Erik Brejls hjemmeside

Start

skifteprotokol

Skanderborg og Åkær amters skifteuddrag

[1702-1707]   [1730-1770]   [1770-1782]   [1782-1791]   [1792-1798]

[Skifteforretninger 1704-1736 og 1792-1796]

[1700 og 1707]

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Der er indført mange skøder, men fra 1787 indføres de i en særlig kopiprotokol, som ikke er set.
Skøde angives hvis det anfører nye familierelationer.
Fortegnelsen over formynderi-forretninger anføres ikke, da den ikke indeholder nye oplysninger.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med:
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedOversigt over skiftearkivalier i Skanderborg-Åkær Amter.

B5C-212 Skifteprotokol 1702-1707 [lbnr.1-7]
B5C-213 Skifteprotokol 1730-1770 [lbnr.8-185]
B5C-214 Skifteprotokol 1770-1782 [lbnr.186-509]
B5C-215 Skifteprotokol 1782-1791 [lbnr.510-908]
B5C-216 Skifteprotokol 1792-1798 [lbnr.909-1249]
B5C-217 Kopibog til skifteprotokol 1787-1795 [Ikke gennemset]
B5C-218 3 skifteforretninger 1704-1709 [lbnr.1250-1252]
B5C-219 9 skifteforretninger 1710-1722 [lbnr. 1253-1261]
B5C-220 6 skifteforretninger 1724-1730 [lbnr.1262-1267]
B5C-221 12 skifteforretninger 1731-1736 [lbnr.1268-1279]
B5C-222 Register til skifteforretninger 1704-1736
B5C-223 Skifteakt i boet efter Agathe Rodsten 1716 [lbnr.1280]
B5C-224 Skifteakt i boet efter Johanne Lauridsdatter Møller 1724 [lbnr.1281]
B5C-225 Skifteakt i boet efter Just RosenMeyer 1725 [lbnr.1282]
B5C-226 Skifteakt i boet efter Wentzel Frederik von Redder 1728 [lbnr.1283]
B5C-227 Skifteakt i boet efter Frederik Esmann 1729 [lbnr.1284]
B5C-228 Skifteakt i boet efter Troels Bertelsen 1792 [lbnr.1285]
B5C-185 Skiftekommissonsforrretning efter Ellen Marie Lange 1723 [lbnr.1286]
B5C-186 Dokumenter til kommissionsskifte efter Niels Gundorph 1795 [lbnr.1287]
B5C-187 Eksekutorprotokol i boet efter Peder Herschend 1796 [lbnr.1288]
B5C-211A Fortegnelse over skifte- og overformynderi forretninger ved amtmand Grabows død. 1730-1731.


Skanderborg og Åkær amter
Skifteprotokol
1702-1707
B 5 C - 212


1 Anders Rasmussen i Torrild. 19.9.1702, fol.2.
E: Dorthe Hansdatter. LV: bror Søren Hansen i Klejs i Rårup sogn. B: Maren 4, Rasmus 2. FM: Rasmus Sørensen i Amstrup i Falling sogn. morbror Jens Hansen i Tørring. Arv efter afdødes mor, skifte 21.3.1696 til afdødes søstre Anne Rasmusdatter, Else Rasmusdatter g.m. Jens Sørensen i Torrild.

2 Oluf Olufsen Svane på Vorsø. 29.1.1703, fol.13.
E: Karen Burchard. LV: Just Hansen, amtsforvalter over Skanderborg og Åkær amter. A: søskende Elias Svane, præst i Horsens Hospital og Torsted, Hans Svane, Ernst Svane, kontrollør i Horsens, Frederik Svane i Bisgård.

3 Johan Adolf von Restorff, ritmester i Testrup. 3.3.1703, fol.54B.
E: Margrethe Lisbeth Krabbe. B: Otte 4, Adam Christoffer 3, Birgitte 2. FM: Jens Rodsteen admiral til Rodsteenseje.

4 Herman Esmann, major i Vestbirk. 7.2.1705, fol.60.
E: Marie Lisbeth Norring. LV: Johan Nørholm, præst i [Øst]birk og Yding. B: Herman, løjtnant i Jørgen Rantzaus regiment, Henrik, løjtnant, Frederik, kornet ved Jørgen Rantzaus regiment, Carl ved oberst Leegaards regiment, Vilhelm Gottlieb 15, Johan Albert 13, Lisbeth Agnethe g.m. løjtnant [Johan Henrik] von der Mühle, Christine Lisbeth 12. FM: farbror løjtnant David Esmann.

5 Laurids Ditlevsen Møller, regimentsskriver i Dallerup. 23.10.1705, fol.65.
E: Else Børgesdatter Boller. LV: Oluf Børgesen Boller i Skanderborg. B: Ditlev Lauridsen Møller i Ålborg, Johanne 20, Ida Lisbeth 17, Jørgen 14, Anne Sofie 12. FM: morbror Nichel Seidelin, slotspræst i Skanderborg, Casper Lindenfeld, præst i Borup og Hald, Hans Seidelin, præst i Ovsted og Tåning.

6 Gedske Lukasdatter, forpagterske på Tyrrestrup. 3.5.1706, fol.121.
Enke efter Laurids Lauridsen Friis. Testamente af 7.7.1697.
Hans A: mor Vibeke Jensdatter, enke efter Laurids [Christensen] Friis, rådmand i Ribe, søster Maren Friis g.m. Peder [Nielsen] Terpager, lektor i Ribe, halvsøster Ingeborg, enke efter Anton Barchmann, regimentsskriver i Ribe. LV: Laurids Mortensen Friis i Ribe.
Hendes A: Dorthe Jacobsdatter på Tyrrestrup, Anne Margrethe Jacobsdatter i København. FM: Mikkel Mogensen på Vorsø, Andreas Hansen, byskriver i Horsens.

7 Jens Mikkelsen i Torrild. 10.5.1707, fol.220B.
E: Dorthe Hansdatter. LV: bror Søren Hansen i Klejs i Rårup sogn. B: Mette 3, Malene 6 mdr. FM: farfar Mikkel Jensen i Grindsted.


Skanderborg og Åkær amter
Skifteprotokol
1730-1770
B 5 C - 213


8 Elsebeth Esmann i Lundum. 19.9.1730, fol.2.
Enke efter løjtnant Isak Rollenberg. B: Herman i Tyskland, Peder på Sjælland, Elsebeth gift på Sjælland, Falle Isaksdatter gift i Tyskland. FM: fætter Herman Esmann, ritmester i Tønning.

9 Anne Rasmusdatter i Torrild. 16.10.1731, fol.5B.
E: Peder Eskildsen. A:
1) bror Anders Rasmussen, [skifte 19.9.1702 lbnr.1], var g.m. Dorthe Hansdatter, der nu er g.m. Søren Nielsen Skellerup, der ejer halvdelen af gården. 1B: Maren g.m. Knud Sørensen i Fensholt
2) søster Maren Rasmusdatter i Saksild ved søn Rasmus Sørensen sst.
3) søster Else Rasmusdatter, død. 2B:
a Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Peder Rasmussen i Fillerup. 2B: Else 11, Johanne 4
b Karen Jensdatter, død, var g.m. Oluf Nielsen i Svorbæk. 2B: Rasmus 19, Else 16
4) søster Kirsten Rasmusdatter, død. 4B:
a Rasmus Sørensen i Dyngby
b Mikkel Sørensen i Torrild
c Maren Andersdatter g.m. Søren Rasmussen i Dyngby
d Jens Sørensen i Balle, død. 3B: Søren, Peder, Kirsten g.m. Niels Jensen sst.
Desuden nævnes enkemandens svoger Peder Jensen Winther i Ørridslev.
(Samme skifte i B5C-221 lbnr.1268).

10 Bernhard Basque, ugift kornet i Sønder Vissing. 12.8.1733, fol.20.
Afdøde var født i Frankrig. Ingen arvinger.
(Samme skifte i B5C-221 lbnr.1270).

11 Niels Kjær, jagtbetjent i Kattrup. 24.11.1734, fol.23B.
E: Else Lisbeth Christensen. LV: Hans Jacobsen i Hoved. B: Christian 9, Dorthe Sofie 14 uger, Niels 14 uger. FM: morbror Laurids Christensen Begtrup i Odder.
(Samme skifte i B5C-221 lbnr.1271).

12 Maren Hansdatter i Stjær. 2.8.1735, fol.29.
E: Oluf Simonsen. B: Niels 10, Bodil 7, Hans 5, Simon 12 uger. FM: morfar Hans Pedersen Bødker sst.
(Samme skifte i B5C-221 lbnr.1273).

13 Bartram Buchwald, skov- og jagtsessionsskriver i Galten. 23.4.1736, fol.31B.
E: Margrethe Ahrenkiel. Testamente af 18.3.1736. Arv til enkens søster Marie Ahrenkiel.
(Samme skifte i B5C-221 lbnr.1276).

14 Charlotte Amalie Harlev i Skanderborg. 25.5.1736, fol.32B.
E: Niels Mollerup, regimentsskriver ved Skanderborg Rytterdistrikt. Uskiftet bo for enkemanden og umyndige børn.

15 Lorents Frobøse, birkeskriver i Galten. 8.8.1736, fol.33B.
E: Johanne Henriksdatter. LV: Knud Sørensen Andersen. B: Hans 22 i Mundelstrup, Bertram 20, Ellen 16, Henrik 14, Johannes 10. FM: Peder Mogensen i Galten, Johannes Snell, birkedommer i Høver.
(Samme skifte i B5C-221 lbnr.1277).

16 Henrik Julius Carlenberg, strandinspektør i Hørning. 10.8.1736, fol.36B.
E: Ingeborg Carlenberg. LV: Anders Galten. B: Clara, Anne Margrethe, Marie Rebekka. FM: Esben Jensen i Hørning.
(Samme skifte i B5C-221 lbnr.1272).

17 Peder Voetmann, birkefoged i Stensballegård Birketing i Ørskov. 11.8.1736, fol.44B.
E: Karen Jensdatter. LV: bror Niels Jensen Møller, købmand i Horsens. B: Jens 14, Hans Christian 13, Ernst, Anders 9, Frederik 6, Woller 4, Niels 2, Peder 6 mdr. FM: morbror Peder Jensen Møller i Pindsmølle.
(Samme skifte i B5C-221 lbnr.1274).

18 Jeppe Nielsen i Gjedved. 20.12.1736, fol.71B.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Anders Jensen sst. B: Niels 12, Jens 9, Karen 5, Søren 1. FM: Hans Christensen. [Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 16.4.1717 lbnr.965]
(Samme skifte i B5C-221 lbnr.1279).

19 Christian Carl Müller, major og hustru Anne Lassen på Tyrrestrup. 16.1.1737, fol.76.
B: Hedvig Margrethe, Karen, Anne Sofie, Jørgen, Bendix Lassen, Henriette. FM: Selius Müller på Lønborggård, amtmand over Skivehus Amt, farbror major Henrik Müller, Mathias Lassen på Bjørnsholm, Thøger Lassen på Dybvad.

20 Carl Ulrik Chevery, ridefoged på Tyrrestrup. 30.10.1737, fol.84.
A: far kaptajn Chevery, skifte 19.6.1716, der havde 3 børn med 3 hustruer, søster, enke efter [John Filip] Kyhn, tolder i Horsens. 4B: Filip 18, Charlotte Amalie 17, Sofie Hedvig 16, Amalie Lisbeth 15, bror Johan Henrik Chevery, student i Helsingør.
(Samme skifte i B5C-221 lbnr.1278).

21 Niels Jespersen i Gjedved. 31.10.1738, fol.97.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Jensen sst. B: Kirsten 8, Mette 7, Jesper 5, Niels 6 uger. FM: morfar Jens Jensen, Jørgen Andersen i Gjedved.

22 Gøde Christian RosenMeyer på Alrø. 23.12.1738, fol.102B.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Jensen Smed på Alrø. B: Cathrine g.m. Søren Ibsen på Alrø, Ingeborg 12, Jens 9, Barbara 2. FM: farbror Just RosenMeyer sst, fasters mand Jørgen Poulsen sst.

23 Christoffer Soetmann, skovrider i Javngyde. 31.12.1738, fol.109B.
E: Adelheit Frandsdatter Boll. LV: Johannes Snell. B: Adelheit Soetmann g.m. Hans Zølner, skovrider i Ejer, Anne Sofie Soetmann g.m. Holger Hess i Låsby, Frands Jacob Soetmann, skovrider i Gjern herred, Christian Soetmann 27, Frederik Soetmann 25, Margrethe Cathrine Soetmann 24, Cathrine Lisbeth Soetmann 19. FM: Jørgen Bording, forvalter på Frijsenborg.

24 Johan Herman Ritter, oberførster og vildtmester i Venggård. 9.1.1739, fol.124.
Enkemand efter Elsabe Margrethe Hassen, død 1731. B:
1) Johan Ditlev Ritter 40, vist i Glückstadt
2) Dorthe Margrethe Ritter g.m. Jørgen [Lauridsen] Meyer, præst i Ødum
3) Anne Elisabeth Ritter g.m. Nikolaj [Sørensen] Wedel, præst i Værum og Ørum
4) Sofie Cathrine Ritter 34
5) Johanne Elisabeth Ritter 32
6) Eggert Henrik Ritter 13
7) Frederik Conrad Ritter 25.
Afdøde døde 21.4.1736.

25 Ellen Nielsdatter i Javngyde. 23.9.1739, fol.176B.
E: Johan Adolf Wentzel, aftakket trompeter. B: Johanne Sofie g.m. Mads Olufsen Skrædder i Salten, Anne g.m. Johan Henrik, aftakket rytter i Nørre Vissing, Freicke g.m. Christen Rytter i Javngyde, Thomas, aftakket rytter i en by ved Næstved på Sjælland.

26 Peder Eskildsen i Torrild. 24.9.1739, fol.178B.
E: Anne Sørensdatter. LV: far Søren Rasmussen i Dyngby. A:
1) bror Peder Eskildsen Kjær i Slagelse
2) søster Maren Eskildsdatter i Ørridslev, død. 5B:
a Eskild Pedersen i Båstrup
b Hans Pedersen 35 i Ørridslev
c Oluf Pedersen 30 i Ørridslev
d Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Hans Pedersen i Hadrup. 1B: Peder 21, i hattemagerlære i Horsens
e Maren Pedersdatter g.m. Mikkel Hansen i Grumstrup.

27 Hans Jacob Køng, underofficer i Fruering Præstegård. 12.4.1740, fol.185B.
Hans hustru skal for nogle år siden opholde sig på Sjælland. Afdøde kaldes flere gange Hans Jacob Knøg.

28 Anne Hørning i Gartnerhuset ved Skanderborg Slot. 14.12.1740, fol.189.
E: Christian Brun, gartner ved Skanderborg Slot. B: Henriette Lucie Brun 9 mdr. FM: von Köln i Skanderborg.

29 Enevold Jensen, der døde for 11 år siden i Gjedved. 3.5.1741, fol.200.
E: Maren Jensdatter. B: Jens, der overtager gården, Anders i Gjedved, Niels sst, Niels i Tebstrup, Anders i Eldrup.

30 Jens Lauridsen, skovfoged i Forlev. 16.6.1741, fol.201.
E: Karen Nielsdatter. LV: Rasmus Nielsen, der ægter. B: Jørgen Henrik 2. FM: fars søskendebarn Erik Sørensen i Vrold.

31 Jens Jensen i Gjedved. 26.6.1741, fol.203.
B: Jacob i Gjedved, Christen sst, Anne g.m. Jens Andersen sst, Karen g.m. Anders Enevoldsen, der overtager gården, Kirsten g.m. Peder Sørensen i Stensballe.

32 Bodil Mikkelsdatter i Tvingstrup. 22.7.1741, fol.204.
E: Jens Madsen. B: Bodil 8, Johanne 6, Kirsten 4, Else 2, Maren 2. FM: morbror Niels Mikkelsen i Tvingstrup.

33 Rasmus Christensen Fogh, skovfoged i Salten. 31.10.1741, fol.207.
E: Mette Margrethe Mikkelsdatter. LV: Søren Jensen, skovrider i Vinding. B: Christian 14, Mette Kirstine 8. FM: Peder Jensen i Rye.

34 Andreas Hensemann, skovfoged i Ris. 12.1.1742, fol.210.
E: Anne Marie Hess. LV: Peder Poulsen i Tåning, Jens Henriksen i Ris. B: Cathrine 7, Anne Kirstine 5. FM: Søren Thomsen i Ris.

35 Gotfred Becker, slotsfoged på Skanderborg Slot. 17.1.1742, fol.214.
E: Anne Lisbeth [Christiansdatter] Torup. LV: søsters mand Hannibal Brandt i Skanderborg. B: Johan Christian, der døde. Desuden nævnes enkens søster Mette Sofie, enke efter Niels [Olufsen] Ravn, [præst i Hornslet].

36 Jens Sørensen Smed i Gjedved. 10.2.1742, fol.228B.
B: Maren Jensdatter g.m. Hans Christensen i Gjedved, Kirsten Jensdatter g.m. Steffen Jensen i Davding, Karen Jensdatter g.m. Bertel Jørgensen i Gjedved, Anne Jensdatter, der opholder sig i Gjedved, g.m. Mikkel Simonsen i Tvingstrup, der nu tjener på Sjælland, Søren Jensen 15, Birgitte Jensdatter, [skifte 7.2.1742 lbnr.38], var g.m. Rasmus Sørensen. B: Jeppe 4. Første ægteskab med Jeppe Mikkelsen, [formentlig fejl, skal være Jeppe Nielsen, skifte 20.12.1736 lbnr.18]. B: Niels 18, Jens 13, Karen 10. FM: morbror Thomas Thomsen i Gjedved, Niels Bang i Overby.

37 Hans Ernst Boye, kaptajn i Hem. 18.4.1742, fol.230.
E: Anne Margrethe Boyes. LV: Jens Lassen i Skanderborg, Frederik Hansen, præst i Sønder Vissing. Ingen arvinger.

38 Birgitte Jensdatter i Gjedved. 7.2.1742, fol.241B.
E: Rasmus Sørensen. B: Jeppe 4. FM: mostres mænd Hans Christensen Smed i Gjedved, Bertel Jørgensen sst. Første ægteskab med Jeppe Mikkelsen, [formentlig fejl, skal være Jeppe Nielsen], skifte 20.12.1736 lbnr.18. B: Søren, der er død, Niels 18, Jens 13, Karen 10. FM: morbror Thomas Thomsen i Gjedved, Niels Bang i Overby. (Sml. lbnr.36).

39 Jørgen Jensen i Gjedved. 30.10.1742, fol.244B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Knud Sørensen i Tammestrup. B: Anne. FM: morbror Niels Knudsen sst.

40 Jens Nielsen Kjær i Gjedved. 30.10.1742, fol.246B.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Anders Jensen. B: Christen 28, Jens 19, Steffen 17, Hans 15. FM: Jørgen Andersen sst.

41 Anne Jensdatter i Gjedved. 30.10.1742, fol.248B.
E: Jens Andersen. B: Kirsten 2. Første ægteskab med Niels Jespersen, skifte 31.10.1738 lbnr.21. B: Mette 11, Jesper 9, Niels 4. FM: mosters mand Anders Enevoldsen.

42 Thøger Reenberg, justitsråd og landsdommer på Ristrup [i Sabro sogn]. 24.8.1742, fol.252.
Bevilling til privat skifte efter ansøgning fra Christian Teilmann, justitsråd og amtmand over Lundenæs og Bøvling Amter, Frederik Reenberg, major ved infanteriet, jomfru Charlotte Amalie Reenberg.

43 Peder [Hegelund Clausen] Reenberg, borgmester i Ålborg, nu på Ristrup [i Sabro sogn]. 15.7.1743, fol.252.
Enkemand efter [Anne Jensdatter, begravet 11.11.1707]. Af børn angives B:
1) [Mette Christine] Pedersdatter Reenberg, [begravet 8.3.1733], var g.m. [Jørgen Chritensen Mørch, kapellan i Holbæk, død 22.3.1734]. 4B:
a Anne Dorthe Mørk
b Peder Mørk
c Christen Mørk
d Marie Mørk.

44 Abraham Røssel, slotsforvalter på Skanderborg Slot. 16.8.1743, fol.253.
E: Gertrud Marie Frederiksdatter. Testamente af 6.5.1743.

45 Sidsel Knudsdatter i Gjedved. 29.2.1744, fol.253B.
E: Jens Andersen. B: Anne 3 mdr, Johanne 3 mdr. FM: morfar Knud Sørensen i Tammestrup i Tolstrup sogn, morbror Niels Knudsen i Tammestrup. Enkemandens første hustru [Anne Jensdatter], skifte 30.10.1742 lbnr.41. Hendes første ægteskab med Niels Jespersen, skifte 31.10.1738 lbnr.21.

46 Karen Jensdatter i Gjedved. 29.12.1744, fol.257B.
E: Anders Enevoldsen. B: Mette 3 mdr. FM: farbror Niels Enevoldsen i Tebstrup Søndergård, Anders Jensen i Gjedved,. Desuden nævnes afdødes far Jens Jensen.

47 Jørgen Andersen i Gjedved. 29.2.1744, fol.261B.
E: Lisbeth Andersdatter. LV: Peder Enevoldsen, møller i Tolstrup Mølle. Af to ægteskaber B: Kirsten Jørgensdatter g.m. Enevold Christensen i Rådved, Karen Jørgensdatter 38, Anders Jørgensen 35, Anne Jørgensdatter g.m. Simon Rasmussen i Hansted, Karen Jørgensdatter, død, var g.m. Søren Knudsen i Hansted. 2B: Birgitte 3, Lisbeth 2, Bodil Jørgensdatter 28, Søren Jørgensen 25.

48 Marie Mikkelsdatter Thrige i Brestenbro. 9.3.1746, fol.264B.
E: Hans Viby, privilegeret kroholder. Af første ægteskab B: Mikkel Weide 33, købmand i Fredericia, Else Marie Weide 26.

49 Hans Christensen Schmidt i Gjedved. 1.4.1744, fol.267B.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Jensen. A: mor Maren Knudsdatter, søskende Laurids Christensen i Lundum, Knud Christensen i Nebel, Jens Christensen i Gjedved, Johanne Christensdatter g.m. Christen Christensen i Løsning.

50 Kirsten Andersdatter i Gjedved. 8.7.1746, fol.268.
E: Thomas Thomsen Smed. B: Karen 10, Maren 8, Anders 6, Jens 4, Niels 2. Af hans første ægteskab B: Niels 17.

51 Hans Pedersen Zølner, skovrider i Ejer. 12.7.1746, fol.271B.
E: Adelheit Soetmann. LV: Holger Seidelin i Ris. B: Adelheit 11, Peder Christoffer 9, Christian 6. FM: morbror Frands Soetmann, skovrider i Javngyde, morbror Christian Soetmann, birkeskriver, fasters mand Peder Mønster, skovrider i Storring.

52 Henrik Mule, assessor på Serridslevgård. 8.2.1747, fol.275B.
E: Maren Høstmark. LV: bror Niels [Jensen] Høstmark, præst i Skodborg. B: Maren Mule 11, Jens Mule 7. FM: farbror Michael Johannes Mule til Hvilsbjerg. Bevilling til uskiftet bo 26.1.1742 fol.228.

53 Johannes Snell, birkedommer i Skanderborgske Rytterdistrikt og hustru Ellen Marie [Christensdatter] Sommer i Høver. 19.8.1746, fol.277.
Testamente af 14.7.1746. (Sml. lbnr.249).

54 Elisabeth Margrethe Rantzau på Urup. 29.3.1747, fol.278.
E: Hans Rudolf Grabow til Urup. B: Jørgen Grabow 5.

55 Anders Pedersen Skrædder og hustru Maren Jensdatter i Gjedved. 20.1.1747, fol.280.
Hans A:
1) søster, almisselem i [Øst]birk præstegård
2) søster i Lundum. FM: Bartolomæus Deichmann på Urup.
Hendes A:
1) datter, død. 1B: Mette Ibsdatter g.m. Søren Andersen.

56 Christen Jensen, skovfoged i Låsby. 6.6.1747, fol.280B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Oluf Fanø i Tovstrup. B: Jens, der døde.

57 Anne Sofie Soetmann i Javngyde. 14.4.1747, fol.286.
E: Holger Hess. B: Christian 13, Margrethe Cathrine 4.

58 Testamente 7.7.1742 på Rathlousdal [i Odder sogn], fol.289B.
Testamente 7.7.1742 for Christian Rathlou til Rathlousdal og hustru Dorthe Sofie Schack, der begge lever. B:
1) [Sophie Hedevig von Rathlou] g.m. Henning von Qualen, hovmester hos kongens søster prinsesse Louise.

59 Niels Andersen i Gjedved. 19.11.1748, fol.290.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Jens Andersen, der ægter. B: Maren 22, Anne 20, Rasmus 18, Barbara 15, Johanne 13, Cathrine 10, Kirsten 6. FM: mosters mand Rasmus Andersen i Sønder Vissing, mosters mand Rasmus Jørgensen i Søby, fasters mand Anders Jensen i Gjedved.

60 Søren Christoffersen i Egebjerggård. 1.8.1749, fol.292B.
E: Sara Cathrine [Ulriksdatter] Secher. LV: Ulrik Toxværd i Rårup, Jacob Rosborg på Terslevgård. B: Kirsten g.m. Hans [Jensen] Nim, vagtmester i Nim, Anne, der ægter Morten Tønnesen. FM før ægteskabet: farbror Niels Christoffersen i Kørup.

61 Johanne Tamburs i huset Sønderborg i Hylke. 26.8.1749, fol.300B.
B: Niels Rasmussen 23, i hattemagerlære i Kalundborg. FM: Laurids Nielsen i Hjordbjerg.

62 Clara Lisbeth RosenMeyersdatter, der døde oktober 1745 på Alrø. 9.9.1749, fol.303.
E: Jørgen Poulsen. B: Just, Poul 20, Rasmus 16, Christen 13, Liborius, Else Cathrine g.m. Jens Pedersen i Amstrup, Anne Cathrine 9. FM: Just Filip RosenMeyer.

63 Hedvig Margrethe Bornemann på Åkær. 25.3.1750, fol.304.
E: oberst Mathias Rosenørn. B:
1) [Benedikte Antoinette Rosenørn] g.m. Thøger Lassen [til Åkær og Dybvad]
[Første ægteskab med Bendix Lassen]. B:
2) [Henrik Lassen], død. 1B:
Wentzel Frederik Lassen
3) Karen Lassen g.m. admiral Bille
4) Anne Lassen, død, var g.m. Christian Carl Müller, [skifte 16.1.1737 lbnr.19]. 4B:
a Jørgen Müller, løjtnant
b Bendix Lassen Müller, der døde på Marsvinlund i Dronningborg Amt
c Hedvig Margrethe Müller, enke efter oberstløjtnant Snell
d Anne Sofie Müller
e Henriette Müller.

64 Kirsten Pedersdatter på Skanderborg Slot. 16.6.1750, fol.309.
E: Jens Nielsen, portner på Skanderborg Slot. B: Maren 8, Birgitte 5, Peder 2.

65 Laurids Hansen i Gjedved. 19.10.1750, fol.310B.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Anders Jørgensen i Gjedved. B: Anne 23, Johanne 17. FM: Rasmus Hansen, søskendebarn Rasmus Jacobsen sst.

66 Anders Enevoldsen i Gjedved. 19.10.1750, fol.313.
E: Maren Jensdatter. LV: Frederik Schandorff i Kattrup. A: søskende Niels Enevoldsen i Gjedved, Niels Enevoldsen i Tebstrup, Anders Enevoldsen i Eldrup, Jens Enevoldsen i Gjedved, [skifte 19.10.1750 lbnr.67]. 2B: Rasmus 5, Mette Marie 2.

67 Jens Enevoldsen i Gjedved. 19.10.1750, fol.316B.
E: Maren Jørgensdatter, [fejl, skal være Maren Rasmusdatter]. LV: bror Laurids Rasmussen i Tolstrup. B: Rasmus 7, Mette Marie 2. FM: farbrødre Niels Enevoldsen i Tebstrup, Anders Enevoldsen i Eldrup.

68 Frederik Bay, mønsterskriver i Vinding. 5.8.1750, fol.319.
E: Johanne Cathrine Brasch. LV: Christen Ørting, herredsskriver i Vinding. A:
1) bror Jens Bay i Rode
2) søster, død, var g.m. Peder Brahe i Kalsbøl på Barritskov. 4 børn
3) søster [Anne Marie Eriksdatter Bay] g.m. Holger [Jensen] Assenius, præst på Endelave
4) søster g.m. Mikkel Mikkelsen i Horsens.

69 Edel [Nielsdatter] Krag på Stensballegård i Vær sogn. 24.5.1751, fol.331.
Enke efter Frederik Krag, gehejmeråd på Stensballegård. Efter testamentet fordeles arv til hendes børn og hendes 5 søstre.
[Se skifte efter Jens Carl Krag-Juel-Vind-Arenfeld til Stensballegård i Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland lbnr.1132].

70 Anne Jensdatter på Alrø. 28.6.1751, fol.332.
Enke efter Gøde Christian RosenMeyer, [skifte 23.12.1738 lbnr.22]. B: Cathrine Gødesdatter g.m. Søren Ibsen på Alrø, Ingeborg Gødesdatter, død, var g.m. Anders Molbo i Skablund. 2B: Maren, Sidsel, Barbara Gødesdatter 16. FM: Rasmus Nielsen, der ægter.

71 Kirsten Sørensdatter i Gjedved. 28.7.1751, fol.335.
E: Rasmus Jacobsen. A:
1) mor Anne Enevoldsdatter i Tolstrup. LV: Laurids Rasmussen sst.
2) bror Enevold Sørensen i Tolstrup, død. 3B: Maren 17, Rasmus 15, Anne 12
3) søster Anne Sørensdatter g.m. Niels Jensen i Yding
4) søster Maren Sørensdatter, enke efter Laurids Hansen i Gjedved. LV: Anders Jørgensen sst.
5) søster Karen Sørensdatter g.m. Jens Nielsen i Enner.

72 Hans Leth i Tarskov Mølle. 22.12.1751, fol.336B.
E: Inger Jensdatter Skivholme. A: bror Thomas Sørensen Albøge, død. 1B: Søren, børsbud i Laksegade i København, søster Mette Sørensdatter, død, var g.m. Claus Brøndlund i Thisted, nu i Viborg. 2 børn, halvsøster Maren Lauridsdatter g.m. Christen Brandt, degn i Albøge. Enkens første ægteskab med Søren Mortensen, skifte 24.9.1732 lbnr.1269. 4B: Morten Sørensen i Tarskov Mølle, Thomas Sørensen, død. 1B: Søren, Anne Johanne Sørensdatter, enke efter Johan Gothardsen, Gertrud Kirstine Sørensdatter g.m. Hans Jacob Løchte, degn i Dalbyneder.

73 Anne Sørensdatter i Torrild. 3.6.1752, fol.353B.
E: Rasmus Steffensen. B: Anne 8, Mette 6, Kirsten 2. Skøde af 11.4.1740, der nævner afdødes far Søren Rasmussen i Dyngby g.m. Maren Andersdatter. Desuden nævnes enkemandens far Steffen Rasmussen i Rørt. Der henvises til skifte 16-10-1731 lbnr.9 hvor enkemanden er Peder Eskildsen.

74 Barbara Gødesdatter, ugift på Alrø. 30.3.1752, fol.358B.
Afdøde var forlovet med Rasmus Nielsen sst. A: søskende Inger Gødesdatter, død, var g.m. Anders Molbo i Skablund. 2B: Maren, Sidsel, Cathrine Gødesdatter g.m. Søren Ibsen på Alrø. (Sml. lbnr.70).

75 Rasmus Nielsen, skovfoged i Forlev. 8.8.1752, fol.361.
E: Karen Nielsdatter. LV: Bertel Jacobsen sst. B: Else Marie 9, Mette Marie 4, Anne 2. FM: Anders Jørgensen sst. Desuden nævnes afdødes bror Anders Rasmussen.

76 Johan Frederik Keller, overauditør og skov- og jagt sessionsskriver i Storring. 25.6.1751, fol.365.
E. Anne Lisbeth Müller. Bevilling til uskiftet bo.

77 Marie Lisbeth Sørensdatter Worsøe i Fillerup. 23.2.1753, fol.366.
E: Knud Engelbrechtsen, herredsskriver. B: Johanne g.m. Niels Hansen i Tingstedholm Mølle, Bodil 22, Søren 21, Dorthe Sofie 15, Johanne Kirstine 13, Edel Frederikke 10, Engelbrecht 9, Øllegaard Sofie 3. Afdødes samfrænder [dvs. søskende] Laurids [Sørensen] Worsøe, præst i Blegind, [Anne Sofie Sørensdatter Worsøe] g.m. Hans Møller i Skægs Mølle, Vilhelm Adolf [Sørensen] Worsøe, præst i Skive, Ditlev [Sørensen] Worsøe i Haderslev, Frederik [Christian Sørensen ] Worsøe, præst i Vejlby og Homå.

78 Hans [Rasmussen] Viby i Brestenbro. 6.4.1753, fol.368.
E: Inger Kirstine Rasmusdatter. LV: stedfar Jørgen Simonsen i Kørup. B: Marie Hansdatter Trige 4. FM: farbror Christen [Rasmussen] Viby, degn i Østbirk. Første ægteskab med [Marie Mikkelsdatter Thrige], skifte 9.3.1746 lbnr.48. Af hendes første ægteskab B: Else Marie Weide.

79 Christen Simonsen Ørting i Vinding, herredsskriver i Tyrsting og Vrads herreder. 21.2.1755, fol.373.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Knudsen i Langballe. B: Anne Marie g.m. Christen Leegaard i Skanderborg, Johanne. FM: født værge Peder Simonsen Ørting i Vinding.

80 Søren Jensen og hustru Anne Sofie RosenMeyer, der lever på Alrø. 13.4.1754, fol.377.
Bevilling til uskiftet bo.

81 Karen Hansdatter i Vinding. 12.8.1754, fol.377B.
E: Knud Rasmussen Smed. B: Rasmus 14, Mette Cathrine 10, Mourids 7, Birthe Marie 2. FM: Søren Hansen i Kolpen.

82 Frederik Reenberg, major af infanteriet og hustru Beate Dorothea Bielke, der lever på Ristrup. 16.3.1755, fol.379B.
Bevilling til testamente.
Af arvingerne nævnes:
1) hans søster Christine Marie Reenberg g.m. [Christian] Teilmann, etatsråd og amtmand
2) hans kusine Marianne Reenberg, hendes far Christian Reenberg og hendes bror Morten Reenberg.

83 Thomas Kisby, sessionsskriver i Ringkloster. 15.4.1755, fol.382.
E: Ida Sofie Schritzmeier. LV: birkedommer Bang i Overby, svoger, Niels Damsgaard. A:
1) bror Frederik Brandt Kisby, degn i Øster Egesborg i Bårse herred på Sjælland, skifte 9.12.1739. 4B: Rasmus, Johannes, Morten, Thomas. FM: Anders Thorn, efterfølger som degn sst.
2) søster Anne Christine g.m. Ulrik Vestkind, urtekræmmer i København, men nu flyttet
3) søster, (navn opgives ikke)
4) bror i Nykøbing Falster, (navn opgives ikke)
5) bror i Nykøbing Falster, (navn opgives ikke)
6) halvbror Hans Kisby, professor i Odense
7) halvsøskendebarn, præst i Norge, (navn opgives ikke)
8) halvsøskendebarn, farver på Christianshavn, (navn opgives ikke).

84 Inger Jensdatter Skivholme i Tarskov Mølle. 26.3.1755, fol.398B.
Enke efter Hans Leth, skifte 22.12.1751 lbnr.72. [Første ægteskab med Søren Mortensen, skifte 24.9.1732 lbnr.1269]. B: Thomas Sørensen i Silkeborg Mølle, død. 1B: Søren 12, i skrædderlære i Århus. FM: morbror Niels Rømer i Århus, Anne Johanne Sørensdatter g.m. Mads Andersen, der tjener på Sjælland, Gertrud Kirstine Sørensdatter g.m. Hans Jacob Løchte, degn i Dalbyneder, Morten Sørensen 40 i Tarskov Mølle

85 Niels [Rasmussen] Viby, kroholder i Velling. 18.3.1755, fol.401B.
E: Anne Lisbeth Høvinghoff. LV: Hans Møller på Møllersdal. B: Rasmus Leth 15, Mikkel Thrige 13. FM: farbror Christen [Rasmussen] Viby, degn i Østbirk.

86 Poul Rasmussen og hustru Maren Andersdatter i Rørt. 9.12.1755, fol.405.
B: Rasmus 16, Johanne 9. FM: Erik Christensen i Saksild, Jørgen Nielsen sst, moster Johanne Andersdatter g.m. Steffen Rasmussen i Rørt. Skifteforening 17.8.1740 efter hendes forældre Anders Knudsen, der lever og Johanne Andersdatter. 2B: Johanne Andersdatter. FM: Niels Vissing i Skanderborg, morbror Niels Andersen på Serridslevgård, Maren Andersdatter, der ægter Poul Rasmussen af Bjerager Hovgård. Bevilling til uskiftet bo for Poul Rasmussen 22.1.1751 fol.364B.

87 Andreas Schiernbech, forvalter på Stensballegård. 23.12.1755, fol.423.
Enke efter Anne von Horsten. B: Frederik Edler Schiernbech 15. FM: farbror Hans Schiernbech, forpagter på Merringgård. Desuden nævnes afdødes søster Kirsten Schiernbech.

88 Niels Thygesen, kancelliråd på Mattrup og hustru Helle Ammitzbøll. 17.5.1756, fol.437B.
Bevilling til uskiftet bo for hende 17.11.1752, fol.365B. Skiftet er indført i en "aparte protokol", der ikke findes mere. Der er 2 broderlodder og 6 søsterlodder, men af arvingerne anføres kun 5, der har arv efter Christian Fischer og hustru Charlotte Amalie Reenberg til Allinggård, (de nedenfor nævnte nr.1, 2, 5, 6, 7).
Arvinger er iflg. Dansk Adels Årbog 1976-8, II side 22-31.
1) Marie Kirstine Thygesen
2) Laurentia Thygesen
3) Thyge Jesper Thygesen
4) Laurids Thygesen
5) Cathrine Thygesen
6) Charlotte Amalie Thygesen
7) Anne Magdalene Kirstine Thygesen
8) Karen Thygesen

89 [Maren Rasmusdatter] på Lystruphave i [Vrads sogn]. 23.7.1756, fol.438B, 652.
E: Christen Sørensen Langballe. Bevilling til uskiftet bo. Af arvinger nævnes: en datter g.m. Anders Dørup i Ansø Mølle i Vrads sogn og en datterdatter g.m. Christen Jensen i Lille Almstok i Vorbasse sogn. (Arvingernes navne står ved en "convention" 20.4.1768).

90 Anne Lauridsdatter i Gjedved. 18.1.1757, fol.439.
E: Niels Andersen. B: Johanne Marie 5.

91 Rasmus Hansen, ugift i Gjedved. 19.1.1757, fol.441B.
A:
1) bror Laurids Hansen i Gjedved, [skifte 19.10.1750 lbnr.65]. 2B: Anne Lauridsdatter, [skifte 18.1.1757 lbnr.90, var g.m. Niels Andersen i Gjedved]. 1B: Johanne Marie 5, Johanne Lauridsdatter g.m. Jens Andersen ved far Anders Jensen i Gjedved
2) halvbror Iver Rasmussen i Bleld, død. 1B: Oluf i Gjedved 18
3) halvbror Søren Rasmussen i Ris. 1B: Søren i Tebstrup
4) halvsøster Maren Rasmusdatter i Gjedved g.m. Jacob Christensen ved søn Rasmus Jacobsen i Gjedved.

92 Kirsten Rasmusdatter i Gjedved. 19.1.1757, fol.443.
E: Jens Andersen. Første ægteskab med [Niels Andersen i Gjedved], skifte 19.11.1748 lbnr.59. B: Rasmus 25, Barbara 24, Johanne 22 g.m. Søren Hansen Smed sst, Cathrine 18, Kirsten 14. FM: Jens Nielsen i Sønder Vissing.

93 Anders Nielsen i Gjedved. 19.1.1757, fol.445B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Jørgensen sst. B: Anne 23, Niels 18, Karen 14, Niels 11, Johanne Marie 6. FM: Eskild Nielsen sst.

94 Mette Gersdorff på Ristrup. 8.7.1757, fol.447B.
E: Morten Teilmann, justitsråd på Ristrup. Bevilling til uskiftet bo for ham en datter.

95 Adelheit [Frandsdatter Boll] i Javngyde. 2.8.1757, fol.448.
Enke efter Christoffer Soetmann, skovrider sst, [skifte 31.12.1738 lbnr.23]. B: Frands Soetmann, skovrider sst, Christian Soetmann, birkeskriver i Pøtmølle, Frederik Soetmann i Holsten, Adelheit Soetmann, enke efter [Hans Pedersen] Zølner skovrider i Ejer, [skifte 12.7.1746 lbnr.51], Cathrine Lisbeth Soetmann g.m. Elias Kruse, vadsted-rider i Kolding, Anne Sofie Soetmann, [skifte 14.4.1747 lbnr.57], var g.m. Holger Hess, skovfoged i Låsby. 2B: Holger 21, Margrethe Cathrine 14.

96 Hans Severin Lange, skovrider i Tebstrup. 4.4.1758, fol.451B.
E: Cathrine Egtved. LV: Nikolaj Langballe i Sneptrup, præst i Ovsted og Tåning. B: Ingeborg Dorthe 21 i Holsten, Thomas 17, Frederik 16, Charlotte Amalie 9. FM: Enevold Hvid i Tammestrup i Ovsted sogn.

97 Hans Lauridsen, ugift i Blegind. 8.8.1758, fol.460.
Afdøde der var skibsskriver, døde i høj alderdom den 12.1.1754 hos sin brorsøn Laurids Worsøe, præst i Blegind. A: søskendebørn og deres børn.

98 Maren Lauridsdatter i Blegind. 8.8.1758, fol.462.
Enke efter Nikolaj Bertelsen, farver i Ålborg. Afdøde kom til Blegind 1754 og har hensiddet i uskiftet bo efter bevilling 12.7.1726.
Hans A:
1) bror i Hjørring, Vendsyssel, død, uvist om der var børn
2) bror i København, uvist om han lever
3) søster Anne Marie, enke efter Mathias Buntmager, levede 1754
4) søster Anne Hansdatter Grosmann, enke i de fattiges hus i Ålborg i 1754
Hendes A:
1) bror Søren Lauridsen på Vorsø, død. 8B:
a Laurids Sørensen Worsøe, præst i Blegind
b Vilhelm [Adolf] Worsøe, præst i Skive
c Frederik [Christian] Worsøe, præst i Vejlby ved Grenå
d Ditlev Worsøe, købmand i Haderslev
e Marie Lisbeth Worsøe, [skifte 23.2.1753 lbnr.77], var g.m. Knud Engelbrechtsen, herredsskriver i Fillerup. 8B: Johanne g.m. Niels Hansen i Tingstedholm Mølle, Bodil, Søren, Dorthe Sofie, Johanne Kirstine, Edel Frederikke, Engelbrecht, Øllegaard Sofie
f Anne Sofie Worsøe g.m. Hans Møller i Skægs Mølle
g Johanne Marie Worsøe g.m. Rasmus Begtrup i Tistrup, birkeskriver og skovrider på Høgholm gods
h Holger Worsøe, død i Kongsberg i Norge uden livsarvinger
2) søster Anne Lauridsdatter, død, var g.m. Bertel [Poulsen] Kjærulf, degn i Kollerup i Vendsyssel. [Første ægteskab med Jens Jensen Sommer, konsumptionsbetjent i Ålborg]. 2B:
a Laurids Jensen Sommer, student
b Christian Jensen Sommer i Randers, død. 4B: Erik Cathrine Sommer, nu gift med Trude i Vendsyssel, Anne Sommer g.m. Johan Vellev Begtrup på Fannerup ved Grenå, Jens Sommer, Cathrine Marie Sommer
3) bror Christen Lauridsen, ostindienfarer.

99 Johan Glud på Testrupgård. 1.9.1758, fol.469.
Bevilling til uskiftet bo.

100 Bertel Andersen på Alrø. 5.3.1759, fol.469B.
E: Inger Olufsdatter. LV: Liborius Jørgensen sst. B: Kirsten 17, Ingeborg 16, Anne 14, Anne Kirstine 12, Karen 7, Sofie 4, Ellen Marie 1. FM: farbror Jørgen Andersen Vestergaard på Alrø.

101 Knud Behr, ugift i Feldballe. 30.3.1759, fol.473B.
A: søskende Søren Behr 24, Andreas Behr 18, Anne Thobyren Behr, Karen Behr g.m. Peder [Christoffersen] Rytzau, præst i Feldballe, Maren Behr 19. Født værge Jens Buchtrup, købmand i Århus. Arv efter far Andreas [Nikolaj] Behr, præst i Feldballe, skifte 24.7. 1758 i Sønder Herreds gejstlige ret. Arv efter [morbror] Hans Sørensen Buchtrup i Århus.

102 Jørgen Poulsen på Alrø. 5.3.1759, fol.476B.
Afkald for arv til søn Rasmus Jørgensen, der formentlig er død fra dennes søskende Just Jørgensen, Poul Jørgensen, Liborius Jørgensen, [Else Cathrine Jørgensdatter] g.m. Jens Pedersen, Christen Jørgensen. (Sml. lbnr.62).

103 Malte Sehested til Rodsteenseje. 15.6.1759, fol.477.
E: Sofie Amalie Rantzau. B: Jens Frederik Sehested, kornet, Iver Christian Sehested, kornet, Øllegaard Rodsteen Sehested, Mette Sofie Sehested. FM: farbror Ulrik Sehested, oberstløjtnant.

104 Oluf Brun i Vestbirk, birkedommer og herredsskriver i Voer og Nim herreder. 9.10.1759, fol.479.
E: Maren Jensdatter. LV: Knud Rasmussen i Vestbirk. B: Christen 15, Jens 13. FM: Søren Rasmussen sst.

105 Søren Jensen Møller, pantesvend og skov- og jagtbetjent i Tåning. 14.5.1760, fol.484B.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Poul Kolstrup, forvalter på Rosenholm. Testamente af 24.4.1760.

106 Hans Jensen Nim, vagtmester i Nim. 10.9.1760, fol.487.
E: Kirsten Sørensdatter Bjerregaard. LV: Claus Hansen Bolund i Bolund. Bevilling til uskiftet bo 11.3.1757 fol.447. B: Karen 23, Sara 21, Ulrikke Fransiska 20, Jens 19, Søren 18. FM: født værge Peder Nim i Hedemølle, Hans Pedersen i Nim, gamle Hans Mortensen sst, unge Hans Mortensen sst. Desuden nævnes afdødes halvbror Hans Jensen sst. Enkens mor Sara Cathrine Ulriksdatter, enke efter Søren Christoffersen i Egebjerg, [skifte 1.8.1749 lbnr.60], har nu ophold i gården.

107 Oluf Simonsen og hustru Marie Lisbeth Hansdatter i Stjær. 20.9.1760, fol.492B.
B: Maren g.m. Jens Rasmussen sst. Hans første ægteskab med [Maren Hansdatter], skifte 2.8.1735 lbnr.12. B: Niels, staldkarl i København, Bodil g.m. Niels Jensen, skovfoged på Svenstrup Hovgård på Sjælland, Hans, skibstømrersvend i København, Simon, der er død.

108 Maren Sørensdatter i Velling. 21.3.1761, 498.
Enke efter Henrik Hylsberg. B: Casper Henrik Hylsberg 35, nu ved Haraldskær Fabrik, Lisbeth Henriksdatter 30, Christence Hylsberg 28, Søren Henriksen Hylsberg 25, Peder Christian Hylsberg 22, i kobbersmedelære i Vejle. FM: morbror Frederik Sørensen Møller i Bryrup Mølle.

109 Søren Jensen Skellerup og hustru Dorthe Hansdatter i Torrild. 24.4.1761, fol.501B.
B: Hans Sørensen i Fensholt, Anders Sørensen i Århus, død. 1B: Søren 22. FM: stedfar Søren Møller i Århus, Jens Sørensen Skellerup, der har overtaget gården. Hendes første ægteskab med [Anders Rasmussen i Torrild, skifte 19.9.1702 lbnr.1]. B: Maren Andersdatter, død, var g.m. Knud Sørensen i Fensholt. 2B: Niels 28 sst, Karen g.m. Peder Christensen i Torrild. Hendes andet ægteskab med [Jens Mikkelsen i Torrild, skifte 10.5.1707 lbnr.7]. B: Mette Jensdatter g.m. Knud Mikkelsen i Mårslet. (Afdøde kaldes flere gange Søren Nielsen Skellerup, lige som i lbnr.9).

110 Cathrine Mikkelsdatter i Fillerup. 24.4.1761, fol.503B.
E: Knud Engelbrechtsen, herredsskriver. A: søskende Maren Mikkelsdatter g.m. Ebbe Jensen i Tolstrup, Bodil Mikkelsdatter i København, Peder Mikkelsen i Egebjerg, død. 2B: Sidsel 8, Peder 5. FM: stedfar Anders Christensen sst.

111 Niels Bang, birkedommer og herredsskriver på Møllersdal [i Bryrup sogn]. 20.5.1761, fol.508B.
E: Margrethe Barbara Bøgh. LV: Jens Schultz. Bevilling til uskiftet bo.

112 Anders Andersen i Gjedved. 25.1.1762, fol.511.
E: Maren Rasmusdatter. LV: LV: Laurids Rasmussen i Tolstrup. B: Johanne 10. FM: farbror Jens Andersen i Gjedved. Enkens første ægteskab med Jens Enevoldsen, skifte 19.10.1750 lbnr.67. B: Rasmus, Mette Marie, der døde. FM: Niels Enevoldsen i Tebstrup, Anders Enevoldsen i Eldrup. Arv efter farbror Anders Enevoldsen i Gjedved, [skifte 19.10.1750 lbnr.66].

113 Testamente mellem Frands Rantzau til Rodsteenseje og Peder Christensen, forpagter på Kanne. 8.8.1749, fol.513B.
A: Hvis Frands Rantzau dør først skal
1) Kanne gods overgå til
a hans afdøde bror Johan Frederik Rantzaus datter Øllegaard Frederikke Rantzau
b hans søster Sofie Amalie Rantzau g.m. oberstløjtnant Sehested til Rodsteensejes ældste datter Øllegaard Rodsteen Sehested
c min søster Helle Margrethe Rantzau g.m. oberstløjtnant Frands Christoffer Grabows ældste datter Øllegaard Hedvig Grabow
Hvis de alle tre er døde skal Kanne gods sammenlægges med Rodsteenseje.
2) Thøger Møller, præst i Astrup, Hvilsted og Tulstrup og hans forlovede Øllegaard Sofie Jensdatter Jelling skal årligt sin livstid have 50 læs godt brænde
3) Afdøde Jens Nielsens 2 sønner Frands Jensen og Christen Jensen skal meddeles fri pas, når de måtte ønske det
4) Peder Christensen skal forpagte Kanne gods sin livstid
5) Peder Christensen skal nyde fri hus sin livstid
B: Hvis Peder Christensen dør først skal
1) Frands Rantzau bekoste hans begravelse
2) der gives 50 rigsdaler til hver af mine 4 søstre:
a Maren Christensdatter, enke efter Jens Pedersen i Jelling
b Anne Christensdatter g.m. Rasmus Smed i Saksild
c Anne Christensdatter g.m. Rasmus Kjellegaard i Balle
d Abelone Christensdatter g.m. Peder Væver på Constantinsborg
3) der udbetales et beløb til min søster Maren Christensdatters 4 børn
a Øllegaard Sofie Jensdatter Jelling
b Christen Jelling
c Peder Jensen
d Karen Marie Jensdatter.

114 Niels Andersen i Gjedved. 6.7.1762, fol.514B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Jørgensen i Såby, Anders Jensen i Gjedved. B: Anne 3. FM: fars søskendebarn Rasmus Nielsen i Gjedved, Jens Nielsen i Yding. Første ægteskab med [Anne Lauridsdatter], skifte 18.1.1757 lbnr.90. B: Johanne Marie 10. Skøde fra Laurids Hansens enke Maren Sørensdatter til afdøde. (Sml. lbnr.65).

115 Peder Albertsen i Gjedved. 6.7.1762, fol.516B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Jensen Snedker sst. B: Karen 9, Anne Marie 5, Albert 2. FM: farbror Jens Albertsen sst. Arv efter Albert Nielsen.

116 Peder Zølner i tjeneste på Skanderborg Slot. 6.10.1762, fol.517B.
A: mor Adelheit [Soetmann, gift] Zølner i Javngyde, søster Adelheit Zølner 27, bror Christian Zølner 23 i København. FM: Peder Mønster, skovrider i Storring, morbror Christian Soetmann i Pøtmølle, birkeskriver på Frijsenborg gods, [Frands] Soetmann, skovrider i Javngyde. (Sml. lbnr.51).

117 Peder Sørensen i Skørring, skov- og ladefoged på Sjelle Skovgård. 6.9.1762, fol.519B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Knud Jensen i Galten. B: Søren Kirchhoff, forvalter på Holmegård på Sjælland, Johan Pedersen Kirchhoff 21, der efterfølge faderen som skovfoged. FM: Peder Lauridsen, skoleholder i Sjelle, Christian Hansen Bonsach, møller i Tovstrup Mølle.

118 Anne Jensdatter i Alling. 4.2.1762, fol.523B.
E: Niels Pedersen. Af første ægteskab B: Anders Thomsen i Store Haldagergård på ryttergodset i Antvorskov Amt på Sjælland, Kirsten Thomasdatter g.m. Jens Mikkelsen Holm i Onsted på Kanne gods, Jens Thomsen Bomholt, købmand i Ålborg.

119 Jacob Rind i Vadsmølle, ridefoged på Åkær. 15.11.1762, fol.525B.
Enkemand efter [Cathrine Hjersing, (datter af Jens Nielsen Hjersing, præst i Ørting og Falling), begravet Falling 20.5.1744]. B: Bendix Mathias Rind 29 i København, Anne Marie Rind g.m. Thomas Steffensen, vejer og måler i Horsens, Christen Rind 24. FM: [Bendix Henrik] Bergenhammer, fuldmægtig på Åkær, [søn af Jens Madsen Bergenhammer, præst i Ørting og Falling og moster Maren Jensdatter Hjersing], farbror Mikkel Rind, forpagter på Haraldskær.

120 Kirsten Andersdatter i Gjesing. 11.6.1763, fol.527B.
E: Hans Steffensen, skov- og jagtbetjent. A: morbror Søren Andersen i Dejbjerg Kærgård ved Ringkøbing, død, muligvis børn, morbror Christen Andersen i Salling, død, muligvis børn. Afdøde var født i Tøndering i Salling.

121 Kirsten Sørensdatter i Addit. 10.10.1763, fol.532.
E: Anders Holgersen. B: Anders 12, Kirsten 8. Af første ægteskab B: Peder Andersen 26 på Sjælland, Søren Andersen 24. FM: Søren Knudsen i Langballe.

122 Georg Carl Vilhelm Engel, drabant-løjtnant i Sønder Vissing Præstegård. 22.10.1763, fol.533.
E: Lisbeth Langebek. LV: Niels Brandt i Horsens. A: halvbror advokat Fridrichsen i Halle i Saxen i Tyskland, hvor afdøde også var født.

123 Christian Hansen Bonsach i Tovstrup Mølle. 24.12.1763, fol.535.
E: Anne Sørensdatter. LV: Oluf Joensen Fanø, skoleholder i Tovstrup. Testamente af 22.4.1763. Tovstrup Mølle kaldes også Brøns Mølle.

124 Palle Møller [Lassen, fabriksejer] i Møllersdal [i Bryrup sogn]. 10.4.1764, fol.537.
Enke efter [Ida Nichelsdatter Seidelin]. Skiftet er ført i en "aparte protokol", der ikke findes mere. Deres børn er opregnet i Den Seidelinske slægtsbog. Udarbejdet af Mogens Seidelin. Bind 2, 1960 side 427-481: Ida Nickelsdatter Seidelins 12 børn med fabriksejer Palle Møller.
(Se landstingsstævning 24.9.1757 af Palles Møllers arvinger til Viborg landsting i Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland: Pr 1477 Palle Møller i Møllersdal.

125 Albert Nielsen og hustru Karen Hansdatter i Gjedved. 10.5.1764, fol.541.
B: Karen 7. FM: Anders Jørgensen sst, fars halvbror Jens Albertsen, fars halvsøster Anne Albertsdatter g.m. Mads Eskildsen sst, der overtager gården. Skøde 1719 og 1725 fra Peder Knudsens enke Anne Jacobsdatter til Hans Pedersen, der ægter deres datter. Skøde 1751 fra Hans Pedersen til Albert Nielsen.

126 126 Ida Sofie Schritzmeier i Adslev. 31.10.1764, fol.549B.
Enke efter Thomas Kisby, [skifte 15.4.1755 lbnr.83]. A:
Afdødes far Knud Leonhardt Schritzmeier, der døde 1726, præst i Errindlev og Olstrup på Lolland.
Første ægteskab med Sidsel Cathrine Jacobsdatter, der døde 1717, datter af Jacob [Poulsen] Prip, præst i Errindlev og Olstrup. 3B:
1) afdødes halvsøster Margrethe Schritzmeier, enke i Errindlev på Lolland
2) afdødes halvsøster Øllegaard Magdalene Schritzmeier g.m. Grønberg, degn i Stiftsbjergby på Sjælland
3) afdødes halvsøster Anne Lisbeth Schritzmeier g.m. prokurator Gosmann i Maribo
Andet ægteskab med Anne Birgitte Zimmer, datter af [Gregers Hansen] Zimmer, præst i Nykøbing Falster. 4B:
4) afdødes søster Marie Schritzmeier, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 22.5.1756 lbnr.2483], var g.m. Niels Damsgaard i Ringkloster. 4B:
a Morten Damsgaard 19
b Gregers Damsgaard 14
c Anne Birgitte Damsgaard 11
d Thomasia Damsgaard 10
5) afdødes søster Anne Cathrine Schritzmeier i København
6) afdødes søster Karen Schritzmeier g.m. [Claus Christiansen] Wiinholt, præst i Horslunde på Lolland
7) afdøde selv Ida Sofie Schritzmeier
Andet ægteskab for Anne Birgitte Zimmer med Mogens [Nielsen] Gram, præst i Errindlev og Olstrup. 1B:
8) afdødes halvbror Niels Gram i Arninge på Lolland

127 Just Filip RosenMeyer på Alrø. 10.11.1764, fol.558.
E: Anne Pedersdatter. LV: bror Jens Pedersen. B: Peder 24, Vilhelm 23, der har fæste på gården, Søren, Cathrine g.m. Jørgen Rasmussen i Horsens, Karen 18, Juliane 8. FM: Liborius RosenMeyer, Liborius Jørgensen, Just Jørgensen.

128 Christen Thomsen i Nim. 4.12.1764, fol.560.
E: Frederikke Cathrine Wulfsdatter. LV: Jørgen Christian Møller i Bjerresmølle. B: Anne 11, Anne Sofie Dorthe 5. FM: farbror Rasmus Thomsen i Boring, morbror Markus Lemcke i Nim. Desuden nævnes afdødes søsters mand Knud Hofgaard i Yding.

129 Hans Steffensen, skov- og jagtbetjent i Gjesing Mølle. 21.12.1764, fol.561.
A:
1) bror Christen Skytte, uvist hvor
2) søster Anne Lisbeth Sørensdatter, død, var g.m. Holden Jensen i Bislev på Lundbæk gods. 6B:
a Anne Cathrine g.m. Jochum Pedersen, maler i Ålborg
b Laurids Holdensen i Bislev på Lundbæk gods
c Peder Holdensen sst. på samme gods
d Niels Holdensen sst, død. 3B: Hans, Niels, Anne
e Maren Holdensdatter i Nibe
f Anne Holdensdatter g.m. Søren Pedersen i Dørup på Lundbæk gods.

130 Rasmus Andersen i Gjedved. 18.4.1765, fol.569.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Jens Pedersen Møller i Tolstrup Mølle. B: Anne Marie, nyfødt. FM: farfar Anders Madsen i Ørridslev. Enkens første ægteskab med Jens Svejstrup, skifte 6.6.1762. B: Mette, Maren, Laurids.

