Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

R    [Til oversigten]  1775    Christian Peder Raben (1825-1911), dimittend fra Jelling Statsseminarium, Jelling sogn, lærer og degn i Ribe
1) Eksamensbevis 30.8.1845 fra Det kongelige skolelærerseminarium i Jelling for Christian Peder Raben.

1776    Andreas Raklev, tolder i Kolding og hustru Christiane Dorthe Hansen
1)) Bevilling til uskiftet bo 9.12.1746 for Andreas Raklev, tolder i Kolding efter afdøde hustru Christiane Dorthe Hansen
2)) Skifte 10.4.1748 i boet efter afdøde Christiane Dorthe Hansen, der døde 11.8.1746.
E: Andreas Raklev, tolder i Kolding. B:
1) Margrethe Cathrine Raklev 21
2) Frederikke Sofie Raklev 20
3) Christiane Caroline Raklev 19
4) Hans Jesper Raklev 18
5) Sofie Magdalene Raklev 16
6) Frederik Raklev 13
7) Christian Raklev 11.
FM:
1 Martin Holst, byfoged i Bogense og birkedommer i grevskabet Gyldensten på Fyn, som nærmeste frænde
2 Jørgen Haahr, købmand i Kolding.

1777    Hans Knudsen Rafn ( -1735), borgmester i Viborg
1) Dokument 10.7.1727 vedrørende Hans Knudsens tilgodehavende i Rasmus Knudsen, købmand i Nykøbing Mors’ opbudsbo med resolution 5.4.1728.

1778    Oluf Rafn
1) Brev 3.9.1826 til Oluf Rafn på Kattrupgård ved Kalundborg fra far [Hans Severin] Rafn, præst i Haverslev og Bejstrup
I brevet nævnes Oluf Rafns søster Anne Sofie Rafn.

1779    Mathias Rahbek (1840-1910), ritmester i Århus, senere tørvefabrikant på Bakkegården i Nørre Borris sogn
1873-1906 Kopibøger, månedsjournal og dagbog for Økær Mose. (20 bd/pk).
(Ikke set).

1780    Edvard Johan Carl Rambusch (1846-1934), ansat ved landvæsenet i Viborg, senere oberstløjtnant i København
1863-1870 Dagbog med selvbiografi. (1 bd).
(Ikke set).

1781    Otto Fabricius Ramsing (1791-1866), apoteker, senere vinhandler i Nibe
1841-1871 Kopibog (1 bd).
(Ikke set).

1782    Jørgen Fog Ramstad (1742-1796), avlsmand, forpagter af Duegården i Viborg
1) Brev 28.11.1784 fra A. M. Tulipan i Ans Kro til jomfru Ramstad i Grønbæk Præstegård vedrørende penge hos hans svigersøn Jens Joensen i Hedemølle [i Lee sogn] ved Himmestrup
2) Regnskaber 1773-17186.

1783    Christen Mortensen Randers
1) Afskrift af Københavns rektors og konsistoriums dekret 3.7.1652 på latin, hvorved Christen Mortensen Randers blev relegeret i to år.
(Antagelig den præst af samme navn som de svenske indsatte 1660 som præst i Sønder Jernløse og Søstrup på Sjælland).


1784    Mikkel Hansen Randers (1698-1751), skomager i Viborg
1)) Skifte 17.12.1751 efter Mikkel Hansen Randers, skomager i Viborg.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Jens Nielsen, smed i Viborg. B:
1) Hans Mikkelsen Randers 5
2) Anne Mikkelsdatter Randers 1.
FM: Jens Hansen Bering.
Desuden nævnes
1 afdødes far Hans Mikkelsen Randers, [skifte 11.9.1731 lbnr.537]
2 afdødes søster Margrethe Hansdatter Randers.
Registrering 11.3.1751.
(Skiftet er indført i Viborg Byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol.577B lbnr.852).

1785    Rasmus Nielsen Randlev ( -1839), skoleholder i Nølev sogn 1798, degn i Ovsted sogn fra 1809
1) Skudsmål for Rasmus Nielsen Randlev, søn af Niels Rasmussen, skoleholder i Fensten, begyndt 5.5.1792
2) Beskikkelse 24.8.1798 af Rasmus Nielsen Randlev fra Odder som skolelærer i Nølev i Jens Pedersens sted
3) Beskikkelse Århus bispegård 27.4.1809 af Rasmus Nielsen Randlev som degn i Ovsted og Tåning i afdøde Rasmus Poulsens sted
4) Afkald Ris 28.12.1842 fra Elisabeth Marie Margrethe Randlev, der tjener i Nygaards Kro for arv efter far kirkesanger Randlev i Ris ved bror Jørgen Randlev og formynder skoleholder Rasmussen i Ris
5) 1821 Digtet: Luthers mindste, belønnet med den udsatte præmie
6) Forskellige regneopgaver med svar

Nogle eksempler

7) Skøde 22.6.1812 fra Louis de Sérène d’Acquéria til Ussinggård til Rasmus Nielsen Randlev, degn i Ovsted, på jord og ejendom på Ris mark i Ovsted sogn med købekontrakt af 14.1.1812
8) Kvittering for indsamlet beløb i Ovsted sogn til Horsens lærde skole.

1786    Laurids Randlev (1752-1808), klokker i Viborg Søndre sogn kirke
1) Obligationer 1790-1798.

1787    Mathias Schwarzkopf Randrup (1804- ), præst i Ikast 1840-1849, i Strandby og Farsø 1849-1857 og i Tingsted1857, entlediget 9.3.1871
1) Journaler og kopibøger 1842-1857, ført af Mathias Schwarzkopf Randrup.

1788    Enevold Randulf, amtsskriver og senere amtsforvalter i Århus
1) Aftale 23.8.1694, hvorefter Jens Christensen Basballe i Skorup leverer 80 potter fransk vin til Enevold Randulf.


