Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

F    [Til oversigten]  


468 Johannes Faber, student i Ålborg
1) Ansøgning 4.3.1775 fra Johannes Faber, student i København til Vemmetofte højadelige kloster, at må blive lærer i Spjellerup skole.
2) Rejsepas 23.4.1789 for student Johannes Faber for én rejse fra København til Ålborg.

469 Jørgen Otto Fabricius (1810-1886), præst i Horsens
1846-1888 Breve, navnlig vedrørende Horsens bys historie. (1 pk).
(Ikke set).

470 Bernhard Falenkamp ( -1640), præst og Pjedsted og Gårslev
1) Brevkopibog 1592-1640

Tre tilfældige opslag

471A. Falkenberg, fuldmægtig i Randers
1) Breve til ham afsendt fra Hamborg, Ringkøbing og Randers 1836-1838.

472 Familien Falkensgaard i Jegindø sogn
1857-1962 Breve, fotografier og slægtsoptegnelser. (1 pk).
(Ikke set).

473 Findes ikke.

474 Christen Sørensen Farstrup ( -1859), i Farstrup sogn, veteran fra Napoleonskrigene
1) Tildeling af Sankt Helenamedaljen i 1858 til Christen Sørensen Farstrup, forhenværende menig ved Det jyske lette Dragonregiment samt papirer vedrørende medaljen.
Christen Sørensen Farstrup døde i Farstrup 10.5.1859, 78 år gammel.

475 Jens Christensen Fastrup (1675-1731), avlsbruger i Viborg
1)) Skifte 31.10.1731 efter Jens Christensen Fastrup, avlsmand i Viborg.
E: Anne Mouridsdatter. LV: Christen Thomsen, kandestøber i Viborg. B:
1) Christen Jensen 15
2) Karen Jensdatter 12. Med anden skrift er tilføjet: gift med Peder Knap
3) Kirsten Jensdatter 9.
FM: Niels Sørensen Tostrup i Viborg.
Registrering 18.7.1731.
[Skiftet indført i Viborg Byfoged Skifteprotokol fol.46B lbnr.495].
2)) Afkald 4.4.1762 for rentepenge fra Kirsten Jensdatter i København til Peder Jensen Skals
3)) Afkald 21.9.1762 for rentepenge fra Kirsten Jensdatter i København til Jens Tostrup.

476 Anne Fellumb (1753-1850, jomfru i Lemvig
1) Hæfte med kage- og farveopskrifter for A. S. A. Lund 1814

Et tilfældigt opslag i hæftet

2) Breve 7.7.1849 og 24.8.1849 fra niecen Caroline Lund i København med hilsen fra Hanne.

477 Mathias Fellumb ( -1783), rådmand i Århus
1) Bog med regnskab over kredit og debit 1761-1762.

478 Johanne Marie Christine Fenger (1817- ), datter af sæbefabrikant Johs, Fenger, der boede hos søsteren Molly Elise Tang på Nørre Vosborg i Ulfborg sogn
1817-1875 Rejsedagbog, optegnelse af jyske eventyr, breve, manuskripter, regnskaber (1 pk).
(Ikke set).

479 Magdalene Margrethe Fenger
1) Skifte på tysk 19.5.1778 efter Magdalene Margrethe Seeländer, født 10.11.1692, død 18.1.1778.
Enke efter Peder Fenger, født 28.10.1688, død [i Lübeck] 5.2.1737, [skipper]. B:
1) Peder Fenger, [negotiant i København, død 24.12.1774]. E: Else Broch. Hans 11 børn
FM: Wilhelm Henrik Dillmann
2) Margrethe Fenger.
FM: Frederik Ditlev Möhrberg
3) Anne Fenger g.m. Claus Schrøder
4) Elsabe Fenger g.m. Peder Michley.

Skiftet var indbundet i dette smukke omslag

480 Findes ikke

481 Findes ikke

482 Bodil Lunge Ferslev, datter af Søren Jensen Ferslev, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund
1) Brev Ørregård 15.3.1777 til Bodil Lunge Ferslev fra Anders Pedersen vedrørende tilbagebetaling af lån.

483 Jacob Christiansen Fich, klejnsmed i Viborg
1) Kontrakter, kvitteringer, regninger og breve 1763-1768.

484 Peder Mathias Fohlmann Finckenhoff (1807-1855), latinskoleelev i Viborg, siden præst i Frøslev og Mollerup og hustru Mette Jørgine Kirstine Harder
1) Eksamensbevis for 2. klasse Viborg 30.9.1821
2) Eksamensbevis for 4.klasse Viborg 15.9.1825
3) Vidnesbyrd 24.3.1826 Viborg Katedralskole
4) Vidnesbyrd Viborg 9.3.1831 som prædikant i Viborg Domkirke og i Viborg Søndre sogn kirke vinteren 1830-1831 for cand. theol. Peder Finckenhoff
5) Kaldsbrev 4.6.1831 som personlig kapellan hos præsten i Vridsted og Fly
6) Myndighedsbevis 7.6.1821, skønt han endnu ikke er fyldt sine 25 år
7) Vielsesbrev 31.1.1834 for Peder Mathias Fohlmann Finckenhoff, kapellan i Sejerslev, Vejerslev og Jordhøj og Mette Jørgine Kirstine Harder af Viborg
8) Kaldsbrev 27.11.1838 for Peder Mathias Fohlmann Finckenhoff at være præst i Frøslev og Mollerup
9) Enkekassebevis 30.8.1839 for Peder Mathias Fohlmann Finckenhoffs hustru Mette Jørgine Kirstine Harder
10) Konfirmation 11.8.1841 af kaldsbrev for Peder Mathias Fohlmann Finckenhoff at være præst i Frøslev og Mollerup på Mors
11) Dødsattest 9.1.1855 for Peder Mathias Fohlmann Finckenhoff, der døde på Det kongelige Frederiks Hospital i København, 48 år gammel, begravet 15.1.1855
12) Vidnesbyrd 18.7.1856 for Peder Mathias Fohlmann Finckenhoff, nu afdøde præst i Frøslev og Mollerup
13) Regnskaber 1856-1905.

