Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirkelige gods-skifteuddrag
Viborg amt


[Roslev]    [Vester Velling]    [Viborg bisp]    [Viborg provsti]    [Viborg Sortebrødre]   

[Viborg Domkapitel]Skifteuddragene er udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til folio, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedRoslev præstearkiv
Skifteprotokol
1808-1809
C 210-341 Jeppe Jeppesen i Kirkeby anneksgård i Roslev sogn. 17.12.1808, fol.2.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: Christen Valdemarsen i Kirkeby. A:
1) søster Dorthe Jepsdatter, død, var g.m. Christen Pedersen Lund i Øster Hegnet [i Thise sogn]. 3B:
a Jeppe Christensen Lund 26 hos sin stedmor i Øster Hegnet
b Maren Christensdatter Lund 24g.m. Jens Pedersen i Eskovgård [i Selde sogn]
c Anne Christensdatter Lund 22.

SLUT


Vester Velling præstearkiv
Skifteprotokol
1795-1798
C 251-381 Peder Poulsen, der døde i Vester Velling. 4.4.1795, fol.2.
Afdøde var ankommet syg til sin mor Maren Pedersdatter for få uger siden fra sin i fæste havende gård Hønholt i Silkeborg amt.

2 Maren Pedersdatter i Grudshuset på Vester Velling præstegårds grund. 31.12.1797, fol.2B:
Enke efter Rasmus Poulsen, skifte slut 1.12.1789. B:
1) Peder Poulsen, død, var g.m. A[nne] Joh[anne] Christiane [Mathiasdatter] Brøndum, nu i Hinge præstegård. 2B:
a Margrethe Juliane Pedersdatter 4
b Rasmus Pedersen 3.
FM: Jørgen Seidelin Worsøe, præst i Hinge, som mors beslægtede
2) Marianne Poulsen g.m. Ditlev Monrad, præst i Øster Velling
3) Mette Cathrine Poulsen g.m. Jørgen Kjærulf, forpagter på Holmstrupgård [i Brabrand sogn] ved Århus.

SLUT


Viborg biskop præstegods
Skifter 1738-1814

[Bispearkivet]    [Amtstuearkivet]   


Viborg biskop præstegods
Skifteprotokol
1738-1814
C 2-1351 Anne Mikkelsdatter i Fusager [i Gammelstrup sogn]. 27.3.1738, fol.1.
E: Anders Jensen Ravnstrup. B:
1) Mikkel Andersen 4.
Afdøde døde 7.3.1738.

2 Anne Godskesdatter i Fusager. 15.1.1743, fol.2B.
E: Anders Jensen Ravnstrup. B:
1) Jens Andersen 4.
FM:
1 Peder Christensen i Fusager
2 Christen Nielsen i Lille Tårup [i Nørre Borris sogn].
Enkemandens første ægteskab med [Anne Mikkelsdatter], skifte 27.3.1738 lbnr.1. Arv til B:
1) Mikkel Andersen.
Afdøde døde 26.12.1742.

3 Anders Jensen Ravnstrup i Fusager. 8.12.1744, fol.4.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: morbror Peder Mattesen i Gammelstrup. B:
3) Peder Andersen.
Første ægteskab med [Anne Mikkelsdatter], skifte 27.3.1738 lbnr.1. B:
1) Mikkel Andersen.
FM: Peder Christensen i Fusager, som beslægtet.
Andet ægteskab med [Anne Godskesdatter], skifte 15.1.1743 lbnr.2. B:
2) Jens Andersen.
FM: Poul Nielsen i Ravnstrup.
Desuden nævnes:
1 enkens bror Mads Pedersen
2 enkens søster Bodil Pedersdatter.

4 Hustru i Ravnstrup. (Fol.6 og dermed dato mangler), fol.6.
E: Jens Pedersen. B:
1) Peder Jensen
2) Karen Jensdatter
3) Christen Jensen
4) Jens Jensen.
FM:
1 Jacob Jensen i Jegstrup [i Ravnstrup sogn]
2 Niels Christensen i Fusager.

5 Jens Baltsersen i Bredsgårde [i Ravnstrup sogn]. 20.1.1748, fol.7B.
E: Karen Simonsdatter. LV: Jens Frederiksen Agerskov på Hald. B:
1) Søren Jensen 31, i Fusager på biskoppens gods
2) Søren Jensen 26, uvist hvor.
FM: Christen Jørgensen i Agerskov [i Finderup sogn].
Afdøde døde 14.1.1748.

6 Jens Jensen i Bredsgårde. 11.3.1748, fol.12.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Ib Pedersen i Hallum [i Ravnstrup sogn]. B
2) Jacob Jensen 16
3) Christen Jensen 13.
FM: Peder Jacobsen Bjerregaard i Fly.
Af første ægteskab B:
1) Anne Jensdatter 20.
FM: født værge Palle Christensen i Nygård i Daugbjerg sogn.

7 Anders Jensen i Fusager. 30.12.1749, fol.14B.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Mette Andersdatter i Holstebro, enke efter Alexander Mortensen [Nybo, skifte Holstebro 17.6.1749 lbnr.100]
2) Karen Andersdatter g.m. Jeppe Jensen i Sevel
3) Bodil Andersdatter g.m. Poul Svendsen i Flyndersø mølle i Estvad sogn
4) Johanne Andersdatter g.m. Jens Bach i Fusager
5) Jens Andersen 23.

