Erik Brejls hjemmeside

Start

Gods-skifteuddrag
Katedralskoler
Universitetet
Viborg Tugt- og Manufakturhus


[Ribe rektorat]

[Viborg rektorat]   [Viborg konrektorat]

[Århus konrektorat]    [Århus 5. lektiehører]    [Århus lektorat]   

[Århus rektorat]

[Universitetet]

[Viborg tugthus]Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Ribe Katedralskole
Rektoratets gods
1744-1809

[1744-1799]   [1776-1809]


Ribe Katedralskole
Rektoratets gods
Konceptskifter
1744-1799
C 638-126

1 Peder Mikkelsen i Hedegård i Hjortlund sogn. 11.7.1744. Nr.1 og 2.
Afkald fra B:
1) Anne Marie Pedersdatter g.m. Knud Hansen i Mejlby i Nørre Farup sogn. Afkald 11.7.1744
2) Søren Pedersen. Afkald 11.5.1748 ved FM: Christen Nielsen i Hedegård.

2 Niels Nielsen Teilmann i Hedegård i Hjortlund sogn. 13.11.1766. Nr.3.
E: Gunder Pedersdatter. LV: Hans Nygaard i Pouls Kro. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Mads Gødesen i Okslund i Hoven sogn
2) Niels Nielsen 17¾
3) Kirsten Nielsdatter 11½.
FM:
1 Søren Nielsen i Hjortlund
2 Thøger Pedersen i Hjortlund.

3 Erik Christensen i Gammelsogn. 18.2.1773. Nr.4.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Peder Christensen i Gammelsogn. B:
1) Christen Eriksen i Kongsholm (Kongensholm) i Hanning sogn
2) Ellen Eriksdatter g.m. Laurids Jensen i Vesterager i Dejbjerg sogn
3) Kirsten Eriksdatter 23
4) Niels Eriksen 20
5) Mette Eriksdatter 17
6) Karen Eriksdatter 15
7) Christen Eriksen 13
8( Peder Eriksen 11.
FM:
1 Jens Mogensen i Midtby (Midtiby) i Gammelsogn
Christen Nielsen i Bøndergård i Gammelsogn.

4 Aftægtskontrakt i Gammelsogn. 4.9.1777. Nr.5.
Aftægtskontrakt for Johanne Pedersdatter hos søn Niels Eriksen i Gammelsogn.

5 Gravers Lauridsen i Sønder Røjklit på Holmsland. 25.5.1779. Nr.6.
E: Magdalene Jensdatter. LV: Markus [Clausen] Borgen, præst på Holmsland. B:
1) Niels Graversen, der har fæstebrev af 8.7.1776
2) Laurids Graversen 26
3) Jens Graversen 24
4) Mogens Christian Graversen 11
5) Christiane Graversdatter
6) Ellen Graversdatter g.m. Terkild Christensen i Kirkeby på Holmsland.
(Sml. lbnr.11).

6 Gertrud Bertelsdatter i Mølgård på Drostrup Mark [i Læborg sogn]. 26.1.1793. Nr.7.
E: Peder Andersen. B:
1) Dorthe Pedersdatter 6
2) Karen Pedersdatter 4
3) Anders Pedersen 2.
FM: morfar Bertel Venbjerg i Damgård [i Læborg sogn].
Afdøde døde 25.12.1792.
(Sml. lbnr.18).

7 Edel Knudsdatter i Edelsborg i Læborg sogn. 23.1.1795. Nr.8.
E: Egert Tønnesen. B:
1) Margrethe Egertsdatter 10
2) Knud Egertsen 8
3) Anne Marie Egertsdatter 5
4) Jens Egertsen 3.
(Sml. lbnr.21).

8 Hans Christensen Strandby i Sædding [i Guldager sogn]. 24.8.1795. Nr.9.
E: Abelone Lauridsdatter. LV: Hans Knudsen i Sønderris mølle [i Guldager sogn]. A:
1) mor Birthe Sørensdatter
2) bror Laurids Christensen 33
3) bror Søren Christensen 29 i Sædding
4) Hans Søren Christensen 26
5) Morten Christensen 23
6) Anne Marie Christensdatter 17.
FM:
1 Poul Clausen i Sædding
2 farbror Søren Christensen i Sædding.
(Sml. lbnr.22).

9 Maren Nielsdatter i Debelmose i Borris sogn. 5.2.1799. Nr.10.
E: Christen Jacobsen. B:
1) Mette Cathrine Christensdatter g.m. Dines Christensen i Drongstrup i Sønder Felding sogn
2) Kirsten Christensdatter 35
3) Anne Marie Christensdatter 33.
4) Niels Christensen 31, degn i Sønder Felding
5) Jacob Christensen 29.
Afdøde døde 4.6.1798.Ribe Katedralskole
Rektoratets gods
Skifteprotokol
1776-1809
C 638-127

10 Afståelse af fæste og aftægtskontrakt i Hedegård i Hjortlund sogn. 13.11.1776, fol.1, 23.
Kontrakt mellem Christen Nielsen og hustru Maren Johansdatter i Hedegård om afståelse af fæstet til Peder Sørensen i Hjortvad [i Kalvslund sogn], der ægter den ældste datter Inger Christensdatter. Arv til øvrige B:
2) Niels Christensen 27
3) Dorthe Christensdatter 24. Ved afkald 24.1.1777 g.m. Bertel Thomsen
4) Maren Christensdatter 19
5) Johan Christensen 17
6) Gertrud Christensdatter 11, der døde 28.4.1778
7) Anne Marie Christensdatter 9
8) Mikkel Christensen 6.
FM:
1 Jeppe Jensen
2 Søren Pedersen
3 Svend Johansen
4 Søren Johansen.

11 Gravers Lauridsen i Sønder Røjklit på Holmsland. 25.5.1779, fol.5.
E: Magdalene Jensdatter. LV: Markus [Clausen] Borgen, præst på Holmsland. B:
1) Niels Graversen Brøllund, der har fæstebrev af 8.7.1776
2) Laurids Graversen Brøllund 26
3) Jens Graversen Brøllund 24
4) Mogens Christian Graversen 11, svag på forstanden
5) Christiane Graversdatter
6) Ellen Graversdatter, død. E: Terkild Christensen i Kirkeby på Holmsland.
(Sml. lbnr.5).

12 Afståelse af fæste og aftægtskontrakt i Hedegård i Hjortlund sogn. 13.11.1776, fol.1, 23.
Kontrakt mellem Gunder Pedersdatter i Hedegård, enke efter Niels Nielsen Teilmann, [skifte 13.11.1766 lbnr.2] om afståelse af fæstet til sønnen Niels Nielsen Teilmann. Arv til øvrige B:
2) Maren Nielsdatter g.m. Mads Gødesen i Okslund i Hoven sogn
3) Kirsten Nielsdatter 11½.
FM: Peder Jørgensen i Hjortlund.

13 Johanne Madsdatter i Kelst i Billum sogn. 17.4.1780, fol.16.
E: Boye Knudsen. B:
1) Mette Boyesdatter 23
2) Mads Boyesen 21
3) Knud Boyesen 16
4) Hans Boyesen 12.
FM:
1 Mads Pedersen Bruun i Kelst
2 født værge Niels Madsen i Øster Vrøgum.
Afdøde døde 17.3.1780.

14 Afståelse af fæste og aftægtskontrakt i Drongstrup i Sønder Felding sogn. 13.10.1785, fol.19.
Kontrakt mellem Bertel Pedersen i Drongstrup om afståelse af fæstet til svigersønnen Peder Andersen, født i Kragelund i Bække sogn.

15 Afståelse af fæste og aftægtskontrakt i Mølgård på Drostrup Mark. 5.12.1787, fol.25.
Kontrakt mellem Maren Mortensdatter, enke efter Peder Smed i Mølgård Drostrup Mark om afståelse af fæstet til Peder Andersen.

16 Afståelse af fæste og aftægtskontrakt i Sædding. 23.2.1788, fol.27.
Kontrakt mellem Laurids Nielsen Rørkær og hustru Kirsten Christensdatter i Sædding om afståelse af fæstet til sønnen Niels Lauridsen Rørkær.

17 Afståelse af fæste og aftægtskontrakt i Drostrup. 8.12.1790, fol.31.
Kontrakt mellem Thomas Mortensen og hustru i Drostrup om afståelse af fæstet til sønnen Morten Thomsen. Arv til øvrige B:
2) Kirsten Thomasdatter.

18 Gertrud Bertelsdatter i Mølgård på Drostrup Mark. 26.1.1793, fol.33, 74.
E: Peder Andersen. B:
1) Dorthe Pedersdatter 6
2) Karen Pedersdatter 4
3) Anders Pedersen 2.
FM:
1 Jens Vandborg i Vittrup
2 Hans Jacobsen i Drostrup
3 Mikkel Nielsen i Drostrup.
(Sml. lbnr.6).

19 Peder Sørensen i Hedegård i Hjortlund sogn. 20.2.1794, fol.40, 74, 75.
E: Inge Christensdatter. LV: Niels Nielsen Teilmann i Hedegård. B:
1) Maren Pedersdatter 16½. Ved afkald 12.5.1807 g.m. Niels Pedersen i Hjortlund
2) Søren Pedersen 11½
3) Christen Pedersen 5½.
FM:
1 farbror Iver Clemensen i Obbekær
2 morbror Niels Christensen i Ribe
3 Søren Madsen i Hjortvad, som beslægtet.

20 Ounild Nielsen i Hedegård i Hjortlund sogn. 20.2.1792, fol.50.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Niels Nielsen i Hedegård. B:
1) Kirsten Ounildsdatter 9
2) Niels Ounildsen 8
3) Johanne Ounildsdatter 5.
FM:
1 Thomas Thomsen i Kærbøl [i Farup sogn]
2 Søren Thomsen i Hedegård.

21 Edel Knudsdatter i Edelsborg i Læborg sogn. 23.1.1795, fol.53.
E: Egert Tønnesen. B:
1) Margrethe Egertsdatter 10
2) Knud Egertsen 8
3) Anne Marie Egertsdatter 5
4) Jens Egertsen 3.
(Sml. lbnr.7).

22 Hans Christensen Strandby i Sædding [i Guldager sogn]. 24.8.1795, fol.55.
E: Abelone Lauridsdatter. LV: Hans Knudsen i Sønderris mølle [i Guldager sogn]. A:
1) mor Birthe Sørensdatter
2) bror Laurids Christensen 33
3) bror Søren Christensen 29 i Sædding
4) Hans Søren Christensen 26
5) Morten Christensen 23
6) Anne Marie Christensdatter 17.
FM:
1 Poul Clausen i Sædding
2 farbror Søren Christensen i Sædding.
(Sml. lbnr.22).

23 Afståelse af fæste og aftægtskontrakt i Drostrup. 26.8.1797, fol.62, 66.
Kontrakt mellem Anders Thygesen og hustru Inge Christensdatter i Drostrup om afståelse af fæstet til sønnen Frands Andersen. Arv til øvrige B:
2) Marie Kirstine Andersdatter g.m. Laurids Madsen i Skovkrog
3) Else Andersdatter
4) Birthe Kirstine Andersdatter
5) Mette Andersdatter
6) Johanne Margrethe Andersdatter
7) Maren Andersdatter.
Desuden nævnes Inge Christensdatters bror Mikkel Christensen og svigersøn Niels Pedersen i Hjortlund.

24 Afståelse af fæste og aftægtskontrakt i Fåborg. 25.11.1790, fol.65.
Kontrakt mellem Hans Sørensen Møller og hustru Elisabeth Withore i Fåborg om afståelse af fæstet til sønnen Søren Hansen. Arv til øvrige B:
2) Karen Hansdatter
3) Christoffer Hansen
4) Niels Hansen.
FM: farbror Mads Sørensen.

SLUT


Viborg Katedralskole
Rektoratets gods

[Skiftebreve]    [Registre i afskrift]   Viborg Katedralskole
Rektoratets gods
Skiftebreve m.m.
1733-1803
C 634-98

I pakken findes udover skiftebreve og afkald:
1) Diverse forordninger og retningslinjer ved rørende skiftevæsen.
2) Oversigt over afsluttede skifter 1771-1790.

1 Bertel Nielsen i Hjarbæk [i Vorde sogn]. 5.11.1733.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Niels Bertelsen, store
2) Niels Bertelsen, lille
3) Inger Bertelsdatter
4) Anne Marie Bertelsdatter
5) Anne Bertelsdatter
6) Kirsten Bertelsdatter.

2 Anders Sørensen Fisker i Loldrup [i Viborg Gråbrødre landdistrikt]. 2.8.1741.
E: Marie Jensdatter. LV: Jesper Madsen i Vorde. B:
1) Søren Andersen 23
2) Jørgen Andersen 21
3) Anne Andersdatter 19
4) Margrethe Andersdatter 16
5) Mette Andersdatter 13
6) Maren Andersdatter 11
7) Anne Marie Andersdatter 3.
FM:
1 farbror Christen Sørensen i Ravnstrup
2 morbror Søren Jensen i Loldrup.

3 Morten Ovesen Odder i Hjarbæk. 17.6.1744.
E: Maren Nielsdatter. A:
1) mor Karen Mikkelsdatter g.m. Christen Jensen i Knudstrup kro
2) halvsøster Anne Marie Christensdatter.
Afdøde døde 16.6.1744.

4 Mette Jensdatter i Hjarbæk. 9.6.1745.
Registrering.

5 Kirsten Sørensdatter i Vorde. 14.8.1747.
E: Boile Nielsen. B:
1) Anne Boilesdatter 18
2) Maren Boilesdatter 8.
FM: Christen Tapdrup i Lundsgårde [i Vorde sogn].
Afdøde døde 16.7.1747.

6 Maren Jensdatter Mariager i Dalstrup i Harre sogn. 14.12.1748.
E: Christen Poulsen.
Afkald fra B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Jens Thomsen Hede i Otting.
2) Poul Christensen i Dalstrup, der har fæstebrev på stedet af 20.7.1748.
3) Niels Christensen i Dalstrup
4) Anders Nielsen i Harre.
Afdøde døde 6.12.1748.

7 Søren Hansen i Nittrup [i Balling sogn]. 18.11.1744.
E: Marie Vinde. LV: Christen Sørensen i Nymølle. B:
1) Birgitte Cathrine Sørensdatter.
FM: morbror Rasmus Vinde i Skive.

8 Harild Smed i Hjarbæk. 22.9.1750.
E: Anne Thomasdatter. B:
1) Maren Harildsdatter, enke efter Anders, apoteker i Viborg
2) Anne Harildsdatter g.m. Peder Mouridsen i Hjarbæk
3) Inger Harildsdatter.
FM: Peder Iversen
Afdøde døde 24.8.1750.

9 Bodil Jensdatter i Hjarbæk. 10.5.1751.
E: Hans Pedersen. B:
1) Hans Hansen, rytter i Kolding
2) Jens Hansen, hattemagersvend
3) Thomas Hansen, hattemagersvend
4) Anne Marie Hansdatter g.m. Christen Rasmussen i Skive
5) Anne Hansdatter g.m. Laurids Jespersen, smed i Hjarbæk.
Afdøde døde 10.5.1751.

10 Jens Jensen i Kirkebæk [i Vorde]. 1.11.1751.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Jens Nielsen, handskemager. B:
1) Peder Jensen.

11 Kirsten Nielsdatter i Vorde. 21.3.1752.
E: Jens Nielsen Nonn. B:
1) Marie Cathrine Jensdatter 19
2) Inger Jensdatter 14
3) Anne Jensdatter 12
4) Niels Jensen 10.
FM:
Afdøde døde 21.3.1752.

12 Kirsten Christensdatter i Vorde. 1.4.1752.
E: Jens Jensen Bech. A:
1) Christen Jensen
2) Cathrine Jensdatter.
FM:
1 morbror Jens Christensen i Vestergård i Fiskbæk sogn på Hald gods.
2 Jens Lystrup i Nybro.
Afdøde døde 2.3.1752.

