Erik Brejls hjemmeside

Start

Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1683-1771

[1683-1697]    [1698]    [1699-1700]    [1704-1720]    [1723-1725]    [1726-1730]    [1731-1733]   

[1734-1736]    [1737-1739]    [1739-1740]    [1741]    [1742]    [1743]    [1744]    [1745]    [1746]   

[1748]    [1749]    [1750]    [1751]    [1752]    [1753]    [1754]    [1755]    [1756]    [1757]    [1758]    [1759]   

[1760]    [1761]    [1762]    [1763]    [1764]    [1765]    [1766]    [1767]    [1768]    [1769]   

[1770]    [1771]    [1772]    [1773]    [1774]    [1776-1781]   

Nedlagte gader i København ses på indenforvoldene.dk
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: månedervignet1


Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1683-16971    Johan Sørensen Koch på Kongens store Ny Torv i København. 12.9.1683, opslag 2.
E: Johanne Madsdatter Vandal. LV: Christian Sadelin stadskæmner. B:
1) Severin Johansen 15
2) Gedske Johansdatter 9
3) Mathias Johansen 5½
4) Anne Johansdatter, der døde, begravet København Holmen 28.7.1683.
FM:
1 Hans Lavesen
2 Nikolaj Steensen, bager.

2    Poul Glasbach, vinhandler i Admiralgade i København. 18.2.1685, opslag 17.
E: Elisabeth Gudmandsdatter. LV: Johannes Bach, fattigforstander og oldermand. B:
1) Daniel Glasbach 9.
FM: Hans Hjort.

3    Karen Nielsdatter i Store Strandstræde i Nikolaj sogn i København. 13.7.1687, opslag 34.
E: Johan Møller.
Første ægteskab med Christen Jensen, ankersmed.
Testamente af 2.4.1687. Arvinger er første ægtemands børn af hans første ægteskab B:
1) Hans Christensen, smed i Landskrona
2) Johan Christensen, grovsmed i København
3) Didrik Christensen, guldsmedesvend i København
4) Jens Christensen, soldat
5) Kirsten Christensdatter g.m. Jochum Brandt, hofsmed
6) Karen Christensdatter g.m. Jørgen Frederik Hammer, remmesnider i København
7) Marie Christensdatter g.m. Poul Richter, sværdfeger i København.
Afdøde døde 14.4.1687.

4    Bernt Olufsen, ugift bådsmand i Regnegade i København. 22.3.1693, opslag 65.
Forlovet med Anne Cathrine Ravn, datter af Karen Jørgensdatter, enke efter Rasmus Lauridsen Ravn, prammand. A:
1) bror Anders Olufsen
2) bror Peder Olufsen
3) søster Birgitte Olufsdatter.
(Konceptskifte lbnr.120).

5    Else Lauridsdatter i Sankt Pederstræde i København. 5.5.1693, opslag 78.
Enke efter Peder Lauridsen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.1.1693.
(Konceptskifte lbnr.141).

6    Mette Olufsdatter i Teglgårdsstræde i København. 22.1.1694, opslag 82.
E: Niels Rasmussen.
Hendes B:
1) Oluf Nielsen 20, murerdreng.
FM: Thor Jensen, murer.
Afdøde døde 20.10.1793.

7    Birgitte i Teglgårdsstræde i København. 11.4.1694, opslag 95.
Enke efter Hans Jensen, brolægger.
Afdøde efterlader 2 døtre, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 22.8.1693.

8    Gundil Pedersdatter i København. 25.4.1694, opslag 99.
E: Oluf Andersen, bådsmand.
Arvinger angives ikke.

9    Johan Sternberg, ugift i Nørregade i København. 27.10.1694, opslag 106.
A:
1) mor Alhed Sternberg i Hamborg. LV: Jacob Jensen
2) bror Thomas Sternberg i Hamborg.
Afdøde døde 14.9.1694.

10    Helvig Druber i København. 16.8.1694, opslag 20.
Enke efter Frands Thune.
Testamente af 29.10.1686. A:
1) bror Kilian Druber
2) bror Christian Druber.
Afdøde døde 2.8.1694.

11    Maren Bastiansdatter i Mikkel Bryggersgade i København. 31.1.1695, opslag 52.
E: Torben Gudmandsen, der er bortrejst for 5 år siden, uvist hvorhen. B:
1) Gudmand Torbensen 23, købmandskarl
2) Marie Torbensdatter.
FM: Hein Ditlevsen Friis, islandsk købmand.
Afdøde døde 8.1.1695.
(Konceptskifte lbnr.221).

12    Kirsten i Sankt Pederstræde i København. 19.7.1694, opslag 83.
Enke efter Peder Nielsen.
Arvinger angives ikke.

13    Maren Nielsdatter i Ny Kongensgade i København. 12.9.1694, opslag 87.
E: Niels Knudsen Høg, tømrer og øltapper, der rejste væk, uvist hvorhen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Ringstrup på Fyn.
Arv i boet til Gundil Jørgensdatter efter far Jørgen Terkildsen og efter mor Else Rolofsdatter efter skifte af 16.10.1689, udstedt af admiralitetsråd og præsident Christian Schiønning.
(Konceptskifte lbnr.234).

14    Peder Kannen, ugift stenhugger i København. 1.5.1695, opslag 99.
A:
1) søster Margrethe Kannen, enke efter Henrik Riber i Hamborg
2) søster Anne Kannen, død, var g.m. Johan Ahler. B:
a Anne Elisabeth Johansdatter
3) søster Elisabeth Kannen, død, var g.m. Morten Harmsen. B:
a Anne Dorthe Mortensdatter
b Sofie Elisabeth Mortensdatter.

15    Johanne Cathrine Jensdatter i Østergade i København. 19.3.1695, opslag 119.
Enke efter Mathias Selmer, guldsmed. A:
0) forældre Jens Gundersen, smed og Maren Lauridsdatter i Vittrup i Børglum sogn i Vendsyssel
1) bror Gunde Jensen
2) bror Niels Jensen i Vrensted, død. 4B:
a Anne Nielsdatter g.m. Oluf Lauridsen, rebslager i København
b Maren Nielsdatter g.m. Niels Svendsen
c Jens Nielsen 26, i udlandet
d Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Jensen i Vennebjerg, nu g.m. Christen Nielsen i Hundelev i Jelstrup sogn ved hendes morbror Laurids Nielsen i Gølstrup i Jelstrup sogn
3) søster Anne Jensdatter, død. 3B:
a Anders Pedersen i Østrup i Saltum sogn
b Jens Pedersen i Østrup
c Christen Pedersen i Østrup
4) søster Mette Jensdatter g.m. Christen Christensen i Vittrup ved datter Maren Bertelsdatter g.m. Laurids Eliassen, soldat
5) søster Kirsten Jensdatter, enke i Vittrup ved datter Johanne Hansdatter
6) søster Bodil Jensdatter, død. 2B:
a Jens Andersen
b Anne Andersdatter g.m. Enevold Christoffersen slagter.
(Konceptskifte lbnr.239).

16    Peder Daler, toldvisiterer på Frederiksholm i Ny Vestergade i København, der døde 29.9.1695, opslag 157.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.305).

17    Karen Hansdatter i Badstuestræde i København, der døde 5.4.1695, opslag 166.
E: Peder Jensen Barsebäck, der døde 10.7.16195.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke. Han var født i Barsebäck i Skåne.
Hendes A:
Af første ægteskab B:
1) Herman Vinberg, isenkræmmer
2) Johan Pedersen, guldsmed
3) Hein Vinberg, guldsmed
4) Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Drejer.
(Konceptskifte lbnr.269).

18    Jonas Borch, ugift hørkræmmer i København. 8.2.1695, opslag 202.
A:
0) forældre [Søren Christensen Hvid, præst i Sønder- og Nørre Bork, og Maren Joensdatter Brøndum
1) bror Christen Borch, præst i Fredericia [Trinitatis og Vejlby]
og øvrige arvinger.

19    Erik Julius Bartel, student i Gammel Kongensgade i København. 25.11.1696, opslag 235.
Afdøde, der var født i Tyskland, døde 28.10.1696.
Arvinger angives ikke.

20    Sidsel Pedersdatter i Dronningensgade på Christianshavn i København. 21.9.1696, opslag 242.
E: Niels Poulsen, koffardibådsmand.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Johansdatter 15
2) Oluf Johansen 14
3) Peder Johansen 10
4) Jørgen Johansen 8
5) Anne Johansdatter 5½.

21    Birgitte Jensdatter i København. 6.3.1696, opslag 252.
E: Vincent Mains, klædekræmmer. B:
2) Marie Lucie Vincentsdatter 11
3) Jens Vincentsen 10
4) Vincent Vincentsen 7
5) Anne Lisbeth Vincentsdatter 6
6) Magdalene Vincentsdatter 5.
Første ægteskab med Villum Jansen. B:
1) Abelone Villumsdatter 18.

22    Maren Eriksdatter, ugift i Fiolstræde i København. 24.11.1696, opslag 337.
Afdøde, der var født i Jylland, døde 29.2.1696.
Arvinger kendes ikke.

23    Jørgen Jensen Krabbe, ugift arbejdskarl i Skindergade i København. 4.2.1697, opslag 347.
Afdøde efterlader en bror i Sverige.

24    Karen Jensdatter i København, der døde 21.10.1696, opslag 361.
E: Anders Svendsen Casse, øltapper, der døde 22.12.1696.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
0) forældre Jens Nielsen og Bodil Jensdatter i Ulfborg herred
1) bror Peder Jensen i Slangerup.
Mors andet ægteskab med Christen Andersen. B:
2) halvbror Jens Christensen i Bur mølle i Bur sogn
3) halvbror Peder Christensen i Vester Tang i Ulfborg sogn
4) halvbror Anders Christensen, død. 2B:
a Thue Andersen
b Hans Andersen
5) halvsøster Kirsten Christensdatter g.m. Christen Eriksen i Sand i Vemb sogn
6) halvsøster Else Christensdatter g.m. Steen Nielsen, møller i Skærum mølle i Ulfborg sogn under Nørre Vosborg hovedgård takst.

25    Morten Nielsen, ugift slagtersvend i København. 23.7.1697, opslag 383.
A:
1) mor Inger Andersdatter, enke efter Niels Mortensen på Ry i Halland
2) søster Anne Nielsdatter
3) søster Sidsel Nielsdatter.
Afdøde døde 8.6.1697.

26    Villum Jansen i København. 23.4.1696, opslag 389.
E: Dorthe Henriksdatter. A:
1) bror Jans Jansen i Pumerant? i Holland
2) søster Grethe Jansen i Bengster?, der er enke med 6 børn
3) søster Nellike Jansen g.m. Jan Cornelius i Holland, der har 3 børn.

27    Helle i Lille Kirkestræde i København. 12.5.1697, opslag 426.
E: Jens Jensen, der havde været byskriver i Kristianstad i Skåne. A:
1) søskendebarn Anne Christine Corneliussen.

28    Pierre Adam, sadelmager i Sankt Nikolaj Kirkestræde i København. 6.8.1696, opslag 434.
E: Anne Marie Mortensdatter.
Testamente af 7.7.1696. A:
0) forældre Jean Adam og Marie le Brun i Frankrig, begge døde
1) bror Jacques Adam
2) søster Marguerite Adam, døbt 5.2.1652 i Notre Dame de Mont Pinon, begravet samme sted 14.12.1685. E: Nikolas Nicole.
Afdøde, der var døbt 10.12.1653 i Notre Dame de Mont Pinon, og var af den katolske tro, døde 17.6.1696 i Stockholm.

29    Isak Lauridsen, ugift skoleholder i København. 20.8.1697, opslag 458.
Arvinger kendes ikke.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
169830    Morten Nielsen, ugift, arbejder på Sukkerhuset i København og nu sejlingsmand i Borgergade i København. 24.11.1697, no.1, opslag 2.
A:
1) mor Maren Nielsdatter i Blære i Års herred i Jylland, enke efter Niels Nielsen i Veggerby i Hornum herred
2) bror Niels Nielsen i Gelstrup i Vokslev sogn i Hornum herred
3) søster Bodil Nielsdatter g.m. Jens Sørensen i Troelstrup i Blære sogn.
Afdøde døde 2.10.1697.

31    Troels Nielsen, ugift, bødker på Island, nu i Skindergade i København. 3.2.1698, no.2.opslag 17.
A:
1) søster Birgitte Nielsdatter g.m. Niels Andersen, koffardibådsmand i København
2) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Anders Terkildsen i Varberg i Halland i Sverige
3) søster Anne Nielsdatter i Varberg, 48
4) bror Anders Nielsen, bødker i Varberg, død. E: Kirsten Svendsdatter. 1B:
a Anders Andersen 6
5) bror Svend Nielsen, død uden børn.
Afdøde, der var født i Ry i Fredletse? sogn i Halland, døde 29.12.1697.

32    Niels Schiønning, vagtmester og hustru Ellen Jensdatter på Gammeltorv i København. 22.7.1697, no.3, opslag 37.
B:
1) Anne Ursula Mikkelsdatter 17
2) Margrethe Mikkelsdatter 14
3) Kirstine Sofie Mikkelsdatter 4.
FM: mors stedfar Jens Crone, købmand.

33    Niels Nielsen, ugift malersvend i København. 1698, no.4, opslag 43.
A:
0)  forældre Niels Hansen og Bente Nielsdatter i Fleninge i Bara herred i Skåne i Sverige
1) bror Bent Nielsen i København
2) bror Hans Nielsen i Fleninge i Skåne
3) bror Ingels Nielsen i Hornaryd by i Kronoberg amt, død. 1B:
a Bente Ingelsdatter
4) søster Lucie Nielsdatter g.m. med en skomager i Hornaryd
5) søster Inger Nielsdatter g.m. en fisker i Hornaryd.
(Det meste af begyndelsen af skiftet mangler).

34    Laurids Rasmussen, snedker i Borgergade i København. 14.1.1698, no.5, opslag 61.
Enkemand.
Arvinger kendes ikke.
Jens Tidemann Lovmands mor var søster til afdødes hustru meddelt af Jens Tidemanns søn Jacob Jensen.
Afdøde døde 14.12.1697.

35    Morten Munch, kældersvend i Højbrostræde i København, der døde 30.9.1695.
A:
0) forældre [Jens Jensen Munch i København og Hylleborg Nielsdatter Karise, begravet 18.9.1688 i Bjerregrav, 52 år, 2 md.]
1) søster [Kirsten Jensdatter Munch] g.m. Christian Møborg, præst i Tim og Madum. [Første ægteskab med Mikkel Pedersen Karmark på Store Østrup i Kirkerup sogn, begravet Kirkerup i Sømme herred 11.3.1685]
2) søster [Margrethe Jensdatter Munch] g.m. Poul [Hansen] Paludan, præst i Vammen [Bigum og Lindum]. [Første ægteskab med formanden Thomas Joensen Vinsløv]
3) søster Anne [Jensdatter] Munch, enke efter Peder Rasmussen [Horsens, præst i Asp i Hjerm herred]
4) bror Jens [Jensen] Munch i Amsterdam i Holland, hvor han kaldes Jan Munch, [vinhandler og gift 31 år gammel den 6.1.1691 i Amsterdam med Alette Rosenberg, datter af Poul Rosenberg i Amsterdam].
Afdøde havde været kældersvend hos salig kongelig kældermester Vigant Mickelbeckers enke Anne.
(Sml. skifte efter afdødes bror Ejler Jensen Munch, præst i Øster Bjerregrav, Ålum og Tånum, skifte Sønderlyng herred gejstlig 6.5.1685 lbnr.8).

36    Peder Jørgensen, ugift underfoged i Hyskenstræde i København. 7.4.1693, no.7, opslag 169.
A:
1) bror Erik Jørgensen, prokurator i Århus, død. E: Lisbeth Clausdatter. 1B:
a Anne Eriksdatter
2) bror Rasmus Jørgensen, død. 3B:
a Jørgen Rasmussen i Holbæk
b Søren Rasmussen i Grandløse i Merløse herred på Sjælland
c Niels Rasmussen i Hårdrup, død. 2B:
1 Rasmus Nielsen
2 Christen Nielsen
3) søster Anne Jørgensdatter i Torrild, død. 4B:
a Jørgen Mikkelsen i Saksild
b Anne Mikkelsdatter i Århus
c Johanne Mikkelsdatter i Bjergager
d Kirsten Mikkelsdatter, død. 3B:
1 Mikkel Rasmussen i Torrild
2 Johanne Sørensdatter i København
3 Karen Sørensdatter i København
4) søster Maren Jørgensdatter, enke efter Jørgen Pedersen, skipper i Århus
5) søster Johanne Jørgensdatter i Århus.
Afdødes forældre boede i Tvenstrup i Hads herred, hvor afdøde er født, men flyttede sener til Odder.
Afdøde døde 5.12.1692.

Skifte no.8 se lbnr.49.

37    Ellen Hansdatter i Lille Strandstræde i København. 5.2.1698, no.9, opslag 198.
Enke efter Rasmus Pedersen, nagelsmed. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 11.
Afdøde døde 2.5.1697.

38    Jørgen Rasmussen, koffardibådsmand i Helsingørgade i København. 6.5.1698, no.10, opslag 203.
Enkemand efter Maren Lauridsdatter, der døde 9.3.1698.
Hans A:
Hans første ægteskab med Else Hellesdatter. 1B:
1) Johanne Jørgensdatter 18.
FM: Jens Olufsen, brændevinsbrænder.
Hendes A:
0) far Laurids Madsen, murer og kirkeværge i Hillerød, skifte Hillerød 25.11.1650 og mor Karen Hansdatter, skifte Hillerød 13.3.1655 efter andet ægteskab med Laurids Jørgensen, murer
1) bror Christen Lauridsen, død for et år siden i Norge
2) Maren Lauridsdatter.
Tingsvidne af Frederiksborg by- og birketing 12.5.1698.
Christen Lauridsen havde arv efter sin farmor Sofie Frandsdatter, der var g.m. Johan Arentsen, snedker i Hillerød, skifte Hillerød 14.11.1676.
Afdøde døde 21.3.1698.

39    Svend Hansen Dahl, skrædder i Dybensgade i København. 28.6.1697, no.11, opslag 225.
Enkemand efter Dorthe Nielsdatter, død 30.4.1697.
Testamente af 5.5.1668.
Hans A:
1) bror Børge Hansen, død. 2B:
a Oluf Børgesen i Ørfedal
b Ingeborg Børgesdatter i Tubbared
2) bror Bjørn Hansen, død. 2B:
a Peder Bjørnsen i Dal i Allesø sogn
b Svend Bjørnsen, brændevinsbrænder i København
3) søster Anne Hansdatter, død. 2B:
a Morten Jensen i Norge
b en datter, død. 1B:
1 Niels Andersen i Olufbo
4) søster Olur Hansdatter, død. 4B:
a Svend Bjørnsen i Saltorpgård i Alslev sogn
b Torbjørn Bjørnsen i Sonnegård i Kinnared sogn
c Bente Bjørnsdatter
d Birgitte Bjørnsdatter, død, 3B:
1 Niels Pedersen i Dal
2 Hans Pedersen i Togerup
3 Oluf Pedersen i Stourenen
5) søster Gundel Hansdatter, død. 3B:
a Morten Svendsen i Stourenen
b Inger Svendsdatter i Faslaas
c en datter, død. 2B:
1 Svend Engelbrechtsen
2 Inger Engelbrechtsdatter,
alle i Faurås herred undtagen dem i Danmark og Norge.
Hendes A:
1) Gregers Rasmussen på Samsø
2) Mette Henriksdatter, enke
og øvrige arvinger i Halland.

40    Anders Lauridsen, ugift møllersvend i Stokhuset ved Østerport i København. 15.6.1698, no.12, opslag 264.
A:
1) mor Bente Andersdatter, enke efter Laurids Bennedsen i Kvibille sogn i Halland
2) søster Gundil Lauridsdatter forlovet med Oluf Nielsen, kusk i København.

41    Herman Garding, ugift branddirektør i Østergade i København. 3.1.1694, no.13, opslag 273.
A:
1) bror Gert Garding i Bergen i Norge
samt to søstre, der begge er døde uden børn.

42    Anne Thomasdatter i Adelgade i København. 22.4.1694, no.14 opslag 372.
Enke efter Anders Bentsen, barber.
Afdødes arvinger skal være 3 børn af afdødes søstersøn Thomas Christensen, skibstømrer på Holmen i København
og en søster i Jylland.

43    de Blanche, fransk sangmester på Købmagergade i København. 2.11.1697, no.15, opslag 381.
Arvinger angives ikke.

44    Jacob Ibsen, vinforlader i Hummergade i København. 15.8.1695, no.16, opslag 386.
Arvinger angives ikke.

45    Olivia (Live) Lauridsdatter, ugift i Helligkorsstræde i København. 31.8.1696, no.17, opslag 395.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der angives at være over 120 år gammel, døde 10.7.1696.

46    Poul Reich, ugift orgelbyggersvend i Trompetergangen i København. 2.9.1698, no.18, opslag 401.
A:
1) bror Gotfred Reich, barber.

47    Karen Mortensdatter i Dybensgade i København. 12.10.1697, no.19, opslag 411.
Enke efter Mathias Neuhaus, stenhugger, [konceptskifte 17.1.1695 lbnr.217].
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 26.9.1697.

48    Bernt Bertelsen von Bachen, ugift, i hus ne.2 ved Holmens kirke i København. 12.5.1797, no.20, opslag 422.
Arvinger angives ikke.

49    Karen Arentsdatter i Købmagergade i København. 8.4.1797.no.8, opslag 426.
Forlovet med Johan Mohr, urtekræmmer. A:
0) forældre Arent Bentsen, rådmand, [død 29.12.1680] og Mette Lauridsdatter, [skifte 7.9.1696 lbnr.51]
1) søster Johanne Marie Arentsdatter.
[Fars første ægteskab med Karen Arentsdatter, død 1.9.1652]
2) [halvbror Arent Arentsen, præst i Storvorde og Sejlflod, skifte Fleskum herred gejstlig 27.2.1686 lbnr.12, formentlig død uden børn].
3) halvbror Herman Arentsen, præst [i Ølsted]
4) [halvbror Christian Arentsen]
5) [halvsøster Maren Arentsdatter g.m. Andreas Feyga, juvelerer].
[Afdødes far var forfatter til: Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed, København 1656].
Desuden nævnes:
1 Johan Mohrs bror Didrik Mohr, klædekræmmer i København
1 Johan Mohrs bror Abraham Mohr, klædekræmmer i København.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1699-170050    Marie Jochumsdatter i Grønnegade i København. 3.11.1698, no.1, opslag 2.
Enke efter Mikkel Ebbel, guldsmed.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 27.7.1698.

51    Mette Lauridsdatter i Pilestræde i København. 7.9.1696, no.2, opslag 19.
Enke efter Arent Berntsen, rådmand, [død 29.12.1680], skifte 14.5.1681. B:
1) Lorents Arentsen, ridefoged på Sorø
2) Karen Arentsdatter, forlovet med Johan Mohr, urtekræmmer
3) Johanne Marie Arentsdatter.
Arent Berntsens første ægteskab med Karen [Arentsdatter, død 1.9.1652]. Arv til B:
1) Herman Arentsen, præst [i Ølsted]
2) Christian Arentsen
3) [Maren Arentsdatter] g.m. Andreas Feyga, [juvelerer].
Litteratur: Arent Berntsen, rådstueskriver og rådmand i København af O. Nielsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1887 side 257-279.

52    Niels Thomsen, ugift hørkræmmer i Lille Torvegade på Christianshavn. 23.4.1698, no.2, opslag 51.
A:
1) Peder Nielsen, styrmand i udlandet
2) Margrethe Nielsdatter, enke i Skælskør
3) Karen Nielsdatter, afdødes mosters datter, g.m. Jørgen Hansen, skrædder i Korsør ved søn Casper Caspersen Brandt
4) Maren Nielsdatter, død. E: Niels Degn i Havrebjerg på Sjælland. 1B:
a Niels Lauridsen 4.

53    Birgitte Didriksdatter i Store Lars Bjørnstræde i København. 25.2.1699, no.4, opslag 75.
Enke efter Poul Sørensen, murersvend.
Første ægteskab med Villum Greve, billedhugger.
Afdøde, der døde 1.10.1698, efterlader arvinger i udlandet.

54    Karen [Olufsdatter] på Gammeltorv i København. 16.3.1699, no.5, opslag 87.
Enke efter Søren Villumsen, borgmester [i Lund] i Skåne, [sidst tolder i Ringkøbing, skifte Ringkøbing 23.1.1682 lbnr.120].
Arvinger kendes ikke.
I boet fandtes et købebrev af 2.9.1682 på et gravsted i Ringkøbing kirke.
(Konceptskifte lbnr.358).

55    Hans Christiansen, skipper i Bådsmandsstræde på Christianshavn. 26.3.1698, no.6, opslag 98.
Enkemand. A:
1) farbror, død. 5B;
a Hans Pedersen Lund
b Peder Pedersen Lund
c Anne Pedersdatter Lund
d Else Cathrine Pedersdatter Lund 17
e Johanne Chathrine Pedersdatter Lund15.
Afdøde døde 19.2.1698.

56    Niels Pedersen, ugift islandsk bødkersvend ved Helliggejstkirke i København. 1.41699, no.7, opslag 129.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på rejse fra Island i august 1698.

57    Maren Jørgensdatter i et hus i Slippen ved Landemærket i København. 9.5.1699, no.8, opslag 138.
Enke efter Troels Steffensen, murer.
Arvinger kendes ikke.
Testamente af 2.1.1696. A:
1) afdødes værge Niels Engelsen, murer.
Afdøde døde 28.4.1699.
(Konceptskifte lbnr.386).

58    Oluf Bentsen, høker i et hus ved Stranden i København. 7.6.1699, no.9, opslag 156.
Enkemand efter Anne Nielsdatter, død 28.3.1699.
Hans A:
1) bror Anders Bentsen, død. 2B:
a Kirsten Andersdatter g.m. Lennert Contsen, soldat
b Sofie Andersdatter, død. E: Oluf Hansen, soldat. 3B:
1 Anne Sofie Olufsdatter 12
2 Cathrine Olufsdatter 8
3 Anne Olufsdatter 1½
2) søster Kirsten Bentsdatter, død. 1B:
a Laurids Pedersen, bådsmand g.m. Marie Nielsdatter
3) bror Bent Bentsen i Holland
4) søster Rannild Bentsdatter, gift i Holland.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Søren Jensen, hustømrer. B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Mikkel Sørensen, snedker
2) Helvig Sørensdatter g.m. Henrik Christensen, skibstømrer
3) Kirsten Sørensdatter g.m. Lyder Pedersen, øltapper, der er absenteret.
Afdøde døde 21.5.1699.
(Konceptskifte lbnr.399).

59    Mogens Jensen, hørkræmmer i Vestergade i København. 8.12.1698, no.10, opslag 182.
Arvinger på fars side A:
001) farfar Poul Hermansen i Slorup i Kisserup sogn og farmor Kirsten Mogensdatter, begge døde. 6B:
1) farbror Herman Poulsen i København, død uden børn
2) far Jens Poulsen i Roskilde g.m. mor Maren Mogensdatter, begge døde og begravet i Roskilde med ligtræ på kirkegården. 1B:
a Mogens Jensen i København, som er afdøde.
3) faster Kirsten Poulsdatter hos sin datter Anne, enke efter Frederik Jensen i Høed [i Valsølille sogn] på Skjoldenæsholm gods
4) faster Maren Poulsdatter hos søn Oluf Nielsen i Øm i Glim sogn på København Magistrat gods
5) faster Karen Poulsdatter i Roskilde, død uden børn.
Af Kirsten Mogensdatter første ægteskab B:
6) fars halvbror Hans Hansen, død uden børn.
Arvinger på mors side A:
002) morfar Mogens Jensen, præst i Håsum og Ramsing, [død 24.8.1641]. Første ægteskab med Mette [Jensdatter] Bloch, [død 15.11.1620]. 7B:
1) mors halvsøster Lisbeth Mogensdatter, død efter to ægteskaber uden levende børn
2) mors halvbror Jacob Mogensen Haasum, præst i Reerslev og Karleby i Skåne, død. 3B:
a Mogens Jacobsen, præst i Billinge
b Laurids Jacobsen Haasum, købmand i Landskrona
c Maren Jacobsdatter Haasum, enke efter Hartmann, præst i Reslev og Karlaby i Skåne
3) mors halvsøster Anne Mogensdatter g.m. Jens Koch i Viborg, begge døde. 1B:
a Rasmus Nielsen Koch
4) mors halvsøster Inger Mogensdatter. Første ægteskab med Tue Jacobsen, tolder i Skive. Hun efterlod fem børn, alle døde uden børn.
Inger Mogensdatters andet ægteskab med Peder Andersen "Foege" (Foged?) (Fogh?), rådmand i Skive. 3B:
a Anders Pedersen, kapellan i Rødby og Ringsebølle på Lolland, [død 27.2.1692]. 2B:
1 Inger Marie Andersdatter
2 Anne Sofie Andersdatter
b Mogens Pedersen, tolder [i Rønne] på Bornholm
c Tue Pedersen, birkeskriver i Egholm birketing
5) mors halvbror Jens Mogensen, præst i Landet og Bregninge på Tåsinge, [død 25.10.1679]. Hans børn
6) mors halvbror Thomas Mogensen i Norge
7) mors halvbror Hans Mogensen, major i auxiliærtropperne i Holland, død uden børn.
Mogens Jensens andet ægteskab med Maren Jensdatter, [død 14.11.1634]. 5B:
8) morbror Jens Mogensen, død som spæd
9) morbror Søren Mogensen, student, død på Tåsinge uden børn
10) moster Mette Mogensdatter, enke efter David Drejer i Skive
11) morbror Jens Mogensen i Skive, død, var g.m. Maren Andersdatter. 1B:
a Johanne Jensdatter g.m. Christoffer Christensen, sadelmager i Skive
12) mor Maren Mogensdatter g.m. Jens Poulsen i Roskilde, begge døde. 1B:
a Mogens Jensen i København, som er afdøde.
Mogens Jensens tredje ægteskab med Anne Knudsdatter, [død 22.1.1703]. 4B:
13) mors halvbror Otto Mogensen Haasum, præst i Valløby og Tårnby
14) mors halvbror Stygge Mogensen Haasum, præst i Simested, Hvilsom og Hvam i Jylland
15) mors halvbror Knud Mogensen, præst i Ønslev og Eskilstrup på Falster
16) mors halvsøster Anne Mogensdatter Haasum, enke efter Mathias Bendixen Koch, præst i Lem og Vejby i Salling, [død 1688].
Afdøde døde 26.11.1698.

60    Peder Jensen, bendrejer i Trompetergangen i København. 30.9.1699, no.11, opslag 287.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 16.8.1699.
(Konceptskifte lbnr.446).

61    Hans Prytz, islandsk bødker i Landemærket i København. 14.10.1699, no.12, opslag 292.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes svoger Jacob Rasmussen, prammand.
Afdøde døde på rejse til Island.
(Konceptskifte lbnr.449).

62    Niels Nielsen, ugift ostindiensfarer i København. 2.8.1699, no.1, opslag 299.
A:
1) bror Sander Nielsen i Lellinge ved Køge
2) bror Peder Nielsen i Lellinge
3) bror Hans Nielsen, skræddersvend i udlandet
4) søster Maren Nielsdatter i Vartov Hospital i København
5) søster Karen Nielsdatter i Vartov Hospital
6) søster Kirsten Nielsdatter i Herslev præstegård ved Roskilde
7) søster Bodil Nielsdatter g.m. Niels Pedersen i Bjæverskov, begge døde uden børn.

63    Esther Joensdatter i Store Brøndstræde i København. 7.10.1699, no.2, opslag 312.
A:
0) forældre Joen Krag og Karen
1) bror Aage Joensen, murer i Nunnas i Fulltofta sogn i Frosta herred i Skåne
2) søster Kirsten Joensdatter, død. 1B:
a Johanne Aagesdatter på Amager.

64    Laurids Sørensen Ancher ved Vestervold i København. 9.3.1700, no.3, opslag 322.
Enke efter Karen Mouridsdatter.
Hans A:
0) forældre Søren Lauridsen og Anne Olufsdatter i Algestrup i Sædder sogn i Bjæverskov herred
1) bror Oluf Sørensen Ancher i Engelstrup i Everdrup sogn i Bårse herred, død. 1B:
a Anne Olufsdatter g.m. Svend Holgersen, islandsk bødker.
Hendes A:
1) bror Niels Mouridsen, bedemand i København, død. 6B:
a Mourids Nielsen
b Svend Nielsen
c Niels Nielsen
d Hans Nielsen, skræddersvend i udlandet
e Anne Margrethe Nielsdatter i København
f Margrethe Nielsdatter g.m. Carl Nielsen [Koch], kapellan i Christiania [Vår Frelser] i Norge
2) søster Maren Mouridsdatter, skifte 17.3.1683, var g.m. Niels Hansen, brygger. 3B:
a Hans Nielsen
b Peder Nielsen
c Margrethe Nielsdatter, død, var g.m. Hans Vilhelm, kræmmer. 1B:
1 Margrethe Vilhelmsdatter, død, var gift i Jylland. 1B:
x Christine, død, var g.m. Jacob Banner i Hals. 1B:
x1 Christine Marie Jacobsdatter 9 år gammel.
Afdøde, der døde 9.1.1700, havde begravelsesbrev af 22.11.1687 til Frue kirke.

65    Jochum Waltz, snedker på Gråbrødretorv i København. 28.4.1697, no.4, opslag 348.
Enkemand efter Elisabeth Sontmann, død 28.9.1696.
Testamente af 2.3.1678.
Hans A:
0) forældre Hans Waltz, snedker i København, skifte København 30.1.1655 (se her lbnr.65A) og Dorthe Mastorph. B:
1) Jochum Waltz, som er afdøde.
Dorthe Mastorphs andet ægteskab med Christoffer Richard. Ingen børn.
00) morbror Jochum Mastorph, kongens brygger i Store Lars Bjørnstræde, skifte 24.3.1658 (se her lbnr.65B). Af første ægteskab 5B:
1) Jochum Mastorph, vinhandler i Malmø, død. 6B:
a Johan Mastorph, hører i Malmø
b Jochum Mastorph
c Anne Kirstine Mastorph g.m. Johan Heisch von Wesel i Skåne
d Bente Mastorph g.m. Thomas Eggertsen i Malmø
e Cathrine Marie Mastorph g.m. Isak Glørfeldt i Malmø
f Marie Mastorph g.m. Albert Didriksen, inspektør i Malmø
2) Hans Mastorph, død i Regensburg eller Flensborg uden børn
3) Cathrine Mastorph, død. Første ægteskab med Anton Meyer, bager i København. 2B:
a Jochum Meyer, bager i Stockholm, død. Hans børn
b Claus Meyer, købmand i København
Cathrine Mastorphs andet ægteskab med Mathias Rabbakofsky. 1B:
c Helvig Rabbakofsky g.m. Christian Isaksen, snedker i København
4) Kirsten Mastorph på Allinggård [i Svostrup sogn], enke efter Rasmus [Thomsen] Fischer til Allinggård, [død 19.3.1686] ved svigersøn Peder Rasmussen Lime g.m. datteren Anne Rasmusdatter Fischer
5) Anne Mastorph, død, var g.m. Bartholomæus Møller, bager i København. 5B:
a Jochum Bartholomæussen Møller, snedkersvend på Bremerholm
b Morten Bartholomæussen Møller, skomager i København
c Dorthe Bartholomæusdatter Møller g.m. Peder Lauridsen i Sinding ved Silkeborg
d Anne Cathrine Bartholomæusdatter Møller g.m. Thor Knudsen, brændevinsbrænder i København
e Lisbeth Bartholomæusdatter Møller g.m. Jonas Ratchen, parykmager i København
Jochum Mastorphs andet ægteskab med Margrethe Sitzou. 2B:
6) Sofie Mastorph, død uden børn
7) Anne Mastorph, nu enke efter Hans Henrik Siegfried, vinhandler på Købmagergade.
Hendes A:
Elisabeth Sontmanns første ægteskab med Henrik Balch, død.
Elisabeth Sontmanns andet ægteskab med afdøde Jochum Waltz. Hendes A:
1) bror Jacob Sontmann, snedker i København, død. 3B:
a Jochum Sontmann, soldat i København
b Else Sontmann g.m. en bådsmand i København
c Frederik Sontmann, snedkersvend, der døde. E: Anne Nikolajsdatter. Ingen børn
2) bror Jochum Sontmann, død. 1B:
a Jochum Sontmann, hustømrersvend, hos sin stedfar Gudmand Olufsen, tømrer i København
3) søster Else Sontmann, død, der har et slegfredbarn Johan Green i Pøt mølle i Hammel sogn på Nikolaj Friis' gods, der giver afkald 31.1.1700, indført i
Framlev, Gjern og Sabro herreders tingbog
31.1.1700 fol.326l
Tingsvidne Københavns Byting 11.10.1697, der meddeler hans arvinger.
Tingsvidne Københavns Byting 20.9.1697, der meddeler hendes arvinger.
I boet fandtes et begravelsesbrev af 2.8.1681 på en grav i Sankt Petri tyske kirke.
Afdøde døde i september 1696.

65A    Hans Waltz, snedker i København, skifte København 30.1.1655.
E: Dorthe Mastorph. LV: Henrik Balch, snedker. B:
1) Jochum Waltz 13, som er afdøde.
FM: Jochum Waltz, brygger.
(Skiftet indført i skifte efter Jochum Waltz i København 28.4.1697, no.4 lbnr.65).

65B    Jochum Mastorph, kongens brygger i Store Lars Bjørnstræde. 24.3.1658.
E: Margrethe Jacobsdatter. LV: Hans Knudsen. B:
6) Sofie Jochumsdatter 10
7) Anne Jochumsdatter 1½.
Af første ægteskab B:
1) Jochum Jochumsen 22
2) Hans Jochumsen 14
3) Kirsten Jochumsdatter g.m. Rasmus [Thomsen] Fischer
4) Cathrine Jochumsdatter g.m. Anton Meyer, bager
5) Anne Jochumsdatter g.m. Bartholomæus Møller.
FM: Jacob Sitzou.
(Skiftet indført i skifte efter Jochum Waltz København 28.4.1697, no.4 lbnr.65).

66    Hans Jebsen, ugift skildrer og kontrafejer på Nytorv i København. 17.4.1700, no.5, opslag 427.
A:
0) forældre Hans Jebsen, købmand og Margrethe i Sønderborg
1) bror Jacob Jebsen, kongelig foged i Oldenborg
2) søster Sille Hansdatter, død, var g.m. Henrik Überweser, rådmand i Sønderborg. 2B:
a Barbara Alhed Überweser 20
b Hans Henrik Überweser 19
3) søster Anne Hansdatter g.m. Jacob Klingenberg, skipper i Sønderborg
4) søster Margrethe Hansdatter g.m. Niels Pedersen, bager.
FM: Johan Gantzel, slotskansler i København.
Afdøde døde 1.2.1700.

67    Peder Christensen, købmand i Magstræde i København. 8.10.1700, no.6.opslag 454.
E: Mette. LV: Mourids Frich. A:
0) forældre [Christen Pedersen Nørkær, præst i Sahl i Ginding herred, død 1.8.9.1682 og Anne Pedersdatter]
1) søster Karen [Christensdatter Nørkær] g.m. [Laurids] Thygesen, præst i Sahl [i Ginding herred] i Jylland.
Afdøde døde 5.9.1700.

68    Inger Hals i Skindergade i København. 7.7.1700, no.7 opslag 505.
A:
1) Anne Sejersdatter g.m. Mathias Dionis
2) Anders Sejersen, guldsmed.
Forsegling 8.4.1700.

69    Else Thomasdatter i Kattesundet i København. 9.9.1699, opslag 520.
Enke efter Niels Hansen, vægterløjtnant, skifte 22.7.1697.
Af første ægteskab B:
1) Edel Johansdatter g.m. Peder Pedersen, soldat
2) Kirsten Johansdatter, enke efter Laurids Sørensen, løjtnant.
Afdøde ejede en gård på Torvet i Kolding.
Afdøde døde 16.7.1699.
(Konceptskifte lbnr.437).Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1704-172070    Rasmus Nielsen, islandsk købmand i Fortunstræde i København. 13.6.1704, no.26.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 16.3.1704.

71    Sidsel Jørgensdatter ved Knippelsbro på Christianshavn. 22.10.1705, no.2, opslag 21.
E: Daniel Johansen, blokkedrejer. B:
1) Daniel Danielsen 13
2) Tolle Danielsen 7.
FM: Niels Andersen, brændevinsbrænder.
(Konceptskifte lbnr.592).

72    Henrik Pohlmann Hermansen, ugift i Højbrostræde i København. 14.6.1705, no.15, opslag 28.
A:
1) søster Anneke Pohlmann, død. E: Niels Christensen, spisemester på søetatens kvæsthus, 1B:
b Christian Nielsen.
Af Annike Pohlmanns første ægteskab B:
a Christen Sørensen på Sankt Thomas i Vestindien
2) bror Herman Pohlmann, notarius publicus i Christiania i Norge
3) søster Cathrine Pohlmann g.m. Christoffer Tønne i Christiania
3) søster Sofie Pohlmann g.m. Christoffer Rudolf Møller i Haderslev
4) søster, død. E: Niels Jensen, birkeskriver i Lundbæk birk ved Ålborg.
Afdøde døde 30.9.1704.

73    Hans Jensen, ugift fuldmægtig hos byfoged Frederik Eisenberg i Kompagnistræde i København. 26.3.1704, no.17, opslag 59.
A:
0) forældre Jens Jensen, købmand i Malmø, død 18.9.1659 og Dorthe Hansdatter Seidelin, død i marts 1662
1) søster Dorthe Jensdatter, død 16.5.1702, [skifte Ning herred gejstlig 19.6.1702 lbnr.12]. Første ægteskab med Christen Jensen Viby, præst i Viby og Tiset ved Århus. 2B:
a Jens Christensen Viby, født 22.9.1682, stud.theol.
b Peder [Charisius] Christensen Viby, født 1684, i Bergen.
Dorthe Jensdatters andet ægteskab med Jeppe [Jepsen] Lillebrand, kapellan i Århus Vor Frue, [skifte Ning herred gejstlig 22.6.1696 lbnr.6]. 3B:
c Christen Jepsen Lillebrand 14
d Karen Jepsdatter Lillebrand 8
e Jeppe Jepsen Lillebrand
2) bror Jens Jensen i Bergen i Norge.
Mors første ægteskab med Mikkel Lauridsen Grøtcher, slotsskriver på Kronborg, død november 1650.
3) halvbror Laurids Mikkelsen Grøtcher, kapellan i Hamre præstegæld i Bergen stift, død 29.11.1690, var g.m. [Karen Hansdatter Lucht]. 2B:
a Dorthe Lauridsdatter Grøtcher, født 1684
b Lennert Lauridsen Grøtcher, født 1690
hos deres moster Thale Sofie [Hansdatter Lucht], nu enke efter Anders Garmann, præst i Hamre, begravet 26.11.1704].
Afdøde døde 3.3.1704.
Litteratur: Den Seidelinske slægtsbog. Af Mogens Seidelin. Bind 1, 1943. Heri side 67: Dorthe Hansdatter Seidelin.

74    Gertrud Madsdatter, ugift i Studiestræde i København. 25.5.1704, no.1, opslag 112.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 16.5.1704.

75    Registrering i København. 17.8.1705, no.3, opslag 120.
Registrering af boet hos Anders Høbsch, murersvend på Vestergade i København, der er erklæret umyndig 20.7.1705 for i drukkenskab at mishandle sin kone Else Jensdatter og bortøde den formue, hustruen med sin forrige mand havde erhvervet.
Desuden nævnes hans søster Anne Andersdatter g.m. Andreas Pedersen, skipper.
(Konceptskifte lbnr.561).

76    Bodil Hansdatter i Springgade i København. 21.7.1706, no.20, opslag 140.
Enke efter Laurids Lauridsen, skibstømrer. A:
1) søstersøn Johan Blom, død ved svoger Frands Andersen Bohl, havnefoged
og øvrige arvinger i Jylland, Skåne og Halland.
Afdøde døde 25.6.1706.
(Konceptskifte lbnr.701).

77    Jacob Sørensen Graa, brygger og islandsk købmand i Badstuestræde i København. 14.5.1705, nummer ses ikke, opslag 155.
E: Inger Hansdatter. LV: Andreas Lauridsen Bech, islandsk købmand. B:
5) Maren Jacobsdatter Graa 9
6) Gertrud Jacobsdatter Graa 6
7) Anders Jacobsen Graa 3
8) Karen Jacobsdatter Graa 1.
Første ægteskab med Sidsel Akselsdatter, skifte 6.12.1686. B:
1) Constance Jacobsdatter Graa 23.
Andet ægteskab med Maren Anchersdatter, skifte 6.12.1695. B:
2) Søren Jacobsen Graa 16
3) Jens Jacobsen Graa 15
4) Sidsel Jacobsdatter Graa 12.
(Konceptskifte lbnr.522).

78    Elisabeth Sperling på Vimmelskaftet i København. 12.4.1707, no.6, opslag 201.
Enke efter Christoffer Friis, købmand.
Otto Sperling professor i Det ridderlige Akademi i København får fuldmagt fra:
1 Frands Kilian
2 Eleonora Margrethe Sperling
3 Nikolaj Hansen.
(Arvinger kan ikke tydes, da kopien er umådelig svag).
Afdøde døde 22.1.1707.

79    Ellen Hermansdatter i København. 1.10.1710, no.17. opslag 247.
Enke efter Christen Madsen. B:
1) Frederik Johan Christensen 25
2) Engel Margrethe Christensdatter 22
3) Claus Christensen 15
4) Abel Cathrine Christensdatter 17½.
FM:
1 Christian Galskøt
2 Jacob Hansen, skomager
3 Bendix Jacobsen Rohde, skrædder
4 Johan Merchel, bøssemager.
Afdøde døde 16.7.1710.

80    Hans Jensen Hage, skipper i København. 25.8.1712, nummer ses ikke, opslag 259.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Jens Hansen Hage
2) Oluf Hansen Hage 16
3) Ellen Cathrine Hansdatter Hage 13
4) Kirsten Hansdatter Hage 6.
FM:
1 Mikkel Hansen, brygger
2 Bonne Pedersen, skrædder
3 Thor Lauridsen Brobæk, skipper.

81    Kirsten Jensdatter Lund i Nørregade i København. 2.9.1712, no.15, opslag 266.
E: Verner von Diepenbroch, farver. B:
1) Johannes von Diepenbroch, farversvend
2) Cathrine Elisabeth von Diepenbroch, død, var g.m. Hans Christensen Knub, brygger i København. 3B:
a Christian Verner Knub 8
b Cathrine Sofie Knub 5
c Cathrine Elisabeth Knub 3.
(Konceptskifte lbnr.889).

82    Daniel Johansen, blokkedrejer i Møntergade i København. 6.7.1712, nummer ses ikke, opslag 285.
E: Maren Andersdatter.
Arvinger kendes ikke.

83    Jens Rasmusen, kræmmer på Runddelen i København. 5.3.1712, nummer ses ikke, opslag 291.
E: Maren Nielsdatter, der også døde.
Hans A:
1) mor Kirsten Christensdatter, enke efter afdøde mands far Rasmus Jensen, kræmmer i Egense i Jylland
2) søster Johanne Rasmusdatter, død for 4 år siden. Første ægteskab med Jørgen Knudsen og andet ægteskab med Hans Thomsen, kræmmer. Ingen børn
3) bror Anders Rasmussen i Egense
4) bror Niels Rasmussen i Egense
5) søster Anne Rasmusdatter g.m. Christen Rasmussen i Egense
6) søster Else Rasmusdatter g.m. Niels Eskildsen i Dokkedal [i Mou sogn]
7) søster Maren Rasmusdatter g.m. Christen Sørensen i Nørre Kongerslev i Jylland.
Desuden nævnes afdøde mands søstersøn Jørgen Nielsen bådsmand på Runddelen i København.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.

84    Claus Eriksen, blytækker og hustru Karen Hansdatter i Antonistræde i København. 3.3.1712, no.4, opslag 309.
Hans A:
1) far Erik Mikkelsen, husmand i Gentofte, enke efter hans mor Anne Jensdatter.
(Afdøde mands far kaldes også Erik Clausen i Gentofte).
Hendes A:
0) forældre Hans Johansen, skomager og Anne Pedersdatter i Næstved, begge døde
1) søster Abelone Hansdatter, død som barn
2) søster Kirsten Hansdatter
3) bror Johan Hansen, død som barn.
Fars andet ægteskab med Kirsten Bertelsdatter. Ingen børn.
Forsegling 10.10.1711, i den svage tid.
(Konceptskifte lbnr.1158).

85    Anne Pedersdatter i Studiestræde i København. 11.5.1713, no.5, opslag 324.
Enke efter Niels Behrmann. B:
1) Cort Ernst Behrmann
2) Peder Michael Behrmann, død. E: Anne Sofie, nu g.m. Anders Brandt, skibsskriver.
(Konceptskifte lbnr.1153).

86    Peder Nielsen, et barn i København. 28.9.1714, no.13, opslag 331.
A:
0) forældre Niels Segnelsen, murer, efter hvem arven fordeles i dag og Gundil Andersdatter, skifte 14.12.1700
1) søster Bente Nielsdatter g.m. Jacob Nielsen, barber
2) halvbror Jens Nielsen 12
3) halvsøster Sidsel Nielsdatter, død efter hvem, der er arv
4) halvsøster Sofie Nielsdatter, død efter hvem, der er arv.
FM: Jens Graahede, kobbersmed.

87    Peder Pedersen Pihl, farver på Gammeltorv i København. 14.11.1714, nummer ses ikke, opslag 334.
E: Thale Hansdatter. LV: Laurids Ruud. B:
5) Didrik Pedersen 3½.
FM: Bent Pedersen, kok.
Første ægteskab med Cathrine von Diepenbroch, skifte 10.2.1707. B:
1) Cathrine Elisabeth Pedersdatter 21
2) Henrik Pedersen 20
3) Anne Kirstine Pedersdatter 12
4) Anne Marie Pedersdatter 11.
FM:
1 morfar Verner von Diepenbroch, farver
2 Hans Knub, brygger.
Afdøde døde 7.10.1714.

88    Morten Skuur, skrædder og hustru Marie Christensdatter i Læderstræde i København. 23.7.1715, no.57, opslag 369.
Arvinger angives ikke, dog nævnes hendes B:
1) Jørgen Johansen.
De døde begge i den svage tid i 1711.

89    Oluf Pedersen, slagter og hustru Maren Eriksdatter i Stormgade i København. 20.3.1714, no.45, opslag 379.
B:
1) Mette Olufsdatter 15
FM: Mads Eriksen, barber.
Forsegling 9.10.1711.

90    Thor Lauridsen, brygger og hustru Marie Margrethe Henriksdatter i Rådhusstræde i København. 16.1.1713, nummer ses ikke, opslag 4.
Hans A:
0) forældre Laurids Nielsen og Gertrud Bentsdatter i Torstorp i Grimeton sogn i Halland i Sverige. begge døde. Hendes A:
1) bror Niels Lauridsen i København, tilfangetaget af svenskerne under besøg i Halland i 1710
2) bror Svend Lauridsen i Grimeton, død uden børn
3) søster Inger Lauridsdatter, død, var g.m. Otto Folker, garder til hest. 4B:
a Lorents Folkersen, skræddersvend i København
b Otto Folkersen, rytter
c Svend Folkersen, student
d Kirsten Folkersdatter g.m. Christian Andersen, brygger på stedet.
Arv kræves i Inger Lauridsdatters bo af Anne Olufsdatter g.m. Mathias Lauridsen, skrædder i Nykøbing Sjælland til Anne Olufsdatters afdøde søn Erik Rasmussen g.m. Barbara Jensdatter deres søn Laurids Eriksen. Der indgås forlig.
Hendes A:
1) bror Jørgen Henriksen, død, var g.m. Maren Christensdatter. 1B:
a Anders Jørgensen Tovager, barbersvend i København
2) bror Jacob Henriksen, sorenskriver i Nordfjord i Norge, død. E: Karen Nielsdatter, nu g.m. Vordemann, mønsterskriver på Bremerholm. 3B:
a Niels Jacobsen, hos Herman Gaarmann, sorenskriver i Norge
b Henrik Jacobsen i København
c Mette Christine Jacobsdatter Tovager g.m. Henrik Friis, løjtnant.
Begge døde i den svage tid 1711.

91    Johan August Pechel, snedker i Skidenstræde i København. 15.3.1712, nummer ses ikke, opslag 70.
Enkemand.
Første ægteskab med Anne Gregersdatter, skifte 5.6.1710. B:
1) Mette Cathrine Johansdatter, der døde
2) Marie Elisabeth Johansdatter 8.
FM: Anders Hansen Helholm ved søn Peder Andersen, student.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

92    Marie Nielsdatter i Rosengade i København.24.7.1720, nummer ses ikke, opslag 92.
E: Thomas Nielsen, møllersvend.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 17.5.1720.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1723-172593    Frederikke Steenberg i Østergade i København. 30.7.1722, nummer ses ikke, opslag 3.
Enke efter Michael Meyer, silke- og klædekræmmer.
Testamente af 4.3.1719.
Hans A:
1) bror Gerhard Meyer, præst og superintendent i Bremen
2) søster Agnethe Meyer, enke efter Christoffer Greve, købmand i Hamborg
3) Frederik Meyer, gørtler g.m. Anne Dorthe Jensdatter
4) Hans [Hansen] Vesling præst i Kornerup og Svogerslev g.m. [Anne Cathrine Hansdatter, der havde været i første ægteskab med Christen Jensen Ferslev, præst i Rorup og Glim, død 1710].
Hendes A:
00) farfar [Jacob Nikolaj Steenberg, skifte Bogense 30.6.1698 lbnr.62]. 3B:
0) far [Peder Nikolaj Steenberg, død, var g.m. afdødes mor Mette Henriksdatter]
1) faster [Gertrud Nikolaj Steenberg g.m. Gert Pohlmann, købmand på Amagertorv i København]. 1B:
a Johan Pohlmann i tjeneste hos greve Gyldensteen
2) faster [Elsebeth Nikolaj Steenberg, begravet Viby 25.3.1691, var g.m. This Ovesen, præst i Viby på Fyn, nu g.m. Magdalene Margrethe Merchel]. 1B:
a Elisabeth Margrethe [Thisdatter] enke efter [Christian] Milou, [brygger i Brolæggerstræde i København, gift 18.9.1722 med Frederik Hansen Højer, præst i Skivum og Giver]
3) moster Margrethe Henriksdatter Bech.
Afdøde døde 8.7.1722.
Desuden nævnes følgende, [muligvis som repræsentanter for Elsebeth Nikolaj Steenbergs øvrige børn]:
1 Otto Christian Ehlers
2 Erik Torm, regimentsskriver
3 Hans Vilhelm Ehlers, forvalter.
Litteratur: Steenberg. Præsteslægten der tog navn efter Jacob Nicolai Steenberg ved Amalie Fibiger. Næstved 1942.

94    Laurids Akselsen Ursin, ugift fuldmægtig på Østergade i København. 16.3.1712, no.9, opslag 234.
A:
0) forældre Aksel Jensen Bjørn, præst i Børglum, Furreby og Vejby, skifte Ålborg Bisp 31.8.1691 lbnr.93 og [Inger Poulsdatter]
1) søster Helvig Akselsdatter Bjørn
2 bror Peder Akselsen Ursin, ugift student, død, efter hvem, der er arv
samt øvrige søskende.
Desuden nævnes:
1 afdødes farbror Laurids Jensen Bjørn, præst i Jerslev og Vester Brønderslev og dennes 3 børn:
a Jacob Lauridsen Bjørn, byskriver i København
b Hans Lauridsen Bjørn
c [Anne Cathrine Lauridsdatter Bjørn] g.m. Christen Pedersen Splid ved søn Laurids Bjørn Splid.
Afdøde var fuldmægtig hos Peder Weinberg, auktionsdirektør i København.
Litteratur: Optegnelser om Vendsysselske præstefamilier før ca. år 1700 af C. Klitgaard. Hjørring 1945. Heri side 70: Laurids Axelsen Bjørn.

95    Rasmus Christensen, kornmåler i Knabrostræde i København. 3.2.1725, nummer ses ikke, opslag 355.
E:Karen Christensdatter, nu i Farvergade. B:
1) Christen Rasmussen 12.
FM: Johan Andreas Otto, skrædder.
Afdøde døde 14.4.1724.

96    Ludolf Sprich, isenkræmmer ved Helliggeist kirke i København, der døde 8.11.1722, nummer ses ikke, opslag 359.
Enkemand efter Karen Jacobsdatter, skifte 15.8.1719. B:
1) Sofie Gertrud Sprich g.m. Andreas Esajas Knigge, præst i Wanderup ved Flensborg
2) Marie Rebekka Sprich 19
3) Cathrine Sprich 12
4) Martha Sprich.
FM:
1 morbror Søren Jacobsen Deyl, birkefoged på Amager
2 Peder Lauridsen Schmidt, renteskriver
3 Hans Jørgen Krøyer, skrædder.
Arv efter afdødes far Jens Sørensen, guldsmed, skifte 17.10.1712 og efter afdødes mor Maren Christensdatter.
Før sin død, var afdøde blevet umyndiggjort efter kongelig resolution af 4.9.1722, på grund af sindets skrøbelighed.

97    Poul Jensen, skipper i Toldbodgade i København. 31.1.1725, nummer ses ikke, opslag 679.
Enke efter Inger Bentsdatter, der døde i pestens tid.
Hans A:
0) forældre Jens Poulsen og Ellen i Slettakra i Karup sogn i Halland
1) bror Niels Jensen g.m. Sidsel Jensdatter i Slettakra i Karup sogn, begge døde. 4B:
a Broder Nielsen i Bergen i Norge
b Niels Nielsen i Torekov by og sogn i Skåne
c Poul Nielsen i Slettakra
d Erland Nielsen 28
2) søster Lucie Nielsdatter, død. E: Jens Joensen i Rammsjø i Karup sogn. 4B:
a Ellen Jensdatter g.m. Henrik Fischer, billedhugger i Store Kongensgade i København
b Karen Jensdatter g.m. Poul Mortensen i Rammsjø
c Sidsel Jensdatter
d Niels Jensen 30.
Hendes A:
0) forældre Bent Olufsen og Anne Jensdatter i Kongsmark i Halland, begge døde
1) bror Laurids Bentsen, død uden børn
2) bror Claus Bentsen, død uden børn
3) bror Mogens Bentsen, død uden børn
4) søster Bente Bentsdatter g.m. Niels Pedersen, bådsmand.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1726-173098    Ebbe Mogensen, tobaksspinder i Nørregade ved Volden, der døde 28.7.1723, nummer ses ikke, opslag 2.
E: Kirsten Hansdatter Skov. B:
1) Mogens Ebbesen, tobaksspinder
2) Hans Ebbesen, tobaksspinder
3) Frederik Ebbesen
4) Anne Kirstine Ebbesdatter g.m. Svend Nielsen Stub, brygger
5) Henrik Ebbesen 12½.

99    Registrering i København. 26.11.1726, nummer ses ikke, opslag 79.
Registrering i boet hos Augustus Starch, farver og fraseparerede hustru Thale Hansdatter efter bevilling 14.10.1726. LV: Søren Deyl, søfiskal.
Hendes første ægteskab med Peder Pedersen Pihl, farver, [skifte 14.11.1714 lbnr.87]. Gave til B:
1) Didrik Pedersen Pihl.
Peder Pedersen Pihls første ægteskab med [Cathrine von Diepenbroch, skifte 10.2.1707]. Gave til B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter
2) Anne Marie Pedersdatter.

100    Rebekka Roluf i Stenboderne på hjørnet af Klostergade i København. 16.5.1727, nummer ses ikke, opslag 244.
E: Jacob Christoffer Bahr, messingarbejder.
Første ægteskab med Nikolaj Kychen, bogbinder. B:
1) Sebastian Kychen, i udlandet
2) Andreas Kychen, messingarbejdersvend.
Afdøde døde 26.3.17727.

101    Jochum Hermansen, skrædder på Ulfeldts Plads på Gråbrødretorv i København. 1.8.1726, nummer ses ikke, opslag 276.
E: Anne Marie Mitzau, der døde 12.7.1726.
Arvinger kendes ikke.
(Konceptskifte lbnr.1796).

102    Elisabeth Jacobsdatter i Dronningensgade på Christianshavn. 4.2.1727, nummer ses ikke, opslag 298.
Enke efter Stender Olufsen, islandsfarer og spækhøker. B:
1) Thora Stenersdatter g.m. Anders Mathiassen Holst, øltapper
2) Oluf Stenersen Kolberg 21
3) Jonas Stenersen 15
4) Jacob Stenersen 11.
FM: Jens Johansen Ring.
Afdøde døde 21.12.1726.

103    Birgitte Nielsdatter i Østergade i København. 22.1.1727, nummer ses ikke, opslag 365.
Enke efter Gotfred Fuks, brandmajor.
Arvinger kendes ikke.

104    Jørgen Pedersen Hørup, kældermand på hjørnet af Nygade og Gammeltorv i København. 19.8.1729, nummer ses ikke, opslag 421.
E: Kirsten Nielsdatter.
Arvinger kendes ikke.

105    Jørgen Clausen Buch, spækhøker i Sankt Clemensgade i København. 28.9.1725, nummer ses ikke, opslag 426.
E: Cathrine Gertsdatter, der døde 14.9.1725.
Hans A:
0) forældre Claus Henriksen Buch, født i Bjergsted, nu i Svebølle [i Avnsø sogn] og Kirsten Pedersdatter, begge døde
1) bror Thyge Clausen Buch, landsoldat i Særslev
2) søster Maren Clausdatter g.m. Niels Madsen i Svebølle.
Mors første ægteskab med Jørgen Clausen.
3) halvsøster Bodil Jørgensdatter g.m. Jens Jensen i Nyrand [i Avnsø sogn]
4) halvsøster Margrethe Jørgensdatter g.m. Jacob Jacobsen i Klovby [i Udby sogn.
Mors tredje ægteskab med Johan Jørgensen i Svebølle.
Hendes A:
1) søster Maren Gertsdatter g.m. Thomas Nielsen, skipper i Århus
2) søster Kirsten Gertsdatter g.m. Thomas Jacobsen, portner ved Østerport i København.
Afdøde døde 4.9.1725.

106    Johanne Nielsdatter på hjørnet af Lille og Store Grønnegade i København. 26.9.1729, nummer ses ikke, opslag 499.
Enke efter Christen Pedersen, kældermand. B:
1) Ellen Christensdatter 9.
FM: Johan Johansen, bager.


Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1731-1733107    Elisabeth Ditlevsdatter Møller i Amagergade på Christianshavn, der døde 22.1.1730, nummer ses ikke, opslag 2.
Enke efter Peder Kajsen, garver. B:
1) Mathias Pedersen 31
2) Kaj Pedersen 26
3) Ditlev Pedersen
4) Christian Pedersen
5) Margrethe Pedersdatter
6) Helene Pedersdatter
7) Elisabeth Pedersdatter.

108    Kirsten Nielsdatter i Nygade i København. 3.11.-1729, nummer ses ikke, opslag 33.
Enke efter Jørgen Pedersen Hørup, [skifte 19.8.1729 lbnr.104]. A:
1) bror Henrik Nielsen Raag, død uden børn
2) bror Jacob Nielsen Raag
3) bror Nikolaj Nielsen Raag, død. B:
a Niels Nikolajsen Raag, ostindienfarer
b Johan Nikolajsen Raag, død på rejse 1731
c Jens Nikolajsen Raag, matros
d Gundil Nikolajsdatter, død i pestens tid, uden børn
e Marie Nikolajsdatter g.m. Søren Andersen Hoftorn, død. 3B:
1 Anders Sørensen
2 Stine Sørensdatter
3 Else Sørensdatter.
Afdøde, der var født i Jylland med attest fra Åkær gods og fik borgerskab i København 17.3.1710 som øltapper på Kongens Bryghus, døde 29.9.1729.

109    Peder Jensen Fore, aftakket soldat i Sofiegade på Christianshavn. 6.5.1730, nummer ses ikke, opslag 75.
Forlovet med Gundel Ennersdatter. LV: Niels Christensen, bødker.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 4.5.1730.

110    Samuel Hansen, ugift kældermand i Dybensgade i København. 30.5.1731, nummer ses ikke. opslag 105.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 13.1.1731.

111    Kirsten Svendsdatter på Langebrogade på Christianshavn. 10.5.1731, nummer ses ikke, opslag 113.
Enke efter Arve Olufsen, øltapper.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 12.4.1731.

112    Sebbe Nielsen, ugift i Kattesundet. 20.10.1730, nummer ses ikke, opslag 142.
A:
1) bror Haagen Nielsen, død. 2B:
a Birgitte Haagensdatter g.m. Peder Pedersen, rådhustjener i København
b Bente Haagensdatter g.m. Poul Boldich, transportforvalter ved Årøsund færgested
2) halvsøster Karen Svendsdatter, død uden børn. E: Morten Christensen i Kongens Lyngby
3) halvsøster Magdalene Svendsdatter, død. 2B:
a Lucie Hansdatter Walther g.m. Johan Christian Tappendorf i Schnatebüll ved Flensborg.
b Gundel Hansdatter Walther g.m. Bernt Falster, skoleholder i Vester Egede.

113    Else Reinholtsdatter i Pilestræde i København. 12.9.1730, nummer ses ikke, opslag 182.
Enke efter Hans Sørensen, kongelig hofblytækker.
Testamente af 17.4.1721.
Hans A:
0) far, skifte sluttet 21.5.1704 og mor, skiftet sluttet 8.11.1718
1) søster Marie Sørensdatter, enke efter Jacob Bentsen, sværdfeger
2) bror Johannes Sørensen, blytækkersvend
3) søster Birgitte Sørensdatter 37
4) bror Morten Sørensen, død under contagionen 1711, uden børn
5) bror Jørgen Sørensen, død 1713 i Helsingør, uden børn, skifte sluttet 14.3.1714.
Hendes A:
1) mor Else Villumsdatter, enke efter Reinholt Pedersen
2) søster Margrethe Dorthe Reinholtsdatter.

114    Anneke [Samuelsdatter] Feltmann i Østergade i København, der døde 4.12.1728, nummer ses ikke, opslag 320.
Enke efter Christian Bondrup, farver, [begravet København Petri i ugen fra 5.3.1719].
Første ægteskab med [Johan Heilmann, skifte 6.12.1702]. B:
1) Vilhelm Heilmann, farver
2) Johan [Henrik] Heilmann, i Vestindien
3) Anne Cathrine Heilmann, enke efter Christian Fibiger, trompeter, [død 4.5.1720]
4) Rebekka Heilmann g.m. Niels Bentsen, skoleholder i København.
[Andet ægteskab med Thomas Nissen, farver, begravet København Petri 3.10.1711].

115    Opbudsbo i København. 18.2.1728, nummer ses ikke, opslag 378.
Registrering af fallitbo hos Christoffer Lorentsen Holst, lærredskræmmer i København, der er bortrejst, uvist hvorhen.
Desuden nævnes hans mosters søn Nikolaj Lund.

116    Karen Christensdatter Farum i Brogade på Christianshavn, der døde 17.8.1729, nummer ses ikke, opslag 160.
Enke efter Verner von Diepenbroch, farver i Nørregade, [konceptskifte 2.8.1729 lbnr.1609]. A:
0) forældre Christen [Sørensen] Sejerø, præst i Farum og Værløse, [død ca. 1663] og Anne Mortensdatter, [begravet Farum 8.6.1696]
1) søster Anne Christensdatter Farum, døbt Farum 22.5.1654, enke efter Hans Nielsen Asklund, degn i Birkerød, [skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 25.5.1705 lbnr.50]. 2B:
a Niels Hansen Asklund, degn i Birkerød, [død 16.6.1727, var g.m. Kirsten Pedersdatter]. 6B:
1 Hans Nielsen Asklund
2 Birgitte Nielsdatter Asklund
3 Anne Nielsdatter Asklund
4 Maren Nielsdatter Asklund
5 Karen Nielsdatter Asklund
6 Helvig Nielsdatter Asklund
b Anne Helvig Asklund g.m. Verner Diepenbroch, farver i Roskilde.
2) bror Søren Christensen Farum, døbt Farum 13.5.1655, død uden børn
3) søster Karen Christensdatter Farum, døbt Farum 13.5.1655, død uden børn, var g.m. [hæderlig og vellærde Steen Lukassen]
4) bror Morten Christensen Farum, døbt Farum 31.8.1656, [tingskriver i Hanherred]
5) Karen Christensdatter Farum, som er afdøde, døbt Farum 9.5.1658
6) søster Helvig Christensdatter Farum, døbt Farum 27.5.1660, enke efter [Mads Jørgensen Brasch (Brask) i Skellerød i Sigersted sogn, begravet Sigersted 22.3.1720. Epitafium 1698 over hans første hustru Maren Clemensdatter, død 1692] ved svigersøn Jens [Pedersen] Engell, præst [i Borre] på Møn gift [Sigersted 27.6.1720 med Anne Madsdatter Brasch, døbt Sigersted 24.7.1696]
7) søster Abelone Christensdatter Farum, døbt Farum 20.3.1662, enke efter [Jørgen Jørgensen] Finkenhoff, præst i Hjørring, [død 11.3.1721, skifte Vennebjerg herred gejst lbnr.2], hos svigersøn Johan Drewitz på papirmøllen,[Strandmøllen ved Frederiksdal i Lyngby sogn]. Første ægteskab med [formanden Johan Lauridsen Hven, død marts 1689].
Mors andet ægteskab med Niels Gotlænder, successor i Farum, [skifte Ølstykke herred gejstlig 1.6.1696 lbnr.12]
8) halvbror Christen Nielsen Farum, døbt Farum 2.4.1665, præst i Herlufmagle og Tybjerg, [død 1719], var g.m. Sidsel Villadsdatter [Qvist]. 2B:
a Villads Christensen Farum i København
b Anne Margrethe Farum, enke efter Augustus Ejlersen, brygger i Nørregade i København
9) halvsøster Elisabeth Nielsdatter Farum, døbt Farum 20.1.1667, død. Første ægteskab med Herman [Pedersen] Vinding, præst i Farum, [skifte Ølstykke herred gejstlig 28.3.1698 lbnr.15]. 1B:
a Peder Nikolaj Vinding, præst i Kullerup og Refsvindinge på Fyn.
Elisabeth Nielsdatter Farums andet ægteskab med Just Fohlmann, hospitalsforstander i Helsingør. 3B:
b Henrik Fohlmann, ridefoged
c Niels Fohlmann på Ringsted Kloster
d Anne Jannike Fohlmann i København
10) halvbror Iver Nielsen, døbt Farum 26.6.1670, død [hos byskriver Hans Barchmann] i Helsingør, uden børn.

117    Maren Højberg, ugift i Store Kongensgade på Christianshavn. 30.7.1731, nummer ses ikke, opslag 274.
Arvinger kendes ikke.

118    Frederik Villumsen Funch, parykmager i København. 28.4.1733, nummer ses ikke, opslag 295.
E: Christine Margrethe. B:
1) Ingeborg Marie Frederiksdatter 7.
FM: Laurids Sørensen, blytækker.
Afdøde døde juli 1732.

119    Kjeld Ravn, snedker i Studiestræde i København, der døde 12.7.1733, nummer ses ikke, opslag 299.
E: Maren Hansdatter.
Arvinger kendes ikke.

120    Opbudsbo i København. 6.6.1727, egen protokol, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Christian Frederik Sass (Sars), isenkræmmer på hjørnet af Store og Lille Helliggejststræde i København.
Desuden nævnes
1 hans hustru Cathrine Buch
2 hans mor Anne Cathrine, enke efter Sass.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1734-1736121    Gert Pedersen Rotterdam, kvartermester på Trankebar i Ostindien. 18.5.1734, nummer ses ikke, opslag 2.
E: Mette Sørensdatter på Christianshavn. LV: Vilhelm Christian Frandsen, der ægter enken. B:
1) Rebekka Gertsdatter 4.
Afdøde på rejse fra Ostindien 1.8.1731.

122    Just Rich, bager i Nørregade i København. 11.6.1724, nummer ses ikke, opslag 5.
Enkemand. B:
1) Christian Rich, der viste afkald af 5.5.1724 for arv efter sin mor.
Arv i boet efter Hans Jensen til B:
1) Susanne Hansdatter ved stedfar Christen Christensen, kældermand.
Afdøde havde borgerbrev som bager i København af 21.11.1701.

123    Sønne Madsen, brændevinsbrænder i Lille Torvegade på Christianshavn, der døde 18.1.1736, nummer ses ikke, opslag 165.
Enkemand efter Bodil Nielsdatter.
Testamente af 9.5.1725. A:
1) bror Oluf Madsen i Sundby, død. 2B:
a Mads Olufsen på Amager
b Jens Olufsen på Amager
2) søster Kirsten Madsdatter g.m. Tønnes Tønnesen på Amager
3) søster Rannel Madsdatter i Tømmerup, død. 1B:
a Mads Pedersen
4) søster Inger Madsdatter, død, var g.m. Laurids Theisen i Maribolille, 2B:
a Theis Lauridsen
b Bente Lauridsdatter
5) halvsøster Grethe Madsdatter g.m. Søren Madsen i Tømmerup, begge døde. 5B:
a Jens Sørensen
b Laurids Sørensen
c Maren Sørensdatter
d Gertrud Sørensdatter
e Rannel Sørensdatter.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1737-1739124    Daniel Christian Clare, silke- og klædehandler i Købmagergade i København. 23.5.1735, no.231, opslag 2.
E: Dorthe Filippine [Johansdatter de Wahl].
Afdøde boede hos [sin mor] Marie [Schalck], nu enke efter [afdødes far Johan Ludvig] Clare, assessor, [død 9.7.1735].
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.1808).

125    Anne Lauridsdatter i Violstræde i København. 6.2.1737, no.232, opslag 81.
E: Peder Andersen Bruun, brændevinsbrænder. B:
1) Andreas Pedersen 19
2) Laurids Pedersen 18
3) Anne Marie Pedersdatter 15.
Afdøde døde 17.4.1736.

126    Dorthe Nielsdatter i Kattesundet i København, der døde 22.1.1735, no.233, opslag 108.
Enke efter Christoffer Fischer, hårskærer. A:
0) forældre Niels Lauridsen Gravesen, tømrer og Maren Nielsdatter i Løgstør i Løgsted sogn, begge døde
1) bror Niels Nielsen i Løgstør
2) bror Laurids Nielsen i Løgstør
3) søster Karen Nielsdatter, enke efter Peder Arvedsen, bødker i København, nu g.m. Oluf Borch
4) søster Maren Nielsdatter g.m. Anders Lauridsen, skibsmand i København.
(Konceptskifte lbnr.1809).
127    Søren Sørensen, hyrekusk i Lille Kongensgade i København. 9.9.1736, no.234, opslag 187.
Enkemand efter Karen Svendsdatter, begravet 3.9.1724 på Fleninge kirkegård i Skåne.
Testamente af 27.2.1733.
Hans A:
1) tjenestepigen Maren Nielsdatter, der er beslægtet med ham
2) gavebrev til Jens Mortensen, forlovet med Marie Bendixdatter.
Hendes A:
1) søster Sidsel Svendsdatter i Klosterhaven i Riseberga sogn i Skåne.

128    Peder Lauridsen, kældermand i huset Fortunen på Gammelstrand i København. 25.3.1735, no.235, opslag 277, næste film, opslag 37.
E: Pernille Andersdatter, der døde 14.5.1735.
Hans A:
1) mor Maren Pedersdatter i Vadum sogn, enke efter afdøde mands far Laurids Pedersen, der døde for 30 år siden
2) bror Niels Lauridsen i Vadum sogn.
Af mors første ægteskab B:
3) Margrethe Nielsdatter i Vadum sogn.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.
(Konceptskifte lbnr.1821).

129    Thomas Nielsen, brændevinsbrænder i Mikkel Bryggers Gade i København. 22.4.1738, no.5½, opslag 348.
E: Maren Hansdatter Knub. LV: Peder Evertsen, prokurator.
Første ægteskab med Anne Cathrine Jensdatter Lund. B:
1) Anne Cathrine Thomasdatter 16
2) Malene Kirstine Thomasdatter 14.
FM: morbror Mogens Christensen Lund, fyrbøder på Toldkontoret.

130    Isak Jensen, svineslagter i Store Grønnegade i København. 15.5.1736, no.2½, opslag 365.
E: Cathrine Andersdatter. LV: Frederik Horn, prokurator. B:
1) Charlotte Isaksdatter 2.
FM: Christen Holst, vognmand.
Afdøde døde 26.3.1736.

131    Johan Frederik Andreassen, stadsadjudant på Østergade i København. 17.4.1737, no.3, opslag 2.
E: Abel Sofie Koffer.
Af arvinger nævnes A:
1) søster g.m. Frands Boch, skrædder
2) halvsøster Anne Malene Andreasdatter 25.
Afdøde døde 6.3.1737.

132    Johan Peder von Köln, barber og kirurg i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 17.5.1738, no.11, opslag 29.
E: Cathrine Margrethe Jacobsdatter [Buhl]. B:
3) Elisabeth Dorthe von Köln, død, var g.m. Frands Holst, parykmager. 1B:
a Dorthe Christine Holst 16.
FM: Lorents Hartmann, kongelig violong
4) Marie Margrethe von Köln.
Første ægteskab med Anne Dorthe Dehn. B:
1) Margrethe Marie von Köln g.m. Christian Milou, kobbersmed
2) Anne Magdalene von Köln i Norge, nu i Skåne.

133    Ludvig Richebourg, sprogmester i Købmagergade i København, der døde 2.11.1736, no.15, opslag 100.
E: Charlotte Helene Lambert.
Arvinger angives ikke.

134    Etienne Le Sueur, ugift dansemester i Østergade i København. 31.3.1738, no.16, opslag 115.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 28.3.1738.

135    Morten Scheel, nålemager i Adelgade i København, der døde 30.4.1738, no.17, opslag 148.
Enkemand efter Engelke Samuelsdatter, skifte 27.7.1707. Hendes første ægteskab med Jonas Dost (Drost), nålemager, skifte 13.2.1703. Arv til 5B:
1) Henrik Dost
2) Marie Dost
3) Engelke Dost
4) en datter
5) en datter.
A:
0) forældre Martin Scheel, skomager og Cathrine Richter i Altenstadt i Königsberg, begge døde
1) søster Cathrine Scheel g.m. Henrik Freitag, skomager i Königsberg ved søn Henrik Freitag, skomager
2) søster Barbara Scheel, død 2.9.1736. E: Christian Thim, ledertouger i Königsberg. Ingen børn
4) søster Marie Scheel, nu i København, enke efter Johan Berent, silkevæver i Danzig ved søn Jacob Johan Berent
5) søster Regine Scheel, død for 2 år siden. E: Johan Ernst Thiede, maler i København. 1B:
a Christian Ernst Thiede 15.
Gave til Rasmus Nielsen, styrmands yngste søn Martin Justinus Rasmussen 2½, der opkaldt efter afdøde.
(Afdøde kaldes også Martin Scheel og Mathias Scheel).Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1739-1740136    Kirsten Hansdatter i Kresten Bernikows Gade i København, der døde 10.4.1738, no.19, opslag 2.
Enke efter Anders Hansen, brændevinsbrænder.
Anders Hansens første hustru Karen Sørensdatter, skifte 28.9.1685.
Testamente af 12.3.1708 for Anders Hansen og Karen Sørensdatter.
Kirsten Hansdatters første ægteskab med Jens Pedersen, blegemand på 9. blegdam i København.
Afkald 24.2.1712 fra Christen Andersen Bay og Søren Jensen, blegemand.
Kirsten Hansdatter anden ægteskab med Oluf Nielsen.
Testamente af 24.3.1732 for Anders Hansen og Kirsten Hansdatter.
Hans A:
1) bror Niels Hansen i Borsholm i Tikøb sogn
2) bror Jens Hansen i Borsholm i Tikøb sogn.
Hendes A:
0) forældre Hans Bentsen og Kirsten Lauridsdatter i Trelleborg, begge døde
1) søster Ellen Hansdatter, død i pesten 1712, var g.m. Jens Lauridsen, vognmand i Lund. 2B:
a Svend Lauridsen Linthe, bager i Lund
b Bent Lauridsen, død. 1B:
1 Hans Bentsen i Ingelse i Oxie herred i Skåne
2) bror Bent Hansen, født 23.11.1650, død 22.2.1657
3) søster Mette Hansdatter, født 13.12.1657
4) søster Maren Hansdatter i Malmø, født 19.2.1660, død 3B:
a Svend Olufsen Malmstrøm, befalingsmand i Malmø
b Laurids Olufsen Malmstrøm, vagtmester i Stockholm
c Bente Olufsdatter i Malmø
5) bror Bent Hansen, født 28.12.1661, skomager i Trelleborg, der lever. Hans 2 B:
a Laurids Bentsen, skomager
b Erik Bentsen, skomager
6) søster Karen Hansdatter, født 20.12.1663, død 1732 i Lemmestrø sogn i Vemmenhøj herred. 3B:
a Poul Andersen Bergstrøm, konstabel i Stockholm
b Johanne Andersen Bergstrøm, tømrersvend i København
c Johanne Andersdatter i Landskrona, enke efter Anders Søderberg, musketer.
7) Kirsten Hansdatter, født 3.9.1665, som er afdøde
8) søster Anne Hansdatter, født 6.10.1667, død i København
9) bror Laurids Hansen, født 20.7.1673, død.

137    Vilhelm Hartmann, ugift bud på Vimmelskaftet i København, der døde 9.3.1739, no.18, opslag 142.
A:
0) forældre Laurids Nittsen, byfoged i Lund og Regitse Vilhelmsdatter, begge døde
1) bror Kjeld Lauridsen Hartmann, kaptajn i Helsingør, død uden børn
2) bror Niels Lauridsen Hartmann, præst i Brønestad [og Matterød i Vester Gønge herred] i Skåne, død. 5B:
a Laurids Hartmann i Danmark, men uvist hvor
b Jens Hartmann, præst i Nøbbeløv [i Villands herred] i Skåne
c Magdalene Hartmann g.m. Peder Tamberg, præst i Klinta [i Bose Kloster sogn i Froste herred]
d Mette Cathrine Hartmann g.m. Jens Gemsø, værtshusholder i København
e Kajsa Hartmann, død uden børn, var g.m. Erik Berg, skrædder
3) bror Morten Lauridsen Hartmann, rådmand i Malmø, død 1730, uden børn
4) søster Magdalene Lauridsdatter Hartmann, død, var g.m. Ludolf Lieffert (Lieffertz), købmand i København. 5B:
a Christian Lorents Lieffert, præst i Sankt Olufs sogn [i Albo herred] i Skåne
b Didrik Vilhelm Lieffert, kapellan [i Kalmar] i Småland, død. 1B:
1 Ludolf Lieffert 16
c Holger Lieffert, rådmand i Lund
d Regitse Christine Lieffert, enke efter Just Zarnou, købmand i Malmø
e Mette Sofie Lieffert g.m. Salomon Hofverberg, præst i Fosie (Fussie) [i Oksie herred]
5) søster Mette Lauridsdatter Hartmann, enke efter Hans Lorch, præst i Malmø.
Afdøde, der var bud i Kræmmerkompagniet, havde lige som sine søskende antaget navnet Hartmann efter deres farmor Magdalene Hartmann.

138    Lucie Ottesdatter i Smedens Gang i Vingårdstræde i København. 9.8.1739, no.12, opslag 263.
Enke efter Anders Andersen Pihl, skoleholder. Hans A:
0) forældre Anders Andersen og Lucie Andersdatter i Pilegården i Kvibille sogn [i Halmstad herred] i Halland, begge døde
1) bror Oluf Andersen i København, død uden børn
01) farbror Mads Andersen g.m. Johanne Andersdatter, begge døde. 5B:
1) Helene Madsdatter g.m. Erik Pedersen i Kvibille
2) Gunild Madsdatter g.m. Anders Madsen i Skintaby i Harpljunge [i Halmstad herred] i Halland
3) Kirsten Madsdatter i gården Kleve i Sletager sogn [i Halmstad herred] i Halland
4) Anders Madsen på Hjortespring i Herlev sogn på Sjælland
5) Hans Madsen, død. 1B:
a Mathias Hansen i Kvibille.
Hendes A:
0) forældre Otto Jensen og Bodil Nielsdatter i Kortabygget i Holm sogn [i Halmstad herred] i Halland, begge døde
1) bror Oluf Ottesen, død. 2B:
a Niels Olufsen i København
b Thor Olufsen i København
2) søster Johanne Ottesdatter i Elvesjø ved søn:
a Otto Svendsen Elvesø, skoleholder i København
3) søster Bente Ottesdatter, død. 1B:
a Anders Jensen i København
4) søster Anne Ottesdatter, død. 1B:
a Anne Olufsdatter g.m. Hans Svendsen, murersvend i København.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1741
139    Niels Olufsen, ugift vognmandskarl i Adelgade i København. 16.2.1740, no.1, opslag 2.
A:
1) mor Kirsten Nielsdatter, enke efter Peder Nielsen i Pedersborg på Sjælland
2) halvsøster Karen Olufsdatter g.m. Jens Christensen, kældermand i København, begge døde. 1B:
a Oluf Jensen.
FM: Peder Børgesen, brygger.

140    Anne Jensdatter i Møntergade i København. 12.3.1740, no.3, opslag 27.
Enke efter Niels Nielsen Søndergaard, islandsk bødker. B:
2) Dorthe Nielsdatter 10.
Første ægteskab med Jens Christensen, brændevinsbrænder. B:
1) Christen Jensen Ilsø 26, malersvend.

141    Helene Marie Fuchs i Rådhusstræde i København, der døde 30.5.1740, no.4, opslag 67.
Enke efter Abraham Vilhelmsen, klædekræmmer.
Arvinger angives ikke.

142    Margrethe Pedersdatter Hammer i Studiestræde i København. 4.5.1740, no.5, opslag 92.
Enke efter Jacob Pedersen Karise, brandmester i Bergen i Norge. A:
1) søster, g.m. Peder Lauridsen Mørch, kongelig staldkarl.
Afdøde døde 27.2.1740.

143    Cathrine Margrethe Jacobsdatter Buhl i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 21.4.1740, no.6, opslag 118.
Enke efter Johan Peder von Köln, barber og kirurg, [skifte 17.5.1738 lbnr.132]. A:
00) farfar Jacob Buhl. kongelige glarmester, skifte 12.8.1682
0) forældre Jacob Jacobsen Buhl, glarmester og Anne Milou, der var i andet ægteskab med Lorents Berger, hofglarmester, alle døde
01) farbror Christoffer Jacobsen Buhl, død. 2B:
1) Cathrine Marie Buhl, g.m. Johan Henrik Møller, knapmager i København
2) Anne Margrethe Buhl, død i contagionen, var g.m. Johan Bauer, snedker i København. 1B:
a Cathrine Marie Johansdatter g.m. Jochum Henrik Kempe, knapmager i København
02) fars halvsøster Anne Marie Jacobsdatter Buhl, 5 år ved skifte efter hendes far 12.8.1682, død uden børn
03) fars halvsøster Cathrine Margrethe Jacobsdatter Buhl, 9 mdr ved skifte efter hendes far 12.8.1682, død uden børn
04) moster Anne Marie Milou, død i contagionen, var g.m. Johan Poulsen, brygger. 1B:
a en datter, der døde 1727 uden børn
05) mors halvbror Christian Berger, død, efter hvem der er arv.
(Konceptskifte lbnr.1847).

144    Peder Lauridsen, vognmand i Teglgårdstræde i København, 28.1.1739, no.7, opslag 177.
Enkemand. B:
1) Anne Marie Pedersdatter g.m. Johan Nielsen, vognmand
2) Hans Pedersen 20.
Fledføringskontrakt af 7.7.1738 med afdødes datter og svigersøn.
Afdøde døde 11.1.1739.
(Konceptskifte lbnr.1848).

145    Daniel Hartz, ugift kræmmersvend i Vimmelskaftet i København. 10.7.1739, no.8, opslag 29.
A:
0) forældre Casper Hartz og Maren Elisabeth Boltzenhagen i Lübeck, begge døde
1) bror Johan Casper Hartz i Lübeck.
Afdøde døde 1.5.1739.
(Konceptskifte lbnr.1856).

146    Laurids Lauridsen Hyllinge, ugift gårdskarl på Nytorv i København. 22.8.1740, no.9, opslag 51.
A:
0) forældre Laurids Christensen og Sidsel Christensdatter i Marbjerg [i Fløng sogn] i Roskilde amt, begge døde
1) bror Jens Lauridsen Hyllinge, på Citadellet Frederikshavn i København
2) bror Peder Lauridsen i Preussen, formentlig død
3) bror Christen Lauridsen, død. 3B:
a Sidsel Christensdatter g.m. Jørgen Hansen i Gundsømagle
b Kirsten Christensdatter g.m. Thomas Nielsen i Gundsølille
c Bodil Christensdatter g.m. Clemen Pedersen, rodhugger i København
4) søster Lucie Lauridsdatter Hyllinge g.m. Jørgen Nielsen i Jyllinge
5) søster Bodil Lauridsdatter, enke i Jyllinge
6) søster Mette Lauridsdatter g.m. Oluf Pedersen i Gundsømagle.
(Konceptskifte lbnr.1855).

147    Peder Esbach, grovsmed i Studiestræde i København, der døde 8.5.1736, no.10, opslag 80.
E: Anne Marie Hansdatter. A:
1) søster g.m. Christian Jørgen Krøyer, toldkontrollør
2) søster Anne Pedersdatter Esbach
3) søster Anne [Joensdatter] Esbach g.m. Børge Svendsen Skovlund, degn i Asminderød og Grønholt ved søn Nikolaj Børgesen
4) søster Dorthe Elisabeth [Jørgensdatter Oldendorph, døbt Hillerød 30.9.1698], g.m. Nikolaj [Jacobsen] Isenfeldt, præst i Ladegården, nu i Todbjerg og Mejlby. Hendes første ægteskab med Christian Ulrik Siverts, hoftrompeter, søn af Didrik Siverts, hoftrompeter, skifte København borgret 2.10.1734. 1B:
a Rebekka Pouline Siverts.
FM: [morfar] Jørgen Oldendorph i Frederiksborg, nu død
5) søster g.m. Johan Peder Køhler, murer.
Afdøde udgav bogen: Den vel indrettede hestekur og lægebog i 1727.
(Konceptskifte lbnr.1857).

148    Opbudsbo i København. 14.8.1738, no.12, opslag 384.
Registrering af fallitbo hos Johan Nikolaj Lossius, boghandler ved Ny Børs i København, g.m. Margrethe Elisabeth [Ratken].
(Konceptskifte lbnr.1859).

149    Herman Albrecht, ugift bogholder på Amagertorv i København. 15.1.1740, no.13, opslag 2.
A:
0) forældre Gabriel Albrecht og Marie Strodtmann i Lübeck, begge døde
1) bror Johan Frederik Albrecht, prædikant i Jacobi kirke i Lübeck
2) søster Christine Albrecht, enke efter Mathias Münter i Lübeck
3) bror Christian Albrecht i Lübeck.
(Konceptskifte lbnr.1863).

150    Hans Henrik Schmidt, brygger i København, der døde 5.7.1740, no.14, opslag 32.
E: Lene Bay. LV: Laurids Munch. B:
1) Andreas Hansen Schmidt 20, garder
2) Lene Hansdatter Schmidt 17
3) Anne Hansdatter Schmidt 15
4) Maren Hansdatter Schmidt 11
5) Anne Marie Hansdatter Schmidt 7.
FM:
1 Jacob Fussing
2 Christen Knudsen.
Afdøde ejede et begravelsesbrev af 2.1.1719 fra Helliggejst Kirke.

151    Opbudsbo i København. 5.9.1735, no.15, opslag 39.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Buur Hansen, vekselerer på det såkaldte Tørvetorv op mod Nørreport i København.
Desuden nævnes hans bror Jean Georg Hansen i Helsingør.
(Konceptskifte lbnr.1865).

152    Jacob Pedersen Woller (Wohler), vice-stadshauptmand i Brolæggerstræde i København, der døde 12.8.1734, no.16, opslag 235.
E: Anne Kirstine Lydersdatter Ortmann, nu i Klosterstræde, der døde 14.6.1740, begravet København Nikolaj 18.6.1740.
Hans A:
Af første ægteskab B:
1) Peder Jacobsen Woller.
Hendes A:
1) søster, død. 1B:
a Else Abigael, enke efter Riisbrich, søkaptajn.
2) søster, død. 1B:
a Anne Magdalene Wiinholt.
(Konceptskifte lbnr.1866).

153    Afkald i København. 10.1.1742, no.17, opslag 310.
Afkald fra N. Christensen for arv efter Johannes Vilhelm Schmidt, garver og hustru efter skifte sluttet 6.7.1741.

154    Kvittering i København. 20.7.1741, no.18, opslag 311.
Kvittering for begravelsesregning fra Niels Jensen i boet efter Peder Christensen Krollerup og hustru Kirsten Pedersdatter.

155    Kvittering i København. 11.8.1741, no.19, opslag 312.
Kvittering fra Johan Nielsen, barber for regning i boet efter Niels Skive, politibetjent.

156    Anne Jørgensdatter Quæler, boende ved Holmens kirke i København. 10.10.1740, no.20, opslag 313.
Enke efter Johannes Bentsen Hofmann, skildrer, [død Christiania 1733]. B:
1) datter, død. E: Bertel Jegind, hørkræmmer i København. 2B:
a Else Bertelsdatter 12
b Daniel Bertelsen 8
2) Rasmus [Munch] Johansen Hofmann, [personlig] kapellan på Sjælland.
Afdøde blev begravet Holmens kirke.

157    Christen Madsen, spækhøker i Adelgade i København. 2.5.1740, no.21, opslag 333.
E: Inger Olufsdatter, der døde kort tid efter sin mand.
Hans A:
0) forældre Mads Pedersen og Mette Madsdatter i Skibsted i Hellum herred i Jylland
1) bror Mads Madsen i Skibsted
2) søster Maren Madsdatter i Hellum, enke efter Peder Christensen ved svigersøn Christen Jensen, brændevinsbrænder.
Han havde en søn uden ægteskab med Bodil:
1) Christen Christensen i Lyngby i Jylland.
Hendes A:
0) forældre Oluf Lauridsen og Inger Nielsdatter i Brennogærd? sogn i Fjære herred i Halland
1) søster Kirsten Olufsdatter, døbt 11.6.1697, g.m. Hagen Andersen
Enken døbt 9.10.1699.

158    Kirsten Mortensdatter i Sankt Pederstræde i København. 2.2.1741, no.23, opslag 35.
Enke efter Jelle Lauridsen, aftakket garder.
Testamente af 3.4.1732.
Arvinger kendes ikke.

159    Anne Marie Christensdatter i Åbenrå i København. 17.11.1739, no.24, opslag 72.
Enke efter Ditlev Thisen, grovsmed. B:
3) Christiane Ditlevsdatter 12.
Første ægteskab med Ebbe Nielsen, grovsmed. B:
1) Niels Ebbesen 24
2) Jacob Ebbesen 23, snedkerdreng.
Desuden nævnes afdødes stedmor Anne Cathrine Pedersdatter, enke efter Jacob Pedersen Ramløse, grovsmed.

160    Elisabeth Greve boende uden for Vesterport i København. 12.6.1740, no.25, opslag 181.
Enke efter Evald (Enevold) Schrøder, traktør.
Første ægteskab med Peder Cabo. B:
1) Sofie Magdalene Cabo 21
2) Poul Cabo 19.
FM: Johan Markus Le Noir, guldsmed.
Afdøde døde 11.6.1740.

161    Opbudsbo i København. 25.11.1737, no.26, opslag 3.
Registrering af fallitbo hos den bortrejste Joachim von der Lippe, vinhandler i en gård ved Ny Børs i København.

162    Cathrine Magdalene Burgmeister i Studiestræde i København. 23.1.1739, no.27, opslag 362.
E: Bonne Bentsen, hue- og kniplingskræmmer, der døde 20.3.1739.
Hans A:
1) mor, hvis navn ikke angives
2) bror Anders Bentsen
3) en bror, hvis navn ikke angives.
Hendes A:
1) bror Johan Burgmeister, død uden børn
2) bror Hans Burgmeister i Holstendorf i Rendsborg amt.
(Konceptskifte lbnr.1872).