485 Niels Gjørup Finderup ( -1857), købmand i Lemvig
1) Breve 1852-1855 fra:
a bror Peder Finderup på Østrupgård
b søster Lene Finderup i Dalsgård
c fætter Andreas Ejner
med flere
2) Skudsmål Skive 6.4.1854 for A. Essemann, der har tjent i butikken i 7 år dels som lærling, dels som handelsbetjent.

486 Christian Fischer (1689- 17.6.1774) til Allinggård i Svostrup sogn
Pakke 1: Papirer der vedrører skiftet
Pakke 2: Breve og dokumenter 1774-1775
Pakke 3: Udskrift af Landstinget skøde- og panteprotokol af jordebog 1774 for Allinggård og Gravballegård.

487 Christian Fischer (1755-1822), generalkrigskommissær i Grenå
1791-1818 Breve og regnskaber. (1 pk).
(Ikke set).

488 Christian Fischer (1816-1855), cand. jur. borgmester i Randers
1840 og uden år Breve. notater, cirkulærer og forordninger (1 pk).
(Ikke set).

489 Daniel Fischer (1644-1707), godsejer, i Silkeborg
1) Skifte 12.5.1708 efter Daniel Fischer på Silkeborg slot.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Christiane Fischer 19
2) Christian Fischer 18.
FM:
1 morbror Christen Linde til Volstrup og Hannebjerg Hovgård
2 morbror Niels Linde til Kærgårdsholm og Møltrup
3 Janus Friedenreich til Palstrup.
Registrering 7.9.1707 på 30. dag.

490 Frederikke Louise Fischer, født Monrad (1760-1838), enke efter generalkrigskommissær Christian Fischer i Grenå
1) Skifte 20.12.1838 efter Frederikke Louise Monrad i Grenå.
Enke efter Christian de Fischer, generalkrigskommissær. B:
1) Johan de Fischer, major i Fredericia
2) Christian de Fischer, herredsfoged på Teglgården [i Vestervig sogn] i Thisted amt
3) Peder [Ephraim] Fischer, slotspræst i Helsingør
4) Frederik de Fischer, krigsråd og toldkasserer i Randers
5) Ludvig de Fischer i Grenå, ikke sin fornuft fuldkommen mægtig
6) Caroline Fischer, enke efter Dahl, apoteker i Grenå
7) Marie Elisabeth Fischer, død, var g.m. Bendixen, byfoged i Randers. 9B:
a Peder Bendixen, cand. phil. i Grenå
b Frederikke Louise Bendixen g.m. Jørgensen, maler i Århus
c Christiane Bendixen, enke efter [Hans Christoffer Andreas Kristensen], bataljonskirurg i Randers
d Else Bendixen g.m. Lützhøft, konsul i Thisted
e Frederik Carl Bendixen, købmand og konsul i Thisted
f Emil Bendixen, fuldmægtig på Teglgården
g Carl Bendixen, stud. theol. i København
h Vilhelm Bendixen forpagter af et apotek i Han herred i Vendsyssel
i Anton Bendixen, cand. pharm. i Arendal i Norge.

491 Hans Fischer ( -1919), tømrer- og snedkermester i Horsens
1) Dokumenter i dødsboet for Hans Fischer 1919-1920.

492 Jean Arnold Fischer ( -1805) til Allinggård i Svostrup sogn
1)) Skifte 12.1.1805 efter Jean Arnold Fischer, ugift, der døde på Allinggård i Svostrup sogn.
A:
1) bror [Christian] Fischer, generalkrigskommissær i Grenå
2) søster i København.
Afdøde havde for kort tid siden solgt Vindum Overgård.
[Skiftet indført i Viborg amt skifteprotokol 1796-1809 fol.79 lbnr.614].
2)) Dokumenter vedrørende skiftet

493 Leonard Christian Fischer (1803-1882), præst i Torslev og Lendum
1) To lægeattester for Leonard Christian Fischer
a Sæby 11.5.1855
b København 7.7.1856.

494 Melchior Fischer (1736-1800), grenaderkaptajn
1) Obligation Viborg 28.10.1777 hvor Melchior Fischers søster [Gertrud Marie Fischer i Nimtofte, enke efter [Jacob Mathiassen] Riise har lånt sin bror 98 rdl til hans børns opdragelse og uddannelse, da de penge der er doneret hertil i et gavebrev af 19.6.1770 fra afdøde Christian Fischer til Allinggård er bundet så længe Melchior Fischers far Clemen Fischer til Øster Kejlstrup [i Gødvad sogn] lever. Obligationen er også underskrevet af Melchior Fischers hustru Gytte Rubekka Pultz.

495 Peder Andreassen Fischer (1756- ), snedkerlærling i Horsens
1) Lærekontrakt 26.9.1774 for Peder Andreassen Fischer, døbt Grejs 8.6.1756, [søn af Andreas Fischer, trompeter i Grejs og Gertrud Marie Meyer], hos snedkermester Rasmus Grøn i Horsens.

496 Oluf Christian Fjeldgaard (1812-1852), cand. jur, landvæsenskommissær, byskriverfuldmægtig i Thisted
1) Skifte 9.9.1852 efter Oluf Christian Fjeldgaard i Thisted.
Enkemand efter Flora Olufsen, efter hvem, der ikke er afholdt skifte. B:
2) Dorthe Marie Fjeldgaard 4.
Første ægteskab med Ovine Ovesen. B:
1) Ove Fjeldgaard 8.
Testamente af 27.7.1852.

497 Niels Fjeldrad, ejer af Stensborggård i Sjørslev sogn
1) Fuldmagt 18.10.1813 fra Hans Jensen, værtshusholder i København og Thomas Jensen, værtshusholder samme sted til Niels Fjeldrad, ejer af Stensborggård i Sjørslev sogn ved skifte efter deres mor Kirsten Hansdatter i Lemvig.

498 Christian Nielsen Fjelsted, gårdejer i Hvornum sogn
Gældsbevis 19.1.1900 til Christen Nielsen Fjelsted fra Laurids Peder Lauridsen i Kørup i Bjerregård sogn.