8 Anders Poulsen i Fusager. 4.3.1749, fol.15B.
E: Johanne Christensdatter. B:
1) Christen Andersen 32, skoleholder i Ravnstrup
2) Christen Andersen 23, har fæstebrev på stedet af 3.11.1748
3) Poul Andersen 20
4) Niels Andersen 17
5) Peder Andersen 13
6) Maren Andersdatter.
Afdøde døde 10.2.1749.

9 Jens Eriksen i Finderup. 14.5.1751, fol.17B.
E: Mette Jensdatter. B:
1) Bodil Jensdatter 22
2) Jens Jensen 21
3) Erik Jensen 17
4) Maren Jensdatter 9.
Afdøde døde 29.4.1751.

10 Anne Olufsdatter i Fusager. 14.5.1751, fol.18B.
E: Niels Jegstrup. B:
1) Oluf Nielsen 1 måned.
FM: mors [sted]far Niels Poulsen.

11 Johanne Christensdatter i Fusager. 14.5.1751, fol.20.
Enke efter Anders Poulsen, [skifte 4.3.1749 lbnr.8]. B:
1) Christen Andersen, skoleholder i Ravnstrup
2) Christen Andersen, har fæstebrev på stedet af 3.11.1748
3) Poul Andersen, i Sønder Teglgård
4) Niels Andersen
5) Peder Andersen
6) Maren Andersdatter.

12 Birgitte Knudsdatter i Hallum. 30.7.1753, fol.20B, 27.
E: Jens Hansen. A:
1) bror, død uden børn
2) bror Rasmus Knudsen. Af første ægteskab B:
a Christoffer Rasmussen, uvist hvor
b Maren Rasmusdatter i Odense. B:
1 uden ægteskab Else Jespersdatter
2 uden ægteskab med Johan Baumgarten, skomager i Odense: Anne Johansdatter
3 i ægteskab med samme Johan Baumgarten, der nu er rømt: Charlotte Sofie Johansdatter
c Esther Christine Rasmusdatter i Viborg
d Birgitte Rasmusdatter i Fredericia
Rasmus Knudsens andet ægteskab med Karen Knudsdatter. B:
e Maren Rasmusdatter hos moderen i Tøstrup nær Odense.
Afdøde døde 29.7.1753.

13 Anne Nielsdatter i Ravnstrup. 31.7.1753, fol.24B.
A:
1) mor Anne Sørensdatter i Ravnstrup
2) bror Jacob Nielsen i Ravnstrup.
Desuden nævnes Mette Sørensdatter, en gammel kone på stedet.
Afdøde døde 16.7.1753.

14 Niels Nielsen i Kærgård i Ravnstrup. 30.1.1754, fol.33B, 34B.
E: Mette Thomasdatter. LV: Christen Christensen i Helsbæk. B:
1) Anne Nielsdatter 2.
FM: Jørgen Nielsen i Ravnstrup.
Afdøde døde 1.1.1754.

15 [Karen Jensdatter] i Fusager. 7.4.1755, fol.34.
E: Peder Christensen.
Arvinger angives ikke.

16 Kirsten Jacobsdatter i Finderup. 31.3.1755, fol.34B.
E: Niels Andersen.
Børnene, der alle er myndige, skifter indbyrdes,; (navne angives ikke).
Desuden angives:
1 afdødes bror Anders Jacobsen i Finderup
2 børnenes næstsøskendebarn Jens Jensen i Finderup.
Afdøde døde 31.3.1755.

17 Anne Jensdatter i Fusager. 9.2.1756, fol.35B.
E: Niels Christensen Jegstrup. B:
1) Karen Nielsdatter 1 måned.

18 Inger Svendsdatter i Finderup. 26.6.1756, fol.37B.
E: Jacob Nielsen. A:
1) søster Maren Svendsdatter i Romlund.

19 Maren Jensdatter i Ravnstrup. 20.3.1758, fol.38.
E: Christen Andersen. B:
1) Anders Christensen 7
2) Kirsten Christensdatter 2.
Afdøde døde 16.2.1758.

20 Anne Poulsdatter i Ravnstrup. 12.12.1758, fol.41B.
E: Niels Jensen. A:
1) søster Else Poulsdatter i Bredsgårde
2) søster Birgitte Poulsdatter Hans Sørensen i Viborg
3) halvsøster Margrethe Poulsdatter g.m. Søren Lintrup i Bredsgårde
4) halvsøster Maren Poulsdatter g.m. Jens Lauridsen i Vejlgårde i Rønbjerg sogn på Estvadgård gods
5) halvbror Peder Poulsen i Sønderby i Rønbjerg sogn på Estvadgård gods
6) halvsøster Anne Poulsdatter g.m. Frederik Christiansen, toldbetjent i Thisted.
Afdøde døde 10.12.1758.

21 Niels Jegstrup i Fusager. 28.9.1759, fol.44B.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Mads Pedersen. A:
1) bror Jacob Christensen i Jegstrup på konrektor Jessens gods
2) søster Anne Marie Christensdatter, død. var g.m. Jens Pedersen i Ravnstrup. 4B:
a Peder Jensen
b Christen Jensen
c Jens Jensen
d Karen Jensdatter.
Afdøde døde 25.9.1759.

