Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirkelige gods-skifteuddrag
Hjørring amt


[Brovst-Øster Svenstrup]    [Haverslev-Bejstrup]    [Hjørring kapellani]    [Horns-Vennebjerg]    [Ingstrup-Hjermeslev-Alstrup]    [Lerup-Tranum]   
[Tolstrup-Stenum]    [Åsted-Skærum]   Skifteuddragene er udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til folio, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedBrovst og Øster Svenstrup præstearkiv
Skifteprotokol
1796se:

Øster Han herred gejstlig skifteprotokol 1782-1815
C 7C-2
fol.279
lbnr.69
Haverslev-Bejstrup præstearkiv
Skifteprotokol
1709-1809
C 93A-321 Niels Christensen og hustru [mangler] Madsdatter i Holmsø [i Haverslev sogn]. 23.5.1709, fol.1.
B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Vogn Jensen i Holmsø
2) Laurids Nielsen i Holmsø
3) Jens Nielsen i Bonderup, død, var g.m. Anne Nielsdatter, forlovet med Søren Lassen, der døde, nu g.m. Thomas Nielsen i Bonderup. 3B:
a Maren Jensdatter
b Birgitte Jensdatter
c Johanne Jensdatter.

2 Christen Pedersen i Bejstrup. 20.5.1718, fol.2B:
E: Inger Jensdatter. B:
1) Peder Christensen
2) Johanne Christensdatter g.m. Laurids Jensen i Bejstrup.

3 Hustru i Bonderup [i Haverslev sogn]. 7.3.1720, fol.4B:
E: Christen Sørensen. B:
1) Mads Christensen
2) Morten Christensen
3) Niels Christensen
4) Karen Christensdatter g.m. Jacob Jespersen
5) Mette Christensdatter
6) Maren Christensdatter.

4 Karen Sørensdatter i Holmsø. 2.1.1722, fol.6B.
Enke efter Jens. B:
1) Søren Jensen
2) Johanne Jensdatter
3) Anders Jensen, død. 2B:
a Christen Jensen
b Karen Jensdatter.

5 Else Mortensdatter i Haverslev. 12.9.1722, fol.7B.
E: Christen Lauridsen. B:
1) Maren Christensdatter.
FM:
1) morbror Christen Mortensen
2) farbror Mads Lauridsen.

6 Bent Jespersen i Haverslev. 3.7.1723, fol.9B.
E: Margrethe Mikkelsdatter. LV: søn Niels Nielsen. A:
1) bror Niels Jespersen i Ålborg
2) bror Jacob Jespersen i Haverslev
3) bror Niels Jespersen i Haverslev
4) søster Anne Jespersdatter g.m. Christen Mikkelsen i Øster Svenstrup.

7 Mikkel Jensen i gadehuset Sigen i Haverslev by. 10.7.1723, fol.11B.
E: Anne Vognsdatter. B:
1) Maren Mikkelsdatter
2) Margrethe Mikkelsdatter.

8 Margrethe Mikkelsdatter i Haverslev. 6.7.1726, fol.12.
Enke efter Bent Jespersen, [skifte 3.7.1723 lbnr.6].
Af første ægteskab B:
1) Mikkel Nielsen, skrædder
2) Jens Nielsen
3) Morten Nielsen
4) Niels Bentsen, [må være Niels Nielsen, der er nævnt i lbnr.6].

9 Kirsten Pedersdatter i Haverslev. 26.6.1727, fol.13.
E: Peder Mikkelsen, skomager. B:
1) Peder Pedersen.
Ophold til afdødes forældre Peder Pedersen g.m. Inger Iversdatter.

10 Mikkel Nielsen, skrædder i Haverslev. 26.3.1732, fol.14.
Enkemand. B:
1) Niels Mikkelsen
2) Anders Mikkelsen
3) Jørgen Mikkelsen
4) Christen Mikkelsen
5) Maren Mikkelsdatter
6) Kirsten Mikkelsdatter.
FM:
1) Hans Nielsen
2) Niels Sørensen
3) Peder Mikkelsen
4) Christen Christensen, alle på mors side.

