Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirkelige gods-skifteuddrag
Viborg amt


[Roslev]    [Vester Velling]    [Viborg bisp]    [Viborg provsti]    [Viborg Sortebrødre]   

[Viborg Domkapitel]Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Roslev præstearkiv
Skifteprotokol
1808-1809
C 210-341 Jeppe Jeppesen i Kirkeby anneksgård i Roslev sogn. 17.12.1808, fol.2.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: Christen Valdemarsen i Kirkeby. A:
1) søster Dorthe Jepsdatter, død, var g.m. Christen Pedersen Lund i Øster Hegnet [i Thise sogn]. 3B:
a Jeppe Christensen Lund 26 hos sin stedmor i Øster Hegnet
b Maren Christensdatter Lund 24g.m. Jens Pedersen i Eskovgård [i Selde sogn]
c Anne Christensdatter Lund 22.

SLUT


Vester Velling præstearkiv
Skifteprotokol
1795-1798
C 251-381 Peder Poulsen, der døde i Vester Velling. 4.4.1795, fol.2.
Afdøde var ankommet syg til sin mor Maren Pedersdatter for få uger siden fra sin i fæste havende gård Hønholt i Silkeborg amt.

2 Maren Pedersdatter i Grudshuset på Vester Velling præstegårds grund. 31.12.1797, fol.2B:
Enke efter Rasmus Poulsen, skifte slut 1.12.1789. B:
1) Peder Poulsen, død, var g.m. A[nne] Joh[anne] Christiane [Mathiasdatter] Brøndum, nu i Hinge præstegård. 2B:
a Margrethe Juliane Pedersdatter 4
b Rasmus Pedersen 3.
FM: Jørgen Seidelin Worsøe, præst i Hinge, som mors beslægtede
2) Marianne Poulsen g.m. Ditlev Monrad, præst i Øster Velling
3) Mette Cathrine Poulsen g.m. Jørgen Kjærulf, forpagter på Holmstrupgård [i Brabrand sogn] ved Århus.

SLUT


Viborg biskop præstegods
Skifter 1738-1814

[Bispearkivet]    [Amtstuearkivet]   


Viborg biskop præstegods
Skifteprotokol
1738-1814
C 2-1351 Anne Mikkelsdatter i Fusager [i Gammelstrup sogn]. 27.3.1738, fol.1.
E: Anders Jensen Ravnstrup. B:
1) Mikkel Andersen 4.
Afdøde døde 7.3.1738.

2 Anne Godskesdatter i Fusager. 15.1.1743, fol.2B.
E: Anders Jensen Ravnstrup. B:
1) Jens Andersen 4.
FM:
1 Peder Christensen i Fusager
2 Christen Nielsen i Lille Tårup [i Nørre Borris sogn].
Enkemandens første ægteskab med [Anne Mikkelsdatter], skifte 27.3.1738 lbnr.1. Arv til B:
1) Mikkel Andersen.
Afdøde døde 26.12.1742.

3 Anders Jensen Ravnstrup i Fusager. 8.12.1744, fol.4.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: morbror Peder Mattesen i Gammelstrup. B:
3) Peder Andersen.
Første ægteskab med [Anne Mikkelsdatter], skifte 27.3.1738 lbnr.1. B:
1) Mikkel Andersen.
FM: Peder Christensen i Fusager, som beslægtet.
Andet ægteskab med [Anne Godskesdatter], skifte 15.1.1743 lbnr.2. B:
2) Jens Andersen.
FM: Poul Nielsen i Ravnstrup.
Desuden nævnes:
1 enkens bror Mads Pedersen
2 enkens søster Bodil Pedersdatter.

4 Hustru i Ravnstrup. (Fol.6 og dermed dato mangler), fol.6.
E: Jens Pedersen. B:
1) Peder Jensen
2) Karen Jensdatter
3) Christen Jensen
4) Jens Jensen.
FM:
1 Jacob Jensen i Jegstrup [i Ravnstrup sogn]
2 Niels Christensen i Fusager.

5 Jens Baltsersen i Bredsgårde [i Ravnstrup sogn]. 20.1.1748, fol.7B.
E: Karen Simonsdatter. LV: Jens Frederiksen Agerskov på Hald. B:
1) Søren Jensen 31, i Fusager på biskoppens gods
2) Søren Jensen 26, uvist hvor.
FM: Christen Jørgensen i Agerskov [i Finderup sogn].
Afdøde døde 14.1.1748.

6 Jens Jensen i Bredsgårde. 11.3.1748, fol.12.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Ib Pedersen i Hallum [i Ravnstrup sogn]. B
2) Jacob Jensen 16
3) Christen Jensen 13.
FM: Peder Jacobsen Bjerregaard i Fly.
Af første ægteskab B:
1) Anne Jensdatter 20.
FM: født værge Palle Christensen i Nygård i Daugbjerg sogn.

7 Anders Jensen i Fusager. 30.12.1749, fol.14B.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Mette Andersdatter i Holstebro, enke efter Alexander Mortensen [Nybo, skifte Holstebro 17.6.1749 lbnr.100]
2) Karen Andersdatter g.m. Jeppe Jensen i Sevel
3) Bodil Andersdatter g.m. Poul Svendsen i Flyndersø mølle i Estvad sogn
4) Johanne Andersdatter g.m. Jens Bach i Fusager
5) Jens Andersen 23.