22 Birgitte Nielsdatter Flint i Finderup. 22.12.1759, fol.47.
Enke. B:
1) Jens Thomsen, rømt fra godset
2) Anne Thomasdatter i Rødemølle kro uden for København
3) Peder Thomsen
4) Niels Thomsen.
Afdøde, der boede hos Søren Thomsen, døde 18.12.1759.

23 Kirsten Poulsdatter i Finderup. 3.10.1760, fol.48B.
E: Jens Andersen Boel. B:
1) Sidsel Jensdatter
2) Mette Jensdatter.

24 Johanne Sørensdatter i Finderup. 15.12.1760, fol.49B.
E: Niels Jensen. A:
1) far Søren Madsen.

25 Jens Hansen i Hallum i Ravnstrup sogn. 9.7.1761, fol.52B, 59.
E: Mette Sofie Andersdatter. LV: Peder Alstrup i Nørre mølle ved Viborg. A:
1) søster Maren Hansdatter, død, var g.m. Folmer Sørensen i Neder Gårsdal [i Ravnstrup sogn]. 5B:
a Karen Folmersdatter
b Johanne Folmersdatter g.m. Peder Svendsen i Fallesskovhus [i Finderup sogn]
c Kirsten Folmersdatter g.m. Jacob Christensen i Jegstrup
d Søren Folmersen i Gårsdal
e Hans Folmersen i Gårsdal
2) søster på Fyn, død. Uvist om børn
3) søster på Fyn, død. Uvist om børn.
Afdøde døde 9.7.1761.

26 Anders Nielsen i Finderup. 5.10.1761, fol.58.
E: Maren Pallesdatter. LV: Jacob Nielsen. B:
1) Jacob Andersen 21
2) Niels Andersen 17
3) Palle Andersen 14
4) Dorthe Andersdatter 12
5) Kirsten Andersdatter 8.
FM: farbror Christen Nielsen.

27 Søren Andersen Boel i Ravnstrup. 28.12.1762, fol.60B.
Enkemand efter Mette Christensdatter, der døde 6.12.1762. B:
3) Anders Sørensen 25
4) Karen Sørensdatter 20
5) Else Sørensdatter 12.
Af første ægteskab B:
1) Marie Sørensdatter g.m. Søren Jensen Riis i Ravnstrup
2) Birthe Sørensdatter g.m. Jens Nielsen i Fusager.
Afdøde døde 27.12.1762.

28 Jens Knudsen i Ravnstrup. 23.4.1763, fol.63.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Maren Jensdatter 20
2) Anne Jensdatter 15
3) Else Jensdatter 5.
FM: Søren Thomsen i Ravnstrup.

29 Jørgen Nielsen, smed i Ravnstrup. 16.5.1763, fol.64B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Christen Andersen, skoleholder i Ravnstrup. B:
1) Anne Jørgensdatter 20
2) Niels Jørgensen 13.
FM: Poul Nielsen i Ravnstrup.
Desuden nævnes enkens svigersøn Søren Folmersen i Gårsdal.

30 Maren Mogensdatter i Ravnstrup. 30.9.1764, fol.66B.
A:
1) søster Mette Mogensdatter g.m. Oluf Pedersen
2) søster Anne Mogensdatter, død. E: Villum Jespersen [Vorde], degn i Vium og Lysgård. 1B:
a Gertrud Villumsdatter 16.
Afdøde døde 28.9.1764.

31 Jens Pedersen i Ravnstrup. 8.10.1764, fol.70B.
E: Anne Christensdatter. LV: bror Anders Christensen i Agerskov. B:
5) Anne Marie Jensdatter 16
6) Birthe Jensdatter 15
7) Anders Jensen 8
8) Christen Jensen 5.
Første ægteskab med Anne Marie Christensdatter. B:
1) Peder Jensen 28
2) Christen Jensen 26
3) Jens Jensen 20
4) Karen Jensdatter g.m. Anders Sørensen i Ravnstrup.

32 Søren Christensen Kærgaard i Ravnstrup. 27.3.1765, fol.75.
E: Birthe Christensdatter. LV: far Christen Eriksen i Hillerup. B:
1) Dorthe Marie Sørensdatter.
FM: farbror Peder Østergaard i Ravnstrup.

33 Mette Nielsdatter i Ravnstrup. 21.7.1767, fol.78.
Enke efter Jørgen Nielsen, smed, [skifte 16.5.1763 lbnr.29]. B:
3) Anne Jørgensdatter 24
4) Niels Jørgensen 20.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Sørensdatter g.m. Søren Folmersen i Gårsdal
2) Birgitte Sørensdatter 31.

34 Kirsten Knudsdatter i Finderup. 28.12.1768, fol.80.
E: Peder Jensen. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 4
2) Karen Pedersdatter 5 uger.
Afdøde døde 28.11.1768.

35 Peder Andersen i Ravnstrup. 25.2.1769, fol.81.
E: Anne Christensdatter. LV: bror Anders Christensen i Agerskov. A:
1) bror Christen Andersen, skoleholder i Ravnstrup
2) bror Christen Andersen i Fusager
3) bror Poul Andersen i København
4) søster Maren Andersdatter g.m. Anders Poulsen i Bryrup [i Mønsted sogn].
Afdøde døde 24.2.1769.