11 Peder Mogensen, møller i Haverslev mølle. 3.4.1732, fol.16B.
E: Kirsten Madsdatter. LV: [søskendebarn] Jens Olufsen i Nørtorup [i Hjortdal sogn]. B:
2) Anne Pedersdatter 25
3) Mads Pedersen 23
4) Christen Pedersen 21
5) Kirsten Pedersdatter 18
6) Oluf Pedersen 12
7) Maren Pedersdatter 10.
FM:
1) farbror Niels Mogensen i Brovst
2) morbror Laurids Madsen
3) morbror Niels Madsen i Øland.
Første ægteskab med Anne Jensdatter. B:
1) Mogens Pedersen.

12 Anne Christensdatter i Haverslev. 26.5.1739, fol.23.
Enke. B:
1) Mogens Mogensen, der døde.
A:
1) bror Christen Christensen ved Østerport i Ålborg
2) bror Niels Christensen i Bonderup, død. 3B:
a Christen Nielsen i Ågård i Kettrup sogn
b Karen Nielsdatter 26 i Haverslev
c Kirsten Nielsdatter 23 i Haverslev.

13 Laurids Nielsen i Holmsø. 14.1.1740, fol.27.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Madsen i Holmsø, der døde, Peder Mikkelsen sst. B:
1) Niels Lauridsen i Haverslev
2) Jens Lauridsen 23
3) Niels Lauridsen 21
4) Anne Lauridsdatter g.m. Søren Nielsen i Holmsøgård
5) Maren Lauridsdatter g.m. Jens Vognsen i Holmsø.

14 Johanne Pedersdatter i Bonderup i Haverslev sogn. 13.10.1741, fol.31.
E: Mads Christensen. B:
1) Peder Madsen.
FM: morbror Mads Pedersen i Manstrup i Bejstrup sogn.

15 Kirsten Madsdatter i Haverslev mølle. 29.6.1742, fol.32B.
Enke efter Peder Mogensen, [skifte 3.4.1732 lbnr.11]. B:
1) Anne Pedersdatter g.m. Christen Pedersen ved åen i Haverslev
2) Mads Pedersen i Haverslev mølle
6) Oluf Pedersen 25
7) Maren Pedersdatter 22.
FM: mors søskendebarn Jens Olufsen i Nørtorup i Hjortdal sogn.

16 Kirsten Christensdatter i Holmsø. 9.6.1744, fol.34.
E: Mogens Pedersen, skomager. B:
3) Niels Mogensen 16.
FM: farbror Mads Pedersen, møller [i Haverslev mølle].
Af første ægteskab B:
1) Peder Jacobsen i Lørsted [i Haverslev sogn].
Af andet ægteskab B:
2) Maren Pedersdatter 19 i Flegum i Torslev sogn.
FM: farbror Peder Mikkelsen i Holmsø.

17 Mads Pedersen, møller i Haverslev mølle. 29.8.1747, fol.36.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: bror Peder Lauridsen i Stavn [i Farstrup sogn i Slet herred]. B:
1) Kirsten Madsdatter 7
2) Else Madsdatter 6
3) Maren Madsdatter 5.
FM:
1) farbror Oluf Pedersen i Løgstør
2) fasters mand Jens Lauridsen i Holmsø
3) morbror Anders Lauridsen i Stavn
4) Jens Olufsen i Nørtorup.
Arv i boet efter afdødes mor Kirsten Madsdatter, [skifte 29.6.1742 lbnr.15], enke efter Peder Mogensen, [skifte 3.4.1732 lbnr.11].

18 Jens Nielsen i gadehuset Sigen i Haverslev by. 2.3.1747, fol.40B.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Laurids Christensen i Haverslev. B:
1) Mette Jensdatter 25
2) Johanne Jensdatter 24
3) Niels Jensen 22
4) Maren Jensdatter 14
5) Maren Jensdatter 12.
FM: Peder Skomager i Haverslev.

19 Niels Rasmussen i Holmsø. 12.10.1750, fol.42.
E: Karen Markusdatter. LV: Peder Andrup i Haverslev mølle. A:
1) søster Maren Rasmusdatter i Vester Svenstrup.