13 Else Nielsdatter i Hjarbæk. 28.5.1753.
E: Mads Jespersen. B:
1) Jesper Madsen 4.
Afdøde døde 3.4.1753.

14 Mads Christensen i Nittrup. 12.11.1753.
E: Bodil Christensdatter. LV: bror Anders Christensen i Balling. B:
1) Anne Madsdatter g.m. Anders Christensen i Balling
2) Maren Madsdatter g.m. Niels Eriksen i Håsum
3) Inger Madsdatter.
Ny fæster Søren Simonsen giver aftægt til enken.
Afdøde døde 8.11.1753.

15 Jesper Pedersen, [skrædder] i Hjarbæk. 24.5.1754.
Enkemand efter Else Jensdatter, der døde 1753 uden børn.
Afkald 25.32.1756 fra brordatter Sidsel Mogensdatter g.m. Peder Christensen Skytte i Ørum [i Bjerre herred].
Afdøde døde 24.5.1754.

16 Afkald i Spejlsby [i Keldby sogn] på Møn. 28.5.1755.
Afkald fra Birgitte Cathrine Henriksdatter g.m. Jens Pedersen Eigtved i Spejlsby for arv efter forældre, skifte 31.5.1738 og efter halvsøster, skifte 28.10.1741 til hendes formynder Jesper Madsen i Vorde.

17 Mette Jensdatter i Hjarbæk. 13.1.1757.
E: Laurids Hansen. B:
1) Dorthe Lauridsdatter 7 uger.
FM: mosters mand Jens Løgstrup i Nybro [i Kvols sogn].
Afdøde var datter af Jens Frederiksen i Agerskov [i Finderup sogn].
Afdøde døde 15.12.1756.

18 Maren Thomasdatter i XXX. 2.10.1758.
E: Niels Bertelsen.
Registrering.

19 Maren Jensdatter i Hjarbæk. 8.2.1760.
E: Morten Christiansen. B:
1) Elisabeth Mortensdatter 3
2) Maren Mortensdatter.
Afdøde døde 10.1.1760.

20 Jens Jensen Bech i Vorde. 7.11.1760.
E: Anne Jespersdatter. LV: far Jesper Madsen. B:
1) Jacob Jensen 8
2) Jens Jensen 5
3) Mette Jensdatter.

21 Maren Christensdatter i Vorde. 12.2.1761.
Enke efter Jesper Madsen.
Første ægteskab med Rasmus Madsen, teglbrænder i Nørre Teglgård ved Viborg, [skifte Viborg 1.5.1742 lbnr.696]. B:
1) Mads Rasmussen i Nørre Teglgård
2) Maren Rasmusdatter g.m. Peder Pedersen i Tovgård [i Mønsted sogn]
3) Christen Rasmussen, bryggerkarl i København
4) Dorthe Marie Rasmusdatter g.m. Jens Sørensen i Grundvad i Krejbjerg sogn i Salling.
5) Laurids Rasmussen, bryggerkarl i København
Jesper Madsens første ægteskab med Gertrud Sørensdatter. B:
1) Søren Jespersen Vorre, kapellan i Byrum, Vesterø og Hals på Læsø
2) Villum Jespersen, degn i Vium [i Lysgård herred]
3) Mads Jespersen i Hjarbæk på rektoratets gods
4) Mette Jespersdatter g.m. Mads Frederiksen i Batum [i Selde sogn] på Viskum gods, begge døde. 2B:
a Christen Madsen, skrædderdreng i Viborg
b Jesper Madsen
5) Anne Jespersdatter i Vorde, enke efter Jens Jensen Bech
6) Kirsten Jespersdatter, der ægter Niels Bertelsen.
FM: Boile Nielsen, som Jesper Madsens pårørende.
Afdøde døde 1.1.1761.

22 Jens Christensen i Hjarbæk. 9.3.1761.
Registrering.

23 Anne Jensdatter i Hjarbæk. 23.4.1761.
E: Christen Christensen Tonnesen.
Første ægteskab med Tonne Pedersen i Hjarbæk. B:
1) Maren Tonnesdatter
2) Mette Tonnesdatter g.m. Søren Thomsen i Ravnstrup på Viborg bisp gods
3) Anne Tonnesdatter g.m. Niels Jensen Brandt, skoleholder i Bjerring.
Afdøde døde 25.3.1761.

24 Maren Knudsdatter i Dalstrup. 27.3.1762.
E: Poul Christensen. B:
1) Maren Poulsdatter 11
2) Christen Poulsen 7
3) Anne Poulsdatter 4.
FM:
1 morbror Jens Knudsen i Neder Sønderup i Harre sogn
2 morbror Laurids Knudsen i Harre.

25 Hustru i Vorde. 6.2.1764.
E: Niels Olufsen Telling.
Arvinger angives ikke.

26 Marie Jensdatter i Loldrup. 12.3.1765.
E: Peder Christensen.
[Første ægteskab med Anders Sørensen Fisker, skifte 2.8.1741 lbnr.2]. B:
1) Søren Andersen i Ginnerup
2) Margrethe Andersdatter g.m. Mads Rasmussen, teglbrænder i Viborg
3) Anne Andersdatter g.m. Niels Christensen Mehl i Viborg
4) Mette Andersdatter g.m. Erik Jensen i Hallum [i Ravnstrup sogn] ved Viborg
5) Maren Andersdatter g.m. Jens Nielsen Alstrup, handskemager i Viborg
6) Anne Marie Andersdatter i Daugbjerg præstegård.
FM:
1 morbror Søren Jensen i Loldrup
2 Peder Lauridsen i Tougård.

2 Anders Sørensen Fisker i Loldrup [i Viborg Gråbrødre landdistrikt]. 2.8.1741.
E: Marie Jensdatter. LV: Jesper Madsen i Vorde. B:

27 Anne Cathrine Jacobsdatter i Hjarbæk. 1.5.1765.
E: Mads Jespersen. A:
1) far Jacob Frederiksen i Løgstrup i Fiskbæk sogn.

28 Maren Jensdatter i Vorde. 21.9.1765.
E: Peder Jensen Kirkebæk. B:
1) Kirsten Pedersdatter 12
2) Jens Pedersen 10
3) Christen Pedersen 6
4) Simon Pedersen 6.

29 Søren Jensen i Loldrup. 13.11.1765.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Mads Rasmussen, teglbrænder. B:
1) Mette Sørensdatter g.m. Hans Peder, hattemager i Viborg
2) Anders Sørensen 20
3) Margrethe Sørensdatter 16.

30 Peder Mogensen i Hjarbæk. 26.1.1766.
E: Anne Harildsdatter. LV: Frederik Christensen i Vorde. A:
1) søster, død. 1B:
a Sidsel Mogensdatter g.m. Peder Christensen i Ørum ved Horsens
2) halvsøster, død. 5B:
a Mogens Andersen i Grønkær i Feldingbjerg sogn
b Knud Andersen i Folby i Kobberup sogn
c Mette Andersdatter Ulbjerg præstegård
d Karen Andersdatter i Lund i Ørslevkloster sogn
e Cathrine Andersdatter i Rind i Lynderup sogn.
Afdøde døde 26.1.1766.
(Sml. lbnr.15).

31 Margrethe Christensdatter i Loldrup. 6.7.1767.
Enke efter Søren Jensen, [skifte 13.11.1765 lbnr.29]. B:
1) Mette Sørensdatter g.m. Hans Peder, hattemager i Viborg
2) Anders Sørensen
3) Margrethe Sørensdatter.

32 Knud Jensen i Hjarbæk. 19.9.1767.
E: (Navn angives ikke). LV: Peder Iversen.
Arvinger angives ikke.

33 Boile Nielsen i Vorde. 27.5.1768.
E: Inger Hansdatter. LV: Jens Ferslev, kapellan i Vorde. B:
3) Kirsten Boilesdatter.
FM: Frederik Christensen.
[Første ægteskab med Kirsten Sørensdatter, skifte 14.8.1747 lbnr.5]. B:
1) Anne Boilesdatter g.m. Christen Nielsen i Lundsgårde
2) Maren Boilesdatter g.m. Laurids Hansen i Kølsen.

34 Afkald i Vorde. 15.4.1769.
Afkald fra Niels Christensen og bror Niels Christensen den ældre, begge i Vorde, for arv efter far Christen Nielsen.

35 Christen Christensen i Hjarbæk. 3.6.1771.
E: Mette Mikkelsdatter. LV: Tonne Sørensen. B:
1) Anne Sofie Christensdatter 6.
FM: Peder Iversen i Hjarbæk.

36 Laurids Jespersen, smed i Hjarbæk. 18.2.1772.
E: Anne Hansdatter. LV: Anders Pedersen på Øregård. A:
1) bror Jesper Jespersen, smed i Skive
2) søster Karen Jespersen g.m. Jens Lund, spillemester i Viborg Tugthus
3) søster Maren Jespersdatter g.m. Niels Møller i Stritmølle [i Lynderup sogn]
4) søster Anne Jespersdatter g.m. Christen Jacobsen i Hinge.

37 Mogens Christensen i Nørre Balling i Balling sogn. 2.4.1772.
E: Birgitte Mogensdatter. B:
1) Svenning Mogensen i Nørre Balling
2) Søren Mogensen i Nørre Balling
3) Mogens Mogensen
4) Johanne Mogensdatter.
FM: Mogens Simonsen i Nørre Balling.
Afdøde 11.3.1772.

38 Anne Jørgensdatter i Loldrup. 18.11.1772.
E: Peder Christensen. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 6
2) Laurids Pedersen 4
3) Mette Pedersdatter 3.

39 Kirsten Nielsdatter i Hjarbæk. 12.5.1774.
E: Niels Pedersen. A:
1) bror Søren Nielsen i Hjarbæk
2) bror Jens Nielsen i Fusager
3) bror Jacob Nielsen, død. E: Anne Cathrine Lauridsdatter i Ravnstrup
4) søster Johanne Nielsdatter i Ravnstrup
5) søster Inger Nielsdatter i Fiskbæk.
Afdøde døde 12.5.1774.

40 Maren Iversdatter i Hjarbæk. 6.10.1775.
E: Peder Eriksen. Afkald fra B:
1) Erik Pedersen i Hjarbæk
2) Jens Pedersen i Hjarbæk.
Afdøde døde 31.8.1775.

41 Kirsten Nielsdatter i Loldrup. 12.12.1776.
E: Peder Christensen. A:
1) søster Anne Nielsdatter i Holstebro
2) halvbror Peder Nielsen i Rødding
3) halvsøster Mette Nielsdatter g.m. Morten Nielsen, vognmand i Viborg
4) halvsøster Else Nielsdatter g.m. Niels Eriksen i Fovlum.
Afdøde døde 5.12.1776.

42 Hustru i Vorde. 20.12.1777.
E: Laurids Christensen. B:
1) Christen Lauridsen, landsoldat i Nørbæk
2) Christen Lauridsen i Vorning
3) Mette Lauridsdatter
4) Kirsten Lauridsdatter
5) Anne Lauridsdatter
6) Severine Lauridsdatter.
FM: Niels Thomsen i Vorde.
Afdøde døde 20.2.1777.

43 Maren Jensdatter i Loldrup. 1.5.1778.
E: Anders Sørensen. B:
1) Maren Andersdatter 6
2) Margrethe Andersdatter 2
3) Jens Andersen 5 uger.
Afdøde døde 2.4.1778.

44 Afkald i Vordegårde og Lundsgårde. 19.6.1779.
Afkald for arv efter Jens Hansen i Lundsgårde fra A:
1) Villum Jensen g.m. Kirsten Jensdatter
2) datter, død. E: Christen Nielsen Hørup. 1B:
a Maren Jensdatter.

45 Sofie Olufsdatter i Hjarbæk. 4.9.1779.
E: Peder Iversen. B:
1) Sidsel Marie Pedersdatter.
Afdøde døde 6.8.1779.

46 Peder Christensen i Loldrup. 5.11.1779.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Niels Christensen i Nørremølle, der ægter enken. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 14
2) Mette Pedersdatter 11.
FM: Mads Rasmussen i Nørre Teglgård.

47 Kirsten Jespersdatter i Vorde. 22.3.1780.
E: Niels Bertelsen. B:
1) Jesper Nielsen.
FM: morbror Mads Jespersen i Hjarbæk.

48 Afkald i Viborg. 15.1.1784.
Afkald for arv efter Jens Jensen Bech, skifte Viborg 15.7.1783 fra A:
1) bror Peder Bech
2) bror Morten Bech, død. 1B:
a Maren Mortensdatter
3) bror Thomas Bech
4) bror Jens Bech.

49 Laurids Christensen, aftægtsmand i Vorde. 3.7.1785.
Enkemand. B:
1) Jacob Lauridsen, der har fæstebrev på stedet af 3.4.1782
2) Peder Lauridsen
3) Laurids Lauridsen
4) Christen Lauridsen, død. Enken nu g.m. Iver Nielsen i Hvidding [i Vorning sogn] 1B:
a Margrethe Christensdatter 16
5) Mette Lauridsdatter
6) Anne Lauridsdatter
7) Severine Lauridsdatter.
FM:
1 Niels Bertelsen i Vorde
2 Peder Lauridsen i Vorde.

50 Mette Mikkelsdatter i Hjarbæk. 22.9.1785.
Enke efter Tonne Sørensen.
Første ægteskab med [Christen Christensen i Hjarbæk, skifte 3.6.1771 lbnr.35]. B:
1) Anne Sofie Christensdatter 19.
FM: Peder Iversen i Hjarbæk.

51 Inger Christensdatter i Hjarbæk. 24.3.1786.
E: Morten Christiansen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 24.3.1786.

52 Niels Bertelsen i Hjarbæk. 29.3.1786.
E: Mette Christiansdatter. A:
1) bror Niels Bertelsen i Vorde
2) søster Kirsten Bertelsdatter g.m. Poul Christensen i Hejlskov i Ørslevkloster sogn
3) søster Marie Bertelsdatter, enke i Kølsen. LV: Thomas Jensen Bech i Kølsengård.
Afdøde døde 28.3.1786.

53 Maren Christensdatter i Hjarbæk. 17.4.1786.
E: Boile Christensen. B:
1) Mette Boilesdatter 5
2) Anne Boilesdatter 3.
FM: morfar Thomas Jensen Bech i Kølsengård.
Enkemanden har attest af 16.4.1783, at han, som lille af vækst og 38 år, er uantagelig som soldat og tillades i stedet af fæste gods.

54 Afkald i København. 3.8.1786.
Afkald fra Mette Jensdatter g.m. Brask i København for arv efter far Jens Andersen Timmer, fisker.

55 Anne Hansdatter i Hjarbæk. 26.1.1787.
E: Christen Jespersen, tømrer. A:
1) søster Anne Marie Hansdatter i Skive.
Af enkemandens første ægteskab B:
1) Hans Christensen Kølsen i Skive
2) Laurids Christensen Kølsen i Skive.
Desuden nævnes enkemandens bror Mads Jespersen.

56 Maren Jensdatter i Loldrup. 27.1.1787.
E: Anders Sørensen. B:
1) Søren Andersen 7
2) Maren Andersdatter 4.
FM: Christen Jensen i Skovsgård.

57 Anne Jørgensdatter i Hjarbæk. 23.1.1788.
A:
1) bror Niels Jørgensen i Gårsdal [i Ravnstrup sogn].
Afdøde døde 23.1.1788.

58 Jens Nielsen, handskemager i Vorde. 7.4.1788.
E: Else Marie Lauridsdatter. B:
3) Laurids Jensen
3) Jens Jensen
4) Henrik Jensen, uvist hvor
5) Niels Jensen, uvist hvor.
Første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, skifte 21.3.1752 lbnr.11]. B:
1) Inger Jensdatter g.m. Jens Jensen i Vorde.
2) Niels Jensen, uvist hvor.

59 Jens Jensen i Vorde. 29.6.1788.
E: Lisbeth Jensdatter. B:
1) Jens Jensen, landsoldat
2) Lisbeth Jensdatter
3) Kirsten Jensdatter.