8 Anders Poulsen i Fusager. 4.3.1749, fol.15B.
E: Johanne Christensdatter. B:
1) Christen Andersen 32, skoleholder i Ravnstrup
2) Christen Andersen 23, har fæstebrev på stedet af 3.11.1748
3) Poul Andersen 20
4) Niels Andersen 17
5) Peder Andersen 13
6) Maren Andersdatter.
Afdøde døde 10.2.1749.

9 Jens Eriksen i Finderup. 14.5.1751, fol.17B.
E: Mette Jensdatter. B:
1) Bodil Jensdatter 22
2) Jens Jensen 21
3) Erik Jensen 17
4) Maren Jensdatter 9.
Afdøde døde 29.4.1751.

10 Anne Olufsdatter i Fusager. 14.5.1751, fol.18B.
E: Niels Jegstrup. B:
1) Oluf Nielsen 1 måned.
FM: mors [sted]far Niels Poulsen.

11 Johanne Christensdatter i Fusager. 14.5.1751, fol.20.
Enke efter Anders Poulsen, [skifte 4.3.1749 lbnr.8]. B:
1) Christen Andersen, skoleholder i Ravnstrup
2) Christen Andersen, har fæstebrev på stedet af 3.11.1748
3) Poul Andersen, i Sønder Teglgård
4) Niels Andersen
5) Peder Andersen
6) Maren Andersdatter.

12 Birgitte Knudsdatter i Hallum. 30.7.1753, fol.20B, 27.
E: Jens Hansen. A:
1) bror, død uden børn
2) bror Rasmus Knudsen. Af første ægteskab B:
a Christoffer Rasmussen, uvist hvor
b Maren Rasmusdatter i Odense. B:
1 uden ægteskab Else Jespersdatter
2 uden ægteskab med Johan Baumgarten, skomager i Odense: Anne Johansdatter
3 i ægteskab med samme Johan Baumgarten, der nu er rømt: Charlotte Sofie Johansdatter
c Esther Christine Rasmusdatter i Viborg
d Birgitte Rasmusdatter i Fredericia
Rasmus Knudsens andet ægteskab med Karen Knudsdatter. B:
e Maren Rasmusdatter hos moderen i Tøstrup nær Odense.
Afdøde døde 29.7.1753.

13 Anne Nielsdatter i Ravnstrup. 31.7.1753, fol.24B.
A:
1) mor Anne Sørensdatter i Ravnstrup
2) bror Jacob Nielsen i Ravnstrup.
Desuden nævnes Mette Sørensdatter, en gammel kone på stedet.
Afdøde døde 16.7.1753.

14 Niels Nielsen i Kærgård i Ravnstrup. 30.1.1754, fol.33B, 34B.
E: Mette Thomasdatter. LV: Christen Christensen i Helsbæk. B:
1) Anne Nielsdatter 2.
FM: Jørgen Nielsen i Ravnstrup.
Afdøde døde 1.1.1754.

15 [Karen Jensdatter] i Fusager. 7.4.1755, fol.34.
E: Peder Christensen.
Arvinger angives ikke.

16 Kirsten Jacobsdatter i Finderup. 31.3.1755, fol.34B.
E: Niels Andersen.
Børnene, der alle er myndige, skifter indbyrdes,; (navne angives ikke).
Desuden angives:
1 afdødes bror Anders Jacobsen i Finderup
2 børnenes næstsøskendebarn Jens Jensen i Finderup.
Afdøde døde 31.3.1755.

17 Anne Jensdatter i Fusager. 9.2.1756, fol.35B.
E: Niels Christensen Jegstrup. B:
1) Karen Nielsdatter 1 måned.

18 Inger Svendsdatter i Finderup. 26.6.1756, fol.37B.
E: Jacob Nielsen. A:
1) søster Maren Svendsdatter i Romlund.

19 Maren Jensdatter i Ravnstrup. 20.3.1758, fol.38.
E: Christen Andersen. B:
1) Anders Christensen 7
2) Kirsten Christensdatter 2.
Afdøde døde 16.2.1758.

20 Anne Poulsdatter i Ravnstrup. 12.12.1758, fol.41B.
E: Niels Jensen. A:
1) søster Else Poulsdatter i Bredsgårde
2) søster Birgitte Poulsdatter Hans Sørensen i Viborg
3) halvsøster Margrethe Poulsdatter g.m. Søren Lintrup i Bredsgårde
4) halvsøster Maren Poulsdatter g.m. Jens Lauridsen i Vejlgårde i Rønbjerg sogn på Estvadgård gods
5) halvbror Peder Poulsen i Sønderby i Rønbjerg sogn på Estvadgård gods
6) halvsøster Anne Poulsdatter g.m. Frederik Christiansen, toldbetjent i Thisted.
Afdøde døde 10.12.1758.

21 Niels Jegstrup i Fusager. 28.9.1759, fol.44B.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Mads Pedersen. A:
1) bror Jacob Christensen i Jegstrup på konrektor Jessens gods
2) søster Anne Marie Christensdatter, død. var g.m. Jens Pedersen i Ravnstrup. 4B:
a Peder Jensen
b Christen Jensen
c Jens Jensen
d Karen Jensdatter.
Afdøde døde 25.9.1759.

