønding, farbror Knud Pedersen Brixen i Kalhave, Thomas Mortensen Lundum i Hornborg.

760 Henning [Nielsen] Spormann skovfoged og hustru Maren Mikkelsdatter i Rask Skovhus. 20.3.1788, side 744, 777.
B: Marie Kirstine 11, Helene Laurentse 9, Mikkel 1. FM: morbror Søren Brixen i Hornborg, farbror Johannes Spormann sst, Hans Thomsen i Skyggerslund, Mikkel Mortensen i Hornborg.

761 Johanne Poulsdatter i Uldum. 22.7.1788, side 761.
E: Hans Sørensen. B: Søren 36, Poul 30, Mourids 27, Christen 22.

762 Christen Sørensen i Kodallund. 29.3.1788, side 767.
E: Bodil Knudsdatter. LV: Søren Madsen i Neder Kodallund. B: Anne 6, Maren 4. FM: farbror Laurids Sørensen i Honum.

763 Johanne Jensdatter i Hornborg. 28.11.1788, side 772.
E: Søren [Jensen] Fris. A: søskende Iver Jensen i Kodallund, Marie Jensdatter g.m. Christen Knudsen i Neder Kodallund, Rasmus Jensen i Honum, Søren Jensen i Honum, [skifte 19.2.1762 lbnr.635]. 2B: Erik, Mikkel, Mette Jensdatter, [skifte 23.2.1782 lbnr.723]. 1B: Jens Nielsen i Sæd ved Tønder. Sml. lbnr.692.

764 Jens Mikkelsen Bisgaard i Rask Mølle. 20.5.1789, side 789.
E: Anne Madsdatter. LV: Erik Andersen i Kalhave. A: søskende Christen Mikkelsen Bisgaard i Uldum, Peder Mikkelsen Bisgaard i Kalhave, halvsøskende Jens Sørensen Bisgaard i Hornborg, Mikkel Sørensen Bisgaard i Kalhave. Sml. lbnr.631.

765 Jens Nielsen i Honum. 10.8.1789, side 798.
E: Karen Nielsdatter. LV: Christen Mikkelsen sst. B: Mette 13, Margrethe 9, Anne 2. FM: Søren Nielsen sst.

766 Søren Knudsen i Boring. 10.2.1790, side 802.
E: Maren Jensdatter. LV: Jeppe Jensen sst. [Første ægteskab med Karen Jensdatter, skifte 10.2.1749]. Andet ægteskab med Maren Frandsdatter, [skifte 11.12.1776 lbnr.698]. B: Frands sst, Karen g.m. Niels Rasmussen i Boring, nu i Honum, Mette g.m. Peder Jensen i Boring.

767 Jens Pedersen Richter i Boring. 10.2.1790, side 809.
E: Maren Christensdatter. LV: Jeppe Jensen sst. B: Anne. FM: Laurids Frandsen sst.

768 Maren Jepsdatter i Kalhave. 29.4.1790, side 816.
E: Niels Mortensen. B: Anne Kirstine 3, Karen 3. FM: Christen Christensen sst, Christen Jepsen i Engum på Tirsbæk gods. Afdøde kom fra Assendrup i Engum sogn på Tirsbæk gods.

769 Karen Jensdatter i Havrum. 29.10.1790, side 826.
E: Niels Mikkelsen. B: Christian Carl Emanuel 11, Mikkel 7. FM: Henrik Jensen i Ørridslev på Serridslevgård gods.

770 Mette Sørensdatter i Boring. 26.1.1791, side 834.
E: Peder Jensen. B: Søren 1. FM: Frands Sørensen sst.

771 Terkild Pedersen i Uldum. 6.7.1791, side 841, 850, 864.
E: Karen Sørensdatter. LV: Christian Rudolf Olufsen sst. B: Peder 9, Else 6, Søren 4, Jørgen 1. FM: morfar Søren Rasmussen sst, mosters mand Niels Knudsen i Boring. Første ægteskab med Else Christensdatter, [skifte 15.2.1782 lbnr.726]. B: Christen.

772 Maren Nielsdatter i Honum. 13.9.1791, side 847, 853, 857.
E: Søren Nielsen Lund. B: Niels 24. Første ægteskab med Niels Jensen i Honum, [skifte 11.4.1765 lbnr.656]. B: Birthe g.m. Peder Lund sst, Margrethe Kirstine 30, Jens sst, Mikkel. FM: morbror Jens Nielsen i Boring.

773 Anne Marie Sørensdatter i Uldum. 4.1.1792, side 856, 858, 863, 865, 876.
E: Rasmus Jørgensen. Første ægteskab med Søren Andersen sst, [skifte 17.8.1770 lbnr.676]. B: Søren, Hans, Johanne g.m. Clemen Thomsen i Eriknauer, Karen 24.

774 Hans Mortensen i Boring. 9.2.1792, side 860, 873, 878, 884.
E: Bodil Andersdatter. LV: Christen Nielsen sst. B: Jens, Karen g.m. Mads Sørensen spækhøker i København, Karen 24, Morten 20, Anders 18. FM: farbror Niels Mortensen i Kalhave.

775 Mette Sørensdatter i Honum. 14.2.1792, side 866.
E: Mikkel Mikkelsen skrædder. B: Mikkel 5 uger. FM: Søren Hansen i Uldum.

776 Kirsten Nielsdatter i Havrum. 16.2.1792, side 868.
E: Niels Mikkelsen. B: Karen 6 uger. FM: morbror Jens Nielsen i Hornborg, mors farbror Bent Henriksen i Havrum.

777 Søren Lauridsen i Kalhave. 26.3.1792, side 871, 880.
E: Kirsten Henriksdatter. LV: bror Jens Sørensen i Hesselballe. B: Maren 21, Laurids 18. FM: farbror Jørgen Lauridsen i Hornborg.

778 Rasmus Christensen i Kokborg. 11.4.1792, side 882, 890, 896.
E: Else Cathrine Pedersdatter. LV: Niels Ovesen i Hvirring. Af arvinger angives A:
0) [farfar Søren Rasmussen, død 1693 i Honum].
[Farfars første ægteskab med Anne Jensdatter, død 1697]. B:
1) fars halvbror [Jens Sørensen i Honum], død. 2B:
a Rasmus Jensen i Honum
b Iver Jensen i Åle
[Farfars andet ægteskab med Karen Thomasdatter, død 1681].
[Farfars tredje ægteskab med Anne Christensdatter, død 1742]. B:
2) [forældre Christen Sørensen og Anne Rasmusdatter i Honum]
3) farbror Mikkel Sørensen, skrædder [i Honum], [skifte Rask gods 9.11.1770 lbnr.678].
[Første ægteskab med Johanne Pedersdatter, skifte 11.10.1738]. B:
a Peder Mikkelsen i Hornborg, [skifte 26.11.1787 lbnr.749]
b Rasmus [Mikkelsen], skrædder i Uldum
c Mikkel Mikkelsen, skrædder i Uldum, [skifte 29.3.1779 lbnr.717]. 4B:
1 Mikkel Mikkelsen i Honum
2 Johanne Mikkelsdatter i Honum
3 Jens Mikkelsen i Flemming
4 Jørgen Mikkelsen i Horsens
d Maren Mikkelsdatter g.m. Anders Pedersen i Honum.
[Andet ægteskab, skifte 8.3.1754]. B:
e Johanne Mikkelsdatter, [skifte 20.3.1784 lbnr.738]
f Christen Mikkelsen i Honum
g Kirsten Mikkelsdatter g.m. Peder Nielsen i Honum
[Tredje ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 10.7.1764 lbnr.652].
4) mors halvsøster [Karen Andersdatter] g.m. Niels Sørensen Lund i Honum. B:
a Søren [Nielsen Lund] i Honum
b Anders [Nielsen] Lund sst.

779 Niels Jørgensen i Uldum. 26.5.1792, side 885, 892.
E: Karen Sørensdatter. LV: far Søren Rasmussen sst. A: far Jørgen Thomsen i Bøgballe, søskende Thomas Jørgensen sst, Peder Jørgensen sst.

780 Kirsten Nielsdatter i Neder Kodallund. 5.6.1792, side 887, 891, 897.
E: Søren Christensen. B: Anne Magdalene Kirstine 9, Christen 8, Niels 5. FM: Hans Nielsen i Gribstrup.

781 Jeppe Jensen ugift i Kalhave. 6.6.1792, side 889, 893.
A: halvsøskende: Jens Jepsen i Ølholm, Christen Jepsen, død. 2B: Jeppe, Enevold. FM: Anders Mortensen i Uldum, Karen Jepsdatter g.m. Anders Madsen i Hørup på Lerbæk gods, Anne Cathrine Jepsdatter 13. FM: stedfar Christen Jensen Krag i Hesselballe.

782 Anne Marie Sørensdatter i Havrum. 23.1.1793, side 898.
E: Thomas Nielsen. B: Karen 1. FM: morbror Niels Sørensen i Hansted. Desuden nævnes enkemandens far Niels Nielsen og enkemandens bror Niels Nielsen i Grejs sogn.

783 Peder Nielsen i Havrum. 10.1.1794, side 904, 912.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Peder Mikkelsen i Kalhave. B: Anne Marie 10, Niels 5, Johanne Cathrine 2. FM: fasters mand Peder Knudsen i Bøgballe. Aftægt til afdødes mor Johanne Pedersdatter, enke efter Niels Rasmussen sst, [skifte 5.6.1776 lbnr.694].

784 Mette Pedersdatter i Kalhave. 24.1.1794, side 908.
E: Terkild Nielsen Bisgaard. B: Kirsten 2. FM: morfar Peder Mikkelsen sst, mors morbror Søren Andersen sst.

785 Karen Christensdatter i Boring. 4.2.1794, side 911.
E: Peder Jensen. B: Johanne 18, Maren 15, Jens 12, Terkild 8. FM: Søren Jensen i Uldum.

786 Marie Kirstine Christensdatter ugift i Boring. 16.4.1794, side 914.
A: søskende: Anne Elisabeth Christensdatter g.m. Thor Mikkelsen i Hornborg, Mette Sofie Christensdatter g.m. Jens Pedersen i Boring, Sidsel Marie Christensdatter 20, Maren Christensdatter 18. FM: Jørgen Jespersen, Laurids Lauridsen i Kalhave. Skifte efter afdødes far Christen Christensen i Boring 2.2.1781 lbnr.722, skifte efter afdødes mor Johanne Mikkelsdatter sst. 20.3.1784 lbnr.738. Afdødes stedfar Terkild Lauridsen sst.

787 Anne Jørgensdatter i Uldum. 30.5.1794, side 916, 919.
E: Jeppe Hansen. B: Johannes Christian på Føhr.

788 Jørgen Thomsen i Kalhave. 15.8.1794, side 918.
E: Birthe Jensdatter. LV: Niels Andersen sst. B: Jens 15, Thomas 12, Anne Cathrine 10, Christen 7. Karen 1. FM: Niels Mortensen sst.

789 Christen Sørensen i Hornborg. 25.8.1794, side 920, 940, 941, 946.
E: Marie Christensdatter. LV: Jens Andersen sst. A: mor Kirsten Sørensdatter, enke efter Søren Christensen i Nyborg i Langskov sogn, skifte Låge gods 4.2.1763, søskende: Anne Sørensdatter g.m. Peder Kjær i Hornborg, Mette Sørensdatter. FM: Søren Lauridsen sst, Søren Sørensen, uvist hvor. Enkens første ægteskab med Niels Steffensen sst, skifte 7.4.1788 lbnr.755.

790 Kirsten Mikkelsdatter i Hornborg. 16.3.1795, side 923.
E: Mikkel Mortensen. B: Morten 19, Mikkel 16, Birthe Kirstine 12, Karen 9, Jens 5. FM: Mikkel Terkildsen i Flemming.

791 Rasmus Hansen i Kalhave. 7.4.1795, side 926, 933, 944.
E: Anne Jensdatter, LV: Peder Jensen i Hornborg. B: Maren 4, Christen 3, Anne nyfødt. FM: Jørgen Jespersen i Kalhave, Niels Hansen. Enkens første ægteskab med Christen Jespersen, skifte 27.4.1788 lbnr.757.

792 Niels Sørensen Hjort i Uldum. 4.5.1795, side 928, 943.
E: Karen Terkildsdatter. LV: far Terkild Jensen. B: Søren 15. FM: Rasmus Jørgensen sst. Første ægteskab med [Elisabeth Rasmusdatter]. B: Søren 22 på Stougård, Maren g.m. Niels Rasmussen i Uldum. Sml. Urup lbnr.2194.

793 Jens Nielsen i Boring. 3.8.1795, side 935, 939, 945.
E: Kirsten Terkildsdatter. LV: Terkild Andersen i Havbjerg. B: Karen 18, Terkild 16. FM: Niels Jensen i Rask Mølle.

794 Anne Mortensdatter i Kalhave. 19.9.1795, side 938.
E: Jacob Jensen. B: Anne 35, Jens 27. FM: Peder Mikkelsen sst.

795 Kirsten Mikkelsdatter i Honum. 3.11.1795, side 941, 947.
E: Peder Nielsen. A:
0) [far Mikkel Sørensen, skrædder i Honum, skifte Rask gods 9.11.1770 lbnr.678].
[Første ægteskab med Johanne Pedersdatter, skifte 11.10.1738]. B:
1) halvbror Peder Mikkelsen i Hornborg, skifte 26.11.1787 lbnr.749. 7B:
a Erik Pedersen i Hvirring
b Jens Pedersen i Hornborg
c Mikkel Pedersen i Hornborg
d Otte Pedersen i Stubberup
e Mette Kirstine Pedersdatter i Hornborg,
f Maren Pedersdatter g.m. Mikkel Pedersen i Hornborg
g Johanne Marie Pedersdatter
2) halvbror Rasmus Mikkelsen, [skrædder] i Uldum
3) halvbror Mikkel Mikkelsen sst, skifte 29.3.1779 lbnr.717. 4B:
a Mikkel Mikkelsen i Honum
b Anne Kirstine Mikkelsdatter i Honum
c Jens Mikkelsen i Uldum
d Jørgen Mikkelsen i Horsens
4) halvsøster Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Nielsen i Honum
5) halvsøster Maren Mikkelsdatter g.m. Anders Pedersen i Honum.
[Andet ægteskab, skifte 8.3.1754]. B:
6) søster Johanne Mikkelsdatter, skifte 20.3.1784 lbnr.738, var g.m. Christen Christensen i Boring. 4B:
a Anne Elisabeth Christensdatter g.m. Thor Mikkelsen i Hornborg
b Mette Sofie Christensdatter g.m. Jens Pedersen i Boring
c Sidsel Marie Christensdatter
d Maren Christensdatter
7) bror Christen Mikkelsen sst.
[Tredje ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 10.7.1764 lbnr.652]. B:
8) halvsøster Sidsel Marie Mikkelsdatter g.m. Søren Lund sst.

796 Christian Hansen i Hornborg. 2.1.1796, side 952.
[Enkemand]. B: Peder, Jørgen 18. FM: Christen Jørgensen.

797 Susanne Hansdatter i Uldum. 9.5.1796, side 953, 958, 962, 967.
E: Peder Rasmussen. A: bror Jens Hansen i Hesselballe, skifte Hvolgård gods 13.9.1779. 1B: Anne Cathrine 16. FM: stedfar Christen Jensen sst, bror Rasmus Hansen i Plovstrup, skifte Hvolgård gods 10.11.1787. 2B: Søren i Tørring, Karen g.m. Jørgen Christensen i Plovstrup, søster Karen Hansdatter, enke efter Laurids Enevoldsen i Hesselballe. LV: Jens Sørensen sst, halvsøster Bodil Andersdatter enke efter Hans Mortensen i Boring, skifte 9.2.1792 lbnr.774. LV: søn Jens Hansen sst, halvsøster Anne Hansdatter, død, var g.m. Laurids Rasmussen i Hornborg. 5B: Anders Lauridsen Hornbech, fuldmægtig ved Accisehuset i København, Rasmus Lauridsen i Tamdruplund, Peder Lauridsen Hornbech i København, Maren Lauridsdatter i Boller Teglhus, [skifte Boller gods 21.10.1784, var g.m. Rasmus Jensen Pors, skifte Boller gods 11.9.1786]. 4B: Anne Cathrine [g.m. Jørgen Møller] i Boller Overmølle, Sidsel Marie g.m. Thomas [Pedersen] Zacho i Boller Teglhus, [Deliane g.m. Peder Jensen] i Skvætmølle ved Skanderborg, Elisabeth i København, Karen Lauridsdatter g.m. Jens Christensen i Hornborg.

798 Niels Sørensen i Uldum. 23.5.1796, side 957.
E: Marie Jensdatter. LV: Poul Jensen i Hornborg. B: Maren 31, Sidsel 28, Søren 27, Hans 18, Karen 16, Mette Marie 13. FM: Niels Rasmussen i Uldum.

799 Søren Jensen Fris i Hornborg. 14.7.1796, side 959.
E: Karen Poulsdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Johanne Kirstine 6. FM: Niels Mortensen i Kalhave.

800 Rasmus Mikkelsen i Uldum. 27.7.1796, side 961, 965, 969.
E: Maren Andersdatter. LV: [Samuel] Jørgensen, degn sst. B: Anne 20, Johanne 10. FM: farbror Christen Mikkelsen i Honum.
Første ægteskab med [Kirsten Jensdatter, skifte 4.6.1774 lbnr.690.
Hendes første ægteskab med Jørgen Lauridsen, skifte 27.10.1760 lbnr. 624]. B: Jens Jørgensen i Uldum, Anne Jørgensdatter, Jesper Jørgensen.

801 Anne Margrethe Mikkelsdatter i Kalhave. 19.4.1797, side 970.
E: Jørgen Jespersen. B: Karen 17, Jesper 16, Mikkel 14, Peder 12, Marie Kirstine 7. FM: Thor Mikkelsen i Hornborg, Søren Jacobsen i Havrum.

802 Birthe Rasmusdatter i Honum. 26.4.1797, side 972, 975, 983.
E: Hans Hansen. B: Maren 15, Johanne 9, Rasmus 6, Hans 2. FM: morbror Jens Rasmussen i Hvirring.

803 Kirsten Lauridsdatter i Uldum. 14.5.1797, side 974, 975, 984.
E: Niels Christoffersen. Første ægteskab med [Peder Jensen Nørbo sst, skifte 4.7.1763 lbnr.643]. B: Johanne g.m. Søren Sørensen i Ørum skolehus, Kirsten g.m. Jens Andersen i Ørum, Maren. FM: Samuel Jørgensen degn i Uldum.

804 Gertrud Thøgersdatter i Uldum. 10.8.1797, side 976, 977, 984.
E: Laurids Findsen. A: bror Jens Thøgersen i Vinten, søster Karen Thøgersdatter, død, var g.m. Jens Frandsen i Kørup. 5B: Silke g.m. Anders Hansen i Tyrsting, Thøger 26, Anne 22, Marie Kirstine 20, Birthe 16.

805 Kirsten Terkildsdatter i Boring. 7.9.1797, side 976, 978, 981, 985.
Enke efter Jens Nielsen, skifte 3.8.1795 lbnr.793. B: Karen 20, Terkild 18. FM: Niels Jensen i Rask Mølle.

806 Anders Mortensen i Uldum. 5.10.1797, side 977, 984.
E: Anne Cathrine Andersdatter. LV: Jens Jørgensen sst. B: Else g.m. Søren Jensen i Over Kodallund, Anne Marie 32, Anders 28. FM: Niels Sørensen Bøg i Uldum.

807 Peder Pedersen i Kalhave. 1.5.1798, side 986.
E: Sidsel Cathrine Pedersdatter. LV: Terkild Nielsen sst. B: Elisabeth Sofie g.m. Christen Nielsen i Yding, Maren 31, Karen 28, Peder 27, Thomas 13, Mette. FM: Peder Mikkelsen i Kalhave, Niels Mortensen sst.

808 Niels Sørensen væver i Kalhave. 13.10.1798, side 990.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Mikkel Jensen sst. B: Søren 20, Birthe 12, Jens Sivert 9. FM: Thyge Sørensen væver i Hornborg.

809 Karen Jørgensdatter i Kalhave. 28.11.1798, side 991.
E: Anders Nielsen. B: Anne Margrethe 6 uger. FM: Thor Mikkelsen i Hornborg. Arv i boet efter afdødes mor [Anne Margrethe Mikkelsdatter, skifte 19.4.1797 lbnr.801].

810 Ingeborg Christensdatter i Boring. 24.12.1798, side 993.
Enke efter Niels [Andersen] Kokborg i Over Kodallund, [skifte 14.7.1779 lbnr.718]. B: Mette Marie 27. FM: Terkild Lauridsen i Boring. Af første ægteskab B: Maren Ovesdatter g.m. Claus Jensen i Rørkær ved Tønder.

811 Karen Sørensdatter i Uldum. 12.10.1799, side 994.
E: Clemen Hansen. B: Hans 6, Niels 1. Første ægteskab med [Terkild Pedersen sst, skifte 6.7.1791 lbnr.771]. B: Peder 16, Else 14, Søren 11. FM: Anders Rasmussen, Poul Nielsen.

812 Marie Christensdatter i Hornborg. 16.4.1800, side 997.
E: Anders Simonsen. A: søster Maren Christensdatter 60 ugift sst. FM: Thor Mikkelsen sst, søster Karen Christensdatter, død. 1B: Christiane Jensdatter 16. FM: Søren Lauridsen sst, søster Birthe Christensdatter, død. 1B: Maren Jensdatter 20. FM: Peder Pedersen i Vinten Skovhus, halvbror Christen Rasmussen i Østbirk, halvbror Jørgen Rasmussen i Underup, død. 2B: Peder 17, Anne Marie 15. FM: stedfar Johannes Kreimer sst.

813 Rasmus Jørgensen i Hornborg. 13.8.1802, side 999.
E: Anne Marie Jørgensdatter. LV: Thor Mikkelsen sst. B: Jørgen Christian 23 sst, Jørgen 19 sst. FM: Jens Pedersen sst. Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 5.6.1776 lbnr.693]. B: Inger Kirstine g.m. Hans Justesen på Havrum Mark, Kirsten g.m. Mads Eriksen i Kragelundholm.

814 Rasmus Pedersen i Over Kodallund. 1.10.1803, side 1001.
E: Bodil Knudsdatter. LV: Søren Jensen. B: Christen 13. FM: Søren Christensen i Neder Kodallund. Enkens første ægteskab med [Christen Sørensen i Kodallund], skifte 29.3.1788 lbnr.762. 2B: [Anne, Maren].

815 Karen Simonsdatter i Kalhave. 1.2.1804, side 1002.
E: Peder Mortensen. B: Morten, Karen 23, Kirsten 13. FM: Mikkel Jensen sst.

816 Christen Frandsen i Hornborg. 19.3.1804, side 1003.
E: Mette Christensdatter. LV: Jens Sørensen i Hedensted. B: Frands, Johanne Marie 30, Christen 29, Jens 24, Niels 22, Karen 21. FM: Thor Mikkelsen.

817 Jens Andersen i Honum. 18.6.1804, side 1005.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Nielsen sst. A: 1 bror og 2 søstre.

818 Karen Terkildsdatter i Uldum. 29.8.1804, side 1007.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels Severin 8. FM: morbror Jens Terkildsen. Første ægteskab med [Niels Sørensen Hjort sst, skifte 4.5.1795 lbnr.792]. B: Søren 25.

819 Knud Christensen i Kalhave. 13.3.1805, side 1009.
E: Anne Sørensdatter. LV: Terkild Nielsen. B: Terkild sst, Søren, Anne Cathrine. FM: Laurids Olufsen i Korning.

820 Jens Hansen i Honum. 13.4.1805, side 1010.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Jens 15 uger. FM: Jens Frandsen sst.

821 Bertel Pedersen i Kalhave. 2.10.1805, side 1011.
E: Cathrine Christensdatter. LV: Jørgen Christensen. B: Karen 29, Christen 27, Anne 26, Peder 25, Niels 18, Jens 16, Hans 12, Mikkel 10. FM: Jens Pedersen i Honum, Mikkel Pedersen i Kørup.

822 Mette Marie Sørensdatter i Kalhave. 30.5.1806, side 1012.
E: Terkild Nielsen. B: Niels 11, Anne Mette 9, Anne 7, Søren 2. FM: morbror Jacob Sørensen i Lindved, Jens Hansen i Gammelsole.

823 Anne Christensdatter i Honum. 29.4.1807, side 1014.
E: Jens Andersen. B: Knud 19, Anders 17. FM: morbror Søren Christensen i Neder Kodallund. Første ægteskab med [Knud Olufsen i Honum, skifte 6.12.1785 lbnr.744]. B: Anne 33, Christen sst, Søren 27.

824 Mette Marie Andersdatter i Boring. 9.10.1807, side 1015.
E: Frands Sørensen. B: Anders 22, Niels 20. FM: morbror Jens Andersen i Honum.

825 Anne Jensdatter i Boring. 1.3.1808, side 1016.
E: Hans Jensen. B: Jens 16, Mette Marie 11, Christence 6, Maren 4 uger. FM: Jens Mikkelsen.

826 Ellen Jacobsdatter i Honum. 14.3.1808, side 1017.
E: Niels [Jensen] Uhre. B: Rasmus 2. FM: morfar Rasmus Poulsen i Hornborg.

827 Jens Pedersen i Hornborg. 9.6.1809, side 1018.
E: Abelone Pedersdatter. LV: Thor Mikkelsen sst. B: Maren 19, Thomas 17, Peder 14. FM: Erik Pedersen i Hvirring, Otte Pedersen i Stubberup.

828 Jens Hansen i Honum. 6.12.1809, side 1019.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: Jens Svane, skoleholder. B: Marie Kirstine 2. FM: Niels Iversen i Tørring.

829 Karen Pedersdatter i Boring. 3.2.1810, side 1020.
E: Niels Nielsen. B: Niels 7, Peder 5, Anne Margrethe 2. FM: Anders Pedersen i Birgitteslyst på Ring Mark.

830 Anne Rasmusdatter på Boring Mark. 21.4.1810, side 1021.
E: Hans Jørgensen. B: Mette 21, Kirsten 20, Maren 17, Jørgen 14, Rasmus 11. FM: morbror Christen Rasmussen i Åle.

831 Niels Sørensen Bøg og hustru Maren Markusdatter i Uldum. 14.10.1810, side 1021, 1024, 1028.
B: Anne 11, Søren 9, Markus 7, Marie Johanne 2. FM: Jens Nielsen sst, Anders Nielsen i Kalhave, Jørgen Jensen i Uldum, Søren Hansen sst, August Snedker sst.

832 Karen Mortensdatter i Hornborg. 12.9.1810, side 1023.
E: Søren Jensen. B: Bodil Cathrine 14. FM: morbror Thomas Mortensen i Palsgård.

833 Karen Thomasdatter i Kalhave. 23.2.1811, side 1027.
E: Poul Mortensen. B: Mette 15, Anne 13, Thomas 10, Jens 8, Jette Cathrine 2. FM: Niels Thomsen, Thomas Nielsen i Hornborg.

834 Birthe Kirstine Jørgensdatter i Hornborg. 21.2.1812, side 1029, 1045.
E: Peder Christensen. B: Anne Kirstine 3. FM: farbrødre (måske fejl for morbrødre) Terkild Jørgensen i Kragelund, Peder Jørgensen sst.

835 Maren Frederiksdatter i Kalhave. 22.2.1812, side 1029.
E: Oluf Rasmussen. A: halvbror Mads Henrik Frederiksen, død. 5B: Frederik Madsen degn i Højen og Jerlev, Hans Madsen i Spandetgård Haderslevhus amt, Anne Marie Madsdatter g.m. Christen Christoffersen i Grejs, Maren Madsdatter g.m. Christian Frederik Schmidt i Kolding, Mette Kirstine Madsdatter enke efter Niels Jensen i Spandet, halvsøster Maren Frederiksdatter g.m. Hans Jensen i Kragelund.

836 Jørgen Frandsen i Hornborg. 6.6.1812, side 1030.
E: Mette Mortensdatter. LV: Peder Terkildsen sst. B: Andreas, Karen 26, Frands 22, Morten 18. FM: Jens Frandsen i Honum, Thomas Mikkelsen i Hornborg.

837 Peder Mortensen i Kalhave. 6.6.1813, side 1031.
E: Karen Poulsdatter. LV: Anders Nielsen sst. Første ægteskab med [Karen Simonsdatter, skifte 1.2.1804 lbnr.815]. B: Morten i Boring, Karen i Haderslev, Kirsten i København. FM: farbror Niels Mortensen i Kalhave.

838 Søren Lauridsen i Hornborg. 27.6.1815, side 1033.
E: Mette Christensdatter. LV: Hans Christensen i Hvirring. B: Laurids 12, Christen 10, Hans 9, Anne 6, Jens 4. FM: farbror Peder Lauridsen i Ulkær.

839 Else Cathrine Pedersdatter i Kokborghus. 20.2.1816, side 1034.
E: Peder Rasmussen. Til stede Knud Jensen. Ingen arv.

840 Anders Simonsen i Hornborg. 21.2.1816, side 1034.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Markus Jensen i Vrønding. B: Marie 14, Anne 10. FM: Thor Mikkelsen, Thomas Mikkelsen i Hornborg.

841 Karen Hansdatter i Boring. 29.5.1816, side 1035.
E: Gregers Thomsen. B: Kirsten g.m. Henrik Andersen i Vejle, Bodil 20, Karen 18, Hans 15. FM: morbror Jens Hansen i Boring.

842 Anne Christensdatter i Boring. 28.6.1816, side 1036.
E: Niels Nielsen Møller. B: Hans 5, Søren Christian 6 uger. FM: morfar Søren Jensen i Kodallund.

843 Søren Jensen i Honum. 17.7.1816, side 1037.
E: Else Andersdatter. LV: skolelærer Svane sst. B: Jens 20, Anders 18, Mikkel 16, Anne Cathrine 13, Anne Marie 11, Hans 6. FM: farbror Anders Jensen i Honum Skov.

844 Claudine Kirstine Rasmusdatter i Honum. 30.11.1816, side 1038.
E: Søren Christensen. Første ægteskab med Hans. B: Rasmus 28, Else Marie g.m. Anders Jørgensen i Hansted, Johanne Margrethe 22, Niels 20, Jens 18, Anne Margrethe 16, Mikkel 10, Morten 6, Peder 4. FM: farbror Mikkel Nielsen smed i Vestbirk.

845 Hans Henrik Simonsen på Rask Mark. 23.5.1819, side 1039.
E: Mette Christensdatter. LV: Christen Andersen sst. B: Kirsten 4, Anne Kirstine 9 mdr. FM: farbror Niels Simonsen.

846 Søren Jensen snedker i Hornborg. 5.6.1819, side 1040.
E: Anne Marie Johansdatter. LV: Thor Mikkelsen sst. Første ægteskab med [Karen Mortensdatter, skifte 12.9.1810 lbnr.832]. B: Bodil Cathrine 23. FM: Thomas Mikkelsen sst.

847 Anne Else Davidsdatter i Honum. 12.4.1820, side 1041.
E: Andreas Hansen. B: Jacob 7, Sidsel Sofie 5, Marie Cathrine 3. FM: Thomas Peder Thomsen sst.

848 Kirsten Christensdatter i Boring. 25.7.1821, side 1042.
E: Anders Frandsen. B: Frands 3, Mads 6 mdr. FM: Jørgen Thomsen i Boring.

849 Maren Simonsdatter i Hvirring. 4.6.1822, side 1043.
E: Christen Sørensen. B: Søren, Søren.

850 Abelone Pedersdatter i Hornborg. 18.9.1822, side 1043.
[Enke efter Jens Pedersen sst, skifte 9.6.1809 lbnr.827]. B: Maren g.m. Mads Pedersen i Honum, Thomas i Hornborg, Peder sst. Første ægteskab med [Thomas Brixen, skifte 2.5.1788 lbnr.756]. B: Birthe Kirstine g.m. Anders Christensen i Kørup, Anne Cathrine g.m. Andreas Jørgensen i Hornborg, Karen g.m. Jens Frederiksen i Skanderborg, Bodil Cathrine 39. FM: Jacob Rasmussen smed i Hornborg.

851 Søren Mikkelsen på Rask Mark. 4.12.1822, side 1043.
E: Anne Jensdatter. LV: Steffen Pedersen. B: Mette Marie 17, Anne 12, Nikoline 2. FM: Niels Mikkelsen i Boring.

852 Rasmus Christensen i Hornborg. 24.12.1822, side 1044.
Udlæg for arv til hans hustru Kirsten Madsdatters børn efter skifte efter deres far Anders Simonsen sst, skifte 21.2.1816 lbnr.840. B: Marie, Anne.

853 Anders Poulsen i Kalhave. 15.7.1824, side 1046.
[Enkemand efter Birthe Jensdatter]. B: Poul, der er myndig. [Hendes første ægteskab med Jørgen Thomsen sst, skifte 15.8.1794 lbnr.788]. (Dødsanmeldelse).

854 Hans Sørensen i Rask Skovhus. 25.9.1824, side 1046.
E: Sidsel Sofie Thomasdatter. LV: Thomas Peder Thomsen. B: Andreas i Honum, Morten Severin, Maren, død, [var g.m. Rasmus Jensen sst]. 1B: Jens Rasmussen 6. FM: farbror Jens Jensen i Flemming, Birgitte g.m. Søren Eriksen i Honum, Mette 26. FM: Peder Lauridsen i Skyggerslund.

855 Niels Jensen Uhre i Honum. 22.1.1825, side 1047.
E: Inger Mikkelsdatter. ialt 3B: heraf Rasmus, Andreas. [Første ægteskab med Ellen Jacobsdatter skifte 14.3.1808 lbnr.826]. (Dødsanmeldelse).

856 Mette Christensdatter i Hornborg. 12.11.1825, side 1047, 1049.
Enke efter Søren Lauridsen, [skifte 27.6.1815 lbnr.838]. B: Laurids 23, der fæster, Christen 21, Hans 19, Anne 17, Jens 15. FM: morbror Hans Christensen i Hvirring, farbror Peder Lauridsen i Ulkær.

857 Anders Sørensen i Honum. 21.11.1825, side 1049.
E: Kirsten Jensdatter. B: Anne Cathrine g.m. Niels Hansen sst.

858 Hans Jensen i Boring. 10.5.1827, side 1051, 1055.
E: Anne Sørensdatter. LV: Mikkel Christensen sst. B: Søren 17, Anne g.m. Anders Jensen bødker sst. FM: Niels Nielsen Møller sst. Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 1.3.1808 lbnr.825]. B: Jens, Mette Marie 38 i Hvirring, Christence 24 i Eriknauer.

859 Jørgen Christensen i Hornborg. 13.9.1827, side 1052.
B: Christen 36, Hans 29, Else g.m. Niels Thomsen sst, Anne Elisabeth g.m. Mikkel Honum skolelærer i Hornborg, Anne 24, Peder 21, Søren 19. FM: morbror Peder Hansen i Vrønding.

860 Jens Andersen Kokborg i Honum. 26.5.1830, side 1059.
E: Johanne Marie Lauridsdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Laurids 22, Jens Christian 17, Anne Marie 14, Niels 10. Første ægteskab med [Anne Christensdatter, skifte 29.4.1807 lbnr.823]. B: Knud i Kokborg, Anders 40.

861 Karen Frederiksdatter på Honum Mark. 2.8.1830, side 1060.
E: Andreas Hansen. A: bror Jens Frederiksen i Skanderborg, bror Jørgen Frederiksen i Tirsbæk skov, søsterdatter Maren Mortensdatter i Barret.

862 Gregers Thomsen i Boring. 13.12.1830, side 1061.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: Mikkel Christensen sst. B: Karen Marie 12. FM: Jørgen Thomsen sst. Første ægteskab med [Karen Hansdatter, skifte 29.5.1816 lbnr.841]. B: Kirsten enke efter Henrik Andersen skomager i Vejle, Bodil g.m. Knud Andersen i Flemming, Karen g.m. Niels Nielsen på Elling Mark, Hans i Honum Skov.

863 Peder Jensen i Boring. 19.1.1833, side 1064.
E: Birthe Christensdatter. LV: Mikkel Sommer sst. B: Jens på Lolland, Maren i Eriknauer, Johanne, død. 4B: Carl Henrik Jørgensen, Peder Jørgensen, Christian Jørgensen, Karen Marie Jørgensdatter. FM: Hans Madsen i Boring.

864 Ingeborg Thomasdatter i Hornborg. 6.7.1835, side 1066.
E: Laurids Sørensen. B: Mette 16, Søren 3. FM: morbror Niels Peder Thomsen i Flemming.

865 Bodil Marie Mikkelsdatter i Boring. 19.2.1836, side 1068.
E: Jeppe Jørgensen. A: bror Niels Mikkelsen i Horsens, bror Søren Mikkelsen på Rask Mark, [skifte 4.12.1822 lbnr.851]. 2B: Anne, Nikoline. FM: stedfar Steffen Pedersen sst, søster Anne Marie Mikkelsdatter på Ås Mark, død. 1B: Kirsten Sørensdatter. FM: far Søren Jensen Ålstrup, søster Inger Marie Mikkelsdatter g.m. Peder Barret på Honum Mark, søster Anne Mikkelsdatter g.m. Niels Jørgensen i Boring Skov.

866 Jeppe Jørgensen smed i Boring. 13.11.1839, side 1071.
A: søster Anne Kirstine Jørgensdatter g.m. Hans Christensen i Stubberup ved søn Jørgen Hansen i Boring. (Dødsanmeldelse).

Serridslevgård gods
Skifteprotokol
1759-1800
G 356-3

867 Inger Cathrine Ovesdatter i Gjedved Mølle. 31.10.1759, side 1.
Enke efter Peder Rasmussen møller. Første ægteskab med [Terkild Ibsen møller], skifte 13.3.1751. B: Else Marie g.m. Rasmus Nielsen Lemming møller i Gjedved Mølle, Else Cathrine [16], der døde, Jeppe 12, Anne Dorthe 10. FM: Anders Jørgensen i Gjedved, Rasmus Nielsen sst. Arv efter B: Erik Terkildsen og Anne Terkildsdatter, skifte 18.3.1756. Afkald lbnr.1091.

868 Kirsten Jensdatter ugift i Gjedved. 31.10.1759, side 13.
A: halvsøskende på mors side Jesper Nielsen 25, Niels Nielsen 21, FM: Anders Jørgensen i Gjedved, Mette Nielsdatter g.m. Bertel Jørgensen i Egebjerg, halvbror på fars side Anders Jensen 9 hos stedfar Rasmus Nielsen g.m. afdødes stedmor. FM: farbror Anders Andersen i Gjedved. Arv efter moder [Anne Jensdatter], skifte 30.10.1742, fader [Jens Andersen Skifter], skifte 7.7.1755 og halvbror Jens Jensen 18.5.1756. Desuden nævnes afdødes farbrødre Jens Andersen Svejstrup i Gjedved, Niels Andersen Skifter sst. Afkald lbnr.1083, 1088, 1114. Sml. lbnr.1085.

869 Anne Marie Jensdatter i Serridslev. 5.7.1760, side 18.
E: Niels Madsen. B: Jens 36, Bodil 32 g.m. Jens Hansen skrædder i Vittrup på Estrup gods, Niels 30. Første ægteskab med Jens Pedersen Koer i Stenderup. B: Ingeborg 44, Abelone 42. FM: Hans Jensen i Serridslev.

870 Rasmus Andersen i Serridslev. 5.6.1760, side 22.
E: Karen Sørensdatter. LV: Hans Jensen Busk sst. B: Anders 8. FM: farbror Peder Andersen Due i Bleld. Afkald lbnr.1104.

871 Maren Hansdatter i Sondrup. 14.6.1761, side 28.
E: Hans Nielsen. B: Maren 27, Niels 22, Kirsten 20, Sidsel 18, Birthe 15, Hans 12, Jens 6, Jacob 4. FM: Simon Nielsen sst, Christen Rasmussen den yngre sst.

872 Marie Pedersdatter i Sondrup. 22.9.1761, side 30.
E: Henrik Sørensen. Første ægteskab med Jens Mogensen væver. B: Peder 8, Anne 5, Rasmus 4. FM: morbror Jørgen Pedersen g.m. Maren Nielsdatter i Svinballe, mosters mand Oluf Andersen i Sondrup, farbror Mogens Pedersen i Randlev, farbror Pedersen i Nølev. Desuden nævnes enkemandens bror Johan Sørensen i Trustrup.

873 Niels Rasmussen i Serridslev. 21.11.1761, side 34.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen sst, bror Jens Rasmussen i Ørridslev. B:
3) Rasmus Nielsen 32
4) Jens Nielsen 22.
FM:
1 farbror Poul Rasmussen i Serridslev
2 farbror Jørgen Rasmussen i Horsens.
Første ægteskab med Anne Sørensdatter. B:
1) Johanne Nielsdatter g.m. Søren Jensen, smed i Serridslev
2) Maren Nielsdatter 38.
FM: farbror Peder Rasmussen i København.

874 Hans Clausen snedker i Egebjerg. 27.5.1762, side 39.
E: Anne Eriksdatter. LV: Fogh Jørgensen i Eldrup. B: Erik i Egebjerg, Søren 27, Maren, død, var g.m. Søren Jørgensen sst. 2B: Elisabeth 14, Anne Cathrine 5, Birthe g.m. Lorents Jørgensen skibskarl i Flensborg. Afkald lbnr.1092, 1117.

875 Johanne Albertsdatter ugift i Serridslev Fattighus. 10.1.1762, side 61.
Ingen arvinger.

876 Hans Nielsen smed i Sondrup. 24.2.1762, side 63.
E: Mette Rasmusdatter. Første ægteskab med Maren Hansdatter, [skifte 14.6.1761 lbnr.871]. B: Maren 28, Niels 23, Kirsten 21, Sidsel 19, Birthe 16, Hans 13, Jens 7, Jacob 4.

877 Helle Jensdatter i Serridslev. 11.9.1762, side 64.
E: Peder Andersen. B: Anne 17, Jens 8. FM: farbror Jens Andersen i Trustrup, morbror Hans Jensen Vestergaard i Serridslev. Afkald lbnr.1100, 1115.

878 Mikkel Sørensen i Torp. 8.2.1763, side 71.
E: Karen Jørgensdatter. LV: bror Niels Jørgensen i Såby. B:
3) Maren Mikkelsdatter 18
4) Jørgen Mikkelsen 16
5) Bodil Mikkelsdatter 7.
FM:
1 mosters mand Jens Pedersen i Træden
2 mosters mand Niels Hansen i Såby.
Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, skifte 5.7.1743. B:
1) Rasmus Mikkelsen 22
2) Christen Mikkelsen 20.
FM:
1 morbror Christen Rasmussen i Vinten
2 morbror Christen Rasmussen i Hansted.
Afkald lbnr.1119.

879 Jens Pedersen i Nebel. 18.1.1763, side 79.
E: Helle Jensdatter. LV: bror Søren Jensen i Tvingstrup. B: Anne 12, Knud 8, Karen 6, Peder 4 mdr. FM: farbrødre Niels Pedersen den ældre i Nebel, Hans Pedersen skovfoged i Bleld skovhus.

880 Niels Salomonsen døde i Serridslevgård. 22.11.1762, side 85.
E: Anne Rasmusdatter i Horsens. B: Kirsten sst, Salomon i Århus, død.

881 Peder Ejlersen tømrer i Serridslev. 14.3.1763, side 90.
E: Karen Nielsdatter. LV: Mikkel Folmersen sst. B: Anne 26, Johanne 24, Niels 19, Hans 17. FM: Erik Andersen sst, Mads Christensen sst.

882 Niels Jensen skovfoged i Serridslev. 12.2.1763, side 93.
E: Karen Johansdatter. LV: Mads Christensen sst. Ingen andre arvinger.

883 Niels Knudsen i Nim. 15.11.1762, side 95.
E: Anne Nielsdatter. LV: Morten Sillebjerg i Underup. B: Niels 36, Knud 29, Peder 22. FM: Morten Pedersen skovfoged i Nim.

884 Barbara Nielsdatter i Tebstrup. 4.8.1763, side 97.
E: Rasmus Rasmussen. B: Kirsten 11, Birthe 8, Terkild 5, Niels 3. FM: morbror Rasmus Nielsen i Gjedved Mølle, Niels Jensen i Lemming i Kolt sogn på Frijsenborg gods. Desuden nævnes afdødes søster Anne Nielsdatter i Lemming.

885 Christen Nielsen Elkær i Underup. 15.11.1762, side 101.
E: Margrethe Mikkelsdatter. LV: Niels Lauridsen Skov knapmager sst. A: evt. børn af afdøde søskende Simon Nielsen Elkær parykmager i Horsens, Jens Nielsen Elkær parykmager i Randers.

886 Rasmus Sørensen Hjort i Sondrup. 22.11.1763, side 105.
E: Ingeborg Jacobsdatter. B: Ingeborg 7.

887 Hans Davidsen i Torup. 18.3.1764, side 106.
Han døde hos svigersøn Mads Rasmussen sst. Afkald fra B: Peder i Søvind, David i Ås, [Hans i Toftum, død]. 4B: Søren 14, Else 11, Maren 6, Anne 5. FM: stedfar Jens Eskildsen i Toftum.

888 Karen Eskildsdatter i Tvingstrup. 7.2.1764, side 107.
E: Jens Pedersen. B: Jens sst, Maren g.m. Christen [Jensen] skrædder sst på Stensballegård gods, Else g.m. Anders Lauridsen i Toftum på Tyrrestrup gods, Anne 27.

889 Thomas Clausen i Gjedved. 17.4.1764, side 111.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Sørensen i Lundumskov. B: Mette 24, Anne Cathrine 20, Maren 16, Jens 14. FM: Rasmus Nielsen i Gjedved Mølle, fasters mand Thomas Christensen skrædder i Gjedved.

890 Jens Bendixen i Ovdrup. 15.6.1764, side 117.
E: Kirsten Hansdatter. LV: bror Hans Hansen i Søby. B: Birthe g.m. Anders Jensen i Gosmer på Rathlousdal gods, Kirsten 25, Anne Margrethe 20, Bendix 16, Gertrud 14, Hans 7. FM: farbror Knud Bendixen i Trustrup, mosters mand Mads Hansen i Fensten.

891 Niels Pedersen den ældre i Nebel. 10.7.1764, side 122.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Andersen Due i Bleld. B: Anders 19, Anne 17, Karen 7, Jens 1. FM: Hans Jensen i Serridslev, Poul Nielsen i Nebel, morbror Oluf Andersen. [Første ægteskab med Anne Jensdatter]. Andet ægteskab med Anne Jespersdatter. B: Peder 21. FM: morbror Anders Jespersen i Bleld.

892 Peder Knudsen i Serridslev. 4.12.1764, side 128.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jørgen Carstensen. B: Johanne g.m. Søren Jørgensen i Tvingstrup, Knud, Peder.

893 Hans Pedersen i Serridslev. 4.12.1764, side 129.
E: Maren Andersdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Jens 20, Rasmus 18, Hans 17, Anne 12, Anders 12. FM: Anders Christensen i Nebel.

894 Maren Nielsdatter i Egebjerg. 26.1.1765, side 131.
E: Niels Sørensen. A: søster Anne Nielsdatter sst.

895 Henrik Sørensen i Sondrup. 5.12.1764, side 132.
E: Inger Jensdatter. A: far Søren Christoffersen sst.

896 Claus Jørgensen 22 ugift i Egebjerg. 8.3.1765, side 134.
A: søskende Bertel Jørgensen 34 sst, Maren Jørgensdatter 26, Søren Jørgensen 19, slegfredsøster Anne Jensdatter g.m. Mikkel Jensen i Egebjerg på Hanstedgård gods.

897 Oluf Andersen ugift i Bleld. 23.3.1765, side 137.
A: søskende Maren Andersdatter g.m. Peder Due sst, Anne Andersdatter g.m. Claus Jørgensen sst, Karen Andersdatter 60 ugift. FM: søskendebarn Jørgen Nielsen smed i Bleld.

898 Utilie Henriksdatter Lund i Serridslev. 30.9.1765, side 139.
Enke efter Laurids Brandt, [skifte Horsens Købstad 5.4.1743 lbnr.947, B 66-257, fol.494B]. B: Sidsel Cathrine 27, Hans Henrik 21. FM: Rasmus Pedersen sst.

899 Maren Jørgensdatter i Serridslev. 4.11.1765, side 141.
E: Niels Pedersen. A: søskende Sidsel Jørgensdatter, Niels Jørgensen i Hansted, Søren Jørgensen, Anne Jørgensdatter g.m. Jørgen Nielsen i Bleld, Inger Jørgensdatter, død. FM for børn: Eskild Knudsen i Hansted, Karen Jørgensdatter g.m. Hans Johansen i Bleld. Sml. lbnr.933.

900 Søren Olufsen i Sondrup. 6.5.1765, side 144.
E: Anne Christensdatter. LV: Simon Pedersen sst. B: Christen 12, Mikkel 3. FM: morbror Søren Christensen sst.

901 Mette Pedersdatter i Sondrup. 12.11.1765, side 147.
E: Oluf Andersen. B: Johanne 19, Maren 15. FM: farbror Jens Andersen i Gangsted.

902 Maren Foghsdatter i Trustrup. 21.11.1765, side 153.
E: Mads Lauridsen. A: far Fogh Jensen i Ålstrup på Åkær gods.

903 Poul Kjeldsen i Serridslevgård Mølle. 27.10.1764, side 156.
E: Gertrud Jensdatter. LV: bror Albert Jensen i Store Dalby, Peder Olufsen i Meldrup. B: Henrik 36, Kjeld 24.

904 Anne Simonsdatter i Stensballe. 16.12.1765, side 165.
E: Jens Christensen. A: søskende Hans Simonsen sst. ved svigersøn Laurids Christensen, Rasmus Simonsen sst, Kirsten Simonsdatter g.m. Niels Rasmussen Molbo i Sondrup. Afkald lbnr.1098.

905 Karen Sørensdatter i Hundslund. 16.7.1765, side 170.
E: Svend Sørensen. B: Søren 29 i København, Anne Cathrine 25. FM: Hans Eriksen i Tendrup. Afkald lbnr.1111.

906 Anders Pedersen i Tvingstrup. 21.1.1766, side 177.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Jensen skrædder sst. B: Bodil 21, Peder 14, Anne 14. FM: Jens Madsen smed sst. Første ægteskab med Bodil Eskildsdatter. B: Eskild 48, Holger 38, Laurids 34, Maren.

907 Mette Nielsdatter i Egebjerg. 21.2.1766, side 180.
E: Bertel Jørgensen. B: Jørgen 10, Anne 7, Maren 4, Niels 14 uger. FM: morbror Jesper Nielsen i Torp, Niels Nielsen i Gjedved, Mikkel Jensen, Laurids Frandsen i Egebjerg.

908 Christen Lauridsen i Trustrup. 16.6.1766, side 183.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Hans Eriksen i Tendrup. B: Anne 16. FM: Jørgen Andersen i Trustrup. Enkens første ægteskab med [Anders Nielsen, skifte 3.8.1748]. B: [Karen Andersdatter] g.m. Mikkel Mikkelsen møller i Glibing Mølle, [Mette Andersdatter] g.m. Anders Sørensen i Brigsted. Sml. lbnr.1101.

909 Maren Rasmusdatter i Hundslund. 10.12.1766, side 189.
B: slegfredsøn, der døde, far Simon Knudsen i Svinballe på Åkær gods. A: halvbror på fars side Søren Olufsen skræddermester i Horsens, halvsøskende på mors side Oluf Andersen i Gylling på Åkær gods, Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Ingvarsen i Svinballe på Åkær gods.

910 Johanne Jensdatter i Sondrup. 25.3.1767, side 193.
E: Peder Nielsen Juulsgaard. B: Jens 3. Slegfredsøn Jørgen Jensen 9. FM: morfader Jens Andersen i Gangsted.

911 Karen Sørensdatter i Nim. 22.10.1767, side 196.
E: Anders Nielsen smed. A: søskende Christen Sørensen smed i Høgsholt i Hover sogn, Elisabeth Sørensdatter i Nim.

912 Mette Pedersdatter i Nebel. 5.12.1767, side 199.
E: Søren Christensen. B: Anne 35, Peder 34 sst, Christen 32 i Serridslev, Niels 30, Johanne 26, Maren 24, Søren 22, Mette 20. FM: morbrødre Jørgen Pedersen i Nebel, Niels Pedersen sst.

913 Anne Andersdatter i Nebel. 5.3.1768, side 202.
E: Claus Jørgensen. Første ægteskab med Niels Pedersen [den ældre skifte 10.7.1764 lbnr.891]. B: Anders 23, Anne 21, Karen 11, Jens 5. FM: mosters mand Peder Andersen Due i Bleld, Rasmus Ottesen i Nebel. Desuden nævnes moster Karen Andersdatter i Bleld og enkemandens brødre Hans Jørgensen i Nebel, Peder Jørgensen i Horsens.

914 Birthe Nielsdatter i Torp. 15.3.1768, side 208.
A: brorbørn Peder Nielsen, Niels Nielsen i Korning, Birthe Christensdatter, Maren Christensdatter, Marie Christensdatter, Karen Christensdatter, søsterbørn Christence Nielsdatter g.m. Morten Sillebjerg i Underup, Thyra Andersdatter g.m. Peder Lauridsen i Torp.

915 Jens Jensen væver i Nim. 19.3.1768, side 211.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: Thomas Juliusen sst. B: Birgitte 8, Niels 7, Sofie 5, Cathrine 3, Jens 1. FM: morfar Niels Hansen skrædder i Vrønding, morbror Søren Nielsen i Nim, farfar Jens Jensen i Serridslev, farbror Anders Jensen i Gangsted.

916 Anne Jensdatter i Tvingstrup. 8.4.1768, side 222.
E: Jens Jensen. B: Jens 2, Jens nyfødt. FM: farbror Søren Jensen sst, moster Maren Jensdatter g.m. Christen Skrædder sst, morbror Jens Jensen sst.

917 Anne Christensdatter i Torup. 10.8.1768, side 224.
E: Jacob Nielsen. B: Niels 6 uger. FM: faster (skp har moster) Bodil Nielsdatter g.m. Carl Nielsen i Hadrup, morbror Søren Christensen i Svinballe, Mads Christensen i Kærsgårde på Åkær gods.

918 Johanne Nielsdatter i Serridslev. 11.6.1768, side 228.
E: Søren Jensen smed. B:
1) Karen Sørensdatter 17
2) Jens Sørensen 16
3) Maren Sørensdatter 12
4) Niels Sørensen 10
5) Anne Sørensdatter 8
6) Marianne Sørensdatter 5.
FM:
1 farbror Jens Sørensen snedker i Tvingstrup
2 morbror Rasmus Nielsen i Serridslev.

919 Niels Poulsen i Nebel. 15.10.1768, side 233.
E: Anne Rasmusdatter. LV: stedfar Mads Christensen i Serridslev. B: Rasmus 9, Poul 7, Mads 3, Niels 14 dage. FM: farbrødre Jens Poulsen ladefoged på Serridslevgård, Claus Poulsen.

920 Niels Nielsen i Nebel. 13.3.1769, side 240.
A: mor Anne Rasmusdatter, enke efter Niels Poulsen skifte 15.10.1768 lbnr.919, nu g.m. Jens Nielsen. B: Rasmus 10, Poul 8, Mads 4. FM: Claus Poulsen.

921 Søren Andersen i Serridslev. 12.6.1769, side 241.
E: Margrethe Jørgensdatter. LV: bror Jens Sørensen i Vejlshuset. B: Anders 20, Jørgen 17, Anne 15. FM: farbrødre Erik Andersen i Serridslev, Niels Andersen sst. Afkald lbnr.1113.

922 Jens Jensen skrædder i Serridslev. 31.10.1769, side 249.
E: Margrethe Gydesdatter. LV: Folmer Poulsen i Tvingstrup. B: Anne Sofie 10, Maren 5. FM: Frederik Skoleholder i Serridslev.

923 Margrethe Nielsdatter i Trustrup. 13.11.1769, side 255.
E: Knud Bendixen. B: Niels 24 skoleholder i Ås, Bendix 20, Frederik 18, Maren 15, Anne Margrethe 10.

924 Abelone Boyesdatter i Nebel. 25.11.1769, side 261.
E: Claus Jørgensen. A: søskende Marie Boyesdatter 43 i Horsens, Maren 33 på Bjerre. FM: Peder Sørensen i Nebel.

925 Folmer Nielsen i Serridslev. 2.6.1770, side 267.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Frederik Johansen skoleholder sst. B: Mikkel 56 sst, Karen g.m Søren Folmersen sst, Mette g.m. Niels Andersen væver sst, Maren g.m. Søren Jensen sst. Enkens datterdatter Sidsel Sørensdatter ægter Christen Sørensen af Nebel, der fæster.

926 Hans Christensen i Sondrup. 22.6.1770, side 273.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Simon Pedersen sst. B: Maren 26, Birthe 24, Christen 22. FM: Mads Hansen sst.

927 Maren Andersdatter i Bleld. 7.8.1770, side 276.
E: Anders Jespersen. B: Anders 25, Jesper 21, Jens 18. FM: morbror Rasmus Andersen sst.

928 Mette Thomasdatter i Egebjerg. 20.8.1770, side 280.
E: Jørgen Nielsen. B: Niels 20, Kirsten 13. FM: Jørgen Hansen i Hansted.

929 Niels Rasmussen i Bleld. 18.9.1770, side 283.
[Enkemand efter Kirsten Jensdatter, skifte 10.4.1758]. B: Bodil 15. FM: mors stedmoders mand Hans Hansen i Tvingstrup, morbrødre Jørgen Jensen kromand nær ved København, Jens Jensen ladefoged på Juelinge på Lolland. Afkald lbnr.1116.

930 Mathias Nielsen i Bleld. 22.11.1770, side 289.
E: Anne Andersdatter. LV: Henrik Henriksen. B: Niels 18, Anders 16, Jens 14, Knud 10, Niels 7, Kirsten 4. FM: farbror Jørgen Nielsen sst.

931 Henrik Poulsen i Serridslev Mølle. 2.2.1771, side 293.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Peder Pedersen i Hundslund. B: Gertrud 3, Kirsten 2. FM: farbror Kjeld Poulsen smed i Vedslet, Jens Madsen smed i Tvingstrup.

932 Elisabeth Torp i Egebjerg. 15.4.1771, side 295.
Enke efter Nikolaj Casper Høvinghoff. B: Nikolaj Casper 3. FM: morbror Vilhelm Jespersen Torp i Lundum Skov, mors morbrødre Christian Staal i Egebjerg, Morten Staal i Bleld Skovhus, fasters mand Søren Jensen møller i Egebjerg Mølle.

933 Niels Pedersen i Serridslev. 16.4.1771, side 301.
E: Johanne Hansdatter. LV: Frederik Johansen skoleholder sst, Peder Nielsen, der ægter. B: Anne Marie 4. FM: farbror Rasmus Pedersen sst. Første ægteskab med Anne Marie Mikkelsdatter. B: Peiter 31, Mikkel 25, Marie 22, Johan 19, Niels 16, Kirsten g.m. Søren Mikkelsen sst. Andet ægteskab med [Maren Jørgensdatter, skifte 4.11.1765 lbnr.899]. Ingen B.

934 Else Marie Rasmusdatter ugift i Gjedved. 30.5.1771, side 303.
A: mor Anne Jensdatter g.m. Rasmus Nielsen sst, halvsøskende Anders Jensen 21, Kirsten Rasmusdatter 10, Niels Rasmussen 8, Anne Marie Rasmusdatter 6. Far Rasmus Rasmussen sst, skifte 17.9.1756. Afkald lbnr.1110.

935 Else Jensdatter i Ovdrup. 6.7.1771, side 306.
E: Niels Sørensen kusk. A: søskende Hans Jensen sst, Mette Jensdatter g.m. Rasmus Andersen i Trustrup, Margrethe Jensdatter enke efter Thor Jensen murermester i Skanderborg, Jens Jensen i Amstrup, død. 2B: Ellen Margrethe g.m. Jørgen Pedersen i Ørting, Johanne enke efter Rasmus Knudsen sst. LV: Jens Hansen, Ellen Margrethe Jensdatter, død, var g.m. Mikkel Knudsen i Hedensted. 1B: Peder i Sebberup.