60 Laurids Lauridsen i Vorde. 24.7.1788.
A:
1) bror Peder Lauridsen i København
2) søster Mette Lauridsdatter i Vorde
3) søster Anne Lauridsdatter i Ingstrup [i Rødding sogn]
4) søster Severine Lauridsdatter i Vorde
5) bror Christian Lauridsen, død. 1B:
a Margrethe Christiansdatter i Hvidding, [i Vorning sogn]
Afdøde døde 24.7.1788.

61 Anders Madsen, brændevinsbrænder i Nakskov, der døde i Loldrup. 15.1.1789.
E: Anne Jensdatter i Nakskov. A:
1) mor Margrethe Andersdatter
2) bror Rasmus Madsen på stedet
3) søster Kirsten Madsdatter g.m. Skov, assistent i København
4) søster Karen Madsdatter 26, i København
5) søster Marie Madsdatter 23, i Viborg.
Afdøde døde i Loldrup 15.1.1789.

62 Christen Andersen i Hjarbæk. 13.3.1789.
E: Mette Kirstine Pedersdatter. LV: Jens Pedersen. B:
1) Anne Marie Christensdatter 10
2) Anders Christensen 7
3) Mette Christensdatter 5.
FM: Boile Christensen.

63 Peder Jensen Kirkebæk i Vorde. 27.2.1790.
E: Anne Christensdatter
B:
1) Jens Pedersen i Kølsen
2) Christen Pedersen
3) Simon Pedersen
4) Kirsten Pedersdatter
5) Maren Pedersdatter
6) Christen Pedersen.
FM:
1 Laurids Jensen
2 Tonne Sørensen i Hjarbæk.

64 Jens Jensen Bech i Vorde. 26.3.1790.
Afkald fra et B:
1) Mette Jensdatter g.m. Tonne [Sørensen i Hjarbæk]

65 Niels Thomsen Bech i Vorde. 21.10.1790.
E: Anne Jespersdatter. B:
1) Jens Nielsen i Vorde
2) Anne Marie Nielsdatter 26
3) Birthe Nielsdatter 23
4) Thomas Nielsen 21.
FM: født værge Jens Thomsen.

66 Lisbeth Jespersdatter i Hjarbæk. 24.1.1791.
E: Boile Christensen.
Afkald fra A:
1) far Jesper Sørensen.

67 Mette Mortensdatter i Hjarbæk. 16.5.1791.
E: Jens Pedersen. Afkald fra A:
1) [halv]bror Niels Christensen i Finderup.

68 Anne Nielsdatter i Hjarbæk. 12.3.1792.
Afkald fra A:
1) Niels Christensen
2) Frederik Christensen
3) Niels Christensen
4) Boile Christensen på stedet
5) Christen Kajsen, skoleholder i Løvel
6) [Lisbeth Christensdatter] g.m. Niels Jensen i Kølsengård
Afdøde døde 14.2.1792.

69 Aftale om arv i Hjarbæk. 29.4.1792.
Aftale om Mads Madsens arv efter sin hustru. Underskrevet af
1) Niels Clausen
2) Mads Jespersen
3) Boile Christensen.

70 Anne Pedersdatter i Vorde. 4.9.1793.
E: Niels Christensen. Afkald fra B:
1) Christen Nielsen i Vorde
2) Peder Nielsen
3) Jens Nielsen
4) yngste søn
5) [Anne Marie Nielsdatter] g.m. Niels Bertelsen
6) [Birthe Nielsdatter] g.m. Niels Sørensen Fisker
7) datter, død. E: Jens Pedersen. 2B: 2 børn med FM: Christen Nielsen Vorgod
8) yngste datter med FM: Niels Boilesen.
Afdøde døde 4.9.1793.

71 Maren Madsdatter i [Kølsengård]. 28.9.1798.
Afkald fra et B:
1) [Mette Pedersdatter] g.m. Peder Justesen i Vistrup [i Vinkel sogn].

72 Aftægtskontrakt i Vorde. 16.12.1698.
Aftægtskontakt for Maren Hansdatter hos søn Christen Frederiksen i Vorde.

73 Niels Bertelsen i Vorde. 29.12.1799.
Afkald fra et af børnene, B:
1) Jesper Nielsen.

74 Anne Nielsdatter i Vorde. 16.4.1802.
Boet overleveret til sønnen Jacob Jensen Bech ifølge aftægtskontrakt af 14.7.1792.
Afdøde døde 15.4.1802.

75 Anne Jespersdatter i Vorde. 9.4.1803.
Enke efter Niels Thomsen Bech i Vorde, skifte 21.10.1790 lbnr.65. B:
1) Jens Nielsen, der har gården i fæste
2) Anne Marie Nielsdatter g.m. Christen Nørgaard i Romlund
3) Birthe Nielsdatter g.m. Iver Mortensen i Hjarbæk
4) Thomas Nielsen i Tåstrup.

SLUT


Viborg Katedralskole
Rektoratet
Registre vedrørende bøndergodset
1740-1765

i:

Nørlyng herred
Gejstlig skifteprotokol
1732-1767
C 21B-3

[Skifter]    [Afkald]    [Børnepenge]    [Fæstebreve]   I skiftet efter Peder Arff, rektor i Viborg Katedralskole (Nørlyng herred gejstlig 6.9.1764 lbnr.162), er fol.430 indført en fortegnelse 11.6.1765 over skifter fra omkring 1740 til 1765, der ikke tidligere er indført i skifteprotokollen.
Ligeledes er indført fortegnelse over afkald, børnepenge og fæstebreve.


Skifter

1 Bodil Jensdatter, var g.m. Hans Pedersen i Hjarbæk, fol.25.

2 Søren Hansen i Nittrup, fol.26.

3 Else Nielsdatter, var g.m. Mads Jespersen i Hjarbæk, fol.31.

4 Mads Christensen i Nittrup, fol.32.

5 Jesper [Pedersen] skrædder og hustru i Hjarbæk, fol.34.

6 Jens Jensen Bech i Vorde, fol.56.

7 Christen Nielsen i Vorde, fol.57.

8 Maren Jensdatter, var g.m. Morten Christiansen i Hjarbæk, fol.60.

9 Anne Jensdatter, var sidst g.m. Christen Christensen Tannesen i Hjarbæk, fol.60.

10 Maren Christensens datter og mand Jesper Madsen i Vorde, fol.61.

11 Jens Jensen Kirkebæk i Vorde, fol.72.

12 Kirsten Christensdatter, var g.m. Jens Jensen Bech [i Vorde], fol.73.

13 Kirsten Sørensdatter, var g.m. Boile Nielsen i Vorde, fol.75.

14 Maren Knudsdatter, var g.m. Poul Christensen i Dalstrup, fol.76.

15 Mette Jensdatter, var g.m. Laurids Hansen i Hjarbæk, fol.78.


Afkald

1 Poul Christensen og Niels Christensen i Dalstrup efter deres far Christen Poulsen, fol.82.

2 Jens Thomsen Hede i samme stervbo efter svigerfar Christen Poulsen, fol.83.

3 Anders Nielsen efter stedfar Christen Pedersen, fol.83.

4 Anne Marie Hansdatter g.m. Christen Rasmussen efter forældre, fol.83.

5 Hans Hansen Kølsen efter samme sine forældre, fol.83.

6 Jens Hansen for hustru Anne Boilesdatter efter hendes mor, fol.6.

7 Peder Christensen Skytte for hustru Sidsel Mouridsdatter efter Jesper [Pedersen], skrædder i Hjarbæk, fol.83.

8 Jens Pedersen for hustru Birgitte Cathrine Henriksdatter efter forældre og søster, fol.83.

9 Christen Rasmussen og bror Laurids Rasmussen efter mor [Maren Christensdatter i Vorde], fol.84.

10 Peder Pedersen [for hustru Maren Rasmusdatter] efter stedfar Jesper Madsen i Vorde, fol.84.

11 Jens Sørensen [for hustru Dorthe Marie Rasmusdatter] efter [stedfar] samme Jesper Madsen i Vorde, fol.84.

12 Mads Rasmussen efter [stedfar] samme Jesper Madsen i Vorde, fol.84.


Børnepenge

1 Arv efter Jens Jensen Bech i Vorde til 3 børn hos stedfar Thomsen Bech i Vorde.

2 Arv efter Christen Nielsen til 4 børn hos bror Niels Christensen.


Fæstebreve
De 9 første var allerede indført i fæsteprotokollen.

10 Niels Pedersen i Hjarbæk [i Vorde sogn, Nørlyng herred], side 26.

11 Søren Sørensen i Hjarbæk, side 27.

12 Mads Christensen i Nittrup [i Balling sogn, Rødding herred], side 28.

13 Jens Nielsen i Navntoft i Vorde sogn, side 29.

14 Søren Nielsen i Hjarbæk, side 30.

15 Laurids Christensen i Vorde, side 31.

16 Christen Christensen i Hjarbæk, side 32.

17 Jens Jespersen Skov i Dalstrup [i Harre sogn i Harre herred], side 33.

18 Morten Christensen i Hjarbæk, side 34.

19 Mogens Mogensen i Balling [i Balling sogn i Rødding herred], side 35.

20 Christen Mouridsen i Balling, side 36.

21 Niels Christensen i Vorre, side 37.

22 Niels Bertelsen i Vorre, side 39.

23 Niels Bertelsen i Hjarbæk, side 38.

24 Jens Jensen Eriksen i Hjarbæk, side 41.

25 Niels Bertelsen i Hjarbæk, side 42.

26 Niels Pedersen Krabbe i Hjarbæk, side 43.

27 Laurids Jespersen Sjælland i Hjarbæk, side 43.

28 Frederik Christensen i Vorde, side 44.

29 Anders Andersen Vammen i Hjarbæk, side 46.

30 Søren Mogensen i Balling, side 47.

31 Svenning Mogensen i Balling, side 48.

32 Mogens Mogensen i Balling, side 49.

33 Christen Jepsen i Nittrup, side 50.

34 Niels Thomsen i Vorde, side 51.

35 Morten Christiansen i Hjarbæk, side 52.

SLUT


Viborg Katedralskole
Konrektoratets gods
Skifteprotokol
1757-1817
C 634-94

1 Mette Mellesdatter i Kølsen [i Vorde sogn]. 24.3.1757, fol.2.
E: Visti Christensen. B:
1) Melle Vistisen.

2 Peder Poulsen i Lundø. 2.5.1757, fol.5.
Enkemand. B:
1) Poul Pedersen, der overtager fæstet
2) Marie Pedersdatter g.m. Jens Pedersen Svensk i Lundø
3) Johanne Pedersdatter, enken efter Niels Jensen i Sønder Ørum [i Ørum sogn i Fjends herred]. LV: søn Johan Pedersen i Højslev præstegård
4) Mette Pedersdatter.

3 Kirsten Gustavsdatter i Kølsen mølle. 18.6.1757, fol.8B.
E: Jens Lauridsen, møller. B:
1) Gustav Jensen
2) Niels Jensen, der døde få dage efter moderen
3) Johanne Jensdatter
4) Bente Marie Jensdatter.
Afdøde døde 13.6.1757.

4 Clemen Olufsen i Kølsen. 28.2.1758, fol.11B.
E: Maren Christensdatter. LV: bror Niels Christensen. B:
1) Oluf Clemensen 9
2) Karen Clemensdatter 5
3) Søren Clemensen.
FM: morfar Christen Nielsen, skrædder.

5 Edel Lisbeth Christensdatter i Kølsen. 15.4.1758, fol.15.
E: Christen Broch, skrædder. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter
2) Dorthe Sofie Christensdatter
3) Mette Kirstine Christensdatter.

6 Maren Jensdatter i Kølsen. 24.4.1758, fol.16B.
E: Jens Nielsen Timmer. B:
1) Inger Jensdatter.

7 Maren Jensdatter, ugift i Kølsen. 27.2.1759, fol.18B.
A:
1) søster Dorthe Jensdatter g.m. Niels Jensen i Kølsen
2) halvbror Christen Jensen i Kirkebæk [i Romlund sogn]
3) halvsøster Maren Jensdatter g.m. Laurids Jensen i Fiskbæk
4) halvsøster Bodil Jensdatter, død. 2B:
a Mette Kirstine Mortensdatter i Kirkebæk
b Anne Marie Mortensdatter i Tapdrup på Asmildkloster gods.
Afdøde døde 9.2.1759.

8 Gertrud Jensdatter i Neder Gårsdal [i Ravnstrup sogn]. 31.1.1760, fol.20.
E: Hans Folmersen. B:
1) Jens Hansen.
Afdøde døde 14.1.1760.

9 Dorthe Jensdatter i Kølsen. 12.2.1760, fol.21B.
E: Niels Jensen. A:
1) halvbror Christen Jensen i Kirkebæk
2) halvsøster Maren Jensdatter g.m. [Laurids Jensen] i Fiskbæk
3) halvsøster Bodil Jensdatter i Tapdrup, død. 2B:
a Anne Kirstine, [formentlig fejl for Mette Kirstine] Mortensdatter i Kirkebæk
b Anne Marie Mortensdatter i Tapdrup.
FM: stedfar Hans Nielsen i Tapdrup.
Afdøde døde 11.2.1760.

10 Ellen Mouridsdatter i Navntoft i Vorde sogn. 25.10.1760, fol.24B.
E: Mikkel Olufsen. B:
1) Jens Mikkelsen 2.
Til stede:
1 Mourids Christensen i Kølsengård
2 Christen Mouridsen i Kølsengård.
Afdøde døde 23.9.1760.

11 Jens Hansen i Lundsgård [i Vorde sogn]. 3.6.1761, fol.25B, 37.
E: Anne Boilesdatter. LV: Søren Stidsen i Lundsgård. B:
1) Kirsten Jensdatter 5
2) Maren Jensdatter 2.
FM:
1 morfar Boile Nielsen i Vorde
2 farfar Hans Lauridsen i Kølsen.
Afdøde døde 5.6.1761.

12 Kirsten Nielsdatter i Lundsgård. 16.5.1764, fol.28.
E: Søren Stidsen.
[Af første ægteskab] B:
1) Niels Jensen Viborg, rytter.

13 Maren Christensdatter i Kølsen. 23.6.1764, fol.29B.
E: Peder Bech. B:
4) Clemen Pedersen 4
5) Mette Pedersdatter 2
6) Jens Pedersen 10 uger.
Første ægteskab med [Clemen Olufsen, skifte 28.2.1758 lbnr.4]. B:
1) Oluf Clemensen 14
2) Karen Clemensdatter 10
3) Søren Clemensen 7.
FM: morfar Christen Nielsen, skrædder.

14 Christen Mouridsen i Kølsengård. 1.8.1764, fol.33.
E: Mette Hansdatter. LV: far Hans Lauridsen i Kølsen. B:
1) Christen Christensen 11
2) Elisabeth Christensdatter 8
3) Maren Christensdatter 6
4) Mourids Christensen 3
5) Jens Christensen 6 mdr.
FM: farfar Mourids Christensen på stedet.

15 Mette Christensdatter i Kølsengård. 1.8.1764, fol.35B.
E: Jens Pedersen. B:
1) Mads Jensen 22
2) Christen Jensen 19.
FM: Søren Stidsen i Lundsgård.

16 Anders Nielsen i Kølsen. 1.2.1768, fol.37B.
E: Inger Haraldsdatter. LV: Christen Lauridsen Broch. A:
1) bror Jens Nielsen i Skejby ved Århus
2) søster Karen Nielsdatter i Tange
3) søster, død. 1B:
a Niels Villesen, skoleholder i [Sønder] Rind.

17 Niels Jensen i Kølsen. 26.5.1769, fol.39B.
E: Maren Johansdatter. LV: Johan Abrahamsen. B:
1) Jens Nielsen 8
2) Johan Nielsen 6
3) Christen Nielsen 4
4) Sidsel Nielsdatter 1½.
FM: Laurids Hansen i Kølsen.

18 Mads Christensen i Kølsen mølle. 29.12.1769, fol.43.
E: Anne Kjeldsdatter. LV: Christensen Nabe i Vorde. B:
1) Birthe Kirstine Madsdatter 11
2) Christen Madsen 8
3) Kjeld Madsen 7.
FM: Laurids Hansen i Kølsen.