22 Birgitte Nielsdatter Flint i Finderup. 22.12.1759, fol.47.
Enke. B:
1) Jens Thomsen, rømt fra godset
2) Anne Thomasdatter i Rødemølle kro uden for København
3) Peder Thomsen
4) Niels Thomsen.
Afdøde, der boede hos Søren Thomsen, døde 18.12.1759.

23 Kirsten Poulsdatter i Finderup. 3.10.1760, fol.48B.
E: Jens Andersen Boel. B:
1) Sidsel Jensdatter
2) Mette Jensdatter.

24 Johanne Sørensdatter i Finderup. 15.12.1760, fol.49B.
E: Niels Jensen. A:
1) far Søren Madsen.

25 Jens Hansen i Hallum i Ravnstrup sogn. 9.7.1761, fol.52B, 59.
E: Mette Sofie Andersdatter. LV: Peder Alstrup i Nørre mølle ved Viborg. A:
1) søster Maren Hansdatter, død, var g.m. Folmer Sørensen i Neder Gårsdal [i Ravnstrup sogn]. 5B:
a Karen Folmersdatter
b Johanne Folmersdatter g.m. Peder Svendsen i Fallesskovhus [i Finderup sogn]
c Kirsten Folmersdatter g.m. Jacob Christensen i Jegstrup
d Søren Folmersen i Gårsdal
e Hans Folmersen i Gårsdal
2) søster på Fyn, død. Uvist om børn
3) søster på Fyn, død. Uvist om børn.
Afdøde døde 9.7.1761.

26 Anders Nielsen i Finderup. 5.10.1761, fol.58.
E: Maren Pallesdatter. LV: Jacob Nielsen. B:
1) Jacob Andersen 21
2) Niels Andersen 17
3) Palle Andersen 14
4) Dorthe Andersdatter 12
5) Kirsten Andersdatter 8.
FM: farbror Christen Nielsen.

27 Søren Andersen Boel i Ravnstrup. 28.12.1762, fol.60B.
Enkemand efter Mette Christensdatter, der døde 6.12.1762. B:
3) Anders Sørensen 25
4) Karen Sørensdatter 20
5) Else Sørensdatter 12.
Af første ægteskab B:
1) Marie Sørensdatter g.m. Søren Jensen Riis i Ravnstrup
2) Birthe Sørensdatter g.m. Jens Nielsen i Fusager.
Afdøde døde 27.12.1762.

28 Jens Knudsen i Ravnstrup. 23.4.1763, fol.63.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Maren Jensdatter 20
2) Anne Jensdatter 15
3) Else Jensdatter 5.
FM: Søren Thomsen i Ravnstrup.

29 Jørgen Nielsen, smed i Ravnstrup. 16.5.1763, fol.64B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Christen Andersen, skoleholder i Ravnstrup. B:
1) Anne Jørgensdatter 20
2) Niels Jørgensen 13.
FM: Poul Nielsen i Ravnstrup.
Desuden nævnes enkens svigersøn Søren Folmersen i Gårsdal.

30 Maren Mogensdatter i Ravnstrup. 30.9.1764, fol.66B.
A:
1) søster Mette Mogensdatter g.m. Oluf Pedersen
2) søster Anne Mogensdatter, død. E: Villum Jespersen [Vorde], degn i Vium og Lysgård. 1B:
a Gertrud Villumsdatter 16.
Afdøde døde 28.9.1764.

31 Jens Pedersen i Ravnstrup. 8.10.1764, fol.70B.
E: Anne Christensdatter. LV: bror Anders Christensen i Agerskov. B:
5) Anne Marie Jensdatter 16
6) Birthe Jensdatter 15
7) Anders Jensen 8
8) Christen Jensen 5.
Første ægteskab med Anne Marie Christensdatter. B:
1) Peder Jensen 28
2) Christen Jensen 26
3) Jens Jensen 20
4) Karen Jensdatter g.m. Anders Sørensen i Ravnstrup.

32 Søren Christensen Kærgaard i Ravnstrup. 27.3.1765, fol.75.
E: Birthe Christensdatter. LV: far Christen Eriksen i Hillerup. B:
1) Dorthe Marie Sørensdatter.
FM: farbror Peder Østergaard i Ravnstrup.

33 Mette Nielsdatter i Ravnstrup. 21.7.1767, fol.78.
Enke efter Jørgen Nielsen, smed, [skifte 16.5.1763 lbnr.29]. B:
3) Anne Jørgensdatter 24
4) Niels Jørgensen 20.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Sørensdatter g.m. Søren Folmersen i Gårsdal
2) Birgitte Sørensdatter 31.

34 Kirsten Knudsdatter i Finderup. 28.12.1768, fol.80.
E: Peder Jensen. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 4
2) Karen Pedersdatter 5 uger.
Afdøde døde 28.11.1768.

35 Peder Andersen i Ravnstrup. 25.2.1769, fol.81.
E: Anne Christensdatter. LV: bror Anders Christensen i Agerskov. A:
1) bror Christen Andersen, skoleholder i Ravnstrup
2) bror Christen Andersen i Fusager
3) bror Poul Andersen i København
4) søster Maren Andersdatter g.m. Anders Poulsen i Bryrup [i Mønsted sogn].
Afdøde døde 24.2.1769.

