Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

G    [Til oversigten]  


572 Christian Carl Gabel (1679-1748), stiftamtmand i Ribe
1) Retsakt med dom 11.12.1732, hvorefter to obligationer skal udslettes af panteprotokollen, da de er indfriede af Frederik von Gabels søn Christian Carl Gabel i Ribe:
a obligation udstedt af nu afdøde gehejmeråd Frederik von Gabel, statholder i Norge til nu afdøde amtmand Poul Moth i Sorø på 17000 rigsdaler med pant i Bregentved gård og gods udstedt 11.6.1699
b obligation udstedt af gehejmeråd Frederik von Gabel til amtmand Poul Moth i Sorø på 4000 rigsdaler med pant i Bregentved gård og gods, udstedt 11.6.1705.

573 Agnes Juliette Gad (1838-1884), datter af Jørgen Gad, præst i Gauerslund og Vinding
1864 Dagbog med optegnelser om krigen. (1 pk).
(Ikke set).

574 Henry Christian Gad (1807-1865), by- og herredsfoged i Sæby
1) Regninger og kvitteringer 1830-1836
2) Police og kontrakt 9.10.1863 om brandforsikring af en ejendom i Sæby.

575 Heino Gerhard Gad (1774-1834), præst i Visby og Heltborg og i Evendrup fra 1827
1) Regninger 1826-1829.

576 Mads Christensen Gade, husmand i Fovsing sogn
1) Skøder og obligationer 1828-1844.

577 Kirstine Marie Galskyt ( -1759), enke efter byfoged Johan Herman Barlag i Viborg
1) Skifte 28.4.1761 efter Kirstine Marie Galskyt i Viborg.
Enke efter Johan Herman Barlag, byfoged i Viborg, [skifte 10.4.1736 lbnr.660].
Testamente af 12.11.1732. A:
00) farfar Peder Thomsen Galskyt til Kornumgård [i Vester Brønderslev sogn, død 24.9.1678]
0) far Peder [Pedersen] Galskyt, kapellan i Sæby, [skifte Ålborg bisp 22.10.1694 lbnr.125]
01) faster Karen Pedersdatter Galskyt, [skifte Ålborghus 18.6.1727]. Første ægteskab med [Christian Knudsen Worm på Korslund i Hellevad sogn, død 2.2.1693] 4B:
1) Peder Worm i Ålborg, død. 1B:
a [Henrik Christian] Wormskjold til Bramminge, død [1760]. Hans børn, hvis navne ikke angives
2) Anne Christiansdatter Worm g.m. Niels Ibsen i Lille Rævdal i Dronninglund sogn på Dronninglund gods
3) Margrethe Worm, [skifte Slet herred gejstlig 23.7.1754 lbnr.46] g.m. Jens Nielsen Iversen, præst i Vilsted og Vindblæs, [skifte Slet herred gejstlig 29.11.1742 lbnr.40]. 7B:
a Karen Jensdatter, enke efter Peder [Christensen] Hostrup, degn i Øster Brønderslev og Hallund, [begravet Øster Brønderslev 24.5.1748]
b Anne Jensdatter g.m. Jens Nielsen Møller i Vilsted mølle
c Kirsten Jensdatter g.m. Hans Pedersen Møldorf i Gjerrild
d Niels Christian Jensen i Grenå
e Anneke Jensdatter g.m. Jørgen Severin [Rostved], degn i Marie Magdalene
f Henrikke Christiane Jensdatter g.m. Jens Kærgaard i Randers
g Abigael Jensdatter g.m. Christen Mogensen Tolstrup, skoleholder i Løvel
Karen Pedersdatter Galskyts andet ægteskab med [Peder Terkildsen Østrup, sidst degn i Tødsø og Erslev på Mors]. B:
4) Christiane Cathrine Terkildsen i København, enke efter Hans [Jacobsen] Hemmer i Ålborg
02) faster Anne Pedersdatter Galskyt, [begravet Vester Brønderslev 14.5.1719]. [Første ægteskab med Jens Lauridsen, forpagter på Lundgård i Gammelstrup sogn i Fjends herred].
Anne Pedersdatter Galskyts andet ægteskab med Mikkel Madsen, borgmester i Hjørring, [død 1683]. 1B:
1) Thomas Mikkelsen Galskyt, byskriver i Holbæk, [begravet 3.7.1725]. 2B:
a Otilie Birgitte Galskyt g.m. Oluf [Nielsen] Westphal, kapellan i Kolding og præst i Almind, [død 6.4.1772]
b Jacob Sparre Galskyt, [præst Brahetrolleborg, død 14.2.1752]. 4B:
1 Thomas Martin Braëm Galskyt
2 Johannes Galskyt
3 Johanne Cathrine Galskyt
4 Jacobine Sparre Galskyt.
Anne Pedersdatter Galskyts tredje ægteskab med Søren Andersen i Vester Brønderslev. 1B:
2) Kirsten Sørensdatter g.m. Søren Thomsen i Vester Brønderslev. 4B:
a Thomas Sørensen
b Anders Sørensen i Dronninglund
c Kirsten Sørensdatter i Hjørring, død
d en datter i Hallund
Afdøde døde 8.6.1759
(Skiftet er indført Viborg byfoged skifteprotokol 1752-1766 fol.420 lbnr.1012).

578 Markus Galten (1740- ), vinhandler og købmand i Århus
Borgerskab 8.5.1769 for Markus Galten, 29 år gammel, som vinhandler og købmand i Århus.

579 Hans Jensen Gammel, gårdfæster i Houlbjerg sogn
1) Kvitteringsbog for landgilde og andre ydelser 1756-1805

Tilfældigt opslag

2) To viser.