499 Frederik Ditlev Flor (1743-1825), stiftslandinspektør i Skive
1788-1794 Brevkopibog. (1 bd).
(Ikke set).

500 Augustinus Flug, skarpretter i Fredericia
1) Udskrift af Koldinghus tingbog 9.12.1727 folio 107, hvor Augustinus Flug udlejer noget jord i Ullerup sogn i 8 år til Jeppe Mogensen i Kobbelgård i Ullerup sogn.

501 Jens Jensen Fly (1644-1718), hospitalsforstander i Kolding
1) Brev 20.5.1713 til Jens Jensen Fly fra Worm i Ribe med ønske om at offentliggøre en plakat i Kolding.

502 Thomas Christensen Fly, avlsbruger i Viborg.
1) Opholdskontrakt 22.8.1785 for Thomas Christensen Fly, også kaldt Thomas Brahm, hos søn Christen Thomsen Fly i Viborg, der har udbetalt arv til sine søskende:
1) Mette Marie Thomasdatter Fly g.m. Jacob Stampe
2) Anne Thomasdatter g.m. Laurids Jensen Koch.

503 Josias Daniel Fløe (1863-1943), præst i Asferg og Fårup
1) Viborg Stifts Folkeblad nr. 51 onsdag den 2.3.1910. Artikel: Landbetjenten i Ålestrup: Landbetjent Villadsen har ikke forelagt dagsordenen til generalforsamlingen for bestyrelsen for vandværket.
2) Breve 1910 til og fra Josias Daniel Fløe fra og til Ejner Andersen, præst i Ålestrup.

504 Palle Sørensen Fløe ( -1916), veteran fra krigen 1864, amtsvandinspektør i Ringkøbing
1) Dagbog 23.12.1863-12.5.1864, hvor han var korporal ved 8. Infanteriregiment 2. kompagni og nogle erindringer om kirkelige folkeskikke i Ringkøbing amt.
(Afdøde, der boede i Vostrup i Lønborg sogn, har skrevet artikler i Jyske Samlinger og i Hardsyssels årbog.

505 Maren Jepsdatter Foersum ( -1771), enke efter Christen Nielsen Foersum i Ribe
1) Skifte 6.3.1771 efter Maren Jepsdatter i Ribe.
Enke efter Christen Nielsen Foersum, [skifte Ribe 30.1.1730 lbnr.737]. B:
1) Jeppe Christensen Foersum, [skifte Ribe 17.10.1740 lbnr.808]. 4B:
a Maren Jepsdatter g.m. [Mikkel Pedersen] Basballe i Ribe
b Karen Bjerrum Jepsdatter g.m. Søren [Jepsen] Lyhne i Ribe
c Christian Jepsen Foersum, præst i Øster Linnet
d Christen Jepsen Foersum, urmager i Ribe
2) Niels Christensen Foersum, byfoged i Hobro, [død 8.4.1758]. 3B:
a Johan Ludvig Foersum 32, i København
b Christen Foersum, degn i Farsø
c Anne Benedikte Foersum g.m. Cramer, skoleholder i Ribe
3) Birthe Christensdatter Foersum, [skifte Ribe 5.11.1756 lbnr.972], var g.m. Niels [Christensen] Munch. 4B:
a Christen Munch 27, i Ribe
b Anne Munch g.m. Anders Gregersen i Ribe
c Maren Munch
d Karen Munch
4) Anne Cathrine Foersum, [skifte Ribe 28.7.1766 lbnr.1108], var g.m. Søren Nielsen Møller, [skifte 5.5.1755 lbnr.964]. 3B:
a Niels Sørensen Møller, præst i Højrup
b Maren Sørensdatter Møller g.m. Joen Jensen i Ribe
c Søren Sørensen Møller 19
5) Kirsten Christensdatter Foersum, enke efter Niels [Nielsen] Møller, kapellan i Holstebro, [skifte Ulfborg herred gejstlig 4.4.1753]
6) Sofie Malene Christensdatter Foersum g.m. Johan Christoffer Flor, præst i Beidenfleth i Holsten.
(Skiftet indført Ribe byfoged fol.662 lbnr.1138).

506 Niels Christensen Foersom (1710-1758), overretsprokurator, byfoged i Ringkøbing 1736, byfoged i Hobro fra 1744.
1737-1763 Breve, regnskaber og skiftepapirer. (1 pk).
(Ikke set).

507 Elisabeth Fog, født Bønnelycke, ( -1909), gift med konsul Christian Fog i Horsens
1909-1913 Skiftepapirer. (1 pk).
(Ikke set).

508 Rasmus Fog (1764-1831, provst i Viborg og hustru Dorthea Kirstine Gross (1777-1854)
1) Kaldsbrev 1.10.1790 for student Rasmus [Davidsen] Fog at være residerende kapellan i Viborg Domkirke
2) Eksamensbevis 4.10.1770 som cand. theol.
3) Bispens konfirmation 17.12.1790 på kald som kapellan i Viborg Domkirke
4) Kaldsbrev 1.8.1800 for Rasmus Fog at være præst i Viborg Gråbrødre eller Nørre sogn kirke
5) Bispens konfirmation 27.8.1800 at være præst i Viborg Gråbrødre sogn
6) Bevilling til uskiftet bo 28.7.1807 for Rasmus Fog og hustru født Hansen
7) Bevilling Danske Kancelli 5.8.1815 at have rang med amtsprovster efter rangforordningens 5. klasse no.8
8) Ægteskabsbevilling 22.2.1817 for Rasmus Fog, præst i Viborg Domkirke og Asmild og Tapdrup og jomfru Kirstine Gross at vies hjemme i huset uden lysning fra prædikestolen
9) Kongelig konfirmation 26.2.1817 på kaldsbrev for Rasmus Fog at være præst i Viborg Nørre sogn og Asmild og Tapdrup
10) Testamente 8.3.1817 for Dorthe Kirstine Gross. A:
a Hendes mand Rasmus Fog
b Hendes søster Anne Gross
11) Bevis for optagelse i Enkekassen 17.3.1817 for Dorthe Kirstine Gross g.m. Rasmus Fog
12) Afkald 4.3.1817 fra David Fog til far Rasmus Fog for arv efter mor Maren [Carstensdatter] Hansen, [død 31.8.1770]
13) Bevilling 9.3.1827 om pension for Rasmus Fog, præst i Viborg Domkirke
14) Brev 2.6.1827 fra Den kongelige Direktion for den almindelige Pensionskasse vedrørende bevilling af pension for Rasmus Fog
15) Panteobligation 23.6.1802 med pant i en gård på Hjultorvet i Viborg
16) Lotteriseddel 1831

17) Brandforsikringspolice 15.11.1831
18) Regnskaber 1828-1830
19) To skattekvitteringsbøger og skattedokumenter 1793-1831.

