Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

H    [Til oversigten]  


656 Haslund, sætteskipper i Hobro
1) Borgerskab 13.1.1783 for Niels Haslund, født i Mariager, som skipper i Hobro

657 Gustav Adolf Hagemann ( -1823), sergent i Ålborg og hustru Anne Dorthe Kjær ( -1851)
1) Brev Christianshavn Kaserne 1.8.1820 fra Gustav Adolf Hagemann til sin kone
2) Brev Bå ved Malmø i Sverige 13.5.1827 fra Sofie Stavelius til moster Madam Gagemann
3) Salmer sunget ved enkemadam Anne Dorthe Hansen, født Kjærs begravelse 24.10.1851 på Ålborg kirkegård med gravskrift på bagsiden

4) Salmer sunget ved politibetjent Jacob Hansens begravelse 9.4.1814 på Ålborg kirkegård med gravskrift på bagsiden.

658 Schack Grundahl Hagemann (1813-1856), købmand i Viborg
1) Breve, regninger og kvitteringer 1842-1851

659 Carl Frederik Hagstrøm ( -1781), gartner, siden ejer af Klavsholm i Hellevad sogn og Ravnstrup i Ørum sogn og hustru Anne Steenfeldt
1) Breve 1764-1780
2) Private papirer 1755-1766
3) Købekontrakt 21.6.1764 på Klavsholm
4) Skudsmål 1755-1758
5) Kongebrev 2.10.1760 for Carl Frederik Hagstrøm og Anne Steenfeldt at vies uden trolovelse og lysning af prædikestolen

660 Jens Pedersen Hahne, feldbereder og skipper i Thisted
1) obligationer og andre papirer vedrørende fast ejendom 1797-1814
2) Regninger og kvitteringer 1805-1817.

661 Jens Hald, købmand og britisk vicekonsul i Randers
1) Tre breve 1850, 1885, 1885.

662 Jens Sommerlund Hald, købmand og kornhandler i Randers
1) Borgerbrev 6.7.1842 for Jens Sommerlund Hald som købmand og kornhandler i Randers.

663 Peder Spiir Hald ( -1866), købmand og kornhandler i Ranmders
1) Borgerbrev 2.12.1840 for Peder Spiir Hald som købmand og kornhandler i Randers.

664 Søren Jørgen Theodor Hald (1827-1902), By- og herredsfoged i Nibe 1861, herredsfoged i Kær herred 1870 og herredsfoged i Voer og Nim herreder 1884-1890
1861-1885 Breve, regnskaber og private papirer (1 pk).
(Ikke set).

665 Laurids Frederik Halkjær (1780-1860), bogbinder i Viborg
1) Panteobligationer 1805-1806.

666 Anne Halling i Vejle
1) Opholdskontrakt 1.8.1787 for Anne Halling, enke efter Krag hos brordatter Karen Halling g.m. Christen Tved i Vejle, hvor deres yngste datter Anne Ingeborg Tved vil gå hende til hånde.

667 Hans Henrik Halling (1776-1839), ritmester til Frisholt (Ormstrup) i Sahl sogn i Viborg amt
1797-1839 Retsakter, obligationer, breve og gældssager (1 pk).
(Ikke set).

668 William Halling (1744-1796), generalmajor, til Dronninglund i Dronninglund sogn og hustru Christine Linde Hvas de Lindenpalm
1) Ægtepagt24.9.1773 for brigader William Halling og Christine de Lindenpalm ved far Jørgen Hvas de Lindenpalm
2) Bevilling 29.12.1774 for brigader William Halling at have rang med generalmajorer til hest og til fods.

669 Hans Arentsen Halt (1716-1781), toldforvalter i Viborg, toldinspektør i Ålborg fra 1779 og hustru Anne Sofie Jensdatter
1) Kvittering for indskud i Den almindelige Enkekasse 23.9.1776 til Hans Halt, toldforvalter i Viborg for hustru Anne Sofie Christensen
2) Lejekontrakt 4.1.1794, hvor Anne Sofie, enke efter inspektør Halt udlejer til jøden Benjamin Jacob
3) Brev fra Viborg Stift til Anne Halt vedrørende pantebrev
4) Kvittering 17.2.1787 for den murede begravelse i Ålborg Vor Frue kirke for Hans Arentsen Halt og hustru Anne Sofie
5) Notat med dåbsoplysninger:
a Hans Arentsen Halt, født i Nyborg på Fyn, døbt 20.9.1716
b gift Odense 7.3.1747 med Anne Vibeke Jensdatter
c Hun døde i barnsnød 28.11.1748, begravet på Holmens kirkegård
d gift i København 28.3.1749 med Anne Sofie Jensdatter
e hun er døbt i Runde kirke 4.9.1731
f Cathrine Vibeke, født 1750, døbt 20.1.1750 i Holmens kirke, død 8.9.1755, begravet Holmens kirke 12.9.1755
g Jens, født 13.4.1751. døbt Holmens kirke 16.4.1751
h Arent Frederik, født 5.2.1753, døbt Nikolaj kirke 9.2.1753, død 16.11.1755, begravet 19.11.1755 på Holmens kirkegård
i Maren, født 27.3.1755, døbt 29.3.1755 i Runde kirke, død 29.9.1755, begravet 4.10.1755 på Holmens kirkegård
j Cathrine Vibeke, født 3.12.1756, døbt 8.12.1756 i Runde kirke, død 10.10.1757, begravet 13.10.1757 på Holmens kirkegård
k Arent Frederik, født 25.4.1759, døbt 30.4.1759 i Runde kirke, død 13.1.1763, begravet på Holmens kirkegård
l Johan Frederik, født 16.9.1762, døbt Rinde kirke 21.9.1762, død 8.9.1763, begravet på Holmens kirkegård
m Karen Vibeke, født 27.5.1764, døbt 1.6.1764 i Runde kirke
n Sisse Kirstine, født 7.7.1767, døbt 13.7.1767 i Nikolaj kirke

670 Jens Hansen Halt (1751-1816), toldkasserer i Viborg og hustru Agnete Gjørup
1) Dåbsattester
a Jens, døbt i Holmens kirke i København 16.4.1751, søn af Hans Halt, toldbetjent og Anne Sofie Jensdatter

b Agnethe, døbt i Viborg Søndre sogn 16.8.1761, datter af Niels Christian Gjørup. Denne datter og ikke en yngre datter af samme navn er nu i ægteskab med Jens Halt, toldkasserer i Viborg

c Jens Hansen Halt, døbt i Holmens kirke i København 6.10.1765

d Ellen Sofie døbt i Viborg Sønder sogn 5.12.1783, datter af Jens Halt, toldforvalter og Agnethe Gjørup

2) Ansøgning om embede som tolder i Næstved med svar 14.5.1806
3) Lægeerklæring 8.4.1811
4) Breve

671 Haltermann
1) Hæfte med oversigt over:
1 danske købstæder med nogle få oplysninger om hver, dog en hel del om København
2 Frankrigs konger med nogle få oplysninger om hver og om nogle af de store slag
3 Tysklands konger med nogle få oplysninger om hver og om nogle af de store slag
4 Sveriges konger med nogle få oplysninger om hver og om nogle af de store slag
5 Norges konger med nogle få oplysninger om hver og om nogle af de store slag
6 De danske konger fra 1259-1808 med indflettede oplysninger om bygninger og forhold i København og i købstæderne.

Nogle tilfældige opslag672 Engelbrecht Halvorsen (1791-1854), prokurator og kommissær i Randers med kontor i Århus
1851-1854 Regnskaber og forretningspapirer (1 pk).
(Ikke set).

673 Carl Adolf Hammerich (1821-1884), seminarist, huslærer i Hyllested præstegård
1) Anbefalinger 1845.

674 Johan Pedersen Hammershøj (1791-1867), exam. jur. herredsfuldmægtig i Viborg, prokurator for retterne i Århus stift 1831, bosat på Gravballegård i Svostrup sogn 1834-1846 og på Kjellerupholm i Hørup sogn fra 1846
1) Brev 13.7.1819 fra P. C. Ørum i Ørum
2) Brev 30.4.1850 fra J. Th. Bang i Horsens.

675 Kirsten Hansdatter, født i Gassum sogn
1) Koppeattest 3.6.1821 for Kirsten Hansdatter, født i Gassum, 1 år gammel.

676 Ancher Hansen, amtsforvalter i Kolding 1708-1717
1) Brev 3.1.1713

677 Anders Hansen ( -1839), selvejerhusmand på Ferup mark i Lejrskov sogn
1) Skifte 23.9.1840 efter Anders Hansen på Ferup mark.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Christensen på Viuf mark. B:
1) Hans Andersen 17
2) Christen Andersen 15
3) Else Andersdatter 12
4) Else Marie Andersdatter 7.
FM: fars halvbror Hans Jensen i Store Velling.

678 Andreas [Jacobsen] Hansen, døbt Ålborg [Vor Frue] 1.8.1806, død som tobaksfabrikant i Lemvig 6.7.1865, gift 26.9.1844 med Johanne Cathrine Braae, født Lemvig 25.8.1823, død Lemvig 9.1.1900
1) Svendebrev 31.7.1829 for Andreas Hansen som tobakspinder i København
2) Vandrebog begyndt Ålborg 20.8.1829
3) Borgerbrev 18.2.1845 for Andreas Hansen som købmand i Lemvig
4) Tilladelse 8.3.1842 for Andreas Hansen at anlægge og drive en tobaksfabrik i Lemvig
5) Forsendelsessedler, 8 trykt på samme ark

6) Bryllupsvise
7) Begravelsestale.
8) Hans fars seddel med navne på søskende:
Forældre [Jacob Hansen i Ålborg], født 1767, gift 22.12.1788 med [Anne Dorthe Kjær], født 1761, død 2.4.1814, [skifte Ålborg byfoged 23.8.1814 lbnr.4859]. Fars anden hustru døde 25.5.1824, 46 år gammel
a Hans Christian, født 15.6.1789, blev 9 uger
b Cathrine, blev 7 år
c Synnøve, blev 11 år
d Caroline Kirstine, født 22.12.1795, død 6.2.1833
e Anne Cathrine, blev 5 år
f Ingeborg, blev 3½ år
g Niels Christian, født 13.7.1802
h Andreas, født 8.7.1806.

679 Baltser Hansen ( -1690), handskemager i Ålborg
1) Skifte efter Baltser Hansen i Ålborg. 7.6.1690.
E: Maren Rasmusdatter. B:
3) Mette Baltsersdatter 4.
Første ægteskab med Mette Thomasdatter, skifte 25.1.1686. B:
1) Thomas Baltsersen 14
2) Hans Baltsersen 13.
Mette Thomasdatter første ægteskab med Laurids Nielsen, skifte 2.11.1675 lbnr.759. Arv til B:
1) Laurids Lauridsen 18.
(Indført Ålborg Byfoged. Originale skiftebreve 1690, januar-juli nr.209).

680 Bent Hansen, købmand i Ålborg og hustru Christiane Bolette Broerholt
1) Kongebrev 1.6.1791 for Bent Hansen og Christiane Bolette Broerholt, at måtte vies uden trolovelse og lysning af prædikestolen.

681 Carl Christian Hansen (18701940), rigsdagsmand, redaktør af Skive Folkeblad og hustru Anne Dorthe Jensen
1) Sangblad ved Anne og Carl Hansens sølvbryllup 3.11.1721 med billede

2) Sangblad ved festen på Krabbesholm 3.7.1921

681A Carl Frederik Hansen
1) Dåbsattest for Carl Frederik Hansen, født København 20.9.1845, døbt Trinitatis 28.12.1845, søn af Peder Hansen, arbejdsmand og Karen Marie Mathiassen
2) Attest Store Heddinge 25.2.1882 for Carl Frederik Hansen som typograf med skudsmål af bogtrykker Sigfred Olufsen.

682 Christen Hansen ( -1760), te-og porcelænshandler, kancelliråd, ejer af Lønborggård i Lønborg sogn
1) Testamente 15.7.1760 for Christen Hansen. A:
1) bror Hans Hansens 3 børn:
a Niels Hansen, skal nyde ophold på Lønborggård
b Christen Hansen, der skal overtage Lønborggård
c Bodil Hansdatter g.m. Lauridsen Lund.

683 Christen Hansen, sognefoged i Hedegård i Hjortlund sogn
1) Brev 1849.

684 Christen Hansen i Viborg og hustru Birthe Lauridsdatter ( -1800)
1) Regnskaber og regninger 1783-1798.

685 Christian Frederik Hansen ( -1852), kommandant i Fladstrand, Frederikshavn og hustru Birthe Marie Friis ( -1866)
1) Ansøgning om enkepension Frederikshavn 16.2.1855 fra Birthe Marie Friis, enke efter premierløjtnant Christian Frederik Hansen
2) Breve 1816-1855
3) Sedler med vers.

686 Christiane Frederikke Hansen ( -1838), og søster Ida Hedvig Hansen ( -1822), døtre af kancelliråd Hansen i Ribe
1) Regninger og kvitteringer 1819-1828
2) Regnskabsbog 1822-1837
3) Auktion 1823 over Ida Hedvig Hansens efterladenskaber
4) Breve til jomfru Christiane Frederikke Hansen 1825-1834.

687 Georg Vilhelm Hansen (1801-1875), prokurator i Frederikshavn, byskriver i Hasle på Bornholm fra 1854
1853-1870 Privat brevkopibog (1 bd).
(Ikke set).

688 H. B. Hansen, klædevæver i Kolding
1) Beskikkelse Kolding 13.7.1819 af H. B. Hansen, klædevæver i Kolding som kurator for Mads Hansen Paaby, født 27.10.1796.

689 Hans Hansen ( -1823), ejer af Vestervig Kloster i Vestervig sogn og Lyngholm i Hvidbjerg Vester Å sogn
1) Obligation Viborg 22.6.1790 for Hans Hansen og opsigelse af samme Viborg 23.6.1798.

690 Hans Hansen, møller i Stovstrup i Ullerup sogn
1) Gældsbevis Kirkeby 23.11.1765 hvor Hans Hansen møller i Stovstrup har lånt penge af Niels Jensen i Kirkeby.

691 Hans Hansen (1713- ) i Ål sogn
1) Lille notesbog (ca. 8x4 cm) med familieoplysninger 1713-1849
0) [Hans Vad i Troldholm]
1) Hans Hansen født 15.9.1713
2) Søren Hansen, født 25.1.1715
3) Sidsel Hansdatter, født 25.12.1716
4) Jeppe Hansen, født 19.5.1719
5) Niels Hansen, født 12.9.1722
6) Niels Hansen, født 22.3.1725
7) [Hans Hansen og Anne Simonsdatter] trolovet 24.3.1739 hos Simon Hansens enke
8) samme par gift i Ål kirke 28.5.1739
9) Hans Hansen og Simon Hansen, født 15.9.1740, begravet 18.9.1740
10) Hans Hansen, født 3.8.1741
11) Anne Hansdatter, født 13.7.1743
12) Sidsel Hansdatter og Clemen Hansen, født 5.4.1746
13) Lene Hansdatter, født 6.11.1748
14) Karen Hansdatter og Jeppe Hansen, født 6.10.1752
15) [Simon Hansen i Troldholm og Maren Olufsdatter i Vester Vrøgum], trolovet 17.2.1774 hos Oluf Nielsens enke i Vester Vrøgum
16) Samme par viet 27.4.1774
17) Hans Simonsen, født 31.3.1775
18) Oluf Simonsen, født 7.9.1777
19) Niels Simonsen, født 13.1.1781
20) Anne Simonsdatter, født 26.2.1784
21) Mette Simonsdatter, født 5.1.1788
22) Hans Simonsen og Maren Pedersdatter viet 1.11.1805 hos Peder Nielsen i Grærup
23) Simon Hansen, født 2.5.1805
24) Peder Hansen, født 22.3.1810
25) Magdalene Hansdatter, født 17.7.1812
26) Oluf Hansen, født 22.11.1814
27) Pernille Hansdatter, født 4.8.1817
28) Mette Cathrine Hansdatter, født 19.7.1819
29) Anne Hansdatter, født 16.8.1822
30) [Peder Hansen i Troldholm og Birthe Marie Joensdatter i Lønne], gift [Lønne] 12.1.1840
31) Hans Pedersen, født 9.7.1841
32) Oluf Pedersen og Maren Pedersdatter, født 28.5.1844
33) Peder Pedersen, født 5.10.1846
34) Sille Pedersdatter, født 20.9.1849.

