Erik Brejls hjemmeside

Start

Ringkøbing amts gejstlige skifteuddrag


[Bølling herred]    [Ginding herred]    [Hammerum herred]   

[Hind herred]    [Hjerm herred]    [Nørre Horne herred]   

[Skodborg herred]    [Ulfborg herred]    [Vandfuld herred]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Bølling Herreds Gejstlige Skifteprotokol
1685-1810

[1685-1805]    [1703-1810]   

[1822]   


Bølling herreds gejstlige provsteprotokol
1685-1805
C 42B-1

Provsteprotokollen indeholder foruden skifterne: enkepensionssager, afkald, overformynderisager og auktionsforretninger, som der henvises til i skifterne, og provsteretssager, som ikke er medtaget.


Skifteuddrag

1 Iver Gregersen Hemmet, præst i Skjern. 21.1.1685, fol.2.
E: Bodil [Pedersdatter]. B:
1) Gregers Iversen [Krabbe], præst i Torstrup [og Horne], død, [var g.m. Karen Lambertsdatter Barfoed] nu g.m. Christen Mortensen Friis, præst sst. Børn, hvis navne ikke angives
2) Peder Iversen Hemmet, præst i Dybe. Desuden angives Peder Iversen Hemmets svoger Niels Kjeldsen, præst i Ølstrup og Hover
3) Hans Iversen Skjern, præst i Skjern
4) Bodil Iversdatter, død, var g.m. Anders [Jacobsen] Hegelund, præst i Vinding [og Vind], skifte 28.4.1679. 1B: Else, der har arv efter farmor [Agathe Henriksdatter Vilhelmsen, var g.m. Jacob Hansen Hegelund], præst i Gudum
5) Søren Iversen i Øster Pugholm, [i Dybe sogn]
6) datter g.m. Christen Nielsen i Holstebro
7) datter g.m. Christen Hansen på Lundsmark [formentlig Sønder Vium sogn]
8) Kirsten Iversdatter, enke efter Jens [Christensen] Hvid, [præst i Borris og Faster]
9) Kirsten Iversdatter g.m. Jesper Christensen på Slumstrup [i Sædding sogn].
(Bilag til skiftet i Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland Pr757 Iver Gregersen Hemmet).
Litteratur: Præsteslægten Hemmet i fem led af Carl Langholz i: Personalhistorisk tidsskrift 1985 side 199-218.

2) Peder Andersen Hjerm, præst i Dejbjerg og Hanning. 23.7.1686, fol.14B.
E: Kirsten Enevoldsdatter. LV: Laurids Jepsen i Dalager. B: Anders, Enevold, Christen, Christen den yngre, Ida, Kirsten, Elsebeth, Ellen. FM: Oluf Knudsen, præst i Vandborg, som beslægtet.

3 Niels Kjeldsen, præst i Ølstrup og Hover. 2.12.1687, fol.29, 85B.
E: Anne Andersdatter. LV: Knud Jensen Madum i Ringkøbing. B:
1) Kjeld Nielsen
2) Anders Nielsen
3) Jens Nielsen
4) Maren Nielsdatter
5) Karen Nielsdatter
6) Anne Nielsdatter
7) Karen Nielsdatter den yngre
8) Elisabeth Margrethe Nielsdatter.
FM: Lukas Sørensen i Hammelsvang.
Afdødes forældre var Kjeld Nielsen, præst i Ulfborg og Råsted og Anne Jensdatter.
Jordebog over gods, bl.a. Karstoft hovedgård i Skarrild sogn.
Afdøde havde fæstebrev på Ølstrup præstegård i Lervang.
Arv efter afdødes morbror Thomas Jensen, der døde i Holland for 7 år siden til afdøde og hans søskende, hvoraf nævnes:
1) Anne Kjeldsdatter. FM: Christen, præst i Tim
2) Karen Kjeldsdatter. FM: Claus Poulsen, prokurator ved landstinget i Viborg
3) Dorthe Kjeldsdatter
4) Mette Kjeldsdatter, enke efter Peder Vinding
5) [Maren Kjeldsdatter var g.m. Laurids Bording, præst i Ulfborg]. Af B:
[a Ingeborg Lauridsdatter Bording] g.m. Christen Madsen, degn i Ulfborg
Desuden fremsættes krav om arv i Holland af:
1) Lukas Sørensen i Hammelsvang
2) Niels Sørensen
3) Kjeld Sørensen
(Alle arvinger efter Thomas Jensen, der døde i Harlem i Holland, ses i:
Ringkøbing rådstueprotokol 7.9.1677 fol 53 ff. og er gengivet i:
Jyske domme og dokumenter 1440-1700 ved H. Hertzum Larsen 1998).

4 Christen Madsen Staby, degn i Skjern. 19.12.1687, fol.52B.
E: Kirsten Christensdatter. B: Mads, Karen. FM: morbror Jens Christensen Siir, Christen Sørensen på Fastergård.

5 Gregers Jensen Velling, præst i Bølling og Sædding. 8.2.1689, fol.58.
A:
1) søster, død. 3B:
a Frederik Jørgensen i Lille Bølling
b Kirsten Jørgensdatter g.m. Jens Bentsen i Vandal
c Johanne Jørgensdatter g.m. Jens Thomsen i Velling
2) søskende, død. 3B:
a Maren Pedersdatter g.m. Thomas Lassen i Søndergård i Sønder Lem sogn
b Peder Pedersen i Nørby i Sønder Lem sogn
c Elsebeth Pedersdatter g.m. Niels Christensen i Karsbæk.
Afdøde var FM for Karen Kjeldsdatter, der har ny FM: Claus Poulsen, prokurator ved landstinget i Viborg.

6 Frederik Clausen Wildschiøtt, præst i Stauning. 2.12.1689, fol.75B.
E: Maren Christensdatter. B: Claus, løjtnant, Margrethe, Anne.

7 Jesper Thomsen Hvidding, præst i Dejbjerg og Hanning. 7.1.1690, fol.87.
E: Ida Pedersdatter [Hjerm]. LV: Jacob Knudsen, fuldmægtig på Brejninggård. A:
1) bror Hans Thomsen Hvidding
2) bror Anders Thomsen Hvidding.
Arv efter afdødes farbror Anders Andersen i Frederikshald i Norge.
Underhold til Kirsten Enevoldsdatter, enke efter Peder Andersen [Hjerm], forrige præst i Dejbjerg og Hanning, [skifte 23.7.1686 lbnr.2], og hendes B: Christen den yngre, Elsebeth, Ellen.

8 Elisabeth Hansdatter Mars i Dejbjerg præstegård.20.5.1691, fol.104.
E: Bent Jørgensen Tranberg, præst i Dejbjerg og Hanning.
A: bror Hans Hansen Mars på egne og øvrige arvingers vegne.

9 Hans Iversen Hemmet, præst i Skjern og hustru Mette Nielsdatter i Skjern præstegård. 21.2.1693, fol.111, 450, 453.
B: Niels, Iver, Anne Kirstine, Bodil, Ida Marie, Mette Marie, Anne Cathrine. FM: farbror Peder Iversen Hemmet, præst i Dybe, Jeppe Thomsen i Lemvig, Christen [Nielsen] Serup, præst i Borris og Faster, Iver Hegelund, præst i Skjern, Poul Pedersen, præst i Stauning, der flytter til Fredericia og afløses af Bent Jørgensen Tranberg, præst i Dejbjerg og Hanning.

10 Christoffer [Christensen] Lylow, præst i Sønder Lem. 15.3.1693, fol.138B.
E: Sidsel Pedersdatter. B: Bodil, Christian.
Ophold til enkens ældgamle mor.

11 Anne Pedersdatter [Hegelund] i Stauning præstegård. 15.9.1696, fol.150B.
Enke efter Peder Jørgensen Jelling, præst i Stauning. B:
1) Jørgen Pedersen Stauning, præst i Grejs og Sindbjerg
2) Maren Pedersdatter Stauning g.m. Mads Jørgensen Kølholt, købmand i Horsens
3) Sofie Pedersdatter Stauning g.m. Oluf Pedersen [Mandix] på Hanstedgård
4) Inger Pedersdatter Stauning
5) Kirsten Pedersdatter Stauning g.m. Poul Pedersen Stauning, præst i Stauning
6) Peder Pedersen Stauning, student i København
7) Søren Pedersen Stauning, student
8) Anne Pedersdatter Stauning.
Desuden nævnes afdødes bror Niels Hansen Stauning [Hegelund], præst i Gørding, Vemb og Bur.

12 Kirsten Christensdatter i Lem præstegård. 10.9.1697, fol.157B.
E: Christen Allerup, præst i Sønder Lem. B: Birgitte Sofie, der opdrages hos Birgitte Sofie Sehested g.m. Jørgen Grubbe Kaas til Rybjerg, Dejbjerglund og Øllufgård, amtmand.

13 Bertel Clemensen Humble, degn i Borris og Faster. 14.8.1699, fol.158B.
E: [Bodil Christensdatter]. LV: Laurids Jepsen i Dalager. B: Clemen i Skobæk, Kirsten.
Af enkens første ægteskab B: datter g.m. Anders Nielsen i Sandager i Dejbjerg sogn.

14 Jens Jacobsen Handskemager, degn i Borris og Faster. 30.3.1702, fol.161B.
E: Kirsten Bertelsdatter. LV: bror Clemen Bertelsen i Skobæk. B: "liden umyndig datter". FM: farfar Jacob Jensen, handskemager i Holstebro.
Til stede var den gamle degns enke Bodil Christensdatter, enke efter Bertel Clemensen, [skifte 14.8.1699 lbnr.13]. LV: Laurids Jepsen i Dalager.

15 Jens Lauridsen Møgkær (Møjkær), præst i Bølling og Sædding. 15.6.1702, fol.166, 452, næste protokol fol.2.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Ejlersen på Slumstrup. B: Jens, Peder. FM: Peder [Pedersen] Stauning, præst i Borris og Faster, Søren [Madsen] Skamstrup, præst i Ølstrup og Hover.

16 Kirsten Jensdatter Vorup i Borris præstegård. 2.11.1703, fol.178.
E: Peder Pedersen Stauning, præst i Borris og Faster. A:
1) bror i Stevnstrup i Grensten sogn, død. B: en søn. FM: stedfar Peder Jensen Hvid.
2) halvbror i København.

17 Jørgen Mouridsen [From] Ordrup, præst i Vorgod og [Nørre] Vium. 30.3.1705, fol.184B, næste protokol fol.3B.
E: Sofie Jensdatter Hee. LV: Christen Allerup, præst i Lem. B: Manasse, student, Mourids. FM: Peder Stauning, præst i Borris og Faster.

18 Anne Margrethe Svane i Bølling præstegård. 15.9.1705, fol.197B.
E: Lambert [Andersen] Guldager, præst i Bølling og Sædding. B: Anders.

19 Sofie Jensdatter Hee i Vorgod præstegård. 21.12.1705, fol.109, 452, næste protokol fol.6B.
Enke efter Jørgen Mouridsen [From Ordrup], præst i Vorgod og [Nørre] Vium, [skifte 30.3.1705 lbnr.17]. B: Manasse, student, Mourids. FM: Peder Stauning, præst i Borris og Faster, Christen Allerup, præst Lem.

20 Jens Christensen Hegelund, præst i Skjern. 22.10.1706, fol.207B, 454B.
E: Bodil Hansdatter. B: Hans Christian, Christian Ulrik, Enevold. FM: Lambert Guldager, præst i Bølling og Sædding, Bent Jørgensen Tranberg, præst i Dejbjerg og Hanning, Christen Allerup, præst i Lem.
Arv i boet til enkens 3 søstre:
1) Anne Kirstine Hansdatter g.m. Anders Andersen Lund, fuldmægtig på Voldbjerg
2) Ida Margrethe Hansdatter
3) Mette Marie Hansdatter.
(Afdøde kaldes andre steder Iver Hegelund, se lbnr.9).

21 Efraim Lesle, præst i Vorgod og [Nørre] Vium. 11.3.1709, fol.216, næste protokol fol.20B.
E: Karen Sofie Bredal. LV: Anders Dorschæus, præst i Nørre Omme og Brejning. A: søster g.m. Frederik Plattenslager i Christiania i Norge.

22 Søren Madsen Skamstrup, præst i Ølstrup og Hover. 20.8.1709, fol.225B, næste protokol fol.25.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Christen Allerup, præst i [Sønder] Lem. B: Mads. FM: farbrødre Hans Madsen i Skamstrup [i Øse sogn], Iver Madsen sst. på Nørholm gods.

23 Christen Nielsen Serup, præst i Borris og Faster. 10.9.1713, fol.232B, næste protokol fol.27B.
E: Kirsten Jensdatter [Hvid]. LV: Lambert [Andersen] Guldager, præst i Bølling og Sædding. A:
1) bror Søren [Nielsen] Serup, præst i Ribe Domkirke
2) bror Anders [Nielsen] Serup, præst i Brøndum og [Vester] Nebel.

24 Birgitte Cathrine Kaas Hermansdatter i Lem præstegård. 25.7.1715, fol.237.
E: Christen [Christensen] Allerup, præst i Sønder Lem. B:
1) [Kirsten, født 1700, der døde 6 år gammel].
A:
1) søster Sofie Christine Kaas i Maglemer på Lolland
2) bror Erik Kaas Hermansen, løjtnant i Århus g.m. Anne Helvig Kaas i Åby ved Randers
3) bror Iver Kaas, major i Christiania i Norge.
Dokument af 10.4.1715, der viser, hvad afdøde har medbragt i ægteskabet som gave fra moster Else Buchwald, [enke efter Claus Ulrich Mormand til Tviskloster], underskrevet af:
1) Jacob [Iversen] Krabbe til Strandbjerggård [i Humlum sogn]
2) Birgitte Sofie Sehested, enke efter Jørgen Grubbe Kaas til Rybjerg [i Velling sogn, Hind herred], amtmand [i Lundenæs og Bøvling amter]
3) Margrethe Kaas
4) Birgitte Kaas i København
[Afdødes forældre var Herman Kaas til Øllingsø i Græshave sogn på Lolland og Birgitte Rubæksdatter Pors].

25 Bent Jørgensen Tranberg, præst i Dejbjerg og Hanning. 19.7.1717, fol.240, 453, 455, næste protokol fol.29B, 37.
E: Bodil Thuesdatter, der også døde. B:
1) [Thue Christian Bentsen Tranberg]
2) Jørgen Tranberg
3) Sidsel Bentsdatter Tranberg
4) Øllegaard Johanne Tranberg.
FM: Jørgen [Knudsen] Lang, præst i Dejbjerg og Hanning, Just [Frederik] Hammerich, præst i Skjern.
[Første ægteskab med Elisabeth Hansdatter Mars, skifte 20.5.1691 lbnr.8].
Arv i boet til enkens søsters B: Karen Andersdatter, Øllegaard Andersdatter, som afdøde var FM for, og betalte renter for fra 22.7.1705.

25A Mourids Christoffer [Andreasen] Leuchter, præst i Sønder Lem. 24.7.1744, fol.256.
E: Karen Christensdatter. Afkald i Randers fra samtlige arvinger på deres hustruers og egne vegne:
1) Rasmus Broch
2) Christian Ulrik
3) Johan Christian Hassing
4) Hans Winther Budtz.

25B Kontrakt om enkepension i Borris præstegård. 17.2.1785, fol.257.
Aftale mellem Maren Mikkelsdatter Kollerup, enke efter Jørgen Hansen Bang, præst i Dejbjerg og Hanning og efterfølgeren Jens Bang, præst sst.
Bevilling til uskiftet bo af 2.10.1772.

26 Abelone Sørensdatter i Bølling degnebolig. 18.12.1794, fol.259B.
E: Hans Mikkelsen Falk, degn i Bølling. B: Mikkel 8, Helene 6, Johanne 4. FM: Peder Lauridsen Østerby, morbror Laurids Sørensen.
Til stede var enkemandens mor Johanne Boyesdatter [Knude], enke efter Mikkel Jensen Falk, skifte 14.10.1784. LV: Christen Hansen Kragmose.

27 Frederik Schandorff, degn i Borris og Faster. 7.1.1795, fol.262B, 275B, 280, næste protokol fol.282B.
E: Ottilie. LV: Niels Nielsen Mosegaard i Borris sogn, Christen Kovstrup. B:
1) Anne Eleonora g.m. Johan Fromberg i Borris sogn
2) Sara Cathrine 29. FM: Mads Sønderby i Borris sogn
3) Regitze Cathrine g.m. Strøyer, skytte på Rønnebæksholm ved Næstved
4) Marie Cathrine gift, uvist hvor. FM: Jens Ager ved søn Mads Jensen Ager.

28 Jens [Jensen] Bering, præst i Skjern. 9.1.1793, fol.264, 277B, næste protokol fol.262B.
E: Ellen Cathrine [Christensen, datter af Thomas Christensen, birkedommer i Ganer Møllegård]. LV: [Joachim Jacob] Kaalund, præst i Hemmet og Sønder Vium. B:
11) [Mette Kir]stine Bering, født 12.4.1786
12) Else Marie Bering, født 19.5.1788
13) [Else] Cathrine Bering, født 30.4.1792.
Første ægteskab [med Christine Pedersdatter Graa, begravet Gørding 11.10.1758]. B:
1) Elise [Dorthe] Bering g.m. Peder Stolpe i Sverige, født 25.8.1756
2) Christian [Daniel] Bering, født 2.9.1757
3) Jens Bering, præst i Nimtofte og Tøstrup, født [29.9].1758.
Andet ægteskab [med Anne Kirstine Jacobsdatter Bering, datter af Jacob Pedersen Bering, hospitalsforstander i Horsens, begravet Gørding 19.1.1761]. B:
4) Jacob Bering, degn i Janderum og Billum, født 11.1.1761.
Tredje ægteskab med [Mette Kirstine Lund, datter af Hans Mathias Jørgensen Lund, præst i Ølby, Asp og Fausing, begravet Skjern 10.7.1783]. B:
5) Mette Helene Bering g.m. Mourids Højer, præst i Nørre Nebel og Lydum, født [28.11].1766
6) Hans Mathias Bering, født 2.6.1769
7) Birgitte Bering g.m. Niels Hansen, købmand i Flensborg, født 14.8.1770
8) Lucie Bering, født 6.12.1772
9) Dorthe Johanne, født 29.8.1779
10) Laurids [Lassen] Bering, født 20.5.1781.

29 Else Vest [Jørgensdatter] Hauch i Dalagergård i Borris sogn. 26.5.1795, fol.266, 272, 280B, 284, 296, 334, 348.
Enke efter Steffen Pedersen Steffensen, præst i Borris og Faster, [skifte 25.8.1794 lbnr.86].
Testamente af 17.4.1786.
Hans A:
1) bror Laurids Nyland Steffensen, justitsråd i København
2) bror Niels Christian Steffensen i Skjern præstegård
3) søster Marie [Pedersdatter] Steffensen i Holstebro, enke efter [Jens Jørgensen] Vindfeld, præst i Navr [og Sir]. Hun døde 1797 1B:
a Anne Cathrine Vindfeld, der ægter [Hans Peder] Nyland
4) søster Karen [Pedersdatter] Steffensen, død, var g.m. Niels [Sørensen] Ølgaard, købmand i Varde. 1B:
a Kirstine Marie Ølgaard g.m. [Søren] Borch, by- og herredsfoged i Ringkøbing.
Hendes A:
1) søster Johanne Cathrine Hauch i Øse, enke efter [Oluf] Hjerrild, præst i Øse [og Næsbjerg]. LV: søn Jørgen Hauch Hjerrild, toldinspektør i Dalagergård.

30 Hans [Burchardsen] Stenberg, præst i Vorgod og Nørre Vium. 5.11.1795, fol.282B.
E: Dorthe Cathrine [Christiansdatter] Holst. LV: Mathias Thygesen, præst i Skjern.
Testamente af 28.11.1771.
Hans A:
1) søsterdatter Magdalene Hansdatter g.m. Oluf Markussen i Gelsted på Fyn.
Hendes A:
Første ægteskab med Christian Schouboe. 1B:
1) Christian Christiansen Schouboe, præst i Skuldelev og Selsø, død. På børnenes vegne Hans Stenberg Schouboe. (Se lbnr.87).

31 Anne Christine Terkildsdatter i Vorgod degnebolig. 8.12.1795, fol.293B, 332.
E: Christen Poulsen, degn i Vorgod og Nørre Vium. B:
1) Terkild Poulsen 42 i Christiansfeld
2) Jens Poulsen i København, død, var g.m. Elisabeth Bering. 1B:
a [Hans Vonsild Bering]. FM: Thyge Madsen, møller i Egeris Mølle
3) Abel Krumme Poulsen, født 18.2.1761
4) Anne Margrethe Poulsen, født 5.3.1766, i Christiansfeld.
FM: Hans Lauridsen Egeris i Nørre Vium, Niels Pedersen i Abildtrup.

32 Christen Poulsen, degn i Vorgod og Nørre Vium. 9.5.1798, fol.352, 417.
Enkemand efter Anne Christine Terkildsdatter, [skifte 8.12.1795 lbnr.31]. B:
1) Terkild Poulsen 43, snedkersvend i Christiansfeld
2) Jens Christensen Poulsen, skrædder i København, død. 1B:
a Hans Vonsild Bering, født 22.12.1782, i kunstdrejerlære i København på Klareboderne 10. FM: morbror Christen Vonsild. Desuden nævnes moster B. F. Mach
3) Abel Krumme Poulsen, født 18.2.1761
4) Anne Margrethe Poulsen, født 5.3.1766. FM: Andreas Frederik Kiørbo.

33 Christine Margrethe Skanderup i Dejbjerg degnebolig. 8.6.1801, fol.359.
Enke efter Frands Bollerup, degn i Dejbjerg og Hanning. B:
1) Anne Margrethe Bollerup g.m. [Jens Christensen] Aaby, degn i Dejbjerg og Hanning
2) Margrethe Bollerup, død, var g.m. Niels Christensen i Hygum i [Vester] Nebel sogn. 8B: Karen 26, Frands 24, Christen 21, Jens 20, Kirsten 19, Niels 16, Anne Margrethe 16, Søren 12
3) Jacob Bollerup, død. 8B: Frands 18, Jesper 17, Anne Johanne 15, Sidsel Kirstine 13, Jens Mathiassen 10, Claus 8, Niels 6, Kirsten 3. FM: Niels Strandbygaard i Store Skindbjerg
4) Anne Bollerup g.m. Laurids Sørensen Malle i Varde.

33A Kontrakt om enkepension i Dejbjerg præstegård. 21.3.1802, fol.418.
Aftale mellem Anne Hedvig [Holm], enke efter [Jens] Bang, præst i Dejbjerg og Hanning og efterfølgeren Niels Grave. LV: Niels Strandbygaard.

33B Peder Schouboe, degn i Vorgod og Nørre Vium. 26.7.1803, fol.419.
E: Anne Christine Lund. Bevilling til uskiftet bo.

33C Thomas [Henningsen] Bording, degn i Skjern. 27.4.1805, fol.419B.
E: Bodil [Nielsdatter]. Bevilling til uskiftet bo.


Bølling herreds gejstlige skifte- og auktionsprotokol
1703-1810
C 42B-2

34 Peder Pedersen Stauning, præst i Borris og Faster. 27.5.1722, fol.39, første protokol fol.404.
E: Sofie Christensdatter. LV: far Christen [Jensen] Møborg, præst i Tim og Madum. B:
1) Peder Pedersen Stauning, der døde juli 1744
2) Jens Jørgen Pedersen Stauning, farversvend i Holstebro ved afkald 1748
3) Kirstine Margrethe Pedersdatter Stauning g.m. Iver Nikolaj Broager ved afkald 1748.
FM: farbror Søren Pedersen Stauning, præst i Gørding, Vemb og Bur.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Maren Pedersdatter, enke efter Mads Jørgensen Kølholt i Horsens, [død 24.2.1706]
2 afdødes søster Inger Pedersdatter
3 afdødes søstersøn Jens Mandix på Rysensten.
Afkald dateret Vejle 2.9.1719 fra [afdødes brordatter] Maren Jørgensdatter g.m. Bertel Dons.
Afkald dateret Horsens 5.10.1720 fra [afdødes brordatter] Anne Jørgensdatter g.m. Peder Christensen Vormstrup. (Sml. lbnr.11).
Arv efter afdødes søster Anne Pedersdatter Stauning i Horsens, [skifte Horsens 4.3.1728 lbnr.629].

35 Gregers Lang, stud. theol. i Dejbjerg præstegård. 8.6.1722, fol.66.
Afdøde døde hos sin bror Jørgen [Knudsen] Lang, præst i Dejbjerg og Hanning.
(Evt. øvrige arvinger angives ikke).

36 Poul Pedersen Stauning, præst i Stauning. 30.11.1722, fol.67.
E: Kirsten Pedersdatter Stauning. LV: Mads Christensen Staby på Landtind. B:
1) Karen Poulsdatter g.m. Thomas [Hansen] Wellejus, præst i Sønder Omme og Hoven
2) Sofie Poulsdatter g.m. Jørgen [Knudsen] Lang, præst i Dejbjerg og Hanning
3) Maren Poulsdatter g.m. Peder [Nissen] Vedel, præst i Stauning
4) Peder Poulsen
5) Marie Sofie Poulsdatter.

37 Daniel Pedersen, degn i Dejbjerg og Hanning. 18.2.1726, fol.70.
E: Johanne Pedersdatter. LV: bror Jacob [Pedersen] Schandrup, herredsfoged i Bølling herred og byfoged i Ringkøbing. B: Christen 14, Karen 12, Peder 10.
Af første ægteskab B:
1) Evert Danielsen i Egeris
2) Karen Danielsdatter g.m. Hans Graa
3) Maren Danielsdatter i Flensborg
4) Anne Kirstine Danielsdatter i Fjends herred.

38 Maren Vistisdatter i Vorgod degnebolig. 19.12.1726, fol.75B.
E: Jochum Mikkelsen [Købke]. B: Mikkel, Visti, Jørgen, Jens, Ellen, Maren.

39 Lene Birgitte Ovesdatter Sander i Vorgod præstegård. 7.1.1728, fol.77.
E: Peder [Thomsen] Blichfeldt, præst i Vorgod og Nørre Vium sogn. B: Thomas, Ove Henrik, Poul Christian, Hans, Anders, Peder, Marie Kirstine, Lisbeth Dorthe, Johanne Marie, Kirsten.
Desuden nævnes:
1) enkemandens svoger Vitus [Pedersen] Bering, præst i Rind og Herning
2) enkemandens svoger Niels [Jacobsen] Berth, præst i Vildbjerg, Timring og Nøvling
3) enkemandens søster Margrethe, enke efter Søren Kolding i Lemvig
4) enkemandens bror Søren Lorents Blichfeldt.

40 Anne Knudsdatter Due i Borris degnebolig. 13.12.1727, fol.83.
E: Jacob Christensen Kyndesen, degn i Borris og Faster, der døde 18.2.1729.
Hans A:
1) søster Maren Christensdatter Kyndesen, enke efter Laurids Andersen Dobler, købmand i Holstebro, der ægter Mathias Brunov i Holstebro
2) søster Anne Christensdatter Kyndesen
3) søster Maren Christensdatter Kyndesen g.m. Bertel Løg i Holstebro.
Hendes arvinger kendes ikke.
Afdøde mands far var Christen Kyndesen Schmidt i Holstebro, skifte 15.4.1696.
LV for søsteren Maren Christensdatter før det nye ægteskab var Mads Staby, forpagter af Gudumkloster, ved fætter Mads Christensen i Ahlergård.

41 Kirsten Jensdatter Hvid i Borris præstegård. 16.2.1730, fol.90.
Enke efter Christen Serup, præst i Borris og Faster, [skifte 10.9.1713 lbnr.23. A:
1) søster Elsebeth Jensdatter Hvid, enke efter Knud Jensen i Varde
2) søster, død. 1B: en søn på Fyn.

42 Karen Lauridsdatter i Flytkær i Ølstrup sogn. 20.9.1731, fol.93, første protokol fol.413.
E: Jens Nielsen Hee, degn i Ølstrup og Hover. B: Laurids 1½. FM: farfar Niels Olufsen, degn i Hee, Christen Nielsen Nysogn, afskediget sergent, g.m. faster Anne Marie Nielsdatter.

43 Poul Hansen Boll, ugift degn i Skjern. 17.3.1732, fol.94.
A:
1) bror Jens Boll i Lem sogn
2) bror Jens Hansen Boll i Fredericia.

44 Hans Stenholt, ugift ostindisk præst, kaldet til præst i Ølstrup og Hover, der døde 2.12.1731 i Holmens sogn i København. 12.8.1732, fol.98.
A: søster, en hørkræmmerenke i København.

45 Mette Thomasdatter i Kløvdal i Lem sogn. 23.1.1733, fol.100B, første protokol fol.406, 413B.
E: Jeppe Lauridsen, degn i Lem. B:
1) Anne 18, ved afkald 1769 g.m. Hans Andersen Rabjerg i Dejbjerg sogn
2) Laurids 16
3) Thomas 13
4) Anne 10, ved afkald 1747 g.m. Oluf Mikkelsen Lundby.

46 Jens Christensen Vinding, degn i Bølling og Sædding, i Kye i Bølling sogn. 22.5.1734, fol.102.
E: Bodil Christensdatter. LV: far Christen Houlesen i Bølling. B: Karen 4. FM: morbror Houle Christensen sst.

47 Abelone Pedersdatter i degneboligen ved Vorgod kirke. 29.6.1734, fol.105.
E: Jochum Mikkelsen Købke, degn i Vorgod og Nørre Vium. A:
1) søster [Maren Pedersdatter] g.m. Boile Mikkelsen
2) søster g.m. Christen Nielsen.

48 Margrethe Elisabeth Døge i Skjern præstegård. 25.2.1737, fol.105B, første protokol fol.405, 406, 410B.
E: Just Frederik Hammerich, præst i Skjern. B:
1) Jochum Christian Hammerich 27, student i Norge
2) Frederik Hammerich 26, student i Skjern, degn sst. ved afkald 1739
3) Christian Bartram Hammerich 24, stud. theol, degn i Lønborg ved afkald 1741.
4) Margrethe Hammerich 22, g.m. Anders Iversen, degn i Stavnng ved afkald 1747
5) Eva Sofie Hammerich 19
6) Johan Bartholomæus Hammerich 16, i København ved afkald 1740
7) Dorthe Margrethe Hammerich 14
8) Jochum Didrik Hammerich 12
9) Melchior Sigfred Hammerich 10.

49 Jochum Mikkelsen Købke, degn i Vorgod og Nørre Vium. 15.9.1738, fol.115.
[Enke efter Abelone Pedersdatter, skifte 29.6.1734 lbnr.47].
[Første ægteskab med Maren Vistisdatter, skifte 19.12.1726 lbnr.38]. B:
1) Mikkel Jochumsen Købke, hattemager i Ringkøbing
2) Visti Jochumsen Købke
3) Jørgen Jochumsen Købke22, i skrædderlære i Ribe
4) Jens Jochumsen Købke 16, i hattemagerlære i Ringkøbing
5) Ellen Jochumsdatter Købke g.m. Mads Justesen, glarmester i Ringkøbing
6) Maren Jochumsdatter Købke.

50 Hans Lime [Pontussen] Sparre, præst i Ølstrup og Hover. 11.12.1739, fol.125B, første protokol fol.411, 455B.
E: Mette Dorthe [Christensdatter] Aagaard. LV: Henrik [Vilkensen] Hornemann, præst i Velling. B: Pontus 2. FM: morfar Christen [Sørensen] Aagaard, præst i Husby og Nørre [dvs. Sønder] Nissum, farbror Laurids [Pontussen] Sparre, kapellan i Skærbæk, fasters mand Christen Lassen i Randers.

51 Else Marie Svendsdatter i Ølstrup præstegård. 24.9.1742, fol.132.
Enke efter Peder Nissen Lund, præst i Skyum og Hørdum i Thy.
Afdøde havde kontrakt om ophold hos B: Niels [Pedersen] Lund, præst i Ølstrup og Hover og hustru Maren Hansdatter [Falk].
Desuden nævnes afdødes datter g.m. major Pors.

52 Peder Thomsen Blichfeldt, præst i Vorgod og Nørre Vium. 24.4.1743, fol.133, første protokol fol.405B, 406B, 407B, 410B.
Enkemand efter [Lene Birgitte Ovesdatter Sander, skifte 7.1.1728 lbnr.39]. B:
1) Thomas Blichfeldt, født 30.6.1712
2) Marie Kirstine Blichfeldt, født 29.6.1716, i Horsens
3) Ove Henrik Blichfeldt, født 31.12.1717, student
4) Poul Christian Blichfeldt, født 17.5.1719, i København
5) Lisbeth Dorthe Blichfeldt, født 22.11.1720, i København
6) Hans Blichfeldt, født 14.12.1721, i Ribe skole
7) Johanne Marie Blichfeldt, født 23.1.1724, i Vorgod præstegård
8) Anders Blichfeldt, født 20.4.1725, i bogbinderlære i Horsens
9) Kirsten Blichfeldt, født 4.7.1726, i København, g.m. Hans Jacob Starup i Odense ved afkald 1752
10) Peder Blichfeldt, født 7.11.1727, i skole hos en farbror på Fyn.
FM: Jørgen [Knudsen] Lang, præst i Dejbjerg og Hanning, Nikolaj [Joachimsen] Lytken, præst i Bølling og Sædding, Mads Jacobsen Vogelius, præst Vorgod og Nørre Vium, Niels [Pedersen] Lund, præst i Ølstrup og Hover, Anders [Kjeldsen] Balslev, præst i Stauning, farbror Nikolaj Beyer.
Husholdningen blev forestået af afdødes søskendebarn Kirsten Lauridsdatter Linde.

53 Peder Winther, degn i Dejbjerg og Hanning. 12.8.1743, fol.146.
E: Abelone Nielsdatter. LV: svigersøn Christen Andersen Ravndal i Tim.
Afkald fra A:
1) bror Hans [Sørensen] Winther, præst i Janderup og Billum, [skifte Vester Horne herred gejstlig 12.8.1720 lbnr.6], var g.m. Maren [Nielsdatter] Heebo. 5B:
a Søren Winther
b Niels Winther
c Lene Sofie Winther
d Elisabeth Winther g.m. Peder [Andersen] Stokkemarke, præst i Ribe domkirke
e Anne Dorthe Winther
2) bror Søren Sørensen Winther, degn i Brøndum og [Vester] Nebel, død.

54 Else Nielsdatter i Stauning degnebolig. 20.4.1744, fol.148B, første protokol fol.409.
E: Erik Holst, degn i Stauning. B: Margrethe 29, Knud Lang 27, Erik 24, Sara Kirstine 19, Peder 12.
Arv i boet til enkemandens søster Abelone Eriksdatter efter forældre i Holstebro.

55 Erik Eriksen Holst, degn i Stauning. 12.12.1746, fol.149.
E: Anne Thorsdatter Toftum. LV: Frands Bollerup, degn i Dejbjerg og Hanning.
Første ægteskab med [Else Nielsdatter], skifte 20.4.1744 lbnr.54. B: Margrethe 31, Knud 30 i Døstrup sogn, Erik 26, Sara 22, Peder 15. FM: Jens Holm.
Arv i boet til afdødes søster Abelone Eriksdatter efter mor Kirsten Poulsdatter i Holstebro, der døde 18.2.1722.
Enken og hendes søster Anne Marie Toftum g.m. Christen Skree i Holstebro blev dømt for tyveri.

56 Christen Christensen Allerup, præst i Sønder Lem. 18.5.1747, fol.158.
[Enkemand efter Birgitte Cathrine Hermansdatter Kaas, skifte 25.7.1715 lbnr.24].
[Første ægteskab med Kirsten Christensdatter, skifte 10.9.1697 lbnr.12]. 1B:
Birgitte Sofie Allerup, død. 1B: Johan Frederik Vedel 22, student. FM: Niels Kjær, borgmester i Ringkøbing.

57 Elisabeth Dorthe Blichfeldt, ugift i Borris præstegård. 19.9.1748, fol.179, første protokol fol.408B.
A: søskende Ove Henrik, Poul Christian, Hans, Anders, Peder, Marie Kirstine, Johanne Marie, Kirsten. FM: Jørgen [Knudsen] Lang, præst i Dejbjerg og Hanning, farbror Søren Blichfeldt, 5. klasse kollega i Odense Katedralskole.
Afdøde døde i København og er begravet 4.1.1748 på Den Herre Zebaots kirkegård, (Garnisonskirke).

58 Karen Christensdatter i Lem præstegård. 1751, fol.181, 187, første protokol fol.411.
E: Niels [Nielsen] Bollerup, præst i Sønder Lem. A: bror Lauge Christensen i Rindum.

59 Knud Christensen Brun, degn i Vorgod og Nørre Vium. 16.6.1751, fol.181B, første protokol fol.410.
E: Thale Mathiasdatter Junghans. LV: Johan Busch, herredsfoged i Hammerum herred. B:
1) Malte Christian Brun 29 på Svanlejegård på Amager
2) Christen Brun 25 i København
3) Ellen Margrethe Brun 22 på stedet.

60 Nikolaj [Joachimsen] Lytken, præst i Bølling og Sædding. 4.9.1751, fol.17, første protokol fol.411.
E: Anne Margrethe [Lambertsdatter] Guldager.
Bevilling til uskiftet bo af 21.11.1749.
Afkald af 25.4.1753 fra hans A:
1) bror Otte Didrik Lytken, [præst i Skast], død [1739]. 3B:
a Gyde Christine Lytken g.m. Johannes Paysen i Hemgård i Sønder Sejerslev [i Emmerlev sogn]
b Karen Lytken g.m. [Andreas Nielsen] Agerbæk, præst [i Klemensker] på Bornholm
c Marie Lytken g.m. [Filip Ernst] Lundius, præst i Ladelund
2) bror J[osias] Lytken, inspektør på Schackenborg
3) søster Marie Magdalene Clausens
4) søster Elisabeth Charlotte Bryches.

61 Bodil Hansdatter [Hemmet] i Øster Skjern. 11.10.1752, fol.187B, første protokol fol.410B, 411B.
[Enke efter Jens Christensen Hegelund, præst i Skjern, skifte 22.10.1706 lbnr.20]. B:
1) Hans Christian Hegelund i Lustrup ved Ribe, død. 3B:
a Jens Hansen Hegelund, har holdt skole i Hover, nu i skrædderlære i Ringkøbing omkring 18 år
b Maren Hansdatter Hegelund over 18 år, syd for Ribe
c Bodil Hansdatter Hegelund over 18 år, syd for Ribe.
FM: R[asmus Hansen] Møinichen, præst i Ringkøbing, Frederik Hammerich, degn i Skjern
2) Christian Ulrik Hegelund, har holdt skole i Hover, nu i Ringkøbing.
Afdøde havde arv efter bror Iver Hansen Hemmet, rektor ved latinskolen i Ringkøbing.

62 Niels Pedersen Lund, præst i Ølstrup og Hover. 1.9.1753, fol.189B, 191B.
E: Maren Hansdatter Falk. LV: Theodosius [Pedersen] Blæhr, præst i Nørre Omme og Brejning. B:
1) [Else Marie Nielsdatter Lund g.m. Andreas Radoor, præst i Rejsby]
2) [Karen Nielsdatter Lund g.m. strandinspektør Christoffer Hein i Ringkøbing]
3) [Kirsten Nielsdatter Lund].
Bevilling til uskiftet bo.

63 Knud Hansen Lang, degn i Nørre Omme og Brejning. 9.6.1753, fol.190, første protokol fol.406B.
E: Rebekka Sørensdatter Gørding. LV: Theodosius Blæhr, præst i Nørre Omme og Brejning. B: Anne Elisabeth 4, Ingeborg Margrethe 9 mdr. FM: Thomas Pedersen i Vesterbæk, farfar, snedker i Lemvig.
Første ægteskab med Anne Christensdatter Riis, der døde 3.6.1748. Afkald fra hendes A:
1) søstersøn Christen Nielsen i Korshøj i Nøvling sogn
2) søsterdatter Maren Christensdatter i Tjørring, født i Mosegård i Timring sogn.

64 Jørgen [Knudsen] Lang, præst i Dejbjerg og Hanning. 18.10.1754, fol.194, første protokol fol.411B.
E: Sofie [Poulsdatter]. Bevilling til uskiftet bo.
Ved forlig om enkepension nævnes B: Knud [Jørgensen] Lang, præst i Vilslev og Hunderup.
(Se skifte efter afdødes søstersøn Knud Lang Sørensen Stauning, skifte Skodborg herred gejstlig 7.3.1763 lbnr.48).

65 Hans Jensen Brun, degn i Borris og Faster. 14.3.1760, fol.198B, første protokol fol.412.
E: Malene Marie [Markusdatter Listo]. LV: Thomas Christensen, birkedommer i Ganer Møllegård. A:
1) halvbror Laurids Hansen Bagger, farver i Varde
2) halvbror Lauge Bagger, død. 1B:
a Margrethe Elisabeth Laugesdatter Bagger i Varde Hospital. FM: Rasmus Ølgaard, by- og herredsskriver og hospitalsforstander i Varde
3) halvbror Oluf Bagger, præst i Torstrup og Horne, død. 5B:
a Hans Olufsen Bagger hos en morbror på Sjælland
b Margrethe Helene Olufsdatter Bagger i Bølling præstegård. FM: [Nikolaj Pedersen] Satterup, præst i Bølling og Sædding
c Margrethe Marie Olufsdatter Bagger i Skærbæk præstegård ved Ribe
d Kirsten Olufsdatter Bagger i Varde
e Inger Fogh Bagger hos morbror Laurids Foghs enke i København
4) halvsøster Maren Bagger .m. Christian Jensen, fuldmægtig på Sønder Vosborg.
[Enkens første ægteskab med Peder Lauridsen Føns i Ølgod, skifte Lundenæs og Bøvling amter 21.5.1727 lbnr.79].
Ved afkald 1760 nævnes B: Hans Føns i Sørvad.

66 Agnes Hedvig Bøg i Lem præstegård. 2.9.1761, fol.202B.
E: Niels [Nielsen] Bollerup, præst i Sønder Lem. B: Niels 5, Peder Mathias 3, Hans Christian 2, Andreas Severin 5 uger, Jens Christian 5 uger.
Afdøde havde arv efter far [Niels Pedersen] Bøg, præst i Vester Nykirke og Fåborg.

67 Bodil Christensdatter i Kye i Bølling sogn. 10.11.1761, fol.204.
E: Mikkel Falk, degn i Bølling og Sædding.
Første ægteskab med [Jens Christensen Vinding, skifte 22.5.1734 lbnr.46]. B: Karen. FM: morbror Houle Christensen.

68 Vurdering af Ølstrup præstegård. 27.5.1762, fol.205.
Vurdering af Ølstrup præstegård i Lervang, da præsten [Jonas Andreas Jacobsen] Zimmer flytter til Alsted [og Fjenneslev] sogne på Sjælland.

69 Just Frederik Hammerich, præst i Skjern. 21.7.1761, fol.207, første protokol fol.412B, 414B.
Enkemand efter [Margrethe Elisabeth Døge, skifte 25.2.1737 lbnr.48]. 8B:
1) Jochum Christian Hammerich, præst i Lund i Kristiansand stift i Norge, død ved afkald 1764
2) Frederik Hammerich, degn i Skjern
3) Christian Bartram Hammerich, degn i Lønborg og Egvad
4) Margrethe Hammerich g.m. Anders Iversen, degn i Stauning
5) Eva Sofie Hammerich. FM: Thomas Christensen i Ganer Møllegård. Død ifølge brev fra amtmanden 3.1.1782
6) Dorthe Margrethe Hammerich, ved afkald 1763 g.m. Niels [Nielsen] Bollerup, præst i Sønder Lem
7) Jochum Didrik Hammerich, student
8) Melchior Sigfred Hammerich ved farveriet i Ringkøbing.

70 Henrik [Sørensen] Gredsted, degn i Nørre Omme og Brejning. 24.2.1763, fol.213.
E: Rebekka [Sørensdatter] Gørding. LV: [Mathias Hansen] Bering, præst i Nørre Omme og Brejning. B:
3) Søren Henriksen 6.
FM: farbror Jens Sørensen Kjærulf.
Enkens første ægteskab med [Knud Hansen Lang, degn sst, skifte 9.6.1753 lbnr.63]. Arv til B:
1) [Anne] Elisabeth Lang 14
2) Ingeborg Margrethe Lang 11.
FM: Thomas Pedersen i Vesterbæk i Brejning sogn.
(Se skifte efter Søren Henriksen Gredsted Sorø 25.7.1788 lbnr.36).

71 Jes Pedersen, degn i Vorgod og Nørre Vium. 6.5.1765, fol.214B.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: Christen Thygesen Egeris. B: Peder Lorents 12, Hans Adolf 9, Peder Nikolaj 5. FM: morbrødre Niels Lauridsen i Teglgård i Nørre Løgum sogn, Thomas Lauridsen i Kumled i Brede sogn.
(Enken kaldes også Anne Marie Laugesdatter).

72 Rebekka Sørensdatter Gørding i Brejning degnebolig. 4.7.1766, fol.216B, første protokol fol.414B.
E: Jochum Didrik Hammerich, degn i Nørre Omme og Brejning.
Første ægteskab med [Knud Hansen Lang, degn sst, skifte 9.6.1753 lbnr.63]. B: Anne Elisabeth Lang 17, Ingeborg Margrethe Lang 15. FM: Mathias [Hansen] Bering, præst i Nørre Omme og Brejning.
Andet ægteskab med [Henrik Sørensen Gredsted, skifte 24.2.1763 lbnr.70]. B: Søren 9. FM: [Christian Frederik] Juul til Brejninggård.

73 Mads Jacob [Mikkelsen] Vogelius, præst i Vorgod og Nørre Vium. 1766, fol.218, 221.
E: Jacobine Dorthe [Johansdatter] Koch. Bevilling til uskiftet bo af 10.4.1761.
Se skifte efter enken lbnr.73A.


Vennergård
Skifteprokol
1774-1793

73A [Jacobine Dorthe Johansdatter Koch] i Velling Kirkeby. 20.12.1779, side 21.
Enke efter [Mads Jacob Mikkelsen] Vogelius, præst i Vorgod og Nørre Vium, [skifte Bølling herred gejstlig 1766 lbnr.73]. B:
1) Johan Christoffer Vogelius, præst i Hjortshøj
2) Jacob Vogelius, student i Rind præstegård
3) Fichen [Madsdatter] Vogelius.
Desuden nævnes afdødes søster Madam Fischer.
[Afdøde blev begravet Velling 26.11.1779].


74 Frederik Hammerich, degn i Skjern. 21.7.1766, fol.218, første protokol fol.413.
E: Johanne Kirstine Lindvig. LV: Thomas Christensen, birkedommer. B: Hans Christian 22, Frederik Christian 18, Joachim Christian 15. FM: Anders Iversen, degn i Stauning, farbror Christian Bartram Hammerich, degn i Lønborg og Egvad.

75 Anne Kirstine [Olufsdatter Hjortebjerg] i Stauning præstegård. 16.2.1768, fol.221B.
E: [Anders Kjeldsen] Balslev, præst i Stauning. B: Oluf 29, Jeremias 25, Cornelius 24, Frederik 20, Birgitte Kirstine 19.

76 Cathrine [Mikkelsdatter Vogelius] i Borris Tarp. 23.2.1773, fol.222.
Enke efter [Christian Nikolaj Poulsen] Spend, præst i Vildbjerg og Timring. B: Malene.

77 Frands Bollerup, degn i Dejbjerg og Hanning. 23.5.1776, fol.222B.
E: Kirstine Margrethe Schandorff. LV: Jens Pedersen Stampe. B: Anne Margrethe 30, Margrethe 28, Jacob 27, Anne 25, Jens Mathias 18. FM: Niels [Nielsen] Bollerup, præst i Lem, som beslægtet.

78 Margrethe [Emerentze] Roepstorff i Skjernbrohus. 24.3.1778, fol.226B, første protokol fol.255, 414, 416.
Enke efter [Andreas Jacobsen] Fabricius, degn [i Ebeltoft, begravet Ebeltoft 21.5.1749]. A:
1) bror Peder [Hansen] Roepstorff, [skifte 2.6.1746, var g.m. Birgitte Thomasdatter nu g.m. Jens Agger, birkeskriver i Skjernbrogård]. 2B:
a Hans Pedersen Roepstorff, [møller i Felding Mølle i Sønder Felding sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter 26.10.1773 lbnr.521]. 1B: Hans 4. Ved afkald 1790 efter hans død i Øster Gesten i Koldinghus amt FM: Christen Thomsen Ganer i Skjern sogn med sønner Thomas og Jeppe
b Elisabeth Pedersdatter Roepstorff. FM: Jens Agger
2) søster Kirsten Hansdatter Roepstorff g.m. Hans Nielsen, begge døde. 3B:
a Niels Hansen Lindberg i Juellingsholm Mølle
b Hans Hansen Lindberg i Ribe
c Anne Lisbeth Hansdatter Lindberg g.m. Clemen Nielsen i Ribe
3) søster Marie Hansdatter Roepstorff i Ribe, enke efter Rasmus Jørgensen i Tarm ved søn Jørgen Rasmussen i Ribe.

79 Mette Kirstine Lund i Skjern præstegård. 1.8.1783, fol.230.
E: Jens Bering, præst i Skjern. B: Anne Kirstine 18, Mette Helene 17, Hans Mathias 15, Birgitte 13, Lucie 11, Dorthe Johanne 4, Laurids 2.

80 Johanne Kirstine Lindvig i Engsig i Skjern sogn. 14.2.1786, fol.232B.
Enke efter [Frederik] Hammerich, degn i Skjern, [skifte 21.7.1766 lbnr.74]. B:
1) [Joachim Christian Hammerich], farversvend i Svendborg.