131 Jens Jensen Kjær i Gjedved. 18.4.1765, fol.572B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Niels Knudsen i Tammestrup. A: bror Christen Jensen Kjær i Gjedved, bror Steffen Jensen Kjær i Holsten, bror Hans Jensen Kjær i København. Enkens første ægteskab med Jørgen Jensen i Gjedved, skifte 30.10.1742 lbnr.39. B: Anne g.m. Jens Christensen, søn af afdødes bror Christen Jensen Kjær.

132 Jens Andersen Bøgeskov, skovfoged i Addit. 14.5.1765, fol.576.
E: Kirsten Pedersdatter Børup. LV: Christen Sommer, præst i Sønder Vissing. A: søskende Peder Andersen i Virklund, Gertrud Andersdatter g.m. Niels Sørensen i Hvinningdal på Allinggård gods ved søn Søren Nielsen sst, Mette Andersdatter g.m. Christen Christensen i Virklund, Kirsten Andersdatter g.m. Jens Jensen Fischer i Virklund.

133 Mathias Jørgensen Bech i Møllehusene, forpagter af Møllersdal hølefabrik. 9.8.1765, fol.580.
E: Anne Simonsdatter Ørting. LV: Hans Seidelin Møller i Nørremølle. B: Engel Marie 17, Simon Christian 15, Melkior Henrik 13, Johannes Peder 10, Christen 7, Laurids Jørgensen 5. FM: farbrødre Johan Peder Bech i Møllehusene, Simon Peder Bech , kobbersmed i Horsens.

134 Testamente. 22.7.1759, fol.589.
Oberst Hans Rudolf Grabow til Urup og hustru Margrethe Øllegaard Rantzau. (Sml. lbnr.54).

135 Jens Knudsen Konnerup i Rojgård. 16.8.1765, fol.589B.
E: Cathrine Christensdatter. LV: Christen Thorsen. Bevilling til uskiftet bo.

136 Peder [Nielsen] Mønster, skovrider i Storring. 24.9.1765, fol.590.
E: Anne Dorthe Zølner. B:
1) Øllegaard Mønster i Ørum Mølle, død. 2B: Johan Nikolaj Caspersen 16, Jørgen Christian Caspersen 15
2) Christen Mønster, skovrider i Skanderup, død. 3B: Hans 20, Jørgen Baltser 15 i Sjelle skole, Ingeborg Charlotte 14
3) Jens Mønster 44
4) Dorthe Sofie Mønster 43
5) Christian Mønster 41, som ved succession var sin far adjungeret
6) Anne Magdalene Mønster 37
7) Peder Nikolaj Mønster 36, Kongens holzførster
8) Carl Christian Mønster 35
FM: Anders Vinding, præst i Storring.

137 Cathrine Egtved i Tebstrup. 3.12.1765, fol.599B.
Enke efter Hans Severin Lange, skovrider sst, [skifte 4.4.1758 lbnr.96] B: Ingeborg Dorthe 29 i Holsten, Thomas 24, Frederik 23, Charlotte Amalie 17. FM: Enevold Hvid i Tammestrup i Ovsted sogn.

138 Hans Christian Juul og hustru Lisbeth Clausdatter, der lever på Tyrrestrup. 7.5.1757, fol.602B.
Bevilling til uskiftet bo.

139 Maren Hansdatter Luxdorph i Hoved. 22.5.1766, fol.603.
E: Christian Bering, skovrider. Første ægteskab med Jens Bolund. B: Hans Jensen Bolund 24, Jens Jensen Bolund 23, Christian Jensen Bolund 16 i Horsens Skriverskole. FM: Erik Jacobsen Luxdorph på Nissumgård, farbror Christian Jensen Bolund i Gjessinggård Mølle, farbror Claus Jensen Bolund i Nim sogn, søskendebarn Hans Bolund, prokurator i Bolund.

140 Knud Andersen, natmand i Tåning Natmandshus. 1.7.1766, fol.610B.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. Af første ægteskab B: Karen 16, Kirsten 14, Lorents 12, Anne 9. FM: farbror Niels Hansen i Rostrup i Gadbjerg sogn på Engelsholm gods, Laurids Pedersen i Tåning, Rasmus Mikkelsen sst.

141 Christian Frederik von Røder, hofjægermester og hustru Ingeborg Marie Thomsen, der lever. 13.2.1767, fol.614.
Bevilling til uskiftet bo.

142 Kirsten Pedersdatter i Snåstrup. 25.6.1767, fol.614B.
E: Rasmus Sørensen. A:
1) farbror Rasmus Lauridsen i Farre, død. 3B:
a Laurids Rasmussen i Farre, død. 3B: Niels 34, tjener i Vadsted, Else g.m. Anders Nielsen i Farre, Maren gift i Kalundborg
b Peder Rasmussen i Farre, død. 3B: Peder, Maren g.m. Jens Nielsen i Farre, Else g.m. Christen Sørensen sst,
c Kirsten Rasmusdatter g.m. Niels Pedersen i Gjern
2) faster Sidsel Lauridsdatter g.m. Niels Svendsen i Farre, begge død. 3B:
a Laurids Nielsen i Farre, død. 1B: Sidsel
b Kirsten Nielsdatter gift i Lyngby
c Karen Nielsdatter g.m. Niels Rasmussen i Farre
3) faster Maren Lauridsdatter g.m. Jens Poulsen i Farre, begge døde. 5B:
a Laurids Jensen i Farre
b Birgitte Jensdatter g.m. Jørgen Henriksen, begge døde. 4B: Jens Jørgensen i Farre, Maren Jørgensdatter g.m. Peder Hansen i Adslev, Peder Pedersen i Farre, Maren Pedersdatter g.m. Gert Rasmussen sst
c Kirsten Jensdatter g.m. Jørgen Rasmussen i Farre, begge døde. 1B: Laurids i Røgind
d Karen Jensdatter, død, var g.m. Jens Thomsen i Farre. 1B: Jens Jensen, død. 1B: Mogens 13
e Anne Jensdatter, død, var g.m. Anders Nielsen i Handrup på Mols. 5B: Niels, Jens, Poul, Peder, Maren
4) moster Kirsten Christensdatter g.m. Søren Christensen i Sjelle, begge døde. 4B:
a Jens Sørensen i Sjelle, død. 2B: Kirsten 15, Albert 12. FM: stedfar Frands Pedersen sst.
b Christen Sørensen 52, tjener i Sjelle
c Sidsel Sørensdatter g.m. Anders Hansen i Sjelle
d Anne Sørensdatter, død, var g.m. Peder Jensen i Sjelle. 3B: Birthe 13, Jens 8, Kirsten 7.

143 [Elsebeth Marie Hermansdatter Esmann] i Javngyde. 2.10.1767, fol.617B.
E: Frands Jacob Soetmann, skovridder. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige børn.

144 Anne Jensdatter i Møballe. 11.11.1767, fol.618B.
E: Peder Jørgensen. B: Jørgen, Jens, Søren, Karen. FM: Jacob Christensen, Peder Jensen.

145 Claus Jensen Bolund i Nim. 14.12.1767, fol.618B.
Enkemand. B: Cathrine Marie 51 i Nim, Jens Jørgen 48, der døde 26.12.1766, Hans Jørgen 42 i Bolund. FM: Christian Terkildsen i Holm, Hans Skytte, præst i Nim. I en købekontrakt 28.9.1763 nævnes endnu en datter Kirsten Clausdatter g.m. Jørgen Taarup, degn i Hatting.

146 Jens Jørgen Bolund, ugift i Bolundgård. 14.12.1767, fol.637B.
A: søskende Cathrine Marie Bolund 51 i Nim, Hans Jørgen Bolund 42 i gården. FM: Christian Terkildsen i Holm. Arv efter afdødes far Claus Jensen Bolund i Nim, [skifte 14.12.1767 lbnr.145].

147 Lisbeth Mathiasdatter i Illerup. 26.3.1768, fol.649.
E: Thomas Mikkelsen. A: søster Maren Mathiasdatter, enke efter Anders Jørgensen i Forlev, halvsøskende Maren Mathiasdatter g.m. Peder Nielsen sst, Peder Mathiasen 19, Laurids Mathiasen 15, Christen Mathiasen 11. FM: stedfar Jens Pedersen sst.

148 Knud Engelbrechtsen, herredsskriver i Odder. 21.7.1768, fol.652.
Enkemand efter [Marie Lisbeth Sørensdatter Worsøe, skifte 23.2.1753 lbnr.77]. B: Johanne 42 g.m. Niels Hansen i Tingstedholm Mølle, Bodil 36 g.m. Søren Mønsted, forpagter på Mejlgård, Søren 35, fuldmægtig hos Rysensteen på Sorø, Dorthe Sofie 29 g.m. Rasmus Møller Fensten i Fillerup Mølle, Johanne Kirstine 27 g.m. Bent Langberg i Odder, Edel Frederikke 26 i København, Engelbrecht 23 i Trondhjem, Øllegaard Sofie 19. FM: Hans Møller i Skægs Mølle.

149 Hans Lindskov, skriverkarl på Skanderborg Ladegård. 5.8.1768, fol.654B.
A: mor Lisbeth Lauridsdatter Tørche, enke efter Johannes Lindskov i Holstebro, nu g.m. Jochum Weller, guldsmed sst, søskende Isak Johansen Lindskov, guldsmed i København, Christen Winther Lindskov, der døde i Hobro for 5 år siden, Hans Lindskov.

150 Maren Hansdatter i Grumstrup. 23.9.1768, fol.658.
E: Jens Sørensen Aagaard. B: Bodil Marie 2. FM: morfar Hans Pedersen Winther i Ørridslev.

151 Jens Rasmussen i Tåstrup. 5.12.1768, fol.662.
A: bror Rasmus Rasmussen i Harlev, død. 3B: Mette 24, Niels 22, Søren 18. FM: stedfar Rasmus Dinesen sst, halvbror Anders Rasmussen i Stjær ved søn Rasmus Andersen sst.

152 Peder Nielsen, ugift i Tåstrup. 5.12.1768, fol.665B.
A: bror Jens Nielsen i Harlev, bror Rasmus Nielsen i Tåstrup, halvbror Søren Nielsen i Nørre Vissing.

153 Marie Mortensdatter i Møballe. 10.2.1769, fol.667.
E: Peder Jørgensen. B: Morten 5 mdr. FM: morfar Morten Jensen i Vissingkloster. Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 11.11.1767 lbnr.144. B: 3 sønner og 1 datter.

154 Else Rasmusdatter i Virring. 17.3.1769, fol.670B.
E: Niels Jørgensen. B: Maren 15, Rasmus 13.

155 Else Albertsdatter i Forlev. 19.5.1769, fol.673.
E: Niels Rasmussen. A:
1) søskendebørn
a Anders Rasmussen i Vrold
b Anne Rasmusdatter i Vrold
c Anne Nielsdatter i Vester Mølle
2) næstsøskendebørn
a Jacob Jørgensen i Yding
b Rasmus Ebbesen i Stjær
c Anne Ebbesdatter g.m. Jens Jensen i Stjær
d Marie Ebbesdatter g.m. Niels Johansen i Forlev
e Agnethe Ebbesdatter g.m. Christen Nielsen i Stilling
Desuden nævnes enkemandens brødre Peder Rasmussen i Forlev, Thomas Rasmussen sst.

156 Benedikte Cathrine Højer i Ondrup. 24.3.1769, fol.674.
E: Conrad Sparre, herredsskriver. B: Erik Jacob, født 11.9.1768, der døde. FM: Nikolaj Holmer, herredsfoged i Odder.

157 Rasmus Nielsen på Alrø. 20.6.1769, fol.684.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Jørgen Eriksen sst. B: Barbara 17, Ellen 15, Anne 12, Jørgen 10, Niels 8, Jens 6, Kirsten 4. FM: morfar Jørgen Andersen Vestergaard på Alrø Land, morbror Jens Jørgensen sst, mosters mand Anders Jørgensen sst, Peder Nielsen på Hjarnø, Niels Rasmussen sst, Eskild Sørensen. Første ægteskab med Barbara Gødesdatter, datter af Gøde Christian RosenMeyer og Anne Jensdatter. (Sml. lbnr.22, 70).

158 Palle Christian von Trolle, oberst i Javngyde. 24.5.1769, fol.687.
Enkemand efter [Frederikke Charlotte Juel-Vind].B:
1) Vibeke Charlotte Trolle 13.
FM: Hans Frederik von Pultz, jægermester i Skanderborg.
Barnet hos tante frøken Krag på Stensballegård.
Begravelsesplads på Nebel Kirkegård.

159 Søren Rasmussen Hoved i Grumstrup. 7.7.1769, fol.702.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Rasmus Jepsen i Gjesing. B: Ellen 5 uger. FM: Peder Rasmussen i Møballe. Første ægteskab med [Anne Pedersdatter], skifte 25.11.1752. B: Anne Margrethe 23. FM: Niels Andersen i Hoved.

160 Erik Christensen i Grumstrup. 7.7.1769, fol.707.
E: Johanne Andersdatter. LV: Jørgen Sørensen sst. B: Anders 18, Jens 14, Christen 11, Karen 9. FM: Jørgen Andersen i Tåning, Eskild Jepsen i Grumstrup.

161 Rasmus Steffensen i Torrild. 25.8.1769, fol.708B.
E: Margrethe Eskildsdatter. LV: [Johannes Thorsen Conradsen] Hildebrandt, præst i Torrild, Jens Christensen i Torrild. B: Maren 11, Karen 8. FM: morbror Anders Eskildsen, Jens Lauridsen i Toftum, Anders Madsen i Torrild. Første ægteskab med Anne Sørensdatter, skifte 3.6.1752 lbnr.73. B: Anne 24, Mette 22, Kirsten 20. FM: farbror Dines Steffensen i Rørt, Peder Jensen Krog i Saksild.

162 Niels Jensen [Kirkegaard] i Vitved. 30.9.1769, fol.713B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Søren Sørensen Eskegaard i Vitved.
Første ægteskab med [Else Jensdatter,skifte Skanderborg Rytterdistrikt 2.12.1729 lbnr.1407]. B: Karen g.m. Poul Jensen Kirkegaard i Vitved.
[Andet ægteskab med Mette Jensdatter]. B: Hans 37, Maren 27.

163 Jens Brun Brendstrup, ugift i Søballe. 3.12.1768, fol.714B.
A: far Peder Brendstrup, vejermester i Århus.

164 Karen Jensdatter i Firgårde. 23.2.1770, fol.741.
E: Rasmus Pedersen. Første ægteskab med Rasmus Knudsen, skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 10.9.1757 lbnr.2540. B: Jens i Flensted, Gertrud 25 g.m. Jacob Jacobsen i Firgårde, Inger 22, Peder 15. FM: Oluf Rasmussen i Siim, Søren Nielsen i Nørre Vissing, Rasmus Nielsen i Skovby.

165 Anne Pedersdatter i Firgårde. 23.2.1770, fol.745.
E: Jacob Jacobsen, den ældre. B: Jacob 22, der overtager gården, Jens 18, Kirsten 15, Maren 11. FM: farbror Søren Jacobsen sst, morbror Jens Pedersen i Hvolbæk.

166 Rasmus Poulsen Skrædder i Grumstrup. 3.1.1770, fol.749B.
E: Maren Jensdatter. LV: [sted]far Peder Jensen Velling. A: mor Karen Jørgensdatter. LV: Søren Olufsen, søskende Jens Poulsen, Jørgen Poulsen, Maren Poulsdatter, Karen Poulsdatter. FM: Peder Jørgensen Juul, halvbror Knud Rasmussen.

167 Niels Rasmussen i Stilling. 9.3.1770, fol.750B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Hans Peder Lund, præst i Skanderborg, Rasmus Andersen i Gram, der ægter. B: Anne Johanne 8, Rasmus 4. FM: farbror Søren Rasmussen Bødker i Stilling, morfar Jens Hansen i Gram.

168 Thor Lauridsen i Mesing. 29.3.1770, fol.754B.
E: Maren Rasmusdatter, der nu bor i Galten. LV: bror Peder Rasmussen i Galten. B: Rasmus 3. FM: morbror Oluf Rasmussen i Galten. Første ægteskab med [Anne Christensdatter, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 28.9.1765 lbnr.2948]. B: Laurids 22, Søren 20, Maren 18. FM: Mikkel Rasmussen i Mesing.

169 Maren Sørensdatter i Kattrup. 18.4.1770, fol.755B.
E: Knud Pedersen. Af første ægteskab B: Karen Rasmusdatter 26. FM: morbror Jens Sørensen i Tebstrup.

170 Anne Jensdatter i Firgårde. 4.5.1770, fol.758.
E: Niels Sørensen. B: Jens 8, Johanne 6, Kirsten 4, Maren 2, Anne 9 uger. FM: farbror Søren Sørensen i Boes.

171 Rasmus Christensen i Høver. 16.5.1770, fol.760.
E: Cathrine Rasmusdatter. LV: bror Jens Rasmussen i Hårby. B: Christen 18, Rasmus 17, Maren 15, Kirsten 4. FM: Baltser Sørensen i Hårby.

172 Maren Sørensdatter i Vinding. 21.5.1770, fol.765.
E: Knud Rasmussen. B: Søren 11, Jens 9, Niels 7, Hans 5. FM: halvbror Rasmus Knudsen i Addit, Søren Knudsen i Langballe. (Sml. lbnr.81).

173 Søren Andersen Due i Kattrup. 9.7.1770, fol.766.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jens Mikkelsen Kjær sst. B: Anders 10, Anne Lisbeth 7. FM: farbror Peder Andersen Due i Bleld, Enevold Andersen i Ørskovlund Skovhus. Arv efter enkens forældre Rasmus Rasmussen i Kattrup, skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 18.9.1756 lbnr.2514 og hustru Birgitte Sørensdatter til enkens søskende Lisbeth Rasmusdatter g.m. Niels Jacobsen i Øster Stenderup og Maren Rasmusdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 6.9.1762 lbnr.2739], var g.m. Enevold Andersen i Ørskovlund. 6B: 3 drenge og 3 piger.

174 Anne Thomasdatter i Blegind. 21.8.1770, fol.769B.
E: Peder Jensen. B: Anne Cathrine 10, Maren 5, Jens 3. FM: mors morbror Christen Jensen i Mesing, mosters mand Jens Ernstsen i Forlev, mormors mand Jacob Ernstsen sst.

175 Karen Sørensdatter Hasle i Tåstrup. 12.9.1770, fol.773.
E: Jens Madsen. A: søskende Anne Sørensdatter Hasle g.m. Laurids Rasmussen Hinderdrob i Århus, Jens Sørensen Hasle i Århus, død. 4B: Søren 15, Mette 14, Mikkel 7, Abigael 4. FM: Rasmus Jensen Søgaard i Tåstrup, født værge Jens Nielsen Hasle, købmand i Århus. Første ægteskab med Jens Mikkelsen Tilst, mestersnedker i Århus.
Arv efter enkemandens første hustru [Voldborg Jensdatter], skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 14.10.1755 lbnr.2441 til B: Maren Jensdatter, Peder Jensen Leth, Mads Jensen.
Arv efter Voldborg Jensdatters forældre Jens Andersen i Tåstrup og hustru Anne Pedersdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 14.9.1757 lbnr.2562].
Arv efter Anne Pedersdatter mor Voldborg Rasmusdatter Skibby.
Arv efter enkemandens anden hustru [Maren Bertelsdatter], skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 6.9.1763 lbnr.2830 til B: Anne Jensdatter, Bertel Jensen.
Arv efter Bertel Rasmussens enke Maren Jensdatter i Mollerup til 2B: Jens Bertelsen sst, Ditlev Bertelsen sst.
Desuden nævnes enkemandens svoger Oluf Sørensen i Tåstrup.

176 Bodil Hansdatter i Grumstrup. 5.10.1770, fol.794B.
E: Peder Jensen Velling. Første ægteskab med Jens Nielsen, skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 5.8.1732 lbnr.1584. B: Niels Jensen i Tvingstrup, Kirsten Jensdatter g.m. Hans Eriksen i Grumstrup, Maren Jensdatter, enke efter Rasmus Poulsen, [skifte 3.1.1770 lbnr.166], Edel Jensdatter, død, var g.m. Søren Nielsen i Vedslet. 6B: Dorthe 19, Johanne 17, Anne 13, Bodil 9, Edel 7, Maren 5. FM: stedfar Mikkel Mikkelsen i Vedslet.

177 Gunder Mikkelsdatter i Grumstrup. 6.10.1770, fol.800.
E: Hans Sørensen. B: Maren 14, Anne 12, Mikkel 11, Søren 8. FM: mors mosters mand Niels Jørgensen, mors søskendebarns mand Niels Møller, skoleholder.

178 Søren Andersen i Storring. 19.10.1770, fol.804B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Knud Jensen i Galten. B: Niels 23, Mathias 17, Sidsel 12, Anders 9. FM: Mikkel Poulsen i Storring, Niels Pedersen Gammelgaard i Storring.

179 Søren Pedersen i Virring. 26.10.1770, fol.808.
E: Marie Tønnesdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Maren 36, Rasmus 29. FM: Søren Juul, skoleholder i Virring.

180 Ingeborg Nielsdatter i Alken. 26.10.1770, fol.808B.
E: Rasmus Pedersen. Af første ægteskab B: Knud Jacobsen 10. FM: Peder Rasmussen i Veng.

181 Søren Lassen Brande i Bryrup Anneksgård. 3.11.1770, fol.809B.
Enkemand. B: Maren 12, Rasmus 10. FM: morbror Christen Rasmussen i Velling, fasters mand Laurids Nielsen sst.

182 Mathias Brun, prokurator i Viborg. 4.11.1770, fol.821.
E: Marianne [Hvas]. Bevilling til uskiftet bo af 22.11.1748.

183 Niels Lauridsen i Rye. 5.11.1770, fol.821B.
E: Maren Nielsdatter. LV: svoger Niels Rasmussen sst. B: Johanne 26, Laurids 24, der antager gården, Niels 13. FM: søskendebarn Jacob Hansen sst.

184 Christoffer Pedersen, anneksbonde i Tulstrup. 19.4.1770, fol.825B.
E: Anne Hansdatter. B: Bodil, Maren. FM: farbror Anders Pedersen i Tørring. Skiftet er foretaget i Århus.

185 Peder Hansen i Adslev. 10.12.1770, fol.826.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Hans Johansen sst. B: Hans 17, Laurids 10, Anne Birgitte 8, Mette 5. FM: fasters mand Morten Jespersen sst, mors søskendebarn Oluf Andersen sst.


Skanderborg og Åkær amter
Skifteprotokol
1770-1782
B 5 C - 214


186 Mette Sørensdatter i Hørning. 11.12.1770, fol.1B.
E: Niels Pedersen Leth. B: Peder 8, Laurids 5. FM: morbror Jens Leth på Rindelevgård.

187 Anne Knudsdatter Faartoft i Bodilmølle. 11.12.1770, fol.4B.
E: Johan Jacob Rothaus. Første ægteskab med Gothard [Bent] Boller, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 31.10.1738 lbnr.1810]. B:
1) Lukas Gothardsen Boller i Adslev
2) Gothard Boller i Rye
3) Frands Gothardsen Boller, lem i Hansted Hospital
4) Johan Boller i Kvakmølle, død. 3B:
a Søren Johansen 31, møllersvend her i møllen
b Anne Judith Johansdatter g.m. Anders Poulsen i Jeksen
c Vilhelmine Johansdatter g.m. Jens Christoffersen i Jeksen
5) Jacob Gothardsen Boller i Kollens Mølle, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 2.10.1765 lbnr.2978]. 3B:
a Gothard 16
b Anne Marie 13
c Juliane Marie 11
FM: Oluf Andersen i Adslev, Johan Andersen i Kollens Mølle
6) Anne Margrethe Gothardsdatter Boller g.m. Hans Friis i Skanderborg.

188 Maren Rasmusdatter i Blegind. 12.12.1770, fol.17.
E: Jens Sørensen. B: Anne Johanne 10, Anne 8, Anne Cathrine 6. FM: farbror Søren Sørensen i Bjertrup, morbror Peder Rasmussen i Løjenkær. Enkemandens første ægteskab med [Anne Cathrine Jensdatter, skifte Skanderborg Rytterdistrikt] 16.5.1755 lbnr.2430. B: Søren.

189 Johan Christiansen i Blegind. 12.12.1770, fol.20.
E: Marie Pedersdatter. LV: Jens Sørensen sst, Mikkel Jensen, der ægter. B: Christian 17, Anne 15, Peder 9. FM: Rasmus Rasmussen i Bjertrup, mors søskendebarn Peder Jensen i Blegind.

190 Niels Andersen i Siim. 18.12.1770, fol.24.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Oluf Rasmussen sst. B: Jacob 23, Anders 20, Søren 15. FM: morbror Søren Jacobsen i Firgårde, mors brordatters mand Oluf Pedersen i Nygård.

191 Maren Thøgersdatter i Stjær. 20.12.1770, fol.27.
E: Rasmus Ebbesen. B: Kirsten 8. FM: Jens Pedersen i Adslev.

192 Karen Jensdatter i Virring. 12.1.1771, fol.28B.
E: Laurids Eriksen. A: bror Mikkel Jensen i Virring, der lever. 1B: Maren Mikkelsdatter g.m. Jens Mikkelsen her ved stedet, bror Christen Jensen i Fruering, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 25.9.1736 lbnr.1731]. 2B: Jens Christensen 41 i Fruering, Anders Christensen 36. Enkemandens første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte Skanderborg Rytterdistrikt] 6.8.1735 lbnr.1706. B: Erik Lauridsen i Hvolbæk.

193 Anne Jensdatter i Søballe. 21.1.1771, fol.29.
E: Anders Andersen, hyrde. B: Maren. FM: farbror Niels Andersen i Tørring. Af første ægteskab B: Maren Olufsdatter g.m. Jens Sørensen, hyrde i Høver.

194 Svend Rasmussen i Mesing. 24.11.1770, fol.30B.
E: Anne Margrethe Christiansdatter. LV: far Christian Hansen sst. B: Anne 6, Peder, der døde, var 11/2 år ved registreringen 7.6.1768. FM: farbror Thomas Rasmussen, farbror Peder Rasmussen, [morbror] Laurids Christiansen [i Mesing].

195 Mette Nielsdatter i Mesing. 22.1.1771, fol.33B.
E: Rasmus Rasmussen Svejstrup. A: søster Maren Nielsdatter i Hvolbæk, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 15.9.1752 lbnr.2253, var g.m. Peder Jensen]. 3B: Karen Pedersdatter g.m. Jens Pedersen Firgårde i Hvolbæk, Maren Pedersdatter g.m. Peder Poulsen Dørup i Fastrup, Kirsten Pedersdatter 26.

196 Jens Jensen Fregerslev i Mesing. 23.1.1771, fol.36B.
E: Anne Margrethe Christiansdatter. LV: far Christian Hansen sst. B: Kirsten Margrethe 1. FM: farfar Jens Jensen Fregerslev i Stilling. Enkens første ægteskab med Svend Rasmussen i Mesing, skifte 24.11.1770 lbnr.194. B: Anne. Endvidere nævnes Svend Rasmussens bror Thomas Rasmussen i Forlev.

197 Rasmus Knudsen i Stilling. 24.1.1771, fol.40.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Rasmus Andersen sst. B: Mikkel 20. FM: morbror Anders Mikkelsen i Gram.

198 Kirsten Rasmusdatter i Mesing. 24.1.1771, fol.41.
E: Rasmus Pedersen, hyrde, der også døde. B: Anne 16, Mikkel 9. FM: Christen Jensen sst, Søren Jensen sst.

199 Rasmus Pedersen i Stilling. 24.1.1771, fol.42B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Rasmus Andersen sst. Første ægteskab med Kirsten Rasmusdatter, skifte 24.1.1771 lbnr.198. B: Anne 16, Mikkel 9. FM: Christen Jensen i Mesing, Søren Jensen sst. Enkens første ægteskab med Rasmus Knudsen i Stilling, skifte 24.1.1771 lbnr.197. B: Mikkel.

200 Niels Mortensen Damsgaard i Ringkloster. 7.3.1771, fol.45.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Nebel i Rødemølle. B: Niels 12, Knud 10. FM: morbror Christen Jonasen i Forlev. Første ægteskab med Marie Knudsdatter Schritzmeier, skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 22.5.1756 lbnr.2483. B: Morten 26, ridefoged på baroniet Villestrup, Gregers 20, Anne Birgitte 19, Thomasia 17. FM: Peder Danielsen i Ladegård. Desuden nævnes afdødes søster Helle Mortensdatter, der opholder sig i Vadsmølle.

201 Peder Thomsen i Søballe. 25.3.1771, fol.56.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Christoffer Hansen sst. B: Peder 18, Anne 14, Anders 8. FM: mors stedfar Anders Johansen i Stjær, morbror Johan Andersen i Kollens Mølle, morbror Jens Pedersen i Adslev.

202 Gertrud Søholm i Odder. 1.4.1771, fol.60B.
E: Frederik Holmer, herredsfoged i Hads Herred. Bevilling til uskiftet bo.

203 Anne Jørgensdatter i Grumstrup. 8.4.1771, fol.60B.
E: Oluf Sørensen. A: søster Ingeborg Jørgensdatter g.m. Mourids Johansen sst.

204 Cathrine Ovesdatter i Rye. 3.5.1771, fol.62B.
E: Anders Jensen. B: Jens 5, Niels 2. FM: mors mosters mand Poul Ebbesen sst. Første ægteskab med [Niels Christensen i Rye, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 27.10.1757 lbnr.2608]. B: Mette 19.

205 Christen Mikkelsen i Gram. 21.5.1771, fol.63B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Erik Mikkelsen sst. B: Ellen 15, Anne Johanne 13, Margrethe 10, Jens 7. FM: morbror Rasmus Rasmussen sst.

206 Knud Rasmussen Smed i Vinding. 4.6.1771, fol.65B.
E: Bodil Knudsdatter. LV: Henrik Bremer i Vinding. Første ægteskab med Karen Hansdatter, [skifte 12.8.1754 lbnr.81]. B: Rasmus i Addit 31, Mette Cathrine g.m. Jens Sørensen i Vinding, Mourids 21, Birthe Marie 18. Andet ægteskab med Anne Kirstine Mortensdatter. B: Morten, der døde. Tredje ægteskab med Maren Sørensdatter, skifte 21.5.1770 lbnr.172. B: Søren 12, Jens 10, Niels 8. Hans 6. FM: Søren Knudsen i Langballe. Ingen børn af sidste ægteskab.

207 Johanne Rasmusdatter i Svejstrup. 19.6.1771, fol.70.
E: Jens Rasmussen. B: Anders 19. FM: farbror Just Rasmussen i Vrold.

208 Karen Knudsdatter i Rye. 30.5.1771, fol.73.
E: Rasmus Salomonsen. B: Knud, Salomon, Inger 30. FM: farbror Christen Salomonsen i Rye.

209 Maren Jensdatter i Grumstrup. 20.7.1771, fol.74.
E: Andreas Jensen. B: Anne 7. FM: Peder Velling i Grumstrup.

210 Christian [Nielsen] Langballe, ugift forvalter på Rodsteenseje. 28.6.1771, fol.75.
A:
1) bror Nikolaj [Nielsen] Langballe i Sneptrup, præst i Ovsted og Tåning
2) bror Søren [Nielsen] Langballe, forpagter på Vilhelmsborg
3) bror Jørgen Seidelin Langballe, forvalter på Barritskov
4) søster Mette Pallene Langballe, enke efter [Melchior Olufsen] Sommerfeldt consistorialassessor i Kongsgård, præst på Helgenæs
5) søster Marie Langballe i Århus, enke efter [Laurids Eriksen] Krag, [præst i Understed ved Sæby].

211 Kirsten Jensdatter i Tåstrup. 15.8.1771, fol.76.
E: Jens Nielsen. B: Anne Marie g.m. Rasmus Andersen sst. Første ægteskab med Peder Rasmussen, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 16.10.1734 lbnr.1655]. B: Anne 35. Andet ægteskab med Jørgen Nielsen. B: Maren g.m. Rasmus Nielsen i Tåstrup, Niels sst, Johanne 28.

212 Kirsten Sofie Pedersdatter [fejl for Kirstine Cathrine Pedersdatter] i Tåstrup. 15.8.1771, fol.80B.
E: Jens Christensen. B: Dorthe Sofie 16. FM: Jørgen Pedersen i Gjesing. Enkemandens forrige ægteskab med Ingeborg Nielsdatter, skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 20.11.1753 lbnr.2313. B: Niels, Christen, Ingeborg.

213 Anders Rasmussen i Stjær. 20.8.1771, fol.84B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Anders Jensen. B: Rasmus 25 i Tåstrup, Mette 22, Karen 17, Niels 13, Jens 9, Hans 7, Maren 4. FM: morbrødre Peder Nielsen i Stjær, Jens Nielsen sst.

214 Thomas Justesen i Stjær. 21.8.1771, fol.86B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen i Brendstrup. B: Karen 10, Mikkel 3, Bodil 9 mdr. FM: morbror Søren Sørensen i Årslev. Første ægteskab med [Karen Jensdatter], skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 1.10.1759 lbnr.2667. B: Anne 12. FM: morbror Anders Jensen i Stjær, farbror Jens Justesen sst.

215 Inger Andersdatter i Adslev. 18.5.1771, fol.89.
A:
1) halvbror Laurids Andersen, død. 2B:
a Rasmus Lauridsen i Adslev
b Anders Lauridsen 30, tjener i Adslev
2) halvbror Niels Andersen, død. 6B:
a Simon Nielsen i Århus
b Anders Nielsen, tjener i Århus
c Maren Nielsdatter g.m. Niels Lauridsen i Storring
d Kirsten Nielsdatter, død. 2B: Inger Pedersdatter 17 i Århus, Anne Pedersdatter 14, uvist hvor
e Karen Nielsdatter g.m. en hattemager i Århus
f Anne Nielsdatter, uvist hvor.

216 Maren Pedersdatter i Mesing. 15.11.1771, fol.91.
E: Mikkel Mouridsen. A: søskende Anne Pedersdatter, enke efter Anders Ottesen i Alling, Johanne Pedersdatter, enke efter Jens Voel i Vissing, Anne Pedersdatter g.m. Erik Pedersen i Høver, Maren Pedersdatter g.m. Poul Rasmussen i Veng.

217 Søren Rasmussen i Gram. 8.11.1771, fol.92.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mikkel Mouridsen i Mesing. B: Peder 21, Karen 16. FM: Rasmus Rasmussen i Gram, Hans Jensen sst.

218 Jens Christensen i Tåstrup. 21.11.1771, fol.93.
Enkemand efter Kirsten Sofie Pedersdatter [fejl for Kirstine Cathrine Pedersdatter], skifte 15.8.1771 lbnr.212. B: Dorthe 16. FM: farbror Søren Christensen i Veng, Oluf Sørensen i Tåstrup. Første ægteskab med [Kirsten Rasmusdatter, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 26.2.1742 lbnr.1927. B: Peder 32, tjener i Rye Mølle. Andet ægteskab med Ingeborg Nielsdatter, skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 20.11.1753 lbnr.2313. B: Niels 27, Christen 22, Ingeborg 19. FM: Jens Nielsen i Tåstrup.

219 Peder Rasmussen Dørup i Skibby. 22.11.1771, fol.97.
E: Karen Jensdatter. LV: Oluf Thomsen i Lyngby. B: Maren 10, Anne 8, Peder 7, Rasmus 4, Kirsten 2. FM: farbror Jens Rasmussen i Dørup i Hørning sogn, mors mosters mand Niels Sørensen i Lyngby, Erik Andersen i Labing, Anders Leth i Skibby, Laurids Danielsen sst. Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter, skifte 2.10.1759]. B: Jens 22 i Århus, Karen 17. [Maren Rasmusdatters andet ægteskab med Jens Jensen], skifte 2.8. 1749, [lakune i Skanderborg Rytterdistrikt]. B: Knud Jensen, Christen Jensen. Arv til samme efter Mads Jensen Skrædder i Bjertrup, skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 11.12.1752 lbnr.2285.

220 Sidsel Sørensdatter i Svejstrup. 18.12.1771, fol.100B.
Enke efter Søren Jensen i Høver. Afdøde var forlovet med Jens Rasmussen. B: Maren Sørensdatter g.m. Jens Jensen Gammelgaard i Høver, Anne Cathrine Sørensdatter g.m. Laurids Nielsen i Høver, Inger Marie Sørensdatter 15.

221 Dorthe Sofie [Pedersdatter] Mønster, ugift i Storring. 29.11.1771, fol.103.
A:
1) søster Øllegaard Mønster, død. 2B: Johan Nikolaj Caspersen 22, Jørgen Christian Caspersen 21
2) Christen Mønster, skovrider i Skanderup, død. 3B: Hans 26 på Sjælland, Jørgen Baltser 21 i København, Ingeborg Charlotte 20
3) Jens Mønster 50 i Storring
4) Christian Mønster i Storring
5) Anne Magdalene Mønster 43
6) Peder Nikolaj Mønster, holzførster på Sjælland
7) Carl Christian Mønster på Frijsenborg.
(Sml. lbnr.136).

222 Asmus With, strandkontrollør i Århus Stift, der opholdt sig i Rye. 4.11.1771, fol.104B.
E: Magdalene With, der muligvis opholder sig i Haderslev. A: søster Magdalene Lisbeth With, enke efter Bent Zacharias Bentsen i København.

223 Anders Clausen i Dørup. 20.12.1771, fol.111B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Rasmussen sst. B: Jens 37, Poul 30, Birthe forlovet med Jens Christensen i Fruering.

224 Hans Simonsen i Blegind. 20.12.1771, fol.113.
E: Else Nielsdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Karen g.m. Jens Jensen i Torrild, Cathrine g.m. Peder Rasmussen i Fensholt, Maren 22. FM: Søren Sørensen Leth i Blegind.

225 Mette Sørensdatter i Stjær. 31.12.1771, fol.116.
E: Peder Rasmussen. B: Rasmus 19, Louise 14, Søren 13.

226 Anne Jensdatter Konnerup i Nissumgård. 13.1.1772, fol.116B.
E: Hans Sejersen. A: mor Cathrine Thorsø på Skanderborg Ladegård, enke efter Jens Knudsen Konnerup, søskende Abelone Jensdatter 28, Knud Jensen 26 i Skanderborg Ladegård, Christen Jensen 26, Peder Jensen 24, Niels Jensen 20, Anne Cathrine Jensdatter 18, Frands Jensen 15, Christian Jensen 12. Testamente af 20.12.1771.

227 Karen Nielsdatter i Blegind. 22.1.1772, fol.120.
E: Peder Ovesen. B: Anne 7. FM: Peder Jensen sst. Enkemandens første ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 14.9.1762 lbnr.2777. B: Niels, Ove. Arv efter enkemandens far [Ove Pedersen], skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 12.7.1745, [lakune] til B: Johanne Ovesdatter, Birgitte Ovesdatter. FM: Johannes Pedersen i Sjelle, Søren Pedersen i Bjertrup.

228 Peder Sørensen Møller i Snåstrup Mølle. 25.1.1772, fol.126.
E: Karen Sørensdatter. A:
1) søster g.m. Hans Jørgen Nielsen, skoleholder i Hørslevbol
2) halvbror Morten Sørensen i Tønning
3) halvsøster Kirsten Sørensdatter g.m. Niels Pedersen i Årslev
4) halvsøster Maren Sørensdatter, død, var g.m. Oluf Hansen i Borum. 2B: Jens Henriksen 32 her ved møllen, Søren Olufsen 25 i Borum
5) halvsøster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Peder Sørensen i Brabrand Hovgård. 4B: Mikkel Jensen 21, Mette Marie Jensdatter 18, Søren Jensen 14, Søren Pedersen 10
Testamente af 27.12.1771.

229 Søren Jensen i Gram. 6.3.1772, fol.127B.
E: Maren Mikkelsdatter. A: bror Laurids Jensen i Hørning, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 7.10.1765 lbnr.2982]. 4B: Karen 26, Anne 23, Maren 17, Kirsten 16. FM: stedfar Mikkel Jørgensen, Rasmus Jensen i Gram, Hans Jensen sst.

230 Maren Rasmusdatter i Vitved. 10.4.1772, fol.130B.
E: Oluf Rasmussen. B: Karen 28, Rasmus 26. FM: Søren Rasmussen Damsgaard i Vitved.

231 Anne Rasmusdatter i Vitved. 11.4.1772, fol.133B.
E: Henrik Sørensen. B: Anne g.m. Mikkel Nielsen i Virring, Maren 23, Karen 21.

232 Johanne Sørensdatter i Vitved. 11.4.1772, fol.134.
E: Peder Knudsen. A:
1) bror Niels Sørensen i Bøgeskov
2) bror Jens Sørensen i Bøgeskov, død. 5B: Birthe 17, Maren 15, Johanne 13, Søren 12, Anne 9
3) søster Maren Sørensdatter 60, her på stedet
4) søster Kirsten Sørensdatter g.m. Poul Pedersen i Løjenkær
5) søster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Torrild. 4B: Niels i Fillerup, Maren 36, tjener i Torrild, Sidsel 30, tjener i Århus, Anne Kirstine g.m. Jens Hollænder i Århus
6) søster Birthe Sørensdatter g.m. Laurids Sørensen i Bøgeskov
7) søster Karen Sørensdatter i Astrup, død. 2B: Erik Sørensen 24, Søren Sørensen 17

233 Mette Morsing i Rojgård. 13.4.1772, fol.136B.
E: Niels Sandager. B: Øllegaard 12 uger.

234 Mathilde von Rosenørn, ugift på Åkærgård. 31.7.1771, fol.138B.
A:
1) bror Christian Rosenørn, kaptajn ved Det Jyske Dragonregiment, hr. major von Løvenbalks eskadron
2) bror Mathias Peder Otte Rosenørn 20, volontør i samme regiment
3) søster Sofie Amalie von Rosenørn 29 hos sin FM: oberstløjtnant Rosenørn på Hersomgård
4) Adelheit Hedvig Margrethe von Rosenørn g.m. Peder von Lassen på Bjørnsholm
5) Ebba Ovidia von Rosenørn 24 på Åkærgård
6) Benedikte Marie von Rosenørn 23 på Åkærgård
FM: Mads Bergenhammer, præst i Ørting og Falling.

235 Anders Jensen Winther i Borup. 22.4.1772, fol.141B.
E: Charlotte Amalie Jørgensdatter. LV: [Hans Vilhelm Lauridsen] Kaalund, præst i Kattrup. B: Cathrine 12, Laurids 6, Anders 1. FM: farbrødre Zacharias Jensen i Ørskov, Jonas Jensen i Elling.

236 Cathrine Jensdatter i Svejstrup. 13.5.1772, fol.150.
E: Knud Rasmussen. B: Rasmus 7, Thomas 3, Cathrine 6 mdr. FM: Søren Pedersen i Hemstok, Oluf Pedersen i Nygård. Enkemandens første ægteskab med Anne Andersdatter, skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 1.10.1762 lbnr.2795. B: Margrethe, Anne. (Sml. lbnr.242).

237 Mikkel Pedersen i Skibby. 26.5.1772, fol.153.
E: Johanne Pedersdatter. LV: bror Peder Pedersen i Adslev. B: Mogens 11, Peder 2. FM: søskendebarn Rasmus Rasmussen i Harlev.

238 Sidsel Mortensdatter i Bjertrup. 30.5.1772, fol.155B.
E: Poul Rasmussen. B: Anne Marie 8. FM: farbror Peder Rasmussen i Fastrup. Første ægteskab med [Jens Madsen Due], skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 14.9.1762 lbnr.2776. B: Morten 22, Poul 15. FM: morbror Peder Mortensen i Hørning.

239 Jens Jensen Fregerslev i Stilling. 30.5.1772, fol.159.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Sørensen sst, Jens Nørgaard i Stilling. B:
1) Jens Jensen [Fregerslev] i Mesing, [skifte 23.1.1771 lbnr.196]. 1B: Kirsten Margrethe 3. FM: stedfar Frands Pedersen i Mesing
2) Rasmus Jensen i Mesing 29
3) Mikkel Jensen 21
4) Margrethe Jensdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 16.9.1765 lbnr.2920], var g.m. Mads Nielsen i Vrold. 1B: Sidsel 10
5) Ellen Jensdatter20
6) Maren Jensdatter 18.
FM: farbror Anders Jensen i Fregerslev, Mikkel Søgaard i Stilling.

240 Peder Mikkelsen i Gram. 30.5.1772, fol.162B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Mikkel Andersen Overgaard i Gram. B: Mikkel 5, Rasmus 2, Anne 3 mdr. FM: farbror Erik Mikkelsen sst. Arv efter skiftebrev af 8.10.1766 til afdødes stedsønner: Søren Pedersen, Peder Pedersen.

241 Thøger Lassen, etatsråd og hustru Benedikte Antoinette Rosenørn på Åkær. 14.4.1770, fol.165.
Bevilling til uskiftet bo af 25.4.1750.

242 Rasmus Andersen, ugift i Svejstrup. 12.7.1772, fol.166.
A: mor Anne Rasmusdatter sst. LV: Oluf Rasmussen sst, bror Peder Andersen 31, tjener i Illerup, søster Anne Andersdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 1.10.1762 lbnr.2795], var g.m. Knud Rasmussen i Svejstrup. 2B: Margrethe 20, Anne 15, søster Gertrud Andersdatter g.m. Rasmus Pedersen sst. (Sml. lbnr.236).

243 Rasmus Lauridsen i Adslev. 17.8.1772, fol.167.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Karen 4, Anne Marie nyfødt. FM: morbror Peder Jensen i Illerup. Første ægteskab med Karen Rasmusdatter. B: Rasmus 22, Anne Kirstine 21, Laurids 14, Søren 8. FM: farbror Anders Lauridsen i Adslev, Morten Jespersen sst.

244 Anne Rasmusdatter, ugift i Adslev. 17.8.1772, fol.171.
A: søster Maren Rasmusdatter. FM: Oluf Andersen sst, halvsøskende Thøger Rasmussen 20, Peder Rasmussen 18. FM: stedfar Jens Pedersen i Adslev, Rasmus Ebbesen i Stjær.

245 Maren Jørgensdatter i Stilling. 27.8.1772, fol.172.
E: Niels Albertsen. B: Anne 4. FM: Mikkel Christensen Søgaard i Stilling. Skøde 2.3.1767 fra Jørgen Pedersens enke Anne Nielsdatter.

246 Bartholomæus [Pedersen] Deichmann på Urupgård. 5.9.1772, fol.174.
I følge testamente tilgodeses følgende A:
0) forældre [Peder Jacobsen Deichmann, præst i Årestrup, Buderup
og Gravlev, skifte Hornum herred gejstlig 12.2.1733 lbnr.11 og
Cathrine Pedersdatter Eckhoff, skifte Hornum herred gejstlig
22.4.1754 lbnr.39]
1) søster Margrethe Deichmann g.m. Mathias [Iversen] Wagaard, præst
i Vive, Ove og Valsgård, begge døde. Hendes børn, hvoraf nævnes B:
a Peder Wagaard
2) søster [Dorthe] Helvig Deichmann, død, var g.m. Enevold [Iversen]
Wagaard, præst i Skelund. Hendes børn.
3) søster Anne Deichmann, enke efter Laurids [Jacobsen] Aagaard i
Julstrup, præst i Årestrup, Buderup og Gravlev, [skifte Hornum herred
gejstlig 1758 lbnr.44]. Af børn nævnes B:
a Karen Aagaard
b Ove Aagaard
c Peder Deichmann Aagaard i Julstrup, præst i Årestrup, Buderup og Gravlev
d Jens Bloch Aagaard i Julstrup
4) søster Else Deichmann g.m. [Niels Bentsen] Mulvad, præst i Håsum
5) bror Jacob Deichmann, præst i Lerup og Tranum, [skifte Øster Han
herred gejstlig 19.6.1771 lbnr.39]. Af børn nævnes B:
a Bartholomæus Deichmann
b Hans Justinus Deichmann i Lerup Præstegård
6) bror Mandrup Deichmann i Livland
7) bror Albert Deichmann, købmand i Ålborg
8) bror Frederik Deichmann, præst i Engum

247 Anne Jørgensdatter i Gedved. 18.9.1772, fol.176B.
E: Jens Christensen Kjær. B: Jens 7, Johanne Marie 5, Jørgen 4. FM: mors morbror Niels Knudsen i Tammestrup, Erik Hansen sst. Skøde 27.7.1765 fra afdødes mor Maren Knudsdatter, enke efter Jens Jensen i Gjedved, [skifte 18.4.1765 lbnr.131], første ægteskab med afdødes far Jørgen Jensen sst..

248 Kirsten Johansdatter i Rye. 24.11.1772, fol.180B.
E: Joen Joensen Nup, skomager. B: Johan 9 mdr. FM: morfar Johan Hansen Rosendal på stedet.

249 Ellen Marie [Christensdatter] Sommer i Høver. 10.12.1772, fol.182.
Enke efter Johannes Snell, birkedommer ved Skanderborg Rytterdistrikt Birketing. [Testamente af 14.7.1746 lbnr.53].
Hendes A:
1) bror Otte Sommer, præst i Sjelle, der døde. 2B:
a Christen Sommer, præst i Sønder Vissing
b [Maren Ottesdatter Sommer], enke efter Poul [Jensen] Splid, præst i Them
2) bror Mads Sommer, herredsfoged i Bjerre herred, død. 4B:
a Christen Sommer, kaptajn ved Det Norske Infanteri
b Laurids Sommer i Uth i Bjerre herred
c Otte Sommerhjelm, ritmester i Kolding
d Ida Margrethe Sommer g.m. Jes Vilhelm i Skanderborg
3) bror Sejer Sommer, forpagter på Tolstrup Nørgård [i Næsborg sogn], død [9.1.1749, skifte Ålborghus amt nr.163].3B:
a Christen Sejersen Sommer i Holbækgård
b Mathias Sommer i Kilsgård
c Henrik Sommer på Sjælland
4) søster Mette Sommer, død, var g.m. afdøde Hans [Nielsen] Hjersing, [præst] i Skivholme. 3B:
a Cathrine Hjersing g.m. Jacob [Andreasen] Krogstrup, [præst] i Sjelle
b Ida Margrethe Hjersing g.m. Niels [Andreasen] Krogstrup, [præst] i Skivholme
c Nelle Marie Hjersing g.m. [Jens Jensen] Adslev, præst i Borum
[Johannes Snells første ægteskab med Cathrine Elisabeth Wraa, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 9.6.1723, lbnr.1113].
Hans A:
1) søster [Kirsten Hansdatter Snell, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 21.3.1719 lbnr.1011, var g.m. Claus Jensen i Sorring]. 1B:
a Anne Margrethe Clausdatter i Randers, enke efter Peder Olufsen Borum, forpagter på Lyngbygård.
2) søsterdatter Elisabeth Magnusdatter, begravet i Kerteminde [30.3.1767].

250 Maren Pedersdatter i Vitved. 18.12.1772, fol.211.
E: Anders Jensen. B: Kirsten 15, Peder 13, Niels 5. FM: farbror Poul Jensen sst, fasters mand Jens Jensen sst.

251 Eskild Jensen i Elling. 28.12.1772, fol.213B.
E: Gertrud Rasmusdatter. LV: [Niels] Bredal, skovrider i Ejer. B: Jens 27, Rasmus 25, Maren 16, Anne 12. FM: fars søskendebørn Knud Jensen i Elling, Jørgen Jensen sst. Ved registreringen 17.2.1770 var der også en søn Peder dengang 17 år gammel.

252 Anders Rasmussen i Vrold. 23.12.1772, fol.217.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Just Rasmussen sst. B: Anne 20, Maren 17, Karen 15, Anne Margrethe 4. FM: morbror Jens Rasmussen i Virring, mosters mand Thomas Rasmussen i Hvolbæk.

253 Christoffer Christoffersen i Hørning. 4.2.1773, fol.221.
E: Maren Ottesdatter. LV: Jens Poulsen sst. B: Edel 11, Jens 7, Mads 4, Otte 2. FM: morbror Oluf Pedersen i Mesing, farbror Rasmus Christoffersen i Dørup.

254 Peder Danielsen i Skanderborg Ladegård. 11.2.1773, fol.224.
E: Anne Cathrine Sørensdatter Dons. LV: [Hans Pedersen] Lund, præst i Skanderborg. B: Søren 13, Anne 8, Daniel 6. FM: Niels Leth i Galten, farbror Laurids Danielsen i Skibby, farbror Knud Jensen i Galten.

255 Mette Rasmusdatter i Virring. 24.2.1773, fol.230.
E: Jens Jensen. B: Jens 12. FM: Rasmus Rasmussen sst, Søren Juul, skoleholder sst.

256 Peder Rasmussen i Virring. 24.2.1773, fol.233.
E: Maren Jensdatter. LV: far Jens Villumsen sst. B: Rasmus 2. FM: farfar Rasmus Poulsen sst.

257 Jørgen Nielsen, ugift i Skårup. 24.2.1773, fol.236B.
A: bror Laurids Nielsen 61, tjener i Skvætmølle, bror Rasmus Nielsen i Grumstrup, død. 1B: Laurids 26, uvist hvor, søster Else Nielsdatter, død. 2B: Niels Knudsen 34 i Skårup, Maren Knudsdatter g.m. Jens Sørensen Tykær i Skårup, søster Anne Nielsdatter i Vrold, død.

258 Kirsten Jensdatter i Skårup. 24.2.1773, fol.238B.
B: Peder Markussen 10. FM: morbror Rasmus Rasmussen sst.

259

259 Johanne Pedersdatter i Vitved. 25.2.1773, fol.239B.
E: Poul Christensen Dyrgaard. A:
1) bror Søren Pedersen Rodkær i Høver
2) bror Niels Pedersen i Nørre Vissing
3) søster Karen Pedersdatter, død. 3B:
a Karen Pedersdatter g.m. Jens Madsen i Fastrup
b Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Madsen i Nørre Vissing
c Peder Pedersen i Mesing
4) søster Kirsten Pedersdatter, død. 1B:
a Peder Jensen i Virring
5) halvsøster Anne Pedersdatter g.m. Mads Jepsen i Storring
6) halvsøster Anne Pedersdatter i Framlev, død. 8B:
a Rasmus Andersen, der døde
b Niels Andersen i Framlev
c Helle Andersdatter g.m. Mikkel Poulsen i Storring
d Maren Andersdatter g.m. Hans Jensen i Labing
e Johanne Andersdatter g.m. Jens Nielsen i Lyngby
f Birthe Andersdatter g.m. Jørgen Sørensen i Skovby
g Anne Andersdatter g.m. Gotfred Feldbereder i Ebeltoft
h Kirsten Andersdatter i København, der døde uden livsarvinger
7) halvsøster Lisbeth Pedersdatter, død. 3B:
a Peder Nielsen i Låsby
b Johanne Nielsdatter g.m. Søren Hjortshøj i Vejlby
c Kirsten Nielsdatter, død. 3B: Søren Rasmussen 18, Anne Rasmusdatter g.m. Bertel Lauridsen i Flensted, Lisbeth Rasmusdatter 17
8) bror Rasmus Pedersen, død. 1B:
a Johanne Rasmusdatter g.m. Christian Villumsen i Låsby.
Enkemandens første ægteskab med [Barbara Sørensdatter, skifte Skanderborg Rytterdistrikt] 15.9.1752 lbnr.2255. Af børn nævnes Anders Poulsen i Jeksen, Anne Poulsdatter g.m. Anders Sørensen i Vitved.

260 Maren Knudsdatter i Alken. 23.3.1773, fol.242.
E: Anders Sørensen. B: Søren 14, Knud 13, Maren 10. FM: farbror Christen Sørensen i Firgårde, fasters mand Niels Rasmussen i Illerup.

261 Maren Olufsdatter i Stilling. 26.3.1773, fol.245B.
E: Søren Nielsen Nørgaard. B: Anne 10, Oluf 7, Rasmus 3. FM: farbror Jens Nielsen Nørgaard i Stilling, morbror Christen Olufsen i Veng.

262 Anne Margrethe Jensdatter, ugift i Jeksen. 27.4.1773, fol.247B.
A: farbror Christen Jacobsen i Hadbjerg, morbror vagtmester Peder Lauridsen Jeksen i Stabelled i Haderslevhus Amt.

263 Troels Bertelsen i Forlev. 29.4.1773, fol.249B.
E: Maren Nielsdatter. LV: søsters mand Niels Pedersen i Yding. A: bror Niels Bertelsen 20. FM: farbror Jens Jacobsen i Ovstrup. Arv efter afdødes far [Bertel Jacobsen i Forlev, skifte Skanderborg Rytterdistrikt] 16.9.1765 lbnr.2928. Arv efter afdødes mor [Dorthe Troelsdatter, skifte Skanderborg Rytterdistrikt] 15.6.1757 lbnr.2520. Arv efter afdødes bror Jacob Bertelsen. Desuden nævnes enkens [sted]far Jens Jensen i Yding og dennes søn Anders Jensen sst.

264 Sidsel Andersdatter i Forlev. 29.4.1773, fol.253B.
E: Peder Jensen Krog. B: Anne Cathrine 26 i København, Anne Sofie 24 sst, Anders 12. FM: Jacob Ernstsen i Forlev.

265 Mette Christensdatter i Skanderborg Østre Barakker. 11.5.1773, fol.254.
E: Søren Sørensen. B: Søren 6. FM: Hans Peder Them, glarmester i Skanderborg. Desuden nævnes afdødes far Christen Mortensen i Nørre Vissing.

266 Søren Nielsen i Skårup. 11.5.1773, fol.255B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Erik Lauridsen i Hvolbæk. B: Anne Marie 4, Edel 3, Niels 6 mdr. FM: morbror Erik Mikkelsen i Gram. Første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 1.9.1767. B: Anne 17, Birthe 15, Karen 13. FM: morbror Rasmus Jørgensen i Hvolbæk.

267 Margrethe Poulsdatter i Blegind. 1.6.1773, fol.260.
E: Christian Frederiksen Lindou, væver. B: Marie 6, Poul 3. FM: oldefar [d.v.s. morfar] Poul Pedersen i Løjenkær. Arv efter enkemandens første hustru Marie Thomasdatter.

268 Mette Madsdatter i Tåstrup. 24.6.1773, fol.262.
E: Rasmus Jensen. B: Anne 8, Maren 6. Enkemandens første hustru Anne Eriksdatter, skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 2.10.1765 lbnr.2979. B: Mikkel Rasmussen. Arv i boet efter Peder Rasmussen i Herskind, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 19.9.1763 lbnr.2832] til B: Rasmus Pedersen, Edel Pedersdatter. FM: Niels Madsen, som er Rasmus Jensens svoger.

269 Maren Sørensdatter Ditlevs i Tåstrup. 24.6.1773, fol.265B.
A: bror Peder Sørensen i Nørre Bjert, bror Knud Sørensen, snedker i Tåstrup, søster Karen Sørensdatter i Ølsted.

270 Frederik Holmer i Odder, herredsfoged i Hads og Ning herreder. 1.7.1773, fol.267B.
Enkemand efter Gertrud Søholm. Bevilling til uskiftet bo 1.4.1771 lbnr.202. B:
1) Nikolaj Georg Holmer i Odder, herredsfoged i Hads og Ning herreder
2) Frederikke Lisbeth Holmer, død, var g.m. Erik Cederlev, herredshøvding i Stockholm i Sverige. 1B: Frederikke Christine g.m. F. Hygrell i Stockholm
3) Johan Christian Holmer, vagtmester i Flensborg, død. 2B: Frederikke 16, Johanne Kirstine 13. FM: stedfar Peder Steffensen, feltskær i Mariager, men er nu flyttet til Tønningen.

271 Johanne Nielsdatter Munch i Eldrup. 3.7.1773, fol.275B.
Enke efter Christian Krag, rådmand samt by- og herredsskriver i Horsens. B:
1) Knud Christian Krag 36, ridefoged på Hanstedgård
2) Niels Munch Krag 30, forvalter på Vesterbygård på Sjælland
3) Christiane Sofie Magdalene Krag g.m. Laurids Fogh i Horsens
4) Anne Elise Krag 31 i Horsens.
Afdødes bror Søren Anker Nielsen Munch, præst i Kornum og Løgsted.
Afdødes forældre Niels Jensen Munch, købmand i Horsens og hustru Margrethe Cathrine Rasmusdatter Leth.
Afdødes mors søskende Christian Leth til Låge, Regitze Sofie Leth i Horsens, enke efter magister Laurids Fogh.
Afdødes morforældre Rasmus Christensen Leth, byfoged i Horsens og hustru Elsabe Jørgensdatter.