1789    Hans Ranmar (1873-1935), præst i Galten og Vissing
1923-1933 Breve. (1 pk).
(Ikke set).

1790    Frederik Siegfried Rantzau (1744-1822) til Krengerup på Fyn med flere godser
1)) Obligation 16.6.1783 fra Frederik Siegfried Rantzau til Krengerup, Fjellebro, Brahesholm, Skovgård og Søholm som formynder for lensbaron Ove Henrik Juel til Rysensteen, Rammegård og Herpinggård, som overformynder ved overleveringen af disse godser til enkefrue friherreinde Juel på Lundbech, har gjort rigtighed for de børnepenge på Rammegård gods ved skifte sluttet 6.7.1780 efter Oluf Jensen Ørgaard i Øster Ølby i Ølby sogn til B:
1) Christiane Olufsdatter. Afkald 7.7.1791 fra hendes mand Iver Sørensen Dahl i Fousing sogn
2) Johanne Olufsdatter. Afkald 3.6.1794 fra hendes mand Laurids Andersen Sejberg i Fousing sogn
3) Anne Cathrine Olufsdatter. Afkald 21.7.1797 fra hendes mand Jens Henriksen i Øster Ølbygård i Ølby sogn
4) Anne Margrethe Olufsdatter.
FM: stedfar Niels Jensen Ørgaard i Øster Ølby.
Obligationen er helt indfriet 18.6.1807.


Rammegård gods
Skifteprotokol 1776-1802

Skifte 9.9.1779 efter Oluf Jensen Ørgaard, fol.22.
E: Mette Frandsdatter. LV: bror Jens Frandsen Dahl i Vester Ølby i Ølby sogn. B:
1) Christiane Olufsdatter 12
2) Johanne Olufsdatter 10
3) Anne Cathrine Olufsdatter 5
4) Anne Margrethe Olufsdatter, 16 uger den 6.7.1780.
FM:
1 fasters mand Jens Christensen Mølbjerg i Ølby sogn
2 Christen Nielsen Bach i Struer i Gimsing sogn.


1791    Rasch i Dalagergård i Sønder Borris sogn, forvalter på Lundenæs
1) Brev uden dato fra P. Linde til forvalter Rasch, hvor P. Linde under Lundenæs gods oplyser, at han har solgt sit hartkorn i Lind på nær en tønde hartkorn til Nybo på Tandrup og derfor ikke kan betale det forlangte.

1792    Daniel Filip Rasch (1746-1811), købmand i Viborg
1792-1794 Vedrørende hans opbudsbo. (1 pk).
(Ikke set).

1793    Mads Rask, delefoged på Riberhus
1) Brudstykke af et brev 25.4.1631


1794    Niels Christian Rask, købmand i Ålborg og hustru Maren Krag Hviid
1) Vielsesbrev 28.9.1811 for Niels Christian Rask, købmand i Ålborg og jomfru Maren Krag Hviid af Årslev præstegård i Randers amt.

1795    Anne Rasmusdatter i Ustrup i Hylke sogn
1) Obligation af 17.5.1813.

1796    Bodil Marie Rasmusdatter, tjenestepige, blandt andet i Randers
1) Skudsmål for Bodil Marie Rasmusdatter, født 10.12.1809, [datter af Rasmus Kjeldsen og Mette Marie Thomasdatter i Hørning], begyndt 22.4.1828.

1797    Rasmussen, snedker i Kolding
1) Brev 1862 til snedker Rasmussen i Kolding fra Galschiøt
2) Brev 1862 til enkemadam Rasmussen i Kolding fra apoteker Friis i Kolding.

1798    Anders Lystrup Rasmussen
1) Obligation af 1.5.1803
2) Dom 14.10.1806 angående indfrielse af obligation af 1.5.1803.

1799    Anders Rasmussen, sognefoged i Overlund i Sejling sogn
1) Beskikkelse 8.11.1855 for Anders Rasmussen, sognefoged i Overlund i Sejling sogn, at være lægdsmand i 147. lægd eller Sejling sogn.

1800    Anders Rasmussen (1816- ) og hustru Maren Nielsdatter i Vinkel sogn
1) Skudsmål for Anders Rasmussen, født 6.2.1816, søn af Rasmus Nielsen, begyndt 1.4.1830
2) Skudsmål for Maren Nielsdatter, født 27.4.1810, datter af Niels Sørensen Mosgaard og Maren Nielsdatter i Elsborg, begyndt Højbjerg præstegård 11.3.1827.

1801    Christen Rasmussen ( -1849), kusk i Voldum sogn
1) Skifte Nørhald, Støvring og Galten herreder 13.10.1857 efter Christen Rasmussen, kusk i Voldum sogn, der døde 6.9.1849.
E: Karen Marie Christensdatter. LV: Rasmus Christensen i Lihme. B:
1) Rasmus Christensen 17
2) Christen Christensen 14.
FM: farbror Joen Villumsen i Voldum.

1802    Dorthe Marie Rasmussen, født Brauer, fraskilt, bosat i Randers
1) Afslag 31.10.1835 på ansøgning om indgåelse af nyt ægteskab fra Dorthe Marie Rasmussen, født Brauer i Randers, efter ophævet ægteskab med Rasmus Rasmussen i Malling efter bevilling af 28.4.1834.

1803    Hans Rasmussen, grenader
1) Brev uden dato til Hans Rasmussen, grenader i Frederichsort i Oldenburg fra hans bror.

1804    Jens Rasmussen ( -1725), tolder i Grenå
1)) Embedsregnskaber 1720-1722
2)) Private regnskaber 1722
3)) Dokumenter til skifte efter Jens Rasmussen, tolder i Grenå, død 1725.
E: Johanne Frederikke Badenhaupt, nu g.m. Frederik Gerhard Voss. B:
1) Jacob Hjort Jensen.
FM: fars brorsøn Christian Mørch, kapellan i Ebeltoft.
Mors første ægteskab med Jacob [Lauridsen] Hjort, præst [i Dalum og Sanderum], skifte 23.11.1711.
Arv til B:
1) Laurids Hjort i Bogense
og søskende.
(Se skifte efter afdødes halvbror Jacob Jensen Hjort i Bogense, skifte Bogense 2.4.1743 lbnr.238).