81 [Martha Johanne Schurmann] i Ånum i Skjern sogn. 15.5.1786, fol.235B.
Enke efter [Christoffer Jensen] Fjord, præst [i Jernved, skifte Gørding herred gejstlig slut 12.12.1765 lbnr.1]. B:
1) [Susanne Fjord], der døde, var g.m. Anders Balvig i Ringkøbing
2) [Sara Fjord], der døde, var g.m. Niels Buchholtz, klokker og kordegn i Ringkøbing. 5B:
(Afdøde var datter af Bendix Didriksen, præst i Føvling og Holsted og hustru Birgitte Schurmann).

82 Anders [Kjeldsen] Balslev, præst i Stauning. 9.8.1787, fol.237B, første protokol fol.259, 413B,414B, 416.
E: Maren Møller. B:
6) Anne Kirstine Andersdatter. Ved afkald 1791 g.m. Niels Clausen Møller i Krogsgård i Gudum sogn.
FM: Laurids Ramsing til Dejbjerglund.
Første ægteskab med Anne Kirstine Olufsdatter Hjortebjerg, skifte 16.2.1768 lbnr.75]. B:
1) Oluf Balslev, degn i Ål
2) Jeremias Balslev
3) Cornelius Balslev
4) Frederik Balslev, (angivet ved afkald 1768)
5) Birgitte Kirstine Balslev.

83 Anders Iversen, degn i Stauning. 13.2.1789, fol.248B.
E: Maren Thuesdatter. LV: [Jochum Frederik] Lytken, landinspektør [i Ringkøbing]. A:
1) bror Rasmus Iversen i Rammelev i Brede sogn, død. 3B: Peder, Iver, Abel Rasmusdatter
2) søster Beate Iversdatter i Ørderup i Toftlund sogn, død. 2B: Iver Sørensen sst, Laurids Sørensen sst.
3) søster Karen Iversdatter g.m. Søren Hechtmann i Ørderup.
[Første ægteskab med Margrethe Hammerich].

84 Jochum Didrik Hammerich, degn i Nørre Omme og Brejning. 8.2.1790, fol.252, første protokol fol.417, 417B.
E: Anne Marie Svejstrup, der også døde. B: Rebekka 18, Just Frederik 15. FM: Niels Bollerup, præst i Lem, [Svenning Vilhelm] von Rosenvinge på Slumstrup.

85 Niels Bollerup, præst i Sønder Lem. 3.6.1790, fol.256B, første protokol fol.416B.
E: Dorthe Margrethe Hammerich. LV: Jens Bang.
Første ægteskab med [Agnes Hedvig Bøg, skifte 2.9.1761 lbnr.66]. B:
1) Niels Bollerup
2) Peder Mathias Bollerup i Bundsbæk Mølle
3) Jens Christian Bollerup 30
4) Andreas Severin Bollerup 30.

86 Steffen Pedersen Steffensen, præst i Borris og Faster. 25.8.1794, fol.274, 286B.
E: Else [Vest Jørgensdatter] Hauch. LV: Søren Schiønning, præst i Bølling og Sædding. Testamente af 17.4.1786.

87 Dorthe Cathrine [Christiansdatter Holst] i Vorgod. 29.3.1798, fol.303B.
Enke efter Hans [Burchardsen] Stenberg, præst i Vorgod og Nørre Vium, [skifte 5.11.1795 lbnr.30.
Testamente af 28.11.1771.
Første ægteskab med [Christian Schouboe, kaptajn ved det fynske nationale infanteriregiment]. 1B:
1) Christian [Christiansen] Schouboe, præst i Skuldelev og Selsø på Sjælland. 7B:
a Frederik Christian Schouboe 32, kopist ved Hof- og stadsretten i København
b Hans Stenberg Schouboe 30 i København
c Peder Schouboe 28, student, degn i Vorgod og Nørre Vium
d Dorthe Cathrine Schouboe 26 hos forpagter Neergaard på Sjælland
e Christiane Schouboe 24 g.m. C. L. Schmidt, birkedommer på Føhr
f Mogens Schouboe 21, bygmestersvend i København
g Agathe Johanne Schouboe 18 på Føhr.
Arv i boet til afdøde mands søsterdatter Magdalene Hansdatter g.m. Oluf Markussen [i Gelsted] på Fyn.

88 Niels Grave, præst i Dejbjerg og Hanning.19.11.1806, fol.345B, første protokol fol.418B.
E: Else Stauning von Cappelen. LV: Christian Johan Lodbjerg Krarup, præst i Borris og Faster. B:
2) Maren Stauning Grave 24
3) Peder Nikolaj Grave 19. Ved afkald 1808 urtekræmmersvend i København
4) Anne Johanne Grave 18.
FM:
1 farbror Nikolaj Jacob Grave, urtekræmmer på Vandkunsten i København
2 Niels Strandbygaard på Skindbjerg i Dejbjerg sogn
3 fars søskendebarn Otte Didrik Bjerrum, degn i Borris og Faster.
Første ægteskab med Talke [Andreasdatter] Munch. død 7.9.1777, skifte 14.10.1777, (vedlagt som bilag). B.
1) Hans Borch Grave 28, student, vanvittig.
FM: mosters mand Jens Taftebjerg, degn på Holmsland g.m. Anne Cathrine Munch.
Talke Munchs første ægteskab med [Hans Clausen] Borch, præst i Vedersø, [død 28.3.1773]. B:
1) Erika Hedvig 12
2) Anne Cathrine 10
3) Jens Fuglsang 6
4) Hansine 4.
(Disse 4 børns alder angivet ved skiftet 1777).
FM:
1 [Niels] Borch, forvalter på Boller [i Uth sogn]
2 [Peder Pedersen] Lundager, præst i Hee
3 Hans Stauning i Ringkøbing.

89 Else Marie Nielsdatter Borch i Borris degnebolig. 29.12.1809, fol.385.
E: Otte Didrik Bjerrum, degn i Borris og Faster. B: Christian Peder, født 2.12.1806. FM: morbror Mads Nielsen i Bolkvig i Borris sogn.

SLUT


Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Pr 754 Elias Helt
Heri: Ekstrakt af Hind herred gejstlig skifteprotokol 5.3.1749.

90 Henrik [Vilkensen] Hornemann, præst i Velling. 5.3.1749.
E: [Cathrine Lauridsdatter Helvad].
Afdøde efterlader 2 sønner og 3 døtre, hvoraf den yngste datter er:
1) Anne Johanne Henriksdatter Hornemann 5.
FM: successor Christoffer Andreassen Frausing.
Enken har arv efter kammerrådinde Helvad.
Afdøde døde 9.1.1749.

Se dokumentet her


Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Pr 2496 Thomas Bording

91 Bodil Nielsdatter [Blichsted] i Skjern. 14.6.1822.
Enke efter Thomas [Henningsen] Bording, degn i Skjern, [død 29.5.1805]. B:
2) Margrethe Helene Bording.
FM: Christen Bro i Skjern.
Første ægteskab med [Peder Simonsen Bjerregaard, kapellan i Klim, Vester Torup og Vust, skifte Vester Han herred gejstlig 18.12.1788 lbnr.46]. B:
1) Birgitte Bjerregaard g.m. Christen Kyndesen Berg, urmager på stedet.
[Thomas Bordings første ægteskab med Margrethe Helene Olufsdatter Bagger, begravet Skjern 9.4.1790].
Afdøde døde 25.5.1822.
(Skiftet er indført i Bølling-Nørre Horne herreder skifteprotokol 1818-1828 fol.141B, 147B).
Ginding Herreds Gejstlige Skifteprotokol
1728-1808
C 39G-1

1 Laurids [Christensen] Winther, præst i Ejsing. 6.12.1728, fol.2.
Enkemand efter [Hylleborg Graversdatter Assels]. A:
1) mor Ida Sofie Rasmusdatter i Ringkøbing.
[Mors første ægteskab med Christen Winther, borgmester i Ringkøbing, død 1690]. 2B:
2) bror Christen Winther, død
3) bror Rasmus Winther, tolder i Randers, død [1721], var g.m. [Frederikke Jørgensdatter],en søster til Niels Jørgensen, tolder i Randers. 1B: en lille søn.
[Mors andet ægteskab med Elias Lauridsen, tolder i Ringkøbing, død 1699]. 2B:
4) [halv]søster Dorthe [Eliasdatter], enke efter Anders [Sørensen] Nees [dvs. Snee eller Snede], præst på Mandø
5) [halv]søster Barbara [Eliasdatter] g.m. Hans Trige på Nygård i Velling sogn
[Mors tredje ægteskab med Mogens Henriksen Vendelbo, død 1709]. 5B:
6) halvbror Anders Vendelbo
7) halvbror Henrik Vendelbo, uvist hvor
8) halvsøster g.m. Louis Cannart i Ringkøbing
9) halvsøster Cathrine Marie Vendelbo
10) halvsøster Elisabeth Vendelbo g.m. Falkenberg i Fredericia.
Kontrakt sluttet 2.3.1728 om arv til afdødes kones arvinger ved arvingen A:
1) Johannes Graversen Assels, præst i Hem, [Hindborg og Dølby].

2 Johannes Hansen Budtz, præst i Sahl. 16.5.1731, fol.21, 37B.
E: Else Johansdatter Borchsenius. LV: Peder Dorschæus på Rydhave, Svend [Christensen] Vedel, der ægter enken. B:
1) Mette Cecilie, nyfødt
2) Johanne Marie, nyfødt, der døde.
FM: født værge [dvs. fars brorsøn] Mikkel [Johansen] Budtz, præst i Bælum [og Solbjerg]
Desuden nævnes afdødes 5 søskendebørn:
1) Jørgen Berg i Vrå i Vendsyssel
2) Mikkel Bitsch i Bredlund
3) Johannes Graversen Assels, præst i Hem
4) Jacob Berg til Boller i Vendsyssel
5) Christen van Ginchel i Vendsyssel.
Desuden nævnes:
1) afdødes søster [Bente Marie Budtz] g.m. [Anders Rasmussen Sommerfeldt] i Ålborg
2) afdødes søster [Dorthe Budtz] g.m. [Steffen Lauridsen Brøndlund] i Ålborg.

3 Hans Hansen, degn i Bording. 12.9.1731, fol.32.
E: Karen Madsdatter. LV: Thomas Henningsen. B:
1) Jørgen Hansen Bording, forvalter på Frijsenborg
2) datter, død, var g.m. Claus Jensen i Bolund i Nim sogn. 4B: Cathrine Marie, Jens Jørgen, Kirsten, Hans Jørgen.

4 Peder Frederiksen Kragelund, præst i Haderup. 28.11.1731, fol.36B.
E: Ellen Olufsdatter Engelstoft. LV: Mikkel [Thomsen] Bering, præst i Vroue og Resen. Testamente af 22.8.1730. A:
1) Hans halvsøster Karen Frederiksdatter Koch
2) Hendes søsterdatter Kirsten Mikkelsdatter Torp.

5 Susanne Eriksdatter Brun i Estvad præstegård. 19.1.1733, fol.45, 57B, 218.
Enke efter Laurids [Jensen] Holst.
[Første ægteskab med Jacob Rasmussen Juul]. B:
1) søn, død. 3B:
a Jacob Lorents Eriksen Juul
b Susanne Marie Eriksdatter Juul g.m. Anders Mouridsen Nors, kapellan i Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup
c Anne Margrethe Eriksdatter Juul, der ægter Knud Mortensen i Fredericia.

6 Jacob Mortensen Thillerup, præst i Haderup. 23.3.1733, fol.48B.
E: Anne Gabrielsdatter Rolak. LV: Peder Dorschæus, byfoged i Skive og herredsfoged i Salling. A:
1) far Morten Pedersen Thillerup i Ørslev.

7 Jacob [Madsen] Skarskov, præst i Sevel. 22.10.1734, fol.58, 79, 94, 217B, 218B.
Enke efter Johanne Nielsdatter, der døde 8.12.1729 uden skifte. B:
1) Marianne Jacobsdatter Skarskov. FM: Jacob Dahl, ridefoged på Egholm. Afkald 19.4.1736
2) Mathias Jacobsen Skarskov, skoleholder i Skive. Afkald 27.3.1738
3) Anne Cathrine Skarskov, enke efter Jens Haasum. Afkald 20.6.1754
4) Marie Elisabeth Skarskov g.m. Hans Gesten, [præst i Sevel]
5) Hedvig Susanne Skarskov g.m. Laurids Skive. Afkald 30.10.1735
6) Karen Skarskov
7) Jacob Skarskov. Afkald 20.3.1742
8) Dorthe Skarskov.

8 Else Johansdatter Borchsenius i Sahl præstegård. 24.11.1734, fol.61B, 80, 105B, 124B, 217B.
E: Svend Vedel, præst i Sahl.
Første ægteskab med Johannes Budtz, skifte 16.5.1731 lbnr.2. B: Mette Cecilie. FM: farbror Mikkel [Hansen] Budtz, præst i Bælum og Solbjerg i Hellum herred ved Jørgen Hjort, skoleholder i Solbjerg.
Desuden nævnes enkemandens farbror Jørgen [Bentsen] Vedel, præst i Dybe [og Ramme].
Arv til afdødes søster Ville Marie Johansdatter Borchsenius efter far Johan Borchsenius, afkald København 25.7.1727.
Pension til afdødes mor Marie [Madsdatter] Skarskov, enke efter Johan [Hansen] Borchsenius, præst i Sahl.

9 Thomas Henningsen Mariager, præst i Bording. 10.1.1735, fol.72, 99B, 219B, 221.
E: Maren Pedersdatter Fogh. LV: bror Laurids Fogh. B:
1) Henning Thomsen, død. 1B:
a Thomas Henningsen Bording, døbt Nebsager degnebolig 24.9.1730, afkald 28.5.1755 som stud. theol. og medunderskrevet af "min bror" Johan Richter Bredal, fuldmægtig ved Ringkøbing amtstue
2) Anne Helvig Thomasdatter g.m. Laurids [Hansen] Friis, præst [i Ørre og Hodsager], afkald 20.1.1736
3) Oluf Thomsen Bording, [skifte 13.4.1735 lbnr.10], var g.m. Bodil Johanne Funder. LV: Søren [Christensen] Svenstrup, præst [i Sunds]. 3B:
a Morten Olufsen Bording
b Malene Olufsdatter Bording
c Oluf Thomas Olufsen Bording.
FM: morbror Andreas Funder.

10 Oluf Thomsen Bording, præst i Bording.13.4.1735, fol.82B, 106B.
E: Bodil Johanne Funder. LV: Jens Høgild, Søren Svenstrup. B:
a Morten Olufsen Bording 5
b Malene Vroue Olufsdatter Bording 2
c Oluf Thomas Olufsen Bording 6 mdr.
FM: morbror Andreas Funder.
Ophold til enkens mor Maren Rasmusdatter, enke efter Morten Andreas Funder, skifte sluttet 1730 i kancelliråd Lassens skifteprotokol. LV: Vitus [Pedersen] Bering, præst [i Rind og Herning].

11 Niels Olufsen Leegaard, degn i Sevel. 7.5.1736, fol.113.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jens Sørensen på Stubbergård, Peder Gadegaard. B: Else Cathrine 11, Oluf 7, Elisabeth Margrethe 4, Laurids 2. FM: Henrik Gerner, født værge Iver Olufsen Leegaard, degn i Stadil.

12 Oluf Rasmussen Hvid, degn i Estvad og Rønbjerg. 25.1.1737, fol.117.
E: Mette Mogensdatter. LV: Anders Jochumsen. B: Gamaliel, Marianne, der døde. FM: Henrik Hofmann, degn i Sahl.

13 Mette Jensdatter i Ejsing præstegård. 5.4.1737, fol.121.
Enke efter Rasmus Pedersen, borgmester i Ringkøbing. B:
1) Maren Rasmusdatter [Rasborg] g.m. Jens [Nielsen] Møller, præst i Ejsing
2) Vibeke Rasmusdatter, enke efter Peder Juul
3) Ingeborg Rasmusdatter g.m. Jens Kaas
4) datter, død, var g.m. Christian Leegaard. 3B:
a Rasmus Christiansen Leegaard
b Mette Christiane Leegaard
c Ellen Leegaard
5) Jens Rasmussen, død. 4B:
a Rasmus Jensen
b Mette Jensdatter
c Sidsel Jensdatter
d Vibeke Jensdatter, død. Hendes arvinger i Norge.

14 Afkald for arv efter Hans [Nielsen] Schousboe, præst i Ejsing, [død 22.5.1724],skifte 16.12.1727, og første hustru Mette Cathrine [Pedersdatter] Bering, [død 21.9.1716].
Afkald fra B:
1) Niels Schousboe, gæstgiver i Odense, underskrevet Odense 9.5.1741. Afkald Odense 9.5.1741
2) Peder Schousboe. Afkald Ejsing præstegård 14.10.1739
3) Sofie Christence Schousboe g.m. Hans Justesen, købmand i Fåborg. Afkald Fåborg 11.6.1732
4) Mette Cathrine Schousboe. Afkald Langsted 15.8.1735.
Arven har stået hos børnenes farmor Anne [Hansdatter] i Langsted på Fyn, enke efter Niels [Christensen] Skovsbo.
Desuden nævnes børnenes morbror Vitus [Pedersen] Bering, præst i Rind og Herning.
[Andet ægteskab med Maren Pedersdatter Lemvig]. B:
5) [Christian Hansen Skovsbo, født ca. 1720].

15 Kongeligt proklama til alle over- og underretter vedrørende arvemidler i Koldinghus amt. 5.9.1738, fol.125.
Da skifteprotokollerne under Eggert Christoffer von Linstow, amtmand i Koldinghus amt, er mangelfuldt ført, skal alle, der har arv til gode fra 1696 til 1738 under Koldinghus amt og Koldinghus rytterdistrikt, indsende deres krav inden 1 år og 6 uger til Frederik Oertz, amtmand i Koldinghus amt.

16 Lene Albertsdatter Fogh i Sevel præsteggård. 16.11.1740, fol.125B.
Enke efter Søren [Jensen] Winther, [præst i Knebel og Rolsø, skifte Mols herred gejstlig 13.3.1695 lbnr.4].
B: Elsebeth Winther på stedet, der også døde, [skifte Lundenæs og Bøvling amter 17.12.1738 lbnr.122]. Arvinger kendes ikke, [men ses i skiftet 1738].
[Første ægteskab med formanden Hans Nielsen Ebeltoft, død 1679. Se skifte efter hans søster Birgitte Nielsdatter i Ebeltoft, skifte Mols herred gejstlig 9.2.1693 lbnr.1].

17 Jacob Pedersen Abild (Abel), præst i Haderup. 14.6.1741, fol.129B, 220, 221B, 225.
E: Inger Marie Fæster. LV: Hans Gesten, præst i Sevel. B: Barbara 9, Anne Sofie 6, der døde i Århus først i året 1750, Christiane 5, Anne Benedikte 2. FM: Peder Engelstoft, Laurids Braad, præst i Haderup.
Afkald 5.7.1759 fra Barbara Jacobsdatter Abild g.m. Andreas Leidtz, købmand i Slagelse, viet 26.6.1759.
Afkald 6.6.1757 fra Christiane Abild g.m. Peder Stub, degn i Mårslet, forlovet på Rodsteenseje 19.4.1757, viet Odder 13.5.1757.
Afkald 20.8.1761 fra Hans Ingerslev, degn i Mårslet for arv til Anne Benedikte Abild, der døde på Nørre Ladegård (Vestensborg) [i Nykøbing] på Falster.

18 Christiane Cathrine Christensdatter Lang, ugift tjenestepige i Haderup præstegård. 28.8.1742, fol.142B.
A: bror Niels Lang.

19 Henrik [Olufsen] Hofmann, degn i Sahl. 12.10.1742, fol.144.
E: Vibeke [Andersdatter] Dorschæus. LV: Jørgen Vinkel, degn i Ejsing, Hans Christian Braad, degn i Sahl. B: Margrethe 11, Anders 9, Margrethe Marie 8, Laurids 3, Christian 2. FM: Gudmand Krog.

20 Peder Olufsen Engelstoft, degn i Haderup. 22.10.1742, fol.147B.
E: Abel Marie Henriksdatter Bech. LV: Laurids Braad, Gudmand Krog, B: Henrik 16, Oluf Christian 14, Margrethe 12, Anne Sofie 8.

21 Elisabeth Pedersdatter Tonboe i Haderup præstegård. 31.5.1745, fol.151, 161B.
E: Laurids [Pedersen] Braad, præst i Haderup. B: Anne Marie Cathrine Braad 26 uger. FM: [morfar] Peder [Christensen] Tonboe til Hundsbæk [i Læborg sogn], [farbror] Peder Pedersen, rådmand, by- og rådstueskriver i Korsør.
Bevilling til uskiftet bo 4.6.1745. Samfrændeskifte 9.1.1747.

22 Andreas [Mortensen] Funder, degn i Bording. 1.12.1744, fol.153.
E: Mette Elisabeth Didriksdatter. LV: Niels Rønkilde, successor i embedet Josva Lund ved dennes svoger Arent Nielsen Bisted, præst [i Skarrild og Arnborg]. B: Bodil 9, Marie Elisabeth 6. FM: Christian Frederik [Pedersen] Ryberg, præst [i Bording], Johannes Didriksen.

23 Cathrine Dorthe Skytte i Bjert [i Sahl sogn]. 29.11.1746, fol.162B.
Enke efter Anders [Christensen] Dorschæus, præst i Nørre Omme og Brejning. B:
1) Christiane Birgitte Andersdatter g.m. Laurids Mathiasen Trans, degn [i Ejlby] på Fyn
2) Barbara Helvig Andersdatter på Margård [i Vigerslev sogn] ved Odense
3) Anne Sybille Andersdatter g.m. Clemen Elvig, bedemand i København
4) Vibeke Andersdatter, enke efter Henrik [Olufsen] Hofmann, [skifte 12.10.1742 lbnr.19].

24 Laurids Pedersen Braad, præst i Haderup. 27.4.1747, fol.165B, 220B.
E: Christiane Charlotte Amalie Riis. LV: svoger Hans [Lauridsen] Billeskov, borgmester i Viborg.
Første ægteskab med Elisabeth Pedersdatter Tonboe, [skifte 31.5.1745 lbnr.21]. B:
Anne Marie Cathrine 3. FM: morfar Peder Tonboe til Vamdrupgård, boende på Hundsbæk [i Læborg sogn], farbror Peder Pedersen, rådmand i Korsør, Christen Tonboe, postmester i Viborg.
Desuden nævnes afdødes bror Morten Braad i København.
Arv efter enkens far Vilhelm Riis, landstingsskriver i Viborg.

25 Ellen Olufsdatter Engelstoft i Estvad præstegård. 20.2.1750, fol.208.
Enke efter Peder Frederiksen Kragelund, præst i Haderup.
Testamente af 22.8.1730.
Arvinger kendes ikke.

26 Marie Elisabeth [Jacobsdatter] Skarskov i Sevel præstegård. 18.10.1751, fol.212.
E: Hans [Andreasen] Gesten. B: Jacob 18, Else Johanne 13, Johannes 10, Cathrine 7, Jens Haasum 4. FM: Svend Vedel, præst i Sahl, Niels Galten, Morten Kvistgaard på Stubbergård.

27 Peder Nielsen Høgh, præst i Estvad og Rønbjerg. 13.4.1754, fol.213B.
E: Christian Amalie Skovendal. Bevilling til uskiftet bo.

28 Bodil Pedersdatter i Ejsing degnebolig. 3.12.1754, fol.214B.
E: Jørgen [Pedersen] Vinkel, degn i Ejsing. B:
1) Cathrine Jørgensdatter 31 g.m. Jesper Knudsen i Kroghus i Flynder sogn
2) Peder Jørgensen 28
3) Sidsel Marie Jørgensdatter 25
4) Karen Jørgensdatter 23
5) Anne Margrethe Jørgensdatter 18.

29 Testamente i Ejsing. 24.7.1750, fol.216B.
Testamente af 29.6.1750 for Jens Nielsen Møller, præst i Ejsing og Handbjerg og hustru Maren Rasmusdatter Rasborg. A:
Hans halvsøster Marie Cathrine Jensdatter Herup
Hendes brordatter Mette Christiane Christiansdatter Leegaard.

30 Mette Mikkelsdatter Arbjerg i Estvad degnebolig. 23.5.1760, fol.222B.
E: Gudmand Krog, degn i Estvad. Afkald fra
1) søster [Else Mikkelsdatter Arbjerg] g.m. [Anders Lambertsen] Guldager, præst i Rødding, [Løvel og Pederstrup], afkald 14.5.1760
1) bror Anders Christian Balt på Knecheborg, afkald 14.5.1760
2) bror Christen Mikkelsen i Glattrup i Skive sogn, afkald 16.5.1760
3) bror Laurids Mikkelsen i Arbjerg, død. 3B: Morten, Anne Marie, Mette., afkald 16.5.1760.

31 Johanne Christensdatter Maabjerg i Haderup degnebolig. 14.10.1766, fol.223.
E: Niels Mortensen [Egebjerg], degn i Haderup. B: Mette 18, Morten 17, Dorthe 12. FM: morbror Hans Christensen i Måbjerg.

32 Christiane Amalie Skovendal i Estvad præstegård. 30.1.1761, fol.224B.
Enke efter Peder Nielsen Høgh, præst i Estvad og Rønbjerg, [bevilling til uskiftet bo 13.4.1754 lbnr.27. Afkald fra B:
1) Henrik Høgh
2) Peder Høgh
3) Anders Høgh
4) Cathrine Marie Høgh.

33 Testamente i Bording præstegård. 15.1.1762, fol.225B.
Testamente for Christian Frederik [Pedersen] Ryberg og hustru Anne Elisabeth Lassen. A:
Hendes søstersøn Søren Christensen Bording, en faderløs dreng,, der hos dem er opdraget.

34 Bevilling til uskiftet bo i Sahl. 28.2.1749, fol.226.
Bevilling til uskiftet bo for Svend Christensen Navr, præst i Sahl og hustru Christiane Pedersdatter Pandrup.

35 Hans Knudsen Braad, degn i Sahl. 30.1.1764, fol.226B, 241, 252B, 258.
E: Edel Christensdatter [Agerbæk]. LV: [Christian Peder Eriksen] Frisenberg, præst i Sahl. B:
1) Bodil Margrethe 19. Afkald 4.5.1765 fra hendes mand Christen Lauridsen i Øster Skovlund
2) Jens Christian 18, døbt Sahl 17.p.Tr. 1745. Afkald 16.6.1771 i Visby i Thy
3) Anne Dorthe 15. Afkald 9.12.1773 fra hendes mand Mogens Andersen i Sønderby i Handbjerg sogn.
[Afdødes far var Knud Christensen Braad, degn i Daugbjerg]
FM: [fasters mand] Peder Jacobsen, degn i Mønsted.

36 Jørgen Pedersen Vinkel, degn i Ejsing. 3.12.1764, fol.238B.
[Enke efter Bodil Pedersdatter, skifte 3.12.1754 lbnr.28]. B:
1) Cathrine Dorthe Jørgensdatter g.m. Jesper Knudsen i Møborg sogn
2) Peder Jørgensen i Ølby sogn
3) Sidsel Marie Jørgensdatter 34 i Hjerm sogn
4) Karen Jørgensdatter
5) Anne Margrethe Jørgensdatter 29 i Bjert i Sahl sogn.

37 Sofie Jacobsdatter Brasen i Sevel degnebolig. 27.10.1766, fol.241.
E: Henrik Gerner, degn i Sevel. A:
1) brorsøn Jacob Olufsen i Mønsted
2) brordatter Anne Marie Olufsdatter g.m. Niels Christensen i Mønsted
3) søsterdatter Birgitte Marie Andersdatter i Ullits præstegård.

38 Josva [Christensen] Lund, degn i Bording. 23.4.1767, fol.242.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Christen Poulsen i Ravnholt. B: Christen 8. FM: født værge Jens Lund, student.
Arv efter afdødes mor [Helvig Christensdatter Haderup], der døde 1766 i Skarrild.

39 Henrik Gerner, degn i Sevel. 9.5.1768, fol.245B, 251B.
E: Gertrud Jensdatter, der også døde.
Hans A:
0) far [Peder Andersen Lyngby, klokker og degn i Viborg Gråbrødre], død. 3B:
1) bror Anders Pedersen [Brun], degn i Brøndum og Hvidbjerg i Salling, død. 5B:
a Anne Kirstine Andersdatter Lyngby g.m. Christoffer Jensen Vilmann , skomager i København
b Peder Andersen Lyngby, præst i Vium og Lysgård
c Hans Andersen Lyngby i Fredericia, død. 1B: Christoffer i Vium præstegård
d Mette Marie Andersdatter Lyngby g.m. Johan Henrik Brotthuhn, linnedvæver i København
e Judith Andersdatter Lyngby g.m. Gabriel Schandorff, sergent i Batum i Rødding sogn [i Nørlyng herred]
2) søster Maren Pedersdatter Lyngby, enke efter Peder Fogh i Volstrup Mølle
3) bror Peder Pedersen Lyngby, død. 1B:
a Anne Cathrine Pedersdatter Lyngby i København, enke efter Knud Caspersen Villing, hattemager.
Hendes A:
1) forældre Jens Christensen g.m. Maren Jensdatter i Sahl.

40 Testamente i Estvad. 1771, fol.251.
Testamente af 22.5.1767 for Jens [Henriksen] Morsing, præst i Estvad og Rønbjerg og hustru Abelone [Arildsdatter] Friis. Desuden nævnes konens søster mand Jacob Timmermann, præst i Hobro.

41 Dødsanmeldelse i Bording. 1770, fol.253.
[Christine Frich, enke efter Christian Thomsen, købmand i Odense] døde 13.10.1770 i Bording præstegård, 66 år gammel. Eneste arving er B: Thomas Thomsen, præst i Bording.

42 Cathrine Elisabeth [Sørensdatter] Listo i Bording præstegård. 17.9.1771, fol.253B.
E: Thomas Thomsen, præst i Bording. A:
1) far Søren [Madsen] Listo, præst i Vejrum.

43 Marie Cathrine Herup i Ejsing præstegård. 14.12.1772, fol.253B.
E: Christoffer [Bentsen] Mulvad, adjungeret præst i Ejsing og Handbjerg. B:
1) Jens Møller Mulvad, døbt 2.6.1767
2) Bent RosenMeyer Mulvad, døbt 23.1.1769
3) Jens Herup Mulvad, døbt 23.10.1770
4) Emmike Hjerm [Christoffersen] Mulvad, døbt 5.11.1772.
FM: mors morbror Jens [Nielsen] Møller, præst i Ejsing og Handbjerg, [farbror] Niels [Bentsen] Mulvad, præst i Håsum og Ramsing.

44 Knud Henrik [Olufsen] Sadolin, præst i Haderup. 1773, fol.257.
E: Christine Marie Ørsted.
Testamente af 31.7.1758. A:
1) [hans bror] Albert [Olufsen] Sadolin, præst i Blære og Ejdrup g.m. [hendes søster Dorthe Sofie Fochsdatter Ørsted], hvis børn er fælles arvinger. (Se lbnr.57).

45 Jens Henriksen Morsing, præst i Estvad og Rønbjerg, 8.7.1774, fol.258B.
E: Anne Elisabeth [Jacobsdatter] Høgh. Bevilling til uskiftet bo.

46 Hans [Andreasen] Gesten, præst i Sevel. 18.10.1774, fol.259B.
E: Birthe Kirstine [Hansdatter] Seidelin, der også døde. LV: Christen [Poulsen] Holst, præst i Oddense og Otting i Salling.
Hans første ægteskab med [Marie Elisabeth Jacobsdatter Skarskov, skifte 18.10.1751 lbnr.26]. B:
1) Jacob Skarskov Gesten, præst i Snejbjerg og Tjørring, [skifte Hammerum herred gejstlig 4.7.1770 lbnr.38]. 2B:
a Hans Jacob 12
b Marie Elisabeth 8.
FM: Nikolaj [Peder Frederiksen] de Leth i Gødstrup præstegård, præst i Snejbjerg og Tjørring
2) Else Johanne Gesten g.m. Hans [Lauridsen] Grønlund, præst i Gørding, Vemb og Bur
3) Johannes Gesten, degn i Snejbjerg og Tjørring
4) Jens Haasum Gesten, kapellan i Sevel.
Hendes A:
[Første ægteskab med Søren Mikkelsen Seemann, præst i Borbjerg og Ryde].
1) bror [Jørgen] Seidelin, præst i Stenderup ved Kolding
2) bror [Søren] Seidelin, overauditør i Stenderup
3) søster Ida Birgitte Seidelin i Sneptrup præstegård, enke efter [Knud Jacobsen] Schmidt, præst [i Hylke]
4) søster Cathrine Mette Seidelin, død, [var g.m. Niels Jørgensen Møller til Skovgård i Kollerup sogn]. 4B:
a Jørgen Møller i Jelling ved Vejle
b Hans Møller i Jelling
c Maren Møller g.m. [Christen Poulsen] Holst, præst i Oddense og Otting i Salling
d Anne Cathrine Møller g.m. Christen [Jensen] Hjerm, degn i Hjerm og Gimsing
e Anne Dorthe Møller g.m. Ulrik Frich, købmand i Odense, begge døde. 3B:
1 Niels Frich i Kolding
2 Magdalene Frich i Kolding
3 Karen Frich i Kolding.
Arv i boet til Karen Skarskov efter far Jacob Skarskov, skifte 22.10.1734 lbnr.7.

47 Begge [Laugesen] Vedel, degn i Ejsing. 15.1.1776, fol.285B.
E: Dorthe Carlsdatter. LV: Peder Hansen til Landting. B:
1) Anne Elisabeth Vedel 33
2) Lauge Vedel 27
3) Christine Vedel 23
4) Dorthe Øllegaard Vedel 21.

48 Peder Eggers, præst i Haderup. 17.3.1777, fol.287.
E: Marie [Hansdatter] Sidelmann. LV: Peder Hansen til Landting, successor Vincent Bregnholm, der ægter enken. B: Cicilie Sofie, Petrine Marie, nyfødt. FM: Bagge [Christensen] Friis, præst i Daugbjerg, Smollerup og Mønsted, [Peder Madsen] Hegelund, præst i Mejrup, født værge Lauge Sidelmann i Allerup, præst [i Sneum og Tjæreborg].

49 Karen Christoffersdatter Stub i Sahl degnebolig. 22.5.1782, fol.294.
Enke efter Bent RosenMeyer Mulvad, præst i Brøndum og Hvidbjerg. B:
1) Niels Mulvad, præst i Haasum [og Ramsing]
2) Christoffer Mulvad, præst i Ejsing og Handbjerg
3) Peder Mulvad, degn i Sahl
4) Hans Christian Mulvad, degn i Selde og Åsted
5) Jens Mulvad i Handbjerg præstegård
6) Else Kirstine Mulvad.

50 Jens Møller, præst i Ejsing og Handbjerg. 29.7.1782, fol.296.
Enke efter Maren Rasmusdatter Rasborg. Testamente af 24.7.1750 lbnr.29. A:
1) Marie Cathrine Jensdatter Herup, [skifte 14.12.1772 lbnr.43], var g.m. Christoffer Mulvad, præst i Ejsing og Handbjerg. 4B:
a Jens Møller Mulvad
b Bent RosenMeyer Mulvad
c Jens Herup Mulvad
d Emmike Hjerm [Christoffersen] Mulvad.
2) Mette Christiane Christiansdatter Leegaard g.m. Peder Mulvad, degn i Sahl.

51 Anne Margrethe Billeskov i Ejsing præstegård. 9.7.1782, fol.300.
E: Christoffer [Bentsen] Mulvad, præst i Ejsing og Handbjerg. A:
0) far [Peder Hansen Billeskov, præst i Engum, død].
Fars første ægteskab med [Inger Marie Jørgensdatter Hatting]. 2B:
1) halvbror Jørgen Billeskov på Vejbjerggård [i Humlum sogn], død. 7B:
a Hans Billeskov på Vejbjerggård
b Peder Billeskov, stenhugger i København
c Oluf Jørgen Billeskov på Linderumgård [i Ugilt sogn] i Vendsyssel
d Jens Billeskov på Helligkildegård [i Hvidbjerg sogn i Thy]
e Maren Billeskov g.m. Hans Christian Lautrup, landsdommer til Helligkildegård
f Sara Billeskov g.m. Niels [Bjerregaard] Vils, præst i Søndbjerg og Odby på Thyholm
g Karen [Margrethe] Billeskov g.m. [Oluf Abrahamsen] Bay, præst i Visby [og Heltborg]
2) halvsøster Sofie Christence Billeskov, [skifte Horsens 20.8.1755 lbnr.1149], g.m. Peder Nyland i Horsens, [skifte Horsens 24.4.1783 lbnr.1692]. 1B:
a Laurids Nyland, [told]inspektør i Ribe.
Fars andet ægteskab med [Maren Pedersdatter RosenMeyer Mulvad]. 3B:
3) bror Peder Mulvad Billeskov i Nygård i Ikast sogn
4) bror Søren [Brun] Billeskov, [told]kontrollør i Mariager
5) søster Inger Marie Billeskov i Bentzens gård i Viborg, enke efter [Mikkel Hansen] Grimstrup, [præst i Vindum].
(Sml. lbnr.43).

52 Anne Cathrine [Jacobsdatter] Skarskov i Sevel. 18.5.1786, fol.301.
Enke efter Jens [Olufsen] Haasum, kapellan i Thisted og præst i Skinnerup. A:
0) Far Jacob Madsen Skarskov, præst i Sevel, [skifte 22.10.1734 lbnr.7].
1) bror Mathias Skarskov, klokker [og skoleholder] i Skive, død. 4B:
a Johanne Skarskov i København
b Marianne Skarskov i Skive
c Jacob Skarskov
d Jacobe Marie Skarskov g.m. Johan Schneider i København
2) søster Marie Elisabeth Skarskov, [skifte 18.10.1751 lbnr.26], var g.m. Hans Gesten, præst i Sevel, [skifte 1810.1774 lbnr.46]. 4B:
a Jacob Skarskov Gesten, [præst i Snejbjerg og Tjørring, skifte Hammerum herred gejstlig 4.7.1770 lbnr.38]. 2B: Hans Jacob, Marie Elisabeth
b Else Johanne Gesten [g.m. Hans Lauridsen Grønlund, præst i Gørding, Vemb og Bur]
c Johannes Gesten, degn i Snejbjerg og Tjørring
d Jens Haasum Gesten, [kapellan i Sevel].
3) søster Hedvig Susanne Skarskov, død, var g.m. Laurids Skive, klokker i Thisted. 3B:
a Jacob Skarskov Skive, præst i Astrup, [Rostrup og Store Arden], død, var g.m. Anne Marie [Kirstine Friis], nu i Ove ved Hobro. 2B:
1 Hedvig Susanne Nikoline Skive 15
2 Marie Elisabeth Dorthe Skive 13
b en søn til skibs på de lange rejser, som de ikke har hørt fra i 20 år
c en datter, enke i København
4) søster Karen Skarskov i Sevel præstegård. FM: [Ove Andersen] Torning, præst i Sevel.

53 Mette Christiane Christiansdatter Leegaard i Sahl degnebolig. 12.6.1786, fol.305.
E: Peder Mulvad, degn i Sahl.
Afdøde er født i Helsingør. Far Christian Leegaard, toldbetjent.
Arvinger kendes ikke.

54 Maren Collin Grimstrup i Ejsing præstegård. 26.9.1788, fol.309.
E: Christoffer [Bentsen] Mulvad, præst i Ejsing og Handbjerg.
Bevilling til uskiftet bo.

55 Niels Mortensen Egebjerg, degn i Haderup. 25.8.1788, fol.310.
E: Johanne Poulsdatter. LV: Peder Pedersen i Haderup. B:
3) Johanne Nielsdatter g.m. Mads Christensen Knudsgaard i Egelund i Haderup sogn.
Første ægteskab med Johanne Christensdatter [Maabjerg, skifte 14.10.1766 lbnr.31]. B:
1) Morten Nielsen i Holsten
2) Dorthe Nielsdatter g.m. Peder Pedersen i Kardyb [i Kobberup sogn].

56 Ingeborg Dorthe Jensdatter [Ho] i Bording. 10.6.1788, fol.310.
Enke efter Niels Arctander Kingo, præst i Ho og Oksby i Vester Horne herred, [død 6.8.1755].
Testamente af 8.5.1739.
Hans A:
0) forældre [Hans Jensen Kingo præst i Vissenbjerg, død 30.4.1707 og Hylleborg Jensdatter Bering, død Ho 26.l4.1739]
01) moster [Anne Marie Jensdatter Bering, skifte Odense 23.8.1725 lbnr.1559, var g.m. Claus Nissen, skifte Odense 24.9.1729 lbnr.1761]
1) søskendebarn Jens [Clausen] Nissen, købmand i Odense, død. 1B:
a Claus Nissen, købmand i Odense
2) søskendebarn Nis [Clausen] Nissen, købmand i Odense (i 1739), [død Blåmark i Grimstrup sogn 15.5.1771]. 3B:
a Claus Nissen, herredsfoged i Hellum og Hindsted herreder
b Anne Marie Nisdatter g.m. [Christoffer] Soetmann, fuldmægtig ved Sukkerhuset i Ålborg
c Kirsten Nissen i Bording, enke efter Niels Lassen, købmand i Ribe, [skifte Ribe 8.5.1779 lbnr.1234]
3) søskendebarn Kirsten [Clausdatter Frich] Nissen g.m. [Christen] Thomsen, købmand i Odense, begge døde. 1B:
a Thomas Thomsen, præst i Bording.
Hendes A:
1) søster [Kirsten Jensdatter, begravet Grimstrup 23.1.1771] g.m. Nis Nissen, (hans arving 2). B:
Kirsten Nissen, (hans arving 2c).

57 Christine Marie Ørsted i Østergård i Haderup sogn. 24.9.1789, fol.314B, 327B.
Enke efter [Knud Henrik Olufsen] Sadolin, præst i Haderup, [skifte 1773 lbnr.44].
Testamente af 31.7.1758. A:
1) [hans bror] Albert [Olufsen] Sadolin, præst i Blære og Ejdrup g.m. [hendes søster Dorthe Sofie Fochsdatter Ørsted], hvis børn er fælles arvinger. 4B:
a Margrethe Cathrine Sadolin g.m. Hans Henrik Sadolin, præst i Oddense og Otting i Salling
b Henrikke Kirstine Sadolin
c Mette Marie Sadolin, død, var g.m. Peder Timmermann, præst i Blære og Ejdrup. 1B: Jacobe Albertine 5. Viet 1.11.1806 til Hans Henriksen Verdich, forvalter. (Overformynderiregnskabet)
d Karen Sofie Sadolin nu g.m. Peder Timmermann, enkemand efter søsteren (c).

58 Hans Frederik Laurberg, præst i Estvad og Rønbjerg. 30.8.1790, fol.321B, 331B.
E: Helene Marie Muderspach. LV: [Otte Marsvin] Laurberg, forvalter på Estvadgård Kloster. B:
1) Anne Helvig Laurberg. FM: farbror Hans Severin Laurberg
2) Frederikke Laurentse Laurberg g.m. [Jens] Hornstrup, forpagter af Estvad præstegård
3) Sofie Amalie Laurberg g.m. [Johan Christian] Schwartz, kirurg i Nykøbing Mors
4) Agnethe Cathrine Laurberg g.m. [Immanuel] Torm, inspektør i Nykøbing Mors.

59 Karen Skarskov i Sevel præstegård. 22.12.1791, fol.342, 344.
Afdøde var datter af Jacob Skarskov, præst i Sevel, [skifte 22.10.1734 lbnr.7].
Skiftet overgik til amtet. [Skifte Lundenæs og Bøvling amter 31.1.1792 lbnr.1266].

60 Gudmand Lauridsen Krog, degn i Estvad og Rønbjerg. 18.7.1792, fol.343B.
E: Maren Andersdatter Glattrup. Bevilling til uskiftet bo af 2.7.1790.

61 Thomas Thomsen, præst i Bording. 2.9.1794, fol.344B.
E: Marianne Busch. LV: Rasmus Nislev i Bording Mølle, [Peder] Grøn, postmester i Holstebro.
Arvinger kendes ikke.

62 Else Kirstine Mulvad, ugift i Ejsing præstegård. 8.4.1799, fol.360B.
Testamente af 6.4.1799. A:
0) [Far Bent RosenMeyer Mulvad, præst i Brøndum og Hvidbjerg, se lbnr.49]
1) bror Peder Muldvad, degn i Sevel
2) bror Christoffer Mulvad, præst i Ejsing og Handbjerg og hans 2 sønner B:
a Michael Grimstrup Mulvad, født 11.12.1783
b Hans Christian Lautrup Mulvad, født 19.1.1786
3) bror Niels Mulvad, præst i Håsum og Ramsing, død. 7B:
a Peder Laurids Mulvad, præst på Mandø
b Bent Mulvad, på amtstuen i Holbæk
c Laurids Mulvad, hos birkedommeren på Samsø
d Else Deichmann Mulvad, hos præsteenken Madam Lyngby hin side Kolding
e Karen Mulvad hos birkedommer Theil på Torstedlund [i Årestrup sogn]
f Anne Mulvad i Julstrup præstegård [i Årestrup sogn]
g Clara Mulvad i Ejsing præstegård.
Alene arv til Christoffer Mulvad og hans 2 sønner.

63 Eva Cathrine [Johansdatter Koch] i Hodsager Kirkegård. 19.11.1800, fol.362B, 365B.
E: Tule [Ibsen] Schandorff, præst i Ørre og Hodsager. B:
1) Jacob Christoffer Schandorff 43
2) Hans Adolf Schandorff 40
3) Mads Jacob Schandorff 38
4) Georg Vilhelm Schandorff, død som spæd
5) Charlotte Amalie Schandorff 35
6) Marie Sofie Schandorff 33.
FM: Jens Mortensen i Overby i Ørre sogn.

64 Sidsel Broch i Sevel degnebolig. 11.3.1801, fol.364.
E: Peder Muldvad, degn i Sevel. Testamente af 24.3.1801.

65 Christoffer [Bentsen] Mulvad, præst i Ejsing og Handbjerg. 23.2.1802, fol.365B, 376, 379, 383B.
Enkemand efter [Maren Collin Grimstrup, bevilling til uskiftet bo af 26.9.1788 lbnr.54]. B:
5) Michael Grimstrup Mulvad 19
6) Hans Christian Lautrup Mulvad 17.
Første ægteskab med [Marie Cathrine Jensdatter Herup, skifte 14.12.1772 lbnr.43]. B:
1) Jens Møller Mulvad
2) Bent RosenMeyer Mulvad i Holstebro, fuldmægtig ved Ringkøbing amtstue
3) Jens Herup Mulvad
4) Emmike Hjerm Mulvad, student
[Andet ægteskab med Anne Margrethe Billeskov, skifte 9.7.1782 lbnr.51].

66 Peder Mulvad, degn i Sevel. 2.7.1802, fol.375B, 377, 380.
Enkemand efter Sidsel Broch, [skifte 11.3.1801 lbnr.64].
Testamente af 24.3.1801.
Hans A:
1) brordatter Anne Margrethe Hansdatter Mulvad i Selde. FM: bror Jens Møller Mulvad
Hendes A:
1) søster Maren Broch g.m. Peder Overgaard i Dragshuset ved Villestrup i Astrup sogn [i Ålborg amt]
2) søsterdatter Leopoldine Christensdatter Laulund i Dragshuset. FM: farbror Cornelius Laulund

67 Jens Henningsen Mygind, ugift student i Nørkær i Rønbjerg sogn. 21.10.1803, fol.392.
A:
0) far Henning Hansen Mygind, født i Asperup præstegård på Fyn 12.10.1708, klokker i Næs sogn, Romerike præstegæld ved Christiania i Norge, død Næs 20.9.1763, viet 16.5.1743 til mor
Anne Cathrine Pedersdatter Møller, født Christiania 6.4.1722, død Næs 26.2.1777. 12B:
1) bror Hans Møller, født Næs 9.2.1744, klokker, død 9.4.1788. 1B:
a Niels Møller, rejser til søs fra Norge
2) bror Peder Møller, født Næs 8.5.1745, kaptajn i Frederiksværn ved Larvik i Norge
3) bror Johan Rask Mygind, født Næs 21.3.1746, død 22.4.1748
4) bror Niels Mygind, født Næs 31.8.1747, død 7.2.1748
5) bror Jens Mygind, født Næs 25.11.1748, død 19.10.1803, (afdøde)
6) søster Bente Cathrine Mygind, født Næs 22.8.1750, i Næs
7) søster Karen Mygind, født Næs 1.6.1752, død 6.2.1755
8) søster Frederikke Dorthe Mygind født Næs 20.12.1753, død 21.4.1754
9) søster Karen Mygind, født Næs 13.3.1755, død 1775
10) bror Kasimir Vilhelm Mygind, født Næs 26.4.1757, sømand, gift i Holland
11) bror Niels Mygind, født Næs 6.3.1759, sergent i Frederikshald i Norge
12) søster Christiane Mygind, født Næs 26.8.1763, født 3.10.1763.
Desuden nævnes afdødes farbror [Jørgen Hansen Mygind], kapellan i Nyborg på Fyn.
Desuden nævnes afdødes faster [Kirsten Hansdatter Mygind g.m. Peder Madsen Ilum] til Vang [i Sulsted sogn] i Vendsyssel, hvis datter [Sigbrit Ilum] er g.m. Jens Stadel til Ullerup [i Galtrup sogn] og Sø [i Sejerslev begge på Mors].

68 Mette Laurentse Bering i Sahl degnebolig. 7.12.1807, fol.396B, 398B.
E: Christian August Kjærulf, degn i Sahl. B: Peder 21, Christiane 20, Christian Henrik 17, Niels 16, Henrik 12.

69 Hans Severin Laurberg, degn i Estvad og Rønbjerg. 11.12.1807, fol.397B.
E: Elsebeth Marie Vestergaard. LV: [Otte Marsvin] Laurberg, forvalter på Estvadgård Kloster.
Testamente af 6.9.1793.

