Erik Brejls hjemmeside

Start

Ginding herreds skifteuddrag

[Estvadgård Kloster]

Estvadgård Kloster gods

Skifteuddrag
1719-1725, 1746-1814[1719-1725] [1746-1775] [1775-1814]


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister, men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog angives navnet Lassen, hvis der er tale om standspersoner. Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til folio, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med:
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme sted
Estvadgård Kloster
Skifteprotokol
1719-1725
C 656A - 42


1 Jacob Christensen i Søndergård i Trevad [i Vridsted sogn]. 12.4.1719, fol.3.
E: Mette Knudsdatter. LV: Christen Nielsen i Påkær. B: Christen over 25, Mette, Johanne, Mette.

2 Kirsten Madsdatter i Øksenvad i Dølby sogn. 4.5.1719, fol.5B.
E: Niels Nielsen Møller. B: Anne 8, Laurids 7, Niels 3 uger.
Af første ægteskab B: Karen 12.

3 Peder Jensen i Fly. 14.6.1719, fol.7.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Christen Christensen, smed, der ægter enken. B: Søren 6. FM: farbror Jacob Jensen i Fly.

4 Iver Thomsen i Nørre Hvam i Borbjerg sogn. 31.10.1719, fol.9B.
E: Karen Pedersdatter. LV: bror Christen Pedersen i Nørre Hvam. B:
1) Maren Iversdatter g.m. Christen Christensen i Frøjk i Måbjerg sogn
2) Karen Iversdatter g.m. Peder Thuesen i Bøge i Ryde sogn
3) Mette Iversdatter g.m. Peder Iversen i Høllumkær i Sevel sogn
4) Else Iversdatter 21
5) Anne Iversdatter 18.

5 Mogens Thomsen i Fly. 2.12.1719, fol.14.
A:
1) bror Christen Thomsen i Vore[gård]?
2) søster Johanne Thomasdatter i Tånum, død. 3B:
a Palle Nielsen
b Anne Nielsdatter
c Maren Nielsdatter
3) halvbror Christen Poulsen Mørk i Fly.

6 Maren Christensdatter i Neder Feldborg i Haderup sogn. 24.1.1720, fol.16.
E: Christen Jensen Høj. B: Christen.

7 Mette Christensdatter i Fly. 4.4.1720, fol.17B.
E: Poul Bjørnsen. A:
1) bror Christen Christensen, udenlands
2) bror Laurids Christensen
3) søster Maren Christensdatter, død, var g.m. Christen Sørensen i Resen i Salling. B: (hvis navne ikke nævnes).

8 Laurids Jensen i Estvad. 6.4.1720, fol.22.
E: Abild Johansdatter. A:
1) bror Christen Jensen i Tværsted i Vendsyssel
2) søster Karen Jensdatter i Tværsted
3) bror Jens Jensen i Estvad.

9 Maren Olufsdatter i Sevel. 7.5.1720, fol.24B.
E: Søren Christensen Damgaard. A: Kirsten Pedersdatter Hundkær g.m. Christen Christensen i Hvam i Borbjerg sogn.

10 Maren Pedersdatter i Dommerby. 19.2.1721, fol.27.
E: Jens Lauridsen. B: Johanne 24, Laurids 20, Jens 19, Peder 15, Christen 11, Maren 8.

11 Christen Knudsen i Fly. 30.4.1721, fol.29.
E: Maren Jensdatter. B: Jens, Knud, der overtager gården, Birgitte g.m. Eskild Jensen, alle i Fly.

12 Frederik Christensen i Bilstrup i Skive sogn. 7.5.1721, fol.30.
E: Maren Jensdatter. LV: morbror Niels Bærs i Kisum. B: Johanne 5½, Sidsel 1½. FM: farfar Christen Gregersen i Kisum.

13 Søren Damgaard i Sevel. 5.6.1721, fol.33.
E: Karen Christensdatter. A: bror Niels Christensen i Hale i Sevel sogn.

14 Erik Jacobsen Juul i Estvad. 7.6.1721, fol.35B.
E: Elsebeth Sørensdatter Winther. LV: Hans Jørgensen Majlund på Nørkær.
Af førsteægteskab B: Susanne Marie 19, Anne Margrethe 17, Jacob Lorents 14. FM: fars stedfar Laurids Jensen Holst, præst i Estvad og Rønbjerg.

15 Christen Nielsen i Meldgård i Åkær [i Fly sogn]. 7.10.1721, fol.44.
E: Mette Clausdatter. LV: Niels Christensen Søndergård i Åkær. B: Claus 13, Mogens 9, Thomas 5.
Af første ægteskab B: Niels 30, Jens 27 i Trevad, Laurids 24, Maren 24, Jens 18, Christen 16, Peder 14.

16 Jens Villadsen i Øksenvad Mølle i Dølby sogn. 7.1.1722, fol.48.
E: Mette Christensdatter. LV: Kjeld Christensen i Øksenvad. B: Christen 12, Kirsten 6.

17 Christen Lauridsen i Fly. 9.2.1722, fol.49B.
A:
1) bror Peder Lauridsen i Tastum
2) bror Jens Lauridsen i Ørum
3) bror Søren Lauridsen Kærgaard i Søby
4) bror Jacob Lauridsen i Åkær
5) søster Karen Lauridsdatter, død, var g.m. Thomas Lauridsen i Dalsgårde i Dommerby sogn. 2B: Christen, Laurids
6) søster Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Jens Madsen, smed i Vejling? 6B: Laurids, Niels, Bertel, Mette, Kirsten, Anne.

18 Frederik von der Lieth i Dommerby. 19.5.1722, fol.52.
E: Sidsel Mikkelsdatter. A:
1) halvbror Gert von der Lieth på Bragernes i Norge
2) halvbror Christian von der Lieth i Søllerød på Sjælland
3) halvsøster Frederikke Kirstine von der Lieth i Harrestrup i Daugbjerg sogn
4) halvsøster Sofie Margrethe von der Lieth g.m. Frederik Juul i Kobberup
5) halvsøster Sofie Lidshe von der Lieth, uvist hvor
6) halvsøster Cathrine Dorthe von der Lieth g.m. Erik [Nielsen Bang], præst i Nim [og Underup].

19 Mikkel Stigsen i Kisum [i Estvad sogn]. 16.1.1721, fol.55.
E: Maren Nielsdatter. LV: svoger Søren Jensen i Hesselbjerg, Knud Christensen, der ægter enken. B: Dorthe 11, Mette 10, Dorthe 7. FM: farbror Jens Stigsen i Hesselbjerg i Estvad sogn, morbror Mikkel Nielsen i Vester Lidegård i Rønbjerg sogn.

20 Gundil Kjeldsdatter i Øksenvad [i Dølby sogn] i Salling. 14.1.1723, fol.56.
E: Laurids Madsen.
Af første ægteskab B: Inger 34 g.m. Christen Jacobsen i Hindbjerg, Kjeld 32 i Øksenvad, Karen 22. FM: farbror Søren Pedersen Munk i Hesselbjerg i Estvad sogn.

21 Dorthe Nielsdatter i Storgård i Fly sogn. 12.6.1723, fol.59.
B: Niels Jensen 34, Ellen Jensdatter 31 g.m. Søren Nørgaard i Åkær, Mette Jensdatter 28 g.m. Poul Villadsen i Engedal, Karen Jensdatter 25, Jacob Jensen 20, Johanne Jensdatter 17. FM: farbror Christen Jacobsen i Fly, morbror Peder Nielsen Kirkegaard i Fly.

22 Jens Villadsen, degn i Brøndum og Hvidbjerg, der døde i Primdal i Rønbjerg sogn. 16.6.1723, fol.61B.
B:
1) Villads Jensen Brøndum 40 i København
2) Christen Jensen Brøndum 36 i Århus
3) Birgitte Jensdatter g.m. Poul Pedersen i Primdal
4) Peder Jensen Brøndum 26 i Holstebro.

23 Dåbsgave i Kisum i Estvad sogn. 8.8.1723, fol.64.
Gave til Lille Peder Pedersen, skrædder i Kisum's søn Peder ved dåben i Estvad kirke fra gæsterne ved Jens Hvas' bryllup på Estvadgård, der blev udbetalt forældrene ved barnets død maj 1726.

24 Kirsten Hansdatter i Halborg [i Hem sogn]. 13.12.1723, fol.64B.
E: Villum Hansen. B: Anne 3, Peder 1½.

25 Knud Christensen i Kisum [i Estvad sogn]. 2.11.1723, fol.67B.
E: Maren Nielsdatter.
Enkens første ægteskab med Mikkel Stigsen, skifte 16.1.1721 lbnr.19. B: Dorthe, Mette, Dorthe. FM: Jens Stigsen, Mikkel Nielsen i Vester Lidegård.

26 Niels Christensen Søndergaard i Åkær [i Fly sogn]. 14.9.1724, fol.70B.
E: Karen Simonsdatter. LV: bror Mads Simonsen i Knudsgård i Daugbjerg sogn. B: Simon 20, Jens 14, Maren 10, Mogens 5.
Af første ægteskab B: Christen i Åkær, Karen 29 i Vrigsted.

27 Oluf Thomsen i Fly. 1.5.1725, fol.74.
E: Anne Christensdatter. B: Thomas 24, Christen 19, Mette, Karen 16, Irmgard 12, Anne Cathrine 10. FM: farbror Niels Thomsen.Estvadgård Kloster
Skifteprotokol
1746-1775
C 656A - 43


28 Birgitte Christensdatter i Estvad. 11.10.1746, fol.2.
E: Morten Henriksen. B: Anne 21, Lyder Mortensen 15, Henrik 12. FM: Anders Lauridsen i Vejlgård, Morten Jensen i Hesselbjerg.

29 Niels Nielsen i Lundhede i Estvad sogn. 21.2.1747, fol.4.
E: Karen Nielsdatter. LV: Stig Jensen i Hesselbjerg. B: Niels 4. FM: farbror Peder Nielsen i Øster Lidegård.

30 Maren Christensdatter i Trustrup i Dølby sogn. 19.2.1748, fol.7.
E: Oluf Jensen. B: Mette, Esper i Fly, Jens, Christen. FM: morbror Niels Christensen i Hvidbjerg i Salling.
Af første ægteskab B: Karen Espersdatter, Niels Espersen i Trustrup.

31 Maren Mikkelsdatter i Estvad. 19.4.1748, fol.9B.
E: Niels Nielsen, smed.
Af første ægteskab B: Abelone Christensdatter gift i Holland.

32 Thomas Christensen i Neder Vejlgård [i Rønbjerg sogn]. 7.5.1748, fol.11B.
A:
1) søster, død. 2B:
a Christen Aakær i Kisum
b Dorthe Mikkelsdatter g.m. Poul Madsen i Neder Vejlgård
2) søster Maren Christensdatter, død, var g.m. Christen Østergaard i Hvidbjerg. 2B:
a Anne Christensdatter 36 i Brøndum
b Jens Christensen 25 på Landting.
Afdøde var fra Ligård i Ryde sogn, ankommet med pas af 30.1.1743.

33 Laurids Madsen i Øksenvad i Dølby sogn. 17.6.1748, fol.13.
E: Anne Pedersdatter. LV: Morten Christensen, møller i Rudmølle i Dølby sogn. B: Karen 22, der ægter Søren Pedersen i Dommerby, Kirsten 20, Jens 16, der døde ved en ulykke, Maren 13, Maren 5. FM: Christen Mortensen i Trustrup, Peder Skødsgaard i Øksenvad.

34 Niels Hansen i Bærs [i Estvad sogn]. 1.10.1748, fol.20B.
E: Grethe Christensdatter. LV: Melchior Pedersen i Bærs. B: Kirsten 12, Hans 10, Maren 8, Dorthe 3. FM: Jørgen Jensen i Bærsholm, farbror Jens Hansen i Krejlgård.

35 Anne Margrethe Sørensdatter i Flyndersø Mølle i Estvad sogn. 21.11.1748, fol.22B.
E: Poul Svendsen, møller. B: Maren 10, Svend 7, Elisabeth 3, Christine 1 md. FM: morfar Søren Nielsen [Hedegaard], degn i Hem, morbror Oluf Sørensen i Dølby, søskendebørn Jens Hvid i Krarup, Christen Hvid i Hem.

36 Bodil Jensdatter i Damgård [i Estvad sogn]. 14.12.1748, fol.25B.
E: Niels Andersen.
[Første ægteskab med Niels Pedersen]. B: Peder 21, Niels 19.

37 Helvig Pedersdatter i Rønbjerg. 4.1.1749, fol.27B.
A:
1) søster Mette Pedersdatter på stedet
2) søster, død. 6B:
a Else Madsdatter g.m. Peder Gregersen i Rønbjerg
b Maren Madsdatter g.m. Gravers Jensen i Handbjerg
c Anne Madsdatter i Borbjerg sogn
d Bodil Madsdatter i Trabjerg i Borbjerg sogn
e Helvig Madsdatter i Bjert i Sahl sogn [i Ginding herred]
f Peder Madsen i Perregård i Borbjerg sogn
3) bror [Eskild Pedersen], død. 3B:
a Peder Eskildsen i Trevad
b Anne Eskildsdatter g.m. Peder Nielsen i Øster Børsting [i Smollerup sogn]
c Bodil Eskildsdatter g.m. Christen Christensen Degn i Fly.

38 Hans Thomsen, landsoldat i Bærs [i Estvad sogn]. 10.1.1749, fol.28.
A:
1) mor Margrethe Jacobsdatter g.m. Thomas Lauridsen, der er rømt
2) bror Jacob Thomsen 29
3) søster Maren Thomasdatter 23 i Skive
4) bror Christen Thomsen i Lund på Estvadgård gods.

39 Maren Svendsdatter i Primdal i Rønbjerg sogn. 28.4.1749, fol.29B.
E: Poul Pedersen. B: Birgitte 15, Anne 13, Maren 8, Else 5. FM: morbror Poul Svendsen i Flyndersø Mølle.

40 Jens Christensen i Sebstrup [i Sevel sogn]. 8.9.1749, fol.32B.
A: far Christen Ibsen på stedet.

41 Gertrud Christensdatter i Rønbjerg. 28.3.1750, fol.33.
A:
1) søster Anne Christensdatter g.m. Niels Jensen, smed på stedet
2) bror Oluf Christensen i Gammelby i Handbjerg sogn, død. 3B:
a Christen Christensen i Hasselholt i Sahl sogn
b Christen Christensen Bech i Sevel sogn
c Jens Christensen i Sevel, død. B: (Navne angives ikke).

42 Christen Christensen Damgaard i Risgårdsted [i Rønbjerg sogn]. 11.4.1750, fol.33B.
E: Mette Christensdatter. LV: Christen Jensen Boel i Estvad. B: Karen g.m. Ernst Ubbesen i Kisum, Christen, soldat på Sjælland, Jens Damgaard i Bærs på Estvadgård gods.

