Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

C    [Til oversigten]  


299 Jacob Christensen Calstrup (1746- ), godsforvalter på Oksholm i Øland sogn og forpagter af Ålegård i Skræm sogn, derefter gårdejer i Kollerup sogn
1)) Skifte 28.6.1786 for Marie Andersdatter Scalesin i Lejrsted mølle i Haverslev sogn, der ejes af Laurids [Nielsen] Helverskov, præst i Haverslev og Bejstrup.
E: Christen Nielsen Helverskov. B:
1) Elisabeth Christensdatter 17½
2) Niels Christensen 15
3) Anders Christensen 11½
4) Laurids Christensen 9.
FM: morbror Christen [Andersen] Scalesin, præst i Ellidshøj og Svenstrup
2)) Almanakker for 1797 og 1813
3)) Papirer vedrørende skifter foretaget af Jacob Christensen Calstrup
4)) Fogedkorntiende som løn til skolelæreren
5)) Testamente 22.12.1808
6)) Skattemandtal 11.3.1789 for Haverslev, Bejstrup, Skræm og Øland
7)) Fæstebrev og kontrakter vedrørende køb af en gård
8)) Papirer vedrørende herskabet på Oksholm.

300 Casper Ludolf Capell (1708-1774), apoteker i Viborg
1) Obligation udstedt Viborg 14.4.1747
2) Papirer i hans dødsbo 1774-1776, [død 3.12.1774, begravet Viborg Domkirke].

301 Peder Carlsen, Læsø, udvandret til Amerika
1) Breve til kone og børn 1877-1883.

302 Christian Brandt Carstensen (1789-1852), præst i Boddum og Ydby
1) Konfirmation 14.7.1841 på kaldsbrev af 6.8.1839, at være præst i Boddum og Ydby.

303 Claus Clausen Carstens (Castan), præst i Førslev, død 16.12.1728
1)) Uddrag af skifte i Førslev præstegård 14.11.1729.
E: [Judith Catrine Mouridsdatter Højer]. B:
1) Gertrud Rebekka Clausdatter
2) Eva Marie Clausdatter.
FM: morbror Mourids [Mouridsen] Højer, præst i Vejle.
Desuden nævnes:
1 enkens søster Sofie Amalie [Mouridsdatter Højer, husholderske] på Boller, enke efter Mads Henningsen, [præst i Kvislemark og Fyrendal, skifte Øster Flakkebjerg herred gejstlig 13.9.1706 lbnr.40]
2 enkens søster Maren [Mouridsdatter Højer], enke efter [Jørgen Pedersen] Fædder i Horsens, [begravet Horsens 25.2.1724].

304 Anne Dorthe Christensdatter, tjenestepige, født i Nørre Kongerslev sogn
1) skudsmål for Anne Dorthe Christensdatter, født 13.3.1816, datter af Christen Pedersen i Nørre Kongerslev, og har bestået forårseksamen i Nørre Kongerslev skole 14.4.1830.

305 Anne Marie Christensdatter (1815-1882), født i Madum sogn
1) Attest for konfirmation 21.4.1830 i Madum kirke for Anne Marie Christensdatter
2) Attest for dimission fra Madum skole 1.11.1829 for Anne Marie Christensdatter, født 18.12.1815, datter af Christen Lauridsen, gårdmand i Madum og Maren Nielsdatter.

306 Anne Marie Christensdatter, enke efter Jacob Holm (1685-1717), præst i Saltum og Hune
1) Auktionsskøde af 21.3.1718 på ryttergården nr. 7 i Hygum sogn i Vandfuld herred på 7 tønder, 6 skæpper og 2 album.

307 Christiane Christensdatter (1802 -) i Helstrup sogn
1) Præsteattest 10.5.1817 for Christiane Christensdatter, steddatter af Christen Olufsen i Helstrup sogn, døbt Helstrup 31.10.1802, konfirmeret 1. søndag efter påske i Øster Velling.

308 Dorthe Christensdatter ( -1795), enke efter Frands Alling i Rostrup sogn
1) Udskrift af skifte 15.12.1796 efter Dorthe Christensdatter i Rostrup sogn.
Enke efter Frands Alling.
Testamente.
Hans A:
1) Jens Alling i København
2) Christoffer Alling, død. 1B:
a Sofie Christoffersdatter g.m. Anders Christensen i Stubberup i Ove sogn.
Hendes A:
1) søster Maren Christensdatter, død, var g.m. Knud Væver i Vive. 2B:
a Lene Sofie Knudsdatter g.m. Landrup, købmand i Varde
b Cathrine Margrethe Knudsdatter g.m. Poul Smed i Højgårdhus i Vind sogn.