163    Hans Eriksen, garder i København, der døde 19.5.1735, no.27½, opslag 442.
Enkemand efter Dorthe Thim. A:
1) bror Frederik Eriksen i Rinkenæs på Gråsten gods
2) bror Jørgen Eriksen.
Desuden nævnes Nikolaj Henriksen g.m. afdødes brordatter.
Afdøde blev begravet på København Trinitatis kirkegård 22.5.1735.
(Konceptskifte lbnr.1877).

164    Christen Aagesen, tømrer i Store Regnegade i København. 23.6.1740, no.28, opslag 590.
Enkemand. B:
2) Peder Christensen, kældermand
3) Anne Marie Christensdatter
4) Anneke Christensdatter
5) Sidsel Cathrine Christensdatter, alle i Pedersborg.
Af første ægteskab B:
1) Gundil Christensdatter 45.
FM: afdødes stedsøn Rasmus Rasmussen, tømrer.
(Konceptskifte lbnr.1880).

165    Susanne Mouridsdatter i huset Tranen i Laksegade i København. 21.4.1741, no.29, opslag 643.
Enke efter Christian Liebe, bogbinder. B:
1) Margrethe Liebe 14
2) Lene Liebe 10
3) Johan Liebe 4
4) Johanne Liebe 3.
FM:
1 morbror Johan Benediktus Mouridsen, bogbinder
2 morbror Johan Mouridsen, bogbinder
3 mors halvbror Hans Gotfred Fenden, bogbinder.
(Konceptskifte lbnr.1883).

166    Henrik Schnabel, ugift snedkersvend i Landemærker i København. 6.5.1741, no.30, opslag 674.
A:
1) bror Poul Schnabel, kateket ved Holmens kirke i København.
(Konceptskifte lbnr.1890).

167    Regning i København. 23.11.1741, no.31, opslag 15.
Regning i boet efter Gregers Jørgensen, brygger i København.
(Konceptskifte lbnr.1895).

168    Bernt Kirkmann, klejnsmed i Fiolstræde i København. 5.1.1741, no.33, opslag 17.
E: Anne Pedersdatter.
Arvinger kendes ikke.
(Konceptskifte lbnr.1900).

169    Karen Pedersdatter i Lille Brøndstræde i København, der døde 17.9.1741, no.33½, opslag 83.
E: Jens Andersen, kældermand.
Arvinger kendes ikke.
(Konceptskifte lbnr.1909).

170    Regning i København. 29.12.1741, no.34, opslag 88.
Regning i boet efter Jørgen Struchmann i København.

171    Regning i København. 25.8.1741, no.35, opslag 90.
Regning i boet efter Johan Børresen, parykmager i København,
der blev likvideret 13.12.1746 i skiftet efter Melchior Hurter, maler og hustru Barbara Jensdatter, [skifte sluttet 13.9.1746 lbnr.279].Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1742172    Christen Johansen Svejstrup, tømrersvend i Borgergade i København, der døde 14.6.1740, no.4, opslag 2.
E: Else Corneliusdatter. der døde 29.5.1741.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes søster Marie Johansdatter g.m. Mikkel Jensen, murersvend.
Enken var forlovet med Christoffer Hirsch, tømrersvend.
(Konceptskifte lbnr.1931).

173    Johan Christian Weidenhaupt, sværdfeger i Pilestræde i København, der døde 27.4.1742, no.27, opslag 56.
E: Cathrine Olufsdatter Otteros. B:
2) Johan Christian Johansen 11
3) Peder Johansen 9
4) Andreas Johansen 4
5) Susanne Cathrine Johansdatter 1.
FM: Nikolaj Rasmussen, skrædder.
Første ægteskab med Cathrine Marie Westphal. B:
1) Johan Jørgen Johansen 17.

174    Lisbeth Bentsdatter i Amagergade på Christianshavn. 26.9.1742, no.28½, opslag 66.
E: Gregers Mikkelsen, arbejdsmand.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 16.6.1742.

175    Michael [Andersen] Fjelsted, stadshauptmand i København. 10.12.1742, no.35, opslag 70.
Enkemand efter [Marie Christine Fyhn]. B:
1) [Andreas Fjelsted]
2) [Hans Fjelsted]
3) Esajas Fjelsted
4) [Karen Fjelsted]
5) [Anne Marie Fjelsted]
6) Abel Johanne Fjelsted.
FM:
1 mors [halv]bror Hans [Esajassen] Fleischer, præst i Eggeslevmagle
2 svoger [Jens Jacobsen] Hegelund, [dansk præst på Vallø Kloster].
Afdøde døde 25.3.1741.

176    Opbudsbo i København. 14.6.1741, no.36, opslag 76.
Registrering af fallitbo hos Hieronymus le Noir, guldsmed i Lille Kongensgade og hustru, der har absenteret sig.
(Konceptskifte lbnr.2009).

177    Opbudsbo i København. 30.7.1740, no.37, opslag 149.
Registrering af fallitbo hos Daniel Tromp, urtekræmmer på hjørnet af Rådhusstræde og Nytorv.
(Konceptskifte lbnr.2005).

178    Regning i København. 14.10.1741, no.38, opslag 311.
Regning i boet efter Christen Christensen, kældermand og hustru Ellen Lauridsdatter i København, begge døde.

179    Wentzel von Schop, ritmester i Højbrostræde i København, der døde 23.1.1741, no.39, opslag 314.
Arvinger angives ikke.

180    Niels Pedersen Greve, skrædder i Lille Færgestræde i København. 11.12.1741, no.40, opslag 338.
E: Anne Christoffersdatter. B:
1) Peder Nielsen Greve
2) Margrethe Greve g.m. C. Valeur.
Afdøde døde 11.11.1741.

181    Peder Colding, fuldmægtig i Amagergade på Christianshavn. 1.11.1741, no.41, opslag 386.
Enkemand efter Else Svendi. B:
1) Peder Svendi Colding 9
2) Johanne Marie Colding 4½.
FM: mors morbror Klauman, justitsråd ved søn Peder Klauman.
Desuden nævnes afdødes kones søster Petra Dorthe Svendi.

182    Laurids Eriksen, skipper i Helsingørgade i København. 11.8.1739, no.42, opslag 435.
Enkemand. B:
1) Erik Lauridsen, skipper
2) datter, der døde. E: Oluf Lauridsen, skibsbygger på Holmen.
Afdøde døde 14.5.1739 på rejse til Lübeck.

183    Daniel Spincke (Spinche), parykmager i Købmagergade i København, der døde 26.5.1740, no.43, opslag 541.
Enkemand. B:
1) Martin Spincke, parykmager i Christiania
2) Nikolaj Spincke, i Christiania
3) Birgitte Cathrine Spincke g.m. Frederik Johan Valentin [Johansen] Dauw, præst på Anholt
4) Else Kirstine Spincke i Kolding.

184    Peder Jensen, portner ved Vesterport i et hus ved Vesterport. 1742, no.45, opslag 689.
Enkemand efter Anne Johansdatter. B:
1) Jens Pedersen 13½.
FM: Christoffer Kindermann, maler.
Desuden nævnes afdødes kones søster Bodil Johansdatter.

185    Poul Andersen Bay, bedemand i Gammelmønt i København. 8.3.1742, no.46, opslag 708.
Enkemand efter Kirsten Josefsdatter. B:
1) Josef Bay, student
2) Jens Bay, student
3) Anders Bay, uvist hvor.
FM: mosters mand Albert Holgersen Snedsted, præst i Blistrup.
(Se skifte efter afdødes far Anders Poulsen Bay i Randers, skifte Randers 17.11.1727 lbnr.421).

186    Regning i København. 12.3.1740, no.47, opslag 766.
Regning i boet efter Anders Sørensen, gårdskarl i København.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1743


187    Agnethe Cathrine i Lille Kongensgade i København12.8.1741, no.2, opslag 2.
Enke efter Johan Adam Kruse, skomager. B:
1) Ditlev Kruse, kok i London i England
2) Jeronimus Kruse, skomager i Slesvig
3) Baltser Kruse, skomagersvend i Tyskland
4) Anne Dorthe Kruse g.m. Vilhelm Stopp, snedker
5) Lisbeth Kruse g.m. Peder Christoffersen, skomager
6) Marie Amalie Kruse 19.
FM: Johan Adam Schnabel.

188    Bonde Barchmann i København, skifte sluttet 6.2.1743, no.3, opslag 48.
Enke efter Else Kirstine. B:
1) Martha Bondesdatter 5
2) Anne Marie Bondesdatter 9 mdr.
FM: Anders Andersen, Bruun, handskemager.

189    Frederik Helt, der død i Algier. 26.4.1740, no.3½, opslag 53.
A:
0) forældre Frederik Helt, korporal og Marie Wahren. Hendes andet ægteskab med Jonas Ratken, parykmager, alle døde
1) bror Peder Didrik Helt, matros, død. 3B:
a Rasmus Helt 22, i klejnsmedelære
b Claus Vilhelm Helt 18, i klejnsmedelære
c Frederik Helt 16, på Vajsenhuset
2) søster Sofie Dorthe Helt, nu g.m. Johannes von der Schleus, grenader. Første ægteskab med Christen Lauridsen Furmann, kornet
3) søster Margrethe Sofie Helt, død, var g.m. Anton Thiede, maler i Skindergade. Hendes andet ægteskab med Lorents Pedersen. 3B:
a Jochum Frederik Thiede, død uden børn, begravet 21.4.1734
b Peder Anton Thiede, død uden børn, begravet 11.8.1731
c Didrik Carl Thiede, der døde 2.2.1738 i Vestindien uden børn
FM: farbror Johan Ernst Thiede, maler.
Arv i boet efter afdødes moster Anne Margrethe Wahren, konceptskifte 13.6.1726 lbnr.1783, var g.m. Claus Didriksen.
Arv i boet efter afdødes moster Susanne Wahren, dr havde været gift med Vilhelm Brumberg i Krempe [i Slesvig].
Afdøde blev taget til fange 1719 og ført som slave til Algier, hvor han døde 1734 og begravet på den kristne slavekirkegård i Rijo i Algier under navnet Villiam Stytly, da han gik for at være englænder.
I boet er der breve, der beskriver livet som slave i Algier i 1719 og 1720.
Litteratur: Klagebrev 1719-1720 fra styrmand Friderich Helt i fangenskab hos algierske sørøvere. Ved Erh. Qvistgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1928, side 224-228.

190    Palle Bache, ugift fuldmægtig på Vartov Hospital i København. 20.-4.1739, no.4, opslag 116.
Arvinger angives ikke.

191    Maren Hansdatter på hjørnet af Hummergade og Admiralgade i København, der døde 31.3.1742, no.5, opslag 231.
Enke efter Erik Eriksen, skipper, født 16.9.1666.
Testamente af 31.1.1724.
Hans A:
0) forældre Erik og Ingeborg i gården Rø på Hønø i Øckerø sogn i Vester Hissinge herred i Båhus len
1) bror Laurids Eriksen på Hønø, død. 3B:
a Laurids Lauridsen i Gosla
b Sigrid Lauridsdatter på Hønø
c Ingeborg Lauridsdatter g.m. Jens Villadsen, tømrer, hos hvem afdøde havde fledføringskontrakt af 1.5.1739
2) søster Marit Eriksdatter på Bjørkø i Øckerø sogn, død, var g.m. Niels Torstensen. 3B:
a Torsten Nielsen på Hyppeln
b Hans Nielsen, død. 1B:
1 Peder Hansen
c Peder Nielsen, død. 1B:
1 Magdalene Pedersdatter.
Hendes A:
Hun var født i Ålborg.
Hendes arvinger angives ikke.
(Fordeling af arv efter afdødes mand Erik Eriksen i konceptskifte lbnr.2196).

192    Karen Christoffersdatter i Sofiegade på Christianshavn, no.6, opslag 268.
Enke efter Niels Jensen, skipper.
Hans A:
0) forældre Jens Nielsen i Farum, død for 20 år siden og Alhed Paaskesdatter, dør nogle år efter sin mand
1) søster Johanne Jensdatter g.m. Søren Busch
2) søster Margrethe Jensdatter g.m. Rasmus Andersen i Farum
3) søster Karen Jensdatter, død. 2B:
a Jens Olufsen, skibstømrer på Christianshavn
b Karen Olufsdatter g.m. Christen Pedersen, arbejdskarl på Christianshavn.
Hendes A:
1) bror Christoffer Christoffersen, død. 1B:
a Christoffer Christoffersen, skomagersvend.

193    Anne Elisabeth Brasch på hjørnet af Lars Bjørnstræde og Studiestræde i København, der døde 19.3.1742, no.7, opslag 344.
Enke efter Niels Pedersen Hval eller Hvalsø, brygger, død 1718.
I boet fandtes et begravelsesbrev af 4.2.1699 på en grav i Sankt Petri tyske kirke.
Testamente 11.9.1696.
Hans A:
0) forældre Peder Lauridsen Udlejre, præst i Kirke Hvalsø og Særløse, død 20.4.1659 og Ellen Tagesdatter Gerlev, død 25.2.1659. Epitafium i Kirke Hvalsø kirke.
1) bror Jens Pedersen Hval i Skovhastrup [i Særløse sogn], død. 6B:
a Jens Jensen, uvist hvor
b Anne Jensdatter
c Ellen Jensdatter gift i Jystrup
d Sidsel Jensdatter g.m. Christen Nielsen i Skovhastrup, begge døde. 5B:
1 Niels Christensen
2 Jens Christensen
3 Mette Christensdatter ved Holbæk
4 Anne Sofie Christensdatter, død, var g.m. Jens Rasmussen i Stestrup [i Kirke Eskilstrup sogn] på Sonnerupgård gods. Hendes barn uden ægteskab med Jens Lauridsen. B:
x Jørgen Jensen i Stestrup
5 Margrethe Christensdatter, død, var g.m. Rasmus Lauridsen i Skibby. 1B:
x Jens Rasmussen i Sæby præstegård
e Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Christen Jyde i Stestrup. 1B:
x Jens Christensen i Stestrup
f Maren Jensdatter gift med en maler i København
2) bror Laurids Pedersen i Søndersted på en gård under Kommunitetet, død. 1B:
a Ellen Lauridsdatter, døbt Søndersted 24.11.1661, begravet Ude Sundby 31.8.1727, g.m. Peder Lauridsen i Hallenslev på Sæbygård gods
1 Margrethe Pedersdatter, døbt Hallenslev 2.6.1698, g.m. Niels Jensen i Sankt Pederstræde i København
3) søster Dorthe Pedersdatter, død, var g.m. Hans Pedersen, præst i Kirke Hvalsø og Særløse, [død 1678]. B:
a Hans Hansen, præst i Strøby, nu i Værslev og Jordløse, [død 9.3.1711]
b Peder Hansen i udlandet, død uden børn
c Elisabeth Hansdatter, [begravet Jystrup 10.6.1692], var g.m. Jacob [Olufsen] Abild, præst i Jystrup og Valsølille, [begravet Jystrup 22.11.1698]. 6B:
1 Sofie Jacobsdatter Abild, døbt Jystrup 15.11.1672
2 Peder Jacobsen Abild, døbt Jystrup 2.8.1674, successor i Jystrup og Hvalsølille
3 Hans Jacobsen Abild, døbt Jystrup 6.1.1679, skolemester i Børnehuset
4 Henrik Jacobsen Abild, døbt Jystrup 16.3.1680
5 Mads Jacobsen Abild, døbt Jystrup 3.8.1682
6 Ulrik Frederik Jacobsen Abild, døbt Jystrup 22.5.1688.
Oluf Borch møder som værge for afdøde mands ubekendte og fraværende arvinger.
Desuden nævnes som arvinger:
1) Hans Cleve Borcher, maler
2) Margrethe g.m. Niels Jensen, arbejdskarl
3) Christine Rasmusdatter, enke efter Christen Sørensen
4) Niels Christensen, staldkarl.
Hendes A:
0) forældre Martin Brasch, skrivemester i København, død 1699 og Anne Cathrine Meyer, død 1699, skøde af 4.2.1699 på en begravelse i Sankt Petri tyske kirke.
1) søster Anne Cathrine Brasch, død. E: Otto Christian Ehlers. B:
a Frederik Ehlers, kopist i Danske Kancelli.

194    Aron Goldschmidt, jøde på hjørnet af Kompagnistræde og Badstuestræde i København. 26.1.1742, no.8, opslag 517.
E: Regine Fürst.
Arvinger angives ikke.
Til stede var:
1) enken
2) enkens datter
3) afdødes søn Israel Fürst
4) enkens mor, enke efter Henrik Fürst.

195    Opbudsbo i København. 4.9.1741, no.9, opslag 549.
Registrering af fallitbo hos Christoffer Wagemann, tømrer, der rejste bort. Hustruen Kajsa, vidste ikke hvorhen.
(Udlægsforretning i Konceptskifter lbnr.2340).

196    Opbudsbo i København. 16.2.1737, no.9½, opslag 659.
Registrering af fallitbo hos Peder Andersen Brandt i Magstræde.

197    Jochum Rossau, skrædder i København. 28.2.1743, no.10, opslag 678.
Enkemand efter Leonora Hansdatter. B:
1) Marie Rossau 11
2) Margrethe Rossau 8
3) Frederik Rossau 5.
FM: Johan Abraham Weltzer, skrædder.

198    Peder Jacobsen Gedsted, tobaksspinder i Store Grønnegade i København. 28.12.1741, no.11, opslag 681.
Enkemand efter [Birthe Rasmusdatter]. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter Gedsted g.m. Oluf Flores Wilch, guldsmed.
Arv i boet til:
1) Jens Mortensen
2) [Martine] Christiane Mortensdatter
efter deres far [Morten Jensen Kjærulf] ved stedfar Niels Jensen Gedsted.
Desuden nævnes [afdødes bror] Søren Jacobsen Gedsted.

199    Jens Johansen, kalkslager i Rosengården i København. 21.9.1742, no.12, opslag 2.
Afdøde var forlovet med Anne Cathrine Knudsdatter.
Arvinger angives ikke.

200    Peder Jørgensen, ugift vintapper i Admiralgade i København. 22.11.1741, no.13, opslag 17.
Arvinger kendes ikke.

201    Iver Cantor, jøde, tobakspinder i Vestergade i København. 1.6.1742, no.14, opslag 63.
Afdøde efterlader hustru og søn, hvis navne ikke angives.

202    Mikkel Gabrielsen, kedelfører på Nørrebro uden for Nørreport i København, der døde 1.3.1740, no.15, opslag 101.
E: Engelke Natkins, der også døde.
Hans A:
1) mor Margrethe Wentzel, enke efter Gabriel Mikkelsen, kedelfører
2) søster Marie Elisabeth Gabrielsdatter g.m. Johan Kersmacher, falkonersvend.
Hendes A:
1) far Johan Natkins.
Desuden nævnes hendes bror Andreas Natkins, gartnersvend.
I boet en regnskabsbog med navne på skyldnere, ordnet efter 208 geografiske steder.

203    Margrethe Elisabeth Hilbertsdatter i Klareboderne i København. 16.6.1742, no.17, opslag 177.
E: Carl Andreas Walbom, pottekræmmer, der er bortrejst, uvist hvorhen. B:
1) Johan Tobias Walbom.
Afdøde døde 16.11.1741.

204    Søren Svendsen Friskov, ugift rådstuetjener i Klædeboderne i København. 27.10.1741, no.18, opslag 201.
Afdøde efterlader søskende, hvis navne ikke angives.

205    Birgitte Olufsdatter i København. 24.4.1743, no.19, opslag 240.
E: Nikolaj Jochum Guderding, blytækker. B:
1) Elisabeth Cathrine Guderding 20.
FM: Peder Pedersen Nygaard, blytækker.

206    Christian von Ham, ugift porselænskræmmer i Dybensgade i København. 31.8.1741, no.20, opslag 245.
A: far Henrik von Ham, herredsfoged i Stege på Møn.
Desuden nævnes afdødes søster Dorthe von Ham.
Afdøde døde i Århus.
[Registrering Århus 28.7.1741 lbnr.1257].

207    Marie Christine Munch i Skindergade i København, der døde 23.10.1742, no.102, opslag 2.
Enke efter Claus Mathiassen Byssing, hørkræmmer, begravet Nikolaj 26.3.1734. B:
1) datter, begravet 17.12.1729. E: Johan Herman Winberg.
Testamente af 21.7.1730.
Hans A:
1) søster, død. 1B:
a Martha Mikkelsdatter.
Hendes A:
1) halvsøster Johanne Danxt, begravet i Peder Hesselbergs gravsted i Helliggejst kirke 10.9.1734. E: Hans Rantrum, lærredskræmmer i Vimmelskaftet med gave til deres søn Cort Rantrum
Gravfæstebrev af 12.5.1685 i Nikolaj kirke for hæderlig og vellærde mand, kirketjener og klokker i Nikolaj kirke Oluf Jensen Munch [gift 9.7.1673 med Johanne Margrethe Hesselberg]
Nedsat i denne grav:
4.11.1711 nedsat Cort Danxts hustru
27.10.1712 er gravstedet fornyet af Claus Mathiassen Byssing
24.1.1717 nedsat Villum Danxt
18.2.1726 nedsat Cort Danxt
17.12.1729 nedsat Johan Winbergs hustru
26.3.1734 nedsat Claus Mathiassen Byssing
29.10.1742 nedsat Marie Christine Munch.
Gravfæstebrev af 15.7.1690 i Bremerholm kirke for Barthold Styver Henriksen, købmand på Christianshavn.
Nedsat i denne grav:
4.7.1702 nedsat Barthold Styvers hustru
27.9.1709 nedsat Barthold Styver Henriksen
3.10.1709 nedsat Claus Mathiassen Byssings barn, 4 år gammel
29.11.1729 nedsat Hans Rantrums barn, 3½ år gammel.
(Konceptskifte lbnr.2019).

208    Opbudsbo i København. 22.10.1742, no.24, opslag 383.
 Registrering af fallitbo hos Guillaume Samuel Burg, handskemager og fabrikant på hjørnet af Østergade og Pilestræde i København, der er bortrejst, uvist hvorhen. Hans hustru Judith var til stede.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Konceptskifte lbnr.2026).

209    Ingeborg Børgesdatter i Peder Madsens Gang i København. 24.11.1742, no.25, opslag 417.
Enke efter Abraham Isberg, spækhøker.
Arvinger angives ikke.
Til stede var:
1) afdødes bror Mads Børgesen og hans 2 børn:
2) Laurids Madsen Lund
3) Anne Marie Lund
samt
4) Marie Johansdatter Lampe.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Konceptskifte lbnr.2027).

210    Christen Pedersen Bølle, værtshusholder i Vingårdstræde i København, der døde 16.6.1742, no.26, opslag 444.
E: Inger Christensdatter.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.2042).

211    Mette Lavesdatter Lund i Pilestræde i København, der døde 23.2.1743, no.27, opslag 3.
E: Jens Nielsen Graver, værtshusmand.
Testamente af 22.3.1737.
Arvinger angives ikke.

212    Margrethe Elisabeth Ratken i Brolæggerstræde i København, der døde 14.10.1742, no.29, opslag 44.
Enke efter Johan Nikolaj Lossius (Lossi), boghandler. B:
1) Johan Filip Lossius 17
2) Georg Frederik Lossius 14, på vajsenhusets apotek
3) Christian August Lossius 12
4) Dorthe Helene Lossius 9.
FM:
1 Carl Frederik Lehmann, isenkræmmer
2 Jacob Schiøtt, urtekræmmer.
(Konceptskifte lbnr.2051).

213    Sofie Nielsdatter i Dronningens Tværgade i København. 20.12.1742, no.41, opslag 346.
Enke efter Laurids Lauridsen Nebel, brændevinsbrænder. B:
5) Hans Teilgaard Nebel 12
6) Laurids Nebel 9.
FM: Thomas Olufsen Bech, brændevinsbrænder.
Første ægteskab med Peder Junge. B:
1) Cathrine Pedersdatter Junge g.m. Anders Pedersen, grovsmed
2) Peder Pedersen Junge, kobbersmedesvend
3) Anne Pedersdatter Junge 22
4) Niels Pedersen Junge 17.

214    Peder Pedersen Junge, kobbersmedesvend i København. 5.11.1743, no.42, opslag 7.
A:
0) forældre Peder Junge, død og Sofie Nielsdatter, skifte 20.12.1742 lbnr.213
1) søster Cathrine Pedersdatter Junge g.m. Anders Pedersen, grovsmed
2) søster Anne Pedersdatter Junge 23
3) bror Niels Pedersen Junge 19.
Mors andet ægteskab med Laurids Lauridsen Nebel, brændevinsbrænder, død
4) halvbror Hans Teilgaard Nebel 13
5) halvbror Laurids Nebel 11.

215    Laurids Cort, urtekræmmer i Store Kongensgade i København, der døde 14.11.1740, no.43, opslag 21.
Enkemand efter Emerentze Jørgensdatter [formentlig fejl for Emerentze Sørensdatter], død sommeren 1740.
Hans A:
Af hans arvinger meldte sig A:
1) bror Jens Cortsen.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.
Testamente af 2.6.1710 for Frands Christian Haberland og Emerentze Sørensdatter, hvori nævnes hendes første ægteskab med Niels Svendsen, [viet ifølge Sjællandske Registre 11.6.1679 no.206].
Testamente af 21.12.1718 for Laurids Jensen Cort og Emerentze Sørensdatter.

216    Opbudsbo i København. 5.12.1742, no.44, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Jesper Pedersen Gram, garver i Åbenrå i København.

217    Hans Køstelsen, skipper i Borgergade i København. 3.5.1742, no.45, opslag 99.
E: Bodil Tønnesdatter Schmidt eller Tollachsdatter, der også døde. Forsegling 19.12.1742.
Hendes første ægteskab med Markus Ammonsen.
Hans A:
1) bror Anders Køstelsen, matros på Vestre Halsen i Larvik grevskab i Norge
2) bror Erik Køstelsen, skibstømrer på Christianshavn
3) søster Birthe Køstelsdatter g.m. Hans Andersen Grønneberg på Torstrand i Larvik
4) søster Martha Køstelsdatter g.m Niels Mikkelsen på Østre Halsen i Larvik grevskab
5) søster Anne Køstelsdatter g.m. Germund Nielsen på Østre Halsen.
Hendes A:
1) bror Jan Tollachsen Ardal i Norge, død. 6B:
a Tollach Jansen
b Michael Jansen
c Margrethe Jansdatter
d Ingeborg Jansdatter
e Kari Jansdatter
f Birthe Jansdatter
2) bror Niels Tollachsen
3) søster Guri Tollachsdatter på Drageland i Sogndal.
4) søster, død. 1B:
a en datter i Bergen.
Desuden nævnes:
1) hendes søskendebarn Albert Lauridsen, klejnsmed
2) hendes søskendebarn Mette Jensdatter g.m. Svend Knudsen, rodhugger på Holmen.

218    Beathe Ursula Pedersen ved Nyhavns Kanal i København. 7.8.1742, no.46, opslag 272.
Enke efter Laurids Thomsen, sejlmager. Bevilling til uskiftet bo af 24.12.1731. B:
1) Christen Lauridsen 24
2) Thomas Lauridsen 19, på Sankt Thomas i Vestindien
3) Andreas Lauridsen 16
4) Anne Sofie Lauridsdatter 14.
FM: Oluf Pedersen, skipper g.m. faster Maren Thomasdatter.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Vibeke Marie Pedersen i Fredericia
2 afdødes søster Christine Pedersen i Fredericia.

219    Laurids Thomsen Strømberg i Gothersgade i København, spisemester på Børnehuset. 15.5.1739, no.49, opslag 478.
Afdøde efterlader arvinger i Jylland, i Norge og i Skåne.
Desuden nævnes afdødes søstersøn Peder Helmerskov.
Afdøde døde 7.4.1739.
(Se registrering af afdødes bo i Frederiksberg by i Københavns amt skifteprotokol 9.4.1739 lbnr.23).


Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1744220    Christian Poulsen Møller, ølskænker i Pilestræde i København, der døde 30.9.1743, no.½, opslag 2.
E: Elisabeth Jensdatter.
Arvinger kendes ikke.

221    Kirsten Mikkelsdatter i Fiolstræde i København. 20.5.1743, no. 1, opslag 6.
Enke efter Jes Nielsen Vaaben, brændevinsbrænder.
Hendes testamente af 21.5.1742.
Hans A:
1) mor Mette Lasdatter, enke efter Niels Jessen Vaaben i Hjarup
2) søster Maren Nielsdatter Vaaben g.m. Jens Christensen i Kolding
3) bror Las Nielsen Vaaben i Hjarup, født 1682
4) søster Kirsten Nielsdatter, født 1684
5) bror Hans Nielsen Vaaben i Møgeltønder, født 1686.
Mors første ægteskab med Jens Markussen i Hjarup, død 1680
6) halvsøster Karen Jespersdatter i Hjarup, født 1673
7) halvsøster Lene Jespersdatter, født 1676, død uden børn
8) halvsøster Else Jespersdatter, født 1678, død uden børn
8) halvbror Jesper Jespersen, født 1680, død uden børn.
Hendes A:
Hendes arving efter testamentet A:
1) Ellen Dorthe Pohl, søster til Peder Schmidt, brændevinsbrænders hustru ved stedfar Rasmus Vandel Mynthom.
Afdøde mand var født i Hjarup i 1688.

222    Hans Henrik Kuchelin, urtekræmmer i Admiralsgade i København. 11.8.1742, no.2, opslag 81.
E: Helene Susanne.
Afdøde efterlader 4 umyndige børn, hvis navne ikke angives.
Desuden næves deres svoger Nikolaj von Hütten.
(Konceptskifte lbnr.2135).

223    Karen Nielsdatter, der døde i Ostindien. Skifte sluttet 2.7.1744, no.10, opslag 298.
Enke efter Daniel Deemann (Demant). A:
0) forældre Niels Olufsen, bromand på Christianshavn bro og Inger, begge døde
1) farbror Laurids Olufsen, kusk i kongens stalde, død. 1B:
a Oluf Lauridsen, skibstømrer på Holmen i København
2) farbror Jens Olufsen i Nærum, død. 3B:
a Oluf Jensen i Øverød, rytterbonde
b Morten Jensen i Øverød, rytterbonde
c Niels Jensen i Holte, rytterbonde
3) faster Ellen Olufsdatter, død, var g.m. Peder Svendsen Varberg, drejer. 1B:
a Svend Pedersen Varberg, død. E: Elisabeth, nu g.m. Nikolaj Krøyer. 4B:
1 Peder Christian Svendsen, urtekræmmerdreng i København
2 Ellen Svendsdatter g.m. Vilhelm Christoffer, musketer
3 Cathrine Svendsdatter Varberg, hos sin mor
3 Birthe Marie Svendsdatter Varberg, hos sin mor.

224    Anders Olufsen, sejlingsmand i Borgergade i København. 21.4.1743, no.11, opslag 363.
E: Barbara Valentinsdatter, der også døde, begravet Nikolaj Kirke Urtegård 27.4.1743.
Hans A:
0) forældre i Bua i Vahre sogn i Fjære og Viske herreder i Nørre Halland, begge døde
1) bror Bent Olufsen, dragon, død. 1B:
a Anne Bentsdatter, død 1742, var g.m. Børge Jensen
2) bror Peder Olufsen, død uden børn
3) bror Børge Olufsen, død uden børn
4) halvbror Oluf Svendsen i Bua, død. 7B:
a Anne Olufsdatter 16
b Sara Olufsdatter 12
c Peder Olufsen 9
d Anders Olufsen 7
e Johanne Olufsdatter 6
f Johanne Olufsdatter de yngre 3
g Grethe Olufsdatter 2.
Hendes A:
0) forældre Valentin Reger, murer i Randers og Sinnet Nielsdatter, begge døde
1) bror Morten Valentinsen, murer i Randers, skifte Randers 25.9.1708, lbnr.297. 1B:
a Anne Mortensdatter, enke efter Nikolaj Hval i Randers
2) bror Niels Valentinsen i Randers, død. var g.m. [Maren Mikkelsdatter, skifte Randers. 28.1.1730 lbnr.448]. 1B:
a Valentin Nielsen, garder i København, der døde for 5 år siden uden børn
3) søster Anne Valentinsdatter, død, var g.m. [Peder Volbertsen, bøssemager] i Randers. 1B:
a Volbert Pedersen, bøssemager i Randers
4) søster Mette Valentinsdatter, død, var g.m. Christe Madsen, smed i Ajstrup i Vindblæs sogn. 2B:
a Valentin Christensen på Trudsholm gods
b Mads Christensen i Dalbyover på Trudsholm gods
5) søster Emerentze Valentinsdatter, død. 2B:
a Mathias Schmidt, handskemager i København
b Grethe Mathiasdatter g.m. Ewen Oluf Timansen, grenader i København
6) søster Maren Valentinsdatter, død. 1B:
a Bodil Christensdatter Bay i København.

225    Opbudsbo i København. 13.1.1743, no.13, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Johan Christian Böhme, murer, der er bortrejst, uvist hvorhen.

226    Opbudsbo i København. 8.1.174, no.14, opslag 174.
Registrering af fallitbo hos Lorents Møller, hørkræmmer i København.

227    Bent Pedersen, kok i Løvstræde i København. Skifte sluttet 28.7.1744, no.15, opslag 218.
Enkemand efter Bodil Berntsdatter.
Arvinger angives ikke.
(Begyndelsen af skiftet helt ulæseligt og resten næsten ulæseligt).

228    Kirsten i Langebrogade på Christianshavn. 14.11.1743, no.16, opslag 326.
Enke efter Andreas Stæhr, tømrer. B:
1) Marie Andreasdatter g.m. Gotfred Berger, tømrer.

229    Johan Jacob Frederik Distelmann, ugift bagersvend i Langebrogade på Christianshavn. 25.2.1744, no.17, opslag 372.
Arvinger kendes ikke.
(Konceptskifte lbnr.2169).

230    Peder Sørensen, ugift hyrekusk i Lille Færgestræde i København. 5.4.1744, no.18, opslag 18.
0) far Søren Pedersen i Skippinge i Vallekilde sogn, død. E: afdødes stedmor Kirsten Christensdatter
1) halvbror Laurids Sørensen i Winholts gård i Hollænderbyen på Frederiksberg, død, der efterlader 2 børn hos deres mor
2) halvbror Jens Sørensen, skomagersvend i Kalundborg
3) halvbror Christen Sørensen i Skippinge
4) halvsøster Karen Sørensdatter i Særslev
5) halvsøster Anne Sørensdatter i Særslev
6) halvsøster Sidsel Sørensdatter i Vallekilde.

231    Jens Clausen Kofoed, grovsmed i Rosenborggade i København, der døde 3.2.1744, no.19, opslag 48.
Enke efter Villimine. B:
1) Claus Jensen Kofoed 10
2) Adam Jensen Kofoed 7.
FM: Anders Knudsen, matros g.m. afdødes søster Karen Clausdatter.

232    Afkald i København. 12.12.1744, no.20, opslag 104.
Afkald fra Barbara Sofie Hillertsdatter ved Hans Staal for arv efter mor Margrethe Ejlersdatter, skiftet sluttet 6.10.1744, enke efter Peder Staal, farver.

233    Marie Kirstine Frederiksdatter på hjørnet af Magstræde og Vandkunsten i København. 12.2.1744, no.21, opslag 105.
Enke efter Erik Bruun, urtekræmmer. B:
1) Jens Eriksen Bruun 15
2) Frederik Eriksen Bruun 13
3) Ellen Cathrine Eriksdatter Bruun 12
4) Henrik Eriksen Bruun 9
5) Carl Eriksen Bruun 7.
Desuden nævnes afdødes mands bror Jens Bruun.

234    Birthe Bentsdatter i Åbenrå i København. 6.6.1744, no.22, opslag 89.
Enke efter Niels Poulsen, vognmand.
Arvinger kendes ikke.

235    Frands Harbo, værtshusholder i København. 3.11.1744, no.23, opslag 209.
Enkemand efter Karen Nielsdatter. B:
2) Cathrine Marie Frandsdatter Harbo 10.
FM: Jens Lauridsen, skipper.
Første ægteskab med Karen Andersdatter. B:
1) Johanne Marie Frandsdatter Harbo 18.
FM: Peder Dyhr, brændevinsbrænder.

236    Cecilie Frederikke de Sohr i Købmagergade i København. 19.2.1744, no.24, opslag 218.
Skilt fra Christian Frederik de Boysset, oberstløjtnant.
Arvinger angives ikke.

237    Else Gregersdatter i Farvergade i København. 31.5.1742, no.25, opslag 245.
Enke efter Niels Jørgensen Holm, brændevinsbrænder. A:
1) søster Maren Gregersdatter g.m. Jacob Jørgensen Riis, brændevinsbrænder.
Desuden nævnes afdødes mands søn Oluf Holm, malersvend.

238    Opbudsbo i København. 25.10.1743, no.26, opslag 308.
Registrering af fallitbo hos Oluf Knudsen, tømrersvend i Nygade i København, bortrejst, uvist hvorhen.
Desuden nævnes Oluf Knudsens hustrus mor Margrethe Andersdatter.

239    Henrik Jensen, snedker i Sankt Pederstræde i København, der døde 11.8.1744, no.27, opslag 343.
Enkemand. B:
1) Ellen Henriksdatter 13
2) Anne Margrethe Henriksdatter 6.
FM:
1 Niels Hansen Barchmann, snedker
2 Filip Zuchau, blytækker.

240    Jannike Joensdatter i København. 15.12.1744, no.28, opslag 380.
Enke efter Bøye Pedersen, styrmand. B:
1) Peder Bøyesen 7.
FM: Jacob Pedersen, styrmand.

241    Gundel Jensdatter i Pilestræde i København, der døde 31.7.1744, no.29, opslag 383.
Enke efter Niels Svendsen Bjerring, murersvend, [konceptskifte lbnr.2144]. A:
1) søskendebarn Inger Nielsdatter g.m. Anders Hansen, vægter.
Afdøde var forlovet med Peder Pedersen Vraakær, murersvend.

242    Henrik Christian Hacker, ugift assistent på Sankt Thomas i Vestindien. Skifte sluttet 15.12.1744, no.30, opslag 401.
Arvinger angives ikke.

243    Peder Ammundsen, skipper i København. Skifte sluttet 15.12.1744, no.31, opslag 405.
Afdøde efter enke, hvis navn ikke angives.
Arvinger angives ikke.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1745244    Jens Nielsen, spækhøker i Studiestræde i København. 15.3.1744, no.13, opslag 2.
Enke efter Anne Poulsdatter.
Hans A:
1) mor Maren Christensdatter, enke efter Niels Jensen i Siem i Jylland
2) bror Poul Nielsen
3) søster Anne Nielsdatter g.m. Peder Rasmussen i Siem.
Hendes A:
0) forældre Poul Andersen Svejstrup, skomager i Randers og Karen Andersdatter, begge døde
1) bror Bent Poulsen Lange, skomager
2) søster Lisbeth Poulsdatter Svejstrup g.m. Oluf Nielsen Borch, skoleholder i København.
Fars første ægteskab med Lisbeth [Knudsdatter, skifte Randers 12.1.1698 lbnr.236]. B:
3) halvsøster Sidsel Poulsdatter hos moster i København, død uden børn
4) halvsøster Maren Poulsdatter hos moster i København, død uden børn.

245    Hans Møller, ugift matros i Store Kongensgade. 5.9.1743, no.14, opslag 80.
Arvinger angives ikke.

246    Gundel Gudmannsdatter, ugift kælderpige i Adelgade. 5.11.1744, no.15, opslag 101.
Arvinger kendes ikke.

247    Hans Herman Tanch, ugift malersvend i Christen Bernikowgade i København. 5.11.1744, no.16, opslag 116.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 3.11.1744.

248    Niels Jensen, ølvrager i Åbenrå i København, der døde 9.12.1744, no.17, opslag 158.
E: Margrethe Nielsdatter.
Arvinger kendes ikke.

249    Barbara Cathrine Hansdatter i København. Skifte sluttet 13.4.1745, no.18, opslag 187.
Enke efter Henrik Jessen, værtshusholder.
Første ægteskab med Henrik Dyssel. B:
1) Hans Henrik Dyssel.

250    Regning i København i marts 1745, no.19, opslag 192.
Regning af marts 1745 i afdøde Albert Buschmann, farversvends dødsbo, skifte sluttet 4.5.1745.

251    Frederik Knispel, ugift barbersvend i Store Grønnegade i København. 19.12.1744, no.20, opslag 195.
A:
1) bror Conrad Knispel i Flensborg.

252    Niels Nielsen, ugift møllersvend i Lille Mølle på Christianshavn, der døde 21.12.1744, no.21, opslag 211.
A:
1) mor Britta Gundersdatter, enke efter Niels Jacobsen i Varberg i Halland.

253    Sara Tobiasdatter i Regnegade i København, der døde 13.1.1745, no.22, opslag 243.
E: Niels Børgesen, slagter, der logerede i Borgergade.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Margrethe Hütt g.m. Anders Clemensen, slagter,
Desuden nævnes afdødes bror Johannes Tobiassen, student.

254    Villads Sørensen, vognmandskarl i Adelgade i København. 29.6.1744, no.23, opslag 263.
Forlovet med Anne Hansdatter, der døde 28.6.1744.
Hans A:
0) forældre Søren Svendsen i Vranum i Almind sogn og Johanne Villadsdatter, senere gift med afdøde Peder Jensen
1) søster Anne Sørensdatter, døbt Almind 15.9.1695, g.m. Anders Nielsen.
Hendes A:
0) forældre Hans Pedersen og Anne Nielsdatter i Nørre Vallenderød i Tølløse sogn
1) bror Niels Hansen landsoldat, udlagt til barnefader til barn født af Maren Olufsdatter. De blev trolovet 25.3.1729, men han døde før brylluppet og blev begravet Tølløse 22.5.1729. B:
a Karen Nielsdatter, døbt Tølløse 21.11.1728, nu hos stedfar Jens Pedersen i Ugerløse g.m. mor Maren Olufsdatter. Hun arver ikke efter sin far ifølge Danske lov 5 II 70
2) bror Peder Hansen i Tjørnede i Tølløse sogn på Tølløse gods, der døde efter sin søster og dermed er eneste arving efter hende. E: Anne Pedersdatter.

255    Thomas Poppelmann, skibskirurg i Østergade i København. 9.10.1744, no.26, opslag 329.
Arvinger kendes ikke.

256    Christen Christensen Ramskov, tobaksspinder i Borgergade i København, der døde 8.5.1744, no.27, opslag 419.
Enkemand efter Johanne Christensdatter. B:
1) Maren Christensdatter Ramskov 7
2) Christen Christensen Ramskov 3.
FM: Christen Olufsen, brændevinsbrænder.
Desuden nævnes afdødes kones mor Maren Svendsdatter, enke efter Christen Christensen, brændevinsbrænder.

257    Søren Jacobsen Gedsted, ugift tobaksspinder i Store Kongensgade i København, der døde 19.10.1744, no.28, opslag 3.
A:
0) forældre Jacob Pedersen Gedsted, tobaksspinder i København og Birthe Rasmusdatter, begge døde
1) Peder Jacobsen Gedsted, [skifte 28.12.1741 lbnr.198]. 1B:
a Anne Cathrine Pedersdatter Gedsted g.m. Oluf Flores Wilch, guldsmed i Klareboderne i København
2) bror Rasmus Jacobsen Gedsted, gartner på Dronninggård på Sjælland, død. 1B:
a Sofie Helvig Rasmusdatter Gedsted 18, forlovet med Mathias Christian Bagge, thehandler.

258    Magnus Kjeldal, gørtler i Kompagnistræde i København. 24.1.1745, no.30, opslag 93.
Enkemand. B:
1) Anne Sofie Magnusdatter 19
2) Anne Kirstine Magnusdatter 13.
FM: Jens Frandsen Adelhof, gørtler.

259    Hans Nielsen Bager, vognmand i Studiestræde i København. 23.12.1744, no.31, opslag 3.
Enkemand efter Anne Rasmusdatter.
Hans A:
1) bror Peder Bager, vognmand
2) søster Anne Nielsdatter Bager g.m. Josias [Henrik] Bergeskov i Usserød mølle.
Hendes A:
1) bror Lauge Rasmussen, død. 1B:
a Rasmus Laugesen, kældermand
2) søster Maren Rasmusdatter, død. 4B:
a Ingeborg Pedersdatter g.m. Hans Wolchensen, høker
b Kirsten Pedersdatter g.m. Poul Gillesen, skrædder
c Margrethe Pedersdatter g.m. Poul Møller, højbådsmand på Holmen
d Albert Pedersen, underofficer på Sankt Thomas i Vestindien.
Litteratur: Stamtavle over en familie Bergeskov ved E. N. Ritzau. København 1903. Heri side 27: Josias Henrik Bergeskov.

260    Søren Balle, stadskonduktør ved Gammelstrand i København. 14.12.1739, no.32. opslag 134.
Enkemand efter Maren Moldrup. Bevilling til uskiftet bo af 28.4.1736. B:
1) Peder Mollerup Balle 21, der udnævnes til stadskonduktør i sin fars sted.
FM: farbror Balle, renteskriver.
Desuden nævnes:
1 afdødes hustrus mor Mette [Jensdatter] Laasby, til Vestervigkloster, enke efter Peder [Nielsen] Moldrup til Vestervig Kloster, [skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 24.3.1731 lbnr.164]
2 afdødes morbror [Jens Laasby] Moldrup, oberstløjtnant.

261    Opbudsbo i København. 23.5.1743, no.33, opslag 360.
Registrering af fallitbo hos Jafet Rothenborg. hørkræmmer i Vestergade, der er rejst til Snoghøj.
Desuden nævnes:
1 hans hustrus far Lorents Kleist
2 hans hustrus bror Johannes Kleist
3 Andreas Rothenborg i Langebrogade.

262    Annike Hansdatter i København. Skifte sluttet 31.8.1745, no.34, opslag 524.
Enke efter Jens Pedersen Gedsted, tobaksspinder. B:
1) Niels Jensen Gedsted, død. 1B:
a Annike Cathrine Nielsdatter Gedsted.
FM: Peder Hansen Vinding, brændevinsbrænder
2) Karen Jensdatter Gedsted, [død 20.9.1729], var g.m. Søren Nielsen Fridtz, præst i Ramløse og Annisse. 2B:
a Søren Fridtz
b Magdalene Fridtz, der ægter Christian Fabricius, gæstgiver i Helsingør.

263    Jochum Nielsen Fritz, skriverkarl i Lille Kongensgade i København. 13.3.1744, no.35, opslag 528.
Arvinger angives ikke.

264    Anne Lucie Nielsdatter i København. Skifte sluttet 14.9.1745, no.36, opslag 547.
Enke efter Morten Andersen Lindberg, brygger. B:
1) Niels Lindberg, brygger i København
2) Søren Lindberg, farver i Roskilde
3) Anne Christine Lindberg, død. E: Rasmus Munch, brygger. Hendes første ægteskab med Rasmus Schiøtt, brygger. 2B:
a Rasmus Schiøtt 21
b Anne Dorthe Schiøtt 16.

265    Henning Knudsen, tobaksspinder i hus no.11 ved Holmens kirke i København. 1.5.1744, no.37, opslag 554.
E: Kirsten Tollesdatter.
Arvinger kendes ikke.

266    David Abraham, skoflikker i Fiolstræde på hjørnet af Skidenstræde i København, der døde 3.6.1745, no.38, opslag 590.
E: Ingeborg Jensdatter, der døde 8.7.1745.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) søster Charlotte Jensdatter g.m. Jens Arvidsen, tømrersvend
2) søster Inger Marie Jensdatter, død. 2B:
a Bodil Marie Thomasdatter g.m. Knud Mikkelsen Hammer
b Anne Kirstine Thomasdatter.

267    Johan Bergo, skomager i Springgade i København. 18.6.1745, no.39, opslag 604.
E: Anne Margrethe Pedersdatter i Børnehuset. B:
1) Johan Peder Johansen 13
2) Anne Marie Johansdatter 10
3) Johan Christian Johansen 8.
FM: Johan David Seidentop.
Desuden nævnes enkens mor Helene Jacobsdatter, enke efter Markvard Feltmann, skomager.

268    Niels Knudsen, øltapper ved Nyhavn Kanal i København. 2.4.1745, no.40, opslag 621.
Enke efter Kirsten Jensdatter.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes afdødes hustrus halvsøster Maren, enke efter Christian Johansen Storm.

269    Peder Lassen, fuldmægtig hos overformynderen i København. Skifte sluttet 2.11.1745, no.41, opslag 547.
Enkemand efter Margrethe Elisabeth Conradsdatter Melchior. B:;
1) Inger Marie Lassen 16
2) Lassenius Lassen 15.
FM: Peder Mathiassen.

270    Jacob Hoe, ugift skriverkarl i København. Skifte sluttet 21.12.1745, no.43, opslag 651.
A:
1) mor Charlotte Christine [Nielsdatter] Friborg nu g.m. Andreas [Jobsen] Desington (Dishington), præst på Fejø
Mors første ægteskab med [Mourids Hoe, præst i Døllefjelde og Musse, død 1730]
2) bror Niels Hoe, købmandskarl i Nyborg
3) bror Henrik Hoe, styrmand på Kina
4) søster Else Hoe g.m. Laurids Siø, købmand i Nysted
5) søster Anne Hoe, død, var g.m. Christian Bernhard Bischoff i Nysted
6) søster Elisabeth Hoe
7) søster Ida Margrethe Hoe
8) søster Charlotte Hoe.
(Navnet Desington stammer fra en slægt i Bergen, indvandret fra Skotland, og staves på utallige måder).

271    Opbudsbo i København. Skifte sluttet 2.11.1745, no.42, opslag 658.
Registrering af fallitbo hos Peder Jensen Gietz, vintapper i København.

272    Opbudsbo i København. 15.3.1738, no.44, opslag 653.
Registrering af fallitbo hos Helvig Abbestée, vinhandler i Pilestræde i København.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1746273    Henrik Clausen, spækhøker i Borgergade i København. 18.5.1745, no.11, opslag 216.
Enke efter Maren Pedersdatter.
Testamente af 7.3.1743.
Hans A:
1) søster Kirstine Marie Clausdatter, enke efter Peder Boyel, kammerbud i København
2) søster Birgitte Margrethe Clausdatter g.m. Rasmus Lavesen, kældermand i København.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Knud Pedersen, konstabelmat. Ingen børn.
0) far Peder Pedersen i Hvidbjerg Vesten å sogn i Thy
1) bror Peder Pedersen i Ørum i Thy på Tandrup, død. Første ægteskab med Kirsten Gregersdatter. 1B:
a Gregers Pedersen i Hvidbjerg Vesten Å sogn på Tandrup gods
Peder Pedersens andet ægteskab med Maren Jensdatter. Ingen børn
2) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Peder Jacobsen, knapmagersvend i København. 2B:
a Peder Pedersen, konstabel
b Anne Elisabeth Pedersdatter g.m. Martin Gottlieb Sinskofsche, musketer
3) søster Anne Pedersdatter, død uden børn
4) søster Voldborg Pedersdatter, død 1711, uden børn.
(Konceptskifte lbnr.2215).

274    Opbudsbo i København. 14.5.1744, no.9, opslag 141.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Jacob Brøndlund, urtekræmmer i Skindergade.
(Konceptskifte lbnr.2240).

275    Thor Mortensen, ugift murersvend i Frederiksberggade i København. 11.6.1744, no.10. opslag 323.
A:
0) forældre Morten Thygesen og Karen Thuesdatter, født i Skåne, død i De fattiges boder i Bredgade i Roskilde for 5 år siden. B:
1) bror Thue Mortensen, død uden børn, begravet på Gråbrødre kirkegård i Roskilde
2) bror Oluf Mortensen, død uden børn, begravet på Gråbrødre kirkegård i Roskilde
01) morbror Laurids Thuesen, død for 30 år siden. 2B:
1) Hans Lauridsen, bødker i Roskilde
2) Esther Lauridsdatter g.m. Jørgen Altewelt, skomager i Roskilde.
Der kendes ingen arvinger på afdødes fars side.
(Konceptskifte lbnr.2245).

276    Johan Vilhelm Render (Rinder), ugift værtshusholder i Vingårdstræde i København. 19.10.1745, no.12, opslag 400.
Arvinger kendes ikke.
(Konceptskifte lbnr.2252).

277    Anne Marie Rasmussen i Farvergade i København. 29.11.1745, no.16, opslag 442.
Enke efter Laurids Rasmussen. B:
1) Rasmus Lauridsen, glarmester
2) Peder Lauridsen, malersvend.

278    Hans Bruun, strømpevæver og Cathrine Elisabeth Asmusdatter i København. Skifte sluttet 26.7.1746, no.17, opslag 476.
B:
2) en søn, hvis navn er ulæseligt, g.m. Maren Jensdatter, begge døde. 2B:
a Hans Henrik Bruun, strømpevæversvend
b Cathrine Elisabeth Bruun g.m. Johan Sigmund, strømpevæver
3) Jochum Peder Bruun, død, var g.m. Sofie Hedvig. 1B:
a Christoffer Erhard Jochumsen.
Af hendes første ægteskab B:
1) Christoffer Erhard, død. 1B:
a Marie Elisabeth Bruun 9.
(Med forbehold, da dele af skiftet er ulæseligt).

279    Melchior Hurter, maler og Barbara Jensdatter i København. Skiftet sluttet 13.9.1746, no.20, opslag 480.
B:
2) Engel Marie Hurter g.m. Johan Didrik Cumand, maler
3) Christine Hurter, enke efter Nathanael Dissel, violong.
Hendes første ægteskab med Herman Mathiassen, maler. B:
1) Anne Margrethe Hermansdatter, død, var g.m. Jacob Bruun, degn i Vilslev og Hunderup. 2B:
a Peder Herman Bruun 14
b Barbara Bruun 9.

280    Else Christensdatter i Sankt Annægade på Christianshavn, der døde 14.8.1746, no.20½.
E: Laurids Isaksen, møllerkusk. B:
2) Jens Lauridsen 4 uger den 17.9.1746
3) Karen Lauridsdatter 4 uger den 17.9.1746.
Første ægteskab med Jens Pedersen Stub. B:
1) Anne Jensdatter 6.
FM: Christen Pedersen Stub.
Afdøde døde 14.8.1746.

281    Inger Lauridsdatter i København. Skifte sluttet 11.10.1746, no.23, opslag 494.
E: Hans Steffensen, urtegårdsmand.
Afdøde efterlader en datter, hvis navn ikke angives.

282    Marie Agathe Cornelia Simonsdatter ved Gammelstrand på hjørnet af Fortunstræde i København, der døde 21.1.1745, no.24, opslag 497.
Enke efter Didrik Hoogland, købmand. B:
1) Simon Hoogland, kaptajn
2) Henrik Hoogland, superkargo på Kina
3) Marie Kirstine Hoogland, enke efter Claus Bech.

283    Jens Holst, vintapper i Store Kongensgade i København. 13.6.1745, no.29, opslag 679.
Enkemand efter Martha Jørgensdatter Bønning, død 19.2.1744.
Hans A:
0) forældre Hans Madsen og Johanne Hansen i Stenderup ifølge tingsvidne af Tyrstrup herred i Haderslevhus amt, begge døde
1) bror Hans Hansen i Haderslev
2) søster Dorthe Hansdatter g.m. Peder Jepsen i Stenderup
3) søster Maren Hansdatter i Skærbæk i Jylland
4) søster Johanne Hansdatter, vanfør
5) bror Mads Hansen i Stenderup
6) søster Anne Hansdatter, død. 3B:
a Jacob Sørensen
b Johanne Sørensdatter 23
c Søren Sørensen 13
7) bror Simon Hansen i Stenderup.
Hendes A:
1) søster Dorthe Jørgensdatter Bønning, død. E: Michael Matterne
2) halvsøster Marie Elisabeth Jochumsdatter de Neph, enke efter Christian Solberg, skipper.

284    Jens Thorup i København, superkargo i Det Asiatiske Kompagni. Skifte sluttet 20.12.1746, no.31, opslag 739.
Skiftet udlånt og mangler altså her.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1748285    Oluf Borch, underfoged i København. Skifte sluttet 9.1.1748, no.1, opslag 3.
Arvinger angives ikke.

286    Henrik Nissen, vintapper i København. Skifte sluttet 16.1.1748, no.2, opslag 6.
Enkemand efter Marie Thomasdatter Fischer.
Testamente af 7.3.1710.
Hans A:
1) søster Elisabeth Cathrine Nissen, enke efter Peder Voigt i Boutrup ved Flensborg
2) søster Margrethe Nissen, død. 1B:
a Anne, død. 4B:
1 Johan Jørgensen, bonde i Flensborg amt
2 Claus Jørgensen, bonde i Flensborg amt
3 Margrethe Jørgensen g.m. Markvard Markvardsen, bonde i Flensborg amt
4 Marie Thomsens i Flensborg
3) søster Anne Nissen, død. 4B:
a Nikolaus Skram i Unvad ved Flensborg
b Poul Skram, død. 4B:
1 Anne Poulsdatter
2 Elisabeth Poulsdatter
3 Margrethe Dorthe Poulsdatter g.m. Gotfred Brandt, dragon
4 Claus Poulsen 15
c Margrethe Skram g.m. Johan Jacobsen i Arlevad ved Flensborg
d Anne Dorthe Skram. død. 1B:
1 Cathrine g.m. Johan Frederik Vedel, smed i Flensborg amt.
Hendes A:
0) forældre [Thomas Jansen Fischer, vintapper, begravet København Nikolaj 14.2.1690 og Johanne Lorentsdatter, begravet København Nikolaj 14.9.1717 efter tredje ægteskab med Henrik Spiring, begravet København Nikolaj 12.2.1700]
1) bror Lorents [Thomsen] Fischer, byfoged [i København], [var 1714-1719 amtsforvalter i Ålholm og Maribo Kloster amter og boede i Nysted]
2) bror Johan [Thomsen] Fischer, landsdommer [på Lolland-Falster, rektor i Nykøbing Falster, begravet Nykøbing Falster 28.4.1718. E: Martha Marie Iversdatter Brinch, datter af Iver Didriksen Brinch, præst i København Nikolaj, nu g.m. Frederik Holmsted, borgmester i København]. 2B:
a Ambrosia Fischer g.m. [Peder Mikkelsen] Aarslev, præst i Helsingør [Olai], [der døde, skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 10.6.1748 lbnr.102]
b Johanne Fischer g.m. [Rasmus] Paludan, stiftsprovst i [Christiania] i Norge, [første ægteskab med Niels Barfoed, præst i Christiania Vor Frelser, død 10.5.1739]
3) søster Johanne [Thomasdatter] Fischer, død, var g.m. [Corfitz Henriksen] Schurmann, præst i [København Holmen, død 26.4.1728]. 3B:
a Johanne Schurmann g.m. Gabriel Hilmann, rådmand
b Martha Schurmann, død 20.3.1741, var g.m. [Johan Johansen] Rehling, præst [i Koldby] på Samsø. 1B:
1 Johan Samuel Rehling
c Mette Schurmann g.m. [Jens Jensen] Bang, renteskriver
4) søster Mette [Thomasdatter] Fischer, død, var g.m. Frederik [Christensen] Holmsted, borgmester i København, [nu g.m. Martha Marie Brinch, enke efter Johan Thomsen Fischer, rektor i Nykøbing Falster og landsdommer på Lolland Falster, begravet Nykøbing Falster 28.4.1718]. 7B:
a Peder Holmsted, præst i Magleby og Holtug på Stevns
b Thomas Holmsted, superkargo på Kina
c Christen Holmsted, student
d Frederik Holmsted, superkargo på Vestindien
e Karen [Krag] Holmsted g.m. Peder Høst [fejl for Christen Høst], præst i Helsinge og Drøsselbjerg
f Johanne Holmsted g.m. Frands Fæddesen (Fæddersen), bogholder
g Marie Holmsted g.m. Lyder Schiellerup i København.
Mors første ægteskab med [Morten Svendsen, død ca. 1676]
5) halvsøster Abelone Mortensdatter g.m. Johannes Bøgvad, vinhandler, begge døde. 3B:
a Dorthe Bøgvad, enke efter [Niels Nielsen] Olivarius, præst i Græsted og Mårum, [død 1728]
b Johanne Bøgvad, død. Første ægteskab med Melchior Werhagen (Verhagen), [kok og gæstgiver i Fiskerhuset uden for Østerport, konceptskifte 31.7.1717 lbnr.1368. Hans første ægteskab med Sara Corneliusdatter Kruse, sjællandske registre 1681-1682 15.12.1681, konceptskifte 5.8.1712 lbnr.838]. [Johanne Bøgvad gift anden gang København Trinitatis 7.10.1718 med Andreas Jensen Højer, ejer af Fiskerhuset]. 2B:
1 Abelone Andreasdatter Højer g.m. Hugo [Jesper Olufsen] Clementin, degn i Kolby på Samsø
2 Cathrine [Højer] på Christianshavn
c Lene Bøgvad.
Litteratur: Sirenernes stad København af Kirsten Lindberg, bind 6, 2000. Heri side 242-244: Fisk og vildt i Kongens Fiskehus eller Gamle Fiskehus.
Litteratur: Uddrag af St. Nicolaj Kirkes begravelsesprotokol ved O. Nielsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1880 side 192-223. Heri side 213: Thomas Jansen Fischer, Henrik Spiering, dennes enke Johanne og Korfits Schurman.
Litteratur: Københavns ejendomme 1377-1728 af. H. U. Ramsing. Bind 1 side 69: Øster Kvarter no.82: Morten Svendsen, Thomas Jensen Fischer, vintapper, Henrik Spiering og dennes enke Johanne.
Litteratur: Uddrag af Danske Kancellis registranter, Kgl. konfirmerede testamenter o.l. 1691-aug. 1699 ved H. C. Roede. Heri side 195: 11.2.1696 Henrik Spiering og hustru Johanne Lorentsdatter.


287    Opbudsbo i København. Skifte sluttet 26.1.1748, no.3, opslag 23.
Registrering af fallitbo hos Johan Freuchen i København.
Desuden nævnes Christian Albert Freuchen.

288    Opbudsbo i København. Skifte sluttet 6.10.1746, no.4, opslag 30.
Registrering af fallitbo hos Ditlev Otto Coppy i Pilestræde i København.

289    Kirsten Christensdatter i København. Skifte sluttet 6.2.1748, no.5, opslag 38.
Enke efter Christen Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Inger Jensdatter, død. E: Jacob Christensen Kautrup, brygger. 1B:
a Jens Jacobsen Kautrup 9
2) Anne Jensdatter, død. E: Christoffer Klog. 2B:
a Anne Elisabeth Klog 7
b Jacob Klog 6
c Kirstine Marie Klog 5.

290    Jens Bugge, ugift vintappersvend i Købmagergade i København. 13.10.1746, no.6, opslag 44.
A:
1) bror Søren Bugge, skriverkarl.

291    Niels Lauridsen, ugift bryggersvend i Nørregade i København, der døde 15.4.1746, no.7, opslag 65.
Af arvinger angives A:
1) bror Søren Lauridsen, sandfører ved prambådene
2) en søster g.m. en søstersøn af Christen Mortensen, portner ved Børnehusets hustru.

292    Anne Nielsdatter i København. Skifte sluttet 5.3.1748, no.8, opslag 99.
Enke efter Søren Jensen Møller, brygger.
Af første ægteskab B:
1) Niels Bentsen Kjær, skipper
2) Bent Bentsen Kjær, død. 1B:
a Johanne Bentsdatter Kjær 5.

293    Regning i København. 12.3.1748, no.9, opslag 104.
Regning i boet efter Anders Andersen, brændevinsbrænder i København.

294    Opbudsbo i København. 12.3.1748, no.10, opslag 106.
Registrering af fallitbo hos Christian Lentz, bager i København.

295    Jacob Clausen, møller og hustru Kirsten Eriksdatter i København. Skifte sluttet 2.4.1748, no.11, opslag 109.
Arvinger angives ikke.

296    Johan Jacob Zinkler i Regnegade i København, sukkerkogersvend på Sukkerhuset på Christianshavn. 3.4.1747, no.12, opslag 114.
Enkemand. B:
1) Helene Cathrine Zinkler.
Afdøde var forlovet med Margrethe Dorthe Jacobsdatter Lennart også kaldt Margrethe Dorthe Jacob Lindersdatter.

297    Christen Hansen Møller, sukkerkogerdreng i Sankt Pederstræde i København. 13.4.1747, no.13, opslag 139.
A:
1) far Christen Christensen, kornet i Århus.

298    Nikolaj Zahn, kvartermester i Silkehuset i København. Skifte sluttet 2.4.1748, no.14, opslag 158.
A:
1) mor Marie, enke efter Jørgen Jochum Zahn, buntmager
2) bror Vilhelm Zahn, stadsvægter
3) søster Anne Barbara Zahn
4) søster Marie Zahn, død, var g.m. Johan Luptin, parykmager
5) søster Dorthe Kirstine Zahn, død, var g.m. Johan Hartvig Warnich, parykmager. 4B:
a Hans Jørgen Warnich 18
b Engel Marie Warnich 15
c Julius Magnus Warnich 10
d Anne Elisabeth Warnich 8.

299    Regning i København. 4.11.1747, no.15, opslag 162.
Regning i boet efter Hans Andreassen i Vognmandsgade i København.

300    Nikolaj Mar, billedhuggersvend i København. 30.9.1745, no. ses ikke, opslag 173, 177.
E: Anne Marie Mikkelsdatter. B:
1) Thomas Nikolajsen
2) Ludvig Nikolajsen
3) Louise Nikolajsdatter
4) Jacobine Louise Nikolajsdatter.
FM: Johan Henrik Ferslev.

301    Andreas Nielsen Hjort, møller uden for Vesterport i København. 6.11.1741, no.28, opslag 175.
Enke efter Sofie Jensdatter Rønne.
Afdøde efterlader 4 børn, hvis navne ikke angives.
FM: farbror Niels Nielsen Hjort, møller.

302    Opbudsbo i København. 2.4.1746, no.16, opslag 205.
Registrering af fallitbo hos Villum Lauridsen, slagter i Løngangsstræde i København.
(Konceptskifte lbnr.2308).
303    Albert Lauridsen, klejnsmed i Knabrostræde i København. 11.4.1747, no.17, opslag 72.
E: Anne Cathrine.
Afdøde efterlader 2 umyndige børn, hvis navne ikke angives.

304    Regning i København. 7.5.1748, no.18, opslag 123.
Regning i boet efter Oluf Pedersen Vallø og hustru i København.

305    Opbudsbo i København. 14.6.1748, no.19, opslag 125.
Registrering af fallitbo hos Johan Georg Nordborg i København.

306    Regning i København. 21.5.1748, no.20, opslag 128.
Regning i boet efter Antonius Iversen Lund, koffardimatros i København.

307    Opbudsbo i København. 5.12.1746, no.21, opslag 131.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Kramer, feldbereder i København, der er bortrejst, uvist hvorhen.

308    Gertrud Lauridsdatter i Regnegade i København, der døde 24.12.1747, no.22, opslag 190.
Enke efter Jens Christensen Frisch, ladefoged.
Arvi ger kendes ikke.

309    Opbudsbo i København. 12.1.1748, no.23, opslag 3.
Registrering af fallitbo hos Johan Gertsen, urtekræmmer på hjørnet af Rosengården og Fiolstræde.

310    Regning i København. 16.7.1748, no.24, opslag 99.
Regning i boet efter Hans Jørgen Ziesenis, skildrer i København.

311    Hans Hansen Brorsgaard, superkargo i Det Asiatiske Kompagni i København. Skifte sluttet 23.7.1748, no.25, opslag 102.
A:
1) bror Claus Hansen Brorsgaard, remmesnider i Tønder
2) bror Christian Albert Hansen Brorsgaard, skomagersvend i København
3) halvbror Søren Hansen Brorsgaard 18½, i Tønder
4) halvbror Peder Hansen Brorsgaard 16½, i Tønder
5) halvsøster Anne Dorthe Hansdatter Brorsgaard 14, i Tønder.

312    Karen Poulsdatter i København. Skiftet sluttet 23.7.1748, no.26, opslag 108.
E: Christian Ibsen, værtshusholder. B:
1) Henrik Ibsen 17.
FM: Erik Friis.
Boet ejer et gravsted på Nikolaj kirke Nye urtegård.

313    Jens Simonsen, silkevæver i København. Skifte sluttet 6.8.1748, no.27, opslag 112.
Enkemand. B:
1) Jonas Jensen, silkevæver
2) Johannes Jensen, død. 3B:
a Jens Johansen 3
b Maren Johansdatter 2
c Christen Johansen 1
3) Karen Jensdatter g.m. Hans Jacob Schrader, juvelerer.

314    Opbudsbo i København. 1.5.1748, no.28, opslag 117.
Registrering i fallitbo hos Michael Henriksen Bløcher, bager i Store Kongensgade i København, de er bortrejst, uvist hvorhen.
Desuden nævnes hans hustru Anne Sofie.

315    Claus Clausen Pass, kaptajn i Asiatisk Kompagni i København. Skifte sluttet 6.8.1748, no.29, opslag 173.
E: Eva Dauw. B:
1) Cornelia Pass 19
2) Cathrine Pass 14.

316    Regning i København. 20.8.1748, no.30, opslag 178.
Regning i boet efter Niels Nielsen, skriver i Skrædderlavet i København.

317    Hans Vinsløv i gården Skibet i Vestergade i København, der døde 27.8.1740, no.32, opslag 180.
Enkemand efter Margrethe Brunsmann.
Testamente af 12.12.1719.
Hans A:
0) forældre [Peder Jacobsen] Vinsløv, præst [i Præstø og Skibinge, død 13.1.1705 og Martha Nielsdatter Bruun, død 1721]
1) søster Cathrine Pedersdatter Vinsløv, enke efter [Johannes Anton] Poggensee, [præst i Strøby og Varpelev, skifte Stevns herred gejstlig 15.3.1723 lbnr.46]. LV: Christian Orup, graver ved København Vor Frue
2) søster Anne Magdalene Winsløv g.m. Folkmar Jacobsen Holm, apoteker i Fredericia
3) bror Henrik Vinsløv, død. B:
a Peder Vinsløv, medaljør i København, student
b Jacob Vinsløv
c Johanne Vinsløv. LV: halvbror Poul Munchgaard Lynge, urtekræmmer
d Hans Vinsløv, juvelerer i Christiania i Norge
e Maren Vinsløv g.m. Johan Hornemann i Næstved
f en søn, død. 2B:
1 Kirsten Vinsløv 24
2 Peder Vinløv 23.
Hendes A:
1) halvsøster Anne Marie Klauman g.m. Filip Julius Kjeldsen, begge døde. 1B:
a Rasmus Kjeldsen, amtmand i Vardøhus len i Norge.
Afdøde havde tidligere været hospitalsforstander i Slagelse og blev immatrikuleret 1698 som student ved Københavns Universitet.

318    Maren Svendsdatter i København. Skifte sluttet 3.9.1748, no.31, opslag 296.
Enke efter Claus Jensen, hyrekusk.
Af første ægteskab B:
1) Svend Nielsen, skipper
2) Anne Nielsdatter g.m. Thor Akselsen i Arendal i Norge, begge døde. 4B:
a Niels Thorsen i Holland
b Filip Thorsen i Holland
c Aksel Thorsen i Holland
d Maren Thorsdatter
3) Kirsten Nielsdatter, død. E: Niels Johansen, kvartermester, uvist hvor. 1B:
a Maren Nielsdatter g.m. Christian Richter, parykmager i København.

319    Jochum Borch, snedker i København. Skifte sluttet 1.10.1748, no.33, opslag 302.
Enkemand. B:
1) Ellen Borch 14
2) Hans Borch 10.
FM: Poul Frederik Pauli, brygger.

320    Regning i København. 1.10.1748, no.34, opslag 305.
Regning i boet efter Jens Lauridsen, øltapper i København.

321    Regning i København. 15.12.1748, no.35, opslag 312.
Regning i boet efter Anders Breyer, nålemager og hustru Elisabeth Jochumsdatter.

322    Regning i København. 29.10.1748, no.36, opslag 318.
Regning i boet efter Cornelius Nielsen Begge, kaptajn i Asiatisk Kompagni i København, enkemand efter Cathrine Sara Schultz.

323    Svale Eriksen, koffardimatros i Kaninlængden i København. 2.10.1747, no.37, opslag 320.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 27.9.1747.

324    Michael Hansen, vægter i Hummergade i København. 9.3.1748, no.38, opslag 338.
Enkemand. A:
1) bror Laurids Hansen, snedker g.m. Maren Pedersdatter
2) bror Jens Hansen, snedker, død. 1B:
a Frands Jensen 20, knapmagersvend.
Afdøde døde 8.3.1748.

325    Peder Bruun i København. Skifte sluttet 26.11.1748, no.39, opslag 367.
Arvinger angives ikke.
Gavebrev til Holmens Kirkes fattiges skole.

326    Isak Hansen, kaptajn i Trankebar i Ostindien. Skifteekstrakt 3.12.1748, no.40, opslag 369.
Enken er nu g.m. Peder Henrik Meyer.
Formynder for børnene FM: Nikolaj Krøchel.
Skiftet blev afholdt i Trankebar.

327    Ellen Andersdatter i Knabrostræde i København, der døde 3.5.1748, no.41, opslag 373.
Enke efter Peder Berg, klejnsmed. B:
1) en datter g.m. Mikkel Nielsen Hobro
2) en datter g.m. Peder Hansen Krag
3) en datter g.m. Nikolaj Pedersen, skomager
4) en datter g.m. Peder Lerche, knapmager.

328    Bodil Nielsdatter i København. Skifte sluttet 10.12.1748, no.42, opslag 392.
Enke efter Christen Pedersen Møller ved Hobro i Jylland. B:
1) Peder Christensen Møller 13.-
FM: Niels Pedersen Bager i sin afdøde far Peder Nielsen Bagers sted.

329    Peder Jørgensen, ugift bryggersvend i Kompagnistræde i København, der døde 12.1.1748, no.43, opslag 395.
A:
0) forældre Jørgen Pedersen og Anne Jensdatter i Ølstykke, begge døde
1) søster Karen Jørgensdatter, født 1717.
Fars andet ægteskab med Nille Nielsdatter, død
2) halvsøster Anne Jørgensdatter, født 1724, g.m. Børge Nielsen i Ølstykke
3) halvsøster Birgitte Jørgensdatter, født 1727.
Desuden nævnes:
1 Vilhelm Hansen gift med afdødes moster
2 Villum Hansen Sandager g.m. afdødes [halv]moster Dorthe Olufsdatter.

330    Regning i København. 17.12.1748, no.44, opslag 425.
Regning i boet efter Frederik Carl Thomsen, skoleholder.

331 Else Christensdatter Lund i København. Skifte sluttet 24.12.1748, no.45, opslag 427.
Enke efter Mathias [Pedersen] Ramshart, rådmand og stadshauptmand, [konceptskifte 1.12.1719 lbnr.1508]. B:
1) [Cathrine Marie Mathiasdatter, døbt København Vor Frue 1.10.1696, begravet København Vor Frue 29.8.1720, gift København Vor Frue 12.12.1714 med Bartholomæus Jacobsen Notlev, islandsk købmand, død 1728]. 1B:
a [Ellen Kirstine Bartholomæusdatter, døbt København Vor Frelser 30.10.1715], død, gift København Vor Frue 7.8.1737 med Hans Henrik [Andersen] Bech, bogholder i Brandassurancekassen i København. 1B:
1 Frederikke Louise Bech 10.
[Mathias Pedersen Ramshart var gift første gang med Karen Nielsdatter og havde B:
1) Cort Mathiassen Ramshart, præst i Kullerup og Refsvindinge fra 1705, og fra 16.4.1728 i Bragernes og Strømsø i Norge, død 18.9.1738 g.m. Helene Johansdatter Runchel, døbt København Vor Frue 12.4.1686].
[Afdøde blev begravet København Vor Frue 18.3.1748].

332    Ellen Svendsdatter i Lille Brøndstræde i København. 3.1.1748, no.46, opslag 430.
Enke efter Anders Andersen, murersvend.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde blev begravet på Trinitatis kirkegård.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1749333    Henrik Hoogland, superkargo i Asiatisk Kompagni i København, der døde 21.3.1747, no.30, opslag 2.
Enkemand efter Anne Marie Kuchelin, konceptskifte 17.5.1745 lbnr.2322.
A:
1) bror [Simon] Hoogland, kaptajn
2) søster [Marie Kirstine Hoogland], enke efter [Claus] Bech ved dennes svigersøn Klauman, toldkontrollør.
Der nævnes et testamente som ikke vises.

334    Jens Hansen, værtshusmand ved Gammelstrand i København, der døde 29.3.1748, no.31, opslag 92.
E: Johanne Elisabeth Kofoed. B:
1) Bolette Kirstine Jensdatter
2) Holger Jensen
3) Hans Jensen
4) Mette Sofie Jensdatter.
(Konceptskifte lbnr.2323).

335    Regning i København. 10.6.1749, no.33, opslag 154.
Regning i undvegne Johan Gottlieb Buschmann, fabrikants fallitbo.

336    Johan Christian Eberhardt, styrmand på Kina, i København. 4.10.1748, no.34, opslag 156.
Forlovet med Anne Margrethe Colding, yngste datter af Oluf Colding i Helsingør.
Testamente af 27.11.1745.
A:
1) søster Cathrine Margrethe Eberhardt
og øvrige søskende.
Desuden nævnes:
1 afdødes morbror Conrad Løve, brygger
2 afdødes svoger Laurids Svindt, isenkræmmer
3 afdødes morbror Johan Georg Buchler.
Afdøde døde 16.5.1746.

337    Kirsten Nielsdatter i Farvergade i København, der døde 5.9.1747, no.35, opslag 182.
Enke efter Villads Hansen, skrædder. B:
1) Hans Villadsen Winther i Christiania
2) Sofie Hedvig Villadsdatter 26
3) Anne Villadsdatter 22, i Sverige
4) Cathrine Villadsdatter 18
5) Peder Villadsen 16.
Arv i boet efter afdødes mands mor Anne Andersdatter, skifte 20.6.1747 lbnr.343, enke efter Rasmus Winther.
(Konceptskifte lbnr.2327).

338    Mikkel Andersen, bud i Skipperlavet, i Smedens Gang i Vingårdstræde i København. 19.12.1748, no.36, opslag 227.
Enkemand efter andet ægteskab med Anne Andersdatter, skifte 7.9.1736. A:
0) forældre Anders Lauridsen i Hobro, død, og Else Mikkelsdatter, [skifte Hobro 2.4.1704 lbnr.23]
1) bror Laurids Andersen, bager i Hobro, død. 5B:
a Christen Lauridsen 36, matros på Holmen i København
b Søren Lauridsen, bager i Hobro
c Anders Lauridsen, skomager i Ove, en mil fra Hobro
d Mette Lauridsdatter g.m. Henrik Christensen, smed i Hobro
e Ele Lauridsdatter i København
2) bror Thøger Andersen Trane, maler i Viborg, [skifte Viborg 26.11.1748 lbnr.810. E: [Maren Pedersdatter Holmsgaard]. 1B:
a Jens Christian Trane, student i Kalundborg
3) bror Oluf Andersen Trane, snedker i København
4) bror Frands Andersen Trane i Holland, formentlig død
5) søster Maren Andersdatter i København
6) søster Anne Andersdatter i København, død uden børn
7) søster Mette Andersdatter, død. E: Jens Jespersen Amtrup, brændevinsbrænder.
Afdøde blev begravet på Nikolaj kirkegård.

339    Laurids Knudsen, øltapper i Ulkegade i København. 30.1.1748, no.37, opslag 51.
Enkemand efter Maren Christensdatter.
Testamente af 11.1.1743.
A:
0) forældre Knud Christensen Hyllegaard og Anne Mortensdatter i Sønderholm sogn og by i Hornum herred i Torstedlund birk i Ålborghus amt, begge døde
1) bror Christian Knudsen i Sønderholm
2) bror Morten Knudsen i Sønderholm
3) søster Dorthe Knudsdatter, enke efter Niels Knudsen i Sønderholm.
(Konceptskifte lbnr.2330).

340    Helvig Lauridsdatter i København. 10.4.1749, no.38, opslag 104.
Enke efter Steffen Nielsen, vandkiggersvend. B:
1) Niels Steffensen, skomager, død. E: Else Marie Buch. 1B:
a Niels Nielsen 1.
FM: Mathias Jensen, snedker
2) Jens Steffensen, tømrer på Holmen
3) Laurids Steffensen 15.
FM: Anders Mogensen, vangemand.
(Konceptskifte lbnr.2339).

341    Andreas Pedersen Frøkær, sukkerkogersvend i Sukkerhuset på Christianshavn. 30.1.1749, no.39, opslag 107.
Arvinger kendes ikke.

342    Inger Nielsdatter i Skindergade i København. 21.2.1749, no.40, opslag 144.
Enke efter Oluf Mule, bedemand i skipperlavet.
Arvinger kendes ikke, men afdøde skal efterlade en søn i Holland.
Desuden nævnes afdødes brordatter Inger Bentsdatter g.m. Christoffer Olufsen i Kastrup på Amager.

343    Anne Andersdatter i Farvergade i København. 20.6.1747, no.41, opslag 182.
Enke efter Rasmus Winther, bødker.
Af første ægteskab B:
1) Villads Hansen, skrædder, død, var g.m. [Kirsten Nielsdatter, skifte 5.9.1747 lbnr.337]. 5B:
a Hans Villadsen Winther, fuldmægtig i Christiania
b Sofie Hedvig Villadsdatter 27
c Anne Villadsdatter, i Skåne 22
d Cathrine Villadsdatter 18
e Peder Villadsen 16
2) Kirsten Hansdatter, enke efter Henning Olufsen Bohne, skoleholder i København
3) Elsebeth Hansdatter g.m. Henrik Hoe.

344    Jacob Lundberg, værtshusholder på Stadens Vesterbro i København. 18.5.1748, no.42, opslag 270.
E: Anne Ottesdatter Broch. B:
1) Peder Christian Lundberg 17
2) Inger Grethe Lundberg 10
3) Johanne Marie Lundberg 7
4) Anne Dorthe Lundberg 5.
Afdøde døde 17.5.1748.

345    Anne Elisabeth Nielsdatter i Klosterstræde i København. 2.4.1747, no.43, opslag 338 og dublet opslag 358.
Enke efter Jørgen Pedersen, skrædder.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.
FM: morbror Knud Nielsen Møller, snedker.

346    Margrethe Eleonora i København. Skifte sluttet 7.10.1749, no.44, opslag 394.
Enke efter Johan Georg Küntzel, tømrer.
Arvinger angives ikke.

347    Regning i København. 7.10.1749, no.45, opslag 398.
Enke efter Bartholomæus Jensen, kornmåler i København.

348    Anders Pedersen Møller, brændevinsbrænder i Dronningens Tværgade i København, der døde 7.7.1748, no.46, opslag 401.
Enkemand efter Cathrine Nielsdatter.
Testamente af 6.5.1731.
Hans A:
0) forældre Peder Nielsen i Dall sogn og by i Hornum herred i Ålborghus amt, begge døde
1) bror Niels Pedersen Møller i Støvring i Buderup sogn
2) søster Maren Pedersdatter Møller g.m. Christen Jørgensen Dodensig i Støvring
3) bror Christen Pedersen Møller i Østergård mølle i Svenstrup sogn og by
4) søster Karen Pedersdatter Møller, enke efter Jens Worm i Ellidshøj sogn og by.
Mors ægteskab med Morten Madsen i Dall
5) halvbror Mads Mortensen i Dall
6) halvsøster Kirsten Mortensdatter g.m. Lukas Mikkelsen Berlin i Ålborg
7) halvsøster Maren Mortensdatter g.m. Jens Madsen, kældermand i København
8) halvsøster Anne Mortensdatter g.m. Jens Jensen, hyrekusk i København.
Hendes A:
0) forældre Niels Emsen?/Eriksen? og Kirsten Nielsdatter i Frisdal i Valsgård sogn i Hindsted herred
1) søster Karen Nielsdatter, død for 14 år siden, var g.m. Christen Jensen i Hedegård Rostrup sogn. 2B:
a Jens Christensen i Hedegård
b Karen Christensdatter g.m. Peder Pedersen i Rostrup
2) søster Lene Nielsdatter, død for 13 år siden, var g.m. Niels Nielsen i Frisdal i Valsgård sogn. 3B:
a Niels Nielsen Frisdal i Redsø i Valsgård sogn
b Kirsten Nielsdatter g.m. Iver Pedersen i Redsø
3) bror Niels Nielsen, død, var g.m. Anne Madsdatter. 2B:
a Lene Nielsdatter, gift i København
b Maren Nielsdatter g.m. Andreas Andreassen i Valsgård.
Afdøde blev døbt 25.1.1691 i Dall.

349    Marie de bon Repos i Store Kongensgade i København, der døde 26.9.1747, no.47, opslag 489.
Enke efter Louis Joineaux, handskemager.
Hans A:
1) bror Guillaume Henry Joineaux, skomager i Kings Street i Sankt Annæ sogn i Westminster i grevskabet Middlesex i England.
Hendes A:
1) bror Claude de bon Repos g.m. Marie Alois i Roches i kanton Bern i Schweiz, hvortil de var flygtet fra Frankrig på grund af religionen. 3B:
a Jean Francois de bon Repos, linnedvæver i Roches
b Marie de bon Repos, enke i Roches, enke efter Francois Girard ved søn Pierre Girard
c Alexandrine de bon Repos i Sankt Annæ sogn i Westminster.

350    Regning i København. 14.11.1749, no.48, opslag 592.
Regning i boet efter Jens Pedersen Tybjerg, underassistent i Asiatisk Kompagni i København.

351    Regning i København. 25.11.1749, no.49, opslag 594.
Regning i boet efter Anders Johansen Møller, hørkræmmer i København.

352    Sidsel Nielsdatter i Borgergade, på hjørnet af Borgergade og Kaninlængden i Nyboder i København, der døde 13.10.1748, no.50, opslag 596.
Enke efter Bertel Pedersen, brændevinsbrænder. B:
1) en datter g.m. Bernt Schmidt, stadskaptajn i København.
Desuden nævnes:
1) en søster, enke efter Jens Christensen Wad.
2) en søstersøn Niels Nielsen Wad.

353    Jens Pedersen Exsted, ugift tømrersvend i København. 16.12.1749, no.51, opslag 662.
Arvinger angives ikke.

354    Thomas Mikkelsen Paakærvig i et hus lige for Børnehuset på Christianshavn. 19.2.1749, no.52, opslag 663.
E: Anne Nielsdatter, der også døde.
Arvinger kendes ikke.
Arv i boet efter Frands Henrik Møller, materialforvalter på Holmen i København, skifte 21.12.1747, der var g.m. Øllegaard Christiane Ehlers], til B:
1) Frands Henrik Møller
2) Otto Christian Møller
3) Christian Møller.

355    Johan von Wesen [van Vassen], vicekrigspræsident i København. Skifte sluttet 29.4.1749, no.53, opslag 706.
A:
1) søster Sara Cathrine von Wesen g.m. Frederik Lembke, købmand i København. begge døde. 1B:
a Johan Lembke, død. 1B:
1 Johan Frederik Lembke i Bornheim ved Frankfurt am Main i Tyskland
2) søster Agnethe Sybille von Wesen g.m. Gerhard Ackermann, begge døde. 3B:
a Johan Ackermann, vinhandler i København, død. 2B:
1 Agnethe Ackermann g.m. [Claus] Olrog, renteskriver i København
2 Anne Ackermann g.m. [Olfert] Fischer, kommandør
b Michelle Ackermann g.m. Jacob Stendrup, regimentsfeltkær, begge døde. 2B:
1 Jacob Stendrup, assessor i Hofretten og forstander i Vartov Hospital
2 Nikolaj Stendrup student i København
c Margrethe Ackermann, død, Første ægteskab med Johan Bech, vinhandler. Andet ægteskab med Mule, oberst, 1B:
1 Hans Christoffer Mule, fændrik
3) søster Johanne Margrethe von Wesen g.m. Niels Hofmann, kaptajn, begge døde. 1B:
a Sara Cathrine Hofmann g.m. Josef Collin
4) søster Birgitte Elisabeth von Wesen g.m. Johan Herman Froschel, kantor ved Vor Frue Latinskole i København, begge døde. 4B:
a Anne Sybille Froschel, enke efter Michael Kærsing
b Sara Cathrine Froschel, død. E: kantor ved Vor Frue Latinskole. 1B:
1 Johan Herman Bager
c Anne Marie Froschel, enke efter Johan Christian Mule, maler
d Magdalene Froschel, uvist hvor.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1750356    Peder Anthoni, værtshusholder lige for Kongeporten på Vesterbro i København. 22.2.1749, no.2, opslag 2.
E: Lisbeth Lauridsdatter, der døde 8.6.1749.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdøde kones søster g.m. Hans Hansen på Nørrebro.
Afdøde døde 21.2.1749.
(Konceptskifte lbnr.2357).

357    Anne Margrethe Farum i Fiolstræde i København. 25.8.1749, no.3, opslag 59.
Enke efter August Johan Ehlers, brygger, død 13.12.1725.
Afdøde fragik arv og gæld efter sin afdøde mand 7.1.1726 for sig sine 2 umyndige børn, hvis navne ikke angives.
(Konceptskifte lbnr.2358).

358    Johan Adolf Wolfram. ugift juvelerer i København. Skifte sluttet 20.1.1750, no.4, opslag 83.
Testamente af 23.12.1748. A:
1) mor Gertrud Marie uden for Vesterport, enke efter Gotfred Wolfram
2) søster Elisabeth Kirstine Wolfram, enke efter Oluf Schmidt, hørkræmmer
3) bror Christian Wolfram. død. 1B:
a Christiane Marie Wolfram ved stedfar Christian Westphalen, værtshusholder
4) søster, død. E: Claus Rachel Ewald, postmester. 2B.
a Cathrine Clausdatter Ewald
b Margrethe Marie Clausdatter Ewald
5) farbrors B:
a Frederik Clemens.
(Konceptskifte lbnr.2359).

359    Jean Pepin Jean, vintapper, på hjørnet af Østergade og Kongens Nytorv i København, der døde 8.5.1747, no.5, opslag 89.
Enkemand efter Cathrine Elisabeth Walther. B:
1) Jean Daniel Jean 4
2) Marie Elisabeth Jean 2.
FM: Alexander Ross, regimentskvartermester.
(Konceptskifte lbnr.2363).

360    Bente Markusdatter i København. Skifte sluttet 10.2.1750, no.6, opslag 171.
Enke efter Christoffer Møller, staldskrædder.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.2367, hvor arvingerne angives).

361    Regning i København. 24.2.1750, no.7, opslag 174.
Regning i boet efter Christian Lukassen Klauman, kontrollør i Den kongelige Bank i København, [konceptskifte 23.1.1749 lbnr.2372] hos dennes enke Anne Margrethe Bech.

362    Herman Christensen Holstebro, superkargo på Kina. Skifte i København sluttet 10.3.1750, no.8, opslag 180.
A:
1) bror Hans Christensen Holstebro, smed på fæstningen Christiansø. død. 2B:
a Anne Elisabeth Hansdatter Holstebro
b Bodil Cathrine Hansdatter Holstebro g.m. Johan Schiøtt, fuldmægtig på Bremerholm Fabrik i København
2) bror Christen Christensen Holstebro, smed på Christiansø, død. 3B:
a Hans Christoffer Christensen Holstebro i København
b Elisabeth Christensdatter Holstebro på Christiansø
c Hedvig Christensdatter Holstebro g.m. Poul Zacharias [Alexandersen] Grønvold, degn på Christiansø
3) søster Margrethe Christensdatter Holstebro, enke efter Christen Jensen Raae i Nibe
4) søster Mette Christensdatter Holstebro, enke efter Hans Nielsen Tranberg i Gudhjem.
(Konceptskifte lbnr.2378).

363    Joachim Krakowitz (Krakewitz), klæde- og silkekræmmer samt kirkeværge på hjørnet af Amagertorv og Købmagergade i København, der døde 4.2.1748, no.10, opslag 191.
E: Anne Kirstine Sørensdatter. B:
1) Søren Krakowitz 24, student
2) Michael Krakowitz 21
3) Anne Elisabeth Krakowitz 17.

364    Jens Sørensen Molbo, vognmand i København. Skifte sluttet 21.4.1750, no.12, opslag 179.
E: Anne Jensdatter, der også døde. Hans A:
1) far Søren Jensen Molbo i Bærsnaplund i Tyrsting sogn på Mattrup gods.
Hendes A:
1) far Jens Madsen Spentrup.
(Konceptskifte lbnr.2393).

365    Christian Frederik Stolle (Staal), skibskirurg i Asiatisk Kompagni, i Overgaden neden Vandet på Christianshavn 11.7.1747, no.13, opslag 183.
E: Anne Marie Thorsdatter, der også døde.
Afdøde efterlader en søn, 8 år gammel, hvis navn ikke angives.
FM: morfar Johan Thorsen i Glückstadt.

366    Casper Saur, ugift bouteillerer på Christianshavn. 22.9.1745, no.14, opslag 2.
Af arvinger angives A:
1) mor Anne Elisabeth [Nikolajsdatter] Vroue (Wroe), enke efter Thomas Saur, silke- og klædehandler, [begravet København Petri 10.2.1738 i Nikolaj Vroues gravsted]. LV: Rasmus Holm, rådmand
2) bror Thomas Sauer
3) søster [Anne Elisabeth Sauer] g.m. [Christoffer] Heerfordt [Mangor], apoteker [i Svane Apotek i København].

367    Hans Carstensen, islandsk underkøbmand i Hummergade i København, der døde 15.12.1749, no.15, opslag 36.
Enkemand efter Magdalene Qvist. B:
1) Else Cathrine Hansdatter.
FM: Frands Henrik Buch.

368    Niels Pedersen Kloe, overstyrmand i København. Skifte sluttet 26.5.1750, no.16, opslag 70.
A:
1) mor Anne Cathrine Christensdatter g.m. afdødes stedfar Peder Lauridsen, sejlingsmand
2) søster Ellen Cathrine Pedersdatter
3) søster Pernille Pedersdatter
4) halvbror Peder Pedersen 14.

369    Peder Jacob Eppen, undermester på skibet Christiansborg slot. 5.9.1749, no.17, opslag 74.
A:
0) forældre Peder Eppen, sukkerbager og Marie Elsabe Lindesen, begge døde
1) bror Georg Christoffer Eppen, født 1712, i Berlin
2) søster Anne Marie Eppen, født 1714, g.m. Thomas Sprenger i Hamborg
3) søster Magdalene Elisabeth Eppen, født 1721, i Hamborg
4) søster Cathrine Elsabe, født 1724.
Afdøde døde 11.8.1748.

370    Jens Nielsen Højer, stolemager i Pilestræde i København, der døde 27.3.1745, no.17½, opslag 113.
E: Anne Christine Hansdatter. B:
2) Hans Højer, stolemagersvend
3) Throne Marie Højer g.m. Thyge Thygesen, værtshusholder på Christianshavn
4) Anne Højer g.m. Hans Bentsen, fiskemester på Hirschholm.
Af første ægteskab B:
1) Peder Nikolaj Højer, bortrejst for 46 år siden. uvist hvor.

371    Margrethe Hansdatter i København. Skifte sluttet 30.6.1750, no.18, opslag 128.
Enke efter Christian Steffensen Heegaard, skrædder. B:
1) Christian Heegaard 18
2) Anne Sofie Heegaard
3) Elisabeth Heegaard.
FM: Hans Jacob Lange, snedker.

372    Opbudsbo i København. 13.6.1749, no.19, opslag 132.
Registrering af fallitbo hos Hans Bolt, vintapper på hjørnet af Klosterstræde og Skindergade.

373    Gothard Andreas Germann, skomager i København. Skifte sluttet 30.6.1750, no.20, opslag 173.
E Elsebeth Cathrine Johansdatter Albert. LV: Jacob Thorsen.
Af 2 foregående ægteskaber B:
1) Jørgen Germann, skomager
2) Laurids Germann, spækhøker
3) Gothard Germann, skomager
4) Gotthilf Germann, guldsmedesvend
5) Peder Otto Germann 15
6) Gottlieb Germann 8
7) Anne Dorthe Germann g.m. Johan Henrik Voigt, skomager
8) Karen Germann g.m. Casper Meyer, skomager
9) Birgitte Germann 11
10) Marie Germann 10.

374    Peder Lauridsen, underknægt hos brygger Ursin i Nørregade i København, der døde 5.1.1750, no.21, opslag 179.
A:
0) forældre Laurids Jensen og Ingeborg Svendsdatter i Gammel Svenstorp i Träslöv sogn i Himle herred i Halland
1) søster Ingrid Lauridsdatter, enke i Klastorp
2) søster Gunhild Lauridsdatter i Rya
3) søster Anne Lauridsdatter g.m. Oluf Thorbjørnsen i Rya
4) søster Inger Lauridsdatter g.m. Jens Mogensen i Svenstorp.