509 Peder Christensen Foged ( -1737) i Rostrup sogn i Hindsted herred, Ålborg amt
1) Skifte 21.9.1737 efter Peder Christensen Foged i Rostrup.
E: Dorthe Clausdatter. LV: Carsten [Hansen] Friis, præst i Astrup, Rostrup og Store Arden.
Arvinger angives ikke.
Skiftet blev foretaget af stedets ejer Jens Hostrup i Hobro.
Afdøde døde 20.9.1737, [begravet Rostrup 28.9.1737, 73 år gammel].

510 Christian Fogh ( -1814), proprietær, ejer af Vejlegård i Vestervig sogn
1) Brev 10.5.1811 til svoger Christian Fogh fra Jens Overgaard i Præstø.
I brevet nævnes med relation til afsender:
1 svoger Pretzmann
2 søster Overgaard i Hurup
3 søster Overgaards stedsøn Jens Jørgen Overgaard, der er i engelsk krigsfangenskab
4 bror Frederik
5 bror Peder
6 svoger kaptajn Nørgaard.

511 Peder Andersen (Tranberg) Fogh ( -1825), avlsbruger i Ribe og hustru Anne Sørensdatter, ( -1825)
1) Papirer ved skiftet 22.2.1825 i Ribe efter Peder Andersen Foghs enke Anne Sørensdatter.

512 Søren Fogh (1770-1817), kaptajn, landstingsprokurator og birkefoged i Viborg og hustru Sofie Amalie Sadolin
1) Vielsesbrev 19.11.1798 for birkedommer og landstingsprokurator Søren Fogh på Frisholt og Sofie Amalie Sadolin i Viborg
2) Breve 1804.

513 Søren Fogh ( -1794), købmand og kammerråd i Vejle
1) Bestalling 2.11.1761 for Søren Fogh at være Virkelig kammerråd
2) Konfirmation 10.6.1766 for Søren Fogh at være Virkelig kammerråd.

514 Findes ikke.

515 Nikolaj Fogtmann (1788-1851), biskop i Ribe 1831, biskop i Ålborg fra 1833
1) Akademisk borgerbrev på latin 14.9.1808 for Nikolaj Fogtmann
2) Studentereksamen 3.11.1808
3) Bestalling 14.7.1841 at være biskop i Ålborg
4) Breve 1848-1851
5) Repartition 10.9.1853 i dødsboet efter biskop Nikolaj Fogtmann
6) Dødsannonce i avis for Nikolaj Fogtmanns hustru Frida Hesselaida Dons, der døde 18.6.1840

7) Tegning af nogle gårdes placering

516 Helene Marie Folsach ( -1769), enke efter amtsforvalter Hans Folsach ( -1758) i Randers
1) Skifte 22.11.1769 efter Helene Marie Brummondt i Randers.
Enke efter [Hans] Folsach til Gjessinggård [i Tvede sogn, død 3.7.1758, skifte Horsens 3.7.1758 lbnr.1198]. A:
0) forældre [Didrik] Brummondt, kommerceråd i København og Juliane Strachen.
01) farbror død, 1B:
1) Didrik Sivert Brummondt, student i København
02) farbror Johan Brummondt. 1B:
2) Didrik Brummondt, død. 4B:
a Johan Brummondt
b Albert Brummondt
c Didrik Brummondt
d Helene Brummondt
03) faster Rebekka Brummondt. 2B:
3) Didrik Brummondt
4) Rebekka Brummondt g.m. Wectjen
04) faster Hille Brummondt. 4B:
5) Johan Wilchen, død. 4B:
a Didrik Wilchen
b Johan Wilchen
c Steffen Wilchen
d Gedske Wilchen g.m. Gert Salchen
6) Gert Wilchen, død. 1B:
a Almuth Wilchen g.m. Gert Kosten
7) Jørgen Wilchen
8) Hille Wilchen
05) faster Mette Brummondt. 3B:
9) Didrik Oltmann, død. 4B:
a Oltmann Oltmann
b Mette Didriksdatter, enke efter Meinert Wilchen
c Talke Didriksdatter, enke efter Bache Meyer
d Hille Didriksdatter, død. 1B:
1 Johan Anton Martens
10) Grethe Oltmann, død. 5B:
a Johan Sass, død. 1B:
1 Grethe Johansdatter g.m. Anton Henrik Hofchen
b Vibeke Johansdatter g.m. Didrik Henke
c Mette Johansdatter g.m. Johan Bappelman
d Vibeke Johansdatter Sass, enke efter Meiner Tønnes
e Oltmann Sass, død. 2B:
1 Gert Sass
2 Johan Sass
11) Hille Hollerath, død. 4B:
a Johan Oltmann Hollerath, død. 4B:
1 Brun Hollerath
2 Johan Frederik Hollerath
3 Johan Hollerath
4 Helene Hollerath
b Gedske Margrethe Hollerath, enke efter Henrik Henriksen
c Talke Hollerath, enke efter Buchelmann
d Mette Hollerath, død. 3B:
1 Gert Ahlers
2 Mette Ahlers, enke efter Klöcher
3 Anne Ahlers, død. 2B:
x Rolf Rolfsen
y Mette Rolfsdatter.
00) mormor Abigael Anchersdatters første ægteskab med [Johannes] Burserus, [apoteker, død 1674].1B:
06) mors halvbror Joachim Burserus, byfoged i Nakskov, [skifte Nakskov 10.4.1726 lbnr.1227]. 1B:
12) Johannes Burserus, præst i Væggerløse på Falster, død [16.6.1748]. 1B:
a [Birthe Marie Burserus], død [1768] uden børn, var g.m. [Hans Christian] Aagaard, byfoged [i Maribo]
00) mormor Abigael Anchersdatters andet ægteskab med morfar Julius Strachen, apoteker i Slagelse, gift Slagelse Mikkel 13.10.1675. 2B:
0) mor Juliane Strachen g.m. far [Didrik] Brummondt, kommerceråd i København. 1B:
07) morbror Johan Julius Strachen, døbt Slagelse Mikkel 22.7.1677, apoteker i Trondhjem. 3B:
13) Anne Marie Johansdatter Strachen, død 11.5.1754, var gift Trondhjem 1745 med Casper Henrik Westerwalt, oberstløjtnant. 5B:
a Margrethe Marie Nobel Westerwalt, født 1.2.1747, gift 11.2.1763 med Carl Motzfeldt, kaptajnløjtnant
b Johan Ludvig Strachen Westerwalt, født 9.2.1748, student
c Janus Michael Westerwalt, født 27.2.1749, købmand
d Jørgen Urne Westerwalt, født 23.3.1751
e Hans Christian Westerwalt, født 19.3.1752
14) Abigael Johansdatter Strachen g.m. Hammond, oberstløjtnant
15) Rebekka Strachen, død, var gift 22.1.1744 med [Christian] Qvislin, præst på Tingvoll i Trondhjem stift i Norge. 9B:
a Johan Julius Strachen Qvislin 25, fourer
b Hilleborg Marie Qvislin 24
c Laurids Ibsen Qvislin 23, kommandersergent
d Christian Bugge Qvislin 22, søfarende fra Arendal
e Jacob Peder Qvislin 20
f Frederik Nannestad Qvislin 18
g Peder Munthe Qvislin 15
h Abraham Qvislin 14
i Marie Rebekka Qvislin 12
00) mormor Abigael Anchersdatters tredje ægteskab med Hans Jørgensen Riber, borgmester i Korsør. 1B:
08) mors halvbror Ancher Hansen, amtsforvalter i Randers. 1B:
16) Johanne Margrethe Anchersdatter g.m. [Søren Pedersen] Wedege, præst i Randers Morten
00) mormor Abigael Anchersdatters fjerde ægteskab [Peder S.] Eberling, [læge i Næstved], død.1B:
09) mors halvsøster Anne Eberling, død uden børn. [Første ægteskab med Brodersen. Andet] ægteskab med [Christoffer Henry] Mechen, oberstløjtnant.
[Afdødes første ægteskab med Knud Ahasverus Bekker, landsdommer, død 12.8.1738].
[Afdødes mands første ægteskab med Anne Elisabeth Gyberg, begravet 14.8.1739].
(Skiftet indført i Randers Byfoged skifteprotokol 1740-1779 fol.461 lbnr.1109).

