Erik Brejls hjemmeside

Start

Viborg amt gejstlige skifteuddrag


[Fjends herred]    [Harre herred]    [Hids herred]    [Hindborg og Rødding herreder]    [Houlbjerg herred]   

[Lysgård herred]    [Middelsom herred]    [Nørlyng herred]    [Rinds herred]    [Salling Nørre herred]    [Sønderlyng herred]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Fjends herreds gejstlige skifteuddrag

[1695-1739]    [1739-1799]    [1799-1827]   


Fortegnelse over protokoller og dokumenter vedrørende børnepenge 1752, se lbnr.47.


Fjends herred
Gejstlig skifteprotokol
1695-1739
C 19C-2

1 Niels Nielsen Riis, præst i Vroue og Resen. 18.11.1695, fol.1, 271B.
Enkemand efter [Karen Pedersdatter Riber]. B:
1) Knud Nielsen Riis
2) Elisabeth Nielsdatter Riis, der døde 1731 i Skylvad i Borbjerg sogn på Rydhave gods.
FM:
1) Peder Nielsen Vejrum], præst i Hove
2) Christen Mortensen Scheel, præst i Kobberup og Feldingbjerg.

2 Maren Pedersdatter Hvas i Kobberup præstegård. 30.7.1696, fol.6.
E: Peder Jensen Bering, præst i Kobberup og Feldingbjerg. B:
3) Mads Pedersen Bering, student
4) Peder Pedersen Bering, student
5) Mette Pedersdatter Bering g.m. Christen [Mortensen] Scheel, fars successor
6) Dorthe Pedersdatter Bering g.m. Bertel [Jensen] Groth i Akkerup, præst [i Hårby] på Fyn.
Første ægteskab med [Mads Iversen i Holstebro]. B:
1) Peder Madsen Busk
2) Gundel Madsdatter Busk g.m. Jens Pedersen Rømer i Holstebro.

3 Anders Nielsen Paaske, præst i Vridsted og Fly. 9.5.1698, fol.8B.
E: Sidsel Madsdatter. B:
1) [Niels Andersen Paaske, successor, død 21.5.1690]
2) Anne Andersdatter Paaske g.m. successor Jochum Sørensen [Bregnholm]
3) Maren Andersdatter Paaske.

4 Anders Sørensen Ølby i Dalsgård, præst i Tårup og Kvols. 11.9.1699 fol.14B.
E: Ingeborg Jørgensdatter Schumacher. LV: Villum [Henriksen] Stenblok, præst i Højslev, Dommerby og Lundø. B:
1) Antoinette Cathrine Andersdatter Ølby.
FM: farbror Peder Sørensen Ølby, degn i Ølby.

5 Margrethe Frandsdatter i Ørum præstegård. 18.3.1700, fol.20.
E: Christen Knudsen Bruun, præst i Ørum, [Nørre] Borris og Gammelstrup. B:
1) Knud Christensen Bruun 12
2) Frands Christensen Bruun 11
3) Johan Christensen Bruun 10
4) Søren Glud Christensen Bruun 7.

6 Anders Christensen Graa, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup. 12.7.1700, fol.24, 70B, 75B.
E: Karen Olufsdatter Vroue. LV: svoger Just [Kjeldsen] Bøg, præst i Viborg Sortebrødre. B:
1) Birgitte Andersdatter Graa 20
2) Oluf Andersen Graa 18
3) Mourids Andersen Graa 13
4) Christian Lorents Andersen Graa 10, der døde, skifte 10.9.1708.
FM:
1) morbror Nikolaj Vroue i København
2) mosters mand Thomas [Henningsen] Mariager, præst i Bording.
Afdødes far var Christen Mouridsen Graa, [købmand i Viborg].
Arv i boet efter afdødes søster Dorthe Christensdatter Graa g.m. Søren Justsen, præst i Øster Snede, [begravet 29.10.1679] til B:
1) Just Sørensen
2) Christen Sørensen
3) Anders Sørensen
4) Daniel Sørensen
5) Niels Sørensen
6) Maren Sørensdatter
7) Karen Sørensdatter g.m. Andreas Verlohren
8) Birgitte Sørensdatter
9) Dorthe Sørensdatter.

7 Christen Knudsen Bruun, præst i Ørum, [Nørre] Borris og Gammelstrup. 25.1.1702, fol.33.
E: Cathrine Augsburg. LV: far Jens Jensen Augsburg til Grauballegård [i Svostrup sogn].
Første ægteskab med [Margrethe Frandsdatter, skifte 18.3.1700 lbnr.5]. B:
1) Knud Bruun 14
2) Frands Bruun 13
3) Johan Bruun 11
4) Søren Glud Bruun 8.
FM: Villum [Henriksen] Stenblok, præst i Højslev, Dommerby og Lundø.
Arv efter enkens mor Elisabeth Nielsdatter, skifte 14.6.1686, [datter af Niels Pedersen Holst, kapellan i Skanderborg, og Karen Thomasdatter Fischer].

8 Afkald i Gedsted. 30.6.1702, fol.46.
Afkald fra Anne Cathrine Pedersdatter for arv efter far Peder Christensen [Ørum], præst i Ørum, [Nørre] Borris og Gammelstrup, skifte 25.6.1688 ved søsters mand Claus [Olufsen] Borch, præst i Gedsted og Fjelsø.

9 Dorthe Pedersdatter Hillerød i Daugbjerg præstegård. 28.2.1703, fol.46B.
E: Frederik [Pedersen] Busk, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup.
Afkald fra A:
1) mor Kirsten Bertelsdatter
2) bror Poul Pedersen
3) søster Gedske Pedersdatter.

10 Peder [Jensen] Bering, præst i Kobberup og Feldingbjerg. 26.6.1703, fol.47.
Enkemand efter [Maren Pedersdatter Hvas, skifte 30.7.1696 lbnr.2]. B:
8) Mads Pedersen Bering, student
9) Peder Pedersen Bering, student
10) Mette Pedersdatter Bering g.m. Christen Mortensen Scheel, successor
11) Dorthe Pedersdatter Bering g.m. Bertel [Jensen] Groth. præst [i Hårby] på Fyn.
Første ægteskab med Mette Jensdatter Hee, skifte 7.12.1665. B:
1) Peder Bering, præst [i Verninge] på Fyn
2) Søren Bering i Hejlskov, præst [i Ørslevkloster]
3) Jens Bering, kapellan [i Vigerslev og Veflinge] på Fyn
4) Christen Bering på Fyn
5) Maren Bering, enke efter Jacob Vilsbæk
6) Kirsten Bering g.m. Knud [Olufsen] Vroue, præst i [Kongens] Tisted [og Binderup]
7) Beate Bering. Afkald 4.5.1702, fol.32.
Sidste hustrus første ægteskab med Mads Iversen i Holstebro.
Arv i boet efter Niels [Andersen] Lundsgaard, præst i Ørslevkloster, var g.m. Anne Nielsdatter Nipgaard til B:
1) Jacob Lundsgaard
2) Jens Lundsgaard, student
3) [Christence Lundsgaard g.m. Søren Pedersen Bering, afdødes barn nr.2].

11 Anne Jensdatter i Søby degnebolig i Kobberup sogn. 3.3.1707, fol.52.
E: Knud Christensen Braad, degn i Kobberup og Feldingbjerg. B:
1) Anne Knudsdatter 2
2) Christen Knudsen 31 dage.

12 Villum [Henriksen] Stenblok, præst i Højslev, Dommerby og Lundø. 24.1.1708, fol.54.
E: Anne Lauridsdatter [Bie]. LV: Jochum [Jørgen Christoffersen] Højer, præst på Fur. B:
1) Henrik Stenblok 12
2) Laurids Stenblok 10
3) Enevold Stenblok 8
4) Mette Marie Stenblok 4
5) Inger Stenblok 3.
FM:
1) morbror Jacob Lauridsen Bie, præst i Saltum og Hune
2) morbror Poul Lauridsen, forpagter på Hammelmose [i Thise sogn]
3) mors [halv]bror Enevold Nielsen [Bjerregaard] til Kølbygård [i Hunstrup sogn]
4) morsbror Niels [Lauridsen] Bjerregaard, købmand i Ålborg.
[Første ægteskab med Maren Pedersdatter Alrø, død før vielse med enken Gjøl 8.7.1696].

13 Mette Andersdatter Bredal i Vroue præstegård. 23.1.1709, fol.71,93.
E: Zacharias Jacobsen Baudelin, præst i Vroue og Resen. B:
1) Jacob Zachariasen
2) Sidsel Marie Zachariasdatter
3) Johan Richard Zachariasen.
FM:
1) Frederik [Pedersen] Busch, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup
2) Henrik Vesselsen Bartling, præst i Højslev, Dommerby og Lundø
3) Jens [Knudsen] Aagaard, præst i Tårup og Kvols.

14 Jacob Kjeldsen Steen, 5. lektiehører i Ålborg, der døde [25.10.1710] i Ørum præstegård, [begravet Ørum 3.11.1710]. 24.11.1710, fol.76, 92B.
A:
1) bror Joen Kjeldsen Steen, præst i Ørum, [Nørre Borris og Gammelstrup], død [12.1.1727]. 2B:
a Kirsten Joensdatter Steen g.m. Morten Thorsen, sadelmager
b Anne Joensdatter Steen
2) søster Johanne Kjeldsdatter Steen, i Christiania i Norge, død uden børn.
(Oplysning om arvingers død findes på løst bilag, dateret Viborg 23.3.1746).

15 Niels [Pedersen] Haahr i Dalsgård, præst i Tårup og Kvols. 25.7.1712, fol.79.
E: Karen Mangor (Mangaard). LV: Christen Lassen Tychonius, præst i Skive og Resen. B: 3 børn hvis navne ikke angives.
FM: morbror Elovius Mangor (Mangaard), rådmand i København.
Bevilling til uskiftet bo af 16,7,1712.

16 Jochum Sørensen Bregnholm, præst i Vridsted og Fly. 15.6.1713, fol.94.
E: Anne Andersdatter Paaske. LV: Peder Kragelund, præst i Haderup. B:
1) Johanne Jochumsdatter Bregnholm 20
2) Lene Jochumsdatter Bregnholm 16
3) Anders Jochumsen Bregnholm 13
4) Søren Jochumsen Bregnholm 9.
FM:
1) farbror Thomas Sørensen Bregnholm, forvalter og forpagter på Tåsinge slot
2) farbror Thomas Sørensen Bregnholm den yngre, fuldmægtig på Lerkenfeld.

17 Dorthe [Jochumsdatter] Lassen i Vridsted præstegård. 11.3.1715, fol.118.
E: Lukas [Nielsen] Stenstrup, præst i Vridsted og Fly. B:
1) Cathrine Dorthe Stenstrup 1.
FM:
1) morfar Jochum Lassen, borgmester i Viborg
2) mosters mand Knud Kærgaard i Viborg.

18 Ida Madsdatter Frost i Ørum præstegård. 4.4.1715, fol.119B.
E: Joen Kjeldsen Steen, præst i Ørum, [Nørre] Borris og Gammelstrup. B:
1) Martha Joensdatter 11
2) Anne Joensdatter 9
3) Christine Joensdatter 4.

19 Zacharias [Jacobsen] Baudelin, præst i Vroue og Resen. 2.3.1716, fol.125.
E: Else Nielsdatter Tved.
Første ægteskab med [Mette Andersdatter Bredal, skifte 23.1.1709 lbnr.13]. B:
1) Jacob Zachariasen Baudelin 17
2) Sidsel Marie Zachariasdatter Baudelin 15
3) Johan Richard Zachariasen Baudelin 14.
FM:
1) Frederik [Pedersen] Busch, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup
2) Henrik [Vesselsen] Bartling, præst i Højslev, Dommerby og Lundø
3) Jens [Knudsen] Aagaard, præst i Tårup og Kvols.

20 Søren Pedersen Bering i Hejlskov, præst i Ørslevkloster. 19.5.1717, fol.136B.
E: Christence Nielsdatter Lundsgaard. LV: Laurids Jensen Holst, præst i Estvad og Rønbjerg. B:
1) Sofie Sørensdatter Bering 30
2) Mette Sørensdatter Bering 29
3) Johan Sørensen Bering 28, cand. theol.
4) Nikolaj Sørensen Bering 26, cand. theol.
5) Peder Sørensen Bering 25, stud. theol.
FM: farbror Peder Pedersen Bering, præst i Verninge på Fyn.
Arv til afdødes søsterdatter Mette Knudsdatter Vroue.
Skøde af 21.12.1700 på Søby mølle i Kobberup sogn fra afdødes søster Maren Pedersdatter Bering.

21 Anne Christensdatter i Vester Børsting. 8.12.1722, fol.163B.
E: Peder Jensen, degn i Vester Børsting. B:
1) Karen Pedersdatter 11
2) Christen Pedersen 6
3) Jens Pedersen 4.

22 Mette Pedersdatter Bering i Gamskær i Kobberup sogn. 2.8.1723, fol.166B.
E: Christen Mortensen Scheel, præst i Kobberup og Feldingbjerg. B:
1) Johan Peder Christensen Bering 36
2) Anne Dorthe Bering 36
3) Juliane Marie Bering g.m. Peder Høgh i Lundsgård i Vorde sogn
4) Hylleborg Augusta Bering 26
5) Morten Christian Scheel 18, i Viborg skole
6) Ida Christine Christensdatter Scheel, død, var g.m. Christoffer Holst, degn i Hyllested og Rosmus. 3B:
a Johan Lorents Holst 5
b Mette Cathrine Holst 4
c Susanne Holst 2.
Afdøde døde 5.12.1719.

23 Jens Aagaard i Dalsgård, præst i Tårup og Kvols. 10.7.1724, fol.185.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Anders Lyngby. B:
1) Anne Lisbeth Aagaard.
FM: farbror Peder Skalstrup, præst i Houlbjerg og Granslev.

24 Anne Andersdatter Paaske i Vridsted præstegård. 3.7.1725, fol.197B.
Enke efter Jochum Sørensen Bregnholm, præst i Vridsted og Fly, [skifte 15.6.1713 lbnr.16]. B:
1) Johanne Jochumsdatter Bregnholm g.m. Lukas Stenstrup, præst i Vridsted og Fly
2) Lene Jochumsdatter Bregnholm 26
3) Anders Jochumsen Bregnholm
4) Søren Jochumsen Bregnholm.
FM: farbror Thomas Sørensen Bregnholm, fuldmægtig på Lerkenfeld.
Afdøde døde 1.6.1725.

25 Anders Pedersen Solgaard, 11 år gammel i Kobberup præstegård. 13.5.1726, fol.204.
A:
1) mor Maren Andersdatter Guldager g.m. Christen Scheel, præst i Kobberup og Feldingbjerg
2) søster Inger Pedersdatter Solgaard.
Desuden fik afdøde en halvbror født 14 dage efter hans død.
Afdødes far var Peder [Jensen] Solgaard, kapellan i Hjerm, Gimsing og Venø, skifte Hjerm herred gejstlig 20.7.1719 lbnr.33.
Afdøde døde 13.4.1726.

26 Maren Andersdatter Guldager i Kobberup præstegård. 19.11.1726, fol.206B.
E: Christen Mortensen Scheel, præst i Kobberup og Feldingbjerg.
Første ægteskab med [Peder Jensen Solgaard, kapellan i Hjerm, Gimsing og Venø, skifte Hjerm herred gejstlig 20.7.1719 lbnr.33]. B:
1) Inger Pedersdatter Solgaard 13.
FM: morbror Lambert [Andersen] Guldager, præst i Sønder og Nørre Onsild.
Enkemandens første ægteskab med [Mette Pedersdatter Bering, skifte 2.8.1723 lbnr.22]. Arv til B:
1) Anne Dorthe Scheel
2) Hylleborg Augusta Scheel
3) Morten Christian Scheel.
Afdøde døde 17.10.1726.

27 Joen [Kjeldsen] Steen, præst i Ørum, [Nørre] Borris og Gammelstrup. 12.2.1727, fol.229B.
E: Barbara [Sørensdatter] Breum. LV: Lukas Stenstrup, præst i Vridsted og Fly.
Første ægteskab med [Ida Madsdatter Frost, skifte 4.4.1715 lbnr.18]. B:
1) Martha Joensdatter 24, der 1729 ægter Søren Jeremiassen Pind, købmand i Viborg
2) Anne Joensdatter 22
3) Christine Joensdatter 16.
FM: stedmors bror Peder [Sørensen] Breum, successor.

28 Christen Mortensen Scheel, præst i Kobberup og Feldingbjerg. 30.11.1729, fol.258, næste protokol fol.41B.
Enkemand efter [Maren Andersdatter Guldager, skifte 19.11.1726 lbnr.26].
Første ægteskab med [Mette Pedersdatter Bering, skifte 2.8.1723 lbnr.22]. B:
1) Johan Peder Christensen Bering 42
2) Anne Dorthe Christensdatter Bering g.m. Erik [Pedersen] Skaaning, skoleholder i Veksebo [i Asminderød sogn] på Sjælland, senere degn i Ølsted. Afkald 7.6.1751 fra Anne Eriksdatter Skaaning, døbt Asminderød 2.5.1728
3) Juliane Marie Christensdatter Bering g.m. Peder Høgh i Kobberup
4) Hylleborg Augusta Christensdatter Bering 32
5) Morten Christian Christensen Scheel 24, student
6) Ida Christine Christensdatter Scheel, død, var g.m. Christoffer Holst, degn i Hyllested og Rosmus. 3B:
a Johan Lorents Holst 11
b Mette Cathrine Holst 10
c Susanne Holst 8.

29 Jacob Adamsen Muus, omvandrende skrædder, der døde i Vroue præstegård. 1.6.1730, fol.272.
A:
1) mor Gertrud Eriksdatter trompeters i Randers. LV: Terkel Clemensen i Randers
2) bror Erik Adamsen, stadsmusikant i Sankt Petersborg i Rusland
3) søster Maren Adamsdatter, enke efter Thomas Hansen i Randers. LV: søn Hans Thomsen, skipper i Randers
4) søster, død. 3B:
a Adam Hansen i København
b Niels Hansen på Fyn
c Mette Hansdatter i København.

30 Jens Jensen Ellidshøj, degn i Højslev, Dommerby og Lundø. 26.7.1730, fol.279B, næste protokol fol.10B, 54B, 121, 137B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Hansen Møldorf, degn i Ørridslev kloster. B:
1) Niels Jensen Ellidshøj 31
2) Anne Jensdatter Ellidshøj.

31 Inger Pedersdatter Solgaard, ugift i Vroue præstegård. 6.3.1732, fol.296B.
A:
0) forældre Peder Jensen Solgaard, kapellan i Hjerm, Gimsing og Venø, [skifte Hjerm herred gejstlig 20.7.1719 lbnr.33] og Maren Andersdatter Guldager i Kobberup præstegård, skifte 19.11.1726 lbnr.26.
Mors andet ægteskab med Christen Mortensen Scheel, præst i Kobberup og Feldingbjerg.
1) farbror Jens Jensen Solgaard i Vinderslev i Silkeborg len, død. 8B:
a Jens Jensen Solgaard i Vinderslev
b Peder Jensen Solgaard, guldsmed i Thisted
c Niels Jensen Solgaard i Kolding
d Thøger Jensen Solgaard, rejste til Amsterdam for18 år siden
e Mette Jensdatter Solgaard, enke i Sir vest for Holstebro
f Karen Jensdatter Solgaard i Kolding, nu i Holland
g Sofie Jensdatter Solgaard g.m. Niels Jensen i Iller i Grønbæk sogn
h Anne Margrethe Jensdatter Solgaard i Holstebro
2) morbror Lambert Andersen Guldager, præst i Sønder og Nørre Onsild
3) morbror Jens Andersen Guldager i Ravnsbjerg i Guldager sogn
4) moster Margrethe Andersdatter Guldager i Guldager, enke efter Rasmus [Jørgensen] Fogh, præst i Guldager
5) mors halvbror Anders Lauridsen Scavenius, cand. theol. i Århus.
Arv efter afdødes bror Anders Pedersen Solgaard, skifte 13.5.1726 lbnr.25.

32 Johanne Jochumsdatter Bregnholm i Vridsted præstegård. 12.5.1732, fol.309B, 382B, 383, næste protokol fol.19B.
E: Lukas [Nielsen] Stenstrup, præst i Vridsted og Fly. B:
1) Niels Lukassen Stenstrup 6.
Enkemandens første ægteskab med [Dorthe Jochumsdatter Lassen, skifte 11.3.1715 lbnr.17]. 1B:
1) Cathrine Dorthe Stenstrup.
Arv efter enkemandens bror Johannes Christoffer Stenstrup, hospitalsforstander i Ribe, død 1721, til enkemandens søskende:
1) Mathias Stenstrup, uvist om død
2) Cathrine Stenstrup.
Desuden nævnes:
1) afdødes bror Søren Jochumsen Bregenholm
2) afdødes bror Anders Jochumsen Bregenholm til Teglgård [i Skørping sogn]
3) afdødes svoger Byrge [Nielsen] Krog, præst i Vesterbølle og Østerbølle.

33 Peder [Sørensen] Breum, præst i Ørum, Borris og Gammelstrup. 19.6.1730, fol.323, 371.
E: Karen Harch. LV: bror Sivert Harch, vinhandler i Viborg. A:
0) forældre [Søren Mortensen Brøndum, præst i Grinderslev og Grønning, begravet 3.2.1699 og Sofie Pedersdatter Hessel, 29.7.1707]. B:
1) bror Morten [Sørensen] Breum, præst i Ullits og Fovlum
2) bror Niels Sørensen Breum, udenlands, uvist om død
3) bror Christoffer Breum, degn på Sejerø
4) søster Barbara Breum, der ægter Jens Lynderup, degn i Selde i Salling.
Mors andet ægteskab med Christen Pedersen Sinding, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund, begravet 19.9.1720]. B:
5) halvbror Peder [Christensen] Sinding
6) halvbror Søren [Christensen] Sinding
7) halvsøster Anne [Christensdatter] Sinding.
Arv efter enkens far Peder Sivertsen Harch, købmand i Viborg.
Præstegården brændte 15.9.1729.

34 Niels Gundesen Rostrup i Hejlskov præstegård, præst i Ørslevkloster. 19.7.1734, fol.355B, 382, næste protokol fol.8B, 121B, 137B, 280.
E: Mette Mogensdatter Gjørup. LV: Jens Hørby, præst i Ørum, Borris og Gammelstrup. B:
1) Gunde Jørgen Nielsen Rostrup 14
2) Christence Lucie Nielsdatter Rostrup 9, blind efter børnekopper
3) Frederikke Marie Nielsdatter 6.
FM:
1) mors mosters mand Frederik [Pedersen] Busch, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup ved søn Christoffer [Heidenreich] Frederiksen Busch, successor.
Afdøde døde 18.6.1734.

35 Ursula Margrethe Lindorff i Tårup præstegård. 17.1.1735, fol.371.
E: Peder [Lorents Jensen] Nørholm, præst i Tårup og Kvols. B:
1) Anne Margrethe Minche g.m. Hans Hansen, skibsmand på Holmen i København
2) datter, død ugift.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Jacobsdatter Møller, død 1727].
Afdøde døde i København, begravet fra Holmens kirke på Skibskirkegården 4.4.1734.

36 Margrethe Thomasdatter Lyngby i Hejlskov præstegård i Ørslevkloster sogn. 18.2.1738, fol.383.
Enke efter Christoffer Heidenreich, regimentskvartermester. A:
0) far [Thomas Nielsen Lyngby, præst i Hørby, død 27.12.1683]. B:
1) søster Karen Thomasdatter Lyngby, enke efter Jørgen Pedersen [Brøndlund] i Thisted
2) søster Birgitte Thomasdatter Lyngby g.m. Hans [Frederiksen] Spleth, kapellan i Store Heddinge
3) søster Maren Thomasdatter Lyngby g.m. Frederik [Pedersen] Busch, præst i Daugbjerg ved søn Christoffer Heidenreich Busch, præst i Ørslevkloster
4) bror Frederik Thomsen Lyngby til Vedø [i Koed sogn, og præst i Lyngby og Albøge], død [1734]. Hans børn
5) bror Hans Thomsen Lyngby, præst i Hørby på Sjælland, død [26.9.1736]. Hans børn
6) bror Svend Thomsen Lyngby i en mølle ved Grenå, død. Hans børn
7) søster Lene Thomasdatter Lyngby, [begravet Albøge 30.11.1728], var g.m. Laurids Nielsen Solrød] degn i Lyngby og Albøge. Hendes børn
8) søster Ingeborg Thomasdatter, [begravet Gislinge 17.7.1711], var g.m. [Thorkild Hansen] degn i Hagested [og Gislinge] på Sjælland, [begravet Gislinge 4.11.1718].
Måske flere søskende.
Afdøde døde 18.2.1738.

37 Jens Pedersen Holm, degn i Vridsted og Fly. 5.5.1738, fol.386.
E: Anne Marie Thøgersdatter. LV: Christen Strangesen i Fly. B:
1) Peder Jensen Holm, soldat
2) Christen Jensen Holm, smedesvend
3) Thøger Jensen Holm, musikantsvend
4) Anne Cathrine Jensdatter Holm g.m. Hans Christian Fischer, skoleholder i Odsherred på Sjælland
5) Marie Jensdatter Holm 30 g.m. Johan Christoffer WeideMeyer i Amsterdam
6) Margrethe Jensdatter 26
7) Anne Jensdatter 20.
FM: Jacob Brøndum, degn i Kobberup.Fjends herred
Gejstlig skifteprotokol
1739-1799
C 19C-3

38 Dorthe Pedersdatter i Borup degnebolig [i Tårup sogn]. 14.7.1739, fol.1.
E: Christen Sørensen, degn i Tårup og Kvols sogn. B:
1) Dorthe Kirstine Christensdatter g.m. Iver Tønnesen i Knud [i Tårup sogn]
2) Ingeborg Cathrine Christensdatter 27
3) Rasmus Christensen 25, parykmagersvend i Norge
4) Jørgen Christensen 19, i skrædderlære i Viborg
5) Peder Severin Christensen 17.

39 Maren Thomasdatter Lyngby i Daugbjerg præstegård. 22.11.1741, fol.7, 136B, 138.
E: Frederik Busch, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup. B:
1) Christoffer Busch, præst i Ørslevkloster
2) Peder Christian Busch, kapellan hos faderen
3) Dorthe Busch.
Afdøde døde 15.3.1741.

40 Mikkel Thomsen Bering, præst i Vroue og Resen. 23.11.1741, fol.9.
E: Mette Pedersdatter Pandrup.
Bevilling til uskiftet bo af 16.7.1734.

41 Frederik Busch, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup. 24.4.1742, fol.10B, 54B.
Enkemand efter [Maren Thomasdatter Lyngby, skifte 22.11.1741 lbnr.39]. B:
1) Christoffer Busch, præst i Ørslevkloster
2) Peder Christian Busch, successor
3) Dorthe Busch.

42 Anne Elisabeth Pedersdatter Brøchner i Hejlskov præstegård. 1745, fol.14B.
E: Christoffer Heidenreich [Frederiksen] Busch, præst i Ørslevkloster.
Bevilling til uskiftet bo af 21.4.1745.

43 Karen Thomasdatter Lyngby i Daugbjerg præstegård3.7.1747, fol.15B.
Enke efter Jørgen Pedersen Brøndlund, [købmand] i Thisted.
Testamente af 4.4.1727. A:
0) far [Thomas Nielsen Lyngby, præst i Hørby på Sjælland, død 27.12.1683]. B:
1) søster [Maren Thomasdatter Lyngby, skifte 22.11.1741 lbnr.39]. 3B:
a Christoffer Busch, præst i Ørslevkloster
b Peder Busch, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup
c Dorthe Busch
2) søster [Lene Thomasdatter Lyngby, begravet Albøge 30.4.1728, var g.m. Laurids Nielsen Solrød, degn i Albøge]. [Første ægteskab med Søren Pedersen Leth]. 1B:
a Mette Sørensdatter [Leth], død, var g.m. Claus [Andersen] Brøndlund [i Thisted, nu i Viborg]. Hendes børn.
Afdøde døde 3.6.1747.

44 Christen Sørensen i Borup, degn i Tårup og Kvols. 5.5.1749, fol.33.
E: Maren Sørensdatter.
Første ægteskab med Dorthe Pedersdatter i Borup, skifte 14.7.1739 lbnr.38. B:
1) Dorthe Kirstine Christensdatter g.m. Iver Tønnesen i Knud [i Tårup sogn]
2) Ingeborg Cathrine Christensdatter g.m. Jens Jacobsen Møller i Borup
3) Rasmus Christensen Lundorff, parykmager i Christiania i Norge
4) Jørgen Christensen, successor
5) Peder Severin Christensen i Viborg.
Afdøde døde 2.5.1749.

45 Lukas [Nielsen] Stenstrup, præst i Vridsted og Fly. 14.4.1751, fol.43B, 78B.
E: [Anne] Birgitte Mule Lauridsdatter [Hvidberg]. LV: Jacob Brøndum, degn i Søby.
Første ægteskab med [Dorthe Jochumsdatter Lassen, skifte 11.3.1715 lbnr.17]. B:
1) Cathrine Dorthe Stenstrup 36 i Vidstrup præstegård, død, var g.m. Villum Kray Scott i, buntmager i Amsterdam. B:
a Inger Pedersdatter, født 3.5.1736. (Se fol.20-32).
Andet ægteskab med [Johanne Jochumsdatter Bregnholm, skifte 12.5.1732 lbnr.32]. B:
2) Niels Lukassen Stenstrup 25.
FM:
1) morbror Søren Jochumsen Bregenholm i Teglgård [i Skørping sogn].
2) mosters mand Byrge [Nielsen] Krog, præst i Vesterbølle og Østerbølle.
Enken har arv efter søster i Lillering [i Framlev sogn], der var g.m. Blichfeldt.
Desuden nævnes enkens mor Elisabeth Marie [Pedersdatter], enke efter Laurids [Madsen] Hvidberg, præst [i Nautrup, Sæby og Vile, død 1714]

46 Fortegnelse over protokoller i Fjends herred provsti. 24.8.1752, fol.55.
Specifikation over de bøger, protokoller og dokumenter vedrørende børnepenge, der blev overleveret af provsten Henrik Vesselsen Bartling, præst i Højslev, Dommerby og Lundø til successor Jens Hørby, præst i Ørum, Borris og Gammelstrup.

47 Henrik Vesselsen Bartling, præst i Højslev, Dommerby og Lundø. 9.10.1752, fol.55B, 119.
E: Ida Malene [Pedersdatter Bagger]. LV: Johan Bruun. B:
1) Vessel Bartling på Lundø
2) Dorthe Sofie Bartling g.m. Søren [Olufsen] Holm, degn i Viby og Tiset
3) Elsebeth Frederikke Bartling g.m. Christian Mønster, skovrider i Skannerup [i Gjern herred]
4) Margrethe Elisabeth Bartling på stedet. Ved afkald 1.2.1760 g.m. Henrik Reutze Lylow i Skive
5) Jytte Cathrine Bartling, enke efter Sejer Sommer, sidst forpagter på Tolstrup Nørgård [i Næsborg sogn] ved Løgstør, [død 9.1.1749]
6) Else Malene Bartling g.m. Frederik [Christian Hansen] Wilrich, successor.
Fortegnelse over protokoller og dokumenter vedrørende børnepenge 1752.

48 Elisabeth Marie Pedersdatter i Fly. 29.5.1752, fol.73B.
Enke efter Laurids Madsen Hvidberg, præst [i Nautrup, Sæby og Vile, død 1714]. B:
6) Birgitte Mule [Lauridsdatter Hvidberg], enke efter [Lukas Nielsen] Stenstrup, præst i Vridsted og Fly, [skifte 14.4.1751 lbnr.46].
Første ægteskab med [Christen Andersen Vinding, præst i Håsum og Ramsing, død 1697]. B:
1) Peder Christensen Vinding i Præstkær, præst i Brørup og Lindknud
2) Anders Christensen Vinding, præst i Storring, Stjær og Galten, [skifte Framlev herred gejstlig 6.3.1752 lbnr.19]. B:
a Anders Christian Vinding, præst i Storring, Stjær og Galten
b Christoffer Vinding, student
c Elisabeth Marie Vinding g.m. [Hans] Kruse til Hvolgård [i Langskov sogn]
d Inger Marie Vinding
e Ingeborg Dorthe Vinding
3) Kirsten Christensdatter Vinding g.m. [Georg Frederik] Buch, kommandant [på Munkholm i Trondhjem] i Norge
4) Anne Sofie Christensdatter Vinding g.m. Henning Poulsen Kyng, skoleholder i Vester Åby på Fyn
5) Dorthe Christensdatter Vinding, enke efter [Michael Christoffer Offesen] Friis, præst [i Sandby] på Lolland.
Afdøde døde 28.4.1752.

49 Ludmilla (Luttemette) Margrethe [Frederiksdatter] Vinterberg. 28.7.1755, fol.79B.
E: Jens Hørby, præst i Ørum, Borris og Gammelstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 31.10.1749.
[Afdøde blev begravet 4.7.1755].

50 Fortegnelse over provstiets udestående børnepenge. 30.12.1755, fol.80B.

51 Bodil Hansdatter Rosborg i Mønsted. 25.10.1754, fol.80B.
E: Knud Braad, degn i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup. B:
1) Cathrine Margrethe Knudsdatter Braad g.m. Peder Jacobsen, successor
2) Hans Christian Knudsen Braad, degn i Sahl i Ginding herred
3) Abraham Knudsen Braad i Skive
4) Anne Cathrine Knudsdatter Braad i Holland
5) Isak Knudsen Braad 32, hos fætter [Jacob Rosborg] til Haraldslund [i Grundfør sogn], nu kroejer i Spørring
6) Jacob Knudsen Braad 32, på rejse til Ostindien i Hollandsk tjeneste
7) Frederik Christian Knudsen Braad 25, på rejse til Ostindien i Hollandsk tjeneste.
Afdøde døde 26.9.1754.

52 Niels Pedersen Ørum, degn i Højslev, Dommerby og Lundø. 27.6.1758, fol.93.
E: Karen Christensdatter Høgh. LV: Jacob Brøndum i Søby. A:
1) bror Oluf Pedersen Ørum, kavalerist i Kalundborg
2) søster Karen Pedersdatter g.m. Mads Christensen, vognmand i Slagelse
3) søster Margrethe Pedersdatter i Højslev.
Desuden nævnes
1) Jens Jacobsen Ørum i Hejlskov, degn i Ørslevkloster
2) enkens bror Jens Christensen Høgh i Kare [i Holbæk sogn] i Rougsø herred.

53 Ida Malene [Pedersdatter] Bagger i Højslev præstegård. 11.6.1759, fol.105.
Enke efter Henrik Vesselsen Bartling, præst i Højslev, Dommerby og Lundø, skifte 9.10.1752 lbnr.47]. B:
1) Vessel Bartling
2) Dorthe Sofie Bartling g.m. [Søren Olufsen] Holm, degn i Viby og Tiset
3) Elsebeth Frederikke Bartling g.m. Christian Mønster, skovrider i Skannerup [i Gjern herred]
4) Margrethe Elisabeth Bartling på stedet
5) Jytte Cathrine Bartling, enke efter Sejer Sommer, [sidst forpagter på Tolstrup Nørgård i Næsborg sogn ved Løgstør, død 9.1.1749]
6) Else Malene Bartling g.m. Frederik [Christian Hansen] Wilrich, successor.
Afdøde døde 12.5.1759.

54 Peder Jensen, for 20 år siden degn i Vroue og Resen. 3.11.1758, fol.107B.
B:
1) Christen Pedersen
2) Karen Pedersdatter.

55 Peder [Sørensen] Fausing, degn i Vridsted og Fly. 18.4.1759, fol.108, 119, 121.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Smed i Fly. B:
1) Johanne Gram Pedersdatter Fausing 18. Ved afkald 21.8.1761 g.m. Christen Christensen Winther, degn i Vroue og Resen.
[Se skifte efter afdødes far Søren Fausing, podemester i Ålborg, skifte Ålborg 3.6.1745 lbnr.2394].

56 Christen Pedersen Børsting, degn i Vroue og Resen. 21.3.1760, fol.113B, 122B, 164.
E: Mette Jørgensdatter Brøndum. B:
1) Anne Christensdatter 20
2) Jørgen Christensen 18
3) Peder Christensen 16
4) Jacob Christensen 11
5) Jens Christensen 9
6) Dorthe Christensdatter 5
7) Juliane Marie Christensdatter 3.
FM: morbror Jacob Jørgensen Brøndum i Søby.

57 Johan Christensen Bruun, præst i Kobberup og Feldingbjerg, der døde [26.4.1761], fol.119B.
E: Maren Nielsdatter Brøchner.
Bevilling til uskiftet bo af 7.4.1741.

58 Thøger [Poulsen] Uttermøhlen, præst i Tårup og Kvols. 28.8.1761, fol.120B.
E: Sofie [Olufsdatter] Winther.
Bevilling til uskiftet bo af 21.8.1761.
[Børn angives ved skifte efter Didrik Uttermøhlen i Nibe 11.9.1778 lbnr.400].

59 Dorthe Jensdatter Pind i Hejlskov degnebolig [i Ørslevkloster sogn]. 2.2.1762, fol.121B.
Enke efter Sejer [Jeremiassen Sander, kaldt] Pind [i Grenå, død i Viborg 1733]. B:
1) Inger Marie Sander
2) Anne Marie Sander g.m. Jens [Jacobsen] Ørum, degn i Ørslevkloster
3) Anne Dorthe Sander, der ægter Hans Nielsen Rosborg, [kapellan i Farsø].
FM: farbror Jeremias Sander, præst i Farsø og Vognsild.

60 Peder Christian [Frederiksen] Busch, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup. 25.8.1762, fol.122B, 136B, 341B.
E: Johanne Marie [Henriksdatter] Bützow. LV: Jonas Wassard. B:
1) Frederik Busch 9
2) Helle Helene Busch 7, der døde 9.3.1764
3) Henrik Christoffer Busch 5
4) Maren Busch 3. Afkald efter hende 5.6.1772, hvor hun er død
FM: farbror [Christoffer Heidenreich Frederiksen] Busch i Vadgård, præst [i Strandby, Bjørnsholm og Malle].

61 Jacob [Jacobsen] Ørum, degn i Ørum, Borris og Gammelstrup. 19.12.1763, fol.133.
E: Anne Marie [Pedersdatter] Holm. LV: Jørgen Holm i Jordbro mølle [i Tårup sogn]. B:
1) Anne Elisabeth Jacobsdatter 3
2) Inger Margrethe Jacobsdatter 2
1) Jacob Jacobsen, født efter faderens død.
FM: farbror Jens [Jacobsen] Ørum i Hejlskov, degn i Ørslevkloster.

62 Anne Sofie [Christensdatter] Vinding i Fly. 23.10.1765, fol.137, 163B.
Enke efter Henning Poulsen Kyng, skoleholder [i Vester Åby] på Fyn.
Afkald fra brorsøn Anders Christian Vinding, præst i Storring, Stær og Galten på afdødes søskende og søskendebørns vegne, (sml. lbnr.48).
Afdøde boede hos [halv]søster Birgitte Mule [Lauridsdatter Hvidberg], enke efter Lukas [Nielsen] Stenstrup, præst i Vridsted og Fly, [skifte 14.4.1751 lbnr.45].

63 Hans Eriksen Bruun (Brunov), ugift [personlig kapellan] i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup. 23.10.1766, fol.138, 143B.
A:
0) far [Erik Hansen Bruun, præst i Grinderslev og Grønning, død 9.3.1762]
1) halvsøster Christiane Birgitte Eriksdatter Bruun g.m. Georg Møller, murer i Nykøbing Mors.
Desuden nævnes afdødes farbror Mathias Bruun i Grove Nørregård [i Brøndum sogn] i Salling.

64 Jens Ørum i Hejlskov, degn i Ørslevkloster. 20.10.1767, fol.144bB.
E: Anne Marie Sejersdatter Sander. LV: Dines Hjersing, præst i Ørslevkloster. B:
1) Sejer Jensen 20 i Viborg latinskole
2) Jacob Jensen 18 i Viborg latinskole
3) Dorthe Jensdatter 14.
FM: morbror Hans Nielsen Rosborg, præst i Rørbæk og Grynderup.
Afdøde døde 3.7.1767.

65 Anne Birgitte [Rasmusdatter] Lime i Daugbjerg præstegård. 18.2.1768, fol.149B, 280.
Enke efter Hans [Olufsen] Ravn, præst i Hinge og Vinderslev, [skifte Lysgård herred gejstlig 4.5.1761 lbnr.32]. B:
1) Marie Kirstine Ravn g.m. Albert Sadolin, præst i Hinge og Vinderslev
2) Tønnes Ravn 25, student i Daugbjerg præstegård
3) Charlotte Amalie Ravn g.m. Bagge [Christensen] Friis, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup
4) Rasmus Ravn 22, på Århus amtstue
5) Oluf Ravn 21, guldsmedesvend i København
6) Christian Ravn 20, hos en vinhandler i København
7) Hans Ravn 18, hos en urtekræmmer i København
8) Elisabeth Charlotte Ravn 17, i Daugbjerg præstegård. Ved afkald 19.4.1777 g.m. Niels Brosse, urtekræmmer i København.
Forseglet 19.1.1768, straks efter hendes død.

66 Jens Hørby, præst i Kobberup og Feldingbjerg. 30.1.1769, fol.164B.
Enkemand efter Ludmilla Margrethe [Frederiksdatter] Vinterberg, skifte 28.7.1755 lbnr.49].
Hans A:
1) søster Ellen Marie Hørby i Mogenstrup [i Sevel sogn], enke efter Niels Jensen Ellidshøj, [skifte Estvad og Rønbjerg præstegods 24.10.1760 lbnr.2]. LV: [Peder] Kold, herredsfoged i Harrestruplund [i Daugbjerg sogn]
2) bror Søren Christensen, død uden børn
3) bror Mikkel Christensen, skrædderdreng i Viborg, død
4) halvbror Christen Christensen Bødker i Hindborg i Salling
5) halvbror Laurids Christensen Bødker, død på Hobro-kanten
6) halvsøster Anne Christensdatter Bødker i Skive
7) halvsøster Sidsel Christensdatter, død, var g.m. Malte Smed i Skive. 1B:
a Christen Maltesen Smed i Sæd ved Tønder.
Hendes A:
0) mor [Marie Rasmusdatter Overgaard, død Selde 20.6.1766].
Mors første ægteskab med far [Frederik Vinterberg, amtsforvalter i Hald og Skivehus amter, død 18.10.1708].
Mors andet ægteskab med [Herluf Jensen Stjernholm til Kjeldgård i Selde sogn, begravet 9.3.1759]. B:
1) [halv]bror Rasmus Herlufsen Stjernholm til Kjeldgård
2) [halv]bror Jens Herlufsen Stjernholm til Ørndrup på Mors
3) [halv]søster Gundel Marie Stjernholm, der døde, [begravet 3.8.1770], g.m. [Oluf] Vestergaard, præst i Selde [og Åsted] i Salling.
Afdøde døde 29.12.1768.

67 Elisabeth Lucie Tvede i Kobberup præstegård. 4.6.1773, fol.216.
E: Ludvig [Henriksen] Munch, præst i Kobberup og Feldingbjerg.
Ingen børn.
Arvinger angives ikke. Dog nævnes:
1) afdødes fars [halv]bror [Peder Pedersen] Malling, borgmester i Viborg, [søn af Peder Rasmussen Malling, gæstgiver i Vestergade i København, begravet København Vor frue og Dorthe Marie Kjeldsdatter Skytte, begravet København Vor Frue 7.4.1736]
2) enkemandens mor Vilhelmine Milling, efter [Henrik] Munch, borgmester i Viborg, [skifte Viborg 30.7.1742 lbnr.733].
Afdøde døde 5.5.1773.

68 Else Christensdatter Møller i Søby mølle. 28.12.1772, fol.232, 282.
E: Just Jacobsen Brøndum, adjungeret degn i Kobberup og Feldingbjerg, der også døde. B:
1) Juliane Marie Brøndum. Ved afkald 4.5.1779 g.m. Jacob Jensen Møller i Søby mølle, søn af Jes Jensen Feldingbjerg i Trevad mølle
2) Kirsten Marie Møller i Lyby mølle, død. Afkald fra søster i Søby mølle 4.5.1779.
FM:
1) farfar Jacob [Jørgensen] Brøndum, degn i Kobberup og Feldingbjerg
2) farbror Christian Brøndum, degn i Vridsted og Fly.

69 Jørgen Christensen Lundorff, degn i Tårup og Kvols. 24.2.1777, fol.254.
E: Karen Andersdatter. LV: Andreas Pedersen i Grelgård? A:
1) søster Ingeborg [Cathrine] Christensdatter, enke i Knud
2) bror Rasmus Christensen Lundorff, parykmager i Christiania i Norge
3) bror Peder Severin Christensdatter Lundorff i Viborg, som de ikke har hørt fra i 17 år.
Afdøde døde 24.2.1777.

70 Jacob [Jørgensen] Brøndum i Søby, degn i Kobberup og Feldingbjerg. 29.5.1774, fol.267B.
E: Agnethe [Rasmusdatter] Vinde. B:
1) Just Jacobsen Brøndum i Søby mølle, [skifte28.12.1772 lbnr.68]. 1B:
a Juliane Marie Brøndum.
2) Christian Jacobsen Brøndum, degn i Vridsted of Fly
3) Anne Magdalene Jacobsdatter Brøndum
4) Jørgen Jacobsen Brøndum på Kærgårdsholm
5) [Dorthe Jacobsdatter Brøndum, skifte Hald amt 23.12.1771 lbnr.81], var g.m. Martin [Christiansen] Kold, [i Daugbjerg sogn]. 4B:
a Christiane Martinsdatter Kold 11
b Jacob Martinsen Kold 9
c Jørgen Martinsen Kold 7
d Christian Martinsen Kold 3.
Arv i boet efter [afdødes farbror] Mads Jensen Brøndum, skifte [Hald amt] 13.5.1767 lbnr.62 til B:
1) Peder Madsen Brøndum, død. 2B:
a Mads Brøndum på Jølbygård
b Mikkel Brøndum på Jølbygård.

71 Anne Lauridsdatter Billeskov, ugift i Vroue præstegård. 30.3.1774, fol.281B.
A:
0) forældre [Laurids Hansen Billeskov, præst i Grejs og Sindbjerg, skifte Nørvang herred gejstlig 11.8.1727 lbnr.8 og Else Jensdatter Grejs, skifte Nørvang herred gejstlig 7.2.1717 lbnr.2]
1) søster [Mette Lauridsdatter Billeskov] g.m. [Rasmus Rasmussen] Flensborg, præst i Vroue og Resen.
2) [brorsøn] Christian [Hansen] Billeskov, kapellan i Hjerm og Gimsing på øvrige arvingers vegne.
Afdøde døde 28.3.1774.

72 Karen Mouridsdatter i Vroue degnebolig. 6.9.1779, fol.283, 336, 350, 350B.
E: Christen Winther, degn i Vroue og Resen. B:
1) Christen Winther 7
2) Jesper Martin Winther 3.
FM: mors [halv]bror Mourids Jensen i Mogenstrup i Sevel sogn.
Desuden nævnes enkemandens afdøde bror Jesper Lund
Afdøde døde 6.9.1779.

73 Anne Birgitte Mule [Lauridsdatter Hvidberg] i Fly. 7.12.1779, fol.294.
Enke efter Lukas [Nielsen] Stenstrup, præst i Vridsted og Fly, [skifte 14.4.1751 lbnr.45]. A:
0) forældre [Laurids Madsen Hvidberg, præst i Nautrup, Sæby og Vile, død 1714 og Elisabeth Marie Pedersdatter, skifte 29.5.1752 lbnr.48].
Mors første ægteskab med [Christen Andersen Vinding, præst i Håsum og Ramsing, død 1697]. B:
1) halvbror Anders [Christensen] Vinding, [præst i Storring, Stjær og Galten, [skifte Framlev herred gejstlig 6.3.1752 lbnr.19]. 4B:
a Anders Christian Vinding, præst i Storring, Stjær og Galten
b Christoffer Vinding på Nygård [i Øster Starup sogn] ved Kolding
c Elisabeth Marie Vinding, enke efter [Hans] Kruse til Hvolgård [i Langskov sogn, død 16.1.1765]
d Ingeborg Dorthe Vinding g.m. Claus [Pedersen] Møinichen, præst i Rubjerg og Mårup
2) halvsøster Kirsten Vinding, død, var g.m. Georg Frederik Buch, kommandant på Munkholm fæstning [i Trondhjem i Norge]. 2B:
a Niels Vest Buch, præst i Spjellerup og Smerup på Sjælland
b Mie Georgsdatter Buch, enke hos bror i Spjellerup.
Afdøde døde 7.12.1779.

74 Mathias Holm, præst i Vroue og Resen. 23.5.1780, fol.307B.
E: Marie [Rasmusdatter] Flensborg. LV: Christian Brøndum, degn i Vridsted dog Fly. A:
1) bror Niels Holm i Pindhus i Haderup sogn.
Desuden nævnes enkens bror Frederik Flensborg på stedet.
Afdøde døde 23.5.1780.

75 Peder Jacobsen [Mønsted], degn i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup. 6.12.1781, fol.332B.
E: Cathrine Margrethe [Knudsdatter] Braad. LV: [Jonas] Aggerholm i Rosborg [i Mønsted sogn]. B:
1) Jens Pedersen i Daugbjerg
2) Hans Pedersen i Mønsted
3) Jacob Pedersen i København
4) Mette Marie Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Mønsted
5) Anne Dorthe Pedersdatter [Mønsted] g.m. [Peder] Guldager i Bygholm mølle
6) Margrethe Pedersdatter g.m. David [Andreasen] Haun, degn i Mønsted
7) Bodil Marie Pedersdatter på Aunsbjerg [i Sjørslev sogn].
Afdøde døde 6.11.1781.

76 Christen Winther, degn i Vroue og Resen. 24.7.1784, fol.336B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Clausen, præst i Vroue og Resen.
Første ægteskab med [Karen Mouridsdatter, skifte 6.9.1779 lbnr.72]. B:
1) Christen Winther 12
2) Jesper Martin Winther 8.
FM: en farbror ved Tønder.

77 Frederik Christian [Hansen] Wilrich, præst i Højslev, Dommerby og Lundø, der døde 21.9.1785], fol.341, 344.
E: Else Malene Bartling. LV: M[ikkel Ditlev] Bering til Ørslevkloster. B:
1) Hans Wilrich, forpagter på Allinggård [i Svostrup sogn]
2) Elsebeth Friis Wilrich g.m. Anders Borchardt, vinhandler i Viborg
3) Henrik Wilrich, successor.
Bevilling til uskiftet bo af 5.6.1772.
Samfrændeskifte 29.6.1786.

78 Johanne Andersdatter i Vroue degnebolig. 3.2.1786, fol.342, 343B.
E: Niels Jensen Laanum, degn i Vroue. A:
0) forældre [Anders Dinesen i Krogslund, begravet Gjellerup 12.2.1773 og Kirsten Nielsdatter Dalgaard, begravet Gjellerup 23.4.1758]
1) søster Ellen Andersdatter g.m. Niels Olufsen, væver i Søby i Kobberup sogn
2) søster Anne Margrethe Andersdatter i Krogslund i Gjellerup sogn.
FM: født værge Niels Nielsen selvejer af Linnebjerg i Ikast sogn.

79 Bagge [Christensen] Friis, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup, der døde [5.5.1787], fol.343B.
E: Charlotte Amalie Ravn.
Bevilling til uskiftet bo af 18.5.1787.
[Samfrændeskifte afholdt Viborg 24.4.1792, se Nørlyng herred gejstlig lbnr.224].

80 Alhed Malene Lund i Hejlskov præstegård, der døde [20.2.1787], fol.344, 345B, 373B.
E: Mogens [Jensen] Halkær, præst i Ørslevkloster. B:
1) Jens Nikolaj Mogensen
2) Eva Sofie Mogensdatter
3) Cathrine Margrethe Mogensdatter.
FM:
1) farbror Laurids Halkær, præst i Kongens Tisted og Binderup
2) Mikkel Ditlev Bering til Ørslevkloster.
Bevilling til uskiftet bo af 9.3.1787.
Samfrændeskifte 19.5.1788.

81 Niels Christian [Nielsen] Nybo, præst i Vridsted og Fly, der døde [16.4.1789], fol.347B.
E: Johanne [Christensdatter] Bredsdorff.
Testamente af 25.7.1786.

82 Jens Henrik Vesterholt, ugift student på Ørslevkloster. 9.1.1788, fol.348, 350.
A:
1) mor Else [Kirstine] Bering på Ørslevkloster, enke efter [Frederik] Vesterholt, [forvalter på Bådesgård i Græshave sogn på Lolland]. Hun døde 2.5.1790
2) bror Magnus Vesterholt, løjtnant
3) bror Niels Vesterholt, løjtnant
4) bror Christian Ditlev Vesterholt, død, var g.m. Marie Cathrine Høpfner. B:
a Frederikke Christiane Vesterholt i Hernhut i Tyskland.
FM: morbror direktør Høpfner.
Afdøde døde 7.1.1788.

83 Cathrine Margrethe [Knudsdatter] Braad i Daugbjerg. 27.7.1793, fol.351.
Enke efter Peder Jacobsen [Mønsted], degn i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup, [skifte 6.12.1781 lbnr.75]. B:
1) Jens Pedersen i Daugbjerg
2) Hans Pedersen i Mønsted
3) Jacob Pedersen Mønsted i København
4) [Mette Marie Pedersdatter] g.m. Jens Pedersen i Mønsted
5) [Anne Dorthe Pedersdatter Mønsted] g.m. Peder Guldager i Bygholm mølle
6) [Margrethe Pedersdatter] g.m. David [Andreasen] Haun, degn i Mønsted
Afdøde døde 27.7.1793.

84 Ellen Kirstine Nielsdatter i Knudsgård i Daugbjerg sogn. 8.2.1794, fol.352.
Enke efter Mogens Knudsen, degn i Vester Lyby i Salling. B:
1) Peder Mogensen i Bostrup i Lyby sogn
2) Christiane Mogensdatter g.m. Niels Mortensen, selvejer i Knudsgård.

85 Jens Tjørring, degn i Højslev, Dommerby og Lundø. 19.4.1794, fol.353.
E: Marie Kirstine [Lauridsdatter] Kjær. LV: Henrik Møller, birkedommer i Halskov [i Højslev sogn]. B:
1) Peder Jensen 31, vanvittig
2) Jens Jensen 29, købmandskarl i Viborg.
Afdøde døde 16.4.1794.

86 Poul Nielsen Amtrup, præst i Ørum, Borris og Gammelstrup. 28.6.1794, fol.355B.
E: Marie [Christensdatter] Nygaard. LV: [Tønnes] Ravn, præst i Hem, [Hindborg og Dølby] i Salling. B:
1) Marie Cathrine Amtrup g.m. Rasmus Ravn, degn i Vorde, Fiskbæk og Romlund
2) Else Cathrine Amtrup, død, var g.m. Hans Christian Silkemann, forvalter på Krastrup, [i Farstrup sogn]. 2B:
a Poul Silkemann 6
b Erik Silkemann 4
3) Johanne Marie Amtrup 26. Ved afkald 23.6.1797 g.m. Just Michael Wassard, præst i Øls, Hørby og Døstrup
4) Niels Christian Amtrup 22.
Afdøde døde 28.6.1794.

87 Nikolette Claudiane Johansdatter Kanneworf i Hejlskov præstegård. 1798, fol.368B, 372.
E: Mogens [Jensen] Halkær, præst i Ørslevkloster. B:
1) Alhed Malene Halkær
2) Johan Vilhelm Halkær
3) Jacob Halkær
4) Christian Halkær
5) Kirsten Halkær.
FM: morfar Johan Vilhelm [Nielsen] Kanneworf, præst i Idum.
Bevilling til uskiftet bo af 10.8.1798.
Samfrændeskifte 1.8.1799.

88 Jacob [Jensen] Bredsgaard, degn i Vroue og Resen. 18.7.1797, fol.369.
Enkemand. B:
1) Karen Bredsgaard i Næstved.
FM: farbror Christen Jensen Bredsgaard.Fjends herred
Gejstlig skifteprotokol
1799-1827
C 19C-4

89 Mogens [Jensen] Halkær, præst i Ørslevkloster. 21.2.1799, fol.1, 7, 30, 32B, 40B.
E: Sofie Amalie Kanneworf.
Første ægteskab med Alhed Malene Lund, [skifte 19.5.1788 lbnr.80]. B:
1) Jens Nikolaj Halkær
2) Eva Sofie Halkær
3) Cathrine Margrethe Halkær.
FM: mosters mand Svend Christian Holst, købmand i Ålborg.
Andet ægteskab med Nikolette Claudiane Johansdatter Kanneworf, enkens søster, [skifte 1.8.1799 lbnr.87]. B:
4) Alhed Malene Halkær 11
5) Johan Vilhelm Halkær 8
6) Jacob Halkær 7
7) Christian Halkær 4
8) Kirsten Halkær.
FM: farbror Laurids Halkær, præst i Kongens Tisted og Binderup

90 Ludvig [Henriksen] Munch, præst i Kobberup og Feldingbjerg. 2.1.1800, fol.3, 20B, 30B, 35, 38, 44B.
E: Elisabeth Kirstine Schmidt. LV: Jacob Jensen Feldingbjerg i Søby mølle. A:
1) bror Terkild [Kleve] Munch, præst i Bjerring og Mammen
2) bror Hans Christian Munch, tidligere 5.lektiehører, nu i Kovstrup i Mønsted sogn
3) søster Charlotte Munch
4) søster Vilhelmine Munch
5) søster Karen Munch.
[Første ægteskab med Elisabeth Lucie Tvede, skifte 4.6.1773 lbnr.67].
Afdøde døde 1.1.1800.

91 Dorthe Marie Pedersdatter [Lund] i Søby Degnebolig. 5.6.1801, fol.36B.
E: Jacob [Pedersen] Kardyb, degn i Kobberup og Feldingbjerg. B:
1) Peder Jacobsen 14
2) Anne Marie Jacobsdatter 12.
FM: mors [halv]bror Peder Christensen i Lund i Ørslevkloster sogn.
0
92 Andreas Hofmann, degn i Ørum., Borris og Gammelstrup. 7.2.1804, fol.44B.
E: Anne Marie [Pedersdatter] Holm. B:
1) Andreas Stock Hofmann
2) Henrikke Hofmann g.m. Jens Lind Carlsen Bay, fuldmægtig på by- og rådstueskriverkontoret i Viborg.

93 Else Malene Bartling på Lundø. 3.10.1804, fol.45.
Enke efter Frederik Christian [Hansen] Wilrich, præst i Højslev, Dommerby og Lundø, [skifte 29.6.1786 lbnr.77]. B:
1) Hans Wilrich, forpagter på Allinggård [i Svostrup sogn], nu i Levring
2) Elsebeth Friis Wilrich, enke efter Anders Borchardt, vinhandler i Viborg
3) Henrik Wilrich, successor, nu emeritus i Viborg.

94 Else Kirstine Vedel i Kobberup. 8.4.1807, fol.60B, 69B, 79B, 90, 91B.
Enke efter Rasmus [Sørensen] Finderup, præst i Vammen, Bigum og Lindum, [død 10.5.1801].
Testamente underskrevet i Fiskbæk 13.11.1802. A:
0) far [Svend Christensen Vedel, præst i Sahl i Ginding herred]
1) bror Jørgen Vedel, præst i Thise i Salling
2) søster Anne Margrethe Vedel, død, var g.m. [Christian Peder Eriksen Frisenberg, præst i Sahl i Ginding herred. 6B:
a Didrik Frisenberg, præst i Vridsted og Fly
b Svend Vedel Frisenberg på Sødal ved Viborg
c Anne Cathrine Frisenberg g.m. Palle Lassenius Borup, præst i Sahl i Ginding herred
d Anne Johanne Frisenberg
e Mette Kirstine Frisenberg g.m. Jens Selmer, præst i Helligsø og Gettrup i Thy
f Elisabeth Christiane Frisenberg g.m. [Niels] Hvid, borgmester i Århus.
Afdødes mands første ægteskab med [Mette Nielsdatter Ravn]. 3B:
3) stedsøn Niels Finderup, krigsassessor og telegrafbestyrer i København
4) steddatter Johanne Finderup g.m. Knud Scott Deichmann, præst i Torslev og Lendum i Vendsyssel
5) steddatter Ellen Marie Finderup g.m. [Hans Jacob] Blichfeld, præst i Vrejlev og Hæstrup.

95 Laurids Grøn, degn Tårup og Kvols. 10.7.1807, fol.67B, 71, 84, 91, 93.
Enkemand efter Dorthe Margrethe Bahus.
Hans A:
00) [farfar Laurids Pedersen Grøn, præst i Nørre Felding og Tvis, skifte Ulfborg herred gejstlig 20.6.1700 lbnr.12]
0) far Christen Lauridsen Grøn, værtshusmand i Viborg
1) farbror [Anders Lauridsen Grøn i Holstebro]. 1B:
a Laurids Andersen Grøn, rebslager, død. 4B:
1 Eleonora Grøn g.m. Christen Almtoft i Hørup i Bjerregrav sogn
2 Pouline Grøn, gift København Holmen 27.2.1809 med Niels Andersen, styrmand i København
3 Dorthe Claudiane Grøn i Viborg
4 Anders Grøn på Asmild kloster
2) faster Eleonora [Lauridsdatter] Grøn g.m. Peder Andersen Berg. 1B:
a Anne Berg i Stokbro enkesæde i Dybe sogn, enke efter Niels [Pedersen] Grøn, præst i Ramme, [skifte Vandfuld herred gejstlig 2.8.1790 lbnr.57]. 1B:
1 Peder Grøn, døbt Ramme 2.7.1765.
Hendes A:
00) farfar Andreas Bahus, bager i Voldum, død for over 50 år siden. 2B:
0) far Andreas Bahus i Voldum.
01) faster Dorthe Andreasdatter Bahus, død.
Fars andet ægteskab med Anne Madsdatter. B:
1) søster Grethe Andreasdatter g.m. en degn i Borup, begge døde
2) søster Anne Andreasdatter, døbt Voldum 4.10.1744, g.m. Niels Svenningsen, snedker i Randers. 6B:
a Andreas Nielsen, døbt Randers 10.2.1771, snedker i Randers
b Johanne Nielsdatter, døbt Randers 10.2.1771, g.m. Jens Splid, skrædder i Randers
c Niels Nielsen, døbt Randers 21.5.1775, snedker i Randers
d Ove Nielsen, døbt Randers 25.10.1778, sadelmager i Holstebro
e Laurids Nielsen, døbt Randers 25.2.1781, skrædder i Randers
f Christen Nielsen, døbt Randers 16.1.1785, på rejse som snedker
Fars tredje ægteskab med Karen Christensdatter, død for 17 år siden. B:
3) Anne Bolene Andreasdatter, døbt Voldum 25.3.1753, g.m. Hans Nikolaj Bjørn, tambur i Randers. 2B:
a Jytte (Ytte) Cathrine Hansdatter, døbt Randers 18.3.1787
b Mette Hansdatter, død uden børn.

96 Marie Kirstine Cramer i Vroue præstegård. 23.2.1809, fol.86B, 99.
E: Johannes Clausen, præst i Vroue og Resen. B:
1) Esajas Clausen 32 på Kjeldbjerg [i Vroue sogn]
2) Margrethe Marie Clausen 30
3) Christian Daniel Clausen 28, der døde ugift på Frederiks hospital i København
4) Emmike Nikolaj Clausen 26.

97 Peder Hegelund, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup. 17.11.1809, fol.96B, 99B, 111B, 114B.
E: Benedikte Øllegaard Sidelmann. B:
1) Hans Mathias Hegelund 36
2) Jørgen Carsten Bloch Hegelund, præst i Virring og Essenbæk
3) Cecilie Kirstine Hegelund g.m. Sten Kjærulf, købmand i Ålborg
4) Joachim Otto Hegelund, købmand i Viborg
5) Sofie Dorthe Hegelund g.m. Tobias Lassen, forpagter på Stubbergård; separeret efter bevilling af 16.12.1809. 4B: Peder, Else, Sofie Birgitte Elisabeth, Niels
6) Anker Severin Hegelund.
Bevilling til uskiftet bo af 20.2.1795.

98 Johannes Clausen, præst i Vroue og Resen. 27.5.1811, fol.106, 114.
Enkemand efter Marie Kirstine Cramer, [skifte 23.2.1809 lbnr.96]. B:
1) Esajas Clausen 32 på Kjeldbjerg i Vroue sogn
2) Margrethe Marie Clausen
3) Emmike Nikolaj Clausen.

99 Gravers Mathias Thorbull, præst i Kobberup og Feldingbjerg. 3.11.1817, fol.117.
E: Kirstine Marie Fogh. LV: [Oluf] Bering til Lundgård [i Gammelstrup sogn]. B:
1) Bolette (Hybolette) Pouline Thorbull 30 g.m. Jensen, købmand i Viborg
2) Søren Thorbull 28, forvalter på Sødal [i Rødding sogn].

100 Jeppe Ørum, degn i Højslev, Dommerby og Lundø. 16.9.1819, fol.126B.
E: Maren Nielsdatter Bech. LV: Niels Andersen i Højslev. B:
1) Janus Jafet Ørum 40, overbetjent i Randers
2) Niels Ørum 32 på Ørslevkloster
3) Johan Frederik Ørum 29, skomager i Horsens
4) Cathrine Elisabeth Ørum g.m. Peder Lassen på Stårupgård
5) Anne Magdalene Ørum g.m. Jens Richter, skrædder i Viborg
6) Anne Marie Ørum i Viborg
7) Regine Christiane Ørum.

101 Jens Lauridsen, skolelærer og kirkesanger i Kvols. 10.1.1822, fol.127B.
E: Else Christensdatter. B:
1) Bodil Jensdatter i Viborg
2) Dorthe Jensdatter i Viborg
3) Laurids Jensen 23 i Viborg
4) Hans Jensen 21
5) Anders Jensen 18.

102 Peder Børsting (Byrsting), skolelærer og kirkesanger i Hejlskov i Ørslevkloster sogn. 17.11.1821, fol.127B, 137.
E: Mette Margrethe Pallesdatter, der døde 15.1.1826. B:
1) Martin Børsting 56
2) Christian Børsting 42
3) Christine Børsting 39
4) Jens Henrik Børsting 38.

103 Christian Brøndum, degn i Vridsted og Fly. 17.1.1822, fol.128.
E: Juliane Marie Toftum. B:
1) Peder Brøndum i Fly
2) Just Brøndum i Fly
3) en datter.

104 Johan Michael Keller, skolelærer og kirkesanger i Frederikshøj. 7.7.1823, fol.128B.
Enkemand. B:
1) Margrethe Dorthe Keller g.m. Christen Riis.
Afdøde døde 18.6.1823.

105 Marie Elisabeth Jensen i Fly. 31.10.1823, fol.128B.
E: Peder Tetens Mørk, skolelærer og kirkesanger i Fly. B:
1) Jacob Mørk 5
2) Laura Dorthe Mørk 3
3) Mourids Mørk 2
4) Johanne Diderikke Mørk 7 uger.

106 Johanne Marie [Henriksdatter] Bützow i Daugbjerg. 19.2.1824, fol.130, 134, 138.
Enke efter [Peder Christian Frederiksen] Busch, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup, [skifte 25.8.1762 lbnr.60]. B:
1) Frederik Peder Busch, der døde 8 dage før moderen. Arv se lbnr.107
2) Henrik Christoffer Busch, præst på Bogø, død. 2B:
a Henrik Busch 24, cand. jur., fuldmægtig på Trankebar
b Elisabeth Cathrine Busch i Århus.

107 Testamente i Århus af 12.1.1824, fol.136.
Testamente af 12.1.1824 for Frederik Peder Busch, toldkasserer i Christiania, nu sekretær i Århus og hustru Margrethe Marie Begtrup.
Hans A:
1) mor Johanne Marie [Henriksdatter] Bützow, [skifte 19.2.1824 lbnr.106], enke efter [Peder Christian Frederiksen] Busch, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup, [skifte 25.8.1762 lbnr.60]
2) søster Elisabeth Cathrine Busch
3) Niels Bützow, degn i Næstveds datter Cathrine Bützow g.m. Becher, farversvend i København og hendes yngste barn.
Hendes A:
1) Jens Worm, pensioneret krigsråd på Frederiksborg og hans 2 yngste sønner B:
a Erik Worm
b Frederik Christian Worm
2) [Joachim] Begtrup, præst i Pårup hans 2B:
a Hansine Nikoline Begtrup
b Erik Gjørup Begtrup
3) Begtrup, professor, hans 2 yngste B:
a Elisabeth Marie Begtrup
b Laurids Erik Begtrup
3) søster Anne Møller Begtrup i Sæby [og Hallenslev] præstegård på Sjælland.

108 Margrethe Pedersdatter i Daugbjerg. 8.7.1824, fol.131B, 139.
E: David Haun, degn i Daugbjerg, der døde 25.3.1827. B:
1) Kirsten Davidsdatter, enke efter Jens Knudsen i Daugbjerg, gift 10.9.1827 med Peder Jacobsen i Daugbjerg.
Afdøde døde 6.6.1824.

109 Andreas Stork Hofmann, degn i Ørum, Borris og Gammelstrup. 30.1.1825, fol.132, 138B.
E: Jacobine Caroline Fischer, der døde 2.12.1825.
Testamente af 1.6.1814.
Af arvinger nævnes hans søster Henrikke Hofmann.
Afdøde døde 30.1.1825.

SLUT


Harre herred
Gejstlig skifteprotokol
1740-1814
C 19B-2

1 Henrik [Christensen] Morsing, præst i Hjerk og Harre. 4.7.1740, fol.1.
E: Jytte (Ytte) [Knudsdatter] Skytte. LV: Jacob [Lauridsen] Hasse, præst i Skive.
Første ægteskab med [Anne Sofie Amalie Jacobsdatter Bagger, død 20.3.1706]. B:
1) Jacob Morsing, præst i Durup [og Tøndering]
2) Christen Morsing, præst i Landet på Tåsinge
3) Elisabeth Kirstine Morsing
4) Hylleborg Morsing, død. 2B:
a Herman Broch
b Dorthe Broch.
[Andet ægteskab med Maren Jensdatter Norup, begravet Hjerk 28.3.1727]. B:
5) Jens Morsing
6) Rudolf Morsing
7) Anne Sofie Morsing
8) Margrethe Morsing.
(Sml. skifte efter anden hustrus bror Jacob Jensen, skifte Ålborg byfoged 16.11.1693 lbnr.1298).

2 Anne Andersdatter Snabe i Nautrup degnebolig. 15.10.1742, fol.16, 20.
E: Holger Hansen Møller, degn i Nautrup. B:
1) Andreas Holgersen Møller. Ved afkald 5.4.1747 boende i Fur Skolehus.

3 Anders Lassen Strandberg, skoleholder på Fur. 4.12.1744, fol.18.
E: Anne Christine. LV: Oluf Rasmussen Skive, degn på Fur. A:
1) søster Inger Marie Lauridsdatter i Norge
2) søster Marie Lauridsdatter i Norge
3) søster Maren Lauridsdatter i København
4) Johanne Lauridsdatter g.m. Christen Jensen, snedker i Grønnerup i Strandby sogn
5) søster Anne Christine Lauridsdatter i Ålborg.
FM: Andreas Holgersen Møller, successor.

4 Anne Magdalene Kop i Fur degnebolig. 30.4.1748, fol.20, 127B, 144.
Enke efter Christoffer Spjellerup, degn på Fur. B:
1) Inger Magdalene Spjellerup 14
2) Jacob Cort Spjellerup 13
3) Cort Johan Kop Spjellerup 11
4) Magdalene Sybille Spjellerup 7.
FM:
1 født værge Johan Henrik Kop i Randers
2 farbror Oluf Spjellerup på Thisted amtstue.
Afdøde, der døde 1.4.1748, var datter af [Cort Johansen Kop i Randers, skifte Randers 9.4.1720 lbnr.367 og Anne Margrethe Kop, skifte Randers 4.7.1738 lbnr.566].

5 Jens Ottesen Grønbæk, præst i Roslev og Rybjerg. 28.7.1749, fol.35B.
E: Maren Lauridsdatter Weidemann. LV: bror Christoffer [Lauridsen] Weidemann, præst i [Øster og Vester] Assels.
Første ægteskab med [Helene Nielsdatter Farstrup, død 27.9.1712]. B:
1) Otto Jensen Grønbæk. Ved afkald i justitsprotokollen 10.8.1750, skoleholder i Illerup i Hids herred
2) Niels Jensen Grønbæk
3) Thomas Jensen Grønbæk, successor
4) Anne Sofie Jensdatter Grønbæk g.m. Jens [Rasmussen] Nybro, præst i Balling og Volling.
Andet ægteskab med [Karen Andersdatter Højer], skifte 12.6.1724. B:
5) Andreas Jensen Grønbæk, præst i Røgen og Sporup
6) Helene Jensdatter Grønbæk.
Afdøde døde 28.6.1749.

6 Maren Lauridsdatter Weidemann i Roslev præstegård. 1.12.1749, fol.54B.
Enke efter Jens Ottesen Grønbæk, præst i Roslev og Rybjerg, skifte 28.7.1749 lbnr.5. A:
0) forældre [Laurids Hieronymussen, præst i Års og Havbro, skifte Års herred gejstlig 17.8.1703 lbnr.1 og Elisabeth Clemensdatter Weidemann, skifte Års herred gejstlig 19.7.1712 lbnr.7]
1) bror Christoffer [Lauridsen] Weidemann, præst i [Øster og Vester] Assels
2) søster Sidsel Lauridsdatter i Assels præstegård.
Afdøde døde 4.10.1749.

7 Cathrine Frederiksdatter Fich i Ilbjerg i Rybjerg sogn. 7.7.1750, fol.61B.
Enke efter Niels Lauridsen Murmester, degn i Grinderslev og Grønning. B:
1) Frederik Nielsen Breum i Kornum [og Løgsted, skifte Slet herred gejstlig10.1.1750 lbnr.44]. 7B:
a Niels Breum
b Anders Breum
c Jens Breum
d Peder Breum
e Frederik Breum
f Barine Frederiksdatter Breum
g Cathrine Breum.
2) Laurids Nielsen Breum, grenader i København
3) Niels Nielsen Breum i Nyrup ved Kalundborg
4) Henrik Nielsen Breum
5) Else Nielsdatter Breum g.m. Jens [Eriksen] Sæby i Breum, successor som degn.

8 Anne Nielsdatter Dalgaard i Fur degnebolig. 28.12.1750, fol.66B, 181.
E: Oluf Rasmussen Skive, degn på Fur. B:
1) Rasmus Olufsen Skive 5½
2) Niels Olufsen Skive 3 år 9 mdr.
3) Simon Olufsen Skive 6 dage ved moders død.
FM: morfar Niels Simonsen Dalgaard i Viborg.
Afdøde havde arv efter mor Anne Margrethe Markusdatter.
Desuden nævnes enkemandens bror Niels Rasmussen.

9 Jacob Henriksen Morsing, præst i Durup og Tøndering. 12.7.1752, fol.70, 102B.
E: Cathrine Margrethe Brynich. LV: far [Georg Peder] Brynich, kaptajn [i Viborg]. B:
1) Henrik Morsing 10
2) Maren Morsing 9
3) Anne Sofie Amalie Morsing 7
4) Hylleborg Marie Morsing 5
5) Maren Norup Morsing 4
6) Jytte (Ytte) Morsing 2.
FM: farbror Jens Morsing, præst i Ranum.
Desuden nævnes afdødes [halv]søster Margrethe Morsing. (Sml. lbnr.1).
(Sml. skifte efter Ida Kirstine Nielsdatter Tved i Fly, skifte Hald amt 20.4.1765 lbnr.48).

10 Anne Dorthe Lunov i Roslev præstegård. 27.5.1754, fol.90B.
E: Thomas [Jensen] Grønbæk, præst i Roslev og Rybjerg, [begravet 16.12.1769]. B:
1) Helene Thomasdatter, spæd tvilling
2) Kirsten Thomasdatter, spæd tvilling.
Afdøde døde 26.4.1754.

11 Thyrre Christensen Port, skoleholder på Fur.27.3.1753, fol.94B.
Enkemand. B:
1) Helle Thyrresdatter 30, i Løgstør.
FM: Christen Holm, farver i Løgstør.
Afdøde, der havde boet i Løgstør, men det sidste halve år været skoleholder på Fur, døde 27.3.1753.

12 Anne Marie [Andersdatter] Højer i Nautrup præstegård. 20.10.1755, fol.97, 148, 172.
Enke efter Alexander [Jacobsen] Basballe, præst i Nautrup, Sæby og Vile, [død 10.10.1737]. B:
1) Andreas Basballe i Løgstør
2) Jacob Basballe, fuldmægtig i Rentekammeret i København
3) Pia Cecilie Basballe g.m. Adolf Casper Merch, feltskær eller barberer i Nykøbing
4) Marianne Margrethe Basballe, gift 28.6.1759 med Jens Christensen Brasch, parykmager i Randers
5) Anne Abelone Basballe
6) Sidsel Basballe på Vallø.
FM: Mikkel Holm i Grættrup præstegård, præst i Thise, [g.m. afdødes brordatter].

13 Jens Ginkelberg, degn i Junget og Torum. 18.4.1759, fol.114.
E: Ellen Hager. LV: Niels Todal i Møgeltorum i Torum sogn. B:
1) Jens Ginkelberg 7
2) Øllegaard Ginkelberg 3
3) Christiane Sofie Ginkelberg 1.
FM:
1 farfar Christian von Ginkelberg til Linderumgård [i Ugilt sogn]
2 Hans [Thomsen] Møller, præst i Hundstrup [og Østerild, g.m. faster Malene Bornemann Christiansdatter von Ginkelberg]
3 [Henrik Jensen] Stampe, præst i Vrå, [Em og Serridslev, g.m. faster Maren Budtz Christiansdatter von Ginkelberg]
Afdøde døde 18.4.1759.

14 Ida Pedersdatter Kirketerp, ugift husholderske i Roslev præstegård. 9.11.1764, fol.129B, 146, 171.
A:
0) forældre Peder [Svendsen] Kirketerp, præst i Bedsted og Grurup, skifte Ålborg bisp 9.11.1733 lbnr.374 og Karen Jensdatter Laasby, skifte 25.5.1752. B:
1) bror Jens Pedersen Kirketerp på Sjælland, død uden børn
2) bror Svend Pedersen Kirketerp, død ugift
3) søster Malene Bornemann Kirketerp g.m. Poul Høj, degn i [Hvedstrup og] Fløng ved Roskilde
4) bror Peder Pedersen Kirketerp, død ugift
5) søster Maren Kirketerp i Nykøbing Mors
6) søster Anne Lisbeth Kirketerp g.m. Johan Crener, retsbud i København.
Mors første ægteskab med Jens Kampmann, købmand i Ålborg. B:
7) halvsøster Mette Malene Kampmann i Hørdum, enke efter Oluf Falk, præst i Bedsted og Grurup. LV: Peder Nielsen Mollerup, forpagter på Vestervig Kloster [g.m. Mette Jensdatter Laasby].
Afdøde døde 11.10.1764.

15 Christian Krossing, degn i Roslev og Rybjerg. 20.3.1766, fol.135B.
E: Anne Jensdatter Handrup (Hendrup).
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, begravet Hyllested 23.9.1729].
Andet ægteskabs hustru [begravet Gunderup 21.1.1751].
Af begge ægteskaber B:
1) Niels Erik Krossing, journalskriver i den kongelige flåde
2) Anne Dorthe Krossing
3) Karen Sofie Krossing
4) Inger Marie Krossing.
(Sml. skifte efter Nikolaj Ulrik Krossing, Års herred gejstlig 3.3.1763 lbnr.59).
Afdøde døde 14.2.1766.

16 Hans Nielsen Winther i Fur degnebolig. 19.1.1767, fol.140, 147B, 183.
Enke efter Karen Christensdatter Toft, skifte [Furland gods] 3.2.1763. B:
1) Niels Hansen i Præstegård på Fur, død. 2B:
a Hans Nielsen 6
b Karen Nielsdatter 5.
FM: stedfar Christen Thomsen i Præstegård.
[Af første ægteskab] B:
2) Inger Hansdatter g.m. Oluf [Simonsen] Skive, degn på Fur.
Afdøde døde 20.12.1766.

17 Magdalene Cathrine Jochumsdatter Højer i Fur præstegård. 20.2.1741, fol.145B, 147B.
E: Niels Iversen Arrø, præst på Fur.
Afkald fra B:
1) Iver Arrø. Afkald Fur præstegård 6.2.1769
2) Jochum Jørgen Arrø. Afkald København 15.6.1761
3) Laurids Arrø. Afkald skive 14.8.1763
4) Hans Christian Arrø. Afkald København 5.6.1765
5) Inger Marie Arrø. Ved afkald 22.9.1768 g.m. Jørgen Seidelin Møller, præst i Adslev og Mesing.

18 Afkald i Viborg. 28.3.1759, fol.147.
Afkald fra Johanne Cathrine Wagaard g.m. Andreas From, urmager i Viborg for arv efter far Mathias [Jensen] Wagaard, præst i Vive, [Ove og Valsgård, død 15.3.1747].

19 Niels Iversen Arrø (Aarø), præst på Fur. 3.2.1768, fol.148B.
E: Abelone Bjerregaard. LV: Mikkel Hansen Holm, præst i Thise. B:
6) Magdalene Cathrine Højer Arrø.
Første ægteskab med [Magdalene Cathrine Jochumsdatter Højer i Fur præstegård. 20.2.1741 lbnr.17]. B:
1) Iver Arrø, successor
2) Jochum Jørgen Arrø
3) Laurids Arrø, student
4) Hans Christian Arrø, urtekræmmer i København
5) Inger Marie Arrø g.m. Jørgen Seidelin Møller, præst i Adslev og Mesing.
Afdøde død 1.1.1768.

20 Søren Jensen Bøgeskov, præst i Hjerk og Harre, der døde 1770, fol.167, 171B.
E: Inger Villumsdatter Stenblok. LV: Christen Holst, præst i Oddense og Otting.
Bevilling til uskiftet bo af 1.2.1769.
Anmodning om auktion 23.4.1771.

21 Holger Hansen Møller, degn i Nautrup30.5.1770, fol.168.
E: Mette Jochumsdatter Højer.
Første ægteskab med Anne Marie [Andersdatter, død 1724]. B:
1) Hans Holgersen
2) Maren Holgersdatter, gift i Holland
3) Lisbeth Marie Holgersdatter, gift i Holland
4) Lisbeth Holgersdatter, død, var g.m. Mads Rasmussen, murer i Vejle. 3B:
a Maren Madsdatter
b Lisbeth Madsdatter
c Mette Marie Madsdatter.
Andet ægteskab med Anne Andersdatter Snabe, [skifte 15.10.1742 lbnr.2]. B:
5) Andreas Holgersen, dragon.
Afdøde døde 26.5.1770.

22 Niels Jørgen Knudsen Hopp, degn i Hjerk og Harre. 10.1.1770, fol.169.
E: Helle Iversdatter. B:
1) Ove Nielsen Hopp i København
2) Knud Nielsen Hopp, degn i Oddense og Otting
3) Dorthe Nielsdatter, enke efter Nikolaj Hjardemaal
4) Birthe Nielsdatter g.m. Anders Lauridsen, væver i Selde
5) Maren Nielsdatter.
Afdøde døde 8.1.1770.

23 Helle Iversdatter i Hjerk degnebolig. 28.10.1771, fol.171B.
Enke efter Niels Jørgen Knudsen Hopp, degn i Hjerk og Harre, [skifte 10.1.1770 lbnr.22]. B:
1) Ove Nielsen Hopp i København
2) Knud Nielsen Hopp, degn i Oddense og Otting
3) Dorthe Nielsdatter, enke efter Nikolaj Hjardemaal
4) Birthe Nielsdatter, enke efter Anders Lauridsen, væver i Selde. LV: søstersøn Christen Nikolaj Hjardemaal, successor i Hjerk
5) Maren Nielsdatter Norup.
Afdøde døde 28.10.1771.

24 Hans Lauridsen Holm, præst i Nautrup, Sæby og Vile, der døde 14.1.1774, fol.172B.
E: Anne Gertrud Joachimsdatter Hassing.
Bevilling til uskiftet bo af 14.1.1774.
(Se skifte efter enkens far Joachim Hassing København Borgret skiftebreve 31.7.1753 lbnr.122).

25 Jytte (Ytte) Skytte i Vium mølle. 26.10.1772, fol.173.
Enke efter Henrik [Christensen] Morsing, præst i Hjerk og Harre, skifte 4.7.1740 lbnr.1].
Arvinger angives ikke.