19 Helvig Jacobsdatter i Neder Gårsdal. 31.1.1771, fol.46.
E: Hans Folmersen. B:
1) Gertrud Hansdatter 10
2) Jens Hansen 8
3) Folmer Hansen 6
4) Maren Hansdatter 4.
FM: født værge Jacob Christensen i Jegstrup [i Ravnstrup sogn].
Afdøde døde 23.12.1770.

20 Claus Gebhardtsen i Kølsen. 1.6.1771, fol.48.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Jens Andersen Timmer i Kølsen. B:
1) Niels Clausen 13
2) Christoffer Clausen 9
3) Anne Marie Clausdatter 6.
FM: farbror Jens Gebhardtsen i Kølsen.

21 Anne Andersdatter i Kølsen. 2.10.1772, fol.49B.
E: Peder Bech. B:
1) Maren Pedersdatter 7
2) Karen Pedersdatter 5
3) Birgitte Marie Pedersdatter 1.
FM: Thomas Jensen Bech i Kølsengård.

22 Anne Marie Sørensdatter i Neder Gårsdal. 18.12.1775, fol.52.
E: Søren Folmersen. B:
1) Folmer Sørensen 17
2) Niels Sørensen 15.
FM: farbror Hans Folmersen i Neder Gårsdal.

23 Hans Nielsen Møller i Kølsen. 27.6.1778.
Arvinger angives ikke.

24 Anne Mikkelsdatter i Kølsen. 19.5.1779, fol.53B.
[Enke efter Anders Pedersen]. B:
1) Peder Andersen i Kølsengård
2) Christen Andersen i Kølsen
3) Jens Andersen i Kølsen
4) Anne Cathrine Andersdatter g.m. Peder Domp i Viborg
5) Anne Andersdatter g.m. Peder Christensen Agerskov, der tjener på Eskær i Salling.

25 Mette Mellesdatter, ugift i Navntoft [i Vorde sogn]. 10.1.1780, fol.56.
Ved første samling var til stede af A:
1) Peder Jensen i Vorde
2) Maren Jensdatter i Kirkebæk
3) Christen Jensen i Kølsen.
Ved anden samling underskriver på arvingernes vegne:
1) På egen og søsters vegne P. Jensen
2) På mine børn og salig kones søsters vegne C. Mortensen Demstrup
3) På min fars og Mette Mikkelsdatter og brors vegne Jens Pedersen Kirkebæk.

26 Maren Mouridsdatter i Lundsgård. 2.3.1780, fol.57B.
E: Niels Sørensen. B:
1) Anne Nielsdatter 18
2) Søren Nielsen 17
3) Christen Nielsen 14
4) Maren Nielsdatter 12
5) Lisbeth Nielsdatter 9
6) Ellen Nielsdatter 7
7) Johanne Nielsdatter 3
8) Bodil Nielsdatter 1.
FM: morbror Søren Mouridsen i Kølsengård.

27 Jens Jensen Bech i Stendalgård [i Vium sogn] på Alheden. 1.6.1782, fol.61.
A:
1) bror Jens Jensen Bech i Kølsen
2) bror Thomas Jensen Bech i Kølsengård
3) bror Peder Jensen Bech i Kølsen
4) søster, søs. 1B:
a Maren Mortensdatter i Hjarbæk på rektoratets gods.
Afdøde var i tjeneste hos [Niels Nielsen] Cramer i Stendalgård.

28 Maren Mellesdatter i Kølsen i Vorde sogn. 17.4.1781, fol.65.
E: Anton Jensen. B:
1) Bodil Antonisdatter 24
2) Anne Antonisdatter 21.
Afdøde druknedes sig 14.4.1781.

29 Poul Hansen i Kølsen mølle. 13.10.1782, fol.67B.
E: Anne Kjeldsdatter. LV: Niels Thomsen i Vorde. A:
1) bror Aksel Hansen i Glerup [i Vester Bølle sogn]
2) søster Helvig Hansdatter g.m. Thomas Møller i Dybvad mølle [i Års sogn].

30 Maren Gebhardtsdatter (Gebersdatter/Giversdatter) i Kølsen. 4.7.1783, fol.70.
E: Jens Andersen Timmer. B:
1) Anders Jensen i Hammershøj
2) Gebhardt Jensen hos morbror Jens Gebhardtsen i Kølsen
3) Mette Jensdatter g.m. Johan Frederik Broch, hårskærer i København
4) Kirsten Jensdatter.
FM: Jens Jensen, væver i Kølsen.
(Afdøde kalde i kirkebogen for Maren Erhardtsdatter).
Afdøde døde 3.6.1783.

31 Karen Pedersdatter i Romlund. 28.7.1784, fol.71.
A:
1) bror Niels Pedersen i Romlund
2) søster Maren Pedersdatter, almisselem i Romlund
3) søster Maren Pedersdatter g.m. Søren Andersen Ravn i Klosterhuse i Borup [i Tårup sogn]
4) bror Anders Pedersen i Vesbæk [i Romlund sogn], død. 3B:
a Peder Andersen
b Ann Sofie Andersdatter
c Birthe Kirstine Andersdatter.
FM: stedfar Jens Danielsen i Vesbæk.
Afdøde døde 27.7.1784.

32 Jens [Jensen] Bech i Kølsen. 3.6.[1785], fol.72.
E: Maren Andersdatter. LV: Thomas Bech. B:
1) Anders Jensen Bech
2) Jens Jensen Bech
3) Anne Marie Jensdatter
4) Birthe Marie Jensdatter
5) Anne Sofie Jensdatter.
FM: Peder Bech i Kølsen.

33 Peder Andersen i Kølsengård. 2.12.1785, fol.73.
E: Maren Madsdatter. LV: Peder Bech i Kølsen. B:
1) Mette Pedersdatter g.m. Peder Justesen i Vigstrup i Vinkel sogn
2) Mads Pedersen 20
FM: Christen Andersen i Kølsen.

34 Peder Mellesen i Kølsen. 21.6.1786, fol.74B.
E: Bodil Antonisdatter. LV: Jens Hansen i Kølsen. B:
1) Jens Pedersen 10.
FM: Visti Christensen i Kølsen.

35 Jens Nielsen i Kølsen.21.6.1786, fol.75B.
A:
1) søster Anne Nielsdatter.
FM: Niels Timmer i Kølsen.

36 Jens Andersen Timmer, fisker i Kølsen. 6.7.1786, fol.76.
Enkemand efter [Maren Gebhardtsdatter, skifte 4.7.1783 lbnr.30]. B:
1) Anders Jensen Kølsen i Hammershøj
2) Gebhardt Jensen 30, i Kølsen
3) Mette Jensdatter g.m. Johan Frederik Broch, hårskærer i København
4) Kirsten Jensdatter.
FM: Mads Pedersen i Kølsengård.
Afdøde døde 5.7.1786.

37 Kirsten Sørensdatter i Kølsengård. 2.4.1787, fol.77B.
E: Søren Mouridsen. B:
1) Mourids Sørensen 23
2) Ellen Sørensdatter 21
3) Anne Sørensdatter 20
4) Jens Sørensen 8
5) Johanne Sørensdatter 8
6) Søren Sørensen 5.
FM: morbror Niels Sørensen i Smedegård.

38 Christen Nielsen i Navntoft. 24.5.1787.
Af arvinger nævnes A:
1) datters datter Karen Clemensdatter.
(Sml. lbnr.13).

39 Anne Kjeldsdatter i Kølsen mølle. 20.9.1787, fol.79.
Enke efter Poul Hansen, møller, skifte 13.10.1782 lbnr.29.
Første ægteskab med [Mads Christensen i Kølsen mølle, skifte 29.12.1769 lbnr.18]. B:
1) Birthe Kirstine Madsdatter, der ægter Peder Nielsen Møller i Ravnstrup
2) Christen Madsen i Roager ved Ribe
3) Kjeld Madsen i Kølsen.
Afdøde døde 19.9.1787.

40 Maren Jensdatter, ugift i Kølsen. 30.7.1790, fol.80B, 84B.
A:
1) bror Kjeld Jensen i Holsten
2) søster Anne Jensdatter, tjener hos [Rasmus] Ravn, degn i Vorde
3) halvsøskende, (navn angives ikke)
4) halvsøskende, (navnangives ikke).
FM:
1 afdødes stedfar Peder Møller i Gedsted
2 Kjeld Madsen i Kølsen, som beslægtet.

41 Maren Mortensdatter i Kølsen. 2.8.1790, fol.80B.
E: Niels Timmer. B:
1) Maren Nielsdatter
2) Else Nielsdatter
3) Elisabeth Nielsdatter, der døde efter mors død.
FM: morbror Christen Mortensen i Kirkebæk.

42 Anne Nielsdatter i Kølsen. 2.12.1790, fol.83, 85.
A:
1) [halv]bror Anders Pedersen i Kølsen, død, [var g.m. Anne Mikkelsdatter, skifte 19.5.1779 lbnr.24]. 5B:
a Christen Andersen i Kølsen
b Anne Cathrine Andersdatter i Viborg hospital
c Anne Andersdatter g.m. Peder Agerskov, arbejdsmand i Viborg
d Peder Andersen i Kølsengård, [skifte 2.12.1785 lbnr.33]. 2B:
1 Mette Pedersdatter g.m. Peder Justesen i Vigstrup i Vinkel sogn
2 Mads Pedersen i Kølsengård
e Jens Andersen [Timmer] i Kølsen, [skifte 6.7.1786 lbnr.36]. 4B:
1 Anders Jensen Kølsen
2 Gebhardt Jensen i Kølsen
3 Mette Jensdatter g.m. Johan Frederik Broch, hårskærer i København
4 Kirsten Jensdatter.
2) [halv]bror Christen Pedersen, død. 1B:
a datter, død. 1B:
1 Niels Timmer i Kølsen
3) [halv]søster Karen Pedersdatter, død, var g.m. Christen Lundø, skrædder i Kølsen. 3B:
a Peder Christensen i Viborg
b Niels Christensen i Viborg, død. 2B:
1 Christen Nielsen i Borum
2 Laurids Nielsen i Borum
c Maren Christensdatter i Kølsen, [skifte 23.6.1764 lbnr.13]. Første ægteskab med [Clemen Olufsen, skifte 28.2.1758 lbnr.4]. B:
1 Oluf Clemensen i Løgstrup i Fiskbæk sogn
2 Karen Clemensdatter g.m. Jens Jensen i Navntoft
3 Søren Clemensen, købmandskarl i Viborg.
Maren Christensdatters andet ægteskab med Peder Bech. B:
4 Clemen Pedersen i Viborg
5 Mette Pedersdatter i Vorde præstegård.

43 Visti Christensen, aftægtsmand i Kølsen. 14.12.1790, fol.83.
E: Anne Mortensdatter. LV: Peder Bech i Kølsen. B:
1) Melle Vistisen, der overtog fæstet 1782
2) Mette Vistisdatter
3) Maren Vistisdatter g.m. Anders Bech i Kølsen
4) Bodil Vistisdatter.
FM: fars [halv]bror Jens Hansen i Kølsen.

44 Jens Pedersen i Kølsen. 7.6.1792, fol.87.
E: Bodil Antonisdatter. LV: Jens Hansen Stirn i Kølsen. B:
1) Peder Jensen 3
2) Maren Jensdatter 1.
FM: Melle Vistisen i Kølsen.
Enkens første ægteskab med Peder Mellesen i Kølsen, [skifte 21.6.1786 lbnr.34]. B:
1) Jens Pedersen.

45 Jens Gebhardtsen, aftægtsmand i Kølsen. 31.10.1792, fol.90B.
E: Mette Jensdatter [fejl for Mette Nielsdatter]. LV: Peder Bech i Kølsen. A:
1) søster [Maren Gebhardtsdatter, skifte 4.7.1783 lbnr.30, var g.m. Jens Andersen Timmer, skifte 6.7.1786 lbnr.36]. 4B:
a Anders Jensen Kølsen i København
b Gebhardt Jensen, der nu har gården i fæste
c Mette Jensdatter g.m. Johan Frederik Broch, hårskærer i København
d Kirsten Jensdatter i København
2) søster Marie Gebhardtsdatter i Kølsen
3) bror Claus Gebhardtsen i Kølsen, [skifte 1.6.1771 lbnr.20]. 3B:
a Niels Clausen i Kølsengård
b Christoffer Clausen i Viborg
c Anne Marie Clausdatter g.m. Søren Nielsen i Kølsen.

46 Agnethe Jensdatter i Kølsen. 29.5.1793, fol.91B.
E: Laurids Hansen, hyrde. B:
1) Anne Lauridsdatter 16
2) Christine Lauridsdatter 13
3) Laurids Lauridsen 8.

47 Thomas Bech, aftægtsmand i Kølsengård. 26.7.1793, fol.92B.
E: Mette Hansdatter. LV: Mourids Sørensen i Kølsengård. B:
1) Ellen Marie Thomasdatter 22.
FM: født værge Peder Bech i Kølsen.

48 Lisbeth Pedersdatter i Kølsen. 14.11.1793, fol.93B.
E: Peder Madsen. A:
1) bror Jacob Pedersen i Thisted [i Tapdrup sogn] ved søn Anders Jacobsen
2) søster Else Pedersdatter g.m. Laurids Jensen i Thisted
3) søster Dorthe Pedersdatter g.m. Laurids Christensen i Tapdrup.

49 Johannes Nielsen, ugift i Kølsen. 13.1.1795, fol.95B.
A:
1) mor Maren Johansdatter g.m. Christen Jensen på stedet
2) bror Jens Nielsen i Kølsen
3) bror Christen Nielsen i Vorning
4) søster Sidsel Nielsdatter 27, i Vinkel
5) halvbror Jens Christensen 24
6) halvsøster Anne Christensdatter 18.
Afdøde døde 15.12.1794.

50 Niels Jensen i Kølsengård. 24.2.1795, fol.96B, 99B.
E: Marie Elisabeth Christensdatter. LV: Kærsgaard, prokurator i Viborg. B:
1) Christen Nielsen 19
2) Anne Nielsdatter 13.
FM: farbror Niels Jensen i Tougård i Viborg Gråbrødre landdistrikt.
Afdøde døde 26.1.1795.

51 Birthe Nielsdatter i Kølsen. 7.2.1795, fol.98B.
E: Niels Sørensen, aftægtsmand.
Første ægteskab med [Claus Gebhardtsen i Kølsen, skifte 1.6.1771 lbnr.20]. B:
1) Niels Clausen, der har overtaget fæstet
2) Christoffer Clausen i Viborg
3) [Anne Marie Clausdatter] g.m. Søren Nielsen i Kølsen.

52 Maren Johansdatter i Kølsen. 27.1.1796, fol.100B, 104B.
E: Christen Jensen. B:
4) Jens Christensen 24
5) Anne Christensdatter 19.
Første ægteskab med Niels Jensen i Kølsen, [skifte 26.5.1769 lbnr.17]. B:
1) Jens Nielsen i Kølsen
2) Christen Nielsen i Vorning
3) Sidsel Nielsdatter 28.
Afdøde døde 29.12.1795.

53 Maren Andersdatter i Kølsen. 6.5.1796, fol.102.
Enke efter Jens [Jensen] Bech, [skifte 3.6.1785 lbnr.32]. B:
1) Anders Jensen Bech i Kølsen
2) Jens Jensen Bech 34 i Stevnstrup [i Grensten sogn]
3) Anne Marie Jensdatter g.m. Frederik Sørensen i Løvskal [i Skjern sogn i Middelsom herred]
4) Birthe Marie Jensdatter g.m. Oluf Andersen i Ålum
5) Anne Sofie Jensdatter 26.
Afdøde døde 10.4.1796.