309 Karen Christensdatter, enke efter selvejer Christen Olufsen i Fjerritslev i Kollerup sogn
1) Samfrændeskifte 11.2.1807 efter Christen Olufsen i Vestergård i Fjerritslev.
E: Karen Christensdatter. LV: Søren Christensen. B:
1) Peder Christensen, på stedet
2) Laurids Christensen i Dromshave [i Kollerup sogn]
3) Margrethe Christensdatter g.m. Jens Pedersen Mann i Andrup [i Kollerup sogn]
4) Inger Christensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 4.4.1794.

310 Kirsten Marie Christensdatter (1820 -) i Hvilsom sogn
1) Udskrift 18.8.1843 af dåbsattest for Kirsten Marie Christensdatter, datter af Christen Christoffersen og Kirsten Pedersdatter i Hvilsom, døbt i november 1820. Kirkebogen er brændt.

311 Maren Christensdatter i Horne sogn
1) Skudsmålsattest i Tostrup præstegård 6.10.1738 for Maren Christensdatter i Bjerremose i Horne sogn, 12. 5.1738i Bjerremose og 8.10.1740 i Varde.

312 Maren Christensdatter i Ure i Lejrskov sogn
1) Bevilling af 19.12.1821 at sidde i uskiftet bo for Maren Christensdatter efter afdøde mand Anders Sørensen i Ure i Lejrskov sogn.

313 Sidsel Cathrine Christensdatter, tjenestepige i Sønder Borris
1) Skudsmål for Sidsel Cathrine Christensdatter, [født 10.1.1790, datter af Christen Christensen Jegin, skrædder i Lustrup i Skarrild sogn og Kirsten Pedersdatter], konfirmeret 1807 i Borris kirke
a 25.9.1831, har tjent 29 år hos Hans [Christian] Hansen i Sønderby i Borris sogn
b 5.10.1831, kom til Bølling præstegård ved Mikkelsdags tide 1831, men rejste til sin bror i Assing på grund af sygdom
c 22.4.1844, kom til Borris præstegård Mikkelsdag 1842 og rejste nu til Fjelstervang i Vorgod sogn
d april 1844, i tjeneste hos Erik Madsen i Fruergård i Sønder Felding sogn.
Se beskrivelsen i Borris sogn

314 Anders Christensen i Blære sogn
1) Testamente 5.3.1873 for husmand Anders Christensen og hustru Anne Kirstine Jensen i Blære.

315 Anders Christensen (1784- ) i Hauge i Vinderslev sogn
1) Udygtighedspas 13.4.1805 for Anders Christensen, født i Hauge i Vinderslev sogn, 19 år gammel
2) Skudsmål 17.4.1810 for Anders Christensen, søn af afdøde selvejer Christen Andersen i Hauge, 26 år gammel, der på grund af skrøbeligt helbred og en vanfør arm er uduelig til krigstjeneste og almindeligt bondearbejde.

316 Anton Christensen (1848- ), født i Gimsing sogn
1) Afregningsbog 1873-1877 med vedlagt skyttebog for Anton Christensen, født 24.6.1848 i Gimsinggård, soldat i Viborg.

317 Christen Christensen ( -1777) i Lille Fuglsang i Vejrum sogn
1) Skifte 28.7.1777 efter Christen Christensen i Lille Fuglsang i Vejrum sogn.
E: Maren Madsdatter. LV: Peder Sørensen i Korreborg i Mammen sogn. B:
1) Kirsten Christensdatter.
FM: Christen Jensen i Korreborg.

318 Christen Christensen (1818-1892), købmand og byrådsmedlem i Ringkøbing
1848-1890 Regnskabsjournaler. (2 bd).
(Ikke set).

319 Christen Thomsen Christensen (1814-1868), præst i Ho og Oksby, i Hals fra 1858
1848-1862 Dagbøger, historiske optegnelser (1 pk).
(Ikke set).

320 Christian Christensen ( -1840), forpagter på Hald Hovedgård i Dollerup sogn, ejer af gården Neder Testrup i Lysgård sogn
1) Vielsesbrev 14.10.1784 for Christen Christensen af Hald og Charlotte Amalie Lind, at måtte vies hjemme i huset uden trolovelse og lysning af prædikestolen
2) Brev 26.4.1819 fra Peder Henrik Rosendal, præst på Helgenæs
3) Regnskaber 1788-1838
4) Dokumenter vedrørende forpagtning af Hald Hovedgård og forvaltning af Hald gods 1780-1794.