26 Johanne Sofie [Jensdatter] Grønbæk i Roslev præstegård. 27.1.1776, fol.175B.
Enke efter Jens Rasmussen Nybro, præst i Balling og Volling, [skifte Rødding herred gejstlig 7.6.1759 lbnr.82]. A:
1) bror Thomas [Jensen] Grønbæk, præst i Roslev og Rybjerg, [begravet 16.12.1769, var g.m. Anne Dorthe Lunov, skifte 27.5.1754 lbnr.10]. B:
a Helene Grønbæk g.m. Niels Christian Stjernholm, successor i Roslev
2) halvbror [Andreas Jensen] Grønbæk, præst i Røgen og Sporup
3) halvsøster [Helene Jensdatter Grønbæk] g.m. Jens [Madsen] Hvas, præst i Durup og Tøndering.
Afdøde døde 26.1.1776.

27 Anne Nielsdatter i Ilbjerg degnebolig. 13.12.1777, fol.181B, 208B.
E: Mads Lauridsen, degn i Roslev og Rybjerg. B:
1) Karen Madsdatter 7. Ved afkald 23.6.1797 g.m. Anders Lauridsen Koch i Skive.
FM: morbror Peder Nielsen i Rybjerg.

28 Afkald i København. 4.6.1779, fol.182B.
Afkald fra Johanne Charlotte Kjærulf i København for arv efter far Clemen [Jensen] Kjærulf, præst i Durup og Tøndering, [død 25.2.1727] med kurator halvbror Clemen Kjærulf Splid, præst i Hammer og Horsens i Kær herred.

29 Vita (Vitte) Langballe i Nautrup præstegård. 2.6.1782, fol.183B.
E: Jacob [Nielsen] Danæus, præst i Nautrup, Sæby og Vile. A:
1) far N[ikolaj] [Nielsen] Langballe i Sneptrup præstegård, præst i Ovsted og Tåning.
Afdøde døde 2.6.1782.

30 Anne Madsdatter Hesselberg i Fur præstegård. 16.8.1784, 183B.
Enke efter [Jens Brøchner] Feilberg, [farver i Århus, skifte Århus 19.10.1764 lbnr.1949]. A:
1) bror Anders Hesselberg i Skive
2) søster [Dorthe Madsdatter Hesselberg, død, var g.m. Peder Langvad, købmand i Thisted]. 4B:
a Maren Hesselberg Langvad g.m. Kornelius Kirk i Amsterdam
b Peder Skallerup Langvad i Skive
c Bertel Mathias Langvad i Lemvig
d Anne Hesselberg Langvad 19.
Skiftet fejlagtigt indført i Salling Nørre herred gejstlige skifteprotokol, fol.293-294B.
Afkald indført her.
Afdøde døde 17.7.1784.

31 Inger Hansdatter Winther i Fur degnebolig. 3.5.1785, fol.184.
E: Oluf Rasmussen Skive, degn på Fur. B:
1) Hans Olufsen Winther 28, klædekræmmersvend i Ålborg
2) Anne Olufsdatter Skive g.m. Simon Gundersen, feldbereder i Skive.
Afdøde døde 3.5.1785.

32 Niels Rasmussen i Fur degnebolig. 18.5.1785, fol.184.
Afdøde der havde været degn i Harre, døde 18.5.1785 hos sin bror Oluf Rasmussen Skive, degn på Fur.
Mulige arvinger angives ikke.

33 Cathrine Johanne Knakkergaard i Nautrup præstegård. 1.9.1786, fol.184B.
E: Jacob [Nielsen] Danæus, præst i Nautrup, Sæby og Vile.
Afkald fra A:
1) far Peder Knakkergaard, købmand i Thisted
2) Maren Grøntoft
3) bror Henrik Knakkergaard
4) bror Oluf Knakkergaard.
Muligvis flere søskende.

34 Øllegaard Jensdatter i Durup degnebolig. 18.7.1787, fol.185.
E: Andreas [Nikolaj Iversen] Lyne, degn i Durup og Tøndering. B:
1) Iver Lyne, foged på Krabbesholm
2) Claudiane Lyne 19.
FM: Hvas, præst i Durup og Tøndering.

35 Oluf Rasmussen Skive, degn på Fur. 21.12.1787, fol.188B.
Enkemand efter Inger Hansdatter Winther, [skifte 3.5.1785 lbnr.31]. B:
3) Hans Olufsen Winther 29, klædekræmmersvend i Ålborg
4) Anne Olufsdatter Skive 26, g.m. Simon Gundersen, feldbereder i Nibe.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter Dalgaard, skifte 28.12.1750 lbnr.8]. B:
1) Niels Olufsen 40, væver i Lånum ved Skive
2) Simon Olufsen 38, skoleholder på Fur.
Afdøde døde 21.12.1787.

36 Bodil Marie Lukassen i Durup præstegård. 19.11.1793, fol.194B, 197, 200B.
Enke efter [Jørgen] Carstensen, præst i Tønning og Træden, [død 3.8.1773]. A:
1) bror Laurids Lukassen
2) bror [Rasmus Lukassen, kroholder i Nim sogn, begravet Nim 15.4.1787]. 2B:
a Niels Jørgen Lukassen på en bondegård ved Randers
b Ellen Cathrine Lukassen g.m. Anders Pallesen i Skørring mølle [i Skørring sogn i Sønderhald herred]
3) søster [Anne Marie Lukassen, skifte Ulfborg herred gejstlig 29.3.1792 lbnr.132], var g.m. Niels Windfeld, præst i Durup og Tøndering.
Testamente Holstebro 3.5.1792.
Afdøde døde 16.11.1793.

37 Jacob Torning, degn i Nautrup. Sæby og Vile.6.1.1794, fol.195B, 198B, 201.
E: Elisabeth Glattrup. LV: Christen Jensen. B:
1) Helvig Anne Jacobsdatter 28 g.m. Morten Holm, matros på Holmen i København
2) Hans Jacobsen 26, farer til søs på de lange rejser.
Dødsanmeldelse 2.12.1793.

38 Andreas [Nikolaj Iversen] Lyne, degn i Durup og Tøndering. 8.3.1802, fol.209.
E: Ulrikke Sofie Sinding. LV: Niels Villadsen i Lund.
Første ægteskab med [Øllegaard Jensdatter, skifte 18.7.1787 lbnr.34]. B:
1) Claudiane Lyne g.m. Poul Pedersen i Lynghuse i Nautrup sogn.

39 Maren Knudsdatter i Ilbjerg degnebolig. 17.4.1804, fol.209B.
E: Mads Lauridsen degn i Roslev og Rybjerg. B:
1) Marianne Madsdatter 23 g.m. Peder Lykke, degn i Brøndum [og Hvidbjerg]
2) Anne Helene Madsdatter 13.
FM: morbror Christen Knudsen i Bostrup [i Lyby sogn].

40 Iver Nielsen Arrø, ugift præst på Fur. 23.9.1806, fol.212, 222.
Fakultas testandi 12.5.1780, indført fol.188. A:
1) søster [Inger Marie Arrø, død 12.4.1774, var g.m. Jørgen Seidelin Pallesen Møller, præst i Adslev og Mesing, død 10.3.1779]. 2B:
a Niels Jørgensen Arrø Møller, kapellan på Fur
b Cathrine Luxdorph Møller, der ægter Jesper Vestergaard i Lille Broholm i Junget sogn
2) halvsøster Magdalene [Cathrine Højer Arrø]. 3B:
a Cathrine Sofie Bruun g.m. Johan Georg Busch i Sønder Tranders
b Abelone Marie Inger Bruun i Sønder Tranders
c Anne Cecilie Bruun i Sønder Tranders.

41 Christen Flor Kryger, præst i Durup og Tøndering, [der døde 11.2.1806], fol.215b.
E: Ida Birgitte Sofie Arentsen.
Bevilling til uskiftet bo af 19.3.1806.

42 Inger Sørensdatter Handbjerg i Hjerk degnebolig. 5.3.1807, fol.216B, 224B.
E: Laurids Pedersen Busch, degn i Hjerk og Harre. A:
1) bror Christen Sørensen i Harre
2) bror Mogens Sørensen, død. 2B:
a Søren Mogensen i Resen
b Karen Kirstine Mogensdatter g.m. Niels Andersen i Vester Dølby.

43 Johanne Jensdatter i Nautrup degnebolig. 28.9.1811, fol.225B.
A:
1) bror Christen Jensen, degn i Nautrup
2) søster Karen Jensdatter, død. 3B:
a Voldborg Olufsdatter 40 g.m. Simon Olufsen, skomager i Nannerup i Jebjerg sogn
b Anne Kirstine Olufsdatter 36 g.m. Laurids Søby, skoleholder i Nautrup
c Niels Olufsen 30, jæger ved armeen.
Afdøde døde 28.9.1811.

44 Laurids Pedersen Busch, degn i Hjerk og Harre. 13.1.1812, fol.227B.
E: Kirstine Marie Rasmusdatter. LV: Anders Andersen, smed i Frammerslev [i Oddense sogn]. B:
1) Inger Lauridsdatter 2
2) Peder Lauridsen 17 uger.
FM: [Simon Christian] Mølsted, præst i Hjerk og Harre.

45 Christen Jensen, afskediget degn i Nautrup, Sæby og Vile. 18.10.1814, fol.232B.
A:
1) søster [Karen Jensdatter], død. 3B:
a Voldborg Olufsdatter g.m. Simon Olufsen i Møgeltorum 8i Torum sogn]
b Anne Kirstine Olufsdatter g.m. Laurids Jensen Søby, successor i Nautrup
c Niels Olufsen 30, ved jægerkorpset på Sjælland.

SLUT


Hids herred
Gejstlig skifteprotokol
1745-1805
C 24B-1

Jordebøger over hovedgårde:
Nandrup 1782 lbnr.24

Blad 1-6 og 15-28 mangler.

1 Carl [Henningsen] Ermandinger, præst i Kragelund og Funder. 1745, fol.7.
Enkemand efter Sofie Amalie Frederiksdatter Hammer, skifte slut 18.11.1737. B:
1) Frederik Ermandinger, successor
2) Andreas Ermandinger
3) Christoffer Ermandinger
4) Hans Ermandinger, foged på Ågård, død
5) Helene Marie Ermandinger g.m. Herman Eriksen Bang i Kragelund
6) Nikolaj Henning Ermandinger i Christiania i Norge
7) Johan Ermandinger i København
8) Frederikke Ermandinger.
(Begyndelsen og slutningen af skiftet mangler).

2 Cathrine [Jensdatter] From [Blytækker] i Serup skolehus. 1751, fol.39.
E: Otto Grønbæk, skoleholder i Serup. A:
0) [forældre Jens Lauridsen Blytækker, præst i Lem og Vejby, skifte Rødding herred gejstlig 9.4.1722 lbnr.60 og Mette Lauridsdatter Vinde, skifte Hindborg og Rødding herred gejstlig 17.11.1738 lbnr.20]
1) bror [Laurids Jensen Blytækker, rektor i Kongsberg i Norge], død. E: Elisabeth. 3B:
a Jens Christoffer Blytækker 15
b Jan Peder Blytækker 13½
c Mette Cathrine Blytækker 11
2) [søster Maren Jensdatter Blytækker i Nymølle i Rødding sogn, enke efter Jens Mortensen]
3) søster Anne Jensdatter [Blytækker] enke efter Oluf Jensen Vejrum i Lemvig
4) [søster Cathrine Jensdatter From Blytækker i Nymølle]
5) [søster Helle Jensdatter Blytækker på Bygholm i Horsens].
(Begyndelsen af skiftet mangler).

3 Hans Baltsersen Krøltaa, degn i Sejling og Sinding. 23.9.1754, fol.40.
E: Anne Hansdatter. LV: Tønnes [Rasmussen] Lihme, præst i Sejling og Sinding. B:
1) Hans Hansen i Frederikshald i Norge
2) Henrik Hansen i Sejling
3) Mette Marie Hansdatter g.m. Niels Friis, skoleholder i Sejling
4) Andreas Hansen i Holsten
5) Hans Hansen i Fredericia
6) Johannes Hansen i Kina.

4 Mikkel Pedersen Aabo, præst i Gødvad og Balle. 9.4.1755, fol.41B, 88B.
E: Jytte Krag [Clemensdatter] Fischer. LV: bror Andreas Fischer på Allinggård. Ved afkald fra datter 30.9.1774 er enken g.m. Peder Lauridsen Koch (Kogh), præst i Sejling og Sinding. B:
1) Peder Mikkelsen Aabo 6
2) Johanne Marie Mikkelsdatter Aabo 5. Ved afkald 30.9.1774 g.m. Laurids Baastrup
3) Christian Mikkelsen Aabo 4
4) Thomas Mikkelsen Aabo 3
5) Sofie Cathrine Mikkelsdatter Aabo 2.
FM:
1 morfar Clemen Fischer til [Øster] Kejlstrup [i Gødvad sogn]
2 morbror Daniel Fischer til Vester Kejlstrup [i Balle sogn].
Arv forventes i skifte efter:
1 afdødes bror Henrik [Pedersen] Blichfeldt, præst i Vellev, [skifte Houlbjer gejstlig 23.1.1755 lbnr.46
2 Peder Møller i Granslev mølle, der var g.m. afdødes søster Kirstine Margrethe Aabo
Afdøde døde 10.3.1755.

5 Anne Margrethe Jacobsdatter i Lemming degnebolig. 15.7.1757, fol.48B.
E: Mogens Nielsen, degn i Serup og Lemming. B:
1) Bertel Christian Mogensen 8
2) Kirsten Mogensdatter 5
3) Johanne Marie Mogensdatter 3.
FM:
1 Jens Laasby Lunov i Frausing, som beslægtet
2 Knud Møller i Holms mølle [i Serup sogn], som beslægtet.

6 Anne Kirstine Moyer i Kragelund præstegård. [Dato mangler], fol.50B.
Enke efter Jesper Thygesen, præst i Vinkel og Rind, [skifte Middelsom herred gejstlig 5.11.1744 lbnr.40]. B:
1) Thyge Jespersen, præst i Flade og Dråby på Mors
2) Mourids Jespersen Thygesen, kapellan og successor i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup
3) Christine Nobel Thygesen på Palstrup
4) Jens Hegelund Thygesen i København
Auktion 16.2.1761.

7 Peder Naamansen Harch, ugift præst i Gødvad og Balle. 20.5.1760, fol.51B.
A:
0) forældre [Naaman Harch, rådmand i Viborg, begravet Viborg Gråbrødre 19.2.1753 og Karen Jespersen begravet sst. 9.2.1740]
1) søster Agnethe Cathrine Harch. FM: Daniel Fischer til [Vester] Kejlstrup
2) søster Anne Harch, [begravet Viborg Gråbrødre 15.6.1756]. E: Peder [Andersen] Lind, [købmand og vinhandler] i Viborg. 3B:
a Anders Lind
b Karen Lind
c Charlotte Lind.
Afdøde døde 21.4.1760.

8 Mogens Nielsen, degn i Serup og Lemming. 16.12.1760, fol.64B.
E: Bodil Mortensdatter. LV: Peder Sørensen i Nisset.
Første ægteskab med [Marie Elisabeth Gotthardsdatter, begravet 2.9.1742]. B:
1) Abel Mogensen, underofficer i Rødding ved Viborg
2) Knud Mogensen, rytter
3) Jacob Mogensen, rytter
4) Seth Mogensen, rytter i Horsens
5) Enok Mogensen, rytter
6) Anne Mogensdatter i København.
Andet ægteskab med [Maren Rasmusdatter, begravet 31.3.1748].
Tredje ægteskab med Anne Margrethe Jacobsdatter, skifte 15.7.1757 lbnr.5. B:
7) Bertel Christian Mogensen 12
8) Kirsten Mogensdatter 6
9) Johanne Marie Mogensdatter.
FM: Knud Møller [i Holms mølle i Serup sogn].
Afdøde døde 17.11.1760.

9 Karen Christensdatter Friis i Sinding skolehus. 6.7.1763, fol.67.
Enke efter Niels Pedersen Brasch, degn i Hinge og Vinderslev, [skifte Lysgård herred gejstlig 15.8.1743 lbnr.18]. B:
1) Peder Nielsen Brasch i København
2) Niels Friis, skoleholder i Sinding
3) Christiane Friis g.m. Thomas Nielsen, degn i Ørting
4) Christen Brasch i København.

10 Tønnes [Rasmussen] Lihme, præst i Sejling og Sinding. 5.5.1766, fol.68B.
E: P[etronelle] C[hristine] Udsen, nu i Hvejsel Lundgård.
Arvinger angives.
Desuden nævnes afdødes søster Christiane Lihme, enke efter Jacob [Ostenfeld Jensen] Nørholm, præst i Gødvad og Balle, [død 1745].
Afdøde døde 5.4.1766.

11 Jens Andersen Juul, degn i Kragelund og Funder. 29.12.1767, fol.77.
E: Maren Hurtigkarl. LV: Andreas Fischer på Allinggård. B:
1) Johanne Juul, enke efter [Søren Andersen] Enslev, degn i Grønbæk og Svostrup, [skifte Lysgård herred gejstlig 18.10.1762 lbnr.35]
2) Dorthe Juul g.m. Søren Christensen i Brøstrup i [Sønder] Hygum sogn
3) Sidsel Juul gift i Holsten
4) Kirsten Juul, tjener på Alstrup i Salling
5) Andreas Juul i Nørre Snede
6) Christen Juul, degn i Grønbæk.
FM: farbror Niels [Andersen] Sommer til Todbøl [i Kallerup sogn] og Bodum Bisgård [i Bodum sogn].

12 Anne Margrethe Jespersen på Grauballegård [i Svostrup sogn]. 29.3.1770, fol.80.
Enke efter Niels Hurtigkarl, præst i Grønbæk og Svostrup, [skifte Lysgård herred gejstlig 26.5.1766 lbnr.41]
Testamente af 26.11.1736 og af 21.12.1769.
Hans A:
1) søster Mette Hurtigkarl g.m. Laurids Jørgensen Als, købmand i Ålborg. 1B:
a Jørgen Lauridsen Als i Kragerø i Norge
2) søster Maren Hurtigkarl, enke efter Jens Andersen Juul, degn i Kragelund og Funder, [skifte 29.12.1767 lbnr.11]. Hendes 2 sønner og 4 døtre
3) søster Anne Hurtigkarl, [skifte Horsens 24.7.1749 lbnr.1161], var g.m. Simon Braad, hospitalsforstander i Horsens, [skifte Horsens 24.12.1755 lbnr.1160]. 5B:
a Rasmus Christian Braad, der udelukkes fra arv på grund af hans liderlighed og ulydighed
b Simon Braad ved Haderslev
c Niels Hurtigkarl Braad til Refstrup [i Gadbjerg sogn]
d Sidsel Dorthe Braad g.m. Oluf [Christensen] Sadolin, præst i Højbjerg og Elsborg
Dorthe Braad.
Hendes A:
1) brødre er alle døde uden børn
2) halvsøskende på fars side er døde men har mange børnebørn, der ikke arver, da de er hende "ganske fremmede og ubekendte"
3) halvsøskende på mors side, der arver. (Navne angives ikke).
Afdøde døde 29.3.1770.

13 Birgitte Cathrine Johansdatter Hyphoff i Serup skolehus. 17.6.1768, fol.84B.
E: Otto Jensen Grønbæk, skoleholder i Serup. A:
1) bror Søren Johansen Hyphoff, skoleholder i Nakke på Sjælland.
Desuden nævnes enkemandens bror Andreas Grønbæk, præst i Røgen og Sporup.

14 Otto Jensen Grønbæk, skoleholder i Serup. 20.9.1769, fol.87B.
Enkemand efter [Birgitte Cathrine Johansdatter Hyphoff, skifte 17.6.1768 lbnr.13].
[Første ægteskab med Cathrine Jensdatter From Blytækker, skifte 1751 lbnr.2]. A:
0) [far Jens Ottesen Grønbæk, præst i Roslev og Rybjerg, skifte Harre herred gejstlig 28.7.1749 lbnr.5]
1) bror Thomas [Jensen] Grønbæk, præst i Roslev og Rybjerg
2) bror Niels Grønbæk i Roslev
3) søster Johanne Grønbæk, enke efter [Jens Rasmussen] Nybro, præst [i Balling og Volling.
4) [halv]søster Helene Grønbæk. LV: Jens Hvas, præst i Durup og Tøndering
5) [halv]bror Andreas Grønbæk, præst i Røgen og Sporup.
Afdøde døde 21.8.1769.

15 Maren Pop Langgaard i Gødvad præstegård, [der døde 8.11.1775], fol.89.
E: Morten [Christiansen] Reenberg, præst i Gødvad og Balle.
Testamente af 2.3.1774.

16 Magdalene Cathrine [Andersdatter] Hvas i Serup præstegård. 29.4.1775, fol.89B.
E: Ulrik Christian [Frederiksen] Snell, præst i Serup og Lemming. B:
1) Margrethe Snell g.m. Jens Splid Bay i Randers
2) Andriette Snell g.m. Mourids Bay, købmand i Randers
3) Anne Elisabeth Snell, død 25.3.1775. E: Peder Hermansen Wedege, vejermester i Hobro. 8B:
a Peder Pedersen 12
b Ulrikke Christiane Pedersdatter 11
c Sidsel Cathrine Pedersdatter 9, der døde få dage efter moderen
d Ulrik Christian Snell 8
e Søren Pedersen 7
f Mette Margrethe Pedersdatter 5
g Magdalene Cathrine Pedersdatter 3
h Anne Marie Pedersdatter 2.
Afdøde døde 30.3.1775.

17 Frederik [Carlsen] Ermandinger, præst i Kragelund og Funder.28.1.1778, fol.94B.
E: Maren Møller. LV: [Just Michael] Lund til Sejlgård [i Funder sogn]. B:
2) Caroline Ermandinger g.m. Frederik Vinterberg Overgaard til Grove Nørgård [i Brøndum sogn].
Første ægteskab med [Sofie Amalie Meyer, begravet 15.11.1748]. B:
1) Kirsten Ermandinger g.m. [Niels Jensen] Gundestrup, præst i Vium og Lysgård.
Afdød døde 28.1.1778.

18 Mette Nielsdatter i Sejling degnebolig. 30.1.1779, fol.104.
E: Søren [Jørgensen] Søby. A:
1) bror Jens Nielsen i Linå på egne og øvrige arvingers vegne.
Arv efter afdødes mor Mette Sørensdatter, [begravet Sejling 26.10.1777].
Afdøde døde 30.1.1779.

19 Cathrine Nikolaja Langgaard, ugift i Gødvad præstegård. 25.6.1779, fol.106B.
A:
0) [forældre Niels Langgaard, tolder i Thisted, begravet 20.31752 og Anne Møinichen Aspach]
1) bror Sixtus Aspach Langgaard, toldforvalter i Holbæk på Sjælland.
2) søster [Maren Pop Langgaard, skifte 8.11.1775 lbnr.15]. E: Morten [Christensen] Reenberg, præst i Gødvad og Balle.

20 Anne Marie Enoksdatter Green i Gødvad degnebolig. 28.2.1780, fol.109.
Enke efter Rasmus [Jensen] Emborg, degn i Gødvad og Balle. B:
1) Enok Emborg i Langesund i Norge, død for 14 år siden. Uvist om børn
2) Jens Emborg i Lille Røjgård i Gesten sogn
3) Elias Emborg i Hansted ved Horsens
4) [Mette Marie Emborg] g.m. Valdemar Christensen, fars successor.
Afdøde døde 28.2.1780.

21 Mette Eriksdatter i Sejling degnebolig. 12.12.1782, fol.110.
A:
1) moster g.m. Søren [Jørgensen] Søby, degn i Sejling og Balle.
Afdøde døde 12.12.1782.

22 Poul Nielsen, et barn i Mausing [i Vinderslev sogn]6.12.1784, fol.111.
A:
1) mor Rebekka Goridsdatter i Mausing, enke efter Niels Christensen, skoleholder i Vinderslev, [død 6.12.1783], skifte sluttet 24.2.1784
2) bror Christen Nielsen hos oldefar Christen Andreasen, degn i Serup og Lemming.
Afdøde døde 4.11.1784.

23 Christen Andreasen i Lemming degnebolig, degn i Serup og Lemming. 14.1.1785, fol.111B.
E: Mette Nielsdatter. B:
1) Mette Christensdatter 35
2) Johanne Christensdatter 32 g.m. Niels Jensen i Astrup i Hinge sogn
3) Niels Christensen, skoleholder i Vinderslev, [død 6.12.1783]. 1B:
a Christen Nielsen 5
4) Peder Christensen 30, skoleholder i Svostrup
5) Jens Christensen 28, væver
6) Knud Christensen 25, i Skjoldelev præstegård
7) Christen Christensen 20, købmandskarl i Kalundborg
8) Anders Christensen 17
9) Jesper Christensen 13.
Afdøde døde 13.1.1785.

24 Ulrik Christian [Frederiksen] Snell, præst i Serup og Lemming. 19.3.1784, fol.114B.
Enkemand efter [Magdalene Cathrine Andersdatter Hvas], skifte 29.4.1775 lbnr.16. B:
1) Margrethe Snell g.m. Jens Splid Bay i Randers
2) Andriette Snell g.m. Mourids Bay, købmand i Randers
3) Anne Elisabeth Snell, død 25.3.1775. E: Peder Hermansen Wedege, vejermester i Hobro. 8B:
a Peder Wedege, født 25.1.1764
b Ulrikke Christiane Wedege, født 17.1.1765
d Ulrik Christian Wedege, født 22.4.1768
e Søren Wedege, født 16.5.1769
f Mette Margrethe Wedege, født 11.8.1770
Jordebog 1782 for Nandrup Hovedgård i Flade sogn på Mors

25 [Christiane Rasmusdatter] Lihme i Gødvad. 17.11.1786, fol.133.
Enke efter Jacob Ostenfeld [Jensen] Nørholm, præst i Gødvad og Balle, [død 1745]. A:
1) Hans Holm i København.
Afdøde døde 16.11.1786.

26 Valdemar Christensen, degn i Gødvad og Balle. 13.8.1794, fol.135, 145B.
E: Mette Marie Emborg. LV: Hans Christian Møller til Øster Kejlstrup. B:
1) Christian Valdemarsen 22½
2) Marianne Valdemarsdatter 20.
FM: født værge Christen Jørgensen i Vinderslev.
Afdøde døde 14.7.1794.

27 Benjamin [Jacobsen] Kjærsgaard, degn i Kragelund og Funder. 25.3.1795, fol.138, 148.
E: Nille Marie Koch (Kogh). LV: [Peder Lauridsen] Koch, præst i Sejling. A:
1) bror Hans Jacobsen Kjærsgaard, forvalter på kolonierne i Alheden, død. 5B:
a Christian Kjærsgaard, forvalter på Vennerslund [i Stadager sogn] på Falster
b Vilhelm Deichmann Kjærsgaard, skriverkarl på Vallø [i Valløby sogn]
c Caroline [Christiane] Kjærsgaard, enke efter [Hans Ditlevsen] Linnet på Lund i Gjellerup sogn, herredsfoged [i Hammerum herred, skifte Lundenæs og Bøvling amter 19.4.1785 lbnr.1070]
d Marianne Kjærsgaard på Vallø
e Jacobine Vilhelmine Kjærsgaard g.m. Søren Baastrup, forvalter på Vallø
2) bror Peder Jacobsen Kjærsgaard, død. 1B:
a Ellen Pedersdatter Kjærsgaard g.m. Mikkel Lauridsen Møller i Gudum sogn
3) søster Johanne Jacobsdatter Kjærsgaard g.m. Søren Lauridsen i Grønbæk, begge døde. 4B:
a Jacob Sørensen i Tulstrup i Ikast sogn
b Laurids Sørensen, spækhøker i København
c Søren Sørensen i Grønbæk
d Maren Sørensdatter g.m. Thomas Andersen i Hvinningdal [i Balle sogn]
4) søster Karen Jacobsdatter Kjærsgaard g.m. Niels Christensen, snedker i Tange [i Høbjerg sogn].
Afdøde døde 25.3.1795.

28 Anne Magdalene [Davidsdatter] Fogh ved Funder kirke. 25.1.1796, fol.150B, 158B, 160B.
Enke efter Erling Johansen Ramstad, præst i Hjortshøj, Elev og Egå. B:
1) Hans Adolf Ramstad på stedet
2) Gertrud Ramstad
3) Jørgen Fogh Ramstad i Birk skovhus i Gjellerup sogn
4) Oluf Ramstad, regimentskvartermester i Frederiksstad i Norge.
Afdøde døde 25.1.1796.

29 Morten [Christiansen] Reenberg, præst i Gødvad og Balle. 29.3.1796, fol.154B.
E: Charlotte Amalie Johanne [Danielsdatter] Fischer. LV: bror Christian Fischer til [Øster] Kejlstrup [i Gødvad sogn]. B:
1) Christian Michael Reenberg, født 6.11.1777, i øverste klasse i Århus skole.
FM:
1 født værge Kjærulf, sekretær i København
2 født værge Kjærulf, professor i København.
Desuden nævnes enkens bror Peder Fabech Fischer i Randers.
Et legat stiftet af Andreas Jørgen Fischer, administreres af boet.
[Første ægteskab med Maren Pop Langgaard, skifte 8.11.1775 lbnr.15].
Afdøde døde 28.2.1796.

30 Mette Marie Emborg i Gødvad degnebolig. 13.4.1796, fol.157B, 159, 162, 165.
Enke efter Valdemar Christensen, degn i Gødvad og Balle, [skifte 13.8.1794 lbnr.26]. B:
1) Christian Valdemarsen i Larvik i Norge
2) Marianne Valdemarsdatter i Røj i Gesten sogn i Anst herred.
FM: født værge Christen Jørgensen i Vinderslev.
Afdøde døde 12.4.1796.

31 Jacob Christensen Meyersen, skoleholder i Christianshøj i Kragelund sogn. 16.5.1797, fol.163B, 166.
E: Anne Cathrine Christensdatter. LV: Anders Nielsen, sognefoged i Klosterlund i Kragelund sogn. B:
3) Christen Jacobsen 18
4) Dorthe Marie Jacobsdatter 15.
FM: farbror Anders Meyersen i Funder.
Første ægteskab med Maren Andersdatter af Serup. B:
1) Christen Jacobsen 29, på Gudumlund vævefabrik
2) Anders Jacobsen 27, på Tranum Strandgård i Hanherred.
Afdøde døde 12.5.1797.

32 Peder Koch (Kogh), præst i Sejling og Sinding. 22.1.1799, fol.167, 171B.
E: Jytte Krag [Clemensdatter] Fischer, der døde 9.2.1799.
Hans A:
1) bror Hans Lorentsen Koch, skoleholder i Serup, død uden børn
2) søster Nille Marie Lorentsdatter Koch, enke efter Benjamin Kjærsgaard, degn i Kragelund og Funder.
Hendes A:
Første ægteskab med Mikkel Pedersen Aabo, præst i Gødvad og Balle, [skifte 9.4.1755 lbnr.4]. B:
1) Peder Mikkelsen Aabo, præst i Kragelund og Funder
2) Johanne Marie Mikkelsdatter Aabo g.m. Laurids Baastrup i Ellerup
3) Thomas Mikkelsen Aabo, præst i Serup og Lemming.
Afdøde døde 21.1.1799.

33 Maren Svankær, ugift tjenestepige i Sejling præstegård. 11.2.1799, fol.171.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.2.1799.

34 Søren Søby, degn i Sejling og Sinding. 30.1.1803, fol.203B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Niels Meyersen. B:
1) Jørgen Sørensen 23
2) Marianne Sørensdatter.
FM: Søren Christensen i Sejling.
Afdøde døde 30.1.1803.

35 Mette Nielsdatter i Nisset [i Lemming sogn]. 12.4.1805, fol.205B.
Enke efter [Christen Andreasen, degn i Serup og Lemming, skifte 14.1.1785 lbnr.23]. B:
1) Mette Christensdatter på stedet
2) Johanne Christensdatter g.m. Niels Johansen i Vinderslev sogn
3) Niels Christensen, skoleholder i Vinderslev, [død 6.12.1783]. 1B:
a Christen Nielsen, degn i Hinge
4) Peder Christensen Dyhr, degn i Torning
5) Jens Christensen Dyhr i Torning
6) Knud Christensen i Fårup
7) Christen Christensen Lemming i Århus
8) Anders Christensen, skoleholder i H?
9) Jesper Christensen Dyhr i Levring.
Afdøde døde 12.4.1805.

SLUT


Hindborg og Rødding herreders gejstlige skifteuddrag

[Hindborg 1707-1791]    [Rødding 1692-1799]    [Hindborg og Rødding 1799-1809]   Hindborg herred
Gejstlig skifteprptokol
1707-1791
C 19A-1


1) Dorthe Bentsdatter i Skive. 21.3.1707, fol.1.
Enke efter Christian Walter, kapellan i Skive og Resen, [død 9.2.1690].
Arvinger angives ikke.

2 Laurids Andersen, præst i Oddense og Otting. 15.1.1709, fol.3B.
E: Dorthe Marie Andersdatter Brasen. LV: Oluf Rasmussen, byskriver i Skive. A:
1) mor Anne Knudsdatter
2) bror Knud Andersen, uvist hvor
3) bror Jens Andersen på Tersløsegård på Sjælland
4) bror Hans Andersen på stedet
5) bror Christen Andersen, i militæret
6) søster Sidsel Marie Andersdatter.
Desuden nævnes enkens mor Anne Sørensdatter, enke efter Anders Brasen, præst i Galtrup [og Øster Jølby].

3 Knud Madsen, præst i Hem, Hindborg og Dølby. 15.6.1712, fol.32, 40B.
E: Ellen Marie Alrø. LV: Jochum Christoffer Højer, præst på Fur.
Testamente af 4.6.1712.
Afdøde døde 15.6.1712.

4 Maren Nielsdatter Smollerup i Skive. 19.12.1712, fol.37B.
E: Hans Jacobsen [Kuur], klokker i Skive. A:
1) bror Mikkel Nielsen i Smollerupgård i Smollerup sogn
2) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Gundelund i Smollerup
3) søster Maren Nielsdatter i Smollerup
4) bror Jacob Nielsen i Daugbjerg, død. Enke og børn
5) Mogens Nielsen i Fiskbæk i Jerlev sogn.
Arv i boet efter enkemandens far Jacob Nielsen [Kuur], klokker i Skive til enkemandens bror Mikkel Nielsen, [klokker i Viborg søndre sogn]'s datter Inger Mikkelsdatter i Viborg.
Afdøde døde 18.11.1712.

5 Anne Marie [Joachimsdatter] Scheel i Oddense præstegård. 18.10.1713, fol.43.
E: Hans Kærumgaard, præst i Oddense og Otting. B:
1) [Margrethe Marie] Hansdatter Kærumgaard, 5 dage gammel.
Udateret bevilling til uskiftet bo.
Afdøde døde 18.10.1713.

6 Karen Andersdatter, tjenestepige i Brøndum præstegård. 19.12.1719, fol.43B.
A:
1) søster Johanne Andersdatter i Balling præstegård.
FM: Christen Pedersen i Hakkild i Grinderslev sogn.
Arv efter afdødes far Anders Jensen Ladefoged.

7 Aksel [Antonsen] Rosenkvist, kapellan i Skive og Resen. 16.4.1721, fol.45, 57B, 67.
E: Johanne Knudsdatter Flovtrup. B:
1) Knud Rosenkvist
2) Søren Rosenkvist
3) Agathe Marie Rosenkvist
4) Lene Cathrine Rosenkvist.
FM:
1 Jens Hostrup, købmand i Hobro
2 Christen Svindt, købmand i Skive.
Desuden nævnes enkens mor Maren Jensdatter.

8 Margrethe [Nielsdatter] Farstrup i Skive. 29.10.1721, fol.54B.
Enke efter Oluf [Jepsen] Trans, kapellan i Sæby, [begravet 4.6.1707].
Første ægteskab med Anders [Albertsen] Dam, [præst i Balling og Volling, død december 1704]. B:
1) Niels Andersen Dam i Egebjerg mølle
2) Mette Andersdatter Dam 27 på Moss i Norge
3) Sofie Andersdatter Dam 26 i Vrå præstegård
4) Malene Andersdatter Dam 19 på Vanggård i Vendsyssel.
FM: Jens Ottesen.

9 Dorthe Jensdatter Brøndum i Brøndum præstegård. 29.5.1724, fol.59B.
E: Hans Ditlevsen Arrebo, præst i Brøndum og Hvidbjerg. B:
2) Ditlev Arrebo 19
3) Peder Hegelund Arrebo 17.
FM:
1 farbror Frederik Ditlevsen Arrebo i Terp, [degn i Vester Velling og Skjern]
2 morbror Mads Jensen Brøndum, forpagter på Strandet [i Ørum sogn].
Første ægteskab med formanden Peder Hansen Hegelund, [død 10.8.1702]. B:
1) Hans Pedersen Hegelund 22.
FM: farbror Jens Hansen [Uglbjerg (Ugelberg)] på Volder [i Ramme sogn], forpagter på Rysensten [i Bøvling sogn].
Desuden nævnes [afdødes bror] Niels Jensen Brøndum, præst i Ikast.
Afdøde døde 28.4.1724.

10 Hans [Lauridsen] Kærumgaard, præst i Oddense og Otting. 16.4.1725, fol.68, 97B.
Enkemand efter Anne Marie [Joachimsdatter] Scheel, skifte 18.10.1713 lbnr.5. B:
1) Margrethe Marie Hansdatter Kærumgaard 12.
FM: morbror Hans Henrik Scheel, generalmajor i Rendsborg ved svoger Christian Rostock i Grønning [i Vejstrup sogn], herredsfoged i Tyrsted [dvs. Nørre Tyrstrup herred] herred i Haderslevhus len
2) mosters mand Niels Høgh på Holmelund [i Brahetrolleborg sogn] på Fyn.
Afdødes far var Laurids Kærumgaard, rådmand i Assens.
Arv i boet efter afdødes bror Jørgen [Lauridsen] Kærumgaard, præst i Søllested [og Vedtofte] på Fyn. 3B
a søn
b Maren Jørgensdatter Kærumgaard g.m. Jacob Nielsen Væver i Holstebro
c datter.
Desuden nævnes Henning [Hansen] Scheel til Tiselholt [i Vejstrup sogn] på Fyn.
Forsegling 11.3.1725.

11 Hans Ditlevsen Arrebo, præst i Brøndum og Hvidbjerg. 29.5.1725, fol.86B.
Enkemand efter Dorthe Jensdatter Brøndum, skifte 29.5.1724 lbnr.9. B:
1) Ditlev Hansen Arrebo
3) Peder Hansen Hegelund Arrebo.
Arv til afdødes stedsøn Hans Pedersen Hegelund.

12 Anne Johansdatter [Walter] i Skive. 18.9.1730, fol.136B, 146B.
Enke efter Jens Lukassen [Knub], kapellan i Skive og Resen, [død 5.5.1701]. A:
1) halvsøsterdatter Kirsten Lauridsdatter g.m. Laurids Christensen i Hagebro, begge døde. 2B:
a Jacob Lauridsen
b Mikkel Lauridsen.
FM:
1 Jens Hvas, forvalter på Frijsenborg
2 [Andreas Mikkelsen] Lund, kammerråd i Skive.

13 Maren Mikkelsdatter i Skive. 12.4.1731, fol.141B, 143B.
E: Christen Eriksen Trustrup, konstitueret hører i Skive. A:
0) mor [Else Christensdatter]
Mors andet ægteskab med Jacob Nielsen Kuur, klokker i Skive]. B:
1) halvsøster [Maren Jacobsdatter] g.m. Niels Lytken, organist i Skive
2) halvbror Hans Jacobsen, klokker i Skive
3) halvbror Mikkel Jacobsen, klokker i Viborg Sortebrødre, [begravet 15.6.1708]. 1B:
a Inger Mikkelsdatter i København.
Afdøde døde 13.3.1731.

14 Anders Pedersen Bruun, degn i Brøndum og Hvidbjerg. 11.6.1731, fol.142, 144B.
E: Bodil Andersdatter. B:
1) Anne Kirstine Andersdatter 14
2) Peder Andersen 13
3) Hans Andersen 7
4) Judith Andersdatter 3
5) Mette Marie Andersdatter 6 mdr.
Forsegling 12.5.1731.

15 Søren Sørensen Ørting, kapellan i Skive og Resen. 14.12.1732, fol.146B, 154.
A:
1) mor Karen Pedersdatter Stub g.m. Eggert [Nielsen] Bilenberg, fars successor
2) bror Peder Ørting på Holmen i København
3) bror Rasmus Ørting, præst i Engbjerg og Harboør
4) søster Ida Ørting g.m. Isak Olufsen Holm, underofficer i Norge.
Afdøde far var [Søren Hansen Ørting, præst Veggerby og Bislev, død 1700].
Afdøde døde 13.12.1732.

16 Birgitte Olufsdatter Hvid i Dølby degnebolig. 8.4.1733, fol.150, 154B.
E: Søren Nielsen Heegaard, degn i Hem, Hindborg og Dølby. B:
1) Oluf Sørensen Heegaard 20
2) Anne Margrethe Sørensdatter Heegaard 16.
Desuden nævnes:
1) afdødes far Oluf Christensen, formand i degneembedet, skifte 25.8.1711
2) afdødes fars første hustru Johanne Poulsdatter, skifte 28.5.1677
3) afdødes mor Birgitte Nielsdatter, skifte 23.4.1687.
Afdøde døde 6.3.1733.

17 Hans Jacobsen [Kuur], klokker i Skive. 4.6.1734, fol.155B, 237.
E: Bodil Pedersdatter [Bjæverskov]. LV: Jens Andersen Batum, købmand i Skive. B:
1) Jacob Hansen Kuur 10. Ved afkald 12.12.1765, degn i Skive og Resen
2) Maren Hansdatter Kuur 9.
FM:
1 Niels Lytken, organist i Skive g.m. faster [Maren Jacobsdatter]
2 Christen Eriksen Trustrup, hører ved Skive skole, der har været gift med afdødes halvsøster Maren Mikkelsdatter, skifte 1731
3 Anders Bering i Skive g.m. enkens næstsøskendebarn.
Arv i boet til Inger Mikkelsdatter, der har nydt ophold af Brandstrædes Hospital i København, [datter af afdødes bror Mikkel Nielsen, klokker i Viborg søndre sogn] efter farfar Jacob Nielsen [Kuur], klokker i Skive, skifte 1722
[Første ægteskab med Maren Nielsdatter Smollerup, skifte 19.12.1712 lbnr.4].

18 Christen Eriksen Trustrup, hører i Skive latinskole. 3.12.1736, fol.158.
E: Benned Jensdatter. LV: B. Vinde. A:
1) søster Anne Eriksdatter hos datters mand Jens Jensen i Mørup i Lyby sogn
2) søster Maren Eriksdatter, død. 2B:
a Mette Nielsdatter g.m. Mourids Christensen, snedker i Skive
b Christen Nielsen.
[Første ægteskab med Maren Frandsdatter, død 8.9.1702].
[Andet ægteskab med Maren Mikkelsdatter, skifte 12.4.1731 lbnr.13].

19 Jens Melchiorsen Hjardemaal, ugift student og informator i Brøndum præstegård. 21.3.1738, fol.160.
A:
1) mor Maren [Jensdatter] Blicher, enke efter Melchior [Christensen] Hjardemaal, præst i Sæby, skifte Ålborg bisp 24.2.1717 lbnr.270. B:
5) søster Maren Melchiorsdatter Hjardemaal
6) søster Marie Cathrine Melchiorsdatter Hjardemaal
Fars første ægteskab med [Maren Madsdatter, skifte Ålborg bisp 31.8.1711 lbnr.223]. B:
1) halvsøster Magdalene Kirstine Hjardemaal g.m. Peder Pedersen Lund, købmand i Sæby
2) halvbror Christen Hjardemaal, kapellan i Sæby, [skifte Ålborg bisp 11.5.1725 lbnr.323]. 3B:
a Melchior Frederik Hjardemaal
b Frederik Bloch Hjardemaal, der døde i Randers
c Peder Kragelund Hjardemaal i Sæby.
FM:
1 morbror Peder Bloch, kollega i Sæby skole, nu kapellan i Moss i Norge
2 morbror Laurids Frederiksen Bloch, præst i Ramme
3 Claus Pedersen i Sæby
3) halvbror Edvard (Ebert) [Mathias] Hjardemaal, student i Sæby
4) halvsøster Helvig Kirstine Hjardemaal g.m. Thomas Andrup, rektor i Sæby.

20 Mette Lauridsdatter Vinde i Skive. 17.11.1738, fol.164B.
Enke efter Jens [Lauridsen] Blytækker, præst i Lem og Vejby, [skifte Rødding herred gejstlig 9.4.1722 lbnr.60]. B:
1) Laurids Jensen Blytækker, rektor i Kongsberg i Norge
2) Maren Jensdatter Blytækker i Nymølle [i Rødding sogn], enke efter Jens Mortensen
3) Anne Jensdatter Blytækker g.m. Oluf Jensen Vejrum i Lemvig
4) Cathrine Jensdatter From Blytækker i Nymølle
5) Helle Jensdatter Blytækker på Bygholm [i Horsens].
Afdødes værge var Bertram Vinde, rektor i Skive.
Afdøde døde 19.10.1738.

21 Kirsten Lasdatter [Tychonius] i Skive. 29.6.1739, fol.169B.
Enke efter Niels [Eriksen] Gjern, præst i Ljørslev og Ørding på Mors, [skifte Morsø sønder herred gejstlig 23.5.1720 lbnr.4]. B:
1) Erik Nielsen Gjern 28, stud. theol. i København
2) Mette Cathrine Nielsdatter Gjern 28, på Lykkesholm på Fyn
3) Poul Nielsen Gjern 26, stud. theol. i København
4) Ulrikke Augusta Nielsdatter Gjern 23 i Slesvig
6) Karen Nielsdatter Gjern 22, på Asmild kloster ved Viborg
7) Nille Kirstine Nielsdatter Gjern 20.
FM: fætter Johan Amelius Tychonius.
Afdøde mands første ægteskab med Mette Mikkelsdatter [Rønne, skifte Ålborg bisp 7.5.1708 lbnr.198]
Desuden nævnes afdødes forældre Las Thygesen præst i Sahl [i Ginding herred] og Karen Christensdatter [Nørkær].
Afdøde døde 29.5.1739.

22 Maren Nielsdatter Skive i Skive. 8.4.1743, fol.178.
Enke efter Jens Jensen Ellidshøj, degn i Højslev, Dommerby og Lundø, skifte Fjends herred gejstlig 26.7.1730 lbnr.30. B:
1) Niels Jensen Ellidshøj 45
2) Anne Jensdatter Ellidshøj 43.
Forsegling 7.3.1743.

23 [Mette Svendsdatter Lemvig] i Skive, [begravet 10.4.1748], fol.180B.
E: Bertram [Sørensen] Vinde, rektor i Skive.
Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1748.
[Afdødes forældre var Svend Lauridsen Lemvig, præst i Jetsmark og Maren Sørensdatter, skifte Hvetbo herred gejstlig 24.2.1727 lbnr.2].

24 Mathias Jacobsen Skarskov, klokker i Skive og degn i Skive og Resen. 30.5.1748, fol.181.
E: Anne Christoffersdatter Moss. B:
1) Johanne Mathiasdatter 16
2) Marie Anne Mathiasdatter 12
3) Jacob Mathiasen 9
4) Jacobine Marie Mathiasdatter 5.
Afdøde døde 30.5.1748.

25 Bertel Bartholomæussen, degn i Oddense og Otting. 12.5.1749, fol.184B.
E: Sidsel Marie Andersdatter. B:
1) Anders Bertelsen 38, underofficer i Bergen i Norge
2) Laurids Bertelsen 34, på hvalfiskeri ved Grønland
3) Christen Bertelsen 32 i Oddense
4) Anne Marie Bertelsdatter 28 i Hjerk præstegård.
Afdøde døde 11.4.1749.

26 Bertram [Sørensen] Vinde, rektor i Skive og degn i Skive og Resen. 12.8.1752, fol.187B.
Enkemand efter [Mette Svendsdatter Lemvig, skifte 10.4.1748 lbnr.23]. B:
1) Cathrine From Vinde 29
2) Maren Vinde 27.
FM: [Andreas Mikkelsen] Lund, justitsråd i Skive.
Afdøde døde 13.7.1752.

27 Jesper [Johansen] Gadegast (Gadegas), præst i Oddense og Otting. 3.11.1752, fol.194.
E: Anne Nielsdatter Hollænder. LV: Søren Bøgeskov, præst i Hjerk og Harre. B:
1) Anne Margrethe Jespersdatter Gadegas 22.
FM: Vilhelm Adolf Worsøe, præst i Skive og Resen.
Afdøde døde 3.11.1752.

28 Engel Jacobsdatter Deichmann, ugift i Hem præstegård. 25.2.1754, fol.203.
0) forældre [Jacob Villumsen Deichmann, præst i Høje Tåstrup og Margrethe RosenMeyer]. B:
1) søster Margrethe Deichmann i Asferg præstegård, enke efter Anders [Hansen] Julius, præst [i Stenmagle og Stenlille på Sjælland, død marts 1728]
2) bror Peder Jacobsen Deichmann, præst i Årestrup, Buderup og Gravlev, [skifte Hornum herred gejstlig 12.2.1733 lbnr.11]. 10B:
a Peder Eckhoff Deichmann i Bergen Norge, død ugift
b Jacob Deichmann, [præst i Lerup og Tranum]
c Mandrup Deichmann, [tolder i Hjørring for Ålborg Toldkompagni]
d Albert Christoffer Deichmann, [købmand i Ålborg]
e Bartholomæus Deichmann, [forvalter på Urup i Østbirk sogn og Barritskov i Barrit sogn
f Frederik Deichmann, [præst i Håsum og Ramsing i Salling]
g Margrethe Deichmann g.m. Mathias [Iversen] Wagaard, præst i Vive, Ove og Valsgård, begge døde. 8B:
1 Johanne Cathrine Wagaard
2 Inger Marie Wagaard
3 Peder Wagaard, student
4 Iver Wagaard, student
5 Dorthe Wagaard
6 Ida Christine Wagaard
7 Helle Helene Wagaard
8 Malene Wagaard
h Dorthe Helvig Deichmann, død [6.2.1746], var g.m. Enevold [Iversen] Wagaard, præst i Skelund. 3B:
1 Inger Marie Wagaard
2 Cathrine Wagaard
3 Peder Wagaard
i Anne Deichmann g.m. Laurids [Jacobsen] Aagaard, præst i Årestrup, Buderup og Gravlev
j Else Deichmann.
3) søster Anne Deichmann, [begravet Nautrup 17.4.1742], var g.m. Christian Rohde. 5B:
a Jacob Rohde, vinhandler i København
b Bartholomæus Rohde
c Johannes Rohde
d Marie Rohde
e Margrethe Rohde
4) søster Karen Deichmann g.m. Johannes Graversen Assels, præst i Hem, Hindborg og Dølby
5) bror Villum Deichmann i Råsted ved Randers, død. 4B:
a Frederik Deichmann
b Jacobe Deichmann g.m. Mads Nielsen, [fejl for Niels Madsen], birkedommer i Randers
c Anne Benedikte Deichmann
d Anne Sofie Deichmann
6) søster Elisabeth Deichmann i København, [begravet Trinitatis 28.8.1740, var g.m. Niels Joensen Hjort, begravet Trinitatis 13.7.1745]. 2B:
a Anders Julius Hjort, student i Tåderup præstegård [i Tingsted sogn] på Falster
b Jacob Hjort, student i Tåderup præstegård.
[Niels Joensen Hjorts første ægteskab med Bodil Thuesdatter, begravet Helliggejst 14.9.1724. 1 barn der ikke arver] B:
[a Anne Margrethe Hjort g.m. Jørgen Henning Johansen Styrup, præst i Tingsted]
7) bror Evert Deichmann, student, død ugift.
(Sml. skifte efter Anne Margrethe Hjort, Horns herred gejstlig 19.11.1759 lbnr.45).
(Kilde: Grandjean, P. B: Stamtavle over Peder Jacobsen Deichmanns efterkommere, Kbh. 1905).

29 Søren Nielsen Heegaard, degn i Hem, Hindborg og Dølby. 9.4.1755, fol.209.
E: Elisabeth Andersdatter Holst. LV: Peder Sommer, byskriver i Skive.
Første ægteskab med Birgitte Olufsdatter Hvid, skifte 8.4.1733 lbnr.16. B:
1) Oluf Sørensen Heegaard i Vester Dølby
2) Anne Margrethe Sørensdatter Heegaard, død, var g.m. Poul Svendsen i Flyndersø mølle. 3B:
a Maren Poulsdatter 17
b Svend Poulsen 13
c Elisabeth Poulsdatter 10.

30 Anne [Nielsdatter] Hollænder i Oddense. 23.12.1755, fol.220B, 248.
Enke efter Jesper [Johansen] Gadegas, præst i Oddense og Otting, [skifte 3.11.1752 lbnr.27]. B:
1) Anne Margrethe Jespersdatter Gadegas 25.
FM: Vilhelm Adolf Worsøe, præst i Skive og Resen.
Registrering 24.11.1755.

31 Sofie Amalie Toftegaard i Skive. 30.8.1759, fol.227, 237.
E: Jacob Hansen Kuur, degn i Skive og Resen. A:
0) far Toftegaard, birkedommer i Gisselfeld birk på Sjælland
1) søster [Dorthe Toftegaard] g.m. Christian Mørk, degn i Flade, Fladstrand og Gerum.
Desuden nævnes enkemandens søster Maren Hansdatter Kuur, datter af Hans Jacobsen, klokker i Skive, [skifte 4.6.1734 lbnr.17].

32 Berent Rosenmeyer Mulvad, præst i Brøndum og Hvidbjerg. 28.12.1762, fol.233.
E: Karen Stub. LV: Jørgen Billeskov på Vejbjerggård.
Bevilling til uskiftet bo af 24.9.1762.

33 Kirsten Justsdatter Schonnemann i Skive. 7.8.1764, fol.233B, 246.
E: Claus Christian [Jespersen] Skovbo, klokker i Skive og skoleholder i Skive og Resen. B:
1) Jesper Skovbo 24
2) Cathrine Bolette Skovbo 15.

34 Poul [Klingenberg Nielsen] Gjern, kapellan i Skive og Resen. 21.5.1765, fol.236B.
E: Martha Cathrine Stockberg. LV: Bertel Mogensen i Skive.
Bevilling til uskiftet bo af 27.4.1759.

35 Karen Jacobsdatter Deichmann i Hem præstegård. 17.6.1760, fol.237B.
E: Johannes Graversen Assels, forhen præst i Hem, Hindborg og Dølby. B:
1) Else Assels g.m. Henrik [Hansen] Wassard i Nørre Nebel [og Lydum]
2) Anne Assels g.m. Niels [Nielsen] Hjersing, successor
3) Mette Margrethe Assels
4) Jacobe Margrethe Assels på Gudumlund
5) Hylleborg Assels i Laurbjerg præstegård.

36 Frederikke Christine Kold i Brøndum præstegård. 29.1.1767, fol.243.
E: Anders Christensen Friis, præst i Brøndum og Hvidbjerg.
Testamente af 16.12.1766.

37 Iver Pedersen, degn i Brøndum og Hvidbjerg. 14.8.1767, fol.244.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Jacobsen i Brøndum. B:
5) Jens Iversen 25
6) Dorthe Iversdatter 22.
Første ægteskab med Anne Christensdatter. B:
1) Peder Iversen, 34, i Hvidbjerg
2) Christen Iversen 32, i Holsten
3) Anne Iversdatter g.m. Peder Halborg i Hvidbjerg
4) Dorthe Iversdatter g.m. Christen Bønding i Brøndum.
Afdøde døde 16.7.1767.

38 Anne Elisabeth Schmidt, ugift i Skive. 26.7.1771, fol.248B.
A:
1) bror Andreas Mikkelsen Schmidt, bødker i Ålborg
2) bror Hans Mikkelsen Schmidt, på de lange rejser fra Holland.
Afdøde, der døde 26.6.1771, tjente hos Christian Holm, kapellan i Ålborg.

39 Maren Dorthe [Svendsdatter] Heide i Oddense præstegård. 30.11.1772, fol.251B, 268B, næste protokol side 757.
E: Christen Holst, præst i Oddense og Otting. B:
1) Svend Christian Heide Host 21
2) Else Cathrine Holst 17
3) Lukas Kjærulf Holst 14
4) Magdalene Sybille Holst 11
5) Pouline Holst 9
6) Poul Holst 8.
Bevilling til uskiftet bo af 24.5.1765.
Samfrændeskifte 12.7.1775.

40 Arild [Ottesen] Lassen, student i Oddense præstegård. 5.10.1772, fol.252.
A:
1) mor Sidsel Cathrine [Arildsdatter Friis i Rind præstegård], [skifte i levende live Hammerum herred gejstlig 16.2.1758 lbnr.11].
Mors første ægteskab med far [Otto Lauridsen Lassen, præst i Snejbjerg og Tjørring, død 20.12.1749]. B:
2) søster Malene Sybille Lassen.
Mors andet ægteskab med [Johan Joachim Johansen] Koch, successor, [skifte Hammerum herred gejstlig 2.5.1754 lbnr.1]. B:
3) halvbror Johan Christoffer Koch
4) halvsøster Kirstine Marie Koch g.m. stedbror Mogens Lassen (5).
Fars første ægteskab med [] [Mogensdatter Heide]. B:
5) halvbror Mogens Lassen, præst i Rind og Herning.
Afdøde døde 4.9.1772.

41 Maren Thomasdatter Lund i Skive. 14.8.1775, fol.256B.
Enke efter Christoffer Lylow, degn på Holmsland, [begravet 3.2.1769]. B:
2) Henrik [Reutze] Lylow, købmand i Skive, [skifte Skive 17.5.1772 lbnr.98]. E: Margrethe Lisbeth [Henriksdatter] Bartling. [Første ægteskab med Margrethe Adamsdatter Møller, skifte Skive 6.12.1759 lbnr.35]. 1B:
a Adam Lylow 16 i Hjerm præstegård.
Første ægteskab med formand Johan Gotfred Hansen Fentz, død 1728]. B:
1) Elisabeth Fentz g.m. Zone Christian Rohde, [skipper] i Skive.
Afdøde døde 15.7.1775.

42 Anne Marie [Christensdatter] Svindt i Skive. 17.7.1775, fol.261.
Enke efter Michael [Nielsen] Feld, præst i Vammen, Bigum og Lendum, [død 23.1.1760]. B:
1) Niels Feld, skuespiller ved Den danske Comedie i København
2) Christen Feld, student og skoleholder i København
3) Laurids Feld 25, student i Daugbjerg præstegård
4) Michael Feld, student på Lundgård [i Gammelstrup sogn] ved Viborg
5) Mette Bolette Marie Feld g.m. Anders Jensen Fur i Løgstør
6) Tryphene Feld 26 på stedet.
FM: Jacob Rise Ring.
Afdøde døde 17.6.1775.

43 Anne [Christensdatter] Friis i Krarupgård [i Hem sogn]. 9.2.1775, fol.271.
Enke efter Søren [Madsen] Listo, præst i Vejrum [i Hjerm herred, død 17.9.1773]. B:
1) Gertrud Marie Listo 18
2) Johanne Kirstine Listo 17
3) Kirsten Listo 15
4) Christian Listo 11
5) Christiane Listo 10
6) Balthazar Listo 7.
FM:
1) Anders [Madsen] Listo, forpagter på Himmestrup [i Lee sogn]
2) morbror Peder Friis til Lundgaard [i Gammelstrup sogn]
3) morbror Maturin Friis, hospitalsforstander i Viborg
4) morbror Hans Friis på Ringkloster i Hylke sogn
5) morbror Bagge [Christensen] Friis, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup.
Søren Madsen Listos første ægteskab med Gertrud Marie Jensdatter Møller, [død 24.2.1754]. B:
1) Mads Sørensen Listo 23, student i København.
FM:
1 morfar Jens Olufsen Møller, forpagter på Ulsund [i Nees sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter 7.5.1761 lbnr.429]
2 Jens Halse Andersen Listo, præst i Ørum, Viskum og Vejrum.
Desuden nævnes Anders Listos søn Mads Andersen Listo 22.
Afdøde døde 11.1.1775.

44 Mikkel [Terkildsen] Ingstrup, degn i Hem, Hindborg og Dølby. 4.10.1776, fol.297.
E: Anne Mette Hansdatter [Tommerup]. LV: Christen Savstrup i Dølby. B:
1) Hans Mikkelsen 23, successor
2) Maren Mikkelsdatter 18
3) Michael Mikkelsen 17
4) Stine Mikkelsdatter 15.
FM: Thøger Ostenfeld.

45 Inger Sofie [Jacobsdatter] From i Skive. 2.1.1777, fol.301B.
Enke efter Anders [Danielsen] Torning, præst i Vium og Lysgård, [skifte Lysgård herred gejstlig 14.4.1750 lbnr.22]. B:
1) Jacob Torning. degn i Nautrup
2) Daniel Torning, i Egedesminde på Grønland, nu i Randers
3) Marianne Torning g.m. Christian Andreas Jacobsen, stadsmægler i København
4) Margrethe Torning, enke efter [Christen] Fensholt, fuldmægtig ved 1. kontor på toldboden i København
5) Henriette Holst Torning g.m. Laurids [Andersen] Juul, vejer og måler i Skive
6) Adam Torning, i Egedesminde på Grønland
7) Lisbeth Sofie Torning g.m. [Andreas] Carlsen, urtekræmmer i København
8) Else Johanne Torning g.m. Jens Dinesen, skomager i København
9) Anders Torning, bødker i Ribe, nu på Fanø.
Afdøde døde 11.12.1776, [formentlig fejl for 1.12.1776].

46 Christen Poulsen Holst, præst i Oddense og Otting. 11.12.1776, fol.305.
E: Maren Møller. LV: Mads Bjørn til Grinderslev kloster. B:
7) Maren Dorthe Holst 11 uger.
Første ægteskab med Maren Dorthe [Svendsdatter] Heide, samfrændeskifte 12.7.1775 lbnr.39. B:
1) Svend Christian Heide Host 21
2) Else Cathrine Holst19
3) Lukas Kjærulf Holst 14
4) Malene Sybille Holst 12
5) Pouline Holst 11
6) Poul Holst 9.
På mors side FM: Mogens [Ottesen] Lassen, præst i Rind og Herning.
Afdøde døde 12.11.1776.

47 Anne Mette Hansdatter Tommerup i Vester Dølby. 1.6.1778, fol.321B.
Enke efter Mikkel [Terkildsen] Ingstrup, degn i Hem, Hindborg og Dølby, [skifte 4.10.1776 lbnr.44]. B:
1) Hans Mikkelsen, fars successor
2) Maren Mikkelsdatter, væverpige
3) Michael Mikkelsen 19, skoleholder i Krejbjerg
4) Stine Mikkelsdatter.

48 Anne Nielsdatter i Oddense. 29.9.1784, fol.324.
Enke efter Knud [Nielsen] Hopp, degn i Oddense og Otting, [død 31.7.1781]. B:
1) Bodil Hopp 27, på Åbjerg
2) Niels Jørgen Hopp 25, i København
3) Anne Cathrine Hopp 23
4) Jesper Hopp 20, på Koldbygård
5) Jacob Hopp 17, i Ålborg
6) Helene Hopp 15.
FM:
1 morbror Torum, forvalter på Koldbygård
2 mors søskendebarn Niels Thorsen på Harregård [i Harre sogn].
Afdøde døde 31.8.1784.

49 Anders Christensen Friis, præst i Brøndum og Hvidbjerg. 12.8.1791, fol.327.
E: Ingefred Hastrup. LV: bror Niels Hastrup til Vester Kejlstrup [i Balle sogn].
Testamente af 20.7.1770.
[Første ægteskab med Frederikke Christine Kold, skifte 29.1.1767 lbnr.36].
Afdøde døde 14.7.1791.
Rødding herred
Gejstlig skifteprptokol
1692, 1705-1799
C 19A-2

50 Mette Andersdatter i Balling præstegård. 18.10.1692, side 1.
E: Anders Albertsen [Dam], præst i Balling og Volling. B:
1) Anders Andersen
2) Christen Andersen
3) Anne Andersdatter
4) Johanne Andersdatter
5) Margrethe Andersdatter
6) Magdalene Andersdatter.
FM:
1 Anders Lauridsen [Kjelstrup], præst i Oddense og Otting
2 Søren Mortensen Brøndum, præst i Grinderslev og Grønning,
begge som "besvogrede".

51 Elsebeth Magdalene Hansdatter Tancke i Rødding præstegård. 5.3.1705, side 8.
E: Hans [Pedersen] Lund, præst i Rødding og Krejbjerg. B:
1) Karen Hansdatter Lund.
FM: morbror Poul Hansen Tancke til Blistrup [i Blistrup sogn på Mors].

52 Anders Albertsen Dam, præst i Balling og Volling. 17.8.1705, side 22, 85, 112, 114, 157, 200.
E: Margrethe Nielsdatter Farstrup. LV: Jens Ottesen Grønbæk, kapellan i Roslev og Rybjerg. B:
6) Niels Andersen
7) Mette Andersdatter
8) Sofie Andersdatter
9) Magdalene Andersdatter.
Første ægteskab med Mette Andersdatter, [skifte 18.10.1692 lbnr.50]. B:
1) Anders Andersen i Mønsted
2) Christen Andersen
3) Anne Andersdatter. Ved afkald 23.5.1725 g.m. Christen Rasmussen Viby, degn i Østbirk og Yding
4) Johanne Andersdatter. Ved afkald 25.5.1708 g.m. Jens Lundorff, dansk skolemester i Karlebo på Sjælland
5) Margrethe Andersdatter Dam. Ved afkald 1.12.1711 g.m. Casper Høvinghoff i Harlev mølle i Harlev sogn.
FM:
1 Laurids Andersen, præst i Oddense og Otting
2 Jesper [Hansen] Lund, præst i Håsum og Ramsing
3 Jens Havelund i Ålbæk, præst [i Lihme i Rødding herred]
4 Hans [Pedersen] Lund, præst i Rødding og Krejbjerg.

53 Jesper Hansen Lund, præst i Håsum og Ramsing. 25.11.1706, side 48.
E: Marie Hansdatter Balche. LV: Christen Lassen Tychonius, præst i Skive og Resen. B:
1) Susanne Jespersdatter Lund.
FM:
1 morbror Hans Balche i København
2 morbror Thomas Balche, bartskærsvend i Stockholm.

54 Mette Marie Skov i Rødding præstegård. 15.10.1708, side 87.
E: Hans Pedersen Lund, præst i Rødding og Krejbjerg. B:
1) Elsebeth Magdalene Hansdatter Lund.
FM: morfar Aksel Mogensen Skov, forpagter på Kjeldgård [i Selde sogn].

55 Johanne Andersdatter Balling i Nittrup i Balling sogn. 18.12.1709, side 108.
Enke efter Anders Pedersen Hornum, præst i Balling og Volling. B:
1) Birgitte Andersdatter
2) Margrethe Andersdatter
FM:
1 Hans Andersen i Oddense
2 Daniel Knudsen, substitut i Balling og Volling.

56 Afkald i Ålbæk præstegård. 2.2.1706, side 113.
Afkald fra Niels Jensen Holst i Ålbæk præstegård for arv efter far Jens Jensen Holst, præst i Lihme i Rødding herred, [død marts 1695] til farbror Laurids Jensen Holst, præst i Estvad og Rønbjerg.

57 Afkald i Nautrup præstegård. 29.3.1712, side 114, 165.
Kvittering fra Anne Sofie Vinding og Gregers Christensen Vinding for arv efter far Christen Andersen Vinding, præst i Håsum og Ramsing, [død 1697] g.m. mor Elisabeth Marie [Pedersdatter], nu g.m. Laurids [Madsen] Hvidbjerg, præst i Nautrup, Sæby og Vile.

58 Hans Pedersen Lund, præst i Rødding og Krejbjerg. 11.5.1716, side 116, 166.
E: Kirstine Magdalene [Pedersdatter] Rosenstand. LV: svoger Peder [Henriksen] Goische, præst i Vestervig og Agger, Niels Jacob [Lauridsen] Haverslev, successor, der ægter enken. B:
2) Peder Hansen Lund 6
3) Mette Marie Hansdatter Lund 1½.
FM: fars svoger Hans Pedersen Top i Nakskov.
Første ægteskab med [Elsebeth Magdalene Hansdatter Tancke, skifte 5.3.1705 lbnr.51]. B:
1) Karen Hansdatter Lund 12.
FM: fars halvbror Hans Villumsen i København.
Andet ægteskab med [Mette Marie Skov, skifte 15.10.1708 lbnr.54].

59 Anne Mogensdatter Haasum i Lem præstegård. 6.11.1719, side 158.
Enke efter Mathias Bendixen [Koch], præst i Lem og Vejby, død [1688]. A:
1) datter, død. 3B:
a Dorthe Christensdatter
b Anne Kirstine Christensdatter
c Poul Christensen.
FM: afdødes brorsøn Hans Mogensen i Himmersyssel.
Børnebørnene er bønderbørn og hører under amtmanden i Skives jurisdiktion.

60 Jens [Lauridsen] Blytækker, præst i Lem og Vejby. 9.4.1722, side 167.
E: Mette Lauridsdatter Vinde. LV: Bertram Sørensen Vinde, rektor i Skive. B:
1) Laurids Jensen Blytækker, stud. theol.
2) Jens Jensen Blytækker 19
3) Maren Jensdatter Blytækker g.m. Jens Mortensen i Nymølle [i Rødding sogn]
4) Anne Jensdatter Blytækker
4) Cathrine From Jensdatter Blytækker
5) Helle Jensdatter Blytækker.
FM:
1 morbror Søren Lauridsen Vinde i Skive
2 svoger Niels Jensen Brøndum, præst i Ikast.
Afdøde døde 10.3.1722.

61 Christen Lauridsen, degn i Lem og Vejby. 9.3.1724, side 197.
E: Birgitte Adriansdatter. LV: Christen Eriksen i Sønder Lem. B:
1) Dorthe Christensdatter
2) Inger Christensdatter.

62 Karen Thomasdatter Høgh på Hostrup i Lem sogn. 18.12.1728, side 201.
Enke efter Christen [Nielsen] Lundsgaard, præst i Hjermind, Lee og Hjorthede, [død 6.7.1721]. B:
4) Conrad Lundsgaard, forpagter på Hostrup
5) Anne Lundsgaard g.m. Peder Christensen Buur i Vejby.
Første ægteskab med [Christen Christensen Teglbrænder i Viborg, begravet Viborg Sortebrødre 30.10.1688]. B:
1) Christen Christensen Høgh i Bro Mølle i Vejrum sogn
2) Peder Christensen Høgh i Kobberup
3) Thomas Christensen Høgh i Tuse kro [i Tuse sogn] på Sjælland.
[Andet ægteskab med Peder Sørensen Bach, begravet Viborg Sortebrødre 2.12.1691]
Afdøde døde 18.11.1728.
(Kilde: Thuesen-Buur fra Snejbjerg sogn: om Anne Cathrine Thuesdatter (Buur), født 1810, hendes forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning Aps Skals, 1996.)

63 Karen Nielsdatter Galten i Ålbæk præstegård [i Lihme sogn]. 5.3.1731, side 211.
E: Jens Jacobsen Haverslund, præst i Lihme. B:
6) Marianne Jensdatter Haverslund 28
7) Sidsel Malene Jensdatter Haverslund 25.
Første ægteskab med Jens Jensen Holst, [skifte 30.8.1695]. B:
1) Niels Jensen Holst, præst i Hyllested og Rosmus
2) Jens Jensen Holst i Ostindien
3) Christoffer Jensen Holst, degn i Hyllested og Rosmus
4) Elisabeth Jensdatter Holst i Holland
5) Maren Jensdatter Holst i Norge.
Andet ægteskab med Anders Christensen Hjortsvang, [skifte 19.10.1700]. B:
6) Jens Andersen Hjortsvang.

64 Jens Jacobsen Haverslund (Haverlund), præst i Lihme. 28.2.1733, side 219.
Enkemand efter Karen Nielsdatter Galten, [skifte 5.3.1731, lbnr.63]. B:
1) Marianne Jensdatter Haverslund
2) Sidsel Malene Jensdatter Haverslund.
Afdøde hustrus første ægteskab med forgænger Jens Jensen Holst, skifte 30.8.1695.
Arv til børn Niels Jensen Holst, præst i Hyllested og Rosmus og søskende ved FM: farbror Laurids [Jensen] Holst, præst i Estvad og Rønbjerg.
Afdøde hustrus andet ægteskab med formand Anders Christensen Hjortsvang, skifte 19.10.1700.
Afdøde døde 29.1.1733.

65 Susanne Jespersdatter Lund i Håsum præstegård. 3.1.1733, side 223.
E: Christen Mortensen Skive, præst i Håsum og Ramsing. B:
1) Marianne Christensdatter 13
2) Jesper Christensen 12
3) Morten Christensen 8
4) Hans Christensen 5
5) Christen Christensen 3
6) Søren Christensen 16 uger.
Afdøde døde 31.12.1732.

66 Kirstine Magdalene [Pedersdatter] Rosenstand i Rødding præstegård. 9.9.1734, side 232.
E: Niels Jacob [Lauridsen] Haverslev, præst i Rødding og Krejbjerg. B:
3) Laurids Nielsen Haverslev 16
4) Peder Nielsen Rosenstand Haverslev 14.
FM: søskendebarn Peder Rosenstand Goische, konrektor i Viborg.
Første ægteskab med Hans Pedersen Lund, formand, skifte 11.5.1716 lbnr.58]. B:
1) Peder Hansen Lund, der døde på rejse til Ostindien, skifte 15.12.1734
2) Mette Marie Hansdatter Lund 20.
Hans Pedersen Lunds første ægteskab med [Elsebeth Magdalene Hansdatter Tancke, skifte 5.3.1705 lbnr.51]. B:
1) Karen Hansdatter Lund g.m. Johannes Skov i Nakskov.
Gave fra Hans Pedersen Lunds halvbror Hans Villumsen i København.
Desuden nævnes enkemandens søster [Elsebeth Lauridsdatter], enke efter Jens Nielsen Vadum i Ålborg.
Enkemanden var værge for sin brorsøn Abraham Hansen efter skifte af 24.7.1715.
Afdøde døde 11.8.1734.

67 Johan Melchior [Johansen] Hyphoff, præst i Balling og Volling. 10.7.1736, side 247.
E: Else Sørensdatter Brabrand. LV: Johannes Graversen Assels, præst i Hem, Hindborg og Dølby. B:
1) Birgitte Cathrine Johansdatter Hyphoff 29
2) Søren Johansen Hyphoff 26
3) Cathrine Margrethe Johansdatter Hyphoff 22.
FM:
1 fars halvbror Jacob [Johansen] Hyphoff, præst i Nykøbing Sjælland
2 Niels Jacob Haverslev, præst i Rødding og Krejbjerg
3 Jens Rasmussen Nybro, præst i Balling og Volling.
Afdøde døde 11.6.1736.

68 Poul Nielsen, degn i Lihme. 19.5.1738, side 278.
E: Maren Mikkelsdatter. B:
1) Peder Poulsen, successor
2) Kirsten Poulsdatter g.m. Mads Jensen.
[Afdøde begravet 19.4.1738 og kaldes i kirkebogen: Poul Pedersen degn].

69 Abelone Margrethe Christiansdatter Lunov (Lynov) i Balling præstegård. 1.12.1740, side 281.
E: Jens Rasmussen Nybro, præst i Balling og Volling. B:
1) Rasmus Jensen 3
2) Abelone Margrethe 1.
Afdøde døde 9.10.1739.

70 Christen Mortensen Skive, præst i Håsum og Ramsing. 23.1.1742, side 298, 385, 423.
Enkemand efter Susanne Jespersdatter Lund, skifte 3.1.1733 lbnr.65. B:
1) Jesper Lund, student
2) Morten Skive
3) Hans Balche
4) Christen Winther.
FM:
1 "morbror" Hieronymus Ulsø i Skade præstegård, præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup;
[hans forældre var Markus Ulsø, krigsråd og skriver ved Dronningborg rytterdistrikt og Cathrine Hansdatter Balche og hans mor var søster til børnenes mormor Marie Hansdatter Balche, se lbnr.53]
2 Hans Sinding i Ålbæk, præst i Lihme
3 Hans Uttermøhlen, præst i Lem og Vejby i Salling.

71 Mogens Christensen Vendelbo [Brasch], præst i Lihme. 18.10.1743, side 383, 425.
E: Marie Sofie Poulsdatter Stauning. LV: Peder Dorschæus, byfoged i Skive. B:
1) Elisabeth Mogensdatter Brasch 3år og 9 mdr
2) Christen Mogensen Brasch 2
3) Mogens Mogensen Brasch 19 uger.
FM:
1 farbror Severin Michael Brasch, præst i Tim og Madum
2 farbror Christian [Arent] Brasch, præst i Dybe.
Bevilling til uskiftet bo af 10.10.1743.
Samfrændeskifte 13.10.1744.

72 Else Sørensdatter Brabrand i Balling præstegård. 11.5.1744, side 388.
Enke efter [Johan Melchior Johansen] Hyphoff, præst i Balling og Volling, skifte 10.7.1736 lbnr.67]. B:
1) Birgitte Cathrine Johansdatter Hyphoff
2) Søren Johansen Hyphoff, skoleholder i Nakke kongelige danske skole [Rørvig sogn] på Sjælland
3) Cathrine Margrethe Johansdatter Hyphoff.
FM:
1 Niels Jacob Haverslev, præst i Rødding og Krejbjerg
2 Jens Rasmussen Nybro, præst i Balling og Volling.
Afdøde døde 13.4.1744.

73 Peder Knudsen Bech, degn i Håsum og Ramsing. 16.3.1744, side 403.
E: Mette Eriksdatter. B:
1) søn, sidst hørt fra 3.2.1737 fra Schwerin
2) Erik Pedersen 30, successor
3) Jørgen Christian Pedersen 28
4) Dorthe Johanne Pedersdatter
5) Anne Marie Pedersdatter g.m. Christen Madsen Bro, skrædder i Håsum
6) Else Anne Pedersdatter 18.

74 Ingeborg Pedersdatter Baadsted i Balling præstegård. 29.3.1745, side 408.
E: Jens Rasmussen Nybro, præst i Balling og Volling. B:
1) Karen Jensdatter 4
2) Peder Jensen 3
3) Lisbeth Jensdatter 2.
Enkemandens første ægteskab med Abelone Margrethe Christiansdatter Lunov, skifte 1.12.1740 lbnr.69. B:
1) Rasmus Jensen
2) Abelone Margrethe.

75 Mathias Jensen Paulin, præst i Lem og Vejby. 3.12.1745, side 420.
E: Birgitte Marie Lauridsdatter Damstrøm.
Bevilling til uskiftet bo af 3.12.1745.

76 Niels Jacob [Lauridsen] Haverslev, præst i Rødding og Krejbjerg. 15.8.1746, side 421.
E: Christine Wallenberg.
Første ægteskab med [Kirstine Magdalene Pedersdatter Rosenstand, skifte 9.9.1734 lbnr.66]. B:
1) Peder Rosenstand Haverslev, successor.
Afdøde døde 19.7.1746.

77 Anne Cathrine Sørensdatter i Balling degnebolig. 14.2.1752, side 428.
E: Laurids Christensen, degn i Balling og Volling. B:
1) Kirsten Lauridsdatter.
2) Christen Lauridsen
3) Hans Lauridsen
Afdøde døde 12.2.1752.

78 Maren Jensdatter Bloch i Håsum præstegård. 1.5.1752, side 433.
E: Frederik Pedersen Deichmann, præst i Håsum og Ramsing. B:
1) Peder Deichmann 6
2) Jens Deichmann 5
3) Cathrine Deichmann 3
4) Martha Deichmann 2
5) Maren Bloch Deichmann 5 uger.
Desuden nævnes:
1 enkemandens svoger Laurids [Jacobsen] Aagaard i Julstrup, præst i Årestrup, Buderup og Gravlev [g.m. Anne Pedersdatter Deichmann]
2 enkemandens bror Bartholomæus Deichmann, [forpagter] på Urup
3 afdødes mor [Martha Jacobsdatter Aagaard], enke efter [Jens Jensen] Bloch, præst i Haverslev og Bejstrup, [skifte Øster Han herred 27.9.1751 lbnr.27].
Afdøde døde 31.3.1752.

79 Laurids Christensen, degn i Balling og Volling. 14.6.1754, side 440.
Enkemand efter Anne Cathrine Sørensdatter, [skifte 14.2.1752 lbnr.77]. B:
1) Kirsten Lauridsdatter.
2) Christen Lauridsen i Grønning på Kvistrup gods.
Afdøde døde 13.6.1754.

80 Maren Hansdatter i Rødding degnebolig. 8.9.1755, side 452.
E: Peder Poulsen Spurre, degn i Rødding og Krejbjerg. A:
1) bror Hans Hansen i Serup [i Søndersø sogn] på Fyn, død. 2B:
a Maren Hansdatter g.m. Just Hansen i Vester Hæsinge på Fyn
b Maren Hansdatter g.m. Jørgen Nielsen i Faldsled i Svanninge sogn på Fyn
2) bror Christian Hansen i Strandby [i Hårby sogn] på Fyn, død. 4B:
a Hans Christiansen i Dreslette på Fyn
b Karen Christiansdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Vormark i Hesselager sogn på Fyn
c Anne Christiansdatter g.m. Niels Hansen Juul i Vormark
d Maren Christiansdatter g.m. Rasmus Frandsen i Håstrup på Fyn
3) søster Anne Hansdatter, død. 1B:
a Hans Pedersen Læsø, præst i Karise på Sjælland, død. 4B: (Navne angives ikke).
Afdøde døde 7.9.1755.

81 Peder Poulsen Spurre, degn i Rødding og Krejbjerg. 26.7.1759, side 467.
E: Anne Jensdatter Bruun. LV: Peder [Nielsen] Rosenstand, præst i Rødding og Krejbjerg.
[Første ægteskab med Maren Hansdatter, skifte 8.9.1755 lbnr.80]. A:
0) forældre Poul Pedersen og Hylleborg Mouridsdatter
00) moster Karen Mouridsdatter g.m. Ville Jensen i Fly, begge døde. 2B:
1) Mette Vilsdatter g.m. Christen Sørensen Østergård i Fly sogn, begge døde. 3B:
a Birgitte Christensdatter g.m. Søren Jensen Krog, skrædder i Fly på Estvadgård gods
b Karen Christensdatter, død, var g.m. Jens Jacobsen i Fly på Bertel Mogensen i Skive's gods. 2B:
1 Ville Jensen 24
2 Karen Jensdatter 20
c Anne Christensdatter, død, var g.m. Laurids Jensen i Kær i Rødding sogn på Spøttrup gods. 4B:
1 Christen Lauridsen 24
2 Jens Lauridsen 22
3 Bodil Lauridsdatter 26
4 Mette Lauridsdatter 10
2) Anne Vilsdatter g.m. Jens Sørensen i Koldkur i Resen sogn i Fjends herred, begge døde. 2B:
a Ville Jensen i Koldkur
b Knud Jensen i Egebjerg i Vridsted sogn.
Afdøde døde 26.6.1759.

82 Jens Rasmussen Nybro, præst i Balling og Volling. 7.6.1759, side 488.
E: Johanne Sofie Grønbæk. LV: bror Thomas [Jensen] Grønbæk, præst i Roslev og Rybjerg.
Første ægteskab med Abelone Margrethe [Christiansdatter] Lunov, [skifte 1.12.1740 lbnr.69]. B:
1) Rasmus Jensen Nybro 21, i mesterlektie i Viborg latinskole
2) Abelone Margrethe Jensdatter Nybro 20.
FM: Jens Laasby Lunov, herredsfoged i Lysgård og Hids herreder.
Andet ægteskab med Ingeborg Pedersdatter Baadsted, [skifte 29.3.1745 lbnr.74]. B:
3) Peder Jensen Nybro 17
4) Lisbeth Jensdatter Nybro 16.
FM: morfar Peder Nielsen Baadsted i Hevring mølle [i Vivild sogn].
Afdøde døde 5.5.1759.

83 Christina Wallenberg i Rødding præstegård. 2.9.1760, side 523.
Enke efter Niels Jacob [Lauridsen] Haverslev, præst i Rødding og Krejbjerg, [skifte 15.8.1746 lbnr.76].
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 4.8.1760.