936 Niels Thomsen i Gjedved. 16.10.1771, side 311.
E: Karen Jepsdatter. LV: bror Jens Jepsen sst. B: Jens 19, Birthe Marie 14. FM: farbror Jens Thomsen i Underup.

937 Anders Ottesen i Serridslev. 27.5.1772, side 314.
E: Margrethe Jørgensdatter. LV: svigersøn Peder Poulsen. A: moder Anne Rasmusdatter, søskende Karen Ottesdatter g.m. Niels Rasmussen Bonde, Voldborg Ottesdatter, Rasmus Ottesen.

938 Rasmus Mikkelsen i Hundslund. 16.6.1772, side 315.
E: Mette Olufsdatter. LV: Frands Jensen. A: bror Christen Mikkelsen i Torp, halvsøskende Jørgen Mikkelsen sst, Maren Mikkelsdatter g.m. Erik Jensen sst, Bodil Mikkelsdatter sst.

939 Mikkel Sørensen i Egebjerg. 23.7.1772, side 320.
E: Mette Nielsdatter. LV: Bent Hansen. B: Søren i Serridslev, Niels, Margrethe g.m. Oluf Hansen smed i Rye, Anne g.m. Jens Albertsen i Gjedved, Maren g.m. Jens Jensen skrædder i Hansted, Kirsten enke i Egebjerg.

940 Maren Christensdatter i Sondrup. 4.8.1772, side 322.
E: Søren Christensen. A: næstsøskendebørn Simon Knudsen i Svinballe, Maren Knudsdatter i Ålstrup, Jørgen Knudsen, død. 4B: Knud i Amstrup, Niels, Maren g.m. Jens Buch i Ålstrup, Johanne g.m. Johan Sørensen.

941 Hans Jensen i Serridslev. 30.10.1772, side 327.
E: Karen Rasmusdatter. B: Jens i Rådved, Anne g.m. Jens Nielsen i Serridslev, Maren 26, Rasmus 18. FM: Mads Christensen sst, morbror Peder Rasmussen i Bleld.

942 Laurids Frandsen i Egebjerg. 23.11.1772, side 329.
E: Maren Pedersdatter. LV: Mads Nielsen sst. A: søster [Mette Frandsdatter, død, var g.m. Adser Andersen i Rådved]. 2B: [Maren] g.m. Jørgen Nielsen i Egebjerg, Karen, halvsøster Maren Clausdatter, død, var g.m. [Jørgen Bertelsen sst]. 3B: Bertel sst, Søren, Maren.

943 Anne Dorthe Hansdatter i Torup. 25.1.1773, side 335.
E: Mads Rasmussen Sommer. B: Hedvig Margrethe 20, Jacob 16, Hans 13.

944 Karen Andersdatter i Glibing Mølle. 5.3.1773, side 337.
E: Mikkel Mikkelsen. B: Mette 5, Christen 1.

945 Jens Hansen Trane i Nim. 8.3.1773, side 338.
E: Mette Jensdatter. LV: Morten Pedersen skovfoged sst. A: ved Jens Hansen i Føvling.

946 Karen Mortensdatter i Underup. 29.3.1773, side 339.
E: Jens Thomsen. B: Morten 5 uger.

947 Rasmus Andersen i Bleld. 31.3.1773, side 341.
E: Birgitte Rasmusdatter. LV: bror Laurids Rasmussen i Tolstrup. B: Mette 25, Maren 24, Anders 21, Johanne 18, Anne 16, Margrethe 12. FM: farbror Poul Andersen i Bleld.

948 Bent Hansen i Egebjerg. 29.4.1773, side 347.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Hans Christensen i Hansted. B: Anne 6, Hans 5. FM: morbror Peder Lauridsen sst.

949 Maren Andersdatter i Egebjerg. 14.5.1773, side 351.
E: Søren Jørgensen. B: Maren 14, Anders 9, Kirsten 6, Anne Cathrine 3. FM: farbror Anders Jørgensen i Gjedved.

950 Hans Mortensen i Trustrup. 11.6.1773, side 358.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Justesen Rosenmeier. B: Anders 20. Hans 15. Anne 12. FM: Jens Andersen sst.

951 Jens Andersen kusk i Trustrup. 31.7.1773, side 361.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jørgen Nielsen i Bleld. B: Anders 19, Kirsten 17, Niels 14. FM: farbror Peder Andersen i Serridslev.

952 Anne Sørensdatter Bjerregaard i Bleld Skovhus. 8.10.1773, side 367.
E: Morten Staal. A: søsters børn Jens Hansen Nim i Nim, Søren Hansen Nim sst, Sara Hansdatter Nim sst, Karen Hansdatter Nim g.m. Skovfoged Granskov på Frijsenborg gods, Ulrikke Fransiska Hansdatter Nim g.m. Christen Kollerup kleinsmed i Horsens. FM: Frederik Christian Hartmann i Tvingstrup.

953 Holger Andersen i Tvingstrup. 20.10.1773, side 375.
E: Maren Madsdatter. LV: bror Jens Madsen i Ås. A: søskende Laurids Andersen i Sejet på Boller gods, Maren Andersdatter sst, brordatter Anne Eskildsdatter, halvsøskende Peder Andersen, Bodil Andersdatter g.m. Peder Jørgensen i Sejet.

954 Karen Ottesdatter i Serridslev. 16.3.1774, side 381.
E: Niels Rasmussen Bonde. B: Otte 8, Rasmus 6, Niels 3.

955 Ingeborg Rasmusdatter i Bleld. 31.10.1774, side 385.
E: Peder Nielsen. B: Maren 15, Kirsten 13, Johanne 11, Anne 9, Birgitte 7. FM: Frederik Skoleholder i Serridslev.

956 Maren Jensdatter i Serridslev. 27.12.1774, side 391.
E: Mads Christensen. Første ægteskab med [Rasmus Christensen sst]. B: Anne g.m. Jens Nielsen i Nebel, Jens 30, Mette 25. FM: Rasmus Pedersen.

957 Bodil Nielsdatter i Trustrup. 28.1.1775, side 397.
E: Poul Nielsen. B: Niels 12, Else Marie 3, Maren 3 mdr. FM: morbror Carl Andersen i Hadrup.

958 Mette Rasmusdatter i Egebjerg. 22.9.1775, side 400.
E: Niels Thomsen. A: bror [Anders Rasmussen sst, skifte Hansted Hospital 8.12.1764 lbnr.200]. 6B: Peder sst, Hans sst, Sidsel sst, Karen, Rasmus, Jørgen, søster [Anne Rasmusdatter, skifte Hansted Hospital 14.4.1760 lbnr.192, var g.m. Knud Jensen i Hansted]. B: Eskild sst.

959 Birthe Christoffersdatter i Bleld. 20.2.1776, side 404.
E: Poul Andersen. B: Anne g.m. Rasmus Ottesen i Nebel, Maren g.m. Søren Andersen i Ballebo, Jens 26, Anders 23, Johanne 20.

960 Poul Andersen i Bleld. 16.6.1777, side 410.
Enkemand efter Birthe Christoffersdatter, [skifte 20.2.1776 lbnr.959]. B: Jens, Anders, Anne g.m. Rasmus Ottesen i Nebel, Maren g.m. Søren Andersen i Ballebo, Johanne 21.

961 Karen Enevoldsdatter i Nim. [dato mgl], side 412.
E: Christen Nielsen. B: Enevold 30, Birthe g.m. Bent Andersen i Enner, Johanne Marie, Sidsel, Bodil Margrethe, Knud 13.

962 Svend Sørensen i Hundslund. [dato mgl], side 416.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Jacob Mogensen sst, Carl Andersen i Hadrup. Første ægteskab med [Karen Sørensdatter, skifte 16.7.1765 lbnr.905]. B: Søren, underofficer, Anne Cathrine g.m. Josef Handskemager i Horsens. Auktion 10.10.1775.

963 Inger Jensdatter i Sondrup. 27.6.1776, side 422.
A: søskendebørn Jens Hansen i Hadrup, Anders Hansen, Anne Frandsdatter g.m. Jens Poulsen i Hundslund, Margrethe Hansdatter g.m. Christen Andersen i Tendrup.

964 Anne Christensdatter i Sondrup. 30.12.1776, side 425.
E: Peder Sørensen. Første ægteskab med Søren Olufsen, [skifte 6.5.1765 lbnr.900]. B: Mikkel 14. FM: morbror Søren Christensen.

965 Mogens Pedersen i Sondrup. 13.8.1777, side 429.
Forlovet med Kirsten Christensdatter. LV: Søren Christensen. A: bror Jens Pedersen 16. FM: stedfar Jørgen Hansen i Gylling, halvbror Peder Jørgensen 8. FM: Mogens Nielsen i Halkær.

966 Hans Jørgensen i Nebel. 3.9.1777, side 435.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Frederik Johansen skoleholder i Serridslev. B: Maren 11, Jørgen 1. FM: farbrødre Peder Jørgensen i Horsens, Claus Jørgensen i Nebel.

967 Niels Christoffersen i Nebel. 10.10.1777, side 441.
E: Maren Nielsdatter. LV: Frederik Johansen skoleholder i Serridslev. B: Christoffer 1. FM: farbrødre Mikkel Christoffersen 29, Jeppe Christoffersen 25.

968 Peder Pedersen Hjuler ugift i Serridslev. 8.11.1777, side 448.
A: mor Karen Pedersdatter i fattighuset sst. LV: Frederik Johansen skoleholder sst. A: søskende Knud Pedersen 35, Johanne Pedersdatter g.m. Søren Jørgensen i Tvingstrup.

969 Karen Folmersdatter i Serridslev. 23.2.1778, side 452.
E: Erik Andersen. A: bror Søren Folmersen sst, halvbror Jens Folmersen, død. 2B: Folmer 40, Jens.

970 Peder Madsen ugift i Serridslev. 17.5.1778, side 456.
A: søster Johanne Madsdatter g.m. Mathias Jørgensen i Meldrup på Stensballegård gods.

971 Anne Sørensdatter i Serridslev. 16.6.1778, side 458.
E: Jens Jensen. B: Maren 30, Søren, der fæster, Jens 23.

972 Søren Jensen i Serridslev. 18.6.1778, side 463.
E: Maren Folmersdatter. B: Morten 26, Jens 20, Sidsel g.m. Christen Sørensen væver sst, Bodil g.m. Jens Nielsen sst. FM: farbror Hans Jensen Busk sst.

973 Peder Andersen Due i Bleld. 19.6.1778, side 465.
A: bror Enevold Andersen Due i Ørskovlund, hans datter Anne Elisabeth g.m. Anders Nielsen i Bleld, bror Søren Andersen Due, død. B: Anders. FM: stedfar Niels Jensen Due i Kattrup.

974 Peder Rasmussen i Bleld. 1.8.1778, side 467.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Frederik Johansen skoleholder i Serridslev. B: Rasmus 30, Peder 28, Niels 17, Jens 14, Anne. FM: mors halvbror Peder Nielsen i Serridslev.

975 Jørgen Mikkelsen i Tvingstrup. 11.7.1778, side 473.
E: Bodil Nielsdatter. LV: far Niels Pedersen i Ørskov, Niels Jensen, der ægter og fæster. B: Mikkel 10, Kirstine Marie 7, Marie 4. FM: farbror Jens Mikkelsen i Tåning, Søren Jensen i Tvingstrup.

976 Enevold Nielsen i Tvingstrup. 3.10.1778, side 481.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Jens 8, Bodil 5, Maren 25 uger. FM: farbror Folmer Jensen sst.

977 Anne Frandsdatter i Hundslund. 19.6.1779, side 484.
E: Jens Poulsen. B: Rasmus 36 der fæster, Frands 32 i Egebjerg på Hanstedgård gods, Sidsel enke i Hadrup, Anne g.m. Rasmus Pedersen i Kærsgårde på Åkær gods, Karen 23.

978 Maren Jensdatter ugift i Serridslev. 3.2.1780, side 489.
A: far Jens Jensen, søskende Søren Jensen sst, Jens Jensen 26.

979 Jørgen Carstensen i Serridslev. 14.2.1780, side 490.
E: Johanne Hansdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Hans 31, Søren 29, Maren 14, Anne 7.

980 Niels Poulsen i Torup. 19.2.1780, side 493.
B: Poul i Trustrup, Rasmus i Gjedved, Simon sst, Jacob i Torup, Bodil g.m. Carl Andersen i Hadrup, Mette g.m. Kjeld Christensen i Sondrup.

981 Jacob Gunnarsen i Øster Stenderup. 23.2.1780, side 495.
B: Gunnar 40, Niels 36, Johanne g.m. Johan Rasmussen i Overby.

982 Bodil Nielsdatter i Nebel. 1.4.1780, side 497.
E: Jens Poulsen. B: Maren 8, Kirsten 6, Johanne 3. FM: morbror Jens Nielsen i Nebel.

983 Maren Mikkelsdatter i Torp. 27.10.1780, side 504.
E: Erik Jensen. B: Mikkel 16, Jens 12, Anne Cathrine 10, Anne 7. FM: morbror Jørgen Mikkelsen sst. Desuden nævnes svoger Jørgen Mikkelsen, svigerinde Bodil Mikkelsdatter.

984 Birthe Pedersdatter i Tvingstrup. 30.4.1778, side 509.
E: Frederik Christian Hartmann. A: søskende Rasmus Pedersen Tysk i Hadrup, død, Voldborg Pedersdatter g.m. Christen Jørgensen i Thy.

985 Peder Andersen i Brørup. 31.10.1780, side 513.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Søren Østergaard sst. B: Johanne 23 g.m. Niels Sørensen, Maren 18, Jens 14. FM: Peder Enevoldsen sst.

986 Birgitte Nielsdatter i Tvingstrup. 30.1.1781, side 514.
E: Jens Jensen rytter. A: søskende Rasmus Nielsen i Gangsted, Jens Nielsen betler, Kirsten Nielsdatter g.m. Frands Jensen i Tvingstrup, Anne Nielsdatter, død, var g.m. Hans Hansen i Gangsted. 2B: Hans 25, Maren g.m. Jacob Pedersen sst.

987 Maren Jensdatter i Serridslevgård Mølle. 13.2.1781, side 517.
E: Peder Nielsen. B: Niels 11. FM: farbror Niels Nielsen i Stensballe.

988 Jens Rasmussen i Ørridslev. 12.3.1781, side 519.
Enkemand efter Anne Jensdatter.
Hans A: Rasmus Sørensen i Meldrup, Mette Sørensdatter, enke efter Hans Madsen i Haldrup. LV: Laurids Møller på Serridslevgård, Rasmus Nielsen i Serridslev, Jens Nielsen sst.
Hendes A: Christen Christensen i Gangsted, Anne Christensdatter g.m. Hans Christensen i Ørridslev, [Maren Jensdatter, enke efter] Enevold Nielsen i Tvingstrup nu g.m. Knud Pedersen sst, Folmer Jensen i Ørskovlund, Jens Jensen i Knudstrup ved Bidstrup. Del af Simon Rasmussen i Ørridslevs arv frakendt ved dom af Skanderborg Rytterdiskrikts Birk 27.5.1779.

989 Margrethe Jensdatter i Sondrup. 28.5.1781, side 521.
E: Christen Christensen. A: søster [Birthe Jensdatter], død, var g.m. [Niels Lauridsen] i Tyrrestrup Skovhus [på Tyrrestrup gods]. B: Anne 32 g.m. Rasmus Jacobsen i Sondrup, Karen 27, Cathrine 27, Maren 25, Elisabeth g.m. Jens Sørensen i Søvind, Margrethe g.m. Rasmus Sørensen i Toftum, Laurids 19, Mette Cathrine 17, Birthe 14. FM: stedfader Eskild Andersen i Tyrrestrup Skovhus, farbror Jens Lauridsen i Toftum.

990 Maren Andersdatter i Serridslev. 29.5.1781, side 524.
E: Jens Sørensen. Første ægteskab med [Hans Pedersen sst, skifte 4.12.1764 lbnr.893]. B: Jens 37, Hans 32, Anders 28, Anne g.m. Hans Hansen gartner sst.

991 Dorthe Rasmusdatter i Tvingstrup. 26.7.1781, side 527.
E: Jens Jensen. B: Jens 25, Rasmus 23, Maren 19, Markus 17.

992 Jørgen Rasmussen i Nebel. 31.10.1781, side 530.
A: brorbørn Rasmus Nielsen i Serridslev, Peder Poulsen sst, Folmer Poulsen sst, Johanne Poulsdatter g.m. Eskild Mikkelsen, Jens Poulsen i Bleld, Anne Poulsdatter g.m. Rasmus Ottesen i Nebel, søsterbørn Johanne [Jørgensdatter] g.m. Jens Pedersen i Træden, Anne [Jørgensdatter] var gift i Såby. 4B: Rasmus Sørensen, Jørgen Sørensen, 2 døtre, Niels Jørgensen i Såby, død. 2B: [Bodil] g.m. Jørgen Rasmussen sst, Anne, [Karen Jørgensdatter], død, [var g.m. Mikkel Sørensen i Torp, skifte 8.2.1763 lbnr.878]. 2B: Jørgen, Bodil.

993 Rasmus [Sørensen] Søndergaard i Sondrup. 3.4.1782, side 536.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Niels Søndergaard. A: bror Anders Sommer.

994 Maren Rasmusdatter i Nebel. 8.5.1782, side 537.
E: Christoffer Andersen. B: Mette 2, Anne 6 mdr. FM: morfar Rasmus Sørensen i Serridslev.

995 Anne Sørensdatter i Serridslevgård Mølle. 9.7.1782, side 543.
E: Niels Sørensen. B: Bodil 10, Frederik 7, Søren 2. Første ægteskab med Henrik Poulsen, [skifte 2.2.1771 lbnr.931]. B: Kirsten 13. FM: farbror Kjeld Poulsen smed i Grumstrup.

996 Anne Jørgensdatter i Kattrup. 17.9.1781, side 545.
E: Søren Christensen. Første ægteskab med [Rasmus Jensen sst]. B: Maren g.m. Anders Christensen sst, Jørgen sst, Maren g.m. Peder Nielsen i Ørskov, [Karen] g.m. Oluf Sørensen i Kattrup.

997 Jens Nielsen ugift i Serridslev. 27.11.1782, side 551.
A: mor Karen Rasmusdatter sst, bror Rasmus Nielsen sst, halvsøster Johanne Nielsdatter, [skifte 11.6.1768 lbnr.918], var g.m. Søren Jensen smed sst. 5B: Karen g.m. Mads Christensen sst, Jens smed sst, Maren g.m. Steffen Johansen smed i Eriknauer, Niels smed i Serridslev, Anne, halvsøster Marianne Nielsdatter, slegfredsøn hos mor Maren Jensdatter.

998 Rasmus Sørensen Ovdrup i Serridslev. 3.12.1782, side 555.
E: Anne Andersdatter. LV: Frederik Johansen skoleholder sst. B: Søren 25, Karen 22, Anders 19, Maren, [skifte 8.5.1782 lbnr.994]. 2B: Mette 3, Anne 1.

999 Søren Jørgensen i Tvingstrup. 7.1.1783, side 560.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Frederik Johansen i Serridslev. B: Maren 17, Peder 16, Jørgen 12, Folmer 7, Kirstine Cathrine 3. FM: morbror Knud Pedersen i Tvingstrup, Hans Gartner i Serridslev.

1000 Anne Hansdatter i Sondrup. 29.7.1783, side 564.
B: slegfreddatter Kirsten, der døde, far Johan Hansen. A: halvsøskende Anders Hansen 29, Hans Hansen 25, Anne Kirstine 20, Niels Nielsen i Sondrup.

1001 Jens Jensen i Tvingstrup. 29.11.1783, side 566.
E: Maren Clausdatter. LV: Mikkel Krog sst. B: Jens 1. FM: Frands Jensen sst, Morten Staal sst. Første ægteskab med [Dorthe Rasmusdatter, skifte 26.7.1781 lbnr.991]. B: Jens 27, Rasmus 25, Markus 20, Maren.

1002 Niels Christensen Hornborg i Sondrup. 22.3.1784, side 568.
E: Maren Rasmusdatter. A: bror Peder Christensen i Ørting på Åkær gods, død. 4B: Mette 23, Maren g.m. Esben Jørgensen sst, Anders 18, Christen 16, søster Anne Christensdatter i Båstrup, død. 1B: Christen Knudsen 32 sst, søster Karen Christensdatter, død, [var g.m. Christoffer Mortensen i Grejs]. 1B: Christen 27 sst. på Grundet gods, halvbror Terkild Christensen i Båstrup, død. 1B: Christen 40.

1003 Simon Pedersen i Sondrup. 8.3.1784, side 571.
E: Karen Steffensdatter. LV: Christen Christensen sst. B: Peder.

1004 Maren Hansdatter i Serridslev. 12.3.1784, side 572.
E: Anders Sørensen. B: Søren 7, Karen 5. FM: morbrødre Rasmus Hansen sst, Jens Hansen i Rådved.

1005 Anne Rasmusdatter ugift i Ørridslev. 29.3.1784, side 575.
B: slegfreddatter Anne Cathrine, far Anders Hansen i Serridslev. FM: morfar Rasmus Andersen.

1006 Erik Pedersen i Ørskov. 23.5.1785, side 577.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Søren Jensen smed i Nebel. A: halvsøster Johanne Andersdatter g.m. Jørgen Jensen i Ørskov, stedsøn Anders Voetmann i Århus.

1007 Birgitte Pedersdatter i Brørup. 15.7.1785, side 585.
E: Jens Nielsen. B: Karen 19, Niels 14, Anne Margrethe 10, Peder 8, Rasmus 5.

1008 Jeppe Andersen i Bleld Skovhus. 30.7.1785, side 587.
E: Birthe Andersdatter. LV: Søren Jørgensen, der ægter. A: bror Peder Andersen på Fyn, søster Dorthe Andersdatter g.m. Søren Jensen i Rynkeby på Lammehave gods på Fyn.

1009 Hans Nielsen den ældre i Serridslev. 29.10.1785, side 593.
E: Anne Hansdatter. LV: bror Rasmus Hansen sst. B: Niels 26, Hans 25, Jens 16, Maren 11.

1010 Hans Jensen Glud på Serridslevgård. 28.3.1785, side 596.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Søren Jørgensen bødker sst. A: halvsøskende Rasmus Jensen i København, Maren Jensdatter g.m. Anders Thomsen tømrer i Horsens.

1011 Hans Christensen i Ørridslev. 27.6.1786, side 601.
E: Anne Christensdatter. LV: Anders Mikkelsen sst. B: Anne g.m. Anders Jørgensen murersvend, Maren g.m. Hans Nielsen i Møballe, Mette 21, Karen 19.

1012 Karen Olufsdatter i Sondrup. 27.9.1786, side 604.
E: Peder Christensen. B: Mette 14, Oluf 12, Christen 6, Anne 4. FM: halvmosters mand Rasmus Hansen sst.

1013 Peiter Nielsen i Trustrup. 5.1.1787, side 607.
E: Anne Mogensdatter. LV: Jacob Mogensen i Hundslund. B: Niels 11, Anne Marie 8, Maren 5, Mogens 4, Karen 1. FM. morbror Esben Mogensen i Hundslund, farbror Mikkel Nielsen i Trustrup.

1014 Christen Hansen i Ørridslev. 23.1.1787, side 612.
E: Johanne Jensdatter. LV: Rasmus Andersen sst. A: mor Kirsten Pedersdatter i Egebjerg, søskende Maren Hansdatter enke efter Niels Jørgensen i Egebjerg, Birthe Hansdatter sst.

1015 Søren Christensen i Sondrup. 14.2.1787, side 615.
E: Karen Christensdatter. LV: bror Niels Christensen sst. A: bror Mads Christensen i Kærsgårde, bror Morten Christensen i Ørting, søster Anne Christensdatter i Sondrup, [skifte 30.12.1776 lbnr.964]. 1B: Mikkel Sørensen, søster Else Christensdatter i Oldrup, død. 2B: Peder Christensen på Rathlousdal gods, Rasmus Christensen sst, søster Maren Christensdatter i Ålstrup, død. 4B: Peder Rasmussen i Kærsgårde, Johanne g.m. Christen Nielsen i Ålstrup, Else g.m. Anders Mortensen i Sondrup, Karen g.m. Peder Bach i Århus, halvbror Peder Christensen i Gylling, død. 1B: Morten sst. Sml. lbnr.1020.

1016 Anne Jensdatter i Trustrup. 13.3.1787, side 620.
E: Jens Mikkelsen. B: Karen 13, Mette 10, Jens 7, Mikkel 4. FM: morbror Anders Jensen sst.

1017 Anne Jensdatter i Bleld. 14.6.1787, side 625.
E: Peder Pedersen væver. A: far Jens Poulsen sst.

1018 Mette Mikkelsdatter i Serridslev. 10.12.1787, side 628.
E: Jørgen Nielsen. LV: Frederik Johansen skoleholder sst. A: søsterbørn Karen Folmersdatter g.m. Søren Folmersen sst, Mette Folmersdatter g.m. Niels Andersen væver sst, Maren Folmersdatter enke efter Søren Jensen sst, [skifte 18.6.1778 lbnr.972].

1019 Elisabeth Nielsdatter i Hundslund. 16.3.1788, side 629.
E: Peder Hansen. B: Birgitte 2. FM: morbror Laurids Nielsen i Toftum.

1020 Else Rasmusdatter i Hundslund. 31.3.1788, side 631.
E: Anders Mortensen. A: bror Peder Rasmussen i Kærsgårde, søster Inger Rasmusdatter g.m. Christen Nielsen i Ålstrup, søstersøn Christen Rasmussen i Ålstrup, halvsøster Karen Ingolfsdatter g.m. Peder Bach murersvend i Århus. Sml. lbnr.1015.

1021 Kirsten Nielsdatter i Brørup. 28.5.1788, side 633.
E: Peder Pedersen. A: søster Karen Nielsdatter g.m. Peder Sørensen i Tebstrup.

1022 Ellen Christensdatter i Ørridslev. 24.7.1788, side 634.
E: Anders Mikkelsen Ottesen. B: Mette g.m. Rasmus Kjærsgård i Brørup. Første ægteskab med Jørgen Andersen. B: Anne g.m. Søren Thomsen i Tebstrup, Karen g.m. Anders Christensen i Brørup.

1023 Rasmus Mathiasen Rørby i Serridslevgård. 7.8.1787, side 636.
B: Mathias i København, Rønne Marie i Horsens.

1024 Peder Simonsen og hustru Bodil Jacobsdatter i Sondrup. 29.5.1788, side 640.
B: Anne 15, Karen 14, Simon 12, Jacob 8. FM: morbror Rasmus Jacobsen sst, Peder Christensen sst, mosters mand Frederik Sørensen i Krogstrup.

1025 Anne Mogensdatter i Trustrup. 29.5.1789, side 652.
E: Peder Christensen. B: Cathrine 1. FM: morbror Jacob Mogensen i Hundslund. Første ægteskab med Peiter Nielsen, [skifte 5.1.1787 lbnr.1013]. B: Niels 12, Anne Marie 10, Maren 8, Mogens 7, Karen 7. FM: farbror Mikkel Nielsen i Testrupgård.

1026 Anne Nielsdatter i Serridslev. 3.10.1789, side 656.
E: Claus Poulsen. B: Maren 16, Anne 13, Johanne 6, Poul 3. FM: morbror Anders Nielsen i Bleld, farbror Jens Poulsen i Nebel.

1027 Rasmus Ottesen i Nebel. 20.9.1788, side 658.
E: Anne Poulsdatter. LV: Christen Hansen, der ægter. B: Kirsten g.m. Søren Rasmussen tømrer i Serridslev, Johanne 20, Otte 18, Maren 13, Mette 5, Niels 2. FM: farbror Niels Ottesen til Bjerregård.

1028 Anders Sørensen i Serridslev. 20.3.1790, side 665.
E: Anne Jørgensdatter. LV: bror Peder Jørgensen i Hansted. Første ægteskab med Maren Hansdatter, [skifte 12.3.1784 lbnr.1004]. B: Søren 13, Karen 11. FM: farbror Jørgen Sørensen i Serridslev, Rasmus Hansen sst, Søren Nielsen sst. g.m. moster Anne Hansdatter.

1029 Rasmus Knudsen røgter på Serridslevgård. 19.4.1790, side 670.
A: mor Kirsten Jensdatter i Trustrup, bror Niels Knudsen sst.

1030 Jens Nielsen i Serridslev. 4.5.1790, side 672.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Niels 13, Maren 10, Folmer 6, Søren 2. FM: Christen Sørensen.

1031 Søren Jensen i Tvingstrup. 5.5.1790, side 675.
E: Anne Eskildsdatter. LV: Jens Andersen sst. B: Morten 36, Anne Cathrine 31 g.m. Morten Sørensen, der tjener på Testrup, Jens 27. Desuden nævnes enkens bror Peder Eskildsen.

1032 Kirsten Thomasdatter i Tvingstrup. 21.8.1790, side 681.
E: Mikkel Nielsen Krog. B: Marie 37 forlovet med Jens Jensen i Haldrup på Stensballegård gods, Niels 30.

1033 Karen Rasmusdatter i Trustrup. 8.1.1791, side 684.
E: Bendix Knudsen. B: Rasmus 9, Peder 8, Knud 3, Margrethe 9 mdr. FM: mors stedfar Peder Simonsen i Torrild.

1034 Hans Hansen i Serridslev. 15.1.1791, side 685.
E: Karen Jensdatter. LV: bror Niels Jensen sst. B: Karen 3, Anne 3 mdr. FM: fars stedfar Søren Nielsen st.

1035 Anne Steffensdatter i Torup. 25.1.1791, side 690.
E: Søren Sørensen Sommer. A: bror Laurids Steffensen, død. 4B: Mogens i Ondrup på Rodstenseje gods, Poul karl på Rodstenseje, Niels drejer i Randlev, Simon, bror Søren Steffensen, død. 2B: Steffen i Odder på Rodstenseje gods, Anne, død, var g.m. Søren Nielsen sst. på samme gods. 2B: Niels 12, Anne Cathrine 8, bror Mads Steffensen uvist hvor, søster Karen Steffensdatter g.m. Simon Pedersen i Sondrup, [skifte 8.3.1784 lbnr.1003]. 1B: Peder, [skifte 29.5.1788 lbnr.1024]. 4B: hvoraf [Anne] er g.m. Rasmus Christensen sst, søster Kirsten Steffensdatter, død, slegfreddatter Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Christen Thomsen i Torrild.

1036 Jørgen Nielsen kusk i Serridslev. 19.2.1791, side 693.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Niels Jensen sst. A: Anders Christoffersen i Nebel, Rasmus Hansen i Serridslev, Anne Hansdatter g.m. Søren Nielsen sst.

1037 Jacob Mogensen i Hundslund. 16.5.1791, side 695.
E: Maren Mortensdatter. LV: Peder Hansen i Tendrup. B: Morten 14. FM: farbror Esben Mogensen i Hundslund.

1038 Peder Sejersen og hustru Karen Jacobsdatter i Torup. 16.5.1788, side 696, 702.
B: Bodil 16 der døde, Jacob 14, Anne 12 g.m. Anders Christensen i Torup (i 1791), Karen 9 der døde, Johanne 6, Kirsten 3 der døde. FM: morbrødre Niels Jacobsen i Bleld, Rasmus Jacobsen i Sondrup, mors søsters mand Frederik Sørensen i Krogstrup, farmors søsters mand Jørgen Jensen i Toftum.

1039 Peder Sørensen i Sondrup. 3.10.1791, side 703.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Niels Sørensen i Svinballe på Åkær gods, Jørgen Rasmussen i Amstrup på Åkær gods, der ægter. B: Anne 14, Anne Kirstine 7, Søren 3. FM: farbror Johan Sørensen i Hundslund.

1040 Christen Jørgensen ugift i Nebel. 7.4.1792, side 704.
A: bror Jens Jørgensen i Nebel Hyrdehus, søsterdatter Inger Marie. FM: Frederik Johansen i Serridslev Skole.

1041 Anne Nielsdatter i Trustrup. 17.3.1792, side 706.
E: Jens Mikkelsen. B: Morten 3. FM: Morten Rasmussen i Brigsted på Stensballegård gods ved svigersøn Søren Holgersen.

1042 Mads Christensen i Serridslev. 28.7.1792, side 711.
E: Karen Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen smed sst. B: Maren 15, Christen 12. FM: Hans Jørgensen sst.

1043 Johanne Kirstine Jensdatter i Ørridslev. 5.10.1792, side 716.
E: Rasmus Mortensen. A: far Jens Mogensen i Trustrup.

1044 Christen Rasmussen i Sondrup. 19.10.1792, side 719, 724, 731.
E: Anne Pedersdatter. LV: Thomas Jensen sst. B: Peder 43 sst, Rasmus 34, Simon 31, Maren 24 g.m. Peder Rasmussen i Oldrup på Rathlousdal gods.

1045 Anne Dorthe Nielsdatter i Sondrup. 17.11.1792, side 722, 729.
E: Hans Christian Estrup. A: søskende Peder Nielsen 46 sst, Niels Nielsen 43 i Ås på Tyrrestrup gods, Anne Nielsdatter g.m. Jens Pedersen sst, Karen Nielsdatter sst.

1046 Edel Rasmusdatter i Ørridslev. 24.1.1794, side 736.
E: Søren Christensen. B: Anne Margrethe 21, Anne Cathrine 17, Peder 15, Rasmus 12, Karen 6, Marie Kirstine 4. FM: morfar Rasmus Andersen sst.

1047 Maren Nielsdatter i Elbjerglund. 14.2.1794, side 737, 748, 750.
E: Frederik Degn. Første ægteskab med Christen Jensen pottemager i Horsens. Afdøde var født på Øland på stamhuset Øxholm og kom som ung til Bygholm. A: kendes ikke. Af enkemandens børn nævnes Hans, Margrethe.

1048 Jens Hansen i Bentlund. 1.3.1794, side 740.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Niels Mathiasen i Bleld. B: Jørgen 7, Anne 1. FM: farbror Hans Hansen i Ørskov.

1049 Kirsten Nielsdatter i Serridslev. 19.3.1794, side 746.
E: Søren Mikkelsen. B: Niels 26, Mikkel 15, Rasmus 10, Anne Marie. FM: Frederik Hansen på Serridslevgård.

1050 Holger Albertsen på Serridslevgård. 28.3.1794, side 749.
B: Albert 33 i Lundumskov, Jørgen 24.

1051 Claus Jørgensen i Nebel. 14.7.1794, side 751.
E: Anne Bentsdatter. LV: Niels Frandsen i Haldrup. B: Abelone 20 forlovet med Peder Sørensen i Gangsted, Maren 19 forlovet med Jens Andersen Møller i Haldrup ved far Anders Jensen Møller sst, Inger 16, Niels 8. FM: morbrødre Hans Bentsen i Haldrup, Steffen Bentsen sst.

1052 Anne Cathrine Jørgensdatter i Sondrup. 19.10.1794, side 755.
E: Niels Knudsen. A: mor Johanne Andersdatter enke sst, halvbrødre Anders Pedersen sst, Thomas Pedersen i Tvingstrup.

1053 Rasmus Jensen i Trustrup. 25.11.1794, side 758, 770.
E: Anne Christensdatter. LV: Anders Sørensen i Brigsted. B: Jens 22, Karen 18, Christen 9, Marianne 3. FM: Mikkel Jensen i Hundslund.

1054 Jens Christensen i Tvingstrup. 29.11.1794, side 762.
E: Karen Andersdatter. LV: Niels Hansen sst. B: Johanne 23, Kirsten, Jørgen 15. FM: farbror Dines Christensen sst.

1055 Eskild Mikkelsen i Serridslev. 16.2.1795, side 764.
E: Johanne Poulsdatter. LV: Peder Poulsen sst. B: Mikkel 40, Poul 32.

1056 Abelone Sørensdatter i Ørridslev. 30.5.1795, side 775.
E: Jens Andersen smed. B: Inger 17, Anders 14, Søren 8, Jens 5, Jørgen 2. FM: mors halvbror Jørgen Sørensen sst.

1057 Maren Jacobsdatter i Hundslund. 15.6.1795, side 779.
E: Mogens Esbensen. B: Esben 46, der fæster, Simon 36, Helvig 32, Jørgen 28, Anne, [skifte 29.5.1789 lbnr.1025], var g.m. Peiter Nielsen i Trustrup. 4B: Niels 19, Marie 17, Maren 14, Mogens 12, Jacob, [skifte 16.5.1791 lbnr.1037]. 1B: Morten 18.

1058 Bendix Knudsen og hustru Anne Olufsdatter i Trustrup. 5.12.1795, side 782, 793, 810, 814, 824, 842.
B: Oluf 4, Karen 2. FM: Oluf Simonsen i Saksild ved søn Rasmus Olufsen sst, Jørgen David Simonsen i Rude, Peder Simonsen i Torrild. Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, [skifte 8.1.1791 lbnr.1033]. B: Rasmus 14, Peder 12, Knud 8. FM: farbror Frederik Knudsen i Trustrup, fastres mænd Niels Sørensen den ældre i Ørting, Niels Sørensen den yngre sst. Afdødes far var Knud Bendixen.

1059 Karen Pedersdatter ugift i Sondrup. 23.1.1796, side 793, 798, 809, 812.
A: søskende Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Christensen sst, Simon Pedersen 18, Jacob Pedersen 16. FM: morbror Rasmus Jacobsen sst.

1060 Jens Hansen i Trustrup. 10.3.1796, side 801.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Jørgensen sst, Anders Sørensen i Brigsted. B: Hans 28 i Saksild. Afkald fra børn af første ægteskab.

1061 Maren Nielsdatter i Sondrup. 9.4.1796, side 807.
E: Niels Christensen. B: Mette 16, Elisabeth 14, Niels 11. FM: morbror Mogens Nielsen i Halkær.

1062 Karen Christensdatter i Sondrup.9.4.1796, side 808.
E: Hans Madsen. B: Anne Dorthe 8. FM: morbror Niels Christensen sst.

1063 Peder Nielsen i Bleld. 27.2.1797, side 816, 823, 828.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Peiter Rasmussen i Ørskov. B: Ingeborg g.m. Anders Rasmussen på Serridslevgård, Rasmus 8, Jens 4. FM: Anders Poulsen i Bleld. Første ægteskab med Ingeborg Rasmusdatter, [skifte 31.10.1774 lbnr.955]. B: Maren g.m. Jens Poulsen sst, Kirsten g.m. Hans Jørgensen i Serridslev, Johanne g.m. Claus Poulsen sst, Birthe 29.

1064 Jens Poulsen i Serridslevgård. 4.4.1797, side 822.
B: Anders 44 i Tolstrup, Maren 42, Poul 37 i Nebel, Rasmus 36, Jørgen 32, Niels 29, Peder 25.

1065 Jens Andersen smed i Ørridslev. 17.7.1797, side 831.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Degnen Bech i Kattrup. Første ægteskab med Abelone Sørensdatter, [skifte 30.5.1795 lbnr.1056]. B: Inger 19, Anders 16, Søren 10, Jens 7, Jørgen 4. FM: Jørgen Sørensen i Ørridslev.

1066 Maren Jensdatter ugift i Nebel. 12.10.1797, side 836, 864.
B: slegfredsøn: Peder Jørgensen Kjær 6. FM: Anders Jensen i Tolstrup, Poul Jensen væver i Nebel.

1067 Bodil Lauridsdatter i Glædenshjem i [Tvingstrup]. 17.2.1798, side 839.
E: Peder Pedersen rytter. B: Dorthe g.m. Niels Hansen i Bentlund.

1068 Margrethe Gydesdatter i Serridslev. 7.3.1798, side 840, 859, 861.
E: Folmer Poulsen. Første ægteskab med Jens Jensen sst. [skifte 31.10.1769 lbnr.922]. B: Anne Sofie 38, Maren g.m. Jens Sørensen kusk sst. FM: Christen Sørensen sst.

1069 Maren Mikkelsdatter ugift i Torp. 13.4.1798, side 860.
A: mor Maren Steffensdatter, søskende Erik Mikkelsen sst, Hans Jørgen Mikkelsen i Sattrup, Kirstine Cathrine Mikkelsdatter g.m. Jesper Hofgaard Dentler blikkenslager i Horsens, Anne Kirstine Mikkelsdatter g.m. Laurids Rasmussen bødker i Vinding, Claudiane Mikkelsdatter g.m. Peder Nielsen i Eriknauer. Skiftet gentages og fortsættes i G 356-4 side 16, 19, 25.

1070 Johannes Sørensen i Hundslund. 25.4.1798, side 862, 865.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Peder Hansen sst, Søren Pedersen sst. B: Karen g.m. Morten Nielsen sst.

1071 Rasmus Nielsen ugift i Nebel. 27.8.1798, side 867, 870, 877.
A: mor Anne Rasmusdatter g.m. Jens Nielsen sst, søskende Poul Nielsen 36 ladefoged på Serridslevgård, Mads Nielsen 33 i Ørridslev, halvsøskende Maren Jensdatter g.m. Jens Sørensen i Tvingstrup, Niels Jensen 20. FM: farbror Anders Nielsen i Nebel.

1072 Mikkel Eskildsen ugift i Nebel. 2.11.1798, side 868, 872.
A: mor Johanne Poulsdatter i Serridslev. LV: Anders Nielsen i Nebel, søskende Poul Eskildsen 32.

1073 Rasmus Pedersen ugift i Bleld. 17.12.1798, side 874, 885, 909.
A: søskende Peder Pedersen 44 væver sst, Niels Pedersen 36 skrædder sst, Anne Pedersdatter g.m. Anders Poulsen sst.

1074 Kirsten Rasmusdatter i Serridslev. 15.5.1799, side 878.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus 13, Niels 11, Anne 7, Christian 4.

1075 Søren Sørensen i Serridslev. 16.5.1799, side 882, 886.
B: Søren 46 musketer i Slesvigske regiment, Thor 40.

1076 Thyra Jensdatter i Serridslev. 18.5.1799, side 883, 909.
B: Niels Jørgensen 48 i Tvingstrup, Jens Jørgensen 40 i Serridslev, Hans Jørgensen 36 i Fredericia, Anne Margrethe Jørgensdatter g.m. Jens Lundgaard prammand i Horsens.

1077 Hans Hansen i Ørskov. 23.12.1799, side 888, 895.
E: Inger Hansdatter. LV: Anders Andersen i Egebjerg. B: Maren 16, Anne 14, Hans 12, Anne Kirstine 7, Sidsel Cathrine 5, Jens 3. FM: farbror Anders Hansen i Serridslev, morbrødre Jørgen Hansen i Torp, Niels Hansen i Glædenshjem. Fortsættes i G 356-5 fol.2.

1078 Søren Rasmussen tømrer i Serridslev. 20.2.1800, side 892, 900, 908.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: bror Mikkel Pedersen smed sst. B: Kirsten nyfødt. Første ægteskab med Kirsten Rasmusdatter, [skifte 15.5.1799 lbnr.1074]. B: Rasmus 14, Niels 12, Anne 8, Christian 5. FM: farbror Anders Rasmussen på Serridslevgård.

1079 Marie Dorthe Johansdatter i Ørskov. 21.5.1800, side 904.
E: Niels Jensen. B: Anne Elisabeth 23, Jens 21.

1080 Afkald 2.12.1752, side 938.
Afkald fra Niels Sørensen konsumptionsbetjent i Horsens, Anders Sørensen i Nebel, Poul Nielsen sst som FM for Søren Andersens 3 døtre Maren, Sidsel og Karen for arv efter søster Voldborg Sørensdatter sst, skifte sluttet 7.8.1752.

1081 Afkald 22.12.1752, side 938.
Afkald fra Peder Sørensen snedker i Glückstadt for arv efter søster Voldborg Sørensdatter i Nebel.

1082 Afkald 24.2.1754, side 937.
Afkald fra Niels Sørensen konsumptionsbetjent i Horsens, Anders Sørensen i Nebel, Poul Nielsen sst som FM for Søren Andersens 3 døtre Maren, Sidsel og Karen for arv efter bror Peder Sørensen snedker og efter søster Voldborg Sørensdatter sst, skifte sluttet 7.8.1752.

1083 Afkald 19.11.1755, side 936.
Afkald fra Mette Nielsdatter g.m. Bertel Jørgensen i Egebjerg for arv efter far i Gjedved, skifte 31.10.1738, efter søster Kirsten Nielsdatter, efter mor [Anne Jensdatter] skifte 30.10.1742, efter stedfar Jens Andersen Skifter i Gjedved, skifte sluttet 17.9.1755. Sml. lbnr.868.

1084 Afkald 11.5.1757, side 936.
Afkald fra Anne Rasmusdatter g.m. Niels Poulsen i Nebel for arv efter far Rasmus Christensen i Serridslev, skifte 24.1.1754.

1085 Afkald 31.10.1759, side 935.
Afkald fra Maren Jørgensdatter g.m. Holger Albertsen i Torp, Knud Jensen i Hornborg som FM for Jørgen Foghsen og hustru Mette Jensdatters 2B: Karen 22, Enevold 17 for arv efter Rasmus Nielsen i Gjedveds hustru Anne Jensdatters forrige mand Jens Enevoldsen sst, skifte 12.6.1758. Jens Enevoldsen arvede huset efter far Enevold Jensen. Sml. lbnr.868.

1086 Afkald 24.1.1760, side 934.
Afkald fra Jens Andersen Bjerre i Trustrup hos stedfar Rasmus Andersen sst. og mor Mette Jensdatter ved FM: morbror Hans Jensen i Horsens for arv efter far Anders Christensen, skifte 26.2.1729, sluttet 24.1.1735.

1087 Afkald 7.3.1760, side 933.
Afkald fra Mads Olufsen Trustrup i Horsens for arv efter far [Oluf Madsen smed] i Trustrup, skifte 18.4.1754. Sml. lbnr.1093.

1088 Afkald 22.4.1761, side 932.
Afkald fra Jesper Nielsen, der tjener i Gjedved for arv efter far sst, skifte 31.10.1738, efter mor [Anne Jensdatter], skifte 30.10.1742, efter søster Kirsten Nielsdatter, efter halvsøster Kirsten Jensdatter, skifte sluttet 8.3.1760 lbnr.868, og afkald fra Jesper Nielsens hustru Karen Jørgensdatter i Torp ved FM Knud Jensen i Hornborg og svoger Holger Albertsen i Torp for arv efter mor [Mette Jensdatter] sst, skifte 19.4.1743, efter morbror Jens Jensen, der døde på Tåsinge, efter halvsøster Kirsten Enevoldsdatter, efter halvbror Jens Enevoldsen, skifte sluttet 31.10.1759.

1089 Afkald 27.3.1762, side 931.
Afkald fra Mette Sørensdatter hos stedfar Hans Nielsen i Serridslev ved FM Rasmus Nielsen sst. for arv efter far [Søren Nielsen sst], skifte 7.8.1751, efter mor [Anne Mikkelsdatter] skifte 3.7.1759. Sml. lbnr.1109.

1090 Afkald 2.6.1762 side 930.
Afkald fra Edel Nielsdatter i Vorbjerg, enke efter Holger Nielsen sst, ved LV Peder Hansen sst, for arv efter datter Anne Lauridsdatter, der døde 1758, der havde arv efter far Laurids Rasmussen, skifte 13.6.1744. Medunderskriver: datter Else Lauridsdatter.

1091 Afkald 21.7.1762, side 929.
Afkald fra Else Marie Terkildsdatter g.m. Rasmus Nielsen i Gjedved Mølle for arv efter far Terkild Ibsen sst, skifte 13.3.1751, mor Inger Cathrine Ovesdatter, skifte 8.3.1760, søskende Erik Terkildsen og Anne Terkildsdatter sst, skifte 18.5.1756, Else Cathrine Terkildsdatter, skifte 8.3.1760, Jeppe Terkildsen, der døde sst 16.1.1762, Anne Dorthe Terkildsdatter, der døde 22.6.1762. Sml. lbnr.867.

1092 Afkald 24.7.1762, side 928.
Afkald fra Birthe Hansdatter g.m. Lorents Jørgensen i Flensborg ved Morten Tønnesen Staal i Egebjerg for arv efter far Hans Clausen sst, skifte 27.5.1762 lbnr.874 og mor Anne Eriksdatter.

1093 Afkald 12.4.1764, side 927.
Afkald fra Maren Olufsdatter g.m. Søren Mikkelsen Møller i Trustrup for arv efter far [Oluf Madsen smed] sst, skifte 18.4.1754. Sml. lbnr.1087.

1094 Afkald 12.4.1764, side 927.
Afkald fra Rasmus Ottesen i Nebel ved FM: Jørgen Rasmussen i Horsens for arv efter forældre Otte Rasmussen og Kirsten Nielsdatter skifte sluttet 10.6.1744 af magistraten i Horsens. Sml. lbnr.1099.

1095 Afkald 8.5.1764, side 926.
Afkald fra Kjeld Nielsen i Sondrup for arv efter mor Mette Kjeldsdatter sst, skifte 1736.

1096 Afkald 18.6.1764, side 925.
Afkald fra Maren Pedersdatter g.m. Jens Christensen ladefoged på Rathlousdal for arv efter bror Jens Pedersen Gylling, død 7.6.1764 i Torrild, der havde arv efter mor, skifte 25.7.1753, var g.m. Jens Andersen i Hundslund.

1097 Afkald 12.12.1763, side 925.
Afkald fra Rasmus Jensen og bror Oluf Jensen for arv efter farbror Christen Rasmussen i Trustrup, skifte 2.2.1758.

1098 Afkald 17.12.1765, side 924.
Afkald fra Hans Simonsen i Stensballe, Rasmus Simonsen sst, Kirsten Simonsdatter g.m. Niels Rasmussen Molbo i Sondrup ved søn Rasmus Nielsen for arv efter søster Anne Simonsdatter [skifte 16.12.1765 lbnr.904] g.m. Jens Christensen i Stensballe.

1099 Afkald 28.2.1766, side 924.
Afkald fra Anne Ottesdatter g.m. Jens Mikkelsen i Brigsted for arv efter far Otte Rasmussen og mor Kirsten Nielsdatter, skifte sluttet 10.6.1744 af magistraten i Horsens. Underskrivere hendes bror Rasmus Ottesen i Nebel, hendes morbror Søren Nielsen skoleholder i Stensballe. Sml. lbnr.1094.

1100 Afkald 20.4.1766, side 923.
Afkald fra Peder Andersen i Serridslev for arv efter søn Jens Pedersen, der døde 31.12.1764, der havde arv efter moder [Helle Jensdatter], skifte 11.9.1762 lbnr.877.

1101 Afkald 26.4.1766, side 923.
Afkald fra Karen Andersdatter g.m. Mikkel Mikkelsen i Glibing Mølle og fra Mette Andersdatter g.m. Anders Sørensen i Brigsted for arv efter far Anders Nielsen sst, skifte 3.8.1748 til stedfar Christen Lauridsen i Trustrup g.m. Anne Mikkelsdatter. Sml. lbnr.908.

1102 Afkald 16.4.1770, side 921.
Afkald fra Bodil Jacobsdatter g.m. Peder Simonsen i Sondrup for arv efter far Jacob Rasmussen Sommer i Torup, skifte 24.11.1757. Sml. lbnr.1108.

1103 Afkald 14.5.1770, side 921.
Afkald fra Anders Nielsen i Nebel for arv efter morbror Jens Pedersen i Bleld, skifte 1.12.1751 og efter moster Birthe Pedersdatter i Bleld, skifte 31.1.1752.

1104 Afkald 28.5.1770, side 921.
Afkald fra Søren Nielsen i Serridslev for arv efter stedsøn Anders Rasmussen, der havde arv efter far [Rasmus Andersen sst], skifte 5.6.1760 lbnr.870.

1105 Afkald 24.4.1771, side 920.
Afkald fra Maren Sørensdatter g.m Christen Johansen Scavenius degn på Endelave for arv efter far Søren Andersen i Nebel med 13 års rente.

1106 Afkald 24.4.1771, side 920.
Afkald fra Rasmus Jacobsen i Sondrup for arv efter far Jacob Rasmussen Sommer i Torup, bevis 24.4.1758. Sml. lbnr.1108.

1107 Afkald 24.4.1771, side 919.
Afkald fra Niels Jacobsen i Bleld for arv efter Jacob Rasmussen Sommer i Torup, bevis 24.4.1758. Sml. lbnr.1108.

1108 Afkald 24.4.1771, side 919.
Afkald fra Peder Sejersen i Torup for arv efter forældre Sejer Pedersen og [Bodil Jensdatter i Trustrup, skifte 18.8.1751, efter søster Johanne Sejersdatter bevis 24.4.1752, efter morfar Jens Eskildsen i Toftum bevis 5.12.1753, efter oldefar Peder Sejersen i Trustrup bevis 15.4.1763, og afkald fra hustru Karen Jacobsdatter for arv efter far Jacob Rasmussen Sommer i Torup, skifte 24.11.1757, bevis 24.4.1758. Sml. lbnr.1102, 1106, 1107.

1109 Afkald 24.4.1771, side 918.
Afkald fra Niels Sørensen møller i Serridslevgård Mølle for arv efter forældre Søren Nielsen i Serridslev og hustru Anne Mikkelsdatter. Sml. lbnr.1089.

1110 Afkald 30.5.1771, side 917.
Afkald fra Rasmus Nielsen i Gjedved g.m. Anne Jensdatter og søn Anders Jensen for arv efter hans steddatter Else Marie Rasmusdatter, [skifte 30.5.1771 lbnr.934].

1111 Afkald 30.5.1771, side 917.
Afkald fra Anne Cathrine Svendsdatter g.m. Josef Christensen Brædstrup i Horsens for arv efter mor Karen Sørensdatter g.m. Svend Sørensen i Hundslund, skifte 16.7.1765 lbnr.905.

1112 Afkald 26.4.1772, side 916.
Afkald fra Rasmus Nielsen møller i Gjedved Mølle for arv efter Mads Lauridsen Ørnholt efter bevis 1731.

1113 Afkald 26.4.1773, side 916.
Afkald fra Anders Sørensen i Serridslev for arv efter far Søren Andersen sst. skifte 12.6.1769 lbnr.921.

1114 Afkald 13.5.1772, side 915.
Afkald fra Niels Nielsen i Torp for arv efter far i Gjedved 31.10.1738, efter mor [Anne Jensdatter], skifte 30.10.1742 og efter halvsøster Kirsten Jensdatter sst, skifte 31.10.1759 lbnr.868.

1115 Afkald 14.5.1772, side 914.
Afkald fra Anne Pedersdatter g.m. Anders Nielsen i Bleld for arv efter mor [Helle Jensdatter, skifte 11.9.1762 lbnr.877].

1116 Afkald 29.6.1773, side 914.
Afkald fra Bodil Nielsdatter g.m. Peder Hansen i Ørridslev for arv efter mor [Kirsten Jensdatter], skifte 10.4.1758, og far [Niels Rasmussen i Bleld] skifte 18.9.1770 lbnr.929.

1117 Afkald 26.4.1774, side 913.
Afkald fra Elisabeth Sørensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Egebjerg for arv efter mor [Maren Hansdatter] og efter morforældre [Hans Clausen sst, skifte 27.5.1762 lbnr.874 og hustru Anne Eriksdatter].

1118 Afkald 26.4.1774, side 913.
Afkald fra Enevold Jørgensen i Torp for arv efter halvbror Jens Enevoldsen i Gjedved, skifte 12.6.1758, efter mor, søster og morbror, skifte 16.9.1757. Sml. lbnr.1085, 1088.

1119 Afkald 26.4.1774, side 912.
Afkald fra Christen Mikkelsen født i Torp for arv efter mor [Maren Rasmusdatter sst], skifte 5.7.1743. Sml. lbnr.878.

Serridslevgård gods
G 356-4
Skifteprotokol
for gods i Stjernholm amt.
1791-1805.

1120 Erik Jensen i Torp. 26.4.1791, side 3.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Knud Mikkelsen i Vorbjerg, Hans Andersen i Korning, der ægter og fæster. B: Christen 9, Jens 3. FM: farbror Søren Jensen i Torp. Første ægteskab med [Maren Mikkelsdatter, skifte 27.10.1780 lbnr.983]. B: Mikkel 27 i København, Jens 23, Anne Cathrine 21, Anne 18. FM: morbror Jørgen Mikkelsen i Bleld.

1121 Hans Jensen skovfoged i Torp. 26.5.1794, side 11.
E: Kirsten Carlsdatter. LV: Hans Nielsen i Vorbjerg. Ingen Arvinger.

1122 Anne Marie Nielsdatter i Vorbjerg. 17.4.1798, side 17, 22.
E: Morten Pedersen. A: mor Anne Andersdatter. LV: Søren Jensen i Torp.

1123 Kirsten Pedersdatter i Torp. 12.10.1799, side 31.
E: Niels Nielsen. B: Anne Marie 25, Maren 24, Mette 22, Kirsten 17, Peder 12, Niels 9, Anders 6. FM: farbror Jesper Nielsen sst.

1124 Anders Hansen i Serridslev. 9.2.1801, side 41.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen i Hansted. B: Maren 8, Helvig Margrethe 6, Anne 4. FM: fasters mand Hans Hansen Halling gartner sst.

1125 Inger Marie Jensdatter i Bleld. 14.2.1801, side 44.
E: Niels Pedersen skrædder. B: Peder 30 dage. FM: morbror Jørgen Jensen i Serridslev, Niels Mathiasen i Bleld.

1126 Jens Sørensen i Serridslev. 13.2.1802, side 48.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Peder Jørgensen i Hansted. B: Anders 11. FM: farbror Morten Sørensen i Serridslev.

1127 Kirsten Carlsdatter i Torp. 21.9.1803, side 52.
Enke efter Hans Jensen skovfoged, [skifte 26.5.1794 lbnr.1121]. Ingen Arvinger.

1128 Jens Jensen i Underup. 3.4.1805, side 56.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. B: Rasmus Nielsen i Nim. Ingen arvinger. Testamente.

Serridslevgård gods
G 356-5
Skifteprotokol for gods i
Skanderborg og Åkær amter.
1801-1816

1129 Anders Thomsen hjulmand i Ørridslev. 6.2.1801, fol.1.
E: Maren Sørensdatter. B: Peder Andersen smed sst. Første ægteskab med [Bodil Madsdatter]. B: Jens 43 på Sjælland, Inger, død, var g.m. Anders Vilstrup i Voldtofte på Fyn. 1B: Anne g.m. Mads Hansen Fynbo på Grumstrup Mark.

1130 Johanne Jensdatter i Tvingstrup. 8.7.1802, fol.3, 6.
B: [slegfreddatter]: Anne Marie [nyfødt]. FM: Niels Mathiasen i Bleld.

1131 Thor Sørensen i Serridslev. 22.11.1802, fol.5.
E: Bodil Sørensdatter. LV: bror Morten Sørensen. A: bror Søren Sørensen.

1132 Mads Jensen i Ørridslev. 18.3.1803, fol.7.
E: Barbara Nielsdatter. LV: Laurids Jensen Kolt sst. B: Jens 40, der fæster, Karen g.m. Peder Jensen i Gjedved, Kirsten g.m. Mads Nielsen i Ørridslev, Bodil.

1133 Niels Sørensen i Serridslevgård Mølle. 26.11.1803, fol.9, 12.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: Oluf Eriksen i Stensballe. B: Bodil 32 g.m. Jens Hansen i Serridslev, Frederik Ludvig Christian 27, Anne Margrethe 18 g.m. Peder Svendsen, Erik 14, Søren 12.

1134 Niels Hansen i Tvingstrup. 31.1.1804, fol.11.
E: Maren Johansdatter. LV: Niels Sørensen i Torsted. A: søskende Hans Hansen gartner i Serridslev, Jens Hansen bendrejer i Kolding, død. B: en datter, Maren Hansdatter, død, var g.m. Jens Fenster i Kolt. B: en søn, Sidsel Hansdatter g.m. en rytter i Horsens, Kirsten Hansdatter, død. 3B, Birthe Hansdatter på Samsø.

1135 Christian Ifland i Serridslev. 7.9.1805, fol.13.
E: Charlotte Amalie Christiansdatter. LV: Søren Jørgensen bødker sst. Ingen arvinger.

1136 Anne Sofie Jensdatter i Serridslev. 25.6.1806, fol.15.
E: Jens Iversen. B: Jens 6. FM: Jens Sørensen sst.

1137 Maren Madsdatter i Tvingstrup. 13.1.1807, fol.16.
Enke efter Christen Christensen. A: søstersøn Niels Jensen sst, brorsøn Knud Jensen sst, brordatter Anne Margrethe [Jensdatter] g.m. Jesper Andersen sst.