20 Kirsten Nielsdatter i Holmsø. 24.11.1750, fol.43.
Enke efter Laurids Nielsen, [skifte 14.1.1740 lbnr.13]. B:
1) Niels Lauridsen på stedet
2) Jens Lauridsen i Holmsø
3) Niels Lauridsen i Haverslev
4) Anne Lauridsdatter g.m. Søren Nielsen i Holmsøgård
5) Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Jens Vognsen i Holmsø. 2B:
a Laurids Jensen 10
b Maren Jensdatter 7.

21 Kirsten Pedersdatter i Haverslev. 15.11.1752, fol.45.
E: Niels Bentsen. B:
1) Bent Nielsen 26
2) Peder Nielsen 25
3) Christen Nielsen 23
4) Karen Nielsdatter 21.
FM: Niels Jespersen i Haverslev.

22 Kirsten Lauridsdatter i Haverslev. 6.12.1758, fol.46B.
E: Niels Mikkelsen, skrædder. B:
1) Maren Nielsdatter 21.
FM: Christen Clemensen i Tværgård i Bejstrup sogn.

23 Mads Christensen i Bonderup. 21.1.1760, fol.47.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Christensen i Bonderup. B:
2) Christen Madsen i Manstrup
3) Johanne Madsdatter.
Første ægteskab med [Johanne Pedersdatter, skifte 13.10.1741 lbnr.14] B:.
1) Peder Madsen i Bonderup.

24 Jens Lauridsen i Holmsø. 7.1.1762, fol.49B, 58.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Pedersen. B:
1) Laurids Jensen 13
2) Kirsten Jensdatter 9
3) Maren Jensdatter 1.
FM:
1) Niels Lauridsen i Haverslev
2) Oluf Pedersen i Løgstør
3) Jens Vognsen i Holmsø.

25 Peder Nielsen Andrup i Haverslev mølle. 17.11.1763, fol.52, 59.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Peder Iversen i Haverslev. B:
1) Mads Pedersen 13
2) Kirsten Pedersdatter 10. Ved afkald 28.2.1790 g.m. Søren Bjerregaard.
FM: farbror Søren Nielsen i Andrup i Kollerup sogn [i Vester Han herred].
Enken er død som indtægts almisselem ved afkald fra børnene 28.2.1790.

26 Niels Bentsen i Haverslev. 24.1.1765, fol.53B.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Mikkelsen, skrædder i Haverslev. B:
1) Jens 9.
FM: Christen Nielsen i Bonderup.

27 Kirsten Pedersdatter i Bonderup. 10.5.1773, fol.54, 56, 57B.
E: Christen Nielsen Bentsen. B:
3) Mads Christensen 12
4) Peder Christensen 10.
FM:
1) morbror Jens Pedersen Bonderup i Klim
2) morbror Christen Pedersen Bonderup i Klim.
Første ægteskab med [Mads Christensen i Bonderup, skifte 21.1.1760 lbnr.23]. Af børn nævnes B:
[1) Christen Madsen i Manstrup]
2) Johanne Madsdatter. Ved afkald 22.9.1777 g.m. Jens Jensen Brandsgaard i Brøndum [i Kollerup sogn].
FM: Jens Christensen Sand i Haverslev.

28 Niels Mogensen, skomager, der døde i Holmsø 3.7.1774, fol.55B.
E: Mette Jensdatter.
Afkald fra eneste A:
1) far Mogens Pedersen, skomager i Holmsø.

29 Niels Mikkelsen i Haverslev. 1775, fol.55B.
[Enkemand efter Kirsten Lauridsdatter, skifte 6.12.1758 lbnr.22].
Afkald af 26.4.1775 fra M. J. Estrup i Ålborg på sin hustrus vegne.

30 Christen Mikkelsen , skrædder i Haverslev. 4.1.1780, fol.56.
E: Mette Nielsdatter. LV: Peder Aamand. B:
1) Anne Christensdatter 24½
2) Kirsten Christensdatter 20
Maren Christensdatter 8½.
FM: Anders Nielsen.