84 Peder Poulsen, degn i Lihme. 7.5.1764, side 539.
E: Anne Cathrine Antonisdatter. LV: [Hans Christian Pedersen] Sinding i Ålbæk, præst i Lihme. B:
1) Kirsten Pedersdatter 24
2) Poul Pedersen 23
3) Anne Pedersdatter 22.
FM: Mads Nielsen i Lihme.

85 Anne Jepsdatter Møller i Lem degnebolig. 11.5.1764, side 541.
E: Jens Nielsen Fly, degn i Lem og Vejby. B:
1) Oluf Jensen Lem 37, rejst til Ostindien for 19 år siden.
Bevilling til uskiftet bo af 22.12.1764.

86 Anne Marie [Frederiksdatter] Feilberg i Rødding degnebolig. 30.5.1766, side 547.
E: Zone Svindt, degn i Rødding og Krejbjerg. B:
1) Frederik Feilberg 9
2) Maren Feilberg 7
3) Anne Cathrine Feilberg 4
4) Abelone Feilberg 3
5) Didrik Feilberg 9 uger.
FM:
1 morbror Jens Feilberg
2 morbror Peder Feilberg.

87 Peder [Nielsen] Rosenstand Haverslev, præst i Rødding og Krejbjerg. 26.11.1766, side 556, 620.
E: Marine Kirstine Heug. LV: Mikkel Uttrup på Spøttrup, amtsforvalter [over Dueholm, Ørum og Vestervig amter]. B:
1) Niels Jacob Rosenstand 15
2) Kirstine Malene Rosenstand 14
3) Enevold Heug Rosenstand 12
4) Vulf Sigvard Rosenstand 10
5) Georgia Frederikke Rosenstand 7
6) Peder Wallenberg Rosenstand 5
7) Otto Rosenstand 2.
FM:
1 morbror Jens Heug, postmester i København
2 [Laurids Nielsen] Rosenstand i København.
Afdøde døde 25.11.1766.

88 Henrik Jensen, degn i Lihme. 5.10.1770, side 586.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jens Østergaard, præst i Lihme. B:
1) Maren Henriksdatter 20
2) Elisabeth Henriksdatter 16
3) Jens Henriksen 13
4) Anne Henriksdatter 12
5) Peder Henriksen 10
6) Ingeborg Henriksdatter 6.
FM: morfar Peder Jensen i Kardyb (Kaarup) i Kobberup sogn.

89 Hans Christian Sinding, præst i Rødding og Krejbjerg, [der døde 17.1.1769], side 593.
E: Marie Sofie Poulsdatter Stauning.
Bevilling til uskiftet bo af 17.3.1769.

90 Jens Nielsen Fly, degn i Lem og Vejby. 14.2.1771, side 594.
Enkemand efter Anne Jepsdatter Møller, [skifte11.5.1764 lbnr.85]. B:
1) Oluf Jensen Lem 37, rejst til Ostindien for 19 år siden.
Hans A:
1) søster, død. 1B:
a Mads Vildsø i Fly
2) bror, død. 2B:
a Kirsten Pedersdatter i Fly
b Jens Pedersen i Fly
3) søster, død. 2B:
a Johanne Nielsdatter i Lånum i Smollerup sogn, død. Børn, hvis navne ikke angives
b Maren Nielsdatter i Sevel, død. Børn, hvis navne ikke angives.
Hendes A:
1) søster Inger Jepsdatter Møller g.m. Oluf Sørensen i Vester Dølby
2) bror Christen Jepsen Møller i Resen på Krabbesholm gods
3) bror Jens Jepsen, død. B: 3 døtre, hvis navne ikke angives
4) bror Poul Jepsen på Fyn, død uden børn.
Afdøde døde 16.1.1771.

91 Anne Marie Andersdatter i Balling degnebolig. 22.2.1775, side 605.
E: [Johan] Christian Svane, degn i Balling og Volling. B:
1) Jochum Svane 30, smed i Hem
2) Dorthe Marie Svane 28 i Hem
3) Else Kirstine Svane 26
4) Maren Svane 24 i Holmgård i Hvidbjerg sogn
5) Christian Svane 22 i Brøndum
6) Anne Cathrine Svane 21 i Hvidbjerg sogn
7) Anders Svane 19 i Hem
8) Laurids Svane 13.
Afdøde døde 23.1.1775.

92 Else [Pedersdatter] Deichmann i Håsum præstegård. 20.9.1775, side 607.
E: Niels [Berentsen] Mulvad, præst i Håsum og Ramsing. B:
1) Peder Laurids Mulvad 15
2) Berent Mulvad 11.
Desuden nævnes enkemandens bror Jens Mulvad, forpagter af Handbjerg præstegård.

93 Henrik [Johansen] Mehl, præst i Rødding og Krejbjerg. 6.6.1785, side 621.
E: Elisabeth Kirstine Brasch. LV: [Hans Jacob Errebo Lauridsen] Lillelund, successor, der ægter enken B:
1) Lise Mehl 14
2) Mogens Mehl 13
3) Johan Mehl 12
4) Marie Mehl 7
5) Margrethe Mehl 5
6) Maren Mehl 2.
FM: Ditlev [Floriansen] Mehl, præst i Barrit og Vrigsted.
Bevilling til uskiftet bo af 30.4.1784.
Samfrændeskifte 6.6.1785.

94 Marie Kirstine Heug i Rødding. 2.5.1785, side 623.
Enke efter Peder [Nielsen] Rosenstand [Haverslev], præst i Rødding og Krejbjerg, skifte 26.11.1766 lbnr.87]. B:
1) Niels Jacob Rosenstand i København
2) Kirstine Malene Rosenstand i København
4) Vulf Sigvard Rosenstand, præst i As og Klakring
5) Georgia Frederikke Rosenstand på Palsgård
6) Peder Wallenberg Rosenstand 24, i Horsens
7) Otto Rosenstand 23, i Hem præstegård.
FM: [Jens] Østergaard, præst [i Lihme].
Afdøde døde 1.4.1785

95 Niels [Berentsen] Mulvad, præst i Håsum og Ramsing. 21.7.1788, side 642.
E: Dorthe Hedvig [Lauridsdatter] Aagaard. B:
3) Laurids Aagaard Mulvad 11
4) Else Deichmann Mulvad 9
5) Karen Stub Mulvad 8
6) Anne Deichmann Mulvad 6
7) Clara Cathrine Mulvad 2.
FM:
1 farbror Christoffer [Berentsen] Mulvad, præst i Ejsing og Handbjerg
2 farbror Jens Mulvad, fæster af Handbjerg præstegård.
Første ægteskab med [Else Pedersdatter Deichmann], skifte 20.9.1775 lbnr.92
1) Peder Laurids Mulvad, personlig kapellan i Borbjerg og Ryde
2) Berent Rosenmeyer Mulvad 25, fuldmægtig hos [Laurids] Skærbæk, amtsforvalter på Bornholm.
Bevilling til uskiftet bo af 28.11.1788.

96 Anne Pedersdatter i Håsum degnebolig. 3.1.1788, side 661.
E: Erik Pedersen Bech, degn i Håsum og Ramsing. B:
1) Peder Bech, til skibs på de lange rejser, ej hørt i 14 år
2) Peder Christian Bech, til skibs på de lange rejser, ej hørt i 12 år
3) Mette Bech, g.m. Christoffer Stub, urmager i Balling.

97 Dorthe Hedvig [Lauridsdatter] Aagaard i Håsum præstegård. 29.7.1790, side 670, 683, 807.
E: Laurids Ørum, præst i Håsum og Ramsing. B:
6) Dorthe Hedvig Ørum 4 uger.
Første ægteskab med Niels [Berentsen] Mulvad, præst i Håsum og Ramsing, [skifte 21.7.1788 lbnr.95]. B:
1) Laurids Aagaard Mulvad 13
2) Else Deichmann Mulvad 11
3) Karen Stub Mulvad 10
4) Anne Deichmann Mulvad 8
5) Clara Cathrine Mulvad 4.
FM: farbror Christoffer [Berentsen] Mulvad, præst i Ejsing og Handbjerg.

98 Johan Christian [Pedersen] Svane, degn i Balling og Volling. 10.9.1790, side 678, 693, 722.
E: Inger Jepsdatter. LV: Jens Nielsen i Vrå. B:
9) Anne Marie Svane 12
10) Anne Margrethe Svane 10
11) Anne Sofie Svane 7
12) Mathias Svane 4.
Første ægteskab med [Anne Marie Andersdatter, skifte 22.2.1775 lbnr.91]. B:
1) Jochum Svane 40, i Bysted i Nautrup sogn
2) Dorthe Marie Svane 39 i Balling
3) Else Kirstine Svane g.m. Christen Pedersen, smed i Hindborg
4) Maren Svane 37 i Næstild i Oddense sogn
5) Christian Svane 36 i København
6) Anne Cathrine Svane 36
7) Anders Svane 35 i København
8) Laurids Svane 28 i Vestindien
Afdøde døde 11.8.1790.

99 Marie Sofie Poulsdatter Stauning i Rødding præstegård. 7.1.1791, side 697, 731, 743, 765.
Enke efter Hans Christian Sinding, præst i Rødding og Krejbjerg, [der døde 17.1.1769 lbnr.89]. B:
4) Poul Christian Sinding, præst i Bjerregrav, Ålum og Tånum, [skifte Sønderlyng herred gejstlig 4.8.1786 lbnr.75]. 5B:
a Christian Sinding
b Gudmand Sinding
c Poul Christian Sinding
d Agathe Johanne Sinding
e Marie Sofie Sinding
5) Else Marie Sinding g.m. Søren Bregnholm, præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle.
Første ægteskab med Mogens [Christensen Vendelbo] Brasch, præst i Lihme, [skifte 18.10.1743 lbnr.71]. B:
1) Elisabeth Kirstine Brasch g.m. Hans Jacob Lillelund, præst i Rødding og Krejbjerg
2) Christen Vendelbo Brasch, præst i Hillerslev og Kåstrup
3) Mogens Brasch, død. 2B:
a Hans Christian Brasch på Frederiks Hospitals apotek i København
b Karen Frederikke Brasch g.m. Laurids Lassen Lange til Nørre Karstoft i Skarrild sogn i Hammerum herred.
Arv efter jomfru Fogh, der døde i Tim degnebolig.

100 Zone Svindt, degn i Rødding og Krejbjerg. 8.11.1792, side 777.
Enkemand efter Anne Marie [Frederiksdatter] Feilberg, [skifte 30.5.1766 lbnr.86]. B:
1) Frederik Feilberg, forvalter på Vestervig
2) Maren Feilberg g.m. Niels Trap, degn i Hvidbjerg og Lyngs
3) Anne Cathrine Feilberg 30
4) Abelone Feilberg 28
5) Didrik Feilberg, købmandskarl i Skive.
Afdøde døde 10.10.1792.

101 Christian Peder Sinding, degn i Oddense og Otting. 25.3.1794, side 799, 805, 808.
[Enkemand efter Ingeborg Schaltz, begravet Skive 13.12.1793]. A:
1) bror Benjamin Sinding, skoleholder i Krejbjerg
2) søster Ulrikke Sofie Sinding g.m. Andreas Nikolaj Lyhne, degn i Durup
3) bror Christian Sinding, degn i Vilsted og Vindblæs
4) bror Peder Sinding, i Slesvig ved militæret
5) bror Carl [Frederik] Sinding, skrædder i Randers
6) søster Else Cathrine Sinding g.m. Christen Pedersen Nautrup i Sevel sogn

102 Anne Helvig Andersdatter i Oddense degnebolig. 3.8.1795, side 829.
E: Christen Feld, degn i Oddense og Otting. B:
1) Karen Christensdatter 5.

103 Erik Pedersen Bech, degn i Håsum og Ramsing. 9.2.1796, side 848, 857, 865.
Enkemand efter Anne Pedersdatter, [skifte 3.1.1788 lbnr.96]. B:
1) Peder Bech, til skibs på de lange rejser, ej hørt i 22 år
2) Peder Christian Bech, til skibs på de lange rejser, ej hørt i 20 år
3) Mette Bech, g.m. Christoffer Stub, urmager i Balling.

104 Thøger [Justesen] Ostenfeld, degn i Brøndum og Hvidbjerg. 19.4.1796, side 850.
E: Johanne Margrethe Kold. LV: Jacob Lydersen i Brøndum. B:
1) Just Thøgersen 22
2) Christiane Justsdatter.
FM: født værge Frederik Justesen i Sevel.

105 Marie Kirstine [Lauridsdatter Kærgaard] i Skive. 15.8.1796, side 852.
Enke efter Jens Pedersen Tjørring, degn i Højslev. B:
1) Jens Tjørring, købmand i Skive
2) Peder Tjørring, vanvittig.

106 Anne Hornemann Lyster i Skive. 16.2.1797, side 854.
E: Niels Steenberg, degn i Skive. B:
1) Laurids Foss 20
2) Cathrine Margrethe
3) Ebbe Olaus 16
4) Schack August 14½.
FM: Ebbe Brogaard.

107 Hans Jacob [Errebo Lauridsen] Lillelund, præst i Rødding og Krejbjerg. 16.5.1797, side 858, 865, 870, 881, 906, 915.
E: Elisabeth Kirstine Brasch. LV: Tolstrup, præst i Håstrup. A:
1) bror Hans Lillelund i Lemvig
2) bror Peder [Lauridsen] Lillelund [til Øland i Harring sogn], død. 4B:
a Niels Aars Lillelund 19, i bødkerlære i Århus
b Mads Lillelund 18, på stiftskontoret i Viborg
c Laurids Lillelund 17, i Viborg latinskole
d Frederikke Marie på Harrestrup
3) søster Anne Marie Lillelund g.m. Veste Grasse, skomager i Christiansfeld
4) søster Anne Johanne Lillelund, død, var g.m. Spulwarth, købmand i Christiansfeld. B: (Navne angives ikke.
Enkens første ægteskab [med formanden Henrik Johansen Mehl, skifte 6.6.1785 lbnr.93]. B:
1) Lise Mehl
2) [Mogens Mehl]
3) [Johan Mehl]
4) Marie Mehl
5) Margrethe Mehl
6) Maren Mehl.

108 Maren Paulin på stedet Straden i Lem sogn. 29.5.1797, side 866, 873, 920.
Enke efter [Hieronymus Markussen Ulsø, præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup, skifte Vrads herred gejstlig 2.1.1760 lbnr.119]. A:
0) forældre Mathias Jensen Paulin, præst i Lem og Vejby, skifte 3.12.1745 lbnr.75 og Birgitte Marie Lauridsdatter Damstrøm]
1) bror [Jens Mathiasen] Paulin, præst i Asferg og Fårup
2) bror Christoffer Paulin i Verst ved Kolding
3) bror Peder Damstrøm Paulin på Christianshavn.

109 Vilhem [Henrik] Patberg, præst i Jebjerg og Lyby, nu boende i Skive. 18.9.1797, side 873, 925.
E: Hylleberg Johansdatter Assels. LV: Nikolaj Rise Ring, postekspeditør i Skive. B:
2) Ludvig Harbo Mentz, hørkræmmer i København.
Første ægteskab med Anne Cathrine Mentz, [skifte 28.1.1754 lbnr.15]. B:
1) Frederik Vilhelm Mentz, rejst til Curacao i 1772 og der død
[Afdøde entlediget 1793].
Testamente af 2.11.1785.

110 Christian Antonsen Scheffer (Schæffer), præst i Lem og Vejby. 21.11.1797, side 886, 913, næste protokol fol.4B.
E: Marie Kirstine Tolstrup i Nygård i Lem sogn. LV: Mathias Skow til Bustrup [i Ramsing sogn], Morten Christensen Dalsgaard, der ægter enken. B:
1) Christiane Henrikke Scheffer
2) Frederikke Kirstine Scheffer
3) Antoinette Jochumine Scheffer.
FM:
1 [farbror] Johan Henrik Scheffer, overførster i Jels ved Haderslev
2 morbror Jørgen Tolstrup på Hostrup [i Lem sogn].
Desuden nævnes
1 enkens far Jochum Frederik Tolstrup til Hostrup
2 enkens bror Johan Tolstrup i Virksund
3 enkens bror Christian Tolstrup, landvæsenskommissær i Viborg.


Hindborg og Rødding herreder
Gejstlig skifteprptokol
1799-1809
C 19A-3

111 Johanne Marie Holm i Hem præstegård. 22.12.1798, fol.2.
E: Tønnes Ravn, præst i Hem, Hindborg og Dølby. B:
1) Hans Ravn 23, student
2) Christian Fisker Ravn 22, i købmandslære i Ålborg
3) Martin Andreas Ravn 21, i malerlære i København
4) Maturin Ravn 19, i skomagerlære i København
5) Anne Birgitte Ravn
6) Hans Holm Ravn 16, i urtekræmmerlære i København
7) Christian Rotbøl Ravn 5
8) Oluf Ravn 3.
FM: [Laurids] Ørum, præst i Håsum o Ramsing.
Afdøde døde 22.12.1798.

112 Christiane Cathrine [Thøgersdatter] Ostenfeld i Brøndum degnebolig. 21.4.1800, fol.10.
E: Peder Lykke, degn i Brøndum og Hvidbjerg. B:
1) Frederikke Sofie Lykke 3
2) Johanne Margrethe Lykke 1¼
3) Christian 1 måned.
FM: morbror Just Ostenfeld, soldat i det Århusianske regiment.

113 Christian [Sørensen] Wad, [ugift] præst i Lem og Vejby. 29.11.1800, fol.11.
A:
0) forældre [Søren Christensen Wad, handskemager i Viborg og Anne Marie Graversdatter]
1) bror Gregers Wad, professor i København
2) søster Bolette [Sørensdatter] Wad g.m. Ulrik [August] Gjern, klokker i Viborg [Nørre sogn].
Afdøde døde 29.11.1800.

114 Kirsten Andersdatter i Vester Dølby. 13.6.1806, fol.28.
E: Hans [Tommerup] Ingstrup, degn i Hindborg og Dølby. B:
1) Frands Hansen Ingstrup, døbt 31.3.1783
2) Anne Dorthe Hansdatter Ingstrup
3) Anders Hansen Ingstrup, døbt 13.4.1791.
FM: Steffen Olufsen i Vester Dølby.

115 Niels Pedersen Kisum, ugift skoleholder i Hem. 6.3.1806, fol.29B.
A:
0) forældre Peder Christensen Kisum i Hem og Mette Sørensdatter
1) søster Else Pedersdatter Kisum g.m. Niels Thorsen i Hindborg
2) bror Søren Pedersen i Hem, død. 2B:
a Mette Sørensdatter
b Kirsten Sørensdatter.
FM: Hans Christensen i Næstild
3) bror Christen Pedersen i Gallehus i Møgeltønder sogn.
Afdøde døde 6.3.1806.

116 Hans Bernsdorff Lillelund, præst i Brøndum og Hvidbjerg, der døde [14.7.1807], fol.31B.
E: Kirsten Tøfting.
Bevilling til uskiftet bo af 10.7.1807.

117 Niels Jensen Overby, skoleholder i Vinde [i Skive landsogn]. 8.3.1808, fol.32.
E: Kirsten Jensdatter. B:
1) Oluf Nielsen 3.
FM: Morten Jensen i Lund [i Skive landsogn].

118 Søren [Jacobsen] Hald, præst i Oddense og Otting, der døde [26.9.1809], fol.32B.
E: Jacobine [Jørgensdatter] Hjort.
Bevilling til uskiftet bo af 10.11.1809.

SLUT


Houlbjerg herreds gejstlige skifteuddrag

[1684-1734]    [1733-1809]   


Houlbjerg herred
Gejstlig skifteprotokol
1684-1734
C 24C-1

Fol.1-4 mangler.

1 Thomas Jensen, præst i Hvorslev og Gerning, [der døde 12.5.1684], fol.5, 31B.
E: Inger Nielsdatter [Lind]. LV: Jacob Christensen Clementin, successor, der ægter enken. A:
0) [far Jens Sørensen Borre, præst i Hvorslev og Gerning, død 9.11.1640]
[Fars første ægteskab med Maren Sørensdatter].
[Fars andet ægteskab med Maren Thomasdatter Lyngaa, død 25.6.1678]. B:
1) [bror Søren Jensen Hvorslev (Hoslef), kapellan i Grønbæk og Svostrup g.m. Inger Nielsdatter Lind]
2) [bror Thomas Jensen Hvorslev, præst i Hvorslev og Gerning, død 1684 g.m. Inger Nielsdatter Lind, enke efter broderen 1)]
3) søster Kirsten Jensdatter, enke efter Peder [Jensen] Brasch, præst i Kousted og Råsted ved ældste søn Jens Pedersen Brasch
4) bror Otto Jensen, præst i Grønbæk og Svostrup [g.m. Johanne Nielsdatter Lind]
5) søster g.m. Anders Jensen ved søn Jens Andersen i Skjern
6) søster Maren Jensdatter g.m. Hans Lassen i Frausing [i Hinge sogn], herredsskriver i Lysgård herred
[Mors andet ægteskab med Christen Jensen Brasch, præst i Hvorslev og Gerning, død 1657]. 1B:
a Kirsten Christensdatter [Brasch] g.m. Henrik Frandsen Blichfeldt, præst i Vellev. Hendes første ægteskab med formand Niels Jensen Karmark, skifte 8.2.1676. 1B:
1 Ellen Nielsdatter Karmark. Ved afkald 21.11.1695 g.m. Niels Thomsen Skovsrod, degn i Them.
Arv i boet til Maren Christensdatter g.m. Jens [Andersen] Brasen, præst i Haurum og Søby efter hendes forældre.
Begyndelsen af skiftet mangler, men arvingerne indgik kontrakt med enken 16.6.1684.
(Kilde: Flemming Aagaard Winther: Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. Slægten 2008).

2 Christen Nielsen Vistrup, degn i Hvorslev og Gerning. 12.1.1685, fol.9B, 31, 83.
E: Maren Jensdatter Pind. LV: Christen Pedersen Brasch, successor, der ægter enken. B:
1) Niels Christensen
2) Anne Christensdatter. Ved afkald 18.2.1714 g.m. Niels Jørgensen, degn i Hjermind, Lee og Hjorthede.
FM:
1 morbror Søren Jensen Pind, præst i Langå, Tårup og Vinge, der døde .
2 morbror Oluf Pind
3 fars [halv]bror Clemen Mogensen i Vedsted.

3 Jørgen Rasmussen, degn i Houlbjerg og Granslev. 12.3.1687, fol.10B.
E: Sidsel Andersdatter.
Afkald af 5.2.1689 fra B:
1) Rasmus Jørgensen
2) Kirsten Jørgensdatter g.m. Søren Jensen, handskemager i Viborg
3) Maren Jørgensdatter g.m. Jacob Abrahamsen i Løjstrup mølle [i Laurbjerg sogn]
4) Anders Jørgensen, successor
5) Hans Jørgensen, feldberedersvend i Viborg
6) Christen Jørgensen i Houlbjerg
7) Karen Jørgensdatter i Houlbjerg.
Afdøde døde 9.2.1687.

4 Søren Jensen, degn i Vejerslev, Aidt og Thorsø. 7.5.1687, fol.11.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Søren Sørensen i Møllegård
2) Hans Sørensen i Vejerslev
3) Jens Sørensen, successor
4) Elsebeth Sørensdatter g.m. Jens Pedersen Skanderborg i Århus
5) Karen Sørensdatter g.m. Anders Simonsen i Borre [i Vejerslev sogn]
6) Anne Sørensdatter g.m. Christen Andersen i Danstrup [i Gerning sogn].
Afdøde døde 7.5.1687.

5 Mogens Mogensen Grave, præst i Vejerslev, Aidt og Thorsø. 8.3.1688, fol.11B.
E: Anne Andersdatter Vinding. LV: bror Anders Andersen Vinding, præst i Haslund og Ølst. B:
1) bror Anders Mogensen Grave, hospitalsforstander i Randers
2) bror Erik Mogensen Grave
3) søster Anne Mogensdatter Grave g.m. Printzler.
Arv i boet til enkens søster Maren Andersdatter Vinding, g.m. Albert Sørensen, forvalter på Ørslevkloster.

6 Jens Andersen Brasen i Njær præstegård, præst i Haurum og Søby. 16.4.1689, fol.15.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Anders Jensen Brasen.
FM: morbror Rasmus Christensen Fogh, præst i Bjerring og Mammen.
Første ægteskab med [Johanne Eriksdatter]. Hendes første ægteskab med formand [Søren Olufsen Pind, død 1671]. B:
1) Mette Sørensdatter
2) Peder Sørensen Pind
3) Anne Sørensdatter g.m. Anders Brasen, kollega i Viborg skole
4) Abild Sørensdatter
5) Oluf Sørensen Pind, [præst i Røgen og Sporup]
6) Sejer Sørensen.
FM: morbror Jørgen Eriksen i Vadsted

7 Jens Sørensen Lyderslev, præst i Houlbjerg og Granslev. 24.9.1690, fol.19B, 70B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Niels Nielsen, forpagter på Favrskov. B:
1) Søren Jensen
2) Anne Marie Jensdatter.
FM: farbror Søren Sørensen, præst i Lyderslev og Frøslev.
Forsegling 24.7.1690.

8 Maren Sørensdatter i Sahl præstegård. 21.12.1692, fol.25, 31B, 50, 56B.
E: Oluf [Jensen] Pind, præst i Sahl og Gullev. B:
1) Jens Olufsen Pind
2) Søren Olufsen Pind. Ved afkald 3.7.1697 degn i Ørslev og Sønder Bjerge i Vester Flakkebjerg herred på Sjælland
3) Jørgen Olufsen Pind
4) Henrik Olufsen Pind
5) Niels Olufsen Pind
6) Anne Olufsdatter Pind
7) Maren Olufsdatter Pind
8) Dorthe Olufsdatter Pind
9) Sofie Olufsdatter Pind.
FM:
1 farbror Søren Jensen Pind, præst i Langå, Tårup og Vinge
2 farbror Niels Jensen Pind i Langå
3 Christen [Pedersen] Brasch, degn i Hvorslev og Gerning.

9 Else Rasmusdatter Mosegaard i Sahl præstegård. 28.6.1698, fol.32B.
E: Oluf [Jensen] Pind, præst i Sahl og Gullev. B:
1) Mogens Olufsen Pind
2) Anne Marie Olufsdatter Pind
3) Jens Olufsen Pind
4) Cathrine Olufsdatter Pind.
Arv til enkemandens børn af første ægteskab med Maren Sørensdatter, skifte 21.12.1692 lbnr.8.
Arv efter afdødes bror Niels [Jensen] Pind, byskriver i Hobro.

10 Christen Pedersen Vivild i Vejerslev præstegård. 3.2.1699, fol.35B.
Enkemand efter [Maren Pedersdatter Blichfeldt, begravet Værum 25.2.1685]. B:
1) Peder Blichfeldt, lensmand i Hedemarken og Oplandene i Norge g.m. Anne Nielsdatter Krog
2) datter, skifte 27.6.1690. Enkemand Knud Sørensen, møller i Volkmølle [i Essenbæk sogn]. B:
b Peder Poulsen Knudsen
Af datterens første ægteskab B:
a Anne Christensdatter.
Afdøde der havde været præst i Værum og Ørum, havde opholdt sig 7 år i Vejerslev præstegård og døde på rejse i Røgen præstegård.

11 Jens Thomsen, degn i Vellev. 15.11.1699, fol.41B.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Jens Jensen [Ravn], successor.

12 Thomas Christensen, degn i Haurum. 15.1.1700, fol.43.
E: [Navn angives ikke]. B:
3) Kirsten Thomasdatter
4) Karen Thomasdatter.
Af første ægteskab B:
1) datter g.m. Jørgen Hansen i Norup
2) datter g.m. Niels Jensen på stedet.
Muligvis flere børn af første ægteskab.

13 Henrik [Frandsen] Blichfeldt, præst i Vellev. 1.3.1700, fol.44, 50B, 51.
E: Kirsten [Christensdatter] Brasch. LV: Otto Jensen, præst i Grønbæk og Svostrup. B:
1) Dorthe Marie Henriksdatter Blichfeldt. Ved afkald 30.11.1703 g.m. Jens Sørensen, præst i As og Klakring
2) Maren Henriksdatter Blichfeldt. Ved afkald 30.11.1703 g.m. Peder Pedersen Aabo, successor
3) Frands Henriksen Blichfeldt
4) Thomas Henriksen Blichfeldt.
FM:
1 født værge Hans [Frandsen] Blichfeldt, præst i Søften og Folby
2 født værge Peder [Frandsen] Blichfeldt, præst i Ødum
3 født værge Knud Henrik [Frandsen] Blichfeldt, byfoged i Grenå.
Desuden nævnes:
1 Christen Nielsen Brasch, der fordrer resten af sin fædrene arv
2 Thomas Karmark, rådmand i Randers.

14 Inger Nielsdatter i Hvorslev præstegård. 30.3.1703, fol.50B.
E: Jacob Christensen Clementin, præst i Hvorslev og Gerning. A:
1) søster Johanne Nielsdatter Lind g.m. Otto Jensen, præst i Grønbæk og Svostrup.
Til stede som vidner ved overenskomst om fordeling af arv:
1 Søren Ottesen, præst i Røgen og Sporup
2 Niels Ottosen, præst i Hinge og Vinderslev
3 Peder [Pedersen] Aabo, præst i Vellev
4) Søren Nielsen Broch til Aldrupgård [i Hvorslev sogn].
(Sml. lbnr.1).

15 Christen Høst, præst i Haurum og Søby. 28.7.1705, fol.51B.
E: Eleonora Hansdatter. LV: Peder Jensen på Åbogård [i Ormslev sogn]. B:
1) Anne Marie Høst g.m. Christen Pedersen på Lyngballegård [i Lading sogn]
2) Jens Høst, successor
3) Laurids Høst
4) Dorthe Høst
5) Hans Høst.
FM: Mads Holm, præst i Hammel, Voldby og Søby.

16 Oluf Jensen Pind, præst i Sahl og Gullev. 27.3.1708, fol.58, 70B, 94.
E: [Elisabeth Hansdatter Harding]. LV: Hans Christian Bang på Hagsholm [i Houlbjerg sogn]. B:
13) Christoffer Olufsen Pind.
Første ægteskab med [Maren Sørensdatter, skifte 21.12.1692 lbnr.8]. B:
1) Jens Olufsen Pind
2) Søren Olufsen Pind
3) Jørgen Olufsen Pind, [skifte 2.5.1712 lbnr.17]
4) Henrik Olufsen Pind
5) Niels Olufsen Pind i Norge
6) Anne Olufsdatter Pind g.m. Hans Hansen Rask i Norge
7) Maren Olufsdatter Pind g.m. Rasmus Rasmussen Lime i Flekkefjord i Norge
8) Dorthe Olufsdatter Pind g.m. Jacob Strijts
9) Sofie Olufsdatter Pind. Ved afkald 3.6.1710 g.m. Peder Nielsen Brøgger i Slagelse.
Andet ægteskab med [Else Rasmusdatter Mosegaard, [skifte 28.6.1698 lbnr.9]. B:
10) Cathrine Olufsdatter Pind 18
11) Anne Marie Olufsdatter Pind 17. Ved afkald 22.9.1720 g.m. Hans Andersen Østrup
12) Jens Olufsen Pind 16.
Desuden nævnes afdødes bror Søren Jensen Pind, præst i Langå.

17 Jørgen Olufsen Pind, præst i Sahl og Gullev. 2.5.1712, fol.72B, 93, 104.
E: Kirsten Jacobsdatter Graa. LV: successor Henrik Jensen Skov, der ægter enken. B:
1) Oluf Pind. Ved afkald 25.7.1727 degn i Sahl og Gullev
2) Jacob Pind
3) Else Marie Pind.
FM: Søren Clementin, præst i Hvorslev og Gerning.
Pension af kaldet til afdødes stedmor Elisabeth Hansdatter Harding, nu i Århus.
Arv efter afdødes far forman Oluf Jensen Pind, skifte 27.3.1708 lbnr.16.

18 Niels Pedersen Brandt, præst i Houlbjerg og Granslev. 6.8.1714, fol.78B, 83B, 92.
E: Maren Christensdatter Fogh. B:
1) Anders Brandt
2) Anne Kirstine Brandt 23
3) Kirsten Brandt 21
4) Peder Brandt 17.
FM:
1 Jens Høst, præst i Haurum og Søby
2 farbror Mathias Brandt, degn i Vellev.
3 Anders Jørgensen, degn i Houlbjerg og Granslev.

19 Sidsel Pedersdatter i Houlbjerg. 3.1.1715, fol.84.
Enke efter Jens Sørensen Lyderslev, præst i Houlbjerg og Granslev, skifte 24.9.1690 lbnr.7].
Arvinger angives ikke.

20 Christen Pedersen Brasch, degn i Hvorslev og Gerning. 30.11.1716, fol.85.
E: Maren Jensdatter Pind. B:
1) søster Kirsten Pedersdatter Brasch g.m. Knud [Sørensen], møller i Volkmølle
2) bror Jens Pedersen i Borup
3) bror Niels Pedersen, degn i Hinge og Vinderslev
4) søster, død, var g.m. Eskild Sørensen [Spentrup], præst i Kousted og Råsted, [død 1709]. B:
a Søren Eskildsen, student
b Kirsten Eskildsdatter
c Kirsten Cathrine Eskildsdatter
d Mette Ekildsdatter
e Helene Eskildsdatter.
FM: Niels Sørensen, degn i Spentrup og Gassum.
Enkens første ægteskab med [Christen Nielsen Vistrup, degn i Hvorslev og Gerning. 12.1.1685 lbrn.2]. Arv til B:
1) Niels Christensen.

21 Jens Jensen Ravn, degn i Vellev. 23.1.1717, fol.90.
E: [Mette Jensdatter Worm]. LV: Mathias [Pedersen] Brandt, successor. B:
1) Johanne Jensdatter 15
2) Kirsten Jensdatter 12.

22 Maren Christensdatter [Fogh] i Houlbjerg præstegård. 7.8.1719, fol.92B.
Enke efter Niels Pedersen Brandt, præst i Houlbjerg og Granslev, [skifte 6.8.1714 lbnr.18]. B:
1) Anders Brandt
2) [Anne Kirstine Brandt]
3) [Kirsten Brandt]
4) Peder Brandt.

23 Anne Margrethe Pedersdatter i Sahl degnebolig. 3.6.1721, fol.95B, 100B, 104B.
E: Peder Busch, degn i Sahl og Gullev, nu degn i Ørum, Vejrum og Viskum. B:
1) Mette Pedersdatter 4.

24 Niels Christensen Vistrup, degn i Hvorslev og Gerning. 11.12.1721, fol.97, 98B.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Mogens Jensen. B:
1) Niels, nyfødt, der døde 13 uger gammel.

25 Maren Jensdatter Pind i Hvorslev degnebolig. 11.12.1721, fol.98, 99.
Enke efter Christen Pedersen Brasch, degn i Hvorslev og Gerning, [skifte 30.11.1716 lbnr.20].
Første ægteskab med Christen Nielsen Vistrup, degn i Hvorslev og Gerning. [skifte 12.1.1685 lbnr.2]. B:
1) Niels Christensen Vistrup, [skifte 11.12.1721 lbnr.24]. E: Birgitte Nielsdatter
2) Anne Christensdatter g.m. Niels Jørgensen, degn i Hjermind, Lee og Hjorthede.

26 Eleonora Hansdatter i Njær præstegård i Haurum sogn. 11.5.1722, fol.99B, 101.
Enke efter Christen Høst, præst i Haurum og Søby, [skifte 28.7.1705 lbnr.15]. B:
1) Anne Marie Høst g.m. Søren Jacobsen i Anbækhuset [i Hammel sogn]
2) Jens Høst, successor
3) Laurids Høst, præst Vester Velling
4) Dorthe Høst, død. E: Christen Brasch i Randers. 2B:
a Christen Brasch
b Niels Brasch
5) Hans Høst, forpagter på Hagsholm [i Houlbjerg sogn].

27 Jens Sørensen, degn i Vejerslev, Aidt og Thorsø. 10.12.1722, fol.102.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Vest i Katvad mølle [i Vejerslev sogn]. B:
1) Hans Jensen, successor
2) Anne Jensdatter g.m. Christen Pedersen, degn i Værum og Ørum
3) Cathrine Marie Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Randers
4) Mette Jensdatter
5) Marie Jensdatter
6) Elisabeth Jensdatter
7) Anne Marie Jensdatter.

28 Anne Andersdatter i Houlbjerg degnebolig. 4.11.1728, fol.105.
E: Anders Jørgensen, degn i Houlbjer og Granslev. B:
1) Jens Andersen i Houlbjerg
2) Jørgen Andersen i Houlbjerg
3) Isak Andersen i Åbrohuset
4) Sidsel Andersdatter g.m. Peder Nielsen i Tistrup, skovrider på Høgholm
5) Kirsten Andersdatter, død. E: Søren Jensen, smed i Hvorslev. 2B:
a Kirsten Christensdatter 22
b Anders Sørensen 17.
Afdøde døde 6.10.1728.

29 Søren Jacobsen Clementin, præst i Hvorslev og Gerning. 17.6.1729, fol.106B, 153, næste protokol fol.131B, 132B.
E: Anne Christence Hjersing. LV: Hans Fædder, forpagter på Aldrupgård [i Hvorslev sogn]. Ved afkald 29.5.1764 i Enslev [i Vellev sogn]. B:
1) Cathrine Clementin 22
2) Else Clementin 21
3) Gedske Clementin 14
4) Niels Hjersing Clementin 8
5) Sidsel Jacobæa Clementin 6. Ved afkald 29.5.1764 g.m. Rasmus Sørensen Leth i Vellev på Hagsholm gods.
FM:
1) morbror Niels Hjersing, præst i Søften og Folby
2 morbror Hans Hjersing, præst i Skivholme og Skovby
3 morbror Jørgen Hjersing, pærst i Lyngå og Skjød.
Arv i boet efter enkens bror Jens Nielsen Hjersing, præst i Ørting og Falling til B:
1) Cathrine Jensdatter.
Arv efter enkens mor Cathrine Hansdatter [Ovit (Owidt), der var g.m. Niels Nielsen Hjersing, forvalter på Frijsenborg].

30 Henrik Jensen Skov, præst i Sahl og Gullev. 9.11.1729, fol.116B, 152, 154B.
E: Kirsten Jacobsdatter Graa. LV: Hans Pedersen Møller i Bjerring mølle. B:
1) Jens Skov 15
2) Jørgen Skov 10
3) Kirsten Skov 9
4) Ulrikke Skov 2½.
FM: morbror Niels Graa, degn i Skørping.
Afdøde døde 10.10.1729.

31 Anne Kirstine Nielsdatter Brandt i Houlbjerg præstegård. 24.4.1730, fol.127, 142, 152B, 153, 155B, næste protokol fol.13B, 80B.
Enke efter Peder Knudsen Skalstrup, præst i Houlbjerg og Granslev.
Testamente af 27.5.1720.
Hans A:
0) forældre Knud Jensen Smerup, præst i Voldum og Rud, død 1688 og Margrethe Hansdatter]. B:
1) bror Helvikus Knudsen Skalstrup i Årslev mølle [i Årslev sogn i Sønder Hald herred], død. E: Mette Terkildsdatter. LV: Peder Bloch, degn i Sahl og Gullev. 3B:
a Knud Helvikussen 8
b Anne Margrethe Helvikusdatter 4
c Peder Helvikussen 6 mdr.
FM: Frands [Knudsen] Blichfeldt, præst i Sahl og Gullev
2) bror Knud Skalstrup, skoleholder i Voldum
3) bror Iver Knudsen Aagaard i Mellem mølle [i Voldum sogn], død. 3B:
a Margrethe Iversdatter 8. Ved afkald 4.6.1745 g.m. Peder Jensen Winther i Svendbo mølle [i Voldum sogn]
b Kirsten Iversdatter 6. Ved afkald 4.6.1745 g.m. Villads Pedersen Kvist, degn i Voldum og Rude
c Knud Iversen 6 mdr.
FM:
1 stedfar Jørgen Jacobsen Hasselbalch
2 Mikkel Lerche, præst i Houlbjerg og Granslev
4) søster Elisabeth Knudsdatter g.m. Jens Lundtorph i Søby [i Søby sogn i Sønder Hald herred], herredsfoged i Galten og Hovlbjerg herreder, begge døde. 2B:
a Knud Jensen 12
b Jens Jensen 10.
FM: Amdi [Knudsen] Blichfeldt, præst i Hvorslev og Gerning.
Fars første ægteskab med [Elisabeth Knudsdatter]. B:
5) halvbror Christian Knudsen, død. 3B:
a Margrethe Christiansdatter g.m. Johan Edvus, trompeter
b Elisabeth Marie Christiansdatter 16
c Anne Marie Christiansdatter 12.
FM:
1 Laurids [Christensen] Fussing, præst i Vejerslev, Aidt og Thorsø
2 svoger Mikkel Bering i Randers
3 Johan Zoll, guldsmed [i Randers]
6) halvbror Jesper Knudsen [Friis], præst i Sønder og Nørre Kongerslev og Komdrup, død. 2B:
a Knud Jespersen
b Johan Jespersen.
Hendes A:
0) [forældre Niels Pedersen Brandt, præst i Houlbjerg og Granslev, skifte 6.8.1714 lbnr.18 og Maren Christiansdatter Fogh]
1) bror Peder Nielsen Brandt
2) søster Kirsten Nielsdatter Brandt, død. E: Jens Joensen i Hagenstrup mølle i Hvorslev sogn på Frijsenborg gods. 1B:
a Maren Jensdatter 9
3) halvbror Anders Brasen, degn i Kristrup og Hornbæk.
Afdøde døde 20.3.1730.

32 Amdi Blichfeldt, præst i Hvorslev og Gerning. 20.8.1731, fol.145B, 152B.
E: Kirsten Low. A:
1) mor Anne Amdisdatter i Grenå, enke efter Knud Henrik [Frandsen] Blichfeldt. LV: Hans Fædder, forpagter på Aldrupgård [i Hvorslev sogn]
2) bror Frands Blichfeldt, præst i Sahl og Gullev.
Afdøde døde 21.7.1731.

33 Anders Jørgensen, degn i Houlbjerg og Granslev. 21.3.1732, fol.150.
Enkemand efter Anne Andersdatter, [skifte 4.11.1728 lbnr.28]. B:
1) Jens Andersen i Houlbjerg
2) Jørgen Andersen i Houlbjerg
3) Isak Andersen i Åbrohuset
4) Sidsel Andersdatter g.m. Peder Nielsen i Tistrup, skovrider på Høgholm
5) Kirsten Andersdatter, død. E: Søren Jensen, smed i Hvorslev. 2B:
a Kirsten Christensdatter
b Anders Sørensen.

34 Birgitte Nielsdatter Bering i Hvorslev degnebolig. 25.5.1734, fol.154.
E: Amdi Jensen, degn i Hvorslev og Gerning. B:
1) Jens Amdisen 9
2) Niels Amdisen 6.
FM: morbror Jens Nielsen i Skibelund.
Afdøde døde 25.4.1734.


Houlbjerg herred
Gejstlig skifteprotokol
1733-1809
C 24C-3

De første 80 folio mangler større eller mindre dele.

35 Peder Pedersen Aabo, præst i Vellev, der døde 8.9.1733, fol.1B.
E: Maren Henriksdatter Blichfeldt. LV: Søren Ottesen Grønbæk, præst i Røgen og Sporup. B:
1) Henrik Blichfeldt Aabo, successor
2) Mikkel Aabo 15
3) Anne Sofie [Elisabeth] Aabo g.m. Søren Jensen Ascenius, præst Laurbjerg og Lerbjerg
4) Kirstine Margrethe Aabo
5) [Else Marie Aabo]
6) Sofie Cathrine Aabo.

36 Christine Sofie Bodsen i Houlbjerg degnebolig. 11.3.1737, fol.7.
E: Jens Hansen Munkebo, degn i Houlbjerg. B:
1) Edel Munkebo
2) Annione Munkebo
3) Hans Munkebo 7 uger.
FM: morbror Nikolaj Bodsen, præst i Tolstrup og Stenum i Vendsyssel.
Afdøde døde 8.2.1737.

37 Frands Knudsen Blichfeldt, præst i Sahl og Gullev. 12.8.1737, fol.9B.
E: Mette Christensdatter Vinding.
Testamente af 18.12.1736.
Hans A:
0) forældre [Knud Henrik Frandsen Blichfeldt, by- og herredsfoged i Grenå, død 27.10.1729 og Anne Amdisdatter Langaa, død 15.8.1732]
1) bror Amdi [Knudsen] Blichfeldt, [præst i Hvorslev og Gerning, skifte 20.8.1731 lbnr.32], hans enke Kirsten Low
2) Frands Pedersen Blichfeldt, [degn i Hammelev og Enslev]. Hans børn
3) Else Margrethe [Pedersdatter Themsen, datter af Peder Themsen, vejer og måler i Grenå, skifte Grenå 27.6.1734 lbnr. 65 og Anne Marie Blichfeldt]
4) [Kynde] Johansen Schmidt.
Hendes A:
0) forældre [Christen Andersen Vinding, præst i Håsum og Ramsing, død 1697 og Elisabeth Marie Pedersdatter, skifte Fjends herred gejstlig 29.5.1752 lbnr.48]
1) [søster Kirsten Christensdatter Vinding] g.m. Georg Frederik [Buch], ritmester, [kommandant på Munkholmen i Trondhjem] i Norge, hans børn
2) [bror] Anders [Christensen] Vinding, præst i Storring, Stjær og Galten, hans børn.
Jyske Registre 1736-1739 fol.177: Konfirmation af testamente 4.1.1737 for Frands Knudsen Blichfeldt og Mette Christensdatter Vinding

38 Kongeligt proklama til alle over- og underretter vedrørende arvemidler i Koldinghus amt. 5.9.1738, fol.13B.
Da skifteprotokollerne under Eggert Christoffer von Linstow, amtmand i Koldinghus amt, er mangelfuldt ført, skal alle, der har arv til gode fra 1696 til 1738 under Koldinghus amt og Koldinghus rytterdistrikt, indsende deres krav inden 1 år og 6 uger til Frederik Oertz, amtmand i Koldinghus amt.

39 Maren Henriksdatter Blichfeldt i Vellev præstegård. 27.8.1737, fol.15, 20B.
Enke efter Peder Pedersen Aabo, præst i Vellev, [skifte 8.9.1733 lbnr.35]. B:
1) Henrik Blichfeldt Aabo, successor
2) Mikkel Aabo 18. Ved afkald 9.1.[mangler], præst i Gødvad og Balle
3) [Anne Sofie Elisabeth] Aabo g.m. Søren Jensen Ascenius, præst Laurbjerg og Lerbjerg
4) Kirstine Margrethe Aabo. Ved afkald 2.4.1738 g.m. Peder Møller i Granslev mølle
5) Else Marie Aabo. Ved afkald 30.3.1746 g.m. Rasmus Lassen [Christiansen Blichfeldt], præst i Vinkel og Rind
6) Sofie Cathrine Aabo.

40 Kirsten Jacobsdatter Graa i Gullev. 7.1.1743, fol.15B.
Enke efter Henrik Jensen Skov, præst i Sahl og Gullev, [skifte 9.11.1729 lbnr.30]. B:
4) Jens Skov, student på Akademiet i København
5) Jørgen Skov på Nørlund
6) Kirsten Skov på Bidstrup.
Første ægteskab med [Jørgen Olufsen Pind, præst i Sahl og Gullev. 2.5.1712 lbnr.17]. B:
1) Oluf Jørgensen Pind i Korsør
2) Jacob Jørgensen Graa, kapellan i Viborg [Sortebrødre]
3) Else Marie Jørgensdatter Pind g.m. Hr. Joachim [Christian Hammerich], præst i [Landvik ved] Arendal, [så i Oddernes ved Kristiansand og sidst i Lund i Dalane i Stavanger amt, nu Rogaland fylke].
Afdøde døde 24.11.1743.

41 Mette Jensdatter [Worm] i Vellev degnebolig. 24.1.1745, fol.18B.
E: Mathias [Pedersen] Brandt, degn i Vellev.
[Første ægteskab med Jens Jensen Ravn, skifte 23.1.1717 lbnr.21]. B:
1) Johanne Jensdatter
2) Kirsten Jensdatter.
FM:
1 Henrik Blichfeldt [Pedersen Aabo], præst i Vellev
2 Knud [Justsen] Haderup, degn i Houlbjerg.
Afdøde døde 28.12.1744.

42 Kirsten Todbjerg i Houlbjerg degnebolig. 16.5.1746, fol.21.
E: Knud [Justsen] Haderup, degn i Houlbjerg. B:
1) Christian Knudsen
2) Erhardt Knudsen.

43 Laurids [Christensen] Fussing, præst i Vejerslev, Aidt og Thorsø. 26.1.1750, fol.23, 132, 133, 165B.
Enkemand efter Else Sørensdatter Clementin. B:
1) Søren Fussing, født 29.12.1730. Ved afkald 10.5.1775, boende i Hevring mølle
2) Karen Fussing, født 17.1.1731. Ved afkald 30.5.1766 g.m. Søren Hvalsø, degn i Kolby på Samsø
3) Jens Christian Fussing, født 22.1.1732
4) Anne Christence Fussing, født 23.4.1734
5) Nikolaj Mathias Fussing, født 22.10.1741
6) Birgitte Fussing, født 23.1.1743. Ved afkald Vallø kloster 3.8.1755 er hun død
7) Anne Cathrine Fussing, født 11.5.1746. Ved afkald 10.5.1775 er hun død og har arv efter:
1 mormor [Anne Christence Hjersing] i Enslev, enke efter [Søren Jacobsen] Clementin, præst [i Hvorslev og Gerning, skifte 17.6.1729 lbnr.29]
2 moster Cathrine Clementin
FM:
1 mors morbror Hans Hjersing, præst i Skivholme og Skovby
2 mors morbror Jørgen Hjersing, præst i Lyngå og Skjød.
Arv i boet til Jens Bering i Horsens efter far Jens [Jensen] Bering, præst i Vindum og efter mor Birgitte [Christensdatter] Fussing udbetalt til Jens Berings stedfar Laurids [Lauridsen] Lassen, successor i Vindum af Jens Berings morbror Jens Fussing.
Desuden nævnes Laurids Lauridsen Lassens svigersøn Andreas From, skriver i Vallø stift, som formynder for Birgitte Fussing.
Afdøde døde 26.1.1750.

44 Ellen Pallesdatter Sindalin, der døde 1753, fol.36B.
E: Mikkel Nielsen Lerche, præst i Houlbjerg og Granslev.
Bevilling til uskiftet bo af 28.9.1733.

45 Maren Jensdatter i Granslev skolehus. 14.5.1755, fol.37B, 102B.
E: Laurids Danielsen Feinig, skolemester i Granslev.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Nielsen
2) Jens Nielsen Bødker i Bælum
3) Karten Nielsdatter, død. E: Rasmus Pedersen Buch i Åstrup. 3 børn, hvoraf angives B:
1) A. Pind. Afkald i Århus 7.5.1760.

46 Henrik Pedersen Blichfeldt, ugift præst i Vellev. 23.1.1755, fol.40B, 102, 164B.
A:
0) forældre [Peder Pedersen Aabo, præst i Vellev, skifte 8.9.1733 lbnr.35 og Maren Henriksdatter Blichfeldt, skifte 27.8.1737 lbnr.39]
1) bror Mikkel Aabo, præst i Gødvad og Balle
2) søster Anne Elisabeth Aabo, enke efter Søren Jensen Ascenius, præst Laurbjerg og Lerbjerg, [død 1740]. LV: Henrik Buchholtz, præst i Hvorslev og Gerning
3) søster Kirstine Margrethe Aabo, enke efter Peder Møller i Granslev mølle
4) søster Else Marie Aabo g.m. Rasmus [Lassen Christiansen Blichfeldt], præst i Vinkel og Rind.
Arv til Søren Sørensen Ascenius, søn af Søren Jensen Ascenius efter:
1 faster Christine Marie Jensdatter, der døde ugift på Lolland
2 faster Birthe Christine Jensdatter, der var g.m. Seehausen på Lolland

47 Mikkel Nielsen Lerche, præst i Houlbjerg og Granslev, der døde [2.8.1756], fol.80B.
E: Anne Cathrine Børgesen.
Testamente af 8.1.1756.

48 Jens Christensen Høst, præst i Haurum og Søby. 9.2.1756, fol.83, 101, 102B, 205.
Enkemand efter [Dorthe Udesdatter Kolding]. B:
1) Christen Jensen Høst, [præst i Vitten, Haldum og Hadsten, skifte Sabro herred gejstlig 3.7.1752 lbnr.10]. 9B:
a Jens Høst 25
b Jørgen Høst 24
c Inger Høst 22. Ved afkald 3.11.1763 g.m. Johan Frederik Vindekilde, stud. theol.
d Dorthe Høst 20
e Helene Margrethe Høst 17
f Christen Høst 16
g Nikolaj Mathias Høst 14
h Nille Christence Høst 11
i Gertrud Marie Høst 6
2) Ude Jensen Høst, præst i Skeby og Otterup på Fyn
3) Mathias Høst på Sophie-Amaliegård [i Todbjerg sogn]
4) Øllegaard Jensdatter Høst, død. E: Hans Erik Saaby, forvalter på Boller [i Uth sogn]. 3B:
d Niels Saaby 15
e Christine Elisabeth Saaby 15
f Erhard Saaby 11.
Øllegaard Jensdatter Høsts første ægteskab med Jørgen [Thomsen] Bording, forvalter på Frijsenborg, [i Hammel sogn, død 1739]. 3B:
a Christian Bording 19
b Jens Johan Bording 18
c Jørgen Bording 17.
5) Gertrud Marie Jensdatter Høst g.m. Jørgen Groth, birkedommer på Hagsholm.
Afdøde døde 8.2.1756.

49 Vilhelmine Augusta Krogstrup i Vejerslev præstegård. 21.9.1758, fol.94B.
E: David [Clausen] Borgen, præst i Vejerslev, Aidt og Thorsø. B:
1) Claudiane Margrethe Borgen.
FM: morfar Andreas Jacobsen, præst i Galten, [Vissing og Hadbjerg].

50 Amdi Severin Jensen Anchersen, degn i Hvorslev og Gerning. 30.4.1760, fol.96, 103, 168, 174, 206B, 210B, 227.
E: [Øllegaard Sørensdatter Sølvsten]. LV: Niels Stær. B:
3) Birgitte Amdisdatter. Ved afkald 29.5.1776 g.m. Jørgen Rasmussen i Norring mølle [i Folby sogn]
4) Christian Amdisen
5) Christine Sofie Amdisdatter. Ved afkald 12.10.1775 g.m. Jens Jørgensen i København
6) Elisabeth Sofie Amdisdatter. Ved afkald 21.6.1776 g.m. Jens Grønbæk i Nygård [i Dover sogn]
7) Anne Marie Amdisdatter
8) Anker Amdisen 12
9) Søren Amdisen 10
10) Henrik Amdisen 7
11) Amdi Amdisen 3.
Første ægteskab med [Birgitte Nielsdatter Bering, skifte 25.5.1734 lbnr.34]. B:
1) Jens Amdisen, degn i Vellev
2) Niels Amdisen.
Arv efter afdødes far Jens Anchersen, præst i Langå, Torup og [Sønder] Vinge, [død 13.6.1748] til B:
1) bror Anker Jensen, død. 5B:
a Jens Anchersen i Ebeltoft
b Anders Anchersen
c Birgitte Ankersdatter
d Anne Ankersdatter g.m. Jens Amdisen Bang, degn i Ørum og Ginnerup
e Benedikte Ankersdatter
FM: Jørgen Groth, birkedommer på Borridsølund [i Gerning sogn].
Arv efter Mette Christensdatter Vinding i Lillering [i Framlev sogn, død 1751, enke efter Frands Knudsen Blichfeldt, præst i Sahl og Gullev, skifte 12.8.1737 lbnr.37] til samme arvinger.

51 Henrik Buchholtz, præst i Hvorslev og Gerning. 31.3.1763, fol.104.
E: Maren Pedersdatter Møller. LV: Niels Hurtigkarl, præst i Grønbæk og Svostrup. B:
1) Claus Buchholtz i Kovdal [i Vellev sogn].
Afdøde døde 11.3.1763.

52 Laurids Christensen Høst, skoleholder i Thorsø. 13.5.1763, fol.130.
E: Cathrine Lisbeth [mangler]. 3 børn hvoraf nævnes
1) datter g.m. Christen Vadsted i Thorsø.
Arv efter afdødes bror Christen Christensen Høst.

53 Johanne Marie Olufsen i Hvorslev præstegård. 29.11.1764, fol.134.
Enke efter Niels [Andreasen] Stær, præst i Hvorslev og Gerning, [begravet 5.4.1764]. B:
1) Nikoline 6 dage.
FM: [Andreas] Stær, [forvalter] på Marselisborg, rådmand [i Århus].
Afdøde døde 28.11.1764.

54 Anne Elisabeth Aabo i Vellev degnebolig. 23.6.1766, fol.157.
Enke efter Søren [Jensen] Ascenius, præst i Laurbjerg og Lerbjerg, [død 1740]. B:
1) Søren Ascenius, cand. theol.
Afdøde døde 23.6.1766.

55 Christian Carl Stolpenberg, præst i Hvorslev og Gerning. 11.4.1768, fol.162B.
E: Georgine Lucie [Johansdatter] Olufsen. LV: Hans Dons, [præst i Vitten, Haldum og Hadsten].
Testamente af 2.4.1768. A:
1) far Stolpenberg, organist i Helsingør.
Afdøde døde 10.4.1768.

56 Anne Nielsdatter i Skjød skole. 14.3.1776, fol.166, 172.
E: Anders Kjeldsen, skoleholder i Skjød. B:
1) Anne Marie Andersdatter 12
2) Kjeld Andersen 9
3) Maren Andersdatter 5
4) Anne Cathrine Andersdatter 3.

57 Kirsten Nielsdatter i Sahl degnebolig. 14.1.1777, fol.170, 204B.
E: Hans Mikkelsen, degn i Sahl og Gullev. B:
1) Niels Hansen 22, i København
2) Jens Hansen 19
3) Christen Hansen 16
4) Søren Hansen 13
5) Mette Cathrine Hansdatter 11
6) Johannes Hansen 7.
FM: morbror Jens Nielsen i Nøddelund [i Gullev sogn].

58 Peder [Nielsen] Fischer, degn i Haurum. 13.10.1777, fol.172B.
E: Maren [Madsdatter] Borbjerg. LV: Niels Saaby i Snorum [i Haurum sogn], forvalter. A:
1) bror Niels [Nielsen] Fischer, degn i Vejerslev ved søn Christian Fischer.
Desuden nævnes enkens brorsøn Berent Mortensen Noer, skoleholder i Svenstrup [i Søby sogn].

59 Sidsel Marie Fischer i Tunglund [i Aidt sogn]. 4.1.1779, fol.174.
E: Søren [Jensen] Horn, skoleholder i Tunglund. B:
1) Nikolaj Sørensen 12
2) Mads Sørensen 11
3) Ellen Sørensdatter 7
4) Peder Sørensen 3.
FM: bedstefar Niels Fischer, degn i Vejerslev.

60 [Anne Bodil Lene Borre] i Vellev præstegård, [der døde 56.10.1779], fol.175B.
E: Christian [Lauridsen] Meyer, præst i Vellev.
Bevilling til uskiftet bo af 5.11.1779.

61 Poul Otto Gam [Andreasen Krogstrup], præst i Haurum og Søby. 5.6.1778, fol.176, 204, 211, 226.
E: Gørild [Pedersdatter] Fabech, der døde "kort tid forinden". B:
1) Christian Gam 19
2) Andreas Gam 18
3) Erhard Gam 11.
FM:
1) farbror Niels [Andreasen] Krogstrup, præst i Skivholme og Skovby
2) farbror Jacob [Andreasen] Krogstrup, præst i Sjelle, Skørring og Låsby
3) [Daniel] Fischer til [Vester] Kejlstrup [i Balle sogn] g.m. moster [Inger Pedersdatter Fabech].
Afdøde døde 5.6.1778.

62 Christian [Christensen] Heeager, skoleholder i Gullev og hustru [Kirsten Mikkelsdatter]. 8.10.1779, fol.195, 204.
B:
1) Joen Heeager 27 i Aidt
2) Iver Andreas Heeager 12.
FM: morbror Jens Mikkelsen i Bøgeskov.
Registrering 11.9.1779.

63 Hans Mikkelsen, degn i Sahl og Gullev.20.9.1779, fol.200, 228B.
Enke efter [Kirsten Nielsdatter, skifte 14.1.1777 lbnr.57]. B:
1) Niels Hansen
2) Jens Hansen 23
3) Søren Hansen 16. Ved afkald 15.3.1787 skoleholder i Skjød og g.m. Anne Christensdatter, enke efter formanden Søren Pedersen Gjern
4) Mette Cathrine Hansdatter 14.
FM:
1 morbror Jens Nielsen i Nøddelund [i Gullev sogn]
2 svoger Niels Mikkelsen i Vinkelholm
3 Anders Simonsen i Sahl.

64 Anders Kjeldsen, skoleholder i Skjød. 3.10.1781, fol.206B, 231B.
Enke efter [Anne Nielsdatter, skifte 14.3.1776 lbnr.56]. B:
1) Anne Marie Andersdatter 17
2) Kjeld Andersen 13
3) Maren Andersdatter 11
4) Anne Cathrine Andersdatter [8]
FM: morbror Anders Nielsen i Fajstrup.

65 Georgine Lucie [Johansdatter] Olufsen i Hvorslev præstegård. 13.1.1783, fol.211B.
E: [Terkild Nielsen Friis] Møller, præst i Hvorslev og Gerning. B:
1) Christiane Caroline Møller 13
2) Nikoline Øllegaard Møller 12
3) Johanne Dorthe Møller 11
4) Niels Møller 8
5) Nille Dorthe Møller 6
6) Christiane Møller 2
7) Anne Cathrine Møller 1.
FM: morbror [Hans] Dons, præst i Vitten, [Haldum og Hadsten].
Arv efter afdødes mor Nille Dorthe Skov i Århus, [skifte Ning herred gejstlig 4.5.1782 lbnr.99, enke efter Johan Olufsen, præst i Fausing og Auning, død 28.1.1774].
Desuden nævnes enkemandens bror Jacob [Friis Nielsen] Møller, præst i Ormslev og Kolt.
[Første ægteskab med Christian Carl Stolpenberg, præst i Hvorslev og Gerning, skifte 11.4.1768 lbnr.55].

66 Henrik Bøtker, præst i Sahl og Gullev. 24.10.1784, fol.215.
E: Ingeborg Sofie Ham. LV: Niels Ferslev.
Testamente af 20.4.1782.

67 Jørgen Rasmussen, skoleholder i Granslev. 14.4.1784, fol.217, 227.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Peder Mogensen i Granslev. B:
1) Maren Jørgensdatter 26
2) Mikkel Jørgensen 21
3) Jens Jørgensen 19
4) Ingeborg Jørgensdatter 16
5) [Hans Henrik Jørgensen] 13.
FM:
1 Knud Rasmussen i Granslev
2 Jens Mikkelsen i Granslev
3 Søren Rasmussen i Granslev
4 Mikkel Jacobsen i Granslev
5 Søren Rømer i Skjød.

68 Søren [Pedersen] Gjern, skoleholder i Skjød. 13.2.1786, fol.219, 228B.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Stær, der ægter enken. B:
2) Anne Sørensdatter
3) [Søren Sørensen].
FM:
1 Jørgen Andersen i Skjød
2 Christian Erhard Birk, præst i Vejerslev, Aidt og Thorsø.
Første ægteskab med [Else Svendsdatter, begravet Voldby 6.12.1778]. B:
1) Gedske Sørensdatter.
FM: [Bagge Christiansen] Lihme, forvalter på Bidstrup [i Granslev sogn].
Afdøde døde 13.2.1786.

69 Øllegaard Sørensdatter Sølvsten i Hvorslev degnebolig. 17.3.1786, fol.220B, 227B.
E: Niels Barfoed, degn i Hvorslev og Gerning.
Første ægteskab med [Amdi Severin Jensen Anchersen, formand i Hvorslev, skifte 30.4.1760 lbnr.50]. B:
1) Birgitte Amdisdatter Anchersen g.m. Jørgen Rasmussen i Norring mølle [i Folby sogn]
2) Christian Amdisen Anchersen i Paris
3) Christine Sofie Amdisdatter Anchersen g.m. Jens Jørgensen i København, lakaj for kronprinsen
4) Elisabeth Sofie Amdisdatter Anchersen g.m. Jens Grønbæk, købmand i Skanderborg
5) Anne Marie Amdisdatter Anchersen
6) Anker Amdisen Anchersen i København netop hjemvendt fra Rusland
7) Søren Amdisen Anchersen i Skanderborg
8) Henrik Amdisen Anchersen
9) Amdi Amdisen Anchersen i Hvorslev.

70 Claus [Krebs] Buchholtz, degn i Haurum og Søby. 7.6.1786, fol.224B, 228B.
E: Marianne Jensdatter Vest. LV: bror Jens Vest i Overmølle [i Vellev sogn]. B:
2) Henrik Buchholtz 22.
FM: mors svoger Frederik Degner i Granslev mølle [i Granslev sogn].
Første ægteskab med [Christine Elisabeth Sofie Hvas, begravet 29.8.1760]. B:
1) Thomas Hvas Buchholtz.

71 Registrering af opbudsbo i Sahl skolehus. 18.10.1786, fol.229B.
Registrering af fallitbo for Jens Bach, skoleholder i Sahl.

72 Thomas Nielsen, skoleholder i Gullev. 14.5.1789, fol.232.
E: Anne Christensdatter. LV: bror Peder Christensen i Gullev. B:
1) Kirsten Thomasdatter 22
2) Karen Thomasdatter 20.
FM: Anders Nielsen i Gullev.

73 Jens Christoffer [Thomsen] Tønder, præst i Haurum. 30.12.1790, fol.233B, 244B, 252B, 257B, 261B, 264.
E: H[elle] B[irgitte Nielsdatter] Munch. LV: Andreas Levring, præst i Grønbjerg og Svostrup.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens søster Olea Erika Munch i Ørum præstegård.

74 Niels [Nielsen] Fischer, degn i Vejerslev. 4.4.1791, fol.244, 248B, 267B.
E: Kirsten Madsdatter, der også døde. B:
1) Sidsel Marie Fischer, [skifte 4.1.1779 lbnr.59], var g.m. Søren [Jensen] Horn, skoleholder [i Aidt]. 3B:
a Nikolaj Sørensen
b Mads Sørensen
c Ellen Sørensdatter
2) Christine Sofie Fischer
3) Margrethe Sofie Fischer
4) Marie Cathrine Fischer
FM: [Mads] Vindelev i Katvad mølle [i Vejerslev sogn].
Afdøde døde 3.4.1791.

75 Frederik [Iversen] Vardinghus, degn i Houlbjerg. 2.8.1791, fol.257, 260, 263.
Enkemand efter [Kirsten Riis, begravet Hammel 16.2.1775]. B:
1) Christian Carl Vardinghus
2) Erhard Vardinghus
3) Over Vardinghus
4) Dorthe Vardinghus.
FM: Jens Amdisen, degn i Vellev.

76 Niels Barfoed, degn i Hvorslev og Gerning. 13.2.1793, fol.263B, 267.
Enkemand efter Øllegaard Sørensdatter Sølvsten, [skifte 17.3.1786 lbnr.69].
Fledføringskontrakt med stedsøn Henrik Amdisen Anchersen, successor.

77 Anne Marie Nielsdatter i Houlbjerg degnebolig. 7.6.1794, fol.268, 270.
E: Hans Pedersen, degn i Houlbjerg. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter
2) Elisabeth Sofie Hansdatter
3) Karen Hansdatter
4) Nikoline Petrine Hansdatter.
FM: morfar Niels Poulsen Volmer, skrædder i Sahl.

78 Anne Lauridsdatter i Granslev skolehus. 24.12.1794, fol.269B.
E: Jens Jørgensen, skoleholder i Granslev. A:
1) far Laurids Andersen, skrædder i Granslev.

79 Johanne Severine Issensee i Njær præstegård. 17.5.1796, fol.270B.
E: Johannes Christian Høgsbro, præst i Haurum og Søby. B:
1) Jes Vilhelm Christian Høgsbro 2½.
FM: morfar Jes Vilhelm Issensee i København.
Bevilling til uskiftet bo af 26.6.1795.
Samfrændeskifte 17.6.1796.

80 Kirsten Jensdatter i Granslev skole. 16.3.1797, fol.271B.
E: Jens Jørgensen, skoleholder i Granslev. B:
1) Jørgen Jensen 1.
FM: morfar Jens Simonsen i Væth [i Ørum sogn i Galten herred].

81 Berent Mortensen Noer, skoleholder i Svenstrup [i Søby sogn i Gjern herred]. 29.6.1802, fol.272B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Peder Nielsen i Møgelby [i Søby sogn]. B:
1) Marie Cathrine Noer 30, der ægter Niels Martin, successor.
Afdøde døde 30.5.1802.

82 [Else Cathrine Lauridsdatter Lassen] i Houlbjerg præstegård. 31.1.1803, fol.276B.
E: [Hans Jørgen Sørensen] Esmark [i Langå præstegård, entlediget præst i Houlbjerg og Granslev.
Af børn nævnes B:
1) [Henriette Cathrine Esmark] g.m. successor Johan Hansen Sundorff.
Skiftet overflyttes til Middelsom herred gejstlig.
Afdøde døde i Houlbjerg præstegård 29.1.1803.

83 Karen Mogensdatter [Ibsen] i Hvorslev degnebolig. 31.3.1804, fol.278B.
E: Henrik Amdisen [Anchersen], degn i Hvorslev. B:
1) Øllegaard Henriksdatter 17
2) Inger Henriksdatter 15
3) Amdi Henriksen 13.
FM: Christen Mogensen på Herkegård [i Mammen sogn].

84 Arent Møller, skolelærer i Gullev. 25.2.1809, fol.280.
E: [Margrethe Nielsdatter]. LV. [Claus] Svitzer, præst i Sahl og Gullev.
Arvinger angives ikke.

Slut.Lysgård herreds gejstlige skifteuddrag

[1727-1791]    [1792-1812]   Lysgård herred
Gejstlig skifteprotokol
1727-1791
C24A-2

1 Jacob Jørgensen, degn i Levring. 14.11.1727, side 3.
E: Maren Bertelsdatter. LV: Peder Fogh i Rotterdam. B;
1) Jørgen Jacobsen i København
2) Bertel Jacobsen
3) Anne Jacobsdatter
4) Inger Jacobsdatter g.m. Peder Iversen i Viborg.

2 Villum Pedersen Hald, degn i Vium og Lysgård. 18.8.1729, side 5.
E: Maren Pallesdatter. LV: Anders Torning, præst i Vium og Lysgård. B:
1) Peder Villumsen, degn i Vium og Lysgård
2) Hans Villumsen
3) Frederik Villumsen.

3 Martin Seemann, præst i Grønbæk og Svostrup. 2.11.1729, side 6.
E: Anne Margrethe [Nielsdatter] Jespersen.
Testamente af 12.12.1728.

4 Cecilie Magdalene Hansdatter Harbo i Almind degnebolig. 22.5.1730, side 8.
E: Ludvig Andersen Burmann, degn i Almind og Sjørslev. A:
1) far Hans Harbo
2) søster hvis navn ikke angives.

5 Cathrine Jensdatter i Grønbæk degnebolig. 6.11.1730, side 8.
E: Markus Eggers, degn i Grønbæk og Svostrup. B:
1) Peder Markussen Eggers 28
2) Anne Pouline Markusdatter Eggers
3) Antoinette Cathrine Markusdatter Eggers.

6 Jens Andersen, degn i Torning og Karup. 4.12.1731, side 11.
Enke efter Johanne Lauridsdatter. B:
1) Kirsten Jensdatter g.m. Christen Jensen Bøggild i Knudstrup
2) Maren Jensdatter Hofmann g.m. Christen Mikkelsen i Torning
3) Anne Jensdatter Torning.
FM: Jacob [Bertramsen] From, præst i Torning og Karup.

7 Hans Georg Guldberg, præst i Høbjerg og Elsborg. 14.1.1732, side 19.
A:
1) søster Helvig Lene Guldberg
2) halvbror Knud Olufsen Guldberg
3) halvsøster Else Bolette Guldberg.
FM: Dines [Ovesen] Guldberg, præst i Gylling.

8 Vurdering af præstegård i Høbjerg. 26.5.1732, side 27.
Aftale om den pris Søren Nielsen Bisted, præst i Høbjerg og Elsborg skal betale for præstegården til forgængeren Henrik [Lorentsen] Buchholtz, nu præst i Hvorslev og Gerning.

9 Markus Eggers, degn i Grønbæk og Svostrup.25.2.1732, side 28.
Enkemand efter [Cathrine Jensdatter, skifte 6.11.1730 lbnr.5], nu forlovet med Karen Simonsdatter. B:
1) Peder Markussen Eggers i Skive
2) Anne Pouline Markusdatter Eggers på Spøttrup
3) Antoinette Cathrine Markusdatter Eggers i København.
FM: farbrødre Ditlev Eggers, rektor i Hobro latinskole, Christian Eggers, rådmand i Randers.

10 Mette Nielsdatter i Vium degnebolig. 12.7.1731, side 36.
E: Peder Villumsen, degn i Vium. B:
1) Maren Pedersdatter 26 i Viborg
2) Villum Pedersen 23, i Ålborg skoles mesterlektie
3) Niels Pedersen 19, med de danske tropper i kejserlig tjeneste
4) Otte Christian Pedersen 16 i København
5) Palle Pedersen 14, i skrædderlære i Skive
6) Gunhild Pedersdatter 11.

11 Anne Jensdatter Høgsbro i Levring degnebolig. 20.2.1736, side 39.
E: Jacob [Henriksen] Kruse, degn i Levring og Hørup. B:
1) Cathrine Marie Jacobsdatter Kruse
2) Else Jacobsdatter Kruse.
FM: [farbror] Hans [Henriksen] Kruse, [degn i Torning og Karup].

12 Niels Ottesen Lind, præst i Hinge og Vinderslev. 23.7.1736, side 43.
[Enkemand efter Dorthe Hansdatter Bruun].
Fuldmagt fra A:
1) bror Søren Ottesen Grønbæk, præst i Røgen [og Sporup]
2) bror Laurids Ottesen Fog, præst i Lønborg [og Egvad]
3) søster [Ellen Ottesdatter Grønbæk], enke efter Niels Cortsen Bisted, præst i Them
4) bror Jens Ottesen Grønbæk, præst i Roslev [og Rybjerg]
5) bror Christian Ottesen Brasch, præst på Holmsland, hans enke Ida Marie [Poulsdatter Borbjerg].
Hans første ægteskab med Elisabeth Jensdatter Augsburg. 2B:
a Severin Michael Brasch
b Christian Arent Brasch.

13 Adam Levin Hammer, præst i Levring og Hørup. 10.9.1736, side 69.
E: Else Dixen. LV: Enevold Heug [til Hald i Dollerup sogn] og Sejlgård [i Funder sogn], landsdommer i Nørrejylland. B:
1) Christian Adamsen Hammer 20.
FM: født værge Jesper Hansen Dixen.
I boet skiftebreve efter afdødes
1) mor Barbara de Balch, var g.m. afdødes far Knud Hammer
2) bror Nikolaj Hammer, kapellan i Ringsted og Benløse, skifte Ringsted herred gejstlig 4.7.1735 lbnr.33]
3) bror Frederik Knudsen Hammer
4) søster Sofie Amalie Hammer g.m. Carl [Henningsen] Ermandinger, præst i Kragelund [og Funder].
5) søster Ennike Hammer.

14 Poul [Lorentsen] Buchholtz, præst i Almind og Sjørslev. 3.2.1738, side 88.
E: Else Marie [Mortensdatter] Rhodius. LV: Anders Danielsen Torning, præst i Vium. B:
1) Marie Cathrine Buchholtz 13
2) Morten Christian Buchholtz 9.
FM:
1) farbror Casper Buchholtz på Voldbjerg [i Hee sogn]
2) farbror Otte Buchholtz på Nørkær
3) farbror Henrik Buchholtz, præst i Hvorslev og Gerning.

15 Elisabeth Sofie Spleth i Torning præstegård. 30.5.1740, side 108.
E: Jacob [Bertramsen] From, præst i Torning og Karup. B:
1) Bertram From, degn i Rødding
2) Knud Henrik From, student
3) Inger Sofie From g.m. Anders [Danielsen] Torning, præst i Vium [og Lysgård]
4) Anne Elisabeth From.

16 Marie Dorthe Corneliusdatter Ramshart i Grønbæk præstegård. 20.4.1740, side 124.
A:
1) søster, død 1B:
Inger Marie Vindbjerg
2) søster i Helsingborg
3) bror, død. 2B: 1 søn og 1 datter.

17 Palle Mikkelsen, degn i Torning og Karup. 8.4.1743, side 129.
E: Anne Jensdatter Bøgeskov. LV: bror Søren [Jensen] Bøgeskov, præst i Hjerk og Harre. B:
1) Janus Pallesen 9
2) Mikkel Pallesen 7
3) Anne Marie Pallesdatter 4½
4) Birthe Marie Pallesdatter 6 mdr.
FM:
1 fars halvbror Jens Mikkelsen i København, [dvs. i Lille Oustrup i Torning sogn]
2 fars halvbror Anders Mikkelsen i Lille Oustrup i Torning sogn,[dvs. i København]
3 fasters mand Laurids Bech i Serup.
[Afdøde er døbt Torning 24.2.1704 som søn af Mikkel Pallesen, begravet Torning 13.5.1714, gift Torning 19.11.1701 med Maren Jensdatter, begravet Torning 27.8.1705. Mikkel Pallesen gift Torning 16.1.1707 med Maren Andersdatter, begravet 16.1.1732. Hun blev gift Torning 5.5.1715 med Gregers Poulsen].

18 Niels [Pedersen] Brasch, degn i Hinge og Vinderslev. 15.8.1743, side 135.
E: Karen Christensdatter Friis. B:
1) Peder Nielsen Brasch 32 i København
2) Christine Cathrine Brasch 31 i København
3) Niels Friis 28, skoleholder i Sinding
4) Christiane Friis 22 i Århus
5) Christen Brasch 20 i København.
FM: Niels Jacobsen, herredsskriver.

19 Peder Villumsen, degn i Vium og Lysgård. 2.3.1744, side140.
E: Maren [Jensdatter] Bøggild. LV: Niels Vium.
Første ægteskab med [Mette Nielsdatter, skifte 12.7.1731 lbnr.10]. B:
1) Maren Pedersdatter Vium i Viborg
2) Villum Pedersen Vium i Ålborg
3) Niels Pedersen Vium, for 14 år siden rejst til København og siges at være ved Rhin-strømmen
4) Otte Christian Pedersen Vium, rytter
5) Palle Pedersen Vium, skrædder i Skive
6) Gunhild Pedersdatter Vium i Holland.
FM: svoger på mors side Niels Hansen i Vium.
Desuden nævnes afdødes brødre
1) Frederik Villumsen
2) Hans Villumsen Vium.

20 Christen [Madsen] Buch, præst i Almind og Sjørslev. 10.8.1747, side 148.
E: Birgitte Andersdatter Graa. LV: Christen Krarup Listo i Skaber mølle [i Sønder Rind sogn]. B:
1) Frands Mathias Buch 25 i Norge.
FM:
1) Peder Pedersen Buch i Mariager
2) halvbror Oluf Christian Holt i Ålborg.
[Enkens første ægteskab med Frands Jørgensen Holt].
(Afdøde kaldes også Christen Bouch).

21 Hans Henriksen Kruse, degn i Torning og Karup. 28.11.1749, side 174.
E: Anne Jensdatter Bøgeskov. LV: bror Søren Bøgeskov, præst i Hjerk og Harre. A:
1) bror Jacob Kruse, degn i Levring og Hørup
2) halvbror Frands Henriksen Kruse i Århus.

22 Anders Danielsen Torning, præst i Vium og Lysgård. 14.4.1750, side 178.
E: Inger Sofie [Jacobsdatter] From. LV: Christen [Krarup] Listo i Skaber mølle. B:
1) Jacob Torning 21
2) Daniel Torning 20
3) Marianne Torning 18
4) Margrethe Torning 17
5) Henriette Torning 14
6) Adam Torning 13
7) Lisbeth Sofie Torning 12
8) Else Johanne Torning 9
9) Anders Torning 7.
FM: morbror Bertram [Jacobsen] From, degn i Rødding [i Nørlyng herred].

23 Anne Mogensdatter i Vium degne- og skolehus. 19.4.1751, side 198.
E: Villum Jespersen, skoleholder og degn i Vium. B: Gertrud 2½, Margrethe, nyfødt, der døde, Anne, nyfødt, der døde.

24 Birgitte Madsdatter Buch i Oddermark i Torning sogn. 11.10.1751, side 199.
E: Jacob [Bertramsen] From, præst i Torning og Karup. A:
1) bror Jens Madsen Buch, birkedommer i Vedbygård birk og Kragerupgård birk på Sjælland
2) Oluf Thisenius Madsen Buch, degn i Assens og Klakring i Bjerre herred.

25 Marianne Christiansdatter Majlund i Grønbæk degnebolig. 20.12.1751, side 204.
E: Søren [Andersen] Endslev, degn i Grønbæk og Svostrup. B:
1) Daniel Mathias Sørensen Endslev 19, i Viborg latinskole.
FM: morbror Daniel Christiansen Majlund i Mønsted, herredsskriver i Fjends herred.

26 Anne [Andersdatter] Brædstrup i Torning præstegård. 21.1.1754, side 207.
E: Martin Windfeld, præst i Torning og Karup.
Første ægteskab med Erik [Steffensen] Hofgaard i Horsens, skifte Horsens 22.6.1752 lbnr.1091. B:
1) Anders Hofgaard 29 i Horsens
2) Jesper Hofgaard 22
3) Karen Hofgaard g.m. Niels [Mikkelsen] Frimodt, præst i Horsens.
FM: [Christian] Collin, forvalter i Horsens.
Jordegods:
Silkeborg amt. Vrads herred.
Vrads sogn
Store Bredlund
Anders Christensen og Anders Christensen 5100
Ejstrup sogn
Sønder Gludsted
Laurids Jensen og Søren Jensen Brejl 5710
Bøvling amt. Ginding herred
Bording sogn
Rønkilde
Peder Christensen og Niels Jensen Thybo 4000
Sigten
Peder Christensen og Laurids Jensen 4500
Lundenæs amt. Hammerum herred
Ikast sogn
Store Isen
Peder Christensen 2400
I alt htk. 22.110.

27 Birgitte Andersdatter Graa i Vium præstegård. 29.3.1754, side 209.
Enke efter Christen [Madsen] Buch, præst i Almind og Sjørslev, [skifte 10.8.1747 lbnr.20]. B:
[Frands Mathias Buch], der døde.
Første ægteskab med Frands Jørgensen Holt [i Daugbjerg]. B:
1) Andreas Graa 42
2) Oluf Christian Holt 41, købmand i Ålborg
3) Jens Holt 30 [dvs. 36] i Ålborg
4) Inger Cathrine Vraa 29.
FM: Christen Krarup Listo i Skaber mølle.

28 Anne Jensdatter Meyer i Høbjerg degnebolig. 28.5.1754, side 212.
E: Hans [Andreas] Wien, degn i Høbjerg og Elsborg. B: Caroline 3, Hans 2, Anne 5 uger.

29 Clemen Sørensen Sunds, degn i Vium og Lysgård. 19.3.1755, side 213.
E: Maren Jensdatter Bøggild.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde i Viborg og skiftet blev afholdt i Grønbæk præstegård, da afdøde opholdt sig der under sagen mod ham ved Viborg landsting.

30 Maren Andersdatter Grunde i Levring degnebolig. 21.1.1756, side 218.
E: Jacob Henriksen Kruse, degn i Levring og Hørup. A:
0) forældre Anders Pallesen Grunde købmand i Holstebro og hustru Anne Nielsdatter Bording, begge døde. 3B:
1) søster Anne Andersdatter Grunde, død, var g.m. Anders Lunø på Langøen i Strømmen ved Bragernes i Norge. 3B:
a Anne Johanne Jensdatter 32
b Sofie Dorthe Jensdatter 24
c Peder Severin Jensen 21
2) søster Kirsten Andersdatter Grunde, død, var g.m. [Iver Olufsen Leegaard], degn i Stadil. 2B:
a Bodil Cathrine Iversdatter Leegaard g.m. Jens Christensen Sø i Burgård [i Bur sogn] ved Holstebro
b Anders Iversen Leegaard i Kalundborg
3) Maren Andersdatter Grunde, som er afdøde.