43 Eskild Christensen, soldat i Lund [i Skive sogn]. 28.5.1750, fol.34B.
A:
1) mor Anne Andersdatter
2) søster Karen Christensdatter g.m. Just Jensen i Volling.
Afdøde var soldat for Kærgårdsholm gods, der døde hos en bonde under Estvadgård.

44 Karen Pedersdatter i Estvad. 15.9.1750, fol.36.
E: Christen Jensen Boel. B: Peder 7, Jens 5, Grethe 3.

45 Anne Sørensdatter i Estvad. 5.10.1750, fol.39.
E: Morten Henriksen. B: Birgitte 6 mdr. Desuden nævnes afdødes søster Maren Sørensdatter i Staby Kærgård.

46 Jens Damgaard i Bærs [i Estvad sogn]. 24.10.1750, fol.41.
E: Sofie Pedersdatter. LV: Christen Jensen Boel i Estvad. B: Christen 14, Thomas 9, Peder 7, Jens 4, Dorthe Marie 2. FM: Christen Sørensen Primdal i Bærs, Eskild Jensen sst.

47 Anders Frandsen, tømrer i Estvad. 25.11.1750, fol.42B.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Morten Jensen. B: Frands 4, Kirsten 9 mdr. FM: farbror Mads Frandsen, smed i Estvad, fars morbror Poul Madsen i Vejlgård.
Arv til afdødes søskende Peder, Else, Frederik, Mette gift i Salling, Anne g.m. Frands i Kisum.

48 Christoffer Henriksen i Estvad. 12.12.1750, fol.48.
E: Ellen Thomasdatter. LV: Gudmand [Lauridsen] Krog, degn i Estvad og Rønbjerg. B: Maren 7, Henrik 4. FM: farbrødre Morten Henriksen i Estvad, Jacob Henriksen sst.

49 Maren Thomasdatter i Estvad. 11.12.1750, fol.49B.
E: Jens Nielsen [Svansø]. B: Bodil 1.

50 Jens Bojer i Estvad. 22.5.1751, fol.52.
E: Maren Christensdatter. LV: Mads Frandsen, smed i Estvad. B: Maren 17. FM: Morten Henriksen sst.

51 Maren Jensdatter i Søgård i Sevel sogn. 4.6.1751, fol.53B.
B:
1) Jens Christensen 60 i Vridsted
2) Peder Christensen 58 i Stenholm
3) Anders Christensen Winther 50 på stedet
4) Mette Christensdatter 40 g.m. Erik Jensen i Sebstrup
5) datter, død. 1B: Margrethe Madsdatter.

52 Mads Pedersen Herborg, ugift i Podergård i Kisum [i Estvad sogn]. 21.6.1751, fol.54B.
A:
1) mor Dorthe [Sørensdatter] Herborg g.m. Thomas Jensen Poder.
2) halvbror Søren Sørensen Herborg i Nørre Hovgård i Thy.
Afdøde var slegfredbarn.

53 Christen Isaksen i Risgårdsted [i Rønbjerg sogn]. 3.7.1751, fol.57B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Terkild Iversen i Sønderby. B: Isak 22, Maren 20, Jens 16, Niels 13, Anne 10, Inger 6, Else 2. FM: farbror Frands Isaksen i Kisum.

54 Gregers Knudsen i Kisum [i Estvad sogn]. 25.8.1751, fol.58B:
E: Maren Harildsdatter. LV: Harild Madsen Refsgaard.
Afkald fra A:
1) Anne Knudsdatter g.m. Jens Nielsen i Vejlgård
2) Sidsel Knudsdatter g.m. Jens Christensen Kisum i Estvad sogn.

55 Jens [Nielsen] Svansø i Bækgård i Estvad. 10.6.1752, fol.59.
E: Anne Olufsdatter. LV: bror Christen Olufsen Dræbak i Fly.
Første ægteskab med [Maren Thomasdatter], skifte 11.12.1750 lbnr.49. B: Bodil 3. FM: mosters mand Christen Christensen Bech i Lundhede.

56 Karen Jensdatter i Kisum. 8.3.1752, fol.62B.
E: Anders Jensen Halborg. B: Jens 19.

57 Jens Christensen Kisum i Estvad. 1.4.1752, fol.63B.
E: Sidsel Knudsdatter. LV: Christen Jensen Boel i Estvad. B: Maren 23, Christen 20, Anne 18. FM: Jens Mortensen Bundgaard i Kisum, Simon Christensen sst.

58 Inger Nielsdatter Bojer i Kisum. 6.10.1752, fol.66B.
E: Gregers Nielsen. B: Else, Dorthe, Niels.

59 Peder Jensen i Rønbjerg. 3.7.1753, fol.67B.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Winther. B: Kirsten, Anne, Jens.

60 Christen Christensen i Kisum. 7.11.1753, fol.68.
E: Johanne Pedersdatter. LV: bror Peder Pedersen. Arvinger angives ikke.

61 Thomas Jensen Poder i Kisum. 31.12.1753, fol.70.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Mikkel Thomsen, smed.
Af første ægteskab B: Else på Estvadgård, FM: Christen Poder i Kisum.

62 Maren Pedersdatter i Estvad. 11.7.1754, fol.71.
E: Morten Jensen, ladefoged. B:
1) Hans Mortensen, rømt, bor nu i Skælskør på Sjælland
2) Birthe Mortensdatter i Estvad Præstegård
3) Jens Mortensen i Sønder Feldingbjerg
4) Peder Mortensen i Stenholm i Sevel sogn
5) Erik Mortensen i Øster Lidegård i Estvad sogn.

63 Anne Jacobsdatter i Fly. 10.10.1754, fol.74B.
E: Peder Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Andersen 34 i Gammelstrup på Lundgård gods
2) Mette Andersdatter 32 i Fly
3) Karen Andersdatter g.m. Hans Zachariassen i Fly
4) Oluf Andersen 26.
FM: Christen Dræbak.

64 Poul Madsen i Neder Vejlgård i Rønbjerg sogn. 20.11.1754, fol.75B.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Ville Christensen i Nørkær. B: Mette 25, Else 15. FM: født værge Jens Lauridsen, anneksbonde i Over Vejlgård.

65 Maren Mikkelsdatter i Estvad. 3.2.1755, fol.81.
E: Peder Frandsen. B: Mikkel 16 uger. FM: mosters mand Anders Eskildsen i Rødding i Salling. Desuden nævnes enkemandens mor Kirsten Madsdatter på stedet.

66 Mette Pedersdatter i Rønbjerg. 19.4.1755, fol.83.
A:
1) bror [Eskild Pedersen], død. 3B:
a [Bodil Eskildsdatter] g.m. Christen Degn i Fly
b Peder Eskildsen i Trevad
c Anne Eskildsdatter g.m. Peder [Nielsen] i [Øster] Børsting [i Smollerup sogn]
2) søster, død. 6B:
a Peder Madsen i Perregård i Borbjerg sogn
b Anne Madsdatter g.m. Jens Lauridsen i Geding i Ejsing sogn
c Bodil Madsdatter Anders Møgeltoft i Møgeltoft i Assing sogn
d Maren Madsdatter g.m. Gravers Jensen i Handbjerg
e Helvig Madsdatter g.m. Frederik Skrædder i Handbjerg
f Else Madsdatter g.m. Peder Gregersen i Rønbjerg.

67 Poul Pedersen i Primdal [i Rønbjerg sogn]. 29.5.1755, fol.84.
E: Karen Frederiksdatter. LV: Ville Christensen på Nørkær.
Første ægteskab med [Birgitte Jensdatter]. B:
1) Peder Poulsen 27
2) Maren Poulsdatter g.m. Jens Lauridsen i Vejlgård
3) Anne Poulsdatter g.m. Frederik Christian Roth i Nøvling sogn
4) Margrethe Poulsdatter g.m. Søren Jensen Lintrup i Bredsgård [i Ravnstrup sogn].
Andet ægteskab med [Maren Svendsdatter, skifte 28.4.1749 lbnr.39]. B:
5) Birgitte Poulsdatter forlovet med Peder Nielsen på stedet
6) Anne Poulsdatter
7) Maren Poulsdatter
8) Else Poulsdatter.
FM: født værge Poul Svendsen i Flyndersø Mølle.

68 Maren Christensdatter i Kisum [i Estvad sogn]. 29.10.1755, fol.85.
E: Simon Christensen, der også døde. B: Mette 24, Ingeborg 22, Karen 17, Christen 15.

69 Mette Mikkelsdatter i Nikkelborg [i Estvad sogn]. 10.10.1755, fol.87B.
E: Morten Jensen Vittrup. B:
1) Jens Mortensen Vittrup i Nibe
2) Jens Vittrup i Støvring
3) Mikkel Vittrup i Støvring
4) datter g.m. Peder Fisker i Nikkelborg
5) en søn, uvist hvor.

70 Christen Nielsen i Primdal [i Rønbjerg sogn]. 27.11.1755, fol.89.
E: Birthe Poulsdatter. LV: Jens Lauridsen i Over Vejlgård, Erik Christensen, der ægter enken. B: Maren 8 uger. FM: farbror Jens Nielsen i Rønbjerg, farfar Niels Smed i Primdal.

71 Poul Svendsen i Flyndersø Mølle [i Estvad sogn]. 3.10.1755, fol.95B.
E: Bodil Andersdatter Fusager. LV: Gudmand Krog i Estvad, Jens Wilmann sst. B: Anders 6, Jens 5. FM: mostres mænd Christen Jensen i Bærsholm, Jørgen Jensen sst.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Sørensdatter, skifte 21.11.1748 lbnr.35]. B: Maren 19, Svend 14, Lisbeth 10. FM: morfars bror Oluf Sørensen Hedegaard i Dølby.
Afkald af 7.10.1738 fra afdødes søskende:
1) søster g.m. Christen Jensen i Bærsholm
2) søster g.m. Peder Davidsen i Holstebro
3) søster g.m. Poul Pedersen i Primdal
4) søster g.m. Otte Ravnholt
5) søster g.m. Henrik Nybo i Holstebro
6) søster g.m. Jørgen Jensen i Bærsholm.

72 Niels Mikkelsen i Vester Lidegård [i Rønbjerg sogn]. 17.12.1755, fol.109.
E: Mette Jensdatter. LV: Niels Ebbesen. B: Maren 13, Inger 9, Mikkel 5, Jens 3. FM: Jens Lauridsen i Over Vejlgård.

73 Peder Nielsen i Fly. 23.2.1756, fol.111B.
E: Maren Lauridsdatter. Der angives af B:
1) Laurids Pedersen, ældste søn
2) datter g.m. Peder Christensen i Fly
3) datter g.m. Christen Olufsen i Fly.

74 Elisabeth Marie Frausing, tjenestepige på Estvadgård Kloster. 30.10.1755, fol.113.
A:
1) bror Hans Lassen Frausing i Sæby i Vendsyssel
2) bror Jens Frausing i Frederikshald i Norge
3) halvsøster Johanne Marie Frausing i Sæby
4) halvsøster Christiane Marie Frausing i Sæby
5) halvbror Peder Christian Frausing i Sæby
6) halvsøster Ida Margrethe Frausing på Estvadgård Kloster.

75 Niels Nielsen Jepsen i Kisum [i Estvad sogn]. 2.4.1756, fol.117.
E: Else Nielsdatter. LV: Mikkel Thomsen, smed. B: Inger 5, Johanne 3, Maren 6 mdr.

76 Mads Frandsen, smed i Estvad. 17.2.1756, fol.119.
E: Karen Nielsdatter. LV: Gudmand Krog i Estvad. B: Frands 7, Niels 5, Poul 1. FM: farbror Peder Frandsen i Estvad.
Enkens første ægteskab med Niels Nielsen i Lundhede, skifte 21.2.1747. 1B: Niels.

77 Erik Christensen i Primdal [i Rønbjerg sogn]. 17.7.1756, fol.126.
Forlovet med Birthe Poulsdatter. A:
1) far Christen Eriksen i Hellerup
2) bror Mads Christensen i Hellerup.

78 Laurids Christensen i Kisum, [i Estvad sogn]. 26.4.1756, fol.130B.
B:
1) Jens Lauridsen i Over Vejlgård
2) Maren Lauridsdatter g.m. Stig Jensen Bundgaard på stedet
3) Susanne Lauridsdatter g.m. Christen Mikkelsen i Sevel.

79 Terkild Iversen i Sønderby [i Rønbjerg sogn]. 18.5.1756, fol.132.
B: Iver i Sønderby, Mads, Karen g.m. Jens Knudsen i Kisum, Johanne g.m. Peder Knudsen i Damgård, Søren, Mette.

80 Anders Halborg i Kisum [i Estvad sogn]. 28.4.1756, fol.134.
E: Anne Andersdatter.
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 8.3.1752 lbnr.56]. B: Jens.

81 Niels Smed i Rønbjerg. 25.9.1756, fol.135B.
E: Anne Christensdatter. B: Jens, Oluf, Anders, Maren, Gertrud.
Af første ægteskab B: søn, død. 1B: Maren.

82 Maren Poulsdatter i Primdal [i Rønbjerg sogn]. 16.8.1756, fol.138B.
A:
1) søster Birthe Poulsdatter
2) søster Anne Poulsdatter
3) søster Else Poulsdatter
4) halvsøster Margrethe Poulsdatter g.m. Søren Jensen Lintrup i Bredsgård [i Ravnstrup sogn]
5) halvsøster Maren Poulsdatter g.m. Jens Lauridsen i Vejlgård
6) halvsøster Anne Poulsdatter g.m. Frederik Christian Roth
7) halvbror Peder Poulsen.

83 Mikkel Nielsen i Øster Lidegård [i Estvad sogn]. 11.1.1757, fol.141B.
B:
1) Mette Mikkelsdatter g.m. Peder Nielsen på stedet
2) Dorthe Mikkelsdatter g.m. Niels Christensen i Hvidbjerg
3) Kirsten Mikkelsdatter g.m. Søren Christensen i Hvidbjerg
4) Niels Mikkelsen, [skifte 17.12.1755 lbnr.72]. 4B: Maren Inger, Mikkel, Jens.

84 Søren Espersen i Kisum [i Estvad sogn]. 14.12.1756, fol.142B.
E: Karen Jepsdatter. A:
1) søster Mette Espersdatter g.m. Niels Nielsen i Hesselbjerg
2) søster Johanne Espersdatter g.m. Christen Mikkelsen i Vester Lidegård
3) søster Anne Jespersdatter g.m. Peder Christensen i Geddal i Ejsing sogn
4) søster, død. 4B: Mikkel Smed i Kisum, Niels Smed sst, Karen Smed, Johanne.

85 Jens Wilmann, gartner på Estvadgård. 11.5.1756, fol.145.
E: Johanne Sørensdatter Lundgaard . LV: Jacob Brøndum i Søby, Peder Dorschæus. A:
1) bror Andreas Wilmann i Skive
2) bror Hans Mathiassen Bomholt Wilmann, fodgarder i København
3) søster Anne Mathiasdatter Broberg Wilmann i København.