321 Christine Christensdatter, tjenestepige i Ålborg
1) Brev 2.4.1862 fra veninden Anne Marie Jensen i Selskov.

322 Claus Christian Christensen, postbud i Randers
1) Breve 1864 fra
a far Jens Christiansen Boistrup, smed
b svigerinde Ingeborg Nielsen
c veninden Karen Marie Andersen
d bror Rudolf Christensen i Mygind
2) Regning 1864.

323 Erik Herman Christensen (1886-1963), præst i Fredericia, sekretær for FDF
1933-1943 Breve (1 pk).
(Ikke set).

324 Frederik Christensen, sognefoged i Lee sogn
1) Sognefogedbeskikkelse med instruks 18.3.1791 for Frederik Christensen som sognefoged i Lee sogn.

325 Hans Christensen i Jebjerg i Ørum sogn i Randers amt
1) Bevilling 27.11.1804 til skilsmisse for Hans Christensen i Jebjerg fra hustru Maren Nielsdatter.

326 Hans Christensen (1821- ), født i Lydum sogn
1) Skudsmål 29.4.1835 for Hans Christensen, født 21.1.1821 Lydum Hede i Lydum sogn, søn af Christen Hansen og Bodil Cathrine Christensdatter
2) Koppeattest 24.6.1824 for Hans Christensen, søn af Christen Hansen i Lydum, 3½ år gammel
3) Soldaterbrev Ribe 17.9.1842 for Hans Christensen
Vielsesattest Lønne kirke 4.11.1843 for Hans Christensen af Lydum sogn og Inger Marie Nielsdatter i Lønnestak i Lønne sogn
4) Dagbog ca. 1747-1850 for soldaten Hans Christensen
5) Breve 1848-1851 fra soldaten Hans Christensen til hustruen

6) Skøde 5.5.1876 på gården Aldershvile i Nørre Nebel.

327 Jacob Christensen (1813- ), født i Hald Skovhus i Dollerup sogn
1) Koppeattest 7.10.1818 for Jacob Christensen, født i Hald Skovhus, 7 år gammel
2) Indrulleringsbevis 4.11.1836 for Jacob Christensen, født i Hald Skovhus i Dollerup sogn, 23 år gammel.

328 Jacob Christensen, skoleholder i Lime i Nørup sogn
1) Kaldsbrev 3.2.1783 fra Christian Frederik Tønne von Lüttichau til Engelsholm for Jacob Christensen af Limeskov at være skoleholder i Lime og størstedelen af Nørup sogn i Niels Christensens sted.

329 Jens Christensen (1736- ), tjenestekarl, født i Hobro
1) Vidnesbyrd 17.3.1762 fra Jørgen Lauridsen i Svenstrup for Jens Christensen, født 1736 i Hobro, søn af Christen Jørgensen, degn i Svenstrup.

330 Jens (Bach) Christensen ( -1829), gårdmand i Højslev sogn
1) Skifte 12.5.1829 efter Jens Christensen i Højslev.
E: Karen Christensdatter. LV: Niels Andersen i Højslev. B:
1) Christen Jensen
2) Dorthe Jensdatter
3) Mette Kirstine Jensdatter.
FM: Jens Jacobsen.

331 Jens Christensen (1824- ), født i Karlby sogn, gendarm i Det slesvigske Gendarmerikorps
1) Dokumenter vedrørende udslettelse af lægdsrullen 1851-1858.

332 Jens Christensen (1839-1910), veteran fra 1864, husmand i Ovnbøl i Torstrup sogn
1) Rejsebog 1864 for rejse fra hjemmet til Altona for at deltage i felten
2) Fra Ribe Amt 1941 side 283-296: En menig soldats optegnelser fra krigen 1864 ved J. Carl Christensen
3) Skudsmålsbog for Jens Christensen i Ovnbøl i Torstrup sogn, født 4.3.1839, søn af gårdmand Jens Christensen og Karen Jensdatter i Ovnbøl
4) Afregningsbog for Jens Christensen af 3. kompagni ved 27 regiment
5) Dokument for tildeling af erindringsmedalje for deltagelse i kampen for fædrelandet 1864 for Jens Christensen
6) Dødsattest for Jens Christensen i Ovnbøl i Torstrupsogn, der døde 31.12.1910.