580 Søren Christian Andersen Gammelgaard i Dvergetved i Tolne sogn
1) Skøder 1849, 1856, 1857 og 1860
2) Købekontrakt 1801
3) Opholdskontrakt 18.3.1905 for Anne Johanne Gammelgaard hos søn Christian Edvard Gammelgaard i Dvergetved i Tolne sogn.

581 Niels Jensen Gammelstrup (1702-1763), avlsbruger i Viborg
1) Breve 1752-1761 til Niels Jensen Gammelstrup i Viborg fra bror Peder Jensen Ostenfeld i København og 1762 fra Niels Jensen Gammelstrup i Viborg til Dorthe Christine Ostenfeld i København
2) Regninger og kvitteringer 1746-1759
3) Skudsmål 1727 i Viborg
4) Borgerskab 25.1.1746 for Niels Jensen Gammelstrup, født på Lundgård gods, men tjent 20 år i Viborg, som avlsbruger i Viborg
5) Obligation 22.4.1748
6) Gældsbrev 22.11.1760
7) Rejsepas 30.8.1760 for Niels Jensen Gammelstrup for én rejse til København, for at besøge sin bror, der er kongelig mundkok i København.

582 Søren Hansen Gamst, sadelmager i Kolding
1) Svendebrev 4.5.1844 for Søren Hansen Gamst at være sadelmagersvend i Kolding
2) Borgerskab 22.8.1849 for Søren Hansen Gamst som sadelmager i Kolding.

583 Mathias Gandorff (1690-1775), Ringkøbing
Kommissionsdom 13.10.1723 over Mathias Gandorff i Ringkøbing, der er indsat i Fredericia fæstning for sit onde levned og for at have spottet Det hellige Sakramente ved at sige, at det behøvede han ikke, hans sakramente var tobak og øl, og andre gudsbespottelige ord, efter afhøring af mange vidner med navns nævnelse i Ringkøbing samt hans mor Anne Gerber i Viborg, enke efter Jens [Madsen] Gandorff, postmester, [begravet Viborg Gråbrødre 26.11.1720].

584 Christian Lykke Ganer ( -1857), proprietær på Sønderris i Guldager sogn
1828-1854 Regnskabsbøger, breve, værdipapirer. (3 bd/pk).
(Ikke set).

585 Christen Thomsen Ganer i Ganerbro i Skjern sogn
1) Afkald Fredericia 23.6.1790 fra nu afdøde unge karl Hans Hansen i Øster Gesten i Koldinghus amt ved Christen Thomsen Ganer i Ganerbro i Skjern sogn som formynder, for arv efter far Hans Pedersen Roepstorff i Felding mølle i Lundenæs amt og for arv efter [fars faster] Margrethe [Emerentze Roepstorff] i Skjern brohus, [skifte Bølling herred gejstlig 24.3.1778 lbnr.78, enke efter [Andreas Jacobsen] Fabricius, [degn i Ebeltoft, begravet Ebeltoft 21.5.1749].

586 Anne Cathrine Marie Garben i Ålborg
1) Notesbog 1896-1902 med religiøse betragtninger, salmer og digte.
Heri side 48-53 indført familiemedlemmers og andres fødsels- og dødsdage.

587 Jens Rimand Gay, skipper i Ålborg
1) To obligationer Ålborg 12.7.1802 og Ålborg 21.7.1802.

588 Jesper Hansen Gehlert ( -1896), husmand i Vittrup i Lindknud sogn og søn Hans Jespersen Gehlert (1853- )
1) Breve
2) Gældsbeviser
3) Ejendomspapirer.
4) Soldaterpapirer for Hans Jespersen Gehlert, født 12.12.1853 i Vittrup:
a Indført i lægdsrullen 10.1.1868
b Udskrivning til egentlig krigstjeneste 26.2.1876 med mødested i Den gamle Artillerikaserne på Christianshavn
c Forstærkningspas, overført til forstærkningen 1.1.1884
d Afskedspas 31.12.1891

589 Dorthe Marie Gerner, datter af borgmester Oluf Gerner i Viborg
1) Lodseddel for arv til Dorthe Marie Gerner for arv efter hendes mor Christine Leegaard i Viborg, skiftet sluttet 30.7.1734, enke efter Oluf Gerner, borgmester i Viborg. Arven står hos hendes farbror Thomas Gerner, præst i Tønsberg i Norge.
[Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1725-1742 fol.264B lbnr.550.
Skifte 30.7.1734 efter Christine [Jørgensdatter] Leegaard i Viborg.
Enke efter Oluf Gerner, borgmester i Viborg, [skifte Viborg 25.7.1732 lbnr.545] B:
1) Dorthe Marie Gerner
2) Henrik Gerner.
FM:
1 farbror Thomas Gerner, præst i Tønsberg i Norge
2 Søren Møller, købmand i Viborg
3 Naaman Steensen i Viborg.
Registrering 29.9.1732].

590 Oberstløjtnantinde Gersdorff i Nørre Åby
1) brev 9.3.1761 fra Christian Svanning i Middelfart

591 Frederik Gersdorff (1651-1724), generalløjtnant på Kærgård i Hunderup sogn
1) To dokumenter på hollandsk hvor Frederik von Gersdorff er nævnt:
a 18.3.1675
b 15.3.1675.