36 Mette Johanne Nielsdatter i Finderup. 18.7.1770, fol.84.
E: Jacob Nielsen. B:
1) Niels Jacobsen 13
2) Niels Jacobsen 11
3) Kirsten Jacobsdatter 4.

37 Birthe Christensdatter i Ravnstrup. 27.2.1773, fol.85B.
E: Jens Jensen Kærgaard. B:
2) Anne Marie Jensdatter 4.
Første ægteskab med Søren Christensen Kærgaard, skifte 27.3.1765 lbnr.32. B:
1) Dorthe Marie Sørensdatter 19.
FM: farbror Peder Christensen Østergaard i Ravnstrup.
Afdøde døde 26.2.1773.

38 Karen Pedersdatter i Ravnstrup. 18.4.1775, fol.88.
E: Jacob Jensen Bredsgaard. B:
1) Karen Jacobsdatter 17.
Desuden nævnes enkemandens bror Christen Jensen i Bredsgårde.
Afdøde døde 8.4.1775.

39 Maren Jensdatter i Ravnstrup. 28.9.1778, fol.89B.
E: Poul Christensen Østergaard. A:
1) bror Thomas Jensen i Sparkær [i Nørre Borris sogn9
2) bror Mogens Jensen i Gammelstrup
3) bror Peder Jensen i Sparkær, død. 7B:
a Jens Pedersen 30
b Niels Pedersen 26
c Søren Pedersen 24
d Anne Pedersdatter 18
e Hans Pedersen 15
f Johanne Pedersdatter 15
g Maren Pedersdatter 11.
Afdøde døde 27.9.1778.

40 Anne Christensdatter i Ravnstrup. 17.11.1778, fol.93B.
E: Jens Christensen Hillerup.
Første ægteskab med Jens Pedersen, [skifte 8.10.1764 lbnr.31]. B:
1) Anne Marie Jensdatter g.m. Christen Jensen Vestergaard i Vormstrup
2) Anders Jensen 22
3) Christen Jensen 20.

41 Karen Sørensdatter i Ravnstrup. 13.2.1779, fol.94B.
E: Jens Poulsen. B:
1) Dorthe Jensdatter 4.

42 Jens Sørensen Bach i Fusager. 14.5.1779, fol.95.
E: Johanne Andersdatter. B:
1) Anne Jensdatter g.m. Jacob Langeskov i Mønsted
2) Inger Jensdatter g.m. Jacob Nielsen i Rosgårde [i Mønsted sogn]
3) Karen Jensdatter g.m. Christen Jensen i Gundelund [i Mønsted sogn]
4) Johanne Jensdatter i Viborg
5) Cathrine Jensdatter i Viborg
6) Mette Jensdatter i Rosgårde
7) Bodil Jensdatter
8) Christen Jensen.

43 Anne Jensdatter i Finderup. 19.8.1779, fol.95B.
E: Laurids Jacobsen. A:
1) far Jens Svendsen i Fallesgårde.
Afdøde døde 16.8.1779.

44 Jacob Andersen i Finderup. 20.8.1779, fol.97B.
A:
1) mor Maren Pallesdatter, enke efter [Anders Nielsen i Finderup, skifte 5.10.1761 lbnr.26]
2) bror Niels Andersen 35
3) bror Palle Andersen 28
4) søster Kirsten Andersdatter 24.
Afdøde døde 19.8.1779.

45 Anne Sørensdatter i Finderup. 2.9.1779, fol.98B.
E: Niels Christensen Krogsgaard. A:
1) bror Folmer Sørensen, død. 4B:
a Johanne Folmersdatter g.m. Peder Svendsen i Fallesskovhus
b Kirsten Folmersdatter g.m. Jacob Christensen i Jegstrup
c Søren Folmersen i Neder Gårsdal
d Hans Folmersen i Neder Gårsdal
2) bror Niels Sørensen, død. 2B:
a Jens Nielsen i Viborg
b Niels Nielsen i Viborg
3) søster Kirsten Sørensdatter, død. 2B:
a Søren Riis i Ravnstrup
b Johanne Jensdatter, enke efter Christen Olufsen i Jegstrup
4) søster Karen Sørensdatter g.m. Christen Pedersen i Jegstrup, begge døde. 1B:
a Johanne Christensdatter g.m. Niels Christiansen, handskemager i Viborg.
Afdøde døde 1.9.1779.

46 Johanne Malene Nielsdatter i Ravnstrup. 17.3.1781, fol.100.
E: Jens Christensen Hillerup. B:
1) Anne Malene Jensdatter 4 uger.
FM: morfar Niels Pedersen Møller i Ravnstrup.
Afdøde døde 16.2.1781.

47 Jens Poulsen i Ravnstrup. 6.4.1781, fol.101B.
E: Anne Andersdatter. LV: Jacob Nielsen i Finderup.
Første ægteskab med Karen Sørensdatter, [skifte 13.2.1779 lbnr.41]. B:
1) Dorthe Jensdatter.
FM: farfar Poul Nielsen i Ravnstrup.
Desuden nævnes
1 afdødes søster Karen Poulsdatter i Ravnstrup
2 afdødes søster Maren Poulsdatter i Ravnstrup.
Afdøde døde 6.4.1781.