SLUT


Hammerum Herreds Gejstlige Skifteprotokol
1754-1810
C 40B-2

1 Johan Joachim [Johansen] Koch, præst i Snejbjerg og Tjørring. 2.5.1754, fol.1, 14B, 17B, 47B.
E: Sidsel Cathrine Friis. LV: Hans [Pedersen] Brøchner, præst [i Spentrup og Gassum]. B: Kirstine Marie 3½, Johan Christoffer 6 mdr. FM: morfar Arild [Nielsen] Friis, præst i Spentrup og Gassum ved svigersøn Hans Lassen, præst i Ulfborg og Råsted.

2 Jens Brøndum, ugift student i Nygård i Ikast sogn. 4.7.1754, fol.4.
A:
1) mor Marie [Lauridsdatter] Vinde på stedet, enke [efter Niels Jensen Brøndum, præst i Ikast]. LV: Peder Billeskov
2) bror Morten Brøndum, død. 1B: Marie. FM: fars farbror Mads Brøndum.
Arv efter afdødes brødre Peder Brøndum i Hagelskær og Niels Brøndum.

3 Christian Pedersen Bering, præst i [Sønder] Felding og Assing. 9.9.1754, fol.4B, 15B, 18, 33B, 37, 48, 49B.
A:
1) bror Frands Bering, klokker i Køge
2) bror Johan Bering, brygger i København g.m. Johanne Pedersdatter, datter af Peder Børgesen, brygger i Magstræde i København. LV: bror Niels Børgesen i København, da han er rejst til Ostindien eller Kina. Der skal være 7 børn
3) søster Mette Marie Bering, død, var g.m. Peder Skovstrup, landkonduktør i Vandkunsten i København. 4B. den ældste søn er død, Peder, fuldmægtig ved landmålingskontoret i København, Mette Marie 22, der ægter Hans Godet, Elisabeth 14.

4 Maren Vinde i Nygård i Ikast sogn. 23.11.1754, fol.11, 53B.
Enke efter Niels Jensen Brøndum, præst i Ikast.
B: Morten Brøndum, død, var g.m. Abel Cathrine Blom, nu g.m. Peder Muldvad Billeskov. 1B: Marie Magdalene, født 21.8.1744. FM: fars farbror Mads Jensen Brøndum på Svansø ved Skive.

5 Dorthe Marie Jørgensdatter Brøndum i Ikast. 11.4.1755, fol.16B, 32.
E: Niels Nybro, degn. B:
1) Christen, født 11.7.1737
2) Jes, født 6.10.1739
3) Dorthe, født 8.8.1742
4) Maren Vinde, født 26.3.1751
5) Else, født 8.3.1755.

6 Morten [Mortensen] Lund, præst i Ørre og Hodsager. 15.5.1755, fol.23, 34B, 41, 49B.
E: Christiane Jonge. LV: Dines Hjersing, præst i Rind [og Herning], bror Nikolaj [Pedersen] Jonge, kateket ved Holmens kirke i København. A: mor Elisabeth Frederiksdatter Enemærke i Ommosegård, der døde, enke efter Morten Nielsen Lund. LV: Johan Busk, herredsfoged i Hammerum herred.

7 Søren Clemensen Adler, degn i Gjellerup. 9.5.1755, fol.31, 32B, 63.
E: Maren Christensdatter. LV: Jacob Skov, præst [i Gjellerup]. B:
1) Ingeborg Sørensdatter g.m. Andreas Jørgensen Frits, degn i Sunds
2) Clemen Sørensen i København
3) Dorthe Ingeborg Sørensdatter, der ægter Frederik Vilhelm [Jensen] Vind, præst på Venø.

8 [Navn mangler] i Mølstedhus i Timring sogn. 28.2.1758, fol.36B.
E: Jens Mikkelsen Bukkær, skoleholder i Timring sogn. A:
1) søster g.m. Jens Troelsen i Bredkær
2) bror, død. 1B:
a Christen Christensen i Stensbjerg
3) bror, der tjener i Asbjerg i Nøvling sogn.

9 Agnethe Spend, ugift i Avlum præstegård. 19.1.1757, fol.48, 91B.
A:
1) mor Cathrine [Mikkelsdatter Vogelius], enke efter [Christian Nikolaj Poulsen] Spend, præst [i Vildbjerg og Timring]. LV: J[ørgen Hansen] Hauch, præst i Borris [og Faster]
2) bror Poul Christian Spend
3) søster Malene Spend.
FM: morbrødre Mads Jacob Vogelius, præst i Vorgod [og Barde], Mogens [Mikkelsen] Vogelius, præst i Hundslund. Afdødes FM: [morbror] Johannes [Vogelius Mikkelsen] Stenstrup, præst i Sjørring i Thy.

10 Afkald i [Sønder Felding]. 29.6.1757, fol.52B.
Afkald fra Margrethe Tuxen og Edel Manassesdatter Tuxen for arv efter far [Manasse Pedersen Tuxen, præst i Sønder Felding og Assing]. FM: Oluf Pedersen, præst i Snejbjerg og Tjørring. Desuden nævnes deres mor Birgitte [Christensdatter Svenstrup]. LV: Jørgen Thorlund.

11 [Sidsel Cathrine Arildsdatter Friis], der lever, i Gødstrup præstegård i Snejbjerg sogn. 16.2.1758, fol.53, 99, 103B.
Afkald fra børn.
Første ægteskab med Otte Lauridsen Lassen, præst i Snejbjerg og Tjørring.
B: Arild, student, Malene Sybille. FM: bror Mogens Lassen, kapellan i Rind og Herning, farbror Vitus Bering, præst i Rind og Herning.
Andet ægteskab med [Johan Joachim Henrik Johansen Koch, skifte 2.5.1754, fol.1].
B: Kirstine Marie, Johan Christoffer.
(Hun døde hos datter og svigersøn i Rind præstegård 11.9.1760).

12 Karen Jensdatter i skolehuset i Sinding sogn. 22.9.1758, fol.55B.
E: Christen Olufsen Kjær, skoleholder. Af flere små børn nævnes kun den yngste søn B: Oluf Christian 6 mdr. FM: Mads Lillelund.

13 Poul Gregersen, omgangsskoleholder i Mortensgård i Ikast sogn. 28.6.1759, fol.56B.
A:
1) bror, død. 2B:
a Gregers Madsen i Ikast sogn
b Dorthe Madsdatter i Ikast sogn
2) søster Anne Marie Gregersdatter, enke i Bække sogn og by. LV: Jens Christensen.

14 Bevilling til uskiftet bo i Gjellerup. 15.12.1758, fol.57.
Bevilling til uskiftet bo for Oluf Pedersen, præst i Gjellerup.

15 Bevilling til uskiftet bo i Skarrild. 9.3.1759, fol.57, 60, 62B.
Bevilling til uskiftet bo for Abelone Cathrine [Christensdatter] Lund, enke efter Arent [Nielsen] Bisted, præst i Skarrild og Arnborg.

16 Else Lasdatter Heegaard (Hedegaard) i Vildbjerg. 28.5.1759, fol.58.
E: Lorents [Lorentsen] Helt, præst i Vildbjerg og Timring. B: Else Marie 5 uger.
Hans første ægteskab med Marie Margrethe [Pedersdatter] Reenberg. B: Peder Reenberg.

17 Mette Augusta Skov i Gjellerup. 13.2.1760, fol.60B.
E: Oluf Pedersen, præst i Gjellerup. B:
1) Peder, født 27.5.1757
2) Mette Augusta, født 3.11.1758.
FM: morfar Jacob Skov, præst i Ulfborg og Råsted.
Bevilling til uskiftet bo af 15.12.1758 lbnr.14.

18 Johan Georg [Cortsen] Biermann, præst i Sønder Felding og Assing. 25.6.1760, fol.63, 68, 79B.
E: Anne Himmerig. LV: Ebbe Olav Lyster, herredsfoged i Hammerum herred. B:
1) Frederik Adolf Ernst, født 6.7.1755
2) Christian Jeremias, født 31.10.1758.
FM: farbror Christian Biermann, Niels Gjelstrup, afdødes successor.
Afdøde var FM ved skiftet efter
Anne Marie Jensdatter i Assing annekspræstegård Rokkær.
E: Oluf Madsen. B: Mads 29, Kirsten. FM: svoger Niels Jensen i Ejstrup i Faster sogn, Mads Christensen i Egeris Mølle.

19 Abelone Cathrine [Christensdatter] Lund i Skarrild. 4.12.1760, fol.67, 69B, 72B, 76, 92, 146.
Enke efter Arent [Nielsen] Bisted, præst i Skarrild og Arnborg, [Bevilling til uskiftet bo af 9.3.1759 lbnr.15]. B:
1) Ellen Marie Bisted g.m. Jacob Kruse, degn i Levring og Hørup
2) Christiane Hedvig Bisted g.m. Balthazar Frederik Voetmann, kongens ladefoged på Silkeborg slot
3) Anne Elisabeth Bisted g.m. Christian [Clausen] Switzer, præst i Skarrild og Arnborg
4) Johanne Marie Bisted 25
5) Laurentse Margrethe Bisted 22
6) Cort Bisted 19, i farverlære i Ålborg
7) Otte Bisted 18
8) Anne Magdalene Bisted 15
9) Thomas Bisted 13
10) Mette Marie Bisted 9.
FM: farbror Søren [Nielsen] Bisted, præst i Levring og Hørup, Mads Lillelund til Sindinggård, Lorents Helt, præst i Vildbjerg og Timring.

20 Magdalene Margrethe Bering i Ikast. 14.1.1761, fol.70B, 90.
E: Peder Jacob [Samuelsen] Bering, præst i Ikast. B:
1) Elsebeth, født 29.4.1754
2) Vitus, født 13.9.1756
3) Ingeborg, født 28.10.1757.
FM: morfar Vitus [Pedersen] Bering, præst i Rind og Herning. Desuden nævnes afdødes bror Peder Laurids Bering, præst i Gylling.

21 Mathias Vinder, degn i Ørre. 25.6.1761, fol.74B.
E: Helvig Jochumsdatter. LV: Mads Lillelund til Sindinggård. B: Anne Cathrine, Dorthe Margrethe. FM: Schandorff.

22 Formynderskab. 9.9.1761, fol.75B.
Jacob Skarskov [Hansen] Gesten afløser sin svigerfar Jacob [Rasmussen] Skov som FM for Marie Kirstine Madsdatter Ravnsø. (Sml. lbnr.37, 60).

23 Formynderskab. 9.9.1761, fol.75B.
Lorents Helt, præst i Rind [og Herning] afløser Dines Hjersing, præst i Sunds, der flytter til [Ørslev]kloster som FM for Karen Berth, der opholder sig hos sin mor i Varde.

24 Afkald i Rind. 2.12.1762, fol.94.
Afkald fra Nikolaj Bent Jensen, født i Lind, nu dragon, for arv efter mor til FM Jørgen Thorlund, degn i Rind og Herning.

25 Afkald i Gjellerup. 12.5.1764, fol.94B.
Afkald fra Christian [Rasmussen] Saaby, degn i Vester Velling og Skjern i Middelsom herred for arv til hustru Bodil Sofie Bonsach til FM Oluf Pedersen, præst i Gjellerup.

26 Peder Jacob Samuelsen Bering, præst i Ikast. 23.3.1764, fol.94B, 99.
E: Charlotte Martfeldt. LV: Hans Adolf Høgh, præst i Sunds.
Første ægteskab med Magdalene Margrethe Bering, [skifte 14.1.1761 lbnr.20]. B:
1) Elsebeth Bering, født 29.4.1754
2) Vitus Bering, født 13.9.1756
3) Ingeborg Bering, født 28.10.1757.
FM: morfar Vitus [Pedersen] Bering, [præst i Rind og Herning] ved søn Peder Laurids Bering, præst i Gylling.

27 Anne Kirstine Svendsdatter i Vildbjerg. 16.7.1764, fol.98.
E: Christen Olufsen Kjær, degn i Vildbjerg og Timring. B: Svend, Karen, Anne Kirstine.

28 Thomas Poulsen Møller, degn i Snejbjerg og Tjørring. 17.7.1764, fol.98B.
E: Sidsel Pedersdatter Bærde. LV: Jens Jacobsen i Lysgård i Vildbjerg sogn. Bevilling til uskiftet bo af 20.4.1759.

29 Maren Nielsdatter i Ikast. 20.1.1766, fol.103B.
Enke efter Mikkel Ibsen. B:
1) Lorents [Lorentsen] Helt, præst i Ikast
2) Charlotte Ibsens.

30 Vitus [Pedersen] Bering, præst i Rind og Herning. 11.10.1766, fol.104.
E: Elsebeth [Lauridsdatter] Lassen. Bevilling til uskiftet bo.

31 Andreas Johansen Henckel, præst i Nøvling og Sinding. 24.4.1766, fol.104B, 109, 113B, 118B, 181B, 182.
E: Mette Susanne [Christensdatter Aagaard]. LV: Hans Stenbjerg, præst i Vorgod og Nørre Vium. B:
1) Christen Aagaard Henckel
2) Johan Frederik Henckel 23. FM: Jacob Skarskov Gesten, præst i Snejbjerg
3) Theodosius Henckel
4) Birgitte Lindegaard Henckel g.m. Hans Bagmann, degn i Sønder Omme og Hoven
5) Anne Aagaard Henckel. FM: Hans [Lauridsen] Brun, præst i Nøvling og Sinding.
[Første ægteskab med Gertrud Kirstine Simonsdatter Fredlund].
Andet ægteskab med Birgitte Sofie [Poulsdatter] Vejrum. B:
1) Poul Henckel, sekretær i København
2) Elisabeth Margrethe Henckel. FM: Christian Skovbo, præst i Vildbjerg og Timring.
Elsebeth Margrethe Henckel har arv efter Søren Blichfeldt, præst i Odense og efter sin mors halvsøsters datter i Kongsholm.

32 Helvig Christensdatter [Haderup] i Søndergård i Skarrild sogn. 3.11.1766, fol.107, 112, 116, 125B, 133, 181B.
Enke efter Christen Thomsen Lund, præst i Ølgod og Strellev. Bevilling til uskiftet bo af 9.8.1728. B:
1) Jens Lund, angives 1770 som degn i Avlum
2) Josva Lund, degn i Bording, der døde. 1B: Christen
3) Abelone Christensdatter g.m. Arent Bisted, præst i Skarrild og Arnborg, [skifte 4.12.1760 lbnr.19]. 10B:
a Ellen Marie Bisted g.m. [Hans] Busch, kateket og klokker i Vejle
b Christiane Hedvig Bisted g.m. [Balthazar Frederik] Voetmann, intendant på Silkeborg slot
c Anne Elisabeth Bisted g.m. Christian [Clausen] Switzer, præst i Skarrild og Arnborg
d Anne Johanne Marie Bisted g.m. Laurids Tendrup, guldsmed i Århus
e Laurentse Margrethe Bisted
f Cort Bisted
g Otte Bisted
h Anne Magdalene Bisted g.m. Holger Hammer, købmand i Århus
i Thomas Bisted
j Mette Marie Bisted.
FM: søskendebarn Mads Pedersen Lillelund til Sindinggård.

33 Peder Lauridsen Sivebæk, skoleholder i Herning. 4.6.1767, fol.117B, 121, 217B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Mogens Lauridsen, præst i Rind og Herning. B: Niels 4, Oluf 2. FM: Jørgen Thorlund, degn i Rind og Herning.
Desuden nævnes afdødes 2 steddøtre: Helene Jensdatter og en gift datter.
Ved afkald 8.5.1785 underskriver B: Peder Niels Lassen, Oluf Lassen.

34 Birgitte Pedersdatter i Sønder Felding. 7.3.1768, fol.123.
E: Oluf Friis, degn. A:
1) bror Peder Nielsen, rytter, død. 3B:
a Hans Pedersen i Olling i Assing sogn
b Marie Pedersdatter g.m. Borch, degn
c Marie Pedersdatter Olling g.m. Peder Thomsen, i Uhre i Brande sogn
2) bror Christen Pedersen i Nederby i Sønder Felding sogn, død. 1B:
a Inger Christensdatter Birk i Nederby
3) søster Maren Pedersdatter, enke i Olling i Assing sogn
4) halvbror Christen Pedersen på Fyn.

35 Dorthe Jacobsdatter Bering i Sinding skolehus. 19.7.1768, fol.124B.
Enke efter Jørgen [Jensen] Brøndum, degn i Kobberup og Feldingbjerg [i Fjends herred]. B:
1) Jens Brøndum, kobbersmed i Skive
2) Jacob Brøndum, degn i Kobberup
3) Laurids Brøndum, skibsfører i Amsterdam
4) Søren Brøndum, skibskaptajn i England
5) Ellen Marie Brøndum, enke efter Hans Corneliussen Højer, skipper i Holland
6) Dorthe [Marie] Brøndum, [skifte 11.4.1755 lbnr.5], var g.m. Niels Nybro, degn i Ikast. 4B:
a Christen Nybro i Norge
b Jes Nybro i Lille Toftlund i Ikast sogn
c Dorthe Nybro i København
d Maren Nybro i Norge
7) Mette Bering Brøndum, enke efter Christen Pedersen Børsting, degn i Vroue og Resen. 6B:
a Jørgen Børsting i Stralsund i Pommern
b Peder Børsting, degn i Ørslevkloster
c Jacob Børsting, skoleholder i Sinding
d Jens Børsting
e Dorthe Børsting
f Juliane Marie Børsting.

36 Jacob Skarskov Gesten, præst i Snejbjerg og Tjørring. 21.7.1769, fol.129.
E: Christiane Margrethe Skov. Bevilling til uskiftet bo.

37 Afkald i Gjellerup. 18.11.1769, fol.129B.
Afkald fra Marie Kirstine Ravnsø g.m. Niels Holm i Alstrup på Samsø for arv efter far Mads [Lauridsen] Ravnsø, præst i Avlum, skifte 4.10.1731 til formynder Oluf Pedersen, præst i Gjellerup. (Sml. lbnr.22, 60).

38 Jacob Skarskov [Hansen] Gesten i Gødstrup præstegård, præst i Snejbjerg og Tjørring. 4.7.1770, fol.130.
E: Christiane Margrethe [Jacobsdatter] Skov. LV: Nikolaj Peder [Frederiksen de] Leth, der ægter enken og er successor i embedet. Bevilling til uskiftet bo af 21.7.1769 lbnr.36. B: Hans Jacob 8, Marie Elisabeth 5. FM: Hans [Andreasen] Gesten, præst i Sevel, Jacob [Rasmussen] Skov, præst i Ulfborg og Råsted ved svoger Oluf Pedersen, præst i Gjellerup.

39 Niels Nybro, degn i Ikast. 31.7.1770, fol.131, 133B, 140.
E: Gertrud Nielsdatter Lykke. LV: Peder M. Billeskov i Nygård. B: Niels 11.
Første ægteskab med [Dorthe Marie Brøndum, skifte 11.4.1755 lbnr.5]. B:
1) Christen Nybro, forpagter af Kongsgård i Kristiansand i Norge
2) Jes Nybro, der døde for 1 år siden. 1B: Jes 1
3) Dorthe Nybro i København
4) Maren Vinde Nybro.

40 Lorents [Lorentsen] Helt, præst i Ikast. 12.6.1771, fol.134, 141, 146B.
Enkemand efter Else Lasdatter Heegaard, [skifte 28.5.1759 lbnr.16]. B: Else Marie 13. FM: morbror Poul Hedegaard i København ved svoger Søren Bording, kapellan i Ikast.
Første ægteskab med Marie Margrethe [Pedersdatter] Reenberg. B: Peder Reenberg Lorentsen Helt 19 i Viborg Latinskole

41 Christian Clausen Switzer, præst i Skarrild og Arnborg. 15.2.1773, fol.147B, 162B, 170.
E: Anne Elisabeth Marie Bisted. LV: H[ans] D[itlevsen] Linnet, herredsfoged. B: Eleonora 13, Arent 11, Claus 10, Abelone Cathrine 7, Anne Margrethe 2. FM: farbrødre
1) Erik Clausen Switzer på Gislingegård på Sjælland
2) Jens Taulov Switzer, forvalter på Raschenborg? ved Nyborg
3) Jacob Switzer, toldforvalter i Nyborg
4) Niels Clausen Switzer, hovmester hos slotsforvalteren på Rosenborg Slot
5) Frederik Switzer i Gredstedbro ved Ribe.

42 Birthe Sofie Thomasdatter i Ørre. 3.3.1774, fol.161B.
E: Christen Iversen, degn i Ørre og Hodsager. B: Thomas i Talund, Iver 23, Maren g.m. Peder Jepsen i Meldgård i Ørre sogn, Johanne 28, Bodil Kirstine 25. FM: Jens Nielsen Sandgaard.

43 Jens Christensen Lund, skoleholder i Sinding. 2.3.1775, fol.173, 183B, 186.
1) bror Josva Lund, degn i Bording, død. 1B:
a Christen Josvasen Lund i Holsten
2) søster Ellen [dvs. Abelone] Christensdatter Lund, død, var g.m. Arent Bisted, præst i Skarrild og Arnborg, [skifte 4.12.1760 lbnr.19]. 10B:
a Ellen Marie Bisted g.m. Hans Busch, kateket og klokker i Vejle
b Christiane Hedvig Bisted g.m. [Balthazar Frederik] Voetmann på Nøragergård
c Anne Elisabeth Bisted [g.m. Christian Clausen Switzer, præst i Skarrild og Arnborg]
d Anne Johanne Marie Bisted g.m. [Laurids] Tendrup, guldsmed i Gammelby i Norge ved Christiania
e Laurentse Margrethe Bisted i København
f Cort Bisted holder skole i Kølholt ved Vejle
g Otte Bisted, ridefoged på Gjessinggård ved Randers
h Anne Magdalene Bisted g.m. Behr, købmand og skipper i Århus
i Thomas Bisted i Bergen i Norge
j Mette Marie Bisted, lem i Vejle Hospital.
(Sml. lbnr.32).

44 Christen Iversen Bredvig, degn i Ørre og Hodsager. 29.1.1776, fol.182.
Enke efter Birthe Sofie Thomasdatter, [skifte 3.3.1774 lbnr.42]. B: Thomas 36 i Talund, Iver 26, Maren g.m. Peder Jepsen i Meldgård i Ørre sogn, Johanne g.m. Anders Knudsen i Bolsgård i Nøvling sogn, Bodil Kirstine 28.

45 Anne Elisabeth [Marie Bisted] i Burgård i Vildbjerg sogn. 11.4.1776.
Enke efter [Christian Clausen] Switzer, præst i Skarrild og Arnborg, [skifte 15.2.1773 lbnr.41]. B: Eleonora, Arild [dvs. Arent], Claus, Abelone [Cathrine], [Anne] Margrethe. FM: farbror Frederik Switzer, Laurids Buch til Tanderup, Jørgen Thorlund, degn i Rind og Herning.

46 Christen Madsen Albæk, degn i Nøvling og Sinding. 21.6.1777, fol.188B, 197.
E: Mette Marie Sørensdatter. LV: Jens Alle i Tovstrup [i Snejbjerg sogn]. B: Kirsten 25, Mads 23, Søren 20, Laurids 12, Jens 12, Anne 10, Hans Nikolaj 7. FM: farbrødre Jens Madsen Albæk, Poul Madsen Albæk, Niels Madsen Albæk, Hans Madsen Albæk, alle hosekræmmere i København. Desuden nævnes afdødes søster Abelone Madsdatter.

47 Thule Ibsen Schandorff, præst i Ørre og Hodsager. 20.5.1778, fol.193, 199B.
E: Eva Cathrine [Johansdatter Koch]. LV: Hans Adolf Høgh, præst i Sunds. B: Jacob Christoffer i København, Hans Adolf i Ørre, Mads Jacob i Burgård i Vildbjerg sogn, Charlotte Amalie, Marie Sofie. FM: morbror Sigfred Koch von der Lühe, fourrier.

48 Marie Kirstine Aalborg i Ikast. 20.3.1780, fol.204B.
E: Niels Christian Møller, degn i Ikast. B: Frederikke Caroline 7, sygelig, Johan Georg 5, Laurids Mathias 3, Anne Sofie 9 mdr.

49 Erik Ottesen, konstitueret skoleholder i Assing, boende i huset Vojværing i Nederby i Sønder Felding sogn. 24.4.1783, fol.207.
E: Maren Pedersdatter Harreskov. LV: bror Jørgen Pedersen Harreskov i Ikast. B:
1) Otte Eriksen, født 31.3.1775, 8 år
2) Maren Eriksdatter, født 9.11.1779, i 4. år
FM: fasters mand Laurids Thuesen i Bassumgård.

50 Margrethe Nybo i Nøvling. 4.10.1783, fol.208B.
E: Michael [Sørensen] Lyngbæk, (Lynbech), præst i Nøvling og Sinding. A:
1) bror Laurids Nybo til Ørnhoved
2) søster Ingeborg Nybo g.m. Laurids Buch til Tanderup
3) bror Christen Nybo, købmand i Viborg, død. 1B: Susanne. FM: stedfar kaptajn Kvist, morfar Naamann, rådmand i Viborg.

51 Sidsel Christensdatter i Vildbjerg. 8.4.1786, fol.217B, 281B.
E: Christen Olufsen Kjær, degn i Vildbjerg og Timring. B: Christen 20, Marianne 17, Susanne 15, Johannes 12.
Børn har arv efter mors søskendebarn Anders Thorsager.
Afkald 2.6.1795 fra Christen Kjær, købmand i København.

52 Niels [Nielsen] Gelstrup, præst i Sønder Felding og Assing. 14.3.1788, fol.220, 257, 267.
E: Vibeke Kirstine [Iversdatter]. LV: [Jens Jensen] Bering, præst i Skjern. B: Johannes, Marianne, Benigne Nielsdatter. FM: Johannes Gelstrup, præst i Rø på Bornholm, Peder Birk, degn i Sønder Felding.

53 Christian [Johansen] Morsing, præst i Avlum. 22.10.1790, fol.247, 260, 263B, 267B, 276B.
E: Barbara Lucie [Blix]. LV: Niels Kjærulf, præst i Ørre og Hodsager. B:
1) Laurids Nikolaj Morsing, præst i Skivholme og Skovby
2) Christian Andreas Morsing
3) Ellen Morsing, der ægter [Esajas] Helt, birkedommer
4) Anne Elisabeth Morsing
5) Johanne Morsing
6) Christiane Morsing
7) Jonette Birgitte Morsing g.m. Martin Kümmel, købmand i Ribe
8) Juliane Marie Morsing g.m. Christen Vad på Trøstrup i Timring sogn.

54 Simon Christen Dalgaard, degn i Nøvling og Sinding. 3.3.1791, fol.257B.
E: [Anne Troelsdatter]. LV: Anders Speitzer til Sindinggård. B: Troels 9, Christen 5, Karen 5. FM: Peder Troelsen, skoleholder i Herning, Peder Dalgaard i Tjørring.

55 Niels Christian Møller, degn i Ikast. 14.6.1791, fol.261.
E: Mette Kirstine Sørensdatter. B: Marie Kirstine 5, Hans Casper 2. FM: Jørgen Madsen.
Første ægteskab med [Marie Kirstine Aalborg, skifte 20.3.1780 lbnr.48]. B: Frederikke 18, Johannes 16, Laurids Mathias 14, Anne Sofie 12.

56 Sidsel Pedersdatter Bærder i Snejbjerg degnebolig. 24.7.1791, fol.275B.
Enke efter Thomas Poulsen Møller, [skifte 17.7.1764 lbnr.28].
Afkald fra B:
1) Thomas Hansen Møller, død. 1B: Hans Thomsen 12 i København
2) [Margrethe Thomasdatter Møller] g.m. [Mads Hansen] Kaare, degn i Gerlev og Dråby på Sjælland
3) Hylleborg Dorthe Hansdatter Møller. FM: morbror Jens Jacobsen i Lysgård i Vildbjerg sogn
4) Karen Thomasdatter Møller g.m. Johannes Hansen Gesten, degn i Snejbjerg ved søn Thomas Gesten, skoleholder i Gjellerup.
(Se skifte efter afdødes søn Peder Thomsen Møller i Roskilde, skifte Roskilde 8.10.1773 lbnr.611).

57 Inger Marie Schiellerup i Rind. 15.10.1794, fol.280B.
E: Jørgen Thorlund, degn i Rind og Herning. A:
1) bror Hans Harbo Schiellerup, student i København
2) bror Jens Christian Schiellerup, præst i Ullits og Fovlum
3) søster Birgitte Marie Schiellerup g.m. Jens Hee i Mortensgård i Ikast sogn
4) søster Vilhelmine Frederikke Schiellerup g.m. Michael Lyngbæk, præst i Nøvling og Sinding.

58 Afkald i Sunds. 22.5.1790, fol.281B.
Afkald fra Søren Fritz i København for arv efter forældre Andreas [Jørgensen] Fritz, degn i Sunds og hustru Ingeborg [Sørensdatter Adler], der begge lever.

59 Michael Lyngbæk (Lynbech), præst i Nøvling og Sinding. 26.4.1796, fol.281B, 286B, 294B.
E: Vilhelmine Frederikke Schiellerup. LV: Niels Kjærulf. B: Margrethe 10. FM: født værge Jens Christian Schiellerup, præst i Ullits og Fovlum, Jørgen Thorlund, degn i Rind og Herning.

60 Afkald i Avlum. 21.6.1796, fol.286B.
Afkald fra Christine Madsdatter Ravnsø for arv efter far Mads Ravnsø, præst i Avlum til FM: Jørgen Pedersen, bager i Ribe. (Sml. lbnr.22, 37).

61 Vendelin Cathrine Skov i Avlum. 3.8.1798, fol.294, 295B.
Enke efter Johan Christensen, furage-forvalter. B:
1) Johan Henrik Johansen ved handelen i Grønland
2) Carl Christian Johansen, fri korporal i København
3) Hans Christian Johansen, fri korporal i Hammerum herred
4) Elisabeth Cathrine Johansdatter g.m. Hans Ejler, præst i Avlum og Hodsager.

62 Afkald i Avlum. 16.6.1790, fol.295.
Afkald i Avlum præstegård for arv efter
Andreas Falk, degn i Almind, skifte 3.3.1781.
E: Marie Poulsdatter, der døde [19.5].1798.
fra B:
1) Marie Elisabeth Falk g.m. Niels Andersen i Amtrup
2) [Poul Andreas] Falk, toldforvalter i Lemvig
3) Jacob Falk, degn i Avlum.

63 Anne Marie Jensdatter i Herning. 4.6.1798, fol.295B.
E: Peder Troelsen, skoleholder i Herning. Afkald fra B:
1) Troels Pedersen
2) Jens Pedersen. FM: Dines Jensen.

64 Rasmus [Christensen] Rahr, præst i Sønder Felding og Assing. 3.7.1799, fol.296B.
E: Else Bech. LV: Christian Johan Lodbjerg Krarup, præst i Borris og Faster. B: Mathias Christian 4. FM: farbror Peder Ølgaard, toldkasserer i Vejle, fars farbror Jens Pedersen Ølgaard i Sønder Felding sogn.
[Enken ægter Mads Madsen Rahbæk i Ahlergård i Sønder Borris sogn, viet Borris 18.9.1803].

65 Claus Linderoth, degn i Gjellerup. 5.8.1799, fol.299, 311B, 321B.
E: Anne Danielsdatter Lysgaard. LV: Jens Christensen Møller ved Gjellerup kirke, Søren Christensen Brande i Gjellerup. B: Kirsten 39, Anne Margrethe 36, Henrikke 34 i København, Henrik 32 ved jægerkorpset i Helsingør. FM: [Peder Damgaard] Høst, præst i Gjellerup, Mads Skov, degn i Gjellerup.

66 Kirsten Jensdatter i Avlum. 16.8.1799, fol.301, 306B.
E: Jacob Falk, degn i Avlum. B: Jens Andreas 1 md. FM: mors halvbror Niels Jensen i Ammitsbøl i Ødsted sogn i Koldinghus amt. Desuden nævnes afdødes stedfar Peder Hansen i Dons ved Kolding og afdødes bror Søren Jensen.

67 Hans Adolf [Pedersen] Høgh, præst i Sunds. 9.9.1799, fol.305B, 307B, 312B, 313, 329, 331B.
Enkemand efter [Christine Sofie Ottesdatter Lime]. B:
1) Hans Adolf Høgh ved jægerkorpset i København
2) Erhardt Wedel Høgh, der forpagter præstegården
3) Edel Cathrine Høgh 34. FM: Peder Damgaard Høst, præst i Gjellerup.

68 Johannes [Hansen] Gesten, degn i Snejbjerg. 18.10.1799, fol.313.
E: Karen Thomasdatter Møller.
Afkald fra B: Thomas Gesten, [degn] i Snejbjerg.

69 Christiane Margrethe Skov i Snejbjerg. 10.2.1800, fol.315B, 320, 322B.
E: Nikolaj Peder de Leth, pastor emeritus for Snejbjerg og Tjørring.
Første ægteskab med [Jacob Skarskov Hansen Gesten, skifte 4.7.1770 lbnr.38]. B:
1) Hans Jacob Gesten, forpagter af Holsegård på Fyn
2) Marie Elisabeth på Endrupholm i Riberhus amt. FM: Johannes Fabricius i Snejbjerg.

70 Oluf Pedersen, præst i Gjellerup. 31.3.1800, fol.319.
E: Johanne [Johansdatter] Krag. Bevilling til uskiftet bo af 6.12.1799.
[Første ægteskab med Mette Augusta Skov, skifte 13.2.1760 lbnr.17].

71 Johanne Petrine [Ottesdatter] Severin, ugift i Ørre præstegård. 13.6.1800, fol.319B.
Afdøde har nydt ophold i 7 år hos sin svoger Niels Kjærulf, præst i Ørre og Hodsager.

72 Gertrud Marie Jacobsdatter i Snejbjerg. 17.9.1800, fol.323.
E: Thomas Gesten, degn i Snejbjerg.
Afkald fra A:
1) bror Peder Jacobsen i Snejbjerg. FM: Jørgen Jensen
2) søster Maren Jacobsdatter g.m. Niels Nielsen i Snejbjerg
3) søster Johanne Jacobsdatter. FM: født værge Laurids Thomsen i Øster Sivebæk i Tjørring sogn.

73 Margrethe Pedersdatter i Lustrup i Skarrild sogn. 15.11.1800, fol.323B.
E: Christen Pedersen Lustrup, degn i Skarrild og Arnborg.
Afkald fra B:
1) Jens Pedersen Lustrup. FM: Morten Pedersen i Hesselvig i Skarrild sogn
2) Nikolaj Hegelar Christensen Lustrup. FM: Peder Christian Pedersen i Heesgård i Skarrild sogn.

74 Jørgen Henrik [Poulsen] Thorlund, degn i Rind og Herning. 6.2.1801, fol.323B, 330B, 338B, 340B.
[Enkemand efter Inger Marie Schiellerup, skifte 15.10.1794 lbnr.57].
[Første ægteskab med Anne Malene Bonsach]. B:
1) [Christian Albert Thorlund, fægtemester på Sorø Akademi, skifte Sorø Akademi hofret 11.7.1781 lbnr.18]
2) Gangolf Bonsach Thorlund i København
3) Vitus Bering Thorlund, degn i Saltum og Hune.

75 Peder Sørensen Hjøllund, degn i Ikast. 22.3.1802, fol.334B, 340, 340B, 341B, 383B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Mikkelsen, landmåler i Nygård. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Jens Mikkelsen i Næstholthus i Snejbjerg sogn
2) Sidsel Pedersdatter g.m. Gravers Nielsen i Munklund i Ikast sogn
3) Mette Cathrine Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Gammel Arnborg
4) Maren Pedersdatter 22
5) Søren Pedersen 21 på rejse på Island
6) Rasmus Pedersen 19
7) Niels Pedersen 13.
FM: Jens Pedersen i Ringstrup i Gjellerup sogn.

76 Anne Magdalene Balling i Sønder Felding. 3.9.1803, fol.341.
E: Johannes Engelsen, præst i Sønder Felding og Assing.
Afkald fra:
1) søsters mand F. Wexels i København
2) bror E. Balling i København
3) bror J, Balling i København.

77 Abelone [Ottesdatter] Severin i Ørre. 20.4.1804, fol.341B.
E: [Niels] Kjærulf, præst i Ørre og Hodsager. B: Kirstine Marie 22, Birgitte Marie g.m. Peder Nielsen Hogager, rytter i regimentet i Horsens, Christian Henrik 17, Otte Severin 15. FM: Jens Borup, møller i Nymølle i Ørre sogn, født værge Christian August Kjærulf, degn i Sahl.

78 Niels Kjærulf, præst i Ørre og Hodsager. 6.9.1804, fol.345, 356, 361, 371B, 391B.
E: Dorthe Margrethe Rømer. LV: Jens Peder Rømer, degn i Sunds, Erhardt Wedel Høgh i Holingholt i Sunds sogn.
Første ægteskab med Abelone Severin, [skifte 20.4.1804 lbnr.77]. B: Kirstine Marie, Birgitte Marie g.m. Peder Nielsen Hogager, rytter i regimentet i Horsens, Christian Henrik, Otte Severin. FM: Jens Borup, møller, født værge Christian August Kjærulf, degn i Sahl.
Brev fra afdødes svoger Markus Zeuthen, degn i Sæby, [g.m. Martha Margrethe Severin] i anledning af afdødes svigerinde Karen Severin, enke efter Jes [Hansen] Ell, er død, med hilsen fra svoger Christensen med kone og 2 døtre.

79 Barbara Christiansdatter Fischer i Vildbjerg. 8.2.1805, fol.353B, 357B.
E: Christen Kjær, degn i Vildbjerg og Timring. A:
1) søstersøn Mikkel Nielsen i Opsund i Brejning sogn
2) søsterdatter Karen Ibsdatter g.m. Boye Jensen i Opsund i Brejning sogn
3) søsterdatter Kirsten Eskildsdatter g.m. Niels Espersen, degn i Brejning
4) søstersøn Christian Eskildsen i Brejning sogn
5) søsterdatter Inger Marie Eskildsdatter g.m. Christen Graversen, kusk hos etatsråd Hansen i Ringkøbing
6) søstersøn Christen Nielsen i Bilring i Brejning sogn
7) søsterdatter Karen Nielsdatter Bilring g.m. Søren Nielsen i Hover i Holsten
8) søsterdatter Johanne Ibsdatter, død, var g.m. Jens Christensen i Hvingel i Hee sogn. 3B:
a Anders Jensen i Hvingel
b Christen Jensen i Hvingel
c Ib Jensen i Hvingel
9) søstersøn Christian Ibsen ved søvæsenet i Sønderborg, død. 2B: (hvis navne ikke kendes).
Desuden angives enkemandens søn Christen Lysgaard i København.

80 Jens Clausen, degn i Bording. 7.7.1806, fol.358B, 362B, 363B, 366, 384, 390B.
Enke efter Sofie Hedvig Selmer. A:
1) bror Peder Clausen, degn i Nøvling
2) søster Lene Clausdatter, enke efter Johan Henrik Lund.
Testamente af 30.11.1802.

81 Peder [Nielsen] Isen, degn i Ørre og Hodsager. 27.4.1807, fol.363, 364B.
E: Bodil Kirstine Christensdatter. LV: Iver Christensen i Ørre Vejrmølle. B: Jens, tømrersvend i Odense, Oluf, tømrersvend sst, Thomas, smedesvend sst, Frands Vilhelm, Birthe Sofie, Else, Anne Cathrine.

82 Frederik Ludvig Christensen, degn i Rind og Herning. 1.11.1808, fol.367B, 370B.
E: Sofie Cathrine [Kold]. LV: Christen Iversen Vittrup i Skjoldborg. A:
1) bror Jonas Christensen i Tjørring
2) søster Margrethe Christensdatter g.m. Laurids Thuesen i Bassumgård
3) bror Christian Christensen Møller i Vrå i Gjellerup sogn
4) søster Marie Christensdatter g.m. Peder Lykke i Lind
5) bror Oluf Christensen Møller i Holing i Herning sogn
6) bror Otte Christensen i København
7) søster Louise Christensdatter 20. FM: farbror Laurids Bundgaard i Tulstrup i Ikast sogn.

83 Frederik Christian Lautrup, præst i Vildbjerg og Timring. 28.2.1809, fol.370.
E: Birgitte Lund. Bevilling til uskiftet for hende og 3 børn.
(Se skifte 22.12.1830 efter Birgitte Olufsdatter Lund i Burgård i Vildbjerg sogn i Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland lbnr.1249).

SLUTHind Herreds Gejstlige Skifteuddrag
1761-1806
C42A-1


1 Jørgen [Jensen] Ravn, præst i Vedersø. 17.1.1763, fol.1B.
E: Johanne Vindfeld. LV: Peder Taftebjerg, præst på Holmsland. B: Marine 5. FM: morbror Jens Vindfeld, købmand i Varde.
Første ægteskab med [Marianne Lautrup], skifte 7.5.1756. B: Barbara 15, Magdalene Cecilie 14, Birgitte 13, Dorthe Christiane 11, Louise 9. FM:
1) farbror Mads Jensen i Ribe
2) Terman Lauridsen Hougaard i Rojbøl i Øster Linnet sogn
3) Terman Madsen i Kærbøl i Farup sogn
4) Andreas Lautrup, bager i Løgumkloster
5) Terman Simonsen til Tanderupgård i Farup sogn.

2 Christen Mogensen Guldager, degn i Stadil. 13.10.1761, fol.43.
E: Johanne Marie Andersdatter Heebo. LV: Niels Zellemann, forpagter af Søndervang. B:
1) Andreas Christensen Guldager 25 i København
2) Mogens Christensen Guldager 21, degn i Stadil
3) Else Christensdatter Guldager 18.
FM: Peder Panderup til Søndervang, [Nikolaj Pedersen] Sattrup, præst i Bølling og Sædding g.m. afdødes næstsøskendebarn [Anne] Margrethe Lambertsdatter Guldager.

3 Margrethe Marie Eskildsdatter i Astrup i Velling sogn. 23.3.1767, fol.47, 49B.
E: Mourids Møller, degn i Velling. B: (Navne angives ikke). FM: Mourids Jepsen, møller i Klapmølle i Velling sogn.

4 Kirsten Jespersdatter i Torsted. 2.4.1767, fol.48.
E: Oluf Pedersen, degn i Torsted.
Af første ægteskab B: Inger Christensdatter. FM: Niels Thuesen i Nørre Esp.

5 Anne Margrethe Danielsdatter Lysgaard i Stadil. 27.10.1764, fol.51.
E: Mogens Christensen Guldager, degn i Stadil. B: Daniel Mogensen Lysgaard. FM: morbror Claus Linderoth, degn i Gjellerup.

6 Didrik Søltoft, dansk skoleholder i Ringkøbing. 31.5.1765, fol.53B.
E: Sara Nielsdatter Vinkel. LV: Hans Christian Iversen i Ringkøbing. B: Poul 8, Mette Magdalene 3, Diderikke Jørgine. FM: farbrødre Carl Søltoft, Jens Søltoft.

7 Cathrine [Lauridsdatter] Helvad i Velling. 10.1.1766, fol.64.
Enke efter Henrik [Vilkensen] Hornemann, præst i Velling. B:
1) Laurids Vilken Hornemann
2) Johan Nikolaj Hornemann
3) Sofie Cathrine Elisabeth Hornemann g.m. Jørgen Kovstrup i København
4) Anne Johanne Hornemann. FM: Christoffer Frausing.

8) Andreas Guldager, degn på Holmsland. 26.5.1770, fol.90.
E: Anne Hansdatter Fischer. LV: [morbror] Christen Madsen Vorgod i Ringkøbing. A:
1) mor Johanne Marie [Andersdatter Heebo], enke efter Christen [Mogensen] Guldager, [skifte 13.10.1761 lbnr.2]. LV: Villum Fischer i Ringkøbing
2) bror M[ogens Christensen] Guldager, degn i Stadil
3) søster Else [Christensdatter] Guldager.

9 Kirsten Jensdatter i Hee. 11.12.1769, fol.91B.
E: Oluf Nielsen, degn i Hee. A:
1) søster Maren Jensdatter i Østergård i Ejstrup i Hee sogn ved søn Anders Østergaard sst
2) halvsøster Anne Kirstine Lauridsdatter i Mejlby i Rindum sogn, enke efter [Peder Pedersen] i Rindum sogn, LV: Mads Nielsen i Rindum
3) halvsøster Sidsel Lauridsdatter, død, enke efter [Mogens Pedersen i Bøndergårde i Gammelsogn]. 3B:
a Laurids [Mogensen] i Ledgård i Gammelsogn
b Peder Mogensen i Bøndergårde
c Jens Mogensen i Gammelsogn.

10 Christen Mogensen Tim, degn i Tim og Madum. 9.7.1769, fol.96.
Enkemand efter Benedikte Pedersdatter Tranmose.
Testamente af 29.11.1767.
Hans A:
1) bror Bertel Mogensen Tim, skoleholder i Harboør
2) søster [Birthe Sofie Mogensdatter Tim] g.m. Johan Frederik Hein, apoteker i Ringkøbing
3) søster Karen Mogensdatter, død, var g.m. Jens Ebbesen, skoleholder i Holstebro. 1B:
a Johanne Cathrine Jensdatter.
Hendes A:
1) bror Oluf Christian Tranmose i Debelmose i Borris sogn
2) søster Kirsten Tranmose g.m. Jeppe Gandrup, degn i Gauerslund
3) søster Margrethe Tranmose i Tim
4) halvbror Christen Pedersen Tranmose, død. 1B:
a Peder Christensen Tranmose, købmand i Ålborg
5) halvsøster Kirstine Margrethe i Majgård i Mejrup sogn.

11 Mette [Jensdatter] Bagge i Ringkøbing. 19.5.1770, fol.113B.
Enke efter Johan Christoffer [Jacobsen] Eilertz, præst i Ringkøbing og Rindum. B:
1) Jens Eilertz, præst i Norge, død. 6B:
a Peder Hjort Eilertz, løjtnant i hollandsk tjeneste
b Anders Eilertz, styrmand i engelsk tjeneste
c Johan Christoffer Eilertz, student i Tinn præstegård i Over Telemarken i Kristiansand stift i Norge, skal i Roskilde skole, hvor hans farfar har gået for 100 år siden
d Mette Bagge Eilertz g.m. Peder Steensen, præst i Vinje ved Skien i Kristiansand stift
e Birthe Eilertz g.m. Henrik Abel, kapellan i Omlie ved Arendal i Kristiansand stift
f Karen Eilertz g.m. Johan Casper Preuss, hytteskriver ved sølvværket i Kongsberg
2) Bagge Eilertz, kapellan i Århus domkirke, død, var g.m. Eleonora Marie [Hildebrandt]. 3B:
a Mette Eilertz 12
b Christine Fuiren Eilertz 7
c Conradine Eilertz 4
3) Christen Lodbjerg Eilertz i København
4) Susanne [Marie] Eilertz i Ringkøbing, enke efter [Niels Mikkelsen] Kjær, borgmester i Ringkøbing
5) Johanne Eilertz, enke efter Christian Bech, præst i Trøgstad ved Frederikshald i Christiania stift.
[6) Søren Eilertz, præst i Rødby og Ringsebølle, skifte Fuglse herred gejstlig 30.10.1753 lbnr.9, død uden børn].

12 Mourids Møller, degn i Velling. 3.7.1772, fol.122.
E: Gunder Jensdatter. LV: Jens Mortensen i Velling Kirkeby. B: Maren, spæd.

Første ægteskab med [Margrethe Marie Eskildsdatter, skifte 23.3.1767 lbnr.3]. B:
Eskild 19, rømt, Oluf 14, Jørgen Christoffer Ludvig 12, Frands 9, Anne Nikolette. FM: født værge Frands Olufsen, der døde, Mads Opitius til Rybjerg.
Desuden nævnes afdødes svoger Iver Eskildsen.

13 Provsteret i Ringkøbing. 30.5.1774.
[Peder Jensen] Taftebjerg, præst på Holmsland, anklages for hårde ord ved visitats i Tim kirke mod Christian Jensen i Vester Søgård, birkedommer i Tim birk.

14 Provsteret i Ringkøbing. 27.11.1776, fol.145B.
Sag vedrørende ærerørige ord mellem Christen Tuskær i Brejning og Søren Hansen sst. på deres koners vegne.

15 Provsteret i Rindum. 22.9.1777, fol.150.
Anne Marie Jørgensdatter [Jynge], enke efter Christen Ibsen, degn i Rindum, kræver 14 rdl. der hæfter på degneboligen, efter sin første mand Thomas [Christensen] Graa, degn i Rindum, der ikke var blevet udbetalt af næste degn, hendes søn Ib Christensen, der blev afsat, men nu kræves af nuværende degn Niels Lauridsen Spandet.

16 Provsteret i Nørre Omme. 16.10.1778, fol.151.
Sag mellem Knud Pøhl i Nørre Omme og Knud Halkjær sst, på grund af tvivl om ægthed af en kopi at et skiftebrev vedrørende gælds størrelse.

17 Formynder i Ringkøbing. 29.9.1779, fol.153.
[Peder Pedersen] Lundager, præst i Hee, der døde var formynder for Margrethe Schmidt, datter af [Christian] Schmidt, byfoged og rådmand i Ringkøbing. Ny formynder er Ernst Hofmann til Åbjerg [i Vedersø sogn].
(Sml. Ringkøbing lbnr.894).

18 Ida Marie Jensdatter Brasch i Ringkøbing. 4.6.1783, fol.153B.
Enke efter [Mathias Hansen] Bering, præst i Nørre Omme.
Arvinger angives ikke.

19 Provsteret i Ringkøbing. 16.3.1785, fol.157, 170B, 181.
Kontrakt om pension for [Johanne Jørgensdatter Bruun], enke efter Christoffer [Andreasen] Frausing, præst i Velling og successor [Hans Aggerup] Olivarius.

20 Provsteret i Ringkøbing. 19.12.1785, fol.158, 167, 171B.
Gensidige anklager om ærerørige ord og vold mellem Jacob Lind, kapellan i Ringkøbing og Niels Buchholtz, kordegn sst.