592 Joachim Gersdorff (1677-1745), amtmand i Kalø amt, til Vosnæsgård i Skødstrup sogn, Isgård i Tved sogn, Rolsøgård i Rolsø sogn og Kvelstrup i Tved sogn
1) Tre breve til Joachim Gersdorff:
a Brev på tysk 5.7.1733 fra Holstein på Clausholm
b Brev på tysk 27.12.1737 fra Herman Thim i Göttingen
c Brev på dansk 5.12.1740 fra Rosenkrantz på Rygård.

593 Vibeke Dorthe Gersdorff (1687-1720), i andet ægteskab med Gotfred von Pentz (1672-1726) til Urup, stiftamtmand over Ålborg stift
1) Skifte 25.3.1710 efter Vibeke Dorthe Gersdorff på Urup i Østbirk sogn.
E: Gotfred von Pentz til Urup, stiftsbefalingsmand over Ålborg stift og amtmand over Ålborghus amt. B:
6) Christian Carl Pentz.
Første ægteskab med Jørgen Gyldenkrone, skifte 27.4.1714. B:
1) Edel Margrethe Gyldenkrone 13
2) Frederik Gyldenkrone 11½
3) Regitze Gyldenkrone 8
4) Ida Dorthe Gyldenkrone 7
5) Georgine Christine Gyldenkrone, død, efter hvem, der er arv.
FM:
1 morfar Frederik Gersdorff til Bramstrup, Lindved og Kærgård
2 farbror Christian Gyldenkrone til Vilhelmsborg, Moesgård, Østergård, Lerbæk og Højgård.

594 Frederik Wilhelm Geslin ( -1878), by- og herredsfuldmægtig i Ringkøbing
1) Skudsmål 1862, 1853, 1868, 1869, og 1874
2) Fordringer til inkassation overdraget af forskellige
3) Dagbog eller mærkværdige datoer for hver dag i året samlede 1860 af Fr. W. Geslin

To tilfældige opslag

4) Udygtighedspas 19.10.1867 for Frederik Wilhelm Geslin, slettet af lægdsrullen på grund af spinkelhed.

595 Ulrikke Eleonora Getreuer ( -1791) i Lundbæk mølle i Bislev sogn
1) Breve 1775-1790
heraf et 20.11.1780 fra Jens Thagaard i Ålborg i anledning af hans kone Helene Cathrine Brønsdorf's død den 18.11.1780.

2) Rejsepas 4.6.1777 for én rejse fra København til Ålborg

3) Opskrifter
4) Mønstre

5) Stofprøver.

596 Peder Nielsen Gielsgaard ( -1858), slagter i Lemvig
1)) Fire panteobligationer 1849, 1853, 1854, 1856
2)) Ekstrakt af skifte 24.1.1859 efter Peder Nielsen Gielsgaard, slagter i Lemvig.
E: Maren Olufsdatter. B:
1) Niels Pedersen 10
2) Oluf Pedersen 8.

597 Jens Sørensen Giessing (1645 - 7.8.1713), kapellan i Ålborg Budolfi
1) Brev 18.5.1678 til Jens Sørensen Giessing fra Hans Olufsen, præst i Randers slotssogn.

598 Jens Bødker Gimlinge (Gimling) (- 30.6.1802), ugift i Harlev mølle i Harlev sogn
1) Skifte 2.8.1802 efter Jens Bødker Gimlinge, ugift i Harlev mølle. A:
1) mor [Ellen Jensdatter Bødker] g.m. [Niels] Hofmann, forvalter af Harlev mølle
2) søster [Anne] Margrethe [Pederlene] Gimlinge g.m. [Rasmus] Bang til Vistoftgård [i Vistoft sogn] på Mols
3) halvsøster Karen Hofmann 13.
[Afdødes far var Thomas Nikolaj Gimlinge i Harlev Mølle, skifte Skanderborg og Åkær amter 12.12.1777 lbnr.359].

599 Peder Ebbesen Gimling (1701-1775), præst i Lyngå og Skjød
1) Kongelig tilladelse af 14.8.1782 vedrørende dette skifte:
Skifte 6.11.1775 i Sabro herred gejstlig efter Peder Ebbesen Gimlinge, præst i Lyngå og Skjød lbnr.28.
E: [Anne Margrethe Hjersing, skifte 5.9.1763 lbnr.17]. B:
1) Jørgen Gimlinge
2) Ebbe Gimlinge
3) Thomas Nikolaj Gimlinge, der døde under skiftet, [skifte i Harlev mølle Skanderborg og Åkær amter 12.12.1777 lbnr.359. Enken Ellen Jensdatter Bødker er nu g.m. Niels Hofmann, forvalter af Harlev mølle. Niels Hofmanns stedbørn og eget barn B:
a Jens Bødker Gimlinge
b Anne Margrethe Pederlene Gimlinge
c Karen Frederikke Nikoline Hofmann
FM: født værge Jens Bødker på Holmstrupgård [i Hylke sogn].
4) [Inger Kirstine Gimlinge] g.m. Jens Rudolfsen Bay junior, købmand i Randers.
Da en del af arven stod hos Jens Rudolfsen Bay, der nu er insolvent, gives efter ansøgning kongelig tilladelse til at en del af arven til nu afdøde Thomas Nikolaj Gimlinge må gives til Ebbe Gimlinge.

600 Thomas Nikolaj Ebbesen Gimlinge ( -1777), ejer af Harlev mølle i Harlev sogn.
1) Kommissionsskifte 20.12.1777 efter Thomas Nikolaj Ebbesen Gimlinge i Harlev mølle.
E: Ellen Jensdatter Bødker. LV: afdødes bror Ebbe Gimlinge på Urup. B:
1) Anne Margrethe Pederlene 2
2) Jens 1.
FM: morfar Jens Bødker, forpagter på Constantinsborg.
Afdøde døde i Roskilde 16.11.1777, [Roskilde lbnr.637].
(Se lbnr.285).