31 Niels Lauridsen i Haverslev. 5.6.1787, fol.58.
E: Kirsten Nielsdatter.
Afkald fra sønner og svigersønner B:
1) Jens Nielsen, smed i Fjenneslevmagle [i Fjenneslev sogn] på Sorø gods på Sjælland
2) Simon Lauridsen
3) Mads Pedersen
4) Peder Jensen
5) Laurids Nielsen
6) Jacob Nielsen, der har gården i fæste og giver ophold til sin mor.

32 Karen Thomasdatter i Lørsted. 27.12.1791, fol.59B.
Enke efter Laurids Jensen Bruun. B:
1) Thomas Lauridsen i Haverslev
2) Jens Lauridsen i Haverslev
3) Erik Lauridsen på stedet
4) Laurids Lauridsen 18
5) Anne Helvig Lauridsdatter 25
6) Maren Lauridsdatter 22
7) Kirsten Lauridsdatter 19.
FM: født værge Jens Bruun i Hingelbjerg [i Kollerup sogn].

33 Christen Nielsen Bentsen i Bonderup. 15.5.1795, fol.63B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Peder Sørensen i Manstrup. B:
3) Niels Christensen 18
4) Kirsten Christensdatter 11
5) Maren Christensdatter 9.
FM: Niels Mikkelsen i Bonderup.
Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 10.5.1773 lbnr.27]. B:
1) Mads Christensen 34, hospitalslem i Ålborg.
2) Peder Christensen 32 i København.
Denne gård inddrages til enkesæde for præsten.

34 Gyde Christensdatter i Haverslev. 19.12.1796, fol.69B.
E: Laurids Mogensen. B:
1) Kirsten Lauridsdatter 17
2) Christen Lauridsen 15.
FM: morbror Niels Christensen i Bejstrup.

35 Anders Iversen i Haverslev. 10.9.1800, fol.71B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Niels Pedersen i Haverslev. B:
1) Iver Andersen 23.
FM: Eskild Thomsen i Holmsø.

36 Jens Eriksen Høgh i Holmsø. 4.1.1803, fol.73.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Morten Andersen, der ægter enken. B:
1) Jens Jensen 3
2) Erik Jensen, 9 mdr. der døde.
FM: morbror Christen Jensen Sandbjerg i Haverslev.
Afdøde havde arv efter A:
1) fars morbror Laurids Pedersen Hodal i Vester Svenstrup i Hjortdal sogn
2) Poul Sørensen Høgh i Øster Svenstrup.

SLUT


Hjørring kappelani
Skifteprotokol
1791-1812
C 57A 2-1Er i så dårlig forfatning, at det ikke må fremtages.
Navneregister findes ikke.
Skifter i Favrholt i Åsted sogn og i Bangsbo [på Frederikshavn markjorde].


Horns og Vennebjerg præstearkiv
Skifteprotokol
1810se:

Horns og Vennebjerg herred
Politiprotokol 1815, Auktionsprotokol 1815 og Ekstraretsprotokol 1815 og 1817
B 25C-53

1 Maren Baltsersdatter i Gerum præstegård. 17.7.1810, fol.1B.
E: Søren Christensen. B:
5) Inger Sørensdatter 12
6) Laurids Christian Sørensen 7.
FM: mosters mand Thomas Nielsen i Klasberg?
Første ægteskab med Laurids Jensen Præstegaard. B:
1) Jens Lauridsen 21
2) Baltser Lauridsen 19
3) Christen Lauridsen 17
4) Bodil Lauridsdatter 15.

SLUT


Ingstrup, Vester Hjermeslev og Alstrup præstearkiv
Skifteprotokol
1790-1803
C 86A-271 Anne Christensdatter i Alstrup. 6.10.1790.
E: Mads Jensen. B:
1) Anne Kirstine Madsdatter 7.
FM: Christen Nielsen.

2 Morten Clemensen i [Vester] Hjermeslev. 12.11.1790.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Anders Clemensen i Skulsmark [i Ingstrup sogn]. B:
1) Clemen Mortensen 36
2) Oluf Mortensen 21
3) Maren Mortensdatter 17.
Afdøde døde 11.11.1790.