48 Anne Rasmusdatter i Finderup. 16.1.1782, fol.104B.
E: Frands Jensen, der ægter Birgitte Pedersdatter. B:
1) Jens Frandsen i Ravnstrup på Viborg biskops gods
2) Karen Frandsdatter 20.
Afdøde døde 8.1.1782.

49 Mette Mogensdatter i Ravnstrup. 14.10.1782, fol.105.
E: Oluf Pedersen. B:
1) Mogens Olufsen.
Afdøde døde 12.10.1782.

50 Kirsten Jensdatter i Ravnstrup. 14.10.1782, fol.105B.
E: Jens Jensen. B:
1) Birgitte Marie Jensdatter.
Afdøde døde 13.10.1782.

51 Kirsten Jensdatter i Finderup. 12.8.1783, fol.107.
E: Jacob Nielsen. B:
1) Jens Jacobsen 7.

52 Søren Sørensen Lund i Ravnstrup. 28.8.1783, fol.107B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Christen Andersen, skoleholder i Ravnstrup. B:
1) Søren Sørensen, rømt for 20 år siden
2) Søren Sørensen den yngre, rømt for 20 år siden
3) Anne Sørensdatter g.m. Troels Lauridsen, hattemager i Viborg, begge døde. 1B:
a Laurids Troelsen, hattemagersvend i Viborg
4) Karen Sørensdatter g.m. Søren Kjeldsen i Viborg
5) Johanne Sørensdatter g.m. en soldat i København ved navn Dille.
Afdøde døde 28.8.1783.

53 Jørgen Christensen i Hallum. 17.9.1784, fol.109.
E: Maren Ibsdatter. LV: Christen Poulsen i Over Gårsdal. B:
1) Peder Jørgensen 22
2) Christen Jørgensen 17
3) Maren Jørgensdatter 14
4) Anne Kirstine Jørgensdatter 12
5) Maren Jørgensdatter 9
6) Ib Jørgensen 7.
FM: farbror Peder Christensen i Agerbæk i Sahl sogn [i Ginding herred].

54 Maren Jensdatter i Ravnstrup. 29.9.1785, fol.110.
E: Christen Andersen, skoleholder. B:
1) Jens Christensen i København
2) Anders Christensen 24 i København
3) Maren Christensdatter på stedet g.m. Hans Johansen, der tjener i København
4) Johanne Christensdatter 22.
FM: født værge Poul Nielsen i Ravnstrup.
Afdøde døde 31.8.1785.

55 Johanne Christensdatter i Ravnstrup. 7.4.1786, fol.112B.
E: Jens Jensen. B:
1) Christen Jensen 2
2) Maren Jensdatter, nyfødt.
FM: morfar Christen Andersen i Fusager.
Afdøde døde 9.3.1786.

56 Maren Jensdatter i Finderup. 23.11.1786, fol.113B.
E: Laurids Jacobsen. B:
1) Jacob Lauridsen 6
2) Christen Lauridsen 4.
FM: mors mosters mand Christen Poulsen i Over Gårsdal.
Afdøde døde 22.11.1786.

57 Dorthe Jensdatter i Ravnstrup.7.3.1787, fol.114B.
E: Poul Nielsen. B:
1) Anders Poulsen i København
2) Jens Poulsen i Ravnstrup, [skifte 13.2.1779 lbnr.41]. 1B:
a Dorthe Jensdatter 13.
FM: morbror Anders Sørensen i Ravnstrup
3) Maren Poulsdatter, død, var g.m. Abraham Johansen i Kølsen. 2B:
a Dorthe Jensdatter 6
b Sidsel Jensdatter 6 mdr.
4) Karen Poulsdatter 36.
Afdøde døde 6.2.1787.

58 Poul Nielsen i Ravnstrup. 28.2.1788, 115B.
Enkemand efter Dorthe Jensdatter, [skifte 7.3.1787 lbnr.57]. B:
1) Anders Poulsen i København
2) Jens Poulsen i Ravnstrup, [skifte 13.2.1779 lbnr.41]. 1B:
a Dorthe Jensdatter 13.
FM: morbror Anders Sørensen i Ravnstrup
3) Maren Poulsdatter, død, var g.m. Abraham Johansen i Kølsen. 2B:
a Dorthe Jensdatter 6
b Sidsel Jensdatter 6 mdr.
4) Karen Poulsdatter 36.
Afdøde døde 6.2.1787.

59 Dorthe Pedersdatter i Fusager. (Dato mangler), 1788, fol.116B.
E: Søren Jensen. B:
1) Jens Sørensen på stedet
2) Anders Sørensen i Borris
3) Karen Sørensdatter g.m. Niels Olufsen i Fusager, begge døde. 3B:
a Anne Dorthe Nielsdatter 15
b Ellen Nielsdatter 12
c Maren Nielsdatter 10.
FM: Christen Andersen i Fusager.