1138 Maren Jørgensdatter i Lyshøj. 5.12.1808, fol.16.
E: Rasmus Pedersen. B: Peder 19, Anne Marie 18, Frederik 17, Johanne 12, Jørgen 7. FM: Søren Jørgensen bødker i Serridslev.

1139 Jens Poulsen i Bleld. 7.4.1810, fol.17, 19.
E: Maren Pedersdatter. LV: skolelærer Schiørring i Serridslev. B: Peder, Birthe 26, Poul 19, Anders 17. FM: farbror Anders Poulsen.

1140 Daniel [Johansen] Weis sadelmagersvend i Serridslev. 15.7.1810, fol.18.
A: mor Anne Marie Madsdatter. LV: Søren Jørgensen bødker.

1141 Poul Jensen væver i Serridslev. 23.8.1810, fol.19.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Mikkel Pedersen sst. B: Mette Kirstine 8. FM: farbror Anders Jensen i Tolstrup.

1142 Anne Marie Madsdatter i Serridslev. 21.2.1811, fol.21.
Enke efter sadelmager [Johan] Weis. Ingen arvinger.

1143 Jens Sørensen i Serridslev. 20.4.1811, fol.21.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Sørensen smed i Nebel. A: søstersønner Søren Jensen i Skanderborg, Jacob Jensen på Alrø, Anders Jensen artillerist, Peder Jensen i Tvingstrup.

1144 Niels Sørensen i Serridslev. 4.10.1811, fol.23.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Søren 32, Niels 30, Jens 28, Mette 19. Anders 18.

1145 Rasmus Mortensen i Ørridslev. 14.3.1812, fol.24.
E: Karen Andersdatter. LV: Rasmus Andersen i Møballe. A: bror Jens Mortensen i Ås, død. 3B: Niels 20, Karen 18, Johanne 16, søster Margrethe Mortensdatter g.m. Søren Pedersen i Ballebo.

1146 Peder Nielsen skrædder og lem i Serridslev Hospital. 13.10.1812, fol.28, 32.
A: søster Karen Nielsdatter g.m. Anders Mathiasen i Bleld, søster Anne Nielsdatter, [skifte 3.10.1789 lbnr.1026], var g.m. Claus Poulsen i Serridslev. 2B: Poul husar på Jægersborg, Anne g.m. Folmer Christensen sst, halvsøskende Anders Nielsen i Bleld, Jens Nielsen i Onstrup.

1147 Anne Pedersdatter i Bleld. 9.11.1812, fol.29, 32.
E: Anders Andersen. B: Maren 40, Helle 36, Peder 31, Jørgen 27, Jens 22.

1148 Jørgen Jensen Møller ugift på Serridslevgård. 10.11.1812, fol.31, 35.
A: søster Karen Jensdatter g.m. Mikkel Enevoldsen kgl.kusk i København, født i Østbirk, viet 29.9.1797 i Holmens kirke, ved hendes søskendebarn Rasmus Nielsen i Egebjerg.

1149 Niels Pedersen i Serridslev. 28.5.1813, fol.34.
Enke efter Karen Rasmusdatter. B: Karen 23, der ægter Jens Jensen i Haldrup, der fæster, Mette Kirstine 21, Peder 18. FM: Søren Andersen i Nebel, Mikkel Pedersen i Serridslev.

1150 Maren Jørgensdatter i Bentlund. 15.7.1815, fol.36.
E: Knud Mathiasen. Første ægteskab med Jens Hansen sst, [skifte 1.3.1794 lbnr.1048]. B: Jørgen 28, Anne 23. FM: farbror Hans Hansen gartner i Serridslev.

1151 Rasmus Pedersen i Lyshøj. 9.5.1816, fol.39.
E: Birthe Kirstine Andersdatter. LV: Rasmus Holm i Serridslev. B: Anders 5, Hans Peder 4. FM: morbror Christoffer Andersen i Nebel. Første ægteskab med Maren Jørgensdatter, [skifte 5.12.1808 lbnr.1138]. B: Peder 27, Anne Marie 25, Frederik Ludvig Christian 24, Johanne 20, Jørgen 13.

Stensballegård gods
Skifteprotokol
1716-1778
G 354-26

1152 [Birgitte Jensdatter i Brigsted]. Dato og fol. mangler.
E: Just Jensen. Fragment. Se lbnr.1169.

1153 [Søren Jensen] i Stensballe. 18.5.1715, fol.16.
E: Johanne Eriksdatter. LV: Hans Jensen sst. B: Jens, Morten, Maren, Sofie. FM: fasters mand Niels Sørensen sst.

1154 Niels Folmersen i Stensballe. 4.1.1716, fol.20.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Laurids Jørgensen i Bleld. B: Folmer i Serridslev, Jens, Jørgen 18, Karen 10. FM: farbror Knud Folmersen i Serridslev.

1155 Jens Nielsen i Stensballe. 7.1.1716, fol.22.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: bror Christen Lauridsen. B: Laurids 16, Niels 12. FM: farbror Niels Nielsen sst.

1156 Rasmus Sørensen i Stensballe. 31.3.1716, fol.24.
E: Anne Paaskesdatter. LV: Paaske Lauridsen i Ås. B: Paaske 8, Mikkel 5, Karen 5, Maren 8 uger. FM: farbrødre Anders Sørensen i Rådved, Knud Sørensen i Hansted. Sml. lbnr.1174.

1157 Rasmus Sørensen i Meldrup. 6.8.1716, fol.28.
E: Mette Jensdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Søren, Maren 32, Mette 24, Engel 22, Jens 17, Karen 14. FM: fasters søn Jørgen Jensen i Stensballe.

1158 Karen Sørensdatter i Haldrup. 7.8.1716, fol.29.
E: Peder Frandsen. B: Mette 13, Søren 9, Frands 4. FM: morbror Niels Sørensen sst.

1159 Peder Steffensen i Stensballe. 9.1.1717, fol.31.
E: Karen Sørensdatter. LV: Niels Sørensen sst. B: Søren 10, Maren 6, Steffen 4. FM: Anders Andersen i Blirup.

1160 Peder Nielsen i Stensballe. 12.5.1717, fol.32.
E: Anne Andersdatter. LV: Søren Andersen sst. B: Anne 12, Ellen 9, Jens 6. FM: Søren Sørensen sst, Niels Sørensen sst.

1161 Dorthe Rasmusdatter i Blirup. 28.6.1717, fol.35.
E: Jens Eskildsen. B: Karen 14, Anne 9, Bodil 4. FM: Simon Olufsen.

1162 Anne Andersdatter i Stensballe. 17.2.1718, fol.36.
E: Niels Mikkelsen. Første ægteskab med Peder Nielsen sst, [skifte 12.5.1717 lbnr.1160]. B: Anne, Ellen, Jens. FM: Søren Sørensen sst, Niels Sørensen sst.

1163 Rasmus Jensen i Stensballe. 9.3.1719, fol.38.
E: Maren Rasmusdatter. B: Jens 11. FM: Hans Eriksen i Meldrup.

1164 Jens Hansen i Stensballe. 3.2.1720, fol.40.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Mads Jørgensen sst. B: Jørgen 25, Kirsten 22. FM: Mathias Jørgensen sst.

1165 Karen Lauridsdatter i Haldrup. 29.3.1722, fol.41.
E: Jens Sørensen. B: Laurids 15, Anne 13, Karen 9. FM: Albert Lauridsen sst.

1166 Maren Madsdatter i Haldrup. 5.12.1729, fol.42.
E: Folmer Jensen. B: Maren g.m. Poul Rasmussen i Serridslev.

1167 Bodil Jensdatter ugift i Tvingstrup. 8.10.1729, fol.46.
A: søskende Christen Jensen 20, Margrethe Jensdatter 16. FM: farbror Peder Christensen sst, Søren Rasmussen i Ustrup. Skifte efter far Jens Christensen sst. [Skanderborg Rytterdistrikt] 4.5.1717, skifte efter mor [Anne Rasmusdatter] 7.3.1715.

1168 Folmer Jensen i Haldrup. 27.3.1730, fol.48.
[Enkemand efter Maren Madsdatter, skifte 5.12.1729 lbnr.1166]. B: Maren g.m. Poul Rasmussen i Serridslev.

1169 Just Jensen anneksbonde i Brigsted. 13.5.1730.
E: Else Madsdatter. LV: bror Laurids Madsen i Trustrup. B: Jens 13, Rasmus 9. FM: morbror Oluf Madsen sst, Jørgen Mathiasen i Brigsted. Første ægteskab med Birgitte Jensdatter. B: Else g.m. Oluf Møller i Stenholt Mølle, Karen 33, Anne 30. FM: morbrødre Eskild Jensen i Søvind, Laurids Jensen i Toftum. Sml. lbnr.1152.

1170 Peder Simonsen ugift i Stensballe. 27.7.1730, fol.54.
A: mor Anne Rasmusdatter enke efter Simon Pedersen sst. LV: Jørgen Foged sst, søskende Hans Simonsen 31, Kirsten Simonsdatter 26, Anne Simonsdatter 23, Rasmus Simonsen 20. FM: Morten Viby sst.

1171 Kirsten Pedersdatter i Tvingstrup. 31.3.1731, fol.57.
E: Peder Christensen. B: Anne 14, Peder 11, Mette 1. FM: morbrødre Dines Pedersen sst, Niels Pedersen i Kattrup.

1172 Jens Nielsen i Stensballe. 22.2.1732, fol.61.
E: Barbara Mathiasdatter. LV: Peder Eriksen sst. B: Karen 9, Niels 4, Mathias 1. FM: farbrødre Jørgen Nielsen sst, Henrik Nielsen sst, Folmer Nielsen i Serridslev.

1173 Hans Johansen Brandt murermester i Stensballe. 7.7.1732, fol.65.
B: Niels murermester i Horsens, Vibeke 28 i København, Pernille 27 g.m. Niels Hansen i Stensballe, Laurids 26 i Tem, Anne Malene g.m. Johan Brun skrædder i København.

1174 Jens Andersen ugift i Vær Præstegård. 6.7.1733, fol.70.
A: mor Anne Paaskesdatter g.m. Peder Eriksen i Stensballe, søskende Anders Andersen 30, Maren Andersdatter g.m. Eskild Jørgensen i Søvind, halvsøskende Paaske Rasmussen i Stensballe, Maren Rasmusdatter 16, Karen Pedersdatter 15, Sofie Pedersdatter 12. Sml. lbnr.1156.

1175 Karen Sørensdatter i Haldrup. 25.6.1734, fol.73.
E: Hans Hansen. B: Hans 3. FM: farbror Rasmus Rasmussen sst. Første ægteskab med [Søren Rasmussen sst]. B: Søren 9. FM: morbror Peder Sørensen sst.

1176 Birthe Olufsdatter i Meldrup. 16.3.1734, fol.76.
E: Søren Lauridsen ladefoged på Stensballegård. B: Karen 13, Birthe 9, Johanne Kirstine, Frederik 7. FM: Søren Sørensen i Stensballe, Jens Madsen sst.

1177 Jacob Pedersen væver i Stensballe. 5.5.1735, fol.77.
E: Johanne Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen Gren i Blegind. B: Søren 18, Oluf 10, Anne. FM: Mikkel Pedersen i Håstrup, Rasmus Rasmussen sst. Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 28.6.1712. B: Peder i Solbjerg, Jens på Sjælland. FM: morbror Rasmus Jensen i Løjenkær. Desuden nævnes enkens søster Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Koel i Blegind.

1178 Peder Sørensen smed i Stensballe. 8.5.1736, fol.82.
E: Maren Jørgensdatter. LV: far Jørgen Mogensen. B: Søren 3, Jørgen 6 mdr. FM: farbror Hans Sørensen i Lerdrup.

1179 Søren Lauridsen ladefoged på Stensballegård i Meldrup. 23.3.1737, fol.86.
E: Cathrine Billenberg. LV: Thomas Jensen sst. B: Peder 2. Første ægteskab med Birthe Olufsdatter, skifte 16.3.1734 lbnr.1176. B: Karen 16, Birthe 12, Frederik 10, Johanne Kirstine 6. FM: Jens Juul i Brigsted, fasters mand Christen Rasmussen i Lerdrup.

1180 Søren Hansen i Stensballe. 20.11.1737, fol.92.
A: søskende Mogens Hansen i Tyrrestrup Skovhus, Maren Hansdatter i Ås. LV: søn Hans Simonsen i Tyrrestrup Skovhus.

1181 Anne Jensdatter i Haldrup. 24.12.1737, fol.95.
E: Jens Jespersen. B: Anne 6, Bodil 4. FM: morfar Jens Christoffersen i Tvingstrup, mosters mand Hans Jensen i Stensballe. Desuden nævnes enkemandens afdøde moder Kirsten Jensdatter Vinter.

1182 Anne Justsdatter i Stensballe. 12.5.1738, fol.97.
E: Peder Jensen. B: Edel 3, Frederik 14 dage. FM: mors morbror Eskild Jensen i Søvind, mors stedfar Jens Mortensen i Brigsted.

1183 Anne Jensdatter i Meldrup. 5.5.1740, fol.98.
E: Jens Christoffersen. B: Christoffer 7. FM: morfar Jens Madsen i Stensballe.

1184 Sofie Sørensdatter i Meldrup. 15.6.1741, fol.98.
E: Jens Christoffersen. B: Anne 14 uger. FM: mors stedfar Peder Christoffersen i Stensballe, morbror Jens Sørensen sst.

1185 Niels Mikkelsen i Stensballe. 23.1.1743, fol.99.
E: Birgitte Andersdatter. LV: bror Søren Andersen i Brigsted. A: søster g.m. Jacob Jensen i Glud, søster [Birthe Mikkelsdatter] g.m. Anders Iversen i Haldrup, halvsøster [Anne Nielsdatter] g.m. Hans [Jensen] smed sst, halvbror Mikkel Nielsen i Brigsted.

1186 Rasmus Andersen i Meldrup. 10.4.1744, fol.103.
E: Gundil Jespersdatter. LV: bror Frederik Jespersen i Stensballe. B: Jesper 8, Søren 6, Jens 3. FM: farbror Niels Andersen i Serridslev, fars søskendebarn Anders Nielsen i Trustrup.

1187 Anne Jensdatter i Meldrup. 3.7.1744, fol.104.
E: Anders Andersen. B: Anders 8, Anne 3, Maren 6 mdr. FM: morfar Jens Jørgensen i Brigsted.

1188 Jens Christoffersen i Meldrup. 3.7.1744, fol.105.
E: Maren Andersdatter. LV: Peder Olufsen på Stensballegård. [Første ægteskab med Anne Jensdatter], skifte 5.5.1740 lbnr.1183. B: Christoffer 11. [Andet ægteskab med Sofie Sørensdatter], skifte 15.6.1741 lbnr.1184. B: Anne 4. FM: farbror Peder Christoffersen, Mads Jensen.

1189 Jens Sørensen og hustru Maren Rasmusdatter i Stensballe. 28.9.1744, fol.105.
B: Johanne 2. FM: stedoldefar Peder Christoffersen sst, morbror Paaske Rasmussen sst, Anders Andersen i Meldrup.

1190 Birthe Poulsdatter i Stensballe. 16.2.1745, fol.106.
E: Christen Lauridsen. B: Laurids 31 sst, Lene 29, Maren 23 g.m. Niels Pedersen Addit rytter i Randers, Jytte 30. FM: Frederik Jespersen gartner på Stensballegård, morbror Mikkel Poulsen snedker i Serridslev.

1191 Maren Jensdatter i Stensballe Sundhus. 22.2.1745, fol.109.
E: Jens Andersen. B: Edel 6. FM: Niels Andersen i Brigsted.

1192 Morten Sørensen i Stensballe. 26.3.1745, fol.109.
E: Mette Olufsdatter. LV: Peder Hansen i Brigsted. A: mor Johanne Eriksdatter g.m. Peder Christoffersen i Stensballe, søster g.m. Laurids Hansen i Horsens, bror Jens Sørensen, [skifte 28.9.1744 lbnr.1189]. B: Johanne 4, Anne 3. FM: Paaske Rasmussen i Stensballe, halvbrødre Erik Pedersen 23, Christoffer Pedersen 20.

1193 Morten Hansen i Brigsted. 13.10.1744, fol.110.
E: Margrethe Eskildsdatter. LV: svoger Niels Andersen sst. B: Kirsten 8, Niels 7, Jørgen 4, Anne Dorthe 3 mdr. FM: Hans Pedersen sst, Peder Hansen sst.

1194 Maren Lauridsdatter i Tvingstrup. 11.6.1746, fol.111.
E: Jens Jørgensen. B: Kirsten 21, Maren, Jørgen 14, Jens 12. FM: morbrødre Jørgen Lauridsen sst, Albert Lauridsen i Kattrup.

1195 Kirsten Olufsdatter i Haldrup. 6.5.1748, fol.118.
E: Hans Madsen. B: Mads 7, Kirsten 6, Oluf 4, Søren 9 mdr. FM: morbror Niels Olufsen sst, mosters mand Erik Hansen i Stensballe.

1196 Søren Knudsen i Blirup. 26.2.1749, fol.118.
E: Anne Lauridsdatter. Skiftet udsat, men ikke genoptaget.

1197 Kirsten Lauridsdatter i Brigsted. 23.7.1750, fol.119.
E: Hans Pedersen. B: Morten sst, [skifte 13.10.1744 lbnr.1193]. (4B). FM: stedfar Bertel Hansen sst, Peder sst, Laurids, død uden arvinger. Første ægteskab med Morten Rasmussen. 2B: Rasmus Mortensen, død, var g.m. Bodil Rasmusdatter nu g.m. Christen Lauridsen i Stensballe. (4B), Karen Mortensdatter g.m. Mads Mortensen i Ås.

1198 Cathrine Mortensdatter i Stensballe. 5.10.1750, fol.120.
E: Iver Andersen. B: Kirsten 9, Anne 6, Maren 3. FM: Rasmus Eskildsen sst, Simon Andersen i Haldrup Mølle.

1199 Søren Madsen i Tvingstrup. 25.1.1751, fol.121.
E: Bodil Mikkelsdatter. LV: stedfar Peder Hansen i Båstrup. B: Maren 5. FM: farbror Thomas Madsen i Tvingstrup. Desuden nævnes enkens søn af første ægteskab: Mikkel Pedersen og afdødes bror Anders Madsen i Ørridslev.

1200 Maren Rasmusdatter i Stensballe. 19.3.1751, fol.125.
E: Erik Olufsen. A: søskende Peder Rasmussen i Haldrup, Frands Rasmussen i Meldrup, Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Andersen i Serridslev. Desuden nævnes enkemandens bror Niels Olufsen og søster [Karen Olufsdatter] g.m. Hans Pedersen i Brigsted.

1201 Anne Jørgensdatter i Stensballe. 21.5.1751, fol.127.
E: Jørgen Jensen smed. B: Kirsten 6, Anne 5, Jens 3.

1202 Niels Nielsen i Brigsted. 13.10.1751, fol.128.
E: Karen Mathiasdatter. LV: far Mathias Albertsen. Ingen arvinger.

1203 Anne Hansdatter i Stensballe. 11.10.1752, fol.130.
E: Jens Jørgensen. B: Kirsten 19, Jørgen 16, Anne 13, Maren 9, Johanne 6. FM: farfar Jørgen Jensen sst.

1204 Jesper Sørensen Post i Stensballe. 18.1.1753, fol.130.
E: Mette Simonsdatter. LV: bror Morten Simonsen Viby sst. A: søskende Jens Sørensen, der er rømt, Peder Sørensen i København, Kirsten Sørensdatter i Stensballe. FM: Jørgen Jensen sst.

1205 Rasmus Knudsen i Stensballe. 19.10.1753, fol.131.
E: Karen Jensdatter. LV: Paaske Rasmussen sst. B: Anne 1. FM: farbror Rasmus Knudsen i Blirup.

1206 Anne Rasmusdatter i Stensballe Sundhus. 22.10.1753, fol.132.
E: Jens Andersen Sundmand. B: Anders 6, Maren 4. FM: morbrødre Jens Justesen degn i Kattrup, Laurids Christensen i Stensballe.

1207 Maren Simonsdatter i Haldrup. 3.12.1753, fol.133.
E: Søren Jensen. B: Jens 7, Simon 4. FM: Oluf Simonsen i Blirup, Jørgen Lauridsen sst.

1208 Anne Jensdatter i Tvingstrup. 31.12.1753, fol.133.
B: Anne Cathrine Jensdatter. FM: farbror Oluf Sørensen i Serridslev.

1209 Jørgen Lauridsen i Tvingstrup. 7.3.1754, fol.133.
E: Anne Margrethe Gregersdatter. B: Else g.m. Anders Pedersen sst, Afkald fra Jens Jørgensen sst, og Albert Lauridsen i Kattrup.

1210 Maren Pedersdatter i Stensballe. 29.6.1754, fol.134.
E: Rasmus Eskildsen. Første ægteskab med [Niels Mogensen sst]. B: [Maren] g.m. Jens Jørgensen sst. Enkemandens steddatter g.m. Iver Andersen sst

1211 Kirsten Eriksdatter i Blirup. 3.7.1754, fol.134.
E: Erik Pedersen. B: Kirsten 11, Erik 7. FM: morbror Søren Eriksen i Haldrup.

1212 Erik Mortensen i Haldrup. 30.9.1754, fol.134.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Christen Lauridsen i Trustrup. Første ægteskab med [Anne Jensdatter]. B: Jens, Morten, Kirsten, Sofie, Maren. FM: Christoffer Pedersen i Stensballe, Søren Eriksen i Haldrup.

1213 Anne Nielsdatter i Haldrup. 30.9.1754, fol.136.
E: Søren Jensen. B: Niels 9 uger. FM: Rasmus Knudsen i Blirup.

1214 Anne Kirstine Sørensdatter i Brigsted. 9.1.1755, fol.136.
E: Niels Jensen Juul, der ægter Maren Jørgensdatter i Gylling. LV: morbror Peder Mortensen sst. B: Jens 10, Bodil 7, Søren 5. FM: Niels Andersen i Brigsted.

1215 Johanne Andersdatter i Tvingstrup. 7.3.1755, fol.137.
E: Christen Jensen skrædder. B: Bodil 11, Johanne 3. FM: Niels Jørgensen i Stensballe. Første ægteskab med Jens Madsen [sst]. B: Anders 13. FM: Søren Pedersen i Tvingstrup.

1216 Jørgen Jensen i Stensballe. 3.4.1755, fol.138.
B: Jens Jørgensen sst, Søren Jørgensen i Brigsted, Niels Jørgensen i Stensballe, Frederik Jørgensen, Anders Jørgensen, Karen Jørgensdatter, Anne Jørgensdatter, [skifte 21.5.1751 lbnr.1201], var g.m. Jørgen Jensen smed sst. 3B: Jens, [Kirsten, Anne], Johanne Kirstine Jørgensdatter, [skifte Hansted Hospital 12.11.1753 lbnr.1328], var g.m. Christen Olufsen i Hansted. 1B: Peder.

1217 Peder Sørensen i Haldrup. 14.5.1755, fol.139.
E: Mette Jensdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Maren 11, Jens 7, Peder 4, Albert 2. Første ægteskab med Marie Pedersdatter. B: Søren 21, Karen 16. Andet ægteskab med Johanne Andersdatter. B: Anders 12. FM: Anders Iversen sst, Jens Jespersen sst.

1218 Barbara Nielsdatter i Haldrup. 14.5.1755, fol.140.
E: Oluf Pedersen. B: Johanne 12, Peder 10, Niels 8, Sidsel 6, Maren 4, Anne 1.

1219 Johan Hansen Fehrman Koch i Stensballe. 21.5.1755, fol.141.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Mads Jensen sst. B: Karen 5, Peder 3, Marie Elisabeth 18 uger. FM: Paaske Rasmussen sst. Af første ægteskab B: Edel g.m. Hans Nikolaj Prip feldbereder i Horsens.

1220 Jens Jensen i Blirup. 9.6.1755, fol.142.
E: Kirsten Frandsdatter. LV: Peder Rasmussen i Tvingstrup. A: mor Maren Mikkelsdatter g.m. Jacob Jensen skoleholder i Østrup.

1221 Henrik Sørensen ugift i Haldrup. 9.6.1755, fol.143.
A: mor Mette Henriksdatter g.m. Rasmus Nielsen i Meldrup, søskende Rasmus Sørensen, Anne Margrethe Sørensdatter, Mette Sørensdatter, halvsøskende Niels Rasmussen, Søren Rasmussen.

1222 Bodil Mikkelsdatter i Tvingstrup. 9.6.1755, fol.144.
E: Søren Jensen Daugaard. Af første ægteskab B: Mikkel Pedersen 19. Andet ægteskab med [Søren Madsen sst, skifte 25.1.1751 lbnr.1199] B: Maren 10. FM: Thomas Madsen smed sst.

1223 Hans Jensen i Stensballe. 4.7.1755, fol.145.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Jørgensen sst. B: Jens 14, Niels 12, Peder 11, Christian 9, Mads 6, Kirsten 3, Bodil 2. FM: Thomas Jensen i Meldrup.

1224 Rasmus Nielsen i Meldrup. 5.7.1755, fol.146.
E: Mette Henriksdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Niels, Søren.

1225 Sidsel Madsdatter i Tvingstrup. 17.11.1755, fol.147.
E: Søren Pedersen. B: Karen 12. FM: morbror Rasmus Andersen i Båstrup.

1226 Anne Olufsdatter i Haldrup. 19.11.1755, fol.147.
E: Hans Madsen. B: Niels 6. FM: Niels Olufsen skovfoged i Stensballe.

1227 Gregers Mortensen Gedsted og hustru Elisabeth Sørensdatter Holmbo i Edelsholm på Endelave. 3.1.1752, fol.148.
Hans A:
0) forældre Morten Jensen Gedsted, præst i Nautrup, [død 1683], var g.m. Sidsel Gregersdatter Hvid, datter af Gregers Steffensen Hvid
1) bror Jens Mortensen Gedsted på Endelave, død, var g.m. Sofie Poulsdatter Kjærulf, datter af Poul Sørensen Kjærulf præst i Sønderholm og Frejlev. 3B:
a Jacobe Jensdatter Gedsted g.m. Johan Carlsen købmand i Christiania i Norge
b Helvig Cathrine Jensdatter Gedsted g.m. Jacob Hansen Stenberg degn i Østerlars på Bornholm
c Benedikte Jensdatter Gedsted g.m. Mourids Jansen på Samsø
2) søster Helvig Magdalene Gedsted, død. Første ægteskab med Niels Jensen Hofmann degn i Sønder Dalby og Tureby i Faxe herred. 1B:
a Morten Nielsen Hofmann, degn i Nordrup og Farendløse.
Helvig Magdalene Gedsteds andet ægteskab med Christen Olufsen Bech, præst i Sønder Dalby og Tureby. 1B:
b Sidsel Kirstine Nielsdatter g.m. Johan Henrik Lemcke i Farendløse Mølle
3) søster, død. 3B:
a Morten Nørgaard
b Jens Nørgaard
c Mette Nørgaard.
Hendes A:
0) far [Jens Olufsen på Hirsholmene]
1) farbror Oluf Jensen Holmbo præst i Torrild og Vedslet, død. 5B:
a Jens Olufsen Holmbo præst i Vardal i Norge, død. 2B:
1 Otte Jensen Holmbo, slotspræst i Christiania
2 Hans Jensen Holmbo, forvalter ved Læsø Jernværk i Norge
b Hans Olufsen Holmbo oberstløjtnant i Holmestrand i Norge
c Frederik Olufsen Holmbo, degn i Røgen og Sporup, død. 6B:
1 Oluf Frederiksen, underofficer i Norge
2 Peder Frederiksen, stolemagersvend i København
3 Karen Frederiksdatter i Røgen
4 Kirsten Frederiksdatter i Røgen
5 Anne Marie Frederiksdatter i Røgen
6 Mette Marie Frederiksdatter i Norge
d Jacob Olufsen Holmbo, degn i Astrup, død. 4B:
1 Oluf Jaobsen, skrædder i Ebeltoft
2 Hans Jacobsen, degn i Astrup
3 Rasmus Jacobsen, skrædder i Nørre Vissing
4 Gregers Jacobsen
e Else Cathrine Olufsdatter Holmbo, død. 1B:
1 Gjesing, løjtnant i Christiania.

1228 Maren Jensdatter i Meldrup. 19.4.1757, fol.162.
E: Rasmus Sørensen. A: bror Henrik Jensen 27 i Ås på Tyrrestrup gods, bror Anders Jensen 23 sst. på samme gods, søster [Mette], død, var g.m. Rasmus Enevoldsen sst. på samme gods. 1B: Jens 11. FM: Erik Andersen sst.

1229 Anne Olufsdatter i Brigsted. 23.9.1757, fol.164.
E: Peder Hansen. B: Karen 19, Hans 16. FM: morbrødre Erik Olufsen i Stensballe, Niels Olufsen sst.

1230 Rasmus Jensen i Haldrup. 7.10.1757, fol.165.
E: Bodil Jensdatter. LV: Anders Iversen sst. Første ægteskab med [Mette Mikkelsdatter]. B: Else 24, Jens 19. FM: Albert Sørensen sst, Peder Jacobsen i Stensballe.

1231 Holger Albertsen i Brigsted. 7.10.1757, fol.166.
E: Margrethe Enevoldsdatter. LV: Rasmus Enevoldsen i Ås. B: Maren 24, Enevold 16, Albert 15, Niels 7, Søren 3. FM: Niels Andersen i Brigsted, Albert Sørensen i Haldrup.

1232 Peder Hansen i Brigsted. 2.11.1757, fol.167.
Enkemand efter Anne Olufsdatter, skifte 23.9.1757 lbnr.1229. B: Karen 19, der ægter Peder Pedersen, der fæster, Hans 16. FM: farfar Hans Pedersen sst, Erik Olufsen i Stensballe, Niels Olufsen sst.

1233 Anne Mortensdatter i Stensballe. 27.2.1758, fol.168.
B: slegfredbarn: Maren Pedersdatter 14. FM: farbror Niels Isaksen i Torsted.

1234 Anne Margrethe Sørensdatter i Blirup. 7.4.1758, fol.170.
E: Erik Pedersen. B: Søren 1 md. FM: morbror Rasmus Sørensen i Meldrup.

1235 Hans Jensen smed i Haldrup. 7.4.1758, fol.170.
E: Anne Nielsdatter. LV: Anders Iversen sst. B: Jens 26, Johanne 20. FM: Simon Andersen Møller i Haldrup.

1236 Thomas Jensen i Meldrup. 3.3.1759, fol.171.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Knudsen i Blirup. B: Kirsten g.m. Anders Andersen i Haldrup.

1237 Niels Pedersen i Stensballe. 2.5.1759, fol.172.
E: Anne Mathiasdatter. LV: bror Samuel Mathiasen. B: Maren 4. FM: Mads Jensen sst.

1238 Iver Madsen ugift i Stensballe. 1.10.1759, fol.173.
A: mor Kirsten Sørensdatter sst, bror Hans Madsen i Haldrup, bror Jens Madsen sst, søster, død. 1B: Inger Hansdatter i Klakring. FM: farbror Morten Hansen.

1239 Jens Nielsen i Stensballe. 30.4.1760, fol.174.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Nielsen skoleholder sst. B: Jens 15, Anne 12, Niels 9. FM: Frederik Jespersen Vinter gartner på Stensballegård, Søren Jensen i Haldrup.

1240 Anders Mikkelsen i Tvingstrup. 23.9.1760, fol.175.
E: (navn mgl.) B: Mikkel. FM: Henrik Frederik Falk købmand i Horsens.

1241 Knud Rasmussen i Blirup. 24.9.1760, fol.176.
E: Bodil Madsdatter. LV: søn Christian Pedersen i Tammestrup. Hans B: Rasmus i Blirup, Søren, død. 1B: Anne g.m. Peder Nielsen sst, Rasmus i Stensballe, [skifte 19.10.1753 lbnr.1205]. 1B: Anne 8. FM: stedfar Christoffer Nielsen sst, Anne, død. 1B: Mikkel Poulsen i Båstrup 17.

1242 Anne Simonsdatter i Blirup. 24.9.1760, fol.177.
E: Jørgen Lauridsen. B: Simon 34, Maren g.m. Eskild Jensen sst, Anne 30, Maren 18.

1243 Maren Nielsdatter i Stensballe. 27.9.1760, fol.178.
E: Jørgen Mathiasen. B: Anne 23 i København, Karen 19, Frederik 14, Niels 14, Anders 12, Johanne Kirstine 11. FM: Frederik Jespersen Vinter gartner på Stensballegård.

1244 Anne Nielsdatter i Haldrup. 1.10.1760, fol.180.
Enke efter Hans Jensen smed, skifte 7.4.1758 lbnr.1235. B: Jens 28, Johanne 22. FM: Simon Andersen Møller sst.

1245 Karen Jensdatter i Haldrup. 1.10.1760, fol.181.
E: Niels Pedersen. B: Peder 27, Jens 21, Kirsten 18. FM: morbrødre Frands Jensen i Stensballe, Mads Jensen sst.

1246 Jens Eriksen Rye Post i Stensballe. 22.12.1760, fol.181.
E: Mette Simonsdatter. LV: Morten Simonsen sst. A: søskende Jens Eriksen i Haldrup, Peder Eriksen, halvsøskende Maren Eriksdatter enke i Egebjerg. LV: søn Erik Jensen i Haldrup, Mette Eriksdatter g.m. Christen Sørensen i Søvind.

1247 Jørgen Nielsen i Stensballe. 22.12.1760, fol.183.
E: Maren Clausdatter. LV: Folmer Nielsen skrædder i Serridslev. B: Claus 27, Anders 18, Karen forlovet med Søren Nielsen skoleholder i Stensballe, Mette g.m. Søren Jensen i Haldrup, Barbara, Johanne.

1248 Maren Jørgensdatter i Brigsted. 13.1.1761, fol.184.
E: Niels Jensen Juul. B: Jørgen 3, Peder 2. FM: mors morbror Søren Mortensen i Gylling.

1249 Maren Jensdatter i Tvingstrup. 29.4.1761, fol.185.
E: Frands Jensen. B: Maren 9, Kirsten 7. FM: Peder Rasmussen sst.

1250 Sidsel Jensdatter i Haldrup. 1.10.1760, fol.187.
E: Jens Andersen Houmann. B: Anders 31, Gundil Kirstine g.m. Mourids Christiansen rytter i Ribe, Mette g.m. Simon Andersen møller i Haldrup Mølle, Maren 19, Voldborg 16, Jens 13. FM: Jens Jespersen i Haldrup.

1251 Maren Sørensdatter i Haldrup. 24.4.1762, fol.188.
E: Jens Hansen smed. A: bror Mathias Sørensen, halvbror Jens Sørensen. FM: morbror Gert Sørensen sst, Jens Nielsen sst, Erik Jensen sst.

1252 Kirsten Frandsdatter i Blirup. 11.6.1762, fol.189.
Enke efter Jens Jensen, [skifte 9.6.1755 lbnr.1220]. Ingen arv.

1253 Jens Nielsen Remmerslund i Haldrup. 14.7.1762, fol.189.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Jens Hartvig 3. FM: Peder Rasmussen sst.

1254 Jørgen Jensen smed og hustru Anne Frandsdatter i Stensballe. 19.5.1762, fol.190.
B: Anne Cathrine 6, Frands 4. FM: morfar Frands Jensen sst, farbror Peder Jensen smed sst. Første ægteskab med Anne Jørgensdatter, [skifte 21.5.1751 lbnr.1201]. B: Kirsten 17, Anne 16, Jens Jørgen 13. FM: morbror Niels Jørgensen sst. Desuden nævnes afdøde mands bror Søren Daugaard i Tvingstrup.

1255 Jens Jørgensen i Tvingstrup. 18.2.1763, fol.202.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Mads Jensen i Ørridslev. B: Oluf 13, Jens 10, Maren 8, Bodil 6. FM: morbror Gunni Jensen i Skovgård i Ørridslev. Første ægteskab med Maren Lauridsdatter, [skifte 11.6.1746 lbnr.1194]. B: Jørgen 32, Jens 30, Kirsten, død, var g.m. Niels Rasmussen i Bleld. 1B: Bodil, Maren g.m. Niels Mortensen i Vedslet.

1256 Peder Jacobsen og hustru [Maren Jensdatter] i Stensballe. 19.4.1763, fol.204.
B: Jacob 17, Jens 4. FM: Christoffer Pedersen skrædder sst.

1257 Lene Mikkelsdatter i Haldrup. 23.9.1763, fol.206.
E: Søren Eriksen. B: Anne. FM: Jacob Mikkelsen sst.

1258 Johan [Frederik Hansen] murermester og hustru Maren Rasmusdatter i Stensballe. 14.11.1763, fol.207.
B: Christian 11, Karen 5, Bernhard 4. FM: Jens Rasmussen sst, Mathias Jørgensen ladefoged i Meldrup.

1259 Jens Christensen Fogh ugift på Stensballegård. 12.1.1764, fol.207.
A: søskende Johanne Christensdatter, Maren Christensdatter. FM: Jens Hansen.

1260 Kirsten Nielsdatter i Stensballe. 5.6.1764, fol.208.
E: Rasmus Thomsen. Hendes A: morbror Morten [Simonsen] Viby sst, moster Mette Simonsdatter g.m. Frands Mogensen Post sst, morbror Christen Simonsen sst, død. 1B: Maren g.m. Peder Jørgensen sst, morbror Morten Simonsen sst, død. 3B: Johanne g.m. Niels Olufsen sst, Karen g.m. Jens Rasmussen sst, Simon sst, moster Karen Simonsdatter i Ås, død, moster Kirsten Simonsdatter i Ås, død, 2 farbrødre og en faster i Bjerre herred. Afkald fra Jens Sørensen, Niels Sørensen, Mads Sørensen og deres søster og fra Peder Jespersen og brødre. Sml. lbnr.1204.

1261 Søren Pedersen musketer, der døde i Haldrup. 4.4.1764, fol.210.
A: søster Karen Pedersdatter 25, halvsøskende Anders Pedersen, Marie Pedersdatter 19, Jens Pedersen 16, Peder Pedersen 13, Albert Pedersen 10. FM: stedfar Albert Sørensen sst, Anders Iversen sst, Hans Hansen i Tvingstrup.

1262 Bertel Hansen i Brigsted. 4.7.1764, fol.213.
E: Margrethe Eskildsdatter. LV: Niels Andersen sst. B: Vibeke Charlotte. FM: Jens Sørensen i Hornborg. Enkens første ægteskab med [Morten Hansen sst, skifte 13.10.1744 lbnr.1193]. B: Jørgen, der fæster, Niels, Kirsten, Anne Dorthe. Afdøde var ladefoged på Vorsø.

1263 Niels Simonsen og hustru Anne Margrethe [Gregersdatter] i Tvingstrup. 31.7.1764, fol.215.
Registrering på grund af gæld. Sml. lbnr.1209.

1264 Niels Olufsen i Stensballe. 17.10.1764, fol.215.
E: [Johanne Mortensdatter]. LV: Hans Simonsen. B: Oluf 12, Barbara. FM: Erik Olufsen.

1265 Niels Pedersen i Blirup. 2.11.1764, fol.216.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Jacobsen sst. B: Peder 23, Niels 21, Johanne 16, Anne Dorthe 14, FM: Niels Juul sst.

1266 Jens Rasmussen i Stensballe. 15.3.1765, fol.216.
Registrering på grund af gæld.

1267 Johanne Rasmusdatter i Stensballe. 26.3.1765, fol.217.
E: Hans Simonsen. A: halvsøskende Jens Jensen i Haldrup, Jørgen Rasmussen i Gosmer på Åkær gods.

1268 Eskild Jensen i Blirup. 18.4.1765, fol.217.
E: Maren Jørgensdatter. LV: bror Simon Jørgensen sst. B: [Jens] 15, Bodil 11, Jørgen 9, Kirsten 6. FM: Rasmus Knudsen sst. (Dele af siden mangler). Sml. lbnr.1487.

1269 fol.219.
E: Maren Nielsdatter. LV: Erik Pedersen. A: Jens Nielsen, Søren Nielsen, Peder Nielsen. (Dele af siden mangler).

1270 Alle oplysninger mangler.

1271 fol.219.
A: Søren Andersen, Erik Andersen, Niels Andersen. FM: Laurids Pedersen. [Gertrud Andersdatter] g.m. Iver Andersen [i Stensballe]. (Dele af siden mangler).

1272 [Maren Pedersdatter i Meldrup]. fol.220.
E: Niels Jensen. [Første ægteskab med Thomas Jensen sst, skifte 3.3.1759 lbnr.1236]. B: [Kirsten] g.m. Anders Andersen. (Dele af siden mangler).

1273 Kirsten Rasmusdatter i Stensballe. 5.5.[1766], fol.220.
E: Erik Olufsen. B: Rasmus 10, Peder 6, Kirsten. FM: Rasmus Olufsen, Erik Hansen. (Dele af siden mangler).

1274 23.10.1766, fol.221.
Alle oplysninger mangler.

1275 Kirsten Nielsdatter i Haldrup. 6.11.1766, fol.221.
E: Hans Jensen. (Dele af siden mangler).

1276 i Stensballe. 1766, fol.222.
Alle oplysninger mangler.

1277 [Peder Pedersen i Brigsted, begravet Søvind 7.12.1766], fol.223.
E: [Karen Pedersdatter]. B:
1) Kirsten Pedersdatter
2) Peder Pedersen
3) Anne Kirstine Pedersdatter 2½
4) Peder Christian Pedersen.
(Det meste af siden mangler).
(Sml. lbnr.1354).

1278 1767, fol.224.
Alle oplysninger mangler.

1279 Jørgen [Mathiasen i Stensballe]. fol.224.
E: Kirsten Rasmusdatter. B: ...Mette Kirstine 4, datter 6 mdr. Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 27.9.1760 lbnr.1243]. B: [Anne] 26, Karen 25, Frederik 24, Anders 22, Johanne Kirstine... FM: Niels Jensen i Meldrup. (Dele af siden mangler). Sml. lbnr.1343.

1280 [Mette Olufsdatter i Stensballe], fol.226.
E: Erik Hansen. B: [Oluf] 16, [Margrethe] 14, forlovet med Søren Nielsen, Kirsten 14. FM: morbrødre Erik Olufsen i Stensballe, Rasmus Olufsen sst. (Dele af siden mangler). Sml. lbnr.1453.

1281 fol.227.
Enkens LV: Rasmus Olufsen. A: Jørgen Mortensen, Jesper Rasmussen, Hans Pedersen. (Dele af siden mangler).

1282 [Maren Andersdatter i Meldrup]. fol.228.
E: Peder Olufsen. [Første ægteskab med Jens Christoffersen sst, skifte 3.7.1744 lbnr.1188]. FM: Christen Andersen. (Dele af siden mangler). Sml. lbnr.1310.

1283 [Rasmus Eskildsen i Stensballe]. fol.228.
E: Anne Jensdatter. LV: Erik Pedersen. B: Abelone. LV: Niels Jørgensen. [Første ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 29.6.1754 lbnr.1210]. På øvrige arvingers vegne: Mads Jørgensen. (Dele af siden mangler).

1284 [Sofie Pedersdatter i Meldrup]. 30.10.1769, fol.229.
E: Rasmus Pedersen. A: ...Peder. (Dele af siden mangler).

1285 fol.230.
Alle oplysninger mangler.

1286 Claus [Carstensen] Lucht [skrædder] og hustru [Birgitte Sofie Vinstok i Stensballe]. 22.1.1770, fol.231.
B: Henrik, Maren. LV: Anders Møller. (Dele af siden mangler).

1287 Anne Hansdatter mejerske på Stensballegård. 15.1.1770, fol.231.
(Dele af siden mangler).

1288 [Rasmus Simonsen i Stensballe]. fol.233.
E: Anne [Jensdatter]. (skp. har Anne Rasmusdatter). B: Rasmus. FM: Hans Simonsen. (Dele af siden mangler).

1289 Jens Mikkelsen i Brigsted. 14.5.1770, fol.234.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Niels Nielsen sst. A: forældre Mikkel Nielsen og hustru, søster Kirsten Mikkelsdatter

1290 Niels Jensen Juul i Brigsted. 20.9.1770, fol.236.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Rasmus Jensen i Gylling. B: Anne 8, Jens 5, Maren 2. Første ægteskab med [Anne Kirstine Sørensdatter, skifte 9.1.1755 lbnr.1214]. B: Jens 24, Bodil 23, Søren 21. Andet ægteskab med [Maren Jørgensdatter, skifte 13.1.1761 lbnr.1248]. B: Jørgen 13. FM: farbror Søren Jensen Juul i Blirup, Søren Jørgensen i Brigsted.

1291 Thomas Bertelsen i Tvingstrup. 24.9.1770, fol.237.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Jens Jensen i Elbæk. B: Mads 17, Bertel 10, Jens 8. FM: farbror Tue Bertelsen snedker i Horsens.

1292 Hans Mikkelsen i Stensballe. 5.12.1770, fol.239, 243.
E: Karen Jensdatter. LV: søsters mand Niels Jørgensen sst. A: søskende Jacob Mikkelsen i Haldrup, Johanne Mikkelsdatter g.m. Jens Madsen i Stenderup på Bygholm gods, Birthe Mikkelsdatter g.m. Niels Jacobsen i Blirup, Kirsten Mikkelsdatter ved søn Mikkel Nielsen, Karen Mikkelsdatter g.m. Jens Rasmussen i Stensballe, Lene Mikkelsdatter, [skifte 23.9.1763 lbnr.1257]. 1B: [Anne] g.m. Dines Christensen i Tvingstrup. Enkens første ægteskab med [Hans Jensen sst, skifte 4.7.1755 lbnr.1223]. B: Jens, der fæster, Niels, Peder, Christian, Kirsten, Bodil. FM: Erik Pedersen, Jesper Nielsen.

1293 Karen Jensdatter i Stensballe. 30.10.1770, fol.242.
B: Jens Sørensen. FM: halvbror Mathias Sørensen.

1294 Niels Lauridsen i Haldrup. 8.7.1771, fol.244.
E: Maren Hansdatter. LV: Jacob Mikkelsen. A: bror Jens Lauridsen, død. 1B: Jens Jensen i Serridslev, [skifte Serridslevgård 31.10.1769 lbnr.922]. 2B: Anne Sofie, Maren. FM: stedfar Folmer Poulsen sst, søster Anne Jensdatter g.m. Gert Sørensen i Haldrup.

1295 Albert Sørensen i Haldrup. 12.3.1771, fol.245, 272.
E: Mette Jensdatter. LV: Henrik Clausen Lucht i Stensballe. A: søskende Rasmus Sørensen bødker i Brigsted, Johannes Sørensen i Horsens, Anders Sørensen skovfoged på Endelave, Johanne Sørensdatter g.m. Rasmus Sørensen skrædder i Søvind, halvsøskende Søren Hansen, Kirsten Hansdatter. Enkens første ægteskab med [Peder Sørensen i Haldrup, skifte 14.5.1755 lbnr.1217]. B: Marie, Jens, der fæster, Peder, Albert. FM: Jens Jørgensen, Oluf Olufsen i Blirup.

1296 Anne Jensdatter i Stensballe. 18.8.1771, fol.248.
E: Anders Andersen. Første ægteskab med [Rasmus Simonsen, skifte 1770 lbnr.1288]. B: Rasmus 23. FM: Rasmus Bødker.

1297 Hans Madsen i Haldrup. juni 1771, fol.248.
E: Mette Sørensdatter. LV: bror Søren Rasmussen. B: Anne 15, Mette Kirstine 12, Karen 6, Anne Margrethe 3. FM: farbror Jens Madsen. Første ægteskab med [Kirsten Olufsdatter, skifte 6.5.1748 lbnr.1195]. B: Mads 31, Kirsten 29, Oluf 26, Søren 24. Andet ægteskab med [Anne Olufsdatter, skifte 19.11.1755 lbnr.1226]. B: Niels 22.

1298 Søren Jørgensen i Brigsted. 12.11 1771, fol.250.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Niels Nielsen. B: Anders 26, Jørgen 21, Johanne Kirstine 20. FM: farbror Jens Jørgensen i Stensballe.

1299 Fædder Fæddersen Højer døde på Stensballegård. 4.4.1771, fol.251.
E: Karen Kolding i Skive. LV: søskendebarn Morten Kvist i Viborg. B: Helvig Anne på Tandrup i Thy. FM: Otte Vinter i Stensballe, Henrik Clausen Lucht sst.

1300 Søren Pedersen i Tvingstrup. 6.1.1772, fol.254.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Jensen Daugaard sst. B: Sidsel.

1301 Erik Olufsen i Stensballe. 2.5.1772, fol.256.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Frands Mogensen Post sst. B: Rasmus 3, Oluf 6 mdr. Første ægteskab med [Kirsten Rasmusdatter, skifte 5.5.1766 lbnr.1273]. B: Rasmus 20, Peder 12, Kirsten 7. FM: farbror Rasmus Olufsen sst, Jens Jørgensen sst.

1302 Johanne Jensdatter i Stensballe. 1.2.1773, fol.257.
E: Anders Andersen. A: morbror Paaske Rasmussen sst, søskendebarn [Anne Jensdatter] g.m. Niels Olufsen skovfoged, faster Maren Sørensdatter enke efter Lave Hansen i Horsens, halvfarbror Erik Pedersen, halvfarbror Christoffer Pedersen, halvmorbror Anders Andersen i Meldrup, død. 4B: Maren 29, Anne Marie 27, Peder 21, Jens 14, halvmoster Karen Pedersdatter g.m. Mads Jensen i Stensballe.

1303 Kirsten Knudsdatter ugift i Værholmhus. 18.6.1773, fol.258.
A: næstsøskendebørn Peder Andersen i Serridslev, Mads Lauridsen i Trustrup, Jens Andersen, død, var g.m. Karen Nielsdatter. (3B).

1304 Christoffer Pedersen i Stensballe. 1.7.1773, fol.259.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Paaske Rasmussen sst. B: Johanne 16, Peder 14, Anne Cathrine 10, Maren 5. FM: farbror Erik Pedersen sst.

1305 Søren Jensen i Haldrup. 4.12.1773, fol.261, 265.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Niels Jensen i Meldrup. B: Maren 18, Anne 15, Jørgen 13, Jens 8. Første ægteskab med [Maren Simonsdatter, skifte 3.12.1753 lbnr.1207]. B: Jens 25, Simon 23. Andet ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 30.9.1754 lbnr.1213]. B: Niels 19. FM: Søren Nielsen den ældre i Stensballe, Rasmus Knudsen i Blirup.

1306 Margrethe Enevoldsdatter i Brigsted. 27.1.1774, fol.262.
E: Jens Frandsen. Første ægteskab med [Holger Albertsen, skifte 7.10.1757 lbnr.1231]. B: Maren g.m. Niels Jørgensen i Horsens, Albert, Niels, Søren.

1307 Paaske Rasmussen og hustru Barbara Mathiasdatter der lever i Stensballe. 16.2.1774, fol.262.
B: Rasmus Paaskesen, der fæster. Hendes første ægteskab med [Jens Nielsen sst, skifte 22.2.1732 lbnr.1172]. B: Karen g.m. Christoffer Nielsen sst, Niels i Meldrup, Mathias i Stensballe.

1308 Niels Jørgensen i Stensballe. 3.5.1774, fol.263, 342.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Christen Jensen i Serridslev, (Søren Nielsen). B: Kirsten 24 (g.m. Thomas Andersen i Meldrup), Jens 22 (sst), Peder 20 (ladefoged på Stensballegård), Jørgen 18, (der fæster). FM: farbror Jens Jørgensen i Stensballe, Erik Pedersen sst. (Oplysninger i parentes er fra 10.6.1785).

1309 Karen Jørgensdatter ugift i Stensballe. 12.5.1774, fol.264.
A: søskende Jens Jørgensen sst. Niels Jørgensen, død. (4B), Søren Jørgensen i Brigsted, død. (3B), Frederik Jørgensen, Anne Jørgensdatter, død. (3B), Johanne Kirstine Jørgensdatter, død, var g.m. Christen Olufsen skrædder i Hansted. (1B), Anders Jørgensen. Sml. lbnr.1216.

1310 Niels Andersen og hustru Karen Eskildsdatter i Brigsted. 5.4.1774, fol.265.
Hans A: søskende Iver Andersen i Stensballe, Christen Andersen i Meldrup, Margrethe Andersdatter, enke efter Søren Jørgensen i Brigsted [skifte 12.11.1771 lbnr.1298] ved søn Anders sst, [Maren Andersdatter, skifte lbnr.1282], var g.m. Peder Olufsen i Meldrup. 1B: Ingeborg. Hendes første ægteskab med [Jørgen Mathiasen i Brigsted]. B: Niels, der fæster, Eskild i København, Mathias i Meldrup, Kirsten g.m. Laurids Jensen i Brigsted på Tyrrestrup gods.

1311 Peder Eriksen i Haldrup. 4.1.1774, fol.266.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Rasmussen. (4B). FM: farbror Jens Eriksen.

1312 Karen Samuelsdatter i Stensballe. 16.7.1774, fol.266.
A: søster [Anne Mathiasdatter, skifte 16.7.1774 lbnr.1313, var g.m. Niels Frandsen sst]. 1B: Maren, halvsøskende Samuel Mathiasen sst, Karen Mathiasdatter i Tvingstrup, søsterdatter Maren Nielsdatter.

1313 Anne Mathiasdatter i Stensballe. 16.7.1774, fol.267.
E: Niels Frandsen. B: Maren. FM: morbror Samuel Mathiasen. [Første ægteskab med Niels Pedersen sst, skifte 2.5.1759 lbnr.1237].

1314 Niels Jacobsen i Blirup. 24.9.1774, fol.268.
E: Birthe Mikkelsdatter. LV: Jacob Mikkelsen i Haldrup. B: Jacob 36, Gundil g.m. Albert Holgersen på Vorsø, Birthe g.m. Rasmus Jensen hjulmand i Brigsted. Anne 25, Mikkel 22.

1315 Peder Rasmussen og hustru [Ingeborg Hansdatter], der lever i Haldrup. 30.3.1775, fol.270.
B: Maren forlovet med Anders Pedersen, der fæster, Voldborg g.m. Rasmus Lauridsen i Blirup, Anne g.m. Mathias Jensen i Stensballe, Kirsten g.m. Jens Hansen sst, Rasmus i Meldrup, Gundil.

1316 Søren Sørensen i Haldrup. 10.12.1775, fol.271.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Christensen i Meldrup. B: Jens 19, Søren 17, Jesper 15, Niels 9, Peder 5. FM: Anders Pedersen sst, Jens Smed sst.

1317 Rasmus Jensen bødker i Stensballe. 29.1.1776, fol.272.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Erik Pedersen sst. B: Ellen Cathrine 11, Jens 9, Christiane Charlotte 7, Sidsel Kirstine 4. FM: farbrødre Jens Jensen i Haldrup, Peder Jensen sst.

1318 Hans Rasmussen i Haldrup. 25.4.1775, fol.273.
E: Bodil Jensdatter. LV: far Jens Jespersen sst. B: Anne 13. FM: Anders Møller sst.

1319 Mette Kirstine Lauridsdatter i Meldrup. 9.9.1775, fol.274.
E: Mathias Jørgensen. B: Kirsten 22, Charlotte Sofie 10, Ellen 5, Karen 5. FM: morbror Rasmus Lauridsen i Blirup, Jens Smed i Haldrup.

1320 Maren Pedersdatter i Meldrup. 17.6.1776, fol.275.
E: Niels Jensen. B: Jens 9, Maren 8, Barbara 6, Johanne 4, Peder 2, Anne 3 uger. FM: Erik Pedersen i Stensballe, Anders Rasmussen sst.

1321 Niels Jensen Gylling på Endelave. 5.9.1776, fol.275.
B: Jens 32 på Samsø, Niels 30 skipper i Horsens, Søren 28 der fæster, Jens Johan 26, Anne Kirstine 24, Mikkel 22, Niels Oluf 20. FM: Rasmus Rasmussen.

1322 Maren Poulsdatter i Tvingstrup. 29.6.1777, fol.279.
E: Søren Pedersen. A: søskende Esben Poulsen i Søby i Hads herred, Kirsten Poulsdatter g.m. Knud Jensen sst.

1323 Hans Hansen i Tvingstrup.24.6.1777, fol.280.
E: Sidsel Jensdatter. LV: bror Mads Jensen i Ørridslev. B: Jens Jørgen 17. FM: farbror Jens Hansen i Haldrup. Enkens første ægteskab med [Jens Jørgensen i Tvingstrup, skifte 18.2.1763 lbnr.1255]. B: Oluf, Jens, Maren, Bodil.

1324 Jørgen Jensen ugift i Stensballe. 10.6.1777, fol.284.
A: morbror Peder Smed sst, morbror Søren Jensen i Tvingstrup, moster [Anne Jensdatter] g.m. Jens Nielsen i [Stensballe].

1325 Niels Jensen i Meldrup. 18.8.1777, fol.284.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Søren Nielsen den ældre i Stensballe. B: Maren 17 uger. Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 17.6.1776 lbnr.1320]. B: Jens 10, Maren 9, Barbara 7, Johanne 5, Peder 3. FM: farbrødre Mathias Jensen, Rasmus Paaskesen, Peder Smed i Stensballe.

1326 Søren Nielsen og hustru [Margrethe Eriksdatter] i Stensballe. 4.6.1777, fol.286.
B: Mette 7, Maren 5, Kirsten 3, Martha 1. FM: farbrødre Niels Nielsen i Brigsted, Christoffer Nielsen i Stensballe, Jens Nielsen sst, mors morbroder Rasmus Olufsen.

1327 Niels Olufsen skovfoged i Stensballe. 20.1.1778, fol.291.
E: Anne Jensdatter. B: Oluf 15, Johanne 5. FM: Otte Vinter sst.

1328 Niels Albertsen og hustru Kirsten Mikkelsdatter i Stensballe. 16.1.1778, fol.292.
B: Mikkel sst, Gundil 30, Albert 28. FM: morbror Jacob Mikkelsen i Haldrup, Christoffer Nielsen i Stensballe.

1329 Jens Madsen ugift i Haldrup. 13.1.1778, fol.293.
A: bror [Hans Madsen sst, skifte juni 1777 lbnr.1297]. 8B: Mads, Oluf, Søren, Niels, Kirsten, Anne, Mette, Karen, søsterdatter Inger Hansdatter gift i Klakring.

1330 Rasmus Benjaminsen i Blirup. 23.1.1778, fol.294.
E: Anne Dorthe Johansdatter. B: Frands, Kirsten, Anne Marie.

1331 Jens Frandsen i Brigsted. 6.2.1778, fol.294.
E: Maren Andersdatter. LV: Anders Andersen. A: far Frands Jensen i Stensballe ved svigersøn Peder Smed sst.

1332 Maren Nielsdatter i Stensballe. 21.1.1778, fol.295.
E: Jens Jørgensen. B: Peder 20, Niels 15, Johanne Kirstine 12. Enkemandens første ægteskab med [Anne Hansdatter, skifte 11.10.1752 lbnr.1203]. B: Kirsten g.m. Jens Jensen i Haldrup, Jørgen i Stensballe, Anne g.m. Oluf Olufsen i Blirup, Maren g.m. Jens Pedersen i Haldrup, Johanne g.m. Rasmus Pedersen i Meldrup.

1333 Anders Sørensen i Brigsted. 6.2.1778, fol.297.
E: Mette Cathrine Frederiksdatter. LV: farbror Anders Jensen i Toftum på Tyrrestrup gods. B: Margrethe 1. FM: farbror Jørgen Sørensen.

1334 Jens Eriksen i Haldrup. 22.1.1778, fol.297.
E: Johanne Kirstine Sørensdatter. LV: Erik Pedersen i Stensballe. B: Anne 15, Cathrine 10, Søren 8, Erik 5. FM: Jens Jensen i Haldrup, Jens Juul sst.

1335 Iver Andersen i Stensballe. 5.4.1778, fol.300.
E: Gertrud Andersdatter. LV: bror Erik Andersen i Serridslev. B: Anne Cathrine 24, Kirsten 22, Hans 18, Niels 16, Karen 12. FM: morbror Niels væver sst, Rasmus Christensen i Meldrup. Første ægteskab med [Cathrine Mortensdatter, skifte 5.10.1750 lbnr.1198]. B: Anne g.m. Jens Jensen i Brigsted, Maren.