333 Jens Christensen i Råby sogn
1) Stillingskontrakt oprettet 21.11.1866 mellem Jens Christensen i Råby og fuldmægtig M. S. Børresen i Ålborg, der forpligter sig til at bytte vilkår for Jens Christensen med en forstærkningsmand (udtjent soldat) mod betaling af 450 rigsdaler.

334 Jens Christensen i Vivebro i Øls sogn
1) Brev 24.3.1730 fra Jens Christensens søn Johannes Nielsen Abildgaard i Slagelse i anledning af at dennes morbror Jesper Johansen er død.

335 Jens Christensen, gårdfæster i Borregård i Overlade sogn
1) 4 breve fra sønnen Jørgen Christian Christensen Borregaard 1848-1849.

336 Jensine Christensen gift med snedkersvend Bendix Nielsen Slot i Frederikshavn
1) Brev 1861til byfogeden i Frederikshavn om at få tilstillet en værge, da hendes mand snedkersvend Bendix Nielsen Slot er udkommanderet med fregatten Sjælland.
Som værge tilstilles F. Chr. Eggert, købmand i Frederikshavn.

337 Jørgen Christensen i Sahl sogn
1) Fripas af 10.8.1754 for Jørgen Christensen i Sahl på Rydhave gods, at rejse til Holstebro for der at arbejde. Udstedt af Jens Sehested til Rydhave.

338 Jørgen Christensen, gårdfæster i Holt i Dronninglund sogn
1) Afkald 18.6.1751 fra Johanne Jørgensdatter g.m. Christen Jørgensen i Kraghede i Ørum sogn for arv efter mor til far Jørgen Christensen i Holt i Dronninglund sogn.

339 Knud Christensen ( -1869), købmand og konsul i Varde
1) Diverse dokumenter vedrørende lån af offentlige midler mm. 1844-1859.

340 Laurids Christensen, lotterikollektør og handelsmand i Viborg
1877-1912 Regnskaber. (2. bd).
(Ikke set).

341 Laust Christensen ( -1891), bolsmand i Volling sogn
1) Testamente af 10.5.1889 for ungkarl Laust Christensen i Volling. A:
1) søster Mette Kirstine Christensdatter g.m. Hans Christian Thomsen, husmand på Skive mark.
Forevist 6.2.1891 ved anmeldelse af testators død.

342 Markus Christensen, degn i Kollerup og Vindelev og hustru Anne Marie Hansdatter
1) Jørgen Christensen i Hygum, degn i Kollerup indgår kontrakt 4.7.1759 med sin salig brors sønnesøn Markus Christensen fra Vejle om at overtage skoleholderembedet i Kollerup
2) Vilhelmine Frederikke de Heinsen, enke efter kaptajn de Linde overdrager både degne- og skoleholderembedet i Kollerup til Jørgen Christensens brors sønnesøn Markus Christensen. Underskrevet Vejle 18.3.1760
3) Biskoppen i Ribes beskikkelse af Markus Christensen som adjungeret sin farfars bror Jørgen Christensen, degn i Kollerup og Vindelev. Underskrevet Ribe 19.3.1760
4) Brev 7.6.1774 til Markus Christensen fra bror Anders Christensen i København
5) Brev 22.10.1788 til Markus Christensen fra bror Anders Christensen i København
6) Skudsmål Tønder 1.10.1745 for Anne Marie Hansdatter Holst fra Smidstrup sogn ved Fredericia, der har tjent 7 år i Tønder og 5.4.1758, hvor hun har tjent i 10 år på Bryskesborg i Daugård sogn.

343 Markus Christensen, skomagersvend i Vejle
1) Rejsepas 1766 for Markus Christensen, født i Itzeho, med svendebrev fra Vejle som skomagersvend, meddeles rejsepas for at søge arbejde andre steder.

344 Michael Revsgaard, læderhandler i Horsens
1889 og uden år Forretningsbreve. (1 pk).
(Ikke set).

345 Niels Christensen (1828- ), født på Kjelstrup Mark i Ove sogn
1) Straffeattest 8.3.1864 for Niels Christensen, født 1828 på Kjelstrup Mark i Ove sogn, der aldrig har været straffet.

346 Niels Christensen Vesterkær (1815- ), tjenestekarl, født i Hee sogn
1) Adskillige skudsmål for Niels Christensen Vesterkær, født 8.8.1815 i Hee sogn.