60 Karen Poulsdatter i Ravnstrup. 24.10.1789, fol.117.
E: Jens Pedersen Voldum. A:
1) bror Anders Poulsen, på de klange rejser til skibs, g.m. Margrethe Sørensdatter i København
2) bror Jens Poulsen i Ravnstrup, [skifte 6.4.1781 lbnr.47. B:
a Dorthe Jensdatter 15
3) søster Maren Poulsdatter, død, var g.m. Abraham Johansen i Kølsen. 1B:
a Dorthe Abrahamsdatter.
Afdøde døde 23.10.1789.

61 Maren Pallesdatter i Finderup. 14.9.1791, fol.119.
Enke efter [Anders Nielsen, skifte 5.10.1761 lbnr.26]. 3B:
1) Niels Andersen, på stedet
2) Palle Andersen
3) Kirsten Andersdatter.
FM: farbror Jacob Nielsen.

62 Søren Jensen i Fusager. 13.9.1792, fol.119B.
Enkemand efter [Dorthe Pedersdatter, skifte 1788 lbnr.59]. B:
1) Jens Sørensen på stedet
2) Anders Sørensen i Borris
3) Karen Sørensdatter g.m. Niels Olufsen i Fusager, begge døde. 3B:
a Anne Dorthe Nielsdatter
b Ellen Nielsdatter
c Maren Nielsdatter.
FM: Christen Andersen i Fusager.

63 Jens Christensen i Ravnstrup. 2.2.1793, fol.120, 123.
E: Mette Malene Andersdatter. LV: far Anders Nielsen i Hillerup. B:
2) Anders Jensen 7
3) Hans Christian Jensen 5
4) Dorthe Marie Jensdatter 1.
FM: farbror Laurids Christensen i Finderup.
Første ægteskab med Johanne Malene Nielsdatter, [skifte 17.3.1781 lbnr.46]. B:
1) Anne Malene Jensdatter 12.
FM: morbror Peder Nielsen i Ravnstrup mølle.
Gave fra morfar Niels Pedersen, ejer af Ravnstrup mølle.
Afdøde døde 1.2.1793.

64 Søren Jensen Lintrup i Bredsgårde. 19.2.1793, fol.122, 124B.
E: Margrethe Poulsdatter. LV: Christen Jensen i Bredsgårde. A:
1) bror Søren Jensen i Fusager, [skifte 13.9.1792 lbnr.62]. 3B:
a Jens Sørensen i Fusager
b Anders Sørensen på stedet
c Karen Sørensdatter g.m. Niels Olufsen i Fusager, begge døde. 3B:
1 Anne Dorthe Nielsdatter i Mønsted
2 Ellen Nielsdatter i Viborg
3 Maren Nielsdatter i Fusager
2) halvbror Simon Sørensen i Frederikshald i Norge, død. 2B:
a Søren Simonsen
b Halvgert Simonsen
3) halvbror Jesper Sørensen i Viborg, død. 2B:
a Søren Jespersen Bredsgaard, købmand i Viborg
b Karen Jespersdatter g.m. Peder Laastrup, avlsmand i Viborg
4) halvsøster Anne Sørensdatter , død, var g.m. Niels Nygaard på Lundø. 3B:
a Christen Nielsen på Lundø
b Simon Nielsen i Stavlund i Haderup sogn
c Karen Nielsdatter, død, var g.m. Niels Kusk på Lundø. 3B:
1 Niels Nielsen 19
2 Maren Nielsdatter
3 Anne Cathrine Nielsdatter.
Afdøde døde 19.2.1793.

65 Kirsten Rasmusdatter i Finderup. 11.5.1795, fol.125.
E: Jacob Nielsen. A:
1) søster, død, var g.m. Niels, en murer i Femmøller på Mols. Muligvis børn
2) søster, død, var g.m. Niels Nielsen en drejlsvæver i True eller Mundelstrup. Muligvis børn.
Afdøde døde 10.5.1795.

66 Søren Jensen Riis i Ravnstrup. 14.1.1796, fol.127B, 128B.
E: Ellen Marie Sørensdatter. B:
1) Anders Sørensen, på stedet
2) Søren Sørensen i Holsten
3) Karen Sørensdatter g.m. Laurids Krogsgaard i Finderup
4) Kirsten Sørensdatter g.m. Niels Pedersen Smollerup i Finderup
5) Johanne Sørensdatter i Sparkær.
Afdøde døde 13.1.1796.

67 Jens Nielsen i Fusager. 20.1.1796, fol.127B, 129.
E: Birthe Sørensdatter. LV: Christen Pedersen i Tårup. B:
1) Christen Jensen i Ravnstrup
2) Niels Jensen på stedet
3) Søren Jensen 20, på stedet
4) Karen Jensdatter g.m. Peder Ibsen i Over Gårsdal
5) Mette Jensdatter g.m. Niels Knudsen i Fiskbæk
6) Ellen Jensdatter g.m. Jacob Sørensen i Fusager
7) Anne Kirstine Jensdatter g.m. Thomas Nielsen i Sparkær
8) Anne Jensdatter g.m. Søren Christensen i Mørup
9) Inger Cathrine Jensdatter i Jegstrup.
FM: morbror Anders Sørensen Boel i Ravnstrup.
Afdøde døde 22.12.1795.