272 Anne Margrethe Christiansdatter i Mesing. 9.7.1773, fol.302B.
E: Frands Pedersen. Første ægteskab med Svend Rasmussen, skifte 24.11.1770 lbnr.194. B: Anne 9. FM: morbror Laurids Christiansen i Mesing, farbror Peder Rasmussen i Vrold. Andet ægteskab med Jens Jensen Fregerslev, skifte 23.1.1771 lbnr.196. B: Kirsten Margrethe 4. FM: farbror Rasmus Jensen i Mesing.

273 Marie Andersdatter i Grumstrup. 10.7.1773, fol.306B.
E: Jens Lauridsen. B: Maren 4. FM: farbror Rasmus Lauridsen i Båstrup, mosters mand Jacob Sørensen i Hadrup.

274 Jens Rasmussen i Stjær. 13.8.1773, fol.308B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: bror Niels Mikkelsen sst. B: Johanne 8, Rasmus 5. FM: Mikkel Olufsen sst. Første ægteskab med [Johanne Rasmusdatter], skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 1.10.1759 lbnr.2666. B: Niels 24 i Stjær, Anne 16, der døde. FM: Peder Rasmussen i Fregerslev.

275 Maren Mikkelsdatter i Fruering. 14.8.1773, fol.312B.
A: søskende Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Jensen i Fregerslev, Else Mikkelsdatter, Kirsten Mikkelsdatter, Lisbeth Mikkelsdatter, Ingeborg Mikkelsdatter, død 15.1.1770 uden livsarvinger, var g.m. Christen Jørgensen Jægerup i Løjt. FM: Jens Stilling, degn i Fruering.

276 Peder Jensen, ugift i Fregerslev. 16.8.1773, fol.315.
A: mor Anne Pedersdatter, søskende Søren Jensen, Maren Jensdatter g.m. Jens Rasmussen i Dørup, Voldborg Jensdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 23.8.1754 lbnr.2342], var g.m. Anders Jensen i Fregerslev. 3B: Ellen 33, Maren g.m. Peder Madsen i Fastrup, Anders 24.

277 Anne Sørensdatter i Virring. 30.8.1773, fol.321.
E: Hans Jacobsen Smed. A: halvsøskende Rasmus Mikkelsen i Firgårde, Niels Mikkelsen i Virring, Laurids Mikkelsen i Fruering, død. 1B: Anne 20, Kirsten Mikkelsdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 1.10.1765 lbnr.2972, var g.m. Joen Rasmussen i Virring]. 1B: Anne Joensdatter g.m. Peder Andersen i Virring.

278 Mette Cathrine Læsø, fransk mademoiselle på Sophiendal. 24.9.1773, fol.322.
A: søskende Hans Læsø i Norge, nu i Jylland, Sofie Marie Jensen g.m. Frederik Lang, amtsforvalter på Skovgård ved Holstebro, Johanne Jensen, Anne Kirstine på Rodsteenseje, Christence på Ålborg Slot, Maren Jensen Wraa. FM: afdødes fætter Hans Nørlem i Hjordbjerg her i amtet.

279 Laurids Andersen, hyrde i Emborg. 15.11.1773, fol.325B.
E: Maren Thomasdatter. LV: Jesper Rasmussen sst. B: Thomas 16, Anders 16, Joen 11, Rasmus 7, Christen 4. FM: fasters mand Søren Pedersen i Boes, fasters mand Søren Lauridsen sst, Rasmus Andersen i Rye.

280 Hans Sejersen i Nissumgård. 29.11.1773, fol.327B.
E: Kirsten Jensdatter Bødker. LV: Anders Kjær i Hedemølle, Niels Gundorff, der ægter enken. B: Ellen Cathrine 6 mdr. FM: morfar Jens Jensen Bødker på Constantinsborg, Mogens Bødker sst. Af første ægteskab B: Sejer Hansen i Fruering, Rasmus Hansen. [Andet ægteskab med Anne Jensdatter Konnerup, skifte 13.1.1772 lbnr.226].

281 Kirsten Jørgensdatter i Gram. 3.12.1773, fol.333B.
E: Rasmus Nielsen. B: Lisbeth 16, Niels 7. FM: morbror Rasmus Jørgensen i Hvolbæk.

282 Rasmus Lauridsen i Gram. 3.12.1773, fol.336.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Hans Jensen sst. B: Karen 28, Maren 25, Laurids 22. FM: Mikkel Overgaard i Gram.

283 Søren [Sørensen] Leth i Blegind. 20.12.1773, fol.337.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Niels Leth i Skanderborg. B: Anne Marie g.m. Poul Rasmussen i Bjertrup, Maren 16, Karen 13, Peder 11, Søren 9. FM: Jens Leth i Lethenborg, farbror Niels Leth i Hørning. Afdøde var FM for søsterdatter Maren Thomasdatter ved skifte efter [Edel Sørensdatter i Røgen, Skanderborg Rytterdistrikt] 18.7.1763 lbnr.2829.

284 Thomas Nielsen i Blegind. 21.12.1773, fol.341.
E: Birthe Sejersdatter. LV: Peder Jensen Sall i Blegind. B: Karen 18, Maren 16, Anne 12, Niels 10, Sejer 8, Anders 7, Søren 4, Kirsten 2. FM: Peder Jensen i Blegind, søskendebørn Niels Andersen i Båstrup, Sejer Andersen i Mustrup i Tiset sogn. Desuden nævnes enkens søster Anne Sejersdatter i Blegind.

285 Gertrud Rasmusdatter i Alken. 14.3.1774, fol.344.
E: Anders Sørensen. A: søskende Mette Rasmusdatter g.m. Thomas Nielsen i Rye, Anders Rasmussen 24, Rasmus Rasmussen 18, Thomas Rasmussen 14, Anne Marie Rasmusdatter 12, Maren Rasmusdatter 6. Enkemandens første hustru [Maren Knudsdatter], skifte 23.3.1773 lbnr.260. 2 sønner, 1 datter.

286 Rasmus Rasmussen Vissing, skovfoged og hustru Gunder Rasmusdatter i Emborg. 15.3.1774, fol.347.
B: Mette g.m. Thomas Nielsen Smed i Rye, Gertrud, [skifte 14.3.1774 lbnr.285], var g.m. Anders Sørensen i Alken, Anders 25, Rasmus 19, Thomas 14, Anne Marie 13, Maren 6. FM: morbror Anders Rasmussen i Boes.

287 Maren Rasmusdatter i Emborg. 15.3.1774, fol.351.
E: Jens Salomonsen. B: Johanne 12. FM: farbror Morten Salomonsen sst.

288 Liborius Jørgensen på Alrø. 15.3.1774, fol.352B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jacob Rasmussen sst. B: Jens, der har stedet i fæste, Jørgen 23, Rasmus 21, Clara Lisbeth 14. FM: Julius Rosenmeyer på Alrø, farbror Just Jørgensen sst.

289 Christen Ibsen på Alrø. 15.3.1774, fol.354.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Simon Jensen sst. B: Mikkel, der bebor stedet, Johanne g.m. Søren Clausen på Alrø, Maren g.m. Jens Jørgensen i Bjerre på Boller gods, Anne Marie g.m. Esben Eriksen i Bjerager på Dybvad gods, Anne Sofie g.m. Peder Jensen på Alrø.

290 Karen Nielsdatter i Illerup. 19.3.1774, fol.355.
E: Christoffer Eriksen. B: Charlotte Amalie 21, Mette 16. Første ægteskab med Rasmus Nielsen [i Forlev, skifte 8.8.1752 lbnr.75]. B: Else Marie g.m. Jens Pedersen i Forlev, Anne Marie 23. FM: morbror Hans Nielsen i Båstrup, Esben Lauridsen i Skanderborg. Arv til de ældste børn efter deres ugifte farbror Anders Nielsen, men skiftebrev findes ikke.

291 Jens Jensen i Virring. 21.3.1774, fol.360B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Laurids Andersen i Mesing. B: Dorthe Mette 3. FM: morbror Niels Pedersen Leth i Hørning. Første ægteskab med [Mette Rasmusdatter, skifte 24.2.1773 lbnr.255]. B: Jens 14. FM: Jacob Danielsen i Virring, Thomas Jensen sst, [Christian] Brøndsted, præst i Fruering.

292 Cathrine Andreasdatter i Virring. 21.3.1774, fol.363.
E: Jens Jensen. A:
1) bror Peder Andreasen i Gram, død. 2B:
a Peder Pedersen 60 i Hvolbæk
b Søren Pedersen 54 i Fruering,
2) bror Frederik Andreasen i Stilling, død. 3B:
a Andreas Frederiksen 40 i Linå
b Karen Frederiksdatter g.m. Peder Gabrielsen i Forlev
c Christian Frederiksen 33, tjener i Forlev
3) søster Anne Kirstine Andreasdatter i Vitved, død. 2B:
a Marie Rasmusdatter, død, var g.m. Poul Jensen, hyrde i Fastrup. 6B: Anne 32, Karen 30, Maren 28 g.m. Jens Rasmussen, hyrde i Hvolbæk, Kirsten 26, Jens 24, Rasmus 20
b Laurids Rasmussen i København.

293 Voldborg Dinesdatter i Vitved. 21.3.1774, fol.364B.
E: Niels Andersen. B: Anne 8, Jens 6, Mette 3. FM: Laurids Lauridsen sst, Otte Rasmussen sst, Claus Rasmussen sst.

294 Anne Jensdatter i Søballe. 26.3.1774, fol.365B.
E: Peder Nielsen. B: Niels 7, Kirsten 4, Sidsel Marie 2. FM: morbror Anders Jensen i Høver, mormors mand Peder Madsen i Nørre Vissing. Desuden nævnes enkemandens søster Dorthe Nielsdatter, der tjener i Århus.

295 Oluf Jacobsen i Fregerslev. 28.3.1774, fol.369.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Sørensen i Bjertrup. B: Søren 18. FM: søskendebarn Jacob Stilling, skoleholder i Skanderup Skole ved Skanderborg, morbror Jens Sørensen i Adslev, Niels Sørensen i Bjertrup. Arv efter afdødes halvbror kontrollør Jacobsen i København.

296 Karen Nielsdatter i Vrold. 16.4.1774, fol.370B.
A: søskende Niels Nielsen, Søren 17. FM: Christen Jonasen i Forlev.

297 Clara Hedvig de Grabow på Hovedgård. 27.5.1774, fol.372B.
E: Jørgen Ditlev greve af Trampe. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans børn. (Sml. lbnr.516).

298 Jens Lassen Vendelbo i Vinding. 11.6.1774, fol.372B.
E: Anne Lisbeth Thygesdatter. LV: Niels Munch i Pindsmølle, Henrik Bremer. B: Birgitte Margrethe 18, Thyge Christian 17, Anne 15, Niels Holst 11. FM: Hans Peder Schultz i Vinding. Skifte efter første hustru i Hjelmslev Herreds gejstlige jurisdiktion 10.7.1754. B: Las 29, farversvend i Horsens, Johannes 26 i Bjertrup.

299 Niels Rasmussen og hustru Kirsten Pedersdatter i Lillering. 27.6.1774, fol.379B.
B: Maren 20, Rasmus 18, Peder 14, Anne 9, Christen 7. FM: morbror Rasmus Thomsen i Framlev, mosters mand Rasmus Thorsen sst, Niels Pedersen sst.

300 Maren Mikkelsdatter i Forlev. 29.6.1774, fol.381.
E: Peder Nielsen. B: Karen 7, Kirsten Marie 2. FM: mosters mand Søren Nielsen i Mesing, farbror Mikkel Nielsen i Gram.

301 Anne Pedersdatter i Rye. 2.7.1774, fol.382.
E: Mads Pedersen. B: Johannes Madsen sst, Johanne Madsdatter g.m. Jens Baltsersen i Sønder Vissing. Første ægteskab med Niels Jensen. B: Peder Nielsen i Rye, Niels Nielsen, stolemager i Horsens, død. 3B: Anne 15, Peder 13, Mads 11.

302 Laurids Andersen Winther og hustru Mette Pedersdatter i Ustrup. 6.7.1774, fol.383.
B: Anne g.m. Jørgen Sørensen i Ørridslev, Anne Kirstine, der ægter Steffen Jørgensen, der overtager stedet, Margrethe 21. Af hendes første ægteskab B: Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Stilling i Skanderborg.

303 Lisbeth Kirstine Cathrine Skytte i Skovsrod. 9.7.1774, fol.384B.
E: Laurids Bastrup. Konfirmation af afdødes sidste vilje, om at enkemanden skulle arve alt, da hun døde i barselsseng.

304 Knud Jørgen Harlev, ugift i Tarskov Mølle. 12.8.1774, fol.385.
A:
1) bror Christian Gyberg, præst i Linå og Dallerup
2) bror Jochum Harlev, møller i Tarskov Mølle
3) bror Jens Harlev, [skifte Århus 3.11.1758 lbnr.1698]. 1B: Christine Harlev 19
4) søster Øllegaard Harlev, enke efter [Christian Johan] Lodberg, præst i Harlev.

305 Voldborg Nielsdatter i Overby. 15.8.1774, fol.391.
A:
1) søster Mette Nielsdatter g.m. Urban Tornfeldt, skoleholder i Gangsted
2) søster Karen Nielsdatter, enke i Tvingstrup
3) søster Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Christen Pedersen i Ølgod sogn, Riberhus Amt
4) søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Peder Jensen i Ås. 2B: Jens 18, Marie Cathrine 17
5) bror Paaske Nielsen, tjener i Skablund.

306 Abelone Jensdatter Konnerup i Skanderborg Ladegård. 24.10.1774, fol.393.
E: Jørgen Gimlinge. B: Anne Margrethe Hjersing 2 mdr. Skøde til afdøde fra Cathrine Thorsø, enke efter Jens Knudsen Konnerup.

307 Bodil Madsdatter i Ørskov. 4.12.1774, fol.396.
E: Anders Thomsen. B: Niels 29, Anne 25, Jens 21, Inger 18. FM: morbrødre Jens Madsen i Ås, Rasmus Madsen sst.

308 Søren Hygum, herredsfoged og hustru Dorthe Cathrine Stage i Brædstrup i Ring sogn. 30.4.1774, fol.397B.
Testamente af 25.8.1764.

309 Helle Rasmusdatter i Virring. 16.1.1775, fol.398.
E: Thomas Jensen. B: Mette Marie 4. FM: mors søskendebarn Thomas Hansen sst.

310 Sidsel Jacobsdatter i Grumstrup. 21.1.1775, fol.401.
E: Søren Hansen. B: Maren Andersdatter 8. FM: oldefædre Jacob Jepsen sst, Eskild Jepsen sst. Skøde fra Kirsten Albertsdatter, enke efter Jens Hansen i Grumstrup og hendes søskende Christian Jørgensen, Jørgen Albertsen, Laurids Albertsen i Kattrup til Jens Hansens bror Søren Hansen i Grumstrup.

311 Hans Eriksen i Grumstrup. 1.3.1775, fol.404B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: stedfar Peder Jensen Velling i Grumstrup. B: Anne g.m. Sejer Pedersen i Grumstrup, Bodil 22, Mette 20, Jens 15. FM: morbror Niels Jensen Winther i Tvingstrup. Første ægteskab med [Mette Nielsdatter], skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 30.6.1750 lbnr.2117. B: Anders 35, vanvittig. FM: Jens Jensen i Grumstrup.

312 Johanne Pedersdatter i Blegind. 13.3.1775, fol.408.
Enke efter Søren Sørensen Leth, skifte 20.12.1773 lbnr.283. B: Anne Marie g.m. Poul Rasmussen i Bjertrup, Maren 17, Karen 14, Peder 12, Søren 10. FM: farbror Jens Leth i Lethenborg, farbror Niels Leth i Hørning.

313 Søren Jacobsen og hustru Anne Pedersdatter i Firgårde. 17.3.1775, fol.411.
B: Jacob 28 på stedet, Anne 24, Peder Sørensen Nygaard 23, købmandskarl i Århus, Anne 21, Jens 18, Margrethe 16, Maren 11. FM: morbrødre Søren Pedersen i Hemstok, Oluf Pedersen i Nygård, Rasmus Pedersen i Firgårde, søskendebørn på fars side Knud Jacobsen i Alling, Jacob Jacobsen sst.

314 Karen Rasmusdatter i Bjertrup. 9.6.1775, fol.414B.
E: Jacob Jacobsen. B: Sidsel 3. FM: mors farbror Jens Rasmussen i Dørup.

315 Edel Sørensdatter i Tåstrup. 12.6.1775, fol.415B.
E: Rasmus Jensen. B: Edel 6 mdr. FM: oldefar Niels Pedersen i Adslev. Enkemandens første ægteskab med [Anne Eriksdatter], skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 2.10.1765 lbnr.2979. B: Mikkel. Enkemandens andet ægteskab med [Mette Madsdatter], skifte 24.6.1773 lbnr.268. B: Anne, Maren.

316 Thomas Rasmussen, ugift i Vrold. 17.6.1775, fol.418.
A: bror Peder Rasmussen sst, bror Svend Rasmussen i Mesing, [skifte 24.11.1770 lbnr.194]. 1B: Anne 11. FM: morbror Laurids Christiansen i Mesing, halvbror Laurids Rasmussen, død. 1B: Rasmus 38 i Mosegård i Assing sogn. Desuden nævnes afdødes mosters datter Sidsel Christensdatter i Blegind.

317 Christen Thøgersen i Søballe. 22.6.1775, fol.420.
E: Karen Jørgensdatter. B: Kirsten g.m. Peder Nielsen sst, Anne 20, Jørgen 18, Thøger 12, Jens 8, Maren 5. FM: farbror Rasmus Thøgersen i Hårby, morbror Jens Jørgensen i Bjedstrup.

318 Peder Enevoldsen i Bjertrup. 29.6.1775, fol.423B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Christian Dam i Bjertrup. A: mor Maren Andersdatter, enke efter Enevold Pedersen i Hørslevbol, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 15.5.1739 lbnr.1829], søskende Jens Enevoldsen i Hørslevbol, Rasmus Enevoldsen i Galten, halvsøskende Sidsel Nielsdatter g.m. Jens Nielsen Kann i Årslev, Voldborg Nielsdatter g.m. Mads Nielsen i Vrold.

319 Maren Nielsdatter i Forlev. 1.7.1775, fol.426.
E: Peder Sørensen. B: Søren 6, Niels 4, Rasmus 3 mdr. FM: fars stedfar Jens Thomsen i Hvolbæk, morbror Rasmus Jørgensen sst.

320 Maren Gertsdatter i Siim. 5.7.1775, fol.429B.
E: Rasmus Nielsen. B: Anne 15, Sidsel 13, Niels 11, Christoffer 7. FM: morbrødre Anders Gertsen sst, Laurids Gertsen sst.

321 Jacob Pedersen i Illerup. 1.9.1775, fol.430B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Rasmus Rasmussen sst. B: Cathrine 10, Christen 6, Maren 2. FM: fars mosters mand Anders Jensen i Alken. Desuden nævnes afdødes bror Jens Pedersen på stedet.

322 Maren Pedersdatter i Rye. 2.9.1775, fol.434B.
E: Anders Rasmussen. B: Peder 24, Karen 20, Anne 16, Sidsel 14. FM: Thomas Nielsen sst.

323 Augustinus Nielsen og hustru Mette Rasmusdatter i Rye. 2.9.1775, fol.435B.
Hans A: moster Karen Augustinusdatter g.m. Hans Nielsen i Veng, farbror Thomas Jensen i Tåning, faster Kirsten Jensdatter g.m. Johan Josef i [Skanderborg] Ladegård, morbrors søn Laurids Mortensen i Rye.
Hendes A: søskende Niels Rasmussen, skrædder i Alling, Peder Rasmussen Smed i Stjær, Jens Rasmussen, tjener i Tarskov Mølle, Johan Rasmussen Smed i Forlev, Christen Rasmussen, birkedommer på Sjælland, Maren Rasmusdatter g.m. Christen Pedersen i Javngyde.

324 Anders Rasmussen i Boes. 15.9.1775, fol.437B.
E: Maren Lauridsdatter. A: mor Gertrud Andersdatter g.m. Søren Sørensen sst, søskende Rasmus Rasmussen i Emborg, Niels Rasmussen i Javngyde, Kirsten Rasmusdatter g.m. Søren Mikkelsen i Sønder Vissing, Gunder Rasmusdatter g.m. Rasmus Vissing i Emborg, begge døde. 6B: Anders i Emborg, Rasmus 20 sst, Thomas 16, Mette g.m. Thomas Nielsen i Rye, Anne Marie i Emborg, Maren i Rye. Enkens første ægteskab med [Erik Pedersen i Boes], skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 9.9.1757 lbnr.2536. B: Johanne , Mette, Laurids.

325 Peder Olufsen i Stjær. 30.10.1775, fol.441.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Niels Østergaard i Høver. B: Anne 6, Karen 2. FM: morbror Jens Nielsen Jeksen i Stjær.

326 Karen Nielsdatter i Vitved. 6.11.1775, fol.442.
E: Poul Jensen. B: Jens 24, Niels 22, Kirsten 20, Else 18, Mette 13, Maren 8. FM: farbror Anders Jensen sst, Jens Jensen sst. Første ægteskab med Jens Mikkelsen, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 7.8.1750 lbnr.2125]. B: Helle 25. FM: Hans Nielsen i Vitved.

327 Mads Nielsen og hustru Kirsten Marie Thomasdatter i Illerup. 30.11.1775, fol.444B.
B: Thomas 7, Niels 5. FM: mormors mand Jacob Ernstsen i Forlev, morbror Jens Thomsen i Hvolbæk, mors morbror Christen Jensen i Mesing. Hans første ægteskab med [Dorthe Rasmusdatter], skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 30.9.1765 lbnr.2953. B: Maren 16. FM: farbror Niels Nielsen i Hørning.

328 Karen Pedersdatter i Jeksen. 23.1.1776, fol.451B.
E: Peder Jensen Basse. A: søster, død. 3B: Søren Jørgensen, uvist hvor, Daniel Jørgensen, uvist hvor, Mette Jørgensdatter g.m. Christen Pedersen i Fruering.

329 Maren Nielsdatter i Rye. 17.2.1776, fol.453B.
Enke efter Niels Lauridsen, skifte 5.11.1770 lbnr.183. B: Johanne 31, Laurids 29 på stedet, Niels 18. FM: Jacob Hansen i Rye.

330 Søren Nielsen Nørgaard i Stilling. 27.3.1776, fol.454B.
Enkemand efter Maren Olufsdatter, skifte 26.3.1773 lbnr.261. B: Anne 14, Rasmus 6. FM: farbror Jens Nørgaard sst, morbror Christen Olufsen i Veng. Første ægteskab med [Anne Terkildsdatter], skifte Skanderborg Rytterdistrikt 13.9.1762 lbnr.2766. B: Karen 19, Terkild 16. FM: morbror Rasmus Terkildsen i Stilling. Desuden nævnes afdødes [dvs. afdødes sidste kones] bror Søren Olufsen i Veng.

331 Jens Nielsen Nedergaard i Vrold. 28.3.1776, fol.456B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Rasmussen i Illerup. B: Niels 9, Sidsel 5, Jens 2. FM: farbror Mads Nielsen i Vrold, Oluf Sørensen sst. Første ægteskab med Sidsel Jensdatter, skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 16.9.1765 lbnr.2921. B: Sidsel g.m. Jens Enevoldsen i Hørslevbol, Anne g.m. Mikkel Jensen i Illerup, Anne Johanne 23, Birgitte 21, Jens 16. FM: Niels Knudsen i Vrold. Af Sidsel Jensdatters første ægteskab B: Maren Pedersdatter, Kirsten Pedersdatter g.m. Mads Jensen i Vrold. Arv efter afdødes bror Mads Nielsen i Vrolds hustru [Margrethe Jensdatter, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 16.9.1765 lbnr.2920] til B: Sidsel.

332 Sidsel Knudsdatter i Hørning. 1.4.1776, fol.461.
E: Niels Mikkelsen Due. B: Mette 11, Jens 9, Anne Johanne 7. FM: morbror Peder Jensen i Illerup, Niels Jensen Hjulmand i Hårby. Enkemandens første ægteskab med [Mette Knudsdatter, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 14.9.1762 lbnr.2775]. Af børnene nævnes her: Mikkel Nielsen Due, der tjener i Veng.

333 Benjamin Selmer i Stilling. 26.4.1776, fol.465.
E: Anne Cathrine Winther. LV: bror Christian Winther, skoleholder Krag. B: Ciciliane 5. FM: farbror Jacob [Mathiasen] Selmer, degn i Hundslund, apoteker Schack Selmer i Århus. Arv efter afdødes bror Henrik [Mathiasen] Selmer, degn i [Urlev] og Stenderup. Afdøde havde pension fra Kolding Amtstue som afskediget vagtmester.

334 Abelone Jørgensdatter i Hylke Mølle. 18.6.1776, fol.474B.
Enke efter Rasmus Sørensen, møller sst, [sml. Skanderborg Rytterdistrikt skifte lbnr. 1801]. A:
1) bror Niels Jørgensen, død. 3B: Anne Nielsdatter g.m. Jens Nielsen i Tebstrup, Karen Nielsdatter g.m. Henrik Sørensen i Lundum, Frands Nielsen, skrædder i Harlev
2) bror Søren Jørgensen, død. 3B: Jørgen Sørensen i Ørridslev, Abelone Sørensdatter g.m. Jens Andersen sst, Anne Sørensdatter, død. 1B: Maren Jørgensdatter g.m. Hans Clausen Vilstrup, skoleholder i Tvingstrup
3) bror Peder Jørgensen, død. 1B: Kirsten Pedersdatter g.m. Mads Sørensen i Ørridslev
4) søster Anne Jørgensdatter, død. 1B: Anne Knudsdatter g.m. Rasmus Mikkelsen, møller i Hylke Mølle, søn af Mikkel Jørgensen i Båstrup.

335 Peder Jørgensen i Møballe. 17.9.1776, fol.475B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Mads Jørgensen i Borup, Peder Jensen, søn af Jens Madsen i Tvingstrup, der ægter enken og antager stedet. B: Anne 4, Bodil 2. FM: Jens Andersen i Lundum. Første ægteskab med Anne Jensdatter, [skifte 11.11.1767 lbnr.144. B: Jørgen 16, Karen 12. FM: morbror Peder Jensen i Elling. Andet ægteskab med Marie Mortensdatter, [skifte 10.2.1769 lbnr.153]. B: Morten 8. FM: morfar Morten Jensen i Vissingkloster.

336 Niels Nielsen Vedslet i Møballe. 17.9.1776, fol.480.
E: Maren Jensdatter. B: Hans 19. FM: Jacob Christensen i Møballe, Mads Jørgensen i Borup. Af første ægteskab B: Maren Nielsdatter, enke efter en bøssemager i Kolding, Karen Nielsdatter gift på Amager ved København.

337 Rasmus Andersen i Stilling. 14.10.1776, fol.481.
E: Bodil Jensdatter. LV: Rasmus Knudsen sst. B: Anne 6. FM: farbror Mikkel Andersen i Gram. Enkens første ægteskab med Niels Rasmussen, [skifte 9.3.1770 lbnr.167]. B: Anne Johanne 14, Rasmus. FM: Jens Hansen i Gram ved søn Hans Jensen sst, Søren Rasmussen Bødker.

338 Anders Kjærulf Brask i Bomholt i Alling sogn. 6.9.1776, fol.484B.
E: Inger Christine [Glahn]. LV: [søsters mand] Christian Frederik Volchersen, præst i Tønning, Jens Hasselager, der ægter enken. B: Jens Andersen Brask. FM: født værge [morfar Adam Vilhelm Henriksen] Glahn, præst i Alling, Johan Baltser Leidner i Linå. Bevilling til uskiftet bo af 17.11.1775 fol.451.

339 Niels Pedersen i Tulstrup. 17.3.1777, fol.486.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Jens Rasmussen i Låsby. B: Anne 12, Peder 11, Rasmus 7, Jens 3. FM: farbror Jens Pedersen i Forlev, morbror Claus Rasmussen [Riis], degn i Tulstrup, fasters mand Laurids Nielsen i Tørring.

340 Mogens Sørensen i Snåstrup. 13.5.1777, fol.490.
E: Maren Pedersdatter. LV: [Frederik] Holst, degn i Framlev. B: Søren 8, Kirsten Marie 3, Peder 6 mdr. FM: oldefar Peder Hansen i Mondrup på Frijsenborg gods, fars næstsøskendebarn Peder Kjeldsen i Årslev.

341 Peder Hansen i Båstrup. 16.5.1777, fol.492B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Knud Sørensen i Hvolbæk. B: Maren, [skifte 17.5.1777 lbnr.342], var g.m. Jacob Andersen i Ustrup. 3B: 1 søn, 2 døtre, Hans 31, Søren 30 i Ustrup, Thomas 24, Ingeborg 21, Gertrud 18.

342 Maren Pedersdatter i Ustrup. 17.5.1777, fol.495.
E: Jacob Andersen. B: Mette Marie 6, Maren 5, Anders 3. FM: morbrødre Søren Pedersen i Ustrup, Hans Pedersen i Båstrup.

343 Anne Andersdatter i Rørt. 13.6.1777, fol.498B.
Enke efter Rasmus Mikkelsen. A: sønnesøn Poul Pedersen 14 i Rørt. FM: stedfar Jens Rasmussen sst, Jens Nielsen i Kysing.

344 Øllegaard [Christine Johanne] Kelle i Storring. 20.6.1777, fol.500.
E: Christian Mønster, skovrider. Bevilling til uskiftet bo for ham og en datter.

345 Anne Nielsdatter på Skanderborg Slotsplads. 5.12.1776, fol.500B.
E: Christen Virring. B: Maren 18, Anne 15, Lisbeth 11, Niels 9, Jens 7, Johanne 6, Anne Margrethe 3.

346 Svend Pedersen i Røgen. 17.4.1777, fol.501B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Thomas Lauridsen sst. B: Margrethe 26, Anne 24, Anne Kirstine 20, Peder 18, Gertrud 14, Marie 11, Niels 7. FM: morbror Laurids Andersen i Røgen.

347 Jens Rasmussen Væver i Mesing. 2.8.1777, fol.502B.
E: Mette Cathrine Sørensdatter. LV: søsters mand Søren Pedersen Rodkær i Høver. B: Abelone 1. FM: fasters mand Christen Virring på Skanderborg Slotsplads.

348 Bodil Sørensdatter i Stilling. 4.8.1777, fol.504.
E: Anders Jensen Hjulmand. B: Jens 1, Johanne 1. FM: morbror Jacob Sørensen sst.

349 Peder Rasmussen i Vrold. 21.8.1777, fol.505.
E: Maren Thomasdatter. LV: Just Rasmussen. B: Anne 3. FM: morbror Hans Thomsen Bødker, Oluf Sørensen. Desuden nævnes afdødes bror Thomas Rasmussen i Forlev.

350 Frands Andersen i Vrold. 21.8.1777, fol.507.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Just Rasmussen sst. B: Maren 8, Mette 3. FM: morbror Niels Knudsen sst.

351 Gert Christian Pedersen Skrædder i Vinding. 2.10.1777, fol.510.
E: Marie Christine Nielsdatter. LV: Oluf Andersen Smed sst. B: Niels 13, Peder 9. FM: farfar Peder Vinding, degn i Sønder Vissing, Jens Rasmussen Paarup i Vinding.

352 Peder Nielsen Søballe i Stjær. 6.11.1777, fol.513.
E: Maren Madsdatter. LV: Søren Nielsen i Stjær. B: Niels 25, Mette 21, Mads 20, Oluf 17, Knud 12, Jens 9, Rasmus 4. FM: morbror Søren Madsen sst, morbror Niels Madsen i Herskind, farbror Jens Nielsen i Stjær.

353 Johanne Rasmusdatter i Møballe. 19.11.1777, fol.520.
E: Jens Thomsen. A: mor Anne Cathrine Rasmusdatter. LV: Jacob Ibsen i Grumstrup, søskende Søren Rasmussen i Såby, Anne Margrethe Rasmusdatter 32, tjener i Århus, Karen Rasmusdatter 28, tjener sst, Anne Cathrine Rasmusdatter, enke efter Rasmus Jensen i Hem. FM: Peder Velling i Grumstrup.

354 Peder Nielsen og hustru Johanne Nielsdatter i Båstrup. 3.12.1777, fol.520B.
B: Ellen 8, Margrethe 1. FM: morbror Mogens Nielsen Møller i Brørup.

355 Anne Christensdatter i Hylke. 2.12.1777, fol.523B.
E: Søren Mikkelsen. B: Karen g.m. Søren Lauridsen sst, Margrethe 28, Peder 26. FM: Rasmus Jørgensen sst. Desuden nævnes enkemandens far Mikkel Jensen sst.

356 Hans Hansen i Galten. 4.12.1777, fol.527.
E: Charlotte Amalie. LV: Laurids Siegler på Wedelslund. B: Marie Lisbeth 3. FM: farbror kaptajn [Jacob] Hanson på Lyngsbækgård på Mols, Anders Vinding, præst i Storring. Afdøde var forpagter af Sejlinggård.

357 Karen Rasmusdatter i Siim. 8.12.1777, fol.537.
E: Niels Jørgensen. B: Rasmus 6. FM: morbror Jens Rasmussen i Tørring.

358 Lorents Steffensen, ugift i Skanderborg. 12.12.1777, fol.538.
A: [halv]søskende Anne Clausen g.m. Niels Paludan, købmand i Kalundborg, Marie Clausen g.m. postmester Vejgaard sst, Mette Clausen g.m. Anders Zwelk, købmand i Slagelse, Villumke Clausen, død, var g.m. Nikolaj Nissen i Kalundborg. 2B: Lisbeth Nielsen, Villumke Nielsen, Anne Magdalene Clausen i Kalundborg.

359 Thomas Nikolaj [Ebbesen] Gimlinge i Harlev Mølle. 12.12.1777, fol.542, 658B.
E: Ellen [Jensdatter] Bødker. B:
1) Anne Margrethe Pederlene Gimlinge 4
2) Jens Gimlinge 3.
(Alder angivet i 1779].
[Adfdøde døde i Roskilde 16.11.1777].
Kommissorium til Peder Vostrup på Ristrup at gennemføre skiftet.
[Registrering i Roskilde 14.12.1777 fol.2. lbnr.637].
[Kommissionsskifte i Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland 20.12.1777 lbnr.600].

360 Peder Jensen i Firgårde. 3.1.1778, fol.543.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Rasmussen i Rye. B: Johanne 20, Niels 17, Jens 13. FM: farbror Frands Jensen i Javngyde.

361 Niels Pedersen i Storring. 12.1.1778, fol.544.
E: Helle Jensdatter. LV: bror Mads Jensen i Harlevholm. B: Maren Nielsdatter g.m. Carl Josef Tussenell, drejlsvæver i Fredericia, Peder 23, Karen 9. FM: Jens Madsen i Søballe. Første ægteskab med Maren Jensdatter [i Gammelgård], [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 24.11.1749 lbnr.2092]. B: Inger Nielsdatter g.m. Frands Pedersen i Galten. Andet ægteskab med Maren Sørensdatter [i Gammelgård], skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 17.2.1750 lbnr.2109. B: Søren 30 på stedet.

362 Anne Sørensdatter i Kattrup. 26.1.1778, fol.548.
E: Christian Jørgensen. B: Jørgen 18, Maren 15, Thomas 13. FM: søskendebarn Mikkel Nielsen Kærsgaard i Ustrup, Søren Nielsen i Kattrup. Af første ægteskab B: Søren Thomsen 26.

363 Mikkel Pedersen og søster Bodil Pedersdatter i Overby. 6.2.1778, fol.349B.
A: søskende Jens Pedersen 21, Anders Pedersen 17, Mette Kirstine Pedersdatter 16. FM: oberst Trapeau i Overby, farbror Jens Mikkelsen i Tåning, halvsøskende Peder Rasmussen 13, Jørgen Rasmussen 12. FM: far Rasmus Jørgensen Daugaard i Overby, Peder Winther i Tolstrup, Niels Jørgensen i Grumstrup, Peder Jørgensen sst. Afdødes far [Peder Mikkelsen i Overby], skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 26.11.1762 lbnr.2818.

364 Anne Pedersdatter i Svejstrup. 23.2.1778, fol.551.
E: Morten Jensen. B: Jens 9, Christen 6, Anne 2, Søren 6 uger. FM: farbrødre Søren Jensen sst, Johan Jensen sst.

365 Karen Sørensdatter i Boes. 17.3.1778, fol.552.
Enke efter Jens Rasmussen. B: Rasmus 10. Første ægteskab med [Peder Pedersen] i Høver Anneksgård. B: Peder 15, Kirsten 12. FM: morbrødre Søren Sørensen i Boes, Niels Sørensen.

366 Søren Jensen i Boes. 17.3.1778, fol.553B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Søren Sørensen sst. B: Anne 13, Frederik 12, Rasmus 10, Johanne 8, Jens 5, Jacob 4, Marie 9 mdr. FM: Peder Jensen i Boes, Peder Eriksen sst, Jens Christensen sst. Desuden nævnes enkens mosters mand Hans Pedersen i Skanderborg og enkens moster jomfru Ostenberg i Skanderborg.

367 Mette Pedersdatter i Stjær. 14.5.1778, fol.557.
B: Peder Olufsen, bødker i Stjær, [skifte 30.10.1775 lbnr.325]. 2B: Anne 9, Karen 6. FM: stedfar Mads Pedersen sst, Jens Nielsen Jeksen i Stjær.

368 Kirsten Nielsdatter i Stjær. 14.5.1778, fol.558B.
E: Søren Christensen. B: Niels 14, Mette 10. FM: født værge Jens Nielsen sst.

369 Anne Pedersdatter i Stjær. 14.5.1778, fol.559.
E: Mads Olufsen. B: Anne 8, Karen 3, Oluf 4 uger. FM: Jens Nielsen sst.

370 Thomas Rasmussen i Stjær. 14.5.1778, fol.559B.
E: Anne Jensdatter. LV: Mads Pedersen sst. B: Niels 3, Birthe 2. FM: Jens Nielsen sst. Af første ægteskab B: Peder 25, uvist hvor, Rasmus 22.

371 Anne Nielsdatter i Siim. 18.5.1778, fol.560.
E: Niels Jørgensen. A: søskende Rasmus Nielsen i Nim, Peder Nielsen i Forlev, Anne Cathrine Nielsdatter gift i Underup, Mette Nielsdatter, enke i Århus, halvsøster Maren Nielsdatter 27. Enkemandens første ægteskab med [Karen Rasmusdatter], skifte 8.12.1777. B: Rasmus.

372 Anders Christensen i Siim. 18.5.1778, fol.561B.
E: Maren Simonsdatter. LV: Peder Blok, møller i Rye Mølle. B: Christen 17, Simon 15, Maren 13, Søren 12, Laurids 9, Anne 7, Karen 3 uger. FM: farbror Jens Christensen i Boes, fasters mand Søren Sørensen i Emborg Kloster, fasters søn Anders Sørensen i Illerup, Søren Rasmussen i Siim.

373 Maren Rasmusdatter i Kattrup. 20.6.1778, fol.567B.
E: Knud Rasmussen. B: Rasmus 6, Laurids 3. FM: Jørgen Rasmussen i Glud i Bjerre herred, Søren Rasmussen i Åstrup i Rårup sogn.

374 Peder Poulsen i Jeksen. 25.6.1778, fol.570.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Hansen sst. B: Maren 7, Karen 2. FM: Peder Christensen sst, morbror Rasmus Nielsen i Stjær.

375 Søren Ibsen i Hjordbjerg. 26.6.1778, fol.573.
A:
1) søster Anne Ibsdatter, død. 1B: Peder Sørensen, der tjente i Hoved, død.
2) søster Karen Ibsdatter, død. 5 børnebørn: Thomas Jensen i Ballebo, Rasmus Jensen i Rådved, Jens Jensen i Gangsted, Peder Jensen sst, Karen Jensdatter gift sst.
3) søsterdatter, død. 5B: Mikkel Mikkelsen i Gangsted, Hans Mikkelsen sst, Karen Mikkelsdatter gift i Ballebo, Mette Mikkelsdatter gift i Gangsted, Jacob Mikkelsen i Vedslet, død. 2B: Kirsten, Maren. Desuden nævnes afdødes stedsøn Laurids Nielsen i Hylke, afdødes steddatter g.m. Rasmus Gregersen i Ustrup.

376 Peder Jensen i Grumstrup. 29.6.1778, fol.574B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Kjær i Hedemølle. B: Peder 20, Kirsten 17, Hans 14, Christen 11. FM: farbror Hans Jensen i Vrold, Jens Mikkelsen i Tåning. Første ægteskab med Karen Jacobsdatter, skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 22.5.1756 lbnr.2486. B: Jacob 34 i Gangsted. Arv efter afdødes far [Jens Pedersen i Grumstrup], skifte 15.6.1745 til afdødes søster Anne Jensdatter. Desuden nævnes afdødes bror Jens Jensen.

377 Søren Christensen Rytter i Kattrup. 9.7.1778, fol.577B.
E: Maren Eskildsdatter. LV: [Søren] Pertou, præst i Kattrup. A:
1) bror Anders Christensen i Kattrup
2) halvbror Jens Sørensen, død. 3B: Anne Marie 20, Søren 8, Birgitte 5, hos mor, der nu bor i Tammestrup i Tolstrup sogn
3) halvsøster Else Sørensdatter, enke efter Jacob Nielsen i Hylke.

378 Frands Jensen i Balle. 21.9.1778, fol.579B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Mortensen i Nølev. B: Jens 9, Anne Marie 8, Kirsten 6, Jens 2. FM: fars farbror Jens Nielsen i Balle, farbror Jens Rasmussen i Bjerager.

379 Thyge Vildt, skov- og jagtbetjent i Alling. 21.9.1778, fol.582B.
E: Lisbeth Sofie Mortensdatter. LV: Hr. Volchersen. A:
1) bror Morten Knudsen i Clausholm ved Mattrup, død. 6B: Anne 36, tjener i Randers, Anne Cathrine 28 i København, Engel Cathrine 26, Niels 10, Thyge 8, Thyge Jesper 4
2) bror Henrik Knudsen i Stidsmølle
3) bror Søren Knudsen i Langballe.

380 Karen Jørgensdatter på Alrø. 22.9.1778, fol.585.
E: Simon Jensen. B: Rasmus 7, Anne Kirstine 4. FM: farbror Jeppe Jensen på Alrø Land. Første ægteskab med Rasmus Nielsen, skifte 20.6.1769 lbnr.157. B: Barbara g.m. Niels Pedersen på Alrø Land, Ellen 24, Anne 21, Jørgen 19, Niels 17, Jens 15, Kirsten 13. FM: morfar Jørgen Andersen Vestergaard på Alrø Land, morbror Jens Jørgensen sst, Anders Jørgensen sst.

381 Niels Rasmussen i Rye. 22.10.1778, fol.587.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Johan Madsen sst. B: Laurids 18, Maren 15. FM: Christen Salomonsen sst.

382 Morten Mortensen i Rye. 22.10.1778, fol.587B.
E: Else Jensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Jens 28, Peder 26, Rasmus 23, Laurids 16, Karen g.m. Jens Poulsen i Rye, Mette g.m. Søren Andersen sst. FM: Christen Salomonsen sst.

383 Søren Madsen i Rye. 22.10.1778, fol.588.
E: Maren Andersdatter. LV: Jens Poulsen sst. B: Peder 19, Anders 13. FM: morbror Jens Troelsen sst.

384 Christian Andersen i Rye. 22.10.1778, fol.589.
E: Anne Ovesdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Anders 16, Hans 13, Anne 12, Laurids 3. FM: Johan Madsen sst, Anders Rasmussen sst, Laurids Nielsen sst.

385 Thomas Thomsen i Ryelund. 22.10.1778, fol.589B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Jacob Hansen i Rye. B: Thomas 34, der har overtaget stedet, Rasmus 28, Poul 26, guldsmedesvend i Horsens, Niels 24, Ellen g.m. Niels Grølsted, degn i Skorup, Anne Marie 19. FM: søskendebarn Thomas Nielsen i Rye.

386 Marie Anne Hvas i Viborg. 30.10.1778, fol.590.
Enke efter Mathias Brun, højesteretsadvokat sst. B: Sr. Brun i Viborg. Registrering af Salten by, hvor beboere og størrelse af hvert sted opregnes.

387 Maren Mikkelsdatter Luxdorph i Rødemølle. 1.12.1778, fol.592.
E: Jens Jensen Nebel. B: Mikkel 16. FM: [Christian] Brøndsted, præst i Fruering.

388 Jens Tykær i Skårup. 1.12.1778, fol.595B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Poul Lauridsen i Gjesing. B: Anne Kirstine 17, Birthe 13, Jens 3. FM: Niels Knudsen i Gjesing.

389 Karen Markusdatter i Skårup. 1.12.1778, fol.596.
E: Hans Nielsen. B: Niels 13, Kirsten Marie 9. FM: Rasmus Nedergaard sst.

390 Niels Andersen i Skårup. 15.12.1778, fol.596B.
E: Johanne Clausdatter. LV: Rasmus Nedergaard sst. B: Claus 22, Maren 20, Anne Marie 13, Johanne 10. FM: Niels Andersen i Skårup, Jens Ebbesen sst.

391 Rasmus Jørgensen i Hvolbæk. 2.12.1778, fol.597B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Sørensen i Forlev. B: Maren 19, Anne 15, Karen 6. FM: Knud Sørensen i Hvolbæk, Søren Juul, skoleholder i Virring.

392 Rasmus Danielsen i Hvolbæk. 2.12.1778, fol.600.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Søren Juul, skoleholder i Virring, B: Andreas 11, Daniel 8, Peder 6, Johanne 3. FM: farbror Jacob Danielsen i Virring, Peder Knudsen i Vitved.

393 Niels Jensen i Vitved. 2.12.1778, fol.602B.
E: Inger Nielsdatter. LV: Niels Andersen i Virring, Søren Sørensen i Vitved. B: Jens 6. FM: farbror Jens Jensen i Virring.

394 Maren Pedersdatter i Virring. 3.12.1778, fol.603B.
E: Jens Villumsen. B: Villum 32, Jens 29, Laurids 24, Anne 18, Maren g.m. Oluf Christensen i Virring. Desuden nævnes enkemandens afdøde søn Peder Jensen, der havde fået skøde på stedet.

395 Jens Pedersen i Svejstrup. 15.12.1778, fol.605B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Søren Sørensen i Boes. B: Søren 24, Jacob 21, Rasmus 12, Maren g.m. Peder Eriksen i Boes, Sidsel Marie g.m. Jørgen Jensen i Svejstrup, Kirsten 18, Johanne 10. FM: søskendebarn Jens Rasmussen i Svejstrup. Første ægteskab med Maren Jacobsdatter, skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 14.6.1751 lbnr.2153. B: Peder 34, Kirsten g.m. Just Jørgensen i Østergård i Svejstrup, Knud 30 i København, Anne g.m. Peder Sørensen i Laven.

396 Erik Nielsen i Svejstrup. 15.12.1778, fol.609.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Rasmus 12. FM: Johan Jensen sst.

397 Niels Jensen i Rye. 18.12.1778, fol.609B.
E: Else Madsdatter. A: søster Anne Jensdatter, enke efter David Pedersen, vognmand i Århus. 3B: Jens 34, snedker i Rye, Peder, snedker i Århus, Laurids 24, vanvittig, i Århus Hospital, søster Bodil Jensdatter i Århus.

398 Anders Christensen, skovfoged i Rye. 18.12.1778, fol.612.
E: Johanne Andersdatter i Fabjerg, der var separeret. B: Else Kirstine 24, Anders 18. FM: Jacob Hansen i Rye, Christen Salomonsen sst.

399 Susanne Andersdatter i Røgen. 22.12.1778, fol.613B.
E: Poul Nielsen. B: Edel 10. FM: morbror Laurids Andersen sst.

400 Kirsten Jensdatter i Hørning. 7.1.1779, fol.614.
E: Peder Jensen Rytter. B: Mette g.m. Mads Olufsen i Stjær, Anne 31, Kirsten 28 i København.

401 Lisbeth Sofie [Mortensdatter] i Alling. 14.1.1779, fol.615.
Enke efter Thyge Vildt, [skifte 21.9.1778 lbnr.379]. A: en søster på Brunbjerg, en eller flere brødre.

402 Maren Christensdatter i Tinghuset ved Hemstok. 21.1.1779, fol.616.
E: Jens Frederiksen. B: Christen 13, Margrethe 10, Maren 6. FM: Joen Rasmussen i Hemstok, Oluf Pedersen sst.

403 Maren Jensdatter i Svejstrup. 22.1.1779, fol.616B.
E: Rasmus Sørensen. B: Jens 20, Anne 17, Johanne 14. FM: Just Jørgensen i Svejstrup.

404 Maren Jacobsdatter i Svejstrup. 22.1.1779, fol.618.
E: Rasmus Jacobsen. B: Jacob 26, Jørgen 18, Niels 10, Søren 8, Anne 3. FM: Niels Rasmussen i Illerup. Desuden nævnes enkemandens stedsøn Jens Rasmussen, der tjener i Tarskov Mølle.

405 Maren Sørensdatter i Svejstrup. 22.1.1779, fol.620.
E: Peder Sørensen. B: Søren 16, Maren 15, Johanne 12, Poul 9, Niels 7. FM: morbrødre Søren Jensen sst, Johannes Jensen sst.

406 Maren Andersdatter i Forlev. 28.1.1779, fol.623.
E: Niels Poulsen. Af første ægteskab B: Else Jørgensdatter 22, Karen Jørgensdatter 19, Anne Jørgensdatter 16, Jørgen Jørgensen 13. FM: farbror Jens Thomsen i Hvolbæk, morbror Niels Andersen i Forlev.

407 Gertrud Andersdatter i Boes. 12.2.1779, fol.624B.
E: Søren Sørensen. Første ægteskab med [Rasmus Thomsen i Boes, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 7.7.1751 lbnr.2176]. B: Gunder Rasmusdatter, [skifte 15.3.1774 lbnr.286], var g.m. Rasmus [Rasmussen] Vissing i Emborg. 6B: Mette g.m. Thomas Nielsen i Rye, Anders i Emborg, Rasmus 20, Thomas 18, Anne Marie 17, Maren 12, Rasmus Rasmussen 46, tjener i Emborg, Niels Rasmussen 38 i Javngyde, Kirsten Rasmusdatter g.m. Søren Mikkelsen i Sønder Vissing.

408 Testamente i Hoved Kro. [februar] 1779, fol.627.
Testamente af 2.1.1778 for Terkild Jensen, der døde 20.2.1779 i Hoved Kro, født i Ølsted sogn i Hatting herred og hustru Anne Lauridsdatter, født i Torsted sogn i Hatting herred.

409 Christian Bruun, slotsforvalter og gartner på Skanderborg Slot. 22.2.1779, fol.627B.
E: Mette Magdalene Trane. LV: [Peder] Hansen, præst i Skanderborg. B:
2) Hans Severin Brun, landmåler
3) Carl Frederik Brun 32, for 10 år siden rejst til udlandet som gartnersvend.
Første ægteskab med [Anne Hørning, skifte 14.12.1740 lbnr.28]. B:
1) Henriette Lucie Brun.
FM: konsumptionsforvalter Laurberg.

410 Niels Nielsen, portner i Skanderborg Porthus. 22.2.1779, fol.640B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Mikkel Madsen i Skanderborg. B: Niels 16, Maren 14, Laurids 9, Ingeborg Charlotte Georgine 9 mdr. FM: Mikkel Rudolfsen i Skanderborg.

411 Peder Nielsen i Hylkegård. 23.2.1779 fol.642.
E: Johanne Knudsdatter. LV: Hans Nielsen i Båstrup, Niels Madsen i Hylke, der ægter enken. B: Anne 10, Anne Marie 8, Mette 5, Karen 3, Peder 16 uger, der døde. FM: farbror Søren Nielsen i Kattrup, morbror Peder Jensen i Illerup. Af første ægteskab B: Maren, død, var g.m. Rasmus Vissing i Hylke. 1B: Anne Kirstine. FM: Søren Jørgensen Østergaard i Brørup.

412 Karen Madsdatter i Båstrup. 23.2.1779, fol.645.
Enke efter Alli Jensen, skifte 13.5.1769. B: Johan Allisen sst, død, var g.m. Anne Lauridsdatter, der nu er g.m. Mikkel Rudolfsen i Skanderborg. 1B: Laurids, der døde. Karen Allisdatter, død, var g.m. Søren Sørensen i Ustrup. 1B: Bodil.

413 Rasmus Nielsen i Blegind. 11.3.1779, fol.647.
E: Else Rasmusdatter. LV: bror Hans Rasmussen sst. B: Niels 8, Rasmus 6, Peder 3. FM: Joen Rasmussen i Hemstok, Jens Rasmussen i Svejstrup, farbror Jens Nielsen på stedet, fars søskendebarn Just Jørgensen i Svejstrup. Desuden nævnes afdødes far Niels Rasmussen.

414 Maren Hansdatter i Blegind. 11.3.1779, fol.650B.
E: Anders Eriksen. B: Hans 6, Maren 3, FM: bedstefar Erik Andersen i Skårup.

415 Steffen Jørgensen i Ustrup. 15.3.1779, fol.653.
E: Anne Kirstine Lauridsdatter. LV: Jørgen Sørensen i Ørridslev. A: søster Mette Marie Jørgensdatter g.m. Jørgen Nielsen i Stenderup i Kattrup sogn, søster Karen Jørgensdatter, død, var g.m. Jørgen Nielsen i Træden på Mattrup gods. 1B: Birthe 11.

416 Niels Sørensen Østergaard i Høver. 18.3.1779, fol.656.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. LV: Just Jørgensen i Svejstrup. B: Jørgen 20, Søren 18, Rasmus 9. FM: farfar Søren Nielsen i Nørre Vissing, fars morbror Frands Simonsen Munch i Galten.

417 Peder [Pedersen] Malling, borgmester i [Viborg] der døde på Mallinggård. 12.4.1779, fol.659.
E: Charlotte Hylleborg Storm. Bevilling til uskiftet bo af 10.12.1756 for Peder Malling på Astrupgård i Skivehus Amt og hustru Charlotte Hylleborg Storm.

418 Maren Jensdatter i Rørt. 18.5.1779, fol.659B.
E: Jens Jensen. B: Maren 9, Karen 4, Jens 10 uger. FM: morbrødre Oluf Jensen i Bjerager, Niels Jensen sst.

419 Karen Knudsdatter i Torrild. 18.5.1779, fol.662.
E: Peder Christensen. B: Knud 12. FM: Jens Sørensen Skellerup i Torrild, Otte Knudsen i Fensholt.

420 Thor Rasmussen i Firgårde.30.7.1779, fol.663.
E: Mette Pedersdatter. LV: Søren Jensen i Svejstrup. B: Mette g.m. Jens Pedersen i Firgårde. Enkens første ægteskab med [Peder Jensen Skrædder i Firgårde], skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 10.9.1757 lbnr.2542. Af børn nævnes yngste søn Jens.

421 Mette Marie Christiansdatter i Storring. 31.7.1779, fol.664.
E: Rasmus Jensen. B: Niels 6, Christian 2. FM: skovrider Mønster.

422 Karen Mortensdatter i Gjedved. 10.9.1779, fol.665B.
E: Jens Christensen Kjær. B: Maren 3 mdr. FM: bedstefar Morten Jensen i Vissingkloster. Enkemandens første ægteskab med Anne Jørgensdatter, skifte 18.9.1772 lbnr.247.

423 Andreas Christoffersen Wøldike, ugift fuldmægtig på Hanstedgård. 28.7.1779, fol.669.
A:
1) mor Elisabeth Lund g.m. major [Albert] Winding på Ørndrup på Mors
Mors første ægteskab med [Christoffer Andreassen] Wøldike, præst i Tårnby på Amager, [død 30.9.1761].
2) bror Peder Henrik Wøldike, 1770 rejst til Ostindien
3) bror Johan Peder Wøldike i København
4) søster Mette Cathrine Wøldike forlovet med [Johan Frederik] Høsche, købmand i København
5) søster Marie Sofie Wøldike i København.
FM:
1 farbror Jacob Andreasen Wøldike, præst i Gunderup og Nøvling
2 Laurids Laurberg, konsumptionsforpagter i Skanderborg.

424 Karen Knudsdatter i Stilling. 17.9.1779, fol.673.
E: Anders Jensen. A: søskende Rasmus Knudsen sst, Peder Knudsen sst, Søren Knudsen 34 sst, Kirsten Knudsdatter g.m. Søren Poulsen sst, Margrethe Knudsdatter g.m. Anders Christiansen i Yding.

425 Anne Marie Christensdatter i Rye. 28.10.1779, fol.673B.
E: Jens Olufsen. B: Anne 3, Oluf 1. FM: Jens Rasmussen sst, farbror Enevold Olufsen sst.

426 Henrik Andersen i Rye. 28.10.1779, fol.674B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: [Jørgen] Hatting Rørby, præst i Rye. B: Mette 19, Margrethe 16, Anne Marie 9. FM: farbror Christen Andersen sst, morbror Niels Mortensen sst.

427 Christoffer Clausen i Forlev. 16.11.1779, fol.675B.
E: Anne Poulsdatter. LV: Peder Sørensen, sst, Erik Sørensen sst. A: søster Maren Clausdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 18.12.1760 lbnr.2724], var g.m. Anders Rasmussen i Tørring. 1B: Jens Andersen 37 i Veng, [første ægteskab med Peder Rasmussen]. 1B: Anne Pedersdatter, søster Maren Clausdatter, død. 1B: Helvig Andersdatter g.m. Jens Sørensen i Javngyde, søster Kirsten Clausdatter g.m. Peder Christensen, ladefoged i Alling.

428 Christoffer Jensen i Skårup. 30.11.1779, fol.677, 797.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Damgaard i Horsens. B: Kirsten Marie 10, Maren 7. FM: Søren Rasmussen Damgaard i Vitved.

429 Mikkel Nielsen Kjærsgaard i Ustrup. 17.12.1779, fol.680B.
E: Ingeborg Hansdatter. LV: Søren Christensen i Kattrup. B: Hans 3. FM: bedstefar Niels Mikkelsen Kjærsgaard i Ustrup, farbror Rasmus Nielsen Kjærsgaard i Brørup.

430 Søren Eskildsen i Stjær. 13.1.1780, fol.684B.
E: Maren Knudsdatter. LV: far Knud Rasmussen i Skanderborg. B: Eskild 2, Søren 3 mdr. FM: farbror Rasmus Eskildsen i Stjær, Søren Nielsen sst. Ved skøde 12.4.1768 nævnes afdødes mor Sidsel Knudsdatter g.m. Jens Jensen i Stjær, afdødes bror Rasmus Eskildsen sst, afdødes søster [Sidsel Eskildsdatter] g.m. Søren Rasmussen i Årslev, afdødes søster [Voldborg Eskildsdatter] g.m. Jens Jensen i Labing. (Sml. Skanderborg Rytterdistrikt lbnr.2837).

431 Andreas Pedersen i Storring. 14.1.1780, fol.688.
E: Anne Helene Thomasdatter. LV: degnen Fulden. B: Thomas 17, Peder 15, Dorthe 8, Oluf 5, Hans 3. FM: farbror Rasmus Pedersen i Hårby, fasters mand Christoffer Ambrosius i Søballe.

432 Anne Marie Poulsdatter i Storring. 14.1.1780, fol.692.
E: Bertel Nielsen. B: Niels 18, Maren 7, Mikkel 3. FM: Mads Poulsen sst.

433 Karen Christensdatter i Fensholt. 17.1.1780, fol.693.
Enke efter Rasmus Mogensen. B: Mogens i Svorbæk, Christen i København, død. 3B: Sofie 15, Cathrine 12, Louise 9, Peder i Fensholt, Niels, bødker sst, Anne 30, vanvittig, Maren i København, Steffen 27.

434 Anne Jensdatter i Tåstrup. 18.2.1780, fol.694B.
E: Rasmus Jensen Søgaard. B: Jens 13, Anne 5, Niels 3. FM: bedstefar Jens Nielsen Leth i Framlev, hans 2 brødre Anders Leth i Skibby, Niels Nielsen Leth sst.

435 Karen Nielsdatter i Rye. 24.2.1780, fol.697B.
E: Niels Rasmussen. B: Jens 17, Anne 15. FM: farbrødre Jesper Rasmussen i Emborg, Just Rasmussen i Justenborg ved Vrold. Første ægteskab med Jens Rasmussen, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 7.3.1765 lbnr.2906]. B: Niels i Siim, nu i Rye, Anne g.m. Laurids Nielsen i Rye, Rasmus 20.