31 Dorthe Jacobsdatter Aasted i Vium degnebolig. 17.4.1758, side 226.
E: Villum Jespersen, degn i Vium og Lysgård. B: Anne Marie 3, Karen 6 mdr. FM: mosters mand Oluf Kirchhoff i Varde.
Desuden nævnes enkemandens far Jesper Madsen i Vorde, og enkemandens bror Mads Jørgensen i Hjarbæk.

32 Hans [Olufsen] Ravn, præst i Hinge og Vinderslev. 4.5.1761, side 229.
E: Anne Birgitte [Rasmusdatter] Lime.
Bevilling til uskiftet bo af 26.6.1761.

33 Jochum Lime, degn i Hinge og Vinderslev. 14.7.1760, side 231.
E: Kirstine Marie Lauridsdatter. LV: far Laurids Andersen i Resendal. B: Anne Fischer 16, Birgitte 13, Peder 10, Johanne Dorthe 3, Jacob 6 mdr. FM: Frederik Aarestrup i Alling mølle.
Desuden nævnes afdødes søster madam Hansen i Ebeltoft.

34 Ludvig [Andersen] Burmann, degn i Almind og Sjørslev. 16.4.1761, side 234.
E: Johanne Juul. LV: Frederik Aarestrup i Almind mølle. B: Cecilie Margrethe, Marianne, Else Marie, Maren.
[Første ægteskab med Cecilie Magdalene Hansdatter Harbo, skifte 22.5.1730 lbnr.4].
[Andet ægteskab med Kirsten Pallesdatter, død1734].
[Tredje ægteskab med Else, død 1740].

35 Søren [Andersen] Enslev, degn i Grønbæk og Svostrup. 18.10.1762, side 235.
E: Johanne [Jensdatter] Juul. LV: Frederik Aarestrup i Alling mølle.
Første ægteskab med [Marianne Christiansdatter Majlund, skifte 20.12.1751 lbnr.25]. B: Daniel Mathias Sørensen Enslev, degn i Viby [og Tiset].

36 Jakob [Henriksen] Kruse, degn i Levring og Hørup. 1.2.1762, side 235.
E: Ellen Marie Bisted. LV: Rasmus Nislev, forvalter på Palstrup [i Høbjerg sogn], Voetmann i Silkeborg. B: Else Dorthe Abelone 21 uger. FM: farbror Frands Henriksen Kruse, købmand i Århus, [mors farbror] Søren [Nielsen] Bisted, præst i Levring og Hørup ved [søn] Niels Cortsen Bisted.
[Første ægteskab med Anne Jensdatter Høgsbro, skifte 20.2.1736 lbnr.11].
[Andet ægteskab med Maren Andersdatter Grunde, skifte 21.1.1756 lbnr.30].

37 Birgitte Jensdatter i Elsborg skolehus. 3.12.1762, side 240.
E: Jens Sørensen Krogsgaard, skoleholder i Elsborg. B: Cathrine Margrethe, der døde, Jens, Søren. FM: morbror Niels Jensen i Elsborg, farbror Anders Sørensen i Sjørslev.

38 Hans Madsen Møller, degn i Almind og Sjørslev. 1.7.1763, side 243.
E: Else Marie [Ludvigsdatter] Burmann. LV: Peder Troelsen i Sjørslev. B: Marie Elisabeth 9 mdr. FM: farbror Christen Madsen i Vium.
Desuden nævnes enkens søster Cecilie Margrethe Burmann.

39 Anne Madsdatter i Karup. 17.11.1763, side 247.
E: Niels Christensen, skoleholder i Karup. B: Mads 13, Niels 11. FM: farbror Niels Christensen i Karup, morbror Jens Madsen i Skygge i Kragelund sogn.

40 Jens Madsen Grundfør i Almind præstegård. 21.10.1763, side 247.
B:
1) Niels Jensen Gundestrup, præst Almind og Sjørslev, hos hvem afdøde havde haft ophold i 9 år
2) Søren Jensen, død. 4B: 2 sønner og 2 døtre, hvis navne ikke angives.

41 Niels Hurtigkarl, præst i Grønbæk og Svostrup. 26.5.1766, fol.249.
E: Anne Margrethe [Nielsdatter] Jespersen. LV: Niels Hurtigkarl til Refstrup [i Gadbjerg sogn].
Testamente af 26.11.1736.

42 Peder [Sørensen] Kjærulf, præst i Grønbæk og Svostrup. 12.10.1769, side 250.
E: Anne Dorthe Mørk. B:
[1) Christian Kjærulf]
[2) Søren Kjærulf]
[3) Jørgen Kjærulf]
[4) Mette Kirstine Kjærulf].
Bevilling til uskiftet bo af 3.11.1769.

43 Christen [Henriksen] Salling, degn i Levring. 31.3.1770, side 252.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Jens Ibsen Bisted, student i Levring, Rasmus Nislev på Palstrup. A:
1) bror Niels Henriksen på Kærgårdsholm gods i Salling
2) bror Jens Henriksen i Oddense i Salling
3) bror Johan Henriksen i Oddense.

44 Maren Pedersdatter i Tange skolehus. 7.1.1771, side 256.
E: Jens Sørensen. B:
1) Peder Jensen 30
2) Anne Kirstine Jensdatter 26.
FM: Mads Pedersen.

45 Niels Nielsen Levring, skoleholder i Kjellerup i Hørup sogn. 30.9.1771, side 258.
E: Maren Nielsdatter. LV: Frands Mørk, degn i Torning og Karup. B:
1) Niels Nielsen 22, skræddersvend i København, nu rejst til Lolland
2) Niels Nielsen 21, skræddersvend i København
3) Thomas Nielsen 15, i skrædderlære i København
4) Daniel Nielsen 12
5) Anne Nielsdatter 10.
FM: Søren Pedersen i Høbjerg mølle.

46 Niels Christensen Sangild, skoleholder i Karup. 7.1.1773, side 273.
E: Mette Sørensdatter. LV: Rasmus Møller i Karup mølle. B:
5) Birgitte Nielsdatter 5
6) Anne Nielsdatter 2.
Af første ægteskab B:
1) Niels Nielsen i Karup
2) Jens Nielsen i Viborg.
Andet ægteskab med Anne Madsdatter, skifte 17.11.1763 lbnr.39. B:
3) Mads Nielsen på Aunsbjerg
4) Christen Nielsen i Kølvrå.
FM: morbror Jens Madsen i Skygge, farbror Niels Christensen i Agerskov.

47 Søren Bisted, præst i Levring og Hørup. 23.4.1773, side 277.
E: Martha Cathrine Mørk. LV: Anders Levring, præst i Grønbæk og Svostrup. B:
1) Niels Cortsen Bisted, præst i Vorbasse og Grene
2) Jens Ibsen Bisted, præst i Levring og Hørup
3) Janus Bisted, skoleholder i Trinitatis i København, nu skoleholder i Brøndbyøster
4) Ellen Cathrine Bisted 29
5) Marie Cathrine Bisted 28 på Vindum Overgård.

48 Martin Windfeld, præst i Torning og Karup. 27.9.1773, side 295.
E: Else Cathrine Steensen.
Testamente af 8.2.1760.
[Første ægteskab med Anne Andersdatter Brædstrup, skifte 21.1.1754 lbnr.26].

49 Marie Lundsgaard i Levring præstegård. 8.2.1774, side 297.
E: Jens Ibsen [Sørensen] Bisted, præst i Levring og Hørup. B: Conrad Lundsgaard Bisted 1. FM: morfar Conrad Lundsgaard, samfrænder A. Sadolin, H. Kjærsgaard.

50 Hans Andreas Wien, degn i Høbjerg og Elsborg. 27.3.1775, side 303.
E: Marie Elisabeth Thonbo, nu i Ris [i Grønbæk sogn]. LV: Christen Andersen Kræmmer i Høbjerg, Andreas Tulipan i Ans kro.
Første ægteskab med Anne Hansdatter Meyer, [fejl for Anne Jensdatter Meyer], [skifte 28.5.1754 lbnr.28]. B:
1) Caroline Christiane Wien 25 i Horne præstegård i Vendsyssel
2) Hans Andreas Wien 24 i Viborg.
FM: farbror Bernhard Wien, tømrer i kongens tjeneste i København.

51 Gunder Anne Marie Ravn i Hinge degnebolig. 4.3.1777, side 310.
E: Niels Jacob Jæger, degn i Hinge og Vinderslev. A:
1) bror Jørgen [Jensen] Ravn, præst i Vedersø, [skifte Hind herred gejstlig 17.1.1763 lbnr.1]. B: [Barbara, Magdalene Cecilie, Birgitte, Dorthe Christiane, Louise, Marie]
2) bror Aksel Ravn, købmand i Lemvig, død. B: (Navne angives ikke)
3) halvsøster [Ingeborg Termansen] g.m. [Søren Graversen] Thorbull, præst i Nykøbing Mors
4) halvbror Mads Hermansen [formentlig fejl for Termansen] i Ribe
samt flere halvsøskende.
[Afdødes forældre var Jens Termansen g.m. Barbara Ravn i Mejlby ved Ribe].

52 Marie Elisabeth Thonbo i Ris i Grønbæk sogn. 4.8.1776, side 316.
Enke efter Hans Andreas Wien, degn i Høbjerg og Elsborg, [skifte 27.3.1775 lbnr.50].
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var datter af Niels [Christensen] Thonbo, [degn i Serup] og hustru Sofie Dorthe Claudi [fra Østerbygård i Vamdrup sogn], der i deres sidste år opholdt sig på Allinggård [i Grønbæk sogn].

53 Niels Jensen Gundestrup, præst i Vium og Lysgård. 7.3.1779, side 321.
E: Kirsten Frederiksdatter Ermandinger.
Testamente af 13.8.1765.

54 Maren Hurtigkarl i Grønbæk degnebolig. 22.6.1778, side 323.
Enke efter Jens [Andersen] Juul, degn i Kragelund og Funder. B:
1) Christen Hurtigkarl Juul, degn i Grønbæk og Svostrup
2) Andreas Juul i Hornborg
3) Johanne Juul, enke efter Søren [Andersen] Enslev, [degn i Grønbæk og Svostrup, skifte 18.10.1762 lbnr.35]
4) Kirsten Juul. FM: Andreas Tulipan i Ans
5) Dorthe Juul i Holsten, død. 4B:
a Anne Cathrine Thøgersdatter g.m. Jens Christensen i Brøstrupgård
b Elisabeth Kirstine Thøgersdatter g.m. Niels Christensen i Harreby
c Niels Thøgersen.
d Anne Marie Sørensdatter g.m. Nis Nissen i Brøstrup i [Sønder] Hygum sogn i Haderslevhus amt
e Bodil Sørensdatter g.m. Mikkel Iversen i Harreby i [Sønder] Hygum sogn
6) Sidsel Juul i Holsten, død i følge skrivelse fra Tønning.

55 Caroline Henriette [Andersdatter] Bang i Levring præstegård. 12.5.1780, side 326.
E: Jens Ibsen [Sørensen] Bisted, præst i Levring og Hørup. B: Marie 2½.

56 Anne Margrethe Christensdatter i Tange skolehus. 8.9.1780, side 332.
E: Peder Jensen, skoleholder. B: Marie Cathrine 3½. FM: morfar Christen Bering i Tange.

57 Kirsten Gregersdatter i Vium degnebolig. 16.1.1783, side 333.
E: Jesper Thomsen, degn i Vium. B: Stentse Elisabeth 4, Dorthe Marie 9 uger, der døde 21.4.1783. FM: Mads Jensen i Tolstrup i Almind sogn.

58 Christen Hurtigkarl Juul, degn i Grønbæk og Svostrup. 26.6.1783, side 336.
E: Anne Andersdatter. LV: Andreas Tulipan i Ans. B: Anne Margrethe Juul 16¾. FM: farbror Andreas Juul i Nim.

59 Niels Christensen, skoleholder i Vinderslev. 5.1.1784, side 341.
E: Rebekka Gorisdatter. LV: Christen Voer i Vinderslev. B: Christen 3½, Bodil 1¼. FM: farfar Christen Andreasen, degn i Serup og Lemming.

60 Elisabeth Dorthe Scheel i Humle mølle i Sjørslev sogn. 16.11.1784, side 342.
Enke efter Poul Zacharias [Olufsen] Rafn, præst i Sønderho på Fanø.
Første ægteskab med [Christoffer Jacobsen Notlev, sidst brygger og købmand på Christianshavn]. B:
1) Bartholomæus Notlev i Humle mølle.
Testamente af 16.3.1763.
(Kilde: Personalhistorisk tidsskrift 1978 s.46 og 52)

61 Jens Ibsen [Sørensen] Bisted, præst i Levring og Hørup. 29.12.1783, side 344.
Enkemand efter [Caroline Henriette Andersdatter Bang, skifte 12.5.1780 lbnr.55]. B:
2) Marie Bisted 6.
[Første ægteskab med Marie Lundsgaard, skifte 8.2.1774 lbnr.49]. B:
1) Conrad Lundsgaard Bisted 10.
FM: Jens Fuglebjerg, præst i Almind og Sjørslev.

62 Niels [Schiøtt Jacobsen] Høgh, degn i Almind og Sjørslev. 15.3.1787, fol.357.
E: Barbara [Marie] Bisbjerg.
Testamente af 9.11.1785.

63 Oluf Christian Sadolin, præst i Torning og Karup. 23.2.1787, side 358.
E: Cecilie Dorthe Braad.
Bevilling til uskiftet bo af 20.4.1787.

64 Jens [Christensen] Fuglebjerg, præst i Almind og Sjørslev. 10.5.1790, side 359, 376, 381, 386, 390.
E: Ida Sofie [Andersdatter] Bang. LV: Jens Jensen Bering, rådmand i Viborg. B:
1) Christen Andreas Fuglebjerg 30, feltkirurg i Frederiksstad i Norge
2) Andreas Christian Fuglebjerg 28, student i København
3) Jochum Conrad Fuglebjerg 25.

65 Christiane Barbara Winther i Levring præstegård. 11.8.1790, side 373, 379, 382, 389.
Enke efter Knud [Nielsen] Skytte, præst i Jebjerg og Lyby i Salling. B:
1) Niels Skytte, rejst til Ostindien, men ikke hørt fra i mange år
2) Claus Skytte, rejst til Ostindien, men ikke hørt fra i mange år
3) Frederik Skytte, uvist hvor
4) Sofie Christiane Skytte g.m. Laurids Hillemann [Svejstrup], præst i Levring og Hørup.

66 Frands [Sørensen] Mørk, degn i Torning og Karup. 10.6.1791, side 384.
E: Ingeborg Cathrine Helbæk.
Testamente af 20.9.1778.


Lysgård herred
Gejstlig skifteprotokol
1792-1812
C24A-3

Store dele af fol.1-14 mangler.

67 Cathrine Marie Stokdorff i Frausing i Hinge sogn. 19.2.1793, fol.2, 12.
Enke efter Christian [Jensen] Paludan, præst i Thyregod og Vester.
Testamente af 22.12.1768.
Hans A:
1) farbrorsøn Niels Hansen Thøsing, død. 8B:
a Rasmus Nielsen i Kragholm [i Skrøbelev sogn] på Langeland
b Hans Nielsen i Kragholm
c Anders Nielsen, død. 1B:
1 Anne Andersdatter
d Mogens Nielsen
e Karen Nielsdatter g.m. Claus Mortensen på Tranekær på Langeland
f Anne Nielsdatter
g Maren Nielsdatter
h Kirsten Nielsdatter
2) farbrordatter Anne Hansdatter, død. 4B:
a Hans Pedersen
b Anne Pedersdatter g.m. Hans Hansen i Rudkøbing
c Anne Rasmusdatter (!)
d Maren Pedersdatter, død. 2B: Anne Dorthe Lauridsdatter, Ingeborg Lauridsdatter
3) fastersøn Niels Rasmussen, død. 5B:
a Rasmus Nielsen i Henninge [i Skrøbelev sogn]
b Kirsten Nielsdatter g.m. Rasmus Hansen i Torpe [i Skrøbelev sogn]
c Anne Nielsdatter g.m. Peder Pedersen i Mileskov Huse [i Bøstrup sogn på Langeland]
d Cathrine Nielsdatter
e Karen Nielsdatter, død. 1B: Niels Mikkelsen
4) fasterdatter Maren Rasmusdatter, død. 2B:
a Rasmus Jeppesen i Henninge
b Anders Jeppesen på Ristinge [i Humble sogn på Langeland]
5) fasterdatter Karen Rasmusdatter, død. 3B:
a Hans Jørgensen i Skrøbelev
b Karen Jørgensdatter g.m. Gotfred Jeppesen i Blangshave [i Skrøbelev sogn]
c Kirsten Jørgensdatter g.m. Oluf Jensen i Kragholm
6) fastersøn Rasmus Enevoldsen, død. 1B:
a Kirsten Rasmusdatter
7) fasterdatter Kirsten Enevoldsdatter, død. 4B:
a Maren Gotfredsdatter
b Kirsten Gotfredsdatter g.m. Knud Hansen i Olde [i Rise sogn] på Ærø
c Christine Gotfredsdatter g.m. Mads Broch i Illebølle [i Lindelse sogn på Langeland]
d Karen Gotfredsdatter g.m. Rasmus Nielsen i Simmerbølle [på Langeland].
Hendes A:
1) bror Thomas Stokdorff i København, ikke hørt fra i 47 år
2) bror Rasmus Stokdorff, maler i København, der døde i Horsens 1793. 2B:
a Frederik Poul Stokdorff, snedker i Tønder
b Magdalene Cathrine Stokdorff g.m. Oluf Holm, arbejdskarl ved det fyrstelige hof i Horsens
3) bror Jørgen Rhodius Stokdorff, boghandler i Leipzig, formentlig død
4) bror Bagge Junghans Stokdorff, begravet 18.9.1789 Trondhjem domkirke i Norge
5) søster Mette Marie Stokdorff, enke efter Jens Lunov i Frausing.
Afdøde boede tidligere i Thyregodlund i Thyregod sogn.

68 Dorthe Sofie Paulin i Hinge degnebolig. 3.12.1794, fol.8B.
E: Niels Jacob Jæger, degn i Hinge og Vinderslev.
Testamente af 25.8.1792.

69 Mette Cathrine Christensdatter [Voer] i Vinderslev skolehus. 20.1.1795, fol.9.
E: Niels [Pedersen] Grøn, skoleholder i Vinderslev.
Bevilling til uskiftet bo af 20.2.1795.

70 Johan Just Keller, skoleholder i Frederikshede [dvs. Havredal skole i Frederiks sogn]. 26.10.1795, fol.9B.
E: Anne Margrethe Hahn. LV: Hans Munch, præst i Karup. B:
1) Johan Michael Keller, skoleholder i Frederikshøj [dvs. Grønhøj skole]
2) Johan Georg Keller i Stenrøgel [i Torning sogn], død, var g.m. Elisabeth Dorthe Jung nu g.m. Knud Knudsen sst. 4B:
a Johannes Keller 19
b Johan Michael Keller 16
c Anne Marie Keller 13
d Anne Margrethe Keller 8
3) Marie Christine Keller g.m. Filip Risch i Havredal.

71 Johanne Juul i Grønbæk degnebolig. 6.9.1796, fol.14B, 18B, 20.
Enke efter Søren [Andersen] Enslev, degn i Grønbæk og Svostrup, [skifte 18.10.1762 lbnr.35]. A:
1) bror Christen Hurtigkarl Juul, degn i Grønbæk og Svostrup, [skifte 26.6.1783 lbnr.58]. 1B:
a Anne Margrethe Juul i Randers, enke efter Jørgen Gyrstinge, bager i Ålborg
2) bror Andreas Juul, snedker i Nim
3) søster Kirsten Juul g.m. Jens Gyrstinge, bager i Randers
4) søster Dorthe Juul i Holsten, død.
Første ægteskab med Thøger Nissen i Brøstrup i [Sønder] Hygum sogn. 2B:
a Anne Cathrine Thøgersdatter g.m. Jens Christensen i Brøstrupgård
b Elisabeth Kirstine Thøgersdatter g.m. Niels Christensen i Brøstrup.
Andet ægteskab med Søren Christensen. 2B:
c Bodil Sørensdatter g.m. Mikkel Iversen i Harreby
d Anne Marie Sørensdatter, død, var g.m. Nis Nissen i Brøstrup. 5B:
1 Søren Nielsen 22
2 Nis Nissen 19
3 Kirsten Nissen 16
4 Dorthe Nissen 14
5 Christen Nissen 10.

72 Barbara [Marie] Bisbjerg i Sjørslev. 20.10.1796, fol.17, 21B, 23.
Enke efter Niels [Schiøtt Jacobsen] Høgh, degn i Almind og Sjørslev, [skifte 15.3.1787 lbnr.62].
Testamente af 7.4.1787.
Hans A:
1) bror Erik Høgh i Hesselholt i Tårs sogn i Vendsyssel
2) søster Anne Elisabeth Høgh g.m. Christen Kolby i Nygård [i Rindum sogn] ved Ringkøbing.
Hendes arvinger kende ikke.

73 Mette Cathrine [Madsdatter] Birk i Torning præstegård. 30.11.1796, fol.19B.
Enke efter Nikolaj Seidelin [Christoffersen] Bøgh, præst i Kerteminde [og Drigstrup]. B:
1) Anne Mathiane Bøgh 36, hos [onkel Jacob] Brøgger, toldinspektør i Randers
2) Frederikke Cathrine Bøgh 35 i Torning præstegård
3) Mathias Frederik Georg Bøgh 34, ved landkadetakademiet i København
4) Elisabeth Bøgh 29 i Kalundborg
5) Dorthe Marie Bøgh [28] g.m. Christen Gundorff, præst i Torning.
6) Christoffer Benedikt Bøgh 24, sekretær i Rentekammeret i København
7) Frederik Julius Bøgh 23, i Snorum [i Hammel sogn] ved Frijsenborg.

74 Anne Marie Sørensdatter Vinkel i Pederstrup i Vinderslev sogn. 11.9.1797, fol.22, 24.
Enke efter Niels [Pedersen] Vissing, degn i Gjern og Skanderup, [begravet Gjern 10.1.1790]. B:
1) Anne Kirstine Vissing g.m. Søren Pedersen Huus i Pederstrup
2) Birgitte Vissing g.m. Peder Nielsen Fischer, toldbetjent i Randers
3) Peder Vissing 24, bagersvend i Horsens
4) Karen Vissing 22 i Randers.
Afdøde nød portioner af Randers hospital.

75 Lukas [Didriksen] Kloch, skoleholder i Elsborg. 18.6.1798, fol.25, 33.
E: Elisabeth Kirstine Lund. LV: Peder Kalstrup i Levring, Christen Bach på Kjeldgård. B:
2) Johanne Cathrine Kloch, uvist hvor
3) Hans Hartvig Kloch 30, snedker i Kolding
4) Anne Diderikke Kloch g.m. Jens Ulstrup i Viborg
5) Niels Kloch 28
6) Christian Daniel Kloch 24 i København
7) Simone Marie Kloch 22
8) Vilhelmine Cathrine Veleje Kloch 15.
Første ægteskab med Johanne Aabjerg. B:
1) Hans Kloch 36 i Brandstrup.

76 Laurids Jacob Hald, præst i Høbjerg og Elsborg. 18.7.1798, fol.27, 36B.
E: Anne Marie Grønbæk. LV: Christen Bach på Kærsgård. B:
1) Andreas Hald 13
2) Damianus Christian Hald 12
3) Jens Poulsen Hald 11.
FM: morfar [Andreas Jensen] Grønbæk, provst i Røgen, morbror Mogens Rosenkrantz Grønbæk i Røgind.

77 Johan Daniel Brücher i Grønhøj, tidligere skoleholder i Frederikshøj. 21.8.1798, fol.31.
B:
1) Bernhard Brücher, ikke hørt fra i 22 år
2) Marie Christine Brücher g.m. Johan Michael Keller, skoleholder i Frederikshøj.

78 Anne Margrethe Hahn (Hahnin) i Frederikshøj. 24.10.1798, fol.32, 35B.
Enke efter Johan Just Keller, skoleholder i Frederikshede, skifte 26.10.1795 lbnr.70]. B:
1) Johan Michael Keller, skoleholder i Grønhøj
2) Johan Georg Keller i Stenrøgel [i Torning sogn], død. 4B:
a Johannes Keller 22
b Johan Michael Keller 19
c Anne Marie Keller 16
d Anne Margrethe Keller 11
3) Marie Christine Keller, død, var g.m. Johan Filip Risch i Havredal. 3B:
a Anne Margrethe Risch 17
b Johan Georg Risch 10
c Christine Margrethe Risch 4.

79 Anne Pedersdatter i Levring degnebolig. 17.2.1800, fol.42.
E: Jens Sørensen Krogsgaard, degn i Levring og Hørup. B:
1) Peder Krogsgaard, snedker i Levring Vesterskov
2) Maren Krogsgaard g.m. Fjellerad på Stensborg
3) Else Kirstine Krogsgaard 24 på Mattrup
4) Marie Cathrine 21.
[Enkemandens første ægteskab med Birgitte Jensdatter, skifte 3.12.1762 lbnr.37]. 2B:
1) Jens Jensen Krogsgaard, strømpehandler i København
2) Søren Jensen Krogsgaard.

80 Ingeborg Cathrine Helbæk i Bøgild i Torning sogn. 23.1.1801, fol.44, 46B.
Enke efter Frands Sørensen Mørk, degn i Torning, [skifte 10.6.1791 lbnr.66].
Hans A:
1) bror Jens Sørensen Mørk, feldbereder i Løgstør
2) bror Christen Sørensen Mørk, [podemester i Ålborg, død 1783]. 3B:
a Søren Christensen Mørk, podemester i Ålborg
b Cecilie Mørk, enke efter Christen Aarslev, bager i Ålborg
c Anne Mørk g.m. Christoffer Kaas, hårskærer i Ålborg
3) søster Anne Sørensdatter Mørk, død, var g.m. Christen Sørensen. 2B:
a Søren Christensen, hospitalslem i Ålborg
b Karen Christensdatter i Ålborg
4) bror Søren Sørensen Mørk, degn i Hvorup og Nørre Sundby.
Hendes A:
1) søster [Maren Bering Helbæk, død 1794], var g.m. Lassen Bruun, [tolder] i Ålborg, 1B:
a [Marianne] Bruun i Ålborg.

81 Niels Jacob Jæger, degn i Hinge og Vinderslev. 10.2.1801, fol.46.
E: Bolette Brasch.
Testamente af 17.11.1796.
[Første ægteskab med Gunder Anne Marie Ravn, skifte 4.3.1777 lbnr.51].
[Andet ægteskab med Johanne Thygesdatter
[Tredje ægteskab med Dorthe Sofie Paulin, skifte 3.12.1794 lbnr.68].

82 Anders Levring, præst i Grønbæk og Svostrup. 15.2.1801, fol.46.
E: Else Cathrine Steensen.
Testamente af 8.9.1800.

83 Peder Hansen, ugift skoleholder i Ans. 20.10.1802, fol.50B.
A:
1) mor Abelone Marie Andersdatter i Holm i Serup sogn. LV: Peder Andersen
2) bror Anders Hansen 31 i Holm
3) søster Sidsel Hansdatter g.m. Jens Grøn i Frausing
4) søster Mette Hansdatter g.m. Niels Pedersen i Lemming
5) søster Else Hansdatter 21.

84 Villum Jespersen 88 år, tidligere degn i Vium, nu i Tostrup [i Almind sogn]. 19.7.1804, fol.54B.
E: Maren Andersdatter 70 år. LV: Folmer Jacobsen i Tostrup. B:
4) Dorthe Villumsdatter g.m. Villum Thomsen i Tostrup
5) Mette Villumsdatter g.m. Jens Clausen i Romlund vest for Viborg.
Første ægteskab med Anne Mogensdatter, skifte 19.4.1751 lbnr.23. B:
1) Gertrud Villumsdatter i Tøstrup [i Vejlby sogn, Sønderhald herred] øst for Randers
Andet ægteskab med Dorthe Jacobsdatter [Aasted], skifte 17.4.1758 lbnr.31. B:
2) Anne Marie Villumsdatter gift i Amsterdam
3) Karen Villumsdatter gift i Amsterdam.

85 Claudius Berg, ugift præst i Almind og Sjørslev. 7.2.1805, fol.55B, 62B.
A: bror Niels Clausen, degn i Skivum og Giver.

86 Rasmus Nislev, skoleholder i Kjellerup. 18.10.1805, fol.55B, 66B, 68B.
E: Birgitte Cathrine Lorentsdatter. LV: Jacob Jensen.
Arvinger angives ikke.

87 Jacob Sørensen, skoleholder i Ungstrup i Torning sogn. 31.10.1805, fol.57B.
E: Karen Sørensdatter. LV: [Morten] Sommer til Kærsholm [i Torning sogn]. B:
1) Anne Kirstine Jacobsdatter 24
2) Christen Jacobsen 20
3) Marie Cathrine Jacobsdatter 18
4) Søren Jacobsen 16.
FM: farbror Peder Sørensen,, snedker i Elsborg.

88 Christian Søborg, degn i Grønbæk og Svostrup. 13.5.1806, fol.59, 64B, 73B.
E: Karen Aarestrup. LV: Laurids Sørensen i Grønbæk. B:
1) Sofie Magdalene Søborg 24 i Randers
2) Niels Frederik Søborg 22, malersvend ved regimentet i Rendsborg
3) Dorthe Christiane Søborg i Frausing.
FM: Peder Pedersen Kjærsgaard i Grønbæk.
Desuden nævnes afdødes bror N. Søborg i Arnbjerghus? ved Ringsted.

89 Jesper Thomsen, degn i Vium og Lysgård. 30.10.1806, fol.62B, 68.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Christen Nielsen. B:
2) Thomas Jespersen 21
3) Niels Jespersen 18
4) Nikolaj Clementin Jespersen 15.
FM: Christen Nielsen Hvam.
Første ægteskab med Kirsten Gregersdatter, [skifte 16.1.1783 lbnr.57]. B:
1) Stentse Elisabeth g.m. Niels Thomsen Bang, tolder i Randers.
Bevilling til uskiftet bo af 4.11.1806.

90 Joachim Conrad Fuglebjerg, degn i Grønbæk og Svostrup. 19.5.1807, fol.69, 75B.
E: Kirsten Pedersdatter Møller. LV: bror Christen Pedersen i Vintmølle [i Viborg]. A:
1) bror [Christen Andreas] Fuglebjerg, kirurg i det nordenfjeldske regiment i Christiania i Norge.

91 Marie Christine Brücher i Frederikshøj på Alheden. 26.9.1809, fol.79.
E: Johan Michael Keller, skolelærer. B:
3) Margrethe Dorthe Keller g.m. Christen Mikkelsen Riis i Viborg.
Første ægteskab med Jens Søgaard. B:
1) Johan Daniel Søgaard 34 i Roskilde
2) Anne Christine Barbara Søgaard g.m. Johannes Bräuner i Frederikshøj.

92 Anne Steensen i Hinge. 17.11.1809, fol.81B, 85.
Enke efter Hans [Poulsen] Curtz, præst i Darum og Bramminge, [død 14.12.1764]. B:
1) Poul Curtz i Hinge, herredsskriver i Lysgård og Hids herreder, død, var g.m. Frederikke Cathrine Bøgh. 1B:
a Anne Cathrine Curtz 9
2) Marie Kirstine Curtz g.m. Niels Blicher, præst i Randlev og Bjerager.

93 Anne Johanne Christiane Brøndum i Hinge degnebolig. 21.3.1810, fol.84B, 88.
E: Christen Nielsen, degn i Hinge. B:
3) Frederikke Marie Brøndum 6.
Første ægteskab med Peder Poulsen i Vester Velling. B:
1) Rasmus Mathias Poulsen 17
2) Margrethe Juliane Poulsen 16.

94 Niels Riis, skolelærer i Kjellerup skole. 16.4.1810, fol.87, 90.
B:
1) Niels Christian Riis, mønsterskriver ved Holmen i København
[2) Simon Riis, skrædder på stedet, død 1806]
3) Anne Elisabeth Riis, død. 1B:
a Niels Sørensen, rytter ved Slesvigske rytterregiment.

95 Anne Margrethe Knudsen i Levring degnebolig. 18.11.1810, fol.91.
E: Jens [Andersen] Skovborg, degn i Levring. B:
1) Charlotte Frederikke Skovborg 16
2) Knud Christian Skovborg 14
3) Caroline Christiane Adolfine Skovborg 11
4) Marie Elisabeth Skovborg 9
5) Charlotte Christiane Amalie Skovborg 7
6) Christian Frederik Skovborg 6
7) Oluf Christian Skovborg 2½
8) Frands Christoffer Bülow Skovborg 15 uger.
FM: morfar Knud Jørgensen i Levring, morbror Simon Knudsen i Grøndal i Kollerup sogn ved Vejle.
Bevilling til uskiftet bo af 15.2.1811.
Samfrændeskifte 11.3.1811.

96 Laurids Hillemann Svejstrup, præst i Levring og Hørup. 22.1.1812, fol.92B, 96B.
E: Sofie Christiane Skytte. LV: [Jørgen Christian] de Linde til Klavsholm [i Levring sogn]. B:
1) Ulrikke Christiane Birgitte Svejstrup 34
2) Andriette Cathrine Svejstrup 32
3) Frands Johannes Svejstrup 31, premierløjtnant på Bornholm
4) Jacob Svejstrup 30, snedker i Vejle
5) Caroline Cathrine Svejstrup 27 g.m. Laurids Sørensen, kapellan i Hvorslev.
FM: Wiedemann, forvalter på Palstrup.

97 Jens [Sørensen] Krogsgaard, degn i Levring og Hørup. 28.4.1812, fol.96B.
Enkemand efter Anne Pedersdatter, skifte 17.2.1800 lbnr.79]. B:
1) Peder Krogsgaard, snedker i Levring Vesterskov
2) Maren Krogsgaard g.m. Niels Fjellerad på Stensborg
3) Else Kirstine Krogsgaard g.m. Mikkel Dalsgaard i Dalsgård
4) Marie Cathrine g.m. Jens Levring på Risbak [i Sjørslev sogn]
[Enkemandens første ægteskab med Birgitte Jensdatter, skifte 3.12.1762 lbnr.37]. 2B:
1) Jens Jensen Krogsgaard, strømpehandler i Sjørslev
2) Søren Jensen Krogsgaard, strømpehandler i Sjørslev.

SLUT


Middelsom herreds gejstlige skifteuddrag

[1692-1770]    [1768-1817]   


Middelsom herred
Gejstlig skifteprotokol
1692-1770
C 21C-1


1 Maren Nielsdatter [Pallisbjerg] i Bjerring præstegård. 8.2.1692, fol.2.
E: Rasmus Christensen Fogh, præst i Bjerring og Mammen. B:
1) Christen Rasmussen Fogh
2) Niels Rasmussen Fogh
3) Dorthe Rasmusdatter Fogh.
FM: morfar [dvs. mors stedfar] Daniel Friedenreich, apoteker i Viborg.
(Se skifte efter afdødes mor Mette Jensdatter Solbjerg i Nørlyng herred gejstlig 6.7.1698 lbnr.9).

2 Søren Jensen Pind, præst i Langå. 6.12.1693, fol.13B.
E: Birgitte Amdisdatter. LV: Enevold Ibsen, forpagter og forvalter på Ulstrup. B:
1) Anne Sørensdatter 8
2) Margrethe Sørensdatter 7
3) Anne Marie Sørensdatter 6.
FM:
1 farbror Oluf Jensen Pind, præst i Sahl og Gullev
2 farbror Niels Jensen Pind
3 morbror Palle Amdisen
4 Anders Amdisen.

3 Vincent Thomsen, degn i Langå. 23.3.1694, fol.23, 271B.
E: Else Christensdatter. LV: Morten Jensen i Langå. B:
2) Hans Vincentsen
3) Mette Vincentsdatter.
FM: Aksel Jensen i Langå.
Første ægteskab med Maren Andersdatter. B:
1) Jørgen Vincentsen.
Afdøde døde 23.2.1694.

4 Maren Poulsdatter Paaske i Bjerring præstegård. 3.9.1696, fol.26B.
E: Rasmus Christensen Fogh, præst i Bjerring og Mammen. B:
1) Poul Nielsen Paaske.
FM: halvbror Peder Nielsen Skyum, præst i Skørping og Fræer.
Første ægteskab med [Niels Andersen Hørdum, præst i Skyum og Hørdum, skifte Hassing herred gejstlig 1694 lbnr.10].
Arv i boet til enkemandens 3 børn, (se lbnr.1).

5 Else Jensdatter [Hjermind] i Øster Velling præstegård. 1.2.1697, fol.39.
E: Jens Christensen Torup, præst i Øster Velling, [Helstrup og Grensten]. B:
1) Christian Torup, præst i Vinkel og Rind
2) Jørgen Torup, præst i Ring og Føvling
3) Bodil Jensdatter g.m. Morten Alsing
4) Anne Jensdatter, enke efter [Jørgen] Batz, regimentsskriver
5) Else Jensdatter g.m. Peder [Sørensen] Vinding, successor
6) Maren Jensdatter, død, [var g.m. Mogens Jensen, præst i Håsum og Ramsing]. 1B:
a Johan [Mogensen]
7) Margrethe Jensdatter, død, [var g.m. Henrik Jensen]. 2B:
a Jens Henriksen
b Else Kirstine Henriksdatter.

6 Kirsten Simonsdatter i Brandstrup præstegård. 28.10.1697, fol.42B, 283.
E: Hans Hansen Stenstrup, præst i Vindum.
Afkald fra A:
1) bror Jens Simonsen i Horsens ved svigersøn Søren Jensen i Sejt [i Bryrup sogn]
2) bror Rasmus Simonsen, død. 2B:
a Else Rasmusdatter g.m. Berent Madsen, birkefoged i Boller birk
b Karen Rasmusdatter g.m. Christen Jensen i Honum i Hvirring sogn ved hendes stedfar Christen Rasmussen i Hvirring
3) bror Søren Simonsen i Bjerre
4) bror Niels Simonsen, død. 2B:
a Jens Nielsen
b Mette Nielsdatter
5) søster Anne Simonsdatter g.m. Hans Iversen i Underup.

7 Christen Andersen, præst i Hjermind, Lee og Hjorthede. 22.3.1697, fol.42B.
E: Anne Mogensdatter. LV: Jens [Arnoldsen] Printzler, præst i Øster Tørslev og Dalbyover. B:
1) Anders Christensen, blev 7 år i marts 1697
2) Mette Kirstine Christensdatter, bliver 6 år den 23.9.1697
3) Anne Christensdatter, bliver 4 år den 28.4.1697
4) Poul Christensen, bliver 3 år den 3.9.1697.
FM:
1 fars halvbror Søren Jensen, købmand i Randers
2 fars svoger Jens Andersen, købmand i Randers
3 fars svoger Christen Nielsen Møller, købmand i Randers.

8 Jens Christensen Torup, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten. 9.1.1700, fol.60B.
Enke efter Else Jensdatter [Hjermind], skifte 1.2.1697 lbnr.5]. B:
1) Christian Torup, præst i Vinkel og Rind
2) Jørgen Torup, præst i Ring og Føvling
3) Bodil Jensdatter g.m. Morten Alsing
4) Anne Jensdatter, enke efter Jørgen Batz, regimentsskriver
5) Else Jensdatter g.m. Peder Sørensen Vinding, successor
6) Maren Jensdatter, død. 1B:
a Johan Lorents
7) Margrethe Jensdatter, død, var g.m. Henrik Jensen. 2B:
a Jens Henriksen
b Else Kirstine Henriksdatter.
Desuden nævnes Peder Sørensen Vindings 2 B:
1 Else Pedersdatter
2 Jens Pedersen.

9 Morten Christensen Gesmann (Gjedsmand), præst i Hjermind, [Lee og Hjorthede]. 27.4.1700, fol.64, 290, 335.
E: Elsebeth Hansdatter. LV: bror Hans Hansen. A:
0) [forældre Christen Mortensen, rektor i Ålborg latinskole, begravet Budolfi 30.3.1668 og Maren Urbansdatter, skifte Ålborg bisp 3.6.1680 lbnr.25]
1) søster [Maren Christensdatter], død [1697]. E: Søren Madsen [Wulf] til Teglgård [i Skørping sogn]. Børn, hvis navne ikke angives.
Af [Maren Christensdatters] første ægteskab B:
a Laurids Sørensen
2) søster Anne Christensdatter. LV: Henrik From i Ålborg.
3) søster [Else Christensdatter] g.m. Peder [Frandsen] Bering, landstingshører i Viborg.

10 Else Jensdatter Torup i Øster Velling præstegård. 25.2.1704, fol.80B, 213B.
E: Peder Sørensen Vinding, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten. B:
1) Else Pedersdatter Vinding, født 23.1.1689
2) Birgitte Kirstine Vinding, født 13.1.1691
3) Søren Pedersen Vinding, født 21.9.1692
4) Jens Pedersen Torup, født 7.6.1794
5) Christen Pedersen Vinding, født 15.8.1696
6) Marie Margrethe Vinding, født 2.2.1698
7) Laurids Pedersen Vinding, født 30.5.1701.
FM:
1) morbror Christian Torup, præst i Vinkel og Rind
2) morbror Jørgen Torup, præst i Ring og Føvling.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Jens Christensen Torup, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten, [skifte 9.1.1700 lbnr.8]
2 enkemandens søster Mette Cathrine Vinding
3 enkemandens søster [Edel Sørensdatter Vinding] g.m. Christian Sørensen Svenstrup, præst i Nøvling og Sinding.

11 Anne Nielsdatter Riber, ugift i Vinkel præstegård. 28.3.1704, fol.88.
A:
1) mor Mette Knudsdatter g.m. Christian Torup, præst i Vinkel og Rind.
Øvrige arvinger er alle myndige.
Desuden nævnes afdødes farbror Hans Pedersen Riber i København.

12 Anne Jensdatter i Vindum degnebolig. 31.3.1706, fol.88.
E: Niels Ottesen, degn i Vindum. B:
1) Anne Nielsdatter.

13 Dorthe Pedersdatter Karmark i Vester Velling præstegård. 2.3.1708, fol.89.
E: Niels Mikkelsen Tvede, præst i Vester Velling og Skjern. B:
6) Else Nielsdatter
7) Maren Nielsdatter Bay
8) Dorthe Marie Nielsdatter
9) Ida Kirstine Nielsdatter
10) Ditlev Nielsen.
Første ægteskab med formanden [Ditlev Hansen Arrebo, død 1683]. B:
1) Hans Ditlevsen Arrebo (Arbo), præst i Brøndum [og Hvidbjerg]
2) Peder Ditlevsen Karmark, præst på Vågø på Færøerne
3) Frederik Ditlevsen, degn i Vester Velling og Skjern
4) Abel Marie Ditlevsdatter g.m. Peder Blich, guldsmed
5) Ellen Marie Ditlevsdatter g.m. Mads Hansen.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror afdøde Niels Pedersen Karmark
2 Peder Mikkelsen Karmark i Bjerregrav, fætter til børnene af første ægteskab.

14 Mette Knudsdatter i Vinkel præstegård. 2.4.1710, fol.100.
E: Christian [Jensen] Torup, præst i Vinkel og Rind.
Af første ægteskab B:
1) [Inger Jensdatter] g.m. Jens [Sørensen] Koch, kapellan i Besser og Onsbjerg på Samsø, [skifte Samsø og Tunø gejstlig 15.4.1707 lbnr.10]. Afkald fra børn i Justitsprotokollen, underskrevet Samsø 3.6.1710, (ikke bevaret). [Dette afkald ses indført i Samsø og Tunø gejstlige skifteprotokol lbnr.10].
[Andet ægteskab med formanden Niels Pedersen Riber, død 18.4.1682]. B:
2) Peder [Nielsen] Riber i København. Afkald i Justitsprotokollen, underskrevet København 28.5.1710, (ikke bevaret).
3) [Anne Nielsdatter Riber, skifte 28.3.1704 lbnr.11].

15 Hans Hansen Stenstrup, præst i Vindum. 18.4.1712, fol.102, 243 339B.
E: Anne Helvig Clausdatter Dam. LV: Mads Andersen [Listo] til Skaungård [i Vindum sogn]. B:
1) Mette Kirstine Hansdatter 13
2) Anne Hansdatter 12
3) Pernille Hansdatter 10
4) Hans Hansen 6
5) Herman Hansen 3. Han er død ved afkald fra søskende 8.7.1730.
FM: farbror Peder Hansen Stenstrup, præst i Hyllested [og Rosmus].
[Første ægteskab med Kirsten Simonsdatter, skifte 28.10.1697 lbnr.6].

16 Rasmus Christensen Fogh, præst i Bjerring og Mammen. 11.6.1714, fol.114.
E: Karen Jensdatter Gammelgaard. LV: Anders Jensen i Højbjerg.
[Første ægteskab med Dorthe Christensdatter Blichfeldt].
[Andet ægteskab med Maren Nielsdatter Pallisbjerg, skifte 8.2.1692 lbnr.1]. B:
1) Dorthe Rasmusdatter Fogh g.m. Christen [Nielsen] Bering, præst i Laurbjerg og Lerbjerg.
2) Niels Rasmussen Fogh, student.
FM: Janus Friedenreich til Palstrup og Vindum Overgård.
Niels Rasmussen Fogh har arv efter sin mormor Mette [Jensdatter Solbjerg, skifte Nørlyng herred gejstlig 6.7.1698 lbnr.9], sidst g.m. [Daniel] Friedenreich, [apoteker i Viborg].
[Tredje ægteskab med Maren Poulsdatter Paaske, skifte 3.9.1696 lbnr.4].

17 Niels Mikkelsen Tvede, præst i Vester Velling og Skjern. 27.4.1719, fol.138B, 242B.
Enkemand efter [Dorthe Pedersdatter Karmark, skifte 2.3.1708 lbnr.13]. B:
1) Else Nielsdatter, enke efter Zacharias [Jacobsen] Baudelin, præst i Vroue og Resen, [død 31.6.1716]. LV: Jens Anchersen, præst i Langå og Vinge
2) Maren Nielsdatter Tvede g.m. Georg Peder von Brüneck
3) Dorthe Marie Nielsdatter Tvede g.m. Jens [Pedersen] Pederstrup. Ved afkald 8.7.1730 præst i Rørbæk og Grynderup
4) Ida Kirstine Nielsdatter Tvede. Ved afkald 8.7.1730 g.m. Jesper Skipper, byskriver i Hobro
5) Ditlev Nielsen, i krigstjeneste.
FM:
1 Søren [Christensen] Tvede, præst i Bjerring og Mammen
2 farbror Las Mikkelsen.
Arv efter afdødes hustrus første mand, formanden Ditlev [Hansen] Arrebo, [død 1683 til B:
1) Hans Ditlevsen
2) Peder Ditlevsen Karmark
3) Frederik Ditlevsen
4) Abel Marie Ditlevsdatter.
Arv efter afdødes [søster Ellen Mikkelsdatter] til dennes datter Johanne Christiane Lundgaard g.m. Niels Pedersen Mollerup, med afkald til hendes stedfar Bertel Mygind, præst i Hasle, Skejby og Lisbjerg.

18 Elisabeth Henriksdatter Borch i Brandstrup præstegård. 24.7.1720, fol.154, 315, 327B.
E: Jens [Jensen] Bering, præst i Vindum. B:
1) Henrik Jensen Bering, født 31.8.1714
2) Mette Jensdatter Bering, født 26.8.1715
3) Johanne Jensdatter Bering, født 7.11.1716
4) Jens Jensen Bering, født 13.11.1717
5) Anne Marie Jensdatter, født 21.4.1719.
Afdødes stedfar var Villads [Clausen] Sidenborg, præst i Levring og Hørup, [død 11.9.1709].
Afkald 18.9.1736 fra Anne Marie Jensdatter med værge Jesper Thygesen for arv efter faster [Margrethe Jensdatter Bering] g.m. Niels Pedersen Galten, præst i Feldballe og Nødager.

19 Christen [Nielsen] Lundsgaard, præst i Hjermind, Lee og Hjorthede. 4.8.1721, fol.158B.
E: Karen Thomasdatter Høgh. B:
1) Conrad Lundsgaard
2) Anne Lundsgaard, der ægter Peder Busch i Sahl.
Enkens første ægteskab med Christen Christensen Teglbrænder i Viborg, skifte 29.8.1689. B:
1) Christen Christensen i Bromølle
2) Thomas Christensen Høgh på Sjælland
3) Peder Christensen Høgh i Bromølle.
Enkens andet ægteskab med Peder Sørensen Bach i Viborg, skifte 14.12.1692.

20 Vita Jensdatter Bering, ugift i Brandstrup præstegård i Vindum sogn. 27.7.1723, fol.179B.
Afkald fra A:
0) [forældre Jens Pedersen Velling, præst i Hjarup og Vamdrup, skifte Anst herred gejstlig 29.3.1696 lbnr.6 og Mette Pedersdatter Bering, skifte sst 19.11.1709 lbnr.7]
1) bror Jens Jensen Bering, præst i Vindum
2) søster Margrethe [Jensdatter] Bering g.m. Niels [Pedersen] Galten, præst i Feldballe [og Nødager]
3) søster Dorthe [Jensdatter] Bering
4) søster [Anne Jensdatter Bering], død. 2B:
a Jens Sørensen i Bastrup?
b Mette Sørensdatter g.m. Ebbe Clausen i Gjesing
5) søster [Lene Jensdatter Bering], død, var g.m. Poul Christensen i Hjarup. Flere børn
6) bror Peder Bering, præst i Hjarup og Vamdrup
7) søster Maren Jensdatter Bering g.m. Thøger Christensen i Villestrup
8) bror Peder [Jensen] Bering, præst i Gunderup [og Nøvling].

21 Karen Jensdatter Gammelgaard i Bjerring præstegård. 24.7.1724, fol.180.
Enke efter Rasmus Christensen Fogh, præst i Bjerring og Mammen, [skifte 11.6.1714 lbnr.16]. A:
0) [mor Lisbeth Christoffersdatter].
[Mors første ægteskab med far Jens Christensen Gammelgaard, præst i Thise, død 1660]. B:
1) bror Christen Gammelgaard på Nørgård [i Grinderslev sogn] i Salling
2) søster Maren Jensdatter, død. 1B:
a Christoffer Thorsen (Tordsen), over 25, tjener hos velbyrdig jomfru Ridtz i Vendsyssel.
Mors andet ægteskab med [eftermand Morten Thøgersen Holst, død 6.10.1694]. B:
3) halvbror Jens [Mortensen Holst] Altenhof, [præst i Junget og Torum, død 1715, (se skifte efter hustru Else Christensdatter Lynnerup, skifte Salling Nørre herred gejstlig 7.3.1740 lbnr.3)]. B:
a Jesper Altenhof, degn [i Hundstrup] på Fyn
b Kirsten Altenhof g.m. Christen [Fæddersen] Højer, præst i Junget og Torum
c Elisabeth Cathrine Altenhof, i Ølstrup præstegård
4) halvbror Thøger Mortensen Holst i Torup, præst [i Farsø og Vonsild, skifte Gislum herred gejstlig 17.5.1706 lbnr.1, g.m. Anne Thomasdatter Galskyt]. 7B:
a Christoffer Thøgersen Holst 33, student på Akademiet i København
b Thomas Thøgersen Holst 27, hos bogholder Lindberg på Land-Etaten [i København]
c Niels Thøgersen Holst 23, i Torup præstegård
d Elisabeth Thøgersdatter Holst
e Johanne Thøgersdatter Holst, tjener på Antvorskov på Sjælland
f Agathe Thøgersdatter Holst
g Anne Cathrine Thøgersdatter Holst.
FM: stedfar eftermanden Laurids Mikkelsen Hinge
5) halvbror Christen Mortensen Holst, præst i Lovns og Alstrup, [skifte Gislum herred gejstlig 12.10.1722 lbnr.9. E: Maren Christensdatter Haahr]. 4B:
a Morten Christensen Holst, successor
b Niels Christensen Haahr Holst
c Anne Elisabeth Christensdatter Holst
d Agathe Christensdatter Holst
6) halvsøster Anne Mortensdatter Holst, død. 7B:
a Ove Andersen, i militæret i Norge
b Jens Andersen, hos Peder Thøgersen, assessor
c Else Margrethe Andersdatter i Junget præstegård
d Mette Andersdatter i Norge
e Maren Andersdatter i Bering
f Elisabeth Andersdatter i Hamborg
g Ellen Margrethe Andersdatter i København.

22 Jens [Andreasen] Højer, præst i Hjermind, Lee og Hjorthede. 28.1.1726, fol.188.
E: Maren Jesdatter Fæster. LV: svoger Andreas Stær, forvalter [på Marselisborg] i Århus. B:
1) Jes Højer, født 29.9.1724
2) Jens Højer, født efter fars død.
FM: farbror Thomas Højer, præst i Fovlum.
Desuden nævnes afdødes bror Mourids Højer, købmand i Viborg g.m. Maren Poulsdatter.
Afdøde døde 26.1.1726.

23 Jens [Jensen] Bering, præst i Vindum. 26.5.1727, fol.213B, 341B.
E: Birgitte Christensdatter Fussing. LV: Mads Andersen Listo til Skaungård [i Vindum sogn], Laurids [Lauridsen] Lassen, successor, der ægter enken. B:
6) Elisabeth Jensdatter, født 8.5.1722
7) Christen Jensen, født 25.4.1723
8) Jens Jensen Fussing, født 5.8.1724
9) Anders Jensen, født 30.8.1725
10) Jens Jensen, født 27.7.1727.
FM: morbror Laurids Fussing, stud theol.
Første ægteskab med Elisabeth Henriksdatter Borch, skifte 24.7.1720 lbnr.18]. B:
1) Henrik Jensen Bering, født 31.8.1714
2) Mette Jensdatter Bering, født 26.8.1715
3) Johanne Jensdatter Bering, født 7.11.1716
4) Jens Jensen Bering, født 13.11.1717
5) Anne Marie Jensdatter, født 21.4.1719. Ved afkald 2.4.1750 g.m. Niels Randulf With.
FM:
1 farbror Peder [Jensen] Bering, præst i Hjarup og Vamdrup
2 Peder [Jensen] Bering, præst i Gunderup og Nøvling
3 fætter Hans Bering, præst i Thyregod og Vester
4 fasters mand Niels Galten, præst i Feldballe og Nødager.

24 Laurids [Christensen] Høst, præst i Vester Velling og Skjern. 25.6.1728, fol.230.
E: Elisabeth Jensdatter Frausing. LV: Jens [Frederiksen] von Haven, successor, der ægter enken. B:
1) Henning Frederik Høst
2) Christen Høst.
FM:
1 farbror Jens Høst, præst [i Haurum og Søby]
2 farbror Hans Høst, forpagter [på Hagsholm i Houlbjerg sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 21.6.1728.
Samfrændeskifte 25.6.1728.

25 Niels Jørgensen, degn i Hjermind, Lee og Hjorthede. 21.4.1729, fol.232B, 339B.
E: Anne Christensdatter. LV: Hans Pedersen i Bjerring mølle. B:
5) Søren Nielsen 12
6) Christen Nielsen 10.
Første ægteskab med [Magdalene Poulsdatter Gemsø]. B:
1) Poul Nielsen 38
2) Anne Nielsdatter 31
3) Magdalene Cathrine Nielsdatter 28
4) Jørgen Nielsen 19.
Forsegling 24.3.1729.

26 Birgitte Christensdatter Fussing (Fussingø) i Brandstrup præstegård. 27.2.1730, fol.234B.
E: Laurids [Lauridsen] Lassen, præst i Vindum. B:_
6) Else Cathrine Lauridsdatter, født 24.6.1729.
Første ægteskab med Jens [Jensen] Bering, formand, [skifte 26.5.1727 lbnr.23]. B:
1) Elisabeth Jensdatter, født 8.5.1722
2) Christen Jensen, født 25.4.1723
3) Jens Jensen Fussing, født 5.8.1724
4) Anders Jensen, født 30.8.1725
5) Jens Jensen, født 27.7.1727
FM: morbror Laurids Fussing, præst i Vejerslev, Aidt og Thorsø.

27 Bjørn Pedersen Hærup, ugift degn i Hjermind, Lee og Hjorthede. 31.7.1730, fol.243B.
Forlovet med Anne Christensdatter, enke efter formanden Niels Jørgensen, [skifte 21.4.1729 lbnr.25]. A:
0) mor [Bodil Bjørnsdatter, skifte Bjerre herred gejstlig 22.9.1691 lbnr.4, var g.m. far Peder Pedersen Hærup, præst i Skjold, skifte Bjerre herre gejstlig 12.2.1696 lbnr.8]. Fars andet ægteskab med stedmor Dorthe [Jensdatter Grøn], nu enke efter [successor] Peder [Nielsen] Winther, [død 1701]
1) halvsøster Anne Marie Hærup g.m. Julius Frøichen i København
2) halvsøster Bodil Pedersdatter Hærup g.m. J. S. Broch i København.
Afdøde døde 1.3.1730.

28 Laurids [Gustavsen] Ellerup, degn i Vinkel og Rind. 20.9.1731, fol.247.
E: Anne Jensdatter. LV: far Jens P. Demstrup. B:
1) Anne Sofie Lauridsdatter, født 8.12.1731.
FM: farbror Johan [Verner] Ellerup.
Desuden nævnes afdødes søster Christiane [Margrethe] Ellerup.
(Sml. Skanderborg rytterdistrikt lbnr.2136)

29 Dorthe Rasmusdatter Fogh i Bjerring. 27.12.1732, fol.249B.
Enke efter Christoffer Nislev, rektor i Thisted, [skifte Hundborg herred gejstlig 10.5.1729 lbnr.12]. B:
1) Christian Nislev 14, i Viborg skole
2) Mette Kirstine Nislev 13
3) Margrethe Elisabeth Nislev 10
4) Rasmus Fogh Nislev 8.
FM:
1 Claus Caspergaard, amtsforvalter i Thisted
2 farbror Laurids Andersen [Nim] præst i Mosbjerg og Hørmeslev
3 [morbror] Niels [Rasmussen] Fogh i Bjerring
4 Jørgen [Pedersen] Lund, præst i Hjortdal g.m. faster [Birgitte Andersdatter Nim]
5 Janus Friedenreich til Palstrup.
[Første ægteskab med Christen Nielsen Bering, præst i Laurbjerg og Lerbjerg, død 20.1.1730].
[Afdøde, der døde på Vindum Overgård, blev begravet 1.10.1732 i Vindum].

30 Birgitte Amdisdatter [Agri] i Langå. 5.10.1733, fol.251B, 271.
E: Jens Anchersen, præst i Langå, Torup og Vinge. B:
4) Anker Jensen Langaa, birkeskriver i Frijsenborg og Kalø birker
5) Amdi Severin Jensen, degn i Hvorslev og Gerning
6) Gedske Jensdatter
7) Benedikte Margrethe Jensdatter g.m. Bartholus Bloch, degn i Nørre og Sønder Tranders
8) Anne Dorthe Jensdatter, enke efter Peder Nordenberg.
Første ægteskab med Søren Jensen Pind, formanden, [skifte 6.12.1693 lbnr.2]. B:
1) Anne Sørensdatter Pind, død. Af første ægteskab B:
a Søren Birch 22, tjener på Frijsenborg.
Anne Sørensdatter Pinds andet ægteskab med Hans Dreier, postmester i Frederiksstad i Norge. B:
b Hans Dreier
c Arnold Dreier
2) Margrethe Sørensdatter Pind, død, var g.m. Jesper Leth i Votborg mølle [i Tæbring sogn] på Mors. 3B:
a Knud Jespersen Leth
b Jens Jespersen Leth
c Peder Frederik Leth
3) Anne Marie Sørensdatter Pind, død, var g.m. Just Christian Lund [i Herslev sogn], birkeskriver i Koldinghus rytterdistrikt. 5B:
a Birgitte Lund, født 1720
b Helene Cathrine Lund, født 1721
c Jens Lund, født 1723
d Magdalene Sybille Lund, født 1724
e Christian Lund, født 1727

31 Anne Mogensdatter i Hjermind præstegård. 6.6.1734, fol.254B, 271B.
Enke efter Christen Andersen, præst i Hjermind, Lee og Hjorthede. 22.3.1697 lbnr.7]. B:
3) Anne Christensdatter g.m. Rasmus Andersen i Hjermind
4) Mette Kirstine Christensdatter g.m. Niels Adsersen i København
5) Anders Christensen, klokker og bedemand i Frederiksborg
6) Poul Christensen, degn i Søby.
Første ægteskab med [formanden Poul Lauridsen Gemsø, død 1688]. B:
1) Magdalene Poulsdatter, død. 4B:
a Poul Nielsen i Grensten
b Anne Nielsdatter på Skærvad
c Magdalene Cathrine Nielsdatter på Estrup
d Jørgen Nielsen på Serridslevgård
2) Else Kirstine Poulsdatter i København.

32 Christian Jensen Torup, præst i Vinkel og Rind. 20.7.1734, fol.255, 295.
Enkemand efter Mette Knudsdatter, [skifte 2.4.1710 lbnr.14]. A:
0) forældre [Jens Christensen Torup, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten, skifte 9.1.1700 lbnr.8 og Else Jensdatter Hjermind, skifte 1.2.1697 lbnr.5]. B:
1) bror Jørgen Jensen Torup, præst i Ring og Føvling, [skifte Tyrsting herred gejstlig 26.1.1730 lbnr.32, var g.m. Gertrud Marie Nielsdatter Bang]. B:
a [Sofie Amalie Jørgensdatter Torup], død, var g.m. Niels Reimer, rektor i Store Heddinge. 1B:
1 Jørgen Nielsen Reimer
b Else Marie Jørgensdatter Torup g.m. Jens Mandix på Tamdrup Bisgård
c Niels Jørgensen Torup, [skoleholder] i Sønder Vissing
d Jens Christian Jørgensen Torup, student
e Helene Marie Jørgensdatter Torup på stedet
f Anne Sofie Jørgensdatter Torup g.m. Christen [Pedersen] Kvist, degn i Nim og Underup
g Lisbeth Christine Jørgensdatter Torup
2) søster Else Jensdatter Torup, [skifte 25.2.1704 lbnr.10], var g.m. Peder [Sørensen] Vinding, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten. B:
a Else Pedersdatter Vinding g.m. Anker Lassen i Mariager
b Birgitte Kirstine Pedersdatter Vinding, død [19.3.1724], var g.m. Thomas Andersen Høyer, præst i Tjele og Nørre Vinge. 4B:
1 Gert Didrik Høyer
2 Else Høyer
3 Abelone Høyer
4 Anne Høyer
c Jens Pedersen Torup, præst i Mou
d Marie Margrethe Vinding g.m. Peder Mohr, kaptajn i København
e Laurids Pedersen Vinding, designeret successor
3) søster Anne Jensdatter Torup, død, var g.m. Jørgen Bars, regimentsskriver i Skanderborg rytterdistrikt. 1B:
a Sofie Amalie Bars g.m. Nikolaj Frederik Bang i København
4) Maren Jensdatter, død. 1B:
a Johan Lorents, født i Jelsø sogn ved Stavanger i Norge og har stået 34 år i militæret.

33 Peder Sørensen Vinding, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten. 17.1.1735, fol.300B.
Enkemand efter [Else Jensdatter Torup, skifte 25.2.1704 lbnr.10]. B:
1) Jens Pedersen Torup, kapellan i Mou
2) Laurids Pedersen Vinding, successor
3) Marie Margrethe Vinding g.m. Peder Mathiassen Mohr, kaptajn i København
4) Else Pedersdatter Vinding g.m. Anker Lassen, købmand i Mariager
5) Birgitte Kirstine Pedersdatter Vinding, død [19.3.1724], var g.m. Thomas Andersen Høyer i Fovlum, præst i Tjele og Nørre Vinge. 4B:
1 Gert Didrik Høyer
2 Else Høyer
3 Abelone Høyer
4 Anne Høyer.

34 Hans Christian Mariager, degn i Bjerring og Mammen. 6.4.1736, fol.314B, 315B.
E: Cathrine Marie Frederiksdatter. LV: successor Christen [Nielsen] Bering.
Arvinger angives ikke.

35 Frederik Ditlevsen Arrebo, degn i Vester Velling og Skjern. 25.1.1737, fol.315.
E: Karen Pedersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 26.3.1731.

36 Karen Christensdatter i Vinkel. 10.9.1739, fol.316.
Enke efter Jens Jørgensen Thorsager, degn i Avnslev og Bovense på Fyn. A:
1) søster Anne Christensdatter i Elsborg, død. 1B:
a Christen Christensen
2) søster Maren Christensdatter i Vranum i Almind sogn, død. 4B:
a Christen Lauridsen i Elsborg
b Peder Lauridsen
c Anne Lauridsdatter i Elsborg, enke efter Jens Pedersen
d Else Lauridsdatter i Elsborg.
Arvekrav fra
1 Bertel Pedersen Slot i Nibe anmelder at være arving
2 Bertel Nielsen, snedker i Viborg anmelder at være søskendebarn på fædrende side
3 Anne Christensdatter g.m. Niels Christensen i Vinkel anmelder at væres beslægtet i 2. og 3. led.
Afdøde døde 1.9.1739.

37 Anne Elisabeth Jacobsdatter Spjellerup i Øster Velling præstegård. 18.6.1740, fol.318B.
E: Laurids Pedersen Vinding.
Afkald fra A:
0) [far Jacob Olufsen Spjellerup, præst i Mou, skifte Fleskum herred gejstlig14.6.1738 lbnr.33]
1) [halv]søster Margrethe Spjellerup g.m. Jens Pedersen Torup, præst i Mou.
2) [halv]bror Oluf Spjellerup, fuldmægtig på Thisted amtstue
3) [halv]bror Christoffer Spjellerup, degn på Fur.
Afdøde døde 17.6.1740.

38 Hans Christian Jacobsen Kappel, kapellan i Langå, Torup og Vinge. 3.10.1740, fol.319B.
E: Gedske Jensdatter Mohr. LV: far Jens Anchersen, præst i Langå, Torup og Vinge. A:
1) far Jacob [Hansen] Kappel, præst i Ørum og Ginnerup
2) søster [Dorthe Marie Kappel] g.m. Lorents [Johansen] Herfordt, kapellan i Ørum og Ginnerup
3) søster g.m. Rasmus Møller, købmand i Randers.

39 Maren Jesdatter Fæster i Hjermind præstegård. 8.9.1741, fol.320B.
E: Christian Stemann, præst i Hjermind, Lee og Hjorthede. B:
1) Jes Stemann
2) Mette Marie Stemann
3) Andreas Stemann.
Bevilling til uskiftet bo af 11.8.1741.

40 Jesper Thygesen, præst i Vinkel og Rind. 5.11.1744, fol.321, 321B, 327B.
E: Anne Kirstine Mouridsdatter Meyer (Moyer). LV: Frederik [Carlsen] Ermandinger, præst i Vejerslev og Blistrup på Mors [g.m. Sofie Amalie Meyer]. B:
1) Thyge Jespersen 19
2) Mourids Thygesen 17
3) Christine Nobel Thygesen 15
4) Jens Thygesen 13.
FM: født værge Niels Thygesen til Mattrup [i Tyrsting sogn].
Afdøde døde 7.10.1744.

41 Søren [Christensen] Tvede, præst i Bjerring og Mammen. 5.8.1745, fol.321B, 331B.
E: Anne Dorthe [Ananiasdatter] Bagger. B:
1) Hans Peder Tvede, født 6.9.1717
2) Jacob Christian Tvede, født 5.3.1719, degn i Bjerring og Mammen.
Afdøde døde 7.7.1745.

42 Laurids [Pedersen] Vinding, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten. 4.2.1745, fol.328.
E: Elisabeth Friis. LV: Otto Frederik Høeg til Lille Torup. B:
1) Peder Erik Lauridsen, født 29.6.1742.
FM: mors morbror Hans Adolf Høeg, forvalter på Lee Søgård [i Lee sogn].
[Første ægteskab med Anne Elisabeth Jacobsdatter Spjellerup, skifte 18.6.1740 lbnr.37].
Enkens første ægteskab med [Ejler Lassen i Randers, begravet Randers Sct. Morten 21.8.1738]. B:
1) Markus Ejlersen Lassen.
Afdøde døde 5.1.1745.

43 Jens Anchersen, præst i Langå, Torup og Vinge. 12.7.1748, fol.332, 340B.
Enke efter Birgitte Amdisdatter [Agri, skifte 5.10.1733 lbnr.30]. LV: Laurids Lassen, præst i Holbæk og Udby. B:
1) Anker Jensen Langaa, birkedommer på Frijsenborg og Lundø, død. 5B:
a Jens Anchersen, født 14.5.1725
b Birgitte Anchersen, født 14.5.1725
c Anne Anchersen, født 3.9.1727
d Benedikte Margrethe Anchersen, født 20.2.1729
e Anders Anchersen, født 17.9.1739
2) Amdi Severin Jensen, degn i Hvorslev og Gerning
3) Gedske Jensdatter
4) Benedikte Margrethe Jensdatter g.m. Bartholus Bloch, degn i Nørre og Sønder Tranders. LV: Birk, birkedommer i Frijsenborg og Favrskov birk og fuldmægtig på Hagsholm
5) Anne Dorthe Jensdatter, enke efter Peder Nordenberg.
Afdøde døde 13.6.1748.

44 Karen Pedersdatter [Fischer] i Terp [i Vester Velling sogn]. 10.4.1749, fol.341B, 348B, 354.
Enke efter Frederik Ditlevsen Arrebo, degn i Vester Velling og Skjern, skifte 25.1.1737 lbnr.35].
Hans A:
1) [bror Hans Ditlevsen Arrebo, præst i Brøndum og Hvidbjerg, skifte Hindborg herred gejstlig 29.5.1725 lbnr.11]. B:
a Peder Hansen Arrebo i Hornumbro mølle i Vester Hornum sogn
b Ditlev Hansen Arrebo g.m. Sidsel Sørensdatter, (hendes arving 5c).
2) [halvsøster Maren Nielsdatter Tvede], død. E: Georg Peder von Brüneck, kaptajn. Børn, hvis navne ikke angives
3) [halvsøster] Dorthe Marie Nielsdatter Tvede g.m. Jens [Pedersen] Pederstrup, præst [i Rørbæk og Grynderup]
4) [halvsøster] Ida Kirstine Nielsdatter Tvede, enke efter Jesper Skipper, [byskriver i Hobro]
Hendes A:
1) bror Anders Pedersen, død. 2B:
a Dorthe Andersdatter g.m. Peder Pedersen i Terp
b Maren Andersdatter, død. 4B:
1 Christen Hansen
2 Christen Lauridsen
3 Maren Hansdatter
4 Dorthe Marie Hansdatter
2) bror Laurids Pedersen, død. 2B:
a Christen Lauridsen, død. 3B:
1 Kirsten Christensdatter
2 Anne Christensdatter
3 Barbara Christensdatter
b Mette Lauridsdatter, død. 2B:
1 Ludvig Nielsen i Sønder Onsild
2 Hans Nielsen i Sønder Onsild
3) søster Johanne Pedersdatter, død. 2B:
a Margrethe Andersdatter, enke efter Jens Nielsen
b Sidsel Andersdatter g.m. Christen Nielsen i Grensten
4) søster Karen Pedersdatter, død. 2B:
a Bodil Nielsdatter i Vejstrup
b Sidsel, død. 1B:
1 Inger Nielsdatter
5) søster Maren Pedersdatter, død. 3B:
a Rasmus Sørensen Fischer, død. 3B:
1 Mads Rasmussen Fischer i Helstrup
2 Maren Rasmusdatter Fischer i Helstrup
3 Kirsten Rasmusdatter Fischer i Helstrup
b Thomas Sørensen Fischer i Helstrup
c Sidsel Sørensdatter Fischer g.m. Ditlev Hansen Arrebo (hans arving 1b).
Arv i boet til
Afdøde døde 10.4.1749.

45 Kirsten Jensdatter [Worm] i Vinge skole. 17.2.1751, fol.347B.
E: Jens Nielsen [Brandt], skoleholder i Vinge. B:
4) Niels Jensen, skoleholder i Bjerring
5) Jens Jensen 18.
Første ægteskab med []. B:
1) Anders Hansen i Norring Skovhus på greve Friis gods
2) Marie Johansdatter g.m. Mathias Spreed, skriver på Hovedvagten i København
3) Birthe Johansdatter.
Afdøde døde 19.1.1751.

46 Christian Stemann, præst i Hjermind, Lee og Hjorthede. 21.8.1750, fol.348B.
Enkemand efter Maren Jesdatter Fæster, skifte 8.9.1741 lbnr.39]. B:
1) Jes Stemann 24
2) Mette Marie Stemann 19
3) Andreas Stemann 15.
FM:
1 Christoffer Rud, degn i Vorning, Kvorning og Hammershøj
2 Andreas Stær, rådmand i Århus
3 Peder Høgh, herredsfoged.
Afdøde døde 22.7.1750.

47 Jens Nielsen Brandt, skoleholder i Vinge. 8.9.1752, fol.353B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Pedersen.
[Første ægteskab med Kirsten Jensdatter Worm, skifte 17.2.1751 lbnr.45]. B:
1) Niels Jensen Brandt, skoleholder i Bjerring
2) Jens Jensen Brandt 20, tjener i Rønge mølle [i Sønder Vinge sogn].
FM: Peder Sørensen Højlund.

48 Jens Amdrup, skoleholder i Grensten. 7.4.1758, fol.354B.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Peder Østerballe
2) Niels Jensen 13
3) Christen Jensen 8.
FM:
1 Peder Østerballe, til Norup Østerballe [dvs. Hasmark i Norup sogn på Fyn]
2 Jens Villumsen i Grensten
3 Anders Hvid i Grensten.

49 Søren Madsen, degn i Vinkel. 18.1.1762, fol.354B, 357.
E: Anne Jensdatter Demstrup. LV: Jens Jensen Bødker, forpagter på Randrup. B:
1) Jens Sørensen i Vinkel
2) Else Sørensdatter g.m. Søren Højbjerg, skoleholder i Gjern
3) Anne Marie Sørensdatter g.m. Niels Pedersen Vissing, degn i Gjern [og Skannerup]
4) Johanne Sørensdatter 22
5) Mette Kirstine Sørensdatter 20
6) Christiane Sørensdatter 18
7) Laurids Sørensen 16
8) Mads Sørensen 14
9) Elisabeth Marie Sørensdatter 12
10) Sofie Cathrine Sørensdatter 10.
FM:
1 morbror Christen Jensen Demstrup, smed i Levring
2 morbror Søren Jensen Demstrup i Pindhuset [i Rindsholm skov i Asmild sogn]
3 [farbror] Jens Madsen i Mammen
4 [farbror] Peder Madsen i Mammen.
[Enkens første ægteskab med Laurids Gustavsen Ellerup, degn i Vinkel og Rind, skifte 20.9.1731 lbnr.28].

50 Niels [Rasmussen] Hornberg, degn i Vindum. 13.2.1762, fol.355B, 358B.
E: Cathrine Caspersdatter . LV: Thøger Funder, forvalter på Vindum Overgård. B:
1) Frands Blichfeldt Hornberg, skoleholder i København Trinitatis
2) Rasmus Hornberg 14.
FM: Rasmus [Lassen] Funder.

51 Anne Kirstine [Hansdatter] i Vester Velling degnebolig. 7.10.1762, fol.357B.
E: Christen Saaby, degn i Vester Velling og Skjern. B:
1) Anne Splid 19½
2) Hans Christian Saaby 16
3) Rasmus Saaby 15
4) Anne Marie Saaby 12
5) Anne Petronelle Saaby 8½
6) Peder Saaby 3.
Afdøde døde 7.9.1762.

52 Anne Dorthe Tornfeldt i Langå degnebolig. 4.4.1764.
E: Peder Fabech, degn i Langå. A:
1) bror Jens Christian Tornfeldt i Rudkøbing på Langeland
2) bror Hans Pedersen Tornfeldt i Odder.
FM: Hans Rohde i Langå.
Afdøde døde 4.4.1764.

53 Gedske Jensdatter Mohr i Langå. 6.2.1767, fol.359B.
Enke efter Hans Christian Jacobsen Kappel, kapellan i Langå, skifte 3.10.1740 lbnr.38]. A:
1) Jens Amdisen, degn i Vellev
2) Jørgen Winther, skoleholder i Grensten
3) Malene Sybille Lund.

54 Anne Hybertsdatter Lam i Øster Velling degnebolig. 18.1.1770, fol.361.
E: Hagen [Andersen] Holt, degn i Øster Velling, Helstrup og Grensten. A:
1) en bror i Århus, der for længst er død uden børn.
Afdøde døde 20.12.1769.

55 Ditlev Hansen Arrebo, degn i Vinge. 6.4.1770, fol.363.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Anders Fischer i Grensten. B:
1) Hans Ditlevsen Arrebo, hattemager i Mariager
2) Frederik Ditlevsen Arrebo, skoleholder i Vinge
3) Johanne Ditlevsdatter Arrebo i Ørum præstegård.
Afdøde døde 8.3.1770.Middelsom herred
Gejstlig skifteprotokol
1768-1817
C 21C-2


56 Michael [Hansen] Grimstrup, præst i Vindum. 16.6.1768, fol.1.
E: Inger Marie [Pedersdatter] Billeskov. B:
1) Marie Collin Grimstrup 22
2) Peder Billeskov Grimstrup 20, i Nygård i Ikast sogn
3) Hans Herman Grimstrup 19, i Viborg latinskole
4) Carl Gotthilf Grimstrup 18, urtekræmmersvend i København
5) Elisabeth Dorthe Grimstrup 15
6) Karen Christiane Grimstrup 11.
FM:
1 morbror Peder Mulvad Billeskov i Nygård i Ikast sogn
2 farbror Herman Grimstrup i København
3 [mors halvbror] Jørgen [Pedersen] Billeskov ejer af Vejbjerggård [i Humlum sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 26.4.1768.
Arv i boet efter Anders Smed i et hus på Brandstrup præstegård grund, død 1746, til B:
1 Jens Andersen den ældre i Gullev?
2 Jens Andersen den yngre i Vindum
3 Anders Andersen, smed i Brandstrup
og til enken Abelone Thomasdatter.
Afdøde døde 16.4.1768.

57 Elisabeth [Jensdatter] Frausing i Vester Velling præstegård. 22.12.1772, fol.27.
E: Jens Frederiksen von Haven (von Hauen), præst i Vester Velling og Skjern.
Første ægteskab med formanden Laurids [Christensen] Høst, [skifte 25.6.1728 lbnr.24]. B:
1) Henning Frederik Høst, forpagter på Frisenvold, [begravet Ørum Galten herred 21.2.1765]. 3B:
a Elsebeth Høst 21
b Christian Carl Høst 19
c Jens Høst 18
2) Christen Høst, præst i Rimsø og Kastbjerg.
Afdøde døde 21.12.1772.

58 Christine Sofie [Christiansdatter] Lodberg i Vinkel præstegård. 22.10.1773, fol.32.
E: Niels Bygum [Christiansen] Krarup, præst i Vinkel og Rind. B:
1) Christian Johan Lodberg 9
2) Christian Krarup 6
3) Constance Krarup 5.
FM:
1) mors ældste morbror Christian Gyberg, præst i Linå og Dallerup
2) ældste farbror Christen [Christiansen] Krarup, præst i Ølby, Asp og Fovsing.
Afkald 16.1.1772 fra afdøde for arv efter far [Christian Johan]] Lodberg, præst [i Harlev og Framlev] til mor Øllegaard Harlev med værge bror Jochum Harlev ejer af Tarskov mølle [i Harlev sogn].
Desuden nævnes enkemandens søster [Anne Kirstine Krarup, enke efter Sinnel] Lange, [rektor i Ribe, skifte Ribe stiftsprovsti 3.2.1756 lbnr.15].

59 Bodil Sofie Bonsach i Vester Velling degnebolig. 6.1.1773, fol.35B.
E: Christian Saaby, degn i Vester Velling og Skjern. A:
0) [forældre Gongolfus Bonsach, præst i Rind og Herning, død 1722 og Beate Sofie Meyer]
1) søster Anne Malene Bonsach g.m. Jørgen [Henrik Poulsen] Thorlund, degn i Rind og Herning
2) søster, død. 1B:
a Johan Christoffer Bernsdorff i København, uvist om i live.
Afdøde døde 6.1.1773.

60 Marie Elisabeth Stenstrup i Vinkel præstegård. 25.1.1779, fol.38, 46B.
E: Henrik Holst, præst i Vinkel og Rind. B:
1) Mette Dorthe Holst 3½.
FM: morbror Hans Severin Steenstrup til Kjeldkær [i Bredsten sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 21.11.1777. Samfrændeskifte 25.1.1779.
Afdøde døde 10.11.1777.

61 Jens [Frederiksen] von Haven, præst i Vester Velling og Skjern, [der døde 29.5.1778], fol.38B:
[Enkemand efter Elisabeth Jensdatter Frausing, skifte 22.12.1772 lbnr.57].
Testamente af 1.11.1777. Arv til familie A:
1) bror Lambert von Haven, præst [i Vester Skerninge og Ulbølle på Fyn, død 7.3.1738]. 1B:
a yngste datter Edel Marie von Haven g.m. Rasmus Lange Schultz, købmand
2) bror Michael [Frederiksen] von Haven, [præst i Horne og Asdal, skifte Horns herred gejstlig 20.4.1751 lbnr.34]. 5B:
a Christian von Haven
b Samuel Peder von Haven
c Birthe Cathrine von Haven g.m. successor Clemen [Poulsen] Møller, (Universalarving)
d Mette Pouline von Haven g.m. Fallenkamp, købmand
e Eleonora von Haven
3) bror Niels von Haven, [professor på Odense Gymnasium], død. 5B:
a Birthe Cathrine von Haven
b Dorthe Mette Margrethe von Haven
c Frederikke Christiane von Haven
d Arngott Sofie von Haven
e Elisabeth von Haven
4) bror Peder von Haven, [dansk præst i Sorø, død 8.8.1757]. 6B:
a Frederik Christian von Haven
b Elias von Haven
c Carl von Haven
d Birgitte Cathrine von Haven
e Anne Marie von Haven
f Mette Margrethe von Haven
5) søster Mette Margrethe von Haven, død, var enke efter [Niels] Basse [til Hindsgavl. Første ægteskab med Jens Sørensen Hee, præst i Odense Hospital]
6) stedsøn Henning Frederik Høst. 1B:
a yngste søn Jens von Haven.

62 Peder Fabech (Fabich), degn i Langå. 28.6.1777, fol.40B.
E: Anne Margrethe Styhr. LV: Søren Roed, præst i Langå og Vinge.
[Første ægteskab med Anne Dorthe Tornfeldt, skifte 4.4.1764 lbnr.52].
Arvinger efter spargement A:
1) Erslev, urtekræmmer i København på hustru og dennes søsters vegne
2) en enke i Hillerød
3) [Laurids Pedersen] Fabech, degn i Kristrup og Over Hornbæk
4) Wittrock, klædekræmmer i København. Mulige arvinger i Tyskland
5) bror Fabech, ritmester, død; skulle have en slegfreddatter i Serup præstegård, der var lyst i kuld og køn.

63 Peder [Christensen] Høst, skoleholder i Løvskal [i Skjern sogn]. 31.1.1777, fol.45.
E: [Edel] Margrethe Jensdatter [Gjern]. B:
1) Jens Pedersen i København
2) Christence Sofie Pedersdatter
3) Anne Marie Pedersdatter
4) Christen Pedersen
5) Elisabeth Pedersdatter.
FM: Mads Ilsø i gården Ilsøgård i Skjern sogn.
Afdøde døde 1.1.1777.

64 Hans [Andersen] Roed, præst i Langå, Torup og Vinge. 23.11.1778. fol.47B.
Enkemand efter Johanne Mikkelsdatter [Ravn, død 17.12.1763].
Testamente af 17.2.1764.
Hans A:
1) bror Rasmus Roed, degn i Sønderby på Fyn, død. 5B:
a Andreas Roed, præst i Seden og Åsum på Fyn
b Laurids Roed, uvist hvor
c Christiane Roed g.m. Erik Bjerregaard m, degn i Hesselager på Fyn
d Hedvig Roed, død, var g.m. Storm, degn på Fyn. B:
1 en datter
e Ovidia Roed g.m. Clausen, degn i Søndersø
2) søster Kirsten Roed, enke efter Rasmus Olufsen i Kerteminde
3) halvbror Søren Roed, feldbereder i Kerteminde
4) halvsøster Cecilie Roed, enke efter Andreas Riber i København.
Samt efter kodicil:
1) afdøde brors datter Cathrine Marie Munkebo g.m. Erik Bjerregaard, præst i Hesselager på Fyn. 1B:
a Christiane Marie Munkebo. FM. født værge Jens Munkebo i Skjoldelev præst i Lading, Fårup og Sabro.
Hendes A:
1) bror [Hans Mikkelsen, degn i Ejby, skifte Ramsø herred gejstlig 18.6.1770 lbnr.34]. 1B:
a Birthe Margrethe Hansdatter g.m. Andreas Højer, præst i Vindum.