54 Peder Bech, lægdsmand i Kølsen. 6.5.1796, fol.103, 105B.
E: Kirsten Boilesdatter. LV: bror Niels Boilesen i Vorde. B:
6) Boile Pedersen 23
7) Hans Pedersen 21
8) Jens Pedersen 18
9) Christen Pedersen 16
10) Anne Pedersdatter 15
11) Hans Peder Pedersen 12
12) Niels Pedersen 12
13) Lisbeth Pedersdatter 9
14) Inger Pedersdatter 6
15) Jens Pedersen 2.
FM:
1 Laurids Hansen i Kølsen
2 mosters mand Christen Hørup i Lundsgård.
Første ægteskab med Maren Christensdatter, skifte 23.6.1764 lbnr.13. B:
1) Clemen Pedersen 36, i Viborg
2) Mette Pedersdatter i Viborg.
Andet ægteskab med Anne Andersdatter, skifte 2.10.1772 lbnr.21. B:
3) Maren Pedersdatter i Viborg
4) Karen Pedersdatter i Stevnstrup
5) Birthe Marie Pedersdatter i Vorde.
FM:
1 morbror Mikkel Andersen i Stevnstrup
2 morbror Søren Andersen i Tindbæk i Skjern sogn.

55 Anne Marie Christensdatter i Kølsen. 3.5.1797, fol.107.
E: Christen Andersen. B:
1) Christen Christensen, der har overtaget fæstet
2) Anders Christensen 32
3) Dorthe Christensdatter g.m. Mads Skals i Skive
4) Anne Christensdatter g.m. [Johan Frederik] Svaneberg i Skive
5) Karen Christensdatter g.m. Jacob Troelsen i Randers
6) Birthe Marie Christensdatter
7) Mette Christensdatter.
Afdøde døde 3.5.1797.

56 Christiane Josefsdatter i Kølsen mølle. 10.7.1797, fol.107B.
E: Niels Lustrup, møller. B:
1) Sidsel Marie 9.
Afdøde døde 11.6.1797.

57 Søren Andersen, ugift tjenestekarl i Kølsen. 29.1.1798, fol.108B.
A:
1) bror Christen Andersen i Mammen
2) søster Anne Christine Andersdatter g.m. Jens Huus i Korreborg [i Mammen sogn] ved søn Søren Jensen
3) halvbror Søren Andersen i Vindum
4) halvbror Christen Andersen i Bjerring
5) halvsøster Maren Andersdatter g.m. Christen Olufsen i Mammen
6) halvsøster Anne Andersdatter g.m. Laurids Lauridsen i Vindum
7) halvsøster Karen Andersdatter g.m. Niels Joensen i Mammen
8) halvsøster Maren Andersdatter g.m. Peder Christiansen i Tange Brohus [i Høbjerg sogn].
Afdøde døde 31.12.1797.

58 Christen Lauridsen Broch i Kølsen. 23.2.1798, fol.110.
E: Karen Christensdatter. B:
1) Laurids Christensen Broch, der har overtaget fæstet.
Registrering 25.1.1798.

59 Anne Pedersdatter i Kølsen. 7.3.1798, fol.110B.
E: Jens Hansen. A:
1) søster, død. 3B:
a Maren Jensdatter, død. E: Rasmus Rasmussen i Sønder Vinge. 2B:
1 Jens Rasmussen 15
2 Rasmus Rasmussen 12
b Anne Jensdatter g.m. Laurids Christensen i Over Fussing
c Else Jensdatter g.m. Laurids Boilesen i Navntoft
2) halvbror, død. 1B:
a Mogens Olufsen.
Afdøde døde 5.1.1798.

60 Marie Bertelsdatter i Kølsen. 4.6.1798, fol.111B.
Enke. B:
1) Bertel Hansen på stedet
2) Jens Hansen i Kølsen
3) Niels Hansen på Rosborggård [i Mønsted sogn]
4) Inger Hansdatter, [skifte 11.6.1798 lbnr.61]. E: Laurids Hansen i Kølsen. 1B:
a Hans Lauridsen 4.

61 Inger Hansdatter i Kølsen. 11.6.1798, fol.112.
E: Laurids Hansen. B:
1) Hans Lauridsen 4.
FM: farbror Jens Hansen i Kølsen.
Afdøde døde 12.5.1798.

62 Maren Madsdatter i Kølsengård. 17.9.1798, fol.113.
Enke efter Peder Andersen, [skifte 2.12.1785 lbnr.33]. B:
2) Mette Pedersdatter g.m. Peder Justesen i Vigstrup i Vinkel sogn
3) Mads Pedersen på stedet.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Jensdatter g.m. Jens Jensen Kærgaard i Ravnstrup.
Afdøde døde 17.9.1798.

63 Mette Nielsdatter i Kølsen. 3.12.1798, fol.114.
E: Jens Gebhardtsen, skifte 31.10.1792 lbnr.45. A:
1) søster, død. 3B:
a Niels Madsen i Vinding
b Anders Madsen
c Anne Madsdatter g.m. [formentlig Søren Madsen] i Vium [i Lysgård herred]
2) søster Johanne Nielsdatter, død. 3B:
a Christen Olufsen i Mammen
b Lisbeth Olufsdatter g.m. Mikkel Sandemand, hyrde i Gammel Asmild
c Else Olufsdatter.
Afdøde døde 3.11.1798 hos afdødes mands søstersøn Gebhardt Jensen.

64 Hans Folmersen i Neder Gårsdal. 15.4.1799, fol.115.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Frederik Jacobsen i Agerskov. B:
5) Jacob Hansen
6) Marie Cathrine Hansdatter.
[Første ægteskab med [Gertrud Jensdatter, skifte 31.1.1760 lbnr.8].
Andet ægteskab med [Helvig Jacobsdatter, skifte 31.1.1771 lbnr.19]. B:
1) Gertrud Hansdatter g.m. Niels Jørgensen i Ravnstrup
2) Jens Hansen på stedet.
3) Folmer Hansen i Svinding [i Ålum sogn]
4) Maren Hansdatter.

65 Christen Sørensen Skov, ugift tjenestekarl i Kølsen. 22.1.1800, fol.119B.
A: en bror, uvist hvor.
Afdøde var født på Tårupgård gods.

66 Niels Christensen Timmer i Kølsen. 29.1.1800, fol.120B.
Enkemand efter [Maren Mortensdatter, skifte 2.8.1790 lbnr.41]. B:
1) Else Nielsdatter g.m. Jens Nielsen Timmer i Kølsen
2) Maren Nielsdatter.
FM: Christen Christensen i Kølsen.

67 Ellen Christensdatter i Kølsen. 22.8.1800, fol.122.
E: Jens Pedersen. B:
1) Jens Jensen 20
2) Anne Kirstine Jensdatter 16
3) Christen Jensen 13
4) Anne Cathrine Jensdatter 8
5) Peder Jensen 7
6) Mikkel Jensen 4.
FM: født værge Mads Christensen i Rogenstrup [i Fiskbæk sogn].

68 Søren Folmersen, aftægtsmand i Neder Gårsdal [i Ravnstrup sogn]. 25.9.1800, fol.124B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Christensen i Hallum [i Ravnstrup sogn]. B:
2) Niels Sørensen 20, landsoldat i Århus
3) Mette Marie Sørensdatter 13.
Første ægteskab med [Anne Marie Sørensdatter, skifte 18.12.1775 lbnr.22]. B:
1) Folmer Sørensen, rømt for 15 år siden.

69 Søren Mouridsen, aftægtsmand i Kølsengård. 19.9.1801, fol.125B.
Enkemand [Kirsten Sørensdatter, skifte 2.4.1787 lbnr.37]. B:
1) Mourids Sørensen 38, på stedet
2) Ellen Sørensdatter 36 g.m. Laurids Christensen i Hjarbæk
3) Anne Sørensdatter 34, på stedet
4) Jens Sørensen 26, i Viborg
5) Johanne Sørensdatter 24, på stedet
6) Søren Sørensen 21, på stedet.
Afdøde døde 19.9.1801.

70 Maren Frederiksdatter i Lundsgård [i Vorde sogn]. 14.6.1802, fol.127.
E: Jens Christensen. B:
1) Anne Jensdatter 5 uger.
FM: morbror Christen Frederiksen i Vorde.

71 Jens Jensen i Kølsen. 16.2.1803, fol.129.
A:
1) bror Christen Jensen ved søn Jens Christensen, begge på stedet.
Afdøde døde 16.2.1803.

72 Jørgen Mortensen Tejls, sølimit, der døde på fregatten Hvide Ørn. 1.3.1803, fol.130.
A:
1) mor Kirsten Lauridsdatter g.m. Søren Jensen i Tejls [i Tårup sogn]
2) bror Peder Mortensen på Tårupgård
3) søster Inger Mortensdatter g.m. Peder Nørgaard i Borup [i Tårup sogn]
4) bror Christian Mortensen på Ørregård
5) søster Maren Mortensdatter på Tårupgård.
FM: Christian Jensen i Borup.

73 Mourids Christensen i Kølsengård. 29.8.1803, fol.131.
E: Anne Christiansdatter. LV: Jens Christiansen i Vordegård. B:
1) Kirsten Mouridsdatter 6
2) Maren Mouridsdatter 4
3) Mette Mouridsdatter 1.
FM:
1 farbror Jens Christensen i Kølsen
2 farbror Christen Christensen i Hallum.

74 Niels Sørensen Stidsen, aftægtsmand i Lundsgård. 6.5.1804, fol.134.
Enkemand efter [Maren Mouridsdatter, skifte 2.3.1780 lbnr.26]. B:
1) Anne Nielsdatter 44 g.m. Kjeld Smed i Kølsen
2) Søren Nielsen 42, i Kølsen
3) Christen Nielsen 39, i Lundsgård
4) Ellen Nielsdatter 32 g.m. Peder Møller i Ravnstrup mølle
5) Johanne Nielsdatter 26 på stedet
6) Bodil Nielsdatter 24 g.m. Jens Borup i Viborg

75 Anne Nielsdatter i Gårsdal. 9.11.1804, fol.134B.
Enke efter Søren Folmersen, [skifte 25.9.1800 lbnr.68]. B:
1) Niels Sørensen 25
2) Mette Marie Sørensdatter 17.
FM: morbror Johannes Nielsen i Tulstrup.

76 Anne Olufsdatter i Navntoft. 3.1.1805, fol.136B.
Enke. B:
1) Anders Jørgensen 54 i Lyngsø [i Vorde sogn]
2) Kirsten Jørgensdatter g.m. Christen Christensen i Kølsen
3) Anne Jørgensdatter g.m. Christen Pedersen i Navntoft
4) Maren Jørgensdatter g.m. Jens Møller i Kølsen.

77 Anders Christensen i Kølsen. 4.12.1804, fol.137.
A:
1) far Christen Andersen på stedet, [enkemand efter Anne Marie Christensdatter, skifte 3.5.1797 lbnr.55]
2) bror Christen Christensen, der har overtaget fæstet
3) søster Dorthe Christensdatter g.m. Mads Skals i Skive
4) søster Anne Christensdatter g.m. [Johan] Frederik Svaneberg i Skive
5) søster Karen Christensdatter g.m. Jacob Troelsen i Randers
6) søster Birthe Marie Christensdatter g.m. Laurids Sørensen i Vorning
7) søster Mette Christensdatter g.m. Frederik Verner i Skive
Afdøde døde 4.12.1804.

78 Christen Nielsen Vallerbæk i Kølsen. 21.5.1806, fol.1½38B.
E: Bodil Tønnesdatter. LV: Christen Jensen i Kølsen, der ægter enken. B:
1) Anne Christensdatter 11.
FM: Christen Kirkebæk i Kølsen.

79 Maren Christensdatter i Kølsen. 15.12.1806, fol.141.
E: Jens Hansen Stjern. B:
1) Anne Jensdatter 7.
FM: morfar Christen Ditlev i Kølsen.
Afdøde døde 15.12.1806.

80 Kirsten Nielsdatter i Kølsen. 20.12.1806, fol.143.
E: Christen Ditlev. B:
1) Maren Christensdatter, [skifte 15.12.1806 lbnr.79], var g.m. Jens Hansen [Stjern]. 1B:
a Anne Jensdatter
2) Kirsten Christensdatter 24, i Viborg.
FM: Gebhardt Jensen i Kølsen.
Afdøde døde 20.12.1806.

81 Anne Mortensdatter, aftægtskone i Kølsen. 9.4.1807, fol.144.
Enke efter [Visti Christensen, skifte 14.12.1790 lbnr.43]. B:
1) Mette Vistisdatter 47 g.m. Gebhardt Jensen i Kølsen
2) Maren Vistisdatter 43 g.m. Anders Jensen i Kølsen
3) Bodil Vistisdatter 37.

82 Jens Hansen i Kølsen. 2.8.1807, fol.145.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jens Mikkelsen i Navntoft.
Første ægteskab med [Maren Christensdatter, skifte 15.12.1806 lbnr.79]. B:
1) Anne Jensdatter 8.
FM: morfar Christen Ditlev i Kølsen.

83 Jeppe Pedersen i Navntoft. 5.3.1808, fol.147.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Mikkelsen i Navntoft. B:
1) Peder Jepsen 22
2) Christen Jepsen 14
3) Dorthe Kirstine Jepsdatter
4) Kirsten Jepsdatter
5) Anne Margrethe Jepsdatter.
FM: Jens Lyngsø i Navntoft.

84 Anne Jacobsdatter i Neder Gårsdal. 7.4.1808, fol.147B, 153.
Enke efter Hans Folmersen, [skifte 15.4.1799 lbnr.64]. B:
1) Jacob Hansen 29, på stedet
2) Marie Cathrine Hansdatter g.m. Peder Christensen i Mellem Vandet i Sjørslev sogn i Lysgård herred.

85 Laurids Hansen i Kølsen. 30.6.1808, fol.149B, 155B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Abraham Johansen i Kølsen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Lauridsdatter.
Andet ægteskab med [Agnethe Jensdatter, skifte 29.5.1793 lbnr.46]. B:
2) Anne Lauridsdatter g.m. Søren Christensen i Tårup
3) Kirsten Lauridsdatter i Høbjerg degnebolig
4) Jens Lauridsen, uvist hvor.
Tredje ægteskab med Inger Hansdatter, skifte 11.6.1798 lbnr.61. B:
5) Hans Lauridsen 14.
Afdøde døde 30.6.1808.

86 Mette Hansdatter, aftægtskone i Kølsengård. 16.6.1809, fol.150B, 152B, 161B.
Enke efter [Thomas Bech, skifte 26.7.1793 lbnr.47]. B:
6) Ellen Marie Thomasdatter 36, i Hallum.
Første ægteskab med [Christen Mouridsen, skifte 1.8.1764 lbnr.14]. B:
1) Christen Christensen 56, i Hallum
2) Elisabeth Christensdatter g.m. Jacob Lauridsen i Vorde
3) Maren Christensdatter, død, var g.m. Boile Christensen i Hjarbæk. 2B:
a Mette Boilesdatter g.m. Erik Sørensen i Skjern?
b Anne Boilesdatter 22
4) Mourids Christensen i Kølsengård, [skifte 29.8.1803 lbnr.73]. 3B:
a Kirsten Mouridsdatter 11
b Maren Mouridsdatter 10
c Mette Mouridsdatter 7
5) Jens Christensen 45 i Kølsen.

87 Anne Margrethe Mathiasdatter i Fiskbæk. 5.10.1810, fol.151.
E: Daniel Jacobsen. B:
1) Kirsten Danielsdatter 5
2) Anne Kirstine Danielsdatter 4.
FM: mors [halv]bror Christen Jespersen i Hjarbæk.

88 Anne Boilesdatter i Lundsgård. 20.11.1810, fol.152.
E: Christen Nielsen Hørup. B:
1) Jens Christensen 48
2) Boile Christensen 29
3) Kirsten Christensdatter g.m. Christen Nielsen i Vordegård
4) Maren Christensdatter g.m. Jens Mikkelsen i Ravnstrup
5) Birthe Christensdatter g.m. Jens Lauridsen i Kølsen
6) Mette Christensdatter g.m. Christen Frederiksen i Vorde.