601 Johannes Pedersen Gjedsted (1720-1747), købmand i Viborg g.m. Bolette Cathrine Jensdatter Nørgaard (1719-1755)
1743-1755 Regnskabsbog, regninger og kvitteringer, breve og ligtale. (2 bd/pk).
(Ikke set).

602 Laurids Trap Gjerlev (1824-1878), præst i Ulfborg og Råsted
1) Takkebrev fra menighedsrådet ved hans afsked 1877 med omtale af gave: et bogskab og et skrivebord med tilhørende stol.

603 Søren Frederik Gjerulf (1747-1813), kancelliråd, landsdommer og borgmester i Viborg
1) Breve vedrørende papir til skattemandtal.

604 Anne Kirstine Gjästen i Snejbjerg sogn
1) Brev 1854.

605 Peder Gjølbye (1785-1851), købmand i Viborg
1) Obligation 3.4.1821 fra Gravers Baadsgaard, stiftsrevisor i Viborg på 300 rigsbankdaler sedler med sikkerhed i et pantebrev fra hans søn Baadsgaard, apoteker i Mariager af 11.12.1820 på 1650 rigsbankdaler rede sølv, læst Mariager byting 20.12.1820.

606 Thomas Christian Gørtz, købmand i Ribe og hustru Sofie Cathrine Keil
1) Tilladelse til ægteskab af 3.4.1840 for Thomas Christian Gørtz, købmand og Sofie Cathrine Keil, begge i Ribe at vies uden lysning
2) Attest Flensborg 22.5.1840 for
Thomas Christian Gørtz fra Hamborg, søn af Balthazar Gørtz, præst i Nustrup i Haderslev amt og Anne Cathrine Høgsbro
og
Sofie Cathrine Keil, datter Jacob Georg Martin Keil, kontrollør i Flensborg og Anne Christine Wardermann,
at begge er af ugift stand.

607 Christian Gjørup (1756-1814), købmand i Viborg
1) Opsigelse 16.11.1805 af panteobligation til Mikkel Dyrby, tømrer i Viborg
2) Brev 29.6.1810 fra overformynderiet vedrørende skifte efter Niels Bering og hustru [Anne Cathrine Boller, skifte Viborg 6.9.1810 lbnr.1925].

608 Christian Olufsen Gjørup (1785-1861, købmand i Viborg
1) Afskrift af Vardø kirkebog pag.79 af dåbsattest for Christian Olufsen Gjørup, født 24.3.1785, døbt 13.5.1785, søn af Oluf Gjørup, landmåler og Mette Cathrine Haaslund i Vardø i Norge.

609 Jørgen Brøchner Gjørup (1759-1823), købmand og landmåler i Viborg
1784-1817 Borgerbrev, pensionsbevis, skattekvitteringsbog., breve, forretningspapirer, regninger og kvitteringer (1 pk).
(Ikke set).

610 Mogens Jensen Gjørup, forpagter på Lynderupgård i Lynderup sogn
1) Dom 2.11.1713 hvorved Mogens Jensen Gjørup frikendes for krav fra Kirstine Cathrine Henriksdatter, enke efter Erik Jensen, forpagter på Høgholm.

611 Peder Gjørup (1778-1839), søn af rådmand Niels Christensen Gjørup i Viborg, cand. theol.1803, lakfabrikant og lotterikollektør i København
1) Dåbsattest for Peder, fremstillet i Viborg Nørre sogn kirke 31.1.1779, søn af afdøde rådmand Gjørup
2) Ni regninger 1790-1796.

612 Jacob Jørgensen Gleerup ( -1756), til Bjørnkær i Biersted sogn
1) Beskikkelse Ålborg slot 14.4.1732 af Jacob Jørgensen Gleerup som værge for
a Christian Jørgen Thomsen
b Marie Elisabeth Thomasdatter
for arv efter:
1 far Thomas Andersen Vestrup, forpagter af Fuglsig, skifte [Ålborghus amt] 29.4.1724 lbnr.50
2 farbror Søren Andersen i Vestrup i Saltum sogn, skifte [Ålborghus amt] 3.6.1724 lbnr.56
3 morbror Niels Svend Kjeldsen, efter testamente af 21.7.1724
2) Beskikkelse af Jacob Jørgensen Gleerup som værge for
a Christen Rasmussen
b Else Margrethe Rasmusdatter
for arv efter halvsøster Anne Margrethe Mikkelsdatter, skifte i Lundager præstegård [i Dronninglund sogn], sluttet 22.7.1727, [datter af Rasmus Christensen Mule til Attrupgård i Hammer sogn, skifte Ålborghus amt 21.6.1714 lbnr.30]
3) Beskikkelse af Jacob Jørgensen Gleerup som værge for
a Niels Pedersen
b Søren Pedersen
c Erik Pedersen
d Maren Pedersdatter
for arv efter [morbror] Peder Nielsen, forpagter på Dronninglund, skifte Ålborghus amt 13.10.1730 lbnr.77.

613 Jens Jacobsen Gleerup ( -1799) til Knudseje i Skæve sogn, Rødslet i Vadum sogn og Bjørnkær i Biersted sogn
1) Formynderregnskab 22.12.1758 for Marie Elisabeth Thomasdatter Vestrup, da arven udbetales, nu hun er kommet i ægteskab. (Se lbnr.612)
2) Breve vedrørende de jyske proprietærers klage til kronprinsen over anordningen om jorddrotters rettigheder og pligter.