21 Provsteret i Tim Brogård. 26.1.1786, fol.159B.
Testamente af 26.11.1784 for Anne Kirstine Fogh i Tim degnebolig. A:
1) Christen Brasch, degn i Sennels i Thy
2) Laurids Brasch på Dam(s)gård på Mors
3) Elisabeth Brasch i Velling præstegård
4) Hans [Krag] Brasch, degn i Tim
5) Severin [Michael Christensen] Brasch, [emeritus, var præst i Tim og Madum, far til 4].
Da testator angives at være uden fornuft, betvivles lovligheden af testamentet, der bl.a. udelukker følgende A:
6) [Bodil Kirstine Bering] g.m. Anders Kolby i Ringkøbing
7) [Karen Humble Bering] g.m. Poul Østergaard [i Klode Mølle]
8) Elisabeth Kirstine Brasch g.m. [Hans Jacob Errebo Lauridsen] Lillelund, præst i Rødding [og Krejbjerg].
(Sml. lbnr.25).

22 Provsteret i Ringkøbing. 15.12.1788, fol.182.
Ulrik Friis, toldkontrollør i Ringkøbing anklages for vrede imod Jens Vedersø, købmand sst, fordi denne overbød ham ved en auktion.

23 Lene Margrethe Bay i Nørre Omme præstegård. 27.7.1789, fol.183B.
E: Holger Klagenberg, præst i Nørre Omme og Brejning. B: Laurids Christoffer 9, Birgitte Cathrine Clara 8, Peder Albertin 6, Jens Nikolaj Valentin 4, Christiane Marie 3. FM: Johan Arent [Jochumsen] Neumann, præst i Kvong og Lyne [g.m. afdødes søster Inger Sofie Lauridsdatter Bay], Jacob Peder Boysen, degn i Torstrup og Horne [g.m. Elisabeth Albertsdatter Klagenberg, enke efter afdødes bror Laurids Harlev Lauridsen Bay, præst i Kvong og Lyne].
Bevilling til uskiftet bo af 23.5.1788.
[Afdødes far var Laurids Bertelsen Bay, præst i Vester Nykirke og Fåborg].

24 Henrik Brandorf, degn i Velling. 7.8.1788, fol.185.
E: Cathrine Hansdatter. LV: Niels Dam i Klapmølle. B: Hans 7, Anne Marie 4, Nis 1. FM: Morten Jensen, Jens Sørensen, Niels Pilgaard, alle af Velling Kirkeby.

25 Anne Kirstine Fogh, ugift i Tim degnebolig. 20.1.1787, fol.186.
Arvinger meddelt 11.4.1791 A:
0) [farfar Otte Jensen Hoslev, præst i Grønbæk og Svostrup g.m. farmor Johanne Nielsdatter Lind]. 5B:
1) farbror Jens Ottesen Grønbæk, præst i Roslev og Rybjerg i Salling. 3B:
a Andreas Grønbæk, præst i Røgen og Sporup
b Helene Grønbæk g.m. Jens [Madsen] Hvas, præst i Durup og Tøndering i Salling
c Thomas Grønbæk, præst i Roslev og Rybjerg død. 1B:
1 Helene Grønbæk g.m. [Niels Christian] Stjernholm, præst i Roslev og Rybjerg
2) faster Ellen Ottesdatter g.m. Niels Cortsen Bisted, præst i Them. 2B:
a Søren Nielsen Bisted, præst i Levring, død. 2B:
1 Niels Cortsen Bisted præst i Grejs [og Sindbjerg]
2 Jens Ibsen [Sørensen] Bisted, præst i Levring, død. 2B:
x Conrad Lundsgaard Jensen Bisted
y Marie Jensdatter Bisted
b Arent Nielsen Bisted, præst i Skarrild og Arnborg, død. 6B:
1 Otte Christian Bisted, forpagter på Lykkesholm
2 Ellen Marie Bisted, enke efter [Hans] Busch, kateket i Vejle
3 Cathrine Helvig Bisted g.m. [Baltazar Frederik] Voetmann, [gartner] på Gunderupgård [i Strandby sogn]
4 Lorentse Margrethe Bisted, hospitalslem i Vejle
5 Anne Malene Bisted g.m. Bernth, købmand i Århus
6 Anne Elisabeth Bisted g.m. Christen [Clausen] Svitzer, præst i Skarrild og Arnborg, begge døde. 5B:
x Claus Svitzer
y Arent Svitzer
z Eleonora Svitzer
æ Abelone Cathrine Svitzer
ø Anne Margrethe Svitzer
3) farbror Christen Ottesen Brasch, præst på Holmsland, død. 4B:
a Jens [Henrik] Brasch til Lindtorp [Asp sogn], død. 1B:
1 Christiane Ida Marie Brasch, død, var g.m. Mathias [Hansen] Bering, præst i Nørre Omme og Brejning. 5B:
x Bodil Kirstine Bering g.m. Anders Kolby i Ringkøbing
y Karen Humble Bering g.m. Poul Østergaard i Klode mølle [i Kragelund sogn]
z Anne Margrethe Bering g.m. [Balthazar] Low, toldforvalter i Lemvig
æ Vilhelmine Christiane Bering g.m. Hans [Christoffer Nielsen Møller], i Ansø mølle [i Vrads sogn]
ø Johanne Henrikke Bering g.m. Peder Vibe i Skive
b Mogens Vendelbo Brasch, præst i Lihme i Salling, død. 3B:
1 Elisabeth Kirstine Brasch g.m. Hans [Jacob Errebo Lauridsen] Lillelund, præst i Rødding og Krejbjerg
2 Christen Vendelbo Brasch, præst i Hillerslev og Kåstrup
3 Mogens Vendelbo Brasch, død. 2B:
x Hans Christian Brasch (også kaldt Hans Christian Sinding) på Frederiks Hospital Apotek i København
y Karen Brasch g.m. Laurids Lassen Lange på Nørre Karstoft [i Skarrild sogn]
c [Marie] Elisabeth Brasch g.m. [Peder Nielsen] Spandet, kapellan på Holmsland, begge døde. 1B:
1 Niels Spandet i Vinding, [senere præst i Ho og Oksby]
d Severin [Michael Christensen] Brasch, emeritus, var præst i Tim, der døde, skifte 5.6.1794 lbnr.26. 3B:
1 Hans Krag Brasch, degn i Tim
2 Christen Brasch [degn i Sennels i Thy]
3 Laurids Brasch [på Dam(s)gård på Mors
4) far Laurids Ottesen Fogh, præst i Lønborg og Egvad [g.m. afdødes mor Margrethe Knudsdatter Guldager], begge døde. 1B:
a Anne Kirstine Fogh, som er afdøde
5) faster Maren Ottesdatter g.m. Arent Jensen Printzler, præst i Serup og Lemming, begge døde. 1B:
a Gedske Cathrine Printzler g.m. Anders [Pedersen] Torning, præst på Gjøl, begge døde. 1B:
1 Ove Torning, præst i Sevel
Testamente af 26.11.1784, der blev omstødt, da afdøde var vanvittig og uden sin fornuft. (Sml. lbnr.21).
(Kilde: Flemming Aagaard Winther: Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. Slægten 2008).

26 Severin [Michael Christensen] Brasch, emeritus, var præst i Tim og Madum, nu i Tim degnebolig. 5.6.1794, fol.202B.
Enkemand efter [Johanne Marie Hansdatter Krag]. B:
1) Hans Brasch, degn i Tim og Madum
2) Christen Brasch
3) Laurids Brasch.
Arv efter Anne Kirstine Fogh, der døde 18.1.1787, skifte 20.1.1787 lbnr.25.
Afdøde døde 28.7.1787.

27 Cathrine Birgitte [Nielsdatter Bützow] i Velling præstegård. 13.12.1796, fol.206B.
Enke efter [Terman Mortensen, degn i Vejen og Læborg]. B:
1) Niels Jochum Termansen i Vejen
2) [Dorthe Cathrine Termansdatter] g.m. Hans Aggerup Olivarius, præst i Velling.

28 Hans Sørensen Brasch, degn i Tim og Madum. 29.8.1797, fol.207.
Enkemand efter [Anne Malene Thomasdatter, skifte 10.3.1791 lbnr.32]. B:
1) Mette Brasch 21
2) Severin Michael Brasch 20.

29 Mogens Guldager, degn i Stadil. 9.7.1787, fol.211.
E: Margrethe Frederiksdatter. LV: Jens Bone Højer, præst i Hee. B: Anne Margrethe 19, Andriette Cathrine 16, Johanne Marie 11, Andreas 8, Christian 6, Henriette Christine 5, Svenning 2. FM: Christen Jepsen Kirk.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Danielsdatter Lysgaard, skifte 27.10.1764 lbnr.5]. B: Daniel.

30 Vilhelm Schmidt, student og informator i Vedersø præstegård. 1.12.1790, fol.214.
Arvinger kendes ikke.

31 Markus [Clausen] Borgen, præst på Holmsland. 11.11.1790, fol.215.
E: Gertrud Marie [Gerhardtsdatter] Gerritz. LV: [Hans Frederik] Reinert, forvalter på Søgård, nu på Lønborggård. B: Gerhardt 30, Søren 28, Marie 26, Hans Peder 25, David 24, Anne Margrethe 20, Ida Malene 19, Svenning 16.
Første ægteskab med Marie [Sørensdatter] Anchersen. B: Claus, fuldmægtig på Trankebar.

32 Anne Malene Thomasdatter i Tim degnebolig. 10.3.1791, fol.219B.
E: [Hans Sørensen] Brasch, degn i Tim og Madum. B: [Mette, Severin Michael].

33 Holger [Albertsen] Klagenberg, præst i Nørre Omme og Brejning. 30.8.1792, fol.220B.
E: Else Helsted.
Første ægteskab med Lene Margrethe [Lauridsdatter] Bay, skifte 27.7.1789 lbnr.23. B: Laurids [Christoffer] 12, Birgitte [Cathrine Clara] 11, Peder [Albertin] 10, Christiane Marie 6. FM: [Christian] Kaalund, degn i Nørre Omme og Brejning.

34 Kirsten [Pedersdatter] Stavsig i Ringkøbing. 24.4.1794, fol.233B.
Enke efter Gandrup, degn. A:
1) søster Margrethe Stavsig i Ringkøbing. LV: Bertel Kolby, købmand i Ringkøbing
2) halvsøster Kirstine Margrethe Stavsig g.m. Anders Majgaard i Mejrup, begge døde. 4B:
a Jens Andersen i Burgård i Vildbjerg sogn
b Christen Andersen i Majgård i Mejrup sogn, død. 1B:
1 Anders Majgaard i Holstebro
c Karen Andersdatter Skov i Sønderlund i Måbjerg sogn
d en datter i København, død, var g.m. Peder Lauridsen. 1B:
1 en datter.
[Hardsyssels degnehistorie angiver Jeppe Thygesen Gandrup som skoleholder i Ringkøbing 1752-1762].

35 Claudiane Nielsdatter Munkeberg i Ringkøbing. 20.4.1791, fol.238B.
Enke efter Laurids Pedersen Schade, præst i Stadil.
Hans A:
0) forældre Peder Pedersen Schade, købmand i Ribe g.m. Margrethe Bjørn. 2B:
1) Laurids Pedersen Schade, døbt Ribe Katharinæ 19.2.1703, som er afdøde
2) søster Cecilie Pedersdatter Schade, døbt Ribe Katharinæ 19.2.1710, g.m. Laurids Jespersen Brylov, farver i Ribe, begge døde. 4B:
a Johannes Brylov i København, døbt Ribe Katharinæ 27.7.1738
b Peder Brylov, skoleholder i Højelse i Vallø stift på Sjælland, døbt Ribe Katharinæ 27.7.1738
c Jytte Margrethe Brylov i København, døbt Ribe Katharinæ 11.9.1740, viet København Nikolaj 22.4.1761 til Rasmus Pedersen, guldsmed, begge døde. 2B:
1 Laurids Rasmussen, døbt København Nikolaj 17.8.1770
2 Hans Rasmussen, døbt København Nikolaj 7.5.1778, af Vajsenhuset sat i lære som kobbersmed i København
d Margrethe Brylov, døbt Ribe Katharinæ 24.1.1745, g.m. Niels Bøgh i Hillerød.
Hendes A:
0) forældre Niels Clausen Munkeberg, præst i Taulov g.m. Susanne Lauridsdatter Bang. 2B:
1) Claudiane Nielsdatter Munkeberg, som er afdøde
2) søster Eleonora Nielsdatter Munkeberg g.m. Ulrik Adolf Kruse, forpagter på Møgelkær. 7B:
a Hans Basse i Tårup
b Niels Munkeberg, student
c Jacob Kruse, forpagter på Møgelkær
d Niels Kruse på Møgelkær
e Jens Jørgen Kruse i Fredericia
f Sofie Kruse g.m. [Hans Frederik Mathæussen] Plesner, præst i Rårup
g Elisabeth Kirstine Kruse.
Afdøde døde på Møgelkær i Rårup sogn, [skifteoptakt Bjerre herred gejstlig 12.4.1791 lbnr.117].
Testamente af 22.6.1750.

36 Mette Nielsdatter Bjerg i Vedersø degnebolig. 5.8.1793, fol.253.
E: Daniel [Nielsen] Hopp, degn i Vedersø. B: Niels 17, Nikolaj 13, Frederik 10, Karen Christence 6, Peder Riis 2.

37 Niels Buchholtz, klokker og kordegn i Ringkøbing. 15.6.1792, fol.254.
Enke efter Sara Fjord. B:
1) Ingeborg Buchholtz 27, g.m. Valentin Beyer, vejermester i Ringkøbing
2) Casper Christoffer Buchholtz 26, kirurg i Christiania i Norge
3) Martha Helene Buchholtz 22, der ægter [Erik Frederik] Sølling, klokker og kordegn i Ringkøbing
4) Vibeke Buchholtz 12.

38 Margrethe Elisabeth [Christiansdatter] Engelstoft i Rindum degnebolig. 4.12.1796, fol.266.
E: Niels [Lauridsen] Spandet, degn i Rindum. A:
1) bror [Christian] Engelstoft, birkedommer på Fanø
2) søster i Sønderho, enke efter Peder Ottesen.

39 Christian Hansgaard, degn i Hee og No. 24.4.1798, fol.269.
E: Hylleborg Hartvigsdatter. LV: [Jens Bone] Højer, præst i Hee. B: Marianne 26, Anne Kirstine 18, Niels Peder 15, Jens 13, Hartvig 8. FM: [Joachim Henrik ]Frich, møller i Voldbjerg mølle.

40 Mette [Jacobsdatter] i Torsted. 27.10.1799, fol.270B.
Enke efter Christen [Hansen] Grønvold, præst i Torsted og Hover.
Første ægteskab med Thomas Hansen, præst i Torsted og Hover. B:
1) Anne Cathrine [Thomasdatter Hansen] g.m. Svenning Yde, degn i Hurup i Refs herred
2) Anne Malene [Thomasdatter] g.m. Hans Brasch, degn i Tim og Madum, begge døde. 3B:
a Severin [Michael] Brasch
b Mette Brasch.
[Andet ægteskab med Jørgen Andersen Lauridsen, præst i Torsted og Hover].

41 Daniel Hopp, degn i Vedersø. 2.1.1800, fol.275.
E: Edel Nielsdatter Hug. LV: Christen Jørgensen i Vedersø. B: Niels 22, Nikolaj 20, Frederik 17, Karen Christence 14, Peder Riis 9.

42 Laurids Helbæk, præst i Stadil. 19.6.1806. fol.276B.
E: Elisabeth Rebekka Muus.
Bevilling til uskiftet bo af 11.2.1791, hvor han da var degn på Rømø.

43 Niels Borch, degn i Stadil. 10.7.1806, fol.277.
E: Maren Pedersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 8.8.1806.

44 Jens Frederik Lassen, ugift i Østergård i Tim sogn, tidligere præst i Tim og Madum. 27.8.1806, fol.277B.
Arvinger kendes ikke.
Villads Mehl i Ringkøbing påberåber sig slægtskab på afdødes mors side, men uden bevis.

SLUT


Hjerm Herreds Gejstlige Skifteprotokol
1682-1750 og 1792-1811

[1682-1750]    [1792-1811]   
Hjerm herreds gejstlige skifteprotokol
1682-1750
C 39F-2


1 Karen Knudsdatter i Handbjerg præstegård. 26.6.1682, fol.1.
E: Christen Pedersen Holgaard, præst i Handbjerg. B: Knud, Jørgen, Peder. FM: morbror Oluf Knudsen [Hjerm, præst i Vandborg].

2 Gertrud Pedersdatter [Lime] i Ølby præstegård. 30.1.1685, fol.3B.
E: Søren Sørensen, præst i Ølby og Fovsing. Af børn nævnes B: Maren, Anne Cathrine. (Sml. lbnr.4).

3 Sidsel Sørensdatter i Asp præstegård. 22.5.1684, fol.5B.
E: Peder Rasmussen, præst i Asp. B: Rasmus, Søren, Karen. FM: morbror Christen Sørensen [Hjortsvang], præst i Nørhå.

4 Søren Sørensen Gørding, præst i Ølby, Asp og Fovsing. 12.4.1687, fol.7.
Enkemand efter Gertrud Pedersdatter [Lime, skifte 30.1.1685 lbnr.2]. Af børn nævnes B:
1) Hans Sørensen, præst i Ølby, Asp og Fovsing
2) Jens Sørensen, velærværdige
3) Anders Sørensen, præst [i Tårup og Kvols]
4) Niels Sørensen
5) Maren Sørensdatter
6) Anne Cathrine Sørensdatter
7) Johanne Sørensdatter
8) Villads Sørensen, der også døde. Der holdes fælles ligprædiken over ham og hans far.
[Første ægteskab med Maren Olufsdatter].
Desuden nævnes afdødes afdøde søn Villads Sørensen.
Afdøde døde 14.3.1687.
(Sml. lbnr.9).
Litteratur: Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe. Slægten Lime af Ejnar C. Larsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1990 side 1-20. Heri side 11: Gertrud Pedersdatter Lime.

5 Anders Knudsen Borbjerg, student i Borbjerg præstegård. 25.2.1685, fol.8B.
A:
1) mor Maren Andersdatter, enke efter [Knud Poulsen Kolding], præst i Borbjerg og Ryde
2) bror Poul Knudsen, præst i Borbjerg og Ryde
3) søster Maren Knudsdatter, enke efter Christen [Jørgensen] Friis, præst i Ørre
4) søster Ida Knudsdatter, død, var g.m. Jens Andersen Morsing, præst i Mejrup. 2B:
a Knud Jensen
b Anne Jensdatter
5) søster Maren Knudsdatter Skram
6) Karen Knudsdatter g.m. Hans Jørgensen Jelling, præst i Øster Nykirke og Give.

6 Niels Jensen, kapellan i Hjerm. 18.1.1687, fol.11.
E: Ordsle, (kunne betyde Ursula eller Aarsele). A: søskendebarn Mikkel Ibsen, præst i Grindsted samt 2 søsterdøtre på Fyn.

7 Anneke Lauridsdatter Bording i Ølby præstegård. 16.9.1687, fol.12.
E: Hans Sørensen Ølby, præst i Ølby og Fovsing. A:
1) søster Ingeborg Lauridsdatter Bording g.m. Christen Madsen, degn i Ulfborg
2) søster Dorthe Lauridsdatter Bording.
(Afdødes forældre var Laurids Christensen Bording, præst i Ulfborg og Råsted og Maren Kjeldsdatter, skifte Ulfborg gejstlig 8.1.1686 lbnr.2).

8 Sidsel Christensdatter Linde i Hjerm præstegård. 12.10.1680, fol.14B.
E: Henrik Jensen [Jermiin], præst i Hjerm, Gimsing og Venø. B: Jens 1. FM: morfar Christen Linde [til Volstrup].

9) Hans Sørensen Ølby, præst i Ølby og Fovsing. 21.8.1688, fol.15B.
Enke efter Anneke Lauridsdatter Bording, [skifte 16.9.1687 lbnr.7]. A:
1) bror Jens Sørensen Ølby
2) bror Anders Sørensen Ølby, [præst i Tårup og Kvols]
3) bror Peder Sørensen Ølby, [degn i Ølby]
4) bror Niels Sørensen Ølby
5) søster Karen Sørensdatter, død, var g.m. Christen Nielsen, smed i Fovsing. 1B:
a Niels Christensen
6) søster Anne Sørensdatter g.m. Oluf Hansen
7) søster Maren Sørensdatter
8) søster Anne Cathrine Sørensdatter.
Arv i boet til afdødes hustrus søster Dorthe Lauridsdatter Bording.

10 Niels Poulsen Astrup, præst i Vejrum. 28.4.1690, fol.24.
Enkemand efter Ingeborg Frandsdatter Rosenberg. B:
4) Frands Nielsen Rosenberg, præst i Vejrum, død 1689
5) Peder Nielsen Vejrum, præst i Hove
6) Poul Nielsen Vejrum
7) Barbara Nielsdatter Vejrum
8) Sofie Nielsdatter Vejrum.
9) Anne Cathrine Nielsdatter, død, var g.m. Jens Olufsen, vinhandler i Viborg. 4B:
a Niels Jensen
b Oluf Jensen
c Ingeborg Jensdatter
d Birgitte Jensdatter
Første ægteskab med Karen Pedersdatter [Lime]. B:
1) Cathrine Nielsdatter, død, var g.m. Anders Olufsen Bjørnør, præst i Ormslev [og Kolt]
2) Karen Nielsdatter Vejrum g.m. Rasmus Hansen Ravn i Burgård [i Bur sogn]
3) Else Nielsdatter Vejrum, død, var g.m. Frands Andersen i Ulstedbo [i Sindal sogn] i Vendsyssel. 2B:
a Niels Frandsen
b Anne Frandsdatter.
Desuden nævnes afdøde hustrus far og søskende:
0) Frands [Nielsen] Rosenberg, biskop i Viborg, skifte 20.2.1660
1) Sofie Frandsdatter Rosenberg, der har arv efter far
2) Hans Frandsen Rosenberg, [præst i Vester Vedsted], lektor i Ribe
3) Maren Frandsdatter Rosenberg, skifte 28.5.1679 i Viborg
4) Karen Frandsdatter Rosenberg, skifte 26.4.1679 i Vejrum præstegård
5) Mette Frandsdatter g.m. Niels [Jørgensen Serup], præst i Hobro [og Skellerup]
og afdøde hustrus halvsøskende
6) Sidsel Frandsdatter
7) Dorthe Frandsdatter.
8) Mogens Frandsen Rosenberg i Vejrum præstegård.
Litteratur: En slægt Rosenberg af C. Klitgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1930 side 208-215.

11 Sofie Nielsdatter [Astrup] i Vejrum præstegård. 10.12.1691, fol.58B.
E: Peder Lauridsen Vandborg, præst i Vejrum. A:
1) bror Peder Nielsen [Vejrum], præst i Hove
2) bror Poul Nielsen [Vejrum], præst i Tørring og Heldum
3) søster Barbara Nielsdatter
4) søster Anne Cathrine Nielsdatter, død, var g.m. Jens Olufsen, vinhandler i Viborg. 4B:
a Niels Jensen
b Oluf Jensen
c Ingeborg Jensdatter
d Birgitte Jensdatter.
5) søster Cathrine Nielsdatter, død, var g.m. Anders Olufsen [Bjørnør], præst i Ormslev [og Kolt]
6) søster Else Nielsdatter, død, var g.m. Frands Andersen i Ulstedbo [i Sindal sogn] i Vendsyssel. 2B:
a Niels Frandsen
b Anne Frandsdatter.
Arv efter far Niels Poulsen [Astrup], præst i Vejrum, [skifte 28.4.1690 lbnr.10] og mor Ingeborg Frandsdatter [Rosenberg], efter bror Frands Nielsen [Rosenberg], præst i Vejrum og efter halvsøster [Karen Nielsdatter Vejrum g.m. Rasmus Hansen Ravn] i Burgård [i Bur sogn].

12 Else Christensdatter i Ølby degnebolig. 9.11.1692, fol.66.
E: Peder Sørensen, degn i Ølby. B:
1) Claus Pedersen
2) Gertrud Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter.
FM: morfar Christen Nielsen, smed i Fovsing.

13 Svend Andersen Soderup, præst i Navr og Sir. 6.2.1693, fol.66B.
E: Mette Olufsdatter. LV: Jacob Andersen i Husby og [Sønder] Nissum. B: Margrethe Cathrine. FM: successor Christian Bentsen [Wellejus].

14 Peder Rasmussen [Horsens], præst i Ølby, Asp og Fovsing. 4.6.1694, fol.70, 100.
E: Anne Jensdatter Munch. LV: svoger Christen Jensen Møborg, præst i Tim og Madum, [g.m. Kirsten Jensdatter Munch], Andreas Nielsen Kaas, der ægter enken. B:
4) Hylleborg Pedersdatter
5) Ejler Pedersen, der døde
6) Niels Pedersen
7) Sidsel Pedersdatter
FM: Jens Andersen Morsing, præst i Mejrup, Peder Lauridsen [Vandborg], præst i Vejrum, Christoffer [Rasmussen] Lime, præst i Fjaltring [og Trans], Anders Skive g.m. afdødes søster Inger Rasmusdatter.
Første ægteskab med [Sidsel Sørensdatter], skifte 22.5.1684 lbnr.3. B:
1) Rasmus Pedersen Stagnoppidan
2) Søren Pedersen
3) Karen Pedersdatter.
FM: [morbror] Christen Sørensen [Hjortsvang], præst i Nørhå.
Afdøde var formynder for sin søstersøn Rasmus Olufsen i Ringkøbing, der havde arv efter Maren Rasmusdatter, enke efter Jens Koch i Nibe.
Desuden nævnes enkens bror Ejler Jensen Munch, præst i Bjerregrav, [Ålum og Tånum].

15 Christen Pedersen Holgaard, præst i Handbjerg. 20.1.1696, fol.85, 133.
E: Mette Melchiorsdatter. LV: bror Mathias Melchiorsen. B: Anne Cathrine, Margrethe, Melchior, Augustinus.
Første ægteskab med Karen Knudsdatter Hjerm, skifte 26.6.1682 lbnr.1. B: Knud, Jørgen, Peder. FM: morbror Oluf Knudsen, præst i Vandborg

16 Niels Hansen Stauning, præst i Gørding, Vemb og Bur. 10.6.1696, fol.88B.
Enkemand efter [Kirsten Jensdatter, datter af Jens Christensen Ølby, præst i Haderup]. B:
1) [Else Nielsdatter] g.m. Rasmus Ravn i Burgård [i Bur sogn]
2) [Anne Nielsdatter Bording] g.m. Anders Pallesen i Holstebro
3) Kirsten Nielsdatter
4) Jens Nielsen.
FM: Jeppe Nielsen Kolding, præst i Velling [g.m. Maren Pedersdatter Hegelund].
Afdøde var formynder for Søren Hansen Omme, der havde arv efter far Hans Pedersen Hegelund, præst i Sønder Omme [og Hoven], skifte 23.3.1685.
Afdøde var formynder for Jens Jensen Lydum, [der havde arv efter far Jens Sørensen Sass eller Ravnsø]. Afkald i Ulfborg herred gejstlige skifteprotokol 6.11.1694 og protokolleret 28.9.1695.
(Kilde til afdødes kone: Epitafium i Stauning kirke).

17 Susanne Pedersdatter Snede i Holmgård præstegård i Borbjerg sogn. 16.9.1696. fol.95.
E: Poul Knudsen, præst i Borbjerg og Ryde. B: Else, Ida [Marie].
Enkemanden var formynder for sin søsterdatter Vibeke Christensdatter Friis g.m. Laurids Christensen, smed i Halmstad i Skåne, der havde arv efter Jørgen Poulsen [Grum, præst] i Ikast.
[Afdøde var datter af Peder Sørensen Ørum, præst i Nørre Snede og Ejstrup].

18 Poul Knudsen i Holmgård præstegård, præst i Borbjerg og Ryde. 7.10.1697, fol.101B, 124, 132.
Enke efter Susanne Pedersdatter Snede, [skifte 16.9.1696 lbnr.17]. B: Else, Ida Marie. FM: [morbror] Jens Pedersen, [præst i Nørre] Snede, Oluf Knudsen i Vandborg.
Ophold til afdødes mor Maren Andersdatter, enke efter Knud Poulsen, præst i Borbjerg og Ryde.
Afdøde var formynder for søstersøn Christen Christensen Friis.
Afdøde var forlovet med Margrethe Davidsdatter.

19 Peder [Lauridsen] Vandborg, præst i Vejrum. 5.7.1697, fol.118B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Johan Christoffer Eilertz, præst i Ringkøbing og Rindum. B: Sofie, Marie Cathrine, Birgitte, Pernille. FM: farbror Jens Lauridsen Vandborg i Lemvig, morbror Anker Sørensen, præst i Sønder og Nørre Bork.

20 Mads [Knudsen] Hessel, præst i Hjerm, Gimsing og på Venø. 27.5.1700, fol.125.
E: Margrethe [Clausdatter] Reenberg. LV: bror Frands Reenberg, doktor. A:
1) mor Maren Sørensdatter, [enke efter Knud Madsen i Store Hessel i Borbjerg sogn]. LV: Christen Andersen
2) søster Karen Knudsen g.m. Mogens Villadsen
3) søster Anne Knudsdatter g.m. Niels Lassen i Skåphus [i Sunds sogn]
4) søster Mette Knudsdatter g.m. Peder Olufsen i Store Hessel [i Borbjerg sogn]
5) søster, død, var g.m. Oluf Steffensen. B: (Navne angives ikke)

21 Peder Sørensen, degn i Ølby, Asp og Fovsing og hustru Anne Puch i Ølby degnebolig. 22.7.1700, fol.126.
[Første ægteskab med Else Christensdatter, skifte 9.11.1692 lbnr.12].
Børn frasiger arv og gæld.
Afdøde var formynder for søstersøn Niels Christensen, der har arv efter far Christen Nielsen, smed i Fovsing. (Sml. lbnr.9).

22 Anne Cathrine Bruun i Vejrum præstegård. 2.8.1700, fol.131B.
E: Henrik [Ejlersen] Garboe, præst i Vejrum. B: Rasmus, Ejler.

23 Maren Nielsdatter i Hjerm degnebolig. 10.3.1701, fol.133B.
E: Anders Jensen, degn i Hjerm, Gimsing og Venø.
Testamente af 4.3.1701. A:
1) Mette Christensdatter g.m. Balthazar Hansen, skomager i Holstebro
2) Mette Pedersdatter g.m. Jens Hansen, handskemager i Holstebro.

24 Maren Andersdatter i Holmgård præstegård i Borbjerg sogn. 19.11.1703, fol.134, 138B.
Enke efter Knud Poulsen Kolding, præst i Borbjerg og Ryde. B:
1) Maren Knudsdatter, enke efter Christen [Jørgensen] Friis, [præst i Ørre]
2) Poul Knudsen, [skifte 7.10.1697 lbnr.18]. 2B:
a Else Poulsdatter
b Ida Marie Poulsdatter
3) Ida Knudsdatter, død, [var g.m. Jens Andersen Morsing, præst i Mejrup]. 2B:
a Knud Jensen
b Anne Jensdatter
4) Maren Knudsdatter Skram g.m. Otte Jensen [Holbæk, kapellan] i Holstebro
5) Karen Knudsdatter g.m. Hans Jørgensen Jelling, præst i [Øster] Nykirke [og Give].
(Sml. lbnr.5).

25 Claus Mathiasen Bang, præst i Gørding, Vemb og Bur. 28.5.1704, fol.138, 148.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Møller i Holstebro. A:
1) bror Johan Bang i Holstebro
2) søster Anne Lisbeth Bang
3) søster Mette Bang, død, var g.m. Johan Christian Bonifacius, præst i Brodersby i Schwansen amt i Holsten. 1B:
a Claus Bonifacius.

26 Gavebrev i Lemvig. 10.4.1702.
Gavebrev fra Birgitte Pedersdatter [Luxdorph] i Lemvig, enke efter Laurids Gregersen Vandborg, præst i Vandborg (LV: søn Jens Lauridsen Vandborg i Lemvig) til afdøde søn Peder Lauridsen Vandborg, præst i Vejrum, [skifte 5.7.1697 lbnr.19]'s 4B: Sofie., Marie, Birgitte og Petronelle.

27 Jens Andersen Morsing, præst i Mejrup. 27.4.1705, fol.140.
E: Inger Laugesdatter. LV: Niels Ibsen til Tviskloster. B:
3) Jacob Jensen Morsing, student.
Første ægteskab med [Ida Knudsdatter]. B:
1) Knud Jensen Morsing i Vejle
2) Anne Jensdatter Morsing der ægter Mads Leegaard, præst i Ferring.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Frands Holst.
Arv i boet efter Maren Andersdatter, [skifte 19.11.1703 lbnr.24] til A:
1) Maren Knudsdatter, enke efter Christen [Jørgensen] Friis, [præst i Ørre]
2) Poul Knudsen, [skifte 7.10.1697 lbnr.18]. 2B:
a Else Poulsdatter
b Ida Marie Poulsdatter. FM: Jens [Pedersen], præst i Nørre Snede
3) Maren Knudsdatter Skram g.m. Otte Jensen Holbæk, kapellan i Holstebro
4) Karen Knudsdatter g.m. [Hans Jørgensen Jelling, præst i Øster] Nykirke [og Give].

28 Bodil Christensdatter i Ølby degnebolig. 16.3.1705, fol.145B.
E: Jacob Lauridsen [Kjær], degn i Ølby, Asp og Fovsing. B: Laurids, Christen. FM: morfar Christen Mikkelsen i Dalgård i Navr sogn.

29 Bodil Mikkelsdatter Lund i Holmgård præstegård i Borbjerg sogn. 8.3.1708, fol.148B.
E: Peder Jensen Lyngby, der ægter Ida Marie Poulsdatter. B:
2) Charlotte Pedersdatter Lyngby.
Første ægteskab med Jacob Jørgensen Vadum, præst på Hvalø i Norge. B:
1) Jørgen Jacobsen Møldrup.
FM: farbror Ludvig Jørgensen Vadum, præst i Bedsted og Grurup i Thy.
Ida Marie Poulsdatter har arv efter far Poul Knudsen, præst i Borbjerg og Ryde, [skifte 7.10.1697 lbnr.18], efter mor Susanne Pedersdatter Snede, [skifte 16.9.1696 lbnr.17] og efter farmor Maren Andersdatter Hjerm, [skifte 19.11.1703 lbnr.24].

30 Dorthe Henriksdatter i Ølby degnebolig. 16.3.1710, fol.154.
E: Jacob Lauridsen [Kjær], degn i Ølby, Asp og Fovsing. B: Bodil. FM: morbror Christen Henriksen i Kærgårds mølle [i Ølby sogn].

31 Provsteret i Bur kirke. 27.9.1714, fol.156B.
Navngivne sognefolk i Ølby, Asp og Fovsing anklager Jacob [Sørensen] Skive, præst sst. for
1) skældsord i kirken
2) usømmeligt skriftemål
3) uvillighed til at besøge de syge
4) åbenbaret lønligt skriftemål
5) ulovlige forhold ved dødes begravelse
6) klammeri og slagsmål.
Retten sat igen i Sir kirke 19.4.1723, fol.179B.
Retten sat igen i Sir kirke 12.6.1724, fol.216.

32 Anne Margrethe [Knudsdatter] Lang i Gørding præstegård. 12.8.1718, fol.168B.
E: Søren [Pedersen] Stauning, præst i Gørding, Vemb og Bur. B:
1) Peder Stauning, student i København
2) Knud Lang
3) Jørgen Stauning
4) Mathias Stauning 4
5) Benjamin Stauning 1
6) Else Stauning
7) Lene Margrethe Stauning
8) Anne Stauning.
Desuden nævnes enkemandens søster Maren Pedersdatter i Horsens og enkemandens søstersøn Jens Mandix, der tjener på Volder [i Ramme sogn].
Gave til Knud Lang fra afdøde Mads Christensen i Lemvig.

33 Peder Jensen Solgaard, kapellan i Hjerm, Gimsing og Venø. 20.7.1719, fol.176.
E: Maren Andersdatter Guldager. LV: [søsters mand] Rasmus Fogh, præst i Guldager. B: Anders, Inger. FM: morbror Lambert [Andersen] Guldager, præst i Bølling, da deres farbror er en gammel udlevet mand.

34 Jacob Jensen Morsing, præst i Mejrup. 28.4.1721, fol.196.
E: Lisbeth Sørensdatter Loumann. B: Jens 13, Christen 10. FM: morbror Søren Loumann, degn i Storring.
Enkens første ægteskab med [Peder Lauridsen Havnelev, præst i Ørre og Hodsager]. B:
1) Søren Pedersen
2) Jens Pedersen
3) Anne Cathrine
4) Birgitte Margrethe.
Disse børn ankom til afdødes hus 1.8.1708.

35 Peder [Jensen] Lyngby, præst i Borbjerg og Ryde. 30.7.1721, fol.205.
E: Ida Marie Poulsdatter. LV: Christen Hansen Friis, ridefoged på Rydhave. B:
2) Bodil Kirstine Lyngby 11
3) Susanne Lyngby 9 uger, der døde.
FM: fasters mand Rasmus Hirtznach, præst på Helgenæs, mosters mand Peder Mathiasen Søltoft i Ebeltoft.
Første ægteskab med [Bodil Mikkelsdatter Lund, skifte 8.3.1708 lbnr.29]. B:
1) Charlotte Pedersdatter Lyngby 23 i København.
FM: farbror Frederik Jensen Lyngby, ridefoged på Brusgård [i Ølst sogn], fars søskendebarn Frederik Thomsen [Lyngby], præst i Lyngby [og Albøge].

36 Henrik [Ejlersen] Garboe, præst i Vejrum. 10.4.1727, fol.221, 389B.
E: Karen Sørensdatter Anker. B:
3) Anne Cathrine Garboe g.m. Christen [Simonsen] Sahl, [i Vejrum præstegård i Hjerm herred]
4) Peder Severin Garboe 16 i Odense skole.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Bruun], skifte 2.8.1700 lbnr.22. B:
1) Rasmus Garboe, præst i Tikøb og Hornbæk på Sjælland
2) Ejler Garboe, født 7.9.1699; skal efter sigende være død i Italien.
Arv efter Ejler Garboe fordeles 29.10.1742 (fol.389B og 392B) til
1) [sted]mor [Karen Sørensdatter Anker]
2) bror Rasmus Garboe, præst i Tikøb [og Hornbæk] på Sjælland
3) halvbror Peder Severin Garboe i København
4) halvsøster [Anne Cathrine Garboe], gift [Vejrum 18.10.1731] med [Jan Lorents] Breum, degn i Lunde og Ovtrup i Vester Horne herred.

37 Afkald i Nyborg. 20.3.1730, fol.239B.
Afkald af 6.9.1724 fra Bertel Poulsen Vellejus, rektor i Nyborg for arv efter far til Christen Bentsen Vedel, præst i Navr og Sir.

38 Afkald på Tåsinge. 20.3.1730, fol.240.
Afkald af 29.3.1724 fra Kirsten Lauridsdatter Aagaard g.m. Niels Hansen i Vindeby færgested på Tåsinge til Christen Bentsen Vedel, præst i Navr og Sir.

39 Christen Bentsen Vedel, præst i Navr og Sir. 2.10.1730, fol.240B, 307.
E: [Anne] Margrethe Cathrine Svendsdatter [Soderup]. B:
1) Bent Vedel
2) Svend Vedel, præst i Sahl
3) Lauge Vedel 26
Anne Margrethe Vedel forlovet med Christian Reimer, afdødes successor. FM: farbror Jørgen Bentsen Vedel, præst i Dybe.

40 Christen Lassen, degn i Borbjerg. 7.2.1730, fol.242.
E: Karen Thuesdatter. LV: [Mathias] Becher, fuldmægtig på Kvistrup. B:
1) Laurids Christensen på Tanderup vest for Ribe
2) Thue Christensen 22
3) Jens Christensen 20
4) Agathe Christensdatter.
FM: morbror Jens Thuesen i Bøg i Ryde sogn.

41 Hans Pedersen Bugge, degn i Vejrum. 3.7.1730, fol.254, 376B.
E: Anne Gregersdatter. LV: Mathias Becher, fuldmægtig på Kvistrup, Søren Jensen Skylvad i Borbjerg sogn, der ægter enken. B: Peder Didrik 13, Anne Cathrine 9. FM:
1) farbror Jens Pedersen, skomager og fæstebonde i Avsum
2) farbror Christian Pedersen, skomager i Holstebro
3) fasters mand Christen Nørager, feldbereder i Holstebro
4) morbror Henrik Gregersen, fæstebonde i Strande i Vandborg sogn
5) morbror Jens Gregersen, fæstebonde i Strande i Vandborg sogn
6) morbror Mads Gregersen, fæstebonde i Gammelgård i Bøvling sogn.

42 Jacob Sørensen Skive, præst i Ølby, Asp og Fovsing. 23.10.1727, fol.263B.
E: Abigael Henningsdatter. LV: Claus Jensen Tang i Madum. B:
1) Ingeborg Dorthe Jacobsdatter g.m. Peder Nielsen, forpagter af Ølby præstegård
2) Niels Jacobsen i Ejlby på Fyn.
Afdøde døde 27.9.1727 i København, begravet 30.9.1727 Trinitatis før end tilsigelse i højesteret i oktober 1727. (Sml. lbnr.31).

43 Jacob Lauridsen [Kjær], degn i Ølby, Asp og Fovsing. 23.2.1731, fol.291B, 319.
Enkemand efter Mette Nielsdatter. B:
4) Jens Jacobsen, døbt 9.8.1713.
FM: morbror Christen Nielsen Møller, købmand i Holstebro, morfar Christen Mikkelsen i Dalgård i Navr sogn.
Første ægteskab med Bodil Christensdatter, skifte 16.3.1705 lbnr.28. B:
1) Laurids Jacobsen 29
2) Christen Jacobsen 28.
FM: farbror Hans Kjær i Holstebro.
Andet ægteskab med Dorthe Henriksdatter, [skifte 16.3.1710 lbnr.30]. B:
3) Bodil Jacobsdatter 23, der ægter Jens Jepsen i Østerby i Gimsing sogn.
FM: morbrødre Peder Henriksen, fæstebonde i Skræddergård i Asp sogn på Lundenæs gods, Knud Henriksen, fæstebonde i Mølbjerg, der tilhører Jens Knudsen i Øgelstrup.

44 Cort Nielsen Bisted, præst i Vejrum. 17.1.1730, fol.319B.
E: Anne Poulsdatter. B: Ellen (Edel) 6, Johanne 4, Poul 2, der døde, Marianne 1. FM: morfar Poul Hansen, købmand i Viborg, Peder Bjørnsen, rådmand i Viborg.
Desuden nævnes afdødes bror Arent [Nielsen] Bisted, præst i Skarrild [og Arnborg].

45 Thomas Henriksen Nybo, præst i Handbjerg. 19.9.1735, fol.363B.
E: Ingeborg Terkildsdatter. LV: Christen Lauridsen, fuldmægtig på Rydhave.
Første ægteskab med [Mette Melchiorsdatter. Hendes første ægteskab med] Christen Pedersen Holgaard, skifte 20.1.1696 lbnr.15. Afkald fra B:
1) Anne Cathrine Holgaard
2) Margrethe Christensdatter g.m. Poul Clausen Langemark
3) Augustinus Christensen.
A:
1) bror Simon Henriksen i Handbjerg præstegård
2) bror Peder Henriksen, død. 2B:
a Henrik Pedersen 25, feldberedersvend i Holstebro
b Thomas Peder 12. FM: Bertel Meyer, skrædder i Holstebro
3) bror Jens Henriksen i Holland, død uden livsarvinger.
I boet findes
1) skiftebrev 1703 efter Peder Madsen Møller i Hagebro
2) skiftebrev 1710 efter Henrik Thomsen Nybo.

46 Hans Pedersen Tuxen, degn i Borbjerg og Ryde. 22.8.1736, fol.377.
E: Karen Frederiksdatter [Koch]. LV: Christen Lauridsen, fuldmægtig på Rydhave.
A: far Peder [Sørensen] Tuxen, præst i Kornum og Løgsted.

47 Vurdering af Mejrup præstegård. 16.2.1739, fol.385B.
Oluf [Christensen] Saxtorph, præst i Mejrup kræver vurdering af præstegården ved formanden Christen Madsen Busch fraflyttelse til Almind sogn.

48 Kongelig instruks. 5.9.1738, fol.388B.
Kongelig instruks vedrørende skifte og formynderi.

49 Afkald i Hjerm præstegård. 9.4.1743, fol.390, 392B.
Afkald fra Charlotte Pedersdatter Lyngby i København for arv efter
1) far Peder Jensen Lyngby, præst i Borbjerg og Ryde, [skifte 30.7.1721 lbnr.35]
2) mor Bodil Mikkelsdatter Lund, [skifte 8.3.1708 lbnr.29]
3) søster Susanne Pedersdatter Lyngby
4) faster Else Jensdatter Lyngby, enke efter Jens Hadsten
til Mette Cathrine [Thomasdatter] Svane, enke efter Jens [Henriksen] Jermiin, præst i Hjerm Gimsing og Venø.

50 Provsteret i Vejrum kirke. 6.5.1743, fol.392.
Tilståelse fra Ejler Holk, degn i Vejrum, i drukkenskab at have optrådt usømmeligt overfor Svend Christian [Mogensen] Heide, præst i Vejrum, ved begravelse i Vejrum kirke 26.3.1743.

51 Anne Marie Jonisdatter i Borbjerg degnebolig. 15.12.1744, fol.393B.
Afdøde døde 27.12.1743.
Arvinger kendes ikke.

52 Anders [Hansen] Dalsgaard, degn i Hjerm, Gimsing og Venø. 24.5.1745, fol.394B.
E: Dorthe [Christensdatter] Skov. B: Hans Christian 24, Christen 21, Laurids 20, Ellen Marie 18, Mette Cathrine 16, Margrethe 14, Niels 11. FM: Jacob Holst, Christen Hjerm, Arent Skytte.

53 Oluf [Christensen] Saxtorph, præst i Mejrup og hustru Maren Hansdatter Sejer. 6.5.1745, fol.402.
B:
1) Hans Christian Olufsen Saxtorph 20, student
2) Oluf Olufsen Saxtorph 19
3) Peder Olufsen Saxtorph 18
4) Anne Margrethe Olufsdatter Saxtorph 12
5) Christen Olufsen Saxtorph 9
6) Karen Olufsdatter Saxtorph 7
7) Mathias Olufsen Saxtorph 4.
FM:
1 fars farbror Peder Saxtorph, kandestøber i Ålborg
2 morbror Peder Sejer på Gisselfeld på Sjælland
3 morbror Hans Sejer på Sjælland.

54 Ingeborg Terkildsdatter Lindou [Lindum] i Handbjerg præstegård. 18.1.1745, fol.424.
Enke efter Thomas [Henriksen] Nybo, præst i Handbjerg, [skifte 19.9.1735 lbnr.45].
Arvinger angives ikke.

55 Christine Jacobsdatter i Mejrup degnebolig. 25.4.1746, fol.431.
E: Jens Christian Pedersen, degn i Mejrup. B: Anne Cathrine Magdalene.
Skifte efter enkemandens første hustru i Villerslev 10.5.1732. B: Anne Margrethe Jensdatter. Denne datter har arv efter sin mors faster Maren Christensdatter, [skifte Nykøbing Mors 2.1.1743 lbvnr.255], var g.m. Niels [Christensen] Skytte i Nykøbing.

56 Provsteret i Vejrum kirkes kapel. 9.9.1748, fol.435.
Søren Aagaard [Jensen] Paludan, kapellan i Hjerm, Ginding og Venø anklages for lejermål med sin tjenestepige Karen Pedersdatter.

57 Arent Skytte. degn i Borbjerg og Ryde. 14.6.1748, fol.438.
E: Marianne [Mikkelsdatter] Seemann. LV: bror Søren [Mikkelsen] Seemann, præst i Borbjerg og Ryde, der døde, Hans [Andreasen] Gesten, præst i Sevel. A:
1) mor Marie [Cathrine Nielsdatter] Winther, [enke efter Niels Knudsen Skytte, præst i Jebjerg og Lyby]
2) bror Knud Nielsen Skytte, præst i Jebjerg og Lyby
3) bror Jacob Knudsen på Sjælland
4) søster Mette Marie Skytte i Norge
5) søster Marichen Skytte g.m. [Andreas] Liliendal
6) søster Marie Winther på Sjælland
7) bror Niels Skytte i Norge
8) søster Cathrine Skytte, død, var g.m. Erik Breum. 1B: en søn.

58 Svend Christian [Mogensen] Heide, præst i Vejrum og hustru Karen Kjærulf. 28.5.1748, fol.451B.
B: Mogens Heide 16, Marie Dorthe Heide 12, Lukas Kjærulf Heide 10. FM: fastres mænd Morten Nielsen på Landting, Otte Lassen, enkemand.
Desuden nævnes afdøde kones brorsøn Peder Kjærulf på Lyngsbækgård.

59 Christian Reimer, præst i Navr og Sir. 15.2.1749, fol.496B.
E: Anne Margrethe [Christiansdatter] Vedel. FM: Peder Hald, præst i Idum, der døde, Søren [Madsen] Listo, præst i Vejrum. A:
0) mor Herluf Cathrine.
Første ægteskab med Peder Pedersen, kobbersmed. 2B:
1) halvbror Christian Pedersen, præst i Rise ved Åbenrå
2) halvsøster Dorthe Marie Pedersdatter g.m. Nikolaj Tychsen, kniplingshandler i Tønder.
Mors andet ægteskab med far Christian Reimer, apoteker i Tønder. 1B:
3) Christian Reimer, som er afdøde.Hjerm herreds gejstlige skifteprotokol
1792-1811
C 39F-3


60 Christen [Hansen] Hielmcrone, præst i Borbjerg og Ryde. Skifteslutning 2.11.1792, fol.2.
E: [Dorthe Cathrine Poulsdatter Borreby]. LV: Sehested, kammerherre.
[Første ægteskab med Marie Elisabeth Joachimsdatter de Poulson]. B:
1) [Marie Helene Sofie Hielmcrone g.m. Elias Jacobi]
2) Karen Bentzon Hielmcrone
3) [Johanne Adolfine Hielmcrone g.m. Christian Plesner, præst i Glud og Hjarnø]
4) Jochum Hielmcrone.

