Brandprotokol for Ringkøbing


[brandkommission]   [materiel]   [anskaffelse af sprøjte 1]   [mandskab]   [beskrivelse af sprøjte 1 med billede]   [sprøjte 2] 

[mandtal 1738]   [mandtal 1755]   [mandtal 1818]  

[udskrevet mandtal 1818]  

[udskrevet numerisk mandtal 1818]  

[bykort 1820] 

Alle billeder kan åbnes i ny fane og forstørres væsentligt.


Fol. 2-5.  28.6.1738
Oprettelse af Ringkøbing brandkommissionfol. 5B-6. 28.6.1738
Mandtal 1738fol. 6B. 5.5.1739
Anskaffelse af brandmaterielfol. 7-8B.  8.6.1739
Anskaffelse af en brandsprøjte

Den 28.1.1739 blev leveret en brandsprøjte magen til den i Skive, fremstillet af Johan Dancher, kobbersmed i Horsens. Den kostede 64 rigsdaler. (Side 7.)
Samme sprøjte blev tilbageleveret 23.8.1787 efter reparation i Holstebro hos kobbersmedeenken Anne Magdalene, enke efter Niels Jørgensen. (Side 61B.)fol. 9-10B.  30.4.1740
Udnævnelse af mandskab til at betjene brandsprøjtenfol.11-13.fol. 13B-15B. 8.5.1747
Beskrivelse af brandsprøjtenfol. 35-37B
Ringkøbing mandtal april 1755fol. 61-66. 15.7.1785
Anskaffelse af brandsprøjte nummer 2.

Sprøjten blev leveret 10.7.1787 fra Holstebro og kostede 170 rigsdaler.fol.106B-109
Mandtal 1818 med angivelse af brandredskaber hos hver enkelt borger
med samme matrikelnumre som på nedenstående kort fra 1820.
Ringkøbing Brandprotokol
fol.106B-109
Ringkøbing Købstad 1818

Specifikation over det brandredskab som for eftertiden bør findes hos husejerne i Ringkøbing købstad,
forfattet efter hvert steds forsikringssumma og denne henført under fire forskellige afdelinger,
hvorefter ansætningen er sket.
(Her anføres Matrikelnummer og husejerens navn;
i skemaet anføres desuden læderspande, sluffer med tønder, brandhager, brandstiger og brandlygter)
.
1    madam Rindum
2    madam Husted
5    Peder Tang
6    M. A. Cohn
12    kammerråd Fæster
15    Chr. Høy Husted
16    Ole Rindum
17    J. C. Juulsgaard
24    organist L. Buch
30    Søren Harpøth
51    Søren Harpøth
49    Peder Schouboe
90    Christen Husted
133    Ringkøbing kirke
171    vejrmøllen

3    krigsråd Koed
4    brnaddirektør Rich
7    L. Thorup, værtshusm.
8    apoteker Broagger
9    Jens Harpøth
10    U. C. Schouboe
14    distriktskirurg Fryd
13    værtshusmand Erik Søe
25    Christen Husted
27    madam Falck
39    landvæsenskommiss. Grooss
46    Christen Toft
47    Anders Faurbye
57    L. Nyboe
62    Det nye garveri
65    herredsfoged Grønlund
76    Den gamle tobaksfabrik
80    madam Bernth
89    madam Vestergaard
96    købmand Brokdorff
98    madam Lindam
107    vejermester Beyer
108    kammerjunker greve Sponnick
109    amtsforvalter Levinsen
117    madam Bang
139    J. C. Juulsgaard
143    Jacob Sahl
149    Henrik Faurbye
150    Juulsgaards tobaksfabrik
169    madam Møller
170    møllegården

11    madam Thomsen
26    Henrik Cohn
28    Laust Westergaard
29    guldsmed Andersen
34    Niels Bolderup
36    Palmblad
41    doktor Frost
42    Mogens Fjord
43    Ludvig Wolfram
45    Jens Sivertsen
50    købmand Schlichtkrull
60    Niels Strandgaard
61    Jens Korsholm
66    Thomas Fjord
69    Jonas Holm
88    P. Gotfredsen
92    henrik Lange
99    amtsforv. Levinsen
100    Peder Arent
112    købmand P. Holm
113    Ole Plitt
115    Thomas Faurbye
116    Villads Lauridsen
123    Villads Lauridsen
131    Andreas Holm
134    Peder Jensen, gartner
135    Chr. Holm Post
151    J. C. Weber

19    Hans Gaiberg
20    Karen Graulund
21    Mads Hjort
31    Fr. Balvig
32    Fr. Balvig
33    Jens Pedersen Post
35    Jens Christian Haugaard
37    Gravers Lauridsen
38    Knud Hauge
40    Mikkel Haurvigs enke
44    Jens Tolder
48    Jens Husted
52    købmand S. Harpøth
53    organist Schiøtz
54    Niels Hauge
55    Niels Pedersen
56    Anders Ibsen
58    Peder Højhuus
59    Niels Strandgaard
63    Jens Holm
64    kobbersmed Gram
67    David Jankovsky
68    Christen Husted
70    Søren Kjeldsen
71    Laust Mogensen
73    Ole Rolfs
74    Thomas Jensen
75    Jens Thøger
77    bolig ved den gamle tobaksfabrik
78    Jens Feld
81    Peder Harpøth
82    Enevold Snejbjerg
83    Enevold Snejbjerg
84    Enevold Snejbjerg
85    madam Molberg
86    Christian Skiørring
87    Schubertz
91    Mads Hauge
93    Johan Plitt
94    Peder Iversen
97    Peder Silberg
101    Knud Hansen
102    Jesper Kirkegaard
103    Christen Flinker
104    Else Dam
105    Jørgen Christensen
106    Hans Holm, snedker
110    Rasmus Smed
111    skomager Møller
114    Christen Holm
118    Peder Brink
119    Thøger Frandsen
120    Ole Pedersen
121    Jens Iversens enke
122    Christian Smed
124    Christoffer Feifer
125    Hans Iversen
126    Jens Søe
127    Karen Graulund
128    Springuth
129    Jørgen Lindholt
130    Rekbye, gørtler
22    skolehuset
132    skolehuset
136    Thorups enke
137    Jacobi
138    Maren Vorgod
140    Rasmus Sadelmagers enke
141    Christen  Jepsens enke
142    Lundbergs enke
144    Boe Pedersen
145    Knud Iversen
146    Niels Flynder
147    Jesper Raberg
148    Peder Jensen Bollerup
152    Peder Laustrup
153    Niels Beck
154    Gravers Jensen
155    Iver Wanting
72    Fattighuset
79    Fattighuset
95    Fattighuset
Ringkøbing Købstad 1818
Husejerne ordnet efter matrikelnummer
sorteret efter:
Brandprotokollen fol. 106B-109.