614 Jens Mortensen Gleerup, rebslager i Ålborg og hustru Maren Christensdatter (1747-1818)
1) Vielsesbrev 15.7.1774 for Jens Mortensen Gleerup, rebslager i Ålborg og Maren Christensdatter, enke efter Enok Dahlin, rebslager sst.
2) Panteobligation 1.8.1787 fra Jens Mortensen Gleerup, rebslager i Ålborg til Peder Jensen hos sin bror Søren Jensen i Volsted. Underskrevet af Jens Mortensen Gleerups svigerfar Lorents Klejs og svoger Christen Klejs, begge rebslagere i Ålborg. Desuden nævnes Peder Jensens bror Anders Jensen. Gælden er udbetalt 14.6.1802 til Else Jensdatter som eneste arving efter Peder Jensen
3) Indkaldelse 9.10.1789 og syn 19.10.1789 af Jens Mortensen Gleerups ejendom og reberbane i Ålborg
4) Afkald Christiania 2.6.1790 fra Knud Enoksen Dahlin for arv efter forældre til formynder Jens Mortensen Gleerup
5) Testamente 21.7.1806 for Peder Christensen, ugift rebslagersvend i Ålborg. A:
a søster Maren Christensdatter g.m. Jens Gleerup, rebslager i Ålborg
6) Gravskrift 29.11.1818 for Maren Christensdatter Gleerup

7) Borgerskab 26.7.1826 for Christen Christensen Gleerup som rebslager i Ålborg.
(Se: Håndskriftssamlingen, Enkelte slægters historie:
Alb. Nielsen afskrift, stamtavler over Nielsen og Gleerup (1914 - 1917) vedrørende hans mor Johanne Sofie Gleerups slægt).

615 Anne Cathrine Margrethe Gleerup, født 1747 i Thy, død 1820, enke efter Frederik Christian Gleerup, borgmester i Århus
1) Ægtepagt Århus 13.11.1797 for Rasmus von Pedersen, fændrik og Johanne Gleerup
2) Breve 1799-1800
3) Ejendomspapirer vedrørende en gård i Vejlby.

616 Severin Gleerup ( -1819) til Vang i Sulsted sogn
1) Afkald 14.6.1811 på forskud på arv efter Severin Gleerup til Vang fra B:
a Else Cathrine Gleerup g.m. M. Hastrup
b Bartholine Clementine Gleerup g.m. P. Møller
c Kirsten Gleerup g.m. O. Gleerup
d J. Gleerup
e A. Gleerup
f Helene Dorthe Gleerup g.m. (ulæseligt)
g Elisabeth Kirstine Gleerup

617 Niel Simonsen Glostrup, biskop i Oslo 1617, død 1639
1) Brudstykke af dagbogsoptegnelse.
Stemplet BSR (Bibliotheca scholæ Ripensis)

618 Else Elisabeth Gludstrup, ( -1749) ugift i Viborg
1) Skifte efter 16.10.1752 efter Else Elisabeth Gludstrup, ugift i Viborg.
A:
1) mor Ingeborg Nielsdatter Bang
2) morbror Mathias [Nielsen] Bang, [by- og rådstueskriver, skifte Rudkøbing 6.7.1718]. 6B: en i Svendborg, 2 i København og 3 i Rudkøbing
a [Carsten Bang] i Rudkøbing
b [Jørgen Bang] i Rudkøbing
c [Arent Bang] i Rudkøbing
d [Abigael Bang] i København
e [Barbara Bang] i Svendborg
f [Barbara Marie Bang] i København
3) morbror Hans [Nielsen] Bang, [fattigforstander i Rudkøbing, skifte Rudkøbing 13.1.1723]. Har et barnebarn A:
a [Hans Krøger, færgemand] i Rudkøbing
4) morbror Jens [Nielsen] Bang i Rudkøbing g.m. Mette Rasmusdatter, begge døde, uden børn, [skifte Rudkøbing 27.2.1749]
5) morbror Peder [Nielsen] Bang, der havde 2 eller 3 børn, hvoraf et i Rudkøbing
6) morbror [Christen Nielsen Bang i Næstved], død primo 1752. 2B:
a Niels Bang, kontrollør i Hjerting
b Markus Frederik Bang, præst i Trondhjem i Norge
7) mors halvbror Niels [Sørensen] Bang i København. 1B:
a Ingeborg Nielsdatter Bang, i Lønborg præstegård, nu i Ormslev præstegård
8) mors halvsøster [Anne] Margrethe [Sørensdatter] Bang, død. 1B:
a [Maren Jørgensdatter Kruse]
[Afdødes mors far var Niels Madsen Bang, rådmand i Rudkøbing, skifte Rudkøbing 28.12.1677].
Afdøde døde 11.7.1749.
(Skiftet indført i Viborg byfoged Skifteprotokol 1742-1754 fol.612B lbnr.860).

619 Michael Bertelsen Gogstad (1806-1836), hattemagersvend
1) Dåbsattest for Michael Bertelsen, født 27.9.1806 og døbt 12.10.1806, søn af Bertel Michaelsen og hustru Anne Marie Gullichsdatter i Larvik i Norge
2) Lærekontrakt som hattemager, Skien 5.9.1826 for Michael Bertelsen Gogstad
3) Udskrift af kommunionbogen at Michael Bertelsen var gæst ved Herrens bord i Skien kirke 19.11.1830
4) Svendebrev Christiania 29.12.1830 for Michael Bertelsen som hattemager, der har stået i lære i 4 år hos en mester, medlem af Det fine Filthattemagerlaug
5) Vandrebog begyndt Ålborg 2.5.1831 og begyndt København 3.5.1832

2 tilfældige opslag

6) Brev Skien 13. maj uden år fra Niels A. Mørch
7) Brev Skien 16.10.1835 fra søster Karen Hansdatter.