1805    Jørgen Rasmussen, stolemager i Viborg
1) Brev 28.12.1839 til Jørgen Rasmussen, stolemager i Viborg fra Holmer

1806    Mads Rasmussen, (1822- ), underkorporal fra Vinkel sogn
1) Afregningsbog 1845-1849 for Mads Rasmussen Vinkel, underkorporal, (afleveret af dennes barnebarn M. P. Vognsen, gårdejer i Vinkel).

1807    Mads Rasmussen (1816- ), gårdmand i Albæk sogn i Hjørring amt
1) Skudsmål 7.5.1831 for Mads Rasmussen, søn af Rasmus Mikkelsen i Hullet i Albæk sogn i Hjørring amt, født 28.8.1816
2) Indfriet gældsbevis 7.9.1834
3) Sager 1844-1855 vedrørende hans gård i Over Albæk.

1808    Mikkel Rasmussen i Brørup sogn
1) Skøde 28.7.1810 på et hus i Brørup.

1809    Niels Rasmussen, gårdfæster i Honum i Hvirring sogn
1) Overenskomst 4.2.1792, hvor Niels Rasmussen overtager fæstet af gården i Honum i Hvirring sogn under Rask gods, som Niels Bertelsen har i fæste.
[Fæstebrev Rask gods 30.11.1792 lbnr.382].

1810    Peder Rasmussen, gårdfæster i Hvirring sogn
Fæstebrev 30.11.1792 til Peder Rasmussen på schæfferhuset, der kaldes Kokborg, på Rask Hovedgårds Mark i Hvirring sogn.

1811    Peder Rasmussen, snedker i Vejle
1) To breve 1849 og 1853
2) To brandpolicer i Brandforsikringsforeningen for rørlig ejendom i Jyllands købstæder 1851-52 og 1852-53 for snedker Peder Rasmussen i Vejle
3) Lærekontrakt 3.1.1852 hos snedker Peder Rasmussen i Vejle for lærling Jørgen Christian Thomsen, søn af Thomas Jørgensen, murersvend i Vejle i 5 år: 1851-1856
4) Regnskaber 1849-1853.

1812    Poul Rasmussen ( -1833), forligskommissær i Memhave i Volstrup sogn
1) Auktionskatalog 12.8.1833.

1813    Simon Peder Rasmussen, købmand i Over Randlev i Randlev sogn
1874-1878 Breve. (1 pk).
(Ikke set).

1814    Søren Rasmussen, gårdmand i Sinding sogn i Viborg amt og hustru Rebekka Knudsdatter
1) Vielsesattest 21.2.1801 for Søren Rasmussen, ungkarl fra Ebstrup i Sejling sogn i Viborg amt og Rebekka Knudsdatter, enke efter Poul Andersen i Sinding, død 1799
2) Afskedspas 30.4.1802 for Søren Rasmussen i Ebstrup i Sinding sogn, 29 år gammel, der har tjent som rekrut i 8 år
3) Frihedspas 15.9.1815 for Søren Rasmussen Ebstrup, 45 år gammel, født i Ebstrup i Sejling sogn
4) Adkomst 4.2.1728 for Søren Rasmussen på en gård i Sinding sogn og for Rebekka Knudsdatter på en gård i Sinding, læst samme dato
5) Kvittering 1.11.1806 fra Margrethe Poulsdatter for en dragkiste hun har modtaget som arv efter sin far [Poul Andersen i Sinding], skifte 28.10.1799 til stedfar Søren Rasmussen i Sinding
6) Afkald 1808 for den arv Søren Rasmussens stedbørn har efter deres far Poul Andersen i Sinding
7) Ejendomspapirer 1802 og 1826
8) Recepter fra en klog mand
9) Regninger og kvitteringer 1820-1821
10) Afskrift Dalsgård 25.9.1823 af Forordning om landvæsen på landet i Danmark af 29.2.1792.

1815    Rathje, kommandersergent i Viborg
1) Brev 15.6.1815 fra Rathje, kommandersergent i Viborg til kaptajn Bülow med anmodning om hjælp til at få de støvler tilbage fra skomager Johannes Hofmann i Viborg, som han allerede har betalt reparation for.

1816    Maren Ravn, født Bach fraskilt i Århus
1) Ansøgning 13.1.1813 fra Søren Bach, smed i Århus, at være en kurator for sin datter Maren, der er separeret fra sin mand Frederik Ravn, hvilket blev tilstået af magistraten 15.1.1813.

1817    Niels Juel Reedtz ( -1886), hans enke Anne Christine Qvist og deres døtre Sofie, Gerda og Ebba
1871-1928 Regnskabsbog og breve. (1 pk).
(Ikke set).

1818    Claus Christian Reenberg ( -1719), stiftsprovst i Ålborg
1) Rejsepas 8.9.1715 for Claus Christian [Pedersen] Reenberg, præst [i Ålborg Budolfi] i 3 dele.
a Claus Christian Reenberg, hans kone Helene Byssing og deres tjenestefolk for en rejse til Århus
b Margrethe Byssing, søster til Helene [Rebekka] Byssing for en rejse til København
c Morten Jensen, der tjener hos Laurids Lauridsen for en rejse til Holbæk.

1819    Thøger Reenberg (1656-1742) til Ristrup i Sabro sogn, landsdommer og digter
1656-1742 Brevbog. (1 bd).
(Ikke set).

1820    Laurids L. Reesen, borger i Skive
1) Skattekvitteringsbog 1824-1841.

1821    Mette Refsbech, enke efter Niels Refsbech, købmand i Randers
1) Skøde 22.7.1754 på en ager på Randers mark fra Rasmus Brochs dødsbo til Niels Refsbech
2) Skøde 21.2.1777 på en ager på Randers mark fra Mette, enke efter Niels Refsbech til Peder Hansen, købmand i Randers.

1822    Familien Refsgaard, omfattende
Peder Madsen, som 1769 købte halvdelen af Refsgaard i Volling sogn,
Mads Pedersen Refsgaard ( -1831), ejer af Vellumgård i Håsum sogn,
Peder Madsen Refsgaard ( -1871), i Vellumgård og
Niels Pedersen Refsgaard ( -1812) til Damsgård i Ovtrup sogn i Thisted amt
1762-1880 Ejendomspapirer, testamente og skiftepapirer. (1 pk).
(Ikke set).