1336 Else Hansdatter i Brigsted. 7.4.1778, fol.301.
A: halvsøskende Johanne Hansdatter g.m. Sejer Jensen i Oldrup på Rathlousdal gods, Anne Hansdatter enke i Fillerup på samme gods.

1337 Anders Hansen i Blirup. 30.5.1778, fol.302.
E: Anne Hansdatter. LV: Rasmus Knudsen. B: Hans 17, Dorthe 14, Eskild 9, Johanne 6, Else 4, Christen 3, Maren 1. FM: farbrødre Søren Hansen i Stensballegård, Jens Hansen i Blirup.

1338 Peder Jensen kusk og hustru Cathrine Nikolajsdatter i Stensballe. 6.3.1778, fol.303.
Hans børn af første ægteskab: Frederik, Søren i Horsens dårekiste, Edel. FM: Anders Jørgensen i Stensballe, Rasmus Justesen i Brigsted.

Stensballegård gods
Skifteprotokol
1780-1790
G 354-26a

Fragmentet er en del af forrige protokol og udtaget af B6B-5682.

1339 Navn, dato og fol. mgl.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Otte Vinter. B: datter. FM: Søren Nielsen.

1340 Mads Rasmussen i Stensballe. 27.9.1780, fol.313.
E: Anne Pedersdatter. LV: Anders Andersen snedker sst. B: Rasmus 16, Hans 7. FM: Anders Rasmussen sst.

1341 Christen Jensen skrædder og hustru [Maren Jensdatter], der lever i Tvingstrup. 28.2.1780, fol.313.
B: Karen forlovet med Peder Hansen, der fæster, Margrethe, Jens 10. Hans første ægteskab med [Johanne Andersdatter, skifte 7.3.1755 lbnr.1215]. B: Bodil, Johanne.

1342 Karen Pedersdatter i Stensballe. 9.4.1781, fol.314.
E: Mads Jensen. B: Sofie g.m. Niels Jespersen sst, Anne 30, Peder i Meldrup, Jens 25, der fæster.

1343 Kirsten Rasmusdatter i Stensballe. 19.8.1781, fol.315.
E: Christen Rasmussen. Første ægteskab med [Jørgen Mathiasen sst, skifte lbnr.1279]. B: Maren 21, Mette 19, Karen 16, Kirsten 14. FM: Frands Mogensen Post sst.

1344 Maren Andersdatter i Brigsted. 29.10.1781, fol.316.
E: Jørgen Sørensen. B: Jens 3. FM: morbror Anders Andersen i Stensballe.

1345 Maren Andersdatter i Meldrup. 11.9.1781, fol.317, 333.
E: Frands Rasmussen. B: Birthe 27, Søren 21, der fæster.

1346 Jytte Rebekka Bentsdatter i Haldrup. 23.10.1780, fol.318.
E: Hans Jensen. B: Voldborg, Mette, nyfødte tvillinger der døde. FM: morbror Steffen Bentsen.

1347 Afkald. 2.8.1781, fol.319.
Afkald fra Maren Jensdatter i Haldrup for arv fra søn Niels Jensen, der døde som soldat. Arven udbetalt til søn Jens Jensen.

1348 Maren Jensdatter i Stensballe. 13.8.1780, fol.319.
E: Søren Nielsen. Første ægteskab med [Jens Nielsen sst, skifte 30.4.1760 lbnr.1239]. B: Jens i Brigsted, Anne g.m. Rasmus Christensen i Meldrup.

1349 Maren Christensdatter i Haldrup. 25.3.1782, fol.319.
E: Jacob Mikkelsen. Første ægteskab med [Rasmus Ibsen]. B: Christen i Stensballe, Mads sst, Jeppe i Haldrup, Søren sst.

1350 Jens Nielsen i Stensballe. 19.4.1782, fol.320.
E: Kirsten Jørgensdatter.LV: bror Jens Jørgensen i Brigsted. B: Jørgen 14, Niels 11. FM: farbror Christoffer Nielsen i Stensballe.

1351 Erik Pedersen i Blirup. 14.4.1782, fol.321.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: Anders Andersen i Stensballe. B: Anne 20, Kirsten 17, Johanne 15, Peder 12. Første ægteskab med [Kirsten Eriksdatter, skifte 3.7.1754 lbnr.1211]. B: Kirsten g.m. Hans Jensen i Haldrup, Erik i Blirup. [Andet ægteskab med Anne Margrethe Sørensdatter, skifte 7.4.1758 lbnr.1234].

1352 Anne Jensdatter i Meldrup. 17.7.1782, fol.322.
E: Rasmus Christensen. B: Jens 10, Niels 4. FM: Otte Vinter i Stensballe, Søren Nielsen sst.

1353 Jens Andersen i Stensballe Sundhus. 22.6.1782, fol.322.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Henrik Lucht i Stensballe. B: Jacob 15, Marianne Helvig 13. FM: Mads Jensen i Stensballe. Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 22.2.1745 lbnr.1191]. B: Edel g.m. Mads Nielsen væver i sst. Andet ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 22.10.1753 lbnr.1206]. B: Anders skipper i Horsens. Tredje ægteskab med [Helle Eskildsdatter]. B: Christen udrejst.

1354 Værgemålsregnskab i Brigsted.22.6.1782, fol.323B.
Regnskab for arv efter Peder Pedersen i Brigsted, [skifte 7.12.1766 lbnr.1277] til hans B:
1) Kirsten Pedersdatter 24
2) Peder Pedersen 22
3) Anne Kirstine Pedersdatter 18
4) Peder Christian Pedersen 15.
FM:
1 Niels Nielsen, smed i Brigsted
2 Hans Pedersen i Brigsted.
Arv efter børnenes faster Mette Pedersdatter i Horsens.
Arv efter børnenes mor Karen Pedersdatter, [død før sin anden mand Jesper Rasmussen, begravet som enkemand Søvind 5.3.1780].
[Af Karen Pedersdatters andet ægteskab B:
5) Gundil Jespersdatter].

1355 Jens Jensen i Brigsted. 22.7.1782, fol.324.
E: Anne Iversdatter. LV: Søren Nielsen i Stensballe. B: Cathrine 6, Jens 3, Maren 1. FM: Mads Rasmussen sst.

1356 Peder Madsen i Meldrup. 20.6.1782, fol.325.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen i Stensballe. B: Anne. FM: farbror Jens Madsen sst.

1357 Edel Jensdatter i Stensballe. 27.7.1782, fol.325.
E: Mads Nielsen væver. B: Niels Jørgen 22, Jens 17, Maren 12, Rasmus 10. FM: Oluf Jensen skovfoged.

1358 Johanne Madsdatter i Meldrup. 1.2.1783, fol.326.
E: Mathias Jørgensen. B: Jørgen 6, Mads 3. FM: farbror Niels Jørgensen i Brigsted. Peder Lauridsen i Haldrup. Enkemandens første ægteskab med [Mette Kirstine Lauridsdatter, skifte 9.9.1775 lbnr.1319]. B: her nævnes Karen.

1359 Christian Nielsen Saaby forvalter i Meldrup. 18.12.1782, fol.328.
A: bror Søren Saaby byskriver i Horsens.

1360 Thomas Madsen og hustru Maren Hansdatter der lever i Tvingstrup. 23.9.1782, fol.331.
B: Hans, der fæster, Mads, Søren, Maren g.m Jens Jensen, Kirsten. FM: Frands Jensen.

1361 Mette Cathrine Frederiksdatter i Brigsted. 5.4.1783, fol.334.
E: Jens [Jørgen] Jørgensen. B: Anders 4, Søren 2. FM: mosters mand Anders Andersen i Toftum. Første ægteskab med Anders Sørensen, [skifte 6.2.1778 lbnr.1333]. B: Margrethe 7. FM: farbror Jørgen Sørensen i Brigsted.

1362 Maren Jensdatter i Brigsted. 14.3.1782, fol.336.
B: Bodil Sørensdatter.

1363 Jens [Hansen] Smed i Haldrup. 4.10.1782, fol.338.
E: Karen Lauridsdatter. LV: stedfar Rasmus Knudsen i Blirup. B: Laurids 20, Hans 17, Rasmus 14, Maren 7, Thomas 4. FM: Gert Sørensen i Haldrup, Rasmus Lauridsen i Blirup. (Enkemandens første ægteskab med Maren Sørensdatter, skifte 24.4.1762 lbnr.1251].

1364 Mette Simonsdatter i Stensballe. 23.7.1783, fol.338.
E: Frands Mogensen. Første ægteskab med [Rasmus Pedersen sst]. B: Kirsten Rasmusdatter, enke efter Johannes Jacob Hansen i Horsens, Kirsten Rasmusdatter, [skifte 9.8.1781 lbnr.1343], var g.m. Christen [Rasmussen] tømrer. (4B), Maren Rasmusdatter g.m. Frands Jørgensen i Toftum, Johanne Rasmusdatter g.m. Jørgen Jensen i Stensballe. [Andet ægteskab med Jesper Sørensen sst, skifte 18.1.1753 lbnr.1204. Tredje ægteskab med Jens Eriksen Post sst, skifte 22.12.1760 lbnr.1246].

1365 Jacob Snedker der lever i Stensballe. 16.1.1784, fol.339.
B: Frands 42, Anders 32, Peder 29, Maren g.m. Hans Lauridsen snedker i Horsens, Johanne Kirstine 26. FM: Otte Vinter.

1366 Bent Steffensen og hustru [Inger Hansdatter], der lever i Haldrup. 15.6.1784, fol.340.
B: Steffen, der fæster, Hans, Anne g.m. Claus Jørgensen i Nebel, Dorthe 31, Kirsten 24.

1367 Jeppe Rasmussen i Haldrup. 27.11.1784, fol.341.
E: Maren Hansdatter. LV: Anders Pedersen sst. B: Rasmus 10, Maren 8, Niels 5, Anne 3. FM: farbrødre Søren Rasmussen sst, Christen Rasmussen i Stensballe.

1368 Jens Simonsen røgter på Stensballegård. 11.3.1785, fol.341.
A: bror Knud Simonsen, død. 3B: Jeppe, Simon, Søren. FM: Jens Jensen i Haldrup, søster Maren Simonsdatter, død. 2B: Jens Sørensen skrædder i Elling, Maren Madsdatter, enke efter Christian Frederik Knudsen i Kattrup. LV: svoger Jens Jensen i Tvingstrup.

1369 Eskild Mathiasen i Brigsted. 2.4.1785, fol.343.
A: søskende Niels Mathiasen på Lolland, Jens Mathiasen, Jørgen Mathiasen ved søn Niels, Eskild Mathiasen i København, Maren Mathiasdatter på Lolland, Anne Mathiasdatter sst.

1370 Søren Jensen Daugaard og hustru [Maren Olufsdatter] i Tvingstrup. 15.2.1786, fol.344.
Aftægtskontrakt med Søren Thomsen, der ægter datter Karen Sørensdatter.

1371 Kirsten Nielsdatter i Meldrup. 28.1.1786, fol.345.
E: Thomas Andersen. B: Niels 2. Første ægteskab med Niels Jensen, [skifte 18.8.1777 lbnr.1325]. B: Maren 9. Andet ægteskab med Peder Madsen, [skifte 20.6.1782 lbnr.1356]. B: Anne 5. FM: morbrødre Jens Nielsen i Stensballe, Jørgen Nielsen sst, Peder Nielsen ladefoged på Stensballegård.

1372 Erik Jensen i Haldrup. 7.2.1786, fol.346.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: bror Jens Lauridsen. B: Jens 7. FM: morbror Peder Lauridsen.

1373 Jens Rasmussen og hustru Maren Mogensdatter, der lever i Skablund. 24.9.1786, fol.346.
B: Mogens, Rasmus 25, Jacob 19. FM: morbror Rasmus Mogensen i Lerdrup på Åkær gods.

1374 Kirsten Eriksdatter, der lever i Blirup. 11.7.1786, fol.347.
[Enke efter Niels Olufsen sst, skifte 8.7.1786 lbnr.1375. Første ægteskab med Erik Pedersen sst, skifte 14.4.1782 lbnr.1351]. B: Anne g.m. Niels Frandsen i Haldrup, Kirsten, der ægter Rasmus Christoffersen, Johanne 20, Peder 15. FM: Rasmus Paaskesen i Stensballe.

1375 Niels Olufsen i Blirup. 8.7.1786, fol.348.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: stedsøn Erik Eriksen. A: søster Sidsel Olufsdatter g.m. Jens Bertelsen købmand i Horsens, halvsøster Barbara Olufsdatter g.m. Jacob Pedersen i Haldrup.

1376 Engel Hansen ugift i Brigsted. 21.10.1786, fol.348.
A: far Hans Jensen enkemand efter Anne Engelsdatter, søskende Jens Hansen 35, Kirsten Hansdatter, død, var g.m. Albert Holgersen på Vorsø. 1B: Gundil, Maren Hansdatter g.m. Jørgen Kjær i Brigsted, Anne Hansdatter. FM: Rasmus Justesen.

1377 Johanne Jørgensdatter i Stensballe. 15.7.1786, fol.349.
E: Rasmus Sørensen bødker. B: Mette 19, Kirsten 11, Jørgen 8. FM: morbror Claus Jørgensen sst. Enkemandens første ægteskab med [Mette Iversdatter i Brigsted]. B: Søren 27.

1378 Frederik Jespersen Vinter gartner og hustru Mette Nielsdatter på Stensballegård. 30.10.1786, fol.350.
B: Jesper traktør i København, Otte gartner på Stensballegård, (2B nævnes: Jesper Carl, Mette Kirstine), Peder købmand i Horsens, Frederik Christian købmand sst, Søren præst i [Kollerup og Vindelev], død. 1B: Ulrik Frederik 20 i Ålborg latinskole. FM: Klitgaard, Jens, forpagter på Samsø. død. 4B: Frederik, Thyge Jesper, datter, datter. FM: stedfar Lann på Samsø.

1379 Jacob Pedersen i Haldrup. 19.1.1787, fol.354.
E: Barbara Olufsdatter. FM: Oluf Eriksen i Stensballe. B: Oluf 8, Peder 5, Maren 1. FM: farbror Jens Pedersen i Haldrup.

1380 Rasmus Paaskesen i Stensballe. 18.4.1787, fol.356.
E: Johanne Eriksdatter. LV: far Erik Pedersen sst. B: Barbara 12, Karen 10, Anne 8, Paaske 5, Maren 3, Kirsten 8 uger. FM: farbror Mathias Jensen i Værholm.

1381 Anne Eriksdatter i Haldrup. 19.7.1788, fol.358.
E: Niels Frandsen. B: Kirsten 3, Abelone 18 uger. FM: morbror Erik Eriksen i Blirup.

1382 Dorthe Nielsdatter på Haldrup Mark. 9.1.1788, fol.359.
E: Jens Eskildsen. A: søskende Peder Hermansen i Haldrup, Niels Nielsen i Stensballe, Johanne Nielsdatter g.m. Christen Frandsen i Sondrup.

1383 Samuel Mathiasen og hustru Kirsten Sørensdatter i Stensballe. 9.2.1788, fol.359.
Hendes A: søskendebarn Kirsten Rasmusdatter, skifte 5.5.1766 lbnr.1273, var g.m. Erik Olufsen sst. 2B: Rasmus, Peder, søskendebarn Maren Rasmusdatter g.m. Niels Jørgensen i Haldrup, bror Søren Sørensen, [skifte 10.12.1775 lbnr.1316]. 4B: Jens, Jesper, Niels, Peder, bror Jens Sørensen ved Tønder. Hans A: søster Anne Mathiasdatter, [skifte 16.7.1774 lbnr.1313. Første ægteskab med Niels Pedersen i Stensballe, skifte 2.5.1759 lbnr.1237]. B: Maren. FM: stedfar Niels Frandsen i Haldrup.

1384 Anders Andersen og hustru [Kirsten Thomasdatter], der lever i Haldrup. 6.9.1788, fol.360.
B: Kirsten forlovet med Paaske Christoffersen, der fæster, Thomas. (Dele af skiftet mangler).

1385 [Abelone Frandsdatter i Haldrup]. dato mgl, fol.362.
E: Jens [Ibsen]. (skp. har Jens Jensen). FM for børn: Niels Frandsen.

1386 Sofie Madsdatter i Stensballe. 11.7.1788, fol.362.
E: Niels Jespersen. B: Mads 4, Jesper 4 uger. FM: Jens Madsen sst, Christen Madsen sst.

1387 Karen Jensdatter i Stensballe. 4.8.1788, fol. 362.
E: Christoffer Nielsen. B: Rasmus 32, Niels 30, Jens 28, Paaske 26, Mathias 25, Peder 18. FM: morbror Mathias Jensen i Værholm. Første ægteskab med [Rasmus Knudsen sst, skifte 19.10.1753 lbnr.1205]. B: Anne g.m. Søren Bødker sst.

1388 Søren Rasmussen i Haldrup. 16.9.1789, fol.364.
E: Johanne Kirstine Sørensdatter. LV: Jacob Mikkelsen sst. A: søskende Christen Rasmussen i Stensballe, Mads Rasmussen sst, Jeppe Rasmussen i [Haldrup, skifte 27.11.1784 lbnr.1367]. 4B: Rasmus, Maren, Niels, Johanne. FM: stedfar Peder Iversen.

1389 Anne Sofie Colbjørnsen i Stensballe. 20.9.1788, fol.365.
E: [Nikolaj] Tarillion, skytte på Stensballegård. A: bror Jacob Colbjørnsen skomagersvend i København, død. Uvist om børn.

1390 Gert Sørensen i Haldrup. 9.3.1789, fol.367.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Møller. B: Søren 36, der fæster, Anne g.m. Jens Ibsen sst, Karen 27, Kirsten 23, Jens 19. FM: Anders Jørgensen.

1391 Maren Clausdatter i Stensballe. 1.5.1789, fol.368.
[Enke efter Hans Jensen postkusk]. B: Claus, datter. FM: morbror Henrik Clausen Lucht.

1392 Anne Jensdatter i Brigsted. 6.9.1788, fol.369.
E: Morten Rasmussen. B: Karen. FM: Rasmus Jensen i Gylling på Åkær gods. Første ægteskab med [Niels Jensen Juul, skifte 20.9.1770 lbnr.1290]. B: Anne g.m. Jens Mikkelsen i Tvingstrup på Serridslevgård gods, Jens 23, Maren 20.

1393 Iver Nielsen i Haldrup. 19.2.1790, fol.371.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Mathias Jørgensen ladefoged i Meldrup. B: Peder, Niels, der fæster, Jens 26, Karen g.m. Jacob Mikkelsen sst, Johanne 19.

1394 Kirsten Pedersdatter i Stensballe. 17.6.1790, fol.371.
E: Oluf Nielsen. B: Johanne 4, Niels 1. FM: Jens Jensen i Haldrup.

1395 Anne Rasmusdatter i Stensballe. 12.8.1790, fol.372.
E: Søren Rasmussen bødker. B: Rasmus 2. FM: morbror Niels Christoffersen.

1396 Søren Jensen i Haldrup. 3.3.1790, fol.373.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Claus Jørgensen i Stensballe. A: bror Jens Jensen sst, bror Peder Jensen sst, bror Rasmus Jensen bødker på Stensballegård, [skifte 29.1.1776 lbnr.1317]. B: Jens 22 skræddersvend i Flensborg, Christiane 19, Sidsel Kirstine 16.

1397 Mette Frandsdatter i Stensballe. 1.10.1790, fol.1790.
E: Peder Jensen smed. B: Karen g.m. Thomas Andersen i Meldrup, Kirsten 27, Frands 25, Mikkel 23, Hans Christian 21, Jens 18, Anne Cathrine 16, Johanne Kirstine. FM: Jens Nielsen i Stensballe.

Stensballegård gods
Skifteprotokol
1791-1838
G 354-27A

1398 Jeppe Mortensen i Blirup. 11.2.1791, fol.1.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Rasmus Lauridsen sst. B: Maren 25, Karen 23, Anne 21, Peder 18, Morten 14, Jens 13. FM: farbror Simon Mortensen i Stensballe.

1399 Morten Eriksen og hustru Anne Sørensdatter i Blirup. 13.5.1791, fol.2.
B: Jens 12, Anne 10, Johanne 6, Søren 2. FM: morfar Søren Jensen sst, Anders Andersen i Stensballe.

1400 Rasmus Justesen og hustru Anne Sørensdatter, der lever i Brigsted. 20.6.1791, fol.3.
B: Just 30 sst, Else g.m. Jørgen Sørensen sst, Anne g.m. Rasmus Christensen i Meldrup. Margrethe g.m. Mathias Christensen i Brigsted.

1401 Rasmus Mortensen ugift på Tvingstrup Mark. 18.2.1792, fol.4.
A: stedfar Frands Jensen sst, søster Mette Mortensdatter g.m. Jacob Jensen i Ejer. Arv efter far Morten Rasmussen skoleholder i Ås og mor Kirsten Nielsdatter.

1402 Niels Jespersen i Stensballe. 16.11.1792, fol.6.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mathias Jensen i Værholm. B: Jesper 3, Sofie 6 mdr. Første ægteskab med [Sofie Madsdatter, skifte 11.7.1788 lbnr.1386]. B: Mads 8. FM: Jens Madsen i Stensballe, Christen Rasmussen tømrer sst.

1403 Frands Jensen, der lever i Tvingstrup. 30.4.1792, fol.7.
[Enkemand efter Maren Jensdatter, skifte 29.4.1761 lbnr.1249]. B: [Maren] g.m. Mads Thomsen, der fæster.

1404 Jens Nielsen den ældre og hustru Anne Jensdatter, der lever i Stensballe. 28.2.1792, fol.7.
B: Søren 17. Første ægteskab med [Søren Frandsen sst]. B: Jens, der fæster, Frands 25, Kirsten g.m. Frands Mogensen Post sst, Karen 23.

1405 Bodil Sørensdatter i Tvingstrup. 29.1.1793, fol.8.
E: Hans Thomsen. B: Thomas 9, Marie Kirstine 7, Søren 5, Jørgen 4, Rasmus 3, Maren 1. FM: Peder Gertsen skoleholder, farbror Mads Thomsen.

1406 Mette Jacobsdatter i Stensballe Sundhus. 1.2.1793, fol.9, 12. Bilag.
Enke efter Jens Sørensen. A: søster Kirsten Jacobsdatter g.m. Jens Sørensen sst, søster Maren Jacobsdatter, død, var g.m. Mikkel Jensen i Voer. 4B: Jens i Stensballe, Christen i Ørsted, Søren sst, Johanne g.m. Laurids Pedersen i Store Sjørup i Estruplund sogn.

1407 Oluf Hansen i Stensballe. 23.3.1793, fol.11.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. LV: Jørgen Jensen sst. B: Kirsten 10, Anne 7, Hans 5, Mette 2. FM: fars svogre Peder Jacobsen snedker, Oluf Nielsen.

1408 Rasmus Eriksen i Stensballe. 24.2.1793, fol.13.
Hos stedfar Jørgen Jensen sst. A: søskende Rasmus Eriksen, Peder Eriksen, Oluf Eriksen. Sml. lbnr.1301.

1409 Mette Jørgensdatter i Stensballe. 2.11.1793, fol.14.
E: Rasmus Eriksen væver. B: Kirsten 8, Mette Kirstine 7, Jørgen 4, Erik 1. FM: mostres mænd Søren Gertsen i Haldrup, Frands Pedersen i Stensballe.

1410 Jens Rasmussen skrædder i Haldrup. 7.6.1794, fol.15.
E: Mette Jensdatter. LV: Niels Rasmussen i Ås. B: Sidsel Mette 22. FM: farbror Peder Rasmussen skoleholder i Ås på Tyrrestrup gods.

1411 Karen Nielsdatter i Stensballe. 14.6.1794, fol.16.
E: Jens Eriksen. B: Karen 2, Mette Kirstine 6 uger. FM: morbror Jørgen Nielsen.

1412 Henrik Clausen Lucht skrædder og hustru Kirsten Jørgensdatter, der lever i Stensballe. 2.5.1794, fol.17.
B: Carsten 34 gartner på Astrup i Salling, Jørgen 30, Claus 24, Christoffer 20. FM: Otte Vinter gartner på Stensballegård.

1413 Anne Jensdatter i Brigsted. 18.9.1794, fol.18.
E: Jørgen Mortensen. B: Morten 17, Jens 15, Margrethe 10, Eskild 2. FM: morbror Laurids Jensen i Toftum på Tyrrestrup gods.

1414 Rasmus Sørensen i Stensballegård. 28.2.1795, fol.19, 22.
Ingen arvinger angivet.

1415 Niels Nielsen smed i Brigsted. 22.3.1795, fol.19.
E: Karen Olufsdatter. LV: Oluf Eriksen i Stensballe. A: søstersøn Jens Esbenseni Søby.

1416 Maren Rasmusdatter ugift i Stensballe. 13.1.1795, fol.22.
A: mor Johanne Eriksdatter g.m. Peder Eriksen, søskende Paaske Rasmussen, Barbara Rasmusdatter g.m. Jens Sørensen sst, Maren Rasmusdatter, Anne Rasmusdatter, Kirsten Rasmusdatter. Arv efter far Rasmus Paaskesen sst, skifte 18.4.1787 lbnr.1380.

1417 Anne Jensdatter i Stensballe. 26.7.1795, fol.22.
[Enke efter Niels Jørgensen sst, skifte 3.5.1774 lbnr.1308]. B: Jens, Peder, Jørgen, Kirsten, [skifte 28.1.1786 lbnr.1371], gift 3 gange, se skiftet. 3B: Maren Nielsdatter 18, Anne Pedersdatter 14, Niels Thomsen 11.

1418 Søren Nielsen på Stensballe Bjerremark. 28.7.1795, fol.23.
E: Gundil Pedersdatter. LV: Anders Pedersen i Haldrup, Rasmus Pedersen i Meldrup. B: Maren 15, Anne 13, Peder 8, Ingeborg 8, Voldborg 4, Søren nyfødt. FM: farbror Mads Nielsen væver i Stensballe.

1419 Niels Jørgensen i Brigsted. 26.1.1796, fol.25.
E: Bodil Mikkelsdatter. LV: bror Søren Mikkelsen i Kronholm i Hundslund sogn. A: bror Mathias Jørgensen i Meldrup, søster Kirsten Jørgensdatter i Brigsted. LV: Erik Pedersen i Stensballe, bror Eskild Jørgensen, død. 3B: Else Cathrine 25, Martha 18, Anne Cathrine 5. Sml. lbnr.1310.

1420 Anne Iversdatter i Brigsted. 30.5.1796, fol.27.
E: Peder Eriksen. B: Karen 13, Erik 9, Jens 9. FM: morbror Niels Iversen i Stensballegård. Første ægteskab med [Jens Jensen i Brigsted], skifte 22.7.1782 lbnr.1355. B: Cathrine 20, Jens 17, Maren 15. FM: Mads Rasmussen i Stensballe.

1421 Anne Hansdatter i Brigsted. 2.8.1796, fol.29.
E: Just Rasmussen. B: Anne 8, Rasmus 7, Anne Kirstine 4. FM: morbror Jens Hansen sst.

1422 Kirsten Hansdatter i Brigsted. 24.3.1797, fol.31.
E: Anders Jacobsen. B: Jacob 17, Johanne Kirstine 14. FM: morbror Søren Hansen sst.

1423 Bodil Jensdatter i Tvingstrup. 27.3.1797, fol.32, 34, 40.
A: søskende Jens Jensen sst, Oluf Jensen i Stensballe Skovhus, Maren Jensdatter g.m. Niels Jørgensen i Tvingstrup på Serridslevgård gods, halvbror Jens Jørgen Hansen på Stensballegård, halvbror Jørgen Jensen i Gundsømagle på Sjælland, halvsøster Maren Jensdatter, død. 3B: Frands Nielsen i Kattrup Skovhus, Jens Nielsen, Morten Nielsen, halvsøster Kirsten Jensdatter, død. 1B: Bodil Nielsdatter g.m. Peder Vinter i Ørridslev, halvbror Jens Jensen Højfelt, død. 1B: datter g.m. Henrik Nielsen Heje i Vesterbo i Købelev sogn på Lolland på Juelinge gods.

1424 Jens Hansen i Stensballe. 28.3.1797, fol.33.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: bror Rasmus Pedersen i Meldrup. B: Karen 23 forlovet med Niels Jensen, der fæster, Ingeborg 17, Peder 6. FM: farbrødre Peder Hansen i Tvingstrup, Christian Hansen i Nebel.

1425 Niels Jensen i Blirup Bækhus. 14.4.1797, fol.34, 35.
E: Bodil Pedersdatter. LV: bror Peder Pedersen i Haldrup, Erik Eriksen i Blirup. Første ægteskab med Elisabeth Nielsdatter. B: Ellen g.m. Thyge Agerskov i Horsens, Hylleborg g.m. Laurids Christensen Lund i København, Maren g.m. Christian Lauridsen Lund bødker sst.

1426 Cathrine Jensdatter ugift i Brigsted. 11.7.1797, fol.34.
A: søskende Jens Jensen 18, Maren Jensdatter 16. FM: morbroder Niels Iversen i Stensballegård, halvsøskende Karen Pedersdatter 14, Erik Pedersen 10, Jens Pedersen 10. FM: far Peder Eriksen i Brigsted. Sml. lbnr.1355.

1427 Anders Pedersen i Haldrup. 18.11.1797, fol.38.
E: Maren Pedersdatter. LV: Mathias Jensen i Værholm. B: Peder 18, Hans 16, Rasmus 8. FM: Niels Frandsen i Haldrup, farbror Rasmus Pedersen i Meldrup.

1428 Maren Mikkelsdatter i Brigsted. 23.2.1798, fol.42.
E: Hans Pedersen. B: Jens 27, Peder 25, Mette g.m. Just Rasmussen sst, Mikkel 20, Hans 17, Anne Marie 15, Karen 12, Morten 4, Søren 2. FM: Jens Mikkelsen sst, morbror Søren Mikkelsen i Fillerup Mølle, Peder Pedersen i Ås.

1429 Sidsel Sørensdatter i Tvingstrup. 27.2.1798, fol.42, 44, 53.
E: Rasmus Rasmussen. A: morbroder, død. 4B: Kirsten Paaskesdatter g.m. Just Bertelsen i Gylling, Margrethe Paaskesdatter g.m. Jens Pedersen i Sondrup, Maren Paaskesdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Amstrup, Anne Paaskesdatter 28, søstersøn Jens Pedersen i Ås på Tyrrestrup gods, moster Mette Nielsdatter g.m. [Urban] Thornfeldt degn i Vinding, moster Anne Cathrine Nielsdatter ved Ølgod Kirke. Sml. lbnr.1300.

1430 Hans [Jensen] i Brigsted. 19.4.1798, fol.45.
B: Jens 45. Arv efter [Engel Hansen sst], skifte 21.10.1786 lbnr.1376.

1431 Birthe Eskildsdatter i Brigsted. 27.4.1798, fol.45, 49.
E: Peder Eriksen. A: søskende Kirsten Eskildsdatter 18, Voldborg Eskildsdatter 16, Oluf Johan Eskildsen 12. FM: farbror Frands Andersen på Brørup Mark i Hylke sogn, morbror Niels Knudsen i Ås.

1432 Karen Pedersdatter i Meldrup. 23.5.1798, fol.45.
E: Thomas Andersen. B: Kirsten 11, Mette 9, Anders 7, Maren 5, Peder 3. FM: Hans Christian Pedersen sst, morbror Frands Pedersen i Stensballe.

1433 Anne Rasmusdatter i Haldrup. 1.6.1798, fol.50.
E: Mads Hansen. B: Kirsten 28, Anne Kirstine 25, Hans 22. FM: Rasmus Lauridsen i Blirup, Jens Lauridsen i Haldrup.

1434 Mette Sørensdatter i Stensballe Skovhus. 18.6.1798, fol.51. Bilag.
E: Søren Rasmussen. B: Søren 8, Margrethe 5, Rasmus 2. FM: farbrorsøn Niels Christoffersen i Stensballe, morbrorsøn Oluf Eriksen sst.

1435 Maren Jensdatter i Skablund. 10.7.1798, fol.54, 59.
E: Mogens Jensen. B: Anne Marie 11, Maren 10, Anne 8, Margrethe 3, Jens 1. FM: morbror Fogh Jensen på Ålstrup Mark.

1436 Hans Thomsen i Tvingstrup. 17.8.1798, fol.57.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: far Niels Christensen i Reballehus på Tvingstrup Mark. B: Niels 4. Første ægteskab med [Bodil Sørensdatter, skifte 29.1.1793 lbnr.1405]. B: Thomas 14, Marie Kirstine 13, Søren 11, Jørgen 9. FM: farbrødre Mads Thomsen i Tvingstrup, Søren Thomsen sst.

1437 Claus Jørgensen i Stensballe. 8.9.1798, fol.59, 61.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Christoffer Nielsen sst. B: Karen 31 forlovet med Henrik Rasmussen sst, Maren 19, der ægter Oluf Rasmussen, der fæster. FM: farbror Anders Jørgensen i Haldrup, Erik Pedersen i Stensballe, Peder Eriksen sst.

1438 Rasmus Olufsen og hustru Mette Henriksdatter, der lever i Stensballe. 11.10.1798, fol.63.
B: Henrik 39, der fæster, Karen 33, Mette 31 g.m. Jens Hansen i Brigsted, Oluf 24, Mads 18. FM: Oluf Eriksen i Stensballe, Peder Eriksen sst.

1439 Anne Sørensdatter i Tvingstrup. 31.10.1798, fol.64, 66. Bilag.
E: Dines Christensen. B: Lene Kirstine g.m. Frands Jørgensen sst, Gundil, der døde.

1440 Peder Jensen i Stensballe. 23.12.1798, fol.65.
A: mor Kirsten Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen i Meldrup, søskende Karen Jensdatter g.m. Niels Jensen i Stensballe, Ingeborg Jensdatter 19. FM: farbror Christian Hansen i Nebel på Serridslevgård gods. Sml. lbnr.1424.

1441 Kirsten Jacobsdatter i Stensballe Sundhus. 27.2.1799, fol.66, 67. Bilag.
E: Jens Sørensen. B: Marianne Helvig 29. FM: halvbror Anders Jensen skipper i Horsens. Første ægteskab med [Jens Andersen sst, skifte 22.6.1782 lbnr.1353]. B: Jacob skipper i Horsens.

1442 Mette Sørensdatter i Tvingstrup. 14.4.1799, fol.68, 74.
Enke efter Jens. B: Søren 40, Jacob 29, Anders 25, Peder 20.

1443 Mette Jensdatter i Stensballe. 15.5.1799, fol.69, 76.
Enke efter [Niels Frandsen sst]. B: Karen 20, Anne 17. FM: farbrorsøn Jens Sørensen sst, morbrorsøn Frands Pedersen sst. [Niels Frandsens første ægteskab med Anne Mathiasdatter, skifte 16.7.1774 lbnr.1313].

1444 Bodil Jensdatter i Haldrup. 18.5.1799, fol.70, 72.
E: Peder Lauridsen. Første ægteskab med [Hans Rasmussen sst, skifte 25.4.1775 lbnr.1318]. B: Anne g.m. Laurids Jensen sst.

1445 Søren Rasmussen bødker i Stensballe. 24.5.1799, fol.70, 73.
E: Anne Pedersdatter. LV: bror Søren Pedersen i Blirup. B: Rasmus 11, Peder 2. FM: farbror Jørgen Rasmussen i Stensballe, Niels Christoffersen sst, fasters mand Jørgen Holst gørtlermester i Horsens. Arv efter afdødes farbror Johan Sørensen sst.

1446 Anders Jensen og hustru Karen Sørensdatter, der lever i Haldrup. 21.6.1799, fol.71. Bilag.
B: Søren 32, Charlotte g.m. Hans Andersen, der fæster.

1447 Niels Nielsen væver i Stensballe. 30.6.1799, fol.72, 75.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jørgen Jensen sst. A: søster Johanne Nielsdatter g.m. Christen Christensen i Sondrup, halvbror Peder Nielsen i Stensballe.

1448 Mette Rasmusdatter i Brigsted. 24.9.1799, fol.76.
E: Jens Hansen. B: Rasmus nyfødt. FM: morfar Rasmus Olufsen i Stensballe.

1449 Birthe Knudsdatter i Haldrup. 25.10.1799, fol.78.
E: Simon Knudsen. B: Knud 24. FM: forvalter Hansen på Serridslevgård.

1450 Nikolaj Tarillion [skovridder] i Stensballe. 26.10.1799, fol.78, 82.
E: Gertrud Tarillion. LV: Jens Nielsen sst. B: Anne Sofie 8, Jens Carl 7, Sofie Magdalene 5. FM: Niels Frederiksen skolelærer sst.

1451 Anne Jørgensdatter i Haldrup. 27.12.1799, fol.79.
E: Jens Hansen. B: Hans 36, Barbara 27, Karen 25. FM: morbror Simon Jørgensen i Blirup.

1452 Mikkel Nielsen i Stensballe. 16.1.1800, fol.81, 84.
E: Anne Jacobsdatter. LV: søn Peder Johansen på Stensballe Bjerremark. A: søster Gundil Nielsdatter g.m. Rasmus Jensen i Stensballe, bror Albert Nielsen.

1453 Karen Olufsdatter i Brigsted. 4.4.1800, fol.83B, 85B. Bilag.
A:
1) bror Erik Olufsen [i Stensballe, skifte 2.5.1772 lbnr.1301]. 3B:
a Peder Eriksen i Stensballe
b Oluf Eriksen i Stensballe
c Rasmus Eriksen Stensballe
2) bror Niels Olufsen [i Stensballe, skifte 17.10.1764 lbnr.1264]. 1B:
a Oluf Nielsen
3) søster Anne Olufsdatter, [skifte 23.9.1757 lbnr.1229], var g.m. Peder Hansen i Brigsted. 2B:
a Hans Pedersen i Brigsted
b Karen Pedersdatter, død. Første ægteskab med Peder Pedersen, begravet Søvind 7.12.1766, skifte lbnr.1277]. 3B:
1 Peder Pedersen i Ås
2 Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Christoffersen i Stensballe
3 Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Vær præstegård
Karen Pedersdatters andet ægteskab med Jesper Rasmussen i Ås, [begravet Søvind 5.23.1780]. 1B:
4 Gundil Jespersdatter g.m. Hans Jensen i Haldrup.
4) søster Kirsten Olufsdatter, [skifte 6.5.1748 lbnr.1195]. var g.m. Hans Madsen i Haldrup. 4B:
a Mads Hansen i Haldrup
b Søren Hansen i Brigsted
c Oluf Hansen i Stensballe, [skifte 23.3.1793 lbnr.1407]. var g.m. Anne Cathrine Jørgensdatter nu g.m. Jesper Sørensen i Stensballe. 3B:
1 Kirsten Olufsdatter 15
2 Anne Olufsdatter 13
3 Hans Olufsdatter 11
d Kirsten Hansdatter, [skifte 24.3.1797 lbnr.1422], var g.m. Anders Jacobsen i Brigsted. 2B:
1 Jacob Andersen 21
2 Johanne Kirstine Andersdatter 17
5) søster Mette Olufsdatter, [skifte lbnr.1280], var g.m. Erik Hansen i Stensballe. 3B:
a Oluf Eriksen i Stensballe
b Kirsten Eriksdatter g.m. Niels Møller i Blirup Mølle,
c Margrethe Eriksdatter, [skifte 4.6.1777 lbnr.1326], var g.m. Søren Nielsen i Stensballe. 4B:
1 Mette Sørensdatter, [skifte 18.6.1798 lbnr.1434], var g.m. Søren Rasmussen skovfoged i Stensballe. 3B:
x Søren Sørensen 10
y Margrethe Sørensdatter 7
z Rasmus Sørensen 4
2 Maren Sørensdatter g.m. Eskild Andersen i Stensballe
3 Kirsten Sørensdatter g.m. Søren [Rasmussen], skovfoged i Stensballe, [først g.m. søsteren Mette Sørensdatter]
4 Martha Sørensdatter 20
6) halvbror Rasmus Olufsen i Stensballe
7) halvbror Oluf Olufsen i Blirup.

1454 Christoffer Jensen i Stensballe. 23.4.1800, fol.85, 87.
A: halvsøster Anne Jensdatter sst. LV: Oluf Nielsen sst.

1455 Kirsten Gertsdatter i Haldrup. 16.6.1800, fol.86, 87.
A: søskende Søren Gertsen sst, Jens Gertsen i Nebel, Karen Gertsdatter g.m. Otte Rasmussen sst, [Anne] Gertsdatter (skp. har Maren Gertsdatter) g.m. Jens Ibsen i Haldrup. Sml. lbnr.1390.

1456 Mathias Jørgensen i Meldrup. 27.9.1800, fol.89.
E: Maren Iversdatter. LV: Mads Rasmussen, Rasmus Christensen sst. B: Jens 10. FM: morbror Niels Iversen i Stensballe. [Første ægteskab med Mette Kirstine Lauridsdatter, skifte 9.9.1775 lbnr.1319]. B: Charlotte [Sofie] g.m. Niels Iversen i Haldrup, Ellen g.m. Jørgen Simonsen i Blirup, Karen 30. [Andet ægteskab med Johanne Madsdatter, skifte 1.2.1783 lbnr.1358]. B: Jørgen 23, Mads 21.

1457 Jacob Mikkelsen i Haldrup. 4.2.1801, fol.91.
E: Karen Iversdatter. LV: Peder Iversen sst. B: Mikkel 18, Iver 16, Maren 14, Hans 12, Gundil 8, Søren 5. FM: halvbror Christen Rasmussen i Stensballe.

1458 Anne Cathrine Jørgensdatter i Stensballe. 4.7.1801, fol.93.
E: Jesper Sørensen. B: Søren 6, Anne Mette 4. Første ægteskab med [Oluf Hansen sst, skifte 23.3.1793 lbnr.1407]. B: Kirsten 17, Anne 15, Hans 13. FM: Frands Jørgensen i Tvingstrup.

1459 Morten Jensen i Haldrup. 11.8.1801, fol.95.
E: Anne Eskildsdatter. LV: Niels Frandsen sst. B: Laurids 16. FM: Oluf Nielsen i Stensballe.

1460 Barbara Olufsdatter i Haldrup. 14.8.1801, fol.96.
E: Anders Jørgensen. B: Jacob 12, Jørgen 8, Sidsel 4, Johanne 3 dage. Første ægteskab med [Jacob Pedersen sst, skifte 19.1.1787 lbnr.1379]. B: Oluf 23, Peder 20, Maren 15. FM: Jens Pedersen sst.

1461 Karen Sørensdatter på Haldrup Overmark. 31.10.1801, fol.98, 100.
E: Jens Eskildsen. B: Anne Dorthe 13, Eskild 10, Maren 7. FM: Rasmus Rasmussen i Blirup.

1462 Johanne Pedersdatter i Meldrup. 18.11.1801, fol.98, 101.
E: Søren Frandsen. B: Peder 16, Maren 13, Frands 10, Anne Margrethe 7. FM: morbror Søren Pedersen i Blirup.

1463 Anne Eskildsdatter i Haldrup. 18.11.1801, fol.99, 102.
E: Niels [Christensen] Ullerup. Første ægteskab med [Morten Jensen, skifte 11.8.1801 lbnr.1459]. B: Laurids 16. [Slegfredbarn] Anne Marie Jensdatter 7. FM: Hans Rasmussen i Haldrup.

1464 Simon Sørensen i Haldrup. 11.1.1802, fol.103, 104.
A: bror Jens Sørensen på Bjerremark, halvsøskende Jørgen Sørensen i Haldrup, Jens Sørensen i Stensballe, Maren Sørensdatter g.m. Jens Eriksen sst, Anne Sørensdatter g.m. Thomas Andersen i Meldrup, Niels Sørensen i København. Sml. lbnr.1305.

1465 Jørgen Sørensen i Haldrup. 23.1.1802, fol.104, 105.
E: Sofie Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen i Meldrup. B: Mette 4, Johanne 1. FM: farbror Jens Sørensen i Stensballe.

1466 Niels Hansen i Tvingstrup. 19.2.1802, fol.106.
A: stedsøn Mads Thomsen i Tvingstrup, søskende Peder Hansen sst, Christian Hansen i Nebel, Kirsten Hansdatter g.m. Jens Smed i Haldrup, Bodil Hansdatter g.m. Peder Jensen på Bjerremark, brordatter Karen Jensdatter g.m. Niels Jensen i Stensballe. Sml. lbnr.1223.

1467 Jacob Nielsen i Værholm. 2.4.1802, fol.107.
E: Maren Pedersdatter. LV: Tønne Lauridsen sst. B: Birthe 25, Peder 23, Niels 22. FM: Peder Pedersen i Tagmigham.

1468 Karen Jensdatter i Stensballe. 12.2.1803, fol.109.
E: Niels Jensen. B: Jens 5, Hans 3, Kirsten 1, Peder 4 uger. FM: Rasmus Pedersen i Meldrup.

1469 Oluf Olufsen og hustru Anne Jensdatter der lever i Blirup. 19.2.1803, fol.110.
B: Kirsten 34 g.m. Jørgen Henriksen i Stensballe, Oluf 32, Maren 26 g.m. Henrik Nielsen sst, Bodil 22. FM: Jørgen Jensen sst.

1470 Karen Jørgensdatter i Stensballe. 31.1.1804, fol.111.
E: Rasmus Jensen. B: Jørgen 28, Karen 24, Maren 17, Gundil Kirstine 10, Anne Kirstine 5. FM: Jørgen Jensen sst.

1471 Jørgen Mathiasen i Stensballe. 1.2.1804, fol.112.
A: Oluf Rasmussen sst, Henrik Rasmussen sst, Rasmus Jørgensen i Haldrup, Jørgen Holst gørtler i Horsens, Jørgen Rasmussen bødker i Serridslev, provst Sørensen.

1472 Thomas Andersen i Meldrup. 2.2.1804, fol.113, 119.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Eriksen i Stensballe. B: Niels 19, Kirsten 17, Maren 11. FM: Jens Nielsen sst, morbror Frands Pedersen sst.

1473 Kirsten Eriksdatter i Blirup. 3.2.1804, fol.113.
E: Rasmus Christoffersen. B: Niels 13, Anne Cathrine 11, Erik Christoffer 3. FM: morbror Erik Eriksen i Blirup.

1474 Kirsten Andersdatter i Haldrup. 14.2.1804, fol.115.
E: Paaske Christoffersen. B: Anders 14, Christoffer 11, Jens 6. FM: Søren Pedersen i Blirup.

1475 Enevold Rasmussen i Brigsted. 18.2.1804, fol.116.
E: Inger Marie Jørgensdatter. LV: Jens Jørgensen sst. A: far Rasmus Enevoldsen i Ås.

1476 Jens Pedersen i Haldrup. 19.2.1804, fol.117.
E: Johanne Andersdatter. LV: Erik Eriksen i Blirup. B: Anne Dorthe 5, Erik 3, Peder 1. FM: Hans Jensen i Haldrup.

1477 Jens Sørensen i Stensballe. 28.2.1804, fol.120.
E: Barbara Rasmusdatter. LV: Peder Eriksen sst. B: Søren 8, Anne 5, Rasmus 2, Jensine 3 mdr. FM: farbror Frands Sørensen i Stensballegård.

1478 Maren Olufsdatter i Stensballe. 2.3.1804, fol.122.
A: Mette Olufsdatter g.m. Jens Hansen sst, Maren Olufsdatter g.m. Frands Rasmussen i Meldrup.

1479 Anders Andersen i Stensballe. 5.3.1804, fol.122.
E: Sofie Eriksdatter. LV: Peder Eriksen sst. B: Anders 26.

1480 Jens Sørensen i Stensballe. 6.3.1804, fol.123.
A: søskende Jens Sørensen på Haldrup Bjerremark, [Maren Sørensdatter] g.m. Jens Eriksen i Stensballe, Jørgen [Sørensen] (skp. har Jørgen Nielsen) i Haldrup, [Anne Sørensdatter] g.m. Jens Rasmussen i Meldrup. Sml. lbnr.1464, 1496.

1481 Jens Sørensen i Stensballe Sundhus. 7.5.1804, fol.124.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Jens Nielsen i Haldrup. B: Jens 3, Jensine Kirstine 4 uger. FM: farbror Jesper Sørensen i Stensballe.

1482 Maren Sørensdatter i Stensballe. 14.7.1804, fol.125.
E: Eskild Andersen. B: Margrethe 4, Erik 3 mdr. FM: Søren Rasmussen i Stensballegård Skovhus, Erik Eskildsen i Blirup.

1483 Niels Nielsen i Værholm. 4.9.1804, fol.126.
E: Kirstine Margrethe Johansdatter. LV: forvalter Hansen i Kattrup. B: Johanne 22, Mette Cathrine 19, Ida Barbara 16, Abel Kirstine Marie 12, Anne Kirstine 7. FM: Peder Nielsen i Skablund, Tønne Lauridsen i Værholm.

1484 Peder Jensen og hustru Ingeborg Jensdatter i Haldrup. 17.9.1804, fol.129.
B: Rasmus 28, Oluf 25, Jens 32, Karen 31, Johanne 29, Maren 17. FM: farbror Jens Jensen i Haldrup.

1485 Simon Mortensen og hustru Anne Andersdatter i Stensballe. 2.10.1804, fol.130.
B: Maren 32, Anders 26, der fæster. FM: Peder Johansen i Sillebjerghus ved skoven.

1486 Elisabeth Sørensdatter i Stensballe. 8.10.1804, fol.130.
E: Rasmus Madsen. B: Mads 9. FM: Otte Vinter sst.

1487 Bodil Eskildsdatter på Haldrup Overmark. 9.10.1804, fol 132.
A: [søskende] Jens Eskildsen sst, Jørgen Eskildsen på Bjerremark, Kirsten Eskildsdatter 43 i Blirup. LV: Rasmus Rasmussen sst. Sml. lbnr.1268.

1488 Peder Hansen i Tvingstrup. 16.10.1804, fol.133.
E: Karen Christensdatter. LV: Mads Thomsen sst. B: Marie Cathrine 23, Karen g.m. Knud Jensen sst, Hans Christian 12, Christen 6. FM: Søren Thomsen sst.

1489 Laurids Lauridsen Holte på Stensballegård. 18.10.1804, fol.133.
E: Anne Kirstine Mikkelsdatter. LV: Jørgen Pedersen i Stensballe. B: Jens 15, Mikkel Peder 13. FM: Søren Knudsen sst.

1490 Rasmus Jensen i Stensballe. 23.10.1804, fol.134.
E: Gundil Nielsdatter. LV: Mads Nielsen sst. B: Jens 26.

1491 Birthe Frandsdatter i Stensballe. 2.11.1804, fol.134.
E: Peder Hermansen. B: Maren 22. FM: Niels Frandsen i Haldrup. Af første ægteskab B: Peder Nielsen ladefoged på Åkær.

1492 Frands Rasmussen i Meldrup. 19.11.1804, fol.135.
E: Maren Olufsdatter. LV: Søren Jensen i Serridslev. B: Rasmus 26.

1493 Anne Rasmusdatter i Meldrup. 18.12.1804, fol.136.
E: Rasmus Christensen. B: Rasmus 21, Anne 18, Anne Margrethe 14, Kirsten 9, Christen 5. FM: morbror Just Rasmussen i Brigsted.

1494 Kirsten Jørgensdatter i Stensballe. 28.2.1805, fol.138.
E: Jens Nielsen. B: Jørgen 37 i Elbæk, Niels , Anne 22. FM: morbror Jens Jørgensen i Brigsted.

1495 Lene Kirstine Dinesdatter i Tvingstrup. 28.2.1805, fol.138.
E: Frands Jørgensen. B: Jørgen 17, Anne 11, Anne Marie 5, Gundil 3 mdr. FM: morfar Dines Christensen sst.

1496 Jens Sørensen på Bjerremark. 11.3.1805, fol.140.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Lauridsen i Haldrup. A: [søskende] Jørgen Sørensen i Haldrup, Maren Sørensdatter g.m. Jens Eriksen i Stensballe, Anne Sørensdatter g.m. Jens Rasmussen i Meldrup.

1497 Inger Marie Jørgensdatter i Brigsted. 11.5.1805, fol.141.
E: Thomas Mikkelsen. B: Enne Margrethe 7 uger. FM: morbror Jens Jørgensen sst.

1498 Johanne Kirstine Sørensdatter på Overmark. 12.6.1805, fol.142.
E: Hans Bentsen. [Første ægteskab med Jens Eriksen i Haldrup, skifte 22.1.1778 lbnr.1334]. B: Anne g.m. Mikkel Clemensen sst, Cathrine g.m. Laurids Simonsen i Blirup, Søren i Gangsted, Erik i Haldrup.

1499 Anders Jensen i Tvingstrup. 25.6.1805, fol.142, 144.
E: Maren Pedersdatter. LV: Thomas Jensen sst. B: Johanne g.m. Peder Gylling skolelærer sst, Maren 29, Kirsten 25, Jens 21.

1500 Maren Jensdatter i Haldrup. 8.7.1805, fol.143.
E: Rasmus Pedersen. B: Jens 14 dage. FM: morbror Laurids Jensen sst.

1501 Bodil Madsdatter i Tvingstrup. 22.4.1806, fol.145, 147.
E: Frands Jørgensen. A: søskende Jens Madsen i Ørridslev, Kirsten Madsdatter g.m. Mads Nielsen sst, Karen Madsdatter g.m. Peder Daugaard i Gjedved.

1502 Karen Sørensdatter i Tvingstrup. 3.5.1806, fol.145.
E: Søren Thomsen. B: Thomas 16, Søren 15, Simon 13, Bodil Marie 11, Maren 6, Hans 4. FM: farbror Mads Thomsen sst.

1503 Anne Pedersdatter i Værholm. 16.6.1806, fol.147.
E: Mathias Jensen. B: Jens i Skablund, Barbara g.m. Jørgen Nielsen i Stensballe, Ingeborg g.m. Tønne Lauridsen i Værholm.

1504 Anders Rasmussen i Stensballe. 23.6.1806, fol.149.
E: Mette Simonsdatter. LV: Rasmus Rasmussen i Blirup. B: Karen 19, Else 11, Simon 8, Bodil 5. FM: Oluf Rasmussen i Stensballe, Jørgen Simonsen i Blirup. Første ægteskab med [Karen Pedersdatter]. B: Rasmus 41, Steffen 37, Peder 36, Johanne 32, Morten 28, Jens 25.

1505 Jens Eriksen på Haldrup Bjerremark. 12.7.1806, fol.151.
A: mor Kirsten Nielsdatter, [enke efter Erik Jensen i Haldrup, skifte 7.2.1786 lbnr.1372]. LV: bror Peder Lauridsen sst.

1506 Johanne Nielsdatter i Stensballe Sundhus. 3.1.1807, fol.151.
E: Claus Henriksen Lucht. B: Marie Kirstine 9 uger. FM: [morbror] Jens Nielsen i Haldrup. Første ægteskab med [Jens Sørensen sst, skifte 7.5.1804 lbnr.1481]. B: Jens 6, Jensine 3. FM: [farbror] Jesper Sørensen i Stensballe.

1507 Anne Jacobsdatter i Stensballe. 4.9.1807, fol.153.
Enke efter [Mikkel Nielsen sst, skifte 16.1.1800 lbnr.1452. [Første ægteskab med Johan Hansen Fehrman Koch sst, skifte 21.5.1755 lbnr.1219]. B: Peder på Bjerremark. [Andet ægteskab med Christoffer Pedersen i Stensballe, skifte 1.7.1773 lbnr.1304]. B: Peder sst, Maren g.m. Jens Hansen i Havrum, Johanne, død. 1B: Søren Nielsen soldat i Nyborg.

1508 Karen Jørgensdatter på Haldrup Bjerremark. 19.10.1808, fol.155, 156.
E: Peder Hansen. A: søskende Jens Jørgensen i Stensballe, Simon Jørgensen i Haldrup, Birthe Jørgensdatter g.m. Peder Mikkelsen i Ås, Anne Marie Jørgensdatter g.m. Hans Bentsen på Overmark, Maren Jørgensdatter g.m. Erik Jensen i Haldrup.

1509 Jens Eriksen i Stensballe. 22.10.1808, fol.155, 157.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Rasmussen i Meldrup. B: Karen 17, Mette Kirstine 15. FM: farbror Peder Eriksen i Brigsted.

1510 Johanne Kirstine Jensdatter i Stensballe. 23.10.1808, fol.156, 158.
E: Mikkel Nielsen. A: søskende Peder Jensen på Bjerremark, Niels Jensen på Kragerupgård på Sjælland, halvsøskende Jørgen Jensen i Stensballe, Kirsten Jensdatter g.m. Jens Jensen i Haldrup, Maren Jensdatter g.m. Jens Pedersen på Overmark, Anne Jensdatter g.m. Oluf Olufsen i Blirup, Johanne Jensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Meldrup. Sml. lbnr.1332.

1511 Henrik Rasmussen i Stensballe. 12.12.1808, fol.158.
E: Karen Clausdatter. LV: Oluf Eriksen sst. B: Claus 6, Mette 3, Henriette 4 uger. FM: farbror Oluf Rasmussen sst.

1512 Barbara Nielsdatter i Stensballe. 18.2.1809, fol.160.
E: Niels Christoffersen. B: Niels 19, Christoffer 17, Peder 14, Karen 12, Jens 8. FM: morbror Jens Nielsen i Haldrup.

1513 Ingeborg Mathiasdatter i Værholm. 22.6.1809, fol.161.
E: Tønne Lauridsen. B: Laurids 16, Anne 13, Johanne 11, Mathias 6, Hans 3, Mette 1. FM: morbror Jens Mathiasen i Skablund.

1514 Mikkel Nielsen i Stensballe. 16.10.1809, fol.163.
A: bror [Jacob Nielsen i Værholm, skifte 2.4.1802 lbnr.1467]. 3B: Peder i Nebel, Niels, Birthe g.m. Jens Pedersen i Holm, søster, Anne Nielsdatter i Gangsted, søstersøn Niels Rasmussen i Trustrup, søsterdatter Margrethe Albertsdatter på Stensballegård. FM: Niels Frederiksen skolelærer i Stensballe.

1515 Rasmus Jensen der lever i Stensballe. 21.12.1809, fol.165.
[Enkemand efter Karen Jørgensdatter, skifte 31.1.1804 lbnr.1470]. B: Jørgen 31, Karen g.m. Jens Rasmussen sst, der fæster, Maren 23, Gundil 15, Anne Kirstine 9. FM: Peder Christoffersen sst.

1516 Anne Johanne Hornemann på Stensballegård. 13.2.1810, fol.166, 176.
Forlovet med Johannes Køfler sadelmager i Horsens. A: søskende Mourids Hornemann, Eva Cathrine Hornemann g.m. Peder Rasmussen kromand i Bjerre, Henrik Hornemann i Holstebro, Offer Hornemann, død. 1B: Gertrud Rebekka. FM: stedfar Andreas Olufsen hattemager i Horsens.

1517 Christen Rasmussen og hustru Anne Madsdatter i Stensballe. 16.2.1810, fol.167.
B: Rasmus 26, Mads 25. FM: farbror Mads Rasmussen sst.

1518 Jens Eskildsen på Overmark. 17.2.1810, fol.168.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Skolelærer Rasmussen i Haldrup. B: Anne Dorthe 22, Eskild 18, Maren 15. FM: farbror Jørgen Eskildsen på Bjerremark.

1519 Gundil Pedersdatter på Bjerremark. 23.4.1810, fol.169, 170.
E: Jørgen Eskildsen. Første ægteskab med [Søren Nielsen sst, skifte 28.7.1795 lbnr.1418]. B: Maren g.m. Rasmus Pedersen i Haldrup, Anne 26, Peder 24, Ingeborg 21, Voldborg 18, Søren 15. FM: morbror Rasmus Pedersen i Meldrup, Rasmus Rasmussen i Blirup.

1520 Anne Hansdatter i Haldrup. 12.5.1810, fol.170, 173.
E: Laurids Jensen. A: moster Anne Jensdatter g.m. Jens Jensen sst, [moster Ingeborg Jensdatter, skifte 17.9.1804 lbnr.1484, var g.m. Peder Jensen sst.]. 6B: Jens sst, Rasmus sst, Oluf sst, Karen g.m. Anders Post i Ås, Johanne, [Maren] (skp. har Kirsten), næstsøskendebarn Mogens Jensen sst, Jens Rasmussen i Stensballe.