347 Niels Christensen (1842- ), høker i Stovstrup i Oddum sogn (2 bd/pk)
1) Regnskabsbog 1852-1865
2) Breve
3) Forpagtningskontrakt
4) Udygtighedspas
5) Krigssange
6) Verdensatlas

7) Billede i ramme
Se hvem personerne er

348 Niels Christian Christensen (1866-1941), præst i Lerup og Tranum
Adskillige breve og postkort fra alverdens lande 1912-1919.

349 Oluf Christensen, soldat, født i Vorbasse
1) Indrulleringspas Ribe 12.11.1816 for Oluf Christensen, der er udskrevet i 8 år som jæger i Jydske Jægerkorps
2) Rejsepas for Oluf Christensen Vorbasse, da han permitteres 18.6.1821 til 20.5.1822, at rejse til Vorbasse. Underskrevet Citadellet 18.6.1821.

349A O. C. Christensen, indremissionær i Århus
1) Meget stort kort med indtegnede lokaliteter i Århus opland, hvor missionær O. C. Christensen har afholdt søndagsskoler og møder.

350 Peder Christensen, husfæster af Katholmhus i Horsens sogn i Ålborg amt
1) Skattekvitteringsbog 1825-1829.

351 Poul (Horsens) Christensen (1794- ), handelsmand og gårdmand i Helberskov i Als sogn i Ålborg amt og hustru Karen Nielsdatter
1818-1862 Regnebog, også benyttet som regnskabsbog mm. ((1 bd).
(Ikke set).

352 Poul Christensen, gårdejer i Lovns sogn
1) Aftægtskontrakt 1.5.1856 mellem Christen Christensen og søn Poul Christensen i Lovns
2) Obligation 14.5.1856
3) Gældsbevis 30.5.1878
4) Panteobligation 23.12.1897.

353 Søren Christensen, bagersvend i Odense, senere i Assens
1) Skudsmål 24.4.1740 for Søren Christensen, bagersvend i Odense og senere bagersvend i Assens.

354 Søren Christensen (1784-1838), kirkesanger og skolelærer og skolelærer i Lyne sogn og hustru Kirsten Marie Mikkelsdatter
1809-1837 Testimonium, breve, ejendomspapirer, embedssager, regnskaber mm. (1 pk).
(Ikke set).

355 Søren Christensen, skrædder og husfæster i Horsens sogn i Ålborg amt
1) Skattekvitteringsbog 1798-1829.

356 Søren Vinkel Christensen, veteran fra krigen 1848-1850, sømand i Lemvig
1) Seddel med dåbsoplysninger for børn [af skipper Peder Christensen og Johanne Marie Alrum i Lemvig] med faddere
a Else Marie Christensen, født 9.10.1812
b Christen Christensen, født 27.10.1814, død før dåbens konfirmation
c Christen Christensen, født 19.12.1814
d Christen Alrum, født 11.4.1816
e Anne Christensdatter, født 3.12.1817
f Juliane Christensen, født 26.2.1819
g Anne Johanne Christensen, født 9.11.1820
h Johanne Marie Pedersen, født 13.2.1823
i Sinder Makholm Christensen, født 27.1.1825
j Søren Christensen, født 24.1.1826
2) Tilladelse af 4.10.1853 for skipper Søren Christensen og Anne Marie Christensdatter i Lemvig at vies hjemme i huset uden lysning af prædikestolen
3) Erindringsmedalje for deltagelse i kampen for fædrelandet 1848-1850 for sømand Søren Christensen tildelt oktober 1876 af Marineministeriet
4) Program og sange for veteranfesten i Lemvig 25.7.1899
5) Gave på 50 kr. til sømand Søren Vinkel Christensen i anledning af guldbryllupsfesten 9.12.1903 fra Intendanturen for den kongelige Civilliste.
6) Tildeling af årlig hædersgave på 100 kr. for sømand Søren Vinkel Christensen for deltagelse i kampen for fædrelandet 1848-1850. Underskrevet 26.3.1907 af bestyrelsen for de militære underklassers pensionering og for invalideforsørgelsen.

357 Thomas Christensen (1806- ), gårdmand og sognefoged i Harridslev
1) Indrulleringsbevis 15.3.1832 for Thomas Christensen Smidstrup som gammelmandssøn
2) Vielsesattest Harridslev kirke 20.10.1837 for Thomas Christensen fra Smidstrup i Sejlstrup sogn 31¾ år gammel og Anne Marie Thomasdatter fra Harridslev 34½ år gammel
3) Beskikkelse fra Hjørring amt 17.1.1856 for gårdmand Thomas Christensen at være sognefoged i Harridslev sogn.