1823    Anders Nielsen Regel ( -1661), konrektor i Århus
1)) Skifte 30.12.1661 efter Anders Nielsen Regel, konrektor i Århus Domskole [og præst i Åby, Skejby og Lisberg] og hustru Margrethe Mogensdatter [Skov]. B:
1) Niels Regel
2) Mogens Regel
3) Karen Regel.
FM:
1 Rasmus Nielsen Maarslet
2 Clemen Nielsen i Søften
3 Mogens Mogensen Skov.
Desuden nævnes følgende, som hver tager et barn til sig:
1 børnenes mors mormor Maren Olufsdatter, enke efter Niels Ibsen
2 børnenes mors moster Sidsel Nielsdatter, nu g.m. Peder Sørensen, rådmand.
3 Peder Jacobsen [Kane], præst i Fausing og Auning.

1824    Marius Christian Julius Alexander Reimer (1831-1898), kæmner i Viborg
1870-1895 Ansøgninger, forretningsbreve. (1 pk).
(Ikke set).

1825    Adam Conrad Birger Reisz (1823-1888), amtsfuldmægtig i Viborg
1) Papirer 1866-1867 vedrørende hans virksomhed som eksekutor i dødsboer.

1826    Jacob Frederik Reisz (1791-1860), overlærer i Viborg Katedralskole
1) Embedspapirer 1815-1857.

1827    Carl Vilhelm Reith, stud. theol. og hustru Jensine Mathilde Opitius
1) Kongebrev 1.5.1833 for stud. theol. Carl Vilhelm Reith og jomfru Jensine Mathilde Opitius af Kølskegård i Dronninglund herred.

1828    Christian Renner (1752-1823), toldforvalter i Skive og hustru Karen Marie Wulf ( -1824)
1)) Skifte 23.6.1824 efter Karen Marie Wulf i Skive, der døde samme dag.
Enke efter Christian Renner, toldforvalter i Skive, [død 13.10.1823].
Testamente af 2.8.1823.
Hans A:
1) bror Peder Rasmussen i Langsted mølle i Verninge sogn på Fyn, død. Hans 5 B: 3 sønner og 2 døtre
2) bror Mads Rasmussen i Højbjerg i Ubberud sogn på Fyn, død. Hans 3 sønner
3) bror Jørgen Christian Rasmussen i Skræppenborg i Brylle sogn på Fyn, død. Hans 8B: 1 søn og 7 døtre
4) søster Stine Rasmusdatter i Lille Tanggård i Ubberud sogn på Fyn, død. Hans datter Pallene.
Hendes A:
1) søster, død. 1B:
a Christian Ellermann, toldforvalter i Viborg, enkemand med 7 børn.
Desuden arver 2 børn af Johan Gemsø.2B:
a Christian Gemsø
b Karen Marie Gemsø.
(Skiftet er indført i Skive byfoged skifteprotokol 1719-1744 fol.49 ff.)

1829    Maren Pedersdatter Reuther ( -1752), jomfru i Viborg
1) Skifte efter Maren Pedersdatter Reuter, ugift i Viborg.
A:
1) søster Cecilie Pedersdatter Reuter.
Registrering 9.1.1752.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol.588 lbnr.855).

1830    Christine Johanne Reutze i Eveldrup præstegård [i Simested sogn]
1) Bønskrift til kongen 13.11.1828 fra Christine Johanne [Bøgh], enke efter [Ove Guldberg Thomsen] Reutze, præst i Allerup og Davinde på Fyn, [skifte Åsum herred gejstlig 13.2.1785 lbnr.60], der i 43 år har siddet i enkestand og er 72 år gammel, med anmodning om hjælp i sin alderdom og svaghed, da hendes svigersøn Niels Drejer, præst i Simested Hvam og Hvilsom, som hun bor hos, selv har mange børn og ikke kan hjælpe hende.

1831    Mathias Aksel Reutze (1777-1851), cand. theol. og toldkasserer i Frederikshavn
1794-1844 Regnskabsbog og breve (2 bd/pk).
(Ikke set).

1832    Christian Ditlev Reventlow (1710-1775), til Kalø i Bregnet sogn
1) Kopi af kommissionsdommens slutning 24.1.1754 for greve Christian Ditlev Reventlow til Kalø mod Anders Bonde og Rasmus Ovesen for 19.5.1752 at have overfaldet Rasmus Jørgensen, ladefoged på Kalø, hvorfor de pinsedag blev indsat i Kalø arrest. Herfra blev de befriet af 8 navngivne landsoldater fra Kalø gods og en soldat fra Møllerup gods, der 19.5.1752.

1833    Christian Richter (1734-1804), købmand i Horsens
1) Brev på tysk 19.9.1775 fra Fischer i Viborg angående gæld til Christian Richter i Horsens
2) Brev 10.5.1776 fra kaptajn Fischer i Viborg angående gæld til Christian Richter i Horsens
3) Brev 6.7.1776 fra Fischer i Viborg angående gæld til Christian Richter i Horsens
4) Brev 22.9.1776 på tysk fra kaptajn Fischer i Viborg angående gæld til Christian Richter i Horsens.

1834    Johan Peder Frederik Rieper (1843-1914), cand. jur. herredsfoged i Hvetbo herred
1) Genpart 23.9.1893 af eksamensbevis på latin 17.10.1768 for Johan Peder Frederik Rieper som candidatus juris fra Københavns Universitet.