36 Mette Johanne Nielsdatter i Finderup. 18.7.1770, fol.84.
E: Jacob Nielsen. B:
1) Niels Jacobsen 13
2) Niels Jacobsen 11
3) Kirsten Jacobsdatter 4.

37 Birthe Christensdatter i Ravnstrup. 27.2.1773, fol.85B.
E: Jens Jensen Kærgaard. B:
2) Anne Marie Jensdatter 4.
Første ægteskab med Søren Christensen Kærgaard, skifte 27.3.1765 lbnr.32. B:
1) Dorthe Marie Sørensdatter 19.
FM: farbror Peder Christensen Østergaard i Ravnstrup.
Afdøde døde 26.2.1773.

38 Karen Pedersdatter i Ravnstrup. 18.4.1775, fol.88.
E: Jacob Jensen Bredsgaard. B:
1) Karen Jacobsdatter 17.
Desuden nævnes enkemandens bror Christen Jensen i Bredsgårde.
Afdøde døde 8.4.1775.

39 Maren Jensdatter i Ravnstrup. 28.9.1778, fol.89B.
E: Poul Christensen Østergaard. A:
1) bror Thomas Jensen i Sparkær [i Nørre Borris sogn9
2) bror Mogens Jensen i Gammelstrup
3) bror Peder Jensen i Sparkær, død. 7B:
a Jens Pedersen 30
b Niels Pedersen 26
c Søren Pedersen 24
d Anne Pedersdatter 18
e Hans Pedersen 15
f Johanne Pedersdatter 15
g Maren Pedersdatter 11.
Afdøde døde 27.9.1778.

40 Anne Christensdatter i Ravnstrup. 17.11.1778, fol.93B.
E: Jens Christensen Hillerup.
Første ægteskab med Jens Pedersen, [skifte 8.10.1764 lbnr.31]. B:
1) Anne Marie Jensdatter g.m. Christen Jensen Vestergaard i Vormstrup
2) Anders Jensen 22
3) Christen Jensen 20.

41 Karen Sørensdatter i Ravnstrup. 13.2.1779, fol.94B.
E: Jens Poulsen. B:
1) Dorthe Jensdatter 4.

42 Jens Sørensen Bach i Fusager. 14.5.1779, fol.95.
E: Johanne Andersdatter. B:
1) Anne Jensdatter g.m. Jacob Langeskov i Mønsted
2) Inger Jensdatter g.m. Jacob Nielsen i Rosgårde [i Mønsted sogn]
3) Karen Jensdatter g.m. Christen Jensen i Gundelund [i Mønsted sogn]
4) Johanne Jensdatter i Viborg
5) Cathrine Jensdatter i Viborg
6) Mette Jensdatter i Rosgårde
7) Bodil Jensdatter
8) Christen Jensen.

43 Anne Jensdatter i Finderup. 19.8.1779, fol.95B.
E: Laurids Jacobsen. A:
1) far Jens Svendsen i Fallesgårde.
Afdøde døde 16.8.1779.

44 Jacob Andersen i Finderup. 20.8.1779, fol.97B.
A:
1) mor Maren Pallesdatter, enke efter [Anders Nielsen i Finderup, skifte 5.10.1761 lbnr.26]
2) bror Niels Andersen 35
3) bror Palle Andersen 28
4) søster Kirsten Andersdatter 24.
Afdøde døde 19.8.1779.

45 Anne Sørensdatter i Finderup. 2.9.1779, fol.98B.
E: Niels Christensen Krogsgaard. A:
1) bror Folmer Sørensen, død. 4B:
a Johanne Folmersdatter g.m. Peder Svendsen i Fallesskovhus
b Kirsten Folmersdatter g.m. Jacob Christensen i Jegstrup
c Søren Folmersen i Neder Gårsdal
d Hans Folmersen i Neder Gårsdal
2) bror Niels Sørensen, død. 2B:
a Jens Nielsen i Viborg
b Niels Nielsen i Viborg
3) søster Kirsten Sørensdatter, død. 2B:
a Søren Riis i Ravnstrup
b Johanne Jensdatter, enke efter Christen Olufsen i Jegstrup
4) søster Karen Sørensdatter g.m. Christen Pedersen i Jegstrup, begge døde. 1B:
a Johanne Christensdatter g.m. Niels Christiansen, handskemager i Viborg.
Afdøde døde 1.9.1779.

46 Johanne Malene Nielsdatter i Ravnstrup. 17.3.1781, fol.100.
E: Jens Christensen Hillerup. B:
1) Anne Malene Jensdatter 4 uger.
FM: morfar Niels Pedersen Møller i Ravnstrup.
Afdøde døde 16.2.1781.

47 Jens Poulsen i Ravnstrup. 6.4.1781, fol.101B.
E: Anne Andersdatter. LV: Jacob Nielsen i Finderup.
Første ægteskab med Karen Sørensdatter, [skifte 13.2.1779 lbnr.41]. B:
1) Dorthe Jensdatter.
FM: farfar Poul Nielsen i Ravnstrup.
Desuden nævnes
1 afdødes søster Karen Poulsdatter i Ravnstrup
2 afdødes søster Maren Poulsdatter i Ravnstrup.
Afdøde døde 6.4.1781.