517 Christian Foss ( -1655), magister og kannik i Århus
1) Brev på latin 9.4.1614 til Christian Foss fra hans blodsbeslægtede Niels [Christensen] Paaske i Vroue.
Brevet handler om Luthers og Melanchthons sande lære overfor Calvins blasfemiske tanker.

518 F. C. Foss i Randers
Brev 10.4.1842 til F. C. Foss i Randers fra P. C. Sørensen i Viborg.

519 Jens Foss, (1768-1828), præst i Hodde og Tistrup og hustru Severine Christiane Breinholm (1773-1833)
1)) Testamente 15.3.1827 for
Jens Foss, præst i Hodde og Tistrup og hustru Severine Christiane Breinholm. A:
1) plejedatter Frederikke Sofie Elisabeth Vilgaard.

520 Jens Clausen Foss ( -1791) til Ovegård i Ove sogn
1) Kontrakt 19.6.1768 mellem Jens Clausen Foss og Rasmus Poulsen på Karmark om forpagtning af Hevringholm, Tustrup og Essenbæk i 6 år fra 1.5.1769 til 1.5.1775
2) Brev 15.10.1789 til Jems Clausen Foss til Ovegård fra stiftsbefalingsmand Levetzau på Ålborg slot
3) Brev 7.1.1792 til Jens Clausen Foss fra Aaby i København vedrørende bestilling af en ligsten.

521 Jens Clausen Foss, forvalter og proprietær på Ajstrupgård i Store Ajstrup sogn
1) Breve 1851 og 1857
2) Kvittering 1856
3) Billet 25.3.1837 fra København til Kalundborg for proprietær Foss.

522 Jens Clausen Foss ( -1869), proprietær på Vesterris i Testrup sogn
1) Brev 19.1.1837 til Jens Clausen Foss fra bror Foss i Vejle
2) Brev 18.5.1841 til Jens Clausen Foss fra Tauber i Ålborg.

523 Søster Foss (1666-1729), enke efter Christoffer [Henriksen] de Hemmer (1659-1703), rådmand i Ålborg
1) Brev 23.1.1703 til Søster Foss fra Johannes Bircherod i København
2) Brev 10.2.1703 til Søster Foss fra hendes søster Maren, enke efter Jens Poulsen i Randers,
begge i anledning af hendes mands død, [begravet Ålborg Budolfi 19.1.1703].

524 Niels Olsen Franck, handelsmand i Ringkøbing
1) Kongelig bevilling 22.9.1702 for Niels Olufsen Franck at nedsætte sig som handelsmand i Ringkøbing og at være fri for alle borgerlige bestillinger.

525 Peder Christian Marius Frandsen (1848-1898), exam. jur. herredsfuldmægtig i Holstebro
1877-1883 Auktionsopgørelser, kvitterede auktionsregninger (1 pk).
(Ikke set).

526 Johan Jacob Frausing ( -1775), byfoged i Varde
1) Breve 1766-1772 vedrørende rådmand Schermanns gæld til Johan Jacob Frausings bror assessor Jens Frausing i København
2) Breve 1769-1776 vedrørende Jens Halse Andersen Listo, præst i Ørum, [Viskum og Vejrum)s gæld til byfoged Johan Jacob Frausings bror assessor Jens Frausing i København.

527 Thomas Frederiksen (1854-1939), skolelærer i Tise sogn
1) Kaldsbrev 22.11.1800 for seminarist Thomas Frederiksen at være andenlærer ved Tise skole.