65 Johanne Pedersdatter i Fårup skole [i Vindum sogn]. 14.5.1781, fol.57B.
E: Peder Jensen, skoleholder. B:
1) Peder Pedersen 32
2) Morten Pedersen 27
3) Mads Pedersen 22
4) Ellen Marie Pedersdatter 18.
FM: Christen Nielsen på Clausholm ved Palstrup.

66 Hagen [Andersen] Holt, degn i Øster Velling, Helstrup og Grensten. 17.6.1780, fol.58B.
E: [Ingeborg Helle Pallene Hansdatter]. LV: Christian Saaby, degn i Vester Velling. B:
1) Hans Hagensen 8
2) Anders Hagensen 6
3) Anne Hagensdatter 3.
FM: mosters mand Christen Andersen, skomager i Langå.
Afdøde døde 16.6.1780.

67 Christian Saaby, degn i Vester Velling og Skjern. 27.5.1781, fol.60.
Enkemand efter [Anne Kirstine Hansdatter, skifte 7.10.1762 lbnr.51].
1) Anne Splid
2) Rasmus Saaby i Bromølle
3) Anne Marie Saaby g.m. Jens Filip Holm, snedkersvend i København.
Afdøde døde 27.5.1781.

68 Margrethe Kane Aabo i Vinkel degnebolig. 9.12.1782, fol.64.
E: Rasmus [Lassen] Funder, degn i Vinkel. A:
1) søster Karen Aabo g.m. Hans Roland, brygger og brændevinsbrænder i Hillerød
2) søster Helene Kirstine Aabo g.m. Jochum Sandberg, skoleholder i "Taulstrup" i Frederiksborg amt
3) halvsøster Anne Margrethe Møller, enke på Brede Kobberværk på Sjælland.

69 Edel Margrethe [Jensdatter Gjern] i Løvskal skolehus. 31.12.1782, fol.65B.
Enke efter Peder Høst, skoleholder i Løvskal, [skifte 31.1.1777 lbnr.63]. B:
1) Jens Pedersen Høst 40, Rævegade 2 i Nyboder i København
2) Christence Sofie Pedersdatter Admiralsgade 113 i København
3) Anne Marie Pedersdatter g.m. Jens Alming på Admiralgade 113
4) Christen Pedersen 30, i København
5) Elisabeth Pedersdatter, tjener på Viskum.
Afdøde døde 30.12.1782.

70 Birthe Cathrine von Haven i Vester Velling præstegård. 28.2.1785, fol.66B.
E: Clemen Poulsen Møller, præst i Vester Velling og Skjern. B:
1) Jens von Haven Møller 8
2) Jeremias Møller 4.
FM: farbror [Peder] Møller, doctor. med. i Randers.
Arv i boet til enkemandens søsterdatter Anne Haasum efter hendes far.
Bevilling til uskiftet bo af 10.10.1783. Samfrændeskifte 28.2.1785.
Afdøde døde 29.9.1783.

71 Gidsel Marie Listo i Hjermind degnebolig. 14.4.1785, fol.69B.
E: Enevold Enevoldsen, degn i Hjermind, Lee og Hjorthede. B:
1) Mette Enevoldsdatter 3.
FM: Markus Høeg, præst i Hjermind, Lee og Hjorthede.

72 Anne Kjeldsdatter i Hjermind degnebolig. 10.9.1787, fol.71.
E: Enevold Enevoldsen, degn i Hjermind, Lee og Hjorthede. B:
1) Anne Enevoldsdatter 31 dage.
FM: morbror Jens Kjeldsen, forpagter på Himmestrup [i Lee sogn].
Afdøde døde 11.8.1787.

73 Jens Christian Christensen, degn i Bjerring og Mammen. 13.5.1788, fol.72.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jens Møller i Mammen. B:
1) Christen Jensen 18, nu skoleholder i Lee.
FM: fars søskendebarn Niels Nielsen Hvas i Dalsgård.
Afdøde døde 12.4.1788.

74 Hans Michael [Christoffersen] Berg, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten. 13.8.1787, fol.74.
E: Dorthe Cathrine [Henriksdatter] Ecklef. LV: [Anders] Svendsen forvalter på Skjern Hovedgård. B:
1) Erasmine Berg, død. E: Hans Randrup, ejer af Bjellerup Ladegård [i Dronningborg sogn]. 4B:
a Anne Randrup 10
b Hans Michael Randrup 8
c Dorthe Cathrine Randrup 7
d Nikoline Randrup 6
2) Christoffer Berg, præst i Vester Velling og Skjern
3) Christen Berg i Grenå
4) Mathias Berg i Frederikshald i Norge
5) Cathrine Margrethe Berg g.m. [Mads Thomsen] Lillelund, præst i Torsted [og Hover].
Afdøde døde 20.5.1787.

75 Clemen Poulsen Møller, præst i Vester Velling og Skjern. 10.3.1788, fol.83B.
E: Marianne Poulsen. LV: Anders Svendsen, forvalter på Skjern Hovedgård. B:
3) Birthe Cathrine Marianne Møller 2
4) Rasmus Møller 6 mdr.
FM: Mathias Poulsen Secher til Sødringsholm [i Sødring sogn g.m. faster Adolfine Sofie Møller].
Første ægteskab med Birthe Cathrine von Haven, [skifte 28.2.1785 lbnr.70]. B:
1) Jens von Haven Møller 11
2) Jeremias Møller 8.
FM: farbror [Peder] Møller, doctor. med. i Randers.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster g.m. Peder Høeg, præst i Dalbyneder, Råby og Sødring
2 afdødes stedmor [Johanne] D[orthe] Kjærulf, enke efter [Jeremias] Møller, præst i Karlby og Voldby, [skifte Djurs Nørre herred gejstlig 4.5.1756 lbnr.49].
Afdøde døde 8.3.1788.

76 Rasmus [Lassen] Funder, degn i Vinkel og Rind. 6.1.1789, fol.95B.
Enkemand efter [Margrethe Kane Aabo, skifte 9.12.1782 lbnr.68]. A:
1) bror [Thøger Funder i Lee Søgård, begravet Lee 25.1.1787, 75 år]. 5B:
a Morten [Nikolaj] Funder 24, i Lee Søgård
b Rasmus Funder 23
c Anne Weinholt Funder 20
d Maren Lassen Funder 19
e Dine Lene Funder 15
2) bror, død. 1B:
a Bodil Johanne Funder g.m. Michael Hansen Tørslev, landstingsprokurator i Viborg, [første ægteskab med Hans Buch, købmand i Viborg, død 6.9.1768]
3) søster, død. 2B:
a Oluf Bording
b datter gift i Hellebjerg mølle [i Klakring sogn] ved Horsens.
Afdøde døde 9.12.1788.

77 Knud Pedersen Langballe, degn i Vinkel og Rind. 1.7.1796, fol.98, 101.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Rasmus Pedersen Nørgaard. B:
1) Ingeborg Cathrine Knudsdatter16
2) Dorthe Knudsdatter 10
3) Jens Christian Knudsen 6
4) Sidsel Knudsdatter 3.
FM: fars svoger Bolund, urmager i Viborg.

78 Peder Hornbæk, degn i Langå. 14.6.1791, fol.98B, 102B.
E: Karen Lasdatter. LV: Anders Svendsen, forvalter på Skjern Hovedgård. B:
1) Christen Pedersen 10
2) Eleonora Pedersdatter 5.
FM: Søren Jensen, successor.

79 Anne Cathrine Klitgaard i Vinkel degnebolig. 25.2.1792, fol.104.
E: Søren Vistoft, degn i Vinkel og Rind. A:
1) bror Just Nielsen i Haverslev i Øster Han herred
2) søster Karen Nielsdatter i København, uvist om i live.
Afdøde døde 24.2.1792.

80 Helle Jensdatter i Tårup skolehus. 20.9.1792, fol.106.
E: Peder Jørgensen, skoleholder i Torup biskole. B:
1) Anne Pedersdatter 19
2) Jørgen Pedersen 17
3) Peder Pedersen 12
4) Maren Pedersdatter 9
5) Kirsten Pedersdatter 5.
FM: morbror Niels Jensen i Langå.

81 Peder Jensen Højbjerg, skoleholder i Fårup [i Vindum sogn]. 29.10.1792, fol.107, 109B.
Enkemand efter [Johanne Pedersdatter], skifte 14.5.1781 lbnr.65. B:
1) Peder Pedersen i Hinge 42
2) Morten Pedersen i Bjerring 38
3) Mads Pedersen 32, tjener på Engelsborg ved Viborg
4) Ellen Marie Pedersdatter 29, der ægter successor Jens Christoffersen.
Afdøde døde 30.9.1792.

82 Karen Linnemann i Vinkel præstegård. 7.11.1792, fol.107B.
E: Henrik Holst, præst i Vinkel og Rind. B:
1) Johannes Karenus Holst 12
2) Marie Elisabeth Stenstrup Holst 8
3) Rudolfine Christiane Holst 4.
FM: morbror Henrik Linnemann, købmand i Vejle.
Bevilling til uskiftet bo af 8.7.1791. Samfrændeskifte 7.11.1792.
Afdøde døde 8.6.1791.

83 Christiane Conradine Næss i Øster Velling præstegård. 24.4.1793, fol.109B.
E: Ditlev Monrad, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten. B:
1) Laurids Ditlev Monrad 5
2) Carl August Monrad 3
3) Peder Bøgvad Monrad 2.
FM:
1 Christen [Jørgensen] Evaldsen, præst i Værum og Ørum ] g.m. Petrine Birgitte Næss]
2 Peder [Rasmussen] Schmidt til Skæring Munkgård [i Egå sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 29.6.1792. Samfrændeskifte 24.4.1793.
Afdøde døde 5.6.1792.

84 Cathrine Marie Næss i Øster Velling præstegård. 19.2.1794, fol.111.
E: Ditlev Monrad, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten. A:
1) søster Christiane Conradine Næss, skifte 24.4.1793 lbnr.83, enkemandens første hustru. B:
1) Laurids Ditlev Monrad
2) Carl August Monrad
3) Peder Bøgvad Monrad.
FM:
1 født værge Næss, renteskriver i København
2 Jørgen Evaldsen i Randers.
Afdøde døde 18.2.1794.

85 Christoffer [Hansen] Berg, præst i Vester Velling og Skjern. 1.9.1794, fol.113, 126B, 137, 138, 145, 147.
E: Lucie Magdalene Haasum. LV: [Anders] Svendsen, forvalter på Skjern Hovedgård. B:
1) Berent Haasum Berg 11
2) Christiane Margrethe Berg 8
3) Jens Broge Berg 7
4) Dorthe Cathrine Berg 6
5) Johan Berg 1.
FM: farbror Mathias Berg i Frederikshald i Norge.
Desuden nævnes dødsbo i Grenå efter afdødes mor [Dorthe Cathrine Henriksdatter Ecklef, enke efter Hans Michael Christoffersen Berg, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten, skifte 13.8.1787 lbnr.74].
Afdøde døde 1.9.1794.

86 Johan Christian Zimmermann, præst i Bjerring og Mammen. 27.1.1795, fol.120, 137B.
Enkemand. B:
1) Marianne Zimmermann g.m. Terkild Kleve Munch, kapellan i Bjerring og Mammen
2) Gundil Cathrine Zimmermann 43 på stedet
3) Rasmus Christian Zimmermann, præst i Byrum, Vesterø og Hals på Læsø.
Afdøde døde 26.1.1795.

87 Filip Ditlev [Markussen] Monrad i Øster Velling præstegård. 23.4.1796, fol.136B.
Enkemand efter [Christiane Birgitte Nielsdatter Schiønning, skifte Galten herred gejstlig 30.12.1756 lbnr.29].
Afdøde der var pastor emeritus fra Ødum, døde 22.4.1796 hos søn Ditlev Monrad, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten.
(Arvinger angives ikke).

88 Marianne Zimmermann i Bjerring præstegård. 8.6.1797, fol.139B.
E: Terkild Kleve Munch, præst i Bjerring og Mammen.
Testamente af 24.8.1775.
Afdøde døde 8.6.1797.

89 Karen Lasdatter i Langå. 18.8.1797, fol.139B.
Enke efter Peder Hornbæk, degn i Langå, [skifte 14.6.1791 lbnr.78]. B:
1) Christen Hornbæk 17
2) Eleonora Hornbæk 12.
FM: Christen Svendsen i Kristrup g.m. moster Johanne Lasdatter.
Afdøde døde 18.8.1797.

90 Markus [Pedersen] Høeg, præst i Hjermind, Lee og Hjorthede. 13.5.1798, fol.142B, 146, 153, 156.
E: [Else Kirstine] Listo. LV: [Anders] Svendsen, forvalter på Skjern Hovedgård. B:
6) Anders Høeg 35, i København
7) Hans Adolf Høeg 34, i København
8) Balthazar Høeg 32, i København
9) Otto Frederik Høeg 31, i København
10) Andreas Peder Høeg 29, i København
11) Christen Høeg 28, i Hersom præstegård
12) Jørgen Høeg 27, i København
13) Gidsel Marie Høeg 25, i Ørum præstegård
14) Mette Marie Høeg 23, i Kousted præstegård
15) Jane Dorthe Høeg 17.
Første ægteskab med Mette Marie [Christiansdatter] Stemann, [død 3.8.1758]. B:
1) Anne Cathrine Høeg 46, g.m. [Jacob] Ørum, præst i Ørum, [Viskum og Vejrum]
2) Peder Høeg i Dalbyneder
3) Christiane Marie Høeg, død, var g.m. Michael [Johannes] Kuur, [degn i Hjembæk og Svinninge] på Sjælland. 1B:
a Constantine Margrethe 13
4) Maren Fæster Høeg 42
5) Christian Høeg 40, urtekræmmer i København.
Afdøde døde 12.5.1798.

91 Daniel [Knudsen] Hopp, degn i Vindum. 10.3.1799, fol.152, 154B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Jens Snedker i Kjeldsøhus. B:
1) Dorthe Cathrine Danielsdatter 30, der ægter [Laurids] Skovrup, farver i Viborg
2) Johanne Danielsdatter 25
3) Anne Danielsdatter 22
4) Knud Hopp 19.
FM: Peder Knudsen i Fårup.
Afdøde havde arv efter bror Knud [Knudsen] Hopp, degn i Sønder Thise i Salling, [skifte Salling Nørre herred gejstlig 19.8.1797 lbnr.44].
Afdøde døde 8.2.1799.

92 Marianne Poulsen i Øster Velling præstegård. 29.3.1800, fol.157.
E: Ditlev Monrad, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten. B:
Clemen Christian Monrad 5.
FM: J[ørgen] Kjærulf, forpagter på Holmstrupgård [i Brabrand sogn g.m. moster Mette Cathrine Poulsen].
Første ægteskab med [Clemen Poulsen Møller, præst i Vester Velling og Skjern, skifte 10.3.1788 lbnr.75]. B:
1) Birthe Cathrine Marianne Møller 14
2) Rasmus Møller 13
FM: farbror [Peder] Møller, doctor. med. i Randers.
Gave fra [Mette Marie Bøgvad] i Randers, enke efter [Claus] Næss, forpagter på Frisenvold, til enkemandens søn af andet ægteskab: Peder Bøgvad Monrad.
Afdøde døde 29.3.1800.

93 Peder Jørgensen Kvist, skoleholder i Torup. 24.9.1800, fol.160.
E: Anne Poulsdatter. LV: Mads Poulsen, udflytter fra Lee. B:
1) Anne Pedersdatter 27
2) Jørgen Pedersen 25
3) Peder Pedersen 20
4) Maren Pedersdatter 17
5) Kirsten Pedersdatter 13.
FM:
1 født værge Niels Jensen i Langå
2 født værge Kjeld Jørgensen i Torup.
Afdøde døde 24.9.1800.

94 Johan Berg 8 år gammel i Vester Velling. 12.3.1801, fol.161B.
A:
1) mor Lucie Haasum, enke efter Christoffer [Hansen] Berg, præst i Vester Velling og Skjern, [skifte 1.9.1794 lbnr.85]
1) Berent Haasum Berg
2) Christiane Margrethe Berg
3) Jens Broge Berg
4) Dorthe Cathrine Berg.

95 Maren Knudsdatter i Vindum. 6.10.1801, fol.161B.
Enke efter Daniel [Knudsen] Hopp, degn i Vindum, [skifte 10.3.1799 lbnr.91]. B:
1) Dorthe Cathrine Danielsdatter g.m. [Laurids] Skovrup, farver i Viborg
2) Johanne Danielsdatter 28
3) Anne Danielsdatter 23
4) Knud Hopp 20.
FM: morbror Peder Knudsen i Fårup.

96 Frederik Ditlevsen Arrebo (Arbo), degn i Vester Velling og Skjern. 10.11.1802, fol.162B, 166B, 178B.
Enkemand efter Hedvig Jørgensdatter Møller, [begravet 5.9.1802].
Testamente af 12.5.1798.
Hans A:
1) bror Hans Ditlevsen Arrebo, vægter i Mariager, død. 1B:
a Poul Hansen Arrebo
2) søster Johanne Ditlevsdatter Arrebo g.m. Jacob Frandsen Keller, skoflikker i København.
Hendes A:
1) bror Jørgen Jørgensen Møller i Horsens [i Blenstrup sogn] på Lindenborg gods, død. B:
a Anders Jørgensen i Horsens
b Jørgen Jørgensen 32, kongelig løber
c Johanne Jørgensdatter, død, var g.m. Niels Jensen i Lindenborg Brohus. 2B:
1 Jens Nielsen 22 i Horsens'
2 Karen Nielsdatter g.m. Hans Pedersen i Gudumlund
d Kirsten Jørgensdatter g.m. Peder Nørgaard i Skibsted
e Maren Jørgensdatter g.m. Peder Hansen i Gunderup
f Anne Jørgensdatter g.m. Jens Villadsen i Dollerup [i Blenstrup sogn] på Lindenborg gods
2) søster Else Jørgensdatter, død, var g.m. Christen Pedersen i Grinderslev i Salling. B:
a Jørgen Christensen, som de ikke har hørt fra i 13 år
b Anne Christensdatter g.m. Christen Christensen Hinnerup i Grinderslev
c Johanne Christensdatter på stedet
3) halvbror Frederik Jørgensen i Øksenvad mølle [i Gerding sogn], død. B:
a Jørgen Frederiksen i Horsens, over 40
b Niels Frederiksen 42 i Mølholm [i Store Brøndum sogn]
c Casper Frederiksen 36, skoleholder i Nøvling [i Fleskum herred]
d Mette Frederiksdatter, død, var g.m. Søren Mortensen, smed i Mølholm. 2B:
1 Kirsten Sørensdatter 22
2 Frederikke Sørensdatter 18
e Maren Frederiksdatter g.m. Søren Mortensen, smed i Mølholm, enkemand efter søsteren Mette, 3d
f Anne Frederiksdatter g.m. Peder Justesen i Blenstrup
g Hedvig Frederiksdatter g.m. Søren Nielsen i Horsens
4) halvbror Henrik Jørgensen i Mølholm.
Afdøde døde 9.11.1802.

97 Else Cathrine [Lauridsdatter] Lassen i Langå præstegård. 2.2.1803, fol.165B, 169, 180B.
E: Hans Jørgen Esmark, entlediget præst fra Houlbjerg, der døde i Langå præstegård 1.9.1803. B:
1) Jens Esmark, inspektør og lektor på seminariet i Kongsberg i Norge
2) Laurids Esmark, fuldmægtig i Rentekammeret i København
3) Mette Esmark g.m. Christen Hansen, fuldmægtig i Sukkerhuset i Randers
4) Birgitte Esmark g.m. Knud Udby, købmand i Randers
5) Elisabeth Birgitte Esmark g.m. Søren [Kjeldsen] Roed, præst i Langå og Vinge
6) Else Marie Esmark g.m. [Johan Henrik] Meyer, farver i Randers
7) Anne Kirstine Esmark, død, var g.m. Andreas Severin Rup, præst i Gerlev og Enslev. 2B:
a Johanne Frederikke Alberta Rup 13
b Hans Jørgen Rup 12
8) Henriette Cathrine Esmark g.m. [Johan Hansen] Sundorff, præst i Houlbjerg.

98 Hans Christian Munch, ugift i Bjerring præstegård. 12.3.1805, fol.207B, 228, 235B.
A:
1) bror Terkild Kleve Munch, præst i Bjerring og Mammen
2) søster Charlotte Cathrine Munch, over 70 år, der døde
3) søster Vilhelmine Munch, over 60, der døde
4) søster Karen Munch, over 60.
Afdøde, der var emeritus som 5. lektiehører i Viborg latinskole, døde 11.3.1805.

99 Henrik Rudolf Holst, præst i Vinkel og Rind. 14.3.1806, fol.218, 230, 232, 235.
E: Helene Cathrine Hansen. LV: [Jacob] Tetens, konrektor i Viborg.
Første ægteskab med [Marie Elisabeth Stenstrup, skifte 25.1.1779 lbnr.60]. B:
1) Mette Dorthe Holst g.m. Jens Kjeldsen, urmager i Århus.
Andet ægteskab med [Karen Linnemann, skifte 7.11.1792 lbnr.82]. B:
2) Johannes Karenus Holst, fuldmægtig i Næstved
3) Marie Elisabeth Stenstrup Holst 23; gift Århus Domkirke 6.5.1807 med Rasmus Saksild
4) Rudolfine Christiane Holst 17.
Andet ægteskab med
Afdøde døde 12.3.1806.

100 Jens [Sørensen] Dahl, degn i Øster Velling, Helstrup og Grensten. 1.8.1806, fol.228B, 231, 234.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: [Søren] Jensen, degn i Langå. B:
1) Peder Jensen Dahl i Løvskal
2) Carl Frederik Dahl, skrædder i Randers
3) Else Marie Dahl g.m. Carl Skytte, rytter i Horsens
4) Anne Marie Dahl 26
5) Søren Dahl 23, student i København
6) Erasmine Dahl 21, tjener på Paladset i Horsens.
Afdøde døde 3.7.1806.

101 Kirstine Marie Eriksdatter i Hjermind degnebolig. 17.2.1812, fol.237.
E: Enevold Enevoldsen, degn i Hjermind, Lee og Hjorthede.
Bevilling til uskiftet bo af 6.3.1812.

102 Else Marie Rasmusdatter i Rind. 10.6.1812, fol.237B.
Enke efter [Niels Villesen, skoleholder i Rind]. B:
1) Anne Marie Nielsdatter g.m. Søren Andersen i Rind
2) Margrethe Nielsdatter 42
3) Karen Nielsdatter g.m. Christen Madsen Ilsø, skoleholder i Rind.

103 Andreas Højer i Brandstrup præstegård, [præst i Vindum]. 20.5.1814, fol.238B, 242B.
Enkemand efter [Birgitte Margrethe Hansdatter, begravet Vindum 24.6.1800].
Arvinger kendes ikke.
Testamente af 5.5.1812.
Afdøde, der var emeritus af Vindum, døde 18.5.1814.

104 Terkild Kleve Munch i Brandstrup præstegård. 20.11.1815, fol.239B.
Enkemand efter Gunhild Cathrine [Zimmermann, død 21.6.1797].
Første ægteskab med Marianne [Zimmermann, skifte 8.6.1797 lbnr.88].
Testamente af 13.11.1815. A:
1) søster Karen Munch
2) søskendebarn Christiane Nikoline Munch på stedet
3) Jens Sjørslevs datter Gunhild Cathrine Jensdatter opkaldt efter afdødes hustru
4) Marianne [Brøns, datter af Christian Frederik Hansen Brøns], degn i Mammen, der er opkaldt efter afdødes første hustru.
Afdøde døde 18.11.1815.

105 Christian Frederik [Hansen] Brøns, degn i Bjerring og Mammen. 23.9.1816, fol.241, 244B.
E: Christiane Munch. LV: Enevold Enevoldsen, degn i Hjermind. B:
1) Hans Brøns 39, skolelærer og kirkesanger i Jørlunde på Sjælland
2) Jonas Christian Brøns 32, skolelærer og kirkesanger i Stenmagle på Sjælland
3) Henrik Brøns 31, oboist i artilleriet i København
4) Nikoline Brøns g.m. Niels Hedegaard i Mammen
5) Anne Brøns 24
6) Marianne Brøns 20.

SLUT


Nørlyng herreds gejstlige skifteuddrag

[1690-1731]    [1732-1767]    [1768-1787]    [1788-1811]   Nørlyng herred
Gejstlig skifteprotokol
1690-1731
C 21B-2

1 Ida Pedersdatter i Viborg. 2.4.1690, side 3.
Enke efter Laurids Christensen, doktor i Viborg. A:
1) morbror Anders Christensen, død. B:
a Elisabeth Sofie Andersdatter g.m. Holger Mikkelsen [Anker], i Holmstol [i Skannerup sogn i Gjern herred], skovrider [i Gjern herred i Silkeborg amt]
2) moster Else Christensdatter i Bjerggård i Rindum sogn, død. B:
a Christen Simonsen Stengaard i Nysogn på Holmsland
b Maren Simonsdatter i Rindum sogn
c Kirsten Simonsdatter i Gammelsogn, død. 6B:
1 Simon Christensen
2 Gravers Christensen
3 Maren Christensdatter
4 Else Christensdatter
5 Anne Christensdatter
6 Margrethe Christensdatter, i Norge
3) morbror Mikkel Berg
a Thyge Mikkelsen Berg, fuldmægtig på Rørbæk [i Flødstrup sogn] på Fyn, der døde vinteren 1690-1691
b Visti Mikkelsen
c Niels Mikkelsen 21 i Nyborg
d Sidsel Mikkelsdatter 15, hos mor Anne Vistisdatter i Oddum sogn.
FM: morbror Christen Vistisen, toldforvalter i Kerteminde.

2 Jens [Jensen] Julby, rektor i Viborg. 18.5.1691, side 56.
Enkemand efter Mette Pedersdatter Slange, der døde 15.2.1685. B:
1) Peder Jensen Julby 18
2) Birgitte Cathrine Jensdatter Julby 17
3) Niels Jensen Julby 8.
FM:
1 farbror Oluf Jensen Julby, præst i Alsted og Bjergby på Mors
2 morbror Niels Slange, assessor i Kongens hofret og sekretær i Danske Kancelli
3 fars søskendebarn Jens Reenberg, rektor i Viborg.
Desuden nævnes afdøde kones mor Dorthe Nielsdatter, enke efter Peder Villadsen, biskop.
Afdøde døde 18.4.1691.

3 Karen Andersdatter Winther i Viborg. 6.8.1691, side 88.
Enke efter Jonas [Nielsen] Grum, kapellan i Viborg, [død 15.5.1672]. A:
1) bror, død. 2B:
a Anders Christensen Winther i Mammen
b Peder Christensen Winther i Tislund i [Nørre] Rangstrup herred i Haderslev amt.

4 Jørgen Christoffer Creutzhauer, medici practici i Viborg. 31.5.1692, side 97, 154.
[Første ægteskab med Cathrine Henriksdatter Irgens].
[Andet ægteskab med Magdalene Sibylle Gräffinde].
Arvinger kendes ikke.

5 Niels Jensen Winther, kapellan i Viborg Domkirke. 19.4.1694, side 105.
E: Anne Christensdatter Bloch. LV: svoger Mathias Villumsen, præst i Strandby, Malle og Ranum. A:
1) søster, død. 1B:
a Elisabeth Hansdatter.
FM: Christen Eriksen [Frisenberg], præst i Viborg Sortebrødre.
Afdøde døde 27.3.1694.

6 Anne Christensdatter Bloch i Viborg. 15.4.1695, side 156.
Enke efter Niels [Jensen] Winther, kapellan i Viborg Domkirke, [skifte 19.4.1694 lbnr.5]. A:
0) forældre [Christen Clemensen Kjeldorph, præst i Viborg Sortebrødre og Anne Sørensdatter Bloch]
A) [morbror Jens Sørensen Bloch, herredsfoged i Store Arden]
1) Anne [Jensdatter] Bloch i Ålborg, enke efter Morten [Lauridsen] Kjærulf [herredsfoged i Øster Halne]
2) Søren Jensen Bloch, [herredsfoged] i Store Arden, død. 6B:
a Frederik Bloch, præst i Ellidshøj og Svenstrup
b Jens Bloch på Højris [i Ljørslev sogn på Mors]
c Ingeborg Bloch g.m. Peder Markussen, [tolder] i Thisted
d Maren Bloch g.m. Laurids Andersen på Rysensten
e Riborg Bloch g.m. Christen Pedersen i Hørby
f Anneke Bloch
3) Maren [Jensdatter] Bloch g.m. Bertel [Andersen Skytte], præst i Brøndum, [Siem og Torup]
4) Sidsel [Jensdatter] Bloch, enke efter Anders [Christensen] Skipper, [rådmand] i Mariager
5) Kirsten [Jensdatter] Bloch g.m. Mathias [Villumsen] i Vadgård, præst [i Strandby, Bjørnsholm og Malle] ved søn Hans Mathiasen
6) Mette [Jensdatter] Bloch g.m. Anders Jensen [rådmand] i Mariager, begge døde. 5B:
a Jens Bloch
b Jens Gundersen
c Jacob Andersen
d Anne Margrethe Andersdatter
e Cathrine Andersdatter
7) Inger [Jensdatter] Bloch g.m. Iver Lauridsen på Hegnet, begge døde. 1B:
a Laurids Iversen, sorenskriver i Norge, uvist om død
8) Dorthe [Jensdatter] Bloch, død. 1B:
a Karen Mørk g.m. Henrik Kopp i Randers
B) [formentlig farbror], død 1B:
9) søskendebarn Niels Clemensen, [skomager] i Viborg
C) [formentlig moster g.m. Niels Andersen Bruun, begravet Estvad 18.5.1652], død 4B:
10) Erik Nielsen [Bruun, præst] i Estvad [og Rønbjerg], død. 1B:
a Susanne Eriksdatter g.m. Laurids [Jensen] Holst, præst i Estvad [og Rønbjerg]
11) Anne Nielsdatter, død. 1B:
a Niels Høgh
12) Anders Nielsen, død. 3B:
a Christoffer Andersen, skrædder i Holstebro
b Anders Andersen, handskemager på Frijsenborg
c Dorthe Andersdatter i Viborg
13) Margrethe Nielsdatter i Fredericia, uvist om død
D) [slægtskab ukendt, men søskende til en af forældrene], død 2B:
14) Maren Mouridsdatter, død. 2B:
a Ingeborg Jørgensdatter g.m. Christen Pedersen i Ejstrup i Skals sogn
b Anne Jørgensdatter i Viborg
15) Inger Mouridsdatter, enke efter Erik Podemester i Viborg. 4B:
a Niels Eriksen, handskemager i Viborg
b Mourids Eriksen, kræmmer i Mariager
c Kirsten Eriksdatter gift [Viborg Gråbrødre 17.8.1690] med Jens Nielsen, dansk skolemester i Viborg
d Anne Eriksdatter g.m. Hans Jørgensen, feldbereder i Viborg
E) moster [Kirsten Sørensdatter Bloch g.m. Anders Thomsen i Klejtrup], død, 3B:
16) Søren Andersen i Hærup [i Klejtrup sogn]
17) Søren Andersen Bloch den ældre i Hvam, død. 2B:
a Børge Sørensen i Hvam
b Anders Sørensen i Hvam
18) Anne Andersdatter i Klejtrup, død, var g.m. [Christen Christensen]. 3B:
a Kirsten Christensdatter g.m. Jens Christensen i Hærup
b Johanne Christensdatter g.m. Morten Christensen/Nielsen i "Ust" [Vust i Vester Han herred?] i Vendsyssel
c Anders Christensen, død. 4B:
1 Maren Andersdatter
2 Kirsten Andersdatter
3 Anne Andersdatter
4 Christen Andersen.
(Kilde: Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt. Kbh. 1947).

7 Johan Jensen Paludan, præst i [Byrum og Vesterø] på Læsø. 1.7.1697, side 173.
E: Christence Pedersdatter Hvas. LV: Berent Fallenkamp, landforvalter og tolder på Læsø. B:
1) Peder Johansen Paludan 36, i Amsterdam
2) Gunhild Johansdatter Paludan g.m. Jens Olufsen Skarum, successor
3) Gertrud Johansdatter Paludan 25
4) Jens Johansen Paludan 24.
Afdøde døde 11.10.1696.

8 Jens Nielsen Hammer i Fallesgårde, præst i Dollerup, Finderup og Ravnstrup. 15.6.1698, side 201.
E: Anne Nielsdatter [Fyrkilde]. LV: Didrik Sørensen, herredsfoged i Fjends og Nørlyng herreder. B:
1) Ida Kirstine Jensdatter 17
2) Niels Jensen 15
3) Ida Johanne Jensdatter 13
4) Søren Jensen 12.
FM:
1 Peder Christensen Sinding, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund
2 Jens Olufsen Viborg, kapellan i Rødding, Løvel og Pederstrup.
Afdøde døde 13.5.1698.

9 Mette Jensdatter [Solbjerg] i Viborg. 6.7.1698, fol.212.
E: Daniel Friedenreich, apoteker i Viborg.
Første ægteskab med [Niels Pallisbjerg]. B:
1) Kirsten Nielsdatter [Pallisbjerg] g.m. Jacob [Hansen] Aarø, præst i Sønderup og Sulsted
2) Maren Nielsdatter [Pallisbjerg], død [januar 1692], var g.m. Rasmus [Christensen] Fogh, præst i Bjerring og Mammen. 3B:
a Dorthe Rasmusdatter Fogh
b Christen Rasmussen Fogh
c Niels Rasmussen Fogh.
FM: [stedfars søn] Janus Friedenreich.

10 Niels Eriksen, medici practici i Viborg. 20.9.1699, side 213, 417, 478, 670, 697, næste protokol fol.121.
E: Margrethe Elisabeth [Conradsdatter] Hildebrandt. LV: Thomas Svane, borgmester i Viborg. B:
1) Margrethe Ida Nielsdatter 10. Ved regnskab 1743 oplyses at ved afkald 27.10.1723 g.m. Hans Bondo i Århus
2) Conrad Erik Nielsen Hildebrandt 8. Anføres 1724 som præst i Nors og Tved
3) Anne Sofie Nielsdatter 6
4) Caritas Elisabeth Nielsdatter 4
5) Eleonora Marie Nielsdatter 30 uger.
FM:
1 farbror Christen Eriksen [Frisenberg], præst i Viborg Sortebrødre
2 farbror Peder Eriksen, rådmand og tolder i Viborg
3 farbror Oluf Eriksen, toldforvalter i Viborg
4 farbror Johannes Eriksen, rådstue- og byskriver, samt landstingsstævningsskriver i Viborg.

11 Maren Nielsdatter Nipgaard i Viborg. 19.1.1700, side 220, 332.
E: Erik [Jensen] Breum, kapellan i Viborg Gråbrødre, Asmild og Tapdrup. B:
1) Jens Eriksen Breum 15.
FM:
1 mors søskendebarn Peder Jensen Nipgaard på Otto Rantzaus gods
2 Søren [Pedersen] Bering, præst i Ørslevkloster g.m. mors søsterdatter [Christence Nielsdatter Lundsgaard].
Desuden til stede:
1 afdødes søster Olivia Nipgaard, enke efter Kjeld Andersen [Skive], præst i Viborg [Sortebrødre]
2 afdødes søster Helvig Nipgaard.
Afdøde døde 21.12.1699.

12 Anne Torup i Viborg. 15.11.1700, side 231, 247, 276, næste protokol fol.121.
E: Just [Kjeldsen] Bøgh, præst i Viborg Sortebrødre. B:
4) Kjeld Bøgh 3.
Første ægteskab med formanden Laurids [Olufsen] Vroue (Wraae), [død 28.4.1689]. B:
1) Anne Vroue 18. Ved afkald 20.8.1703 g.m. Johannes Sivertsen Hark, købmand i Viborg
2) Olivia Vroue 15
3) Laurids Vroue 12.
FM:
1 morbror Peder Torup, præst i Jyderup og Holmstrup på Sjælland
2 farbror Nikolaj Vroue, købmand i København.

13 Henrik [Thomsen] Gerner i Viborg, biskop over Viborg stift. 12.6.1700, side 244, 273, 295.
E: Dorthe [Jensdatter] Bircherod. LV: Jens Bircherod, biskop i Kristiansand. B:
1) Karen Gerner g.m. Mourids Mandix i København
2) Jens Gerner, præst i Tjæreby og Alsønderup på Sjælland
3) Oluf Gerner
4) Thomas Gerner, præst i Tønsberg Laurentii menighed
5) Christian Gerner
6) Peder Gerner
7) Marie Gerner, død. 4B:
a Thomas Bang
b Henrik Bang
c Didrik Bang
d Hans Bang
8) Martha Gerner g.m. Mourids Jensen, præst i Birkerød, begge døde. 4B:
a Kirsten Mouridsdatter
b Dorthe Mouridsdatter
c Anne Marie Mouridsdatter
d Jens Mouridsen.

14 Søren [Pedersen] Paludan, teologisk lektor ved Viborg domskole. 16.4.1701, side 245, 248.
E: Anne Pedersdatter, [første ægteskab med Laurids Nielsen, forpagter på Spøttrup og datter af Peder Tornsen Rye, præst i Rødding og Krejbjerg, begravet 3.2.1699 og 2. hustru Mette Lauridsdatter Bruun].
Testamente af 13.3.1701. A:
0) forældre [Peder Villumsen Paludan, teologisk lektor ved Viborg Domkirke, død 1686 og Karen Rasmusdatter, død Viborg 7.2.1682] se arving 5)
[Mormor Magdalene Christensdatter Ejsing, død ca. 1625, var datter af Christen Knudsen, præst i Ejsing]
[Mormors første ægteskab med Jørgen Lauridsen, præst i Øster og Vester Assels, død 1599. 2B:]
1) mors halvbror Christen Jørgensen [i Vust, skifte 2.10.1651 i Hannæs birk tingbog 10.1.1652 fol.3B, var g.m. Mette Simonsdatter, halvbror til Jens Nielsen Hegelund, præst i Sønderhå]. 1B:
a Magdalene Christensdatter, enke [efter andet ægteskab. Første ægtskab med Niels Andersen] i Torup i Aggersborg sogn
2) mors halvsøster Margrethe Jørgensdatter, død. 2B:
a Karen Jensdatter, død. 3B:
1 Jens Nielsen i Tømmerby i [Vester] Han herred
2 Jørgen Nielsen i Tømmerby
3 Margrethe Nielsdatter g.m. Jens Lauridsen i Tømmerby
b Maren Jensdatter, død. 2B:
1 Maren Mortensdatter g.m. Christen Nielsen i Tømmerby
2 Johanne Mortensdatter.
[Mormors andet ægteskab med Poul Nielsen Foss, successor. 1B:]
3) mors halvsøster Kirsten Poulsdatter, død, var g.m. Hans Justesen, underskriver på Proviantgården i København. 2B:
a Just Hansen, [døbt København Holmen 2.12.1638] amtsforvalter i Skanderborg
b Malene Hansdatter i Skanderborg, død. 1B:
1 Margrethe Pedersdatter.
[Mormors tredje ægteskab med Hans Hansen Paludan, successor, død 1602, søn af Hans Paludan, ærkedegn i Viborg og Helvig von Bruchhofen]. 1B:
4) mors halvsøster Helvig Hansdatter [Paludan], død, [var g.m. Kjeld Christensen, præst i Nors og Tved, død ca. 1660]. 3B:
a Anders [Kjeldsen Nors], præst i Nors og Tved, død [begravet 10.6.1675]. 4B:
1 Kjeld Andersen Nors i Skarvad [i Øster Brønderslev sogn]
2 Lukas Andersen Nors til Kabbel [i Nørlem sogn]
3 Søren Andersen i Vang i Thy
4 Mourids [Andersen Nors], præst i Sønderhå [og Hørsted]
b Peder [Kjeldsen Nors], præst i Øsløs, [Vesløs og Arup], død [10.1.1673]. 3B:
1 Birgitte Pedersdatter g.m. [Peder Poulsen Bloch] præst [i Harridslev, Sejlstrup og Rakkeby] i Vendsyssel
2 Sidsel Pedersdatter g.m. Rasmus [Jensen Rodskov], præst i Blære [og Ejdrup]
3 Kjeld Pedersen, degn i Flade ved Fladstrand, [dvs. fra 1692 i Ugilt og Tårs]
c Villum Kjeldsen, degn i Ferslev.
[Mormors fjerde ægteskab med Rasmus Jensen Kotte, successor. 5B:]
5) [mor Karen Rasmusdatter, død 1682 g.m. far Peder Villumsen Paludan, teologisk lektor ved Viborg Domkirke, død 1686. 1B:]
a Søren Pedersen Paludan, som er afdøde
6) moster Birgitte Rasmusdatter, død. [Første ægteskab med Jens Olufsen Julby, præst i Dragstrup og Skallerup, død 1636]. 4B:
a Jens [Jensen] Julby, [rektor i Viborg, skifte 18.5.1691 lbnr.2, var g.m. Mette Pedersdatter Slange, død 15.2.1685]. 3B:
1 Peder Julby
2 Niels Julby
3 Birgitte Cathrine Julby g.m. Frederik Christian [Mikkelsen] von Haven, præst i Odense Frue
b Oluf [Jensen] Julby, [præst i Alsted og Bjergby på Mors, død [12.9.1694]. 4B:
1 Jens Olufsen [Skarum, præst i Byrum og Vesterø] på Læsø
2 Anders Olufsen [Skarum], degn i Alsted [og Bjergby] på Mors
3 Birgitte Olufsdatter g.m. Thomas [Pedersen] Klempe, degn i Tødsø på Mors
4 Kirsten Olufsdatter g.m. Søren Jensen i Gullerup [i Bjergby sogn på Mors].
[Birgitte Rasmusdatters andet ægteskab med Anders Pedersen Sterm, successor, skifte 29.3.1665 i Morsø Nørre herred tingbog 9.10.1666 fol.42-45B]. 2B:
c Malene Andersdatter [Sterm], [gift Dragstrup 1.8.1658 med Peder Madsen] i Skallerup, enke
d Anne Andersdatter [Sterm, gift Dragstrup 6.1.1661 med Niels Jensen] i Rested, død. 3B:
1 Rasmus Nielsen i Norge
2 Birgitte Nielsdatter g.m. Christen Smed i Solbjerg
3 Else Nielsdatter g.m. Jens Hansen i Nørå i Blistrup sogn
Anne Andersdatter [Sterms] andet ægteskab med Poul Sørensen i Rested. 5B:
4 Søren Poulsen i Solbjerg
5 Niels Poulsen på Ørndrup
6 Kjeld Poulsen i Vejerslev præstegård på Mors
7 Maren Poulsdatter i Rested
8 Karen Poulsdatter i Rested
7) moster Maren Rasmusdatter, død. 4B:
a Anne Jensdatter g.m. Christen Pedersen, [øltapper] i Viborg
b Birgitte Jensdatter [Holst] gift [Torup i Hellum herred 19.1.1696] med Laurids [Christensen] Carl i Viborg, [herredsskriver i Hellum og Hindsted herreder, død Viborg 1706]
c Anne Jensdatter, død. 3B:
1 Søren Pedersen
2 Niels Pedersen
3 Maren Pedersdatter på Hagsholm
d Malene Jensdatter gift [Galtrup 27.6.1663] med Mikkel [Pedersen] Gude
8) moster Sidsel Rasmusdatter, død, [formentlig g.m. Knud Eriksen Bruun, præst i Oddense og Otting]. 3B:
a Rasmus Knudsen i Norge
b Anne Knudsdatter, enke efter Anders [Lauridsen Kjelstrup], præst i Oddense [og Otting, død 1701]
c Magdalene Knudsdatter [Bruun], gift [Odense St. Knud 11,12,1689] med Niels [Jacobsen] Muus, [kapellan] i Kerteminde, enke
9) moster Johanne Rasmusdatter, død. 1B:
a Claus Volf, død. 1B:
1 Volf Clausen.

15 Marie Cathrine Jørgensdatter i Viborg. 24.7.1701, side 253, næste protokol fol.125B.
E: Anders Eskildsen, 4. lektiehører og kantor i Viborg Domskole. B:
1) Anne Andersdatter 3. Ved regnskab 1743 g.m. Jacob Krag i Amsterdam
2) Maren Andersdatter, der døde 9 dage efter moderen.

16 Mads Christensen, organist i Viborg Domkirke. 18.9.1702, side 257, 274.
E: Karen Hansdatter. LV: Laurids Carl Christensen, prokurator. A:
1) søster, der skal opholde sig på Ægholm ved Vedsted? på Sjælland?
Afdøde døde 18.8.1702.

17 Karen Olufsdatter [Kedelsmed] i Viborg. 4.6.1703, side 265, 275.
Enke efter Jacob Christensen Ullits, præst i Viborg Gråbrødre, [død 3.4.1685]. B:
1) Christen Jacobsen Ullits, præst i Hornum, Hyllebjerg og Flesborg
2) Niels Jacobsen Ullits, præst i Ulstrup og Gundersted
3) Margrethe Jacobsdatter Ullits
4) Cathrine Christine Jacobsdatter Ullits g.m. Daniel Schnitter/Snider, byfoged i Nyborg
5) Dorthe Jacobsdatter Ullits, [begravet Odense Gråbrødre 5.4.1695], gift [Odense Gråbrødre 7.6.1694] med Søren Borring på Beldringegård [i Lunde sogn på Fyn, herredsfoged [i Lunde og Skam herreder. Hendes børn
6) Marie Jacobsdatter Ullits g.m. Henrik Tobiassen, bøssemager i Odense
7) Margrethe Jacobsdatter Ullits.
(Kilde: Danske prokuratorer med kongelig bevilling 1660-1869 af H. Hjort-Nielsen, Kbh. 1935).

18 Margrethe [Jensdatter] Munch i Vammen præstegård. 12.12.1703, side 278.
E: Poul [Hansen] Paludan, præst i Vammen, Bigum og Lindum. B:
3) Helvig Poulsdatter Paludan 16
4) Hylleborg Poulsdatter Paludan 15
5) Hans Poulsen Paludan14
6) Margrethe Poulsdatter Paludan 13
7) Niels Poulsen Paludan 11
8) Lene Poulsdatter Paludan 9.
Første ægteskab med formanden [Thomas Jonassen Vinsløv]. B:
1) Ejler Thomsen Vinsløv 20
2) Jonas Thomsen Vinsløv 18.

19 Niels Sørensen Fjelsø, cand. theol. i Viborg. 15.2.1704, side 287.
A:
1) søster Mette Sørensdatter på stedet
2) søster Benned Sørensdatter Fjelsø g.m. Christen Poulsen i Viborg. 4B:
a Søren Christensen i Fjelsø
b Poul Christensen
c Jacob Christensen 25
d Anne Christensdatter 32.

20 Laurids Lauridsen Vroue (Wraae), discipel i 5. lektie i Viborg latinskole. 26.3.1704, side 292, næste protokol, fol.121B.
A:
0) forældre Laurids [Olufsen] Vroue, præst i Viborg Sortebrødre, [død 28.4.1689] og Anne Torup, [skifte 15.11.1700 lbnr.12]; mors andet ægteskab med successor Just Kjeldsen Bøgh.
1) søster Anne Vroue g.m. Johannes Sivertsen Hark, købmand i Viborg
2) søster Olivia Vroue.
FM:
1 morbror Peder Torup, præst i Jyderup og Holmstrup på Sjælland
2 farbror Nikolaj Vroue, købmand i København.
3) halvbror Kjeld Justesen Bøgh 7.

21 Jens Olufsen Viborg, præst (medtjener) i Rødding, Løvel og Pederstrup. 7.1.1705, side 296.
E: Margrethe Christensdatter Vorgod. LV: Christen Knudsen i Vinkel. B:
1) Samuel Jensen 14.
FM: morbror Peder [Christensen] Vorgod, præst i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten.

22 Dorthe [Jensdatter] Bircherod i Viborg. 20.3.1705, side 311.
Enke efter Henrik [Thomsen] Gerner, biskop over Viborg stift, skifte 12.6.1700 lbnr.13]. B:
1) Karen Gerner g.m. Mourids Mandix i København. 2B:
a en datter
b en datter
2) Jens Gerner, præst i Tjæreby og Alsønderup på Sjælland
3) Oluf Gerner
4) Thomas Gerner, præst i Tønsberg Laurentii menighed
5) Christian Gerner i København
6) Peder Gerner i Ostindien
7) Marie Gerner, død, var g.m. Jens [Thomsen] Bang i Slagslunde og Ganløse, [død 21.2.1694]. 3B:
a Henrik Bang 24
b Didrik Bang
c Hans Bang
FM: fars successor Niels [Pedersen] Løvbjerg
8) Martha Gerner g.m. Mourids Jensen, præst i Birkerød, begge døde. 4B:
a Kirsten Mouridsdatter
b Dorthe Mouridsdatter
c Anne Marie Mouridsdatter
d Jens Mouridsen.
FM: Johannes Schrøder, kapellan i Helsingør Olai.

23 Just [Kjeldsen] Bøgh, præst i Viborg Sortebrødre. 8.7.1707, side 333, 392, 405, næste protokol.
E: Mette Cathrine [Thomasdatter] Svane. LV: Johannes Svane til Visborggård [i Visborg sogn].
Første ægteskab med Anne Torup, [skifte 15.11.1700 lbnr.12]. B:
1) Kjeld Bøgh 10.
FM: Just Arctander, købmand i Viborg, som beslægtet.
Afdøde døde 8.6.1707.

24 Sofie Pedersdatter Hessel i Vorde præstegård. 29.7.1707, side 379, næste protokol fol.121B.
E: Christen [Pedersen] Sinding, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund. B:
7) Peder Christian Sinding 7
8) Anne Christensdatter Sinding 5
9) Søren Christensen Sinding 1½.
Første ægteskab med [Søren Mortensen Brøndum i Breum, præst i Grinderslev og Grønning, begravet 3.2.1699]. B:
1) Morten Sørensen Breum
2) Barbara Sørensdatter Breum på Irup. Ved skifte 7.7.1721 (lbnr.36) g.m. Joen [Kjeldsen] Steen, [præst i Ørum, Borris og Gammelstrup]
3) Peder Sørensen Breum 23
4) Maren Sørensdatter Breum
5) Niels Sørensen Breum 14
6) Christoffer Sørensen Breum 11.
Afdøde døde 30.6.1707.

25 Peder Pedersen Bering, ugift, biskoppens amanuensis i Viborg. 15.6.1711, side 398, 406, 414.
Af arvinger nævnes A:
1) bror Mads Pedersen Bering, student.
Afdødes forældre var formentlig [Peder Jensen Bering, præst i Kobberup og Feldingbjerg, skifte Fjends herred gejstlig 26.6.1703 lbnr.10 og Maren Pedersdatter Hvas, skifte sst. 30.7.1696 lbnr.2].
Afdøde døde 6.5.1711.

26 Peder Andersen Lyngby, klokker i Viborg Gråbrødre. 1.12.1711, side 409.
E: Anne Eriksdatter [Bruun]. B:
1) Anders Pedersen 20, i Ribe skole
2) Maren Pedersdatter 17
3) Peder Pedersen 15, i Horsens
4) Judith Pedersdatter 10
5) Henrik Pedersen 8
6) Erik Pedersen 6.

27 Dorthe Frandsdatter Rosenberg i Viborg. 25.11.1715, side 419.
Efter testamente A:
1) søster Sidsel Rosenberg og hendes datter Anne Magdalene Rhodius.
FM: Oluf Albertsen Sadolin, kapellan i Viborg Domkirke.

28 Morten [Baltsersen] Rhodius, præst i Viborg Gråbrødre, der døde [23.1.1716], side 421.
E: [Maren Christensdatter Dahl].
Skifte afholdes ikke, da alle arvinger er myndige og yngste datter Else Marie Rhodius er bevilget at være egen værge 6.3.1716.

29 Mads [Hansen] Trane, præst i Viborg Domkirke. 6.7.1717, side 422, 660, næste protokol fol.18B.
E: Lucie Barfoed. LV: [far] Niels [Lauridsen] Barfoed, admiral. B:
4) Niels Barfoed Trane 6.
Første ægteskab med Abel Andersdatter Achton, der døde i Ormslev præstegård, [skifte Nørlyng herred gejstlig 1.2.1710 lbnr.18]. B:
1) Anneke Marie Trane 22. Ved afkald 31.5.1723 g.m. Laurids Wivet, ritmester
2) Nikolaj Trane Friis 21. Ved afkald 23.4.1735 forlovet med [Kirsten Sørensdatter i Krajbjerg i Hornslet sogn], hvis bor Jeppe Sørensen nævnes
3) Kirstine Sofie Trane 17. Ved afkald 30.4.1723 g.m. Terkild Villumsen Danchwart på Lundegård [i Branderslev sogn] på Lolland, birkeskriver.
FM: Hans Markussen Vonsild, præst i Borum og Lyngby.
Afdøde døde 6.7.1717.

30 Johan Christoffer Weischer, apoteker i Viborg. 9.8.1717, side 474.
Bevilling at forrette kommissionsskifte.
Afdøde døde 8.8.1717.

31 Anne Nielsdatter, ugift i Viborg. 20.4.1718, side 480.
Af arvinger angives A:
1) søster Else Nielsdatter i Bjørnsholm sogn
2) bror, død. 1B:
a Niels Lauridsen i Bjørnsholm sogn.

32 Anne [Jensdatter] Ostenfeldt i Viborg. 7.11.1719, side 483. Næste protokol fol.16.
Enke efter Christen Eriksen [Frisenberg], præst i Viborg Sortebrødre, [død 23.6.1711]. B:
1) Peder Christensen Ostenfeldt, borgmester i Frederiksstad i Norge
2) Jens Christensen Ostenfeldt, konrektor i Viborg latinskole
3) Christian Christensen Ostenfeldt, død. E: Mette Pedersdatter Bagge. Ved søns afkald 12.5.1730 enke efter kaptajnløjtnant Ohnsorg i København. 3B:
a Christian Peder Ostenfeldt. Ved afkald 2.4.1731 23 år
b Peder Lauridsen Ostenfeldt. Ved afkald 12.5.1730 19 år den 22.5.1730 og fuldmægtig på Brahetrolleborg på Fyn
c Christen Ostenfeldt. Ved afkald 2.12.1733 19 år
FM: morbror Peder Pedersen Bagge.
Ved afkald 2.4.1731 nævnes børnenes fætter Jens von Haven, præst i Vester Velling og Skjern
4) Anne Christensdatter Ostenfeldt, der døde 15.7.1718, efter hvem, der også skiftes.
5) [Erik Christensen Ostenfeldt, præst i Vive, Ove og Valsgård, død august 1699].
Afdøde døde 29.8.1719.

33 Olivia Nielsdatter Nipgaard i Viborg. 4.10.1720, side 561, næste protokol fol.122.
Enke efter Kjeld Andersen Skive, præst i Viborg Sortebrødre, død [12.9.1680].
Testamente af 20.4.1677.
Hans A:
0) [forældre Anders Christensen i Skive og Maren Poulsdatter]
1) søster Anne Andersdatter i Mogenstrup i Grinderslev sogn i Salling, død. 3B:
a Niels Mikkelsen i Opperby i Lem sogn i Salling
b Lisbeth Mikkelsdatter på Hestehave
c Frederik Mikkelsen i Solbjerg præstegård på Mors
2) bror Niels Andersen [Skive], præst i Håsum og Ramsing, [død 1661]. 1B:
a Oluf Nielsen Haasum (`Haasum), præst i Hundborg og Jannerup, [skifte Hundborg herred gejstlig 23.3.1714 lbnr.1]. Hans børn
Hendes A:
0) [forældre Niels Pedersen Nipgaard, rådmand i Viborg, begravet 29.12.1682 og Vibeke Poulsdatter]
1) søster Anne Nielsdatter Nipgaard,
38 Anne Nielsdatter Nipgaard i Viborg, [skifte 29.4.1720 lbnr.38], [var g.m. Niels Andersen Lundsgaard, præst i Ørslevkloster, død 1684]. 2B:
a Christen [Nielsen] Lundsgaard, præst i Hjermind, Lee og Hjorthede, ved søn Peder Christensen Høgh
b Peder Nipgaard i Slagelse
2) søster Maren Nielsdatter Nipgaard, [skifte 19.1.1700 lbnr.11, var g.m. Erik Jensen Breum, kapellan i Viborg Gråbrødre, Asmild og Tapdrup]. 1B:
a Jens Breum.

34 Casper Wildhagen i Viborg, biskop i Viborg stift. 27.5.1720, side 582.
E: Anne Marie Ditmer. LV: [Christian] Møinichen, landsdommer. B:
2) Sofie Dorthe Wildhagen.
Første ægteskab med [Sofie Cathrine Lauridsdatter Quisling, død Christiania 6.4.1701]. B:
1) Casper Wildhagen.
FM: Johannes [Feddersen] Høyer, præst i Viborg Sortebrødre.
(Københavns Hofret. Kommissionsskifte 5.10.1728 lbnr.3).

35 Dorthe Jensdatter Hegelund i Viborg. 25.4.1721, side 610.
Enke efter Mads Bandalin (Vandal?). A:
1) halvsøster Anne Christensdatter g.m. Jens Madsen i Ebeltoft.

36 Christen [Pedersen] Sinding, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund. 7.7.1721, side 619.
E: Else Marie Hassel. LV: Anders [Sivertsen] Munch, præst i Dollerup, [Finderup og Ravnstrup]. B:
4) Hans Christian Sinding 8
5) Helvig Sofie Sinding 5.
FM:
1 halvbror Morten [Sørensen] Breum, præst i Ullits [og Fovlum]
2 [farbror] Jacob [Pedersen] Sinding, præst i Hvornum [og Snæbum]
3 Joen Kjeldsen Steen, præst i Ørum, [Borris og Gammelstrup, g.m. halvsøster Barbara Sørensdatter Breum].
Første ægteskab med [Sofie Pedersdatter Hessel, skifte 29.7.1707 lbnr.24]. B:
1) Peder Christian Sinding 20
2) Anne Christensdatter Sinding 18
3) Søren Christensen Sinding 15.

37 Anne Marie Gedde i Vammen præstegård. 27.6.1721, side 636, næste protokol fol.15.
E: Albert [Frederik] Buch, præst i Vammen, Bigum og Lindum. B:
1) Anne Dorthe Buch 13. Ved afkald 19.12.1732 g.m. Mogens Hortulan, kapellan i Vorning, Kvorning og Hammershøj.

38 Anne Nielsdatter Nipgaard i Viborg. 29.4.1720, side 644.
Enke efter Niels [Andersen] Lundsgaard, præst i Ørslevkloster, [død 1684]. 2B:
1) Christen Nielsen Lundsgaard, præst i Hjermind, Lee og Hjorthede, død [6.7.1721]. Enke [Karen Thomasdatter Høgh] og børn, hvoraf nævnes Conrad Christensen Lundsgaard
2) Peder Nipgaard i Slagelse, nu i Viborg.
Arv efter afdødes søster Olivia Nielsdatter Nipgaard i Viborg, [skifte 4.10.1720 lbnr.33]

39 Mathias Langenhoven, apoteker i Viborg. 21.9.1721, side 651, næste protokol fol.126B.
E: Gertrud Hofmann.
Test af 21.11.1719.
Ved regnskab 1743 er eneste arving en bror i København.
Afdøde døde 21.9.1721.

40 Margrethe Clausdatter Reenberg i Viborg. 1.1.1722, side 653.
Enke.
Testamente af 11.12.1721. A:
1) bror Jens Reenberg til Lynderupgård [i Lynderup sogn], rektor.
Afdøde døde 1.1.1722.

41 Else Marie Hassel i Viborg. 13.7.1722, side 654, 663, 695. Næste protokol fol.15B, 51B.
Enke efter Christen [Pedersen] Sinding, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund, skifte 7.7.1721 lbnr.36]. B:
1) Hans Christian Sinding 10
2) Helvig Sofie Sinding 8. Ved bevilling at være egen værge 15.11.1737 på Bjerre ved Horsens.
FM: Niels Skive, rektor i Viborg latinskole.
Afdøde døde 13.7.1722.

42 Anne Nielsdatter [Fyrkilde] i Viborg. 11.10.1722, side 667.
Enke efter Jens [Nielsen] Hammer, præst i Dollerup, Finderup og Ravnstrup, skifte 15.6.1698 lbnr.8]. B:
1) Ida Kirstine Jensdatter g.m. Peder Jochumsen i Hinnet sogn (?)
2) Niels Jensen Hammer, præst i Janderup [og Billum]
3) Ida Johanne Jensdatter g.m. Henrik Møller i Vindekilde [i Fårevejle sogn] på Sjælland
4) Søren Jensen i Viborg.
Afdøde døde 11.10.1722.

43 Johan Frederik Krøger (Krøyer), kapellan i Vammen. 29.6.1724, side 671.
E: [Anne Elisabeth Kuur]. B:
1) Jens Krøger 10
2) Anne Cathrine Krøger 8
3) Abelone Krøger 7.
FM: Jesper Thygesen, præst i Dollerup, Finderup og Ravnstrup.
Afdøde døde i Viborg hos sin mor Abelone [Jensdatter] Bruun, enke efter [Frederik] Krøger, rådmand i Viborg, [begravet Søndre sogn 26.5.1717].

44 Niels Mygind, degn, klokker og skoleholder i Viborg Sortebrødre. 25.4.1725, side 676.
E: Maren Stub. LV: Anders Lyngby. B:
1) Kirsten Mygind 6.
FM: Jens Ostenfeldt, rektor i Viborg latinskole.
Desuden nævnes enkens bror Hans Jacobsen Stub i København.
Afdøde døde 26.3.1725.

45 Birgitte Mathiasdatter i Kølsen degnebolig. 22.1.1726, side 683, næste protokol fol.126.
E: Mads Lauridsen [Sinding], degn i Vorde, Fiskbæk og Romlund. B:
1) Anne Madsdatter 19. Ved regnskab 1743 g.m. Kjeld Christensen, smed i Kølsen
2) Mathias Madsen Bruun 19. Ved regnskab i 1743 i Flensborg
3) Elisabeth Madsdatter [Sinding] 16. Ved regnskab 1743 g.m. Christian Sørensen Broch, successor i embedet
Afdøde døde 21.11.1725.

46 Anne Cathrine Kuur i Viborg. 10.4.1726, side 685, næste protokol fol.122B.
Enke efter Jacob Eriksen Frisenberg, præst i Hobro og Skellerup, [død 9.6.1720]. B:
1) Anne Elisabeth Kuur, enke efter Johan Frederik Krøger, [kapellan i Vammen, skifte 29.6.1724 lbnr.43]
2) Johan Kuur, kaptajnløjtnant
3) Erik Frisenberg på Skovgård [i Nørager sogn], fuldmægtig på Holbækgård [i Holbæk sogn]
4) Christian Lehman
5) Anne Jacobsdatter [Frisenberg] g.m. Hans Frausing, [prokurator] i Viborg
6) Engel Marie Frisenberg g.m. [Anders Andersen Torup], kapellan i Ingstrup, [Vester Hjermeslev og Alstrup]
7) Johannes Frisenberg, vagtmester
8) Nikolaj Frisenberg hos grev Friis
9) Anne Cathrine Kuur 24, på Vrå
10) Carla Kuur 22
11) Anne Johanne Kuur 18, i Viborg
12) Peder Christian Frisenberg 11, på Skovgård.
Afdøde døde 10.4.1726.

47 Jens Bech, organist i Viborg Domkirke. 18.1.1723, side 689.
E: Barbara Nielsdatter. LV: Mogens Bostrup, købmand i Viborg. B:
1) Frands Nikolaj Bech11
2) Casper Bech 6
3) Margrethe Bech 4.
FM:
1 Alexander Høpfner, successor
2 morbror Laurids Nielsen.

48 Cathrine Treschow i Viborg. [begravet Viborg Domkirke 11.9.1727], side 694.
E: Johannes Trellund, biskop over Viborg stift.
Bevilling til uskiftet bo af 8.9.1727.

49 Thomas Sundby. klokker og skoleholder i Viborg Sortebrødre. 20.4.1729, side 699.
Forlovet med en datter af Jens Christensen, tømrer i Viborg.

50 Opbudsbo i Viborg. 24.5.1729, side 701.
Registrering af fallitbo hos Jesse Severin Holmer, kapellan i Viborg Gråbrødre, der er bortrømt.

51 Sidsel Birgitte [Lauridsdatter] Breth i Viborg. 13.3.1731, side 704.
E: Christen Lassen Tychonius, præst i Viborg Domsogn. B:
1) Johan Amelius Christensen Tychonius, stud. theol.
Afdøde døde 13.3.1731.

52 Bevilling at være egen værge. 29.2.1732, side 705.
Bevilling at være egen værge for Anne Nielsdatter Skive i Viborg.

53 Oluf Albertsen Sadolin, præst i Viborg Sortebrødre. 26.4.1731, side 706.
E: Margrethe Christensdatter Friis. LV: Ernst [Pedersen] Samuel, præst i Viborg Gråbrødre. B:
1) Christian [Albert] Sadolin, successor
2) Hans Christian Sadolin, kapellan i Viborg Gråbrødre
3) Knud Sadolin 26, cand. theol. i Christiania i Norge
4) Albert Sadolin 22, i dette år student fra Viborg latinskole
5) Sofie Sadolin 18.Nørlyng herred
Gejstlig skifteprotokol
1732-1767
C 21B-3

54 Ernst [Pedersen] Samuel, præst i Viborg Gråbrødre. 7.1.1733, fol.2.
E: Eva Marie [Mortensdatter] Rhodius. LV: Mathias Gandorff til Nørgård. B:
1) Martin Samuel 17
2) Cathrine Marie Samuel 15
3) Mette Marie Samuel 13
4) Peder Samuel 10
5) Hans Samuel 7
6) Cathrine Treschow Samuel 3.
FM:
1 farbror Jan [Pedersen] Samuel, præst i Vesterborg og Birket på Lolland
2 Poul [Lorentsen] Buchholtz, præst i Almind og Sjørslev g.m. moster [Else Marie Mortensdatter Rhodius].
Afdøde døde 8.12.1732.

55 Dorthe Margrethe [Henneberg] i Viborg. 6.5.1733, fol.13, 123.
E: Alexander [Christiansen] Høffner, organist i Viborg Domkirke. B:
1) Peder Alexandersen Høffner, i bogbinderlære. Ved regnskab 1743 nr.57 angives, at da sønnen døde, arvede faderen.

56 Niels Skive, rektor i Viborg latinskole. 28.5.1733, fol.14, 123.
Enkemand efter [Utilia Melchiorsdatter Olpius, begravet Viborg Domkirke 10.1.1732]. Ved regnskab 1743 nr.54 angives, at afdødes hustru døde 1732 uden skiftes afholdelse. B:
1) Melchior Skive i København
2) Johan Skive i København
3) Anne Skive.
FM: Johan Treschow, magister.

57 Johannes Trellund, biskop i Viborg stift. 13.6.1735, fol.17.
Enkemand efter [Cathrine Treschow i Viborg, skifte 11.9.1727 lbnr.48]. B:
1) [Anne Cathrine Trellund] g.m. Christian Moth til Kvistrup [i Gimsing sogn]
2) Edvard Trellund.
Afdøde døde 12.6.1735.

58 Niels [Jensen] Blicher, kapellan i Rødding, Løvel og Pederstrup. 18.7.1735, fol.17B.
E: Ursula Marie [Lauridsdatter] Aaby. LV: Thomas [Andersen] Højer, præst i Tjele og Vinge. B:
1) Jens Blicher 25, student i København
2) Marianne Blicher g.m. Rasmus [Henriksen] Kopp, præst i Låstrup [og Skals]
3) Abelone Blicher 20
4) Laurids Blicher 18, i mesterlektien i Viborg latinskole.
Bevilling til uskiftet bo af 12.8.1735.

59 Eleonora Kirstine Ravn i Viborg. 27.2.1736, fol.19, 148.
E: Alexander Høffner, organist i Viborg Domkirke. B:
1) Anne Margrethe Høffner 16 dage.
FM: mors morbror Mathias Gandorff.
Enkemandens første ægteskab med [Dorthe Margrethe Henneberg, skifte 6.5.1733 lbnr.55]. B:
1) Peder Alexandersen Høffner, i bogbinderlære i Horsens.

60 Andreas [Christensen] Frost, kapellan i Viborg Sortebrødre. 26.6.1736, fol.19B.
E: Anne Sofie Feilke. B:
1) Andreas Frost, født efter faders død.
FM: Hans Christian [Olufsen] Sadolin, kapellan i Viborg Gråbrødre.

61 Albert [Frederik] Buch, præst i Vammen, Bigum og Lindum. 4.2.1737, fol.23, 35B, 42B, 51B, 229.
E: Lene Cecilie [Sørensdatter] Møller. LV: Peder Olufsen, præst i Ørum, Viskum og Vejrum. B:
2) Gert Didrik Albertsen Buch 12, i Viborg skole
3) Marianne Albertsdatter Buch 10.
Første ægteskab med [Anne Marie Gedde, død 16.5.1721]. B:
1) Anne Dorthe Albertsdatter Buch, enke efter Mogens Hortulan, præst i Skyum og Hørdum, [død 2.4.1736].
Afdøde døde 2.1.1737.

62 Else Jacobsdatter i Viborg. 13.6.1737, fol.35, 38B.
Enke efter Christen Vittrup, præst i Klim, Torup og Vust, [død 10.5.1721].
[Første ægteskab med Jens Clausen Heug (Høgh), præst i Mov, død 1689]
[Andet ægteskab med Christoffer Sørensen Gjesing, præst i Ingstrup, Hjermeslev og Alstrup, begravet 11.5.1699]. Af børn angives B:
1) Mette Gjesing.

63 Eva Marie [Mortensdatter] Rhodius i Viborg. 26.6.1737, fol.37B, 41B, 51, 119.
Enke efter Ernst [Pedersen] Samuel, præst i Viborg Gråbrødre, [skifte 7.1.1733 lbnr.54]. B:
1) Martin Samuel 22, skoleholder i Tårnby på Gammel Amager
2) Cathrine Marie Samuel 10, på Kronborg slot
3) Mette Marie Samuel 17, i København
4) Peder Samuel 14
5) Hans Samuel 11, i Nykøbing Falster latinskole
6) Cathrine Treschow Samuel 7.
Desuden nævnes afdødes søster Mette Sofie [Mortensdatter Rhodius], enke efter Claus [Henriksen] Krebs, [præst i Viborg Gråbrødre, død 9.4.1726]. LV: Johannes Treschow, magister i Viborg.

64 Søren Munch i Viborg. 27.6.1737, fol.38B.
Afdøde var præst i Sønder Felding og Assing i Hammerum herred, [men forlod embedet i sindsforvirring i 1723] og havde logi i Viborg.
Arvinger angives ikke.

65 Margrethe Clausdatter Rose i Viborg. 11.9.1737, fol.39.
Enke efter Christen Jacobsen Ullits, præst i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg, død 17.1.1709, [skifte Års herred gejstlig 15.2.1709 lbnr.4].
Testamente af 10.5.1700. A:
1) Jacob Ullits, der er opkaldt efter afdødes mands far.
Desuden nævnes afdødes svoger Thomas Svane, borgmester i Viborg.
Afdøde døde 13.8.1737.

66 Eva Marie [Mortensdatter] Rhodius i Viborg. 16.9.1737, fol.41B, 51.
Enke efter Ernst [Pedersen] Samuel, præst i Viborg Gråbrødre, [skifte 7.1.1733 lbnr.54]. B:
1) Martin Samuel
2) Cathrine Marie Samuel
3) Mette Marie Samuel
4) Peder Samuel
5) Hans Samuel
6) Cathrine [Treschow] Samuel.

67 Anne Lauridsdatter Bie i Viborg. 6.12.1737, fol.48, 54B, 66B, 118B.
Enke efter Villum [Henriksen] Stenblok, præst i Højslev, Dommerby og Lundø, [skifte Fjends herred gejstlig 24.1.1708 lbnr.12]. B:
1) Enevold Stenblok, præst i Saude i Akershus stift i Norge
2) Mette Marie Stenblok 32
3) Inger Stenblok 31.
FM: mors bror Niels Lauridsen Bjerregaard, [købmand i Ålborg], der døde.
Afdøde døde 7.11.1737.

68 Peder [Rasmussen] Kjersing i Fallesgårde præstegård, præst i Dollerup, Finderup og Ravnstrup. 5.5.1738, fol.55B, 70, 72, 75B.
E: Kirsten Gerdes. LV: Søren [Jensen] Ferslev, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund. B:
1) Mette Marie Kjersing 9
2) Gertrud Kirstine Kjersing 6
3) Rasmus Bartholin Kjersing 3.
FM:
1 morbror Ludvig Nikolaj Gerdes, degn i Øsby i Haderslevhus amt
2 farbror Johannes Kjersing, degn i Arrild.
Afdøde døde 4.4.1738.

69 Johan Stabel, doctor medicinæ og apoteker i Viborg. 28.7.1738, fol.71.
E: Margrethe Kirstine [Jørgensdatter] Jelling. LV: Niels Hertzberg, præst i Viborg Gråbrødre.
Testamente af 25.6.1738.

70 Anne Pedersdatter i Viborg. 7.10.1738, fol.74, 79B, 91B., 92B.
E: Thomas Pedersen Bie, lektor i teologi, der døde 19.5.1739.
[Første ægteskab med Laurids Nielsen, forpagter på Spøttrup].
[Andet ægteskab med Søren Pedersen Paludan, teologisk lektor ved Viborg domkirke, skifte 16.4.1701 lbnr.14].
Testamente af 23.11.1721.
Hans A:
0) forældre [Peder Sørensen Bie, præst i Bøvling og Flynder, død 1686 eller 1687 og Ingeborg Pedersdatter Kragelund]
1) bror [Henrik Pedersen Bie, rektor i Ribe] død [16.5.1712]. 4B:
a Christoffer [Henriksen] Bie, rektor i Horsens
b [Ingeborg Henriksdatter Bie] g.m. Hieronymus [Markussen] Ulsø i Skade præstegård, præst [i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup]
c Elisabeth Helene Bie
d Frederikke Christiane Bie
2) bror Peder Pedersen Bie, præst i Bøvling og Flynder, død 1725]. 2B:
a Peder Bie, præst i Bøvling og Flynder
b Lene Margrethe Bie
3) bror [Søren Pedersen Bie, præst i Vester Nykirke og Fåborg], død [ca. 1730]. 2B:
a Anne Sofie Bie g.m. Niels [Pedersen] Bøgh i Ravnsø, præst i Vester Nykirke og Fåborg.
b Peder Sørensen Bie, præst i Hygum i Vandfuld herred.
Hendes A:
0) far [Peder Tornsen Rye, præst i Rødding og Krejbjerg, begravet 3.2.1699]
1) søster Maren Pedersdatter [Blicher, død 19.7.1731. Første ægteskab med Jens Nielsen Horsens,] præst i Bælum [og Solbjerg, begravet 25.10.1686]. 4B:
a Didrik [Jensen] Blicher, kapellan i København Trinitatis, død [1719]
b Peder [Jensen] Blicher, præst i Stokkemarke
c Niels [Jensen] Blicher, [kapellan i Rødding, Løvel og Pederstrup, skifte 18.7.1735 lbnr.58 g.m. Ursula Marie Lauridsdatter Aaby]. 5B:
1 Jens Blicher
2 Marianne Blicher g.m. Rasmus [Henriksen] Kopp, [præst i Låstrup og Skals]
3 Abelone Blicher
4 Laurids Blicher
d Maren Jensdatter Blicher i Viborg, enke efter Melchior [Christensen] Hjardemaal, [præst i Sæby, skifte Ålborg bisp 24.2.1717 lbnr.270]
e Maren [Jensdatter] Blicher g.m. [Daniel] Wulf, [prokurator i Sæby].
[Maren Pedersdatter Blichers andet ægteskab med successor Ove Lauridsen Helsted, begravet 30.8.1719]. 4B:
f Ingeborg Ovesdatter Blicher g.m. Christian Kirketerp, præst i Ulbjerg [og Lynderup]
g Ida Kirstine Ovesdatter Blicher
h Mette Ovesdatter Blicher
[ i Jens Ovesen Blicher, præst i Låstrup og Skals]
2) søster Elisabeth Marie Pedersdatter i Vridsted. [Enke efter Laurids Madsen Hvidberg, præst i Nautrup, Sæby og Vile, død 1714. Første ægteskab med Christen Andersen Vinding, præst i Håsum og Ramsing, død 1697].
(Afdøde kaldes i skiftets begyndelse og i landsarkivets register for Anne Lauridsdatter, men kaldes i resten af skiftet Anne Pedersdatter).

71 Andreas Madsen Møller, bogtrykker i Viborg. 14.4.1740, fol.91, 92.
E: Hedvig Fortmann. LV: Jacob Graa i Viborg.
Bevilling til uskiftet bo af 29.4.1740.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Anton Møller.

72 Anne Cathrine Hjardemaal i Viborg. 5.6.1741, fol.94B, 98B, 102.
A:
1) mor Maren Jensdatter Blicher i Viborg, enke efter Melchior [Christensen] Hjardemål, [præst i Sæby, skifte Ålborg bisp 24.2.1717 lbnr.270]. LV: Jacob Graa i Viborg
2) søster Maren Hjardemaal
3) bror Jens Melchiorsen Hjardemaal, død i Brøndum præstegård, skifte Hindborg herred gejstlig 21.3.1738.
[Fars første ægteskab med Maren Madsdatter, skifte Ålborg bisp 31.8.1711 lbnr.223]. B:
4) halvsøster Magdalene Kirstine Hjardemaal g.m. Peder Pedersen Lund, købmand i Sæby
5) halvbror Christen Hjardemaal, kapellan i Sæby, [skifte Ålborg bisp 11.5.1725 lbnr.323]. 1B:
a en søn, (navn angives ikke)
6) halvbror Edvard Meyer Hjardemaal i Sæby
7) halvsøster Helvig Kirstine Hjardemaal g.m. Thomas [Christiansen] Andrup, præst i Hjortlund og Kalvslund.
Afdøde døde 6.5.1741.

73 Johanne Marie Brandt i Viborg. 26.6.1741, fol.95, 104, 119B.
Enke efter Jens [Thomsen] Vildbjerg, præst i Durup og Tøndering, [død 1721]. B:
1) Christian Vildbjerg Schütz, student i København
2) Hans Aksel Vildbjerg, soldat i Rendsborg
3) Niels Vildbjerg, parykmager på Ulfeldts Plads i København
4) Ellen [Edel] Margrethe Vildbjerg g.m. Niels Sørensen Krøyer, vintappersvend i Magstræde i København.
Afdøde døde 17.6.1741.

74 Bodil Mikkelsdatter Lunge i Vorde præstegård. 27.6.1741, fol.96, 100.
E: Søren [Jensen] Ferslev, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund. B:
1) Jens Ferslev 6.
FM: morbror Søren Mikkelsen Lunge, købmand i Ålborg.

75 Peder Panch, student i Viborg. 4.7.1741, fol.98B, 113B.
Arvinger angives ikke.

76 Karen Jensdatter i Viborg. 9.8.1741, fol.98B, 261.
E: Laurids Pedersen Kjærgaard, kirketjener i Viborg Domkirke. B:
1) Birgitte Lauridsdatter 17. Ved afkald 1.10.1753 g.m. Asmus Mortensen i Flensborg
2) Marie Kirstine Lauridsdatter 11. Ved afkald 15.9.1762 g.m. Jens Pedersen Tjørring, degn i Højslev, Dommerby og Lundø.
Afdøde døde 11.7.1741.

77 Dorthe Helene Reenberg i Viborg. 4.10.1742, fol.113B.
E: Jens Ostenfeld, rektor i Viborg. B:
1) [Christen Ostenfeld]
2) [Anne Margrethe Ostenfeld]
3) [Dorthe Cathrine Ostenfeld].
Bevilling til uskiftet bo af 21.9.1742.

78 [Anne Mikkelsdatter Bering] i Viborg. 2.12.1742, fol.114.
A:
1) mor Mette Pedersdatter Pandrup i Viborg, enke efter Mikkel [Thomsen] Bering, præst i Vroue og Resen, skifte Fjends herred gejstlig 23.11.1741 lbnr.40], der har bevilling til uskiftet bo af 16.7.1734
1) bror [Peder Mikkelsen Bering 18]
2) søster [Ingeborg Mikkelsdatter Bering 15].

79 Dokumenter, der ikke tidligere er indført i skifteprotokollen. 14.2.1743.
Johan Tychonius, søn af afdøde stiftsprovst Christen Lassen Tychonius anmodede om indførsel af følgende afkald og skiftebreve, som var forsømt at indføre: lbnr.80-90.

80 Afkald i Viborg. 11.4.1724, fol.114.
Afkald fra Kjeld Bøgh, præst i Karlby og Voldby for arv efter far [Just Kjeldsen Bøgh, præst i Viborg Sortebrødre. 8.7.1707 lbnr.23] og efter mor [Anne Torup, skifte 15.11.1700 lbnr.12].
(Dokument nr.1).

81 Afkald i Ørum præstegård. 11.4.1730, fol.114B.
Afkald fra Anne Christensdatter Sinding for arv efter far Christen [Pedersen] Sinding, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund, [skifte 7.7.1721 lbnr.36] til halvbror Morten Breum, præst i Ullits [og Fovlum].
(Dokument nr.2).

82 Seks afkald, fol.114B:
Afkald for arv efter Kjeld Andersen Bøgh, præst i Viborg [Sortebrødre, død 12.9.1680, (hos Wiberg kaldt Kjeld Andersen Skive) og hustru Olivia Nielsdatter Nipgaard, [skifte 4.10.1720 lbnr.33] fra
1) Jens Eriksen Breum for arv efter moster Olivia Nipgaard. Viborg 27.11.1720
2) Niels Mikkelsen i Opperby [i Lem sogn i Rødding herred] for arv efter morbror Kjeld Andersen i Viborg. Opperby 30.9.1724
3) Frederik Mikkelsen i Solbjerg præstegård på Mors for arv efter morbror Kjeld Andersen i Viborg. Solbjerg præstegård 28.7.1723
4) Elisabeth Mikkelsdatter i Krejbjerg for arv efter morbror Kjeld Andersen i Viborg. Viborg 6.10.1724
5) Jens Olufsen Haasum, kapellan i Thisted og præst i Skinnerup for sig og søskende for arv efter fars farbror Kjeld Andersen i Viborg. Thisted 11.11.1723
6) Margrethe Olufsdatter Haasum g.m. Jens Bloch Kampmann til Vejerslevgård [i Vejerslev sogn] på Mors, efter fars Oluf Nielsen Haasum, præst i Hundborg og Janderup's farbror Kjeld Andersen Bøgh i Viborg. Vejerslevgård 18.11.1723.
(Dokument no.3).

83 Afkald i Viborg. 18.4.1738, fol.115.
Afkald fra Helvig Sofie Sinding for arv efter far Christen [Pedersen] Sinding, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund, [skifte 7.7.1721 lbnr.36] og mor Else Marie Hassel.
(Dokument nr.4)

84 Afkald i Skive. 19.9.1730, fol.115B.
Afkald fra Christen Christensen, skomager i Viborg, som eneste arving efter sin søn Niels Christensen Hesselbjerg, 4. lektiehører i Viborg, der var kaldet som præst for Landet, Bregninge og Valdemars slot på Tåsinge, der døde 14.8.1730.
(Kaldes ved regnskab 1743 fol. 123 for skifte nr.51).
(Dokument nr.5).

85 Jens Krøger (Krøyer), discipel i Viborg latinskole. 8.2.1732, fol.115B.
A:
1) mor Anne Elisabeth Kuur i Viborg, enke efter Johan Frederik Krøger (Krøyer), kapellan i Vammen, Bigum og Lindum, skifte 29.6.1724 lbnr.43
2) søster Anne Cathrine Krøger i Viborg
3) søster Abelone Krøger i Viborg
Afdøde døde i Viborg hos sin farmor Abelone [Jensdatter] Bruun, enke efter Frederik Krøger, rådmand i Viborg, [begravet Søndre sogn 26.5.1717].
Afdøde havde arv efter farmors søster Anne Aagaard, enke efter Mathias de Poulson til Bidstrup [i Granslev sogn], landsdommer i Nørrejylland.
Afdøde døde 3.4.1729.
(Kaldes ved regnskab 1743 fol.123 for skifte nr.53).
(Dokument nr.6 og 7).