. 1    madam Rindum
2    madam Husted
3    krigsråd Koed
4    brnaddirektør Rich
5    Peder Tang
6    M. A. Cohn
7    L. Thorup, værtshusm.
8    apoteker Broagger
9    Jens Harpøth
10    U. C. Schouboe
11    madam Thomsen
12    kammerråd Fæster
13    værtshusmand Erik Søe
14    distriktskirurg Fryd
15    Chr. Høy Husted
16    Ole Rindum
17    J. C. Juulsgaard
19    Hans Gaiberg
20    Karen Graulund
21    Mads Hjort
22    skolehuset
24    organist L. Buch
25    Christen Husted
26    Henrik Cohn
27    madam Falck
28    Laust Westergaard
29    guldsmed Andersen
30    Søren Harpøth
31    Fr. Balvig
32    Fr. Balvig
33    Jens Pedersen Post
34    Niels Bolderup
35    Jens Christian Haugaard
36    Palmblad
37    Gravers Lauridsen
38    Knud Hauge
39    landvæsenskommiss. Grooss
40    Mikkel Haurvigs enke
41    doktor Frost
42    Mogens Fjord
43    Ludvig Wolfram
44    Jens Tolder
45    Jens Sivertsen
46    Christen Toft
47    Anders Faurbye
48    Jens Husted
49    Peder Schouboe
50    købmand Schlichtkrull
51    Søren Harpøth
52    købmand S. Harpøth
53    organist Schiøtz
54    Niels Hauge
55    Niels Pedersen
56    Anders Ibsen
57    L. Nyboe
58    Peder Højhuus
59    Niels Strandgaard
60    Niels Strandgaard
61    Jens Korsholm
62    Det nye garveri
63    Jens Holm
64    kobbersmed Gram
65    herredsfoged Grønlund
66    Thomas Fjord
67    David Jankovsky
68    Christen Husted
69    Jonas Holm
70    Søren Kjeldsen
71    Laust Mogensen
72    Fattighuset
73    Ole Rolfs
74    Thomas Jensen
75    Jens Thøger
76    Den gamle tobaksfabrik
77    bolig ved den gamle tobaksfabrik
78    Jens Feld
79    Fattighuset
80    madam Bernth
81    Peder Harpøth
82    Enevold Snejbjerg
83    Enevold Snejbjerg
84    Enevold Snejbjerg
85    madam Molberg
86    Christian Skiørring
87    Schubertz
88    P. Gotfredsen
89    madam Vestergaard
90    Christen Husted
91    Mads Hauge
92    henrik Lange
93    Johan Plitt
94    Peder Iversen
95    Fattighuset
96    købmand Brokdorff
97    Peder Silberg
98    madam Lindam
99    amtsforv. Levinsen
100    Peder Arent
101    Knud Hansen
102    Jesper Kirkegaard
103    Christen Flinker
104    Else Dam
105    Jørgen Christensen
106    Hans Holm, snedker
107    vejermester Beyer
108    kammerjunker greve Sponnick
109    amtsforvalter Levinsen
110    Rasmus Smed
111    skomager Møller
112    købmand P. Holm
113    Ole Plitt
114    Christen Holm
115    Thomas Faurbye
116    Villads Lauridsen
117    madam Bang
118    Peder Brink
119    Thøger Frandsen
120    Ole Pedersen
121    Jens Iversens enke
122    Christian Smed
123    Villads Lauridsen
124    Christoffer Feifer
125    Hans Iversen
126    Jens Søe
127    Karen Graulund
128    Springuth
129    Jørgen Lindholt
130    Rekbye, gørtler
131    Andreas Holm
132    skolehuset
133    Ringkøbing kirke
134    Peder Jensen, gartner
135    Chr. Holm Post
136    Thorups enke
137    Jacobi
138    Maren Vorgod
139    J. C. Juulsgaard
140    Rasmus Sadelmagers enke
141    Christen Jepsens enke
142    Lundbergs enke
143    Jacob Sahl
144    Boe Pedersen
145    Knud Iversen
146    Niels Flynder
147    Jesper Raberg
148    Peder Jensen Bollerup
149    Henrik Faurbye
150    Juulsgaards tobaksfabrik
151    J. C. Weber
152    Peder Laustrup
153    Niels Beck
154    Gravers Jensen
155    Iver Wanting
169    madam Møller
170    møllegården
171    vejrmøllen

Bykort 1820 med matrikelnumre
Hvis billedet åbnes på ny fane, kan det forstørres væsentligt.