528 Johan Daniel Frich, skriver i Århus og hustru Marie Elisabeth Simoni
1) Testamente 14.5.1790 for Johan Daniel Frich og hustru Marie Elisabeth Simoni i Århus
2) Skøde 15.2.1774 fra Christine Christensdatter [Geding], enke efter Christen [Mortensen] Holm i Århus, [skifte Århus 24.5.1773 lbnr.2221] til sin mands [sted]far Jens Holm efter adkomst 30.3.1770 fra Christen [Nielsen] Stauning, præst [i Viby og Tiset] på en part af jagten Håbet
3) Ægteskabsbevilling 9.9.1788 for Johan Daniel Frich og Marie Elisabeth Simoni i Århus uden trolovelse og lysning af prædikestolen
4) Kvittering for frivillig gave til statens tarv fra Århus amt på 7373 rdl samt 561 tønder rug og 471 tønder byg
5) En seddel med dåbsoplysninger:
a Marie Elisabeth døbt 9.1.1735
b Anne Margrethe døbt 17.2.1737
c Gotfred døbt 25.9.1739
d Birgitte Cathrine døbt 23.5.1742.

529 Anders Frederiksen i Møsvrå i Almind sogn i Vejle amt
1) [Frederik Vilhelm Jensen] Vind, præst i Skive og Resen opsiger en panteobligation af 11.12.1768 i frue kammerrådinde Sehesteds stervbo i Kolding, hvilket attesteres af Anders Frederiksen i Møsvrå 30.11.1796.

530 Christian Daniel Friedenreich (1711-1780), til Palstrup i Høbjerg sogn
1778-1780 Akter i brandretssag, auktionsforretning. (1 pk).
(Ikke set).

531 Christian Linde Friedenreich (1742-1786), til Sønder Vosborg i Ulfborg sogn
1774-1784 Domme, udlægsforretning, testamente. (1 pk).
1) Domme
2) Udlægsforretning
3) Testamente af 8.6.1784, efter Testamente kodicil af 29.11.1782, fremlagt på Sønder Vosborg 2.2.1786 for
Christian Linde Friedenreich, ugift ejer af Sønder Vosborg i Bøvling amt.
Følgende tilgodeses:
1) Peder Lund til Skivehus, Kyø og Sebberkloster for at føre sagen mod magistraten i Viborg vedrørende Kærsholm bønder: 12.000 rdl
2) Marie Kirstine Mikkelsdatter, datter af Mikkel Jensen i Engesvang, for at passe afdødes far til hans dødsdag: 4000 rdl
3) Niels [Henriksen] de Leth, præst i Karlby [og Voldby] skal have 4000 rdl
4) Seidelin i Tørring skal have 1000 rdl
5) Madam Rosborg på Vester Teglgård ved Viborg skal have 1000 rdl
6) Christen Eschou skal have 1000 rdl
7) kammerherred Schinkels døtre skal have 1000 rdl
8) afdøde justitsråd de Leths børn skal have: sønnen 1000 rdl og hver af døtrene 500 rdl
9) Mikkel Jensen i Engesvang skal have 76 rdl
10) Mikkel Jensen i Store Kistrup skal have 48 rdl
11) ritmester [C. Christian V.] Irminger til Palstrup eftergives gæld på 12000 rdl samt foræres 6000
12) dennes bror major Janus Irminger i Rendsborg skal have 6000 rdl
13) madam Krog på Brunbjerg skal have 600 rdl, og hun og min gamle amme Johanne på Pallisbjerg skal have fri føde og klæde deres livstid og deres begravelse bekostet
14) Laurids Knudsen Hjelsborg, der har tjent mig og min afdøde farfar på Pallisbjerg, skal nyde fri bolig sin livstid samt have 200 rdl
15) Laurids Lauridsen Lange, der har tjent mig på Kærsholm [i Torning sogn] skal have 2000 rdl
16) Nikolaj Vissing, fuldmægtig hos afdøde, for eksekutor at være: 1000 rdl
17) Holm, forvalter i Tvilum skal have 1500 rdl
18) Fri pas leveres til:
Niels Bach og Jens Raunvad samt de mænd, der tjener testator ved hans død. Desuden skal hver af dem have 600 rdl og nedad efter deres tjenestes længde
19) følgende kan købe deres iboende gårde:
a Peder Jensen i Ulfborg for 800 rdl
b Jens Jensen i Lægård i Måbjerg sogn for 800 rdl
c Niels Jensen Nygaard i Øster Dellerup i Måbjerg sogn for 400 rdl
d Christen Jensen og Peder Lauridsen i Stavlund i Haderup sogn for 120rdl
e Oluf Sørensen og Christen Nielsen Agerslev i Bording sogn for 50 rdl
20) degneenken i Ulfborg skal konservere ved kaldet
21) Til de fattige, der uddeles af
a [Jens Christiansen] Vendelin præst i Staby: 2000 rdl
b [Jens] Stendorf, præst i Gørding, [Vemb og Bur]: 1000 rdl
c [Peder] Randrup, præst i Nørre Felding [og Tvis]: 600 rdl.

532 Frands Friedenreich (1731-1780), major, til Palstrup i Høbjerg sogn
Pakke 1: Bilag til skifte 1781-1789
[Viborg byfoged skifteprotokol 1781-1802: Heri fol.596B, 622, 634, 691, 708B lbnr.1527:
Frands Friedenreich, major i Viborg. 8.6.1792,
Kommissionssag Christen Linde de Friedenreich contra Viborg magistrat i broderen Frands Friedenreichs dødsbo.
Arvinger angives ikke]
Pakke 2:
1) Recepter og råd mod podagra

2) Papirer vedrørende majorens gæld
3) Snapstingsregning 1772
4) Regnskaber mellem majoren, hans far Christian Daniel Friedenreich og hans bror Christen Linde
5) Regnskabsbilag 1765-1779
6) Købe- og fæstebreve

På omslaget står

533 Janus Friedenreich (1676-1755, major, til Palstrup i Høbjerg sogn og Vindum Overgård i Vindum sogn og hustru Anne Margrethe Linde (1677-1759).
1) Skifte 26.6.1760 efter Janus Friedenreich og hustru Anne Margrethe Linde på Vindum Overgård. B:
1) Mette Dorthe Friedenreich g.m. Carl Gotthilf Irminger til Vindum Overgård
2) Christian Daniel Friedenreich til Palstrup og Pallisbjerg.
Bilag indført bagerst i protokollen.
Jordebog 1755 over Vindum Overgård og Palstrup godser side 7-23.
Skiftet kan ses her:

534 Chr. E. Friederichsen, købmand i Lemvig
1) Regning og forretningsbreve 1847-1852.

535 Anders Bay Friis (1795-1853), købmand og forligelseskommissær i Viborg
1) Politisag 30.9.1826 mellem Anders Bay Friis, købmand og forligelseskommissær og tjeneren Jochum Lehm.