375    Opbudsbo i København. 9.12.1748, no.22, opslag 206.
Registrering af fallitbo hos Thomas von Rechen, urtekræmmer på hjørnet af Dybensgade og Skvaldergården i København.
Desuden nævnes hans kone Anne Nielsdatter Osby.

376    Jens Nielsen Lange, fjerde styrmand på skibet Christiansborg Slot ejet af Det asiatiske Kompagni i København. 5.9.1749, no.23, opslag 328.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde på rejse til Kina.

377    Michael Clausen, skibstømrer i Store Kongensgade på Christianshavn, der døde 9.9.1849, no.24, opslag 352.
Enke efter Maren Nielsdatter, død 22.1.1742.
Arvinger kendes ikke, men følgende fremsatte krav om arv:
1) hendes brordatter Mette Mogensdatter g.m. Peder Hansen, skibstømrer
2) hendes søster Johanne Nielsdatter g.m. Knud Colbjørnsen, arbejdsmand på Det asiatiske Kompagni
3) hendes moster Ulrikke Charlotte Christensdatter g.m. Daniel Olufsen, styrmand.

378    Regning i København.28.7.1750, no.25, opslag 418.
Regning i boet efter Mette Marie Davidsdatter i København, enke efter Peder Iversen, aftakket soldat.

379    Niels Adsersen, møllersvend i København. Skifte sluttet 1.9.1750, no.30, opslag 421.
Enke efter Sidsel Nielsdatter. B:
1) Adser Nielsen 3.
FM: Anders Andersen, øltapper.
Desuden nævnes afdødes søstersøn Joen Lauridsen.

380    Kirsten Sørensdatter i Store Helliggejstgade i København, der døde 3.5.1750, no.31, opslag 424.
Enke efter Christoffer Wibe. A:
1) bror Søren Jensen i Kelleklinte ved Kalundborg ved datter Anne Sørensdatter g.m. Jacob Henriksen Holst, arbejdskarl i Banken.
Desuden nævnes afdødes steddatter g.m. Søren Nygaard, brændevinsbrænder.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1751


381    Morten Mathiassen Schmidt, kandestøber i Antonistræde i København. Skifte sluttet 12.1.1751, no.1, opslag 2.
Enkemand efter Cathrine Marie Sivertsdatter. B:
1) Christian Sivert Schmidt 19
2) Andreas Schmidt 10.
FM:
1 Andreas Pedersen, brændevinsbrænder
2 Jørgen Jørgensen Vissing, kandestøber.
(Konceptskifte lbnr.2411).

382    Frederik la Font, vintapper i Lille Kongensgade i København. 9.4.1739, no.2, opslag 5.
Enkemand. B:
1) Anne Elisabeth Frederiksdatter la Font i København
2) Jeanne Arnolde Frederiksdatter la Font
3) Jeanne Elisabeth Frederiksdatter la Font, gift 1742 med Waller, købmand i London i England. Han døde 1747
4) Pepin Frederiksen la Font.
FM:
1 farbror Abel la Font, spejlmager
2 farbror Jean Pepin la Font, spejlmager, der døde 1747.
Arv i boet efter afdødes bror Jules la Font efter testamente af 2.7.1732.
(Konceptskifte lbnr.2409).

383    Opbudsbo i København. 16.1.1751, no.3, opslag 2.
Del af opgørelsen i fallitboet hos Laurids Tystrup.
(Ganske ulæseligt).

384    Jørgen Jørgensen, bødker i København. Skifte sluttet 16.1.1751, no.4, opslag 3.
E: Susanne Margrethe.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.2414).

385    Gregorius Wulf Liebe, lakaj i København. Skifte sluttet 16.1.1751, no.5, opslag 4.
Arvinger angives ikke.

386    Niels Nielsen, brændevinskarl i Lille Kirkestræde i København, der døde 24.7.1750, no.6, opslag 5.
Enkemand efter Anne Thomasdatter.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) afdødes søstersøn Jacob Thomsen
2) afdødes søstersøn Niels Thomsen
3) afdødes søstersøn Jens Thomsen
og muligvis:
4) søstersøn Anders Madsen, øltapper.
Afkald 5.2.1750 for arv efter afdødes kone fra:
1) søster Maren Thomasdatter g.m. Jens Nielsen Kragelund i Nørre Tranders på Sohngårdsholm gods
2) søster Margrethe Thomasdatter i Ålborg.
Afdøde blev begravet på Nikolaj kirkegård.
(Konceptskifte lbnr.2427).

387    Kirsten Mikkelsdatter, husholderske i Lille Købmagergade i København, der døde 2.11.1750, no.7, opslag 36.
A;
1) søster Karen Mikkelsdatter 18.

388    Johan Krøyer, skrædder i Skindergade i København. 30.10.1749, no.8, opslag 56.
Enkemand efter Birthe. B:
1) Johan Krøyer, kobbersmedesvend
2) Cathrine Margrethe Krøyer g.m. Mogens Hermansen, krogmager i Helsingør
3) Marie Krøyer 19, i Helsingør.
FM: Mathias Krath, bager.
(Konceptskifte lbnr.2466).

389    Rasmus Sørensen Ortrup, skomager i København, Skifte sluttet 25.5.1751, no.9, opslag 125.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Villads Rohde, skomager. B:
1) Ellen Marie Rasmusdatter Ortrup 13.
FM: Hans Christensen, kobbersmed.

390    Niels Olivarius, urtekræmmersvend, der døde 24.6.1750, no.10, opslag 130.
A:
1) mor Dorthe [Johannesdatter Bøgvad], enke efter afdødes far [Niels Nielsen] Olivarius, præst i Græsted og Mårum, [død 1728]
2) bror Johan Olivarius i København
3) bror Corfitz Olivarius
4) søster Barbara Olivarius, hos sin mor i Græsted
5) søster Karen Olivarius g.m. [Niels Arentsen] Kjærulf, kapellan [i Rise og Marstal] på Ærø
6) søster Anne Finchenhagen Olivarius g.m. Jens How Nielsen Skive, præst i Græsted og Mårum.

391    Verner Flesborg, tømmerhandler i København. Skifte sluttet 15.6.1751, no.11, opslag 168.
B:
1) Verner Flesborg.
FM: Claus Jensen, stadskaptajn.

392    Jens Nielsen Møller, ugift bryggersvend på Nytorv i København. 1.7.1750, no.12, opslag 172.
Arvinger angives ikke.

393    Ingeborg Marie Møiniche i Studiegården i København. 13.7.1750, no.13, opslag 183.
Enke efter Rasmus Byssing, borgmester, [begravet København Helliggejst 8.8.1744].
Hans børn af første ægteskab med Maren Jensdatter. B:
1) Frederik Byssing, født 27.1.1697, økonom og forvalter af kommunitetsgodset, død ugift uden børn
2) Jens Byssing, født 14.5.1698, død 1 uge gammel.
Hans børn af andet ægteskab med Rebekka [Christiansdatter] Helt. B:
3) Christian Byssing, født 24.4.1705, død 4.10.1711.
Af hans tredje ægteskab med afdøde B:
4) Henrik Byssing, født 15.2.1709, død 5.10.1711.
(Faddere angives ved de 4 børns dåb).
Hans A:
0) forældre Rasmus [Clausen] Byssing, tysk præst [i Vor Frelser Kirke] på Christianshavn, død [7.1.1686] og Cathrine Gertsdatter, død [1685]
01) søster Anne Cathrine Rasmusdatter Byssing, død 1723 i København, var g.m. Anders Bruun, præst i Bergen. Ligprædiken over ham 4.12.1705. 6B:
1) Thomas Bruun, postmester i Slagelse
2) Christian Bruun, toldinspektør i Nyborg
3) Rasmus Andersen Bruun, kapellan i Oddernes [i Norge], kaldet 1714, død 1716, 32 år gammel, ugift, uden børn
4) Anne Cathrine Bruun, død uden børn
5) Marie Sofie Bruun, død 9.4.1741, skifte Vindinge herred gejstlig 11.4.1741, var g.m. Christen [Andersen] Hortulan, præst i Storvorde og Sejlflod, [skifte Fleskum herred gejstlig 14.9.1733]. 1B:
a Anne Cathrine Hortulan g.m. Sølling, premierløjtnant i Søetaten
6) Anne Cathrine [Bruun,] enke ved Bergen i Norge
02) bror Claus Rasmussen Byssing, brygger på Christianshavn, død, var g.m. en steddatter af præsident Meller. 1B:
1) Tobias Clausen Byssing, død uden børn
03) søster Marie Rasmusdatter Byssing, død, var g.m. Henrik Røbe, urtekræmmer i København, død 22.11.1716. 5B:
1) Rasmus Røbe, urtekræmmer i København
2) Hans Jacob Røbe, klokker i Vor Frelser kirke på Christianshavn, død, var g.m. Elisabeth Bagger, datter af [Oluf Pedersen Bagger], præst i Farum og Værløse og [Anna Sophie Mathiasdatter Byssing], nu enke på Christianshavn. 2B:
a Henrik Oluf Røbe
b Marie Sofie Røbe
3) Frederik Røbe
4) Anne Cathrine Røbe, død 1740. Første ægteskab med Peder Botzen, organist i Vor Frue kirke.
Anne Cathrine Røbes andet ægteskab med Niels Iversen Als, købmand i København. 1B:
a Anne Marie g.m. Bruun, overauditør i København.
Anne Cathrine Røbes tredje ægteskab med Hans Rosenberg, skriver, død. Ingen børn
5) Dorthe Sofie Røbe, død 1742 uden børn, var g.m. Jacob Klog, hørkræmmer i København, død
04) bror Mathias Rasmussen Byssing, præst i Gjesing og Nørager, død 31.3.1698, var g.m. Helvig Sørensdatter, død 22.5.1737, skifte sluttet 8.1.1738. 1B:
1) Rasmus Mathiassen Byssing, underfoged, død. 1B:
a Mathias Peder Rasmussen Byssing, begravet København Nikolaj 20.3.1738, var hos sin mormor Anne Christensdatter, enke efter Thomas Jensen Lindberg, tingskriver i Hørsholm amt
Mors første ægteskab med Mathias Wenniche (Wienecken), [tysk kapellan i København Vor Frelser, død 1654]
05) halvbror Gerhard (Gert) Mathiassen Wenniche, præst i København Holmen, død [3.2.1702]. 4B:
1) Agnethe Gerhardsdatter (Gertsdatter) Wenniche, [skifte Ringsted herred gejstlig 30.1.1730 lbnr.20], var g.m. [Hans Mortensen] Schou, præst i Nordrup og Farendløse, [skifte Ringsted herred gejstlig 17.6.1726 lbnr.12]. 7B:
a Gerhard Schou, brygger i København, død. 1B:
1 Agnethe Marie Schou g.m. Foltmar, organist i København Trinitatis
b Marie Schou, død, var g.m. Niels Rosted. 1B:
1 Agnethe Rosted hos Rosted, forvalter på Billesborg ved Vallø
c Margrethe Elisabeth Schou g.m. [Jochum Jochumsen] Lund, ankersmed på Christianshavn
d Birthe Schou, død, var g.m. Joachim Didrik von Kaplau, løjtnant. 1B:
1 en datter på Lolland
e Susanne Kirstine Schou, død, var g.m. [Johan Jacob Gotfred de Frahe], gartner Nykøbing Slot. 1B:
1 Charlotte [Johansdatter] de Frahe på Vajsenhuset
f Charlotte Amalie Schou g.m. Johan Christian Conrad, murer på Christianshavn
g Karen Schou g.m. Pedersen, overvisitør i København
2) Cathrine Gerhardsdatter (Gertsdatter) Wenniche, død, var g.m. Christian [Sørensen] Barchmann, borgmester i Tønsberg, død [1707]. 1B:
a Marie Barchmann g.m. [Johan Ottesen] Friis, præst i Skævinge og Gørløse
3) Anne Gerhardsdatter (Gertsdatter) Wenniche, enke efter Hans Morland, præst i Tønsberg
4) Susanne Christine Gerhardsdatter (Gertsdatter) Wenniche, enke efter Jacob Olufsen, kommerceråd i København.
Hendes A:
0) forældre [Henrik Møiniche, død 29.3.1709 og Sofie Charlotte Ribolt, død]
1) bror Christian Møiniche, stiftsbefalingsmand, død. 1B:
a Johanne Jacobe Møiniche g.m. Peder Ramshart, toldinspektør
2) søster Sofie Dorthe Møiniche, enke efter Kjærulf, justitsråd.

394    Anne Jacobsdatter i Store Torvegade på Christianshavn. 13.2.1750, no.14, opslag 306.
Enke efter Niels Kjeldsen, brændevinsbrænder.
Hans A:
0) forældre Kjeld Sørensen og Ellen Nielsdatter i Sønder Vognsild. Begge døde
1) bror Søren Kjeldsen, materialkusk i København
2) bror Christen Kjeldsen i Nysom i Jylland
3) bror Laurids Kjeldsen Guldager, ladefoged på Fyn
4) bror Christen Lauridsen i Vestindien, død uden børn
5) søster Birgitte Kjeldsdatter, død, var g.m. Morten Mikkelsen i Skellerup ved Hobro. 2B:
a Mikkel Mortensen i Korsør
b Ellen Mortensdatter gift i Hvidding ved Randers
6) søster Karen Kjeldsdatter, død, var g.m. Just Jensen i Handrup. 3B:
a Jens Justesen, snedkersvend i Hobro
b Kjeld Justesen i Stenild
c Maren Justsdatter i Mariager
7) søster Kirsten Kjeldsdatter, enke efter Christen Jacobsen i Bygum.
Hendes A:
0) forældre Jacob Ibsen og Maren Andersdatter i Skærbæk [i Glesborg sogn] på Mejlgård gods, begge døde
1) søster Maren Jacobsdatter, død uden børn
2) søster Karen Jacobsdatter, død uden børn
3) bror Anders Jacobsen, død uden børn
4) farbror Rasmus Ibsen g.m. Birgitte Nielsdatter i Skærbæk på Mejlgård gods, begge døde. 6B:
a Peder Rasmussen i Hedegård [i Glesborg sogn] ved Grenå på Mejlgård gods
b Jacob Rasmussen, død uden børn
c Jens Rasmussen, død uden børn
d Niels Rasmussen, død uden børn
e Anne Rasmusdatter i Stenvad [i Glesborg sogn] på Mejlgård gods
f Karen Rasmusdatter, død uden børn.

395    Regning i København. 20.7.1751, no.15, opslag 517.
Regning i boet efter Jens Francois Bugnion, tobaksfabrikant i København.
Desuden nævnes hans bror Salomon Bugnion fra Stockholm.

396    Oluf Nielsen Vivild, bud i Assurancekassen i København, på hjørnet af Ulkegade og Vingårdstræde i København. 16.2.1751, no.16, opslag 521.
Enkemand efter Cathrine Hedvig Lydersdatter Meyer.
Testamente af 6.2.1736.
Hans A:
0) forældre Niels Christensen Vivild, degn i Højby i Ods herred og Bodil Olufsdatter, begge døde
1) bror Peder Nielsen Vivild, der flyttede til Beldringe i Bårse herred og døde der for 13 år siden. 4B:
a Karen Pedersdatter Vivild, døbt Højby 6.4.1704, g.m. Hans Christian Møller i Lundby mølle i Vordingborg samt
b Niels Pedersen Vivild, døbt Højby 2.3.1710, smed i Viemose i Kalvehave sogn
c Augustinus Pedersen Vivild, døbt Højby 11.1.1713, tømrersvend i Pistolstræde i København
d Bodil Pedersdatter Vivild, døbt Højby 25.3.1717, g.m. Bendix Christensen Møller, tømrersvend i København
2) bror Søren Nielsen Vivild, døbt Højby 1679, frembåret af sin farbrors hustru, præstekonen i Asnæs, sognefoged i Højby
3) bror Laurids Nielsen Vivild, snedker i København, død for 13 år siden uden børn
4) bror Hans Nielsen Vivild, døbt Højby 18.11.1688, præst i Bårse og Beldringe, død 16.5.1748. 1B:
a Bolette Malene Hansdatter Vivild, hos sin mor i Bårse.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.
Afdøde, der også blev kaldt Oluf Nielsen Wivel, blev døbt Højby 31.5.1685.

397    Opbudsbo i København. 27.9.1748, no.17, opslag 614.
Registrering af fallitbo hos Ferdinand Coppy, brygger ved Nyboder i København.
Desuden nævnes:
1 hans mor Cathrine [Mentz], enke efter [Ditlev] Coppy
2 bror Ditlev Otto Coppy.

398    Regning i København. 7.9.1751, no18, opslag 2.
Regning i boet efter Jens Ginnerup, skipper i København, der nylig havde været borger i Randers, [hvor skiftet afholdtes 23.11.1751 lbnr.784].
Desuden nævnes afdødes [halv]bror Rasmus Ginnerup, mønsterskriver i København.
Begyndelsen ulæselig.

399    Martin Gøde, gibsersvend i Skidenstræde i København. 16.4.1751, no.19, opslag 6.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på Borreby.

400    Opbudsbo i København. 21.9.1751, no.20, opslag 15.
Registrering af fallitbo hos Johan Henrik Jungenbludt, værtshusholder i København.

401    Else Margrethe Pedersdatter på hjørnet af Hyskenstræde og Læderstræde i København. 18.10.1750, no.21, opslag 17.
Enke efter Niels Olufsen, hyrekusk. B:
3) Johanne Margrethe Nielsdatter g.m. Johan Samuelsen Gehlert.
Af første ægteskab B:
1) Sofie Christine Andersdatter, død. E: Johan Mouridsen, bogbinder. 1B:
a Anne Margrethe Mouridsen
2) Anne Marie Andersdatter g.m. Christian Woller, snedker.

402    Sørine Jensdatter på Gråbrødretorv i København, der døde 26.4.1751, no.22, opslag 79.
Enke efter Jens Sørensen, øltapper. A:
1) Ulrikke Antoinette Vilstrups
2) Johanne Marie g.m. Christen Hansen
3) Mette Jørgensdatter 25
4) Jens Jensen, skrædder
5) Johanne Jensdatter g.m. Jens Thomsen, skomager
6) Anne Marie Jensdatter g.m. Johan Lorentsen, skomager.

403    Regning i København. 5.10.1751, no.23, opslag 120.
Regning i boet efter Ulrik Sander, skipper og hustru Helene Nielsdatter.

404    Laurids Tidemann, gæstgiver i Vestergade i København, der døde 20.4.1750, lbnr.24, opslag 122.
Enke efter Mette Danielsdatter.
De efterlod en datter, der også døde.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) mor Johanne Madsdatter, enke efter Daniel Hansen. LV: Rudolf Henrik Grøn.

405    Hans Mikkelsen Thim i Rosengården i København. 20.5.1751, no.25, opslag 3.
Arvinger kendes ikke.
Arv i boet efter afdødes datter Mette Marie Thim, død 27.9.1750.
Desuden nævnes afdødes søn Hans Hansen Thim, (formentlig død).

406    Niels Christensen Sperring, skipper i København. Skifte sluttet 19.10.1751, no.26, opslag 49.
Enkemand. B:
1) Lucie Sperring g.m. Jacob Lorentsen, vinhandler i København
2) Christiane Sperring
3) Johanne Marie Sperring.
FM:
1 Thomas Elsted
2 David Bang.

407    Troels Sønnesen, bryggersvend og maltgører i Store Kongensgade på Christianshavn. 21.5.1750, no.27, opslag 53.
Enke efter Karen Jensdatter. B:
1) Jens Troelsen 17, skrædderdreng.
FM: Joachim Christoffer Michael, brændevinsbrænder.

408    Opbudsbo i København. 11.5.1749, no.28, opslag 76.
Registrering af fallitbo hos Christian Clausen, silke- og klædekræmmer på Amagertorv i København.

409    Regning i København. 16.11.1751, no.29, opslag 237.
Regning i boet efter Anders Hansen Hoff, tømrer i København.

410    Claus Pedersen Meitz, arbejdskarl ved Vejerhuset i København. Skifte sluttet 16.11.1751, no.30, opslag 238.
Enkemand efter Maren Jacobsdatter.
Arvinger angives ikke dog nævnes B:
1) Peder Clausen Meitz, sværdfeger
2) n datter g.m. Jens Esbensen, klejnsmedesvend.

411    Opbudsbo i København. 12.3.1750, no.31, opslag 241.
Registrering af fallitbo hos Hans Mikkelsen Ludzinsky, kandestøber i Lille Kongensgade, der er bortrejst fra hustru og umyndige børn.
Desuden nævnes hans svigerfar Bjørn Mørch.

412    Isak Olofsen Lethau, spækhøker i Borgergade i København, der døde 18.3.1750, no.32, opslag 318.
E: Mette Marie Baltsersdatter. LV: Laurids Jørgensen Tønsberg.
Arvinger angives ikke.

413    Lucie Christiansdatter i København. Skifte sluttet 21.12.1751, no.33, opslag 350.
Enke efter Peder Werming, brygger.
Testamente af 26.7.1734. B:
Første ægteskab med Anders Børgesen Nygaard. B:
1) Thor Andersen Nygaard, brygger i København
2) Christian Andersen Nygaard, præst i Sorterup og Ottestrup, [skifte Slagelse herred gejstlig 26.7.1728 lbnr.66, var g.m. Johanne Beate Johansdatter de Clerque]. 1B:
a [Christiane Magdalene Nygaard, begravet Sæby i Holbæk amt 17.7.1750, var g.m. Peder Andersen Ferslev til Nørager i Buerup sogn]. 4B:
1 Johanne Beathe Ferslev 8
2 Christian Nygaard Ferslev 7
3 Alhed Marie Ferslev 4
4 Anders Pedersen Ferslev.
FM: Vilhelm [Jacobsen] Lindam, præst i Sønder Dalby og Tureby [g.m. mors halvsøster]
3) Andrea Marie Nygaard, enke efter Jacob Ursin, byskriver.
Andet ægteskab med Peder Nielsen Beverlin. B:
4) Niels Pedersen Beverlin.
Litteratur: Patricierslægten Dinesens ældre led af Th. Hauch-Fausbøll i Personalhistoriske samlinger, Genealogisk Tidsskrift udgivet af Th. Hauch-Fausbøll. Bind 2 side     132-171. Heri side 146: Peder Fersløw Andersen.

414    Poul Hansen, underknægt hos brygger Jens Andersen Møller i Gertrudstræde i København, der døde 9.5.1751, no.34, opslag 356.
A:
0) forældre Hans Poulsen og Johanne Mikkelsdatter i Tengslemark i Højby sogn i Ods herred på kongens gods
1) bror Mikkel Hansen 29
2) søster Maren Hansdatter g.m. Hans Jensen i Bråde i Egebjerg sogn i Ods herred på Kongens gods.
Mors andet ægteskab med afdødes stedfar Niels Jensen i Tengslemark.
3) halvbror Hans Nielsen 14.
Afdøde var undveget fra kongens gods i Højmark sogn for 7 år siden.

415    Gertrud Jensdatter ved Nørrevold i København, der døde 7.8.1751, no.35, opslag 394.
Enke efter Niels Hansen, kældermand.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) søsterdatter Dorthe Pedersdatter.

416    Markus Schultz, parykmager i København. Skifte sluttet 24.12.1751, no.36, opslag 425.
Enke efter Cathrine Susanne Pauli. B:
1) Anne Engel Markusdatter 23.
FM: Hans Christian Anchersen, brygger.

417    Søren Olufsen, bryggerknægt i Lille Kongensgade i København. 26.11.1750, no.37, opslag 429.
A:
1) bror Rasmus Olufsen i Sivested i Tøstrup sogn i Jylland
2) søster Else Olufsdatter i Sivested
3) søster Kirsten Olufsdatter, død, var g.m. Rasmus Kaag i Voldby sogn og by [i Djurs Nørre herred]. 2B:
a Oluf Rasmussen
b Maren Rasmusdatter
4) bror Jens Olufsen, bryggersvend i København
5) søster Maren Olufsdatter g.m. Laurids Andersen, øltapper i KøbenhavnKøbenhavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1752418    Mikkel Damman, skomager i Klosterstræde i København, der døde 7.7.1751, no.1, opslag 2.
Enkemand efter Agathe Margrethe Hansdatter Schiørmanns. B:
1) Else Marie Mikkelsdatter Damman, død, var g.m. Jørgen Germann, skomager. 1B:
a Maren Margrethe Jørgensdatter.
Afdødes hustrus første ægteskab med David [Davidsen] Welschou, skomager. B:
1) Anne Cathrine Welschou, enke efter Jørgen Møller, skrædder.

419    Johan Frederik Møller, gibsersvend i Farvergade i København. 17.3.1750, no.2, opslag 50.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 13.3.1750 på Tåsinge slot og er der begravet.

420    Maren Hansdatter i Nørregade i København. 24.10.1751, no.3, opslag 84.
Enke efter Peder Jensen, øltapper.
Testamente af 16.12.1726. A:
Hans A:
1) Rasmus Jensen Alsing, øltapper
2) bror, død. 2B:
a en datter g.m. Jørgen Nielsen, staldkarl
b en datter g.m. Svend Pedersen, øltapper.
Hendes A:
1) bror, død. 2B:
a Hans Pedersen, bødker
b Karen Pedersdatter 28.

421    Opbudsbo i København. 18.12.1750, no.4, opslag 95.
Registrering af fallitbo hos Johan Herman Nygaard, brændevinsbrænder i Store Kongensgade imod Nyboder, der i 1745 boede i Skælskør.

422    Christen Sørensen Munrich, hørkræmmer i Lille Færgestræde i København. 16.7.1747, no.5, opslag 223.
Enkemand. A:
1) bror Peder Sørensen Munrich, brygger.
Desuden nævnes afdødes svigermor Karen, enke efter Hans Nielsen Teglgaard.
I boet en 7-årig lærekontrakt af 1.4.1741 for Abraham Rasmussen Basballe, søn af Rasmus [Jacobsen] Basballe, præst [i Gamtofte, begravet 13.1.1738], tidligere præst i Horne i Vendsyssel og [Maren Hansdatter Bølling, skifte Båg herred gejstlig 25.7.1740 lbnr.185], der støttes af sin faster Karen g.m. Alexander Møller, garver.

423    Inger Nielsdatter Holm i København, skifte sluttet 25.1.1752, no.6, opslag 22.
Enke efter Johan Henrik Schlichtkrull, brygger i København. B:
2) Nikolaj Schlichtkrull, student
3) Christoffer Schlichtkrull, sukkerbagersvend
4) Oluf Schlichtkrull, student
5) Maren Schlichtkrull, enke efter Christian Bihl, vinhandler i København
6) Anne Schlichtkrull g.m. Rasmus Schiøtt, brygger i København.
Første ægteskab med Nikolaj Børresen.
1) Nikolaj Børresen, doktor.

424    Regning i København. 25.1.1752, no.7, opslag 30.
Regning i boet efter Jens Pillemark, brændevinsbrænder.

425    Kirsten Christensdatter i Borgergade i København. 25.1.1752, no.8, opslag 32.
Enke efter Laurids Nielsen, smed.
Arvinger kendes ikke dog nævnes:
1) en søn, død. E: Helene Møller
2) søstersøns datter Ida Christensdatter.

426    Opbudsbo i København. 22.9.1750, no.9, opslag 107.
Registrering af fallitbo hos Andreas Henriksen Koch, sadelmager i København.

427    Ingeborg Jensdatter i København. Skifte sluttet 1.2.1752, no.10, opslag 211.
Enke efter Erik Pedersen, brændevinsbrænder. B:
1) Joen Eriksen Lund, sejlingsmand
2) Kirsten Eriksdatter g.m. Hans Børgesen, begge døde. 2B:
a Peder Hansen 20, farer til søs
b Ingeborg Hansdatter 14.
FM: Johannes Lauridsen Stub, skipper.

428    Knud Knudsen Lund, koksmat i Det Vestindiske og Guineiske Kompagni. Skifte sluttet København 14.2.1752, no.11, opslag 214.
A:
1) bror Laurids Knudsen, slagter, død, enken nu g.m. Oluf Andersen, slagter. 1B:
a Knud Lauridsen 6
2) søster Kirsten Knudsdatter, enke efter Hans Svendsen, svineslagter
3) halvbror Christoffer Andreassen, slagter
4) halvbror Christen Andreassen, i buntmagerlære
5) halvsøster Anne Cathrine Andreasdatter.

429    Maren Christensdatter ved Vestervold lige for porten, i København. 21.3.1745, no.12, opslag 219.
E: Christen Rasmussen, murersvend, der døde 10.9.1745.
Første ægteskab med Sivert Pedersen, murersvend.
Arvinger angives ikke, dog nævnes hans søsterdatter Frederikke Hansdatter g.m. Mogens Nielsen.

430    Pro Memoria i København. 12.6.1752, no.14, opslag 2.
Afdøde Johan Georg Hoserich og arvinger tilkommer 97 rigsdaler i skiftet efter Didrik Hoogland, sluttet 8.11.1746.

431    Anne Sofie Natken i København. Skifte sluttet 15.2.1752, no.15, opslag 3.
Enke efter Rasmus Iversen, juvelerer. B:
2) Sofie Hedvig Rasmusdatter på Sødal i Rødding sogn ved Viborg.
FM: farbror Didrik Iversen til Sødal.
Første ægteskab med Jonas Christian Jansen, kok hos prins Carl. B:
1) Carl Christian Jansen.

432    Peder Nielsen Winther, kurvemager i Rosengården i København, der døde 28.2.1751, no.13, opslag 8.
Enke efter Anne Madsdatter. B:
1) Karen Pedersdatter Winther 17.
FM: Peder Madsen, bødkersvend.

433    Hans Hansen Torsager, skriverkarl i Teglgårdstræde i København. 16.8.1747, no.16, opslag 51.
E: Øllegaard Jacobsdatter. LV: Bloch.
Afdøde efterlader 4 umyndige børn, hvis navne ikke angives.
FM: N. Markvardsen.
Afdøde døde 13.8.1747.

434    Hans Nielsen Branderup, islandsk bødker i Teglgårdstræde i København. 21.10.1751, no.17, opslag 108.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i Patricksfjord havn på Island.

435    Cornelius Wittebol, hatstafferer i Pilestræde i København, der døde 25.6.1750, no.18, opslag 128.
Enke efter Jentje Jamin.
Testamente af 15.7.1717.
Hans A:
1) bror Jan Wittebol i Leiden i Holland, død. 2B:
a Lambert Wittebol, død. 3B:
1 Elisabeth Wittebol g.m. Mathias von der Meulen i Leiden
2 Anne Wittebol i Leiden
3 Cathrine Wittebol g.m. Isak le Fevre i Leiden
b Neltje Wittebol g.m. Samuel den Oz i Leiden
2) bror Nikolas Wittebol, død. 3B:
a Simon Wittebol, død. 2B:
1 Marie Wittebol g.m. Nikolas Kors
2 Gerarda Wittebol g.m. Jan von Ommering
b Henrik Wittebol, død. 1B:
1 Anne Marie Wittebol g.m. Francois Apourchean
c Caroline Wittebol, død. 5B:
1 Francois von der Winkel, død.  E: Anne Cornelia von der Kamer. 1B:
x Elisabeth Francine von der Winkel
2 Juliane von der Winkel g.m. Abraham Vroman
3 Elisabeth Francine von der Winkel
4 Johanne von der Winkel g.m. Peder von Oye
5 Cornelia von der Winkel g.m. Jan von Achenis
3) bror Arij Wittebol, død. 2B:
a Magdalene Arij
b Marie Arij.
Hendes A:
0) forældre Michael Jamin og Johanne Koning
1) bror Benjamin Jamin g.m. Jenneken Blanchera, begge døde. 5B:
a Sybille Jamin
b Anne Jamin, enke efter Paulus Mete Vier, kirurg i Maastricht
c Cathrine Jamin g.m. Gode Judeur Clermont
d Jenneken Jamin
e Marie Jamin g.m. Gerhard Rufler i Venloo
2) søster Helene Jamin, død. 1B:
a en datter, g.m. Johannes van Thiel, begge døde. 2B:
a Jennike van Thiel, enke efter Peder Pik
b Aalti van Thiel g.m. Lukas Miel i Mylsted
3) søster Marie Jamin g.m. Johannes Kaan, begge døde. 4B:
a en søn, død. 2B:
1 Johannes Kaan, kirurg på Hitzert
2 Janitje Kaan
b Jenneken Kaan
c Peder Kaan, farer på Vestindien
d Mette Kaan i København
4) bror Michael Jamin, toldbetjent g.m. Constantia Cathrine der Wilder, begge døde. B:
a Johanne Jacoba Jamin g.m. Petrus Buijs, præst i Grave
b Michael Jamin, rådmand i Nyminge
c Didrik Casper Jamin
d Cornelia Johanne Jamin
e Benjamin Jamin
f Samuel Jamin
g Carl Vilhelm Jamin i Grave
5) søster Marie Jamin, død, var g.m. Jan Kaan i København. 1B:
a Mette Kaan.

436    Thøger Toftegaard, assistent i Det almindelige Handelskompagni i kolonien Frederikshåb i Grønland. 24.2.1752, no.19, opslag 292.
Arvinger angives ikke. Dog nævnes: Elisabeth Marie Toftegaard i Strandmøllen, enke efter Christian Toftegaard.

437    Lorents Pipgras, stolemager i Laksegade i København. 29.9.1750, no.20, opslag 300.
Enkemand efter Maren Nielsdatter. B:
1) Jørgen Pipgras, på rejse til Vestindien
2) Herman Pipgras, isenkræmmer
3) Anne Olken g.m. Hans Højer
4) Anne Marie Pipgras 24
5) Cathrine Pipgras 23
6) Birthe Pipgras 18
7) Lisbeth Pipgras 16
8) Steen Pipgras 15
9) Anne Sofie Pipgras 11.

438    Viffert Christensen, tingmand i Lavendelstræde i København. 27.4.1751, no.23, opslag 360.
E: Bodil Jørgensdatter, der døde 11.9.1751.
Arvinger kendes ikke.

439    Anne Knudsdatter Barfoed i Borgergade i København, der døde 1.8.1751, no.24, opslag 395.
Enke efter Laurids Frandsen, brændevinsbrænder.
Testamente af 15.10.1737.
Hans A:
0) forældre Frands Lauridsen i Kragelund i Herrested sogn, død, gift Herrested 9.7.1706 med Karen Knudsdatter.
Karen Knudsdatter gift første gang Herrested 1699 med Peder Hansen i Kragelund, begravet 24.1.1706
1) halvsøster Elisabeth Sofie Pedersdatter, døbt Herrested 27.4.1704, gift Herrested 21.11.1732 med Hans Jacobsen, ladefoged på Ravnholt, nu i Årslev
Karen Knudsdatter gift tredje gang Herrested 1725 med Jacob Nielsen, enkemand i Kragelund.
Laurids Frandsen døbt Herrested 14.8.1707.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke, dog skal de være A:
0) far [Knud Jacobsen Barfoed i Gjellerup, død 1702]
1) en søster i København, enke efter Adam Aasted
2) en søster g.m. Nash på Købmagergade i København
3) en søsterdatter Maren Nielsdatter g.m. Mads Mortensen, brændevinsbrænder
4) en brorsøn på Skagen
5) en brorsøn i Norge.

440    Anne Magdalene Magnusdatter Arresen i Gothersgade i København, der døde 15.1.1750, no.25, opslag 459.
Enke efter Herman Mule (Muhle), kinafarer, død 1.8.1747. B:
1) Hans Hermansen, begravet København Trinitatis 7.9.1747, 8 uger gammel
2) Svend Hermansen, begravet København Trinitatis 20.3.1748, 4½ år gammel.
Hans A:
0) forældre Hans Mule, tømmerhandler i København og [Marie Hermansdatter Willer]
1) bror Svend Hansen Mule, præst i Øster Brønderslev og Hallund
2) søster Lucie Marie Hansdatter Mule g.m. Rasmus Pedersen Stub, billedhugger i Lille Grønnegade i København.
Arvinger på afdødes mors side kendes ikke.
Hendes A:
00) farfar Arre Therkildsen og Astrid Thorleifsdatter. Testamente af 18.11.1728
0) far Magnus Arresen, kaptajn
01) farbror Teiter Arresen, sysselmand i Bardestad på Island, død. E: Margrethe Eggertsdatter. 6B:
1) Eggert Teitersen
2) Joen Teitersen
3) Sigrid Teitersdatter
4) Tore Teitersdatter
5) Gudrun Teitersdatter
6) Helgi Teitersdatter
02) faster Haldur Arresdatter den ældre g.m. Haagen Magnussen i Villingeholt i Arnet syssel på Island
03) faster Haldur Arresdatter den yngre g.m. Thorleif Brynoldsen Clas i Hale i Hjaltesdal.

441    Johan Christoffer Grebe, parykmager i Pilestræde i København, der døde 25.10.1750, no.26, opslag 2.
E: Clara Margrethe Jæger, der døde 20.12.1750. B:
1) Frederik Vilhelm Greve, parykmagersvend.

442    Søren Mikkelsen, skibstømrer i København. Skifte sluttet 21.3.1752, no.27, opslag 138.
Enkemand efter Dorthe Hansdatter. B:
1) Johanne Sørensdatter 22
2) Jørgen Sørensen 16.
FM: Carl Lilje, spækhøker.

443    Filip Hansen Rønne, fogedtjener i Farvergade i København. 8.7.1749, no.28, opslag 141.
Enkemand efter Johanne Hansdatter, [død 9.10.1743].
Arvinger angives ikke.
Til stede var:
2) Jens Nielsen, rebslager g.m. afdødes kones søster [Karen Hansdatter]
3) Simon Kamp, skrædder, enkemand efter afdødes kones søster [Anne Hansdatter], på sine børns vegne.
(Konceptskifte lbnr.2476, hvor arvingerne angives).

444    Georg Vilhelm Asnis, ugift barbersvend i Vandkunsten i København, der døde 28.6.1750, no.29, opslag 239.
A:
1) mor Magdalene Dorthe Poulsen i Wesenberg, enke efter Johan Michael Asnis (Asnissen), kirurg i Gadebusch
2) bror Johan Michael Asnis, præst i Wesenberg
3) bror Immanuel Asnis, student i København
4) søster Sofie Dorthe Asnis g.m. Heuwaldt i Warin
5) bror Christian August Asnis, barbersvend i Petersborg
6) søster Cathrine Elsabe Asnis i Wismar.

445    Karen Boss i Fiolstræde i København, der døde 31.12.1751, no.30, opslag 300.
Enke efter Christoffer Berger.
Arvinger kendes ikke.
(Konceptskifte lbnr.2477).

446    Hans Jacob Toxværd, ugift styrmand i København. Skifte sluttet 13.4.1752, no.31, opslag 332.
A:
1) mor Christine [Hansdatter] Abel i Vartov Hospital, enke efter Christen Frandsen Toxværd [tidligere ejer af Skuderupgård i Øster Egesborg sogn, begravet Allerup 6.8.1728]
2) bror Frands Christensen Toxværd, i udlandet
3) bror Jochum Frederik Christensen Toxværd, på Benzonsdal på Sjælland
4) bror Poul Christensen Toxværd 24, sejlingsmand.
(Konceptskifte lbnr.2478).
Litteratur: Nye oplysninger om slægten Toxværd af Inge Carlsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1978 side 191-207. Heri side 201: Christen Frantsen Toxværd.

447    Erland Erlandsen i Lille Færgestræde i København.10.4.1749, no.32, opslag 338.
Arvinger angives ikke.
Arv i boet efter afdødes brorsøn Elias Lauridsen i Præstø, [skifte Præstø 10.3.1749 lbnr.10], var g.m. Mette Poulsdatter, efter deres testamente af 8.2.1749.
(Konceptskifte lbnr.2479).

448    Jeppe Sørensen Tarm, hosekræmmer i Østergade i København. 22.5.1751, no.33, opslag 451.
E: Mette Marie Svendsdatter. LV: F. Haagensen. B:
1) Anne Cathrine Jepsdatter 10
2) Karen Jepsdatter 7.
FM: Niels Andersen Sædding, hosekræmmer.
(Konceptskifte lbnr.2481).

449    Claus Vandel, assistent og bouteillerer i Det Vestindiske Kompagni i København. 16.9.1750, no.34, opslag 494.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.2482).

450    Mette Zachariasdatter i Gothersgade i København, der døde 6.10.1751, no.35, opslag 506.
Enke efter Jens Pedersen, arbejdskarl.
Arvinger kendes ikke.
(Konceptskifte lbnr.2485).

451    Elisabeth Cathrine Madsdatter Værum i København. Skifte sluttet 20.4.1752, no.36, opslag 559.
Enke efter Albert Johansen, bager. B:
3) Elisabeth Cathrine Albertsdatter
4) Cathrine Albertsdatter
5) Johan Henrik Albertsen 9
6) Albert Albertsen 7.
FM: farbror Johan Johansen, bager.
Første ægteskab med Johan Sejer, bager. B:
1) Thomas Johansen Sejer 23, bagersvend
2) Agnethe Johansdatter Sejer 20.
(Konceptskifte lbnr.2487).

452    Hans Frost, ugift lærredskræmmer på Nytorv i København, der døde 2.12.1751, no.37, opslag 565.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.2489).

453    Birthe Johansdatter i Teglgårdsstræde i København, der døde 8.11.1751, no.38, opslag 605.
Enke efter Kjeld Poulsen, konstabel. B:
3) Anne Kirstine Kjeldsdatter g.m. Christoffer Holm
4) Poul Kjeldsen.
Første ægteskab med [Troels Hansen, matros, skifte 21.2.1730]. B:
1) Julie Troelsdatter g.m. Elias Frederik Danielsen
2) Anne Troelsdatter g.m. Jørgen Lauridsen Vestergaard.
(Konceptskifte lbnr.2491).

454    Laurids Nielsen Schaltz, islandsk arbejdskarl i Helliggejststræde i København. 3.11.1750, no.39, opslag 644.
A:
0) forældre Niels Knudsen og Birgitte Pedersdatter i Skals, begge døde
1) bror Knud Nielsen i Holsten
2) bror Jørgen Nielsen i Skals
3) søster Anne Nielsdatter i Skals, svag i hovedet
4) bror Henrik Nielsen i Hjarbæk, død. 1B:
a Birgitte Cathrine Henriksdatter.
Mors første ægteskab med Henrik Andersen i Skals
5) halvsøster Johanne Henriksdatter g.m. Peder Jørgensen i Skals.
(Konceptskifte lbnr.2493).

455    Karen Mikkelsdatter i Mikkel Bryggers Gade i København. 15.2.1750, no.40, opslag 664.
Enke efter Anders Eriksen Brandt, koffardimatros. B:
1) Erik Andersen Brandt, murersvend
2) Anne Andersdatter Brandt, død. E: Frederik Hjort, parykmager i København. 2B:
a Margrethe Cathrine Frederiksdatter Hjort 25
b Andreas Christian Frederiksen hjort 20.
Arv i boet efter afdødes halvsøster Malene Pedersdatter, der var g.m. Søren Broch, brygger.
(Konceptskifte lbnr.2499).

456    Steffen Adamsen, slagter i København. Skifte sluttet 30.5.1752, no.41, opslag 2.
Enkemand. B:
1) Maren Steffensdatter g.m. Jochum Conrad Melhas, tømrersvend i København
2) Anne Margrethe Steffensdatter 35.

457    Anne Lauridsdatter i Hummergade i København, der døde 21.6.1751, no.42, opslag 6.
Enke efter Jørgen Henning Lund, skipper.
Testamente af 4.11.1733.
Hans A:
0) forældre Mads Nielsen Lund og Elisabeth Nielsdatter Almontan i Albjerg i Oure sogn på Fyn, der flyttede til København 1710, hvor han blev skibsskriver, hvor han blev begravet København Helliggejst 4.10.1710 og hun blev begravet København Helliggejst 23.12.1729
1) bror Niels Christian Madsen Lund, skoleholder i Tårnby på Amager
2) søster Helene Madsdatter Lund, død, var g.m. Christian Aarup, graver i København Vor Frue. 5B:
a Jens Aarup 22, student på Lolland, nu boende på Langeland
b Anne Margrethe Aarup 22
c Elisabeth Cathrine Aarup 17
d Maren Aarup 12
e Christiane Aarup 10
3) søster Christiane Madsdatter Lund, [skifte Odense 26.12.1748 lbnr.2530], var g.m. Haggaj (Hagæus) Mikkelsen Grønholt i Odense. 1B:
a Michael Haggaj Grønholt.
Hendes A:
0) forældre Laurids Jensen, smed i Virring [i Kalø amt] og Anne Olufsdatter, [skifte Randers 26.5.1730 lbnr.469]
1) bror Jens Lauridsen, smed i Virring sogn og by på Estrup gods
2) bror Oluf Lauridsen, smed i Harridslev sogn og by på Dronningborg gods
3) søster Gertrud Lauridsdatter g.m. Søren Christensen, favnsmed i Kolding
4) søster Ingeborg Lauridsdatter g.m. Bertel Rasmussen, skipper i København
5) søster Karen Lauridsdatter, død, var g.m. Rasmus Nielsen, smed i Vorup. 3B:
a Søren Rasmussen 22
b Inger Rasmusdatter g.m. Niels Rasmussen i Vorup
c Anne Rasmusdatter.
(Konceptskifte lbnr.2506).

458    Kirsten Poulsdatter på Kultorvet i København, der døde 10.2.1752, no.43, opslag 139.
Enke efter Jacob Jacobsen Møller, rebslager. A:
1) søster, død. 2B:
a Anne Marie Christensdatter g.m. Mads Olufsen, rebslager
b Morten Christensen, smedesvend.
(Konceptskifte lbnr.2508).

459    Anne Rebekka Rasmusdatter i Fiolstræde i København, der døde 30.8.1751, no.44, opslag 165.
Enke efter Gunder Nielsen Pihl, spækhøker.
Arvinger kendes ikke.
(Konceptskifte lbnr.2509).

460    Cathrine Margrethe Nielsdatter Hemmert i Studiestræde i København, der døde 29.12.1751, no.45, opslag 216.
Enke efter Bent Poulsen Lange, skomager.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes afdødes steddøtre
1) Karen 13
2) Anne Elisabeth 11.
(Konceptskifte lbnr.2514).

461    Oluf Lauridsen Buch, skibskok på Kina i Hjortelængden i København. 11.8.1750, no.46, opslag 304.
E: Esther Marie Hansdatter. B:
1) Anne Cathrine Olufsdatter 14.
FM: Christian Kjærulf.

462    Albert Munch, fuldmægtig i Bryggerlavet, i Badstuestræde i København, der døde 17.1.1752, no.47, opslag 358.
Enkemand. B:
1) Anne Munch 22
2) Anne Sofie Munch 19.
FM: Mathias Pløn.

463    Terkel Nielsen, arbejdskarl i Pramlavet i København. Skifte sluttet 18.7.1752, no.48, opslag 373.
Enkemand efter Anne Jacobsdatter. B:
2) Rakel Antoinette Terkelsdatter 4.
FM: Laurids Hansen, snedkersvend.
Af Anne Jacobsdatters første ægteskab B:
1) Peder Ulriksen 11.

464    Thomas Outerloo, engelsk garver i Adelgade i København, der døde 17.6.1750, no.49, opslag 376.
E: Anne Margrethe Iversdatter. B:
1) Thomas Iver Outerloo, født 3.3.1751, døbt København Petri 5.3.1751.
FM: Peder Lind.
Desuden nævnes Sofie Christine Outerloo.

465    Else Marie Mikkelsdatter i København. Skifte sluttet 25.7.1752, no.50, opslag 2.
E: Jørgen Germann. B:
1) Maren Margrethe Jørgensdatter Germann.
FM: Laurids Germann.

466    Jacob Christensen Hvidsted, skomager i Prinsensgade i København, der døde 23.12.1751, no.51, opslag 5.
Afdøde efterlader 2 umyndige børn, hvoraf den yngste hedder Michael.

467    Henrik Jochumsen Broch, styrmand på Trankebar, i Hummergade i København. 19.6.1749, no.52, opslag 29.
E: Marthe Kirstine Andersdatter. B:
1) Elisabeth Henriksdatter Broch 7
2) Lene Frederikke Henriksdatter Broch 4
3) Jochum Henriksen Broch 2.
FM: farbror Broch, sekretær.

468    Anne Jensdatter Helle, ugift i Gammelmønt i København, der døde 4.7.1752, no.53, opslag 153.
Arvinger kendes ikke.

469    Anne Voigt (Voth)i Sankt Pederstræde i København. 18.4.1751, no.54, opslag 189.
Enke efter Peder Liesche, bager.
Testamente af 9.6.1738.
Hans A:
0) forældre Peder Liesche, født Heiligenhafen 1642, foged i den Lübeckske landsby Kembs, død 13.1.1697, var gift Heiligenhafen 21.11.1676 med Engel Karchen
1) bror Henrik Liesche, døbt Heiligenhafen 5.3.1680, foged i Kembs gift 1712 med Elske Hayen, skilt for 14 år siden og hun døde for 2 år siden. 7B:
a Peder Liesche, skipper i Heiligenhafen
b Henrik Liesche i Kembs
c Matthæus eller Thews Liesche i Kembs
d Jørgen Liesche på Grønland
e Hans Liesche, foged i den Lübeckske landsby Giddendorf, død. 3B:
1 Hans Liesche
2 Henrik Liesche
3 Peder Liesche
f Dorthe Liesche g.m. Teschendorf, bondefoged i Kembs
g Engel Liesche g.m. Hans Høper i Suttel i Oldenborg
h Elisabeth Liesche g.m Evald Schmalen i landsbyen Klotzien
2) søster Anne Marie Liesche, døbt Heiligenhafen 15.11.1678, død, gift 1706 med Tønnes Baumann, borgmester i Oldenborg, begge døde. 6B:
a Poul Baumann, ved perlefangsten i Bergen i Norge
b Anton Baumann, bager i Oldenborg
c Claus eller Nikolaus Baumann, hoboist i Kiel
d Thomas Baumann, bager i Oldenborg
e Peder Baumann, kantor ved landkirken på Femern
f Engel Baumann g.m. Johan Jochum Badding, stadsmusikant i Oldenborg
3) søster Abel Liesche, døbt Heiligenhafen 18.10.1685, død 15.12.1750, var gift 1711 med Kaj Wulf i Oldenborg, begge døde. 2B:
a Kaj Wulf, bagersvend i København
b Engel Marie Wulf g.m. Marx Wilkens, rebslager i Oldenborg
4) søster Dorthe Liesche, døbt Heiligenhafen 21.9.1687, gift 1712 med Vilhelm Ewald, rådmand i Oldenborg
5) søster Engel Liesche, døbt Heiligenhafen 29.3.1689, gift 1729 med Henrik Oldenborg, gæstgiver i Oldenborg.
Hendes A:
0) forældre Nikolaj Voigt, skomager i Fiolstræde, død 17.6.1739, skifte vedlagt, og Anne Ehlers, død
1) bror Claus Voigt, garver i Rostock og flyttet til København gift København Nikolaj 8.10.1671 med Anne Schultz, begge døde. 1B:
a Johan Voigt, døbt København Nikolaj 27.12.1672, garver i Vestergade i København, død. 3B:
1 Frederik Voigt i København
2 Cecilie Voigt g.m. Johan Michael, kandestøber i Drøjbak i Norge
3 Mikkel Voigt, garversvend i København
2) søster Margrethe Voigt, døbt København Nikolaj 1.5.1679, død, var g.m. Erik Qvitzow, garver i Vestergade. 3B:
a Anne Qvitzow, g.m. Mikkel Sidelmeyer, feldbereder i København
b Marie Qvitzow g.m. Filip Gyhne, garver i København
c Johan Nikolaj Qvitzow, garver i København.

470    Johan Christian Stritzky, instrumentmager i Studiestræde i København. 12.3.1752, no.55, opslag 74.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.3.1752.

471    Jens Thomsen Aasted, skriverkarl i Laksegade i København. 9.6.1752, no.56, opslag 123.
Afdøde var forlovet med Susanne Hansdatter. A:
1) bror Hans Thomsen Aasted (Aastrup), dugmagerdreng.
Afdøde kaldes også Jens Thomsen Aastrup.

472    Anne Madsdatter Værum i Admiralgade i København. 11.6.1752, no.57, opslag 140.
Arvinger angives ikke.
Til stede var:
1) afdødes søstersøn Thomas [Johansen] Sejer
2) afdødes søsterdatter [Agnethe Johansdatter Sejer]
3) Casper Strahlendorff
4) Johan Johansen, bager.
(Sml. lbnr.451).

473    Anne Margrethe på hjørnet af Pustervig og Brændetorvet i København. 5.4.1750, no.58, opslag 172.
Enke efter Gustav Adolf Rüdiger, blytækker.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 1.4.1750.

474    Oluf Andersen Trane, snedker i Dybensgade i København. 1.5.1752, no.60, opslag 2.
E: Anne Lauridsdatter, der døde 5.5.1752.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) afdøde mands søster Mette Andersdatter, død. E: Jens Jespersen Amtrup, brændevinsbrænder.
Første ægteskab med [Laurids Lauridsen, brændevinsbrænder]. 2B:
a Else Cathrine [Lauridsdatter Egeris], g.m. [Niels Jørgensen] Stræt, hørkræmmer
b Johanne Lauridsdatter Egeris
2) Afdøde kones dattersøn Andreas Schmidt, feltskærsvend.
Arv i boet efter frue Anne Cathrine Esmarks 4B:
1) Anne Cathrine Esmark
2) Marie Dorthe Esmark
3) Charlotte Amalie Esmark
4) Johanne Elisabeth Esmark.
Afdøde ægtefolk blev begravet på Nikolaj kirkegård.
(Sml. lbnr.338, 727).

475    Ellen Lauridsdatter i Sankt Pederstræde i København. 20.4.1752, no.61, opslag 72.
Enke efter Niels Nielsen, vognmand. B:
1) Hans Nielsen 14
2) Anne Kirstine Nielsdatter 8
3) Anne Marie Nielsdatter 6.
FM: farbror Hans Nielsen, vognmand.
Desuden nævnes afdødes mor Johanne, enke efter Laurids Jensen, matros.

476    Regning i København. 2.12.1750, no.62, opslag 80.
Regning i boet hos Meyer Josef Unna, [forvalter i Assistenshuset i Snaregade] i København.
(Se fallitbo hos dennes bror Salomon Josef Unna i Konceptskifte 22.11.1750 lbnr.2517).

477    Gotfred Schuster, murer i Regnegade i København, der døde 21.4.1752, no.63, opslag 88.
Enkemand efter Else Pedersdatter.
Hans A:
Hans arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) bror Samuel Schuster, død. Hans enke
2) søster Marie Dorthe Schuster.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Peder Lauridsen Handberg, mastemager i Store Kongensgade, skifte Søetatens skifteprotokol 16.12.1712. B:
1) Anne Dorthe Pedersdatter Handberg 9, nu g.m. Rasmus Nielsen, toldkontrollør
2) Sidsel Marie Pedersdatter Handberg 3½, nu g.m. Johannes Jeremias Wagner, hof-trompeter
3) Elsebeth Pedersdatter Handberg 6 mdr, nu g.m. Jacob Schiønning, murer.
Hendes andet ægteskab med Cornelius Nielsen Hartvig, månedsløjtnant i Store Kongensgade, skifte Søetatens skifteprotokol 28.9.1717. B:
4) Nikolaj Peder Corneliussen 3, nu skriverkarl i Rentekammeret.

478    Thyge Olufsen Ove, 3. styrmand i Det asiatiske Kompagni, i Lille Kongensgade på Christianshavn. 20.8.1751, no.64, opslag 201.
A:
0) far Oluf Tygesen i Vive sogn og by, begravet Vive 23.5.1741, gift Vive 25.10.1716 med mor Anne Jensdatter, begravet Vive 5.7.1742
1) søster Maren Olufsdatter, døbt Vive 24.9.1719
2) søster Kirsten Olufsdatter, døbt Vive 31.1.1723, g.m. Hans Kjeldsen i Stevn i Vive sogn
3) søster Else Olufsdatter, døbt Vive 5.8.1725, i Haderslev
4) bror Haagen Olufsen, døbt Vive 27.7.1727, død på Kinarejse for nogle år siden, uden børn
5) søster Anne Marie Olufsdatter, døbt Vive 1730, i Als i Hindsted herred
6) søster Inger Olufsdatter, døbt Vive 25.1.1733, i Vivetorp
7) bror Jens Olufsen, døbt Vive 19.6.1735, farer på Kina.
Desuden nævnes Hans Kjeldsens søskendebarn Adam Thomsen, inspektør i Sejldugsfabrikken i København.
Afdøde blev døbt Vive 16.2.1721.

479    Opbudsbo i København. 20.8.1751, no.65, opslag 310.
Registrering af fallitbo hos Mathias Møller, guldsmed i Skovbogade i København.

480    Octavius Holmann, guldtrækker i København. Skifte sluttet 28.11.1752, no.66, opslag 380.
Enkemand efter Marie Conradsdatter.
Testamente af 12.1.1731.
Af hans første ægteskab B:
1) Johan Jørgen Holmann g.m. Christine Elisabeth Rohde
2) Elisabeth Magdalene Holmann, enke efter Peder Baad
3) Christine Holmann, død, var g.m. Henrik Kretschmer, toldkontrollør. 1B:
a Hans Holmann Kretschmer.

481    Niels Mikkelsen, arbejdsmand i København. 13.6.1752, no.67, opslag 388.
Enkemand. A:
0) forældre Mikkel Nielsen og Karen Olufsdatter i Utterslev i Københavns amt, begge døde
1) bror Johan Mikkelsen, i Utterslev
2) bror Jens Mikkelsen, død for 2 år siden. 4B:
a Mikkel Jensen, i Pustervig i København, arbejdskarl i Islandsk Kompagni
b Karen Jensdatter g.m. Frederik Mark, musketer
c Cathrine Jensdatter, krøbling
d Ellen Jensdatter g.m. Peder Lauridsen, matros på Holmen.

482    Birthe Kirstine Hansdatter lige for Garnisonskirken på Amalienborg Plads i København. 2.5.1752, no.68, opslag 407.
E: Christian Carl Bagge, billedhuggersvend, der døde 10.8.1752.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) afdøde kones søsterdatter Anne Olufsdatter
2) afdøde kones søskendebarn Sara Jensdatter, enke efter Oluf Jensen, smed i Frøslev i Stevns herred
3) afdøde kones søskendebarn Kirsten Jensdatter, død. E: Johan Eweling, øltapper.1B:
a Johanne Kirstine Eweling 25.
Afdøde døde 30.4.1752.

483    Maren ved Nyhavns Kanal i København. 11.3.1752, no.69, opslag 460.
Enke efter Oluf Pedersen, skipper.
Arvinger angives ikke.
Arv i boet efter [afdøde mands bror?] Laurids Pedersen, møller i Hove mølle [i Smørumovre sogn] i Københavns amt på Vartov Hospital gods til B:
1) Peder Lauridsen
2) Niels Lauridsen.
FM: Søren Viborg, præst i Radsted på Lolland.

484    Niels Olufsen Bech, ugift bødkersvend og kinafarer i København. 20.7.1752, no.70, opslag 503.
A:
0) forældre Oluf Nielsen og Karen Jensdatter, skifte Slangerup 20.3.1746 lbnr.33
1) søster Anne Olufsdatter g.m. Anders Jørgensen Scheel i Slangerup
2) bror Joen Olufsen i Rågårdshus i Nørre Herlev sogn i Frederiksborg amt, død. E: Helvig Jensdatter. 2B:
a Jens Joensen, døbt Nørre Herlev 26.12.1741
b Kirsten Joensdatter, døbt Nørre Herlev 23.2.1744
3) søster Maren Olufsdatter g.m. Niel Frenger i Slangerup.
Mors andet ægteskab med Jens Thorsen. B:
4) halvsøster Ellen Jensdatter
5) halvbror Oluf Jensen.

485    Maren Nielsdatter i Hummergade i København. 13.7.1751, no.71, opslag 541.
E: Christoffer Sandberg, skrædder. B:
1) Anne Marie Christoffersdatter 27
2) Else Kirstine Christoffersdatter 25
3) Christoffer Christoffersen 20
4) Nikolaj Christoffersen 16
5) Martha Christoffersdatter 14
6) Anders Christoffersen 10
7) Bolette Christoffersdatter 7.
FM: en svoger af huset Kofoed, brygger.
Afdøde døde 29.5.1751.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1753486    Opbudsbo i København. 26.6.1748, no.1, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Filip Ernst Jørgensen, urtekræmmer i Store Kongensgade ud til Kongens Nytorv i København.

487    Sidsel Mogensdatter på hjørnet af Sofiegade på Christianshavn, der døde 28.7.1752, no.2, opslag 100.
Enke efter Jens Pedersen, melmand.
Testamente af 23.1.1742.
Arvinger angives ikke.

488    Peder Borchwart, snedker på hjørnet af Rosengården og Fiolstræde i København, der døde 11.2.1752, no.3, opslag 140.
E: Maren Tønnesdatter, der døde 8.5.1752.
Hans første ægteskab med Marie Lisbeth. B:
1) Peder Borchwart, artillerist
2) Jacob Borchwart, artillerist
3) Marie Elisabeth Borchwart 20
4) Mikkel Borchwart 16.
Hendes første ægteskab med Jens Mikkelsen, melmand. B:
1) Mikkel Jensen, arbejdskarl
2) Karen Jensdatter 28
3) Cathrine Jensdatter 26
4) Ellen Jensdatter 24.
(Sml.lbnr.481).

489    Gabriel Bruun, kommissionær i Klædeboderne i København, der døde 23.6.1751, no.4, opslag 191.
Arvinger angives ikke.
Til stede var:
1) søskendebarn Peder Gerlev
2) søskendebarn Christian Gerlev
3) Adrian Stub, 4. lektiehører i Frue Skole i København.

490    Inger Sofie Lauridsdatter i Store Grønnegade i København. 11.3.1752, no.5, opslag 252.
Enke efter Villads Gertsen von Nettens.
Af første ægteskab B:
1) Hans Hansen Grimeton, stadskaptajn og urtekræmmer
2) Andreas Hansen Grimeton.
Afdøde døde 20.1.1752.

491    Cort Lydersen, hattemager i Vimmelskaftet i København, der døde 15.1.1751, no.6, opslag 301.
E: Anne Cathrine Calmer, der døde 25.1.1751. B:
1) Anders Lydersen
2) Christian Lydersen, hattemager
3) Conrad Lydersen
4) Cathrine Elisabeth Lydersen 21.

492    Sylvester Brasen, superkargo i Asiatisk Kompagni i København. Skifte Sluttet 30.1.1753, no.7, opslag 567.
Enkemand efter Maren Hansdatter Borch. B:
1) Johanne Marie Brasen 8.
FM: Peder Brandorff, bogholder.

493    Mads Ibsen Knie, skipper og prammand i København. Skifte sluttet 30.1.1753, no.8, opslag 571.
Enkemand efter Dorthe Bjerring. B:
1) Jens Madsen Knie, skibskaptajn
2) Anders Madsen Knie
3) Søren Madsen Knie, guldsmedesvend
4) Dorthe Madsdatter Knie g.m. Søren Andersen Blich, værtshusholder
5) Anne Madsdatter Knie g.m. Jørgen Lind, guldsmed
6) Marie Madsdatter Knie g.m. Jørgen Poulsen, rebslager
7) Johanne Madsdatter Knie.

494    Opbudsbo i København. 22.6.1751, no.10, opslag 579.
Registrering af fallitbo hos Knud Haagensen, tømrersvend og spækhøker i Lille Kongensgade i København.
(Konceptskifte lbnr.2528).

495    Daniel Pedersen, tømrersvend i Fiolstræde, der døde 15.12.1750, no.9, opslag 596.
E: Maren Pedersdatter, der rejst væk, uvist hvorhen.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.2527).

496    Elisabeth i Overgaden ved Vandet lige for Det gamle Børnehus på Christianshavn. 4.7.1744, no.11, opslag 631.
Enke efter Johan Surmann, båndfabrikant. B:
2) Jens Surmann 17
3) Johan Surmann 13
4) Ludvig Surmann 9
5) Jørgen Surmann 7
6) Christen Surmann 5
7) Elisabeth Surmann 4.
Hans barn af første ægteskab B:
1) Sara Surmann 22.
Desuden nævnes afdøde kones søster Madam Roberts.

497    Cathrine Johansdatter i Studiestræde i København, der døde 14.11.1752, no.12, opslag 2.
Enke efter Rasmus Olufsen, murer.
Arvinger kendes ikke.
(Konceptskifte lbnr.2531).

498    Hans Gram, brygger ved Nørreport i København. 5.10.1752, no.13, opslag 26.
E: Johanne Gad. B:
1) Peder Gram
2) Dorthe Gram
3) Ida Johanne Gram g.m. Jesper Klitgaard
4) Cathrine Dorthe Gram g.m. Frands Christoffersen Ruch, tobaksspinder
5) Elisabeth Gram 31
6) Charlotte Gram 20.
(Konceptskifte lbnr.2539).

499    Just Henrik Heber, stenhuggersvend i Prinsensgade ved Kalveboderne i København, der døde 26.11.1752, no.14, opslag 53.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde blev begravet på Petri tyske kirkegård 29.11.1752.
(Konceptskifte lbnr.2541).

500    Esben Madsen, grovsmed i Rosenborggade i København, der døde 9.9.1752, no.15, opslag 78.
Enke efter Mette Jochumsdatter. B:
1) Mads Esbensen 5.
FM: Ditlev Thorsen Lind, grovsmed.
Desuden nævnes afdødes kones søster Heilige Margrethe Jochumsdatter.
(Konceptskifte lbnr.2543).

501    Nikolaj Baltzer, skibs-underassistent i København. Skifte sluttet 19.2.1753, no.16, opslag 114.
Enke efter Else Cathrine Jørgensdatter. B:
1) Anne Cathrine Nikolajsdatter Baltzer 15.
Hendes første ægteskab med Christen Olufsen Holm. B:
1) Christian Christensen Holm, skræddersvend
2) Jacob Christensen Holm, skomagersvend
3) Bente Christensdatter Holm 40.
(Konceptskifte lbnr.2545).

502    Israel Heyman, jøde i Lille Kongensgade i København. 8.11.1750, no.17, opslag 117.
E: Dolzal.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 7.11.1750.
(Konceptskifte lbnr.2546).

503    Niels Poulsen Trønning, værtshusholder i Fortunstræde i København. 22.12.1744, no.18, opslag 165.
E: Karen Nielsdatter Vandal. B:
1) Niels Nielsen Trønning 13
2) Anne Cathrine Nielsdatter Trønning 6.
FM: Niels Jensen Vandal, hørkræmmer.

504    Vibeke Eriksdatter Hervig, ugift i Kokkegade ved Helliggejst kirke i København, der døde 4.11.1750, no.19, opslag 195.
A:
0) forældre Erik Christian [Jørgensen] Hervig, apoteker i Køge, der døde i Guinea og Cathrine [Antonsdatter] Brennicke, [begravet Køge 21.12.1725]
1) søster Anne Dorthe Hervig i Nakskov.
Fars andet ægteskab med Ædel Marie [Hansdatter] Hørning, [begravet Køge 21.9.1731].
2) halvsøster Cecilie Cathrine Hervig hos en præst i Jylland.
Afdøde boede hos sin fars halvsøster Sofie Hervig.

505    Frederik Akselsen i København. Skifte sluttet 27.2.1753, no.20, opslag 249.
Enkemand efter Karen Jensdatter. B:
1) Laurids Frederiksen 11
2) Aksel Frederiksen 7
3) Jens Frederiksen 5
4) Christian Frederiksen 4.

506    Søren Mathiassen, bager i Fiolstræde i København. 8.5.1751, no.21, opslag 253.
A:
1) bror Anders Mathiassen, bager
2) søster Anne Mathiasdatter
3) brordatter Sofie Rebekka Christensdatter
4) søstersøn Anders Sørensen, bagerdreng
5 Sivert Vandals kæreste.

507    Anne Marie Bloch i Lille Grønnegade i København.22.1.1750, no.22, opslag 2.
Enke efter Peder Frederik Schmidt, hoboist. B:
1) Maren Pedersdatter 13
2) en datter 11.

508    Christian Bjerring, stadskaptajn på Gammeltorv i København. 13.2.1752, no.23, opslag 48.
Arvinger angives ikke.

509    Cathrine Hedvig Lorentsdatter Arff, ugift husholderske på Gammeltorv i København, der døde 22.7.1752, no.24, opslag 196.
A:
0) forældre Lorents Lorentsen Arff og Sofie Korlp i Roskilde, begge døde
1) bror Lorents Lorentsen Arff i Krummerup, død, g.m. Kirsten Henriksdatter, død, meddelt af hendes halvbror Henrik Adolf Pram. 3B:
a Lorents Lorentsen Arff i Vejlø, birkeskriver i Gevninge birk
b Sofie Lorentsdatter Arff g.m. Jens [Nielsen] Skibsted i Halkevad mølle [i Skørpinge sogn] i Antvorskov amt
c Ingeborg Arff g.m. Hans Mortensen [Tim], skomager i Sorø
2) bror Jacob Lorentsen Arff i Roskilde
3) søster Sofie Lorentsdatter Arff, død 4.2.1753, [skifte Nørlyng herred gejstlig lbnr.135]
4) bror Peder Lorentsen Arff, rektor i Viborg Latinskole.

510    Opbudsbo i København. 4.12.1751, no.25, opslag 233.
Registrering i fallitbo hos Ebbe Olufsen Lund, hørkræmmer i Frederiksberggade i København.

511    Jørgen Nielsen Trøstrup, silkevat-fabrikant og hustru Elisabeth Madsdatter Abel i København. Skifte sluttet 3.4.1753, no.26, opslag 339.
B:
1) Niels Mule Trøstrup 20
2) Mathias Elias Naur Trøstrup 18.

512    Hans Adam Groth, tobaksspinder i Adelgade i København, der døde 19.9.1752, no.27, opslag 344.
E: Margrethe Christensdatter.
Arvinger kendes ikke.

513    Georg Frederik Montagne, ugift 4. styrmand på Kinafarten, næst ved Ankersmeden på Christianshavn. 12.8.1751, no.28, opslag 389.
Arvinger angives ikke.

514    Susanne Bochenhoff i Pilestræde i København. 2.5.1752, no.29, opslag 29.
Enke efter Christian Schrader, juvelerer. B:
1) Malene Margrethe Schrader g.m. Nikolaj Langermann, guldsmed
2) Hans Jacob Schrader, juvelerer
3) Johan Filip Schrader
4) Henrik Schrader, juvelerersvend
5) Jochum Schrader, guldsmedesvend i Jylland
6) Kirstine Elisabeth Schrader
7) Margrethe Cathrine Schrader g.m. Jørgen Hauch til Klarupgård [i Klarup sogn i Ålborg amt].

515    Lorents Lorentsen, skipper på Boldhusgade og Admiralsgade i København. 26.5.1750, no.30, opslag 110.
E: Elisabeth Christiansdatter.
Afdøde efterlader umyndige børn, hvis navne ikke angives.

516    Anne Marie Eriksdatter, ugift tjenestepige på hjørnet af Klareboderne og Købmagergade i København, der døde 10.2.1753, no.31, opslag 139.
A:
1) mor Johanne Christiansdatter, enke efter Erik Johansen, smed i Ulbjerg
2) bror Hans Eriksen, musketer i København
3) søster Anne Margrethe Eriksdatter.

517    Niels Mortensen, vognmand i Studiestræde i København, der døde 11.12.1752, no.32, opslag 2.
Enke efter Rebekka Zachariasdatter. B:
1) Margrethe Nielsdatter 15
2) Gregers Nielsen 12
3) Morten Nielsen 10.
FM: farbror Hans Mortensen, spækhøker og marketender på Citadellet.

518    Ansøgning om udlevering af skiftebrev i København. 1753, no.33, opslag 26.
Steffen Pedersen på egne og søskendes vegne anmoder om udlevering af skiftebrev efter deres forældre Hans Jacob Pedersen, glarmester og hustru Mette Marie Steffensdatter i København, skifte 22.10.1752, sluttet 1.5.1753.

519    Kirsten Rohde i Dronningensgade på Christianshavn. 9.6.1752, no.34, opslag 49.
Enke efter Henrik Bous, overmester. A:
1) bror Didrik Rohde, farver
2) søster Margrethe [Diderikke] Rohde g.m. Thomas [Nikolajsen] Winther, præst [i Skovlænge, Gurreby og Søllested] på Lolland.
Afdøde døde 29.5.1752.

520    Johan Lauridsen, bryggersvend i Nørregade i København, der døde 8.11.1752, no.35, opslag 73.
Enkemand efter Ellen Marie Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Johansen 13.

521    Andreas Pedersen Skriver, ugift assistent i Det asiatiske Kompagni, i Admiralgade, der døde 3.3.1751, no.36, opslag 84.
A:
0) forældre Peder Pedersen Skriver og Anne Sørensdatter i Vester Halne i Vadum sogn i Kær herred, begge døde
1) bror Peder Pedersen, døbt Vadum 2.4.1705, i Weddingstedt i Ditmarsken
2) søster Johanne Pedersdatter, døbt Vadum 16.10.1707, i København
3) søster Maren Pedersdatter, døbt Vadum 3.6.1714, død. E: Salathé. Ingen børn.
4) bror Søren Pedersen, døbt Vadum 30.5.1717, skrædder, der døde 6 uger efter sin bror. E: Anne Olufsdatter. 2B:
a Anne Marie Sørensdatter 6
b Dorthe Sørensdatter 3
Afdøde, der blev døbt Vadum 25.8.1720, havde været musikantsvend i Ålborg.

522    Maren Olufsdatter i Store Kongensgade på Christianshavn, der døde 18.1.1753, no.37, opslag 161.
Enke efter Mathias Madsen Fischer, koffardimatros. A:
1) Maren Pedersdatter, enke efter Jens Sørensen Hyllerup
2) Elsebeth Jespersdatter g.m. Nikolaj Clausen, slagtersvend
3) Peder Jespersen, tømrer g.m. Elisabeth Pedersdatter.

523    Hans Bentsen, bogholder i Det Vestindiske Sukkerraffinaderi på Christianshavn, der døde 19.3.1751, no.38, opslag 196.
E: Birgitte Hegelund.
Arvinger angives ikke, dog nævnes enkens svigersøn krigsråd Kofoed.

524    Vilhelm Albertsen, skrædder i Springgade i København. 29.1.1753, no.39, opslag 312.
Arvinger angives ikke, dog nævnes A:
1) søster Anne Lisbeth Albertsdatter.
Afdøde døde 28.1.1753.

525    Rasmus Werring, bogholder i det Firedobbelte forenede Kærlighedsselskab, i Købmagergade i København, der døde 8.11.1752, no.40, opslag 344.
E: Charlotte Amalie Halmann. B:
2) Johanne Louise Hedvig Werring 7
3) Marie Cathrine Werring 6
4) Frands Frederik Christian Werring 3
5) Peder Werring 2.
FM: Christian Halmann, hoftrompeter.
Første ægteskab med [Inger Andersdatter, begravet Herlufsholm 19.9.1736], samfrændeskifte 14.1.1744. B:
1) Niels Werring, student, fuldmægtig i Selskabet.
Afdøde havde været rektor på Herlufsholm.

526    Sidse Gammelsdatter i Overgaden oven Vandet på Christianshavn. 14.2.1753, no.41, opslag 448.
Enke efter Laurids Haagensen Mandal, skibstømrer i Det asiatiske Kompagni, død for 3-4 år siden.
Testamente af 18.10.1732 for begge ægtefæller.
Testamente af 4.11.1741 for afdøde som enke.
Hans A:
1) bror Haagen Haagensen, skibstømrer
2) søster Gunild Haagensdatter g.m. Ommund Olufsen i Norge
3) søster Martha Haagensdatter i Holland.
Hendes A:
1) hendes gode ven Ellen Pedersdatter g.m. Anders Carlsen, skipper.

527    Anne Dorthe Bernhoff, ugift tjenestepige på hjørnet af Nygade og Gammeltorv i København, der døde 24.8.1752, no.42, opslag 554.
Uden ægteskab med Iver Falkenberg B:
1) Laurids Falkenberg 13.
FM: Peder Pedersen, kældermand.

528    Anne Margrethe Sørensdatter i Lavendelstræde, der døde 25.7.1752, no.43, opslag 583.
Enke efter Christoffer Roch, murersvend. B:
1) Johan Christoffer Roch 20.

529    Johanne Henriksdatter ved Gammelstrand i København, der døde 11.9.1752, no.46, opslag 2.
E: Lorents Lauridsen, børstenbinder. B:
1) Else Lorentsdatter 15
2) Ann Johanne Lorentsdatter 11.

530    Anders Mogensen Torning (Thorning), rådstuetjener i Helliggejststræde i København. 27.4.1752, no.45, opslag 21.
A:
0) forældre Mogens Jensen, skrædder og Anne Andersdatter i Torning i Lysgård herred, søster til Peder Andersen Torning, præst i Torning
1) bror Jens Mogensen Torning, degn i Hygum
2) søster Margrethe Mogensdatter Torning, død. Hun rejste til sin moster Ursia Andersdatter i Ringkøbing, [enke efter Jens Sørensen Klem, skifte Ringkøbing 12.3.1701 lbnr.241], gift første gang med Jens Christensen Dorschæus (Torsk), [skifte Ringkøbing 12.10.1711 lbnr.294]. 3B:
a Anne Jensdatter Dorschæus g.m. Frands Ombech i Lemvig
b Christen Jensen Dorschæus i Højrup i Stepping sogn
c Anne Cathrine Jensdatter Dorschæus, enke i Ringkøbing.
Margrethe Mogensdatter Tornings andet ægteskab med Andreas Thomsen Klit, [begravet Ringkøbing 15.8.1750]
3) søster Barbara Mogensdatter g.m. Knud Knudsen, smed i Nørre Knudstrup i Torning sogn, begge døde. 1B:
a Knud Knudsen, døbt Torning 1.2.1722, i Knudstrup
4) bror Niels Mogensen, begravet Torning 29.5.1740. 5B:
a Anne Nielsdatter, døbt Torning 7.6.1711, g.m. Peder Hindberg i Ungstrup i Torning sogn
b Dorthe Nielsdatter, døbt Torning 15.1.1713, i Overby ved Horsens
c Peder Nielsen, døbt Torning 9.8.1714, i Vallerbæk i Karup sogn, landsoldat for Kærsholm gods
d Mogens Nielsen, døbt Torning 14.11.1717, i militæret i Rendsborg
e Karen Nielsdatter, døbt Torning 14.1.1720, g.m. Jens Knudsen i Torning.
Desuden nævnes afdødes morbror Daniel Andersen, præst i Vium.
Afdøde gik i skole i Vattrup i Torning sogn og kom til Viborg hos afdøde Mogens Lassen [g.m. Cathrine Kirstine Arctander], før han kom til København.

531    Lorents Nielsen Svane, skipper i Kristen Bernikows Gade i København. 8.7.1751, no.44, opslag 168.
E: Birthe Tranfeldt. LV: Sandgaard. B:
1) en datter g.m. Christoffer Andersen Juul, skipper.

532    Birthe Margrethe Møller i Smedens Gang ved Vingårdstræde i København. 14.4.1753, no.47, opslag 197.
Enke efter Søren Nielsen, fuldmægtig ved Portpassagen.
Første ægteskab med [Hans Christensen Holstebro]. B:
1) Bodil Cathrine Holstebro g.m. Johan Schiøtt, fuldmægtig på fabrikskontoret på Holmen
2) Anne Elisabeth Holstebro 36.

533    Ulvig Cathrine Sørensdatter i Skindergade i København, der døde 2.11.1752, no.49, opslag 218.
E: Christoffer Fellow, sporemager. B:
1) Elisabeth Fellow g.m. Jens Jacobsen Ørslev, klejnsmed
2) Johan Jørgen Fellow 25, sporemager
3) Ann Cathrine Fellow 21
4) Christian Frederik Fellow 18, sporemagersvend
5) Maren Margrethe Fellow 14.

534    Hans Mikkelsen Ludzinsky, kandestøber på Kongens Nytorv. 21.4.1752, no.48, opslag 273.
Enkemand efter Sara Mørch. B:
1) Frederik Michael Ludzinsky, juvelerersvend
2) Inger Elisabeth Hansdatter 16
3) Birthe Kirstine Hansdatter 14
4) Sara Hansdatter 12
5) Rebekka Hansdatter 11.
FM: [morfar] Bjørn Mørch, prokurator.

535    Mathias Brasch, stadskaptajn i Prinsensgade på Christianshavn. 15.6.1746, no.50, opslag 309.
Enkemand. B:
1) Martha Brasch, der døde, var g.m. Herman Henrik Hysemann, klædekræmmer. 1B:
a en søn, der døde efter sin mor.

536    Peder Dolvitz, skomager i Knabrostræde i København. 23.3.1753, no.51, opslag 547.
E: Bente Marie Jensdatter. LV: Krag. B:
1) Cathrine Marie Dolvitz 21.
FM: Mathias Hansen.

537    Christian Wulf, kræmmersvend på Amagertorv i København, der døde 3.5.1753, no.52, opslag 587.
A:
1) bror Hans Wulf, fuldmægtig på Rentekammeret
2) søster Maren Wulf
3) bror Ulrik Christian Wulf, død. 6B:
a Maren Wulf
b Johanne Marie Wulf
c Jacob Wulf
d Anne Cathrine Wulf
e Niels Wulf
f Sidse Cathrine Wulf.

538    Mogens Yndersen From, færgemand i Hummergade i København. 3.3.1744, no.53, opslag 2.
Arvinger kendes ikke.

539    Johan Peder Hartmann, vintappersvend ved Nyhavn Kanal i København, der døde 15.6.1753, no.54, opslag 78.
Arvinger kendes ikke.

540    Anders Madsen, værtshusholder på Skidentorvet i København, der døde 9.7.1753, no.55, opslag 115.
Enkemand efter Ellen Christensdatter.
Testamente af 27.3.1753. A:
1) Anne Magdalene Nielsdatter g.m. Mathias Christoffersen, handskemager.

541    Anne Carstensdatter i Færgestræde i København, der døde 3.3.1753, no.56, opslag 179.
Enke efter Hein Kopper, sværdfeger. B:
1) Jørgen Kopper, toldkontrollør i Sand og Drøbak i Norge
2) Jacob Kopper, død. 3B:
a Jacob Jacobsen Kopper, sværdfegersvend i udlandet
b Hans Jacob Kopper, sværdfegersvend i København
c Anne Margrethe Kopper, død. E: Johan Blich. 2B:
1 Marie Elisabeth Blich 4
2 Abraham Blich 1½
3) Anne Sofie Kopper, enke efter Efraim Baumann, sværdfeger
4) Anne Margrethe Kopper, enke efter Michael Schmidt, overskærer
5) Abel Sofie Kopper, enke efter Andreassen, stadsadjudant
6) Dorthe Kopper g.m. Cornelius Sievers, bager.

542    Johan Carl Liebe, lærling i Det asiatiske Kompagni i København. 11.9.1753, no.57, opslag 263.
A:
0) forældre Christian Liebe, bogbinder i Laksegade, skifte København 10.6.1741 og Susanne Mouridsdatter, der døde kort tid efter sin mand
1) søster Margrethe Liebe g.m. Knud Stege, overstyrmand på Guinea
2) søster Lene Liebe 23
3) søster Johanne Liebe 15.
Afdøde døde 14.5.1752.

543    Marie Kirstine Juul i Silkegade i København, der døde 25.6.1753, no.58, opslag 268.
Enke efter Canutus Hinchel (Henckel), snedker. B:
1) Anne Marie Hinchel.
FM: født værge Johanne Christoffer Hinchel.

544    Anne Margrethe Lassen i København. 11.9.1753, no.59, opslag 2.
E: Jacob Christensen Kautrup, brygger.
Testamente af 27.7.1753. A:
0) forældre [Konstantin Lydersen] Lassen, præst [i Snoldelev og Tune, skifte Tune herred gejstlig 25.11.1746 lbnr.42 og Elisabeth Mule Hansdatter Højelse, skifte Tune herred gejstlig 5.5.1741 lbnr.34]
1) bror Poul Hersleb Lassen, brygger i Nørregade
2) søster Dorthe Lassen.
Fars andet ægteskab med [Valborg Marie Mariager]
3) halvbror Jens Lassen hos sin mor i Køge
4) halvsøster Lene Margrethe Lassen, hos sin mor i Køge.

545    Anders Lauridsen, lakaj ved Nyhavns Kanal på Charlottenborg siden i København, der døde 13.4.1753, no.60 opslag 13.
Afdødes kæreste var Sofie Bjørnsdatter. A:
1) søster Malene Elisabeth Lauridsdatter
2) bror Jacob Lauridsen, købmand i Frederikshald i Norge.
I boer enkekassepolice for:
1 Oluf Christensen i Frederikshald
2 Maren Jensdatter gift med Christian Ulrik Møller.

546    Engel Speilberg, opløber i Det asiatiske Kompagni i København. 18.9.1753, no.61, opslag 26.
A:
1) mor Inger Nielsdatter [Holm], enke efter Niels Hansen Speilberg
2) bror Hans Nielsen Speilberg, præst i Homedal i Norge
3) bror Johan Peder Speilberg, garver i København
4) bror Jochum Speilberg, død, [skifte 25.9.1753 lbnr.547]
5) søster Gundil Margrethe Speilberg, enke efter Thomas Munch
6) søster Johanne Marie Speilberg g.m. Iver Tybring
7) søster Abelone Speilberg 25
8) søster Anne Kirstine Speilberg 20.
Afdøde døde 23.11.1750 på rejse til Vestindien.

547    Jochum Speilberg, assistent i Det vestindiske Kompagni. 25.9.1753, no.62, opslag 35.
A:
1) mor Inger Nielsdatter [Holm], enke efter Niels Hansen Speilberg
2) bror Hans Nielsen Speilberg, præst i Homedal i Norge
3) bror Johan Peder Speilberg, garver i København
4) søster Gundil Margrethe Speilberg, enke efter Thomas Munch
5) søster Johanne Marie Speilberg g.m. Iver Tybring
6) søster Abelone Speilberg 25
7) søster Anne Kirstine Speilberg 20.
Afdøde døde 1.1.1751.

548    Maren Eriksdatter i Borgergade i København. 30.6.1753, no.63, opslag 43.
Enke efter Markus Sørensen, brændevinsbrænder.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet på Nikolaj kirkegård.

549    Laurids Andersen Schiøtt, islandsk bødker i Gammel Mønt i København, der døde 4.10.1752, no.64, opslag 60.
A:
1) søster Ellen Kirstine Andersdatter.
Desuden nævnes afdødes svigermor Sidse Andersdatter, enke efter Søren Jensen Klarup, brændevinsbrænder ved søn Frederik Sørensen Klarup, student.

550    Jens Jensen, markmand ved Nørreport i København, der døde 18.7.1753, no.65, opslag 80.
Enkemand efter Karen Jensdatter, der døde for 2½ år siden. B:
1) Jens Jensen 19.

551    Inger Nielsdatter [Holm] i Studiestræde i København. 18.2.1752, no.66, opslag 118.
Enke efter Niels Hansen Speilberg, garver. B:
1) Hans Nielsen Speilberg, præst i Homedal i Norge i Kristiansand stift
2) Johan Peder Speilberg, garver i København
3) Gundil Margrethe Speilberg, enke efter Thomas Munch
4) Johanne Marie Speilberg g.m. Iver Tybring
5) Abelone Speilberg
6) Anne Kirstine Speilberg.
Desuden havde hun 2 afdøde sønner efter hvem, der er arv:
7) Jochum Speilberg, død på St. Croix 27.9.1750, [skifte 25.9.1753 lbnr.547]
8) Engel Speilberg, død 23.11.1750, [skifte18.9.1753 lbnr.546].

552    Søren Bay, guldsmed i Møntergade i København. 15.3.1753, no.67, opslag 163.
E: Mette Sofie Nielsdatter. B:
1) Cathrine Dorthe Sørensdatter 4.
FM: Christoffer Joensen.
Desuden nævnes enkens mor Karen, enke efter Niels Joensen, guldsmed.

553    Andreas Eriksen, superkargo i Det asiatiske Kompagni i København. Skifte sluttet 16.10.1733, no.68, opslag 246.
A:
1) søster Anne Sofie [Eriksen], enke efter Jens [Torbensen] Lidø, præst [i Undløse og Søndersted, død 12.11.1747]
2) søster Anne Cathrine Lauridsdatter, død. E: Christian Baltzer, kirurg. 3B:
a Christine Baltzer 12
b Cathrine Marie Baltzer 11
c Anne Cathrine Baltzer 9.

554    Maren Poulsdatter i Helliggejststræde i København. 19.11.1751, no.69, opslag 252.
Enke efter Anders Gregersen Becher, koffardi-styrmand.
Testamente af 9.10.1731.
Som arvinger meldte sig uden bevis A:
1) Jacob Nielsen Prehn
2) Poul Mogensen
3) Jens Lauridsen.

555    Gertrud Andersdatter i Strandgade på Christianshavn. 20.6.1753, no.70, opslag 2.
Enke efter Zacharias Allewelt, søkaptajn i Det asiatiske Kompagni, død [6.11.1744]. B:
1) en datter g.m. With, kaptajn
2) Lykke Margrethe Allewelt
3) Andreas Allewelt 21, underassistent i Det asiatiske Kompagni.

alewelt
Gravskrift over Zacharias Allewelt fra 1744. KUBEN/Aust-Agder museum og arkiv, PA-1991.556    Marie Cathrine Arildsdatter i Nørregade i København, der døde 12.1.1752, no.71, opslag 77.
Enke efter Laurids Eriksen, murer. A:
1) søster Karen Arildsdatter g.m. Andreas Bjørn, begge døde. 3B:
a Arild Bjørn 18
b Andreas Børn 17
c Niels Bjørn 14.

557    Marie Lauridsdatter i København. Skifte sluttet 20.11.1753, no.72, opslag 415.
E: Christoffer Henriksen, stadskaptajn og tobaksspinder. B:
1) Frands Christoffersen Ruch, tobaksspinder
2) Maren Christoffersdatter g.m. Simon Nyborg, inspektør
3) Birgitte Johansdatter [Rose], død, [skifte Nakskov 5.9.1749 lbnr.1711], var g.m. Laurids Grønvold, by- og rådstueskriver i Nakskov, [skifte 14.5.1750 lbnr.1771]. Deres børn.

558    Cathrine Platov i Gothersgade ved Volden i København, der døde 23.6.1753, no.73, opslag 423.
Enke efter Henrik Suhrborg, guldtrækker. A:
1) Henrik Thessen, informator
og en del ubekendte arvinger.

559    Frands Henrik Buch, skrædder på Kongen s Nytorv i København. 16.6.1752, no.74, opslag 2.
Enkemand efter Anne Cathrine Andreasdatter. B:
1) Johanne Dorthe Buch 38
2) Cecilie Christine Buch 28
3) Anne Margrethe Buch 25.

560    Wulf Mikkelsen Ravn, brændevinsbrænder i Slippen i København, der døde 20.8.1752, no.75, opslag 107.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Johan Christian Braëm, der ægter enken. A:
1) bror Laurids Bjerring, klokker i Frederiksstad i Norge, død, efter hvem, der er arv
2) søster Anne Margrethe Mikkelsdatter Malmø 44, ugift i København
3) bror Janus, uvist hvor
4) søster Constance, uvist hvor.

561    Else Christensdatter i Fiolstræde i København. 23.2.1753, no.76, opslag 142.
Enke efter Johan Jochum Bruun. gørtler. B:
1) Hans Bruun, arbejdskarl i København
2) Anne Bruun g.m. Mogens Schiøtt, degn i Flekkefjord i Norge
3) Bernt Bruun, remmesnider, i udlandet
4) Anne Magdalene Bruun 28.
Desuden nævnes Johan Christian Bruun, der er søn af mandens første ægteskab.

562    Mathias Schiøtt i Skindergade i København, der døde 2.6.1753, no.77, opslag 180.
A:
1) mor Maren Christensdatter, nu i Kolding, gift Spentrup 22.1.1711 med afdødes far Jens Christensen, skrædder i Hastrup i Spentrup sogn en mil nord for Randers, begravet Spentrup 21.6.1734
2) bror Christen Jensen, døbt 1,9,1712, død 22.3.1716
3) søster Gertrud Jensdatter, døbt Spentrup 4.2.1714, gift med Peder Pedersen Birch, kobbersmed i Kolding
4) bror Christen Jensen, døbt Spentrup 11.2.1720, farer til skibs fra København.
Afdøde blev døbt Spentrup 16.9.1714.

563    Mette Sofie Nielsdatter Joensen, i Store Købmagergade i København, der døde 9.10.1753, no. 78, opslag 2.
Enke efter Søren Bay, guldsmed, [skifte 15.3.1753 lbnr.552]. B:
1) Cathrine Dorthe Sørensdatter Bay 5.
FM:
2) morbror Christoffer [Nielsen] Joensen, guldsmed.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Karen [Christoffersdatter Fabricius], enke efter Niels Joensen, guldsmed
2 afdødes søster [Dorthe Kirstine Nielsdatter], enke efter Nikolaj Linde, guldsmed.

564    Rasmus Dinesen, styrmand i Toldbodgade i København. 19.7.1752, no.79, opslag 21.
A:
0) far [Dines Jensen, smed i Todbjerg]
1) bror Søren Dinesen i Hæst i Trige sogn
2) bror Joen Dinsen, smed i Hårup i Todbjerg sogn
3) halvbror Jens Dinesen i Trige sogn og by, død, var g.m. [Maren Sørensdatter, skifte Ristrup gods 1.5.1753 lbnr.566]. 3B:
a Dines Jensen 17
b Søren Jensen 13
c Jens Jensen 9.
FM: stedfar Rasmus Christensen i Hæst.

565    Anne Sørensdatter i Adelgade i København, der døde 14.3.1753, no.80, opslag 81.
Enke efter Aage Jørgensen, færgemand.
Hans A:
0) forældre Jørgen Christensen og Johanne Ovesdatter i Skøttrup i Børglum sogn, begge døde
1) søster Anne Jørgensdatter, døbt Børglum 4.9.1681, g.m. Mads Madsen i Sundsted i Vrensted sogn
2) søster Sidsel Jørgensdatter, døbt Børglum 27.2.1684, g.m. Niels Nielsen. B:
a Maren Nielsdatter, død. Uden ægteskab 1B:
1 Henrik 13
b Johanne Marie Nielsdatter, død 1 år gammel
c Niels Nielsen, snedkerdreng, død 1737
d Jørgen Nielsen, bagersvend i London i England
e Anne Nielsdatter 26, i København
3) bror Søren Jørgensen, døbt Børglum 16.1.1687, i Vidstrup i Mårup sogn
Fars andet ægteskab med Karen Christensdatter, død.
4) halvbror Christen Jørgensen, død 19.11.1731, uden børn
5) halvsøster Johanne Jørgensdatter, død i pestens tid 1711, uden børn.
Hendes A:
Hendes arving efter testamente af 25.11.1748 A:
1) brorsøns datter Else Jensdatter 28 år gammel.
FM: Bertel Christensen.
Afdøde blev døbt med navnet Ove i Børglum sogn 26.9.1680, i København kaldt Aage.

566    Anne Marie Rasmusdatter Krog i Adelgade i København. 23.3.1753, no.81, opslag 166.
Enke efter Peder Pedersen Møller, brændevinsbrænder. A:
0) forældre Rasmus og Karen i Ebeltoft, begge døde
1) bror Jens Rasmussen Krog, sejlingsmand i Ebeltoft, der lever, hvis barn nævnes B:
a Anne Jensdatter
2) halvsøster Karen Rasmusdatter Eskildsen i Nordby på Samsø, enke efter sin mand, der døde for 6 år siden. Hun lever og hendes datter nævnes B:
a Anne Cathrine Sørensdatter
Desuden nævnes den afdøde mands slægtning Mette Pedersdatter g.m. Mikkel Andersen, brændevinsbrænder.

567    Bodil Lauridsdatter i Studiestræde i København. der døde 31.3.1753, no.82, opslag 254.
Enke efter Jørgen Olufsen, murer.
Testamente af 9.3.1737.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) søster Mette Lauridsdatter, enke efter Peder Mortensen hos sin svigersøn Laurids Kjelstrup, præst i Norge
2) søster Ellen Lauridsdatter, enke efter Erik Pedersen i Eggelstad i Tolange sogn i Skåne, hos sin datter Mette g.m. Peder Pedersen, bager i proviantgården i København; desuden nævnes hendes svigersøn Anders Lauridsen i Lille Asperod i Vanstad sogn i Skåne
3) halvbror Laurids Wulf Didriksen på Fyn
4) halvsøster Kirsten Wulf Didriksdatter i Eggelstad i Tolange sogn i Skåne
5) halvsøster Ellen Wulf Didriksdatter i Sjøbo i Åsum sogn i Skåne.
Desuden nævnes:
1 afdødes farbror Tufwe Enevoldsen.
2 afdødes farbror Peder Enevoldsen i Eggelstad.