1521 Elisabeth Hansdatter i Tvingstrup. 28.5.1810, fol.171, 180.
[Enke efter Mads Jensen]. B: Jens 27 møller i Katrinedal Mølle, Søren 20, Rasmus 10. FM: morbrødre Jens Hansen gartner på Serridslevgård, Peder Hansen i Ålstrup, Rasmus Hansen i Fruering.

1522 Kirsten Pedersdatter i Stensballe. 14.6.1810, fol.174.
E: Peder Christoffersen smed. B: Christoffer 20, Søren 16, Peder 10, Jens 8. FM: farbror Peder Johansen på Bjerremark, mosters mand Rasmus Rasmussen i Serridslev.

1523 Laurids Andersen på Stensballegård. 18.6.1810, fol.175, 182.
Ingen arvinger.

1524 Oluf Nielsen i Stensballe. 12.9.1810, fol.177.
E: Anne Sørensdatter. LV: Oluf Olufsen i Blirup. B: Anne 12, Sofie 9. FM: Peder Eriksen i Stensballe, Jens Nielsen i Haldrup.

1525 Mette Christensdatter i Brigsted. 14.9.1810, fol.178.
E: Jørgen Mortensen. B: Christen 15, Laurids 13, Hans 9, Anne Kirstine 3, Anne Dorthe 6 mdr. FM: morbror Mathias Christensen sst, Hans Christensen i Elbæk. [Enkemandens første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 18.9.1794 lbnr.1413].

1526 Kirsten Nielsdatter i Tvingstrup. 22.9.1810, fol.179.
E: Thomas Jensen. B: Jens 6. Første ægteskab med [Hans Thomsen sst, skifte 17.8.1798 lbnr.1436]. B: Niels 15. FM: farbrødre Mads Thomsen sst, Søren Thomsen sst.

1527 Mette Marie Blicher i Stensballegård. 15.12.1810, fol.180.
E: [Hans Peder] Schiøtz forvalter. B: Jens Carl 6, Mette Johanne Sofie 1 md.

1528 Hans Peder Schiøtz i Haldrup Mølle. 5.1.1811, fol.183, 203, 208.
Enkemand efter Mette Marie Blicher, skifte 15.12.1810 lbnr.1527. B: Jens Carl 6, Mette Johanne Sofie, der døde. FM: farbror [Carl Frederik] Schiøtz gartner på Støvringgård, provst Schmidt i Vær Præstegård.

1529 Johanne Lauridsdatter i Korsagergård [i Brigsted]. 16.2.1811, fol.191.
E: Peder Eriksen. B: Laurids 12, Anne Birgitte 10, Anne Kirstine 8. FM: Nikolaj Mathiasen i Brigsted.

1530 Karen Clausdatter i Stensballe. 18.2.1811, fol.193, 195, 199.
E: Peder Andersen. B: Anders 4 uger. FM: Anders Jørgensen i Haldrup. Første ægteskab med Henrik Rasmussen i Stensballe, [skifte 12.12.1808 lbnr.1511]. B: Claus 7, Mette 6, Henriette 3. FM: farbror Oluf Rasmussen sst.

1531 Maren Jensdatter på Stensballe Bjerremark. 19.2.1811, fol.194, 196.
E: Jørgen Eskildsen. A: mor Karen Iversdatter i Haldrup. LV: Niels Iversen sst, søskende Mikkel Jacobsen, Iver Jacobsen, Hans Jacobsen, Gundil Jacobsdatter, Søren Jacobsen 17.

1532 Frands Jørgensen i Tvingstrup. 3.6.1811, fol.200.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Thomas Jensen sst. B: Lene Kirstine. FM: farbror Jens Jørgensen i Brigsted. Første ægteskab med Lene Kirstine Dinesdatter, skifte 29.2.1805 lbnr.1495. B: Jørgen 24, Anne 21, Anne Marie 12, Gundil 7.

1533 Rasmus Pedersen i Meldrup. 24.8.1811, fol.203.
E: Johanne Jensdatter. LV: Peder Jensen på Bjerremark. B: Peder 42, Jens 39, Hans 33, Sofie g.m. Jens Nielsen i Haldrup, Ingeborg g.m. Christen Hansen møller i Haldrup Mølle.

1534 Karen Jensdatter på Blirup Overmark. 7.4.1812, fol.205.
E: Jens Madsen. B: Niels Jørgen 17. FM: Jørgen Simonsen i Blirup.

1535 Claus Henriksen [Lucht] i Stensballe Sundhus. 22.6.1812, fol.207, 209, 215.
E: Maren Olufsdatter. LV: Niels Jensen i Stensballe. B: Johanne 4, Anne 3, Claus nyfødt. FM: farbror Jørgen Henriksen skrædder sst. Første ægteskab med Johanne Nielsdatter, [skifte 3.1.1807 lbnr.1506]. B: Marie Kirstine 6.

1536 Anne Jørgensdatter i Stensballe. 3.8.1812, fol.211.
E: Niels Jensen den ældre. A: far Jørgen Jensen sst.

1537 Jørgen Rasmussen underofficer i Stensballe. 16.11.1812, fol.213.
A: søster Mette Rasmusdatter g.m. Jørgen Holst gørtler i Horsens, halvbror Søren Rasmussen i Stensballe, [skifte 24.5.1799 lbnr.1445]. B: Rasmus, Peder 16. FM: stedfar Peder Christoffersen sst. Afdøde havde en slegfredsøn med Birthe Pedersdatter g.m. Peder Nielsen i Hvilsted.

1538 Rasmus Madsen i Stensballe. 23.2.1813, fol.216.
E: Christiane Marie Nielsdatter. LV: Henrik Nielsen. B: Elisabeth 6, Niels 3. FM: Jens Christoffersen sst. Første ægteskab med [Elisabeth Sørensdatter, skifte 8.10.1804 lbnr.1486]. B: Mads 17.

1539 Anne Nielsdatter i Haldrup. 29.7.1813, fol.218.
E: Oluf Pedersen. A: bror Peder Nielsen sst.

1540 Birthe Jacobsdatter i Værholmhus. 19.2.1814, fol.220.
E: Jens Pedersen. B: Mette Marie 10, Karen 5, Marianne 3, Kirsten 3 uger, Peder 3 uger. FM: morbror Peder Jacobsen i Nebel.

1541 Oluf Pedersen i Haldrup. 16.3.1814, fol.222.
E: Mette Sørensdatter. LV: Henrik Sørensen på Bjerremark. A: søskende Jens Pedersen i Ans Kro, Karen Pedersdatter g.m. Anders Sørensen i Ås, Johanne Pedersdatter 40 i Haldrup, Maren Pedersdatter 25 sst. FM: Anders Sørensen Post i Ås.

1542 Bodil Mikkelsdatter i Brigsted. 20.6.1814, fol.224.
Enke efter [Niels Jørgensen sst, skifte 26.1.1796 lbnr.1419]. A: bror Jørgen Mikkelsen, død. 3B: Mikkel i Solbjerg, Anne g.m. Christian Jensen i Kattrup, Mette g.m. Jens Nielsen i Brigsted, bror Søren Mikkelsen i Kronholm i Hundslund sogn, bror Jens Mikkelsen, død, uvist om børn, bror Mikkel Mikkelsen, død, uvist om børn.

1543 Anne Frandsdatter i Tvingstrup. 6.7.1814, fol.225.
Steddatter af Søren Hansen sst. A: søskende Jørgen Frandsen, Anne Marie Frandsdatter 15, Gundil Frandsdatter 10, halvsøster Lene Kirstine Frandsdatter 8. FM: farbror Jens Jørgensen i Brigsted. Sml. lbnr.1532.

1544 Mette Marie Mathiasdatter i Stensballe. 29.7.1815, fol.227.
E: Rasmus Lund snedker. B: Nikolaj 18, Mathias 12, Anne Sofie 9. FM: Jørgen Henriksen Lucht skrædder.

1545 Johanne Iversdatter i Brigsted. 29.12.1815, fol.229.
E: Jens Hansen. B: Iver 16, Mette 13, Maren 11, Kirsten 9, Hans 7, Søren 5, Anne Margrethe 4. FM: morbror Niels Iversen i Haldrup.

1546 Rasmus Christoffersen i Blirup. 7.5.1816, fol.230.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Madsen i Stensballe. B: Peder 6, Kirsten 4, Rasmus nyfødt. FM: farbror Paaske Christoffersen i Haldrup. Første ægteskab med Kirsten Eriksdatter, [skifte 3.2.1804 lbnr.1473]. B: Niels 25, Anne Cathrine 23, Erik Christoffer 15.

1547 Rasmus Rasmussen i Meldrup. 20.8.1816, fol.232.
E: Ida Barbara Nielsdatter. LV: Søren Jensen i Stensballe. B: Niels 5, Anne 3, Rasmus 6 mdr. FM: Jens Rasmussen i Elbæk.

1548 Christian Johansen i Haldrup. 13.2.1817, fol.234.
E: Karen Mogensdatter. LV: Hans Jensen sst. A: sønnesøn Peder Johansen 11. FM: Jens Frandsen i Hylke.

1549 Laurids Jensen i Haldrup. 23.10.1817, fol.235.
E: Mette Nielsdatter. LV: Christen Hansen møller i Haldrup Mølle. A: søskende Hans Jensen i Haldrup, Rasmus Jensen sst, Thomas Jensen i Stensballe, Maren Jensdatter, [skifte 8.7.1805 lbnr.1500]. 1B: Jens 12. FM: far Rasmus Pedersen i Haldrup.

1550 Anders Jørgensen i Haldrup. 28.11.1817, fol.237.
E: Anne Sørensdatter. LV: Henrik Sørensen på Bjerremark. B: Søren 11. FM: Oluf Rasmussen i Stensballe. Første ægteskab med Barbara Olufsdatter, [skifte 14.8.1801 lbnr.1460]. B: Jacob, Jørgen, Sidsel, 20, Johanne 16.

1551 Anne Marie Pedersdatter i Stensballe. 1.3.1818, fol.240.
E: Niels Jensen den ældre. B: Maren 8 uger, der døde. FM: morfar Peder Jensen på Stensballe Bjerremark.

1552 Jens Mathiasen ugift i Meldrup. 25.8.1818, fol.242.
A: mor Maren Iversdatter g.m. Niels Pedersen sst, halvsøskende Jørgen Mathiasen på Haldrup Overmark, Mads Mathiasen gartner på Stensballegård, Charlotte [Sofie] Mathiasdatter g.m. Niels Iversen i Haldrup, Ellen Mathiasdatter g.m. Jørgen Simonsen i Blirup, Karen Mathiasdatter g.m. Oluf Olufsen sst. Sml. lbnr.1456.

1553 Jørgen Nielsen i Stensballe. 14.9.1818, fol.242, 254, 298.
E: Barbara Mathiasdatter. LV: Thomas Jensen sst, Jens Nielsen sst. B: Niels løjtnant sst, Peder korporal i København, Mathias 23, Jens 19, Søren 17, Rasmus 14, Frederik 10, Anne Kirstine 8. FM: Jens Nielsen i Stensballe.

1554 Anne Sørensdatter i Stensballe. 20.7.1819, fol.244, 255.
E: Oluf Nielsen Skov. B: Anne 21, Sofie 19. FM: morbror Oluf Olufsen i Blirup.

1555 Jacob Andersen i Haldrup. 10.8.1819, fol.245, 251.
E: Mette Johanne Nielsdatter. LV: Christen Hansen i Haldrup Mølle. B: Laurids 1. FM: farbror Jørgen Andersen.

1556 Anne Cathrine Husendal ugift på Stensballegård. 1.11.1819, fol.246, 265.
A: søskende Anne Elisabeth Husendal enke efter forpagter Rasmussen på Brobygård på Fyn, Birthe Husendal lem i Odense Hospital, Inger Johanne Husendal i Hosby i As sogn, Karen Husendal g.m. degnen Rasmussen i Overby i As sogn.

1557 Niels Iversen i Haldrup. 1.12.1819, fol.250.
E: Charlotte Sofie Mathiasdatter. LV: [Mads] Mathiasen gartner på Stensballegård. B: Mette Johanne, enke efter Jacob Andersen i Haldrup, [skifte 10.8.1819 lbnr.1555]. LV: Jørgen Andersen sst, Iver, Johanne Kirstine 17, Mathias 15, Maren 12.

1558 Mogens Jensen i Skablund. 8.12.1819, fol.252, 256, 262.
E: Karen Jensdatter. LV: Rasmus Knudsen i Ondrup. B: Maren 19, Jens 17, Hans 14, Margrethe 11, Anders 10, Jacob 8, Mogens nyfødt. FM: farbror Jacob Jensen på Alrø. Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 10.7.1798 lbnr.1435]. B: Anne Marie g.m. Rasmus Pedersen Randlev skolelærer i Vium i Lysgård herred, Maren g.m. Peder Nielsen i Arnum ved Haderslev, Anne g.m. Søren Rasmussen i Oldrup, Margrethe 25, Jens 23.

1559 Rasmus Nielsen i Stensballe. 23.3.1820, fol.257.
E: Bodil Olufsdatter. LV: Mikkel Mikkelsen. B: Niels 14, Oluf 11, Mette Johanne 8, Rasmus 3. FM: farbror Henrik Nielsen sst.

1560 Anne Mortensdatter i Værholm. 9.5.1820, fol.258.
E: Jens Pedersen. B: Anne Birgitte 4. FM: Rasmus Rasmussen i Blirup.

1561 Kirsten Sørensdatter på Haldrup Bjerremark. 16.5.1820, fol.259.
E: Henrik Sørensen bødker. B: Johanne 22, Jens 19, Sidsel 16, Voldborg 13, Søren 10. FM: morbror Hans Pedersen i Haldrup.

1562 Hans Andersen i Haldrup. 24.5.1820, fol.261.
E: Charlotte [Amalie] Andersdatter. LV: Rasmus Jepsen sst. B: Anders 20, Erik 17, Jens 14. FM: farbror Eskild Andersen i Stensballe.

1563 Peder Nielsen ugift i Stensballe. 13.7.1820, fol.262.
A: far Niels Christoffersen sst. søskende efter skifte 18.2.1809 lbnr.1512.

1564 Erik Jensen i Haldrup. 4.10.1820, fol.263.
A: mor Johanne Andersdatter g.m. Rasmus Jepsen, søster Anne Dorthe Jensdatter 21, bror Peder Jensen 17, halvsøskende Maren Rasmusdatter 16, Kirsten Rasmusdatter 13, Jensine Rasmusdatter 11. FM: Hans Jensen sst.

1565 Rasmus Frandsen Meldrup i Haldrup Mølle. 21.11.1820, fol.264.
A: bror Søren Frandsen i Meldrup, søster Birthe Kirstine Frandsdatter, død. 3B: Rasmus Jensen i Stensballe, Peder Sørensen i Serridslev, Anne Sørensdatter g.m. Niels Rasmussen i Blirup.

1566 Oluf Nielsen i Stensballe. 29.12.1820, fol.266.
E: Mette Hansdatter. LV: Peder Eriksen sst. B: Hans. Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 17.6.1790 lbnr.1394]. B: Niels.

1567 Anne Sørensdatter i Meldrup. 17.4.1821, fol.266.
E: Jens Rasmussen. A: søster Maren Sørensdatter g.m. Mads Rasmussen i Stensballe, bror Jørgen Sørensen, [skifte 23.1.1802 lbnr.1465]. 2B: Mette 23, Johanne 21. FM: Jens Nielsen i Haldrup.

1568 Jens Nielsen i Stensballe. 18.4.1821, fol.267.
B: Søren sst, datter g.m. Thomas Jensen sst. (Dødsanmeldelse).

1569 Jørgen Sørensen i Brigsted. 9.6.1821, fol.267.
E: Ellen Rasmusdatter. B: Jens i Haldrup, Søren i Nebel, Anders i Elbæk, Niels i Skablund, Rasmus, Christen, Peder, Just, Maren g.m. Morten Jørgensen i Brigsted.

1570 Ingeborg Rasmusdatter i Haldrup Mølle. 5.6.1821, fol.268, 271.
E: Christen Hansen møller. B: Bodil Johanne 9, Anne 3. FM: morbror Jens Rasmussen i Meldrup.

1571 Paaske Christoffersen i Haldrup. 12.6.1821, fol.270, 272, 278.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Peder Eriksen i Stensballe. B: Rasmus 15, Thomas 10, Kirsten 9, Johanne 4. FM: farbror Jens Christoffersen i Stensballe. Første ægteskab med Kirsten Andersdatter, [skifte 14.2.1804 lbnr.1474]. B: Anders 31 i København, Christoffer 28, Jens 23.

1572 Maren Jensdatter i Haldrup. 17.8.1821, fol.272.
Enke efter [Jens Pedersen på Haldrup Overmark]. B: Anne g.m. Jørgen Mathiasen i Haldrup.

1573 Anne Mette Jespersdatter i Stensballe. 23.8.1821, fol.274, 279.
E: Iver Madsen. B: Anne Cathrine 4 uger. FM: morfar Jesper Sørensen sst.

1574 Anne Cathrine Hansdatter i Haldrup. 19.11.1821, fol.276, 280.
E: Rasmus Andersen. B: Anders 5, Hans 3. FM: morfar Hans Jensen sst.

1575 Malene Mikkelsdatter ugift i Blirup. 20.11.1821, fol.278, 281, 284.
A: søskende Karen Mikkelsdatter 30, Anne Mikkelsdatter 28, halvsøskende Rasmus Mikkelsen i Toftum, Otte Mikkelsen på Sjælland, Kirsten Mikkelsdatter g.m. Rasmus Frandsen i Toftum. Arv efter mor Dorthe Andersdatter sst, skifte 12.7.1798. Arv efter far Mikkel Rasmussen sst.

1576 Mads Nielsen væver i Stensballe. 12.3.1822, fol.281.
E: Kirsten Iversdatter. LV: Anders Andersen. B: Jens i Værholm, Rasmus væver i Stensballe, Maren g.m. Rasmus Lund snedker sst.

1577 Søren Hansen og hustru Margrethe Nielsdatter i Brigsted. 22.4.1822, fol.282, 285.
B: Niels i Hansted, Hans Christian væver i Brigsted, Peder i Brigsted, Oluf 18, Kirsten g.m. Peder Jensen i Ås, Dorthe Marie g.m. Anders Sørensen skolelærer i Sondrup, Johanne.

1578 Hans Bentsen på Haldrup Overmark. 24.4.1822, fol.283.
E: Anne Marie Jørgensdatter. LV: Niels Olufsen i Stensballe. Testamente.

1579 Kirsten Andersdatter i Stensballe. 4.6.1822, fol.284.
E: Jørgen Mikkelsen. Testamente. Myndige arvinger.

1580 Jens Madsen i Stensballe. 26.11.1822, fol.287. Bilag.
E: Anne Jespersdatter. LV: Mads Mathiasen. Testamente.

1581 Jens Ibsen i Haldrup. 31.12.1822, fol.287.
E: Anne Gertsdatter. LV: Søren Gertsen. B: Gert, Jens, Peder, Anders, Søren. [Første ægteskab med Abelone Frandsdatter, skifte lbnr.1385].

1582 Mads Rasmussen i Stensballe. 22.3.1823, fol.288.
B: Iver Madsen. (Dødsanmeldelse).

1583 Else Rasmusdatter i Brigsted. 26.3.1823, fol.288.
B: Rasmus Jørgensen sst. (Dødsanmeldelse).

1584 Johanne Eriksdatter i Stensballe. 6.5.1823, fol.288.
E: Peder Eriksen. B: Rasmus.

1585 Rasmus Jensen i Haldrup. 21.5.1823, fol.289.
E: Anne Joensdatter. LV: Thomas Joensen i Stensballe. Testamente.

1586 Maren Nielsdatter i Stensballe.5.6.1823, fol.289.
E: Mathias Christoffersen væver. Testamente.

1587 Jens Rasmussen i Stensballe. 11.8.1823, fol.289.
E:Karen Rasmusdatter. LV: Peder Christoffersen smed sst. A: farbror Mogens Jensen i Haldrup ved søn skolelærer Vinter i Hylke, farbror Frands Mogensen, død. 1B: Casper i Stensballe, faster Ingeborg Jensdatter, død. 2B: Jens Pedersen i Ans kro, Maren Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Ås.

1588 Hans Tørskind groghandler i Århus, der døde på Stensballegård. 12.8.1823, fol.290, 294.
A: Søren Christensen Tørskind, Oluf Christensen Tørskind, [Jørgen Christensen, Laurids Jørgensen, Poul Lauridsen], Palle Frederik Jensen. Se Århus skifteprotokol 6.2.1824.

1589 Charlotte Amalie Andersdatter i Haldrup. 29.8.1823, fol.290, 307.
Enke efter Hans Andersen, [skifte 24.5.1820 lbnr.1562]. B: Anders, Erik, Jens. FM: morbror Søren Andersen i Værholm.

1590 Marie Kirstine Clausdatter i Stensballe Sundhus. 10.9.1823, fol.292.
A: søskende Johanne Clausdatter 15, Anne Clausdatter 14, Claus Clausen 12, halvsøskende Jens Jensen, Jensine Jensdatter 19. FM: Jens Nielsen i Haldrup, Jesper Sørensen i Stensballe. Sml. lbnr.1535.

1591 Kirsten Pedersdatter i Stensballe. 16.9.1823, fol.292.
Enke efter [Jens Hansen sst, skifte 28.3.1797 lbnr.1424]. Aftægt hos Niels Jensen sst.

1592 Maren Hansdatter på Haldrup Overmark. 27.9.1823, fol.293.
Enke. Aftægt hos Niels Rasmus Jensen sst.

1593 Jens Jørgen Jørgensen i Brigsted. 13.12.1823, fol.293.
[Enkemand efter Anne Eriksdatter. Første ægteskab med Mette Cathrine Frederiksdatter, skifte 5.4.1783 lbnr.1361]. B: Søren sst, Anders i Blirup.

1594 Margrethe Jensdatter i Skablund. 30.12.1823, fol.293.
Enke efter [Jens Mathiasen sst]. B: [Anne] g.m. Niels Jørgensen i Skablund.

1595 Kirsten Sørensdatter i Stensballe. 19.3.1824, fol.294.
[Enke efter Frands Mogensen sst]. B: Casper Frandsen sst. Sml. lbnr.1364, 1404, 1587. (Dødsanmeldelse).

1596 Peder Rasmussen i Meldrup. 19.3.1824, fol.294.
A: brødre Jens Rasmussen sst, Hans Rasmussen sst. Sml. lbnr.1533. (Dødsanmeldelse).

1597 Anne Margrethe Madsdatter i Haldrup. 20.3.1824, fol.295, 298.
E: Gert Jensen. B: Anne 4, Jensine 1. FM: morbror Iver Madsen i Stensballe.

1598 Hans Tønnesen ugift i Brigsted. 27.3.1824, fol.296, 299.
A: far Tønne Lauridsen i Værholm, søskende Anne Tønnesdatter 28, Johanne Tønnesdatter 24, Mathias Tønnesen 22, Mette Tønnesdatter 14. FM: Thomas Jensen i Stensballe, Niels Jørgensen i Skablund. Arv efter mor Ingeborg Mathiasdatter, skifte 22.6.1809 lbnr.1513.

1599 Søren Gertsen i [Haldrup]. 28.4.1824, fol.297.
B: Jørgen, der fæster, Gert 25, Anne 22. (Dødsanmeldelse).

1600 Anne Olufsdatter i Stensballe. 26.10.1824, fol.300, 306.
E: Jens Sørensen Møballe. B: Bodil Johanne 3, Anne 6 mdr. FM: Oluf Olufsen i Blirup.

1601 Kirsten Olufsdatter i Stensballe. 8.11.1824, fol.302.
Enke efter Jørgen Henriksen Lucht skrædder, der døde 24.2.1822. B: Birgitte 30, Henrik 28, Oluf 26, Anne Kirstine 25, Kirsten 19, Ida Margrethe 17, Hans Jacob 14. FM: morbror Oluf Olufsen i Blirup.

1602 Maren Thomasdatter i Tvingstrup. 19.11.1824, fol.305.
[Enke efter Jens Jensen sst]. B: Thomas Jensen sst, Jens Jensen sst. (Dødsanmeldelse).

1603 Thomas Jensen i Tvingstrup. 13.6.1825, fol.308, 313, 319, 340.
E: Marie Kirstine Hansdatter. LV: Thomas Hansen sst. B: Hans 14, Jørgen 12, Rasmus 9, Hans 4. FM: farbror Jens Jensen sst. Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, skifte 22.9.1810 lbnr.1526. B: Jens 20.

1604 Anne Hansdatter i Stensballe. 15.6.1825, fol.310.
Enke efter Peder Jacobsen sst. B: Hans sst, Mette Cathrine g.m. Peder Christoffersen sst.

1605 Søren Rasmussen skovfoged i Stensballegård Skovhus. 18.6.1825, fol.310, 315, 319, 322.
B: Søren Meldrup kontorist i Århus, Rasmus 20, der døde, [skifte 22.11.1825 lbnr.1609], Margrethe g.m. Jens Sørensen i Stensballe, Mette Johanne 24, Mette 23 der ægter den ny skovfoged Jacob Jepsen, Sofie Utilie 15, Frederikke Elisabeth 13, Johanne Charlotte 7. FM: farbrødre Rasmus Rasmussen i Hundslund, Henrik Rasmussen i Aggestrup.

1606 Karen Rasmusdatter i Haldrup. 22.6.1825, fol.311.
E: Iver Jacobsen. Af første ægteskab B: Rasmus Pedersen toldkasserer i Varde.

1607 Johanne Mortensdatter i Haldrup. 5.7.1825, fol.312, 317.
E: Jens Jensen. A: søskende Jens Mortensen i Tistrup, Søren Mortensen i Gram, Anne Mortensdatter, [skifte 9.5.1820 lbnr.1560], var g.m. Jens Pedersen væver i Værholm. B: Anne Birgitte.

1608 Margrethe Sørensdatter i Stensballe. 18.9.1825, fol.321.
E: Jens Sørensen. B: Anne 14 dage.

1609 Rasmus Sørensen ugift i Stensballe Skovhus. 22.11.1825, fol.321, 324.
A: søskende Mette Johanne Sørensdatter 25, Mette Sørensdatter 23, Sofie Utilie Sørensdatter 16, Frederikke Elisabeth Sørensdatter 14, Johanne Charlotte Sørensdatter 8, halvsøskende Søren Sørensen Meldrup, Margrethe Sørensdatter, [skifte 18.9.1825 lbnr.1608], var g.m. Jens Sørensen i Stensballe. B: Anne 3 mdr.

1610 Maren Jørgensdatter i Haldrup. 28.12.1825, fol.325.
E: Erik Jensen væver. B: Jørgen 21, Marie Kirstine 19.

1611 Erik Christoffer Rasmussen ugift i Blirup. 14.12.1826, fol.327, 328, 353.
A: søskende Niels Rasmussen sst, Anne Cathrine Rasmusdatter g.m. Iver Nielsen i Haldrup, halvsøskende Peder Rasmussen 16, Kirsten Rasmusdatter 13, Rasmus Rasmussen 10. FM: stedfar Rasmus Sørensen i Blirup. Sml. lbnr.1546, 1613.

1612 Kirsten Nielsdatter i Haldrup. 4.3.1826, fol.327, 346.
E: Jens Jørgensen. B: Else Marie Kirstine 7, Niels 4, Johanne Kirstine 4, Jørgen 9 mdr. FM: morfar Niels Frandsen sst. Uden for ægteskab med Simon Jørgensen på Ås Mark B: Anne Dorthe.

1613 Rasmus Rasmussen ugift i Blirup. 19.3.1826, fol.329, 354.
Søn af Rasmus Christoffersen sst. A: mor Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Sørensen sst, søskende Peder Rasmussen 16, Kirsten Rasmusdatter 14, halvsøskende Niels Rasmussen i Blirup, Anne Cathrine Rasmusdatter g.m. Iver Nielsen i Haldrup.

1614 Anne Margrethe [Sørensdatter] Vinter i Stensballe. 27.3.1826, fol.330.
[Enke efter Otte Vinter]. B: Frederik Vinter i Kavben [Nebsager sogn], Mette Kirstine Vinter enke efter Niels Møller købmand i Horsens, Johanne Kirstine g.m. Christen Lykke i Gammeltoft, Charlotte Sofie, død, var g.m. Mikkel Foged skipper i Horsens. 2B: Anne Margrethe, Anne Marie.

1615 Jens Madsen i Værholm. 9.5.1826, fol.331, 332, 339.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Jens Hansen i Brigsted. B: Mads 10. FM: farbror Rasmus Madsen væver i Stensballe. Første ægteskab med Karen Jensdatter, [skifte 7.4.1812 lbnr.1534]. B: Niels Jørgen 32.

1616 Caroline Pauli ugift i Stensballegård. 12.5.1826, fol.332, 334.
A: bror Georg Pauli, død. 1B: Albertine Pauli i Brudager ved Svendborg, bror Ludvig Pauli, død. 1B: Caroline Pauli i Skårup ved Svendborg, bror Johan Gotfred Pauli degn i Mesinge på Fyn, bror Carl Johan Pauli apoteker i Sæby, søster Albertine Cathrine Pauli g.m. Landinspektør Preuert i Nybrændskovgård [i Gudbjerg sogn] på Fyn.

1617 Peder Nielsen i Skablund. 21.5.1826, fol.332, 338, 348.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Søren Pedersen i Sondrup. A: halvbror Mads Nielsen i Philadelphia i Amerika, halvbrorsøn Jens Nielsen i Lading på Frijsenborg gods, halvsøstersøn Mogens Hansen i Århus, halvsøsterdatter g.m. Balthasar Hansen.

1618 Mette Cathrine Frandsdatter i Haldrup. 13.6.1826, fol.336.
E: Jørgen Sørensen. B: Søren 8 uger. FM: morfar Frands Pedersen i Stensballe.

1619 Jens Paaskesen ugift i Haldrup. 11.7.1826, fol.339, 355.
A: søskende Anders Paaskesen spækhøker i København, Christoffer Paaskesen i Værholm, halvsøskende Rasmus Paaskesen, Thomas Paaskesen 15, Kirsten Paaskesdatter 13, Johanne Paaskesdatter 9, Karen Paaskesdatter 3. Sml. lbnr.1571.

1620 Mette Olufsdatter i Stensballe. 2.9.1826, fol.342.
E: Hans Pedersen. B: Peder 8 dage.

1621 Jørgen Eskildsen på Stensballe Bjerremark. 26.9.1826, fol.342.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Frands Pedersen i Stensballe. B: Peder 15, Gundil 13, Eskild 11. FM: Eskild Jensen på Stensballegård.

1622 Jens Jensen i Tvingstrup. 28.10.1826, fol.343, 347, 370.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Nielsen Vinter i Grumstrup, der ægter. B: Maren 7, Bodil 5, Jens 3. FM: Thomas Hansen i Tvingstrup.

1623 Bodil Hansdatter på Stensballe Bjerremark. 14.11.1826, fol.345.
E: Peder Jensen. B: Peder, Anne g.m. Mads Nielsen i Stensballe, Johanne Kirstine, Karen Kirstine g.m. Niels Jensen den ældre sst.

1624 Anne Mikkelsdatter i Haldrup. 15.6.1827, fol.349.
E: Gert Jensen. B: Anne Margrethe 2. FM: morbror Rasmus Mikkelsen i Reballegård på Toftum Mark. Desuden nævnes enkemandens brødre Peder Jensen, Anders Jensen, Søren Jensen.

1625 Peder Nielsen i Haldrup. 7.8.1827, fol.351.
E: Maren Andersdatter. LV: Anders Eriksen i Blirup. B: Abelone 22, Anne 19, Dorthe 17, Niels 16, Kirsten 13, Anders 10. FM: Gert Jensen i Haldrup.

1626 Maren Olufsdatter i Stensballe Sundhus. 1.9.1827, fol.356, 362. Bilag.
E: Christen Andersen. B: Anne Kirstine 12, Sofie Cathrine 10, Anders 3. FM: Niels Jensen den yngre i Stensballe. Første ægteskab med Claus Henriksen [Lucht, skifte 22.6.1812 lbnr.1535]. B: Johanne 20, Anne 18, Claus 15.

1627 Sofie Olufsdatter i Stensballe. 26.10.1827, fol.358, 360. Bilag.
E: Iver Madsen. B: Anne Mette 5, Oline 3, Madsine 5 uger, der døde.

1628 Niels Pedersen ugift i Haldrup. 6.11.1827, fol.360.
A: Hans Jensen sst, Rasmus Mathiasen sst, Peder Jensen sst. (Dødsanmeldelse).

1629 Hans Christensen Østergaard murermester i Stensballe. 11.12.1827, fol.361.
E: Christiane Charlotte Rasmusdatter. LV: Søren Jensen sst. B: Christen, Rasmus Nikolaj, Else Kirstine 22, Dorthe 20. Sml. lbnr.1663.

1630 Jens Christoffersen i Stensballe. 7.7.1828, fol.365, 369.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mads Nielsen sst. B: Niels 26, Christoffer 23, Karen 20, Anne Marie 16. FM: farbror Peder Christoffersen sst. [Enkens første ægteskab med Niels Jespersen sst, skifte 16.11.1792 lbnr.1402].

1631 Maren Rasmusdatter i Haldrup. 14.7.1828, fol.366, 368.
E: Mikkel Jacobsen. B: Jacob 12, Maren 8. FM: mosters mand Hans Olufsen sst.

1632 Anne Margrethe Henriksdatter på Haldrup Bjerremark. 3.2.1829, fol.372.
E: Peder Hansen. B: Jens Henrik 18, Karen 14.

1633 Anne Jensdatter i Haldrup. 20.3.1829, fol.372.
A:søskende Jens Jensen sst, Niels Rasmus Jensen på Haldrup Overmark, Folmer Jensen. (Dødsanmeldelse).

1634 Mikkel Clemensen i Haldrup. 16.4.1829, fol.373.
E: Anne Jensdatter. B: Jens 28.

1635 Anne Jensdatter i Stensballe. 20.5.1829, fol.373. Bilag.
E: Søren Jensen. B: Jens 23, Anne Kirstine 20, Kirsten 13, Anne 11. FM: morbror Niels Jensen den ældre sst.

1636 Søren Jensen i Stensballe. 24.6.1829, fol.375.
Stedsøn af Thomas Jensen sst. A: søskende Rasmus Jensen, Anne Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Haldrup, Jensine 25.

1637 Johanne Eriksdatter i Blirup. 17.9.1829, fol.376.
E: Rasmus Rasmussen. Testamente.

1638 Rasmus Jepsen i Haldrup. 2.10.1829, fol.376.
E: Johanne Andersdatter. LV: Rasmus Mathiasen sst. B: Maren 24, Kirsten 22, Jensine 20. FM: Niels Rasmus Jensen på Haldrup Overmark.

1639 Marie Kirstine Hansdatter i Tvingstrup. 20.11.1829, fol.378, 396.
E: Søren Christensen. B: Thomas 2. FM: Rasmus Andersen. Første ægteskab med Thomas Jensen, [skifte 13.6.1825 lbnr.1603]. B: Hans 18, Jørgen 16, Rasmus 13, Hans 8. FM: morbror Thomas Hansen sst.

1640 Karen Hansdatter i Meldrup. 28.12.1829, fol.381.
E: Søren Frandsen. B: Hans, Johanne g.m. Christen Andersen i Stensballe Sundhus, Mette Cathrine 21.

1641 Margrethe Sørensdatter i Stensballe. 19.1.1830, fol.383.
E: Jens Sørensen. B: Anne 4.

1642 Knud Jensen på Tvingstrup Mark. 21.2.1830, fol.384, 388.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jens Christensen på Ås Mark. B: Peder, Johanne 23, Karen 17, Maren 15, Christiane 13, Christen 11, Jens 7, Hans Peder 4. FM: farbror Søren Jensen i Fruenshave i Ørridslev.

1643 Rasmus Pedersen i Stensballe. 24.4.1830, fol.386, 393.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Jens Nielsen i Haldrup. B: Jørgen 6. FM: Thomas Jensen i Stensballe.

1644 Søren Frandsen i Meldrup. 27.4.1830, fol.387, 388.
Enkemand efter Karen Hansdatter, [skifte 28.12.1829 lbnr.1640]. B: Hans, Johanne g.m. Christen Andersen i Stensballe Sundhus, Mette Cathrine 22. Første ægteskab med [Johanne Pedersdatter, skifte 18.11.1801 lbnr.1462]. B: Peder på Tåning Mark, død. 1B: Rasmus 4, Frands i Haldrup, Maren g.m. Niels Jensen i Serridslev.

1645 Karen Andersdatter i Stensballe. 10.6.1830, fol.391.
E: Jens Jørgensen den ældre. B: Kirsten 2.

1646 Anne Sørensdatter i Blirup. 14.7.1830, fol.391, 402.
E: Niels Rasmussen. B: Kirsten 11, Søren 9, Rasmus 8, Birgitte Kirstine 3. FM: Søren Pedersen i Stensballe.

1647 Jens Jørgensen i Stensballe. 26.7.1830, fol.394, 397.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Jensen den ældre sst. B: Anne Cathrine 5. FM: farbror Søren Jørgensen i Stensballegård.

1648 Karen Andersdatter i Stensballe. 21.9.1830, fol.398.
E: Jens Jørgensen. B: Kirsten 2. FM: morbror Simon Andersen i Gangsted.

1649 Mogens Jensen i Haldrup. 20.10.1830, fol.400.
E: [Kirsten Bentsdatter]. B: B[ent] M[ogensen] Vinter. Der er endnu en søn. (Dødsanmeldelse).

1650 Karen Pedersdatter i Haldrup. 30.10.1830, fol.400.
E: Hans Jensen. B: Jens 30 skolelærer på Alrø, Peder 29, Jytte Rebekka 27, Maren 24.

1651 Rasmus Jensen ugift i Skablund. 20.11.1830, fol.402.
A: søskende Søren 34, Jens 26, Niels 25, Maren g.m. Christen Jensen møllersvend i Glibing Mølle, Birthe g.m. Rasmus Sørensen i Sondrup.

1652 Just Rasmussen i Brigsted. 29.12.1830, fol.403, 404, 409, 427.
E: Mette Hansdatter. LV: Mathias Christensen sst. B: Hans skovfoged på Tyrrestrup, Just, Anne g.m. Anders Lauridsen i Brigsted, Maren g.m. Christen Rasmussen sst, Jens 24, Anne Margrethe 20, Mathias 19, Rasmus 14, Else 11. Første ægteskab med Anne Hansdatter, [skifte 2.8.1796 lbnr.1421]. B: Anne g.m. Anders Hansen i Søvind, Anne Kirstine g.m. Jesper Pedersen smed i Amstrup.

1653 Hans Jacob Jørgensen ugift i Stensballe. 17.1.1831, fol.404.
A: søskende Henrik Jørgensen sst, Oluf Jørgensen i Stensballegård, Birgitte Jørgensdatter g.m. skolelærer Nielsen i Overby, Anne Kirstine Jørgensdatter g.m. Iver Madsen i Stensballe, Kirsten Jørgensdatter 25, Ida Margrethe Jørgensdatter 23. Sml. lbnr.1601.

1654 Oluf Rasmussen i Stensballe. 17.3.1831, fol.406, 413.
E: Maren Clausdatter. LV: Jesper Sørensen sst. B: Claus, Rasmus, Maren g.m. Hans Pedersen snedker sst, Johanne Kirstine 28 der ægter Peder Pedersen, Henrik 15, Anne Marie 14, Anders 10. FM: farbror Mads Rasmussen sst.

1655 Jørgen Mikkelsen i Stensballe. 13.8.1831, fol.408, 415. Bilag.
E: Anne Margrethe Eskildsdatter. LV: Eskild Andersen sst. B: Mikkel 2. FM: farbror Mikkel Mikkelsen sst.

1656 Anne Jensdatter i Brigsted. 30.8.1831, fol.409.
Separeret fra Peder Christensen i Hornborg 19.10.1827. LV var bror købmand [Jørgen Jensen] Juul i Horsens. A: far Jens Nielsen Juul sst. (Dødsanmeldelse). Sml. lbnr.1670.

1657 Christoffer Nielsen skovfoged på Vorsø. 13.10.1831, fol.411.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Rasmus Sørensen i Blirup. B: Eliseus Christian 11, Caroline 3. FM: farbror Niels Nielsen i Stensballe.

1658 Johanne Sørensdatter i Stensballe. 26.11.1831, fol.413, 418.
E: Niels Vinding. B: Marie Kirstine 11.

1659 Mette Simonsdatter i Stensballe. 17.12.1831, fol.416.
E: Jens Jørgensen kusk. Første ægteskab med Anders Rasmussen, [skifte 23.6.1806 lbnr.1504]. B: Else g.m. Simon Jørgensen på Ås Mark, Simon i Gangsted, Bodil g.m. Niels Andersen på Serridslev mark.

1660 Peder Eriksen i Brigsted. 21.12.1831, fol.416, 420. Bilag.
E: Anne Jørgensdatter. FM: Jørgen Jensen sst. B: Jørgen 24, Jens 21, Hans 18, Johanne 14. FM: Jens Jensen i Skablund. Første ægteskab med [Anne Iversdatter, skifte 30.5.1796 lbnr.1420]. B: Erik i Skablund, Jens i Grumstrup, Karen g.m. Anders Jensen i Blirup. [Andet ægteskab med Birthe Eskildsdatter, skifte 27.4.1798 lbnr.1431]. [Tredje ægteskab med Johanne Lauridsdatter, skifte 16.2.1811 lbnr.1529]. B: Anne Birgitte g.m. Peder Sørensen i Søvind.

1661 Henrik Sørensen på Haldrup Bjerremark. 5.1.1832, fol.417, 419, 421.
E: Gundil Albertsdatter. LV: Niels Nielsen i Stensballe, Niels Henriksen, der ægter og fæster. B: Kirsten 10. Første ægteskab med Kirsten Sørensdatter, [skifte 16.5.1820 lbnr.1561]. B: Johanne g.m. Jørgen Hansen sst, Sidsel g.m. Jens Rasmussen i Haldrup, Voldborg, Søren 21.

1662 Else Jacobsdatter i Skablund. 6.2.1832, fol.419, 421. Bilag.
[Enke efter Rasmus Sørensen]. B: Søren Rasmussen, Jacob Rasmussen skovfoged sst.

1663 Hans Rasmussen barn i Gyllingnæs. 15.3.1832, fol.419.
A: far Rasmus Nikolaj Hansen smed sst, farbror Christen Hansen Østergaard i Stensballe. Sml. lbnr.1629. (Dødsanmeldelse).

1664 Anne Jespersdatter i Stensballe. 16.3.1832, fol.419, 422. Bilag.
Enke efter Jens Madsen, [skifte 26.11.1822 lbnr.1580]. A for begge: Rasmus Sørensen i Blirup, Rasmus Christensen i Stensballe, Mads Christensen sst, Jesper Nielsen, Jens Jørgensen i Blirup.

1665 Erik Jensen i Haldrup. 20.11.1832, fol.420, 425.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jørgen Sørensen sst. B: Maren 7, Jensine 1. FM: farbror Søren Jensen i Gangsted. Første ægteskab med Maren Jørgensdatter, [skifte 28.12.1825 lbnr.1610]. B: Jørgen 28, Marie Kirstine 26.

1666 Jens Jensen i Haldrup. 6.3.1833, fol.422.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Andersen sst. A: søskende Gert Jensen sst, Peder Jensen sst, Anders Jensen, Søren Jensen, Abelone Jensdatter, død, var g.m. Bent Hansen i Amstrup. 4B: Marie Kirstine 10, Hans 8, Anne Mette 6, Jens 4, halvsøster Anne Jensdatter enke efter Niels Pedersen i Hundslund.

1667 Morten Jepsen og hustru Jochumine Rasmusdatter i Stensballe. 26.3.1833, fol.426.
B: [Birgitte] g.m Niels Rasmussen sst.

1668 Kirsten Iversdatter i Stensballe. 18.12.1833, fol.427. Bilag.
E: Mads Christensen. Testamente.

1669 Johan Madsen røgter på Stensballegård. 8.1.1834, fol.428.
B: Morten.

1670 Jens Nielsen Juul i Brigsted. 19.2.1834, fol.428. Bilag.
[E: Mette Jørgensdatter]. B: Jørgen Juul købmand i Horsens, Morten, Rasmus, Jens, Maren g.m. Peder Jacobsen i Torup. Sml. lbnr.1542.

1671 Anne Margrethe Eskildsdatter i Stensballe. 18.5.1834, fol.429, 432. Bilag.
E: Oluf [Jørgensen] (skp. har Oluf Henriksen). B: Jørgen 2. FM: farbror Mikkel Mikkelsen sst. Første ægteskab med Jørgen Mikkelsen, [skifte 13.8.1831 lbnr.1655]. B: Mikkel 6.

1672 Morten Jørgensen i Brigsted. 9.6.1834, fol.430, 433, 441. Bilag.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Niels Jørgensen i Skablund, Niels Rasmussen i Stensballe, der ægter. B: Jens Jørgen 10, der døde, Else 7, Jørgen 2. FM: farbror Eskild Jørgensen i Tyrrestrup Hoved Skovhus.

1673 Hans Madsen i Haldrup. 13.6.1834, fol.432.
E: Ingeborg Sørensdatter. A: søskende Anne Madsdatter g.m. Jens Pedersen i Værholm, Kirsten Madsdatter, død, var g.m. Søren væver i Gangsted. 1B: Mads sst.

1674 Christen Hansen møller i Haldrup Mølle. 21.7.1834, fol.434, 446, 455. Bilag.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Jørgen Andersen, Peder Hansen i Haldrup, der ægter. B: Hans 12, Ingeborg 10, Jens Jørgen 6, Rasmus 1. FM: Hans Rasmussen i Meldrup. Første ægteskab med Ingeborg Rasmusdatter, [skifte 5.6.1821 lbnr.1570]. B: Bodil Johanne g.m. Jens Peder Jensen i Serridslev, Anne 16.

1675 Niels Nielsen i Stensballe. 5.8.1834, fol.436. Bilag.
E: Johanne Kirstine Albertsdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Barbara 19, Anne Sofie 16, Niels 12, Maren 10, Anne 7. FM: farbror Jens Nielsen på Vorsø.

1676 Mikkel Jacobsen i Haldrup. 7.8.1834, fol.439, 445, G 354-27B fol.112. Bilag.
E: Gundil Frandsdatter. LV: Søren Hansen i Tvingstrup, Anders Jensen, der ægter og fæster. B: Marianne 4, Frands 2. FM: farbror Hans Jacobsen i Elbæk Hans Olufsen i Haldrup. Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, [skifte 14.7.1828 lbnr.1631]. B: Jacob 18, Maren 14.

1677 Anne Cathrine Rasmusdatter i Haldrup. 11.8.1834, fol.440, 443. Bilag.
E: Iver Nielsen. B: Charlotte Kirstine 8, Kirsten 6, Niels 5, Johanne 4, Anne 1. FM: morbror Niels Rasmussen i Blirup.

1678 Karen Pedersdatter ugift i Tvingstrup. 23.12.1834, fol.447. Bilag.
B: slegfredbarn Laurids Nielsen 2. FM: mors stedfar Laurids Poulsen på Gyllingnæs Mark.

1679 Peder Jensen i Haldrup. 14.1.1835, fol.448, 452. Bilag.
E: Maren Andersdatter. LV: Anders Eriksen i Blirup. A: mor Anne Gertsdatter, bror Gert Jensen sst, bror Anders Jensen sst, bror Søren Jensen i Haldrup, søster Abelone Jensdatter, død, var g.m. Bent Hansen i Amstrup. 4B: Marie Kirstine 12, Hans 10, Anne Mette 8, Jens 6, halvsøster Anne Jensdatter enke efter Niels Pedersen i Hundslund.

1680 Anne Pedersdatter i Blirup. 17.3.1835, fol.450, 453.
E: Rasmus Sørensen. Første ægteskab med Rasmus Christoffersen sst, [skifte 7.5.1816 lbnr.1546]. B: Peder, Kirsten 22. FM: Niels Rasmussen på Blirup Mark.

1681 Maren Rasmusdatter på Haldrup Overmark. 29.4.1835, fol.451.
Plejedatter af Niels Rasmus Jensen sst. A: mor Johanne Andersdatter enke efter Rasmus Jepsen i Haldrup [skifte 2.10.1829 lbnr.1638], søskende Kirsten Rasmusdatter 28, Jensine Rasmusdatter 26, halvsøskende Peder Jensen 32, Anne Dorthe Jensdatter g.m. Rasmus Mathiasen sst.

1682 Mikkel Jørgensen 7 år i Stensballe. 3.6.1835, fol.454.
Stedsøn af Oluf Jørgensen sst. A: halvbror Jørgen Olufsen 3. Arv efter far Jørgen Mikkelsen sst, skifte 13.8.1831 lbnr.1655.

1683 Oluf Hansen smed i Stensballe. 15.1.1836, fol.457, 459.
E: Helene Olufsdatter. LV: gartner Mathiasen på Stensballegård. B: Sofie Cathrine 8, Karen Marie 6, Oline nyfødt. FM: Jens Jørgensen smed i Meldrup.

1684 Anders Andersen i Stensballe. 27.2.1836, fol.458, 472, 483.
E: Maren Madsdatter. LV: Iver Madsen sst. A: faster Anne Andersdatter, [skifte 2.10.1804 lbnr.1485, var g.m. Simon Mortensen sst]. 2B: Anders sst, Maren g.m. Hans Pedersen i Kattrup, farbror Peder Andersen i Ørskovlund, død. 1B: Søren Pertou i Kattrup, farbror Jens Andersen i Tvingstrup, død. 1B: Anne Cathrine g.m. Søren Andersen i Ørridslev, faster Maren Andersdatter [i Brigsted, skifte 29.10.1781 lbnr.1344]. 1B: Jens i Stensballe, morbror Morten Eriksen i Gram i Fruering sogn, død. 3B: Søren sst, Jens ved Grenå, Anne, [skifte 9.5.1820 lbnr.1560] var g.m. Jens Pedersen i Værholm. 1B: Anne Birgitte, morbror Jens Eriksen [i Haldrup, skifte 22.1.1778 lbnr.1334]. 4B: Anne sst, Cathrine i Blirup, Søren i Gangsted, Erik i Haldrup, [skifte 20.11.1832 lbnr.1665]. 4B: Jørgen, Marie Kirstine, Maren, Jensine.

1685 Jens Jørgensen den ældre i Stensballe. 21.5.1836, fol.461, 462.
E: Barbara Christiansdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Marie Kirstine 4, Niels Christian 1. FM: farbror Søren Jørgensen i Nebel. Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, [skifte 4.3.1826 lbnr.1612]. B: Else Marie 17, Johanne Kirstine 13.

1686 Anne Kirstine Madsdatter i Værholm. 22.5.1836, fol.461.
E: Jens Pedersen. A: søstersøn Mads Sørensen 29 i Ustrup.

1687 Thomas Mikkelsen i Brigsted. 27.6.1836, fol.463. Bilag.
E: Inger Cathrine Jensdatter. LV: Søren Jensen sst. B: Marianne 28, Jens 22, Hans 14, Mikkel 12. FM: Hans Folmersen i Gangsted.

1688 Hans Pedersen i Stensballe. 9.8.1836, fol.466.
E: Maren Olufsdatter. LV: Claus Olufsen sst. B: Peder 7. FM: Hans Sørensen i Meldrup.

1689 Peder Pedersen på Stensballe Bjerremark. 6.12.1836, fol.468.
E: Johanne Kirstine Olufsdatter. LV: Claus Olufsen i Stensballe. B: Peder 2, Bodil 6 mdr. FM: Mads Nielsen sst.

1690 Karen Pedersdatter på Tvingstrup Mark. 16.12.1836, fol.471, 473.
E: Jørgen Pedersen. Første ægteskab med [Knud Jensen sst, skifte 21.2.1830 lbnr.1642]. B: Peder 31, Johanne 30 g.m. Christen Pedersen i Vrønding, Karen 25, Maren 21, Christen 19, Jens 14, Hans Peder 11. FM: farbror Søren Jensen i Fruenshave [i Ørridslev].

1691 Gundil Albertsdatter på Haldrup Bjerremark. 14.1.1837, fol.474, 481.
E: Niels Henriksen. Første ægteskab med Henrik Sørensen, [skifte 5.1.1832 lbnr.1661]. B: Kirsten 14. FM: Jens Thomsen i Stensballe.

1692 Maren Jensdatter i Haldrup. 27.1.1837, fol.475, 480.
E: Jens Jensen. B: Maren 23, der ægter Thomas Paaskesen, Kirsten 20, Jensine 18. FM: morbror Jens Jensen i Skablund.

1693 Rasmus Madsen væver på Stensballe Bjerremark. 6.4.1837, fol.476, 477, 482. Bilag.
B: Niels i Stensballe, Peder sst, Anders i København, Rasmus i Stensballe, Edel g.m. Niels Jørgensen i Gram ved Sønderborg. Afdødes søster Maren Madsdatter enke efter Rasmus Nielsen Lund snedker i Stensballe.

1694 Mette Hansdatter i Haldrup. 6.4.1837, fol.477.
[Enke efter Oluf Nielsen i Stensballe, skifte 29.12.1820 lbnr.1566]. B: Hans. (Dødsanmeldelse).

1695 Kirsten Hansdatter i Stensballe. 8.5.1837, fol.479.
E: Niels Vinding. B: Peder 5, Johanne Marie 3, Anne Dorthe 6 mdr. FM: Claus Olufsen sst.

1696 Jacob Andersen i Brigsted. 17.2.1838, fol.484, G 354-27B fol.6. Bilag.
Enke efter Else Sørensdatter, dødsanmeldelse 9.1.1832, fol.418. B: Anders 10, Søren 9. FM: morbror Søren Sørensen på Toftum Mark.

Stensballegård gods
Skifteprotokol
1838-1850
G 354-27B

1697 Anne Jepsdatter i Stensballe. 10.3.1838, fol.2, 3.
E: Anders Simonsen. A: bror Morten Jepsen sst, [skifte 26.3.1833 lbnr.1667]. 1B: Birgitte g.m. Niels Rasmussen sst, søster Maren Jepsdatter, enke i Gangsted, søster Karen Jepsdatter, død. 2B: Jeppe Andersen på Ørridslev Mark, nu i Haldrup, Kirsten Andersdatter g.m. [Søren Pedersen] på Grumstrup Mark.

1698 Christiane [Marie] Nielsdatter i Stensballe. 9.8.1838, fol.3.
E: Steffen Andersen. Første ægteskab med [Rasmus Madsen sst, skifte 23.2.1813 lbnr.1538]. B: Niels, Elisabeth g.m. Peder Rasmussen væver sst. (Dødsanmeldelse).

1699 Karen Mortensdatter i Brigsted. 18.10.1838, fol.4, 5.
E: Søren Holgersen. B: Morten, Anne Margrethe 30. FM: Hans Henriksen i Ås.

1700 Anne Marie Jørgensdatter på Haldrup Overmark. 29.11.1838, fol.5, 7.
E: Niels Olufsen. A: søskende Jens Jørgensen i Stensballe, Simon Jørgensen i Ås, Birthe Jørgensdatter, enke efter Peder Mikkelsen i Ås, Maren Jørgensdatter, [skifte 28.12.1825 lbnr.1610], var g.m. Erik Jensen i Haldrup. 2B: Jørgen i Blirup, Marie Kirstine 32.

1701 Anders Eriksen i Blirup. 1.2.1839, fol.8, 9, 15.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Christoffer Paaskesen i Værholm. B: Anne g.m. Jens Holger Hansen i Nebel, Kirsten 25, Niels 22, Søren 19, Lene Kirstine 15, Frederikke 12. FM: Christen Andersen i Stensballe Sundhus.

1702 Anne Jepsdatter på Haldrup Overmark. 13.2.1839, fol.8, 19.
E: Niels Rasmus Jensen. Testamente.

1703 Hans Sørensen i Meldrup. 23.2.1839, fol.9, 11.
E: Gertrud Mortensdatter. LV:Hans Rasmussen sst. B: Søren 7, Marianne 5, Cathrine Margrethe 3, Morten 2. FM: Hans Olufsen i Haldrup.

1704 Mathias Jørgensen skovfoged i Stensballe Skovhus. 10.3.1839, fol.11, 14.
E: [Anne Kirstine Christensdatter]. A: [mor] Ellen Mathiasdatter, enke efter Jørgen Simonsen i Blirup, [dødsanmeldelse 9.3.1837, G 354-27A fol.476]. [bror] Jens Jørgensen i Blirup.

1705 Peder Pedersen ugift i Stensballe. 15.3.1839, fol.11, 20. Bilag.
A: far Peder Christoffersen dyrlæge sst, bror Søren Pedersen sst.

1706 Thomas Jensen i Stensballe. 4.4.1839, fol.13.
E: Barbara Rasmusdatter, LV: Søren Jørgensen sst. B: Peder i Haldrup, Jens i Stensballe, Karen 25, Paaske 21. FM: gartner Mathiasen sst.

1707 Anne Jensdatter i Haldrup. 6.5.1839, fol.14.
[Enke efter Mikkel Clemensen sst, skifte 16.4.1829 lbnr.1634]. B: Jens Mikkelsen sst. (Dødsanmeldelse).

1708 Jørgen Nielsen i Stensballe. 26.5.1839, fol.15, 19.
E: (navn mgl). B: Søren, Henrik.

1709 Søren Eskildsen i Stensballe. 4.6.1839, fol.15.
E: Maren Madsdatter. LV: Iver Madsen på Haldrup Bjerremark. A: far Eskild Andersen i Stensballe.

1710 Hans Jørgensen i Blirup. 5.9.1839, fol.17.
E: Anne Kirstine Olufsdatter. LV: Oluf Olufsen sst. B: Oluf 5, Jørgen 3. FM: farbror Søren Jørgensen i Værholm.

1711 Anne Cathrine Christensdatter i Bækhuset. 13.9.1839, fol.17.
E: Jens Hansen. 3 børn.

1712 Maren Sørensdatter i Stensballe. 19.10.1839, fol.18.
E: Mads Rasmussen. Testamente.

1713 Søren Jespersen i Stensballe. 26.11.1839, fol.19, 20.
E: Anne Kirstine Jørgensdatter. LV: gartner Mathiasen sst. B: Anne Cathrine 5, Niels Jørgen 2. FM: Søren Jørgensen sst.

1714 Anne Rasmusdatter i Stensballe. 7.1.1840, fol.20, 22.
E: Niels Jensen den yngste. B: Jens 10, Charlotte Marie 13 uger. FM: morfar Rasmus Christensen sst.

1715 Anne Margrethe Olufsdatter i Stensballe. 12.2.1840, fol.25.
E: Lille Niels Jensen. B: Oluf 28, Anne Kirstine 25, Jensine 23. FM: Niels Rasmussen på Stensballegård.

1716 Voldborg Sørensdatter i Haldrup. 2.6.1840, fol.28, 31.
E: Gert Jensen. B: Rasmus 12. FM: Peder Sørensen i Søvind.

1717 Karen Jørgensdatter i Haldrup. 11.7.1840, fol.29, 36.
E: Jens Andersen. B: Jørgen 3, Anders 1. FM: Hans Olufsen sst.

1718 Edel Margrethe Rasmusdatter på Tvingstrup Mark. 15.11.1840, fol.30.
E: Jørgen Pedersen. B: Karen 3, Rasmus 9 mdr.

1719 Inger Cathrine Jensdatter i Brigsted. 9.12.1840, fol.32, 46. Bilag.
Enke efter Thomas Mikkelsen, [skifte 27.6.1836 lbnr.1687]. B: Marianne g.m. Peder Jensen på Torup Mark, Jens, Hans 19, Mikkel 16. FM: Hans Folmersen i Gangsted, Christen Rasmussen i Brigsted.

1720 Johanne Tønnesdatter i Blirup. 29.1.1841, fol.33, 37, 43.
E: Niels Rasmussen. B: Tønne 7, Laurids 3. FM: Søren Jørgensen i Stensballe. Enkemandens første ægteskab med [Anne Sørensdatter, skifte 14.7.1830 lbnr.1646].