536 Carsten Friis /1774-1818), cand. jur. landsoverretsassessor i Viborg, tiendekommissær for Fjends, Lysgård og Salling herreder
1657-1822 Regnskabsbog, skiftedokumenter vedrørende Den Tårupgårdske Stiftelse vedrørende broderen Lars Wandberg Friis. (4 pk).
(Ikke set).

537 Christen Friis (1652-1727), oberst, til Hevringholm i Vivild sogn, til Tustrup i Hørning sogn og til Essenbæk i Essenbæk sogn
1) Panteobligationer og gældsbreve 1696-1703.

538 Inger Lauridsdatter ( -1732), gift med Christen Friis (1699-1765), degn i Sønder Omme og Hoven
1) Skifte 15.9.1732 efter Inger Lauridsdatter i Sønder Omme.
E: Christen [Andersen] Friis, degn i Sønder Omme og Hoven. A:
1) halvsøster, der formentlig er død i København. i pestens tid
Arvinger på fars side A:
1) søskendebarn Karen Gregersdatter i Sønder Omme sogn, som er degnens mor
2) søskendebarn g.m. Søren Herup, begge døde. 2B:
a Jens Herup, degn i Taulov-Nebel
b Christen Friis i København
Arvinger på mors side A:
3) søskendebarn Søren [Pedersen] Stauning, præst i Gørding, Vemb og Bur, [enke efter Anne Margrethe Knudsdatter Lang fra Lemvig, skifte Hjerm herred gejstlig 12.8.1718 lbnr.32]
4) søskendebarn Kirsten Pedersdatter i Stauning
5) søskendebarn Maren Pedersdatter i Horsens
6) Jørgen Pedersen Stauning, præst i Grejs og Sindbjerg, død [begravet 7.2.1700], var g.m. [Else Jensdatter Grejs, [skifte Nørvang herred gejstlig 7.2.1717 lbnr.2] Hans børn, heraf B:
a Maren Jørgensdatter g.m. degnen i Hvejsel.
[Se præst nr. 5A i Stauning her]

539 Christen Friis ( -1809), til Stårupgård i Højslev sogn
1) Samfrændeskifte 25.7.1809 efter Christen Friis til Stårupgård [i Højslev sogn].
E: Anne Cathrine Dyhr. LV: svoger Høst, kaptajn. B:
1) Peder Friis 13
2) Andreas Dyhr Friis 10
3) Johanne Marie Andrea Friis 10
4) Severin Christian Friis 6
5) Sofie Magdalene Dorthe Friis 5
6) Niels Sehested Friis 2.
FM:
1 fars farbror Hans Friis i Ørskovgård [i Ørridslev sogn] ved Horsens
2 Friis, overretsassessor.
Desuden nævnes afdødes far Peder Friis på Harrestruplund [i Daugbjerg sogn, død 9.1.1809, g.m. Maren Vandborg].
Arv i boet til afdødes bror Laurids Vandborg Friis.
Bevilling til uskiftet bo af 25.8.1796.
[Skiftet indført i Viborg amt skifteprotokol 1796-1809 fol.87, 99 og 189, lbnr.616].

540 Christen Hansen Friis ( -1749), kancelliassessor, til Lundgård i Gammelstrup sogn og hustru Johanne Kirstine Pandrup
1) Snapstingsstatus og regnskab 1749.

541 Christen Nielsen Friis (1584-1653, lektor i Ribe og præst i Vester Vedsted sogn.
1) Fotokopi af brudstykker af en regnskabsbog for Vester Vedsted kirke 1649-1653 med mere

På omslaget står landsarkivets beskrivelse:
Fotokopi af Brudstykker af regnskabsbog 1649-1653 for bl.a. Vester Vedsted kirke.
Anmærkning: Efter den sidste lektor Peder Nielsen Terpagers død 1738 er bogen antagelig overtaget af hans søn magister Laurids Pedersen Terpager, der var sognepræst i Mern 1720-1769, død 1772. Dennes kone Abelone Drewsen nævnes i nærværende fotokopi og deres svigersøn Erik Nielsen Carlstrup, der 1751 blev sognepræst i Præstø og 1773 i Arendal, har benyttet bogens ubeskrevne sider til regnskabsindførsler 1772-1780.
Bogen ligger nu i Aust-Agder sognearkivet i Arendal og er arkiveret som AA 1006 nr.46.

542 Ditlev Friis (1794-1810), amtsforvalter i Hald og Skivehus amter
1) Bestalling 19.11.1794 for Ditlev Friis at være amtsforvalter i Hald og Skivehus amter.

543 Gregers Friis (1659-1711), oberstløjtnant, til Tustrup i Hørning sogn
1) 3 obligationer af 11.3.1697, 1.8.1708, og 7.4.1708.

544 Hans Friis (1625-1697), oberst, til Clausholm i Voldum sogn, Hevringholm i Vivild sogn og Tustrup i Hørning sogn
1) Kongeligt skøde på jus patronatus til disse kirker i
Sønderhald herred:
a Årslev og Hørning
b Vivild og Vejlby
c Kristrup
d Søby, Skader og Halling
Galten herred:
e Rud sogn.
2) Otte obligationer 1679-1696.

545 Hans Nielsen Friis (1587-1650), købmand og borgmester i Ribe
1627-1650 Regnskabsbøger (2 bd).
(Ikke set).

546 Maturin Friis (1731-1781), hospitalsforstander og postmester i Viborg
1758-1781 Regnskabsbog, breve, obligationer, regninger og kvitteringer (2 bd/pk).
(Ikke set).

547 Terkild Hansen Friis i Vejle
1) Tingsvidne med forlig mellem Søren Pedersen, præst i Urlev, Stenderup og Vedby og Terkild Hansen Friis, borger i Vejle vedrørende ejerskab af et svin.