86 Bo Bonsach i Viborg skole. 6.3.1734, fol.118.
A:
1) mor Birthe Sofie Meyer, enke efter [Gongolfus] Bonsach, [præst i Rind og Herning, død 1722]. LV: Vitus [Pedersen] Bering, successor
2) søster Anne Magdalene Bonsach
3) søster Bodil Sofie Bonsach
4) søster Juliane Bonsach.
FM:
1 Laurids [Hansen] Friis, [præst i Ørre og Hodsager]
2 Manasse [Pedersen] Tøxen, [præst i Sønder Felding og Assing].
(Dokument nr.8).

87 Christian Kopp, degn på Læsø. 4.8.1734, fol.118.
E: Karen Christensdatter Thorsager. LV: Jens Fallenkamp. B:
1) Alhed Magdalene Kopp 16
2) Iver Nikolaj Kopp 14
3) Elisabeth Marie Kopp 11
4) Henrik Christian Kopp 8, stum
5) Johannes Kopp 4.
FM: mosters mand Christen Torslev i Randers.
(Dokument nr.9).

88 Afkald i Saude præstegård i Akershus stift i Norge. 29.10.1738, fol.118B.
Afkald fra Enevold Stenblok, præst i Saude for arv efter mor Anne Lauridsdatter Bie i Viborg, skifte 6.12.1737 lbnr.67, [enke efter Villum Henriksen Stenblok, præst i Højslev, Dommerby og Lundø, skifte Fjends herred gejstlig 24.1.1708 lbnr.12].
(Dokument nr.10)

89 2 afkald. 29.10.1738, fol.118B.
Afkald for arv efter Anne Lauridsdatter Bie, skifte 6.12.1737 lbnr.67, [enke efter Villum Henriksen Stenblok, præst i Højslev, Dommerby og Lundø, skifte Fjends herred gejstlig 24.1.1708 lbnr.12] fra B:
1) Mette Marie Stenblok. Afkald Viborg 20.5.1735
2) Inger Stenblok. Afkald Saude præstegård i Akershus stift i Norge 29.10.1738.
(Dokument nr.11).

90 5 afkald. 13.9.1738, fol.119.
Afkald for arv efter Eva Marie [Mortensdatter] Rhodius i Viborg, skifte 26.6.1737 lbnr.63, enke efter Ernst [Pedersen] Samuel, [præst i Viborg Gråbrødre, skifte 7.1.1733 lbnr.54] fra B:
1) Cathrine Marie Samuel. Afkald Viborg 12.6.1738
2) Mette Marie Samuel. . Afkald Viborg 13.9.1738
3) Peder Samuel. Afkald Viborg 16.5.1740
4) Martin Samuel. Afkald Tømmerup på Amager4.1.1738
5) Cathrine Treschow Samuel. Afkald Viborg 27.4.1740
Desuden nævnes arveladers søster Mette Sofie [Mortensdatter Rhodius], enke efter Claus [Henriksen] Krebs, [præst i Viborg Gråbrødre, død 9.4.1726]. LV: Johannes Treschow, magister i Viborg.
(Dokument nr.12].

91 Dorthe Cathrine Harbo i Viborg. 20.2.1743, fol.119B.
E: Niels Hertzberg, præst i Viborg Gråbrødre. B:
1) Peder Harbo Hertzberg
2) Jens Hertzberg
3) Margrethe Susanne Hertzberg
4) Maren Sofie Hertzberg
5) Christine Hertzberg
6) Marie Lisbeth Hertzberg.
Bevilling til uskiftet bo af 8.2.1743.

92 Regnskab over alle skifter i Nørlyng herred. 8.7.1743, fol.120.
Johan Tychonius, søn af afdøde stiftsprovst Christen Lassen Tychonius, afleverer efter befaling regnskab og udførlig forklaring på alle skifter i Nørlyng herred 1690-til 1740 med forklaring om børnepenge og afkald, fol.120.
Der er tilføjelser til lbnr.10, 12, 20, 24, 33, 46, 55, 56, mens lbnr. 93 mangler helt og kun ses anført i regnskabet.

93 Jens [Olufsen] Skarum, præst i Byrum og Vesterø] på Læsø, [der døde 1720], fol.126B.
E: [Gundel Johansdatter Paludan]. B:
1) Dorthe Jensdatter Skarum, nævnt som eneste arving ved regnskab 1743.

94 Conrad Bødtker, apoteker i Viborg. 19.1.1743, fol.127, 139B.
E: Gertrud Hofmann. LV: Johan Mehl, hospitalsforstander i Viborg. A:
0) mor [Martha Tobiasdatter Frank, død Ribe Domsogn 28.1.1707]
[Mors første ægteskab med Johan Bødtker, apoteker i Ribe]. B:
1) bror Tobias Bødtker rektor i Fredericia
2) bror Herman [Johansen] Bødtker præst i [Hårby og] Løgismose på Fyn
3) søster Helene Bødtker, enke efter Johan Stritzow i Akkerup [præstegård i Hårby sogn] på Fyn.
[Mor gift Ribe 1701 med Johan Jochum Neumann, apoteker i Ribe]. B:
4) halvbror Jochum [Frederik Johansen] Neumann, præst [i Gørding og Vejrup] ved Varde
5) halvbror Johannes Neumann, kollega i Fredericia skole.
Afdøde, der havde kongelig bevilling at skifte under den gejstlige jurisdiktion, døde 20.12.1742.

95 Elisabeth Madsdatter i Vorde degnebolig. 1.9.1743, fol.132.
E: Christian Sørensen Broch, degn i Vorde, Fiskbæk og Romlund. B:
1) Magdalene 7 uger.
FM: morfar Mads Lauridsen [Sinding], formand i embedet.
Afdøde døde 2.8.1743.

96 Karen Harch i Viborg. 29.8.1743, fol.133, 146B, 175.
Enke efter Peder [Sørensen] Breum, præst i Ørum, Borris og Gammelstrup, [skifte Fjends herred gejstlig 19.6.1730 lbnr.33]. A:
0) far [Peder Sivertsen Harch, købmand i Viborg og Agnethe Cathrine Lassen]
1) bror Naaman Harch, rådmand og hospitalsforstander i Viborg
2) bror Sivert Harch, [vintapper i Viborg, var g.m. Else Heebo Christensdatter Holst], begge døde. 5B:
a Agnethe Cathrine Harch 22, i Smørup præstegård, [i Brorstrup sogn]
b Else Harch 18, i Randers
c Gunnar (Gunni) Harch 16, i bogbinderlære
d Peder Harch 14, i kobbersmedelære
e Anne Harch på Bjørnsholm.
FM: morbror Anders Hebo Holst, præst i Brorstrup, Haverslev og Ravnkilde
3) søster Anneke Harch, [begravet Viborg Sortebrødre 23.9.1735], gift sst. 19.11.1720] med Peder Stær, [begravet sst. 17.11.1729]. 5B:
a Jens Stær 23 på Løvenholm ved Randers
b Agnethe Cathrine Stær 21 på Fyn
c Sidsel Stær 19, på Vestervig kloster
d Peder Stær 16, i juvelerlære i Viborg
e Johan Barlach Stær 13, i hattemagerlære i Viborg
4) søster Christine Harch, enke efter Hans Jørgen Krog, [begravet Viborg Sortebrødre 4.12.1737]
5) søster Anne Marie Harch g.m. Jens Ottesen Holbæk i Viborg.
Afdøde døde 29.8.1743.

97 Jens Ostenfeld, rektor i Viborg. 30.3.1744, fol.138B.
Enkemand efter Dorthe Helene Reenberg, skifte 4.10.1742 lbnr.77. B:
1) Christen Ostenfeld, cand. theol. ved Københavns universitet
2) Anne Margrethe Ostenfeld
3) Dorthe Cathrine Ostenfeld.
Afdøde døde 30.3.1744.

98 Peder Hvas, student i Viborg. 24.4.1744, fol.138B, 175.
A:
1) bror Rasmus Jensen på Kragerupgård gods i Ørslev sogn på Sjælland
2) bror Christen Jensen i Svallerup ved Kalundborg på Sjælland
3) bror Jens Jensen i Støttrup [i Farsø sogn] på Christen Testrups gods
4) søster Mette Jensdatter i Lille Emmerske i Tønder landsogn
5) søster Inger Jensdatter g.m. Christen Nielsen i Hvornum sogn i Onsild herred på Trinderup gods, død
6) halvbror Amdi Jensen i Skellebjerg sogn, Løve herred, Holbæk amt, død. B:
a Anne Amdisdatter g.m. Peder Frederiksen i Skellebjerg
b Inger Amdisdatter g.m. Rasmus Christoffersen på Reersø i Kirke Helsinge sogn
c Ellen Amdisdatter g.m. Jeppe Pedersen i Karsholte i Tersløse sogn
d Anne Kirstine Amdisdatter g.m. Hans Hansen i Herrestrup i Skellebjerg sogn

99 Agathe Marie Rosenkvist i Rødding. 26.10.1746, fol.165B.
E: Anders [Lambertsen] Guldager, kapellan i Rødding, Løvel og Pederstrup. B:
1) Margrethe Dorthe Guldager 7
2) Jens Guldager 6
3) Anne Margrethe Guldager 5
4) Aksel Antonius Guldager 3
5) Sidsel Sofie Guldager 1½
6) Agathe Marie Guldager 1 måned.
Afdøde døde 27.9.1746.

100 Karen Jensdatter i Løvel. 7.1.1745, fol.169.
E: Niels Lauridsen, skolemester i Løvel. B:
1) Anne Nielsdatter.
Afdøde døde 8.12.1744.

101 Karen Nielsdatter Vrede i Viborg. 11.10.1746, fol.170.
Enke efter Jacob Pedersen Bagger. A:
0) mor Margrethe Bertelsdatter.
Mors første ægteskab med far Niels Pedersen Vrede, præst i Kolding Hospital.
Mors andet ægteskab med Oluf Jochumsen Bützow, successor. B:
1) halvbror Henrik Christoffer [Olufsen] Bützow, præst i Viborg Domsogn.

102 Anne Margrethe Ostenfeld i Viborg. 19.12.1746, fol.170B.
E: Peder [Lorentsen] Arff, rektor i Viborg. B:
1) Jens Ostenfeld Arff 5 uger.
Desuden nævnes afdødes søster jomfru Dorthe Cathrine Ostenfeld.
Afdøde døde 18.11.1746.

103 Jacob Hasse, 4.lektiehører i Viborg skole.23.4.1746, fol.172B.
A:
1) mor Maren [Justsdatter] Arctander, enke efter Peder [Jacobsen] Hasse, [købmand i Viborg]
2) søster [Marie Kirstine Pedersdatter Hasse] g.m. Christian Nielsen Broch, præst i Als
3) bror Just Arctander Hasse
4) søster Mette Pedersdatter Hasse
5) søster Gertrud Marie Pedersdatter Hasse
6) søster Else Cathrine Pedersdatter Hasse.
Afdøde døde 23.4.1746.

104 Anne Cathrine [Madsdatter] Wilsberg i Vammen degnebolig. 8.11.1746, fol.173, 177B, 398B.
E: Hans Ehnemann, degn i Vammen, Bigum og Lindum. B:
1) Michael Wilsberg Ehnemann 2. Ved afkald 26.4.1763 i Viborg Katedralskole.
FM: morfar Mads Mikkelsen Wilsberg til Stevnhoved i [Vive sogn].
Afdøde døde 9.10.1746.

105 Rasmus Carstensen, discipel i Viborg latinskole. 3.7.1747, fol.177.
Afkald fra A:
1) mor Elisabeth [Rasmusdatter] Lassen, enke efter [Christoffer] Pedersen [Ballum], præst [i Lunde og Ovtrup, død 1736]. LV: Rasmus [Lassen Christiansen] Blichfeldt, præst i Vinkel og Rind.
Afdødes far var [Hans Friis Christoffersen Carstensen, præst i Lunde og Ovtrup, skifte Vester Horne herred gejstlig 19.4.1728 lbnr.11].

106 Anne Skive, ugift i Viborg. 4.8.1747, fol.177B, 179.
A:
1) bror Melchior Skive
2) Johannes [Nielsen] Skive, præst i Store Tåstrup og Ugerløse på Sjælland.
Afdødes far var Niels Skive, rektor i Viborg, [skifte 28.5.1733 lbnr.56].
Afdøde døde 4.8.1747.

107 Johan Amelius Christensen Tychonius, ugift i Viborg. 7.9.1747, fol.178B, 195B.
A:
1) stedmor [Bolette Sofie Amalie Holmer], enke efter Christen Lassen Tychonius, præst [i Viborg Domkirke, død 24.12.1740].
Afdødes mor var [Sidsel Birgitte Lauridsdatter Breth, skifte 13.3.1731 lbnr.51].
Afdøde døde 7.9.1747.

108 Christen [Christensen] Skottenborg, [klokker og degn] i Viborg. 26.9.1747, fol.179, 179B, 181B, 183, 215B.
E: [Mette Andersdatter Serup eller Broch]. LV: Jacob Hornemann, kapellan i Viborg Sortebrødre. B:
1) Dorthe Marie Christensdatter 16. Ved afkald 26.4.1752 forlovet i Randers 15.3.1752 med Gummi Holmgren. Underskrevet af "vores far" Poul Lyng
2) Christen Christensen Skottenborg 3.
FM:
1 Jens Worre i Viborg g.m. fars søskendebarn
2 Laurids Hesselbjerg Fly g.m. fars søskendebarn
Desuden nævnes enkens mor Dorthe Clausdatter på stedet, [enke efter Anders Jørgensen Broch eller Serup, klejnsmed og bedemand i Viborg, død 1741].

109 Niels Lauridsen, skoleholder i Løvel. 13.11.1747, fol.181, 182, 184.
E: Maren Madsdatter. LV: Christen Thybo. B:
1) Anne Nielsdatter.
FM: Niels Jensen Møller i Løvel mølle.

110 Gertrud Hofmann i Viborg. 2.2.1748, fol.183, 189.
Enke efter Conrad Bødtker, apoteker i Viborg, [skifte 19.1.1743 lbnr.94]. A:
0) forældre [Peder Hofmann (Hoffmand) til Hammergård i Hammer sogn i Skanderborg amt og Johanne de Hemmer]
1) søsterdatter jomfru Ahlefeldt.
FM: halvbror Christian Ahlefeldt hos Lars Bugge på Bøgsted i Vendsyssel.
Til stede var Clemen [Jensen] Poulsen, præst i Linå og Dallerup.
[Afdødes første ægteskab med Peder Eriksen, borgmester i Viborg, begravet Sortebrødre 20.4.1717].
[Afdødes andet ægteskab med Mathias Langenhoven, apoteker i Viborg, skifte 21.9.1721 lbnr.39].

111 Mette Jacobsdatter i Vorde degnebolig. 15.5.1748, fol.184B.
E: Christian Sørensen Broch, degn i Vorde, Fiskbæk og Romlund. A:
1) far Jacob Frederiksen i Løgstrup.
Afdøde døde 26.2.1748.

112 Anne Marie [Christoffersdatter Kruse] i Viborg. 18.6.1748, fol.185.
E: Andreas [Pedersen] Wøldike, biskop i Viborg stift.
Afkald fra B:
1) Peder Wøldike i København
2) Jacob Wøldike i København
3) Christoffer Wøldike, præst i Vive, Ove og Valsgård
4) Elisabeth Wøldike g.m. J[ohan Christian] Kall, [professor i København]
5) Regine Dorthe Wøldike g.m. Johan [Johansen] Rehling, [præst i Koldby på Samsø].

113 Maren Jensdatter Blicher i Viborg. 11.7.1748, fol.185B.
Enke efter Melchior [Christensen] Hjardemaal, præst i Sæby, [skifte Ålborg bisp 24.2.1717 lbnr.270]. B:
1) Maren Melchiorsdatter Hjardemaal g.m. Naaman Lassen
2) Anne Cathrine Melchiorsdatter Hjardemaal i Viborg, skifte 5.6.1741 lbnr.72
3) Jens Melchiorsen Hjardemaal, død i Brøndum præstegård, skifte Hindborg herred gejstlig 21.3.1738.
Afdøde døde 30.6.1748.

114 Just Arctander Hasse, kapellan i Viborg Gråbrødre. 30.5.1749, fol.188.
A:
1) mor Maren [Justsdatter] Arctander, enke efter Peder [Jacobsen] Hasse, [købmand i Viborg]
2) søster [Marie Kirstine Pedersdatter Hasse] g.m. Christian Nielsen Broch, præst i Als
3) søster Mette Pedersdatter Hasse, enke efter Johan Heide
4) søster Gertrud Marie Pedersdatter Hasse
5) søster Else Cathrine Pedersdatter Hasse.
Afdøde døde 30.5.1749.

115 [Mette Sofie Mortensdatter Rhodius] i Viborg. 27.8.1749, fol.197, 201B.
Enke efter Claus [Henriksen] Krebs, [præst i Viborg Gråbrødre, død 9.4.1726]. A:
0) forældre [Morten Baltsersen Rhodius, præst i Viborg Gråbrødre, skifte 23.1.1716 lbnr.28 og Maren Christensdatter Dahl, død 1722]
1) søster [Eva Marie Mortensdatter Rhodius, skifte 26.6.1737 lbnr.63], var g.m. Ernst [Pedersen] Samuel, præst i Viborg Gråbrødre, [skifte 7.1.1733 lbnr.54]. B:
a Martin Ernst Samuel, degn i Øster Ulslev og Godsted på Lolland
b Cathrine Marie Samuel
c Mette Marie Samuel
d Hans Holst Samuel
e Cathrine Treschow Samuel.
2) søster [Else Marie Mortensdatter Rhodius] i Viborg, enke efter [Poul Lorentsen] Buchholtz, [præst i Almind og Sjørslev, skifte Lysgård herred gejstlig 3.2.1738 lbnr.14].
Desuden nævnes Villads Krebs, en søn af afdødes mands bror Jacob Krebs, degn i Spjellerup og Smerup på Sjælland, [begravet 3.3.1727].
Afdøde døde 15.7.1749.

116 Mads Lauridsen [Sinding], degn i Vorde, Fiskbæk og Romlund, nu i Kølsen i Vorde sogn. 25.2.1750, fol.199.
Enke efter Birgitte Mathiasdatter, [skifte 22.1.1726 lbnr.45]. B:
1) Anne Madsdatter, død, var g.m. Kjeld Christensen, smed i Kølsen. 2B:
a Birgitte Kjeldsdatter
b Anne Cathrine Kjeldsdatter
2) Mathias Madsen Bruun i Amsterdam
3) Elisabeth Madsdatter g.m. Christian Sørensen Broch, successor i embedet
Afdøde døde 26.1.1750.

117 [Christiane Charlotte Amalie Riis] i Viborg. 4.5.1750, fol.201B.
Enke efter [Laurids Pedersen] Braad, præst i Haderup, [skifte Ginding herred gejstlig 27.4.1747 lbnr.24].
Skifte afholdes ikke, da alle arvinger er myndige. Af arvinger nævnes A:
0) forældre [Vilhelm Riis, landstingsskriver i Viborg og Ernestine Juliane Lindenborg]
1) [søster Øllegaard Riis] g.m. Christoffer [Heidenreich Frederiksen] Busch i Hejlskov, præst [i Ørslevkloster]
2) [søster Birgitte Vilhelmsdatter Riis] g.m. Hans [Lauridsen] Billeskov, borgmester i Viborg.
Afdøde døde 4.5.1750.

118 Ellen Cathrine [Jørgensdatter] Hjersing i Viborg. 21.8.1750, fol.202, 259B.
E: Christian Albert [Olufsen] Sadolin, præst i Viborg Sortebrødre. B:
1) Oluf Sadolin
2) Jørgen Sadolin
3) Albert Sadolin
4) Christian Sadolin
5) Hans Henrik Sadolin
6) Immanuel Sadolin
7) Johan Andreas Sadolin
8) Margrethe Sadolin
9) Dorthe Sadolin
10) Nille Margrethe Sadolin
11) Ellen Cathrine Sadolin
12) Christine Marie Sadolin
13) Anne Sofie Sadolin.
FM:
1 [morfar] Jørgen [Nielsen] Hjersing, præst i Lyngå og Skjød
2 [farbror] Knud Henrik [Olufsen] Sadolin præst i Haderup.
Bevilling til uskiftet bo af 21.8.1750.
Samfrændeskifte 3.7.1753.

119 Maren Brandt [Johansdatter] Assels i Viborg. 13.2.1751, fol.202B, 207.
E: Jesper [Christensen] Lund, kapellan i Viborg Gråbrødre. A:
1) far Johannes Graversen Assels, præst i Hem, Hindborg og Dølby.

120 Mette Mogensdatter Gjørup i Bentzens gård i Viborg. 21.5.1751, fol.203.
Enke efter Niels [Gundesen] Rostrup, præst i Ørslevkloster, [skifte Fjends herred gejstlig 19.7.1734 lbnr.34]. B:
1) Gunde Jørgen Nielsen Rostrup 33
2) Christence Lucie Nielsdatter Rostrup 28
3) Frederikke Marie Nielsdatter Rostrup 21.
FM: fætter Gunde [Pedersen] Kjersing, præst i Durup og Stenild.
Afdøde døde 21.5.1751.

121 Marie Hansdatter Lessow i Viborg, [begravet 20.1.1752], fol.215, 223B.
E: Jacob Lauridsen Hasse, præst i Viborg Domsogn. B:
1) Laurids Jacobsen Hasse 16
2) Cathrine Jacobsdatter Hasse 14.
FM:
1 Hans Billeskov, borgmester i Viborg
2 Just Arctander, landstingshører i Viborg.
Bevilling til uskiftet bo af 11.2.1752.
Samfrændeskifte 24.7.1752.

122 Elisabeth Margrethe [Stenberg] i Bentzons gård i Viborg. 4.5.1751, fol.215B, 225.
Enke efter Frederik [Hansen] Højer, præst i Skivum og Giver, [skifte Års herred gejstlig 13.4.1747 lbnr.42]. B:
1) Charlotte Amalie Højer 27, hos søskendebarn g.m. Buchholtz, købmand i Saltzau i Holsten
2) Christian Højer 25, skoleholder i Viskinge i Glostrup sogn i Smørum herred på Sjælland
3) Bente Cathrine Højer 23 i Ålborg
4) Elisabeth Højer 21 g.m. [Filip Ernst] Fabricius, [skoleholder i Gudme på Fyn]
5) Hans Højer 19 i København.
FM: mors brorsøn Laurids Foss [Ovesen] Stenberg, præst i Hedensted.
Afdøde døde 4.5.1751.

123 Mette Hansdatter Harbo i Fallesgårde præstegård i Dollerup sogn. 6.6.1752, fol.221.
E: Jacob Schiellerup, præst i Dollerup, Finderup og Ravnstrup. B:
1) Birgitte Marie Jacobsdatter 17
2) Hans Jacobsen 14
3) Jens Christian Jacobsen 12
4) Inger Marie Jacobsdatter 10
5) Vilhelmine Frederikke Jacobsdatter 3.
Afdøde døde 4.5.1752.

124 Kirsten Madsdatter i Overlund. 6.9.1752, fol.226B.
E: Laurids Christensen Aaby, degn i Overlund. B:
1) Anne Lauridsdatter 15
2) Maren Lauridsdatter 14
3) Marie Anne Lauridsdatter 7
4) Barbara Lauridsdatter 4.

125 Karen Holm i Viborg. 18.12.1752, fol.229B.
E: Jesper [Christensen] Lund, kapellan i Viborg Gråbrødre. B:
1) Hylleborg Lassen Lund, født 11.11.1752.
Desuden nævnes enkemandens bror Christen Winther.
Afdøde døde 16.11.1752.

126 Gullik Tormodsen Lie, ugift tjenestekarl hos Jørgen Harbo, præst i Viborg Gråbrødre. 6.5.1752, fol.231B, 253B.
A:
1) bror Berge Tormodsen i gården Dolve i Vasse præstegæld i Norge
2) søster Lucie Tormodsdatter g.m. Tolle Steffensen Bryhn i Vang i Vasse i Bergen stift i Norge
3) halvsøster Barbara Josefsdatter g.m. Torgir Steffensen Bryhn
3) halvbror Peder Josefsen 24
4) halvbror Josef Mogensen 18.
Afdøde døde 6.5.1752.

127 Barbara [Nielsdatter] i Viborg. 11.12.1752, fol.232B.
Enke efter Jens Bech, organist i Viborg Domkirke, [skifte 18.1.1723 lbnr.47]. B:
1) Frands Nikolaj Bech, skoleholder i Valby ved København
2) Casper Wildhagen Bech, skoleholder i Gentofte
3) Margrethe Bech.

128 Elisabeth Henriksdatter Sparre i Viborg. 23.3.1752, fol.234.
Enke efter Jacob [Iversen] Abel, præst i Slots Bjergby og Sludstrup i Slagelse herred på Sjælland, [død 27.11.1719]. B:
1) Christine Marie Abel g.m. Peder Vestermann, stadsmusikant i Viborg.
Afdøde døde 22.3.1752.

129 Niels Kirkemo, præst i Byrum, Vesterø og Hals på Læsø. 20.4.1751, fol.236.
Enkemand efter [Maren Carlsdatter Koch, begravet 12.12.1749]. B:
1) Carl Kirkemo på Læsø
2) Johannes Kirkemo 32 på Moss i Norge
3) Louise Kirkemo g.m. Morten [Lauridsen] Bechmann, kapellan på Læsø
4) Birthe Marie Kirkemo g.m. Otto Severin [Jacobsen], degn på Læsø
5) Martha Margrethe Kirkemo, død, var g.m. Søren Cortsen, skipper. 5B:
a Karen Margrethe Cortsen 13½
b Birgitte Lucie Cortsen 11
c Niels Christian Cortsen 9
d Cathrine Marie Cortsen 4½
e Christen Cortsen 1¼.
Afdøde døde 4.3.1751.

130 Jørgen [Pedersen] Harbo, kapellan i Viborg Gråbrødre. 12.5.1752, fol.245B.
Enkemand efter [Marie Elisabeth Lime, død 30.6.1747]. B:
1) Susanne Harbo, død, var g.m. Adam Otto Henrik de Wahl, kaptajn i militæret i Norge. 1B:
a Jørgen Harbo de Wahl, i afdødes hus.

131 Karen Christensdatter Thorsager i Viborg. 8.4.1752, fol.248.
Enke efter Christian Kopp, degn på Læsø, [skifte 4.8.1734 lbnr.87]. B:
1) Alhed Magdalene Kopp 35
2) Iver Nikolaj Kopp 30, købmandskarl i Hobro
3) Elisabeth Marie Kopp 28, der ægter Erik Berentsen Huld i Randers
4) Henrik Christian Kopp 25, tåbelig
5) Johannes Kuur Kopp 22, student.
Afdøde døde 8.4.1752.

132 Else Olufsdatter Langsted i Viborg. 7.5.1753, fol.250.
E: Niels Gjelstrup, kapellan i Viborg Domsogn. B:
1) Johannes Nielsen Gjelstrup, født 1.7.1750.
Afdøde døde 7.4.1753.

133 Hans Jørgen Schütz, klokker og skoleholder i Viborg Gråbrødre. 8.6.1753, fol.252B.
E: Karen Sørensdatter Loldrup. B:
1) Hans Jørgen Schütz 35, organist og skoleholder i Grenå.
Enkens første ægteskab med Niels [Nielsen] Bødker, [begravet Viborg Gråbrødre 15.8.1713]. Alle børn har givet afkald.
Afdøde døde 6.6.1753.

134 Mette Andersdatter i Løvel. 30.6.1753, fol.253.
E: Christen Mogensen Tolstrup. A:
1) far Anders Mouridsen, skomager i Hobro.
Afdøde døde 30.6.1753.

135 Sofie Arff, ugift i Viborg. 4.2.1753, fol.257.
A:
0) forældre [Lorents Lorentsen Arff og Sofie Hansdatter Korlp i Roskilde, begge døde]
1) bror Lorents Arff, død. 3B:
a Lorents Arff i Vejlø
b Sofie Arff g.m. Jens Nielsen Skibsted i Halkevad mølle [i Skørpinge sogn på Sjælland]
c [Ingeborg] Arff g.m. Hans Mortensen Tim, [skomager] i Sorø.
2) bror Jacob Arff i Roskilde
3) søster Cathrine Hedvig Arff, [skifte København originale skiftebreve 22.7.1752 lbnr.509], efter hvem der er arv
4) bror Peder Arff, rektor i Viborg.

136 Eleonora Jensdatter Reenberg. 19.4.1754, fol.261B, næste protokol fol.200.
Testamente af 19.1.1752 for afdøde og søster Anne Marie Jensdatter Reenberg, [skifte Viborg 28.1.1752 lbnr.864]. A:
0) forældre [Jens Clausen Reenberg, rektor i Viborg og Anne Marie Pedersdatter Villadsen Slange]
1) søster Dorthe Helene Reenberg, [skifte 4.10.1742 lbnr.77, var g.m. Jens Ostenfeld, rektor i Viborg, skifte 30.3.1744 lbnr.97]. 3B:
a Dorthe Cathrine Ostenfeld g.m. Peder Jessen, konrektor i Viborg latinske katedralskole
b Christen Ostenfeld, 3. lektiehører i Viborg latinskole
c Anne Margrethe Ostenfeld, [skifte 19.12.1746, var g.m. Peder Arff, rektor i Viborg]. 1B:
1 Jens Ostenfeld Arff. Ved afkald 23.5.1781 løjtnant i Thisted
2) søster Mette Christine [Jensdatter] Reenberg, død, var g.m. [Poul Hansen Curtz, præst i Darum og Bramminge, død 1754]. 2B:
a Hans [Poulsen] Curtz, præst i Darum og Bramminge
b Jens Reenberg Curtz, byfoged i Holstebro
3) søster Anne Margrethe Reenberg
4) farbror Peder [Hegelund Clausen] Reenberg, borgmester [i Ålborg]. 2B:
a Claus Pedersen Reenberg, præst i Vester Åby og Åstrup i Salling herred på Fyn
b [Mette Kirstine Pedersdatter Reenberg, begravet 8.12.1733, var g.m. Jørgen Mørch, kapellan i Holbæk og Merløse. 1B:
1 Dorthe Marie Jørgensdatter Mørk.
[Afdøde bleb begravet Viborg Domkirke 29.3.1754].

137 Margrethe Jacobsdatter Spjellerup i Viborg. 9.11.1754, fol.265B, 293B, 302B, 353B. 434B.
Enke efter Jens [Pedersen] Torup, præst i Mou,[skifte Fleskum herred gejstlig 25.1.1742 lbnr.39]. B:
1) Peder Jensen Vinding Torup 20
2) Jacob Jensen Spjellerup Torup 19
3) Hans Jensen Torup 18
4) Christen Jensen Vinding Torup 16
5) Else Malene Jensdatter Torup 13.
FM: Niels Nors, klokker i Viborg Domsogn.

138 Mette Marie Fogh i Viborg. 9.9.1755, fol.282.
E: Christian Albert Sadolin, præst i Viborg Sortebrødre. B:
1) Inger Cathrine Sadolin, spæd.
Bevilling til uskiftet bo af 9.5.1755.
Afdøde døde 11.8.1755.

139 Laurids Christensen Aaby, skoleholder i Overlund og degn i Asmild og Tapdrup. 31.10.1754, fol.282B.
Enkemand efter [Kirsten Madsdatter, skifte 6.9.1752 lbnr.124]. B:
1) Anne Lauridsdatter 17
2) Maren Lauridsdatter 16
3) Marie Anne Lauridsdatter 9
4) Barbara Lauridsdatter 6.
FM: morbror Christen Lund i Vorning.
Afdøde døde 29.10.1754.

140 Clemen Sørensen Sunds, degn i Vium og Lysgård. 18.2.1755, fol.291.
E: Maren Jensdatter Bøggild.
Afdøde døde i Viborg 18.2.1755, hvor afdøde opholdt sig der under sag mod ham ved Viborg landsting.
[Begravet Viborg Sortebrødre 25.5.1755].
[Skifte Lysgård herred gejstlig 19.3.1755 lbnr.29].

141 Else Marie Rhodius i Viborg. 23.3.1755, fol.291B.
Enke efter Poul [Lorentsen] Buchholtz, præst i Almind og Sjørslev, [skifte Lysgård herred gejstlig 3.2.1738 lbnr.14]. B:
1) Marie Cathrine Buchholtz 30 på Sejlgård [i Funder sogn]
2) Morten Christian Buchholtz 25, degn i Øster Bjerregrav, Ålum og Tånum.
Afdøde døde 23.3.1755.

142 Marianne Hansdatter Frausing i Viborg. 1.7.1756, fol.294.
E: Niels [Nielsen] Gjelstrup, kapellan i Viborg Domsogn. A:
1) søster Anne Cathrine Frausing i Viborg
2) bror Johan Jacob Frausing i Ribe
3) bror Jens Frausing i Århus
4) bror Jacob Frausing i Astrup.
Afdøde døde 1.7.1756.

143 Ursula Marie [Lauridsdatter Aaby] i Vammen. 9.6.1756, fol.296.
Enke efter Niels [Jensen] Blicher, kapellan i Rødding, Løvel og Pederstrup, skifte 18.7.1735 lbnr.58]. B:
1) Jens Blicher, præst i Øster Starup og Nebel
2) Marianne Blicher g.m. Rasmus [Henriksen] Kopp, præst i Torslev i Øster Han herred
3) Abelone Blicher
4) Laurids Blicher, på Selsø [i Selsø sogn] på Sjælland.

144 Jens Lund, apotekersvend i Viborg. 4.10.1757, fol.298, 302B.
A:
0) far Niels [Jensen] Lund, præst, først i Vallø og Tornby, sidst i Fruering og Vitved, skifte slut2.5.1743 og Cathrine Kirstine Lagesen, begravet Århus Domkirke 30.12.1750
1) bror Frederik Lund, døbt Vallø 12.8.1725, gartner på Lundbæk [i Bislev sogn]
2) søster Anne Sofie Lund, døbt Vallø 12.12.1726, begravet 7.3.1727
3) søster Anne Sofie Lund, døbt Vallø 4.2.1728, i andet ægteskab med Herman Nielsen Brok, færgemand i Vemmenæs [i Bjerreby sogn] på Tåsinge
4) bror Jens Lund, døbt Vallø5.5.1729, død i Jylland
5) bror Peder Lund, døbt Vallø 3.5.1730, student i Landet præstegård på Tåsinge
6) bror Christian Lund, døbt Vallø 16.10.1731, på Vallø
7) bror Oluf Bork Lund, døbt Vallø 15.1.1733, begravet 6.2.1733
8) bror Oluf Bork Lund, døbt Vallø 9.2.1734, bagersvend i Vemmenæs
9) bror Hans Henrik Kaj Lund, døbt Vallø 24.11.1735, begravet 9.4.1736
10) bror Brorstrup Andreas Lund, døbt Vallø 13.12.1736, kramboddreng i Holbæk
FM:
1 farbror Oluf Bork Lund, tolder i Rudkøbing
2 farbror Lund på Vejstrup [i Vejstrup sogn] ved Svendborg.
Desuden nævnes afdødes nu afdøde morbror Hans Kaj [Pedersen] Lagesen, præst i Viby [og Tiset] ved Århus.
Afdøde døde 3.10.1757.

145 Jacob Bernhard Völcker, provisor i Viborg apotek. 23.4.1758, fol.306, 312, 336.
A:
1) bror Timotheus Völcker
2) bror Joachim Mathias Völcker
3) søster Barbara Cathrine Elisabeth Völcker g.m. Johan Christian Esler i Demmin
4) søster Florentine Völcker, enke efter Esler i Demmin
5) halvbror Johan Casper Völcker, brændevinsmand i Ratzeburg i Sachsen Lauenburg
6) halvbror Christoffer Völcker
Afdøde død 20.4.1758.

146 Jacob Hansen Frausing, stud. theol. i Viborg. 8.5.1759, fol.310.
A:
1) bror Johan Jacob Frausing, byfoged i Varde
2) bror Jens Frausing, kancellisekretær i Århus
3) søster Anne Cathrine Frausing på stedet.
Afdøde døde 8.5.1759.

147 Ellen Kirstine [Kraft] i Viborg. 15.5.1759, fol.311.
Enke efter Peder Holm, præst [i Gedsted og Fjelsø, død 9.4.1742]. B:
1) Abel Cathrine Holm g.m. Claus Borch, degn i Ulbjerg og Lynderup.
Afdøde døde 15.5.1759.

148 Maren Jensdatter Hassing i Viborg. 31.5.1759, fol.317.
E: Alexander [Christiansen] Høffner, organist i Viborg Domkirke. B:
1) Sidsel Høffner 13
2) Johanne Marie Høffner 10.
Enkemandens første ægteskab med Dorthe Margrethe [Henneberg, skifte 6.5.1733 lbnr.55]. B:
1) Peder Alexandersen Høffner, død.
Enkemandens andet ægteskab med Eleonora Kirstine Ravn, [skifte 27.2.1736 lbnr.59]. B:
1) Anne Margrethe Høffner.
Afdøde døde 31.5.1759.

149 Inger Madsdatter Lyngaa i Viborg. 26.1.1759, fol.319B, 337, 397, 418.
Enke efter Jørgen [Nielsen] Hjersing, præst i Lyngå og Skjød, [skifte Sabro herred gejstlig 17.9.1754 lbnr.11]. B:
1) Nille Hjersing i Granslev, enke efter Christen Jensen Høst, præst i Vitten, Haldum og Hadsten, [skifte Sabro herred gejstlig 3.7.1752 lbnr.10], nu g.m. Gotfred Manniche, løjtnant i Hammel på grevskabet Frijsenborg. Hun døde 1.11.1759. Af børn nævnes B:
a Jens Høst, cand. theol.
b Jørgen Høst, cand. theol.
2) Anne Margrethe Hjersing g.m. Peder Ebbesen Gimlinge, præst i Lyngå og Skjød
3) Ellen Cathrine Hjersing, [skifte 21.8.1750 lbnr.118], var g.m. Christian [Albert Olufsen] Sadolin, præst i Viborg Sortebrødre. 13B:
a Oluf Sadolin, døbt 16.10.1732, præst i Højbjerg og Elsborg
b Jørgen Sadolin, døbt 30.1.1735, student på Sjælland
c Albert Sadolin, døbt 7.1.1736
d Margrethe Sadolin, døbt 4.6.1738, g.m. Jacob [Utzen Clausen] Hornemann, kapellan i Viborg søndre sogn
e Dorthe Sadolin, døbt 11.9.1739. Ved afkald 1.5.1762 g.m. [Hans Severin] Ravn, [landstingsprokurator] i Viborg, [søn af Christian Hansen Rafn, præst i Volstrup og Hørby]
f Christian Sadolin, døbt 5.1.1741, i København
g Hans Henrik Sadolin, døbt 21.2.1742, i Højbjerg
h Nille Margrethe Sadolin, døbt 24.3.1745
i Ellen Cathrine Sadolin, døbt 29.4.1746
j Immanuel Sadolin, døbt 6.10.1747, i Tørring skole
k Kirstine Marie Sadolin, døbt 24.1.1749
l Anne Sofie Sadolin, døbt 24.1.1749
m Johannes Andreas Sadolin, døbt 2.8.1750.
FM: farbror Knud Henrik [Olufsen] Sadolin, præst i Haderup
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Elisabeth Dorthe Bryssel g.m. Christian Ernst Pedersen, smedesvend på Holmen i København.
Registrering og auktion af en del af afdødes indbo i Lyngå præstegård. Sabro herred gejstlig 9.2.1759 lbnr.14
Afdøde døde 26.1.1759.

150 Michael [Nielsen] Feld, præst i Vammen, Bigum og Lindum, der døde 15.1.1760, fol.334.
E: Anne Marie [Christensdatter] Svindt. LV: Peder Arff, rektor i Viborg.
Bevilling til uskiftet bo af 7.3.1760.
Desuden nævnes afdødes søster [Bodil Feld] g.m. Hans Ehnemann, degn i Vammen, Bigum og Lindum.

151 Ellen Pedersdatter i Lindum. 3.3.1760, fol.335.
E: Niels Jensen, skoleholder i Lindum. B:
1) Jens Nielsen 9
2) Peder Nielsen 5
3) Christen Nielsen 3
4) Maren Nielsdatter, alder angives ikke.
FM:
1 morbror Anders Pedersen i Nørbæk
2 Peder Jensen i Nørbæk.
Afdøde døde 3.3.1760.

152 Søren Rasmussen, degn i Dollerup, Finderup og Ravnstrup. 14.7.1760, fol.351B.
Afdøde døde i et hus i Finderup by, der ejes af Frederik Schinkel til Hald, der afholder skiftet.

153 Christen Sørensen Broch, degn i Vorde, Fiskbæk og Romlund. 15.1.1761, fol.352.
E: Sidsel Marie Christensdatter. LV: Jens Hjortsvang på Ørregård [i Fiskbæk sogn]. A:
1) bror Jens Sørensen Broch, skomager i Viborg
2) søster Cathrine Hjort g.m. Søren Jacobsen, skomager i Viborg
3) søster Ellen Sørensdatter, død, var g.m. Niels Jørgensen Ravn, hattemager i Viborg. 2B:
a Jørgen Nielsen Ravn
b Mette Nielsdatter Ravn
4) søster Kirsten Sørensdatter g.m. en skibstømrer i København.
Afdøde døde 16.12.1760.

154 Anne Elsebeth Adamsdatter Hansen i Vorre degnebolig. 11.9.1761, fol.353B.
E: Christen Madsen Nibe, degn i Vorde, Fiskbæk og Romlund. B:
1) Adam, født 6.9.1761, der døde 30.9.1761.
Afdøde døde 11.9.1761.

155 Cathrine Margrethe Eckardt i Rødding degnebolig. 12.11.1761, fol.353B.
Enke. B:
1) Henrik Hansen Juul trompeter
2) [Anne Cathrine Henriksdatter] g.m. Bertram [Jacobsen] From, degn i Rødding, Løvel og Pederstrup.
Afdøde døde 12.11.1761.

156 Niels Jørgensen Nors, ugift klokker ved Viborg Domkirke og prædikant i Viborg Hospital. 6.7.1761, fol.354, 384, 394, 397B.
Efter testamente A:
0) forældre Jørgen Jensen Nors, formand i embedet, [begravet Viborg Domkirke 10.5.1731 og Karen Nielsdatter, begravet Viborg Domkirke 24.2.1749]
1) søskendebarn (mors søstersøn) Søren Jørgensen, død i Grensten. E: Maren Nielsdatter på Ulstrup gods. 2B:
a Anne Sørensdatter 22, konfirmeret 1757, tjener i Helstrup
b Inger Sørensdatter 18, konfirmeret 1760, tjener i Helstrup
2) søskendebarn Karen Jørgensdatter g.m. Søren Jensen i Borre [i Vejerslev sogn] på Frijsenborg gods
3) søskendebarn Kirsten Jørgensdatter, begravet Skorup 9.10.1746], var g.m. Niels Nielsen [Meldgaard i Grølsted] i Skorup sogn på Skanderborg rytterdistrikt, [skifte 7.10.1749 lbnr.2084]. 1B:
a Jørgen Nielsen 18, opfostret hos farbror Christen Nielsen Meldgaard i Voel i Tvilum sogn, tjener hos Anders Nielsen i Voel på ryttergodset.
Desuden nævnes afdødes næstsøskendebarn Frederik Christian Møller, maler i Viborg.
Afdøde døde 6.7.1761.

157 Alexander [Christiansen] Høffner, organist i Viborg Domkirke. 7.8.1761, fol.366B, 371B.
Enkemand efter Maren Jensdatter Hassing, skifte 31.5.1759 lbnr.148. B:
2) Sidsel Høffner 15
3) Johanne Marie Høffner 12.
FM: Peder Jensen Abildskov, murer i Viborg.
Første ægteskab med [Dorthe Margrethe Henneberg, skifte 6.5.1733 lbnr.55].
Andet ægteskab med Eleonora Kirstine Ravn, skifte 27.2.1736 lbnr.59. B:
1) Anne Margrethe Høffner 26, der ægter Jens Gammelstrup, købmand i Skive.
FM: mors morbror Mathias Gandorff og dennes søn Mogens Jacob Gandorff.
Afdøde døde 7.8.1761.

158 Else Mikkelsdatter Aarbjerg i Rødding præstegård. 17.11.1761, fol.367.
E: Anders [Lambertsen] Guldager, kapellan i Rødding, Løvel og Pederstrup. A:
1) søster Dorthe Mikkelsdatter Aarbjerg g.m. Anders Christensen Bach i Hellerup
2) bror Christen Mikkelsen i Glattrup
3) bror Laurids Mikkelsen i Årbjerg, død. 3B:
a Morten Lauridsen 22, i Årbjerg
b Anne Marie Lauridsdatter 19
c Mette Lauridsdatter 11.
Enkemandens første ægteskab med Agathe Marie Rosenkvist i Rødding. 26.10.1746 lbnr.99. B:
1) Margrethe Dorthe Guldager
2) Jens Guldager
3) Anne Margrethe Guldager, død
4) Aksel Antonius Guldager
5) Sidsel Sofie Guldager
6) Agathe Marie Guldager, død.
Afdøde døde 19.10.1761.

159 Jesper Henriksen Lund, klokker i Viborg Gråbrødre. 26.5.1762, fol.396B, 415.
E: Marie Mogensdatter Lassen. LV: Georg Elling. B:
1) Henrik Lassen Jespersen Lund.
FM: morbror Naaman Lassen, købmand i Viborg.
Afdøde døde 26.5.1762.

160 Anders [Lambertsen] Guldager, kapellan i Rødding, Løvel og Pederstrup. 15.2.1762, fol.399.
Enkemand efter Else Mikkelsdatter Aarbjerg, skifte 17.11.1761 lbnr.158.
Første ægteskab med Agathe Marie Rosenkvist, skifte 26.10.1746 lbnr.99. B:
1) Margrethe Dorthe Guldager 24
2) Jens Guldager 23
3) Aksel Antonius Guldager 20
4) Sidsel Sofie Guldager 19.
FM:
1 Laurids Frederiksen Karup i København
2 Frederik Astrup, præst i Viborg Gråbrødre.
Afdøde døde 14.2.1762.

161 Peder Simon Stiegmann, kirurg i Viborg.11.6.1763, fol.415B.
E: [Clara Margrethe Borchorst (Borchart)]. LV: Niels Gjørup, rådmand i Viborg. A:
1) bror August Gerhard Stiegmann, kirurg i Pinneberg
2) søster Anne Marie Cecilie Stiegmann g.m. Martin Luther, kirurg i Glückstadt.
Afdøde døde 11.6.1763.

162 Peder Arff, rektor i Viborg Katedralskole. 6.9.1764, fol.418B, 439B.
E: Nille Dorthe Arctander. LV: [Hans Severin] Ravn, [landstingsprokurator] i Viborg. B:
2) Christian Nikolaj Arff, født 3.7.1749
3) Lorents Arff, født 20.8.1750
4) Anne Margrethe Arff, født 19.8.1751
5) Lukas Arff, født 1.12.1753
6) Sofie Dorthe von Møinichen Arff, født 3.5.1757
7) Henrikke Charlotte Marie Arff, født 19.11.1759
8) Jacoba Petronelle, født 9.8.1761.
FM:
1 Lerche til Ørslevkloster.
Første ægteskab med Anne Margrethe Ostenfeld, [skifte 19.12.1746 lbnr.102]. B:
1) Jens Ostenfeld 5 uger.
FM:
1 morbror Christen Ostenfeld, student i København
2 Peder Jessen, successor.
Afdøde døde 6.9.1764.
I boet oversigter over Viborg rektorat tilhørende:
1 Skiftebreve
2 Afkald
3 Børnepenge
4 Fæstebreve.
se:Viborg Rektorat.

163 Jacob Lauridsen Hasse, præst i Viborg Domsogn, der døde [2.11.1765], fol.433.
E: Bolette Sofie [Amalie] Holmer.
Første ægteskab med [Marie Hansdatter Lessow, skifte 20.1.1752 lbnr.121]. B:
1) Laurids Jacobsen Hasse 27
2) Cathrine Jacobsdatter Hasse 25.
Testamente af 15.10.1764.

164 Helvig [Nielsdatter] Knabe i Viborg. 23.7.1765, fol.435.
Enke efter Daniel Nielsen Calou, præst i Simested, Hvam og Hvilsom, [død 3.11.1726]. A:
0) forældre Niels Nielsen Knabe, præst i Gerlev og Enslev og Margrethe Nielsdatter Kall]
1) bror Niels Knabe, fars successor, død [1732]. 1B:
a datter g.m. Jens Rudolfsen Bay, købmand i Randers
2) bror Jørgen Vilhelm Knabe i København
3) bror Christian Knabe, købmand i Randers
4) søster Augusta Elisabeth Knabe g.m. Hans Olufsen Lund i Mariager, begge døde. 5B:
a Arnold Olufsen Lund
b Hans Olufsen Lund
c Peder Olufsen Lund
d Dorthe Olufsdatter Lund
e Augusta Olufsdatter Lund
5) søster Anne Magdalene Knabe g.m. Johan [Henriksen] Kuur, præst i Als, død 25.8.1733]. 2B:
a Nikolaj Henrik Kuur, konsul i Danzig
b Johan Frederik Kuur, præst i Skallerup og Vennebjerg.
Afdøde døde 23.7.1765.

165 Marianne [Nielsdatter] Blicher i Viborg. 17.10.1764, fol.439B, næste protokol fol.152B, 199B.
Enke efter Rasmus [Henriksen] Kopp, præst i Torslev i Øster Han herred, [død juli 1761]. B:
1) Henrik Kopp, født 1.9.1732, kapellan i Vroue og Resen, nu præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj
2) Niels Kopp, født 1.6.1734, præst i Ullits og Fovlum
3) Elisabeth Marie Kopp, født 4.8.1735, i København
4) Didrik Andreas Kopp, født 19.5.1737, soldat i Rendsborg
5) Karen Kopp, født 3.5.1741
6) Margrethe Dorthe Kopp, født 15.6.1742. Ved afkald 20.8.1777 g.m. Henrik Bendix Groth i Schömwalde [i Oldenburg provsti] i Holsten
7) Johannes Kopp, født 4.8.1747, i guldsmedelære i Viborg
8) Anne Cathrine Kopp, født 13.11.1749. Ved afkald 14.5.1777 g.m. Mogens Drejer, degn i Vorning, Kvorning og Hammershøj
9) Peder Enevold Kopp, født 5.7.1754.
FM: morbror Laurids Blicher i Bjerregrav.

166 Margrethe Bølling, ugift i Viborg. 21.7.1767, fol.462B.
Afdøde var datter af [Johan Christian Bølling], præst i Skelund og Visborg, [død 1702] og [Inger Christensdatter Hegelund, død i Ålborg, skifte Ålborg bisp 31.1.1713 lbnr.242].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.7.1767.

167 Mikkel Christensen i tjeneste hos Cappel, apoteker i Viborg. 10.7.1765, fol.466.
Arvinger angives ikke.
Afdødes husbond var [Mads] Opitius til Vennergård og Rybjerg [i Velling sogn i Hind herred].
Afdøde døde 10.7.1765.

168 Søren Eriksen, i tjeneste hos Cappel, apoteker i Viborg. 9.8.1765, fol.467.
Arvinger angives ikke.
Afdødes husbond var [Jens de] Hofman til Kås [i Lihme sogn i Rødding herred].
Afdøde døde 9.8.1765.Nørlyng herred
Gejstlig skifteprotokol
1768-1787
C 21B-4

169 Maren Nielsdatter Brøchner i Viborg. 21.5.1768, fol.2.
Enke efter Johan Christensen Bruun, præst i Kobberup og Feldingbjerg. [skifte Fjends herred gejstlig 26.4.1761 lbnr.57].
Testamente af 17.9.1739.
Hans A:
0) forældre [Christen Knudsen Bruun, præst i Ørum, Nørre Borris og Gammelstrup, skifte Fjends herred gejstlig 25.1.1702 lbnr.7 og Margrethe Frandsdatter, skifte Fjends herred gejstlig 18.3.1700 lbnr.5]
1) bror Knud [Christensen] Bruun, [degn i Vorgod og Nørre Vium, skifte Bølling herred gejstlig 16.6.1751 lbnr.59]. 3B:
a Malte [Christian] Bruun, amtsforvalter i Københavns amt, død [18.8.1766]. 7B:
1 Malte Bruun
2 Johannes Bruun
3 Ulrikke Elisabeth Bruun
4 Marie Kirstine Bruun
5 Cathrine Margrethe Bruun
6 Marie Elisabeth Bruun
7 Thale Marianne Bruun
b Christen Bruun, graver i København Vor Frue
c Ellen Margrethe Bruun g.m. Jørgen Jørgensen Schou i Slagelse
2) bror Frands Bruun, [degn i Lerup sogn], død [i Telling i Lerup sogn 9.7.1754]. 3B:
a Hans Bruun, præst i Ulsted i Vendsyssel
b Jens Christian Bruun i Norge
c Marie Bruun g.m. Peder Gelstrup i Nibe.
Hendes A:
0) forældre [Niels Mortensen Brøchner og Anne Christiansdatter, skifte Skanderborg 12.9.1745 lbnr.43]
1) søster [Else Brøchner] g.m. Mogens Faber, købmand i Odense
2) søster [Margrethe Brøchner, skifte Skanderborg 18.5.1762 lbnr.121. Af første] ægteskab med Peder [Rasmussen] Wern i Skanderborg, [skifte Skanderborg 4.5.1747 lbnr.52] 1B:
a [Maren Pedersdatter Wern, død, var g.m. Niels Rodenborg, købmand i Horsens, skifte Horsens 2.3.1763 lbnr.1278]. 1B:
1 Hans Peder Rodenborg i Horsens 12
3) søster [Marie Brøchner, død 1733]. Af første ægteskab med [Andreas] Nygaard, vinhandler i Århus 2B:
a Richard Nygaard i København
b Christen Nygaard, vinhandler i Århus, død. 7B:
1 Andreas Nygaard 21 i skrædderlære i Århus
2 Johan Nygaard 19, i København
3 Poul Nygaard 18, i kandestøberlære i Ålborg
4 Christen Nygaard 14 hos morbror Poul [Andreasen] Rich, præst i Hodde [og Tistrup]
5 Marie Nygaard g.m. Poul [Nielsen] Amdrup (Amptrup), præst i Ørum, [Nørre Borris og Gammelstrup]
6 Anne Dorthe Nygaard i København
7 Cathrine Nygaard i Ørum.

170 Fransiska Toxværd i Viborg. 17.2.1769, fol.30B.
E: Jens Hjersing, konrektor i Viborg latinskole. A:
0) forældre [Ulrik Toxværd, præst i Rårup, skifte Bjerre herred gejstlig 11.1.1751 lbnr.57 og Anne Margrethe Munch, skifte Bjerre herred gejstlig 22.3.1748 lbnr.55]
1) bror Ulrik Adolf Toxværd, degn i Ring og Føvling
2) søster Frederikke Louise Toxværd, på Estrup [i Malt sogn] i Riberhus amt
3) søster Anne Margrethe Toxværd
4) søster Inger Marie Toxværd på Løvenholm [i Gjesing sogn]
5) søster [Sara] Kirstine Toxværd i Højen præstegård ved Vejle
6) søster Ellen Marie Toxværd på Estrup
7) søster Conradine Christiane Toxværd i Kolby præstegård på Mors.
Afdøde døde 17.2.1769.

171 Niels Christensen Fjendbo, ugift apotekerkarl i Viborg. 20.2.1769, fol.37B.
A:
1) bror Christen Christensen Fjendbo i Kalundborg på Sjælland
2) søster Gertrud Christensdatter g.m. Niels Christensen, møller i Nørremølle i Rakkeby på Mors.
Afdøde døde 21.1.1769.

172 Nille Margrethe Sadolin i Viborg. 1769, fol.42.
E: Maturin Friis, hospitalsforstander i Viborg. 1B:
a [Ellen Cathrine Friis, spæd].
Bevilling til uskiftet bo af 27.12.1769.

173 Ove Paulin Helbæk, præst i Vammen, Bigum og Lindum, [der døde 2.5.1771], fol.42B.
E: Inger Elisabeth, [fejl for Inger Marie Cathrine Mathiasdatter Wagaard].
Bevilling til uskiftet bo af 14.6.1771.

174 Margrethe Cathrine Kall i Viborg. 1771, fol.42B, 77B.
E: Vessel Henriksen Bartling, klokker i Viborg Domkirke og prædikant i Viborg Hospital.
Testamente af 17.5.1759, hvor han dengang var degn i Højslev, Dommerby og Lundø.
Afkald fra A:
1) søster Engel Kall
2) søster Marie Sofie Kall g.m. Christian Melchior Schuster i København.
Afdøde døde 28.7.1771.

175 Eskild Alsbach, student i Viborg. 5.8.1771, fol.43B.
Arvinger angives ikke.

176 Bevilling egen være at være i Viborg. 25.10.1771, fol.45.
Bevilling egen værge at være af 25.10.1771 for Birgitte Sadolin under kurator Hans Severin Rafn, [landstingsprokurator i Viborg].

177 Marie Kirstine [Christiansdatter] Lunov i Vorde præstegård, [begravet 31.3.1772], fol.45B.
E: Søren Jensen Ferslev, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund.
Bevilling til uskiftet bo af 1.5.1772.

178 Sofie Amalie [Hansdatter] Lessow i Viborg. 13.3.1772, fol.45B.
Enke efter [Laurids Sørensen Laurbjerg, præst i Sønderholm og Frejlev, skifte Hornum herred gejstlig 10.4.1740 lbnr.18]. B:
1) Christence Laurbjerg g.m. Andreas Brinkmann, 4. lektiehører i Viborg latinskole
2) Hans Frederik Laurbjerg, præst i Balling og Volling
3) Sofie Hedvig Laurbjerg 36 i Balling præstegård
4) Hans Severin Laurbjerg 34, guldsmedesvend i Balling præstegård
Afdøde døde 13.3.1772.

179 Anne Kirstine Krarup i Viborg. 3.10.1772, fol.47.
Enke efter [Sinnel] Lange, rektor i Ribe, [skifte Ribe stiftsprovsti 3.2.1756 lbnr.15]. B:
1) Maren Lange 19
2) Georg Frederik Lange 18, student i Vinkel præstegård
3) Constance Lange 16.
FM:
1 morbror Christian [Christiansen] Krarup, præst i Ølby, [Asp og Fovsing] ved Holstebro
2 morbror Niels Bigum (Bygum) [Christiansen] Krarup, præst i Vinkel og Rind
3 morbror Jens Henrik [Christiansen] Krarup, præst i St. Jørgens og Sørup ved Svendborg på Fyn
4 morbror Thure Krarup, konrektor i Århus.
Afdøde døde 2.10.1772 i Århus, hvortil hun var rejst for at overvære sin brors bryllup, [begravet Århus Domkirke 9.10.1772].

180 Hans Christian [Danielsen] From, kapellan Viborg Sortebrødre. 20.2.1773, fol.55.
E: Anne Cathrine Grundtvig. LV: Michael Tørslev, prokurator i Viborg. A:
0) forældre [Daniel Peder Andreasen From, præst i Fuglse og Krønge, død 16.10.1748, og Anne Marie Hansdatter, død 1761]
1) søster [Anne Christine From] g.m. [Peder Christian] Prior, klokker i Rødby på Lolland.
Afdøde døde 20.2.1773.

181 Anne Poulsdatter i Viborg. 5.2.1773, fol.62.
Enke efter Cort [Nielsen] Bisted, præst i Vejrum, [skifte Hjerm herred gejstlig 17.1.1730 lbnr.44]. B:
1) Ellen Bisted, enke efter Thue Holst, klokker i Viborg Gråbrødre, [begravet her 29.4.1769]
2) Johanne Marie Bisted 46
3) Marianne Bisted 43.
Afdøde døde 5.2.1773.

182 Bodil Marie Brøndlund i Viborg. 3.3.1773, fol.65.
E: Niels Faarup, klokker og skoleholder i Viborg Gråbrødre. B:
1) Karen Marie Nielsdatter 2
2) Anne Cathrine Nielsdatter 9 mdr.
Afdøde døde 2.2.1773.

183 Kirsten Olufsdatter i Overlund degnebolig. 20.12.1773, fol.67B.
E: Jens [Nielsen] Thisted, degn i Asmild og Tapdrup. B:
1) Niels Jensen 20
2) Oluf Jensen 19
3) Johan Jensen 17
4) Anders Jensen 16
5) Søren Jensen 12
6) Jens Jensen 7.
FM: morbror Christen Olufsen i Batum i Rødding sogn.
Afdøde døde 16.11.1773.

184 Søren Graa, 2. lektiehører i Viborg latinskole. 1.2.1774, fol.69.
A:
1) mor [Sofie Olufsdatter Sadolin], enke efter Jacob [Jørgensen] Graa, præst i Grundfør og Spørring, [skifte Vester Lisbjerg gejstlig 14.4.1760 lbnr.4]. LV: [Maturin] Friis, hospitalsforstander i Viborg
2) søster Margrethe Kirstine Graa på Lerkenfeld
3) søster Anne Marie Graa i Flade præstegård på Mors
4) søster Jacobe Sofie Graa i Haderslev mølle.
FM: Hans [Henrik Christiansen] Sadolin, kapellan i Rødding, [Løvel og Pederstrup].
Afdøde døde 3.1.1774.

185 Laurids Pedersen Kjærgaard, graver i Viborg Sortebrødre. 14.12.1773, fol.72B.
E: Mette Marie Olufsdatter. LV: Morten Kvist. B:
1) Marie Kirstine Lauridsdatter g.m. Jens Pedersen Tjørring, degn i Højslev, Dommerby og Lundø
2) Birgitte Lauridsdatter g.m. Thor Andersen Lindved, skibsbyggersvend i Flensborg.

186 Margrethe Utilie [Hansdatter] Sadolin i Viborg, [der døde 30.11.1775], fol.77B.
E: Frederik Astrup, præst i Viborg Sortebrødre.
Afkald af 21.9.1775, kort før hendes død fra A:
1) bror Oluf [Hansen] Sadolin, præst i Rold og Vebbestrup
2) søster Birgitte Cathrine Sadolin på Sødringholm.

187 Louise Lucie Nielsdatter Kirkemo i Byrum præstegård på Læsø. 15.7.1775, fol.78.
E: Morten [Lauridsen] Bechmann, præst i Byrum, Vesterø og Hals. B:
1) Laurids Bechmann 25, student i Vestindien
2) Niels Kirkemo Bechmann 23, student i København
3) Maren Bechmann 20
4) Martha Margrethe Bechmann 19
5) Johanne Bechmann 18
6) Hans Gram Bechmann 17
7) Johannes Bechmann 11.
Bevilling til uskiftet bo af 28.7.1775.
Afdøde døde 5.7.1775.

188 Niels Jensen, degn i Vammen, Bigum og Lindum. 25.4.1775, fol.79B.
E: Benedikte Jensdatter.
Første ægteskab med [Ellen Pedersdatter Bundgaard, død Lindum 3.3.1760] B:
1) Jens Nielsen 24
2) Peder Nielsen 20
3) Christen Nielsen 18
4) Maren Nielsdatter.
FM:
1 farbror Peder Jensen i Nordbæk
2 farbror Kjeld Jensen
3 farbror Jens Jensen.
Forsegling 29.3.1775.

189 Christian Albert Sadolin, præst i Viborg Sortebrødre. 24.3.1774, fol.83B, 356B.
Enke efter Mette Marie Fogh, [skifte 9.9.1755 lbnr.138]. B:
13) Inger Cathrine Sadolin, født 1755
Første ægteskab med [Ellen Cathrine Jørgensdatter Hjersing, skifte 21.8.1750 lbnr.118]. B:
1) Oluf Sadolin, præst i Torning og Karup
2) Jørgen Sadolin, præst i Trige og Ølsted
3) Albert Sadolin, præst i Hinge og Vinderslev
4) Christian [Albert] Sadolin, provisor på Horsens apotek, født 1741
5) Hans Henrik Sadolin, kapellan i Rødding, Løvel og Pederstrup
6) Johan Andreas Sadolin i København, født 1750
7) Margrethe Sadolin g.m. Jacob [Utzen Clausen] Hornemann, præst i Marstal
8) Dorthe Sadolin g.m. Hans Severin Rafn, [landstingsprokurator] i Viborg
9) Nille Margrethe Sadolin, [skifte 1769 lbnr.172] g.m. Maturin Friis, hospitalsforstander i Viborg. 1B:
a Ellen Cathrine Friis, født 1769
10) Ellen Cathrine Sadolin, født 1746, g.m. Poul Friis Nybo, kapellan i Durup og Stenild
11) Christine Marie Sadolin, født 1749, i Rimsø præstegård
12) Anne Sofie Sadolin. Ved afkald 9.6.1785 g.m. Hans Nikolaj Holm, købmand i Skanderborg.
(Sml. lbnr.149).

190 Andreas [Pedersen] Wøldike, biskop i Viborg stift. 14.10.1770, fol.97.
Enkemand efter Anne Marie [Christoffersdatter Kruse, skifte 18.6.1748 lbnr.112]. B:
1) Peder Wøldike
2) Jacob Wøldike, kapellan i Gunderup og Nøvling
3) Christoffer Wøldike, [præst i Tårnby på Amager], død. 6B:
a Andreas Wøldike 20
b Mette Cathrine Wøldike 19
c Andreas Michael Wøldike 17
d Peder Henrik Wøldike 15
e Marie Sofie Wøldike 13
f Johan Peder Wøldike 10
4) Elisabeth Wøldike g.m. [Johan Christian] Kall, professor i København
5) Regine Dorthe Wøldike, død, var g.m. Johan [Johansen] Rehling, præst i Hasle og Bråby på Sjælland. 2B:
a Andreas Rehling, student
b Martha Rehling g.m. [Morten Iversen] Qvistgaard til Gerdrup [i Eggeslevmagle sogn] ved Skælskør.
Afdøde døde 13.10.1770.

191 Søren Jensen Ferslev, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund. 22.4.1775, fol.144, 414B.
Enkemand efter Marie Kirstine [Christiansdatter] Lunov, [skifte 31.3.1772 lbnr.177]. B:
1) Christian Lunov Ferslev. Ved afkald 20.7.1787 er han student, 27 år
2) Bodil Lunge Ferslev.
FM:
1 morbror Jens Laasby Lunov, i Frausing, herredsfoged i Lysgård og Hids herreder
2 Christian Nibe, degn i Vorde, Fiskbæk og Romlund
[Første ægteskab med Bodil Mikkelsdatter Lunge, skifte 27.6.1741 lbnr.74].
Afdøde døde 22.4.1775.

192 Jørgen Nielsen Ravn, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund. 6.5.1776, fol.153.
E: Else Christence Plesner. LV: Pedersen, forvalter på Ørregård. B:
1) Mathæus Ravn 6
2) Niels Ravn 4.
FM:
1 farfar [Niels Jørgensen Ravn, hattemager i Viborg]
2 fars svoger Niels Jensen, smed i Nybro.
Afdøde døde 7.4.1776.

193 Jens Andersen Guldager, fraværende i mange år. 7.4.1778, fol.164B.
Afdøde havde arv efter far Anders [Lambertsen] Guldager, kapellan i Rødding, Løvel og Pederstrup, skifte 15.2.1762 lbnr.160, der tilfalder A:
1) søster Margrethe Dorthe Guldager g.m. Christian Spaabæk, kongelig sweitzer, Markstrædet 32 i København
2) bror Aksel Antonius Guldager. kollektør ved tallotteriet , i Antonistræde 316 i København
4) søster Sidsel Sofie Guldager, Vandkunsten 26 i København, død 30 år gammel, begravet København Frue 25.12.1771.

194 Laurids Iversen, kantor og 5. lektiehører i Viborg latinskole. 18.4.1779, fol.165B, 257B.
Enke efter Elia Stenersen, [der døde 23.1.1778]. B:
1) Karen Lauridsdatter 16
2) Svendine Christiane Lauridsdatter 13.
FM:
1 [Hans Christian] Schorler, fuldmægtig hos [Michael Hansen] Tørslev, landstingsprokurator i Viborg
2 [Niels Nielsen] Gelstrup, præst i Sønder Felding og Assing.
Bevilling til uskiftet bo af 30.1.1778.
Afdøde døde 18.4.1779.

195 Niels Faarup, klokker og skoleholder i Viborg Gråbrødre. 3.11.1777, fol.166.
E: Inger [Jensdatter] Toftgaard. LV: Hans Jørgen Hetlev, herredsfoged [i Hassing og Refs herreder]. B:
3) Bodil Marie Nielsdatter 2.
Første ægteskab med [Bodil Marie Brøndlund, skifte 3.3.1773 lbnr.182]. B:
1) Karen Marie Nielsdatter 7
2) Anne Cathrine Nielsdatter 6.
FM: Poul Møller, guldsmed i Viborg.

196 Jens Lytken, organist i Viborg Domkirke. 1.2.1778, fol.181, 200B, 240.
A:
1) bror Poul Lytken, organist i Randers, [begravet Randers 7.11.1774]. 1B:
a Otto Poulsen Lytken 17, discipel i Randers latinskole. FM: stedfar Jørgen Pedersen, organist i Randers
2) søster Mette Kirstine Lytken g.m. Knud Haderup, degn i Hammel
3) halvbror Otto Lytken, organist i Mariager, død [1762]. 2B:
a Hans Lytken, degn i Østrup og Hjadstrup i Lunde herred på Fyn
b Else Lytken, der døde
4) halvbror Niels Lytken, [organist i Skive, begravet Skive 29.12.1747]. 2B:
a Elisabeth Lytken g.m. Aachmann, fuldmægtig på Skive amtstue
b Edel [Frederikke Nielsdatter] Lytken, [skifte Skive 12.10.1750 lbnr.6], var g.m. nu afdøde Peder [Thomsen] Stenhugger. 1B:
1 Thomas Stenhugger, skoleholder på Amager.
Afdøde døde 1.2.1778.

197 Peder Jessen, rektor i Viborg latinskole. 20.3.1780, fol.195.
E: Dorthe Cathrine Ostenfeld.
Testamente af 28.6.1751.

198 Jens Hørning, klokker i Viborg Sortebrødre, [begravet 24.4.1781], fol.195B, 354.
E Maren Haslund. LV: Niels Bertelsen, hospitalsforstander i Viborg. B:
1) Niels Jensen Hørning 16
2) Inger Jensdatter Hørning 10.
FM: Søren Nybo, degn i Rødding, Løvel og Pederstrup, som beslægtet på mors side.
Bevilling til uskiftet bo af 4.8.1780.
Samfrændeskifte 31.5.1785.

199 Bertram [Jacobsen] From, degn i Rødding, Løvel og Pederstrup. 19.9.1779, fol.196.
E: Anne Cathrine Henriksdatter. LV: [Christen] Eskov i Nørremølle ved Viborg. B:
1) Barbara Cathrine From g.m. [Thomas] Meyling, [kæmner] i Viborg
2) Andreas From, urmager og kirkeværge i Viborg Gråbrødre
3) Henrik Frederik From, kobbersmedesvend i København
4) Thøger Dyssel From, hørkræmmer i København
5) Elisabeth Sofie From, død [6.9.1779], var g.m. Jørgen [Hansen] Hatting, degn og skoleholder på Alrø. 1B:
a Hans Henrik Jørgensen 5.

200 Inger Marie [Cathrine Mathiasdatter] Wagaard (Wadgaard) i [Nørre] Ingstrup [i Rødding sogn]. 24.9.1779, fol.200B, 373B.
Enke efter Ove Paulin Helbæk, præst i Vammen, Bigum og Lindum, [skifte 2.5.1771 lbnr.173]. B:
1) Malene Cathrine Helbæk 18. Ved afkald 18.6.1787 g.m. Laurids [Jensen] Halkjær, præst i [Kongens] Tisted og Binderup
2) Anne Margrethe Helbæk 16
3) Dorthe Hedvig Helbæk 14
4) Maren Bering Helbæk 12
5) Mathias 10.
FM:
1 morbror Iver Wagaard, degn i Skødstrup og Elsted
2) morbror Peder [Deichmann Mathiasen] Wagaard, præst i Vandborg.
Desuden nævnes Laurids Halkjærs brødre:
1 Christian Halkjær, bogbinder i Viborg
2 [Mogens Jensen Halkjær] præst i Ørslevkloster
Afdøde døde 23.9.1779.

201 Sofie [Olufsdatter] Sadolin i Viborg. 13.11.1778, fol.214B, 367.
Enke efter Jacob [Jørgensen] Graa, præst i Grundfør og Spørring, [skifte Vester Lisbjerg gejstlig 14.4.1760 lbnr.4]. B:
1) Margrethe Kirstine Graa g.m. Jens [Christensen] Aarup, forpagter på Nøragergård [i Durup sogn i Gislum herred]. Ved afkald 30.11.1781 er hun enke
2) Anne Marie Graa. Ved afkald 12.5.1786 g.m. Nikolaj Frederik Hess, væver i Fredericia
3) Jacobe Sofie Graa, der ægter Niels Hansen Schmidt, guldsmed i Fredericia.
Afdøde døde 13.11.1778.

202 Mathias Gundermann [Thomsen] Sabro, kapellan i Viborg Domsogn. 5.4.1781, fol.240.
E: Vilhelmine Augusta Monrad. B:
1) Thomas Sabro 8
2) Christiane Sabro 6
3) Albert Sabro 5
4) Christian Michael Sabro 3
5) Filippa Cathrine Sabro 21.uger.
Afdøde døde 5.4.1781.

203 Sofie Marie Ring i Viborg. 24.4.1782, fol.250B.
E: Christian Haderup, organist i Viborg Domkirke. B:
1) Jacob Rise Haderup
2) Maren Haderup
3) Gunder Kirstine Haderup.
FM: morfar Jacob Rise Ring, postmester og organist i Skive.
Afdøde døde 23.4.1782.

204 Otto Severin [Jacobsen], degn på Læsø. 18.4.1780, fol.283.
Enkemand efter Birthe Marie Nielsdatter Kirkemo, [begravet Byrum 5.7.1765].
B:
1) Karen Severin g.m. Jens Hansen Ell, købmand i Sæby
2) Johanne Petrine Severin 35, hos slægtning [Søren] Wirenfeldt, byskriver i Thisted
3) Birgitte Severin 33, hos næstsøskendebarn [Hans Hansen] Boye, præst i Ugilt [og Tårs]
4) Martha Margrethe Severin 30 i Byrum
5) Abelone Severin g.m. Niels Kjærulf, præst i Ørre og Hodsager
6) Johannes Kirkemo Severin 23 i Byrum.
FM: morbror Carl Kirkemo i Hals på Læsø.
Bevilling til uskiftet bo af 2.8.1765.

205 Jens Hjersing, rektor i Viborg, der døde [7.6.1783], fol.312B, 370B.
E: Dorthe [Marie] Malling. LV: [Niels Mogensen] Høgh, borgmester i Viborg. B:
1) Peder Hjersing 13
2) Charlotte Hjersing 12
3) Fransiska Hjersing 9.
FM:
1 farbror Laurids Hjersing i Vendsyssel
2 farbror Thøger Hjersing, kollega i Viborg Katedralskole.
Bevilling til uskiftet bo af 27.6.1783.
Samfrændeskifte 31.1.1787.
[Første ægteskab med Fransiska Toxværd, skifte 17.2.1769 lbnr.170].

206 Ellen Bisted i Viborg. 23.4.1783, fol.313.
Enke efter Thue Holst, klokker i Viborg Gråbrødre, [begravet her 29.4.1769]. A:
1) søster Johanne Marie Bisted på stedet.
Afdøde døde 23.4.1783.

207 Vilhelm Adolf [Sørensen] Worsøe, præst i Viborg Domkirke. 1.4.1781, fol.315B.
E: Bolette Birgitte Kemler. LV: [Hans Severin] Rafn, [landstingsprokurator] i Viborg. B:
1) Peder Flor Worsøe, på Larvik jernværk i Norge
2) Johan Severin Worsøe, forvalter på Antvorskov Falkensten [i Gerlev sogn] på Sjælland
3) Ulrik August Worsøe, fuldmægtig på Frederikslund [i Søllerød sogn] på Sjælland
4) Iver Worsøe i Viborg
5) Claudine Magdalene Worsøe g.m. Christian Nissen, præst i Låstrup og Skals
6) Johanne Marie Elisabeth Worsøe g.m. Hans Christian von Tancke , kaptajn for Sjællandske geworbne infanteriregiment.
Afdøde døde 1.4.1781.

208 Birthe Andersdatter i Viborg. 8.3.1784, fol.352.
E: Niels Laanum, graver i Viborg Domkirke. B:
1) Karen Nielsdatter 10
2) Hans Peder Nielsen 9
3) Dorthe Nielsdatter 6.

209 Gertrud Jespersdatter, 24.12.1776, fol.357B.
E: Claus Bang, skoleholder i Hals på Læsø, der døde 6.6.1779. B:
1) Anders Bang 31, i fogedgården Klitgård på Læsø
2) Hans Bang 28, på Boller i Vendsyssel
3) Mette Rostock Bang 26
4) Mads Bang24, farer til søs fra Holland
5) Jens Christian Bang 15
6) Jesper Nikolaj Bang 15
7) Abigael Bang 13.
(Alder angivet i 1779).
FM: farbror Hans Bang, degn i Nørre Vrå [i Børglum herred].
Afdøde døde 25.11.1776.

210 Bodil Cathrine Mogensdatter Løwenhertz i Viborg, [begravet Viborg Domkirke 4.12.1786], fol.368, 373.
Enke efter Hans Christian [Jørgensen] Bang, præst [i Rørbæk og Grynderup, skifte Gislum herred gejstlig 20.6.1742 lbnr.29].
Afkald fra de to sønner, der overlader arv til deres søster endnu før mors død B:
1) Jørgen Christian Bang, toldkontrollør i Ålborg
2) Dorthe Cathrine Bang
3) Mogens Holger Bang, degn i St. Ib og St. Jørgen i Roskilde.
[Første ægteskab med Christen Nielsen Svejstrup, stadsmusikant i Horsens, skifte Horsens 19.5.1731 lbnr.696].

211 Anne Marie Mikkelsdatter i Løvel skolehus. 13.11.1786, fol.368B.
E: Christian Kajsen, skoleholder i Løvel. B:
1) Mikkel Christiansen 15
2) Kirsten Christiansdatter 12
3) Anne Christiansdatter 11
4) Birgitte Christiansdatter 5
5) Jens Christiansen 9 mdr.
FM: morbror Niels Mikkelsen i Spanggård i [Vester] Tostrup sogn.

212 Søren Jespersen Vorde, kapellan på Læsø, der døde 14.1.1786, fol.374, 378B.
A:
1) bror Villum Jespersen i Tostrup
2) bror Mads Jespersen i Hjarbæk på Viborg rektorat gods
3) søster Anne Jespersdatter g.m. Niels Thomsen Mølgaard i Vorde på Viborg rektorat gods
4) søster Kirsten Jespersdatter, død, var g.m. Niels Bertelsen i Vorde på Viborg rektorat gods, der lever. 1B:
a Jesper Nielsen 20
5) søster Mette Jespersdatter, død, var g.m. Mads Frederiksen i Batumgård. 1B:
a Jesper Madsen, fæster af Vejrumbro kro i Vejrum sogn på Viskum gods.

213 Anne Margrethe Lund i Viborg, der døde 31.7.1783, fol.376B, 414, 415.
A:
1) mor Johanne Cathrine [Johansdatter] Mehl i Viborg, enke efter Jesper [Christensen] Lund, præst i Støvring og Mellerup, [død 23.3.1776]
2) søster Maren Brandt Lund, født 21.4.1757, g.m. Niels Lund Hagemann i Viborg
3) søster Karen Holm Lund, født 12.4.1758, g.m. Hans Kabbel Haasum, fuldmægtig på stiftskontoret i Viborg
4) bror Christen Lund, født 19.10.1759, skriverkarl hos [Niels] Hammer, forvalter på Støvringgård
5) søster Elisabeth Lund, født 13.2.1762
6) søster Marianne Lund, født 18.2.1763
7) bror Johannes Lund, født 9.9.1765, student, der døde 13.11.1786, skifte 24.1.1787 fol.425B
8) bror Michael Lund, født 12.5.1767
9) søster Sofie Lund, født 12.11.1772.
FM:
1 morbror Henrik [Johansen] Mehl, præst i Rødding og Krejbjerg, der døde, skifte Rødding herred gejstlig 6.6.1785 lbnr.93]
2 mors søskendebarn Ditlev [Floriansen] Mehl, junior, præst i Barrit og Vrigsted.
Arv efter afdødes farbror Morten [Christensen] Skive, præst i Vandborg, [død 4.10.1776].
Testamentarisk arv efter afdødes morbror Ditlev [Johansen] Mehl, præst i As og Klakring, [skifte Bjerre herred gejstlig 20.1.1783 lbnr.103, i andet ægteskab med Elisabeth Jensdatter Zeuthen] til afdøde og til hans egne B:
1) Villads Mehl, fuldmægtig på amtskontoret i Ringkøbing, nu ejer af Klode mølle [i Kragelund sogn]
2) [Maren Groth Mehl g.m. Wulf [Sigvard Pedersen] Rosenstand, successor i As og Klakring.
[Elisabeth Zeuthens første ægteskab med Villads Bendixen Kopp, formand i As og Klakring, skifte Bjerre herred gejstlig 13.7.1753 lbnr.59]. B:
3) Bendix Kopp, forvalter på Torupgård
4) Jens Kopp, blind.

214 Christine Margrethe Pedersen i Byrum degnebolig på Læsø. 23.6.1786, fol.409.
E: Søren Malling, degn på Læsø. B:
1) Christian Michael Malling 9
2) Ingeborg Karen Margrethe Malling 6
3) Hans Pedersen Malling 3.
FM: [morbror] Peder Pedersen, præst i Ørting og Falling.
[Søren Malling var tidligere degn i Kobberup, hvor de to ældste børn er født].
Afdøde døde 23.6.1786.Nørlyng herred
Gejstlig skifteprotokol
1788-1811
C 21B-5

215 Knud Laugesen, skoleholder i Lindum og Bigum. 1.3.1788, fol.2.
E: Margrethe Jensdatter. LV: [Henrik Jacobsen Hof] Bering, forvalter på Tjele. B:
1) Lauge Knudsen 2½
2) Marie Cathrine Dorthe, født efter fars død.
FM: Niels Pedersen Stougaard i Lindum.

216 Helene Cecilie Møller i Viborg. 2.9.1787, fol.4.
Enke efter Albert Frederik Buch, præst i Vammen, Bigum og Lindum, [skifte 4.2.1737 lbnr.61]. B:
1) Gerhard Didrik Albertsen Buch, kantor i København Frue latinskole
2) Marianne Frederikke Albertsdatter Buch, [skifte Holstebro 30.5.1770 lbnr.210], var g.m. [Jacob] Elias Hofmann, apoteker i Holstebro. B:
a Christian Sigfred 25, sergent i København.
Afdøde døde 2.9.1787.

217 Iver Dam [Tønnesen] Just, præst i Vammen, Bigum og Lindum. 19.4.1788, fol.19.
E: Ingeborg Cathrine Friedenreich. LV: [Rasmus] Finderup, successor. B:
1) Antonius Fransiskus Just, født 26.2.1766
2) Marie Goische Just, født 8.1.1768
3) Johannes Friedenreich Just, født 22.10.1771
4) Dorthe Cathrine Just, født 31.1.1773
5) Ingeborg Foss Just, født 3.3.1775
6) Petrea Agnethe Just, født 1.12.1776
7) Christiane Annette Just, født 26.2.1778
8) Filippine Henriette Just, født 17.2.1780.
FM: født værge Nikolaj Nissen Just, by- og herredsfoged i Mariager.
Afdøde døde 19.4.1788.

218 Anne Andersdatter Lundø i Rødding præstegård. 7.1.1791, fol.38, 39B.
Enke efter Jens [Mouridsen] Brasch, præst i Låstrup og Skals, [død 15.6.1752]. B:
1) Margrethe Dorthe Brasch g.m. Laurids [Pedersen] Aastrup, præst i Rødding, Løvel og Pederstrup
2) Anders [Kjærulf] Brasch [til Over og Neder Bomholt i Alling sogn, skifte Skanderborg og Åkær amter 6.9.1776 lbnr.338]. 1B:
a Jens Andersen Brasch 14 i Værum præstegård ved Randers.
Afdøde døde 5.1.1791.

219 Birthe Cathrine [Pedersdatter] Hylling i Viborg. 2.2.1791, fol.39, 40B.
Enke efter Peder [Andersen] Hald, præst i Idum, [død 29.3.1749], (se Ulfborg herred gejstlig lbnr.83). B:
1) Hans Hald, vinhandler i Viborg
2) Anders Hald i Hamborg
3) Peder Hald, degn i Ræer, Hansted og Vigsø i Thy
4) Jacob Hald, degn i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby på Mors, [skifte Morsø Nørre herred 15.12.1786 lbnr.47]
5) Laurids Hald, kongelig kældermester i København
6) Abelone Hald
7) Marie Hald.
Afdøde døde 2.2.1791.