1835    Vilhelm Ries ( -1746), landstingsskriver i Viborg
1)) Skifte 23.9.1746 efter Vilhelm Riis, landstingsskriver i Viborg.
Enkemand efter [Anne Kirstine Jespersen, skifte 25.8.1741 lbnr.678]. B:
3) Vilhelm Riis 19, student
4) Øllegaard Riis 14.
FM: morbror Niels Thygesen til Mattrup [i Tyrsting sogn].
Første ægteskab med [Ernestine Juliane Lindenborg, skifte Viborg 6.3.1722 lbnr.357]. B:
1) Christiane Charlotte Riis 27
2) Birgitte Riis g.m. [Hans Lauridsen] Billeschou, borgmester i Viborg.
FM: fars fætter Peder Dorschæus, byfoged i Skive.
Registrering 26.2.1746.
(Skiftet ind i Viborg byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol.276B lbnr.781).

1836    Mikkel Riise ( -1805), avlsmand i Viborg
1) Obligation af 24.6.1802.

1837    Jens Sørensen Rind ( -1815), graver og bødker i Viborg
1) Obligation af 22.6.1797.

1838    Johan Henrik Rindorff, musketer i Fredericia
1) Brev 28.5.1748 på tysk til kaptajnen fra Johan Henrik Rindorff, musketer i kaptajnens kompagni, med anmodning om udbetaling af arv til hans hustru Karen Jensdatter efter dennes moster Anne [Didriksdatter], enke efter Peder Elkjær, regimentskvartermester [og byfoged] i Hobro efter skifte Hobro 18.1.1741 lbnr.103.

1839    Jens Ring ( -1837), til Trinderup i Hvornum sogn
1837-1839 Testamente og skiftedokumenter. (1 pk).
(Ikke set).

1840    Christian Høst Ring (1808-1868), lærer i Røgen sogn
1) Dagbog 1838-1859 for Christian Høst Ring, født Hørning 1808, [søn af Niels Christian Ring, organist og bogholder ved Den Hørningske stiftelse og Stine Hansen], dimitteret fra Lyngby Seminarium 1827, lærer i Røgen 1837, død 1868.

1841    Jørgen Martin Ring ( -1790), til Lyngholm i Hvidbjerg vesten Å sogn
1) To obligationer af 16.5.1771 og 22.6.1790.

1842    Peder Ring ( -1858), til Nørre Elkær i Tværsted sogn og befalingsmand ved Kystmilitsen og bror Henning Ring (1768-1835)
1) Udnævnelse 3.5.1808 af Peder Ring i Nørre Elkær at være befalingsmand i kystmilitsdistriktet Mosbjerg i Hjørring amt
2) Testamente 25.12.1816 for Henning Frederik Elkjær. A:
a bror Peder Ring.
3) Fuldmagt 18.6.1839 til Peder Ring til Nørre Elkær fra A. salig Stockholm at underskrive for arv efter [Jens Lauridsen] Ring til Trinderup, [død 28.3.1837].
4) To sager vedrørende ejendommen 6.12.1799 og 29.4.1818
5) Tre skrivelser angående kystbevogtningen 28.6.1802, 27.8.1807 og 28.11.1807.

1843    Peder Jensen ( -1738) i Ålborg
1)) Skifte 24.8.1738 efter Peder Jensen, [ugift tjenestekarl] i Ålborg.
Arvinger kendes ikke.
(Skiftet er indført i Ålborg byfoged skifteprotokol 1731-1750
side 1239 lbnr.2347).

1844    Laurids Risom (1764-1815), overkrigskommissær og prokurator i Kolding
1) 1799-1815 Forretningspapirer. (4 pk).
(Ikke set).

1845    Mads Christensen Rod (1781-1863), herredsfoged og -skriver i Middelsom og Sønderlyng herreder
1) Bestalling 2.9.1825 for Mads Christensen Rod at være herredsfoged og herredsskriver i Middelsom og Sønderlyng herreder i afdøde Ferdinand Tøttrups sted.

1846    Rodenburg, løjtnant i Ålborg
1) Brev 10.9.1825 til løjtnant Rodenburg i Ålborg fra N. Lyngby angående udpantningsforretning af 2.9.1825.

1847    Jens Rodsteen (1633-1707), admiral, til Rodsteenseje i Odder sogn og hustru Sofie Amalie Gersdorff (1649-1706)
1) Skifte 12.8.1707 efter Jens Rodsteen, admiral, til Rodsteenseje [i Odder sogn], [død 31.3.1707].
Enkemand efter Sofie Amalie Gersdorff, [død 2.2.1706]. B:
1) Øllegaard Rodsteen g.m. Frederik Christian Rantzau til Estvadgård
2) Margrethe Rodsteen til Sindinggård [i Sinding sogn i Hammerum herred], enke efter Palle Dyre
3) Dorthe Rodsteen forlovet med Henrik Bielke, kaptajn.
FM: født værge Christian Gersdorff til Isgård.
Testamente 18.11.1706.
Arv i boet efter hans søster Agathe Rodsteen.

1848    Peder Rodsteen (1662-1714) til Constantinsborg i Ormslev sogn og Marselisborg i Århus, stiftamtmand i Ålborg
1) Forsiden af Regnskab til Peder Rodsteen, herre til Constantinsborg og Marselisborg for Marselisborg og Constantinsborg hovedgårde med underliggende gods beregnet fra 1.5.1704 til 1.5.1805


1849    Peder Severin Rohde (1763- ), student fra Århus Katedralskole
1) Brev på latin 27.9.1791 fra Thure Krarup, rektor i Århus Katedralskole, vedrørende Peder Severin Rohdes optagelse på Københavns Universitet.

1850    Hans Roedsted ( -1806), prokurator, ejer af Nørgård og Nørremølle i Viborg Gråbrødre landdistrikt og forpagter på Eskær i Grinderslev sogn
1716-1807 Familiepapirer, obligationer, regnskaber og breve. (1 pk).
(Ikke set).

1851    Niels Rold 1 -1752), købmand i Viborg
1)) Skifte 7.6.1752 efter Niels [Mouridsen] Rold i Viborg.
Enkemand efter [Christine Henriksdatter Lassen, begravet Viborg Gråbrødre 17.2.1750]. B:
1) Karen Rold 24
2) Jacob Rold 22
3) Jochum Rold 20
4) Mathias Rold 18
5) Thomas Rold 16
6) Henrik Rold 14.
FM: Naaman Lassen, som beslægtet.
Registrering 17.2.1752.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol.594 lbnr.857).