358 Thomas Christensen (1760- ), født i Skjern sogn i Ringkøbing amt
1) Dåbsattest for Thomas, født skærtorsdag 1760, søn af Christen Thomsen og Margrethe Jepsdatter i Ganer i Skjern sogn
2) Fripas fra gods og fødestavn for Thomas Christensen, født i Ganer i Skjern sogn på Dejbjerglund gods. Underskrevet Dejbjerglund 8.9.1783
3) Vielsesbrev 17.12.1790 for Thomas Christensen og Maren Hansdatter af Guldager sogn at vies hjemme i huset uden trolovelse og lysning af prædikestolen.

359 Tønne Christensen (1681-1761), nådler i Viborg
1) Skifte 14.6.1754 efter Kirsten Jensdatter i Viborg. [Skiftet indført Viborg skifteprotokol fol.759 lbnr.908].
E: Tønne Christensen, nådler. B:
2) Marie Tønnesdatter g.m. Peder Jørgensen, snedker i Viborg
3) Cathrine Tønnesdatter, [skifte 9.11.1747 lbnr.800]. E: Jens Jørgensen, murersvend i Viborg. 2B:
a Ellen Jensdatter 10
b Kirsten Jensdatter 9
4) Anne Pedersdatter, enke efter Christen Nielsen, drejer i Viborg, [skifte 3.7.1751 lbnr.843].
Afdøde døde 17.1.1754.

360 Johan Frederik Christian, ryttersoldat
1) Dom afsagt 3.1.1753 af Regimentskrigsretten i Kolding mod ryttersoldaten Johan Frederik Christian for 3 gange at have besvangret ugifte fruentimmere: Anne Terp i 1749, Maren Broder i 1751 og Mette Videstochter i 1752. Dommen lød på 3 års arbejde i jern i den nærmeste fæstning.

361 Carl Emil Anton Christiani (1817-1901). præst i Øster Bjerregrav
1) 3 breve 18643-1865

362 Gert Christiansen (1807- ), tjenestekarl, født i Ullerup i Vester Torup sogn
1) Adskillige skudsmål 12.12.1831-2.11.1866 for Gert Christensen, født 18.11.1807, søn af husmand Christian Gertsen i Ullerup, konfirmeret 4. søndag efter påske 1824 i Tømmerby-Lild.

363 Jacob Christiansen 1805-1849), kromand i Lyne og hustru Sidsel Cathrine Sørensdatter
1834-1849 Breve, regnskaber, leveregler, levnedsbeskrivelse, opskrift, gudelige betragtninger. (1 pk).
(Ikke set).

364 Jørgen Markus Christiansen, gårdmand i Hafdrup i Vamdrup sogn og hustru Kirstine Marie Jensen
1) Vaccinationsattest Flensborg 15.9.1827 for Christian Christiansen Schmidt i Behrensdorff, 5 år gammel
2) Dåbsattest Vammen 3.2.1861 for Jørgen Markus Christiansen, søn af smed og kådner Christian Christiansen Schmidt og Marie Cathrine Nissen i Nyhus
3) Brev uden dato, stemplet 24.8.1869 til slagter Christensen i Flensborg fra Johan N. Becher
4) Indtegningsbevis 1.1.1879 for optagelse i lægsrullen for Jørgen Markus Christiansen, født 9.1.1861, søn af Christian Christiansen, smed i Bau i Neuhaus i Slesvig
5) Vielsesattest Malt 26.4.1892 for Jørgen Markus Christiansen og Kirstine Marie Jensen
6) Regning 30.4.1894 til Jørgen M. Christiansen fra sagfører H. Jacobsen i Kolding.

365 Laurids Andreas Christensen, arbejdsmand i Frederiks og Karup sogne
1) Brev 18.4.1887 med tilsagn om en gave på 10 kr. fra Den kongelige Civilliste.

366 Christian Julius Christoffersen (1825- ) skomagersvend, født i Frederikshavn
1) Dåbsattest for Christian Julius, født 26.9.1825, søn af rebslager Christoffer Ludvig Johansen og Petronelle Andersdatter
2) Koppeattest 16.11.1839 for Christian Julius, søn af Christoffer Ludvigsen, født i Frederikshavn, 14 år
3) 3 skudsmål fra 1840, 1843, 1848.