61 Mads Nielsen Bislev, skoleholder i Hjerm østre skole. 16.11.1793, fol.10.
E: Mette Justsdatter [Lund]. LV: Jørgen Donnerup, foged på Volstrup. B: Niels 15, i snedkerlære i Hjerm sogn, Mette Barbara 13. FM: farbror Jacob Nielsen i Bislev skolehus, fars søskendebarn Laurids Jensen i Måbjerg.

62 Laurids Ejlersen Holch, ugift degn i Vejrum. 10.1.1795, fol.13B, 24, 28, 32, 35B, 37.
A:
1) søster Anne [Ejlersdatter] Holch på stedet, skifte 3.7.1795 lbnr.64
2) bror Hans [Ejlersen] Holch, skoleholder i Gimsing, skifte 4.5.1795 lbnr.63, var g.m. Anne Christensdatter. B:
a Kirstine Marie Holch g.m. Jens Graversen Tinggaard, skoleholder i Gimsing
b Ejler Christian Hansen Holch 16 på Kvistrup. FM: Peder Venø, skipper i Struerdal.

63 Hans [Ejlersen] Holch, skoleholder i Gimsing. 4.5.1795, fol.19, 28B, 31B, 41B, 49.
E: Anne Christensdatter Trabjerg. LV: Christen Lauridsen Torngaard. B:
1) Kirstine Marie Holch g.m. Jens Graversen Tinggaard, skoleholder i Gimsing
2) Ejler Christian Hansen Holch 16.
FM: morbror Gregers Christensen Trabjerg i Hedegård i Hover sogn, Peder Venø i Struerdal.

64 Anne Ejlersdatter Holch, ugift i Vejrum degnebolig. 3.7.1795, fol.23, 25B, 30, 33B, 36B.
A:
0) far Ejler Holch, degn i Vejrum
1) bror Hans Ejlersen Holch, skoleholder i Gimsing, [skifte 4.5.1795 lbnr.63]. 2B:
a Kirstine Marie Holch g.m. Jens Graversen Tinggaard, skoleholder i Gimsing
b Ejler Christian Hansen Holch 16 på Kvistrup. FM: Peder Venø i Struerdal.

65 Cornelia Bertelsdatter Vellerup i Måbjerg degnebolig. 21.3.1796, fol.39.
E: Jens Poulsen Feld, degn i Måbjerg. B:
1) Poul Jensen Feld, adjungeret i fars embede
2) Laurids Jensen Feld 40, gørtlersvend i Holstebro
3) Inger Cathrine Feld.
FM: farbror Peder Poulsen Feld, gørtler i Holstebro.

66 Magdalene Spend i Ølby degnebolig. 23.7.1796, fol.41B.
E: Christen [Hansen] Karstoft, degn i Ølby, Asp og Fovsing. A:
0) forældre Christian Nikolaj [Poulsen] Spend, præst i Vildbjerg [og Timring] og hustru Cathrine [Mikkelsdatter] Vogelius, [skifte Bølling herred gejstlig 23.2.1773 lbnr.76]
1) farbror Jens [Poulsen] Lyngby, over- og underrets prokurator [i Thisted]
2) morbror Niels Stenstrup Vogelius, klokker og kordegn i Hjørring
3) morbror Frands Stenstrup, præst i Asker og Bærum i Norge
4) morbror Mogens [Mikkelsen] Vogelius, præst i Hundslund
5) morbror Johannes Vogelius [Mikkelsen] Stenstrup, præst i Sjørring og Torsted i Thy
6) morbror Mads Jacob Vogelius, præst i Vorgod og [Nørre] Vium, [skifte Bølling herred gejstlig 1766 lbnr.73]
7 morbror Søren [Mikkelsen] Stenstrup, præst [i Haraldsted og Allindemagle] på Sjælland.
Da gælden overstiger arven, gøres intet forsøg på at udrede om arvingerne er døde, og hvilke børn de måtte have.

67 Augusta Marie Skov i Gørding præstegård. 23.6.1798, fol.51, 86B.
E: Jens Vilhelmsen Stendorf, præst i Nørre Gørding, Vemb og Bur. B:
1) Vilhelm Damianus Stendorf 38, degn i Gørding, Vemb og Bur
2) Susanne Stendorf 36 g.m. Christen Mørk i Nees
3) Bodil Christiane Stendorf 34 g.m. Børge Christensen i Brandsborg i Vemb sogn
4) Marie Stendorf 32 i Kolding
5) Mette Marie Stendorf 27 i København
6) Christian Ludvig Stendorf 22, stum
7) Ellen Stendorf 19.
Bevilling til uskiftet bo af 2.12.1796 fol.49B.

68 Niels Bygum [Christiansen] Krarup, præst i Vejrum. 14.2.1799, fol.55, 83.
E: Sofie Dorthe Skovbo. LV: [Jens] Jermiin til Avsumgård.
4) Janus Balthazar Krarup, successor i embedet
5) Christine Sofie Krarup g.m. Claus Clausson, præst i Mejrup
6) Samuel Peder Krarup, student, født 26.8.1778
7) Jens Krarup, student, født 4.2.1783.
FM: farbror Christian Krarup, præst i Ølby, Asp og Fovsing.
Første ægteskab med Christiane Sofie [Christiansdatter] Lodbjerg. B:
1) Christian Johan Lodbjerg Krarup, præst i Borris og Faster
2) Christian Nielsen Krarup, præst i Åle og Tørring
3) Constance Krarup g.m. [Laurids Graversen] Brøllund, præst i Stauning.

69 Christian [Christiansen] Krarup, præst i Ølby, Asp og Fovsing. 14.2.1801, fol.81B, 84, 87.
Enkemand efter Johanne Skovbo, [død 5.4.1779]. B:
5) Janus Nikolaj Krarup, præst i Ål
6) Dorthe Margrethe Krarup
7) Balthazar Krarup, i København
8) Karen Krarup
9) Christiane Kirstine Krarup.
[Første ægteskab med Dorthe Margrethe Hansdatter Lund, død 12.1.1770]. B:
1) Constance Krarup
2) Christian Moth Krarup, præst i Alslev og Hostrup
3) Mette Helene Krarup g.m. Hans [Christian] Friis, præst i Idum
4) Hans Christian Mathias Krarup, præst i Føvling og Holsted.

70 Birgitte Asp i Gørding præstegård. 7.10.1801, fol.85.
E: Jens Vilhelmsen Stendorf, præst i Nørre Gørding, Vemb og Bur. A:
1) mor Maren Jensdatter Riis. LV: Poul Bettenhaus [i Ringkøbing]
2) [halv]søster Karen Johanne Christiansdatter g.m. Jens Jespersen i Rindum
3) søster Kirsten Jensdatter Asp g.m. Gravers Pedersen i Holmgård i Herning by.

71 Jens [Vilhelmsen] Stendorf, præst i Gørding, Vemb og Bur. 18.5.1802, fol.87, 11B.
Enkemand efter Birgitte Asp (Aspern), [skifte 7.10.1801 lbnr.70].
Første ægteskab med Augusta Marie Skov, skifte 23.6.1798 lbnr.67. B:
1) Vilhelm Damianus Stendorf, degn i Gørding, Vemb og Bur
2) Susanne Stendorf g.m. Christen Mørk i Jørgensgård i Nees
3) Bodil Christiane Stendorf g.m. Børge Christensen i Vemb sogn
4) Marie Stendorf i Haderslev
5) Mette Marie Stendorf i København
6) Christian Ludvig Stendorf 24, stum
7) Ellen Stendorf 18.

72 Gertrud Marie Munch i Mejrup præstegård. 1.9.1803, fol.110, 114.
E: Steffen [Hofgaard] Kryssing, præst i Mejrup.
A: far [Hans] Munch, præst i Hygum.

73 Anne Cathrine Møller i Arlund i Mejrup sogn. 19.6.1804, fol.114, 123B, 126.
Enke efter [Christen Jensen] Hjerm, degn i Hjerm og Gimsing. B:
1) Cathrine Mette Hjerm g.m. Jens Christensen i Arlund i Mejrup sogn
2) Søren Seemann Hjerm, apoteker i Garding i Ejderstedt i Holsten, død. var g.m. Johanne Georgia Lassen, nu g.m. David Peder Herman Schmidt, apoteker i Sønderborg på Als. 2B:
a Jørgen Alexander Hjerm 10
b Anne Cathrine Hjerm.
FM: Ivens, præst i Poppenbüll i Holsten.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Møller i Jelling, død. 3B:
1) Niels Møller i Hvirring ved Horsens
2) Christen Møller, uvist hvor
3) Jørgen Hansen Møller, kromand i Jelling g.m. Pernille Kirstine.

74 Cathrine Elisabeth Pedersdatter i Vejrum degnebolig. 27.8.1804, fol.119B.
E: Christen Henriksen, degn i Vejrum. B: Charlotte Amalie 11, Else 11, Marie Sofie Øllegaard 5, Christians 3. FM: morfar Peder Sørensen, degn i Dollerup, Finderup og Ravnstrup i Viborg amt.

75 Testamente i Hjerm. 10.5.1804, fol.125.
Testamente af 19.12.1783 for Christian Billeskov, præst i Hjerm og Gimsing og hustru Anne Marie [Pedersdatter] Galten.

76 Else Johanne [Hansdatter] Gesten i Sønderby i Gørding sogn. 3.3.1805, fol.131B.
Enke efter Hans [Lauridsen] Grønlund, præst i Gørding, Vemb og Bur. B: Marie Elisabeth Grønlund, enke efter [Palle Hoff] Rostved, degn i Koed og Marie Magdalene.

77 Anders Pedersen Dollerup, degn i Hjerm og Gimsing. 28.2.1807, fol.138.
E: Kirsten Christensdatter Skibsted.
Bevilling til uskiftet bo af 30.8.1802.

78 Poul [Jensen] Feld, degn i Måbjerg. 26.11.1807, fol.138B, 143B.
E: Marianne Thomasdatter Lund. LV: Jørgen Jensen i Gårdhøje. B: Anne Marie [12], Jens Peder 11. FM: Laurids Feld i Holstebro, morbror [Arent Peder] Warelmann, birkeskriver til Kølbygård [i Hunstrup sogn].
Ophold til enkens mor Anne Jørgensdatter.

79 Kirsten Christoffersdatter i Fovsing skole. 13.2.1808, fol.142.
E: Christian Peder Christensen, skoleholder i Fovsing. B: Else 23, Anne Marie 20, Jens Christian 18, Niels Christian 16, Birgitte 11. FM: født værge Peder Christoffersen i Fovsing.

80 Oluf [Jensen] Villensgaard, degn i Måbjerg. 24.6.1811, fol.149.
E: Anania Bech. LV: [Knud Peder] Lind, præst i Navr [og Sir]. B: Ellen 13, Hans 12, Marie Cathrine 9, Else 8, Anne Johanne 7, Mathias 5, Karen Marie 5, Jens Christian 2. FM: farbror Niels Villensgaard i Bøvling sogn, Peder Andreas Nygaard i Måbjerg.

81 Christiane Pedersdatter Skive i Hjerm østre skole. 17.10.1811, fol.150B.
E: Christen Trankær , skoleholder i Hjerm østre skole. B: Niels 12, Gertrud Marie 10, Peder 8, Christen 2. FM: morbror Laurids Skive, skomager i Holstebro.

SLUT.


Nørre Horne Herred
Provsteprotokol
1744-1813
C 42C-1


1 Peder [Nielsen] Bruun, præst i Hemmet og Sønder Vium. 22.6.1744, fol.2,6.
E: Margrethe Thuresdatter. LV: [Christian] Krarup til Dejbjerglund.
Bevilling til uskiftet bo.

2) Provsteret i Hemmet degnebolig kaldet Nordenå. 22.12.1744, fol.2B.
Lauge Pedersen, præst i Sønder og Nørre Bork, anklages for brud på tavshedsløfte som sjælesørger for Henrik Müller, amtmand [over Skivehus amt].
Desuden nævnes præstens hustru Marie Hansdatter [Curtz] og datter Karen Laugesdatter.

3 Niels [Jensen] Bloch, præst i Hemmet og Sønder Vium. 14.2.1747, fol.6B, 91, 93, 197.
E: Cecilie Marie [Rasmusdatter] Lassen. LV: [Søren Sørensen] Sterm til Viumgård. Ved afkald 1.10.1773 g.m. Hans Sørensen. B:
1) Jens Urban Bloch 9. Afkald 14.4.1778 underskrevet i Hjerting
2) Rasmus Bloch 7. Afkald 6.6.1777 underskrevet i Snesere skole på Sjælland
3) Jacob Bloch 4. Hans arv fordeles 1.10.1773 fol.91B, da han rejste 1758, uden senere livstegn
4) Maren Bloch 3. Ved afkald 1775 g.m. Christen Pedersen, smed, viet 1763
5) Niels Bloch, født 23.4.1747. Afkald 28.10.1777 underskrevet i Gjellerup
FM:
1) farbror Jens [Jensen] Bloch, præst i Haverslev og Bejstrup i Han herred
2) mosters mand Niels [Andersen] Eilschou, præst i Ål
3) fars morbror Jørgen Bruun i Ribe, amtsforvalter i Riberhus amt
4) Hans Jørgen [Caspersen] Lemvig, præst i Hemmet og Sønder Vium
5) Jens [Bertelsen] Bay, præst i Kvong og Lyne.

4) Provsteret i Hemmet degnebolig. 20.11.1740, fol.22.
Hans Jørgen Lemvig, præst i Hemmet og Sønder Vium, anklages for at have nægtet hemmelig skriftemål og altergang til Christen Jepsen i Bandsbøl i Hemmet sogn på Grubbesholm gods.

5 Provsteret i Nørre Bork skolehus. 4.12.1749, fol.27.
Hans Jørgen Lemvig, præst i Hemmet og Sønder Vium, anklages for
1) at bruge en eng, der fra Arilds tid har tilhørt Vium kirke, men nu er tilskødet [Søren Sørensen] Sterm til Viumgård
2) at have opgivet urigtige oplysninger til mandtal til folke- og familieskat for Hemmet og Sønder Vium sogne.

6 Helmuth Otte Reimer, degn i Oddum. 12.6.1751, fol.41B.
E: Gertrud Jensdatter. B:
1) Christian Frederik Reimer 30
2) Anne Cathrine Helmuthsdatter 27.

7 Niels Skjern i Nordenå, degn i Hemmet og Sønder Vium. 3.11.1752, fol.48B.
E: Birgitte Cathrine Jensdatter Broch. LV: Jens [Bertelsen] Bay, præst i Kvong og Lyne. A:
1) N. Kovstrup i Lem
2) N. Kovstrups halvsøster i Lem.

8 Niels Fuglsang, degn i Sønder og Nørre Bork. 8.1.1754, fol.53.
E: Anne Christensdatter. LV: Laurids Christensen i Sønder Bork. B: Marie 10. FM: Laurids Sørensen i Nørre Bork.

9 Christine Sofie [Terkildsdatter] Nissen i Lønborg præstegård. 15.1.1754, fol.55B.
E: Johan [Jørgensen] Helsted, præst i Lønborg og Egvad. B:
1) Terkild Christian Helsted 19
2) Anne Margrethe Helsted 17
3) Selio Helsted 15
4) Casper Bartholin Helsted 14
5) Kirsten Helsted 12
6) Else Helsted 9
7) Jørgen Johansen Helsted 3
8) Christine Sofie Helsted, nyfødt.

10 Bertel Andreas Christensen Agerholm, præst i Oddum. 5.6.1754, fol.56.
E: Birgitte Jepsdatter Tarm.
Testamente af 24.11.1746.

11 Provsteret i Hemmet degnebolig. 26.2.1759, fol.57B.
Peder Højer, præst i Oddum, anklages for ærerørige ord mod Hans Jørgen Lemvig, præst i Hemmet og Sønder Vium.

12 Provsteret i Lyne. 7.8.1764, fol.67B.
Hans Jørgen Lemvig, præst i Hemmet og Sønder Vium, anklages for i kirken at have beskyldt 4 navngivne mænd for at tilskynde andre til at underskrive usande beskyldninger.

13 Maren Jensdatter i Oddum degnebolig. 7.7.1767, fol.72B.
E: Laurids Fruerbol, degn i Oddum. B: Bertel Andreas 7, Jens 3, Marianne 5 uger.

14 Ingeborg Jacobsdatter Wegner i Oddum præstegård. 5.10.1770, fol.78.
E: Peder [Hermansen] Højer. B:
1) Johan Herman Pedersen Højer 12
2) Bartholine Pedersdatter Højer 7.

15 Christian Bartram Hammerich, degn i Lønborg og Egvad og hustru Maren Jensdatter [Rindum] i Lønborg degnebolig. 20.5.1772, fol.82.
B: Margrethe Elisabeth Hammerich, der ægter successor Frederik Meiner. FM: farbror Melchior Sigfred Hammerich i Klapmølle [i Velling sogn].

16 Karen Jensdatter Rabæk i Hemmet præstegård. 23.7.1772, fol.84.
E: Hans Jørgen [Caspersen] Lemvig, præst i Hemmet og Sønder Vium. B:
1) Mette Sofie Lemvig g.m. Peder Nikolaj Nygaard, købmand i København.
2) Mette Marie Lemvig 20
3) Jens Hansen Lemvig 17
4) Johan Christian Hansen Lemvig 14
5) Jørgen Hansen Lemvig 12
6) Johanne Hedvig Louise Lemvig 10
7) Elisabeth Lemvig 4.
FM: morfar Jens [Christensen] Rabæk i Ahlergård [i Borris sogn], morbror Mads Jensen Rabæk sst.

17 Laurids Fruerbol i Skodsbølhus ved Oddum kirke, degn i Oddum. 19.7.1773, fol.88.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Jens Jensen Skodsbøl, bror Niels Andersen Stovstrup. B: Maren Elisabeth nyfødt.
Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 7.7.1767 lbnr.13. B: Bertel Andreas 13, Jens 9, Marianne 7.
FM: mosters mand Peder Pedersen Katkær i Fabjerg sogn.

18 Søren [Andersen] Borch, præst i Sønder og Nørre Bork. 3.12.1773, fol.92.
E: Karen Laugesdatter.
Bevilling til uskiftet bo.

19 Testamente i Lønborg præstegård. 1774, fol.94.
Testamente af 10.9.1755 for Birgitte Jepsdatter Tarm.
Første ægteskab med [Bertel Andreas Christensen Agerholm, præst i Oddum, skifte 5.6.1754 lbnr.10].
Testator efterlader ingen børn eller søskende, så derfor arver hendes mand Johan [Jørgensen] Helsted, præst i Lønborg og Egvad og hans børn af første ægteskab med [Christine Sofie Terkildsdatter Nissen, skifte 15.1.1754 lbnr.9].

20 Hans Jørgen [Caspersen] Lemvig, præst i Hemmet og Sønder Vium. 25.7.1774, fol.95, 186B, 198.
E: Anne [Frederiksdatter] Bramminge. LV: successor [Joachim Jacob] Kaalund, der ægter enken. B:
8) Karen Hansdatter Lemvig 6 mdr.
Første ægteskab med [Karen Jensdatter Rabæk, skifte 23.7.1772 lbnr.16]. B:
1) Mette Sofie Lemvig g.m. Peder Nikolaj Nygaard i København
2) Mette Marie Lemvig 20
3) Jens Hansen Lemvig 19
4) Johan Christian Hansen Lemvig 14, skriverdreng i København, der døde
5) Jørgen Hansen Lemvig [12], i Ribe latinskole
6) Johanne Hedvig Louise Lemvig 10
7) Elisabeth Lemvig 5.
FM: farbror Henrik Caspersen Lemvig, præst i Ulstrup og Gundersted, [morfar] Jens [Christensen] Rabæk i Ahlergård [i Borris sogn], [morbror] Mads Jensen Rabæk sst, Jens Bering præst i Skjern, Rabæk, justitsråd i København.
Fledføringskontrakt med Elisabeth [Clausdatter] Gosmann, enke efter afdødes bror Christian [Caspersen] Lemvig, præst på Mandø. LV: [Didrik] Meiner på Skrumsager, birkedommer [i Lønborggård birk].
Ved auktionen opregnes 1484 titler på afdødes bøger.

21 Anne Sofie [Sørensdatter] Borch i Sønder Bork præstegård. 17.3.1777, fol.186.
E: Hans Bartram [Sønnichsen] Fogtmann, præst i Sønder og Nørre Bork. B: Anne Cathrine Margrethe 2 mdr. FM: [mormors bror] Anker [Laugesen] Borch, præst i Ringive.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Cathrine Andersdatter Thorup], skifte 24.3.1774. B: Edvard.

22 Overførsel af arv. 9.11.1780, fol.197B.
Anne Kirstine Fogh i Tim præstegård hos formynder Severin [Michael Christensen] Brasch har arv efter forældre, der overflyttes fra Nørre Horne herred til Hind herred.

23 Magdalene Marie Bisgaard i Bisgård i Egvad sogn. 26.6.1783, fol.198B.
Enke efter Christian Lauridsen degn i Blære. A:
1) bror Peder Bisgaard, herredsfoged i Løgstør, død. B: (Navne angives ikke)
2) bror Eskild Bisgaard i Bisgård, død. B: (Navne angives ikke)
3) bror Mads Bisgaard i Bisgård, død. B: (Navne angives ikke)
4) bror Knud Jepsen i Fjerbæk i Lønborg sogn, død. B: (Navne angives ikke)
5) søster Abelone i Bøel i Bølling sogn, død. B: (Navne angives ikke)
6) halvsøster Mette i Strellev.

24 Johan Helsted, præst i Lønborg og Egvad. 6.4.1785, fol.200, 250B.
Enkemand efter Birgitte Jepsdatter [Tarm], testamente [af 10.9.1755 lbnnr.19].
Første ægteskab med Christine Sofie [Terkildsdatter Nissen, skifte 15.1.1754 lbnr.9]. B:
1) Terkild Christian Helsted
2) Anne Margrethe Helsted, død, var g.m. Jens Lassen til Hundsbæk [i Læborg sogn], nu i Bækbølling præstegård [i Føvling sogn i Malt herred]. 2B:
a Christiane Sofie Lassen 16
b Johan Mikkel Lassen 13. FM: Frederik Meiner, degn i Lønborg og Egvad
3) Selio Helsted, død
4) Casper Bartholin Helsted, student i København
5) Kirsten Helsted, død, var g.m. Jacob [Nielsen] Friis Møller, præst i Ormslev og Kolt. 2B:
a Margrethe Marie Møller 7
b Christine Sofie Møller 7
6) Else Helsted. FM: [Didrik] Meiner på Skrumsager, birkedommer [i Lønborggård birk]
[7) Jørgen Johansen Helsted, død]
[8) Christine Sofie Helsted, død].
Afdødes udstedte fæstebrev:
Jens Jensen Brandstrup den yngste, født på Viumgård gods i Kyvling i Lønborg sogn, fæster det sted i Foersum i Egvad sogn, som Morten Pedersen forhen har beboet, og ægter hans yngste datter Mette Mortensdatter, af hartkorn 2-0-3-1, og den halvdel Christen Pedersen har beboet, mod ophold til Morten Pedersen og hustru. Underskrevet af Mads Dinesen g.m. Morten Pedersens ældste datter.
Underskrevet Viumgård 5.4.1747
Samme fæstebrev underskrevet af afdøde som ejer 16.11.1775.

25 Jens Hansen Lemvig, skoleholder i Sønder Vium. 17.4.1787, fol.243.
E: Maren Pedersdatter Møller. LV: Steffen Kolding i Vejrup. B: Hans Jochum 1½. FM: Jacob Bollerup, møller i Sønder Vium mølle.
Arv efter afdødes søster Mette Marie i København.

26 Kirsten Christensdatter i Tarm skolehus. 9.7.1788, fol.245B.
E: Christen Christensen, skoleholder i Tarm. B:
1) Christen Christensen 27, skoleholder i Kavslunde på Fyn
2) Claus Christensen 24
3) Sidsel Marie Christensdatter 15
5) Anne Kirstine Christensdatter 12
5) Enevold Christensen 6.
FM: farbrødre Jørgen Christensen i Tarm, Niels Christensen sst.
Skøde fra afdødes far Christen Christensen, skoleholder i Tarm.

27 Marie Elisabet Horn i Lønborg præstegård. 30.10.1790, fol.248B.
E: Anders Wulff [Didriksen] Meiner, præst i Lønborg og Egvad.
Afkald fra far Johan Gotfred Horn i København.

28 Else Christensdatter [Vest] i Oddum præstegård. 30.5.1791, fol.249.
E: Peder [Hermansen] Højer, præst i Oddum. B:
1) Jacob Christian Højer 17
2) Nikolaus Ludvig Højer 14
3) Niels Højer 10.
FM: mosters mand Christen Pedersen i Bjølbøl i Oddum sogn.

29 Marie Gertrud Pedersdatter i Sønder Bork degnebolig. [16.11.1792], fol.251.
E: Niels Jensen Hatting, degn i Sønder og Nørre Bork.
Testamente af 7.5.1770.

30 Elisabeth Gosmann i Hemmet præstegård. 20.9.1793, fol.251B.
Enke efter Christian [Caspersen] Lemvig, præst på Mandø. A:
1) Anne [Frederiksdatter] Bramminge g.m. [Joachim Jacob] Kaalund, præst i Hemmet og Sønder Vium
2) Hans Jørgen [Caspersen] Lemvig, præst i Hemmet og Sønder Vium, [skifte 25.7.1774 lbnr.20]. B:
a Jens Lemvig, død. 1B: Hans Jochum hos sin mor i Janderup
b Jørgen Lemvig, kontrollør i Hjørring
c Mette Sofie Lemvig g.m. Peder Nikolaj Nygaard i København
d Louise Lemvig
e Karen Lemvig.
Fledføringskontrakt med Hans Jørgen Lemvig, præst i Hemmet og Sønder Vium af 30.6.1772, fol.111.

31 Provsteret i Lønborg degnebolig. 27.3.1794, fol.252B.
Jens Pedersen i Ørbæk i Hoven sogn anklages for usømmelig omgang med sin tjenestepige Mette Eskildsdatter, for drukkenskab og for mishandling af sin hustru Maren Kirstine Pedersdatter og sin mor Anne Jensdatter, enke efter Peder Jensen.
Maren Kirstine Pedersdatter kvitterer for skifte med hendes mand Jens Pedersen efter bevilling af separation af 13.4.1792. LV: svogre Johannes Bertelsen i Ørbæk, Mads Jensen sst.

32 Jens Sørensen Gartner i Huset Krasborg i Sønder Bork sogn, skoleholder i Nørre Bork. 14.10.1794, fol.275.
E: Else Margrethe Mathiasdatter. LV: Niels Hansen i Sønder Bork. B:
1) Karen Jensdatter g.m. Henrik Sørensen i Sønder Bork
2) Kirsten Jensdatter 35. FM: næstsøskendebarn Jens Christensen i Kyvling i Lønborg sogn
3) Bodil Jensdatter g.m. Christen Christensen [Brosbøl] i Rottarp [i Ovtrup sogn].

33 Peder [Hermansen] Højer, præst i Oddum. 16.9.1799, fol.277B, 293, 306.
E: Anne Bang.
Testamente af 25.8.1795.
Første ægteskab med [Ingeborg Jacobsdatter Wegner, skifte 5.10.1770 lbnr.14]. B:
1) Bartholine Højer, der ægter Mads Mortensen i Østbæk [i Ølgod sogn].
Andet ægteskab med [Else Christensdatter Vest, skifte 30.5.1791 lbnr.28]. B:
2) Jacob Christian Højer over 26 i Stralsund i Preussisk Pommern
3) Nikolaus Ludvig Højer 22 på seminariet i København
4) Niels Højer 20 i Tyskland.
FM: [mosters mand] Christen Pedersen i Bjølbøl i Oddum sogn.

34 Cathrine Margrethe [Arentsdatter] i Oddum degnebolig. 7.5.1799, fol.278, 285B.
E: Christian Jørgensen, degn i Oddum. B:
1) Anne Cathrine Jørgensen g.m. Anders Pedersen i Ølgod Bjerge
2) Arent Mathias Jørgensen 40 i København, ikke hørt fra i 14 år
3) Jørgen Henrik Jørgensen 35, der overtager embedet efter sin far
4) Jacob Jørgensen 30, degn i Henne og Lønne
5) Jørgen Carsten Jørgensen 29, degn i Hygum
6) Anne Margrethe Jørgensen 24
7) Cathrine Margrethe Jørgensen 20.

35 Niels Jensen Hatting, degn i Sønder og Nørre Bork. 17.5.1799, fol.281, 289, 296B.
Enke efter Marie Gertrud Pedersdatter, skifte 16.11.1792 lbnr.29.
Hans A:
00) farmor Birgitte Sørensdatter i Hatting. Uden ægteskab 2B: [0) og 1)]
0) far Jens Hatting i Døstrup, død i Ribe, var g.m. Karen. 1B:
a Niels Jensen Hatting, degn i Bork, som er afdøde
1) faster Anne Sørensdatter, døbt Hatting 26.7.1712 g.m. Knud Jensen i Hatting, begge døde. 4B:
a Jens Knudsen, døbt Hatting 30.9.1740, død ugift
b Jørgen Knudsen i Hatting, døbt Hatting 17.6.1744
c Ellen Knudsdatter, døbt Hatting 27.12.1746, g.m. Niels Lauridsen Torsted, skrædder i Hatting ved søn Jens Nielsen
d Birthe Kirstine Knudsdatter, døbt Hatting 19.3.1749, død, var g.m. Simon Knudsen i Blirup i Vær sogn. 1B:
1 Knud Simonsen i Tammestrup i Tolstrup sogn, døbt Vær 20.4.1777.
Afdødes mor havde 4 søskendebørns børn, der dog ikke arver:
1) mors søskendebarn Karen Andersdatter g.m. Niels Jensen i Søndernæs i Brøns sogn, begge døde. 2B:
a Anders Nielsen i Hjemsted i Skærbæk sogn
b Johanne Nielsdatter i Astrup i Brøns sogn, enke efter Niels, Christensen
2) mors søskendebarn Anne Andersdatter i Søndernæs, død. 1B:
a Kirsten Nielsdatter i Skærbæk. FM: Simon Jessen i Melby
3) mors søskendebarn Kirsten Pedersdatter i Skærbæk, død. 2B:
a Karen Pedersdatter g.m. Peder Lauridsen i Havervad i Brøns sogn
b Anders Pedersen i Havervad, død. 3B:
1 Andreas Andersen
2 Kirsten Andersdatter
3 Marie Andersdatter
4) mors søskendebarn Else Pedersdatter, født i Søndernæs, død. 2B:
a Karen Lauridsdatter, enke efter Niels Hansen i Hviding
b Anne Lauridsdatter i Hviding.
Hendes A:
1) bror Hans Pedersen, død. 6B:
a Peder Hansen i Olling i Assing sogn
b Niels Hansen i Helstrup i Snejbjerg sogn
c Inger Hansdatter g.m. Anders Christensen i Fjelstervang i Vorgod sogn
d Agnethe Hansdatter g.m. Oluf Christensen i Skarrild ved søn Bertel Christensen
e Anne Hansdatter, enke efter Peder Nielsen i Barde i Vorgod sogn
f Mette Hansdatter g.m. Niels Pedersen i Harreskov i Assing sogn
2) halvsøster Marie Agnethe Pedersdatter, enke i Sønder Omme. Har ophold hos datter Anne Pedersdatter g.m. Isak Clausen.

36 Karen Marie Kaalund i Hemmet præstegård. 10.7.1799, fol.286B, 292.
Enke efter [Frederik Pedersen] Deichmann, præst i Engum. B:
1) Niels Deichmann i Vrå ved Ålborg, tidligere forvalter på Dronninglund i Vendsyssel
2) Christen Deichmann i Lammershagen ved Preetz
3) Margrethe Deichmann g.m. Anker [Anchersen] Borch, degn i Sønder og Nørre Bork.
Afdøde havde ophold hos bror [Joachim Jacob] Kaalund, præst i Hemmet og Sønder Vium.
Desuden nævnes enkens afdøde svigersøn Niels Hasselbalch.

37 Anders Wulff [Didriksen] Meiner, præst i Lønborg og Egvad. 21.6.1799, fol.292B.
E: Maren [Bjerg] Rindum.
Bevilling til uskiftet bo.
[Første ægteskab med Marie Elisabeth Horn, skifte 30.10.1790 lbnr.27].

38 Synsforretninger af præstegårdene i Nørre Horne herred. 2.10.1802, fol.319, 322, 330, 335B.
Synsforretning i 1802 og følgende år.

39 Synsforretninger af kirkerne i Nørre Horne herred. 2.10.1802, fol.320, 322B, 331B, 336B.
Synsforretning i 1802 og følgende år.

40 Margrethe Deichmann i Sønder Bork degnebolig. 6.9.1804, fol.324, 330B.
E: Anker Anchersen Borch, degn i Sønder og Nørre Bork. B:
1) Anker Lauge Anchersen 12½
2) Karen Marie Ankersdatter 12½
3) Sofie Charlotte Ankersdatter 4.
FM: Anders Christensen i Sønder Bork.

41 Anne Margrethe Jørgensen i Oddum degnebolig. 14.11.1804, fol.328.
E: Søren Rich, degn i Oddum. A:
1) bror Arent Jørgensen
2) bror Jørgen Jørgensen, degn i Seest
3) bror Jacob Jørgensen, degn i Henne og Lønne
4) bror Jørgen Carsten Jørgensen, degn i Hygum
5) søster Anne Cathrine Jørgensen g.m. Anders Pedersen i Ølgod
6) søster Cathrine Margrethe Jørgensen.

42 Anker [Anchersen] Borch, degn i Sønder og Nørre Bork. 12.3.1812, fol.338.
E: Mette Christensdatter. LV: Clemen Nielsen i Lønborg. B:
4) Niels Jermiin Anchersen 4.
FM: Christen Lauridsen på Skrumsager mark.
Første ægteskab med Margrethe Deichmann, skifte 6.9.1804 lbnr.40. B:
1) Anker Lauge Anchersen over 20
2) Karen Marie Ankersdatter over 20
3) Sofie Charlotte Ankersdatter 11½.
FM: mors morbror [Joachim Jacob] Kaalund, præst i Hemmet og Sønder Vium.

SLUT


Skodborg Herreds Gejstlige Skifteuddrag
1736-1804
C39C-1


1 Auktionskatalog. 1737, fol.1
Auktionskatalog over møbler der sælges ved auktion 26.9.1737 i Lomborg præstegård.

2 Provsteret i Lomborg kirke. 1.6.1739, fol.7B.
Peder [Pedersen] Bie, præst i Bøvling og Flynder og søster Lene Margrethe Bie stævnes for forældres gæld til Mathias Pedersen til Kongensgård [i Nørre Nissum sogn].

3 Anne Christensdatter i Lemvig. 28.5.1736, fol.8B.
Enke efter Daniel [Christensen] Graa, præst i Vedersø.
B: Birgitte Margrethe Danielsdatter i Lemvig, enke efter Mads Klit. Øvrige børns navne angives ikke.

4 Margrethe Andersdatter i Resen degnebolig. 14.5.1737, fol.10.
E: Mourids Nymann, degn i Resen. B: Anders 7, Birgitte Sofie 2.

5 Kongeligt proklama til alle over- og underretter vedrørende arvemidler i Koldinghus amt. 5.9.1738, fol.12.
Da skifteprotokollerne under Eggert Christoffer von Linstow, amtmand i Koldinghus amt, er mangelfuldt ført, skal alle, der har arv til gode fra 1696 til 1738 under Koldinghus amt og Koldinghus rytterdistrikt, indsende deres krav inden 1 år og 6 uger til Frederik Oertz, amtmand i Koldinghus amt.

6 Mette [Christensdatter] Bie [Stistrup] i Tørring præstegård. 16.4.1737, fol.13.
E: Laurids [Jensen] Vadum, præst i Tørring og Heldum.
Testamente af 21.2.1735. A:
1) bror Laurids Stistrup i København
2) søster Else Johanne Bie i København
3) søster Abelone Stistrup i Viborg.
FM: Peder Jensen Vandborg til Kabbel.
[Første ægteskab med Abel Hansen Klunger, præst i Tørring og Heldum].

7 Afkald. 20.11.1729, fol.15.
Afkald fra Christen Lauridsen Lomborg, student og akademiminister i København for arv efter far Laurids [Clausen] Borch, præst i Lomborg [og Rom] og efter mor Anne Christensdatter Lomborg til svoger Frands [Hansen] Rosenberg, præst i Lemvig [og Nørlem].

8 Afkald. 28.11.1729, fol.15.
Afkald fra Karen Borch i København for arv efter far Laurids [Clausen] Borch, præst i Lomborg [og Rom] og efter mor Anne Christensdatter Lomborg til svoger Frands [Hansen] Rosenberg, præst i Lemvig [og Nørlem].

9 Afkald. 18.6.1734, fol.15B.
Afkald fra afdøde magister Christen [Thomsen] Blichfeldt, [rektor i Fredericia], [skifte Elbo herred gejstlig 11.5.1729 lbnr.29] hans 3 umyndige børn for arv efter faster Birgitte [Thomasdatter] Blichfeldt i Lemvig efter lodseddel i Lemvig 11.1.1734 til fars svoger Niels [Rasmussen] Lassen, præst i Vadum.

10 Fundats på skolehus i Nørre Nissum. 2.12.1735, fol.16.
Thomas [Nielsen] Berg, præst i Nørre Nissum har skænket et ham tilhørende hus kaldet Varhede eller Gejlgårdhus i Nørre Nissum sogn til enkesæde, men da der ingen præsteenke er, skænkes det i stedet til skolehus for Nørre Nissum sogn.

11 Jonas [Christian] Bentsen, præst i Møborg og Nees og hustru Cathrine Dorthe Pedersdatter. 17.10.1736, fol.17B, 40, 51B, 86.
Afkald fra hans A:
1) søster Kirsten Bentsdatter, død. Af to ægteskaber 5B:
a Jeppe Pedersen Pust, død på rejse til Ostindien
b Bendix Pedersen Pust, der døde
c Inger Pedersdatter Pust i byen Garding [på halvøen Ejderstedt i Slesvig]
d Christen Sørensen Skive, skrædder i Kalundborg
e Anne Sørensdatter Skive g.m. Niels Clemensen i Kobberup.
FM: Henrik Christoffer Bützow, præst i Øls, Hørby og Søstrup
2) [halv?]søster Johanne Marie [Christensdatter], enke efter Hans Mathiasen Wassard til Testrupgård [i Testrup sogn], [hendes første ægteskab med Henrik Wegner, forvalter på Fussingø].
Desuden nævnes Inger Pedersdatters Post's faster Engel Post på Testrupgård.
Afkald fra hendes A:
1) [halv?]søster [Anne Pedersdatter], [skifte Vejle 1.6.1737 lbnr.183], var g.m. Johan Linnemann i Vejle
2) bror [Peder Pedersen i Hjerm på magister Jermiins gods], død. 1B:
a Peder Pedersen i Lørup i Vejrum sogn
3) bror [Frederik Pedersen på Kjellerup i Svenstrup sogn], død. 2B:
a Peder Frederiksen
b Bodil Frederiksdatter.
FM: Jens Brask til Kjellerup
4) bror Gabriel Pedersen, der har været i udlandet over 40 år.

12 Margrethe Thomasdatter Blichfeldt i Lemvig. 20.9.1740, fol.29.
Enke efter Søren [Jørgensen] Colding, præst [i Tørring og Heldum]. B: Anne Marie 33. FM: Nikolaj Beyer til Kongsholm [i Hanning sogn].

13 Anne Marie Sørensdatter Colding, der døde på Kongsholm [i Hanning sogn]. Skifte slutning 9.6.1741, fol.33, 40.
A:
[0) forældre Margrethe Thomasdatter Blichfeldt, skifte 20.9.1740 lbnr.12 g.m. Søren Jørgensen Colding, præst i Tørring og Heldum.
00) mormor Maren Pedersdatter.
Hendes første ægteskab med Thomas Christensen Blichfeldt (1626-1689), præst i Tørring og Heldum.
Hendes andet ægteskab med Peder Jensen Hygum, (1641-1691), præst i Tørring og Heldum.
Hendes tredje ægteskab med Poul Nielsen Vejrum, (-1701), præst i Tørring og Heldum].
Afkald fra A:
1) mors halvsøster Birgitte Sofie [Poulsdatter] Vejrum, død, var g.m. Anders [Johansen] Henckel, præst i Nøvling [og Sinding]. B: (Navne angives ikke)
2) mors halvsøster Ingeborg [Poulsdatter] Vejrum g.m. Nikolaj Beyer til Kongsholm [i Hanning sogn]
3) morbror Christen Thomsen Blichfeldt, rektor i Fredericia, [skifte Elbo herred gejstlig 11.5.1729 lbnr.29]. B: (Navne angives ikke). FM: [morbror] Niels [Rasmussen] Lassen, præst i Vadum
4) morbror Peder Thomsen Blichfeldt, præst i Vorgod [og Nørre Vium]
5) morbror Niels Thomsen Blichfeldt, død. B: en søn på Lolland hos sin mor
6) morbror Søren Lorents Thomsen Blichfeldt, 5. lektiehører i Odense skole.

14 Provsteret i Lomborg kirke. 1.8.1741, fol.34, 36B.
Søren Jensen, degn i Bøvling og Flynder, 78 år gammel, anklages for lejermål med Anne Pedersdatter, datter af Peder Christensen i Søgård i Bøvling sogn på Rysensten gods.

15 Jens [Hansen] Paludan, præst i Lomborg og Rom, skifte sluttet 18.4.1739, fol.35B, 51B.
E: Anne Sørensdatter Aagaard i Nørregade i Lemvig.
Afkald af 22.9.1741 fra de tre yngste børn B:
1) Otto Paludan
2) Mette Helene Paludan
3) Anne Marie Paludan.
FM: morbror Christen [Sørensen] Aagaard, præst i Husby og Sønder Nissum, der døde.

16 Peder Pedersen Bie, præst i Bøvling og Flynder. 3.7.1742, fol.36, 42B, 48, 74, 153 301B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Laurids Rømer, [forvalter og birkedommer] på Rysensten, Janus [Nikolaj Jespersen] Skovbo, der ægter enken. B: Peder 4, Dorthe Margrethe 2. FM: morfar Oluf Nielsen i Nykøbing, mors morbror Niels Jacobsen i Lemvig, Peder Sørensen Bie, præst i Hygum, som nærmeste fædrene frænde.
Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1741.

17 Christen Møller, degn i Nørre Nissum. 24.7.1742, fol.47.
E: (Navn angives ikke). B:
1) Jørgen [Christensen] Stokholm [i gården Øster Stokholm i Nørre Nissum sogn]
2) Henrik Christensen
3) søs, død. 2B: Christen 8, Signe 6.

18 Johan Christian [Lauridsen] Damstrøm, præst i Gudum og Fabjerg. 4.2.1744, fol.51.
E: Mette Pedersdatter. LV: Mads Staby [til Gudumkloster].
Bevilling til uskiftet bo af 22.5.1730.
(Sml. lbnr.40).

19 Thomas Nielsen Berg, præst i Nørre Nissum. 29.5.1743, fol.53, 80, 81B, 153, 154B.
E: Anne Marie [Jensdatter] Gjessing. LV: Mads Staby til Gudumkloster. A:
1) bror Christen [Nielsen] Lund, præst i Nørhå i Thy, g.m. Anne Marichen Sørensdatter Nors, skifte Hundborg herred gejstlig 8.3.1736. B:
e Jens Nikolaj Christensen Lund
f Johanne Christensdatter Lund
g Dorthe Kirstine Christensdatter Lund
h Anne Cathrine Christensdatter Lund.
FM: morbror [Hans Carstensen] Langballe til Nørhågård, mosters mand Anders Enevoldsen til Jølbygård [i Solbjerg sogn] på Mors.
Anne Marichen Sørensdatter første ægteskab med Jens [Nielsen] Scavenius, præst i Nørhå. B:
a Niels Jensen Scavenius
b Søren Jensen Scavenius
c Bendix Jensen Scavenius
d Anne Marie Jensdatter Scavenius, der døde.
FM: mosters mand Niels Andersen Haastrup i Tandrup i Vester Vandet sogn, Troels Kongslev.
2) søster Anne Nielsdatter g.m. Christen Christensen i Hjardemål sogn i Thy, begge døde. B:
a Christen Christensen på Sukkerhuset i København
b Hans Christensen 19
c Niels Christensen, døbt Hjardemål 18.9.1809
d Dorthe Christensdatter
e Karen Christensdatter 26
f Maren Christensdatter 24
g Johanne Christensdatter 24.
Fundats på skolehus i Nørre Nissum 2.12.1735 lbnr.10.

20 Hans Hansen Guldberg, degn på Harboør. 25.9.1744, fol.74B.
E: Maren Thøgersdatter. LV: Mads Poulsen i Tåbel i Vestervig sogn.
Skifte efter første hustru 4.12.1730. B:
1) Jochum Hansen 27, rejst til Ostindien for 8 år siden
2) Hans Hansen 22, underofficer i København
3) Christen Hansen Guldberg 18
4) Margrethe Dorthe Hansdatter Guldberg g.m. Thyge [Pedersen] Hassing, degn på Harboør.

21 Anne Nielsdatter i Gudum degnebolig. 14.2.1746, fol.77.
E: Knud Jensen Barmer, degn i Gudum og Fabjerg. B:
4) Niels Knudsen 16.
FM: morbror Niels Nielsen i Asp annekspræstegård.
Første ægteskab med [Sidsel Christensdatter, skifte 25.2.1726]. B:
1) Gertrud Marie Knudsdatter 31
2) Inger Knudsdatter 29
3) Jens Knudsen 27.
FM: farbror Peder Jensen Barmer.

22 Testamente og gavebrev i Nørre Nissum. 17.5.1745, fol.80, 154B.
Testamente for Anne Marie [Jensdatter] Gjessing, enke efter Thomas Nielsen Berg, præst i Nørre Nissum, skifte 29.5.1745 lbnr.19. LV: Mads Staby til Gudumkloster, Erik Lemming. A:
1)søsterdatter Mette Margrethe Mossin.
Dispositionen godkendes af øvrige arvinger A:
2) Maren Mossin, enke efter Niels Hebo i Helsingør
3) Anne Margrethe Mossin g.m. Peder Jacobsen Sodenæs
4) Birthe Christine Mossin g.m. Harbo i Helsingør
5) Hans Mossin
6) Christian Ludvig Mossin
7) Peder Mossin. FM: farbror H. Mossin i Køge.

23 Else Sørensdatter Stauning i Møborg præstegård. 18.1.1747, fol.81.
E: Johan [Gabrielsen] von Cappelen, præst i Møborg og Nees. A: far Søren Pedersen Stauning, præst i Gørding, [Vemb og Bur].

24 Maren Nielsdatter i Lemvig. 30.10.1747, fol.82B.
Enke efter Niels Lang, klokker i Lemvig. B:
1) Niels Nielsen, klokker i Lemvig
2) Peder Nielsen Lang
3) Kirsten Nielsdatter.

25 Andreas Lauridsen Scavenius, ugift klokker og kordegn i Lemvig. 16.8.1747, fol.87.
Arvinger kendes ikke.

26 Knud Jensen Barmer i Skov, degn i Gudum sogn. 8.1.1749, fol.93, 154.
Enke efter Anne Nielsdatter, skifte 14.2.1746 lbnr.21. B: Niels 20. FM: morbror Niels Nielsen i Asp præstegård.
Første ægteskab med Sidsel Christensdatter, skifte 25.2.1726. B: Gertrud Marie 34, Inger 32, Jens 29.FM: farbror Peder Jensen Barmer ved Fabjerg Kirke.
Afkald 27.4.1754 fra Inger Knudsdatter g.m. Jørgen Madsen Heldum i Lemvig for arv efter far.

27 Margrethe Jepsdatter Trans i Lemvig. 9.7.1748, fol.100, 143B.
Enke efter Elias Lorentsen Rixen, klokker i Lemvig. B:
1) Claus Rixen, dansk skoleholder i Ørslev ved Ringsted
2) Lorents Rixen i København.

28 Poul [Mortensen] Borreby, præst i Gudum og Fabjerg. 10.4.1749, fol.106B.
E: Gertrud Marie Madsdatter. LV: Mads Staby til Gudumkloster. B: Anne Marie 10½, Mette Marie 9, Dorthe Cathrine 7, Mads 4. FM: morbror! Laurids Jensen Vandborg, købmand i Lemvig, mors svoger Niels Jacobsen til Kabbel.
Bevilling til uskiftet bo af 5.7.1743.
[Første ægteskab med Dorthe Bendixdatter, død 1733].
[Andet ægteskab med Mette Marie Jensdatter, enke efter Simon Christensen til Store Hebo i Janderup sogn ved Varde, død 1734].

29 Thyra [Cecilie] Zimmerberg i Lomborg præstegård. 14.5.1750, fol.112.
E: Johan [Jørgensen] Ehlert, præst i Lomborg og Rom. B: Johan Georg 14, Anne Cathrine 12, Nikolaj 10, Christiane 9.
Ansøgning om bevilling til uskiftet bo af 8.8.1749, fol.106B.

30 Provsteret i Lemvig skolehus. 17.8.1750, fol.114B.
Jens Veje og hustru Margrethe Thøgersdatter i Veje i Tørring sogn anklages for slagsmål og ukvemsord.