89 Daniel Jacobsen i Fiskbæk. 14.5.1811, fol.153B, 156B.
E: Else Mortensdatter. . LV: Kopp, forvalter på Rønninggård.
Første ægteskab med Anne Margrethe Mathiasdatter, skifte 5.10.1810 lbnr.87. B:
1) Kirsten Danielsdatter
2) Anne Kirstine Danielsdatter.
FM: farbror Lauge Jacobsen i Nørre Rævind [i Tårup sogn] på Tårupgård gods.

90 Christen Madsen i Kølsen mølle. 14.5.1811, fol.154B.
E: Karen Hansdatter. LV: Hans Lauridsen i ?. B:
1) Hans Christensen 5
2) Kirsten Christensdatter
3) Maren Christensdatter.
FM: Laurids Hansen i Hjarbæk.

91 Anders Jensen Bech i Kølsen. 27.12.1811, fol.158.
E: Maren Vistisdatter. LV: Jens Nielsen Timmer. A:
1) bror Jens Jensen Bech i Tindbæk
2) søster Anne Marie Jensdatter g.m. Frederik Sørensen i Løvskov
3) søster Birthe Jensdatter g.m. Oluf Andersen Kjær i Ålum
4) søster Anne Sofie Jensdatter g.m. Anders Hansen på Fussingø mark.

92 Laurids Christensen Østergaard i Navntoft. 11.2.1812, fol.160B.
E: (Navn angives ikke). LV: bror Christen Rind. B:
1) Anders Lauridsen i Viborg
2) Else Marie Lauridsdatter.
FM: fars [halv]bror Peder Tapdrup i Kølsen.

93 Anne Cathrine Clausdatter i Kølsen. 10.6.1814, fol.162.
E: Melle Vistisen. B:
1) Jens Mellesen
2) Visti Mellesen 13
3) Anne Elsebeth Mellesdatter 12
4) Else Marie Mellesdatter 12
5) Anders Vistisen 3.
FM: Gebhardt Jensen i Kølsen.

94 Marie Kirstine Lauridsdatter i Kølsen. 10.12.1817, fol.162B.
E: Bertel Andersen. B:
1) Anders Bertelsen 15
2) Maren Bertelsdatter 9
3) Anne Cathrine Bertelsdatter 2.

SLUT


Århus Katedralskole
Konrektoratets gods
Skifteprotokol
1758-1807


Århus Katedralskole
Konrektoratets gods
Skifteuddrag
1758-1786
C 636 - 132
1 pakke


1 Mette Mouridsdatter, ugift i Kærby sogn og by, [Gjerlev herred]. 5.5.1758.
A: bror Søren Mouridsen i Mariager, død. B: navne angives ikke, søster g.m. Oluf Haraldsen, tømmermand i København. Afdøde var omkring 80 år.

2 Poul Christensen i Skejby. 20.2.1760.
B: Anne g.m. Niels Jørgensen, Maren, Karen g.m. Niels Nielsen i Brabrand. FM: Niels Jørgensen i Skejby.

3 Ellen Olufsdatter i Hasle. 3.6.1760.
E: Christen Andersen. A:
1) bror Peder Olufsen i Borum, [skifte Frijsenborg 12.1.1735]. 7B:
a Oluf Pedersen i Terp Mølle
b Christen Pedersen i Brendstrup
c Rasmus Pedersen i Borum
d Maren Pedersdatter i Borum
e Mette Pedersdatter g.m. [Christen Mortensen] i Hørslev på Lyngbygård gods, men senere rettet til: på Kongens gods
f Ellen Pedersdatter, enke efter [Peder Rasmussen] i Borum
g Margrethe Pedersdatter g.m. [Peder Mikkelsen] i Fajstrup på Frijsenborg gods
2) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Pedersen Freerslev
3) søster Karen Olufsdatter, død, var g.m. Hans Danielsen i Borum. 3B:
a Oluf Hansen i Borum på Frijsenborg gods
b Anne Hansdatter g.m. Thomas Pedersen i Storring under Skanderborg Rytterdistrikt
c Ellen Hansdatter g.m. Peder Pedersen i Borum på Frijsenborg gods
4) søster Margrethe Olufsdatter, død, var g.m. Jens [Pedersen] Balle i Geding på Ristrup gods. 4B:
a Peder Jensen Balle i Søften, død uden livsarvinger
b Oluf Jensen Balle i Geding på Ristrup gods
c Maren Jensdatter, enke efter [Bertel Jensen] i Tinning
d Kirsten Jensdatter, død uden livsarvinger, var g.m. Christen [Rasmussen] Balle i Geding på Ristrup gods.

4 Mikkel Jensen Veng i Åby. 16.4.1763.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Hans Nielsen sst, Jacob Rasmussen i Åby, der ægter enken. B: Jens 18, Edel 16, Maren 15, Søren 14, Laurids 2. FM: morbror Niels Lauridsen i Tilst, mors søskendebarn Peder Jensen i Åby.

5 Christen Andersen i Hasle. 22.9.1770.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Rasmus Jensen i Åby. B: Mikkel 9, Anders 7, Ellen 5. FM: født værge Rasmus Nielsen i Åby.

6 Johanne Mikkelsdatter i Åby. 25.10.1772.
Enke efter Jeppe Knudsen. B: Niels 34, Birgitte g.m. Jens Kaae i Geding på Ristrup gods ved Niels Mikkelsen Bonde i Åby.

7 Jens Mikkelsen, afsindig i Åby. 4.3.1786.
A: mor og søskende, heraf en bror Søren Mikkelsen i Åby.


Århus Katedralskole
Konrektoratets gods
Skifteuddrag
1777-1786
C 636 - 138


8 Jacob Rasmussen i Åby. 11.1.1777, fol.1.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jens Nielsen sst. A: søster Maren Rasmusdatter g.m. Mikkel Sørensen i Gjellerup, halvsøskende Sidsel Rasmusdatter g.m. Christen Lauridsen i Åby, Ingeborg Rasmusdatter g.m. Mikkel Mikkelsen i Åby. (Skiftet findes også i pakken C 636 - 132).

9 Rasmus Nielsen Yde og hustru Kirsten Jensdatter i Hasle. 12.11.1779, fol.2B.
Hans A:
1) bror Jens Nielsen Yde i Hasle
2) bror Simon Nielsen Yde i Lyngby
3) bror Søren Nielsen Yde i Framlev, død. 2B: Rasmus 15, Maren 10. FM: stedfar Rasmus Simonsen i Framlev på Lyngbygård gods
Hendes første ægteskab med Christen Andersen, [skifte 4.3.1786 lbnr.5]. 3B:
1) Mikkel Christensen 18
2) Anders Christensen 15
3) Ellen Christensdatter 14.
FM: Rasmus Jensen Linaa i Åby, mors svoger Rasmus Nielsen i Åby.
(Skiftet findes også i pakken C 636 - 132).

10 Else Jensdatter i Skejby. 12.6.1786, fol.11.
E: Jørgen Nielsen. B: Marianne 5, Niels 2. FM: morfar Jens Rasmussen i Tinning. (Skiftet findes også i pakken C 636 - 132).


Århus Katedralskole
Konrektoratets gods
Skifteuddrag
1795-1807
C 636 - 139


11 Niels Jepsen i Åby. 24.5.1795, fol.1B.
E: Mette Henriksdatter. LV: bror Villum Rasmussen, hjulmand i Lillering. B: Sidsel 18, Jeppe 15. FM: Peder Rasmussen i Åby, Peder Nielsen sst, fasters mand Jens Pedersen i Geding.

12 Maren Sørensdatter i Skejby. 12.8.1803, fol.4B.
E: Jørgen Nielsen. B: Anne Marie 14, Anne 9, Karen 7, Niels 5, Else 3. FM: morbror Rasmus Sørensen i Sabro.

13 Maren Rasmusdatter i Skejby. 25.4.1807, fol.8B.
E: Jørgen Nielsen. A: far Rasmus Poulsen i Skejby.

SLUT


Århus Katedralskole
5. lektiehørers gods
Skifteuddrag
1799
C 636 - 142


1 Niels Jørgensen i Egå. 21.7.1799, fol.1B.
E: Karen Christensdatter. LV: Niels Frandsen sst. A:
1) bror Anders Jørgensen i Skæring
2) søster Anne Jørgensdatter, enke efter Jørgen Andersen i Skæring
3) søster Dorthe Jørgensdatter, død, var g.m. Niels Olufsen i Skæring. 3B:
a Jørgen Nielsen i Egå
b Mette Nielsdatter 22
c Anne Nielsdatter, død. 2B: Dorthe Mikkelsdatter 8, Ellen Mikkelsdatter 6
4) bror Peder Jørgensen, død. 2B:
a Christen Pedersen 20
b Johanne Pedersdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Egå
5) søster Marie Jørgensdatter, død. var g.m. Christen Christensen Farre i Egå. 4B:
a Jørgen Christensen 31
b Peder Christensen 13
c Helle Christensdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Vejlby
d Anne Christensdatter g.m. Anders Sørensen i Egå.

SLUT


Århus Katedralskole
Lektoratets gods
Skifteuddrag
1747-1787 og 1805-1806


Århus Katedralskole
Lektoratets gods
Skifteuddrag
1747-1787
C 636 - 140

¨

1 Gertrud Pedersdatter i Malling. 23-10.1747, side 2.
E: Mikkel Sørensen. B: Anne 14, Søren 13, Christen 11, Peder 10, Karen 5.

2 Laurids Nielsen i Mejlby. 17.5.1749, side 7.
E: Mette Jensdatter. LV: Mikkel Jensen Snedker i Mejlby. B: Maren 21 g.m. Christen Andersen sst, Else 15. FM: Christen Nielsen i Spørring.

3 Mette Jensdatter i Mejlby. 9.8.1752, side 15.
Enke efter Laurids Nielsen, [skifte 17.5.1749 lbnr.2]. B: Maren g.m. Christen Andersen i Mejlby, Else. FM: Christen Nielsen i Spørring.

4 Mikkel Jensen Snedker i Mejlby. 16.6.1753, side 18.
E: Sidsel Sørensdatter. B: Mette 10, Dorthe 6, Ingeborg 4. FM: Ove Broch, skoleholder i Mejlby.

5 Jørgen Nielsen i Tostrup, [Sønderholm sogn, Hornum herred]. 16.8.1759, side 21.
E: Inger Sørensdatter. LV: far Søren Jacobsen i Tostrup. B: Anne. FM: farfar Niels Clausen i Sønderholm.

6 Morten Rasmussen i Malling. 4.7.1759, side 29.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jørgen Jensen sst. B: Jens, Rasmus, Jørgen. FM: mosters mand Niels Jensen Skrædder i Malling.

7 Johanne Øvlesdatter i Malling. 15.12.1759, side 33.
E: Mikkel Sørensen Snedker. B: Rasmus 10, Gertrud 9. Af første ægteskab B: Anne Rasmusdatter 25. FM: Oluf Mikkelsen i Malling. Enkemanden ægter enken Mette Mikkelsdatter Helles; de vies af provst Brandt i Mårslet sogn. Desuden nævnes enkemandens søster Kirsten Sørensdatter i Kattrup i Vor herred.

8 Peder Jørgensen i Tostrup i Sønderholm sogn. 19.2.1771, side 43.
E: Inger Sørensdatter. LV: bror Niels Sørensen Gjølbo i Tostrup. B: Maren 5, Jørgen 3. FM: farbror Jens Jørgensen i Moldbjerg i Hornum sogn [i Hornum herred]. Enkens første ægteskab med Jørgen Nielsen i Tostrup, [skifte 16.8.1759 lbnr.5]. B: Anne 13. FM: Claus Nielsen i Sønderholm.

9 Kirsten Jørgensdatter i Malling. 30.6.1763, side 49.
E: Niels Jensen. A:
1) bror Anders Jørgensen i Blegind, død. 3B:
a Niels Andersen i Gram
b Jørgen Andersen i Tostrup
c datter, død, var g.m. Hans Rasmussen i Blegind. 1B: Karen 14
2) bror Jens Jørgensen i Malling, død. 4B:
a Jørgen Jensen i Ask
b Karen Jensdatter g.m. Anders Jensen i Ajstrup
c Kirsten Jensdatter g.m. Niels Martinsen i Kysing
d Johanne Jensdatter
3) bror Rasmus Jørgensen i Malling, død. 1B:
a Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Jensen i Malling.

10 Ingeborg Jensdatter i Spørring. 30.9.1774, side 50.
E: Jens Poulsen. B: Poul 8. FM: morfar Jens Nielsen.

11 Jens Poulsen i Spørring. 16.2.1779, side 51.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Mads Nielsen i Knagstrup. Første ægteskab med [Ingeborg Jensdatter, skifte 30.9.1774 lbnr.10]. B: Poul 12. FM: farbror Christoffer Poulsen i Ødum.

12 Anne Nielsdatter i Spørring. 10.9.1781, side 56.
Enke efter Jens Poulsen, [skifte 16.2.1779 lbnr.11]. Uden for ægteskab B: Niels Madsen 15. FM: morbror Niels Nielsen i Knagstrup på Clausholm gods.

13 Johanne Jensdatter i Malling. 23.8.1782, side 61.
B: Anne Margrethe Jørgensdatter g.m. Jens Snedker i Malling, Mette Marie Jørgensdatter i Kalundborg. FM: Niels Jensen Skrædder i Malling.

14 Jens Sørensen Land i Mejlby. 27.12.1782, side 62.
E: Anne Nielsdatter. LV: Søren Nielsen. B: Niels 13. FM: Christen Andersen i Mejlby.

15 Mette Pedersdatter i Malling. 23.4.1783, side 65.
E: Peder Rasmussen. A: mor Johanne Jensdatter i Ørting. LV: Rasmus Pedersen sst, søster Maren Pedersdatter. LV: Jens Mortensen.

16 Margrethe Rasmusdatter i Malling. 15.12.1786, side 68.
E: Lorents Baltsersen. B: Baltser 9, Rasmus 7, Mette Kirstine 5, Kirsten 2, Else 8 uger. FM: mors svoger Rasmus Jørgensen i Randlev.

17 Anne Margrethe Jørgensdatter i Malling. 20.2.1787, side 69.
E: Jens Pedersen Snedker. B: Anne 10, Helle 8, Peder 5, Karen 9 uger. FM: mors søskendebarn Peder Sørensen i Bjerager, Mikkel Ingelsen i Nølev.


Århus Katedralskole
Lektoratets gods
Skifteuddrag
1805-1806
C 636 - 141


18 Anne Sørensdatter i Malling. 14.1.1805, side 2.
E: Jens Pedersen. B: Peder 25 i Sahl på Frisholt gods, Maren g.m. Christian Frederik Carstensen, rebslager i Randers, Anne 28, Maren 9. FM: Laurids Sejersen i Malling.

19 Jens Christensen i Spørring. 30.7.1806, side 4.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Poulsen, der har opholdskontrakt på stedet og dennes bror Niels Poulsen i Mejlby. A: søskende Rasmus Christensen, uvist hvor, Peder Christensen i Hest, Johanne Christensdatter g.m. Morten Andersen i Krajbjerg, Mette Christensdatter i Ødum, enke efter Mads Markussen sst. LV: Rasmus Rasmussen i Spørring.

SLUT


Århus Katedralskole
Rektoratets gods
Skifteuddrag
1735-1806


Århus Katedralskole
Rektoratets gods
Skifteuddrag
1735-1754
C 636 - 136


1 Søren Rasmussen Glad, møller i Kannikemøllen i Agri sogn. 12.4.1736, fol.1
E: Maren Jensdatter. LV: Poul Jensen i Skovmølle i Agri sogn, Peder Mathiasen, by- og herredsskriver i Ebeltoft. B: Karen g.m. Niels Thygesen i Grønfeld, Anne g.m. Peder Mikkelsen i Lyngsbæk, Birgitte, Maren, Jens 27, vanvittig, Niels 24, der fæster møllen. FM: farbror Søren Rasmussen i Egense.

2 Anne Andersdatter i Dragstrup Mølle, [Dragstrup sogn, Morsø Nørre Herred]. 5.12.1735, fol.8.
E: Steffen Nielsen, møller. B: Anders Steffensen i Vestermølle i Lødderup sogn og by, Anne Steffensdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Tæbring. 5B: Peder, Christen, Maren, Kirsten, Anne.