620 Peder Rosenstand Goische (1704-1769), dr. theol, lektor i Viborg
1) Kopi- og konceptbog 1736-1739.

621 Maria Gothgens ( -1699), enke efter Mathias Fischer i Laven i Linå sogn
1) Skifte 11.9.1700 efter Marie Gothgen (Gøtschen) i Laven.
Enke efter Mathias Fischer. B:
1) Christian Fischer i Laven
2) datter, død. E: Andreas Bornich i Farre. 2B:
a Johan Bornich
b Marie Bornich.
Jordebog 1699 over Lavengård med underliggende bøndergods
Silkeborg amt
Gjern herred
Linå sogn
Mollerup
Jens Pedersen 2111
Mogens Sørensen 3720
Søren Madsen 3611
Søren Jensen 5101
Søren Jensen 1421
skov 0422
Laven
Marie Fischer 6202
Laurids Korporal 2512
Rasmus Pedersen 3111
Rasmus Lauridsen 0122
Søren Sørensen 0102
skov 0700
Vrads herred
Them sogn
Them by
Kirsten Andersdatter 6301
Jens Sørensen 4732
Tamus Jacobsen 5031
Søren Jensen 4611
skov 1301
Tømmerby
Søren Nielsen 5731
Rasmus Jensen 5630
Jens Thomsen 5721
Af kongen Holmen 0311
skov 0002
Tolstrup
Rasmus Jensen 6122
skov 0011
Linde
Niels Pedersen og
medtjener 5522
Virklund
Øster- og Sønderskov 5610
Asklev
Asklevgård 2610
gadehuse i Them by
Christen Jensen 1 hus
Mikkel Nielsen 1 hus
Thomas Smed
og Bertel Worm 1 hus.

Begyndelsen af skiftet

Jordebog 1699

Slutningen af skiftet

622 Anne Magdalene Mathilde Gotliebsdatter ( -1834) i Gram, Skanderup sogn Skanderborg amt
1) Testamente 7.12.1822 for Anne Magdalene Mathilde Gotliebsdatter i Gram. A:
1) søster Johanne Martine Gotliebsdatter. Hendes 2B:
a Anne Jensdatter
b Anne Marie Jensdatter
2) bror Christen Martinus Gotliebsen i Siim.

623 Oluf Gottliebsen ( -1864), avlsbruger i Ribe
1) Afskrift af testamente 28.9.1863 for Oluf Gottliebsen g.m. Margrethe Christensdatter i Ribe. A:
1) hans brordatter Else Ludvigsen Gottliebsen.
Desuden nævnes:
1 hans bror Hans Gottliebsen
2 hans søstersøn Ludvig Ulf i København.

624 Ejner Grabow (1872-1911), læge i Thisted
1902-1911 Lægejournaler, regnskabsbog. (8 bd).
(Ikke set).

625 Rasmus Madsen Gran (1764-1805), kæmner og glarmester i Viborg
1) Breve, skrivelser og recepter 1758-1801
2) Regninger og kvitteringer 1763-1798.

626 Familien Graven og den deri indgiftede familie Gay i Østerlund i Hals sogn på Læsø
1804-1877 Skøder, obligationer, koppeattest, testamente mm. (1 pk).
(Ikke set).

627 Peder Graversen ( -1799), gårdfæster i Lundø sogn
1) Skifte 22.10.1779 efter Peder Graversen på Lundø.
A:
1) Sofie Graversdatter, død, var g.m. Oluf Nielsen, feldbereder i Ålborg. 3B:
a Niels Olufsen i København
b Gravers Olufsen 26, student på Sjælland
c Inger Margrethe Olufsdatter g.m. Gregers [Hultin], feldbereder i Ålborg
2) søster Anne Graversdatter, død, var g.m. Jacob Jensen på Lundø. 3B:
a Gravers Jensen på Lundø på Strandet gods
b Peder Jensen 29 i Sønder Feldingbjerg
c Frederikke Christine Jensdatter. FM: Jens Knudsen på Lundø
3) søster Ellen Graversdatter 70
4) halvbror Søren Graversen i Vester Bølle, renteskriver ved Lerkenfeld birk, [skifte Hald amt 22.12.1775 lbnr.102]. 6B:
a Gravers Sørensen 36 i København
b Ernst Sørensen 24 i København
c Christen Sørensen 22 i København
d [Lucie Magdalene] Sørensdatter, gift i København
e Inger Johanne Sørensdatter i København
f Christiane Sørensdatter i København.
(Skiftet er indført i Hald amt skifteprotokol 1765-1782 side 934 lbnr.132).

628 Graves Thomas Gravesen (1877-1959), lærer i Hjerm sogn, i Ørding sogn fra 1914 og hustru Marie Cathrine Laugesen
1899-1863 Breve, optegnelser, manuskripter, udklip, erindringer og personlige papirer. (8 pk).
(Ikke set).

629 O. Chr. Green, købmand i Ålborg
1) Kontrabog 1836-1841, ført af ham

630 Laurids Gregersen, købmand i Løgstør, senere i Skarp Salling og i København fra 1953 og hustru Maren Jensen
1) Ægtepagt 1913 med tillæg 1953
2) Poesibog
3) fotografier.