31 Johan [Gabrielsen] von Cappelen, præst i Møborg og Nees. 7.2.1752, fol.117B.
E: Anne Pedersdatter Stauning. LV: svoger Johan Ehlert, præst i Lomborg og Rom. B:
1) Gabriel Johansen von Cappelen 4
2) Else Johansdatter Stauning von Cappelen 2.
FM: farfar Gabriel von Cappelen Forselholmgaard på Eger på Bragernes i Norge.
[Første ægteskab med Else Sørensdatter Stauning, skifte 18.1.1747 lbnr.23], datter af Søren [Pedersen] Stauning, præst [i Gørding Vemb og Bur].

32 Marie Madsdatter i Resen degnebolig. 27.8.1751, fol.139B.
E: Mourids Nymann, degn i Resen og Humlum. B: Peder 13.

33 Mourids Nymann, degn i Resen og Humlum. 2.12.1752, fol.143B.
Enke efter [Marie Madsdatter, skifte 27.8.1751 lbnr.32]. B: Peder 14. FM: morbror Jens Madsen Kærsig i Resen sogn.
Første ægteskab med Margrethe Andersdatter, skifte 14.5.1737 lbnr.4. B:
1) Anders i snedkerlære i Ålborg, der døde oktober 1749 i Ålborg
2) Mette Sofie, [dvs. Birgitte Sofie], der tjener præsten Oluf Falk i Bangs præstegård 10 mil oppe i landet fra Arendal. FM: morbror Jacob Skov.

34 Hans Frandsen Rosenberg, præst i Lemvig og Nørlem. 10.12.1754, fol.153B, 230B.
E: Maren Pedersdatter. LV: søn Hans Hansen Rosenberg, præst i Humlum og Resen.
Aftale med successor Morten Iversen Dam om enkepension.

35 Christian Paludan, ugift student i Dubbe i Rom sogn. 15.1.1754, fol.155.
A:
1) mor Anne [Sørensdatter] Aagaard, Enke efter [Jens Hansen] Paludan, præst [i Lomborg og Rom, skifte sluttet 18.4.1739 lbnr.15]. LV: Christian Lauridsen
2) bror H. Paludan
3) bror S[øren Aagaard Jensen] Paludan, kapellan [i Grenå]
4) bror Otte Paludan, student
5) søster [Mette Helene] Paludan
6) søster [Anne Marie] Paludan.
FM: Frands Ombæk.

36 Tilladelse til ny præstegård i Resen sogn. 24.7.1755, fol.158B.
Biskoppens tilladelse for Hans Rosenberg, præst i Resen og Humlum til at flytte til den nye præstegård i Resen by ved Resen kirke.

37 Laurids Jensen Vadum, præst Tørring og Heldum. 8.5.1755, fol.160, 170.
E: Elisabeth Marie Hansdatter Elling.
Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1742.

38 Anders [Bertelsen] Wolder, præst i Resen og Humlum. 17.4.1755, fol.161.
E: [Cathrine Graa].
Enken fremsætter begæring om auktion.

39 Gertrud Marie Madsdatter i Gudum præstegård. 1.12.1756, fol.174.
E: Laurids Johan [Jacobsen] Jelstrup, præst i Gudum og Fabjerg.
Første ægteskab med [Poul Mortensen Borreby], skifte 10.4.1749 lbnr.28. B: Anne Marie 19, Mette Marie 18, Dorthe Cathrine 15, Mads 12. FM: Niels Jacobsen til Kabbel, Søren Christensen Rygaard til Hesselmed [i Ål sogn], Hans Rosenberg, præst i Resen og Humlum, Henrik Molrath Richter [til Kongensgård [i Nørre Nissum sogn].
Jordebog over præstens gods i Janderup, Billum, Ho og Guldager sogne.

40 Auktion i Lemvig. 6.4.1758, fol.235B.
Auktion for Mette Pedersdatter i Lemvig, enke efter Johan Christian [Lauridsen] Damstrøm, præst i Gudum og Fabjerg, skifte 4.2.1744 lbnr.18. LV: M. Schmidt, købmand i Lemvig.
Til stede af B:
1) [Johanne Marie Damstrøm] g.m. [Hans Hansen] Rosenberg, [præst i Resen og Humlum]
2) [Petronelle Marie Damstrøm] g.m. [Hans Madsen] Listo [forpagter på Tandrup i Bedsted sogn i Thy, tidligere forpagter på Kabbel i Nørlem sogn].

41 Mathias Becher, dansk skoleholder i Lemvig. 2.3.1758, fol.240B.
E: Karen Nisdatter. LV: Peder Schmidt i Lemvig. B:
1) Cathrine Becher g.m. Christen Majkær i Holstebro
2) Margrethe Becher 30
3) Lisbeth Becher 28
4) Else Becher 26
5) Claus Becher 25.

42 Anne [Sørensdatter] Aagaard i Dubbe i Rom sogn. 4.2.1760, fol.244.
Enke efter [Jens Hansen] Paludan, præst i Lomborg og Rom, skifte sluttet 18.4.1739 lbnr.15. B:
1) Hans Paludan, ministerial kandidat
2) Søren Paludan, præst på St. Croix, nu i København
3) Otte Paludan, kollega på Herlufsholm adelige skole på Sjælland
4) Mette Helene Paludan 39
5) Anne Marie Paludan g.m. Thomas [Andersen] Wolder i Resen.
[6) Christian Paludan, skifte 15.1.1754 lbnr.35).

43 Auktion i Nørre Nissum præsteenkebolig. 30.9.1760, fol.251B.
Auktion for [Marie Cathrine Pedersdatter Vandborg], enke efter [Laurids] Tobiasen [Birch], præst i Nørre Nissum. LV: Hassing.

44 Maren [Nielsdatter] Grue i Lemvig. 8.6.1761, fol.253.
E: Morten Reenberg [Iversen] Dam, præst i Lemvig og Nørlem. B:
1) Iver Samuel Dam 15
2) Else Dorthe Dam 14
3) Regitze Sofie Dam 12
4) Frederik Adolf Dam 9
5) Niels Daniel Dam 6
6) Hans Arent Dam 4
7) Jacob Henrik Dam 2
8) Karen Benedikte Dam 9 uger.
FM: Jørgen Sørensen, byfoged i Lemvig.

45 Cathrine Eriksdatter i Tørring. 13.1.1763, fol.255.
Enke efter Joen Eriksen, skoleholder på Harboør.
Afkald fra B:
1) Frederik Joensen i Lemvig
2) Kirsten Joensdatter g.m. Laurids Jørgensen Hammer i Tørring.

46 Johan [Jørgensen] Ehlert, præst i Lomborg og Rom. 21.12.1761, fol.255, 304B, 305.
E: Sara [Kirstine] Pedersdatter Stauning. LV: Peder Borgen, præst i Møborg og Nees. B:
3) Peder Ehlert 10
4) Laurentius Georg Magnus 7
5) Thyra Cecilie 2.
FM: morbror Anders Pedersen Stauning, købmand i Horsens.
Første ægteskab med [Thyra Cecilie Zimmerberg], skifte 14.5.1750 lbnr.29. B:
1) Anne Cathrine Ehlert 23
2) Nikolaj Ehlert 22.
FM: Peder Hassing [Lauridsen] Hee, præst i Gudum og Fabjerg.

47 Johannes Thomsen Thorup, præst i Tørring og Heldum. 28.12.1761, fol.272, 297B, 417B.
E: Anne Sofie [Jacobsdatter] Hyphoff. FM: Johan Vedel på Nørre Vinkel. B:
1) Anne Margrethe Thorup 12
2) Christine Thorup 10
3) Johanne Jacobi Thorup 9
4) Louise Thorup 4
5) Thomas Thorup 3
5) Frederikke Christiane Thorup 9 mdr.
FM: farbror Niels Thorup, morbror Hyphoff, præst i Skjold, Markus Borgen, præst i Tørring og Heldum.

48 Knud Lang Sørensen Stauning, der døde i Møborg præstegård. 7.3.1763, fol.291.
På fars side A:
[00) farfar Peder Jørgensen Jelling, præst i Stauning, død 1684, g.m. Anne Pedersdatter Hegelund, skifte Bølling herred gejstlig 15.9.1696 lbnr.11)
0) far Søren [Pedersen] Stauning, præst i Gørding, Vemb og Bur, død [1754]
1) farbror Jørgen [Pedersen] Stauning, [præst i Grejs og Sindbjerg], død [1700]. 6B:
a Niels Stauning i Århus
b Jens Stauning, bedemand i København
c Otte Stauning i Stubberup, degn [i Løsning]
d Maren Stauning, enke efter degnen i Hvejsel
e Peder Stauning i Horsens, [skifte Horsens 29.7.1761 lbnr.1244]. 6B:
1 Peder Stauning, student i København
2 Anders Stauning, købmand i Horsens
3 Anne Stauning g.m. Peder [Jensen] Borgen, præst i Møborg [og Nees]
4 Sara [Kirstine] Stauning g.m. Mads [Markussen] Alsing, præst i Lomborg [og Rom]
5 Else Stauning i Horsens
6 Maren Stauning i Horsens
f Anne Stauning i Viborg, død, [var g.m. Peder Christensen Vormstrup, købmand i Viborg]. 1B:
1 Frederik Vormstrup, [købmand] i Ålborg
2) farbror Peder [Pedersen] Stauning, [præst i Borris og Faster], [skifte Bølling herred gejstlig 27.5.1722 lbnr.34]. 2B:
a Jens Stauning, farver i Varde
b Kirstine [Margrethe] Stauning i Staby, enke efter [Iver Nikolaj Lorentsen] Broager, præst i Staby, [skifte Ulfborg herred gejstlig marts 1749 lbnr.88]
3) faster Sofie [Pedersdatter] Stauning.
[Hendes første ægteskab med Oluf Pedersen Mandix]. 3B:
a Maren Mandix, enke efter Hans [Andersen] Tykær, købmand i Horsens, [skifte Horsens 18.1.1729 lbnr.657]
b Peder Mandix i Horsens, død, var g.m. Sofie Kruse. 6B:
1 Jacob Mandix i Horsens
2 Oluf Mandix i Horsens
3 Sofie Marie Mandix i Horsens
4 Lisbeth Mandix i Horsens
5 Eleonora Mandix i Horsens
6 Inger Mandix i Horsens
c Jens Mandix på [Tamdrup] Bisgård, død. 1B:
1 Oluf Jensen Mandix på [Tamdrup] Bisgård.
Hendes andet ægteskab med Jacob Kruse til Hvolgård. 3B:
c Ulrik Kruse på Møgelkær
d [Christine Sofie] Kruse g.m. Langeland, kaptajn i Horsens
e Sofie Dorthe Kruse g.m. Lorents [Hansen] Lork i Horsens
4) faster Maren [Pedersdatter] Stauning, [død 1739 som enke efter Mads Jørgensen Kølholt i Horsens, død 24.2.1706. Hendes første ægteskab med Niels Lauridsen Lindvig, forpagter af Alsted i Øster Nykirke sogn, død.1689]. 1B:
a Jens Jørgen Lindvig i Horsens
[Hendes andet ægteskab med Mads Jørgensen Kølholt i Horsens, død 1706]
5) faster Kirsten [Pedersdatter] Stauning, død [1722], [var g.m. Poul Pedersen Stauning, præst i Stauning, skifte Bølling herred gejstlig 30.11.1722 lbnr.36]. 5B:
a Sofie Stauning i Ribe, enke efter [afdødes morbror] Jørgen [Knudsen] Lang, [præst i Dejbjerg og Hanning, skifte Bølling herred gejstlig 18.10.1754 lbnr.64]]
b Maren Stauning i Helsingør, enke efter Peder [Nissen] Vedel, præst i Frederiksborg, [Hillerød og Herlev], [død 1761]
c Karen Stauning i Horsens, enke efter Thomas [Hansen] Wellejus, [præst i Sønder Omme og Hoven
d Marie Sofie Stauning g.m. Hans [Christiansen] Sinding, præst i Lihme i Salling
e Peder Poulsen Stauning, degn i Ude Sundby på Sjælland
6) faster Inger [Pedersdatter] Stauning, død.
Hendes første ægteskab med Christen Thott. 1B:
a Anne Margrethe Thott, død, [var g.m. Hans Hansen Cramer, præst i Åle og Tørring, død 1721]. 5B:
1 Hans Christian Cramer, [præst i Lundum og Hansted]
2 Niels Cramer, præst [i Nørre Lyndelse på Fyn]
3 Frederik Cramer
4 Inger Kirstine Cramer g.m. Anders [Christian Andersen] Vinding, præst i Storring, [Stjær og Galten]
5 Ida Sofie Cramer, død [1756], var g.m. [Jens Henriksen Kampmann, præst i Østbirk og Yding]. 2B: Henrik Kampmann, Anne Margrethe Kampmann.
[Hendes andet ægteskab med Rasmus Olufsen Aale, præst i Åle og Tørring].
[7) Anne Pedersdatter Stauning i Horsens, skifte Horsens 4.3.1728 lbnr.629]
På mors side A:
0) mor Anne Margrethe [Knudsdatter] Lang, [skifte Hjerm herred gejstlig 12.8.1718 lbnr.32]. 3B:
1) morbror Gregers [Knudsen] Lang, død ugift
2) morbror Peder [Knudsen] Lang, død ugift
3) morbror Jørgen [Knudsen] Lang, [præst i Dejbjerg og Hanning, skifte Bølling herred gejstlig 18.10.1754 lbnr.64]. 5B:
a Knud Lang, præst i Vilslev og Hunderup
b Else Kirstine Lang g.m. Andreas Lang, forvalter på Rosenvold
c Anne Lang g.m. Gotfred [Andreasen] Grøn, farver i Holstebro
d Anne Margrethe Lang hos in mor i Ribe
e Kirstine Sofie Lang, død [1747], var g.m. Peder [Nielsen] Thun, præst i Hjortlund og Kalvslund. 2B:
1 Anne Cathrine Thun g.m. [Frederik] Nissen, organist i Ribe
2 Ellen Sofie Thun i Hjortlund

49 Afkald i Viborg 4.5.1763, fol.296B.
Afkald fra Mads Borreby for arv efter
1) far Poul [Mortensen] Borreby, præst i Gudum og Fabjerg, [skifte 10.4.1749 lbnr.28]
2) mor Gertrud Marie Madsdatter, skifte 1.12.1756 lbnr.39
3) mormor [Anne Marie Madsdatter, skifte Lemvig 3.9.1759 lbnr.41, enke efter Mathias Pedersen [til Kongensgård i Nørre Nissum sogn],
til formynder Søren Christensen Rygaard til Hesselmed [i Ål sogn].

50 Peder Pedersen Bie, ugift student i Bøvling præstegård. 15.11.1763, fol.297B, 301B.
A:
1) mor Karen Olufsdatter g.m. Janus Skovbo, præst i Bøvling og Flynder
2) søster Dorthe Margrethe Bie
3) halvbror Jesper Skovbo
4) halvbror Oluf Skovbo
5) halvbror Jacob Nikolaj Skovbo
6) halvbror Niels Skovbo
7) halvsøster Anne Johanne Skovbo
8) halvsøster Johanne Skovbo
9) halvsøster Sofie Dorthe Skovbo
10) halvsøster Anne Marie Skovbo.
FM: morbror Niels Olufsen i Nykøbing Mors.
Arv efter afdødes far Peder Pedersen Bie, præst i Bøvling og Flynder, skifte 3.7.1742 lbnr.16.

51 Maren [Henriksdatter] de Leth i Gudum præstegård. 12.10.1764, fol.298B, 305.
E: Laurids Johan [Jacobsen] Jelstrup, præst i Gudum og Fabjerg. B:
1) Henrik Johan Jelstrup
2) Jacob Jelstrup
3) Sofie Jelstrup
4) Ingeborg Jelstrup
5) Anne Marie Jelstrup.
FM: Christen de Leth til Nørre Vosborg, landsdommer i Nørrejylland, Christen [Hansen] von Hielmcrone, præst i Borbjerg og Ryde.
Bevilling til uskiftet bo af 2.3.1764 fol.298.

52 Ellen Lauridsdatter Sommer i Resen degnebolig. 15.3.1764, fol.299.
E: Hans Friis, degn i Resen. B: Niels 13, Frederikke 11, Juliane Marie 8, Karen 6, Esther 2. FM: Christen Øster i Resen.

53 Afkald på Nørre Vosborg. 19.11.1764, fol.301.
Afkald fra Mette Marie Borreby g.m. Christen de Leth til Nørre Vosborg, landsdommer i Nørrejylland for arv efter
1) far Poul [Mortensen] Borreby, præst i Gudum og Fabjerg, [skifte 10.4.1749 lbnr.28]
2) mor [Gertrud Marie Madsdatter], skifte 1.12.1756 lbnr.39.

54 Afkald i Lemvig. 28.5.1749, fol.301.
Afkald fra Peder Hassing [Lauridsen] Hee og bror og Lauge Vedel Hee for forventet arv efter deres endnu levende mor [Margrethe Pedersdatter Zimmermann, enke efter Laurids Nielsen Hee, organist i Lemvig, død 1733] og overdrage arven til deres søster Kirsten Hassing Hee.

55 Afkald i Viborg. 2.5.1765, fol.301B.
Afkald fra Dorthe Cathrine Borreby g.m. Christen [Hansen] von Hielmcrone, præst i Borbjerg og Ryde for arv efter
1) far [Poul Mortensen Borreby, præst i Gudum og Fabjerg, skifte 10.4.1749 lbnr.28]
2) mor [Gertrud Marie Madsdatter, skifte 1.12.1756 lbnr.39]
3) mormor [Anne Marie Madsdatter, skifte Lemvig 3.9.1759 lbnr.41, enke efter Mathias Pedersen til Kongensgård i Nørre Nissum sogn,
til formynder Richter, kammerråd i Fredericia.

56 Mads [Madsen] Nibe i Hedegård, degn i Lomborg og Rom. 26.2.1765, fol.302.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Christian Nibe, degn i Lomborg og Rom
2) Mathias Nibe 31 i København
3) Christen Nibe, degn i Vorde, Fiskbæk og Romlund
4) Oluf Nibe 23 i Lovns ved Hvalpsund
5) Else Marie Nibe g.m. Mathias Kempers i Amsterdam
6) Anne Nibe g.m. Jan Ehlert i Amsterdam.

57 Testamente. 6.11.1766, fol.303, 305.
Testamente for Jens Stavsholm, forvalter på Rammegård. A: søster Marie Cathrine [Jensdatter] Stavsholm g.m. Poul [Christian Nielsen] Riis, præst i Engbjerg og Harboør.

58 Gave til de fattige i Skodborg herred. 16.2.1767, fol.303.
Gaven fra nu afdøde Jens Olufsen Møller, forvalter på Ulsund i Nees sogn, er fordelt til de mest trængende.

59 Sidsel Carlsdatter Mulvad i Nørre Nissum degnebolig. 30.9.1767, fol.305B.
E: Jacob [Hansen] Dagnæs, degn i Nørre Nissum. B:
1) Otte Dagnæs, degn i Børglum
2) Jacob Dagnæs i Thy
3) Hans Dagnæs, over 25
4) Christen Dagnæs i Rom sogn
5) Carl Dagnæs 16
6) Karen Dagnæs i København
7) Anne Dagnæs 20
8) Johanne [Erika] Dagnæs 18.
FM: Niels Grummesgaard i Nørre Nissum sogn.

60 Christian Pedersen Bruun, præst i Nørre Nissum. 19.2.1768, fol.307, 353.
E: Cecilie Kirstine [Corneliusdatter] Hjortebjerg. LV: Jørgen Sørensen, byfoged i Lemvig. A:
1) bror Niels Priermann
2) søster Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Madsen i Klavsebølle
3) bror Niels Ertmann
4) bror Dines Ertmann
alle bønder på Tranekær gods på Langeland.

61 Jacob [Hansen] Dagnæs, degn i Nørre Nissum. 4.2.1771, fol.329B.
Enkemand [efter Sidsel Charlotte Mulvad, skifte 30.9.1767 lbnr.59]. B:
1) Otte Dagnæs, 38, [degn i Børglum]
2) Jacob Dagnæs 30, i Thy
3) Hans Dagnæs, over 25, i Nissum Boel
4) Christen Dagnæs 28, i Rom sogn
5) Carl Dagnæs 24
6) Karen Dagnæs i København
7) Anne Dagnæs 20
8) Johanne Erika Dagnæs 18.

62 Sara Kirstine Pedersdatter Stauning i Lomborg præstegård. 25.6.1772, fol.336.
E: Mads [Markussen] Alsing, præst i Lomborg og Rom, der også døde.
B:
4) Johan Markus Alsing 9
5) Jens Jørgen Alsing 5
6) Christian Alsing 3.
FM:
1) fasters mand Gregers [Knudsen] Lund, præst i Ferring
2) farbror og successor Peder Struve Alsing
3) fasters mand Peder Nikolaj Velejus i Horsens.
4) fasters mand Jesper Hansen Højer, præst i Harring og Stagstrup
Hendes første ægteskab med Johan [Jørgensen] Ehlert, præst i Lomborg og Rom, skifte 21.12.1761 lbnr.46]. B:
1) Peder Johansen Ehlert 20
2) Laurentius Georg Magnus Ehlert 17
3) Thyra Cecilie Ehlert 12.
FM:
1) mosters mand Peder Borgen, præst i Møborg og Nees
2) morbror Peder Stauning i København.

63 Gabriel Johansen von Cappelen, der døde ugift i Norge.
Fordeling af arven i Møborg præstegård 18.6.1777, fol.368.
A:
1) mor Anne [Pedersdatter] Stauning, enke efter [Peder Jensen] Borgen, præst i Møborg og Nees, [død 1776].
Første ægteskab med Johan Gabrielsen von Cappelen, præst i Møborg og Nees, skifte 7.2.1752 lbnr.31]. LV: P. Utzen.
2) halvbror Jens Pedersen Borgen
3) halvsøster Sidsel Borgen
4) halvsøster Maren Borgen
5) halvsøster Cathrine Borgen.
FM. von Cappelen, justitsråd.

64 Herman [Poulsen] Schor, præst i Nørre Nissum. 1.5.1778, fol.369.
E: Hedvig Margrethe [Johansdatter Dauw].
Bevilling til uskiftet bo.

65 Dorthe Witke i Bøvling degnebolig. 1.6.1770, fol.370.
E: Peder Munch, degn i Bøvling og Flynder. A:
1) halvsøster Birgitte Jensdatter g.m. Gabriel Pedersen, skrædder i Kolding
2) halvsøster Kirsten Jensdatter g.m. Anders Basse, bedemand i Kolding.

66 Peder Munch, degn i Bøvling og Flynder. 31.7.1770, fol.371.
Enke efter Dorthe Witke, skifte 1.6.1770 lbnr.65. A:
1) bror Mikkel Pedersen i Lavstrup i Lønborg sogn, død. 4B:
a Peder Mikkelsen i Lavstrup
b Jens Mikkelsen i Lønborg
c Kirsten Mikkelsdatter g.m. Jeremias Andersen i Vostrup
d Anne Mikkelsdatter g.m. Jeppe Lauridsen i Kyvling i Lønborg sogn
2) bror Christen Pedersen i Hedeby i Stauning sogn, død. 1B:
a Christence Christensdatter, enke efter Jacob Nielsen i Sædding
3) søster Bodil Pedersdatter g.m. Anders Nielsen i Halby i Stauning sogn, begge døde. 3B:
a Mads Andersen i Halby
b Peder Madsen, [dvs. Peder Andersen] i Pagård i Hemmet sogn
c Knud Andersen g.m. Anne Nielsdatter i Mejlby i Stauning sogn
4) halvsøster, død. 1B:
a Maren Jørgensdatter g.m. Jens Christensen i Bjerg i Tim sogn.

67 Margrethe Pedersdatter i Lomborg degnebolig. 24.5.1770, fol.389.
E: Christian [Madsen] Nibe. degn i Lomborg og Rom. B: Maren 5 uger. FM: morbror Anders Pedersen i Mølgård i Lomborg sogn.

68 Anne Marie Staby i Gudum Præstegård. 15.10.1781, fol.393B.
E: Peder Hassing [Lauridsen] Hee, præst i Gudum og Fabjerg. A:
1) bror Mathias Staby i Gudum præstegård
2) søster Rebekka Kirstine [Madsdatter] Staby, enke efter [Peder Jensen] Taftebjerg, præst på Holmsland
3) søster Maren [Madsdatter] Staby g.m. Johan Frederik Vedel [på Bækmark mølle i Flynder sogn]
4) søster Kirsten [Madsdatter Staby, skifte Lemvig g.m. Simon [Christensen] Andrup, købmand i Lemvig, død. 1B:
a Ellen Kirstine Andrup.

69 Ove Henrik Blichfeldt, ugift skoleholder i Lemvig. 1.3.1780, fol.398B, 416, 459B.
A:
0) far Peder [Thomsen] Blichfeldt, præst i Vorgod og Nørre Vium, [skifte Bølling herred gejstlig 24.4.1743 lbnr.52]
1) bror Thomas Blichfeldt, ugift skoleholder, død
2) søster Marie Kirstine Blichfeldt g.m. Laurids Simonsen Schmidt, guldsmed i Kerteminde
3) bror Poul Christian Blichfeldt i den danske envoi i Stockholm, død 1766
4) søster Elisabeth Dorthe Blichfeldt, ugift i København, død
5) bror Hans Blichfeldt, ugift skoleholder i Kogtved i Sørup sogn, (nu indlemmet i Svendborg købstad), begravet Sørup 29.11.1778
6) søster Johanne Marie Blichfeldt i Randers, der har et slegfredbarn Poul Madsen i lære hos Johan Patermann, grovsmed i Odense
7) bror Anders Pedersen Blichfeldt, bogbinder i Roskilde, død 1.12.1772, var g.m. Johanne Marie Christensdatter, død 1.4.1773. 1B:
a Christian Skak Bülow Blichfeldt, døbt Roskilde domkirke 9.12.1767, guldsmededreng i København hos morbror Bendix Christensen, guldsmed i Lille Grønnegade
8) søster Kirsten Blichfeldt, død, gift Odense st. Knud 28.7.1751 med Hans Jacob Olufsen Starup. toldbetjent i Odense. 4B:
a Søren Blichfeldt Starup, skoleholder i Store Heddinge
b Peder Blichfeldt Starup hos A. Gennerup, kobbersmed i Roskilde
c Helene Birgitte Starup
d Birthe Cathrine Starup
9) bror Peder Blichfeldt, vanvittig, begravet Balslev 1.4.1781.

70 Jørgen Mortensen Støvring, degn i Møborg og Nees. 26.6.1782, fol.406B.
Enkemand efter [Øllegaard Pedersdatter Ossing]. B:
1) Peder Jørgensen Støvring, fæstebonde i Bøvling sogn på Rysensten gods
2) Christian Jørgensen Støvring i København
3) Morten Jørgensen Støvring på stedet
4) Anne Marie Jørgensdatter Støvring g.m. Christen Ovesen Bjerg, fæstebonde i Lomborg sogn på Rysensten gods.

71 Peder Hassing [Lauridsen] Hee, præst i Gudum og Fabjerg. 2.1.1782, fol.418.
Enkemand efter Anne Marie Staby, [skifte 15.10.1782 lbnr.68]. A:
0) mor Margrethe Pedersdatter Zimmermann.
[Mors første ægteskab med Peder Mortensen Hassing, skifte Lundenæs og Bøvling amter 25.5.1717 lbnr.37]. B:
1) halvsøster Kirsten Pedersdatter Hassing i Lemvig
[Mors andet ægteskab med Laurids Nielsen Hee, organist i Lemvig, død 1733]. B:
2) bror Lauge Vedel Hee, der døde i Gudum for få år siden, enke og barn opholder sig på Vardeegnen.
Desuden nævnes afdødes svoger Mathias Staby på Gudumkloster.

72 Marie Mørk i Nørre Hedegårdhus i Lomborg sogn. 24.8.1783, fol.446.
E: Sylvester Rømer, tidligere degn i Lomborg og Rom, men nu informator hos Hans Rømer, præst i Hygum. A: søster Cathrine Kirstine [Abrahamsdatter] Mørk g.m. Nikolaj [Andreasen] Ullitz, præst ved hospitalet i Randers.

73 Margrethe Dorthe Hansdatter Guldberg i Bøvling. 2.8.1783, fol.451B.
Enke efter Hans [Hansen] Svane, degn [i Albæk og Voer, død 28.2.1732]. B:
1) Laurids Hansen Svane, begravet Sorterup 6.4.1739, hvor hans farbror Elias [Hansen] Svane var præst i Sorterup og Ottestrup, [skifte Slagelse herred gejstlig 1.10.1761 lbnr.131]
2) Hans Svane i Nyborg, tidligere 3. lektiehører i Nyborg skole, nu pensioneret
3) Ingeborg Svane i Slagelse hospital.

74 Johanne Jacobi Thorup, ugift i Lemvig. 4.8.1783, fol.456, 459B.
A:
1) mor Anne Sofie [Jacobsdatter] Hyphoff i Lemvig, enke efter Johannes [Thomsen] Thorup, præst i Tørring og Heldum, skifte 28.12.1761 lbnr.47]
A:
1) søster Anne Margrethe Thorup i København. FM: Johan Jørgen Lund, vintapper i København
2) søster Christine Thorup g.m. Johan Christoffer Schultz, kommandersergent i Holstebro
3) bror Thomas Thorup 25, i Flekkefjord i Norge, styrmand på de lange rejser
4) søster Frederikke Christiane Thorup i København.

75 Oluf [Holger Saxesen] Ascanius, præst i Bodum, Ydby og Hurup i Thy, der døde i Gudum præstegård. 17.8.1785, fol.459.
E: Dorthe Kirstine Opitius.
Bevilling til uskiftet bo af 15.9.1780.
Afdøde døde hos sin søn Saxo Ascanius, præst i Gudum og Fabjerg.
(sml. lbnr.95).

76 Gavebrev til Lomborg sogns fattige. 12.6.1784, fol.459B.
Gavebrev til Lomborg sogns fattige fra Morten Jacobsen Bøcker i Prebensgård i Fabjerg sogn, født i Lomborg sogn.

77 Gregers Morville, degn i Nørre Nissum. 4.6.1787, fol.460.
E: Dorthe Venster. B: Marie Elisabeth 8, Henrikke 6, Niels Christian 3. FM: født værge Niels Morville, landmålingskonduktør ved det kongelige rentekammerarkiv i København.

78 Mathias Blangsted, degn i Resen og Humlum. 9.3.1789, fol.465.
E: Johanne Marie Skyum. LV: Jeppe Christensen Ørgaard. A:
1) bror Johannes Blangsted, personlig kapellan i Kolding
2) halvbror Mads [Skerning] Blangsted, præst i Vester Nykirke og Fåborg
3) halvsøster Anne Jacobine [Ditlevsdatter] Blangsted g.m. Ludvig [Theosofus Christiansen] Pontoppidan, præst i Hygum
4) halvsøster Margrethe [Wandel] Blangsted, der ægter Christian Jensen Høhne, præst i Vester Vedsted.

79 Janus [Nikolaj Jespersen] Skovbo. præst i Bøvling og Flynder. 17.8.1789, fol.467B.
E: Karen Olufsdatter. B:
1) Jesper Skovbo, præst i Dybe
2) Oluf Skovbo, degn i Sønder Kirkeby på Falster
3) Niels Skovbo, informator ved opfostringshuset i København
4) Anne Johanne Skovbo
5) Sofie Dorthe Skovbo g.m. Niels Bygum [Christiansen] Krarup, præst i Vejrum
6) Johanne Skovbo, død, var g.m. Christen Krarup, præst i Ølby, Asp og Fovsing. 5B:
a Janus Nikolaj Krarup 19, student
b Balthazar Krarup
c Dorthe Margrethe Krarup
d Karen Krarup
e Kirstine Christiane Krarup.
Enkens første ægteskab med [Peder Pedersen Bie, præst i Bøvling og Flynder, skifte 3.7.1742 lbnr.16]. B:
1) Peder Bie, [skifte 15.11.1763 lbnr.50]
2) Dorthe Margrethe Bie.

80 Gavebrev i Nørre Nissum. 16.4.1790, fol.494.
Gavebrev fra Mette Pedersdatter i Smertelund [dvs. Smedslund] i Nørre Nissum sogn, enke efter Mads Jensen i Agergård i Nørre Nissum sogn til sognets fattige enker og uforsørgede børn.

81 Sofie Margrethe [Christiansdatter] Leth i Tørring præstegård. 6.5.1791, fol.495B.
E: Christen Fogh, præst i Tørring og Heldum.
Testamente af 14.2.1780.

82 Testamente i Lomborg præstegård. 25.5.1792, fol.496B.
Testamente af 1.2.1774 for Peder Struve Alsing, præst i Lomborg og Rom og hustru Severine Amalie Bering.
(Sml. lbnr.100).

83 Bevilling at være egen værge. 29.6.1792, fol.497.
Bevilling at være egen værge for Mette Marie Rosenberg i Resen præstegård.

84 Karen Margrethe Knudsdatter Møller i Gudum degnebolig. 7.8.1792, fol.497B.
E: Andreas Thor, degn i Gudum og Fabjerg. B: Cathrine 22.

85 Elisabeth Marie [Hansdatter] Elling i Lemvig. 5.11.1792, fol.499B.
Enke efter Laurids [Jensen] Vadum, præst i Tørring og Heldum, [skifte 8.5.1755 lbnr.37]. B:
1) Hans Peder Vadum, præst i Vadum
2) Jens Vadum, præst i Hellevad, Hellum og Ørum
3) Claus Vadum, præst i Mosbjerg og Hørmested
4) Peder Vandborg Vadum, præst i Skørping og Fræer
5) Mette Elisabeth Vadum g.m. [Anders] Stigaard til Irup
6) Elisabeth Vadum, enke efter Hans [Lauridsen] Rømer, præst i Hygum ved søn Laurids Hansen Rømer, præst sst.
7) Inger Vadum g.m. Jørgen Gleerup til Knudseje [i Skæve sogn] i Vendsyssel
8) Maren Margrethe Vadum g.m. [Søren Christian] Balleby til Kovstrup [i Sønderhå sogn] i Thy.

86 Afkald i Nibe. 18.6.1792, fol.502.
Afkald fra Johan Markus Alsing i Nibe for arv efter forældre Mads Markussen Alsing, præst i Lomborg og Rom og Sara Kirstine Pedersdatter Stauning, skifte 25.6.1772 lbnr.62
og efter morbror Anders Stauning i Horsens
til farbror Peder Struve Alsing, præst i Lomborg og Rom.
Medunderskrevet af fætter Markus Svejstrup på Rammegård.

87 Afkald i København. 15.10.1792, fol.502.
Afkald fra Jens Jørgen Alsing, guldsmedesvend i København, med formynder [fasters mand] Jesper Hansen Højer, præst i Harring og Stagstrup i Thy, for arv efter forældre Mads Markussen Alsing, præst i Lomborg og Rom og Sara Kirstine Pedersdatter Stauning, skifte 25.6.1772 lbnr.62
og efter morbror Anders Stauning i Horsens
til farbror Peder Struve Alsing, præst i Lomborg og Rom.

88 Andreas [Peder] Thorsen, degn i Gudum og Fabjerg. 17.4.1793, fol.502B.
Enkemand efter [Karen Margrethe Knudsdatter Møller, skifte 7.8.1792 lbnr.84]. B: Cathrine 23, der ægter Christen Lauridsen i Fabjerg.
Afdødes forældre var Peder Thorsen, rådstuetjener i Fredericia og Anne Knudsdatter Skov, skifte Fredericia 22.7.1772 lbnr.1077].

89 Søren Haahr, præst i Lemvig og Nørlem. 16.8.1793, fol.509.
E: Anne Elisabeth Fabricius.
Bevilling til uskiftet bo hende, hendes umyndige børn, med tilladelse fra en myndig datter.
(Se skifte efter enken Lynge-Kronborg herred gejstlig 6.3.1807 lbnr.227).

90 Karen Olufsdatter i Bøvling præstegård. 27.8.1794, fol.509B, 518.
Enke efter Janus [Nikolaj Jespersen] Skovbo. præst i Bøvling og Flynder, skifte 17.8.1789 lbnr.79. B:
3) Jesper Skovbo, præst i Dybe
4) Oluf Skovbo, degn i Sønder Kirkeby på Falster
5) Niels Skovbo, præst i Almindeligt Hospital i København
6) Anne Johanne Skovbo 51
7) Sofie Dorthe Skovbo g.m. Niels Bygum [Christiansen] Krarup, præst i Vejrum
8) Johanne Skovbo, død, var g.m. Christen Krarup, præst i Ølby, Asp og Fovsing. 5B:
a Janus Nikolaj Krarup 22
b Balthazar Krarup 19
c Dorthe Margrethe Krarup 21
d Karen Krarup 18
e Kirstine Christiane Krarup 16.
Første ægteskab med [Peder Pedersen Bie, præst i Bøvling og Flynder, skifte 3.7.1742 lbnr.16]. B:
1) Peder Bie, [skifte 15.11.1763 lbnr.50]
2) Dorthe Margrethe Bie i Christiansfeld, enke efter Peder Lundager i Hee

91 Afkald i Viborg. 18.6.1792, fol.515B.
Afkald fra Christian Alsing i Viborg for arv efter forældre Mads Markussen Alsing, præst i Lomborg og Rom og Sara Kirstine Pedersdatter Stauning, skifte 25.6.1772 lbnr.62
og efter morbror Anders Stauning i Horsens
til farbror Peder Struve Alsing, præst i Lomborg og Rom.
Medunderskrevet af fætre Markus Svejstrup og Otte Henrik Svejstrup på Vadskærgård [i Tørring sogn].

92 Afkald i Hjarbæk. 8.10.1794, fol.516.
Afkald fra Maren Nibe i Hjarbæk i Vorde sogn for arv efter mor [Margrethe Pedersdatter, skifte 24.5.1770 lbnr.67, der var g.m. Christian Madsen Nibe] til [farbror] Oluf Madsen Nibe, degn i Vorde, [Fiskbæk og Romlund].

93 Ferdinand Anton Hirsch, ugift skoleholder i Nørre Nissum. 12.4.1796, fol.516.
A:
1) morbror Valdemar Vilhelm Hirsch, rådmand i Frederiksstad i Norge, død. 5B:
a Iver Christian Hirsch, skriverkarl
b Jens Andreas Hirsch, organist på grevskabet Jarlsberg
c Anne Cathrine Hirsch i Norge
d Birgitte Sofie Hirsch i Norge.

94 Jens [Madsen] Broch [Clode], degn i Bøvling og Flynder. 10.7.1798, fol.518B.
E: Henrikke Marie Trap. A:
1) mor Anne Marie Broch Clode, enke efter [Mads Broch Clode] i Ålborg
2) bror Thomas Clode, parykmager i Ålborg
3) søster Karen Clode
4) søster Mette Clode
5) søster Anne Johanne Clode
6) søster Marianne Clode.

95 Dorthe Kirstine Opitius i Gudum præstegård. 16.10.1797, fol.520B, 523.
Enke efter Oluf [Holger Saxesen] Ascanius, [præst i Bodum, Ydby og Hurup, skifte 17.8.1785 lbnr.75]. B:
1) Saxo Ascanius, præst i Gudum og Fabjerg
2) [Anne] Dorthe Ascanius g.m. Hans [Albertsen] Thura, præst i Helligsø og Gettrup i Thy, begge døde. 1B:
a Albert Thura 26, uvist hvor
3) Elisabeth Magdalene Ascanius 60 i Gudum præstegård
4) Barbara Sofie Ascanius g.m. Hans Lauridsen Brunsgaard i Hanning sogn
5) Vibeke Ascanius g.m. Abraham Mollesky i Bodum sogn
6) Andriette Frederikke Ascanius g.m. Søren Friis, degn i Husby og Sønder Nissum
7) Magdalene Ascanius 47 i Gudum præstegård.

96 Hans Paludan, ugift degn i Nørre Nissum. 25.7.1798, fol.522B, 524B.
Arvinger kendes ikke.'
Afdøde skal have haft en del søskende, hvoraf kun Søren Paludan skal have været gift på Bornholm.

97 Olivia [Frederiksdatter] Richard i et hus ved Gudumkloster. 13.11.1800, fol.525B.
Enke efter Christian [Christoffersen] Nislev, præst i Navr og Sir. B:
1) Frederik Nislev, præst i Agerskov, død. Hans enke: Cathrine Ahrends. Testamente af 26.2.1795
2) Christoffer Nislev, over 40 år på Hessel
3) Frands Christian Nislev, død ugift
4) Dorthe Nislev g.m. Hans Tyrrestrup, degn i Torslev og Lendum i Vendsyssel
5) Anne Christiane Nislev, død, var g.m. Iver Olufsen til Gudumkloster, [bevilling til uskiftet bo Lundenæs og Bøvling amter 22.6.1799 lbnr.1512]. 4B: Maren 16, Olivia 12, Christen 10, Christian 7.

98 Christian Kaalund, degn i Gudum og Fabjerg. 20.10.1802, fol.535.
E: Gedske Johanne Borch. LV: [Niels Christian] Lund til Kongensgård. B:
1) Marie Charlotte Kaalund 19
2) Anne Sofie Charlotte Kaalund 17
3) Else Kaalund 16
4) Cathrine Elisabeth Kaalund 15
5) Anker Kaalund 13
6) Peder Albert Kaalund 11
7) Niels Hansen Kaalund 8.
FM: født værge [Joachim Jacob] Kaalund, præst i Hemmet.

99 Andreas Aschenberg Fellum, præst i Lomborg og Rom. 20.9.1803, fol.542B.
E: Georgine Christiane Losach.
Bevilling til uskiftet bo.

100 Afkald. 16.6.1803, fol.542B.
Afkald for arv efter Peder Struve [Markussen] Alsing, præst i Lomborg og Rom til dennes hustru Severine Amalie Bering efter testamente af 1.2.1774 lbnr.82 fra A:
1) bror Markus Alsing, købmand i Nibe
2) søster Barbara Johanne Alsing
3) bror [Mads Markussen Alsing, skifte 25.6.1772 lbnr.62]. 3B:
a Johan Markus Alsing i Nibe
b Jens Jørgen Alsing i København
c Christian Alsing i Viborg
4) søster [Ellen Markusdatter Alsing] g.m. [Jesper Hansen] Højer [præst i Harring og Stagstrup], nu i Nykøbing Mors
5) søster [Anne Elisabeth Markusdatter Alsing g.m. Gregers Knudsen Lund, præst i Ferring], begge døde. 3B:
a Knud Lund, præst i Alsted og Bjergby
b Markus Alsing Lund i København
c Elisabeth Sofie Lund
6) søster [Elisabeth Sofie Markusdatter Alsing, død Vokslev 24.4.1785, skifte Ålborghus amt nr.824, var g.m. Andreas Svejstrup, forpagter på Pandum, død 4.1.1778, skifte Ålborghus nr.676]. 2B:
a Markus Svejstrup på Vadskærgård
b Otte Henrik Svejstrup på Vadskærgård.

SLUTUlfborg Herreds Gejstlige Skifteprotokol
1685-1810

[1685-1767]    [1770-1810]   


Ulfborg herreds gejstlige skifteprotokol
1685-1767.
Ekstrakt 1768 af provst Kynde i Holstebro
i:
Ribe Bispearkiv
Præsteindberetninger til biskop J. Bloch 1766-1769. UØ
Læg: Ulfborg
C4-775

Ekstrakten er udgivet som bog:
Ulfborg herreds gejstlige skifte- og justitsprotokol 1685-1767. Hidtil forsvundet, i 1930 genfundet i ekstrakt af 1768 ved provst Kynde, Holstebro. Udgivet af Erhard Qvistgaard. 1930.


1 Dorthe Pedersdatter Høgh i Holstebro, død 29.1.1685.
E: Christen [Christensen] Solgaard, præst i Holstebro og Måbjerg. Ingen børn. Arvinger angives ikke.

2 Maren Kjeldsdatter i Ulfborg, død 8.1.1686.
Enke efter Laurids [Christensen] Bording, præst i Ulfborg og Råsted. B:
1) [Ingeborg] Bording g.m. Christen Madsen, degn i Ulfborg
2) Anneke Bording g.m. Hans Sørensen, kapellan i Ølby, [Asp og Fausing]
3) Maren Bording g.m. Jens Christensen Graa
4) Margrethe Bording g.m. Peder Nielsen, præst i Ramme
5) Vibeke Bording
6) Dorthe Bording.

3 Oluf Christensen Jegind, præst i Idum, død februar 1688.
E: Karen Nielsdatter Lem. A:
1) bror Jens [Christensen] Jegind, præst i Lemvig [og Nørlem]
2) bror Peder Jegind i Holstebro
3) bror Jeppe [Christensen] Jegind, degn i Husby og [Sønder] Nissum
4) søster Karen Jegind g.m. Christen Mogensen
5) søster Anne Jegind, død, var g.m. Peder Smed. 4B: Peder, Else, Karen, Else.

4 Anders Madsen, præst i Staby, død oktober 1687.
E: Anne Jørgensdatter Hatting, datter af Jørgen Jørgensen, præst i Hatting, der blev gift igen med efterfølger i kaldet Albert Villadsen Grove. B: Ellen Cathrine, Mathias, Inger Marie.

5 Johan Andersen Dam, præst i Ulfborg og Råsted, død juni 1687.
E: Anne Marie Mavors, der ægtede efterfølgeren Hans [Hansen] Roager. B: Anders, Johan Ernst, der døde, Abigael, Rigborg, Anne Cathrine.
(Sml. lbnr.45, 46, 47).

6 Kirsten Christensdatter i Husby degnebolig, død marts 1691.
E: Poul Henriksen, degn i Husby og [Sønder] Nissum. B: Christen, Henrik, Margrethe, Anne, Maren, Mette.

7 Margrethe Jepsdatter Solgaard i Holstebro, død august 1690.
Enke efter Svend [Pedersen] Høst, præst i Holstebro og Måbjerg.
Første ægteskab med Christen Lassen Solgaard, rådmand i Holstebro. B:
1) Christen Christensen Solgaard, præst i Holstebro og Måbjerg
2) Karen Solgaard, enke efter Hans [Pedersen] Friis i [Nørre] Nebel
3) Gertrud Solgaard g.m. Christen Nørager i Holstebro
4) Jeppe Solgaard, rektor [i Holstebro], død. 3B:
a Karen Solgaard g.m. Peder Kegebens, farver i Holstebro
b Anne Solgaard g.m. Christen Munch, købmand i Lemvig
c Christen Jepsen Solgaard i Irland.

8 Jens Thomsen Aalborg, kapellan i Holstebro og Måbjerg, død 28.8.1698.
E: Johanne Nielsdatter. A:
1) bror Hans Thomsen Aalborg, degn i Nørhå
2) bror Peder Thomsen, købmand i Thisted
3) søster Ingeborg Thomasdatter.

9) Kontrakt i Holstebro. 5.6.1699.
Kontrakt mellem Knud Nielsen Holstebro, præst i Idum og hans kapellan Markus Christensen.

10 Lene Pedersdatter Bie i Holstebro, død 30.7.1699.
E: Christen [Christensen] Solgaard, præst i Holstebro og Måbjerg. A:
1) mor Ingeborg Pedersdatter Kragelund, enke efter [Peder Sørensen Bie, præst i Bøvling og Flynder, begravet Lemvig 28.10.1687]
2) bror Niels [Pedersen] Bie, præst i Hygum [i Vandfuld herred]
3) bror Søren [Pedersen] Bie, præst i [Vester] Nykirke og Fåborg
4) bror Peder [Pedersen] Bie, præst i Bøvling og Flynder
5) søster Dorthe [Pedersdatter] Bie
6) søster Anne Kirstine [Pedersdatter] Bie g.m. Jørgen Serup, professor i København
7) bror Thomas [Pedersen] Bie, student
8) bror Henrik [Pedersen] Bie, subrektor i Ribe.

11 Kontrakt i Holstebro. 15.9.1700.
Kontrakten i nr.9 ændret.

12 Laurids Pedersen Grøn, præst i [Nørre] Felding og Tvis, død 20.6.1700.
E: Anne Ibsdatter, der ægter efterfølgeren Frands [Jensen] Hvas. B:
Peder, Anders, Dorthe Linde, Eleonora Cathrine, Knud Gørding, Gabriel, Christen. FM: farbror Peder Pedersen Grøn, købmand i Holstebro, fars [halv]bror Peder Sørensen [Vinding], præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten, morbror Niels Ibsen, købmand i Holstebro.

13 Karen Nielsdatter Lem i Idum, død 26.4.1702.
Enke efter Oluf Christensen Jegind, præst i Idum, [død februar 1688 lbnr.3].
[Første ægteskab med Niels Christensen Mejrup, præst i Idum, død1663] A:
0) [far Niels Hansen Dejbjerg, præst i Sønder Lem, død 1636]
1) bror [Jens Nielsen], død. 1B:
a Anne Jensdatter g.m. Henrik Møller i Bundsbæk mølle
2) søster [Bodil Nielsdatter g.m. Peder Jensen Torsted, præst i Sønder Lem, død 1674]. 2B:
a Sidsel Pedersdatter, enke efter Christoffer [Christensen Lylow], præst i Lem, [død 1693]
b Maren Pedersdatter i Bjerregård i Lem sogn
3) søster, død. 1B:
a Maren Sørensdatter g.m. Knud Jacobsen Barfod i Rind.

14 Fundats i Brondbjerg [i Staby sogn] af 25.11.1701.
Mads Pedersen til Brondbjerg og hustru Vibeke Jensdatter Bjørns legat til degnen i Staby og de fattige sst.

15 Hans [Christensen] Mariager , præst i Vinding og Vind, død juni 1704.
E: Birgitte Richardsdatter Stud. Testamente af 21.6.1686.

16 Taksation af Vinding præstegård 9.2.1705.

17 Obligation i Vinding. 22.4.1705.
Obligation udstedt af Mikkel Dorschæus, præst i Vinding og Vind for Vinding præstegård til formandens enke, lbnr.15.

