Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirkelige gods-skifteuddrag
Hjørring amt


[Brovst-Øster Svenstrup]    [Haverslev-Bejstrup]    [Hjørring kapellani]    [Horns-Vennebjerg]   

[Ingstrup-Hjermeslev-Alstrup]    [Lerup-Tranum]    [Tolstrup-Stenum]    [Åsted-Skærum]   

[Landfogeden på Læsø]   Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Brovst og Øster Svenstrup præstearkiv
Skifteprotokol
1796se:

Øster Han herred gejstlig skifteprotokol 1782-1815
C 7C-2
fol.279
lbnr.69
Haverslev-Bejstrup præstearkiv
Skifteprotokol
1709-1809
C 93A-321 Niels Christensen og hustru [mangler] Madsdatter i Holmsø [i Haverslev sogn]. 23.5.1709, fol.1.
B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Vogn Jensen i Holmsø
2) Laurids Nielsen i Holmsø
3) Jens Nielsen i Bonderup, død, var g.m. Anne Nielsdatter, forlovet med Søren Lassen, der døde, nu g.m. Thomas Nielsen i Bonderup. 3B:
a Maren Jensdatter
b Birgitte Jensdatter
c Johanne Jensdatter.

2 Christen Pedersen i Bejstrup. 20.5.1718, fol.2B:
E: Inger Jensdatter. B:
1) Peder Christensen
2) Johanne Christensdatter g.m. Laurids Jensen i Bejstrup.

3 Hustru i Bonderup [i Haverslev sogn]. 7.3.1720, fol.4B:
E: Christen Sørensen. B:
1) Mads Christensen
2) Morten Christensen
3) Niels Christensen
4) Karen Christensdatter g.m. Jacob Jespersen
5) Mette Christensdatter
6) Maren Christensdatter.

4 Karen Sørensdatter i Holmsø. 2.1.1722, fol.6B.
Enke efter Jens. B:
1) Søren Jensen
2) Johanne Jensdatter
3) Anders Jensen, død. 2B:
a Christen Jensen
b Karen Jensdatter.

5 Else Mortensdatter i Haverslev. 12.9.1722, fol.7B.
E: Christen Lauridsen. B:
1) Maren Christensdatter.
FM:
1) morbror Christen Mortensen
2) farbror Mads Lauridsen.

6 Bent Jespersen i Haverslev. 3.7.1723, fol.9B.
E: Margrethe Mikkelsdatter. LV: søn Niels Nielsen. A:
1) bror Niels Jespersen i Ålborg
2) bror Jacob Jespersen i Haverslev
3) bror Niels Jespersen i Haverslev
4) søster Anne Jespersdatter g.m. Christen Mikkelsen i Øster Svenstrup.

7 Mikkel Jensen i gadehuset Sigen i Haverslev by. 10.7.1723, fol.11B.
E: Anne Vognsdatter. B:
1) Maren Mikkelsdatter
2) Margrethe Mikkelsdatter.

8 Margrethe Mikkelsdatter i Haverslev. 6.7.1726, fol.12.
Enke efter Bent Jespersen, [skifte 3.7.1723 lbnr.6].
Af første ægteskab B:
1) Mikkel Nielsen, skrædder
2) Jens Nielsen
3) Morten Nielsen
4) Niels Bentsen, [må være Niels Nielsen, der er nævnt i lbnr.6].

9 Kirsten Pedersdatter i Haverslev. 26.6.1727, fol.13.
E: Peder Mikkelsen, skomager. B:
1) Peder Pedersen.
Ophold til afdødes forældre Peder Pedersen g.m. Inger Iversdatter.

10 Mikkel Nielsen, skrædder i Haverslev. 26.3.1732, fol.14.
Enkemand. B:
1) Niels Mikkelsen
2) Anders Mikkelsen
3) Jørgen Mikkelsen
4) Christen Mikkelsen
5) Maren Mikkelsdatter
6) Kirsten Mikkelsdatter.
FM:
1) Hans Nielsen
2) Niels Sørensen
3) Peder Mikkelsen
4) Christen Christensen, alle på mors side.

11 Peder Mogensen, møller i Haverslev mølle. 3.4.1732, fol.16B.
E: Kirsten Madsdatter. LV: [søskendebarn] Jens Olufsen i Nørtorup [i Hjortdal sogn]. B:
2) Anne Pedersdatter 25
3) Mads Pedersen 23
4) Christen Pedersen 21
5) Kirsten Pedersdatter 18
6) Oluf Pedersen 12
7) Maren Pedersdatter 10.
FM:
1) farbror Niels Mogensen i Brovst
2) morbror Laurids Madsen
3) morbror Niels Madsen i Øland.
Første ægteskab med Anne Jensdatter. B:
1) Mogens Pedersen.

12 Anne Christensdatter i Haverslev. 26.5.1739, fol.23.
Enke. B:
1) Mogens Mogensen, der døde.
A:
1) bror Christen Christensen ved Østerport i Ålborg
2) bror Niels Christensen i Bonderup, død. 3B:
a Christen Nielsen i Ågård i Kettrup sogn
b Karen Nielsdatter 26 i Haverslev
c Kirsten Nielsdatter 23 i Haverslev.