Tre tilfældige opslag

692 Hans Christian Hansen (1752-1810), købmand i Randers
1774-1794 Kopibog, kontobøger og skibsregnskaber. (1 pk).
(Ikke set).

693 Hans Pagh Hansen, bager i Fredericia
1) Svendebrev Fredericia 7.4.1859 for Hans Hansen som bager
2) Købe-og aftægtskontrakt
3) Borgerskab 4.8.1869 for Hans Pagh Hansen som bager i Fredericia
4) Udnævnelse Odense 25.3.1864 for Hans Pagh Hansen, at være feltbager i Assens
5) Statutter for Marie til de tre hjerters enkepensionskasse. Udgivet Christiansborg 12.2.1860
6) Optagelsesbrev for Hans Pagh Hansen i Sankt Andreas loge i København 7.3.1876.

694 Iver Hansen, avlsbruger i Vejle og hustru Maren Christensdatter
1) Konfirmation 18.5.1787 af Testamente af 7.2.1780 for Iver Hansen, avlsmand i Vejle og hustru Maren Christensdatter.

695 Jacob Hansen, tjenestekarl i Kristrup sogn
1) Skudsmål 1804-1845.

696 Jens Hansen, gårdfæster i Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn
1) Kvitteringsbog 1782-1826 for landgilde og skatter.

697 Jens Olufsen Hansen i Billumvad i Ål sogn
Regning 9.11.1868 fra boet efter U. K. Bastrup, købmand i Varde.

698 Johan Peder Hansen (1816- ), husmand i Asferg
1) Dåbsattest for Johan Peder, døbt 3.3.1816 i Ulbjerg kirke, søn af Hansen, forvalter på Lynderupgård og hustru Inger Jensdatter
2) Skudsmål 1831-1852
3) Forsikringspolice 1.10.1854 for Peder Hansen i Asferg by og sogn
4) Panteobligation udstedt Randers 23.12.1856
5) Købekontrakt Asferg 19.3.1862 på et stykke hedejord som Johan Peder Hansen sælger til Jens Thomsen i Asferg.

699 Johannes Hansen (1765-1826), herredsfoged i Øster og Vester Han herred 1796, borgmester og byfoged i Horsens 1809, assessor i landsoverretten i Viborg fra 1818
1795-1826 Personlige papirer, embedssager, og regnskaber (5 pk).
(Ikke set).

700 Johannes Frederik Hansen
1) Kopi af akademisk borgerbrev 26.9.1789 for Johannes Frederik Hansen.

701 Jørgen Hansen (1750-1812), rektor i Viborg
1) Regning af 16.7.1792.

702 Kilian Hansen / -1724), købmand i Amsterdam, borger i Fredericia og hustru Anne Theilmann
1683-1724 Brevkopibog, regnskabsbøger (4 pk).
(Ikke set).

703 Laurids Hansen, husmand i Jerlev sogn og hustru Kirsten Andersdatter
1) Konfirmation af testamente af 15.12.1791 for Laurids Hansen og hustru Kirsten Andersdatter i Jerlev.

704 Marianne Bernsdorph ( -1817), enke efter amtmand Peder Hansen i Holstebro, ejer af Landting [i Ejsing sogn, død 1797]
1) Brev Holstebro 3.7.1804

[Skifte 19.10.1817 efter Marianne Bernsdorph i Holstebro, Holstebro byfoged skifteprotokol 1801-1819 fol.387B lbnr.584, enke efter Peder Hansen til Landting i Ejsing sogn, bevilling til uskiftet bo af 2.4.1781, Lundenæs og Bøvling amter 1797 lbnr.1447].

705 Markus Hansen, lærer ved Øster Brønderslev Realskole
1) Kaldsbrev 25.4.1896 for seminarist Markus Hansen at være førstelærer ved Assendrup skole i Vrensted-Tise pastorat.

706 Mathilde Caroline Elisabeth Hansen ( -1896) i Horsens
1) Testamente. A:
a bror C.W. Hansen købmand i Horsens, hans datter
1 Anne Margrethe Hansen og øvrige børn
b halvbror Anton Bendix Hansen i Omaha i Nebraska i Amerika
c husfælle Anne Cathrine Christoffersen
2) Afkald 5.11.1897 fra
a C. W. Hansen, købmand i Horsens og bror
b Anton Bendix Hansen i Amerika
som eneste arvinger efter vores ugifte søster Mathilde Caroline Elisabeth Hansen i Horsens, der døde 18.8.1896

707 Nikolaj Hansen, fuldmægtig i Vejle og hans fraskilte kone Cathrine Vissing i København
1) Skilsmissebrev 16.2.1816 for Nikolaj Hansen, fuldmægtig i Vejle og hans hustru Cathrine Vissing i København
2) Papirer ved rørende skilsmissen.

708 Niels Hansen, bødker og bager i Varde, og hustru Karen Rasmusdatter ( -1839)
1) Skudsmål 28.4.1801 for Karen Rasmusdatter af Præstby i Nebel sogn
2) Skifte 21.9.1839 efter Karen Rasmusdatter i Varde.
E: Niels Christian Hansen, bødker. 4B:
1) Rasmus Nielsen
2) Anne Cathrine Nielsdatter 17
3) Hans Nielsen 15
4) Johan Christian Nielsen 12.
FM: Christen Jensen i Gjellerup.
2) Tilladelse Varde 21.5.1842 for Niels Hansen, bødker, at måtte bage rugbrød.

709 Niels Hansen, sadelmageri Kolding
1) Svendebrev Odense 5.5.1848 for Niels Hansen, født i Gamst sogn
2) Borgerbrev Kolding 7.5.1853 for Niels Hansen, født i Gamst, 25 år, som sadelmager i Kolding
3) Militærpapirer og sager vedrørende hans stilling i politikorpset 1849-1906.

710 Niels Lillelund Hansen (1778-1800), student 1796, litterat i Viborg
1)Testimonium på latin Viborg 4.10.1796 for Niels Lillelund Hansen, født på Landting [i Ejsing sogn], søn af Peder Hansen, (død 1797) og Maren Bernsdorph (død 1817)
2) Akademisk borgerbrev 7.11.1796 for Niels Lillelund Hansen fra Viborg skole.

711 Niels Peder Hansen, skipper i Hals sogn og hustru Kirstine Louise Rasmussen
1940-1972 Breve fra deres wienerbarn. (1 pk).
(Ikke set).

712 Niels Tilmann Hansen (1776-1846), landvæsenskommissær, købmand i Viborg
1811-1818 Breve, regninger, kvitteringer og gældssager. (1 pk).
(Ikke set).

713 Oluf Hansen, lærer i Idskov i Voer sogn
1) Kaldsbrev Dybvad 30.4.1822 for Oluf Hansen, at være lærer i Idskov i Voer sogn i Hjørring amt, kaldet af Laurids Gleerup til Dybvad.

714 Peder Hansen (1815- ), gårdejer i Rebæk i Dalby sogn i Vejle amt
1) Skudsmål 27.4.1830 for Peder Hansen, søn af Hans Jørgensen og Karen Andersdatter i Lakkendrup, født Gudbjerg sogn 27.2.1815
2) Indrulleringsbevis som konstabel for Peder Hansen, født i Lakkendrupi Svendborg amt, 31 år gammel
3) Bevis for indskud 28.6.1867 i Spare- og Lånekassen i Kolding
4) Panteobligationer 1848, 1869, 1871, 1876
5) Købekontrakt 2.4.1878 med Peder Hansen i Rebæk i Dalby sogn som sælger og Peder Knudsen som køber.

715 Peder Hansen, husmand i Farre i Give sogn og hustru Else Margrete Hansen ( -1870)
1) Testamente 19.4.1870 for Peder Hansen og hustru Else Margrethe Hansen i Farre i Give sogn.

716 Rasmus Hansen, købmand i Randers
1) Højesteretsdom 4.5.1784, der underkender en dom i Randers byting 23.4.1783 i sag for Rasmus Hansen mod Jørgen Clemensen Møller vedrørende betaling af gæld

717 Svend Aage Hansen, gårdejer i Udbyneder sogn
1918 Dagbog for landbrugsbedriften (1 bd).
(Ikke set).

718 Søren Hansen (1854-1940), landvæsenselev, forvalter på Arreskov i Øster Hæsinge sogn på Fyn, bestyrer af Randrup fattiggård i Gassum sogn, gårdejer i Gassum sogn og hustru Emilie Marie Lauridsen (1853- ) samt deres børn
1855-1965 Personlige papirer, poesibøger, lejlighedsdigte, ejendomspapirer, tryksager, kort og billeder vedørende Gassum skyttekreds. (1 pk).
(Ikke set).

719 Søren Peder Hansen (1859-1910), adjunkt ved Vejle latinskole
1873-1910 Breve, karakterbog, notesbøger, regnskaber vedrørende Historisk Samfund for Vejle Amt. (1 pk).,
(Ikke set).

720 Thomas Hansen (1776-1854), garver i Randers
1797-1860 Skatteregnskab, optegnelser. (1 bd).
(Ikke set).

721 J.P. Hanskou, gårdmand i Gudum sogn i Ringkøbing amt
Panteobligationer Lemvig 11.3.1888 og Lemvig 26.6.1869.

722 Svend Aage Hanssen (1889 -), overlæge i Esbjerg 1934-1962
1) Papirer vedrørende sygekassen i Jerne sogn
2) Breve til og fra Christmas Møller.

723 Naaman Harch (1699-1753), rådmand og hospitalsforstander i Viborg og hustru Karen Jespersen Thygesdatter ( -1740)
1) Skifte 17.10.1754 for Naaman [Pedersen] Harch, rådmand og hospitalsforstander i Viborg.
Enkemand efter [Karen Jespersen Thygesdatter, skifte Viborg 1.3.1740 lbnr.649]. B:
1) Peder Harch, student i København
2) Anne Harch g.m. Peder Lind, vinhandler i Viborg
3) Agnethe Harch på Krabbesholm.
Afdøde døde 12.2.1753.
(Indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1802-1816 fol.32 lbnr.917).
2) Auktionskatalog 1754.

724 Peder Sivertsen Harch, købmand i Viborg
Skifte 5.7.1707 efter Agnethe Cathrine Lassen i Viborg.
E: Peder Sivertsen Harch.
Bevilling til uskiftet bo af 20.6.1707.
(Indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1697.1708 fol.554 lbnr.161).

725 Thomas Pauli Harder (1781-1842), urmager og borgerkaptajn i Viborg
1) Patent København 9.3.1831 for Thomas Pauli Harder, stadshauptmand i Viborg at have rang, sæde og gang med kaptajner af Københavns borgervæbning
2) Konfirmation af samme København 28.1.1841.

726 Clara Eleonora Harlef, enke efter Peder Fensten i Horsens
1) Kvittering 27.7.1748 vedrørende en obligation.

727 Jens Harpøth (1758-1844), købmand, eligeret borger og borgerkaptajn i Ringkøbing
1837-1844 Regnskabsbog (1 bd).
(Ikke set).

728 Søren Harpøth (1761-1852), købmand i Ringkøbing
1818-1826 Brevkopibog. (1 bd).
(Ikke set).

729 Johan Harritz (1917-1946), murer i Viborg, arbejdede i Tyskland 1940-1943
1) Pas med visiteringer 1940-1943.

730 Anders Haslund ( -1700), skipper i Hobro
1) Skifte 30.9.1799 efter Anders Haslund i Hobro.
E: Ellen Bolt. A:
1) Anne Kirstine Andersdatter 7
2) Hedvig Andersdatter 6
3) Johanne Marie Andersdatter 4
4) Andreas Andersdatter 3 mdr.
FM:
1 Niels Haslund
2 Peder Due, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 20.9.1799.
Samfrændeskifte 13.12.1799.
(Indført i Hobro Byfoged skifteprotokol 1799-1825 fol.4B, lbnr.144).

731 Johannes Hasselbalch (1739-1794), rådmand, vejer og måler i Århus
1) Brev Ålborg 7.5.1889 fra Anders Hansen Nielsen, præst i Skæve [entlediget 20.3.1876], nu emeritus i Ålborg til pastor Krarup. I brevet står:
Johan Hasselbalch døbt Vistofte 5.3.1739, søn af Christian Hasselbalch, godsforvalter [på Isgård, Rolsø og Kvelstrup], (født 4.3.1702 i Øster Alling præstegård, død 29.12.1759) og hustru Sofie Kirstine Begtrup (født 1.3.1705 i Helgenæs præstegård, død 28.12.1759), [skifte efter dem begge Kalø amt 30.12.1759 lbnr.73].
Johan Hasselbalch blev godsforvalter efter sin far og da godset blev solgt 1773, blev han forpagter af Vilhelmsborg gods. Omkring 1789 blev han vicerådmand samt vejer og måler i Århus, i hvilket embede han døde 16.12.1794. I følge Århus skifteprotokol [16.12.1794 lbnr.2865], efterlod han enken Frederikke Sofie Caroline Trane og 3 døtre, alle født på Vilhelmsborg. (Flere oplysninger gives om dem). Enken var uden tvivl datter af Claus Trane, forvalter af Gavnø gods og birkeskriver i Gavnø birk på Sjælland.
I samme brev er oplysninger om Niels Rasmussen Nygaard i Langballe i Mårslet sogns børn:
1) Rasmus, døbt april 1763
2) Søren, døbt 13.8.1769
3) Peder, døbt 16.8.1772
4) Jens, døbt 17.4.1775.
Niels Rasmussen Nygaards kone Maren Rasmusdatter, begravet 321.7.1771, 37 år gammel.
Enkemand Niels Rasmussen Nygaard i Langballe gift 17.1.1772 med pigen Anne Pedersdatter af Hørret.
Niels Rasmussen Nygaard begravet 10.5.1793, 59 år gammel.
I brevet nævnes, at bogen Stamtavle over Familien Hasselbalch af A. H. Nielsen, nu (Hjørring 1889) er udgivet.
2) Udskrift af auktionsprotokollen 15.4.1795 i Johannes Hasselbalchs dødsbo, vejermester, rådmand i Århus og forpagter af Vilhelmsborg.

732 Niels Severin Hasselbalch (1731-1800), købmand i Randers og købmand i Viborg 1793, og hustru Mette Johanne Sabroe ( -1817)
1) Nytårsgratulation 1788 fra Josef Thomsen Sabro

I lidt større opløsning

2) Nytårsgratulation 1803 fra fourer Carlsen

Gode Madame gid
deres lyse øjne
ikke mørknes må
af sorg i år.
Så skal det dog
ingen mere fornøje
end Deres ven hvis
navn herun-
der står.
Offereret på Ny Års dagen
den 1. jan. 1803 af fourer Carlsen

3) Gratulation til brud
4) Bevilling 23.8.1771 for Niels Severin Hasselbalch, købmand i Randers og Mette Johanne Sabro af Århus, at vies hjemme i huset uden foregående lysning af prædikestolen
5) Opsigelse af borgerskab 5.2.1772 for Niels Severin Hasselbalch, der flytter fra Randers
6) Borgerskab 8.10.1793 for Niels Severin Hansen et ernære sig ved småhandel i Randers
7) Dokumenter vedrørende fast ejendom
8) Retsakter
9) Breve
10) Regnskabsbøger 1795, 1796-1797 og 1798-1799
11) Testamente. (1 pk).

