Ringkøbing Kort


Kort
[1820]  [1858]  [1863]  [1872] 

Matrikel 1821 med navne på ejerne
[matrikel 1821]

 

[kilder] 
Kort over Ringkøbing Købstad 1820
med matrikelnumre


Se billedet i stort format (11.3 MB)
Ringkøbing Rådstuearkiv
Matrikel over byens mark og eng: Publique jorder og bygninger
1821
(D 23-96)
(Ejer anføres for hvert matrikelnummer). Den store gade
1a    kaptajn Krogh, nu Jens Rosenvinge
1b    Samuel Cohn
1c    Madam Høj Husted
1d    Mads Kamp
2    Henrik Husteds enke
3    krigsråd Koed
4    branddirektør Rich
5    Peder Tang. senior
6    M. A. Cohn
7    Laurids Thorup
8    apoteker L. Heiberg
9    Jens Harpøth
10    Ludvig Scheurlin
11    Anders Husted

Torvet
12    kammerråd Fæster, nu løjtnant Schubert
13    Erik Søe
14    assessor Thorlacius
15    Madam Høj Husted
16    Ole Rindom, nu Samuel Cohn
16b    greve Sponneck, nu assessor Thorlacius
17    greve Sponneck, nu assessor Thorlacius
18    J. C. Juulsgaard
19    Hans Gaiberg
20    Jens Silkeborg
21    J. C. Strømfeldt
22    Byens Skolehus
23    J. F. Holmstrup
24a    agent Buch, nu kammerråd Larsen
24b    Rosenvinge
24c    fuldmægtig Bagge
24d    agent Buch, nu L. Buch junior

Østergade
25    Christen Husted
26    Henrich Cohn
27    Madam Falch, nu P. Arendt
28    Laurids Vestergaard
29    guldsmed Andersen
30    Søren Harpøth
31    Frederik Balvig
32    Ingen
33    Johan Leonhart

Øster Strandgade
34    Niels Bollerup
35    Jens Christian Haugaard
36    N. A. Palmblad
37    Anders Laurids Jensens enke
38    Knud Hauge
39a    Knud Dalsgaard
39b    J. E. Frandsen
39c    Ib Andersen
40    H Ludvigs enke, nu Giørtler
41    farver Madsen, nu Faurby og Jancovski og Levinsen
42    Mogens Fjord

Uden for Nørreport
43a    Christen Sivertsen
43b    Ludvig Smed
43c    Peder Lunnerup
44    Jens Tolder

Østergade/Damstrædet
45a    Jens Sivertsen
45b    Sivert Sivertsen
46    amtsprovst Frost, nu amtsprovst Brandt
47    Jens Storgaard
48    Jens Husted

Østergade
49    Peder Skouboe
50a    J. C. Schlichtcrull
50b    Jeppe Enevoldsen
51    Søren Harpøth
52    Søren Harpøth
53    organist Schiøtz
54    Niels Hauge
55    Niels Garver
56    Anders Ibsen, nu Peder Tolder
57    Peder Tang junior, nu Timmermann, nu Husted junior
58a    Bork
58b    Knud Haalby

Øster Strandgade
59    Peder Christen Holm, nu Christian Glistrup
60    Peder Jensen, murermester
61    J. Korsholms enke
62    Frederik Schou
63    Jens Holm
64    Ulrik Gram
65a    Madam Halkjær
65b    Jens Jørgensen
65c    fattigvæsenet i byen

Øster Meldgade
66    Thomas Fjord
67    Johan David
68    Christen Husteds pakhus
69    Jonas Holm
70    Søren Kjeldsen
71    Laurids Mogensen, nu Ole Klejnstrup
72    Fattighuset
73    Ole Relfsen
74    Thomas Jensen
75    Jens Thøger, nu Fuglsang
76    Den gamle Tobaksfabrik
77    tobaksfabrikant Lunnau
78    J. Feld
79    Byens fattighus
80    Laurids Nyboe, nu Madam Bernth
81    Peder Harpøth
82    Enevold Snejbjerg
83    Enevold Snejbjerg
84    Enevold Snejbjerg
85    Madam Molberg
86    kirurg Gunst
87    Madam Beyer
88    Peder Gotfredsen
89    Madam Vestergaard