367 Mads Christoffersen, fattiglem i Lund i Skive landsogn
1) Fattigomgangsbog 1842.1847. (1 bd).
(Ikke set).

368 Peder Christoffersen, husmand i Øster Brønderslev sogn
1) Aftægtskontrakt 11.12.1843 for Anne Pedersdatter, der har afstået sin gård i Øster Brønderslev til sin søn Peder Christoffersen mod aftægt
2) Afkald 12.1.1863 fra Jens Nielsen i Øster Brønderslev for arv efter mor Anne Mikkelsdatter til stedfar Peder Christoffersen.

369 Laurids Christoffersen i Hobro
1) Bred 4.11.1755 fra by- og herredsfogeden i Hobro, der som husbond giver tilladelse for Laurids Christoffersen at tjene hos forpagter Wøldike på Sønderupgård? syd for Kolding indtil Michaeli 1756 med påtegning af Jacob Timmermann, præst i Hobro.

370 Claudi, oberstløjtnant i Ålborg
1) Brev 3.1.1700 fra E. von Klenow

371 Bendix Claudi (1758-1826), birkedommer i Rysensten birk
1) Private dokumenter ordnet i læg for hvert år i årene 1799-1826.
I lægget 1914 tegninger af en malttørreovn

372 Sofus Vilhelm Claudi (1818-1891), præst i Varde
1) Brev 1864 angående skattenedsættelse.

373 Anne Cathrine Clausdatter, enke efter Laurids Lauridsen, købmand i Nibe
1)) Anne Cathrine Clausdatter, enke efter Laurids Lauridsen, købmand i Nibe overdrager sit bo mod aftægt til sine B:
1) Laurids Lauridsen, købmand i Nibe
2) Maren Lauridsdatter, der ægter Anders Nielsen Færch.

374 Marie Lauridsdatter ( - 8.6.1751), enke efter Adam Tømmermand
1) Skifte 3.6.1752 efter Marie Clausdatter i Viborg.
Enke efter Adam Jacobsen, tømrer i Viborg, [skifte 9.8.1742 lbnr.716]. B:
1) Christian Adamsen, tømrer i Viborg.
Afdøde døde 8.6.1751.
[Skiftet indført i Viborg skifteprotokol fol 680B lbnr.873].

375 Carl Emil Clausen, sognerådsformand i Bandsbøl i Hemmet sogn
Breve, slægts- og lokalhistoriske optegnelser, skøder m.m. 1896-1977, bl.a. en slægtstavle med tegning af de udskårne træfigurer på kirkebænken i Oddum kirke af stamfaderen Las Mikkelsen, herredsfoged i Nørre Horne herred

376 Carl Gottlob Clausen (1797- ), godsforvalter, proprietær i Læsagergård i Grensten sogn
1838 Akter i injuriesag (1 pk).
(Ikke set).

377 Christoffer Clausen ( -1820), avlsbruger og slagter i Viborg, første hustru Karen Jacobsdatter (1764-1809) og anden hustru Inger Christensdatter
1) Frihedspas 17.12.1784 for Christoffer Clausen i Kølsen på Viborg rektorats gods, at opholde sig hvor han lyster på grund af sit mådelige helbred
2) Borgerskab 9.4.1793 for Christoffer Clausen som avlsbruger i Viborg
3) Bevilling til uskiftet bo 18.8.1808 for Christoffer Clausen og hustru Karen Jacobsdatter i Viborg
4) Skiftebrev 30.4.1810 efter Karen Jacobsdatter i Viborg.
E: Christoffer Clausen. B:
1) Anne Marie Christoffersdatter
2) Birthe Marie Christoffersdatter
3) Elisabeth Christoffersdatter
4) Maren Christoffersdatter.
FM:
1 mors søskendebarn Jens Hvas
2 Peder Klinge
5) Udskrift af skiftebrev 9.1.1820 efter Christoffer Clausen, slagter i Viborg.
E: Inger Christensdatter. LV: købmand Baadsgaard.
Første ægteskab med Karen Jacobsdatter, skifte 30.4.1810. B:
1) Anne Marie Christoffersdatter, vanvittig
2) Birthe Marie Christoffersdatter 24
3) Elisabeth Christoffersdatter 22
4) Maren Christoffersdatter 16.
FM: Jens Hvas
6) Pantebreve fra årene 1794-1804.