733 Mads Nielsen Hastrup (1702 -1767), til Eskær i Grinderslev sogn
1) skifte 21.12.1767 efter Mads Hastrup til Eskær [i Grinderslev sogn].
Enkemand efter Dorthe Lassen, bevilling til uskiftet bo af 27.10.1752 Skivehus amt lbnr.277. B:
2) Ingefred [Olivia Mathiasdatter] Hastrup, der ægter Andreas [Christensen] Fris, præst i Brøndum og Hvidbjerg
3) Lucie Christiane Hastrup, der ægter Frederik Christian Hirschfeld, premierløjtnant i kavaleriet
4) Anne Marie Hastrup g.m. Johannes Bornemann, borgmester i Viborg
5) Eleonora Hastrup g.m. Michael Uttrup, amtsforvalter i Skive
6) Niels Hastrup 16. Ved afkald 1778 ejer af Vrejlevkloster
7) Laurids Hastrup. Afkald 1778.
FM:
1) Rasmus Stjernholm til Kjeldgård [i Selde sogn] g.m. Anne Christine Øllegaard Hvas
2) Mads Bjørn til Grinderslevkloster.
Første ægteskab med [Ingefred Mørch, begravet Farstrup 12.11.1737]. B:
1) Karen Hastrup g.m. Johan Nikolaj Scavenius, by- og herredsfoged i Thisted.
Testamente af februar 1744 for Mads Hastrup, forvalter på Krastrup [i Farstrup sogn] og hustru Dorthe Lauridsdatter.
Afdøde døde 21.11.1767.
(Skiftet er indført i Skivehus amt skifteprotokol 1762-1774 fol.396B lbnr.326):
2) Tilføjede slægtsoptegnelser 11.3.1828 af Mads Michael Hastrup med vita, [der døde 30.12.1850 som sindssyg på Sankt Hans Hospital]
Eskær i Grinderslev sogn var ejet af Mads Hastrup og efter hans død solgt til Johan Christian Geistler.
Mads Hastrups første ægteskab med Ingefred Mørch. B:
1) Karen Hastrup.
Første ægteskab med [Jens Pedersen] Clementin til Nørtorp i [Ræer sogn] Thy, [skifte Dueholm amt 5.5.1763 lbnr.405].
Andet ægteskab med [Johan Nikolaj] Scavenius, by- og herredsfoged i Thisted, [skifte Thisted byfoged 24.12.1770 lbnr.351].
Tredje ægteskab med Hirschfelt, ritmester, enkemand efter halvsøsteren.
Mads Hastrups andet ægteskab med Dorthe Lassen af huset Ovegård, søster til Karen Munch og datter af Adser Lassen til Ovegård i Ove sogn og frue, født Fuglsang. B:
2) Anne Marie Hastrup.
Første ægteskab med [Johannes] Bornemann, borgmester og tolder i Viborg, senere ejer af Jungetgård [i Junget sogn] i Salling, [død på Jungetgård 17.8.1780].
Andet ægteskab med de Fine, regimentskvartermester i Nyborg
3) Eleonora Hedvig Hastrup, [død Nebbegård i Gårslev sogn 15.11.1811.
Første ægteskab med [Michael] Uttrup, amtsforvalter i Skive, [død 16.11.1772]
Andet ægteskab med [Peder Lassen] Brøchner, forvalter på Rosenvold ved Horsens, [død Stovby 3.7.1807
4) Ingefred Hastrup gift med [Andreas Christensen] Friis, præst i Brøndum og Hvidbjerg
5) Lucie Christiane Hastrup gift med Hirschfelt, ritmester. Deres B:
a Georg Michael Hirschfelt, der blev ansat i Rentekammeret
6) Niels Hastrup, landvæsenskommissær til Vrejlevkloster, Kejlstrup og Sejlflod.
Første ægteskab med Mette Christine Lund, datter af [Just Michael] Lund og Gertrud Fog, og sønnedatter af [Andreas Mikkelsen] Lund, amtsforvalter i Thisted og Skive amter og [Mette Cathrine] Arctander, datterdatter af [Laurids Davidsen] Fog, amtsforvalter i Thisted og [Johanne Christine] Rocho. B:
a Mads Michael Hastrup, for tiden på Kejlstrup, født 11.3.1789, der har forfattet denne slægtsoversigt
b Andreas Laurentius Hastrup på Petersholm ved Horsens g.m. sin kusine Cathrine Lucie Hastrup af huset Vrejlevkloster
c Niels Christian Georg Hastrup til Kejlstrup g.m. enke efter universitetsforvalter Riis, Andriette Lund af huset Vinderslevgård, datter af kaptajn Lund og frue født Hanson af huset Lyngsbækgård ved Grenå
d Laurids Emil Tved Hastrup, medejer af Kejlstrup
e Frederik Nikolaj Lund Hastrup på Kejlstrup g.m. Frederikke Enghausen fra Sydtyskland
f Lucie Eleonora Nikoline Hastrup
g Michaeline Christine Elisabeth Hastrup
h Carl Christian Hastrup, student, død 17 år gammel
i Petrine Georgine Albertine Hastrup g.m. Jens Peder Schou, præst i Værslev og Jordløse
j Palmine Anne Jacobine Hastrup g.m. Velschou, sekretær i Admiralitetet i København
k Andriette Justine Vilhelmine Hastrup.
Niels Hastrups andet ægteskab med Mette [Christine Lund], nu g.m. [Georg Henrik] Munch til Kalsbølgård ved Horsens.
Ingen børn af Niels Hastrups andet ægteskab.
7) Laurids Hastrup
Første ægteskab med Anne Marie, datter af [Jørgen Christoffer Johansen Gleerup], præst i Torslev og Lendum.
Andet ægteskab med [Hedvig Susanne Nikoline] Scharschou (Skive), nu enke efter ritmester Hoff i Viborg. Ingen børn af andet ægteskab.
Af første ægteskab B:
a Mads Hastrup til Lundergård [i Jetsmark sogn], hvis enke [Else Cathrine Glenfelt] nu lever i uskiftet bo
b Elisabeth Kirstine Jespersen Hastrup af huset Vrejlevkloster g.m. [Peder] Valeur, apoteker i Viborg
c Dorthe Lucie Hastrup, død i sin barndom
d Dorthe Lucie Hastrup, død i sin barndom
e Georgine Bartholine Glenfelt Hastrup, død i sin barndom
f Cathrine Lucie Hastrup
Sønnebørn
6e Frederik Nikolaj Lund Hastrup på Kejlstrup g.m. Frederikke Enghausen fra Sydtyskland. B:
1 Christine Elisabeth Hastrup
2 en datter, endnu udøbt (tilskrevet se 30.5.1728) af huset Kejlstrup
7a Mads Hastrup til Lundergård [i Jetsmark sogn] g.m. Else Cathrine Glenfelt af huset Vang i Vendsyssel. B:
1 en datter, der straks døde
2 Laurids Hastrup, forpagter på Lundergård
3 Anne Marie Hastrup, død kort tid efter sin konfirmation
4 Henrikke Severine Hastrup
5 Severin Hastrup
6 Herman Rudolf Hastrup
7 Madsine Cathrine Hastrup af huset Lundergård og Sønderkær
Døtrebørn
1 Dorthe Georgine Bornemann af huset Jungetgård. B:
a frue g.m. Heinsen i Nyborg
b frue g.m. doktor Hjaltelin på Island
2 Mads Hastrup Bornemann, professor dr. jur. g.m. sin søsterdatter Anne Marie Heinsen
3 Anne Dorthe Uttrup død som spæd
4 en datter Uttrup død som spæd
5 en datter Uttrup død som spæd
6 Christian Brøchner på Nebbegård g.m. Anne Cathrine Møller fra Rårup mølle ved Horsens
7 Frederikke Louise Brøchner i Fredericia, enke efter [Christen Høst] Secher til Hovedgård og Nebbegård, [død Fredericia Michaelis 14.6.1825]
8 Carl Adolf Brøchner, student, død på Frederiks Hospital i København under englændernes bombardement i 1807
9 Christiane Ernestine Frederikke Brøchner, død som spæd
10 Georg Michael Hirschfelt fra Altona, ansat i Rentekammeret, død
Sønne-døtre-børn
1 Niels Peder Hastrup Schouten
2 Petra Marie Dorthe Schouten
3 Niels Christian Mathias Velschou
4 Caroline Frederikke Mathea Velschou
5 Alberte Marie Nikoline Velschou
6 Laurids Valeur, hørkræmmer i København
Døtre-døtre- børn
1 Johan Heinsen, død som officer
2 Anne Marie Heinsen g.m. sin morbror Bornemann
3 Sofie Heinsen g.m. Hardenberg på Kølskegård i Vendsyssel
4) Ida Hjaltelin på Island
5 Peder Lassen Brøchner, død 4 år gammel
6 Peder Adolf Brøchner, død 4 år gammel
7 Christian Frederik Brøchner
8 Carl Adolf Brøchner
9 Peder Lassen Brøchner
10 Niels Hastrup Brøchner
11 Hans Adolf Brøchner
12 Eleonora Hedvig Margrethe Brøchner
13 Adolfine Sofie Secher, død i første leveår
14 Caroline Adolfine Secher
15 Mathias Poulsen Secher
16 Christine Secher
Datter-datter-døtre-børn
1 Frederik Christian Bornemann, cand. phil.
2 Johan Alfred Bornemann
3 Georg Bornemann
4 Emil Theodor Bornemann, død i første leveår
5 Jens Hardenberg
6 Dorthe Hardenberg
7 Harald Hardenberg
8 Julius Hardenberg
9 Vilhelm Hardenberg, død som barn
10 Anne Marie Hardenberg
11 Louise Hardenberg.
Litteratur: Den jyske Hastrup-slægts ældste stamtavle af Ole Bech Knudsen i: Slægten nr.45, januar 2012 side 17-20.

734 Frederik Hauch, (1715-1789) til Højris i Ljørslev sogn, amtmand i Dueholm, Ørum og Vestervig amter og hustru Nikoline Dorthe Wind (1734-1788)
1) Bevilling 23.12.1774 for Frederik Hauch og Nikoline Dorthe Wind at sidde i uskiftet bo.

735 Adser Sørensen (1800-1838), toldbetjent i Fåborg, i Kolding fra 1837
1825-1838 Personlige papirer, digte, gåder, embedspapirer, breve, lejekontrakter og regninger (1 pk).
(Ikke set).

736 Haunstrup, konsul i Varde
1785-1885 Kopibog (1 bd).
(Ikke set).

737 Eleonora Hedvig Hvid von Haven (1749-1791) ugift datter af Michael von Haven, præst i Horne og Asdal
1) Skifte 3.12.1791 efter Eleonora Hedvig von Haven, 42 år gammel på præstegårdens grund i Højen.
A:
0) far Michael von Haven, præst i Horne og Asdal
1) bror Christian von Haven, kapellan i Schongen i Øster Jen herred provsti i Trondhjem stift. B:
2) søster Mette Pouline von Haven g.m. Peder Johansen Falenkamp (Falenkam) i Fuglevig præstegård [i Vissenbjerg sogn]
3) søster Birthe Cathrine von Haven g.m. Clemen Poulsen Møller, præst i Vester Velling og Skjern, begge døde. 2B:
a Jens von Haven Møller 14 i Viborg skole
b Jeremias Møller 11 i Viborg skole
FM: [Mathias Poulsen] Secher til Sødringholm [i Sødring sogn]
4) bror Samuel Peder von Haven, degn ved Almindeligt Hospital i København, skifte slut 21.12.1787.
Vedlagt testamente for afdødes farbror Jens [Frederiksen] von Haven, præst i Vester Velling og Skjern, der angives indført i Middelsom herred gejstlige skifteprotokol fol.38-40. Samfrændeskifte indført samme sted fol.66-69.
Heri nævnes også:
1) afdødes farbror Niels von Haven, død. 5B:
a Birthe Cathrine von Haven
b Mette Margrethe von Haven
c Frederikke Cathrine von Haven
d Armgot Sofie von Haven
e Elisabeth von Haven
2) afdødes farbror Peder von Haven, doktor. død. 6B:
a Frederik Christian von Haven
b Elias von Haven
c Carl von Haven
d Birgitte Cathrine von Haven
e Anne Marie von Haven
f Mette Margrethe von Haven.
3) afdødes farbror Lambert von Haven, død. Hans yngste datter B:
a Edel Marie g.m. Rasmus Lange Schultz
4) testators stedsøn Henning Frederik Høst's yngste søn Jens von Haven.
(Skiftet indført i Jerlev og Slavs herreder gejstlig skifteprotokol 1774-1811 fol.71B lbnr.126).

738 Christian Holger Ludvig Haxthausen (1801-1860), herredsfoged i Lysgård og Hids herreder
1829-1888 Breve og regninger. (1 pk).
(Ikke set).

739 Mathias Hecklau ( -1765), kaptajn 1710, tolder og borgmester i Viborg 1731
1) Panteobligation 1.5.1756 og skrivelser om den.
2) Retsakter embedet vedrørende.

740 Laurids Hedeager (1865-1933), gartner og husmand, lærer på Ask Højskole i Astrup sogn i Århus amt og hustru Christiane Skov Hedeager (1876- )
1888-1953 Breve, artikler, dagbøger og manuskripter. (7 pk).
(Ikke set).

741 Inger Margrethe Mikkelsdatter Hedegaard (døbt 8.3.1775, død 22.6.1816), gift 6.8.1801 med købmand Jens Lundorff i Thisted
1) Skifte 15.7.1816 efter Inger Margrethe Mikkelsdatter Hedegaard i Thisted.
E: Jens Lundorff, købmand. B:
1) Jens Jensen 14
2) Inger Cathrine Jensdatter 13
3) Anne Jensdatter 9
4) Elisabeth Marie Jensdatter 7
Christian Jensen 5.
FM:
1 Jens Hedegaard, købmand i Thisted
2 morbror Christen Hedegaard, snedker i Thisted.
Afdøde døde 20.6.1816.

742 Niels Peder Lauridsen Hedegaard (1814- ), i Ejstrup sogn
1) Indrulleringsbevis Skanderborg 27.10.1840 for Niels Peder Lauridsen Hedegaard i Skanderborg, 26 år gammel.

743 Niels Pedersen Hedemann, snedker i Egebjerg i Ejsing sogn og hustru Maren Nielsdatter
1) Udskrift af Hjerm Ginding Forligelseskommissionsprotokol underskrevet Egebjerg 14.6.1813 sag nr. 58 med separationskontrakt for Niels Pedersen Hedemann, snedker i Egebjerg i Ejsing sogn og Maren Nielsdatter med Niels Pedersen Roost som lavværge.

744 Thomas Heegaard (1781-1831), klokker, købmand og stråhattefabrikant i Viborg
1) Tilladelse København 20.4.1813 for Thomas Heegaard, klokker i Viborg Domkirke til at forfærdige og udsælge alle slags stråhatte og andre varer af strå
2) Salgsseddel 8.9.1814 af Viborg Stråhattefabrik fra Thomas Heegaard til postmester Thonbo i Viborg.

745 Christian Hegelund ( -1834), brændevinsbrænder i Viborg
1) Pantebrev Viborg 24.6.1796.

746 Iver Andersen Heide i Nymindehus i Nysogn og hustru Persinne Rebekka Kirstine Jepsdatter Højbjerg af Bjerregård
1) Tilladelse 17.12.1816 for Iver Andersen Heide af Nymindehus og Persinne Rebekka Kirstine Højbjerg af Bjerregård i Nysogn at vies uden lysning af prædikestolen.
Litteratur: Iver Heide og Rebekka Højberg: deres forslægt og liv samt en kort beskrivelse af herregaarden Søgaard af Thorvald Lodberg (1934).

747 Johannes Heide, ( -1745), købmand i Viborg
Kvittering 3.8.1742 til Johannes Heide for køb af et hus i Viborg, solgt ved auktion afholdt af Viborg Sønder sogn kirke.

748 Peder Rudolf Heide (1756-1826), missionær på Grønland, præst i Bodum og Ydby i Thy
1) Brev 12.4.1788 til Peder Rudolf Heide fra Det kongelige Missionskollegium.