1852    Jørgen Peder Rommedal (1750-1820), kancelliråd i Hobro, Første ægteskab med Abelone Degnsøe. Andet ægteskab med Margrethe Kirstine Nørbech født Lange
1) Breve 1814-1827
2) Recept

3) Bregravelsessalmer med inskriptionen på hans gravsten

4) Testamente
for Jørgen Peder Rommedal og byfoged og skriver i Rinds og Gislum herreder og hustru Margrethe Kirstine født Lange.
Hans B:
a Anne Margrethe Rommedal g.m. Iver Kjærulf til Gunderupgård
b Helene Cathrine Rommedal g.m. Christian Nørbech, købmand i Ålborg
Hendes B:
a Christen Nørbech, forvalter på Dyrehovedgård på Sjælland
5) Afslag 20.6.1829 på ansøgning om pensionstillæg for Margrethe Kirstine født Lange, enke efter Rommedal
6) Katalog over enkefru Rommedals efterladenskaber, der sælges ved auktionen 28.10.1831
7) Svar 18.3.1826 på enkefru Rommedals anmodning om opsigelse af obligation
8) Tilsagn om pension af 14.11.1820 for Margrethe Kirstine født Lange, enke efter by- og herredsfoged Rommedal.

1853    Hans Rosborg ( -1752), til Frisholt i Sahl sogn, død på Rosborggård i Mønsted sogn
1) Forretningspapirer 1728-1748
2) Skrivelser 1752-1753
3) Mathias Bruuns beskrivelse 22.4.1754 af [Niels] Foersum, byfoged [i Hobro]’s angreb på kommissarierne i Hans Rosborg skifteforretning
4) Papirer ved Hans Rosborgs dødsbo 1754-1755.
(Hans Hansen Rosborg på Rosborggård begravet Mønsted 24.1.1752).

1854    Jacob Engerslev Rosborg til Hald i Dollerup sogn og hustru Dorthe Sofie født Tolstrup
1) Testamente 24.6.1832 for Jacob Engerslev Rosborg til Hald Hovedgård og hustru Dorthe Sofie født Tolstrup. A:
a deres plejedatter Ulrikke Christiane Tolstrup
b hans bror Niels Jørgen Engerslev i Grættrup
c hans søstersøn Emil Raupach
d hendes bror Hans Tolstrup
e hendes søster Marie Elisabeth Tolstrup.
2) Konfirmation 8.10.1838 på testamente for Jacob Engerslev Rosborg til Hald Hovedgård og afdøde hustru
3) Obligation Hald 2.1.1847
4) Breve 1852-1864.

1855    von Rose, generalløjtnant og feltmarskal
1) Brev uden dato med forespørgsel til generalløjtnant og feltmarskal von Rose i Citadellet [i København] fra generaltøjmester Brandt om tjenstlige forhold.

1856    Johan Arent Rose ( -1734), præst i Gørding og Vejrup
1) Eksamensbevis 6.3.1714 på latin fra Københavns Universitet for Johan Arent Rose.

1857    Gunvor Pernille de Rosencrone
1) Auktionskatalog 10.7.1769 over ejendele der havde tilhørt Gudridur Pernille de Rosencrone på Gunderupgård [i Strandby sogn], [begravet Strandby 18.5.1769], enke efter [Christian] von Schmidten.

1858    Hans Christoffer de Rosencrone ( -1774) til Nøragergård i Durup sogn og Gunderupgård i Strandby sogn
1) Sager og regnskaber 1753-1770 vedrørende familiens ejendomme og disses beboere
2) Kopier af dokumenter 1747-1768 vedrørende Nøragergård og Gunderupgård
3) To dokumenter 1762 vedrørende retssager
4) Koncepter 1761-1768.

1859    Anton Vilhelm Rosenfalk (1809-1895), inspektør og kasserer ved Viborg Tugthus 1853-1862, købmand i Klode Mølle i Engesvang sogn 1863-1866 og senere sekretær ved fattigvæsnet i Holstebro
1841-1881 Optegnelser, breve og regnskaber (3 bd/pk).
(Ikke set).

1860    Christian Rosenkrantz (1766-1817) til Villestrup i Astrup sogn i Ålborg amt
1) Brev Rosenholm 14.6.1805 fra J. Rosenkrantz til søn med oplysning om at have solgt Villestrup samme dag.

1861    Frederikke Louise von Woyda Rosenkrantz (1751-1812), baronesse på Villestrup i Astrup sogn i Ålborg amt
1) Brev 12.11.1810 til baronesse de Rosenkrantz komtesse af Raben fra F. Simoni i Ålborg med tilsagn om kost og logi i nogle dage.

1862    Gunde Jørgen Holger Carl Rosenkrantz (1846-1912), til Sophiendal i Veng sogn
1860-1872 Breve. (1 pk).
(Ikke set).

1863    Iver Rosenkrantz (1740-1815) til Villestrup i Astrup sogn i Ålborg amt
1784-1847 Familiepapirer. (1pk).
(Ikke set endnu).

1864    C Rosenqvist i Ebeltoft
1) Regning 27.9.1706 fra C. Rosenqvist i Ebeltoft
til fændrik Busch for kost, kammer og hans klæder at holde rene i 20 uger.

1865    Leif Rosenstand (1900- ), elev i Viborg Katedralskole
1) Karakterbog 1911-1912.

1865A    Justitsråd Rosenstand
1) Postbog 1832.1841 mellem justitsråd Rosenstrand og Skive postkontor.

1866    Christian Carl Gustav Rosenørn (1791-1853) til Ingvorstrup i Vejlby sogn i Djurs Sønder herred i Randers amt
1) Afkald 2.1.1813 fra Christian Carl Gustav Rosenørn til Ingvorstrup
for arv efter mor [Edel Benedikte Pentz, skifte Århus 18.7.1808 lbnr.3139]
til far Mathias Peder Otto Rosenørn i Århus
2) Regnskaber 1810-1814.