86 Bodil Nielsdatter i Hesselbjerg [i Estvad sogn]. 10.2.1757, fol.166B.
A:
1) bror [Mikkel Nielsen, skifte 11.1.1757 lbnr.83]. 4B:
a Mette Mikkelsdatter g.m. Peder Nielsen i Øster Lidegård
b Dorthe Mikkelsdatter g.m. Niels Christensen i Hvidbjerg
c Kirsten Mikkelsdatter g.m. Søren Christensen i Hvidbjerg
d Niels Mikkelsen, [skifte 17.12.1755 lbnr.72]. 4B: Mikkel, Jens, Inger, Maren
2) søster, død. 3B:
a Dorthe Mikkelsdatter i Estvad
b Dorthe Mikkelsdatter i Estvad
c Mette Mikkelsdatter g.m. Stig Jensen i Hesselbjerg
3) søster Karen Nielsdatter i Hem
4) søster Anne Nielsdatter på Rodsteenseje gods
5) søster Else Nielsdatter, død. 2B:
a Niels Nielsen i Hesselbjerg
b Karen Sørensdatter g.m. Morten Jensen i Hesselbjerg.

87 Karen Christensdatter i Fly. 19.3.1757, fol.167B.
E: Peder Christensen. A:
1) bror Anders Koch i Nørre Feldingbjerg
2) søster, død, var g.m. Laurids Sørensen i Gamskær. 1B:
a Søren Lauridsen.

88 Afkald i Ravnstrup. 27.10.1757, fol.169.
Afkald fra Anne Poulsdatter viet 23.10.1757 i Finderup præstegård til Niels Jensen i Ravnstrup på biskop Wøldikes gods for arv efter:
1) mor Maren Svendsdatter, skifte 28.4.1749 lbnr.39
2) far Poul Pedersen i Primdal, skifte 29.5.1755 lbnr.67
3) søster Maren Poulsdatter, skifte 17.11.1756.

89 Karen Frandsdatter i Bærs [i Estvad sogn]. 11.3.1757, fol.169B.
E: Jens Troelsen. B: Else 25, Mette 22, Bodil 16, Troels 15, Maren 14.

90 Morten Jensen i Nikkelborg [i Estvad sogn]. 25.9.1756, fol.171B.
[Enkemand efter Mette Mikkelsdatter, skifte 10.10.1755 lbnr.69]. B:
1) Jens Mortensen i Nibe
2) Mikkel Mortensen i Støvring
3) datter g.m. Peder Fisker på stedet.

91 Jens Jensen Ovesen i Rønbjerg. 22.10.1757, fol.173.
E: Anne Madsdatter. Der angives af B: ældste søn Jens, der har overtaget fæstet.

92 Frands Jensen i Kisum [i Estvad sogn]. 7.2.1759, fol.175.
E: Anne Frandsdatter. LV: Stig Jensen i Hesselbjerg. B: Jens 23, der er rømt, Anne 16, Kirsten 14, Frederik 11. FM: farbror Morten Jensen i Hesselbjerg.

93 Mette Hansdatter i Kisum [i Estvad sogn]. 27.3.1759, fol.177B.
E: Peder Pedersen.
Af første ægteskab B: Sidsel Pedersdatter g.m. Niels Vendelbo.

94 Esper Olufsen i Fly. 28.2.1759, fol.178.
E: Anne Jørgensdatter. B: (Navne angives ikke).
(Sml. lbnr.109).

95 Anne Christensdatter i Estvad. 10.2.1759, fol.180B.
Uden for ægteskab B: Simon Pedersen.

96 Peder Jensen Lund i Estvad. 9.3.1759, fol.181B.
E: Anne Jensdatter. B: datter g.m. Christen Mortensen.

97 Maren Christensdatter i Lundhede i Estvad sogn. 19.2.1759, fol.183.
B:
1) Maren Thomasdatter g.m. Christen Christensen på stedet
2) Anne Thomasdatter g.m. Anders Madsen i Smollerup i Fjends herred
3) Anne Thomasdatter g.m. Christen Christensen i Almind
4) Maren Poulsdatter g.m. Christen Jensen i Smollerup.

98 Anne Lauridsdatter Lund på Estvadgård. 11.4.1759, fol.185.
A:
1) mor Inger Nielsdatter
2) bror Niels Lauridsen i Lund
3) bror Anders Lauridsen i Bøstrup i Ørslevkloster sogn
4) bror Hans Lauridsen på Lundø
5) bror Mogens Lauridsen i Bruddal i Højslev sogn
6) søster Sofie Lauridsdatter g.m. Frederik Lehmeyer i Viborg
7) søster Karen Lauridsdatter på Estvadgård.

99 Mads Jegstrup i Kisum [i Estvad sogn]. 19.4.1759, fol.186B.
E: Mette Jensdatter. Arvinger angives ikke.

100 Maren Pedersdatter i Smollerup i Estvad sogn. 15.5.1759, fol.188B, 201B.
E: Jens Christensen. B:
1) Christen Jensen i Smollerup
2) Dorthe Jensdatter i Salling
3) Mette Jensdatter, enke
4) Maren Jensdatter g.m. Mads Jepsen Tolstrup i Dommerby.

101 Jørgen Nikkelborg i Kisum [i Estvad sogn]. 29.5.1759, fol.190B.
E: Maren Pedersdatter. B: Mads i Estvad.

102 Maren Pedersdatter i Fly. 29.3.1759, fol.191B.
E: Jørgen Christensen Nygaard. B:
1) Anne Jørgensdatter, enke efter Esper Olufsen, [skifte 28.2.1759 lbnr.94].
Af første ægteskab B:
2) Karen Jepsdatter g.m. Christen Olufsen Dræbak i Fly.
Desuden en sønnesøn:
3) Jørgen Pedersen i Arild i Holsten.

103 Dorthe Nielsdatter i Lund [i Skive sogn]. 11.10.1759, fol.193.
E: Christen Thomsen. B: Maren 13, Niels 11, Anne Margrethe 3.

104 Niels Christensen i Fly. 31.12.1759, fol.195B.
E: Maren Vilsdatter. LV: Mads Vilsen. B: Jacob, Johanne 19, Kirsten 16, Vil 9. FM: farbror Christen Christensen, Christen Kirkegaard.

105 Laurids Lauridsen i Bærs i Estvad sogn. 5.4.1760, fol.199.
E: Sofie Pedersdatter. LV: Mads Terkildsen. Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Harboør.

106 Eskild Jensen i Bærs [i Estvad sogn]. 21.11.1760, fol.201B.
E: Birgitte Christensdatter. B:
1) Søren Eskildsen i Bærs
2) Maren Eskildsdatter g.m. Christen Jensen Boel i Estvad
3) Karen Eskildsdatter g.m. Christen Nielsen i Mogenstrup
4) Birgitte Eskildsdatter i Skive.

107 Birthe Christensdatter i Fly. 28.11.1760, fol.203.
E: Søren Jensen, skrædder. B: Mette 20, Christen 15, Anne Cathrine 13, Anne 10, Peder 4.
Skifte efter enkemandens første hustru 23.6.1732. B: Jens Christian.

108 Christen Poulsen i Fly. 26.12.1761, fol.205B.
E: Johanne Christensdatter. B: Karen 11, Poul 5.

109 Oluf Jensen i Trustrup [i Dølby sogn]. 21.1.1762, fol.208.
[Enkemand efter Maren Christensdatter, skifte 19.2.1748 lbnr.30]. B:
1) Mette Olufsdatter
2) Esper Olufsen i Fly, [skifte 28.2.1759 lbnr.94]. 5B: Oluf, Jeppe, Christen, Peder, Niels
3) Jens Olufsen i Skive
4) Christen Olufsen på stedet.

110 Edel Sørensdatter i Søgård [i Sevel sogn]. 29.12.1761, fol.209B.
E: Anders Christensen Winther. A:
1) Niels Sørensen i Sevel
2) Birthe Sørensdatter, enke efter Erik Paaskesen.

111 Kirsten Madsdatter i Kisum [i Estvad sogn]. 16.1.1762, fol.210.
E: Jens Jensen Thygesen. B: Lisbeth 18, Maren 16, Anne Kirstine 15, Mads 12.

112 Jens Christensen i Fly. 2.4.1762, fol.212.
E: Karen Jensdatter. LV: far Jens Christensen Rae, Erik Mortensen, der ægter enken. B: Christen 2, Jens 3 uger, der døde.

113 Voldborg Christensdatter i Estvad. 9.11.1762, fol.214B.
E: Laurids Jensen. B:
1) Jens Lauridsen
2) Benned Lauridsdatter g.m. Christen Kvistgaard i Vester Lyby
3) Karen Lauridsdatter g.m. Knud Pedersen i Lille Ramsing i Salling
4) Birthe Lauridsdatter.

114 Jacob Pedersen i Dølbygård. 28.12.1762, fol.216B.
E: Anne Eskildsdatter. LV: Jens Sørensen i Øksenvad. B: Christen 22, Karen 14, Maren 10. FM: farbror Jens Pedersen i Tolstrup, Jens Joensen i Rudmølle, der døde, Christen Mortensen i Trustrup.

115 Christen Thomsen i Lund [i Skive sogn]. 13.1.1763, fol.221.
E: Maren Sørensdatter. B: Dorthe 3 uger. FM: Christen Boilesen, den ny fæster.
Første ægteskab med [Dorthe Nielsdatter, skifte 11.10.1759 lbnr.103]. B: Maren 17, Niels 15, Margrethe 7. FM: farbror Jacob Thomsen i Bærs.

116 Dorthe Mikkelsdatter i Neder Vejlgård [i Rønbjerg sogn]. 19.1.1763, fol.223B.
Enke efter Poul Madsen, [skifte 20.11.1754 lbnr.64]. B:
1) Mette Poulsdatter g.m. Thomas Villesen i Haldborg ved far Ville Christensen Ølby
2) Else Poulsdatter. FM: Jens Lauridsen i Over Vejlgård.

117 Jacob Christensen i Estvad. 3.3.1763, fol.227B.
E: Inger Jensdatter. LV: bror Jens Jensen i Kisum. B: Jens 20, Birthe 17. FM: farbror Christen Christensen i Lundhede.

118 Kirsten Sørensdatter i Bærs [i Estvad sogn]. 13.5.1763, fol.230.
E: Melchior Pedersen. B: Karen 27, Inger 26, Maren 21, Søren 17, Peder 16, Mette 12, Kirsten 10, Oluf 8.

119 Sofie Pedersdatter i Bærs [i Estvad sogn]. 23.3.1763, fol.231.
Enke efter Laurids Lauridsen, [skifte 5.4.1760 lbnr.105]. A:
1) søster Johanne Pedersdatter, var g.m. Laurids Mortensen i Ryde sogn, begge døde. 2B:
a Anders Lauridsen i Bjert i Sahl sogn
b Peder Olufsen i Råstgård i Ejsing sogn.

120 Rasmus Jensen, ugift i Kisum [i Estvad sogn]. 8.4.1763, fol.234.
A:
1) mor Inger Christensdatter
2) bror Christen Jensen i Kisum
3) søster Anne Jensdatter g.m. Peder Sørensen i Bærs
4) søster Else Jensdatter i Holstebro.

121 Kirsten Pedersdatter i Estvad. 2.7.1763, fol.236.
E: Morten Jensen. A: søstersøn Peder Nielsen i Torp i Håsum sogn.

122 Maren Andersdatter i Kisum [i Estvad sogn]. 25.5.1763, fol.236B.
A:
1) bror Morten Andersen Hjort i København
2) bror Jens Andersen Hjort i Resen
3) søster Maren Andersdatter g.m. Jens Poulsen i Kisum.

123 Margrethe Madsdatter i Fly. 11.6.1763, fol.242.
E: Søren Bertelsen. B:
1) Bertel Sørensen på stedet
2) Mette Sørensdatter g.m. Peder Espersen i Øster Herrup i Salling
3) Maren Sørensdatter
4) Anne Sørensdatter, [skifte 5.10.1750 lbnr.45], var g.m. Morten Henriksen i Estvad. 1B: Birgitte
5) Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Christen [Nielsen] Toft i Hvidbjerg. 3B: Margrethe, Birthe, Anne.

124 Niels Hansen i Kisum [i Estvad sogn]. 25.11.1763, fol.243B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Jens Poulsen sst. B: Peder, Hans 13. FM: Jens Bundgaard i Kisum.

125 Bertel Sørensen, ugift i Fly. 1.12.1763, fol.244B.
A:
1) søster Maren Sørensdatter i Skive
2) søster Mette Sørensdatter g.m. Peder Espersen i Vester Herrup i Salling
3) søster Anne Sørensdatter, [skifte 5.10.1750 lbnr.45], var g.m. Morten [Henriksen] Degn i Estvad. 1B: Birthe i Sønder Lem
4) søster Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Christen Nielsen Toft i Hvidbjerg. 3B: Margrethe, Birthe, Anne.

126 Christen Boilesen i Lund [i Skive sogn]. 15.2.1764, fol.252B.
E: Else Cathrine Nielsdatter. B: Maren 18, Christen 15, Birthe 11, Niels 9. FM: farbror Morten Boilesen.

127 Afkald i Rønbjerg sogn. 22.4.1764, fol.255.
Afkald fra Else Poulsdatter g.m. Mads Lydersen i Refsgård i Skivehus amt for arv efter far Poul Madsen i Vejlgård i Rønbjerg sogn, skifte 20.11.1754 lbnr.64.

128 Afkald i Rønbjerg sogn. 22.4.1764, fol.255B.
Afkald fra Lisbeth Poulsdatter g.m. Mads Pedersen i Vejlgård i Rønbjerg sogn for arv efter fra Poul Svendsen i Flyndersø Mølle, [skifte 3.10.1755 lbnr.71].

129 Simon Nielsen i Fly. 8.11.1764, fol.256.
E: Anne Andersdatter. LV: Christen Pedersen i Fly. Arvinger findes ikke.

130 Maren Nielsdatter i Rønbjerg. 7.3.1765, fol.257.
E: Christen Pedersen. B: Peder 5 uger. FM: morbrødre Oluf Nielsen, købmand i Skive, Jens Nielsen i Rønbjerg.

131 Maren Jensdatter i Rønbjerg. 4.4.1766, fol.258B.
E: Christen Pedersen. B: Jens 5 uger. FM: morbror Christen Jensen i Estvad.

132 Christen Jensen i Bærsholm [i Estvad sogn]. 3.5.1766, fol.260.
E: Maren Svendsdatter. B:
1) Svend Christensen
2) Jens Christensen
3) Lene Marie Christensdatter g.m. Jens Christensen i Dueholm i Sevel sogn
4) Maren Christensdatter g.m. Peder Madsen i Handbjerg sogn
5) Mette Christensdatter, ugift på Volstrup. FM: farbror Jørgen Jensen i Bærsholm
6) Anne Marie Christensdatter g.m. Niels Christensen på stedet.