749 Christian Heilskov (1873-1955), bibliotekar, lokalhistoriker, boede bl.a. i Them sogn og i Addit i Sønder Vissing sogn
1895-1955 Breve, udklip, regnskaber, portræt og lejlighedsdigte. (1 pk).
(Ikke set).

750 Christian Frederik Reginald Heise (1855-1940), overretssagfører og hospitalsforstander i Viborg
1858-1929 Breve, stamtavle og fotografier. (1 pk).
(Ikke set).

751 Frederik Julius Heise (1820-1878), dr. phil, præst i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten
1836-1878 Breve, personlige papirer, manuskripter, lejlighedsdigte og fotografier. (4 pk).
(Ikke set).

752 Sofie Cathrine Helms (1701-1781), første ægteskab med Rudolf Frederik Boeg, tobaksspinder ( -1726), andet ægteskab med Søren Pedersen Møller ( -1759), alle i Viborg
1) Skifte 9.9.1783 efter Sofie Christine Helms i Viborg.
Enke efter Søren Pedersen Møller, købmand, [skifte Viborg 4.9.1759 lbnr.990].
Første ægteskab med Rudolf Borch, købmand, [skifte Viborg 4.2.1729 lbnr.464].
Hans A:
0) forældre
Peder Poulsen i Birknæs i Østbirk sogn, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 22.12.1707 lbnr.737] og Maren Andersdatter [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 12.11.1711 lbnr.849]. Mors andet ægteskab med Jens Nielsen sst. B:
1) søster Karen Pedersdatter, død uden børn.
2) Søren Pedersen Møller, som er afdødes mand
3) bror Poul Pedersen, død i København uden børn
A) faster Maren Poulsdatter g.m. Niels Sørensen i Gandrup, begge døde. 1B:
1) Poul Nielsen, død uden børn
B) morbror Morten Andersen i Naldal, død. 1B:
1) en datter, død uden børn
C) moster Karen Andersdatter, død. Første ægteskab med Søren Lauridsen i Enner [i Tamdrup sogn]. Andet ægteskab med [Peder] Malling i Enner. Tredje ægteskab med Niels Nielsen i Enner. 3B:
1) Kirsten Sørensdatter, død ugift
2) Karen Sørensdatter g.m. Søren Almindsen i Vinten [i Tamdrup sogn], død uden børn
3) Anne Sørensdatter g.m. Niels Andersen i Naldal [i Østbirk sogn]. 2B:
a Søren Nielsen i Vinten
b Anne Cathrine Nielsdatter, død, var g.m. Jørgen Hansen i Rådved [i Hansted sogn]. 2B:
1 Hans Jørgensen 8
2 Anne Jørgensdatter 16, der ægter Rasmus Eriksen i Tammestrup [i Tolstrup sogn]
D) moster Ellen Andersdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 5.12.1729 lbnr.1413]. Første ægteskab med Laurids Knudsen i Borup, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 25.9.1684 lbnr.85]. Andet ægteskab med Zacharias Jonassen i Borup [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 16.5.1711 lbnr.831]. 4B:
1) Anne Lauridsdatter g.m. Anders [Jensen] Winther i Kattrup, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 3.6.1713 lbnr.880]. 3B:
a Laurids Andersen Winther i Ustrup i Hylke sogn, [skifte Skanderborg og Åkær amter 6.7.1774 lbnr.302]. 3B:
1 Anne Lauridsdatter g.m. Jørgen Sørensen i Ørridslev
2 Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Steffen Jørgensen i Ustrup, [skifte Skanderborg og Åkær amter 15.3.1779 lbnr.415], nu g.m. Thomas Pedersen i Båstrup
3 Margrethe Lauridsdatter g.m. Thomas Pedersen i Ustrup
b Edel Andersdatter, nu enke efter Niels Nielsen i Tåning
c Ellen Andersdatter, enke efter Christen Hansen i Elling, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 11.8.1754 lbnr.2334], ved søn Anders Christensen sst.
2) Kirsten Lauridsdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 8.12.1712 lbnr.869]], var g.m. Peder Jensen i Kattrup. 1B:
a Jens Pedersen, nu i Horsens Hospital
3) Else Lauridsdatter, død, var g.m. Thomas Jacobsen i Havrum [i Hornborg sogn]. 2B:
a Karen Thomasdatter g.m. Niels Nielsen i Havrum
b Mette Thomasdatter g.m. Peder Andersen i Bottrup
4) Cathrine Zachariasdatter, død, var g.m. Jens Andersen Winther i Borup. 5B:
a Zacharias Jensen Winther i Ørskov
b Anders Jensen Winther i Ørskov, død. 3B:
1 Anne Cathrine Andersdatter Winther 15, der ægter Jens Knudsen i Elling
2 Laurids Andersen Winther 8
3 Anders Andersen Winther 4
c Jonas Jensen Winther i Sattrupholm [i Østbirk sogn]
d Birthe Jensdatter, [skifte Bygholm 23.6.1768 lbnr.56]], var g.m. Mads [Jørgensen] Winther i Nørre Aldum. 4B:
1 Jørgen Madsen i Nørre Aldum
2 Cathrine Madsdatter, der ægter Peder Christensen, smed i Vrigsted
3 Irmgard Madsdatter i Nørre Aldum
4 Mette Kirstine Madsdatter, [skifte Bygholm 8.7.1775 lbnr.110], var g.m. Jørgen [Jensen], smed i Hatting. 4B:
x Jens Jørgensen
y Karen Jørgensdatter
z Birthe Jørgensdatter
æ Mads Jørgensen
e Edel Jensdatter, enke efter Christen Pedersen, smed i Vrigsted, [skifte Palsgård 3.2.1761 lbnr.66] ved søn Peder Christensen sst.
E) moster Anne Andersdatter, død, var g.m. Mads Jensen i Eriknauer. 3B:
1) Mette Madsdatter, død, var g.m. Jørgen Winther i Nørre Aldum. 4B:
a Mads Winther i Nørre Aldum, død. 4B:
1 Jørgen Madsen Winther 24
2 Cathrine Madsdatter, der ægter Peder Christensen, smed i Vrigsted
3 Irmgard Madsdatter i Nørre Aldum
4 Mette Kirstine Madsdatter, [skifte Bygholm 8.7.1775 lbnr.110], var g.m. Jørgen [Jensen], smed i Hatting, [skifte Bygholm 20.8.1784 lbnr.206]. 4B:
x Jens Jørgensen
y Karen Jørgensdatter
z Birthe Jørgensdatter
æ Mads Jørgensen
b Hans Winther i Klejs i Rårup sogn
c Anne Marie Andersdatter [dvs. Jørgensdatter], død, var g.m. Anders Winther i Klejs. 1B:
1 Jørgen Winther, forpagter på en herregård ved Nakskov på Lolland
d Lene Jørgensdatter g.m. Jacob Hansen i Klejs ved søn Jens Jørgen Jacobsen sst.
2) Marie Madsdatter, [skifte Boller og Møgelkær 6.12.1758 lbnr.324], var g.m. Terkild [Nielsen i Hornumkær, skifte Boller og Møgelkær 21.10.1739 lbnr.145]. 5B:
a Niels Terkildsen i Hornumkær, [skifte Boller og Møgelkær 14.8.1764 lbnr.387]. E: Anne Kirstine Mikkelsdatter nu g.m. Tønne Sørensen sst. 9B:
1 Terkild Nielsen
2 Anne Marie Nielsdatter g.m. Christoffer [Staalesen] i Hornum
3 Mette Nielsdatter g.m. Søren Mogensen, skrædder i Hornum
4 Sara Nielsdatter
5 Mikkel Nielsen
6 Jens Nielsen
7 Margrethe Nielsdatter
8 Christian Nielsen
9 Mads Nielsen
b Anders Terkildsen i Bjerre Tinghus
c Jens Terkildsen i Grund i Bjerre herred
d Anne Terkildsdatter g.m. Peder Lund i Hornum
e Mette Marie Terkildsdatter, [skifte Boller og Møgelkær 10.5.1765 lbnr.401]. Første ægteskab med Peder Thomsen i Hornum, [skifte Boller og Møgelkær 9.9.1761 lbnr.350. Andet ægteskab med Christoffer Jensen i Hornum. 2B:
1 Marie Pedersdatter g.m. Søren Staalsen i Bratskov i Stenderup sogn
2 Anne Malene Christoffersdatter g.m. Jacob Jespersen i Hornum
3) Karen Madsdatter, død, var g.m. Niels Smed i Eriknauer. 6B:
a Jens Nielsen i Eriknauer, død. 4B:
1 Niels Jensen
2 Karen Jensdatter
3 Anne Jensdatter
4 Mette Marie Jensdatter
b Mads Nielsen, smed i Eriknauer, [skifte Bygholm 31.10.1772 lbnr.86]. 5B:
1 Niels Madsen, død ugift
2 Jørgen Madsen
3 Anne Kirstine Madsdatter
4 Karen Madsdatter
5 Anne Madsdatter
c Anne Nielsdatter, død, var g.m. Peder Starch i Råballegård. 2B:
1 Søren Pedersen Starch i Eriknauer, der døde. 2B:
x Mads Sørensen
y Peder Sørensen
2 Anne Pedersdatter g.m. Jørgen Christoffersen i Vesterby i Klakring sogn
d Cathrine Nielsdatter g.m. Oluf Lund i Nørre Aldum
e Mette Nielsdatter, død, var g.m. Peder Andersen i Bottrup. 1B:
1 Anne Marie Pedersdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Bottrup. 1B:
x Bodil Jensdatter
f Margrethe Nielsdatter, [skifte Bygholm 17.4.1773 lbnr.89], var g.m. Niels [Nielsen] Stovnbjerg i Spettrup, [skifte Bygholm 26.5.1787 lbnr.229]. 9B:
1 Anne Kirstine Nielsdatter
2 Karen Nielsdatter
3 Niels Nielsen, død ugift
4 Mette Nielsdatter
5 Kirsten Nielsdatter
6 Jørgen Nielsen
7 Niels Nielsen
8 Anne Nielsdatter
9 Jens Nielsen, død ugift
F) moster Mette Andersdatter, død. Første ægteskab med Søren Jørgensen, møller i Bjerresmølle. 3B:
1) Anders Sørensen Møller, købmand i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 24.7.1739]. Enken [Helene Cathrine Agerholm, skifte Ringkøbing 22.4.1767 lbnr.863] g.m. [Oluf] Franck, rådmand i Ringkøbing. 3B:
a Christine Andersdatter Møller i Alslev præstegård
b Mette Andersdatter Møller g.m. Abraham [Sørensen] Jessen, præst i Alslev og Hostrup
c Christiane Dorthe Andersdatter Møller, [skifte slut 2.5.1767], var g.m. Jens Bjerg Rindum, købmand i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 19.8.1782 lbnr.585]. 2B:
1 Laurids Rindum 18
2 Maren Rindum 16
2) Jens Sørensen i Skinderup mølle, begravet [Vester] Tostrup 19.5.1737 g.m. Else Poulsdatter. 1B:
a Mette Jensdatter, døbt Tostrup g.m. Niels Jacobsen i Ettrup i Fjelsø sogn
3) Mette Sørensdatter, død, var g.m. Christen Jensen Møller i Bjerresmølle, [skifte Bjerre 2.9.1729 lbnr.25]. 4B:
a Karen Christensdatter Møller g.m. Hans Vilsted, herredsfoged [i Tyrsting-Vrads herred, begravet Klovborg 1.4.1762]
b Magdalene Møller, død. E: Jacob Ravn Møller, møller i Hastrup mølle
c Søren Christensen Møller i Kokborg ved Hastrup. E: Frederikke Christiane Werner
d Jørgen Christian Møller i Bjerresmølle
Hendes A:
0) forældre
Henrik Helms, apoteker i Haderslev, død 12.2.1724 og Anne Cathrine Schultz, død 19.11.1708, datter af apoteker [Jacob] Schultz og [Anne Heinrici]. 13B:
1) søster Anne Margrethe Helms, født 3.9.1689, død, var g.m. Jacob Schmidt, apoteker i Horsens. 2B:
a [Anne Cathrine Schmidt], død ugift
b Gotfred Schmidt, apoteker i Horsens, [skifte Horsens 13.5.1773 lbnr.1637]. 4B:
1 Henrik Schmidt til Haraldskær
2 Ulrik Schmidt på Haraldskær
3 Johan Frederik Schmidt
4 Anne Cathrine Schmidt g.m. Hagerup i København
2) bror Jørgen Helms, født 7.2.1691, død 17.6.1794
3) bror Jacob Helms, født 25.4.1692, død 19.4.1694
4) bror Jacob Helms, født 24.5.1694, apoteker i Århus, død uden børn
5) bror Adam Helms, født 4.7.1695, købmand i Horsens, død. 4B:
a Henrik Helms, købmand i Horsens
b Poul Helms, præst i Kristrup og Hornbæk
c Jacob Helms, apoteker i Horsens
d Abel [Margrethe] Helms. [Første ægteskab med Jens Severin Braëm, præst i Urlev og Stenderup]. [Andet] ægteskab med Jens Møller, [købmand] i Horsens
6) bror Jørgen Helms, født 13.7.1698, medikus i Norge, død uden børn
7) søster Christine Helms, født 1.10.1697, var g.m. Frederik Fohlmann, rådmand i Haderslev. 2B:
a Anne Cathrine Fohlmann, død, var g.m. Peder [Sørensen] Aagaard, kapellan i Horsens. 2B:
1 Jacob Aagaard, student i København
2 Margrethe Aagaard, [skifte Horsens 31.10.1774 lbnr.1534], var g.m. Christian Frederik Nysted, guldsmed i Horsens. 2B:
x Ellen Cathrine Nysted
y Peder Aagaard Nysted
b Elisabeth Fohlmann, død, var g.m. Saaby, by- og rådstueskriver i Horsens. 4B:
1 Niels Saaby
2 Søren Bagger Saaby
3 Hans Frederik Saaby
4 Helene Christine Saaby
8) bror Martin Helms, født 3.11.1698, død 11.6.1699
9) Sofie Christine Helms, født 6.8.1700, som er afdøde
10) søster Salome Helms, født 4.10.1701, død 1.3.1781, var g.m. Carl Christian Zeise, apoteker i Haderslev, død. 4B:
a Henrik Zeise, præst i Altona Helliggeist
b Christoffer Frederik Zeise, apoteker i Haderslev
c Magdalene Cathrine Zeise i Haderslev
d Marie Elisabeth Zeise, enke efter Christoffer Sass, ærkediakon i Haderslev
11) bror Severin Christian Helms, født 26.5.1703, død 20.12.1705
12) bror Frederik Christian Helms, født 3.12.1705, apoteker i Ålborg, død uden børn
13) bror Herman Helms, født 12.2.1707, død 28.2.1707.
Afdøde døde 16.2.1781.
Jordebog 5.5.1773 over Stårupgård i Højslev sogn fol.31B.
Litteratur: Stamregister over familien Helms af H. J. Helms. 4. udgave 1929.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1781-1802 fol.23 lbnr.1387).
2) Regnskaber 1760-1797
3) Lejekontrakt.

753 Thomas Sørensen Helsted (1802-1888), skomager og politibetjent i Viborg
1) Konstitution Viborg 2.4.1845 for Thomas Sørensen Helsted at være politibetjent i Viborg.

754 Esajas Helt (1742-1805), herredsskriver i Ringkøbing
1) Specifikation Ravnsborg 4.10.1776 af det bohave Esajas Helt har givet sin far Vilhelm Helt, der vedhæftes som tillæg til hans opholdskontrakt
2) Ekstrakt af Hind herreds gejstlige skifteprotokol 5.3.1749 efter
Henrik Hornemann, præst i Velling, død 9.1.1749.
E: [Cathrine [Lauridsdatter] Helvad]. Af børn angives 2 sønner og 3 døtre heraf den yngste datter B:
1) Anne Johanne Hornemann.
FM: Christoffer Frausing.