48 Anne Rasmusdatter i Finderup. 16.1.1782, fol.104B.
E: Frands Jensen, der ægter Birgitte Pedersdatter. B:
1) Jens Frandsen i Ravnstrup på Viborg biskops gods
2) Karen Frandsdatter 20.
Afdøde døde 8.1.1782.

49 Mette Mogensdatter i Ravnstrup. 14.10.1782, fol.105.
E: Oluf Pedersen. B:
1) Mogens Olufsen.
Afdøde døde 12.10.1782.

50 Kirsten Jensdatter i Ravnstrup. 14.10.1782, fol.105B.
E: Jens Jensen. B:
1) Birgitte Marie Jensdatter.
Afdøde døde 13.10.1782.

51 Kirsten Jensdatter i Finderup. 12.8.1783, fol.107.
E: Jacob Nielsen. B:
1) Jens Jacobsen 7.

52 Søren Sørensen Lund i Ravnstrup. 28.8.1783, fol.107B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Christen Andersen, skoleholder i Ravnstrup. B:
1) Søren Sørensen, rømt for 20 år siden
2) Søren Sørensen den yngre, rømt for 20 år siden
3) Anne Sørensdatter g.m. Troels Lauridsen, hattemager i Viborg, begge døde. 1B:
a Laurids Troelsen, hattemagersvend i Viborg
4) Karen Sørensdatter g.m. Søren Kjeldsen i Viborg
5) Johanne Sørensdatter g.m. en soldat i København ved navn Dille.
Afdøde døde 28.8.1783.

53 Jørgen Christensen i Hallum. 17.9.1784, fol.109.
E: Maren Ibsdatter. LV: Christen Poulsen i Over Gårsdal. B:
1) Peder Jørgensen 22
2) Christen Jørgensen 17
3) Maren Jørgensdatter 14
4) Anne Kirstine Jørgensdatter 12
5) Maren Jørgensdatter 9
6) Ib Jørgensen 7.
FM: farbror Peder Christensen i Agerbæk i Sahl sogn [i Ginding herred].

54 Maren Jensdatter i Ravnstrup. 29.9.1785, fol.110.
E: Christen Andersen, skoleholder. B:
1) Jens Christensen i København
2) Anders Christensen 24 i København
3) Maren Christensdatter på stedet g.m. Hans Johansen, der tjener i København
4) Johanne Christensdatter 22.
FM: født værge Poul Nielsen i Ravnstrup.
Afdøde døde 31.8.1785.

55 Johanne Christensdatter i Ravnstrup. 7.4.1786, fol.112B.
E: Jens Jensen. B:
1) Christen Jensen 2
2) Maren Jensdatter, nyfødt.
FM: morfar Christen Andersen i Fusager.
Afdøde døde 9.3.1786.

56 Maren Jensdatter i Finderup. 23.11.1786, fol.113B.
E: Laurids Jacobsen. B:
1) Jacob Lauridsen 6
2) Christen Lauridsen 4.
FM: mors mosters mand Christen Poulsen i Over Gårsdal.
Afdøde døde 22.11.1786.

57 Dorthe Jensdatter i Ravnstrup.7.3.1787, fol.114B.
E: Poul Nielsen. B:
1) Anders Poulsen i København
2) Jens Poulsen i Ravnstrup, [skifte 13.2.1779 lbnr.41]. 1B:
a Dorthe Jensdatter 13.
FM: morbror Anders Sørensen i Ravnstrup
3) Maren Poulsdatter, død, var g.m. Abraham Johansen i Kølsen. 2B:
a Dorthe Jensdatter 6
b Sidsel Jensdatter 6 mdr.
4) Karen Poulsdatter 36.
Afdøde døde 6.2.1787.

58 Poul Nielsen i Ravnstrup. 28.2.1788, 115B.
Enkemand efter Dorthe Jensdatter, [skifte 7.3.1787 lbnr.57]. B:
1) Anders Poulsen i København
2) Jens Poulsen i Ravnstrup, [skifte 13.2.1779 lbnr.41]. 1B:
a Dorthe Jensdatter 13.
FM: morbror Anders Sørensen i Ravnstrup
3) Maren Poulsdatter, død, var g.m. Abraham Johansen i Kølsen. 2B:
a Dorthe Jensdatter 6
b Sidsel Jensdatter 6 mdr.
4) Karen Poulsdatter 36.
Afdøde døde 6.2.1787.

59 Dorthe Pedersdatter i Fusager. (Dato mangler), 1788, fol.116B.
E: Søren Jensen. B:
1) Jens Sørensen på stedet
2) Anders Sørensen i Borris
3) Karen Sørensdatter g.m. Niels Olufsen i Fusager, begge døde. 3B:
a Anne Dorthe Nielsdatter 15
b Ellen Nielsdatter 12
c Maren Nielsdatter 10.
FM: Christen Andersen i Fusager.