13 Laurids Nielsen i Holmsø. 14.1.1740, fol.27.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Madsen i Holmsø, der døde, Peder Mikkelsen sst. B:
1) Niels Lauridsen i Haverslev
2) Jens Lauridsen 23
3) Niels Lauridsen 21
4) Anne Lauridsdatter g.m. Søren Nielsen i Holmsøgård
5) Maren Lauridsdatter g.m. Jens Vognsen i Holmsø.

14 Johanne Pedersdatter i Bonderup i Haverslev sogn. 13.10.1741, fol.31.
E: Mads Christensen. B:
1) Peder Madsen.
FM: morbror Mads Pedersen i Manstrup i Bejstrup sogn.

15 Kirsten Madsdatter i Haverslev mølle. 29.6.1742, fol.32B.
Enke efter Peder Mogensen, [skifte 3.4.1732 lbnr.11]. B:
1) Anne Pedersdatter g.m. Christen Pedersen ved åen i Haverslev
2) Mads Pedersen i Haverslev mølle
6) Oluf Pedersen 25
7) Maren Pedersdatter 22.
FM: mors søskendebarn Jens Olufsen i Nørtorup i Hjortdal sogn.

16 Kirsten Christensdatter i Holmsø. 9.6.1744, fol.34.
E: Mogens Pedersen, skomager. B:
3) Niels Mogensen 16.
FM: farbror Mads Pedersen, møller [i Haverslev mølle].
Af første ægteskab B:
1) Peder Jacobsen i Lørsted [i Haverslev sogn].
Af andet ægteskab B:
2) Maren Pedersdatter 19 i Flegum i Torslev sogn.
FM: farbror Peder Mikkelsen i Holmsø.

17 Mads Pedersen, møller i Haverslev mølle. 29.8.1747, fol.36.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: bror Peder Lauridsen i Stavn [i Farstrup sogn i Slet herred]. B:
1) Kirsten Madsdatter 7
2) Else Madsdatter 6
3) Maren Madsdatter 5.
FM:
1) farbror Oluf Pedersen i Løgstør
2) fasters mand Jens Lauridsen i Holmsø
3) morbror Anders Lauridsen i Stavn
4) Jens Olufsen i Nørtorup.
Arv i boet efter afdødes mor Kirsten Madsdatter, [skifte 29.6.1742 lbnr.15], enke efter Peder Mogensen, [skifte 3.4.1732 lbnr.11].

18 Jens Nielsen i gadehuset Sigen i Haverslev by. 2.3.1747, fol.40B.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Laurids Christensen i Haverslev. B:
1) Mette Jensdatter 25
2) Johanne Jensdatter 24
3) Niels Jensen 22
4) Maren Jensdatter 14
5) Maren Jensdatter 12.
FM: Peder Skomager i Haverslev.

19 Niels Rasmussen i Holmsø. 12.10.1750, fol.42.
E: Karen Markusdatter. LV: Peder Andrup i Haverslev mølle. A:
1) søster Maren Rasmusdatter i Vester Svenstrup.

20 Kirsten Nielsdatter i Holmsø. 24.11.1750, fol.43.
Enke efter Laurids Nielsen, [skifte 14.1.1740 lbnr.13]. B:
1) Niels Lauridsen på stedet
2) Jens Lauridsen i Holmsø
3) Niels Lauridsen i Haverslev
4) Anne Lauridsdatter g.m. Søren Nielsen i Holmsøgård
5) Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Jens Vognsen i Holmsø. 2B:
a Laurids Jensen 10
b Maren Jensdatter 7.

21 Kirsten Pedersdatter i Haverslev. 15.11.1752, fol.45.
E: Niels Bentsen. B:
1) Bent Nielsen 26
2) Peder Nielsen 25
3) Christen Nielsen 23
4) Karen Nielsdatter 21.
FM: Niels Jespersen i Haverslev.

22 Kirsten Lauridsdatter i Haverslev. 6.12.1758, fol.46B.
E: Niels Mikkelsen, skrædder. B:
1) Maren Nielsdatter 21.
FM: Christen Clemensen i Tværgård i Bejstrup sogn.

23 Mads Christensen i Bonderup. 21.1.1760, fol.47.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Christensen i Bonderup. B:
2) Christen Madsen i Manstrup
3) Johanne Madsdatter.
Første ægteskab med [Johanne Pedersdatter, skifte 13.10.1741 lbnr.14] B:.
1) Peder Madsen i Bonderup.

24 Jens Lauridsen i Holmsø. 7.1.1762, fol.49B, 58.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Pedersen. B:
1) Laurids Jensen 13
2) Kirsten Jensdatter 9
3) Maren Jensdatter 1.
FM:
1) Niels Lauridsen i Haverslev
2) Oluf Pedersen i Løgstør
3) Jens Vognsen i Holmsø.

25 Peder Nielsen Andrup i Haverslev mølle. 17.11.1763, fol.52, 59.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Peder Iversen i Haverslev. B:
1) Mads Pedersen 13
2) Kirsten Pedersdatter 10. Ved afkald 28.2.1790 g.m. Søren Bjerregaard.
FM: farbror Søren Nielsen i Andrup i Kollerup sogn [i Vester Han herred].
Enken er død som indtægts almisselem ved afkald fra børnene 28.2.1790.