3) Ekstrakt af Hind herreds gejstlige skifteprotokol 10.1.1766 efter
Cathrine [Lauridsdatter] Helvad i Velling.
Enke efter Henrik [Vilkensen] Hornemann, præst i Velling. B:
1) [Laurids Vilken Hornemann]
2) [Johan Nikolaj Hornemann]
3) [Sofie Cathrine Elisabeth Hornemann g.m. Jørgen Kovstrup i København]
4) Anne Johanne Hornemann.
FM: Christoffer Frausing.
(Indført i Hind herreds gejstlige skifteprotokol 1761-1806 fol.64 lbnr.7).
4) Gældsbevis Astrup 1.5.1760 fra Vilhelm Helt til dennes stedsøn Christen Hansen Grønvold
5) Panteobligationer 25.4.1776, 31.5.1777, 26.9.1778 og 21.6.1792 fra Esajas Helt, herredsskriver i Ulfborg Hind herreder
6) Kvittering Ravnsborg 11.12.1775 fra Esajas Helt til Poul Jensen Berg.

755 Lorents Helt (12783-1855), guldsmed i Viborg
1) Pantebrev 27.3.1818.

756 M. Hem, sadelmager i Randers
1)
Afslag 21.12.1848 om fri proces i en af ham påtænkt sag om skilsmisse mod sin fraseparerede hustru.

757 Iver Gregersen Hemmet (1608-1684), præst i Skjern i Bølling herred
1) Bilag til skifte efter Iver Gregersen Hemmet:
a Lodseddel for Else Andersdatter Hegelund for arv efter mor [Bodil Iversdatter], der var g.m. Anders [Jacobsen] Hegelund, præst i Vinding [og Vind], og efter farmor [Agathe Henriksdatter Vilhelmsen, var g.m. Jacob Hansen Hegelund], præst i Gudum ved FM: morbror Peder Iversen Hemmet, præst i Dybe
b Peder Iversen Hemmet, præst i Dybe frasiger sig at være værge for sin søsterdatter Else Andersdatter Hegelund, da han er gammel og svag med attest herpå og desuden er formynder for sin bror Hr Gregers børn i Torstrup præstegård. Han frasiger sig arv, som han i stedet giver sin mor. Underskrevet Dybe præstegård 17.1.1685
c Attest 27.1.1685 hvor Mads Villadsen Leegaard, præst i Ferring og Oluf Knudsen Hjerm, præst i Vandborg attesterer at Hr. Peder i Dybe er svag og at de har assisteret i mange af hans tjenester.
[Skiftet er indført i Bølling herreds provsteprotokol 1865-1805:
1 Iver Gregersen Hemmet, præst i Skjern. 21.1.1685, fol.2.
E: Bodil [Pedersdatter]. B:
1) Gregers Iversen [Krabbe], præst i Torstrup [og Horne], død, [var g.m. Karen Lambertsdatter Barfoed] nu g.m. Christen Mortensen Friis, præst sst. Børn, hvis navne ikke angives
2) Peder Iversen Hemmet, præst i Dybe. Desuden angives Peder Iversen Hemmets svoger Niels Kjeldsen, præst i Ølstrup og Hover
3) Hans Iversen Skjern, præst i Skjern
4) Bodil Iversdatter, død, var g.m. Anders [Jacobsen] Hegelund, præst i Vinding [og Vind], skifte 28.4.1679. 1B: Else, der har arv efter farmor [Agathe Henriksdatter Vilhelmsen, var g.m. Jacob Hansen Hegelund], præst i Gudum
5) Søren Iversen i Øster Pugholm, [i Dybe sogn]
6) datter g.m. Christen Nielsen i Holstebro
7) datter g.m. Christen Hansen på Lundsmark [formentlig Sønder Vium sogn]
8) Kirsten Iversdatter, enke efter Jens [Christensen] Hvid, [præst i Borris og Faster]
9) Kirsten Iversdatter g.m. Jesper Christensen på Slumstrup [i Sædding sogn].
Præsteslægten Hemmet i fem led af Carl Langholz i: Personalhistorisk tidsskrift 1985 side 199-218.

758 Jørgen Henckel, (1777-1842), prokurator og hospitalsforstander i Vejle
1802-1839 Breve, embedssager, hartkornsligning over Vejle Nørremark vedrørende kirke- og korntiende i Skibet sogn. (1 pk).
(Ikke set).

759 Frederik Henneberg (1735-1822), herredsskriver i Øster- og Vester Han herreder
1) Bestalling 19.7.1780 for student Frederik Henneberg, at være herredsskriver i Øster- og Vester Han herreder
2) Skøde 14.6.1781 på gården Grishave i Klim sogn i Vester Han herred.

760 Nikolaj Henningsen (1842- ), købmand i Kolding
1869-1870 Breve, regninger og kvitteringer (1 pk).
(Ikke set).

761 Hans Andreas Henriksen, matros, født i Norge
1) Rejsepas 7.6.1814 for Hans Andreas Henriksen fra Ytterøy i Akershus distrikt i Norge, der var ankommet til Ålborg med afskedspas fra Den kongelige søtjeneste i København, for én rejse til Hamborg.

762 Hensemann
1) Testamente 6.6.1781i Karup mølle for Søren Christensen, møller og hustru Anne Marie Bering. A:
a hans søn af første ægteskab Mikkel Sørensen
2) Brev til [Peder Kjeldsen] Reetz, præst i Kristrup og Horne fra Heerup, med anmodning om at Johannes Hensemanns mor må tildeles arv efter Søren Christensen i Karup mølle
3) Brev 5.1.1791 fra Søren Christensen i Karup mølle til Johannes Hensemann.

763 Niels Christian Herholdt (1815-1907), cand. jur, herredsfoged i Lysgård og Hids herreder
1) Brev Viborg 4.9.1861 til assessor Herholdt fra Georg Preisler, der anbefaler sine urtekramvarer og har vedlagt visitkort og prisliste

764 Johan Martin Herscher, ( -1754), købmand og fuldmægtig i Viborg Tugthus og hustru Bolette Cathrine Jensdatter Nørgaard
1) Brev 8.6.1753 til ham
2) Brev 9.4.1754 til ham fra Viborg Manufakturhus
3) Brev til hende 30.12.1754 fra Jens Worre
4) Skifte 11.4.1755 efter Johan Martin Herscher, fuldmægtig i Viborg Tugt- og Manufakturhus.
E: Bolette Cathrine Jensdatter Nørgaard.
Arvinger kendes ikke.
Enkens første ægteskab med Johannes Pedersen Gedsted, [skifte 4.11.1747 lbnr.791]. B:
1) Peder Johansen Gedsted 11
2) Jens Johansen Gedsted 10
3) Laurids Johansen Gedsted 8.
FM: Jens Worre i Viborg.
Disse børn har arv efter deres farfar Peder Lauridsen Gedsted, skifte Viborg 9.4.1754 lbnr.900.
Krav om arv til afdødes brors børn rejst af børnenes mor Madam Pedersen i Gøttrup og børnenes formynder Christian Speitzer til Aggersborggård.
Desuden nævnes enkens svoger Conrad Lundsgaard, forpagter på Tårupgård.
Afdøde døde 23.11.1754.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1752-1766 fol.40 lbnr.920).

765 Jens Sørensen Hesselager, borger i Thisted
1) Fire panteobligationer, 19.6.1782, 20.6.1788, 12.6.1790 og 19.6.1797.

766 Christian Lauridsen Hesselberg (1748-1818), skomager og avlsbruger i Viborg
1) Formynderregnskab 1768-1770 over skomager Christian Hesselbergs tilfaldne arvemidler.

767 Laurids Christian Hesselberg (1782-1871), skomager i Viborg
1) Privat testamente i stift bind, ca. 1850.

Hele testamentet ses her

768 Hestbæk, købmand i Lemvig
1) Kvitteringsbog for ejendomsskatter 1867-1923.

769 Søren Nielsen Hestbæk (-1785), toldbetjent i Viborg
1) Skifte 7.6.1785 efter Søren Hestbæk, toldbetjent i Viborg.
E: Else Eriksdatter. LV: Jens Poulsen Møller, gørtler i Viborg. B:
2) Erik Sørensen 4
3) Else Marie Sørensdatter 2½.
Første ægteskab med Else Marie Prindal, [skifte 8.11.1779 lbnr.1347]. B:
Poul Sørensen.
FM: Lauge Sivertsen, maler i Viborg g.m. [moster Birthe Marie Poulsdatter].
(Skiftet indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1781-1802 fol.349 lbnr.1445).

770 Jens Hestbæk, gård- og mølleejer i Nyholm i Nørlem sogn
1) Skøder 1850-1894.

771 Gundel Heug ( -1752), enke efter Jørgen Berg, præst i Vrå, Em og Serreslev, (1682 -1737)
1) Skifte 18.12.1752 efter Gundel [Andersdatter] Heug i Vrå.
Enke efter Jørgen [Jensen] Berg, præst i Vrå, Em og Serridslev, [død 1737]. B:
1) Ida Marie Jørgensdatter Berg, død. E: successor Henrik [Henriksen] Stampe. 5B:
a Marie Stampe 13
b Jørgen Stampe 10
c Gundel Marie Stampe 7
d Henrik Stampe 4
e Jens Stampe 2.
2) Maren Jørgensdatter Budtz Berg g.m. Jens Lassen Jessen, præst i Tolstrup og Stenum
3) Anders Jørgensen Berg 24, student.
Arv i boet efter enkemandens far [Jens Hansen Berg til Boller i Tårs sogn], skifte 31.3.1718 til B:
1) Jørgen Bang, som er afdødes afdøde mand
2) Jacob Berg
3) Christian van Ginchel de Berg.
Skifte afholdt på rette 30'te dag.

772 Christen Chistensen Hjarbæk, rådmand i Viborg
1) Lodseddel 16.9.1644 for arv til Christen Hjarbæk med jord på Viborg mark, der blev skiftet mellem ham og hans hustru Anne Christensdatters arvinger.
Arvingerne, der underskriver:
1 Christen Hjarbæk
2 Hans Pedersen på sin søsters børns vegne
3 Niels Rasmussen
4 Jens Jørgensen
5 Christen Eriksen på sin fars vegne
6 Niels Roersen.

773 Frederik Christian Hjelm (1736-1867), exam. jur, by- og herredsskriver i Nykøbing Mors
1) Udskrift af retsakt begyndt 3.10.1791 vedrørende herredsskriver Hjelms ret til skriverkorn, indført i Nørrejyllands Landsting onsdag den 20.2.1793.

774 Jeppe Pedersen Hjelm, bager i Kolding
1) Bevilling 7.4.1787 for Jeppe Pedersen Hjelm at ernære sig som hvedebrødsbager, da han har købt sin afdøde far Peder Hjelms bagergård i Kolding
2) Bekræftelse på ovenstående 29.3.1811.

775 Jens Madsen Hinge, soldat under Napoleonskrigene
1) Fotokopi af dagbog eller skrivebog 1811-1819, hvor han var soldat i Det danske Korps, der deltog i Frankrigs besættelse.
Han blev døbt i Hinge 1788, død 1861 og gift Vinderslev 6.10.1821 med Anne Cathrine Pedersdatter, født 1802 i Skovhusegård i Kjellerup sogn.
Bogen indeholder mest viser og salmer samt hans marchruter 1815-1819.
Vedlagt brev fra hans oldebarn Bertel Holk Jensen i Skovhuse i Kjellerup, der måske vil forære originalen til Landsarkivet.

776 Frederik Johannes Theodor Hintz, boghandler i Viborg
1861-1867 Hovedbog, breve og regninger. (1 bd og 1 pk).
(Ikke set).

777 J. F. Hjort i Hobro og hustru Karen Knudsen
1) Brev 15.9.1768 til jomfru Bay med indbydelse til bryllup i Hobro kirke 22.9.1768, hvor J. F. Hjort skal giftes med Karen Knudsen.

778 Jens Christian Hjerrild (1801-1870), folketingsmand og hospitalsforstander i Horsens
1860-1870 Regnskabsbog. (1 bd).
(Ikke set).

779 Erik Eriksen Hjort (1733-1801), skrædder i Viborg
1) Skudsmål Viborg 7.2.1758 og 1763
2) Rejsepas 29.6.1763 for en rejse fra Skive til København for Erik Hjort
3) Rejsepas 21.11.1768 for en rejse fra København til Jylland for Erik Hjort
4) Borgerskab 20.12.1768 som skrædder i Viborg for Erik Hjort, født i Lemvig
5) Ansøgning 17.2.1778 borgerskab i Viborg igen for Erik Hjort med bevilling 8.12.1778
6) Købekontrakt 6.1.1776 på en ejendom i Viborg, der sælges af Erik Hjort til Anders Emmich Kramer, klejnsmed i Viborg
7) Brev
8) Skattekvitteringer
9) 2 mønstre

780 Hedvig Cathrine Hjorteberg ( -1777), jomfru, død i Stauning sogn
Skifte 10.12.1777 efter Hedvig Cathrine Hjortebjerg, ugift i Stauning Præstegård.
A:
0) forældre [Oluf Corneliussen Lip i Hjortebjerg, birkedommer ved Ulriksholm birk på Fyn, (søn af Cornelius Olufsen Lip, præst i Rynkeby og Revninge på Fyn) og Sidsel Thomasdatter Købke].
1) bror Cornelius Hjortebjerg, degn i Hjadstrup og Skeby på Fyn, død. 1B:
a Sidsel Kirstine Hjortebjerg g.m. Jesper Møller til Krogsgård i Gudum sogn
2) bror Thomas Købke Hjortebjerg, degn i Flødstrup og Ullerslev på Fyn, død. 6B:
a Rasmus Hagen Hjortebjerg 44 i Nyborg
b Sidsel Cathrine Hjortebjerg 43 g.m. Rasmus Sandersen, skrædder i København
c Johanne Hjortebjerg 40 i København
d Mette Hjortebjerg 34 på Fyn
e Henrikke Cathrine Hjortebjerg 31
f Hedvig Rosenvinge Hjortebjerg 28
3) bror Godske Hans Brochmann Hjortebjerg, degn i Mesinge på Fyn, død. 6B:
a Oluf Hjortebjerg, født 1737, kontrollør på Samsø
b Cornelius Hjortebjerg, købmand i Slagelse
c Rasmus Hjortebjerg, født 1740, degn i Mesinge
d Johannes Hjortebjerg, student, for 7 år siden rejst til Ostindien
e Karen Hjortebjerg, enke efter Jens Christensen i Mesinge
f Sidsel Kirstine Hjortebjerg, født 16.2.1735 g.m. skoleholder Mørk i Martofte i Dalby sogn [dvs. Stubberup sogn]
4) søster Anne Kirstine Hjortebjerg, [skifte Bølling herred gejstlig 16.2.1768 lbnr.75, var g.m. [Andreas Kjeldsen] Balslev, præst i Stauning. 4B:
a Oluf Balslev 30 i Allerslev Præstegård
b Jeremias Balslev i Odense på Fyn
c Cornelius Balslev 29
d Birgitte Kirstine Balslev 28.
Afdøde havde i mange år boet i Holstebro.
(Skiftet indført i Lundenæs og Bøvling amter skifteprotokol 1774-1781 fol.470 lbnr.631).

781 Kirstine Hjorth, jordemoder i Ørslevkloster og Ørum sogne
1) Anbefaling Viborg 20.5.1796 af Kirsten Hjort
2) Kontrakt 24.2.1803 mellem Ørslevkloster beboere og jordemoder Kirsten Holst
3) Bestalling Viborg Amtskontor 14.8.1811 for Kirsten Hjort at være jordemoder i Ørslevkloster og Ørum sogne.

782 Christen Simonsen Hjortnæs (1853-1910), skolelærer i Vrensted sogn
1) Kaldsbrev 26.9.1879 for seminarist Christen Simonsen Hjort af Løkkens mølle at være skolelærer i Vrensted sogn østre skole i Børglum herred.