133 Birthe Christensdatter i Bærs [i Estvad sogn]. 23.11.1765, fol.261B.
Enke efter Eskild Jensen, [skifte 21.11.1760 lbnr.106]. B:
1) Søren Eskildsen på stedet
2) Maren Eskildsdatter g.m. Christen [Jensen] Boel i Estvad
3) Karen Eskildsdatter g.m. Christen Nielsen i Mogenstrup i Sevel sogn
4) Birgitte Eskildsdatter.

134 Anders Christensen i Hjelm Møllegård i Sevel sogn. 9.5.1766, fol.262B.
E: Mette Terkildsdatter. LV: Frands Christensen i Sevel. B: Edel. FM: Erik Jensen i Sebstrup.

135 Christen Christensen i Fly. 12.9.1766, fol.265.
E: Else Villadsdatter. B: Christen, Kirsten g.m. Oluf Thomsen i Fly, Johanne g.m. Jens Poder i Fly, Mette 21, Dorthe 15. FM: morbror Mads Villadsen.

136 Bodil Andersdatter Fusager i Flyndersø Mølle [i Estvad sogn]. 17.7.1766, fol.266.
E: Søren Jensen Bjerre. B: Anne Margrethe 8. FM: morbror Jens Andersen i Grove i Haderup sogn.
Første ægteskab med [Poul Svendsen, skifte 3.10.1755 lbnr.71]. B: Anders 16, Jens 15. FM: mostres mænd Simon Olufsen Jonstrup, skomager i Holstebro, Jeppe Jensen i Sevel.

137 Kirsten Pedersdatter i Kisum [i Estvad sogn]. 17.1.1767, fol.275B.
E: Jens Knudsen den yngre. B: Jens 14, Poul 8, Søren 5, Knud 2. FM: farbror Jens Knudsen den ældre i Kisum.

138 Anne Andersdatter i Rønbjerg. 1.6.1767, fol.279.
E: Christen Pedersen. B: Anders 6 uger. FM: Visti Andersen.

139 Anne Margrethe Christensdatter i Sevel. 4.4.1767, fol.280B, 299B.
E: Frands Christensen Damgaard. B: Christen på stedet, Peder 37, Laurids 35, Anne Cathrine.

140 Karen Jepsdatter i Fly. 23.6.1767, fol.289B.
E: Christen Olufsen Dræbak. A:
1) søster, død. 1B:
a Karen Jensdatter g.m. Jens Christian i Fly
b bror, rømt for mange år siden
3) halvsøster Anne Jørgensdatter, enke efter Esper Olufsen i Fly, [skifte 28.2.1759 lbnr.94].

141 Oluf Olufsen i Fly. 27.1.1764, fol.294B.
B:
1) Christen Olufsen på stedet
2) Oluf Olufsen på Vallø slot på Sjælland
3) Jens Olufsen
4) Karen Olufsdatter gift i København
5) Maren Olufsdatter g.m. Anders Bødker i Viborg
6) Anne Olufsdatter g.m. Frederik Pedersen i Fly
7) Mette Olufsdatter, død, var gift i København.

142 Peder Sørensen i Bærs [i Estvad sogn]. 10.6.1767, fol.296.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Christen Jensen i Kisum. B: Mette Marie 16. FM: farbror Jens Sørensen Balling i Øksenvad.

143 Mads Lauridsen i Karstoft [i Sevel sogn]. 12.7.1766, fol.299.
Afkald fra B:
1) Peder Madsen på stedet
2) Laurids Madsen i Mogenstrup
3) Maren Madsdatter g.m. Simon Nielsen i Åkær
4) Anne Madsdatter, død, var g.m. Niels Christensen i Trandum. 4B: Mads, Christen, Maren, Karen.

144 Bodil Christensdatter i Sebstrup [i Sevel sogn]. 18.1.1768, fol.300.
E: Palle Lauridsen Leth. A:
1) bror Christen Christensen Bech i Lundhede i Estvad sogn
2) bror Jørgen Christensen Søndersø i Sebstrup
3) bror Niels Christensen Søndersø i Sebstrup
4) søster Dorthe Christensdatter g.m. Niels Kunst i Vinde i Skive sogn
5) bror Jacob Christensen i Estvad, [skifte 3.3.1763 lbnr.117]. 2B:
a Jens Jacobsen Bech i Estvad
b Birthe Jacobsdatter i Sebstrup.

145 Lisbeth Thygesdatter i Sebstrup [i Sevel sogn]. 12.1.1768, fol.303B.
E: Christen Ibsen. Afkald fra B:
1) Jens Jensen Thygesen i Kisum
2) Erik Jensen i Sebstrup
3) Inger Jensdatter g.m. Jens Lauridsen Torp i Vridsted.

146 Ingeborg Pedersdatter i Rønbjerg. 15.7.1718, fol.303B.
E: Jens Nielsen, smed. B: Anne 11, Else 10. FM: morfar Peder Gregersen.

147 Lisbeth Poulsen i Vejlgård [i Rønbjerg sogn]. 17.1.1769, fol.304B.
E: Mads Pedersen. B: Anne Margrethe 4, Else 3, Birthe 6 mdr. FM: mosters mand Christen Jensen i Smollerup.

148 Peder Gregersen i Vejlgård [i Rønbjerg sogn]. 31.10.1768, fol.306.
B:
1) Mads Pedersen på stedet
2) [Christen Pedersen], død, 1B:
a Peder Christensen i Rønbjerg. FM: morbror Oluf Nielsen, købmand i Skive
3) [Ingeborg Pedersdatter, skifte 15.7.1768 lbnr.146], var g.m. Jens Nielsen, smed i Rønbjerg. 2B: Anne 10, Else 9.

149 Mette Christensdatter i Fly. 3.2.1768, fol.308.
A: brorsøn Christen Jensen Boel i Estvad.

150 Jens Jensen Ovesen i Rønbjerg. 28.2.1768, fol.309B.
E: Susanne Andersdatter. B: Anne 7, Gertrud 4, Anders 1. FM: farbror Mads Jensen i Bærs.

151 Jørgen Jensen i Bærsholm [i Estvad sogn]. 9.6.1768, fol.312B.
E: Susanne Svendsdatter. LV: Niels Christensen. B: Maren 29, Jens 26, Svend 25, Laurids 21, Jens 15, Mette 13. FM: farbror Jeppe Jensen i Sevel.

152 Christen Pedersen i Rønbjerg. 16.6.1768, fol.316.
E: Gjørret Jensdatter. LV: Erik Jensen i Rettrup i Brøndum sogn.
Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 7.3.1765 lbnr.130]. B: Peder 4. FM: farfar Peder Gregersen.

153 Karen Thomasdatter i Bærs [i Estvad sogn]. 24.2.1769, fol.320.
E: Christen Sørensen Primdal, der også døde. B: Else 23, Anne Marie 19, Søren 17, Anne 11, Thomas 10, Mette 5. FM: morfar Thomas Steffensen i Skovby i Sevel sogn.

154 Mette Stigsdatter i Hesselbjerg [i Estvad sogn]. 17.1.1769, fol.325B.
E: Mikkel Mortensen. B: Maren 5 uger. FM: morfar Stig Nielsen Bundgaard i Kisum.

155 Anne Jensdatter i Estvad. 16.11.1769, fol.328.
E: Mads Jensen. B: Jens 4. FM: morbror Mads Jensen i Bærs.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Jensdatter i Skive.

156 Afkald i Skive. 18.4.1770, fol.330B.
Afkald fra Peder Christensen i Skive for arv efter
1) mor Maren Nielsdatter, skifte 7.3.1765 lbnr.130
2) far Christen Pedersen i Rønbjerg, skifte 16.6.1768 lbnr.152
3) farfar Peder Gregersen, skifte 31.10.1768 lbnr.148
til født værge Oluf Nielsen Rønbjerg, købmand i Skive.

157 Niels Nielsen i Hesselbjerg [i Estvad sogn]. 5.4.1770, fol.331.
E: Mette Espersdatter. B: Niels på stedet, Jens, tømrer i Brøndum i Salling, Else, Dorthe. FM: Morten Jensen i Hesselbjerg.

158 Ernst Ubbesen i Kisum [i Estvad sogn]. 19.5.1770, fol.332.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Knudsen. A:
1) halvbror Rasmus Christensen i Vester Lidegård i Rønbjerg sogn
2) halvsøster Karen Christensdatter g.m. Laurids Frederiksen i Kisum.

159 Niels Andersen i Damgård i Estvad sogn. 6.8.1770, fol.335.
A: stedsøn Peder Nielsen på stedet. (Sml. lbnr.36).

160 Mette Pedersdatter Kjellerup på Estvadgård Kloster. 5.7.1770, fol.336.
A:
1) bror Jens Pedersen Kjellerup i Højer i Tønder amt
2) søster Anne Pedersdatter Kjellerup g.m. Palle Vium i Skive.

161 Johanne Gregersdatter i Mogenstrup i Sevel sogn. 2.11.1770, fol.342B.
A:
1) søster Anne Gregersdatter i Brejnholt i Tvis sogn
2) søstersøn Jens Knudsen på Stubbergård.

162 Afkald i Mogenstrup i Sevel sogn. 3.2.1769, fol.345.
Afkald fra
1) Thomas Thomsen i Sebstrup
2) Kirsten Thomasdatter g.m. Niels Christensen i Mogenstrup
3) Ellen Thomasdatter g.m. Søren Jørgensen i Trandum Kirkegård
4) Bodil Thomasdatter g.m. Peder Espersen i Mogenstrup
5) Mette Thomasdatter g.m. Jens Christensen i Mogenstrup
6) Anne Thomasdatter g.m. Jacob Lauridsen i Østerris i Højslev sogn
7) Anders Thomsen i Mogenstrup
for arv efter mor Anne Thomasdatter til far Thomas Andersen i Mogenstrup.

163 Johanne Terkildsdatter i Damgård [i Estvad sogn]. 11.5.1771, fol.345B.
E: Peder Nielsen. B: Bodil 21, Johanne 14, Birthe 10. FM: morbror Mads Terkildsen i Bærs.

164 Bodil Mortensdatter i Kisum. 29.5.1771, fol.347B.
E: Christen Poder. A: bror Jens Bundgaard i Kisum.

165 Lisbeth Jensdatter i Kisum. 21.11.1771, fol.349B.
E: Jens Hesselbjerg. B:
1) Jens Jensen i Vester Lidegård
2) Christian Jensen 26, rømt, og måske død
3) Inger Jensdatter g.m. Jens Bech i Estvad
4) Birthe Jensdatter g.m. Jørgen Jensen i Vinkel
5) Anne Jensdatter.

166 Erik Jensen i Fly. 30.12.1771, fol.350B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Mads Vilsen. B: Maren 5. FM: farbror Peder Mortensen i Stenholm.

167 Søren [Jensen] Skrædder i Fly. 20.1.1772, fol.352B.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Christen Jacobsen.
Skifte efter første hustru [23.6.1732]. B: Jens Christian i Fly.
Andet ægteskab med Birthe Christensdatter, skifte 28.11.1760 lbnr.107. B: Mette 28 i Vrå, Christen 26 i Åkær, Cathrine 22 i Skive, Anne 18, Peder 14.

168 Anne Christensdatter i Estvad. 13.3.1772, fol.354B.
E: Søren Gregersen. B: Dorthe 21, Mette 18. FM: mosters mand Mads Jørgensen i Estvad.

169 Thomas Andersen i Mogenstrup [i Sevel sogn]. 11.9.1772, fol.356.
[Enkemand efter Anne Thomasdatter]. B:
1) Thomas Thomsen i Sebstrup
2) Kirsten Thomasdatter g.m. Niels Christensen i Sebstrup
3) Ellen Thomasdatter g.m. Søren Jørgensen i Trandum Kirkegård
4) Bodil Thomasdatter g.m. Peder Espersen i Mogenstrup
5) Mette Thomasdatter g.m. Jens Christensen i Mogenstrup
6) Anne Thomasdatter, død, var g.m. Jacob Lauridsen i Østerris [i Højslev sogn]. 1B: Laurids
7) Anders Thomsen på stedet.
(Sml. lbnr.162).

170 Jens Hesselbjerg i Estvad. 27.2.1773, fol.357B.
[Enkemand efter Lisbeth Jensdatter, skifte 21.11.1771 lbnr.165]. B:
1) Jens Jensen i Vester Lidegård
2) Christian Jensen 23, rømt, og måske død
3) Inger Jensdatter g.m. Jens Bech på stedet
4) Birthe Jensdatter g.m. Jørgen Jensen i Vinkel
5) Anne Jensdatter, der tjener sydpå.

171 Thomas Thomsen i Sebstrup [i Sevel sogn]. 9.6.1773, fol.359.
E: Anne Knudsdatter. LV: Peder Espersen. B: Thomas 12. FM: farbror Anders Thomsen i Mogenstrup.

172 Else Cathrine Nielsdatter i Lund [i Skive sogn]. 21.12.1773, fol.362.
E: Otte Mouridsen.
Første ægteskab med [Christen Boilesen, skifte 15.2.1764 lbnr.126].
B: Maren g.m. Iver Nielsen i Lund, Christen 28, Birthe, Niels 16.

173 Afkald i Fly. 8.8.1774, fol.364B.
Afkald fra Maren Jørgensdatter g.m. Jens Madsen i Fly for arv efter far Jørgen Jensen i Bærsholm, skifte 9.6.1768 lbnr.151.

174 Afkald i Bærsholm [i Estvad sogn]. 6.10.1774, fol.364B.
Afkald fra Laurids Jørgensen i Bærsholm for arv efter far Jørgen Jensen sst, skifte 9.6.1768 lbnr.151.

175 Maren Nielsdatter i Kisum [i Estvad sogn]. 17.11.1774, fol.365.
E: Morten Pedersen. Afkald fra
1) bror Jens Nielsen
2) bror Mikkel Nielsen
3) søster Inger Nielsdatter g.m. Peder Nielsen i Estvad.

176 Afkald i Rammegård [i Ramme sogn]. 8.1.1774, fol.365.
Afkald fra Jens Stigsen Hesselbjerg i Rammegård for arv efter far Stig Jensen i Hesselbjerg.

177 Jens Jensen i Kisum. 22.9.1774, fol.365B.
A:
1) halvsøster Gertrud Frandsdatter g.m. Gravers Sørensen på stedet
2) halvbror Christen Thomsen
3) halvsøster Bodil Simonsdatter, der er rejst for 26 år siden.

178 Else Nielsdatter i Kisum [i Estvad sogn]. 3.10.1774, fol.366.
E: Jens Thygesen.
Første ægteskab med [Niels Nielsen Jepsen, skifte 2.4.1756 lbnr.75]. B: Inger 20. FM: Peder Nielsen i Øster Lidegård.

179 Jens Sørensen i Øksenvad [i Dølby sogn]. 14.11.1774, fol.367.
E: Inger Christensdatter. LV: Morten Christensen i Trustrup. B: Birthe 27, Søren 17, Christen 15, Jens 13, Maren 10, Lisbeth 8. FM: morfar Christen Ibsen i Sebstrup.