26 Niels Bentsen i Haverslev. 24.1.1765, fol.53B.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Mikkelsen, skrædder i Haverslev. B:
1) Jens 9.
FM: Christen Nielsen i Bonderup.

27 Kirsten Pedersdatter i Bonderup. 10.5.1773, fol.54, 56, 57B.
E: Christen Nielsen Bentsen. B:
3) Mads Christensen 12
4) Peder Christensen 10.
FM:
1) morbror Jens Pedersen Bonderup i Klim
2) morbror Christen Pedersen Bonderup i Klim.
Første ægteskab med [Mads Christensen i Bonderup, skifte 21.1.1760 lbnr.23]. Af børn nævnes B:
[1) Christen Madsen i Manstrup]
2) Johanne Madsdatter. Ved afkald 22.9.1777 g.m. Jens Jensen Brandsgaard i Brøndum [i Kollerup sogn].
FM: Jens Christensen Sand i Haverslev.

28 Niels Mogensen, skomager, der døde i Holmsø 3.7.1774, fol.55B.
E: Mette Jensdatter.
Afkald fra eneste A:
1) far Mogens Pedersen, skomager i Holmsø.

29 Niels Mikkelsen i Haverslev. 1775, fol.55B.
[Enkemand efter Kirsten Lauridsdatter, skifte 6.12.1758 lbnr.22].
Afkald af 26.4.1775 fra M. J. Estrup i Ålborg på sin hustrus vegne.

30 Christen Mikkelsen , skrædder i Haverslev. 4.1.1780, fol.56.
E: Mette Nielsdatter. LV: Peder Aamand. B:
1) Anne Christensdatter 24½
2) Kirsten Christensdatter 20
Maren Christensdatter 8½.
FM: Anders Nielsen.

31 Niels Lauridsen i Haverslev. 5.6.1787, fol.58.
E: Kirsten Nielsdatter.
Afkald fra sønner og svigersønner B:
1) Jens Nielsen, smed i Fjenneslevmagle [i Fjenneslev sogn] på Sorø gods på Sjælland
2) Simon Lauridsen
3) Mads Pedersen
4) Peder Jensen
5) Laurids Nielsen
6) Jacob Nielsen, der har gården i fæste og giver ophold til sin mor.

32 Karen Thomasdatter i Lørsted. 27.12.1791, fol.59B.
Enke efter Laurids Jensen Bruun. B:
1) Thomas Lauridsen i Haverslev
2) Jens Lauridsen i Haverslev
3) Erik Lauridsen på stedet
4) Laurids Lauridsen 18
5) Anne Helvig Lauridsdatter 25
6) Maren Lauridsdatter 22
7) Kirsten Lauridsdatter 19.
FM: født værge Jens Bruun i Hingelbjerg [i Kollerup sogn].

33 Christen Nielsen Bentsen i Bonderup. 15.5.1795, fol.63B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Peder Sørensen i Manstrup. B:
3) Niels Christensen 18
4) Kirsten Christensdatter 11
5) Maren Christensdatter 9.
FM: Niels Mikkelsen i Bonderup.
Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 10.5.1773 lbnr.27]. B:
1) Mads Christensen 34, hospitalslem i Ålborg.
2) Peder Christensen 32 i København.
Denne gård inddrages til enkesæde for præsten.

34 Gyde Christensdatter i Haverslev. 19.12.1796, fol.69B.
E: Laurids Mogensen. B:
1) Kirsten Lauridsdatter 17
2) Christen Lauridsen 15.
FM: morbror Niels Christensen i Bejstrup.

35 Anders Iversen i Haverslev. 10.9.1800, fol.71B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Niels Pedersen i Haverslev. B:
1) Iver Andersen 23.
FM: Eskild Thomsen i Holmsø.

36 Jens Eriksen Høgh i Holmsø. 4.1.1803, fol.73.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Morten Andersen, der ægter enken. B:
1) Jens Jensen 3
2) Erik Jensen, 9 mdr. der døde.
FM: morbror Christen Jensen Sandbjerg i Haverslev.
Afdøde havde arv efter A:
1) fars morbror Laurids Pedersen Hodal i Vester Svenstrup i Hjortdal sogn
2) Poul Sørensen Høgh i Øster Svenstrup.

SLUT


Hjørring kappelani
Skifteprotokol
1791-1812
C 57A 2-1Er i så dårlig forfatning, at det ikke må fremtages.
Navneregister findes ikke.
Skifter i Favrholt i Åsted sogn og i Bangsbo [på Frederikshavn markjorde].


Horns og Vennebjerg præstearkiv
Skifteprotokol
1810se:

Horns og Vennebjerg herred
Politiprotokol 1815, Auktionsprotokol 1815 og Ekstraretsprotokol 1815 og 1817
B 25C-53

1 Maren Baltsersdatter i Gerum præstegård. 17.7.1810, fol.1B.
E: Søren Christensen. B:
5) Inger Sørensdatter 12
6) Laurids Christian Sørensen 7.
FM: mosters mand Thomas Nielsen i Klasberg?
Første ægteskab med Laurids Jensen Præstegaard. B:
1) Jens Lauridsen 21
2) Baltser Lauridsen 19
3) Christen Lauridsen 17
4) Bodil Lauridsdatter 15.