568    Engel Schlippenbach i Stormgade ud til Volden i København, der døde 27.9.1753, no.83, opslag 391.
E: Niels Qvist, thehandler. B:
1) Frederik Carl Qvist 22, student.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Kirstine Schlippenbach.

569    Thor Christian Jensen, bødker i Borgergade i København, der døde 10.4.1751, no.84, opslag 416.
Afdøde var forlovet med Mette Margrethe.
Af første ægteskab B:
1) Oluf Thorsen 10.
FM: Niels Hansen Møller.
Af andet ægteskab B:
2) Jens Christian Thorsen 7.
FM: Otto Hansen, brændevinsbrænder.
Desuden nævnes afdødes mor Kirsten Christensdatter, enke efter Jens Pedersen.

570    Opbudsbo i København. 12.3.1753, no.85, opslag 31.
Registrering af fallitbo hos Hans Nielsen Ingerslev, skipper i Fortunstræde i København.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1754571    Bente Arvidsdatter i Store Kongensgade i København, der døde 12.2.1753, no.1, opslag 2.
Enke efter Svend Svendsen Møller. B:
1) Arvid Svendsen Møller
2) Svend Svendsen Møller
3) Bente Svendsdatter g.m. Zacharias Sørensen, bager
4) Johanne Svendsdatter.

572    Nikolaj Boxen, klejnsmed i Antonistræde i København. der døde 8.5.1753, no.2, opslag 156.
Enkemand efter Marie Ambrosiusdatter. B:
1) Daniel Boxen 5.
FM: farfar Daniel Boxen, klejnsmed.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Jochum Boxen
2 afdødes bror Mikkel Boxen
3 Oluf Boxens enke.

573    Peder Sørensen Brendstrup, matros i Det asiatiske Kompagni, ved Christianshavns bro. Skifte sluttet 29.1.1754, no.3, opslag 273.
A:
0) forældre Søren Baltsersen Kryssing, købmand, [skifte Århus 5.3.1737 lbnr.1143] og Kirsten Pedersdatter i Århus, [skifte Århus 9.2.1731 lbnr.1000]
1) søster Maren Sørensdatter i Flensborg
2) søster Anne Sørensdatter på Allinggård
3) søster Sidsel Marie Sørensdatter i Flensborg.
Fars andet ægteskab med Anne Cathrine [Johansdatter Værn], der endnu lever.
4) halvbror Poul Sørensen, døbt Århus Vor Frue 6.3.1733
5) halvsøster Kirsten Sørensdatter.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

574    Casper Lorents Rønnov, sværdfeger i Østergade i København, der døde 8.6.1753, no.4, opslag 291.
Enkemand efter Hylleborg Marie Limburger. B:
3) Cathrine Marie Rønnov g.m. Hans Christian Lange, hørkræmmer
4) Anne Sofie Rønnov 21
5) Karen Margrethe Rønnov 15
6) Mette Kirstine Rønnov 12.
Første ægteskab med Mette Cathrine. B:
1) Thue Rønnov
2) Frederik Rønnov, sværdfeger i Trondhjem i Norge.

575    Niels Rasmussen Haarby, portner i Lille Kongensgade. der døde 26.3.1750, no.5, opslag 491.
Arvinger kendes ikke.
Gavebrev til afdødes søsterdatter Maren Christensdatter g.m. Gert Jensen, arbejdskarl i Det asiatiske Kompagni i Store Kongensgade på Christianshavn.

576    Niels Madsen Vorgod, farversvend i København. Skifte sluttet 26.2.1754, no.6, opslag 1.
A:
1) mor Lisbeth Madsdatter, enke efter [Mads Andersen i Vorgod Nørgård, død 3.7.1741]
2) bror Christen Madsen Vorgod junior i Ringkøbing
3) bror Jørgen Madsen Vorgod, farversvend i København
4) Mads Madsen Vorgod i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 14.2.1752 lbnr.820]. 1B:
a Lisbeth Madsdatter hos sin mor [Maren Lauridsdatter] i Ringkøbing
5) søster Kirsten Madsdatter Vorgod g.m. Mikkel Hansen Trøstrup i Vorgod
6) søster Karen Madsdatter Vorgod g.m. Augustinus Egeris, hosekræmmer i København
7) søster Ida Madsdatter Vorgod i København
8) søster Karen Madsdatter Vorgod
9) søster Sidse Madsdatter Vorgod, død, var g.m. Hans Clausen Fischer, rebslager i Ringkøbing. 4B:
a Claus Hansen Fischer
b Mads Hansen Fischer
c Anders Hansen Fischer
d Anne Hansdatter Fischer
10) halvbror Anders Madsen Vorgod, farver i København
11) halvbror Christen Madsen senior i Ringkøbing.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

577    Nikolaj von Hütten, købmand i Dronningens Tværgade i København. 15.6.1751, no.7, opslag 9.
Enkemand efter Vibeke Vejby.
Testamente af 14.7.1722.
Hans A:
1) brordatter Johanne Margrethe von Hütten
Hendes A:
1) søster [Helene Susanne], enke efter [Hans Henrik] Kuchelin, [skifte 11.8.1742 lbnr.222]
2) søster Madam Herlev ved søn Christoffer Herlev, isenkræmmersvend.

578    Christian Horstmann, grovsmed i Møntergade i København. 24.3.1753, no.8, opslag 184.
E: Anne Marie. der er fra sin forstand.
Arvinger kendes ikke.

579    Fallitbo i København.11.1.1743, no.10, opslag 362.
Registrering af fallitbo hos Johan Andreas Reuse, tømrer i Studiestræde.
Desuden nævnes:
1 hans svoger Johan Christian Bøhm
2 hans formand i ægteskabet Peder Drejer, tømrer.

580    Andreas Jørgensen Stenkjær, maltgører i Nedergaden ved Vandet på Christianshavn. 4.1.1754, no.11, opslag 2.
Arvinger kendes ikke.

581    Lyder Carstensen, styrmand i Det asiatiske Kompagni, i Langebrogade på Christianshavn. 20.2.1754, no.12, opslag 27.
A:
1) mor Karen Sørensdatter, enke efter Christian Carstensen arbejdsmand, skifte 16.3.1753
2) bror Hans Christiansen Carstensen, uvist hvor
3) søster Kirsten Christiansdatter Carstensen g.m. Gotfred Øyten, linnedvæver, begge døde. 6B:
a Margrethe Øyten 23
b Gotfred Øyten 17
c Severin Øyten 16
d Maren Øyten 15
e Christian Ulrik Øyten 13
d Johan Lyder Øyten 11.

582    Anne Sofie Christensdatter Holm ved Vestervold i København, der døde 19.11.1753, no.13, opslag 57.
Enke efter Laurids Sørensen Brambech, brændevinsbrænder.
Hans A:
1) hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
Af hendes første ægteskab B:
1) Anne Kirstine g.m. Christian Gotfred Neumann, kongelig mundkok. 3B:
a Christian Gotfred Neumann 22
b Johan Frederik Neumann 8
c Theodor Neumann 6.

583    Inger Bentsdatter i Kokkegade ved Nyboder i København, der døde 27.11.1753, no.14, opslag 151.
Enke efter Laurids Madsen, brændevinsbrænder. B:
1) Elisabeth Lauridsdatter, død. Første ægteskab med Søren Pedersen Vestrup, brændevinsbrænder, skifte 21.10.1745. B:
1) Johanne Cathrine Sørensdatter 19
2) Inger Sørensdatter 15
3) Else Marie Sørensdatter 14
4) Christiane Sørensdatter 13
5) Elisabeth Sørensdatter 10.
Elisabeth Lauridsdatters andet ægteskab med Christian Stub, hørkræmmer, der lever. B:
6) Anne Birgitte Christiansdatter Stub 7.

584    Unse Knudsdatter Barfoed i Købmagergade i København, der døde 20.10.1753, no.15, opslag 109.
Enke efter Adam Hass (Hasse), skrædder, døbt Helsingør Olai 25.2.1676.
Testamente af 18.1.1714.
Hans A:
0) forældre Esajas Eriksen Hass, organist Helsingør, skifte 14.3.1688 og Marie Elisabeth Hansdatter
1) søster Karen Esajasdatter Hass, døbt Helsingør Olai 15.3.1678, enke i Lille Kongensgade efter Niels Krog i København, Deres datter Louise Nielsdatter Krog g.m. Christian Schmidt, student
2) søster Else Esajasdatter Hass, døbt Helsingør Olai 13.7.1680, død. 2B:
a Hans Høgh, juvelerersvend i England
b Ingeborg Pedersdatter Høgh 36
Mors første ægteskab med Adam Michel [Wulf], kornet, begravet Helsingør Marie 21.9.1673
3) halvsøster Elisabeth Adamsdatter, døbt Helsingør Marie 1.11.1667, død uden børn
4) halvbror Ejler Adamsen, døbt Helsingør Marie 10.9.1669, død 22.12.1669
5) halvbror Hans Henrik Adamsen Michel, døbt Helsingør Marie 23.12.1670, degn i Esbønderup og Nødebo, [begravet Esbønderup 28.9.1722]. 3B:
a Inger Hansdatter, enke i Pustervig i København
b Anne Marie Hansdatter g.m. Dambach i Jylland.
c Erik Hansen, soldat, død uden børn.
Hendes A:
0) forældre [Knud Jacobsen Barfoed og Maren Sørensdatter], begge døde
1) bror Søren Knudsen Barfoed, død. 2B:
a Johannes Sørensen Barfoed i Skagen
b Knud Sørensen Barfoed
2) søster Anne Knudsdatter Barfoed, skifte 19.12.1752, var g.m. Laurids Frandsen i Skagen
3) søster Kirsten Knudsdatter Barfoed i Fuglsang, enke efter Niels Jensen i Bedsted. Deres B:
a Maren Nielsdatter g.m. Mads Mortensen, brændevinsbrænder
4) bror Claus Knudsen Barfoed, død. 2B:
a Knud Clausen Barfoed i Mandal
b Hans Clausen Barfoed, snedker i Bergen
5) søster Karen Knudsdatter Barfoed g.m. Oluf Jensen. ladefoged på Fuglsang i Bedsted sogn i Thy

585    Hans Mariager, pudder- og stivelsesmager ved Sankt Nikolaj Kirke i København. 3.10.1753, no.16, opslag 323.
E: Ellen Jensdatter Braad. LV: Peder Ponich, prokurator. B:
1) Louise Hansdatter 30
2) Severin Hansen Mariager 29, urtekræmmer
3) Frederikke Eleonora Hansdatter 18
4) Mette Marie Hansdatter 14
5) Susanne Hansdatter 10.

586    Dorthe Sofie [Christensdatter] Vibro i Vestergade i København. 29.1.1743, no.17, opslag 2.
Enke efter Jochum Frederik Buus, brygger. B:
1) Christian Peder Buus 24, barber på Færøerne
2) Jacob Buus 22, apoteker i København
3) Jochum Frederik Buus 20, brygger
4) Hans Buus 19, prokurator
5) Ludvig Buus 12, kobbersmed
6) Anne Marie Buus g.m. Christian Davidsen, prokurator
7) Johane Dorthe Buus g.m. Gotfred Schultz, buntmager
8) Dorthe Sofie Buus 26 år i 1754.
Alder angivet i 1743, efterfulgt af oplysninger ved skiftets slutning 26.6.1754.

587    Anne Marie Pedersdatter Schou i Møntergade i København. 27.9.1752, no.18, opslag 2.
Enke efter Morten Andersen, kobbersmed.
Testamente af 12.8.1739.
Hans A:
0) Christian Franck, amtsbarber i København, der var søskendebarn til afdøde mands mor Gertrud Olufsdatter, begge døde. 1B:
1) næstsøskendebarn Johan Gynther Franck, parykmager i København.
Hendes A:
00) farfar Anders Sørensen Schou, degn i Gudmundstorp sogn i Skåne, død 4B:
0) far Peder Andersen Schou, livgarder, død, enkemand efter andet ægteskab med Engelke Rasmusdatter i København.
Af fars første ægteskab 2B:
1) Anne Marie Pedersdatter Schou, som er afdøde
2) søster Anne Cathrine Pedersdatter Schou, død uden børn.
01) farbror Rasmus Andersen Schou, successor som degn i Gudmundstorp, død 1722. 6B:
1) Johan Rasmussen Schou, successor som degn i Gudmundstorp
2) Peder Rasmussen Schou, klokker og degn i Skarhult
3) Ebbe Rasmussen Schou, toldinspektør i Varberg
4) Nikolaj Rasmussensen Schou, underofficer i Karlskrona, død uden børn
5) Christence Rasmusdatter Schou, død, var g.m. Green, mandtalskommissær i Skåne. 1B:
a Rasmus Green
6) Anne Marie Rasmusdatter Schou, enke efter en toldskriver i København
02) farbror Ebbe Andersen Schou, ansat i kongens stalde i København, død uden børn
03) farbror Jørgen Schou, ansat ved jagten på Jægersborg, død 1746. 3B:
1) Frederik Jørgensen Schou, skovfoged på Frederiksdal
2) Thomas Jørgensen Schou, snedkersvend i København. død forn 8 år siden. E: Kirsten Svane i Adelgade. 2B:
a Jørgen Thomsen Schou, i bødkerlære i København
b Frederik Thomsen Schou, i snedkerlære i København
3) Ane Margrethe Jørgensdatter Schou g.m. Frederik Ryberg, skoleholder i Virum i Københavns amt
Desuden arver A:
1) halvsøskendebarn Anne Marie g.m. Jens Jensen, skipper i København
2) halvsøskendebarn Else Cathrine [Jørgensdatter], død. Første ægteskab med Christen Olufsen Holm]. 3B:
a Jacob Christensen Holm, musketer
b Christian Christensen Holm, skræddersvend i København
c Bente Christensdatter Holm i København.
Else Cathrine [Jørgensdatters] andet ægteskab med Nikolaj Baltser i København, [skifte 19.2.1753 lbnr.501]. 1B:
d Anne Cathrine [Nikolajsdatter] Baltser. FM: Christian Mathias Holm, prokurator.

588    Margrethe Lauridsdatter i Store Torvegade på Christianshavn. 25.2.1754, no.19, opslag 2.
Enke efter Gregers Mikkelsen, arbejdsmand. B:
2) Anne Lisbeth Gregersdatter 10.
FM: Jørgen Jensen, brændevinsbrænder.
Første ægteskab med Mikkel Mikkelsen. B:
1) Bodil Christine Mikkelsdatter 22.
(Sml. lbnr.174).

589    Anne Hansdatter i Springgade i København. 24.3.1754, no.20, opslag 29.
Enke efter Anders Andersen, tømrer. A:
1) søster, død. 2B:
 a Claus Andersen
2) Jens Andersen.

590    Adrian Pog, bager i Lille Kongensgade i København, der døde 18.8.1753, no.22, opslag 63.
Enkemand. B:
1) Dorthe Pog, g.m. Anton Raff, etatsråd
2) Susanne Pog, [skifte København Hofret. Skiftebreve i ordinære boer 6.1.1748 lbnr.51]. Første ægteskab med Jochum Lentz, bager, [skifte København Borgret. Konceptskifte 14.3.1740 lbnr.21]. B:
4B:
a Julius Lentz 21
b Adrian Lentz 20
c Anne Kirstine Lentz 18
d Hans Lentz 17.
Susanne Pogs andet ægteskab med [Andreas] Holm, krigsråd. 3B:
e Frederik Holm 11
f Jochum Holm
g Anne Holm 9.

591    Karen Pedersdatter i Sant Annægade på Christianshavn, der døde 8.12.1753, no.23, opslag 2.
Enke efter Niels Alberg, murersvend. B:
1) Dorthe Marie Pedersdatter, død. Første ægteskab med Christoffer Jørgensen, arbejdsmand. B:
1) Inger Cathrine Christoffersdatter 17
2) Karen Christoffersdatter 10.
FM: Peder Lauridsen Haarby.
Dorthe Marie Pedersdatters andet ægteskab med Henrik Thomsen Mørch, B:
3) Thomas Henriksen 6.

592    Jørgen Kruse, bager i Adelgade i København. 26.7.1753, no.24, opslag 84.
E: Maren Olufsdatter. B:
1) Christian Bernhard Kruse 3.
FM: Peder Jensen, vognmand.
Afdøde døde 19.6.1752 som soldat på Christiansborg i Guinea.

593    Christian Højer, silkevæversvend i Møntergade i København, der døde 6.6.1754, no.25, opslag 103.
Arvinger angives ikke.

594    Jens Hansen, vognmandskarl i Lars Leistræde i København. 16.4.1754, no.26, opslag 107.
Enkemand efter Mette Jensdatter. B:
1) Sidsel Jensdatter hos sin morfar Jens Pedersen i Terslev ved Ringsted.
Afdøde døde 15.4.1754.

595    Anne Jensdatter Boelsmand i Lille Købmagergade i København, der døde 4.10.1753, no.27, opslag 129.
Enke efter Andreas Christian Frederik Frich, glarmester.
Testamente af 16.81738.
Hans A:
Hans arvinger angives ikke.
Af mulige arvinger nævnes:
1) Anne Behr g.m. [Jens Pedersen] Olrog, [øverste kapellan i København Trinitatis]
2) farbror Ursin Thomsen.
Hendes A:
1) bror Christen Jensen Boelsmand, forpagter af Isgård i Kalø amt
2) bror Niels Jensen Boelsmand, købmand i Grenå, skifte Grenå 24.8.1753 lbnr.145]. E: [Anne Christensdatter]. 3B:
a Jens Christian Nielsen Boelsmand, skipper i Grenå
b Casper Nielsen Boelsmand, erklæret umyndig
c Kirstine Marie Nielsdatter Boelsmand
3) søster Dorthe Jensdatter Boelsmand, enke efter Jens Ginnerup i Grenå. Deres søn nævnes:
a Anders Jensen Ginnerup.
Regning af 22.11.1749 for ligsten for afdødes mand på Trinitatis kirkegård.

596    Johannes Hans Vilhelmsen Berth, ugift matros i Det asiatiske Kompagni, i København. 3.9.1754, no.28, opslag 415.
A:
1) mor Kirsten Berntsdatter, enke Hans Vilhelm Berth
2) bror Nikolaj Hans Vilhelmsen Berth, skibstømrer.
Af fars første ægteskab B:
3) halvbror Vilhelm Hans Vilhelmsen Berth, hjulmand i København, død. 1B:
a Elisabeth Vilhelmsdatter g.m. Christoffer Conrad Henning
4) halvsøster Malene Hans Vilhelmsdatter, død, var g.m. Casper Jæger, hjulmand i København. 5B:
a Cathrine Caspersdatter Jæger g.m. Peder Pedersen, hjulmand
b Anne Dorthe Caspersdatter Jæger g.m. Jens Andersen Skelstrup, hjulmand
c Marie Caspersdatter Jæger g.m. Sinnel Brandt, konditor
d Sofie Caspersdatter Jæger
e Peder Caspersen Jæger 18.
Afdøde døde 7.12.1753 på sin hjemrejse fra Kina.

597    Jochum Stilling (Stelling), grovsmed i København. Skifte sluttet 17.9.1754, no.29, opslag 425.
Enkemand. B:
1) Jørgen Stilling, snedkersvend, i udlandet
2) Margrethe Elisabeth Stilling 16
3) Didrik Stilling 14.

598    Oluf Hansen, opløber i Det almindelige Handelskompagni i København. 17.9.1754, no.30, opslag 430.
Afdøde, der var født i Permelille på Samsø, efterlader sine forældre samme sted.
Afdøde døde 30.3.1754.

599    Henning Hansen Gøde, brændevinsbrænder i Fiolstræde i København. 1.5.1754, no.31, opslag 436.
E: Dorthe Madsdatter. LV: David Sivertsen. B:
1) Karen Henningsdatter 5
2) Johanne Henningsdatter 2.
Afdøde døde 21.3.1754.

600    Ulrik German, marskandiser i Klædeboderne i København. 12.5.1754, no.32, opslag 475.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Johan Asmus German 22.

601    Bjørn Mørch, prokurator i Lille Kongensgade i København. 20.1.1754, no.34, opslag 2.
E: Inger Arvidsdatter Gynther. B:
1) Rebekka Mørch g.m. Christian Mørch, kammersekretær
2) Elisabeth Mørch, død, E: Søren Bloch, klædekræmmer. 1B:
a Sara Marie Bloch 24
b Sara Mørch, død, var g.m. Hans Mikkelsen Ludzinsky, kandestøber, [skifte 21.4.1752 lbnr.534]. 4B:
a Inger Elisabeth Hansdatter 18
b Birthe Kirstine Hansdatter 16
c Sara Hansdatter 14
d Rebekka Hansdatter 13.

602    Lave Bjerring, bedemand i Kompagnistræde i København, der døde 8.4.1754, no.36, opslag 149.
Enke efter Anne Kirstine Brandt. B:
1) Nikolaj Bjerring, organist i Trankebar.
Desuden nævnes:
1 hans søster Sofie Jensdatter Bjerring g.m. Wulf Ottesen og deres B:
a Anne Marie Wulfsdatter
2 hans afdødes søster.1B:
a Lorents Sommerfeldt.

603    Johan Henrik Bremer, kirurg i Sankt Petersborg. Skifte København 20.11.1753, no.36, opslag 206.
A:
1) mor Margrethe Elisabeth i Christiania, 82 år gammel, enke efter Johan Henrik Bremer, bartskær i Svendborg, der døde for 20 år siden i fæstningen Kongsvinger i Norge
2) bror Johan Didrik Bremer, ejer af oliemøllen på Amager, død for 22 år siden. 2B:
a Cornelia Margrethe Bremer g.m. Otto Christoffer Wentzel, boghandler i København
b Anne Lucie Bremer i København
3) søster Elisabeth Amalie Bremer g.m. Christoffer Kindler, pottemager i Christiania
4) søster Dorthe Kirstine Bremer g.m. Jacob Bølling, bager i Christiania
5) søster Marie Elisabeth Bremer
6) søster Susanne Margrethe Bremer.

604    Anne Sørensdatter Haarup, ugift tjenestepige i Badstuestræde i København. 16.5.1754, no.37, opslag 274.
A:
1) søskendebarn Christen Nielsen, bryggersvend.

605    Edel Nielsdatter i Hummergade i København. 10.7.1754, no.38, opslag 286.
A:
1) halvbror Søren Busch, skræddersvend
2) halvbror Bertel Mørch, død. E: Anne Kirstine.
Afdøde døde 8.7.1754.

606    Jacob Sørensen Berg, bager i Vimmelskaftet i København, der døde 6.4.1754, no.39, opslag 339.
Enkemand efter [Anne Margrethe Bloch]. B:
1) Karen Berg g.m. Laurids Gelstrup, klædekræmmer
2) Thomas Berg
3) Peder Berg, præst i Zions menighed i Trankebar i Ostindien.

607    Dorthe Marie Wulf i Skidenstræde i København, der døde 5.3.1754, no.40, opslag 407.
Enke efter Svend Olufsen, vognmand. B:
2) Jens Svendsen 4
3) Frederikke Elisabeth Svendsdatter 3.
FM: morfar Martin Severin Wulf, skoleholder.
Første ægteskab med Frederik Hansen, vognmand. B:
1) Constantia Christiane Frederiksdatter 8.
Afdøde blev begravet 8.3.1754 på Nikolaj Kirkegård.

608    Christian Mechlenburg, skomager i Klosterstræde i København. 14.3.1754, no.41, opslag 2.
Enkemand efter Anne Marie Mohrmann.
Hans A:
0) Jacob Mechlenburg, skomager og Eva Carlin i Landsberg i Brandenburg, begge døde.
1) bror Georg Jacobsen Mechlenburg, død 1731, 1B:
a Johan Christian Mechlenburg, skomager i København
samt 7 andre navngive og afdøde søskende.
Hendes A:
1) bror, død. 1B:
a Marie Dorthe Mohrmann g.m. Christen Jensen, skomager i København.
Afdøde døde 13.3.1754.

609    Christen Pedersen Borup, brygger på Gammeltorv i København. 4.5.1754, no.42, opslag 73.
Enkemand efter Anne Hansdatter Qvie. B:
2) Christen Christensen Borup g.m. Anne Bergsø, og da hun døde under skiftet arver hendes børn halvdelen af hans mødrene arv. B:
b Anne Christensdatter Borup 5.
Anne Bergsøs første ægteskab med Gabriel Gerlev, urtekræmmer. 1B:
a Rakel Gabrielsdatter Gerlev 11
3) Mathias Christensen Borup, skriverkarl
4) Johannes Christensen Borup, brygger
5) Anne Benedikte Christensdatter Borup g.m. Oluf Mandix, brygger. Første ægteskab med Oluf Hulegaard, hørkræmmer. 8B:
a Anne Arendse Olufsdatter Hulegaard 11
b Christiane Benedikte Olufsdatter Hulegaard 10
c Marianne Olufsdatter Hulegaard 8
d Utilie Marie Olufsdatter Hulegaard 7
e Thomas Christian Olufsen Hulegaard 6
f Helene Sofie Olufsdatter Hulegaard 5
g Christen Borup Olufsen Hulegaard 3
h Anne Olufsdatter Hulegaard 1
6) Severin Christensen Borup 22.
Anne Hansdatter Qvies første ægteskab med Christen Jensen Obelitz. B:
1) Hans Christensen Obelitz.

610    Andreas Schreiber, skrædder i København. Skifte sluttet 3.12.1754, no.43, opslag 280.
E: Dorthe Elisabeth. B:
1) Christian Schreiber.

611    Michael Pundt, informator i Åbenrå i København. 11.5.1754, no.44, opslag 282.
Enkemand. B:
1) Anne Christine Pundt g.m. Nikolaj Tidemann, urtekræmmer
2) Poul Schmidt Pundt i London i England
3) Christian Pundt i London.

612    Christian Schultz, væver i Lille Brøndstræde i København. 26.6.1754, no.45, opslag 323.
Enkemand. B:
1) Cathrine Marie Schultz 17
2) Hanne Dorthe Schultz 10.
FM: farbror Nikolaj Schultz.

613    Maren Jensdatter i Kongensgade på Christianshavn, der døde 28.9.1754, no.46, opslag 351.
Enke efter Jørgen Sørensen Borring, brændevinsbrænder.
Testamente af 7.11.1744, afløst af hendes testamente af 3.4.1751
Hans A:
1) bror Jens Sørensen, rodhugger på Holmen
2) bror Oluf Sørensen, brændevinsbrænder, død. 3B:
a Anne Birgitte Olufsdatter 21
b Jens Olufsen 17, i skrædderlære
c Anne Kirstine Olufsdatter 10
3) søster Anne Sørensdatter, enke efter Rasmus Andersen i Båring i Asperup sogn på Fyn
4) søster Karen Sørensdatter g.m. Hans Pedersen i Dybmose i Rørup sogn på Fyn på Erholm gods ved søn Peder Hansen Vejrup
5) søster Johanne Sørensdatter g.m. Anders Hansen i Båring.
Hendes A:
1) bror Morten Jensdatter, brændevinsbrænder, død. E: Kirsten Pedersdatter nu g.m. Ulrik Richard, bager. 4B:
a Birthe Mortensdatter g.m. Augustinus Lauridsen Reutz, kusk i København
b Johan Marie Mortensdatter g.m. Henrik Andersen, skipper i København
c Jens Mortensen 16
d Bodil Marie Mortensdatter 14.

614    Beathe Marie Knudsdatter i Lille Kongensgade på Christianshavn. 15.5.1754, no.47, opslag 23.
Enke efter Peder Carstensen, skrædder. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter, død. E: Even Isaksen Mo skrædder. 1B:
a Peder Isak Evensen 13.

615    Anne Cathrine Bech i Rosengården i København, der døde 13.1.1754, no.48, opslag 2.
A:
0) far Lorents Jensen Bech, skrædder i København, døbt Snostrup sogn, død
01) farbror Niels Jensen, døbt Snostrup 1661. død. 5B:
1) Jens Nielsen i Svestrup [i Ølstykke sogn], død. 2B:
a Oluf Jensen, landsoldat i Stenlille [i Stenløse sogn]
b Karen Jensdatter g.m. Anders Pedersen i Oppe Sundby
2) Anders Nielsen i Snostrup, død. 2B:
a Karen Andersdatter g.m. Peder Madsen i Ølstykke
b Niels Andersen 20, i Ølstykke
3) Kirsten Nielsdatter, død, var g.m. Niels Christensen i [Nørre] Herlev. 8B:
a Anders Nielsen i [Nørre] Herlev
b Christian Nielsen i Hammersholt [i Nørre Herlev sogn]
c Niels Nielsen i Stenløse
d Mads Nielsen i Hammersholt
e Hans Nielsen i Hammersholt
f Oluf Nielsen 35
g Ingeborg Nielsdatter g.m. Anders Jørgensen i Stenløse
h Johanne Nielsdatter g.m. Peder Joensen i Herlev
4) Oluf Nielsen i Snostrup, død. E: Margrethe Jensdatter. 8B:
a Niels Olufsen. død. 3B:
1 Isak Nielsen 15
2 Karen Nielsdatter 13
3 Kirsten Nielsdatter 11
b Laurids Olufsen i Oppe Sundby
c Clemen Olufsen i Oppe Sundby
d Jens Olufsen i Søhuse
e Bertel Olufsen i Udlejre [i Ølstykke sogn]
f Jørgen Olufsen i Snostrup
g Oluf Olufsen i Snostrup
h Birthe Olufsdatter 23
5) Peder Nielsen i Freerslev i [Nørre Herlev sogn].

616    Udbetaling i København. 24.12.1754, no.49, opslag 138.
Udbetaling af værdier i fallitbo hos Jens Wulfsen Holm til dennes hustru Anne Lauridsdatter.
Desuden nævnes Jens Wulfsen Holms far Wulf Ottesen.

617    Anne Marie Jespersdatter i Gothersgade i København. 15.3.1754, no.50, opslag 141.
Enke efter Christoffer Qvist. B:
1) Christine Elisabeth Christoffersdatter Qvist 8.
FM: Christian Peder Getreuer, maler.
Desuden nævnes
1 afdødes farbror Hans Sørensen g.m. Anne Elisabeth
2 afdødes søskendebarn Kirsten Nielsdatter g.m. Hans Pedersen Møller
3 afdødes mands halvbrordatter Ingeborg Andersdatter Winther.

618    Anders Pedersen, koffardimatros i Store Strandstræde i København. 18.7.1754, no.51, opslag 353.
Arvinger angives ikke.
Til stede var:
1 Hans Michael Grøbner, koffardimatros, som beslægtet
2 Hans Jensen, koffardimatros, som beslægtet.

619    Registrering i København. 15.6.1754, no.52, opslag 369.
Registrering af boet hos Anders Jensen Wormark, brændevinsbrænder og hustru Bodil Olufsdatter, arresteret for hæleri.

620    Jochum Lund, ankersmed i Langebrogade på Christianshavn. 23.12.1753, no.53, opslag 438.
E: Margrethe Elisabeth Schou. B:
1) Dorthe Lund g.m. Johannes Gregersen Langballe, fuldmægtig hos pakhusskriver Schade
2) Cecilie Lund g.m. David Berg, kirurg
3) Anne Dorthe Lund g.m. Christian Pedersen
4) Martha Lund 20, der ægter Martin Sørensen, barbersvend
5) Magdalene Kirstine Lund 18
6) Dorthe Lund 14.
FM:
1 farbror Christen Jochumsen Lund, ankersmed
2 fasters mand Johan Christian Conrad.

621    Barbara Cathrine Hellevad i Store Strandstræde i København. 28.8.1754, no.54, opslag 711.
Enke efter Ditlev de Behr, herredsfoged [i Skast herred, skifte Riberhus amt 18.12.17636 lbnr.19]. B:
1) Hans Schack de Bæhr, urtekræmmer
2) Ulrik de Bæhr, arbejdskarl på Island
3) Wolfgang de Bæhr, uvist hvor
4) Alhed de Bæhr, enke efter Jacob Klog, hørkræmmer
5) Christine Sofie de Bæhr g.m. David Mohr, stadsmægler
6) Frederikke Sofie de Bæhr g.m. Praem, skriver hos overformynderen
7) Vendel Sofie de Bæhr 40.

622    Laurids Jensen, bryggerkarl i Regnegade lige for Guldhusskolen i København, der døde 29.9.1754, no.55, opslag 741.
Arvinger kendes ikke.

623    Dorthe Rasmusdatter i Vognmagergade i København, der døde 15.10.1754, no.56, opslag 774.
Enke efter Niels Markussen, brændevinsbrænder.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes Rasmus Holm, g.m. afdøde mands søster.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1755624    Anne Rasmusdatter på hjørnet af Rosenborggade og Åbenrå i København. 21.7.1754, no.1, opslag 2.
Enke efter Morten Lauridsen Holbæk, savskærer. B:
1) Peder Mortensen 16.
FM: farbror Laurids Lauridsen, musketer.

625    Poul Broch, skibsbygger og vicebranddirektør i Vingårdstræde i København, der døde 18.11.1753, no.2, opslag 63.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: stedfars bror Søren Henriksen, kaptajn. B:
5) Søren Broch 5
6) Knud Bondstrup Broch 4.
FM: Niels Pedersen Voldby, brændevinsbrænder.
Første ægteskab med Mette Bjørn. B:
1) Marie Broch 15
2) Cathrine Broch 14
3) Anders Broch 12
4) Oluf Broch 10.

626    Cecilie Knudsdatter i Kresten Bernikowstræde i København. 7.10.1754, no.3, opslag 150.
Enke efter Henrik Carl Becher, vintapper.
Testamente af 24.2.1744. A:
1) bror Jørgen Knudsen i Smidstrup [i Birkerød sogn] i Hirschholm amt
2) søster Anne Knudsdatter g.m. Anders Nielsen i Smidstrup
3) søster Cathrine Knudsdatter, enke efter Oluf Weise ved søn Ib Olufsen Weise.

627    Opbudsbo i København. 9.10.1754, no.4, opslag 188.
Registrering af fallitbo hos Carl Bernsech, auktionsmand på hjørnet af Skindergade og Klosterstræde i København.
Desuden nævnes datteren Sofie Bernsech.

628    Mikkel [Mikkelsen] Holm, overstyrmand i det Vestindiske Kompagni, på Christianshavn Torv. 14.6.1754, no.5, opslag 234.
E: Else Marie Jensdatter. B:
1) Michael Mikkelsen Holm 19, [døbt Nikolaj 14.6.1735]
2) Marie Mikkelsdatter Holm 14, [dvs 17, døbt Trinitatis 16.9.1737]
3) Oluf Mikkelsen Holm 17, [dvs. 14, døbt Trinitatis 9.9.1740]
4) Anne Marie Mikkelsdatter Holm 11, [døbt Trinitatis 4.12.1743]
5) Hans Mikkelsen Holm 2, [døbt Vor Frelser 22.1.1752].
FM: farbror Jens Mikkelsen Holm, skrædder.
Afdøde døde 5.5.1753 på sin sørejse.

629    Anders Hellesen Lindberg, møllersvend i Dronningensgade på Christianshavn. 28.10.1754, no.6, opslag 340.
Enke efter Sidse Nielsdatter. B:
1) Henrik Andersen 5, hos sin farbror Knud Lindberg i Helsingør.
Afdøde døde 27.10.1754.

630    Bjørn Bjørnsen, bouteillerer i Det asiatiske Kompagni. Skifte sluttet 18.2.1755, no.7, opslag 377.
E: Anne Lauridsdatter Lykke. A:
1) mor Elisabeth, enke efter Knud Bjørnsen
2) bror Peder Bjørnsen, løjtnant
3) søster Anne Margrethe Bjørnsdatter g.m. Nikolaj Christensen
4) halvsøster Anne Marie Bredenberg, død. 2B:
a Margrethe Bredenberg 17
b Knud Bredenberg 12.

631    Jens Pedersen Anholt, kvartermester i Det asiatiske Kompagni, i Rigensgade i København. 17.8.1754, no.8, opslag 385.
E: Kirsten Rasmusdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 1.2.1753 på rejse til Kina.

632    Christian Theodor Wagner, amtsbarber på hjørnet af Lars Leistræde og Studiestræde i København. 12.10.1754, no.9, opslag 413.
A:
1) brorsøn Reinholt Wagner, bogbinder
2) brordatter g.m. Nikolaj Bertram, doktor
3) brordatter Dorthe Elisabeth Wagner, [begravet Sankt Petri 19.1.1743]. E: [Magnus Pedersen] Langhorn, oberstløjtnant. 4B:
a Anne Barbara Langhorn g.m. Christian Horrebow, professor
b Sofie Magdalene Langhorn
c Ulrikke Eleonora Langhorn
d Louise Charlotte Langhorn.

633    Henrik Casper Køtschou, guldsmedesvend i Østergade i København. 26.10.1754, no.10, opslag 2.
A6rvingr kendes ikke.
Afdøde døde 1.10.1754.

634    Christoffer Herlev, isenkræmmer i Lille Færgestræde, der døde 13.9.1752, no.11, opslag 37.
Arvinger angives ikke.

635    Opbudsbo i København. 6.11.1753, no.12, opslag 191.
Registrering af fallitbo hos Hans Henrik Grim, urtekræmmer og lotterikollektør i Gothersgade i København.

636    Rebekka Juul. ugift tjenestepige i Klosterstræde i København. 8.2.1755, no.13, opslag 302.
A:
1) søster Dorthe Marie Juul g.m. Ernst Fromholst, skrædder på stedet
2) bror Ludvig Juul, matros
3) bror Peder Juul
4) søster Sofie Juliane Juul
5) søster Marie Juul i Helsingør.
Afdøde døde 2.1.1755.

637    Else Jørgensdatter, ugift tjenestepige i Østergade i København. 20.12.1754, no.14, opslag 310.
Arvinger angives ikke.

638    Anne Marie Reis i Vognmandsgade i København, der døde 4.4.1755, no.15½, opslag 349.
E: Markus Schou. A:
1) mor Anne Marie, enke efter Mathias Christensen Reis
2) søster Ingeborg Reis g.m. Andreas Jacob Rudolf, guldsmed
3) bror Christian Herman Reis, på Sjælland
4) søster Sidse Margrethe Reis 36
5) søster Anne Elisabeth Reis 34
6) halvbror Herman Hansen ved Ledreborg.

639    Bente Lauridsdatter i Skindergade i København, der døde 1.1.1755, no.15, opslag 361.
Enke efter Peder Holmgren, skræddersvend, forlovet med Godske Oluf Christensen Møller, tømrersvend.

640    Registrering i København. 1.2.1755, no.16, opslag 378.
Registrering i boet hos Johan Gotfred Hauer, båndvæver i Store Torvegade på Christianshavn, der er bortrejst, uvist hvorhen.

641    Anne i Skindergade i København. 4..1754, no.17, opslag 424.
Enke efter Johannes Mathiassen, auktionsmand. B:
1) Mathias Johansen Høgh, sværdfeger
2) Jacob Johansen, kobbersmed, der døde 17.1.1754 lbnr.662
3) Abraham Johansen, hyrekusk
4) Johanne Kirstine Johansdatter g.m. Hans Poulsen, brændevinsbrænder
5) Sidse Johansdatter, enke efter Christian Buus, murersvend
6) Anne Johansdatter g.m. Jens Nielsen Gelstrup
7) Sara Johansdatter g.m. Augustinus Kjærulf, skipper.

642    Johan Michael Becher, skorstensfejer i Gammel Mønt i København. 4.7.1754, no.18, opslag 87.
Enkemand. Skifte efter afdøde hustru sluttet 13.6.1752. B:
1) Barbara Elisabeth Becher g.m. Christian Clausen, glarmester
2) Johanne Eleonora Becher g.m. Johan Conrad Schmidt, vintapper
3) Anne Dorthe Becher, der ægter Jean Sadelmann, kok i kongens køkken.

643    Agnethe Østensen i København. 13.12.1754, no.23, opslag 2.
Enke efter Johan Didrik Dammann, skriver i brændevindbrænderlavet. A:
1) søsterdatter g.m. Johan Jacob Bruun, skildrer.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård 15.12.1754.

644    Erdmut Steffensdatter Meyer i København. 24.1.1754, no.24, opslag 39.
Enke efter Hans Pedersen Karup, brygger.
Af første ægteskab B:
1) Steffen Heger, rådmand, død, [begravet København Vor Frue 14.8.1753]. 1B:
a Hans Steffensen Heger 9
2) Ellen Heger, enke efter Rasmus Holm, rådmand, [begravet København Vor Frue 19.2.1751].
Litteratur: Vor frue kirkes gravbog IX-XXX, ved Holger Malling i: Personalhistorisk Tidsskrift 1927 side 127-160. Heri side 158: de to begravelser.

645    Hans Jacob Schmidt, vintapper i Pilestræde i København. 30.3.1754, no.27, opslag 44.
A:
1) mor Karen Hansdatter i Abel Cathrine Boliger, enke efter Jacob Andersen Faber
2) halvsøster, enke efter Peder Lauridsen, vintapper.

646    Michael Gotfred Hess i Læderstræde i København, der døde 2.4.1755, no.26, opslag 116.
Arvinger kendes ikke.

647    Ludvig Wiedemann, oberst i Nørregade. 3.4.1754, no.25, opslag 147.
Arvinger angives ikke.

648    Hans Christoffersen Lund, islandsk købmand ved Nyhavns Kanal i København. 30.9.1754, no.22, opslag 254.
Enkemand efter Inger Nielsdatter. B:
1) Inger Margrethe Lund 16
2) Niels Anders Hansen Lund 13.
FM: Christen Christoffersen Lund, overstyrmand.
Arv i boet efter afdødes forældre Christoffer Jensen Lund og Ingeborg Olufsdatter, skifte 3,5,1730.
Afdøde døde 21.7.1754.

649    Karen Pedersdatter Juul på hjørnet af Dybensgade og Ulkegade i København. 23.10.1754, no.21, opslag 406.
Enke efter Claus Pedersen Branderup, brændevinsbrænder. B:
4) Anne Marie Clausdatter Branderup 4.
FM: fars søskendebarn Christian Branderup.
Første ægteskab med Christen Svendsen, brændevinsbrænder. B:
1) Svend Christensen 15
2) Anne Kirstine Christensdatter 11
3) Frederik Christensen 10.
FM: mosters mand Christian Fritz, skomager.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Cortsdatter, enke efter Peder Juul.

650    Just Henrik Hepke, snedker i København. 15.9.1754, no.20, opslag 533.
E: Marie Nikolajsdatter. B:
1) Otto Henrik Hepke, skoleholder i Kongsberg i Norge.

651    Anne Cathrine Sørensdatter på Ulfeldts Plads eller Gråbrødre Torv i København, der døde 18.12.1754, no.19, opslag 543.
Enke efter Anton Borchardt Sars. B:
1) Anne Cathrine Antonsdatter Sars 26
2) Johannes Borchardt Sars 19.

652    Hans Christian Andersen Holm, skibsassistent i København. 5.8.1755, no.39, opslag 3.
A:
1) mor Anne Albertsdatter, enke efter Jens Nielsen Hauge i Hvinderup i Tyrstrup sogn.
Mors første ægteskab med afdødes far Anders Hansen Holm, skoleholder i Kolding, [skifte Kolding 16.1.1725 lbnr.439]
2) bror Anders Andersen Holm i Amsterdam i Holland
3) halvbror Niels Jensen Hauge i Hvinderup.
Afdøde døde på rejse til Trankebar.

653    Hans Jørgen Ostermann i Vingårdstræde i København, der døde 11.2.1755, no.38, opslag 28.
E: Gertrud Rudolfsdatter.
Arvinger kendes ikke.

654    Jens Lauridsen Møller, billedhugger og marskandiser i Klareboderne i København, der døde 4.1.1755, no.37, opslag 13.
A:
1) far Laurids Møller, øltapper.

655    Jens Bjørn, guldsmedesvend i København. 28.11.1754, no.36, opslag 56.
Arvinger angives ikke.

656    Jean Pierre Angebau, i København. 19.11.1754, no.28, opslag 122.
A:
0) far Elias Angebau, død
1) søster Elisabeth Julie Angebau.
Arv i boet efter afdødes morfar, der døde i Geneve for 20 år siden og efter afdødes mormor, der døde i Geneve for 7 år siden.
Afdøde døde for 5 år siden på rejse til Ostindien.

657    Rasmus Hansen Besser, skipper ved Nyhavns Kanal i København, der døde 8.2.1755, no.29, opslag 138.
Arvinger angives ikke.

658    Christoffer Trogelius Rohde i København. 26.8.1754, no.30, opslag 160.
A:
1) bror Johan Henrik Rohde, organist i Åbenrå
2) bror Hans Frederik Rohde i Åbenrå
3) bror Frederik Henrik Rohde
4) søster Cathrine Rohde
5) søster Margrethe Rohde
6) søster Cathrine Dorthe Rohde
7) søster Anne Barbara Rohde g.m. Johan Frederik Heckel, bogbinder i Åbenrå.

659    Niels Pedersen Aarslev (også kaldt Ørslev), islandsk købmand i Studiestræde i København, der døde 31.10.1753, no.31, opslag 199.
Enkemand efter Bente Andersdatter, nu forlovet med Anne Margrethe Lund, datter af Niels Pedersen Lund, bødker.
Testamente af 14.5.1744.
Hans A:
0) forældre Peder Nielsen og Sidsel Sørensdatter i Årslev [i Sønder Årslev sogn] i Hasle herred i Havreballegård amt
1) bror Rasmus Pedersen i Årslev.
Mors første ægteskab med Rasmus Pedersen i Årslev
2) halvsøster Maren Rasmusdatter, død, var g.m. Frands Christensen i Åby. 3B:
a Rasmus Frandsen
b Christen Frandsen
c Sidsel Frandsdatter.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.

660    Opbudsbo i København. 29.5.1755, no.32, opslag 347.
Registrering af fallitbo hos Jens Krongren, arbejdsmand g.m. Dorthe Jensdatter, vanvittig, i Sankt Pederstræde i København.

661    Johan Vilhelm Lobæk, kok i Lille Regnegade i København. 19.5.1755, no.33, opslag 355.
Arvinger angives ikke.

662    Jacob Johansen Høj, kobbersmed i Skindergade i København, der døde 17.1.1754, no.34, opslag 363.
A:
1) bror Mathias Johansen Høgh, sværdfeger
2) bror Abraham Johansen, hyrekusk
3) søster Johanne Kirstine Johansdatter g.m. Hans Poulsen, brændevinsbrænder
4) søster Sidse Johansdatter, enke efter Christian Buus, murersvend
5) søster Anne Johansdatter g.m. Jens Nielsen Gelstrup
6) søster Sara Johansdatter g.m. Augustinus Kjærulf, skipper.

663    Laurids Jensen Vejle, skibsmandsmat i København. 26.10.1754, no.35, opslag 398.
E: Karen Poulsdatter.
Afdøde eneste søn, døde 4.8.1754, altså før sin far.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 9.7.1754 på rejse fra Kina.

664    Maren Madsdatter Bredal i Lille Lars Bjørnstræde i København, der døde 4.5.1755, no.40, opslag 2.
Enke efter Christen Gundersen i Kristiansand i Norge. B:
1) Gunder Christensen 17
2) Mads Christensen 12.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Margrethe, enke efter Erik Christian Andersen i Kristiansand.

665    Mikkel Christensen, vognmandskarl i Studiestræde i København. 19.6.1755, no.41, opslag 42.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.6.1755.

666    Deliane Jochumsdatter i Vingårdstræde i København. 4.5.1755, no.42, opslag 53.
Enke efter Poul Frederiksen.
Enkens B.
1) Brun, død. E:Bente. 1B:
a Hans Jørgen Bruun.

667    Christen Jensen, gårdskarl i Vestergade i København. 2.6.1755, no.43, opslag 78.
Arvinger angives ikke.

668    Niels Pedersen Fædderholt, øltapper og arbejdskarl i Vejerhuset. der døde 11.4.1755, no.44, opslag 92.
Enkemand efter Maren Jensdatter. B:
1) Peder Nielsen 11
2) Maren Nielsdatter 9
3) Jens Nielsen 4 mdr.
FM: Simo Jensen.

669    Anders Sørensen Holm i København. Skifte sluttet 16.9.1755, no.45, opslag 143.
E: Helene Johanne Bernstein. B:
1) Anne Kirstine Andersdatter 11
2) Mathias Andersen 7
3) Carl Andersen 3.
FM: Jacob Lorentsen, vintapper.

670    Thorel Engelbrechtsen, sejlmager og matros i København. 27.5.1755, no.46, opslag 148.
E: Anne Marie Olufsdatter i Bergen i Norge.
Testamente af 28.11.1752. A:
1) halvbror Elling Pedersen.
Afdøde døde 9.8.1752 på rejse til Guinea.

671    Johan Jacob Bechenstein, bud i Det almindelige Handelskompagni i København. 7.3.1755, no.47, opslag 184.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde arv efter halvsøster Kirstine Elisabeth Bechenstein, enke efter Johan von Brechling i Danzig.
Afdøde døde 1.3.1755.

672    Kirstine Gertsdatter i Landemærket på hjørnet af Springgade i København. 11.4.1755, no.48, opslag 235.
Enke efter Thomas Jacobsen, portner ved stadens Østerport.
Testamente af 13.1.1728.
Hans A:
0) forældre Jacob Nielsen og Johanne Olufsdatter i Ajstrup, begge døde
1) bror Rasmus Jacobsen i Mejlsted [i Tolstrup sogn]
2) søster Maren Jacobsdatter, født 1686, død, var g.m. Troels Jensen i Volsted sogn. 4B:
a Jens Troelsen, døbt Volsted 1.5.1718, død uden børn
b Anne Troelsdatter, døbt Volsted 15.10.1719, død uden børn
c Jacob Troelsen, døbt Volsted 2.6.1721, i Ålborg
d Jens Troelsen, døbt Volsted 12.3.1724, snedkersvend i Odense.
Hendes A:
0) forældre Gert Clausen og Karen Hansdatter, begge døde
1) søster Anne Gertsdatter, død uden børn
2) søster Cathrine Gertsdatter, død København 1726, uden børn
3) søster Charlotte Amalie Gertsdatter, lem i Århus Hospital, død uden børn
4) søster Maren Gertsdatter g.m. Thomas Nielsen, skipper, begge døde. 2B:
a Mette Marie Thomasdatter g.m. Niels Mortensen Malling i Århus
b Karen Thomasdatter g.m. Peder Jensen Rasch i Århus.

673    Elsebeth Sørensdatter, ugift tjenestepige i Antonigade i København, der døde 20.4.1755, no.49, opslag 328.
A:
1) søster Anne Sørensdatter g.m. Anders Simonsen
2) halvsøster Anne Cathrine Jensdatter, død. E: Christoffer Hansen, fanesmed. 1B:
a Jens Christoffersen 6
3) halvbror Mads Jensen, vandmester.

674    Johan Frederik Piper, i Hummergade i København. 7.8.1755, no.50, opslag 358.
A:
1) Niels Nielsen Steen, murersvend
2) Maren Johansdatter g.m. Laurids Jensen
3) Mette Marie Albertsdatter g.m. Esben Pedersen,
men slægtskab angives ikke.
Afdøde døde 6.8.1755.

675    Maren Hansdatter i Amagergade på Christianshavn. 31.5.1755, no.51, opslag 364.
Enke efter Niels Pedersen Bruun, smedesvend. B:
1) Peder Nielsen Bruun 2.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Peder Hansen, brændevinsbrænder, død. E: Birthe Sofie Olufsdatter
2 afdødes søster Abelone Hansdatter, enke efter Søren Madsen, brændevinsbrænder.

676    Gabriel Hilmann, styrmand i København. 20.3.1754, no.52, opslag 394.
A:
1) far Laurids Hilmann, købmand i Stavanger i Norge.

677    Anne Margrethe i Borgergade i København. 18.6.1755, no.53, opslag 435.
Enke efter Christoffer Fechtner, garder.
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes arv går i kongens kasse, da afdøde havde taget livet af sig selv.

678    Bodil Marie Meinertsdatter i Springgade i København. 29.6.1755, no.54, opslag 2.
Enke efter Jochum Stilling, grovsmed, [skifte 17.9.1754 lbnr.597]. A:
1) søster Sofie Hedvig Meinertsdatter g.m. Frederik Wentzel, skrædder
2) halvsøster Dorthe Kirstine Lassen 29
3) halvsøster Antoinette Lassen 21.
Desuden nævnes afdødes stedbørn B:
1) Margrethe Elisabeth Stilling
2) Didrik Stilling.

679    Hans Jensen Møller, købmand i Dybensgade i København. 18.11.1746, no.55, opslag 54.
Enkemand efter [Gertrud Poulsdatter]. B:
1) Jens Hansen Møller
2) Ellen Johanne Hansdatter Møller, død, begravet 9.7.1746. E: Jens Michael Sonne, højesteretsadvokat, [søn af Oluf Olufsen Sonne, præst i Hasle og Rutsker på Bornholm og Johanne Mikkelsdatter Frølund]. 2B:
a Johanne Magdalene Sonne 9
b Hans Sonne 5.

680    Marie Cathrine Evertsdatter i Abel Cathrine Boder i Dronningens Tværgade i København. 6.6.1755, no.56½, opslag 2.
Enke efter Rasmus Nielsen Arendrup, der var rejst ud på landet, hvor han døde.
Første ægteskab med Jørgen Nielsen Beyer, øltapper. B:
1) Christian Jørgensen Beyer 19.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Bodil Hansdatter.
Afdøde døde 5.6.1755.

681    Hans Davidsen, aftakket matros i Lavendelstræde i København. 21-8-1755, no.57, opslag 37.
Enke efter Bodil Nielsdatter.
Arvinger kendes ikke.

682    Peder Andreassen Thurmann, skomager i Helsingørgade i København, der døde 26.8.1755, no.58, opslag 66.
Afdøde var forlovet med Marie Als. B:
1) Marie Pedersdatter Thurmann 4.
FM: Clemen Bastian.
Desuden nævnes afdødes søster Kirsten Thurmann.

683    Claus Pedersen Lentz, bager i Klareboderne i København. 5.12.1754, no.59, opslag 119.
E: Eleonora Elisabeth Alvardsdatter. LV: Hjortlund. B:
1) Dorthe Lentz 18
2) Anne Sofie Lentz 15
3) Casper Lentz 12.
FM: Hans Pedersen, bager.

684    Karen Christensdatter i København. 16.12.1755, no.60, opslag 129.
Enke efter Hans Mikkelsen, brændevinsbrænder. B:
1) Michael Hansen 24
2) Niels Hansen 20
3) Anne Hansdatter 12.
FM: Niels Lund.
Arv i boet efter afdødes bror Niels Christensen, skovfoged i Gummerød [i Lidemark sogn].
(Se skifte efter afdødes søster Sofie Christensdatter Nørgaard i Asnæs, skifte Ods herred gejstlig 23.9.1756 lbnr.42).

685    Laurids Lauridsen Saugland, hustømrer i Lille Amagergade på Christianshavn. 24.7.1755, no.61, opslag 133.
Enkemand efter Karen Christensdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 23.7.1755.

686    Opbudsbo i København. 18.8.1755, no.62, opslag 173.
Registrering af fallitbo hos Jacob Olufsen, auktionsmand på Nytorv i København.

687    Andreas Lyders, tømmerhandler på Amagertorv i København, der døde 24.11.1753, no.63, opslag 2.
E: Anne Marie Halkjær. LV: Christian Mathias Holm.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes bror Christian Lyders, hattemager.

688    Herman Arentsen, tømmerhandler i Skidenstræde i København, der døde 27.7.1755, no.64, opslag 36.
A:
0) forældre Arent Hermansen og Anne Aagesdatter, begge døde
1) søster Arendse Arentsdatter, der lever, enke efter Thomas Hulegaard i Roskilde ved B:
a Peder Hulegaard, hørkræmmer
b Arent Hulegaard, forpagter.
Mors andet ægteskab med Peder Pedersen Wartberg, død.
2) halvbror Ulrik Frederik Wartberg

689    Birthe Svendsdatter i Dronningens Tværgade i København, der døde 2.8.1755, no.65, opslag 90.
Enke efter Peder Olufsen, øltapper. B:
1) Ulrik Pedersen, stolemager
2) Karen Pedersdatter, død. E: Helle Nielsen Lind, stolemager. 5B:
a Svend Nielsen 19
b Niels Nielsen 17
c Borge Nielsen 13
d Peder Nielsen 12
e Johannes Nielsen 10.

690    Opbudsbo i København. 9.12.1755, no.66, opslag 136.
Registrering af fallitbo hos Johan Jørgen Schowert, guldsmed i København, g.m. Gjørild Christine Møller.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1756691    Frederik Holmsted ved Holmens Kanal i København. 18.5.1752, no.1, opslag 2.
A:
1) far Frederik Holmsted, borgmester og etatsråd i København.
Afdøde der var født 15.2.1717, døde på hjemrejse fra Vestindien.

692    Rasmus Simonsen, brændevinsbrænder i København. 13.1.1756, no.2, opslag 44.
E: Anne Olufsdatter. LV: Simon Peder Thystrup, der ægter enken. B:
1) Ellen Rasmusdatter.
FM: Peder Bentsen, brændevinsbrænder.

693    Anne Sofie Købke i Klareboderne i København, der døde 3.5.1755, no.3, opslag 47.
Enke efter Niels Hansen Barchmann. snedker, død i august 1745. B:
1) Maren Nielsdatter Barchmann, død i marts 1754. E: Claus Pedersen, bager. 5B:
a Peder Clausen 12
b Anne Sofie Clausdatter 10
c Niels Clausen 9
d Sara Clausdatter 6
e Malene Clausdatter 4
2) Cathrine Malene Nielsdatter Barchmann g.m. Niels Halling, stivelsesfabrikant
3) Hans Jacob Barchmann 22, bagersvend i Ostindien.

694    Kirsten Bodilsdatter i Læderstræde i København, der døde 7.6.1755, no.4, opslag 129.
Enke efter Peder Hansen Møller, snedker.
Testamente af 5.8.1745. A:
1) hans brordatter Mette Rasmusdatter g.m. Niels Pedersen Lind, for godhed mod enken.
I øvrigt kendes arvingerne ikke.

695    Jens Helm, værtshusholder i Store Kongensgade i København. 19.9.1755, no.5, opslag 187.
E: Anne Kirstine. LV: Peder Schmidt, prokurator. B:
1) Laurids Jensen Helm 16, der skal rejse til Vestindien
2) Jacob Jensen Helm 13, i Finmarken i Norge.
FM: født værge Oluf Holm, maler.
Desuden nævnes afdødes steddatter Madam Kronland.
Bevilling til uskiftet bo af 6.3.1750.
Afdøde døde ved påsketide i 1750.

696    Peder Hader, snedker i Prinsensgade på Christianshavn. 13.10.1755, no.6, opslag 228.
Arvinger angives ikke.

697    Opbudsbo i København. 26.9.1755, no.7, opslag 244.
Registrering af fallitbo hos David Isak, jøde i Vestergade i København.

698    Opbudsbo i København. 2.10.1754, no.8, opslag 269.
Registrering af fallitbo hos Jens Spanggaard, urtekræmmer på hjørnet af Dybensgade og Skvaldergården i København.

699    Søren Krakowitz, skibsassistent i Det asiatiske Kompagni, i Strandgade i København, der døde 6.10.1755, no.9. opslag 419.
A:
1) mor [Anne Kirstine Sørensdatter], enke efter Joachim Krakowitz, [skifte 4.2.1748 lbnr.363]
2) bror Michael Krakowitz, på rejse til Vestindien
3) søster Anne Elisabeth Krakowitz.

700    Opbudsbo i København. 9.12.1754, no.10, opslag 459.
Registrering af fallitbo hos Henrik Coppy, brygger i Rosengården i København g.m. Johanne Vestergaard.

701    Simon Pedersen Lund, brændevinsbrænder i Laksegade i København, der døde 23.4.1755, no.11, opslag 2.
Enkemand, forlover med Anne Cathrine Brøndlund. B:
1) Else Margrethe Simonsdatter 16
2) Maren Simonsdatter 15.
FM: farbror Jacob Pedersen Lund, bedemand i Helsingør.

702    Opbudsbo i København. 28.9.1754, no.12, opslag 4.
Registrering af fallitbo hos Jean Valleau, vintapper på hjørnet af Skindergade og Klosterstræde. 28.9.1754, no.12, opslag 4.
Desuden nævnes hans bror Isak Valleau.

703    Frederik Ludvig Svendsen, skriverkarl i Kattesundet i København. 13.1.1755, no.13, opslag 90.
A:
1) mor Helene Cathrine von Lindenqvist i Kolding, enke efter Hans Svendsen, slotsfoged på Koldinghus, begravet Kolding 3.9.1739
2) søster Elisabeth Magdalene Svendsen, døbt Kolding 18.9.1707. Enke efter [Baltser] Bahnsen, rådmand i Kolding, [begravet Kolding 21.5.1749]
3) søster Sofie Marie Svendsen, døbt Kolding 21.3.1709, i Eutin, enke efter Johan Georg Westermann, præst i Ratekau ved Lübeck, [død 12.9.1741]
4) bror Otto Andreas Svendsen, døbt Kolding 28.1.1711, kateket i København Vor Frue, død 16.2.1741, skifte Sokkelund herred provsti 17.2.1741, (se lbnr.703A herunder), [var g.m. Engel Cathrine Kønteberg, død 15.11.1745. Hun blev gift anden gang med Jens Hansen Bøgvad, kapellan i Ringkøbing og Rindum, der efter hendes død blev gift med søsteren Charlotte Ernestine Susanne Svendsen, (arving 9)]. Ingen børn
5) bror Frederik Ludvig Svendsen, døbt Kolding 23.2.1712, begravet Kolding 29.3.1712
6) søster Magdalene Elisabeth Dorthe Svendsen, døbt Kolding 18.10.1714, g.m. Jansen, juvelerer i Eutin
7) bror Christian Carl Svendsen, døbt Kolding 6.4.1717, død 10.3.1753 i Amsterdam. E: Anne Marie. Ingen børn
8) søster Charlotte Ernestine Svendsen, døbt Kolding 27.7.1718, begravet Kolding 5.4.1719
9) søster Charlotte Ernestine Susanne Svendsen, døbt Kolding 21.10.1719, død [Ringkøbing 16.9.1747], ingen børn, var g.m. [Jens Hansen] Bøgvad, kapellan i Ringkøbing og Rindum, død [Ringkøbing 21.3.1755]. [Hans første ægteskab med Engel Cathrine Kønteberg, død 15.11.1745, der var gift første gang med broderen Otto Andreas Svendsen, (arving 4)].
10) søster Johanne Christine Svendsen, døbt Kolding 26.1.1721, i Kolding.
Afdøde blev døbt Kolding 17.8.1713.

703A    Otto Andreas Svendsen, kateket i København Vor Frue kirke. 12.5.1741, fol.638B.
E: Engel Cathrine [Andersdatter] Kønteberg (Kønsberg). A:
1) mor Helene Cathrine von Lindenqvist i Kolding, enke efter [Hans] Svendsen, [slotsfoged på Koldinghus, begravet Kolding 3.9.1739]
2) søster Elisabeth Magdalene Svendsen g.m. [Baltser] Bahnsen, rådmand og byskriver i Kolding
3) søster Sofie Marie Svendsen g.m. Johan Georg Westermann, præst i Ratekau ved Lübeck
4) bror Frederik Ludvig Svendsen, skriverkarl i København
5) søster Magdalene Elisabeth Dorthe Svendsen 25, i Ratekau
6) bror Christian Carl Svendsen, 23, farer til søs
7) søster Charlotte Ernestine Susanne Svendsen 21, i Kolding
8) søster Johanne Christine Svendsen 19, i Kolding.
Afdøde døde 16.2.1741.
(Denne kopi fra Sokkelund herreds gejstlige skifteprotokol er en del af skiftet lbnr.703).

704    Opbudsbo i København. 19.12.1754, no.14, opslag 205.
Registrering af fallitbo hos Abraham Basballe, hørkræmmer på Amagertorv i København.

705    Anne Marie Harmsted på Nytorv i København. 5.10.1755, no.15, opslag 260.
Enke efter Peder Lauridsen, brygger. B:
1) Elisabeth Lauridsen 22
2) Herman Lauridsen 21, i Vestindien
3) Jacob Lauridsen 18
4) Ulrik Lauridsen 15
5) Martha Abigael Lauridsen 11.
FM: Claus Fortmann, tobaksspinder.

706    Hans Nielsen Lej, brændevinsbrænder i Norgesgade i København, der døde 31.10.1755, no.16, opslag 320.
Enkemand. B:
1) Birthe Kirstine Lej 21, i Nyborg på Fyn
2) Niels Lej, islandsk arbejdskarl
3) Peder Lej 16
4) Frederik Lej 15
5) Hedvig Lej 13.
FM: Laurids Borel, skriver i Pramlauget.

707    Opbudsbo i København. 23.4.1755, no.17, opslag 355.
Registrering af fallitbo hos Anton Kahlau (Kalow), nagelsmed i Store Kongensgade i København.

708    Niels Bysted, købmand i Laksegade i København. 16.5.1755, no.18, lbnr.553.
Enkemand efter Johanne Steffensdatter.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes et afkald af 19.12.1738 fra afdødes kones søster Lisbeth Steffensdatter, enke efter Melvin.
Afdøde døde i Helsingør.

709    Ellen Hansdatter Vandel på hjørnet af Kattesundet og Slutterigade i København. 13.12.1755, no.19, opslag 2.
Arvinger kendes ikke.

710    Opbudsbo i København. 15.10.1755, no.20, opslag 38.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Lind, guldsmed i Store Grønnegade i København.

711    Peder Mule Nansen, lærling i Det asiatiske Kompagni i København. 9.12.1755, no.21, opslag 76.
A:
1) bror Morten Bohn Nansen, i udlandet
2) bror Ancher Anton Nansen i København
3) søster Agnethe Elisabeth Nansen i Rønne på Bornholm
4) halvbror Hans Nansen, kaptajn
5) halvsøster Elisabeth Magdalene Nansen g.m. Ancher Anton Møller, landsdommer på Bornholm.

712    Jens Olufsen Bøtcher, murer i Store Helliggejststræde i København. 27.10.1755, no.23, opslag 80.
A:
1) mor Karen Madsdatter, enke efter Oluf Jensen Bøtcher, guldsmed
2) Mathias Olufsen Bøtcher, guldsmed
3) Hans Olufsen Bøtcher, guldsmed i København, død. 2B:
a Christian Hansen Bøtcher 18, murerdreng
b Hans Arnold Hansen Bøtcher 12.

713    Cathrine Fogh, ugift i præstegården ved Nikolaj kirke i København, der døde 4.12.1755, no.24, opslag 179.
A:
0) forældre [Laurids Nielsen Fogh, født Kolding 4.5.1656. Forvalter over grevskabet Samsø, tolder 1681-1687, rådmand og brygger i København, begravet København Helliggejst 5.12.1735 og Kirsten Hansdatter Leegaard, begravet København Helliggejst 3.7.1732]
1) bror Andreas Fogh til Kragerupgård [i Ørslev sogn] på Sjælland
2) bror Hans Fogh, viceborgmester, der døde [marts 1756]
3) søster Kirsten Fogh gift [København Helliggejst 30.5.1731] med Frederik Jørgen Leegaard, kommandørkaptajn i København
4) søster Anne Fogh g.m. Nikolaj [Brodersen] Brorson, præst i København Nikolaj.
Fars første ægteskab med [Karen Jensdatter, datter af Jens Rasmussen og Margrethe Poulsdatter i Vadstrupgård i Onsbjerg sogn, død 15.3.1685. Hendes første ægteskab med Mikkel Mouridsen, skipper og handelsmand på Vadstrupgård, død 1679]
5) halvsøster Elisabeth Margrethe Fogh gift [København Helliggejst 25.5.1707] med Erik [Nielsen] Krag, præst i Ørslev og Solbjerg.
Mors første ægteskab med [Anders Gregersen Romer (Rømer), gift 6.6.1675]
6) halvbror Gregers Romer, branddirektør i København. død, [gift København Helliggejst 2.4.1703 med Marie Cathrine Backe]. 5B:
a Johannes Romer i Kongsberg, død. 1B:
1 Laurids Johansen Romer 5
b Bartram Romer, købmand på Kina, død. 1B:
1 Marie Cathrine Romer 13, i København
c Christine Romer g.m. Hartmann, kammerråd, begge døde. 2B:
1 Johanne Christine Hartmann, enke efter Kones, skoleholder i Roskilde
2 Christoffer Hartmann 25, i Flensborg
d Johanne Marie Romer g.m. [Jacob Johansen] Hyphoff, præst i Nykøbing Sjælland
e Maren Romer 40, i København
7) halvsøster Kirsten Romer, død [i Gladsakse], [skifte København amt skifteprotokol 1738-1753 den 13.9.1737 fol.2B lbnr.13], var g.m. [Jacob] Lerche, postforvalter i København, [død 19.4.1721]. 6B:
a Laurids Lerche, galanterikræmmer i København
b Kirsten Lerche gift [Ørslev 27.11.1715] med Christian Christoffer [Frandsen] Reenberg, præst i Finderup på Sjælland
c Christine Lerche g.m. Niels Knudsen, købmand i Nyborg
d Christiane Lerche, g.m. [Hans Kaj Pedersen] Lagesen, præst i Viby og Tiset ved Århus
e Ingeborg Lerche 40
f Else Margrethe Lerche, [død Lyngby, skifte Københavns amt 20.1.1747 lbnr.48]. E: [Nikolaj Baltsersen,kaptajn]. Første ægteskab med Hans Clausen, [gift Ørslev 27.11.1720], [skifte Københavns amt 25.11.1739 lbnr.26]. 6B:
1 Amalie Margrethe Clausen g.m. Laurids Rude, urtegårdsmand på Sorgenfri Slot
2 Anne Christine Clausen g.m. [Peder] Grove [Valentinsen] Beyer, præst i Glumsø og Bavelse
3 Jacobine Clausen g.m. Nikolaj Beyer på Kongsholm [i Hanning sogn] ved Ringkøbing
4 Birgitte Christine Clausen g.m. Peder Rist, borgmester i Næstved
5 Marie Dorthe Clausen g.m. Jens Wedege, brygger i København
6 Claus Hansen Clausen 24.
Litteratur:
1 Tilføjelser og rettelser vedrørende slægterne Romer, Lerche og Fogh af H. F. Grandjean i: Personalhistorisk Tidsskrift 1907 side 290-292.
2 Danske toldembedsmænd 1660-1920 af Michael Bach. Heri: Toldere på Samsø

714    Christen Ernst, koksmath i København. 29.6.1756, no.25, opslag 243.
Arvinger angives ikke.

715    Marie Elisabeth Nielsdatter, ugift tjenestepige i Store Kongensgade. 25.2.1756, no.26, opslag 247.
Uden ægteskab B:
1) Mette Sofie, døbt Gauerslund 7.2.1751.
Barnet opdrages hos afdødes forældre Niels Christensen og Mette Hansdatter i Gauerslund.

716    Jens Andersen Bondo, brændevinsbrænder i København. Skifte sluttet 13.7.1756. no.27, opslag 265.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Peder Pedersen. B:
1) Andreas Jensen Bondo, student.
(Konceptskifte lbnr.2550).

717    Opbudsbo i København. 6.3.1756, no.28, opslag 270.
Registrering af fallitbo hos Nikolaj Christensen, auktionsmand på Gråbrødre Torv i København.
Desuden nævnes hans hustrus bror Høj, sværdfeger.
(Konceptskifte lbnr.2554).

718    Anne Marie Christensdatter i Lille Købmagergade i København, der døde 29.3.1756, no.29, opslag 301.
Enke efter Mads Jensen, kromand. B:
1) Anders Madsen, bødker
2) Christen Madsen, skibstømrer
3) Jens Madsen, skrædder i Maribo
4) Margrethe Madsdatter. enke efter Mogens Nielsen, brændevinsbrænder
5) Anne Madsdatter, enke efter Jens Olufsen Krabbe
6) Marie Madsdatter, død. E: Niels Jensen Hald, brændevinsbrænder. 1B:
a Jens Nielsen Hald 12.
(Konceptskifte lbnr.2555).

719    Anne Kirstine Andersdatter Torp, ugift i Store Strandstræde 12.2.1756, no.30, opslag 2.
A:
1) mor Anne Jensdatter, enke efter afdødes far Anders Nielsen, snedker i Rudkøbing
2) bror Rasmus Andersen i Humble
3) bror Niels Andersen, skræddersvend i Humble
4) søster Anne Margrethe Andersdatter
5) søster Dorthe Andersdatter g.m. Christen Christoffersen, feldbereder i Rudkøbing.
Mors første ægteskab med [Rasmus Andersen Strynbo, skifte Rudkøbing 24.1.1721 lbnr.325]
6) halvbror Anders Rasmussen i Pederstrup på Langeland
7) halvsøster Johanne Marie Rasmusdatter, enke efter Jens Rebslager i Rudkøbing.
Afdøde, der blev døbt i Rudkøbing 24.11.1734, døde 10.2.1756.
(Konceptskifte lbnr.2550).

720    Casper August Zincher, overmester i Det asiatiske Kompagni. 13.7.1756, no.31, opslag 54.
Arvinger angives ikke.

721    Mathias Nielsen, skibstømrer i Store Helliggejststræde i København. Skifte sluttet 3.8.1756, no.32, opslag 94.
A:
1) mor Ellen Pedersdatter, enke efter Niels Madsen, skibstømrer
2) bror Jens Nielsen, skibstømrer
3) søster Elisabeth Nielsdatter.
Begyndelsen af skiftet mangler på nettet.
(Konceptskifte lbnr.2563).

722    Gudmand Knudsen, tobaksspinder på Bjørn Plads på Christianshavn. 21.2.1756, no.33, opslag 115.
Enkemand efter Anne Margrethe Rasmusdatter. B:
1) Peder Gudmandsen Rosendal. værtshusmand
2) Karen Gudmandsdatter g.m. Anders Madsen Helsted, grovsmed
3) Kirsten Gudmandsdatter 17.
(Konceptskifte lbnr.2564).

723    Anton Sørensen, handskemager i København. Skifte sluttet 10.8.1756, no.34, opslag 146.
Enkemand. B:
1) Søren Antonsen, handskemager
2) Anne Kirstine Antonsdatter g.m. Ulrik Olufsen, handskemager
3) Karen Antonsdatter g.m. Jens Nielsen Fjeldsted, visiterer
4) Anne Marie Antonsdatter, død, var g.m. Knud Andersen, handskemager. 2B:
a Karen Knudsdatter 13
b Birthe Knudsdatter 12.
(Konceptskifte lbnr.2565).

724    Opbudsbo i København. 13.2.1756, no.35, opslag 149.
Registrering af fallitbo hos Johan Høhne, guldsmed i Frederiksberggade i København.
Desuden nævnes:
1 hans afdøde far Henrik Høhne
2 hans bror Henrik Høhne, foged i Inderøens fogderi i Norge
3 hans afdøde søster Abel Cathrine Høhne.
(Konceptskifte lbnr.2570).

725    Kirsten Hansdatter i Adelgade i København, der døde 10.3.1756, no.36, opslag 2.
Enke efter Henrik Christoffer Ahlefeldt, fanesmed. B:
1) Christian Frederik Ahlefeldt, dugmagersvend
2) Else Marie Ahlefeldt g.m. Thibord Malmstrøm, livgarder
3) Sara Dorthe Ahlefeldt 27.
FM: Hans Jespersen Ahlefeldt.
(Konceptskifte lbnr.2574).

726    Opbudsbo i København. 17.8.1756, no.37, opslag 57.
Registrering af fallitbo hos Heyman Goldschmidt, jøde.
(Konceptskifte lbnr.2578).

727    Christen Andersen Astrup, ugift hosekræmmer ved Gammelstrand i København, der døde 4.1.1756, no.38, opslag 59.
Testamente af 17.12.1755. A:
0) forældre Anders Christensen Astrup, [begravet Faster 17.11.1720] og Maren Jespersdatter, [begravet Faster 5.8.1740].
Mor gift anden gang [Faster 26.3.1722] med Niels Jensen Astrup.
1) halvbror Anders Nielsen Astrup
01) farbror Peder Christensen Tranmose, død. 7B:
1) Oluf Christian Tranmose i Debelmose i Sønder Borris sogn
2) Christen Pedersen Tranmose i Ålborg
3) Bennet (Benedikte) Pedersdatter Tranmose g.m. Christen Mogensen, degn i Tim
4) Karen Pedersdatter Tranmose g.m. Peder Jørgensen, skomager i Holstebro
5) Margrethe Pedersdatter Tranmose i Holstebro
6) Kirstine Margrethe Pedersdatter Tranmose i Majgård i Mejrup sogn, enke efter Anders Christensen Majgaard
7) Kirsten Pedersdatter Tranmose i Ringkøbing
02) farbror Søren Christensen g.m. Mette Christensdatter i Pårup i Assing sogn, begge døde. 1B:
1) Kirsten Sørensdatter, døbt Assing 25.7.1708, i Abildtrup i Vorgod sogn, enke efter Mikkel Christensen Abildtrup
03) faster Anne Christensdatter, død for 2 år siden, var g.m. Christen Pedersen Uglbjerg (Ugelbjerg). 2B:
1) Christen Christensen Uglbjerg i Skindbjerg i Dejbjerg sogn
2) Karen Christensdatter g.m. Mads Jespersen i Skindbjerg
04) morbror Jens Jespersen [Amtrup (Amdrup)], død, var g.m. [Mette Andersdatter]. 1B:
1) Mette Jensdatter Amtrup 22, i København
[Mette Andersdatters første ægteskab med Laurids Lauridsen, brændevinsbrænder]. 1B:
2) [Else Cathrine Lauridsdatter Egeris] g.m. Niels Jørgensen Stræt, hørkræmmer. Deres 4B:
a Mette Margrethe Nielsdatter 9
b Johanne Dorthe Nielsdatter 5
c Marie Elisabeth Nielsdatter 2
d Jørgen Nielsen Stræt 9 mdr
05) moster Maren Jespersdatter [Amtrup], [skifte Kalundborg 14.2.1731 lbnr.344], var g.m. Christen [Hansen] Alrum, skrædder, [skifte Kalundborg 13.5.1735 lbnr.384]. 1B:
1) Anne Birgitte Christiansdatter i København
06) Laurids Pedersen Vorgod 19, afdødes tjenestedreng.
(Sml. lbnr.474)
(Konceptskifte lbnr.2579).

728    Opbudsbo i København. 20.6.1755, no.39, opslag 181.
Registrering af fallitbo hos Peder Nielsen Trige, brygger i København.
Desuden nævnes hans bror Niels Nielsen Trige, bager.

729    Rasmus Thrane, prokurator i Fortunstræde i København. 22.3.1756, no.40, opslag 520.
A:
1) bror Niels Thrane, værtshusholder på egene og øvrige arvingers vegne.

730    Registrering i København. 25.6.1756, no.41, opslag 595.
Registrering i boet hos Karen Thomasdatter, der var dømt for rufferi ved Højesteret til kagstrygning og indsættelse til arbejde i Børnehuset på livstid ved søn Wefling.

731    Johan Frederik Krøyer, klædekræmmer på hjørnet af Amagertorv og Helliggejststræde i København. 19.4.1755, no.42, opslag 605.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i stadens arrest, indsat for gæld.
(Konceptskifte lbnr.2582).

732    Opbudsbo i København. 8.3.1756, no.52, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Johan Julius Greben, guldsmed i Silkegade i København.

733    Rosine Christine Brunwand i Strandgade på Christianshavn, der døde 13.7.1756, no.51, opslag 81.
E: Anders Madsen, Hagerup, styrmand på Kina, der formentlig er død.
Hans A:
1) far Mads Christensen, øltapper.
Desuden nævnes hans søster Marie g.m. Hans Thot, skomager.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.

734    Marie Martken i Antonistræde i København. 1.6.1756, no.49, opslag 115.
Enke efter Niels Jensen Wildberg, parykmager.
Af arvinger nævnes A:
1) hans søster Margrethe Wildberg g.m. Niels Krøyer, vintappersvend.

735    Karen Madsdatter, 80 år gammel i Helliggejststræde i København. 21.2.1756, no.46, opslag 142.
Enke efter Oluf Jensen Bøtcher, guldsmed. B:
1) Mathias Olufsen Bøtcher, guldsmed
2) Hans Olufsen Bøtcher, guldsmed, død. 2B:
a Christian Hansen Bøtcher 19, murersvend
b Hans Arnold Hansen Bøtcher 15
3) Jens Olufsen Bøtcher, [skifte 27.10.1755 lbnr.712], død uden børn.

736    Sivert Henriksen Møller, skoflikker ved Vestervold i København, der døde 5.5.1756, no.48, opslag 224.
Enke efter Anne Sofie Sørensdatter. B:
1) Anne Marie Sivertsdatter 11
2) Martha Sivertsdatter 3.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Pedersdatter.

737    Hans Jacob Rodriquetz, assistent i Det almindelige Handelskompagni.
A:
1) far Carl Hans Rodriquetz, degn i Hunseby.
Afdøde, der blev døbt i Vestenskov 8.10.1732, gjorde tjeneste i kolonien Frederikshåb på Grønland, og skiftet efter ham begyndte 14.4.1754.

738    Opbudsbo i København. 11.3.1756, no.45, opslag 271.
Registrering af fallitbo hos Asbjørn Gregorius Fidie, drejer i Strandgade på Christianshavn.

739    Peder Lauridsen Øse, isenkræmmer i København. Skifte sluttet 14.9.1756, no.44, opslag 316.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Frederik Pedersen, garder
2) Martha Johanne Pedersdatter g.m. Johan Peder Balling Becher, kusk
3) Sara Pedersdatter 25
4) Anne Kirstine Pedersdatter, død. var g.m. Baltser Pair, musketer. 1B:
a Anne Kirstine Baltsersdatter.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

740    Hans Jørgen Walther, murersvend i Vognmandsgade i København. 11.6.1756, no.43, opslag 319.
Enkemand efter Esther Andersdatter. B:
1) Hans Hansen Walther 10.
Esther Andersdatters første ægteskab med Niels Mortensen, murersvend. B:
1) Christian Nielsen 13.
FM: Lorents Terkildsen, murersvend.
Afdøde var forlovet med Gertrud Hansdatter.

741    Peder Serup, møller i Gothersgade i København. 26.6.1756, no.53, opslag 335.
Enken var rejst væk for 5 år siden, uvist hvorhen. B:
1) Jørgen Serup, isenkræmmersvend
2) Gotfrida Elisabeth Serup, død. E: Peder Ludvig Svane i Esrum mølle
3) Anne Serup. enke efter Mads Pedersen, møller i Pilegård mølle i Jylland.
Afdøde, der døde 22.6.1756, blev begravet på Trinitatis kirkegård.

742    Christen Lauridsen Bjørn, assistent i Det almindelige Handelskompagni i København. 28.9.1756, no.54, opslag 355.
Af arvinger angives A:
1) bror Peder Bjørn.
Afdøde gjorde tjeneste i kolonierne på Grønland.

743    Jens Jacobsen Koch, sejlmager i Lille Kongensgade i København. 18.5.1756, no.55, opslag 375.
A:
1) far Jacob Jensen Koch, fisker i Nibe.
Desuden nævnes afdødes farbror Jens Jensen Koch, lysestøber, hvos hvem afdøde logerede.
Afdøde døde i Vestindien.

744    Andreas Fuchs, underassistent i Det asiatiske Kompagni i København. 16.11.1756, no.56, opslag 391.
A:
0) forældre [Fuchs, løjtnant og Dorthe Baden], begge døde
1) bror Christian Carl Frederik Fuchs, magister
2) søster Judith Magdalene Fuchs.
Afdøde døde 6.6.1752 i Trankebar.
(Se skifte efter afdødes morbror Mogens Jacobsen Baden, præst i Borup og Kimmerslev, skifte Ramsø herred gejstlig 7.12.1743 lbnr.9)

745    Anne Sofie Mørch i København. Skifte sluttet 23.11.1756, no.57, opslag 398.
Enke efter Johan Markus Viander. B:
1) Birgitte Cathrine Viander 23
2) Peder Nikolaj Viander 19.
FM: Johan Hørner, skildrer.

746    Iver [Lauridsen] Grøngaard, rådmand i København. Skifte sluttet 23.11.1756, no.58, opslag 401.
Enke efter Dorthe Broch. B:
1) Anne Elisabeth Grøngaard g.m. Nikolaj Hoffgaard, islandsk købmand
2) Mette Kirstine Grøngaard g.m. Carl Jensenius, doktor
3) Johannes Grøngaard 22
4) Laurids Grøngaard 19
5) Anne Mette Grøngaard 17.
[Afdøde var søn af Laurids Lauridsen Grøngaard, præst i Asminderød og Grønholt, skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 18.6.1721 lbnr.67 og Anne Dorthe Meller].
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

747    Niels Christensen Sædov bryggersvend i København. 13.12.1755, no.60, opslag 414.
A:
0) forældre [Christen Lassen og Anne Madsdatter] i Sædde i Mellerup sogn i Dronningborg rytterdistrikt, [skifte Dronningborg rytterdistrikt 26.6.1753 lbnr.500]
1) bror Mads Christensen i Randers
2) bror Rasmus Christensen i Sædde
3) bror Hans Christensen i Sædde
4) søster Maren Christensdatter
5) søster Kirsten Christensdatter.
FM: Rudolf Henrik Grøn.

748    Opbudsbo i København. 10.7.1754, no.61, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Johan Freuchen Bag Børsen i København.

749    Niels Pedersen Lund, murersvend og hustru Anne Cathrine Pedersdatter i København. Skifte sluttet 30.11.1756, no.62, opslag 200.
B:
1) Frederik Nielsen Lund, murersvend
2) Peder Nielsen Lund, murersvend
3) Erik Nielsen Lund 14
4) Lisbeth Nielsdatter Lund 30
5) Kirsten Nielsdatter Lund 24
6) Dorthe Nielsdatter Lund 20.
Arv i boet efter [Johan Boppenhausen, bogbinder, død 1740] til 5B:
1) Johan Christoffer Boppenhausen, bogbinder
2) Jacob Vilhelm Boppenhausen, bogbinder
3) Johan Boppenhausen 20 år i 1746, student
4) Dorthe Marie Boppenhausen
5) Engelke Marie Boppenhausen.

750    Peder Pedersen Lund, 8 år gammel i København. 30.11.1756, no.63, opslag 206.
A:
1) mor Karen Sofie Clausdatter Horn g.m. Isak Gertsen, silkevæversvend. Mors første ægteskab med afdødes far Peder Lund, undergraver i Nikolaj kirke i København
2) halvbror Hans Isaksen 1.
Afdøde, der blev døbt København Nikolaj 7.10.1748, døde 6.11.1756 og blev begravet på Nikolaj urtegård.

751    Clara Bay i Admiralgade på hjørnet af Boldhusgade og Admiralgade i København. 10.6.1756, no.64, opslag 215.
Enke efter Jens Rasmussen Fischer, købmand, død for 10 år siden.
Testamente af 30.7.1739.
Hans A:
0) forældre Rasmus Jensen Fischer og Maren Nielsdatter i Tårup [i Auning sogn] på Gammel Estrup gods
1) søster Gertrud Rasmusdatter g.m. Christen Berntsen i Tårup, begge døde. Deres 2 børn: en søn og en datter, er også døde, uden børn
2) halvbror Niels Jensen Fischer i Tøjstrup [i Vejlby sogn i Sønderhald herred], død. 5B:
a Jens Nielsen Fischer i Ribe
b Søren Nielsen Fischer på Gisselfeld
c Peder Nielsen Fischer i København
d Maren Nielsdatter Fischer g.m. Rasmus Jacobsen Lindemann i Tøjstrup på Gammel Estrup gods
e Maren Nielsdatter Fischer g.m. Morten Thomsen i Øster Alling på Gammel Estrup gods
3) halvsøster Anne Jensdatter, død, var g.m. Esben Rasmussen i Hollandsbjerg. 1B:
a Maren Esbensdatter, enke efter Niels Markussen i Hollandsbjerg.
Hendes A:
1) hendes arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes afdødes søster Sabine Elisabeth g.m. Schmidt, vinhandler, begge døde.

752    Oluf Andersen, slagter i Studiestræde i København. 25.6.1756, no.65, opslag 320.
Enkemand efter Signe Mathiasdatter. B:
1) Lisbeth Cathrine Olufsdatter 5.
FM:
1 morbror Christian Mathiassen Lange
2 morbror Niels Mathiassen Lange.
Afdøde døde 24.6.1756.
Desuden nævnes afdødes stedfar Anders Pedersen, slagter.

753    Else Lauridsdatter i Sofiegade på Christianshavn. 19.7.1756, no.66, opslag 348.
Enke efter Hans Pog, arbejdsmand.
Testamente af 21.2.1754. A:
1) Adrian Pog g.m. Signe Cathrine Rabe i Dronningensgade på Christianshavn.
Afdøde døde 18.7.1756.

754    Elisabeth Carstensdatter i København. Skifte sluttet 7.12.1756, no.67, opslag 2.
Enke efter Jens Rasmussen, bager. B:
1) Gert Jensen, bager, død. 1B:
a Cecilie Gertsdatter 14.
FM: stedfar Vilhelm Ravn
2) Rasmus Jensen, bager, død. 3B:
a Jens Rasmussen 16
b Cort Lagen Rasmussen 14
c Peder Falkenberg Rasmussen 11.
FM: stedfar Christen Rasmussen, bager
3) Sara Jensdatter g.m. Henrik Poulsen, bager.

755    Marianne i København. Skifte sluttet 7.12.1756, no.68, opslag 5.
Enke efter Theodor Bergmann Bredal, styrmand.
Første ægteskab med Samuel Bitsch, skibskaptajn i England. 1B:
a Betty Bitsch 12.
FM: Niels Thomsen Søberg.

756    Christian Gotfred Hess, prokurator i Kompagnistræde i København. 26.2.1753, no.69, opslag 8.
E: Marie Sofie Krag. A:
1) far Gotfred Christian Hess.
Desuden nævnes afdødes bror Michael Hess.
Af enkens første ægteskab B:
1) Kirstine Marie Broch.

757    Opbudsbo i København. 14.9.1755, no.70, opslag 161.
Registrering af fallitbo hos Andreas Mathiassen, bager i Kongensgade på Christianshavn.

758    Søren Sørensen Antvorskov, skipper i København. Skifte sluttet 14.12.1756, no.71, opslag 246.
Enkemand. B:
1) Jens Sørensen Antvorskov, skipper
2) Marie Cathrine Sørensdatter g.m. Søren Leonhardt Distel
3) Gertrud Sørensdatter 24.

759    Mette Andersdatter Lund Ved Nørreport i København. 12.5.1756, no.72, opslag 249.
Enke efter Jens Nielsen, portner.
Testamente af 28.10.1753.
Arvinger kendes ikke, dog nævnes afdødes mands bror Knud Nielsen, vintapper.

760    Johannes Pedersen Kistrup, snedkersvend på Kultorvet i København. 8.6.1756, no.73, opslag 284.
A:
0) forældre Peder Christensen i Plejelt [i Tikøb sogn] i Kronborg amt, staldkarl i kongens stalde og Anne Pedersdatter
01) moster Maren Pedersdatter, død. 2B:
1) Oluf Pedersen i Horserød [i Hornbæk sogn]
2) Margrethe Pedersdatter i Plejelt
02) morbror Laurids Pedersen i Plejelt Kro, der flyttede til København og død der sidste sommer. 4B:
1) Peder Lauridsen, tømrersvend på Fredensborg
2) Christen Lauridsen, arbejdskarl på Fredensborg
3) Margrethe Lauridsdatter g.m. Peder Tømrer i Hillerød
4) Marie Lauridsdatter g.m. en ostindiensfarer der bor i Fredensborg
03) moster Birthe Pedersdatter, død. 2B:
1) Peder Lauridsen i Ålsgårde {i Hellebæk sogn]
2) Søren Lauridsen i Helsingør
04) mors halvsøster Margrethe Pedersdatter, død. 4B:
1) en søn i Kronborg amt
2) en datter i Vemmeløse [i Gimlinge sogn]
3) en søn, død, der efterlader 3 børn: en søn og 2 døtre
4) en søn i Vemmeløse.
Afdøde døde 7.6.1756.

761    Barbara Margrethe Henriksdatter i København. Skifte sluttet 21.12.1756, no.74, opslag337.
E: Laurids Falch, skrædder. B:
2) Henrik Falch 16
3) Herman Falch 14.
FM: Claus Buch, porcelænshandler.
Første ægteskab med Peder Davidsen Vraaby, murersvend. B:
1) Else Cathrine Vraaby g.m. Nikolaj Pedersen, knapmager.

762    Bent Pedersen, hattemager i København. Skifte sluttet 21.12.1756, no.75, opslag 340.
Arvinger angives ikke.

763    Hans Henrik Ewald, kok på Kina, i København. Skifte sluttet 21.12.1756, no.76, opslag 343.
E: Maren Arentsdatter. B:
1) Inger Kirstine Hansdatter Ewald 12.
FM: Daniel Clausen, skomager.

764    Anne Bostrup i København. 21.12.1756, Skifte sluttet 21.12.1756, no.77, opslag 346.
E: Christen Jensen, brændevinsbrænder, der er indsat i Pesthuset på grund af afsindighed. B:
1) Jens Christensen 12
2) Ellen Kirstine Christensdatter 10.
FM: Jens Christensen Ahnborg.

765    Filip Ernst Lund, billedhuggersvend i Hummergade i København. 31.10.1756, no.78, opslag 351.
Arvinger angives ikke.

766    Frederik Vilhelm Ebeling, kommissionsmand i Prinsensgade på Christianshavn, der døde 18.9.1755, no.79, opslag 357.
A:
0) forældre Henrik Ebeling, købmand og Sofie Raben i Gera i Vogtland [i Thüringen] i Tyskland, begge døde
1) bror Justus Gotlieb Ebeling, født 5.8.1706, købmand i Gera
2) søster Sofie Gottwart Ebeling, født 2.7.1709 gift 13.11.1727 med Bodenburg, rektor i Berlin
3) søster Henriette Christiane Ebeling, født 28.11.1711, enke efter Johan Baptista Fritz i Gera. De blev gift 12.11.1733
4) bror Henrik Ebeling, født 22.4.1714, købmand i Gera.
Afdøde blev født i Gera 17.12.1707.

767    Peder Pedersen Frølund, brændevinsbrænder i Skidenstræde i København. 26.6.1756, no.80, opslag 2.
E: Maren Rasmusdatter, i Pesthuset på grund af sindets svaghed. B:
1) Peder Pedersen, snedkerdreng 21
2) Marie Frølund 17.

768    Christian Fabricius, købmand på Nytorv i København, der døde 16.8.1756, no.81, opslag 57.
Enkemand efter Marie Magdalene Fritz. B:
1) Frederik Christian Fabricius 10
2) Søren Fritz Fabricius 5.
FM: Hans Christian, arbejdskarl ved Søretten.
Desuden nævnes afdødes søster Johanne La Tour i Vartov.

769    Niels Andersen, arbejdskarl i København. Skifte sluttet 28.12.1756, no.82, opslag 119.
Arvinger kendes ikke.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

770    Johan Andreas Høpfner, brændevinsbrænder i Enhjørninggade i Nyboder i København, der døde 12.9.1756, no.83, opslag 135.
B:
1) Nikolaj Høpfner, parykmager
2) Carl Frederik Høpfner, regimentsfeltskær i Sachsen
3) Christian Jørgen Høpfner
4) Constantin Høpfner
5) Anne Margrethe Høpfner g.m. Jørgen Gramsen, matros.

771    Kirsten Bay i København. Skifte sluttet 28.12.1756, no.84, opslag 163.
Enke efter Oluf Pedersen, marketender. B:
1) Jens Olufsen 3.
FM: Hans Olufsen, værtshusmand.

772    Jacque Damien, kammertjener i gangen i Vingårdstræde i København, der døde 30.9.1756, no.85, opslag 166.
Arvinger kendes ikke.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1757773    Opbudsbo i København. 1.7.1755, no.1.opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Karen Steffensdatter, enke efter Niels Sørensen Trige, brygger i Strandgade på Christianshavn ved søn Peder Trige, brygger.