1721 Peder Christoffersen dyrlæge og smed i Stensballe. 29.1.1841, fol.33, 35, 40.
E: Mette Cathrine Pedersdatter. LV: Hans Olufsen i Haldrup. B: Jacob, Jochum, Hans Peder, Kirsten 27, Anne 21, Niels 14, Johannes 8. Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, [skifte 14.6.1810 lbnr.1522]. B: Christoffer dyrlæge i Vejle, Søren væver i Stensballe, Jens i Åby.

1722 Jens Jørgensen i Blirup. 17.2.1841, fol.35, 48, 52.
E: Sofie Nielsdatter. LV: Gartner Mathiasen i Stensballe. Testamente.

1723 Jesper Nielsen i Stensballe. 3.3.1841, fol.35, 41.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Thomsen sst. B: Niels 5, Jens Peder 2. FM: fars halvbror Mads Nielsen sst.

1724 Maren Madsdatter i Stensballe. 25.3.1841, fol.38.
E: Christoffer Jensen. A: bror Iver Madsen, bror Søren Madsen, søster Anne Margrethe Madsdatter, [skifte 20.3.1824 lbnr.1597], var g.m. Gert Jensen i Haldrup. B: Anne 21, Jensine 18.

1725 Johanne Cathrine Jørgensdatter i Brigsted. 9.4.1841, fol.44.
E: Niels Simonsen. B: Simon 3, Caroline 2. FM: morfar Jørgen Sørensen i Serridslev.

1726 Ingeborg Christensdatter i Haldrup Mølle. 18.5.1841, fol.45, 52.
A: mor Mette Jørgensdatter g.m. Peder Hansen møller sst. A: søskende Hans Christensen, Jens Jørgen Christensen 12, Rasmus Christensen 8, halvsøskende Bodil Johanne Christensdatter g.m. Jens Peder Jensen i Serridslev, Anne Christensdatter 23, Sofie Pedersdatter 3, Christen Pedersen 1. FM: Hans Rasmussen i Meldrup. Sml. lbnr.1674.

1727 Peder Jensen smed i Haldrup. 20.5.1841, fol.46, 51.
A: søskende Hans Jensen i Ørridslev, Johanne Jensdatter. FM: Jens Steffensen i Haldrup.

1728 Karen Johansdatter i Stensballe. 6.9.1841, fol.48.
[Enke efter Jens Mikkelsen fisker sst]. B: Jens sst, Johan, Maren.

1729 Mads Andersen Tellerup i Stensballe Skovhus. 28.9.1841, fol.49, 50.
E: Barbara Andersdatter. LV: Christen Pedersen skovfoged i Stensballegård Skovfogedhus. B: Adolf 15, Casper Frederik 13, Sofie Cathrine 11, Albertine 9, Jacobine 2. FM: Jørgen Jensen på Stensballe Bjerremark. Af første ægteskab B: Niels Tellerup, Maren g.m. Jeppe Madsen.

1730 Laurids Simonsen i Blirup. 23.1.1842, fol.53, 66.
E: Cathrine Jensdatter. LV: Rasmus Sørensen. Testamente.

1731 Kirsten Frandsdatter i Stensballe. 18.5.1842, fol.55.
E: Eskild Jensen. A: søskende Mette Frandsdatter g.m. Jens Sørensen Møballe i Stensballe, Mette Cathrine Frandsdatter, [skifte 13.6.1826 lbnr.1618], var g.m. Jørgen Sørensen i Haldrup. 1B: Søren 16, Karen Frandsdatter g.m. søsterens enkemand Jørgen Sørensen sst.

1732 Maren Jensdatter i Haldrup. 19.5.1842, fol.56.
E: Thomas Paaskesen. B: Paaske 4, Maren 2, Jens 1 måned. FM: Niels Jensen på Haldrup Overmark.

1733 Johanne Andersdatter i Haldrup. 20.5.1842, fol.58, 65.
Enke efter Rasmus Jepsen, [skifte 2.10.1829 lbnr.1638]. B: Kirsten 33, [Jensine] (skp. har Nielsine) g.m. Christen Sørensen Hedegaard sst. Første ægteskab med [Jens Pedersen sst, skifte 19.2.1804 lbnr.1476]. B: Peder, Anne Dorthe g.m. Rasmus Mathiasen sst.

1734 Ingeborg Jensdatter i Haldrup. 21.5.1842, fol.59.
E: Peder Sørensen Houmann. B: Søren, Jens, Niels, Karen 28, Anne 26.

1735 Karen Mikkelsdatter i Haldrup. 20.7.1842, fol.61.
E: Niels Jørgen Jensen. A: halvbror Rasmus Mikkelsen i Reballe på Toftum Mark, død. 8B: Mikkel Rasmussen på Gangsted Mark, Jens Rasmussen sst, død. 3B: Anders 10, Rasmus 8, Anne 6, Niels Rasmussen i Brigsted, Oluf Rasmussen, Otte Rasmussen, Karen Rasmusdatter g.m. Jeppe Andersen i Søvind, Marie Cathrine Rasmusdatter g.m. Niels Peder Sørensen på Kattrup Mark, Anne Dorthe Rasmusdatter, halvbror Otte Mikkelsen på Sjælland, halvsøster Kirsten Mikkelsdatter g.m. Rasmus Frandsen i Toftum. Desuden nævnes enkemandens bror Mads Jensen i Værholm.

1736 Peder Poulsen ugift i Ørridslev. 3.9.1842, fol.64. Bilag.
A: stedfar Jeppe Rasmussen sst, halvbror Hans Brandt Poulsen i Sattrup.

1737 Peder Sørensen på Haldrup Overmark. 9.12.1842, fol.65, 66.
E: Birgitte Mortensdatter. A: søskende Rasmus Sørensen i Blirup, Søren Pedersen bødker i Stensballe.

1738 Peder Pedersen bødker og hustru Karen Mogensdatter i Haldrup. 11.4.1843, fol.66, 73.
Hans A: søskende Laurids Pedersen i Fruering, Erik Pedersen i Horsens. Hendes A: søn Hans Rasmussen i Haldrup.

1739 Margrethe Nielsdatter ugift på Stensballegård. 24.4.1843, fol.68, 70.
A: far Niels Thomsen i Monbjerg.

1740 Anders Jensen i Blirup. 4.5.1843, fol.68.
E: Karen Pedersdatter. B: Jens.

1741 Jens Nielsen den ældre i Haldrup. 9.5.1843, fol.68.
E: Sofie Rasmusdatter. LV: Hans Rasmussen i Meldrup. B: Maren 40 g.m. Iver Nielsen i Haldrup, Jørgen 37, Niels 35, Barbara Johanne 31. FM: Jens Jørgensen Elbæk i Stensballe.

1742 Peder Hansen på Haldrup Bjerremark. 30.5.1843, fol.70.
A: Claus Clausen, Jens Henrik Pedersen.

1743 Peder Hansen møller i Haldrup Mølle. 14.6.1843, fol 70, 74.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Iver Nielsen i Haldrup. B: Sofie 5, Christen 3. FM: fasters mand Peder Thomsen sst.

1744 Gundil Sørensdatter i Haldrup. 20.6.1843, fol.70, 72.
Enke efter [Frands Sørensen sst, dødsanmeldelse 4.12.1837, fol.482]. B: Niels 38, Karen 22. FM: Iver Nielsen sst.

1745 Magdalene Kirstine Andersdatter ugift i Blirup. 25.7.1843, fol.72, 73.
A: mor Johanne Nielsdatter enke efter Anders Eriksen sst, [skifte 1.2.1839 lbnr.1701]. LV: Christoffer Paaskesen i Værholm, søskende Anne Andersdatter g.m. Jens Holger Hansen i Nebel, Kirsten Andersdatter 29, Niels Andersen 26, Søren Andersen 23.

1746 Rasmus Jørgensen i Brigsted. 22.10.1843, fol 74, 76.
E: Mette Sørensdatter. LV: Søren Andersen i Nebel. B: Else 21, Johanne 19, Anne Johanne 17, Niels Jørgen 15, Margrethe 13, Søren 10, Mette Marie 8, Jørgen 5, Peder 3. FM: farbror Niels Jørgensen i Skablund.

1747 Morten Sørensen i Brigsted. 4.11.1843, fol.74, 77.
E: Kirsten Hansdatter. A: far Søren Holgersen sst.

1748 Anne Marie Hansdatter i Værholm. 19.4.1844, fol.78.
E: Søren Jørgensen. B: Jens 14. FM: Søren Pedersen i Stensballe. [Første ægteskab med Jens Madsen sst, skifte 9.5.1826 lbnr.1615]. B: Mads 27.

1749 Søren Andersen ugift i Blirup. 4.3.1845, fol.80, 80.
A: mor Johanne Nielsdatter, enke efter Anders Eriksen, [skifte 1.2.1839 lbnr.1701], LV: Rasmus Sørensen sst, søskende Anne Andersdatter g.m. Jens Holger Hansen i Nebel, Kirsten Andersdatter, Niels Andersen 28.

1750 Karen Jensdatter i Stensballe. 19.5.1845, fol.81, 86.
E: Mads Christensen. A: mor Maren Nielsdatter, enke efter Jens Christoffersen sst, [skifte 7.7.1828 lbnr.1630], søskende Niels Jensen sst, Christoffer Jensen sst, Anne Marie Jensdatter g.m. Oluf Nielsen sst, halvsøskende Jesper Nielsen sst, [skifte 3.3.1841 lbnr.1723]. 2B: Niels 8, Jens Peder 6, Sofie Nielsdatter g.m. Frederik Jørgensen i Blirup.

1751 Jens Sørensen i Stensballe. 2.6.1845, fol.81, 83, 87, 88.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Christoffer Paaskesen i Værholm. B: Søren 9, Anne 6, Rasmus 1. FM: fars søskendebarn Jens Jørgensen Elbæk i Stensballe.

1752 Jens Rasmussen i Meldrup. 11.8.1845, fol.85.
E: Mette Kirstine Jensdatter. LV: Jens Jørgensen smed i Meldrup. B: Rasmus 23, Jens 19, Anne 16. FM: farbror Hans Rasmussen sst.

1753 Oluf Nielsen i Stensballe. 17.6.1846, fol.89, 90.
E: Anne Marie Jensdatter. A: far Niels Jensen, søster [Anne Kirstine Nielsdatter] g.m. Niels Rasmussen på Bjerremark, søster g.m. Peder Rasmussen i Hornsyld.

1754 Anders Simonsen i Stensballe. 2.6.1846, fol.89, 90.
E: Johanne Kirstine Pedersdatter. Testamente.

1755 Anders Christensen ugift i Stensballe Sundhus. 21.8.1846, fol.90, 91.
A: far Christen Andersen, enkemand efter [Maren Olufsdatter, skifte 1.9.1827 lbnr.1626], søskende Anne Kirstine Christensdatter 30, Sofie Cathrine Christensdatter 28, halvsøskende Johanne Clausdatter g.m. Mathias Nielsen i Blirup, Anne Clausdatter g.m. Eskild Jensen i Stensballe, Claus Clausen på Haldrup Bjerremark.

1756 Casper Frederik Tellerup ugift på Stensballe Bjerremark. 9.9.1846, fol.90, 92.
A: mor Barbara Andersdatter, søskende Adolf Tellerup 21, Sofie Cathrine 17, Albertine 15, Jacobine 7. Sml. lbnr.1729.

1757 Henrik Jørgensen i Stensballe. 23.10.1846, fol.92.
E: Birgitte Rasmusdatter. Testamente.

1758 Jens Rasmussen i Haldrup. 30.3.1847, fol.93, 100.
E: Sidsel Henriksdatter. LV: Johannes Jensen sst. B: Rasmus 17, Maren 14, Kirsten 7. FM: farbror Søren Rasmussen sst.

1759 Rasmus Sørensen i Blirup. 14.5.1847, fol.93, 97, 102, 103.
E: Bodil Marie Nielsdatter. LV: Jørgen Hansen i Serridslev. B: Anne 11, Anne Sofie 9, Mette Margrethe 3, Anne Cathrine 3. FM: Søren Pedersen i Stensballe.

1760 Karen Rasmusdatter i Haldrup. 6.7.1847, fol.95, 101.
E: Hans Olufsen. Testamente.

1761 Claus Henriksen ugift i Stensballe. 14.8.1847, fol.96, 101.
A: søster Mette Henriksdatter g.m. Rasmus Olufsen, søster Henriette Henriksdatter, død, var g.m. Niels Andersen i Haldrup. 1B: Henrik 13.

1762 Peder Hansen i Stensballe. 31.8.1847, fol.96, 97.
A: mor Maren Olufsdatter, enke efter Hans Pedersen, [skifte 9.8.1836 lbnr.1688].

1763 Karen Nielsdatter i Haldrup. 8.9.1847, fol.97, 99.
E: Anders Rasmussen. B: Rasmus 3, Anne Margrethe 1. FM: Bendix Møller sst.

1764 Mads Mathiasen gartner på Stensballegård. 5.11.1847, fol.101, 103.
E: Gundil Christensdatter. B: [Mette Johanne 25].

1765 Mette Marie Mikkelsdatter i Skablund Skovfogedhus. 4.2.1848, fol.103, 106.
E: Jacob Rasmussen skovfoged. B: [Else 21].

1766 Jens Jørgensen kusk i Stensballe. 7.2.1848, fol.103, 105.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Søren Jørgensen sst. A: [søster Maren Jørgensdatter, skifte 28.12.1825 lbnr.1610, var g.m. Erik Jensen i Haldrup]. 2B: Marie Kirstine g.m. Søren Jørgensen i Værholm, Jørgen i Blirup, [bror Simon Jørgensen i Ås]. 5B: Jørgen i Meldrup, Jens 24, Anders 22, Hans Peder, Mette Kirstine 9, [søster Birthe Jørgensdatter, død, var g.m. Peder Mikkelsen i Ås]. 3B: Peder i Ås, Jørgen i Tvingstrup, Hans Peder i Yding. Sml. lbnr.1508, 1700.

1767 Hans Olufsen i Haldrup. 7.6.1848, fol.106, 107, 109.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. LV: Christen Nielsen Brøgger i Møballe. A: søskendebørn Johanne Sørensdatter g.m. Christen Andersen i Stensballe Sundhus, Mette Cathrine Pedersdatter enke efter Peder Christoffersen smed i Stensballe, [skifte 29.1.1841 lbnr.1721], ved søn Jacob Pedersen sst, Mette Cathrine Sørensdatter g.m. Niels Jørgen Jensen i Haldrup, Hans Sørensen i Meldrup, [skifte 23.2.1839 lbnr.1703]. Børn. FM: Rasmus Paaskesen sst, Elisabeth Poulsdatter g.m. Knud Jensen på Grumstrup Mark, mors halvbrors datter Anne Olufsdatter enke efter Casper Frandsen i Stensballe, [dødsanmeldelse 16.6.1848, fol.90], mors halvbrors sønner Oluf Sørensen Graver i Horsens, Peder Sørensen Graver sst, enkens datter Christiane Rasmusdatter forlovet med Søren Peder Thomsen.

1768 Karen Pedersdatter i Blirup. 17.8.1848, fol.109.
B: datter g.m. Søren Christensen. (Dødsanmeldelse).

1769 Jens Andersen væver i Haldrup. 14.11.1848, fol.109, 110.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Jensen i Sondrup. B: Anders 9, Karen 7, Barbara Johanne 3. FM: Jørgen Pedersen i Brigsted.

1770 Eliseus Nielsen 15 år i Værholm. 10.1.1849, fol.110, 111, 116, 126.
A: far Niels Jørgensen i Gram i Skannerup sogn, mor død for 10 år siden, søskende Severin Nielsen 22, Jørgen Peder Nielsen 19, Rasmine Nielsdatter 18, Maren Nielsdatter 14. Afdøde var hos farbror Søren Jørgensen i Værholm.

1771 Jørgen Hansen i Stensballe. 24.5.1849, fol.112, 115.
E: Johanne Henriksdatter.

1772 Jens Peder Jespersen i Stensballe. 18.9.1849, fol.112.
A: mor Anne Jensdatter g.m. Niels Jørgensen sst, bror Niels Jespersen 13. FM: Mads Nielsen sst.

1773 Peder Pedersen i Stensballe. 11.9.1849, fol.113.
A: mor Johanne Kirstine Olufsdatter separeret fra Niels Andersen i Haldrup. LV: Claus Olufsen i Stensballe, søster Bodil Pedersdatter 13. FM: Henrik Jørgensen sst. Sml. lbnr.1689.

1774 Maren Jensdatter ugift i Haldrup. 11.9.1849, fol.114.
A: mor Sidsel Henriksdatter g.m. Jørgen Andersen sst, søskende Rasmus Jensen 19, Kirsten Jensdatter 9. FM: Søren Rasmussen sst.

1775 Søren Hansen ugift i Meldrup. 1.9.1849, fol.114.
A: mor Gertrud Mortensdatter g.m. Rasmus Paaskesen sst, søskende Marianne Hansdatter 15, Cathrine Margrethe Hansdatter 13, Morten Hansen 12. FM: Iver Jensen på Haldrup Overmark. Sml. lbnr.1703.

1776 Inger Marie Rasmusdatter i Skablund. 27.11.1849, fol.116, 117.
E: Peder Jørgensen. A: Christen Christensen i Klakring, dennes søster Anne Marie Christensdatter g.m. Thomas Borg skipper i Horsens, søskendebørn Steffen Nielsen i Overby, Iver Jensen i Hårby.

1777 Johannes Jensen i Haldrup. 15.12.1849, fol.117, 120.
E: [Voldborg Henriksdatter]. LV: Søren Andersen sst. B: Gundil Marie 13, Johanne Kirstine 10, Hans Carl 3. FM: Jørgen Sørensen.

1778 Christen Andersen i Stensballe Sundhus. 29.1.1850, fol.117.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Rasmus Paaskesen. B: Maren 19, Anne Margrethe 16, Karen Rebekka 11, Søren 7. Første ægteskab med Maren Olufsdatter, [skifte 1.9.1827 lbnr.1626]. Anne Kirstine, Sofie Cathrine. FM: Claus Clausen i Haldrup.

1779 Johanne Kirstine Albertsdatter i Stensballe. 29.1.1850, fol.117, 121.
E: Jens Thomsen. B: Anne Sofie g.m. Christoffer Jensen sst, Anne g.m. Jens Andersen i Serridslev, Niels i Stensballe.

1780 Jacob Rasmussen skovfoged i Skablund. 2.2.1850, fol.117, 121, 123.
Enkemand efter [Mette Marie Mikkelsdatter. skifte 4.2.1848 lbnr.1765]. B: Else 23. FM: Niels Jørgensen sst.

1781 Niels Andersen i Haldrup. 9.2.1850, fol.117, 118, 124, 125.
E: Johanne Kirstine Olufsdatter, der var separeret. LV: Claus Olufsen. [Første ægteskab med Henriette Henriksdatter, se lbnr.1761). B: Henrik 16. FM: Eskild Jørgensen i Brigsted. Desuden nævnes afdødes far Anders Nielsen Bleld i Hansted ved søn Niels Carl Andersen.

1782 Anders Jensen snedker i Stensballe. 7.9.1850, fol.125.
E: Abelone Pedersdatter. Testamente.

1783 Mette Johanne Nielsdatter i Haldrup. 28.9.1850, fol.126.
E: Jørgen Andersen. 6 børn. (Dødsanmeldelse).

1784 Hans Nielsen i Tvingstrup. 25.11.1850, fol.126.
E: Kirsten Pedersdatter Vinter. LV: Peder Vinter i Ustrup. B: Jens Peder 23. FM: Søren Jørgensen i Stensballe.

1785 Maren Hansdatter ugift på Stensballegård. 13.10.1850, fol.127.
A: Peder Hansen i Sebberup, Knud Hansen i Eriknauer, Niels Rasmussen i Kragelund.

Stensballegård gods
Skiftesager
1790-1843
G 354-27 C

1786 Niels Sørensen Fris, der døde i Haldrup. 11.12.1790.
E: Maren Andersdatter i Guldager.

1787 Mikkel Paaskesen i Elbæk. 13.7.1819.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: sekretær Søltoft. B: Niels 34, Anders 28, Rasmus 26 i Tendrup, Anne 24, Mathias 18.

Tamdrup Bisgård gods
Skifteprotokol
1729-1775
G 364-1

1788 Rasmus Sørensen i Tamdrupgård. 22.2.1729, fol.1.
E: Ellen Jensdatter. LV: Morten Mortensen i Lund. A: søster Anne Sørensdatter g.m. Henrik Pedersen i Såby, halvsøskende Niels Christoffersen i Kørup, Søren Christoffersen i Egebjerg.

1789 Christen Andersen i Vrønding. 9.3.1734, fol.11.
E: Inger Pedersdatter. LV: Christen Nielsen. B: Peder, Mette Cathrine g.m. Jørgen [Pedersen] Sparre i Korning, Anne Elisabeth 22, Holger 15, Peder 10, Christen 5.

1790 Jørgen Lauridsen i Vrønding. 9.3.1734, fol.19.
E: Mette Lauridsdatter. B: Laurids, Peder, Margrethe g.m. Rasmus Sørensen i Sattrup, Ellen 25, Anne 18.

1791 Else Terkildsdatter i Vrønding. 25.6.1735, fol.22.
E: Oluf Jensen Lystrup. B: Karen, Terkild 13, Jens 11, Albert 6, Peder 3. FM: morfar Terkild Poulsen.

1792 Gertrud Andersdatter i Neder Vrønding. 18.3.1737, fol.25.
E: Laurids Sørensen. B: Birthe g.m. Anders Mikkelsen. Første ægteskab med Niels Pedersen [sst]. B: Anne g.m. Niels Knudsen i Nim, Peder, død. 2B: Niels 15, Frands 14. FM: Oluf Jensen Lystrup i Vrønding, Frands Olufsen sst.

1793 Søren Pedersen Åle i Vrønding. 27.1.1738, fol.28.
E: Anne Hansdatter. LV: stedfar Søren Mikkelsen. B: Hans 3, Bodil 1. FM: farfar Peder Sørensen Åle.

1794 Anne Mikkelsdatter i Kørup. 24.5.1738, fol.31.
E: Jørgen Lauridsen. B: Maren 22, Anne 20, Anne Marie 17, Laurids 14, Bodil 10. FM: morbror Søren Mikkelsen i Kodallund, fasters mand Hans Mikkelsen i Vrønding.

1795 Jørgen Christensen i Vrønding. 11.6.1744, fol.34.
E: Abelone Mikkelsdatter. LV: Christen Pedersen sst. B: Bodil 19, Christen 13, Johanne 9, Mikkel 7, Jens 4. FM: morbror Jens Mikkelsen i Enner.

1796 Maren Lauridsdatter i Vrønding. 8.2.1745, fol.39.
E: Mads Jensen. A: bror Thomas Lauridsen i Vinten, søster Johanne Lauridsdatter g.m. Folmer Jørgensen i Molger, halvsøskende Laurids Rasmussen 26, Rasmus Rasmussen 25, Kirsten Rasmusdatter, Karen Rasmusdatter. FM: far Rasmus Rasmussen i Vinten.

1797 Bodil Andersdatter i Lund. 18.5.1747, fol.46.
E: Peder Jensen hjulmand. B: Else Marie 15, Anders 12, Maren 12, Bodil 10, Anne Marie 3. FM: morbror Hans Andersen i Kørup.

1798 Anne Madsdatter i Lund. 18.5.1747, fol.49.
E: Morten Mortensen Kalhave. B: Anne 19, Mads 14, Morten 11, Niels 7. FM: Rasmus Pedersen i Vinten.

1799 Laurids Sørensen i Vrønding. 13.3.1749, fol.54.
E: Maren Christensdatter. LV: Steffen Mortensen sst. B: [Karen], død, var g.m. Anders Nielsen i Hornborg. 1B: Jens 14. FM: Niels Jensen i Vrønding.

1800 Anne Rasmusdatter i Neder Vrønding. 16.12.1738, fol.56.
E: Anton Poulsen. B: Poul 10, Anne Cathrine 6, Anne Marie 3. FM: fars svoger Niels Jensen i Korning.

1801 Anton Poulsen i Neder Vrønding. 20.6.1742, fol.57.
E: Mette Rasmusdatter. B: Maren 1. FM: morbror Morten Rasmussen. Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 16.12.1738 lbnr.1800]. B: Poul 14, Anne Cathrine 10, Anne Marie 7. FM: farbror Morten Poulsen.

1802 Anders Jensen i Smedegård i Vrønding. 29.3.1750, fol.58.
E: Karen Isaksdatter. LV: Johannes Clemensen. A: brødre Morten Jensen i Kørup, Christen Jensen i Horsens.

1803 Peder Jørgensen i Fløjstrup. 26.2.1751, fol.62.
En betler, der døde i Vrønding.

1804 Peder Christensen i Vrønding. 5.4.1752, fol.63.
E: Anne Andersdatter. LV: far Anders Jensen Skifter i Gjedved, Anders Mortensen, der ægter. B: Christen 12, Mette Cathrine 10, Anne Elisabeth 7, Anders 4. FM: farbrødre Anders Christensen i Enner, Holger Christensen, Christen Christensen, Peder Christensen. Afdødes mor Inger Pedersdatter har ophold. Arv efter afdødes far Christen Andersen i Vrønding [skifte 9.3.1734 lbnr.1789]. Sml. lbnr.1808.

1805 Peder Jørgensen Pors i Over Vrønding. 2.8.1752, fol.65.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Pedersen i Vrønding. B: Mette Marie 11. FM: farbror Laurids Jørgensen i Neder Vrønding.

1806 Abelone Mikkelsdatter i Tvillinggården i Over Vrønding. 4.12.1754, fol.66.
E: Anders Mortensen. B: Maren 10, Anne 6. Første ægteskab med Jørgen Christensen sst, [skifte 11.6.1744 lbnr.1795]. B: Bodil 29, Christen 22, Johanne 20, Mikkel 17, Jens 14. FM: morbror Jens Mikkelsen i Vinten.

1807 Mette Madsdatter i Vrønding. 21.2.1755, fol.69.
E: Jens Samuelsen. B: Karen 24, Mads 15. FM: mosters mand Oluf Terkildsen i Flemming.

1808 Christen Christensen ugift i Vrønding. 26.6.1754, fol.70.
A: mor Inger Pedersdatter sst, bror Holger Christensen i Kørup, bror Peder Christensen på Sjælland, bror Peder Christensen i Vrønding, [skifte 5.4.1752 lbnr.1804]. 4B: Christen, Anders, Mette Cathrine, Anne Elisabeth, søster Anne Elisabeth g.m. Laurids Jørgensen sst, søster Mette Cathrine, død, var g.m. Jørgen Pedersen i Korning på Etatsråd Lichtenbergs gods. 4B: Christen 18, Maren 16, søn 15, Anne Elisabeth 9, halvbror Anders Christensen i Enner, død. 3B: Mette g.m. Jens Jensen Madsen i Vrønding, Christen 20, Maren 9. Sml. lbnr.1789.

1809 Anders Pedersen i Neder Vrønding. 10.1.1756, fol.73.
E: Mette Rasmusdatter. LV: bror Morten Rasmussen i Underup. B: Peder 11, Johanne 7. FM: farbror Peder Lauridsen i Vrønding, mors søskendebarn Peder Pedersen i Vorbjerg.

1810 Anne Andersdatter i Ryttergården i Vrønding. 26.4.1756, fol.75.
E: Anders Mortensen Møller. B: Sidsel 3. Første ægteskab med Peder Christensen, skifte 5.4.1752 lbnr.1804. B: Christen 16, Mette Cathrine 13, Anne Elisabeth 9, Anders 7. FM: morfar Anders Jensen Skifter i Gjedved, morbror Niels Andersen Skifter sst.

1811 Inger Christensdatter i Neder Vrønding. 18.8.1756, fol.80.
E: Jens Jensen Gjedved. Ingen arvinger, efter at mosters datter døde i Århus.

1812 Steffen Madsen skrædder i Lund. 8.1.1757, fol.82.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Graversen. A: mor Anne Steffensdatter i Enner, søster Else Madsdatter sst, søster Karen Madsdatter g.m. en stenhugger i København, søster Anne Madsdatter, halvsøster Maren Eriksdatter g.m. Niels Hansen i Enner.

1813 Anne Jensdatter i Vrønding. 7.12.1755, fol.83.
Enke efter Peder Jørgensen Pors, [skifte 2.8.1752 lbnr.1805]. B: Mette Marie 14. FM: farbror Laurids Jørgensen sst.

1814 Cathrine Nielsdatter i Egebjerggård i Neder Vrønding. 28.9.1757, fol.90.
E: Johannes Clemensen. B: Clemen 18, Silke 15. FM: morbror Christoffer Nielsen i Torup.

1815 Morten Mortensen Kalhave i Lund. 4.8.1758, fol.96.
E: Kirsten Eskildsdatter. LV: Thomas Mikkelsen sst. B: Mikkel 10, Peder 5. Første ægteskab med Anne Madsdatter, skifte 18.5.1747 lbnr.1798. B: Anne g.m. Jacob Jensen i Kalhave, Morten 21.

1816 Karen Pedersdatter i Over Vrønding. 1.8.1761, fol.102.
E: Jacob Pedersen. B: Peder 7, Niels 4. FM: morbror Enevold Pedersen i Neder Vrønding.

1817 Christen Iversen i Lund. 19.1.1761, fol.106.
E: Kirsten Eskildsdatter. A: far Iver Nielsen i Norge, der døde, farbror Christen Nielsen i Vrønding, død. 2B: Karen g.m. Markus Jensen sst, Kirsten g.m. David Jørgensen i Enner, faster Anne Marie Nielsdatter i Risager, faster Kirsten Nielsdatter, død, var g.m. Christen Villadsen i Lund. 1B: Laurids i Hornborg.

1818 Peder Skomager i Vrønding. 7.12.1758, fol.112.
Ingen arvinger.

1819 Anne Christensdatter i Over Vrønding. 6.1.1763, fol.113.
E: Jacob Pedersen. A: bror David Christensen i Lindved, bror Peder Christensen, søster Kirsten Christensdatter i Uldum, søskendebarn Anne Kirstine g.m. Peder Themsen i Lund. [Enkemandens første ægteskab med Karen Pedersdatter, skifte 1.8.1761 lbnr.1816].

1820 Karen Madsdatter i Over Vrønding. 14.4.1763, fol.116.
E: Jens Jensen. B: Mads 26, Jens 23, Mette 21, Karen 19, Christen 15.

1821 Niels Hansen i Over Vrønding. 15.9.1764, fol.119.
E: Karen Olufsdatter. LV: far Oluf Jensen Lystrup sst. B: Else Marie 15, Mette 13, Else 11, Anne Cathrine 2. FM: morbrødre Terkild Olufsen sst, Peder Olufsen i Boring.

1822 Maren Christensdatter i Neder Vrønding. 27.1.1765, fol.123.
E: Enevold Pedersen. A: bror Søren Christensen på Fru Foghs gods i Horsens, søster Mette Christensdatter g.m. Peder Jensen Lykke på Mons. Wilstrups gods i Flemming, søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Christen Lauridsen i Gylling på Åkær gods. 4B: Laurids sst, Sidsel g.m. Abraham Hansen sst, Johanne g.m. Peder Jespersen sst, Anne.

1823 Johannes Clemensen i Vrønding. 25.2.1765, fol.130.
Enkemand efter [Cathrine Nielsdatter, skifte 28.9.1757 lbnr.1814]. B: Clemen, Silke g.m. Jens Pedersen møller i Tolstrup Mølle.

1824 Peder Jørgensen og hustru Karen Christensdatter der lever i Neder Vrønding. 4.11.1765, fol.133.
B: Jørgen, Karen, enke der nu ægter Jørgen Pedersen smed, der giver aftægt, øvrige døtre.

1825 Maren Andersdatter i Over Vrønding. 31.5.1766, fol.138.
E: Jens Jensen Thorsen. B: Dorthe 22, Clemen 17, Ellen Marie 13, Mette 12, Anne Kirstine 9, Maren 6, Jens 3. FM: Christen Pedersen i Vrønding Storgård.

1826 Anne Sørensdatter i Lund. 6.9.1766, fol.142.
E: Niels Jørgensen. B: Søren 34, Laurids 21. Af første ægteskab B: Kirsten Eskildsdatter, første ægteskab med Morten Kalhave sst, [skifte 4.4.1758 lbnr.1815], nu g.m. Søren Madsen sst.

1827 Inger Andersdatter i Vrønding. 23.2.1765, fol.146.
A: søster [Maren Andersdatter] g.m. Jens Thorsen. Se lbnr.1825.

1828 Terkild Olufsen i Vrønding. 10.7.1767, fol.148.
E: Maren Frandsdatter. A: far Oluf Jensen Lystrup sst.

1829 Enevold Pedersen i Neder Vrønding. 24.7.1767, fol.150.
E: Anne Nielsdatter. LV: Rasmus Andersen i Flemming. B: Maren 2. FM: morbror Jørgen Nielsen på Urup gods, nu tømrersvend i Horsens.

1830 Mette Margrethe Mikkelsdatter i Over Vrønding. 16.9.1768, fol.154.
E: Rasmus Nielsen Ravn. Første ægteskab med Rasmus Christensen Fogh, skovfoged i Salten. B: Mette Kirstine.

1831 Karen Olufsdatter i Over Vrønding. 2.12.1768, fol.163.
E: Jens Ottesen. B: Mette Kirstine 2. Første ægteskab med Niels Hansen sst, skifte 15.9.1764 lbnr.1821. B: Else Marie 19, Mette 17, Else 15, Anne Cathrine 6. FM: morbrødre Peder Olufsen i Boring, Jens Olufsen i Neder Vrønding.

1832 Mads Andersen i Lund. 19.3.1770, fol.168.
E: Kirsten Graversdatter. LV: Søren Madsen sst. B: Anne g.m. Peder Andersen i Hatting på Bygholm gods, Anne Marie 26, Gravers 19, Mette Malene 10. FM: farbror Peder Andersen i Bottrup, fars svoger Knud Sørensen i Eriknauer.

1833 Jacob Rasmussen i Neder Vrønding. 7.11.1770, fol.174.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Jens Jensen Gjedved i Vrønding. A: søskende Anders Rasmussen i Vestbirk på Laurids Foghs gods, Peder Rasmussen i Egebjerg på samme gods, Albert Rasmussen i Gjedved på Urup gods, Jens Rasmussen i Haderslev, Rasmus Rasmussen i Gjedved, Kirsten Rasmusdatter sst. Arv i boet efter Niels Jensen, skifte 27.5.1751 til datter Maren Nielsdatter. Arv i boet efter Christen Pedersen, skifte 1.4.1769 til B: Niels, Johanne, Karen.

1834 Jørgen Pedersen ugift i Vrønding. 16.6.1772, fol.184.
A: søskende Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Pedersen sst, Maren Pedersdatter g.m. Christoffer Ruff buntmager i Kørup, Abelone Pedersdatter, Mette Pedersdatter.

1835 Jørgen Pedersen og hustru Karen Pedersdatter der lever i Neder Vrønding. 16.6.1772, fol.185.
Registrering.

1836 Sidsel Pedersdatter i Vrønding. 14.2.1772, fol.187.
E: Christen Eskildsen smed. B: Karen 24, Peder 20, Eskild 15, Jens 11, Sidsel Cathrine 7, Niels 5, Søren 2.

1837 Dorthe Frandsdatter i Over Vrønding. 12.9.1772, fol.189.
E: Anders Mortensen. A: søster Anne Frandsdatter g.m. Søren Pedersen Hvirring skrædder i Viby ved Århus, halvsøster Ellen Frandsdatter g.m. Jørgen Dam i Egebjerg, begge døde. 3B: Hans i Hansted, Niels sst, Dorthe g.m. Jens Skaarup i Lundumskov. [Enkemandens første ægteskab med Abelone Mikkelsdatter, skifte 4.12.1754 lbnr. 1806]. Hendes første ægteskab med Jørgen Christensen i Vrønding skifte 11.6.1744 lbnr.1795.

1838 Karen Nielsdatter i Lund. 28.11.1772, fol.195.
E: Christen Jensen træskomand. Ingen arvinger nævnt.

1839 Anders Mortensen Møller i Neder Vrønding. 8.6.1773, fol.197.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Knud Nielsen i Træden. B: Anne 14, Morten 13, Kirsten 10, Sidsel 5, Niels 4, Peder 3 mdr. FM: Christen Pedersen i Over Vrønding.

1840 Kirsten Nielsdatter i Neder Vrønding. 13.7.1774, fol.200.
E: Jørgen Lauridsen. Første ægteskab med Anders Mortensen Møller sst, skifte 8.6.1773 lbnr.1839. B: Anne 15, Morten 14, Kirsten 11, Sidsel 6, Niels 5. FM: Christen Pedersen i Over Vrønding.

1841 Karen Isaksdatter i Vrønding. 25.3.1774, fol.206.
E: Jens Olufsen. A: Maren [Christensdatter], enke efter Jens Mortensen i Hvirring, skifte Bjerre gods [12.4.1763], Peder feldbereder i Horsens, Kirsten enke efter Søren Bøgebjerg i Grædstrup på Mattrup gods, Jørgen Kræmmer i Hornborg, død. 1B: søn i latinskolen i Horsens. Sml. lbnr.1802.

Tamdrup Bisgård
Skifteprotokol
1777-1815
G 364-2

1842 Oluf Jensen Lystrup og hustru Karen Frandsdatter i Over Vrønding. 7.7.1777, fol.25.
B: Peder 36 sst, Else g.m. Mads Jensen sst, Johanne, død, var g.m. Jens Christensen i Molger. 3B: Christen 15, Karen 11, Niels 10. Hans første ægteskab med Else Terkildsdatter, [skifte 25.6.1735 lbnr.1791]. B: Jens Olufsen i Over Vrønding, Albert Olufsen over 40, Peder Olufsen i Borum, Karen Olufsdatter, [skifte 2.12.1768 lbnr.1831], første ægteskab med Niels Hansen, [skifte 15.9.1764 lbnr.1821]. 4B: Else Marie, død. 2B: Thomas Mikkelsen 6, Mikkel Graversen 2, Mette g.m. Peder Knudsen i Flemming, Else over 20, Anne Cathrine 14, andet ægteskab med Jens Ottesen sst. 1B: Mette Kirstine 10. Afdøde Karen Frandsdatters barn af første ægteskab: Frands Pedersen i Vrønding.

1843 Maren Hansdatter i Vrønding. 30.1.1778, fol.31.
E: Søren Nielsen Ørum. B: Peder 37, Sidsel 30, Karen 19.

1844 Markus Jensen i Vrønding. 31.3.1778, fol.32.
E: Karen Christensdatter. B: Cathrine g.m. Søren Henriksen i Neder Vrønding, Anne Cathrine g.m. Jørgen Lauridsen sst, Maren g.m. Peder Olufsen i Over Vrønding, Anne enke efter Simon Thomsen i Lund, Niels 31, Jens 21, Christen 19, Elisabeth Kirstine 18, Peder 16.

1845 Søren Nielsen i Vrønding. 16.12.1778, fol.36.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jens Olufsen sst. B: Søren 17, Niels 15, Peder 12. FM: farbror Laurids Nielsen.

1846 Christen Pedersen i Over Vrønding. 23.3.1779, fol.37.
E: Anne Hansdatter. LV: Søren Pedersen i Hansted. B: Bodil g.m. Christen Pedersen i Trebjerg, Margrethe g.m. Knud Nielsen i Træden. Enkens første ægteskab med Søren Pedersen Åle, [skifte 27.1.1738 lbnr.1793]. B: Hans 45.

1847 Jens Samuelsen i Vrønding. 26.4.1779, fol.42.
E: Maren Mortensdatter. LV: Jørgen Lauridsen sst. B: Morten 23. Første ægteskab med Mette Madsdatter, [skifte 21.2.1755 lbnr.1807]. B: Mads i Lund, Maren g.m. Christian Pedersen Holt i Burkal ved Tønder.

1848 Karen Jensdatter i Vrønding. 25.10.1779, fol.47.
Hun var søsterdatter af Christen Eskildsen smed sst.

1849 Anne Andersdatter i Over Vrønding. 20.6.1781, fol.49.
E: Anders Pedersen Møller. B: Peder 6 uger. FM: morbror Jens Jørgensen Bonde sst, morfar Anders Mortensen.

1850 Rasmus Nielsen Ravn i Vrønding. 13.10.1781, fol.53.
E: Anne Terkildsdatter. LV: Christen Smed sst. B: Margrethe g.m Peder Mortensen i Nim, Else i Holsten ved søskendebarn Albert Olufsen i Vrønding.

1851 Jens Mortensen skrædder og hustru Karen Pedersdatter i Lund. 21.1.1782, fol.58.
Hans A: bror Anders Mortensen sst, bror Hans Mortensen i Enner, død. 5B: Jørgen, Anders, Morten, Karen g.m. Søren Mikkelsen sst, Kirsten i Hornborg, søster Karen Mortensdatter, død. 4B: Gravers Jørgensen i Lund, Mette Jørgensdatter g.m. Elias Jensen i Rådved, Anne Marie g.m. Christen Rask i Vinten, Anne Jørgensdatter 24.
Hendes A: bror Erik Pedersen i Kørup, søster Sidsel Pedersdatter g.m Rasmus Andersen i Herlykke, søster Birthe Pedersdatter i Kørup, død. 3B: Dorthe Ottesdatter g.m. Niels Christensen i Lund, Sara Ottesdatter g.m. Peder Andersen i Enner, Lene Ottesdatter g.m. Jørgen Davidsen i Enner.

1852 Knud Nielsen ugift i Vrønding. 15.4.1782, fol.68.
A: mor Kirsten Knudsdatter sst, [enke efter Niels Pedersen sst, se lbnr.1856], søster Anne Kirstine g.m. Jacob Pedersen sst, søster Johanne g.m. Frands Pedersen sst, søster Sidsel Nielsdatter sst, søster Kirsten Nielsdatter, [skifte 13.7.1774 lbnr.1840, var g.m. Anders Mortensen i Neder Vrønding]. 4B: Morten, Anne, Kirsten, Sidsel.

1853 Anne Johansdatter i Over Vrønding. 4.11.1782, fol.70.
E: Mads Jensen. B: Kirsten 7, Johannes 2. FM: Mikkel Mortensen sst. Enkemandens første ægteskab med Anne Mortensdatter. Afkald fra B: Morten, Jens 22. Sml. lbnr.1858.

1854 Steffen Mortensen i Neder Vrønding. 27.2.1783, fol.75.
E: Mette Jensdatter. LV: Anders Nielsen Sommer i Vrønding. B: Karen g.m. Jens Jørgensen Bonde i Over Vrønding, Regitze 24.

1855 Kirsten Graversdatter der lever i Lund. 9.12.1782, fol.79.
Enke efter Mads Andersen, [skifte 19.3.1770 lbnr.1832]. LV: Anders Christensen skoleholder i Vrønding. B: Anne g.m. Peder Andersen i Hatting, Anne Marie g.m. Hans Nielsen i Provstlund, Gravers, Mette Malene 22. FM: farbror Peder Andersen i Bottrup.

1856 Kirsten Knudsdatter i Vrønding. 4.11.1783, fol.83.
Enke efter Niels Pedersen [sst]. Sml. lbnr.1852. Til stede B: Sidsel Nielsdatter.

1857 Søren Nielsen Ørum der lever i Neder Vrønding. 6.12.1783, fol.84.
[Enkemand efter Maren Hansdatter, skifte 30.1.1778 lbnr.1843]. B: Peder, der fæster, Sidsel g.m. Johan Nielsen Spormann, Karen.

1858 Mads Jensen i Over Vrønding. 8.3.1783, fol.85.
Enkemand efter Anne Johansdatter, [skifte 4.11.1782 lbnr.1853]. B: Kirsten 8, Johannes 2. FM: Mikkel Mortensen i Vrønding, Jens Jensen Madsen sst. Første ægteskab med [Anne Mortensdatter]. B: Morten 35, Anne Cathrine g.m. Jens Jacobsen smed i Bredal, Jens 22, Maren 19.

1859 Anders Pedersen i Over Vrønding. 19.4.1786, fol.92.
E: Maren Frandsdatter. Ingen arvinger angivet.

1860 Niels Prip skrædder i Over Vrønding. 21.3.1787, fol.93.
E: Birthe Sørensdatter. LV: Christen Eskildsen smed i Vrønding. B: Søren, Hans, Karen g.m. Hans Lind murermester i Horsens, Ingeborg enke i Vinten.

1861 Morten Madsen i Vrønding. 27.3.1787, fol.96.
E: Anne Marie Simonsdatter. LV: Laurids Nielsen skrædder sst, der ægter. A: søskende Anne Cathrine Madsdatter g.m. Jens Smed i Bredal, Jens Madsen 26, Maren Madsdatter, halvsøskende Kirsten Madsdatter 12, Johannes Madsen 6. FM: Mikkel Mortensen i Vrønding. Desuden nævnes enkens brødre Morten Simonsen, Anders Simonsen. Sml. lbnr.1858.

1862 Anne Terkildsdatter i Vrønding. 11.2.1787, fol.103.
E: Laurids Nielsen skrædder. Arvinger kendes ikke.

1863 Jens Jensen Thorsen i Vrønding. 12.5.1787, fol.107.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Jørgen Lauridsen sst. B: Mette Marie 17, Jacob 14, Anne Kirstine 12. FM: Anders Christensen skoleholder sst. Første ægteskab med Maren Andersdatter, [skifte 31.5.1766 lbnr.1825]. B: Dorthe 44 g.m. Anders Poulsen i Kollerup på Mattrup gods, Clemen 40.

1864 Kirsten Andersdatter i Vrønding. 11.2.1788, fol.113.
Hun var steddatter af Jørgen Lauridsen sst. A: søskende Anne Andersdatter 28, Morten Andersen 27, Sidsel Andersdatter 19. Arv efter far Anders Mortensen Møller, skifte 8.6.1773 lbnr.1839 og efter søskende Peder Andersen og Niels Andersen.

1865 Didrik Pedersen i Neder Vrønding. 18.2.1788, fol.115.
E: Karen Christensdatter. LV: Mikkel Pedersen i Vrønding. B: Anne Cathrine 3. FM: farbror Anders Pedersen i Hvejsel ved dennes mor som er barnets farmor Anne Andersdatter sst.

1866 Ellen Lauridsdatter i Lund. 28.5.1788, fol.119.
E: Mads Jensen Samuel. B: Jens 26, Mette 24, Maren 22, Anne Cathrine 20, Laurids 18, Else Marie 16, Anne 8.

1867 Christen Lauridsen i Neder Vrønding. 19.12.1787, fol.121.
E: Anne Jensdatter. LV: far Jens Jensen. B: Anne Elisabeth 4, Jens 2. FM: farbror Jørgen Lauridsen i Vrønding.

1868 Jens Jensen Gjedved i Neder Vrønding. 24.6.1788, fol.125.
E: Mette Pedersdatter. LV: brorsøn Niels Christensen i Vrønding. Arvinger kendes ikke.

1869 Søren Madsen i Lund. 29.3.1788, fol.129.
E: Kirsten Eskildsdatter. LV: søn Mikkel Mortensen i Vrønding. A: halvbror Peder Andersen Cortsen i Horsens, der har samme mor som afdøde, der var et slegfredbarn.

1870 Anne Margrethe Johansdatter i Over Vrønding. 11.4.1789, fol.139.
E: Mikkel Mortensen. B: Søren 10, Anne Kirstine 8, Kirsten 3. FM: Laurids Nielsen skrædder i Vrønding.

1871 Anne Andersdatter i Vrønding. 23.2.1790, fol.146.
E: Mikkel Mortensen. A: søskende Morten Andersen over 33, Sidsel Andersdatter 21. FM: stedfar Jørgen Lauridsen sst. Sml. lbnr.1864.

1872 Mette Jacobsdatter i Vrønding. 21.3.1790, fol.148.
Enke efter Jens Thorsen. [skifte 12.5.1787 lbnr.1863]. B: Mette Marie 20, Jacob 17, Anne Kirstine 15. FM: Jens Henriksen i Hesselballe g.m. moster Margrethe Jacobsdatter, mors halvbror Jørgen Hansen i Lund, farbror Mikkel Thorsen i Hornborg.

1873 Karen Pedersdatter i Lund. 9.8.1790, fol.154.
E: Laurids Albertsen. B: Margrethe 3 mdr. FM: morbror Simon Pedersen i Vrønding.

1874 Peder Sørensen i Neder Vrønding. 28.10.1791, fol.159.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: bror Christen Knudsen i Hatting på Bygholm gods. B: Knud 30, rømt, Søren 24, Liffe g.m. Jørgen Nielsen i Korning på Ussinggård gods, Anne Cathrine g.m. Jens Sørensen sst. på samme gods.

1875 Peder Velejus i Kørupgård. 20.2.1793, fol.164.
E: Maren Pedersdatter Stauning. LV: Hr. Jens Borgen. Ingen arvinger.

1876 Kirsten Sørensdatter i Kørup. 10.4.1793, fol.165.
Enke efter Hans Andersen. B: Anne Marie, skifte 10.5.1782, var g.m. Anders Hansen sst, der nu er g.m. Silke Jensdatter. B: Anne Kirstine 13. FM: Søren Frandsen sst.

1877 Kirsten Lauridsdatter i Lund. 22.1.1794, fol.171.
E: Mads Jensen Samuel. B: Laurids 4. FM: mosters mand Jens Nielsen i Underup, mosters søn Laurids Christensen i Hesselballe, fars halvbror Morten Jensen Samuel i Tamdrup sogn. [Enkemandens første ægteskab med Ellen Lauridsdatter, skifte 28.5.1788 lbnr.1866].

1878 Laurids Jørgensen i Kørup. 10.5.1794, fol.174.
E: Anne Hansdatter. LV: Rasmus Andersen Lykke sst. B: Peder i Lund, Anne Mette g.m. Oluf Sørensen i Kørup, Anne g.m. Christen Nielsen sst.

1879 Mette Marie Jensdatter i Vrønding. 29.12.1794, fol.176.
E: Søren Nielsen. B: Mette 3. FM: Thor Mikkelsen i Hornborg.

1880 Morten Andersen bødker i Vrønding. 11.7.1795, fol.177.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: far Niels Thomsen i Lund. B: Kirsten 7, Anders 3, Maren 3 mdr. FM: Morten Jensen i Bisgård.

1881 Simon Pedersen i Vrønding. 24.8.1795, fol.179.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Jensen sst. B: Mette 5, Christen 10 uger. FM: Frands Mortensen i Hvirring.

1882 Laurids Albertsen i Lund. 1.8.1796, fol.181.
E: Anne Margrethe Jørgensdatter. LV: Hans Knudsen. B: Karen 5, Mette 3, Anne 1. Første ægteskab med Karen Pedersdatter, [skifte 9.8.1790, lbnr.1873]. B: Margrethe 6. FM: farbror Jørgen Albertsen i Bjødstrup.

1883 Dorthe Ottesdatter i Neder Vrønding. 26.4.1797, fol.182.
E: Peder Andersen. B: Kirsten 25, Anders 22, Johanne Marie 16. FM: morbrødre Jens Ottesen i Over Vrønding, Christian Ottesen i Flemming.

1884 Henrik Henriksen Rode i Neder Vrønding. 7.11.1797, fol.184.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Niels Jespersen i Vrønding. B: Jens 7, Kirsten 6, Maren 4, Mette 2, Henrikke 14 dage. FM: fars halvbror Johannes Mikkelsen i Horsens.

1885 Laurids Nielsen Kvist i Vrønding. 9.12.1797, fol.185.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jens Ottesen sst. B: Søren 32.

1886 Peder Olufsen i Vrønding. 10.2.1798, fol.187, 190.
E: Maren Markusdatter. LV: Hans Knudsen i Lund. B: Søren 28, Karen 26, Mette Kirstine 25, Markus 18, Else 13, Johanne Kirstine 8, Niels 6. FM: Jens Markussen i Vrønding.

1887 Jens Olufsen i Over Vrønding. 18.7.1798, fol.188, 191.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Ottesen sst. B: Else g.m. Christian Sørensen på Molger Mark, Oluf 20, Christen 18, Rasmus 14, Anne Kirstine 8, Peder 6, Jens 2. FM: farbror Albert Olufsen i Over Vrønding.

1888 Christen Eskildsen smed i Vrønding. 10.6.1799, fol.189, 191.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jørgen Lauridsen sst. B: Sidsel 25 g.m. Jens Mortensen på Lund Mark, Jørgen 22. Første ægteskab med [Sidsel Pedersdatter, skifte 14.2.1772 lbnr.1836]. B: Karen 52 g.m. Christen Hansen i Lund, Peder 48, Eskild 42, Jens 33, Niels 29, Søren 28.

1889 Niels Thomsen i Lund. 10.7.1799, fol.190, 191.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Knudsen. B: Thomas 40, Anne Margrethe g.m. Knud Bødker i Vrønding.

1890 Anne Jørgensdatter i Lund. 12.10.1799, fol.192.
E: Gravers Madsen. B: Karen 15, Kirsten 12, Anne 3, Mads 9 uger. FM: Christen Rasmussen i Vinten.

1891 Peder Christensen i Over Vrønding. 10.12.1801, fol.193.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Jørgen Lauridsen i Neder Vrønding. B: Christen 21, Niels 14, Sidsel Kirstine 12, Knud 6. FM: farbror Jens Christensen i Molger.

1892 Poul Antonsen i Vrønding. 15.2.1802, fol.194, 195.
E: Anne Nielsdatter. B: Niels 34, Enevold 30, Anne Cathrine g.m. Peder Nielsen smed i Egebjerg.

1893 Anne Margrethe Nielsdatter i Vrønding. 15.2.1802, fol.194.
E: Knud Christensen. B: Christen 9 dage. FM: Thomas Nielsen i Lund. Første ægteskab med Morten Andersen sst, [skifte 11.7.1795 lbnr.1880]. B: Kirsten 14, Anders 9, Maren 7.

1894 Anne Kirstine Jensdatter i Lund. 19.10.1802, fol.195.
E: Christen Pedersen. Første ægteskab med Hans Trane. B: Maren g.m. Peder Møller i Yding, Birthe, død. 1B: Hans 16, Jens 44 vægter i København, Christen 42.

1895 Anne Hansdatter i Kørup. 19.3.1803, fol.195.
Enke efter Laurids Jørgensen sst, [skifte 10.5.1794 lbnr.1878]. B: Peder 42, Anne Mette g.m. Oluf Sørensen sst, Anne g.m. Christen Nielsen sst.

1896 Gravers Madsen i Lund. 27.7.1803, fol.197.
E: Dorthe Davidsdatter. LV: Jørgen Davidsen. Første ægteskab med Anne Jørgensdatter, skifte 12.10.1799 lbnr.1890. B: Karen 19, Kirsten 16, Anne 7. FM: Jørgen Christensen i Vinten.

1897 Bodil Clemensdatter i Vrønding. 12.3.1804, fol.198.
E: Anders Jensen. B: Mette Cathrine 11, Cathrine 6, Jens 5. FM: morfar Clemen Johansen sst.

1898 Mads [Jensen] Samuel i Lund. 12.5.1804, fol.199.
E: Kirsten Brixdatter. LV: Peder Pedersen sst. [Første ægteskab med Ellen Lauridsdatter, skifte 28.5.1788 lbnr.1866]. B: Jens 46 i Flemming, Laurids 40 i Molger, Maren g.m. Jens Madsen i Vrønding, Mette g.m. Christian Mikkelsen i Lund, Anne Cathrine 30, Anne g.m. Anders Jensen i Nim Skov. [Andet ægteskab med Kirsten Lauridsdatter, skifte 22.1.1794 lbnr.1877]. B: Laurids 13.

1899 Jørgen Lauridsen i Vrønding. 11.2.1805, fol.200.
E: Anne Cathrine Markusdatter. LV: Hans Knudsen i Lund. B: Kirsten 24, Karen 20, Laurids 17, Anne Elisabeth 16, Markus 13, Mette Kirstine 8. FM: Jens Markussen i Vrønding.

1900 Karen Sørensdatter i Vrønding. 9.3.1805, fol.201.
E: Enevold Poulsen. B: Poul 1. FM: morfar Christen Knudsen sst.

1901 Jens Markussen i Vrønding. 14.4.1806, fol.202.
E: Maren Olufsdatter. LV: Niels Olufsen i Hvirring. B: Markus 16, Oluf 14, Karen 13, Niels 10, Peder Christian 6, Christen 3. FM: farbror Niels Markussen i Hornborg.

1902 Mikkel Mortensen i Vrønding. 7.2.1807, fol.203, 205.
E: Mette Kirstine Jensdatter. LV: Jens Jørgensen i Nim. B: Anne Margrethe 16, Karen 15, Jens 13, Else Marie 11, Morten 8, Anne Cathrine 6. FM: morfar Jens Ottesen i Vrønding. Første ægteskab med [Anne Margrethe Johansdatter, skifte 11.4.1789 lbnr.1870]. B: Søren 28, Kirsten 20.

1903 Jacob Pedersen i Vrønding. 17.2.1807, fol.203, 206.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Enevold Poulsen sst. B: Niels 38, Anders 36, Mette Kirstine 30. Første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 1.8.1761 lbnr.1816]. B: Peder 52, Niels 50.

1904 Jens Jørgensen i Vrønding. 17.2.1807, fol.204, 206.
E: Karen Steffensdatter. LV: Peder Jacobsen sst. B: Christen 18. FM: farbrors datters mand Thomas Nielsen i Lund.

1905 Anne Kirstine Mikkelsdatter i Vrønding. 14.12.1807, fol.205.
A: bror Søren Mikkelsen 29, søster Kirsten Mikkelsdatter 21, halvsøskende Anne Margrethe 17, Karen 16, Jens 14, Else Marie 12, Morten 9, Anne Cathrine 7. FM: morfar Jens Ottesen sst. Sml. lbnr.1902.

1906 Frands Frandsen i Vrønding. 14.12.1807, fol.206.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Jespersen sst. B: Jens 7, Kirstine Marie 4, Jens Peder 1. FM: farbror Peder Frandsen i Kørup.

1907 Anne Kirstine Nielsdatter i Vrønding. 30.1.1808, fol.207.
Enke efter Jacob Pedersen, [skifte 17.2.1807 lbnr.1903]. B: Niels 39, Anders 37, Mette Kirstine g.m. Markus Pedersen sst. Enkemandens første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 1.8.1761 lbnr.1816]. B: Peder 53, Niels 51.

1908 Anders Jensen i Vrønding. 14.12.1808, fol.208.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Thomas Jensen i Havrum. B: Bodil Marie 3, Christen 2, Terkild 1. Første ægteskab med [Bodil Clemensdatter, skifte 12.3.1804 lbnr.1897]. B: Mette Cathrine 16, Cathrine 12, Jens 10. FM: Clemen Johansen i Vrønding, Søren Jensen i Molger, Christen Jensen i Kalhave.

1909 Mette Lauridsdatter 16 år i Lund. 15.7.1809, fol.210.
A: mor Anne Margrethe Jørgensdatter g.m. Peder Pedersen sst, søskende Karen Lauridsdatter 18, Anne Lauridsdatter 14, halvsøskende Margrethe Lauridsdatter g.m. Jens Hansen i Provstlund, Laurids Pedersen 13, Peder Pedersen 7, Jørgen Pedersen 5, Margrethe Kirstine Pedersdatter 3. FM: morbror Rasmus Jørgensen i Lund. Arv efter far [Laurids Albertsen sst], skifte 1.8.1796 lbnr.1882.

1910 Christen Sørensen Brøgger i Komind på Lundumskov Mark. 22.7.1809, fol.210.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Anders Madsen i Gjedved. B: Peder 11. FM: Rasmus Knudsen i Østbirk.

1911 Clemen Johansen i Vrønding. 13.9.1809, fol.211.
E: Mette Christensdatter. LV: Christen Knudsen sst. B: Johannes 33 i Lundum, Christen 29, Cathrine, død, var g.m. Terkild Jensen i Vissingkloster. 1B: Mette 15, Bodil, [skifte 12.3.1804 lbnr.1897], var g.m. Anders Jensen i Vrønding, [skifte 14.12.1808 lbnr.1908]. 3B: Mette Cathrine 17, Cathrine 13, Jens 11. FM: Enevold Poulsen sst.

1912 Hans Sørensen i Vrønding. 12.2.1810, fol.213.
E: Inger Pedersdatter. LV: Christen Knudsen sst. B: Christen 30, Søren 27, Peder 24, Karen 14. FM: Søren Pedersen i Solskov.