SLUT


Ingstrup, Vester Hjermeslev og Alstrup præstearkiv
Skifteprotokol
1790-1803
C 86A-271 Anne Christensdatter i Alstrup. 6.10.1790.
E: Mads Jensen. B:
1) Anne Kirstine Madsdatter 7.
FM: Christen Nielsen.

2 Morten Clemensen i [Vester] Hjermeslev. 12.11.1790.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Anders Clemensen i Skulsmark [i Ingstrup sogn]. B:
1) Clemen Mortensen 36
2) Oluf Mortensen 21
3) Maren Mortensdatter 17.
Afdøde døde 11.11.1790.

3 Søren Jensen i Hjermeslev. 8.6.1795.
E: Else Madsdatter. LV: Peder Christensen i Øster Borup i Ingstrup sogn. B:
1) Johanne Sørensdatter 18
2) Maren Sørensdatter 11
3) Anne Sørensdatter 10. FM: Peder Christensen i Søndergård i Ingstrup sogn g.m. moster Maren Madsdatter.

4 Johanne Nielsdatter i Alstrup. 28.6.1801.
E: Anders Pedersen. B:
1) Maren Andersdatter 17
2) Niels Andersen 15
3) Johanne Andersdatter 10
4) Kirsten Andersdatter 7.
FM:
1 morbror Laurids Nielsen i Filholm [i Tise sogn]
2 mors søskendebarn Peder Christensen i Stavad [i Tise sogn].

5 Mads Jensen i Alstrup. 25.10.1803.
E: Else Pedersdatter. B:
2) Kirsten Madsdatter 7.
FM: Christen Jensen.
Første ægteskab med [Anne Christensdatter, skifte 6.10.1790 lbnr.1]. B:
1) Anne Kirstine Madsdatter 20.
Afdøde døde 23.10.1803.


Ingstrup, Vester Hjermeslev og Alstrup præstearkiv
Skifte
1814
C 86A-286 Poul Nielsen i Vester Hjermeslev. 9.4.1814.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Poulsen i Østrup [i Saltum sogn]. B:
1) Niels Poulsen i Vester Hjermeslev
2) Jørgen Poulsen i Brødslev [i Ingstrup sogn]
3) Jacob Poulsen i Vester Hjermeslev
4) Jens Poulsen, soldat
5) Christen Poulsen i Vester Hjermeslev
6) Laurids Poulsen, på stedet
7) Anne Poulsdatter g.m. Niels Sørensen i Østrup
8) Inger Poulsdatter, på stedet
9) Else Poulsdatter i Østrup
10) Anne Margrethe Poulsdatter, på stedet.
Afdøde døde 30.3.1814.

SLUT


Lerup-Tranum præstearkiv
Skifteprotokol
1794-1811
C 90-411 Laurids Christensen i Underlien i Lerup sogn. 24.3.1794, fol.4B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Christen Pedersen i Lerupgård. B:
1) Anne Lauridsdatter g.m. Anders Pedersen i Mølgård i Lerup sogn
2) Christen Lauridsen 29
3) Laurids Lauridsen 19.
FM: Jacob Jespersen i Underlien.

2 Peder Sørensen i Underlien i Lerup sogn. 13.1.1796, fol.6.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Christen Pedersen, forpagter af Lerup præstegård. B:
1) Søren Pedersen 25 på Aggersborggård
2) Christen Pedersen 22 på stedet
3) Morten Pedersen 18 i Lerup præstegård
4) Maren Pedersdatter g.m. Niels Clemensen i Fjerritslev
5) Anne Pedersdatter i Christiansfeld.
FM: farbror Laurids Sørensen i Bratbjerg i Tranum sogn.

3 Erik Olufsen i Underlien i Lerup sogn. 15.3.1799, fol.8B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Jacob Jespersen i Underlien. B:
2) Maren Eriksdatter 22
3) Margrethe Kirstine Eriksdatter 14
4) Oluf Eriksen 7.
FM: Christen Andersen i Underlien.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Eriksen 31

4 Anne Mikkelsdatter i Underlien i Lerup sogn. 15.1.1803, fol.10B.
Enke efter Peder Sørensen, [skifte 13.1.17696 lbnr.2]. B:
1) Søren Pedersen 34 hos degnen i Næsborg
2) Christen Pedersen på stedet
3) Morten Pedersen 25 i Brovst præstegård
4) Maren Pedersdatter g.m. Christen Jensen i Telling
5) Anne Pedersdatter i Christiansfeld.

5 Morten Bentsen i Bækken i Lerup sogn. 3.11.1807, fol.12B.
E: Ingeborg Justsdatter. LV: Christen Pedersen i Underlien. A:
1) bror Søren Bentsen i Vester Svenstrup [i Hjortdal sogn], død. 4B:
a Bent Sørensen
b Laurids Sørensen
c Maren Sørensdatter
d Magdalene Sørensdatter
2) søster Anne Bentsdatter, død, var gift i Vadum
3) søster Kirsten Bentsdatter i Jarmsted [i Tranum sogn], død. Har efterladt børn, hvis navne ikke angives.
Til stede af afdødes slægtninge:
1) Niels Nielsen i Vester Svenstrup
2) Laurids Christensen i Bratbjerg
3) Mads Jensen i Jarmsted.