548 Frisch, proprietær, ejer af Haraldsmark i Ødum sogn
Kongelig bevilling 23.12.1854 at optage et lån på 40000 rdl. med pant i Haraldsmark med underliggende i Randers og Skanderborg amter.

549 Jacob Frisenberg ( -1846), feldbereder i Mariager
1) Udskrift af Mariager forligelsesprotokol fol. 56 den 30.6.1818 vedrørende en obligation fra smed Jacob Torup til Jacob Frisenberg.

550 Peder Pandrup Frisenberg ( -1841), ejer af gården Duelund i Sjørslev sogn
1816-1842 Vedrørende kirketiende, ejendomspapirer, retsakter, regninger og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

551 Claus From i Ålborg
1) Regning 22.5.1758 fra Christian Hvidt.

552 Hansine From
1) Brev 24.7.1837 fra Hansine From til hendes farbror
2) Side i en stilebog med gudelige betragtninger.

553 Jacob From ( -1736) i København, død i Ålborg
1) Bilag til et skifte 1735.

554 Magnus Benjamin Frænkel, købmand i Hobro
1) Borgerskab 13.5.1839 for medlem af Det mosaiske Trossamfund Magnus Benjamin Frænkel af Randers som købmand i Hobro
2) Pantebrev 10.6.1844
3) Købekontrakt 10.3.1848 med Magnus Benjamin Frænkel som sælger og G. Soelberg som køber.

555 Johanne Dorthea Frølund ( -1834), jomfru i Ålborg
1) Lejekontrakt
2) Regnskaber
3) Forsikringspolicer
1818-1834.

556 Christian Godske Fugl (1780-1830), kaptajn og byfoged i Holstebro
1) Indbydelse til middagsselskab i byens klubværelser for byens honoratiores ved besøget af kammerherre og stiftamtmand von Rosenørn 1719
2) Regnskaber for dette middagsselskab
3) Forligelseskommissærens rapport vedrørende klage over kaptajn Fugls embedsførelse med flere eksempler.

557 Madame Fugl i Vejle
1) Brev 31.7.1794 til madame Fugl i Vejle fra en veninde.

558 Johan Fuglsang (1744-1806), exam. jur. herredsfoged i Ulfborg og Hind herreder
1) Brev 5.4.1798 til herredsfoged Fuglsang i Ringkøbing fra datteren M. C. Fuglsang i Ålborg.

559 Jens Nielsen Fuglsang, gårdejer i Vandborg sogn
1)) Kopi af Obligation på 400 rigsdaler, som Jens Nielsen Fuglsang i Vandborg skal forvalte efter skifte sluttet 30.4.1798 efter Bodil Christensdatter, enke efter Christen Andersen Møjbæk i Vandborg, som arv til B:
1) Anders Christensen
2) Karen Christensdatter
3) Christen Christensen
4) Anne Christensdatter
5) Sidsel Christensdatter
6) Bodil Christensdatter.

560 Anders Lauridsen Funder (1738-1792), skrædder i Viborg
Borgerbrev 23.10.1764 for Anders Lauridsen Funder som skrædder i Viborg, født samme sted.

561 Morten Funder, forpagter på Lee Søgård i Lee sogn, senere ejer af Løgagergård i Them sogn og kreaturhandler i Funder sogn
1762-1818 Breve, regninger, gældsbreve, fæstekontrakt, testamente og auktionsdokumenter. (1 pk).
(Ikke set).

562 Schack Hofman Funder (1804- ). købmand i Viborg
1834-1839 Regninger og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

563 Hans Lauridsen Fynbo ( -1756), avlsbruger i Viborg
1) Skifte 18.11.1757 efter Hans Lauridsen Fynbo i Viborg.
E: Kirsten Jensdatter [Overgaard]. LV: Christen Aarestrup, væver i Viborg. B:
2) Maren Hansdatter 3.
FM: Peder Rasmussen Hvas i Viborg.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Hansdatter 28.
FM: Jens Thuesen i Viborg.
Afdøde døde 26.5.1756.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1752-1766 fol.234 lbnr.969).

564 Peder Fynbo, pumpemager i Ølholm i Langskov sogn
1) Breve 1848-1858.

565 Andreas Nikolaj Fyrst ( -1841), tømrer i Holstebro
1) Borgerskab 12.1.1838 for Andreas Nikolaj Fyrst som tømrer i Holstebro.

566 Carl Frederik Leonhard Færber (26.10.1788 - 3.8.1866), læge i Kolding
1) Breve 1820, 1844, 1846 og 1854
2) Regninger 1853 og 1855.

567 Niels Nielsen Færch /1774-1831), købmand i Nibe, medejer af Halkær hovedgård i Ejdrup sogn
1796-1831 Kopibog, godsregnskaber og pantebreve. (1 pk).
(Ikke set).

568 Niels Viggo Fæster (1908 - 7.3.1973), præst i Vorup
1) Avisudklip og breve vedrørende biskop Skat Hofmeyers holdning til jøderne 1942.

569 Peder Severin Fønss (1764-1824), exam. jur. snapstingsmatador i Viborg, ejede og udstykkede godserne Løvenholm i Gjesing sogn, Todbøl i Kallerup sogn samt talrige andre godser i Nørrejylland, landsdommer og amtmand i Randers amt 1805-1820
1792-1819 Bestallinger, privilegier, testamente, skiftepapirer, inventarlister, retsakter, ejendomspapirer, breve og embedssager (3 pk).
(Ikke set).

570 Hans Jørgen Ring de Fønss (1792-1859), cand. jur, justitsråd og stænderdeputeret, til Ørslevkloster i Ørslevkloster sogn, og hustru Marie Anne Dorthe Holck Richter
1782-1859 Familiepapirer, personlige papirer, optegnelser vedrørende Ørslevkloster, regnskaber, stændersager, obligationer med mere. (1 pk).
(Ikke set).

571 Christen Pedersen Faaborg (1767-1837), exam. jur. godsforvalter, prokurator, koloniinspektør, tiendekommissær, i Nørup sogn
1733-1836 Optegnelser, personlige papirer, breve, embedssager og prokuratorsager. (16 pk).
(Ikke set).    [Til oversigten]