180 Peder Krog i Flyndersø Mølle [i Estvad sogn]. 2.9.1775, fol.368B.
E: Margrethe Jensdatter Lund. LV: Hans Wilrich i Sevel præstegård. B: Hans 28, Peder 25, Niels 15, Jens 12, Marie Kirstine g.m. Poul Christensen i Skive, Gertrud. FM: morbror Jens Jensen Lund i Borbjerggård, fasters mand Boye Feilberg i Skive.
I boet et afkald af 2.5.1767 fra Karen Pedersdatter g.m. Laurids Christensen i Håsum for arv efter mor Margrethe Jensdatter Lund, der endnu levede til stedfar Peder Krog i Kærgårdsholm Mølle.Estvadgård Kloster
Skifteprotokol
1775-1814
C 656A - 44


181 Lisbeth Johanne Jepsdatter i Lund [i Skive sogn]. 18.10.1775, fol.1.
E: Christen Christensen. A: far Jeppe Christensen i Karstoft.

182 Jens Jørgensen, ugift i Bærsholm [i Estvad sogn]. 15.12.1775, fol.1.
A:
1) mor Susanne Svendsdatter, [enke efter Jørgen Jensen, skifte 9.6.1768 lbnr.151]
2) søster Maren Jørgensdatter g.m. Jens Madsen i Rørgård i Smollerup sogn
3) bror Svend Jørgensen
4) bror Laurids Jørgensen
5) bror Jens Jørgensen i Bærsholm
6) søster Mette Jørgensdatter i Sevel.

183 Morten Jensen i Hesselbjerg [i Estvad sogn]. 14.2.1776, fol.2.
E: Maren Sørensdatter B:
1) Søren Mortensen i Klitgård i Vendsyssel
2) Mikkel Mortensen på stedet
3) Stig Mortensen
4) Christen Mortensen i Estvad
5) Inger Mortensdatter g.m. Clemen Simonsen i Ål i Sahl sogn [i Ginding herred)
6) Jens Mortensen i Horsens, død. 1B: Jochum 8. FM: Niels Nielsen i Hesselbjerg.

184 Christen Christensen Bech i Lundhede [i Estvad sogn]. 14.6.1776, fol.3B.
E: Maren Thomasdatter. B: Christen på stedet, Anne g.m. Jens Jørgensen i Bærsholm, Inger 16. FM: Niels Christensen i Sebstrup.

185 Poul Pedersen i Vejlgård [i Rønbjerg sogn]. 9.9.1776, fol.4.
E: Maren Thomasdatter. LV: Jacob Thomsen i Bærs. B: Grethe 20. FM: farbror Mads Jensen i Bærs.

186 Maren Thomasdatter i Lundhede [i Estvad sogn]. 19.10.1776, fol.5.
Enke efter Christen Bech, [skifte 14.6.1776 lbnr.184]. B:
1) Christen Christensen på stedet
2) Anne Christensdatter g.m. Jens Jørgensen i Bærsholm
3) Inger Christensdatter. FM: farbror Niels Christensen i Sebstrup.
Af første ægteskab B:
4) David Davidsen i Hesselbjerg
5) Dorthe Davidsdatter g.m. Knud Pedersen i Lund i Skive sogn.

187 Afkald på Estvadgård Kloster. 26.4.1775, fol.5B.
Afkald fra
1) Jens Christian Sørensen
2) Christen Sørensen
3) Anne Sørensdatter
4) Peder Sørensen
for arv efter mor Birthe Christensdatter i Fly, skifte 28.11.1760 lbnr.107.

188 Afkald på Estvadgård Kloster. 29.12.1777, fol.6.
Afkald fra Mette Marie Pedersdatter i Nedermølle i Balling sogn i Salling for arv efter far Peder Sørensen i Bærs, skifte 10.6.1767 lbnr.142.

189 Inger Christensdatter i Øksenvad [i Dølby sogn]. 31.1.1777, fol.6.
E: Peder Espersen.
Første ægteskab med Jens Balling, [skifte 14.11.1774 lbnr.179]. B: Birthe g.m. Peder Melchiorsen på Skivehus, Søren 19, Christen 17, Jens 15, Maren 12, Lisbeth 9. FM: Morten Christensen i Trustrup, morfar Christen Ibsen i Sebstrup, Christen Olufsen i Trustrup.

190 Anne Eskildsdatter i Dølbygård [i Dølby sogn]. 24.6.1777, fol.8B.
Enke efter Jacob Christensen, [fejl for Jacob Pedersen]. B: Christen på stedet, Karen 27, Maren 23. FM: Christen Olufsen i Trustrup.

191 Birthe Nielsdatter i Hesselbjerg [i Estvad sogn]. 15.2.1777, fol.9B.
E: Mikkel Mortensen. B: Niels 4, Anne Margrethe 6 uger, der døde. FM: farfar Niels Christensen i Bærsholm.

192 Karen Pedersdatter i Krejlgård [i Sevel sogn]. 21.4.1778, fol.10B.
E: Jens Hansen. B: Søren, Peder, Kirsten, Karen, Laurids, Niels. FM: Peder Mortensen i Stenholm.

193 Afkald i Flyndersø Mølle [i Estvad sogn]. 12.12.1775, fol.11B, 75B.
Afkald fra Marie Pedersdatter Krog g.m. Poul Christensen, smed i Skive for arv efter far Peder Krog i Flyndersø Mølle, skifte 2.9.1775 lbnr.180.

194 Søren Melchiorsen i Bærs [i Estvad sogn]. 8.1.1779, fol.12.
A: far Melchior Pedersen.

195 Afkald i Dølby. 21.6.1779, fol.16.
Afkald fra Kirsten Andersdatter g.m. Hans Mikkelsen Ingstrup, degn i Dølby for arv efter far Anders Frandsen, skifte 25.11.1750 lbnr.47.

196 Mikkel Jacobsen i Risgårdsted [i Rønbjerg sogn]. 6.9.1779, fol.16.
E: Anne Jepsdatter. LV: far Jeppe Jepsen i Øksenvad. B: Christian 13 uger. FM: Jacob Christensen på stedet.

197 Peder Frandsen i Estvad. 7.9.1779, fol.17.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Christen Mortensen, smed. B: Søren 23, Else 21, Niels 16, Kirsten 15. FM: Peder Nielsen Bech i Estvad som "næstbesvogret".

198 Afkald i Fly. 8.8.1774, fol.19.
Afkald fra Maren Jørgensdatter g.m. Jens Madsen i Fly for arv efter far Jørgen Jensen i Bærsholm, skifte 9.6.1768 lbnr.151.

199 Else Villadsdatter i Fly. 4.2.1780, fol.19.
E: Christen Christensen.
Afkald fra B:
1) Johanne Christensdatter g.m. Jens Pedersen i Fly
2) Kirsten Christensdatter g.m. Oluf Thomsen i Fly
3) Mette Christensdatter g.m. Jens Jensen i Vrå
4) Dorthe Christensdatter g.m. Niels Krejlgaard, der rømt.

200 Afkald i Viborg. 24.8.1780, fol.19B.
Afkald fra Jens Poulsen Møller i Viborg for arv efter
1) far Poul Svendsen i Flyndersø Mølle, skifte 3.10.1755 lbnr.71
2) mor Bodil Andersdatter Fusager, skifte 17.7.1766 lbnr.136.

201 Christen Pedersen i Primdal i Rønbjerg sogn. 25.2.1780, fol.20.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Pedersen i Over Vejlgård. B: Johanne 19, der ægter Niels Madsen, der fæster gården, Kirsten 14. FM: farbror Knud Pedersen i Lille Ramsing.
Afdøde var ladefoged på Nørkær før han fæstede gården efter fæstebrev 14.10.1756.
Afdødes svigerinde Helvig Iversdatter g.m. Niels Espersen i Otting kræver arv til sine børn af første ægteskab med Roer Pedersen. FM: Jacob Pedersen i Dølbygård, Jens Pedersen i Tolstrup.

202 Peder Nielsen i Øster Lidegård [i Estvad sogn]. 3.2.1781, fol.34.
E: Mette Mikkelsdatter. B:
1) Inger Pedersdatter g.m. Jens Jensen i Vester Lidegård
2) Mette Pedersdatter g.m. Thomas Nielsen i Svansø
3) Anne Pedersdatter 34
4) Niels Pedersen 33
5) Mikkel Pedersen 31
6) Margrethe Pedersdatter 25.

203 Niels Jørgensen i Sebstrup [i Sevel sogn]. 13.3.1781, fol.35.
E: Ellen Mortensdatter. LV: bror Søren Mortensen i Tranum. B: Christen 22, Jens 20, Jørgen 18. FM: Peder Jørgensen i Sebstrup.

204 Niels Christensen i Sebstrup [i Sevel sogn]. 13.3.1781, fol.37.
E: Kirsten Thomasdatter. B: Christen, Thomas i Svansø, Peder, Jens, Anders, Christen 20, Jacob 18.

205 Mette Christensdatter i Sebstrup [i Sevel sogn]. 13.3.1781, fol.37B.
E: Erik Jensen. B: Lisbeth g.m. Anders Nielsen.
Af første ægteskab B: Anne Christensdatter 28.

206 Anne Marie Christensdatter i Estvad. 13.3.1780, fol.38.
E: Hans Lauridsen Meyer, skytte på Estvadgård. B: Laurids 13, Inger 10, Peder Christian 8, Mette Benedikte 6, Anne Elisabeth 3, Maren Grotum 7 uger. FM: Peder Nielsen Bech i Estvad.

207 Maren Sørensdatter i Sebstrup [i Sevel sogn]. 13.3.1781, fol.40.
Enke efter Christen Ibsen. A:
1) søster Mette Sørensdatter, død, [var g.m. Peder Espersen i Øster Herrup i Salling]. 2B:
a Karen Pedersdatter
b Anne Pedersdatter
2) søster Anne Sørensdatter, [skifte 5.10.1750 lbnr.45, var g.m. Morten Henriksen i Estvad]. 1B:
a Birthe Mortensdatter
3) søster Kirsten Sørensdatter, død, [var g.m. Christen Nielsen Toft i Hvidbjerg. 2B:
a Birthe Christensdatter
b Anne Christensdatter g.m. Jens Christensen i Sebstrup.
(Sml. lbnr.123).

208 Kirsten Thomasdatter i Sebstrup. 21.4.1781, fol.41.
Enke efter Niels Christensen, [skifte 13.3.1781 lbnr.204. B: Christen, Thomas, Peder, Jens, Anders, Christen 20, Jacob 18.

209 Jens Hansen i Krejlgård [i Sevel sogn]. 4.7.1781, fol.41B.
[Enkemand efter Karen Pedersdatter, skifte 21.4.1778 lbnr.192]. B: Søren 53, Peder 51, Kirsten 50, Karen 46, Laurids 42, Niels 40. FM: Melchior Pedersen i Bærs.

210 Sidsel Hansdatter i Risgårdsted [i Rønbjerg sogn]. 11.9.1781, fol.43.
E: Jacob Christensen Lang. B:
1) David Jacobsen på stedet
2) Mikkel Jacobsen, [skifte 6.9.1779 lbnr.196]. 1B: Christian 3. FM: Mads Jensen i Kisum
3) Christian Jacobsen, død. 1B: Dorthe 8.

211 Jens Nielsen Rønbjerg, smed i Bærs i Estvad sogn. 5.5.1781, fol.44B.
E: Dorthe Jepsdatter. LV: far Jeppe Christensen i Karstoft. B: Ingeborg 6, Lisbeth Marie 4, Maren 1, Jens født 4.11.1781. FM: Anders Rønbjerg i Skive, som beslægtet.
Første ægteskab med [Ingeborg Pedersdatter, skifte 15.7.1718 lbnr.146]. B: Anne 20, Else 19. FM: Oluf Rønbjerg i Skive, som beslægtet.

212 Mette Mikkelsdatter i Øster Lidegård [i Estvad sogn]. 4.2.1782, fol.50.
Enke efter Peder Nielsen, [skifte 3.2.1781 lbnr.202]. B:
1) Inger Pedersdatter g.m. Jens Jensen i Vester Lidegård
2) Mette Pedersdatter g.m. Thomas Nielsen i Svansø
3) Anne Pedersdatter
4) Niels Pedersen på stedet
5) Mikkel Pedersen
6) Margrethe Pedersdatter.

213 Susanne Svendsdatter i Bærsholm [i Estvad sogn]. 27.2.1782, fol.50B.
Enke efter Jørgen Jensen, [skifte 9.6.1768 lbnr.151]. B: Maren g.m. Jens Madsen i Rørgård i Smollerup sogn, Jens, Svend, Laurids, Mette.

214 Niels Christensen i Bærsholm [i Estvad sogn]. 27.2.1782, fol.52.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Hans Krog i Flyndersø Mølle. B:
1) [Birthe Nielsdatter, skifte 15.2.1777 lbnr.191], var g.m. Mikkel Mortensen i Hesselbjerg. 1B: Niels 9
2) Christen Nielsen 29
3) Christen Nielsen 27
4) Maren Nielsdatter 22
5) Jens Nielsen 14
6) Anne Nielsdatter 13.
FM: Jens Jørgensen i Bærsholm.

215 Peder Nielsen i Damgård [i Estvad sogn]. 4.3.1782, fol.53B.
[Enke efter Johanne Terkildsdatter, skifte 11.5.1771 lbnr.163]. B: Bodil g.m. Niels Lund på Estvadgård, Johanne, Birthe. FM: farbror Niels Nielsen på stedet.

216 Peder Mikkelsen i Nikkelborg [i Estvad sogn]. 18.3.1782, fol.58.
E: Anne Mortensdatter. LV: Hans Krog i Flyndersø Mølle. B: Morten, Jeppe, Jens, Peder, Kirsten i Viborg, Mette sst, Karen sst.

217 Margrethe Christensdatter i Bærs [i Estvad sogn]. 23.5.1782, fol.61B.
E: Niels Andersen. B:
1) Hans Nielsen
2) Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Lauridsen, murer i Sevel
3) Karen Nielsdatter i Trevad
4) Johanne Nielsdatter i Estvad præstegård
5) Dorthe Nielsdatter i Holsten.
FM: Mads Jensen i Bærs.

218 Else Sørensdatter i Bærs. 21.6.1782, fol.63B.
E: Thomas Christensen. B: Christen 6 uger. FM: morfar Søren Eskildsen på stedet.

219 Jens Pedersen i Over Vejlgård [i Rønbjerg sogn[. 8.7.1782, fol.66.
E: Birthe Jensdatter. LV: Jens Christensen i Ramsing. B: Anne Margrethe 14, Jens 11, Peder 6, Christian 1. FM: morfar Jens Lauridsen på stedet.

220 Mette Olufsdatter og bror Christen Olufsen, begge ugifte i Trustrup i Dølby sogn. 11.2.1782, fol.67.
A:
1) bror Esper Olufsen, [skifte 28.2.1759 lbnr.94]. 5B:
a Oluf Espersen i Fly
b Niels Espersen i Fly
c Peder Espersen i Øksenvad
d Christen Espersen på stedet
e Jeppe Espersen i Skive
2) bror Jens Olufsen i Skive, død. 3B:
a Josef Jensen
b Maren Jensdatter i Skive
c Anne Cathrine Jensdatter på Nørgård
3) halvbror Niels Espersen, død. 4B:
a Esper Nielsen i Vester Dølby
b Maren Nielsdatter i Vester Dølby
c Jeppe Nielsen i København
d Niels Nielsen i København.
Afdøde mand overtog fæstet 10.4.1753 efter sin far Oluf Jensen, [skifte 21.1.1762, lbnr.109.