6 Niels Vognsen i Annekspræstegården i Bratbjerg i Tranum sogn. 15.4.1809, fol.13B.
E: Maren Christensdatter. LV: Søren Christensen i Bratbjerggård. B:
1) Christen Nielsen 19
2) Gertrud Nielsdatter 16.
FM: farbror Jens Vognsen i Brovst.

7 Laurids Lauridsen på præstegårdens grund i Lerup. 2.7.1811, fol.15B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Christen Pedersen i Klithuse i Tranum sogn. B:
1) Anne Lauridsdatter 6 mdr.
FM: født værge Laurids Hallesen, (Hallandsen) i Brovst.

SLUT


Tolstrup og Stenum præstearkiv
Skifteprotokol
1790-1814
C 81-311 Anders Christensen, anneksbonde i Kærsgård i Tolstrup sogn. 20.12.1790, side 1.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Anders Madsen i Tømmerby i Tømmerby sogn. B:
1) Christen Andersen i Tolstrup sogn
2) Simon Andersen i Vester Brønderslev sogn
3) Peder Andersen i Karup sogn
4) Anders Andersen 13.
FM: morbror Niels Jensen i Rakkeby.

2 Jens Nielsen i Kærsgård i Tolstrup sogn. 28.11.1795, side 5.
Enkemand. B:
1) Karen Jensdatter g.m. Søren Jensen, anneksbonde på stedet
2) Mathias Jensen i Furreby
3) Jens Jensen i Rakkeby
4) Niels Jensen i Vesterå i Serreslev sogn
5) Johanne Jensdatter g.m. Jens Lauridsen i Jelstrup.
Afdøde døde 28.11.1795.

3 Anders Steffensen i Kærsgård i Tolstrup sogn. 30.12.1814, side 8.
A:
1) bror Jens Steffensen 35, i Sønder Vrå
2) søster Johanne Steffensdatter, tjener ved Ringkøbing
3) søster Karen Jensdatter, tjener i Ålborg.
Desuden nævnes Søren Jensen, anneksbonde på stedet.

SLUT


Åsted og Skærum præstearkiv
Skifteprotokol
1798-1803
C 54-281 Laurids Jensen i Skærum. 20.3.1798, fol.1B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jeppe Christensen i Skærum. B:
1) Niels Christian Lauridsen 8
2) Jens Lauridsen 6.
FM: Jens Thomsen i Mellergård i Gerum sogn g.m. faster Maren Jensdatter.
Afdøde døde 18.2.1798.

2 Anne Christensdatter i Nørre Grønlund i Åsted sogn. 3.9.1801, fol.4B.
E: Peder Nielsen, [smed]. B:
1) Christen Olufsen (!) i Karup (i Dronninglund herred)
2) Christian Pedersen [Grønlund], degn i Vang i Thy
3) Niels Pedersen.
Afdøde døde 3.9.1801.

3 Johanne Jensdatter i Skærum. 15.1.1803, fol.7.
Enke og aftægtskone. A:
1) bror Christen Jensen, død. 3B:
a Oluf Christensen i Tislum [i Hørmested sogn]
b Ingeborg Christensdatter, død, var g.m. Peder Nielsen. 3B:
1 Niels Pedersen i Mosbjerg sogn
2 Johanne Pedersdatter i Vinderslev sogn
3 Mette Pedersdatter i Hørmested sogn
2) søster Anne Jensdatter, død. 2B:
a Christen Christensen i Eget i Skærum sogn
b Jens Christensen, død. 1B:
1 Anne Jensdatter.

SLUT


Viborg Domkapitel
Landfogeden på Læsø
Skifteprotokol
1707-1818

[1707-1718]   Viborg Domkapitel
Landfogeden på Læsø
Skifteprotokol
1707-1718
C2-276
1    Mads Nielsen Ambrosen i Vesterø sogn. 19.1.1707, fol.1.
E: Maren Clausdatter. LV: Bjørn Lauridsen i Vesterø sogn. B:
1) Gertrud Madsdatter 18
2) Niels Madsen 16
3) Maren Madsdatter 13
4) Kirsten Madsdatter 8.
FM:
1 Poul Poulsen
2 Niels Poulsen
3 Bertel Lauridsen
4 Peder Sørensen i Høllet.

2    Laurids Olufsen i Sechen i Vesterø sogn. 1.2.1707, fol.9B.
E: Barbara Bjørn. LV: Niels Pedersen. B:
1) Oluf Lauridsen
2) Søren Lauridsen
3) Bjørn Lauridsen.
FM: farbror Jørgen Olufsen.

3    Anders Andersen i Byrum. 19.12.1706, fol.11B.
E: Edel Nielsdatter. LV: Niels Hansen, skomager i Byrum. B:
1) Anders Andersen
2) Bodil Andersdatter.

4    Kirsten Bertelsdatter i Vesterø sogn. 27.1.1707, fol.15.
Enke efter Laurids Jensen. B:
1) Jens Lauridsen
2) Anne Lauridsdatter g.m. Peder Nielsen
3) Margrethe Lauridsdatter.