783 Peder Hobolt (1757-1835), organist i Ribe og hustru Anne Cathrine Sørensdatter
1) Akter vedrørende organist Peder Hobolts giftermål 6.8.1814 med forrige madame Anne Cathrine salig Ebbesen, født Sørensen, af Haderslev, (1796-1820)
2) Dokumenter vedrørende Peder Hobolts kones arv
3) Regnskabsbog.

784 Jacob Jensen Hobro ( -1701), præst i Gimming og Lem
1) Brev 1687 til ham
2) Koncept til brev uden år fra Jacob Jensen Hobro til Peder von Spreckelsen til Dronningborg
3) Ekstrakt af forordning af 11.11.1682 om kop- og kvægskat.

785 Henrik Muhle Hoff (1763-1817), ejer af bl.a. Asmildkloster i Asmild sogn. Boede fra 1809 i Viborg
1809-1811 Papirer vedrørende hans fallitbo. (1 pk).
(Ikke set).

mild

786 Oluf Hannibal Hoff, provst i Toten i Norge, død 1758.
1) Vidneudsagn i provsteretssag 8.7.1751 mod Oluf Hannibal Hoff, der var anklaget for at tale imod guds ord og imod kongen.

787 Mads Andersen Hoffgaard ( -1784), møller i Mygind mølle i Mygind sogn
1) Skifte 22.7.1784 efter Mads Andersen Hoffgaard, møller i Mygind Mølle.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Madsen i Revensmølle. B:
1) Martha Marie Madsdatter 18
2) Marianne Madsdatter 15
3) Anders Madsen 13
4) Bodil Cathrine Madsdatter 11.
FM:
1 født værge Christen Hofgaard i Hadsund
2 mors halvbror Niels Jensen i Hvalløs.
(Skiftet indført i Den Hørningske Stiftelse fæste- og Skifteuddrag 1762-1857 fol.29B lbnr.12).

788 Jacob Elias Hoffmann, ( -1776), apoteker i Ringkøbing og Holstebro
1) Bestalling 17.10.1755 som apoteker i Holstebro.

789 Christian Georg de Hoffmann, toldkasserer i Maribo
1) Kautionsbevis Viborg 9.2.1801 for Christian Georg de Hoffmann, der nu er udnævnt til toldkasserer i Maribo, underskrevet af Ernst Halchus de Hoffmann.

790 Ernst Halchus de Hoffmann (begravet Viborg Domkirke 11.3.1806), oberstløjtnant, til Åbjerg i Vedersø sogn og hustru Karen Elisabeth de Hoffmann
1) Fotokopi af adelspatent 15.11.1780 efter originalen i Ålborg historiske Museum for Ernst Halchus, adlet de Hoffmann
2) Revisionsforretning uden år over afdøde frue oberstløjtnantinde de Hoffmanns efterladte papirer. [Karen Elisabeth de Hoffmann begravet Viborg Sortebrødre 6.1.1821]
3) Afkald Viborg juni 1785 fra Margrethe Kirstine Schmidt, der nu er gift med Jens Bone Højer, præst i Hee og No til sin formynder oberstløjtnant Halchus de Hoffmann til Åbjerg
4) Afkald Ålborg 24.4.1804 fra Ingeborg Hoffmann g.m. [Clemen Ziira] Suckow for arv efter moster Mette de Hoffmann, [begravet Viborg Domkirke 14.5.1798, skifte Viborg 3.5.1798 lbnr.1628] til major landsdommer de Lautrup
5) Afkald Hejlskov præstegård 23.10.1803 fra Mette Pandrup de Hoffmann g.m. Andreas Christian Funder, præst i Ørslevkloster for arv efter frøken Mette de Hoffmann i Viborg til far oberstløjtnant Ernst Halchus de Hoffmann
6) Afkald Holstebro 6.1.1806 fra Karen Marie Hoffmann g.m. C. Wesenberg i Holstebro for arv efter moster Mette de Hoffmann til far oberstløjtnant de Hoffmann
7) Afkald Viborg 22.6.1787 fra Elisabeth Halchus Hoffmann g.m. Mathias Richter til Voldbjerg [i Hee sogn] for arv efter forældre og efter jomfru [Kirsten] Fogh og efter morfar og mormor til oberstløjtnant de Hoffmann til Åbjerg
8) Afkald Ålborg 5.8.1785 fra Schack Halchus Hoffmann, der nu er myndig, for arv efter
a forældre [Christian Georg] Halchus til Langholt [i Horsens sogn] i Vendsyssel og hustru [Birgitte Elisabeth Holck, skifte Ålborghus amt 24.4.1769 lbnr.432]
b fars moster jomfru Kirsten Fogh, der døde på Kås i Salling
c morfar Schack Wittinghof Holck til Vrå [i Ajstrup sogn og hustru
til farbror oberstløjtnant Ernst Halchus de Hoffmann til Åbjerg
9) Bevilling 17.9.1779 at sidde i uskiftet bo for kaptajn Ernst Halchus og hustru Karen Elisabeth de Hoffmann af Åbjerg
10) Tilladelse København 8.3.1806 at sidde i uskiftet bo for Karen Elisabeth de Hoffmann og 12 børn, enke efter oberstløjtnant Ernst Halchus de Hoffmann fra2 børn:
a Hans Drejer de Hoffmann
b Søren de Hoffmann
11) Tilladelse Viborg 10.3.1806 at sidde i uskiftet bo for Karen Elisabeth de Hoffmann og 12 børn, enke efter oberstløjtnant Ernst Halchus de Hoffmann fra [Karen Marie] de Hoffmann g.m. C. Wesenberg
12) Tilladelse Viborg 12.3.1806 at sidde i uskiftet bo for Karen Elisabeth de Hoffmann, enke efter oberstløjtnant Ernst Halchus de Hoffmann fra Gertrud de Hoffmann, der har bevilling af 20.12.1799 at være egen værge
13) Tilladelse 12.3.1806 til at sidde i uskiftet bo for Karen Elisabeth de Hoffmann, enke efter oberstløjtnant de Hoffmann fra datter Mette Pandrup de Hoffmann g.m. Andreas Christian Funder i Hejlskov præstegård, præst i Ørslevkloster
14) Tilladelse 1806 at sidde i uskiftet bo for Karen Elisabeth de Hoffmann og 12 børn, enke efter oberstløjtnant Ernst Halchus de Hoffmann fra Ingeborg de Hoffmann g.m. [Clemen Ziira] Suckow
15) Tilladelse 1806 at sidde i uskiftet bo for Karen Elisabeth de Hoffmann og 12 børn, enke efter oberstløjtnant Ernst Halchus de Hoffmann fra Mathias Hoffmann
16) Tilladelse Viborg 10.3.1806 for Karen Elisabeth de Hoffmann, enke efter oberstløjtnant Ernst Halchus de Hoffmann fra E. S. C. de Hoffmann
17) Tilladelse 1806 at sidde i uskiftet bo for Karen Elisabeth de Hoffmann og 12 børn, enke efter oberstløjtnant Ernst Halchus de Hoffmann fra Jens de Hoffmann
18) Tilladelse Viborg 28.7.1807 at sidde i uskiftet bo for Karen Elisabeth de Hoffmann og 11 børn, enke efter oberstløjtnant Ernst Halchus de Hoffmann fra Christian Georg de Hoffmann
19) Afregning mellem oberstløjtnant de Hoffmann og landkommissær Møller til Højris om købesummen for Åbjerg efter købekontrakt af 9.10.1798
20) Beregning over afdøde frøken Mette de Hoffmanns gæld, [begravet Viborg Domkirke 14.5.1798, skifte Viborg 3.5.1798 lbnr.1628]
21) Ansøgning 1799 om optagelse i Den almindelige Enkekasse for Karen Elisabeth de Hoffmann g.m. oberstløjtnant Ernst Halchus de Hoffmann
22) Indskudsbevis 11.3.1799 i Den almindelige Enkekasse for oberstløjtnant E. H. de Hoffmanns indbetaling for hustru Karen Elisabeth de Hoffmann
23) Indskudsobligation 6.8.1799 i Den almindelige Enkekasse for oberstløjtnant E. H. de Hoffmann
24) Gældsbevis Viborg 5.2.1820 fra Karen Elisabeth de Hoffmann enke efter oberstløjtnant Hoffmann i Viborg til frøken Georgine Hauch i Viborg
25) Ved auktion 24.6.1798 blev Sønder Vosborg i Ulfborg sogn tilslaget enkefrue Hoffmann på Åbjerg.

791 Hans de Hoffmann, (1713-1793), landkommissær, præsident i Fredericia, amtmand i Koldinghus amt
1) Breve, dokumenter og akter vedrørende aparte pension med ansøgning 16.9.1771 fra Hans de Hoffmann
2) Brudstykker om indberetning om kolonierne på Randbøl Hede.

792 Jens Ottesen Holbech ( -1745), øltapper i Viborg
1) Regnskabsbog 1715-1745
2) Skifte efter Jens Ottesen Holbæk i Viborg.
E: Anne Marie Pedersdatter Harch. LV: Peder Vormstrup i Viborg. B:
1) Agnethe Cathrine Holbæk 21
2) Maren Skram Holbæk 19
3) Otto Holbæk 13
4) Maren Harch Holbæk 12
5) Johannes Holbæk 11
6) Simon Holbæk 4
7) Karen Krarup Holbæk 2.
FM: morbror [Naaman] Harch, rådmand i Viborg.
Arv i boet efter [afdødes moster] Karen Knudsdatter [Borbjerg] i Øster Nykirke præstegård, skifte Nørvang herred gejstlig 15.2.1739 lbnr.19, enke efter Hans Jørgensen Jelling, præst i Øster Nykirke og Give, [skifte Nørvang herred gejstlig 17.1.1735 lbnr.15].
Registrering 5.7.1745.
(Skiftet er indført Viborg byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol.325 lbnr.786).

793 Otto Jensen Holbech (1648-1713), kapellan i Holstebro og hustru Maren Knudsdatter Skram
1673-1729 Personlige papirer, lejekontrakter, regnskaber, breve, embedssager, opskrifter manuskripter og skifte. (1 pk).
(Ikke set).
Skifte efter Otte Jensen Holbæk, kapellan i Holstebro, død oktober 1713.
E: Maren Knudsdatter Skram. B:
1) Jens Ottesen, krambodkarl i Viborg
2) Knud Ottesen, hjemme under privat information.
(Skiftet er indført i Ulfborg herreds gejstlige skifteprotokol 1685-1767 løbenummer 30).

794 Ludvig Holberg
1) Maskinskrevet afskrift af brev København 16.5.1739 fra Ludvig Holberg til Ribe stiftprovst vedrørende studieskat og cathedraticum fra Universitetet.
(Original i Ribe bispearkiv Reg. no.7, Capsa 62, Pk.2, no.20).

795 greve Holck
1) Brev Skanderborg 12.6.1775 til greve Holck fra dennes onkel H. J. Pultz med meddelelse om at dennes mor Sofie Dorthe Holck er død 8.6.1775, enke efter major [og overførster Frederik von] Pultz, [begravet Skanderborg 28.5.1766].
Litteratur: Danske skovfolk af svend Balslev 1989. Heri side 154: Friedrich von Pultz.

796 Jens Christian Holdgaard (1874-1936), husmandsfører, rigsdagsmand, medlem af Statens Jordlovsudvalg, i Ikast
1918-1931 Jordlovssager, politiske breve, sager vedrørende husmandsbevægelsen og Hedeselskabets udstykningssager (3 bd/pk).
(Ikke set).

797 Peder Severin Fønss Hollesen, typograf i Viborg
1) Vise ved faktor P. Hollesens fødselsdag 19.11.1858
2) Skæmtsom tale uden dato forfattet af "Jens Møller Selmer den Mægtige"

3) Breve 1845-1867.

798 Holm, forpagter på Asmildkloster i Asmild sogn
1) Inventarfortegnelse over Asmildkloster 1818
2) Regning 1818.

799 Charles Alexander Holm ( -1920), frisør og forsikringsagent i Odder
1) Testamente. A:
1) søster Laura Emilie Jacobine Holm g.m. Peder Martin Severin Jensen
a søstersøn Josef Benjamin Jensen
b søstersøn Engelbrecht Ried
2) Forsikringssager heraf:
a Kvitteringsbog for indskud i Dansk Ligbrændingsforening
3) Regnskaber og kvitteringer
4) Breve
5) Obligationer.

800 Christian Holm, avlsbruger i Randers
1) Opholdskontrakt 1846, hvorefter M. J. Holm i Randers giver ophold til sine forældre Christian Holm og Abelone Calmer, der boede i Århus.

801 Frands Holm, købmand i Ålborg, ejer af Hornskovgård i Farstrup sogn
1815-1816 Ejendomspapirer (1 pk).
(Ikke set).

802 Jacob Holm (1770-1849), købmand og forligelseskommissær i Randers, ejer af Holmgård i Kristrup sogn
1796-1847 Forligssager, ejendomspapirer, skibsskøder, sager vedrørende Randers Amt Husholdningsselskab, panteobligationer, avisudklip, breve, med mere. (1 pk).
(Ikke set).

803 Knud Peder Sørensen (Gødvad) Holm, veteran fra 1864, husmand i Tandskov i Serup sogn
1) Dagbog 1864 med notater fra soldatertjenesten

Sidste opslag

2) regnskabsnotater
3) Afskrevne sange.

804 Rasmus Alexander Lang Holm (1794-1862), overretsprokurator i Viborg
1) Breve
2) Regnskaber
3) Prokuratorsager
alle 1808-1857.

805 Simon Holm, skipper i Ålborg
1) Regninger 1823.

806 Poul Valdemar Holmberg (1904- ), gartnerlærling i Brædstrup i Ring sogn
1) Dåbsattest for Poul Valdemar Holmberg, født 19.11.1904, døbt København Simeons kirke 18.12.1905, søn af arbejdsmand Anders Oskar Holmberg og Sofie Bertine Magdalene Jørgensen, borgerlig vielse København 25.11.1898
2) Koppeattest
3) Værgerådspapirer
4) Lærlingekontrakt.

807 Peder Christian Christensen Holmmark i Daugbjerg sogn
1) Benådning 6.2.1872 for 4 dages simpelt fængsel af Peder Christian Christensen Holmmark i Daugbjerg efter højesteretsdom af 17.10.1871 for disposition over udlagt gods efter straffelovens § 256. Påtegnet: 1871 B14C.