220 Louise Rolf i Fallesgårde præstegård i Dollerup sogn, [begravet 29.3.1791], fol.41B.
E: Ferdinand Thura, præst i Dollerup, Finderup og Ravnstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 15.4.1791 for ham og en søn.

221 Clara Margrethe Borchorst i Viborg, der døde 13.4.1796, fol.42.
E: Vessel Henriksen Barthling, klokker i Viborg Domkirke og prædikant i Viborg Hospital.
Bevilling til uskiftet bo af 24.6.1779.

222 Peder Hansen, præst i Dollerup, Finderup og Ravnstrup, der døde [31.1.1788], fol.42B.
E: Marie Elisabeth Bruun.
Testamente af 24.12.1787.

223 Mette Nielsdatter Ravn i Vammen præstegård. 27.12.1791, fol.43.
E: Rasmus [Sørensen] Finderup, præst i Vammen, Bigum og Lindum. B:
1) Søren Finderup, født 23.11.1765
2) Niels Finderup, født 31.6.1768
3) Ellen Marie Finderup, født 31.7.1769
4) Johanne Finderup, født 1.1.1771.
Afdøde døde 26.11.1791.

224 Bagge [Christensen] Friis, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup. 24.4.1792, fol.48.
E: Charlotte Amalie Ravn i Viborg. LV: bror Tønnes Ravn, præst i Hem, Hindborg og Dølby. B:
1) Christen Friis i København
2) Hansine Friis g.m. Skjern, forvalter på Avsumgård
3) Hans Friis
4) Peder Friis 15
5) Johanne Christine Friis
6) Anne Birgitte Friis
7) Christian Michael Rotbøl Friis
8) Maturin Friis
9) Antonius Rasmus Friis
10) Immanuel Friis 11
11) Bagge Friis.
FM: farbror Peder Friis til Lundgård [i Gammelstrup sogn].
[Afdøde døde 5.5.1787, se Fjends herred gejstlig lbnr.79].
Bevilling til uskiftet bo af 18.5.1787.
Samfrændeskifte 24.4.1792.

225 Margrethe Marie Kvist i Vorde degnebolig, [begravet 27.11.1792], fol.57.
E: Rasmus [Hansen] Ravn, degn i Vorde, Fiskbæk og Romlund.
Testamente af 9.5.1786.

226 Johanne Cathrine [Johansdatter] Mehl i Viborg. 29.3.1793, fol.57B.
Enke efter Jesper [Christensen] Lund, præst i Støvring og Mellerup, [død 23.3.1776]. B:
1) Maren Brandt Lund, født 21.4.1757, g.m. Niels Lund Hagemann i Viborg
2) Karen Holm Lund, født 12.4.1758, g.m. Hans Kabbel Haasum i Viborg
3) Christen Lund, født 19.10.1759
4) Elisabeth Lund, født 13.2.1762, g.m. [Gravers Christian] Holst, degn i Holstebro
5) Marianne Lund, født 18.2.1763, i Lem præstegård [i Rødding herred]
6) Michael Lund, født 12.5.1767
7) Sofie Lund, født 12.11.1772 på Kirkholm.
Afdøde døde 29.3.1793.

227 Mathias Poulsen Timmermann, discipel i 3. lektie i Viborg latinskole. 14.1.1795, fol.63, 66, 69, 79, 88.
A:
0) far Frederik Christian [Jacobsen] Timmermann, præst i Dalbyneder, Råby og Sødring sogn, skifte slut 21.7.1786.
Fars første ægteskab med mor Cathrine Marie Spentrup, død [17.5.1783]. B:
1) bror Jacob Timmermann, døbt 14.5.1777
2) søster Kirstine Marie Timmermann, døbt 15.7.1778
3) Mathias Poulsen Timmermann, døbt 24.5.1780, som er afdøde
4) søster Cathrine Marie Timmermann, døbt 29.3.1781.
Fars andet ægteskab med Cathrine Marie [Damiansdatter] Dahl, nu g.m. Peder August Stenfeldt, kapellan i Vigerslev og Veflinge på Fyn, nu præst i [Trøstrup] Korup og Ubberud. B:
5) halvsøster Karen Busch Timmermann, døbt 18.2.1785.
FM:
1 farbror Thomas Peder Timmermann, præst i Lund og Flekkefjord i Norge
2 farbror Arild Timmermann, ejer af Klode mølle i Kragelund sogn
3 farbror Peder Timmermann, præst i Udbyneder og Kastbjerg.

228 Anne Margrethe Wolff, ugift i Viborg. 8.5.1795, fol.65B, 66B.
A:
1) mor Mette Margrethe Aarhus i Ørbæk sogn på Fyn, enke efter Hans Pedersen Wolff, [degn] i Vindinge, [død 28.7.1783]
2) bror [Peder Hansen] Wolff, degn i Ørbæk
3) søster Dorthe Margrethe Wolff g.m. Knud Hansen i Frørup på Fyn
4) [Amalie Margrethe Wolff g.m. successor i Vindinge, hun død 3.8.1784].
FM:
1 farbror Hans Hering Wolff
2 morbror Christen Vinding i Viborg.
Afdøde døde 8.5.1795.

229 Charlotte Amalie [Christensdatter] i Finderup degnebolig. 16.6.1795, fol.67B, 74, 75B.
E: Peder Sørensen, degn i Dollerup, Finderup og Ravnstrup. B:
1) Johanne Marie Pedersdatter g.m. Villum Nielsen Dollerup, kur- og fanesmed i Ribe
2) Søren Pedersen, maler i Vorde
3) Cathrine Elisabeth Pedersdatter g.m. Christen Henriksen, podemester på Tjele, nu degn i Vejrum
4) Christen Pedersen i Ravnstrup på Viborg bisp gods
5) Anders Pedersen i Vorde
6) Rasmus Pedersen 19, i Ribe
7) Søren Pedersen 17
8) Inger Marie Pedersdatter 14.
Afdøde døde 17.5.1795.

230 Christen Schreiner, degn i Låstrup og Skals, der døde i Rogenstrup i Fiskbæk sogn. 7.7.1795, 71B.
E: Mette Dorthe Jensdatter. B:
4) Niels Christensen 34, i København.
Første ægteskab med Maren Mikkelsdatter. B:
1) Mikkel Christensen i Høgild i Resen sogn
2) Anne Hedvig Christensdatter g.m. Morten Christensen i Daugbjerg
3) Peder Christensen i Holsten.
Afdøde døde 5.7.1795.

231 Birthe Marie Pedersdatter i Løvel skolehus. 12.6.1795, fol.72, 74B, 77B, 79, 99B.
E: Christian Kajsen, skoleholder i Løvel.
Første ægteskab med Jens Nørlem i Viborg. B:
1) Inger Marie Jensdatter g.m. [Oluf Pedersen Lyngby], bødker i København
2) Marie Christine Jensdatter i Højslev præstegård.
Afdøde døde 12.6.1795.

232 Lucie Magdalene Gade i Viborg. 14.2.1796, fol.77B, 81B, 90, 98, 112B, 130B.
Enke efter Hans Henrik Fugl, degn [i Astrup, Rostrup og Store Arden, skifte Hindsted herred gejstlig 30.3.1789 lbnr.15]. B:
1) Anne Elisabeth Fugl, død, var g.m. [Frederik] Peitersen, birkedommer på Lindenborg. 2B:
a Charlotte Amalie Peitersen, døbt Vive 1.2.1786
b Nis Peitersen, døbt Vive 22.6.1787
FM: farbror Peitersen, forvalter på Boller
2) Peder Fugl, død uden livsarvinger
3) Ulrik Nikolaj Fugl, hof- og stadsretsprokurator i København
4) Iver Fugl, præst ved Slutteriet eller arresthuset i København
5) Jacob Mathias Fugl, student, døbt 25.7.1774
6) Karen Fugl, døbt 5.1.1777
7) Christian Fugl, discipel i Viborg latinskole, døbt 15.5.1780.
Arv efter:
1 børnenes farbror Christian Fugl, herredsfoged i Villestrup mølle [i Astrup sogn i Hindsted herred]
2 børnenes farbror Frederik Fugl i Ålborg.
Afdøde døde 14.2.1796.

233 Nille Dorthe Arctander i Viborg. 26.3.1796, fol.86, 93, 111, 116B, 124B.
Enke efter Peder Lorentsen Arff, rektor i Viborg, [skifte 6.9.1764 lbnr.162]. B:
1) Christian Nikolaj Arff, præst i Hedrum i Christiania stift i Norge, død. 2B:
a Peder Nikolaj Arff
b Ingeborg Arff
2) Lorents Arff, byfoged i Slangerup på Sjælland
3) Anne Margrethe Arff 44
4) Lukas Arff, borgmester i Køge
5) Sofie Dorthe [von Møinichen] Arff 38, husholder i Nøterø præstegård i Norge
6) Henrikke Charlotte [Marie] Arff g.m. Skive på Niverødgård [i Karlebo sogn] ved Helsingør
7) Jacobe Petronelle Arff 34.
Afdøde døde 26.3.1796.

234 Vessel Henriksen Bartling, klokker i Viborg Domkirke og prædikant i Viborg Hospital. 13.4.1796, fol.88B, 100, 108, 110, 114B 118, 119B.
Første ægteskab med Margrethe Cathrine Kall, [skifte 28.7.1771 lbnr.174].
Andet ægteskab med Clara Margrethe Borchorst (Burchart), [skifte 13.4.1796 lbnr.221].
Testamente af 30.7.1784.
Hans A:
0) [Henrik Vesselsen Bartling, præst i Højslev, Dommerby og Lundø, skifte Fjends herred 9.10.1752 lbnr.47 og Ida Malene Pedersdatter Bagger, skifte Fjends herred gejstlig 11.6.1759 lbnr.53]
1) søster Dorthe Sofie Bartling g.m. Oluf Holm, degn i Viby, begge døde. 2B:
a Henrik Holm, degn i Ebeltoft
b Kirsten Holm, døbt 28.6.1744, der døde
2) søster Elisabeth Frederikke Bartling [begravet Binderup 20.3.1791] g.m. [Christen] Mønster, skovrider i Skanderup, [begravet Skannerup Gjern herred 26.12.1762]. 2B:
a Jørgen Mønster, juvelerer i København
b Ingeborg Charlotte Mønster g.m. [Søren] Lund, birkedommer i Store Binderup kro [i Binderup sogn]
3) søster Margrethe Elisabeth Bartling, enke efter [Henrik Reutze Christoffersen] Lylow, købmand i Skive, [skifte Skive 17.5.1772 lbnr.98]
4) søster Else Malene Bartling, enke efter [Frederik Christian Hansen] Wilrich, præst i Højslev, Dommerby og Lundø. LV: søn [Frederik Christian Hansen] Wilrich, successor
5) søster Jytte Cathrine Bartling, enke efter [Sejer] Sommer, [død Næsborg 9.1.1749, skifte Ålborghus amt nr.163, forpagter på Tolstrup Nørgård i Næsborg sogn].
Hendes A:
0) forældre [Anders Jacobsen Borchorst, præst i Øster Tørslev og Dalbyover, død 7.6.1721 og Gedske Jensdatter Printzler]
1) Anders Borchorst, købmand i Viborg, død. 1B:
a Jens Wilrich Borchorst
2) Hans Borchorst, købmand i Randers, død. 1B:
a Michael Fossie Borchorst, født 28.7.1781. FM: stedfar Christian Dibbel, købmand i Randers
3) søster [Marianne Borchorst], død, var g.m. Peder Rasmussen Bagge, degn i Harridslev]. 1B:
a Gedske Marie [Pedersdatter Bagge] g.m. [Christen Johansen] Reventlow, degn i Harridslev ved Randers, død. 6B:
a Johan Christian Reventlow
b Marianne Reventlow
c Peder Bagge Reventlow
d Hans Reventlow
e Charlotte Marie Reventlow
f Ditlev Reventlow.
[Clara Margrethe Borchorst første ægteskab med Peder Simon Stiegmann, kirurg i Viborg, skifte11.6.1763 lbnr.161].
Afdøde døde 13.4.1796.

235 Christian Kajsen, skoleholder i Løvel. 27.5.1795, fol.107, 108B, 113B, 115, 199, 122.
Enkemand efter Birthe Marie Pedersdatter Lassen, [skifte 12.6.1795 lbnr.231].
Første ægteskab med Kirsten. B:
1) Kaj Christiansen, på en stivelsesfabrik i København
2) Cathrine Marie Christiansdatter g.m. Jens Pedersen Bredsted i Løvel sogn.
Andet ægteskab med Birgitte. B:
3) Anne Kirstine Christiansdatter g.m. Christen Hansen i Holmgård i Glenstrup sogn.
Tredje ægteskab med Anne Marie Mikkelsdatter, [skifte 13.11.1786 lbnr.211]. B:
4) Mikkel Christiansen i Holsten
5) Kirsten Christiansdatter i Skovby ved Randers
6) Anne Christiansdatter
7) Birgitte Christiansdatter.
FM:
1 morbror Niels Mikkelsen i Spanggård i [Vester] Tostrup sogn, der døde
2 Laurids Grønning i Løvel sogn.
Desuden havde afdøde en datter, (ikke angivet af hvilket ægteskab)
8) Anne Christiansdatter g.m. Mads Christensen i Mejlby i Linde sogn, død. 1B:
a Anne, der døde.
Arv til børn af afdødes sidste hustru af første ægteskab med Jens Nørlem i Viborg. B:
1) Inger Marie Jensdatter g.m. Oluf Pedersen Lyngby, [bødker] i København
2) Marie Christine Jensdatter i Højslev præstegård.
Afdøde døde 27.5.1796.

236 Martha Cathrine Stockberg i Viborg. 25.7.1796, fol.114, 116.
Enke efter Poul [Klingenberg Nielsen] Gjern, kapellan i Skive [og Resen, skifte Hindborg herred gejstlig 21.5.1765 lbnr.34]. B:
1) Ulrik [August] Gjern, klokker i Viborg Gråbrødre
2) Laurids Nikolaj Gjern, tømrer i København
3) Frederikke Gjern i Horsens.
Afdøde døde 25.7.1796.

237 Dorthe Cathrine Ostenfeld, der lever i Viborg. 31.10.1797, fol.129, 136, 140B.
Enke efter Peder Jessen, rektor i Viborg latinskole, [skifte 20.3.1780 lbnr.197]. A:
1) bror Christen Ostenfeld, cand. theol.
2) søster [Anne Margrethe Ostenfeld, [skifte 19.12.1746 lbnr.102] 1B:
a Jens Olufsen Arff, kaptajn i infanteriet.
Registrering og deling efter lovens 3-17-1, da hun er svag på sind og legeme.

238 Inger Marie [Pedersdatter] Billeschou i Viborg. 27.12.1797, fol.133, 141B.
Enke efter Michael [Hansen] Grimstrup, præst i Vindum,[død 16.4.1768]. B:
1) Peder Billeschou Grimstrup, skoleholder i Tranbjerg ved Århus
2) Carl Gotthilf Grimstrup i København
3) Maren Collin Grimstrup, [skifte Ginding herred gejstlig 26.9.1788 lbnr.54], var g.m. Christoffer [Berentsen] Mulvad, præst i Ejsing og Handbjerg. 2B:
a Michael Mulvad
b Hans Christian Mulvad
4) Elisabeth Dorthe Grimstrup g.m. [Laurids Nielsen] Aborg, gartner på Clausholm [i Voldum sogn]
5) Karen Christiane Grimstrup i Viborg.

239 Ingeborg Jensdatter Splid, der døde 1.3.1783 i Skorup, fol.136B.
E: Christen Eskildsen Vinding, præst i Skorup og Tvilum. der 5.6.1788 flyttede til Viborg.
Testamente af 27.2.1778.
Hans A:
1) søskendebarn Mette Margrethe Hansdatter Aarhus g.m. Hans Pedersen Wulff, degn i Vindinge på Fyn, [død 28.7.1783]. 2B:
a Amalie Margrethe Wulff, der døde uden livsarvinger
b Anne Margrethe Wulff, skifte 8.5.1795 lbnr.228
2) søskendebarn Maren Pedersdatter Paaske i Nebbelunde på Lolland, der døde på Mattrup
Hendes A:
1) bror Poul [Jensen] Splid, præst i Them, [skifte Vrads herred gejstlig 7.4.1766 lbnr.127]. Hans børn. Heraf B:
a Johanne Kirstine Splid g.m. Christian Frederik [Lauridsen] Aagaard, præst i Them

240 Christen Ostenfeldt, cand. theol. i Viborg. 19.8.1798, fol.141.
A:
1) søster Dorthe Cathrine Ostenfeldt i Viborg, enke efter Peder Jessen, rektor i Viborg latinskole, [skifte 20.3.1780 lbnr.197]. LV: Henrik Christian Zahrtmann, præst i Viborg Sortebrødre
2) søster [Anne Margrethe Ostenfeld, [skifte 19.12.1746 lbnr.102] 1B:
a Jens Olufsen Arff, kaptajn i infanteriet.

241 Niels Poulsen, discipel i Viborg latinskole mesterlektie. 13.6.1799, fol.143.
A:
1) far Poul Jensen, møllersvend i Refs mølle i Nørre Kongerslev sogn.

242 Johanne Christensdatter i Ravnstrup skolehus. 29.10.1799, fol.147.
E: Frederik Lauridsen, skoleholder i Ravnstrup. B:
1) Dorthe Marie, nyfødt.

243 Anne Cathrine Henriksdatter i Viborg. 5.1.1800, fol.149, 151B, 155, 156.
Enke efter Bertram [Jacobsen] From, degn i Rødding, Løvel og Pederstrup, [skifte Rødding herred gejstlig 19.9.1779 lbnr.199]. B:
1) Jacob From, løjtnant i Vestindien, død uden livsarvinger
2) Hans From i København, død uden livsarvinger
3) Barbara Cathrine From g.m. Thomas Meyling, [kæmner] i Viborg
4) Andreas From, urmager i Viborg
5) [Henrik] Frederik From, kobbersmedesvend i København, død ugift
6) Thøger [Dyssel] From, hørkræmmer i København
7) Elisabeth [Sofie] From, død [6.9.1779], var g.m. [Jørgen Hansen] Hatting, degn på Alrø. 1B:
a Hans [Henrik] Hatting.
Afdøde døde 5.1.1800.

244 Niels Lillelund Hansen, ugift litterat i Viborg. 17.1.1800, fol.149B, 152B.
A:
1) mor [Marianne Bernsdorff til Kærgårdsholm i Salling [i Håsum sogn], enke efter [Peder] Hansen [til Landting i Ejsing sogn, bevilling til uskiftet bo Lundenæs og Bøvling amter af 2.4.1781 lbnr.1447]
2) søster Nikolette Kirstine Hansen
3) bror Niels Tideman Hansen til Landting [i Ejsing sogn]
4) søster Johanne Cathrine Hansen g.m. [Jacob Pedersen] Tetens, konrektor i Viborg
Mors første ægteskab med [Niels Pedersen Lillelund til Landting i Ejsing sogn og Nygård, skifte Lundenæs og Bøvling amter 29.8.1767 lbnr.385]. B:
5) halvbror Peder Lillelund til Ørndrup [i Karby sogn] på Mors
6) halvbror Hans Bernsdorff Lillelund, præst i Brøndum og Hvidbjerg i Salling.
Afdøde døde 17.1.1800.

245 Mette Jensdatter i Finderup degnebolig. 24.1.1800, fol.150, 153.
E: Peder Sørensen, degn i Dollerup. A:
1) bror Søren Jensen, smed i Låstrup
2) bror Jesper Jensen Dam, bedemand i Skive
3) Niels Jensen Dam på Lundø, død. 5B:
a Niels Nielsen i Højslev sogn
b Maren Nielsdatter
c Anne Cathrine Nielsdatter
d Karen Nielsdatter
e Anne Kirstine Nielsdatter
4) søster Karen Jensdatter g.m. Jacob Jensen, skoleholder på Lundø.
[Enkemandens første ægteskab med Charlotte Amalie Christensdatter, skifte 16.6.1795 lbnr.229]. Af børn nævnes B:
1) Søren Pedersen
2) Inger Marie Pedersdatter
Afdøde døde 16.1.1800.

246 Jens Peder Vibe, discipel i Viborg latinskole. 11.5.1800, fol.155B, 156B, 158B, 172.
A:
1) far Peder Vibe i Skive, nu i Viborg
2) søster hos Woydemann på Mors.
FM: Christen Knudsen.
Afdøde døde 11.5.1800.

247 Christen Andersen Schmidt, discipel i Viborg latinskole. 19.7.1800, fol.157B, 159, 162B.
A:
1) far Anders Smed i Sindbjerg ved Silkeborg.
Afdøde døde 19.7.1800.

248 Christine Augusta [Madsdatter] Hvas i Viborg. 16.9.1800, fol.159B, 173.
Enke efter [Otto Himmelstrup Bollesen] Mørch, præst [i Gerding og Blenstrup, skifte Hellum herred gejstlig 6.8.1775 lbnr.8]. B:
1) Georgia Nikoline Mørch g.m. [Niels] la Cour, fuldmægtig i Viborg
2) Bolle Mørch, toldinspektør i Sæby
3) Casper Herman Mørch, korporal i Randers
4) Andreas Lowson Mørch, kapellan i Ålborg Frue
5) Mads Hvass Mørk, købmand på Grønland
6) Ingeborg Marie Mørch g.m. [Hans] Plum, forpagter af Hammelmose [i Thise sogn]
7) Louise Mørch g.m. Bolle [Nikolaj] Hvidbjerg, præst i Bælum og Solbjerg
8) Frederikke Sofie Mørch g.m. Søren Munch på Rindsholm
9) Anne Cathrine Mørch i København
10) Marie Elisabeth Mørch g.m. Christen Schmidt, aftensangspræst i Hobro
11) Anne Margrethe Vestergaard Mørch
12) Maren Loss Mørch g.m. Møller, organist i Mariager
13) Ida Nikoline Cathrine Mørch på Brahetrolleborg på Fyn.
Afdøde døde 16.9.1800.

249 Samuel Peder Krarup, student i Viborg. 9.2.1801, fol.163B.
A.
1) mor [Sofie Dorthe Skovbo] i Vejrum præstegård, enke efter [Niels Bygum Christiansen Krarup, præst i Vejrum, skifte Hjerm herred gejstlig 14.2.1799 lbnr.68]
2) bror Janus Balthazar Krarup, præst i Vejrum
3) søster Christine Sofie Krarup g.m. [Claus] Clausson, præst i Mejrup
4) bror Jens Krarup, student i København
[Fars første ægteskab med Christiane Sofie [Christiansdatter] Lodbjerg]. B:
5) halvbror Christian Johan Lodbjerg Krarup, præst i Borris og Faster
6) halvbror Christian Nielsen Krarup, præst i Åle og Tørring
7) halvsøster Constance Krarup g.m. Laurids [Graversen] Brøllund, præst i Stauning.

250 Rasmus [Sørensen] Finderup, præst i Vammen, Bigum og Lindum. 11.5.1801, fol.171B.
E: Else Christine Wedel.
Bevilling til uskiftet bo af 31.3.1797.
[Første ægteskab med Mette Nielsdatter Ravn, skifte 27.12.1791 lbnr.223].
Afdøde døde 11.5.1801.

251 Niels Christian Amtrup (Amptrup), degn i Vorde. 6.2.1802, fol.174, 189B.
E: Frederikke Wirnfeldt Fogh. LV: bror Niels Panter Fogh, snedker i Skovlund på Stårupgård gods. B:
1) Elisabeth Amtrup.
FM: morbror Christian Henrik Fogh, degn i Vejerslev og Blistrup på Mors.
Afdøde døde 6.2.1802.

252 Johanne Cathrine [Pedersdatter] Schiønning i Viborg. 26.5.1802, fol.178, 206B.
Enke efter [Christian Berentsen] Lohmann, præst i Nørre Snede [og Ejstrup], [skifte Vrads herred gejstlig 18.3.1774 lbnr.129]. B:
1) Nikolaj Bjørnsen Lohmann, død ugift
2) [Christian] Peder Lohmann, prokurator i Lemvig, [skifte Lemvig 20.4.1800 lbnr.140]. E: [Andrea Juliane Fensholt], der lever. 4B:
a Christian Lohmann 10, i Thisted
b Margrethe Kirstine Lohmann i Lemvig
c Johanne Cathrine Lohmann 7
d Nikolaj [Brorson] Lohmann.
Afdødes mands første ægteskab med [Anne Marie Piilschmidt, død 30.4.1757]. B:
1) Johannes Lohmann, skoleholder, [dvs. degn i Jyllinge og Gundsømagle] ved Roskilde.
Afdøde døde 26.5.1802.

253 Jens Nielsen Thisted i Overlund skolehus, degn i Asmild og Tapdrup. 17.1.1803, fol.192B.
E: Anne Johanne Jensdatter. B:
5) Jens Jensen 22 i Skovbølgård ved Haderslev
6) Johan Jensen 10.
Første ægteskab [med Kirsten Olufsdatter, skifte 20.12.1773 lbnr.183]. B:
1) Niels Jensen i Århus
2) Oluf Jensen i København
3) Anders Jensen i Galten ved Randers
4) Jens Jensen i Søndermølle i Asmild sogn.
[Andet ægteskab med Dorthe Jensdatter, død 1776].

254 Cecilie Dorthe Braad i Viborg. 24.4.1804, fol.195, 208, 210, 264B, 265B, 271.
Enke efter [Oluf Christensen] Sadolin, præst i Torning og Karup, skifte Lysgård herred gejstlig 23.2.1787 lbnr.63]. B:
1) Christian Albert Sadolin 42, toldbetjent i Viborg
2) Anne Margrethe Sadolin g.m. Reinert landstingsprokurator i Ans [i Grønbæk sogn]
3) Ellen Cathrine Sadolin
4) Caroline Dorthe Sadolin, [skifte Tyrsting herred gejstlig 4.6.1804 lbnr.99], var g.m. [Johan Henrik] Pedersen, præst i Rye. 8B:
a Olivia Cathrine 16
b Hans Henrik 14
c Sidsel Dorthe 12,
d Anania 10
e Thomas Vissing 8
f Helene Sofie 6
g Henrikke Caroline 4
h Christian Immanuel 9 mdr
5) Sofie Amalie Sadolin, [begravet Mønsted 24.9.1801], var g.m. [Søren] Fogh, birkedommer i Viborg. 1B:
a Thomas Vissing Fogh 4.
Afdøde døde 24.4.1804.

255 [Morten Lauridsen] Bechmann, præst i Byrum, Vesterø og Hals, skifte slut 12.4.1791, fordeling af arv efter bortebleven søn 18.12.1804, fol.209.
Enkemand efter [Louise Lucie Nielsdatter Kirkemo, skifte 15.7.1775 lbnr.187]. B:
1) Laurids Bechmann
2) Niels Kirkemo Bechmann, præst i Århus Frue
3) Maren Bechmann g.m. [Christen] Fabricius, præst i Skagen
4) Martha Margrethe Bechmann g.m. Laurids Meyer, præst i Vinding, Bryrup og Vrads
5) Johanne Bechmann, enke efter Ostenfeldt, postmester
6) Hans Gram Bechmann, præst i Hvirring og Hornborg
7) Johannes Bechmann, hvis arv, der har stået deponeret i Fondet ad usus publicus, deles med hans søskende.

256 Christian Schiønning i Viborg. 24.2.1806, fol.211.
E; Sara Agnethe. B:
1) Peder Schiønning 34 i København
2) Poul Michael Schiønning 32, kopist på St. Croix i Vestindien.
Til stede var:
1 afdødes bror Jens Schiønning på Tyrrestrup [i Søvind sogn]
2 afdødes afdøde brors kones nuværende mand Rask, købmand i Viborg.
Afdøde havde været student og boghandler i København, siden ejet Ansø mølle [i Vrads sogn] og sidst været boghandler i Viborg.

257 Judith Nielsdatter i Løvel. 20.4.1806, fol.216B, 218B.
E: Jacob Johannes Frisenberg, skoleholder i Løvel. B:
1) Niels Jacobsen 10.
FM:
1 født værge Jens Nielsen, gårdmand i Klaris i Rødding sogn
2 mosters mand Oluf Christensen, gårdmand i Batum.
Afdøde døde 21.3.1806.

258 Margrethe Cathrine [Albertsdatter] Sadolin i Viborg. 20.5.1807, fol.217B, 220B, 265, 266B.
Enke efter Hans Henrik [Christiansen] Sadolin, præst i Oddense og Otting.
Hans A:
0) far [Christian Albert Sadolin, præst i Viborg Sortebrødre, skifte 24.3.1774 lbnr.189].
[Fars første ægteskab med Ellen Cathrine Jørgensdatter Hjersing, skifte 21.8.1750 lbnr.118]. B:
1) bror Oluf Christian Sadolin, præst i Torning og Karup, [skifte Lysgård herred gejstlig 23.2.1787 lbnr.63, var g.m. Cecilie Dorthe Braad, der døde i Viborg, skifte 24.4.1804 lbnr.254]. 5B:
a Christian Albert Sadolin, toldbetjent i Viborg
b Anne Margrethe Sadolin g.m. Reinert landstingsprokurator i Ans [i Grønbæk sogn]
c Ellen Cathrine Sadolin i Viborg
d Caroline Dorthe Sadolin, [skifte Tyrsting herred gejstlig 4.6.1804 lbnr.99], var g.m. [Johan Henrik] Pedersen, præst i Rye. 8B:
1 Hans Henrik Johansen
2 Sidsel Dorthe Johansdatter
3 Anania Johansdatter
4 Thomas Vissing Johansen
5 Helene Sofie Johansdatter
6 Henrikke Caroline Johansdatter
7 Christian Immanuel Johansen
e Sofie Amalie Sadolin, [begravet Mønsted 24.9.1801], var g.m. [Søren] Fogh, birkedommer i Viborg. 1B:
a Thomas Vissing Fogh
2) bror Albert Sadolin, præst i Øster Tørslev
3) bror Christian [Albert] Sadolin, apoteker i Viborg
4) bror Johan Andreas Sadolin, urtekræmmer i København, død. 3B:
a Christian Albert Sadolin, døbt 11.10.1780
b Johannes Andreas Sadolin, døbt 3.7.1784
c Immanuel Rotbøl Sadolin, døbt 30.3.1786
5) søster Margrethe Sadolin, enke efter Jacob [Utzen Clausen] Hornemann, præst i Marstal på Ærø, [død 10.8.1787]
6) søster Dorthe Sadolin, død, var g.m. Hans Severin Rafn, [landstingsprokurator] i Viborg. 4B:
a Christian Rafn, assessor i højesteret
b Immanuel Rafn i Norge, død. 2B:
1 Ingeborg Dorthe Frederikke Louise Rafn
2 Immanuel Octavius Rafn
c Casper Conrad Rafn, amtmand i Nordre Trondhjem amt i Norge
d Carl Gottlob Rafn i kommercekollegiet, død. 3B:
1 Peder Christian Immanuel Carl Rafn
2 Johan Daniel Herholt Rafn
3 Emilie Rafn
7) søster Ellen Cathrine Sadolin, [skifte Gislum herred gejstlig 18.2.1782 lbnr.72], var g.m. Poul Friis Nybo, præst i Kongens Tisted og Binderup. 2B:
a [Ellen Cathrine Nybo], uvist hvor
b Immanuel Nybo, student
8) søster Kirstine Marie Sadolin g.m. Hofmann, kirurg i København
9) søster Anne Sofie Sadolin, enke efter [Hans Nikolaj] Holm, købmand i Skanderborg.
10) søster Nille Margrethe Sadolin, [skifte 1769 lbnr.172] g.m. [Maturin] Friis, [hospitalsforstander] i Viborg. 1B:
a Ellen Cathrine Friis g.m. Vissing i Viborg, men han døde.
[Fars andet ægteskab med Mette Marie Fogh, skifte 9.9.1755 lbnr.138]. B:
11) halvsøster Inger Cathrine Sadolin g.m. Søren Nybo, degn i Rødding.
Hendes A:
1) søster Mette Marie Sadolin, [død 27.3.1785], var g.m. [Peder] Timmermann, præst i Udbyneder og Kastbjerg, der ægtede søsteren Karen Sofie (3). 1B:
a Jacobe Albertine Timmermann g.m. [Hans Henriksen] Verdich, forvalter på Overgård [i Udbyneder sogn]
2) søster Henrikke Kirstine Sadolin
3) søster Karen Sofie Sadolin, enke efter [Peder] Timmermann, præst i Udbyneder og Kastbjerg, [død 1808].
Afdøde døde 20.5.1807.

259 Ingefred Hastrup i Viborg. 3.3.1808, fol.233, 240B, 257.
Enke efter [Anders Christensen], Friis, præst [i Brøndum og Hvidbjerg, skifte Hindborg herred gejstlig 12.8.1791 lbnr.49]. B:
1) bror Niels Hastrup til Vester Kejlstrup i Balle sogn
2) bror Laurids Hastrup i Mariager, død. 3B:
a Mads Hastrup, forpagter på Lundergård [i Jetsmark sogn] ved Ålborg
b Elisabeth Christine Hastrup
c Cathrine Lassie Hastrup
3) søster [Anne Marie Hastrup], død, var sidst gift med regimentskvartermester de Fine og først med [Johannes] Bornemann [til Jungetgård i Junget sogn], borgmester [i Viborg, begravet Junget 5.9.1780]. 2B:
a Mads Hastrup Bornemann, professor juris ved Københavns Universitet
b Dorthe Georgine Bornemann, i skilsmisse med major Heinsen
4) søster Eleonora Hedvig Hastrup på Nebbegård ved Fredericia, enke efter [Peder] Brøchner, forvalter på Rosenvold [i Stouby sogn]
5) søster Lassie Christiane Hastrup, død, var g.m. [Frederik Christian] Hirschfeld, ritmester. 1B:
a Georg Michael Hirschfeld i København.
Afdøde døde 3.3.1808.

260 Søren Nybo, degn i Rødding, Løvel og Pederstrup. 30.5.1808, fol.235B, 237B, 240, 274B.
E: Inger Sadolin. B:
1) Christian Albert Nybo, snedkersvend i Viborg 29
2) Mette Marie Nybo i Skanderborg
3) Marie Nybo g.m. Christen Skov i Neder Hornbæk ved Randers
4) Maren Nybo i Ingstrup mølle
5) Hansine Henrikke Nybo.

261 Ulrik August Gjern, klokker i Viborg Domkirke. 20.6.1808, fol.237, 239.
E: Bolette Vad. LV: [Jacob Pedersen] Tetens i Viborg. B:
1) Poul Gjern 21 i København
2) Martha Marie Gjern 19
3) Søren Vad Gjern 16
4) Travers Christian Gjern 14
5) Anania Gjern 12.
Bevilling til uskiftet bo af 8.7.1808.
Afdøde døde 20.6.1808.

262 Laurids Randrup, klokker i Viborg Domkirke og prædikant i Viborg Hospital. 8.11.1808, fol.241B, 265B, 273B.
E: A[ntoinette] A[ugusta] A[malie Peitersen]. B:
1) [Christiane Marie Randrup] g.m. [Peder] Meldal, præst i Vium [og Sjørslev].

263 Karen Pedersdatter i Overlund. 23.3.1810, fol.260.
E: Frederik Lauridsen, degn [i Asmild og Tapdrup]. B:
1) Lene Frederiksdatter 7
2) Marie Dorthe Frederiksdatter 5
3) Laurids Frederiksen 3
4) Johanne Frederiksdatter 1
5) Mette Marie Frederiksdatter spæd.
FM: morbror Christen Pedersen i Vindt mølle [i Viborg landsogn]
Afdøde døde 20.2.1810.

264 Andreas Sejersen, degn i Vammen. 29.10.1811, fol.262, 270B, 273.
E: Anne Sofie Sund. LV: Niels Jensen, smed i Vammen. B:
1) Morten Sejersen, skomager i Christiansfeld
2) Frederik Sejersen, købmandskarl i Christiansfeld
3) Marie Elisabeth Sejersen i Vammen
4) Jacob Sejersen, snedkersvend i Christiansfeld
5) Severin Sejersen, lokumssvend i Christiansfeld.

265 Margrethe Jensdatter i Lindum. 11.11.1811, fol.264, 274.
E: Niels [Poulsen] Toft, skoleholder i Lindum. B:
3) Knud Nielsen 21
4) Anne Mette Nielsdatter 20, i Fyrkat mølle
5) Marianne Susanne Nielsdatter 16.
Første ægteskab med [formand Knud Laugesen, skifte 1.3.1788 lbnr.215]. B:
1) Lauge Knudsen 27.
2) Marie Cathrine [Dorthe] Knudsdatter 23.

SLUT


Rinds herreds gejstlige skifteuddrag

[1769-1828]    [1717]   Rinds herred
Gejstlig skifteprotokol
1769-1828
C 21A-1

Nogle ældre skifter, lbnr.5-10, antydes: Se lbnr.4.

1 Søren Jensen Uttrup i Eveldrup præstegård, ugift præst i Simested, Hvam og Hvilsom. 29.6.1769, fol.2, 42, 90.
Testamentarisk A:
1) søster Else Jensdatter i Ålborg hospital.
Desuden nævnes afdødes svoger Søren Overvad, murer i Ålborg.
Gave til Jens Nielsen, søn af Niels Mikkelsen Færch i Nibe. (Børnepenge nr.14).
Afdøde døde 13.4.1769.

2 Børge (Byrge) [Nielsen] Krog, præst i Vesterbølle og Østerbølle. 28.6.1769, fol.20B, 41B, 44, 52B, 72, 95B, 98B.
Enkemand efter Helene Jochumsdatter Bregnholm, [begravet 1.12.1762].
Hans A:
1) bror Niels Krog, konrektor i Ålborg, [skifte Ålborg bisp 12.7.1729 lbnr.350]
2) bror Niels Nielsen Krog, skipper i Nykøbing Mors, død. 4B:
a Niels Nielsen krog, skipper [og købmand] i Nykøbing Mors
b Niels Nielsen Krog, student i Hjørring
c Helene Nielsdatter Krog i Nykøbing Mors
d Helvig Nielsdatter Krog. Første ægteskab med Niels Poulsen, degn i Vesterbølle og Østerbølle. 1B:
1 Abelone Nielsdatter Højer.
Hendes andet ægteskab med successor Jacob Aarestrup, skifte sluttet 13.2.1769. 1B:
2 Johan Nikolaj Aarestrup. FM: farbror Thure Aarestrup i Viborg. (Børnepenge nr.11).
3) bror Knud Nielsen Krog, rebslager i Ålborg, død. 1B:
a Mette Krog, død, var g.m. Enok Dahlin, rebslager i Ålborg. 1B:
1 Knud Enoksen Dahlin 6. Ved afkald 11.9.1789 i Christiania i Norge. (Børnepenge nr.12)
4) bror Christen Nielsen Krog, skipper i Nykøbing Mors, død, var g.m. Anne Eskov. 2B:
a Niels Christensen Krog, skipper i Nykøbing Mors
b Helvig Christensdatter Krog
5) søster Anne Nielsdatter Krog, død, var g.m. Erik Engell, skrædder i Nykøbing Mors. 2B:
a Otto Engell Krog, birkedommer ved Lerkenfeld birk, [begravet Vognsild 16.10.1766], uden børn
b Anne Helvig Eriksdatter Engell, [skifte sluttet 22.1.1766 lbnr.8], var g.m. Lorents [Nikolajsen] Holst, præst i Gedsted og Fjelsø. 5B:
1 Erik Lorentsen Holst, student i Vadgård præstegård [i Strandby sogn]. Ved afkald 4.5.1773 præst i Durup og Stenild
2 Nikolaj Lorentsen Holst. Ved afkald 26.4.1777 i København
3 Marianne Lorentsdatter Holst på Holmgård. Ved afkald 29.4.1774 g.m. Niels Christensen Krog i Nykøbing Mors, (arving 4a)
4 Helvig Lene Lorentsdatter Holst i Holstebro. Ved afkald 4.5.1773 g.m. Niels Nielsen Krog, købmand i Nykøbing Mors (arving 2a)
5 Gertrud Margrethe Lorentsdatter Holst på Bjørnsholm. Ved afkald 4.5.1777 g.m. Niels Berentsen Meldahl, købmand i Nykøbing Mors.
Hendes A:
1) søster Johanne Jochumsdatter Bregnholm, [skifte Fjends herred gejstlig 12.5.1732 lbnr.32], var g.m. Lukas [Nielsen] Steenstrup, præst i Vridsted og Fly, [skifte Fjends herred gejstlig 14.4.1751 lbnr.45]. 1B:
a Niels Lukassen Steenstrup, 36 år ved afkald 2.12.1762.
Afdøde døde 3.12.1768.

3 Karen Borch i Vesterbølle præstegård. 4.10.1769, fol.38B.
E: Poul [Pedersen] Vinding, præst i Vesterbølle og Østerbølle. B:
1) Karen Vinding, født 24.8.1769.
FM: født værge Niels Borch, købmand i Odense.
(Børnepenge nr.13).

4 Ved ildebrand 26.6.1769 i Ulbjerg præstegård brændte forrige skifteprotokol.
Derfor indføres fortegnelse over børnepenge i Rinds herred. 2.7.1771, fol.41B-42.
De 14 poster anføres som "Børnepenge" i de indførte skifter.
Desuden indføres afkald fra de sidste 10 år fol.42B-45, (lbnr.5-10).

5 Anders Lund, skoleholder i Skals. 19.1.1761, fol.41B, 72B.
Afkald fra B:
1) Anne Lund. Ved afkald 13.6.1775 g.m. Søren Glud på Tårupgård.
(Børnepenge nr.1)

6 Maren Vognsdatter Haahr på Testrupgård, [der døde september 1750], skiftet sluttet 26.4.1762, fol.43, 71B.
Enke efter Niels [Mortensen] Holst, præst i Vesterbølle og Østerbølle,[død 8.4.1735]. Afkald fra A:
0) [hans far Morten Thøgersen Holst, præst i Thise, død 6.10.1694]
1) [hans bror Christen Mortensen Holst, præst i Lovns og Alstrup, død 1723]. 2B:
a Niels [Christensen] Holst i Svejstrup, præst i Dover og Veng, [død 19.12.1745]. 3B:
1 Dorthe Sofie Nielsdatter Holst, skifte sluttet 26.4.1762. 2B:
2 Johanne [Nielsdatter] Holst. Ved afkald 28.11.1776 g.m. Ludvig Christian [Hansen] Milling, præst i Romdrup og Klarup
3 Maren Nielsdatter Holst g.m. Jonas Christian [Hansen] Wassard, præst i Ulbjerg [og Lynderup]
b [Morten Christensen Holst, præst i Lovns og Alstrup, død 1726. 1B:
1 Sara Kirstine [Mortensdatter] Holst g.m. Mikkel [Hansen] Holm i Grættrup præstegård, præst i Tise i Salling. Afkald 7.6.1762.
Desuden afkald fra efterfølgende uden angivelse af slægtskab:
1) Dorthe Holst g.m. Jacob Lauridsen, skrædder i Bigum. Afkald 10.6.1762
2) Vogn Mogensen på Nørlund. Afkald 21.6.1762
3) Christian Kusk på Lerkenfeld gods. 3 børn i Vesterbølle.

7 Maren Jacobsdatter i [Nørre] Rind degnebolig [i Lynderup sogn], fol.44.
E: Claus Olufsen Borch, skoleholder i Rind, nu degn i Låstrup
Af første ægteskab B:
1) Anne Margrethe Clausdatter g.m. Andreas Hildebrandt, musketer ved Det Langelandske regiment. Afkald 9.4.1767.
[Af enkemandens andet og nuværende ægteskab med Inger Thomasdatter Mølgaard] B:
2) Oluf Borch. (Børnepenge nr.5).

8 Anne Helvig [Eriksdatter Engell], der døde [5.2.1765] på Testrupgård [i Testrup sogn]. Skifte sluttet 22.1.1766, fol.41B, 45, 52B, 72.
Enke efter Lorents [Nikolajsen] Holst, præst i Gedsted og Fjelsø. B:
1) Erik Lorentsen Holst. Ved afkald 26.4.1777 præst i Hersom, [Bjerregrav og Klejtrup]
2) Marianne Lorentsdatter Holst. Ved afkald 29.4.1777 g.m. Niels Christensen Krogh i Nykøbing Mors
3) Helvig Lene Holst. Ved afkald 2.5.1773 g.m. Niels Nielsen Krog, købmand i Nykøbing Mors
4) Gertrud Margrethe Lorentsdatter Holst. Ved afkald 4.5.1777 g.m. Niels Berentsen Meldal, købmand i Nykøbing Mors
5) Nikolaj Lorentsen Holst. Ved afkald 26.4.1777 i København
Arv efter afdødes morbror Børge [Nielsen] Krog, præst i Vesterbølle og Østerbølle, skifte 28.6.1769 lbnr.2.
(Børnepenge nr.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

9 Hans Christian Lassen, der døde [2 år gammel] i Rind skolehus.[2.5.1761], fol.42B.
A:
1) mor Ellen Helvig Olufsdatter Borch, [skifte Gislum herred gejstlig 2.11.1758 lbnr.47, var g.m. Niels Hansen Lassen, degn i Gislum og Testrup, skifte Gislum herred gejstlig 18.12.1760 lbnr.51]
2) morbror Claus Olufsen Borch, skoleholder i [Nørre] Rind [i Lynderup sogn], nu degn i Låstrup
3) morbror Laurids Borch i København. Afkald 30.3.1763
4) morbror Jacob Borch i København. Afkald 30.3.1763
5) mors halvbror Oluf Olufsen Borch i Lemvig. Afkald 15.6.1763
6) mors halvsøster Karen Kirstine Olufsdatter Borch i Lemvig. Afkald 15.6.1763
7) faster Else [Marie] Hansdatter [Lassen] g.m. Ove Lund, skoleholder i Vognsild. Afkald 14.2.1763.

10 Peder Christensen Knudsgaard, degn i Låstrup og Skals. [Begravet 10.4.1767], fol.44B.
A:
1) søster Margrethe Knudsgaard ved svigersøn Jens Nielsen Borup i Løgstør. Afkald 28.12.1767
2) halvbror Aksel Christensen Knudsgaard i Løgstør. Afkald 9.12.1767
3) halvsøster Mette Marie Knudsgaard g.m. Christen Sørensen Husby. Afkald 9.12.1767
4) Agathe Kirstine Knudsgaard g.m. Baltser Schandorff i Sebbelev på Als. Afkald 21.2.1768
5) Mette Marie Pedersdatter g.m. Hans Christian Hansen, slagter i Sønderborg. Afkald 21.2.1768
6) Anne Marie Pedersdatter g.m. Hans Rudolf, skrædder i Nordborg. Afkald 21.2.1768.

11 Karen Jensdatter i Hersom degnebolig. 21.2.1771, fol.45B.
E: Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom. B:
1) Laurids Hersom, degn [i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Jens Vendelbo, musketer i Rendsborg
3) Niels Vendelbo, snedkersvend i Horsens
4) Peder Vendelbo, skomagersvend i Holstebro
5) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i Viborg
6) Mathias Vendelbo, snedkerdreng i Hobro
7) Dorthe Marie Vendelbo i København
8) Helvig Charlotte Vendelbo i København
9) Kirstine Marie Vendelbo i Altona.
Afdøde døde 24.11.1770.

12 Anne Pedersdatter i Simested degnebolig. 28.6.1771, fol.47.
Enke efter Jacob Madsen, degn i Ullits, [skifte Gislum herred gejstlig 22.8.1763 lbnr.54]. A:
1) bror Jens Pedersen i Holmgård i Nørre Omme sogn
2) søster Karen Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Tarp i Sønder Borris sogn
3) Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Lauridsen i Langkær i Stauning sogn
4) Maren Pedersdatter, enke efter Christen Smal i Holstebro, [skifte Holstebro 2.3.1751 lbnr.106]
5) Birgitte Pedersdatter g.m. Jan Henrik van der Tool i Amsterdam.
Afdøde boede hos sin søstersøn Niels Nielsen, degn i Simested.
Forsegling 1.6.1771.

13 Anne Jacobsdatter i Klejtrup skolehus. 14.5.1771, fol.48.
E: Niels Kajsen, skoleholder i Klejtrup. B:
1) Peder Kajsen 17, i Holsten
2) Christian Kajsen 15, i Viborg
3) Anne Helvig Kajsen 12
4) Johan Henrik Kajsen 10
5) Andreas Kajsen [6]
6) Agnethe Marie Kajsen 3.
Afdøde døde 9.5.1771.

14 Abel Cathrine Holm i Ulbjerg degnebolig. 5.10.1772, fol.50.
E: Claus [Clausen] Borch, degn i Ulbjerg. B:
1) Hans Borch, præst i Vedersø
2) Niels Borch, forvalter på Voldbjerg [i Hee sogn]
3) Ellen Christine Borch g.m. Jeppe Nøhring, skoleholder i Svostrup
4) Else Marie Borch
5) Kirsten Borch g.m. Hans Stauning, købmand i Ringkøbing.
Afdøde døde 4.9.1772.

15 Ude [Udsen] Løwenhertz, præst i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav, [der døde 5.11.1773], fol.52B, 73.
E: Else [Lauridsdatter] Udsen. LV: søn Laurids [Nielsen] Sommer, præst i Gosmer og Halling.
Testamente af 4.11.1773.
Afkald fra A:
1) Dorthe Løwenhertz i Horsens hospital. Afkald 29.4.1775
2) halvsøster Marie Sofie Løwenhertz g.m. Jacob Christensen, degn og skoleholder i Vejlby ved Århus.

16 Inger Marie [Iversdatter] Wagaard i Låstrup præstegård. 2.11.1773, fol.53B.
E: Jacob Skellerup (Schiellerup), præst i Låstrup og Skals. A:
0) far [Iver Enevoldsen Wagaard, præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle, skifte Gislum herred gejstlig 20.2.1739 lbnr.27].
Fars andet ægteskab med [Ida Kirstine Jespersdatter Rønbjerg, skifte Gislum herred gejstlig 8.12.1747 lbnr.36]. B:
1) bror Jesper [Rønbjerg Iversen] Wagaard, underofficer på Mors, død. 2B:
a Ida Christine Wagaard
b Inger Dorthe Wagaard
2) søster Dorthe Resen Wagaard i Bording mølle
3) søster Birthe Kirstine Iversdatter Wagaard g.m. Rasmus [Rasmussen] Nislev, forvalter i Bording mølle
4) Mette Margrethe Wagaard g.m. Theodosius Ursin, præst Glenstrup
Fars første ægteskab med [Inger Marie Mathiasdatter Villumsen, skifte Nørhald herred gejstlig 13.8.1708 lbnr.2]. B:
5) halvbror Mathias Iversen Wagaard, præst i Vive, [Ove og Valsgård, død 15.3.1747]. 7B:
a Peder Wagaard, student
b Iver Wagaard, degn [i Skødstrup]
c Inger Marie Iversdatter Wagaard, enke efter [Ove Paulin] Helbæk, præst i Vammen, [Bigum og Lindum, skifte Nørlyng herred gejstlig 2.5.1771 lbnr.173].
d Helle Helene Wagaard g.m. Vendelin i Ålborg
e Dorthe Wagaard
f Ida Christine Wagaard g.m. [Mads] Yde (Jyde), [færgemand og kromand i Lødderup sogn] ved Sallingsund
g Malene Wagaard g.m. Adser, degn på Mors
6) halvbror Enevold Iversen Wagaard, præst i Skelund og Visborg, [begravet 18.10.1773. Første ægteskab med Dorthe Helene Pedersdatter Deichmann, død 6.2.1746]. 3B:
a Peder Wagaard, successor
b Inger Marie Wagaard g.m. Peder ]Pedersen] Rosted, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby
c Cathrine Eckhoff Wagaard g.m. [Henrik] Skov, forvalter på Voergård
7) halvbror Niels Iversen Arrøe Wagaard, præst på Fur, [skifte Harre herred gejstlig 3.2.1768 lbnr.19. Første ægteskab med Magdalene Cathrine Jochumsdatter Højer i Fur præstegård. 20.2.1741 lbnr.17]. B:
a Iver Arrø Wagaard, successor
b Jochum Jørgen Arrø Wagaard på St. Thomas i Vestindien
c Laurids Arrø Wagaard, præst i Hjerk og Harre i Salling
d Hans Christian Arrø Wagaard, urtekræmmer i København
e Inger Marie Arrø Wagaard g.m. Jørgen Seidelin [Pallesen] Møller, præst i Adslev og Mesing
f Magdalene Cathrine Arrø Wagaard g.m Christian Bruun i Mariager
8) halvsøster Johanne Cathrine Iversdatter Wagaard g.m. Jens [Ovesen] Blicher, præst i Låstrup og Skals, begge døde. 1B:
a Inger Marie Jensdatter Blicher g.m. Christian [Frederik Nielsen] Ursin, præst i Nørholm
Afdøde døde 23.10.1773.

17 Claus Olufsen Borch, degn i Låstrup og Skals. 23.3.1775, fol.59, 98B.
E: [Johanne Kirstine Rasmusdatter]. LV: far Rasmus [Jensen] Abelin i [Vester] Tostrup.
Første ægteskab med [Maren Jacobsdatter].
Andet ægteskab med Inger Thomasdatter Mølgaard. B:
1) Oluf Clausen Borch 9. Ved afkald 8.9.1789 i Hobro.
FM:
1 morfar Thomas Mølgaard, forpagter i [Vester] Tostrup
2 morbror Jens Thomsen i [Vester] Tostrup.
Afdøde døde 21.3.1775.

18 Else Johanne [Olufsdatter] Winther i Hvam. 25.9.1776, fol.62B.
E: Villum [Jensen] Skals (Schaltz), kapellan i Simested, Hvam, Hvilsom. B:
1) Maren Kirstine Skals 13
2) Oluf Skals 9.
FM:
1 morbror Christian Winther i Fruergård [i Vester Tostrup sogn]
2 farbror Peder Jensen Skals i Skals.
Bevilling til uskiftet bo af 1.9.1775.
Samfrændeskifte 25.9.1776.

19 Maren Madsdatter i Fjelsø skolehus. 19.5.1776, fol.63B.
E: Christen Sørensen, skoleholder i Fjelsø. A:
1) bror Laurids Madsen i Vammen, død. Børn, hvis navne ikke angives
2) bror Christen Madsen, død. 1B:
a Anders Christensen i Ulstrup
3) bror Peder Madsen i Ørris i Hersom sogn, død. 3B:
a Laurids Pedersen
b Niels Pedersen
c Christen Pedersen.
Afdøde døde 18.5.1776.

20 Niels Kajsen, skoleholder i Klejtrup. 8.4.1776, fol.65B.
E: Anne Christensdatter.
Første ægteskab med [Anne Jacobsdatter, skifte 14.5.1771 lbnr.13]. B:
1) Peder Kajsen 22, krøbling
2) Christian Kajsen 19, i Viborg
3) Anne Helvig Kajsen 17, i Viborg
4) Johan Henrik Kajsen 15, i Ørris [i Hersom sogn]
5) Andreas Kajsen 10, i Ørris
6) Agnethe Marie Kajsen 7.
FM: farbror Christian Kajsen, skoleholder i Løvel.
Afdøde døde 6.4.1776.

21 Ida Margrethe [Madsdatter] Leegaard i Simested. 6.5.1776, fol.68B, 85B, 89B.
Enke efter Peder Galten, præst i Hersom, Bjerregrav og Klejtrup, [død januar 1768]. B:
1) Mathias Galten, student i København
2) Jens Galten, præst i Simested, Hvam og Hvilsom
3) Christian Galten, fuldmægtig på Buderupholm [i Buderup sogn]
4) Laurids Galten, købmandskarl i København
5) Jacob Galten, kapellan i Vorde
6) Else Kirstine Galten, enke efter Hans [Hansen] Harbo, præst i Gislum og Testrup, [skifte Gislum herred gejstlig 3.8.1773 lbnr.64]
7) Anne Marie Galten på Lerkenfeld. Ved afkald 13.6.1778 g.m. Christian Billeskov, præst i Hjerm og Gimsing.
Afdøde døde 4.5.1776.

22 Jacob Skellerup (Schiellerup), præst i Låstrup og Skals. 13.2.1777, fol.73B, 95B.
Enkemand efter Inger Marie [Iversdatter] Wagaard. skifte 2.11.1773 lbnr.16.
Første ægteskab med Mette [Hansdatter] Harbo. B:
1) Hans Harbo Skellerup, student i København
2) Jens Christian Skellerup. Ved afkald 24.8.1779 præst i Ullits og Fovlum
3) Birgitte Marie Skellerup g.m. Jens Rasmussen Hee i Tulstrup i Ikast sogn
4) Inger Marie Skellerup
5) Vilhelmine Frederikke Skellerup. Ved afkald 14.6.1786 g.m. Michael [Sørensen] Lyngbæk, præst i Nøvling og Sinding.
Afdøde døde 12.2.1777.

23 Rasmus Hansen, skoleholder i Hvilsom. 18.10.1779, fol.86B.
E: Anne Dorthe Friis. LV: Jens Nielsen i Hvilsom. B:
1) Frederik Conrad Jacobsen 18
2) Cornelius Rasmussen 14
3) Daniel Frederik Rasmussen 10
4) Leopoldine Charlotte Rasmusdatter 9
5) Hans Gotfred Rasmussen 6
6) Anne Kirstine Rasmusdatter 3
7) Mette Marie Rasmusdatter 3.
Desuden nævnes enkens brordatter [Mette Marie Friis] g.m. Mogens Lottrup til Lynderupgård [i Lynderup sogn].
Afdøde døde 15.10.1779.

24 Else Marie Nielsdatter i Gjørup skolehus [i Ulbjerg sogn]. 16.1.1782, fol.88.
E: Niels Nielsen, skoleholder i Gjørup. B: 3 børn, hvis navne ikke angives.
FM: mors farbror Søren Ulbjerg i Gjørup.
Afdøde døde 12.1.1782.

25 Claus [Clausen] Borch, degn i Ulbjerg og Lynderup. 6.8.1782, fol.90.
Enke efter [Abel Cathrine Holm, skifte 5.10.1772 lbnr.14]. B:
1) [Hans Borch, præst i Vedersø, død 28.3.1773, var g.m. Talke Andreasdatter Munch, nu g.m. Niels Grave, successor i Vedersø. 4B:]
[ a Erika Hedvig Borch]
[ b Anne Cathrine Borch]
[ c Jens Fuglsang Borch]
[ d Hansine Borch]
2) Niels Borch, herredsfoged [i Bjerre og Hatting herreder], forvalter på Boller [i Uth sogn]
3) [Ellen Christine Borch] g.m. Jeppe Nøhring, degn i Urlev og Stenderup
4) Else Marie Borch g.m. Laurids Knudsen på stedet
5) [Kirsten Borch] g.m. Hans Stauning, købmand i Ringkøbing.
Afdøde døde 5.8.1782.

26 Niels Nielsen, degn i Simested, Hvam og Hvilsom. 21.3.1786, fol.92.
E: Kirsten Christensdatter. B:
1) Anne Marie Nielsdatter.
Afdøde døde 20.2.1786.

27 Peder Jessen Bording, skoleholder i Hvam. 8.9.1788, fol.96.
E: Mette Marie Andersdatter. LV: far Anders Huus i Hvam. B:
1) Marianne Pedersdatter 23, i Ålborg
2) Engel Cathrine Pedersdatter 12, i Ålborg
3) Peder Pedersen 19.
FM: Anders Skaaning i Hvam.

28 Christen Sørensen, skoleholder i Fjelsø. 8.7.1790, fol.99.
E: Anne Jensdatter. LV: far Jens Beeg i Fjelsø. A:
1) bror Claus Sørensen, skoleholder i Testrup.
Afdøde døde 7.7.1790.

29 Abelone Margrethe [Jensdatter] Nybro i Eveldrup præstegård, [begravet 13.7.1790], fol.99.
E: Jens [Pedersen] Galten, præst i Simested, Hvilsom og Hvam.
Testamente af 21.12.1780.
Hans A:
0) [forældre Peder Galten, præst i Hersom, Bjerregrav og Klejtrup, død januar 1768 og Ida Margrethe Madsdatter Leegaard, skifte 6.5.1776 lbnr.21]
1) [Else Kirstine Galten], enke efter Hans [Hansen] Harbo, præst i Gislum og Testrup, [skifte Gislum herred gejstlig 3.8.1773 lbnr.64]. 2B:
a Birgitte Marie Harbo
b Ida Margrethe Harbo.
Hendes A:
0) far Jens [Rasmussen] Nybro, præst i Balling og Volling, [skifte Rødding herred gejstlig 7.6.1759 lbnr.82]
1) bror Peder Nybro
2) bror Rasmus Nybro
3) Elisabeth Nybro. Ved afkald 3.5.1791 g.m. Steen Reisner, farver i Nykøbing Mors.

30 Hans Lauridsen Vendelbo, degn i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav. 23.11.1791, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen i Troestrup [i Hersom sogn].
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.2.1771 lbnr.11]. B:
1) Laurids Hersom, [degn i Søborg og Gilleleje] på Sjælland
2) Dorthe Marie Vendelbo g.m. Peder Nikolaj Ham, købmand i Hamborg
3) Jens Vendelbo i Hørby
4) Niels Vendelbo, snedkersvend ved Horsens
5) Kirstine Marie Vendelbo g.m. Christoffer Heim, skrædder i Hamborg
6) Peder Vendelbo, skomager
7) Christoffer Vendelbo, klejnsmedesvend i København
8) Mathias Vendelbo, snedkersvend i Randers.

31 Villum [Jensen] Skals (Schaltz), kapellan i Simested, Hvilested og Hvam. 13.6.1793, fol.104, 116B.
E: Anne Christine Stabel. LV: Nikolaj Pedersen, forpagter på Restrup. B:
3) Else Johanne Kirstine Skals
4) Anne Christine Skals.
FM: farbror Peder Jensen Præstegaard i Skals.
Første ægteskab med [Else Johanne Olufsdatter Winther, skifte 25.9.1776 lbnr.18. B:
1) Maren Kirstine Skals g.m. Sæl Sørensen Ras, købmand i Nibe
2) Oluf Skals, død.
Desuden nævnes:
0 [enkens far Sebastian Stabel, stadskirurg i Viborg, begravet Gråbrødre 23.11.1762]
1 enkens bror Jørgen Stabel, [guldsmed i Viborg, begravet Sortebrødre 18.4.1785]
2 enkens bror Jonas Stabel, urtekræmmersvend i København.
Afdøde døde 12.6.1793.

32 Anders Sørensen Gerding, degn i Tostrup. 21.10.1793, fol.114.
E: Maren Pedersdatter Skals. LV: Jens Thomsen i Tostrup. B:
1) Eva Andersdatter
2) Sidsel Andersdatter.
FM: Johannes Holst, præst i Tostrup.
Afdøde døde 20.9.1793.

33 Johannes [Pedersen] Holst, præst i Tostrup og Roum. 4.1.1794, fol.115.
E: Elisabeth [Hansdatter] Mørch. LV: Jens Thomsen i Tostrup. B:
1) Peder Holst, student i København
2) Johannes Holst 23.
Af enkens første ægteskab B:
1) Christian Holm 29, købmand i Randers.
Afdøde døde 3.1.1794.

34 Anne Pedersdatter Randrup i Vesterbølle præstegård. 4.4.1797, fol.122B.
E: Laurids Jensen Theil, degn i Vesterbølle og Østerbølle. B:
1) Maren Kirstine Theil.
FM: morbror Christian Severin Randrup.
Afdøde døde 5.3.1797.

35 Poul [Pedersen] Vinding, præst i Vesterbølle og Østerbølle. 14.2.1798, fol.124, 143BG.
E: Else Marie Munch. LV: Nikolaj Pedersen, forpagter på Restrup. B:
2) Peder Nikolaj Vinding, student på Lerkenfeld
3) Frederik Vinding 23, i Frederikshald i Norge
4) Anne Vinding
5) Sara Vinding
6) Poul Kolding Vinding
7) Niels Christian Cæsar Vinding
8) Karen Lassen Vinding
9) Holger Helt Vinding.
FM:
1 Thygesen, svoger af huset
2 morbror Niels Fuglsang Munch i Borris.
Første ægteskab med [Karen Borch], skifte 4.10.1769 lbnr.3. B:
1) Karen Borch Vinding g.m. [Rasmus Jørgensen] Giessing, præst i Bogense på Fyn.
Afdøde døde 16.1.1798.

36 Maren Christensdatter i Klejtrup skolehus. 3.1.1799, fol.142.
E: Anders Vad, skoleholder i Klejtrup. B:
1) Maren Andersdatter 5 uger.

37 Laurids Vammen, degn i Tostrup og Roum. 15.2.1800, fol.145B.
E: Inger Sørensdatter. LV: Peder Jacobsen i Tostrup. A:
1) far Troels Jensen, sognefoged i Vammen på Tjele gods.
Afdøde døde 14.2.1800.

38 Christen Lauridsen, skoleholder i [Vester] Bjerregrav, [begravet 19.3.1800], fol.148B.
E: Margrethe Nielsdatter.
Afkald 15.3.1800 fra eneste A:
1) søster Maren Lauridsdatter i Hersom. LV: Mathias Sommer.

39 Anne Christine Stabel i Hvam kapellanbolig. 13.12.1804, fol.148B.
Enke efter Villum [Jensen] Skals (Schaltz), kapellan i Simested, Hvilested og Hvam, skifte 13.6.1793 lbnr.31]. B:
1) Else Johanne Kirstine Skals på Højbygård [i Tågerup sogn] på Lolland
2) Anne Christine Skals 20.
FM: farbror Peder Jensen Præstegaard i Skals ved søn Jens Pedersen sst.
Afdøde døde 12.12.1804.

40 Kirstine Rørby på Hersomgård [i Hersom sogn]. 12.2.1806, fol.153B, 159B, 164, 165, 176B, 180B, 183B.
Enke efter Niels [Lauridsen] Baden, præst i Vindblæs og Dalbyover [i Gjerlev herred].
Testamente af 10.2.1806.
Hans A:
0) [forældre Laurids Nielsen von Baden i Vester Bisholt i Skjold sogn, begravet 21.2.1787 og Anne Mathiasdatter, begravet 28.4.1795]
1) bror Mads Lauridsen Baden
2) bror Just Lauridsen Baden
3) bror Peder Lauridsen Baden i St. Petersborg i Rusland.
Hendes A:
0) [forældre Niels Joensen Rørby, skipper i Horsens, skifte Horsens1.8.1765 og Barbara Christiansdatter Spend]
1) [bror Jørgen Hatting Rørby, øverste kapellan i København Nikolaj, død 1802]. 1B:
a Simon Rørby, over 30, student.
Desuden nævnes afdødes [halv]bror Johan Rørby, præst i Ubby i Ars herred ved Kalundborg.
Afdøde døde 11.2.1806.

41 Gunnar Veggerslev Hammer, præst i Tostrup og Roum. 12.4.1806, fol.159, 160, 164B, 165B, 167B, 173.
E: [Magdalene Frank]. LV: Christen Hastrup, forvalter. B:
1) Hans Poul Hammer 2½
2) Johanne Barbara Hammer 6 mdr.
FM: født værge [farfar] Hans [Poulsen] Hammer i Kalundborg, [tidligere præst i Store og Lille Fuglede].
Afdøde døde 12.4.1806.

42 Anders Sørensen, skoleholder i Roum. 7.4.1807, fol.166B.
E: Karen Christensdatter. LV: Anders Jensen i Roum. A:
1) bror Hans Sørensen 56 i Hærup [i Klejtrup sogn].
Afdøde døde 4.4.1807.

43 Anne Cathrine Nielsdatter i Torup skolehus. 28.7.1808, fol.170, 171B, 172B, 178.
E: Peder [Splid] Hübertz, skolelærer i Torup. B:
1) Jacob Otto Hübertz 10
2) Niels Christian Hübertz 7
3) Anne Cathrine Hübertz 4.
FM: farbror Hans Peder Hübertz, præst i Ørre og Hodsager.

44 Hans Jensen, skoleholder i Roum. 3.9.1808, fol.171, 172, 175B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Søren Jensen Præstegaard i Sønder Ingstrup. B:
1) Inger Hansdatter 1¼.
FM:
1 farfar Jens Hansen Bøgeskov i Skals
2 morfar Jacob Nielsen i Sønder Onsild.
Afdøde døde 4.8.1808.

45 Johanne Margrethe Solbjerg (Sonberg) i Hersom degnebolig. 19.7.1810, fol.181B.
E: Johannes Møller, degn i Hersom. B:
1) Marie Cathrine Møller 38, tjener på Bidstrup
2) Maren Marie Møller g.m. Thøger Sørensen på Hersomgårds parceller
3) Jens Møller 32, skolelærer i Bjerregrav.
Afdøde døde 19.6.1810.

46 Else Kirstine Listo i Marielyst i Hersom sogn. 25.10.1810, fol.182, 183B.
Enke efter [Markus Pedersen] Høgh, præst i Hjermind, Lee og Hjorthede, [12.4.1798]. B:
1) Anders Listo Høgh, præst i Romdrup og Klarup
2) Hans Adolf Høgh, urtekræmmer i København
3) Mette Marie Høgh i København, enke efter en skipper
4) Balthazar Høgh, urtekræmmer i København
5) Andreas Høgh, grosserer i København
6) Otto Høgh, uvist hvor
7) Christen Høgh til Marienlyst i Hersom
8) Jørgen Høgh, urtekræmmer i København
9) Gidsel Høgh g.m. Mahler, urtekræmmer i København
10) Jane Høgh g.m. Stavn, klædehandler på Frederiksberg ved København.
Afdøde døde 13.10.1810.

47 Claudiane Magdalene Worsøe i Låstrup. 13.10.1810, fol.183.
Enke efter Christian Nissen, præst i Låstrup og Skals, [begravet 7.7.1808].
Testamente af 27.2.1802. A:
1) Vilhelm Adolf Worsøe, successor, g.m. Leopoldine [Charlotte] Winther.
Afdøde døde 13.10.1810.

48 Laurids Jensen Theil, degn i Gedsted og Fjelsø. 17.2.1817, fol.186B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Christensen, skoleholder i Fjelsø. B:
2) Signe Marie Theil 18
3) Jens Theil 13.
FM: Jens Christian Christensen i Svingelbjerg [i Vester Bølle sogn] på Lerkenfeld gods.
Første ægteskab med Anne Pedersdatter Randrup, skifte 4.4.1797 lbnr.34. B:
1) Maren Kirstine Theil 21.

49 [Anne Hansdatter Billeskov i Simested degnebolig, der døde 10.4.1818], fol.188.
E: [Niels] Broch, degn i Simested.
Bevilling til uskiftet bo af 3.7.1818.

50 Jens Eriksen [af Vie indsidder i Nørre Borup i Låstrup sogn], der døde 31.11.1818, fol.188.
E: [Anne Jensdatter].
Bevilling til uskiftet bo af 11.4.1788.
Afdøde var tidligere skolelærer [i Skals].

51 [Johan Elias] Ludvig Luplau, præst i Tostrup og Roum, der døde 9.5.1819, fol.188.
E: [Anne Charlotte] Rosine Chemnitz.
Bevilling til uskiftet bo af 25.6.1819.

52 Inger Cathrine Pedersdatter i Klejtrup skolehus. 28.1.1820, fol.188.
E: Anders [Christensen] Vad, kirkesanger og skolelærer i Klejtrup. B:
1) [Kirstine Marie 20].
FM:
1 født værge Anders Pedersen i Hersom
2 Poul Andersen.
Afdøde døde 25.1.1820.

53 Clemen [Poulsen] Sandberg, skolelærer i Skals. 8.3.1820, fol.190, 190B.
E: Birgitte Forsberg. LV: successor [Joachim Otto] Tranum, der ægter enken.
Bevilling til uskiftet bo af 29.4.1820.
Afdøde døde 8.3.1820.

54 Mette Marie Hansen i Gedsted. 26.4.1820, fol.190.
E: Søren Gedsted, skolelærer i Gedsted.
Bevilling til uskiftet bo af 6.5.1820.
Afdøde døde 26.4.1820.

55 Marie Kirstine Rosenkvist i Hersom. 7.5.1821, fol.190B, 193.
E: Erik [Lorentsen] Holst, pastor emeritus i Hersom, [Bjerregrav og Klejtrup]. B:
1) Marianne Holst g.m. Christen Høgh til Hersomgård
2) Hans Holst
3) Lorents Holst i København
4) Anne Kirstine Holst på Nørholm.
Afdøde døde 6.4.1821.

56 Niels Nielsen Gjørup, degn i Ulbjerg. 17.1.1822, fol.192B, 194.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Laurids Høj Blich, præst i Ulsted. B:
4) Niels Nielsen i Binderup 37, degn i Kongens Tisted
5) Marie Nielsdatter g.m. Morten Holmgaard i Viborg
6) Christen Gjørup 32, købmand i Skive
7) Else Marie Nielsdatter 28.
Første ægteskab med [Else Marie Nielsdatter, skifte 16.1.1782 lbnr.24]. B:
1) Lisbeth Nielsdatter, død. E: Christen Christensen Risgaard, udflytter af Fovlum. 1B:
a Anne Marie Christensdatter 8
2) Maren Nielsdatter g.m. Knud Krogsgaard i Viborg
3) Anne Nielsdatter, enke efter Hans Skrædder i Viborg.
Afdøde døde 16.1.1822.

57 Jacob Sørensen, degn i Vesterbølle. 8.11.1822, fol.195.
E: [Ingeborg Christoffersdatter].
Bevilling til uskiftet bo.
Afdøde døde 6.11.1822.

58 Adam Gottlob Jahn, præst i Vesterbølle og Østerbølle. 17.11.1823, fol.195.
E: [Susanne Ussing].
Bevilling til uskiftet bo af 3.2.1805.
Afdøde døde 15.1.1823.

59 Anne Conradine Grundtvig i Hersom skolehus. 14.12.1823, fol.195.
E: Jens Møller, kirkesanger og skolelærer i Hersom. B:
1) Ulrikke Cathrine Møller 20
2) Johannes Jørgen Møller 15.
FM: Christen Fischer.
Afdøde døde 15.11.1823.

60 Anne Jensdatter i Nørre Borup mølle [i Låstrup sogn]. 2.8.1824, fol.195B.
Enke efter Jens Eriksen, skolelærer i Skals, [skifte 31.11.1818 lbnr.50].
Hans A:
1) Anne Marie Christensdatter g.m. Christen Hansen i Nørre Borup mølle
2) Niels Christensen i Hørup mølle [i Bjerregrav sogn].
Hendes A:
1) bror Niels Jensen i Vive, død. 1B:
a Enevold Nielsen i Vive, død. 4B:
1 Rasmus Enevoldsen i Vindblæs sogn i Randers amt
2 Niels Enevoldsen
3 Enevold Enevoldsen i Visborg sogn
4 Inger Marie Enevoldsdatter i Gjerlev sogn
2) søster Kirsten Jensdatter i Vive, død. 1B:
a Niels Madsen
3) søster Johanne Jensdatter, død, var g.m. Søren Andersen i Skørping. 2B:
a Anders Sørensen i Skørping
b Anne Lisbeth Sørensdatter i Rebild i Skørping sogn, død. 3B:
1 Johanne Pedersdatter g.m. Knud Rasmussen i Rebild
2 Kirsten Pedersdatter i Brorstrup sogn i Ålborg amt
3 Anne Pedersdatter i Skørping.
Afdøde døde 3.7.1824.

61 Niels Broch, degn i Simested, der døde 22.2.1824, fol.199.
[Enkemand efter Anne Hansdatter Billeskov, der døde 10.4.1818 lbnr.49].
Dødsanmeldelse fra søn [Niels Christian] Broch.

62 Johannes Møller, degn i Hersom, der døde 1.9.1824, fol.199.
[Enkemand efter Johanne Margrethe Solbjerg, skifte 19.7.1810 lbnr.45]
Dødsanmeldelse.

63 Peder Nikolaj Kruckow, præst i Hvam og Hvilsom. 25.5.1825, fol.199, 200B.
E: [Cathrine Sørensen].
Dødsanmeldelse.
Afdøde døde24.5.1825.

64 Jens Poulsen, pensioneret skolelærer i [Nørre] Rind. 19.6.1825, fol.199B.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: Anders Nielsen i Rind. B:
1) Inger Sofie Jensdatter, død 21.7.1821. E: Peder Jensen Brasch, successor. 1B:
a Jens Poulsen, født 21.7.1821, død 2.9.1821.
Afdøde døde 17.5.1825.

65 Peder Oluf Skov 1 år gammel i Simested. 27.11.1825, fol.200B.
Dødsanmeldelse fra far Skov, kirkesanger og skolelærer i Simested.
Afdøde døde 27.11.1825.

66 Jens Bloch i Eveldrup præstegård. 2.5.1826, fol.200B.
Dødsanmeldelse fra far Niels Dreier, præst i Simested, [Hvam og Hvilsom].
Afdøde døde 30.4.1826.

67 Erik [Lorentsen] Holst, pastor emeritus i Hersom, [Bjerregrav og Klejtrup]. 6.5.1826, fol.200B.
Enkemand efter Marie Kirstine Rosenkvist, [skifte 7.5.1821 lbnr.55]. B:
1) Marianne Holst g.m. Christen Høgh til Hersomgård
2) Hans Holst i Skive
3) Lorents Holst i København
4) Anne Kirstine Holst på Nørholm.
Afdøde døde 4.5.1826.

68 Amalie Lætitia Felicia Madsen 1¾ år gammel i Hersom præstegård. 11.3.1827, fol.203B.
Dødsanmeldelse fra hendes far [Hans Henrik] Matzen, præst i Hersom, Bjerregrav og Klejtrup.
Afdøde døde 9.3.1827.

69 Christen Andersen, 4 uger gammel i Klejtrup skolehus. 25.4.1827, fol.203B.
Dødsanmeldelse fra faderen Anders Vad, skolelærer i Klejtrup.
Afdøde døde 24.4.1827.

70 Laurids Høj Blich, præst i Vesterbølle og Østerbølle. 21.8.1827, fol.203B.
E: Christine Frederikke Ahrenkiel. LV: Henrik Gøtsche, præst i Tostrup og Roum. B:
1) Sofie [Amalie] Blich g.m. [Laurids] Blicher, præst i Vilsted og Vindblæs
2) Cathrine Elisabeth Blich 30
3) Jens Blich, major i Norge.


Danske Kancelli
Jyske Registre
1717


71    Laurids Akselsen, præst i Vester- og Øster Bølle, [død 24.11.1717], fol.247B, No.145.
Enke efter Anne Mogensdatter, [død 27.3.1714].
Testamente af 21.1.1715. Konfirmeret 20.12.1717.
Da hans arvinger næsten alle er uden for Jylland og især arvingerne på hans mors side er aldeles ukendte,
mens hustruens arvinger alle er velkendte, de fleste i Jylland og opregnede i forrige testamente af 23.3.1700,
arver hendes arvinger 75 % og hans arvinger 25 % af arven.
Hans A:
1) bror Hans Akselsen, degn i Ryde på Lolland. Hans B:
a Peder Hansen, født i januar 1673
2) Jens Bredal, borgmester i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 11.3.1674 lbnr.84]. Hans B:
a [Karen Sofie Jensdatter Bredal]
b [Lisbeth Marie Jensdatter Bredal]
c [Rebekka Jensdatter Bredal]
d [Peder Borchert Jensen Bredal].

Se også: Danske Kancelli: Koncepter og indlæg til Jyske Registre, 1717 no.145 (opslag 519).
Se artiklen: Borgmester Jens Bredals hustru i Ringkøbing, Helvig Borchardsdatter. 4. udgave, februar 2022 af Ole Kaalund Rasmussen på wiberg-net.dkSLUT


Harre Nørre herred (Salling Nørre herred)
Gejstlig skifteprotokol
1739-1814
C 19B-3

1 Fundation i Selde præstegård. Uden dato, fol.1.
Fundation på 100 rigsdaler med halvdelen til fattige præsteenker i Nørre og Harre herreder i Salling og halvdelen til fattige i Selde og Åsted sogne oprettet af Bertram [Hansen] From, præst i Selde og Åsted, [død 2.3.1690] og hustru Inger Sidenborg, der varetages af successores.

2 Else Margrethe Holst, ugift i Junget præstegård. 26.10.1739, fol.3B.
A:
1) søster Ellen Margrethe Holst g.m. Johan Frederik Winther i København
2) søster [Kirsten Jensdatter Holst] g.m. Jens Sørensen, præst i Junget og Torum
3) [halv]bror Jens Andersen, forpagter på Østergård [i Vellev sogn] ved Randers
4) [halv]søster Maren Andersdatter Skovgaard i Østergård.
Afdøde døde 26.9.1739.

3 Else Christensdatter [Lynnerup] i Junget præstegård. 7.3.1740, fol.5B.
Enke efter Jens [Mortensen Holst] Altenhof, præst i Junget og Torum, [død 1715]. B:
4) Jesper Altenhof, degn i Hundstrup på Fyn
5) Kirsten Altenhof g.m. Jens Sørensen, præst i Junget og Torum
6) Lisbeth Cathrine Altenhof, død.
Første ægteskab med [Jesper Sørensen, formand i Junget, død 12.10.1688]. B:
1) Christen Jespersen, birkedommer i Herlufsholm birk på Sjælland
2) Jens Jespersen i Porsgrunn i Norge, død. Hans børn
3) Maren Jespersdatter g.m. Hans [Andersen] Højer i Grættrup, præst i Thise.
Afdøde døde 6.2.1740.

4 Hans [Sørensen] Lunge, præst i Selde og Åsted. 8.7.1740, fol.8, 158B, 174B.
E: Elisabeth [Thøgersdatter] Holst. LV: Laurids Møller, fuldmægtig på Jungetgård. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter Lunge 9, død 26.7.1759, skifte 19.9.1759 lbnr.20
2) Søren Hansen Lunge 7
3) Christiane Hansdatter Lunge 2. Ved afkald 23.4.1761 g.m. Hans Mulvad, degn i Selde og Åsted.
FM:
1 morbror Christoffer [Thøgersen] Holst, kapellan i København Vor Frelser
2 Jeremias Sander i Torup præstegård, præst i Farsø og Vognsild g.m. moster [Agathe Thøgersdatter Holst].
Desuden nævnes 2 enker af kaldet:
1 Anneke [Hansdatter Hyrup], enke efter [Jochum Jensen] Fers, [død 9.3.1717]
2 Kirstine Margrethe [Jochumsdatter] Højer i Skive, enke efter Laurids [Jensen] Holst, [død 15.4.1729].
Afdøde døde 9.6.1740.

5 Johanne Andersdatter Landting i Breum præstegård. 1.3.1742, fol.25.
Enke. B:
1) Maren Christensdatter, tjener på Avsumgård [i Vejrum sogn].
FM: morbror Iver Andersen i Vester Grønning [i Grønning sogn].
Desuden nævnes afdødes søster Maren Andersdatter i Mosegård.

6 Jens Sørensen, præst i Junget og Torum. 9.10.1741, fol.32, 104B.
E: Kirsten Altenhof (Altenholst). LV: Laurids Møller, foged på Jungetgård. B:
1) Søren Jensen 14.
FM: halvbror Fædder [Christensen] Højer, successor.
Arv efter enkens første mand Christen [Fæddersen] Højer, formand i Junget, skifte 5.5.1724.
Afdøde døde 3.9.1741.

7 Rudolf Abraham Henriksen Morsing, ugift i Nannerup i Jebjerg sogn. 10.12.1742, fol.67B.
A:
0) far [Henrik Christensen Morsing, præst i Hjerk og Harre, skifte Harre herred gejstlig 4.7.1740 lbnr.1].
[Fars andet ægteskab med Maren Jensdatter Norup, død 4.1.1728]. B:
1) bror Jens Morsing, student i Ørsted præstegård i Rougsø herred
2) søster Anne Sofie Morsø på Bjørnsholm
3) søster Margrethe Morsing i Nannerup.
[Fars første ægteskab med Anne Sofie Amalie Jacobsdatter Bagger, død 20.3.1706]. B:
4) halvbror Jacob [Henriksen] Morsing, præst i Durup og Tøndering
5) halvbror Christen Morsing, præst [i Landet] på Tåsinge
6) halvsøster Elisabeth Kirstine Morsing g.m. Laurids Mus i Kerteminde
7) halvsøster Hylleborg Morsing, død. 2B:
a Herman Broch
b Dorthe Broch.

8 Christiane Elisabeth Jensdatter Thornam i Breum præstegård. 13.12.1743, fol.75B, 193B.
E: Erik Hansen Bruun (Brunov), præst i Grinderslev og Grønning. B:
1) Christiane Birgitte Bruun 13 uger. Ved afkald 2.1.1765 g.m. Georg Møller, murer og gibser i Nykøbing Mors.
FM: farbror Mathias Bruun på Grove Nørregård i Brøndum sogn [i Hindborg herred].
Afdøde døde 14.11.1743.