774    Christian Lindemann, vintapper i Vestergade i København, der døde 6.10.1755, no.2, opslag 82.
Enkemand efter Dorthe Margrethe Regelsen. B:
1) Vendel Cathrine Lindemann 20
2) Martha Magdalene Lindemann 17.
FM. farbror Lindemann, kammerråd.

775    Rasmus Rasmussen, tømrer i Regnegade i København. 15.12.1751, no.3, opslag 256.
Enkemand efter Johanne Cathrine Brandt. B:
1) Rasmus Rasmussen 7.
FM: født værge Ernst Brandt.

776    Markus Wettering, kinafarer i Landemærket i København. 10.4.1756, no.4, opslag 364.
A:
1) mor Anne Elisabeth, enke efter Jacob Wettering i Flensborg
2) bror Jacob Wettering, musketer
3) bror Christian Ditlev Wettering, feldberedersvend i Flensborg.

777    Jes Almstrup i København. Skifte sluttet 8.2.1757, no.5, opslag 412.
Enkemand efter Sofie Amalie Holm. B:
1) Hans Almstrup 23, student
2) Dorthe Sofie Almstrup 20.
(Sønnen blev degn i Snesere).

778    Opbudsbo i København. 10.10.1755, no.6, opslag 415.
Registrering af fallitbo hos Ejler Peder Schiøler, hørkræmmer på hjørnet af Vestergade og Store Lars Bjørnstræde i København gift med Anneke.

779    Opbudsbo i København. 24.11.1755, no.7, opslag 483.
Registrering af fallitbo hos Casper David Strahlendorff, bager i Vimmelskaftet gift med Johanne Lauridsdatter.

780    Gisbert von Hemert (Hemmert), vinhandler i Norgesgade i København, der døde 25.8.1755, no.8, opslag 2.
Enkemand efter Anne Bech.
Hans A:
1) bror Just von Hemert i København
2) søster Charlotte Amalie von Hemert g.m. Robert Mc Cullough, doktor, begge døde. 3B:
a Peder Mc Cullough, doktor i London, død. 5B:
1 Ludvig Alexander Mc Cullough, født 15.11.1730
2 Anne Marie Mc Cullough, født 4.9.1734
3 Jeanne Magdalene Mc Cullough, født 24.9.1735
4 Susanne Mc Cullough, født 2.8.1736
5 Dickson Mc Cullough, en søn, født 20.7.1739
b Anton Mc Cullough, apoteker i London
c Susanne Mc Cullough, enke efter Anton Jean, vinhandler
3) søster Marie von Hemert g.m. Thomas Mc Cullough, begge døde. 1B:
a Johan Mc Cullough, superkargo på Kina
4) søster Arnolde von Hemert g.m. Jean Jean junior, begge døde. 4B:
a Susanne Jean g.m. Abel la Font, spejlfabrikant i København
b Anne Margrethe Jean g.m. Martin van Docken, fabrikant i Lyngby i Københavns amt
c Elisabeth Jean g.m. Isak Mistacher, vinhandler i Hamborg
d Marie Jean i København.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Johan Ackermann, vinhandler, skifte 20.7.1725. B:
1) Anne Ackermann g.m. Olfert Fischer, schoutbynacht
2) Amalie Ackermann g.m. Claus Olrog, renteskriver.

781    Opbudsbo i København. 20.9.1756, no.9, opslag 102.
Registrering af fallitbo hos Reint Hermann, hyrekusk i Læderstræde i København.

782    Peder Franck, kirurg i Det almindelige Handelskompagni i København. 26.10.1756, no.10A, opslag 132.
A:
1) mor Cathrine Schultz i Göllenau, enke efter Frederik Franck
2) bror Gotfred Franck 40, sergent i preussisk tjeneste
3) søster Cathrine Franck42, g.m. Johan Daniel Bussin i Stettin
4) søster Anne Regine Franck, død, var g.m. Lohmann, kirurg i Schwinemünde, der efterlader en datter på 14 år.

783    Johan Christian Ludvig, spejlmager i Gothersgade i København, der døde 18.1.1757, no.10B. opslag 149.
E: Mette Pedersdatter. B:
1) Sidse Marie Johansdatter.
FM: Søren Nielsen Glud, skomager.
Afdøde logerede i Jacob Frederik Ludvig, spejlmagers enkes hus.

784    Opbudsbo i København. 10.2.1756, lbnr.11, opslag 163.
Registrering af fallitbo hos Laurids Ottesen, brændevinsbrænder i Sankt Pederstræde på hjørnet af Lars Bjørnstræde i København.

785    Karen Christoffersdatter Fabricius i København. Skifte sluttet 1.3.1757, no.12, opslag 245.
Enkemand efter Niels Joensen, guldsmed. B:
1) Christoffer Joensen, guldsmed
2) Jonas Henrik Joensen, guldsmed
3) Marie Nielsdatter g.m. Jens Henriksen Mundt, stadskaptajn
4) Dorthe Kirstine Nielsdatter, død. Første ægteskab med Niels Lauridsen, guldsmed. B:
a Cathrine Augusta Nielsdatter 17
b Hans Henrik Nielsen 16
c Anne Margrethe Nielsdatter 15.
Dorthe Kirstine Nielsdatter andet ægteskab med Nikolaj Linde. B:
d Marie Elisabeth Nielsdatter 12
e Niels Nikolajsen 10
f Lorents Nikolajsen 9
5) Mette Sofie Nielsdatter, [skifte 9.101753 lbnr.563], var g.m. Søren Bay, guldsmed, [skifte 15.3.1753 lbnr.552]. 1B:
a Cathrine Dorthe Sørensdatter 2.

786    Opbudsbo i København. 26.6.1755, no.13, opslag 251.
Registrering af fallitbo hos Johan Conrad Schmidt, vintapper uden for Nørreport i København g.m. Johanne Eleonora.

787    Opbudsbo i København. 29.12.1755, no.14, opslag 325.
Registrering af fallitbo hos Christian Ulrik Zelling, vintapper i Nørregade i København.

788    Hans Frederik Lange, brygger ved Nyhavn Kanal i København. 21.3.1756, no.15, opslag 2.
Enkemand efter Lucie Christiansdatter.
Testamente af 14.8.1724.
Hans A:
1) søster Anne Kirstine Lange g.m. Edvard Kellermann. Hendes B:
a Marie Dorthe Lyttemandsdatter g.m. Jacob Lauridsen
2) søster Bodil Lange g.m. Georg Scharffenberg, begge døde. 1B:
a Johanne Justine Scharffenberg
3) halvsøster Johanne Marie Lange, død. E: Filip Jacob Zalathe, vinkyper. 5B:
a Peder Jacob Zalathe
b Nikolaj Frederik Zalathe
c Anne Elisabeth Zalathe
d Lucie Sabine Zalathe
e Eleonora Lucie Zalathe.
Hendes A:
0) far [Christian Kjær, brygger i København, død]
1) søster Elisabeth Kjær g.m. Niels Tietgen, urtekræmmer i København
2) søster Vendel Kjær g.m. Johan Henrik Løve, hattemager
3) søster Agnethe Kjær, død [20.8.1750]. E: [Johan Christoffer] Ordorff, præst i Grumtoft i Holsten. 2B:
a Frederik Georg Ordorff, student
b Mette Adelheit Ordorff 16.

789    Peder Hansen Hollænder, svend på Raffinaderiet i København. 28.12.1756, no.16, opslag 521.
Arvinger angives ikke.

790    Opbudsbo i København. 20.12.1755, no.17, opslag 530.
Registrering af fallitbo hos Richard Nygaard, vintapper i Vimmelskaftet i København.

791    Karen Mortensdatter i Gothersgade i København, der døde 24.10.1756, no.18, opslag 64.
Enke efter Laurids Poulsen, islandsk købmand.
Testamente af 31.12.1742.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) bror Zimmerberg, død. 5B:
a Johan Frederik Zimmerberg, kongelig Notarius i Simrishamn i Sverige
b Gustav Zimmerberg, viceherredshøvding i Lund
c Christian Zimmerberg, kongelig svensk Auskultant
d Cathrine Zimmerberg
e Charlotte Libine Zimmerberg i Simrishamn
2) søster [Thyra Cecilie Zimmerberg, skifte Skodborg herred gejstlig 14.5.1750 lbnr.29. E: Johan Jørgensen Elert, præst i Lomborg og Rom]. 4B:
a Johan Georg Elert
b Anne Cathrine Elert
c Nikolaj Elert
d Christiane Elert.

792    Anne Margrethe Paulli i København. Skifte sluttet 29.3.1757, no.20, opslag 2
Enke efter Andreas Normann, juvelerer.
Testamente af 20.1.1727. B:
4) Daniel Normann i København
5) Johan Normann, præst i Slemminge og Fjelde
6) Johanne [Christence] Normann, enke efter Bent Bentsen i Kerteminde
7) Anne Normann i Sønderborg, enke efter Christian Wenniche, barber i København
8) Hedvig Normann g.m. Henrik Jørgensen, stadsmægler i København
9) Margrethe Normann, død. Første ægteskab med transportforvalter [Hans] Werner i Assens, [skifte Assens 17.4.1743 lbnr.323]. 1B:
a Margrethe Werner
Margrethe Normanns andet ægteskab med Jochum Kellinghuusen, færgemand i Assens. 1B:
b Birgitte Kellinghuusen.
Afdødes første ægteskab med Bockenhoffer, juvelerer i København. B:
1) Susanne Margrethe Bockenhoffer, død, var g.m. Christian Schrader, juvelerer. 7B:
a Hans Jacob Schrader, juvelerer i København
b Filip Schrader, stensliber i København
c Henrik Schrader, juvelerersvend i København
d Joachim Schrader, guldsmed i Ålborg
e Magdalene Schrader g.m. Nikolaj Langermann, guldsmed i København
f Margrethe Cathrine Schrader i Jylland, enke efter Jørgen Hauch, kaptajn på Klarupgård
g Christine Elisabeth Schrader på Klarupgård i Jylland
2) Cathrine Bockenhoffer, død, var g.m. Klein, juvelerer. 6B:
a Vilhelm Klein, silke- klæde- og lærredskræmmer i København
b Simon Henrik Klein, fuldmægtig på sukkerraffinaderiet i Frederikshald i Norge
c Jochum Bockenhoffer Klein, præst på flåden, der døde, skifte 30.8.1758
d Christian Klein, boghandlersvend i Hamborg
e Marie Margrethe Klein, død, var g.m. Sigismund Neve, kantor ved den tyske kirke i København. 1B:
1 Cathrine Margrethe Neve
f Anne Elisabeth Klein i Sønderborg
3) Elisabeth Magdalene Bockenhoffer, enke efter Henrik Kretschmer, kontrollør i København.
[Afdøde blev begravet København Petri 30.6.1756, 84 år gammel].
(Begyndelsen af skiftet mangler).

793    Opbudsbo i København. 12.6.1754, no.21, opslag 23.
Registrering af fallitbo hos Peder Badstuber, kobbersmed på Kongens Nytorv i København.

794    Elsebeth Jensdatter på hjørnet af Åbenrå og Rosenborggade i København. 3.12.1756, no.22, opslag 103.
Enke efter Gotfred Atte, klædefabrikant. B:
1) Jacob Atte, dugmagersvend i Flensborg
2) Anne Marie Atte 20.
Afdøde døde 2.12.171156.

795    Christian Sigfred Hammelev, bankbogholder i Højbrostræde i København, der døde 2.3.1755, no.23, oplag 123.
E: Anne Alette Buchhof. LV: Peder [Markussen] Volquartz, kapellan i København Holmen. B:
1) Hans Christiansen Hammelev, præst i Lynge og Broby
2) Daniel Hammelev 23
3) Agnethe Alette Hammelev 22
4) Christian Hammelev 14.

796    Hans Jacob Schmidt, vintapper i København. Skifte sluttet 3.5.1757, no.24, opslag 197.
E: Sabine Elisabeth. A:
1) afdødes far, hvis navn ikke ses.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

797    [Johan] Jacob Mylius, brygger [i Nørregade] i København. Skifte sluttet 24.5.1757, no.25, opslag 199.
Enkemand efter [Anne Kirstine Møller, samfrændeskifte 7.7.1752]. B:
1) Laurentse Marie Mylius g.m. Christian Mathiassen, slagter
2) Hans Johansen Mylius, farversvend 22
3) Johanne Helvig Mylius 20
4) Jens Johansen Mylius 18, garverdreng
5) Anne Kirstine Mylius 15.
FM: [morbror] Jens Andreassen Møller.

798    Mogens Joensen Green, isenkræmmer i København. Skifte sluttet 24.5.1757, no.26, opslag 202.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jørgen Hansen. B:
1) Jonas Mogensen 5.
FM: Christoffer Christoffersen skomager.

799    Ellen Jensdatter Braad ved Sankt Nikolaj Kirke i København, der døde 27.9.1756, opslag 206.
Enke efter Hans Mariager, puddermager, [skifte 3.10.1753 lbnr.585]. B:
2) Severin Mariager, urtekræmmer
3) Frederikke Eleonora Mariager 22
4) Mette Marie Mariager 18
5) Susanne Mariager 13.
Første ægteskab med Frederik Gundsø. B:
1) Cathrine Elisabeth Gundsø 28.

800    Kirsten Saxe i Strandgade på Christianshavn. 21.8.1756, no.28, opslag 235.
Enke efter Johan Irgens, ekvipagemester i Det asiatiske Kompagni. B:
1) Mathias Christian Irgens, degn i Højerup på Sjælland
2) Christian Frederik Irgens, ekvipagemester
3) Ferdinand Anton Irgens, superkargo på Kina
4) Margrethe Irgens g.m. Hans Fjeldsted ved dennes bror Esajas Fjeldsted.

801    Bertel Pedersen Randers, bådsmand i København. 10.5.1757, no.29, opslag 349.
Arvinger angives ikke.

802    Søren Pedersen Mejlgaard, styrmand i København. Skifte sluttet 28.6.1757, no.30, opslag 404.
Arvinger angives ikke.

803    Anne Elisabeth Christoffersdatter, jordemoder i Dronningensgade på Christianshavn. 25.5.1756, no.31, opslag 408.
E: Hans Hansen, murersvend, der lever adskilt fra sin nu afdøde hustru. B:
1) Christoffer Hansen 26
2) Johan Hansen 23
3) Hans Hansen 20, murersvend.

804    Opbudsbo i København. 20.4.1757, no.32, opslag 498.
Registrering af fallitbo hos Tobias Crone, dugmagersvend i Skolemesterlængden i København.

805    Andreas Christensen Sølberg, marskandiser ved Gammelstrand i København. 7.10.1756, no.33, opslag 522.
E: Anne Jacobsdatter, der også døde. B:
1) Jacob Sølberg, død. 2B:
a Charlotte Amalie Marie Jacobsdatter, gift København Vor Frelser 19.10.1757 med Laurids Olufsen, bryggersvend
b Andreas Jacobsen 16.

806    Peder Christensen Vestergaard, ugift bryggersvend i Landemærket i København, der døde 13.2.1757, no.34, opslag 2.
A:
0) forældre Christen Nielsen Vestergaard og Anne Pedersdatter i Skjellerup sogn og by, begge døde
1) søster Mette Birgitte, død uden børn
2) søster Kirsten Christensdatter, død, var g.m. Niels Thomsen i Dyrby på Kjellerup gods. 2B:
1 Karen Nielsdatter 26 i Vester Kondrup [i Borup sogn] på kongens gods
2 Christen Nielsen 17, hos sin halvbror Thomas Nielsen i True [i Vebbestrup sogn].

807    Maren Kirstine Sørensdatter i Sofiegade i København. der døde 2.2.1757, no.35, opslag 43.
Enke efter Johannes Gabel, raskmager.
Hendes B:
1) Søren Samuelsen Ry
2) Thomas Samuelsen
3) Henrik Andersen.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

808    Frands Christian Clausen, vintappersvend på Kongens Nytorv i København. 18.3.1757, no.36, opslag 58.
Arvinger angives ikke.

809    Christian Sandorff, kræmmersvend pi Vimmelskaftet i København, der døde 4.4.1757, no.37, opslag 77.
A:
1) [mor Susanne Cathrine Jacobsdatter Buch, enke efter Johan Andreas Jepsen Schandorff, præst i Taulov, skifte Elbo herred gejstlig 31.7.1752 lbnr.50]
2) søster Marie [Ranulf Sandorff] Trane
3) bror [Johannes Trellund Sandorff], død, 1B:
a Johannes Sandorff, farverdreng 21
4) bror Søren Lintrup Sandorff, student
5) søster Marie Ranulf [Sandorff]
6) søster Anne Kappel [Sandorff]

810    Samuel Luneus, bogholder i Strandgade på Christianshavn, der døde 14.5.1757, no.38, opslag 118.
Arvinger kendes ikke.

811    Johan Christoffer Hildebrandt, farver i Fiolstræde i København, der døde 9.10.1754, no.39, opslag 143.
Testamente af 23.8.1754. A:
1) søster Cathrine Hildebrandt 16.

812    Dorthe Jensdatter Brøndstrup i Lars Bjørnstræde i København, der døde 1.11.1756, no.40, opslag 311.
Enke efter Peder Christensen.
Testamente af 30.9.1741.
Hans A:
0) forældre Christen Pedersen og Marie Pedersdatter i anneksgården i Gullev på Frisholt gods. begge døde
1) bror Niels Christensen
2) søster Karen Christensdatter, død, var g.m. Niels Mathiassen Degn. 3B:
a Christen Nielsen Degn i Vester Skovhus i Sahl sogn [i Houlbjerg herred]
b Kirsten Nielsdatter Degn g.m. Jørgen Jacobsen i Bøgeskov i Gullev sogn
c Maren Nielsdatter Degn g.m. Peder Rasmussen Bruun i Sahl
3) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Niels Jensen i Vellev. 3B:
a Johanne Nielsdatter g.m. Søren Iversen i Sahl
b Anne Nielsdatter g.m. Søren Jensen i Enslev [i Vellev sogn]
c Maren Nielsdatter g.m. Anders Jensen i Vellev.
Hendes A:
0) forældre Jens Christensen og Gertrud Sørensdatter i Brøndstrup [i Gjerrild sogn] på Scheel gods, begge døde
1) bror Søren Jensen i Brøndstrup, død. 2B:
a Peder Sørensen i Emmedsbo på Scheel gods
b Jens Sørensen Emmedsbo på Scheel gods
2) bror Christen Jensen, død uden børn
3) bror Jens Jensen Brøndstrup i København
4) bror Peder Jensen, uvist hvor
5) søster Anne Jensdatter, død. 3B:
a Anne Rasmusdatter gift i Selkær på Scheel gods
b Birthe Rasmusdatter g.m. Peder Nielsen i Hyllested på Rugård gods
c Maren Rasmusdatter g.m. Jens Pedersen i Hedegård i Gjesing sogn på Løvenholm gods
6) søster Maren Jensdatter, død, var gift i Gjerrild. 2B:
a Andreas Jacobsen Brøndstrup, snedkersvend i København
b Mathias Jacobsen Brøndstrup, forpagter af Birkendegård [i Værslev sogn] på Sjælland.

813    Andreas Nielsen Bergsø, kongelig skibsmaler på hjørnet af Skindergade og Trompetergangen i København, der døde 20.2.1757, no.41, opslag 2.
Enke efter Inger. B:
1) Frederik Bergsø, maler i København
2) Nikolaj Bergsø, maler i København
3) Christian Bergsø, maler i København
4) Anne Marie Bergsø, død. E: Christen Borup, brygger. 2B:
b Anne Borup 8.
Af Anne Marie Bergsøs første ægteskab B:
a Rakel Gerlev 13.
FM: Christian Gerlev.

814    Jens Ingerslev, skipper i Kongensgade i København. 8.1.1757, no.42, opslag 145.
Arvinger angives ikke.

815    Lisbeth Marie Jacobsdatter i Lille Grønnegade i København. 24.1.1757, no.43, opslag 166.
Enke efter Michael Rasmussen, hyrekusk. A:
1) søster Johanne Jacobsdatter g.m. Jens Andersen hyrekusk.

816    Christen Hansen Aarhus. der har faret som sejlmager i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 30.8.1757, no.44, opslag 194.
Afdøde var forlovet med Maren Christensdatter.
Testamente af 6.11.1754.

817    Nathias Bonum Fuglede, ugift koffardimatros. Skifte København 23.8.1757, no.45, opslag 211.
A:
0) forældre Hans Bonum Fuglede, [skifte Kalundborg 28.1.1738 lbnr.404] og Mette Mathiasdatter Unruh i Kalundborg
1) bror Hans Bonum Fuglede, klokker og bedemand i Næstved
2) bror Peder Mathias Fuglede 28 i Det vestindiske Kompagnis tjeneste
3) søster Marie Fuglede g.m. Niels Albert Bager forvalter på Svanholm [i Krogstrup sogn].

818    Georg Vilhelm Bæsche (Bøsche), stenhugger i Amaliegade i København, der døde 16.3.1756, no.46, opslag 232.
Enkemand efter Margrethe Mikkelsdatter, der døde for 5 år siden. B:
1) Cathrine Margrethe Georgsdatter 5.
FM: Jacob Mørch, hørkræmmer.
Desuden nævnes afdødes hustrus mor Anne Cathrine, enke efter Mikkel Pedersen, øltapper.

819    Opbudsbo i København. 13.10.1756, no.47, opslag 25.
Registrering af fallitbo hos Frederik Dajon, klejnsmed i Laksegade i København gift med Sofie Magdalene.

820    Bernhard Hønnike, snedker i København. Skifte sluttet 20.9.1757, no.48, opslag 154.
E: Anne Cathrine Krøyer. B:
1) Bernhard Hønnike, snedkersvend
2) Anne Marie Hønnike g.m. Johan Christian Bracht, skræddersvend
3) Anne Cathrine Hønnike.
FM: Frederik Vilhelm Becher, skomager.

821    Anne Cathrine Wiedewelt i København. 12.4.1757, no.49, opslag 162.
Enke efter Hans Jørgen Kassel. B:
4) Cathrine Hansdatter g.m. Johan Meyer, murersvend
5) Anne Kirstine Hansdatter g.m. Johan Sverner, værtshusmand.
Første ægteskab med Daniel Møller, værtshusmand. B:
1) Mathias Møller, billedhugger i Potsdam
2) Henrik Møller, sadelmagersvend
3) Lucie Møller g.m. Jacob Brandt, løjtnant i Bergen.

822    Sigismund Nikolaj Ebbel, skibs-overmester i København, 3.7.1757, no.50, opslag 187.
Arvinger kendes ikke.

823    Gert Kohlendal, ugift skibsassistent i Det asiatiske Kompagni, på hjørnet af Snaregade og Gammelstrand i København, der døde 20.5.1754, no.51, opslag 2.
A:
0) forældre Cornelius Kohlendal, skipper i kongens tjeneste og Mette Marie [Carlsdatter], død for 16-18 år siden
1) farbror Octavius Kohlendal på Frederiksberg her uden for staden, der ikke har sin fulde forstand
2) farbror Gert eller Gerald Kohlendal i Lissabon, død uden børn
3) faster Cathrine Kohlendal g.m. Christoffer Helmer, begge døde. 1B:
a Marie Cathrine Helmer i Slagelse Hospital
4) faster Engelke Kohlendal, død, var g.m. [Søren Jacobsen] Ørsted, præst i Haraldsted og Allindemagle, [død 7.10.1736]. 3B:
a Christian Ørsted, præst i Slagelse [Sankt Peder og Hospitalet]
b Jacob Ørsted, rektor i Kolding
c Cornelius Ørsted, degn i Tølløse
5) moster Birgitte Carlsdatter, død, var g.m. Anders Jensen Møller i Hummergade i København. 2B:
a Anne Marie Andersdatter
b Agnethe Andersdatter, begge hos deres far
6) mors halvsøster Anne Margrethe Carlsdatter, død, var g.m. Laurids Børgesen i København. 4B:
a Børge Lauridsen, portner ved Odense Slot
b Carl Lauridsen i København
c Dorthe Marie Lauridsdatter g.m. Poul Gerdes, undervisitør i København
d Inger Lauridsdatter g.m. Jesper Thygesen i Store Egebjerg i Ods herred.

824    Ib Christensen, tjenestekarl uden for Vesterport i København. 24.9.1757, no.52, opslag 248.
Arvinger angives ikke.

825    Fragåelse af arv og gæld i København. 27.9.1757, no.53, opslag 254.
Peder Braad fragår arv og gæld efter Børge Braad, musikantsvend og hustru i København.

826    Ejner Sivertsen, bager i København. 11.10.1757, no.53½, opslag 256.
E: Maren Pedersdatter.
Testamente af 4.4.1757. A:
0) forældre Sivert Haagensen Tiller i gården Tiller i Størdal præstegæld i Trondhjem stift, død
1) bror Hartvig Sivertsen, dragon, død for 23 år siden, uden børn
2) bror Anders Sivertsen i gården Tiller, død for 6 år siden. E: Marit Ottesdatter, nu g.m. Mads Joensen. 6B:
a Marit Andersdatter
b Gertrud Andersdatter 20
c Mali Andersdatter
d Gunild Andersdatter 12
e Sivert Andersen 14, hos sin mor i gården Tiller
f Hartvig Andersen.
Af fars første ægteskab B:
3) halvbror Haagen Sivertsen, død. 1B:
a Ellen Haagensdatter g.m. Oluf Pedersen Berg i Trondhjem
4) halvsøster Mali Sivertsdatter g.m. Johan Dragslet i Dragslet i Størdal, begge døde. 6B:
a Oluf Johansen i Bergen
b Peder Johansen, uvist hvor
c Sivert Johansen, død for 2 år siden. 5B:
1 Johan Sivertsen i Størdal
2 Jørgen Sivertsen i Størdal
3 Peder Sivertsen 25, hos sin mor
4 Hartvig Sivertsen 23, soldat
5 Ingeborg Sivertsdatter hos sin mor
d Anne Johansdatter, død. E: Erik Jensen Hochling i Ålen kirkesogn i Frostens præstegæld. 4B:
1 Mali Eriksdatter 25
2 Anne Eriksdatter 20
3 Svend Eriksen 18, soldat
4 Gertrud Eriksdatter 18
e Gunild Johansdatter, enke i Størdal præstegård
f Helle Johansdatter g.m. Torsten Baadsen i Dragslet i Størdal
5) halvsøster Mali Sivertsdatter på Gården Røche i Størdal, død. Uden ægteskab B:
a Marithe Samsonsdatter g.m. Laurids Elevsen Bøcher i Størdal
6) halvsøster Anne Sivertsdatter, enke.
Testamentet nævner enkens barn og børnebørn af første ægteskab:
1) Anne Marie Bøhm, enke efter Bager, kantor. Hendes børn:
a Peder Bager
b Sara Bager g.m. Hans Hansen
c Cathrine Bager g.m. Oluf Meinert?

827    Anne Christensdatter i Borgergade i København, der døde 12.5.1757, no.54, opslag 295.
Enke efter Jens Pedersen Dalsgaard, melmand. B:
1) Peder Jensen, bødkersvend, i udlandet
2) Søren Jensen, skibstømrer g.m. Elisabeth.

828    Judith Nielsdatter i Studiestræde i København, der døde 3.5.1757, no.55, opslag 329.
E: Peder Pedersen, møllersvend.
Af første ægteskab B:
1) Oluf Jensen 13
2) Anne Marie Jensdatter 6.
Desuden nævnes afdødes mor Kirsten Normanns.
(Konceptskifte lbnr.2611).

829    Christian Eberhardt, skildrer på hjørnet af Magstræde og Vandkunsten i København. 27.7.1757, no.56, opslag 336.
A:
1) søster Johanne Elisabeth Eberhardt.
(Konceptskifte lbnr.2612).

830    Abraham Thomsen Bruun, ugift murersvend på Sankt Croix i Vestindien. Skifte i København 17.10.1757, no.56½, opslag 346.
A:
0) far Thomas Bruun, murersvend, død 1742
01) farmor Kirsten Asmusdatter, død
011) farmors bror Johan Asmussen. løjtnant i København, død. 3B:
1) Cathrine Elisabeth Asmussen g.m. Christian Teschendorf, bogbinder på Gråbrødretorv
2) Kirsten Asmussen, død for 11 år siden. E: Henrik Hansen Gjørling, handskemager i Skindergade. 4B:
a Peder Henriksen
b Anne Kirstine Henriksdatter
c Gundil Henriksdatter
d Sara Henriksdatter
3) Johan Frederik Asmussen, bogbinder i Kannikestræde, død. 2B:
a Jens Johansen
b Anne Sofie Johansdatter.
FM: stedfar Vilhelm Tobiassen, bogbinder i Skindergade.

831    Marie Sofie Giese, husholderske i Studiestræde i København. 2.6.1757, no.57, opslag 379.
A:
0) forældre Peder Pedersen Giese i Nysted og anden hustru, begge døde
Af fars første ægteskab B:
1) halvsøster Abel Christine Giese g.m. Jacob Rohde, parykmager i Nysted.
Af fars tredje ægteskab B:
2) halvsøster Bodil Birgitte Giese i Nysted
3) halvsøster Margrethe Cathrine Giese i Nysted.
FM: Rudolf Giese.

832    Jørgen Poulsen, rebslager i Snaregade i København, der døde 15.8.1756, no.58, opslag 416.
E: Marie Madsdatter Knie. LV: bror Jens Knie, skibskaptajn. B:
1) Sidse Jørgensdatter 14.
FM: Svend Nielsen, rebslager.

833    Maren Henriksdatter, ugift tjenestepige i Badstuestræde i København. 9.6.1757, no.59, opslag 556.
A:
1) mor Anne Olufsdatter, enke efter Niels Hansen, klejnsmedesvend i Køge.

834    Christen Christensen skræddersvend i Lille Færgestræde i København. 25.7.1757, no.60, opslag 573.
Arvinger angives ikke.

835    Jacob Stub Blume, islandsk købmand, ved Helliggejst kirke i København. 7.4.1756, no.61, opslag 585.
A:
1) søster Hedvig Marie Stub
2) bror Cornelius Stub
3) søster Ellen Christiane Stub g.m. Bartholin Hesseldal i Ribe
4) søster Hedvig Marie Stub 40
5) søster Christiane Cornelia Stub 38, i Ribe
6) bror Niels Stub, matros i Holland, død uden børn
7) bror Christen Stub, vinhandler i Frederikshald i Norge, død. 5B:
a Niels Stub
b Christine Stub
c Anne Cathrine Stub
d Margrethe Stub
e Eleonora Stub.

836    Maren Sørensdatter i Store Kongensgade på Christianshavn. 15.8.1757, no.62, opslag 650.
Enke efter Svend Isaksen, klejnsmed. A:
1) bror Peder Sørensen, skræddersvend i København
2) bror Søren Sørensen, købmand i Korsør.
Afdøde døde 14.8.1757.

837    Anne Rasmusdatter i Dronningens Tværgade i København, der døde 27.6.1757, no.63, opslag 673.
Enke efter Peder Ibsen, afskediget matros. B:
2) Louise Pedersdatter 13.
Uden ægteskab B:
1) Christiane 15.
FM: mosters mand Haagen Christensen.

838    Anne Lauridsdatter i Studiestræde i København. 2.9.1757, no.64, opslag 706.
Enke efter Daniel Pedersen, øltapper. A:
1) søster g.m. Niels Nielsen Bygum.
Afdøde døde 1.9.1757.

839    Anne Margrethe Foltmar i sin gård på Amalienborg i København. E: Johan Herman Metsche, snedker. B:
1) Johan Herman Metsche, snedker i Gothersgade
2) Frederik Metsche 18
3) Frands Metsche 12
4) Elisabeth Metsche g.m. David Elias Berg, sergent
5) Christine Margrethe Metsche, død. var g.m. Bernt Henrik Hedefreund, klejnsmed. 2B:
a Anne Margrethe Hedefreund 9
b Johan Frederik Hedefreund 7.

840    Andreas Falkenberg, kasserer i Komediehuset, i Pilestræde i København, der døde 2.4.1757, no.66, opslag 144.
Arvinger angives ikke.

841    Karen Nielsdatter i København. Skifte sluttet 6.12.1757, no.67, opslag 185.
Enke efter Jens Madsen, vandmester, skifte sluttet 31.1.1755. B:
1) Nikolaj Severin Jensen 13
2) Louise Jensen 11
3) Kirsten Jensdatter 9.
Af Jens Mads første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Jensdatter, død, [var g.m. [Christoffer Hansen, fanesmed]. Arv til 1B:
a Jens Christoffersen 6 år i 1755.
(Sml. lbnr.673).

842    Niels Holst, fogedtjener i Vandkunsten i København. 20.6.1757, no.68, opslag 195.
E: Margrethe Clausdatter.
Arvinger angives ikke.

843    Else Jacobsdatter, tjenestepige i Adelgade i København. 28.6.1757, no.69, opslag 228.
B:
1) Johan Abraham 7.
FM: Oluf Christensen, arbejdsmand.

844    Andreas Mayland Fuus, styrmand på Vestindien. Skifte København 29.10.1757, no.70, opslag 248.
A:
1) mor Mette, enke efter Fuus
2) bror Johannes Mayland Fuus.

845    Jørgen Pedersen Sandgaard, koffardimatros på Vestindien. Skifte København 29.10.1757, no.71, opslag 268.
Arvinger angives ikke.

846    Niels Jensen Kjær, koffardimatros på Vestindien. Skifte København 6.12.1757, no.72, opslag 286.
Arvinger angives ikke.

847    Oluf Christensen, koffardimatros på Vestindien. Skifte København 19.7.1757, no.73, opslag 298.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes søsters mand Børge Clausen.

848    Margrethe Ryge, ugift i Klosterstræde i København, der døde 18.8.1757, no.74, opslag 311.
Arvinger kendes ikke.

849    Marie Kirstine Baltsersdatter i Springgade i København, der døde 12.7.1757, no.75, opslag 345.
Enke efter Oluf Kluft, skoleholder. B:
1) Morten Kluft 12.
FM: Daniel Bang, porcelænshandler.

850    Regning i København. 27.8.1757, no.76, opslag 380.
Regning i boet efter Maren Nielsdatter, tjenestepige i København.

851    Cathrine Stenhof i Grønnegade i København, der døde 25.3.1757, no.77, opslag 382.
Enke efter Jens Pedersen Sandhøj, brygger.
Testamente af 19.2.1748.
Hans A:
0) forældre Peder Pedersen Sandhøj og Johanne ved Humlebæk ved Krogerup [i Asminderød sogn], begge døde
1) bror Jørgen Pedersen Sandhøj, i Mechlenburg
2) bror Anders Pedersen Sandhøj, død. 2B:
a Peder Andersen Sandhøj i Dronningens Tværgade i København
b Johanne Sofie Sandhøj g.m. Bernt Nielsen, slagter i Kalundborg
3) bror Johan Pedersen Sandhøj, skytte hos von Plessen, død. 1B:
a Sofie Hedvig Sandhøj, enke efter Mogens Olufsen Schou i København.
Hendes A:
1) bror, død. 1B:
a Johanne Cathrine Stenhof g.m. Erik Isaksen, bødker i Bergen i Norge.

852    Anton Galskyt, kvartermester i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 28.12.1757, no.78, opslag 483.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på rejsen til Kina.

853    Anders Jensen Bay, ugift fuldmægtig i Kalkbrænderiet i København, der døde 7.4.1757, no.79, opslag 494.
Testamente af 4.4.1751. A:
1) bror, død. 3B:
a Kirsten Nielsdatter Bay g.m. Laurids Clausen Kjær, ølskænker i København
b Karen Nielsdatter Bay, der ægter Hans Hansen Lange, snedker i Svendborg
c Anne Nielsdatter Bay 21.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1758854    Claus Lauridsen i Lille Kongensgade i København. 17.9.1757, no.1, opslag 2.
Arvinger angives ikke.

855    Oluf Jensen, høker i København. Skifte sluttet 31.1.1758, no.2, opslag 23.
E: Sidsel Bentsdatter. LV: Johan Gabriel, skrædder. B:
1) Jens Olufsen 15.
FM: Johannes Ambrosius, blokkedrejer.

856    Inger Jepsdatter, ugift tjenestepige på Nytorv i København, der døde 5.9.1757, no.3, opslag 26.
Arvinger kendes ikke.

857    Marie Nielsdatter i København. 7.2.1758, no.4, opslag 48.
E: Jacob Andersen Bechsted, 63 år gammel i Vartov Hospital. B:
1) Anne Cathrine Jacobsdatter 18
2) Andreas Jacobsen Bechsted 16, i sadelmagerlære
3) Niels Jacobsen Bechsted 14, i snedkerlære.

858    Opbudsbo i København. 6.12.1756, no.5, opslag 59.
Registrering af fallitbo hos Terkel Barchager, urtekræmmer i Frederiksberggade i København.

859    Rasmus Pedersen, skomager i Adelgade i København, der døde 13.5.1757, no.6, opslag 153.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: Anders Gemsø. B:
1) Sofie Louise Rasmusdatter 10
Johannes Rasmussen 1½.
FM: Clemen Bastian, skomager.

860    Hans Nielsen Bjørn, fjerde styrmand, i Prinsensgade i København. 27.7.1757, no.7, opslag 215.
A:
0) forældre [Niels Bjørn, købmand i Slangerup, skifte Slangerup 17.1.1748 lbnr.44 og Vibeke Riise Ølgod, skifte Slangerup 4.8.1741 lbnr.14]
1) søster Karen Nielsdatter Bjørn g.m. Jacob Nielsen Hougaard, brændevinsbrænder i København.
Fars første ægteskab med [Karen Sørensdatter, skifte Slangerup, sluttet 28.7.1731]. B:
2) halvbror Jørgen Nielsen Bjørn i Slangerup
3) halvsøster Kirsten Nielsdatter Bjørn g.m. Jørgen Andersen, bødker i Slangerup
Fars tredje ægteskab med Anne Marie Qvist, nu g.m. Laurids Nielsen Gad i Kratmølle ved Slangerup
4) halvsøster Christence Nielsdatter Bjørn
5) halvbror Niels Nielsen Bjørn.
FM: afdødes morbror Hans Christian Ølgod i København.

861    Laurids Pedersen Fløch, assistent i Det asiatiske Kompagni i København. 5.4.1757, no.8, opslag 269.
A:
0) forældre Peder Lauridsen Fløch og Anne Dinesdatter i Kokkenborg i Lunde sogn i Gudme herred på Fyn, begge døde
1) søster Jytte Pedersdatter Fløch g.m. Anders Rasmussen i Tårup i Frørup sogn
2) søster Marie Pedersdatter Fløch i Stenstrup degnebolig.
Mors andet ægteskab med Jesper Christensen i Kokkenborg.
3) halvsøster Christiane Jespersdatter
4) halvsøster Maren Jespersdatter
5) halvbror Dines Jespersen.

862    Dorthe Marie Kyse, ugift i København. 14.3.1758, no.9, opslag 355.
Arvinger angives, dog nævnes det at Daniel Kyse betalte begravelsen.

863    Johan Emmingsen, hyrekuskkarl i Købmagergade i København. 26.8.1757, no.10, opslag 357.
A:
1) søster Anne Cathrine Emmingsdatter g.m. Laurids Pedersen i Kerteminde.

864    Oluf Andel, skoleholder i Store Kongensgade på Christianshavn. 19.9.1757, no.11, opslag 2.
Enke efter Maren Madsdatter. A:
1) søster, død. 2B:
a Niels Lauridsen Schmidt, bådsmand
b Barbara Helene Schmidt g.m. Jens Christensen, bud i Det lille Vognmandslav.

865    Marie Elisabeth Jacobsdatter Hofmann i København. 5.9.1751, no.11½, opslag 26.
E: Johan Crener. B:
1) Oluf Borch Crener 8
2) Zacharias Crener 7
3) Ulrik Anton Crener 4.

866    Opbudsbo i København. 7.9.1757, no.12, opslag 27.
Registrering af fallitbo hos Henrik Zachariassen Crener, brændevinsbrænder i Nørregade.

867    Opbudsbo i København. 20.12.1756, no.13, opslag 72.
Registrering af fallitbo hos Lyder Stiefken i Nørregade i København.

868    Christoffer, skipper i København. Skifte sluttet 4.4.1758, no.14, opslag 2.
E: Anne Margrethe Andersdatter. LV: Frederik Hansen. B:
2) Christoffer Ernst 2.
FM: Gert Mikkelsen, islandsk købmand.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Ernst g.m. Gert Mikkelsen, islandsk købmand.

869    Peder Brygmann, hæleskærer i Springgade i København, der døde 27.10.1757, no.15, opslag 5.
Enkemand efter Inger Margrethe.
Arvinger angives ikke dog nævnes afdødes hustrus søsters mand Bernhard Dewitz, soldat.
Afdøde blev fundet ombragt i sin seng.

870    Jacob Thomasen, koffardimatros på Bjørns Plads i København. 11.11.1757, no.16, opslag 31.
Arvinger angives ikke.

871    Erik Warnheim (Wahrenheim), [billedhugger] i København. 18.4.1758, no.17, opslag 37.
Enkemand efter [Cathrine Susanne Koch, gift Helsingør 23.10.1736].
[Første ægteskab med Karen Aagesdatter, konceptskifte 19.8.1712, lbnr.864].
[Andet ægteskab med Anna Sophie Gundelach].
Arvinger angives ikke.

872    Jens Lidemark, bogholder i Den bestandige Enkekasse, på hjørnet af Amagertorv og Store Købmagergade, der døde 13.3.1756, no.18, opslag 39.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes søstersøn Baltser Bornemann, guldsmedesvend.

873    Margrethe Didriksdatter i Hjortelængden i København, der døde 14.11.1757, no.19, opslag 202.
Enke efter Mikkel Aagesen, aftakket matros. B:
1) Didrik Mikkelsen 10, på opfostringshuset
2) Juliane Mikkelsdatter 6.
FM: Gotfred Klejnsmed, skrædder.

874    Hans Jensen Møller, koffardimatros på Guinea og Vestindien, Skifte i København 11.10.1757, no.20, opslag 229.
A:
1) mor Else Hansdatter, i første ægteskab med afdødes far Jens Nielsen i Gudbjerg mølle i Gudbjerg sogn på Fyn.
Mors andet ægteskab med Hans Hansen i Gudbjerg mølle.
2) halvsøster Kirsten Hansdatter
3) halvbror Niels Hansen
4) halvsøster Marie Hansdatter.
Mors tredje ægteskab med Jacob Ditlevsen i Gudbjerg mølle.
5) halvbror Jens Jacobsen
6) Ditlev Jacobsen
7) Casper Jacobsen.
Afdøde, der var 27 år gammel, døde på hjemrejsen fra Vestindien.

875    Opbudsbo i København. 19.5.1756, no.21, opslag 255.
Registrering af fallitbo hos Pietro Mingotti på hjørnet af Østergade og Kongens Nytorv.

876    Jens Mathiassen With, kræmmersvend i Helliggejststræde i København. 20.8.1757, no.22, opslag 362.
A:
1) mor Cathrine, enke efter Mathias With i Sinekro? i Åbenrå amt
2) bror [mangler] With
3) søster Cathrine Margrethe With.
Afdøde døde 17.8.1757.

877    Marie Andersdatter i Sankt Pederstræde i København. 14.3.1758, no.23, opslag 402.
Enke efter Niels Mortensen Braad.
Arvinger angives ikke.

878    Hans Andersen, tømrer i Lille Regnegade i København. 27.12.1757, no.24, opslag 419.
Arvinger angives ikke.

879    Niels Madsen Tvede, islandsk købmand i København. Skifte sluttet 30.5.1758, no.25, opslag 438.
Enkemand efter Inger Cathrine Egnæs, [gift København Holmen 27.11.1748]. B:
1) Elisabeth Lucie Tvede 8.
FM: født værge [fars halvbror] Peder [Pedersen] Malling til Astrup [i Grinderslev sogn] i Skivehus amt.
(Se skifte efter fars halvbror Rasmus Pedersen Malling i Århus, skifte Århus 30.6.1739 lbnr.1183).

880    Maren Pedersdatter i København. Skifte sluttet 29.5.1758, no.26, opslag 442.
Testamente af 27.8.1757. A:
1) søster, død. 1B:
a Peder Pedersen 12.
FM: Anders Jensen, værtshusmand.

881    Peder Jacobsen Sandmand i København. Skifte sluttet 6.6.1758, no.27, opslag 444.
Enkemand efter Karen Andersdatter. B:
1) Karen Pedersdatter 11
2) Hans Pedersen 9
3) Maren Pedersdatter 7.
FM: Bertel Jacobsen, matros.

882    Hans Johansen Mylius, farversvend i København. Skifte sluttet 20.6.1758, no.28, opslag 448.
A:
0) forældre [Johan Jacob Mylius, skifte 24.5.1757 lbnr.797 og Anne Kirstine Møller, skifte 7.7.1752]
1) søster Laurentse Marie Mylius g.m. Christian Mathiassen Lange, slagter
2) søster Johanne Helvig Mylius
3) bror Jens Johansen Mylius, garversvend
4) søster Anne Kirstine Mylius g.m. Christian Helverskov Lassen.
FM: morbror Jens Andreassen Møller.

883    Else Pedersdatter i Dybensgade i København, der døde 22.1.1756, no.29, opslag 452.
Enke efter Laurids Olufsen Bornholm, skipper, død for 24 år siden. A:
1) bror Jørgen Pedersen i Store Ladager [i Ejby sogn], født i Sengeløse, død. 2B:
a Ingeborg Jørgensdatter g.m. Jens Pedersen i Højelse
b Karen Jørgensdatter g.m. Laurids Ibsen i Højelse.
(Konceptskifte lbnr.2628).

884    Christian Thomsen i København, der døde 30.3.1757, no.30, opslag 518.
Enkemand efter Cathrine Nielsdatter Møller.
Testamente af 14.12.1745.
Hans A:
1) bror David Thomsen, død. B:
a Henrik Thomsen
b Peder Thomsen
c Cathrine Thomsen
d Christence Thomsen,
alle i Svensk Pommern.
Hendes A:
1) søster Rebekka Nielsdatter Møller, der lever og hendes datter. 1B:
a Margrethe Jacobsdatter.

885    Jonas Pedersen, dugmagersvend i Dronningensgade på Christianshavn. 19.10.1757, no.31, opslag 2.
A:
0) forældre Peder Jensen, snedker og Margrethe Olufsdatter, skifte 2.8.1757 lbnr.889
1) søster Ida Johanne Pedersdatter 23.
FM: Josef Rolf, snedker.

886    Anders Sørensen Ove, brændevinsbrænder i Den hvide Svane ved Kruses mølle i København, der døde 15.10.1757, no.32, opslag 10.
Enkemand efter Mette Sørensdatter.
Testamente af 16.9.1750.
Hans A:
0) forældre Søren Skrædder og Karen Christensdatter i Ove sogn, begge døde
1) bror Jørgen Sørensen, død 3B:
a Søren Jørgensen, piber i regimentet
b Michael Jørgensen, matros
c Anne Jørgensdatter
2) bror Christen Sørensen, død. Første ægteskab med Maren Andersdatter, [skifte Ålborg 13.8.1715 lbnr.825]. 1B:
a Søren Christensen, døbt Ålborg Budolfi 9.7.1714, købmand i Ålborg.
Christen Sørensens andet ægteskab med Maren Jensdatter. 2B:
b Børge Lemmiche, døbt Ålborg Budolfi 27.7.1727, død
c Susanne Marie Christensdatter, døbt Ålborg Budolfi 22.1.1729, [skifte Ålborg 10.7.1760, lbnr.2628], gift Ålborg Budolfi 10.12.1749 med Simon Kraft, købmand i Ålborg. 5B:
1 Anne Marie Simonsdatter 8, døbt Ålborg Budolfi 26.9.1750
2 Maren Simonsdatter 6, døbt Ålborg Budolfi 8.1.1752
3 Gertrud Marie Simonsdatter 5, døbt Ålborg Budolfi 9.1.1753
4 Susanne, døbt Ålborg Budolfi 14.10.1754, begravet Ålborg Budolfi 17.3.1757
5 Cathrine Marie Simonsdatter 2, døbt Ålborg Budolfi 20.11.1756
3) søster Johanne Sørensdatter, død, var g.m. Christen Pedersen. 4B:
a Peder Christensen, guldsmed
b Søren Christensen senior, købmand i Ålborg, [skifte Ålborg 23.11.1747 lbnr.2297, var g.m. Anne Marie Thomasdatter Vestrup, skifte Ålborg 14.1.1744 lbnr.2193]. 6B:
1 Christen Sørensen, døbt Ålborg Budolfi 19.7.1735, begravet Ålborg Budolfi 22.10.1735
2 Anne Christence Sørensdatter 21, døbt Ålborg Budolfi 18.10.1736
3 Christen Sørensen, døbt Ålborg Budolfi 2.12.1738, begravet Ålborg Budolfi 22.4.1740
4 Thomas Sørensen 17, døbt Ålborg Budolfi 15.9.1740
5 Christen Sørensen, døbt Ålborg Budolfi 2.10.1741, begravet Ålborg Budolfi 6.10.1741
6 Johanne Sørensdatter, døbt Ålborg Budolfi 26.3.1743, begravet Ålborg Budolfi 23.7.1743
c Anne Christensdatter g.m. Hans Jacob Meiner, marskandiser i København
d Karen Christensdatter g.m. Peder Jensen, kusk på Lundbæk [i Bislev sogn]
4) halvsøster Anne Rasmusdatter, der døde, var g.m. Anders Pedersen, øltapper i København. 2B:
a Rasmus Andersen Bager, øltapper
b Karen Andersdatter g.m. Niels Andersen, skibstømrer.
Desuden gøres krav på arv fra:
1) søskendebarn Hans Clemensen Møller, pensionist i Ove sogn
2) søskendebarn Jesper Clemensen i Ove sogn
3) søskendebarn afdøde Christen Clemensens 2 døtre.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes; ikke dog gøres krav på arv af:
1) bror, død. 5B:
a Niels Jacobsen, brændevinsbrænder
b Anders Jacobsen, bondekarl i Jylland
c Thomas Jacobsen 15
d Dorthe Jacobsdatter 26
e Anne Marie Jacobsdatter 5.

887    Peder Hansen, ugift skriverkarl i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 15.12.1757, no.34, opslag 170.
A:
1) far Peder Hansen i Norge.
Afdøde blev begravet på Nikolaj kirkegård 19.12.1757.
(Konceptskifte lbnr.2637).

888    Regning i København. 20.6.1758, no.35, opslag 195.
Regning i boet efter Jens Peder Thy, høker i København.
(Konceptskifte lbnr.2638).

889    Margrethe Olufsdatter i Dronningensgade på Christianshavn. 2.8.1757, no.36, opslag 197.
Enke efter Peder Jensen, snedker. B:
1) Jonas Pedersen, dugmagersvend, skifte 19.10.1757 lbnr.885
2) Ida Johanne Pedersdatter 23.
FM: Josef Rolf, snedker.
Afdøde døde 1.8.1757.
(Konceptskifte lbnr.2639).

890    Elisabeth Augusta Waagensen i Hummergade i København, der døde 27.10.1757, no.890, opslag 233.
Enke efter Christian Kraase, brændevinsbrænder. B:
1) Laurids Kraase 10.
FM: Herman Mikkelsen, hørkræmmer.

891    Marie Franch, ugift tjenestepige i København. Skifte sluttet 4.7.1758, no.38, opslag 336.
Arvinger kendes ikke.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

892    Marie Magdalene Thorsdatter ved Halmtorvet i København. 19.1.1758, no.39, opslag 349.
E: Andreas Tønder, dimitteret vagtmester. B:
1) Gurine Andreasdatter Tønder 10
2) Frederik Christian Andreassen Tønder 8.
FM: Stensel Thomsen Dalberg, gørtler.
Afdøde døde 18.1.1758.

893    Anne Nielsdatter i Nygade i København. 15.2.1758, no.40, opslag 391.
Arvinger angives ikke.

894    Christen Nielsen, brændevinsbrænder i Skidenstræde i København, der døde 21.11.1751, no.41, opslag 406.
Enkemand efter Sidse Pedersdatter.
Testamente af 9.6.1755.
Hans A:
0) forældre Niels Poulsen og Maren Sørensdatter i Kousted på Dronningborg rytterdistrikt, begge døde
1) bror Poul Nielsen, død uden børn
2) bror Søren Nielsen i Hastrup [i Spentrup sogn], død. Han havde et slegfredbarn, der ikke var lyst i kuld og køn og derfor ikke arver
3) bror Mads Nielsen i Nibe
4) bror Rasmus Nielsen i Kousted, død, var g.m. Anne Nielsdatter. 5B:
a Christen Rasmussen, over 25 år
b Morten Rasmussen, over 25 år
c Gertrud Rasmusdatter g.m. Niels Sørensen i Råsted
d Maren Rasmusdatter
e Anne Rasmusdatter
5) søster Gertrud Nielsdatter, gift i Dollerup mellem Hobro og Nibe
6) søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Mads Christensen Bonde. 4B:
a Poul Madsen, bryggersvend i København
b Niels Madsen i Kousted i Dronningborg rytterdistrikt, død, var g.m. Gertrud Jacobsdatter. 4B:
1 Mads Nielsen 3
2 Niels Nielsen 1
3 Anne Nielsdatter
4 Maren Nielsdatter
c Mette Madsdatter g.m. Christen Madsen, vognmand i Randers
d Anne Madsdatter g.m. Peder Mikkelsen i Nørbæk
7) søster Kirsten Nielsdatter, død, var g.m. Morten Christensen i Asferg. 3B:
a Christen Mortensen, over 25 år
b Anne Mortensdatter
c Maren Mortensdatter.
Hendes A:
0) forældre Peder Hansen og Kirsten Hartvigsdatter i Allinge på Bornholm, begge døde
1) bror Niels Pedersen, væver i Rønne.

895    Bodil Marie Simonsdatter Lilleholm på hjørnet af Stormgade ud til Slotskanalen i København, der døde 18.11.1757, no.42, opslag 467.
Enke efter Ude Andersen Hoffgaard, vintapper.
Testamente af 17.1.1750.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) bror Christen Lilleholm, sværdfeger i København.
Afdøde havde arv efter Gundel Christine Albertsdatter efter testamente af 5.9.1750.

896    Peder Gerlev, sejlmager og Kinafarer i Store Kongensgade på Christianshavn. 30.11.1757, no.43, opslag 598.
E: Johanne Marie Thomasdatter.
Arvinger kendes ikke.

897    Marie Elisabeth i Springgade i København. 14.3.1758, no.44, opslag 670.
Enke efter Thron, underofficer.
Arvinger angives ikke.

898    Johan Hegmann, skrædder i Helliggejststræde i København. 31.3.758, no.45, opslag 686.
E: Mette Madsdatter Høberg.
Arvinger angives ikke.

899    Bente Andersdatter i Lille Torvegade på Christianshavn, der døde 10.9.1757, no.46, opslag 2.
Enke efter Anders Andersen Bech, sæbemester. B:
1) Iver Andersen Bech 20
2) Dorthe Andersdatter Bech 19
3) Anne Kirstine Andersdatter Bech 12.

900    Hans Olufsen Seest, skomager i Mikkel Bryggers Gade i København, der døde 11.9.1757, no.48, opslag 93.
Enkemand efter Anne Cathrine Kappel, død 7.9.1757. B:
1) Otto Hansen, skomagersvend g.m. Anne Jensdatter
2) Iver Hansen, rytter
3) Laurids Hansen 20, murerdreng
4) Anne Hansdatter 18
5) Hans Bendix Hansen 15
6) Oluf Hansen 10
7) Poul Hansen 5.
FM: Peder Simonsen, glarmester.

901    Jacob Pedersen, hattemager i Brogade på Christianshavn. 22.9.1757, no.49, opslag 164.
E: Elsebeth Jensdatter. LV: Peder Kruse. A:
1) bror Christian Pedersen. hattemager ved Gammelstrand
2) søster Anne Marie Pedersdatter, enke efter Jacob Madsen Dahl, vognmand
3) bror Johan Pedersen, hattemager i Helsingør, død. 2B:
a Johanne Marie Johansdatter 17
b Cathrine Johansdatter 11
4) bror Peder Pedersen, brygger i Odense
5) bror Niels Pedersen, klejnsmed i Odense
6) søster Engelke Pedersdatter i København g.m. Oluf Olufsen, vognmand.

902    Opbudsbo i København. 5.12.1757, no.50, opslag 213.
Registrering af fallitbo hos Jacob Nestius, vintapper på hjørnet af Dybensgade og Skvaldergården.

903    Elisabeth Borch i Farvergade i København, der døde 2.4.1758, no.51, opslag 2.
Enke efter Christen Andersen, skrædder.
Arvinger angives ikke, dof nævnes:
1) afdødes brordatter g.m. Erland Weber, sværdfeger
2) jomfru Cathrine Borch på stedet.

904    Jan van Meurs (Johan van Meurs), porcelænshandler i Vimmelskaftet i København. 17.6.1757, no.52, opslag 51.
E: Adriane Mooch (Adriane Moocks), der også døde, [begravet København Tysk reformert kirke 14.2.1757], [gift København Tysk reformert 17.12.1693]. B:
1) Reinier van Meurs, [døbt København Tysk reformert 10.7.1696], brygger i København, død, [begravet København Tysk reformert kirke 9.6.1757], var g.m. [Frederikke Johanne Pepperlow (Pepperloh)]. 3B:
a Jacob van Meurs, [døbt København Tysk reformert 10.1.1732]
b Adriane van Meurs (Nannice van Meurs) gift [København Petri 12.1.1752] med [Hans Tage Christensen] Fabricius, præst i Dalum på Fyn
c Cathrine van Meurs g.m. Morten Lindberg, brygger
2) Adriane van Meurs, [døbt København Tysk reformert kirke 3.3.1702], død, [begravet København Tysk reformert kirke 3.6.1757], g.m. [Rudolf] Cruys (Rudolf Creutz), kommandør. 4B:
a Johannes Cruys, [døbt København Tysk reformert 21.3.1723], premierløjtnant
b Peder Cruys, [døbt København Tysk reformert 1.1.1728]
c Cornelius Cruys, [døbt København Tysk reformert 7.3.1732], løjtnant i Norge
d Frederik Cruys, [døbt København Tysk reformert 3.5.1736], løjtnant.
3) Conrad van Meurs, [døbt København Tysk reformert 15.2.1704].

905   

905    Bodil Marie Orlob i Skindergade i København. 22.8.1757, no.53, opslag 279.
A:
1) bror Frederik Orlob
2) søster Charlotte Amalie Vilhelmine Orlob, død, var g.m. Hans Berntsen. 1B:
a Peder Christian Berntsen
3) søster Else Orlob g.m. Niels Børgesen, begge døde. 1B:
a Christian Theodor Børgesen 21.
Afdøde døde 21.8.1757.

906    Christen Hansen Engell, ugift møller på Vesterbro i København, der døde 28.9.1756, no.54, opslag 392.
A:
1) mor Anne Sofie i Vartov Hospital, enke efter Hans Engell, degn [i Sandby og Vrangstrup, død 1752]
2) bror Hans Engell, murer i Slangerup
3) bror Peder Engell, hos overførsteren i Værløse
4) bror Jacob Engell i Røstofte [i Øster Egesborg sogn] i Vordingborg amt, død. 3B:
a Inger Jacobsdatter
b Anne Sofie Jacobsdatter
c Else Jacobsdatter
5) søster Anne Cathrine Engell g.m. Christian Ringsted, skoleholder i Bråby i Sorø amt
6) søster Frederikke Engell g.m. Jonas Riis, skomager i København
7) søster Karen Engell, død, var g.m. Peder Nielsen, skibstømrer. 2B:
a Hans Pedersen
b Niels Pedersen.

907    Anne Cornelia Eggers i København. Skifte sluttet 12.9.1758, no.55, opslag 2.
E: Johannes Mester, guldslager. B:
1) Henrik Vilhelm Mester 10 uger.
FM: farbror Vilhelm Mester, guldslager.
Desuden nævnes afdødes mor Elisabeth, enke efter Henrik Eggers.

908    Opbudsbo i København. 4.1.1757, no.56, opslag 5.
Registrering af fallitbo hos Adolf Jenner, skibskaptajn i Langebrogade på Christianshavn.

909    Antoine Francois Simon, parykmager i Pilestræde i København, der døde 4.10.1757, no.57, opslag 370.
E: Christine Otto.
Første ægteskab med Anne Marie Margrethe. B:
1) Anton Fransiskus Simon 17
2) Marie Fransiska Lucie Simon 15
3) Peder Nikolaj Simon 14
4) Carl Ferdinand Simon 11
5) Johan Josef Ludvig Simon 9
6) Christine Margrethe Simon 5.
FM: Efraim Linche, urmager.

910    Morten Eriksen Stabech, ugift tjener i Kattesundet i København, der døde 10.2.1758, no.58, opslag 33.
A:
1) mor Anne Halvorsdatter i Pebervigen i Norge i første ægteskab med Erik Mortensen Stabech
2) søster Karen Eriksdatter g.m. Aksel Abrahamsen Ullern i gården Ullern en halv mil fra Christiania i Norge.
Mors andet ægteskab med Guldbrand Wahl.
3) halvbror Christoffer Guldbrandsen Wahl, stud. theol. i København.

911    Johan Baltser Gabel, kok i Vestindien. Skifte København 22.8.1758, no.59, opslag 88.
E: Dorthe Cathrine i Helsingørgade i København. B:
1) Anne Jacobe Gabel g.m. Johan Barthold Uck i Pilestræde i København
2) Ette Kirstine Gabel 19
3) Birgitte Marie Gabel 17
4) Johan Martin Gabel 14
5) Cathrine Elisabeth Gabel 14
6) Frederik Christian Gabel 13.

912    Johannes Klov, skriverkarl i København. Skifte sluttet 10.10.1758, no.60, opslag 101.
A:
1) bror Søren Klov, stiftamtsskriver i Bergen i Norge
2) bror Frederik Klov, islandsk købmand
3) bror Henrik Klov, arbejdskarl på Island
4) søster Margrethe Klov g.m. Henrik Højer, urtekræmmer i København
5) søster Cathrib e Klov.

913    Anne Mogensdatter i Store Grønnegade i København. 16.6.1758, no.61, opslag 103.
Enke efter Jens Hansen Holst, skrædder. B:
1) Hans Jensen 17
2) Anne Marie Jensdatter 15.

914    Niels Nielsen Steen, murersvend i Borgergade, der døde 5.5.1758, no.62, opslag 109.
E: Reimuth Johansdatter Gesius, der døde 16.7.1758. B:
1) Joen Steen 22, bagersvend, på de lange rejser
2) Johan Peder Steen 12
3) Elisabeth Susanne Steen 8.
FM: Oluf Bjørn, murersvend.
Desuden nævnes afdøde kones søster Maren Johansdatter, enke efter Laurids Jensen.

915    Anders Olufsen Døber, øltapper i København. Skifte sluttet 24.10.1758, bo.63, opslag 1327.
Arvinger angives ikke.

916    Hans Jensen, Holm, bådsmand i København. Skifte sluttet 24.10.1758, no.64, opslag 129.
Arvinger angives ikke.

917    Jacob Henriksen Bløcher, ugift koffardimatros på Kina. Skifte i København 21.1.1758, no.65, opslag 131.
A:
0) forældre Henrik Bløcher, bager og Gudemann Londemann i København, begge døde.
1) bror Hans Henriksen Bløcher, død for 5-6 år siden, uden børn.
Fars første ægteskab med Malene Gødesdatter.
1) halvbror Mikkel Henriksen Bløcher, garversvend i København
2) halvbror Andreas Henriksen Bløcher
3) halvsøster Inger Margrethe Bløcher, enke efter Herman Zirach.
Malene Gødesdatter var datter af Gøde Pedersen, der kom fra Ekernførde og blev bager i København og Inger Andersdatter, begge døde i pestens tid.

918    Christoffer Meyer, tysk skoleholder i Lille Kongensgade i København. 28.3.1758, no.66, opslag 184.
Enke efter Anne Marie.
Testamente af 10.9.1756. A:
1) Peder Strøm g.m. Anne Cathrine Brandt.
Afdøde døde 27.3.1758.

919    Jacob Johansen Rosenqvist, assistent i Det asiatiske Kompagni. Skifte sluttet 31.10.1758, no.67, opslag 204.
E: Birgitte Kirstine Andersdatter. LV: J. von Bergen. B:
1) Cecilie Jacobsdatter Rosenqvist 12
2) Johannes Jacobsen Rosenqvist 10.
FM: farbror Jørgen Didrik Rosenqvist, sergent.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

920    Cathrine Bing, ugift i København. Skifte sluttet 3.11.1758, no.68, opslag 206.
A:
1) søster Ingeborg Bing, død, var g.m. Arent Haahr. 1B:
a Arent Haahr 3
2) halvbror Erik Christian Dan 19
3) halvbror Laurids Dan 17.
FM:
1 far Christian Ulrik Dan
2 Top, bogholder.

921    Hans Madsen Rostrup, styrmand. Skifte i København 6.9.1757, no.69, opslag 209.
Arvinger angives ikke.

922    Rasmus Olufsen Tofte. Skifte i København 11.10.1757, no.70, opslag 247.
A:
1) bror Andreas Olufsen Tofte, kaptajn, død. 3B:
a Oluf Antonsen Tofte
b Lorents Tofte
c Andreas Tofte
2) søster Birgitte Olufsdatter Tofte g.m. Jacob Didriksen, sejlmager i København
3) søster Sidsel Marie Olufsdatter Tofte g.m. Jens Nielsen, sæbemester i København.

923    Henrik Nielsen, koffardimatros på Guinea og Vestindien. Skifte København 11.10.1757, no. 71, opslag 2.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 8.5.1756.

924    Anne Margrethe i København. 2.9.1758, no.72, opslag 18.
Enke efter [Ludvig] Fenninger, byfoged i Fredericia, [skifte Fredericia 16.12.1750 lbnr.743]. B:
1) Bernhard Fenninger 13
2) Frederik Fenninger 11.
FM: farbror Frederik Fenninger, kongelig kældermester.

925    Opbudsbo i København. 10.4.1758, no.73, opslag 76.
Registrering af fallitbo hos Hans Mundberg, guldsmed på Gråbrødretorv i København.

926    Christian Jacobsen, bødler på de lange rejser. Skifte i København 22.8.1758, no.75, opslag 78.
A:
1) mor Lucie Hansdatter Blom i Lille Regnegade i København, enke efter Jacob Vilhelm, slagter. LV: Johan Zylow
2) søster Gundel Jacobsdatter 22.
FM: Anders Pedersen, brændevinsbrænder.

927    Henrik Zøllner (Zølner), tapetmester i København. Skifte sluttet 28.12.1758, no.76, opslag 86.
E: Cathrine Christensdatter. LV: Johan Martin Zøllner, hof-tapetmester.
Arvinger angives ikke.

928    Anders Nielsen Pors i Skindergade i København. 28.2.1758, no.77, opslag 88.
Forlovet med Birthe Marie Mathiasdatter, der er eneste arving i afdødes testamente af 26,1,758.
Som arvinger meldte sig:
1) Hans Michael Grubner
2) Rasmus Bager
3) Madam Stier.

929    Cathrine Øllegaard Andersdatter i Borgergade, på hjørnet af Gothersgade i København. 21.8.1758, no.78, opslag 154.
Enke efter Erik Lauridsen, vandmester.
0) mor Kirsten Madsdatter i Agernæs [i Krogsbølle sogn på Fyn] på Einsidelsborg gods
Mors andet ægteskab med Hans Nielsen i Agernæs.
1) halvbror Anders Hansen i Nærå på Fyn
2) halvbror Peder Hansen, murer i Agernæs, død. 2B:
a Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Hansen i Agernæs Ny Mølle
b Maren Pedersdatter g.m. Hans Eriksen i Holms mølle på Fyn.
Da afdøde blev gift, tjente Erik Lauridsen som kusk på Lundsgård [i Revninge sogn].
Afdøde døde 19.8.1758.

930    Ingeborg Nieldatter i Rosengade i København.16.8.1758, no.79, opslag 186.
Enke efter Christen Eriksen, passagebetjent.
Uden ægteskab B:
1) Hans Pedersen, der farer på Grønland.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn g.m. Peder Rasmussen.
Afdøde døde 15.8.1758.

931    Johan Otto Felsen, kræmmer i Vimmelskaftet i København, der døde 5.3.1758, no.80, opslag 207.
A:
1) søster [Anne Elisabeth Felsen, begravet København Vor Frelser 4.7.1729, var g.m. Ejler Pedersen Holm, præst i København Vor Frelser, død 24.4.1746]. 1B:
a Johanne Margrethe Holm
2) søster Anne [Henriksdatter] Felsen g.m. Thomas [Pedersen] Kattrup, præst i Hylke i Jylland
3) søster Cathrine Felsen, testamente af 23.10,1755, skifte 28.7.1757, død, var g.m. Peder Hegelund, efter hvem, der er arv.

932    Elsebeth Cathrine Johansdatter Albert i Vognmandsgade i København. 20.6.1758, no.81, opslag 314.
Enke efter Gothard [Andreas] Germann, skomager, [skifte 30.6.1750, lbnr.373]. A:
0) far Johan Albertsen, skomager i København
1) bror Poul Johansen, død uden børn
2) søster Martha Johansdatter, død uden børn.
01) farbror Jørgen Albertsen, død. 1B:
1) Anne Marie Jørgensdatter, enke efter Thøger Sørensen Riber
02) moster Dorthe Cathrine g.m. Vilhelm Engell, skrædder. 1B:
1) Johanne Cathrine Vilhelmsdatter, død, var g.m. Henrik Schmidt. 5B:
a Vilhelm Schmidt, musketer i Holsten
b Christian Schmidt, matros
c Cathrine Margrethe Schmidt g.m. Mathias Vincent, glarmester i København
d Agathe Schmidt, uvist hvor
e Cathrine Schmidt i København.

933    Inger Kirstine Ammundsdatter, gangkone i Frederiks Hospital i København. 10.7.1758, no.82, opslag 367.
Uden ægteskab B:
1) Trine 6.
Desuden nævnes afdødes mor Kirsten i Borgergade, enke efter Ammund Pedersen, skibstømrer.

934    David Ring i Adelgade i København, der døde 17.2.1758, no.84, opslag 384.
Arvinger angives ikke.

935    Jochum Koch, snedker i Landemærket i København, der døde 30.3.1758, no.85, opslag 443.
Enkemand efter Anne Margrethe Johansdatter. B:
1) Jochum Koch, snedker på Frederiksberg
2) Johan Koch, snedker
3) Anne Margrethe Koch g.m. Johan Mikkel Henriksen, snedker
4) Johanne Koch 21.

936    Jens Pedersen Steen, brændevinsbrænder i Springgade i København, der døde 27.4.1758, no.86, opslag 538.
Enkemand efter Cathrine Nielsdatter Ballie.
Testamente af 2.12.1734.
Hans A:
1) bror Hans Pedersen Steen, død. 1B:
a Cathrine Hansdatter Steen g.m. Jørgen Hermansen, bødker i København
2) bror Erik Pedersen Steen, død. 1B:
a Peder Eriksen Steen, malersvend i København.
Hendes A:
1) bror Nikolaj Nielsen Ballie, urtekræmmer i København, der døde i Øst- eller Vestindien. 2B:
a Nikolaj Ballie, fæstemand i København
b Cathrine Marie Ballie, død uden børn, var g.m. Albert Frederik Grütsmann, magister
2) bror Gert Nielsen Ballie, stolemager i Christiania i Norge, død. 1B:
a Maren Gertsdatter Ballie g.m. Hans Henrik Christiansen i Opslo ved Christiania
3) søster Karen Nielsdatter Ballie, død, var g.m. Johan Damianus Stendorff, guldsmed i Holbæk. 4B:
a Niels Johansen Stendorff, over 30 år gammel tømrersvend i København
b Sidse Johansdatter Stendorff g.m. Anders Andersen, tømrersvend i København
c Maren Johansdatter Stendorff g.m. Jens Birch, tømrersvend i København
d Anne Sofie Johansdatter Stendorff g.m. Thomas Pedersen, skomager i Holbæk.

937    Johan Thurin, bryggerdreng i en gård ved Børnehuset på Christianshavn. 15.6.1758, no.87, opslag 640.
A:
1) søster Birgitte Johanne Thurin.

938    Kirsten Lauridsdatter på Ulfeldts Plads i København. 3.8.1758, no.88, opslag 658.
Enke efter Peder Henriksen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 1.8.1758.

939    Anne Jensdatter Vraa i Nørregade i København. 20.8.1758, no.89, opslag 2.
E: Peder Evertsen, brygger, der døde 13.2.1758. B:
1) Jens Evertsen 23
2) Niels Evertsen 19
3) Christian Barthold Evertsen 16
4) Peder Evertsen 13
5) Johannes Evertsen 9.
FM:
1 Laurids Fint
2 Jørgen Birch, købmand.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1759940    Manon (Marie) Tresfort i København. 5.9.1757, no.1, opslag 2.
Enke efter Rolette, parykmager.
Afdøde, der var tilknyttet den fransk reformerte kirke i København, og døde 2.9.1757 på Fyrendal, [var datter af Pierre Tresfort og A. le Neuf].
Arvinger angives ikke.
(Store dele af skiftet er helt ulæseligt).
(Konceptskifte lbnr.2665).

941    Johan Henrik Haag, linnedvæver i Sofiegade på Christianshavn. 12.7.1758, no.2, opslag 83.
Enkemand. B:
1) Anne Marie Johansdatter 17.
FM: Jacob Villadsen.
(Konceptskifte lbnr.2666).

942    Mette Marie Jørgensdatter Angel på Kultorvet i København. 11.11.1757, no.3, opslag 103.
E: Ernst Samuel Bruun (Braun), der rejste til udlandet for 15 år siden, uvist hvorhen. B:
1) Georg Andreas Bruun 20.
Afdøde var rejst til Antvorskov for at være husholderske, hvor hun døde 1.10.1757.
(Konceptskifte lbnr.2676).

943    Peder Goe, brygger i Amaliegade i København. 2.10.1757, no.4, opslag 119.
E: Elisabeth Dorthe Clausen. LV: Morville. B:
1) Kirstine Cecilie Goe 34
2) Anne Dorthe Goe g.m. Eichel, doktor i Odense
3) Birgitte Goe 24
4) Jacob Goe 23, fuldmægtig i Bergen i Norge
5) Elisabeth Goe 20.
(Konceptskifte lbnr.2680).

944    Jacque André Girade, urmager i Lille Kongensgade i København, der døde 21.10.1757, no.5, opslag 224.
E: Susanne Caillate. B:
1) Cathrine Girade 4
2) Susanne Girade 2.
FM: morbror Bartholomæus Caillate, urmager ved søn David Caillate.
(Konceptskifte lbnr.2681).

945    Christence Olufsdatter i Vestergade i København, der døde 26.8.1757, no.6, opslag 355.
E: Andreas Hansen Bredal, urtekræmmer. B:
1) Hans Andreassen Bredal 16.
FM: morbror Christen Olufsen, skipper.
Afdøde havde arv efter sine far Oluf Olofsen, skipper og mor Else Marie, samfrændeskifte 15.12.1757.
(Konceptskifte lbnr.2693).

946    Nikolaj Langermann, guldsmed i Vimmelskaftet ved Amagertorv i København. 21.11.1757, no.7, opslag 395.
E: Malene Margrethe Schrader. LV: Hans Bentsen.
Arvinger angives ikke. (Se lbnr.1950).
(Konceptskifte lbnr.2694).

947    Lorents [Thomsen] Fischer, byfoged på Nytorv i København, der døde 6.1.1757, no.8, opslag 485.
E: Engel Cathrine Schmidt, [gift Nykøbing Falster 19.10,1714]. B:
1) Henrik Fischer, [døbt København Nikolaj 4.1.1720], kaptajn
2) Christian Frederik Fischer, [døbt Birkerød 18.8.1725], løjtnant
3) Corfitz Fischer [døbt Birkerød 21.10.1729], sekretær
4) Lorents Fischer, assessor
5) Engel Cathrine Fischer 25
6) en datter g.m. Verner Schrøder
7) frue Johanne Fischer, [døbt Nysted 31.10.1717 eller gift med en søn]
8) [Ferdinand Anton] Fischer, [afsat] præst [i Strøby og Varpelev], [døbt København Nikolaj 15.2.1771]
9) [Sofie Magdalene Fischer, døbt Birkerød 10.3.1723] g.m. Peder Fjellerup Lassen, successor som byfoged i København.
[Afdøde var amtsforvalter i Ålholm og Maribo Kloster amter 1714-1719 med bopæl i Nysted, boende i Store Kongensgade i København 1720 og kronprinsens overinspektør på Hirschholm 1721-1729 med bopæl i Rungsted i Birkerød sogn].
(Sml.lbnr.286).
(Konceptskifte lbnr.2700).

948    Bendix Hansen Buchtrup i Klosterstræde i København. 19.11.1757, no.9, opslag 601.
A:
0) forældre [Hans Rasmussen Buchtrup, død, og Karen Bendixdatter Gercken, skifte Ebeltoft 11.12.1736 lbnr.176]
1) søster Anne Hansdatter Buchtrup g.m. Peder Normann, skomager, på stedet
2) bror Rasmus Hansen Buchtrup, skipper i Ebeltoft
3) søster Else Marie Hansdatter Buchtrup gift i Ebeltoft.
Fars andet ægteskab med [Karen Hansdatter Mygind, skifte Ebeltoft 30.10.1741 lbnr.183]
4) halvbror Hans Hansen Buchtrup, hos sin morbror Jørgen [Hansen] Mygind, præst i Dreslette på Fyn.
(Konceptskifte lbnr.2702).

949    Marie Jacobsdatter Krabbe, ugift i Store Strandstræde i København, der døde 4.10.1758, no.10, opslag 2.
A:
1) bror Jacob Olufsen Krabbe, død for 14 år siden. 5B:
a Laurids Jacobsen Krabbe, tømrersvend
b Oluf Jacobsen Krabbe 21
c Johanne Jacobsdatter Krabbe, i Vibæk på Sjælland
d Anne Marie Kirstine Jacobsdatter Krabbe
e Louise Kirstine Jacobsdatter Krabbe i Vibæk.
(Konceptskifte lbnr.2714).

950    Anne Elisabeth Andreasdatter i Lille Torvegade på Christianshavn. 31.3.1758, no.11, opslag 42.
Enke efter Peder Neuhausen, slagter. B:
1) Peder Neuhausen 20
2) Andreas Neuhausen 18
3) Anne Elisabeth Neuhausen 16
4) Hans Neuhausen 14
5) Terkild Neuhausen 11.
Desuden nævnes afdødes søster Kirsten Andreasdatter.
(Konceptskifte lbnr.2731).

951    Jan Slot, skibskaptajn på Vestindien. Skifte København 29.10.1757, no.12, opslag 115.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.2733).

952    Opbudsbo i København. 10.1.1756, no.13, opslag 164.
Registrering af fallitbo hos Laurids Lerche, kræmmer i Højbrostræde i København.

953    Johan Jørgen Gade, murersvend i Dronningens Tværgade i København. November 1758, no.14, opslag 422.
Enkemand efter Mette Jacobsdatter, der døde 7.11.1758. B:
3) Anne Marie Gade 5.
Afdødes hustrus første ægteskab med Didrik Jensen, bådsmand. B:
1) Maren Didriksdatter, enke efter Niels Eriksen, tambur ved Holmen
2) Inger Didriksdatter 9.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

954    Else Nielsdatter Bech i Kristen Bernikowstræde i København. 22.1.1759, no.15, opslag 431.
E: Jens Eriksen Kjærulf, skoflikker. B:
1) Frederik Kjærulf 11.

955    Jochum Frederik Schmidt overmester i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 9.1.1759, no.16, opslag 441.
A:
1) mor Elisabeth Margrethe i Stege, enke efter Nikolaj Schmidt, kontrollør og kirurg
2) bror Casper Gottlob Schmidt, amtskirurg i København
3) bror Lambert Schmidt, fuldmægtig på søetatens bogholderikontor i København
4) bror Nikolaj Schmith, [skifte Stege 23.1.1748, lbnr.118]. E: [Elisabeth Margrethe Viborg]. 2B:
a Nikolaj Schmidt 9 mdr.
b Elisabeth Margrethe Schmidt, hos provst Testrup i Dalby
5) søster Agnethe Marethe Schmidt, død 19.2.1753, [skifte Sallinge herred gejstlig 15.3.1753 lbnr.109]. Første ægteskab med Mogens Jensen Højsgaard, degn i Jordløse og Hostrup, [skifte Sallinge herred gejstlig 5.3.1749 lbnr.100]. 5B:
a Elisabeth Margrethe Mogensdatter, født 10.9.1735, g.m. Lorents Henrik Forschau (Warschau) i Nykøbing Falster, landkirurg over Falster
b Johanne Ulrikke Mogensdatter, født 23.5.1737
c Jens Nikolaj Mogensen
d Lambert Mogensen, født 16.5.1743
e Vilhelmine Augusta, født 13.12.1745, i Vajsenhuset i København.
Agnethe Margrethe Schmidts andet ægteskab med Frederik Christiansen Svaller, degn i Jordløse og Håstrup. 1B:
f Elisabeth Sofie Frederiksdatter, født 19.10.1750.

956    Otto Bjelke i København. Skifte sluttet 29.5.1759, no.17, opslag 497.
Enkemand. B:
1) Christine Charlotte Dorthe Bjelke, gift Stavanger 18.3.1760 med Johan Carl Uswald.

957    Oluf Andersen Rohde, styrmand på Trankebar. Skifte København 9.1.1759, no.18, opslag 502.
Enkemand. A:
1) mor Anne Svendsdatter, enke efter afdødes far Anders Olufsen Rohde, matros.
2) bror Svend Andersen Rohde, toldbetjent i Helleraa i Larvik grevskab i Akershus stift i Norge, skifte 28.11.1758. E: Maren Dorthe Villesdatter. 6B:
a Anders Svendsen 14
b Oluf Svendsen 11
c Inger Elisabeth Svendsdatter 8
d Anne Svendsdatter 6
e Rebekka Svendsdatter 4
f Jacob Svendsen 3.
Gave til afdødes kones bror Jacob Pedersen.

958    Opbudsbo i København. 12.1759, no.19, opslag 553.
Registrering af fallitbo hos Conrad Daniel Cramer i København.

959    Jens Nikolaj Højsgaard, barberdreng i Laksegade i København, der døde 3.1.1759, no.20, opslag 554.
1) mor Agnethe Marethe Schmidt, [skifte Sallinge herred gejstlig 15.3.1753 lbnr.109]. Første ægteskab med Mogens Jensen Højsgaard, degn i Jordløse og Hostrup, [skifte Sallinge herred gejstlig 5.3.1749 lbnr.100]
2) søster Elisabeth Margrethe Mogensdatter g.m. Lorents Henrik Forschau (Warschau), kirurg i Nykøbing Falster
3) søster Johanne Ulrikke Mogensdatter, 22
4) bror Lambert Mogensen 19, i feltskærlære
5) søster Vilhelmine Augusta 14, i Vajsenhuset i København.
Mors andet ægteskab med Frederik Christiansen Svaller, degn i Jordløse og Håstrup. 1B:
6) halvsøster Elisabeth Sofie Frederiksdatter 9.

960    Barthold Østrup, skibspræst i København. 9.1.1759, no.960, opslag 570.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 1757 på rejse til Kina.

961    Opbudsbo i København. 2.10.1756, no.22, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Laurids Schwintz, isenkræmmer i Købmagergade i København.

962    Peder Schou, købmand i Amaliegade i København. 1.4.1757, no.23, opslag 2.
Enke efter Margrethe Marie Lassen. A:
1) søster, død. 1B:
a Dorthe Pedersdatter g.m. Johan Christian Arent, skrædder
2) bror, død. 2B:
a Peder Steffensen i Skovshoved
b Kirsten Steffensdatter g.m. Tolle Tollesen
3) bror, død. 3B:
a Hans Bentsen i Skovshoved
b Peder Bentsen, i Skovshoved
c Kirsten Bentsdatter g.m. Christen Mogensen i Skovshoved.
Desuden nævnes:
1 Andreas Lassen
2 Michael Lassen.

963    Nikolaj Stolpe, der døde i Sank Petri kirkes plejehus i København. 4.11.1758, no.24, opslag 220.
Arvinger angives, ikke dog nævnes;
1) brordatter Magdalene Elisabeth Hvidt g.m. Bent Zachariassen Abel.
Afdøde døde 2.11.1758.
(Sml. lbnr.964).

964    Johan Frederik Hvidt, tjener, der døde 3.11.1758 i Sankt Petri kirkes plejehus i Lars Leistræde i København, no.25, opslag 226.
A:
1) søster Magdalene Elisabeth Hvidt g.m. Bent Zachariassen Abel
2) bror Jørgen With, skytte på Fuglebjerg på Sjælland
3) bror Asmus With
4) bror Christian Carl With.

965    Jens Eriksen, bødker i Jacobshavn på Grønland. Skifte København 9.1.1759, no.26, opslag 265.
Enkemand efter Cathrine Rasmusdatter i Dybensgade i København. B:
3) Erik Jensen, døbt København Nikolaj 21.6.1737, rytter i Holsten
Første ægteskab med Dorthe Christensdatter i Dybensgade, død 22.9.1756, indlagt i Brøndstræde Hospital. B:
1) Johanne Marie Jensdatter, døbt København Nikolaj 22.7.1742
2) Cathrine Kirstine Jensdatter, døbt København Nikolaj 22.7.1742.
Afdøde døde 6.1.1757.

966    Jens Pedersen Bruun, skibsdreng i Asiatisk Kompagni. Skifte København 16.1.1759, no.27, opslag 276.
Arvinger angives ikke.

967    Vilhelm Rasmussen Viby, værtshusmand i Vigantsgade ud til Slottet i København. 3.10.1758, no.28, opslag 286.
E: Marie Lisbeth Hansdatter. B:
1) Frederik Vilhelm Viby 4
2) Inger Kirstine Vilhelmsdatter 3.
Afdøde døde 2.10.1758.

968    Conrad Hofmann, stenhuggersvend i Skidenstræde i København, der døde 11.2.1750, no.29, opslag 2.
Arvinger kendes ikke.

969    Opbudsbo i København. 2.5.1759, no.30, opslag 168.
Registrering af fallitbo hos Hans Vilhelm lange, garver i Rosenborggade i København.

970    Elisabeth Cathrine Hach i Møntergade i København. 19.7.1758, no.31, opslag 325.
E: Henrik Hellesen. B:
1) Svend Henriksen Hellesen 16
2) Agnethe Cathrine Henriksdatter 12
3) Hans Jacob Henriksen Hellesen 5.
FM: farbror Hans Hellesen.

971    Pernille Ibsdatter i København. 4.2.1759, no.32, opslag 456.
Enke efter Peder Nielsen Stougaard.
Testamente af 2.8.1732.
Hans A:
0) far Niels Jacobsen i gården Stougård i Ustrup i Hylke sogn, død
1) bror Jacob Nielsen Stougaard i Helsingør, sergent, død, var g.m. Bodil Nielsdatter. 3B:
a Niels Jacobsen i Helsingør, døbt Helsingør Marie 19.3.1724
b Melchior Jacobsen Stougaard i Roskilde, døbt Helsingør Marie 12.4.1733
c Hans Jørgen Jacobsen Stougaard i Roskilde, døbt Helsingør Marie 12.4.1733
2) bror Mikkel Nielsen Stougaard i Ustrup, [skifte Skanderborg rytterdistrikt 30.6.1750 lbnr.2115]. 4B:
a Karen Mikkelsdatter Stougaard g.m. Hans Jørgensen i Ejer i Ovsted sogn
b Rasmus Mikkelsen Stougaard i Ustrup
c Niels Mikkelsen Stougaard i Ustrup
d Anne Margrethe Mikkelsdatter Stougaard g.m. Arent Henrik Møller i Randers.
Hendes A:
Hendes testamente af 14.6.1756. A:
1) brorsøn Niels Andersen Lynge, dronningens livkusk.

972    Anne Kirstine uden for Vesterport i København. 5.6.1758, no.33, opslag 532.
E: Johan Frederik Eschenhorst, værtshusholder.
Første ægteskab med Søren Romer. 2B:
1) Karen Sørensdatter g.m. g.m. Jens Olufsen, skipper på Christianshavn
2) [ulæseligt] Sørensdatter.

973    Peder Joachim Edinger, barbersvend i Frederiksberggade i København. 24.8.1758, no.34, opslag 565.
Afdøde var forlovet med Ingeborg Bentsen.
Arvinger angives ikke.

974    Claus Barmeier, renovationsinspektør i Studiestræde i København. 20.10.1758, no.35, opslag 600.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Schmidt, birkedommer. B:
1) Mette Clausdatter Barmeier 19.
FM: Andreas Albertsen, kopist i Politikammeret.
Afdøde døde 8.10.1758.

975    Marie Kirstine Flincher i Dybensgade i København. 5.10.1758, no.36, opslag 629.
E: Iver Sørensen Erresø, spisevært.
Uden ægteskab B:
1) Johanne Kirstine 8.

976    Opbudsbo i København. 2.6.1758, no.38, opslag 24.
Registrering af fallitbo hos Christian Ulrik Zelling, på hjørnet af Kompagnistræde og Badstuestræde i København. (Sml. lbnr.787).

977    Hans Lauridsen Borg, urtekræmmersvend på hjørnet af Kultorvet og Købmagergade i København. 24.2.1759, no.39, opslag 48.
Arvinger angives ikke.

978    Regning i København. 14.8.1759, no.40, opslag 64.
Regning i boet efter Kirsten Hammer i København.

979    Juliane Cathrine Bonsach i Studiestræde i København. 11.9.1759, no.41, opslag 68.
A:
0) forældre Gangolf Bonsach, præst i Rind og Herning, [død 1722] og Birthe (Beathe) Sofie Myer, [begravet Rind 13.4.1741]
1) søster Pernille Bonsach g.m. Christoffer Bernstorff, kvartermester i Livgarden, der er rømt for 8 år siden
2) søster Anne Malene Bonsach g.m. Johan [Henrik Poulsen] Thorlund, degn i Rind og Herning
3) søster Bodil Sofie Bonsach i Rendsborg.
Afdøde døde 10.9.1759.

980    Rasmus Troelsen, tømrer i Asiatisk Kompagni i København. Skifte sluttet 21.8.1759, no.42, opslag 97.
E: Engelke Jacobsdatter. B:
1) Jacob Rasmussen 14
2) Valborg Rasmusdatter 10
3) Marie Dorthe Rasmusdatter 2.
FM: Erik Christensen Aalborg, skomager.
Desuden nævnes enkens far Jacob Pedersen Holst.

981    Magdalene Hedvig Tautenberg i Gothersgade i København. 8.6.1758, no.43, opslag 2.
Enke efter Peder Bertelsen Rosengaard, brygger.
Testamente af 16.12.1752.
Hans A:
0) forældre Bertel Pedersen Rosengaard, skovrider i Antvorskov amt, død for 20 år siden og Kirsten Jensdatter Møller i Kindertofte, død for 12 år siden
1) bror Niels Bertelsen Rosengaard, skovrider i Ulfsmosehus i Kindertofte sogn
2) søster Karen Bertelsdatter Rosengaard, død. Første ægteskab med Mads Jørgensen Sorterup, skovfoged i Marslund i Sorterup sogn. 2B:
a Karen Madsdatter Sorterup, [død 29.5.1757], var g.m. Frederik Thornam, degn i Gyrstinge og Flinterup. 4B:
1 Peder Thornam 14
2 Jacob Thornam 13
3 Mads Jørgen Thornam 9
4 Søren Thornam 2
b Mette Madsdatter Sorterup, død, var g.m. Hans Lauridsen Fog, forvalter på Antvorskov Rytterdistrikt i Landbytorp i Kindertofte sogn. 4B:
1 Gedske Kirstine Hansdatter Fog, døbt Kindertofte 26.7.1744
2 Karen Hansdatter Fog, døbt Kindertofte 3.3.1747
3 Mette Marie Hansdatter Fog, døbt Kindertofte 27.5.1748
4 Maren Hansdatter Fog, døbt Kindertofte 15.12.1739.
Karen Rosengaards andet ægteskab med Mathias Aarø, birkeskriver på Marslund. 3B:
c Mads Mathiassen Aarø i Drammen i Norge
d Erik Mathiassen Aarø i Holbæk
e Marie Kirstine Aarø g.m. Laurberg, fændrik
Karen Rosengaards tredje ægteskab med Filip Dahl, skovfoged. 1B:
f Christian Frederik Dahl, døbt Sorterup 25.1.1737, skriver på Lolland
3) søster Marie Bertelsdatter Rosengaard, død. Første ægteskab med Clemen Sivertsen skovrider i Sørbymagle, [død 21.11.1719]. 1B:
a Elisabeth Kirstine Clemensdatter g.m. Bartholomæus Repinius, musikant i Holbæk.
Marie Rosengaards andet ægteskab med Johannes Hørberg, stadskirurg i Vordingborg. 2B:
b Carl Frederik Hørberg, student, fuldmægtig i Landmålingskontoret i København
c Sidsel Marie Hørberg
4) søster Ellen Bertelsdatter Rosengaard, død for 4 år siden, var g.m. Hans [Hansen] Ditzel, rådmand i Holbæk. 3B:
a Hans Hansen Ditzel, kapellan i Øster Egesborg
b Mathias Hansen Ditzel, købmand i Holbæk
c Maren Hansdatter Ditzel i Holbæk
5) søster Anne Margrethe Bertelsdatter Rosengaard g.m. Jørgen Eriksen Holm, købmand i Holbæk
6) bror Peder Bertelsen Rosengaard, hvidtølsbrygger i København, død efter 2 ægteskaber, uden børn.
Hendes A:
0) forældre Tautenberg, overvisitør i København og Vilhelmine Ermandinger, begge døde
1) bror Hans Henrik Tautenberg, ingeniørløjtnant i Helsingør
2) søster Cecilie Christine Tautenberg i Fredericia.
Hendes arvinger attesteret af Johan Anton Ermandinger.

982    Peder Røring, prokurator i Skoubogade i København, der døde 24.2.1758, no.45, opslag 237.
Arvinger angives ikke, dog angives A:
0) [forældre Edvard Pedersen Røring, sorenskriver i Øvre Romerike og Odalen i Norge, død 1731 og Gedske Eriksdatter Leth]
1) bror Ulrik Christian Røring, præst på Sandø på Færøerne.
Litteratur: Slekten Røring i Gjerdrum af Agnes Radich i: Tillegg til Skytilen nr. 1-2019.

983    Johan Christian Mechlenborg, skomager i Magstræde i København. 25.7.1758, no.46, opslag 344.
Enkemand efter Anne Marie Andersdatter Hassing. B:
1) Maren Kirstine Johansdatter 5
2) Anne Louise Johansdatter 3.
FM: Peder Hassing, snustobaksfabrikant.
Afdøde døde 24.7.1758 på Frederiks Hospital i København.

984    Thue Sørensen, ugift vognmandskarl i Vestergade i København, der døde 25.2.1759, no.47, opslag 409.
A:
0) forældre Søren Persson og Sidsel Mogensdatter i Mardal i Kristianstad len i Skåne
1) søster Ellen Sørensdatter, født 2.8.1709, g.m. Joen Jönsson, kirkeværge i Mardal.
Fars første ægteskab med Elna Gudmundsdatter.
2) halvsøster Hanne Sørensdatter
3) halvbror Niels Sørensen
4) halvbror Gudmund Sørensen
5) halvbror Laurids Sørensen.
Alle halvsøskende er døde og deres børn arver i deres sted.
Afdøde var født 28.2.1714.

985    Peder Ouve, overstyrmand på Vestindien og Guinea. Skifte sluttet i København 25.9.1759, no.48, opslag 436.
E: Karen. B:
1) Elisabeth Pedersdatter.
FM: Peder Tomsen Højer.

986    Jørgen Pedersen Mønster, matros i København. 4.9.1759, no.49, opslag 442.
E: Ellen Clausdatter.
Arvinger angives ikke.

987    Sofie Amalie Balle i Ny Adelgade i København, der døde 15.8.1759, no.50, opslag 446.
Enke efter Knud Hauballe, skoleholder. B:
1) Bartram Knudsen Hauballe, kyrasser
2) Johan Christian Knudsen Hauballe, student, degn [dvs. skoleholder i Vinten i Tamdrup sogn] ved Horsens
3) Frederik Jes Knudsen Hauballe, skoleholder, nu assistent i Vestindien og ved dom frakendt retten til at arve; er g.m. Kirsten Nielsdatter. Arven går til deres 2B:
a Niels Frederiksen 3
b Marie Frederiksdatter.
FM: morfar Niels Pedersen.
Desuden nævnes afdødes steddatter [Helene Cathrine Hauballe] g.m. Andreas Nørager, prokurator.