60 Karen Poulsdatter i Ravnstrup. 24.10.1789, fol.117.
E: Jens Pedersen Voldum. A:
1) bror Anders Poulsen, på de klange rejser til skibs, g.m. Margrethe Sørensdatter i København
2) bror Jens Poulsen i Ravnstrup, [skifte 6.4.1781 lbnr.47. B:
a Dorthe Jensdatter 15
3) søster Maren Poulsdatter, død, var g.m. Abraham Johansen i Kølsen. 1B:
a Dorthe Abrahamsdatter.
Afdøde døde 23.10.1789.

61 Maren Pallesdatter i Finderup. 14.9.1791, fol.119.
Enke efter [Anders Nielsen, skifte 5.10.1761 lbnr.26]. 3B:
1) Niels Andersen, på stedet
2) Palle Andersen
3) Kirsten Andersdatter.
FM: farbror Jacob Nielsen.

62 Søren Jensen i Fusager. 13.9.1792, fol.119B.
Enkemand efter [Dorthe Pedersdatter, skifte 1788 lbnr.59]. B:
1) Jens Sørensen på stedet
2) Anders Sørensen i Borris
3) Karen Sørensdatter g.m. Niels Olufsen i Fusager, begge døde. 3B:
a Anne Dorthe Nielsdatter
b Ellen Nielsdatter
c Maren Nielsdatter.
FM: Christen Andersen i Fusager.

63 Jens Christensen i Ravnstrup. 2.2.1793, fol.120, 123.
E: Mette Malene Andersdatter. LV: far Anders Nielsen i Hillerup. B:
2) Anders Jensen 7
3) Hans Christian Jensen 5
4) Dorthe Marie Jensdatter 1.
FM: farbror Laurids Christensen i Finderup.
Første ægteskab med Johanne Malene Nielsdatter, [skifte 17.3.1781 lbnr.46]. B:
1) Anne Malene Jensdatter 12.
FM: morbror Peder Nielsen i Ravnstrup mølle.
Gave fra morfar Niels Pedersen, ejer af Ravnstrup mølle.
Afdøde døde 1.2.1793.

64 Søren Jensen Lintrup i Bredsgårde. 19.2.1793, fol.122, 124B.
E: Margrethe Poulsdatter. LV: Christen Jensen i Bredsgårde. A:
1) bror Søren Jensen i Fusager, [skifte 13.9.1792 lbnr.62]. 3B:
a Jens Sørensen i Fusager
b Anders Sørensen på stedet
c Karen Sørensdatter g.m. Niels Olufsen i Fusager, begge døde. 3B:
1 Anne Dorthe Nielsdatter i Mønsted
2 Ellen Nielsdatter i Viborg
3 Maren Nielsdatter i Fusager
2) halvbror Simon Sørensen i Frederikshald i Norge, død. 2B:
a Søren Simonsen
b Halvgert Simonsen
3) halvbror Jesper Sørensen i Viborg, død. 2B:
a Søren Jespersen Bredsgaard, købmand i Viborg
b Karen Jespersdatter g.m. Peder Laastrup, avlsmand i Viborg
4) halvsøster Anne Sørensdatter , død, var g.m. Niels Nygaard på Lundø. 3B:
a Christen Nielsen på Lundø
b Simon Nielsen i Stavlund i Haderup sogn
c Karen Nielsdatter, død, var g.m. Niels Kusk på Lundø. 3B:
1 Niels Nielsen 19
2 Maren Nielsdatter
3 Anne Cathrine Nielsdatter.
Afdøde døde 19.2.1793.

65 Kirsten Rasmusdatter i Finderup. 11.5.1795, fol.125.
E: Jacob Nielsen. A:
1) søster, død, var g.m. Niels, en murer i Femmøller på Mols. Muligvis børn
2) søster, død, var g.m. Niels Nielsen en drejlsvæver i True eller Mundelstrup. Muligvis børn.
Afdøde døde 10.5.1795.

66 Søren Jensen Riis i Ravnstrup. 14.1.1796, fol.127B, 128B.
E: Ellen Marie Sørensdatter. B:
1) Anders Sørensen, på stedet
2) Søren Sørensen i Holsten
3) Karen Sørensdatter g.m. Laurids Krogsgaard i Finderup
4) Kirsten Sørensdatter g.m. Niels Pedersen Smollerup i Finderup
5) Johanne Sørensdatter i Sparkær.
Afdøde døde 13.1.1796.

67 Jens Nielsen i Fusager. 20.1.1796, fol.127B, 129.
E: Birthe Sørensdatter. LV: Christen Pedersen i Tårup. B:
1) Christen Jensen i Ravnstrup
2) Niels Jensen på stedet
3) Søren Jensen 20, på stedet
4) Karen Jensdatter g.m. Peder Ibsen i Over Gårsdal
5) Mette Jensdatter g.m. Niels Knudsen i Fiskbæk
6) Ellen Jensdatter g.m. Jacob Sørensen i Fusager
7) Anne Kirstine Jensdatter g.m. Thomas Nielsen i Sparkær
8) Anne Jensdatter g.m. Søren Christensen i Mørup
9) Inger Cathrine Jensdatter i Jegstrup.
FM: morbror Anders Sørensen Boel i Ravnstrup.
Afdøde døde 22.12.1795.