18 Kontrakt om enkepension i Vinding præstegård. 22.4.1705.
Kontrakt mellem Mikkel Dorschæus, præst i Vinding og Vind og formandens enke om pension.

19 Knud Nielsen Holstebro, præst i Idum, død [19].6.1705.
A:
1) bror Niels Nielsen, død. 3B:
a Niels Nielsen i Hefrehøj i Bara herred i Skåne
b Bertel Nielsen i Hellestad i Skåne
c Kirsten Nielsdatter i Dalby i Thom herred i Skåne
2) søster Kirsten Nielsdatter i Amsterdam.

20 Kontrakt i Husby. 16.9.1705.
Kontrakt mellem Jacob Andersen Riber, præst i Husby og [Sønder] Nissum g.m. Margrethe Danielsdatter Køler og hans kapellan Christen [Sørensen] Aagaard, der ægter hans hustrus [halv]søster Birgitte Hansdatter Lindegaard.

21 Margrethe Danielsdatter [Køler] i Husby præstegård, død juni 1706.
E: Jacob Andersen Riber, præst i Husby og [Sønder] Nissum. Testamente af 24.5.1698.

22 Hans [Hansen] Roager, præst i Ulfborg og Råsted, død januar 1707.
E: Anne Marie Mavors. B: Anne, Herman Frands, Hans, Johan. FM: farbror Rasmus Roager, købmand i Ribe, fasters mand Laurids Mortensen Friis, byfoged i Ribe.

23 Kontrakt i Ulfborg. 29.4.1708.
Kontrakt mellem Bjørn [Christensen] Drachardt, præst i Ulfborg og Råsted og formandens enke.

24 Jacob Andersen Riber, præst i Husby og [Sønder] Nissum, død september 1707.
Enkemand efter [Margrethe Danielsdatter Køler, død juni 1706 lbnr.21.
Testamente af [24.5.1698.
Hans A:
1) søster Gunder Andersdatter, enke efter Peder Jensen i Ribe. Arv til 1B:
a Johanne Pedersdatter
2) søster Karen Andersdatter i Vaterland ved Christiania i Norge, enke efter Oluf Pedersen.
Hendes A:
1) bror Niels Danielsen Køler i Hvidbjerg sogn på Thyholm
2) søster Anne Danielsdatter, død, var g.m. Hans Tordsen, 3B:
a Birgitte Hansdatter Lindegaard g.m. Christen [Sørensen] Aagaard, præst i Husby [og Sønder Nissum]
b Margrethe Christensdatter Lindegaard
c Elisabeth Christensdatter Lindegaard
3) halvsøster Anne Danielsdatter [Køler], død, var g.m. [Peder Simonsen Aarhus, rådmand i Svendborg]. 3B:
a Mette Pedersdatter [Aarhus]. Første ægteskab med Søren [Christensen] Aagaard, præst på Rømø, [død 13.7.1693]. 5B:
1 Christen Sørensen Aagaard, præst i Husby [og Sønder Nissum]
2 Otte Didrik Sørensen Aagaard
3 Peder Sørensen Aagaard
4 Sofie Dorthe Sørensdatter Aagaard
5 Anne Sørensdatter Aagaard.
Mette Pedersdatters [Aarhus] andet ægteskab med Andreas [Andersen] Ambders, præst på Rømø. 1B:
4 Søren Andreassen Ambders
b Anne Pedersdatter [Aarhus], død [1684], var g.m. Claus [Poulsen] Danchel, præst i [Tårs og Vigsnæs] på Lolland. 1B:
1 en datter
c Anne [fejl for Margrethe] Pedersdatter [Aarhus], præsteenke i Riserup [i Nørre Vedby sogn] på Falster, enke efter [Peder Henriksen Krog, præst i Nørre Vedby og Nørre Alslev, død 3.9.1700].

25 Christen Madsen, degn i Ulfborg og Råsted, død august 1708.
E: Ingeborg Lauridsdatter Bording, datter af Laurids [Christensen] Bording, præst i Ulfborg og Råsted. 5B:
1) Mathias Christensen, degn i Ulfborg og Råsted
2) Laurids Christensen
3) Anders Christensen
4) Anne Marie Christensdatter
5) Kjeld Christensen, ritmester i Moskovien, enkemand efter Mette Madsdatter. 2B:
a Lave Kjeldsen i Ostindien
b Maren Kjeldsdatter g.m. Jonas Andersen i Amsterdam.

26 Afkald. 29.7.1707.
Afkald fra Anne Cathrine Johansdatter Dam g.m. Byrge Pedersen Bjæverskov for arv efter far [Johan Andersen Dam, død juni 1687 lbnr.5] til Mathias Højer, præst i Idum.

27 Afkald 5.12.1707.
Afkald fra Mads Andersen Staby for arv efter far [Anders Madsen, præst i Staby, død oktober 1687 lbnr.4] til stedfar Albert [Villadsen] Grove, præst sst.

28 Steffen Olufsen, student, død i pestens tid i København med skifte Holstebro 24.10.1713.
A:
1) bror Albert Olufsen i Thisted
2) bror Christen Olufsen i skrædderlære i Ålborg
3) Maren Olufsdatter i Viborg.

29 Afkald. 3.2.1714.
Afkald fra Knud Lauridsen Grøn for arv efter far [Laurids Pedersen Grøn, præst i Nørre Felding og Tvis, død 20.6.1700 lbnr.12] til stedfar Frands [Jensen] Hvas, præst sst.

30 Otte Jensen Holbæk, kapellan i Holstebro, død oktober 1713.
E: Maren Knudsdatter Skram. B:
1) Jens Ottesen, krambodkarl i Viborg
2) Knud Ottesen, hjemme under privat information.

31 Christen [Christensen] Solgaard, præst i Holstebro [og Måbjerg], død 14.10.1713.
Enkemand efter [Lene Pedersdatter Bie, død 30.7.1699 lbnr.10].
[Første ægteskab med Dorthe Pedersdatter Høgh, død 29.1.1685 lbnr.1]. A:
1) bror Jeppe Solgaard, rektor [i Holstebro], død. 2B:
a Karen Solgaard g.m. Gersdorff, stiftamtmand
b Anne Solgaard, enke efter Christen Munch, [købmand] i Lemvig
2) søster Karen Solgaard g.m. Jacob [Pedersen] Høst, præst i [Nørre] Nebel. 5B:
a Christen Solgaard
b Peder Friis, degn i Lejerskov
c Anne Høst g.m. Villum Nybo på Krogsdal [i Nørre Felding sogn]
d Inger Høst g.m. Christen Kølle, blytækker i Madum
e Margrethe Høst g.m. Rasmus [Nielsen] Snedker i Holstebro
3) søster Gertrud Solgaard, død, var g.m. Christen Nørager i Holstebro. 3B:
a Erik Nørager
b Anne Nørager g.m. Hans Rasmussen i Holstebro
c Dorthe Nørager g.m. Melchior Christoffersen i Holstebro
4) halvbror Niels Solgaard, død. 2B:
a Jens Solgaard, borgmester i Frederiksstad i Norge
b datter g.m. Leth, begge døde. 2B:
1 Niels Leth kaptajnløjtnant på Voldborg, [formentlig Nørre Vosborg i Ulfborg sogn]
2 Niels Leth på Voldborg, [formentlig Nørre Vosborg], død. Hans børn
3) Niels Leth (1)'s søstre.

32 Anne Ibsdatter i [Nørre] Felding, død september 1714.
E: Frands [Jensen] Hvas, præst i [Nørre] Felding [og Tvis].
Første ægteskab med Laurids [Pedersen] Grøn, præst sst, [død 20.6.1700 lbnr.12]. B:
1) Peder Grøn i Holstebro
2) Anders Grøn i Holstebro
3) Knud Grøn
4) Gabriel Grøn
5) Christen Grøn
6) Dorthe Linde Grøn g.m. Andreas Hansen, farver i Holstebro
7) Eleonora Cathrine Grøn

33 Afkald. 22.2.1715.
Afkald fra Knud [Lauridsen] Grøn for arv efter mor [Anne Ibsdatter, død september 1714 lbnr.32] til stedfar Frands [Jensen] Hvas, præst i [Nørre Felding og Tvis].

34 Mads Andersen Staby i Skodsborg ved Ulfborg Kirke, død juli 1715.
B:
1) Anne Madsdatter
2) Ellen Marie Madsdatter
3) Cathrine Margrethe Madsdatter.
[Afdøde var formentlig søn af Anders Madsen Staby, præst i Staby].

35 Kontrakt om enkepension i Staby præstegård. 16.10.1715.
Kontrakt om pension til Anne Jørgensdatter Hatting, enke efter Albert [Villadsen] Grove, [død 6.7.1713 lbnr.36], præst i Staby med efterfølgeren Jørgen Ludvigsen Muldorf.

36 Albert Villadsen Grove, præst i Staby, død 6.7.1713.
E: Anne Jørgensdatter Hatting. A:
1) halvbrors sønnesøn Villads Andersen i Viborg
2) halvsøsters dattersøn Laurids Mathiasen.
Muligvis flere arvinger.

37 Poul Henriksen, degn i Husby og [Sønder] Nissum, død marts 1717.
E: Dorthe Christensdatter Søgaard. B:
2) Anders Poulsen
3) Kirsten Poulsdatter
4) Maren Poulsdatter.
FM: farbror Ebbe Henriksen, degn i Staby.
Første ægteskab med [Kirsten Christensdatter, død marts 1691 lbnr.6]. B:
1) Henrik Poulsen.
(Øvrige børn ikke angivet, se lbnr.66).

38 Else Jensdatter Hansen i Holstebro [og Måbjerg]. Skifte 22.2.1717.
E: Søren [Sørensen] Lugge, præst i Holstebro. B:
1) Anne Søe Sørensdatter Lugge
2) Anne Cecilie Sørensdatter Lugge
3) Ingeborg Cathrine Sørensdatter Lugge.
Afdøde var datter af Jens Hansen, amtsforvalter i Thisted.

39 Afkald i Holstebro. 24.5.1719.
Afkald fra Knud Ottesen for arv efter far [Otte Jensen Holbæk, død oktober 1713 lbnr.30] til Søren [Sørensen] Lugge, [præst i Holstebro og Måbjerg].

40 Peder Thøgersen Thisted, rektor i Holstebro, død 26.2.1720.
Testamente af 11.12.1711. A:
1) Karen Solgaard, friherreinde af Gersdorff
2) Anne Solgaard, der døde, enke efter Christen Munch i Lemvig. 2B:
a datter g.m. Christen Mortensen Nybo i Holstebro
b datter g.m. Christen Nielsen Lemvig i Lille Arnsbjerg i Sønder Nissum sogn.

41 Afkald. 8.4.1719.
Afkald fra Anders Lauridsen Grøn for arv til søskende Eleonora Grøn, Peder Grøn og Christen Grøn til stedfar [Frands Jensen] Hvas, præst i [Nørre] Felding [og Tvis]. (Sml. lbnr.32 og 33).

42 Birgitte Richardsdatter Stud, død på Tviskloster november 1718.
Enke efter [Hans Christensen] Mariager, [præst i Vinding og Vind, død juni 1704 lbnr.15]. Testamente af [21.6.1686].
Hans A:
1) søster, død. 3B:
a [Jens Andersen Mariager]
b Henrik [Galt], kapellan i Mariager [og præst i Vindblæs]
c en datter
2) bror [Anders Christensen, klokker i Mariager, skifte Onsild herred gejstlig 13.1.1685 lbnr.3]. 3B:
a Nikolaj Abel på Hvedholm på Fyn
b [Dorthe Andersdatter, enke efter Rasmus [Jensen], guldsmed i Mariager]
c [Gregor Andersen Abel] rejst til Holland for 26 år siden
3) bror Peder Christensen Mariager i Norge.
Hendes A:
1) brordatter og børnene, døde i København
2) [bror Jacob] Stud, kaptajn, var rejst fra sit kompagni i Holland til Moskva
(Sml. lbnr.44).
Litteratur: Rasmus de Abelin af Anthon M. Wiesener i: Personalhistorisk Tidsskrift 1914 side 251-257.

43 Margrethe [Bendixdatter] Kopp i Ulfborg, død marts 1721.
E: Bjørn Christian Drachardt, præst i Ulfborg og Råsted. B:
1) Mette Helene Drachardt
2) Lucretia Drachardt
3) Cathrine Margrethe Drachardt
4) Christen Drachardt.
FM: morfar Bendix Kopp, præst i Udbyneder g.m. Mette Villadsdatter.

44 Afståelse af arv i Holstebro. 7.2.1720.
Af den arv som Jørgen Ibsen Prip, degn i Ansager's kone har efter sin mors moster Birgitte Richardsdatter Stud, [død november 1718 lbnr.42] og efter dennes bror Jacob Stud, kaptajn, afstås en del til Anders Hansen, farver i Holstebro.

45 Afkald i [Nørre] Felding 7.11.1721.
Afkald for arv efter [Hans Christensen] Mariager, præst i Vinding og Vind, død juni 1704 lbnr.15] fra A:
1) bror Anders Christensen, [klokker i Mariager, skifte Onsild herred gejstlig 13.1.1685 lbnr.3]. 3B:
a Nikolaj Abel på Hvedholm på Fyn
b Gregor Abel i Holland
c Dorthe Andersdatter, enke efter Rasmus [Jensen] Guldsmed i Mariager
2) søster, død. 3B:
a Jens Andersen Mariager
b Henrik Galt, kapellan i Mariager og præst i Vindblæs, [skifte Onsild herred gejstlig 13.5.1721 lbnr.37, var g.m. Inger [Andersdatter] Bloch. Hendes B:
1 Dorthe Vinterberg Galt
c datter, død. 1B:
1 Folmer Justesen Galt.

46 Afkald i [Nørre] Felding 7.11.1721.
Afkald fra Dorthe Andersdatter, enke efter Rasmus Guldsmed i Mariager ved Søren Nielsen Gørding i Mariager for arv efter:
1) [Hans Christensen] Mariager, præst i Vinding og Vind, død juni 1704 lbnr.15]
2) Nikolaj Abel.

47 Bevis i Nørre Felding. 7.11.1721.
Bevis fra Jens Anders Mariager og Søren Nielsen Gørding for at have fået tingsvidne og fuldmagt tilbage (lbnr.45. 46), for derefter at søge arv efter Hans Mariagers bror Rasmus Abel i Bergen i Norge.

48 Helene Margrethe [Christiansdatter] Helverskov i Holstebro, død august 1723.
E: Søren [Sørensen] Lugge, præst i Holstebro [og Måbjerg]. B:
1) Hedvig Itzen Lugge
2) Christiane Lugge
Afdøde var datter af Christian Herman Helverskov, landsdommer til Irup [i Hørdum sogn].

49 Bekræftelse af afkald. 24.11.1724.
Anders [Lauridsen] Grøn befries for formynderskab for sin søster Eleonora Grøn, da provsten bekræfter afkald. (Sml. lbnr.41).

50 Maren Kjeldsdatter [fejl for Nielsdatter] Holm i Idum præstegård, død 23.5.1725.
Enke efter Claus Kolding, præst i Stadil.
[Første ægteskab med Jens Lauridsen, præst i Stadil]. B:
1) Laurids [Jensen] Stadelin, præst i Kongsted i Fakse herred på Sjælland
2) Anne Marie Kamp g.m. Oluf Ravn, byfoged i Nyborg
3) Abraham Stadelin, død. 1B:
a Else Dorthe
4) Bodil Jensdatter Stadelin g.m. Mathias Højer, præst i Idum.

51 Afkald. 12.6.1726.
Afkald fra Maren Rasmusdatter g.m. Johan Hybner, skomager i Mariager for arv efter:
1) morbror [Hans Christensen] Mariager, præst [i Vinding og Vind, død juni 1704 lbnr.15]
2) morbror Nikolaj Abel
3) morbror Gregor Abel.

52 Afkald i Viborg. 16.4.1726.
Afkald fra Jens Ottesen Holbæk for arv efter far [Otte Jensen Holbæk, kapellan i Holstebro, død oktober 1713 lbnr.30] til mor Maren Knudsdatter Skram.

53 Frands [Jensen] Hvas, præst i [Nørre] Felding og Tvis, død september 1726.
E: Anne [Hansdatter] Strømberg, der ægter efterfølgeren Frederik [Hansen] Richard. B:
1) Hans Hvas
2) Jens Hvas.
Bevilling til uskiftet bo.
Samfrændeskifte 10.9.1727.

54 Karen Hindsholm i Holstebro, død maj 1727.
E: Balthazar [Hansen] Linnert, kordegn og klokker i Holstebro. B:
1) Morten Baltazarsen Knabe, død. 1B: Anne Johanne
2) Maren Balthazarsdatter g.m. Ove Iversen
3) Johanne Balthazarsdatter g.m. Andreas Kræmmer, begge døde. 4B: Peder, Ditlev, Margrethe, Mette.

55 Frederik [Hansen] Richard, præst i [Nørre] Felding og Tvis. død juni 1729.
E: Anne [Hansdatter] Strømberg. 1B:
a datter.
Bevilling til uskiftet bo af 18.7.1729.
Enkens første ægteskab med Frands [Jensen] Hvas, [død september 1726 lbnr.53]. 2B: [Hans, Jens]. FM: farbror Jens Hvas, forpagter på Østergård i Salling.

56 Afkald. [1730].
Afkald fra Anne Kirstine Jensdatter Dybeck for arv efter [Laurids Pedersen Grøn, præst i Nørre Felding og Tvis, død 20.6.1700 lbnr.12], skifte sluttet i [Nørre] Felding præstegård 4.11.1700 til morbror Peder Grøn.

57 Mathias Christensen Bording, degn i Ulfborg og Råsted, død juni 1730.
E: Inger Marie [Andersdatter] Staby. B:
1) Albert Christian
2) Ingeborg Dorthe.

58 Afkald. 26.4.1731.
Afkald fra Anne Madsdatter Staby, Ellen Marie Staby for arv efter far Mads [Andersen] Staby, [død juli 1715 lbnr.34] til Bjørn Drachardt.

59 Søren [Sørensen] Lugge, præst i Holstebro og Måbjerg, død 13.7.1730.
E: Anne Friis [Christensdatter] Basballe. B:
5) Helene Christiane
6) Enevold Bjerregaard.
FM: morfar Christen Basballe, borgmester i Århus.
Første ægteskab med [Else Jensdatter Hansen, skifte 22.2.1717 lbnr.38]. B:
1) Anne Sø Sørensdatter Lugge
2) Anne Cecilie Sørensdatter Lugge.
FM: farbror Christian Bjerregaard i København.
[Andet ægteskab med Helene Margrethe Christiansdatter Helverskov, død august 1723 lbnr.48. 2B:
3) Hedvig Itzen Lugge
4) Christiane Lugge].

60 Sofie Amalie Ermandinger i Holstebro, død januar 1732.
E: Hans Spleth, rektor i Holstebro. B:
1) Jeremias Spleth
2) Cecilie Margrethe Spleth.
[Afdøde blev gift 5.8.1722 i Fredericia Trinitatis].

61 Mathias Højer, præst i Idum, død juli 1731.
E: Bodil Jensdatter Stadelin. B:
1) Christiane Helene g.m. Jens Hvidbjerg i Holstebro
2) Christiane Marie, der ægter [Ejler Holch], degn i Vejrum.

62 Afkald i Århus. 5.5.1733.
Afkald fra [Anne Friis Christensdatter Basballe] for arv til hendes børn efter deres far Søren [Sørensen] Lugge, [præst i Holstebro og Måbjerg, død 13.7.1730 lbnr.59] til
hendes far [Christen] Basballe, borgmester i Århus.

63 Afkald. 12.2.1733.
Afkald fra [Anne Friis Christensdatter Basballe] for arv til hendes stedbørn
1) Anne Sø Sørensdatter Lugge g.m. Fogh, rådmand
2)Anne Cecilie Sørensdatter Lugge
efter deres far Søren [Sørensen] Lugge, [præst i Holstebro og Måbjerg, død 13.7.1730 lbnr.59] til [Christian] Bjerregaard [i København.

64 Kongeligt proklama. 5.9.1733.
Alle der har arv under Koldinghus amt, skal gøre krav herpå.

65 Balthazar Linnert, kordegn og klokker i Holstebro, død 18.7.1732.
[Enkemand efter Karen Hindsholm, død maj 1727 lbnr.54]. B:
1) Morten Baltazarsen Knabe, død. 1B: Anne Johanne
2) Maren Balthazarsdatter g.m. Ove Iversen i Store Arende
3) Johanne Balthazarsdatter g.m. Andreas Kræmmer, begge døde. 3B: Ditlev, Margrethe i Amsterdam, Mette sst.

66 Erik Henriksen, degn i Staby, død januar 1735.
E: Karen Pedersdatter. A:
1) bror Poul Henriksen, degn i Husby og [Sønder] Nissum, død [marts 1717 lbnr.37]. 8B:
a Henrik Poulsen i Uglkær [ i Tvis sogn]
b Christen Poulsen i Huxtrup [dvs. Husted] i Borris sogn
c Kirsten Poulsdatter g.m. Christen Jensen i Husby Klit
d Maren Poulsdatter g.m. Bertelsen i Pradsgård i Husby
e Margrethe Poulsdatter g.m. Oluf Jørgensen i Vedersø Klit
f Maren Poulsdatter g.m. Niels Poulsen, smed i Hee
g Mette Poulsdatter g.m. Gert Rachmann i København
h Anne Poulsdatter i Nørre Bork, død. 2B:
1 Christen Pedersen i Bork
2 Henrik Pedersen i Bork
i Anders Poulsen, degn i Staby.

67 Anne Friis [Christensdatter] Basballe i Holstebro, død marts 1736.
Enke efter Søren [Sørensen] Lugge, [præst i Holstebro og Måbjerg, død 13.7.1730 lbnr.59]. B:
1) Enevold Bjerregaard Lugge
2) Helene Christiane Lugge.

68 Kirsten Nielsdatter Gørding ved Ulfborg Kirke, død april 1738.
Enke efter Claus Mathiasen Bang, præst i Gørding, Vemb og Bur. A:
1) søster Anne Nielsdatter Bording, enke efter Anders Pallesen i Holstebro
2) søster Sofie Nielsdatter g.m. Jens Olufsen Højbjerg i Burgård
3) halvsøster Mette Christensdatter i Resen, død. 3B: en søn og 2 døtre i Resen
4) halvsøster Maren Christensdatter i eller ved Vejle, død. 3B:
a Hans Jørgensen
b Christen Jørgensen
c Cathrine Carstensdatter eller Jørgensdatter.

69 Anne Jørgensdatter [Hatting] i Skodbjerg ved Ulfborg Kirke, død oktober 1739.
Enke efter Albert [Villadsen] Grove, præst i Staby, [død 6.7.1713 lbnr.36].
Første ægteskab med [Anders Madsen Staby, præst i Staby, død oktober 1687 lbnr.4] B:
1) Mads Andersen Staby, student, død. 2B:
a Anne Madsdatter g.m. Niels Andersen i Makholmhus i Resen sogn
b Ellen Madsdatter
2) Inger Marie Andersdatter [Staby], enke efter Mathias [Christensen] Bording, degn i Ulfborg og Råsted, [død juni 1730 lbnr.57]
3) Ellen Cathrine [Andersdatter] Staby [g.m. Mikkel Winther] i Hatting ved Horsens, begge døde. 4B:
a Inger [Marie] Mikkelsdatter g.m. Laurids Jacobsen, hattemager i Horsens
b [Else] Sofie Mikkelsdatter g.m. Laurids Nielsen, skrædder i Horsens
c Jens Mikkelsen i Hatting
d Anne Mikkelsdatter i Horsens.

70 Jørgen Ludvigsen Muldorf, præst i Staby, død august 1739.
E: Marie Margrethe [Davidsdatter] Hess. B:
1) Ludvig Hess, der døde
2) David Hess
3) Frands Linde
4) [Helene] Gertrud.

71 Hans Spleth, rektor i Holstebro, død december 1740.
E: Ingeborg Møller. B:
3) Jacob Severin Spleth
4) Herman Spleth.
Første ægteskab med Sofie Amalie Ermandinger, [død januar 1732 lbnr.60]. B:
1) Jeremias Spleth
2) Cecilie Margrethe Spleth.

72 Christen [Sørensen] Aagaard, præst i Husby og [Sønder] Nissum, død 11.8.1740.
E: Birgitte [Hansdatter] Lindegaard. B:
1) Margrethe [Køler] Aagaard, enke efter Christian [Frederik Mogensen] Heide, præst [i Snejbjerg og Tjørring]
2) Mette Dorthe Aagaard, enke efter Hans [Lime Pontussen] Sparre, præst [i Ølstrup og Hover, [Bølling herred gejstligt skifte 11.12.1739 lbnr.50]
3) Anne Aagaard
4) Mette Susanne Aagaard g.m. Anders [Johansen] Henckel, præst i Nøvling [og Sinding].

73 Afkald. 2.11.1740.
Afkald fra Hans Hvas og Jens Hvas for arv efter far [Frands Jensen Hvas, præst i Nørre Felding og Tvis, død september 1726 lbnr.53].

74 Bjørn Christian Drachardt, præst i Ulfborg og Råsted, død april 1742.
Enkemand efter [Margrethe Bendixdatter Kopp, død marts 1721 lbnr.43]. B:
1) Mette Helene Drachardt g.m. Hans Mathias [Jørgensen] Lund, præst i Ølby, [Asp og Fovsing]
2) Lucretia Drachardt
3) Cathrine Margrethe Drachardt
4) Christen Drachardt, student.

75 Afkald. 31.8.1742.
Afkald fra Ellen Madsdatter Staby for arv efter Anne Jørgensdatter Hatting, [død oktober 1739 lbnr.69] til FM Bjørn Drachardt.

76 Frigivelse af arv. 26.8.1743.
Frigivelse af arv til Cecilie Margrethe Spleth [efter far Hans Spleth, rektor i Holstebro, død december 1740 lbnr.71].

77 Karen Sørensdatter [Anker] i Holstebro, død marts 1743.
Enke efter Henrik [Ejlersen] Garboe, præst i Vejrum, [skifte Hjerm herred gejstlig 10.4.1727 lbnr.36]. B:
5) [Anne Cathrine Garboe g.m. Jan Lorents Breum, degn i Lunde og Ovtrup i Vester Horne herred]
6) Peder Severin Garboe i Norge.
[Første ægteskab med Peder Lauridsen Vandborg, præst i Vejrum, skifte Hjerm herred gejstlig 5.7.1697 lbnr.19]. B:
1) Sofie [Vandborg], enke efter [Peder Poulsen] Bering, kapellan [i Stokkemarke] på Lolland, [død 24.12.1732]
2) [Marie Cathrine Vandborg], enke efter [Laurids] Tobiasen [Birch, præst i Nørre Nissum, død 9.3.1728]
3) Birgitte [Vandborg] g.m. [Christen Christensen] Harbo i Lemvig
4) Petronelle [Vandborg] i Lemvig, enke efter [Jacob] Faber, [degn i Bjergby og Mygdal].

78 Martha [Andersdatter] Lyngby i Holstebro, død august 1743.
E: Niels [Jacobsen] Schmidt, kapellan i Holstebro [og Måbjerg].
Første ægteskab med [Peder Nielsen Juul eller Hvidbjerg, præst i Hvidbjerg og Lyngs]. B:
1) Anders Lyngby, fuldmægtig på Støvringgård
2) Niels Pedersen Hvidbjerg, forpagter på Søndervang
3) Bodil Sofie, enke efter major Grevenkop
4) Mette Marie [Hvidbjerg], enke efter [Mads Andersen]Thorup, præst [i Rær, Hansted og Vigsø].

79 Johannes Hieronymus [Frederiksen] Rodriguetz, kapellan i Holstebro og Måbjerg, død februar 1744.
Enkemand efter [Cecilie Kirstine Hansdatter Brylle]. B: Ida Sofie ved Varde.

80 Jørgen Jacobsen, student i Holstebro, død februar 1745.
E: Agnethe Hee. B:
1) Jacob
2) Christen Hee
3) Karen Jørgensdatter.

81 Formynder i Holstebro. 12.12.1746.
Niels Sommer, præst i [Nørre] Felding og Tvis, ansættes om formynder for Jacob Severin Spleth og Herman Spleth, [sønner af Hans Spleth, rektor i Holstebro, død december 1740 lbnr.71].

82 Ny provst i Ulfborg herred. 11.9.1747.
Peder [Andersen] Hald, [præst i Idum] afløser [Mikkel Pedersen] Dorschæus, [præst i Vinding og Vind] som provst i Ulfborg herred.

83 Overdragelsesforretning til ny provst i Ulfborg herred.
1) Afkald fra David Hess Muldorf og Frands Linde Muldorf 16.3.1746 og 28.8.1746 [for arv efter far Jørgen Ludvigsen Muldorf, præst i Staby, død august 1739 lbnr.70]
2) Arv til Cecilie Margrethe Spleth [efter far Hans Spleth, rektor i Holstebro, død december 1740 lbnr.71] overgivet til FM: morbror kancelliråd Ermandinger.
3) Peder Andersen Hald, præst og provst i Idum døde marts 1749.
E: Birgitte Cathrine [Pedersdatter Hylling]. Bevilling til uskiftet bo af 18.4.1749. Aftale om præstegården med efterfølgeren Christian Carl Eriksen.

84 Jens Bircherod Meldal, præst i Holstebro og Måbjerg, død marts 1749.
E: Christiane Marie [Elisabeth] Ejlersen (Ehlert/Ellerts). Testamente af 20.3.1744. Ingen børn.

85 Niels [Lauridsen] Sommer, præst i [Nørre] Felding og Tvis, død 23.4.1749.
E: Sofie Elisabeth [Clemensdatter] Fogh. Bevilling til uskiftet bo af 27.6.1749.

86 Villads Andreas Hygum, student i Nørre Felding præstegård, død maj 1749.
A:
1) bror Peder Hygum, købmand i Løgumkloster
2) bror Johannes Hygum, degn i Grenå
3) bror Niels Astrup [Nisseniussen] Hygum, præst ved Ribe Hospital, død.
E: Sofie Pedersdatter Stoud. 2B: Margrethe, Helene Christiane
4) søster Kirsten Hygum i Tønder
5) søster Cathrine Hygum, enke efter Andreas Roager i Ribe
6) søster Johanne Marie Hygum hos moster i Stavanger i Norge
7) søster Anne Margrethe i Ribe.

87 Anders Poulsen, degn i Staby, død maj 1749.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Poul Andersen
2) Ebbe Andersen.

88 Iver [Nikolaj Lorentsen] Broager, præst i Staby, død marts 1749.
E: Kirstine Margrethe Pedersdatter [Stauning]. B:
1) Lorents Peder Nikolaj
2) Frands Linde
3) Johan Leonhart
4) Sofie Cecilie Hedvig.

89 Mikkel [Pedersen] Dorschæus, præst i Vinding og Vind, død 26.5.1749.
E: Elisabeth Magdalene [Terkildsdatter] Horsens. B:
5) Terkild Dorschæus, præst i Vinding og Vind
6) Johannes Dorschæus, degn i Borbjerg
7) Antoinette Dorschæus
8) Anne Dorschæus.
Første ægteskab med [Antoinette Augusta Jacobsdatter Riis].
1) Peder Dorschæus, byfoged i Skive
2) Kirsten Dorschæus g.m. Morten Andersen
3) Jacob Dorschæus
4) Karen Dorschæus.

90 Elisabeth Magdalene [Terkildsdatter Horsens] i Vinding præstegård, juli 1753.
Enke efter [Mikkel Pedersen] Dorschæus, præst i Vinding og Vind, død 26.5.1749 lbnr.89. B:
5) Terkild Dorschæus, præst i Vinding og Vind
6) Johannes Dorschæus, degn i Borbjerg
7) Antoinette Dorschæus
8) Anne Dorschæus.

91 Afkald. 10.3.1751.
Afkald fra Anne Johanne Mortensdatter Knabe [for arv efter farfar Balthazar Linnert, kordegn og klokker i Holstebro, død 18.7.1732 lbnr.65].

92 Arv indleveres i kongens kasse. 4.1.1753.
Arv til Margrethe Andersdatter Kræmmer og Mette Andersdatter Kræmmer [efter morfar Balthazar Linnert, kordegn og klokker i Holstebro, død 18.7.1732 lbnr.65] indleveres i kongens kasse.

93 Niels [Nielsen] Møller, kapellan i Holstebro, død 4.4.1753.
E: Kirsten [Christensdatter] Foersum. Bevilling til uskiftet bo.

94 Hans [Lauridsen] Lassen, præst Ulfborg og Råsted, død 10.10.1757.
E: Anne Kirstine [Arildsdatter] Friis. Bevilling til uskiftet bo af 18.4.1755.
Aftale om præstegård og enkepension med efterfølgeren Jacob [Rasmussen] Skov.

95 Christoffer Ernst Klingsort, organist i Holstebro, død 2.5.1757.
E: Margrethe Rasmusdatter. Arvinger kendes ikke.

96 Jens [Simonsen] Sahl, kordegn i Holstebro og degn i Måbjerg, død 24.6.1758.
E: Ingeborg [Jensdatter] Rosenberg. B:
1) Jens Sahl, student
2) Vibeke Rodsteen Sahl
3) Anne Barbara Sahl.

97 Afkald. 11.5.1758.
Afkald fra Jacob Severin Spleth og Herman Ermandinger Spleth for arv efter far [Hans Spleth, rektor i Holstebro, død december 1740 lbnr.71].

98 Birgitte Marie Sørensdatter Kjærulf i Husby degnebolig, død 19.6.1758.
E: Peder [Mogensen] Klejn. B:
1) Mogens
2) Søren
3) Mette Marie.

99 Johan Schiønning, degn i Ulfborg og Råsted, død 23.12.1760.
E: Bodil Marie Nielsdatter. B:
1) Peder
2) Niels
3) Jørgen
4) Frederikke [Marie] g.m. Jens Vinkel i Lemvig
5) Karen g.m. Thomas Baunbech i Vemb sogn.

100 Afkald. 26.3.1759.
Afkald fra Gertrud Helene Muldorf for arv efter far [Jørgen Ludvigsen Muldorf, præst i Staby, død august 1739 og efter bror [Ludvig Hess Muldorf].

101 Otte [Lorentsen] Buchholtz, skoleholder i [Sønder] Nissum, død 21.1.1761.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. A:
1) bror Casper Buchholtz, forvalter på Voldborg, død, 5B:
a Niels Buchholtz, student ved Vejle
b Poul Buchholtz i Ringkøbing
c Lorents Buchholtz, præst i Bredsten
d Otte Christian Buchholtz, tjener gehejmeråd Levetzau
e Cecilie Cathrine Buchholtz g.m. Jens Schmidt, degn i Stouby og Hornum
2) bror Poul [Lorentsen] Buchholtz, præst i Almind [og Sjørslev], død. 2B:
a Morten Buchholtz, degn på Fussingø
b Marie Cathrine Buchholtz i Viborg, enke efter Christen Jæger
3) bror Henrik Buchholtz, præst i Hvorslev og Gerning
4) bror Niels Buchholtz, degn i Vive, Ove og Valsgård
5) søster Anne Marie Buchholtz, død, [var g.m. Niels Hee, degn i Øster Hessel]. 1B:
a Use (Ursia) [Cathrine] Hee g.m. Arent Dyssel, rådmand [i Viborg] og herredsskriver i Lysgård herred.

102 Sindel Abelone Jørgensdatter i Holstebro, død 31.5.1762.
E: Johan Vilhelm [Nielsen] Kanneworf, kapellan i Holstebro og Måbjerg. B:
1) Jørgen Paulin
2) Nikolaj
3) Herman
4) Sofie Amalie.

103 Søren Davidsen Holst, degn i Idum, død 10.11.1761.
E: Maren Jensdatter Hildebrandt, død 14.11.1761.
Hans A:
1) bror Peder Davidsen, skomager i Holstebro
2) søster Johanne Davidsdatter.
Hendes A:
1) bror Hildebrandt Jensen Holst, uvist hvor.

104 Niels Olufsen Qvam, degn i [Nørre] Felding og Tvis, død 4.5.1762.
E: Maren Olufsdatter. B:
1) Oluf Nielsen Qvam, snedkersvend
2) Jens Nielsen Qvam, stykkusk, der døde.

105 Marie Margrethe [Davidsdatter] Hess i Staby, død 31.5.1766.
Enke efter Jørgen Ludvigsen Muldorf, præst i Staby, død august 1739 lbnr.70.
1) Frands Linde Muldorf i København
2) Helene Gertrud Muldorf i København.

106 Hans Christian Lund, klokker og graver i Holstebro, død 14.8.1767.
E: Margrethe Eskildsdatter [Leegaard]. B:
7) Kirsten Hansdatter.
Første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter Leegaard, begravet Holstebro 4.7.1737]. B:
1) Laurids Hansen, grovsmed i Ribe, død. Hans børn
2) Villads Hansen i Holstebro
3) Niels Hansen i Holstebro
4) Mogens Hansen i Holstebro
5) Anne Cecilie Hansdatter g.m. Jens Frederiksen på Bragernes
6) Cecilie Marie Hansdatter i Norge.


Ulfborg herreds gejstlige skifteprotokol
1770-1810
C 39E - 1

 

107 Jacob [Rasmussen] Schou, præst i Ulfborg og Råsted. 28.8.1770, fol.2.
E: Marie [Nielsdatter] de Leth. LV: Christen de Leth, landsdommer til Nørre Vosborg. B:
1) Janus Carl Schou, præst i Ulfborg og Råsted
2) Marie Margrethe Schou g.m. Andreas Krag, guldsmed i Næstved
3) Mette Augusta Schou, [Hammerum herred gejstlig skifte 13.2.1760 lbnr.17], var g.m. Oluf Pedersen, præst i Gjellerup. 2B: Peder 12, Mette Augusta 11
4) Christiane Margrethe Schou g.m. Nikolaj Peder [Frederiksen] de Leth i Gødstrup præstegård, præst i Snejbjerg og Tjørring.

108 Niels Jacobsen Schmidt, tidligere kapellan i Holstebro. 8.4.1771, fol.9.
[Enkemand efter Martha Andersdatter Lyngby, skifte august 1743 lbnr.78]. A:
1) bror Christen Jacobsen, købmand i Ålborg, død, var g.m. Maren Jensdatter, der lever.
Afdøde var blind og embedsløs siden 1740.

109 Frederik Ryder, degn i Husby og [Sønder] Nissum. 7.10.1773, fol.12B.
E: Helene Hjørring. LV: Laurids Ibsen Kirkeby i Husby. B: Conrad 4. FM: Niels Ibsen, smed i Husby, født værge Henrik Hjørring i Serup ved Aunsbjerg ved Viborg.
Arv efter afdødes søster efter testamente af 22.11.1769 for Frederikke Anne Sofie [Conradsdatter] Ryder i Ålborg, enke efter Ove Henrik [Lauridsen] Rømer i Kirketerp, præst [i Veggerby og Bislev], der ægter Anders Tved, købmandskarl i Ålborg, der rejste til St. Croix i Vestindien på grund af gæld og beskyldninger.

110 Afkald i Slesvig 27.8.1774, fol.16.
Afkald fra Antoinette Augusta Dorschæus i Slesvig by for arv efter forældre [Mikkel Pedersen Dorschæus, præst i Vinding og Vind, død 26.5.1749 lbnr.89 og hustru Elisabeth Magdalene Terkildsdatter Horsens]. Arven udbetales til bror Terkild [Mikkelsen] Dorschæus, præst i Vinding og Vind.

111 Christian Carl Eriksen, præst i Idum. 12.6.1775, fol.17, 43, 46.
[Enkemand efter Maren Steffensdatter]. B: Erik Eriksen, 20 student, Steffen Eriksen, i 1784 klokker i Ribe St. Catharina kirke. FM: [mosters mand] Jens [Jørgensen] Vindfeld, præst i Naur og Sir.

112 Formynderskab i Holstebro. 12.10.1775, fol.17B, 25, 47.
Charlotte Frederikke Ejlersen (Ehlert/Ellerts) i Holstebro fik ansat som FM: Janus Carl Skov, præst i Ulfborg og Råsted.

113 Laurids Andreasen Grøn, student i Holstebro. 19.1.1778, fol.25B, 41.
A:
1) bror Rudolf [Henrik] Grøn, underfoged i Københavns [hof- og stadsret]
2) bror Gotfred Grøn, farver i Holstebro, [skifte Holstebro 11.9.1767 lbnr.198]. 3B:
a Andreas Grøn 22, student
b Sofie Dorthe Grøn
c Kirsten Grøn
3) bror Niels Ibsen Grøn, student i Gørding præstegård
4) søster Anne Margrethe Grøn, enke efter [Jens Henrik] Brasch til Lindtorp [i Asp sogn].
Arv efter afdødes mor Dorthe Lauridsdatter Grøn, skifte Holstebro 17.3.1764, enke efter [Andreas Hansen], farver i Holstebro.

114 Afkald i Husby præstegård. 21.11.1777, fol.33B.
Afkald fra Svend Skovgaard for arv efter far Claus [Svendsen] Skovgaard, præst [i Husby og Sønder Nissum] til bror Christen Borch Skovgaard, præst i Husby [og Sønder Nissum].

115 Anne Cathrine Ølgaard i Ulfborg præstegård. 12.1.1779, fol.33B, 42B.
E: Janus Carl Schou, præst i Ulfborg og Råsted. A:
1) bror Niels Ølgaard til Sneumgård
2) bror Terman Ølgaard til Bramminge
3) bror Søren Ølgaard, stud. jur. i Varde
4) bror Hans Vulf Ølgaard, købmand i Varde
5) søster Karen Ølgaard g.m. Simon Andrup, købmand i Lemvig
6) søster Else Ølgaard g.m. Georg A[ndreas] Fabricius, præst i Ansager
7) søster Mette [Rasmusdatter] Ølgaard g.m. Thomas [Nielsen] Hillerup, præst i Darum og Bramming, begge døde. 2B:
a Ingeborg Margrethe Hillerup 13
b Else Hillerup 11
8) søster Kirstine Marie Ølgaard, død, var g.m. Hans Borch, købmand i Varde. 3B:
a Anne Borch 12
b Ingeborg Margrethe Borch 9
c Maren Borch 4.
[Afdødes forældre var Rasmus Nielsen Ølgaard, by- og herredsskriver, hospitalsforstander og købmand og hustru Ingeborg Margrethe Termansdatter i Varde].

116 Niels [Sørensen] Ballum, degn i [Nørre] Felding og Tvis. 24.6.1779, fol.42.
E: Martha.
Afkald fra B:
1) Søren Fris, degn i Husby
2) Sønnich Møller
3) Mads Lillelund
4) Cathrine Margrethe
5) Maren Nielsdatter,, død, var g.m. Henrik Busch i Holstebro. 1B:
a Anne Marie.

117 Marie [Nielsdatter] de Leth i Ulfborg præstegård. 26.10.1780, fol.43, 45B.
Enke efter Jacob [Rasmussen] Schou, præst i Ulfborg og Råsted, [skifte 28.8.1770, lbnr.107]. B:
1) Janus Carl Schou, præst i Ulfborg og Råsted
2) Marie Margrethe Schou g.m. Andreas Krag, guldsmed i Næstved
3) Mette Augusta Schou, [Hammerum herred gejstlig skifte 13.2.1760 lbnr.17], var g.m. Oluf Pedersen, præst i Gjellerup. 2B:
a Peder Olufsen 22
b Mette Augusta Olufsdatter g.m. Christian Brøndsted, præst i Fruering og Vitved
4) Christiane Margrethe Schou g.m. Nikolaj Peder [Frederiksen] de Leth, præst i Snejbjerg og Tjørring.

118 Testamente i Holstebro. 18.1.1779, fol.43B.
Testamente for Christian Hannibal Holm, præst i Holstebro og Måbjerg og hustru Cathrine Hedvig Bregnholm.

119 Afkald i Holstebro. 7.6.1782, fol.44B, 46B.
Afkald for arv efter Christiane Marie Elisabeth Ejlersen (Ehlert/Ellerts) efter skifte 23.8.1771 og testamente af 1.4.1770, enke efter Jens Bircherod [Christiansen] Meldal, præst i Holstebro og Måbjerg, [død marts 1749 lbnr.84] fra brorbørn:
1) Frederikke Charlotte Ejlersen (Ehlert/Ellerts) g.m. Thomas Karmark, kobbersmed i Holstebro
2) Conrad August Ehlert, kontrollør
3) Martin Christoffer Ehlert, kaptajn
4) Hartvig Frederik Ehlert.

120 Mette Marie Vejrum i Holstebro. 22.7.1782, fol.44B.
E: Gravers Holst, kordegn i Holstebro. B: Voldborg Cathrine 17, Jacob Frederik 16, Laurids Christian 14, Gregers 12, Mette Kirstine 10, Cathrine Hedvig 3.

121 Afkald i Bragernes i Norge. 31.8.1784, fol.47B.
Afkald fra Sidsel Marie Lund med FM: søsters mand Johan Vindnæs i Landfaldøen i Drammen i Norge for arv efter far Hans Christian Lund, klokker i Holstebro, [død 14.8.1767 lbnr.106] til Peder Grøn, postmester sst.
Afkald fra øvrige søskende i den gamle protokol fol.186 og 188.

122 Bevilling at overføre arv. 17.11.1780, fol.47B.
Bevilling for Christen Kolbye på Nygaard i Rindum sogn [g.m. Anne Elisabeth Jacobsdatter Høgh, enke efter Jens Henriksen Morsing, præst i Estvad og Rønbjerg, skifte Lundenæs og Bøvling amter 31.7.1778 lbnr.908] at overføre 2 arveparter for sin steddatter Abelone Marie Morsing fra Ulfborg herred gejstlige skiftejurisdiktion og fra Svendborg gejstlige skiftejurisdiktion til Bøvling Amt.

123 Peder Christensen Schmidt, degn i Ulfborg og Råsted. 1.7.1784, fol.48.
E: Johanne Cathrine [Thomasdatter Kast]. LV: Janus Carl Schou. B: Christen 7, Christen Leth 5, Thomas 3. FM: Frederik Bendixen, successor i embedet.

124 Laurids Christensen, degn i Staby. 23.11.1785, fol.51, 147B, 150.
E: Marianne Eriksdatter Nørgaard. LV: Anders Østergaard i Ulfborg, successor i embedet Jørgen Pauli Kanneworf, der ægter enken. B: Erik 8, Marianne Sofie Rutilie Basse 6, døbt 23.4.1780, Frands Linde 3, døbt 2.11.1783, Christen 6 mdr, døbt 12.6.1785. FM: farbrødre Niels Christensen i Vedersø, Christen Christensen Kirkegaard i Staby sogn, morbror Hans Eriksen Nørgaard i Staby.
Litt.: Hardsyssels årbog 1957 s. 84-89: Jenny Ulfkjær: Et vestjydsk degnehjem 1785.

125 Mette Pandrup i Holstebro. 31.1.1785, fol.54.
Enke efter Mikkel Bering, præst i Vroue og Resen, der døde for 16 år siden. B:
1) Peder Bering i Ramme præstegård. FM: Bering til Ørslevkloster
2) Ingeborg Bering, død, var g.m. Jens de Hofmann i Fredericia til Kås, [skifte Lundenæs og Bøvling amter 23.4.1785 lbnr.855]. 4B:
a Karen Elisabeth de Hofman g.m. Ernst Halchus de Hoffmann til Åbjerg
b Johanne Marie de Hofman g.m. Mathias Vandborg til Kås [i Lihme sogn]
c Mette de Hofman i Holstebro
d Severine de Hofman, død
d Michael de Hofman, der er gjort arveløs på grund af spillegæld.
FM: farbrødre Niels de Hofman, amtmand i Fredericia, Hans de Hofman, amtmand.

126 Abelone Nielsdatter i Sønder Nissum skolehus. 3.12.1787, fol.64B.
E: Søren Jensen, skoleholder. B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Niels Jensen Sirsbæk i Ringkøbing
2) Anne Cathrine Sørensdatter 26.
3) Jens Sørensen 25.
FM: Niels Jensen Kirkeby i Staby sogn.

127 Cathrine Hedvig Bregnholm i Holstebro. 17.6.1787, fol.66B.
Enke efter Christian Hannibal Holm, præst i Holstebro og Måbjerg. A:
Testamente af 18.1.1779, lbnr.118.
1) bror Vincent Bregnholm, præst i Haderup
2) bror Søren Bregnholm i Vadgård, præst Strandby, Bjørnsholm og Malle
3) søster Anne Bregnholm 50
4) søster Helene Birgitte Bregnholm 48.
Desuden nævnes en søstersøn Thomas Jessen, der dog ikke anføres som arving.

128 Jochum Frederik [Johansen] Kuhlman, præst i Vinding og Vind. Død 26.5.1789, fol.73.
E: Marianne Else [Christine] Staal.
Bevilling til uskiftet bo af 8.8.1789.

129 Christen Borch [Clausen] Skovgaard, præst i Husby og Sønder Nissum. Død 21.2.1790, fol.73B.
E: Johanne Cecilie [Johansdatter] Cappelen.
Testamente af 17.8.1784.