436 Mads Pedersen i Rye. 24.2.1780, fol.701.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Jens 4. Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 2.7.1774 lbnr.301]. B: Johannes i Rye, Johanne g.m. Jens Baltsersen i Sønder Vissing.

437 Ellen Pedersdatter i Rye. 25.2.1780, fol.702.
E: Anders Nielsen. A:
1) bror Niels Pedersen i Forlev, død. 1B: Niels i Vrold
2) bror Anders Pedersen i Vrads, død. 3B: Maren g.m. Hans Christensen i Torup ved Vrads, Sidsel 28, Niels 21. FM: stedfar Jens Nielsen i Vrads
3) søster Johanne Pedersdatter i Rye, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 27.10.1757 lbnr.2609, var g.m. Ove Christensen]. 1B: Peder 28
4) søster Maren Pedersdatter i Rye, [skifte 2.9.1775 lbnr.322, var g.m. Anders Rasmussen sst]. 4B: Peder 29 sst, Karen 25, Anne 20, Sidsel 18

438 Maren Nielsdatter i Hvolbæk. 6.3.1780, fol.703B.
E: Mikkel Christensen. B: Christen 1 md. FM: Niels Mikkelsen i Virring, Oluf Christensen sst.

439 Maren Pedersdatter i Skanderborg Ladegård. 10.3.1780, fol.706.
E: Niels Jensen. B: Johanne 21, Peder 18, Jens 16, Anders 14, Søren 12, Rasmus 6. FM: Jens Jepsen i Mesing.

440 Hans Jensen i Svejstrup. 11.3.1780, fol.707.
E: Maren Nielsdatter. LV: Just Jørgensen i Svejstrup. B: Juliane 15, Jens 7, Niels 3. FM: farbror Laurids Jensen Smed i Kattrup, fasters mand Otte Lauridsen i Rye.

441 Mette Rasmusdatter i Vitved. 21.3.1780, fol.708B.
E: Niels Jensen Smed. Af første ægteskab B: Voldborg Dinesdatter, [skifte 21.3.1774 lbnr.293], var g.m. Niels Andersen i Vitved. 3B: Anne 13, Jens 12, Mette 9.

442 Registrering og vurdering af gods i Rye. 21.3.1780, fol.709B.
Registrering og vurdering af det gods i Rye by som tilhører major Friedenreich i Viborg.

443 Sidsel Rasmusdatter i Jeksen. 7.4.1780, fol.710.
E: Christen Jensen Hyrde. B: Niels 8, Hans 5.

444 Registrering og vurdering af nogle effekter i Stilling. 10.4.1780, fol.711.
Registrering og vurdering af nogle effekter i Stilling og hos Hr. Siersted i Skanderborg, der tilhører major Staffeldt, der døde i København.

445 Jacob Madsen, ugift tærsker på Mallinggård. 18.5.1780, fol.713.
A: far Mads Jensen i Bøvling sogn. Afdøde var født i Bøvling sogn på Rysensteen gods.

446 Søren Rasmussen Trane i Grumstrup. 26.5.1780, fol.714.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Nielsen sst. B: Johanne 21, Maren 16, Rasmus 15, Jens 13, Anders 12. FM: Peder Jensen i Ejer.

447 Helle Knudsdatter i Fregerslev. 13.6.1780, fol.714B.
E: Anders Andersen. B: Anders 3 mdr. FM: bedstefar Knud Poulsen i Hørning.

448 Rasmus Thomsen i Siim. 7.7.1780, fol.717B.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Nielsen sst. B: Maren 28, Karen 26, Kirsten 22, Thomas 20, Jens 17, Steffen 13, Simon 9, Johanne 5. FM: farbror Niels Thomsen i Javngyde, fasters mand Niels Madsen sst.

449 Birgitte Christensdatter i Ustrup. 17.7.1780, fol.718B.
E: Niels Sørensen. A: søskende Jacob Christensen, Anne Marie Christensdatter, Johanne Christensdatter, Anne Sofie Christensdatter. FM: Hans Nielsen i Blegind, [Christen] Sommer, præst i Sønder Vissing, Søren Jensen i Mostrup. Desuden nævnes afdødes svoger Østen Lauridsen i Fillerup.

450 Johanne Eriksdatter i Boes. 25.7.1780, fol.719B.
E: Peder Jensen Nygaard. B: Erik 13 uger. FM: morbror Peder Eriksen sst.

451 Niels Andersen Skrædder i Skanderborg Barakker. 4.8.1780, fol.724.
E: Maren Knudsdatter. LV: Sr. Them i Skanderborg. B: Christiane Dorthe 27, Knud 26, Søren 23, Anne Mette 14. FM: Jens Stilling i Skanderborg.

452 Anne Rasmusdatter [formentlig fejl for Anne Nielsdatter] i Skårup. 18.8.1780, fol.725.
E: Niels Knudsen. B: Else 12. FM: mors morbror Rasmus Møller i Skårup.

453 Kirsten Pedersdatter i Stilling. 13.9.1780, fol.726.
E: Jens Nielsen Bentsen. B: Hans Bentsen i Hørning, Else Bentsdatter 28, Maren Jensdatter.

454 Anne Ovesdatter i Rye. 14.9.1780, fol.727.
[Enke efter Christian Andersen, skifte 22.10.1778 lbnr.384]. B: Anders 17, Hans 15, Anne 14, Laurids 4. FM: morbror Peder Ovesen i Rye, farbror Rasmus Andersen sst.

455 Søren Christensen og hustru Kirsten Rasmusdatter i Alling. 14.9.1780, fol.728.
B: Maren 9. FM: morbror Jens Rasmussen i Tørring. Hendes første ægteskab med Oluf Pedersen. B: Anne.

456 Margrethe Olufsdatter i Siim. 18.9.1780, fol.729B.
E: Anders Gertsen. B: Anne 10, Kirsten 7, Karen 3, Johanne 9 uger. FM: bedstefar Oluf Rasmussen på stedet, mors halvbror Anders Andersen i Siim, mors søskendebarn Søren Sørensen i Firgårde.

457 Niels Lassen Holm, aftakket rytter på Skanderborg Slotsgrund. 26.9.1780, fol.733.
E: Anne Cathrine Clausdatter. LV: Johan Josef i Skanderborg, Christen Virring. A: en søster og en halvbror, der bor mellem Vejle og Kolding. FM: Jens Lauridsen i Skanderborg.

458 Anne Mikkelsdatter i Blegind. 13.10.1780, fol.734.
E: Anders Eriksen. B: Else Marie 4 uger. FM: morbror Niels Mikkelsen i Virring.

459 Anders Pedersen Galten i Stjær. 2.11.1780, fol.736.
E: Anne Sørensdatter. LV: Anders Johansen Dyhr i Stjær. B: Ellen 13. FM: Rasmus Eskildsen sst.

460 Søren Nielsen i Rye. 2.11.1780, fol.737.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Laurids Nielsen, Anders Rasmussen i Rye. B: Rasmus 17, Maren 15, Niels 10, Inger 7, Søren 6 mdr. FM: Johan Madsen sst.

461 Karen Gudiksdatter i Rye. 18.11.1780, fol.737B.
E: Jens Davidsen. B: Anne 3 uger. FM: mors morbror Christen Salomonsen sst.

462 Anne Lauridsdatter i Vitved. 21.11.1780, fol.739B.
E: Niels Eskildsen. A: mor Maren Lauridsdatter, enke efter Laurids Villumsen i Vitved, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 8.9.1753 lbnr.2293], bror Laurids Lauridsen 32, halvsøskende Karen Pedersdatter 22, Else Pedersdatter 15. FM: Anders Nielsen i Fruering, Peder Christensen sst.

463 Karen Simonsdatter i Mesing. 2.12.1780, fol.740.
E: Johan Nielsen. B: Simon 24, Margrethe 12.

464 Mette Jensdatter i Overby. 29.12.1780, fol.741.
E: Rasmus Jørgensen Daugaard. B: Peder 15, Jørgen 14. FM: morbror Peder Winther i Tolstrup, farbrødre Niels Jørgensen i Grumstrup, Peder Jørgensen sst. Første ægteskab med [Peder Mikkelsen i Overby], skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 26.11.1762 lbnr.2818. B: Jens 23 i Ustrup, Anders 19, Mette Kirstine 18. FM: farbror Jens Mikkelsen i Tåning. Arv efter børnenes to søskende, skifte 6.2.1778 lbnr.363.

465 Gunder Christiansdatter i Nørremølle. 15.1.1781, fol.747.
E: Casper Didrik Lohmann. Bevilling til uskiftet bo af 8.12.1780.

466 Søren Pedersen i Boes. 19.1.1781, fol.747B.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Søren Sørensen sst. B: Mette 17, Anne 14, Johanne 12, Peder 6. FM: Peder Jensen i Boes, Peder Eriksen sst.

467 Anne Kirstine Nielsdatter i Forlev. 30.1.1781, fol.748.
E: Christen Jonassen. B: Else 19, Søren 12. FM: farbror Rasmus Sørensen i Veng. Første ægteskab med Søren Sørensen, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 15.6.1757 lbnr.2519]. B: Karen g.m. Thomas Jørgensen i Vrold, Anne Dorthe g.m. Anders Sørensen i Alken, Clara Eleonora g.m. Peder Sørensen i Forlev.

468 Else Marie Rasmusdatter i Forlev. 31.1.1781, fol.752B.
E: Jens Pedersen. B: Rasmus 11, Anne Cathrine 6, Niels 4. FM: mors morbror Hans Nielsen i Båstrup, Christoffer Eriksen i Illerup, Laurids Pedersen sst.

469 Kirsten Olufsdatter i Hørning. 3.3.1781, fol.756B.
E: Knud Nielsen Due. B: Oluf 4. FM: morbror Rasmus Olufsen i Lillering. Skøde 7.12.1756 fra enkemandens far Niels Mikkelsen Due i Hørning.

470 Niels Qvist, ugift forvalter på Rodsteenseje. 6.12.1780, fol.760.
A: søskende Christoffer Qvist på Mariager Kloster, Gertrud Marie Qvist i Randers, Oluf Qvist i Nørremølle ved Viborg. I følge testamente arver disse tre søskende samt flere navngivne uden for familien.

471 Jens Jensen, ugift i Virring. 30.3.1781, fol.763.
A: halvsøster Mette Jensdatter 8. FM: Niels Leth i Hørning, stedfar Oluf Mikkelsen i Virring. Arv efter mor [Mette Rasmusdatter], skifte 24.2.1773 lbnr.255. Arv efter far [Jens Jensen], skifte 21.3.1774 lbnr.291.

472 Abelone Jensdatter i Låsby. 30.4.1781, fol.764B.
E: Søren Sørensen Søndergaard. B: Anne Margrethe g.m. Niels Knudsen i Vrold, Maren g.m. Anders Rasmussen i Brendstrup, Dorthe g.m. Søren Sørensen, forpagter på Brandbjerg, Søren 22. FM: morbror Jens Jensen i Skovby.

473 Maren Rasmusdatter, tjenestekvinde i Blegind. 15.1.1781, fol.771.
A: halvsøskende Rasmus Rasmussen i Fregerslev, Voldborg Rasmusdatter g.m. Jens Rasmussen i Ravnholt, Birthe Rasmusdatter i Fregerslev, Kirsten Rasmusdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 5.9.1757 lbnr.2532], var g.m. Christen Rasmussen i Fregerslev. 2B: Bodil g.m. Peder Pedersen i Vitved, Maren g.m. Mikkel Jensen i Solbjerg. Arv efter afdødes mor Anne Jacobsdatter i Fregerslev, skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 14.9.1762 lbnr.2773 og 2774. Skiftet er også efter afdødes barn uden for ægteskab med Mads Albertsen: Albert Madsen, der døde hos sin farfar Albert Madsen i Blegind.

474 Simon Rasmussen i Låsby. 11.5.1781, fol.773B.
E: Birthe Jensdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Karen 18. FM: Jens Rasmussen sst. Af første ægteskab B: Rasmus 30 i København.

475 Bevilling for Margrethe Mette Teilmann at være egen værge. 17.5.1781, fol.777B.
Bevilling 28.5.1773 for Margrethe Mette Teilmann at være egen værge, så hun selv må arve efter sin far justitsråd Morten Teilmann efter ansøgning fra hendes mormor Margrethe Rosenørn, enke efter oberstløjtnant [Christian Frederik] Gersdorff på Kærgård i Riberhus Amt.

476 Mikkel Sørensen i Grumstrup. 22.5.1781, fol.777B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Jens 5, Søren 3. FM: morbror Henrik Jensen sst.

477 Karen Jørgensdatter i Søballe. 26.5.1781, fol.779.
E: Jens Madsen. Første ægteskab med Christen Thøgersen, skifte 22.6.1775 lbnr.317. B: Kirsten g.m. Peder Nielsen i Søballe, Anne g.m. Rasmus Nielsen i Stjær, Jørgen 24, Thøger 18, Jens 15, Maren 10. FM: farbror Rasmus Thøgersen i Hårby, morbror Jens Jørgensen i Bjedstrup. Desuden nævnes enkemandens søn Bertel Jensen.

478 Niels Pedersen Asklev og hustru Johanne Christensdatter i Rye. 29.5.1781, fol.786.
B: Peder 14, Christen 13, Anne Marie 7. FM: morfar Christen Rydal i Funder, farbror Christen Pedersen Asklev i Them. Ved registreringen 29.3.1779 nævnes også Jens 7, Anne 4, der døde. Hans første ægteskab med Anne Marie Rasmusdatter. B: Mette g.m. Peder Lauridsen i Asklev, Rasmus 20, Anne Kirstine 18. FM: bedstefar Jens Poulsen i Rye.

479 Jørgen Andersen Vestergaard på Alrø. 5.6.1781, fol.796.
E: Ellen Pedersdatter. B: Anders Jørgensen, Jens Jørgensen, Laurids Jørgensen, Karen Jørgensdatter, [skifte 22.9.1778 lbnr.380], var g.m. Simon Jensen på Alrø Land. 2B: Rasmus 9, Anne Kirstine 7. [Karen Jørgensdatters første ægteskab med Rasmus Nielsen, skifte 20.6.1769 lbnr.157] 7B: Barbara g.m. Niels Pedersen på Alrø Land, Ellen, Anne, Jørgen 21, Niels 19, Jens 17, Kirsten 15, Kirsten Jørgensdatter, død, var g.m. Anders Jørgensen på Alrø Land. 2B: Kirsten 11, Ellen 8.

480 Anne Sofie Andreasdatter Toft, kammerjomfru på Hovedgård. 25.6.1781, fol.798.
A:
1) bror Martin Andreasen Toft, billedhugger i Petersborg i Rusland
2) bror Hans Christian Toft, der farer på Kina
3) søster Cathrine Dorthe Toft, død, var g.m. en smed i Fredericia. 4B: Peder Andreas Bøttern, grovsmed i Fredericia, Christian Bøttern, kur-smed ved det Holstenske Rytterregiment, Marie Bøttern g.m. Johan Christian Schile, remsnider i København, Susanne Margrethe Bøttern, tjener i København
4) søster Christine Marie Toft g.m. skovrider Christian Ertmann Wendel i Svabsted i Holsten. Alle disse søskende er født i Fredericia.

481 Søren Christensen i Virring. 3.7.1781, fol.803B.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Peder Mikkelsen sst. B: Kirsten Marie 6. FM: Hans Rasmussen i Blegind.

482 Anne Jensdatter i Virring. 3.7.1781, fol.805.
E: Peder Jensen. B: Anne 22. FM: Peder Mikkelsen i Virring.

483 Jens Albertsen i Gjedved. 4.7.1781, fol.806.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Pedersen Møller i Tolstrup Mølle. B: Anders 4, Jens 2. Af første ægteskab B: Albert 22, Christen 18, Peder 15. FM: Niels Knudsen, Anders Madsen, Mikkel Nielsen, Anders Jørgensen i Gjedved.

484 Niels Sørensen og hustru Ellen Madsdatter i Stjær. 6.7.1781, fol.808.
B: Anne 2. FM: bedstefar Søren Nielsen Bjerregaard i Vitved.

485 Peder Eriksen i Boes. 9.7.1781, fol.815B.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Sørensen sst. B: Maren 3, Anne 2. FM: farbror Laurids Eriksen i Stjær, farbror Jens Pedersen Bayer i Skanderborg.

486 Rasmus Rasmussen i Emborg. 10.7.1781, fol.818B.
E: Anne Gertsdatter. LV: Søren Sørensen i Søballe, Peder Frederiksen i Rye. B: Johanne 10. FM: farbror Joen Rasmussen i Hemstok.

487 Mikkel Rasmussen, smed i Onsted. 11.7.1781, fol.823.
E: Johanne Poulsdatter. LV: far Poul Pedersen i Løjenkær. B: Rasmus 7, Karen 4. FM: Peder Madsen i Fastrup, Peder Jensen, der tjener i Vestermølle. Første ægteskab med Maren Andersdatter, skifte 23.3.1767. B: Else 20. Desuden nævnes enkens brødre Søren Poulsen i Bøgeskov, Peder Poulsen i Gunnestrup.

488 Maren Rasmusdatter i Fastrup. 11.7.1781, fol.824B.
E: Peder Rasmussen. B: Mette 16, Peder 15, Rasmus 14, Knud 12, Jens 5. FM: fasters mand Poul Pedersen i Vitved.

489 Oluf Hansen Thorn i Hylke Mølle. 23.7.1781, fol.825.
E: Else Christensdatter. LV: Søren Mikkelsen den ældre i Hylke. B: Hans Thorn, der ejer møllen, Augusta Thorn, død, var g.m. Jens Jensen Smed i Fløjstrup på Gl. Estrup gods. 2B: Birthe Kirstine 8, Jens 7.

490 Maren Nielsdatter i Tørring. 31.7.1781, fol.826.
Enke efter Anders Rasmussen. B: Inger g.m. Jørgen Pedersen i Linå, Maren 15, Else 7. FM: søskendebarn Søren Lauridsen i Tørring, Laurids Nielsen sst.

491 Enevold Hvid, forpagter på Tammestrupgård i Skanderborg Amt. 17.8.1781, fol.827B.
E: Birgitte Pedersdatter Balle. Bevilling til uskiftet bo.

492 Anders Holgersen, væver i Hylke. 28.9.1781, fol.827B.
E: Maren Hansdatter. LV: Søren Mikkelsen den yngre i Hylke. B: Jacob 1. FM: Oluf Madsen i Hylke. [Første ægteskab med Kirsten Sørensdatter, skifte 10.10.1763 lbnr.121]. B: Anders 31 i Sejersdal, Kirsten 25 på Sjælland. [Andet ægteskab med Anne Jensdatter]. B: Niels 16, uvist hvor, Kirsten 13, Maren 10, Anne 5.

493 Rasmus Olufsen i Lillering. 2.10.1781, fol.829.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Mikkel Mogensen sst. B: Anne Marie 5, Oluf 4, Rasmus 3. FM: Poul Jensen i Labing på Lyngbygård gods, Anders Nielsen, ladefoged på Lyngbygård, Knud Nielsen i Hørning.

494 Maren Pedersdatter i Skanderborg Barakker. 9.11.1781, fol.832.
E: Johan Henrik Vilhelm. A: mor Margrethe Davidsdatter i Skanderborg, bror Hans Pedersen, uvist hvor. FM: Niels Christian Rasmussen i Skanderborg.

495 Just Jørgensen på Alrø. 12.11.1781, fol.833.
E: Inger Rasmusdatter. LV: Jørgen Andersen. B: Jørgen 28, Rasmus 18, Jacob 12, Anne g.m. Vilhelm Justesen Rosenmeyer, Clara Lisbeth 22, Anne Kirstine 20. FM: Julius Rosenmeyer, Jacob Rasmussen. Skøde 5.3.1759 fra afdødes far Jørgen Poulsens arvinger. (Sml. lbnr.62 og 102).

496 Rasmus Rasmussen i Harlev. 12.11.1781, fol.835B.
E: Karen Jensdatter. LV: Rasmus Sørensen i Hørslev. A: søskende Jørgen Rasmussen i Emborg, Anders Rasmussen i Skørring, Jens Rasmussen sst. død. 3B: Christen 18, Rasmus 15, Anne 13, Mette Rasmusdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 14.9.1757 lbnr.2556, var g.m. Christen Rasmussen]. 3B: Niels 32, Søren 30, Jørgen 26. FM: morbror Anders Rasmussen i Skørring, Anne Rasmusdatter g.m. Peder Sørensen sst, halvsøskende Jens Rasmussen 36 i Galten, Christen Rasmussen 32 i Skørring, Hans Rasmussen 30 i Rude, Christen Rasmussen 28 sst, Maren Nielsdatter, enke i Bredstrup ved Vejle. LV: Anders Rasmussen i Skørring.

497 Jørgen Nielsen i Stenderuphus. 20.11.1781, fol.836.
E: Mette Marie Jørgensdatter. LV: Søren Christensen i Kattrup. B: Jørgen 20, Kirsten 4, Niels 2. FM: Christen Hansen i Kattrup, Niels Knudsen i Tolstrup Tammestrup.

498 Mette Margrethe Møller, ugift husholderske på Serridslevgård. 11.12.1781, fol.838B.
A: søskende Laurids Møller på Serridslevgård, Andreas Møller, forvalter sst, Christian Møller i Sletterød ved Billesbølle på Fyn, Sidsel Møller g.m. Niels Bang, degn i Vivild i egnen ved Gammel Estrup, Karen Møller, død, var g.m. Anders Madsen Skjødt, brændevinsbrænder i København. 3B: Charlotte Amalie 14, Johanne Christiane 12, Cecilie 10.

499 Niels Jensen Rytter i Velling. 11.1.1782, fol.840.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Maren 27, Jens 26 i Nim, Jørgen 23, Peder 18. FM: født værge Eskild Pedersen i Velling.

500 Jens Nielsen i Rye. 5.12.1781, fol.842.
Enkemand. B: Kirsten, Maren, Anne 7, Karen 7.

501 Rasmus Jensen i Gram. 18.1.1782, fol.842B.
E: Maren Pedersdatter. A: søskende Hans Jensen i Gram, Mikkel Jensen 37 i København, Søren Jensen 36, tjener i Holsten, Laurids Jensen 34, tjener i København hos grevinde Danneskjold, Anne Jensdatter g.m. Mikkel Jørgensen i Hørning, Bodil Jensdatter g.m. Jacob Sørensen i Stilling. Arv til afdødes stedsøn Søren Sørensen 27 efter skifte 14.12.1767.

502 Sidsel Hansdatter i Rørt. 30.7.1781, fol.848.
E: Niels Sørensen Hjulmand. A: søster, død. 3B: Hans Bertelsen på Sjælland, Niels Bertelsen, død, Johan Bertelsen på Sjælland.

503 Anne Nielsdatter i Tulstrup. 1.2.1782, fol.848B.
E: Herluf Jensen. B: Niels 3. FM: morbror Knud Nielsen i Tørring.

504 Hans Jensen Sattrup, fuldmægtig på Hovedgård. 3.1.1782, fol.849B.
A:
1) søster Anne Marie Jensdatter g.m. Hans Horndrup, hattemager i Horsens
2) halvbror Peder Mikkelsen i Østbirk, død. 4B: 3 sønner og 1 datter
3) halvsøster Inger Jensdatter g.m. Jens Dørup i Gantrup. 2B.
4) halvsøster Karen Jensdatter, død, var g.m. Jokum Henriksen i Østbirk. 2B: en søn, Anne Margrethe
5) halvsøster Mette Jensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Sattrup. 3B: 2 sønner og 1 datter
Testamente af 29.12.1781, der anviser arv til ovennævnte søskende samt til flere navngivne personer, der ikke er familie.

505 Jacob Sørensen i Boes. 22.2.1782, fol.852.
A: mor Maren Rasmusdatter g.m. Jens Sørensen i Boes, søskende Anne Sørensdatter 17, Frederik Sørensen 16, Rasmus Sørensen 14, Jens Sørensen 12, Johanne Sørensdatter 11, Marie Sørensdatter 5. FM: Hans Pedersen Baastrup i Skanderborg, Jens Christensen i Boes, Peder Jensen sst, Anders Jensen sst. Arv efter afdødes far Søren Jensen, skifte 17.3.1778 lbnr.366.

506 Anne Sørensdatter i Snærild. 5.3.1782, fol.852B.
Enke. B: Søren Jensen sst, Rasmus Jensen i Hvilsted, Peder Jensen i Balle, Jens Jensen i Snærild, Birthe Jensdatter g.m. Morten Rasmussen sst, Mette Jensdatter g.m. Rasmus Ovesen i Ondrup.

507 Mogens Rasmussen i Svorbæk. 19.4.1782, fol.853.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Eriksen sst. B: Erik 25, Rasmus 23, Anders 22, bødkersvend i København, Birthe 13, Jens 9. FM: farbror Peder Rasmussen i Fensholt. Arv til afdødes stedsøn Niels Eriksen efter skifte13.5.1756.

508 Anne Pedersdatter i Stilling. 4.5.1782, fol.856B.
E: Rasmus Pedersen. B: Anne 15, Søren 13, Peder 8, Mette 6, Maren 4, Karen 2. FM: Mikkel Søgaard i Stilling, Søren Poulsen sst.

509 Inger Jensdatter i Stjær. 4.5.1782, fol.858.
Enke efter Jens Jensen. B: Christen i Svejstrup, Jens i Truust, Maren gift i København.


Skanderborg og Åkær amter
Skifteprotokol
1782-1791
B 5 C - 215


510 Christian Mønster, skovrider i Storring. 11.5.1782, fol.1B.
Enkemand efter [Øllegaard Christine Johanne Kelle, skifte 20.6.1777 lbnr.344]. B: Anne Lisbeth Mønster 12, der opholder sig hos sin moster jomfru Kelle i Lyngå. FM: farbror Jens Mønster i Galten. Desuden nævnes afdødes far afdøde Peder Mønster, skovrider i Storring.

511 Frederikke Louise Hyster i Salten. 17.5.1782, fol.16B.
E: Niels Voetmann. Bevilling til uskiftet bo.

512 Anders Jørgensen Vestergaard på Alrø. 23.5.1782, fol.17.
E: Johanne Jensdatter. LV: far Jens Nielsen. A:
1) mor Ellen Pedersdatter, [enke efter Jørgen Andersen Vestergaard på Alrø, skifte 5.6.1781 lbnr.479]
2) bror Jens Jørgensen Vestergaard på Alrø Land
3) bror Laurids Jørgensen Vestergaard på Alrø Land
4) søster Karen Jørgensdatter, [skifte 22.9.1778 lbnr.380], var g.m. Simon Jensen på Alrø Land. 2B: Rasmus 8, Anne Kirstine 7. [Første ægteskab med Rasmus Nielsen, skifte 20.6.1769 lbnr.157]. 7B: Barbara g.m. Niels Pedersen på Alrø Land, Ellen g.m. Jørgen Justesen sst, Anne g.m. Anders Jørgensen, Jørgen 23, Niels 20, Jens 19, Kirsten 17
5) søster Kirsten Jørgensdatter, død, var g.m. Anders Jørgensen på Alrø Land. 2B: Kirsten 10, Ellen 6
6) halvbror Rasmus Jensen, skrædder på Alrø Land
7) halvbror Peder Jensen i Sondrup på Serridslevgård gods.

513 Poul Pedersen i Hemstok. 31.5.1782, fol.19B.
A:
1) bror Oluf Pedersen i Hemstok
2) bror Søren Pedersen i Hemstok
3) bror Rasmus Pedersen i Firgårde
4) søster Cathrine Pedersdatter, død. 2B:
a Peder Jensen i Boes
b Cathrine Jensdatter, død, var g.m. Knud Rasmussen i Svejstrup. 1B: Rasmus 16
5) søster Anne Pedersdatter, død, var g.m. afdøde Søren Jacobsen i Firgårde, [skifte 17.3.1775 lbnr.313]. 5B:
a Jacob Sørensen i Firgårde
b Anne Sørensdatter g.m. Niels Mikkelsen i Javngyde
c Jens 26 i Javngyde
d Margrethe 23 i Siim
e Maren 17.

514 Kirsten Troelsdatter i Jeksen. 1.6.1782, fol.22B.
E: Anders Rasmussen. B: Rasmus 7 uger. FM: Jens Christoffersen sst.

515 Clara Eleonora Harlev i Tønning. 5.6.1782, fol.23B.
Enke efter Niels Olufsen, slotsfoged på Clausholm. Af første ægteskab B: Laurids Fensten 36, konsumptionsbetjent i Vejle. Afdøde døde 24.5.1780 hos sin søster [Birthe Lauridsdatter Harlev] i Ravnsø Præstegård, enke efter Laurids [Bertelsen] Bay, præst i [Vester] Nykirke og Fåborg.

516 Clara Hedvig de Grabow på Hovedgård. 18.4.1782, fol.36B.
Enke efter [Jørgen Ditlev] Trampe. B: Jørgen Ditlev Trampe, Adam Frederik Trampe ejer af Løgismose på Fyn. [Bevillig til uskiftet bo 27.5.1774 lbnr.297].

517 Ida Margrethe Boetmann, mademoiselle på Åkær. 1.7.1782, fol.45B.
A:
1) bror Wolf Frederik Boetmann, død i prøjsisk krigstjeneste. 6B: heraf Jørgen Vilhelm Boetmann
2) søster Augusta Sofie Boetmann, død, var g.m. postmester Schman i Pretz. 1B: Dorthe Cathrine Schman, der er rejst til den engelske koloni i Amerika
3) søster Hedvig Benedikte Boetmann, død, var g.m. Schwein Blumberg i Eutin. 4B:
a Jørgen Vilhelm Blumberg, kok i Slesvig
b Carl Blumberg, skriver ved kancelliet i Caschau i major Buchs tjeneste
c Marie Lisbeth Blumberg g.m. Johan Sigmund Schultz, bogtrykkersvend i Stade ved Hannover
d Dorthe Blumberg, død, var g.m. Wulfsen. 3B: Rebekka Marie Sofie 21, Johan Peder Christian 18, Ida Johanne Dorthe 16. FM: fars svoger Bartholomæus Henrik Torper, organist i Hagen provsti under Pretz Kloster.

518 Karen Rasmusdatter i Balle. 3.7.1782, fol.53.
E: Frands Mikkelsen. B: Niels 6, Mikkel 4. FM: Mads Frandsen i Odder.

519 Rasmus Mikkelsen Møller i Bukballeborg i Hylke sogn. 10.7.1782, fol.54.
E: Anne Knudsdatter. LV: Jørgen Sørensen i Ørridslev. B: Rasmus 15, Mikkel 8, Knud 3. FM: farbrødre Morten Mikkelsen i Båstrup, Jørgen Mikkelsen sst.

520 Niels Sørensen i Harlev. 11.7.1782, fol.57B.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Jensen. B: Jens 5, Niels 9 uger. FM: farbrødre Anders Sørensen i Harlev, Christen Sørensen sst.

521 Anne Pedersdatter i Vitved. 19.7.1782, fol.59B.
E: Claus Rasmussen. B: Birthe 10, Rasmus 8, Karen 4, Peder 3, Søren 5 uger. FM: morfar Peder Pedersen i Hørslev, Søren Damgaard i Vitved, Søren Nielsen i Fastrup.

522 Søren Rasmussen, ugift i Båstrup. 20.7.1782, fol.65B.
A: søster Maren Rasmusdatter, enke efter Mikkel Jørgensen sst. LV: Rasmus Lauridsen sst, bror Christen Rasmussen i Ustrup, død. 2B: Anne 18, Juliane Charlotte 16. FM: stedfar Oluf Christensen, bror Rasmus Rasmussen, værtshusholder i København.

523 Rasmus Knudsen i Jeksen. 22.7.1782, fol.67.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Christensen i Mesing. B: Anne 12, Knud 9, Maren 7, Peder 1. FM: fars halvbror Knud Jensen i Skibby, Oluf Pedersen i Mesing.

524 Sidsel Nielsdatter i Stjær. 22.7.1782, fol.70B.
E: Peder Nielsen Jeksen. B: Niels 25, Kirsten 23, Jens 18, Mette 15. FM: morbror Jens Nielsen i Stjær, farbror Jens Jeksen i Stjær.

525 Sidsel Andersdatter i Storring. 23.7.1782, fol.73B.
E: Mads Pedersen. B: Abelone 7 uger. FM: bedstefar Oluf Rasmussen i Galten, farbror Niels Pedersen i Stjær.

526 Karen Mortensdatter i Storring. 23.7.1782, fol.71.
E: Jens Olufsen. B: Anne 12, Oluf 8. FM: Jacob Stilling, degn i Storring.

527 Mette Rasmusdatter i Emborg. 30.7.1782, fol.78.
E: Knud Rasmussen. Første ægteskab med [Just Simonsen]. B: Rasmus 25, Simon 22, Anders 18. FM: Laurids Simonsen i Lille Hjelmslevhus, Svend Mortensen i Fiskerhusene.

528 Jens Simonsen i Emborg. 30.7.1782, fol.79B.
E: Anne Cathrine Jacobsdatter. LV: Joen Rasmussen i Hemstok. B: Kirsten 18, Jacob 17. FM: Niels Simonsen i Fiskerhusene.

529 Karen Christensdatter i Nim. 6.8.1782, fol.81.
E: Søren Pedersen. B: Maren 3, Karen 3 mdr, Lisbeth 3 mdr. FM: Peder Møller, møller i Lundum Mølle.

530 Karen Thomasdatter i Blegind. 9.8.1782, fol.84.
E: Anders Eriksen. A: mor Birthe Sejersdatter g.m. Niels Pedersen sst, søskende Maren Thomasdatter g.m. Anders Rasmussen Kold i Blegind, Anne Thomasdatter 22, Niels Thomsen 18, Sejer Thomsen 16, Anders Thomsen 14, Søren Thomsen 11, Kirsten Thomasdatter 9. FM: Niels Leth sst. Enkemandens første ægteskab med [Maren Hansdatter], skifte 11.3.1779 lbnr.414. B: Hans, Maren. Enkemandens andet ægteskab med [Anne Mikkelsdatter], skifte 13.10.1780 lbnr.458. B: Else Marie.

531 Niels Madsen 8 år i Forlev. 17.8.1782, fol.86B.
A: far Mads Nielsen i Illerup, bror Thomas Madsen 14, halvsøster Maren Madsdatter g.m. Rasmus Pedersen i Fregerslev, der nu tjener i Hedemølle. FM: Rasmus Pedersens far Peder Rasmussen i Fregerslev, Jacob Ernstsen i Forlev.

532 Else Bertelsdatter i Alling. 4.8.1782, fol.87B.
E: Hans Tulipan. B: Christiane Lynge 28 g.m. Mads Østergaard, ladefoged på Lyngballe, ejet af grevskabet Frijsenborg. Christine Lynge g.m. Christen Brun, møller i Lillemølle ved Hobro.

533 Anne Nielsdatter i Tulstrup. 14.9.1782, fol.89.
E: Jesper Jørgensen Dyhr. B: Niels 22 i Låsby, Anne Marie 16.

534 Maren Jensdatter i Vinding. 1.10.1782, fol.89.
E: Juul Pedersen. B: Peder 30, Jens 28 i København, Steffen 24, Oluf 15. FM: morbror Niels Jensen i Sønder Vissing.

535 Maren Nielsdatter i Stjær. 11.10.1782, fol.91B.
E: Knud Nielsen. Første ægteskab med [Mads Rasmussen sst, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 5.12.1749 lbnr.2099]. B: Maren Madsdatter, enke efter Peder [Nielsen] Søballe i Stjær, [skifte 6.11.1777 lbnr.352]. LV: Anders Jensen, Rasmus Madsen i Storring, Niels Madsen i Herskind, Ellen Madsdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 22.9.1764 lbnr.2852], var g.m. Rasmus Eskildsen i Stjær. 1B: Mads 23 sst, Mette Madsdatter, [skifte 24.6.1773 lbnr.268], var g.m. Rasmus Jensen i Tåstrup. 2B: Anne, Maren, Helle Madsdatter g.m. Søren Nielsen i Stjær, Søren Madsen sst.

536 Christoffer Jensen i Skårup. 15.10.1782, fol.92B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Andersen Nedergaard i Skårup. A: søskende Peder Jensen i Virring, Thomas Jensen sst, Jens Jensen i Hvolbæk, Peder Jensen i Skårup.

537 Maren Christoffersdatter i Mesing. 18.10.1782, fol.93B.
E: Laurids Christiansen. B: Anne Kirstine 5. FM: morbror Peder Christoffersen i Hårby, farbror Mikkel Christiansen i Stilling. Skøde 16.1.1776 fra enkemandens far Christian Hansen i Mesing. Børnepenge til enkemandens søsterdatter Anne Svendsdatter i Mesing. (Sml. lbnr.194).

538 Christen Lauridsen Overgaard i Vrold. 15.11.1782, fol.98B.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Just Rasmussen i Justenborg. B: Maren g.m. Jens Terkildsen i Hem, Anders 19, Laurids 16, Anne 14, Rasmus 8. FM: morbror Rasmus Lauridsen i Tåning, farbror Jens Lauridsen i Vrold, farbror Rasmus Lauridsen i Båstrup, Thomas Jørgensen i Vrold. Desuden nævnes enkens bror Niels Lauridsen Taaning i Hobro, og enkens afdøde morbror Frands Rasmussen.

539 Knud Nielsen Due i Hørning. 22.11.1782, fol.102.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Ernstsen i Forlev. B: Kirsten 6 mdr. FM: mosters mand Peder Jensen i Ringkloster. Første ægteskab med [Kirsten Olufsdatter, skifte 3.3.1781 lbnr.469]. B: Oluf 6. FM: farbror Mikkel Nielsen Due, ungkarl i Bodilmølle.

540 Karen Pedersdatter i Hørning. 27.11.1782, fol.104B.
E: Johannes Jensen Vendelbo, urmager. B: Jens 8, Laurids 4, Anne Birgitte 3, Anne Lisbeth 1.

541 Cornelius Rasmussen i Grumstrup. 30.11.1782, fol.106B.
E: Birgitte Eriksdatter. LV: degnen Ring i Båstrup. B: Johanne 7, Rasmus 5. FM: Mourids Johansen i Grumstrup, Peder Tvilling, Jens Poulsen.

542 Niels Rasmussen i Adslev. 2.12.1782, fol.108.
E: Dorthe Mortensdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Maren 4. FM: morfar Morten Jespersen på stedet.

543 Niels Nielsen i Hørning. 10.1.1783, fol.109.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jørgen Olufsen i Blegind, Jens Nielsen i Blegind, der ægter enken. B: Niels 17, Rasmus 15, Maren 13, Mikkel 11, Niels 8, Jørgen 6, Mads 4, Bodil Marie 7 uger. FM: Peder Esbensen i Hørning, Hans Sørensen i Dørup, Mikkel Sørensen Due i Fregerslev.

544 Niels Jensen, smed på Skanderborg Slotsgrund. 5.6.1782, fol.112.
Enke efter Mette Rasmusdatter i Vitved, [skifte 21.3.1780 lbnr.441]. Arvinger angives ikke.

545 Kirsten Thomasdatter i Mesing. 24.1.1783, fol.112B.
E: Rasmus Mogensen Smed. B: Mogens 8, Sofie 6, Thomas 2. FM: farbror Peder Mogensen i Galten, Peder Jensen i Mesing, Rasmus Madsen sst.

546 Peder Knudsen i Vitved. 4.2.1783, fol.116.
E: Anne Danielsdatter. LV: Søren Jensen sst. B: Knud 8, Maren 5, Daniel 2. FM: farbror Jørgen Knudsen sst, morbror Jacob Danielsen i Virring.

547 Søren Jørgensen i Fastrup. 7.2.1783, fol.118B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Madsen sst. B: Anne 21, Rasmus 15, Kirsten 10, Jørgen 7. FM: Jens Rasmussen i Vitved, Niels Mikkelsen i Virring.

548 Kirsten Knudsdatter i Adslev. 11.2.1783, fol.121B.
E: Oluf Jørgensen. B: Rasmus 8, Kirsten 4. FM: Jens Jensen i Illerup, Jørgen Olufsen i Blegind, Hans Rasmussen sst. Første ægteskab med Rasmus Lauridsen, [skifte 17.8.1772 lbnr.243]. B: Kirsten [formentlig fejl , skal være Karen] 14. FM: Peder Jensen i Illerup.

549 Lisbeth Rasmusdatter i Gram. 18.2.1783, fol.125.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus 5. FM: morbror Just Rasmussen i Holstskovgård. Skøde 24.6.1775 fra afdødes far Rasmus Nielsen.

550 Niels Siersted, amtskirurg i Skanderborg. 4.10.1782, fol.128.
E: Eleonora Medea Hasselager. Bevilling til uskiftet bo.

551 Mette Jensdatter i Gjedved. 10.3.1783, fol.128.
E: Jens Christensen Kjær. B: Karen 3. FM: oldefar Jørgen Sørensen Kolt i Gjedved. Enkemandens første ægteskab med [Anne Jørgensdatter], skifte 18.9.1772 lbnr.247. B: 1 søn og 1 datter. Enkemandens andet ægteskab med [Karen Mortensdatter], skifte 10.9.1779 lbnr.422. B: Maren.

552 Jacob Jensen i Gjedved. 10.3.1783, fol.131.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Albert Rasmussen sst. B: Niels 18, Kirsten 13, Jens 11, Mette 8, Anne Marie 6, Anne Cathrine 2. Ved skøde 20.9.1766 fra Jens Andersen til afdøde nævnes skifte efter enkens forældre Niels Andersen, skifte 19.11.1748 lbnr.59 og Kirsten Rasmusdatter, skifte 19.1.1757 lbnr.92 og deres B: Rasmus Nielsen i Gjedved, Johanne Nielsdatter g.m. Søren Hansen Smed sst, Barbara Nielsdatter g.m. Mads Jensen i Ørridslev, Cathrine Nielsdatter g.m. Gunnar Jensen sst.

553 Jens Rasmussen Smed i Firgårde. 23.5.1783, fol.134.
E: Maren Madsdatter. LV: Oluf Pedersen i Hemstok. B: Jens 34 i Tørring, Niels 23, Mads 17, Maren g.m. Jacob Nielsen i Siim, Anne g.m. Jørgen Rasmussen, smed i Svejstrup, Kirsten 20, Anne 13. FM: farbror Søren Rasmussen, smed i Boes, Jacob Jacobsen i Firgårde, Peder Jensen i Boes.

554 Benedikte Antoinette Rosenørn på Åkær. 13.5.1783, fol.136B.
Enke efter Thøger Lassen, ejer af Åkær og Dybvad. B: Hedvig Margrethe de Lassen, der er lam, Anne de Lassen der ægter etatsråd Christian Frederik Tønne von Lüttichau, ejer af Stovgård og Alsted, Marie Henriette de Lassen forlovet med kammerjunker Hans Henrik von Bülow.

555 Peder Sørensen Leth og hustru Helene Thomasdatter i Storring. 2.6.1783, fol.139.
Hans A:
1) bror Jens Leth i Lethenborg
2) bror Anders Sørensen Leth i Fredericia
3) bror Søren Leth i Blegind, skifte [20.12.1773 lbnr.283]. 5B:
a Johanne Marie Sørensdatter g.m. Poul Rasmussen Due i Bjertrup
b Maren Sørensdatter g.m. Niels Leth i Blegind
c Kirsten [fejl skal være Karen] Sørensdatter 21
d Peder Sørensen 19
e Søren Sørensen 17
4) bror Peder Sørensen Leth i Ovstrup, død. 1B:
a Abelone Pedersdatter 17. FM: stedfar Jens Kjeldsen i Ovstrup
5) søster Anne Sørensdatter g.m. Jens Jacobsen i Ovstrup
6) søster Edel Sørensdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 18.7.1763 lbnr.2829], var g.m. Christen Eriksen Snedker i Røgen. [Første ægteskab med Thomas Sørensen Basse i Århus]. 4B:
a Anne Thomasdatter g.m. en skomager i København
b Maren Thomasdatter 24, tjener i Århus
c Mette Marie Christensdatter 18
d Karen Christensdatter 16
7) søster Mette Sørensdatter, [skifte 11.12.1770 lbnr.186], var g.m. Niels Pedersen Leth i Hørning. 2B:
a Peder Nielsen 20
b Laurids Nielsen 17
Hendes A:
Første ægteskab med Andreas Pedersen i Storring, skifte 14.1.1780 lbnr.431. 5B:
a Thomas Andreasen 20
b Peder Andreasen 18 i Århus
c Dorthe Andreasdatter, der døde
d Oluf Andreasen 8
e Hans Andreasen 5. FM: morbror Hans Thomsen i Århus, Christoffer Ambrosius i Søballe, Rasmus Pedersen i Hårby.

556 Christen Langaa i Overby ved Horsens. 3.6.1783, fol.146B.
A:
1) søster Anne Marie Christensdatter g.m. Niels Sørensen i Vrangstrup på Frijsendal gods
2) søster Anne Christensdatter g.m. Anders Christensen i Langå på Ulstrup gods
3) bror Jens Smed i Vinge på Ulstrup gods
4) halvbror Søren Christensen Smed i Aidt på Frijsendal gods.

557 Anne Marie Mikkelsdatter i Balle. 30.6.1783, fol.150B.
E: Jens Jensen. B: Birthe 22, Maren 14. FM: Jørgen Nielsen sst.

558 Mikkel Jensen, ugift i Hvolbæk. 25.7.1783, fol.151.
A: bror [Enevold Jensen i Tåning, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 21.8.1754 lbnr.2336]. 3B: Maren Enevoldsdatter g.m. Christen Iversen i Tåning, Jens Enevoldsen, post i Horsens, Kirsten Enevoldsdatter g.m. Christen Jensen i Tåning.

559 Maren Knudsdatter i Hvolbæk. 25.7.1783, fol.153.
Enke. A: halvbror Rasmus Nielsen i Hvolbæk, brorsøn Jens Christensen, snedkersvend i Flensborg. FM: Rasmus Rasmussen i Skårup.

560 Laurids Rasmussen i Søballe. 6.8.1783, fol.154.
E: Sidsel Jespersdatter. LV: Rasmus Jacobsen i Framlev. B: Anne Sofie 15. FM: farbror Søren Rasmussen i Illerup, morbror Morten Jespersen i Adslev.

561 Mette Thorsdatter i Hemstok. 21.8.1783, fol.157B.
E: Jens Pedersen. B: Mette 4. FM: morbrødre Rasmus Pedersen i Firgårde, Jens Pedersen sst.

562 Knud Mikkelsen Hjort og hustru Anne Pedersdatter i Hjortgården i Torrild. 27.8.1783, fol.159.
B: Mikkel 11, Peder 8, Niels 6, Anne 1. FM: mors morbror Simon Mikkelsen i Krogstrup i Torrild sogn, morfar Peder Hansen Holm i Torrild. Skøde 10.11.1771 fra afdødes far Mikkel Pedersen.

563 Jens Sørensen Grenaa i Blegind. 5.9.1783, fol.164.
Enkemand efter Maren Rasmusdatter, skifte 12.12.1770 lbnr.188. B: Anne Johanne g.m. Rasmus Christensen i Vitved, Anne 21, nu g.m. Peder Andersen i Blegind, der har overtaget gården. FM: farbror Søren Sørensen i Bjertrup, Jens Rasmussen i Framlev. Første ægteskab med Anne Cathrine Jensdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 16.5.1755 lbnr.2430]. B: Søren i Blegind.

564 Frands [Jacob] Soetmann, skovrider i Alling. 9.9.1783, fol.170B.
E: Dorthe Sofie Paulin. LV: [Ludvig Hemmer] Bagger, præst i Alling. B: Frederik Soetmann, birkeskriver i Holme ved Århus, Christoffer Soetmann, bogholder på Sukkerhuset i Ålborg, Lisbeth Soetmann g.m. Niels Gudmandsen, skoleholder i Høver, Elsebeth Marie Soetmann g.m. Jacob Fulden, degn i Storring, Benedikte Marie Soetmann g.m. Frederik Skørring, skoleholder i Svejstrup.

565 Anne Malene Christiansdatter i Grumstrup. 16.9.1783, fol.176.
E: Jens Eriksen. B: Christian 6. FM: Anders Nielsen sst.

566 Karen Lind på Skanderborg Slotsgrund. 16.10.1783, fol.176B.
E: Christian Storm, konsumptionsbetjent. B: Anne Helene Storm 8 hos moster Charlotte Lind på Hald, Marie Christiane Storm 7, Rasmus Malling Storm 5, Charlotte Hylleborg Storm 4, Petronelle Storm 2.

567 Gertrud Mikkelsdatter i Rørt. 20.10.1783, fol.178.
E: Knud Sørensen. B: Mette 4, Ingeborg 9 mdr. FM: Niels Jensen i Kysing, Mikkel Simonsen i Dyngby.

568 Anne Andersdatter i Tulstrup. 4.11.1783, fol.181.
E: Herluf Jensen. A: søskende Niels Andersen 50 i Kærsmølle, Peder Andersen 40 i Javngyde, Abelone Andersdatter gift i Holsten, Rasmus Andersen i Vendsyssel, død. 6B: 2 sønner og 4 døtre, halvsøskende Rasmus Andersen, rytter på Fyn, Søren Andersen, tjener i Farre.

569 Mette Pedersdatter Torup i Duegården i Stilling. 8.11.1783, fol.182B.
E: Peder Pedersen. B: Anne 7. FM: morbror Rasmus Pedersen i Vitved. Skøde 14.12.1769 fra enkemandens far Peder Pedersen til eneste søn.

570 Søren Jensen i Grumstrup. 19.1.1784, fol.187.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Anders Nielsen sst. B: Rasmus 20, Mette Cathrine 19. FM: Jens Aagaard i Grumstrup, Mourids Johansen sst.

571 Mikkel Lauridsen i Skovby. 30.1.1784, fol.190.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Kirsten 12, Jens 6, Laurids 2. FM: fastres mænd Søren Andersen i Hørslev, Thomas Thomsen i Skovby.

572 Maren Mikkelsdatter i Balle. 31.1.1784, fol.193B.
E: Christian Pedersen, smed. A: mor Maren Sørensdatter. LV: Jens Jensen i Fensholt. Desuden nævnes enkemandens søster Gertrud Pedersdatter på Samsø.

573 Peder Madsen i Balle. 10.2.1784, fol.194B.
E: Maren Christiansdatter. LV: Mikkel Andersen sst. B: Christian 26 i Balle, Søren 24 i København, Dorthe g.m. Rasmus Hansen i Ask, Gertrud, Anne Marie. Første ægteskab med Marie Pedersdatter Tander. B: Mads i Balle.

574 Mikkel Jensen Nebel i Rødemølle i Fruering sogn. 1.3.1784, fol.195.
E: Anne Sørensdatter. Testamente af 11.7.1783.

575 Margrethe Lauridsdatter i Båstrup. 5.3.1784, fol.195B.
E: Thomas Pedersen. B: Peder 4. FM: Jørgen Sørensen i Ørridslev, Jens Stilling i Skanderborg. Arv efter Søren Møller, købmand i Viborg.

576 Maren Nielsdatter Møller på Alrø Land. 12.3.1784, fol.200.
E: Julius Sørensen Rosenmeyer. A:
1) søster Johanne Nielsdatter Møller, [skifte Skanderborg 6.1.1781 lbnr.196]. 3B:
Første ægteskab med Peder Helt, [skifte Skanderborg 24.2.1762 lbnr.117]. 1B:
a Johanne Pedersdatter Helt, enke efter Hans Thorn i Hylke Mølle. LV: Anders Brun, feldbereder i Skanderborg
Andet ægteskab med Kaj Isaksen [Buchsen] i Skanderborg. 2B:
b Anne Marie Kajsdatter
c Isak Kajsen 14
2) søster Anne Dorthe Nielsdatter Møller, enke efter Jacob Selmer, degn i Hundslund. LV: konsumptionsforvalter Laurberg i Skanderborg
3) søster Johanne Margrethe Nielsdatter Møller g.m. Hans [Hansen] Møller i Skvætmølle
Fæstebrev fra Anne Sofie Rosenmeyer til den ældre søn Julius Rosenmeyer på den gård, der tidligere var beboet af den yngre søn Cort Sørensen (Sml. lbnr.80). Desuden nævnes enkemandens bror Jens Sørensen Rosenmeyer i Nøttrup i Rårup sogn.

577 Poul Sørensen i Firgårde. 26.3.1784, fol.205B.
E: Anne Andersdatter. LV: Søren Thomsen i Rye. B: Johanne 10. FM: farbror Christoffer Sørensen i Svejstrup.

578 Knud Jørgensen i Hvolbæk. 30.3.1784, fol.209.
E: Else Sørensdatter. LV: Peder Sørensen i Forlev. B: Kirsten 10, Maren 5 uger. FM: Rasmus Jørgensen i Hylke, Erik Sørensen i Forlev. Skøde 1.11.1782 fra Jørgen Jensen i Forlev til svoger Knud Jørgensen.

579 Bodil Pedersdatter i Nim. 2.4.1784, fol.212.
E: Rasmus Nielsen. B: Peder 4. FM: Jens Jensen i Underup. Enkemandens første ægteskab med Anne Margrethe Christensdatter, skifte af husbond Lorents Lorck i Horsens 1777. B: Niels 13, Marie 12.

580 Maren Henriksdatter i Galten. 10.4.1784, fol.215.
E: Peder Madsen. B: Henrik 14, Mads 8. FM: Peder Christensen sst.

581 Kirsten Nielsdatter i Rye. 13.4.1784, fol.216.
E: Peder Nielsen. B: Peder 19. FM: Johan Madsen i Rye. Første ægteskab med Peder Pedersen, skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 7.3.1765 lbnr.2905. B: Peder i huset der tilhører gården, Steffen i Rye Sønderskov, Niels på stedet, Knud 23 på stedet, Johanne g.m. Christen Pedersen i Rye.

582 Cathrine Marie Duche, ugift i Pindsmølle. 24.5.1784, fol.219B.
A:
1) bror Jens Bircherod Duche, købmand i Trondhjem i Norge
2) bror Frederik Vilhelm Duche, apoteker i Thisted
3) bror Anders Bircherod Duche, toldkontrollør i Horsens
4) søster Johanne Marie Duche, ophold i Thisted
5) søster Christine Dorthe Duche g.m. Niels Munch i Pindsmølle
6) søster Frederikke Louise Duche g.m. Christoffer Bayer, skoflikker i Rendsborg.

583 Anne Eriksdatter i Rørt. 25.5.1784, fol.222.
E: Knud Jensen. B: Jens 35, Anne 30, Karen 28, Erik 26. FM: Jacob Madsen i Rørt.

584 Frederik Baufein Sørensen i Boes. 9.6.1784, fol.223.
A: mor Maren Rasmusdatter nu g.m. Jens Sørensen i Boes, søskende Anne Sørensdatter g.m. Jens Andersen Alrø, drejer i Skanderborg, Rasmus Sørensen 16, Johanne Sørensdatter 14, Jens Sørensen 14, Marie Sørensdatter 7, halvbror Søren Jensen 3. FM: Hans Pedersen i Baastrup i Skanderborg, Jens Christensen i Boes, Peder Jensen sst. Arv efter Frederik Georg [Samuelsen] Baufein i Svejstrup, præst i Dover, skifte Hjelmslev gejstlige jurisdiktion 22.8.1771. Afdøde døde som kahytsdreng på et skib, der sejlede på Vestindien. Afdøde var søn af Søren Jensen i Boes, skifte 17.3.1778 lbnr.366.

585 Søren Jensen i Skovslund i Hørning sogn. 14.6.1784, fol.226B.
E: Marie Margrethe Nielsdatter Skov. LV: Søren Laumann, skrædder i Skanderborg, Jens Pedersen i Siim, der ægter enken.. B: Anne 6, Jens 4. FM: morfar Niels Skov i Skovsgård.

586 Niels Hansen i Rådved. 23.6.1784, fol.228.
E: Johanne Christensdatter. LV: [Dines Børgesen] Pontoppidan, præst i Lundum. B: Kirsten g.m. Anders Mortensen i Lund, Bodil 22, Hans 20, Maren 18, Christen 12. FM: farbror Søren Hansen i Hansted.

587 Jørgen Sørensen Kolt i Gjedved. 23.6.1784, fol.231B.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Anders Hansen i Lillerup. B: Kirsten Marie 17, Jens 13. FM: næstsøskendebarn Jens Jensen, skoleholder i Hvilsted, Anders Madsen i Gjedved. Skøde 14.10.1762 til enkens forrige mand Rasmus Andersen, [skifte 18.4.1765 lbnr.130].

588 Anne Johanne Lauridsdatter i Dørup. 28.6.1784, fol.235.
E: Morten Jensen. A: bror Peder Lauridsen i Hørning, søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Rasmus Rasmussen Svejstrup i Mesing, halvsøster Johanne Lauridsdatter g.m. Niels Esbensen i Hørning.

589 Laurids Jørgensen i Røgen. 5.7.1784, fol.238B. E: Birthe Rasmusdatter. LV: Christen Sørensen i Tovstrup. B: Terkild 23, Karen 17, Kirsten 14. FM: Jens Lauridsen i Tovstrup. [Enkens første ægteskab med Morten Rasmussen i Røgen, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 24.9.1757 lbnr.2578]. Af børn nævnes her Rasmus Mortensen. [Enkens andet ægteskab med Terkild Lauridsen i Røgen, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 15.12.1760 lbnr.2723. B: Morten ]. (Sml. lbnr.834).

590 Maren Rasmusdatter i Hvolbæk. 13.7.1784, fol.241.
E: Rasmus Jensen. B: Karen 5. FM: Niels Rasmussen sst. Skøde fra Karen Nielsdatter, enke efter Rasmus Jørgensen, [skifte 2.12.1778 lbnr.391] til Rasmus Jensen i Virring, der ægter hendes ældste datter Maren Rasmusdatter.

591 Christen Salomonsen i Rye. 23.7.1784, fol.243B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Hans 19, Niels 13, Laurids 10, Salomon 2. FM: Anders Jensen i Rye, Hans Mortensen sst, Laurids Nielsen sst.

592 Rasmus Lauridsen i Rye. 23.7.1784, fol.247.
E: Anne Sørensdatter. LV: Rasmus Poulsen sst. B: Maren 9 mdr. FM: Thomas Nielsen sst.

593 Peder Rasmussen Torup i Fastrup. 27.7.1784, fol.248B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jørgen Rasmussen i Ingerslev. Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter, skifte 11.7.1781 lbnr.488]. B: Mette 21, Peder 19, Rasmus 16, Knud 14, Jens 9. FM: farbror Thomas Rasmussen i Gram, farbror Poul Rasmussen Due i Bjertrup, fasters mand Poul Pedersen i Vitved.

594 Mette Rasmusdatter i Rørt. 4.8.1784, fol.251.
Enke efter [Steffen Rasmussen]. B: Rasmus Steffensen i Torrild, [skifte 25.8.1769 lbnr.161]. 4B: Mette g.m. Jens Jensen i Assendrup i Nølev sogn, Kirsten g.m. Hans Rasmussen, skoleholder i Haldrup, Karen g.m. Bendix Knudsen i Trustrup på Serridslevgård gods, Maren g.m. Peder Sørensen i Hylke, Dines Steffensen i Rørt, Maren Steffensdatter g.m. Peder Jensen Krog i Saksild, Karen Steffensdatter g.m. Jacob Mikkelsen i Rørt.

595 Karen Bang, ugift i Storring. 5.8.1784, fol.252B.
A: søster [Anne Margrethe Bang, død, var g.m. Jørgen Seidelin Møller, præst i Adslev og Mesing]. 2B: Niels Bang Møller, Ida Marie Seidelin Møller. FM: farbror Christian Tuxen, generalkrigskommissær i Helsingør.

596 Knud Rasmussen i Kattrup. 14.8.1784, fol.256B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Hans Jensen sst. Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter], skifte 20.6.1778 lbnr.373. B: Rasmus 12, Laurids 9. FM: Jørgen Rasmussen i Glud, Søren Rasmussen i Åstrup i Rårup sogn.

597 Jens Pedersen, en dumme i Kattrup. 14.8.1784, fol.258B.
A:
1) bror [Thomas Pedersen Kattrup, præst i Hylke, død]. 2B:
a [Henrik] Peder Kattrup, præst i Skødstrup i Kalø Amt
b Johannes Kattrup, student i København
2) søster Karen Pedersdatter 77 i Hansted Hospital
3) søster Maren Pedersdatter 56, [skifte Kalø amt 24.11.1783 lbnr.162].

598 Anne Marie Pedersdatter i Ovdrup. 26.8.1784, fol.261B.
E: Poul Sørensen. B: Marianne 2, Abelone 9 uger. FM: Søren Lauridsen i Hjortshøj i Kalø Amt, Poul Pedersen i Kankbølle i Kalø Amt.