68 Christen Andersen i Ravnstrup. 8.6.1797, fol.130B.
E: Maren Jensdatter. B:
3) Jens Christensen i København
4) Anders Christensen i København
5) Maren Christensdatter g.m. Hans Johansen i Salten i Them sogn
6) Johanne Christensdatter på stedet.
FM: farbror Christen Andersen i Fusager.
Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 20.3.1758 lbnr.19]. B:
1) Anders Christensen i Bromølle i Vejrum sogn
2) Kirsten Christensdatter g.m. Peder Nielsen, tømrer i Århus.
Afdøde døde 8.6.1797.

Fol 131-139 findes ikke.

69 Margrethe Poulsdatter i Bredsgårde. 12.12.1797, fol.141B.
Enke efter Søren Jensen Lintrup, [skifte 19.2.1793 lbnr.64]. A:
1) søster, død. 3B:
a Else Cathrine Frederiksdatter g.m. Jens Sørensen Møller, soldat i Ålborg
b Birthe Frederiksdatter i København
c Peder Frederiksen Roth, skoleholder i Hjerk
2) søster, død. 4B:
a Jens Jensen 25, i Holsten
b Peder Jensen 21, i Søgård på Estvadgård gods
c Christian Jensen 19, uvist hvor
d Margrethe Jensdatter g.m. Jacob Kold i Hedehusene på Landting gods
3) halvsøster, død. 1B:
a Poul Sørensen i Jegstrup
4) halvsøster, død. 3B:
a Anne Lauridsdatter
b Margrethe Lauridsdatter
c Rebekka Lauridsdatter.
Afdøde døde 13.11.1797.

70 Johanne Nielsdatter i Fusager. 15.12.1808, fol.145B.
E: Søren Jensen.
Af første ægteskab B:
1) Karen 15
2) Christen 12.
FM: morbror Jens Nielsen.

71 Dorthe Andersdatter (fejl for Dorthe Kirstine Jensdatter] i Finderup. 12.1.1799, fol.147.
E: Anders Christensen. A:
0) forældre [Jens Andersen i Finderup og Cathrine Christensdatter]
1) bror Anders Jensen i Almind
2) bror Baltser Jensen i Klixbül syd for Tønder.
[Mors andet ægteskab med Villads Jespersen i Navntoft i Vorde sogn]
3) halvsøster Anne Cathrine Villadsdatter i Nørre mølle
ved morbror Laurids Christensen i Finderup.
Desuden nævnes enkemandens bror Niels Christensen i Ravnstrup.
Afdøde døde 14.12.1798.

72 Bodil Margrethe Mikkelsdatter i Ravnstrup. 6.3.1802, fol.149B.
E: Jens Frandsen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Thomasdatter 36.
FM: Christen degn i Ravnstrup.

73 Oluf Christensen i Fusager. 10.6.1802, fol.151.
E: Johanne Nielsdatter. B:
1) Karen Olufsdatter 9
2) Christen Olufsen 6.
FM: morbror Jens Nielsen i Sparkær.
Afdøde døde 11.5.1802.

74 Niels Jensen i Fusager. 1.7.1806, fol.152.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Christen Pedersen, der ægter enken. B:
1) Jens Nielsen 7
2) Dorthe Nielsdatter 4
3) Anne Nielsdatter, født efter fars død.
FM: farbror Søren Jensen i Tårup.
Afdøde døde 1.7.1806.

75 Maren Nielsdatter i Brunbjerg i Bording sogn. 26.8.1810, fol.155.
E: Peder Knudsen. B:
1) Knud Pedersen på egne og søskendes vegne.
Bevillig til uskiftet bo af 28.4.1804.

76 Niels Andersen i Finderup. 14.5.1811, fol.156.
E: Maren Christensdatter. LV: Thomas Andersen i Agerskov. A:
1) bror [Palle Andersen], død. E: Dorthe Jespersdatter i Agerskov. LV: Rasmus Pedersen i Viborg 1B:
a Maren Pallesdatter
2) søster Kirsten Andersdatter. FM: Bertel Eriksen i Finderup.

77 Maren Christensdatter i Finderup. 11.2.1812, fol.157.
Enke efter Niels Andersen i Finderup, [skifte 14.5.1811 lbnr.76].
Af første ægteskab B:
1) Maren Jensdatter.
FM: født værge Mads Nielsen i Rabis i Resen sogn [i Fjends herred].

78 Peder Jørgensen i Hallum i Ravnstrup sogn. 14.2.1812, fol.158.
E: Mette Nielsdatter. LV: Jens Andersen i Ravnstrup. B:
1) Jørgen Pedersen, født 6.6.1790.
FM: Ib Jørgensen.

79 Niels Pedersen i Ravnstrup. 27.4.1812, fol.159B.
E: Karen Christensdatter. LV: Christen Jensen i Bredsgårde. B:
1) Johanne Nielsdatter
2) Anne Nielsdatter 16
3) Maren Nielsdatter 13.
FM: født værge Niels Christensen Bredsgaard i Ravnstrup.

80 Mette Christensdatter i Ravnstrup. 13.6.1814, fol.160.
E: Jens Jacobsen.
Dødsanmeldelse.
To kuld børn.
Skifte afholdes af herredsfogeden i Nørlyng herred.


Viborg amtstue
Viborg Biskop. Præstegods
Skifter der ikke er indført i skifteprotokollen
1796-1808
B 13 - 560.