68 Christen Andersen i Ravnstrup. 8.6.1797, fol.130B.
E: Maren Jensdatter. B:
3) Jens Christensen i København
4) Anders Christensen i København
5) Maren Christensdatter g.m. Hans Johansen i Salten i Them sogn
6) Johanne Christensdatter på stedet.
FM: farbror Christen Andersen i Fusager.
Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 20.3.1758 lbnr.19]. B:
1) Anders Christensen i Bromølle i Vejrum sogn
2) Kirsten Christensdatter g.m. Peder Nielsen, tømrer i Århus.
Afdøde døde 8.6.1797.

Fol 131-139 findes ikke.

69 Margrethe Poulsdatter i Bredsgårde. 12.12.1797, fol.141B.
Enke efter Søren Jensen Lintrup, [skifte 19.2.1793 lbnr.64]. A:
1) søster, død. 3B:
a Else Cathrine Frederiksdatter g.m. Jens Sørensen Møller, soldat i Ålborg
b Birthe Frederiksdatter i København
c Peder Frederiksen Roth, skoleholder i Hjerk
2) søster, død. 4B:
a Jens Jensen 25, i Holsten
b Peder Jensen 21, i Søgård på Estvadgård gods
c Christian Jensen 19, uvist hvor
d Margrethe Jensdatter g.m. Jacob Kold i Hedehusene på Landting gods
3) halvsøster, død. 1B:
a Poul Sørensen i Jegstrup
4) halvsøster, død. 3B:
a Anne Lauridsdatter
b Margrethe Lauridsdatter
c Rebekka Lauridsdatter.
Afdøde døde 13.11.1797.

70 Johanne Nielsdatter i Fusager. 15.12.1808, fol.145B.
E: Søren Jensen.
Af første ægteskab B:
1) Karen 15
2) Christen 12.
FM: morbror Jens Nielsen.

71 Dorthe Andersdatter (fejl for Dorthe Kirstine Jensdatter] i Finderup. 12.1.1799, fol.147.
E: Anders Christensen. A:
0) forældre [Jens Andersen i Finderup og Cathrine Christensdatter]
1) bror Anders Jensen i Almind
2) bror Baltser Jensen i Klixbül syd for Tønder.
[Mors andet ægteskab med Villads Jespersen i Navntoft i Vorde sogn]
3) halvsøster Anne Cathrine Villadsdatter i Nørre mølle
ved morbror Laurids Christensen i Finderup.
Desuden nævnes enkemandens bror Niels Christensen i Ravnstrup.
Afdøde døde 14.12.1798.

72 Bodil Margrethe Mikkelsdatter i Ravnstrup. 6.3.1802, fol.149B.
E: Jens Frandsen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Thomasdatter 36.
FM: Christen degn i Ravnstrup.

73 Oluf Christensen i Fusager. 10.6.1802, fol.151.
E: Johanne Nielsdatter. B:
1) Karen Olufsdatter 9
2) Christen Olufsen 6.
FM: morbror Jens Nielsen i Sparkær.
Afdøde døde 11.5.1802.

74 Niels Jensen i Fusager. 1.7.1806, fol.152.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Christen Pedersen, der ægter enken. B:
1) Jens Nielsen 7
2) Dorthe Nielsdatter 4
3) Anne Nielsdatter, født efter fars død.
FM: farbror Søren Jensen i Tårup.
Afdøde døde 1.7.1806.

75 Maren Nielsdatter i Brunbjerg i Bording sogn. 26.8.1810, fol.155.
E: Peder Knudsen. B:
1) Knud Pedersen på egne og søskendes vegne.
Bevillig til uskiftet bo af 28.4.1804.

76 Niels Andersen i Finderup. 14.5.1811, fol.156.
E: Maren Christensdatter. LV: Thomas Andersen i Agerskov. A:
1) bror [Palle Andersen], død. E: Dorthe Jespersdatter i Agerskov. LV: Rasmus Pedersen i Viborg 1B:
a Maren Pallesdatter
2) søster Kirsten Andersdatter. FM: Bertel Eriksen i Finderup.

77 Maren Christensdatter i Finderup. 11.2.1812, fol.157.
Enke efter Niels Andersen i Finderup, [skifte 14.5.1811 lbnr.76].
Af første ægteskab B:
1) Maren Jensdatter.
FM: født værge Mads Nielsen i Rabis i Resen sogn [i Fjends herred].

78 Peder Jørgensen i Hallum i Ravnstrup sogn. 14.2.1812, fol.158.
E: Mette Nielsdatter. LV: Jens Andersen i Ravnstrup. B:
1) Jørgen Pedersen, født 6.6.1790.
FM: Ib Jørgensen.

79 Niels Pedersen i Ravnstrup. 27.4.1812, fol.159B.
E: Karen Christensdatter. LV: Christen Jensen i Bredsgårde. B:
1) Johanne Nielsdatter
2) Anne Nielsdatter 16
3) Maren Nielsdatter 13.
FM: født værge Niels Christensen Bredsgaard i Ravnstrup.

80 Mette Christensdatter i Ravnstrup. 13.6.1814, fol.160.
E: Jens Jacobsen.
Dødsanmeldelse.
To kuld børn.
Skifte afholdes af herredsfogeden i Nørlyng herred.


Viborg amtstue
Viborg Biskop. Præstegods
Skifter der ikke er indført i skifteprotokollen
1796-1808
B 13 - 560.