599 Broder Frederiksen Glassau, værtshusholder i Brestenbro. 18.9.1784, fol.265B.
E: Inger Kirstine Rasmusdatter. LV: Just Rasmussen i Justenborg, Hans Bolund i Bolund. B: Frederikke 30, Cathrine Sofie g.m. Jens Sørensen, hollænderiforpagter på Barritskov, Lisbeth 23, Rasmine 15. FM: søskendebarn Frederik Pedersen Glassau i Gramrode i Rårup sogn.

600 Cathrine Tørslev i Skanderborg Barakker. 21.9.1784, fol.270.
Enke efter Simon Christensen. B: Christian, murermester i Skanderborg, Anne Kirstine gift i Königsberg i Preussen. Afdøde var hospitalslem i Hansted Hospital.

601 Thomas Jensen i Hvolbæk. 22.9.1784, fol.270B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Poul Lauridsen i Skårup. B: Maren g.m. Peder Pedersen Stærk i Gjesing, Dorthe 33 i København, Jens 30, Anne 27, Søren 24, Anne Cathrine 21. FM: Thomas Rasmussen i Hvolbæk, Peder Jensen sst.

602 Maren Sørensdatter i Snærild. 22.9.1784, fol.273.
B: Kirsten Jensdatter 8, Niels Jensen 2. FM: Jens Rasmussen, skrædder i Odder, farbror Christen Nielsen i Snærild.

603 Knud Sørensen i Siim. 15.10.1784, fol.273B.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Jensen i Svejstrup. B: Rasmus i Boes, Maren g.m. Jens Jørgensen i Siim, Voldborg g.m. Knud Knudsen i Hatting på Bygholm gods, Inger.

604 Peder Nielsen Adslev i Grumstrup. 20.10.1784, fol.275.
A: søster Maren Nielsdatter g.m. Søren Jensen, begge døde. 1B: Jens Aagaard i Grumstrup, søster Mette Nielsdatter, enke i Slet på Moesgård gods ved søn Niels Rasmussen.

605 Maren Sørensdatter, ugift i Saksild. 20.10.1784, fol.275B.
A: mor Mette Ingildsdatter g.m. Simon Nielsen, søskende Mette Sørensdatter 27, Rasmus Sørensen 20, halvsøskende Søren Simonsen 8, Niels Simonsen 4, Ingild Simonsen 3. FM: Simon Simonsen i Saksild, Jørgen Olufsen sst. Afdødes far var Søren Rasmussen, skifte holdt af Casper Hartmann i Randlev 11.7.1771 lbnr.6.

606 Mette Simonsdatter i Skovby. 29.10.1784, fol.276.
E: Peder Nielsen. B: Helle 3, Niels 6 uger. FM: morbror Peder Simonsen Fogh i Borum.

607 Eskild Jepsen i Grumstrup. 12.11.1784, fol.277B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: herredsfoged Kjær i Hedemølle, Peder Tvilling i Grumstrup. B: Sidsel 34, Maren 32, Laurids 25, Anne Marie 19. FM: Jens Jensen Troelsen i Grumstrup, Oluf Sørensen sst.

608 Ebbe Pedersen Skytte i Grumstrup. 12.11.1784, fol.280B.
E: Anne Andersdatter. LV: herredsfoged Kjær i Hedemølle, Jørgen Gundorff i Grumstrup. B: Mette Margrethe 20, Hans Rudolf 18, Ellen 15, Peder 12, Anders 9, Mads Bro 4. FM: Jørgen Sørensen i Grumstrup, Oluf Sørensen sst, Jens Poulsen sst, Anders Nielsen sst, fødte værge Mikkel Pedersen i Kalslund i Riberhus Stift.

609 Maren Christiansdatter i Kattrup. 29.11.1784, fol.284B.
E: Jens Lauridsen. B: Laurids Christian 12 uger. FM: morfar Christian Jørgensen sst, farfar Laurids Jørgensen sst.

610 Maren Pedersdatter Paaske, ugift husholderske på Mattrup. 26.11.1784.
Ingen arvinger. Gavebrev til Christiane Birgitte Fischer, datter af herredsskriver Niels Fischer og søsterdatter af forvalter J. H. Frich. Afdøde var født på Lolland.

611 Jens Enevoldsen i Tovstrup. 6.1.1785, fol.287.
E: Mette Jensdatter. LV: Otte Fenner i Skanderborg. B: Jens 8, Maren 6, Enevold 4, Kirsten 1. FM: Peder Sørensen i Tovstrup.

612 Peder Pedersen i Rye. 14.1.1785, fol.287B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Jens Rasmussen i Tinghuset i Rye. B: Knud 1. FM: Laurids Nielsen i Rye.

613 Karen Jensdatter i Jeksen. 18.1.1785, fol.288.
E: Peder Sørensen. B: Jens 12.

614 Casper Peder Rothe, etatsråd og landsdommer på Urup i Skanderborg Amt. 27.12.1784, fol.289.
E: Edel Cathrine [Severine] Solberg. Bevilling til uskiftet bo.

615 Søren Christensen i Hørning. 8.2.1785, fol.290.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Esbensen sst. B: Anne Kirstine 6 mdr. FM: Jørgen Jensen i Forlev, Rasmus Sørensen i Veng. Uden for ægteskab med Anne Sofie Sørensdatter, datter af Søren Rasmussen i Illerup B: Jørgen 5. Enkens første ægteskab med Knud [Nielsen] Due, [skifte 22.11.1782 lbnr.539].

616 Kirsten Sørensdatter i Brørup. 18.2.1785, fol.293B.
E: Niels Rasmussen. B: Maren 1. FM: Mads Jensen i Hylke, morbror Rasmus Sørensen i Fillerup. Arv i boet til enkemandens søskende: Sidsel Rasmusdatter, Anne Rasmusdatter g.m. Mads Jensen i Hylke, Else Rasmusdatter g.m. Peder Jensen i Skårup.

617 Else Thomasdatter i Grumstrup. 26.2.1785, fol.296.
E: Jeppe Jacobsen. B: Jacob 13, Thomas 11, Maren 8, Markus 4. Af første ægteskab B: Anne Marie Jacobsdatter 15. FM: Enkemandens svoger Mikkel Ovesen i Grumstrup. Desuden nævnes enkemandens søskende Niels Jacobsen, Jens Jacobsen.

618 Morten Mikkelsen i Blegind. 6.5.1785, fol.297B.
E: Barbara Rasmusdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Anne 11, Mikkel 9, Rasmus 7, Maren 5, Peder 3, Niels 29 uger. FM: mosters mand Hans Rasmussen sst, mors søskendebarn Sejer Jensen i Ravnholt, Niels Pedersen i Blegind. Skøde 29.12.1780 fra enkens bror Mogens Rasmussen.

619 Jens Christensen i Grumstrup. 9.5.1785, fol.301.
E: Gunder Andersdatter. LV: Anders Nielsen sst. A: søskende Hans Christensen i Ørridslev, Rasmus Christensen i Kodallund på Rask gods, Maren Christensdatter g.m. Peder Høgsholt, skrædder i Horsens, Kirsten Christensdatter, død, var g.m. Rasmus Enevoldsen, daglejer i Horsens. 1B: Maren 9. FM: fars mosters mand Niels Due i Kattrup.

620 Knud Jensen i Skovby. 20.5.1785, fol.303.
E: Anne Andersdatter. LV: Morten Sørensen i Voergård. A: søskende Dorthe Jensdatter g.m. Jens Madsen i Skovby, Karen Jensdatter g.m. Niels Rasmussen sst, Mette Jensdatter g.m. Peder Poulsen i Virring.

621 Hedvig Gothardsdatter i Høver. 27.5.1785, fol.304B.
E: Rasmus Jensen. A: søskende Ida Gothardsdatter g.m. Anders Møller i Gjern, Margrethe Gothardsdatter på Stovgård gods, Anne Gothardsdatter gift ved Randers, Jens Gothardsen, smed på Gammel Estrup gods, samt 3 halvsøskende i Vinding.

622 Anne Jensdatter i Stjær. 31.[måned mgl].1785, fol.305B.
E: Søren Madsen. B: Maren 8, Mads 6, Ellen 3, Jens 9 uger. FM: morbror Peder Leth i Tåstrup.

623 Margrethe Christensdatter i Ustrup. 22.6.1785, fol.309.
E: Rasmus Eskildsen Vestergaard. A:
1) mor Ellen Andersdatter
2) bror Elias Christensen i Elling
3) bror Anders Christensen i Elling
4) søster Anne Kirstine Christensdatter g.m. Laurids Jørgensen i Lundum
5) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Peder Pedersen i Lundum. 1B: Margrethe 13. FM: farfar Peder Møller i Lundum Mølle
6) halvbror Eskild Christensen i Tebstrup
7) halvbror Peder Christensen i Elling
8) halvsøster Anne Sofie Christensdatter g.m. Terkild Frederiksen, avlsmand i Horsens
9) halvsøster Olivia Christensdatter g.m. Mads Andersen i Lundumskov
10) halvsøster Karen Christensdatter, død, var g.m. Peder Sørensen i Lundum. 2B: Christen i Lundumskov, Anders, der tjener i Nim
11) halvsøster Cathrine Christensdatter, død, var g.m. Anders Rasmussen i Tebstrup. 3B: Christen 25, Anne 25, Birthe 22.

624 Jens Jensen i Tåstrup. 22.6.1785, fol.314B.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Christen 11, Mette 8, Søren 6, Anne 4, Else 3 mdr. FM: farbror Niels Jensen i Skanderborg Ladegård.

625 Knud Nielsen i Stjær. 25.6.1785, fol.316B.
E: Ellen Mikkelsdatter. LV: Knud Rasmussen Galten i Stjær, Peder Mikkelsen i Stjær. A:
1) bror Jens Nielsen i Tovstrup, død. 4B: Søren 28, Niels i Tovstrup, Anne g.m. Rasmus Jensen i Låsby, Else g.m. Anders Meldgaard i Resendal i Gødvad sogn
2) søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Jens Mortensen i Dallerup. 5B: Maren g.m. Morten Pedersen i Dallerup, Karen g.m. Oluf Pedersen i Stjær, Morten 25, Søren 18, Knud 15. FM: farbror Søren Mortensen
3) søster Mette Nielsdatter, enke efter Jens Taastrup i Skovby ved søn Niels Jensen sst.
4) søster Karen Nielsdatter g.m. Jens Nielsen Holst i Kalundborg
5) halvbror Rasmus Nielsen i Stjær
6) halvsøster Anne Nielsdatter g.m. Hans Rasmussen i Jeksen
7) halvsøster Ellen Nielsdatter g.m. Thomas Sørensen i Stjær.

626 Andreas Gottlieb Dathe, hovmester i Bjerager Hovgård. 20.1.1785, fol.320.
Iflg. testamente gives alt til Gosmer Hospital.

627 Testamente på Rantzausgave. 28.6.1785, fol.321.
Testamente af 20.5.1785 for Anne Marie Herlev, enke efter Verner Ellerup, der døde på Pallisbjerg. LV: Niels Gundorff på Nissumgård. Arv fordeles til
1) søster Mette Herlev, enke efter Henrik Bering. 3B:
a Ellen Marie Bering g.m. Christen Lang på Rantzausgave
b Mette Kirstine Bering
c Jens Bering, der er ved bogen
2) søster Ingeborg Kirstine Herlev, enke i København.

628 Anne Jensdatter i Lillering. 30.6.1785, fol.321B.
E: Anders Nielsen. B: Anne Marie 6, Niels 5, Karen 3. FM: Jørgen Christensen i Søballe, Niels Pedersen i Yderup på Marselisborg gods.

629 Sidsel Jensdatter i Brørup. 7.7.1785, fol.325B.
E: Erik Christensen. B: Anne Margrethe 19, Christen 16, Anne Cathrine 11. FM: morbror Søren Jensen i Lundgård på Ustrup Mark, farbror Søren Christensen i Kattrup.

630 Mourids Johansen i Grumstrup. 8.7.1785, fol.328.
E: Ingeborg Jørgensdatter. LV: herredsfoged Kjær i Hedemølle. B: Anne Kirstine 14, Olivia 8, Jørgen 5, Anne Margrethe 9 mdr. FM: Laurids Bang i Hem, fasters mand Laurids Pedersen Skovby, skrædder i Horsens, Oluf Sørensen i Grumstrup, Sejer Pedersen sst. Skøde fra enkens far Jørgen Madsen.

631 Søren Poulsen i Vitved. 13.7.1785, fol.331B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Nielsen i Båstrup. A:
1) søster Johanne Poulsdatter, enke efter Jens Jensen, hospitalslem i Vitved
2) bror Peder Poulsen, død. 7B:
a Mikkel Pedersen 50 i Vitved
b Poul Pedersen 47 i Vitved
c Jens Pedersen 45 i Vitved
d Morten Pedersen 43 i Vitved
e Karen Pedersdatter g.m. Rasmus Andersen i Vitved
f Rasmus Pedersen i København, død. 1B: Peder
g Peder Pedersen i Vrold
3) halvbror Jens Poulsen i Vitved, død. 3B:
a Poul Jensen 60 i Vitved
b Anders Jensen 52 i Vitved
c Johanne Jensdatter g.m. Jens Jensen i Vitved
4) søster Else Poulsdatter, død. 1B:
a Karen Christensdatter g.m. Mikkel Jensen i Ustrup
5) søster Anne Poulsdatter, død. 3B:
a Sidsel Marie g.m. Poul Calmer, skoleholder i Dørup
b Cathrine From i Dørup
c Svend From 30, gørtler i Ålborg.

632 Christen Poulsen i Ringkloster. 13.7.1785, fol.332B.
E: Bodil Jensdatter A:
1) søster Johanne Poulsdatter, enke efter Jens Jensen, hospitalslem i Vitved
2) bror Peder Poulsen, død. 7B:
a Mikkel Pedersen 50 i Vitved
b Poul Pedersen 47 i Vitved
c Jens Pedersen 45 i Vitved
d Morten Pedersen 43 i Vitved
e Karen Pedersdatter g.m. Rasmus Andersen i Vitved
f Rasmus Pedersen i København, død. 1B: Peder
g Peder Pedersen i Vrold
3) halvbror Jens Poulsen i Vitved, død. 3B:
a Poul Jensen 60 i Vitved
b Anders Jensen 52 i Vitved
c Johanne Jensdatter g.m. Jens Jensen i Vitved
4) søster Else Poulsdatter, død. 1B:
a Karen Christensdatter g.m. Mikkel Jensen i Ustrup
5) søster Anne Poulsdatter, død. 3B:
a Sidsel Marie g.m. Poul Calmer, skoleholder i Dørup
b Cathrine From i Dørup
c Svend From 30, gørtler i Ålborg.

633 Jens Nielsen i Hørning. 15.7.1785, fol.333B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Esbensen sst. B: Anne Johanne 3 mdr. FM: Søren Jensen i Blegind. Enkens første ægteskab med Niels Nielsen, skifte 10.1.1783 lbnr.543. Desuden nævnes enkens søster Anne Margrethe Rasmusdatter i København.

634 Dorthe Jensdatter i Stjær. 20.7.1785, fol.336.
E: Anders Johansen Dyhr. B: Rasmus 16, Anne 14, Jens 11, Niels 7. FM: Laurids Eriksen i Stjær, Morten Jespersen i Adslev, Jens Pedersen sst.

635 Sidsel Sørensdatter i Hørning. 22.7.1785, fol.339B.
E: Peder Nielsen. B: Søren 17, Kirsten 9. FM: Peder Esbensen sst.

636 Bodil Jensdatter i Stjær. 9.8.1785, fol.340B.
E: Rasmus Ernstsen. B: Maren 12, Ernst 9, Jens 7, Søren 3. FM: farbror Christian Ernstsen i Alken, Laurids Eriksen i Stjær. Arv efter afdødes mor [Maren Sørensdatter], skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 22.9.1764 lbnr.2851 til afdødes søster Marianne Jensdatter. Skøde fra afdødes far Jens Justesen i Stjær.

637 Anne Mikkelsdatter i Mesing. 11.8.1785, fol.343.
E: Søren Nielsen. B: Mikkel 21, Niels 17. FM: Oluf Pedersen i Mesing.

638 Christen Nielsen Skørring i Ris. 15.7.1785, fol.347.
Enke efter Gertrud Kirstine. B: Peder Thøger Skørring i Varde, Niels Skørring, kabinetsmusiker i København, Christian Frederik Skørring i Ris, degn i Ovsted og Tåning, Charlotte Amalie Skørring, tjener på Slumstrup, Magdalene Dorthe Skørring i Varde. Afdøde havde været foged på Bidstrup.

639 Jens Mortensen i Ringkloster. 23.1.1783, fol.349.
B: Anne Marie Jensdatter g.m. Gregers Damsgaard i Skanderborg, Maren Jensdatter 21, nu g.m. Christen Jensen Vonge i Sønderskov, Lisbeth Jensdatter 22, Simon Jensen i Hørsholm på Sjælland. (Henvisning til fol.116 på grund af datoen).

640 Søren Nielsen i Fårehuset ved Rye. 16.8.1785, fol.350.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Niels Rasmussen i Rye. B: Laurids 11, Simon 6, Karen 3. FM: søskendebarn på fars side Niels Jensen i Rye. Første ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 26.11.1753 lbnr.2327. B: Niels 32, tjener i Strandmøllen ved København. Andet ægteskab med Johanne Pedersdatter, skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 7.3.1765 lbnr.2909. B: Peder 29, Thomas 25.

641 Johanne Mikkelsdatter i Rørt. 20.8.1785, fol.352.
E: Peder Rasmussen Stærk. B: Rasmus 34, ladefoged på Serridslevgård, Mette Kirstine 30, Anne Margrethe 28, Kirsten 24. FM: Jacob Mikkelsen i Rørt.

642 Johanne Pedersdatter i Stilling. 23.8.1785, fol.353B.
E: Rasmus Jensen. B: Peder 13, Jens 9. FM: morbror Niels Pedersen i Hørning. Skøde 6.6.1783 fra enkemandens bror Mikkel Jensen, der havde skøde af 13.9.1779 fra sin mor Anne Rasmusdatter. (Sml. lbnr.239).

643 Niels Esbensen i Hørning. 30.8.1785, fol.356B.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Mikkel Jørgensen sst. B: Anne Johanne 22, Esben 17, Laurids 14. FM: farbror Peder Esbensen sst.

644 Caroline Sofie du Wahl, der døde i Saksild Præstegård. 14.9.1785, fol.359B.
Enke efter Carl Frederik Huhn, vinhandler i København, fra hvem hun var skilt efter tamperretsdom af 18.9.1748. A:
1) søster Frederikke Sofie du Wahl, enke efter [Christoffer Frederik] Heye, præst i Saksild, der nu bor i Århus. Der nævnes en datter Caroline Frederikke Voetmann
2) søster Johanne Salome du Wahl, død, var g.m. oberst Halle i Fredericia. 3B:
a Carl Halle, løjtnant i Sverige
b Ludvig Halle, løjtnant i Norge, der døde
c Ernst Halle, løjtnant ved det Holstenske Regiment i Viborg
3) bror Johan du Wahl, optiker i København, død. 3B:
a Johan du Wahl, optiker i København
b Frederikke du Wahl, enke efter instrumentmager Holm i København
c Andrea du Wahl g.m. fuldmægtig Vogt i København.

645 Anne Jensdatter i Stilling. 24.9.1785, fol.364B.
E: Anders Jensen. B: Søren 4, Bodil 9 mdr. FM: Mikkel Christensen sst.

646 Hans Hansen Møller og hustru Johanne Margrethe Nielsdatter Møller i Skvætmølle. 4.10.1785, fol.366.
B: Hans 12, Erik [Kjær] 11, Anne Sofie 9. FM: farfar Hans Møller, herredsskriver i Skægs Mølle. Møllen er overtaget fra afdøde kones forældre Niels Nielsen Møller og hustru Johanne Margrethe Eriksdatter. Desuden nævnes afdødes søster Else Cathrine Nielsdatter Møller.

647 Anne Sørensdatter i Blegind. 8.10.1785, fol.381.
E: Mikkel Hansen. B: Søren 5. FM: Oluf Nielsen sst.

648 Poul Johansen i Rye. 18.10.1785, fol.381B.
E: Anne Eriksdatter. LV: Christen Pedersen sst, Rasmus Christensen sst. B: Johan 5, Erik 3. FM: Johan Madsen sst.

649 Niels Jensen i Rye. 18.10.1785, fol.383B.
B: Thomas 20 i København, Søren 8, Anne, Inger. FM: farbror Rasmus Jensen i Århus, Thomas Nielsen Smed i Rye.

650 Thomas Pedersen i Rye. 18.10.1785, fol.384.
E: Anne Jensdatter. LV: Thomas Nielsen Smed i Rye. B: Karen g.m. Rasmus Justesen sst, Johanne, Jens 15. FM: farbror Christen Pedersen sst.

651 Søren Lauridsen i Rye. 18.10.1785, fol.385.
B: Maren g.m. Jens Jørgensen i Rye Sønderskov, Anne 18. FM: Niels Jensen i Rye. Skifte efter børnenes mor 13.10.1772, afholdt af daværende ejer Rasmus Todbjerg i Århus.

652 Gertrud Lauridsdatter i Rye. 18.10.1785, fol.385B.
E: Niels Ovesen. B: Anne Marie 17. Første ægteskab med Jens Rasmussen i [Salten, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 21.9.1759 lbnr.2663]. B: Kirsten g.m. Niels Jørgensen Snedker i Siim, Laurids i Rye Sønderskov.

653 Karen Salomonsdatter i Rye. 18.10.1785, fol.386B.
E: Jens Poulsen. Første ægteskab med [Gudik Jørgensen sst, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 7.3.1765 lbnr.2908]. B: Jørgen i Rye, Karen, død, var g.m. Jens Davidsen Snedker i Rye. 1B: Anne 5, der døde. Desuden nævnes afdødes bror Christen Salomonsen sst, og enkemandens søn Rasmus Jensen i Rye.

654 Peder Lauridsen i Rye. 21.10.1785, fol.388.
E: Anne Salomonsdatter. LV: Jens Christensen i Emborg. B: Johanne 7, Laurids 6, Salomon 1. FM: farbrødre Anders Lauridsen i Rye, Rasmus Lauridsen i Emborg. Desuden nævnes enkens far Salomon Henriksen i Rye.

655 Jacob Johansen Møller og hustru Karen Sørensdatter i Snåstrup Mølle. 21.10.1785, fol.389B.
Hans A: angives ikke.
Hendes A: bror Søren Sørensen i Rødemølle, bror Poul Sørensen i Geding.
Sml. lbnr.228.

656 Rasmus Pedersen i Hørning. 19.11.1785, fol.390.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Esbensen sst. B: Anne Johanne 12, Johanne 8, Søren 5, Anne 2. FM: Poul Rasmussen Due i Bjertrup, Morten Jensen i Dørup. Desuden nævnes afdødes søskende Kirsten Pedersdatter g.m. Hans Bentsen i Hørning, Anne Pedersdatter g.m. Mads Madsen sst.

657 Anne Rasmusdatter i Hørning. 19.11.1785, fol.393.
E: Niels Jensen. B: Johanne 3. FM: Peder Esbensen sst.

658 Dorthe Helt i Rye. 28.11.1785, fol.395.
E: Frederik Sørensen Serridslev. B: Laurids 15, Hans 13, Niels 8. Desuden nævnes enkemandens bror [Jens ] Serridslev, degn i Veng, enkemandens [sted]far Niels Gerding, skoleholder i Sønder Vissing. Arv til afdøde efter superkargo Niels Falkenbergs enke Anne Lisbeth udbetalt af Københavns Hof- og Stadsret.

659 Niels Jørgensen i Balle. 6.12.1785, fol.396B.
E: Anne Mikkelsdatter. B: Jørgen på stedet, Helle g.m. Hans Sørensen Lang, Maren g.m. Søren Mikkelsen i Balle, Kirsten g.m. Rasmus Simonsen, rytter ved Slesvigske Regiment.

660 Hedvig Jørgensdatter Kofoed i Hedemølle. 9.12.1785, fol.397B.
E: Anders Kjær, herredsfoged for Hads og Ning Herreder. Bevilling til uskiftet bo.

661 Niels Mikkelsen på Skanderborg Slotsgrund. 27.12.1785, fol.398.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Frands Bloch i Skanderborg. B: Mikkel 9, Anne Margrethe 5. FM: Christen Virring.

662 Anne Lassen på Åkær. 11.1.1786, fol.399, 457.
E: Christian Frederik Tønne von Lüttichau, ejer af Stovgård i Koldinghus Amt. B: Christian Ditlev Thøger 11, Benediktus Antonius 8. Bevilling til uskiftet bo af 28.10.1774.

663 Peder Andersen i Blegind. 20.1.1786, fol.399B.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Sørensen i Vitved, Jens Rasmussen i Framlev. B: Marianne 2, Peder nyfødt, der døde. FM: farbror Rasmus Andersen i Høver. Desuden nævnes enkens far Jens Sørensen Grenaa, skifte 5.9.1783 lbnr.563 og afdødes svoger Jens Rasmussen i Framlev.

664 Maren Thøgersdatter i Emborg. 25.1.1786, fol.404B.
E: Laurids Nielsen. B: Niels 18, Thøger 12, Karen 11, Kirsten 6. FM: Jesper Rasmussen sst.

665 Karen Andersdatter i Tørring. 10.2.1786, fol.405B.
E: Christen Rasmussen. B: Maren 9, Inger 7, Kirsten 5, Anne 2. FM: farbror Jørgen Rasmussen i Alling, morbror Peder Andersen i Firgårde. Afdødes mor Inger Lauridsdatter havde ophold på stedet, men døde nu.

666 Maren Rasmusdatter i Stjær. 24.2.1786 fol.408.
E: Niels Pedersen Søballe. B: Trine 6. FM: morfar Rasmus Sørensen i Veng. Desuden nævnes enkemandens brødre Oluf Pedersen og Knud Pedersen.

667 Anders Gertsen i Siim. 3.3.1786, fol.411B.
E: Maren Poulsdatter. LV: Christoffer Sørensen i Svejstrup. B: Laurids 2. FM: Peder Jensen i Boes. Første ægteskab med Margrethe Olufsdatter, skifte 18.9.1780 lbnr.456. B: Anne 16, Kirsten 13, Karen 8, Johanne 6. FM: Anders Andersen i Tåstrup, Søren Sørensen i Firgårde, Jacob Nielsen i Siim, Anders Nielsen i Brandstrupgård.

668 Laurids Gertsen i Siim. 3.3.1786, fol.415.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Anders Nielsen i Brandstrup. B: Gert 24, Thomas 19, Søren 15, Maren 12, Rasmus 10, Jens 7. FM: morbror Joen Thomsen i Siim, Johan Madsen i Rye.

669 Johanne Jensdatter Møller i Anneksgården i Tolstrup. 9.3.1786, fol.418B.
E: Jens Lauridsen. B: Laurids 3, Anne Marie 6 mdr. FM: morfar Jens Pedersen Møller i Tolstrup Mølle, mosters mand Rasmus Jensen i Gedved. Anneksgården ejes af enkemandens mor Sidsel Lisbeth Jensdatter.

670 Søren Sørensen i Fastrup. 17.3.1786, fol.421B.
E: Anne Poulsdatter. LV: Peder Madsen sst. B: Søren 9, Rasmus 4, Johanne 2, Poul 1. FM: mosters mand Jens Andersen i Gram, fasters enkemand Rasmus Lauridsen i Svinsager.

671 Niels Hansen og hustru Karen Christensdatter i Snærild. 23.3.1786, fol.424.
B: Hans sst, Christen 25, Mette 22, Maren 20, Anne 16. FM: Hans Mortensen sst.

672 Anne Nielsdatter i Harlev. 18.4.1786, fol.424B.
B: Gertrud Frandsdatter 23, Abelone Frandsdatter 20, Niels Christian Frandsen 18, Christine Sofie Frandsdatter 11. FM: morbror Laurids Nielsen Vad i Harlev, morbror Jens Andersen i Lillering.

673 Henrik Bechmann, oberstløjtnant på Skanderborg Slots grund. 6.10.1785, fol.427B.
E: Hedvig Hendritzi. 4B: Hedvig, Benjamin, Volrat Levin, en søn.

674 Anders Nielsen i Boes. 19.4.1786, fol.428.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Jørgen Sørensen sst. B: Rasmus i Hjarsbæk i Rye Sønderskov, Thomas 25, Johanne i Boes, enke efter Peder Jensen, en rytter i Vejle, Else 27, Maren, [skifte 19.4.1786 lbnr.675]. B: uden for ægteskab Anders Justesen 2. FM: Rasmus Rasmussen i Boes.

675 Maren Andersdatter i Boes. 19.4.1786, fol.429.
B: udenfor ægteskab Anders Justesen 2. FM: morbror Thomas Andersen i Boes, Rasmus Rasmussen sst. Afdøde var datter af Anders Nielsen i Boes, [skifte 19.4.1786 lbnr.674].

676 Rasmus Knudsen i Jeksen. 27.5.1786, fol.430B.
E: Anne Andersdatter. LV: Herluf Rasmussen sst. B: Anne Margrethe 6. FM: fars næstsøskendebarn Rasmus Sørensen sst. Skøde fra afdøde til datter Anne Kirstine Rasmusdatter, der er forlovet med Niels Christensen i Mesing.

677 Hans Nielsen i Balle. 2.6.1786, fol.433B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Niels 23, Anne Marie 16, Maren 13, Jens 11. FM: farbror Jens Nielsen i Snærild.

678 Cathrine Mortensdatter i Jeksen. 9.6.1786, fol.434.
E: Peder Sørensen. Slegfredbarn: Voldborg Andersdatter, der døde.

679 Karen Nielsdatter i Svejstrup. 28.6.1786, fol.435.
E: Peder Mathiasen. B: Maren 6, Mathias 4. FM: Peder Christoffersen i Hårby, mors halvsøsters mand Søren Christensen i Svejstrup. Desuden nævnes enkemandens bror Laurids Mathiasen, der tjener sst.

680 Svend Theisen i Hylke. 11.7.1786, fol.437.
E: Kirsten Marie Rasmusdatter. LV: Søren Mikkelsen sst. B: Margrethe 16, Marie Lisbeth 11, Anne Cathrine 9, Anne Marie 4. FM: Jacob Andersen i Båstrup.

681 Anders Jensen i Alken. 15.7.1786, fol.438, 467B.
E: Karen Troelsdatter. LV: Peder Jensen i Boes. B: Troels 30 på stedet, Maren g.m. Søren Mortensen i Nørre Vissing, Gunder g.m. Jens Andersen i Rye, Bodil 21, Anne Cathrine 18, Anne 15, Dorthe 12. FM: Jens Christensen i Boes, Laurids Christensen i Mesing. Første ægteskab med Gunder Jørgensdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 9.9.1757 lbnr.2534]. B: Maren g.m. Hans Mortensen i Rye, Jørgen i Rye.

682 Maren Hansdatter i Rørt. 25.7.1786, fol.441.
E: Jens Jensen Fensten. Første ægteskab med [Oluf Poulsen]. B: Hans 21, Jens 19. FM: Rasmus Pedersen i Liljensgyde på Rodsteenseje Mark.

683 Maren Nielsdatter i Svejstrup. 2.8.1786, fol.442.
E: Jørgen Simonsen. B: Anne 7, Birthe Marie 9 mdr. FM: morbror Peder Nielsen i Emborg, mosters mand Mikkel Rasmussen i Firgårde, Niels Simonsen i Fiskerhusene i Emborg. Skøde fra afdødes far Niels Jespersen i Svejstrup. Desuden nævnes enkemandens bror Joen Simonsen på stedet.

684 Niels Pedersen i Alling. 4.8.1786, fol.449.
E: Gertrud Sørensdatter. LV: Søren Sørensen i Firgårde. B: Maren 6, Peder 4, Else Marie 3. FM: Mads Østergaard i Alling, Elias Jeremiassen i Tovstrup, Niels Rasmussen i Flensted.

685 Dorthe Sabine Bench i Kristinedal i Skovby sogn. 7.8.1786, fol.452B.
E: Johan Henrik Ahnfeldt, forrige forpagter på Moesgaard i Havreballegård Amt, der har opholdt sig adskillige steder her i amtet og nu har logi i Kristinedal. B: Margrethe Dorthe Magdalene 16, Anne Lisbeth 11, Sofie Henrikke 9, Frederikke Sabine 7. FM: forpagter Jensen på Sophiendal. Bevilling til uskiftet bo af 12.2.1779.

686 Maren Christensdatter i Fensholt. 11.8.1786, fol.455.
Arvinger kendes ikke.

687 Hans Pedersen, ugift i Jeksen. 16.8.1786, fol.455B.
A: mor Kirsten Jensdatter sst, søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Peder Jensen sst. 1B: Anne 10. FM: Niels Hansen sst, halvsøster Stine Henriksdatter g.m. Herluf Rasmussen sst.

688 Peder Ovesen i Blegind. 30.8.1786, fol.458.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Ovesen den ældre sst, Albert Madsen sst, Niels Thøgersen i Bering, der ægter enken og overtager stedet. B: Mette 7, Ingeborg 3. FM: morbror Niels Sørensen i Ravnholt. Første ægteskab med Sidsel Madsdatter [i Constantinsborg Skovhus], skifte [Constantinsborg gods] 5.12.1768 lbnr.308. B: Niels 24, Else g.m. Peder Nielsen Juul i Ormslev. Andet ægteskab med Mette Jensdatter i Constantinsborg Skovhus, skifte Constantinsborg gods 30.9.1777 lbnr.367. B: Sidsel 17, Karen 14. FM: Mikkel Mikkelsen i Åby.

689 Testamente i Ejer. 18.9.1786, fol.462B, 547B.
Testamente for Niels Jensen Bredal, skovrider i Voer herred og hustru Christiane Magdalene Harbo i Ejer. Deres to børn er begge døde. Arv til Rasmus Damgaard, fuldmægtig på Tammestrup gods.

690 Rasmus Knudsen i Boes. 24.10.1786, fol.463B.
E: Johanne Justsdatter. LV: Jens Christensen sst. B: Knud 1. FM: Jørgen Sørensen sst.

691 Jens Eriksen i Tvingstrup. 24.10.1786, fol.464B.
E: Maren Johansdatter. LV: Niels Hansen sst. A: bror Mogens Eriksen i Snærild. død. 2B: en søn, en datter, bror Christen Eriksen, død uden børn, søster, der er rejst til København for 30 år siden.

692 Anne Nielsdatter i Båstrup. 31.10.1786, fol.465B.
E: Mads Rasmussen. A: søskende Jens Nielsen Brand i Virklund, Rasmus Nielsen i Them, Christen Nielsen i Rye, død. 3B: Anne, Niels 14, Karen 8.

693 Peder Lauridsen Væver i Grumstrup. 8.11.1786, fol.466B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Anders Nielsen sst. Af første ægteskab B: Laurids i Brørup, der er rømt. FM: Jens Aagaard i Grumstrup. Desuden nævnes enkens bror Hans Mikkelsen i Vedslet.

694 Anne Rasmusdatter, ugift i Stjær. 6.12.1786, fol.468.
A: brorsøn Jens Rasmussen 13 hos sin mor i Årslev. FM: morbror Oluf Mikkelsen i Virring. Afdøde var steddatter af Peder Rasmussen, smed i Stjær.

695 Anne Sørensdatter i Balle. 22.1.1787, fol.469B.
E: Knud Ottesen. B: Otte 6, Søren 1. FM: Søren Ottesen i Fensholt.

696 Maren Christiansdatter i Balle. 22.1.1787, fol.470B.
Enke efter [Peder Madsen sst, skifte 10.2.1784 lbnr.573]. B: Christian, smed i Stilling, Søren i København, Dorthe g.m. Rasmus Hansen i Ask, Gertrud, tjener på Samsø, Anne Marie g.m. Anders Sørensen i Torrild.

697 Anne Cathrine Sørensdatter i Ringkloster. 26.1.1787, fol.471.
E: Søren Esbensen. B: Karen 5, Esben 4. FM: Peder Hørup i Kankbølle.

698 Oluf Pedersen Geisius i Sorring. 29.1.1787, fol.474.
E: Mette Pedersdatter. LV: Oluf Pedersen i Sjelle. B: Peder 6, Niels 4, Karen Marie 2. FM: Knud Jensen i Sorring på Kalbygård gods.

699 Testamente i Tovstrup Mølle. 11.2.1787, fol.476.
Testamente for Peder Mortensen Vostrup og hustru Mette Marie Jensdatter Bøcher i Tovstrup Mølle. Efter hans død udbetales fastsatte beløb til
1) hans bror Søren Mortensen i Vostrups børn eller arvinger
2) hans bror Niels Mortensen i Pagårds børn eller arvinger
3) hans søster Kirsten Mortensdatter i Tovstrups børn eller arvinger.

700 Rasmus Sørensen i Rørt. 27.2.1787, fol.476B, 655.
E: Maren Eriksdatter. LV: Mikkel Ingildsen i Nølev. B: Karen 24, der ægter Hans Sørensen, der overtager gården, Anne 21, Erik 8. FM: morbrødre Jens Poulsen i Grumstrup, Anders Sørensen i Tovstrup.

701 Kirsten Jørgensdatter i Grumstrup. 6.3.1787, fol.479.
E: Niels Jensen, soldat. B: Jens 8, Jørgen 6, der døde.

702 Afkald i Rødemølle. 23.3.1787, fol.480.
Afkald fra Karen Pedersdatter, enke efter Søren Rasmussen i Pandrup i Lisbjerg herred for arv efter datter Anne Sørensdatter, der var g.m. Just Winther i Rødemølle. Hun havde oprettet testamente. (Se lbnr.574).

703 Niels Jørgensen i Virring. 30.3.1787, fol.480.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Mikkelsen sst. B: Søren 13. FM: morbror Rasmus Jensen Nørgaard i Stilling. Første ægteskab med Else Rasmusdatter, [skifte 17.3.1769 lbnr.154]. B: Rasmus, skovfoged i Kongshuset i Fillerup, Maren g.m. Poul Rasmussen i Virring.

704 Anne Thomasdatter i Storring. 12.4.1787, fol.483.
E: Oluf Rasmussen Fugl. B: 1 søn og 3 døtre. Intet at arve.

705 Anne Pedersdatter i Skårup. 17.4.1787, fol.483B.
E: Jens Sørensen. B: Anne Marie 6. Første ægteskab med Christoffer Jensen, skifte 30.11.1779 lbnr.428. B: Kirsten Marie 18, Maren 14. FM: morbror Rasmus Damgaard, forpagter på Tammestrup, morbror Søren Rasmussen Damgaard i Vitved.

706 Anne Dorthe Johansdatter i Ballebo. 28.4.1787, fol.486.
E: Frands Nielsen. B: Niels 5, Johan 6 mdr. FM: morfar Johan Rasmussen i Overby.

707 Peder Hansen i Alling. 5.5.1787, fol.488.
E: Dorthe Cathrine Pedersdatter. LV: Poul Fynbo, skomager i Skanderborg. B: Hans i Rye, Mette Kirstine 23, Margrethe Kirstine 18, der tjener hos sin morbror i Ødis sogn i dansk Holsten, Lisbeth 13. FM: Oluf Poulsen Fynbo i Skanderborg.

708 Anne Hansdatter i Ørskov. 19.4.1787, fol.489.
E: Anders Jørgensen. Hans Nielsen underskriver for arvingerne, der frasiger arv og gæld.

709 Hans Andersen i Boes. 23.5.1787, fol.489B.
E: Gertrud Sørensdatter. LV: bror Søren Sørensen i Addit. B: Karen 12, Anders 10, Søren 5. FM: farbror Jens Andersen i Galten.

710 Peder Mikkelsen i Stjær. 25.5.1787, fol.490B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jens Sørensen sst, Laurids Eriksen sst. B: Maren 11. FM: mosters mand Knud Rasmussen Galten i Stjær. Enkens første ægteskab med Thomas Justesen, [skifte 21.8.1771 lbnr.214]. B: Karen der er død, Mikkel, Bodil, Anne g.m. Rasmus Ernstsen i Stjær. Desuden nævnes enkens brødre Jens Sørensen i Brendstrup, Søren Sørensen i Årslev.

711 Mette Magdalene [Trane] på Skanderborg Slotsgrund. 21.4.1787, fol.496.
Enke efter Christian Brun, slotsforvalter, [skifte 22.2.1779 lbnr.409]. B: Hans Severin Brun, inspektør på Vennerold. Mandens første ægteskab med Anne Hørning, skifte 14.12.1740 lbnr.28]. B: Henriette Lucie Brun.

712 Testamente i Horsens. 12.3.1786, fol.497B.
Testamente for Christian Collin i Horsens af 18.4.1772.

713 Christian Jørgensen i Kattrup. 29.12.1786, fol.498.
Enkemand efter [Anne Sørensdatter], skifte 26.1.1778 lbnr.362. B: Jørgen 25, konsumptionsbetjent i Kolding, Thomas, uvist hvor, Maren, [skifte 29.11.1784 lbnr.609], var g.m. Jens Lauridsen i Kattrup. 1B: Laurids Christian 6 mdr. FM: [Søren] Pertou, præst i Kattrup.

714 Mikkel Karmark i Alling. 25.5.1787, fol.501.
Arvinger kendes ikke.

715 Niels Pedersen Leth i Hørning. 5.6.1787, fol.503.
E: Maren Andersdatter Leth. LV: Niels Hoffmann i Harlev Mølle. B: Anders 13, Niels 7 uger, der døde. FM: morbror Niels Leth, forpagter på Dybvad, morbror Peder Andersen Leth i Skibby, farbror Rasmus Leth i Stjær. Første ægteskab med Mette Sørensdatter, skifte 11.12.1770 lbnr.186. B: Peder 24 i Hørning, Laurids 21, vanvittig. FM: Jens Kjeldsen i Ovstrup, farbror Frands Pedersen i Mesing.

716 Niels Sørensen i Stjær. 8.6.1787, fol.507.
E: Else Rasmusdatter. LV: Rasmus Eskildsen sst. B: Karen 5. FM: farbrødre Jens Sørensen sst, Christen Sørensen sst.

717 Karen Sørensdatter i Rørt. 8.6.1787, fol.509.
E: Rasmus Rasmussen. B: Søren 10, Maren 6.

718 Mette Cathrine Hansdatter i Brørup. 12.6.1787, fol.509B.
E: Mikkel Pedersen. B: Niels Thyge 13, Peder 10, Mette 8. FM: morfar Hans Nielsen Smed i Båstrup.

719 Jacob Pedersen i Gangsted. 15.6.1787, fol.513.
E: Maren Hansdatter. LV: far Hans Hansen sst. B: Anne 8, Karen 7, Hans 3. FM: farbror Peder Pedersen i Grumstrup.

720 Mette Ottesdatter i Skanderborg Ladegård. 3.7.1787, fol.515B.
E: Christen Sørensen. A: mor Else Christensdatter i Odder, søskende Morten Ottesen sst, Søren Ottesen, avlsmand i Århus, Karen Ottesdatter g.m. Rasmus Pedersen i Fruering.

721 Maren Andersdatter i Tørring. 17.7.1787, fol.517B.
E: Niels Lauridsen. B: Laurids 15, Anders 13, Rasmus 12, Anne 10, Peder 8, Inger 6, Christoffer 2. FM: morbrødre Laurids Rasmussen i Javngyde, Peder Andersen i Firgårde.

722 Oluf Jørgensen i Adslev. 20.7.1787, fol.520.
E: Anne Marie Jacobsdatter. LV: Oluf Andersen sst. B: Kirsten Marie 3, Oluf 4 uger. FM: mors morbror Peder Andersen, møllersvend i Labing Mølle. Første ægteskab med Kirsten Knudsdatter, skifte 11.2.1783 lbnr.548. B: Rasmus 13, Kirsten 9. FM: Jens Jensen i Illerup, fars søstersønner Jørgen Olufsen i Blegind, Mikkel Olufsen sst.

723 Karen Christensdatter i Gjedved. 23.7.1787, fol.523.
E: Jens Nielsen. B: Maren 5, Karen 2. FM: morbrødre Jens Christensen Kjær i Gjedved, Søren Kjær sst.

724 Anne Kirstine Rasmusdatter, pigebarn i Brørup. 24.7.1787, fol.525.
A:
1) fars søskende Laurids Jensen i Træden, Anne Marie Jensdatter g.m. Knud Nielsen i Sønder Vissing, Karen Jensdatter g.m. Otte Rasmussen Snedker sst, Birthe Jensdatter g.m. Thomas Jensen i Boes
2) fars halvbror Søren Jensen i Grumstrup
3) mors søskende Bodil Christensdatter g.m. Søren Jørgensen Østergaard i Brørup, Karen Christensdatter, der tjener på Rask
4) Niels Madsen Hylkes 3 stedbørn: Anne Pedersdatter 16, Anne Marie Pedersdatter 14, Karen Pedersdatter 9. Afdøde var født i Hylke. Fædrene og mødrene arv efter skiftebrev af 28.7.1774. Arv efter afdødes oldefar Peder Nielsen i Hylkegård, [skifte 23.2.1779 lbnr.411].

725 Testamente i Gjesing. 24.7.1787, fol.526.
Testamente af 21.5.1773 for Peder Herschend, kammerråd og hustru Dorthe Sofie Bloch.

726 Søren Andersen i Rye. 4.8.1787, fol.527B.
E: Mette Mortensdatter. LV: Peder Knudsen i Rye, der ægter enken. B: Dorthe 16, Anne 13. FM: Niels Jensen sst.

727 Rasmus Toxen på Lundgård i Nim sogn. 13.8.1787, fol.528.
B: Ellen Marie på stedet, enke efter Henrik Helms, købmand i Horsens. LV: Jørgen Yding i Horsens, [Anne Lisbeth], død, var g.m. Jacob Helms, apoteker i Horsens. 1B: Magdalene 7.

728 Anne Sørensdatter i Gantrup. 8.9.1787, fol.533.
E: Jens Nielsen Bødker. B: Niels 14. FM: Rasmus Nielsen i Yding, Oluf Sørensen i Gantrup. Første ægteskab med Henrik Christensen, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 8.9.1762 lbnr.2755]. B: Maren 25.

729 Niels Sørensen i Brørup. 7.11.1787, fol.535B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Adam Rasmussen sst. B: Søren 5. FM: Peder Nielsen i Hylke.

730 Kirsten Mortensdatter Vostrup i Tovstrup. 8.11.1787, fol.539.
E: Vilhelm Ejsen. B: Morten 16, Christian Severin 8. FM: morbror Peder Vostrup i Tovstrup Mølle, der døde, Niels Hofmann i Harlev Mølle. Arv efter afdødes bror Christen Vostrup i Tvilum.

731 Jacob Mikkelsen i Rørt. 15.11.1787, fol.543.
E: Karen Steffensdatter. LV: Dines Steffensen sst. B: Mikkel 31 i Holken, Steffen 27 i København, Rasmus 25, Jens 20, Mette 14, Maren 11, Johanne 6.

732 Laurids Olufsen i Balle. 24.11.1787, fol.544.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Niels Jacobsen i Randlev. B: Niels 4. FM: farbror Anders Olufsen i Hvilsted.

733 Peder Rasmussen i Snærild. 24.11.1787, fol.544B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Frands Jensen sst. B: Søren 15, Rasmus 11, Bodil 13. FM: farbror Morten Rasmussen i Snærild.

734 Jens Jensen i Balle. 24.11.1787, fol.545.
E: Mette Mortensdatter. LV: Jørgen Nielsen sst. B: Birthe g.m. Morten Simonsen i Randlev, Maren 16. FM: Rasmus Pedersen Skytte på Rodsteenseje.

735 Karen Nielsdatter i Kongshuset på Snærild Mark. 27.11.1787, fol.546.
E: Jørgen Mikkelsen. B: Mikkel 9, Øllegaard 7, Niels 5. FM: fasters mand Mikkel Andersen i Balle.

736 Jens Christensen i Boes. 4.12.1787, fol.546B.
E: Karen Christensdatter. LV: Peder Jensen sst. A: bror Peder Christensen i Emborg.

737 Edel Christensdatter i Gram. 7.12.1787, fol.548B.
E: Erik Mikkelsen. B: Christen 20, Mikkel 8, Peder 4. FM: Mikkel Pedersen i Gram, Hans Pedersen sst.

738 Jørgen Mortensen i Skovby. 13.12.1787, fol.551.
B: Jacob, der døde, Anne 11. FM: fars halvbror Niels Madsen i Vejlby.

739 Søren Sørensen Hest i Høver. 2.2.1788, fol.552B.
E: Birgitte Lauridsdatter. LV: far Peder Hougaard i Farre. Arv fordeles efter testamente af 15.9.1783
Hans B: Søren Sørensen 32 i Låsby, Anne Sørensdatter g.m. Peder Rasmussen Brændstrup i Skanderborg Ladegård.
Hendes A: bror Poul Lauridsen i Forlev Stampemølle, søsters 2B: Laurids Christensen, Anne Marie Christensdatter.

740 Karen Sørensdatter i Elling. 6.2.1788, fol.554.
E: Eskild Jørgensen. B: Søren 11, Jørgen 9, Cathrine 5. FM: mosters mand Anders Sørensen i Ris, morbror Thomas Sørensen sst.

741 Maren Simonsdatter i Siim. 23.2.1788, fol.555B.
E: Niels Jensen Bjerring. Første ægteskab med Anders Christensen, [skifte 18.5.1778 lbnr.372]. B: Christen 27, Simon 25, Maren 23, vanvittig, Søren 22, Laurids 19, Anne 17. FM: farbror Jens Christensen i Boes, fasters mand Søren Sørensen i Emborg Kloster, søskendebarns mand Rasmus Rasmussen i Boes, morbrødre Søren Simonsen i Siim, Steffen Simonsen i Nørre Vissing.

742 Mikkel Mikkelsen Bonde i Vedslet. 25.2.1788, fol.557.
E: Mette Sørensdatter. LV: Mikkel Nielsen sst. B: Kirsten 17. FM: Morten Pedersen i Assendrup, Jens Lauridsen, der tjener i Hundslund Præstegård, der er forlovet med datteren.

743 Rasmus Rasmussen i Fensholt. 29.2.1788, fol.559.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Dorthe 12, Hans 8, Maren 5, Kirsten 1. FM: Christian Christensen Taaning i Fillerup. Første ægteskab med Dorthe Jensdatter. B: Maren g.m. styrmand Selmer i København, Anne 27, Margrethe 24. FM: morbrødre Peder Jensen i Torrild, Peder Jensen Smed i Vedslet.

744 Karen Christensdatter i Tvingstrup. 29.2.1788, fol.560.
A: søster Kirsten Christensdatter i Serridslev, halvbror Laurids Christensen i Tåning, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 17.9.1765 lbnr.2931]. 2B: Karen g.m. Peder Rasmussen i Tåning, Anne. FM: Rasmus Poulsen, skoleholder sst, halvsøster Karen Christensdatter, død. 1B: Anne Cathrine Sørensdatter g.m. Claus Abrahamsen i Horndrup.

745 Kirsten Jensdatter i Balle. 11.3.1788, fol.561B.
E: Peder Rasmussen Røgen. B: Dorthe Sofie 9, Maren 7, Anne Marie 2. FM: Jens Sørensen i Balle. Første ægteskab med Frands Jensen, skifte 21.9.1778 lbnr.378. B: Jens 23, Anne 18, Kirsten 13. FM: Jens Nielsen i Balle, Jens Rasmussen i Bjerager.

746 Ellen Jørgensdatter i Rye. 12.3.1788, fol.564.
E: Rasmus Madsen. A: hendes datters datter Anne Cathrine Rasmusdatter 28.

747 Jens Christoffersen i Jeksen. 18.3.1788, fol.564B.
E: Vilhelmine Johansdatter. LV: Anders Poulsen sst. B: Helvig 20, Anne 18, Karen 16, Christoffer 13. FM: fars brordatters mand Herluf Rasmussen i Jeksen.

748 Anne Judith Johansdatter i Jeksen. 18.3.1788, fol.567B.
E: Anders Poulsen. B: Johan 15. FM: Rasmus Sørensen sst. Første ægteskab med [Mads Lauridsen sst], skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 22.9.1764 lbnr.2849. B: Anne Cathrine 24.

749 Knud Hansen i Rye. 31.3.1788, fol.570.
E: Anne Jensdatter. LV: Johan Sørensen i Alling, der ægter enken. B: Hans 31, Jens 22, Anne Marie 16, Laurids 11, Niels 9.FM: Herman Johansen i Rye.

750 Sofie Jensdatter Assenius i Vær Præstegård. 4.4.1788, fol.571.
Enke efter Daniel Ludvig Flechtner, forvalter på Winthersborg på Lolland. Arv til deres svoger Christoffer Hørup, forvalter på Juellinge på Lollands datter Ida Barbara Hørup. Afdøde døde i Vær Præstegård.

751 Jørgen Nielsen i Hylke. 22.4.1788, fol.572.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: bror Jens Jørgensen i Bjedstrup. B: Maren 15, Mette 11. FM: fars næstsøskendebarn Christen Hansen i Brørup, Jørgen Jensen i Båstrup.

752 Søren Lauridsen i Firgårde. 7.5.1788, fol.575.
E: Anne Rasmusdatter. LV: farbror Niels Mikkelsen Skrædder i Virring. B: Anne 8, Laurids 6, Rasmus 3, Maren 15 uger. FM: farbror Niels Lauridsen i Tørring, fasters mand Søren Nielsen i Nørre Vissing. Desuden nævnes enkens bror Mikkel Rasmussen i Firgårde.

753 Rasmus Rasmussen Svejstrup i Mesing. 14.5.1788, fol.576B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Oluf Pedersen i Mesing. B: Rasmus 8. FM: Peder Nielsen Leth i Hørning. Første ægteskab med Mette Nielsdatter, skifte 22.1.1771 lbnr.195. Desuden nævnes enkens søster Johanne Lauridsdatter, enke efter Niels Esbensen i Hørning, [skifte 30.8.1785 lbnr.643].

754 Rasmus Rasmussen Sillebjerg i Nim. 28.3.1788, fol.579.
E: Mette Jensdatter, nu i Østbirk. LV: Jacob Stilling i Skanderborg, Søren Frederik Hansen i Nim. A: søskende Jens Rasmussen Sillebjerg 46 i Føvling sogn, Hans Rasmussen Sillebjerg, uvist hvor, Gotfred Rasmussen Sillebjerg, uvist hvor, Anne Cathrine Rasmusdatter g.m. Peder Mouridsen i Hårup i Føvling sogn.

755 Søren Christensen Bødker i Svejstrup. 16.5.1788, fol.583B.
E: Maren Nielsdatter. LV: første mands bror Søren Jensen i Rye. A: mor Inger Jensdatter i Svejstrup. LV: bror Søren Jensen sst, søskende Jens Christensen 34 i Veng, Christen Christensen 31 i Svejstrup, Anne Christensdatter 21. Enkens første ægteskab med Hans Jensen sst, skifte 11.3.1780 lbnr.440. 3 børn, heraf Juliane Hansdatter g.m. Christen Andreasen i Rye.

756 Peder Ovesen i Blegind. 28.5.1788, fol.586.
[Enkemand efter Karen Nielsdatter, skifte 22.1.1772 lbnr.227]. B: Ove 30 i København, Anne 19. FM: Søren Jensen i Blegind. Desuden nævnes afdødes søster Birgitte Ovesdatter.

757 Peder Nielsen Overgaard og hustru Maren Nielsdatter i Anneksgården i Vrold. 2.6.1788, fol.587.
B: Maren 23, Lisbeth 20, Anne 18, Niels 14, Jens 12, Karen 8. FM: morbrødre Jens Nielsen i Nørre Vissing, Søren Nielsen i Hårby, begge på Sophiendal gods.

758 Anne Gertsdatter i Emborg. 10.6.1788, fol.590.
Enke efter Rasmus Rasmussen, skifte 10.7.1781 lbnr.486. B: Johanne 17. FM: Joen Rasmussen i Hemstok. Første ægteskab med [Christoffer Thomsen], skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 30.9.1765 lbnr.2960. B: Anne, der døde, var g.m. Jens Rasmussen i Nørre Vissing, Sidsel g.m. Peder Frederiksen i Rye, Karen, der ægter sin afdøde søsters mand Jens Rasmussen i Nørre Vissing.

759 Anne Mikkelsdatter i Ustrup. 2.7.1788, fol.593B.
E: Søren Pedersen. B: Mikkel 14, Rasmus 12, Peder 9, Mikkel [Jørgen] 6, Anne 2 uger. FM: morbrødre Jørgen Mikkelsen i Båstrup, Morten Mikkelsen sst.

760 Jacob Jensen og hustru Lisbeth Christiansdatter i Elling. 11.7.1788, fol.596B.
B: Christian 26, Edel 17, Karen 15, Jens 12. FM: morbrødre Peder Christiansen i Gjedved Mølle, Terkild Christiansen i Holm.

761 Ellen Marie Helms i Lundgård på Nim Mark. 14.7.1788, fol.599B.
E: Peder Enevoldsen Hvid. B: Enevold 3 mdr. Første ægteskab med Henrik Helms, købmand i Horsens. B: Rasmus 15, Rudolf 14, Bodil Marie 12, Poul 9, Anne Lisbeth 8. FM: farbror Jacob Helms, apoteker i Horsens. Arv i boet til afdødes søsters datter Magdalene Helms efter Rasmus Toxen, skifte 13.8.1787 lbnr.727.

762 Rasmus Rasmussen Nedergaard i Skårup. 19.7.1788, fol.607B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Erik Mikkelsen i Gram. B: Rasmus 10, Mikkel 5, Anne 3, Peder 1. FM: fasters mand Niels Rasmussen i Hvolbæk, farbror Søren Juul, skoleholder i den Kongelige Skole i Virring, fasters mand Peder Madsen i Svinsager. Enkens første ægteskab med Søren Nielsen, skifte 11.5.1773 lbnr.266. Arv til 3 børn.

763 Maren Eriksdatter i Hvolbæk. 29.7.1788, fol.610B.
E: Knud Lauridsen. A: søskende
1) bror Laurids Eriksen, død. 1B: Erik Lauridsen i Hvolbæk, sml. lbnr.192
2) bror Mikkel Eriksen, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 18.10.1757 lbnr.2593]. 3B: Erik Mikkelsen i Gram, Peder Mikkelsen i Gram, [skifte 30.5.1772 lbnr.240]. 2B: Mikkel 21, Anne 16, Anne Mikkelsdatter g.m. Rasmus Nedergaard i Skårup
3) bror Rasmus Eriksen i Skårup, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 21.5.1756 lbnr.2482]. B: Peder Rasmussen 39, tjener i Hylke, Erik Rasmussen i København, Anne Marie Rasmusdatter g.m. Rasmus Eriksen i Skårup, Maren Rasmusdatter g.m. Hans Smed i Virring
4) søster Kirsten Eriksdatter g.m. Jens Thomsen i Hvolbæk.

764 Hans Jensen i Skovby. 13.8.1788, fol.612B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: far Jens Jensen sst. B: Karen 11, Rasmus 9, Anne Marie 4, Anne 2. B: Rasmus Pedersen i Hørslevgård, Rasmus Jacobsen i Framlev.

765 Hans Christian Jacobsen, smed i Virring. 18.8.1788, fol.615.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Eriksen, søn af Erik Mikkelsen. A: søskende Rasmus Jacobsen Boes i Skanderborg, Anders Jacobsen i Fruering, Maren Jacobsdatter i Svejstrup, [skifte 22.1.1779 lbnr.404, var g.m. Rasmus Jacobsen]. 4B: Jørgen Rasmussen i Svejstrup, Niels Rasmussen 20, Søren Rasmussen 16, Jacob Rasmussen i Emborg Kloster, død. 2B: Rasmus 6, Maren 4.

766 Jesper Steffensen i Åstrup i Føvling sogn. 22.8.1788, fol.617B.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Niels Jensen på Våbensholm, Peder Andersen i Føvling. B: Jens 31 i København, Steffen 28, Niels 26, Søren 21 i København. FM: Peder Pedersen i Træden.

767 Maren Nielsdatter i Rye. 16.9.1788, fol.623B.
E: Jens Lauridsen. A: søskende Jens Nielsen Smed i Nepgård ved Viborg, Niels Nielsen i Åstrup, død. 7 børn, Peder Nielsen, død. 5 eller 6 børn, Sofie Nielsdatter gift ved Vejle.