3 Anne Sørensdatter i Kannikemøllen. 26.7.1738, fol.9.
E: Niels Sørensen Glad. A:
1) mor Maren Jensdatter i Basballe
2) søster Birthe Sørensdatter g.m. Søren Andersen i Basballe
3) bror Niels Sørensen i Basballe
4) bror Anders Sørensen i Basballe
5) bror Søren Sørensen i Basballe
6) bror Jens Sørensen
7) halvsøster Maren Sørensdatter g.m. Niels Nielsen i Agri
8) søster Anne Sørensdatter g.m. Jens Sørensen Smed i Agri
9) søster Mette Sørensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Bogens
10) søster Dorthe Sørensdatter g.m. Laurids Rasmussen i Tved.

4 Niels Jensen i Brabrand. 9.6.1738, fol.9.
E: Maren Pedersdatter. LV: Laurids Jensen, hyrde i Brabrand. B: Jens, uvist hvor, Peder, Anne.

5 Mette Jensdatter i Brabrand. 7.6.1741, fol.10.
E: Laurids Jensen Højsen. B: Søren 12.

6 Johanne Esbensdatter i Skarresø Skovhus. 14.6.1742, fol.10B.
E: Niels Jacobsen. B: Dorthe 10, Jacob 8, Maren 5, Kirsten 3. FM: morbror Peder Esbensen i Allestrup, morbror Thomas Esbensen i Kærgård, mors morbror Rasmus Rasmussen, degn i Øster Alling. Desuden nævnes enkemandens afdøde mor Maren Nielsdatter i Thorsager.

7 Niels Sørensen Glad, møller i Kannikemøllen. 21.12.1741, fol.14.
E Anne Lauridsdatter. LV: Hans Jensen Møller i Overmølle, Niels Rasmussen Skriver, der ægter enken og fæster møllen. B: Anne Marie 1. FM: mors stedfar Rasmus Hansen Smed i Pederstrup. Arv til afdødes
1) mor Maren Jensdatter, enke efter Søren Glad, [skifte 12.4.1736 lbnr.1]
2) søster Anne Sørensdatter Glad g.m. Peder Mikkelsen i Lyngsbæk
3) søster Karen Sørensdatter Glad g.m. Niels Thygesen Smed i Kejlstrup
4) søster Birgitte Sørensdatter Glad g.m. Søren Pedersen Grove i Skorup
5) Jens Sørensen Glad, vanvittig

8 Søren Andersen Lyngby i Kannikegården i Agri. 21.3.1748, fol.18.
E: Anne Nielsdatter. LV: Laurids Pedersen, degn i Agri og Egense. B: Niels 13. Ophold til enkens mor Maren Pedersdatter, enke efter Niels Mikkelsen. Enken var eneste barn ved forening 18.7.1732.

9 Jens Poulsen Balle i Spørring. 3.2.1749, fol.22.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: far Peder Mikkelsen, Christen Jensen Møller, der ægter enken og fæster stedet. B: Marie 18, Poul 8, Knud 3. FM: farbror Søren Poulsen i Spørring, morbror Mikkel Pedersen.

10 Maren Lauridsdatter Lyng i Skejby. 29.4.1743, fol.26.
E: Rasmus Rasmussen Bach. A: far Laurids Sørensen Lyng i Skejby.

11 Rasmus Rasmussen Bach i Skejby. 30.4.1750, fol.27.
E: Dorthe Madsdatter. LV: bror Svend Madsen i Århus, bror Mikkel Madsen. B: Maren 5, Rasmus 3, Mads 1. FM: farbrødre Anders Rasmussen Bach i Skejby, Søren Rasmussen Bach sst. Arv efter afdødes første hustru Maren Lauridsdatter Lyng, [skifte 29.4.1743 lbnr.10] til dennes far Laurids Sørensen Lyng i Skejby.

12 Søren Sørensen Lyng i Vestergård i Skejby. 23.9.1750, fol.29B.
E: Inger Nielsdatter. LV: Christen Sørensen i Skejby. B: Søren 8. FM: farbror Laurids Sørensen Lyng i Skejby.

13 Dorthe Madsdatter i den østre del af Vestergård i Skejby. 9.6.1751, fol.30B.
E: Anders Sørensen. Første ægteskab med Rasmus Rasmussen Bach, skifte 30.4.1750 lbnr.11. B: Maren 6, Rasmus 4, Mads 2. FM: farbror Anders Rasmussen Bach i Skejby, morbror Svend Madsen, handelsmand i Århus.

14 Dorthe Jensdatter i Agri. 13.3.1752, fol.32.
E: Peder Madsen. B: Mette 1 måned. FM: morfar Jens Sørensen Smed.

15 Niels Jacobsen i Skarresø Skovhus. 6.5.1754, fol.33.
E: Malene Cathrine [Nielsdatter]. Første ægteskab med Johanne Esbensdatter, [skifte 14.6.1742 lbnr.6]. B: Dorthe 22, Jacob 20, Maren 17, Kirsten 15.


Århus Katedralskole
Rektoratets gods
Skifteuddrag
1756-1775
C 636 - 121
1 pakke


16 Dorthe Nielsdatter, vanvittig i Skarresø Skovhus. 21.7.1756.
A:
1) bror Jacob Nielsen Skov, guldsmedesvend i Viborg
2) søster Maren Nielsdatter, der ægter Søren Bakkesen i Thorsager. LV: morbror Peder Esbensen i Allestrup
3) søster Kirsten Nielsdatter, der ægter Peder Andersen Stub i Skrejrup
Arv efter afdødes mor Johanne Esbensdatter, skifte 14.6.1742 lbnr.6
Arv efter afdødes far Niels Jacobsen, skifte 6.5.1754 lbnr.15. Hans enke Malene Cathrine Nielsdatter i Thorsager ægter Jens Christian Lemcke i Højholt.

17 Niels Rasmussen Glad og hustru Anne Lauridsdatter i Kannikemøllen i Agri. 20.4.1758.
B: Kirsten 15, Sara 12, (1768 g.m. Peder Christensen Hviding), Magdalene 10, (1768 g.m. Henrik Tranderup), Rasmus 6, (der døde 1768 i København), Nille Marie 5, (1768 g.m. Morten Møller), Laurids 3. FM: fars brorsønner Peder Jørgensen Skriver , skoleholder i Lyngby, Peder Sørensen Skriver i Fladstrup, Rasmus Jørgensen Skriver i Hedegårde i Glesborg sogn.
Hendes første ægteskab med Niels Sørensen Glad i Kannikemøllen, skifte 21.12.1741 lbnr.7. B: Anne Marie 19, der ægter den ny møllefæster Claus Nielsen. FM: mors stedfar Rasmus Hansen Smed i Pederstrup, morbrødre Jens Lauridsen, forpagter på Fævejle, Mads Lauridsen i Skovmølle.

18 Jens Jensen i Skejby. 14.1.1769.
E: Mette Mikkelsdatter. Afkald fra arvinger uden navns nævnelse.

19 Peder Madsen i Agri. 21.3.1772.
E: Maren Mikkelsdatter. B: Dorthe.

20 Laurids Jensen i Brabrand. 1.12.1775.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Laurids Pedersen i Tilst. B: Peder 11, Helle 7. FM: morbror Mads Pedersen i Yderup. Første ægteskab med [Mette Jensdatter, skifte 7.6.1741 lbnr.5]. B: Søren i Skarresø Skovhus. Andet ægteskab med Helle Andersdatter, skifte 8.8.1763. B: Jens i Galten, Anders i Skejby, Rasmus, der tjener i Åby, Poul 23, Mette 27.


Århus Katedralskole
Rektoratets gods
Skifteuddrag
1786-1806
C 636 - 137


21 Anne Hansdatter i Fladstrup. 6.2.1786, fol.2.
E: Thomas Rasmussen Hjort. B: Margrethe 23. FM: Rasmus Kahr, skoleholder i Lyngby. Første ægteskab med Peder Skriver. B: Kirsten g.m. Peder Henriksen i Lyngby.

22 Maren Lauridsdatter i Brabrand. 10.4.1786, fol.5B.
E: Niels Poulsen. B: Peder Nielsen i Hasle, Poul Nielsen, bødker i Århus, død. 1B: Niels 3. FM: stedfar Søren Bødker i Århus, Maren Nielsdatter g.m. Niels Pedersen i Trige, Karen Nielsdatter 30.Første ægteskab med Peder Nielsen. B: Anne g.m. Peder Sørensen i Åby.

23 Anders Sørensen i Skejby. 14.3.1788, fol.7.
E: Anne Madsdatter. LV: Søren Andersen sst. B: Søren 29, Niels 27, Mads 25, Svend 21, Christen 18, Maren 15. FM: morbror Svend Madsen i Skejby.

24 Jacob Lauridsen i Skejby. 9.6.1788, fol.11B.
E: Karen Andersdatter. LV: Jacob Sørensen i Lisbjerg. B: Inger 14, Laurids 12, Anders 9, Anne 3. FM: farbror Jens Lauridsen i Vejlby. Første ægteskab med Inger Nielsdatter, enke efter Søren Sørensen Lyng her på stedet, skifte 23.9.1750 lbnr.12.

25 Mikkel Johansen i Basballe. 5.7.1791, fol.16B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: far Niels Pedersen Kusk i Lyngsbæk, Rasmus Jacobsen, der ægter enken og fæster stedet. B: Maren 13, Dorthe 13, Anne 12. FM: morbror Peder Nielsen i Lyngsbæk.

26 Thomas [Rasmussen] Hjort i Fladstrup. 20.1.1792, fol.20B.
E: Maren Rasmusdatter. [Første ægteskab med Anne Hansdatter, skifte 6.2.1786 lbnr.21]. B: Margrethe. FM: Rasmus Kahr, skoleholder i Lyngby.

27 Jens Kjeldsen, ugift tjenestekarl i Agri. 9.7.1793, fol.25.
A:
1) halvbror Laurids Kjeldsen 31, tjener i Agri
2) søster Dorthe Kjeldsdatter g.m. Oluf Jensen i Dråby
3) søster Anne Kjeldsdatter g.m. Hans Rasmussen i Boeslum i Dråby sogn
4) søster Karen Kjeldsdatter 41
5) søster Mette Kjeldsdatter g.m. Rasmus Rasmussen Stakkesti på Sejerø
6) halvsøster Anne Dorthe Kjeldsdatter, der tjener i Randers
7) bror Niels Kjeldsen, uvist hvor. 1B: Karen Nielsdatter Villums 27 i Agri, der er moderløs. FM: morbror Anders Stubbe i Knebel, Søren Smed i Agri.

28 Anne Jørgensdatter i Agri. 14.1.1794, fol.30.
E: Jens Jensen, feldbereder. B: Søren 22, Dorthe Marie 18. FM: farbror Jens Jensen Lodberg i Agri, Jacob Rasmussen sst.

29 Peder Lauridsen, ugift i Brabrand. 20.7.1794, fol.32.
Stedsøn af Hans Jensen sst. Testamente af 25.5.1792.

30 Abel Christensdatter i Agri. 15.12.1794, fol.32B, 35, 38B.
E: Søren Madsen. B: Søren 23, Maren 21, Anne 19, Mette 8. FM: farbror Jens Madsen i Egsmark på Lyngbygård gods, morbror Niels Sørensen Høgh i Agri.

31 Maren Hansdatter i Agri. 9.1.1795, fol.34B, 36, 41.
E: Niels Sørensen Høgh. A:
1) morbror Rasmus Høgh i Agri, død. 3B:
a Jens Rasmussen Høgh i Agri
b Hans Rasmussen Høgh i Agri
c Dorthe Rasmusdatter Høgh g.m. Søren Sørensen Skrædder i Agri
2) morbror Peder Høgh i Agri, død. 3B:
a Jochum Pedersen Høgh, skoleholder i Handrup
b Rasmus Pedersen Høgh i Agri
c Mette Pedersdatter Høgh, død, var g.m. Jens Andersen Smed i Egsmark. 2B: Dorthe, Anne
3) moster Mette Jepsdatter, død, var g.m. Peder Lauridsen i Vrinders. 3B:
a Rasmus Pedersen Philip på Helgenæs, død. 4B: Peder, uvist hvor, Søren, matros, uvist hvor, Laurids på Samsø, Rasmus 15 hos stedfar Søren Nielsen Hug i Esby på Helgenæs
b Jens Pedersen i Dejret på Isgård gods, død. 2B: Peder 20, Mette. FM: Rasmus Jensen i Vrinders, morbror Jens Hansen i Dejret
c Anne Pedersdatter, død. var g.m Søren Jensen i Bakken i Vrinders. 1B: Laurids, der er rømt
4) faster Maren Sørensdatter, død, var g.m. Johan Vindmøller i Stabrand på Høgholm gods. 3B:
a Edel Johansdatter, enke i Grenå
b Anne Helene Johansdatter g.m. Rasmus Sørensen Vad i Stabrand
c Mette Johansdatter, enke i Stabrand. LV: Jørgen Rasmussen i Horstved.

32 Niels Sørensen Høgh i Agri. 22.7.1796, fol.46.
[Enkemand efter Maren Hansdatter, skifte 9.1.1795 lbnr.31]. A: søster [Abel Christensdatter, skifte 15.12.1794 lbnr.30], død, var g.m. Søren Madsen i Agri. 4B: Søren 25, Maren 22, Anne 20, Mette 10.

33 Maren Rasmusdatter i Fladstrup. 9.1.1797, fol.50B.
E: Jens Christensen. B: Bodil Cathrine, Søren 17. FM: Rasmus Kahr, skoleholder i Lyngby, født værge Søren Nielsen i Lyngby, Niels Sørensen i Vejlby, Niels Buch.

34 Hans Pedersen i Agri. 18.5.1797, fol.58B, 60, 64.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Søren Sørensen i Agri. A:
1) mor Anne Lisbeth Clausdatter i Elsegårde
2) bror Claus Pedersen i Elsegårde
3) søster Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Lauridsen i Elsegårde
4) søster Bodil Pedersdatter g.m. Søren Groule i Ebeltoft
5) halvbror Peder Pedersen i Ebeltoft
6) halvbror Anders Pedersen i Overmølle
7) halvsøster Mette Pedersdatter.

35 Jørgen Rasmussen i Egå. 20.2.1797, fol.59, 61B.
E: Maren Christensdatter. LV: Peder Christensen i Hesselballe. B: Karen 18, Niels 16, Mette 14. FM: farbror Søren Rasmussen i Ølsted.

36 Jens Rasmussen i Agri. 17.2.1803, fol.65.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Niels Pedersen i Toggerbo. B: Karen 29, Rasmus 26. FM: Hans Rasmussen i Agri.

37 Dorthe Nielsdatter i Basballe. 26.7.1805, fol.68.
E: Rasmus May. Første ægteskab med [Mikkel Johansen sst, skifte 5.7.1791 lbnr.25]. B: Dorthe 26, Maren 26 g.m. Niels Mikkelsen i Agri, Anne 24 g.m. Jens Olufsen i Agri. FM: morbror Peder Nielsen i Lyngsbæk.

38 Anders Lauridsen i Skejby. 3.12.1805, fol.69.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Nielsen, snedkermester i Skejby. B: Mette Marie 9, Helle Marie 2. FM: Søren Andersen i Skejby.

SLUT


Universitetets gods i Randers og Århus Amter
Skifteuddrag
1805-1839
G 250 - 1

1 Birthe Knudsdatter i Kærsmølle [i Linå sogn, Gjern herred]. 30.11.1805, fol.1B.
E: Laurids Jørgen Højris. B: Ulrikke Marie 16, Christen 14, Knud 12, Jens 10, Trine 8, Christian 6, Søren 3, Mette Kirstine 3 mdr. FM: svogre Niels Nielsen i Linå, Søren Knudsen i Mollerup, Niels Knudsen i Hedegård, udflyttet fra Mollerup.