81 Testamente i Finderup. 25.4.1798.
Testamente af 25.4.1798 for Laurids Christensen og Anne Dorthe Jensdatter i Finderup.

82 Karen Jørgensdatter i Hallum. 31.1.1799.
Hun døde i Peder Jørgensens hus og til stede var de øvrige søskende.
(Sml. lbnr.53).

83 Birthe Sørensdatter i Fusager. 7.11.1800.
Enke efter Jens Nielsen, [skifte 20.1.1796 lbnr.67]. B:
1) Christen Jensen i Ravnstrup
2) Niels Jensen på stedet
3) Søren Jensen, på stedet
4) Karen Jensdatter g.m. Peder Ibsen i Over Gårsdal
5) Mette Jensdatter g.m. Niels Knudsen i Fiskbæk
6) Ellen Jensdatter g.m. Jacob Sørensen i Fusager
7) Anne Kirstine Jensdatter g.m. Thomas Nielsen i Sparkær
8) Anne Jensdatter g.m. Søren Christensen i Mørup
9) Inger Cathrine Jensdatter i Jegstrup
Afdøde døde 4.11.1800.

84 Anne Mogensdatter i Bredsgårde. 18.8.1801.
E:
Christen Jensen.
Arvinger angives ikke.

85 Ellen Marie Sørensdatter i Ravnstrup.18.11.1803.
Enke efter [Søren Jensen Riis i Ravnstrup, skifte 14.1.1796 lbnr.66]. B:
1) Anders Sørensen Riis, på stedet
2) Søren Sørensen i Holsten
3) Karen Sørensdatter g.m. Laurids Krogsgaard i Viborg
4) Kirsten Sørensdatter g.m. Niels Pedersen [Smollerup] i Finderup
5) Johanne Sørensdatter g.m. Jens Lyng i Navntoft.

86 Jacob Nielsen i Finderup. 26.4.1804.
Enkemand efter [Kirsten Jensdatter, skifte 12.8.1783 lbnr.51]. B:
1) Jens Jacobsen, døbt 19.11.1776.
Desuden nævnes "eftermanden" Bertel Eriksen.
Afdøde døde 25.4.1804.

87 Registrering i Finderup. 9.10.1807.
Registrering af ejendele efter Niels Christensen Lytken og Niels Krogsgaard i Finderup.
Arvinger angives ikke.

88 Peder Jensen Boel i Finderup. 4.3.1808.
Registrering.
Arvinger angives ikke.

SLUT


Viborg købstad provsti
Skifteprotokol
1792
C 15-251 Maren Pedersdatter i Sønderbæk. 24.2.1792, fol.1.
E: Søren Christensen, der tjener på provstiets gods i Glenstrup sogn. A:
1) bror Laurids Pedersen 40, smed i Sønderbæk
2) bror Niels Pedersen36, skibstømrer på Vestervold nr.272 i København
3) søster Anne Marie Pedersdatter g.m. Peder Simonsen
4) halvbror Christen Pedersen 14, hos stedfar Christen Nielsen Bech i Sønderbæk.

2 Kirsten Andersdatter Vad i Ørum. 4.6.1792, fol.6B.
E: Peder Thomsen.
Af første ægteskab B:
1) Jesper Christensen i Ørum
2) Mads Christensen, klejnsmed i Hobro
3) Anders Christensen, skrædder i Bjerregrav.
Afdøde døde 2.6.1792.

3 Peder Thomsen i Ørum. 22.10.1792, fol.8B.
Enkemand efter Kirsten Andersdatter Vad, [skifte 4.6.1792 lbnr.2].
Af første ægteskab B:
1) Johanne Pedersdatter g.m. Søren Smed
2) Thomas Pedersen i Voerbjerggård i Vendsyssel
3) Mette Pedersdatter i Hobro.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Jesper Christensen.

SLUT


Viborg Sortebrødre sogn præstearkiv
Skifte- og fæstebreve
1774-1806
C 236-721) Anne Jepsdatter i Mogenstrup i Sevel sogn. 1.9.1804.
E: Mads Lauridsen.
B:
1) Else Cathrine Madsdatter 27
2) Maren Madsdatter 22.
FM: morbror Christen Jepsen i Karstoft [i Sevel sogn].

2) Fæstebrev på en halv gård i Mogenstrup i Sevel sogn. 4.10.1774.
Frederik Astrup, præst i Viborg Sortebrødre kirke, fæster til Mads Lauridsen den halve gård i Mogenstrup i Sevel sogn af htk. 3532, hvoraf 0330 hører under Estvadgård, hvilken gård er henlagt til løn for aftensangstjenesten i Sortebrødre kirke efter legat af Ida Pedersdatter, enke efter doktor Laurids Christensen.

3 Fæstebrev på en halv gård i Mogenstrup i Sevel sogn. 6.8.1806.
Henrik Christian Zartmann, præst i Viborg Søndre sogn kirke, fæster den halve gård i Mogenstrup i Sevel sogn af htk. 3220, som Mads Lauridsen hidtil har haft i fæste, til Knud Poulsen fra Trevel, der ægter formandens ældste datter.
Aftægtskontrakt af 7.7.1806.

SLUT