3 Søren Jensen i Hjermeslev. 8.6.1795.
E: Else Madsdatter. LV: Peder Christensen i Øster Borup i Ingstrup sogn. B:
1) Johanne Sørensdatter 18
2) Maren Sørensdatter 11
3) Anne Sørensdatter 10. FM: Peder Christensen i Søndergård i Ingstrup sogn g.m. moster Maren Madsdatter.

4 Johanne Nielsdatter i Alstrup. 28.6.1801.
E: Anders Pedersen. B:
1) Maren Andersdatter 17
2) Niels Andersen 15
3) Johanne Andersdatter 10
4) Kirsten Andersdatter 7.
FM:
1 morbror Laurids Nielsen i Filholm [i Tise sogn]
2 mors søskendebarn Peder Christensen i Stavad [i Tise sogn].

5 Mads Jensen i Alstrup. 25.10.1803.
E: Else Pedersdatter. B:
2) Kirsten Madsdatter 7.
FM: Christen Jensen.
Første ægteskab med [Anne Christensdatter, skifte 6.10.1790 lbnr.1]. B:
1) Anne Kirstine Madsdatter 20.
Afdøde døde 23.10.1803.


Ingstrup, Vester Hjermeslev og Alstrup præstearkiv
Skifte
1814
C 86A-286 Poul Nielsen i Vester Hjermeslev. 9.4.1814.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Poulsen i Østrup [i Saltum sogn]. B:
1) Niels Poulsen i Vester Hjermeslev
2) Jørgen Poulsen i Brødslev [i Ingstrup sogn]
3) Jacob Poulsen i Vester Hjermeslev
4) Jens Poulsen, soldat
5) Christen Poulsen i Vester Hjermeslev
6) Laurids Poulsen, på stedet
7) Anne Poulsdatter g.m. Niels Sørensen i Østrup
8) Inger Poulsdatter, på stedet
9) Else Poulsdatter i Østrup
10) Anne Margrethe Poulsdatter, på stedet.
Afdøde døde 30.3.1814.

SLUT


Lerup-Tranum præstearkiv
Skifteprotokol
1794-1811
C 90-411 Laurids Christensen i Underlien i Lerup sogn. 24.3.1794, fol.4B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Christen Pedersen i Lerupgård. B:
1) Anne Lauridsdatter g.m. Anders Pedersen i Mølgård i Lerup sogn
2) Christen Lauridsen 29
3) Laurids Lauridsen 19.
FM: Jacob Jespersen i Underlien.

2 Peder Sørensen i Underlien i Lerup sogn. 13.1.1796, fol.6.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Christen Pedersen, forpagter af Lerup præstegård. B:
1) Søren Pedersen 25 på Aggersborggård
2) Christen Pedersen 22 på stedet
3) Morten Pedersen 18 i Lerup præstegård
4) Maren Pedersdatter g.m. Niels Clemensen i Fjerritslev
5) Anne Pedersdatter i Christiansfeld.
FM: farbror Laurids Sørensen i Bratbjerg i Tranum sogn.

3 Erik Olufsen i Underlien i Lerup sogn. 15.3.1799, fol.8B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Jacob Jespersen i Underlien. B:
2) Maren Eriksdatter 22
3) Margrethe Kirstine Eriksdatter 14
4) Oluf Eriksen 7.
FM: Christen Andersen i Underlien.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Eriksen 31

4 Anne Mikkelsdatter i Underlien i Lerup sogn. 15.1.1803, fol.10B.
Enke efter Peder Sørensen, [skifte 13.1.17696 lbnr.2]. B:
1) Søren Pedersen 34 hos degnen i Næsborg
2) Christen Pedersen på stedet
3) Morten Pedersen 25 i Brovst præstegård
4) Maren Pedersdatter g.m. Christen Jensen i Telling
5) Anne Pedersdatter i Christiansfeld.