221 Afkald i Bærsholm [i Estvad sogn]. 14.4.1769, fol.75.
Afkald fra Jens Jørgensen og bror Svend Jørgensen i Bærsholm for arv efter far [Jørgen Jensen, skifte 9.6.1768 lbnr.151] til mor Susanne Svendsdatter.

222 Maren Nielsdatter i Kisum [i Estvad sogn]. 10.4.1782, fol.75B.
E: Frederik Lauridsen. B: Laurids, Niels, Karen g.m. Simon Christensen i Dommerby. Enkemanden opholder sig i Visby Kro ved Tønder.

223 Margrethe Jacobsdatter i Bærs [i Estvad sogn]. 15.3.1783, fol.77B.
E: Terkild Madsen. B: Karen 2. FM: morfar Jacob Thomsen i Bærs.

224 Jens Pedersen i Over Vejlgård [i Rønbjerg sogn]. 8.7.1782, fol.80.
E: Birthe Jensdatter. LV: Jens Christensen i Ramsing. B: Anne Margrethe 14, Jens 11, Peder 6, Christian 1. FM: morfar Jens Lauridsen på stedet.

225 Afkald i Estvadgård Kloster. 4.6.1783, fol.81.
Afkald fra Thomas Thomsen i Sebstrup for arv efter far Thomas Thomsen, skifte 9.6.1773 lbnr.171.

226 Afkald i Estvadgård Kloster. 14.6.1783, fol.81.
Afkald fra Maren Jacobsdatter g.m. Laurids Eriksen i Ejskær i Dølby sogn for arv efter far Jacob Pedersen i Dølbygård, skifte 28.12.1762 lbnr.114.

227 Afkald i Estvadgård Kloster. 14.6.1783, fol.81B.
Afkald fra Maren Jacobsdatter g.m. Laurids Eriksen i Ejskær i Dølby sogn for arv efter mor Anne Eskildsdatter, enke efter Jacob Pedersen i Dølbygård, skifte 24.6.1777 lbnr190.

228 Anne Knudsdatter i Krejlgård [i Sevel sogn]. 30.8.1783, fol.82.
E: Svend Poulsen.
Første ægteskab med [Thomas Thomsen, skifte 9.6.1773 lbnr.171]. B: Thomas i Sebstrup.

229 Johanne Knudsdatter i Estvad. 5.3.1784, fol.82B.
E: Jacob Lang. A:
1) bror Laurids Knudsen i Trandum
2) bror Christen Knudsen i Vejrum præstegård
3) søster Anne Knudsdatter g.m. Søren Primdal i Bærs
4) søster Maren Knudsdatter i Sevel
5) søster Bodil Knudsdatter i Sevel.

230 Anne Jensdatter i Fly. 9.8.1784, fol.83.
E: Christen Christensen. B: Christen 21, Jens 18, Niels 16, Jørgen 13, Karen 11, Ville 8, Jeppe 6, Ellen 3. FM: Peder Vestergaard i Fly, Christen Jensen sst.

231 Inger Jensdatter i Estvad. 24.1.1785, fol.85B.
E: Christen Jensen Kisum. B: Jens 22, Sidsel 21, Anne 19, Maren 15, Johanne 10. FM: morbror Mikkel Jensen i Holmgård i Hvidbjerg sogn.

232 Birthe Jensdatter i Over Vejlgård [i Rønbjerg sogn]. 18.2.1785, fol.86.
Enke efter Jens Pedersen, [skifte 8.7.1782 lbnr.224]. B; Margrethe 17, Jens 14, Peder 9, Christian 4. FM: Niels Madsen i Primdal.

233 Susanne Andersdatter i Rønbjerg. 6.7.1785, fol.92.
E: Jørgen Nielsen. B: Jens 17, Anne 13, Johanne 12. FM: morbror Laurids Andersen i Over Vejlgård.
Første ægteskab med [Jens Jensen Ovesen, skifte 28.2.1768 lbnr.150]. B: Anne 25, Gertrud 21.

234 Christen Olufsen Dræbak i Fly. 4.1.1785, fol.94.
E: Mette Simonsdatter. LV: Christen Simonsen. A:
1) bror Oluf Olufsen i København
2) søster Karen Olufsdatter i København
3) søster Mette Olufsdatter, død. B: (Hvis navne ikke kendes)
4) bror Jens Olufsen i Holsten
5) søster Maren Olufsdatter gift i Viborg
6) søster Anne Olufsdatter g.m. Frederik Poder i Fly.

235 Jens Bundgaard i Kisum. 21.12.1785, fol.99B.
E: Johanne Andersdatter. LV: [halv]bror Mikkel Christensen. A:
1) søskendebarn Niels Jensen i Højslev
2) søskendebarn Peder Jensen i Højslev
3) søskendebarn Anne Jensdatter g.m. Peder Knudsen i Rønbjerg
4) søskendebarn Mads Jørgensen i Estvad.

236 Afkald i Fly. 7.3.1786, fol.102B.
Afkald fra Anne Olufsdatter Dræbak g.m. Frederik Pedersen Poder for arv efter bror Christen Olufsen Dræbak, skifte 4.1.1785 lbnr.234.

237 Afkald i Estvadgård Kloster. 20.1.1786, fol.102B.
Afkald fra Karen Jacobsdatter g.m. Christen Eriksen i Rudmølle for arv efter
1) far Jacob Pedersen i Dølbygård, skifte 28.12.1762
2) mor Anne Eskildsdatter, skifte 24.6.1777 lbnr.190.

238 Afkald i København. 12.4.1786, fol.103.
Afkald fra Oluf Olufsen Dræbak for arv efter bror Christen Olufsen Dræbak i Fly, skifte 4.1.1785 lbnr.234.

239 Afkald i Sivebæk. 5.4.1786, fol.103.
Afkald fra Karen Olufsdatter Dræbak g.m. Anders Hougaard for arv efter bror Christen Olufsen Dræbak i Fly, [skifte 4.1.1785 lbnr.234].

240 Afkald i Viborg 13.5.1786, fol.103B.
Afkald fra Marie Olufsdatter g.m. Johannes Ratke i Viborg for arv efter bror Christen Olufsen Dræbak, [skifte 4.1.1785 lbnr.234].

241 Maren Roersdatter i Trustrup [i Dølby]. 10.4.1786, fol.103B.
E: Christen Espersen. B: Mette 3, Anne Marie 2. FM: Christen Jacobsen i Dølbygård, som beslægtet.

242 Afkald i København. 24.9.1788, fol.105.
Afkald fra Oluf Olufsen i København for arv til
1) bror, afdøde Jens Olufsen Dræbaks arvinger
2) søster, afdøde Mette Cathrine Olufsdatter Dræbaks arvinger
for arv efter bror Christen Olufsen Dræbak i Fly, skifte 4.1.1785 lbnr.234.

243 Christen Christensen Bech i Lundhede [i Estvad sogn]. 9.6.1787, fol.105B.
E: Maren Knudsdatter. LV: David Davidsen i Hesselbjerg. B: Christen 9, Knud 6, Jens 4, Dorthe Marie 2. FM: bedstefar Knud Pedersen i Lund.

244 Oluf Nielsen Fly i et hus ved Søgård i Sevel sogn. 16.1.1787, fol.106B.
E: Maren Poulsdatter. B: Maren 36, Mette 34, Maren 28, Anne Kirstine 26, Niels 21, Christiane 18. FM: Gravers Pedersen i Søgård.

245 Dorthe Jepsdatter i Bærs [i Estvad sogn]. 9.6.1787, fol.108B.
E: Mads Pedersen.
Første ægteskab med [Jens Nielsen Rønbjerg, skifte 5.5.1781 lbnr.211]. B: Ingeborg 11, Lisbeth Marie 10, Maren 6, Jens 5. FM: Hans Nielsen, Oluf Rønbjerg i Skive, Anders Rønbjerg i Skive.

246 Niels [Christensen] Lund i Nikkelborg [i Estvad sogn]. 13.9.1787, fol.113.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Terkild Madsen i Bærs. B: Christen 12, Peder 6, Niels 5, Jens 2, Dorthe Johanne 1. FM: Jens Thomsen i Bærs.

247 Karen Jensdatter i Fly. 20.10.1787, fol.116.
E: Jens Christian Sørensen, der er rømt. B: Søren 19, Jens 18, Niels 14, Laurids 11. FM: Jens Poder i Fly, farbror Christen Sørensen på Estvadgård.

248 Jens Jacobsen Bech i Estvad. 25.1.1788, fol.118.
E: Inger Jensdatter. LV: Peder Jensen i Vroue. B: Jacob 23, Inger 19, Lisbeth 14. FM: Jens Jensen i Vester Lidegård, som beslægtet.

249 Afkald i Bærsholm i Estvad sogn. 2.2.1788, fol.119B.
Afkald fra Jens Nielsen for arv efter far Niels Christensen i Bærsholm, skifte 27.2.1782 lbnr.214.

250 Oluf Espersen i Fly. 11.4.1788, fol.120.
E: Mette Knudsdatter. LV: Peder Nielsen, smed i Fly. B: Maren 14. FM: farbror Christen Espersen i Trustrup.

251 Afkald i Flyndersø Mølle [i Estvad sogn]. 13.6.1788, fol.123.
Afkald fra Jens Pedersen Krog i Lundhede og bror Niels Pedersen Krog i Flyndersø Mølle for arv efter far Peder Krog i Flyndersø Mølle, [skifte 2.9.1775 lbnr.180].

252 Morten Pedersen, smed i Estvad. 28.8.1788, fol.123B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Niels Nielsen i Hesselbjerg. B: Peder 14, Niels 12, Esper 11, Mette Marie 8, Anne Johanne 5, Jens 1. FM: farbror Jens Pedersen i Kisum.

253 Karen Christensdatter i Estvad. 22.7.1788, fol.124B.
E: Frederik Frandsen. B: Anne Margrethe 7, Maren 5. FM: morbror Peder Christensen i Kisum.

254 Ellen Marie Olufsdatter Kold i Bærs [i Estvad sogn]. 13.11.1789, fol.126.
E: Peder Krog. B: Anne Margrethe 9, Else Kirstine 8, Agnethe Cathrine 5. FM: morbror Søren Olufsen Kold, skomager i Skive, mosters mand Immanuel Kjær i Skive.

255 Rasmus Christiansen i Vester Lidegård [i Rønbjerg sogn]. 2.6.1789, fol.129.
E: Hylleborg Christensdatter. LV: Mikkel Christensen i Neder Vejlgård. B: Christen 27, Esper 23, Jeppe 19, Dorthe 15.

256 Peder Nielsen Vendelbo i Kisum i Estvad sogn. 14.6.1790, fol.130.
E: Inger Nielsdatter. LV: Jens Nielsen i Kisum. B: Dorthe Marie 16, Niels 13, Sidsel 8, Mette Marie 5. FM: enkens svoger Christen Jensen i Smollerup.

257 Dorthe Sørensdatter i Estvad. 16.6.1790, fol.131, 135B.
Enke efter Peder Frandsen, [skifte 7.9.1779 lbnr.197]. B: Søren 33, Else g.m. Christen Sørensen på Estvadgård, Niels 30, Kirsten 26. FM: Peder Nielsen i Estvad.

258 Frands Christensen i Sevel. 26.7.1790, fol.131B, 136B.
[Enkemand efter Anne Margrethe Christensdatter, skifte 4.4.1767 lbnr.139]. B:
1) Christen Frandsen på stedet
2) Peder Frandsen, død. Uden ægteskab 1B: Christen 22
3) Laurids Frandsen, død. 2B: Søren 20 i København, Anne Margrethe 18 på Stubbergård. FM: Oluf Christensen Gadegaard i Sevel
4) Anne Cathrine Frandsdatter 56.

259 Mads Jensen i Estvad. 13.9.1790, fol.134.
E: Margrethe Madsdatter. LV: Jacob Christensen i Estvad. B: Christen 12, Anne Johanne 3 uger. FM: morfar Mads Jørgensen sst.
Af første ægteskab B: Jens 24.

260 Anne Jensdatter i Rønbjerg. 15.9.1790, fol.135.
E: Peder Knudsen. B: Anne 17. FM: morbror Peder Jensen i Højslev.

261 Afkald i Estvadgård Kloster, 19.6.1790, fol.136B.
Afkald fra Anne Margrethe Jensdatter g.m. Jacob Mortensen i Råstgård i Ejsing sogn for arv efter
1) far [Jens Pedersen] i Over Vejlgård, skifte 8.7.1782 lbnr.224
2) mor [Birthe Jensdatter], skifte 18.2.1785 lbnr.232.

262 Niels Pedersen i Kisum [i Estvad sogn]. 14.12.1790, fol.138.
E: Mette Andersdatter. LV: Jens Mortensen i Kisum. B: Frederikke 4, Peder 2. FM: farbror Søren Pedersen sst.

263 Karen Vestergaard, ugift tjenestepige på Estvadgård Kloster. 15.2.1791, fol.139B.
A:
1) bror Anders Sørensen, bødker i Klarup ved Ålborg
2) halvsøster Anne Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Sejlflod ved Ålborg.

264 Karen Jepsdatter i Kisum [i Estvad sogn]. 4.6.1791, fol.142.
E: Christen Jensen. A:
1) søstersøn Christen Villadsen i Vester Dølby
2) søstersøn Jens Villadsen i Vester Dølby.

265 Anne Kirstine Christensdatter i Sevel. 21.8.1792, fol.144B.
E: Christen Frandsen Damgaard. B: Frands 30, Christen 28, Christian 25, Iver 22, Jens 17. Skøde 12.10.1784 fra enkemandens far Frands Christensen Damgaard.

266 Niels Thomsen i Estvad. 10.2.1794, fol.149, 152.
E: Birthe Lauridsdatter. B: Jens 28, Laurids 24, Morten 22, rømt, Jens 20, rømt, Karen 15. FM: Morten Johansen på Estvadgård Kloster.
Af første ægteskab B: Thomas 50, Andreas 49, Mette 30.

267 Peder Madsen i Karstoft [i Sevel sogn]. 19.2.1794, fol.150.
Afkald fra B:
1) Gregers Pedersen i Karstoft
2) Mads Pedersen i Karstoft
3) Christen Pedersen i Nikkelborg
4) Johanne Pedersdatter g.m. Jacob Andersen i Trevad
5) Cathrine Pedersdatter g.m. Niels Pedersen i Øster Lidegård
6) Inger Pedersdatter g.m. Christen Nielsen Søndergaard i Sebstrup.