768 Ingeborg Ernstsdatter Voetmann i Boes. 19.9.1788, fol.624B.
E: Frederik Serridslev, sadelmager. Første ægteskab med [Christian Frederik Schmidt]. B: Mette Schmidt 8. FM: enkemandens svoger Peder Nielsen Bloch i Rye Mølle, Peder Nielsen Snedker i Rye, Adam Christensen. Arv efter afdødes far Ernst Voetmann i Klostermølle. [Skifte efter afdødes mor Dorthe Christiansdatter Skanderborg Rytterdistrikt 9.3.1756 lbnr.2474].

769 Maren Nielsdatter i Storring. 20.9.1788, fol.626.
E: Niels Lauridsen. Første ægteskab med Søren Andersen, skifte 19.10.1770 lbnr.178. B: Niels 39 i Storring, Mathias 35 i Lillering, Sidsel 31, tjener i Århus, Anders 29.

770 Niels Jensen på Overby Eng Mark. 2.10.1788, fol.630.
E: Karen Christensdatter. LV: morbror Hans Esbensen i Tyrsted på Boller gods. B: Maren 3, Anne Louise Christine 15 uger. FM: morbror Hans Christensen i Urlev i Bjerre herred. Første ægteskab med Anne Marie Mikkelsdatter, skifte 22.6.1785. B: Anne Kirstine 7. FM: født værge Mikkel Jensen i Ølsted i Hatting herred, Jonas Johansen i Tyrsted. Desuden nævnes enkens søster Anne Kirstine Christensdatter, der tjener i Åbenrå.

771 Rasmus Nielsen på Overby Eng Mark. 2.10.1788, fol.632.
E: Anne Rasmusdatter. LV: morbror Søren Nielsen i Kattrup. B: Rasmus 12, Mette 9, Niels 6, Jens 4. FM: Niels Jensen i Ørskov, farbrødre Peder Nielsen sst, Jens Nielsen sst, Søren Nielsen i Møballe.

772 Rasmus Nielsen Due i Grumstrup. 14.11.1788, fol.633B.
E: Kirsten Henriksdatter. LV: Peder Herschend, forpagter på Sophienlund. B: Niels 19, Abigael 17, Henrik 13. FM: fasters mand Rasmus Jepsen i Gjesing.

773 Anders Poulsen Skrædder i Galten, 15.11.1788, fol.636B.
E: Karen Knudsdatter. LV: Rasmus Søgaard i Stjær. B: Kirsten 6, Knud 6 mdr. FM: farbror Jens Poulsen i Grumstrup. Desuden nævnes enkens far Knud Rasmussen i Skanderborg, afdødes bror Niels Poulsen, der tjener i Gjesing, afdødes farbror Jens Andersen i Tåning.

774 Mette Rasmusdatter i Stjær. 15.11.1788, fol.639.
E: Christen Sørensen. B: Kirsten 13, Anne 11, Søren 9. FM: Rasmus Jensen Søgaard i Stjær.

775 Peder Jensen i Hvolbæk. 18.11.1788, fol.640.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Niels Rasmussen sst. B: Jens 24, Rasmus 21, Knud 18, Johanne 16, Maren 14. FM: fars næstsøskendebarn Mikkel Christensen sst, fasters mand Peder Mikkelsen i Virring.

776 Maren Lauridsdatter i Tørring. 24.11.1788, fol.643.
E: Anders Lauridsen. B: Laurids 5, Edel 4, Mette 2, Niels 4 uger. FM: farbrødre Søren Lauridsen sst, Niels Lauridsen sst, Peder Lauridsen sst.

777 Bodil Lauridsdatter i Framlev. 28.11.1788, fol.645B.
E: Peder Jørgensen. B: Jens 9, Jørgen 7, Laurids 3. FM: Hans Christensen på Skanderborg Slotsgrund.

778 Peder Lauridsen i Bjerager Hovgård. 4.12.1788, fol.646.
E: Dorthe Sofie Møller . LV: herredsskriver Møller. Testamente af 17.4.1784. Arv til afdødes ældste bror Jens Lauridsen.

779 Niels Sørensen i Rørt. 5.2.1789, fol.647.
E: Margrethe Bertelsdatter. LV: Anders Sørensen sst. B: Birthe 14, Maren 12, Bertel 8. FM: Søren Simonsen i Nølev.

780 Anders Jensen i Anneksgården i Stjær. 17.2.1789, fol.648.
E: Ellen Rasmusdatter. LV: Knud Rasmussen i Skanderborg. B: Jens 24, Rasmus 22, Niels 18, Søren 15, Karen 11. FM: farbror Niels Jensen i Galten, Niels Møller i Skanderborg, Rasmus Søgaard i Stjær. Desuden nævnes afdødes bror Hans Jensen i Adslev.

781 Anne Lauridsdatter i Galten. 13.3.1789, fol.650.
E: Jens Jensen. B: Laurids 21, Anne g.m. Anders Gottliebsen, murermester i Harlev, Kirsten 18. FM: Rasmus Eskildsen i Stjær.

782 Maren Rasmusdatter i Hvolbæk. 21.3.1789, fol.651.
Enke efter Peder Jensen, [skifte 18.11.1788 lbnr.775]. B: Jens 24, Rasmus 21, Knud 18, Johanne 16, Maren 14. FM: Mikkel Christensen i Hvolbæk. Peder Mikkelsen i Virring.

783 Ingeborg Jensdatter i Krøruphus på Gangsted Mark. 23.3.1789, fol.652B.
E: Jens Olufsen. B: Mette 5, Jens 1. FM: mors halvbror Anders Jensen i Trustrup.

784 Jacob Danielsen i Virring. 27.3.1789, fol.653B.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Niels Mikkelsen Skrædder sst. B: Johanne 23, Dorthe 20, Niels 16. FM: fars søskendebørn Oluf Christensen i Virring, Rasmus Christensen i Vitved.

785 Peder Rasmussen Stærk i Rørt. 18.4.1789, fol.655B.
Enkemand efter [Johanne Mikkelsdatter], skifte 20.8.1785 lbnr.641. B: Rasmus 38 på Serridslevgård, Mette Kirstine 34, Anne Margrethe 32, Kirsten g.m. Niels Mortensen i Odder. FM: Dines Steffensen i Rørt.

786 Anne Rasmusdatter i Balle. 23.4.1789, fol.656.
A: 2 børn uden for ægteskab: Anne Cathrine 5, der døde, Sidsel Mikkelsdatter 2, der også døde. FM: mosters mand Frands Hansen i Balle.

787 Christen Sørensen i Lillering. 6.5.1789, fol.656B.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Rasmus 29, Anne 24, Laurids 19. FM: Mads Rasmussen i Hørslevgård.

788 Rasmus Mogensen Bødker i Øster Kejlstrup i Silkeborg Amt. 11.5.1789, fol.657B.
Afdøde døde hos sin bror Erik Mogensen i Øster Kejlstrup i Silkeborg Amt, der underskriver på arvingernes vegne.

789 Anne Nielsdatter i Skovby. 28.5.1789, fol.658.
E: Daniel Sørensen. B: Søren 17, Niels 13, Jens 4. FM: Peder Mogensen i Galten.

790 Abild Hansdatter i Tovstrup. 9.6.1789, fol.659.
E: Niels Nielsen. B: Hans 13, Else 10, Karen 8. FM: Jens Lauridsen sst.

791 Anton Krejbjerg, en bøhmer der druknede i Skanderborg sø. 9.6.1789, fol.661.
Afdøde rejste fra marked til marked med en kramkiste og skal have en enke og 3B: 2 sønner og 1 datter, heraf en søn Anton, der også rejser med galanterivarer og skal bo i Ålborg eller Hobro.

792 Anne Marie Sørensdatter i Stjær. 18.6.1789, fol.663.
E: Poul Rasmussen Due. B: Sidsel 8. FM: morbror Peder Sørensen Leth i Blegind. Desuden nævnes enkemandens stedsøn Morten Jensen i Dørup.

793 Søren Ibsen og hustru Cathrine Gødesdatter på Alrø. 18.6.1789, fol.666.
B: Gøde på Alrø, Jeppe, spækhøker i København, Christen 30, Anne g.m. Søren Bentsen på Alrø, Johanne, Barbara. FM: Mikkel Christensen på Alrø.

794 Maren Jensdatter i Rye. 19.6.1789, fol.667B.
E: Niels Hansen. B: Anne 19, Else 15, Anne Marie 12, Maren 10, Hans 6. FM: Laurids Nielsen i Rye, Hans Mortensen sst.

795 Anders Jensen Virklund i Rye. 20.6.1789, fol.669B.
E: Maren Salomonsdatter. LV: Søren Jensen sst. B: Jens 30 sst, Salomon 26, Kirsten 19. FM: Thomas Nielsen sst.

796 Niels Madsen i Fastrup. 3.7.1789, fol.671B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: bror Peder Pedersen i Mesing. B: Anne. FM: farbror Jens Madsen i Fastrup.

797 Johan Mikkelsen i Bjerager. 3.7.1789, fol.674.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Balle i Bjerager. B: Mikkel 5, Niels 3. FM: født værge Niels Mikkelsen i Balle, Rasmus Bertelsen i Bjerager.

798 Niels Nielsen Leth i Blegind. 25.7.1789, fol.676.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen Sørensen sst. B: Søren 8, Niels 10 uger. FM: farbror Christen Leth i Fregerslev, morbror Peder Leth i Blegind.

799 Peder Pedersen i Vederslund på Forlev Mark. 28.7.1789, fol.678B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Laurids Pedersen i Forlev. B: Troels 15, Peder 13, Niels 11, Hans Friis 6, Jens Peder 4, Rasmus 1. FM: fars halvbror Peder Pedersen i Vitved, morbror Anders Nielsen i Yding, Niels Pedersen sst. Enkens første ægteskab med Troels Bertelsen, [skifte 29.4.1773 lbnr.263].

800 Anne Rasmusdatter i Skanderborg Ladegård. 7.8.1789, fol.681B.
E: Mikkel Rasmussen. B: Christen 12, Anne Marie 9, Johannes 5. FM: Peder Knudsen i Gram.

801 Peder Sørensen i Hylke. 14.8.1789, fol.682B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: stedfar Peder Simonsen i Torrild. B: Margrethe 9, Rasmus 6. FM: Søren Lauridsen i Hylke, Rasmus Jørgensen sst.

802 Enevold Bang i Brædstrup, herredsfoged og -skriver i Tyrsting-Vrads herred. 5.9.1789, fol.684B.
E: Dorthe Cathrine Stage. Afkald fra:
1) [mor] Margrethe Barbara Bøgh, enke efter [Niels] Bang
2) søster Margrethe Bang g.m. J[acob] Hartlieb i Sankt Petersborg
3) [søster] Sara Bang, enke efter Vissing
4) [søster Margrethe Øllegaard Bang] g.m. Sten Curtz
5) [bror] Niels Bang.

803 Peder Nielsen Lindenhoff i Kattrup. 4.10.1789, fol.685.
Arvinger kendes ikke. Afdøde var pensioneret løjtnant, der har boet adskillige steder.

804 Anders Pedersen i Forlev. 22.10.1789, fol.686.
E: Anne Hansdatter. LV: Jacob Ernstsen sst. B: Anne 17, Peder 14, Maren 9, Oluf 7. FM: Anders Olufsen, smed i Hårby.

805 Niels Nielsen i Tulstrup. 30.10.1789, fol.687.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Rasmussen i Storring. B: Maren 11. FM: Thomas Mikkelsen, murermester i Storring.

806 Laurids Jørgensen Vestergaard på Alrø. 3.11.1789. fol.687B.
E: Ellen Marie Bertelsdatter. LV: Jens Sørensen. B: Peder 15, Bertel 10, Jørgen 7, Jens 5, Anders 3, Anne 3 uger. FM: Jens Jørgensen Vestergaard, Simon Jensen, Peder Jensen Degn, Peder Jensen, Anders Jørgensen Vestergaard, alle på Alrø Land. Første ægteskab med Anne Rasmusdatter. B: Kirsten 18. FM: Mikkel Christensen.

807 Anders Rasmussen, ugift i Gjedved. 11.11.1789, fol.689.
A: mor Birthe Rasmusdatter i Bleld, søskende Mette Rasmusdatter g.m. Markus Bendixen i Tolstrup, Maren Rasmusdatter g.m. Peder Rasmussen i Ørskov, Johanne Rasmusdatter g.m. Hans Hansen i Nebel, Anne Rasmusdatter g.m. Jørgen Mikkelsen i Bleld, Margrethe Rasmusdatter g.m. Søren Jørgensen i Bleld Skovhus.

808 Anne Sørensdatter i Ovdrupgård i Hundslund sogn. 17.11.1789, fol.690.
E: Niels Christensen Slot, skrædder. B: Christen 32, Maren g.m. Rasmus Jørgensen, slagter i Skanderborg. Afdøde døde på Dybvad, hvor enkemanden har opholdt sig i uskiftet bo efter bevilling 14.3.1783.

809 Peder Jensen i Gantrup. 18.11.1789, fol.692.
E: Karen Knudsdatter. LV: Oluf Sørensen. B: Anne 7, Rebekka 3. FM: morbror Laurids Knudsen i Træden. Første ægteskab med Anne Sørensdatter, skifte 30.7.1780. B: Anne Pedersdatter g.m. Oluf Nielsen i Lundumskov, Gertrud Pedersdatter, tjener i Haderslev, Karen Pedersdatter, tjener sst, Mette Pedersdatter, tjener sst, Jens Pedersen 14. FM: morbror Peder Sørensen i Voerladegård.

810 Bodil Christoffersdatter i Tulstrup. 24.11.1789, fol.693.
E: Jens Rasmussen. B: Christoffer 19, Anne Marie 17, Rasmus 15, Ellen Kirstine 13, Else Marie 12, Peder 7, Maren 5. FM: Peder Andersen i Firgårde, Søren Lauridsen i Tørring.

811 Anne Nielsdatter i Tørring. 25.11.1789, fol.695B.
E: Anders Lauridsen. A: mor Anne Marie Rasmusdatter g.m. Rasmus Sørensen i Tulstrup, søskende Peder Nielsen 24, Jens Nielsen 16, halvbror Søren Rasmussen 11. FM: Claus Riis, degn i Tulstrup. Skifte 17.3.1777 lbnr.339 efter afdødes far [Niels Pedersen].

812 Mikkel Nielsen Due, ugift i Blegind. 4.12.1789, fol.696.
A: søskende Søren Nielsen Due 32, Knud Nielsen i Hørning, død. 2B: Oluf 12, Kirsten 8, Sidsel Nielsdatter g.m. Niels Pedersen, daglejer i Århus, Maren Nielsdatter g.m. Peder Kjeldsen i Hørning, Karen Nielsdatter g.m. Christen Eriksen i Ingerslev, halvsøskende Jens Nielsen 24, Anne Johanne Nielsdatter 19.

813 Jens Andersen, ugift i Galten. 15.12.1789, fol.699.
A:
1) søster Maren Andersdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 22.10.1757 lbnr.2600], var g.m. Laurids Lauridsen i Galten. 2B:
a Anne Lauridsdatter g.m. Niels Rasmussen i Tovstrup
b Maren Lauridsdatter i København
2) halvbror Knud Jensen i Galten, død. 4B:
a Jens Knudsen 36 i Tåstrup
b Daniel Knudsen i Vrold
c Peder Knudsen 30
d Anne Knudsdatter g.m. Peder Kaae i Skibby
3) halvbror Niels Jensen i Galten, død. 9B:
a Jens Nielsen 30
b Rasmus Nielsen 18
c Karen Nielsdatter, død, var g.m. Morten Jensen i Rode. 2B: Jens 21, Niels 18
d Anne Nielsdatter g.m. Thomas Rasmussen i Flensted
e Maren Nielsdatter g.m. Jens Pedersen i Galten
f Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Albertsen i Galten
g Ellen Nielsdatter g.m. Oluf Skov på Skovsgård
h Mette Nielsdatter g.m. Anders Andersen i Fregerslev
i Johanne Nielsdatter 21.

814 Maren Ingildsdatter i Fensholt. 7.1.1790, fol.700.
E: Rasmus Jacobsen. B: Jacob 9, Maren 7, Ingild 2. FM: Jørgen Olufsen i Saksild, Rasmus Simonsen sst, Niels Simonsen sst.

815 Mette Jensdatter i Stjær. 8.1.1790, fol.702.
E: Laurids Eriksen. B: Jens 8, Erik 6 mdr. FM: Jens Sørensen sst, Rasmus Andersen sst.

816 Johanne Rasmusdatter i Virring. 19.1.1790, 704B.
E: Peder Jensen. B: Anne 8. FM: Poul Rasmussen i Virring. [Første ægteskab med Søren Christensen, skifte 3.7.1781 lbnr.481]. 1B: Kirsten Marie, der døde 13.12.1789.

817 Johanne Pedersdatter i Rye. 20.1.1790, fol.706.
E: Christen Pedersen. B: Peder 7, Kirsten 4, Margrethe 2. FM: morbrødre Steffen Pedersen i Pøtsø, Niels Pedersen i Thomaskær på Rye Mark.

818 Ellen Nielsdatter i Stjær. 26.1.1790, fol.707.
E: Thomas Sørensen. B: Dorthe 6. FM: morbror Rasmus Nielsen i Stjær.

819 Kirsten Pedersdatter i Liljendal i Alling sogn. 5.2.1790, fol.708.
E: Poul Nielsen. B: Malene 19, Kirsten 14. FM: morbror Henrik Pedersen i Alling, mosters mand Jens Lauridsen sst.

820 Karen Sørensdatter i Snærild. 17.2.1790, fol.709B.
[Enke efter Peder Rasmussen sst, skifte 24.11.1787 lbnr.733]. B: Søren 17, Bodil 15, Rasmus 12. FM: farbror Morten Rasmussen i Snærild, morbror Jens Sørensen sst, Rasmus Jelling sst.

821 Frands Jensen i Snærild. 2.3.1790, fol.710B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Anders Thomsen på stedet. B: Oluf 18, Jens 15, Inger 12. FM: Hans Jensen, Hans Sørensen, Rasmus Rasmussen.

822 Ingeborg Jensdatter i Galten. 3.3.1790, fol.711B.
E: Poul Lauridsen. B: Laurids 6, Anne 3. FM: farbror Jens Lauridsen i Galten, morbror Jens Jensen Bonde i Århus.

823 Kirsten Nielsdatter i Gjedved. 6.3.1790, fol.713.
E: Jens Andersen. Første ægteskab med Jacob Jensen, skifte 10.3.1783 lbnr.552. B: Niels 25, Kirsten 20, Jens 18, Mette 15, Anne Marie 13, Anne Cathrine 8. FM: morbror Rasmus Nielsen i Gjedved, mosters mand Mads Jensen i Ørridslev, Gunder Jensen i Ørridslev, søskendebarns mand Albert Rasmussen i Gjedved.

824 Kirsten Clausdatter i Tørring. 13.4.1790, fol.715.
E: Christen Rasmussen. B: Karen 4, Johanne 2. FM: morbror Mikkel Clausen i Illerup, mosters mand Christian Nielsen i Bjertrup. Enkemandens første ægteskab med Karen Andersdatter, skifte 10.2.1786 lbnr.665.

825 Anne Sofie Lauridsdatter i Søballe. 16.4.1790, fol.717B.
E: Søren Christensen. B: Karen 3. FM: morbror Jacob Nielsen i Søballe, morfars bror Søren Rasmussen i Illerup, mors morbror Morten Jespersen i Adslev.

826 Anne Pedersdatter i Hørning. 21.4.1790, fol.719B.
E: Søren Olufsen. B: Maren 4, Oluf 4 uger. FM: mors morbrødre Rasmus Sørensen i Hørning, Mikkel Sørensen sst.

827 Johan Henrik Ahnfeldt i Lillering. 26.8.1790, fol.721.
E: Kirsten Johansdatter. LV: Peder Mikkelsen. B: Johan Henrik 8, Hans Jochum 3. Første ægteskab med Dorthe Sabine Benck. B: Margrethe Dorthe Magdalene 19, Anne Lisbeth 14, Sofie Henrikke 12, Frederikke Sabine 10. FM: gartner Siemer. Desuden nævnes afdødes svoger Jens Davidsen. Afdøde var tidligere forvalter på Vilhelmsborg.

828 Maren Andersdatter i Dørup. 29.4.1790, fol.723B.
E: Rasmus Jensen. B: Peder 7, Søren 5, Jens 2. FM: morfar Anders Sørensen i Alken, morbror Søren Andersen i Vrold.

829 Jens Sørensen på Alrø. 4.5.1790, fol.726.
E: Inger Olufsdatter. LV: Jens Jørgensen Vestergaard. A: søster Marie Sørensdatter, død, var g.m. Peder Jensen Degn på Alrø Land. 3B: Jens 25, styrmand, farer på Norge, Søren 21, Anne Kirstine 15.

830 Nikolaj Holmer i Odder. 10.5.1790, fol.727B.
E: Maren Bang. Testamente af 4.10.1776. Afdøde var herredsfoged i Hads-Ning herred.

831 Anne Pedersdatter i Røgen. 11.5.1790, fol.728.
E: Anders Mortensen. B: Morten 11, Mikkel 10, Jens 7, Laurids 5, Birthe 3, Karen 9 mdr. Uden for ægteskab: Niels Jacobsen 13. FM: morbror Jens Nielsen i Tovstrup, farbror Terkild Lauridsen i Røgen.

832 Knud Lauridsen i Hvolbæk. 14.5.1790, fol.729B.
B: Anne g.m. Peder Sørensen i Høver, nu uvist hvor.

833 Peder Jensen i Boes. 28.5.1790, fol.730B.
E: Margrethe Olufsdatter. LV: Oluf Pedersen i Hemstok. B: Oluf 4, Cathrine 2, Jens 10 uger. FM: morbror Peder Olufsen i Hemstok, Jacob Jacobsen i Firgårde, Søren Rasmussen i Hårby. Første ægteskab med Johanne Eriksdatter, skifte 25.7.1780 lbnr.450. B: Erik 10. FM: morbror Laurids Eriksen i Stjær.

834 Maren Nielsdatter i Røgen. 8.6.1790, fol.735.
E: Terkild Lauridsen. B: Laurids 2, Else 6 uger. FM: morfar Niels Mikkelsen i Farre. Arv efter enkemandens far [Laurids Jørgensen i Røgen], skifte 5.7.1784 lbnr.589 til enkemandens søstre Kirsten Lauridsdatter, Karen Lauridsdatter. Desuden nævnes enkemandens 2 halvsøskende Morten Terkildsen i Røgen, Rasmus Mortensen i Klintrup.

835 Morten Thomsen i Tovstrup. 9.6.1790, fol.737.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Maren 20, Mette 12. FM: morbror Jesper Jensen i Sorring. Første ægteskab med Maren Mikkelsdatter. B: Kirsten 25. FM: morbror Niels Mikkelsen i Tovstrup.

836 Maren Pedersdatter i Virring. 12.6.1790, fol.738B.
E: Peder Jensen Rodkær. B: Niels 23, Peder 20, Kirsten 16. FM: morbrødre Rasmus Pedersen i Vitved, Mikkel Pedersen i Stilling.

837 Jens Jensen i Vitved. 29.6.1790, fol.740B.
E: Maren Christensdatter. LV: Søren Poulsen sst. B: Maren 4, Anne 2. FM: farbrødre Laurids Jensen i Veng, Villum Jensen i Virring.

838 Peder Sørensen i Forlev. 2.7.1790, fol.742B.
E: Eleonora Sørensdatter. LV: Thomas Jørgensen i Vrold. B: Søren 11, Maren 7, Christen 5, Anne Kirstine 2. FM: farbror Jørgen Jensen i Forlev, farbror Jens Sørensen i Hørning, Søren Nielsen Bonde, skoleholder i Vrold. Første ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte 1.7.1775 lbnr.319. B: Søren 21, Niels 19, Rasmus 15. FM: Jens Thomsen i Hvolbæk, farbror Erik Sørensen i Forlev.

839 Jens Olufsen i Jeksen. 7.8.1790, fol.745B.
E: Helvig Jensdatter. LV: Christen Lauridsen sst. B: Anne Johanne 1 md. FM: Jens Mikkelsen i Virring. Arv efter enkens far Jens Christoffersen, skifte 18.3.1788 lbnr.747 til enkens søskende Christoffer og Karen. Enkens mor Vilhelmine Johansdatter har ophold på stedet, som Mikkel Rasmussen overtager.

840 Peder Andersen i Rye. 17.8.1790, fol.748.
E: Lisbeth Andreasdatter. LV: Frederik Bertelsen i Nisgård i Them sogn. B: Andreas 9, Anders 7, Christian 5. FM: morbror Hans Andreasen i Nisgård i Them sogn.

841 Peder Nielsen i Galten. 18.8.1790, fol.749.
E: Lisbeth Olufsdatter. LV: Jens Jensen i Skovby. A: søskende Jens Nielsen i Årslev, Søren Nielsen sst, Anne Nielsdatter g.m. Niels Justesen, drejlsvæver i Galten, Birthe Johanne Nielsdatter g.m. Jens Christensen, snedker i Lillering, Birgitte Nielsdatter, enke i Brabrand, Anne Marie Nielsdatter, tjener i Århus, Mette Nielsdatter, tjener i Voldby, halvbror Søren Jensen i Årslev. FM: Søren Rasmussen i Brabrand.

842 Anders Sørensen, skovrider i Hundslund. 21.7.1790, fol.750.
B: Søren Sørensen, købmand i Hobro, Christian Sørensen, skovfoged i Vinding, Thomas Sørensen i Holmgård ved Hobro, Anne Sørensdatter g.m. Jens Stensen, degn i Hundslund.

843 Birgitte Christiansdatter Voetmann i Framlev. 31.8.1790, fol.750.
E: Niels Jensen Lundsgaard. Testamente.

844 Ingeborg Jørgensdatter i Grumstrup. 25.9.1790, fol.750B.
E: Erik Terkildsen. B: Mourids 1. FM: Sejer Pedersen, Anders Nielsen i Grumstrup. Første ægteskab med Mourids Johansen, skifte 8.7.1785 lbnr.630. B: Anne Kirstine 19, Olivia 13, Jørgen 10, Anne Margrethe 6. FM: Peder Møller i Fuldbro Mølle, Oluf Sørensen i Grumstrup.

845 Jens Pedersen i Forlev. 6.8.1790, fol.753B.
[Enkemand efter Kirsten Nielsdatter]. Første ægteskab med Else Marie Rasmusdatter, skifte 31.1.1781 lbnr.468. B: Rasmus 20, Anne Cathrine 16, Niels 13. FM: Hans Nielsen i Båstrup, Christoffer Eriksen i Illerup, Laurids Pedersen sst.

846 Laurids Nielsen Hjordbjerg i Hylke. 16.7.1790, fol.758.
E: Birthe Rasmusdatter. LV: [Peder Fabricius] Dorschæus, præst i Hylke. B: Anne 24, Anne Fensen 22, Anne Marie 18, Bodil Marie 14. FM: fasters mand Rasmus Jørgensen i Ustrup.

847 Anne Hansdatter i Forlev. 9.10.1790, fol.759.
E: Søren Thorsen. Første ægteskab med [Anders Pedersen, skifte 22.10.1789 lbnr.804]. B: Anne 18, Peder 14, Maren 12, Oluf 8. FM: Jacob Ernstsen i Forlev.

848 Anne Christensdatter i Vitved. 14.10.1790, fol.759B.
A: søskendebørn Peder Mortensen i Hørning, Niels Poulsen i Vitved, Jens Poulsen i Blegind, Else Poulsdatter i København, Mette Poulsdatter i København, Helle Poulsdatter i Århus, Kirsten Poulsdatter g.m. Niels Eskildsen i Vitved, Kirsten Rasmusdatter g.m. Poul Nørgaard i Vitved.

849 Mette Jensdatter i Gram. 15.10.1790, fol.760B.
E: Niels Jensen. A: søskende Hans Jensen, skomager i Mariager, Anne Marie Jensdatter g.m. Just Christensen Otte, spækhøker i Viborg, Anne Cathrine Jensdatter, enke efter Hans Nielsen i Vitved. LV: Søren Sørensen sst.

850 Anne Rasmusdatter i Ørskov. 18.10.1790, fol.762.
E: Jens Nielsen. B: Anne Marie 6 mdr. FM: morfar Rasmus Mikkelsen i Tvingstrup g.m. Mette Sørensdatter.

851 Morten Pedersen 21 år i Møballe. 26.10.1790, fol.764.
A: halvsøskende Jørgen Pedersen i Kattrup, Karen Pedersdatter, der døde 1790, Bodil Pedersdatter 15. Afdøde er født i Møballe af forældrene Peder Jørgensen, skifte 17.9.1776 lbnr.335 og Anne Marie Mortensdatter, [skifte 10.2.1769 lbnr.153]. Desuden angives skifte efter afdødes fars første kone [Anne Jensdatter] 11.11.1767 lbnr.144. Afdødes morfar Morten Jensen i Vissingkloster. Arv efter afdødes halvsøster Anne Pedersdatter. Afdøde døde på Fyn hos sin morbror Niels Byskov på Gelskov under grevskabet Muckadell.

852 Anne Marie Havnstrup på Skanderborg Slotsgrund. 29.10.1790, fol.765.
Enke efter Johan Hensken Beyer. B: Eskild Havnstrup Beyer 33, gartner på Trudsholm, Ingeborg Charlotte Beyer g.m. Mathias Bøgh, guldsmed i Århus, Cathrine Marie Beyer 23. Frederikke Sofie Dorthe Beyer 22. FM: født værge [Rasmus Eskildsen] Havnstrup, præst i [Nørup og Randbøl], Hans Gyrsting, kirurg i Skanderborg.

853 Bevilling i Skanderborg. 18.6.1790, fol.773.
Bevilling for Carl Leopold Leunbach i Carlsrue i Skanderborg til at overflytte sine børns arvemidler efter generalinde Lüttichau fra Hald Amt til Skanderborg Amt.

854 Anne Marie Rasmusdatter i Salten. 1.10.1790, fol.773B.
E: Jens Andersen. B: Maren 14, Rasmus 12, Anne 10, Inger Marie 7.

855 Henriette Lucie Brun, ugift på Skanderborg Slotsgrund. 30.10.1790, fol.774B.
A: halvbror Hans Severin Brun, landinspektør og slotsforvalter, [begravet Tiset 12.12.1783]. 3B:
1) Frederik Carl Brun 14
2) Magdalene Charlotte Brun 13
3) Christiane Mathilde Bruun 11,
alle hos moderen [Cathrine Hedvig Dalstrøm, [gift Nykøbing Falster 15.6.1789] med Hans Caspersen Vandel, præst i Græse og Sigerslevvester.
FM: Hans Peder Them i Skanderborg.

856 Karen Pedersdatter, tjenestepige i Kattrup. 1.11.1791, fol.781B.
A: bror Jørgen Pedersen sst, halvsøster Bodil Pedersdatter 15 i Elling. FM: mosters mand Jens Andersen i Lundum. Arv efter halvbror Morten Pedersen, skifte 26.10.1790 lbnr.851.

857 Maren Sørensdatter på Alrø. 10.11.1790, fol.783.
E: Jørgen Eriksen Smed. B: Niels Jørgensen Smed 30 på Alrø Land, Mette g.m. Jens Liboriussen på Alrø, Karen 23, Kirsten 18. FM: Julius Sørensen.

858 Otte Lauridsen i Rye. 16.11.1790, fol.783.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Christen Hansen i Brørup. Første ægteskab med [Maren Jensdatter]. B: Anne g.m. Laurids Christensen i Rasborg ved Overby.

859 Karen Nielsdatter i Hylke. 16.11.1790, fol.784.
E: Laurids Andreasen Kryltaae. B: Niels 16, Anne 12, Gertrud 11, Clemen 10. Af første ægteskab B: Kirsten Christensdatter g.m. Peder Hald i Torrild.

860 Laurids Sørensen i Sorring. 17.11.1790, fol.784B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Niels Jensen i Mølgård. B: Else 2, Oluf 1. FM: Christen Pedersen i Skannerup. Enkens første ægteskab med Oluf Pedersen Geisius, skifte 29.1.1787 lbnr.698. B: Peder, Niels, Karen Marie.

861 Rasmus Lauridsen, ugift i Båstrup. 27.11.1790, fol.786.
A: søskende Jens Lauridsen i Brørup, Mette Lauridsdatter g.m. Jacob Andersen i Båstrup, Christen Lauridsen i Vrold, død. 4B: Laurids Christensen 24 sst, Rasmus Christensen 16, Maren Christensdatter, død, var g.m. Jens Terkildsen i Hem. 3B: Karen 9, Anne Marie 7, Terkild 5, Anne Christensdatter 22. FM: Rasmus Lauridsen i Tåning.

862 Laurids Andersen i Mesing. 21.12.1790, fol.787.
E: Karen Pedersdatter. LV: Niels Leth i Skanderborg Ladegård. B: Peder 25, Anders 21, Anne Cathrine 17. FM: Frands Pedersen i Mesing, Peder Christensen sst.

863 Rasmus Trane og hustru Kirsten Mikkelsdatter i Hoved Kro. 6.1.1791, fol.789.
Bevilling til uskiftet bo.

864 Johan Rasmussen, smed i Forlev. 11.2.1791, fol.789B.
E: Anne Christiansdatter. LV: Mikkel Christiansen i Stilling. B: Rasmus Johansen i Tåning, død. 2B: Maren 16, Margrethe 14, Hans Johansen 29, Anne Johansdatter g.m. Mads Jensen Smed i Stjær, Maren Johansdatter 19. FM: morbror Laurids Christiansen i Mesing.

865 Maren Jensdatter i Klintrup. 19.2.1791, fol.790B.
E: Niels Rasmussen. B: Ellen 1. FM: morfar Jens Nielsen i Voel. Skøde 9.1.1787 fra enkemandens far Rasmus Rasmussen.

866 Anders Pedersen i Emborg. 23.2.1791, fol.791B.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Sørensen i Emborg. A: søskende Laurids Pedersen i Emborg, Søren Pedersen i Mesing, Oluf Pedersen i Svejstrup, død. 2B: Anne 14, Birgitte 13. FM: stedfar Jens Pedersen i Brandstrupgård ved Siim.

867 Laurids Rasmussen i Søballe. 24.2.1791, fol.792B.
E: Karen Simonsdatter. Testamente.

868 Anne Jensdatter i Stensgård ved Salten. 26.2.1791, fol.793.
E: Jens Andersen. B: Anne Marie 4 mdr. FM: Jens Mikkelsen i Salten.

869 Anne Cathrine Juul, ugift på Tyrrestrup. 7.1.1791, fol.794.
A:
1) søster Mette [Hansdatter] Juul g.m. [Laurids Hansen] Jordhøj i Elbæk Præstegård, præst i [Gangsted og Søvind]
2) bror Christen [Hansen] Juul, kancelliråd på Viskum, død. 2B:
a Hans Juul til Viskum og Himmelstrup
b datter g.m. Jens Nellemann på Lerbæk [Hover sogn]
3) søster Cathrine Marie [Hansdatter] Juul g.m. Rasmus [Jensen] Balslev, præst i Tommerup og Brylle på Fyn. begge døde. 7B:
a Jens Balslev, præst i Verninge på Fyn
b Hans Juul Balslev, studiosus
c Sten Balslev, præst i Kettinge på Lolland
d Jeremias Reuss Balslev, sekretær ved det Kongelige Rentekammers Sjællandske Landvæsens Kontor
e Maren Sofie Balslev g.m. degnen Grønlund i Tommerup
f Jørgen Carsten Blok Balslev i Tommerup Præstegård
g Lisbeth Balslev 29
4) søster Marie Cathrine Juul g.m. kancelliråd [Jacob] Glud til Jensgård
5) søster Cecilie Marie Juul g.m. kammerråd [Oluf Johan] Søltoft til Tyrrestrup.

870 Johanne Folmersdatter i Gangsted. 22.3.1791, fol.794B.
E: Mikkel Mikkelsen. B: Mikkel 25, Folmer 23, Karen 19, Marie Cathrine 17, Thomas 15, Inger Marie 8. FM: mosters mand Jens Thorsen i Gangsted.

871 Johanne Sørensdatter i Båstrup. 2.4.1791, fol.796B.
E: Søren Olufsen. B: Edel 8, Dorthe 6. FM: mors morbror Niels Jensen Winther i Tvingstrup.

872 Maren Jensdatter i Lillering. 6.4.1791, fol.798.
E: Just Hansen. B: Niels i Galten, Hans, Søren 16, Peder 13, Maren Lisbeth 24, Anne 20, Christiane 19. FM: Anders Lauridsen i Lillering.

873 Kirsten Jensdatter i Hørning. 7.5.1791, fol.798B.
E: Morten Eriksen. B: Erik, Jens 23, Peder 18, Maren 26, Anne 20. FM: Morten Pedersen sst.

874 Maren Jensdatter i Bjertrup. 11.5.1791, fol.800.
E: Niels Bertelsen. B: Dorthe 10, Jens 6. FM: mors mosters [formentlig fejl for mosters] mand Jens Dam sst.

875 Christence Jensdatter i Kattrup. 13.5.1791, fol.802B.
E: Anders Jørgensen. B: Anne Kirstine 2. FM: Rasmus Olufsen i Båstrup.

876 Maren Rasmusdatter Taastrup i Stjær. 21.5.1791, fol.804.
E: Rasmus Rasmussen. B: Rasmus 6, Niels 3. FM: Rasmus Andersen i Tåstrup.

877 Jens Zachariassen Winther i Ørskov. 31.5.1791, fol.805.
E: Mette Kirstine Jørgensdatter. LV: Søren Esbensen i Ringkloster. B: Zacharias 2. FM: farbror Jens Jørgen Zachariassen i Ustrup. Skøde 15.7.1784 fra Zacharias Jensen Winthers enke Inger Jensdatter Winther til begge hendes sønner Jens Zachariassen og Anders Zachariassen på Ørskovgård og igen solgt 15.1.1788 til afdøde.

878 Maren Christensdatter i Lundgård. 1.6.1791, fol.808.
E: Søren Jensen. B: Christen 11. FM: mosters mand Christen Hansen Stougaard i Brørup.

879 Karen Nielsdatter i Hemstok. 4.6.1791, fol.810B.
E: Rasmus Jørgensen. B: Niels 13. FM: Peder Olufsen sst.

880 Jens Jørgen Zachariassen i Ustrup. 20.6.1791, fol.811.
E: Anne Kirstine Lauridsdatter [Winther]. Testamente.

881 Simon Jensen på Alrø Land. 25.6.1791, fol.812.
E: Mette Sørensdatter. LV: Peder Jensen på Alrø. B: Jens 5. FM: Anders Jørgensen på Alrø Land, Jens Jørgensen sst, Niels Pedersen sst. Første ægteskab med Karen Jørgensdatter, skifte 22.9.1778 lbnr.380. B: Rasmus 19, Anne Kirstine 17.

882 Maren Christoffersdatter i Svejstrup. 28.6.1791, fol.813B.
E: Jørgen Simonsen. B: Christoffer 2, Simon 2 mdr. FM: morbror Poul Christoffersen i Javngyde. Enkemandens første ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte 2.8.1786 lbnr.683. B: Anne, Birthe Marie.

883 Kirsten Lauridsdatter i Mesing. 5.7.1791, fol.816.
E: Rasmus Christensen. Første ægteskab med Rasmus Svejstrup, skifte 14.5.1788 lbnr.753. B: Rasmus 12. FM: Peder Nielsen i Hørning, fasters mand Knud Nielsen i Ormslev på Constantinsborg gods. [Rasmus Svejstrups] første ægteskab med Mette Nielsdatter, skifte 22.1.1771 lbnr.195.

884 Maren Jensdatter i Sorring. 8.7.1791, fol.818B.
E: Jesper Jensen. B: Søren 12, Maren g.m. Jens Thomsen, der nu tjener i Øster Lyngby. FM: morbror Johan Jensen i Tovstrup, Niels Sørensen, pottemager i Sorring.

885 Kirsten Mikkelsdatter, tjenestepige i Gangsted. 16.7.1791, fol.820.
A: søster Anne Mikkelsdatter 25. FM: morbror Jens Sørensen i Ås.

886 Christen Winther i Hedvigslund. 16.7.1791, fol.820B.
E: Stine Nielsdatter. LV: Jens Bjerregaard på bolsstedet Bjerregård. B: Jens 16, Niels 13, Hans 10, Anne 9, Laurids 4. FM: Mikkel Pedersen i Vedslet.

887 Niels Pedersen i Hørning. 26.7.1791, fol.822.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Peder Esbensen sst. B: Anne 13, Else Marie 11, Maren 8. FM: farfar Peder Pedersen sst.

888 Sidsel Cathrine Bering i Tåstrup. 22.7.1791, fol.823.
E: Jens Knudsen. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans datter.

889 Sofie Amalie Rantzau til Rodsteenseje. 13.7.1790, fol.823B.
[Enke efter oberst Malte Sehested].
Ekstrakt af skiftet, der er ført i en særlig protokol, der ikke findes mere. B:
1) [Øllegaard Christence Rodsteen Sehested] g.m. amtmand [Ditlev von] Pentz [til Fjellebro]
2) [Mette Sofie Sehested] g.m. oberstløjtnant [Peder von] Weinigel
3) hofjunker [Iver Christian] Sehested
4) [Jens Frederik Sehested], død. 2B:
a Frederikke Dorthe Sehested
b [Sofie Amalie Rantzau Sehested] g.m. [Jørgen] greve Trampe [til Hovedgård].

890 Jacob Jensen Tømmermand i Mesing. 19.8.1791, fol.824B.
E: Karen Pedersdatter. B: Dorthe 23, Kirsten 19, Bodil 9, Johanne Marie 4. FM: Jens Hasle, degn i Årslev, mosters mand Rasmus Jensen i Alling. Første ægteskab med Anne Marie Christoffersdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 28.9.1765 lbnr.2949]. B: Jens 31, købmandskarl i Assens.

891 Kirsten Jensdatter i Tovstrup. 23.8.1791, 825B.
Enke efter Morten Thomsen, [skifte 9.6.1790 lbnr.835]. B: Maren 20, Mette 13. FM: morbror Jesper Jensen i Sorring.

892 Peder Jensen Møller i Ringkloster. 23.8.1791, fol.827B.
E: Anne Marie Jensdatter. B: Hans 8. FM: farbror Jørgen Jensen i Båstrup.

893 Oluf Sørensen i Tåstrup. 15.9.1791, fol.830B.
E: Kirsten Jensdatter. Bevilling til uskiftet bo.

894 Kirsten Nielsdatter i Fastrup. 24.9.1791, fol.831.
E: Jens Christensen. B: Dorthe 13, Anne 9, Christen 3. FM: Poul Andersen i Dørup. Første ægteskab med Dorthe Nielsdatter. B: Rasmus.

895 Johanne Justine Søltoft på Tyrrestrupgård. 27.9.1791, fol.832.
Enke efter Iver Jensen Dalgaard til Råstrup [i Hundborg sogn] i Thy, [skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 10.6.1771 lbnr.471].
Afdøde var født i Nørre Snede præstegård. [Hendes far Christen Knudsen Søltoft].
Han var født i Dalgård, en enlig bondegård ved Elkær hovedgård i Salling.
Hendes A:
1) søster Anne Hylleborg Søltoft, død, var g.m. Peder Schiønning i Arreskov i Nørre Snede sogn. 5B:
a Christian Schiønning i Ansø Mølle i Vrads herred
b Simon Schiønning, der har ophold i Bording Præstegård
c Lorents Schiønning til Råstrup i Thy
d Jens Schiønning i Arreskov i Nørre Snede sogn
e Johanne Cathrine Schiønning i Horsens, enke efter [Christian Bentsen] Lohmann, præst i Nørre Snede
2) søster Dorthe Margrethe Søltoft, død, var g.m. Christian Møller, degn i Bevtoft og Tislund i Ribe Stift. 4B:
a Dorthe Kirstine Møller g.m. Christen Bech i Telling degnebolig, degn i Lerup og Tranum
b Christiane Margrethe Møller g.m. Peder Møller i Bevtoft
c Anne Sofie Møller g.m. Svend Engelbrecht Toft, der gør tjeneste på et slaveskib fra Guinea til Amerika
d Hans Vandal Møller
3) søster Petronelle Kirstine Søltoft i Nebel Sædegård i Vester Vandet sogn i Thy, enke efter [Peder Knudsen] Riber i Agerholm Præstegård, præst i Vester Vandet sogn
4) søster Helene Cathrine Søltoft, enke efter Johannes Vogelius Stenstrup, præst i Sjørring og Torsted i Thy
5) bror Peder Bang Søltoft i Tuesbøl degnebolig i Foldingbro, degn i Brørup og Lindknud
6) bror Knud [Peder Christensen] Søltoft, præst i Brande, død. 2B:
a Christian Søltoft, degn i Eltang og Vilstrup
b Kirstine Marie Søltoft, der har ophold på Tyrrestrup
7) søster Anne Kirstine Søltoft, død, var g.m. Jørgen [Christoffer] Schurmann, præst i Nørre Snede og Ejstrup. 1B:
a Anne Birgitte Schurmann g.m. Nikolaj Eeg i Agerholm Præstegård, præst i Vester og Øster Vandet i Thy
8) bror Johannes Christian Søltoft, ejer sædegården Nebel i Thy
9) bror Jens Poul Søltoft, der har ophold i Nebel
10) søster Ida Sofie Søltoft g.m. Adrian [Lauridsen] Brøndlund, præst i Vang og Torup i Thy
11) bror kammerråd Oluf Johan Søltoft til Tyrrestrup i Skanderborg Amt.
Hans A:
1) morbror, der var skomager i Randers.

896 Mads Sørensen i Gram. 28.9.1791, fol.838B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Peder Knudsen sst. B: Søren i Virring, Rasmus, Jacob, Peder 18, Karen 30.

897 Johanne Christensdatter i Mesing. 30.9.1791, fol.839B.
E: Laurids Andersen. B: Karen 15, Anne 12, Maren 6, Anne Cathrine 4, Johanne 2 mdr. FM: farbror Jens Andersen i Tåning.

898 Hans Nielsen i Vitved. 1.10.1791, fol.840B.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Peder Pedersen sst. B: Jens 18, Niels 17, Mads 12, Mette 9. FM: Hans Jensen i Gram, Jens Poulsen i Blegind. (Registrering 3.4.1784).

899 Christen Christoffersen i Vitved. 1.10.1791, fol.841.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Søren Sørensen i Fruering. B: Voldborg 10, Johanne 7. FM: Søren Eskegaard i Vitved.

900 Niels Nielsen i Vitved. 1.10.1791, fol.842B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Madsen i Fastrup. B: Rasmus, Peder, Niels, Maren 26, Kirsten 20.

901 Peder Andersen, ugift i Adslev. 4.10.1791, fol.843.
A: bror Oluf Andersen i Adslev, søster Karen Andersdatter, død, var g.m. Jacob Gothardsen i Kollens Mølle. 2B: Anne g.m. Hans Basse i Adslev, Juliane, søster Maren Andersdatter, død, var g.m. Mikkel Rasmussen Smed i Onsted. 1B: Else g.m. Rasmus Jensen i Bøgeskov.

902 Jens Nielsen i Stjær. 15.10.1791, fol.844.
E: Johanne Rasmusdatter, der nu bor i Mesing. LV: Laurids Andersen sst. B: Niels 7, Anne, der døde. FM: farbror Niels Nielsen i Forlev.

903 Peder Christensen i Emborg. 19.10.1791, fol.844B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Anders Rasmussen sst. B: Anne 6, Peder 2. FM: Søren Sørensen sst.

904 Marie Sandorf i Bodilmølle. 25.10.1791, fol.845.
E: Jacob Rothaus. Bevilling til uskiftet bo. (Se lbnr.964).

905 Rasmus Nielsen i Tåstrup. 9.11.1791, fol.845B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Niels Hoffmann i Harlev Mølle. B: Jørgen Rasmussen 25, Peder Rasmussen 18, Jens Rasmussen 14, Anne Rasmusdatter 26, Kirsten Rasmusdatter 20, Maren Rasmusdatter, [skifte 21.5.1791 lbnr.876], var g.m. Rasmus Rasmussen i Stjær. 2B: Rasmus 7, Niels 3. FM: Rasmus Andersen i Tåstrup, Peder Jensen sst. Første ægteskab med Maren Christensdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 2.10.1759 lbnr.2676]. B: Niels Rasmussen i Adslev, død. 1B: Maren 9. FM: morfar Morten Jespersen i Adslev.

906 Anne Knudsdatter i Emborg. 11.11.1791, fol.848B.
E: Anders Lauridsen. B: Anne 10, Laurids 7. FM: farbror Thomas Lauridsen Snedker i Skanderborg.

907 Jens Pedersen og hustru Margrethe Nielsdatter i Hemstok. 3.12.1791, fol.849B.
B: Peder 7, Mette Kirstine 5, Kirsten 2. FM: farbror Christen Pedersen i Tinghuset, morbror Rasmus Nielsen i Siim, morfar Niels Nielsen i Siim. Hans første ægteskab med Mette Thorsdatter, [skifte 21.8.1783 lbnr.561]. B: Mette 12. FM: morbror Jens Pedersen i Brandstrupgård.

908 Jens Henriksen i Gram. 6.12.1791, fol.851B.
E: Anne Andersdatter. LV: Søren Nielsen i Fastrup. B: Henrik 25, Anders 20, Kirsten g.m. Rasmus Rasmussen i Fastrup, Ellen 13, Stine 10, Anne Margrethe 4. FM: Niels Andersen i Virring, morbror Mikkel Andersen Overgaard i Gram.


Skanderborg og Åkær amter
Skifteprotokol
1792-1798
B 5 C - 216


909 Edel Pedersdatter i Vedslet. 7.1.1792, fol.1B.
E: Anders Jensen. B: Karen g.m. Christen Nielsen i Assendrup, Niels 16, Abelone 10. FM: morbror Niels Pedersen på Brørup Mark.

910 Sidsel Marie Jensdatter i Anneksgården i Vrold. 1.2.1792, fol.3B.
E: Jørgen Jensen. B: Jens 14, Søren 10, Knud 6, Anne 3, Jacob 9 mdr. FM: Jacob Jensen i Svejstrup, Anders Jensen i Nygård, Rasmus Rasmussen i Siim.

911 Mette Rasmusdatter i Assendrup. 3.2.1792, fol.5B.
E: Jens Jensen. B: Anne 14, Mette Marie 4. FM: Erik Jensen i Malling. Første ægteskab med Søren Andersen. B: Anne 16. FM: Dines Steffensen i Rørt.

912 Jens Jensen og hustru Anne Mikkelsdatter i Fregerslev. 7.2.1792, fol.7.
Hans A: søskende Laurids Jensen i Brørup, Andreas Jensen i Grumstrup, Peder Jensen i Kolding, Søren Jensen i Stilling, Anne Jensdatter, død. 1B: Søren Pedersen i Brørup.
Hendes A: søster Kirsten Mikkelsdatter i Fregerslev 55. FM: Christen Leth sst, søster Lisbeth Mikkelsdatter g.m. Mikkel Sørensen i Hørning.

913 Poul Poulsen Kjær, ugift tærsker i Skanderborg Ladegård. 7.2.1792, fol.8.
Arvinger kendes ikke. Afdøde stammer fra Humlum sogn ved Lemvig.

914 Maren Hansdatter i Snærild. 5.3.1792, fol.9.
E: Hans Sørensen. B: Maren 6, Søren 3, Anne 18 uger. FM: mors morbror Poul Andersen i Morsholt. Skøde fra stedets formand Hans Mortensen 1788. Desuden nævnes afdødes søster Margrethe Hansdatter, der tjener i Odder og enkemandens far Søren Hansen i Hadrup.

915 Anne Sofie Rasmusdatter i Grumstrup. 13.3.1792, fol.11.
E: Mikkel Pedersen. B: Peder 7, Karen 4. FM: farbror Erik Pedersen i Brørup.

916 Anders Pedersen i Balle. 15.3.1792, fol.12.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Rasmus Jensen i Hvilsted. B: Maren 26, Anne 22, Peder 10. FM: Anders Sørensen i Balle, Jens Hjort i Odder, Anders Terup i Tvenstrup.

917 Jens Mortensen, skrædder i Grumstrup. 29.3.1792, fol.13B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Oluf Sørensen sst. B: Morten 18, Mette Cathrine 13. FM: Anders Nielsen.

918 Jesper Jørgensen Dyhr i Tulstrup. 11.5.1792, fol.14B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Claus Riis, degn sst. ved søn forvalter Riis på Kilsgård. Første ægteskab med Anne Nielsdatter, [skifte 14.9.1782 lbnr.533]. B: Niels 32, Anne Marie 28. FM: Anders Rasmussen i Emborg.

919 Jens Pedersen i Søballe. 12.5.1792, fol.16B.
A: søskende Margrethe Pedersdatter, der døde, Karen Pedersdatter, der tjener i Århus. Afdøde havde ombragt sig selv.

920 Anne Sørensdatter på Alrø. 11.5.1792, fol.17B.
E: Søren Bentsen. B: Jens 14, Maren 12, Cathrine 10. FM: Peder Jensen på Alrø, morbror Gøde Sørensen sst.

921 Sidsel Sørensdatter i Søballe. 22.5.1792, fol.18.
E: Poul Lauridsen. B: Søren 6 mdr. FM: Christen Virring på Skanderborg Slotsgrund. Enkemandens første ægteskab med Ingeborg Jensdatter, skifte 3.3.1790 lbnr.822. B: Laurids, Anne. Desuden nævnes enkemandens bror Jens Lauridsen i Galten.

922 Søren Madsen, røgter i Hylke. 22.5.1792, fol.19.
A: søster Kirsten Madsdatter 67, ugift i Nørre Nissum sogn.

923 Anne Jensdatter i Svejstrup. 13.6.1792, fol.20.
E: Jørgen Rasmussen. B: Maren 9. FM: Jens Jensen i Tørring.

924 Rasmus Jensen i Hvolbæk. 3.7.1792, fol.20B.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Madsen i Svinsager. B: Rasmus 7, Jens 4. FM: farbror Niels Rasmussen i Hvolbæk.

925 Abelone Pedersdatter i Tolstrup. 7.7.1792, fol.22B.
E: Enevold Pedersen Winther. B: Peder Herskind Winther 12, Peder Winther 11, Peder Møller Enevoldsen 5, Jens Enevoldsen Winther 3. FM: Niels Jensen Winther i Tvingstrup. Skøde fra enkemandens far Peder Jensen Winther.

926 Karen Rasmusdatter i Pindsmøllehus. 28.7.1792, fol.24.
A: bror Jens Rasmussen, død. 1B: Mette g.m. Johan Rasmussen i Pindsmølle. bror Mads Rasmussen Åby, mesterskrædder i Ribe, død 1791. 1B: Maren 36, søster Kirsten Rasmusdatter, død, var g.m. Rasmus Skrædder, daglejer i Horsens. 2B: Rasmus sst, Jens sst.

927 Peder Dinesen i Skibby. 16.8.1792, fol.24B.
E: Kirsten Nielsdatter. Testamente.
Hans A: bror Dines Dinesen på Rørbæk Hovgård, søster Birgitte Dinesdatter g.m. købmand Bigum i Hobro
Hendes A: Abelone Nielsdatter, enke efter Søren Møller i Århus.(Sml. lbnr.1160).

928 Johanne Lauridsdatter i Lillering. 30.8.1792, fol.25.
E: Rasmus Nielsen. B: Kirsten Marie 12, Niels 10, Karen 6, Jens 3 mdr. FM: farbror Christen Nielsen sst.

929 Mette Jensdatter i Vinding. 10.10.1792, fol.26.
E: Jens Pedersen. Arvinger kendes ikke.

930 Markus Pedersen, skomager i Vinding. 10.10.1792, fol.27B.
E: Cathrine Marie Sørensdatter. LV: Rasmus Thøgersen sst. B: Peder 15, Anne Cathrine 13, Kirsten 9, Hans 3. FM: Christen Sørensen i Vinding.

931 Morten Nielsen Hjulmand i Vinding. 10.10.1792, fol.29.
E: Maren Jensdatter. LV: Rasmus Thøgersen sst. Af første ægteskab B: Niels 33 i Bjerresmølle, Jeppe 28 i Holsten, Anne g.m. Rasmus Pedersen i Slagballe.

932 Jørgen Jensen i Hjelmslevhus. 13.10.1792, fol.30.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Rasmussen i Tendrup, Søren Pedersen i Hemstok. B: Anne 15, Maren 5, Jens 3, Karen, der døde. Af første ægteskab B: Mette 21. FM: Joen Rasmussen i Hemstok.

933 Mette Lund i Rye. 5.11.1792, fol.31B.
Enke efter [Hans] Basse, [forpagter på Voldbjerggård i Ribe stift], skifte Fredericia 9.3.1782. B:
1) Peder Basse 40, gæstgiver i Fredericia
2) Niels Basse, præst i Højrup i Ribe stift
3) Andreas Basse i Haderslev, nu i København
4) Bertram Basse 33 i Rye
5) Nikolaj Basse 30 i Toft ved Tønder
6) Anne Cathrine Basse, død, var g.m. Henrik Bang i Tårupgård ved Fredericia. 3B: Maren 16, Hans Peder 12, Caroline 8
7) Arengot Sofie Basse 28 i Sønder Vissing
8) Mathie Basse g.m. Hans Peder Hald i Klostermølle i Sønder Vissing sogn

934 Niels Sørensen i Blegind. 13.11.1792, fol.34.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Olufsen sst. B: Maren 18, Anne Kirstine 15. FM: Søren Pedersen sst.

935 Birthe Sørensdatter i Nygård. 20.11.1792, fol.34B.
E: Jens Andreasen. B: Anne Kirstine 13, Andreas 2. FM: Søren Rasmussen i Nygård.

936 Jens Nielsen i Løve. 8.12.1792, fol.35B.
E: Birthe Marie Knudsdatter. LV: Rasmus Smed i Kolpengård. B: Karen 14, Mette Cathrine 10, Knud 8, Johanne Marie 4, Edel Marie 1. FM: Hans Pedersen i Løve, Jørgen Pedersen sst.

937 [Troels] Bertelsen, justitsråd i Eldrup. 18.7.1792, fol.36B.
Skiftet findes i egen protokol, se B 5 C - 228.

938 Peder Bech, skovrider og hustru Mette Landorph i Dybvadgård i Åkær Amt. 18.5.1792, fol.37.
B: Hans Bech i Norsminde, skovrider på Åkær, Dorthe Bech g.m. Peder Heebo i Petersborg, Charlotte Kirstine Bech i København. FM: Christen Rind i Vadsmølle.

939 Maren Rasmusdatter i Firgårde. 9.1.1793, fol.40.
E: Johan Sørensen. B: Rasmus 7. FM: Rasmus Pedersen sst.

940 Anne Nielsdatter i Assedrup. 18.1.1793, fol.41.
E: Jens Rasmussen. Af første ægteskab B: Niels Mikkelsen 10, Knud Mikkelsen 6. FM: Ove Knudsen i Assedrup.

941 Søren Ottesen i Fensholt. 25.1.1793, fol.41B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Anders Sørensen i Balle. B: Mette 7, Søren 1. FM: farbrødre Knud Ottesen i Balle, Jens Ottesen i Tulstrup.

942 Johanne Jørgensdatter, tjenestepige i Vestermølle. 15.2.1793, fol.43.
A: søskende Rasmus Jørgensen 60 i Svinsager, Mikkel Jørgensen 48 sst, Johanne Jørgensdatter g.m. Christen Christensen, hyrekusk i København.

943 Søren Pedersen, tjenestedreng i Snærild. 21.2.1793, fol.44.
A: søskende Bodil Pedersdatter 17, Rasmus Pedersen 12 i Grumstrup. FM: Jens Mortensen i Snærild, Jens Sørensen sst.

944 Søren Olufsen i Blegind. 23.2.1793, fol.45.
E: Else Mikkelsdatter. LV: Laurids Rasmussen sst. B: Maren 26, Kirsten 17, Anne Kirstine 15, Anne 11, Dorthe 8.

945 Vilhelm Ejsen i Tovstrup. 6.3.1793, fol.45.
[Enkemand efter Kirsten Mortensdatter Vostrup, skifte 8.11.1787 lbnr.730]. B: Morten Vilhelm 21, Christen Severin 13. FM: Niels Hofmann, forvalter i Harlev Mølle.