9 Hans [Andersen] Højer i Grættrup præstegård, præst i Thise. 20.4.1744, fol.81B.
E: Maren Jespersdatter [Friis]. LV: Laurids Møller på Jungetgård. B:
1) Anne Højer, der ægter successor Mikkel [Hansen] Holm
2) Andreas Højer
3) Jesper Højer
4) Christen Højer, i København.
FM:
1 farbror Thomas [Andersen] Højer, i Sønderholm [og Frejlev]
2 farbror Peder [Andersen] Højer, præst i Hammer, [Horsens, Sulsted og Ajstrup].
Arv efter afdødes [halv]bror Christian [Nikolaj Andersen] Højer, præst i [Kongens] Tisted [og Binderup, skifte Gislum herred gejstlig 3.3.1743 lbnr.30].

10 Afkald på Bratskov [i Brovst sogn]. 24.12.1743, fol.104B.
Afkald fra Jens Højer for arv efter far Christen [Fæddersen] Højer, præst i Junget og Torum, [skifte 5.5.1724] med kurator Poul Møller, fuldmægtig på Bratskov til bror Fædder Højer, præst i Junget og Torum. (Sml. lbnr.6).

11 Nikolaj [Pedersen] Hjardemaal, degn i Junget og Torum. 24.11.1749, fol.105.
E: Dorthe Nielsdatter [Hopp]. LV: Laurids Lange, fuldmægtig på Jungetgård. B:
1) Anne Cathrine Nikolajsdatter
2) Inger Rosenberg Nikolajsdatter
3) Peder Severin Nikolajsen
4) Niels Jørgen Nikolajsen
5) Christen Nikolajsen.
FM: farbror Christen Hjardemaal, degn i Selde.
Desuden nævnes Laurids Møller, forpagter af Jungetgård, nu forpagter af Bjørnsholm.

12 Anne Hansdatter Højer i Grættrup præstegård. 10.5.1751, fol.113.
E: Mikkel [Hansen] Holm, præst i Thise. B:
1) Marie Kirstine Mikkelsdatter 5
2) Maren Mikkelsdatter 2½.
Afdøde døde 19.4.1751.

13 Knud Nielsen Skytte, præst i Jebjerg og Lyby. 4.7.1752, fol.117.
E: Christiane Barbara Winther. LV: Christen Lauridsen på Skivehus. B:
1) Niels Knudsen Skytte 23
2) Frederik Nielsen Skytte 17
3) Claus Nielsen Skytte 10
4) Sofie Christiane Nielsdatter Skytte 8.
FM: Erik Bruun i Breum, præst [i Grinderslev og Grønning].

14 Peder Christensen, degn i Roslev og Rybjerg. 7.8.1752, fol.132B.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Jens Nielsen i Rybjerg. B:
1) Sidsel Pedersdatter
2) Christen Pedersen, ej hørt fra i flere år
3) Jens Pedersen i København
4) Poul Pedersen i Hagebro
5) Maren Pedersdatter g.m. Søren Andersen i Vester Lidegård i Hvidbjerg
6) Anders Pedersen, vanvittig
7) Niels Pedersen, ej hørt fra i flere år
8) Mette tjener på Grinderslev kloster.
9) Peder Pedersen, vanvittig
10) Thomas Pedersen, ej hørt fra i flere år.

15 Anne Cathrine Mentz i Jebjerg præstegård. 28.1.1754, fol.135, 175.
E: Vilhelm Patberg, præst i Jebjerg og Lyby. B:
1) Frederik [Vilhelm] 9, den 25.11.1762.
Bevilling til uskiftet bo af 1.2.1754.
Samfrændeskifte 25.11.1762.
Afdøde døde 30.12.1753.

16 Engel Dorthe Elisabeth [Mild] i Junget degnebolig. 14.1.1754, fol.136.
E: Andreas Holgersen Møller, degn i Junget og Torum. B:
1) Christine Sofie Anne [3].
Afdøde døde 12.1.1754.

17 Christen Pedersen Hjardemaal, degn i Selde og Åsted. 19.1.1756, fol.147.
E: Bolette Jørgensdatter Rodenborg (Ruttenborg). LV: Oluf [Rasmussen] Skive, degn på Fur. B:
2) Ditlev Christensen 20
3) Anne Cathrine Christensdatter 18
4) Marie Cathrine Christensdatter 16
5) Anne Dorthe Christensdatter 12
6) Eva Christensdatter 9.
Af første ægteskab B:
1) Christian Frederik Christensen 32, uvist hvor.

18 Barbara Sørensdatter Breum i Breum præstegård [i Grinderslev sogn]. 28.1.1758, fol.159, 164B.
Enke efter Jens Lynderup, degn i Selde og Åsted. A:
0) mor [Sofie Pedersdatter Hessel, død 29.7.1707].
[Mors første ægteskab med Søren Mortensen Brøndum, præst i Grinderslev og Grønning, begravet 3.2.1699]. B:
1) bror Christoffer Breum, degn på Sejerø, død. 7B:
a Sofie Breum, født 1723, g.m. Gideon Skomager i Sorø
b Søren Breum, født 1725, snedker i Sorø
c Else Marie Breum. født 1727, tjener på Antvorskov slot
d Maren Breum, født 1732, g.m. Mads Svanning, degn i Kvislemark
e Mette Breum, født 1735 g.m. Hans Bødker i Lille Fuglede
f Jens Breum, født 1737, bagersvend i København
g Anne Breum, født 1740, i Jordløse præstegård.
Mors andet ægteskab med [Christen Pedersen Sinding, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund, begravet 19.9.1720]. B:
2) halvsøster Anne Sinding g.m. Erik Bruun, præst i Grinderslev og Grønning
3) halvbror Søren Sinding i Skarum, præst i Alsted og Bjergby på Mors
4) [halvsøster Hedvig Sofie Sinding, se lbnr.36].
[Afdødes første ægteskab med Joen Kjeldsen Steen, præst i Ørum, Nørre Borris og Gammelstrup, skifte Fjends herred gejstlig 12.2.1727 lbnr.27].

19 Henrik Frederik From, skoleholder i Nautrup.11.12.1758, fol.164.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 4.12.1758.

20 Anne Margrethe Lunge, ugift i Selde. 19.9.1759, fol.170, 174B.
A:
1) mor Elisabeth [Thøgersdatter] Holst, enke efter Hans [Sørensen] Lunge, præst i Selde og Åsted, skifte 8.7.1740 lbnr.4
2) Søren Hansen Lunge på Skerrildgård [i Nebsager sogn]
3) Christiane Hansdatter Lunge, der ægter Hans Mulvad, degn i Selde og Åsted.
Afdøde døde 26.7.1759.

21 Marie Nielsdatter Winther i Skerris i Breum i Grinderslev sogn. 14.7.1760, fol.172B, 196.
Enke efter Niels [Knudsen] Skytte, præst i Jebjerg og Lyby, [død 14.3.1735]. B:
1) Knud Nielsen Skytte, successor, [skifte 4.7.1752 lbnr.13]. B:
a Niels Knudsen Skytte
b Frederik Nielsen Skytte
c Claus Nielsen Skytte
d Sofie Christiane Nielsdatter Skytte
2) Jacob Nielsen Skytte i Næstved, død. B: 3 sønner
3) Margrethe Nielsdatter Skytte g.m. Liliendal i Altona
4) Mette Marie Nielsdatter Skytte g.m. Erik Gløersen i Ørregård i Stange sogn på Hedemarken i Akershus stift i Norge
5) Niels Skytte i Skien i Norge, død. 2B:
a Niels Nielsen Skytte i Skien
b Anders Nielsen Skytte i Skien
6) Marie Nielsdatter Winther på Stedet.
Afdøde døde 12.7.1760.

22 Erik Hansen Bruun (Brunov), præst i Grinderslev og Grønning. 20.4.1762, fol.179.
E: Anne [Christensdatter] Sinding. LV: Mogens Møller i Nykøbing Mors.
Første ægteskab med [Cathrine Nielsdatter Skytte, død 31.12.1736]. B:
1) Hans Bruun, kapellan her.
Andet ægteskab med [Christiane Elisabeth Jensdatter Thornam, skifte 13.12.1743 lbnr.8]. B:
2) Christiane Elisabeth Bruun, [formentlig fejl for Christiane Birgitte Bruun]
FM:
1 farbror Mathias Bruun på Grove Nørregård i Brøndum sogn i Salling.
Desuden nævnes enkens brødre
2 Hans [Christensen] Sinding i Ålbæk, [præst i Lihme i Rødding herred]
3 Søren [Christian Christensen] Sinding i Skarum på Mors, [præst i Alsted og Bjergby].
Skøde 1748 fra første hustrus mor Marie Nielsdatter Winther, enke efter Niels [Knudsen] Skytte, præst i Jebjerg og Lyby.

23 Knud Knudsen Hopp, degn i Thise. 13.9.1762, fol.191B.
E: Else Pedersdatter. B:
1) Mogens Knudsen Hopp
2) Knud Knudsen Hopp
3) Peder Knudsen Hopp
4) Daniel Knudsen Hopp
5) Hans Knudsen Hopp 20
6) Else Knudsdatter Hopp.

24 Fædder [Christensen] Højer, præst i Junget og Torum, der døde [25.6.1765], fol.194.
E: Johanne Marie Leth. Af børn nævnes B:
1) Else Cathrine Højer. Bevilling at være egen værge af 14.2.1766.
Bevilling til uskiftet bo af 20.1.1761.

25 Jens von Ginkelberg, degn i Junget og Torum, der døde [26.4.1759], fol.195B.
E: [Ellen Hager].
Afkald 22.4.1761 fra B:
1) Jens von Ginkelberg
2) Øllegaard von Ginkelberg
3) Christiane von Ginkelberg.
FM: farfar Christian von Ginkelberg til Linderumgård [i Ugilt sogn].

26 Else Pedersdatter i Thise degnebolig. 19.9.1769, fol.196.
Enke efter Knud Knudsen Hopp, degn i Thise, [skifte 13.9.1762 lbnr.23]. B:
1) Mogens Knudsen Hopp, [degn i Jebjerg og Lyby, bortrømt], g.m. Ellen Kirstine Nielsdatter [Farstrup] i Bostrup
2) Knud Knudsen Hopp, successor
3) Peder Knudsen Hopp i Skive
4) Daniel Knudsen Hopp, degn i Vindum
5) Hans Knudsen Hopp, degn i Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg
6) Else Knudsdatter Hopp i Viborg.

27 Afkald på Nørre Vosborg [i Ulfborg sogn]. 10.5.1769, fol.197B.
Afkald fra Elisabeth Nielsdatter Torum for arv efter far Niels Pedersen, degn i Junget og Torum, [død 30.12.1737], skifte 11.3.1738 og efter søster Anne Cathrine Nielsdatter, skifte 12.6.1738, ved formynder Niels de Leth til Nørre Vosborg.

28 Gunhild Marie Stjernholm i Selde præstegård, [begravet 3.8.1770], fol.197B.
E: Oluf Vestergaard, præst i Selde og Åsted.
Bevilling til uskiftet bo af 31.8.1770.

29 Johan Adolf [Rasmussen] Stage, præst i Junget og Torum, [der døde 24.6.1772], fol.198.
E: Margrethe Constantine Becher.
Bevilling til uskiftet bo af 14.8.1772.

30 Oluf Vestergaard, præst i Selde og Åsted. 13.12.1773, fol.198, 277, 304B.
Enkemand efter Gunhild Marie [Herlufsdatter] Stjernholm, [begravet 3.8.1770] lbnr.28. B:
1) Dorthe Marie Vestergaard g.m. Laurids [Albertsen] Thura, præst i Hvidbjerg og Lyngs på Thyholm
2) Marie Margrethe Vestergaard
3) Jørgen Vestergaard 26
4) Maren Vestergaard g.m. Søren [Jepsen] Salling, præst i Junget og Torum.
FM:
1 morbror Rasmus [Herlufsen] Stjernholm til Kjeldgård [i Selde sogn]
2 farbror Christen [Skaarup Jørgensen] Vestergaard, præst i Vigerslev og Veflinge på Fyn
3 farbror Laurids Vestergaard i Århus.
Afdøde døde 12.12.1773.

31 Mikkel [Hansen] Holm, præst i Thise. 22.3.1774, fol.259B.
E: Sara Kirstine [Mortensdatter] Holst. LV: Hans Hvas.
Første ægteskab med Anne Hansdatter Højer, skifte 10.5.1751 lbnr.12. B:
1) Marie Kirstine Mikkelsdatter Holm, der ægter successor Johan [Højer Delmann Thomsen] Hopp
2) Maren Mikkelsdatter Holm.
Afdøde døde 21.3.1774.

32 Jens Eriksen Sæby i Breum degnebolig, degn i Grinderslev og Grønning. 18.7.1775, fol.269B.
E: Else Nielsdatter. LV: Søren Pors i Breum. B:
1) Frederik Jensen Sæby
2) Dorthe Jensdatter Sæby
3) Christen Jensen Sæby, uvist hvor
4) Jens Jensen Sæby, uvist hvor
5) Bodil Jensdatter Sæby g.m. Hans Svendsen, snedker i København
6) Johanne Jensdatter Sæby i København.
Enken var datter af formanden [Niels Lauridsen], degn i Grinderslev og Grønning, der boede i Ilbjerg i Rybjerg sogn.
Afdøde døde 17.7.1775.

33 Christoffer [Christiansen] Nørager, præst i Grinderslev og Grønning, der døde 1776, fol.277B.
E: Magdalene Geis.
Bevilling til uskiftet bo af 12.4.1776.

34 Johannes Østrup, 58 år gammel, ugift student på Grinderslev kloster. 10.3.1778, fol.278.
A:
0) mor Birgitte Christensdatter, der har avlet afdøde med en ubekendt mand i Viborg
1) moster Anne Christensdatter g.m. Peder Østrup i Vesterbølle. B:
a Christen Pedersen i Vesterbølle
b Anders Pedersen i Ullits
c Anne Pedersdatter g.m. Niels Christensen i Østrup, alle på Lerkenfeld gods.
Testamente af 1.6.1776.
Afdøde døde 9.3.1778.

35 Niels [Hansen] Bach, degn i Jebjerg og Lyby. 7.12.1779, fol.284B.
E: Else Andersdatter. LV: Vilhelm Patberg, præst i Jebjerg og Lyby. B:
1) Hans Nielsen Bach 30
2) Anders Nielsen Bach 24
3) Else Marie Nielsdatter Bach 24
4) Maren Nielsdatter Bach 21.

36 Anne [Christensdatter] Sinding i Breum skolehus. 28.6.1779, fol.285B.
Enke efter Erik Hansen Bruun, præst i Grinderslev og Grønning, skifte 20.4.1762 lbnr.22]. A:
0) mor [Sofie Pedersdatter Hessel, død 29.7.1707].
Mors andet ægteskab med [Christen Pedersen Sinding, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund, begravet 19.9.1720]. B:
1) bror Søren Christian [Christensen] Sinding, præst i Alsted og Bjergby på Mors, [skifte Morsø Nørre herred gejstlig 2.6.1770 lbnr.32. 8B:
a Benjamin Sinding, skoleholder i Rødding i Salling
b Ulrikke Sofie Sinding, på Krastrup [i Farstrup sogn]
c Christian Sinding, degn i Vilsted og Vindblæs
d Christian Peder Sinding, degn i Oddense i Salling
e Morten Breum Sinding i København, nu rejst til Vestindien
f Peder Breum Sinding, grenader i Slesvig
g Carl Frederik Sinding, skræddersvend i Randers
h Else Cathrine Sinding, hos moder i Bjergby
2) bror Hans [Christensen] Sinding, præst i Rødding og Krejbjerg, skifte Rødding herred gejstlig 17.1.1769 lbnr.89]. 2B:
a Poul Sinding, præst i Skuldelev og Selsø på Sjælland
b Else Marie Sinding i Ålborg
3) søster Hedvig Sofie Sinding, [skifte Vrads herred gejstlig 5.8.1758 lbnr.115], var g.m. Jens Madsen Lindet, skoleholder i Ejstrup. 2B:
a Else Marie Lindet g.m. Hans Jørgen Gulerudt, forvalter på Holtegård
b Christoffer Frederik Lindet, klokker i Frederiksstad i Norge.
[Mors første ægteskab med Søren Mortensen Brøndum, præst i Grinderslev og Grønning, begravet 3.2.1699]. B:
4) halvbror Christoffer Breum, degn på Sejerø, død. 7B:
a Sofie Breum, død, var g.m. Gideon Skomager i Sorø. 1B:
1 Marie Sofie Gideonsdatter i København
b Søren Breum, snedker i Rejnstrup på Sjælland
c Else Marie Breum, enke efter Christian Bager i Slagelse
d Maren Breum g.m. Mads Svanning, degn i Kvislemark
e Mette Breum, død, var g.m. Hans Baun, bødker i Bregninge. 1B:
1 Johanne Sofie Hansdatter
f Jens Breum, bagersvend i København, død ugift
g Anne Breum g.m. Jens Lauridsen, smed i Holmstrup i Dragsholm amt.
Afdøde døde 28.6.1779.

37 Anne Madsdatter Hesselberg i Fur præstegård. 16.8.1781, fol.293.
Enke efter [Jens Brøchner] Feilberg, farver i Århus, skifte Århus 19.10.1764 lbnr.1949]. A:
1) bror Anders Hesselberg i Skive
2) søster [Dorthe Madsdatter Hesselberg], død, var g.m. [Peder Bertelsen Langvad i Thisted]. 4B:
a Maren Hesselberg Langvad g.m. Cornelius Kirk i Amsterdam
b Peder Skallerup Langvad i Skive
c Bertel Mathias Langvad
d Anne Hesselberg Langvad 19.
Arv efter afdødes mor [Kirsten Andersdatter, begravet Nykøbing Mors 8.5.1775, enke efter Mads Hesselberg, begravet Nykøbing Mors 9.7.1761].
Afdøde døde 17.7.1781.

38 Elisabeth Christensdatter Rottbøll i Grinderslev degnebolig. 30.4.1788, fol.295.
E: Benjamin Gotfred Richter, degn i Grinderslev og Grønning. A:
1) mor Dorthe Andersdatter, enke efter Christen Andersen i Tilsted i Thy. LV: G. Gudiksen
2) søster Margrethe Christensdatter g.m. Thomas Hansen i Gentofte i Ydby sogn
3) søster Kirsten Christensdatter g.m. Jens Poulsen i Tilsted mølle
4) bror Mikkel Christensen i Tilsted
5) bror Anders Christensen i Nors
6) bror Anders Christensen Rottbøll i Vester Vandet.
Afdøde havde været husholderske på Astrup i 9 år indtil vielsen for godt et år siden.
Afdøde døde 31.3.1788.

39 Marie Kirstine [Mikkelsdatter] Holm i Grættrup præstegård. 8.6.1789, fol.298B.
E: Johan Højer [Delmann Thomsen] Hopp, præst i Thise. B:
1) Mikkel Holm Hopp 12
2) Sara Kirstine Holst Hopp 10.
FM: Knud [Knudsen] Hopp degn i Thise.
Obligation 21.6.1784 til afdødes stedmor Sara Kirstine [Mortensdatter] Holst, enke efter afdødes far Mikkel [Hansen] Holm, skifte 22.3.1774 lbnr.31.

40 Else Andersdatter i Jebjerg degnebolig. 17.2.1791, fol.305B.
Enke efter Niels Bach, degn i Jebjerg og Lyby. B:
1) Hans Nielsen Bach, successor
2) Maren Nielsdatter g.m. Christen Pedersen Lykke i Vester Grønning
3) Else Marie Nielsdatter g.m. Christen Sørensen i Vester Lyby
4) Anders Nielsen Bach, skipper i Løgstør.

41 Sidsel Sørensdatter i Jebjerg degnebolig. 18.8.1791, fol.306B.
E: Hans [Nielsen] Bach, degn i Jebjerg og Lyby. B:
1) Else Hansdatter 16
2) Niels Hansen 12
3) Niels Christian Hansen 10
4) Maren Hansdatter 7
5) Mette Marie Hansdatter 5.
FM: Christen Sørensen i Vester Lyby.

42 Johan Højer [Delmann Thomsen] Hopp, præst i Thise. 27.8.1791, fol.310B, 343.
Enkemand efter [Marie Kirstine Mikkelsdatter Holm, skifte 8.6.1789 lbnr.39]. B:
1) Mikkel Holm Hopp 16
2) Sara Kirstine Holst Hopp 14.
FM:
1 farbror Frands [Mathias Testrup Thomsen] Hopp, præst i Ræer, [Hansted og Vigsø]
2 farbrors søn Jens Hopp i Søndberg på Thyholm
3 mors morbror [Jesper Hansen] Højer i Rosholm, præst [i Harring og Stagstrup].

43 Maren [Olufsdatter] Vestergaard i Junget præstegård. 7.6.1792, fol.327, 345.
Enke efter Søren [Jepsen] Salling, præst i Junget og Torum, død [19.9.1791].
Testamente af 2.12.1791. A:
1) hans søsterdatter Anne Kirstine Sørensdatter Salling, opdraget i Junget præstegård siden hendes 2. år. FM: Mathias Skov til Bustrup [i Ramsing sogn]
2) hendes søskendebørn på mors side, men ikke på fars side.
Afdøde døde 7.6.1792.

44 Knud Knudsen Hopp, degn i Thise. 19.8.1797, fol.359.
E: Dorthe Knudsdatter Lihme, der døde 3.8.1798.
Testamente af 19.3.1778.
Hans A:
1) bror Peder Hopp i Brøndum i Salling, død. 1B:
a Else Pedersdatter g.m. Morten Pedersen i Brøndum
2) bror Daniel Hopp, degn i Vindum
3) Hans Hopp, degn i Hornum i Himmersyssel
4) Mogens Hopp, død. 2B:
a Peder Mogensen i Bostrup
b Christiane, uvist hvor
5) Else Hopp i Brøndstrup ved Vindum Overgård.
Hendes A:
1) søster Maren Knudsdatter i Bavnsgård i Lihme sogn, død. 3B:
a Knud Sørensen Bavnsgaard i Lihme sogn
b Niels Sørensen Bavnsgaard, kaldet Niels Salling ved søn Adam Salling og svoger Hans Nikolaj Bayer på hjørnet af Østergade og Amagertorv i København
c Dorthe Sørensdatter Bavnsgaard, kaldet Dorthe Lihme i Vildsund.

45 Bevilling til uskiftet bo i Hjerk præstegård. 21.3.1794, fol.371B.
Bevilling til uskiftet bo for Laurids [Nielsen] Arrø, præst i Hjerk og Harre og hustru Maren Bertelsdatter Rybjerg.

46 Hans [Christian Berntsen] Mulvad, degn i Selde og Åsted, [begravet 3.11.1801], fol.372.
E: Christiane [Hansdatter] Lunge.
Bevilling til uskiftet bo af 12.10.1801, fol.372.

47 Anders [Nielsen] Graver, degn i Thise. 25.2.1808, fol.373.
E: Maren Andersdatter. LV: [Jens Groth] Krag, præst i Junget og Torum. B:
1) Anne Margrethe Andersdatter 18
2) Niels Andersen 17
3) Maren Andersdatter 15
4) Mette Marie Andersdatter 12
5) Anne Andersdatter 10
6) Dorthe Marie Andersdatter
7) Johanne Cathrine Andersdatter 7
8) Kirsten Andersdatter 4
9) Andreas Andersen 3.

48 Benjamin Gotfred Richter, degn i Grinderslev og Grønning. 23.11.1812, fol.375B.
Enkemand efter [Elisabeth Christensdatter Rottbøll, skifte 30.4.1788 lbnr.38]. A:
1) bror Carl Frederik Richter, uvist hvor
2) søster Margrethe Louise Richter g.m. Niels Lund, bogtrykker i Hørning ved Randers.
Afdøde døde 22.11.1812.

49 Christian [Johansen] Kuhlmann, præst i Selde og Åsted, der døde [10.6.1814], fol.379.
E: Johanne Lucie [Schatt].
Bevilling til uskiftet bo af 13.8.1814 for enken og 4 børn, hvoraf 2 er myndige.

SLUT


Sønderlyng herred
Gejstlig skifteprotokol
1657-1814
C 21D-1

1 Hans Andersen, præst i [Øster] Bjerregrav, [Ålum og Tånum]. 19.2.1657, fol.3.
E: Maren Andersdatter. LV: Ejler [Jensen] Munch, successor, der ægter enken. B:
1) Albert Hansen
2) Margrethe Hansdatter g.m. Peder Christensen [Bjerregrav], præst i Falslev [og Kærby]
3) Kirsten Hansdatter
4) Elisabeth Hansdatter.
FM:
1 Andreas "Bosall", ridefoged på Dronningborg
2 Jens Pedersen i Helsted, delefoged i Støvring herred.

2 Thomas Lauridsen [Aaby], præst i Vorning, [Kvorning og Hammershøj]. 7.6.1670, fol.6B.
E: Anne Madsdatter [Hvas]. LV: Rasmus Iversen på Vinge. B:
1) Laurids Thomsen, successor
2) Helvig Thomasdatter
3) Gertrud Thomasdatter
4) Jens Thomsen
5) Peder Thomsen.

3 Jesper Pedersen [Lindholt], præst i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten. 27.3.1671, fol.9.
E: Gertrud Nielsdatter [Borup]. LV: Peder Christensen Hjermind, [præst i Hjermind, Lee og Hjorthede]. B:
5) Niels Jespersen
6) Anne Jespersdatter [Lindholt] g.m. Laurids Thomsen, præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj.
[Første ægteskab med Anne Christensdatter, død 1643]. B:
1) Iver Jespersen i Slagelse
2) Peder Jespersen, død. Hans børn
3) Kirsten Jespersdatter g.m. Just Mortensen i Sønderup [formentlig i Vammen sogn]
4) Johanne Jespersdatter g.m. Seneca Lauridsen i Randers.

4 Else Nielsdatter i Fovlum præstegård. 5.7.1671, fol.16.
E: Hans Jacobsen, præst i Tjele og Fovlum. B:
5) Johanne Hansdatter g.m. Rasmus Iversen til Vingegård [i Nørre Vinge sogn].
Første ægteskab med [formanden Jens Madsen Rohde, død 1624]. B:
1) Niels Jensen Hadsten
2) Anne Jensdatter, død. 1B:
a Jens Bartholomæussen
3) Anne Jensdatter på Tjele
4) Hylleborg Jensdatter g.m. Hans Jørgen Majoner i Viborg.

5 Anne Sørensdatter i Fovlum præstegård. 2.4.1674, fol.19B.
E: Hans Jensen Paludan, præst i Tjele og Fovlum. På egne og øvrige arvingers vegne A:
1) Magdalene Sørensdatter g.m. Albert Jensen Vær.
Afdøde døde 3.3.1674.

6 Maren Andersdatter i Bjerregrav præstegård. 13.1.1677, fol.21B.
E: Ejler Jensen Munch, præst i Øster Bjerregrav, Ålum og Tånum.
Første ægteskab med [Hans Andersen, præst i Øster Bjerregrav, Ålum og Tånum, skifte 19.2.1657 lbnr.1]. B:
1) Albert Hansen, død
2) Margrethe Hansdatter g.m. Peder Christensen [Bjerregrav], præst i Falslev [og Kærby]
3) Kirsten Hansdatter g.m. Peder Christensen Ørum, præst i Ørum, [Borris og Gammelstrup] i Fjends herred
4) Elisabeth Hansdatter, død, var g.m. Mikkel Sørensen i Assens i Falslev herred. 3B:
a Anne Mikkelsdatter
b Karen Mikkelsdatter
c Johanne Mikkelsdatter.

7 Niels Olufsen Mariager, præst i Ørum, Viskum og Vejrum. 2.10.1679, fol.23.
E: Mette Pedersdatter Ostenfeld. LV: Mourids Bruun, landstingshører i Viborg. B:
1) Anders Nielsen.
FM:
1 fars [halv]bror Oluf Jørgensen
2 fasters mand Laurids Frederiksen, byfoged i Mariager.
Enkens første ægteskab med formand Anders Lauridsen Aagaard, [død 3.6.1661]. Arv til B:
1) Kirsten Aagaard g.m. Mathias Moth i København
2) Maren Aagaard g.m. Hans Buch, præst i Værslev og Jorløse på Sjælland
3) Cathrine Aagaard g.m. Svend [Pedersen] Saxe, præst i Gierslev på Sjælland
4) Anne Aagaard
5) Maren Aagaard.
FM: farbror Laurids Lauridsen Aagaard, præst i Vistoft.

8 Ejler Jensen Munch, præst i Øster Bjerregrav, Ålum og Tånum. 6.5.1685, fol.28.
E: Inger Rasmusdatter. LV: Anders Skive, der ægter enken. A:
1) bror Frands Jensen Munch, guvernør i Tobago g.m. Eleonora Christine von Ahnfeldt
2) bror Jens Jensen Munch i København g.m. [Hylleborg Nielsdatter Karise, begravet Bjerregrav 18.9.1688]. 5B:
a Kirsten Jensdatter Munch, enke efter Mikkel [Pedersen] Karmark [på Store Østrup i Kirkerup sogn, begravet Kirkerup i Sømme herred 11.3.1685]
b Margrethe Jensdatter Munch g.m. Thomas Joensen Vinsløv, præst i Vammen Bigum og Lindum
c Anne Jensdatter Munch g.m. Peder Rasmussen [Horsens], præst i Asp i Hjerm herred
d Jens Jensen Munch
e Morten Jensen Munch
3) søster Birgitte Jensdatter Munch, død, var g.m. Reinholt Hansen i Store Heddinge. 1B:
a datter, død. 1B:
1 datter, i Tyskland.
Testamente af 27.4.1684.
[Første ægteskab med Maren Andersdatter, skifte 13.1.1677 lbnr.6].
Afdøde døde 25.3.1685.
(Sml. skifte efter afdødes bror Morten Jensen Munch, kældermand i København, skifte København 27.6.1698, indført her: lbnr.8B).

--------------------------------------------------------------

København Byting, Skiftekommissionen
Originale skiftebreve

8B Morten Munch, kældermand i København. 27.6.1698.
A:
0) forældre [Jens Jensen Munch i København og Hylleborg Nielsdatter Karise, begravet 18.9.1688 i Bjerregrav, 52 år, 2 md.]
1) søster [Kirsten Jensdatter Munch] g.m. Christian Møborg, præst i Tim og Madum. [Første ægteskab med Mikkel Pedersen Karmark på Store Østrup i Kirkerup sogn, begravet Kirkerup i Sømme herred 11.3.1685]
2) søster [Margrethe Jensdatter Munch] g.m. Poul [Hansen] Paludan, præst i Vammen [Bigum og Lindum]. [Første ægteskab med formanden Thomas Joensen Vinsløv]
3) søster Anne [Jensdatter] Munch, enke efter Peder Rasmussen [Horsens, præst i Asp i Hjerm herred]
4) bror Jens [Jensen] Munch i Amsterdam i Holland, hvor han kaldes Jan Munch, [vinhandler og gift 31 år gammel den 6.1.1691 i Amsterdam med Alette Rosenberg, datter af Poul Rosenberg i Amsterdam].
Afdøde, der havde været kældermand (første svend) hos salig kongelig kældermester Wigant Mickelbeckers enke, døde 30.9.1695.
(Sml. skifte efter afdødes bror Ejler Jensen Munch, præst i Øster Bjerregrav, Ålum og Tånum, skifte Sønderlyng herred gejstlig 6.5.1685 lbnr.8).

--------------------------------------------------------------

9 Gertrud Nielsdatter [Borup] i Vorning præstegård. 22.3.1689, fol.30B.
Enke efter Jesper Pedersen [Lindholt], præst i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten, skifte 27.3.1671 lbnr.3]. B:
1) Niels Jespersen, degn i Vorning, Kvorning og Hammershøj
2) Anne Jespersdatter, [skifte 7.10.1689 lbnr.10], var g.m. Laurids Thomsen, præst i Vorning., Kvorning og Hammershøj. 7B:
a Thomas Lauridsen
b Jesper Lauridsen
c Rasmus Lauridsen
d Just Lauridsen
e Mads Lauridsen
f Ursula Marie Lauridsdatter
g Anne Cathrine Lauridsdatter.

10 Anne Jespersdatter [Lindholt] i Vorning præstegård. 7.10.1689, fol.32.
E: Laurids Thomsen [Aaby], præst i Vorning., Kvorning og Hammershøj. B:
1) Thomas Lauridsen
2) Jesper Lauridsen
3) Rasmus Lauridsen
4) Just Lauridsen
5) Mads Lauridsen
6) Ursula Marie Lauridsdatter
7) Anne Cathrine Lauridsdatter.
Børnene har arv efter mormor Gertrud Nielsdatter i Beg [i Nørbæk sogn], enke efter Jesper [Pedersen Lindholt], præst i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten, [skifte 27.3.1671 lbnr.3].
Desuden nævnes enkemandens søster Helvig Thomasdatter.
Afdøde døde 11.8.1686.

11 Lene Sørensdatter i Fovlum præstegård. 25.7.1692, fol.34.
E: Hans Jensen Paludan, præst i Tjele og Vinge. B:
1) Jens Hansen Paludan
2) Anne Hansdatter Paludan
3) Johanne Hansdatter Paludan
4) Mette Marie Hansdatter Paludan.
FM: Peder [Jensen] Munch, præst i Sønder og Nørre Onsild g.m. moster [Maren Sørensdatter].
Desuden nævnes
1 enkemandens søster Mette Jensdatter Paludan
2 Søren Paludan, lektor theol. i Viborg.
Afdøde døde 2.5.1686.

12 Laurids Hansen Oldorph, ugift student i Fovlum præstegård. 13.7.1693, fol.38.
A:
1) bror Hans Hansen Oldorph, fuldmægtig på Boller
2) søster Bodil Hansdatter g.m. Christen Nielsen
3) bror Jørgen Hansen, Oldorph, degn i [Vester] Tørslev og Svenstrup i Nørhald herred. 3B:
a datter 9
b søn 6
c søn 3 år gammel.

13 Maren Nielsdatter [Borup], ugift i Vorning præstegård. 6.3.1690, fol.40.
A:
0) far Niels Herlufsen [Borup], præst i Bjerring og Mammen, [død 1647]
1) søster [Gertrud Nielsdatter Borup, skifte 22.3.1689 lbnr.9, var g.m. Jesper Pedersen [Lindholt], præst i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten, skifte 27.3.1671 lbnr.3]. 2B:
a Niels Jespersen, degn i Vorning, Kvorning og Hammershøj
b Anne Jespersdatter [Lindholt, skifte 7.10.1689 lbnr.10], var g.m. Laurids Thomsen [Aaby], præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj. 7B:
1 Thomas Lauridsen
2 Jesper Lauridsen
3 Rasmus Lauridsen
4 Just Lauridsen
5 Mads Lauridsen
6 Ursula Marie Lauridsdatter
7 Anne Cathrine Lauridsdatter

14 Simon Lauridsen Nyborg, præst i Ørum, Viskum og Vejrum. 7.1.1695, fol.41B.
E: Magdalene Martha. LV: Morten [Balthazarsen] Rhodius, præst i Viborg Gråbrødre. B:
1) Peder Simonsen.
FM: successor Hans Jacobsen.
Desuden nævnes afdødes søskende:
1 Elisabeth Lauridsdatter
2 Sara Lauridsdatter
3 Johanne Malene Lauridsdatter
4 Christen Lauridsen Nyborg
5 Karen Lauridsdatter g.m. Oluf Mikkelsen Skytte i Nyborg
6) søster g.m. Frederik Ottesen i Nyborg
Afdøde døde 29.11.1694.

15 Ejler Pedersen Munch, 4½ år gammel i Bjerregrav præstegård. 15.1.1696, fol.50.
A:
1) mor Anne Jensdatter Munch i Ølby præstegård, enke efter Peder Rasmussen [Horsens], præst i Ølby, Asp og Fovsing, skifte Hjerm herred gejstlig 4.6.1694 lbnr.14
2) Hylleborg Pedersdatter
3) Niels Pedersen
4) Sidsel Pedersdatter
FM:
1 Jens Andersen Morsing, præst i Mejrup,
2 Peder Lauridsen Vandborg, præst i Vejrum,
3 Christoffer [Rasmussen] Lime, præst i Fjaltring og Trans
4 Anders [Jepsen] Skive, præst i Bjerregrav, Ålum og Tånum g.m. faster Inger Rasmusdatter.
Fars første ægteskab med [Sidsel Sørensdatter, skifte Hjerm herred gejstlig 22.5.1684 lbnr.3]. B:
5) halvbror Rasmus Pedersen
6) halvbror Søren Pedersen
7) halvsøster Karen Pedersdatter.
Desuden nævnes afdødes moster Kirsten Jensdatter Munch g.m. Christen Jensen Møborg, præst i Tim og Madum.
Afdøde døde 16.12.1695.

16 Jens Thomsen Vorning, kapellan i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten. 20.7.1696, fol.50B.
E: Bodil Christensdatter. LV: Christen Lauridsen Dyekjær i Vingegård, fuldmægtig på Tjele. B:
1) Anne Margrethe Jensdatter.
FM: farbror Laurids Thomsen Aaby, præst i Vorning, Kvorning oh Hammershøj.
Afdøde døde 18.6.1696.

17 Inger Rasmusdatter i Bjerregrav præstegård. 24.7.1700, fol.56B.
E: Anders [Jepsen] Skive, præst i Bjerregrav, Ålum og Tånum. A:
1) bror Peder Rasmussen [Horsens], præst i Ølby, Asp og Fovsing, [skifte Hjerm herred gejstlig 4.6.1694 lbnr.14]. 5B:
a Rasmus Pedersen, præst i Gjern [og Skannerup]
b Karen Pedersdatter
c Sidsel Pedersdatter
d Niels Pedersen
e Hylleborg Pedersdatter
2) søster [Ingeborg Rasmusdatter, skifte Ringkøbing 27.6.1671 lbnr.62, var g.m. Oluf Jensen, byfoged i Ringkøbing, skifte Ringkøbing 3.3.1697 lbnr.205]. 1B:
a Rasmus Olufsen i Ringkøbing.
[Første ægteskab med Ejler Jensen Munch, præst i Øster Bjerregrav, Ålum og Tånum, skifte 6.5.1685 lbnr.8].
Jordebog med landgilde over en del gods boet tilhørende.
Afdøde døde 24.6.1700.

18 Mette Jensdatter Paludan i Fovlum præstegård. 25.3.1702, fol.93B.
Enke efter Peder Skytte i Viborg. A:
0) forældre Jens Paludan, apoteker i Viborg og
1) bror Hans Jensen Paludan, præst i Tjele og Vinge
2) søster Gertrud Jensdatter, død, var g.m. Jens Jensen Bering, vinhandler i Viborg. 6B:
a Hans Jensen Bering i Frederiksstad i Norge
b Villads Jensen Bering i Ålborg
c Peder Jensen Bering i Ålborg
d Hans Jensen Bering, student i København
e Hylleborg Jensdatter Bering g.m. Hans Jensen Kingo i Fuglevig præstegård, præst [i Vissenbjerg] på Fyn
f Anne Marie Jensdatter Bering g.m. Claus Nielsen i Assens på Fyn
3) halvbror Johan Jensen Paludan, præst på Læsø, [skifte Nørlyng herred gejstlig 1.7.1697 lbnr.7]. 4B:
a Peder Johansen Paludan i København
b Gunhild Johansdatter Paludan g.m. Jens Olufsen [Skarum], successor på Læsø
c Gertrud Johansdatter Paludan hos sin mor [Christence Pedersdatter Hvas]
d Jens Johansen Paludan på Læsø.
Afdøde døde 25.3.1702.

19 Hans Jensen Paludan i Fovlum præstegård, præst i Tjele og Vinge. 25.8.1704, fol.100B.
E: Anne Christensdatter.
Første ægteskab med Lene Sørensdatter, skifte 25.7.1692 lbnr.11. B:
1) Jens Hansen Paludan, student
2) Anne Hansdatter Paludan
3) Johanne Hansdatter Paludan
4) Mette Marie Hansdatter Paludan, der ægter Søren Bertelsen i Viborg.
FM:
1 Søren Pedersen Munch, præst i Sønder Felding og Assing i Hardsyssel
2) Peder Bering, købmand i Ålborg
3 Villads Bering i Ålborg.
Arv efter afdødes søster Mette Jensdatter Paludan, skifte 25.3.1702 lbnr.18.
[Første ægteskab med Anne Sørensdatter, død 3.3.1674].
Afdøde døde 26.7.1704.

20 Laurids Thomsen Aaby, præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj. 18.7.1708, fol.139B.
E: Abelone Christensdatter Fogh. LV: bror Rasmus [Christensen] Fogh, præst i Bjerring og Mammen. B:
8) Anne Marie Lauridsdatter Aaby.
Første ægteskab med Anne Jespersdatter [Lindholt], skifte 7.10.1689 lbnr.10. B:
1) Thomas Lauridsen Aaby, rektor i Nyborg på Fyn
2) Jesper Lauridsen Aaby på stedet
3) Rasmus Lauridsen Aaby, degn i Hem
4) Just Lauridsen Aaby, død for 5 år siden
5) Mads Lauridsen Aaby, præst i Ulbjerg og Lynnerup
6) Ursula Marie Lauridsdatter Aaby
7) Anne Cathrine Lauridsdatter Aaby.
FM: Niels Jespersen, degn i Vorning, Kvorning og Hammershøj.
Arv efter mors moster Maren Nielsdatter [Borup], skifte 6.3.1690 lbnr.13.
Afdøde døde 16.6.1708.

21 Hans Jensen Seehus, præst i Tjele og Vinge. 4.5.1713, fol.156.
E: Barbara Torbensdatter.
Afkald fra afdødes mor og brødre, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 4.4.1713.

22 Anders Jepsen Skive, præst i Bjerregrav, Tånum og Ålum, der døde [2.11.1716], fol.156B.
E: Margrethe Jensdatter Bering. LV: bror Peder [Jensen] Bering, præst i Gunderup.
Testamente af 26.3.1708.
[Første ægteskab med Inger Rasmusdatter, skifte 24.7.1700 lbnr.17].

23 Abelone Christensdatter Fogh i Vorning. 21.4.1718, fol.159B.
Enke efter Laurids Thomsen Aaby, præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj, [skifte 18.7.1708 lbnr.20]. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter Aaby.
FM: Niels Blicher.

24 Gjerrild Olufsdatter i Vorning præstegård. 17.4.1719, fol.161, 206.
E: Peder [Jørgensen] Marquard, præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj. B:
1) Mogens Christian Pedersen Marquard
2) Jørgen Pedersen Marquard
3) Anne Sofie Pedersdatter Marquard.
Afdøde døde 19.3.1719.

25 Niels Jespersen, degn i Vorning, Kvorning og Hammershøj. 18.8.1721, fol.166B.
E: Gertrud Thomasdatter. LV: Peder [Jørgensen] Markvard, præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj. B:
1) Maren Nielsdatter
2) datter, død. 2B:
a Nikolaj Johansen
b Anne Margrethe Johansdatter.
FM: Jesper Aaby, som beslægtet.

26 Hans Tollesen, degn i Ørum, Viskum og Vejrum. 18.12.1722, fol.168.
E: Barbara Ludvigsdatter. LV: Peder Hansen i Ørum. B:
1) Agnethe Hansdatter.
FM: Andreas Resen, degn i Vorning, Kvorning og Hammershøj.

27 Birgitte Kirstine Pedersdatter Vinding i Fovlum præstegård. 19.4.1724, fol.169.
E: Thomas Andersen Højer, præst i Tjele og Vinge. B:
1) Else Thomasdatter 7
2) Abelone Thomasdatter 5
3) Gert Ulrik Thomsen 2
4) Anne Thomasdatter 1
5) Sidsel Margrethe Thomasdatter 5 uger og 6 dage.
FM: morfar Peder [Sørensen] Vinding, præst [i Øster Velling, Helstrup og Grensten ved søn Jens Torup.
Afdøde døde 19.3.1724.

28 Peder Pedersen Busk Kejser, degn i Ørum, Viskum og Vejrum. 15.3.1725, fol.172, 174, 179B, 182.
E: Anne Christensdatter Lundsgaard. LV: bror Conrad Lundsgaard. B:
2) Cathrine Marie Pedersdatter, der døde.
FM: Christen Christensen, møller i Bro Mølle [i Vejrum sogn].
Første ægteskab med Anne Margrethe Pedersdatter, skifte Houlbjerg herred gejstlig 3.6.1721, da afdøde dengang var degn i Sahl og Gullev. B:
1) Mette Pedersdatter Busk [5].
FM:
1 farbror Rasmus Pedersen, snedker i Århus
2 fars stedfar Laurids Simonsen, snedker i Århus.
Afdøde havde arv efter moster Maren Pedersdatter, skifte Århus 8.2.1729 lbnr.1073, enke efter Rasmus Rasmussen Kejser, snedker i Århus efter testamente af 16.6.1713.
Desuden nævnes enkens mor Karen Thomasdatter, enke efter enkens far Christen [Nielsen] Lundsgaard, præst [i Hjermind, Lee og Hjorthede].

29 Nikolaj Lytken, præst i Ørum, Viskum og Vejrum. 18.4.1725, fol.172B. 179.
E: Augusta Magdalene [Frandsdatter] Fundt. LV: Peder Vinding, præst i Øster Velling.
Testamente konfirmeret 21.2.1716. A:
1) mor Anne Kop, enke efter far Arp Lytken, [begravet Mariager 14.5.1714]
Desuden nævnes Johan Kop Lytken, [forpagter på Ørumgård].

30 Anders Resen, degn i Vorning, Kvorning og Hammershøj. 17.12.1725, fol.179B.
E: [Helle] Helene [Johansdatter] Slothugger. LV: Christian Rohde, forvalter på Fussing. A:
1) far Anders Resen, død. E: Dorthe Andersdatter.

31 Jesper Ananiassen Bagger, præst i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten. 15.8.1725, fol.182.
A:
1) mor Sidsel [Henriksdatter Krag], enke efter far Ananias Jespersen [Bagger, købmand] i Kerteminde
2) bror Holger Ananiassen Bagger, over 25
3) søster Engel Ananiasdatter Bagger
4) søster Kirstine Ananiasdatter Bagger
5) søster Anne Dorthe Ananiasdatter Bagger g.m. Søren [Christensen] Tvede, præst i Bjerring og Mammen
6) søster Anne Ananiasdatter Bagger, på stedet
7) søster Anne Ananiasdatter Bagger, død, var g.m. Jørgen Lassen Rabæk, købmand i Kerteminde. 4B:
a Laurids Jørgensen Rabæk, generalpostdirektør i Christiania i Norge
b Ananias Jørgensen Rabæk, over 25, købmand
c Knud Jørgensen Rabæk, over 25, købmand
d Sidsel Kirstine Jørgensdatter Rabæk, tjener på det højadelige jomfrukloster i Odense.

32 Peder [Christensen] Vorgod (Voergaard) i Kvorning by. 5.2.1726, fol.185B.
E: [Kirsten Pedersdatter Sinding]. LV: Niels Andersen i Kvorning.
Af børnene nævnes kun B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter.
Afdøde, [der døde 7.1.1726, 86 år gammel], havde været kapellan i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten.

33 [Anne Helvig Clausdatter Dam] i Tapdrup. 29.8.1726, fol.187.
Enke efter Hans [Hansen] Stenstrup, præst i Vindum, [begravet 15.3.1712]. B:
1) Hans Hansen Stenstrup, student i Langå præstegård.
Herudover var der en søn og 3 døtre, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 29.8.1726 hos sin søster g.m. Christen Lassen i Tapdrup ved Asmild Kloster.

34 Lisbeth Nielsdatter Knabe i Vorning præstegård. 22.10.1727, fol.189.
E: Rasmus Kop, præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj.
Testamente af 16.9.1727.

35 Hans Jacob Johansen Slothugger, skoleholder i Bjerregrav. 4.4.1729, fol.191.
A:
1) mor Maren Jensdatter i Århus. LV: Christen Svejstrup, skrædder i Århus.
Mors første ægteskab med far [Johan Slothugger, skrædder i Århus, skifte Århus 18.2.1704 lbnr.504]. 3B:
2) søster Ermoth Johansdatter Slothugger i Århus
3) søster Anne Marie Johansdatter Slothugger
4) søster Cathrine Johansdatter Slothugger, død, var g.m. Poul Lauridsen, værtshusholder i Helsingør. 2B:
a Laurids Poulsen
b Johanne Kirstine Poulsdatter.
[Fars første ægteskab med Cathrine Henriksdatter, skifte Århus 5.5.1696 lbnr.349]. 1B:
5) halvsøster Helle Helene Slothugger g.m. Christoffer Olufsen Pind, degn i Vorning, Kvorning og Hammershøj
Mors andet ægteskab med afdøde Christian Skærbæk. 1B:
6) halvbror Johan Christian Skærbæk i Århus.
Afdøde døde 4.3.1729.

36 Laurids Jensen Harlev, præst i Bjerregrav, Ålum og Tånum, [død november 1730], fol.197B.
E: Lene Margrethe Gyberg. LV: Christian Mathiasen Faber, successor, der ægter enken. B:
1) Charlotte Amalie Harlev 18
2) Cathrine Elisabeth Harlev 17
3) Kirstine Marie Harlev 15
4) Christian Ludvig Harlev 12
5) Clara Eleonora Harlev 12
6) Birthe Harlev 11
7) Anne Sofie Harlev 7
8) Christiane Magdalene Harlev 6
9) Jens Harlev 5, der døde
10) Christian Gyberg Harlev 3, der døde.
FM:
1 morfar Christian Gyberg, krigsråd og regimentsskriver ved Skanderborg rytterdistrikt
2 farbror Jens Harlev, præst i Harlev og Framlev
3 Laurids Harlev i Harlev præstegård
4 Hans Folsach, krigsråd og amtsforvalter over Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter.
Bevilling til uskiftet bo af 17.11.1730.
Samfrændeskifte 19.10.1731.

37 Peder [Jørgensen] Marquard, præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj. 12.8.1733, fol.207.
E: Barbara Torbensdatter. LV: Christen [Jacobsen] Hasselbalch, præst i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten.
[Første ægteskab med Gjerrild Olufsdatter, skifte 17.4.1719 lbnr.24]. B:
1) Mogens Christian Pedersen Marquard 25
2) Jørgen Pedersen Marquard 24
3) Anne Sofie Pedersdatter Marquard 19.

38 Lene Margrethe Gyberg i Bjerregrav præstegård. 6.5.1736, fol.217.246.
E: Christian Mathiasen Faber, præst i Bjerregrav, Ålum og Tånum, der ægter Anne Sofie Marquard. B:
9) Mathias Gyberg Faber 3
10) Lene Marie Faber 2.
Første ægteskab med Laurids Jensen Harlev, skifte 10.10.1731 lbnr.36. B:
1) Charlotte Amalie Harlev, død, var g.m. Niels Moldrup, regimentsskriver. 2B:
a Cathrine Elisabeth Moldrup
b Edel Lene Margrethe Moldrup
2) Cathrine Elisabeth Harlev g.m. Frederik Hansen [Curtz], præst i Sønder Vissing og Voerladegård
3) Kirstine Marie Harlev 20. Ved afkald 7.7.1738 g.m. Just [Ulriksen] Schandorff, præst i Ugilt og Tårs
4) Christian Ludvig Harlev 18
5) Clara Eleonora Harlev 17
6) Birthe Harlev 16
7) Anne Sofie Harlev 13
8) Christiane Magdalene Harlev 11. Ved afkald 27.11.1741 g.m. Andreas [Hansen] Haasum, præst i Vindum.
FM:
1 morfar Christian Gyberg
2 Collin, forvalter på Fussingø.
Afdøde døde 6.5.1736.

39 Abraham Christensen Riis, degn i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten. 5.4.1741, fol.243B.
E: Anne Jensdatter. LV: Laurids Christensen i Nørbæk. B:
1) Mette Marie Abrahamsdatter Riis 30
2) Christian Andersen Riis.
FM: Peder Andersen Bundgaard i Nørbæk.
Registrering 6.3.1741.

40 Hans Svane, skoleholder i Vejrum. 25.5.1742, fol.246B.
E: Rebekka i Vejle.
Børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde der var borger i Vejle og nykaldet skoleholder i Vejrum, [blev begravet i Vejrum 2.5.1742].

41 Gertrud [Pedersdatter] Themsen (Timsen) i Fovlum præstegård. 21.6.1742, fol.251B.
E: Johannes [Jørgensen] Plenge, præst i Tjele og Vinge. B:
1) Jørgen Vilhelm Plenge 12
2) Cathrine Marie Plenge 11
3) Peder Themsen Plenge 10
4) Anne Amdisdatter Blichfeldt Plenge 7
5) Dorthe Eleonora Plenge 5
6) Frederik Christian Plenge 3
7) Christian Ditlev Plenge 1½.
FM: morbror Stygge Themsen, fuldmægtig hos [Frederik] Adeler, amtmand på Sjælland.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Anne Marie [Hansdatter] Blichfeldt, enke efter [Peder] Themsen, kontrollør i Grenå
2 Dorthe Kirstine Themsen.
Afdøde døde 17.6.1742.
Bevilling til uskiftet bo af 14.7.1742.
Samfrændeskifte 27.10.1742.

42 Helle Helene [Johansdatter] Slothugger i Vorning degnebolig. 31.7.1742, fol.254.
E: Christoffer [Olufsen] Pind, degn i Vorning, Kvorning og Hammershøj. B:
1) Oluf Pind, begravet i Viborg 30.7.1742
2) Elisabeth Cathrine Pind 13
3) Hans Pind 11.
[Første ægteskab med formand Anders Resen, skifte 17.12.1725 lbnr.30].
Afdøde døde 30.6.1742.

43 Kirsten Pedersdatter Sinding i Hammershøj. 14.5.1743, fol.258.
Enke efter Peder [Christensen] Vorgod, præst i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten, [skifte 5.2.1726 lbnr.32]. B:
1) Peder Pedersen Vorgod
2) Christen Pedersen Vorgod
3) datter g.m. Christen Christensen i Hornum
4) datter, død, var g.m. Hans Pedersen i Vorning. Børn, hvis [Pedersdatter]navne ikke angives.

44 Mette Eskildsdatter Spentrup i Vorning præstegård. 25.7.1742, fol.259B.
E: Jens [Jensen] Hasselager, præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj. B:
4) Christian Ludvig Hasselager 17
5) Birthe Eleonora Hedvig Hasselager 12
6) Anne Marie Hasselager 11
7) Jens Hasselager 9
8) Elisabeth Sofie Hasselager 5.
Første ægteskab med Jens Jensen Vintmølle, [præst i Kousted og Råsted, død 28.6.1723]. B:
1) Charlotte Amalie Vintmølle 22
2) Anne Anneke Vintmølle 21
3) Jens Vintmølle 19.
FM: farbror Morten Vintmølle, rektor i Randers.
Desuden nævnes enkemandens svoger Christen Pedersen i Borre.
Afdøde døde 26.6.1742.

45 Christen Bech i Ålum degnebolig, degn i Bjerregrav, Ålum og Tånum. 17.3.1750, fol.270.
E: Ellen Knudsdatter.
Testamente af 5.11.1731.

46 Jens Breum, ugift skoleholder i Vejrum. 7.7.1751, fol.271.
Arvinger kendes ikke.

47 Lorents [Christensen] Mejlgaard, degn i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten. 20.1.1752, fol.276B.
E: Mette Christensdatter. LV: Christen Nielsen, smed i Sønderbæk. B:
1) Dorthe Lorentsdatter.
FM: Niels Foged i Nørbæk.

48 Iver Pedersen Skive, degn i Bjerregrav, Ålum og Tånum. 20.5.1754, fol.281.
E: Mette Sørensdatter. LV: Laurids Ballebo, møller i Fussingø mølle. A:
1) far Peder Skive
2) bror Jacob Pedersen Skive.
Afdøde døde 18.5.1754.

49 Christoffer Olufsen Pind, degn i Vorning, Kvorning og Hammershøj. 3.6.1756, fol.288B, 348.
E: Karen Pedersdatter. LV: Successor Mogens Lassen Dreier, der ægter enken. B:
3) Mette Helene Pind 12. Ved afkald 9.7.1771 g.m. Andreas Bjerregaard i København
4) Marianne Pind 10
5) Mette Marie Pind 7. Ved afkald 2.11.1771 er hun død
6) Oluf Pind 4.
Første ægteskab med [Helle Helene Johansdatter Slothugger, skifte 31.7.1742 lbnr.42]. B:
1) Elisabeth Cathrine Pind g.m. Frands Sørensen Møller i Tindbæk [i Skjern sogn i Middelsom herred]
2) Hans Pind 25, købmandskarl i Horsens.
Afdøde døde 2.6.1756.

50 Jens Christensen Erikstrup, skoleholder i Hammershøj. 3.7.1753, fol.296.
E: Else Cathrine Jensdatter. B:
1) Gertrud Marie Jensdatter 25, i København
2) Christian Jensen 23, successor
3) Johanne Sofie Jensdatter 21, i Randers
4) Jens Jensen 19 i København
5) Niels Jensen 17, i Gunnestrup i Glenstrup sogn
6) Daniel Jensen 16
7) Birthe Jensdatter.
FM: farbror Christen Erikstrup i Erikstrup [i Bigum sogn].
Desuden nævnes enkens svoger Ahrenfind, skomager i København.

51 Anders Nielsen, skoleholder i Hvidding [i Vorning sogn]. 21.8.1758, fol.301.
Enkemand. B:
1) Niels Andersen 13.
FM:
1 morbror Søren Pedersen i Bjerregrav
2 Niels Andersen Huus, søskendebarn på fars side.

52 Christian Mathiasen Faber, præst i Bjerregrav, Ålum og Tånum. 10.9.1759, fol.304B, 345.
E: Anne Sofie [Pedersdatter] Marquard. LV: bror Jørgen Marquard. B:
3) Barbara Christiane Faber 16
4) Peder Elias Faber 11. Ved afkald 31.5.1768 skoleholder i Eggeslevmagle på Sjælland
5) Hans Henrik Faber 10.
FM:
1 morbror Mogens Christian [Pedersen] Marquard Markussen, præst i Kousted og Råsted
2 fætter Augustinus Christian [Poulsen] Faber, præst i Jungshoved.
[Første ægteskab med Lene Margrethe Gyberg, skifte 6.5.1736 lbnr.38]. B:
1) Mathias Gyberg Faber
2) Lene Marie Faber g.m. Bering, præst i Hammelev og Enslev.
Afdøde døde 9.9.1759.

53 Nathan Johansen, degn i Tjele og Vinge. 1.8.1761, fol.327B.
E: Maren Jensdatter. LV: afdødes bror `Hans Johansen. B:
1) Otto Nathansen, successor
2) Jens Nathansen
3) Johan Nathansen
4) Søren Nathansen ved artilleriet i København
5) Anne Margrethe Nathansdatter 43, blind.
Afdøde døde 31.7.1761.

54 Marie Elisabeth Evertsen i Fovlum præstegård. 11.3.1763, fol.329B.
E: Peder Lorents [Evensen] Kraft, præst i Tjele og Vinge. B:
3) Eva Marie Kraft 3
4) Even Nikolaj Kraft 2.
FM: [Jens Andersen] Kraft, professor i Sorø, [enkemand efter moster Bodil Cathrine Evertsen].
Første ægteskab med Niels Lihme, kasserer i Brand- og Assurancekassen i København. B:
1) Christian Lihme 12
2) Dorthe Lihme 11.
FM: morfar Tilemand Evertsen, [prokurator i København].
Afdøde døde 11.3.1763.

55 Peder Vinding [Torup], skoleholder i Ørum. 9.2.1768, fol.338, 347.
E: Anne [Christensdatter] Basse. LV: Poul Friis Nybo. B:
1) Margrethe Cathrine Pedersdatter Vinding 5.
FM:
1 farbror Jacob [Spjellerup Jensen] Torup, præst i Vivild og Vejlby
2 morbror Hans Nikolaj Basse, købmand i København.
Afdøde døde 8.2.1768.

56 Peder Olufsen, præst i Ørum, Viskum og Vejrum. 1.4.1769, fol.343.
Enkemand efter [Sofie Amalie Eriksdatter Sletting]. Af børn angives B:
1) Oluf Pedersen, præst i Gjellerup
2) Johan Arent Pedersen, købmand i Århus
3) Dorthe Pedersdatter.
FM: født værge Johan Olufsen, præst i Fausing og Auning.
Afdøde døde 31.3.1769.

57 Jens [Jensen] Hasselager, præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj. 28.10.1769, fol.346.
E: Anne Cathrine [Pedersdatter] Wedege. B:
5) Eleonora Medea Hasselager g.m. Niels Siersted, købmand i Holbæk
[Første ægteskab med Mette Eskildsdatter Spentrup, skifte 25.7.1742 lbnr.44]. B:
1) Birthe Eleonora Hedvig Hasselager g.m. Mogens Mule, forpagter på Skovgårde [i Søby sogn] på Fyn
2) Anne Marie Hasselager g.m. Søren Brøndsted, kontrollør ved Rørvig toldsted
3) Jens Hasselager
4) Elisabeth Sofie Hasselager g.m. successor Henrik [Rasmussen] Kopp

58 Karen Marie Hansdatter Kattrup i Ørum degnebolig. 1.10.1766, fol.347B.
E: Christen Basse, degn i Ørum, Viskum og Vejrum. B:
1) Anne Basse g.m. Peder Vinding Torup, student
2) Hans Nikolaj Basse i København.

59 Sofie Koch i Fovlum præstegård. 20.9.1771, fol.348B.
E: Peder Lorents [Evensen] Kraft, præst i Tjele og Vinge. B:
1) Johanne Sofie Pedersdatter Kraft 3
2) Johan Christoffer Pedersen Kraft 30 dage.
FM: Thule Ibsen Schandorff, præst i Ørre og Hodsager g.m. afdødes søster Eva Cathrine Johansdatter Koch].
Desuden nævnes afdødes bror Sigfred Koch von der Luke i Amsterdam.
Afdøde døde 21.8.1771.

60 Christen [Jacobsen] Hasselbalch, præst i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten. 3.7.1772, fol.352B, 381B.
E: Birgitte Hansdatter Tønder. B:
1) Jacob Hasselbalch, successor
2) Anne Elisabeth Hasselbalch, enke efter Christian Pedersen, kontrollør i Flensborg
3) Anne Barbara Hasselbalch.

61 Peder Kjeldsen Bøgh, degn i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten. 15.3.1773, fol.353.
E: Ellen Lauridsdatter. B:
1) Elisabeth Marie Pedersdatter i København, ej hørt fra i 2 år
2) Else Pedersdatter 22
3) Laurids Pedersen 22
4) Karen Pedersdatter 16.
FM: Otto Jørgensen i Nørbæk.

62 Laurids [Lauridsen] Schaltz, degn i Tjele og Vinge. 22.6.1773, fol.354B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: M. Lottrup, foged på Tjele og Vingegård. B:
1) Hans Christian Schaltz.
FM: morbror Laurids Sørensen Ellerup, kobbersmed i Mariager.
Desuden nævnes enkens bror Mathias Sørensen Vinkel i Hobro.
Afdøde døde 24.5.1773.

63 Karen Pedersdatter Hasselager i Vorning degnebolig. 13.5.1774, fol.358.
E: Mogens [Lassen] Dreier, degn i Vorning, Kvorning og Hammershøj. B:
2) Charlotte Louise Dreier 16
3) Jørgen Christian Dreier 15
4) Eleonora Johanne Dreier 8.
Første ægteskab med Christoffer Olufsen Pind, degn i Vorning, Kvorning og Hammershøj, skifte 3.6.1756 lbnr.49. B:
1) Mette Helene Pind g.m. Andreas Bjerregaard i København.
Afdøde døde 11.5.1774.

64 Dorthe [Pedersdatter] Olufsen i Ørum præstegård. 24.10.1777, fol.361B.
E: Jens Halse [Andersen] Listo, præst i Ørum, Viskum og Vejrum.
Testamente af 3.4.1770.
Afkald 1.11.1777 fra A:
1) bror Johan Arent Pedersen, købmand i Århus
2) bror Oluf Pedersen, præst i Gjellerup i Hammerum herred.
Afdøde døde 24.10.1777.

65 Johanne Poulsdatter i Kvorning skolehus. 30.12.1777, fol.362B.
E: Peder Jensen Skov, skoleholder i Kvorning. B:
1) Maren Pedersdatter 8
2) Jens Pedersen 4
3) Marie Pedersdatter 5 uger.
FM: mors [sted]far Peder Christensen i Rødding.
Afdøde døde 1.12.1777.

66 Elisabeth Sofie Hasselager i Vorning præstegård. 12.5.1777, fol.365.
E: Henrik [Rasmussen] Kopp, præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj. A:
0) mor [Mette Eskildsdatter Spentrup, skifte 25.7.1742 lbnr.44].
[Mors andet ægteskab med far Jens Jensen Hasselager, formand i Vorning, skifte 28.10.1769 lbnr.57]. B:
4) søster Birgitte Eleonora Hedvig Hasselager g.m. Mogens Mule, forpagter på Skovgårde [i Søby sogn] på Fyn
5) søster Anne Marie Hasselager g.m. Søren Brøndsted, kontrollør ved Rørvig toldsted
6) bror Jens Hasselager på Bomholt
[Mors første ægteskab med Jens Jensen Vintmølle, præst i Kousted og Råsted, død 28.6.1723]. B:
1) halvsøster Charlotte Amalie Vintmølle, enke efter overkontrollør Poul Hyllested
2) halvsøster Anne Anneke Vintmølle, død, [var g.m. Jørgen Vilhelm Evaldsen, skovrider i Auning, begravet 25.4.1764]. 8 børn heraf B:
a Jørgen Evaldsen, fuldmægtig på Randers amtstue
3) halvbror Jens Vintmølle, stempelforvalter ved Tobaksmagasinet i København.
[Fars andet ægteskab med Anne Cathrine Pedersdatter Wedege]. B:
7) halvsøster Eleonora Medea Hasselager g.m. Niels Siersted, købmand i Holbæk.
Afdøde døde 10.5.1777.

67 Benedikte Jensdatter i Nørbæk. 25.11.1777, fol.372.
Enke efter Niels Jensen, degn i Vammen, Bigum og Lindum, [skifte Nørlyng herred gejstlig 25.4.1775 lbnr.188]. A:
1) bror Niels Jensen Foged i Nørbæk på Skjerngård gods, død. 3B:
a Christen Nielsen i Nørbæk
b Maren Nielsdatter
c Niels Nielsen 19
2) bror Jens Nielsen i Rejstrup [i Sønderbæk sogn], død. 2B:
a Birthe Jensdatter 5
b Niels Jensen 2
3) bror Christen Jensen, død. 4B:
a Dines Christensen i Fårup
b Jens Christensen Foged, tjener på Gjesinggård
c Niels Christensen, uvist hvor
d Margrethe Christensdatter i Fårup
4) Peder Jensen, død. 5B:
a Morten Pedersen, udenlands
b Jens Pedersen i Asferg
c Niels Pedersen, skolemester i Fårup
d Maren Pedersdatter i Fårup
e Gertrud Pedersdatter i Fårup
5) søster Maren Jensdatter, død. 5B:
a Christen Gregersen i Fårup
b Jens Gregersen i Fårup
c Peder Gregersen i Fårup
d Jens Gregersen i Restrup
e Anne Gregersdatter g.m. Christen Søgaard i Fårup.
Afdøde døde 8.5.1777.

68 Mette Christensdatter i Nørbæk. 20.11.1779, fol.374.
Enke efter Lorents [Christensen] Mejlgaard, degn i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten, [skifte 20.1.1752 lbnr.47]. B:
1) Dorthe Lorentsdatter 38 i Nørbæk på Tjele gods.
FM: Jacob Andersen på stedet.
Afdøde døde 20.11.1779.

69 Jens Halse [Andersen] Listo, præst i Ørum, Viskum og Vejrum. 10.12.1779, fol.375B.
Enkemand efter Dorthe [Pedersdatter] Olufsen, [skifte 24.10.1777 lbnr.64].
Testamente af 13.9.1779. A:
0) far [Anders Listo, forpagter på Skærvad i Ginnerup sogn, nu i Himmestrup i Lee sogn, død 6.9.1779].
Fars første ægteskab med mor [Gidsel Marie Jensdatter Halse, død 15.7.1750]. B:
1) bror Richard Listo, præst i Døllefjelde og Musse på Lolland
2) søster Else Kirstine Listo g.m. Markus [Pedersen] Høgh, præst i Hjermind, Lee og Hjorthede. Hans første ægteskab med [Mette Marie Christiansdatter Stemann]. B:
a Anne Cathrine Høgh.
Fars andet ægteskab med Mette [Jensdatter] Bering. B:
3) halvbror Mads Listo
4) halvsøster Gidsel Marie Listo.
Afdøde døde 9.12.1779.

70 Laurids [Nielsen] Blicher, ugift præst i Bjerregrav, Ålum og Tånum. 19.4.1782, fol.379B, 382.
Testamente af 4.3.1782. A:
0) forældre [Niels Jensen Blicher, præst i Rødding, Løvel og Pederstrup, skifte Nørlyng herred gejstlig 18.7.1735 lbnr.58 og Ursula Marie Lauridsdatter Aaby]. B:
1) bror [Jens Nielsen Blicher, præst i Gauerslund, skifte Holmans herred gejstlig 13.5.1765 lbnr.17. Første ægteskab med Pouline Thomasia Jørgensdatter Gantzel, skifte slut 7.5.1754, indført Brusk herred gejstlig lbnr.35]. 4B:
a Niels Blicher, præst i Vium og Lysgård
b Jørgen Gantzel Blicher, student i huset
c Didrik [Christian] Blicher
d Peder [Daniel] Blicher, præst i Spentrup og Gassum.
[Jens Nielsen Blichers andet ægteskab med Gye Nielsdatter Gudme, skifte 12.3.1762 lbnr.16]. 4B:
e Niels Gudme Blicher, student
f Pouline Thomasia Blicher
g Kirsten Blicher
h Gye Blicher
2) søster [Marianne Nielsdatter Blicher, død, var g.m. Rasmus Henriksen Kopp, præst i Torslev og Svenstrup, skifte Øster Han herred 20.7.1761]. 3B:
a Karen Kopp
b Grethe Kopp g.m. Henrik Groth
c [Anne] Cathrine Kopp g.m. [Mogens Lassen] Dreier, degn i Vorning, Kvorning og Hammershøj.
3) søster Abelone Nielsdatter Blicher
Afdøde døde 17.4.1782.

71 Christian Jensen, skoleholder i Hammershøj. 16.9.1782, fol.380B.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen Gjandrup i Hammershøj. B:
1) Jens Christiansen 25½
2) Kirsten Christiansdatter 22
3) Else Cathrine Christiansdatter 14.
Afdøde døde 16.8.1782.

72 Henrik [Rasmussen] Kopp, præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj. 17.6.1784, fol.383B.
E: Charlotte Louise Dreier.
Bevilling til uskiftet bo af 7.11.1780.
Afdøde døde 17.6.1784.

73 Else Lauridsdatter i Nørbæk. 29.6.1784, fol.384.
Enke efter Peder Kjeldsen Bøgh, degn i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten, skifte 15.3.1773 lbnr.61]. B:
1) Else Pedersdatter 33 på stedet
2) Laurids Pedersen i København
3) Karen Pedersdatter 28 i København.
FM: Knud Hansen, smed i Nørbæk.
Afdøde døde 29.6.1784.

74 Anne Lauridsdatter i Hammershøj skolehus. 10.5.1784, fol.384B.
E: Peder Christensen, skoleholder i Hammershøj.
Første ægteskab med Hans Jensen Stærk. B:
1) Maren Hansdatter 20
2) Laurids Hansen 17
3) Kirsten Hansdatter 10
4) Hans Hansen 4.
FM: Mikkel Jensen Stærk.
Afdøde døde 10.5.1784.

75 Poul Christian [Hansen] Sinding, præst i Bjerregrav, Ålum og Tånum. 4.8.1786, fol.386.
E: Johanne Hegelund. LV: successor Christian Brandt, der ægter enken. B:
1) Christian Sinding 10
2) Marie Sofie Sinding 9
3) Gudmand Sinding 6
4) Agathe Sinding 3
5) Poul Christian Sinding 6 mdr.
FM:
1 Christen Vendelbo Brasch, præst og Hillerslev og Kåstrup i Thy
2 Søren Bregnholm, præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle
3 Hans Jacob [Errebo Lauridsen] Lillelund, præst i Rødding og Krejbjerg i Salling,
"alle den salig mands nærmeste frænder". (Se skifte efter afdødes mor Else Marie Poulsdatter Stauning i Rødding herred gejstlig 7.1.1791 lbnr.99, enke efter far Hans Christian Sinding, præst i Rødding og Krejbjerg, skifte sst. 17.1.1769 lbnr.89].
Afdøde døde 4.8.1786.

76 Niels Sørensen Pind, skoleholder i Vejrum. 31.3.1788, fol.388.
E: Anne Hansdatter.
Testamente af 7.7.1781.
Afdøde døde 31.3.1788.

77 Peder Jensen [Skov], skoleholder i Kvorning. 30.1.1788, fol.388B.
E: Anne Hansdatter. B:
3) Karen Pedersdatter 8
4) Johanne Marie Pedersdatter 6
5) Marianne Pedersdatter 2, der døde.
FM:
1 morbror Anders Hansen i Formyre [i Tjele sogn]
2 mors svoger Peder Nielsen Høgh, smed i Kvorning.
Første ægteskab med [Johanne Poulsdatter, skifte 30.12.1777 lbnr.65]. B:
1) Maren Pedersdatter 18
2) Jens Pedersen 13.
FM:
1 farbror Jens Jensen
2 farbror Morten Jensen i Ejstrup i Skals sogn.

78 Christian [Henriksen] Lemmiche, kapellan i Bjerregrav, Ålum og Tånum. oktober 1788, fol.392.
E: Johanne Pedersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 5.3.1784.
Afdøde døde i oktober 1788.

79 Anne Marie [Glees] i Ålum. 7.5.1793, fol.392B.
Enke efter [Hans Jacob] Løchte, degn i [Dalbyneder, Råby og Sødring]. B:
1) Johan H[ansen] Løchte, [skrædder] i Nykøbing Falster
2) Gundel Christine Løchte g.m. [Peder Christian] Østerild i Ålum på Fussingø gods.
[Afdøde blev begravet Ålum 9.4.1793].

80 Abel Gabriel Schandorff, degn i Fovlum [i Tjele sogn]. 27.2.1795, fol.392B, 396.
E: Anne Christensdatter. LV: Christian Rosendal. B:
3) Christian Schandorff, født 1775
4) Cathrine Schandorff, født 1779
5) Gothard Schandorff, født 1782.
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, begravet 7.3.1756]. B:
1) Andreas Peder Schandorff, kromand i Skomagerkroen [i Kirke Såby sogn] på Sjælland
2) Regine Schandorff g.m. Henrik Rasmussen, prammand i Kristrup ved Randers.
[Andet ægteskab med Judith Lyngby, begravet Løvel 30.6.1771].

81 Abelone Blicher, ugift i Vorning præstegård. 2.6.1795, fol.395, 397.
A:
1) søster Marie Anne Blicher, død, var g.m. Rasmus Kop, præst i Torslev, [skifte Øster Han herred gejstlig 20.7.1761 lbnr.30]. B:
a Johannes Kopp, juvelerer i Marienwertz i Vest Prøjsen
b Peder Enevold Kopp, farer til søs
c Elisabeth Kopp i Rusland
d Margrethe Kopp g.m. en holzførster i Eutin
e Karen Kopp g.m. [Mathias] Busch, juvelerer i Viborg
f Anne Cathrine Kopp g.m. [Mogens Lassen] Dreier, degn i Vorning, Kvorning og Hammershøj
g Rasmus Kopp, fuldmægtig i København
h Berent Kopp, skriverkarl i København
i Volf Casper Kopp, student
j Johanne Kopp i København
k Marianne Kopp hos mor i Århus
2) bror Jens Nielsen Blicher, præst i Gauerslund, [skifte Holmans herred gejstlig 13.5.1765 lbnr.17].
[Første ægteskab med Pouline Thomasia Jørgensdatter Gantzel, skifte slut 7.5.1754, indført Brusk herred gejstlig lbnr.35]. B:
1) Niels Blicher, præst i Vium og Lysgård
2) Jørgen Gantzel Blicher, præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj
3) Didrik Christian Blicher, præst i Borup
4) Peder Daniel Blicher, præst i Spentrup og Gassum.
[Andet ægteskab med Gyde Nielsdatter Gudme, skifte 12.3.1762 lbnr.16]. B:
5) Niels Gudme Blicher, præst i Søften og Folby
6) Pouline Blicher
7) Kirsten Blicher g.m. Bønnelykke, købmand i Kolding
8) Gyde Marie Blicher i Søften.
Afdøde døde 1.6.1795.

82 Johanne Pedersdatter i Bjerregrav. 23.2.1797, fol.399, 407B.
Enke efter Christian [Henriksen] Lemmiche, kapellan i Bjerregrav, Ålum og Tånum, skifte oktober 1788 lbnr.78. B:
1) Henrik Lemmiche, præst i Kousted og Råsted
2) Dorthe Lemmiche
3) Marie Kirstine Lemmiche g.m. Christen Hvid i Bjerregrav.
FM:
1 morbror Las Pedersen i Over Fussing [i Øster Bjerregrav sogn]
2 Mads Borbjerg i Åmølle [i Vindblæs sogn i Gjerlev herred].

83 Karen Nielsdatter i Ørum degnebolig. 2.12.1797, fol.402.
E: Jens Nielsen, degn i Ørum, Viskum og Vejrum, der døde 15.1.1798. B:
1) Christian Ludvig Jensen Hasselager, successor
2) Søren Jensen.
FM: morbror Søren Nielsen i Rødding.

84 Ingeborg Nielsdatter i Tapdrup skolehus. 28.2.1798, fol.406B.
E: Rasmus Christensen, skoleholder i Tapdrup. B:
2) Christen Rasmussen, født 21.11.1779.
Uden ægteskab B:
1) Niels Christensen 29, tjener i Søndermølle ved Viborg.

85 Rasmus Christensen, skoleholder i Tapdrup. 29.5.1800, fol.410.
Enkemand efter Ingeborg Nielsdatter, skifte 28.2.1798 lbnr.84. B:
1) Christen Rasmussen 22, successor.
FM: Christen Christensen, bødker i Tapdrup.

86 Mogens [Lassen] Dreier, degn i Vorning, Kvorning og Hammershøj. 3.10.1802, fol.410B, 420.
E: Anne Cathrine Kopp. B:
4) Rasmus Dreier, købmand i Assens
5) Henrik Dreier i Assens.
Første ægteskab med [Karen Pedersdatter Hasselager, skifte 13.5.1774 lbnr.63]. B:
1) Charlotte Louise Dreier g.m. Jørgen Gantzel Blicher, præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj
2) Jørgen Christian Dreier, købmand i Assens
3) Eleonora Johanne Dreier g.m. Jens Madsen.
Afdøde døde 3.10.1802.

87 Anne Barbara Hasselbalch i Nørbæk præstegård. 9.3.1804, fol.412B.
A:
1) bror Jacob Christensen Hasselbalch, præst i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten
2) søster Anne Elisabeth Hasselbalch, enke efter Christian Pedersen, kontrollør i Flensborg.
Afdøde døde 7.3.1804.

88 Jacob Christensen Hasselbalch, ugift præst i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten. 11.1.1805, fol.413B, 426B.
A:
1) søster Anne Elisabeth Hasselbalch, enke efter Christian Pedersen, kontrollør i Flensborg.
Testamente af 10.8.1804. A:
1) kusine Sofie Amalie Hasselbalch
2) kusine Christiane Hasselbalch
3) kusine Sofie Glerup Hasselbalch
4) fætter Jørgen Hasselbalch i Lerup.
Afdøde døde 9.1.1805.

89 Villads Christensen, skoleholder i Hvidding [i Vorning sogn]. 6.12.1805, fol.431B, 432.
E: Dorthe Knudsdatter. LV: Jens Andersen i Hvidding. B:
1) Christen Villadsen 10
2) Karen Villadsdatter 7.
FM: Thomas Christensen i Hvidding.
Afdøde døde 10.11.1805.

90 Sofie Glerup i Nørbæk degnebolig. 5.2.1806, fol.423.
E: Christian Schmidt, degn i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten. A:
1) bror Immanuel Glerup, degn i Vrå i Vendsyssel
2) bror Christian Glerup, feltskær i København
3) bror Laurids Glerup, student i København
4) søster Johanne Glerup i København.
Afdøde døde 2.2.1806.

91 Anne Kirstine Winther i Vejrum skolehus. 17.12.1806, fol.428.
Enke efter [Andreas] Harding, [degn i Gimming og Lem]. B:
1) Anne Margrethe Harding, stuepige på Viskum [i Viskum sogn]
2) Mette Kirstine, tjener på Nygård ved Landting [i Ejsing sogn] ved Holstebro
3) [Adamine] Hansine Harding g.m. Jens [Rasmussen] Nørgaard, skoleholder i Vejrum
4) Peder Christian Harding, snedker i Laurbjerg ved Randers
5) Frederikke Harding, tjener på sukkerhuset i Randers
6) Jens Langballe Harding, skriver på Nygård.

92 Gertrud Jensdatter i Ørum degnebolig. 23.9.1808, fol.430B.
E: Christian [Ludvig Jensen] Hasselager, degn i Ørum, Viskum og Vejrum. B:
1) Jens Hasselager 9
2) Anne Hasselager 6.
FM: bedstefar Jens Rasmussen i Vorning.

93 Peder Sørensen Faarup, degn i Ålum, [begravet 1.10.1801], fol.432B.
E: Maren Lauridsdatter.
Afkald fra B:
1) Søren Pedersen Faarup, bud ved Collegium Medicum og det medicinske fakultet i København
2) Anne Kirstine Faarup g.m. Christen Mejlgaard, degn i Tånum
3) Laurids Faarup, successor.

94 Adamine Hansine Harding i Vejrum skolehus. 9.1.1810, fol.433.
E: Jens [Rasmussen] Nørgaard, skoleholder i Vejrum. B:
1) Johannes Nørgaard, født 21.8.1801
2) Anne Kirstine Nørgaard, født 23.12.1802
3) Johanne Dorthe Nørgaard, født 10.11.1804.
FM: født værge Peder Christian Harding, snedker i Laurbjerg ved Randers.
Skolehuset nedbrændte 21.7.1808.
Afdøde døde 10.12.1809.

95 Kirsten Sørensdatter i Hvidding skolehus [i Vorning sogn]. 19.9.1811, fol.435.
E: Anders Jensen Bach, skoleholder i Hvidding. B:
1) Søren
2) [Mette Kirstine], født 12.8.1811, der døde.
FM: født værge Jens Sørensen i Hvidding.
Afdøde døde 22.8.1811.

96 Johanne Hegelund i Bjerregrav præstegård, der døde i høstens tid 1813, fol.436B.
E: Christian Brandt, præst i Bjerregrav, Ålum og Tånum. B:
5) Christian Frederik Brandt
6) Anne Ingeborg Brandt.
Første ægteskab med formand Poul Christian [Hansen] Sinding, skifte 4.8.1786 lbnr.75. B:
1) Christian Ludvig Sinding, præst i Kousted og Råsted
2) Marie Sofie Sinding g.m. Hans Grøn Faith, ejer af Oust mølle [i Hornbæk sogn ved Randers]
3) Gudmand Sinding, kirkesanger og skolelærer i Alsted sogn på Sjælland
4) Agathe Johanne Sinding.

97 Peder Christensen, degn i Hammershøj. 17.4.1814, fol.438B.
E: Karen [Johansdatter]. LV: [Jørgen Gantzel] Blicher, præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj. B: 3 sønner og 2 døtre, hvis navne ikke angives B:
1) [Anne Cathrine Pedersdatter, født 24.3.1787]
2) [Christen Pedersen, født 25.2.1789]
3) [Johannes Pedersen, født 15.5.1791]
4) [Jens Pedersen, født 24.2.1794]
5) [Anne Dorthe Pedersdatter, født 1797].
FM:
1 Peder Nielsen, sognefoged i Hammershøj
2 Niels Olufsen i Årup.
Bevilling til, uskiftet bo af 13.6.1814.
[Første ægteskab med Anne Lauridsdatter, skifte 10.5.1784 lbnr.74].
Afdøde døde 17.4.1814.

SLUT