378 Marianne Clausen (1820- ), vævepige i Ålborg
1) Koppeattest 9.5.1825 for Marianne Clausen, datter af Claus Poulsen, født på Risgård i Hørby sogn, 5 år gammel
2) Skudsmål 25.4.1803fra Skive præstegård for Marianne Clausdatter
3) lejekontrakt
4) breve og kvitteringer
5) Spåseddel.

379 Theodor Christoffer Clausen (1872-1948), kapellan i Byrum, Vesterø, Hals og Læsø
1) Brev 13.12.1919 fra cand. theol. H. P. Skaarup.

380 N. F. Clemensen i Hobro, hans enke
1) Kvittering 1.5.1864 fra F. Lohoff.

381 Søren Clemensen, (1755-1808), avlsbruger i Viborg og hustru Inge Christensdatter
1) Fripas 3.1.1783 for Søren Clemensen i Kølsen på Viborg konrektorats gods at rejse hvorhen han lyster i 6 år og inden nytår 1789 at melde sig hos Jørgen Hansen, konrektor i Viborg katedralskole med oplysning om sit opholdssted
2) Borgerskab 30.7.1805 for Søren Clemensen, 50 år gammel, født i Kølsen på konrektoratets gods, som brændevinsbrænder i Viborg
3) Testamente 3.10.1808 for Søren Christensen og hustru Inger Christensdatter
4) 2 pantebreve, dateret Viborg 30.12.1806 og 23.6.1807.

382 Fritz Feixel Cohn
1) Rejsepas 10.4.1860 for Fritz Feixel Cohn, nålemagersvend i Nikolsburg, Kreis Znaim i Mähren, 40 år gammel af det mosaiske trossamfund, der gælder til udgangen af februar 1861. Han underskriver sig Philipp Kohn.

383 Samuel Cohn, købmand i Ringkøbing gift med Frederikke Louise Bjerrum
1) Kongebrev 25.8.1826 at vies hjemme i huset uden foregående lysning af prædikestolen for Samuel Cohn, købmand i Ringkøbing og pigen Frederikke Louise Bjerrum af Ribe
2) 2 breve af 28.4.1832 og af 16.5.1832 fra Thomas Pedersen i Sahl.

384 Maren (Colding) Knudsdatter
1) Gavebrev af 1.11.1665 til Maren Knudsdatter, udstedt af Maren Eriksdatter Skram til Rammegård af slægten Fasti.

385 Rasmus Colding (1764-1819), vinhandler i København, senere skolelærer i Ebdrup sogn og hustru Karen Kirstine Havreberg
1) breve
2) Kongebrev 22.4.1801 at måtte vies hjemme i huset uden foregående lysning af prædikestolen for Rasmus Jensen Colding og Karen Kirstine Havreberg i København
3) Skilsmissebevilling af 20.6.1803 for vinhandler Rasmus Jensen Colding og hustru Karen Kirstine Havreberg med flere skrivelser desangående.

386 Rasmus Conradsen ( -1837), krigsråd, godsejer til Nørlund i Ravnkilde sogn, til Torstedlund i Årestrup sogn og til Albæk i Suldrup sogn
1837-1840 Skiftedokumenter (1 pk).
(Ikke set).

387 J. Chr. Cordes (1860-1918), arkitekt i Ålborg, branddirektør i Fåborg
1890-1901 Beskrivelser af bygningsarbejder. (1 bd).
(Ikke set).

388 Niels Cramer ( -1790), kolonist i Stendalgård i Vium sogn i Viborg amt
Skifte 9.8.1790 efter Niels Cramer, kolonist i Stendalgård i Vium sogn i Silkeborg amt.
E: Karen Mogensdatter. LV: Hans Juul, forvalter på Aunsbjerg. B:
1) Mogens Nielsen 21.
FM: Christen Nielsen Hvam i Neder Hvam i Vium sogn.

389 Gustav Crane, generalprokurør og krigsfiskal i Kolding
1) brev 25.3.1712 fra Mathias Schütte i Hamborg.

390 Niels Peder Crusberg (1811-1884), præst i Estvad og Rønbjerg
Brev 17.11.1852 fra Fontenay.

391 Jens Reenberg Curtz (1722- ), exam. jur, by- og herredsfoged i Holstebro
1763-1772 Embedsregnskaber, papirer vedrørende hans bortrømning, auktionskatalog mm. (1 pk).
(Ikke set).    [Til oversigten]