988    Christen Sørensen Broberg, grovsmed i Strandgade på Christianshavn. 4.2.1758, no.51, opslag 504.
Enkemand efter Anne Kirstine Pedersdatter. B:
2) Ellen Sofie Broberg g.m. Johan Vilhelm von Bergen, bøssemager
3) Peder Christensen Broberg 16.
Første ægteskab med Margrethe Kirstine. B:
1) Margrethe Kirstine Broberg g.m. Christen Rasmussen Hørning, grovsmed.

989    Opbudsbo i København. 1.5.1758, no.52, opslag 598.
Registrering af fallitbo hos Kaj Frederik Mentz, vice-branddirektør og klejnsmed i Løvstræde i København.
Desuden nævnes hans svoger Hans Michael Harder.

990    Opbudsbo i København. 24.5.1756, no.53, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Niels Thaarup, isenkræmmer i Vimmelskaftet i København.

991    Anne Cathrine [Lauridsdatter] Borup i København. Skifte sluttet 30.10.1759, no.54, opslag 2.
E: Jens Joensen, styrmand. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 4.
FM: Laurids Pedersen Aabro, skipper.

992    Claus Bulle, afskediget garder i Fiolstræde i København, der døde 29.10.1758, no.55, opslag 9.
A:
1) mor Elisabeth Junge, enke efter Bulle i Reddelich i Mecklenburg
2) bror Hans Bulle i Reddelich
3) bror Joachim Bulle i Reddelich
4) bror Johan Bulle i Glashagen
5) bror Christian Bulle
5) søster Engel Bulle g.m. Mathersen.

993    Jens Andersen Berg, brændevinsbrænder i København. Skifte sluttet 4.9.1759, no.55½, opslag 41.
Enkemand efter Magdalene Jensdatter. B:
1) Anders Jensen Berg, kobbersmed i Altona
2) Maren Jensdatter g.m. Johan Frederik Beth, forrider hos enkedronningen
3) Kirsten Jensdatter g.m. Aksel Holm, skibskaptajn
4) Marie Jensdatter 25.

994    Anne Sofie Andreassen, ugift i Store Kongensgade i København, der døde 19.12.1758, no.56, opslag 45.
Testamente af 26.10.1758. A:
1) Johannes Schiønnemann, kateket i Holmens kirke i København
2) moster Mette Christiansdatters mand
3)Johan Christian Abro, skildrer
4) Sofie Hansdatter.

995    Hans Pedersen Gravensteen, tømrer i Det asiatiske Kompagni, i Dronningensgade på Christianshavn. 6.2.1759, no.57, opslag 96.
E: Anne Hansdatter. B:
3) [navn mangler] 4.
Første ægteskab med Elisabeth Pedersdatter. B:
1) Peder Hansen 17
2) Mads Hansen 14.
FM: Jacob Hansen, silkevæversvend.

996    Rasmus Eje i Store Strandstræde i København. 28.2.1759, opslag 127.
Enke efter Anne Sofie Lauridsdatter. B:
1) Mette Hedvig Rasmusdatter 9
2) Sara Rasmusdatter 8.
FM: Christen Andersen, skipper.

997    Rasmus Alling, skibskaptajn i København. Skifte sluttet 13.11.1759, no.60, opslag 143.
A:
1) mor Anne Jensdatter, enke efter Rasmus Rasmussen, degn i Øster Alling
2) bror Jens Rasmussen, degn i Øster Alling
3) søster Anne Rasmusdatter g.m. Søren Rasmussen Balle i Alling sogn på Klausholm gods
4) søster Karen Rasmusdatter g.m. Søren Nielsen Stidsen i Tårup i Auning sogn på Estrup gods
5) søster Anne Marie Rasmusdatter g.m. Christian Thomsen Nørup i København.

998    Henrik Wermann, klejnsmed i Dronningens Tværgade i København, der døde 22.12.1758, no.61, opslag 146.
E: Margrethe Christensdatter Brinch, der døde 19.5.1759.
Hans første ægteskab med Anne Cathrine Nandrup. B:
1) Marie Elisabeth Wermann 16
2) Hans Wermann 13.
FM: farfar Otto Wermann, sergent på Citadellet.
Hendes A:
1) søster Anne Cathrine [Christensdatter], enke efter Lind.

999    Severin Mariager, urtekræmmer i Store Kongensgade i København. 25.11.1757, no.62, opslag 191.
A:
0) forældre [Hans Mariager, skifte 3.10.1753 lbnr.585 og Ellen Jensdatter Braad, (uvist om i live)]
1) søster [Louise Hansdatter]
2) søster [Frederikke Eleonora Hansdatter]
3) søster Mette Marie Hansdatter 18
4) søster Susanne Hansdatter 13.
(Dele af skiftet mangler på nettet).

1000    Lorents Gotfred von Rist, i Hyskenstræde i København, der døde 15.2.1759, no.63, opslag 2.
Afdøde der havde været rektor i Krakow i Mecklenburg, efter lader hustru og søn i Rostock.

1001    Martin Schultz. købmand i København. 27.11.1759, no.64, opslag 42.
Enkemand efter Sofie Kømmel. B:
1) Martin Schultz 16
2) Anne Sofie Schultz 11.
FM: morbror Johan Kømmel, tobakspinder.

1002    Niels Andersen, arbejdskarl i København. 26.11.1758, no.65, opslag 45.
Arvinger angives ikke.

1003    Jason Joensen, gørtlerdreng på hjørnet af Gammel Mønt og Møntergade i København. 1.3.1759, no.66, opslag 54.
A:
0) forældre Jan Torstensson og Gudridur Gudmundsson i Traderholt i Storsøres tinglav i Arnessyssel på Island, begge døde
1) farbror Magnus Torstensson i Arnessyssel.
Afdøde var født 1735.

1004    Thomas Hansen Collin, skibstømrer i Vestindien. Skifte København sluttet 27.11.1759, no.68, opslag 70.
E: Cathrine Lauridsdatter. B:
1) Else Cathrine Thomasdatter Collin 11
2) Hans Thomsen Collin 1¼-

1005    Peder Nissen, snedker i Dybensgade i København. 24.4.1758, no.69, opslag 73.
E: Dorthe Roterhuusen.
Arvinger angives ikke.

1006    Hans Berntsen, klædekræmmer i Borgergade i København. 10.6.1758, no.70, opslag 93.
B:
1) Peder Christian Berntsen.

1007    Opbudsbo i København14.8.1758, no.71, opslag 174.
Registrering af fallitbo hos Hieronymus Westberg, lærredshandler i Helliggejststræde i København g.m. Anne Elisabeth Andersdatter.

1008    Jens Christensen, vognmand på Vesterbro i København. 11.12.1758, no.72, opslag 226.
E: Dorthe Pedersdatter. B:
1) Ingeborg Jensdatter 2.
FM: farfar Christen Jensen.

1009    Sidse Bentsdatter i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 23.3.1759, no.73, opslag 255.
Enke efter Børge Nielsen, murer.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke,
Hendes A:
0) far Bent Thygesen Skaaning i Nakke i Rørvig sogn, død
1) bror Thyge Bentsen i Nakke, død. 1B:
a Jens Thygesen, død. 4B:
1 Mette Kirstine Jensdatter 30
2 Peder Jensen Flint 28, bækkenslagersvend i Slagelse
3 Anne Magdalene Jensdatter, død uden børn
4 et barn, begravet København Helliggejst 1.1.1743
2) søster Ellen Bentsdatter Skaane, begravet Højby 5.3.1758, var g.m. Anders Ibsen i Holmstrup i Højby sogn, død for 19 år siden. 3B:
a Peder Andersen 54, i Klint [i Højby sogn]
b Jeppe Andersen, i Grevinge, død. 3B:
1 Anders Ibsen 20
2 Margrethe Ibsdatter
3 Ellen Ibsdatter
c Bent Andersen, døbt Højby 24.4.1710, i Holmstrup på kongens gods
3) bror Niels Bentsen, døbt Rørvig 27.12.1681, i Hønsinge i Vig sogn, død. 2B:
a Bent Nielsen, død. 4B:
1 Thyge Bentsen 16
2 Søren Bentsen 14
3 Karen Bentsdatter
4 Bodil Bentsdatter
b Bodil Nielsdatter g.m. Laurids Hansen den yngre i Hønsinge
4) søster Ingeborg Bentsdatter, døbt Rørvig 26.7.1685, der døde, var g.m. Hans Jørgen Ottesen, vognmand i Sankt Gertrudstræde i København. Første ægteskab med Jens Mikkelsen, vognmand i København. 4B:
a Niels Jensen, klejnsmedesvend i København
b Bent Jensen, vognmand i København
c Anne Cathrine Jensdatter g.m. Jacob Nikolaj Glose i København
d Karen Jensdatter, død, var g.m. Henrik Eriksen, værtshusmand på Vesterbro. 5B:
1 Jens Henriksen
2 Børge Henriksen
3 Marie Henriksdatter
4 Margrethe Henriksdatter
5 Ingeborg Henriksdatter.
Afdøde blev født i Rørvig 18.3.1688.

1010    Opbudsbo i København. 9.4.1759, no.74, opslag 309.
Registrering af fallitbo hos Andreas Christensen, murer i Adelgade i København.

1011    Anders Olufsen Krøyer, skrædder i Lille Dronningensgade på Christianshavn, de døde 17.9.1759, no.75, opslag 319.
Arvinger angives ikke.

1012    Daniel Buchsen, klejnsmed i København. Skifte sluttet 11.12.1759, no.76, opslag 2.
E: Maren Olufsdatter. B:
1) Michael Buchsen, klejnsmed i København
2) Joachim Buchsen, klejnsmed i København
3) Daniel Buchsen, klejnsmed i København
4) Nickel Buchsen, snedker i København
5) Nikolaj Buchsen i København, død. 1B:
a Daniel Nikolajsen Buchsen 10
6) Oluf Buchsen, død. 2B:
a Maren Olufsdatter Buchsen 13
b Anne Margrethe Olufsdatter Buchsen 8.

1013    Ernst Fenger, skibsassistent ved Stadens jurisdiktion i København. 9.1.1759, no.77, opslag 6.
A:
1) bror Peder Fenger.

1014    Christian Frederik Silchmüller Skibskirurg i Det asiatiske Kompagni i København. 17.7.1759, no.78, opslag 8.
A:
1) far Johan Georg Silchmüller, apoteker i Karlshamn i Sverige.

1015    Gudmundur Jørgensen, koffardimatros i Kolonien Frederikshåb i Grønland. Skifte København 21.9.1759, no.79, opslag 20.
A:
1) far Jørgen Gudmundurson, 80 år gammel på Island ved søn Gunlag Jørgensen.

1016    Claus Kølsen Sandager, uden for Østerport i København, der døde 23.4.17859, no.80, opslag 37.
Enkemand efter Dorthe Carlsdatter, død for 4 mdr. siden. B:
1) Claus Henrik Kølsen, farver i Odense
2) Jochum Kølsen, kongelig forrider
3) Anne Elisabeth Kølsen 39, i Vartov Hospital
4) Birgitte Kølsen 24
5) Anne Dorthe Kølsen 19.
Desuden nævnes afdødes svoger Andreas Berntsen.

1017    Maren Rasmusdatter i Overgaden neden Vandet på Christianshavn. 3.4.1758, no.81, opslag 77.
E: Lennert Jansen, skipper, der døde 22.5.1758. B:
1) Marie Kirstine Lennertsdatter g.m. Johannes Augustus Bolsen
2) Jens Lennertsen, styrmand i Holland, uvist om død. g.m. Inger Marie og har B:
a Lennert Jensen 3.
Afdøde døde 2.4.1758.

1018    Wolfgang Tobias Hut, ved Holmens kirke no.7 i København. 31.7.1759, no.82, opslag 200.
Arvinger angives ikke.

1019    Johan Gottlieb Hensel i København. Skifte Sluttet 18.12.1759, no.83, opslag 230.
Testamente af 30.8.1757. A:
1) søster Christine Dorthe, enke efter Schindler, skrædder.

1020    Sønnich Christian Sønnichsen, urtekræmmersvend i Vingårdstræde i København. 11.9.1759, no.84, opslag 233.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.9.1759.

1021    Christian Henrik Jørgensen i København, Skifte sluttet 18.12.1759, no.85, opslag 240.
E: Anne Sofie Jacobsdatter.
Arvinger angives ikke.

1022    Jens Gregersen Klitgaard, rådmand Bag Børsen i København, der døde 3.4.1755, no.86, opslag 244.
Enkemand efter [Margrethe Bache, død 19.4.1737]. B:
1) Birgitte Jensdatter Klitgaard g.m. Peder Discher, præst i Blovstrød
2) Gregers Jensen Klitgaard 23
3) Anne Elisabeth Jensdatter Klitgaard 22, forlovet med Svend Klitgaard, guldarbejder i København
4) Henrik Jensen Klitgaard 21
5) Andreas Jensen Klitgaard 20.
Enkens første ægteskab med [Henrik Hofmann, toldkontrollør]. B:
1) [Ferdinand Andreas Hofmann], død, efter hvem der er arv.
Desuden nævnes afdødes søstersøn Jens Erlandsen.
Litteratur: Optegnelser om rådmand i København Jens Gregersen Klitgaards familie af C. Klitgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1948 side 55-60.

1023    Niels Pedersen Lund, spækhøker i Østergade i København, der døde 7.9.1758, no.87, opslag 2.
E: Maren Jensdatter, der døde 9.7.1759.
Hans A:
1) halvsøster Bodil Nielsdatter, enke efter Thyge Nielsen i Lund på Ørslevkloster gods ved søn Niels Thygesen i Ålborg.
Hendes A:
Hendes B:
1) Laurids Svendsen Lund på Cap.

1024    Daniel Wittrock, bager i Kompagnistræde i København, der døde 5.6.1759, no.88, opslag 81.
Hans A:
Efter testamente af 9.5.1759 A:
1) brordatter Christiane Margrethe Wittrock, gift København Sankt Petri 8.2.1760 med Aksel Joachimsen Rødberg, præst i Skodborg ved Haderslev.
Hendes A:
Hendes arvinger havde ikke legitimeret sig, dog meldte sig som A:
1) Balle, stadskonduktør
2) Agerskov
3) Peder Møller, smed
4) Johan Møller, smed
5) Johan Gabriel, skrædder
6) Hans Reimer, bager
7) Jens Thaabel, staldskriver.

1025    Oluf Nielsen Wael (Weel), arbejdskarl i Vingårdstræde i København, der døde 8.6.1759, no.89, opslag 192.
A:
1) bror Erik Nielsen Wael
2) søster Anne Nielsdatter Wael, enke efter Anders Lauridsen
Afdøde der var født i gården Wael (Weel) i Fosnes sogn, attesteret af Niels Arctander, præst i Borg og Fosnes i Norge, blev begravet 10.6.1759.

1026    Christen Madsen Tværmose, hosekræmmer i Vimmelskaftet i København. 9.6.1759, no.90, opslag 220.
A:
1) mor Bodil Nielsdatter g.m. Christen Jensen Simmelkær i Tværmose i Sunds sogn. Første ægteskab med afdødes far Mads [Christensen] Fonnesbæk i Tværmose, [skifte Herningsholm 14.12.1751 lbnr.24
2) bror Niels Madsen, gift i Tværmose¨
3) søster Inger Madsdatter g.m. Niels Jensen Ilsgaard i Vejen i Rind sogn
4) søster Anne Madsdatter 25, i København
5) bror Jacob Madsen 23, i København
6) bror Søren Madsen 17, i København
7) bror Anders Madsen 13, i Tværmose
8) søster Mette Madsdatter 9, i Tværmose
9) halvbror Mads Christensen 5.
Afdøde døde 2.6.1759 i Holbæk.

1027    Andreas Nielsen Bergmann i København. Skifte sluttet 28.12.1759, no.91, opslag 252.
Enkemand efter Anne Marie Christensdatter. B:
1) Niels Andreassen Brgmann17
2) Hans Andreassen Bergmann 8
3) Christian Andreassen Bergmann 5.
FM: Oluf Andersen.

1028    Henrik Gotfred Schmidt, skibskirurg på Trankebar. Skifte København 17.7.1759, no.92, opslag 255.
Arvinger angives ikke.

1029    Dorthe Pedersdatter i Dronningensgade på Christianshavn. 19.7.1759, no.93, opslag 268.
Enke efter Bertel Bertelsen, skipper.
Arvinger angives ikke.

1030    Margrethe Sofie Røbel i Dronningens Tværgade i København. 20.7.1759, no.94, opslag 295.
Enke efter Johan Nikolaj Freuchen, barber. B:
1) Margrethe Elisabeth Johansdatter 12.
FM:
1 morbror Christian Røbel, fuldmægtig i Rentekammeret
2 morbror Gotfred Røbel
3 fars halvbror [Jørgen Albert Johansen] Ratenburg, præst i Lyderslev og Frøslev.

1031    Sivert Olufsen bødkersvend på rejser til Vestindien. Skifte sluttet København 28.12.1759, no.95, opslag 335.
A:
1) Ausbjørn Olufsen i Århus.
Afdøde var v
født på Mindelberg i Arnes syssel i Island.
Begyndelsen af skiftet mangler på nettet.

1032    Ulæseligt i København. Skifte sluttet 28.12.1759, no.96, opslag 360.
E: Marie Eide. LV: Rudolf Grøn.
Arvinger angives ikke.

1033    Anne Svendsdatter i Møllegade på Christianshavn, der døde 31.8.1759, no.97, opslag 362.
Enke efter Anders Olufsen Rohde. B:
1) Oluf Andersen Rohde, styrmand, skifte 9.1.1759 lbnr.957. 6B:
2) Svend Andersen Rohde, toldbetjent i Helleraa i Larvik grevskab i Akershus stift i Norge, skifte 28.11.1758. E: Maren Dorthe Villesdatter. 6B:
a Anders Svendsen Rohde 15
b Oluf Svendsen Rohde 12
c Inger Elisabeth Svendsdatter Rohde 9
d Anne Svendsdatter Rohde 7
e Rebekka Svendsdatter Rohde 5
f Jacob Svendsen Rohde 4.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
17601034    Engel Josefsdatter Tornqvist, ugift sypige i Studiestræde i København. 1.6.1758, no.1.opslag 2.
Arvinger kendes ikke.

1035    David Falkenberg i Frederiksberggade i København, der døde 13.4.1759, no.2, opslag 115.
Enkemand.
Arvinger angives ikke. Dog nævnes A:
1) søster Kirsten Sørensdatter g.m. Jørgen Femmer og deres B:
a Anne Cathrine Femmer
b Sidse Marie Femmer
2) brordatter madam Kielmann.

1036    Anne Pedersdatter i København. Skifte sluttet 15.1.1760, no.3, opslag 81.
Enkemand efter Jørgen Clemensen, skibstømrer. B:
1) Inger Christine Jørgensdatter g.m. Henrik Fæster, skibskaptajn
2) Susanne Jørgensdatter, enke efter Hans Didrik Fæster, skibskaptajn, [skifte 25.3.1761 lbnr.1583]
3) Maren Jørgensdatter, død. E: Peder Mathias Pedersen, hvidtølsbrygger i København, der efterlader 2 børn, hvis navne ikke angives
4) Kirsten Jørgensdatter, død. Af første ægteskab med Laurids Bjørn, skibskaptajn B:
a Joen Jørgen Lauridsen Bjørn 17.
Afdøde døde 13.2.1758.

1037    Poul Johansen Bolmsted, understyrmand i Det asiatiske Kompagni. Skifte sluttet i København 22.1.1760, no.4, opslag 86.
A:
1) far Poul Johansen i Bolmsted [dvs. Bollingsted] i Gottorp amt ved Slesvig.
(Konceptskifte lbnr.2742).

1038    Christen Jensen Horsenius, kommissionær i Købmagergade i København, der døde 22.10.1758, no.5, opslag 89.
A:
0) far Jens Pedersen, toldforpagter, [skifte 9.12.1751], gift 16.11.1691 med mor Karen Christensdatter, [skifte Horsens 9.7.1708 lbnr.238]
1) bror Mads Jensen, begravet Horsens 21.5.1753, uden børn
2) søster Maren Jensdatter, død 8.4.1754, var g.m. Thomas Mogensen Løwenhertz, guldsmed i Horsens, [skifte Horsens 11.8.1732 lbnr.717]. 6B:
a Dorthe Cathrine Løwenhertz g.m. Michael Valerius, garversvend i Altona
b Cathrine Marie Løwenhertz, begravet Horsens 5.12.1755
c Karen Løwenhertz g.m. Peder Zacho, snedker i Horsens
d Mogens Løwenhertz, begravet Horsens 7.10,1738
e Bodil Løwenhertz i Horsens
f Thomas Løwenhertz, begravet Horsens 24.5.1748
3) bror Jørgen Jensen, begravet 30.4.1757, [skifte Horsens 26.4.1758 lbnr.1191]. Første ægteskab med Maren Madsdatter, død uden børn.
Jørgen Jensens andet ægteskab med Anne Margrethe Jørgensdatter. 1B:
a Elisabeth Jørgensdatter, i Horsens Hospital.
Jørgen Jensens tredje ægteskab med Anne Pedersdatter [Houmann]. 1B:
b Anne Margrethe Jørgensdatter, begravet Horsens 28.2.1756.
4) søster Karen Jensdatter, enke efter Jørgen Olufsen Blantz i Horsens, [skifte Horsens 26.1.1752 lbnr.1083]
5) bror Jens Jensen, begravet 9.4.1704
6) søster Ellen Jensdatter, begravet 5.12.1704
7) bror Jes Jensen, begravet 6.5.1732
8) søster Ellen Jensdatter, begravet 5.4.1710.
Fars andet ægteskab med Elsebeth Ejlersdatter [Silman], gift 14.1.1709, begravet 14.5.1738, [skifte Horsens 22.7.1738 lbnr.844]
9) halvbror Ejler Jensen, begravet 8.6.1715
10) halvsøster Karen Jensdatter g.m. Brixen Møller i Horsens
11) halvbror Peder Jensen, begravet 16.2.1751
12) halvsøster Karen Jensdatter, død 1724
13) halvsøster Ellen Marie Jensdatter, begravet 19.7.1755, uden børn
14) halvbror Ejler Jensen, i Horsens
15) halvbror Adser Jensen, i Horsens.
(Konceptskifte lbnr.2756).

1039    Mette Nielsdatter Thosby ved Nyhavns Kanal i København. 30.4.1759, no.6, opslag 141.
E: Hans de Lange, sejlmager i Det Asiatiske Kompagni. A:
1) søster Maren Nielsdatter g.m. Niels Hansen Højer, sergent
2) bror Christen Nielsen Thosby, skibstømrer, død. E: Kirstine Rømert. 1B:
a Rømert Thosby 4
3) bror Oluf Nielsen Thosby i Holsten.
Afdøde døde 29.4.1759.
(Konceptskifte lbnr.2757).

1040    Seban von der Hude, skrædder i Opfostringshuset på Christianshavn. 18.6.1759, no.6½, opslag 202.
E: Sofie Dorthe Wentzel. LV: August Peschin. B:
4) Seban von der Hude 4.
FM: Jochum Otto Krøger, kammertjener.
Første ægteskab med Frederikke Eleonora Bruun. B:
1) Jens von der Hude 16
2) Christoffer von der Hude 14
3) Jørgen Ludvig von der Hude 11.
Afdøde døde 17.6.1759.
(Konceptskifte lbnr.2758).

1041    Margrethe Madsdatter i Gammelmønt i København, der døde 18.8.1759, no.7, opslag 221.
Enke efter Mads Jensen, øltapper.
Arvinger kendes ikke.
(Konceptskifte lbnr.2764).

1042    Jacob Højer, matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 4.9.1759, no.8, opslag 245.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde på rejse til Kina 4.7.1758.
(Konceptskifte lbnr.2765).

1043    Sturle Ejlertsen, matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 4.9.1759, no.9, opslag 256.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde på rejse til Kina 11.10.1758.
(Konceptskifte lbnr.2766).

1044    Jens Jacobsen Falch, matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 4.9.1759, no.10, opslag 268.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde på rejse til Kina 6.3.1759.
(Konceptskifte lbnr.2767).

1045    Magnus Iversen, matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 4.9.1759, no.11, opslag 280.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde på rejse til Kina 9.9.1758.
(Konceptskifte lbnr.2768).

1046    Opbudsbo i København. 4.7.1758, no.12, opslag 290.
Registrering af fallitbo hos Andreas Klarup, vinhandler i Lille Strandstræde i København.
(Konceptskifte lbnr.2771).

1047    Anne Marie Christine Ingenhaven, ugift i Adelgade i København, der døde 3.10.1758, no.13, opslag 369.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.2772).

1048    Erik Mikkelsen, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 4.9.1759, no.14, opslag 2.
A:
1) mor Gertrud, enke efter Mikkel Christensen, rytter i Nykøbing Falster
2) bror Christian Mikkelsen i Øverød
3) søster Anne Marie Mikkelsdatter g.m. Johannes Johansen i København
4) søster Sidsel Mikkelsdatter i København.
FM: Johan Christoffer Hansen.
Afdøde, der var døbt i Nykøbing Falster 18.7.1731, døde 12.7.1758 på rejse til Kina.

1049    Christian Frederik Sass, isenkræmmer i Store Grønnegade i København. 5.5.1759, no.15, opslag 20.
E: Cathrine Rich. B:
1) Anne Cathrine Sass, [samfrændeskifte 30.10.1754 lbnr.64], var g.m. Jens Esmark, død. 2B:
a Cathrine Jensdatter Esmark 11
b Mathias Jensen Esmark 10.
FM: født værge Christian Esmark.

1050    Anne Kirstine Bast i Store Kongensgade i København, der døde 18.5.1759, no.16, opslag 64.
Enke efter Knud Kjær.
Testamente af 28.1.1723.
Hans A:
0) forældre [Jens Madsen Kjær, borgmester og Margrethe i Svendborg, begge døde]
1) bror Erik Kjær præst i Tønning og Træden, [skifte Tyrsting herred gejstlig 27.9.1751 lbnr.54]. 2B:
a [Jens Eriksen Kjær]
b [Ægidia Christine Eriksdatter Kjær]
2) bror Niels Kjær, lav- og sysselmand på Island, død. 1B:
a Margrethe Kjær g.m. Johan Michael Heintze, glashandler
3) søster Johanne Christence Kjær, enke efter Mads Tønnesen Rosenberg, borgmester i Svendborg, [skifte Svendborg 31.3.1756 lbnr.398].
Hendes A:
0) forældre [Frederik Bast, begravet Arendal 12.10.1701 og Anne Margrethe Rohde, begravet Arendal 15.3.1696]
1) søster Cathrine Marie Bast g.m. Albert Hansen, vinhandler, begge døde. 1B:
a Johan Frederik Hansen i København
2) søster Anne Margrethe Bast g.m. Severin Michael Kuur, begge døde. 1B:
a Jens Frederik Kuur, skriverkarl i Rentekammeret
3) søster Charlotte Amalie Bast g.m. Laurids Christian Lassen i Vester Torup [i Vester Han herred] i Jylland.
Fars andet ægteskab med [Dorthe Justsdatter Wolf, begravet Arendal 21.10.1746]
4) halvbror Thomas Bast i Arendal i Norge, død. 3B:
a Dorthe Bast g.m. Niels Borthig i Arendal
b Anne Bast g.m. [Bertel Severin Flinthaug], præst i Lyngdal i Kristiansand stift i Norge
c Anne Margrethe Bast, hos sin mor i Arendal
5) halvsøster Dorthe Bast, enke efter Peder Clemensen, hos sin svigersøn Iversen til Burholt i Vendsyssel.
Litteratur: En dansk-norsk familie Bast af C. Klitgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1941 side 117-123.

1051    Opbudsbo i København. 5.6.1758, no.18, opslag 166.
Registrering af fallitbo hos Johan Daniel Eberhardt, vintapper i Vestergade i København.

1052    Opbudsbo i København. 20.12.1758, no.19, opslag 238.
Registrering af fallitbo hos Frederik Jensen, parykmager i Klosterstræde i København g.m. Ellen Cathrine Ibsdatter.

1053    Opbudsbo i København. 30.9.1758, no.20, opslag 306.
Registrering af fallitbo hos Alexander Hvidtfeldt på hjørnet af Frederiksborggade ud mod Nørreport i København.

1054    Rasmus Sørensen Krog, boghandler på Gråbrødretorv i København, der døde 13.2.1759, no.21, opslag 371.
Enkemand efter Dorthe Hansdatter Vibe. B:
1) Dorthe Sofie Rasmusdatter Krog, død. E: Peder Albertsen Prip. 2B:
a Dorthe Albertine Pedersdatter Prip 5
b Anne Cathrine Pedersdatter Prip 1½
2) Anne Cathrine Rasmusdatter Krog, død. E: Jacob Hübner, kammager. 1B:
a Jacob Jacobsen Hübner 10
3) Hans Frederik Rasmussen Krog.

1055    Regning i København. 6.5.1760, no.22, opslag 2.
Regning i boet efter Bodil Kirstine Strange.
Desuden nævnes afdødes svigersøn David Michael Bohm, sergent.

1056    Jens Eriksen Damgaard, værtshusmand i Lille Strandstræde i København. 15.5.1759, no.23, opslag 4.
E: Marie Kirstine Mathiasdatter Vinge, der døde 9.6.1759. B:
2) Jens Jensen Damgaard 4.
FM: Jørgen Møller, bryggersvend.
Hans første ægteskab med Mette Justsdatter. B:
1) Mette Marie Jensdatter 9.
Desuden nævnes:
1 Afdødes hustrus søster Margrethe Marie Vinge g.m. Johan Andreassen Buchardt
2 Afdødes første hustrus mor Anne, enke efter Just Hansen
3 Peder Eriksen Schultz i Holstebro.

1057    Peder Jensen Alm, bådsmand i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 17.7.1757, no.27, opslag 2.
Arvinger kendes ikke.

1058    Helmer Helmerding, farver i København. Skifte sluttet 10.6.1760, no.28, opslag 57.
Enkemand efter [Margrethe Bjørnsdatter]. B:
1) Didrik Helmerding
2) Cathrine Helmerding 42 år.

1059    Ernst Brandt i København. Skifte sluttet 10.6.1760, no.29, opslag 61.
Enkemand efter Anne Gejlsdatter. B:
1) Jens Brandt, garver
2) Karen Marie Brandt g.m. Johan Engelbrecht, skipper
3) Johanne Cathrine Brandt, død, var g.m. Rasmus Rasmussen, tømrer, [skifte 15.12.1751 lbnr.775]. 1B:
a Rasmus Rasmussen 15.

1060    Anne Svendsdatter, ugift tjenestepige i Lille Købmagergade i København, der døde 28.1.1760, no.30, opslag 66.
Arvinger kendes ikke.

1061    Opbudsbo i København. 2.5.1757, no.31, opslag 78.
Registrering af fallitbo hos Peder Christian Berntsen i Østergade i København.
Desuden nævnes hans hustru og dennes mor madam Lange.

1062    Rasmus Sørensen, spækhøker i Adelgade i København. 27.4.1759, no.32, opslag 185.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Rasmus Møller.
Første ægteskab med Anne Birgitte Lauridsdatter. B;
1) Hans Rasmussen 16
2) Cathrine Rasmusdatter 13
3) Laurids Rasmussen 10.
Desuden nævnes enkens mor Karen Rasmusdatter, enke efter Anders Kjær.

1063    Louise Eriksdatter i Kattesundet i København, der døde 4.1.1760, no.33, opslag 315.
E: Jens Christensen Levring, tømrersvend, der døde 16.2.1760.
Arvinger angives ikke.

1064    Hans Nielsen, koffardibådsmand i København. Skifte sluttet 1.7.1760, no.34, opslag 336.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Christen Jensen, skibstømrer.
Afdøde efterlader et barn, hvis navn ikke angives.

1065    Karen Christensdatter i Dybensgade i København, der døde 19.8.1759, no.35, opslag 340.
Enke efter Niels Olufsen Wille, islandsk bødker.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) afdødes søster Bodil Parret g.m. Johan Ferdinand Schumann.

1066    Marie Johansdatter i Store Fiolstræde i København, der døde 19.11.1759, no.36, opslag 386.
Enke efter Jens Hansen Vinding, vandkiggersvend. A:
1) søster Cathrine Elisabeth Johansdatter, død. E: Johan Frederik Hektor, gartner, der efterlader 8 børn, hvis navne ikke angives.

1067    Oluf Hansen, bryggersvend i Vandkunsten i København, der døde 5.1.1760, no.37, opslag 398.
Afdøde efterlader en enke, uvist hvor.
Arvinger angives ikke.

1068    Richard Hagerup Jørgensen Grøver på Grønland. Skifte København 15.1.1760, no.38, opslag 409.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var ansat i Handelskompagniet i kolonien Christianshåb i Grønland.

1069    Hagen Guldbrandsen, bødker på Grønland. Skifte København 15.1.1760, no.39, opslag 420.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var ansat i Handelskompagniet i kolonien Ritenbenck i Grønland.

1070    Nikolaj Signundsen, matros på Grønland. Skifte København 15.1.1760, no.40, opslag 430.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var ansat i Handelskompagniet i kolonien Nordsjak i Grønland.

1071    Opbudsbo i København. 7.11.1758, no.41, opslag 438.
Registrering af fallitbo hos Jens Christian Tim, tehandler i Læderstræde i København g.m. Anne Marie.

1072    Jacob Nørgaard, styrmand i Langebrogade på Christianshavn. 13.5.1757, no.42, opslag 2.
E: Anne Elisabeth Rosenvig, der døde 17.1.1758.
Hans A:
1) søster Cecilie Gerkens.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Peder Stege, styrmand. B:
1) Rasmus Pedersen Stegev11.
FM: Knud Stege.
Desuden nævnes enkens mor Kirsten, enke efter Rosenvig.
Afdøde søde i Stockholm i Sverige.

1073    Niels Pedersen Grønbæk, ugift koffardimatros i Dronningensgade på Christianshavn. 22.12.1759, no.43, opslag 74.
A:
1) far Peder Mikkelsen i Sandvig i Allinge sogn på Bornholm g.m. afdødes mor Margrethe Kirstine Hansdatter.
Desuden nævnes afdødes bror Mikkel Pedersen Grønbæk g.m. Bodil Jensdatter i Sandvig.
Afdøde der blev døbt i Allinge 4.5.1727, døde 20.12.1759.

1074    Opbudsbo i København. 16.9.1758, no.44, opslag 102.
Registrering af fallitbo hos Nikolaj Holst, porcelænshandler i Boldhusgade i København.

1075    Knud Pedersen, vægter i Børnehuset på Christianshavn, i Strandgade på Christianshavn, der døde 8.4.1760, no.45, opslag 249.
A:
1) søstersøn Gregers Andersen, hosekræmmer.

1076    Søren Nielsen, hestehandler på Vesterbro i København. 7.12.1758, no.46, opslag 265.
A:
1) bror Søren Nielsen, øltapper på den gamle skydebane på Vesterbro
2) bror Peder Nielsen på Vesterbro
3) bror Rasmus Nielsen i Assendrup på Constantinsborg gods
4) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Søren Pedersen Brørup i Brørup i Hylke sogn i Skanderborg Rytterdistrikt.
Afdøde, der var født i Saksild sogn, døde 6.1.2.1758.

1077    Anne Marie Christoffersdatter ved Nyhavns Kanal i København, der døde 28.1.1760, no.47, opslag 40.
Enke efter Jens Jensen Hjort, skipper, død for 5 år siden.
Testamente af 16.11.1751
Hans A:
1) mor Karen Jensdatter, enke efter afdødes far Jens Sørensen i Dalbyneder på Sødringholm gods, [skifte 6.4.1752 fol. 16
2) søster Margrethe Jensdatter g.m. Laurids Simonsen i Udbyover i Udbyneder sogn
3) søster Anne Jensdatter g.m. Jacob Simonsen, sejlingsmand i København
4) bror Søren Jensen Hjort i Dalbyneder
5) bror Christen Jensen Hjort i Stangerum
6) søster Anne Margrethe Jensdatter i Dalbyneder
7) søster Gertrud Jensdatter g.m. Mikkel Jacobsen, smed i Ajstrup i Vindblæs sogn
8) bror Christen Jensen Hjort i København
9) søster Maren Jensdatter 25, i København
10) søster Anne Cathrine Jensdatter i Sødring Vase.
Hendes A:
0) forældre Christoffer Pedersen, bødker, [skifte Ebeltoft 6.8.1725 lbnr.125] og Kirsten Pedersdatter, død.
1) søster Maren Christoffersdatter, [skifte Ebeltoft 2.12.1755 lbnr.251], var g.m. Jens Hansen Roskilde, bager i Ebeltoft. 1B:
a Hans Jensen Roskilde i Ebeltoft.
Mors første ægteskab med Rasmus Hansen.
2) halvsøster [Mette], gift i København
3) halvsøster Margrethe Rasmusdatter, død, var g.m. Didrik i Rosengade i København. 1B:
a Stine Didriksdatter g.m. Hans Olufsen Haderup, matros i Ebeltoft, begge døde. 1B:
1 Oluf Hansen Haderup i Ebeltoft
4) halvsøster Bodil Rasmusdatter, [skifte Ebeltoft 21.3.1730 lbnr.150], var g.m. Hans Jacobsen, kabelmatros i København, nu i Ebeltoft. 1B:
a Rasmus Hansen, død i sine unge år.
Første ægteskab med Christen Thomsen.
Ingen levende børn.

1078    Margrethe Christensdatter, ugift tjenestepige i Vingårdstræde i København. 25.4.1760, 25.4.1760, no.48, opslag 120.
Arvinger kendes ikke.

1079    Marie Kirstine Bjerring i København. Skifte sluttet 5.8.1760, no.49, opslag 134.
E: Hans von Erden.
Første ægteskab med Christen Qvist. B:
1) Jacob Qvist, fuldmægtig i Rentekammeret, der døde
2) Esau Qvist, assistent i Guinea
3) Marie Qvist, enke efter Vilhelm Silchensted.

1080    Anne Cathrine Alfastsdatter i Prinsensgade på Christianshavn, der døde 28.9.1759, no.50, opslag 137.
A:
1) bror Gunder Alfast, død i høstens tid 1759. 4B:
a Peder Gundersen Alfast Lindskov, overskærersvend i København
b Alfast Gundersen Alfast Lindskov, dugmagersvend i København
c Dorthe Gundersdatter Alfast g.m. Didrik Stilling, styrmand
d Malene Gundersdatter Alfast g.m. Poul Joensen Vølsher, spækhøker i København
2) bror Enevold Alfast Lind, død, var g.m. Maren Lauridsdatter i Handbjerg sogn. 1B:
a Marie Enevoldsdatter Alfast Lind i Handbjerg sogn.

1081    Else Margrethe på hjørnet af Amagergade og Prinsensgade på Christianshavn, der døde 5.3.1760, no.51, opslag 171.
E: Frederik Henriksen Heinemann eller Heidmann, strømpefabrikant.
Arvinger angives ikke.

1082    Inger Knudsdatter, jordemoder i Gothersgade i København, der døde 1.2.1759, no.52, opslag 195.
Enke efter Christen Pedersen. B:
1) Bente Christensdatter g.m. Johan Georg Nesler, stadsfysikus i Altona
2) Anne Birgitte Christensdatter Pedersen.
FM: Hans Corfitz, sergent ved søn Daniel Hansen Corfitz.

1083    Opbudsbo i København. 19.2.1759, no.53, opslag 270.
Registrering af fallitbo hos Lorents Jensen Schmidt, brygger i Brolæggerstræde i København.

1084    Søren Nielsen Glud, skomager i Peder Madsens Gang i København, der døde 3.3.1759, no.54, opslag 2.
Enke efter Maren Hansdatter, død for ¾ år siden. B:
1) Mads Sørensen 15
2) Niels Sørensen 14
3) Maren Sørensdatter 12
4) Anne Sørensdatter 5.
FM: Peder Rasmussen Nebbe, g.m. faster Anne Nielsdatter Glud.

1085    Jonas Mogensen, koffardimatros i Dronningensgade på Christianshavn. 12.7.1759, no.55, opslag 57.
Arvinger kendes ikke.

1086    Jørgen Martin Haahr, laugsskriver i murermesterlavet, i Skvaldergården i København, der døde 30.10.1759, no.56, opslag 69.
E: Kirsten Deigelsdatter. B:
1) Anne Dorthe Jørgensdatter g.m. g.m. Johan Filip Riffertstal, regimentsfeltskær i Norge
2) Olav Severin Jørgensen 16
3) Beathe Marie Jørgensdatter 14
4) Kirstine Dorthe Jørgensdatter 4.

1087    Didrik Heye (Hay), klejnsmed i Skvaldergården i København, der døde 14.8.1759, no.57, opslag 93.
E: Cathrine Ambrosiusdatter. B:
3) Anne Margrethe Didriksdatter 21
4) Martha Didriksdatter 18.
Af første ægteskab B:
1) Christine Didriksdatter g.m. Johan Vesterberg, klejnsmed
2) Malene Didriksdatter, død. E: Johan Schæbel, klejnsmed. 3B:
a Johannes Johansen 8
b Didrik Johansen 5
c Herman Johansen 2.

1088    Johan Jacob Betke, matros og slagter på Kinafarten. Skifte København 5.8.1760, no.58, opslag 117.
A:
1) far Christian Betke, skomager i Lenz.

1089    Jacob Iversen Schelde ved Nyhavns kanal i København. 28.1.1760, no.59, opslag 128.
Enkemand efter Else Andersdatter. B:
1) Anders Jacobsen Schelde, præst i Vivild og Vejlby
2) Søren Jacobsen Schelde, bager i Haderslev
3) Hans Jacobsen Schelde på stedet
4) Maren Jacobsdatter Schelde 40.

1090    Frederik Platz, skrædder i Skindergade i København, der døde 10.4.1760, no.60, opslag 168.
Enkemand efter Susanne Marie Hansdatter.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) bror Christian Hansen Liebendal, brændevinsbrænder på Christianshavn
2) bror Jørgen Hansen, urtekræmmer i København
3) bror Peder Hansen bud i Det islandske Kompagni i København
4) søster Marie Hansdatter g.m. Oluf Rasmussen, skipper i København.

1091    Anne Cathrine Jacobsdatter Leverentz i Vingårdstræde i København, der døde 28.9.1759, no.61, opslag 203.
Enke efter Morten Nielsen, klejnsmed.
Bevilling til uskiftet bo af 13.3.1750. B:
2) Søren Mortensen Leverentz, informator i Vajsenhuset
3) Birgitte Mortensdatter Leverentz 34
4) Anne Cathrine Mortensdatter Leverentz 32
5) Mette Margrethe Mortensdatter Leverentz 30
6) Johan Mortensen Leverentz, feltskærsvend i Holsten.
Første ægteskab med Søren Christoffersen, klejnsmed, skifte sluttet 16.2.1720. B:
1) Else Sørensdatter g.m. Andreas Ulstrup klejnsmed.

1092    Hans Steffensen, opløber i Det asiatiske Compagni. Skifte København 23.9.1760, no.62, opslag 294.
A:
1) mor Maren Mogensdatter, enke efter afdødes far Steffen Hansen Vollerup, møllersvend i Den kongelige Maltmølle, død for 9½ år siden.
2) søster Cathrine Steffensdatter, døbt København Nikolaj 19.1.1735
3) søster Dorthe Steffensdatter, døbt København Nikolaj 20.11.1741.
FM: Mads Hansen Vollerup.
Afdøde, der blev døbt København Nikolaj 3.4.1739, døde 24.4.1759 på rejse til Kina.

1093    Niels Vendelbo Leuch, skibsdreng i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 23.9.1760, no.63, opslag 303.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 12.10.1759 på rejse til Kina.

1094    Niels Rosendal, brygger på Nytorv i København. 1.8.1759, no.64, opslag 310.
E: Marie Margrethe Nikolajsdatter Juhler. B:
1) Peder Nielsen 6
2) Niels Nielsen 5
3) Abraham Nielsen 3
4) Birgitte Cathrine Nielsdatter 1¼.
FM: Niels Bager, brygger.

1095    Opbudsbo i København. 8.6.1759, no.65, opslag 436.
Registrering af fallitbo hos Christian Frederik Mouridsen, brygger i Nørregade i København.

1096    Johan Gottlieb Wiggers, sukkerkogersvend ved Nyhavns Kanal i København, der døde 4.9.1759, no.66, opslag 570.
A:
0) forældre Gottlieb Jochum Wiggers, godsforvalter og Dorthe Marie, begge døde
1) bror Christian Wiggers i Hamborg
2) søster Anne Margrethe Wiggers, enke efter Herman Wiggers i Dassau
3) søster Cathrine Magdalene Wiggers g.m. Tretowi i Rosenberg
4) søster Marie Wiggers g.m. Johan Henrik Callie i Dassau
5) søster Ida Hedvig Wiggers, g.m. Mohrmann, kontrollør i Lübeck, begge døde. 2B:
a Markus Mohrmann 13
b Christian Mohrmann 1.
Afdøde blev døbt i Dassau 17.10.1728

1097    Peder Rasmussen i Store Kongensgade i København, der døde 16.4.1760, no.67, opslag 602.
Arvinger kendes ikke.

1098    Johanne Marie Jensdatter i København. 12.5.1760, no.68, opslag 615, 681
Enke efter en skrædder, der døde for 20 år siden.
Arvinger kendes ikke.

1099    Johanne Ibsdatter i Sankt Gertrudstræde i København, der døde 6.7.1760, no.69, opslag 640, 698.
A:
1) bror Anders Ibsen.

1100    Gregorius Frich, superkargo i København, skifte sluttet 23.11.1760, no.70, opslag 656, 714.
A:
1) mor Petronelle [Henriette Hansdatter] Hjort i Nyborg, enke efter Hans [Hansen] Frich, præst i Nyborg, [død 25.5.1746]
2) bror Peder Jespersen Frich, løjtnant i Nyborg
3) bror Hans Frich, løjtnant i Helsinge ved Frederiksborg
4) bror Poul Boesen Frich, 3. lektiehører i Slagelse latinskole
5) bror Frederik Christian Frich, apotekersvend i København
6) søster Else Margrethe Burenæa Frich
7) søster Bodil Helene Frich i Nyborg.
Fars første ægteskab med [Else Margrethe Rudolfsdatter Burenæa, skifte Sunds herred gejstlig 1720. lbnr.28].
8) halvbror Rudolf Burenæa Frich, præst på Sankt Thomas, død. 2B:
a Else Margrethe Petronelle Frich 9
b Anne Dorthe Elisabeth Frich 7.

1101    Henrik Gotfred Crantz (Krantz), ugift lakerer og forgylder i Badstuestræde i København, der døde 25.1.1760, no.71, opslag 659, 718.
0) forældre Peder Crantz, præst i Buksnes, i Vesterålen i Norge og Mette Cathrine Richter
1) bror Albert Crantz i Vesterålen
2) bror Peder Crantz, død. 5B:
a Jens Pedersen Crantz
b Abraham Pedersen Crantz
c Aletha Pedersdatter Crantz
d Else Cathrine Pedersdatter Crantz
e Johanne Pedersdatter Crantz
3) søster Charlotte Amalie Crantz g.m. Frederik Didriksen, mægler i Trondhjem
4) søster Anne Cathrine Crantz, død, var g.m. Robert Christensen i Vesterålen. 3B:
a Peder Johan Robertsen
b Christen Robertsen
c Birgitte Robertsdatter.

1102    Maren Eskildsdatter i Vestergade i København, der døde 29.4.1760, no.72, opslag 2.
Enke efter Laurids Mortensen, øltapper. A:
0) forældre Eskild Andersen og Maren Christensdatter i Vester Hassing i Kær herred på mensalgodset, begge døde
1) bror Niels Eskildsen i København, død. Hans børn, hvis navne ikke angives, dog nævnes 1B:
a Marie Nielsdatter g.m. Hans Hansen
2) søster Dorthe Eskildsdatter g.m. Laurids Andersen i Vester Hassing
3) søster Karen Eskildsdatter g.m. Christen Nielsen Alstrup i Nørre Svenstrup.
4) søster Else Eskildsdatter, død uden børn
5) søster Anne Eskildsdatter, død uden børn.
Desuden nævnes søsterdatteren Else Lauridsdatter.

1103    Steffen Henriksen, Schmidt, matros. Skifte København 23.9.1760, no.73, opslag 35.
A:
1) mor Anne Hansdatter, enke efter Henrik Olufsen
2) søster Anne Marie Henriksdatter Schmidt, døbt København Nikolaj 13.8.1724, g.m. Christen Lauridsen Møller
3) søster Elisabeth Henriksdatter Schmidt, døbt København Holmen 22.11.1727
4) søster Margrethe Henriksdatter Schmidt, døbt København Vor Frelser 12.6.1731
5) bror Jørgen Henriksen Schmidt, døbt København 16.9.1733, matros.
Afdøde blev døbt København Nikolaj 30.6.1738.

1104    Jacob Troelsen Wæbel (Webel) skibstømrer i Hjortelængden i Nyboder i København. 21.10.1760, no.74, opslag 46.
E: Barbara Ditlevsdatter.
A:
1) mor Mette Marie, enke efter Troels Henriksen Wæbel, tømrer på Holmen
2) søster Anne Marie Wæbel 43.
FM: Oluf Troelsen Munch
3) bror Jens Troelsen Wæbel, farer til søs, uvist hvor.

1105    Rasmus Nebbe, brændevinsbrænder i Møntergade i København, der døde 25.5.1759, no.75, opslag 67.
E: Cathrine Malene Jacobsdatter. LV: Rosendal, brygger.
Af første ægteskab B:
1) Barbara Marie Rasmusdatter g.m. Jens Friis, parykmagersvend
2) Anne Marie Rasmusdatter g.m. Peder Carstensen. vognmand i Køge
3) Peder Rasmussen Nebbe, skræddersvend
4) Jens Rasmussen Nebbe 22, grovsmedesvend i Altona.

1106    Ejler Schiøler, hørkræmmer i Frederiksberggade i København, der døde 11.5.1760, no.76, opslag 229.
Enkemand efter Anneke Andreasdatter Holst. B:
1) Peder Christian Ejlersen 18
2) Mette Sofie Ejlersdatter 17
3) Kirstine Margrethe Ejlersdatter 7.
FM: Andreas Holst, lærredshandler.

1107    Niels Nielsen Worm, koffardimatros i København. 1.7.1760, no.77, opslag 260.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet på Sankt Croix i Vestindien.

1108    Dorthe Jensdatter i Prinsensgade på Christianshavn. der døde 19.7.1760, no.78, opslag 280.
Enke efter Casper Nielsen, matros.
Arvinger angives ikke.

1109    Hans Hansen Abel, koffardimatros i København. 5.8.1760, no.79, opslag 290.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 2.6.1759 på rejse til Kina.

1110    Peder Holgersen, matros i København. 5.8.1760, no.80, opslag 300.
A:
1) mor Kirsten, enke efter Holger Pedersen i Nexø
2) søster Anne Margrethe Holgersdatter g.m. Anders Ibsen i Nexø
3) søster Karen Kirstine Holgersdatter g.m. Christoffer Mogensen i Nexø.
Afdøde, der blev døbt 23.7.1728 i Nexø, døde 28.9.1759 på rejse til Kina.

1111    Jens Madsen, matros og Plyndergraver i Store Grønnegade i København. 5.8.1760, no.81, opslag 314.
E: Maren Mortensdatter. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter g.m. Mads Madsen, koffardimatros
2) Mads Jensen, artillerist.
Afdøde døde 4.4.1759 på rejse til Kina.

1112    Jacob Holm, konstabel i København. 5.8.1760, no.82, opslag 330.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 4.3.1759 på rejse til Vestindien.

1113    Else Børgesdatter i Farvergade i København. 18.8.1760, no.83, opslag 342.
Enke efter Johan Lindemann, tømrer. B:
1) Marie Lindemann g.m. Johannes Ost, revisor i Konventhuset
2) Inger Dorthe Lindemann i Vartov Hospital
3) Anne Elisabeth Lindemann.

1114    Nikolaj Nauer, trompeter i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 19.8.1760, no.84, opslag 362.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 24.2.1759 på rejse til Kina.

1115    Haagen Mathiassen Helmer, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 19.8.1760, no.85, opslag 379.
Afdøde døde 14.7.1759 på rejse til Kina.

1116    Aners Pedersen Schiøtt i København. Skifte sluttet 2.12.1760, no.86, opslag 391.
E: Sidse Kirstine Nielsdatter. A:
1) far Peder Nielsen Schiøtt.

1117    Caroline Hedvig Due i København. Skifte sluttet 2.12.1760, no.87, opslag 393
E: Gottlieb Wilchen.
Arvinger angives ikke.

1118    Svend Fenger, kaptajn i Gothersgade i København. 21.2.1759, no.88, opslag 394.
A:
1) søster Ingeborg [Olufsdatter] Fenger g.m. Jørgen [Henrik] Højer, glarmester
2) halvsøster Marie Reinholt g.m. Samuel Friberg, bødker
3) halvbror Oluf Reinholt, død, der efterlader et barn, hvis navn ikke angives.

1119    Thøger Olufsen, værtshusholder i Mikkel Bryggers Gade i København, der døde 20.2.1760, no.89, opslag 492.
Enkemand. B:
1) Peder Thøgersen 3.
FM: morfar Niels Gotthilfsen.

1120    Simon Jensen, skriverkarl i København. Skifte sluttet 9.12.1760, no.90, opslag 577.
A:
0) far [Jens Jensen, slagter og bygger i København], død
1) bror Oluf Jensen, brygger
2) bror Jens Jensen, slagter, død. 4B:
a Jens Jensen 15
b Hans Jensen 13
c Simon Jensen 12
d Christian Jensen 9
3) søster Maren Jensdatter, død [i Strøby, skifte Stevns herred gejstlig 6.10.1748 lbnr.66]. E: Martin [Jacobsen Martinsen] Ohnsorg, præst i [Magleby] og Holtug [på Stevns]. 2B:
a Marie Ohnsorg 16
b Jens Ohnsorg 15.

1121    Henrik Vilhelm Woltersen, skoleholder i Lille Kongensgade i København, der døde 4.5.1760, no.91, opslag 580.
Arvinger angives ikke, dog nævnes pårørende:
1) Simon Johan Woltersen, kommissionær
2) Birthe Lewalt
3) Margrethe Dambech.

1122    Andreas Lauridsen Hegtmann, bouteillerer-math i København. Skifte sluttet 16.12.1760, no.92, opslag 624.
E: Luttemille (Ludmilla) Magdalene Pedersdatter.
Arvinger kendes ikke.

1123    Jørgen Hansen, overstyrmand i København. Skifte sluttet 16.12.1760, no.93, opslag 626.
E: Maren Pedersdatter. LV: Henrik Rogge.
Første ægteskab med Martha Marie Andersdatter. B:
1) Cathrine Jørgensdatter 10
2) Hans Jørgensen 8
3) Martha Jørgensdatter 5.
FM: Niels Frederiksen Halkjær, skibsbygger.
Desuden nævners afdødes svigermor Anne Cathrine, enke efter Peder Poulsen.

1124    Sofie Amalie [Jørgensdatter Bars] i Vognmandsgade i København. 25.6.1760, no.94, opslag 631.
Enke efter Jacob Hofmann, luthersk præst på Sankt Thomas og Sankt Jan i Vestindien.
Første ægteskab med Nikolaj Frederik Bang, luthersk præst på Sankt Thomas og Sankt Jan i Vestindien.
Testamente af 27.7.1737.
Arvinger kendes ikke.
(Se skifte efter afdødes morbror Christian Jensen Torup, præst i Vinkel og Rind, skifte Middelsom herred gejstlig 20.7.1734 lbnr.32):

1125    Johan Heitmann, koffardimatros i Det asiatiske Kompagnis tjeneste. Skifte København 5.8.1760, no.95, opslag 669.
Arvinger angives ikke.

1126    Christian Lygaard, skibspræst i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 19.8.1760, no.96, opslag 684.
A:
1) mor Dorthe Salzmann i Flensborg, enke efter Oluf Lygaard, stempletpapirforhandler
2) bror Johan Jacob Lygaard, stud. theol. i København
3) søster Sofie Utilia Lygaard i Sønderborg, enke efter Christian Krause
4) søster Marie Dorthe Lygaard i Flensborg
5) søster Frederikke Louise Lygaard g.m. Johan Fensmark, sølvpop gos enkedronningen
6) søster Sofie Magdalene Lygaard. død, vart g.m. Johannes Pedersen. 1B:
a Marie Sofie Dorthe Magdalene Pedersen 5
7) halvbror Bartholomæus Liebrecht Ziegenbalch i Bengalen.
Afdøde 3.7.1759 på rejse til Kina.

1127    Niels Christoffersen Lindemark, sejlmager i Det asiatiske Kompagni. Skifte København sluttet 16.12.1760, no.97, opslag 747.
E: Anne Elisabeth Hansdatter. B:
1) Anne Birgitte Nielsdatter Lindemark 5.
FM: Haagen Lauridsen, brændevinsbrænder.

1128    Laurids Christensen Tidemann, bådsmand i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 16.12.1760, no.98, opslag 749.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Laurids Lauridsen Tidemann 1½.
FM: Carl Sørensen Bech, bødker.

1129    Christian Frederik Ibsen, opløber i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 23.9.1760, opslag 752.
Afdøde efterlader sin mor og en bror.
(Uvist on flere arvinger).
Afdøde døde 8.4.1759 på rejse til Kina.

1130    Johanne Bjørnsen i København. Skifte sluttet 23.12.1760, no.100, opslag 761.
Enke efter Niels [Hansen] Lunde, borgmester [i Roskilde, skifte Roskilde 9.8.1734 lbnr.101].
Testamente af 22.5.1760. A:
1) Bjørnsen, assessor, død. 2B:
a Anne Cathrine Bjørnsen 12
b Bertel Bjørnsen 11.
FM: Lysholm, professor.

1131    Christen Pedersen, tømrersvend i Dybensgade i København, der døde 12.6.1760, no.101, opslag 2.
Enkemand, hvis kone døde 26.10,1759. A:
0) forældre Peder Christensen, død 1734 og Anne Jacobsdatter i Harhøjhus i Rostrup sogn i Hindsted herred på Dalsgård gods
1) bror Just Pedersen i Blegedy i Rostrup sogn på Dalsgård gods
2) søster Maren Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Harhøjhus på Dalsgård gods.
Arv i boet til afdødes kones børn af første ægteskab B:
1) Ib Stidsen
2) Bertel Stidsen.

1132    Peder Stavad, lysestøber i København. Skifte sluttet 23.12.1760, no.102, opslag 64.
E: Helvig Cathrine. B:
1) Christian Stavad
2) Kirstine Sofie Stavad 11.
FM:
1 Conrad Svendsen, skomager
2 Nikolaj Pedersen, billedhuggersvend.

1133    Frederik Bøhm, bagersvend i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 23.9.1760, no.103, opslag 66.
A:
1) far Morten Bøhm, i Gutenbach i Kasdorph sogn.
Afdøde døde 17.4.1759 på rejse til Kina.

1134    Opbudsbo i København. 9.12.1758, no.104, opslag 82.
Registrering af fallitbo hos Laurids Nielsen, slagter i Borgergade i København, gift med Marie Christine Pedersdatter.

1135    Christen Thomsen [Gadegaard], brændevinsbrænder i Adelgade i København. 25.1.1760, no.105, opslag 23.
Enkemand.
Første ægteskab med [Inger Pedersdatter, samfrændeskifte sluttet 6.5.1758]. B:
1) Thomas Christensen Gadegaard 14
2) Karen Christensdatter 12
3) Helvig Christensdatter 11
4) Maren Christensdatter 10
5) Peder Christensen 9
6) Bent Christensen 7
7) Christen Christensen 4.
FM:
1 Jens Klit, brændevinsbrænder
2 Jens Hansen Skovby, brændevinsbrænder
3 Johan Andersen Kolstrup, skipper
4 Johan Ibsen, skrædder
5 Oluf Christensen, tobaksspinder.

1136    Søren Rasmussen Enslev, skibsmand i Vandkunsten i København, der døde 13.7.1760, no.106, opslag 183.
Enkemand efter Birgitte Jensdatter.
Testamente af 22.7.1758, der afløser deres fælles testamente af 25.1.1725.
Hans A:
1) søster, død. 5B:
a Dorthe Pedersdatter Ginnerup g.m. Anders Andersen, smed på Frederiksberg
b Anne Pedersdatter Ginnerup g.m. Rasmus Nielsen, kongelig forrider i København og søn:
1 Søren Rasmussen 11
c Maren Pedersdatter Ginnerup, død, var g.m. Mikkel Jensen i Grenå. Hendes 3B: en søn og tre døtre
d Niels Pedersen Ginnerup, [skifte Grenå 10.3.1757 lbnr.167]. 3B:
1 [Peder Nielsen]
2 [Andreas Nielsen]
3 [Anne Marie Nielsdatter]
e Jens Pedersen Ginnerup, skipper i Grenå
2) søster Sofie Rasmusdatter Enslev g.m. Jens Pedersen, brændevinsbrænder i København.
Hendes A:
1) bror, død. 1B:
a Jens Ibsen, født i Kajerød på Sjælland
og muligvis flere ukendte medarvinger.

1137    Anne Hylleborg Broch, ugift på Kultorvet i København, der døde 14.65.1760, no.107, opslag 226.
A:
0) forældre Søren Nielsen Broch, der var forpagter på Hessel [i Ålsø sogn] 1690-1700, død Jetsmark 1738, [begravet Jetsmark 3.6.1738] og Karen Nielsdatter Knob, død i Jetsmark 1745, [begravet Jetsmark 12.5.1745]
1) bror Niels Broch, præst i Jetsmark og Hune, [skifte Hvetbo herred gejstlig 13.6.1738 lbnr.7], var g.m. Hedvig Lunøe (Lunov). 2B:
a Peder Broch, døbt Jetsmark 14.12.1734
b Sofie Hedvig Broch, døbt Jetsmark 14.6.1736
2) søster Elisabeth Broch på Vosnæsgård i Kalø amt
3) søster Margrethe Broch, død i København 1759, uden børn.

1138    Charlotte Amalie Faber i Stormgade i København. 27.6.1760, no.108, opslag 296.
Testamente af 1.6.1758. A:
0) forældre Jens Madsen Faber, præst i Gislev og Ellested, [skifte Gudme herred gejstlig 28.6.1719 lbnr.40] og mor [Birgitte Marie Brodersdatter Riisbrigh, skifte Gudme herred 26.6.1699 lbnr.14]
1) bror Henrik Jensen Faber, præst i Ringe, [skifte Gudme herred gejstlig 9.2.1733 lbnr.50]. 2B:
a Erik Henriksen Faber, født 30.8.1720, ridefoged på Tøjstrup i Gudme herred
b Christian Henriksen
2) bror Erik Jensen Faber, præst i Sønder Åby ved Wedellsborg på Fyn, [død 1715, var g.m. Mette Sofie]. 3B:
a Hannibal Faber, klokker i Danmark, død, var g.m. Cathrine Schmidt. 1B:
1 Nikolaj Faber i Bergen
b Mette Eriksdatter g.m. [Frands Boller], skoleholder [i Egtved] i Jylland
c Anne Cathrine Faber g.m. [Laurids] Juul, uvist hvor
3) søster Marie Kirstine Jensdatter Faber, enke efter provst Poul [Broder Poulsen] Haagerup, præst i Gislev og Ellested. 3B:
a Jens Broder Haagerup, kapellan i Gislev og Ellested
b Charlotte Sofie Haagerup 30, i København
c Birthe Cathrine Haagerup 28, i Gislev
4) søster Elisabeth Sofie Jensdatter Faber, død, var g.m. Schavnholt (Skovholt), kaptajn i Norge. 2B:
a Birgitte Riisbrigh Schavnholt i Vordingborg, enke efter Piilsmith
b Schavnholt, løjtnant, død. 1B:
1 Elisabeth Sofie Schavnholt.
Mors første ægteskab med [formanden i Gislev og Ellested Jens Rasmussen, skifte 12.7.1682].
5) halvsøster Mette Margrethe [Jensdatter] g.m. Johannes [Christoffer] Andreæ, præst i Kappel i Slesvig. 1B:
a [Ida Margrethe Johansdatter g.m. Johannes Lundius, successor i Kappel]. 1B:
1 Charlotte Marie Lundius.
[Fars andet ægteskab med Anne Sofie Jacobsdatter, død Tårnborg ved Korsør 2.12.1739, datter af Jacob Jørgensen, borgmester i Fåborg].
6) halvbror Christian Jensen Faber, døbt 15.11.1700, toldforpagter og overlods i Rørvig
7) halvsøster Birthe Jensdatter Faber i Bogense g.m. Peder Christian Bøgvad, tolder og postmester i Bogense
8) halvsøster Christiane Augusta Jensdatter Faber g.m. Elias Naur [Jørgensen] Fabricius, præst i Køng
Afdøde døde 26.6.1760.

1139    Opbudsbo i København. 19.8.1760, no.109, opslag 407.
Registrering af fallitbo hos Jens Hansen Tostrup, auktionsmand i Frederiksberggade i København g.m. Anne Hansdatter.

1140    Jean Pipain La Font, passager på skib til Vestindien. Skifte København 16.9.1760, no.110, opslag 435.
Afdøde døde 23.4.1760 på rejse til Vestindien.
Arvinger angives ikke.

1141    Anne Elisabeth Andersdatter, kokkepige i Stormgade i København. 24.10.1760, no.111, opslag 477.
A:
1) søster, død. 2B:
a Maren Gotfredsdatter 14
b Marie Elisabeth Gotfredsdatter 12.
Afdøde havde hængt sig selv den 29.7.1760.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1761
1142    Cathrine Thomasdatter Krag i Kompagnistræde i København. 10.7.1758, 1761 no.5, opslag 2.
E: Christian Weide, brygger. B:
1) Gertrud Marie Christiansdatter g.m. Oluf Jensen
2) Jens Christian Weide, brygger i Nørregade
3) Peder Christiansen 21
4) Else Marie Christiansdatter 18
5) Thomas Christiansen 15
6) Christian Christiansen 13.
Bevilling til uskiftet bo af 18.4.1740.
Afdøde døde for 9 år siden.

1143    Terkild Gundersen, afskediget garder i København. Skifte sluttet 20.1.1761, 1761 no.1, opslag 205.
Enke efter Anne Christoffersdatter. B:
1) Juliane Kirstine Terkildsdatter 6
FM: Gregorius Fogh. kontrollør.
Afdøde blev begravet København Trinitatis 29.12.1759.

1144    Anders Jensen, arbejdskarl i Store Grønnegade i København, der døde 12.11.1759, 1761 no.2, opslag 207.
Afdøde efterlader enken hos en kontrollør i Haderslev. A:
1) søster Anne Jensdatter g.m. Christen Andersen i Konventhuset.

1145    Mathias Christoffersen, handskemager på Skidentorvet ved Gammel Nørreport i København. 1.2.1760, 1761 no.3, opslag 226.
Enkemand efter Malene Nielsdatter. B:
7) Ellen Mathiasdatter 19, der ægter Andreas Clemensen, snedker, gift København Vor frue 14.4.1761.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter. B:
1) Karen Mathiasdatter g.m. Adam Ridel, dugmager
2) Christoffer Mathiassen, handskemagersvend
3) Anne Malene Mathiasdatter, død, E: Søren Anthonisen. 1B:
a Mathias Sørensen 6.
Arv i boet efter afdødes bror Jørgen Christoffersens 2B:
1) Kirsten Jørgensdatter
2) Ellen Jørgensdatter,
der har arv efter deres mormor på præstegårdens grund i Kongens Lyngby, skifte 16.7.1745.

1146    Jacob Schmidt, skrædder i Klareboderne i København. 26.11.1759, 1761 no.6, opslag 2.
E: Margrethe Kirstine Christiansdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 25.11.1759.

1147    Peder Hansen Holm, skibstømrer i Sofiegade på Christianshavn, der døde 22.4.1760, 1761 no.7, opslag 105.
Enkemand efter Else Andersdatter. B:
1) Johanne Pedersdatter 16.
FM: Jens Jensen Krag, spækhøker.

1148    Laurids Lauridsen Schifter, skipper i Adelgade i København, der døde 22.9.1760, 1761 no.8, opslag 161.
E: Cathrine Wiedewelt.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens søster Agnethe Wiedewelt.

1149    Laurids Mortensen Friberg, klejnsmedesvend og korporal i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 23.9.1760, 1761 no.9, opslag 183.
E: Elna Olufsdatter, født i Smedstorp sogn i Skåne.
A:
1) far Morten Olufsen Friberg i Ystad i Skåne g.m. afdødes mor Helene.
Afdøde blev døbt i Ystad 10.3.1729.
Afdøde havde i sinde at gifte sig med Maren, enke efter Laurids Jensen, der nu er g.m. Peder Jacobsen i Borgergade i København.
Afdøde døde 30.5.1760 på rejse til Kina.

1150    Laurids Hansen Myhre, bådsmand. Skifte i København. 21.10.1760, 1761 no.10, opslag 215.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 6.7.1759 i Vestindien.

1151    Frederik Holmsted, borgmester i København. Skifte sluttet 24.2.1761, 1761 no.11, opslag 228.
Enkemand efter Martha [Marie Iversdatter] Brinch. B:
5) Johan Frederik Holmsted, rådmand i København
6) Mette Holmsted g.m. Christian Lindencrone til Gjorslev [i Holtug sogn på Stevns], boende i København
7) Ivare Sofie Holmsted g.m. Herman Alexander Carøe, generalauditør i København.
Første ægteskab med Mette [Thomasdatter] Fischer. B:
1) Thomas Holmsted, til Egedegård [nu Jomfruens Egede i Øster Egede sogn]
2) Karen Holmsted i Kalundborg, enke efter Christen Høst, præst [i Helsinge og Drøsselbjerg]
3) Johanne Holmsted g.m. Høyer, generalkrigskommissær i København
4) Marie Holmsted g.m. Lyder Schiellerup i København.
Martha [Marie Iversdatter] Brinchs første ægteskab med [Johan Thomsen Fischer, landsdommer på Lolland-Falster, rektor i Nykøbing Falster, begravet Nykøbing Falster 28.4.1718]. B:
1) Ambrosia Fischer, enke efter [Peder Mikkelsen] Aarslev, præst i Helsingør [Olai], [skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 10.6.1748 lbnr.102]
2) Johanne Fischer, død. Første ægteskab med [Niels] Barfoed, stiftsprovst i Christiania [Vor Frelser, død 10.5.1739]. 2B:
a Niels Barfoed, student i København
b Magdalene Barfoed g.m. Christen Tobiassen, kapellan i Nordrevalle præstegæld i Kristiansand stift i Norge.
Johanne Fischers andet ægteskab med [Rasmus] Paludan, biskop i Kristiansand. 6B:
c Frederik Holmsted Paludan 15
d Martha Marie Paludan 14
e Margrethe Johanne Paludan 13
f Nikoline Paludan 11
g Ambrosia Paludan 10
h Lene Cathrine Paludan 9.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Sml. lbnr.286).

1152    Regning i København. 3.3.1761. 1761 no.12, opslag 245.
Regning i boet efter Marie Sofie Danielsdatter i København, der var g.m. Josef Kønig.

1153    Opbudsbo i København. 26.6.1758, 1761 no.13a, opslag 247.
Registrering af fallitbo hos Rasmus Clemensen, slagter g.m. Kirsten Jensdatter.

1154    Peder Pedersen, ugift bryggersvend i Store Kongensgade i København. 27.9.1759, 1761 no.13b, opslag 512.
A:
0) forældre Peder Jensen i Borregård i Bjørnsholm sogn, [skifte Bjørnsholm gods 17.4.1757, fol.166B] og Anne Christoffersdatter, død
1) bror Christen Pedersen i Borregård
2) bror Christoffer Pedersen i Kærgård [i Bjørnsholm sogn]
3) søster Maren Pedersdatter g.m. Niels Andersen i Ranum [i Bjørnsholm sogn].

1155    Johan Michael Burchner, murer i Skidenstræde i København. 26.1.1760, 1761 no.14, opslag 607.
Enkemand efter Marie Viborg. B:
1) Michael Gottlieb Burchner 5.

1156    Cathrine Wintherfelt i Borgergade, der døde 1.8.1759, 1761 no.15, opslag 2.
Enke efter Johan Conrad Stilling (Stelling), stenhugger. B:
5) Johan Conrad Stilling 11 uger.
Første ægteskab med Carl Anton Mathias, stenhugger. B:
1) Jan Didrik Mathias 21, silkevæversvend
2) Carl Conrad Mathias 15
3) Cathrine Agathe Carlsdatter 13
4) Caroline Carlsdatter 11.
FM: Didrik Vilhelm Kuhlmann, urtekræmmer.

1157    Andreas Ottesen Schou, brygger i Magstræde i København, der døde 1.12.1759, 1761 no.16, opslag 112.
E: Throne Marie Lund. B:
1) Gundil Andreasdatter 12
2) Birgitte Andreasdatter 10
3) Maren Andreasdatter 9
4) Poul Andreassen 8
5) Ottonie Andreasdatter 5
6) Christiane Andreasdatter 3.
FM: Johannes Gave, glarmester.

1158    Christence Pedersdatter i Springgade i København, der døde 30.6.1759, 1761 no.17, opslag 257.
Enke efter Andreas Wederberg, knapmager.
Bevilling til uskiftet bo af 7.12.1753.
Hans A:
1) Marie Kirstine Wederberg, død. E: Peder Krag, brændevinsbrænder. 1B:
a Birgitte Kirstine Pedersdatter 3, der døde 1760, 3 år gammel.
Hendes A:
1) bror Bent Persson i Skåne i Ingelstad herred
2) bror Niels Persson, død. 3B:
a Henrik Nielsen i Tryde i Skåne
b Mette Nielsdatter i Ullstorp i Skåne
c Gertrud Nielsdatter i Ullstorp
3) søster Bodil Pedersdatter, død, var g.m. Bent Andersen, murer. 1B:
a Anders Damstrøm, skrædder i Ystad.

1159    Henrik Buchholtz, knapmager i København. Skifte sluttet 5.5.1761, 1761 no.18.
Enkemand. B:
1) Hans Jørgen Buchholtz, proviantskriver
2) Ane Margrethe Buchholtz, død. E: Johan Frederik, Christoffersen. 4B:
a Kirstine Marie Johansdatter 9
b Christoffer Henrik Johansen 7
c Martha Marie Johansdatter 4
d Anne Margrethe Johansdatter 2.

1160    Laurids Lauridsen, øltapper i Studiestræde i København, der døde 25.7.1760, 1761 no.19, opslag 369.
Testamente af 10.7.1760.
Der angives ingen beslægtede.

1161    Jørgen Jørgensen, tjenestekarl i Møntergade i København, der døde 25.8.1760, 1761 no.20, opslag 404.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet på Trinitatis kirkegård 27.8.1760.

1162    Just Carl von Proschewitz, underassistent. Skifte København 20.1.1761, 1761 no.22, opslag 436.
Arvinger angivers ikke.
Afdøde døde 15.3.1754 på rejse til Vestindien.

1163    Ellen Margrethe Pedersdatter Tausan (Tausen) i København. 29.11.1760, 1761 no.21, opslag 465.
Enke efter Jens Enevoldsen, urtekræmmer.
Testamente af 28.12.1748.
Hans A:
1) bror Bertel Enevoldsen, død. 1B:
a Karen Bertelsdatter g.m. Johannes Christoffer Schmaltz i Hildburghausen
2) bror Hans Enevoldsen, død. 7B:
a Enevold Hansen, urtekræmmer i København
b Laurids Hansen i Lustrup ved Ribe
c Peder Hansen i Lustrup
d Hans Hansen, klejnsmed i København
e Bertel Enevoldsen, bager i København
f Niels Schade 24, urtekræmmersvend
g Karen Hansdatter i København
3) bror Anders Enevoldsen, død. 1B:
a Maren Andersen g.m. Laurids Nissen i Lustrup
4) søster Mette Enevoldsdatter, enke efter Niels Sørensen i Ribe
5) søster Karen Enevoldsdatter, enke efter Anders Andersen Nymann i Lustrup.
Hendes A:
1) bror Hans Tausan, rådstueskriver
2) søster Kirsten Tausan g.m. Joen Christensen, brændevinsbrænder i København
3) halvsøster Dorthe Tausan, enke efter Jens Lind, kongelig mundskænk.

1164    Opbudsbo i København. 18.12.1759, 1761 no.23, opslag 602.
Registrering af fallitbo hos Knud Jacobsen Brunow, urtekræmmer på hjørnet af Badstuestræde og Vimmelskaftet i København.
Desuden nævnes:
1 hans svoger Schiøtt, urtekræmmer
2 hans svoger Schou, brygger.

1165    Marianne Sørensdatter i København. Skifte sluttet 2.6.1761, 1761 no.24, opslag 2.
Enke efter Riemann Thorsen, skibskaptajn, [samfrændeskifte 10.9.1757 lbnr.98]. B:
1) Jens Riemannsen 15
2) Johannes Riemannsen 13.
Hendes B:
3) Marie Elisabeth Pritzier 3.
FM: Kaj Killendal, bødker.

1166    Frederik Dickhaach, afskediget soldat i Borgergade i København, der døde 7.11.1760, 1761 no.25.opslag 4.
E: Anne Cathrine Holm, der kom fra Wandsbek, uvist hvor.
Arvinger angives ikke.

1167    Anne Johansdatter i Adelgade. 9.11.1760, 1761 no.26, opslag 29.
Enke efter Arvid Svendsen, tømrer. B:
1) Johannes Arvidsen. uvist hvor.
Arvid Svendsens første ægteskab med Kirsten Børgesdatter. B:
1) Bente Arvidsdatter g.m. Søren Poulsen, murer.
Desuden nævnes Niels Møllers hustru, der er beslægtet med afdøde.

1168    Karen Kirstine Jacobsdatter Basballe i Møntergade i København. 17.2.1761, 1761 no.27, opslag 63.
Enke efter Alexander Andersen Møller, garver.
Testamente af 9.3.1742.
Arvinger angives ikke.

1169    Cathrine Hansdatter [Gotlænder] på Kongens Nytorv i København, der døde 29.6.1759, 1761 no.28, opslag 91.
Enke efter Michael [Rasmussen] Karmark (Mikkel Karmark), porcelænshandler. B:
1) Elisabeth Sofie Karmark, [begravet Bergen 21.1.1746], var g.m. Herman Bache, auktionsdirektør i Bergen, død [1752]. 1B:
a Herman Bache, uvist hvor
2) Marianne Karmark g.m. Christian Bjørnstrup, oplagsskriver i Bergen, begge døde. 4B:
a Johan Bjørnstrup 24, barbersvend i Århus
b Thoma Cathrine Bjørnstrup 23
c Anne Bjørnstrup 22
d Christian Frederik Bjørnstrup 19, i Bergen i Norge
3) Johanne Severine Karmark, på stedet.

1170    Niels Andersen Biltoft, bryggersvend i Nygade i København, der døde 19.4.1760, 1761 no.29, opslag 282.
A:
1) bror Jens Andersen Biltoft
2) søster Maren Andersdatter g.m. Christen Jensen, skriver i Stavn [i Farstrup sogn]
3) søster Kirsten Andersdatter i Stavn.

1171    Austeen Meyer, styrmand ved Nyhavn Kanal i København, der døde 5.7.1760, 1761 no.30, opslag 331.
Arvinger angives ikke.

1172    Peder Nielsen, arbejdskarl i Oliemøllen på Christianshavn. 23.9.1760, 1761 no.31, opslag348.
Arvinger angives ikke.

1173    Margrethe Christensdatter Kirkegaard i Sankt Annægade på Christianshavn, der døde 10.1.1761, 1761 no.32, opslag 365.
Enke efter Henrik Spønmann, tømrer.
Testamente af 28.4.1740.
Arvinger angives ikke.

1174    Johan Martin Løbbert, apotekersvend i Mikkel Brøggergade i København, der døde 10.1.1781, 1761 no.33, opslag 384.
Arvinger kendes ikke.

1175    Andreas Røpke, skriverkarl i Silkegade i København. 9.2.1761, 1761 no.34, opslag 398.
Arvinger angives ikke.

1176    Oluf Lungmann, sværdfegersvend i Borgergade i København. 25.3.1761, 1761 no.35, opslag 418.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 24.3.1761.

1177    Michael Zettelmeyer, feldbereder i København. Skifte sluttet 16.6.1761, 1761 no.36, opslag 2.
Enke efter Anne Qvitzau. B:
1) Anne Margrethe Zettelmeyer 25
2) Gert Erik Zettelmeyer 24
3) Mikkel Zettelmeyer 21
4) Marie Elisabeth Zettelmeyer 16
5) Daniel Zettelmeyer 13
6) Rebekka Zettelmeyer 5.
FM: Johan Nikolaj Qvitzau.

1178    Christine Dorthe Immanuelsdatter i Vognmandsgade i København, der døde 16.6.1760, 1761 no.37, opslag 7.
E: Mikkel Christian Mewe, kallunhandler, der døde 7.10.1760.
Hans A:
1) bror Bernt Joachim Mewe, købmand i Lübeck, død. 1B:
a Cathrine Magdalene Mewe i Lübeck
2) søster Gertrud Elisabeth Mewe g.m. Johan Koly, farver i Klutze i grevskabet Bathmer
3) søster Anne Elisabeth Mewe g.m. Ludvig Gruber, arbejdskarl i Lübeck.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Anders Hansen Kokholm, høker. B:
1) Anne Marie Andersdatter, død. E: Rasmus Jensen Møller, hyrekusk. 2B:
a Jens Rasmussen Møller 9
b Anne Kirstine Rasmusdatter Møller 7.

1179    Peder Pedersen Røn, skipper i København. 27.10.1760, 1761 no.38, opslag 169.
A:
0) forældre Peder Hansen og Bodil Madsdatter på Sømarken i Pedersker sogn på Bornholm, begge døde
1) bror Christen Pedersen, død. 1B:
a Maren Kirstine Christensdatter 18, hos sin stedfar Peder Jensen i 18. selvejergård i Pedersker sogn
2) bror Hans Pedersen, uvist hvor.
Mors andet ægteskab med Hans Jensen i Pedersker.
3) halvbror Oluf Hansen i 12. selvejergård i Pedersker sogn.
Afdøde, der blev døbt Pedersker 4.11.1725, døde på rejse fra Falmouth til strædet.

1180    Mathias Johansen Høj, sværdfeger i Skindergade i København, der døde 25.5.1760, 1761 no.39, opslag 194.
E: Anne Marie Jensdatter. A:
1) bror Abraham Johansen Høj, hyrekusk
2) søster Sara Johansdatter Høj g.m. Augustinus Valentin Kjærulf
3) søster Sidse Johansdatter Høj g.m. Nikolaj Christensen
4) søster Anne Johansdatter Høj på Ladegården, enke efter Jens Nielsen Gelstrup
5) søster Johanne Kirstine Johansdatter Høj, død, var g.m. Hans Poulsen, murer i Skælskør. 3B:
a Anne Marie Hansdatter 20
b Gabriel Hansen 14½
c Johanne Hansdatter 9.

1181    Hans Henrik Hagen, skomager i København. Skifte sluttet 30.6.1761, 1761 no.40, opslag 352.
Enke efter Kirsten Jensdatter. B:
1) Else Kirstine Hansdatter 46, vanvittig.
FM: Johannes [Simonsen] Aubertin, præst i Kirke Hyllinge og Lyngby i Voldborg herred.

1182    Søren Jørgensen Østrup, snedker i Gammelmønt i København. 23.11.1759, 1761 no.41, opslag 355.
Enkemand efter Elisabeth Marie Mikkelsdatter.
Hans A:
0) forældre Jørgen Pedersen og Maren Pedersdatter i Østrup i Albæk sogn i Dronningborg amt, begge døde
1) bror Peder Jørgensen, død uden børn
2) bror Christen Jørgensen, død uden børn
3) bror Peder Jørgensen i Østrup, død. E: Else Sørensdatter. 4B:
a Jørgen Pedersen i Østrup
b Peder Pedersen i Østrup
c Maren Pedersdatter i Østrup
d Anne Pedersdatter g.m. Jens Sørensen i Østrup Skovhus
4) søster Karen Jørgensdatter g.m. Rasmus Andersen i Østrup, begge døde. 3B:
a Jørgen Rasmussen i Østrup
b Peder Rasmussen i Østrup
c Anders Rasmussen i Østrup, død, var g.m. Dorthe Pedersdatter. 3B:
1 Rasmus Andersen i Gundestrup i Hørning sogn
2 Niels Andersen hos sin mor i Østrup
3 Jens Andersen hos sin mor i Østrup
5) søster Maren Jørgensdatter, død. Første ægteskab med Poul i Ilshøj [i Øster Tørslev sogn]. 2B:
a Jørgen Poulsen i Ilshøj
b Karen Poulsdatter g.m. Erik Andersen i Ilshøj.
Maren Jørgensdatters andet ægteskab med Niels i Ilshøj. 2B:
c Poul Nielsen i Ilshøj
d Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Pedersen i Tørslev
6) søster Kirsten Jørgensdatter, død, var g.m. Jens Sejersen i Tørslev. 2B:
a Jørgen Jensen Stangerum i Dalbyover sogn
b Maren Jensdatter g.m. Peder Lange, forpagter på Sparresholm [i Toksværd sogn] på Sjælland
7) søster Else Jørgensdatter, død, var g.m. Jens Svendsen, urtekræmmer i København. 2B:
a Else Cathrine Jensdatter, enke efter Jens Christensen Bay, forlovet med Vilhelm Stæhr, arbejdskarl på Proviantgården
b Louise Jensdatter g.m. Niels Rasmussen Berg, øltapper i Kattesundet
8) halvbror Jens Jørgensen i København, død i pestens tid. 1B:
a Karen Jensdatter, uvist hvor.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Bent Pedersen, skifte 27.11.1720, søn af Peder Bentsen. B:
1) Peder Eli Bentsen
2) Ingeborg Marie Bentsdatter, død. 1B:
a Bent Reerslev, fuldmægtig på Rådstueskriverstuen.

1183    Sofie Holm på Torvet på Christianshavn. 26.1.1761, 1761 no.42, opslag 435.
Enke efter Søren Bendixen Hofmann. A:
0) far [Ejler Pedersen Holm, præst i København Vor Frelser, død 24.4.1746]
1) bror Ejler Holm, konsistorialråd, død. 3B:
a Peder Holm, hofretsassessor
b Johanne Margrethe Holm
c Marie Elisabeth Holm
2) søster [Kirsten Ejlersdatter Holm], død, var g.m. Christoffer [Thøgersen] Holst, [successor i København Vor Frelser]. 1B:
a Petrus Holst, krigssekretær og birkeskriver i Slagelse.

1184    Johan Engelsen, tømrer i Lille Grønnegade i København. 9.2.1760, 1761 no.43, opslag 2.
E: Charlotte Amalie Jacobsdatter B:
1) Jacob Engelsen 22
2) Hans Engelsen 18
3) Michael Karmark 11
4) Lisbeth Sofie Engelsen 6
5) Anne Birgitte Engelsen 3.

1185    Peder Mikkelsen Refdal, møller udenfor Østerport i København, der døde 12.2.1760, 1761 no.44, opslag 2.
E: Anne Sofie Hansdatter.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

1186    Jens Andersen Holm, bådsmand i Lille Kongensgade på Christianshavn. 12.8.1760, 1761 no.45, opslag 196.
A:
0) forældre Anders Jensen og Karen i Svaneke på Bornholm, begge døde
1) bror Hans Andersen Holm i Svaneke
Fars andet ægteskab med Anne Lauridsdatter.
2) halvbror Laurids Andersen, døbt Svaneke 30.11752.
Afdøde blev døbt Svaneke 11.6.1715.

1187    Sidse Mortensdatter på hjørnet af Store Kongensgade og Bredgade i København. 18.3.1761, 1761 no.46, opslag 230.
Enke efter Hartvig Stegmann. B:
1) Hartvig Stegmann, skomager
2) Martin Stegmann, trompeter
3) Christoffer Stegmann, pauker
4) Marie Stegmann g.m. Conrad Collatz
5) Dorthe Stegmann 19.

1188    Conrad Mathias Sparre i København, der døde 23.8.1758, 1761 no.47, opslag 286.
A:
0) far [Mads Christensen Sparre, overførster og byfoged i Sorø]
1) halvbror Svend Sparre, præst i Thorsager og Bregnet i Jylland, [skifte Øster Lisbjerg herred gejstlig 24.3.1742 lbnr.29]. 4B:
a Mathias Severin Sparre, successor i Thorsager og Bregnet
b [Niels Hjersing Sparre], præst [i Ring og Føvling] i Jylland
c Anne Svendsdatter Sparre i København
d Edel Elisabeth Svendsdatter Sparre på Ødemark på Sjælland.

1189    Inger Sørensdatter Falch i Skidenstræde i København, der døde 2.10.1760, 1761 no.48, opslag 562.
Enke efter Jørgen Christian Hass, klejnsmed.
Testamente af 25.10.1759. A:
1) steddatter Gundel Mortensdatter Koch, enke efter Møller, bogtrykker.

1190    Christen Hansen Møller, hosekræmmer i Østergade i København. 2.2.1761, 1761 no.49, opslag 622.
A:
0) forældre Hans Christiansen i Brejning mølle i Bølling herred og Ellen Jensdatter, begge døde
1) bror Jens Hansen i Fabjerg mølle ved Lemvig
2) bror Andreas Hansen i Århus
3) søster Karen Hansdatter gift ved Horsens
4) søster Anne Dorthe Hansdatter g.m. Jeppe Pedersen i Hover sogn i Hind herred
5) søster Mette Hansdatter g.m. Laurids Andersen i Langagergård i Brejning sogn.
Afdøde var født 5.5.1701 og døbt Brejning 8.5.1701.

1191    Opbudsbo i København. 19.4.1760, 1761 no.50, opslag 727.
Registrering af fallitbo hos Peder Bendixen, vintapper i Nygade i København.

1192    Anne Mathiasdatter i København. Skifte sluttet 28.6.1761, 1761 no.51, opslag 2.
Enke efter Jens Jørgensen, skipper. A:
2) Anne Cathrine Jensdatter 16
3) Jørgen Jensen 11
4) Henrik Jensen 8
5) Birgitte Jensdatter 5.
FM: Bent Bentsen, hørkræmmer.
Første ægteskab med Hans Henrik, koffardimand. B:
1) Anne Dorthe Hansdatter 21.

1193    Helene Johanne Bernstein i København. Skifte sluttet 4.8.1761, 1761 no.52, opslag 6.
Enke efter Andreas Sørensen Holm, øltapper. B:
1) Anne Kirstine Andreasdatter Holm 17
2) Mathias Andreassen Holm 14
3) Carl Andreassen Holm 8.
FM: Jacob Lorentsen, vintapper.

1194    Christen Mikkelsen, møllersvend i Larslejsstræde i København. 22.6.1761, 1761 no.53, opslag 8.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 9.6.1761.

1195    Opbudsbo i København. 5.8.1760, 1761 no.54, opslag 15.
Registrering af fallitbo hos Peder Ellerød, værtshusmand ved Nyhavns kanal g.m. Margrethe Christiansdatter.

1196    Bodil Hansdatter i Studiestræde i København, der døde 22.2.1761, 1761 no.55, opslag 48.
Enke efter Daniel Valentin, tobaksspindersvend, [konceptskifte 26.2.1759 lbnr.2696]. A:
1) søster Anne Hansdatter g.m. Niels Pedersen Burgsted
2) søster Birthe Hansdatter i Vartov
3) søster Karen Hansdatter, død, var g.m. Bertel Nikolajsen. 3B:
a Nikolaj Bertelsen
b Hans Bertelsen
c Bodil Bertelsdatter g.m. Jens Sørensen
4) søster Ingeborg Hansdatter, død, var g.m. Mogens, bonde. 2B:
a Christen Mogensen
b Laurids Mogensen.

1197    Dorthe Helene i København. Skifte sluttet 18.8.1761, 1761 no.56, opslag 88.
E: Peder Nielsen Kjellerup.
Arvinger kendes ikke.

1198    Opbudsbo i København. 18.9.1757, 1761 no.57, opslag 90.
Registrering af fallitbo hos Anne i Højbrostræde i København, enke efter Daniel de Pilloi, vinhandler.

1199    Opbudsbo i København. 29.12.1759, 1761 no.58, opslag 509.
Registrering af fallitbo hos Peder Møller, vintapper i Højbrostræde i København.

1200    Opbudsbo i København. 22.9.1761, 1761 no.59, opslag 673.
Registrering af fallitbo hos Poul Frandsen Lund, billedhugger i Skindergade i København, g.m. Louise Christine.

1201    Opbudsbo i København. 28.4.1760, 1761 no.60, opslag 685.
Registrering af fallitbo hos Andreas Jacob Rudolf, guldsmed i Kompagnistræde i København.

1202   Gertrud Pedersdatter i København. Skifte sluttet 21.10.1761, 1761 no.61, opslag 2.
Enke efter Jens Andersen Bondo, brændevinsbrænder, skifte 13.7.1756 lbnr.716. B:
1) Andreas Jensen Bondo, student.

1203    Cathrine Bremer i København. 16.6.1761, 1761 no.62, opslag 4.
E: Magnus Mølmann, klædekræmmer.
Testamente af 17.2.1760.
Hans A:
1) bror Bernt Mølmann, professor
2) søster Marie Margrethe Mølmann g.m. Herman Behrens, krigskommissær i Flensborg, begge døde. 3B:
a Arnold Hermansen Behrens
b Gesie Cathrine Hermansdatter Behrens
c Ingeborg Hermansdatter Behrens
Hendes A:
0) forældre Johan Bremer og Christine Margrethe Bischoff, begge døde
01) faster Marie Cathrine Bremer g.m. Michael Jower, borgmester i Husum, begge døde. 1B:
1) Jochum Jower, død. 2B:
a Marie Cathrine Jochumsdatter Jower g.m. Thomas Poulsen, købmand i Husum
b Hedvig Jochumsdatter Jower g.m. Harro Zimmermann, rådmand i Husum
02) morbror Simon Bischoff og Anne Cathrine Kellinghusen, begge døde, skifte 3.5.1751 efter hvem, der er arv efter hendes testamente af 25.3.1749
03) moster Gertrud Bischoff g.m. David Møller i Flensborg, begge døde. 8B:
1) Peder Møller, klædekræmmer i København
2) Simon Bischoff Møller, klædekræmmer i Næstved
3) David Møller i Flensborg, svagelig
4) Helene Møller, g.m. Sigbrandt Pedersen i Flensborg
5) Agathe Elisabeth Møller g.m. Knud Groth i Horsens
6) Margrethe Møller i København
7) Christine Margrethe Møller i København, enke efter Jasper Benniche
8) Gertrud Møller i Flensborg, svagelig
04) moster Birgitte Bischoff g.m. Thomas Lorentsen Lorch, begge døde. 5B:
1) Marie Magdalene Thomasdatter Lorch, død, var g.m. Lorents Prehn, konrektor i Flensborg. 1B:
a Johanne Prehn g.m. Hans Boyesen i Flensborg
2) Anne Margrethe Thomasdatter Lorch g.m. [Gothard Johan] Zwergius, præst i Mollerup og Bjerning ved Haderslev, der døde 1751, nu g.m. Knud Andersen, købmand i Flensborg
3) Christiane Margrethe Thomasdatter Lorch g.m. Esmark, præst i Rosted i Oldenborg
4) Cathrine Thomasdatter Lorch, død, var g.m. Knud Andersen i Flensborg. 3B:
a Anders Knudsen 12
b Birgitte Knudsdatter 8
c Mette Cathrine Knudsdatter 4
5) Birgitte Thomasdatter Lorch, død uden børn, var g.m. Peder Prehn i Flensborg.
Afdøde døde 16.6.1760.

1204    Christiane Harbo i Kannikestræde i København, der døde 24.10.1761, 1761 no.62½, opslag 52.
E: Carl Holbæk, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Hans Lauridsen Schmidt, styrmand
2) Anne Marie Lauridsdatter Schmidt 13
3) Johannes Lauridsen Schmidt 11.

1205    Opbudsbo i København. 23.1.1761, 1761 no.63, opslag 57.
Registrering af fallitbo hos Henrik Johan Walbom i Møntergade i København.

1206    Thomas Christensen Gadegaard i København. Skifte sluttet 27.10.1761, 1761 no.64, opslag 95.
A:
1) søster Karen Christensdatter Gadegaard 14
2) søster Helvig Christensdatter Gadegaard 13
3) søster Maren Christensdatter Gadegaard 12
4) bror Peder Christensen Gadegaard 10
5) bror Bent Christensen Gadegaard 9
6) bror Christen Christensen Gadegaard 5.