81 Testamente i Finderup. 25.4.1798.
Testamente af 25.4.1798 for Laurids Christensen og Anne Dorthe Jensdatter i Finderup.

82 Karen Jørgensdatter i Hallum. 31.1.1799.
Hun døde i Peder Jørgensens hus og til stede var de øvrige søskende.
(Sml. lbnr.53).

83 Birthe Sørensdatter i Fusager. 7.11.1800.
Enke efter Jens Nielsen, [skifte 20.1.1796 lbnr.67]. B:
1) Christen Jensen i Ravnstrup
2) Niels Jensen på stedet
3) Søren Jensen, på stedet
4) Karen Jensdatter g.m. Peder Ibsen i Over Gårsdal
5) Mette Jensdatter g.m. Niels Knudsen i Fiskbæk
6) Ellen Jensdatter g.m. Jacob Sørensen i Fusager
7) Anne Kirstine Jensdatter g.m. Thomas Nielsen i Sparkær
8) Anne Jensdatter g.m. Søren Christensen i Mørup
9) Inger Cathrine Jensdatter i Jegstrup
Afdøde døde 4.11.1800.

84 Anne Mogensdatter i Bredsgårde. 18.8.1801.
E:
Christen Jensen.
Arvinger angives ikke.

85 Ellen Marie Sørensdatter i Ravnstrup.18.11.1803.
Enke efter [Søren Jensen Riis i Ravnstrup, skifte 14.1.1796 lbnr.66]. B:
1) Anders Sørensen Riis, på stedet
2) Søren Sørensen i Holsten
3) Karen Sørensdatter g.m. Laurids Krogsgaard i Viborg
4) Kirsten Sørensdatter g.m. Niels Pedersen [Smollerup] i Finderup
5) Johanne Sørensdatter g.m. Jens Lyng i Navntoft.

86 Jacob Nielsen i Finderup. 26.4.1804.
Enkemand efter [Kirsten Jensdatter, skifte 12.8.1783 lbnr.51]. B:
1) Jens Jacobsen, døbt 19.11.1776.
Desuden nævnes "eftermanden" Bertel Eriksen.
Afdøde døde 25.4.1804.

87 Registrering i Finderup. 9.10.1807.
Registrering af ejendele efter Niels Christensen Lytken og Niels Krogsgaard i Finderup.
Arvinger angives ikke.

88 Peder Jensen Boel i Finderup. 4.3.1808.
Registrering.
Arvinger angives ikke.

SLUT


Viborg købstad provsti
Skifteprotokol
1792
C 15-251 Maren Pedersdatter i Sønderbæk. 24.2.1792, fol.1.
E: Søren Christensen, der tjener på provstiets gods i Glenstrup sogn. A:
1) bror Laurids Pedersen 40, smed i Sønderbæk
2) bror Niels Pedersen36, skibstømrer på Vestervold nr.272 i København
3) søster Anne Marie Pedersdatter g.m. Peder Simonsen
4) halvbror Christen Pedersen 14, hos stedfar Christen Nielsen Bech i Sønderbæk.

2 Kirsten Andersdatter Vad i Ørum. 4.6.1792, fol.6B.
E: Peder Thomsen.
Af første ægteskab B:
1) Jesper Christensen i Ørum
2) Mads Christensen, klejnsmed i Hobro
3) Anders Christensen, skrædder i Bjerregrav.
Afdøde døde 2.6.1792.

3 Peder Thomsen i Ørum. 22.10.1792, fol.8B.
Enkemand efter Kirsten Andersdatter Vad, [skifte 4.6.1792 lbnr.2].
Af første ægteskab B:
1) Johanne Pedersdatter g.m. Søren Smed
2) Thomas Pedersen i Voerbjerggård i Vendsyssel
3) Mette Pedersdatter i Hobro.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Jesper Christensen.

SLUT


Viborg Sortebrødre sogn præstearkiv
Skifte- og fæstebreve
1774-1806
C 236-721) Anne Jepsdatter i Mogenstrup i Sevel sogn. 1.9.1804.
E: Mads Lauridsen.
B:
1) Else Cathrine Madsdatter 27
2) Maren Madsdatter 22.
FM: morbror Christen Jepsen i Karstoft [i Sevel sogn].

2) Fæstebrev på en halv gård i Mogenstrup i Sevel sogn. 4.10.1774.
Frederik Astrup, præst i Viborg Sortebrødre kirke, fæster til Mads Lauridsen den halve gård i Mogenstrup i Sevel sogn af htk. 3532, hvoraf 0330 hører under Estvadgård, hvilken gård er henlagt til løn for aftensangstjenesten i Sortebrødre kirke efter legat af Ida Pedersdatter, enke efter doktor Laurids Christensen.

3 Fæstebrev på en halv gård i Mogenstrup i Sevel sogn. 6.8.1806.
Henrik Christian Zartmann, præst i Viborg Søndre sogn kirke, fæster den halve gård i Mogenstrup i Sevel sogn af htk. 3220, som Mads Lauridsen hidtil har haft i fæste, til Knud Poulsen fra Trevel, der ægter formandens ældste datter.
Aftægtskontrakt af 7.7.1806.

SLUT