808 Holst, skolelærer i Grønhedens skole i Volstrup sogn
1) Auktions katalog ved auktionen 8.11.1834 i Grønhedens skole.

809 Else Marianne Holst, født Falkenskjold (1738-1801), første ægteskab med konferensråd Constantin Charisius, andet ægteskab med Jens Melchiorsen Holst, præst i Vinding og Bryrup
1) Skifte 18.11.1801 efter Else Marianne Falkenskjold, der døde på Constantinsborg. 18.11.1801.
Enke efter Jens [Melchiorsen] Holst, præst i Vinding og Bryrup og Vrads, [skifte Tyrsting herred gejstlig 23.11.1784 lbnr.80]
Afdøde var døbt 21.11.1737 i Odense Sankt Knud. A:
1) farbror Falkenskjold, død. 3B:
a oberst Falkenskjold i København
b kammerherre Falkenskjold i København
c frøken Falkenskjold i København
2) farbror etatsråd Dyssel i København, død. 3B:
a major Dyssel i København
b Peder Dyssel, løjtnant i Nyborg
c Sofie Cathrine Dyssel hos mor i Hobro eller Holstebro, nu g.m. Anders [Eriksen] Hvas, præst i Nors og Tved
3) farbror Johan Arent [Ejlersen] Dyssel, [præst i Østofte] på Lolland, død. 3B:
a Frands Testrup Dyssel, præst i Østofte
b Kirsten Dyssel g.m. Christen Henriksen, smed i Kældernæs i Stokkemarke sogn på Lolland
c Erhardine Dyssel, død, var g.m. Edvard Sidenius, købmand i Maribo. 6B: Isak 15, Anne Margrethe 14, Andrea Cathrine 13, Marie Elisabeth 12, Christiane 9, Erhardine Marie 7
4) farbror Arnold Christian [Ejlersen] Dyssel, præst i Hygum i dansk Holsten, død. 1B:
a Kirsten Marie Dyssel, [skifte 9.12.1796 lbnr.129], gift i Hee ved Ringkøbing 7.10.1785 med Niels Wormslev, præst i Viby og Tiset. 5B: Marie Kirstine 17, Martha 15, Christiane 13, Arnoldine Christine 12, Ejlert Christian 10
5) morbror Casper Christoffer Bartholin Eichel, død. 5B:
a Johan Bartholin Eichel, etatsråd død. 6B: Johan Bartholin Eichel, stamherre, Casper Jens Christoffer Bartholin, kornet, Thomas Christian Bartholin, Frederik Vilhelm Bartholin, Bolette Marie Dorthe Bartholin, Elisabeth Petronelle Bartholin g.m. Mangor
b Else Bartholin Eichel, død, var g.m. amtmand Hansen i Jylland. 2B: Steffen Christoffer, Johan Vilhelm August
c Marianne Bartholin Eichel, død, var g.m. [Hans] Brink Seidelin til Eriksholm. 6B: Hans Didrik 22, cand. jur, Casper Christoffer 21, løjtnant ved Sjællandske Rytter Regiment, Peder 18, Ludvig Christian 14, Ingeborg Elisabeth, Sofie Christiane
d Christiane Bartholin Eichel, conventualinde i Vemmetofte Frøkenkloster
e Thomas Bartholin Eichel, første landsdommer på Sjælland
(Skiftet er indført i Ning herred gejstlig skifteprotokol 1758-1806 fol.261B, lbnr.141).
[Første ægteskab med Constantin August Charisius til Constantinsborg, skifte Havreballegård og Stjernholm amter 2.1.1777 lbnr.177].

810 Jens Palle Christian Holst (1795-1886), stænderdeputeret, prokurator i Randers
1828-1836 Noteringskalendere. (1 pk).
(Ikke set).

811 Karen Andersdatter Holst (1813- ), gift med skræddersvend Jens Jensen i Viborg
1) Dåbsattest Viborg Domkirke 20.2.1814, for Karen, hjemmedøbt 26.12.1813, datter af Anders Holst, skrædder og Anne Andreasdatter
2) Skudsmål 26.10.1826 for Karen Andersdatter Holst, født Viborg 26.12.1813
3) Bevilling at være egen værge 31.5.1837 for Karen Holst i Viborg
4) Vielsesattest Viborg Domkirke 5.11.1838 for Jens Jensen, skræddersvend i Viborg og Karen Holst af Viborg.

812 Henning Christoffer von Holstein (1749-1811) i Holbæk købstad, oberst, kommandant for 2. jyske regiment
1) Brev Viborg 9.11.1810 til von Holstein i Kalundborg fra Sehested
2) Brev Kalundborg 5.1.1811 til oberst von Holstein i Holbæk fra Suenson.

813 Niels Pedersen Hornbech
1) Bevilling 28.5.1779 at overflytte arv efter Anne Johanne Kragelund til hendes brorsøn Niels Pedersen Hornbech fra Hobro overformynderi til Falster Sønder herreds gejstlige jurisdiktion, hvor Niels opdrages hos Ulrik [Frederik] Bolt, degn i Væggerløse, [da hans far Peder Nielsen Hornbech, degn i Væggerløse rømte 4.10.1775, uvist hvorhen. Skifte Falster Sønder herred gejstlig 8.2.1779 lbnr.90].

814 Hans Hornstrup, snedker i Holstebro
1) Borgerskab 30.11.1813 for Hans Hornstrup som snedker i Holstebro.

815 David Hornsyld (1762-1835), borgmester i Ålborg
1) Papirer 1816-1820 vedrørende hans varetagelse af Rothernes tarv ved skiftet efter Ida Cathrine [Lassen], enke efter [Niels] Bjørn til Buderupholm i Buderup sogn, [begravet Buderup 1.3.1770].

816 Laurids Hostrup ( -1750), byfoged i Hobro, byfoged i Ringkøbing fra 1744
1) Katalog over bøger, der tilhører Laurids Hostrup, byfoged i Hobro
2) Bestalling 24.10.1732 for Laurids Hostrup at være byfoged i Hobro
3) Bestalling 29.5.1744 for Laurids Hostrup nuværende byfoged i Hobro og herredsfoged i Onsild herred at være byfoged i Ringkøbing og herredsfoged i Bølling herred i stedet for Niels Foersum, der bliver byfoged i Hobro og herredsfoged i Onsild herred
4) Gældsbevis 29.4.1743 fra Christen Fogh skomager i Hobro til Laurids Hostrup, byfoged i Hobro
5) Gældsbevis 14.3.1737 fra Søren Jensen Trap i Hobro til Laurids Hostrup, byfoged i Hobro
6) Gældsbevis 17.4.1743 fra til Laurids Hostrup, byfoged i Hobro til Peder Worm i Ålborg
7) Brev Sæby 11.5.1738 til Laurids Hostrup, byfoged i Hobro fra N. Sørensen i Sæby vedrørende en strandet galiot og inddrevne varer på Læsø.

817 Niels Hostrup, købmand i Hobro
1) Regning 1747.

818 Laurids Peder Houmann (1818-1886), købmand i Horsens
1886-1891 Kassebog for eksekutorerne i Houmanns dødsbo (1 bd).
(Ikke set).

819 Christian Sinding Jensen Houmøller, landpostbud i Harridslev sogn
1) Papirer 1859-1914 vedrørende fast ejendom, der har tilhørt Christian Houmøller
2) Papirer 1905-1910 vedrørende kassererposten i landpostbudenes forening
3) Brev 1897 angående uddeling af reklamekort for Mønsteds margarine.

820 Jørgen Houmaae ( -1868), gårdejer i Hove sogn
1) Breve
2) Regninger
3) Lejekontrakt
i perioden 1835-1864.

820A  Anders Nielsen Hummelgaard
1) Kopi af kort over de byer uden for Danmark som Anders Nielsen Hummelgaard har opholdt sig i eller rejst igennem 1792-1797

821 Helene Marie Hovenbæk ( -1726), enke efter Otto Marsvin (1655-1725) til Trudsholm i Kastbjerg sogn
1) Samfrændeskifte efter Otte Marsvin til Trudsholm [i Kastbjerg sogn i Gjerlev herred]. 12.6.1725.
E: Lene Marie von Hovenbech. LV: Christian Braëm til Skovsgård, landsdommer i Nørrejylland. B:
1) Peder Marsvin
2) Anne Helvig Marsvin 26
3) Anne Margrethe Marsvin 20.
FM: Thøger Reenberg til Ristrup [i Sabro sogn], morbror Peder [Pedersen] von Hovenbech til Torpegård [i Sønder Nærå sogn] på Fyn.
Bevilling til uskiftet bo af 17.11.1703.
Jordebog over Trudsholm 1725 fol.427-443.
(Skiftet er indført i Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter skifteprotokol 1716-1726 fol.394 lbnr.13).

822 Niels Thomsen Husted (1832-1892), dyrlæge i Nykøbing Mors
1861-1891 Protokol over smitsomme sygdomme. (1 bd).
(Ikke set).

823 Mads Hvas
1) Kvittering 29.4.1740 uden underskrift for at have lånt 100 rdl. af Mads Hvas.

824 Peder Hvas ( -1742), godsforpagter af Højgård i Grejs sogn
Skifte 15.8.1742 efter Peder Hvas, forpagter på Højgård i Grejs sogn.
E: Maren Mikkelsdatter. B:
5) Mikkel Pedersen 7
6) Niels Pedersen 5
7) Peder Pedersen 9 mdr.
Første ægteskab med Maren Windfeld. B:
1) Laurids Pedersen Hvas 19
2) Ursula Pedersdatter 12
3) Christen Pedersen 11
4) Peder Pedersen Hvas 9.
FM:
1 Hans Lottrup, birkedommer
2 Hans Windfeld i Christian Alberts Kog.
Desuden nævnes Maren Windfelds søster Anne Margrethe Windfeld g.m. Mikkel Skytte, præst i Jelling og Hover.

825 Peder Rasmussen Hvas (1719-1758), vognmand i Viborg og hustru Kirsten Arildsdatter ( -1758)
1) Skifte 19.12.1758 efter Peder Rasmussen Hvas i Viborg.
E: Kirsten Arildsdatter, der døde 24.2.1758. B:
1) Maren Pedersdatter 16.
FM:
1 farbror Jacob Rasmussen Hvas i Viborg
2 farbror Niels Rasmussen Hvas.
Afdøde døde 18.2.1758
(Skifte er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1752-1766 fol.263 lbnr.979).

826 Anders Eriksen Hvass (1734-9.9.1808), præst i Nors og Tved
1) Skøder
2) Forpagtningskontrakter
3) Gældssager
4) Regninger og kvitteringer
i perioden 1789-1808.

827 Andreas Nikolaj Hvass (1797-1867), herredsfoged i Hellum og Hindsted herreder
1) Breve
2) Regninger og kvitteringer,
i perioden 1855-1865.

828 [Jens] Christian Hverring, opsynsmand ved befordringsvæsnet i Randers
1) Regninger og kvitteringer 1830-1845 i hans dødsbo.

829 Frederik Christian Hvid (1748-1814), præst i Årslev og Hørning og hustru Anne Trap Friis (1766 -1823)
1) Breve
2) Nytårskort 1.1.1809 fra præstens yngste datter Inger Ellen Bolette Hvid, [født 31.12.1793]

Klappen slået op, så nytårshilsnen kan læses

3) Opskrift på sirupskage

4) Regninger, kvitteringer og kontrabøger
5) Bryllupstaler af Frederik Christian Hvid:
a 31.3.1795 for Hr Clausen og madam Barfoed
b 4.10.1811 for Niels Christian Rasch i Ålborg og Maren Krag Hvid
c samt uden dato en bøn ved en konfirmation
6) Bryllupstale 16.7.1807 af Steffen Tetens, præst i Fredericia Trinitatis formentlig for Anneke Hansen og Christian Eilskov
7) Dokumenter vedrørende den Hørningske Stiftelse 1798-1799
8) Fortegnelse over tiendeydere 1815 i Årslev, Hørning og Lime sogne
9) Opgørelser, inventarier og kataloger
10) Skrivelser til og fra offentlige myndigheder
11) Retstrætter vedrørende kontrakter og gældsbreve.

830 Jens Hvid, præst
1) Fortegnelse uden dato over udgifterne til hans ordination.

831 Jens Hvid, Viborg
1) Skattekvitteringsbog 1818-1823

832 Mads Hvid (1788- ), løjtnant, krigssekretær og toldbetjent i Rudkøbing 1823, i Randers fra 1828
1) Dåbsattest Århus Domkirke 29.10.1788 for Mads, søn af Niels Hvid, rådmand
2) Tre lister 1805-1805 med karakterer for Mads Hvid i anden klasse
3) Skudsmål 11.1.1806 fra Odense Katedralskole med karakterer og anden bedømmelse
4) Udnævnelse 19.1.1810 af Mads Hvid som sekundløjtnant på Samsø
5) Bevilling af afsked som sekundløjtnant 7.10.1815 for Mads Hvid
6) Udnævnelse 18.10.1823 af Mads Hvid til told-underbetjent i Rudkøbing
7) Udnævnelse 6.2.1828 af Mads Hvid til krigssekretær
8) Udnævnelse 31.3.1828 af Mads Hvid som told-underbetjent i Randers
9) Bevilling af pension 15.6.1739 for Mads Hvid, som afskediget undertoldbetjent og sekretær i Randers
10) Arvelod april 1841 til Mads Hvid, sekretær efter skifte sluttet 26.3.1841 efter Elisabeth Christiane Frisenberg, enke efter Niels Hvid, borgmester i Århus, [skifte Århus 28.8.1813 lbnr.3823]
11) Konfirmation 27.5.1841 af bestalling 6.2.1828 af Mads Hvid som krigssekretær
12) Testamente uden dato for Mads Hvid
13) Fem tallotteri kuponer

14) Hyldestpamflet med billede af Johan Henrik Tauber . (1743-1816), [sidst rektor i Roskilde], skrevet af J. Møller

833 Niels Jensen Hvid (1728-1793), rådmand og byskriver i Ringkøbing
1752-1793 Breve, anbefaling, gældsbreve, skøder, regninger og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

834 Villads Kastbjerg Hvid (1790- ), søn af Frederik Christian Hvid, præst i Årslev, Hørning og Lime
1) Stipendiebevilling til Villads Kastbjerg Hvid, født 1790, søn af Frederik Christian Hvid, præst i Årslev, Hørning og Lime, til udbetaling når han forlader Viborg skole og begynder på Akademiet i København for tre år, efter fundats af Niels Juul til Kongstedlund for hans slægt. Underskrevet Horsens 9.5.1791 af Christian Frederik Juul.

835 Jacob Peder Hygum ( -1838), rebslager i Holstebro
1819 Dokument vedrørende hans fallitbo. (1 pk).
(Ikke set).

836 Else Pedersdatter Hylleberg ( -1752), ugift i Viborg
1) Skifte 25.9.1752 efter Else Pedersdatter Hyllebjerg, ugift i Viborg.
A:
1) søster Ellen Pedersdatter g.m. Søren Mortensen i Hylleberg på Bjørnsholm gods (dvs. Vitskøl kloster gods)
2) søster Gertrud Pedersdatter g.m. Anders Andersen i Hyllebjerg på Bjørnsholm gods
3) søster Mette Pedersdatter g.m. Anders Jensen i Vrold [i Skanderup sogn] på Skanderborg Rytterdistrikt
4) bror Mads Pedersen, fæstebonde på Sjælland, uvist hvor
5) bror Simon Pedersen, kældermand i København, død uden børn
6) bror Hans Pedersen, lakaj i Rendsborg, død uden børn.
Registrering 18.3.1752.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol.606B lbnr.859).

837 Hyttel, købmand i Hobro
1) Maskinsynsbog 1914-1928 i 2 dele med vejledning i arbejderbeskyttelse og indføring af foretagne syn

Tilfældigt opslag

838 Christen Sørensen Høberg ( -1838), skrædder i Viborg
1) Udskrift af retssag Viborg justitsprotokol 18.10.1802 for Christen Høberg, skrædder i Viborg mod Jørgen Rind, skomager i Viborg.

839 Anne Sofie Høgh (1743-1795), enke efter Niels Christian Gjørup, rådmand og købmand i Viborg, [skifte Viborg 30.10.1782 lbnr.839]
1) Skatte- og afgiftskvitteringsbog 1793-1794 for Anne Sofie Gjørup

2) Regninger og kvitteringer
3) Del af brev uden dato til Anne Sofie Høgh fra hendes mand
4) Brev 18.6.1791 til Anne Sofie Høgh fra hendes søster Anne Marie Høgh, enke efter Christen Uhrenholt i Gråmølle, [begravet Hasle 9.12.1790]
5) Brev 2.7.1793 til Anne Sofie Høgh fra søster Anne Marie Høgh gift med Mikkel Olufsen Kaae i Gråmølle
6) Obligation 1.12.1792
7) Lejekontrakt Viborg 20.4.1789 hvor Anne Sofie Høgh udlejer til fændrik Budtz
8) Regninger og kvitteringer.

840 Jens Christian Høgh (1696-1762), guldsmedesvend i Viborg
1) Udskrift Århus justitsprotokol 29.10.1722, hvor Jens Christian Høgh, guldsmedesvend har stævnet Søren Jensen Samsing for gæld
2) Udskrift af Viborg justitsprotokol 3.9.1731, hvor Jens Christian Høgh, guldsmedesvend har stævnet adskillige for gæld
3) Udskrift af Viborg justitsprotokol 14.5.1736, hvor Jens Christian Høgh, guldsmedesvend har stævnet adskillige for gæld
4) Udskrift af Viborg justitsprotokol 12.8.1737, hvor Jens Christian Høgh, guldsmedesvend har stævnet adskillige for gæld
5) Fire gældsbeviser 1755-1757.