1207    Jacob Rohde, vinhandler i København. Skifte sluttet 3.11.1761, 1761 no.65, opslag 97.
E: Laurentse Georgiola Ursin, nu g.m. Hans Bruun Eller, vinhandler.
Af første ægteskab B:
1) Frederik Eisenberg Rohde 14.
FM: Johannes Rohde, vinhandler i København.

1208    Lorents Pedersen, koffardimatros i København. 21.7.1761, 1761 no.66, opslag 100.
A:
1) bror Boye Pedersen, døbt Flensborg 19.1.1725, skoleholder i Flensborg
2) bror Peder Pedersen, døbt Flensborg 9.8.1733, vinkypersvend i Magdeburg
3) søster Helene Marie Pedersdatter, døbt Flensborg 14.11.1734
4) halvsøster Marie Cathrine Pedersdatter, døbt Flensborg 9.4.1717, g.m. Henrik Thomsen, bager i Slesvig
5) halvsøster Marie Pedersdatter, døbt Flensborg 9.4.1744
6) halvbror Anton Pedersen, døbt Flensborg 25.3.1745.

1209    Opbudsbo i København. 25.8.1761, 1761 no.67, opslag 121.
Registrering af fallitbo hos Niels Sørensen, sværdfegersvend i Dronningens Bredgade i København.

1210    Regning i København 17.11.1761, 1761 no.68, opslag 143.
Regning i boet efter Gerlev Erlandsen, guldsmedesvend i København.

1211    Søren Jensen Elsegaard, købmand i København. Skifte sluttet 1.12.1761, 1761 no.69, opslag 145.
E: Cathrine Birgitte Holst [født 7.5.1676], der også døde.
Hans A:
1) bror Jens Jensen Rohde til Søholt [i Fuglslev sogn] ved Ebeltoft.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med [Poul Jørgensen Holst, løjtnant i søetaten]. B:
1) Anne Magdalene [Holst, døbt København Holmen 7.5.1711] g.m. Hans Piper, livmedicus.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1212    Opbudsbo i København. 22.9.1760, 1761 no.70, opslag 154.
Registrering af fallitbo hos Just Frederik Studt, urtekræmmer ved Vestervold i København.

1213    Anne Margrethe Henriksdatter Krull i Adelgade i København, der døde 17.2.1761, 1761 no.71, opslag 220.
Enke efter Christoffer Baltser Heichelmann, smed. B:
1) Frederik Christoffer Heichelmann, på stedet
2) Anne Margrethe Heichelmann, enke efter Hans Michael Klow, drejer, nu g.m. Johan Daniel Bøsche, der også døde
3) Christine Marie Eleonora Heichelmann g.m. Rasmus Als, skrædder
4) Christoffer Baltser Heichelmann i Riga
5) Johan Henrik Heichelmann, uvist hvor.

1214    Bertel Jegin, hørkræmmer i Store Kongensgade i København, der døde 28.4.1759, 1761 no.72, opslag 286.
Arvinger angives ikke dog nævnes:
1) brorsøn Svend Jegin, tømmerhandler
2) Karen Svendsdatter Jegin, 70 år gammel, på stedet.

1215    Safferi Villy, matros i København. 13.10.1761, 1761 no.73, opslag 358.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 1.8.1760 på rejse til Kina.

1216    Peder Jørgensen i København. Skifte sluttet 15.12.1761, 1761 no.74, opslag 362.
A:
1) mor Anne Cathrine Jacobsdatter, enke efter afdødes far Jørgen Jørgensen, skibstømrer, skifte sluttet 4.12.1756, nu g.m. Peder Hansen Vejle, islandsk bødker
2) halvbror Hans Jørgen Pedersen Vejle 4.

1217    Samuel Zimmermann. murer i Lille Regnegade i København, der døde 30.1.1760, 1761 no.75, opslag 364.
E: Dorthe Elisabeth Schlemann. LV: Johan Christian Conradi.
Arvinger angives ikke.

1218     Helvig Hansdatter Sandvig i København. Skifte sluttet 22.12.1761, 1761 no.76, opslag 412.
Enke efter Jørgen Kølbel, tømrersvend. B:
1) Anne Dorthe Kølbel 26
2) Christiane Kølbel 17
3) Johannes Kølbel 15
4) Frederik Kølbel 9.
FM: Peder Rasmussen Møller, tømrersvend.

1219    Jeppe Nielsen, tømrersvend i København. Skifte sluttet 22.12.1761, 1761 no.77, opslag 414.
Enkemand efter Johanne Elisabeth. B:
1) Cathrine Jepsdatter g.m. Nikolaj Wulf, smed, begge døde. 1B:
a Louise Christiane Wulf 13
2) Sara Jepsdatter g.m. Niels Jensen, bødkersvend
3) Anne Cathrine Jepsdatter g.m. Hans Hansen, bødkersvend
4) Bodil Kirstine Jepsdatter 26
5) Johanne Elisabeth Jepsdatter g.m. Peder Rasmussen, tømrersvend på Holmen
6) Marie Elisabeth Jepsdatter g.m. Jochum Wolterstorph.

1220    Jacob Rasmussen Holm i Landemærket i København, der døde 11.3.1761, 1761 no.78, opslag 417.
Enkemand efter Anne Holgersdatter.
Testamente af 13.1.1755.
Hans A:
0) forældre Rasmus Christensen og Anne Jensdatter på Hirsholmene, begge døde
1) bror Rasmus Rasmussen på Hirsholmene, død. 1B:
a Kirsten Rasmusdatter g.m. Peder Olufsen, der arbejder på Københavns Slot
2) bror Urban Rasmussen i Stockholm i Sverige, død uden børn.
Mors andet ægteskab med Peder Olufsen, død.
3) halvbror Jens Pedersen på Hirsholmene
4) halvsøster Maren Pedersdatter, død Hirsholmene 20.5.1759, E: Rasmus Bertelsen på Hirsholmene. 2B:
a Anne Kirstine Rasmusdatter g.m. Christen Thomsen Mali, skipper på Hirsholmene
b Anne Marie Rasmusdatter g.m. Christen Thomsen Elling i Strandby i Elling sogn.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.

1221    Josef Wollandt, billardholder i Admiralgade i København. 17.45.1761, 1761 no.79, opslag 475.
Enkemand efter Christine Schlepping. A:
1) brorsøn Johan Peder Wollandt, sergent, død. 2B:
a Anne Marie Johansdatter 16
b Anne Sofie Johansdatter 13.
Arv i boet efter Christine Schlepping til B:
1) Frederik Schlepping i Ungarn
2) Louise Schlepping
3) Anne Schlepping, enke efter Pierre Laurentz.

1222    Thora Andersdatter, ugift tjenestepige i Store Købmagergade i København. 30.9.1761, 1761 no.80, opslag 548.
A:
1) bror, død. 1B:
a Peder Nielsen, skræddersvend.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
17621223    Laurids Jørgensen, brændevinsbrænder i Borgergade i København. Skifte sluttet 26.1.1762, 1762 no.1, opslag 2.
E: Sofie Andersdatter. B:
1) Mette Lauridsdatter, enke efter Isak Olufsen
2) Balthazar Lauridsen uvist hvor.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1224    Karen Sørensdatter i Vognmandsgade i København, der døde 13.5.1760, 1762 no.2, opslag 28.
Enke efter Jacob Schrøder, snedker. B:
1) Jochum Schrøder 23
2) Cathrine Schrøder 23
3) Søren Schrøder 19
4) Sofie Schrøder 17.

1225    Opbudsbo i København. 18.6.1759, 1762 no.3, opslag 100.
Registrering af fallitbo hos Jens Birch i Lavendelstræde i København.

1226    Herman Jørgen Højer, skibsmat i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 13.10,1761, 1762 no.4.
A:
1) mor Margrethe, enke efter Højer.
Øvrige arvinger angives ikke, dog nævnes en søster.
Afdøde døde 1.2.1760.

1227    Albert Sach i København. Skifte sluttet 24.2.1762, 1762 no.5, opslag 245.
E: Barbara Maximiliane Nygaard.
Arvinger kendes ikke.

1228    Rasmus Pedersen Holm, matros i København. 13.101761, 18762 no.6.
A:
1) far Peder Hansen Holm, sejlmager i Århus og første hustru Mette Kirstine Lauridsdatter, [skifte Århus 24.1.1752 lbnr.1471], gift Århus Domkirke 24.5.1729.
Afdøde blev døbt Århus Domkirke 27.2.1739.

1229    Opbudsbo i København. 23.2.1762, 1762 no.7, opslag 267.
Ekstrakt af fallitbo hos Christoffer Pedersen, brændevinsbrænder i København.

1230    Peder Jensen Holm, kvartermester i Set asiatiske Kompagni. skifte København 8.9.1761, 1762 no.8, opslag 268.
A:
1) far Jens Andersen i Allinge på Bornholm.
Afdøde, der blev døbt Allinge 12.2.1736, døde 6.3.1760 på rejse til Kina.

1231    Adam Halgrimson, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 13.10.1761, 1762 no.9, opslag 284.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 3.11.1760 på rejse fra Kina.

1232    Niels Langballe, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 13.10.1761, 1762 no.10, opslag 294.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 15.11.1759 på rejse til Kina.

1233    Regning i København. 9.3.1762, 1762 no.11, opslag 304.
Regning i boet efter Nikolaj Thurmann, skrædder og hustru i København.

1234    Gregorius Lind, styrmand i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 13.10.1761, 1762 no.12, opslag 306.
A:
0) forældre Jacob Sørensen og Dorthe Christoffersdatter, begge døde
1) søster Anne Cathrine Jacobsdatter, enke efter Henrik Clausen Møller, død 1746
2) søster Magdalene Elisabeth Jacobsdatter, nu i Bergen i Norge, enke efter Hans Eriksen Falch
3) bror Søren Jacobsen Lind, sejlmagersvend, død på rejse ti Ostindien. E: Anne Margrethe Jochumsdatter, nu g.m. Gotfred Christian Knub, islandsk bødker, boende i Kattesundet. 2B:
a Jacob Sørensen Lind 16
b Henrik Jochum Sørensen Lind 14.

1235    Peder Meyer, silkefarver i Store Kongensgade i København, der døde 29.9.1757, 1762 no.13, opslag 2.
E: Christine Sofie Rachow.
Arvinger angives ikke.

1236    Mads Torstensen, høker i København. Skifte sluttet 6.4.1762, 1762 no.13½, opslag 118.
E: Inger Andersdatter. LV: Magnus Zimmerberg.
Første ægteskab med Margrethe Elisabeth Terkildsdatter. B:
1) Johanne Madsdatter 13
2) Torsten Madsen 5.
FM:
1 Jacob Terkildsen, spækhøker
2 Svend Pedersen, skibstømrer.

1237    Peder Mogensen, møller på Vesterbro udenfor København. 14.4.1762, 1762 no.14, opslag 121.
E: Gundel Svendsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 9.12.1757. B:
1) Laurids Pedersen Møller, guldsmedesvend
2) Johanne Pedersdatter g.m. Laurids Dybe, møllersvend
3) Abigael Pedersdatter 19
4) Ingeborg Pedersdatter 15.

1238    Ida Marie Molch i Borgergade i København, der døde 12.9.1761, 1762 no.14½, opslag 127.
E: Christian Ehlers, bogholder i Handelskompagniet.
Første ægteskab med Johan Theobald Reindorph. B:
1) Johan Ulrik Reindorph 20
2) Johan Theobald Reindorph 19
3) Niels Reindorph 16.

1239    Laurids Jensen Bøgild, hosekræmmer i Brøndstræde i København, der døde10.10.1760, 1762 no.15.
Enkemand efter Marie Christoffersdatter Møller. B:
1) Marie Lauridsdatter 25, på Fyn
2) Maren Lauridsdatter 24
3) Jens Lauridsen 21, i Kalundborg.
Vedlagt ekstrakt af skiftebrev efter Helene Juliane Møller, enke efter Daniel Wittrock, bager, med arv til den femte halvbror Christoffer Møller, snedker, død. 3B:
1) Ditlev Møller, snedker i London i England
2) Hans Møller, snedker i London
3) Marie Møller, som er afdødes afdøde hustru.

1240    Johan Lund, hørkræmmer i Vestergade i København, der døde 13.1.1761, 1762 no.16, opslag 202.
A:
1) forældre [Oluf Jacobsen Lund, degn i Osted og Allerslev og Anne Bertelsdatter], der begge lever.
Desuden nævnes:
1) afdødes bror Ebbe Lund, hørkræmmer i København
2) afdødes søster Drude Lund, enke efter Jacob Johan Jelstrup, præst [i Reerslev og Vindinge, skifte Tune herred gejstlig 5.4.1756 lbnr.47]. Hun var husholderske for sin afdøde bror og boede i huset med sin datter [Anne Ingeborg Jacobsdatter, døbt Reerslev 8.11.1740]
3) afdødes søster Birthe Lund, enke efter Rasmus Jørgensen i Gevninge
4) Drude Lunds brorsøn Andreas Christian Mørup.

1241    Marie Cathrine Johannesdatter Schling i Vestergade i København. 17.9.1761, 1762 no.17, opslag 2.
A:
1) morbror Jørgen Poulsen Copmann, købmand i Køge, død, var g.m. [Hedvig Eleonora Nikolajsdatter Lorentsen]. 7B:
a Nikolaj Copmann, kapellan i Nakskov
b Poul Copmann, renteskriver i København
c Christian Albert Copmann, hører i Holmens fattige skole i Laksegade
d Peder Copmann, kok hos greve Ahlefeldt til Langeland
e Esther Cathrine Copmann, hos sin mor i Køge
f Eleonora Copmann i Køge
g Georgine Copmann på Bornholm
2) moster Anne Cathrine Schling, enke efter Johan Schultz, købmand i Køge.
Afdøde, der var eneste datter af afdøde Johan Schling, vintapper i København, døde 4.9.1761 og blev begravet København Frue 7.9.1761.

1242    Morten Olufsen Schiøtt, koffardimatros i København. 8.9.1761, 1762 no.18, opslag 29.
A:
0) forældre Oluf Mortensen Schiøtt, skipper i Toldbodgade og Susanne Johansdatter Schultz, begge døde
1) søster Anneke Olufsdatter Schiøtt, døbt København Nikolaj 13.8.1732, g.m. Niels Christian Lauridsen, under-arkelimester på Frederiksværn værft
2) søster Sofie Magdalene Schiøtt, døbt København Nikolaj 26.9.1733, g.m. Oluf Danielsen, enrolleret matros.
Afdøde, der blev døbt København Nikolaj 12.3.1735, døde 4.12.1760 på rejse til Kina.

1243    Mathias Mathiassen, koffardimatros i København.13.10.1761, 1762 no.19, opslag 43.
A:
1) mor Ingeborg, enke efter afdødes far Mathias Akselsen i Varnæs i Åbenrå amt
2) søster Dorthe Mathiasdatter g.m. Hans Nissen i Varnæs
3) bror Andreas Mathiassen i Varnæs
4) søster Anne Mathiasdatter i Varnæs.

1244    Christoffer Decher, stenhuggersvend i Dronningens Bredgade i København, der døde 16.10.1761, 1762 no.20, opslag 60.
Arvinger angives ikke.

1245    Christen Michelsen Westphalen i København. Skifte sluttet 18.5.1762, 1862 no.21, opslag 69.
B:
1) Anne Margrethe Westphalen.

1246    Opbudsbo i København. 25.6.1759, 1762 no.22, opslag 71.
Registrering af fallitbo hos Johan Daniel Normann i Reverentsgade i København.

1247    Opbudsbo i København. 3.5.1756, 1762 no.23, opslag 129.
Registrering af fallitbo hos Jens Poulsen Friis, garver i Vestergade i København.

1248    Jens Villadsen Stilling (Stelling), overstyrmand i København. 21.10.1760, 1762 no.24, opslag 275.
A:
1) mor Johanne Cathrine Zeften (Søften), enke efter afdødes far Villads Jensen Stilling, købmand i Præstø, død 14.2.1732. Hun bor nu i København
2) bror Didrik Villadsen Stilling i København
3) bror Andreas Villadsen Stilling, maler i Riga.
Fars første ægteskab med
4) halvbror Søren Villadsen Stilling i København g.m. Abelone Olufsdatter, begravet 23.4.1758 i Dalby i Tyrstrup herred i Haderslevhus amt
2B:
a Margrethe Sørensdatter Stilling, døbt København Trinitatis 29.4.1718, g.m. Anders Dyring musketer i Holsten
b Villads Sørensen Stilling i Næstved, skifte Næstved 19.11.1760 lbnr.924, død uden børn
5) halvbror Jørgen Villadsen Stilling, færgemand i Store Strandstræde, død, var g.m. Maren Lorentsdatter Karre. 2B:
a Lorents Jørgensen Stilling, døbt København Nikolaj 1.4.1728, i Malmø i Skåne
b Johan Jørgensen Stilling, døbt København Nikolaj 20.1.1739, artillerist
6) halvbror Peder Villadsen Stilling, degn i Bårse
7) halvsøster Else Villadsdatter Stilling.
Afdøde døde 2.11.1759 på rejse til Vestindien.

1249    Peder Hansen Bager, vognmand i København. Skifte sluttet 8.6.1762, 1762 no.25, opslag 344.
Enkemand efter Anne Sørensdatter. B:
1) Dorthe Pedersdatter Bager, død. E:
Laurids Volling, hosekræmmer. 1B:
a Anne Johanne Lauridsdatter Volling 7.

1250    Opbudsbo i København. 6.12.1760, 1762 no.26, opslag 348.
Registrering af fallitbo hos Hans Henrik Herfordt, hørkræmmer i Vestergade i København.

1251    Johan Gottlieb Furmann, undermester i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 8.9.1761, 1762 no.27, opslag 515.
Testamente af 21.2.1760. A:
1) Cathrine Dorthe Heidtmann, som er yngste datter af Mathias Heidtmann, fabrikant i den kongelige fabrik Guldhuset i København for udvist godhed.
Afdøde var søn af Peder Furmann, økonom i lazarettet Charite i Berlin.

1252    Johan Wolfranch, tømrersvend i Didrik Badskærs Gang i København, der døde 25.1.1762, 1762 no.28, opslag 2.
Enkemand efter Anne Kirstine Helt.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes afdødes kones søster Elisabeth Hedvig Helt g.m. Morten Kirchhoff, guldsmed.
(Sml. lbnr.2092).

1253    Vilhelm Mester i København. Skifte sluttet 22.6.1762, 1762 no.29, opslag 32.
Enkemand efter Dorthe Andersdatter.
Testamente af 10.4.1744. B:
1) Vilhelm Mester, guldslager i København
2) Henrik Vilhelm Mester, guldsmed i Stockholm i Sverige
3) Daniel Mester, købmand på Sankt Croix i Vestindien
4) Dorthe Marie Mester, død, var g.m. Børge Madsen Lund, urtekræmmer
a Dorthe Cathrine Lund 19
b Vilhelm Lund 13.

1254    Ludvig Bentsen Berg, maler i Borgergade i København, der døde 19.10.1762, 1762 no.30, opslag 37.
A:
1) bror Johan Jørgen Bentsen, livgarder.

1255    Peder Pedersen Møller, brændevinsbrænder i København. Skifte sluttet 29.6.1762, 1762 no.31, opslag 2.
Enke efter Bodil Joensdatter. B:
1) Laurids Pedersen Møller 23
2) Inger Cathrine Møller 21
3) Peder Pedersen Møller 13.
FM:
1 Peder Bendixen, brændevinsbrænder
2 Michael Stydemann, tømrersvend.
Desuden nævnes Michael Stydemanns steddatter Else Kirstine Pedersdatter.

1256    Jochum Pedersen Greve, skrædder i Landemærket i København. 31.12.1761, 1762 no.32, opslag 5.
Enkemand efter Anne Marie Pedersdatter.
Hans A:
1) søster Sidse Cathrine Pedersdatter 29
2) bror Laurids Pedersen Greve, skrædder
3) bror Jørgen Pedersen Greve, pottehandler.
Hendes A:
1) mor Bodil Cathrine i Møntergade, enke efter Peder Pedersen Schmidt
2) søster Gundel Pedersdatter Schmidt g.m. Hans Vilhelm Hansen, skomager.

1257    Marie Gertsdatter, ugift tjenestepige i Frederiksberggade i København. 10.4.1762, 1762 no.33, opslag 21.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 8.4.1762.

1258    Inger Margrethe Todbjerg på Gråbrødretorv i København, der døde 10.1.1762, 1762 no.34½, opslag 39.
E: Christian Gottlob Mengel, boghandler.
Første ægteskab med Jacob Lind, student. B:
1) Margrethe Kirstine Jacobsdatter Lind 19
2) Cathrine Margrethe Jacobsdatter Lind 17.
Afdøde kaldes også Engel Margrethe Todbjerg og Engel Marie Todbjerg.

1259    Anne Sybille Schmidt i Budolfi Kloster i Sankt Pederstræde i København. 24.11.1761, 1762 no.34, opslag 47.
Enke efter Claus [Frederiksen] Plum, forpagter på Hørbygård [i Hørby sogn i Tuse herred]. B:
2) Claus Plum, kapellan i Korsør og præst i Tårnborg
3) Frederik Plum i Rentekammeret i København.
Første ægteskab med Peder Hansen Bjørn. B:
1) Cathrine Bjørn g.m. Johan Lauridsen Viby, tidligere forpagter, nu uvist hvor.
Afdøde døde 23.11.1761.

1260    Jørgen Nielsen Flindorph, skrædder i Klædeboderne i København. 22.10.1762, 1762 no.35, opslag 84.
Enkemand efter Mette. B:
1) Hans Flindorph i København
2) Abraham Flindorph i København
3) Niels Flindorph, musketer i Holsten
4) Anne Flindorph g.m. [Ferdinand Anton] Lund, degn i Tystrup og Haldagerlille.

1261    Gundel Markusdatter i Lille Dronningensgade på Christianshavn. 2.8.1762, 1762 no.35½, opslag 129.
E: Niels Hansen, færgemand. B:
1) Birgitte Cathrine Nielsdatter 15
2) Kirsten Nielsdatter 14
3) Martha Nielsdatter 5.
FM: morfar Markus Christensen Arendal, færgemand, på stedet.

1262    Peder Hasselbart Martens, skibsassistent i Admiralgade i København, der døde 1.11.1760, 1762 no.36, opslag 131.
E: Margrethe [Cathrine] von Wowern. B:
1) Birgitte Magdalene Pedersdatter Martens 10.
FM: morbror Hans [Hansen] von Wowern, kapellan i Assens.

1263    Carl Glose, skrædder i Lars Lej Stræde i København. 9.1.1862, 1762 no.37.
E: Marie Magdalene Josefsdatter Sperling. B:
1) Johan Carlsen Glose 8½
2) Anne Margrethe Carlsdatter Glose 6½
3) Else Cathrine Carlsdatter Glose 3
4) Sofie Magdalene Carlsdatter Glose 1¼.
FM: Frederik Nenning, engelsk garver.
Afdøde døde 1.12.1761.

1264    Lorents Stolpenberg, organist i Vor Frelser Kirke på Christianshavn, i Sankt Annægade på Christianshavn. 5.4.1762, 1762 no.38, opslag 275.
Enkemand. 2B:
1) Christine Sofie Lorentsdatter 18
2) Frederik Erhardt Lorentsen 14.
Afdøde døde 4.4.1762.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1265    Oluf Sørensen, koffardimatros i Lille Dronningensgade på Christianshavn. 4.8.1762, 1762 no.38½, opslag 279.
E: Signe Jensdatter. B:
1) Søren Olufsen 10
2) Hedvig Olufsdatter 7
3) Jens Olufsen 4.
FM: Christen Poulsen Nørring.
Afdøde døde in 1758.

1266    Opbudsbo i København. 19.6.1758, 1762 no.39, opslag 281.
Registrering af fallitbo hos Hans Michael Picard, spisemester på Opfostringshuset på Christianshavn.

1267    Maren Lauridsdatter Borup i Studiestræde i København, der døde 24.12.1761, 1762 no.40, opslag 385.
E: Mathias Møller, guldsmed, der døde 11.5.½762.
Arvinger kendes ikke.

1268    Anders Gilberg, tapetmagersvend i Møntergade i København. 11.4.1762, 1762 no.41, opslag 416.
A:
0) forældre Peder Larsson, glasmester og Anne Svendsdatter i Varberg i Sverige, begge døde
1) søster Britta Pedersdatter g.m. Mathias Dahlfram i Varberg, begge døde, uden børn
2) bror Svend Gilberg, født Varberg 1709, skrædder i Varberg.
Afdøde, der var født 22.5.1716 i Varberg, døde 10.4.1762.

1269    Birthe Sørensdatter i Sankt Pederstræde i København. 25.4.1762, 1762 no.42, opslag 446.
Enke efter Andreas Møller.
Arvinger kendes ikke.

1270    Opbudsbo i København. 8.8.1760, 1762 no.43, opslag 489.
Registrering af fallitbo hos Peder Aalborg, tømrer i Mikkel Bryggers Gade i København.
Desuden nævnes:
1) hans hustru Inger Nielsdatter
2) hans ældste datter Cathrine Pedersdatter.

1271    Registrering i København. 7.8.1761, 1762 no.44, opslag 562.
Registrering af boet hos Peder Daniel Sivert, murersvend i Helsingørgade i København, der er arresteret for falskmøntneri.
Hans hustru Kirsten Sørensdatter, døde for 2 år siden og efterlod en datter Kirsten Pedersdatter, 2 år gammel, der døde en måned efter sin mor. De blev begravet i den tyske kirke.
Desuden nævnes:
1 mandens slegfreddatter Anne Cathrine 11
2 afdøde kones søskendebarn Inger Jensdatter.

1272    Kirsten Joensdatter i København. Skifte sluttet 17.8.1762, 1762 no.45, opslag 2.
Enke efter Laurids Nielsen Lund.
Hendes B:
1) Peder Hansen 21, der underskriver sig Peder Lund.
FM: Peder Joensen, skibsmand på Holmen.

1273    Ellen Kirstine Louise Poulsdatter i Kirkestræde på Christianshavn, der døde 24.3.1762, 1762 no.46, opslag 5.
Enke efter Casper Groth.
Arvinger angives ikke.

1274    Ingeborg Margrethe Henriksdatter i Kattesundet i København. 19.8.1762, 1762 no.46½.
E: Bendix Pedersen, arbejdskarl. B:
1) Diderikke Bendixdatter 20
2) Henrik Bendixen 15, skomagerdreng.
Afdøde døde for 9 år siden.

1275    Opbudsbo i København. 14.12.1761, 1762 no.47, opslag 23.
Registrering af fallitbo hos Jens Mortensen Lundø, marskandiser ved Gammelstrand, der er bortrejst, uvist hvorhen.
Hans hustru Kirsten Pedersdatter anmeldte at han med sin forrige hustru har 4B:
1) Anne Kirstine Jensdatter g.m. Hans Pedersen, lærredshandler
2) Ellen Marie Jensdatter 14
3) Christian Jensen 10
4) Maren Jensdatter 8.

1276    Joen Eriksen Lund, overstyrmand i Store Kongensgade på Christianshavn. 9.12.1762, 1762 no.48, opslag 70.
E: Cathrine Nielsdatter. B:
1) Ingeborg Joensdatter 10
2) Erik Joensen 6.
FM: Peder Hansen, matros.
Afdøde døde på rejse til Vestindien.

1277    Hans Christian Hansen, skibskok. Skifte København 9.2.1762, 1762 no.49, opslag 108.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på rejse fra Vestindien 22.2.1761.

1278    Simon Johan Woltersen, kommissionær ved Holmens Kirke no.7 i København. 29.10.1760, 1762 no.50, opslag 119.
Arvinger angives ikke.

1279    Opbudsbo i København.17.6.1761, 1762 no.51, opslag 25.
Registrering af fallitbo hos Frands Meyer, bager, på hjørnet af Klosterstræde og Gråbrødretorv i København.
Desuden nævnes hans søster Cathrine Meyer.

1280    Cecilie Lerche i Store Kongensgade i København. 17.3.1762, 1762 no.52, opslag 84.
Enke efter Christian Hansen. B:
1) Andreas Hansen 23, i kongens køkken
2) Abelone Hansen 19
3) Elisabeth Hansen 17.
FM: halvbror Hans Hansen, skibskirurg.

1281    Abraham Kejser, tømrersvend i Lille Dronningensgade på Christianshavn. 13.4.1762, 1762 no.53, opslag 114.
Enkemand efter Anne Elisabeth Frederiksdatter Buching, død 4.5.1762. B:
1) Adam Frederik Kejser 14.
FM: Herman David Schumann.
Desuden nævnes afdøde kones brorsøn Andreas Buching, skomagersvend.

1282    Ellen Dorthe Pedersdatter, tjenestepige i København. 19.5.1762, 1762 no.54, opslag 126.
Arvinger kendes ikke.

1283    Anne Cathrine Pedersdatter ved Gammelstrand i København. 26.3.1762, 1762 no.55, opslag 147.
B:
1) Oluf Jacobsen 12.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Oluf Pedersen, matros
2 afdødes svoger Jonas Jørgensen, matros i Enhjørningsgade i Nyboder.
Afdøde døde 25.3.1762.

1284    Gundel Marie Bisgaard på hjørnet af Dybensgade og Skvaldergården i København, der døde 15.8.1760, 1762 no.56.
Enke efter Oluf Jensen Lynge, auktionsbud.
Testamente af 31.12.1722.
Hans A:
0) forældre Jens Nielsen i Lynge i Frederiksborg amt, død Lynge 3.12.1716, gift Lynge 12.3.1671 med Lutze Olufsdatter, død Lynge 28.4.1716. 4B:
1) bror Niels Jensen, født 1672, død samme år
2) søster Kirsten Jensdatter, født 1673, gift Lynge 5.1.1696 med Peder Jensen i Lynge. 3B:
a Marie Louise Jensdatter g.m. Johan Pedersen Fisker, musketer
b Peder Jensen, musketer
c Svend Hansen, matros.
3) bror Niels Jensen, født 1676, død 1678
4) Oluf Jensen, født 1690, som var afdødes mand.
Hendes A:
0) forældre Gabriel Thomsen Bisgaard, [skifte Stubbekøbing 25.11.1705 lbnr.56] og Sidsel Carstensdatter Martens i Stubbekøbing, død
1) bror Hildebrandt Gabrielsen Bisgaard, degn i Snesere, død, begravet Snesere 3.6.1737. 2B:
a Hektor Gotfred Hildebrandtsen Bisgaard, døbt Snesere 19.4.1699, tøjmester i Glückstadt, g.m. Sofie Theodora Schaffner, begge døde, uden børn
b Gabriel Hildebrandtsen Bisgaard, døbt Snesere 7.2.1701, begravet Snesere 5.1.1705
2) bror Carsten Gabrielsen Bisgaard i Gundslev på Falster, død i Norge. 2B:
a Gabriel Carstensen Bisgaard, maler i Stubbekøbing
b Hildebrandt Carstensen Bisgaard, matros
3) søster Anne Sofie Gabrielsdatter Bisgaard g.m. Henrik Walther i København, begge døde i 1710 i pestens tid. 1B:
a Cecilie Susanne Henriksdatter Walther, skifte Løve herred gejstlig 26.2.1755 lbnr.36, gift Snesere 18.5.1728 med Poul Christoffer Bagger, nu degn i Ørslev og Solbjerg ved Slagelse. 5B:
1 Anne Sofie Poulsdatter, døbt Snesere 22.10.1730, begravet 4.11.1730
2 Anne Sofie Poulsdatter, døbt Snesere 18.5.1732, begravet 14.2.1734
3 Cathrine Poulsdatter, døbt Snesere 27.2.1735, begravet 6.4.1735
4 Elisabeth Poulsdatter Bagger i København
5 Johan Christoffer Poulsen Bagger, død i Skælskør
4) søster Ottilie Gabrielsdatter Bisgaard, [skifte 21.12.1733 lbnr.16], var g.m. Johan Frederik Walschleben, degn i Gundslev i Nørre herred på Falster. 2B:
a Cecilie Marie Walschleben, døbt Stubbekøbing 21.3.1720, g.m. Immanuel, skrædder i Altona
b Johan Hildebrandt Walschleben, døbt Gundslev 17.9.1724, skrædder i København.
(Se fordeling af arven efter ham: konceptskifte lbnr.3286).

1285    Cathrine Elisabeth Gøbel i Gothersgade i København. 26.10.1762, 1762 no.57½, opslag 275.
E: Ulrik Ferdinand Beenfeldt, skildrer. B:
1) Anne Joachimine Beenfeldt 12.
Afdøde døde 1.12.1761.

1286    Oluf Andersen i Magstræde i København. 13.10.1762, 1762 no.56½, opslag 279.
E: Else Pedersdatter. B:
1) Anders Olufsen 5.
Afdøde døde 8.3.1760.

1287    Mette Marie Damgaard i Landemærket, 10 år gammel i København. 21.1.1762, 1762 no.58, opslag 282.
A:
0) forældre Jens Eriksen Damgaard og Mette Justsdatter, begge døde.
Fars andet ægteskab med Marie Kirstine Mathiasdatter Vinge, død
1) halvbror Jens Damgaard 5, der også døde, begravet København Trinitatis 31.3.1762.
FM: Jørgen Møller, bryggersvend.
I hans sted arver hans A:
1) farmor Mette Jensdatter Damgaard, enke efter Anders Møller, møller i Hvalsø mølle i Ryde sogn i Ginding herred. LV: søstersøn Jørgen Christensen Møller i København
2) mormor Martha Christensdatter Hilmann, enke efter Mathias Vinge, parykmager i København. LV: svigersøn Johan Andreas Burchard, parykmager i København.
Afdøde blev begravet København Trinitatis 5.12.1761.

1288    Elisabeth ved Nyhavns Kanal i København, der døde 18.8.1761, 1762 no.59, opslag 2.
E: Jens Johansen Bodenhoff, skipper. B:
1) Jens Bodenhoff
2) Daniel Bodenhoff.

1289    Karen Pedersdatter i Landemærket i København, der døde 26.3.1762, 1762 no.60, opslag 41.
B:
1) Anne Pedersdatter 13.
FM: Frederik Winther, vinhandler.
Desuden nævnes afdødes mor Rebekka Lentz.

1290    Immanuel Gottlieb Wilchen, skræddersvend på hjørnet af Kultorvet og Pustervig i København, der døde 17.8.1762, 1762 no.61, opslag 60.
Arvinger kendes ikke.

1291    Christian Clemensen Bang, hjulmagersvend i Farvergade i København. 28.9.1762, 1762 no.62, opslag 81.
Arvinger angives ikke.

1292    Johan Christian Meisner, parykmager i Springgade i København, der døde 7.8.1761, 1762 no.63, opslag 92.
Enkemand efter Dorthe Christine Holst. B:
1) Johan Christian Meisner 19, parykmagerdreng, der døde, begravet København Petri 6.10.1761
2) Frands August Meisner 15, i urmagerlære
3) Marie Elisabeth Meisner 10
4) Christiane Dorthe Meisner 3.
FM:
1 Christian Pedersen, buntmager
2 Johan Gottlieb Schwartz, klejnsmed
3 Peder Sørensen, fuldmægtig i Lollands Postkontor.
Afdøde blev begravet København Petri 9.8.1761.

1293    Gregers Madsen Madvig, skipper i Vingårdstræde i København, der døde 8.5.1762, 1762 no.64, opslag 210.
Enkemand efter Mette Sofie Lindegaard.
Testamente af 1.9.1750.
Hans A:
00) morfar Gregers Andersen, hjulmand i Landerslev i Gerlev sogn på Jægerspris gods, død. B:
0) mor Sidse Gregersdatter g.m. afdøde mands far Mads Pedersen Madvig i København, begge døde
01) moster Anne Birthe Gregersdatter g.m. Hans Lauridsen, smed i Skuldelev, begge døde. 1B:
1) søskendebarn Gregers Hansen i Skuldelev.
Desuden nævnes nogle næstsøskendebørn, som ikke arver, da der er søskendebørn i live.
02) morbror Niels Lauridsen i Over Dråby, død. B:
1) Inger Nielsdatter g.m. Jeppe Tagesen i Neder Dråby, begge døde. 3B:
a Anne Ibsdatter, død, var g.m. Laurids smed i Neder Dråby
b Oluf Ibsen, smed i Gørløse, død
c Niels Ibsen, i Neder Dråby, død. 7B:
1 Jacob Nielsen, skrædder i Fredensborg amt
2 Jens Nielsen
3 Gunder Nielsdatter g.m. Søren Nielsen i København
4 Inger Nielsdatter, død, var g.m. Wulf Nikolaj Bernhardt, tømrer i København. Hendes børn
5 Ingeborg Nielsdatter g.m. Torben Normann, matros i København
6 Johanne Nielsdatter g.m. Tønnes Jensen i Jægerspris amt
7 Cathrine Nielsdatter g.m. Iver Christiansen, tømrer på Holmen.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke, dog nævnes:
1) brorsøn Peder Lindegaard.

1294    Peder Andersen, skibstømrer i København. Skifte sluttet 30.11.1762, 1762 no.65, opslag 308.
Enke efter Karen Boesdatter. B:
1) Bo Ambrosius Pedersen 16
2) Anne Cathrine Pedersdatter 14.
FM: Alexander Christian Schmidt, inspektør på Ladegården.

1295    Laurids Jacobsen Hjort, koffardimatros. Skifte København 13.7.1762, 1762 no.66, opslag 310.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 15.12.1757 i Frankrig.

1296    Jens Herlufsen Ørslev, koffardimatros. Skifte København 13.7.1762, 1762 no.67, opslag 322.
A:
1) mor Sidse Thomasdatter i Ørslev (Øsløv) i Bosarp sogn i Onsjø herred i Skåne.
Afdøde døde 27.10.1758 i Frankrig.

1297    Rasmus Lorentsen, koffardimatros. Skifte København 17.8.1762, 1762 no.68, opslag 342.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 17.11.1761 på rejse til Kina.

1298    Niels Svendsen, koffardimatros. Skifte København. 17.8.1762, 1762 no.69, opslag 352.
A:
1) mor Maren, enke efter Svend Sangerey i gården Sangerey i Vestre Moland sogn i Kristiansand stift
2) bror Rasmus Svendsen, døbt Vestre Moland 23.5.1734
3) søster Anne Svendsdatter
4) søster Martha Svendsdatter
5) søster Helene Svendsdatter.
Afdøde døde 6.12.1761 i Kina.

1299    Gundel Svendsdatter i Lange Didriks Mølle på Vesterbro uden for Københavns Vesterport. 21.8.1762, 1762 no.69½, opslag 366.
Enke efter Peder Mogensen, møller, skifte 14.4.1762 lbnr.1237. B:
2) Johanne Pedersdatter g.m. Laurids Jespersen Dybe, møller på stedet
3) Laurids Pedersen Møller, guldsmedsvend i England
4) Abigael Pedersdatter 20
5) Ingeborg Pedersdatter 18, vanvittig.
Af første ægteskab B:
1) Jens Lauridsen Møller, guldsmed i Skindergade i København

1300    Peder Eriksen, koffardimatros på Christianshavn, der døde 18.3.1762, 1762 no.70.
Arvinger angives ikke.

1301    Christiane Eleonora Munthe, ugift i landemærket i København, der døde 7.4.1762, 1762 no.71, opslag 403.
Arvinger kendes ikke.

1302    Marie Jensdatter i Pilestræde i København, der døde 14.6.1762, 1762 no.72, opslag 444.
Enke efter Lambert Jensen. B:
1) Johan Henrik Gotfred Jensen, skomager i Derben.
Desuden nævnes afdødes mands søster Anne Jensdatter, enke efter Christen Clemensen.

1303    Peder Mogensen Lundberg, arbejdskarl. Skifte København 13.7.1762, 1762 no.73, opslag 477.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 3.4.1760 i kolonien Christianshåb i Grønland.

1304    Halgrim Joensen, arbejdskarl. Skifte København 13.7.1762, 1762 no.74, opslag 487.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 6.7.1761 i kolonien Jacobshavn i Grønland.

1305    Anders Hansen Bager, smedesvend i Det kongelige Tøjhus, boende ved Vestervold i København. 16.7.1762, 1762 no.75, opslag 502.
Enke efter Karen Sørensdatter, død for 12 dage siden.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
0) forældre Søren Mikkelsen i Rude i Saksild sogn, død, og Anne Poulsdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 23.11.1710 lbnr.814]
1) bror Mikkel Sørensen, født 1689, der tjener i Hylke præstegård
2) søster Maren Sørensdatter, født 1692, g.m. Erik Pedersen i Rude
3) bror Jens Sørensen, født 1694, i Saksild
4) søster Anne Sørensdatter, født 1694, død i København, uden børn
5) bror Jørgen Sørensen, født 1701, i Rude.
Af fars andet ægteskab B:
6) halvsøster Birgitte Sørensdatter, født 1714
7) halvsøster Anne Sørensdatter, født 1717, g.m. Christen Nielsen i Saksild
8) halvsøster Kirsten Sørensdatter, født 1721, i Assendrup i Nølev sogn
9) halvbror Christoffer Sørensen, født 1723, i Smærup

1306    Oluf Wilder, styrmand i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 17.8.1762, 1762 no.76, opslag 540.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på rejse til Kina.

1307    Hans Frederik Sjellerup, akvavitdestillerer i Dronningensgade på Christianshavn. 6.5.1762, 1762 no.77, opslag 2.
Enkemand efter Mette Sofie Birch. A:
0) forældre Hans Frederik Jørgensen, kådner i Guderup i Egen sogn på Als og Anne, begge døde
1) søster Cathrine Frederiks, 69 år gammel, i første ægteskab med Jørgen Nielsen i Bovrup i Varnæs sogn, nu g.m. Johan Hansen, kådner i Bovrup.

1308    Opbudsbo i København. 22.9.1761, 1762 no.78, opslag 146.
Registrering af fallitbo hos Søren Nygaard, brygger i Vestergade i København.

1309    Lyder Stiefken begravet 15.4.1687igant, overassistent i Det asiatiske Kompagni, der har faret på Kina. Skifte i København 17.8.1762, 1762 no.79, opslag 152.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 26.6.1762.

1310    Jens Nielsen Bruun, skibstømrer i København. 4.12.1762, 1762 no.80, opslag 220.
E: Johanne Marie Clausdatter. LV: far Claus Pedersen.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

1311    Johanne Marie Hofmann i gården Den 12. blegdam i København, der døde 6.3.1761, 1762 no.81, opslag 223.
Enke efter Henrik Lyer, (Lyhr), fabrikant. B:
1) Johanne Magdalene Lyer 9
2) Johan Gottlieb Lyer 5.
FM: Johan Jørgen Roland, fabrikant.

1312    Regning i København. 4.12.1762, 1762 no.82, opslag 332.
Regninger i fallitboet hos Christian Gottlieb Førster, sadelmager i København.

1313    Cathrine Mensing i København. 21.4.1761, 1762 no.83, opslag 339.
Enke efter Johan Rich, isenkræmmer. B:
3) Frederik Rich
4) Agnethe Elisabeth Rich g.m. Jørgen Serup, isenkræmmer.
Første ægteskab med Herman Lorentsen, isenkræmmer. B:
1) Lorents Lorentsen Hermani, isenkræmmer
2) Hans Jørgen Lorentsen, fuldmægtig.

1314    Opbudsbo i København. 13.8.1761, 1762 no.84, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Johan Peder Colsmann, kræmmer i Vimmelskaftet i København.

1315    Margrethe Elisabeth Jensdatter på hjørnet af Dybensgade og Skvaldergården i København, der døde 9.4.1762, 1762 no.85, opslag 435.
Enke efter Henrik Jæger, vintapper.
Testamente af 1.3.1729.
Arvinger kendes ikke.

1316    Jacob Wadel i København. 1.6.1762, 1762 no.86, opslag 533.
E: Mette.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) bror Alexander Wadel på Fyn.
[Afdøde var formentlig søn af Immanuel Wadel, degn i Nørre Broby, skifte Sallinge herred gejstlig 31.10.1737 lbnr.75].

1317    Regning i København. 21.12.1762, 1762 no.535, opslag 535.
Regning i boet efter Niels Borup.
(Ifølge register døde han i sin gård i Fuglehave og efterlader enken Frederikke Louise Wendorph, se lbnr.1509).
(Muligvis mangler noget af indførslen på nettet).

1318    Aarsele Schønau (Øsle Schønau) i Vognmagergade i København, der døde 21.7.1762, 1762 no.88, opslag 536.
Enke efter Mathias Sørensen, hyrekusk.
Hans A:
1) søskendebarn Mette Margrethe Andersdatter g.m. Johan Michael Heuchen
2) søskendebarn Marie Andersdatter.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.
Afdøde blev begravet København Trinitatis 24.7.1762.

1319    Christen Jensen Tostrup, bødkersvend, tredje dør fra Snorrebroen i Sankt Annægade på Christianshavn, der døde 5.8.1762, 1762 no.89, opslag 561.
Arvinger angives ikke.

1320    Anders Jensen, tjenestekarl i Adelgade i København. 3.9.1762, 1762 no.90, opslag 592.
Arvinger kendes ikke.

1321    Jens Lauridsen Toftegaard, hosekræmmer på hjørnet af Stranden og Boldhusgade i København. 17.12.1760. 1762 no.91, opslag 16.
A:
0) forældre Laurids Nielsen og Dorthe Jensdatter i Toftegård i Sevel sogn og by, begge døde
1) bror Niels Lauridsen i Toftegård
2) søster Barbara Lauridsdatter g.m. Christen Jensen i Vestergård i Sevel sogn og by
3) søster Maren Lauridsdatter i København.

1322    Johan Mathias Emmiche, parykmager i København. Skifte sluttet 28.12.1762, 1762 no.92, opslag 94.
E: Cathrine. B:
1) Margrethe Elisabeth Emmiche, enke efter Poul Nielsen, acciseskriver. 1B:
a Bodil Cathrine Poulsdatter g.m. Johann Frederik Pøtsch, silkevæversvend.

1323    Jens Madsen Aaderup, hyrekusk i Store Regnegade i København. 19.5.1762, 1762 no.93, opslag 96.
Enkemand efter Marie Elisabeth Dichmann. B:
1) Christiane Jensdatter 16.

1324    Anne Cathrine Ditlevsdatter i København. Skifte sluttet 28.12.1762, 1762 no.94, opslag 146.
Enke efter Peder Nielsen Kjær. B:
1) Peder Pedersen Kjær, skrædder
2) Anne Sofie Kjær g.m. Peder Christian Reinelt
3) Birthe Cathrine Kjær 31.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1763
1325    Jens Pedersen Randlev, snedker i Lille Lars Bjørnstræde i København. 26.5.1762, 1763 no.1, opslag 2.
E: Ann Marie Christiansdatter Kowitz. A:
1) søster Inger Pedersdatter Randlev g.m. Anders Svendsen Berg.

1326    Johannes Nielsen Bang, vintappersvend i København. Skifte sluttet 18.1.1763, 1763 no.2, opslag 36.
A:
0) forældre [Niels Christian Jørgensen Bang, forvalter over det kongelige gods i Ods herred, konceptskifte nr.20 Holbæk amt 16.12.1760, og Cathrine Marie Andersdatter Kjær]
1) bror Jørgen Andreas Bang, kapellan i Vig og Asmindrup
2) bror Oluf Lund Bang, advokat i højesteret
3) søster Karen Sofie Bang g.m. [Valentin Arnoldsen] Kruse præst i Grevinge
4) søster Dorthe Marie Bang g.m. Christen Lind, købmand i Nykøbing Sjælland
5) bror Jacob Bang.
Fars andet ægteskab med [Ulrikke Eleonora Svane]
6) halvbror Peder Svane Bang
7) halvsøster Vibeke Margrethe Bang, enke efter [Hans] Toneby, præst i Nykøbing og Rørvig, [død 19.3.1761]
8) halvbror Frederik Ludvig Bang
9) halvsøster Cathrine Marie Bang
10) halvbror Christian Bang
11) halvsøster Susanne Christine Bang.
12) halvbror Carl [Vilhelm] Bang
13) halvbror Joachim Amelius Bang
14) halvbror Johan Otto Bang

1327    Anne Svendsdatter i Landemærket i København, der døde 14.10.1761, 1763 no.3, opslag 40.
Enke efter Andreas Hansen Drejer, murersvend. B:
1) Henrik Andreas Drejer, bogbinder i Frederiksstad i Holsten
2) Cathrine Drejer, der tjener hos den danske kongelige Envoyé i Paris.

1328    Simon Henrik Juncher, perlestikkersvend i Store Regnegade i København. 20.1.1762, 1763 no.4, opslag 75.
Enkemand efter Elisabeth Stratmann. B:
1) Jacob Simonsen Juncher, urmagersvend i Schlesien
2) Frederikke Simonsdatter Juncher 22.

1329    Severin Soel, vintapper på Gammeltorv i København. 30.51762, 1763 no.6, opslag 118.
A:
1) søsterdatter Anne Cathrine Adolfsdatter Ollinger
2) søstersøn Søren Ollinger, skræddersvend på Frederiksberg.

1330    Jørgen Johansen Moberg, møller i København. skifte sluttet 1.2.1763, 1763 no.7, opslag 167.
E: Frederikke Louise Jacobsdatter. LV: Hans Olufsen, møller.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.
FM: Johnas Johansen, vægter.

1331    Niels Nielsen Vad, ugift brændevinsbrænder i Farvergade i København, der døde 29.1.1762, 1763 no.8, opslag 170.
Testamente af 26.5.1761. A:
1) moster Sidsel Nielsdatter, død. 1B:
a Anne Bertelsdatter, død, var g.m. Bernt Schmidt, stadskaptajn. 5B:
1 Bertel Berntsen Schmidt
2 Bernt Berntsen Schmidt
3 Erik Berntsen Schmidt
4 Sidse Cathrine Berntsdatter Schmidt
5 Cathrine Elisabeth Berntsdatter Schmidt
2) moster Anne Nielsdatter, død. 5B:
a Bertel Christensen, spækhøker i København
b Niels Christensen i Bolle i Lyngby sogn i Jylland
c Jacob Christensen i Furreby sogn
d Maren Christensdatter, enke efter Peder Pedersen i Sønderlev [i Skallerup sogn] i Vennebjerg herred
e Mette Christensdatter, død, var g.m. Johan Filipsen, borgmester. 2B:
1 Bernt Filipsen, savskærer på Holmen
2 Bertel Filipsen, dugmagerdreng i Børnehuset
3) moster Maren Nielsdatter, død. 3B:
a Niels Nielsen Kaas, død. 2B:
1 Johan Nielsen Kaas, brændevinsbrænder i København
2 Marie Nielsdatter Kaas, enke efter Anders Nielsen Møller, skrædder i København, nu g.m. Jochum Blunch, skrædder
b Karen Nielsdatter Kaas g.m. Knud Christensen i Haven i Lyngby sogn [i Børglum herred]
c Dorthe Nielsdatter Kaas, enke efter Mads Pedersen på Christianshavn.

1332    Sofie Lindegaard i Laksegade i København, der døde 5.8.1762, 1763 no.9, opslag 527.
Enke efter Jochum Mach Ursin, billardmand. B:
1) Niels Jochumsen Mach 16.
FM: Johan Henrik Carl Ditmar, skriver i Rentekammeret.
Desuden nævnes afdødes mor Cathrine, enke efter Lindegaard, skipper.

1333    Margrethe Nielsdatter i Store Regnegade i København. 9.7.1762, 1763 no.10, opslag 575.
Enke efter Jochum Bentsen Lund, død 1.5.1762. B:
1) Bent Jochumsen Lund, spækhøker
2) Niels Jochumsen Lund, skomagersvend
3) Sofie Jochumsdatter Lund g.m. Andreas Købke, thehandler.
Afdøde døde 5.7.1762.

1334    Marie i Trompetergangen ved Ulfeldts Plads i København, der døde 9.10.1762, 1763 no.11, opslag 633.
Enke efter Nikolaj Bleisvig, mester ved Stampemøllen. B:
1) Bolette Marie Bleisvig 25
2) Lorents Peder Bleisvig, skibstømrer, på rejse til Guinea.

1335    Johan Gevers, skomager i Klosterstræde i København, der døde 29.4.1762, 1763 no.12, opslag 645.
A:
1) bror, død. 2B:
a Cathrine Geversdatter g.m. Steffen Frederik Kaas tambur
b Johan Gevers, i Holsten.

1336    Jesper Jensen Huseby, afskediget ugift grenader i Hummergade i København, der døde 4.9.1762, 1763 no.13, opslag 2.
A:
1) bror Mads Jensen Engen
2) Bodil Jensdatter g.m. Erik Jensen Mossich
3) Aase Jensdatter g.m. Haagen Stillovsen Hauge,
alle i Kølbygård i Frederiksstad i Norge.

1337    Regning i København. 22.2.1763, 1763 no.14, opslag 47.
Regning i boet efter Christian Pøtke, (Pytke), skomager i København.

1338    Michael Christian Herbst, skibsassist i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 17.8.1762, 1763 no.15, opslag 51.
E: Else Marie Hansdatter i Hummergade i København. B:
1) Renathe Helene Cathrine Herbst 6
2) Michael Christian Herbst 5
3) Johannes Herbst 3
4) Elisabeth Herbst 2.
FM: født værge, Herbst, schoutbynacht.
Afdøde døde på rejse til Kina.

1339    Agathe von Bergen i København, der døde 21.5.1762, 1763 no.16, opslag 36.
Enke efter Georg Andreas Stolle, dansemester. B:
1) Johan Carl Stolle 17.
Desuden nævnes:
1 afdødes mands søster Anne Stolle g.m. Bornowsky, bogholder
2 afdødes mands søster Elisabeth Stolle.

1340    Marie Poulsdatter i Vognmandsgade i København. 18.7.1762, 1763 no.17, opslag 94.
A:
1) bror Carsten Poulsen, brændevinsbrænder ved datter Cathrine Helvig Poulsen
2) bror Christen Poulsen, købmand i Næstved
3) bror Peder Poulsen, kandestøber i Horsens
4) bror Poul Poulsen, [købmand i Næstved, skifte Næstved 20.1.1747 lbnr.760]. 1B:
a Hans Poulsen 16
5) Andreas Poulsen, død. 2B:
a Poul Poulsen i Rønnebæk på Sjælland
b Marie Poulsdatter g.m. Niels Lund, ved Hoffet.
Afdøde døde 17.7.1762.

1341    Jens Thomsen Rand, kusk i Amaliegade i Ny Frederiksstad i København. 1.12.1762, 1763 no.18, opslag 107.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 30.11.1762.

1342    Karen Jensdatter på Vesterbro i København. 28.3.1763, 1763 no.18½, opslag 118.
E: Henrik Eriksen, øltapper. B:
1) Marie Henriksdatter 23
2) Margrethe Henriksdatter 16
3) Ingeborg Henriksdatter 12
4) Jens Henriksen 11
5) Børge Henriksen 8.
Afdøde døde 10.3.1759.

1343    Herman Hermansen, slagtersvend uden for Vesterport i København, der døde 7.5.1762, 1763 no.19, opslag 122.
Enkemand efter Anne Dorthe Andersdatter Mariager. B:
1) Herman Hermansen 8.
FM: morfar Anders Pedersen Mariager.

1344    Christiane Pedersdatter i København. Skifte sluttet 12.4.1763, 1763 no.20, opslag 170.
A:
1) søster Louise Pedersdatter 19.
FM: Haagen Christensen Thane.

1345    Elisabeth i Fortunstræde i København. 2.9.1762, 1763 no.21, opslag 172.
Enke efter Georg Schreiber.
Arvinger kenders ikke.

1346    Jacob Christiansen Baltzer, snedker i Tornebuskegade i København, der døde 16.4.1762, 1763 no.22, opslag 189.
E: Sofie Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

1347    Vilhelmine Marie Benninger, ugift i Klosterstræde i København, der døde 11.11.1762, 1763 no.23, opslag 346.
A:
1) søster Magdalene Elisabeth Benninger 38, der tjener på Valløkloster
2) søster Cathrine Margrethe Gerhardine Benninger 26.

1348    Elisabeth Strøm i Gothersgade i København. 13.12.1762, 1763 no.24, opslag 379.
Enke efter Magnus Dalgren. B:
1) Jan Peder Magnussen 8.
FM: Paulus Røsling, tobaksspinder.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1349    Maren Lauridsdatter, ugift tjenestepige i Ulkegade i København. 31.12.1762, 1763 no.25.
1) søster Karen Lauridsdatter i Veddelev [i Himmelev sogn] på Bistrup gods, død. 2B:
a Anne Pedersdatter
b Jens Pedersen i Veddelev på Københavns magistrats gods
2) halvbror Hans Lauridsen i Ramsømagle [i Gadstrup sogn], død, der efterlod 4 børn
3) halvbror Oluf Lauridsen, død uden børn
4) halvsøster Anne Lauridsdatter i Svogerslev, død, der efterlod en datter
5) halvsøster Lucie Lauridsdatter i Ramsømagle, død. 2B:
a Laurids Andersen i Ramsømagle
b Karen Andersdatter. død, der efterlader 2 døtre
6) halvsøster Bodil Lauridsdatter, der sidst boede i Svogerslev, død, der efterlod en søn og 2 døtre.

1350    Niels Lauridsen, koffardimatros i Lille Torvegade på Christianshavn. 10.1.1763, 1763 no.26, opslag 2.
Arvinger angives ikke.

1351    Hans Ægidius Hansen Lihme, brændevinsbrænder i Læderstræde i København, der døde 21.2.1763, 1763 no.27, opslag 14.
E: Thora Marie Holst. B:
1) Vilhelm Hansen 9 mdr.
FM: Jens Pedersen Bang, brændevinsbrænder.

1352    Regning i København. 29.3.1763, 1763 no.28, opslag 29.
Regning i boet efter Thomas Morville i København.

1353    August Frederik Kassel, koffardimatros. Skifte i København 16.11.1762, 1763 no.29, opslag 31.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) afdødes morbror Morten Hansen, skipper.

1354    Johan Frederik Pohl, kortmagersvend i Borgergade i København. 28.12.1762, 1763 no.30, opslag 43.
E: Marie Regine Strutzeln, nu i Berlin.
Arvinger angives ikke.

1355    Anne Britta Hansdatter i Studiestræde i København. 20.1.1763, 1763 no.31, opslag 64.
Enke efter Mourids Pedersen, murersvend.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) afdødes mands bror Søren Pedersen, murer.

1356    Hans Brechwoldt i København. 25.12.1761, 1763 no.33, opslag 74.
A:
1) bror Nikolaj Frederik Brechwoldt, kammerassessor i Helsingør
2) søster Elisabeth Brechwoldt i Holsten
3) søster Johanne Vibeke Brechwoldt i Helsingør.

1357    Edel Cathrine Sørensdatter i Store Strandstræde i København. 4.10.1762, 1763 no.34, opslag 77.
Enke efter Hans Jørgen Solberg (Soelberg), negotiant, [begravet København Nikolaj 18.4.1753]. B:
1) Christian Solberg, løjtnant i søetaten
2) Søren Solberg, brygger, død. 1B:
a Edel Cathrine Severine Solberg 7, hos sin stedfar Monrad i Nykøbing Falster
3) Amalie Elisabeth Solberg, enke efter [Edvard] Holst, renteskriver, [skifte Københavns hofret. Konceptskifte 19.4.1750 lbnr.144]
4) Anne Elisabeth Solberg g.m. [Abraham] Falch, rådmand i København
5) Christiane Solberg g.m. Laurids Jensen Kirksteen, bogholder
6) Louise Solberg g.m. Erik Birch, toldkasserer
7) Anne Cathrine Solberg, død [16.7.1757], var g.m. Søren [Christensen] Lemvig, præst i København Garnison, død [26.8.1760]. 6B:
a Edel Cathrine Lemvig g.m. Jørgen [Rasmussen] Fogh, præst i Højelse og Lellinge
b Elisabeth Vilhelmine Lemvig 20
c Hans Jørgen Lemvig 19
d Christen Lemvig 17
e Vilhelm Lemvig 13
f Ernestine Albertine Lemvig 12.

1358    Johan Michael Schelmeyer, slagtersvend i Gothersgade i København. 14.2.1763, 1763 no.35, opslag 35.
Arvinger angives ikke.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1359    Johan Sporan, skomagersvend i Store Kongensgade i København, der døde 7.3.1763, 1763 no.36.
Arvinger angives ikke.

1360    Peder Hansen Rohde, brændevinsbrænder i Lille Strandstræde i København. der døde 18.1.1763, 1763 no.36½, opslag 367.
E: Mette Christensdatter [Linde]. LV: Markus Møller, brændevinsbrænder.
Første ægteskab med Karen Mortensdatter. B:
1) Anne Sofie Pedersdatter 1½.
FM: farfar Hans Pedersen Rohde, brændevinsbrænder.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Jørgen Hansen Rohde
2 afdødes søster Kirsten Hansdatter Rohde.

1361    Opbudsbo i København. 21.10.1761, 1763 no.37, opslag 399.
Registrering af fallitbo hos brødrene Tobias Martin (Martens) og Samuel Martin i Pilestræde i København.
Desuden nævnes:
1 deres mor Magdalene Elisabeth de Coeur, enke efter deres far Samuel Martin
2 deres søster Marie Isabelle Martin
3 deres søster Louise Leopoldine Martin.

1362    Anne Nielsdatter i Vingårdstræde i København. Skifte sluttet 21.6.1763, 1763 no.37½, opslag 2.
Enke efter Christen Jensen, vognmand.
Testamente af 8.7.1745. A:
1) hendes brordatter Anne Marie Nielsdatter g.m. Gudmund Andersen Myhre, formentlig begge døde.
I stedet arver A:
Hans A:
0) forældre Jens Jensen og Maren Christensdatter i Østerild sogn ni Hillerslev herred i Thy
1) bror Niels Jensen i Øster Gammelby i Visby sogn i Riberhus amt
2) bror Morten Jensen i Gerup i Daler sogn i Riberhus amt
3) søster Maren Jensdatter, enke efter Christen Simonsen i Årup på Kølbygård gods.
Hendes A:
0) forældre i Nørre Vium sogn, begge døde
1) søster Birgitte Nielsdatter, død. 2B:
a Mads Sørensen i Store Gåsdal i Sønder Borris sogn, død. E: Ingeborg Pedersdatter. 3B:
1 Søren Madsen
2 Jens Madsen
3 Birgitte Madsdatter
b Peder Sørensen, død, var g.m. Sidsel Jensdatter. 1B:
1 Jens Pedersen
2) søster Maren Nielsdatter i Hjoptarp i Sønder Borris sogn.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1363    Markus Schou, fuldmægtig på Gråbrødretorv i København, der døde 1.7.1761, 1763 no.38, opslag 26.
E: Agnethe Hach. B:
1) Charlotte Markusdatter 2
2) Hans Nikolaj Markussen 14 uger.
FM: Hans Hellesen.
Desuden nævnes enkens mor Madam Ernst.
Arv i boet til Sofie Ulrikke Rye, efter dennes morbror.

1364    Mette Helene Paludan ugift i Åbenrå i København. 2.4.1762, 1763 no.39, opslag 159.
A:
0) forældre Jens [Hansen] Paludan, præst i Lomborg og Rom, [skifte 18.4.1739 lbnr.15] og Anne [Sørensdatter] Aagaard
1) bror Hans Paludan, student i Resen
2) bror Søren Aagaard Paludan, præst på Sankt Croix, nu ophold i Helsingør
3) bror Christian Paludan, student i Rom, død uden børn
4) bror Otto Paludan, student, kollega i Herlufsholm adelige Skole
5) søster Anne Marie Paludan g.m. Thomas [Graa Andersen] Wolder i Resen.

1365    Oluf Lauridsen Sandager, vognmand uden for Østerport i København. 30.8.1762, 1763 no.40a, opslag 204.
Afdøde var forlovet med Kirsten Pedersdatter.
Første ægteskab med Birthe Pedersdatter. B:
1) Peder Olufsen 8
2) Laurids Olufsen 5.
FM: farbror Niels Lauridsen.

1366    Niels Olufsen Stenberg, skræddersvend på Skrædderherberget i København, der døde 23.3.1763, 1763 no.40b, opslag 255.
Arvinger angives ikke.

1367    Sofie i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 24.10.1762, 1763 no.41, opslag 2.
Enke efter Hans Merchel, murer. B:
1) Marie Hansdatter Merchel 15.
FM: Niels Lauridsen Rønne, brændevinsbrænder.
Desuden nævnes afdødes søster Dorte, enke efter Meyer, urtegårdsmand.
Afdøde døde 23.10.1762.

1368    Marthe Marie Pedersdatter på Bjørns Plads på Christianshavn. 16.7.1763, 1763 no.41½, opslag 21.
E: Christen Madsen, skibstømrer. B:
1) Peder Christensen 3.
FM: morbror Anders Pedersen.

1369    Opbudsbo i København. 18.12.1760, 1763 no.42, opslag 23.
Registrering af fallitbo hos Thomas Pedersen Balle, thehandler på hjørnet af Brøndstræde og Gothersgade i København.

1370    Regning i København. 19.7.1763, 1763 no.43, opslag 197.
Regning i boet efter Peder Mandrup Olufsen, skomager i København.

1371    Didrik Munch, brændevinsbrænder på Hjørnet af Kultorvet og Pustervig i København, der døde 24.4.1762, 1763 no.43½, opslag 198.
E: Johanne Christensdatter. LV: Jens Lauridsen. øltapper.
Af første ægteskab B:
1) Peder Didriksen Munch, skibstømrer.
Desuden nævnes enkens søster g.m. Sundby, brændevinsbrænder.

1372    Lorents Mortensen, skomager i Amagergade på Christianshavn, der døde 19.1.1763, 1763 no.48, opslag 250.
E: Karen Christensdatter, der døde 2.2.1763.
Arvinger angives ikke.

1373    Andreas Nielsen Egerup, arbejdsmand i Store Torvegade på Christianshavn. 6.10.18´762, 1763 no.49.
A:
0) far Niels Andersen Egerup, død
1) bror Mads Nielsen, død. 1B:
a Karen Madsdatter, død. 5B:
1 Mads Hansen, møller på Sjælland
2 Laurids Hansen i Uglebjerg mølle [i Vedtofte sogn]
3 Claus Hansen i Turup
4 Dorthe Hansdatter i Turup
5 Maren Madsdatter i Høed [i Flemløse sogn]
2) bror Jørgen Nielsen i Egerup [i Gamtofte sogn]. 10B:
a Niels Jørgensen i Egerup
b Mads Jørgensen i Aborg [i Gamtofte sogn]
c Morten Jørgensen i Ebberup [i Kærum sogn]
d Mandrup Jørgensen i Ebberup
e Jørgen Jørgensen i Assens
f Kirsten Jørgensdatter i Mygind
g Anne Cathrine Jørgensdatter i Turup
h Anders Jørgensen i Egerup, død. 3B:
1 Jørgen Andersen 19
2 Hans Andersen 13
3 Laurids Andersen 10
i Lisbeth Jørgensdatter, død. 1B:
1 Kirsten Nielsdatter 19
j Karen Jørgensdatter, død. 1B:
1 Jørgen Jacobsen
3) bror Søren Nielsen i Aborg, død. 3B:
a Laurids Sørensen i Aborg
b Maren Sørensdatter, død. 2B:
1 Karen Jørgensdatter i Sandager
2 Peder Jørgensen i Sandager
c Karen Sørensdatter, død, var g.m. Rasmus Pedersen i Barløse. 4B:
1 Frederik Sigfred Rasmussen
2 Karen Rasmusdatter 20
3 Peder Rasmussen 15
4 Søren Rasmussen 12
4) bror Niels Nielsen, død. 3B:
a Birthe Nielsdatter i Voldbro [i Gamtofte sogn]
b Kirsten Nielsdatter, død. 1B:
1 Niels Hansen i Bukkerup
c Johanne Nielsdatter, død. 1B:
1 Karen Eriksdatter
5) halvsøster Anne Nielsdatter, død. 1B:
a Maren Jensdatter i Højbjerg
6) halvbror Hans Nielsen i Hesle i [Vedtofte sogn]. 6B:
a Elisabeth Hansdatter i Turup
b Niels Hansen, død. 1B:
1 Hans Nielsen, rytter
c Poul Hansen, død. 1B:
1 Else Poulsdatter i Turup
d Anne Hansdatter i Søllested, død. 1B:
1 Hans Madsen
e Maren Hansdatter i Melby, død. 2B:
1 Søren Clemensen i Saltofte
2 Karen Clemensdatter i Turup
f Else Hansdatter, død. 2B:
1 Hans Christian Nielsen i Egerup
2 Anne Cathrine Nielsdatter i Gadsbølle [i Vissenbjerg sogn].

1374    Opbudsbo i København.12.1.1762, 1763 no.44, opslag 335.
Registrering af fallitbo hos Laurids Jensen Gelstrup, kræmmer i Vimmelskaftet i København.

1375    Oluf Olufsen Schou, hyrevognskusk-karl i Gothersgade i København. 3.11.1762, 1763 no.45, opslag 457.
Arvinger angives ikke.

1376    Bodil Sørensdatter i Langebrogade på Christianshavn, der døde 12.11.1762, 1763 no.46.
Enke efter Baltser Henning, slagter. B:
1) Baltser Henning, slagter
2) Rasmus Henning, slagtersvend
3) Anne Marie Henning 30, vanfør
4) Marie Magdalene Henning g.m. Erik Lauridsen, handskemager.

1377    Peder Lange, limfabrikant ved Fiskerhusene uden for Østerport i København, der døde 19.11.1762, 1763 no.521.
Arvinger angives ikke.

1378    Peder Nævel, rådstuetjener i Farverhade i København. 18.1.1763, 1763 no.50, opslag 592.
E: Marie Louise Nielsdatter. B:
1) Niels Christian Pedersen 4
2) Hans Anton Pedersen 2.
FM: Christen Andersen Thorgaard, spækhøker.
Desuden næves afdødes søster Johanne g.m. Christian Andersen Tornegaard, spækhøker.

1379    Frands Hansen, koffardimatros i København. Skifte sluttet 9.8.1763, 1763 no.51, opslag 625.
Forlovet med Rebekka. A:
0) forældre Hans Frandsen, matros og Maren Pedersdatter, begge døde
1) bror Peder Hansen, musketer.
Fars første ægteskab med Margrethe.
Fars tredje ægteskab med Maren Andersdatter, nu g.m. Jacob Clausen.
2) halvbror Anders Christian Hansen, rugdreng
3) halvsøster Anne Margrethe Hansdatter 12.
Afdøde døde 2.4.1871 på rejse til Kina.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1380    Christian Ley, slagtersvend i København. Skiftet sluttet 16.8.1763, 1763 no.52, opslag 636.
E: Christine Margrethe Huth. B:
1) Henrik Ley, matros
2) Cathrine Ley 21
3) Hans Christian Ley 9.

1381    Opbudsbo i København. 24.12.1762, 1763 no.53, opslag 640.
Registrering af fallitbo hos Jasper Vedsted, bager på hjørnet af Rådstuestræde og Kompagnistræde i København.

1382    Martin Schultz, urtekræmmerdreng i Store Købmagergade i København. der døde 25.3.1763, 1763 no.54, opslag 48.
A:
0) forældre Martin Schultz, og Anne Kummel, begge døde
1) søster Sofie Schultz 16.
FM: Johan Kummer.
Arv i boet til afdødes moster Marie Kummel g.m. Knud Nygaard.
Afdøde blev begravet København Petri 29.3.1763.

1383    Peder Pedersen, billedhuggersvend, på hjørnet af Borgergade og Gothersgade i København. 26.8.1763, 1763 no.54½, opslag 81.
E: Marie Jacobsdatter Vandrup. B:
1) Jacob Pedersen 7.
FM: farfar Jacob Pedersen Mesoisky, billedhugger.
Afdøde døde i juni 1761.

1384    Jens Mortensen Lundø, (Lunø), marskandiser i Magstræde i København, der døde 30.8.1762, 1763 no.55, opslag 83.
E: Kirsten Pedersdatter, i Jylland.
Første ægteskab med Maren Jensdatter. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter g.m. Hans Pedersen, lærredshandler
2) Ellen Marie Jensdatter 14
3) Christian Jensen 11
4) Maren Jensdatter 9.
Afdøde blev også kaldt Jens Jyde.

1385    Gyde Marie [Andersdatter] Bruun ved Gammelstrand i København. 14.9.1762, 1763 no.56, opslag 2.
Enke efter Gregers [Henriksen] Morville. B:
1) Thomas Morville
2) Hylleborg Morville g.m. Michael Grønbæk
3) Henrik Morville, præst i Lejrskov og Jordrup i Koldinghus amt
4) Andreas Morville.

1386    Anne Schlepping i Store Kongensgade i København, der døde 4.3.1761, 1763 no.57, opslag 77.
Enke efter Pierre Laurent, fransk bager. B:
1) Peder Laurent, fransk bager
2) Johanne Laurent, underofficer
3) Josef Laurent 25, bagersvend
4) Marie Elisabeth Laurent 19
5) Sofie Margrethe Laurent 16.
FM: morfar Josef Wollandt.

1387    Jens Pedersen, brændevinsbrænder i Gothersgade i København, der døde 30.12.1762, 1763 no.58, opslag 169.
Enke efter Anne Sofie, død for 14 dage siden. B:
1) Anne Sofie Jensdatter 10
2) Rasmus Jensen 8.
FM:
1 farbror Jens Pedersen. spækhøker
2 farbror Christen Pedersen, maltgører.

1388    Johan Georg Nagel, brændevinsbrænder i København. Skifte sluttet 13.9.1763, 1763 no.59, opslag 239.
B:
1) Peder Christian Johansen Nagel 13
2) Carl Henrik Jo0hansen Nagel 9.
FM: Johan Christian Møller.

1389    Karen Lauridsdatter, tjenestepige i Adelgade i København. 10.6.1763, 1763 no.62, opslag 241.
A:
1) bror Søren Lauridsen i Kærsgård i Lindholm i [Nørre] Sundby sogn ved Ålborg
2) søster Margrethe Lauridsdatter g.m. Just Mouridsen i Lindholm
3) søster Anne Lauridsdatter, død. E: Niels Jacobsen Uldal i Lindholm. 3B:
a Jacob Nielsen 18
b Johanne Marie Nielsdatter
c Maren Nielsdatter.
Afdøde døde 9.6.1763.

1390    Mads Christensen Field, skomager i Gammelmønt i København. 22.4.1763,1763 no.61, opslag 263.
Arvinger angives ikke.

1391    Johan Melchior Schmidt, skrædder i Knabrostræde i København, der døde 27.11.1763, 1763 no.62, opslag 298.
A:
1) bror Claus Schmidt, skrædder, død. B:
a Anne Margrethe Frederikke Clausdatter Schmidt i Slesvig
b Magdalene Christine Clausdatter Schmidt g.m. Johan Kolbe, skrædder i København
c Christiane Elisabeth Clausdatter Schmidt i København.

1392    Louise Schlepping, ugift i Admiralgade i København, der døde 21.2.1762, 1763 no.63, opslag 332.
A:
1) søster Anne Schlepping, [skifte 4.3.1761 lbnr.1386], var g.m. Pierre Laurent, fransk bager, død. 5B:
a Peder Laurent, fransk bager
b Johannes Laurent, underofficer
c Josef Laurent, billardmand i København
d Marie Elisabeth Laurent 20
e Sofie Margrethe Laurent 17.

1393    Bent Nielsen, vognmandskarl i Sankt Gertrudstræde i København. 19.11.1762, 1763 no.64, opslag 350.
A:
0) far Niels Rasmussen i Trälleborg i Sverige. død. Af første ægteskab B:
1) bror Svend Nielsen
2) søster Cecilie Nielsdatter g.m. Joen Bentsen i Malmø.
Af far andet ægteskab B:
3) halvsøster Kirsten Nielsdatter g.m. Laurids Holm i Trälleborg
4) halvbror Niels Nielsen 19.

1394    Knud Lauridsen, bud i skipperlavet, i Ulkegade i København. 21.2.1763, 1763 no.65, opslag 378.
Enkemand efter Anne Dorthe Kruse. B:
1) Marie Knudsdatter, død, var g.m. Henrik Martin Banholtz, skræddersvend. 2B:
a Henrik Martin Banholtz 12
b Hans Henrik Banholtz 10
2) Dorthe Marie Knudsdatter g.m. Hans Lind, skomager
3) Niels Knudsen, skomager
4) Gjørle Marie Knudsdatter 25
5) Ellen Marie Knudsdatter 20.
FM: morbror Søren Kruse, skipper.
Afdøde døde 8.2.1763.

1395    Jacob Madsen Ejstrup, brændevinsbrænder ved Vestervold i København. 28.9.1763, 1763 no.65½, opslag 414.
E: Birgitte Nielsdatter. B:
1) Jacobine Jacobsdatter 6 mdr.
FM: Hans Hansen Hammer, bødker.
Afdøde døde 11.11.1762.

1396    Dorthe Lauridsdatter i Mikkel Bryggersgade i København. 4.1.1763, 1763 no.66, opslag 427.
Enke efter Poul Jensen, bryggersvend.
Første ægteskab med Hans Alexandersen. B:
1) Alexander Hansen 15.
FM: Laurids Lund, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 3.1.1723.

1397    Andreas Bøching, skomager ved Snorrebroen i Sankt Annægade på Christianshavn, der døde 22.2.1763, 1763 no.67, opslag 472.
A:
1) halvsøster Elisabeth Bøching 11.

1398    Margrethe Poulsdatter ved Nyhavn kanal i København. 3.12.1762, 1763 no.68, opslag 507.
Enke efter Poul Nielsen Ross. B:
1) Niels Poulsen Ross 17.
FM: Henrik Hansen.
Arv i boet til afdødes steddatter Marie Elisabeth Ross.

1399    Jacob Brandt, klædekræmmersvend i Lars Bjørnstræde i København. 27.3.1763, 1763 no.69, opslag 556.
A:
1) bror Ferdinand Brandt.
Afdøde døde 26.3.1763.

1400    Dorthe Rasmusdatter, tjenestepige i Nørregade i København. 19.5.1763, 1763 no.70, opslag 470.
Arvinger angives ikke.

1401    Karen Lauridsdatter Schiøtt. Skifte sluttet 18.10.1763, 1763 no.71, opslag 584.
Enke efter Christian Hansen Liebendal. B:
1) Laurids Christiansen 18
2) Hans Christiansen 16.
FM: Hans Jørgensen.

1402    Anne Cathrine Filipsdatter i Rosengården i København. 19.10.1763, 1763 no.71½, opslag 587.
E: Johan Casper Falch, strømpevæversvend. B:
1) Johan Ferdinand Johansen 20 uger.
Afdøde døde 22.6.1763.

1403    Johan Salomon Fabricius, værtshusholder på hjørnet af Dybensgade og Nellikegangen i København, der døde 8.9.1762, 1763 no.72, opslag 589.
E: Dorthe Malene Møller. A:
1) søster Anne Cathrine Fabricius
2) søster Ursula Fabricius
3) halvbror Conrad Fabricius, rytter, uvist hvor.

1404    Regning i København. 25.10.1763, 1763 no.73a, opslag 2.
Regning i boet efter Josef Schmidt og hustru Maren Kejser i København.

1405    Johannes Andreassen Risø, koffardimatros i København. 3.11.1763, 1763 no.73b, opslag 3.
E: Cathrine Marie Clausdatter. B:
1) Susanne Marie Johannesdatter 4.
FM: Poul Peder Risø, urtegårdsmand.

1406    Anne Christensdatter på Ulfeldts Plads i København, der døde 27.10.1762, 1763 no.74, opslag 7.
Enke efter Peder Sørensen, spækhøker. B:
1) Kirstine Marie Pedersdatter g.m. Johan Christian Vastrup, bager
2) Anne Cathrine Pedersdatter 20
3) [Christian Pedersen Rye, stævningsmands på Sankt Thomas i Vestindien, død 15.11.1761. Skifte i København. 24.10.1769 lbnr.3039].

1407    Frederik Bugislav From, skræddersvend i Kristen Bernikowgade i København. 13.12.1762, 1763 no.75, opslag 68.
A:
1) far Peder Adam From i Stralsund.

1408    Charlotte Marie Petreus, ugift, aktør i De danske Komedier, i Borgergade i København, der døde 5.2.1763, 1763 no.76, opslag 104.
A:
1) mor Elisabeth, enke efter Petreus
2) søster Cathrine Amalie Petreus 34
3) bror Harto Gynther Petreus i Østfrisland
4) bror Hans Cornelius Petreus 23, assistens på Kina.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1409    Niels Andersen Hald, skibstømrer i København. Skifte sluttet 8.11.1763, 1763 no.77, opslag 11.
E: Anne Marie Jochumsdatter. B:
1) Inger Marie Nielsdatter 8
2) Anders Nielsen 5.
FM: Christoffer Christensen.

1410    Johan Christoffer Ohlmann, urtekræmmer ved Nyhavn Kanal i København. 16.8.1762, 1763 no.78.opslag 15.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) afdødes stedfar Klerch, kommissær i Rostad i Skåne.

1411    Oluf Svendsen Tananger, ugift koffardimatros i Sølvgade i København. 12.11.1762, 1763 no.79, opslag 174.
A:
1) mor Martha Christoffersdatter, enke efter Svend Pedersen Tananger i Stavanger amt i Norge
2) bror Christoffer Svendsen i gården Tjora
3) bror Peder Svendsen Tananger
4) søster Karen Svendsdatter g.m. Laurids Thorsen i Stavanger
5) søster Martha Svendsdatter g.m. Erik Sivertsen i Tananger.

1412    Else Bertelsdatter på Gråbrødretorv i København, der døde 21.7.1763, 1763 no.80, opslag 198.
Enke efter Jacob Gronov, skrædder. B:
1) Hans Gronov, bogbinder
2) Bertel Gronov, stolemager i Stralsund
3) Henrik Gronov, bogbinder på Sorø Akademi
4) Christian Gronov, bogbinder i København
5) Anne Marie Gronov g.m. Frederik Henrik Utter i Nakskov
6) Rebekka Gronov g.m. Jens Rosenkilde, overskærer i Børnehusets fabrik i Odense.

1413    Anne Kirstine Glückstadt i Krogen på Gråbrødretorv i København, der døde 29.3.1763, 1763 no.81, opslag 222.
Enke efter Albert Hartmann, død 25.3.1763. B:
1) Christian Albertsen Hartmann 8
2) Else Marie Albertsdatter Hartmann 5
3) Frederik Albertsen Hartmann 4
4) Samuel Albertsen Hartmann 3, der døde.
Desuden nævnes:
1) afdødes mor Else Cathrine, enke efter Samuel Rittensdorff.

1414    Anders Olufsen Møller, tømrersvend i Lavendelstræde i København.27.4.1763, 1763 no.82, opslag 254.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Anne Marie Andersdatter 4.
FM: Peder Sørensen, som beslægtet.

1415    Nikolaj Holst, styrmand på Vestindien. Skifte København sluttet 22.11.1763, 1763 no.83.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 28.5.1761 i Guinea.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1416    Laurids Lauridsen Borg, matros på Vestindien. Skifte København 5.7.1763, 1763 no.84, opslag 297.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 13.8.1761 i Guinea.

1417    Svend Andersen, tjenestekarl i Lille Kongensgade i København. 12.7.1763, 1763 no.85, opslag 301.
Afdøde efterlader enke i Gallared sogn i Halland i Sverige. B:
1) Anders Svendsen 20, skomagerdreng
2) Pernille Svendsdatter, hos sin mor i Gallared.

1418    Jacob Andersen, kusk, på hjørnet af Kirkestræde ved Nikolaj Kirke i København, der døde 17.8.1763, 1763 no.86, opslag 313.
A:
0) forældre Anders Jacobsen og Else Jensdatter, begge døde
1) bror Jens Andersen Bjerregaard i Tebbestrup i Haslund sogn i Dronningborg rytterdistrikt
2) søster Karen Andersdatter g.m. Simon Jensen i Trige på Kærbygård gods
3) søster Johanne Andersdatter g.m. Rasmus Christensen i Grensten på Bidstrup gods
4) søster Dorthe Andersdatter, [skifte Frisenvold gods 27.2.1754 lbnr.568]. E: Rasmus Jensen i Tebbestrup på Frisenvold gods. 1B:
a Jens Rasmussen 10.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Jens Andersen, spækhøker på stedet.

1419    Opbudsbo i København. 16.7.1762, 1763 no.87, opslag 339.
Registrering af fallitbo hos Henrik Egidius Gerken, farver i Overgaden oven Vandet på Christianshavn.

1420    Peder Pedersen, bryggerkarl i Kompagnistræde i København, der døde 5.1.1763, 1763 no.88, opslag 373.
A:
1) søster Ellen Pedersdatter.

1421    Thomas Hagenæs, skomager i Trompetergangen i København. 7.3.1763, 1763 no.89, opslag 390.
Enkemand efter Anne Margrethe. B:
1) Marie Kirstine Thomasdatter 8.
FM: Gudmand [Jacobsen] Hagenæs, præst i Børnehuset på Christianshavn.
Desuden nævnes:
1 afdødes søskendebarn Pernille Knudsdatter
2 afdødes søskendebarn Mikkel Pedersen.
Afdøde døde 6.3.1763.

1422    Regning i København. 29.11.1763, 1763 no.90, opslag 407.
Regning i boet efter Anders Andersen, skibstømrer og hustru i København.

1423    Karen Jørgensdatter Bolt i Springgade i København, der døde 11.4.1763, 1763 no.91, opslag 409.
E: Anders Nielsen Karl, tømrer, der døde 30.4.1763.
Hans A:
0) forældre Niels Nielsen Karl og Maren Jensdatter i Karlby [i Glenstrup sogn] ved Hobro, begge døde
1) bror Albert Nielsen Karl i Karlby
2) bror Jens Nielsen Karl i Holland
3) søster Maren Nielsdatter Karl g.m. Peder Møller i Fjelsted i Mariager Landsogn
4) halvbror Niels Nielsen Karl i Fjelsted, død. 2B:
a Niels Nielsen Karl i Fjelsted
b Maren Nielsdatter Karl g.m. g.m. Jens Sørensen, smed i Hou
5) halvsøster Maren Nielsdatter i København, død uden børn
6) halvsøster Anne Nielsdatter, død uden børn.
Hendes A:
0) forældre Jørgen Henriksen Bolt i Hobro, død og første hustru Else Andersdatter Tostrup, [skifte Hobro 8.8.1721 lbnr.47]
1) søster Anne Cathrine Jørgensdatter g.m. Søren Lauridsen i Hobro.
Fars andet ægteskab med [Johanne Marie Lauridsdatter], død
2) halvbror Laurids Jørgensen Bolt, skipper i Hobro
3) halvbror Christen Jørgensen Bolt, snedker i Hobro
4) halvsøster Maren Jørgensdatter Bolt g.m. Niels Christoffersen, snedker i Hobro
5) halvsøster Else Jørgensdatter Bolt g.m. Peder Bigum i Hobro.

1424    Else Lindberg i Magstræde i København, der døde 24.6.1763, 1763 no.92, opslag 442.
Enke efter Gerhard Schaft, brygger.
Testamente af 29.2.1762. A:
1) bror Jacob Lindberg, supercargo, hans 2 sønner, hvis navne ikke angives.

1425    Christian Kjærulf, kommissionær i Farvergade i København. 28.6.1763, 1763 no.93, opslag 2.
E: Johanne Jørgensdatter. A:
1) søster Dorthe Henriksdatter Kjærulf.
Afdøde døde 27.6.1763.

1426    Sivert Olufsen, vægter i Prammandsgangen i København27.8.1763, 1763 no.94, opslag 16.
A:
1) bror Johan Olufsen, skomager. B:
a Niels Johansen 129, skomagerdreng. der opgav at han havde 3 søskende og 2 farbrødre, hvis navne ikke blev angivet.

1427    Anne Kirstine Krag, ugift tjenestepige i Lille Færgestræde i København, der døde 4.9.1763, 1763 no.95, opslag 32.
A:
0) forældre Jørgen Urtegårdsmand, i Østrup i Kirkerup sogn i Roskilde amt, død, og Kirsten Jensdatter, begravet Kirkerup 29.2.1756
1) søster Johanne Jørgensdatter, døbt Kirkerup 8.1.1741, gift Melby 29.1.1764 med Jens Jensen i Evetofte i Melby sogn i Kronborg amt
2) bror Christian Jørgensen, død på de lange rejser, uden børn
3) bror Lorents Jørgensen på Lolland
4) bror Jørgen Jørgensen, død på Lolland hos en slægtning af hans mor, uden børn.
Fars andet ægteskab med Jørgen Nikolajsen i Østrup
5) halvsøster Anne Dorthe Jørgensdatter, døbt Kirkerup 21.6.1744.
Afdøde, der blev konfirmeret Kirkerup 1738, blev begravet på Nikolaj kirkegård 5.9.1763.

1428    Ulrik Maas, brændevinsbrænderi Peder Madsens Gang i København. 19.1.1763, 1763 no.96, opslag 64.
E: Anne, der døde 18.1.1763. B:
1) Baltser Gottlieb Maas 16
2) Johan Benjamin Maas 14
3) Anne Louise Maas 11
4) Carl Andreas Maas 9
5) Beathe Lucie Maas 4
6) Herman Jochum Maas 3 mdr.
FM: Michael Henrik, vægter.
Afdøde døde 16.1.1763.

1429    Johan Lorents Henrik Starch, strømpevæver i Henrik Fyhrens Gang i København. 26.1.1763, 1763 no.97, opslag 79.
Enkemand efter Ellen Cathrine. B:
1) Anne Cathrine Lorentsdatter 20
2) Johan Lorentsen 12
3) Charlotte Lorentsdatter 9
4) Anne Margrethe Lorentsdatter 7.
FM: Niel Vilhelmsen, spækhøker.

1430    Christian Geltner, fabrikant i København. 8.12.1763, 1763 no.98, opslag 104.
Arvinger angives ikke.

1431    Barbara Andersdatter i Lille Amagerstræde på Christianshavn, der døde 4.1.1763, 1763 no.99, opslag 112.
Enke efter Peder Faaborg, voksbleger.
Bevilling til uskiftet bo af 29.9.1758. B:
1) Mette Magdalene Pedersdatter Faaborg 28
2) Peder Pedersen Faaborg 23
3) Jørgen Pedersen Faaborg 19.

1432    Karen Pedersdatter i Lille Kirkstræde i København, der døde 5.3.1763, 1763 no.183.
E: Sivert Joensen, lysestøber. B:
2) Anne Marie Sivertsdatter 13
3) Carl Henrik Sivertsen 10.
FM: Kreutzfeldt, grosserer.
Første ægteskab med Peder Eriksen. B:
1) Sofie Pedersdatter 26.

1433    Andreas Frederiksen Lund, spækhøker og kældermand i Hyskenstræde i København. 24.3.1763, 1763 no.101, opslag 204.
Enkemand efter Anne Sørensdatter. B:
1) Frederik Andreassen 13
2) Severin Andreassen 7
3) Birgitte Andreasdatter 5
4) Bolette Andreasdatter 2.
FM: Andreas Lauridsen, matros g.m. Signe Hansdatter.
Afdøde døde 23.3.1763.

1434    Anne Margrethe Hansdatter i Nellikegagen i København, der døde 10.5.1763, 1763 no.102, opslag 224.
Enke efter Jørgen Henriksen, smedesvend. B:
1) Hans Henrik Jørgensen 10.
FM: Peder Eskemose, skoleholder.

1435    Marie Kirstine Adamsdatter i Skidenstræde i København. 10.6.1763, 1763 no.103, opslag 250.
E: Dines Pedersen, skrædder. B:
1) Marie Elisabeth Dinesdatter 22
2) Jørgen Dinesen, maler 21
3) Zacharias Dinesen 13.
FM: Adam Andreassen, klejnsmed.
Afdøde blev begravet på Helliggejst kirkegård 13.6.1763.

1436    Isak Christian Dornkrantz, skriverkarl i Brolæggerstræde i København, der døde 3.11.1758, 1763 no.104, opslag 270.
Arvinger angives ikke dog nævnes:
1) afdøde søskendebarn Kirstine Marie Fog.

1437    Niels Nielsen Vejlby, røgmand i Farvergade i København, der døde 24.11.1762, 1763 no.105, opslag 306.
E: Mette Kirstine Nielsdatter Rahr, der døde 21.7.1763.
Hans A:
1) Hans arvinger angives ikke.
Hendes A:
Af hendes første ægteskab B:
1) Johan Immanuel Henriksen 25, stenhuggersvend
2) Christian Frederik Henriksen 22, guldsmedesvend
3) Christoffer Henriksen 18, i stenhuggerlære.
Desuden nævnes afdøde kones halvsøster Anne Marie, enke efter Hans Svendsen, hyrekuskkarl.

1438    Bjørn Kettelsen, blokkedrejer i Prinsensgade på Christianshavn. Skifte sluttet 20.12.1763, 1763 no.106, opslag 379, opslag 379.
Arvinger kendes ikke.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1439    Samuel Henrik Fürst, jøde, købmand i Snaregade i København, der døde 15.2.1763, 1763 no.107.
A:
1) søster Bekla Fürst g.m. Bernt Rothenburg i København
2) søster Reske Fürst g.m. Abraham Jacob Lazarus i København
3) søster Ulrikke Eleonora Fürst g.m. Carl Gottlieb Neumann i Stockholm ved søn Ludvig Jacob Neumann, der er døbt til den kristne religion
4) søster Hanne Fürst, død, var g.m. Heine Goldschmidt. 1B:
a Elias Heine Goldschmidt
5) søster Freidge (eller Regine) Fürst, død, var g.m. Aron Goldschmidt. 6B:
a Bendix Goldschmidt
b Israel Goldschmidt
c Mose Goldschmidt
d Ruben Goldschmidt
e Heyman Goldschmidt
f Freidmann Goldschmidt.

1440    Johan Andreas Minche, bager i Vestergade i København. 15.3.1763, 1763 no.108, opslag 2.
E: Karen Haaby.
Arvinger kendes ikke.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1764


1441    Anne Cathrine Christensdatter i 17. blegdam uden for Østerport i København, der døde 3.9.1763, 1764 no.1, opslag 2.
Enke efter Peder Poulsen, gartner.
Første ægteskab med Frederik Jørgensen. B:
1) Sidse Frederiksdatter g.m. Niels Halkjær, skibsbygger.
Andet ægteskab med Andreas Asmussen. B:
2) Martha Marie Andreasdatter, død, var g.m. Jørgen Hansen, styrmand. 3B:
a Cathrine Margrethe Jørgensdatter 14
b Hans Jørgensen 12
c Martha Marie Jørgensdatter 8.
FM: Henrik Wulf, gartner i 16. blegdam.
3) Abigael Andreasdatter g.m. Frederik Halkjær, ekvipagemester og kasserer på Trankebar.

1442    Svendborg Torstensdatter Holm ved Nyhavns Kanal i København. 16.11.1762, 17654 no.2, opslag 43.
E: Oluf Christoffersen Solberg, bådsmand i Det asiatiske Kompagni. A:
1) søster Anne Marie Torstensdatter Holm g.m. Jens Andersen Holm, handskemager
2) halvsøster Sidse Aarøsdatter g.m. Johan Fischer, skrædder.

1443    Anne Nielsdatter i Adelgade i København. 7.4.1763, 1764 no.3, opslag 95.
Enke efter Jens Pedersen.
Testamente af 3.3.1752.
A:
1) bror Niels Nielsen i Saltum. død. 1B:
a Johanne Nielsdatter, død, var g.m. Thomas Jensen, drejer i Øster Halne i Vadum sogn. 3B:
1 Sabine Thomasdatter 14
2 Maren Thomasdatter 12
3 Niels Thomsen 10
2) bror Christen Nielsen i Nørhalne på Vang gods, død. 3B:
a Niels Christensen i Nørhalne
b Jens Christensen
c Maren Christensdatter, død, var g.m. Terkild Thomsen. 1B:
1 Christen Terkildsen 17
3) bror Peder Nielsen på Birkelse gods, død. 2B:
a Niels Pedersen 18
b Anne Pedersdatter
4) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Jens Jensen Norremann i Hune på Birkelse gods. 1B:
a Jens Jensen Norremann 50
5) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Thomas Pedersen, tømrer i København. 2B:
a Peder Thomsen, død uden børn
b Johanne Marie Thomasdatter, død, var g.m. Anders Pedersen Kemtrup i København. 2B:
1 Mette Marie Andersdatter Kemtrup 18
2 Peder Andersen Kemtrup 7.