5 Morten Bentsen i Bækken i Lerup sogn. 3.11.1807, fol.12B.
E: Ingeborg Justsdatter. LV: Christen Pedersen i Underlien. A:
1) bror Søren Bentsen i Vester Svenstrup [i Hjortdal sogn], død. 4B:
a Bent Sørensen
b Laurids Sørensen
c Maren Sørensdatter
d Magdalene Sørensdatter
2) søster Anne Bentsdatter, død, var gift i Vadum
3) søster Kirsten Bentsdatter i Jarmsted [i Tranum sogn], død. Har efterladt børn, hvis navne ikke angives.
Til stede af afdødes slægtninge:
1) Niels Nielsen i Vester Svenstrup
2) Laurids Christensen i Bratbjerg
3) Mads Jensen i Jarmsted.

6 Niels Vognsen i Annekspræstegården i Bratbjerg i Tranum sogn. 15.4.1809, fol.13B.
E: Maren Christensdatter. LV: Søren Christensen i Bratbjerggård. B:
1) Christen Nielsen 19
2) Gertrud Nielsdatter 16.
FM: farbror Jens Vognsen i Brovst.

7 Laurids Lauridsen på præstegårdens grund i Lerup. 2.7.1811, fol.15B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Christen Pedersen i Klithuse i Tranum sogn. B:
1) Anne Lauridsdatter 6 mdr.
FM: født værge Laurids Hallesen, (Hallandsen) i Brovst.

SLUT


Tolstrup og Stenum præstearkiv
Skifteprotokol
1790-1814
C 81-311 Anders Christensen, anneksbonde i Kærsgård i Tolstrup sogn. 20.12.1790, side 1.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Anders Madsen i Tømmerby i Tømmerby sogn. B:
1) Christen Andersen i Tolstrup sogn
2) Simon Andersen i Vester Brønderslev sogn
3) Peder Andersen i Karup sogn
4) Anders Andersen 13.
FM: morbror Niels Jensen i Rakkeby.

2 Jens Nielsen i Kærsgård i Tolstrup sogn. 28.11.1795, side 5.
Enkemand. B:
1) Karen Jensdatter g.m. Søren Jensen, anneksbonde på stedet
2) Mathias Jensen i Furreby
3) Jens Jensen i Rakkeby
4) Niels Jensen i Vesterå i Serreslev sogn
5) Johanne Jensdatter g.m. Jens Lauridsen i Jelstrup.
Afdøde døde 28.11.1795.

3 Anders Steffensen i Kærsgård i Tolstrup sogn. 30.12.1814, side 8.
A:
1) bror Jens Steffensen 35, i Sønder Vrå
2) søster Johanne Steffensdatter, tjener ved Ringkøbing
3) søster Karen Jensdatter, tjener i Ålborg.
Desuden nævnes Søren Jensen, anneksbonde på stedet.

SLUT


Åsted og Skærum præstearkiv
Skifteprotokol
1798-1803
C 54-281 Laurids Jensen i Skærum. 20.3.1798, fol.1B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jeppe Christensen i Skærum. B:
1) Niels Christian Lauridsen 8
2) Jens Lauridsen 6.
FM: Jens Thomsen i Mellergård i Gerum sogn g.m. faster Maren Jensdatter.
Afdøde døde 18.2.1798.

2 Anne Christensdatter i Nørre Grønlund i Åsted sogn. 3.9.1801, fol.4B.
E: Peder Nielsen, [smed]. B:
1) Christen Olufsen (!) i Karup (i Dronninglund herred)
2) Christian Pedersen [Grønlund], degn i Vang i Thy
3) Niels Pedersen.
Afdøde døde 3.9.1801.

3 Johanne Jensdatter i Skærum. 15.1.1803, fol.7.
Enke og aftægtskone. A:
1) bror Christen Jensen, død. 3B:
a Oluf Christensen i Tislum [i Hørmested sogn]
b Ingeborg Christensdatter, død, var g.m. Peder Nielsen. 3B:
1 Niels Pedersen i Mosbjerg sogn
2 Johanne Pedersdatter i Vinderslev sogn
3 Mette Pedersdatter i Hørmested sogn
2) søster Anne Jensdatter, død. 2B:
a Christen Christensen i Eget i Skærum sogn
b Jens Christensen, død. 1B:
1 Anne Jensdatter.

SLUT