1913 Niels Pedersen i Vrønding. 17.11.1810, fol.214.
A: mor Maren Markusdatter, enke efter Peder Olufsen sst, [skifte 10.2.1798 lbnr.1886]. LV: Christen Knudsen sst, søskende Søren Pedersen 40, Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Christensen i Vinten, Mette Kirstine Pedersdatter g.m. Eskild Christensen på Molger Mark, Markus Pedersen 30, Else Pedersdatter 25, Johanne Kirstine Pedersdatter 20. FM: Enevold Poulsen i Vrønding.

1914 Søren Pedersen i Vrønding. 12.11.1811, fol.215.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Christen Knudsen sst. B: Peder 15, Jacob 8, Johanne Marie 6. FM: farbror Markus Pedersen sst.

1915 Mette Kirstine Sørensdatter i Vrønding. 1.8.1815, fol.216, 220.
E: Enevold Poulsen. B: Karen 10, Anne Cathrine 8, Søren 5, Anne 4. FM: morfar Christen Knudsen sst.

1916 Søren Nielsen i Vrønding. 1.8.1815, fol.217, 219.
E: Kirsten Simonsdatter. LV: Hans Knudsen i Lund. B: Simon 18, Anne Mette 11, Mette Marie 8. Første ægteskab med [Mette Marie Jensdatter], skifte 29.12.1794 lbnr.1879. B: Mette 24. FM: farbror Niels Nielsen i Båstrup, Christen Knudsen i Vrønding.

1917 Peder Jacobsen i Vrønding. 1.8.1815, fol.218, 219, 220.
E: Mette Jensdatter. LV: Christen Knudsen sst. B: Jacob 30, Karen 29 g.m. Christen Jensen sst, Anne 27, Maren 21, Jørgen 19. FM: farbror Niels Jacobsen i Underup.

Tyrrestrup gods
Skifteprotokol
1754-1802
G 357-47

1918 Eskild Jensen i Søvind. 26.2.1754, fol.2.
E: Mette Eriksdatter. LV: bror Jens Eriksen i Haldrup. A: bror Jens Jensen i Toftum, bror Laurids Jensen sst, død. 5B: Jens sst, Anders sst, Eskild, Niels i Tyrrestrup Skovhus, Maren g.m. Anders Eriksen i Ås, bror Anders Jensen i Søvind, død. 1B: Anne g.m. Mikkel Jensen skrædder i Brigsted, søster Birgitte Jensdatter, død, var g.m. Just Jensen sst. 2B: Else i Stenalt Mølle, Anne, død, var g.m. Peder [Jensen] kusk i Stensballe. 2B: Frederik, Edel, søster Maren Jensdatter, død, var g.m. Jens Jensen i Søvind. 2B: Jens i Elbæk, Maren.

1919 Maren Andersdatter i Elbæk. 1.3.1754, fol.4.
[Enke efter Søren Jørgensen]. B: Jørgen Sørensen, død. 3B: Søren 27, Karen, Johanne, Anders Sørensen skrædder i Yding, Anne Sørensdatter g.m. Mikkel Thomsen smed i Tåning, Maren Sørensdatter, død, var g.m. Jens Olufsen i Oldrup. 2B: Maren Jensdatter, Else Cathrine Nielsdatter Bang. FM: Jens Jensen i Elbæk.

1920 Anders Paaskesen i Ås. 6.4.1754, fol.5.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: David Hansen i Toftum, der ægter. A: bror Laurids Paaskesen, død. 4B: Jens i Ås, Mette g.m. Rasmus Mortensen sst, Maren g.m. Peder Mortensen sst, Karen g.m. Jens Thomsen i Trustrup, bror Jens Paaskesen, død. 2B: Paaske i Elbæk præstegård, Rasmus, søster Johanne Paaskesdatter, død, [første ægteskab med Samuel Lassuto i Ås]. 1B: Karen g.m. Thomas Smed i Gjedved, [andet ægteskab med Mathias Albertsen sst]. 3B: Samuel i Stensballe, Karen, Anne g.m. Niels Pedersen i Stensballe, søster Anne Paaskesdatter, død, [første ægteskab Anders Jensen i Stensballe]. 1B: Anders glarmester i Meldrup, [andet ægteskab med Rasmus Sørensen i Stensballe]. 1B: Paaske sst, [tredje ægteskab med Peder Eriksen sst]. 1B: Karen g.m. Niels Paaskesen i Ås.

1921 Mikkel Jensen skrædder i Brigsted. 21.5.1755, fol.7, 60.
E: Anne Andersdatter. LV: Anders Enevoldsen i Søvind, halvbror Rasmus Enevoldsen i Ås. B: Jens 18, Anders 12, Laurids 10. FM: Niels Jensen i Toftum, Rasmus Justesen i Brigsted.

1922 Niels Frandsen barn i Ås. 24.11.1755, fol.8.
A: mor Karen Madsdatter g.m. Rasmus Andersen i Vedslet, søskende Hans Frandsen 15, Jens Frandsen 9. FM: morbrødre Jens Madsen i Ås, Rasmus Madsen sst, farbror Søren Nielsen gartner i Århus. Arv efter far [Frands Nielsen] i Tyrrestrup Skovhus, skifte 19.6.1750.

1923 Jeppe Andersen i Elbæk. 7.1.1756, fol.9.
E: Karen Nielsdatter. LV: Thomas Jensen sst. B: Niels, Hans, Anders, Anne. FM: Niels Rasmussen sst.

1924 Anders Enevoldsen i Søvind. 16.2.1756, fol.10.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen i Elbæk. B: Enevold 6, Kirsten 3, Mette 1. FM: Rasmus Enevoldsen i Ås.

1925 Søren Jensen i Søvind. 17.1.1757, fol.11.
E: [Anne Cathrine Frandsdatter]. B: mgl. Desuden nævnes enkens bror Peder Jørgensen og afdødes far Jens Eskildsen i Toftum. Sml. lbnr.1936.

1926 Johanne Steffensdatter i Toftum. 11.6.1757, fol.13.
E: Rasmus Rasmussen. B: Johanne 14 dage.

1927 Anne Nielsdatter i Ås. 6.8.1757, fol.15.
E: Peder Jensen. B: Jens 5, Marie Cathrine 3. De er hos moster i Kattrup.

1928 Maren Sørensdatter i Toftum. 16.9.1757, fol.16.
E: Hans Hansen. 2 sønner, 1 datter.

1929 Karen Pedersdatter i Ås. 15.11.1757, fol.18.
E: Niels Sørensen. A: mor Karen Pedersdatter, søskende Niels Pedersen i Ås, Maren Pedersdatter g.m. Søren Olufsen i Toftum, Sidsel Pedersdatter g.m. Peiter Hansen i Åbenrå.

1930 Kirsten Pedersdatter i Haldrup Mølle. 18.8.1756, fol.21.
E: Simon Andersen møller. A: søster Maren Pedersdatter, død, første ægteskab med Niels Mogensen sømand i Horsens. 1B: Maren g.m. Jens Jørgensen i Stensballe, andet ægteskab med Rasmus Eskildsen sst, slegfredbarn: Cathrine Mortensdatter, død, var g.m. Iver Andersen sst. 2B: Maren 12, Anne 9, søster Dorthe Pedersdatter, død, første ægteskab med Jens Thomsen. 3B: Hans i Haldrup, Karen g.m. Laurids Bertelsen Rosenkilde politibetjent i København, Mette sømandsenke i København, andet ægteskab med Steffen Andersen smed i Stensballe. 4B: Peder smed i Haldrup, Bent sst, Jytte Rebekka g.m. Niels Christiansen Heldnæs i Göteborg i Sverige, Anne, død, var g.m. Jens Snedker i Hatting. 1B: Steffen 19 smedesvend i Holsten.

1931 Anne Elisabeth Johansdatter i Toftum. 5.5.1758, fol.30.
E: Niels Jensen. B: Marie Elisabeth, Jørgen, Jens. Første ægteskab med [Jørgen Simonsen sst]. B: Anne Sofie, Aksel feldberedersvend i Hobro.

1932 Eskild Jørgensen i Søvind. 18.6.1759, fol.31.
E: Maren Andersdatter. B: Anders, Jørgen, Jens 26, Anne g.m. Jens Lauridsen i Toftum, Margrethe g.m. Rasmus Steffensen i Torrild, Niels, Mette.

1933 Laurids Jensen i Aggestrup. 6.7.1759, fol.32.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jørgen Jensen Bank i Toftum. B: Anne Margrethe 2. FM: Mikkel Jensen Vinter i Aggestrup.

1934 Søren Sørensen og hustru Karen Madsdatter og søn Søren i Ås. 14.12.1759, fol.33.
B: Mads, Jens, Karen g.m. Thomas Mikkelsen sst, Maren. FM: Søren Lauridsen i Falling.

1935 Jens Simonsen i Søvind. 12.5.1760, fol.35.
E: Birthe Andersdatter. LV: Jens Lauridsen i Toftum. B: Mette. FM: farbror Mikkel Simonsen sst.

1936 Anne Cathrine Frandsdatter i Søvind. 2.6.1760, fol.37.
E: Søren Rasmussen. B: Søren 13 dage. Første ægteskab med Søren Jensen sst, [skifte 17.1.1757 lbnr.1928]. B: Jens, Kirsten, Anne Kirstine. FM: Jørgen Jensen i Toftum, morbror Peder Jørgensen i Ås. Afdødes mor Anne Kirstine Pedersdatter.

1937 Anne Sofie Jørgensdatter i Toftum. 21.6.1760, fol.40.
A: bror Aksel Jørgensen feldberedersvend i Hobro, halvsøskende Jørgen Nielsen, Jens Nielsen, Marie Elisabeth Nielsdatter. FM: far Niels Jensen i Toftum, Christen Sørensen i Søvind.

1938 Jørgen Jensen Bank i Toftum. 9.8.1760, fol.43.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Jensen i Toftum. B: Kirsten 12, Maren 9, Jens 6, Eskild 3. FM: farbror Mikkel Jensen i Søvind.

1939 Hans Hansen i Toftum. 17.9.1760, fol.45.
E: Karen Knudsdatter. LV: Jens Lauridsen sst. B: Søren 10, Else 9, Maren 2, Anne 6 uger. FM: Gabriel Sørensen sst, farbror Peder Hansen i Søvind.

1940 Otte Johansen i Toftum. 2.6.1760, fol.47.
E: Maren Olufsdatter. B: Jens 15, Karen 13, Oluf 11, Margrethe 9, Birthe 6, Anne 5 uger. FM: morbror Morten Olufsen i Ås.

1941 Mathias Pedersen i Søvind. 24.5.1760, fol.49.
E: Karen Christensdatter. LV: stedfar Peder Sørensen i Brigsted. B: Peder Christian 10, Peder 8, Nikolaj 5, Anne Sofie 3, Hans Christian 6 mdr. FM: farbror Johannes Pedersen Kattrup i Fredericia, morbror Christen Pedersen i Brigsted.

1942 Gabriel Sørensen i Toftum. 3.12.1760, fol.51.
E: Anne Nielsdatter. A: søskende Morten Sørensen i Søvind, Christen Sørensen i Toftum, død. 3B: Søren, Jens, Bent, Maren Sørensdatter g.m. Anders Jensen snedker i Søvind.

1943 Maren Sørensdatter i Søvind. 30.1.1761, fol.53.
E: Anders Jensen snedker. B: Peder, Jens, Johanne. Første ægteskab med Peder Nielsen snedker. B: Kirsten g.m. Jørgen Jensen i Elbæk.

1944 Anders Jensen snedker i Søvind. 3.3.1761, fol.54.
[Enkemand efter Maren Sørensdatter, skifte 30.1.1761 lbnr.1943], nu forlovet med Karen Henriksdatter. B: Peder, Jens, Johanne. FM: morbror Morten Sørensen sst.

1945 Søren Jensen i Ås. 19.10.1761, fol.57.
E: Anne Rasmusdatter. LV: far Rasmus Hansen i Gangsted. B: Rasmus 4, Karen 1. FM: Peder Jensen i Ås.

1946 Peder Jørgensen ugift i Ås. 12.10.1761, fol.58.
A: mor Anne Kirstine Pedersdatter i Søvind, bror Frands Jørgensen i Aggestrup.

1947 Rasmus Hansen og hustru Kirsten Mikkelsdatter i Gangsted. 2.9.1762, fol.61.
B: Mikkel 19. FM: morbror Eskild Mikkelsen i Serridslev. Af hans første ægteskab. B: Anne. FM: morbror Eskild Mikkelsen sst.

1948 Peder Sørensen og hustru Ellen Nielsdatter der lever i Brigsted. 20.9.1763, fol.67.
B: Christen sst. Af hendes første ægteskab B: Karen Christensdatter enke. LV: Anders Eskildsen i Søvind.

1949 Maren Sørensdatter i Søvind. 24.1..1763, fol.68.
E: Søren Rasmussen Vinter. B: Anne Cathrine 2, der døde. FM: mosters mand Thomas Mikkelsen i Ås, morbrødre Jens Sørensen i Brigsted, Mads Sørensen skrædder i Søvind. Enkemandens første ægteskab med Anne Cathrine Frandsdatter, skifte 2.6.1760 lbnr.1936. B: Søren.

1950 Christen Skrædder og hustru Maren Jensdatter i Toftum. 19.11.1763, fol.71.
B: Jens, Frands, Birthe, Johanne. FM: Søren Jensen i Ørbæk, Daniel Johansen i Toftum, Johannes Danielsen i Søvind.

1951 Mikkel Simonsen i Toftum. 28.1.1764, fol.72.
E: Karen Sørensdatter. LV: Peder Danielsen, der ægter. B: Simon 14. FM: fars søskendebarn Jens Andersen sst.

1952 Kirsten Simonsdatter i Ås. 19.10.1761, fol.73.
E: Jørgen Sørensen. B: Gertrud 16, Maren 11. Af første ægteskab B: Niels Knudsen.

1953 Anne Rasmusdatter i Elbæk Hyrdehus. 4.5.1764, fol.74.
Forlovet med Peder Andersen Vorsø hyrde i Elbæk. A: bror Hans Rasmussen i Ås.

1954 Søren Andersen og hustru der lever i Brigsted. 28.5.1764, fol.75.
B: Anders, der fæster.

1955 Johanne Nielsdatter i Ås. 25.7.1764, fol.75.
E: Johannes Henriksen. B: Kirsten 4, Karen 14 dage. FM: morfar Niels Jørgensen i Ørting på Åkær gods.

1956 Mette Eriksdatter i Søvind. 20.4.1765, fol.76.
E: Christen Sørensen. A: søster Maren Eriksdatter i Egebjerg ved søn Jens Jensen og datter Karen Jensdatter g.m. Peder Kjær sst, halvsøskende Jens Eriksen i Haldrup på Stensballegård gods, Peder Eriksen sst. på samme gods.

1957 Anne Jensdatter i Toftum. 7.6.1765, fol.78.
E: Anders Jensen. B: Jens 14, Anders 12, Hans 8, Anne Kirstine 6, Laurids 3. FM: morfar Jens Andersen i Aggestrup, morbror Mikkel Jensen i Ås.

1958 Margrethe Sørensdatter i Brigsted. 1.10.1765, fol.78.
E: Anders Sørensen. B: Søren 6 mdr. FM: morfar Søren Jensen i Ørbæk, morbrødre Jens Sørensen sst, Peder Sørensen sst.

1959 Anne Kirstine Eriksdatter i Ås. 26.10.1766, fol.79.
E: Rasmus Madsen. B: Anne 10, Mads 4. FM: morfar Erik Andersen i Ås.

1960 Maren Nielsdatter i Toftum. 1.2.1766, fol.79.
E: Peder Sørensen. A: bror Peder Nielsen sst, død. 1B: Kirsten g.m. Jørgen Jensen sst, søster Anne Nielsdatter enke sst. LV: Søren Jensen sst, halvsøster Kirsten Hansdatter sst, død. 2B: Anne Jacobsdatter g.m. Christian Christiansen sst, Jens Jacobsen.

1961 Thomas Rasmussen i Toftum. 6.9.1767, fol.80.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: bror Sejer Jensen i Oldrup. A: brorbørn Rasmus Jensen i Ås, Abelone Mikkelsdatter g.m. Jens Lauridsen i Liljensgyde Skovhus på Rodstenseje gods, Anne Marie Mikkelsdatter g.m. Niels væver i Balle på Rantzausgave gods.

1962 Peder Sørensen ugift i Elbæk Præstegård. 25.10.1767, fol.82.
A: søster Mette Sørensdatter g.m. Oluf Sørensen i Gangsted ved søn Jens.

1963 Søren Rasmussen og hustru Anne Adsersdatter der lever i Ås. 16.11.1768, fol.85.
B: Kirsten, Birthe, der ægter Mikkel Pedersen, der fæster, Karen g.m. Johannes Henriksen sst, Eskild.

1964 Niels Pedersen bødker i Ås. 27.6.1768, fol.85.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen Graver i Brigsted. B: Peder, Niels, Anne, der ægter Niels Jensen, der fæster, Karen, Anne Dorthe. FM: farbror Søren Olufsen i Toftum.

1965 Ingeborg Jensdatter i Ås. 22.2.1769, fol.87.
E: David Hansen. A: bror Steffen Jensen i Havreballe, bror Rasmus Jensen i Hem, død. 7B: Søren sst, Rasmus, Johanne, Margrethe, Karen, Anne Marie, Maren, søster Mette Jensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen i Horndrup. 7B: Niels, Jens på Sjælland, Elisabeth Margrethe i Havreballe, Anne Cathrine, Johanne g.m. Peder Rasmussen i Horndrup, Anne.

1966 Anne Jensdatter i Ås. 6.11.1770, fol.90.
E: Jens Madsen. B: Ellen. Første ægteskab med [Knud Rasmussen sst]. B: Maren g.m. Jens Ottesen sst, Karen g.m. Rasmus Madsen sst.

1967 Karen Andersdatter i Ås. 6.7.1771, fol.90.
E: Christoffer Jensen. B: Mette g.m. Knud Jensen sst, Karen 23.

1968 Niels Eriksen i Ås. 4.1.1772, fol.91.
E: Barbara Pedersdatter. LV: Anders Jensen i Haldrup Mølle. B: Maren 2. FM: farfar Erik Andersen i Ås.

1969 Anders Lauridsen i Toftum. 29.1.1772, fol.92.
E: Else Jensdatter. LV: Christen Jensen i Tvingstrup. B: Maren 22. FM: farbror Jens Lauridsen i Toftum. Første ægteskab med Maren Sørensdatter. B: Laurids 25.

1970 Jens Andersen i Ås. 17.1.1772, fol.92.
Enkemand efter Anne Mikkelsdatter. Hans A: søster Karen Andersdatter, [skifte 6.7.1771 lbnr.1967], var g.m. Christoffer Jensen sst. 2B: Mette g.m. Knud Jensen sst, Karen, søster Birthe Andersdatter g.m. Morten Sørensen i Søvind. Hendes A: bror Thomas Mikkelsen i Ås.

1971 Simon Andersen i Haldrup Mølle. 19.2.1772, fol.94.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Eriksen i Haldrup. A: bror Erik Andersen i Ås, bror Jens Andersen i Aggestrup, halvsøster Mette Andersdatter, død. 2B: Anders Jensen møller i Haldrup Mølle, Mette Jensdatter, død, var g.m. Rasmus Enevoldsen i Ås. 1B: Jens 27.

1972 Frands Christensen ugift i Ørbæk. 8.5.1772, fol.94.
A: søskende Birthe Christensdatter 30, Johanne Christensdatter 24. FM: morbror Anders Jensen i Toftum, Daniel Johansen sst.

1973 Karen Albertsdatter i Toftum. 10.10.1772, fol.95.
E: Frands Jørgensen. B: Jørgen 2.

1974 Niels Lauridsen i Tyrrestrup Skovhus. 10.12.1772, fol.95.
E: Birthe Jensdatter. LV: Eskild Andersen i Toftum. B: Anne 22, Karen 20, Cathrine 19, Maren 17, Elisabeth 15, Margrethe 13, Laurids 12, Agnethe Cathrine 8, Birthe 5. FM: farbror Jens Lauridsen sst.

1975 Anne Mortensdatter i Toftum. 26.9.1773, fol.96.
E: Christen Sørensen Rothvig. B: Mette 7, Søren 6, Margrethe 4. FM: Peder Danielsen sst, Rasmus Mortensen g.m. Else Jørgensdatter i Egebjerg, Niels Lauridsen hyrde i Skablund g.m. moster Johanne Mortensdatter.

1976 Anders Eskildsen i Søvind. 23.11.1773, fol.97.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen i Oldrup. B: Maren 14, Eskild 9, Rasmus 6, Jens 3. FM: farbror Jørgen Eskildsen i Ås.

1977 Kirsten Hansdatter i Brigsted. 8.2.1774, fol.98.
E: Rasmus Jensen. B: Hans 23, Jørgen 21, Karen 19, Dorthe 17, Jens 15, Niels 13, Rasmus 9.

1978 Niels Rasmussen i Elbæk. 28.2.1774, fol.98.
E: Anne Sørensdatter. LV: Peder Sørensen i Gangsted. A: mor Kirsten Andersdatter. LV: Jens Jensen i Elbæk, søster Johanne Rasmusdatter g.m. Jens Jensen i Søvind, bror Mathias Rasmussen 49, søster Else Rasmusdatter, søster Mette Rasmusdatter, død, var g.m. Niels Mikkelsen i Horsens. 2B: Mikkel 26 sst, Maren g.m. Augustinus Eriksen skomagersvend sst, bror Anders Rasmussen i Elbæk, død, var g.m. [Ingeborg Nielsdatter] nu g.m. Jens Jensen i Elbæk. 2B: Kirsten g.m. Rasmus Mikkelsen i Gangsted, Karen g.m. Søren Christensen i Elbæk.

1979 Dorthe Elisabeth Kesselhahn ugift på Tyrrestrup. 10.1.1774, fol.99.
A: søskende Jørgen Kesselhahn degn i Viskinge på Sjælland, Frands Kesselhahn forvalter i København, Henrik Blichfeldt Kesselhahn 36 vagtmester i Horsens, halvsøskende Kirsten Husfeldt g.m. Holger Hanberg degn i Tømmerup på Sjælland, Cathrine Marie Kesselhahn.

1980 Karen Christiansdatter i Toftum. 11.6.1774, fol.102.
E: Jens Christensen. B: Christen 5.

1981 Hans Jensen i Ørbæk. 2.4.1774, fol.103.
Enkemand. B: Oluf 40, Mette 36 g.m. Søren Jørgensen, Kirsten 34, Johanne 31.

1982 Rasmus Rasmussen i Søvind. 19.5.1775, fol.103.
E: Karen Andersdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Johanne Marie 17, Maren 14, Anders 10, Rasmus 7, Jens 2. FM: Jens Andersen i Toftum. Første ægteskab med Johanne Steffensdatter, [skifte 11.6.1757 lbnr.1926]. B: Johanne 18. FM: Niels Jensen i Ås.

1983 Birthe Jensdatter i Tyrrestrup Skovhus. 27.2.1776, fol.104.
E: Eskild Andersen. Første ægteskab med Niels Lauridsen sst, [skifte 10.12.1772 lbnr.1974]. B: Anne g.m. Rasmus Jacobsen i Sondrup på Serridslevgård gods, Karen 23, Cathrine 21, Maren 20, Elisabeth 18, Margrethe 17, Laurids 15, Agnethe Cathrine 11, Birthe 8. FM: farbror Jens Lauridsen i Toftum.

1984 Mikkel Sørensen i Ørbæk. 5.3.1776, fol.105.
E: Mette Rasmusdatter. LV: David Hansen i Brigsted. B: Søren 18, Rasmus 16, Karen 9, Mogens 6. FM: farbror Rasmus Sørensen i Serridslev.

1985 Johanne Rasmusdatter i Søvind. 19.3.1776, fol.106.
E: Jens Jensen. Første ægteskab med Anders Enevoldsen sst, [skifte 16.2.1756 lbnr.1924]. B: Enevold 26, Kirsten 23. FM: farbror Rasmus Enevoldsen i Ås.

1986 Karen Sørensdatter i Søvind. 19.4.1776, fol.107.
E: Hans Olufsen smed. B: Oluf 8.

1987 Anne Jensdatter i Hoved Skovhus. 8.6.1776, fol.108.
E: Morten Jacobsen Schandrup skovfoged. B: Jacob købmand i Horsens, Jens 28, Anne Marie g.m. Rasmus Rasmussen i Hadrup på Rathlousdal gods, Anne Cathrine 31.

1988 Jørgen Jensen i Toftum. 18.6.1776, fol.110.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Andersen sst. B: Maren 17, Kirsten 9, Jens 2. FM: fars halvbror Jens Jensen i Elbæk.

1989 Karen Pedersdatter i Toftum. 5.10.1776, fol.112.
E: Jørgen Sørensen. B: Søren i Ørbæk, Jens 34, Maren g.m. Jens Jensen i Elbæk, Sidsel 30.

1990 Jens Andersen kusk i Aggestrup. 20.6.1776, fol.112.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Anders Jensen Møller i Haldrup. B: Rasmus 33, Inger 29, Birthe 25, Simon 22. Første ægteskab med Inger Thomasdatter. B: Jørgen i Ås, Anders 41 rømt, Kirsten 36.

1991 Anders Rasmussen i Ås. 27.12.1776, fol.114.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Madsen sst. B: Mette 10. FM: fars morbror Jens Lauridsen sst.

1992 Jens Ottesen i Ås. 27.12.1776, fol.114.
E: Maren Knudsdatter. LV: Jens Madsen sst. B: Anne 4, Otte 2. FM: farbror Oluf Ottesen sst.

1993 Kirsten Hansdatter i Ås. 27.12.1776, fol.115.
Enke. A: bror Søren Hansen sst, søster Anne Hansdatter, død. 3B: Hans Nielsen i Hvolbæk, Maren Nielsdatter gift i Nissumgård, Anne Marie Nielsdatter, bror Niels Hansen. FM: Peder Jensen i Ås.

1994 Anne Rasmusdatter i Ås. 30.12.1776, fol.116.
Enke. B: Just Jensen sst, Bodil Jensdatter g.m. Frands Jacobsen snedker i Søvind, Karen Jensdatter 35.

1995 Maren Nielsdatter i Toftum. 30.12.1776, fol.116.
E: Daniel Johansen. B: Johannes i Søvind, Peder i Toftum, Andreas i Ørbæk, Birthe 28, Marie Elisabeth 26.

1996 Rasmus Jensen i Brigsted. 4.8.1777, fol.117.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Jacob Mikkelsen i Haldrup. B: Niels 2. FM: farbror Peder Jensen i Toftum. Første ægteskab med Kirsten Hansdatter, [skifte 8.2.1774 lbnr.1977]. B: Hans 27, Jørgen 25, Karen 22, Dorthe 20, Jens 19, Niels 15, Rasmus 12.

1997 Anne Sofie Jensdatter i Toftum. 17.1.1778, fol.119.
E: Anders Jensen. A: mor Johanne Nielsdatter g.m. Peder Hansen i Søvind, første ægteskab med Jens Lauridsen sst, søster Anne Jensdatter, [skifte 6.11.1770 lbnr.1966], var g.m. Jens Madsen i Ås, [første ægteskab med Knud Rasmussen sst]. 2B: Maren enke i Ås. LV: Christen Sørensen sst, Karen g.m. Rasmus Madsen sst, søster Maren Jensdatter enke i Ås, var g.m. Anders Rasmussen sst, [skifte 27.12.1776 lbnr.1991], søster Benedikte Jensdatter g.m. Jens Træden blegemand i Århus, begge døde. 1B: Anne Marie 18. FM: søskendebarn Søren Christensen skoleholder i Ås, søster Karen Jensdatter g.m. Christen Sørensen i Ås, halvsøskende Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Niels Jørgensen i Hedvigslund i Vedslet sogn, Anne Marie Pedersdatter g.m. Mikkel Nielsen i Torrild, Agnethe Cathrine Pedersdatter g.m. Anders Jepsen i Søvind, Marianne Pedersdatter 21.

1998 Rasmus Hansen Kjær i Brigsted. 19.2.1778, fol.121.
E: Mette Rasmusdatter. LV: bror Christen Rasmussen i Skablund på Åkær gods. B: Rasmus 42, Jens i Toftum, Jørgen 26, Sidsel g.m. Jens Jacobsen i Brigsted, Abelone 28, der ægter Hans Andersen i Ås, Mette 21.

1999 Maren Olufsdatter i Toftum. 6.3.1778, fol.122.
E: Hans Eriksen. B: Sidsel 13. FM: morbror Morten Olufsen i Ås. Første ægteskab med Otte Johansen i Toftum, [skifte 2.6.1760 lbnr.1940]. B: Jens i Ås, [skifte 27.12.1776 lbnr.1992]. 2B: Anne 4, Otte 2, Karen g.m. Mikkel Rasmussen i Toftum, Oluf 28, Margrethe 26, Birthe 23, Anne 17.

2000 Frederik Jensen i Toftum. 9.3.1778, fol.124.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jørgen Jensen sst. B: Mette Cathrine enke efter Anders Sørensen i Brigsted, Maren 27, Anne 24, der ægter Anders Andersen i Toftum, der fæster. FM: farbror Anders Jensen sst.

2001 Anne Kirstine Pedersdatter i Søvind. 29.4.1778, fol.125.
Enke efter [Jørgen Jensen sst]. B: Frands i Toftum. [Første ægteskab med Frands Andersen sst]. B: Anne Cathrine, [skifte 2.6.1760 lbnr.1936], var g.m. [Søren Rasmussen i Søvind]. 1B: Søren 18, [første ægteskab med Søren Jensen sst]. 3B: Jens 25, Kirsten g.m. Hans Jepsen i Elbæk, Anne Kirstine.

2002 Søren Rasmussen i Søvind. 20.5.1778, fol.125.
E: Anne Jepsdatter. LV: bror Anders Jepsen sst. Første ægteskab med Anne Cathrine Frandsdatter, [skifte 2.6.1760 lbnr.1936]. B: Søren 18. FM: morbror Frands Jørgensen i Toftum. [Andet ægteskab med Maren Sørensdatter, skifte 24.1.1763 lbnr.1949].

2003 Eskild Jørgensen i Søvind. 20.5.1778, fol.127.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Søren Christiansen, der ægter. B: Margrethe 4. FM: farfar Jens Lauridsen i Toftum.

2004 Anne Marie Rasmusdatter i Aggestrup. 25.5.1778, fol.127.
Enke efter [Jens Andersen sst, skifte 20.6.1776 lbnr.1990]. B: Rasmus, Inger 30, Birthe 26, Simon 24. FM: halvbror Jørgen Jensen i Ås.

2005 Jacob Christiansen ugift i Elbæk Præstegård. 31.8.1778, fol.128.
A: søskende Søren Christiansen i Søvind, Christian Christiansen i Ås, Karen Christiansdatter, [skifte 11.6.1774 lbnr.1980], var g.m. Jens Christensen i Toftum. 1B: Christen 9, Ellen Christiansdatter g.m. Hans Frandsen ladefoged på Vognstrup på Sjælland, Kirsten Christiansdatter 28.

2006 Anne Ottesdatter i Ås. 14.11.1778, fol.130.
E: Rasmus Jensen. B: Birthe 23, Maren 21, Niels 12.

2007 Maren Jensdatter i Ås. 22.12.1778, fol.131.
Enke efter Anders Rasmussen, [skifte 27.12.1776 lbnr.1991]. B: Mette 13. FM: søskendebarn Søren Christensen skoleholder sst.

2008 Karen Jensdatter i Tyrrestrup Hoved Skovhus. 27.12.1780, fol.132.
E: Eskild Lauridsen skovfoged. B: Karen 10 uger.

2009 Else Mortensdatter i Aggestrup. 17.2.1781, fol.133. Bilag.
E: Simon Sørensen. B: Søren 15.

2010 Christen Pedersen i Brigsted. 17.5.1782, fol.134.
E: Anne Sofie Jensdatter. LV: Søren Thorsen i Søvind, Laurids Eriksen i Tendrup, der ægter og fæster. B: Mathias 15, Mette 11, Hans 7. FM: morbror Niels Jensen i Kattrup.

2011 Sofie Olufsdatter i Ås. 31.12.1782, fol.135.
E: Peder Jensen. B: Anne g.m. Søren Hansen sst, Oluf 22, Søren 19, Rasmus 15, Margrethe 14, Maren 13, Niels 9, Karen 4, Jens 1.

2012 Anne Nielsdatter i Ås. 6.2.1784, fol.136.
E: Peder Nielsen. A: mor Anne Sørensdatter g.m. Peder Jensen i Søvind, halvsøskende Søren Pedersen 28, Maren Pedersdatter 25, Anders Pedersen 21, Anne Dorthe Pedersdatter 18, Jens Pedersen 16.

2013 Peder Sørensen i Ås. 30.6.1784, fol.137.
E: Else Hansdatter. LV: Rasmus Justesen i Brigsted. B: Søren 13, Hans 11, Christian 9, Maren 5, Jens 3, Peder 1. FM: farbror Jens Sørensen i Ørbæk.

2014 Johanne Sørensdatter i Ås. 20.12.1784, fol.139.
E: Jens Madsen. B: Anne 12, Anne Margrethe 9, Knud 7, Mads 5, Søren 3.

2015 Kirsten Hansdatter i Ørbæk. 20.12.1785, fol.140.
A: søskende Oluf Hansen i Toftum, Mette Hansdatter g.m. Søren Jørgensen i Ørbæk, Johanne Hansdatter.

2016 Peder Eskildsen i Toftum. 21.1.1786, fol.140.
E: Karen Knudsdatter. LV: Mikkel Knudsen i Vedslet. B: Maren 23, Mette 18, Hans 15. FM: farbror Niels Eskildsen i Ås.

2017 Maren Lauridsdatter i Ås. 29.3.1786, fol.141.
E: Anders Eriksen. B: Hans i Brigsted, Anne g.m. Christen Pedersen i Hansted, Anne Cathrine 29, Laurids 27, Karen 25.

2018 Kirsten Sørensdatter i Elbæk. 4.5.1786, fol.141.
E: Hans Jepsen. B: 3 umyndige. Se lbnr.2025.

2019 Simon Jensen ugift i Aggestrup. 10.5.1786, fol.142.
A: søskende Rasmus Jensen sst, Inger Jensdatter g.m. Peder Andersen i Gangsted, halvsøskende Jørgen Jensen i Ås, Kirsten Jensdatter enke i Haldrup, Anders Jensen, deserteret.

2020 Anne Margrethe Jensdatter i Elbæk. 15.5.1786, fol.142.
E: Søren Pedersen. A: bror Jens Jensen i Vejle, død. 4B: Jens sst, Jens 25, Rasmus, Marie gift i København, søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Niels Rasmussen i Gangsted. 2B: Jens Nielsen i Glibing Mølle, Rasmus Nielsen, død. 6B: Mikkel, Peder, Jørgen, Anne, Maren, Marie, søster Birthe Jensdatter, død, var g.m. Peder Olufsen i Oldrup. 2B: Rasmus, Anne Marie, søster Mette Jensdatter, død, var g.m. Jens Jepsen i Yding. 4B: Jens i Elbæk, Erik i Torrild, Maren g.m. Jørgen Andersen i Fillerup, Anne g.m. Jacob Pedersen sst.

2021 Laurids Jensen i Brigsted. 23.12.1786, fol.143.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Erik Pedersen i Stensballe. B: Karen g.m. Jens Andersen i Toftum, Anne Dorthe g.m. Niels Christensen i København, Maren g.m. Nikolaj Mathiasen i Brigsted, Anne 23, Cathrine 21, Margrethe 19, Johanne 15, Jens 11. FM: farbror Jørgen Jensen i Toftum.

2022 Mette Jensdatter i Toftum. 29.3.1788, fol.145.
E: Laurids Andersen. B: Maren 16, Birthe Cathrine 14, Anders 12, Jens 10, Søren 7, Marie Cathrine 6, Anne Cathrine 3. FM: mors søskendebarn Simon Mikkelsen i Toftum.

2023 Rasmus Rasmussen Kjær ugift i Brigsted. 29.3.1788, fol.146.
A: mor Mette Rasmusdatter, søskende Jørgen Rasmussen sst, Jens Rasmussen i Toftum, Sidsel Rasmusdatter g.m. Jens Jacobsen i Brigsted, Abelone Rasmusdatter g.m. Hans Andersen sst, Mette Rasmusdatter, der ægter Laurids Andersen i Toftum. Arv efter [far] Rasmus Hansen Kjær [i Brigsted] skifte 19.2.1778 lbnr.1998.

2024 Morten Sørensen Bank i Toftum. 2.4.1788, fol.147.
E: Birthe Andersdatter. LV: Laurids Andersen sst. A: bror [Christen Sørensen i Toftum], død. 3B: Søren i Elbæk, Jens i Aggestrup, Bent, søster [Maren Sørensdatter, skifte 30.1.1761 lbnr.1943, første ægteskab med Peder Nielsen snedker]. B: Kirsten enke efter [Jørgen Jensen] i Toftum. LV: Søren Christensen i Elbæk, [andet ægteskab med Anders Jensen snedker i Søvind]. B: Peder, Jens, Johanne. Sml. lbnr.1942.

2025 Hans Jepsen i Søvind. 2.4.1788, fol.148.
Enkemand efter [Kirsten Sørensdatter, skifte 4.5.1786 lbnr.2018]. B: Hans 13, Karen 11, Søren 7. FM: farbror Anders Jepsen sst, morbror Jens Sørensen i Søvind.

2026 Christoffer Jensen og hustru Inger Christensdatter i Ås. 4.12.1788, fol.149.
[Hans første ægteskab med Karen Andersdatter, skifte 6.7.1771 lbnr.1967]. A: ved svigersøn Knud Jensen sst. Hendes A: ved søn Christen Nielsen i Ås.

2027 Maren Andersdatter i Toftum. 25.3.1789, fol.149.
E: Anders Jensen. B: Maren 13, Anders 11, Jens 6, Laurids 3. FM: morbror Laurids Andersen sst.

2028 Rasmus Madsen i Ås. 8.4.1789, fol.150.
E: Karen Knudsdatter. LV: Enevold Andersen sst. B: Anne Kirstine 9, Jens 6. FM: farbror Jens Madsen sst. Første ægteskab med Anne Kirstine Eriksdatter, [skifte 26.10.1766 lbnr.1959]. B: Anne g.m. Niels Sørensen sst, Mads 27.

2029 Karen Sørensdatter i Ås. 22.5.1789, fol.152.
E: Thomas Mikkelsen. B: Mikkel sst, Anne Cathrine 32, Søren 30.

2030 Kirsten Pedersdatter i Aggestrup. 11.11.1789, fol.153.
E: Rasmus Sørensen. B: Anne Kirstine g.m. Jens Christensen sst, Anne 21, Laurids 19, Karen 14. Første ægteskab med Laurids Jensen sst, [skifte 6.7.1759 lbnr.1933]. B: Anne Margrethe g.m. Anders Jensen i Toftum.

2031 Peder Pedersen smed i Ås. 11.11.1789, fol.154.
A: søster Maren Pedersdatter g.m. Peder Sørensen i Gylling, søster Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Rasmus i Ålstrup. 3B: Peder sst, Rasmus i Svinballe, Anne g.m. Simon Mikkelsen skoleholder i Fillerup.

2032 Karen Ottesdatter i Toftum. 5.3.1790, fol.155.
E: Mikkel Rasmussen. B: Otte 19, Rasmus 16, Jens 14, Kirsten 7. FM: mors morbror Eskild Olufsen i Ås.

2033 Søren Jørgensen i Ørbæk. 6.3.1790, fol.156.
E: Mette Hansdatter. LV: Niels Rasmussen i Ås. B: Jørgen 16, Karen 14, Cathrine 12, Mette 10. FM: morbror Oluf Hansen i Toftum, Anders Jensen sst.

2034 Erik Andersen og hustru Maren Nielsdatter i Ås. 17.6.1790, fol.157.
B: [Niels Eriksen sst, skifte 4.1.1772 lbnr.1968]. 1B: Maren 19. FM: stedfar Eskild Sørensen sst, [Anne Kirstine Eriksdatter, skifte 26.10.1766 lbnr.1959, var g.m. Rasmus Madsen sst]. 2B: Mads sst, [Anne] g.m. Niels Sørensen sst.

2035 Anne Lauridsdatter i Ås. 17.6.1790, fol.157.
E: Niels Knudsen. B: Knud 20. FM: Niels Sørensen sst.

2036 Maren Jensdatter i Toftum. 13.8.1790, fol.158.
E: Hans Sørensen. A: mor Karen Knudsdatter. LV: Anders Andersen sst, bror Hans Jensen 20. FM: farbror Niels Eskildsen i Ås, søster Mette Jensdatter 24, der ægter enkemanden.

2037 Mikkel Jensen hyrde og hustru Gertrud Sørensdatter i Aggestrup. 30.11.1790, fol.159.
B: Anne 25, Kirsten 21. FM: morbrødre Niels Sørensen i Ås, Jens Sørensen sst.

2038 Laurids Sørensen ugift i Toftum. 6.12.1790, fol.160.
A: søskende Peder Sørensen sst, Rasmus Sørensen sst, Hans Sørensen sst, Oluf Sørensen, Anders Sørensen.

2039 Jens Madsen i Ås. 19.5.1791, fol.161.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Jørgensen sst. Første ægteskab med Johanne Sørensdatter, [skifte 20.12.1784 lbnr.2014]. B: Anne, [Anne] Margrethe, Knud, Mads, Søren. FM: morbror Jens Sørensen i Ørbæk.

2040 Niels Jensen i Ås. 6.10.1791, fol.162.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Nielsen bødker sst. B: Jens 18, Anne Cathrine 3. FM: farbror Knud Jensen sst.

2041 Rasmus Sørensen i Ås. 30.1.1792, fol.163.
E: Elisabeth Marie Thomasdatter. LV: Laurids Nielsen sst. Første ægteskab med Johanne Sørensdatter. B: Søren 25 i Kiel. FM: farbror Christen Nielsen i Ås.

2042 Christen Sørensen i Elbæk. 6.2.1792, fol.165.
E: Maren Mortensdatter. LV: Jens Hansen på Tyrrestrup. A: søskendebørn Henrik Jensen i Ørridslev, Jens Jensen 33, Rasmus Pedersen i Assendrup, Maren Pedersdatter g.m. Anders Bertelsen i Nim, Søren Mortensen 30, Marie Cathrine Mortensdatter.

2043 Peder Christian Mathiasen ugift i Brigsted. 7.4.1792, fol.167.
A: mor Karen Christensdatter sst, [første ægteskab med Mathias Pedersen i Søvind, skifte 24.5.1760 lbnr.1941], søskende Nikolaj Mathiasen sst, Peder Mathiasen, Anne Sofie Mathiasdatter g.m. Albert Holgersen på Vorsø, halvsøskende Mathia Thorsdatter i Brigsted.

2044 Peder Andersen Vorsø i Elbæk. 18.6.1792, fol.168.
Enkemand. B: Hans sst, Peder.

2045 Jørgen Eskildsen og hustru Kirsten Sørensdatter i Ås. 17.1.1793, fol.170.
B: Søren i Søvind, Niels 40, Ellen 34, Jens 32, Maren g.m. Oluf Pedersen i Ås, Johanne 25. Første ægteskab med Ellen Madsdatter. B: Eskild 43.

2046 Johanne Marie Rasmusdatter i Toftum. 2.2.1793, fol.172.
E: Søren Pedersen. B: Peder 4, Rasmus 2. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Søvind.

2047 Mette Lauridsdatter i Ås. 18.7.1793, fol.173.
E: Christian Christiansen. B: Anne 19, Laurids 15, Sidsel 12, Jacob 9.

2048 Jens Jensen i Søvind. 8.3.1794, fol.174.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Rasmus Justesen i Brigsted. B: Johanne 13, Anne 11, Jens 8, Søren 5. FM: farbror Jørgen Jensen i Toftum.

2049 Laurids Christensen ugift i Toftum. 7.6.1794, fol.176.
A: bror Jens Christensen sst, halvbror Jørgen Jensen, [skifte 18.6.1776 lbnr.1988]. 3B: Maren, Kirsten g.m. August Bertelsen snedker i Oldrup, Jens 20. FM: Anders Jensen i Toftum, halvsøster Anne Jensdatter g.m. Niels Hansen i Tvingstrup.

2050 Rasmus Jensen ugift i Ås. 21.6.1794, fol.179.
A: søskende Laurids Jensen sst, Maren Jensdatter g.m. Jens Sørensen sst.

2051 Abelone Pedersdatter i Brigsted. 24.7.1794, fol.180.
E: David Hansen. B: Anne Marie g.m. Peder Rasmussen i Ålstrup, Peder 24, Maren 21, Ingeborg 20, Birthe Kirstine, Hans 15.

2052 Maren Rasmusdatter i Ås. 18.10.1794, fol.181.
E: Laurids Nielsen. B: Niels 3, Rasmus 2. Slegfredbarn Anne Margrethe Rasmusdatter 9. FM: Niels Eskildsen sst.

2053 Søren Pedersen i Søvind. 24.11.1794, fol.183.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. Første ægteskab med [Johanne Marie Rasmusdatter, skifte 2.2.1793 lbnr.2046]. B: Peder 6, Rasmus 3. FM: Anders Jensen i Toftum.

2054 Kirsten Andersdatter i Søvind. 27.2.1795, fol.185.
E: Hans Bentsen. B: Jens. FM: Enevold Andersen i Ås.

2055 Laurids Fris i Toftum. 14.3.1795, fol.186.
E: Birthe Danielsdatter. LV: Frands Jørgensen sst. B: Jens 13, Sidsel Marie 11, Sofie 6. FM: morbror Anders Danielsen i Ørbæk.

2056 Karen Hansdatter ugift i Elbæk. 7.1.1796, fol.187.
A: søskende Hans Hansen 21, Søren Hansen 14. FM: farbror Anders Jepsen i Søvind.

2057 Maren Jensdatter i Ås. 6.2.1796, fol.188.
E: Mads Simonsen. B: Eskild 16, Jens 9, Marie Kirstine 8, Simon 4. FM: morbror Laurids Jensen i Toftum.

2058 Anne Jepsdatter i Søvind. 1.6.1796, fol.188, 191.
Enke efter [Søren Rasmussen st, skifte 20.5.1778 lbnr.2002]. A: bror Anders Jepsen sst, bror Hans Jepsen i Elbæk, [skifte 2.4.1788 lbnr.2025]. B: Hans 22, Søren 15. FM: Jens Sørensen i Søvind.

2059 Søren Nielsen røgter i Elbæk Præstegård. 24.5.1796, fol.190.
B: Ellen 30, Maren 26, datter 21, datter 16, Niels 14. FM: morbror Thomas Christensen i Ansø Mølle.

2060 Eskild Andersen skovfoged i Tyrrestrup Skovhus. 22.9.1796, fol.192.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Rafael Nielsen sst. B: Birthe g.m. Peder Eriksen i Brigsted, Kirsten 17, Voldborg 15, Oluf Johannes 11. FM: farbror Frands Andersen i Tyrvoldsdal på Brørup Mark.

2061 Maren Rasmusdatter i Sondrup. 20.2.1797, fol.193, 202.
Enke efter Niels Christensen. A: bror Jens Rasmussen, død. 1B: Thomas sst, bror Christen Rasmussen, død. 4B: Peder sst, Rasmus sst, Simon i Saksild, Maren, død, var g.m. Peder Rasmussen i Oldrup. 1B: Maren 8.

2062 Gertrud Jørgensdatter i Tyrrestrup Skovhus. 7.3.1797, fol.195, 196.
E: Rafael Nielsen. Første ægteskab med Eskild Andersen sst, [skifte 22.9.1796 lbnr.2060]. B: Birthe g.m. Peder Eriksen i Brigsted, Kirsten 17, Voldborg 15, Oluf Johannes 11. FM: morbror Niels Knudsen i Ås, farbror Frands Andersen i Tyrvoldsdal på Brørup Mark.

2063 Thomas Jensen i Sondrup. 30.3.1797, fol.196, 198.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Jørgen Jørgensen i Svinballe. A: farbror Christen Rasmussen, død. 4B: Peder i Sondrup, Rasmus sst, Simon i Saksild, Maren død, var g.m. Peder Rasmussen i Oldrup. 1B: Maren 8, moster Mette Thomasdatter i Fensten, død. 2B: Rasmus Rasmussen sst, Thomas Rasmussen i Torrild, død. 2B: Rasmus 18, Karen 14, moster Else Thomasdatter i Fensten, morbror Jens Thomsen sst. 3B: Maren Jensdatter, død. 3B: Niels Nielsen sst, Jens Nielsen i Saksild, Maren Nielsdatter g.m. Anders Mogensen i Brørup, Karen Jensdatter, død. 2B: Jens Esbensen i Smedrup, Karen Esbensdatter, død. 1B: Maren Sejersdatter 18, Anne Jensdatter, død, var g.m. Peder. 7B: Jens i Gjesing, Esben i Oldrup, Niels 25, Oluf 22 i Skanderborg, Margrethe g.m. Poul Esbensen i Søby, Maren g.m. Jacob Pedersen i Spettrup, Karen 28 i Gosmer, moster Karen Thomasdatter i Smedrup, død. 2B: Søren Poulsen sst, Maren Poulsdatter i Fensten, død, var g.m. Hans. 4B: Peder 29, Maren g.m. Søren Andersen sst, Karen 26, Anne 22.

2064 Jørgen Jensen i Ås. 26.4.1797, fol.197.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Nielsen sst. B: Inger Marie 33 g.m. Enevold Rasmussen i Brigsted, Birthe 28, Maren 25, Anne Marie 22, Karen 20, Jens 17, Mette 14, Simon 11. FM: farbror Rasmus Jensen i Aggestrup.

2065 Rasmus Jensen i Aggestrup. 19.8.1797, fol.202.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Andersen i Gangsted. A: halvbror Jørgen Jensen i Ås, [skifte 26.4.1797 lbnr.2064]. 8B: Inger Marie g.m. Enevold Rasmussen i Brigsted, Birthe g.m. Peder Pedersen i Ås, Maren 25, Anne Marie 22, Karen 20, Jens 17, Mette 14, Simon 11. FM: Anders Møller i Haldrup, halvsøster Kirsten Jensdatter i Haldrup på Stensballegård gods.

2066 Niels Eskildsen i Ås. 5.12.1797, fol.207.
E: Birthe Rasmusdatter. LV: Laurids Nielsen sst. B: Rasmus 16, Eskild 13, Maren 8, Anne Cathrine 3. FM: Laurids Jensen i Toftum.

2067 Dorthe Andersdatter i Reballe. 12.7.1798, fol.208.
E: Mikkel Rasmussen. B: Karen 7, Anne 5, Maren 4, Malene 2.

2068 Søren Jørgensen i Toftum. 13.12.1798, fol.209, 213.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Niels Rasmussen i Ørbæk. A: søster Mette Jørgensdatter g.m. en tobaksspinder i Ålborg, Anne Jørgensdatter i Skanderborg.

2069 Jens Pedersen Worm røgter på Tyrrestrup. 2.2.1799, fol.210.
A: brorsøn Peder Nielsen 41 i Svejstrup på Bidstrup gods, brordøtre Maren Nielsdatter 34 i Jebjerg på Frisenvold gods, Else Nielsdatter 31 g.m. Jens Jensen i Ås.

2070 Jens Sørensen i Søvind. 1.5.1799, fol.212, 217.
E: Elisabeth Nielsdatter. LV: Morten Jensen sst. B: Hans 19, Søren 16, Birthe 15, Niels 12, Anne Cathrine 9, Laurids 6, Sidsel Marie 3, Jens nyfødt. FM: morbror Laurids Nielsen i Toftum.

2071 Else Rasmusdatter i Grotkær. 26.9.1799, fol.214.
E: Thomas Jensen. A: søskende Anne Rasmusdatter g.m. Peder Rasmussen Møller i Horsens, Maren Rasmusdatter g.m. Søren Simonsen i Svinballe, Karen Rasmusdatter g.m. Oluf Pedersen i Grotkær, Anne Dorthe Rasmusdatter, halvbror Rasmus Rasmussen i Kærsgård.

2072 Karen Sørensdatter i Grotkær. 18.10.1799, fol.214, 216.
E: Peder Danielsen. A: bror Christen Sørensen, død. 2B: Søren, Mette, søster Anne Marie Sørensdatter. LV: Oluf Sørensen.

2073 Anne Sofie Jensdatter i Brigsted. 5.6.1800, fol.218, 221.
E: Laurids Eriksen. Første ægteskab med Christen Pedersen sst, [skifte 17.5.1782 lbnr.2010]. B: Mathias på Stensballegård gods, Mette g.m. Jørgen Mortensen på samme gods, Hans 27.

2074 Søren Pedersen smed i Ås. 12.8.1800, fol.221, 222.
E: Anne Andersdatter. LV: Christen Hansen i Brørup. B: Anne Marie 8, Peder 6, Maren 2. FM: farbror Christian Pedersen i Grumstrup.

2075 Rasmus Andersen ugift i Søvind. 29.9.1801, fol.223, 224, 227.
A: mor Johanne Rasmusdatter g.m. Søren Christiansen sst, søskende Eskild Andersen, Jens Andersen, Maren [Andersdatter] (skp. har Maren Rasmusdatter) g.m. Mads Simonsen i Ås, halvsøskende Margrethe Eskildsdatter, Mette Sørensdatter.

2076 Johanne Rasmusdatter i Søvind. 14.10.1801, fol.223, 224, 228.
E: Søren Christiansen. B: Mette. Første ægteskab med [Anders Eskildsen sst, skifte 23.11.1773 lbnr.1976]. B: Maren g.m. Mads Simonsen i Ås, Eskild sst, Jens. Andet ægteskab med [Eskild Jørgensen i Søvind, skifte 20.5.1778 lbnr.2003]. B: Margrethe.

2077 Karen Jensdatter i Elbæk. 4.12.1801, fol.226.
E: Søren Christensen. B: Christen 12, Ingeborg.

2078 Jens Sørensen i Eskebjerg. 9.4.1802, fol.228.
E: Johanne Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen i Jensgård. A: søskende Steffen Sørensen i Toftum, Niels Sørensen i Ås, Rasmus Sørensen i Toftum, Johanne Sørensdatter g.m. Rasmus Hansen i Ås.

2079 Kirsten Pedersdatter i Toftum. 1.11.1802, fol.229. Bilag.
Enke efter [Jørgen Jensen sst, skifte 18.6.1776 lbnr.1988]. B: Jens, Kirsten g.m. August Bertelsen snedker i Oldrup, Maren i København.

Tyrrestrup gods
Skifteprotokol
1803-1815
G 357-48

2080 Mette Christoffersdatter i Ås. 17.6.1803, fol.2. Bilag.
E: Knud Jensen. B: Peder, Karen g.m. Jens Sørensen på Ovdrup Mark, Kirsten.

2081 Anne Nielsdatter i Ås. 12.10.1803, fol.2.
E: Jens Pedersen. Første ægteskab med [Niels Jensen sst, skifte 6.10.1791 lbnr.2040]. B: Jens, Anne Cathrine 16.

2082 Sidsel Andersdatter i Brigsted. 13.2.1804, fol.4.
E: Laurids Rasmussen. B: Anders 8, Mette 2.

2083 Jens Mortensen i Ås. 28.5.1804, fol.5.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Morten Nielsen i Hundslund. B: Niels 13, Karen 10, Johanne 8. FM: farbror Rasmus Mortensen i Ørridslev.

2084 Jens Sørensen i Ås. 26.9.1804, fol.6.
E: Maren Jensdatter. LV: Laurids Nielsen sst. B: Søren sst, Anne 28, Jens 24, Niels 14.

2085 Christen Jensen i Toftum. 22.12.1804, fol.7.
E: Maren Andersdatter. LV: Jørgen Frandsen sst. B: Jens 5, Anne Cathrine 2. FM: Søren Christensen i Søvind.

2086 Karen Jensdatter i Toftum. 22.12.1804, fol.8.
E: Hans Jensen. A: søskendebørn.

2087 Jens Pedersen i Ås. 30.6.1807, fol.9.
E: Anne Dorthe Rasmusdatter. LV: Christen Nielsen sst. B: Kirsten 3, Anne 6 mdr. FM: farbror Oluf Pedersen sst.

2088 Else Andersdatter i Brigsted. 15.4.1808, fol.10.
E: Jens Jensen Kjær. A: mor Anne Hansdatter g.m. Erik Eriksen i Blirup, søskende Hans Andersen i Haldrup, Eskild Andersen i Stensballe, Christen Andersen, Dorthe Andersdatter, [skifte 12.7.1798 lbnr.2067], var g.m. Mikkel Rasmussen i Reballe. 3B: Karen, Anne, Malene, Johanne Andersdatter g.m. Rasmus Jepsen i Haldrup, Maren Andersdatter g.m. Peder Nielsen sst, halvbror Anders Eriksen i Blirup.

2089 Birthe Sørensdatter i Ås. 30.9.1808, fol.13, 16. Bilag.
E: Mikkel Pedersen. A: søskende Eskild Sørensen sst, Kirsten Sørensdatter enke i Dagnæs ved svigersøn Laurids Nielsen sst. på Boller gods, Karen Sørensdatter enke i Svinballe.

2090 Margrethe Nielsdatter i Ås. 15.10.1808, fol.14.
E: Mogens Jensen. Første ægteskab med Jens Mortensen, [skifte 28.5.1804 lbnr.2083]. B: Niels 17, Karen 15, Johanne 13. FM: morbror Morten Nielsen i Hundslund, farbror Rasmus Mortensen i Ørridslev.

2091 Karen Sørensdatter i Ås. 23.11.1808, fol.15.
E: Anders Sørensen. B: Niels 11, Anne Cathrine 5, Søren 2. FM: Søren Jensen sst.

2092 Jørgen Rasmussen i Brigsted. 30.12.1808, fol.17.
E: Maren Hansdatter. LV: Just Rasmussen sst. B: Hans 26, Rasmus 22, Anne 18, Mette 16. FM: farbror Jens Rasmussen i Toftum.

2093 Hans Jensen i Hvedballe. 20.1.1810, fol.19, 23.
E: Birthe Eskildsdatter. LV: Christen Nielsen i Eskebjerg. B: Mads 20, der døde, Henrik 18. FM: Søren Madsen i Søvind.

2094 Jens Jensen Yding i Elbæk. 26.4.1810, fol.21, 23.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Anders Jensen i Toftum. B: Thomas 35, Anne Margrethe, der døde, var g.m. Mikkel Hansen i Sondrup, Karen g.m. Niels Rasmussen i Ørbæk, Anne 24, der ægter søsterens enkemand Mikkel Hansen i Sondrup, Jens 14.

2095 Margrethe Eskildsdatter i Marenbol. 31.10.1810, fol.22.
E: Jens Hansen. B: Oluf Johannes 6, Christian 4. FM: morbror Eskild Andersen i Ås.

2096 Henrik Danielsen smed i Brigsted. 11.6.1811, fol.24, 29. Bilag.
Enkemand efter Anne Dorthe Mortensdatter, skifte 16.6.1807. B: Hans 27, Anne Margrethe 28 g.m. Peder Hansen i Haldrup, Dorthe Marie 28, Hans 27.

2097 Søren Pedersen snedker i Toftum. 4.12.1811, fol.26, 29.
E: Anne Pedersdatter. LV: Laurids Nielsen sst. B: Peder 29, Niels 24, Sara Kirstine g.m. Jens Pedersen sst, Johanne 22. FM: Hans Sørensen.

2098 Hans Jørgensen på Brigsted Mark. 14.12.1811, fol.27, 30.
A: mor Maren Hansdatter. LV: Just Rasmussen i Brigsted, søskende Rasmus Jørgensen, Anne Jørgensdatter g.m. Peder Eriksen, Mette Jørgensdatter 19, der ægter Jørgen Jensen i Ørbæk, der fæster, FM: Jens Juul.

2099 Laurids Eriksen i Brigsted. 8.6.1812, fol.31, 36.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Peder Johansen på Stensballe Bjerremark. B: Erik 9, Peder 7, Anne Marie 5. FM: Mathias Christensen i Brigsted.