841 Johan Henrik Høgh (1761-1823), birkedommer og prokurator i Randers
1788-1822 Prokuratorforretninger, ejendomspapirer og regnskaber (1 pk).
(Ikke set).

842 Mogens Nielsen Høgh i Nybrohus i Kvols sogn og hustru Mette Lauridsdatter
1) Testamente 23.4.1787 for Mogens Nielsen Høgh og hustru Mette Lauridsdatter, 59 år gammel, i Nybrohus i Kvols sogn.
Arvinger angives ikke.

843 Niels Mogensen Høgh (1717-1787), borgmester i Viborg
1)) Kopi af testamente Viborg 22.10.1787 for Niels Mogensen Høgh. B:
1) Mogens Nielsen Høgh g.m. Mette Lauridsdatter, der har oprettet testamente 23.4.1787
2) Anne Marie Høgh g.m. Christen Uhrenholt i Gråmølle
3) Anne Sofie Høgh, enke efter Niels Christian Gjørup, rådmand i Viborg, [skifte Viborg 30.10.1782 lbnr.839].
2)) Sager vedrørende Niels Høghs svigersøn rådmand Niels Gjørup og skiftet efter ham.

844 Peder Jensen Høgh ( -1603), skolemester i Viborg
1) Kvittering 1.4.1582 fra Peder Jensen Høgh, skolemester i Viborg, til Gregers Holgersen Ulfstand til [Nørre] Vosborg, for betaling for at have været tugtemester for hans søn Melchior på en udenlandsrejse til Tyskland i Strassburg, Tybring og andre steder.

845 Anne Barbara Høgh gift med Peder Schmidt Holm, toldbetjent i Randers
1) Kopi af afkald 27.5.1821 fra Anne Barbara Holm g.m. Peder Schmidt Holm, toldbetjent i Randers for arv efter sin far professor Niels [Jørgensen] Høgh, præst i Skedsmo i Akershus stift efter skifte sluttet 23.7.1807.
Se
Bastian Svendsen: Etterretninger om geistligheten i Akershus stift. Heri Skedsmo præst nummer 11: Niels Høeg

846    Jens Thomsen Høgh (1800- ), søn af guldsmed Just Høgh i Kolding.
1) Dåbsattest Kolding 21.9.1800 for Jens Thomsen, født 12.9.1800, søn af Just Høgh og Maren Jensdatter.

847    Maren Høgh, født Grønvald (1804- ) i Randers
Bevis 16.11.1830 for indskrivning i Ligsocietetets Kasse i Randers for Maren Høgh, født Grønvald, 26 år.

848    Emmerik Lucian Høegh-Guldberg (1807-1881, dyremaler og tegnelærer i Århus og bror Carl Ferdinand Høegh-Guldberg (1821-1886)
1) Sygejournal for dyremaler Høegh-Guldberg, begyndt 7.2.1836
2) Sygejournal for Carl Guldberg 15 år, begyndt 18.2.1836.

849    Ove Høegh-Guldberg (1731-1808), statsminister, stiftamtmand i Århus
1793-1810 Skiftedokumenter, breve og auktionskatalog. (1 pk).
(Ikke set).

850    Johanne Marie Høffner ( --1781), husjomfru hos borgmester Høgh i Viborg
Skifte 25.1.1781 efter Johanne Marie Høffner, ugift i Viborg.
A:
1) søster Sidsel Høffner i Ålborg
2) halvsøster Anne Margrethe Høffner g.m. Jens Christensen i Gammelstrup.
Arv efter afdødes far Alexander Høffner, organist i Viborg Domkirke, [skifte Nørlyng herred gejstlig 7.8.1761 lbnr.157].
Arv efter afdødes mor Maren Jensdatter [Hassing, skifte Nørlyng herred gejstlig 31.5.1759 lbnr.148].
Afdøde døde 25.1.1781.
(Skiftet indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1781-1802 fol.103B lbnr.1406).

851    F. W. Høpfner, gårdejer i Hals sogn
1) Retsakter
2) gældssager
3) Opgørelser
for perioden 1845-1850.

852    Rasmus Sørensen Hørning ( -1723), præst i Beder og Malling
1) Kaldsbrev 2.8.1694 for Rasmus Sørensen Hørning at være præst i Beder og Malling efter afdøde Laurids Jensen Beder, kaldet af Ejler Jacobsen Ejlerts, lektor theol.
ved Århus Domkirke
2) Kongelig bekræftelse 24.8.1694 af kaldet.

853    Christen Nielsen Hørup, søn af anneksbonden Niels Baltsersen i Løvel sogn
1) Skudsmål Viborg 13.5.1754 for Christen Nielsen Hørup, søn af Niels Baltsersen, anneksbonde i Løvel med tilladelse til at tjene Laurids [Pedersen] Aastrup i Fallesgårde, præst i Dollerup, Finderup og Ravnstrup, dog skal han vende tilbage til anneksgården, når husbonden påbyder det.

854    Hans Jensen Hørup, gårdejer og landmåler i Hørup i Jelling sogn
1800-1861 Landmålerforretninger, breve, ejendomspapirer, testamente, bogkatalog, lægebog og rejsepas. (1 pk).
(Ikke set).

855    Jens Mathiassen Høst1749-1818), kaptajn og landmåler i Øster Teglgård i Viborg
1778-1817 Landmålerforretninger, breve og regninger. (4 pk).
(Ikke set).

856    Peder Panch Høstmark ( -1795) i Horsens
1) Bilag til skifte efter Peder Panch Høstmark.
(Skiftet indført i Horsens byfoged skifteprotokol 1791-1813 den 21.6.1795, fol.165, 310, 312 lbnr.1941).

857    Anders Andersen Høvedsgaard ( -1840), daglejer i Viborg, død som slave i Stokhuset i København
1) Skifte 18.6.1840 efter Anders Andersen Høvedsgaard, født i Viborg, erkæret umyndig 1832, afleveret 22.6.1837 til livstidsarbejde i Københavns Fæstning, død i Københavns Stokhus 2.3.1840.
A:
1) mors halvbror Mads Jensen i Sjørslev
2) mors halvsøster Kirsten Andersdatter, enke efter Christen Rind, snedker i Viborg. LV: Claus Handberg, feldbereder
3) mors halvsøster Maren Andersdatter, fattiglem i Demstrup, der døde 28.4.1841.

858    Anne K. Højer, jomfru i Viborg
1) Breve
2) Opskrifter
i perioden 1793-1814.

859    Christian Frederik Højer ( -1818), maler i Viborg
1) Samfrændeskifte 22.9.1818 efter Christian Frederik Højer i Viborg.
E: Dorthe Christiane Søborg. LV: J. Filipsen, urmager, der ægter enken. B:
1) Jane Højer.
Bevilling til uskiftet bo af 19.2.1818.
(Bevilling til uskiftet bo af 19.2.1818 er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 17904-1819 fol.463B lbnr.1755).

860    Edel Højer, enke efter Otto Christian Buchholt i Klitgård i Nørholm sogn.
1) Bevilling til uskiftet bo 30.10.1793 for Edel Højer, enke efter Otto Christian Buchholt i Klitgård i Nørholm sogn.

861    Frederik Birkenbusk Højer (1788-1854), hattemager i Thisted
1815-1853 Aktivliste og testamente (1 pk).
(Ikke set).

862    Helvig Anne Højer, frøken på Rydhave i Ryde sogn
1) Lille digt
2) Brudstykke af regnskab
3) Blyantstegning af frisure

863    Laurids Pedersen Højer (1740-1818), birkefoged i Vestervigkloster birk og Herredsfoged i Hassing-Refs herreder fra 1766
1) Kaldsbrev 10.10.1766 for Laurids Pedersen Højer at være birkedommer og birkeskriver i Vestervigkloster amt, kaldet af Peder Moldrup til Vestervigkloster
2) Bestalling 26.8.1778 for Laurids Pedersen Højer, herredsfoged i Hassing-Refs herreder, tillige at være birkefoged og skriver i Tandrup birk
3) Bestalling 26.3.1817 for Laurids Pedersen Højer af være herresfoged i Hassing-Refs herreder
4) Konfirmation 19.11.1817 på den af 24.10.1766 kaldelse af Laurids Pedersen Højer at være herredsskriver i Hassing-Refs herreder
5) Fogedforretning 27.5.1811 hos prokurator Voetmann efter auktionspenge, der tilhører Niels Hesselbjerg, forrige præst i Snedsted efter dom Hassing-Refs herreder 26.4.1810.

864    Mourids Mouridsen Højer (1678-1750), præst i Jelling, præst i Vejle fra 1724
1) Testimonium på latin 2.10.1703 fra Københavns Universitet for Mourids Mouridsen Højer
2) Kaldsbrev 5.8.1724 for Mourids Mouridsen Højer at være præst i Vejle og Hornstrup efter afdøde Eskild [Nielsen] Busch.
3) Konfirmation 26.3.1731 af kaldet til at være præst i Vejle og Hornstrup af 5.8.1724
4) Skøde 13.5.1720 til Mourids Mouridsen Højer, præst i Jelling på 2 bondehuse af kongens gods ved Høllund i Vorbasse sogn, som højstbydende ved auktionen 26.11.1722
5) Afkald 1730 uden dato fra Hans Frederik Offesen Højer
for arv efter far [Offe Mouridsen Højer, præst i Uldum og Langskov, skifte Nørvang herred gejstlig 27.6.1729 lbnr.9],
til farbror Mourids Højer, præst i Vejle og Hornstrup.

865    Vilhelmine Marie Kirstine Højer, jomfru i Viborg
Beskikkelse 6.3.1822 af [Emil Holger] Selmer, examinatus juris i Viborg som kurator for jomfru Vilhelmine Marie Kirstine Højer.

866    Laurids Højslev, (1805-1866), vognmand i Viborg
Brev 13.1.1841 fra J. Lundorf, murer i Stokkebro [i Gjerrild sogn] til Laurids Højslev, vognmand i Viborg.

867    Haagensen, konditor i Randers
1) Brev 13.9.1861 til konditor Haagensen i Randers fra J. Møller i Århus.

868    Jøns Haakonson, tjenestekarl i Frøslev sogn
1) Udskrift af Morsø herreders justitsprotokol 15.4.1859 for Jøns Haakonson, tjenestekarl i Frøslev sogn på Mors, med fritagelse for at stille forlovere ved indskrivelse til ægteskab, da han er født i Skåne i Sverige
2) Udskrift af Morsø herreders justitsprotokol 7.5.1859, hvor Jøns Haakonson aflægger ed på ikke at være i ægteskab.

869    Joachim Haahr (1739-1812), præst i Vejen og Læborg og hustru Abelone Cathrine Bützow
Testamente 4.2.1796 for Joachim Haahr, præst i Vejen og Læborg og hustru Abelone Cathrine Bützow.

870    Lene Pedersdatter Haahr gift med stads- og amtskok Hans Henrik Fertig i Kolding
1) Kontrakt af 27.12.1732 om arvedeling mellem Kirsten, enke efter Peder Udsen Haahr og hendes børn:
a Ude Pedersen Haahr
b Lene Pedersdatter Haahr g.m. Hans Henrik Fertig
2) Borgerskab 20.11.1738 for Hans Henrik Fertig, født i Flensborg, som kongeligt privilegeret stads- og amtskok med ret til udskænkning af øl og brændevin
3) Gældsbevis 29.9.1760 fra Lene, enke efter Fertig til Hedvig Kellinghusen, enke efter kontrollør Aarø i Flensborg
4) Gavebrev 9.6.1769 fra Lene, enke efter Fertig i Kolding til
a søn Jens Henrik Fertig i Slagelse, hans datter
1 Lene Fertig
b søn Peder Helt i Drammen i Norge
5) Nytårshilsen 1.1.1773 til bedstemor fra sønnen Hans Peder Fertig.

871    Peder Augustinussen Haahr (1710-1773), kapellan i Ribe Domkirke og hustru Johanne Cathrine
1) Bevis 20.1.1742 på latin for teologisk embedseksamen for Peder Haahr
2) Bevis 27.1.1742 på latin for homiletisk prøve for Peder Haahr
3) Brev 22.6.1757 til Johanne Cathrine g.m. Peder Augustinussen Haahr, kapellan i Ribe fra Anders Bondo [tolder] i Ålborg 67 år gammel, hvor han nævner:
Af Johanne Cathrine gift Haahrs slægt:
1) morbror Thyge Christensen Fur, der boede 1½ mil fra Ålborg, død et års tid før Anders Bondo kom til Ålborg [begravet Gunderup 6.8.1742]. Han kom fra Skovsgård [i Skjellerup sogn] til Villestrup [i Astrup sogn i Hindsted herred] 1704. Af børn nævnes B:
a Jens Thygesen.
Af Anders Bondos slægt:
0) forældre [Anders Sejersen, præst i Dalbyneder, Råby og Sødring, død 15.9.1691 og Bodil Lauridsdatter Hellevad, der døde på Skovsgård, skifte Onsild herred gejstlig 21.5.1711 lbnr.32]
1) søster Cathrine Hedvig [Andersdatter Bondo] død for 16 år siden, [skifte Fleskum herred gejstlig 17.1.1741 lbnr.36, var g.m. [Christen Mouridsen Mariager], degn i Storvorde og Sejlflod
2) bror Hans [Andersen Bondo], øverste kapellan i Århus Domkirke, død for 3 år siden [22.12.1754], 80 år gammel
[Mors første ægteskab med formanden Gert Christensen Bredkær, død 22.3.1677]. B:
3) [halv]søster Karen [Gertsdatter Bredkær], der døde for 5 år siden i Hobro, var g.m. Peder Jensen Vintmølle til Skovsgård [i Skjellerup sogn]
4) hustru [Anne Sofie Jørgensdatter] døde [i Bandholm] på Lolland det år, jeg fik ordre om at flytte til Ålborg [1746]
5) hustrus mosterdatter døde hos ham for 7 år siden
6) ældste søn Jørgen Bondo ved rentekammeret i København, død for 8 år siden
7) ældste datter Edel Marie Bondo, født 1725 i København er også død [begravet 30.4.1756]
8) en datter, der forestår hans husholdning 22
9) en søn 20, student
10) søstersøn, der rejste til Holland for 26 år siden, men har intet hørt fra ham
11) søsterdatter [Anne Pedersdatter Vintmølle] g.m. [Peder Christian] Henneberg, tolder i Horsens.
[Anders Bondos hustrus navn ses ved dåb i København Holmen 9.1.1733 af sønnen Andreas].


872    Hans Kappel Haasum (1742-1809), præst i Gjerrild og Hemmed
1) Skifte 6.4.1809 efter Hans Kappel Haasum, præst i Gjerrild og Hemmed.
E: Elisabeth Sofie [Abrahamsdatter] Dahl. LV: [Niels Erik] Behr i Grenå. B:
1) Christiane Magdalene Haasum g.m. Jacob Brandt, præst i Søby og Turup på Fyn
2) Ulrikke Eleonora Haasum g.m. [Oluf] Esmark til Ingvorstrup [i Vejlby sogn i Djurs Sønder herred]
3) Charlotte Louise Haasum g.m. Mønster, forvalter på Lundbygård [i Lundby sogn] på Sjælland
4) Jørgen Haasum 14 i Søby præstegård.
Afdøde døde 5.3.1809.
(Skiftet indført i Djurs Nørre herred gejstlig skifteprotokol 1756-1817 fol.594, 612, 622 lbnr.127).

873    Hans Kappel Haasum ( -1818), fuldmægtig ved Stiftsamtskontoret i Viborg
1) Breve
2) Regninger
3) Kvitteringer
i perioden 1814-1818.


    [Til oversigten]