Nørregade
90    Christen Husted
91    Mads Hauge
92    Henrik Lange, nu Jens Hedegaard
93    Magnus Schmidt
94    Peder Iversen
95    Peder Iversen
96    Christian Brokdorff, købmand
97    Jens Harpøth
98    herredsskriver Lindams enke

Vester Meldgade
99a    Niels Nyegaard
99b    Niels Frandsen
100a    Jens Christian Christiansen, nu Niels Nygaard
100b    Thomas Didriksen
101    Christen Flinker
102    Jesper Kirkegaard
103    J. Flinker
104    Else Søegaard
105    Jørgen Murmesters enke
106a    Hans Holms enke, nu Jacob Outzen
106c    J. Hedegaard, nu H. Hauge
107    J. F. Nyboe
108    Lütken & Bagge
109a    P. Lange
109b    P. Arendt, nu Timmermand
109c    Timmermand, nu M. Christensen
110    Rasmus Smed
111    Schouboe, nu Timmermand, nu Broager
112    Peder Jepsen Holm, nu provstinde Høyland
113    Erik Søe
114    Christen Holm, skrædder

Vester Meld Strandgade
115    Thomas Faurby
116    Willads Lauridsen
117    Bang & Lauridsen
118    Peder Brink, nu Laurids Brink
119    Thøgersdatter, nu Friis
120    Ole Pedersen
121    Jens Iversens enke
122    Christian Smed, nu Flinker & Arent

Vestergade
123    V. Lauridsen
124    P. Holmboes enke
125    H. Iversen
126    E. Søe
127    Niels Advins bo
128    Springuts enke
129    Lindholt
130    Jens Rekby
131a    A. Holms enke
131b    C. Toft
131c    C. Lautrup
132    Skolehusets bolig
133    Ringkøbing kirke
134    P. Jensen, gartner
135    C. Holm Post
136a    Thorups enke
136b    Jens Væver
137    A.S. Jacobi
138    M. Vorgod
139    J. C. Juulsgaard

Vester Strandgade
140    Rasmus Sadelmagers enke
141    C. Nielsen
142    P. Broe
143    Madam Broager
144    B. Pedersen
145    K. Iversen
146    N. Mathiassen
147    Jens Graversen
148    Peder Bollerups enke
149    Hans Fauerby
150a    Tobaksfabrikken
150b    Gravers Jensen
150c    J. C. Juulsgaard
151    Weber, nu Mogensen
152    P. Laustrup
153    N. Bech
154    Gravers Jensen
155    Christian Heide

Holmene og Vester Strandsbjerg
156    L. Bing
157    C. Bølling
158    Lambæk
159    J. Svingel
160    Oluf Vantings enke
161    J. Meistrup
162    E. Søe og interessenter
163    E. Jensen
164    O. Mikkelsen
165    J. Nørgaard
166    Koed med flere
167    P. Laustrup
173    Byens nye skole
177    E. N. Smedegaard

Uden for byen
168    Consumptionsbod
169    Levinsen
170    møllegården, Buch
171    møllen, BuchKort over Ringkøbing Købstad 1858


Se billedet i stort format (3.95 MB)
Kort over Ringkøbing Købstad 1863


Se billedet i stort format (2.00 MB)
Kort over Ringkøbing Købstad 1872


Se billedet i stort format (1.26 MB)
Kilder:

Bykort:
Historiske kort på nettet
her: Ejerlev: Ringkøbing bygrunde

Matrikel 1818
Ringkøbing brandprotokol side 106B-109

Matrikel 1821
Rigsarkivet Ringkøbing Rådsstuearkiv