2100 Hans Jensen i Toftum. 8.6.1812, fol.33.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Anders Andersen sst. A: bror Morten Jensen i Søvind, død. 3B: Søren i Toftum, Anne g.m. Laurids Nielsen i Ås, Bodil g.m. Anders Jensen i Søvind, søster Abelone Jensdatter, enke efter Jens Jensen podemand i Toftum, halvbror Just Jensen i Ås, død. 5B: Niels i Torrild, Frands i Kærsgård, Anne g.m. en skoleholder på Samsø, Mette 32, Voldborg gift på Samsø, halvsøster Karen Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Ås, halvsøster Bodil Jensdatter, død, var g.m. Frands Jacobsen i Søvind. 2B: Jens i Amstrup, Jacob.

2101 Niels Holgersen i Toftum. 6.9.1812, fol.35.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Niels Rasmussen i Ørbæk. A: søskende Albert Holgersen på Vorsø, Søren Holgersen i Brigsted, Maren Holgersdatter, død. 1B: Maren Nielsdatter enke i Horsens.

2102 Laurids Mikkelsen ugift i Brigsted. 19.7.1814, fol.37, 40.
A: brorbørn Otte Jensen væver i Serridslev, Mikkel Jensen i Hansted, Anne Kirstine i Brigsted.

2103 Birthe Danielsdatter i Toftum. 27.9.1814, fol.38.
E: Niels Christiansen væver. Første ægteskab med Laurids Fris, [skifte 14.3.1795 lbnr.2055]. B: Sofie Hedvig Elisabeth Cathrine g.m. Niels Mikkelsen i Hundslund, Sidsel Marie 30. FM: Anders Danielsen i Ørbæk.

2104 Anne Cathrine Pedersdatter i Brigsted. 5.1.1815, fol.40.
E: Søren Hansen. B: Anne 1. Første ægteskab med Laurids Eriksen, [skifte 8.6.1812 lbnr.2099]. B: Erik 12, der døde, Anne Marie 8. FM: Peder Johansen i Stensballe.

Urup gods
Skifteprotokol
1768-1818
G 358-1

2105 Frands Mortensen i Kørup. 26.6.1769, fol.1.
E: Cathrine Marie Knudsdatter. LV: Jørgen Simonsen sst, Jens Gregersen, der ægter. B: Søren 14, Morten 12, Knud 10, Anne Cathrine 4. FM: Mikkel Knudsen i Vedslet, Erik Pedersen i Kørup, Jens Frandsen sst.

2106 Anne Nielsdatter i Monbjerg. 25.9.1769, fol.2.
E: Hans Lauridsen. B: Niels 7, Anne Marie 3, Gertrud 2. FM: farbror Niels Tønning sst.

2107 Cathrine Pedersdatter i Vinten. 27.1.1770, fol.5.
A: søsterdatter [Maren Jensdatter] g.m. Rasmus [Rasmussen] Møller i Vinten.

2108 Jens Akselsen og hustru Karen Christensdatter i Monbjerg. 1.7.1768, fol.5.
B: Marie 33 g.m. Mikkel Hansen hyrde i Vorbjerg nu i Vestbirk, Kirsten 13, Hans 8. FM: Christen Madsen, farbror Peder Akselsen i Østbirk.

2109 Karen Jensdatter i Vestbirk. 9.2.1770, fol.7.
E: Peder Jensen. B: Karen 9.

2110 Karen Pedersdatter i Underup. 10.9.1770, fol.9.
E: Steffen Jensen. Ingen arvinger.

2111 Karen Rasmusdatter i Vedslet. 7.11.1769, fol.10.
E: Christen Sørensen. A: bror Oluf Rasmussen, død. 1B: Anne i Kalhave, bror Jens Rasmussen, død. 1B: Anne Rasmusdatter g.m. Oluf Jensen i Torrild, søster Johanne Rasmusdatter g.m. Laurids Pedersen i Fillerup, søster Birgitte Rasmusdatter, død. 2B, halvsøskende Jens Rasmussen i Oldrup, Anne Rasmusdatter i Grumstrup, Malene Rasmusdatter sst.

2112 Kirsten Christensdatter i Vedslet. 17.8.1769, fol.11.
E: Niels Mikkelsen. B: Margrethe 4. FM: Christen Sørensen.

2113 Rasmus Jensen i Vedslet. 27.2.1770, fol.12.
A: moster, død, var g.m. Jens Mikkelsen sst. 1B: en datter.

2114 Christen Madsen i Monbjerg. 1.5.1770, fol.13.
E: Elisabeth Nielsdatter. LV: Mikkel Pedersen sst. B: Niels 9, Mads 5. Skifte efter første hustru 26.6.1760. B: Mette, Inger 19. FM: Søren Rasmussen sst.

2115 Anne Pedersdatter i Vedslet. 17.7.1770, fol.14.
E: Rasmus Rasmussen. B: Anne 6, Peder 4, Rasmus 2. FM: stedoldefar Mikkel Knudsen sst, morbror Mikkel Pedersen i Assendrup.

2116 Karen Jensdatter i Ballebo. 4.8.1770, fol.16.
E: Thomas Jensen. B: Niels 3. Første ægteskab med [Niels Jacobsen sst]. B: Jacob 18, Jens 16, Sidsel 12, Karen 10, Mette 8. FM: morbror Hans Jensen sst.

2117 Laurids Jacobsen i Tvingstrup. 22.9.1770, fol.18.
E: Maren Sørensdatter. A: mor Maren Jensdatter i Pårup i Them sogn, søskende Maren Jacobsdatter g.m. Jens Rasmussen sst, Karen Jacobsdatter g.m. Rasmus Christensen i Rye.

2118 Bodil Nielsdatter i Ballebo. 19.12.1770, fol.19.
E: Søren Andersen. A: mor Anne Knudsdatter, søskende Mette Nielsdatter g.m. Peder Eriksen sst, Anne Marie Nielsdatter.

2119 Karen Nielsdatter i Monbjerg. 20.3.1769, fol.19.
B: Niels Pedersen 8. FM: morbror Niels Jensen Tønning sst, mors svoger Hans Lauridsen sst.

2120 Elisabeth Jensdatter i Østbirk. 21.4.1770, fol.21.
E: Anders Lauridsen. B: Laurids 1.

2121 Anne Cathrine Juliusdatter i Monbjerg. 5.9.1771, fol.24.
E: Peder Jensen. B: Jens 14, Kirsten 11, Anne Cathrine 9, Julius 7, Oluf 5. Første ægteskab med [Jens Nielsen sst]. B: Karen 20. FM: morbror Steffen Juliussen sst.

2122 Johanne Svendsdatter i Vestbirk. 28.2.1771, fol.25.
Enke til huse hos Anders Mortensen. A: søster Karen Svendsdatter, død. 5B: Anders Jensen sst, Anne Jensdatter g.m. Fogh Mikkelsen sst, Karen Jensdatter g.m. Peder Jensen i Monbjerg, Johanne Jensdatter, Kirsten Jensdatter 32, søster Maren Svendsdatter g.m. Morten Andersen snedker i Vestbirk, søster Anne Svendsdatter i Møldrup, brorsøn Svend Jørgensen 33 ved stedfar Knud Mortensen og halvbror Morten Knudsen.

2123 Dorthe Pedersdatter i Lundum. 18.3.1771, fol.43.
A: bror Jens Pedersen Thomsen sst, halvsøster Ellen Jensdatter g.m. Jacob Sørensen skoflikker i Horsens.

2124 Johanne Jensdatter i Vinten. 3.4.1771, fol.27.
E: Simon Pedersen. B: Kirsten 7, Jens 3. FM: Jørgen Jensen sst.

2125 Peder Bjørnsen i Monbjerg. 29.1.1771, fol.27.
Ingen arvinger.

2126 Jens Iversen i Ballebo. 19.12.1770, fol.30.
E: Else Sørensdatter. LV: Peder Eriksen sst. A: morbror Søren Ibsen i Jordbjerg, mosters 2 børn Jens Thomsen i Gangsted, død. 5B: heraf Thomas sst, Jens sst, Maren Thomasdatter, enke efter Mikkel Jacobsen sst. 4B: heraf Mikkel sst.

2127 Mikkel Jensen i Gangsted. 16.7.1763, fol.32.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Mads Jespersen sst. B: [Margrethe] 29, Jørgen 24, Mikkel 20, Hans 18, Johanne 15. FM: Jens Sørensen sst. Af første ægteskab B: Jens 38.

2128 Jens Thomsen i Gangsted. 22.3.1769, fol.33.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Søren Pedersen i Elbæk. B: Thomas 30 i Ballebo, Rasmus 24, Jens 22, Peder 20, Karen 14. FM: Mikkel Mikkelsen i Gangsted.

2129 Jacob Pedersen skovfoged i Fuglsang. 10.4.1770, fol.34, 39.
E: Mette Olufsdatter. LV: Knud Rasmussen i Vestbirk. B: Oluf 38, Kirsten 35, Peder 32, Maren 28, Morten 22. FM: Morten Rasmussen sst.

2130 Sidsel Mikkelsdatter i Vestbirk. 17.5.1771, fol.35.
E: Anders Mortensen. B: Birthe.

2131 Peder Andersen i Østbirk. 29.5.1771, fol.36.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Nielsen sst. A: bror Rasmus Andersen, død. 2B: Anders, Karen g.m. en billedhugger i København, søster Maren Andersdatter g.m. Jørgen Jensen i Sattrup.

2132 Birthe Andersdatter i Sattrup. 22.7.1771, fol.38.
E: Laurids Christensen. B: Anders 1.

2133 Anne Cathrine Nielsdatter i Rådved. 16.3.1773, fol.41.
E: Jørgen [Hansen] Lillerup. B: Anne 16, Hans 6. FM: morbror Søren Nielsen i Vinten, Anders Hedegaard i Lillerup.

2134 Anne Jensdatter i Monbjerg. 16.3.1772, fol.41.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus 10, Jens 9, Peder 6, Niels 5, Laurids 3. FM: morbror Peder Jensen sst.

2135 Knud Rasmussen i Vestbirk. 1.5.1773, fol.42.
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Rasmus 32, Peder 26, Søren 23, Dorthe 20, Mette 17, Karen 14. FM: farbror Niels Rasmussen i Birkenæs.

2136 Anne Markusdatter i Enner. 16.5.1772, fol.42.
E: Christen Pedersen. B: Kirsten. FM: Peder Pedersen.

2137 Maren Andersdatter i Sattrup. 1.10.1773, fol.43.
E: Jørgen Jensen. A: bror [Rasmus Andersen], død. 2B: Anders, Karen i København. Sml. lbnr.2131.

2138 Peder Andersen i Sattrup. 29.9.1772, fol.43.
E: Karen Christensdatter. LV: Hans Nielsen sst. B: Christen, Peder, Johanne, Margrethe, Anne. FM: Jacob Christensen i Østbirk. Første ægteskab med [Anne Nielsdatter]. B: Anders.

2139 Poul Pedersen i Sattrup. 12.2.1772, fol.45.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Anders Hansen i Lillerup. B: Anne Margrethe 4, Maren 2. FM: farbror Rasmus Pedersen i Sattrup, morfar Peder Thomsen sst.

2140 Peder Pedersen i Purup. 5.8.1772, fol.47.
E: Sidsel Elisabeth Terkildsdatter. LV: Anders Pedersen sst. B: Elisabeth Margrethe 23, Margrethe Øllegaard 19, Bartholomæus 16, Anne Marie 14. FM: Niels Jensen i Birkenæs. Arv i boet til Jørgen Terkildsen og Kirsten Terkildsdatter efter forældre Terkild Pedersen og Anne Jørgensdatter i Østbirk.

2141 Jens Rasmussen Skaarup i Lundumskov. 28.12.1772, fol.50.
E: Dorthe Jørgensdatter. LV: Mads Mikkelsen sst. B: Jørgen 15, Anne Kirstine 12, Karen 8, Ellen 3, Marianne 5 uger. FM: Niels Nielsen sst. Af første ægteskab B: Maren 22, Rasmus 20. Andet ægteskab med [Kirsten Hansdatter]. Ingen børn.

2142 Søren Thomsen i Purup. 20.4.1773, fol.52.
E: Kirsten Cathrine Mikkelsdatter. LV: Isak Mikkelsen i Løgballehus. A: søster Kirsten Thomasdatter. FM: Søren Andersen i Møldrup.

2143 Steffen Juliussen i Monbjerg. 20.6.1774, fol.55.
E: Johanne Jensdatter. LV: Søren Rasmussen sst. B: Julius, Hans, Anne, Anne Cathrine. FM: Peder Jensen sst.

2144 Søren Rasmussen ugift i Gjedved Mølle. 18.3.1772, fol.56.
A: mor, bror Mikkel Rasmussen, søster Anne Marie Rasmusdatter, halvsøster Birthe Pedersdatter, alle i Koldt på Constantinsborg gods.

2145 Maren Jensdatter i Gangsted. 19.2.1772, fol.57.
A: søster Johanne Jensdatter, død, var g.m. Jens Rasmussen skoleholder i Svejstrup, halvsøster Karen Rasmusdatter, død. 1B: Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Mikkelsen Gangsted, halvsøster Bodil Jensdatter hos stedfar Jens Mikkelsen i Vedslet.

2146 Hans Jacobsen i Underup. 30.9.1772, fol.58.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Anders Pedersen i Yding. A: bror Rasmus Jacobsen i Gjedved, død, var g.m. Maren Clausdatter. 6B, halvsøskende Kirsten Jacobsdatter sst, Maren Jacobsdatter sst.

2147 Thomas Iversen i Monbjerg. 23.6.1772, fol.60.
E: Mette Cathrine Pedersdatter. LV: Rasmus Iversen sst, der ægter. B: Peder, [der døde, Thomas nyfødt]. FM: farfar Iver Thomsen sst.

2148 Jens Rasmussen i Sattrup. 28.1.1773, fol.62.
E: Anne Sørensdatter. LV: Laurids Christensen gartner på Urup, Jørgen Jensen i Sattrup. B: Mette g.m. Rasmus Rasmussen i Sillebjerg, Inger enke efter Mogens Handskemager i Horsens, nu g.m. Hans Christian Ditlevsen rebslager sst.

2149 Hans Lauridsen og hustru Anne Marie Nielsdatter, der lever i Monbjerg. 7.7.1773, fol.65.
Registrering. Der nævnes hans bror Anders Lauridsen i Sattrup.

2150 Gundil Jensdatter i Tvingstrup. 11.6.1772, fol.67.
E: Niels Jensen Vinter. B: Bodil Marie 4, Jens 3. FM: Jørgen Sørensen i Grumstrup, Peder Jensen Vinter i Tolstrup.

2151 Steffen Jensen i Underup. 5.2.1774, fol.69.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Pedersen sst. A: bror Erik Jensen i Løvet, nogle broderbørns børn. [Første ægteskab med Karen Pedersdatter, skifte 10.9.1770 lbnr.2110].

2152 Karen Frederiksdatter på Urup. 7.7.1774, fol.72.
A: søster Maren Frederiksdatter, [enke efter Mikkel Jensen i Rådved]. LV: Laurids Christensen podemester på Urup. 2B: Kirsten 18, Anne Marie 14. FM: Peder Thomsen. Afdøde var forlovet med Hans Sattrup i Hoved.

2153 Morten Lauridsen i Vestbirk. 10.8.1774, fol.73.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Jensen sst, Peder Rasmussen sst. B: Anders 1, Laurids 6 uger. FM: morfar Niels Jensen i Birkenæs. Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.1.1772 lbnr.2155]. B: Maren 6. FM: Jesper Steffensen i Åstrup, Peder Jensen i Vestbirk.

2154 Anne Christensdatter i Underup. 11.8.1774, fol.78.
E: Markus Christensen bødker. Af første ægteskab B: Maren Nielsdatter 20. FM: morfar Anders Madsen i Gjedved, mostres mænd Jens Jørgensen i Kørup, Peder Jensen i Salten.

2155 Karen Jensdatter i Vestbirk. 21.1.1772, fol.79.
E: Morten Lauridsen. B: Maren.

2156 Oluf Jørgensen i Enner. 28.9.1772, fol.79.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Bent Andersen sst. A: søskende David Jørgensen sst, Christen Jørgensen i København, Rasmus Jørgensen sst. Enkens første ægteskab med [Jens Mortensen sst]. B: Jesper Jensen, Johanne Jensdatter g.m. Jochum Herman i Vinten.

2157 Iver Thomsen i Monbjerg. 3.4.1775, fol.80.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Rasmus Sørensen sst. B: Maren g.m. Rasmus Pedersen smed i Sattrup, Thomas, [skifte 23.6.1772 lbnr.2147]. B: Thomas 2. FM: Peder Hansen i Monbjerg.

2158 Anne Nielsdatter i Kolpensig. 12.6.1775, fol.81.
E: Niels Sørensen. B: Else Marie, Ingeborg. FM: farbror Jørgen Sørensen i Guldforhoved, morbror Jens Nielsen i Lille Bredlund.

2159 Jens Pedersen møller i Urup Mølle. 14.7.1775, fol.82.
E: Hedvig Guldberg. LV: Christen Pontoppidan i Lundum. B: Maren Cathrine 16, Hans Jørgen 13, Kirsten 11, Jørgen 10, Erik 7, Else Cathrine 4, Jens 3, Mette Sofie 2. Første ægteskab med [Maren] Nielsdatter. B: Peiter 32, Lucie, Mette g.m. Anders Krog i Hornborg Mølle, Anne Marie g.m. Jørgen Pedersen i Gjesing, Margrethe.

2160 Søren [Pedersen] Glintberg i Østbirk. 23.1.1776, fol.83.
E: Karen Eriksdatter. LV: Niels Knudsen sst. A: søskende Anders Pedersen i Purup, Anne Pedersdatter g.m. Niels Ladefoged i Enner, Mette Pedersdatter g.m. Isak Mikkelsen i Løgballehus, Karen Pedersdatter g.m. Morten Rasmussen i Vestbirk, Mikkel Pedersen, død. 6B, halvsøskende Peder Pedersen, Margrethe Pedersdatter g.m. Enevold Bødker i Enner, Birgitte Pedersdatter.

2161 Jens Bertelsen i Gjedved. 17.2.1776, fol.83.
E: Maren Jensdatter. LV: Rasmus Nielsen Møller. B: Bertel 17, Maren 14, Jens 11. FM: farbror Hans Bertelsen i Horsens.

2162 Maren Pedersdatter i Rådved. 26.2.1776, fol.84.
E: Thomas Nielsen. B: Anne Cathrine 3 mdr.

2163 Anne Enevoldsdatter i Rådved. 26.2.1776, fol.84.
E: Rasmus Jensen. B: Johanne 4, Jens 2. FM: morfar Enevold Christensen, morbror Christen Enevoldsen i Lundumskov.

2164 Maren Iversdatter i Sattrup. 12.4.1776, fol.84.
E: Rasmus Pedersen. B: Anne 9, Jens 6, Maren 2. FM: Enevold Jensen.

2165 Christoffer Pedersen i Kørup. 25.11.1776, fol.85.
E: Birthe Pedersdatter. LV: svoger Rasmus Andersen i Lykke. A: søskende Niels Pedersen, Niels Pedersen d.y, Søren Pedersen, Karen Pedersdatter g.m. Niels Skytte i Lundum.

2166 Mette Jørgensdatter i Rådved. 21.12.1776, fol.86.
E: Peder Hansen. Første ægteskab med [Eskild Sørensen sst]. B: Jørgen, Søren, Bodil g.m. Niels [Rasmussen] Naldal i Rådved. Sml. lbnr.219.

2167 Anne Jensdatter i Vestbirk. 11.3.1777, fol.86.
E: Rasmus Andersen. A: farbrorbørn: Jørgen Andersen i Gjedved, Peder Nielsen i Lundum, Johanne Nielsdatter sst, søster Karen Andersdatter g.m. Albert Rasmussen sst, farbror Jens Andersen i Gjedved, død. 3B: Laurids sst, Mette sst, Maren sst, farbror Jens Andersen, død. 1B: Anders i Eldrup, farbror Niels Andersen, død. 2B: [Johanne Marie Nielsdatter] g.m. Jesper Jensen i Enner, Anne Nielsdatter i Gjedved, søster Anne Andersdatter, død. B: datter g.m. Rasmus Sørensen i Monbjerg, datter g.m. Christen Sparre i Korning, datter g.m. Mads Jørgensen i Kørup, [Karen Rasmusdatter] g.m. Enevold Jensen i Lundumskov, Peder Rasmussen sst, Christen Rasmussen i Nim, Christoffer Rasmussen i Brovst.

2168 Laurids Rasmussen Møller i Enner. 6.1.1777, fol.87.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Pedersen sst. A: søskende Rasmus Møller i Vinten, Kirsten Rasmusdatter g.m. Niels Pedersen i Enner, halvsøskende Peder Møller i Naldal, Christen Rasmussen i Lundum, Elisabeth Rasmusdatter g.m. Niels Sørensen i Uldum.

2169 Terkild Jørgensen i Østbirk præstegård. 18.4.1777, fol.88.
A: mor Anne Terkildsdatter, bror Laurids Jørgensen i Kørup, halvsøskende Anne Marie Jørgensdatter g.m. Niels Rasmussen i Stubberup, Bodil Jørgensdatter g.m. Jørgen Jensen i Korning, Maren Jørgensdatter g.m. Christen Andersen i Kørup.

2170 Jens Thomsen i Lundum. 28.5.1777, fol.88.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Møller i Lundum Mølle. B: Maren 16, Birthe 12, Peder 10, Jens 7, Thomas 2. FM: Jens Sørensen i Lundumskov, Jørgen Andersen.

2171 Niels Sørensen Hermansen og hustru Sidsel Nielsdatter i Monbjerg. 17.6.1777, fol.89.
B: Niels 4, Søren, Anne Cathrine. FM: farfar Søren Hermansen i Urup, Jacob Nielsen, Søren Nielsen.

2172 Birthe Christensdatter i Østbirk. 27.6.1777, fol.90.
E: Peder Nielsen. B: Sofie 12, Niels 9, Anders 5. FM: morbror Jacob Christensen sst.

2173 Jens Jensen Skovgaard i Vinten. 30.6.1777, fol.90.
E: Marie Kirstine Jørgensdatter. LV: far Jørgen Jensen. B: Anne Cathrine 2. FM: Mads Jensen i Vrønding, Peder Rasmussen.

2174 Mikkel Pedersen i Rådved. 7.5.1777, fol.92.
E: Kirsten Hansdatter, der døde. LV: bror Jørgen Lillerup. B: Niels, der fæster. Hendes første ægteskab med [Niels Lauridsen sst]. B: Hans, Kirsten g.m. Rasmus Hansen i Serridslev, Maren g.m. Niels [Jensen] Torp i Rådved.

2175 Anne Rasmusdatter i Gjedved. 30.10.1777, fol.92.
E: Albert Rasmussen. B: Rasmus 2, Dorthe Cathrine 3 mdr. FM: Anders Jensen i Rådved, Søren Hansen i Gjedved.

2176 Peder Jensen i Lundum. 2.1.1778, fol.93.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Møller i Lundum Mølle. A: søskende Enevold Jensen i Lundumskov, Hans Jensen i Rådved, Niels Jensen 20, Maren Jensdatter g.m. Peder Hansen i Lundum, Elisabeth Jensdatter g.m. Jens Andersen i Rådved, Karen Jensdatter.

2177 Peder Jensen i Naldal. 23.2.1778, fol 95.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Peder Rasmussen i Vinten. B: Søren 10. FM: farbror Enevold Jensen i Rådved.

2178 Anders Lauridsen i Østbirk. 7.3.1778, fol.95.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jacob Clemensen sst. B: Karen 6, Elisabeth 4, Peder 3, Niels 6 mdr. Første ægteskab med Elisabeth Jensdatter, [skifte 21.4.1770 lbnr.2120]. B: Laurids 9.
FM: fars halvbror Anders Lauridsen i Sattrup.

2179 Maren Jensdatter i Vinten. 7.4.1778, fol.96.
E: Rasmus Rasmussen Møller. B: Elisabeth. FM: Peder Rasmussen sst.

2180 Kirsten Rasmusdatter i Enner. 8.7.1778, fol.97.
E: Niels Pedersen. B: Karen 19, Peder 15, Rasmus 12. FM: Rasmus Møller sst, Søren Pedersen sst.

2181 Kirsten Jørgensdatter i Sattrup. 1.12.1778, fol 98.
E: Jesper [Sørensen] smed. B: Karen 9. FM: Thomas Kjær i Monbjerg.

2182 Birthe Pedersdatter i Kørup. 30.11.1778, fol.99.
B: Dorthe Ottesdatter g.m. Niels Christensen i Lund, Sara Ottesdatter g.m. Peder Andersen i Enner, Lene Ottesdatter. FM: morbror Erik Pedersen i Kørup, Rasmus Lykke i Lykkehuset. Sml. lbnr.1851.

2183 Enevold Jensen i Rådved. 7.2.1780, fol.99.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Niels Hansen sst. B: Anne Elisabeth 18. FM: farbror Elias Jensen sst.

2184 Anders Knudsen Skovgaard i Vinten. 15.3.1780, fol.100.
E: Marie Kirstine Jørgensdatter. LV: Jørgen Jensen sst. B: Jens Jørgen 2. FM: farbror Søren Knudsen i Eriknauer.

2185 Gertrud Marie Mortensdatter i Underup. 24.10.1780, fol.103.
E: Christoffer [Nielsen] Bayer. B: Thomas 13, Cathrine Marie 12, Niels 11, Karen 4. FM: farbror Jens Nielsen Bayer, morbror Niels Mortensen.

2186 Morten Rasmussen i Vestbirk. 20.1.1781, fol.104.
E: Karen Pedersdatter. LV: Niels Christensen ladefoged i Enner. B: Rasmus 27, Mette 24, Birgitte 22, Peder 20. FM: farbror Søren Rasmussen i Vestbirk.

2187 Joen Mikkelsen i Purup. 31.1.1781, fol.105.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: Niels Andersen sst, Rasmus Nielsen, der ægter og fæster. B: Elisabeth 4, Joen 3 uger. FM: fars halvbror Jens Rasmussen i Vinten.

2188 Mette Clausdatter i Enner. 14.4.1781, fol.107.
E: Mikkel Nielsen snedker. B: Anne Marie 5, Kirsten 2, Niels 1. FM: Jochum Pedersen i Vestbirk.

2189 Karen Olufsdatter i Østbirk. 25.6.1781, fol.107.
E: Jacob Christensen. A: søskendebørn Peder Rasmussen i Vinten, Anne Rasmusdatter g.m. Jørgen Jensen sst, Maren Rasmusdatter enke efter Peder Jensen i Naldal, [skifte 23.2.1778 lbnr.2177], Mette Rasmusdatter g.m. Jens Jensen i Vinten.

2190 Anne Pedersdatter i Monbjerg. 2.7.1781, fol.108.
E: Anders Nielsen Hald. Første ægteskab med Peder Jensen. B: Peder i Gantrup, Mikkel i Ejer, Jens 28. FM: enkemandens stedsønner Jens Ibsen i Gantrup, Knud Ibsen sst.

2191 Peder Hansen i Rådved. 27.7.1781, fol.108.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Christen Rasmussen i Vinten. A: søskende Niels Hansen i Rådved, Søren Hansen i Hansted, Jørgen Hansen i Nim, søster g.m. Joen Pedersen i Rådved, [Anne Hansdatter] g.m. Peder Rasmussen i Lundumskov, søster g.m. Niels Nielsen sst.

2192 Rasmus [Mortensen] Pilborg i Kørup. 30.8.1781, fol.109.
E: Karen Christensdatter. LV: Søren Frandsen sst. B: Sidsel 7, Else 5, Morten 2. FM: farbror Jens Pilborg i Lund.

2193 Anne Pedersdatter i Østbirk. 8.9.1781, fol.109.
E: Søren Pedersen. B: Anders 14. FM: Jacob Clemensen sst.

2194 Peder Møller i Naldal. 30.6.1781, fol.110.
E: Mette Pedersdatter. LV: Rasmus Knudsen i Vestbirk, Jacob Christensen, der ægter og fæster. A: bror Christen Rasmussen i Dørup, søster Elisabeth Rasmusdatter, død, var g.m. Niels Sørensen i Uldum på Rask gods. 2B: Maren 11, Søren 8, halvbror Rasmus Rasmussen i Vinten på Urup gods, halvsøster Kirsten Rasmusdatter, [skifte 8.7.1778 lbnr.2180], var g.m. Niels Pedersen i Enner. 3B: Karen g.m. Mikkel Snedker sst, Peder 19, Rasmus 14. Sml. lbnr 792.

2195 Peder Jensen bødker i Enner. 8.10.1781, fol.112.
E: Anne Nielsdatter. LV: Søren Pedersen sst. A: mor Mette Pedersdatter hos svoger Jens Mortensen i Grumstrup, bror Enevold Jensen i Enner.

2196 Karen Bertelsdatter i Gjedved. 31.10.1781, fol.113.
E: Jens Jepsen. B: Maren g.m. Anders Sørensen sst, Karen 22, Birthe 20, Hans 18, Jeppe 15, Anne Marie 13, Bertel 11. FM: morbror Hans Bertelsen i Horsens, fars halvbror Jeppe Rasmussen i Underup.

2197 Jacob Clemensen i Østbirk. 7.12.1781, fol.114.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jørgen Jensen Lundum i Sattrup. B: Clemen 3, Søren 1. FM: Niels Andersen i Purup.

2198 Anne Marie Hansdatter i Kørup. 27.4.1781, fol.114.
E: Anders Hansen. B: Anne Kirstine 6 mdr. FM: Søren Frandsen sst.

2199 Johanne Pedersdatter i Underup. 5.3.1783, fol.116.
A: bror Mikkel Pedersen, død. 2B: Kirsten g.m. Peder Christensen i Bleld, Maren i Serridslev enke efter Hans Jørgensen i Nebel, [skifte 3.9.1777 lbnr.966], bror Anders Pedersen smed i Østbirk, død. 1B: Anne Margrethe g.m. Jens Jensen smed i Vestbirk.

2200 Karen Jensdatter i Underup. 20.3.1783, fol.117.
E: Søren Møller. B: Søren.

2201 Anne Pedersdatter i Underup. 20.3.1783, fol.118.
E: Jeppe Rasmussen. B: Peder 11. FM: Anders Pedersen i Underup. Første ægteskab med [Bertel Andersen i Nim]. B: Anders i Vedslet på Hovedgård gods. Andet ægteskab med [Peder Jensen i Underup]. B: Jens 16.

2202 Jens Frandsen og hustru Karen Thygesdatter i Kørup. 31.3.1781, fol.118.
B: Silke 16, Thyge 13, Kirsten 12, Anne 8, Kirsten 4, Birgitte 2. FM: fars halvbror Peder Maltesen i Nim. Hans første ægteskab med Silke Sørensdatter. B: Frands, Anne Marie g.m. Gravers Jørgensen i Lund.

2203 Anne Rasmusdatter i Sattrup. 1.3.1784, fol.125.
E: Thomas Pedersen. B: Anne Cathrine 5, Peder 4, Hans 2. FM: morfar Rasmus Pedersen.

2204 Hans Andersen i Kørup. 4.7.1782, fol.126.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Hr. Colding. B: [Anne Marie, skifte 27.4.1781 lbnr.2198], var g.m. Anders Hansen sst. 1B: Anne Kirstine.

2205 Kirsten Mikkelsdatter i Underup. 19.5.1784, fol.129.
E: Jeppe Rasmussen. A: far Mikkel Jørgensen i Hansted Hospital.

2206 Mette Thomasdatter i Vinten. 25.10.1784, fol.130.
E: Jørgen Rasmussen. B: Anne Margrethe 16, Thomas 10, Rasmus 8, Jens 4, Laurids 2, Peder 3 mdr. Første ægteskab med Jens Andersen sst. B: Kirsten. FM: farbror Rasmus [Rasmussen] Møller i Vinten.

2207 Anne Sørensdatter i Underup. 14.1.1785, fol.131, 156.
E: Niels Lauridsen. B: Anne Marie 5, Karen 2, der døde.

2208 Kirsten Rasmusdatter i Gjedved. 10.3.1785, fol.132.
E: Albert Rasmussen. B: Anne 5, Jacob 3. FM: morfar Rasmus Nielsen sst.

2209 Dorthe Eline Ravn ugift på Urup. 22.1.1785, fol.132.
A: far løjtnant Ravn.

2210 Jochum Hermansen i Enner. 11.3.1785, fol.133.
E: Johanne Jensdatter. LV: Søren Jepsen i Vinten. B: Jens 15, Mette 13, Marie 11, Anne 5, Morten 2. FM: Søren Pedersen i Enner.

2211 Niels Rasmussen i Birkenæs. 4.7.1785, fol.133.
E: Anne Marie Mikkelsdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Anne 14, Mikkel 12, Rasmus 10, Marianne 7. FM: farbror Søren Rasmussen i Vestbirk, morbror Rasmus Mikkelsen i Havreballe. Første ægteskab med Abelone Jensdatter, skifte 28.3.1764. B: Mette g.m. Peder Andersen i Føvling. Andet ægteskab med Maren Mortensdatter fra Tønning. B: Abelone.

2212 Morten Christensen Møller ugift i Enner. 3.12.1783, fol.135.
A: søskende Just Christensen i Rørbæk Mølle på Rørbæk gods, Maren Christensdatter g.m. Momme Andersen i Vedbæk i Øster Højst sogn ved Tønder, Kirsten Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Enner på Urup gods, halvsøskende Peder Christensen i Søhale, Anne Marie Christensdatter i København, død. 3B: Anne Marie Jensdatter g.m. Peder Pedersen i Tyrsting på Mattrup gods, Christen Jørgensen født i Leret på Hammergård gods, Visti Jørgensen født sst.

2213 Maren Lauridsdatter Møller i Urup Mølle. 3.1.1787, fol.141.
E: Hans Peder Frederiksen. Første ægteskab med Johan Bech. B: Maren 24, Henrikke 20, Laurentse 18, Laurids 16. FM: Laurids Møller i Stids Mølle.

2214 Søren Pedersen i Østbirk. 19.3.1786, fol.146.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mikkel Pedersen. Første ægteskab med Anne Andersdatter. B: Anders 20. FM: Jørgen Nielsen.

2215 Rasmus Nielsen i Purup. 21.3.1787, fol.147.
E: Elisabeth Margrethe Pedersdatter. LV: Niels Nielsen, der ægter og fæster. B: Sidsel Elisabeth 3.

2216 Kirsten Jensdatter i Østbirk. 30.6.1787, fol.147.
E: Peder Andersen. B: Jacob 4, Anders 7 uger. Første ægteskab med Jacob Clemensen sst, skifte 7.12.1781 lbnr.2197. B: Clemen 9, Søren 7. FM: morbrødre Laurids Lundum i Østbirk, Jørgen Lundum i Sattrup.

2217 Maren Mikkelsdatter i Kolleruphus. 10.7.1787, fol.148.
E: Søren Rasmussen skovfoged. B: Dagmar 7, Bodil Marie 7, Anne Cathrine 3. FM: mosters mand Christen Enevoldsen i Lundumskov, Peder Møller i Lundum Mølle.

2218 Karen Jensdatter i Fuglsang. 6.8.1787, fol.149.
E: Bendix Jensen skovfoged. B: Anne Kirstine 3. FM: morfar Jens Thomsen i Ejer.

2219 Søren Hermansen i Hatting præstegård. 28.4.1786, fol.149.
B: Niels Sørensen i [Monbjerg, skifte 17.6.1777 lbnr.2171]: 3B: Søren 18, Anne Cathrine 14, Niels 13, Anne Cathrine Sørensdatter g.m. Søren Nielsen sst.

2220 Elisabeth Pedersdatter i Lundumskov. 21.12.1787, fol.152.
E: Frands Henriksen. A: søskendebørn Karen Rasmusdatter g.m. Enevold Jensen sst, Karen Pedersdatter g.m. Niels [Jensen] Skifter i Lundum, Rasmus Pedersen i København, død.

2221 Overformynderi. 5.11.1787, fol.152.
Pigen Barbara Pedersdatter har arv hos Jens Rasmussen Bjødstrup, der flytter til Ejer på Tammestrup gods.

2222 Henrik Zeits korporal i Sattrup. 22.12.1787, fol.153.
Ingen arvinger.

2223 Mette Rasmusdatter i Sattrup. 14.1.1788, fol.154.
E: Thomas Jensen. B: Rasmus 16, Jens 14, Anne 10, Anders 4. FM: Jørgen Jensen Lundum i Sattrup.

2224 Karen Pedersdatter i Bilidt på Rådved Mark. 26.9.1788, fol.154.
E: Rasmus Jensen. A: søster Voldborg Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Hansted på Hanstedgård gods, halvsøskende Sidsel Andersdatter, Peder Andersen, død. 1B: Anne.

2225 Elias Jensen i Rådved. 19.11.1788, fol.154.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Gravers Jørgensen i Lund på Gersdorffs gods. B: Peder 7, Jens 4, Karen 3 mdr. FM: Peder Mortensen g.m. faster Dorthe Jensdatter i Molger på Bjerre gods.

2226 Jens Rasmussen i Sattrup. 25.9.1788, fol.156.
E: Anne Hansdatter. LV: Laurids Hansen Skovgaard i Vinten. B: Rasmus 2, Hans 1. FM: Thomas Pedersen i Sattrup. Desuden nævnes afdødes bror Peder Rasmussen og afdødes far Rasmus Pedersen.

2227 Jens Andersen i Lundumskov. 17.1.1789, fol.159.
E: Elisabeth Margrethe Jensdatter. LV: bror Enevold Jensen sst. B: Jacob Christian 14, Jens 11, Anders 10, Peder 6, Enevold 4, Niels 2. FM: Peder Møller i Lundum Mølle.

2228 Karen Jensdatter i Lundumskov. 17.1.1789, fol.159.
E: Oluf Nielsen Bayer. B: Ingeborg 8, Niels 5, Elisabeth Kirstine 3. FM: Enevold Jensen sst.

2229 Anne Sørensdatter på Rådved Mark. 7.5.1789, fol.160.
E: Niels Nielsen. A: bror Christen Sørensen i Sabro, født sst. på Ristrup gods.

2230 Søren Rasmussen i Vestbirk. 29.6.1789, fol.161.
E: Mette Kirstine Sørensdatter. LV: Jochum Pedersen sst. B: Rasmus 20. FM: Rasmus Knudsen sst.

2231 Peder Nielsen i Østbirk. 23.12.1789, fol.162.
E: Kirsten Steffensdatter. LV: Rasmus Pedersen sst, Iver Mikkelsen i Purup. B: Jens 10, Else Margrethe 4, Hans 2. FM: Jørgen Nielsen sst. Første ægteskab med Birthe Christensdatter, [skifte 27.6.1777 lbnr.2172]. B: Sofie 22, Anders 15. FM: Jacob Christensen i Naldal.

2232 Christian Pedersen ugift i Sattrup. 28.4.1790, fol.164.
A: bror Anders Pedersen sst, bror Laurids Pedersen, død. 2B: Kirsten enke efter Søren Henriksen i Gjedved, Ulrikke i København, bror Christen Pedersen, død. 1B: Kirsten g.m. Jens Olufsen i Vrønding, søster Johanne Pedersdatter g.m. Clemen Jensen i Tåning.

2233 Rasmus Andersen i Vestbirk. 18.1.1791, fol.166.
E: Johanne Jensdatter. LV: Peder Jensen i Monbjerg. A: bror Morten Andersen i Gjedved, bror Niels Andersen i Vestbirk, død. 4B: Anders i Træden, Mikkel i Enner, Maren g.m. Hans Nielsen Møller i Gjedved, Karen g.m. Jens Skrædder i Ris, søster Maren Andersdatter g.m. Christen Thomsen i Dørup, begge døde. 4B: Karen g.m. Jochum Henriksen i Tønning, Johanne Marie g.m. Rasmus Rasmussen i Svejstrup, Johanne g.m. Anders Lauridsen i Javngyde, Maren g.m. Jens Lauridsen i Hads herred, død. 3B: Laurids, Christen, Anders, søster Karen Andersdatter g.m. Knud Rytter i Gantrup, død. 2B: Karen enke efter Jens Andersen i Underup, slegfredsøn Laurids Jensen, død, var g.m. Anne Margrethe Jørgensdatter i Gjedved. 2B: Jens sst, Kirsten sst.

2234 Dorthe Pedersdatter i Sattrup. 20.1.1792, fol.169.
E: Hans Pedersen. B: Kirsten 15, Johanne Marie 7. FM: Anders Pedersen sst.

2235 Jørgen Pedersen i Trampendal. 6.8.1792, fol.169.
E: Anne Kirstine [Sørensdatter]. LV: Thomas Nielsen i Trampenbjerg. B: Peder 40 i Salten, Gertrud 38 g.m. Anders Pedersen i Underup, [Anne] Margrethe 33, Søren 30, Maren 30, Casper 28, Kirsten 26 g.m. Thomas Christian Pedersen i Trampendal, Niels 22, Anders 20.

2236 Hans Jensen i Rådveddal. 25.10.1792, fol.170, 174.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Rasmus Andersen i Lundum. B: Jens 16, Maren 13, Laurids 11. FM: farbror Enevold Jensen i Lundumskov.

2237 Peder Mikkelsen i Vestbirk. 3.1.1793, fol.173, 176.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Mette 44 g.m. Christian Iversen i Dørup, Karen 40 g.m. Morten Knudsen i Vestbirk, Maren 38 g.m. Rasmus Eriksen sst, Mikkel 37, Johanne 32 g.m. Bendix Jensen i Fuglsang, Jens 26.

2238 Søren Rasmussen skovfoged i Kolleruphus. 2.4.1793, fol.178, 179, 182.
E: Henrikke Johansdatter. LV: Helbech på Urup, Hans Peder Møller i Kloster Mølle. B: Maren 1. Første ægteskab med Maren Mikkelsdatter, [skifte 10.7.1787 lbnr.2217]. B: Dagmar 12, Bodil Marie 12, Anne Cathrine 9. FM: Peder Møller i Lundum Mølle, Christen Enevoldsen i Lundumskov, Søren Lundum i Vestbirk.

2239 Margrethe Nielsdatter i Rådved. 18.4.1793, fol.179, 180.
E: Christen Eriksen, rømt. [Første ægteskab med Enevold Jensen sst, skifte 7.2.1780 lbnr.2183]. B: Anne Elisabeth g.m. Frands Jensen sst.

2240 Johanne Pedersdatter i Monbjerg. 15.6.1793, fol.181, 184.
E: Niels [Jensen] Taaning. B: Peder 29, Gertrud 27, Bodil Marie 22, Anne Cathrine 15, Mette Marie 14, Karen 10. FM: Peder Jensen sst.

2241 Mads Mikkelsen i Lundumskov. 8.7.1793, fol.183.
E: Dorthe Jørgensdatter. B: Maren 14. FM: Christen Enevoldsen sst. Enkens første ægteskab med [Jens Rasmussen Skaarup, skifte 28.12.1772 lbnr.2141]. B: Jørgen 35, Anne Kirstine 32 gift i Rylskov sogn ved Flensborg, Karen 27 g.m. Jørgen Eskildsen i Hansted.

2242 Christen Gregersen i Sattrup. 13.11.1793, fol.184.
E: [Anne] Cathrine Henriksdatter. LV: Jesper Sørensen sst. B: Gregers 25, Henrik 19, Jens 16, Peder 13.

2243 Jørgen Rasmussen Dam i Stobhus. 25.1.1794, fol.185, 187, 188.
E: Marianne Pedersdatter. LV: far Peiter Sørensen sst. B: Kirsten 2, Jørgine Vibeke nyfødt. FM: Frands Mikkelsen i Monbjerg.

2244 Jens Hansen i Rådvedhus. 1.2.1794, fol.186, 188, 190.
E: Johanne Hansdatter. LV: bror Anders Hansen i Lillerup. B: Hans 25, der fæster, Jens 21, Anders 18. FM: Niels Hansen i Gjedved.

2245 Jens Hansen 17 år i Rådveddal. 2.2.1794, fol.186.
A: mor Maren Lauridsdatter, enke efter Hans Jensen sst, skifte 25.10.1792 lbnr.2236, søskende Maren 14, Laurids 12. FM: Enevold Jensen i Lundumskov.

2246 Marianne Andersdatter i Monbjerg. 16.9.1794, fol.189.
E: Søren Olufsen. B: Christiane 22, Oluf 18, Kirsten 13, Magdalene 10. FM: morbror Johan Andersen i Kokhuset.

2247 Iver Rasmussen i Hedehald. 7.10.1794, fol.192.
E: Margrethe Øllegaard Andersdatter. LV: Saaby i Østbirk. B: Bodil Kirstine 11, Anne Cathrine 8, Maren 5. FM: Jørgen Yding i Horsens.

2248 Anne Kirstine Sørensdatter i Trampendal. 23.2.1795, fol.193, 199.
Enke efter [Jørgen Pedersen sst, skifte 6.8.1792 lbnr.2235]. B: Peder 43 i Salten, Gertrud g.m. Anders Pedersen i Underup, Anne Margrethe g.m. Jens Hansen sst, Søren 33 i Horsens, Maren g.m. Søren Jensen i Trampendal, Casper 31, rømt, Kirsten g.m. Thomas Christian Pedersen i Lundumskov, Niels 24, Anders 22.

2249 Else Lauridsdatter i Sattrup. 21.4.1795, fol.196, 197.
E: Thomas Jensen. A: far Laurids Sørensen i Ølsted.

2250 Jørgen Andersen i Rådved. 16.5.1795, fol.196, 198.
E: Anne Kirstine Thomasdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Mette 31 g.m. Henrik Frandsen i Vårbasse, Anders 24.

2251 Anne Hansdatter i Vendelbogård. 17.7.1795, fol.201.
E: Jens Jensen Vendelbo. B: Rasmus 9, Hans 7, Jens 6, Jens Peder 2, Bertel 6 uger. FM: Hans Lauridsen i Vinten, Laurids Hansen sst.

2252 Niels Pedersen Hald i Monbjerg. 28.7.1795, fol.203, 209.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Anne 3, Peder 4 uger. FM: Peder Hansen sst.

2253 Maren Christensdatter i Fruenshus i Lundum sogn. 7.9.1795, fol.203, 205, 207.
E: Christen Sørensen. A: søster Karen Christensdatter g.m. Oluf Jensen skrædder i Lundum.

2254 Anne Marie Sørensdatter i Østbirk. 3.10.1795, fol.204, 207, 208.
E: Peder Andersen Waldmann. B: Anders 20. FM: Jørgen Nielsen sst.

2255 Morten Mortensen Bonde i Monbjerg. 2.6.1796, fol.209.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Peder Mortensen sst. B: Peder 32, Anne Margrethe 29, Morten 27, Maren 21, Anne 16. FM: Rasmus Pedersen Trane sst.

2256 Christoffer [Nielsen] Bayer i Underup. 17.11.1796, fol.210.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Anders Justesen sst. B: Vilhelm 12, Christian 9. FM: Peder Bayer i Valdemarsgård. Første ægteskab med Gertrud Marie Mortensdatter, [skifte 24.10.1780 lbnr.2185]. B: Thomas 29, Cathrine Marie 27, Niels 25.

2257 Kirsten Jørgensdatter i Østbirk. 19.11.1796, fol.211, 217.
E: Niels Juliussen. B: Anne Cathrine 11, Jørgen 9, Karen 7. FM: Rasmus Sørensen i Rådved.

2258 Niels Juliussen i Østbirk. 4.4.1797, fol.213.
E: Bodil Andersdatter. LV: bror Laurids Andersen i Sattrup. [Første ægteskab med Kirsten Jørgensdatter, skifte 19.11.1796 lbnr.2257. B: Anne Cathrine 11, Jørgen 9, Karen 7. FM: Frands Mikkelsen i Monbjerg.

2259 Frands Jensen og hustru Elisabeth Enevoldsdatter i Rådved. 10.5.1797, fol.215, 219.
B: Niels 15, Jens 12. FM: Søren Knudsen i Underup Skovhus, Abraham Nielsen i Enner.

2260 Christen Jensen Godsk i Lerkenfeldt. 4.8.1798, fol.225, 243.
E: Anne Marie Poulsdatter. LV: Laurids Jensen i Ålkærgård. B: Jens 25, Poul 24 i København, Søren 20, Rasmus 18, Karen 15, Thomas 10, Anne Kirstine 6. FM: Jørgen Mikkelsen Grabow i Rådved, Mads Jensen i Vrønding.

2261 Karen Christensdatter i Sattrup. 4.12.1798, fol.229, 231, 238.
E: Enevold Jensen. B: Kirsten 24 g.m. Hans Jørgensen sst. Første ægteskab med Peder Andersen, [skifte 29.9.1772 lbnr.2138]. B: Christen 37 i Monbjerg, Johanne 32 g.m. Niels Christensen sst, Margrethe 31 g.m. Jens Pedersen sst, Peder 27.

2262 Hans Jensen i Rådved. 2.1.1799, fol.230, 248.
E: Karen Pedersdatter. LV: Søren Jensen smed sst. A: søskende Anne Marie Jensdatter g.m. Niels Hansen i Såby, Kirsten Jensdatter g.m. Mathias Bødker i Horsens.

2263 Laurids Christensen, gartner i Sattrup. 16.1.1799, fol.233.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hans Nielsen sst. B: Peder 25, Kirsten 21, Christen 18, Anne Cathrine 13. FM: Jørgen Lundum i Sattrup, Christian Jacobsen i Elling. [Første ægteskab med Birthe Andersdatter, skifte 22.7.1771 lbnr.2132].

2264 Enevold Pedersen i Østbirk. 22.1.1799, fol.234, 237.
E: Hedvig Mikkelsdatter. LV: Peder Madsen sst. B: Ellen Marie g.m. Peder Mikkelsen sst, Mikkel 32 i København.

2265 Maren Andersdatter i Naldal. 27.3.1799, fol.235.
E: Jacob Hansen. B: Anders 19, Hans 16. FM: farbror Clemen Sørensen i Vinten.

2266 Hans Christensen Skalle i Lundum. 16.7.1799, fol.240, 241.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Andersen sst, Jens Andersen sst. Første ægteskab med Birgitte Jacobsdatter. B: Mette 26, Maren 23, Peder 18, Anne 16. FM: Overby i Østbirk, Christen Sommer i Yding. Enkens første ægteskab med Jens Frandsen. B: Niels 14, Karen 13.

2267 Karen Enevoldsdatter i Østbirk. 17.7.1799, fol.241, 246.
E: Laurids Andersen Waldmann. A: bror Laurids Enevoldsen, død. 1B: Anne Marie i Nim, søster Anne Enevoldsdatter, død. 2B: Simon Sørensen, Enevold Sørensen i Horsens. FM: Peder Andersen Waldmann, Rasmus Jensen Emborg i Østbirk.

2268 Jacob Nielsen i Monbjerg. 14.8.1799, fol.244, 247.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Hansen sst, Christen Pedersen sst. B: Bodil Kirstine g.m. Jeppe Mikkelsen i Purup, Elisabeth 29, Niels 22, Jens 19. FM: Frands Mikkelsen i Monbjerg.

2269 Margrethe [Øllegaard] Andersdatter i Hedehald. 4.2.1800, fol.248.
E: Peder Pedersen Vonge. B: Louise 3, Sidsel 1. Første ægteskab med Iver Rasmussen, [skifte 7.10.1794 lbnr.2247]. B: Bodil Kirstine 15, Anne Cathrine 14, Maren 11. FM: Thomas Nielsen i Skanderborg, Jens Sørensen i Hørning.

2270 Rasmus Nielsen i Østbirk. 16.4.1800, fol.252.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jørgen Nielsen sst. B: Hans 29, Kirstine Marie 26, Karen 21, Niels 18, Jens 14, Peder 11. FM: Laurids Lundum i Østbirk.

2271 Anders Rasmussen i Vestbirk. 16.4.1800, fol.254.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Bendix Jensen i Fuglsang. B: Rasmus 26, Laurids 23, Dorthe 20, Anne 14. FM: farbror Albert Rasmussen i Gjedved.

2272 Karen Lauridsdatter i Vestbirk. 22.4.1800, fol.255, 258.
E: Anders Mortensen. B: Laurids 28, Morten 19, Svend 15. Første ægteskab med Sidsel Mikkelsdatter, [skifte 17.5.1771 lbnr.2130]. B: Birthe g.m. Gotfred Pedersen sst.

2273 Sidsel Pedersdatter i Sattrup. 24.4.1800, fol.256.
E: Hans Nielsen. B: Niels 27, Kirsten 22, Cathrine 19, Margrethe g.m. Niels Rasmussen i Gjedved. FM: Thomas Pedersen i Råskovgård.

2274 Jens Pedersen Hvidbjerg i Urup Mølle. 8.12.1800, fol.259.
E: Christiane Christensdatter. LV: Såby i Østbirk. A: mor Mette Jensdatter i Hvidbjerg, søskende Anders Pedersen Hvidbjerg i Hvidbjerg, Peder Pedersen Hvidbjerg i København, død. 1 datter sst, Karen Pedersdatter g.m. Thomas Madsen i Håsum.

2275 Maren Thomasdatter i Rådvedhus. 26.7.1802, fol.262.
E: Hans Jensen. B: Karen 7, Johanne 5, Jens 3. FM: Jens Johansen i Hansted.

2276 Jørgen Jensen i Sattrup. 26.7.1802, fol.263.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Jens 27, Anne Marie 25. FM: Christen Nielsen i Borum.

2277 Johanne Pedersdatter i Brokbjerghus i Monbjerg. 26.7.1802, fol.264.
E: Niels Christensen. B: Elisabeth 10, Karen 7, Hans 2. FM: Enevold Jensen i Sattrup.

2278 Rasmus Jensen i Rådved. 5.4.1804, fol.265.
E: Maren Frandsdatter. LV: Peder Sørensen i Lundum. B: Frands 28, Søren 25, Anne 20, Enevold 17, Peder 14. FM: farbror Jens Jensen i Grumstrup. Første ægteskab med Anne Enevoldsdatter, skifte [26.2.1776 lbnr.2163]. B: Johanne 33 i København, Jens 30 sst.

2279 Thomas Jensen i Tindberghus på Sattrup Mark. 10.1.1805, fol.272, 278, 282.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Søren Jensen i Trampendal. B: Rasmus Thomsen 35 i Gjedved, Jens Thomsen, død. 3B: Anders 6, Thomas 5, Christen 3 hos mor Ellen Andersdatter i Ris. LV: Søren Thomsen i Tebstrup, Anne Thomasdatter i København. Sml. lbnr.2280.

2280 Anders Thomsen ugift i Tindberghus på Sattrup Mark. 10.6.1805, fol.273, 279, 282.
A: søskende Rasmus Thomsen 35 i Gjedved, Jens Thomsen, død. 3B: Anders 6, Thomas 5, Christen 3 i Ris, Anne Thomasdatter i København. Sml. lbnr.2279.

2281 Søren Jensen smed i Rådved. 30.7.1805, fol.274.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: forvalter Hedegaard. B: Bodil 21, Anne 10, Maren 8, Jens 6. FM: farbror Jens Jensen smed i Gantrup. Desuden nævnes afdødes søster Maren Jensdatter i Lundum enke efter Christian Murermester.

2282 Anne Pedersdatter i Lundumskov. 21.10.1805, fol.279, 282.
E: Oluf Nielsen Bayer. B: Anne Cathrine 9. FM: morbror Jens Pedersen i Flensborg, farbror Peder Nielsen Bayer i Valdemarsgård.

2283 Johanne Pedersdatter i Fuglsang. 2.10.1805, fol.280, 282, 285.
E: Bendix Jensen. B: Jens 17, Karen Marie 15, Peder 14, Hans 12, Casper Peder 10. FM: morbrødre Mikkel Pedersen i Vestbirk, Jens Pedersen sst.

2284 Adam Christensen smed i Østbirk. 25.4.1806, fol.283.
E: Vilhelmine Eleonora Gerlach. LV: Såby sst. B: Conrad Frederik Schmidt fuldmægtig ved Christiansborg i København, Christen Adamsen Schmidt i Kokhuset, Charlotte Efrosyne 26, Casper Peder 23, Henrik Hans 20, Elisabeth Marie g.m. Laurids Sørensen i Såby.

2285 Frands Henriksen Koch post i Lundumskov. 3.5.1806, fol.284, 290, 291.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Jacob Mortensen i Kringelberg. B: Henrik, der er rømt, g.m. Mette Jørgensdatter. 3B.

2286 Rasmus Jensen i Bilidt på Rådved Mark. 28.2.1807, fol.286.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Rasmus Sørensen i Rådved. Testamente.

2287 Christen Christensen i Sattrup. 6.4.1807, fol.287, 288, 289, 291.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Enevold Jensen sst. B: Christen Christensen, død. 2B: Sidsel 8, Christiane 5 hos stedfar Morten Mortensen på Yding Mark. FM: Niels Jensen i Yding, Anders Christensen 26, rømt, Niels Christensen 22, Laurids Christensen 18. FM: Laurids Andersen i Sattrup.

2288 Peder Henriksen i Sattrup. 15.4.1807, fol.287, 289, 290.
E: Dorthe Marie Nielsdatter. LV: Jesper Smed sst. Første ægteskab med [Maren Sørensdatter]. B: Hans 35, Karen g.m. Jacob Mortensen i Kringelberg.

2289 Kirsten Pedersdatter i Østbirk. 18.2.1809, fol.291.
E: Christen Rasmussen. A: søskende Rasmus Pedersen i Pedersborg på Østbirk Mark ved søn Knud Rasmussen, Hans Pedersen i Østbirk.

2290 Marie Lucie Pfalsgraf i Østbirk. 12.10.1810, 292.
Enke efter Poul Fris degn i Åle. Testamente.

2291 Dorthe Andersdatter i Sattrup. 30.7.1811, fol.300.
Enke efter Christen Christensen, [skifte 6.4.1807 lbnr.2287]. B: Christen Christensen, død. 2B: Sidsel 12, Christiane 9 hos stedfar Morten Mortensen på Yding Mark, Anders Christensen 30, rømt, Niels Christensen 26, Laurids Christensen 22.

2292 Johan [Svendsen] Vest i Monbjerg. 20.10.1811, fol.301.
E: Magdalene Lauridsdatter. LV: Hans Nielsen sst. B: Svend 41, Dorthe Kirstine Marie 27 g.m. Peder Sørensen Vest sst.

2293 Else Nielsdatter i Lundumskov. 13.3.1812, fol.303.
E: Nikolaj Gothard. B: Anne Margrethe 14. FM: Jens Frandsen sst. Første ægteskab med Poul Christensen. B: Christen, Mette Cathrine g.m. Søren Mathiasen, Laurids.

2294 Mette Cathrine Jørgensdatter i Rådved. 29.10.1813, fol.305, 307.
E: Laurids Jensen. B: Mette 21. Første ægteskab med Elias Jensen, [skifte 19.11.1788 lbnr.2225]. B: Peder 30 på Samsø, Jens 28, Karen 25. FM: Hans Isak Nielsen i Rådved.

2295 Maren Jørgensdatter i Trampendal. 9.6.1814, fol.307.
E: Søren Jensen væver. B: Jens 20. FM: Enevold Jensen i Lundumskov.

2296 Sidsel Pedersdatter i Vrænge på Østbirk Mark. 9.3.1816, fol.308.
E: Hans Pedersen. B: Rasmus 45, Niels 36, Karen g.m. Peder Christensen i Vinding, Anne Kirstine 33. FM: Niels Andersen i Østbirk.

2297 Laurids Jensen i Ålkærgård på Rådved Mark. 25.5.1816, fol.309.
Enkemand efter [Mette Cathrine Jørgensdatter, skifte 29.10.1813 lbnr.2294]. B: Mette 23, der ægter Peder Pedersen i Lund. FM: farbror Søren Jensen i Egebjerg, halvbror Jens Eliassen.

2298 Anne Pedersdatter i Sattrup. 27.10.1817, fol.313, 315.
Enke efter Laurids Christensen gartner, [skifte 16.1.1799 lbnr.2263]. B: Christen, Anne Cathrine. FM: Niels Hansen.

2299 Anne Cathrine Henriksdatter i Sattrup. 27.10.1817, fol.313.
E: Niels Rasmussen. Første ægteskab med [Christen Gregersen sst, skifte 13.11.1793 lbnr.2242]. B: Gregers Christensen 48 i Tebstrup, Henrik Christensen, død. 4B: Anne Cathrine 14, Christen 10, Anne Marie 6, Bodil 5 hos mor Anne Jensdatter enke på Møballe Mark, Peder Christensen 37.