5    Erhard Mortensen på Strømmen i Byrum sogn. 17.2.1707, fol.17B.
E: Maren Madsdatter. LV: Niels Nielsen, skomager. B:
1) Morten Erhardsen
2) Mads Erhardsen
3) Margrethe Erhardsdatter g.m. Mikkel Madsen
4) Maren Erhardsdatter.

6    Peder Albertsen i Vesterø sogn. 23.2.1707, fol.20.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Sørensen i Braurum. B:
1) Albert Pedersen
2) Anne Pedersdatter 24
3) Søren Pedersen 20
4) Laurids Pedersen 14
5) Karen Pedersdatter 11.
FM:
1 Laurids Albertsen
2 Laurids Pedersen på Långet
3 Peder Sørensen i Høllet.

7    Karen Sørensdatter i Vesterø sogn. 27.10.1706, fol.26.
E: Peder Lauridsen Høj. B:
1) Søren Pedersen
2) Poul Pedersen.

8    Ingeborg Bjørnsdatter i Byrum. 26.1.1706, fol.27B.
Enke efter Morten Simonsen, skifte december 1703. B:
1) Laurids Mortensen, død. E: Anne Lauridsdatter. 2B:
a Laurids Lauridsen 2
b Ingeborg Lauridsdatter 13.
FM: Laurids Nielsen i Braurum
2) Simon Mortensen
3) Bjørn Mortensen den ældre, på de lange rejser
4) Bjørn Mortensen den yngre 21
5) Peder Mortensen 17
6) Maren Mortensdatter den ældre
7) Maren Mortensdatter den yngre
8) Kirsten Mortensdatter.
FM:
1 Niels Nielsen Svendsen
2 Niels Nielsen, skomager.
Desuden nævnes Christence Pedersdatter [Hvas], enke efter [Johan Jensen Paludan, død 11.10.1696], præst i Byrum Vesterø og Hals.

9    Karen Mikkelsdatter i Byrum. 29.3.1706, fol.35.
A:
1) søster Gertrud Mikkelsdatter, enke efter Mads Nielsen
2) søster Margrethe Mikkelsdatter, enke efter Peder Markussen
3) søster Maren Mikkelsdatter
4) søster Else Mikkelsdatter.
FM: Anders Nielsen Markussen.

10    Mette Jensdatter i Skoven i Vesterø sogn. 9.1.1708, fol.38, 77B.
E: Christoffer Andersen. B:
1) Maren Christoffersdatter 52
2) Jens Christoffersen
3) Mette Christoffersdatter g.m. Laurids Albertsen den yngre.

11    Maren Melchiorsdatter i Vesterø sogn. 14.12.1707, fol.39.
A:
1) søster Maren Melchiorsdatter
2) søster Margrethe Melchiorsdatter
3) søster Johanne Melchiorsdatter g.m. Jens Erlandsen
4) søster Else Melchiorsdatter g.m. Søren Erlandsen
5) søster Anne Melchiorsdatter.
FM:
1 Laurids Bertelsen
2 Bertel Lauridsen.

12    Ambros Lauridsen Gay i Vesterø Sogn. 1.2.1708, fol.44.
E: Ingeborg Lauridsdatter. LV: Niels Andersen. B:
1) Kirsten Ambrosdatter 9
2) Laurids Ambrosen Gay 7
3) Else Ambrosdatter 1½.
FM:
1 Jørgen Pedersen på Lauskobæk
2 Jens Nielsen, smed
3 Laurids Pedersen i Tunen
4 Poul Pedersen i Tunen
Laurids Pedersen Krag.

13    Niels Clausen i Byrum. 17.1.1708, fol.51B.
E: Anne Joensdatter. LV: bror Bjørn Joensen. B:
1) Claus Nielsen i Ålborg
2) Poul Nielsen 25
3) Anne Nielsdatter g.m. Jens Erlandsen.

14    Niels Mikkelsen Holst og hustru Maren Andersdatter i Byrum. 14.2.1708, fol.55B.
B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Morten Nielsen, i kongens tjeneste
2) Margrethe Nielsdatter.
FM: Søren Jensen.

15    Jens Madsen og hustru Maren Christoffersdatter i Byrum. 29.2.1708, fol.58.
B:
2) Karen Jensdatter 38.
FM: Laurids Lauridsen i Hulbæk.
Hendes B:
1) Karen Sørensdatter.
FM: Christoffer Andersen i Vesterø sogn.

16    Christen Jørgensen, birkefoged og birkeskriver i Vesterø sogn. 16.6.1707, fol.60.
Enkemand. A:
1) bror Jens Jørgensen i Rødby på Lolland.
Desuden nævnes afdødes brors svigerfar Henrik Hansen i Rødby.

17    Kirsten Lauridsdatter i Byrum sogn. 17.3.1708, fol.74B.
E: Svend Bentsen. B:
1) Bent Svendsen
2) Laurids Svendsen
3) Anne Svendsdatter g.m. Peder Jørgensen
4) Kirsten Svendsdatter.
FM: Laurids Lauridsen.

18    Mette Jensdatter i Skoven i Vester sogn. 9.1.1708, fol.77B.
E: Christoffer Andersen. B:
1) Jens Christoffersen i Skoven
2) Maren Christoffersdatter 52
3) Mette Christoffersdatter g.m. Laurids Albertsen den yngre.