268 Mette Jensdatter i Over Vejlgård [i Rønbjerg sogn]. 7.4.1794, fol.150B, 153, 155B
E: Jens Jensen. B: Jens 2. FM: morfar Jens Jensen i Vester Lidegård. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Jensen.

269 Laurids Pedersen Overgaard i Kisum [i Estvad sogn]. 7.7.1794, fol.154.
E: Inger Nielsdatter. LV: morbror Christen Jensen i Smollerup. A:
1) bror Esper Pedersen i Vejby i Salling
2) bror Niels Pedersen i Bærs i Estvad sogn
3) søster Bodil Pedersdatter g.m. Christen Jensen Tastum i Højslev ved hans bror Jens Jensen sst.
4) Mette Pedersdatter i Flyndersø Mølle.

270 Maren Nielsdatter i Estvad. 19.7.1794, fol.155.
E: Jens Jacobsen Degn. B: Maren 21. FM: Niels Frederiksen i Estvad.

271 Mette Knudsdatter i Fly. 7.4.1794, fol.156B.
E: Jens Madsen Bærs.
Første ægteskab med [Oluf Espersen, skifte 11.4.1788 lbnr.250].
Afkald fra B: Maren g.m. Peder Christensen i Fly.

272 Mads Jørgensen i Estvad. 1.12.1794, fol.156B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Peder Bech i Estvad. B: Peder på stedet, Jørgen 28 i Over Vejlgård, Anne Marie g.m. Morten Johansen i Over Vejlgård.

273 Jens Poulsen i Kisum [i Estvad sogn]. 14.3.1795, fol.157, 158, 176, 177B, 194.
[Enkemand efter Maren Andersdatter]. B:
1) Jens Jensen i Kisum
2) Poul Jensen, rømt for 13 år siden. 3B: Jens i Kisum, Gotfred, Johanne hos mor på Urup gods
3) Edel Jensdatter g.m. Niels Frederiksen
4) Karen Jensdatter g.m. Anders Nielsen Roslev i Skive.

274 Christen Nielsen Nikkelborg i Bærs [i Estvad sogn]. 7.4.1795, fol.157B, 159, 165.
A:
1) mor Bodil Pedersdatter g.m. Christen Pedersen Toft i Nikkelborg
2) bror Peder Nielsen 14
3) bror Niels Nielsen 13
4) bror Jens Nielsen 10. FM: Jacob Thomsen i Bærs
5) halvsøster Anne Christensdatter 7.
Afdødes far var Niels Christensen Lund, [skifte 13.9.1787 lbnr.246].

275 Maren Jensdatter Smollerup i Estvad. 26.5.1795, fol.159B, 160B.
E: Mads Jepsen Tolstrup. A:
1) bror Christen Jensen i Smollerup
2) søster Mette Jensdatter, død, var g.m. Niels Mikkelsen i Vester Lidegård, [skifte 17.12.1755 lbnr.72]. 3B:
a Maren Nielsdatter g.m. Oluf Olufsen i Egebjerg i Ejsing sogn
b Inger Nielsdatter, enke efter Laurids Overgaard i Kisum, [skifte 7.7.1794 lbnr.269.]
c Jens Nielsen Smollerup i Kisum.

276 Birthe Lauridsdatter i Estvad. 26.5.1795, fol.160, 161B, 167B.
Enke efter Niels Thomsen, [skifte 10.2.1794 lbnr.266]. B: Jens i Bærsholm, Laurids 25 i Smollerup, Morten 22, rømt, Jens 20, rømt, Karen 18.

277 Maren Terkildsdatter i Kisum [i Estvad sogn]. 19.8.1795, fol.162B.
E: Jens Knudsen. B:
1) Johanne Jensdatter g.m. Jens Smollerup i Kisum
2) Anne Jensdatter 45, enke efter Knud i Kisum
3) Knud Jensen 43 i Øster Lidegård
4) Terkild Jensen 32 i Kisum.

278 Christen Madsen Vejlgaard, landsoldat i Bærs [i Estvad sogn]. 26.9.1795, fol.163B, 168B.
A:
1) mor Anne Christensdatter i Mogenstrup i Sevel sogn, enke efter Mads Pedersen i Vejlgård i Rønbjerg sogn. LV: [halv]bror Mads Lauridsen i Mogenstrup
2) søster Elisabeth Madsdatter 19
3) halvsøster Anne Margrethe Madsdatter 29
4) halvsøster Birgitte Madsdatter 28
5) halvsøster Else Madsdatter 27.
FM: morbror Svend Poulsen i Krejlgård, søskendebarn Peder Rønbjerg, købmand i Skive ved Terkild Madsen i Bærs.

279 Christen Nielsen i Vestergård i Sebstrup i Sevel sogn. 7.10.1795, fol.165B.
E: Kirsten Madsdatter . LV: Svend Poulsen i Krejlgård i Sevel sogn. A:
1) bror Christen Nielsen Søndergaard i Sebstrup
2) bror Anders Nielsen i Sebstrup
3) bror Peder Nielsen i Estvad
4) bror Jens Nielsen i Estvad
5) bror Thomas Nielsen i Svansø i Skive sogn
6) bror Jacob Nielsen 33.

280 Svend Jørgensen i Damgaard i Estvad sogn. 3.2.1796, fol.169B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Svend Poulsen i Krejlgård i Sevel sogn. B: Jørgen 8, Susanne 5, Jens 4, Peder 30 uger. FM: farbror Jens Jørgensen i Bærsholm i Estvad sogn, fasters mand Morten Jensen i Rørgård i Smollerup sogn, fars svoger Terkild Madsen i Bærs.

281 Terkild Madsen i Bærs i Estvad sogn. 22.3.1796, fol.172, 175B, 179B, 207.
E: Mette Jensdatter. LV: Christen Nielsen i Bærsholm. B: Jens 8. FM: farbror Jens Madsen i Estvad.
Første ægteskab med Margrethe Jacobsdatter, skifte 15.3.1783 lbnr.223. B: Karen 15. FM: født værge Jacob Thomsen ved datters mand Jens Christensen Boel i Fly.
Desuden nævnes enkens søster Maren Jensdatter i Rønbjerg.

282 Anne Jensdatter i Rønbjerg. 14.5.1796, fol.174B, 181B, 192B.
E: Niels Nielsen, der sidder til huse hos bror Jens Nielsen. A: bror Poul Jensen i Nautrup i Salling, død. 1B: Karen 44. FM: Hans Knudsen sst.

283 Anne Knudsdatter i Fly. 22.5.1796, fol.175, 177B, 182B, 185.
E: Jens Pedersen. A:
1) bror Oluf Knudsen i Åkær i Fly sogn
2) bror Niels Knudsen, møller i Brejning Mølle
3) bror Christen Knudsen i Søndermølle i Sevel sogn, død. 2B:
a Knud Christensen i Søndermølle
b Peder Christensen i Lomborg ved Lemvig
4) bror Christen Knudsen i Åkær i Fly sogn, død. 7B:
a Søren Christensen i Fly, død. 1B: Kirsten 15
b Knud Christensen i Åkær
c Christen Christensen 38 i Holstebro
d Niels Christensen 34 på Nørkær
e Christen Christensen 30 i Fly
f Ellen Christensdatter g.m. Jens Sørensen Hellund i Fly
g Maren Christensdatter 23 i Storgård i Fly
5) bror Jens Knudsen i Fly, død. 1B:
a Knud Jensen i Fly
6) bror Jacob Knudsen i Fly, død. 1B:
a Marianne Jacobsdatter g.m. Just Christiansen Brøndum i Fly
7) søster Maren Knudsdatter g.m. Christen Vulfsen i Nørre Feldingbjerg
8) søster Karen Knudsdatter g.m. Niels Pedersen i Vedhoved i Daugbjerg sogn, død. 1B:
a Peder Nielsen i Vedhoved
9) søster Mette Knudsdatter, [skifte 7.4.1794 lbnr.271], var g.m. Jens Madsen Bærs i Fly.
[Første ægteskab med Oluf Espersen, skifte 11.4.1788 lbnr.250]. 1B:
a Maren Olufsdatter g.m. Peder Christensen i Herrup i Sevel sogn.

284 Terkild Iversen i Sønderby i Rønbjerg sogn. 30.6.1796, fol.176B, 180B, 188B, 193B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Søren Terkildsen i Sønderby, Anders Jacobsen i Bærs. B: Karen 28 i Bærsholm, Maren 22. FM: fødte værger Iver Terkildsen i Kisum, Søren Terkildsen i Sønderby.

285 Jens Jacobsen Degn i Estvad. 30.9.1796, fol.183, 189B, 205.
E: Maren Didriksdatter. LV: Thomas Hede i Otting i Salling.
Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 19.7.1794 lbnr.270]. B: Maren 23. FM: Christen Brændgaard i Vejrum, Hans Krog i Flyndersø Mølle.

286 Inger Madsdatter i Stenholm i Sevel sogn. 4.11.1796, fol.188.
E: Peder Mortensen. Afkald fra eneste B: Morten i Stenholm.

287 Johanne Christensdatter i Estvad. 8.12.1796, fol.190B.
Enke efter Mads Jørgensen, [skifte 1.12.1794 lbnr.272]. B:
1) Peder Madsen på stedet
2) Jørgen Madsen 33 på Nørkær
3) Anne Marie Madsdatter g.m. Morten Johansen i Over Vejlgård
4) Margrethe Madsdatter, enke efter Mads Jensen i Estvad, [skifte 13.9.1790 lbnr.259]. LV: Hans Meyer i Estvad.

288 Niels Nielsen, smed i Rønbjerg. 17.12.1796, fol.191, 194B.
E: Birthe Eskildsdatter. LV: Peder Christensen Boel i Kisum. B: Birgitte Cathrine 27, Niels 25, Maren 19. FM: fars [halv]bror Frands Madsen i Estvad.

289 Niels Andersen i Sebstrup i Sevel sogn. 19.12.1796, fol.192.
B: Johanne g.m. Thomas Thomsen på stedet, Dorthe 41. FM: Hans Nielsen i Bærs.
Afdøde døde hos sin svigersøn, men boede tidligere i Bærs.

290 Jens Jensen i Vester Lidegård i Rønbjerg sogn. 2.2.1797, fol.195B, 201B, 210B.
E: Inger Pedersdatter. LV: Thomas Nielsen i Svansø i Skive sogn. B:
1) Stig Jensen 25
2) Frands Jensen 24
3) Mette Jensdatter, død, var g.m. Jens Jensen i Over Vejlgård i Rønbjerg sogn. 1B: Jens 6. FM: født værge Niels Pedersen i Øster Lidegård i Estvad sogn
4) Lisbeth Jensdatter g.m. Christen Sørensen Mølgaard i Rettrup i Brøndum sogn i Salling
5) Inger Jensdatter 19
6) Anne Jensdatter 14 hos faster i Bønderby i Møgeltønder sogn.

291 Anne Christensdatter i Rønbjerg. 3.2.1797, fol.198, 206.
Enke efter Mads Nielsen i Øster Hærup i Lihme sogn. B:
1) Christen Madsen i Harregård i Salling
2) Esper Madsen i Nørskov på Venø
3) Gertrud Madsdatter g.m. Jens Hansen i Kisum i Estvad sogn
4) Johanne Madsdatter g.m. Thor Christensen i Fly
5) [Maren Madsdatter] g.m. Anders Christensen Gedde på stedet
6) Anne Madsdatter i Over Vejlgård i Rønbjerg sogn
7) Karen Madsdatter 27 i Estvad præstegård.

292 Kirsten Christensdatter i Øksenvad i Dølby sogn. 18.2.1797, fol.199, 203B, 250B.
E: Peder Espersen. B: Anne 16, Christen 13, Anne 8. Desuden nævnes enkemandens bror Niels Espersen i Fly.

293 Afkald i Herrup i Sevel sogn. 18.6.1795, fol.203.
Afkald fra Karen Olufsdatter, [fejl for Maren Olufsdatter] g.m. Peder Christensen i Herrup for arv efter far Oluf Espersen i Fly, skifte 11.4.1788 lbnr.250.

294 Anne Marie Pedersdatter i Rønbjerg. 15.5.1797, fol.206B.
E: Peder Nielsen.
Afkald fra B:
1) Peder Pedersen, skoleholder i Rønbjerg
2) Niels Pedersen i Neder Vejlgård i Rønbjerg sogn.

295 Afkald i Gammelgård i Skive sogn. 17.6.1797, fol.210.
Afkald fra Anne Nielsdatter g.m. Frederik Mortensen i Gammelgård for arv efter far Niels Christensen i Bærsholm, skifte 27.2.1782 lbnr.214.

296 Afkald i Lund i Skive sogn. 27.6.1797, fol.210B.
Afkald fra Christen Christensen i Lund for arv efter far Christen Christensen Bech i Lundhede [i Estvad sogn], skifte 9.6.1787 lbnr.243.

297 Gregers Pedersen i Karstoft i Sevel sogn. 4.12.1798, fol.211B.
E: Karen Christensdatter. LV: Christen Nielsen i Bærsholm i Estvad sogn. B: Anne 12, Peder 5, Anne Cathrine 1. FM: morfar Christen Jensen i Rågård i Sevel sogn, farbror Christen Pedersen Toft i Nikkelborghus i Estvad sogn, fasters mand Jacob Andersen i Grønbjerggård i Vridsted sogn.

298 Cathrine Christensdatter i Estvad. 2.3.1799, fol.215B, 220.
E: Jens Lauridsen Schaltz, skrædder. B:
1) Kirsten Jensdatter 46 g.m. Carl Ernst Nikkelsen, smed i Flensborg
2) Christen Jensen 40 i Holland
3) Kirsten Jensdatter 32 i Haderslev
4) Anne Jensdatter 30 på Estvadgård Kloster
5) Anne Marie Jensdatter 28 i København
6) Else Jensdatter 26 i Flensborg.
FM: Hans Meyer i Estvad.

299 Else Jensdatter i Bærs i Estvad. 16.3.1799, fol.216B.
E: Mads Jensen. B:
1) Jens Madsen 41 i Fly
2) Frands Madsen 29 på stedet
3) Christen Madsen 22 i Fly
4) Karen Madsdatter g.m. Mikkel Pedersen i Dommerby
5) Anne Madsdatter 36 på stedet.

300 Anne Christensdatter i Bærsholm i Estvad. 20.3.1799, fol.218.
E: Jens Jørgensen. B: Jørgen 24, Maren 23, Susanne 22, Christen 18, Anne Margrethe 16, Jens 14, Mette 11. FM: mors [halv]bror David Davidsen i Hesselbjerg i Estvad sogn, mosters mand Niels Møller i Hvidbjerg i Salling.

301 Maren Christensdatter, ugift tjenestepige i Nikkelborg i Estvad sogn. 11.8.1800, fol.221.
A:
1) bror Oluf Christensen i Dølby
2) halvbror Oluf Andersen i Vinde ved Skive
3) halvbror Christen Jensen i Vinde, død. 1B: Anne Elsebeth 34 i Resen ved Skive. FM: Ebbe Brogaard i Skive.