1867    Mathias Rosenørn (1676-1725), til Åkær i Falling sogn og hustru Hedvig Margrethe Bornemann (1679-1749)
1) Brev 27.9.1727 på tysk til Mathias Rosenørn til Åkær.
2) Testamente 1.3.1720 for Mathias Rosenørn til Åkær i Falling sogn og hustru Hedvig Margrethe Bornemann.
(Se skifte Skanderborg Åkær amter 25.3.1750 lbnr.63 efter Hedvig Margrethe Bornemann på Åkær).

1868    Peder Otto Rosenørn /1778-1828), amtmand i Ringkøbing amt 1805-1820 og stiftamtmand i Århus fra 1820
1) Kopi af breve 1806-1824 til Peder Otto Rosenørn fra svigerfar rentekammerdeputeret Peder Wormskiold.
(Kopi af original i Oreby-Berritsgård godsarkiv i Landsarkivet for Sjælland, 177 ark).

1869    Ulrik Frederik Rosing (1776-1841), præst i Horsens Vor Frelser
1) Brev 26.12.1830 til Ulrik Frederik Rosing, præst i Horsens fra Århus Katedralskoles forstanderskab angående det store maleri af O. Worm og familie, som salig professor Worm med sit brev af 14.7.1830 havde skænket til Århus Stiftsbibliotek,
allerede er sendt til Museet for Oldsager i København, hvor det forbliver.

1870    Niels Jørgensen Rotenburg (1682-1755), præst i Sæby
1) Brev 20.8.1753 fra Niels Jørgensen Rotenburg, præst i Sæby til Iver Holck, stiftsbefalingsmand i Ålborg stift med anmodning om at befale sættedommer Jens Schmidt i Fladstrand at underskrive og forsegle dommen af 31.1.1753, da forseglingspenge er betalt.

1871    Christian Michael Rottbøll (1729-1780), biskop i Viborg
1) Regnskab 1776-1779 for brødrene Casper og Nikolaj von Saldern
2) Korrespondance 1780-1781 med Kjærulf vedrørende bispindens forretninger med Gotsch, Touboe og Gedde
3) Breve 1773-1780 til biskop Rottbøll
4) Mathurin Friis’ regnskaber 1772-1781 i biskop Rottbølls tid
5) Opskrift på Multebærgrød

6) Aktiebrev 1772 i Det danske typografiske Selskab
7) Dokumenter og bilag til regnskaber 1771-1781
8) Skrivelse 1781 til fru Rottbøll.

1872    Rasmus Rudkøbing ( -1887), sejlmager i Horsens
1) Regninger 1846-1849
2) Brev 141.1848 til Rasmus Rudkøbing.

1873    Jens Ryberg ( -1755, skrædder i Viborg
1)) Skifte 13.6.1755 efter Jens Ryberg, skrædder i Viborg.
E: Magen Pedersdatter Jegstrup. LV: Christen Thomsen, kandestøber i Viborg. B:
1) Peder Jensen Ryberg 4
2) Anne Marie Jensdatter 9 mdr.
FM: Søren Mikkelsen i Viborg.
Registrering 17.2.1755.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1752-1766 fol.136B lbnr.931).

1874    Søren Christensen Rygaard ( -1768) til Hesselmed i Ål sogn
1)) Skifte 22.12.1768 efter Søren Christensen Rygaard til Hesselmed.
E: Dorthe Margrethe [Hansdatter] Rosenberg.
[Første ægteskab med Birgitte Johanne Madsdatter, skifte Riberhus amt 4.6.1743 lbnr.83]. B:
1) Christen Rygaard
2) Mads Rygaard.
Skiftet er forrettet af Henrik Molroth Richter, borgmester i Fredericia og Jens Christian Hammer. præst i Janderup og Billum.

1875    Morten Rytter i Viborg
1) Brev 20.12.1831 til Morten Rytter i Viborg fra sønnen Jens Mortensen i Skive.

1876    Peder Vilhelmsen Rytter, kyrasser
1) Rejsepas Slagelse 8.5.1740 for Peder Vilhelmsen Rytter for en rejse til Jylland.


1877    Martha Frederikke Rützow født Ipsen (1710- ), enke efter Poul Rützow, præst i As og Klakring
1) Bevilling 17.1.1839 at hensidde i uskiftet bo for Martha Frederikke Rützow født Ipsen, enke efter Poul Rützow, præst i As og Klakring
2) Samfrændeskifte i Københavns Hof- og Stadsret 20.1.1842 efter Poul Rützow, præst i As og Klakring, [død As 29.12.1838].
E: Martha Frederikke Rützow født Ipsen på Gammel Amagertorv 40 i København, [født Den kongelige fødselsstiftelse 14.4.1810]. B:
a Magnus Poul Rützow 7.
FM:
1 Christian Ipsen, belgisk konsul.
Desuden nævnes:
1 enkens bror J. G. Ipsen til Frisholt [i Sahl sogn i Houlbjerg herred]
2 enkens far M[ogens] Ipsen, grosserer, [gift 31.12.1811 med Anne Cathrine Hansen]

1878    Morten Jensen Rødgaard
1) Borgerskab 15.4.1791 for Morten Jensen Rødgaard som købmand i Reykjavik i Island

1879    Peder Rønberg, købmand i Skive
1) Borgerskab 26.7.1793 for Peder Rønberg som købmand i Skive.

1879A    Frederik Rømer
1) Højesteretsdom 30.6.1797 for Niels Ferslev, amtmand i Thisted amt mod Frederik Rømer angående forpagtningsafgiften af gården Stærkær [i Gerning sogn].

1880    A. Rønnow i Viborg
1) Brev 27.3.1820 fra A. Rønnow i Viborg til greve Sponneck, byfoged i Ringkøbing og herredsfoged i Ulfborg-Hind herred, angående hans steddatter Ellen Marie Møller Schmidts, der har arv efter sin far Christen Schmidt ved formynder farbror Peder Schmidt Bendixen og efter sin farmor Johanne Cathrine [Thomasdatter Kast], skifte Ulfborg Hind herred 28.12.1815. E: [Frederik] Bendixen, degn i Ulfborg.