19    Maren Poulsdatter i Vesterø sogn. 21.11.1708, fol.79.
E: Jens Svendsen. B:
1) Kirsten Jensdatter 3.
FM:
1 Poul Poulsen
2 Bertel Lauridsen
3 Jens Jensen Melchiorsen den yngre, alle i Vesterø sogn.

20    Niels Lauridsen på Rimmen i Byrum sogn. 20.12.1708, fol.79B.
Enkemand efter Anne Nielsdatter. B:
1) Laurids Nielsen
2) Niels Nielsen
3) Anne Nielsdatter 30
4) Maren Nielsdatter 28
5) Kirsten Nielsdatter 20
6) Kirsten Nielsdatter den yngre 19.
FM: Peder Mortensen.

21    Joen Pedersen ved Byrum kirke. 12.1.1709, fol.82:
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Claus Sørensen. B:
1) Peder Jensen 10
2) Søren Jensen 6
3) Edel Jensdatter 2.
FM:
1 Niels Erlandsen i Gyden
2 Anders Nielsen Markussen.
Desuden nævnes enkens far Søren Nielsen 86 år.

22    Karen Jørgensdatter i Sundet i Vester sogn. 15.3.1708, fol.86B.
Enke efter Jens Madsen. B:
1) Jørgen Jensen
2) Laurids Jensen i kongens tjeneste i København
3) Kirsten Jensdatter.

23    Kirsten Thomasdatter i Byrum sogn. 13.12.1708, fol.87.
A:
1) Niels Pedersen i Sichem
2) Peder Nielsen i Skoven ved søn Laurids Pedersen
3) Johanne Pedersdatter g.m. Peder Jørgensen i Sichem.

24    Laurids Erlandsen i Byrum sogn. 19.9.1708, fol.88B.
Enke efter Anne Pedersdatter. B:
1) Birgitte Lauridsdatter
2) Karen Lauridsdatter
3) Bodil Lauridsdatter
4) Margrethe Lauridsdatter, død. 2B:
a Morten Pedersen
b Kirsten Nielsdatter g.m. Laurids Joensen.

25    Niels Poulsen i Byrum. 23.1.1709, fol.90B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Claus Sørensen. B:
1) Anne Nielsdatter 13
2) Gertrud Nielsdatter 11
3) Laurids Nielsen 7.
FM:
1 Poul Poulsen i Vesterø sogn
2 Peder Sørensen
3 Søren Joensen.

26    Anne Pedersdatter i Turen i Vesterø sogn. 31.1.1709, fol.97B.
Enke efter Niels Lauridsen. B:
1) Peder Nielsen
2) Laurids Nielsen
3) Niels Nielsen 36, vanfør
4) Karen Nielsdatter.

27    Anne Christensdatter Kræmmer i Byrum sogn. 20.2.1709, fol.102.
A:
1) bror Søren Christensen i Hals sogn
2) bror Casper Christensen
3) bror Jens Christensen
4) søster Else Christensdatter g.m. Albert Jensen.

28    Poul Jensen i Byrum sogn. 7.3.1709, fol.104.
Enkemand. B:
1) Villads Poulsen i Lübeck
2) Laurids Poulsen.

29    Claus Mortensen i Byrum sogn. 30.1.1709, fol.108.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: Anders Christoffersen i Lund. B:
2) Morten Clausen 15
3) Karen Clausdatter 12.
FM:
1 Peder Nielsen Pilgaard
2 Laurids Albertsen
3 Niels Nielsen Svendsen
4 Laurids Pedersen på Lynget
5 Andreas Nielsen Markussen.
Første ægteskab med Karen Albertsdatter, skifte 15.2.1694. B:
1) Else Clausdatter 24.
Arv i boet efter Else Clausdatters mormor Karen Lauridsdatter, skifte 5.11.1669.

30    Laurids Jensen i Gyden i Byrum sogn. 31.5.1708, fol.116.
E: Kirsten Joensdatter. LV: Laurids Nielsen i Brarum. B:
1) Melchior Lauridsen på Fejø.
Desuden nævnes enkens bror Bjørn Joensen.

31    Anne Sørensdatter i Byrum. 3.8.1709, fol.119.
Enke efter Anders Dinesen. B:
1) Søren Andersen
2) Dines Andersen, død. E: Barbara Lauridsdatter. 1B:
a Margrethe Dinesdatter. FM: Laurids Pedersen i Lund
3) Knud Andersen, farer fra Ålborg
4) Anders Andersen på Femø
5) Mads Andersen, død. 1B:
a Anders Madsen 19. FM: stedfar Bertel Lauridsen
6) Margrethe Andersdatter g.m. Niels Lydersen
7) Anne Andersdatter den ældre, der er gift
8) Anne Andersdatter den yngre, der er gift.

32    Barbara Mikkelsdatter i Vesterø sogn. 20.2.1708, fol.135, 163B.
A:
1) bror Peder Mikkelsen
2) bror Joen Mikkelsen
3) søster Anne Mikkelsdatter, død. 2B:
a Jens Jensen, smed i Amsterdam
b Else Jensdatter
4) søster Margrethe Mikkelsdatter.