631 Karen Christiane Grimstrup, datter af Mikkel Hansen Grimstrup (1709-1768), præst i Vindum
1) Bevilling 6.8.1802 for Karen Christiane Grimstrup at være egen værge under kurator
2) Pensionstilsagn 12.3.1803 for Karen Christiane Grimstrup af Postkassens pensionsfond
3) Regninger og kvitteringer 1800-1806.

632 Niels Hansen Grisbeck (1549-1618), rådmand og købmand i Ribe
1602-1650 Regnskabsbog [med personlige optegnelser]. (1 bd).
(Ikke set).
Litteratur: Livet i Ribe 16560-1700 i samtidiges optegnelser af Ole Degn. 1971. Heri side 62-63: Niels Hansen Grisbeck.

633 Anker Hartvig Grolau (1726-1800), kaptajn, konduktør ved Alhedens opdyrkning fra 1761
1744-1790 Personlige papirer, kort, opmålingsforretninger mm. (1 pk).
(Ikke set).

634 Henrik Himmerig Grotum (1685-1768), justitsråd, borgmester i Ålborg
1) Landstingsdom 1749
2) Skifte 19.11.1768 efter Henrik [Himmerig] Grotum, borgmester i Ålborg.
Enkemand efter [Sidsel Hansdatter Pop, død 11.4.1735].
[Første ægteskab med Inger Margrethe Vejerslev, skifte Ålborg 24.7.1720 lbnr.949].
Arvinger angives ikke.
Boopgørelsen udleveres til 2 kommissarier:
1 Johannes Benzon til Sohngårdsholm
2 Peder Clementin, kapellan i Ålborg Budolfi.
Desuden nævnes afdødes søstersøn Gotfred Christian Trap, forstander i Ålborg Hospital.
(Skiftet er indført i Ålborg byfoged skifteprotokol 1759-1773 lbnr.2905).

635 Karen Grubbe (1616-1695), til Hastrup i Thyregod sogn
1) Kvitteringer 1662 og 1663 for kongens anpart af tiende for Hastrup gods bønder i Ejstrup og Thyregod sogne.

636 Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), præst og digter
1) Indkaldelse af de herrer rigsdagsmænd af anden afdeling til møde 7.10.1851 efter forhandlinger for at vælge afdelingens embedsmænd. Underskrevet N. F. S. Grundtvig.

2) Kladde til valgtale 1658.

637 Christian Aksel Grüner (1877-1959), cand. jur, hospitalsforstander og overretssagfører i Horsens
1913-1832 Regnskabsbog (1 bd).
(Ikke set).

638 Jacob Nielsen Grøn ( -1820), skomager i Randers
1) Borgerskab 15.8.1792 for Jacob Nielsen Grøn som skomager
2) Gældsbevis fra Jacob Nielsen Grøn til Jens Andersen, skomagersvend ved formynder Laurids Henriksen for den arv han skal modtage efter sin afdøde farfar Anders Jensen som er Jacob Nielsen Grøns svigerfar
3) Afkald 1.8.1806 fra Jens Andersen ved stedfar Laurids Henriksen i Randers som eneste arving sammen med sin faster Bodil Andersdatter g.m. Jacob Nielsen Grøn efter farfar Anders Jensen, der døde for kort tid siden
4) Gældsbevis 16.6.1807 til Randers økonomiske kasse
5) Gravfæstebrev 16.7.1812 på 50 år for en grav på Randers Sankt Morten kirkegård for Jacob Nielsen Grøn
6) Testamente 20.9.1813 for Jacob Nielsen Grøn, skomager og hustru Maren Andersdatter i Randers.

639 Peder Grøn (1727-1801), postmester i Holstebro og hans brodersøn Peder Grøn i Ulfborg sogn
1) Skøde Lemvig 23.5.1793 fra Frederik Vilhelm Losach til sin datter Anne Justine Losach. Underskrevet af hans 2 svigersønner
a Mathias Møller g.m. [Frederikke Vilhelmine Losach]
b Andreas Aschenberg [Fellum], præst i Hove, g.m. [Georgine Christiane Losach]
2) Afregning Holstebro 3.6.1798 mellem postmester Grøn og dennes brodersøn Peder Grøn vedrørende Hustedgård i Ulfborg sogn som blev ham overdraget
3) Gældsbevis fra Knud Pedersen Skodborg til Hustedgård i Ulfborg sogn til Peder Grøn, postmester i Holstebro
4) Købekontrakt Lemvig 25.4.1810, hvor Jens Gregersen sælger det hus i Kallesø by, som Johanne Graversdatter forhen har beboet, til Peder Grøn, postmester i Holstebro
5) Skøde Lemvig 5.6.1811 fra Jens Gregersen Kallesø til Peder Grøn på et hus i Kallesø
6) Testamente 22.11.1801 for Peder Grøn, postmester i Holstebro. A:
a bror Niels Grøn, præst i Ramme, død. 1B:
1 Peder Grøn g.m. Anne Justine Losach datter af [Frederik Vilhelm] Losach, byskriver og hospitalsforstander i Lemvig, [død Ulfborg 19.12.1797]. Arven sættes med første prioritet i Krogsdalgård med teglværk, der overdrages til:
b Susanne Kabbel og søster
c Ingeborg Kabbel.

640 Jens Frederik Severin Grønning, rebslagersvend
1) Svendebrev Odense 15.4.1873 som rebslager for Jens Frederik Severin Grønning, født Middelfart 6.11.1853.