1881    Frederik Bernt Rønnow, skrædder i Viborg
1) Lærekontrakt 19.7.1824 for Frederik Bernt Rønnow, født i Viborg, i 5 år fra Sankt Hans dag 1824 hos Laurids Hammer, skrædder i Viborg. Kontrakten også underskrevet af Johan Andreas Rønnow og Niels Mathiassen Bruun.

1882    Jens Simonsen Rønnow, aftægtsmand og skomager på Mou mark i Mou sogn
1) Attest 20.6.1859 fra Jens Simonsen Rønnow, aftægtsmand og skomager på Mou mark i Mou sogn, med tilsagn om arv til sin datter Jensine Albine Jensen i Randers, der står i Ålborg By og Omegn sparekasse.
Attesten er også underskrevet af Christian Siemsen Jacobsen, præst i Mou.

1883    Johan Andreas Rønnow (1774-1838), glarmester i Viborg og premierløjtnant i borgervæbningen
1) Vidnesbyrd 23.5.1798 for Johan Andreas Rønnow, født i København, 24 år gammel, der har været i arbejde som glarmestersvend hos 3 mestre i Hamborg.

2) Udskrift af Viborg politiprotokol 14.2.1827 i sag mellem Johan Andreas Rønnow, glarmester i Viborg og Bascht, galanterihandler i Nykøbing Mors
3) Skrivelse 17.1.1831 vedrørende sag mod Bascht, købmand i Nykøbing Mors
4) Skrivelser 1831 og 1838 angående retssager anlagt af Johan Andreas Rønnow, glarmester i Viborg
5) Husholdningsbog 1838.

1884    Christen Hansen Ronum (Rønnum) ( -1699), købmand i Ringkøbing
1)) Skifte 8.3.1699 efter Christen Hansen Ronum, købmand i Ringkøbing.
E: Mette Jepsdatter Tarm. LV: bror Las Jepsen Tarm, købmand i Varde. A:
1) bror Johan [Hansen] Ronum i København, død. 4B:
a Hans Ronum
2) Marie Ronum
3) Else Ronum
4) Mette Ronum, der ægter Laurids Jensen [Berg] i Ringkøbing.
FM: Jens Thuesen i Ringkøbing, Jens Knudsen, farver sst, Peder Sørensen sst.
Afdødes første ægteskab med Johanne Mikkelsdatter.
Hendes første ægteskab med Thue Jensen, [skifte 6.7.1668 lbnr.52]. B:
Jens Thuesen g.m. Gedske Christiansdatter, hvis datter Johanne, der er opkaldt efter afdødes første hustru, arver Dejbjerg Hedegård.
(Skiftet er indført i Ringkøbing byfoged skifteprotokol 1687-1717 fol.112 lbnr.235).

1885    Mathias Peder Otto Rønsholt (1789-1857), Præst i Torsted og Hover 1819-1825, i Gørding, Vemb og Bur 1825-1835 og i Vridsted og Fly 1835-1857
1) Akademisk borgerbrev til Københavns Universitet 5.11.1808 på latin for Mathias Rønsholt i Århus Skole
2) Tilladelse København 8.2.1815 for matros Mathias Peder Otto Rønsholt at udtræde af Det kongelige Livkorps
3) Bevis 12.9.1817 for Mathias Rønsholt for aflagt homiletisk prøve i Århus Domkirke
4) Testimonium på latin 15.9.1819 for Mathias Peder Otto Rønsholt
5) Kaldsbrev 21.7.1819 for Mathias Peder Otto Rønsholt at være præst i Torsted og Hover
6) Indvielse Ribe 8.10.1819 af Mathias Peder Otto Rønsholt som præst i Torsted og Hover i [Severin] Storms sted, der er forflyttet til Stadil
7) Kaldsbrev 12.1.1825 for Mathias Peder Otto Rønsholt som præst i Gørding, Vemb og Bur
8) Kollats 8.11.1835 for Mathias Peder Otto Rønsholt som præst i Vridsted og Fly efter kaldsbrev af 30.10.1835
9) Afsked i nåde med pension 9.7.1857 for Mathias Peder Otto Rønsholt som præst i Vridsted og Fly
10) Papirer 1857-1858 vedrørende Mathias Peder Otto Rønsholts sygdom og begravelse
11) Bevilling 31.3.1856 for Albine Christine Rønsholt af Vridsted at være egen værge.

1886    Hans Pedersen Roepstorff ( -1773), møller i Felding Mølle i Sønder Felding sogn
1)) Skifte 26.10.1773 efter Hans Pedersen Roepstorff, møller i Felding Mølle i Sønder Felding sogn.
E: Karen Christensdatter. LV: Niels Gjelstrup, præst i Sønder Felding og Assing. B:
1) Hans Roepstorff 15 uger 23.2.1774.
FM: fars morbror Christen Thomsen i Ganer i Skjern sogn.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Birgitte Thomasdatter g.m. Jens Agger, birkeskriver i Skjernbro gård
2 enkens stedfar Niels Christensen i Stovstrup i Oddum sogn.
(Skiftet er indført i Lundenæs og Bøvling amters skifteprotokol 1773-1776 fol.145B lbnr.521).

1887    Peder Madsen Rørsig (1879-1950), personal- og lokalhistoriker, lærer i Hallund sogn
1) Breve 1916-1949.

1888    Nikolaj Christian Raae ( -1786), degn i Sjørring sogn
1)) Skifte 31.12.1786 efter Nikolaj Christian Raae, degn i Sjørring og Torsted.
E: Anne Kirstine Rasmussen. LV: bror Christian Rasmussen. B:
1) Karen Raae 9 mdr.
FM: farbror Anders Raae på Hegnet [i Tøndering sogn] i Salling.
(Skiftet er indført i Hundborg herred gejstlig skifteprotokol 1747-1799 fol.401 lbnr.66).

1889    C. A. Raaschou ( -1948), præst i Galtrup og Øster Jølby 1923-1926, i Nykøbing, Lødderup og Elsø sogne 1926-1929 og i Bredsten sogn fra 1929
1) Breve 1923-1934.


    [Til oversigten]