130 Ellen Marie Møller i Holstebro. 6.9.1789, fol.74, 85B.
Enke efter Damianus [Christensen] Knudsen, præst i Nørre Felding og Tvis.
Testamente af 15.11.1763.
Hans A:
1) søster Vibeke Knudsen i Baden, enke efter Peder Sørensen, forvalter
2) bror Hans Christian Knudsen, arkivar i Det danske Kancelli i København
3) bror Søren Knudsen, død på rejse til Island, uden livsarvinger
4) halvbror Peder Paulin Knudsen, i udlandet, uvist hvor
5) halvbror Johannes Knudsen i Vestindien, død. 5B:
a Christen Knudsen hos sorenskriveren i Bamble fogederi i Norge
b Poul Knudsen, kollega i latinskolen i Kristiansand i Norge
c Arnold Knudsen, farer til søs fra Kristiansand
d Kornelius Knudsen, farer til søs fra Kristiansand
e Lorents Brogaard Knudsen, discipel i Roskilde latinskole.
Hendes A:
0) forældre Ditlev [Lauridsen] Møller, død og hustru Susanne Marie [Sørensdatter] Vejby i Kølskegård i Vendsyssel, [begravet Bislev 24.10.1744, skifte Lundbæk gods 23.11.1745 fol.21]
1) søster Johanne Møller, død, var g.m. Christian Frederik Wefling. 2B:
a Inger Christine Wefling, enke efter Halkær, assistent i København
b Helene Cathrine Wefling, enke efter Peder Brandal, præst i Fænø præstegæld i Bergen stift i Norge.
Desuden nævnes Christian Frederik Weflings søn [med første hustru, begravet København Petri 11.8.1735]. B:
a Christoffer Christiansen Wefling, præst i Ljørslev og Ørding
2) søster Lisbeth [Cathrine] Møller, [skifte Støvring herred gejstlig 17.8.1750 lbnr.72], var g.m. [Johan Ernst Corfitzen Mavors, øverste kapellan i Randers, skifte Støvring herred gejstlig 5.11.1734 lbnr.52]. 2B:
a Anne Susanne Mavors i København, 62 år gammel
b Johan [Ernst] Mavors, urtekræmmer i København, død. 1B: Johan Ernst Mavors.
Litteratur: Lauritz Detlefsen Møller - efterslægt og herkomst af Hans H. Worsøe i: Slægten nr. 19, 1999, s. 34-37,
hvoraf ses, at afdødes far Ditlev Møller var søn af Laurids Ditlevsen Møller, regimentsskriver i Dallerup, skifte Skanderborg og Åkær amter 23.10.1705 lbnr.5.

131 Afkald i Verst skole. 14.2.1791, fol.85.
Afkald fra Svend Skovgaard, degn i Verst og Bække og skoleholder i Bække, som eneste bror efter Christen Borch Skovgaard, præst i Husby og Sønder Nissum, [skifte 21.2.1790 lbnr.129] til hans enke Johanne Cecilie von Cappelen i Husby præstegård efter testamente konfirmeret 3.12.1784.

132 Anne Marie Lukassen i Holstebro. 29.3.1792, fol.86B.
E: Niels Windfeld, adjungeret og succederende præst i Durup og Tøndering i Salling. A:
1) bror Laurids Lukassen
2) søster Bodil Marie Lukassen, enke efter [Jørgen] Carstensen, præst i Tønning og Træden ved Horsens
3) bror [Rasmus Lukassen, kroholder i Nim sogn, begravet Nim 15.4.1787]. 2B:
a Niels Jørgen Lukassen, ejer af Vedskovgård i Skannerup sogn Gjern herred på Tvilum gods.
b Ellen Lukassen g.m. Anders Pallesen i Skørring mellem Århus og Randers.

133 Christian Johan [Davidsen] Fogh, præst i Vinding og Vind. 3.6.1792, fol.91B.
E: Johanne Thomsen. Bevilling til uskiftet bo af 27.7.1792.
(Se skifte: Elbo herred gejstlig 27.1.1794 lbnr.78).

134 Anne Kirstine Michaelsen i Holstebro. 27.6.1793, fol.92, 101B, 106, 111B.
Enke efter [Didrik Blicher Pedersen] Clementin, præst i Engbjerg og Harboøre. Bevilling til uskiftet bo [Vandfuld herred gejstlig] 4.2.1785 lbnr.49. B:
1) Peder Clementin 12, kadet i artillerikorpset
2) Frederikke Louise Clementin 11
3) Marianne Blicher Clementin 10 hos [mosters mand Peder Christian Olufsen] Stenvinkel i Assens præstegård på Fyn.
FM: morbror Hans Michaelsen, kaptajn i arveprins Frederiks regiment i København.
Børnenes arv overflyttes til Københavns overformynderi..

135 Johanne Marie [Jochumsdatter] de Poulsen i Holstebro. 2.11.1793, fol.98B, 102, 110.
Enke efter Laurids [Kjærulf Sørensen] Bentzon, præst i Hvidbjerg og Lyngs på Thyholm. B:
1) Joachime Christine Bentzon g.m. [Johan Christian] Schønheyder, biskop i Trondhjem i Norge
2) Anne Elisabeth Bentzon 32
3) Karen Bentzon, død, var g.m. Laurids [Nielsen] Nybo, præst i Naur [og Sir]. 1B: Christine 8.

136 Kirsten Christensdatter i Idum degnebolig. 27.12.1793, fol.100.
E: Jens Christensen Nødskov, degn i Idum. B: Christen 5. FM: morbror Niels Christensen Høgsbjerg.

137 Gravers Christian Holst, klokker og kordegn i Holstebro. 21.9.1796, fol.112.
E: Elisabeth Lund. LV: [Frederik] Overgaard, prokurator. B:
7) Mette Marie 2½
8) Johanne Cathrine 2. FM: [Claus] Bertelsen, kapellan i Holstebro.
Første ægteskab med [Mette Marie Vejrum, skifte 22.7.1782 lbnr.120]. 6B:
1) Voldborg Cathrine Holst
2) Jacob Frederik Holst i København
3) Laurids Christian Holst i Holland
4) Gregers Holst i København
5) Mette Kirstine Holst g.m. Jacob Pedersen i København, kok på et Kina-skib
6) Cathrine Hedvig Holst.

138 Jens Christensen Nødskov, degn i Idum. 16.9.1800, fol.123.
E: Ellen Cathrine Nybo. LV: Hans Christian Friis, præst i Idum, Christen Christensen Gravlund i Avlum, der ægter enken. B: Kirsten 1. FM: farbror Clemen Nødskov i Ringkøbing.
Første ægteskab med [Kirsten Christensdatter, skifte 27.12.1793 lbnr.136]. B: Christian 12, døbt 25.6.1789 . FM: farbror Poul Mathias Nødskov, informator på Voldbjerg, tidligere birkeskriver, Anders Pedersen Kjær.
Ophold til afdødes mor Maren Jensdatter Sindal, enke efter Christen [Jensen] Nødskov, degn i Idum.

139 Afkald i Hvirring. 21.5.1800, fol.147B.
Afkald fra Niels Jørgen Lukassen i Hvirring for arv efter farbror, den vanvittige Laurids Lukassen, der døde 16.4.1799, der havde arv efter sin søster [Anne Marie Lukassen, skifte 29.3.1792 lbnr.132] til denne søsters mand Niels Windfeld, præst i Hodde og Tistrup.

140 Janus Carl Skov, præst i Ulfborg og Råsted. 3.5.1802, fol.147B, 151.
E: Ingeborg Margrethe Andrup. LV: Claus Bertelsen, præst i Ulfborg og Råsted. Bevilling til uskiftet bo af 10.1.1800. B: Anne Cathrine 14, døbt 10.6.1787, Karen Marie 13, døbt 28.10.1788, Jacobine 11, døbt 20.9.1791, Christen Linde Friedenreich 10, døbt 27.11.1792, Georgine 8, døbt 29.10.1794, Termine 5 døbt 26.7.1796, Hansine 4, døbt 2.8.1797. FM: morbror Rasmus Ølgaard Andrup, postmester og købmand i Lemvig.
[Første ægteskab med Anne Cathrine Ølgaard, skifte 12.1.1779 lbnr.115].

141 Cathrine Elisabeth Braad. 25.3.1804, fol.150B.
Enke efter Jens Lassen Nybo, degn i Vinding og Vind. Afkald fra B:
1) Margrethe Jensdatter Nybo g.m. Hans Christian Gødesen i Holstebro
2) Elisabeth Jensdatter Nybo g.m. Christian Lund i Holstebro
3) Marianne Jensdatter Nybo, der ægter Jørgen Peder Thilesen, degn i Vinding og Vind.

142 Afkald i Seest. 18.5.1804, fol.151.
Afkald fra Christen Lauridsen i Seest ved Kolding for arv efter far Laurids Christensen, degn i Staby, [skifte 23.11.1785 lbnr.124].

143 Claus Bertelsen, præst i Ulfborg og Råsted. 28.5.1807, fol.151B.
E: Alhed Ingeborg Friborg. LV: [Jørgen] Tranberg, byfoged i Holstebro. B: Johan Christoffer 17, Vita Sofie 15, Peder 14, Thalia 13, Christian 12, Anne Dorthe 10, Johan Anton 4. FM: Frederik Bendixen, degn i Ulfborg.
Afdøde var født [i Ryde] på Lolland.

SLUT


Vandfuld Herreds Gejstlige Skifteuddrag
1737-1806
C39D-2


1 Jacob Christensen Bie, præst i Hove. 1.4.1737, fol.2, 137B, 150, 253.
E: Ahlet Ryberg, 24 år gammel. B:
1) Peder Jacobsen Bie
2) Christen Jacobsen Bie
3) Kirsten Jacobsdatter Bie
4) Anne Jacobsdatter Bie
5) Sofie Jacobsdatter Bie.
FM:
1 farbror Laurids Christensen Volstrup, consumptions- og familieskatforvalter i Lundenæs og Bøvling amter
2 morbror Christian Frederik [Pedersen] Ryberg, præst i Bording
3 Jørgen [Berntsen] Vedel, præst i Dybe
4 Peder [Sørensen] Bie, præst i Hygum.
Afdøde, der døde 1.3.1737 i Holmens lejebolig i København, blev begravet 6.3.1737 på Holmens kirkegård med kongelig tilladelse efter selvmord.
Afkald 15.1.1751 fra Peder Jacobsen Bie til Urban [Christian Jespersen] Skovbo, præst i Hove, nu g.m. enken.

2 Maren Lauridsdatter Brandstrup i Hygum præstegård. 13.7.1739, fol.52.
Enke efter Niels Pedersen Bie, præst i Hygum.
Hendes A:
1) søsterdatter Abelone Kirstine Mogensdatter g.m. Peder Sørensen Bie, præst i Hygum.
Hans A:
0) [far Peder Sørensen Bie, præst i Bøvling og Flynder, begravet Lemvig 28.10.1687]. 4B:
1) halvbror Søren Pedersen Bie i Ravnsø præstegård, præst i Vester Nykirke-Fåborg. 2B:
a Peder Sørensen Bie, præst i Hygum g.m. Abelone Kirstine Mogensdatter
b Anne Sofie Sørensdatter Bie g.m. Niels Pedersen Bøgh, præst i Vester Nykirke og Fåborg
2) halvbror Peder Pedersen Bie, præst i Bøvling og Flynder, død. 2B:
a Peder Pedersen Bie, præst i Bøvling og Flynder
b Helene Margrethe Bie i Bøvling præstegård
3) halvsøster [Dorthe Pedersdatter Bie] g.m. Hans Hansen Guldberg, præst i Ramme, [død marts 1707]. 1B:
a Dorthe Hansdatter Guldberg i Engbjerg præstegård, enke [efter Hans Christian Svane, degn i Albæk og Voer, død 28.2.1732. Første ægteskab med formanden Laurids Jensen Krag, død 5.5.1725]
4) halvbror Henrik Bie, rektor i Horsens latinskole, død. 7B:
a Jørgen Serup Bie, byfoged i Kerteminde
b Christoffer Bie, rektor i Horsens latinskole
c Ingeborg Helene Henriksdatter Bie g.m. Hieronymus [Markussen] Ulsø i Skade præstegård, præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup
d Barbara Cathrine Bie
e Vibeke Christiane Henriksdatter Bie g.m. Johan Johansen Koch, kyrasser i Odense
f Elisabeth Bie
g Christiane Bie.
Testamente af 30.1.1730.

3 Johan Rudolfsen ved Stokbro i Dybe sogn, degn i Dybe. 18.1.1740, fol.69, 86B.
E: K[irsten] M[ouridsdatter]. B:
1) Elisabeth Marie Johansdatter. FM: Byrge Christensen i Lemvig
2) Birgitte Cathrine Johansdatter, der ægter successor Hans Christian Friis.

4 Anne Jacobsdatter Brorson i Vandborg præstegård. 8.4.1740, fol.71B, 111B, 180B, 181B, 185, 221B.
E: Emmike [Olufsen] Hjerm, præst i Vandborg. B:
1) Oluf Hjerm 19½
2) Anne Kirstine Hjerm 17
3) Magdalene Sybille Hjerm 7
4) Jørgen Vedel Hjerm 5½
FM: morfar Jacob Brorson, kontrollør i Assens, Gregers Lund, præst i Ferring.
Afkald 19.5.1760 fra Morten [Christensen] Skive, præst i Vandborg g.m. Anne Kirstine Hjerm.

5 Niels Holgersen Ystrum, præst i Hove. 20.4.1740, fol.72, 87B, 101.
E: Ahlet Pedersdatter Ryberg. LV: Laurids Vadum, præst i Tørring og Heldum. A: far Holger Nielsen, hattemager i Ålborg.

6 Laurids [Frederiksen] Bloch, præst i Ramme. 5.2.1742, fol.113, 127.
E: [Anne Nielsdatter Hjort].
Arvinger angives ikke. Dog nævnes afdødes ugifte søster Margrethe Bloch.
Boet fremvises af en madam Margrethe Bloch med LV: bror Anders Danielsen Torning.

7 Maren Madsdatter Katkær i Vandborg degnebolig. 8.2.1742, fol.124B, 133B.
E: Søren Mathiasen Sparre, degn i Vandborg. A: søster Johanne Madsdatter Katkær og dennes søn Ditlev Bølch, der var i huset, men rejste til København 1733.

8 Søren Mathiasen Sparre, degn i Vandborg. 1.4.1744, fol.134.
E: Anne Cathrine [Nielsdatter]. LV: Poul Thomsen Mølgaard.
[Første ægteskab med Maren Madsdatter Katkær, skifte 8.2.1742 lbnr.7].
Arvinger kendes ikke.
Enkens første ægteskab med Oluf Nielsen Saaby, præst i Kolind og Ebdrup, skifte Djurs Søndre herred gejstlig 14.4.1725 lbnr.36].
[Afdøde blev gift med enken Hyllested 18.10.1742].

9 Kirsten Jensdatter Lykke i Trans. 5.6.1744, fol.135B.
Enke efter Jens Poulsen Grønkær, degn i Fjaltring og Trans. A:
1) [halv]bror Laurids [Nielsen] Klokker i Lemvig, død. 2B:
a Peder Lauridsen Lemvig, degn i Skærup og Smidstrup ved Fredericia, død. 4B: en søn og 3 døtre sst.
b Kirsten Lauridsdatter g.m. Johan [Herman] Brasch, [skomager og hollænder]
2) [halv]søster Karen Lauridsdatter, [formentlig fejl for Kirsten Nielsdatter], død, var g.m. Mourids [Poulsen] Murermester i Lemvig. 4B:
a Niels Mouridsen, klokker i Lemvig, død. 3B:
1 Peder Lang, degn i Visby i Thy
2 Niels Nielsen. ladefoged på Timgård
3 Kirsten Nielsdatter, gift i Amsterdam
b Poul Mouridsen
c Mikkel Mouridsen, død. 2B:
1 Christian Mikkelsen Rohde
2 Sidsel Marie Mikkelsdatter i Amsterdam
d Kirsten Mouridsdatter, enke efter [Johan Rudolfsen], degn i Dybe, [skifte 18.1.1740 lbnr.3]. LV: svigersøn Hans Christian Friis, degn i Dybe

10 Jørgen Bentsen Vedel, præst i Dybe. 27.6.1744, fol.137.
E: Gertrud Lauridsdatter Kjær.
Testamente af 11.5.1739.

11 Peder Nikolaj Ramløse, student i Engbjerg præstegård. 21.4.1741, fol.138.
A:
0) forældre [Hans Ramløse, præst i Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg, skifte Ålborg bisp 18.11.1729 lbnr.351 og Anne Sofie Pedersdatter Kragelund, skifte Ålborg bisp 28.5.1728 lbnr.345]
1) bror Hans Hansen Ramløse
2) søster Anne Hansdatter Ramløse. FM: mors halvsøsters mand Anders Bertelsen Wolder, præst i Resen og Humlum.

12 Testamente i Engbjerg præstegård. 29.12.1747, fol.141.
Testamente af 30.11.1747 for Rasmus Sørensen Ørting, præst i Engbjerg og Harboør og hustru Lene Pedersdatter Kragelund.

13 Christen Jensen Bech, præst i Ferring. 14.11.1750, fol.141B, 151, 154B, 193, 221B.
E: Anne Kirstine [Lauridsdatter] Brandstrup. LV: Christian Brasch, præst i Dybe.
[Første ægteskab med Anne Jensdatter Morsing]. B:
1) Abelone Bech g.m. Jens Olufsen Viborg i Kristiansand i Norge. 5B:
a Peder Jensen Viborg
b Christen Immanuel Viborg
c Johannes Viborg
d Johanne Cathrine Viborg g.m. Morten Kjærulf
e Anne Kirstine Viborg.

14 Afkald i Ramme. 7.10.1757, fol.153B.
Afkald fra Lisbeth Johansdatter Schmidt til formynder Peder [Lauridsen] Brønsdorph, præst i Ramme.

15 Christian [Jensen] Elsborg, degn i Fjaltring og Trans. 14.6.1751, fol.153.
E: (Navn angives ikke). LV: Peder Nielsen Fynbo i Trans. B:
1) Niels Christiansen Elsborg
2) datter, (hvis navn ikke angives).
FM: Jens Christensen i Trans, Mads Nielsen sst.

16 Testamente i Ferring.12.1755, fol.155, 193B.
Testamente af 4.7.1745 for Maren Pedersdatter Hygum, enke efter Christen Jensen Møborg, præst i Tim og Madum. LV: svoger Christen Bech, præst i Fjaltring. A:
1) halvsøster Anne Madsdatter i Lemvig. Hendes 2B:
a Ussia Marie g.m. Niels Kvist i Lemvig
b Jens Ottesen
2) søskendebarn Anders Hansen Dalsgaards 7 børn
3) afdøde mands datterdatter [Kirsten Margrethe Pedersdatter Stauning] g.m. [Iver] Nikolaj [Lorentsen] Broager, præst i Staby
4) Peder Bie, præst i Hygum, hans 2B:
a Søren Pedersen Bie
b Adel Kirstine Bie.

17 Afkald i Ramme præstegård. 8.6.1756, fol.156, 181B, 185.
Afkald fra Anne Margrethe Bøtker for arv efter [farbror] Peder Bøtker, præst i Ramme og fra Margrethe Plage for arv efter [mor] Anne [Cathrine Pedersdatter] Hejdal, der havde arv efter far Peder Hejdal ved formynder Anders [Vestenhof Albertsen] Vinding, præst i Vestervig og Agger.
(Sml. skifte efter Margrethe Lauridsdatter Bording i Vestervig degnebolig skifte Refs herred gejstlig 10.7.1741 lbnr.20).

18 Abelone Kirstine Mogensdatter i Hygum præstegård. 12.5.1755, fol.156B.
E: Peder [Sørensen] Bie, præst i Hygum. B:
1) Niels Pedersen Bie
2) Søren Pedersen Bie
3) [Edel Kirstine Pedersdatter Bie] g.m. Mads Poulsen Refshale, forpagter i Hygum præstegård
4) [Nille Pedersdatter Bie] g.m. Poul Pedersen Refshale i Hygum
[5) Agnes Pedersdatter Bie i København]
Desuden nævnes enkemandens svoger Niels [Pedersen] Bøgh i Ravnsø præstegård, [præst i Vester Nykirke og Fåborg].

19 Søren [Christensen] Overvad i Gråbæk, skoleholder i Hygum sogn. 9.6.1756.
Skiftet frafaldes, da det allerede er afholdt af Lundenæs Bøvling amter 9.4.1755 lbnr.263.

20 Christian Hoese, degn i Ramme. 28.2.1757, fol.159B.
E: Maren Poulsdatter. LV: [Jens] Stavsholm, forvalter [på Rammegård]. B: Poul Christian, Claus Georg, Sofie. FM: Laurids Christensen, skrædder i Ramme.

21 Testamente i Hovvinkel i Hove sogn. 8.1.1759, fol.162.
Testamente af 15.3.1757 for Anne Kirstine Lauridsdatter Brandstrup, enke efter Christen Jensen Bech, præst i Ferring, [skifte 14.11.1750 lbnr.13]. A:
1) søster Edel Lauridsdatter g.m. Mogens Lauridsen. 6B:
a Karen Mogensdatter Almind i Hovvinkel i Hove sogn
b Jens Mogensen i Kammersgård i Hygum sogn
c Laurids Mogensen Bødker på Amager
d Anne Mogensdatter g.m. Oluf Agger i Hygum sogn
e Ida Sofie Mogensdatter g.m. Christen Thomsen Viborg i Kristiansand i Norge
f [Abelone Kirstine Mogensdatter, skifte 12.5.1755 lbnr.17, var g.m. Peder Sørensen Bie, præst i Hygum]. 5B:
1 Niels Pedersen Bie i Vestindien
2 Søren Pedersen Bie i København
3 Edel Kirstine Pedersdatter g.m. Mads Poulsen Refshale, forpagter i Hygum præstegård
4 Nille Pedersdatter Bie g.m. Poul Pedersen Refshale i Hygum
5 Agnes Pedersdatter Bie i København
2) bror [Jens Brandstrup], død. 3B:
a Jordan Jensen Brandstrup
b Kirstine Jensdatter Brandstrup
c Kirsten Jensdatter Brandstrup på Hammelmose i Vendsyssel.

22 Peder [Sørensen] Bie, præst i Hygum. 22.12.1757, fol.164B, 180B, 180B.
Enkemand efter Abelone [Kirstine Mogensdatter, skifte 12.5.1755 lbnr.17]. B:
1) Niels Pedersen Bie
2) Søren Pedersen Bie
3) Edel Kirstine Pedersdatter Bie g.m. Mads Poulsen Refshale, forpagter i Hygum præstegård
4) Nille Pedersdatter Bie g.m. Poul Pedersen Refshale
5) Agnes Pedersdatter Bie.
FM: morbror Laurids Mogensen i Sundbyvester på Amager ved København.

23 Niels Pedersen Bie, ugift student i Klostergård i Hygum sogn. 21.2.1759, fol.182.
A:
1) bror Søren Pedersen Bie
2) søster [Edel Kirstine Pedersdatter Bie] g.m. Mads Poulsen Refshale i Klostergård i Hygum sogn
3) søster [Nille Pedersdatter Bie] g.m. Poul Pedersen Refshale
4) søster Agnes Pedersdatter Bie.
FM: Jens Mogensen i Rammegård, Hans Rømer, præst i Hygum.
Afdøde havde arv efter far Peder Sørensen Bie, præst i Hygum, [skifte 22.12.1757 lbnr.22] og efter testamente af 15.3.1757 lbnr.21.

24 Afkald i Dybe præstegård. 23.9.1763, fol.185B, 221B.
Afkald fra Elisabeth Marie Johansdatter Smahl i Lemvig Hospital for arv, der stod i Ramme præstegård.
(Sml. lbnr.17).

25 Peder [Lauridsen] Brønsdorph, præst i Ramme. 28.5.1762, fol.185B, 239B, 305B.
E: Lene Margrethe [Jensdatter] Ugelberg. LV: Janus [Nikolaj Jespersen] Skovbo, præst i Bøvling og Flynder. B: Anne Barbara 15, Johanne Kirstine 13, Magdalene Margrethe 11. FM: Poul Christian [Nielsen] Riis, præst i Engbjerg og Harboør, Søren [Jensen] Scavenius, præst i Fjaltring og Trans, Niels [Pedersen] Grøn, præst i Ramme.
Arv efter afdødes bror Anders Nors i Vendsyssel.
Arv efter enkens mor Anne Hansdatter [Paludan, enke efter Jens Hansen] Ugelberg, [forvalter] på Volder [i Ramme sogn].

26 Maren Knudsdatter Friis i Hove skolehus. 17.5.1763, fol.192B.
E: Oluf Pedersen Højland, degn i Hove.
Arvinger angives ikke.

27 Johanne Marie Christoffersdatter Lime i Sønder Dybå i Fjaltring sogn. 18.1.1763, fol.193B.
Enke efter Morten Sørensen Berg, præst i Fjaltring og Trans.
Testamente af 21.9.1744 fol.179B.
Hans A:
1) søster, død. 1B:
a Jens Rasmussen i Thisted
2) søster Anne Kirstine Berg i Thisted
3) søster Karen Sørensdatter Berg g.m. Daniel Gobbin, fyrstelig trompeter i Strelitz i Mecklenburg.
Hendes A:
1) bror Otte Christian Christoffersen Lime, præst i Hammel, Voldby og Søby, død. 5B:
a Anne Marie Lime g.m. Brandt, musikant på Frijsenborg
b Else Kirstine Lime g.m. Jens Lassen [Pedersen] Høgh, præst i Hammel, Voldby og Søby
c Øllegaard Lime g.m. Jean Hjort, kok på Frijsenborg
d Kirstine Sofie Lime g.m. Hans Adolf [Pedersen] Høgh, præst i Sunds
e Christiane Elisabeth Lime på Frijsenborg
2) søster Karen Christoffersdatter Lime, død, var g.m. Niels Krog [Melchiorsen Sommerfeldt], præst i Alling og Tulstrup. 2B:
a Karen Nielsdatter Krog, død, var g.m. Jens Bøgh, transportforvalter ved Årøsund færgefart. 3B:
1 Christian Frederik Bøgh
2 Niels Krog Bøgh
3 Balthazar Bøgh
b Anne Magdalene Sommerfeldt Krog g.m. Johan Beyerholm i Dalby mølle ved Kolding
3) søster Magdalene Christoffersdatter Lime, død, var g.m. Peder [Pedersen] Kragelund, præst i Kalvehave på Sjælland. 2B:
a Kirstine Birgitte Kragelund, død, var g.m. Johan Georg Geis, gartner ved Frederiksborg slot. 5B:
1 Anne Cathrine Geis
2 Mette Sofie Geis
3 Magdalene Geis g.m. [Christoffer Christiansen] Nørager, præst i Grinderslev og Grønning, (5a)
4 Louise Geis
5 Frederikke Charlotte Geis
b Mette Kirstine Kragelund, død, var g.m. Nissenius Vedel, skoleholder i den danske skole i Hillerød. Ingen børn
4) søster Kirstine Cathrine Christoffersdatter Lime, død 8.8.1749, skifte Framlev herred gejstlige skifteprotokol fol.344, var g.m. Anders [Christensen] Vinding, præst i Storring, Stjær og Galten. 5B:
a Andreas Christian Andersen Vinding, præst i Storring, Stjær og Galten
b Christoffer Andersen Vinding, forpagter på Hammergård [i Hammer sogn]
c Elisabeth Marie Andersdatter Vinding g.m. J[acob] Kruse til Hvolgård [i Langskov sogn]
d Inger Marie Andersdatter Vinding g.m. Severin [Frandsen] Bornemann, præst i Uldum og Langskov
e Ingeborg Dorthe Andersdatter Vinding på Hvolgård
5) søster Anne Elisabeth Christoffersdatter Lime g.m. Christen Nørager, begge døde. 1B:
a Christoffer Christiansen Nørager, præst i Grinderslev og Grønning.

28 Eskild Pedersen Højland, degn i Vandborg. 15.6.1763, fol.213B.
E: Mette Kirstine Thomasdatter Kragelund. LV: Niels Munksgaard i Vandborg sogn. B:
1) Lene Kirstine Eskildsdatter Højland 17
2) Hans Peder Eskildsen Højland 15
3) Peder Eskildsen Højland 14
4) Anne Eskildsdatter Højland 11
5) Maren Eskildsdatter Højland 8.
FM: født værge Oluf Pedersen Højland, degn i Hove.

29 Lene Margrethe Ugelberg i Dybe enkehus. 29.11.1763, fol.215B.
Enke efter Peder [Lauridsen] Brønsdorph, præst i Ramme, [skifte 28.5.1762 lbnr.25]. B: Anne Barbara 16, Johanne Kirstine 14, Magdalene Margrethe 12. FM: Janus [Nikolaj Jespersen] Skovbo, præst i Bøvling og Flynder, Poul Christian [Nielsen] Riis, præst i Engbjerg og Harboør, Søren [Jensen] Scavenius, præst i Fjaltring og Trans.

30 Elisabeth [Jørgensdatter] Tidemand i Fjaltring præstegård. 13.11.1765, fol.217B.
E: Søren [Jensen] Scavenius, præst i Fjaltring og Trans. B: Anne Magdalene 13, Jens Christian 5, Bendix 3.

31 Overdragelse af protokoller, dokumenter og penge til ny provst. 24.1.1766, fol.221B.
Kvittering for modtagelse af provstiets protokoller. dokumenter og penge af ny provst i Vandfuld herred, Gregers Lund, præst i Ferring fra provst Bechs arvinger.

32 Emmike [Olufsen] Hjerm, præst i Vandborg. 17.10.1765, fol.222, 229B.
E: Lene Margrethe [Pedersdatter] Bie. LV: Janus Skovbo, præst i Bøvling og Flynder.
[Første ægteskab med Anne Jacobsdatter Brorson, skifte 8.4.1740 lbnr.4]. B:
1) Oluf Hjerm i Barbo ved Arendal i Norge
2) Anne Kirstine Hjerm g.m. Morten [Christensen] Skive, præst i Vandborg
3) Magdalene Sybille Hjerm. FM: Hans Rømer
4) Jørgen Vedel Hjerm.
Desuden nævnes Claus de Caspergaard til Tølløsegård i Tølløse sogn] og Søgaard som beslægtet med afdøde.

33 Peder Christensen Nør, degn i Ferring. 25.10.1765, fol.226.
E: Maren Sørensdatter Dubbe. LV: Christen Kaasgaard. B: Karen 20, Søren 17, Kirsten 14. FM: Oluf Christensen i Ballegård.

34 Dorthe Margrethe Frandsdatter Ombæk i Vandborg degnebolig. 10.5.1767, fol.227B.
E: Sylvester Rømer, degn i Vandborg. B: Jens Peder 18, Johan Christian 7, Frands 2.

35 Jens Stavsholm, ugift forvalter på Rammegård. 26.5.1767, fol.229, 240, 243.
Testamente af 6.11.1766. A: søster Marie Cathrine [Jensdatter] Stavsholm g.m. Poul Christian [Nielsen] Riis, præst i Engbjerg og Harboør.
Der oprettes et legat i afdødes navn.

36 Anne Nielsdatter Hjort i Ramme præstegård. 24.4.1769, fol.229B.
Enke efter Laurids Bloch, præst i Ramme, [skifte 5.2.1742 lbnr.6]. Arvinger kendes ikke.

37 Jens Jensen Hald, degn i Fjaltring og Trans. 11.9.1769, fol.233.
E: Anne Andersdatter Holt. LV: Jens Pedersen Rækby. A:
1) bror Frederik Jensen Hald
2) bror Jacob Jensen Hald
3) bror Christen Jensen Hald i Ålborg
4) søster Kirsten Jensdatter Hald, alle langt over 50 år.

38 Christian Rohde, degn i Ferring. 26.3.1770, fol.236B.
E: Marianne Sørensdatter Als. LV: Christen Poulsen Kaasgaard i Ferring sogn. B:
2) Jens Severin Christiansen Rohde 10.
[Første ægteskab med Maren Jensdatter Fovsing]. B:
1) Mikkel Christiansen Rohde 19.
FM: Christen Kvist.

39 Marianne Sørensdatter Als i Ferring degnebolig. 30.10.1771, fol.240B.
E: Jens Pedersen Dalgaard, degn i Ferring. B:
3) Christian Jensen Dalgaard 5 uger.
FM: Christen Nielsen Kvist i Julsgård.
Af første ægteskab B:
1) Else Marie Jensdatter Todbøl 15.
Andet ægteskab med Christian Rohde, skifte 26.3.1770 lbnr.38. B:
2) Jens Severin Christiansen Rohde 3.

40 Anne Christine Emmikesdatter Hjerm i Vandborg præstegård. 9.10.1775, fol.244, 252, 305B, 325.
E: Morten Christensen Skive, præst i Vandborg. A:
1) bror Oluf Hjerm i Norge, død. 3B:
a Emmike Hjerm, student i København
b Laurine Kirstine Hjerm g.m. Carl von Banner, kaptajn i Randers
c Laurids Tange Hjerm
2) bror Jørgen Emmikesen Hjerm i Mågård i Vandborg sogn
3) søster Magdalene Sibylle Emmikesdatter Hjerm i Sønderholm præstegård i Hornum herred.
Testamente af 5.9.1775.

41 Afkald i Lemvig. 11.4.1776, fol.252.
Afkald fra M. Ryberg for arv efter far Peder Ryberg, præst i Hove, [død 9.1.1730] til bror Jens Serup Ryberg, købmand i Lemvig.

42 Poul Christian [Nielsen] Riis, præst i Engbjerg og Harboør. 4.4.1778, fol.252B, 306, 313.
E: Marie Cathrine Jensdatter Stavsholm, der døde 14.8.1778.
Testamente af 27.4.1755.
Hans A:
1) søster Margrethe Riis i Ribe kloster
2) søster Bodil Marie Riis, død, var g.m. Lorents Thun, kobbersmed i Ribe. 2B:
a Niels Lorentsen Thun, student i København
b Peder Lorentsen Thun, kunstdrejer på Gammelmønt 158 i København.
Hendes A:
1) Søren Scavenius og hans arvinger.

43 Afkald i Ålborg. 2.11.1758, fol.253.
Afkald fra Christen Jacobsen Bie i Ålborg for arv efter far Jacob Christensen Bie, præst i Hove, skifte 1.4.1737 lbnr.1, til stedfar Urban Christian [Jespersen] Skovbo, præst i Hove. Underskrevet af bror Peder Bie i Ålborg.

44 Afkald i Vandborg. 4.6.1778, fol.253.
Afkald fra Anne Sofie Bie g.m. Peder Deichmann Mathiasen Wagaard, præst i Vandborg for arv efter far Jacob Christensen Bie, præst i Hove, [skifte 1.4.1737 lbnr.1].

45 Morten Christensen Skive, præst i Vandborg. 4.11.1776, fol.253B, 311B, 312, 313B, 333, 334, 334B.
Enke efter Anne Christine Emmikesdatter Hjerm, skifte 9.10.1775 lbnr.40. A:
1) bror Christen Winther, degn i Vroue og Resen
2) bror Jesper [Christensen] Lund, præst i Støvring, Mellerup og Støvring kloster kapel, død.
[Første ægteskab med Maren Brandt Johansdatter Assels, død 18.2.1751].
[Andet ægteskab med Karen Holm, død 21.11.1752].
Tredje ægteskab med Johanne Cathrine Johansdatter Mehl. 10 B:
a Maren Brandt Lund, født 21.4.1757. Ved afkald 4.6.1783 g.m. Niels Lund, hårskærer i Viborg
b Karen Holm Lund, født 12.4.1758. Ved afkald 12.6.1782 g.m. Hans Kappel Haasum, fuldmægtig i Viborg
c Christen Lund, født 19.10.1759. Ved afkald 16.6.1784 på Støvringgård kloster
d Susanne Lund, født 13.11.1760
e Elisabeth Lund, født 13.2.1762. Ved afkald 9.4.1791 g.m. Gravers Christian Holst i Holstebro
f Marianne Lund, født 18.2.1763
g Anne Margrethe Lund, født 12.6.1764
h Johannes Lund, født 29.9.1765
i Michael Lund, født 12.5.1767. Ved afkald 20.6.1792 i Randers apotek
j Sofie Lund, født 12.11.1772.

46 Christian Arent [Christensen] Brasch, præst i Dybe. 13.5.1780, fol.303, 337.
E: Gertrud Lauridsdatter Kjær.
Testamente af 9.9.1748.
Enken er født i Lemvig og har en søster Maren Lauridsdatter Kjær.

47 Anne Nielsdatter Lund i Ferring degnebolig. 15.12.1779, fol.304.
E: Jens Pedersen Dalgaard, degn i Ferring. A:
1) mor Maren Jensdatter Lund. LV: Mathias Andersen i Julsgård
2) halvbror David Eriksen Lund i Øster Lund
3) halvsøster Margrethe Eriksdatter g.m. Christen Lund
4) halvbror Mads Lund, død. 1B:
a Maren Madsdatter Lund. FM: Niels Christensen Lund.

48 Søren [Jensen] Scavenius, præst i Fjaltring og Trans. 5.1.1782, fol.312B, 316B, 325, 326B, 333, 333B.
E: Ingeborg [Nielsdatter] Beyer. FM: Simon Nybo. købmand i Holstebro, der ægter enken, der døde i Holstebro [skifte Holstebro 11.2.1787 lbnr.311].
Bevilling til uskiftet bo af 21.12.1781. Samfrændeskifte 23.2.1785 fol.316B. B:
4) Elisabeth Scavenius. Afkald 23.6.1791
5) Vilhelmine Marie Elisabeth Scavenius
6) Jacobine Nikolette Scavenius, der døde.
FM: morbror Valentin Beyer, vejermester i Ringkøbing.
Første ægteskab med Elisabeth [Jørgensdatter] Tidemand, [skifte 3.11.1765 lbnr.30]. B:
1) Jens Christian Scavenius i København
2) Bendix Scavenius i København
3) Anne Magdalene Scavenius g.m. Hans Peder Højland i Engbjerg præstegård.
FM: fars halvbror Jens Lund, forvalter på Kolding slot.

49 Didrik Blicher [Pedersen] Clementin, præst i Engbjerg og Harboør. 4.2.1785, fol.314.
E: Anne Kirstine Michaelsen.
Bevilling til uskiftet bo.

50 Anne Margrethe From i Fjaltring degnebolig. 7.3.1785, fol.315.
E: Knud Hansen Friis, degn i Fjaltring og Trans. B:
1) Hans Christian Friis 13
2) Frederik Christian Friis 11
3) Jacob Friis 9
4) Anne Birgitte Friis 7
5) Jørgen Christian Friis 5
6) Søren Scavenius Friis 2.
FM: farfar Hans Christian Friis, degn i Dybe, Jens Christensen, forpagter på Herpinggård.

51 Oluf [Pedersen] Højland, degn i Hove. 29.12.1786, fol.319.
E: Karen Andersdatter. LV: Niels Munch på Stigård. B:
6) Eskild Olufsen Højland 23
7) Christen Olufsen Højland 20
8) Anders Olufsen Højland 15
9) Mads Olufsen Højland 12.
Første ægteskab med [Maren Knudsdatter Friis, skifte 17.5.1763 lbnr.26]. B:
1) Knud Olufsen Højland 43 på Guldbjerg i Vandborg sogn
2) Peder Olufsen Højland 42 i Refskov i Hove sogn
3) Hans Jørgen Olufsen Højland 39 i Sønder Kokholm i Tørring sogn
4) Anne Kirstine Olufsdatter Højland g.m. Henrik Agger i Hygum sogn
5) Anne Marie Olufsdatter Højland 35.

52 Birgitte Cathrine Smahl i Dybe degnebolig. 13.4.1787, fol.322.
E: Hans Christian Friis, degn i Dybe. B:
1) Knud Hansen Friis, degn i Fjaltring og Trans
2) Johan Hansen Friis, degn i Hove
3) Anne Kirstine Hansdatter Friis, død, var g.m. Henrik Christian Gammelgaard, degn i Dybe.

53 Mette Mikkelsdatter i Ramme degnebolig. 30.1.1788, fol.324.
E: Claus Christian Georg Hoese, degn i Ramme. B:
1) Christen Clausen 23
2) Maren Clausdatter 19.
FM: morbror Frederik Pedersen Hedegaard i Vemb sogn, Peder Poulsen Wolder, Christen Poulsen Overmølle.

54 Peder Deichmann Mathiasen Wagaard, præst i Vandborg. 1.3.1789, fol.325B.
E: Anne Sofie Bie.
Testamente af 30.11.1787.
Af arvinger nævnes A:
1) Mathias Wagaard Helbæk
2) Mathias Madsen Yde
3) Iver Wagaards enke i Skødstrup
4) Dorthe Mathiasdatter Wagaard.

55 Urban Christian [Jespersen] Skovbo, præst i Hove og hustru Ahlet [Pedersdatter] Ryberg i Hove Præstegård. 30.4.1789, fol.326B.
B:
4) Jacob Skovbo i Holstebro
5) Mette Cathrine Skovbo g.m. Joachim Steen [Henriksen] Monrad, præst i Vinding, Bryrup og Vrads.
Hendes første ægteskab med Jacob [Christensen] Bie, præst i Hove, [skifte 1.4.1737 lbnr.1]. B:
1) Christen Bie, vanvittig i Vandborg præstegård
2) Kirsten Bie, enke efter Christen Sahl, degn i Engbjerg og Harboør
3) Anne Sofie Bie, enke efter Peder Deichmann [Mathiasen] Wagaard, præst i Vandborg, [skifte 1.3.1789 lbnr.54].
[Andet ægteskab med Niels Holgersen Ystrum, præst i Hove, skifte 20.4.1740 lbnr.5].

56 Claus [Christian] Hoese, degn i Ramme. 30.5.1790, fol.330.
E: Anne Cathrine Kjelder. LV: Jens Pedersen Kjelder.
[Første ægteskab med Mette Mikkelsdatter, skifte 30.1.1788 lbnr.53]. B:
1) Christen Clausen Hoese 25 i Sønderby i Ramme sogn
2) Maren Clausdatter Hoese 22 i Vandborg.

57 Niels [Pedersen] Grøn, præst i Ramme. 2.8.1790, fol.333.
E: Anne [Berg]. LV: P[eder] S[truve] Alsing, præst [i Lomborg og Rom]. B: P. Grøn 26.

58 Hans [Lauridsen] Rømer, præst i Hygum. 29.4.1792, fol.334.
E: Elisabeth [Lauridsdatter] Vadum.
Bevilling til uskiftet bo af 27.1.1792.

59 Dorthe [Thomasdatter] Tødslev i Dybe præstegård. 26.8.1793, fol.334B.
E: Jesper Skovbo, præst i Dybe. B:
1) Regitze Dorte Skovbo 9
2) Karen Margrethe Skovbo 7
3) Johanne Marie Skovbo 6
4) Janus Nikolaj Skovbo 4
5) Thomas Tødslev Skovbo 3
6) Sofie Dorthe Skovbo 2
7) Peder Lundager Skovbo 1.

60 Lene Pedersdatter Brønsdorph, ugift i Søndergård i Dybe sogn. 14.10.1795, fol.338B, 370B.
A:
1) søster Anne Kirstine Brønsdorph
2) søster Anne Barbara Brønsdorph, der ægter Henrik Jellesen, degn i Dybe.
FM: Jesper Skovbo, præst i Dybe, Laurids Rømer, præst i Hygum.
Sml. lbnr.29.

61 Mads [Thomsen] Lillelund, præst i Ramme. 4.12.1795, fol.340B, 364B, 365B, 373, 376.
E: Cathrine Margrethe Berg. LV: Lang, forvalter på Rammegård. B: Ingeborg 14, Dorthe 13, Søren Pertou 8, Erasmine 6. FM: Hans Lillelund, købmand i Lemvig.
Desuden nævnes [afdødes bror] Christian [Thomsen] Lillelund, præst i Øster og Vester Assels på Mors.

62 Gertrud Lauridsdatter Kjær i huset Stokbro i Dybe sogn. 25.3.1790, fol.344.
Enke efter Christian Arent [Christensen] Brasch, præst i Dybe, [skifte 13.5.1780 lbnr.46].
Første ægteskab med Jørgen [Bentsen Vedel, præst i Dybe, skifte 27.6.1744 lbnr.109].
Testamente af 20.5.1780. A:
1) søster Maren Lauridsdatter Kjær. FM: Jens Christensen
2) søsterdatter Abigael Riber g.m. Christen Snedker i Heltborg i Thy. 4B: Gertrud Marie, Anne Margrethe, Ellen Kirstine, Anders Riber
3) Severin Brasch, præst i Tim og Madum. B: Elisabeth Brasch
4) søsterdatter Else Kirstine Møller i Lemvig.

63 Karen Andersdatter i Hove degnebolig. 15.2.1796, fol.365B.
E: Johan Hansen Friis, degn i Hove.
Første ægteskab med [Oluf Pedersen Højland, degn i Hove, skifte 29.12.1786 lbnr.51].
Afkald fra B:
1) Eskild Olufsen Højland
2) Christen Olufsen Højland
3) Anders Olufsen Højland
4) Mads Olufsen Højland.

64 Laurids [Hansen] Rømer, præst i Hygum. 25.4.1796, fol.366, 378.
A:
1) mor Elisabeth Vadum, enke efter Hans [Lauridsen] Rømer, præst i Hygum, [skifte 29.4.1792 lbnr.58]. LV: Peder Højland, præst i Engbjerg og Harboør
1) søster Karen Friis Rømer, enke efter [Christian Bastian Wegner Christiansen] Leth, præst på Jegindø. LV: [Christian] Siersted, præst i Husby [og Sønder Nissum]
2) søster Elisabeth Marie Rømer 28 på Knudseje [i Skæve sogn] i Vendsyssel
3) bror Laurids Vadum Rømer 25 på Overgård [i Udbyneder sogn] i Himmersyssel
4) søster Karen Overvad Rømer 22.
5) bror Niels Vadum Rømer 21 på Knudseje

65 Anne Kirstine [Hansdatter] Friis i Dybe degnebolig. 1.11.1796, fol.370.
E: Henrik [Christian] Jellesen, degn i Dybe. B: Anne Kirstine 11. FM: født værge Knud [Hansen] Friis, degn i Fjaltring og Trans.

66 Søren [Jensen] Torning, degn og skoleholder i Hygum. 9.11.1796, fol.370B, 371B, 380.
E: Anne Kirstine Jensdatter [Trøjborg]. LV: Jørgen Dalsgaard i Hygum. B:
6) Søren Overvad Thorning 13.
FM: Laurids Paakær i Hygum sogn.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter. B:
1) Niels Torning mellem 40 og 50
2) Jens Torning 42
3) Anne Torning 37
4) Birthe Kirstine Torning 28 g.m. Oluf Clausen i Skjoldborg i Thy
5) Christiane Sofie Torning 25 på Lindtorp.

67 Ida Pedersdatter i Hove degnebolig. 19.4.1797, fol.374B.
E: Johan [Hansen] Friis, degn i Hove. A:
1) søster Else Pedersdatter g.m. Jeppe Lauridsen Studsgaard
2) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Lauridsen Krogsgaard i Nissum sogn.

68 Eskild Griis, ugift student i Ferring præstegård. 2.12.1797, fol.380B.
Skrivelse til professor Baden, som efor for det Griisiske legat.

69 Anne Jacobsdatter Lynghøje i Ferring skolehus. 8.9.1800, fol.382.
E: Søren Nør, degn i Ferring. B: Peder 16, Jacob 11. FM: Mads Lauridsen Lynghøje.

70 Maturin [Baggesen] Friis, præst i Ferring. 23.5.1801, fol.383, 403.
E: Christiane Marie Randrup i Viborg. LV: [Arent] Warelmann til Vestergård [i Vandborg sogn], birkeskriver. Testamente af 27.4.1801. Underskrevet af [enkens far] L[aurids] N[ielsen] Randrup, klokker i Viborg.
Afkald fra afdødes bror Peder Friis, præst i Hygum på egne, mors og søskendes vegne.
Afdøde døde i Viborg.

71 Jesper Skovbo, præst i Dybe og Ramme. 8.11.1802, fol.387, 400B, 401, 403, 407, 411, 414, 427B, 433B.
Enkemand efter [Dorthe Thomasdatter Tødslev, skifte 26.8.1793 lbnr.59]. B:
1) Regitze Dorte Skovbo 18
2) Karen Margrethe Skovbo 16
3) Johanne Marie Skovbo 15
4) Janus Nikolaj Skovbo 13
5) Thomas Tødslev Skovbo 12
6) Sofie Dorthe Skovbo 11
7) Peder Lundager Skovbo 10.
FM: farbror Niels Skovbo, præst i Vallensbæk på Sjælland.
Desuden nævnes afdødes søster A[nne] J[ohanne] Skovbo.

72 Henrik Christian Jellesen i Ertebjerghus i Dybe sogn, pensioneret degn i Dybe. 1.7.1803, fol.395, 398B, 404B, 410, 423B, 428B.
E: Anne Barbara Pedersdatter Brønsdorph, der døde 22.11.1804. LV: Christen Vejling i Dybe sogn.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Hansdatter Friis, skifte 1.11.1796 lbnr.65]. B: Anne Kirstine 17. FM: morbror Knud [Hansen] Friis, degn i Trans.
Afdøde, der også kaldte sig Henrik Christian Jensen Gammelgaard, druknede 18.3.1803 ved Løgstør.

73 Andreas Aschenberg Fellum, præst i Lomborg og Rom. 19.9.1803, fol.397B, 401.
E: Georgine Christiane Losach.
Arvinger angives ikke.

74 Christen Bie, ugift student i Vandborg præstegård. 30.10.1805, fol.412.
A:
0) forældre Jacob [Christensen] Bie, præst i Hove, [skifte 1.4.1737 lbnr.1] og Ahlet [Pedersdatter] Ryberg
1) søster Kirsten Bie i Fjaltring, enke efter Christen Sahl, degn i Engbjerg og Harboør
2) Anne Sofie Bie i Vandborg præstegård, enke efter [Peder Deichmann Mathiasen] Wagaard, præst i Vandborg, [skifte 1.3.1789 lbnr.54]. LV: [Arent] Warelmann i Vandborg sogn, birkeskriver.
Afdøde nød underhold af Fredericia hospital.

75 Hans Frederik Braae, degn og skoleholder i Vandborg. 16.6.1806, fol.422.
E: [Johanne Marie Jensdatter]
B:
1) Karen Marie Braae
2) [Nikoline Braae]
3) Johan Frederik Braae, degn og skoleholder i Vandborg efter afståelse fra faderen 26.2.1806 fol.420B.

76 Magdalene Steffensen i Vandborg præstegård. 13.8.1806, fol.423.
E: Knud Bisted.
Bevilling til uskiftet bo.

77 Designation over rettens skifter og afgifter.16.2.1807, fol.428.

SLUT