302 Afkald i Estvadgård. 9.6.1799, fol.222B.
Afkald fra Anne Margrethe Madsdatter g.m. Niels Mogensen i Tastum i Fjends herred for arv efter mor Lisbeth Poulsdatter, skifte 17.1.1769 lbnr.147. Hendes far var Mads Pedersen i Vejlgård i Rønbjerg sogn.

303 Afkald i Smollerup i Estvad sogn og Krejlgård i Sevel sogn. 17.8.1799, fol.223.
Afkald fra Else Madsdatter og Birthe Madsdatter, døtre af Mads Pedersen i Vejlgård i Rønbjerg sogn ved FM: Christen Jensen i Smollerup og Svend Poulsen i Krejlgård for arv efter mor Lisbeth Poulsdatter, skifte 17.1.1769 lbnr.147.

304 Afkald i Egebjerg i Ejsing sogn. 13.6.1800, fol.223.
Afkald fra Maren Mikkelsdatter g.m. Oluf Jensen i Egebjerg, viet 25.10.1798 i Estvad kirke, datter af Mikkel Mortensen i Hesselbjerg, for arv efter mor [Mette Stigsdatter], skifte 17.1.1769 lbnr.154.

305 Afkald på Bistrup i Salling. 15.6.1800, fol.223B.
Afkald fra Christen Jensen på Bistrup, 18½ år gammel, med FM: Niels Madsen i Primdal for arv efter
1) far Jens Pedersen i Over Vejlgård i Rønbjerg sogn, skifte 8.7.1782 lbnr.219
2) mor Birthe Jensdatter, skifte 18.2.1785 lbnr.232.

306 Jens Halborg i Kisum i Estvad sogn. 22.5.1801, fol.224.
E: Anne Christensdatter. B: Anders 39 i Øksenvad i Dølby sogn, Birgitte 36 g.m. Christen Pedersen Kildekaster i Flade på Mors, Christen 26 i Dølbygård, Jens 22 i Estvad.

307 Maren Olufsdatter i Søgårdhus i Sevel sogn. 21.11.1801, fol.226.
E: Christen Lauridsen.
Af første ægteskab B: Christen Christensen Kisum på Kvistrup.

308 Karen Nielsdatter, ugift tjenestepige i Smollerupgård i Estvad sogn. 12.9.1803, fol.226, 241.
A:
1) bror Laurids Nielsen på stedet
2) bror Jens Nielsen 36 i Oddense i Salling
3) bror Morten Nielsen 28 i Holsten
4) bror Jens Nielsen 26 i Holsten
5) halvbror Thomas Nielsen 63 i Estvad
6) halvbror Andreas Nielsen 60 i Estvad
7) halvsøster Mette Nielsdatter 40 i Holsten.

309 Mikkel Mortensen i Hesselbjerggård i Estvad sogn. 14.10.1803, fol.227, 234, 235B, 237, 243.
E: Maren Pedersdatter. LV: Ebbe Brogaard i Skive. B: Birthe 24, Mette 19, Maren 16. FM: farbror Stig Mortensen i Vester Lyby.
Første ægteskab med Mette Stigsdatter, [skifte 17.1.1769 lbnr.154]. B: Maren g.m. Oluf Jensen i Rønbjerg.
Andet ægteskab med Birthe Nielsdatter, [skifte 15.2.1777 lbnr.191]. B: Niels 30 i Svingelhuset i Rønbjerg sogn.
Desuden nævnes enken efter afdødes bror Søren Mortensen i Klitgård i Vendsyssel.

310 Jens Nielsen Nørgaard i Estvad. 7.2.1804, fol.230, 240.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Frederik Frandsen i Estvad. B: Anne 23, Niels 21, Kirsten 16, Søren 13, Maren 10, Christen 6. FM: farbrødre Thomas Nielsen i Svansø, Peder Nielsen Bech i Estvad.

311 Afkald i Sevel. 22.6.1803, fol.231B.
Afkald fra Frands Christensen i Gammel Damgård Boel i Sevel for arv efter testamente af 4.3.1803 efter faster Anne Cathrine Frandsdatter, der havde arv efter mor Anne Margrethe Christensdatter, skifte 4.4.1767 lbnr.139.

312 Mikkel Christensen i Neder Vejlgård i Rønbjerg sogn. 16.4.1804, fol.231B, 233.
E: Maren Melchiorsdatter. LV: Christen Rasmussen i Vester Lidegård. A:
1) søster Hylleborg Christensdatter, enke efter Rasmus Christiansen i Vester Lidegård, [skifte 2.6.1789 lbnr.255]. LV: Stig Jensen sst.
2) søster Johanne Christensdatter, enke efter Jens Bundgaard i Kisum, [skifte 21.12.1785 lbnr.235]. LV: Morten Johansen i Over Vejlgård.

313 Henrik Mortensen i Kisum i Estvad sogn. 21.4.1804, fol.232B, 235, 239, 251.
E: Anne Kirstine Jørgensdatter. LV: Clemen Simonsen i Ål i Sahl sogn. B: Morten 28, Jørgen 24, Birgitte 21. FM: morbror Peder Jørgensen i Sebstrup.

314 Cathrine Christiansdatter i Kisum i Estvad sogn. 27.10.1804, fol.236, 264B.
E: Laurids Frederiksen. B: Maren g.m. Jens Iversen i Kisum, Dorthe 36 i Skive, Karen 32. FM: farbror Niels Frederiksen i Kisum.

315 Dorthe Sørensdatter i Estvad. 25.3.1805, fol.242, 243B, 254B.
Enke efter Jens Nielsen Nørgaard, [skifte 7.2.1804 lbnr.310. B: Anne 24 g.m. Jens Davidsen i Svingelhuset i Rønbjerg, Niels 22, Kirsten 17, Søren 14, Maren 11, Christen 7. FM: farbrødre Thomas Nielsen i Svansøgård i Skive sogn, Peder Nielsen Bech i Estvad.

316 Jens Christensen i Musgård i Rønbjerg sogn. 2.5.1805, fol.245B.
E: Maren Terkildsdatter. LV: Jens Christensen Boel i Fly. B: Else 7, Karen 3, Jens, født 2.9.1805. FM: farbror Morten Christensen Hesselbjerg i Estvadgård.

317 Maren Jensdatter i Hesselbjerg i Estvad sogn. 4.1.1806, fol.248B.
E: David Davidsen. B: Anne 36, Christen 34, Maren 31, Søren 23, Dorthe 19. FM: morbror Peder Jensen i Tolstrup i Salling.

318 Afkald i Viborg. 24.6.1805, fol.250B.
Afkald fra Christen Pedersen, søn af Peder Espersen i Øksenvad i Dølby sogn for arv efter mor Kirsten Christensdatter, skifte 18.2.1797 lbnr.292.

319 Afkald i Viborg. 24.6.1805, fol.251.
Afkald fra Anne Pedersdatter, ældste datter af Peder Espersen i Øksenvad i Dølby sogn, g.m. Christen Pedersen i Øster Lyby i Salling, for arv efter mor Kirsten Christensdatter, skifte 18.2.1797 lbnr.292.

320 Afkald i Viborg. 24.6.1806, fol.251.
Afkald fra Anne Pedersdatter, yngste datter af Peder Espersen i Øksenvad i Dølby sogn, for arv efter mor Kirsten Christensdatter, skifte 18.2.1797 lbnr.292.

321 Mette Jørgensdatter i Lykkehuset i Kisum [i Estvad sogn]. 18.11.1804, fol.252.
E: Gotfred Pedersen. B: Christian, Christoffer, Peder, [Anne] g.m. Søren Nielsen.
Der forlanges intet skifte.

322 Jørgen Madsen i Over Vejlgård i Rønbjerg sogn. 15.2.1806, fol.252.
A:
1) bror Peder Madsen i Estvad
2) søster Anne Marie Madsdatter g.m. Morten Johansen i Over Vejlgård
3) halvsøster Margrethe Madsdatter, enke efter Mads Jensen i Estvad, [skifte 13.9.1790 lbnr.259]. LV: Hans Lauridsen Meyer.
Der forlanges intet skifte.

323 Christen Rasmussen i Vester Lidegård i Rønbjerg sogn. 31.5.1806, fol.252.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Morten Nielsen i Kisum. B: Christen 14, Johanne 9. FM: farbror Esper Rasmussen på stedet, mosters mand Knud Christensen i Estvad.

324 Adser Paaskesen og hustru Inger Christensdatter i Sebstrup i Sevel sogn. 13.2.1807, fol.257, 259B, 268, 270B,, 273, 276B.
B: Maren 14, Karen 9, Christen 8, Jens 7. FM: morbror Peder Christensen Pilgaard i Sevel.

325 Christen Mortensen, smed i Estvad. 21.2.1807, fol.258B, 262B, 274B, 282, 283B.
E: Else Pedersdatter, 74 år gammel, der også døde. LV: Andreas Nielsen i Estvad. B:
1) Morten Christensen 48 på Estvadgård g.m. Johanne Nielsdatter
2) Peder Christensen, død. 2B: Villads 22, Anne Elisabeth 19
3) Jens Christensen i Musgård i Rønbjerg sogn, [skifte 2.5.1805 lbnr.316]. 3B: Else 9, Karen 5, Jens 1
4) Else Christensdatter 30 i Rønbjerg. FM: farbror Stig Mortensen i Vester Lyby
5) Anne Marie Christensdatter 28 g.m. Jens Madsen i Råst i Ejsing sogn
6) Birthe Christensdatter 26 g.m. Søren Lauridsen i Fiskbæk ved Viborg.

326 Gravers Sørensen i Kisum i Estvad sogn. 7.3.1808, fol.265B, 266B, 275B.
E: Gertrud Frandsdatter, 70 år gammel. LV: Knud Christensen i Lundhede. A:
1) halvbror Ove Sørensen i Sevel, død. 4B:
a Søren Ovesen i Egebjerg i Ejsing sogn
b Johanne Ovesdatter 36 i Holsten
c Johanne Kirstine Ovesdatter 32 i Trevad i Vridsted sogn
d Kirsten Ovesdatter 31 i Sevel
2) halvsøster Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Mortensen i Kisum
3) halvsøster Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Peder Jørgensen i Sebstrup
4) halvsøster Karen Sørensdatter g.m. Villads Jensen i Knud i Rødding sogn [Rødding herred]
5) halvsøster Anne Sørensdatter g.m. Jens Tærsker i Thise sogn i Salling.

327 Jens Jensen Kisum i Flyndersø Mølle [i Estvad sogn]. 31.3.1808, fol.266B, 269, 282B, 285.
E: Karen Knudsdatter i Gadegård i Hvidbjerg sogn i Salling. LV: Hans Krog, møller i Flyndersø Mølle. A:
1) søster Edel Jensdatter g.m. Niels Frederiksen i Kisum
2) søster Karen Jensdatter, enke efter Anders Roslev i Skive
3) bror Poul Jensen, rømt for 30 år siden.

328 Jacob [Christensen] Lang, 87 år gammel i Estvad. 22.9.1808, fol.271B.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Nielsen Bech i Estvad.
Første ægteskab med Sidsel Hansdatter, [skifte 11.9.1781 lbnr.210]. B:
1) David Jacobsen i Risgårdsted i Rønbjerg sogn
2) Mikkel Jacobsen, [skifte 6.9.1779 lbnr.196]. 1B: Christian 29
3) Christian Jacobsen i Kisum, død. 1B: Dorthe g.m. Niels Christensen i Lundholm på Kærsgårdsholm Mark [i Håsum sogn].

329 Dorthe Nielsdatter i Estvad. 21.8.1809, fol.277B.
E: Niels Frederiksen, smed.
Første ægteskab med Morten [Pedersen], smed, [skifte 28.8.1788 lbnr.252]. B:
1) Peder Mortensen, smed i Tinkerdal i Borbjerg sogn
2) Niels Mortensen på Tviskloster
3) Esper Mortensen i Hem
4) Jens Mortensen 22
5) Mette Marie Mortensdatter 27
6) Johanne Mortensdatter 24.
FM: farbror Peder Pedersen, smed i Bramskov i Mejrup sogn.

330 Thomas Andersen i Mogenstrup i Sevel sogn. 23.3.1811, fol.286.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Jacob Jensen i Trevad i Vridsted sogn. B: Anders 14, Jeppe 9, Maren Cathrine 7, Anne 5. FM: morbror Jørgen Pedersen i Brogård i Hodsager sogn, mors stedfar Knud Jensen i Dueholm g.m. afdødes søster, fasters mand Jens Pedersen Østergaard i Mogenstrup.
Desuden nævnes enkens datter af første ægteskab: Maren 17.

331 Anne Margrethe Thomasdatter, 21 år i Sebstrup i Sevel sogn. 15.7.1811, fol.289B.
A: far Thomas Thomsen på stedet. (Dødsanmeldelse).

332 Hans Meyer i Estvad. 19.10.1811, fol.289B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Peder Madsen i Estvad.
Første ægteskab med [Anne] Marie Christensdatter, [skifte 13.3.1780 lbnr.206]. B:
1) Inger Hansdatter g.m. Andreas Jørgensen, bødker i Fredericia
2) Peder Hansen, tømrer på Bjerge Mølle [i Tøndering sogn] i Salling
3) Mette [Benedikte] Hansdatter 38
4) Anne Elisabeth Hansdatter g.m. Jørgen Færgekarl i Lyng [i Erritsø sogn] ved Fredericia
5) Maren Grotum 32 i Skive.
FM: Jacob Jensen i Trevad i Vridsted sogn.

333 Mette Jensdatter, ugift tjenestepige i Sebstrup i Sevel sogn. 1.6.1814, fol.293B, 295B, 297.
A:
1) mor Mette Jensdatter g.m. Peder Pedersen i Rågård i Sevel sogn
2) søster Anne Jensdatter, død
3) søster Anne Marie Jensdatter 13
4) bror Jens Christian Jensen 10.
Afdødes far var Jens Christensen, skifte 8.10.1806.

334 Gertrud Jensdatter i Stenholm i Sevel sogn. 15.7.1814, fol.294B, 296B, 299.
E: Morten Pedersen. B: Jens 22, Peder 21, Anders 20, Christen 15, Susanne 13, Inger 10. FM: mors [halv]bror Jens Jørgensen i Vejlgård i Rønbjerg sogn, Laurids Pedersen i Sebstrup, Christen Jensen sst.

335 Inger Pedersdatter i Sebstrup i Sevel sogn. 26.10.1814, fol.298, 300.
E: Christen Nielsen Søndergaard. B:
1) Thomas Christensen på Stubbergård
2) Niels Christensen
3) Kirsten Christensdatter g.m. Jørgen Jensen i Bærsholm
4) Anne Christensdatter 30
5) Anne Marie Christensdatter 22.
FM: morbror Mads Pedersen i Karstoft.

336 Christen Jensen i Sebstrup i Sevel sogn. 15.5.1817, fol.301.
E: Kirsten Madsdatter. LV: [Jens] Hornstrup, forvalter på Estvadgård Kloster.
Testamente af 14.4.1811.

SLUT.