946 Kirsten Christensdatter i Skovby. 8.3.1793, fol.47B.
E: Hans Sørensen. A:
1) bror Laurids Christensen Skytte, død. 7B:
a Mads Lauridsen i Tåstrup
b Niels Lauridsen i Veng
c Christen Lauridsen i Jeksen
d Søren Lauridsen i Harlev Mølle
e Maren Lauridsdatter g.m. Søren Jensen i Åbo
f Voldborg Lauridsdatter gift i Vejlby
g Christine Lauridsdatter g.m. Poul Due ved Sporup Kirke
2) bror Christen Christensen i Høver, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 26.9.1765 lbnr.2943]. 1B:
a Christen Christensen i Hårby
3) søster Anne Kirstine Christensdatter, død, var g.m. Oluf Smed i Hårby. 3B
a Anders Olufsen Smed i Hårby
b Niels Olufsen Smed i Javngyde
c Kirsten Olufsdatter i Hårby

947 Anne Nielsdatter i Jeksen. 15.3.1793, fol.47B.
E: Hans Rasmussen. B: Peder 14, Dorthe 12, Anne Cathrine 8. FM: morbror Rasmus Nielsen i Stjær. Første ægteskab med [Peder Poulsen], skifte 25.6.1778 lbnr.374. B: Maren 21. Gården solgt til enkemandens bror Laurids Rasmussen.

948 Johanne Marie Poulsdatter i Jeksen. 15.3.1793, fol.49B.
A: søsterdatter Maren Pedersdatter i Jeksen. FM: Rasmus Nielsen i Stjær.

949 Rasmus Eriksen i Tammestrup i Tolstrup sogn. 19.3.1793, fol.50.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Knud Eriksen i Vestbirk. B: Jørgen 10, Mette Cathrine 6, Birgitte 2. FM: farfar Erik Hansen på stedet, [farbror] Hans Eriksen i Bjødstrup.

950 Anne Foghsdatter i Saksild. 9.4.1793, fol.52.
E: Peder Rasmussen. B: Fogh 23, Rasmus 15, Niels 13, Anne g.m. Steffen Pedersen i Saksild, Maren g.m. Hans Jensen i Skablund. FM: Christen Fogh i Ålstrup.

951 Mikkel Laurentin i Odder Kro. 1.5.1793, fol.54.
A: søskende Peder Laurentin, købmand i Århus, Christoffer Laurentin, student i Kerteminde på Fyn, Niels Laurentin i Århus, der døde, Sara Laurentin g.m. løjtnant Birkholt i Vejle, Anne Cathrine Laurentin g.m. [Niels] Basse, præst i Højrup ved Ribe, Maren Laurentin g.m. [Ludvig Harbo] Kanneworff, præst i Åby ved Ålborg. Afdøde var forvalter på Åkær.

952 Mette Ingildsdatter i Saksild. 2.5.1793, fol.58.
E: Simon Nielsen. B: Søren 16, Niels 13, Ingild 10. FM: Laurids Halling i Saksild, Jørgen Olufsen sst, Christen Lauridsen sst, Rasmus Simonsen sst. Første ægteskab med [Søren Rasmussen, som omtalt i skifte efter datter] Maren Sørensdatter 20.10.1784 lbnr.605. B: Mette g.m. Niels Jensen Vinding, spækhøker i København, Rasmus i Saksild.

953 Karen Sørensdatter i Salten. 11.5.1793, fol.60.
E: Thomas Sørensen. B: Maren 22, Søren 19.

954 Øllegaard Frederikke Pedersdatter i Rude. 26.3.1793, fol.61B.
E: Rasmus Jensen Krog. A: mor Maren Ingildsdatter g.m. Rasmus Simonsen i Saksild, halvsøskende Maren Rasmusdatter 14, Anne Rasmusdatter 10. Arv efter afdødes far, [Peder Simonsen i Saksild, skifte pastor Hartmanns gods 7.4.1775 lbnr.7]. Desuden nævnes enkemandens far Jens Rasmussen Krog på stedet, og enkemandens søster Anne Jensdatter g.m. Jens Halling i Saksild.

955 Johanne Augustsdatter i Vinding. 17.5.1793, fol.63B.
E: Peder Andersen. B: Søren 6, Anders 3.

956 Testamente i Hvolbæk. 30.3.1793, fol.64B.
Testamente for Erik Pedersen og hustru Dorthe Thomasdatter i Hvolbæk. Arv til
Hans A: brorsøn Peder Pedersen i Gjesing g.m. Maren Thomasdatter, (som er Dorthe Thomasdatters søster) og deres børn
Hendes A: søster Cathrine Thomasdatter.

957 Søren Sørensen i Lundmosegård på Storring Mark. 30.1.1793, fol.65B.
E: Birthe Christensdatter. LV: Peder Rasmussen i Storring. B: Christen 14, Rasmus 12, Niels 11, Gertrud 9, Anne Kirstine 7, Maren 2. FM: Anders Jensen i Nygård, Niels Sørensen i Boes.

958 Anne Lauridsdatter Levring i Røjgård i Århus Stift. 3.6.1793, fol.66B.
E: Anders Pedersen Munch. Testamente.
[Skifte Århus 5.11.1795 lbnr.2906]

959 Maren Poulsdatter i Siim. 15.6.1793, fol.67.
E: Rasmus Nielsen. B: Anders 6, Margrethe 4, Poul 2, Maren 6 uger, Anne 6 uger. FM: farfar Niels Rasmussen i Illerup, farbror Søren Nielsen i Firgårde. Første ægteskab med Anders Gertsen, [skifte 3.3.1786 lbnr.667]. B: Laurids 9. FM: morbror Rasmus Poulsen i Adslev. Skifte efter Anders Gertsens første hustru Margrethe Olufsdatter 18.9.1780 lbnr.456.

960 Anne Rasmusdatter i Mesing. 21.6.1793, fol.69B.
E: Rasmus Mikkelsen. B: Mikkel 12, Anne 11, Rasmus 10, Margrethe 7, Cathrine 4. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Mesing.

961 Oluf Rasmussen i Saksild. 2.5.1793, fol.71B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Simon Nielsen sst. A:
1) bror Simon Rasmussen, død. 2B:
a Mikkel Simonsen i Dyngby
b Steffen Simonsen i Dyngby
2) søster Maren Rasmusdatter, død. 1B:
a Rasmus Rasmussen Smed i Bovlstrup
3) bror Søren Rasmussen, [skifte Hartmanns gods 11.7.1771 lbnr.6]. 2B:
a Rasmus Sørensen, der beboer gården
b Mette Sørensdatter g.m. Niels Vinding, spækhøker i København
4) søster Karen Rasmusdatter, død. 1B:
a Rasmus Rasmussen i Dyngby.

962 Iver Christian Sehested, hofjunker på Rodsteenseje. 3.7.1793, fol.72.
A:
1) søster Øllegaard Rodsteen Sehested g.m. [Ditlev von] Pentz, amtmand i Randers
2) søster Mette Sofie Sehested g.m oberstløjtnant [Peder von] Weinigel til Rodsteenseje
3) bror [Jens Frederik Sehested], død. 2B:
a Frederikke Dorthe Sehested g.m. assessor Sommerhielm i Over Hofretten i Christiania
b Sofie Amalie Sehested, enke efter [Jørgen] greve Trampe [til Hovedgård].
(Sml. lbnr.889).

963 Maren Jensdatter i Virring. 29.6.1793, fol.72.
A: søster Johanne Jensdatter, enke efter Hans Holmbo, degn i Astrup, søster Anne Jensdatter g.m. Christen Nielsen i Virring.

964 Jacob Rothaus i Bodilmølle. 9.7.1793, fol.72B.
Enke efter Marie Ranulf Sandorff, der har siddet i uskiftet bo, [bevilling 25.10.1791 lbnr.904]. B: Andreas Gerhard 20, Anne Kirstine g.m. Johan Henrik Rothaus i Bodilmølle. FM: Jochum Harlev i Storring.

965 Herman Loft, forpagter på Åkær. 6.8.1793, fol.75.
E: Anne Kirstine Loft. LV: Christian Ebbesen i Ørting. B: Anne Loft 23, Cathrine 19, Dorthe 14. Bevilling til uskiftet bo.

966 Søren Rasmussen i Nygård. 20.8.1793, fol.75.
E: Anne Sørensdatter. LV: Anders Sørensen i Illerup. B: Rasmus 19, Søren 16, Maren 14, Anders 12, Gunder Sørensdatter 7. FM: Rasmus Rasmussen i Siim, Jørgen Rasmussen på stedet, Christen Rasmussen i Tørring.

967 Mette Marie Jensdatter Bødker i Tovstrup Mølle. 4.9.1793, fol.77.
E: Andreas Busch. Testamente.

968 Else Poulsdatter i Rye. 23.9.1793, fol.77B.
E: Jens Rasmussen. B: Rasmus 16, Dorthe 13, Maren 9, Karen 6.

969 Peder Lauridsen i Rye. 1.10.1793, fol.78B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jacob Hansen sst. B: Søren 5. FM: Niels Christensen sst.

970 Peder Ovesen i Stensgård i Salten Skov. 1.10.1793, fol.79.
E: Anne Sørensdatter. LV: Johan Madsen i Rye. Rasmus 5, Søren 3, der døde i 1794. FM: Anders Christiansen i Stensgård. Enkens første ægteskab med Rasmus Lauridsen, skifte 23.7.1784 lbnr.592. B: Maren.

971 Marie Enevoldsdatter i Galten. 23.9.1793, fol.80.
E: Jacob Andersen. B: Christen 14, Anders 13, Marie 5. FM: Anders Pedersen i Vadsted i Søby sogn. Første ægteskab med Christen Jensen. B: Karen 19, Anne 17. FM: farbror Niels Jensen i Mølgårde i Søby sogn.

972 Poul Hansen i Rørt. 7.10.1793, fol.82.
E: Dorthe Jacobsdatter. LV: Jacob Rasmussen sst. B: Hans i Rørt, Maren 40, tjener i Odder Stampemølle, Ellen 13.

973 Karen Sørensdatter i Siim. 19.10.1793, fol.82B.
E: Jens Rasmussen. B: Rasmus 6. FM: Søren Simonsen i Siim.

974 Jens Nielsen, hyrde i Løve. 16.5.1793, fol.83B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Rasmussen i Velling. B: Niels 12, Niels 9, Else 6. FM: Christen Nielsen i Tyrsting.

975 Karen Knudsdatter i Gram. 9.3.1793, fol.84.
E: Thomas Rasmussen. B: Johanne 26, Rasmus 25, Knud 19. FM: Peder Knudsen i Gram, Poul Pedersen i Vitved, Poul Due i Stjær.

976 Rasmus Simonsen i Javngyde. 2.11.1793, fol.86.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Rasmus Justesen i Justenborg. B: Jens 5, Christen 3, Maren 6 mdr. FM: Jens Sørensen i Javngyde. Af første ægteskab B: Simon 27, kusk på Sophiendal, Rasmus 23, Karen 19.

977 Rasmus Jensen i Blegind. 25.10.1793, fol.86B.
E: Maren Olufsdatter. Testamente.

978 Rasmus Knudsen Snedker i Stilling. 11.9.1793, fol.87.
E: Bodil Jensdatter. LV: Anders Jensen sst. A: bror Peder Knudsen i Stilling, bror Søren Knudsen sst, død. 3B: Mette 8, Karen 5, Kirsten 1, søster Kirsten Knudsdatter sst, død. 2B: Peder Sørensen 25, Anne Sørensdatter 19, søster Margrethe Knudsdatter g.m. Anders Christensen i Stilling.

979 Inger Frandsdatter, ugift i Snærild. 25.10.1793, fol.91.
A: mor Anne Olufsdatter. LV: Morten Rasmussen sst, søskende Oluf Frandsen 22, der ejer gården, Jens Frandsen 19. FM: Rasmus Jelling i Snærild, Hans Jensen sst.

980 Zacharias Jørgensen i Snærild. 25.10.1793, fol.92.
E: Cathrine Marie Bringelsdatter. LV: Morten Rasmussen sst. B: Karen 2. Af første ægteskab B: Rasmus i København, Jørgen sst, Bodil g.m. Niels Pedersen, smed i Grumstrup.

981 Jørgen Nielsen og hustru Kirsten Sørensdatter i Svorbæk. 13.9.1793, fol.92B.
B: Niels 24, Kirsten 21, vanvittig, Søren 18, Jacob 15, Anders 11, Peder 9. FM: morbror Christen Sørensen i Kolt, Søren Jensen i Tvenstrup, Rasmus Mortensen i Tander, Jørgen Nielsen i Balle.

982 Jesper Jensen i Sorring. 11.9.1793, fol.96B.
Enkemand efter Maren Jensdatter, skifte 8.7.1791 lbnr.884. B: Søren 14, Maren g.m. Jens Thomsen i Sorring. FM: Johan Jensen i Tovstrup.

983 Maren Jørgensdatter i Tåstrup. 14.3.1794, fol.98B.
Enke efter Rasmus Nielsen, [skifte 9.11.1791 lbnr.905]. Den ældste datter Anne Rasmusdatter beholder gården. FM: Peder Jensen i Tåstrup, Niels Jørgensen sst. Øvrige arvinger angives ikke.

984 Maren Christensdatter i Ringkloster. 10.12.1793, fol.100.
E: Jens Lauridsen. B: Laurids 13, Christen 11, Rasmus 7.

985 Thomas Nielsen, korporal i Tvingstrup. 19.11.1793, fol.101.
E: Marie Rasmusdatter. LV: Anders Jensen sst. B: Helene Cathrine. FM: Niels Jensen Winther i Tvingstrup.

986 Rasmus Jensen Skrædder på Alrø Land. 14.1.1794, fol.102.
E: Anne Nielsdatter. LV: Anders Jørgensen sst. B: Mette g.m. Niels Nielsen Laubo i Hvillerup i As sogn i Bjerre herred, Ellen Rasmusdatter g.m. Jens Olufsen i Gangsted, Anne Rasmusdatter g.m. Peder Hansen i Hundslund, Karen Rasmusdatter g.m. Søren Christensen på Hjarnø, Bodil Rasmusdatter g.m. Hans Adolf Høgh, møller på Hjarnø.

987 Inger Marie Andersdatter i Vrold. 28.1.1794, fol.102B.
E: Antoni Pedersen. B: Johanne 14, Peder 11, Else 8, Anne Margrethe 6. FM: Thomas Jørgensen sst.

988 Rasmus Gregersen i Ustrup. 28.1.1794, fol.103B.
E: Marie Lauridsdatter. Testamente. A:
1) Søren Sørensen Ringkloster i Horsens
2) Maren Rasmusdatter g.m. Jens Sørensen i Hørning
3) Laurids Hjordbjerg i Hylke
4) Marie Mortensdatter, enke efter Rasmus Pedersen, murermester i Skanderborg
5) Poul Hjordbjerg i Horsens
6) Anne Marie Lauridsdatter Hjordbjerg i Gjellerup ved Århus's børn

989 Peder Brændstrup i Skanderborg Ladegård. 28.1.1794, fol.104.
E: Anne Sørensdatter. Bevilling til uskiftet bo.

990 Rasmus Sørensen i Hørning. 4.3.1794, fol.104B.
E: Anne Lauridsdatter. Testamente.

991 Mette Nielsdatter i Storring. 8.3.1794, fol.105.
E: Anders Sørensen. B: Sidsel 18 uger. FM: morfar Niels Sørensen sst.

992 Niels Mikkelsen på Balle Mark. 20.3.1794, fol.107.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Søren Jensen i Snærild. B: Mikkel 7, Laurids 4, Johanne Margrethe 2. FM: Frands Mikkelsen i Balle, Peder Jensen Væver sst.

993 Maren Sørensdatter i Grumstrup. 27.3.1794, fol.108.
E: Niels Jensen. B: Søren 5, Rasmus 2. FM: bedstefar Rasmus Rasmussen i Ustrup. Desuden nævnes enkemandens bror Erik Jensen i Grumstrup.

994 Knud Lauridsen i Hårby. 28.3.1794, fol.109.
E: Anne Nielsdatter. LV: søsters mand Niels Lauridsen i Hårby. B: Niels 20, Just 18, Peder 12, Anne Marie 8, Maren 5. FM: Jens Jensen i Hårby, Anders Christensen sst, Rasmus Eskildsen i Søballe, Jens Jørgensen i Bjedstrup. Af første ægteskab B: Laurids 24, Anne g.m. Jørgen Østergaard i Høver.

995 Gertrud Mathiasdatter i Båstrup. 29.3.1794, fol.111B.
E: Rasmus Olufsen. B: Karen 16, Mathias 13, Oluf 11, Maren 9, Mette 7, Anne 5. FM: morbror Hans Mathiasen i Ris, Desuden nævnes enkemandens bror Søren Olufsen i Båstrup.

996 Peder Pedersen i Stilling. 31.3.1794, fol.113.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mikkel Christensen. B: Peder 9, Mette 2, Niels 3 mdr. FM: Daniel Rasmussen i Mesing, morbror Niels Nielsen i Framlev. Første ægteskab med Mette Pedersdatter, skifte 8.11.1783 lbnr.569. B: Anne 18. FM: morbror Rasmus Pedersen i Vitved, Mikkel Pedersen i Stilling.

997 Anne Johanne Dinesdatter i Jeksen. 6.5.1794, fol.115B.
E: Peder Rasmussen. B: Karen 6, Anne Marie 3. FM: farbrødre Thøger Rasmussen i Dørup, Peder Jensen i Adslev.

998 Peder Christensen, ugift i Veng. 30.5.1794, fol.117B.
A: søskende Søren Christensen 31 i Hårby, Rasmus Christensen 24, landrekrut, der tjener i Veng, Poul Christensen 20, Maren Christensdatter g.m. Anders Jensen i Høver, halvsøskende Christen Steffensen, der døde. FM: Rasmus Sørensen i Veng, Søren Sørensen i Vitved. Afdøde var stedsøn af Steffen Rasmussen. Arv efter afdødes far Christen Olufsen i Veng, skifte 10.4.1779. Arv efter afdødes mor Cathrine Sørensdatter, skifte 16.9.1788. Arv efter afdødes bror Oluf Christensen og afdødes farbror Søren Olufsen.

999 Testamente i Storring. (Dato for indførelse mangler), fol.118B.
Testamente af 8.6.1792 for Jochum Harlev og hustru Karen Olufsdatter i Storring. Arv til dattersøn Jochum Sørensen Stilling. (Skifte efter Jochum Harlev, Skanderborg Birk B 61 F-29, 17.3.1802 lbnr.173).

1000 Rasmus Andersen i Høver. 3.6.1794, fol.119.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Leth, forpagter på Dybvad. B: Jens 4, Anders 1. FM: fasters mand Jens Rasmussen i Framlev.

1001 Steffen Hansen, ugift i Fensholt. 22.7.1794, fol.122.
A: mor Anne Rasmusdatter i Hylke. LV: Søren Mikkelsen den ældre i Hylke, søskende Rasmus Hansen over 30 i København, Johanne Hansdatter g.m. Villum Skrædder i Vrold, Karen Hansdatter 50, Birthe Hansdatter g.m. Mogens Smed i Brørup, Maren Hansdatter, død, var g.m. Jens Jespersen i Bjerre Herred. 1B: Hans 20.

1002 Kirsten Mikkelsdatter i Vitved. 1.8.1794, fol.124B.
E: Laurids Lauridsen. B: Maren 14, Laurids 12, Mikkel 7, Peder 5, Jens 2. FM: Peder Jensen Rodkær i Virring, Søren Damsgaard i Vitved.

1003 Testamente i Christiania i Norge. 9.8.1794, fol.127.
Testamente for Jørgen Ring, købmand i Christiania i Norge og hustru Karen Clausen.
Hans A: bror Søren Sørensen, søster Maren Sørensdatter g.m. Jens Sørensen Bjerregaard i Hørning og hendes 2 døtre af første ægteskab, bror Oluf Sørensen Ring.
Hendes A: Af første ægteskab B: Maren Methea g.m. Jens Skriver.

1004 Karen Thomasdatter i Hvolbæk. 8.8.1794, fol.128.
E: Mikkel Christensen. B: Christen 7, Thomas 4. FM: morfar Thomas Rasmussen sst.

1005 Laurids Enevoldsen i Nim. 12.9.1794, fol.130.
E: Bodil Madsdatter. B: Anne Kirstine 10, Mads 5, Enevold 1. FM: Niels Pedersen Møller i Nim. Af første ægteskab B: Anne Marie. FM: Peder Hansen i Underup.

1006 Ellen Andersdatter i Tovstrup. 16.9.1794, fol.132.
E: Niels Nielsen. B: Anders 3, Mette Marie 2. FM: morbror Simon Andersen sst.

1007 Oluf Jensen i Bjerager. 16.9.1794, fol.133B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Jensen i Saksild. B: Maren 5, Mette 3. FM: farbrødre Niels Jensen i Bjerager, Jens Jensen i Rørt.

1008 Knud Pedersen i Kattrup. 29.9.1794, fol.135.
E: Karen Sørensdatter. Testamente.

1009 Karen Christensdatter i Ustrup. 28.10.1794, fol.136.
E: Mikkel Jensen. B: Birgitte 9, Christen 4, Jens 2. FM: Christen Hansen i Brørup, morbror [formentlig fejl for morbrors søn] Poul Pedersen i Vitved.

1010 Maren Nielsdatter i Ovdalsgård i Alling sogn. 31.10.1794, fol.138.
E: Anders Rasmussen. B: Rasmus 27, Johanne 21, Anne Dorthe 19, Karen 17. FM: morfar Niels Rasmussen i Ovdal. [Af enkemandens første ægteskab B: Maren, dum og døv.

1011 Herluf Rasmussen i Jeksen. 25.11.1794, fol.140.
E: Anne Kirstine Henriksdatter. LV: Jørgen Rasmussen sst. B: Henrik 13, Rasmus 11, Kirsten 5, Mette 3, Jens 2. FM: farbrødre Knud Rasmussen i Stjær, Mikkel Rasmussen i Jeksen. Desuden nævnes afdødes bror Peder Rasmussen i Stjær.

1012 Johanne Eriksdatter i Hestehaven. 1.11.1794, fol.143.
E: Jens Christensen Ebeltoft. Afkald fra A:
1) [Anne Eriksdatter] g.m. Jens Ustrup i Skanderborg
2) Søren Eriksen
3) Rasmus Eriksen i Skanderborg
4) Peder Eriksen i Charlottenlund
5) Anders Eriksen i Blegind
6) Jens Eriksen i Hylke
7) [Gunder Eriksdatter] g.m. Jens Ebbesen i Skårup
efter at der forlods er udbetalt et beløb til Maren Andersdatter i Blegind.

1013 Henrik Vilhelm Sehested, major på Rodsteenseje. 26.11.1794, fol.143B.
A: søster frue Sehested, enke efter Sylow.
Afdøde døde på Hindsgavl på Fyn.

1014 Testamente i Vedslet. 9.7.1794, fol.143B.
Testamente for Anders Jensen og hustru Maren Sørensdatter i Vedslet. Anders Jensen har børn af første ægteskab.

1015 Jørgen Mikkelsen i Båstrup. 23.1.1795, fol.144B.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Anders Christensen i Elling. B: Anne Kirstine 14, Karen 12, Anne Marie 4. FM: farbror Morten Mikkelsen i Båstrup, Jørgen Jensen sst.

1016 Johanne Andersdatter i Borup. 27.1.1795, fol.147.
E: Mads Jørgensen. Bevilling til uskiftet bo.

1017 Mette Kirstine Jørgensdatter i Ørskov. 27.1.1795, fol.147B.
E: Jens Nielsen Winther. B: Gunder Jensdatter 3. FM: bedstefar Jørgen Sørensen i Ørridslev, farfar Niels Jensen Winther i Tvingstrup. Første ægteskab med Jens Zachariassen i Ørskov, skifte 31.5.1791 lbnr.877. B: Zacharias 6. FM: farbror Anders Zachariassen Winther i Ørskovgård.

1018 Laurids Jensen i Nørre Vissing. 6.2.1795, fol.151B.
E: Karen Jensdatter. LV: Erhard Nørup, forvalter på Sophiendal. B: Niels 5, Rasmus 1. FM: Søren Frandsen i Flensted. Første ægteskab med [Kirsten Andersdatter], skifte 13.6.1788. B: Helle 18, Maren 16, Jens 13. FM: farbror Niels Jensen, Søren Jensen, Laurids Jensen i Veng, Joen Jensen i Nørre Vissing.

1019 Kirsten Bertelsdatter på Alrø Land. 5.2.1795, fol.154.
E: Mikkel Christensen. B: Anne g.m. Jens Jepsen sst, Inger 23, Christiane 23, Kirsten 16, Maren 14, Karen 11. FM: Jens Jørgensen Vestergård på Alrø Land, Jesper Jensen sst, Peder Jensen sst, Søren Lauridsen sst.

1020 Maren Rasmusdatter i Snærild. 25.2.1795, fol.155B.
Børn uden for ægteskab: Anne Sørensdatter 8. FM: plejefar Søren Jensen sst, Jens Nielsen 1. FM: plejefar Rasmus Mikkelsen i Ask g.m. barnets moster Kirsten Rasmusdatter. Barnets far Niels Jensen.

1021 Christine Ovesdatter i Skovby. 27.2.1795, fol.158B.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus 14, Ove 8. FM: morbror Peder Thøgersen i Herskind.

1022 Johanne Hansdatter i Snærild. 20.2.1795, fol.161.
E: Jens Mortensen. A: mor Sidsel Jensdatter, enke efter Hans Andersen i Oldrup, søskende Peder Hansen sst, Rasmus Hansen i Fruering, Jens Hansen, gartner i Århus, Lisbeth Hansdatter g.m. Mads Jensen i Tvingstrup.

1023 Anders Jørgensen i Gjedved. 6.3.1795, fol.162.
E: Maren Hansdatter. LV: Christen Hansen i Brørup. A:
1) bror Søren Jørgensen, bogbinder i Egebjerg, død. en del børn under Borupgård gods
2) søster Karen Jørgensdatter, [skifte Hansted Hospital 21.8.1742 lbnr.137], var g.m. Søren Knudsen i Hansted. 1B: Birgitte g.m. Niels Andersen i Gjedved
3) søster Bodil Jørgensdatter, død, var g.m. [Laurids Andersen i Hansted, skifte Hansted Hospital 8.6.1771 lbnr.222]. 4B: Anders 45 i Hansted, Jørgen 40 i København, Johanne g.m. Anders Andersen, spækhøker i København, Lisbeth g.m. Rasmus Andersen i Lundum
4) halvsøster Kirsten Jørgensdatter, død, var g.m. Enevold Christensen i Rådved. 3B: Christen Enevoldsen i Lundumskov, Jørgen Enevoldsen, Anne Enevoldsdatter, død, var g.m. Rasmus Jensen i Rådved. 2B: Johanne 22, Jens 18.
(Sml. lbnr.47.)

1024 Niels Rasmussen Leth i Skanderborg Ladegård. 9.3.1795, fol.164.
E: Anne Cathrine Sørensdatter Dons. LV: Kammerråd Leegaard i Leegårdslyst. B: Peder 19, Anne Marie g.m. Ebbe Jensen i Skanderborg, Bodil 18 forlovet med Anders Andersen Winther i Skanderborg Ladegård. FM: farbror Christen Rasmussen sst. Enkens første ægteskab med Peder Danielsen, skifte 11.2.1773 lbnr.254. B: Søren i Vrold, Anne g.m. Søren Holst i Århus, Daniel i Kattrup.

1025 Anders Christensen i Sommerset på Brørup Mark i Hylke sogn. 27.3.1795, fol.167B.
E: Birthe Mortensdatter. LV: Frands Andersen i Brørup. Skifte 12.1.1789 efter første hustru. B: Ellen 20, Christen 17, Anne Dorthe 10. FM: Rasmus Kærsgaard i Brørup.

1026 Thomas Jensen i Virring. 27.3.1795, fol.169B, 220.
E: Dorthe Jensdatter. LV: stedfar Jens Eskildsen, skoleholder i Assendrup i Vedslet sogn. B: Helle 17, der druknede, Maren 16, Hans 7, Anne 9 mdr. FM: Peder Jensen, Oluf Christensen, Niels Mikkelsen, Søren Thøgersen i Svinsager. Første ægteskab med [Helle Rasmusdatter], skifte 16.1.1775 lbnr.309. B: Mette Marie 24. FM: mosters mand Jens Knudsen.

1027 Jens Lauridsen Bøgh i Vestermølle. 28.3.1795, fol.171B.
E: Dorthe Kirstine Lindberg. Bevilling til uskiftet bo.

1028 Mikkel Clausen i Illerup. 30.3.1795, fol.172.
E: Maren Madsdatter. LV: Mikkel Jensen sst. B: Anne 2. FM: Christian Nielsen i Bjertrup.

1029 Maren Bertelsdatter i Bjerager. 23.12.1794, fol.175.
E: Herman Jensen. Af første ægteskab B: Rasmus Rasmussen, bødker på Sjælland eller i København.

1030 Gertrud Hansdatter i Bryrup Mølle. 9.3.1795, fol.177.
E: Oluf Lindberg, feldbereder. B: Sinnet Christine 36, Ulrik 34, Sidsel 22. FM: Christen Pedersen i Katrinedal.

1031 Maren Knudsdatter i Skårup. 17.4.1795, fol.178.
E: Poul Lauridsen. Første ægteskab med [Jens Tykær sst, skifte 1.12.1778 lbnr.388]. B: Anne Kirstine g.m. Niels Poulsen sst, Birthe, Jens 18. FM: morbror Niels Knudsen.

1032 Kirsten Jensdatter i Javngyde. 30.4.1795, fol.180.
E: Niels Rasmussen Haarby. A: søskende Anders Jensen i Javngyde, Henrik Jensen på Amager på Sjælland, Anne Jensdatter g.m. Christen Nielsen Haarby i Javngyde.

1033 Simon Olufsen, ugift i Emborg. 9.5.1795, fol.180B.
A: søskende Niels Olufsen på Sjælland, Karen Olufsdatter, over 30, tjener i Fårehuset i Rye sogn, halvsøskende Gert Olufsen 35 i Høved på Salten grund, Anne Olufsdatter g.m. Jens Nielsen i Rye, Johanne Olufsdatter g.m. Anders Christensen i Stensgård på Salten Mark.

1034 Jens Jespersen og hustru Johanne Thomasdatter i Rye. 2.6.1795, fol.182B.
Hans A:
1) bror Rasmus Jespersen, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 9.9.1757 lbnr.2537]. 7B:
a Niels Rasmussen i Rye
b Jens Rasmussen i Vrold
c Just Rasmussen i Justenborg
d Joen Rasmussen i Hemstok
e Rasmus Rasmussen i Emborg, [skifte 10.7.1781 lbnr.486]. 1B: Johanne g.m. Steffen Rasmussen i Veng
f Jesper Rasmussen I Emborg
g Anne Rasmusdatter, enke efter Hans Jensen i Vrold
2) bror Niels Jespersen i Svejstrup, død. (Sml. Skanderborg Rytterdistrikt skifteuddrag lbnr.2154). 6B:
a Peder Nielsen i Emborg
b Jens Nielsen i Emborg
c Joen Nielsen i København
d Jesper Nielsen i Boes, død. 3B: Jesper, Maren, Kirsten
e Johanne Nielsdatter g.m. Mikkel Rask i Firgårde
f Maren Nielsdatter g.m. Jørgen Simonsen i Svejstrup
3) søster Anne Jespersdatter, død. 6B:
a Niels Simonsen i Fiskerhusene
b Jesper Simonsen i Emborg
c Johan Simonsen i Svejstrup
d Joen Simonsen i Rye
e Jens Simonsen i [Emborg, skifte 30.7.1782 lbnr.528]. 2B: Jacob, Kirsten
f Anne Simonsdatter, død. 3B: 2 sønner, 1 datter
Hendes A:
1) søster, død. 2B:
a Christen Sørensen i Rye
b Søren Sørensen i Rye.

1035 Karen Johansdatter i Gangsted. 3.6.1795, fol.184B.
E: Peder Mikkelsen. B: Mikkel 4. FM: Jens Nielsen sst.

1036 Antoni Pedersen i Vrold. 6.6.1795, fol.185.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Søren Mikkelsen i Hylke. Første ægteskab med Inger Marie Andersdatter, skifte 28.1.1794 lbnr.987. B: Johanne 16, Peder 13, Else 10, Anne Margrethe 8. FM: Thomas Jørgensen sst, Rasmus Andersen sst.

1037 Anne Sofie Baltsersdatter i Grumstrup. 9.6.1795, fol.188.
E: Søren Hansen. B: Hans 17, Baltser 15, Sidsel 13, Jens 10, Anne Cathrine 6, Karen 4. FM: morbrødre Christoffer Baltsersen i Blegind, Niels Baltsersen i Nydefryd på Ørridslev Mark, morfar Baltser Nielsen sst.

1038 Maren Jørgensdatter i Tåstrup. 13.6.1795, fol.191.
Enke efter Rasmus Nielsen, skifte 9.11.1791 lbnr.905. B: Anne 29, Kirsten 22, Peder 20, Jens 15, Maren, [skifte 21.5.1791 lbnr.876], var g.m. Rasmus Rasmussen i Stjær. 2B: Rasmus 12, Niels 5.

1039 Peder Rasmussen, ugift i Tåstrup. 13.6.1795, fol.194B.
A: søskende Jens Rasmussen 15, Anne Rasmusdatter 29, Kirsten Rasmusdatter 22, Maren Rasmusdatter, [skifte 21.5.1791 lbnr.876], var g.m. Rasmus Rasmussen i Stjær. 2B: Rasmus 11, Niels 5. FM: Rasmus Andersen i Tåstrup, Niels Jørgensen sst, Peder Jensen, Morten Jespersen i Adslev, halvbror Niels Rasmussen i Adslev, [skifte 2.12.1782 lbnr.542]. 1B: Maren 12. Arv efter afdødes far [Rasmus Nielsen], skifte 9.11.1791 lbnr.905.

1040 Jørgen Rasmussen, ugift i Tåstrup. 13.1.1795, fol.195B.
A: mor Maren Jørgensdatter, enke efter Rasmus Nielsen sst, skifte 9.11.1791 lbnr.905, søskende Peder Rasmussen 20, Jens Rasmussen 15, Anne Rasmusdatter 29, Kirsten Rasmusdatter 22, Maren Rasmusdatter, [skifte 21.5.1791 lbnr.876], var g.m. Rasmus Rasmussen i Stjær. 2B: Rasmus 11, Niels 5. 3FM: Rasmus Andersen i Tåstrup, morbror Niels Jørgensen sst, Peder Jensen, halvbror Niels Rasmussen i Adslev, [skifte 2.12.1782 lbnr.542]. 1B: Maren 12. FM: morfar Morten Jespersen i Adslev.

1041 Margrethe Sørensdatter i Tåstrup. 17.6.1795, fol.197.
E: Niels Jørgensen. Første ægteskab med [Knud Knudsen sst, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 2.10.1765 lbnr.2980]. B: Anne 36, Niels over 30, Kirsten g.m. Søren Jensen Væver i Tåstrup. FM: Rasmus Jensen sst.

1042 Anders Nielsen og hustru Anne Margrethe Markusdatter i Grumstrup. 23.6.1795, fol.199.
B: Sidsel 12, Abelone 9. FM: Oluf Sørensen i Grumstrup, mors halvsøsters mand Peder Daugaard i Hjordbjerg, Niels Jørgensen på stedet.

1043 Bodil Marie Madsdatter i Nim. 24.6.1795, fol.204B.
E: Rasmus Pedersen. Første ægteskab med Laurids Enevoldsen, skifte 12.9.1794 lbnr.1005. B: Anne Kirstine 11, Mads 6, Enevold 2. FM: Peder Hansen i Underup, morbror Peder Madsen i Nim.

1044 Mathias Vedel i Skanderborg Ladegård. 1.6.1795, fol.206B.
Enkemand og fremmed på egnen. Testamente af 24.5.1795.

1045 Thomas Jørgensen i Vrold. 8.7.1795, fol.207B.
E: Karen Andersdatter. LV: stedfar Oluf Sørensen sst. B: Jørgen 12, Maren 9 mdr. FM: Mads Jørgensen i Borup. Første ægteskab med Karen Sørensdatter, skifte 19.9.1782. B: Niels 16, Karen 14. FM: farbror Peder Jørgensen Møller i Fuldbro Mølle. Karen Sørensdatters første ægteskab med Niels Nielsen her på stedet.

1046 Maren Rasmusdatter i Javngyde. 10.7.1795, fol.210.
E: Christian Pedersen. B: Peder 32, Rasmus 28, Karen Marie 14. FM: Rasmus Rasmussen sst.

1047 Sofie Bertelsdatter på Alrø. 14.7.1795, fol.211B.
E: Niels Andersen. B: Inger 7, Anders 5, Jørgen 4. FM: Mikkel Christensen, Søren Jensen, Gøde Sørensen. Første ægteskab med Jens Bentsen, skifte 18.11.1781. B: Bertel 18. FM: farbror Søren Bentsen på Alrø Land.

1048 Rasmus Hansen i Glarbo. 17.7.1795, fol.213.
E: Maren Knudsdatter. LV: Laurids Nielsen i Rye. B: Marie 9, Peder 7, Mette Marie 5, Maren 3. FM: Rasmus Sørensen i Tulstrup, morbror Rasmus Knudsen i Galten.

1049 Kirsten Nielsdatter i Jeksen. 18.7.1795, fol.214B.
E: Jens Jensen. B: Anne 8, Anne Marie 1. FM: farbror Søren Jensen sst, Peder Jensen i Adslev.

1050 Maren Andreasdatter i Hemstok. 24.7.1795, fol.216.
E: Jens Andreasen. B: Søren 2. Uden for ægteskab B: Andreas Christensen 9. FM: Søren Jørgensen i Javngyde.

1051 Rasmus Lauridsen i Emborg. 24.7.1795, fol.217.
E: Maren Thomasdatter. LV: Anders Rasmussen sst. A: bror Anders Lauridsen i Rye, bror Peder Lauridsen i Rye, [skifte 21.10.1785 lbnr.654]. 3B: Johanne 17, Laurids 15, Salomon 12, halvbror Jørgen Andersen. Rasmus Lauridsen og Christen Lauridsen har arv efter far, skifte 15.11.1793.

1052 Johan Christoffersen i Alken. 5.8.1795, fol.218B.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Nikolajsen i Skanderborg. B: Anders 14, Johanne 10. FM: Eskild Nielsen i Alken.

1053 Maren Nielsdatter i Veng. 8.8.1795, fol.219.
E: Niels Andersen. B: Anders 16, i lære som drejlsvæver i Mesing, Anne Kirstine 14, Maren 8, Kirsten 6, Anne 3.

1054 Iver Ejlersen i Vinding. 12.8.1795, fol.220.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Ejler, Mette g.m. Peder Thomsen i Føvling, Kirsten g.m. Rasmus Jensen i Vinding, Anne Sofie 15.

1055 Peder Mortensen i Møldrup. 18.8.1795, fol.221B.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: [Christen Ottesen] Sommer, præst i Vinding, [entlediget fra Sønder Vissing 1795]. B: Maren g.m. Mikkel Pedersen i Vestbirk, Anders 22, Else 19, Maren 15, Morten 10, Mikkel 7. FM: farbror Peder Nielsen i Voerladegård, mosters mand Jacob Christensen i Hem.

1056 Enevold Christensen i Nim. 21.8.1795, fol.224.
E: Anne Dorthe Pedersdatter. LV: far Peder Winther i Åstrup. B: Karen 13, Sidsel 10, Peder 7, Cathrine 4, Lene 7 uger. FM: fasters mand Bent Andersen i Enner. Desuden nævnes afdødes søskende Knud Christensen, Bodil Christensdatter.

1057 Johanne Christensdatter i Bjerager. 21.8.1795, fol.226B.
E: Rasmus Bertelsen. B: Niels 30, Christen 26, Anne g.m. Rasmus Rasmussen i Bjerager, Benedikte Antoinette 19, Christiane 13, Maren 13. FM: morbror Mikkel Christensen i Dyngby.

1058 Frands Simonsen i Galten. 12.9.1795, fol.228B.
E: Gertrud Cathrine Christensdatter. Testamente af 4.8.1780.

1059 Kirsten Christensdatter i Søballe. 19.9.1795, fol.229.
E: Peder Nielsen. B: Anne 19 g.m. Rasmus Christensen i Farre, Christen 18, Enevold 13, Jens 11. FM: morbror Jørgen Christensen i Søballe, Rasmus Eskildsen sst. Enkemandens første ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 26.3.1774 lbnr.294. Arv til ældste søn Niels.

1060 Laurids Nielsen i Galten. 26.9.1795, fol.231B.
E: Helene Andersdatter. LV: Andreas Albertsen sst. B: Niels 5. FM: Rasmus Nielsen i Skovby, Jørgen Johansen sst.

1061 Søren Pedersen i Nim. 23.10.1795, fol.233.
E: Kirsten Christensdatter. LV: morbror Jens Andersen i Lundum. B: Anne Cathrine 3. Første ægteskab med Karen Christensdatter, skifte 6.8.1782 lbnr.529. B: Maren 16, Lisbeth 13. FM: farbrødre Christen Pedersen i Lundumskov, Anders Pedersen i Lundum.

1062 Karen Rasmusdatter i Gjedved. 24.10.1795, fol.233.
E: Jens Jensen. B: Rasmus 8. FM: Søren Christensen Kjær i Gjedved.

1063 Edel Pedersdatter i Båstrup. 5.11.1795, fol.235B.
E: Rasmus Jensen. B: Karen 4, Peder 4 uger, Jens 4 uger. FM: morbror Rasmus Pedersen i Ejer.

1064 Niels Rasmussen i Gangsted. 6.11.1795, fol.236B.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Hans Hansen sst. B: Karen 5. FM: Peder Rasmussen i Ørskov. Enkens første ægteskab med Jacob Pedersen, skifte 15.6.1787 lbnr.719. B: Anne, Karen, Hans.

1065 Niels Andersen i huset Bombas på Overby Mark. 31.5.1795, fol.238.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Niels Jensen på Horndrup Mark. A:
1) bror Niels Andersen 70 i Ejer
2) bror Jørgen Andersen, død. 1B:
a Karen Jørgensdatter 28 g.m. Jens Andersen i Tåning
3) søster Johanne Andersdatter, død, var g.m. [Erik Christensen i Grumstrup, skifte 7.7.1769 lbnr.160]. 4B:
a Anders Eriksen 48 i Borup
b Jens Eriksen 43 i Grumstrup
c Christen Eriksen 37, død. 1B: Johanne 2
d Karen Eriksdatter 35 g.m. Søren Rasmussen i Tebstrup
4) søster Maren Andersdatter g.m. Søren Olufsen i Tåning.

1066 Christen Lauridsen Skytte i Christinelund på Jeksen Mark. 10.11.1795, fol.238B.
E: Anne Andersdatter. LV: far Anders Olufsen i Hårby. B: Laurids 9 mdr. FM: Mads Lauridsen i Tåstrup.

1067 Karen Lauridsdatter i Hårby. 20.11.1795, fol.240.
E: Niels Jensen Hjulmand. A: søskende Maren Andersdatter g.m. Anders Lolloch, skibstømmermand i Århus, Anne Lauridsdatter, død, var g.m. Anders Jensen i Hårby. 4B: Laurids Andersen 41 i Mesing, Jens Andersen 37 i Tåning, Kirsten Andersdatter g.m. Rasmus Pedersen i Hårby, Mette Andersdatter g.m. Rasmus Pedersen i Veng.

1068 Anders Lauridsen i Lillering. 1.12.1795, fol.242.
E: Kirsten Mortensdatter. A: bror Rasmus Lauridsen i [Adslev, skifte 17.8.1772 lbnr.243]. 3B: Rasmus Rasmussen 42 på stedet, Søren Rasmussen 30, tjener i Harlevgård, Anne Kirstine Rasmusdatter g.m. Rasmus Christoffersen, hjulmand i Adslev.

1069 Mikkel Mikkelsen i Gangsted. 11.12.1795, fol.242B.
[Enkemand efter Johanne Folmersdatter, skifte 22.3.1791 lbnr.870]. B: Mikkel 28, landinspektør på Randrup ved Viborg, Folmer 26, der overtager gården, Karen 22 g.m. Folmer Jensen i Gangsted, Marie Cathrine, der døde, Thomas 18, Inger Marie 12. FM: Jens Thorsen i Gangsted, farbror Hans Mikkelsen sst.

1070 Maren Pedersdatter i Brørup. 19.12.1795, fol.245.
E: Adam Rasmussen Maler. A: søskende Rasmus Pedersen i Yding, Laurids Pedersen sst, Jørgen Pedersen sst, Christen Pedersen i Katrinedal, Anne Marie Pedersdatter, enke efter en skibstømmermand i København, Karen Pedersdatter g.m. favnsætter Estrup i København.

1071 Anne Christine Jacobsdatter i Bodilmølle. 27.11.1795, fol.247, 261B.
E: Johan Henrik Rothaus. B: Marianne 2.

1072 Johanne Rasmusdatter i Rye. 8.1.1796, fol.247.
E: Niels Jensen. Uskiftet bo for ham og hans børn. (Se lbnr.1170).

1073 Peder Henriksen i Emborg. 29.1.1795, fol.247B.
A:
1) bror Salomon Henriksen, død. 2B:
a Anne Salomonsdatter g.m. Hans Pedersen i Rye
b Mette Salomonsdatter g.m. Niels Jensen i Stabelhus på Hårby Mark
2) bror Niels Henriksen, død. 2B:
a Anne Nielsdatter g.m. Jens Christensen i Addit
b Mette Nielsdatter g.m. Jens Sørensen i Ulstrup
3) søster Birthe Henriksdatter, enke i Rye
4) søster Thyra Henriksdatter, død. 2B:
a Peder Lauridsen, død. 1B: Søren
b Bodil Lauridsdatter, død. 3B: Hans Pedersen i Mesing, Anne Hansdatter g.m. Christen Pedersen i Nygård, Else Pedersdatter.

1074 Anders Pedersen i Snærild. 13.11.1795, fol.248B.
E: Anne Margrethe Rasmusdatter. LV: bror Jens Rasmussen i Fastrup. B: Peder 3, Rasmus 9 mdr. FM: farbror Jens Pedersen i Svinsager.

1075 Peder Rudolfsen, ugift i Skanderborg Ladegård. 20.11.1795, fol.251.
A: søster Mette Rudolfsdatter g.m. Jens Rasmussen i Vrold, bror Mikkel Rudolfsen, der rejste fra kone og børn for 10 år siden. 2B: Anne Johanne 18, Rudolf 13. FM: Søren Lauridsen i Hylke.

1076 Thomas Jensen i Ballebo. 27.2.1796, fol.252.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Rasmus, Hans, Christen, Johanne. FM: Niels Rasmussen i Ålstrup. Første ægteskab med Karen Jensdatter, skifte 4.8.1770. B: Niels 29. Andet ægteskab med Karen Hansdatter, skifte 21.5.1781. B: Jens, Karen, Maren. FM: Anders Hansen i Lillerup.

1077 Jørgen Eriksen Smed på Alrø. 10.11.1795, fol.253B.
[Enkemand efter Maren Sørensdatter, skifte 10.11.1790 lbnr.857]. B: Niels Jørgensen Smed på Alrø Land, Mette g.m. Jens Liboriussen på Alrø, Karen 27, Kirsten 24. FM: Peder Jensen Degn, Julius Rosenmeyer på Alrø.

1078 Maren Poulsdatter i Grumstrup. 18.12.1795, fol.255B.
A: søskende Jens Poulsen sst, Jørgen Poulsen i København, Karen Poulsdatter sst, halvbror Knud Rasmussen i Ris, død. 3B: Karen 17, Rasmus 14, Ebbe 12.

1079 Cathrine Jensdatter i Hårby. 12.3.1796, fol.257.
E: Jens Pedersen. B: Anne Cathrine 5, FM: Troels Andersen i Alken.

1080 Ellen Marie Bertelsdatter på Alrø. 21.3.1796, fol.258.
E: Søren Jensen. B: Ellen 3. Første ægteskab med Laurids Jørgensen Vestergaard, skifte 3.11.1789 lbnr.806. B: Peder 21, Bertel 16, Jens 10, Anne 6. FM: Jens Jørgensen på Alrø Land, Peder Jensen Degn sst, Anders Jørgensen Vestergaard sst.

1081 Maren Mikkelsdatter på Alrø. 26.3.1796, fol.259B.
Enke efter Jens Pedersen. B: Peder Jensen på Alrø Land, Anne Jensdatter, død, var g.m. Eskild Sørensen. 2B: Peder 16, Jens 13.

1082 Sidsel Cathrine Bering. i Tåstrup. 8.4.1796, fol.260.
E: Jens Knudsen. B: Kirsten 5. FM: Rasmus Linaa i Linå.

1083 Niels Gundorph i Nissumgård. 20.3.1795, fol.261.
E: Kirsten Jensdatter Bødker. Testamente.

1084 Anne Andersdatter i Storring. 9.6.1796, fol.262B.
E: Jens Jensen. B: Anders 16, Maren 12, Jens 2. FM: Anders Sørensen.

1085 Karen Nielsdatter i Bjertrup. 2.7.1796, fol.263B.
E: Rasmus Jensen. B: Kirsten 6 mdr. FM: bedstefar Niels Jensen sst.

1086 Mette Sørensdatter i Birknæs. 18.7.1796, fol.264B.
E: Niels Jensen. Forening at måtte sidde i uskiftet bo. Underskrevet på egne, hustruer og børns vegne af: Jørgen Nielsen i Træden, Knud Eriksen i Vestbirk, Peder Langballe i Langballegård, Anders Langballe, degn og skoleholder i Tønning.

1087 Mikkel Thomsen i Stjær. 25.7.1796, fol.265.
A: mor Kirsten Sørensdatter, enke efter Peder Mikkelsen, skifte 25.5.1787 lbnr.710, søster Bodil Thomasdatter g.m. Jens Jensen i Jeksen, halvsøskende Anne Thomasdatter g.m. Rasmus Ernstsen i Stjær, Maren Pedersdatter 20. FM: Knud Rasmussen Galten i Stjær.

1088 Peder Jensen Rodkær i Virring. 29.7.1796, fol.266.
E: Else Pedersdatter. 3B: Jens, Peder, Peder. FM: morbror Laurids Lauridsen i Vitved. Første ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 12.6.1790 lbnr.836. 3B: Niels, Peder, Kirsten. FM: Mikkel Pedersen Torup i Stilling.

1089 Sidsel Andersdatter, ugift på Alrø. 16.8.1796, fol.268.
A: søster Maren Andersdatter, død, var g.m. afdøde Jens Jensen i Gylling. 3B: Jens 26 sst, Hans 17, Rasmus 12. FM: Morten Jørgensen sst, Gøde Sørensen på Alrø, halvbror Anders Andersen, der er rejst for 20 år siden.

1090 Kirsten Hansdatter i Hårby. 16.8.1796, fol.269B.
E: Niels Jørgensen. Af første ægteskab B: Hans Nielsen 26, uvist hvor, Christoffer Nielsen 19, Anne Marie Nielsdatter 14. FM: morbror Hans Hansen.

1091 Niels Jensen i Snærild. 26.8.1796, fol.271.
E: Sidsel Madsdatter. LV: Peder Iversen sst, der ægter enken. B: Mads 17, Jens 15, Rasmus 13, Anne 12. FM: Anders Jensen i Oldrup, Hans Jensen i Snærild, Hans Sørensen sst, Mikkel Jensen i Torrild.

1092 Rasmus Mikkelsen i Brørup. 6.9.1796, fol.274.
E: Anne Jensdatter. LV: Adam Rasmussen sst. B: Niels 21, Maren 17, Anne 16. FM: farbror Jens Mikkelsen i Virring. Af første ægteskab B: Mikkel 32 i Jeksen Hovgård, Anders 26, skrædder i København, Helle sst, Johanne g.m. Niels Dalby i København, Sidsel sst. FM: Peder Mikkelsen i Virring.

1093 Terkild Lauridsen i Alling. 20.9.1796, fol.277.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Claus Ris, degn i Tulstrup. B: Laurids 36, Niels 31 i Glarbo i Salten Skov, Karen 21, Maren 17. FM: Jacob Jacobsen i Alling.

1094 Søren Pedersen i Ustrup. 30.9.1796, fol.278B.
E: Ceciliane [Benjaminsdatter] Selmer. LV: Anders Rasmussen i Brørup. B: Anne Cathrine 5, Maren 1. FM: farbror Thomas Pedersen i Båstrup, Morten Mikkelsen sst. Første ægteskab med [Bodil Sørensdatter]. Andet ægteskab med Anne Mikkelsdatter, skifte 2.7.1788 lbnr.759. B: Mikkel 22, Rasmus 19, Peder 17, Anne 8. FM: Christen Hansen i Brørup. (Sml. lbnr.1225).

1095 Anne Marie Lauridsdatter i Ustrup. 8.10.1796, fol.281B.
Enke efter Rasmus Gregersen, skifte 28.1.1794 lbnr.988. A:
1) Søren Sørensen Ringkloster i Horsens, nu i Brørup
2) Maren Rasmusdatter g.m. Jens Sørensen i Hørning
3) Laurids Hjordbjerg i Hylke, død. 4B: Anne Feldsen, Anne Marie, Bodil Marie, Anne. FM: Anders Rasmussen i Ustrup
4) Marie Mortensdatter, enke efter Rasmus Pedersen, murermester i Skanderborg
5) Poul Hjordbjerg i Horsens, død. 1B: datter g.m. Peder Lind i Horsens
6) Anne Marie Lauridsdatter Hjordbjerg i Gjellerup ved Århus, død. 5B: Niels Pedersen i Gjellerup, Søren Pedersen i Stavtrup, Maren Pedersdatter g.m. Niels Pedersen i True, Dorthe Marie Pedersdatter, enke efter Peder Sørensen i Brabrand, Bolene Pedersdatter. FM: Søren Fris.

1096 Anne Margrethe Øllegaard Pedersdatter i Elling. 5.8.1796, fol.284.
E: Anders Rasmussen. Uskiftet bo for ham og hans børn.

1097 Peder Jensen i Stjær. 26.10.1796, fol.284B.
E: Maren Lauridsdatter. Arvinger kendes ikke, dog nævnes afdødes stedsøn Niels Lauridsen i Storring.

1098 Hans Møller i Skægs Mølle. 29.10.1796, fol.286.
E: Sisse Lisbeth Jordhøj. Bevilling til uskiftet bo. Afdøde var herredsskriver i Hads og Ning herreder.

1099 Bodil Marie Pedersdatter i Saksild. 5.11.1796, fol.287.
E: Simon Christensen. B: Simon 2. Uden for ægteskab B: Anne Marie Jensdatter 5. FM: morbror Knud Pedersen i Ondrup.

1100 Søren Eriksen i Rørt. 16.11.1796, fol.288B.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Niels Poulsen i Fillerup. B: Erik 17. FM: Søren Nielsen i Tulstrup. Desuden nævnes afdødes bror Jens Eriksen i Nølev.

1101 Johanne Nielsdatter i Firgårde. 18.11.1796, fol.290.
E: Mikkel Rasmussen. B: Rasmus, Niels, Jens, Birthe Marie 5, Maren 3, Kirsten 3 mdr. FM: Jørgen Simonsen i Svejstrup, Jacob Jacobsen i Firgårde, Peder Nielsen i Hegnetsgård på Rye Mark.

1102 Christen Rasmussen i Nim. 21.11.1796, fol.292B.
E: Else Rasmusdatter. LV: Simon Johansen Bødker i Nim. B: Rasmus 29, Niels 22, Karen 14. FM: Jens Hansen sst, Peder Pedersen Møller sst.

1103 Mette Paaskesdatter, ugift i Amstrup. 15.11.1796, fol.294B.
A: søskende Kirsten Paaskesdatter g.m. Just Bertelsen i Gylling, Margrethe Paaskesdatter g.m. Jens Pedersen i Sondrup, Maren Paaskesdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Amstrup, Anne Paaskesdatter 17. FM: Mikkel Knudsen sst.

1104 Rasmus Jensen i Mesing. 6.12.1796, fol.295B.
E: Johanne Danielsdatter. LV: Gros Sørensen sst. B: Else Marie, Jens 3, Rasmus 1. FM: bedstefar Daniel Rasmussen i Forlev, Niels Jespersen i Illerup.

1105 Jacob Hansen i Rye. 8.12.1796, fol.297.
E: Inger Pedersdatter. Bevilling til uskiftet bo for hende og hendes børn.

1106 Jørgen Lauridsen i Rye. 20.12.1796, fol.297B.
E: Anne Kirstine Voetmann. LV: Hans Andersen i Rye. B: Christen 28, Johan 25, Anne Dorthe 18. FM: Laurids Nielsen i Rye.

1107 Inger Jensdatter i Gangsted. 7.1.1797, fol.299.
E: Peder Andersen. Testamente.

1108 Laurids Jensen i Galten. 3.2.1797, fol.299B.
E: Karen Christensdatter, [formentlig fejl for Eriksdatter]. LV: Jens Albertsen sst. B: Anne Kirstine 5, Erik 3, Jens 21 uger. FM: Søren Nielsen Møller i Galten.

1109 Peder Nielsen i Tammestrup i Tolstrup sogn. 12.11.1796, fol.300B.
E: Bodil Pedersdatter Winther. LV: Enevold Winther sst. B: Mette Kirstine 9, Sidsel 3. FM: født værge Terkild Christiansen i Holm. Skøde 30.8.1774 til afdøde fra forældre Niels Knudsen og hustru Kirsten Pedersdatter. (Bevilling til uskiftet bo 12.11.1796 fol.288).

1110 Gøde Sørensen på Alrø. 13.2.1797, fol.307.
E: Anne Kirstine Bertelsdatter. LV: Jesper Jensen. B: Bertel, Søren 18, Anne 20, Inger Cathrine 14. FM: Mikkel Christensen på Alrø, Niels Jepsen sst, Jens Jørgensen sst. Desuden nævnes afdødes søster Johanne Sørensdatter.

1111 Rasmus Jørgensen i Hemstok. 14.2.1797, fol.309.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Oluf Pedersen sst. B: Karen 3. FM: Anders Nielsen i Alling, morbror Rasmus Mikkelsen i Jeksen. Første ægteskab med Karen Nielsdatter, [skifte 4.6.1791 lbnr.879]. B: Niels 19 i Hårby.

1112 Jens Jensen Gylling, landsoldat på Alrø. 11.1.1797, fol.310.
A: søskende Hans Jensen, Rasmus Jensen. FM: Morten Jørgensen i Gylling, Simon Jensen i Lerdrup.

1113 Christen Sørensen i Skovby. 20.2.1797, fol.311B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Bertel Mikkelsen sst. B: Karen 5, Søren 2. FM: Jørgen Samuelsen sst.

1114 Anne Christensdatter i Nim. 20.2.1797, fol.312B.
E: Bent Sørensen. B: Søren 13, Frederikke 6. FM: Laurids Mortensen sst.

1115 Kirsten Sørensdatter i Svinballe. 20.2.1797, fol.314.
E: Søren Jensen. A: søskende Niels Sørensen sst, Hans Sørensen i Ålstrup, Anne Sørensdatter g.m. Jørgen Rasmussen på Sondrup Mark, Voldborg Sørensdatter g.m. Hans Sørensen i Bonderup Skovhus på Sjælland.

1116 Anders Jørgensen i Trustrup. 21.2.1797, fol.315, 351B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Anders Christensen sst. B: Jørgen 10, Rasmus 4, der døde, Else 2. FM: farbror Peder Jørgensen sst.

1117 Peder Christensen i Trustrup. 21.2.1797, fol.317.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Peder Hansen i Tendrup. B: Jens 7, Morten 1. FM: morfar Jens Andersen Bjerre i Trustrup. Desuden nævnes afdødes bror Christen Christensen på Sophiendal.

1118 Mads Poulsen i Storring. 22.2.1797, fol.319.
E: Maren Sørensdatter. LV: stedfar Niels Pedersen i Årslev. B: Bodil 23, Poul 19, Kirsten 17, Søren 13. FM: Bent Sørensen i Høver, Rasmus Pedersen i Borum.

1119 Birthe Johanne Nielsdatter i Kettinglund på Lillering Mark. 3.3.1797, fol.320B.
E: Jens Christensen. B: Inger 21, Niels 18, Anne 16, Christen 12, Maren 8, Mette 5. FM: Jens Christensen i Brabrand.

1120 Casper Bartholin Helsted, forpagter på Ristrup. 6.3.1797, fol.322.
E: Dorthe Cathrine Rosenkvist. Testamente af 25.12.1795.

1121 Anders Nielsen i Stjær. 10.3.1797, fol.322B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Mads Rasmussen sst. B: Mette 1. FM: farbror Jørgen Nielsen i Skanderborg.