33    Gertrud Jensdatter i Vesterø sogn. 23.1.1710, fol.136.
Enke. B:
1) Niels Olufsen
2) Ambros Olufsen
3) Anne Birthe Olufsdatter, enke efter Laurids Jensen Gay
4) Margrethe Olufsdatter g.m. Peder Sørensen.

34    Maren Melchiorsdatter i Vesterø sogn. 25.1.1710, fol.140.
1) søster Margrethe Melchiorsdatter
2) søster Johanne Melchiorsdatter g.m. Jens Erlandsen
3) søster Else Melchiorsdatter g.m. Søren Erlandsen ved kirken
4) søster Anne Melchiorsdatter.
FM:
1 Laurids Bertelsen
2 Bertel Lauridsen.

35    Laurids Mortensen i Byrum. 6.4.1710, fol.144.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Bjørn Joensen. B:
1) Laurids Lauridsen 7
2) Ingeborg lauridsdatter 5.
FM:
1 Niels Lauridsen
2 Niels Nielsen, skomager
3 Simon Mortensen.

36    Ingeborg Sørensdatter på Sletten i Vesterø sogn. 13.3.1710, fol.146B.
E: Søren Nielsen. B:
1) Søren Sørensen
2) Anders Sørensen
3) Margrethe Sørensdatter g.m. Albert Lauridsen
4) Else Sørensdatter
5) Niels Sørensen den ældre
6) Niels Sørensen den yngre.

37    Laurids Nielsen i Brarum i Byrum sogn. 8.3.1710, fol.151.
E: Karen Hansdatter. LV: Anders Nielsen Markussen. B:
1) Niels Lauridsen
2) Anne Lauridsdatter
3) Else Lauridsdatter g.m. Niels Olufsen
4) Margrethe Lauridsdatter g.m. Laurids Pedersen på Touget.

38    Margrethe Nielsdatter i Byrum sogn. 27.2.1710, fol.158.
Enke efter Markus Nielsen, smed. B:
1) Peder Markussen, død. E: Margrethe Mikkelsdatter. 2B:
a Mikkel Pedersen
b Inger Pedersdatter
2) Johanne Markusdatter
3) Laurids Markussen i København
4) Niels Markussen, død. 1B:
a Niels Nielsen i Ålborg
5) Barbara Markusdatter
6) Anne markusdatter.

39    Maren Lauridsdatter i Vester sogn. 18.2.1710, fol.168.
E: Erland Lauridsen. B:
1) Laurids Erlandsen 11
2) Laurids Erlandsen 3.
FM:
1 morbror Bertel Lauridsen
2 morbror Laurids Lauridsen i Hulbæk.
Desuden nævnes enkemandens slægtninge:
1 Søren Erlandsen
2 store Jens Erlandsen i Byrum.

40    Jens Sørensen på Bakken i Byrum sogn. 13.2.1711, fol.175B.
E: Dorthe Andersdatter. B:
1) Søren Jensen på Bakken
2) Laurids Jensen på Bakken
3) Else Jensdatter g.m. Bertel Lauridsen, på stedet
4) Maren Jensdatter g.m. Niels Lauridsen, degn
5) Margrethe Jensdatter g.m. Poul Sørensen
6) Maren Jensdatter den yngre
7) Karen Jensdatter.

41    Laurids Pedersen Høj i Vester sogn. 15.1.1711, fol.179B.
E: Karen Poulsdatter. LV: Peder Nielsen. B:
1) Peder Lauridsen Høj
2) Jens Lauridsen Høj, der døde på rejse til Ostindien
3) Maren Lauridsdatter.

42    Anne Andersdatter i Vester sogn. 26.11.1710, fol.181B.
E: Niels Nielsen Jørgensen.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Lauridsen
2) Else Lauridsdatter.
Arv i boet til enkemandens B:
1) Maren Nielsdatter
2) Anne Nielsdatter.

43    Gertrud Lauridsdatter i Bangsbo i Hals sogn. 16.4.1711, fol.183.
E: Lyder Christoffersen. B:
1) Søren Lydersen i Ålborg
2) Laurids Lydersen, i kongens tjeneste
3) Johanne Lydersdatter g.m. Niels Svendsen
4) Margrethe Lydersdatter
5) Maren Lydersdatter forlovet med Christen [Christensen Lund], kapellan i Byrum, Vesterø og Hals
6) Christoffer Lydersen, død, efter hvem, der er arv.

44    Margrethe Lauridsdatter i Vesterø sogn. 30.3.1711, fol.185.
Enke efter Mads Jensen. B:
1) Jens Madsen i Ålborg
2) Karen Madsdatter g.m. Terkild Hansen
3) Kirsten Madsdatter i Ålborg.

45    Laurids Albertsen i Byrum sogn. 30.4.1711, fol.187B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Claus Sørensen. B:
3) Maren Lauridsdatter 12.
FM: Albert Pedersen.
Skifte 9.1.1697 efter første hustru. B:
1) Albert Lauridsen i kongens søtjeneste g.m. Anne Pedersdatter
2) Erland Lauridsen 22, fange hos de svenske.
FM: Niels Erlandsen i Gyden.

46   


Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.17-45.