2 Anne Pedersdatter i Linå, [Linå sogn, Gjern herred]. 5.4.1806, fol.4.
E: Hans Johansen. B: Anne 14, Jens 12, Johan 9, Christen 6, Marie Kirstine 4. FM: mosters mand Laurids Nielsen i Linå.

3 Peder Sørensen Snedker i Linå. 14.3.1810, fol.7, 28.
Ingen arvinger. Afdødes mor døde for 20 år siden i Hinge i Lysgård herred.

4 Jens Jensen Lodborg i Agri på Mols. 6.5.1810, fol.9.
Enkemand efter Maren Jensdatter. Arv til Mette Marie Pedersdatter g.m. Søren Mikkelsen i Grønfeld ifølge testamente af 27.3.1798.

5 Anne Lauridsdatter i Hinnerup, [Grundfør sogn]. 8.5.1810, fol.9.
E: Peder Christensen. Første ægteskab med Peder Rasmussen. B: Bodil 29, Laurids 28, Ellen 23, Niels 18. FM: morbror Søren Lauridsen i Spørring på Århus Domkirkes gods.

6 Jens Jensen i Hinnerup. 5.4.1811, fol.14B, 23B.
B: Jens 30, der fæster stedet, Anne g.m. Rasmus Mikkelsen i Hår i Haldum sogn, Johanne 32, der ægter Laurids Pedersen i Hinnerup. FM: Christen Sørensen Møller i Hinnerup.

7 Hans Johansen i Linå. 30.4.1811, fol.18, 30.
E: Inger Pedersdatter. LV: Rasmus Nielsen sst. B: Peder 4, Niels 2. Første ægteskab med Anne Pedersdatter, [skifte 5.4.1806 lbnr.2]. B: Anne 19, Jens 17, Johan 14, Christen 11, Marie Kirstine 9. FM: farbror Peder Johansen i Kirstinedal på Skovsrod Mark, mosters mand Laurids Nielsen i Linå. Desuden nævnes enkens bror Anders Pedersen Vest i Linå, enkens svoger Rasmus Nielsen Høgh i Linå.

8 Christian Nielsen i Linå. 17.8.1812, fol.20B.
E: Margrethe Madsdatter. LV: Søren Møller, kromand sst. B: Niels Christiansen 31, Peder Christiansen 24, Anne Kirstine Christiansdatter g.m. Niels Pedersen i Sorring, Maren Christiansdatter 27, Anne Christiansdatter g.m. Jens Nielsen i Sorring, Karen Christiansdatter 19. Første ægteskab med Anne Lauridsdatter. B: Laurids Christiansen, død, var g.m Maren Pedersdatter, nu g.m. Mads Lauridsen i Bakbo ved Laven. B: Inger 14, Peder 12, Christen 8, Niels 8. FM: bedstefar Peder Christensen Vest. Laurids Christiansens første ægteskab med Anne Pedersdatter. B: Christian 19.

9 Johanne Christensdatter i Hinnerup.6.10.1812, fol.24B.
E: Peder Nielsen. B: Niels 7, Christen 6, Else Marie 4, Inger 3, Anne 12 uger. FM: mosters mand Niels Nielsen i Søften.

10 Niels Hansen i Linå. 28.1.1815, fol.32, 39, 41.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Rasmus Nielsen Høgh sst, Søren Jacobsen sst. B: Rasmus 25 sst, Niels 23, Karen g.m. Anders Lauridsen sst, Johanne Marie 17. FM: farbror Jens Hansen i Gødvad.

11 Anne Cathrine Olufsdatter i Følle, [Bregnet sogn]. 19.3.1816, fol.35, 39.
E: Jens Andersen Rønde. B: Jens 16, Mette g.m. Niels Nielsen i Følle. FM: Søren Andersen i Følle Mølle. Første ægteskab med Jens Sørensen Rønde. B: Søren i Vorre, Rasmus i Rønde.

12 Niels Christiansen, ugift i Linå. 24.2.1819, fol.42, 50.
A: mor Margrethe Madsdatter, enke efter Christian Nielsen sst, [skifte 17.8.1812 lbnr.8]. LV: Peder Christensen, søskende Peder Christiansen 30, død, Anne Kirstine Christiansdatter 36 g.m. Niels Pedersen i Sorring, Maren Christiansdatter 33, Anne Christiansdatter 31 g.m. Jens Nielsen på Sorring Mark, Karen Christiansdatter 25, halvsøskende Laurids Christiansen i Bakbo på Laven Mark, død, 5B: Christian 25, Inger 21, Peder 18, Christian 16, Niels 16. FM: stedfar Mads Lauridsen i Bakbo.

13 Laurids Nielsen, skovfoged i Linå. 25.3.1819, fol.43.
E: Karen Pedersdatter. LV: Søren Jacobsen, kromand sst. B: Christen 24, Anne Kirstine 17. FM: søskendebarn Peder Sørensen i Tørring.

14 Ingeborg Clemensdatter i Følle i Bregnet sogn. 29.7.1819, fol.50B.
E: Thomas Pedersen Degn. Bevilling til uskiftet bo.

15 Peder Lauridsen i Linå. 15.12.1820, fol.52, 59.
E: Anne Knudsdatter. LV: svoger Søren Andersen Lundgaard i Mollerup. B: Marianne 22, Laurids 21, Else 15, Anne 10, Maren 8, Niels 5. FM: farbror Laurids Lauridsen i Linå.

16 Margrethe Madsdatter i Linå. 26.4.1821, fol.53, 57B, 61.
Enke efter Christian Nielsen, [skifte 17.8.1812 lbnr.8]. B: Anne Kirstine g.m. Niels Pedersen i Sorring, Anne g.m. Jens Nielsen på Sorring Mark, Maren g.m. Søren Knudsen Snedker i Sorring.

17 Karen Pedersdatter i Linå. 10.6.1822, fol.55B, 60.
Enke efter Laurids Nielsen, skovfoged, [skifte 25.3.1819 lbnr.13]. B: Christen, Anne Kirstine 20. FM: Peder Sørensen i Tørring.

18 Christen Lauridsen i Linå. 25.6.1827, fol.62.
E: Maren Jensdatter. LV: Rasmus Nielsen sst. A: søster Anne Kirstine Lauridsdatter 25. FM: Peder Sørensen i Tørring.

19 Thomas Pedersen i Følle i Bregnet sogn. 28.5.1828, fol.64B, 66B.
Enkemand efter Ingeborg Clemensdatter. Bevilling til uskiftet bo 29.7.1819 lbnr.14. B: Inger g.m. Jens Pedersen i Havhusene pr. Løgten i Hornslet sogn. Enkens første ægteskab med [Niels Andersen i Bregnet]. B: Anders 45 på stedet, Maren g.m. Niels Andersen i Ommestrup, Karen g.m. Niels Pedersen i Følle, Mette Kirstine g.m. Jens Pedersen i Rønde.

20 Maren Andersdatter i Linå. 16.12.1828, fol.65.
E: Christian Sørensen. B: Anders på stedet, Niels 21, Maren 36. FM: Peder Knudsen i Linå.

21 Sidsel Nielsdatter i Linå. 4.6.1829, fol.67.
Enke efter Niels Hansen, [skifte 21.11.1812 lbnr.10]. B: Rasmus i Linå, Niels sst, Karen g.m. Anders Lauridsen sst, Johanne Marie 32.

22 Jens Andersen Rønde i Følle. 19.7.1830, fol.68.
E: Birthe Sørensdatter. LV: Rasmus Jensen i Følle. [Første ægteskab med Anne Cathrine Olufsdatter, skifte 19.3.1816 lbnr.11]. B: Jens Jensen, der fæster gården, Mette Jensdatter, død, var g.m. Niels Nielsen sst. 2B: Maren 18, Niels 10.

23 Anders Christiansen, ugift i Linå. 13.12.1830, fol.69.
Forlovet med Inger Lauridsdatter. LV: far Laurids Christensen Skov i Linå. A: far Christian Sørensen på stedet, søskende Niels Christiansen i Linå, Maren Christiansdatter, tjener i Javngyde. FM: Peder Knudsen i Linå.

24 Niels Nielsen i Linå. 11.5.1837, fol.72.
E: Maren Knudsdatter. LV: Søren Sørensen i Mollerup. B: Sidsel Marie 7, Anne Margrethe 4, Birgitte Marie 6 mdr. FM: farbror Rasmus Nielsen Høgh i Linå.

25 Laurids Pedersen, skovfoged i Linå. 7.4.1838, fol.74B.
E: Abelone Sørensdatter. LV: Søren Jespersen sst. B: Henrik 2. FM: Christen Pedersen Vest i Linå. Desuden nævnes afdødes søster Anne Pedersdatter i Skanderborg, enkens søster Hanne Marie Sørensdatter i Mollerup.

26 Birthe Sørensdatter i Følle i Bregnet sogn. 28.10.1839, fol.76.
Enke efter Jens Andersen, [skifte 19.7.1830 lbnr.22]. Af første ægteskab B: Jens Pedersen i Rønde, Kirsten Pedersdatter, død, var gift i Eskerod. 2B: Kirsten Nielsdatter 20, Anne Kirstine Nielsdatter 9. Desuden nævnes afdødes stedsøn Jens Jensen Rønde på stedet.

SLUT


Viborg Tugt- og Manufakturhus
Skifteprotokol
1768-1831
B 204 - 346


1 Bent Pedersen Grube, skomager og spisemester i Viborg tugthus. 11.6.1768, fol.2.
E: Anne Christensdatter Handberg. LV: Jens Hansen Bering, skomager i Viborg. B:
1) Peder Christian Grube 20
2) Christence Grube 18
3) Kirsten Grube 15
4) Johanne Grube 12
5) Sidsel Grube 3
6) Bentine Grube 4 uger.
FM:
1 morbror Niels Christensen Handberg i Viborg
2 Niels Bertelsen i Viborg, som beslægtet.
Afdøde døde 12.5.1768.

2 Johan Georg Cramer, tøj- og raskvæversvend i Viborg Tugt- og manufakturhus. 20.10.1770, fol.16.
Afdøde var født i den frie kejserlige rigsstad Nordhäusen og havde arbejdet i det Hessiske privilegerede tøj- og uldne manufakturhus.
Afdøde formentes beslægtet med [Johan Andreas Antonsen] Cramer, [tysk] hofpræst i København, hvilket blev benægtet.
Afdøde døde 19.10.1770.

3 Anne Christensdatter Handberg i Viborg. 11.4.1771, fol.18B.
E: Jens Pedersen Lund, spisemester i Viborg Tugthus.
Første ægteskab med Bent Pedersen Grube, [skifte 11.6.1768 lbnr.1]. B:
1) Peder Christian Grube 22, hattemagersvend i Bremen
2) Christence Grube 20, i Ålborg
3) Kirsten Grube 17
4) Johanne Grube 14
5) Sidsel Grube 5
FM: morbror Niels Christensen Handberg i Viborg.

4 Johan Steinborn, ugift overskærersvend i Viborg Tugthus. 10.10.1770.
Afdøde var født i byen Stendal i Altmarch i prøjsisk Brandenburg.
Af arvinger angives a:
1) søster Eva Agnethe Steinborn i Schönefeld, enke efter Dantzen
2) søster Sofie Steinborn
3) den ældste søster, der har indkøbt sig i sygehuset i Stendal.
Afdøde døde 10.10.1770.

5 Mette Jensdatter i Viborg. 13.5.1773, fol.27.
E: Carl Magnus Holm, værkmester i Viborg Tugt- og manufakturhus. B:
1) Johan Carl Holm 38, værkmester på den kejserlige russiske fabrik i Hamborg
2) Anton Adam Holm 37, i Batavia i Ostindien
3) Jens Holm, arkelimester i Frederiksværn i Norge
4) Benjamin Holm 34, overmester på fabrikken i Hamborg
5) Maren Holm 30, hos sin bror i Hamborg
6) Cathrine Marie Holm g.m. Peder Eriksen, væversvend i Viborg Manufakturhus
7) Marie Holm 26, i Sankt Petersborg i Rusland
8) Christiane Holm g.m. Vogt, bogholder på fabrikken i Hamborg.
Afdøde død 13.5.1773.

6 Jørgen Jochum Poulsen, væversvend i Viborg Tugt- og Manufakturhus. 27.12.1774, fol.31.
Enkemand efter Kirsten Poulsdatter, der døde 27.11.1774 i Århus Hospital. B:
1) Anne Elisabeth Poulsdatter g.m. Peder Christensen Hjort, skræddersvend i Århus.

7 Carl Frederik Galmeier, statskirurg og spisemester i Viborg Tugthus. 17.3.1783, fol.33.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Peder Eriksen, spindemester i Viborg tugthus. B:
1) Anne Marie Carlsdatter 18
2) Margrethe Kirstine Carlsdatter 14
3) Amalie Claudiane Carlsdatter 10
4) Charlotte Carlsdatter 6
5) Johanne Margrethe Carlsdatter 4
6) Elisabeth Anette Carlsdatter 2.
FM: Jens Nielsen Lund i Viborg.

8 Jens Frederik Madsen, portner i Viborg Tugthus. 24.5.1793, fol.37.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: J. W. Borner, spindemester i Viborg tugthus. B:
4) Peder Jensen 12.
FM: Gravers Baadsgaard, inspektør i Viborg Tugthus.
Af første ægteskab B:
1) Anne Jensdatter 35 g.m. Anders Lysgaard i Stanghede
2) Mads Jensen 27, hattemagersvend i Randers
3) Marie Cathrine Jensdatter 25 i Viborg.

9 Oluf Nielsen Øsberg, spisemester i Viborg Tugthus . 29.5.1802, fol.37B.
E: Karen Andersdatter. LV: Jens Rind. graver i Viborg Gråbrødre. B:
1) Margrethe Olufsdatter 12
2) Elisabeth Olufsdatter 10½.
FM: Jørgen Rind, skomager i Viborg.
Afdøde døde 29.4.1802.

10 Iver Pedersen, fabriksmester i Viborg Tugt- og Manufakturhus. 30.10.1820, fol.41B.
E: Charlotte Amalie Hagemann.
Bevilling til uskiftet bo af 6.10.1820.
Afdøde døde 12.8.1820.

11 Christian Georg Alt, fabriksmester i Viborg Tugt- og Manufakturhus. 13.7.1822, fol.42B, 56.
A:
1) søster Marie Elisabeth Alt i Fredericia.
Arv efter afdødes morfar [Frederik] Christian Winther, købmand i Horsens, skifte Horsens 19.8.1802.
FM: Johannes Bruun i Åle mølle.
Afdøde døde 13.6.1822.

12 Johannes Henrik Denneke, portner i Viborg Tugt- og Manufakturhus. 16.11.18125, fol.52B.
E: Anne Elisabeth Ørum. LV: [Immanuel] Friis, kapellan i Viborg domkirke. B:
1) Marie Denneke g.m. Svend Joensen på Rosenholm.
[Enkens far var Jacob Jacobsen Ørum, degn i Ørum, Borris og Gammelstrup, skifte Fjends herred gejstlig 19.12.1763 lbnr.61].

13 Dorthe Ferguson i Viborg Tugt- og Manufakturhus. 3.12.1830, fol.60.
A:
1) søster Anne Margrethe Ferguson, død, var g.m. [Søren] Lerche, strandinspektør [i Søllerup i Herfølge sogn] ved Køge, [død 30.8.1807]. 2B:
d Nikoline Lerche i Viborg, enke efter [Simon Christian] Mølsted, præst i Hjerk og Harre, [død 18.9.1828]
e Charlotte Lerche ved Næstved på Sjælland.
Anne Margrethe Fergusons første ægteskab med [Niels Lorentsen, forpagter i Vallø] 3B:
a Else Lorentsen i Ålborg, enke efter [Andreas Lowson] Mørch, præst [i Dronninglund. død 4.1.1826]
b Anne Lorentsen Jessen i Ålborg, død, var g.m. Vandal, løjtnant i Århus. 1B:
1 en søn i København 30
c Frederikke Lorentsen g.m. Bruun, møller ved Ålborg
Afdøde, der havde ophold hos [Laurids Christian] Undal, inspektør i Viborg tugthus, døde 3.12.1830.

SLUT