1122 Christen Rasmussen i Fastrup. 13.3.1797, fol.325.
E: Maren Jensdatter. LV: Birthe 15, Jens 8, Rasmus 5, Anders 2. FM: farbror Claus Rasmussen i Vitved, Rasmus Rasmussen i Fastrup, Rasmus Jensen i Stilling, Mikkel Jensen i Hørning.

1123 Rasmus Rasmussen i Hårby. 17.3.1797, fol.327.
E: Kirsten Johansdatter. LV: bror Jørgen Johansen i Skovby. B: Johan 18, Anne 17, Voldborg 9, Kirsten 8, Rasmus 6 mdr. FM: Rasmus Pedersen i Hårby. Første ægteskab med Anne Knudsdatter. B: Anne Marie g.m. Niels Jensen i Lille Mosegård i Storring sogn.

1124 Niels Andersen på Alrø. 3.4.1797, fol.1797, fol.329.
E: Kirsten Andersdatter. LV: far Anders Jørgensen. B: Sofie 6 mdr. FM: Jens Jørgensen på Alrø. Første ægteskab med Sofie Bertelsdatter, skifte 14.7.1795 lbnr.1047. B: Inger 9, Anders 7, Jørgen 5. FM: Jesper Jensen på Alrø, Mikkel Christensen sst, Søren Jensen sst, farbror Hans Andersen i Glud.

1125 Maren Nielsdatter i Tebstrup. 7.4.1797, fol.331.
E: Rasmus Rasmussen. B: Anne Marie 2, Maren 11 uger. FM: bedstefar Niels Joensen.

1126 Karen Frandsdatter i Ris. 8.4.1797, fol.333.
E: Jens Mikkelsen. B: Frands, Anne 6 uger. FM: Hans Mathiasen i Ris. Første ægteskab med Anne Frandsdatter. B: Thomas 12, Else Marie.

1127 Maren Andersdatter i Nørre Vissing. 15.4.1797, fol.335.
E: Jens Andreasen. [Første ægteskab med Jens Nielsen i Nørre Vissing]. B: Niels 20, Anne 16, Karen 9. FM: Rasmus Lauridsen sst.

1128 Oberstløjtnant [Peder von] Weinigel på Rodsteenseje. 11.4.1797, fol.336.
E: Mette Sofie Sehested. Testamente.

1129 Sidsel Jensdatter i Harlev. 20.4.1797, fol.337.
E: Søren Lauridsen Skytte. B: Laurids 2. FM: Anders Pedersen sst.

1130 Maren Sørensdatter i Ris. 22.4.1797, fol.338.
E: Anders Sørensen. B: Anne Marie 6 uger. FM: morbror Anders Sørensen i Horndrup. Desuden nævnes afdødes far Søren Olufsen i Tåning.

1131 Peder Eriksen i Ballebo. 25.4.1797, fol.339B.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen i Værholm på Stensballegård Mark. B: Erik 17, Johanne 13, Mette Marie 6. FM: Peder Hansen i Tendrup, fars halvbror Laurids Eriksen i Brigsted. Første ægteskab med Mette Nielsdatter. B: Niels 30, Maren 28.

1132 Henning Andersen i Svinballe. 25.4.1797, fol.342.
E: Kirsten Jensdatter. LV: bror Rasmus Jensen i Kærsgård. B: Hans 19, Jens 17, Anne g.m. Jesper Jensen i Kærsgård.

1133 Anne Jensdatter i Skårup. 26.4.1797, fol.343.
E: Erik Rasmussen Møller. B: Rasmus 10, Mette Marie 7. FM: farbror Rasmus Rasmussen Møller sst.

1134 Esben Mogensen i Hundslund. 26.4.1797, fol.344.
E: Birthe Jacobsdatter. LV: farbror Rasmus Pedersen i Oldrup. B: Mogens 18 uger. FM: morfar Jacob Pedersen i Fillerup.

1135 Maren Rasmusdatter i Stjær. 2.5.1797, fol.346B.
E: Jens Sørensen. B: Kirsten 3, Bodil Marie 1. FM: bedstefar Rasmus Ernstsen.

1136 Johanne Cathrine Hansdatter i Rådved. 3.5.1797, fol.349.
E: Niels Christensen. B: Maren 5, Hans 3, Laurids 14 dage. FM: mosters mand Niels Iversen i Flemming i Hornborg sogn, Niels Nielsen, stenhugger i Rådved.

1137 Markus Lauridsen i Kattrup Præstegård. 11.5.1797, fol.350.
E: Benedikte Margrethe Andersdatter Anchersen. LV: forvalter Borch på Boller. B: Gustav 30, studiosus, Peder 33, fuldmægtig på Knuthenborg Skrivestue på Lolland. Afdøde var forvalter på Boller gods, Enken havde ophold i Havrum på Søbygård gods.

1138 Jens Nielsen i Gantrup. 30.5.1797, fol.352.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Knud Sørensen sst. B: Anne 8, Jens 5 uger. FM: Jens Jensen Dørup i Gantrup, fasters mand Hans Clausen i Ris. Første ægteskab med [Anne Sørensdatter, skifte 8.9.1787 lbnr.728]. B: Niels 23.

1139 Morten Jacobsen Schandorff i Hundslund. 13.12.1796, fol.353B.
E: Margrethe Jonasdatter. LV: Peder Jørgensen i Trustrup. B: Morten 16. FM: Søren Pedersen i Hundslund. Første ægteskab med Anne Jensdatter. B: Jacob Mortensen Schandorff 60 i Horsens, Jens Mortensen Schandorff 50 i Vinding, Anne Cathrine Mortensdatter, død, var g.m. Johan Vinkelmann, slagter i Århus. 2B: Christian 16, Peder 13, Anne Marie Mortensdatter 55 i Hadrup, død, var g.m. Rasmus Rasmussen sst.

1140 Maren Sørensdatter i Skibby. 2.6.1797, fol.357B.
E: Peder Andersen Leth. B: Anders 6. FM: bedstefar Anders Nielsen Leth på stedet. Første ægteskab med Niels Nielsen Leth, skifte 25.7.1789 lbnr.798. B: Søren 15, Niels 8. FM: farbror Peder Nielsen Leth i Fregerslev, morbror Peder Sørensen Leth i Blegind.

1141 Anne Pedersdatter i Sondrup. 6.6.1797, fol.360.
B: Maren Mikkelsdatter 11. FM: morbror Jens Pedersen i Pedholt.

1142 Anne Marie Frandsdatter i Storring. 7.6.1797, fol.361.
E: Anders Sørensen. B: Søren 3. FM: morbror Jens Frandsen i Adslev. Enkemandens første ægteskab med Mette Nielsdatter, skifte 8.3.1794 lbnr.991. B: Sidsel.

1143 Maren Hansdatter i Grumstrup. 16.6.1797, fol.363.
E: Jens Mikkelsen. B: Anne Cecilie 8. FM: mosters mand Christen Thomsen i Overby.

1144 Mette Sørensdatter i Grumstrup. 16.6.1797, fol.365.
E: Steffen Rasmussen. B: Karen 14, Søren 12, Rasmus 5. FM: bedstefar Søren Sørensen i Ålstrup.

1145 Jørgen Jørgensen i Skovby. 20.6.1797, fol.366B.
E: Johanne Sofie Bechtrup. LV: Jens Jensen sst. B: Marie Kirstine 18 g.m. Christen Pedersen i Galten, Lise 13.

1146 Bodil Rasmusdatter i Galten. 20.6.1797, fol.367B.
E: Christen Christensen Levring. A: mor Anne Jensdatter i Hørslev. LV: Peder Mogensen i Galten, søster Maren Kirstine Rasmusdatter g.m. Jens Lauridsen i Hørslev.

1147 Jacob Jensen i Firgårde. 23.6.1797, fol.368B.
E: Karen Nielsdatter. B: Anne 9, Maren 7, Anne Marie 5. FM: Søren Christensen sst.

1148 Søren Mikkelsen i Rødemølle. 24.6.1797, fol.369B.
E: Margrethe Frandsdatter. LV: Niels Møller i Skanderborg. B: Bodil 10. FM: Jens Lauridsen i Røjgård. Desuden nævnes afdødes bror Jens Mikkelsen på stedet.

1149 Johanne Margrethe Sørensdatter i Rye. 29.6.1797, fol.372.
E: Jens Nielsen Smed. B: Anne Cathrine 2. FM: morbror Erik Sørensen i Linå.

1150 Anne Jensdatter i Rye. 29.6.1797, fol.373.
E: Laurids Nielsen. B: Niels 15, Maren 12, Karen 10, Johanne 6 mdr. FM: morbror Niels Jensen i Rye.

1151 Niels Nielsen i Rye. 30.6.1797, fol.374B.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Niels Jensen i Rye. B: Jens 7, Maren 2.

1152 A[nne] M[argrethe] Helbech i Bodilmølle. 3.7.1797, fol.376B.
E: Johan Henrik Rothaus. Testamente.

1153 Kirsten Pedersdatter i Stjær. 4.7.1797, fol.377.
E: Rasmus Rasmussen. B: Peder 4, Jens 3. FM: Peder Nielsen i Søballe. Laurids Eriksen i Stjær.

1154 Maren Thorsdatter i Illerup. 8.7.1797, fol.379.
E: Knud Rasmussen. B: Rasmus 3. FM: Laurids Pedersen sst.

1155 Rasmus Olufsen i Vitved. 14.7.1797, fol.380.
E: Maren Rasmusdatter. LV: fasters mand Poul Pedersen sst. B: Oluf 4, Rasmus 2. FM: fasters mand Jørgen Knudsen i Vitved.

1156 Peder Hansen i Lundum. 18.7.1797, fol.381B.
B: Hans 29 sst, Kirsten 27, Anne 25. FM: morbror Enevold Jensen i Lundumskov, farbror Søren Hansen i Lundum.

1157 Maren Jørgensdatter i Lundum. 18.7.1797, fol.383B.
E: Isak Mortensen. B: Jørgen 20, Morten 16, Jens 14, Mette Kirstine 12, Hans 10. FM: Jens Andersen sst.

1158 Anne Kirstine Christensdatter i Lundum. 19.7.1797, fol.385.
E: Laurids Jørgensen. B: Maren 21, Ellen 17, Jørgen 15. FM: morbror Anders Christensen i Elling.

1159 Peder Christensen, ugift i Lundum. 19.7.1797, fol.387B.
A:
1) søster Anne Sofie Christensdatter g.m. Terkild Frederiksen i Horsens
2) søster Olivia Christensdatter, død, var g.m. Mads Andersen i Vinten. 3B:
a Anders Madsen i Vinten
b Karen Madsdatter på Ejer Mark
c Anne Madsdatter
3) søster Anne Cathrine Christensdatter, død, var g.m. Anders Rasmussen i Tebstrup. 3B:
a Christen Andersen i Ris
b Anne Andersdatter g.m. Hans Lauridsen i Tebstrup
c Birthe Andersdatter g.m. Søren Pedersen, træskomand i Horsens
4) søster Karen Christensdatter g.m. Peder Sørensen i Lundum, begge døde. 2B:
a Christen Pedersen i Lundumskov
b Anders Pedersen i Nim
5) halvbror Anders Christensen i Elling
6) halvbror Elias Christensen i Elling
7) halvsøster Anne Christensdatter, død, var g.m. Peder Pedersen i Lundum. 1B:
a Margrethe Pedersdatter, tjener i Egebjerg Mølle
8) halvsøster Anne Kirstine Christensdatter, død, var g.m. Laurids Jørgensen i Lundum. 3B:
a Maren Lauridsdatter 21
b Ellen Lauridsdatter 17
c Jørgen Lauridsen 15
(Sml. lbnr.623).

1160 Kirsten Nielsdatter i Skibby. 1.8.1797, fol.388B.
Enke efter Peder Dinesen, [skifte 16.8.1792 lbnr.927]. A: søster [Abelone Nielsdatter], død, var enke efter Søren Møller i Århus. 6B: Anne Kirstine Møller g.m. Christian Raae, købmand i Århus, Voldborg Møller g.m. Dines Dinesen i Fredericia, Kirsten Møller g.m. forpagter Jørgensen på Rosenholm, Anne Møller g.m. Jens Sørensen på Gammelgård, Marianne Møller i Århus, Christiane Sofie Møller sst.

1161 Hans Rasmussen Bolt i Tebstrup. 11.8.1797, fol.395.
E: Edel Sørensdatter. LV: Jørgen Jensen i Båstrup. [Første ægteskab med Maren Olufsdatter]. B: Johanne 5. FM: mosters mand Jens Jensen i Ejer.

1162 Sofie Charlotte Cederfeld på Mattrup. 1.8.1797, fol.396B.
E: Thyge Thygeson, ejer af Mattrup. B: 1 datter. Bevilling til uskiftet bo.

1163 Jens Pedersen Møller i Tolstrup Mølle. 15.9.1797, fol.397.
E: Silke Johansdatter. LV: herredsfoged Kjær i Hedemølle. B: Johannes i Egebjerg Mølle, Niels 31 i Tammestrup i Tolstrup sogn, Anders 24 i Rødemølle, Anne Marie g.m. sin søsters enkemand Jens Lauridsen i Tolstrup, Cathrine 22, der ægter Jacob Jensen Due i Skjold, Maren 15, der ægter Peder Eliassen, Margrethe 12, Birgitte. FM: farbror Peder Pedersen Møller i Lundum Mølle. Første ægteskab med Anne Marie Pedersdatter. B: Anne Marie g.m. Rasmus Jensen i Gjedved, Peder over 40 år i København, Erik over 30 år i Ustrup, Peder i Skvætmølle, Stine Marie g.m. Mikkel Nielsen i Eldrup, Johanne, [skifte 9.3.1786 lbnr.669], var g.m. Jens Lauridsen i Tolstrup. 1B: Anne Marie 7.

1164 Peder Pedersen Smed i Lillering. 18.9.1797, fol.405B.
E: Anne Esbensdatter. LV: Peder Olufsen sst. B: Jens 41, uvist hvor, Rasmus 38 uvist hvor, Frederik 18 i Århus.

1165 Jacob Jacobsen i Firgårde. 21.9.1797, fol.406B.
E: Anne Jensdatter. Testamente af 1.9.1786.

1166 Maren Christensdatter i Hylke. 27.9.1797, fol.407B.
E: Søren Eskildsen. A: søskende Bodil Christensdatter i Ringkloster, Anders Christensen i Sommerset, [skifte 27.3.1795 lbnr.1025]. 3B: Ellen 20, Christen 18, Anne Dorthe 15. FM: Rasmus Kærsgaard i Cathrineberg, Rasmus Olufsen i Båstrup.

1167 Jens Mikkelsen i Vedslet. 30.9.1797, fol.408.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Hansen i Tendrup. B: Peder 11. FM: farbrødre Jørgen Mikkelsen i Gangsted, Hans Mikkelsen i Vedslet. Første ægteskab med Anne Mikkelsdatter. B: Mikkel 27 i Hedvigslund på Vedslet Mark, Maren g.m. Niels Jensen Bjerregaard på Vedslet Mark, Karen 23.

1168 Margrethe Barbara Bøgh i Torrild. 3.10.1797, fol.410.
Enke efter birkedommer Niels Bang, [bevilling til uskiftet bo 20.5.1761 lbnr.111]. B: Niels Bang, byfoged i Bogense, Sara Cathrine Bang i Saraberg, enke efter byskriver Vissing, Margrethe Bang g.m. Jacob Hartlieb i Sankt Petersborg i Rusland, Margrethe Øllegaard Bang g.m. [Sten] Curtz, degn i Torrild. (Sml. lbnr.802).

1169 Anne Jørgensdatter i Tammestrup i Tolstrup sogn. 27.10.1797, fol.411B.
E: Niels Jensen Møller. B: Silke 3, Rasmus 2, Johanne 3 mdr. FM: Johannes Jensen Møller i Egebjerg Mølle. Første ægteskab med Rasmus Eriksen, skifte 19.3.1793 lbnr.949. B: Jørgen 14, Mette Cathrine 10, Birgitte 6. FM: farbrødre Hans Eriksen i Bjødstrup, Knud Eriksen i Vestbirk.

1170 Johanne Rasmusdatter i Rye. 6.11.1797, fol.414.
E: Niels Jensen, der har siddet i uskiftet bo efter bevilling af 8.1.1796 lbnr.1072. B: Kirsten 19, Jens 18, Søren 10, Karen 8, Johanne 6. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Siim, Jens Lauridsen i Nygård.

1171 Inger Sørensdatter i Nygård. 7.11.1797, fol.415B.
E: Søren Nielsen. B: Jens Jensen 17. FM: Johan Sørensen sst.

1172 Jørgen Mouridsen og søster Olivia Mouridsdatter i Grumstrup. 7.11.1797, fol.416B.
A: søskende Anne Kirstine Mouridsdatter, Anne Margrethe Mouridsdatter. FM: stedfar Erik Terkildsen sst, Oluf Sørensen sst. Arv efter far [Mourids Johansen], skifte 8.7.1785 lbnr.630. Arv efter mor [Ingeborg Jørgensdatter], skifte 25.9.1790 lbnr.844. Desuden nævnes stedfars datter Ingeborg Eriksdatter.

1173 Maren Hansdatter i Flensted. 8.11.1797, fol.417.
E: Jens Jensen Kajhøj. B: Jens 24 i Dallerup, Hans 22, Maren 19, Anders 16, Laurids 14, Karen 12. FM: Niels Rasmussen. Første ægteskab med Søren Steffensen. B: Christen 26 på Kalbygård.

1174 Maren Sørensdatter i Møldrup. 9.11.1797, fol.417B.
E: Rasmus Sørensen. B: Søren 14, Mette 10, Rasmus 6, Maren 5, Søren 3. FM: mosters mand Anders Nielsen i Yding, Jens Terkildsen i Hem.

1175 Karen Mikkelsdatter i Møldrup. 10.11.1797, fol.420.
Enke efter Peder Mortensen, skifte 18.8.1795 lbnr.1055. B: Anders 24, Else 21, Maren 17, Morten 12, Mikkel 9. FM: Jacob Christensen i Hem, Peder Nielsen i Voerladegård, Søren Madsen i Sønder Vissing.

1176 Anne Jensdatter i Dørup. 14.11.1797, fol.422.
E: Jens Andersen. Første ægteskab med Knud Jespersen, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 7.10.1765 lbnr.2984]. B: Anne. FM: Peder Mortensen i Adslev, Anne Kirstine g.m. Christen Christiansen Smed i Storring. Andet ægteskab med Jens Rasmussen, skifte 4.10.1773. B: Knud Jensen Dørup i København.

1177 Mette Marie Christensdatter i Storring. 17.11.1797, fol.426B.
E: Peder Nielsen. B: Niels 10, Mads 3, Peder 3, Christen 8 uger. FM: Christen Mikkelsen i Galten, Søren Sørensen i Bjedstrup.

1178 Anne Sørensdatter i Bjedstrup. 21.11.1797, fol.429.
E: Jørgen Jensen. B: Jens 1. FM: morfar Søren Christensen i Firgårde. Arv i boet til enkemandens bror og 3 søstre.

1179 Bodil Pedersdatter i Tammestrup i Tolstrup sogn. 28.11.1797, fol.431B.
E: Peder Nielsen Herskind Winther. Første ægteskab med [Peder Nielsen sst], skifte 12.11.1796 lbnr.1109. B: Mette Kirstine 10, Sidsel 4. FM: morbror Enevold Winther i Tolstrup, Niels Jensen Winther i Tvingstrup.

1180 Christen Jensen Lyngaa i Hesselballehus på Lundumskov Mark. 29.11.1797, fol.434B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Poul Frederiksen i Hesselballehus. B: Anne Marie 6. FM: Hans Pedersen i Lundum.

1181 Niels Madsen i Javngyde. 8.12.1797, fol.436.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Søren Sørensen, landinspektør i Laven Hovgård. B: Mads 7, Søren 2, Anne nyfødt. FM: Rasmus Jensen i Nørre Vissing. Desuden nævnes enkens bror Jesper Sørensen i Liljendal.

1182 Maren Christensdatter i Vitved. 19.12.1797, fol.439.
E: Rasmus Jensen. B: Jens 6, Anne Kirstine 2. FM: morbror Peder Christensen Vestergaard i Harlev. Første ægteskab med Jens Jensen, skifte 29.6.1790 lbnr.837. B: Maren 12, Anne 10. FM: farbror Laurids Jensen i Veng, Villum Jensen i Virring.

1183 Anne Pedersdatter Storm på Alrø. 23.12.1797, fol.441B.
Enke efter Just Filip Rosenmeyer, skifte 10.11.1764 lbnr.127. B:
1) Peder Justesen i Oldrup på Rathlousdal gods
2) Vilhelm Justesen, der bebor gården
3) Søren Justesen, skipper i Horsens
4) Cathrine Justsdatter g.m. Jørgen Paaske, skipper i Horsens
5) Karen Justsdatter, død, var g.m. Jeppe Bech i Nørby i Glud sogn. 2B:
a Jørgen Jepsen 19
b Søren Just Jepsen 16
6) Juliane Justsdatter, død, var g.m. Christoffer Nielsen Falster i Klakring på Barritskov gods. 4B: Stine 8, Anne Marie 6, Just 5, Thomas 3.

1184 Poul Sørensen i Galten. 29.12.1797, fol.443.
E: Maren Olufsdatter. LV: Peder Mogensen sst. Skifte efter første hustru 23.5.1785. B: Jesper 27, Anne 21, Søren 17, Mikkel 15. FM: Frederik Jensen i Galten, Søren Pedersen sst. Enkens første ægteskab med [Jens Sørensen sst], skifte 25.2.1785. Arv til hendes børn. (Kirkebogen kalder afdøde Poul Blegind).

1185 Julius Sørensen Rosenmeyer på Alrø. 29.12.1797, fol.445.
E: Bodil Nielsdatter Møller. LV: herredsfoged Kjær i Hedemølle, hr. Spandet på Alrø Land. B: Søren 12, Niels 11, Maren 8, Anne Sofie 5, Just 2. FM: farbror Jens Sørensen Rosenmeyer i Nøttrup ved søn Peder Rosenmeyer i Falling. Arv efter børnenes morfar Niels Møller i Bjerring Mølle.

1186 Kjeld Christensen i Sondrup. 5.1.1798, fol.448B.
E: Mette Nielsdatter. LV: bror Poul Nielsen i Tovstrup. B: Christen 26, Maren 24, Johanne 17, Mette 8. FM: farbror Anders Christensen i Tovstrup, Rasmus Christensen i Sondrup.

1187 Karen Jørgensdatter, tjenestepige på Testrup. 6.1.1798, fol.451.
A: mor Johanne Jensdatter i Ejer, der sidder i Viborg Tugthus på livstid.

1188 Mikkel Christensen på Alrø. 5.12.1797, fol.452B.
[Enkemand efter Kirsten Bertelsdatter, skifte 5.2.1795 lbnr.1019]. B: Anne g.m. Jens Jepsen sst, Inger 26, Christiane 24, Maren 20, Karen 18, Kirsten 14. FM: Jens Jørgensen Vestergård på Alrø Land, Jesper Jensen sst, Peder Jensen sst, Søren Jensen sst.

1189 Anne Andersdatter i Gram. 13.1.1798, fol.457.
E: Laurids Sørensen. Testamente af 24.1.1785.

1190 Ditlev Bertelsen i Stjær. 17.1.1798, fol.457B.
E: Mette Pedersdatter. LV: bror Niels Pedersen i Bjertrup. B: Bertel 17, Peder 14, Jens 9, Maren 3. FM: farbror Jens Bertelsen i Mollerup, morbror Knud Pedersen i Gram.

1191 Rasmus Ebbesen i Stjær. 17.1.1798, fol.459B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Maren 24. FM: Mads Rasmussen sst. Første ægteskab med [Kirsten Rasmusdatter, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 13.9.1757 lbnr.2552]. B: Ebbe i København. Andet ægteskab med Maren Thøgersdatter, skifte 20.12.1770 lbnr.191. B: Kirsten 30.

1192 Rasmus Sørensen i Jeksen. 20.1.1798, fol.461.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: Mads Rasmussen i Stjær. B: Søren 21, Jens 19, Anne 17, Rasmus 4. FM: Steffen Jensen i Hårby, Niels Hansen i Jeksen, Jens Mikkelsen i Adslev.

1193 Birthe Nielsdatter i Høver. 23.1.1798, fol.462B.
E: Mads Jensen Skrædder. B: Maren 1. FM: bedstefar Niels Christensen i Nørre Vissing.

1194 Maren Jensdatter i Svejstrup. 8.2.1798, fol.465.
E: Hans Jensen. B: Maren 6, Anne 4, Jens 2.

1195 Rasmus Pedersen i Måruplund i Nim sogn. 23.2.1798, fol.465B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Simon Bødker i Nim. B: Oluf 16, Peder 14, Karen 11, Hans Jørgen 5. FM: Claus Jørgen Bolund, Hans Sørensen i Brestenbro, Rasmus Nielsen i Ejer, Niels Christensen i Træden.

1196 Jens Frederiksen i Emborg. 6.3.1798, fol.467.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Anders Rasmussen sst. B: Frederik 18, Anne Marie 12. Første ægteskab med Margrethe Nielsdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 30.9.1765 lbnr.2961]. B: Karen g.m. Peder Gjessø i Rye, Jens i Rye, Anne g.m. Peder Jensen i Emborg, Johanne g.m. Laurids Nielsen sst. Andet ægteskab [formentlig med Maren Christensdatter, skifte 21.1.1779 lbnr.402]. B: Christen i Emborg, Maren.

1197 Anne Rasmusdatter i Brørup. 13.3.1798, fol.468B.
E: Mikkel Nielsen. B: Maren 8, Niels 3. FM: Peder Rasmussen i Vedslet.

1198 Inger Sofie Madsdatter i Grumstrup. 15.3.1798, fol.469B.
E: Erik Terkildsen. B: Ingeborg 5, Maren 3, Inger Sofie 6 uger. FM: bedstefar Mads Jørgensen i Borup.

1199 Maren Eskildsdatter i Grumstrup. 16.3.1798, fol.471B.
E: Jørgen Pedersen. B: Anne Kirstine 8, Anne 5. FM: Laurids Eskildsen sst.

1200 Johanne Nielsdatter i Østertoft på Fregerslev Mark. 19.3.1798, fol.474.
E: Rasmus Jacobsen. B: Niels 2, Anne Kirstine 6 uger. FM: mosters mand Oluf Skov i Fregerslev, Anders Andersen sst.

1201 Søren Madsen i Svinballe. 24.3.1798, fol.475.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Hansen i Tendrup. B: Rasmus 6. FM: Rasmus Nielsen i Ørting.

1202 Søren Knudsen Bisgaard i Randlev. 12.4.1798, fol.477.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: bror Morten Rasmussen i Ørting. B: Knud 24, Mette 18, Kirsten 11. FM: Jens Rasmussen i Randlev, farbror Søren Knudsen i Tvenstrup.

1203 Kammerråd Herschends testamente. 14.4.1798, fol.479.
Angivelse af de ejendomme Peder Herschend er testamenteret af sin morbror kammerråd Herschend efter testamente af 6.2.1795.

1204 Else Pedersdatter i Overby i Kattrup sogn. 19.4.1798, fol.480B.
E: Peder Clausen. Testamente af 14.3.1798.

1205 Søren Nielsen i Møballe. 20.4.1798, fol.481B.
E: Bodil Eskildsdatter. LV: Mikkel Nielsen i Eldrup. B: Niels 16, Jens 11, Rasmus 4. FM: farbror Jens Nielsen i Ørskov, Peder Nielsen sst.

1206 Jens Thomsen i Møballe. 20.4.1798, fol.483B.
E: Karen Jensdatter. LV: Skoleholder Gylling i Overby. B: Jens 11, Johanne 4. FM: Anders Thomsen i Horsens.

1207 Abelone Eriksdatter i Hjordbjerg. 21.4.1798, fol.484B.
E: Peder Daugaard. B: Mette Kirstine 7. FM: Jens Pedersen i Overby.

1208 Dorthe Sørensdatter i Låsby. 28.4.1798, fol.487B.
E: Søren Sørensen. B: Birthe Marie 16, Abelone 14, Maren 11, Anne 9. FM: Daniel Knudsen i Vrold.

1209 Søren Nielsen Væver i Tammestrup i Tolstrup sogn. 10.5.1798, fol.490.
A: søsters børn:
1) Hans Lillerup, guldsmed i Horsens
2) Anne Jørgensdatter g.m. Niels Jensen Møller i Tammestrup, hvor afdøde har opholdt sig i 16 år. Testamente af 13.6.1797 indført 31.1.1798, fol.464B.

1210 Karen Jensdatter i Jeksen. 11.5.1798, fol.490B.
E: Rasmus Pedersen. B: Anne Kirstine 3. FM: Laurids Rasmussen sst.

1211 Christine Dorthe Duche i Pindsmølle. 16.5.1798, fol.491B.
E: Niels Munch. Testamente af 3.8.1779. (Sml. lbnr.582).

1212 Niels Christensen i Saksild. 18.4.1798, fol.492B.
E: Anne Clausdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Niels 1. FM: Søren Jensen i Randlev. Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte Åkær gods 13.3.1788 lbnr.503]. B: Christen 22, Jens 20, Søren 14. FM: Rasmus Rasmussen i Dyngby.

1213 Hans Nielsen Møller i Rådved. 31.5.1798, fol.493B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Laurids Jensen i Halkærgård på Rådved Mark. B: Niels 15, Johanne 13, Kirsten Marie 10. FM: fasters mand Hans Eriksen i Bjødstrup.

1214 Jens Jensen i Jeksen. 5.6.1798, fol.495B.
E: Bodil Thomasdatter. LV: Jens Sørensen i Stjær. B: Thomas 2. FM: Rasmus Ernstsen i Stjær. Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, skifte 18.7.1795 lbnr.1049. B: Anne 11, Anne Marie 4. FM: farbror Søren Jensen i Podehuslund på Jeksen Mark.

1215 Jens Pedersen i Ormdalsgård på Tebstrup Mark. 8.6.1798, fol.497B.
E: Mette Nielsdatter. LV: far Niels Jensen i Horndrup. B: Jens 9 mdr. FM: Rasmus Poulsen, degn i Ris, Anders Jensen i Horndrup, Desuden nævnes afdødes bror Niels Pedersen.

1216 Anne Lauridsdatter i Hørning. 5.7.1798, fol.499B.
Enke efter Rasmus Sørensen. Testamente af 21.2.1794 og 2.1.1794, lbnr.990.
Hans A:
1) søster Maren Sørensdatter g.m. Jens Lauridsen i Adslev
2) søster Karen Sørensdatter g.m. Peder Pedersen Rude i Bjertrup
3) bror Mikkel Sørensen i Hørning
Hendes A:
1) søster Karen Lauridsdatter gift i Slesvig
2) søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Mikkel Torp i København
3) halvbror Laurids Mikkelsen i Hørning
4) halvsøster Maren Mikkelsdatter g.m. Niels Pedersen i Hørning

1217 Peder Rasmussen og hustru Anne Johanne Pedersdatter i Fregerslev. 4.3.1797, fol.501.
B: Peder 35, Rasmus 33 i København, Maren 30 g.m. Jens Nielsen i Adslev, Rasmus 29, Eskild 25, Laurids 23, Johanne 20, Iver 17, Niels 14, Anne Marie 10. FM: Eskild Nielsen i Adslev, Peder Esbensen i Hørning, farbror Niels Rasmussen i Illerup.

1218 Henrik Mortensen Weis i Hørning. 17.7.1798, fol.504B.
E: Maren Christensdatter. LV: Poul Knudsen sst. B: Ingeborg 12, Clara 10, Anne Margrethe 5, Morten 2. FM: Rasmus Christensen i Mesing, Hans Weis i Stilling.

1219 Niels Pedersen i Javngyde. 17.7.1798, fol.506.
Enkemand. A:
1) bror Christen Pedersen i Hemstok
2) søster Karen Pedersdatter, død, var g.m. Jacob Eriksen i Nørre Vissing, [formentlig fejl, skal være Erik Jacobsen]. 1B: Maren 15
3) bror Jens Pedersen i Hemstok, død. 4B: Mette 18, Peder 12, Mette Kirstine 10, Kirsten 8. FM: Niels Nielsen Siim, Rasmus Nielsen i Siim
4) bror Rasmus Pedersen i Rye, død. 3B: Mette 15, Else 12, Peder 9
5) søster Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Pedersen i Firgårde
6) søster Maren Pedersdatter gift i København.

1220 Karen Jørgensdatter i Hørning. 17.7.1798, fol.508B.
E: Niels Jensen. B: Jørgen 7, Jens 5, Anders 2.

1221 Mette Pedersdatter i Sorring. 12.6.1798, fol.509.
E: Andreas Christiansen. B: Maren 4 uger. FM: oldefar Niels Jensen i Mølgårde på Søbygård gods. Første ægteskab med Oluf Geisius sst, skifte 29.1.1787 lbnr.698. B: Peder 16, Niels 14. FM: Jens Knudsen i Sorring, Knud Jensen sst, på Kalbygård gods. Andet ægteskab med Laurids Sørensen i Sorring, skifte 17.11.1790 lbnr.860. B: Oluf 8. FM: Christen Pedersen Skellerup i Skanderup.

1222 Niels Pedersen i Ejer. 22.7.1798, fol.511.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Pedersen. B: Kirsten 8, Karen 6, Peder 5, Maren 2. FM: farbrødre Jens Pedersen i Tebstrup, Søren Pedersen i Ejer.

1223 Anders Mikkelsen og hustru Mette Cathrine Jensdatter i Cathrineberg i Fruens Have på Ørridslev Mark. 27.7.1798, fol.512.
B: Christen 9, Mikkel 7. FM: Henrik Jensen i Ørridslev, morbror Hans Julius Jensen i Hvolbæk. Hans første ægteskab med Ellen Christensdatter. B: Mette g.m. Rasmus Kærsgaard i Brørup, nu i Cathrineberg.

1224 Cathrine Andersdatter i Elling. 28.7.1798, fol.516B.
E: Jens Knudsen. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans børn.

1225 Mikkel Jørgen [Sørensen], ugift i Ustrup. 23.8.1798, fol.517.
A: søskende Mikkel Hansen [Sørensen] 24, Rasmus Sørensen 22, Peder Sørensen 19, Anne Sørensdatter 11, halvsøskende Anne Cathrine Sørensdatter 7, Maren Sørensdatter 3. FM: Thomas Pedersen i Båstrup, Morten Mikkelsen sst. Arv efter mor Anne Mikkelsdatter 2.6.1788 lbnr.759. (Sml. lbnr.1226). (Afdøde angives som Mikkel Jørgensen).

1226 Maren Sørensdatter 3 år gammel i Ustrup. 23.8.1798, fol.517B.
A: mor Ceciliane Benjaminsdatter [Selmer] g.m. Rasmus Andersen i Ustrup, søster Anne Cathrine 7, halvsøskende Mikkel Hansen Sørensen 24, Rasmus Sørensen 22, Peder Sørensen 19, Anne Sørensdatter 11. FM: Thomas Pedersen i Båstrup, Morten Mikkelsen sst. Arv efter far [Søren Pedersen i Ustrup], skifte 30.9.1796 lbnr.1094. Arv efter [halv]bror [Mikkel Jørgen Sørensen], skifte 23.8.1798 lbnr.1225.

1227 Kirsten Jensdatter i Ejer. 4.9.1798, fol.518.
E: Søren Pedersen. Første ægteskab med Niels Pedersen, [formentlig fejl for Peder Jensen]. B: Søren 18. FM: Søren Jensen i Horndrup. [Uden for ægteskab] B: Karen 31, enke efter Niels Pedersen i Ejer, [skifte 22.7.1798 lbnr.1222]. LV: Jens Jensen i Dørup.

1228 Maren Olufsdatter i Mesing. 7.9.1798, fol.520.
E: Oluf Mikkelsen. B: Laurids 4. FM: bedstefar Oluf Sørensen i Vrold. [Afdøde døde i Vrold]

1229 Kirsten Pedersdatter i Sorring. 12.9.1798, fol.521.
E: Jens Andersen. B: Anders 2. FM: Mogens Jensen sst. FM: morbror Enevold Pedersen på Frijsenborg.

1230 Anne Kirstine Lauridsdatter Winther i Ustrup. 14.9.1798, fol.523.
Ene efter Jens Jørgen Zachariassen. Bevilling til uskiftet bo af 20.6.1791 lbnr.880.
Hans A:
1) bror Anders Zachariassen Winther på Ørskovgård
2) bror Jens Zachariassen Winther i Ørskov, [skifte 31.5.1791 lbnr.877]. 1B: Zacharias 8
3) søster Cathrine Zachariasdatter g.m. Jørgen Madsen Winther i Nørre Aldum.
4) søster Bodil Zachariasdatter g.m. Mads Iversen i Stoubylund
Hendes A:
1) søster Anne Lauridsdatter g.m. Jørgen Sørensen i Ørridslev
2) søster Margrethe Lauridsdatter, [skifte 5.3.1784 lbnr.575], var g.m. Thomas Pedersen i Båstrup. 1B: Peder 18
3) halvsøster Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Stilling i Skanderborg, begge døde. 1B: Maren 23. FM: søskendebarn Søren Jørgensen i Ørridslev.
Afdødes første ægteskab med Steffen Jørgensen, skifte 15.3.1779 lbnr.415. (Sml. lbnr.302).

1231 Helvig Gundersdatter i Yding. 27.8.1798, fol.529.
E: Jens Nielsen Snedker. B: Niels 3.

1232 Hans Jørgen Bertelsen i Tåning. 5.10.1798, fol.530.
E: Ellen Johansdatter. LV: Niels Johansen sst. B: Bodil Marie 14. FM: farbror Villum Bertelsen i Horndrup.

1233 Jens Jensen i Hvolbæk. 5.10.1798, fol.532.
E: Kirsten Marie Sørensdatter. LV: Rasmus Eriksen sst. B: Mads 11, Søren 10, Johanne 9, Jens 6, Christence 7, Karen 2. FM: farbror Laurids Jensen på stedet, Peder Jensen i Hvolbæk.

1234 Karen Sørensdatter i Flensted. 26.10.1798, fol.534.
E: Frands Rasmussen. A: søsters børn Søren Jensen i Nørre Vissing, Karen Jensdatter g.m. Jens Christensen sst, Kirsten Jensdatter g.m. Hans Sørensen Træld i København, Abelone Jensdatter, gift i København.

1235 Mette Jensdatter i Dyrehavehuset ved Skanderborg. 31.10.1798, fol.535B.
E: Bertel Lukassen, fiskeriforpagter. B: Karen 22, Lukas 21, Anne Margrethe 20, Hans 15. FM: morbror Christian Jensen i Skårup.

1236 Maren Holgersdatter i Grumstrup. 5.11.1798, fol.537B.
E: Søren Hansen. A: søster Kirsten Holgersdatter g.m. Christen Christensen i Yding, søster Anne Cathrine Holgersdatter g.m. Søren Christensen sst, halvsøster Else Lauridsdatter g.m. Anders Pedersen Nebsager i Gjedved.

1237 Lisbeth Marie Nielsdatter i Sattrupholm Skovfogedhus. 6.11.1798, fol.538.
E; Johannes Winther. B: Lisbeth Marie 6 mdr. FM: Jørgen Møller i Boller Overmølle ved Niels Møller i Skanderborg.

1238 Maren Bertelsdatter i Framlev. 16.11.1798, fol.539B.
E: Rasmus Jensen Smed. B: Johanne 2, Anne 1, Maren 14 dage. FM: morfar Bertel Mikkelsen i Skibby.

1239 Mette Albertsdatter i Hedelund på Mesing Mark. 16.11.1798, fol.541.
E: Søren Olufsen. B: Albert 7, Jacob 3. FM: Søren Albertsen i Blegind. Enkemandens første ægteskab i Hørning med [Anne Pedersdatter], skifte 21.4.1790 lbnr.826. B: Maren, Oluf.

1240 Mikkel Pedersen i Gram. 20.11.1798, fol.543.
E: Malene Rasmusdatter. LV: Erik Mikkelsen sst. B: Maren 3, Peder 1. FM: farbror Søren Pedersen i Blegind.

1241 Niels Jensen i Sjelle. 27.11.1798, fol.545B.
E: Maren Christensdatter. LV: Peder Rasmussen sst. B: Jens 9, Christen 5. FM: Frands Pedersen den yngre i Sjelle.

1242 Anne Nielsdatter i Nørre Vissing. 28.11.1798, fol.547.
E: Jens Andersen. B: Anders 2. FM: morbror Jesper Nielsen på Ejer Mark.

1243 Ingeborg Pedersdatter i Elling. 19.10.1798, fol.548B.
E: Anders Christensen. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans børn.

1244 Christian Pedersen Smed i Grumstrup. 4.12.1798, fol.549.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Søren Rasmussen i Torrild. Første ægteskab i Falling med [Anne Marie Jensdatter], skifte 4.5.1797 lbnr.1 på Rosenmeyers gods. B: Peder 12. FM: fasters mand Rasmus Hansen i Knothuset på Rantzausgave Mark.

1245 Kirsten Rasmusdatter i Siim. 21.12.1798, fol.551.
E: Niels Nielsen. B: Niels Nielsen sst, Rasmus Nielsen sst, Karen Nielsdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Dueholt på Lillering Mark, Margrethe Nielsdatter, [skifte 3.12.1791 lbnr.907], var g.m. Jens Pedersen i Hemstok. 3B: Peder 13, Mette Kirstine 11, Kirsten 8. FM: Christen Pedersen sst.

1246 Voldborg Jørgensdatter i Abildskovgård på Horndrup Mark. 28.12.1798, fol.552B.
E: Jens Jacobsen. B: Jørgen 9, Inger Marie 5, Karen 8 uger. FM: morbror Laurids Jørgensen i Lystbækgård på Tåning Mark. Desuden nævnes enkemandens bror Christen Jacobsen i Horndrup.

1247 Mikkel Sørensen og hustru Anne Christoffersdatter i Lykkeberg på Gjedved Mark. 31.12.1798, fol.554.
B: Søren 19, Else 17, Christoffer 14, Karen 9. FM: morbror Mads Møller i Bregnholm Mølle, farbror Peder Sørensen i Åle.

1248 Testamente 1.5.1797, fol.559.
Testamente af 4.2.1795 for Gertrud Krogstrup, enke efter løjtnant og tolder Høst i Gammelgård i Storring sogn. LV: Mathias Thistrup, præst i Storring. B: Jens von Haven Høst på Gammelgård, Lisbeth Høst, død, var g.m. Laurids Ziegler, der nu er i Norge. Enken har boet hos [Poul Henrik] Heegaard, præst på Samsø indtil for 4 år siden.

1249 Testamente i Vedslet sogn. 2.10.1798, fol.560B.
Testamente for Jens Sejersen og hustru Johanne Eskildsdatter på Grumstrup Mark.Skifteforretninger
Enkeltskifter 1704-1736 og 1792-1796


B5C-218

1250 Sofie Amalie Charisius i Høver. 18.3.1704.
Enke efter brigadér Adam Ehrenreich von Prehn.
Flere testamenter.

1251 Maren Jensdatter Lassen, der døde i Ørting Præstegård. 29.8.1708.
Enke efter Dines Pedersen [Wintz] i Århus. B: Anne Dinesdatter g.m. Jens [Nielsen] Hjersing, præst i Ørting og Falling. Desuden nævnes afdødes bror justitsråd Bendix Lassen til Åkær.

1252 Rasmus de Broberg til Sjelle Skovgård (Vedelslund). 1.4.1709.
Enkemand efter [Rebekka Fleischer]. B: Rebekka Broberg 16, Mette Christine Broberg 15. FM: morfar kammerassessor Gregorius Fleischer i København. Desuden nævnes hustruens søster Tabita Fleischer i København.

B5C-219

1253 Mathias Melchiorsen i Velling, herredsfoged i Tyrsting-Vrads herred. 23.4.1710.
E: Maren Dinesdatter. LV: Mourids Christensen Meyer, præst i Vinding. B: Melchior, Cathrine Marie g.m. Johannes Vedel, degn i Hatting, Christence g.m. Søren Pedersen i Bryrup Mølle, Dines 19, Marie 12, Lisbeth 4. FM: Thomas [Henriksen] Nybo, præst i Handbjerg sogn, Laurids Jensen Holstebro, degn i Thyregod.

1254 Poul Pedersen i Kolpengård i Bryrup sogn, herredsfoged. 9.12.1711.
E: Karen Jensdatter Brun. B: Peder, Christian Ditlev, Bodil Helvig, Benedikte Margrethe. FM: Anders Nielsen i Kolpen, Christen Rasmussen i Løve.

1255 Cathrine Eriksdatter, der døde på Serridslevgård. 22.6.1715.
Enke efter Jens [Mikkelsen] Mule i Bogense. Afdøde døde hos sin søn Henrik Mule til Serridslevgård.

1256 Agathe Rodsteen, ugift på Rodsteenseje. 2.9.1716.
A:
1) Christian Rodsteen, generalløjtnant af Infanteriet og kommandant i Rendsborg
2) Jægermester Bielke
3) Major Rantzau på Bratskov
4) søster Ingeborg Rodsteen i København
5) søster Vibeke Rodsteen i Viborg.
Bilag se lbnr.1280.

1257 Jørgen Pedersen, slotsfoged på Skanderborg Slot. 6.2.1717.
E: (Navn mangler). LV: Niels Brøchner i Skanderborg. Boet blev forevist af datter Anne Lisbeth.

1258 Karen Mortensdatter i Nørremølle. 14.5.1716.
E: Peder Vilhelm Høvinghoff. B: Jørgen Vilhelm, Just Martinus, Casper, Henrik Mathias, Martha. FM: farbror Casper Høvinghoff i Harlev Mølle. Desuden nævnes enkemandens bror Jørgen Høvinghoff i Harlev Mølle.

1259 Ejler Pedersen Schiøler, barn der døde 20.5.1710 i Sneptrup Præstegård i [Ovsted sogn]. 3.10.1718.
A: søster Ida Lisbeth Schiøler, halvbror Peder Sørensen. FM: [morbror] Nichel Seidelin, præst i Skanderborg, Jens Poulsen på Slumstrup. Skifte Lundenæs Amt 4.12.1709 efter far Peder Ejlersen Schiøler på Slumstrup. Afdødes mor Dorthe Jørgensdatter Seidelin var gift anden gang med [Søren Poulsen Skanderup].

1260 Anne Mikkelsdatter på Mattrup. 16.6.1721.
Enke efter Daniel Fischer, [skifte 12.5.1708 i Personlige personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland Pr 489].
Første ægteskab med Thyge Jespersen til Skårupgård, der døde 1706. B:
1) Jesper Thygesen 26, studiosus
2) Mikkel Thygesen, præst i Frederikshald i Norge
3) Niels Thygesen 21
4) Immanuel Thygesen 18
5) Anne Kirstine Thygesdatter 28
6) Karen Thygesdatter 27
7) Kirstine Margrethe Thygesdatter 24
8) Anne Thygesdatter 22.
FM: svoger Rasmus Randlev til Skæring Munkegård.

1261 Mikkel Mogensen Fogh på Vorsø. 18.9.1722.
E: Rebekka Dorschæus. LV: Oluf Krabbe til Bjerre, Nandrup og Skårup, Søren Sørensen i Vadsmølle. Første ægteskab med Maren Andersdatter Kruse. B: Margrethe Marie Fogh. FM: Jens Foss Zeuthen i Elbæk. Andet ægteskab med Karen Borchardt. B: Oluf Fogh 19, Jens Borchardt Fogh 16, Mogens Mikkelsen Fogh 13, Maren Fogh 13, Ingeborg Margrethe Fogh 11. FM: farbror Niels Mogensen Fogh i Horsens, fars søstersøn Oluf Lauridsen Voigt i Horsens, Just Lund, birkeskriver i Kolding Rytterdistrikt.

B5C-220

1262 Hein Justesen, fuldmægtig på Skanderborg Slot. 1.12.1724.
Enke efter Anne Marie Simonsdatter Braad, hvis lig står i Horsens Klosterkirke, skifte 29.5.1720. B: Sidsel Heinsdatter. FM: morbror Simon Braad i Horsens, farbror amtsforvalter Justesen. Desuden nævnes afdøde morfar Simon Braad den ældre.

1263 Kirsten Andersdatter i Tvingstrup. 30.1.1725.
E: Peder Rasmussen. Første ægteskab med Anders Jensen i Tvingstrup. A:
1) bror Adser Andersen i Træden
2) bror Jens Andersen i Træden, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 16.8.1703 lbnr.597]. 2B:
a Anne Jensdatter g.m. Søren Jensen
b Kirsten Jensdatter g.m. Markus Rasmussen i Træden
3) halvsøster Anne Andersdatter i Træden
4) halvsøster Johanne Andersdatter i Tvingstrup, død.
Første ægteskab med Niels Sørensen i Træden. 2B:
a Maren Nielsdatter g.m. Peder Jensen i Haldrup
b Anne Nielsdatter g.m. Jens Andersen i Tvingstrup
Andet ægteskab med Christen Pedersen i Træden, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 18.2.1706 lbnr.688]. 4B:
c Peder Nielsen
d Niels Christensen i Træden
e Albert Christensen 17
f Bodil Christensdatter g.m. Didrik Johansen, dragon i Træden
Hans Arvinger:
1) halvbror Peder Lauridsen i Tvingstrup, død. 7B.
a Hans Pedersen i Vejlby ved Fredericia
b Jens Pedersen i Tvingstrup
c Anders Pedersen, dragon
d Laurids Pedersen, død. 2B: Maren, Dorthe
2) halvsøster Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Skov i Stensballe

1264 Just Rosenmeyer på Alrø. 5.4.1720
Bilag til skifte lbnr.1282, B5C-225

1265 Ventzel Frederik von Redder, oberstløjtnant på Åkær. 9.5.1730.
Bilag til skifte lbnr.1283, B5C-226

1266 Frederik Esmann, ritmester i Vestbirk. 2.5.1729.
Bilag til skifte lbnr.1284, B5C-227

1267 Inger Jensdatter på Skanderborg Slot. 26.9.1730.
E: Jens Mathiasen, portner sst. B: Anne Marie. Enkemandens steddatter: Anne Sofie Caspersdatter.

B5C-221

1268 Anne Rasmusdatter i Torrild. 16.10.1731.
Samme skifte som lbnr.9.

1269 Søren Mortensen i Tarskov Mølle. 24.9.1732.
E: Inger Jensdatter. LV: Jens [Jensen] Harlev, præst i Harlev og Framlev. B: Thomas 24, Anne Johanne 21, Morten 19, Gertrud 14. FM: Jens Andersen i Tåstrup, Niels Pedersen i Skibby, Christen Pedersen sst. (Sml. lbnr.72).

1270 Bernhard Basque, ugift kornet i Sønder Vissing. 4.1.1733.
Samme skifte som lbnr.10.

1271 Niels Kjær, jagtbetjent i Kattrup. 23.7.1734.
Samme skifte som lbnr.11.

1272 Henrik Julius Carlenberg, strandinspektør i Hørning. 1.8.1735.
Samme skifte som lbnr.16

1273 Maren Hansdatter i Stjær. 2.8.1735.
Samme skifte som lbnr.12.

1274 Peder Voetmann, birkefoged i Stensballegård Birketing i Ørskov. 14.6.1735.
Samme skifte som lbnr.17.

1275 [Øllegaard Rodsteen] på Rodsteenseje. 1736.
[Enke efter oberst Frederik Christian Rantzau.] Arvingerne er indbyrdes blevet enige om at [afdødes svigersøn Malte] Sehested bliver ejer af Rodsteenseje og at [afdødes søn] junker [Frands] Rantzau til Kanne (Rantzausgave) udbetaler arv til øvrige arvinger.
Kun dokumenter til skiftet.

1276 Bartram Buchwaldt, skov-og jagtsessionsskriver i Galten.31.3.1736.
Samme skifte som lbnr.13.

1277 Lorents Frobøse, birkeskriver i Galten. 8.8.1736.
Samme skifte som lbnr.15.

1278 Carl Ulrik Chevery, ugift ridefoged på Tyrrestrup. 6.7.1736.
Samme skifte som lbnr.20.

1279 Jeppe Nielsen i Gjedved. 20.12.1736, fol.71B.
Samme skifte som lbnr.18.

B5C-223

1280 Agathe Rodsteen, ugift på Rodsteenseje. 2.9.1716.
Bilag. Skifte se lbnr.1256, B5C-219

B5C-224

1281 Johanne Lauridsdatter Møller på Vorsø. 5.7.1725
Enke efter Søren Lauridsen. B: Holger 16, Marie Lisbeth 15, Laurids 12, Ditlev 10, Anne Sofie 7, Vilhelm Adolf 5, Frederik Christian 3, Johanne 2. FM: født værge Ditlev Møller på Panum, Søren Sørensen i Vadsmølle, Rasmus Corneliussen Fisker, degn i Ris, Hieronimus [Markussen] Ulsø, præst i Klovborg.

B5C-225

1282 Just Rosenmeyer på Alrø. 20.12.1725.
Enkemand efter Cathrine Jacobsdatter Brun, skifte 5.4.1720. B:
1) Vilhelm Frederik Rosenmeyer, islandsk købmand i København
2) Gøde Christian Rosenmeyer på Alrø
3) Just Filip Rosenmeyer
4) Felicita Rosenmeyer g.m. Mads Pedersen Møller, kongens skipper i København
5) Magdalene Rosenmeyer g.m. Niels Lauridsen von Baden, ejer af Vestergård i Bisholt i Bjerre herred
6) Clara Elsabe Rosenmeyer g.m. Jørgen Poulsen på Alrø
7) Barbara Rosenmeyer g.m. Jesper Sørensen i København
8) Cathrine Marie Rosenmeyer
9) Anne Sofie Rosenmeyer g.m. Søren Jensen på Alrø
10) Juliane Marie Rosenmeyer
Se lbnr.1264 som er bilag til skiftet.

B5C-226

1283 Ventzel Frederik von Redder, oberstløjtnant på Åkær. 19.5.1730.
B: Frederik Redder, i udlandet, Anne Barbara Redder g.m. Ezekias Levin von Arenskjold, oberst over det Holstenske Artilleri ved Markus Volder i Uldum, Dorthe Christiane Redder g.m. major [Henrik] Lasson på Åkær. Af første ægteskab B: Ida Redder, enke efter Joachim Christoffer Zepelin tidligere ejer af Refstrup, [skifte Odense 31.5.1727 lbnr.1741].
Se lbnr.1265, som er bilag til skiftet.

B5C-227

1284 Frederik Esmann, ritmester i Vestbirk. 2.5.1729.
A:
1) bror Herman Esmann, ritmester i Tønning
2) bror Henrik Esmann, ritmester, død. 1B:
a Jørgen Herman Esmann 12
3) bror Carl Esmann, død. 1B:
a Jørgen Henrik Esmann, FM: Jens Andersen i Javngyde
4) søster Lisbeth Agnethe Esmann g.m. Herman Esmann, kaptajn
5) halvsøster Christine Lisbeth Esmann g.m. ritmester Wolff.
Se lbnr.1266, som er bilag til skiftet.

B5C-228

1285 Troels Bertelsen, justitsråd i Eldrup i Tolstrup sogn. 1792
Af arvinger nævnes en datter g.m. Andreas Bondo, kasserer ved det kongelige maleværksteds consumptionskontor.
Kun dokumenter til skiftet.

B5C-185

1286 Ellen Marie [Villumsen] Lange. 1723-1728. Kommissionsskifte.
Enke efter Christian Fursman, generalmajor.
Hans A:
1) søster Kirsten Christiansdatter Fursman
2) søster Maren Christiansdatter Fursman, død. 2B:
a Maren Lauridsdatter Fursman g.m. Mikkel Berger i Forlev
b Inger Lauridsdatter Fursman, død. 1B: Thomas Andersen Thisted
3) søster Else Christiansdatter Fursman , død. 6B.
a major Fursman på Næsbyholm
b Theofilus Fursman, løjtnant i Horsens
c Anne Marie Herbst
d Maren g.m. kaptajn Broch
e Susanne Nielsdatter Lemvig
f Martha Nielsdatter, død. 2B: Frederik Jochum Rachau, Charlotte Rachau
Hendes A:
1) søster Anne Margrethe Lange på Asmildkloster
2) bror Peder Lange, [præst i Frederiksborg og Hillerød] død. 10B:
a Oluf Lange
b Vilhelm Albert Lange
c Frederik Lange
d Anne Lange
e Mette Hedvig Lange
f Søster Marie Lange
g Thale Cathrine Lange
h Vilhelmine Charlotte Lange
i Ellen Marie Lange
j Christine Sofie Lange
3) søster Karen Lange, død. 3B:
a Christian Braem, justitiarius i højesteret
b Anne Dorthe Braem g.m. major Fursman
c Charlotte Amalie Braem, død. 1B: Gothard Jespersen Skade
4) søster Thale Lange, død. 2B:
a Anne Dorthe Braem, død. 3B: Thale Margrethe Braem, Anne Marie Braem, Helene Frederikke Braem
b Anne Margrethe Braem, enke efter magister Hammerich i Århus.

B5C-186

1287 Niels Gundorff i Nissumgård. 20.3.1795. Kommissionsskifte.
E: Kirsten Jensdatter Bødker. Bevilling til uskiftet bo 20.3.1795 lbnr.1083.
Bilag. Arvinger angives ikke. (Sml. lbnr.280).

B5C-187

1288 Peder Herschend, kammerråd i Gjesing Øde Mølle, nu kaldet Herschendsgave. 21.3.1796. Executorprotokol.
E: Dorthe Sofie Bloch. Bevilling til uskiftet bo 24.7.1787 lbnr.725. A:
Familiehuset Herschendsgave skal ejes af arvingerne i denne rækkefølge.
1) søn Peder Herschend, forpagter af Gersdorffslund
2) Peder Jørgensen Herschend i Hadrup
3) Hans Christian Langemark Herschend i Kalundborg, søn af tolder Herschend i Hadrup
4) Peder Rasmussen Herschend i Rørt
5) Peder Nielsen Herschend i Tvingstrup
6) Peder Hansen Herschend i Ringelmose
7) Rasmus Nielsen Herschend i Tvingstrup
8) Peder Enevoldsen Herschend i Tolstrup.


Private Personarkiver
Pr 621 Maria Goethgens

1289 Marie Gothgens i Laven. 11.9.1700.
Enke efter Mathias Fischer. B:
1) Christian Fischer i Laven
2) [Johanne Christine Fischer], død. E: Andreas Bornich i Farre. 2B:
a Johan Bornich
b Marie Bornich.
Jordebog 1699 over Lavengård med underliggende bøndergods
Silkeborg amt
Gjern herred
Linå sogn
Mollerup
Jens Pedersen 2111
Mogens Sørensen 3720
Søren Madsen 3611
Søren Jensen 5101
Søren Jensen 1421
skov 0422
Laven
Marie Fischer 6202
Laurids Korporal 2512
Rasmus Pedersen 3111
Rasmus Lauridsen 0122
Søren Sørensen 0102
skov 0700
Vrads herred
Them sogn
Them by
Kirsten Andersdatter 6301
Jens Sørensen 4732
Tamus Jacobsen 5031
Søren Jensen 4611
skov 1301
Tømmerby
Søren Nielsen 5731
Rasmus Jensen 5630
Jens Thomsen 5721
Af kongen Holmen 0311
skov 0002
Tolstrup
Rasmus Jensen 6122
skov 0011
Linde
Niels Pedersen og
medtjener 5522
Virklund
Øster- og Sønderskov 5610
Asklev
Asklevgård 2610
gadehuse i Them by
Christen Jensen 1 hus
Mikkel Nielsen 1 hus
Thomas Smed
og Bertel Worm 1 hus.

Se billeder af dele af skiftet

Private Personarkiver
Pr 1847 Jens Rodsteen

1290 Skifte 12.8.1707 efter Jens Rodsteen, admiral, til Rodsteenseje [i Odder sogn. 12.8.1707.
Enkemand efter Sofie Amalie Gersdorff, [død 2.2.1706]. B:
1) Øllegaard Rodsteen g.m. Frederik Christian Rantzau til Estvadgård
2) Margrethe Rodsteen til Sindinggård [i Sinding sogn i Hammerum herred], enke efter Palle Dyre
3) Dorthe Rodsteen forlovet med Henrik Bielke, kaptajn.
FM: født værge Christian Gersdorff til Isgård.
Testamente 18.11.1706.
Arv i boet efter hans søster Agathe Rodsteen.
[Afdøde døde 31.3.1707].

SLUT