641 Laurids Grøntoft ( -1805), købmand i Thisted
1) Kongelig bevilling 14.2.1800 for Laurids Grøntoft i Thisted som indsat arving efter [sin faster] Maren Grøntoft, [skifte Thisted 5.5.1798], enke efter [Peder] Knakkergaard], købmand i Thisted til proklama sub poena præclusi et perpetui silentii med år og dags varsel i de Københavnske Berlingske aviser, Den Altonaiske Mercur og Ålborg Stiftsavis 3 gange må indkalde alle, der har noget at fordre i dette bo.

642 Peder Mouridsen Graa (1693-1760), købmand i Viborg
1) Skifte 16.6.1761 efter Peder Mouridsen Graa, købmand og fuldmægtig i Viborg Toldkontor.
Enkemand efter [Else Gregersdatter, skifte Viborg 11.4.1742 lbnr.709]. B:
1) Gregers Pedersen Graa, degn i Skørping [og Fræer]
2) Mourids Pedersen Graa, købmandskarl i Norge
3) Christine Pedersdatter Graa, [død 3.10.1758], var g.m. Jens [Jensen] Bering, præst i Gørding, Vemb og Bur
4) Marianne Pedersdatter Graa, i Holstebro
5) Hans Adolf Pedersen Graa, matros i København.
Afdøde døde 12.11.1760.
(Skiftet indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1752-1766 fol.473 lbnr.1016).

643 Hovel Guldbrandsen i Christiania i Norge
1) Skifte 1.3.1717 efter Hovel Guldbrandsen i Christiania i Norge.
E: Martha Hansdatter. B:
1) Niels Hovelsen 17
2) Kirsten Hovelsdatter 15.
FM: Oluf Vilhelmsen.
Arv in boet til Mette Jørgensdatter Riber efter hendes forældre.

644 Peder Guldberg (1790-1857) og Søren Haubro (1781-1832), tobaksfabrikanter i Viborg
1) Kopi af privilegium 25.8.1821 til at anlægge og drive en tobaksfabrik i Viborg for Peder Guldberg og Søren Haubro.

645 Thomas Andersen Guldsmed i Holmgård i Ydby sogn og hustru Karen Nielsdatter
1) Breve 1812-1844
2) Rejsepas 27.9.1784 for Thomas Andersen Guldsmed på Nørhedegård i Visby sogn i Thy, født i Grurup sogn på Gudich Svenningsens gods, at rejse, hvorhen han lyster, at søge læreplads som skrædder
3) Brev fra Thisted amtstue 16.8.1816, at Thomas Andersen Guldsmed ikke skal betale ½ % i afgift, da han ingen arv har fået efter Anders Sørensen Guldsmed og hustru Maren Christensdatter i Trankær
4) Brev til Thisted amtstue at Thomas Andersen Guldsmed har fået tilskødet 2 parceller i Gydkær i Vestervig sogn fra Ludvig Pretzmann, hvoraf der skal betales afgift
5) Lodseddel

6) Regninger og kvitteringer
7) Auktionskatalog.

646 Findes ikke

647 Frederik Christoffer Gundelach (1785-1847), cand. jur, prokurator, borgmester og byfoged i Viborg 1815-1830 og byfoged i Lemvig 1830-1847
1815-1847 Breve, embedssager, prokuratorsager, regninger og kvitteringer. (13 pk).
(Ikke set).

648 [Christian Erhard] Gulev [i Frisenvold fiskerhus]
1) Regnskabsbog 1804 over de laks som [Chistian Erhard] Gulev [i Frisenvold fiskerhus] har solgt på kredit i Randers.

Tilfældigt opslag

649 Peder Christensen Guust ( -1725), i Søby i Kobberup sogn
1) Papirer i skifte 1725 efter Peder Christensen Guust i Søby i Kobberup sogn, heriblandt:
a Indstævning af debitorer og kreditorer i boet
b fuldmagt 17.11.1725 fra afdødes halvbror Jens Christensen i Kongens Lyngby på Københavns distrikts ryttergods til dennes bror Niels Christensen i Viby.

650 Christian Johannes Gydesen (1879- ) i Vejle
1) Hjemstedsbevis 25.5.1900 at Christian Johannes Gydesen, født 23.10.1879 i Vejle er forsørgelsesberettiget i Vejle.

651 familien Gyldenkrone
Jordebog 1689 for familien Gyldenkrones besiddelser i Jylland, på Sjælland og i Norge, bl.a. Vilhelmsborg i Mårslet sogn, Moesgård i Mårslet sogn, Østergård i Tulstrup sogn og Bustrup i Ramsing sogn. (1 bd).

Tilfældige opslag

652 Niels Nielsen Gylding ( -1876), købmand og brændevinshandler i Vejle
1) Kongelig tilladelse 9.10.1835 for Niels Gylding junior, der har tilkøbt sig Oluf Pedersens købmands- og brændevinsgård i Vejle der herefter skal søge borgerskab i Vejle som købmand og brændevinshandler efter kongelig tilladelse uden ret til at drive værtshus eller udskænkning.
2) Borgerskab 28.5.1836 for Niels Nielsen Gylding, 27 år gammel, der har lært handel i Lübeck og derefter forestået sin fars købmandshandel i Vejle i 9 år, som købmands- og brændevinshandler i Vejle

653 Rasmus Gylling, soldat under treårskrigen
1) Maskinskrevet dagbog 1848-1851 for Rasmus Gylling, soldat og jæger under treårskrigen.

654 Peder Jørgen Gøhlmand (1809-1884), garver, siden møller i Kolding
1831-1851 Myndighedsbevilling, topografisk beskrivelse, borgerbrev mm (1 pk).
(Ikke set).

655 Carl Viggo Gøtzsche (1833-1875), præst i Sæby og Gershøj
1) Regninger 1873.

656    [Til oversigten]