1444    Cathrine Christensdatter Sletter i Lille Kongensgade i København. 22.9.1762, 1764 no.4, opslag 198.
E: Jochum Henrik Bing (Binch). B:
1) Anne Marie Bing g.m. Conrad Daniel Cramer, skoleholder i København
2) Margrethe Sofie Bing g.m. Knud Brovst, forstander på Opfostringshuset på Christianshavn
3) Cathrine Bing g.m. Frederik von Bjerring, løjtnant i Norge
4) Anne Elisabeth Bing g.m. Mathias Nyborg, skrædder i København
5) Christine Amalie Bing 19
6) Jochum Henrik Bing 17
7) Anne Charlotte Bing 15.
Afdøde døde 4.6.1760.

1445    Christen Lauridsen Blach, spækhøker i Sofiegade på Christianshavn. 24.1.1763, 1764 no.5, opslag 237.
Enke efter Anne Kirstine Haagensdatter, skifte sluttet 27.11.1762.
Testamente af 22.1.1763.
Hans A:
0) forældre Laurids Andersen Blach og Else Pedersdatter i Nors i Thisted amt, begge døde
1) bror Peder Lauridsen Blach i Nors
2) bror Niels Lauridsen Blach, snedker i Øster Risør i Norge
Hendes A:
0) forældre Haagen Bondesen, hjulmand og Esther Johansdatter, begge døde. B:
1) søster Johanne Marie Haagensdatter.
FM: Niels Jørgensen, brændevinsbrænder i Sofiegade på Christianshavn.

1446    Christen Jacobsen Schiønning, guldsmedesvend i Store Købmagergade i København. 2.5.1763, 1764 no.6, opslag 308.
A:
1) mor Anne Jørgensdatter i Nibe, enke efter Jacob Christensen Schiønning i Sebbersund
2) bror Jørgen Jacobsen Schiønning, vrager i København
3) bror Mads Jacobsen Schiønning i Hvorup i Års herred i Ålborghus amt
4) bror Johannes Jacobsen Schiønning, hos sin mor i Nibe
5) søster Anne Jacobsdatter Schiønning g.m. Thomas Bjørnholm, porcelænshandler i Adelgade i København, begge døde i 1763. 3B:
a Johanne Marie Thomasdatter 10
b Anne Cathrine Thomasdatter 7
c Jacob Jørgen Thomsen 4.
Afdøde døde 1.5.1763.

1447    Peder Verner Bisgaard, skibsdreng i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 13.9.1763, 1764 no.7, opslag 33.
A:
1) mor Marie Pedersdatter Værn g.m. Peder Stierne, præst i Larvik i Norge.
Mors første ægteskab med afdødes far [Claus Hartvig Bisgaard, tolder i Larvik, død 1760]
2) bror Niels Christian Bisgaard i Larvik
3) søster Dorthe Christine Bisgaard g.m. Anders Mou i Larvik
4) søster Christine Bisgaard hos sin morbror Ris, kancelliråd på Frederikshald
5) søster Marie Bisgaard g.m. Claus Bugge i Larvik
6) halvsøster Claudine Marie Stierne i Larvik.
Afdøde døde 6.1.1763 på rejse til Kina.
Litteratur: Familien Knap i Norge af Hagb. Th. Knap. Kristiania 1911. Heri side 15: Marie Pedersdatter Værn.

1448    Cathrine Margrethe Reus i Springgade, der døde 27.1.1763, 1764 no.8, opslag 347.
Enke efter Jørgen Pedersen Volsgaard. B:
1) Margrethe Marie Volsgaard, død, var g.m. Frederik Henriksen, barbersvend i Kiel. 1B:
a Margrethe Elisabeth Frederiksdatter 9 mdr
2) Peder Jørgensen Volsgaard 27, rytter
3) Christine Volsgaard 19
4) Steffen Gotfred Volsgaard 14.

1449    Sidse Marie i Gothersgade i København. 18.10.1762, 1764 no.9, opslag 388.
Enke efter Jacob Frederik Ludvig, spejlmager. B:
1) Cathrine Elisabeth Jacobsdatter g.m. Johan Justesen Mayer, snedker
2) Jacob Frederik Jacobsen Ludvig, spejlmager i Hannover
3) Johan Christian Jacobsen Ludvig, [skifte 18.1.1757 lbnr.783]. 1B:
a Sidse Marie Johansdatter 7 hos sin mor på Jægerspris.
Desuden nævnes Maren Schurmann g.m. graveren ved Holmens kirke, der er beslægtet med afdøde.

1450    Oluf Eriksen Holm, kaptajn ved Nyhavns kanal i København. 26.4.1762, 1764 no.10, opslag 464.
Enke efter Anne Kirstine. B:
1) Charlotte Amalie Olufsdatter Holm 20
2) Hans Olufsen Holm 15
3) Ellen Kirstine Olufsdatter Holm 11
4) Oluf Olufsen Holm 9
5) Anne Helene Olufsdatter Holm 8.
Afdøde 12.1.1762 på Sankt Thomas i Vestindien.

1451    Anders Andersen Bro, koffardimatros. Skifte København. 13.9.1763, 1764 no.11, opslag 2.
A:
1) forældre Anders Mortensen Bro og Mette Mikkelsdatter i Klitmøller i Vester Vandet sogn.
Afdøde, der blev døbt 20.7.1741 i Vester Vandet, døde 11.7.1760 på rejse fra Kina.

1452    Jørgen Poulsen. koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 13.9.1763, 1764 no.12, opslag 20.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.2.1763 på rejse fra Kina.

1453    Rasmus Pedersen, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 13.9.1763, 1764 no.13, opslag 26.
Afdøde, der var fra Lolland, døde 30.7.1763 på Frederiks Hospital i København.
Arvinger angives ikke.

1454    Bodil Mathiasdatter i Ulkegade i København, der døde 27.5.1763, 1764 no.14, opslag 38.
Enke efter Michael Jørgensen Sandberg, bankbud. B:
1) Mathias Sandberg 24
2) Jørgen Sandberg 22, artillerist
3) Birgitte Charlotte Sandberg 18
4) Cathrine Marie Sandberg 13.
Afdøde blev begravet på Nikolaj Kirkegård 29.5.1763.

1455    Knud Hansen, koffardimatros i Rigensgade i København. Skifte sluttet 21.2.1764, 1764 no.16, opslag 64.
Enke efter Bente Pedersdatter. B:
1) Peder Knudsen 17
2) Jens Knudsen 13.
FM: Christian Lundberg, sergent.
Begyndelsen af skiftet mangler på nettet.

1456    Benjamin Qvist, konstabelmath i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 18.10.1763, 1764 no.17, opslag 79.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 15.11.1762 på rejse til Kina.

1457    Mathias Rasmussen, skibskok i Det asiatiske Kompagni- Skifte København 18.10.1763, 1764 no.18, opslag 98.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.6.1762 på rejse til Kina.

1458    Mette Poulsdatter på hjørnet af Adelgade og Tværgade i København. 12.3.1763, 1764 no.19, opslag 112.
Enke efter Gert Henrik Drachmann, grovsmed. B:
1) Adam Ehrenreich Drachmann, smed i København
2) Gotthilf Florian Drachmann, smed i København
3) Jørgen Henrik Drachmann, smed i København
4) Gert Drachmann i København, død. 1B:
a Mette Drachmann g.m. Peder Hansen, hattemagersvend i København
5) Poul Drachmann, smed i Århus, [skifte Århus 12.2.1749 lbnr.1429]. 3B:
a Jørgen Vilhelm Drachmann 23, smedesvend i København
b Gert Henrik Drachmann 21, smedesvend i Århus
c Daniel Drachmann 17, i Århus.
Afdøde døde 11.2.1763.

1459    Søren Hansen, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 18.10.1763, 1764 no.20, opslag 192.
A:
1) mor Helvig Jensdatter [Arendal], enke efter Hans Sørensen, birkedommer i Vissing, skifte Frisenvold 10.5.1753 lbnr.563
2) søster Sidsel Johanne Hansdatter 30
3) søster Anne Hansdatter 24
4) bror Søren Hansen, 17
5) søster Maren Elisabeth Hansdatter19
6) søster Anne Cathrine Hansdatter 11.

1460    Peder Arvidsen (Arvesen), kommerceråd i København, [død 28.3.1763]. Skifte sluttet 11.4.1764, 1764 no.21, opslag 205.
Enkemand efter Marie Stuve, [død 22.12.1752].
Hans A:
1) søster Anne Cathrine Arvidsdatter, skifte Kolding 16.12.1758 lbnr.644, var g.m. [Peder Christensen] Roed, [amtsforvalter i Kolding, skifte Kolding 26.3.1756 lbnr.601], uden børn
2) søster Anne Marie Arvidsdatter, død, var g.m. [Christian Steensen, byfoged i Nykøbing Falster]. 4B:
a Peder Steensen, præst i Vinje præstegæld i Øvre Telemark i Norge
b Frederik Steensen, byfoged i Ribe
c Anne Cathrine Steensen g.m. Laurids Bjørnsen, guldsmed i Kristiansand i Norge
d Regine Steensen g.m. Elias Henriksen, skrædder i Kolding
3) søster [Kirsten Arvidsdatter], død. 1B:
a Arvid Bentsen, død. 1B:
1 Hans Arvidsen Kjær, drejer i København
4) søster Johanne Arvidsdatter. Første ægteskab med [Johan Frederik von Wahren, postmester og kontrollør i Kolding, skifte Kolding 20.8.1715 lbnr.386]. 1B:
a Johanne Kirstine von Wahren g.m. Morten Andreas Gertsen, borgmester i Århus.
Johanne Arvidsdatters andet ægteskab med [Jens Jørgensen Riis, borgmester i Kolding]. 2B:
b Jørgen Frederik Riis, præst i Daler i Ribe stift
c Charlotte Amalie Riis g.m. Jacob Lowson i København.
Hendes A:
0) forældre [Bertel (Barthold) Stuve (Stuwe), begravet København Nikolaj 21.4.1702 og første hustru Karen Hansdatter, begravet København Nikolaj 1679. Fars andet ægteskab med hele, begravet København Nikolaj 8.9.1715]
1) søster Magdalene Cathrine Stuve g.m. Frands Henrik Edeler i Larvik i Norge, begge døde. 4B:
a en datter, død. 3B:
1 Frands Henrik Rødling i Bragernes
2 Magdalene Cathrine Rødling i Risør
3 Anne Birgitte Rødling g.m. Troels Hoff i København, der begge døde under skiftet
b en datter, død. 2B:
Frands Henrik von Roepstorff 24, sekundløjtnant
Claus Ulrik von Roepstorff 23, sekundløjtnant
c en bror, død, 1B:
1 Magdalene Cathrine Edeler g.m. Jacob Neumian på Hessel Jernværk
d en datter, død. 1B:
1 Johanne Graversdatter Wright g.m. Niels Tornberg i Tønsberg
2) søster Else Stuve g.m. Christen Grønbech, præst i Askvoll, død. 4B:
a Hans Grønbech, over 50, på Helgeland i Trondhjem stift
b Jens Grønbech, foged på Helgeland
c Magdalene Cathrine [Christensdatter] Grønbech i Skjold præstegeld i Kristiansand stift, enke efter [Dominicus Berntsen] Nagel, præst [i Skjold] og provst [i Ryfylke, død 1749]
d Karen Sofie Grønbech g.m. Bech, major i Breum i Bergen stift
3) søster Karen Stuve g.m. Vincent Riegels (Regelsen), rådmand i Helsingør, begge døde. 5B:
a Lukas Riegels, skriver i Kongsberg
b Bertel Riegels, accisseskriver i Drammen
c Cathrine Margrethe Riegels i Maribo, enke efter Sonne Poppe
d Elisabeth Riegels i Maribo
e Helene Sofie Riegels, død, var g.m. Henrik Sigismund Meyer på sølvværket i Kongsberg. 1B:
1 Euphrosyne Sofie Meyer i Kongsberg
4) søster Sofie Stuve, død, var g.m. [Kønne Andersen, færgemand og værtshusholder i Helsingør]. 1B:
a Andreas Kønig, præst i Randers Hospital
5) søster Anne Stuve, død, var g.m. Bendix Lund, guldsmed i København. 2B:
a Cathrine Margrethe Lund, enke efter Jacob von Holten, guldsmed i København
b Helene Sofie Lund g.m. Anders Kønig, præst i Randers Hospital.
Afdøde ejede 3 begravelsesbreve i Nikolaj Kirke i København.

1461    Andreas Wind, buteljerer-math i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 10.10.1763, 1764 no.22, opslag 43.
A:
1) mor Mette Stokkemarke i Brøns præstegård, enke efter afdødes far Peder Mathiassen Wind
2) bror Mathias Pedersen Wind, præst i Brøns.
Afdøde døde 18.4.1763 på rejse til Kina.

1462    Carl Christian Eriksen, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 18.10.1763, 1764 no.23, opslag 64.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 4.6.1762 på rejse til Kina.

1463    Thron Gertsen, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 18.10.1763, 1764 no.24, opslag 73.
A:
1) mor Malene Thorsdatter i Bergen i Norge, enke efter afdødes far Gert Johansen.
Afdøde der blev døbt i Bergen Nykirke 3.6.1742, døde 28.3.1762 på rejse til Kina.

1464    Jens Pedersen, brændevinsbrænder i Vestergade i København. 24.1.1763, 1764 no.25, opslag 94.
Enkemand efter Maren Carlsdatter. B:
1) Anne Pernille Jensdatter 26
2) Anne Cathrine Jensdatter g.m. Peder Nikolaj Ottesen, melmand
3) Peder Jensen
4) Kirsten Jensdatter 17
5) Anne Kirstine Jensdatter 14
6) Knud Jensen 9.
Afdøde døde 23.1.1763.

1465    Maren Frandsdatter i Borgergade i København. 16.3.1763, 1764 no.26, opslag 153.
Enke efter Jørgen Hansen, styrmand. Bevilling til uskiftet bo af 15.10,1756. B:
1) Hans Frederik Christian Jørgensen 7½.
FM: Hans Jørgensen, tømrer på Holmen.

1466    Henning Thomsen eller Ditlevsen, spækhøker, på hjørnet af Kultorvet og Rosengården i København, der døde 13.5.1763, 1764 no.27, opslag 215.
A:
0) forældre Thomas Ditlevsen og Margrethe Nogde i Mølmark i Holsten, begge døde
1) søster Margrethe Thomasdatter Ditlevsen, født 1705, g.m. Jørgen Pedersen ved Sørup mølle i Angel
2) bror Peder Thomsen Ditlevsen, født 1707, død uden børn
3) bror Ditlev Thomsen Ditlevsen, født 1709, i Ober Stolch i Farensted sogn i Gottorp amt, g.m. Hedvig Lucie, begge døde. 6B:
a Boy Ditlevsen, i Ostindien
b Margrethe Helene Ditlevsdatter, døbt Farensted 13.2.1746
c Magdalene Sybille Ditlevsdatter døbt Farensted 14.1.1748
d Thomas Ditlevsen, døbt Farensted 25.10.1750
e Anne Marie Ditlevsdatter, døbt Farensted 1753
f Marie Dorthe Ditlevsdatter, døbt Farensted 11.7.1756
4) søster Cathrine Dorthe Thomasdatter Ditlevsen, født 1711, død som ung
5) bror Asmus Thomsen Ditlevsen, født 1716, skoleholder i Erfde i Holsten
6) søster Cathrine Marie Thomasdatter Ditlevsen, født 1719, g.m. Christian Christoffersen i Holtse mølle
7) søster Anne Christine Thomasdatter Ditlevsen, født 1723, død uden børn.

1467    Samson Tronsen Tvedt, matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 18.10.1763, 1764 no.28, opslag 296.
A:
1) forældre Tron Sjursen Tvedt i Vosse præstegæld i Norge og Marit Evensdatter.
Afdøde der påmønstrede i Bergen, døde 26.2.1763 på rejse til Kina.

1468    Torsten Mogensen, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 18.10.1763, 1764 no.29, opslag 308.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 27.6.1762 på rejse til Kina.

1469    Oluf Frederik Kjeldsen, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 18.10,1763, 1764 no.30, opslag 318.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.62.1763 på rejse til Kina.

1470    Anne Margrethe i Vimmelskaftet i København. 27.7.1762, 1764 no.31, opslag 2.
Enke efter Joachim Christian Gottschich, feldbereder. A:
1) søster, død. 2B:
a Helmuth Leonhardt Bagger, glarmester i Güstrow i Mechlenburg
b Anne Cathrine Bagger.
Testamente af 8.3.1749.

1471    Johanne Christensdatter på hjørnet af Kultorvet og Pustervig i København. 1.9.1763, 1764 no.32, opslag 277.
Enke efter Didrik Pedersen Munch, brændevinsbrænder. A:
1) bror Christen Christensen i Lyngby
2) søster Mette Christensdatter g.m. Jens Sundby
3) søster Alhed Christensdatter g.m. Jens Lauridsen, kældermand
4) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Peder Jørgensen Bech. 1B:
a Karen Pedersdatter 14
5) halvsøster Kirsten Jensdatter g.m. Oluf Joensen, gadefoged.

1472    Poul Christian Zeuthen underassistent i København. Skifte sluttet 10.4.1764, 1764 no.33, opslag 354.
 A:
1) bror Oluf Zeuthen, herredsfoged og birkeskriver i Hviding og Nørre Rangstrup herreder i Haderslevhus amt
2) bror Hans Christian Zeuthen på Sankt Croix i Vestindien
3) bror Jens Loche Zeuthen, der farer til søs
4) søster Martha Cathrine Zeuthen g.m. Rasmus Surland, skipper i Trondhjem i Norge
5) søster Maren Marie Zeuthen i Trondhjem.

1473    Johannes Brandt, på hjørnet af Fortunstræde og Admiralgade i København. 21.1.1761, 1764 no.34, opslag 358.
Testamente af 7.1.1761. A:
1) Susanne Elisabeth Køster.

1474    Anders Nielsen, blytækker i Store Kongensgade i København. 12.10.1762, 1764 no.35, opslag 560.
Enkemand efter Vibeke Vallund. B:
1) Marie Elisabeth Andersdatter g.m. Rotwitt, inspektør på krudtmøllen på Christianshavn
2) Anne Marie Andersdatter 18
3) Barbara Andersdatter 14
4) Mette Sofie Andersdatter 13.

1475    Opbudsbo i København. 11.12.1762, 1764 no.36, opslag 44.
Registrering af fallitbo hos Frederik Normann, auktionsmand i Regnegade i København g.m. Birthe Jørgensdatter, der er højfrugtsommelig og har 2 umyndige børn.

1476    Mette Jensdatter på Gammeltorv i København. 26.1.1764, 1764 no.37a. opslag 2.
E: Christen Jensen Nørager. B:
3) Anne Marie Christensdatter 2.
Første ægteskab med Simon Jensen. B:
1) Maren Simonsdatter 9
3) Jens Simonsen 7.
FM: morbror Mikkel Jensen. hosekræmmer.

1477    Claus Ritter, bogbinder i København. Skifte sluttet 1.5.1764, 1764 no.37b. opslag 25.
Enkemand efter Kirsten Johansdatter. B:
1) Johan Vilhelm Ritter, bogbinder
2) Anne Marie Ritter g.m. Christian Gronow, bogbinder
3) Anne Sofie Ritter 24.

1478    Opbudsbo i København. 17.12.1760, 1764 no.38, opslag 28.
Registrering af fallitbo hos Herman Mikkelsen, hørkræmmer på Gammeltorv i København.

1479    Henrik Schiøtt, skipper på Norge. Skifte i København 30.11.1761, 1764 no.39.
Arvinger angives ikke.

1480    Johan Jacob Fuchs. overmester i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 18.10.1763, 1764 no.40, opslag 300.
00) morfar Claus Sievers g.m. Anne Horst, begge døde. 3B:
01) moster Elsabe Sievers, død uden børn
0) mor Cecilie Sievers g.m. far Hans Fuchs, begge døde. 2B:
1) bror Claus Fuchs, død uden børn
02) moster Cathrine Sievers g.m. Ditlev Neve i Ekernførde, begge døde. 3B:
1) søskendebarn Anne Dorthe Neve g.m. Claus Buch, skipper i Ekernførde
2) søskendebarn Otto Ludvig Neve i Ekernførde
3) søskendebarn Claus Ditlev Neve i Holsten.

1481    Rebekka Andersdatter i Sankt Pederstræde i København. 1.9.1761, 1764 no.41, opslag 354.
Enke efter Laurids Lauridsen Volsgaard, brændevinsbrænder.
Testamente af 25.6.1735.
Hans A:
0) forældre Laurids Jensen Volsgaard og Maren Abelone Lauridsdatter, i Volsgård i Snejbjerg sogn, begge døde
1) bror Jens Lauridsen Hundkær i Snejbjerg sogn, død. 5B:
a Laurids Jensen i Hundkær
b Peder Jensen i Ravnholt i Bording sogn
c Laurids Jensen g.m. Else Marie i Stokkildhoved i Rind sogn, begge døde, 2B:
1 Jens Lauridsen i Kollund i Rind sogn
2 Edel Lauridsdatter g.m. Gregers Mikkelsen i Gåsdal i Sønder Borris sogn
d Kirsten Jensdatter i Overkær i Snejbjerg sogn
e Abelone Jensdatter, død, var g.m. Jens Jørgensen i Fonvad i Snejbjerg sogn. 1B:
1 Margrethe Jensdatter
2) søster Karen Lauridsdatter g.m. Jens Jensen i Merrild i Vildbjerg sogn, begge døde. 4B:
a Jens Jensen Heager i Heager i Vildbjerg sogn
b Peder Jensen Heager i Sinding sogn
c Laurids Jensen i Merrild, død. 1B:
1 Abelone Lauridsdatter g.m. Niels Svendsen i Merrild
d Abelone Jensdatter g.m. Jens Poulsen i Romvig i Ørre sogn
3) søster Maren Lauridsdatter g.m. Poul Madsen i Tiphede i Timring sogn
a Mads Poulsen Tiphede i Tiphede
b Laurids Poulsen Tiphede i Tiphede
c Mette Poulsdatter g.m. Christen Poulsen Felding i Nørre Felding sogn
d Inger Kirstine Poulsdatter g.m. Laurids Thomsen i Skibbild i Nøvling sogn. 3B:
1 Poul Lauridsen
2 Thomas Christen Lauridsen
3 Sidsel Lauridsdatter
4) bror Mads Lauridsen, død uden børn
Fars andet ægteskab med Maren Mikkelsdatter fra Askær i Sinding sogn. B:
5) halvbror Mikkel Lauridsen, brændevinsbrænder i København, død. 6B:
a Laurids Mikkelsen Volsgaard, brygger i København
b Peder Mikkelsen Volsgaard, juvelerer i København
c Laurids Mikkelsen Volsgaard, urtekræmmersvend i København
d Abelone Mikkelsdatter Volsgaard g.m. Rasmus Reuter, urtekræmmer i København
e Sidse Marie Mikkelsdatter Volsgaard g.m. Hans Buus, prokurator i København
f Sofie Mikkelsdatter Volsgaard g.m. Johannes Borup, islandsk købmand og brygger i København
6) søster Abelone Lauridsdatter, død uden børn.
Hendes A:
Ifølge hendes testamente af 11.11.1762 arver følgende, der alle er søskende:
1) Jens Clausen i Røstofte [i Øster Egesborg sogn] ved Vordingborg
2) Peder Clausen, oberst i København
3) Mette Christine Clausdatter g.m. Ludvig Christoffer Ohl, skrædder i Glückstadt
4) Anne Cathrine Clausdatter g.m. Christian Bechmann, possementmager i København
5) Rebekka Clausdatter g.m. Bendix Christensen von Ulborg (hendes arving nr.3)
6) Marianne Clausdatter, enke efter Jens Thorsen i København
7) Benedikt eller Bendix Christensen von Ulborg, kaptajn i Frederikshald i Norge
8) Kirsten Christensen, enke efter Johan Frederik Kohl, major
9) Birthe Christensdatter, [skifte 5.3.1765 lbnr.1592], død uden børn.

1482    Opbudsbo i København. 7.9.1759, 1764 no.55, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Jacob Riis, inspektør i Konventhuset, boende i Vimmelskaftet i København, der døde.

1483    Peder Hansen Gregorius, skrædder i Studiestræde i København, der døde 3.8.1763, 1764 no.42, opslag 277.
Enke efter Charlotte Hansdatter. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Niels Carl Christensen, dragon i Holsten
2) Hans Pedersen Gregorius, skræddersvend
3) Anne Pedersdatter 25
4) Jens Pedersen, skræddersvend 24
5) Anne Marie Pedersdatter 11.

1484    Hans Mumme Vogelius, 3. styrmand i Det asiatiske Kompagni. Skifte København. 18.10.1763.
A:
0) forældre Mogens Madsen Vogelius, degn i Hunstrup og Østerild i Thy, [skifte Hillerslev herred gejstlig 3.8.1750 lbnr.6] og Charlotte Augusta [Christensdatter] Sandhøj, [begravet Østerild 27.10.1738]
1) bror Mads Vogelius i Arendal i Norge.
Mors første ægteskab med Hans [Gertsen] Mumme, præst i Skæve, [skifte Ålborg bisp 12.2.1723 lbnr.313]. B:
2) halvbror Niels Christian Mumme, farer til skibs fra Arendal
3) halvsøster Elsebeth Mumme, g.m. Christoffer Mumme, præst i Åsted og Skærum.
Desuden nævnes afdødes faster Anne Vogelius i Ålborg.
Afdøde, der var døbt [8.6.1727] i Skæve, da hans far var forpagter på Eget i Skæve sogn, døde i Kina 5.6.1763.

1485    Georg Bernhard Schubert, overmester i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 18.10.1763, 1764 no.44, opslag 362.
A:
1) søster Cathrine Margrethe Schubert i Hamborg.
Afdøde døde 20.4.1763 på hjemrejse fra Kina.

1486    Marie Elisabeth Fischer i Knabrostræde i København. 26.3.1763, 1764 no.45, opslag 423.
E: Laurids Hansen Bech, øltapper, der døde 3.5.1763. B:
2) Johan Frederik Ferdinand Bech 2, der døde nogle dage ført sin far.
Af første ægteskab B:
1) Carl Tobias Schønet 20, skrædderdreng.
Afdøde døde 25.3.1763.

1487    Johannes Evald, skipper i Lille Kongensgade i København, der døde 28.9.1763, 1764 no.46, opslag 456.
A:
1) Niels Evald, skriverkarl på værket Frederiksværn i Norge
2) søster Frederikke Evald 39, g.m. Peder Hartmann, visitør i København
3) søster Karen Evald, enke efter Jens Tikøb, brændevinsbrænder
4) søster Marten Evald.

1488    Karen Andersdatter, tjenestepige i Vingårdstræde i København, der døde 2.2.1764, 1764 no.47, opslag 467.
Arvinger angives ikke.

1489    Jacob Clausen Sønderborg, skomager i København. Skifte sluttet 9.5.1764, 1764 no.48, opslag 472.
Enkemand efter Helene Christensdatter. B:
1) Susanne Marie Jacobsdatter 14
2) Claus Daniel Jacobsen 12.
FM: farbror Daniel Clausen, skomager.

1490    Johan Hørner, skildrer, på Kultorvet i København. 4.3.1763, 1764 no.49, opslag 475.
Enkemand efter Kirsten Hansdatter Weis. B:
1) Caroline Elisabeth Hørner 23
2) Johan Peder Hørner 17.
FM: Peder Fehmann.
Bevilling til uskiftet bo af 25.8.1758.

1491    Niels Lauridsen, arbejdskarl i Det almindelige Handelskompagni. Skifte København 22.11.1q763, 1764 no.50, opslag 544.
A:
1) bror Jens Lauridsen over 25, grovsmed i Holstebro.
Afdøde døde 14.5.1763 på rejse til Grønland.

1492    Hans Christian Broch, hørkræmmer i Skovbogade i København. 24.10.1762, 1764 no.51, opslag 550.
E: Margrethe Werlig. LV: Jens Sønnichsen.
Første ægteskab med [Bolette Pedersdatter Heerup, København samfrændeskifter 18.6.1755 lbnr.74]. B:
1) Dorthe Marie Broch g.m. [Johan] Zünchenberg, bogholder i Det islandske Kompagni
2) Peder Christian Broch, død, var g.m. Anne Marie [Nikolajsdatter] Vesling. 1B:
a Antoinette Bolette Broch ved stedfar [Christian] Mørch, sekretær [i Fredericia].

1493    Ingvard Petri, bogholder i kræmmerkompagniets Fabrik i Kongensgade på Christianshavn. 7.1.1763, 1764 no.52, opslag 619.
Enkemand efter Frederikke Sofie [Jochumsdatter] Nyholm, [begravet København Helliggejst 1.4.1761]. B:
1) Didrik Petri 17, i Bordeaux
2) Johannes Petri 8
3) Christian Frederik Petri 6.
FM: mosters mand Sandberg, klokker i København Helliggejst.
Bevilling til uskiftet bo af 1.5.1761.

1494    Nille Christensdatter Hurtigkarl, ugift i Snaregade i København. 28.7.1762, 1764 no.53, opslag 726.
A:
1) mor Ellen Mortensdatter, enke efter Christen Pedersen Hurtigkarl, fiskehandler
2) søster Elisabeth Christensdatter Hurtigkarl g.m. Iver [Rasmussen] Storm, præst i Mygind, Krogsbæk og Skørring, [der døde 13.8.1763]
3) bror Jørgen Christensen Hurtigkarl, student
4) bror Peder Christensen Hurtigkarl 20.
Afdøde døde 22.7.1762.

1495    Eleonora Bolvig i Kattesundet i København. 24.2.1764, 1764 no.54, opslag 768.
Enke efter Andreas Harre, urtekræmmer. B:
1) Anne Kirstine Andreasdatter Harre, død. E: Egidius Nielsen Laurup, uvist hvor. 1B:
a Eleonora Laurup 13.

1496    Anders Nielsen Kærsgaard, hosekræmmer i Lille Helliggejststræde i København, der døde 19.10.1763, 1764 no.56, opslag 2.
Enkemand efter Else Olufsdatter. B:
2) Sidse Kærsgaard
3) Maren Kærsgaard 40.
FM:
1 Søren Rasmussen, prokurator
2 søskendebarn Peder Lymann, bogbinder.
Af afdødes hustrus første ægteskab B:
1) Karen Kjelstrup g.m. Jørgen Hatting Toxværd, student.

1497    Jørgen Sørensen Dam, brændevinsbrænder i København. Ekstrakt af skifte 3.7.1764, 1764 no.57, opslag 88.
Enkemand. B:
1) Anne Jørgensdatter g.m. Johan Valentin Amant, trompeter.

1498    Andreas Vanos (Vano), heglemager i Helsingørgade i København. 16.4.1763, 1764 no.58, opslag 90.
Enkemand efter Anne Margrethe Dorthe Wunderlich, død 8.4.1763. B:
1) Peder Andreas Vanos 22, heglemager
2) Marie Magdalene Vanos 14
3) Susanne Margrethe Vanos 9
4) Fransiscus Ignatius Vanos 3, der døde.

1499    Maren Andersdatter Trap i Badstuestræde i København. 6.11.1763, 1764 no.59, opslag 14.
Enke efter Henrik Jensen Schmidt, fiskebløder. B:
1) Martin Henriksen Schmidt, skrædder
2) Karen Henriksdatter Schmidt g.m. Svend Hermansen, rokkedrejer
3) Andreas Henriksen Schmidt 14.
Afdøde blev begravet 10.11.1763 i København Helliggejst.

1500    Oluf Berg, skildrer i Landemærket i København, der døde 11.12.1763, 1764 no.60.
Enkemand efter Christiane Frederikke Tornborg. B:
1) Mathias Olufsen Berg 10
2) Elisabeth Olufsdatter Berg 7
3) Frederikke Olufsdatter Berg 5
4) Andrine Caroline Gesine Olufsdatter Berg 4.
FM: Andreas Tornborg.
Desuden nævnes afdødes faster jomfru Malene Cathrine Tornborg.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1501    Marie Elisabeth Mathiasdatter i Møntergade i København. 15.12.1763, 1764 no.61, opslag 101.
Enke efter Tobias Pfeiffer, tømrersvend. B:
1) Anne Marie Pfeiffer g.m. Jens Pedersen Moss, spækhøker
2) Tobias Pfeiffer, sværdfegersvend
3) Johan Henrik Pfeiffer, vagtmester i Odense
4) Barbara Marie Pfeiffer 30.

1502    Laurids Andersen Rønne, understyrmand på Vestindien, Skifte i København 14.2.1764, 1764 no.62, opslag 150.
Arvinger kendes ikke.

1503    Eskild Hansen, koffardimatros i Dronningensgade på Christianshavn. 14.3.1764, 1764 no.63, opslag 178.
Enkemand efter Karen Nielsdatter, død 6.3.1764. B:
3) Niels Eskildsen 12.
FM: farbror Jacob Hansen Børs, vægter, g.m. Kirsten.
Første ægteskab med Bente Mikkelsdatter. B:
1) Hans Eskildsen 25, matros
2) Else Marie Eskildsdatter 21.
Afdøde døde 7.3.1764.

1504    Maren Hansdatter i Prinsensgade på Christianshavn, der døde 28.12.1763, 1764 no.64, opslag 187.
Enke efter Niels Christensen, skibstømrer.
Arvinger kendes ikke.

1505    Opbudsbo i København. 12.4.1764, 1764 no.65, opslag 218.
Registrering af fallitbo hos Christian Lauridsen, garversvend i Vestergade i København.

1506    Helene Margrethe Bruun, ugift i Rådhusstræde i København, der døde 22.4.1763, 1764 no.66, opslag 227.
0) forældre Andreas Bruun, prokurator, død [begravet København Helliggejst 23.2.1737] og Karen Christensdatter Drachardt, [begravet København Helliggejst 26.5.1750].
1) morbror Peder Christensen Drachardt, død uden børn
2) morbror Christen Christensen Drachardt, præst i Skellerup og Ellinge, død [18.2.1743], uden børn
3) moster Helene Christensdatter Drachardt, [begravet København Frue 3.5.1724], var g.m. Gerhard Langemark, degn i Kongsted, i hans andet ægteskab. 1B:
a Christen Langemark, død uden børn
4) morbror Bjørn Christensen Drachardt, præst i Ulfborg og Råsted, [skifte Ulfborg herred gejstlig 26.4.1742 lbnr.74], var g.m. Margrethe Bendixdatter Kopp, skifte Ulfborg herred gejstlig 26.3.1721 lbnr.43]. 4B:
a Christen Bjørnsen Drachardt, næsten 50 år gammel, student, i Idum præstegård
b Lucretia Bjørnsdatter Drachardt g.m. Johannes Plenge, præst i Tersløse og Skellebjerg
c Cathrine Margrethe Bjørnsdatter Drachardt 40, på Lindtorp [i Asp sogn]
d Mette Helene Bjørnsdatter Drachardt, var g.m. Hans Mathias [Jørgensen] Lund, præst i Ølby, Asp og Fovsing. 4B:
1 Jørgen Lund, student i København
2 Bjørn Christen Lund, informator i Vajsenhuset i København
3 Mette Kirstine Lund i Ølby præstegård
4 Dorthe Margrethe Lund g.m. Christen Krarup, præst i Ølby, Asp og Fovsing
5) morbror Laurids [Christensen] Drachardt, skifte Skælskør 16.9.1722 lbnr.138, var g.m. Maren Christensdatter Højstrup, skifte 4.2.1733 lbnr.180. B:
a Christen Lauridsen Drachardt, præst på Grønland, nu i Herrnhut
b Ellen Marie Lauridsdatter Drachardt, enke efter Christian Pedersen Brysting, købmand i Stege
c Maren Lauridsdatter Drachardt g.m. Peder Flyche på Ferritslevgård [i Rolsted sogn] på Fyn.
Uddrag af Skælskør skifteprotokol 1716-1736
180 Maren Christensdatter Højstrup i Skælskør. 4.2.1733, fol.417, næste protokol fol.37.
Enke efter Laurids Christensen Drachardt, [skifte 16.9.1722 lbnr.138]. B:
1) Christen Lauridsen Drachardt 23, student
2) Peder Lauridsen Drachardt 20, der døde 10.6.1735 i Næstved og er der begravet. Skifte Skælskør 5.11.1735
3) Ellen Marie Lauridsdatter Drachardt 19, hos fasters mand Andreas Bruun, prokurator i København
4) Maren Lauridsdatter Drachardt 11.
FM:
1 morbror Niels Christensen Højstrup
2 morbror Peder Christensen Højstrup.
Uddrag af Vester Flakkebjerg gejstlig skifteprotokol
164    Elene Pedersdatter i Høve præstegård. 21.6.1689, side 223.
E: Christen Lauridsen [Drachardt], præst i Høve og Flakkebjerg. B:
1) Peder Christensen10
2) Bjørn Christensen 8
3) Christen Christensen 6
4) Karen Christensdatter 4
5) Laurids Christensen 2
6) Lene Christensdatter 2 mdr.
Afdøde døde 15.12.1688.
Uddrag af Vester Flakkebjerg gejstlig skifteprotokol
165    Christen Lauridsen Drachardt, præst i Høve og Flakkebjerg. 2.9.1704, side 363.
E: Lucretia Malsteen. LV: Bertel Christoffersen, herredsfoged i Vester Flakkebjerg herred.
Første ægteskab med [Elene Pedersdatter, skifte 21.6.1689 lbnr.164]. B:
1) Bjørn Christensen Drachardt 24, student
2) Christen Christensen Drachardt 23, student
3) Karen Christensdatter Drachardt 20
4) Laurids Christensen Drachardt 19
5) Lene Christensdatter Drachardt 16.
Uddrag af Alsted herred gejstlig skifteprotokol 1759-1814
4 Christian [Gerhardsen] Langemach, kaldet til præst i Munke Bjergby og Bromme. 1.9.1757, fol.9B.
Forlovet med Anne Marie Jensdatter. A:
0) forældre [Gerhard Hieronymus Langemach, degn i Kongsted i Fakse herred, død 12.2.1723 og Helene Drachardt, død København Frue 3.5.1724]
1) bror [Johan Otto] Langemach, degn i Svallerup, [død 3.5.1744]. E: Maren [Jensdatter Sinding]. 1B:
a Johanne Margrethe Langemach.
FM:
1 født værge Claus [Frandsen] Reenberg, præst i Stigs Bjergby og Mørke
2 søskendebarn Thomas Terkildsen på Tersløsegård.
Afdøde døde 26.8.1757 i Jyderup præstegård.

1507    Anne Marie Schiønning i Adelgade i København, der døde 19.4.1763, 1764 no.68, opslag 385.
Enke efter Thomas Bjørnholm, porcelænshandler. B:
1) Johanne Marie Thomasdatter 10
2) Anne Cathrine Thomasdatter 7
3) Jacob Thomsen 4.
FM: Jørgen Schiønning, vrager.

1508    Maren Nikolajsdatter i Dronningens Tværgade i København. 28.6.1763, 1764 no.69, opslag 493.
Enke efter Niels Mikkelsen Mørch, brændevinsbrænder.
Testamente 20.11.1756 suppleret af hendes testamente af 15.12.1762.
Hans A:
1) bror Jens Mikkelsen, brændevinsbrænder, skifte 19.9.1753, var g.m. Ingeborg Bentsdatter. B:
a Mikkel Jensen16, død uden børn
b Anne Cathrine Jensdatter 15, nu g.m. Jacob Glose
c Karen Jensdatter 14, død 10.3.1759, var g.m. Henrik Eriksen, øltapper, skifte 28.3.1759. 5B:
1 Marie Henriksdatter 23
2 Margrethe Henriksdatter 16
3 Ingeborg Henriksdatter 12
4 Jens Henriksen 11
5 Børge Henriksen 8
d Niels Jensen 8.
(Alder i 1759).
Hendes A:
1) Christen Mikkelsen, brændevinsbrænder g.m. Kirsten Madsdatters B:
a Dorthe Cathrine Mikkelsdatter 12.

1509    Frederikke Louise Wendorph i Åbenrå i København, der døde 10.10.1763, 1764 no.70, opslag 618.
Enke efter Niels Borup, købmand. B:
1) Claudiane Margrethe Nielsdatter Borup 13
2) Claus Wendorph Borup 12
3) Anne Marie Nielsdatter Borup 10
4) Ingeborg Frederikke Nielsdatter Borup 9
5) Therese Nielsdatter Borup 3.
FM: Niels Christensen Stouby g.m. faster Anne Andersdatter Borup.

1510    Christian Frederik Becher, vintappersvend i Holmens Kanal nr.17 i København. 28.3.1764, 1764 no.71, opslag 2.
A:
1) bror Ferdinand Anton Becher 25, vintappersvend
2) halvbror Hans Jochumsen Christian Becher 11
3) halvbror Hans Lau Christian Becher 9.
Afdøde har arv efter:
1 far Michael Hansen Becher, overvisitør, samfrændeskifte 10.2.1761 i København Borgret
2 mor Marie Anne Brinkmann, skifte sluttet 21.6.1751
3 mormor Louise Rosette, skifte sluttet 31.8.1757, enke efter Henrik Brinkmann, hof-dansemester.

1511    Peder Berg, renovationsbetjent i Laksegade i København. 28.4.1764, 1764 no.72, opslag 29.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 26.4.1764.

1512    Johanne Marie Møller i Helsingørgade i København. 5.9.1763m 1764 no.73, opslag 46.
E: Rasmus Leipzig, skrædder og strømpevæver i Randers. B:
5) Mette Marie Rasmusdatter 12
6) Cathrine Rasmusdatter 10
7) Hans Mathias Rasmussen 8.
Af første ægteskab B:
1) Marie Elisabeth g.m. Nikolaj Hallensen
2) Sofie Hedvig Martine 25
3) Johan Sigismund Maximilianus 19
4) Dorthe Magdalene 15.

1513    Jens Poulsen Friis, garver i Gothersgade i København. 1.3.1763, 1764 no.74, opslag 55.
Enkemand efter Cathrine Brochmann. B:
1) Johanne Marie Friis
2) Poul Friis 15
3) Johan Christoffer Friis 14
4) Sara Marie Friis 12.

1514    Aksel Klim i København. Skifte sluttet 21.8.1764, 1764 no.75, opslag 69.
Afdøde døde i Skagen, hvor skiftet blev forrettet.

1515    Niels Sørensen Møller, murersvend i Toldbodgade i København. 8.4.1764, 1764 no.76, opslag 71.
E: Anne Sofie. B:
2) Louise Nielsdatter 11
3) Christian Nielsen 9.
FM: Iver Olufsen Lyngs, skibstømrer.
Første ægteskab med Kirsten Andersdatter. B:
1) Rebekka Nielsdatter g.m. Anders Pedersen, skibstømrer på Holmen.
Afdøde døde 7.4.1764.

1516    Hans Hjort, spækhøker på hjørnet af Adelgade og Dronningens Tværgade i København. 9.5.1764, 1764 no.77, opslag 93.
Arvinger angives ikke.

1517    Jens Lauridsen Begtrup, bouteillerer i Det almindelige Handelskompagni. Skifte i København 5.7.1763, 1764 no.78, opslag 114.
A:
1) mor Gertrud Pedersdatter, nu g.m. Mads Andersen Kærsgaard i Begtrup i Vistoft sogn
2) søster Elisabeth Lauridsdatter Begtrup, døbt Vistoft 24.6.1736
3) bror Peder Lauridsen Begtrup, døbt Vistoft 15.3.1739
4) bror Hans Lauridsen Begtrup, døbt Vistoft 23.4.1741
5) søster Ingeborg Lauridsdatter Begtrup, døvt Vistoft 2.5.1745, nu g.m. Niels Nielsen Eg i Vistoft sogn.
Arv efter afdødes far Laurids Jensen i Begtrup, [begravet Vistoft 19.2.1755], skifte Isgård gods, side 642.
Afdøde døde 30.8.1761 på rejse til Vestindien.
[Afdødes mor var datter af Peder Jørgensen, degn i Vistoft, skifte Mols herred gejstlig 18.2.1740 lbnr.29 og Birthe Andersdatter Boes].

1518    Margrethe Fuchs, ugift i Kompagnistræde i København. 19.10.1763, 1764 no.79, opslag 138.
A:
1) søster, død, var g.m. Helholm. 1B:
a Elsebeth Helholm, død 12.12.1751. E: Ernst Melchior Leschly, tolder i Frederiksstad i Norge. 2B:
1 Hans Leschly, født 12.12.1751
2 Sabine Vilhelmine Leschly, der døde 17.3.1764.

1519    Bjørn Andersen, spækhøker ved Vestervold i København, der døde 4.3.1764, 1764 no.80, opslag 169.
Enkemand efter Anne Mathiasdatter.
Testamente af 10.3.1760.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Bjørnsdatter, død, var g.m. Niels Pedersen, toldkontrollør. 4B:
a Marie Eleonora Nielsdatter g.m. Anders Sørensen, murersvend
b Anne Johanne Nielsdatter g.m. Gunder Jacobsen i Kristiansand i Norge
c Birgitte Nielsdatter
d Louise Nielsdatter.

1520    Opbudsbo i København.21.5.1764, 1764 no.81, opslag 217.
Registrering af fallitbo hos Christoffer Ludvig Tornfeldt, guldsmedesvend på hjørnet af Store og Lille Grønnegade i København.

1521    Christian Sorterup, herbergsvært i København. 14.5.1763, 1764 no.82, opslag 233.
E: Anne Cathrine Marie Tønnesdatter. LV: Frederik Orlov. B:
3) Frederik Christian Sorterup 11
4) Tønnes Sorterup 9
5) Hans Nikolaj Sorterup, død 23.9.1763
6) Christian Markus Sorterup, født 12.9.1763, død 23.9.1764.
Af første ægteskab B:
1) Birgitte Sorterup 18
2) Jørgen Christian Sorterup 14.
FM: Jens Brochmann Hornemann, hørkræmmer.
Desuden nævnes Jørgen Mathias Sorterup, farver.

1522    Sidse Olufsdatter i Gothersgade i København. 29.6.1763, 1764 no.83, opslag 248.
E: Peder Blantzius, lysestøber.
Uden ægteskab B:
1) Frederik Ulrik Eberhardt.
Desuden nævnes:
1) hendes søster Elisabeth Olufsdatter g.m. Mathias West, købmand i København
2) hendes bror Mads Olufsen i Jylland, død, 3B:
a Oluf Madsen 19, på Samsø
b Marie Madsdatter 18
c Anne Madsdatter 13
og
3) hans far Peder Blantzius, parykmager i København, skifte 21.8.1730. 4B:
a Peder Blantzius som er enkemanden
b Anders Blantzius, guldsmedesvend, begravet Horsens 6.2.1754, [skifte Horsens 18.6.1755 lbnr.1138]
c Mogens Blantzius, kobbersmed, gift 27.10.1755, 28 år gammel og derefter optaget i militæret
d Birthe Cathrine Blantzius, skifte 18.8.1742. E: Bendix Jensen Borreby, brygger. 1B:
a Jens bendixen Borreby 9 (alder i 1742).

1523    Jens Ibsen Trøstrup i København. Skifte sluttet 18.9.1764, 1764 no.84, opslag 29.
A:
1) mor Maren Sørensdatter, enke efter Hans Jacob Tofte
2) søster Anne Christine Trøstrup, død. E: M. Grejer, oplagsskriver. 2B:
a Maren Holman
b Maren Kirstine Drejer
3) halvsøster Inger Tofte g.m. Juul, sølvpop.

1524    Filip Becher, skrædder i Skvaldergården i København. 20.1.1764, 1764 no.85, opslag 31.
Enkemand efter Magdalene Henriksdatter.
Testamente af 28.5.1737. A:
1) Landorph
2) søskendebarn Else Mikkelsdatter, [skifte København Borgret. Skiftebreve 24.2.1764 lbnr.291]
3) Rise [Due] g.m. Johan Christian Franck, hoboist
4) Elisabeth Sofie Kissel, datter af bogtrykker Kissel
5) Hans Hansen, skibstømrer på Holmen
6) Kirsten [Pedersdatter Bruun] g.m. [Johan David] Busbach
7) Rise [Nielsdatter] g.m. [Johan Georg] Knuth, [skrædder i København]
8) Dorthe [Nielsdatter] g.m. Peder Nielsen, [bukseskrædder i København]
9) Lykke Pedersdatter [Bruun g.m. Gudmand Thorsen, væver i Guldhuset i København].

1525    Christian Lime, forrige proprietær, i Admiralgade i København. 1.3.1764, 1764 no.86, opslag 80.
Arvinger angives ikke dog nævnes:
1) Christian Hirznach, student, som beslægtet.

1526    Johanne Jacobsdatter i Lille Regnegade i København, der døde 28.2.1763, 1764 no.87, opslag 94.
E: Hofman Peter, soldat i Tyskland. A:
1) søster Margrethe Jacobsdatter, enke efter Niels Olufsen i Bergen ved svoger Johan Henrik Kyhn sst.
2) søster Anne Jacobsdatter g.m. Hans Kleppe, begge døde. 1B:
a Jacob Hansen Kleppe i Holland
3) søster Ingeborg Jacobsdatter g.m. Sivert Antonsen, begge døde. 2B:
a Ingeborg Sivertsdatter, enke efter Niels Johansen, slagter i Bergen
b Alhed Sivertsdatter g.m. Michael Knudsen, arbejdsmand i Bergen.

1527    Ingeborg Hansdatter i Borgergade i København, der døde 5.5.1763, 1764 no.88, opslag 158.
Enke efter Niels Olufsen Vindekilde, klejnsmed.
Hans A:
1) far Oluf Knudsen, enkemand, handskemager i Asnæs på Dragsholm gods, tidligere i Vindekilde i Vallekilde sogn. Hans første ægteskab med Maren Rasmusdatter.
Hendes A:
1) bror Bent Hansen, brændevinsbrænder i København
2) bror Andreas Hansen, glarmester i Altona
3) bror Peder Hansen, fuldmægtig på Kongens Mønt.
Desuden nævnes afdødes mands bror Jens Olufsen Vindekilde i Bernburg.
Afdødes mand blev døbt i Hørve kirke 18.3.1816.
Afdøde havde skøde af 29.11.1762 på en gravplads på Nikolaj Kirke assistentkirkegård i Borgergade.

1528    Carl August Thilo i Åbenrå i København. 4.12.1763, 1764 no.89, opslag 2.
E: Anne Marie Lassen. LV: enkens far.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 3.12.1763 i Høsterkøb Kro i Birkerød sogn og blev begravet Birkerød 9.12.1763.

1529    Kirsten Jesdatter Skærbæk på Nørre Landevej på Nørrebro i København. 27.1.1764, 1764 no.90, opslag 62.
Enke efter Johan Melchior Engelbrecht, værtshusholder. B:
1) Marie Elisabeth Johansdatter 17
2) Jacob Johansen 13.
FM:
1 Poul Nygaard, brændevinsbrænder
2 Jens Ravn, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 12.6.1762.

1530    Jesper Ibsen, arbejdskarl i Lavendelstræde i København. 25.6.1764, 1764 no.91, opslag 148.
Arvinger angives ikke.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet.

1531    Jacob Ibsen, isenkræmmer på hjørnet af Vandkunsten og Kalvebog Kanal i København. 18.6.1764, 1764 no.92.
Arvinger angives ikke.

1532    Opbudsbo i København. 22.6.1759, 1764 no.93, opslag 503.
Registrering af fallitbo hos Peder Sønnichsen Holm, stadskaptajn i Nørregade i København.

1533    Opbudsbo i København. 3.1.1764, 1764 no.94, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Jean Jacob Douilhach, fabrikant på Kongens Nytorv i København.

1534    Christen Christensen Gedsted i Vognmagergade i København. 10.1.1764, 1764 no.95, opslag 60.
A:
0) forældre Christen Lauridsen og Maren Christensdatter i Gedsted i Rinds herred i Hald amt på Restrup gods, begge døde
1) bror Mathias Christensen Gedsted, skomager i Viborg, [skifte Viborg 11.5.1757 lbnr.959], var g.m. Birgitte Andersdatter [Klinge] nu g.m. Oluf Christoffersen Møller, skomager i Viborg. 1B:
a Mette Kirstine Gedsted 8
2) søster Maren Christensdatter g.m. Søren Mørch, i Gedsted på Restrup gods.

1535    Hans Jørgensen Birch, skrædder i Antonistræde i København, der døde 18.1.1764, 1764 no.96, opslag 139.
E: Maren Jacobsdatter, separeret. LV: Oluf Brasch. B:
1) Kirsten Hansdatter Birch 15.
FM: Knud Jørgensen Birch, parykmager.
Desuden nævnes afdødes bror Laurids Jørgensen Birch.

1536    Jacob Rasmussen Knie, styrmand i København. Skifte sluttet 30.10.1764, 1764 no.97, opslag 150.
A:
1) mor Anne, enke efter Rasmus Knie, skibskaptajn
2) søster Anne Rasmusdatter g.m. Jacob Randers, styrmand
3) søster Karen Rasmusdatter g.m. Jens Hansen Staarup, klejnsmed
4) søster Kirsten Rasmusdatter g.m. Peder Surballe, skipper.

1537    Rudolf Christian Trans, skrædder på Kultorvet i København, der døde 20.11.1762, 1764 no.98, opslag 152.
E: Ulvig. B:
1) Margrethe Sofie Trans g.m. Hieronymus Joachim Pochenthal
2) Marie Trans, død, var g.m. Andreas Rasch. 1B:
a Rudolf Christian Rasch 6.

1538    Johan Valentin Knabe, kræmmer i Overgaden oven Vandet på Christianshavn. 21.1.1764, 1764 no.99, opslag 230.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.1.1764.

1539    Andreas Holst, lærredshandler i Store Helliggejststræde i København. 23.4.1764, 1764 no.100, opslag 252.
B:
1) Marie Holst g.m. Carl Christian Schrøder, lærredshandler
2) Anne Sofie Holst. enke efter Raklev Gramberg
3) Andrea Holst g.m. Christian Thøger Rosenberg, urtekræmmer
4) Anneke Holst g.m. Ejler Schiøler, begge døde. 2B:
a Mette Sofie Schiøler g.m. Herman Zachariassen, skrædder i Holbæk
b Kirstine Margrethe Schiøler 11.

1540    Joen Schmidt, silkefarver i Store Kongensgade i København, der døde 3.4.1759, 1764 no.101, opslag 274.
Afdøde var forlovet med Marie Font, nu i London.
Arvinger angives ikke.

1541    Birgitte Gabrielsdatter ved Nyhavns Kanal i København. 8.5.1763, 1764 no.102, opslag 2.
Enke efter Peder Pedersen Genner, skibskaptajn.
Testamente af 2.3.1751.
Hans A:
1) bror Bertram Pedersen i Øster Løgum i Åbenrå amt
2) bror Niels Pedersen i Genner i Øster Løgum sogn.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes Andreas Kolstrup, der er beslægtet med afdødes mand.

1542    Kirsten Poulsdatter ved Nyhavns Kanal i København. 18.5.1764, 1764 no.103.
Enke efter Niels Hansen Bornholm. B:
1) Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Jensen Pihl, skipper
2) Christen Nielsen, koffardimatros.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1543    Opbudsbo i København. 19.4.1762, 1764 no.104, opslag 192.
Registrering af fallitbo hos Christian Mathias Breslau, bager i Vingårdstræde i København.
Desuden nævnes:
1 hans svigerfar Hans Pihl
2 hans søn Hans Breslau, bagersvend
3) hans søn Mathias Breslau, bagersvend.

1544    Opbudsbo i København. 19.4.1762, 1764 no.105, opslag 493.
Registrering af fallitbo hos Hans Pihl i Vingårdstræde i København.
Desuden nævnes:
1 hans svigersøn Christian Mathias Breslau, bager.

1545    Peder Pedersen Holm, spækhøker i Adelgade i København, dfer døde 2.2.1763, 1764 no.106, opslag 669.
Enkemand efter Mette Pedersdatter. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Erik Berth, skomager
2) Mette Pedersdatter 18
3) Anne Pedersdatter 13
4) Niels Pedersen 12.
FM: Christen Pedersen Skelund.

1546    Peder Olufsen Møller, skibstømrer i Store Torvegade på Christianshavn. 23.4.1764, 1764 no.107, opslag 2.
Enkemand efter Gertrud Nielsdatter. B:
1) Oluf Pedersen Møller 17.
Afdøde døde 22.4.1764.

1547    Rasmus Didriksen, styrmand i København. Skifte sluttet 27.11.1764, 1764 no.108.
E: Dorthe Kuhlmann. LV: Rudolf Henrik Grøn.
Arvinger angives ikke.

1548    Georg Frederik Andreassen, dugmager i København. 14.6.1764, 1764 no.109, opslag 18.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 7.5.1764 på rejse til Lübeck og er begravet i Travemünde.

1549    Sønne Peder Holm, brygger i Stutterigade i København, der døde 10.2.1762, 1764 no.110, opslag 28.
B:
1) Christen Pedersen Holm, brygger, der lever, men hvis bo er fallit hvor dennes søn indsættes som enearving. B:
a Christen Pedersen Holm 12.
FM: Peder Lange, brygger.

1550    Christen Christensen Agerbæk, arbejdsmand i Frederiksborggade ved Nørreport i København. 30.5.1763, 1764 no.111.
Arvinger kendes ikke.

1551    Opbudsbo i København. 25.8.1763, 1764 no.112, opslag 111.
Registrering af fallitbo hos Frederik Vilhelm Køster, urtekræmmer i Vimmelskaftet i København.
Desuden nævnes hans stedfar Magnus Magnussen.

1552    Mads Kiel, slagtersvend i Kompagnistræde i København. 31.3.1764, 1764 no.113, opslag 2.
A:
1) far Mads Kiel, fisker i Rendsborg, g.m. hans mor Cathrine Wilchen.
Afdøde blev begravet i København Sankt Petri 2.4.1764.

1553    Martha Lund, ugift tjenestepige i Laksegade i København, der døde 23.8.1764, 1764 no.114.
Arvinger angives ikke.

1554    Lucie Olufsdatter i Sankt Gertrudstræde i København. 22.6.1764, 1764 no.115.
Enke efter Niels Andersen vægter.
Arvinger angives ikke.

1555    Opbudsbo i København. 13.9.1764, 1764 no.116, opslag 48.
Registrering af fallitbo hos Morten Mortensen, vognmand i Tornebuskegade i København.

1556    Christian Frederik Lemvig i København. Skifte sluttet 11.1.1764, 1764 no.117.
Arvinger angives ikke.

1557    Albert Sørensen Laasby, købmand i Studiestræde i København, der døde 23.4.1764, 1764 no.118.
E:Anne Ibsdatter.
Arvinger angives ikke, dog nævnes
1 afdødes søskendebarn Jens Laasby
2 afdødes steddatter Anne Dorthe Jensdatter g.m. Conrad Iversen.

1558    Maren Andersdatter i Store Fiolstræde i København. 21.7.1764, 1764 no.119, opslag 111.
Enke efter Christen Olufsen, tømrer.
Bevilling til uskiftet bo af 9.2.1759.
B:
1) Ingeborg Christensdatter 35
2) Anne Marie Christensdatter 30
3) Andreas Christensen, murer, uvist hvor
4) Søren Christensen 23, murersvend på Hirschholm.

1559    Daniel Yttersted, skibsdreng i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 20.10.17764, 1764 no.120.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.8.1763 på rejse til Kina.

1560    Mette Christensdatter i Antonistræde i København. 7.5.1763, 1764 no.121.
Enke efter Niels Riis, blytækker. A:
1) bror Laurids Hasselriis, blytækker
2) søster Anne Christensdatter, enke efter Friberg, rebslager
3) bror Peder Hasselriis, skomager.
Afdøde døde 6.5.1763.

1561    Eleonora Kirstine Bentsdatter i København. Skifte sluttet 31.12.1764, 1764 no.122.
Enke efter Peder Jacobsen. B:
1) Anne Eleonora Pedersdatter g.m. Peder Kolberg, skomager
2) Sofie Amalie Pedersdatter g.m. Jens Hvalsø, skrædder
3) Elisabeth Cathrine Pedersdatter g.m. Peder Andersen Dahl, proviantskriver, begge døde. 2B:
a Bent Pedersen 17
b Eleonora Marie Pedersdatter.

1562    Andreas Mogensen i Laksegade i København. 12.11.1763, 1764 no.123, opslag 265.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 5.11.1763 på rejse ved Bornholm.

1563    Kirsten Børgesdatter Bjørn i København. 20.3.1764, 1764 no.124, opslag 279.
E: Peder Stub, flagdugsfabrikant.
Første ægteskab med Mentz. B:
1) Marie Kirstine Mentz, [skifte Københavns Hofret. Konceptskifte 28.2.1752 lbnr.158], var g.m. [Alexander] Woisolofsky. B:
a Christian Frederik Woisolofsky på Tåsinge
b Anne Marie Woisolofsky i København
c Charlotte Christine Woisolofsky g.m. Simon Pedersen Rise, præst [i Landet] på Tåsinge
d Malene Woisolofsky, uvist hvor.
Andet ægteskab med [Henrik] Henckel. B:
2) Helene [Johanne Henriksdatter] Henchel, [skifte Horsens 20.10.1762 lbnr.1271], var g.m. Thomas Mavor (Mavors), byfoged [i Horsens, skifte Horsens 2.6.1745 lbnr.1004]. B:
d Thomasia Mavor g.m. Theophilus Lahn, uvist hvor
b Johan Corfitz Mavor, fabrikant i København
c Rudolf Mavor, apotekersvend i Christiania
d Christian Ludvig Mavor 19

1564    Marie Hansdatter i Gammelmønt i København, der døde 29.3.1764, 1764 no.125, opslag 286.
E: Hans Jørgen Flint, i udlandet i engelsk tjeneste.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes hans datter af første ægteskab B:
1) Anne Marie Flint 10.

1565    Diderikke Düsseldorf i København. Skifte sluttet 31.12.1764, 1764 no.126, opslag 358.
Enke efter Aage Busch, bager.
Testamente af 3.5.1757.
Af første ægteskab B:
1) Gundel Marie Bodilsdatter [formentlig fejl for Gundel Marie Pedersdatter, skifte København samfrændeskifte 11.3.1757 lbnr.93]. E: Henrik Carstensen Højer. 2B:
a Aage Henrik Højer 24
b Birgitte Højer 19.
(Store dele af skiftet er ulæseligt).

1566    Frederikke Amalie Kindscher i Königsberg. Skifte København 17.6.1764, 1764 no.127, opslag 351.
Enke efter Gemnichen.
Testamente af 22.7.1757. A:
1) hendes yngste bror Immanuel Constantin Kindscher, født i Brandenburg, død i København. Første ægteskab med Helene Kirstine Rolfin. B:
a Charlotte Louise Kindscher, født 3.2.1731
b Eleonora Sofie Kindscher, født 12.10.1732
c Christian Frederik Kindscher, født 26.5.1734, bagersvend i København
d Johan Vilhelm Kindscher, født 8.1.1736, i København.
Immanuel Constantin Kindschers andet ægteskab med Anne Christine Leopold, der endnu lever i København. B:
e Carl Frederik Kindscher, født 17.10.1745, i guldarbejderlære i København
f Helene Christine Kindscher, født 26.7.1750
g Frederikke Amalie Kindscher, født 21.3.1754.
FM: Peder Rudolf Wandeler, professor medicinæ i København.
Afdøde tilhørte den reformerte kirke og [nogen af børnene er døbt i København tysk Reformerte Kirke].

1567    Rasmus Nielsen Rolf, bådsmand i Overgaden oven Vandet på Christianshavn. 4.7.1764, 1764 no.128, opslag 405.
A:
1) bror Henrik Nielsen, skomager, død. E: Karen Hermansdatter, nu g.m. Hans From, skomager. 2B:
a Niels Henriksen 11
b Anne Marie Henriksdatter 10
2) søster Martha Cathrine Nielsdatter g.m. Johannes Sivertsen, tømrer på Holmen
3) søster Cathrine Nielsdatter, enke efter Joen Eriksen Lund, styrmand.

1568    Mathias Knudsen, underkirurg i Det almindelige Handelskompagni. 31.7.1764, 1764 no.129, opslag 423.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 4.9.1763 på rejse til Vestindien.

1569    Jørgen Møller, skibskok i Det almindelige Handelskompagni. 31.7.1764, 1764 no.130, opslag 433.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på rejse til Vestindien.

1570    Jens Andersen Lustig, koffardimatros ved Nyhavns Kanal i København. 1.8.1764, 1764 no.131, opslag 435.
Arvinger angives ikke.

1571    Samuel Keilhau, skomager i København. Skifte sluttet 31.12.1764, 1764 no.132, opslag 444.
E: Johanne Johansdatter.
Af første ægteskab B:
1) Balthazar Samuelsen Keilhau, præst [i Horst] i Holsten, død [6.12.1763]. E: Christiane Sofie Magdalene David. 2B:
a Christian Vilhelm Keilhau 6
b [Johan] David Bertram Keilhau 2.
FM: Frederik Ludvig David, skildrer i København
2) Anne Samuelsdatter Keilhau g.m. Hassing, bager i Itzeho.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1765
1572    Niels Jensen Noer, skipper ved Nyhavns kanal i København.
24.11.1763, 1765 no.1, opslag 2.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Anne Elisabeth Nielsdatter 3.
FM: Johannes Jensen Noer, skipper.
Afdøde døde 12.9.1763.

1573    Dorthe Hulegaard på Gråbrødretorv i København. 26.9.1764, 1765 no.2, opslag 20.
E: Andreas Neerup, fuldmægtig. B:
1) Arent Andreassen Neerup 3.
FM: morbror Mathias Hulegaard.
Afdøde var datter af Arent Hulegaard, forpagter på Gjeddesdal [i Greve sogn], tidligere forpagter på Cathrinebjerg [i Sengeløse sogn].
Afdøde, der døde 11.7.1764, blev begravet 14.7.1764 på Helliggejst kirkegård.

1574    Frands Mühlhausen i København. 22.2.1764, 1765 no.3, opslag 47.
Enkemand efter [Dorthe Hansdatter Pflug, begravet København Petri 8.10.1743]. B:
1) Gottschalck Mühlhausen, doktor, [begravet København Petri 22.9.1759. E: Sara Hendrine Lambrecht]. 4B:
a Sara Dorthe Mühlhausen 21
b Hendrine Mühlhausen 16
c Frederikke Louise Mühlhausen 15
d Carl Henrik Mühlhausen 13.
FM: Just Carl Lambrecht.
Litteratur: Helstatens skarprettere - og deres skiftende ægteskabsforbindelser i 1600- og 1700-tallet af Egill Snorrason i: Personalhistorisk Tidsskrift 1994 side 166-215. Heri side 190 Frands Mühlhausen.

1575    Johan Ludvig Schmidt, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 9.10.1764, 1765 no.4, opslag 51.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 12.3.1763 på rejse til Kina.

1576    Johanne Marie Heussel i Adelgade i København, der døde 9.11.1762, 1765 no.5, opslag 62.
Enke efter Conrad Neumann, marketender. B:
1) Margrethe Neumann g.m. Johan Georg Dørfler, sværdfeger.
Desuden nævnes afdøde søster Madam Zuber.
Afdøde var forlovet med Johan Daniel Jæger, farversvend.
(Store dele af skiftet er svagt og ulæseligt).

1577    Opbudsbo i København. 9.12.1762, 1765 no.6, opslag 252.
Registrering af fallitbo hos Herman Lorents Pipgras, urtekræmmer på Amagertorv i København, der døde. E: Maren.

1578    Ulrik Hansen, kahytskok i København. Skifte sluttet 5.2.1765, 1765 no.7, opslag 143.
E: Johanne Christine Heller (Helder). B:
1) Hans Ulrik Hansen 16½
2) Michael Ulrik Hansen 9
3) Ulrik Hansen.
FM: Ammund Hansen, kvartermester.
Desuden nævnes Peder Christian Helder.

1579    Anne Marie Lorentsdatter i Vognmagergade i København, der døde 3.10.1764, 1765 no.8, opslag 146.
Enke efter Hans Carstensen Bech, bødker, skifte sluttet 24.5.1757.
Af afdødes første ægteskab B:
1) Inger Marie Nielsdatter, død. E: Frederik Henrik Schiøtt. 1B:
a Anne Margrethe Schiøtt 13.

1580    Mogens Begtrup, håndskriver og sekretær i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 2.10.1764, 1765 no.9, opslag 2.
A:
1) far Laurids Christensen Begtrup, egn i Odder og Tvenstrup, boende i Tuesmølle i Odder ved svoger Arent Prytz i Dybensgade i København.

1581    Samuel Wrackers, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 9.10.1764, 1765 no.10, opslag 24.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde 4.3.1763 på rejse til Kina.

1582    Christian Christensen Borch, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 9.10.1764, 1765 no.11, opslag 36.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde 10.2.1763 på rejse til Kina.

1583    Hans Didrik Fæster, styrmand i Det asiatiske Kompagni, boende i Brøndstræde i København. Samfrændeskifte 25.3.1761, 1765 no. ses ikke, opslag 46.
E: Susanne Jørgensdatter. B:
1) Hans Didrik Fæster, født 20.4.1759
2) Anne Birgitte Fæster, født 8.5.1757.
FM:
1 farbror Henrik Fæster, brygger
2 Christian Sigfred Eller, klokker i Vor Frelser kirke på Christianshavn.
Skifte 15.1.1760 lbnr.1036 efter enkens forældre Anne Pedersdatter og Jørgen Clemensen i Dronningensgade på Christianshavn.

1584    Niels Hansen, bådsmand i København. Skifte sluttet 19.2.1765, 1765 no.12, opslag 50.
E:Maren Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

1585    Anne Cathrine Bager, ugift ved Vestervold i København. 19.11.1764, 1765 no.13, opslag 52.
A:
1) bror Helmut Leonhardt Bager, glarmester i Güstrow i Mechlenburg.
Afdøde havde arv efter sin moster Anne Margrethe, skifte 27.7.1762 lbnr.1470, enke efter Christian Gottschich, feldbereder.
Afdøde blev begravet i København Sankt Petri 22.11.1764.
Afdøde døde 18.11.1764.

1586    Anne Knudsdatter i Studiestræde i København. 3.5.1763, 1765 no.14, opslag 71.
Enke efter Jens Hansen Skive, skrædder.
Testamente af 20.10.1761.
Hans A:
0) forældre Hans Sørensen, skrædder i Skive, død 8.4.1729 og Else Cathrine Knudsdatter, død 12.4.1730
1) bror Laurids Hansen Skive, født i Skive 30.4.1699, arbejdskarl i Det kongelige Sølvkammer, [skifte København Borgret skiftebreve 23.8.1758 lbnr.114]. E: Else Marie [Christensdatter]. 5B:
a Hans Christian Skive 23
b Eva Cathrine Skive 20
c Else Cathrine Skive 18
d Mads Nikolaj Skive 16
e Dorthe Marie Skive 11
2) bror Christian Hansen Skive, født i Skive 3.8.1702, i Viborg Hospital, vanvittig
3) søster Marie Hansdatter, født i Skive 19.2.1704, død 28.3.1710
4) bror Knud Hansen Skive, født Skive 16.2.1706, skræddersvend
5) bror Peder Hansen, født i Skive 17.8.1710, død 22.4.1711
6) bror Søren Hansen Skive, født i Skive 5.5.1713, skrædder i Christiania i Norge
7) søster Anne Marie Hansdatter Skive, født i Skive 26.5.1719, g.m. Michael Olufsen Møller, navigatør i København.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke, dog nævnes hendes afdødes søsters mand Niels Hansen Ravn, øltapper.
Arv i boet efter Erik Andersen Winberg i Nebbelunde ved Rødby, der er brorsøn af afdøde mands mor.
Afdøde er født Skive 15.11.1700.

1587    Jørgen Frederiksen, øltapper i Gothersgade i København, der døde 21.10.1763, 1765 no.15, opslag 144.
Enkemand efter Anne Juliane.
Arvinger angives ikke, dog nævnes B:
1) Oluf Jørgensen i Guinea g.m. Birthe Margrete Andersdatter.

1588    Navn ses ikke på nettet. Dato ses ikke på nettet, 1765 no.16, opslag 229.
Afdøde og arvinger ses ikke på nettet, da begyndelsen af skiftet mangler på nettet.

1589    Anne Birgitte Rødling (Rødlind) i Toldbodgade i København. 22.8.1763, 71765 no.17, opslag 231.
Enke efter Troels Christensen Hoff, kommissionær, død 18.8.1763.
Testamente af 15.1.1760.
Hans A:
0) forældre Christen Troelsen Hoff, skomager i Larvik i Norge og Gurvig Klønne, begge døde
1) bror Jens Christensen Hoff, tobaksspinder i Frederiksstad i Norge
2) søster Pernille Christensdatter Hoff i Larvik
3) søster Barbara Christensdatter Hoff i Larvik.
Fars første ægteskab med Barbara Jacobsdatter.
4) halvsøster Anne Rap g.m. Christoffer Perbøl, tobakspinder i Larvik, begge døde. 3B:
a Maren Dorthe Perbøl g.m. Peder Blom i Frederikshald
b Frederikke Perbøl
c Niels Perbøl 23.
Hendes A:
1) bror Frands Henrik Rødling i Bragernes der farer til søs, tidligere gift i Drammen, hvor han har børn
2) søster Magdalene Cathrine Rødling i Øster Risør.
Arv i boet efter afdøde kones mormor Magdalene Cathrine Stuve g.m. Frands Henrik Edeler i Larvik, begge døde, der havde e arv efter hendes bror Peder Arvidsen. kommerceråd i København, skifte 28.3.1763 lbnr.1460.
Afdøde døde 21.8.1763.

1590    Peder Andersen, 4. vagt i København. Skifte sluttet 10.3.1763, 1765 no.18, opslag 363.
E: Anne Marie Viborg.
Arvinger angives ikke.

1591    Johan Lauridsen Schmidt, skibsdreng i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, 1765 no.19, opslag 365.
A:
0) forældre Laurids Schmidt, skrædder og Christiane Aabro, begge døde
1) søster Anne Marie Schmidt 17.
FM: Hans Nikolaj Nissen, rådstueskriver.

1592    Birthe Christensdatter i København. 5.3.1765, 1765 no.20, opslag 372.
Testamente af 11.11.1762.
A:
1) bror Bendix Christensen von Ulborg, kaptajn i Frederikshald i Norge
2) søster Kirsten Christensen i København, enke efter Johan Frederik Kohl, major.
Arv efter Rebekka Andersdatter, skifte 1.9.1761 lbnr.1481. Enke efter Laurids Lauridsen Volsgaard, brændevinsbrænder.

1593    Bertel Andersen Brinch, bouteillerer i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København sluttet 19.3.1765, 1765 no.21, opslag 379.
E: Cathrine.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes:
1 enkens mor Eva, efter Passe, kaptajn
2 enkens søster madam Bagge.

1594    Henrik Bjernet, skibskirurg på Kina, på hjørnet af Laksegade og Ulkegade i København. 31.10.1764, 1765 no.22.
A:
1) mor Sofie Grue, enke efter Christian Ulrik Bjernet, regimentsfeltskær i Frederikshald i Norge
2) søster Anne Marie Bjernet
3) søster Martha Margrethe Bjernet
4) søster Ellen Marie Bjernet, død, E: Peder Jørgensen Wielsgaard i Frederiksstad. 3B:
a Karen Margrethe Wielsgaard
b Dorthe Sofie Wielsgaard
c Ellen Marie Wielsgaard.
Afdøde blev døbt i Frederikshald 15.8.1722.

1595    Christian Nielsen Allant, styrmand i Overgaden oven Vandet på Christianshavn. 27.2.1764, 1765 no.23, opslag 444.
E: Geiria Jensdatter. B:
1) Michael Christian Christiansen 9.

1596    Sidse Marie Eliasdatter i Studiestræde i København. 13.11.1764, 1765 no.24, opslag 481.
Enke efter Peder Springer.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes afdødes mands søn Peder Pedersen Springer, soldat.

1597    Cornelius Dirch, sukkerkoger i Nørregade i København. 8.2.1764, 1765 no.25, opslag 497.
A:
1) bror Henrik Dirch, sukkermester.

1598    Gregers Eliassen Winther, kommissionær i Laksegade i København. 13.4.1765, 1765 no.26, opslag 512.
Arvinger angives ikke.

1599    Søren Didriksen Møller, snedkersvend i Studiestræde i København. 14.12.1764, 1765 no.27, opslag 2.
E: Margrethe Marie Jensdatter. B:
1) Jens Sørensen 16, kobbersmededreng
2) Sofie Sørensdatter 14.

1600    Inger Andersdatter Hald i København. 20.11.1764, 1765 no.28, opslag 18.
Enke efter Jens Rasmussen, brygger.
Testamente af 30.6.1759.
Hans arvinger arver 14046 rdl med fradrag til Nikolaj kirke på 300 rdl A:
1) Poul Christensen, der lever, arver 6873, var g.m. afdødes søster. Hans 2 B:
a Mette Regine Christensen 17, arver 3436 rdl
b Cathrine Sofie Christensen 11, arver 3436 rdl
2) Antoinette Marie Jørgensdatter, død. E: Christen Pedersen Holm, kandestøber i Næstved, der arver 6873 rdl. 1B:
a Gundel Anne Marie Christensdatter Holm 16.
Hendes arvinger arver 14046 rdl. A:
1) bror Peder Andersen Hald, der arver 7023 rdl
2) søster, død. E: Poul Christensen, arver 7023 rdl. 2 B:
a Mette Regine Christensen 17, arver 3511 rdl
b Cathrine Sofie Christensen 11, arver 3511 rdl.
Afdøde ejede et gravsted i Nikolaj kirkes store mellemste gang no.20.

1601    Bodil Jensdatter i Lavendelstræde i København. 15.9.1764, 1765 no.29, opslag 25.
Enke efter Laurids Nielsen Saravad, tømrersvend. B:
1) Christine Saravad g.m. Jens Christensen Bager
2) Anne Marie Saravad g.m. Andreas Lauridsen, tømrersvend
3) Sofie Christine Saravad 28
4) Anna Saravad 24.

1602    Elisabeth Rolfsdatter i Stenkulsgade ved Nyboder mod volden i København. 7.11.1764, 1765 no.30, opslag 58.
E: Jens Jensen Colding, spækhøker. B:
1) Birthe Jensdatter 16
2) Rolf Jensen 14, som faderen havde ladet arrestere på grund af ulydighed.
Afdøde døde for 3 mdr. siden.

1603    Cathrine Sommersdatter i Frederiksberggade i København, der døde 6.12.1764, 1765 no.31, opslag 90.
Uden ægteskab B:
1) Maren Rasmusdatter 29.

1604    Niels Lauridsen Birch i København. Skifte sluttet 23.7.1763, 1765 no.32, opslag 113.
E: Barbara Johansdatter Lepper. B:
1) Anne Marie Nielsdatter g.m. Laurids Christensen Arnborg, hosekræmmer
2) Søren Nielsen 26, matros
3) Sille Nielsdatter 20
4) Christian Nielsen 8.

1605    Henrik Rasch, stenhuggersvend i Åbenrå i København. 30.9.1764, 1765 no.33, opslag 117.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 29.9.1764.

1606    Dorthe Susanne Schiellerup (Schjelderup), ugift i Studiestræde i København. 27.11.1764, 1765 no.34, opslag 130.
A:
0) forældre [Jens Jensen Schiellerup, præst i Sorø, død 6.6.1709, og Thale Susanne Hansdatter Vandal, begravet Sorø 15.2.1736]
1) søster Inger Dorthe Schiellerup, enke efter Christensen, kommerceråd i Holbæk
2) søster Anne Cathrine Schjellerup i København, enke efter Johannes [Sørensen] Franck, [præst i Alsted og Fjenneslev, skifte sluttet 22.9.1739] ved datter Marie Susanne Franck g.m. Jens Ditlev Møller, farver i København
3) søster Anne Margrethe Schiellerup, var g.m. [Hans Sneedorff], begge døde. 1B:
a Jens Schiellerup Sneedorff, professor, [begravet København Holmen 9.6.1764]. E: Øllegaard Thestrup i Vartov Hospital. 4B:
1 Hans Christian Sneedorff 8
2 Frederik Sneedorff 6
3 Christian Sneedorff 3
4 Frands Sneedorff 2.
FM: Poul Egede, professor.

1607    Christian Rebiger, snedkersvend i Store Købmagergade i København. 13.12.1764, 1765 no.35, opslag 165.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 12.12.1764.

1608    Mathias Hansen Lange, skibsdreng i Asiatisk Kompagni. Skifte København sluttet 23.7.1765, 1765 no.36, opslag 19.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i Indien 31.5.1763.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1609    Samuel Busch, matros i Asiatisk Kompagni. Skifte København 12.2.1765, 1765 no.37, opslag 23.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i Indien 31.5.1763.

1610    Peder Lorents Steenberg, parykmager i Møntergade i København. 5.3.1763, 1765 no.38, opslag 28.
E: Abelone Poulsdatter. B:
1) Peder Pedersen 7
2) Lorents Pedersen 5.

1611    Johan Christoffer Ahrensbach, stenhuggersvend i Kattesundet i København, der døde 24.2.1765, 1765 no.39, opslag 75.
Enkemand efter Anne Margrethe Lauridsdatter.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes kones mor Anne Jensdatter, enke efter Laurids Lauridsen, rustvognskusk.

1612    Marie, 40 år gammel i Store Regnegade i København, der døde 3.2.1765, 1765 no.40, opslag 99.
E: Andreas Becher, musketer, der er fraskilt. B:
1) Johan Jørgen Becher 13.
FM: August Henrik Meyer, parykmager.
Afdøde havde ombragt sig selv.

1613    Jens Pedersen Visborg, tømrer i Sankt Gertrudstræde i København. 16.10.1757, 1765 no.41, opslag 116.
Arvinger angives ikke.

1614    Opbudsbo i København. 13.2.1765, 1765 no.42, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Jens Berg, urtekræmmer i Farvergade i København g.m. Marie.
(Konceptskifte lbnr.2775).

1615    Christian Vilhelm Hammer, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, 1765 no.51, opslag 39.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 3.9.1763 på rejse til Kina.

1616    Mogens Mogensen, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, 1765 no.50, opslag 48.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 2.1.1764 på rejse til Kina.

1617    Svend Knudsen Schmidt, opløber i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, 1765 no.49, opslag 56.
A:
1) mor Maren Pedersdatter i København Bredgade, enke efter Knud Svensen Schmidt.
Afdøde døde 23.9.1763 på rejse til Kina.

1618    Filip Kølichen, skoleholder i København. Skifte sluttet 27.8.1765, 1765 no.47, opslag 67.
E: Eleonora Kirstine Knudsdatter, nu g.m. Peder Nørager, vognmand.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde arv efter sin morbror Peder Mariager.

1619    Jens Hansen, slagter i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 13.8.1765, 1765 no.48, opslag 69.
A:
1) mor Anne Jespersdatter g.m. afdødes stedfar Hans Jacob March, savskærer på Holmen
2) halvbror Niels Hansen
3) halvsøster Anne Margrethe Hansdatter.
Afdødes far Hans Mortensen i Gammel Vartov i Gentofte, blev gift Gentofte 26.8.1736 med afdødes mor.
Afdøde, der blev døbt i Gentofte 5.8.1742, døde 12.1.1765 på rejse fra Kina.

1620    Frederik Christian Spiesmacher, skibsassistent i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 9.10.1764, 1765 no.46, opslag 83.
E: Sofie Charlotte i Dronningensgade på Christianshavn. LV: Iver Abel, prokurator. A:
0) forældre Johan Frederik Spiesmacher, præst i Mariakirken i Bergen, [død 18.5.1751] og Marie Eleonora Christiane Green, død.
1) søster Rebekka Christine Spiesmacher, født Bergen 9.10.1732, g.m. Johan David Behrens, klokker i Mariakirken i Bergen.
Fars andet ægteskab med Marie Sybille Renate von Berenfelt, nu g.m. Johan Didrik Sinning.
2) halvsøster Margrethe Marie Spiesmacher, født Bergen 24.9.1738
3) halvsøster Anne Christiane Spiesmacher, født Bergen 11.10.1739
4) halvbror Nikolaj Christian Spiesmacher, født Bergen 8.10.1740, skriverkarl i Rentekammeret
5) halvbror Anton Ludolf Spiesmacher, født Bergen 12.10.1741, under bouteillerer på Kinafarten.
Afdøde, der var født Bergen 14.5.1723, døde på rejse til Kina 27.8.1762.

1621    Asmus Steffen Holzfresser, vinhandler i Store Kongensgade i København. 3.5.1764, 1765 no.45, opslag 172.
A:
00) farfar Asmus Holzfresser i Barth i Pommern og Marie Schrøder, datter af Jørgen Schrøder, isenkræmmer i København
0) forældre Steffen Holzfresser, født 12.1.1682 i Barth i Pommern, død 2.2.1757, gift Næstved 1710 med Dorthe Elisabeth Cortnum, født Næstved 19.1.1676, død 23.8.1755 datter af Jacob Henrik Cortnum, [kirurg] i Næstved, [skifte Næstved 17.12.1716 lbnr.535], søn af Andreas Cortnum i Hannover og Elske Pedersen, datter af Pedersen i Holbæk, kongens ridefoged over Dragsholm len.
Moderens første ægteskab med Gothardt Hude. Ingen børn.
1) søster Else Marie Holzfresser, født 16.11.1710, døbt i Næsteved Sankt Peder,
død 8.5.1737, skifte 2.4.1739, var g.m. Henning Knudsen, tobakshandler i Langebrogade på Christianshavn. 2B:
a Dorthe Elisabeth Henningsdatter Knudsen, født 1733, død i Reval 27.12.1750
b Birthe Cathrine Henningsdatter Knudsen, døbt København Vor Frelser 17.9.1735, gift København i Den Herre Zebaot Kirke 3.10.1764 med Johan Tobias Turch
2) søster Anne Margrethe Holzfresser, født 29.3.1713, døbt Næstved Sankt Morten, g.m. Johan Casper Kottmann, snedker i Reval i Livland
3) søster Vilhelmine Christiane Holzfresser, døbt København Helliggejst 31.10.1715, g.m. Johan Christian Løffler ved søn Johan Gottlieb Løffler, korporal
4) bror Steffen Holzfresser, født 2.9.1717, døbt i Holmens kirke, hørkræmmersvend, død i Hads herred, uden børn
5) bror Johan Henrik Holzfresser, født 7.7.1720 i Barth i Pommern, formentlig død i Ostindien uden børn
Desuden nævnes afdødes moster Marie Cortnum g.m. Gorenius Morbech.
Afdøde var født 27.7.1722 i Barth i Pommern.

1622    Mourids Ottesen Højer, vintapper i Langebrogade på Christianshavn. 9.9.1761, 1765 no.44, opslag 374.
E: Anne Christine Margrethe Møller. LV: William Essington, fabrikant i Den engelske Fabrik, der ægter enken. A:
0) far [Otto Offersen Højer, præst i Hee og No, død Hee 17.9.1757 og Constance Jensdatter Taulov, død Ringkøbing 1.4.1739]
1) bror Jens Ottesen Højer, præst i Øster Starup og Nebel, der frasiger arv og gæld på egne og søskendes vegne.
Ekstrakt af skiftebrev efter enkens mormor Anne Kirstine Jacobi. E: enkens morfar Johan von Bergen, bøssemager. B:
1) enkens mor Anne Christine von Bergen, død, var g.m. Johan Henrik Møller, bøsseskæfter. B:
a Anne Christine Margrethe Møller, som er enken.
Desuden nævnes:
1 afdødes søskendebarn Jens Odderbæk
2 Vilhelm von Bergen.

1623    Søren Jacobsen Sandager, vognmand ved Skibskirkegården uden for Østerport i København. 25.5.1765, 1765 no.43, opslag 464.
E: Engelke Baltsersdatter. B:
1) Jacob Sørensen g.m. Birthe Lauridsdatter Lund.

1624    Jens Lund, fuldmægtig i Store Kannikestræde i København, der døde 19.4.1765, 1765 no.42, opslag 492.
E: Marie Cathrine Christensdatter.
Arvinger kendes ikke.

1625    Vilhelm Freese, islandsk arbejdskarl i Dronningensgade på Christianshavn, der døde 28.5.1765, 1765 no.53, opslag 2.
A:
0) forældre Henrik Freese, sadelmager i Danzig og Marie Elisabeth Persken. begge døde
1) søster Marie Elisabeth Freese, døbt Danzig 8.2.1718, g.m. Jacob Deijcke, amtmand i gården Tippelen i Preussen
2) bror David Freese, døbt Danzig 6.10.1719, skomager i Danzig
3) bror Johan Henrik Freese, døbt Danzig 17.10.1722, kandestøber i Danzig.
Afdøde blev født 6.10.1724 i Danzig.
(Konceptskifte lbnr.2776).

1626    Thomas Sørensen, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765.1765 no.54, opslag 48.
E: Christine.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.2779).

1627    Andreas Rasmussen, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, 1765 no.55, opslag 62.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 29.12.1761 på rejse til Kina.
(Konceptskifte lbnr.2780).

1628    Hans Jensen Ebeltoft, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, 1765 no.56, opslag 70.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 30.9.1762 på rejse til Trankebar
(Konceptskifte lbnr.2781).

1629    Hans Mouridsen With, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, 1765 no.57, opslag 62.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på rejse til Vestindien.
(Konceptskifte lbnr.2787).

1630    Andreas Kruse, overstyrmand i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 7.8.1765, 1765 no.58, opslag 113.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på rejse til Vestindien.
(Konceptskifte lbnr.2788).

1631    Jacob Bruun, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, 1765 no.59, opslag 119.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 7.2.1763 på rejse til Trankebar.
(Konceptskifte lbnr.2789).

1632    Talle Jacobsen, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, 1765 no.60, opslag 128.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.11.1762 på rejse til Trankebar.
(Konceptskifte lbnr.2790).

1633    Casper Peder Nielsen, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, 1765 no.61, opslag 2.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 31.5.1763 i Indien.
Begyndelsen af skiftet mangler på nettet.
(Konceptskifte lbnr.2791).

1634    Jens Piper (Pipper), bogbinder i Skindergade i København, der døde 26.3.1765, 1765 no.62, opslag 10.
E: Anne Margrethe Sivertsdatter. LV: Andreas Lymann, bogbinder.
Arvinger angives ikke.

1635    Johannes Eriksen Busch, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, 1765 no.63, opslag 54.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 31.5.1763 i Indien.

1636    Christian Christiansen, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, 1765 no.64, opslag 64.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 31.5.1763 i Indien.

1637    Jens Olufsen Egholm, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, 1765 no.65, opslag 72.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 8.4.1763 på rejse til Trankebar.

1638    Louis Marein, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, 1765 no.66, opslag 81.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 31.5.1763 i Indien.

1639    Kvittering i København. 1.10.1765, 1765 no.67, opslag 90.
Kvittering, underskrevet Odense 24.10.1765 for registrering og auktionspenge for gods i København, der tilhørte Anne Marie Buus, skifte Odense 6.9.1764 lbnr.3381. Enke efter Christian] Davidsen, prokurator i Odense, [skifte Odense 26.4.1759 lbnr.2905].

1640    Poul Henrik Schilling, kartemager i Landemærker i København, der døde 18.12.1763, 1765 no.68, opslag 91.
E: Inger Nielsdatter. LV: Laurids Volling, hosekræmmer. B:
7) Poul Henrik Schilling 4.
Første ægteskab med Anne Judith Hartmann.
1) Christiane Dorthe Schilling g.m. Leitzner, dugmager i Zetta i Sachsen
2) Johanne Sofie Schilling 28
3) Johan Frederik Schilling, kartemager
4) Johanne Judith Schilling 20
5) Gottlieb Schilling 16
6) Carl Gotthilf Schilling 12.
FM: Johan Traugott Meinert, klædefabrikant.

1641    Casper Dam, skomager i Antonistræde i København, der døde 26.10.1764, 1765 no.69, opslag 177.
Enke efter Lene. B:
1) Anne Elisabeth Dam 18
2) Sofie Magdalene Dam 14.
FM: Peder Sørensen Holm, sadelmagersvend g.m. afdødes søskendebarn Maren.

1642    Opbudsbo i København. 26.1.1765, 1765 no.70, opslag 200.
Registrering af fallitbo hos Johan Henrik Pfeiffer, spækhøker i Rosengården, g.m. Anne Martie Kohl.

1643    Svend Berg, korporal i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, 1765 no.71, opslag 223.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 31.5.1763 i Indien.

1644    Andreas von Erden, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, 1765 no.72, opslag 231.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 24.12.1762 på rejse til Trankebar.

1645    Hans Hansen Haagensen, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, 1765 no.73, opslag 239.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 5.1.1762 på rejse til Trankebar.

1646    Ejler Thorlind, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 12.2.1765, 1765 no.74, opslag 246.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 23.3.1763 på rejse til Trankebar.

1647    Anne Marie Bech i Strandgade på Christianshavn, der døde 21.2.1764, 1765 no.75. opslag 255.
Forlovet med Rasmus Michael. A:
1) bror Henrik Bech i Bergen i Norge.
Begyndelsen af skiftet mangler på nettet.

1648    Bent Bentsen, ugift hørkræmmer på Kultorvet i København. 25.4.1764, 1765 no.76. opslag 279.
Testamente af 4.2.1764. A:
1) bror Johan Bentsen, skoleholder i Mårum ved Esrum Kloster. Hans 4B:
a Christoffer Johansen
b Peder Johansen
c Bent Johansen
d Karen Johansdatter.

1649    Opbudsbo i København. 24.11.1764, 1765 no.77, opslag 433.
Registrering af fallitbo hos Jean Georg Hünigen, værtshusholder på Kongens Nytorv g.m. Marie Hansdatter Hesp.

1650    Christoffer Olufsen Hammer, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København sluttet 15.10.1765, 1765 no.78, opslag 478.
Arvinger angives ikke.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1651    Mads Jensen, kusk i Østergade. 18.3.1765, 1765 no.80, opslag 483.
A:
1) bror Niel Jensen Kærsgaard, marketender i Citadellet Frederikshavn.

1652    Kirsten Madsdatter i Lille Kongensgade i København, der døde 21.5.1765, 1765 no.81, opslag 493.
Enke efter Mikkel Pedersen, arbejdskarl. B:
1) Laurids Pilmark, død. 1B:
a Mourids Lauridsen 16
2) Karen Kirstine, enke efter Hans Hansen
3) Bodil, død, var g.m. Anders Hansen Kjær. 3B:
a Hans Kjær 14
b Kirsten Kjær
c Dorthe Kjær
4) Else Marie g.m. Niels Lynge, kusk hos enkedronningen
5) Mette Malene g.m. Oluf Jensen Præst, styrmand.

1653    Samuel Friberg, bødker i Strandgade på Christianshavn. 4.2.1763, 1765 no.82, opslag 2.
E: Mette Nielsdatter, der døde 5.2.1763. A:
Hans A:
Første ægteskab med Marie Johanne Reinholt. B:
1) Johan Jacob Friberg 4.
Hendes A:
1) mor Dorthe Olufsdatter i Vartov Hospital, enke efter Niels Madsen
2) bror Niels Nielsen i England
3) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Bent Johansen, matros.
Desuden nævnes:
1 afdødes første hustrus søster [Ingeborg Olufsdatter Fenger], enke efter [Jørgen Henrik] Højer, glarmester
2 Carl Jacobsen Friberg, skibskok på Vestindien.
(Sml.lbnr.1118).

1654    Kettel Lorentsen. søkaptajn i Toldbodgade i København. 2.6.1757, 1765 no.83, opslag 248.
E: Maren Ebeltoft. LV: Oluf Sandgaard. B:
1) Dorthe Kettelsdatter 2
2) Richard Kettelsen 1.
FM: farbror Jacob Richardsen, overstyrmand.
Desuden nævnes enkens far Peder Ebeltoft.
Arv i boet til Jacob Graves efter dennes far Alexander Leopold Graves, landmåler og organist på Sankt Croix efter skifte oktober 1756.

1655    Opbudsbo i København. 13.8.1762, 1765 no.84, opslag 327.
Registrering af fallitbo hos Georg Leonhardt Zollicoffer, købmand i Store Færgestræde.

1656    Dines Christensen, bryggersvend i Pilestræde i København, der døde 5.5.1765, 1765 no.85, opslag 2.
Afdøde var forlovet med Kirsten Svendsdatter.
Arvinger angives ikke.

1657    Mette Thomasdatter i Store Kongensgade i København, der døde 9.5.1765, 1765 no.86, opslag 30.
Enke efter Jens Svendsen, skipper.
Arvinger angives ikke.

1658    Opbudsbo i København. 2.5.1764, 1765 no.87, opslag 67.
Registrering af fallitbo hos Hans Olufsen Hindsberg, garver i Vestergade i København.
Desuden nævnes:
1 hans søn Oluf Hindsberg, garver
1 hans svigersøn Hans Vindelev.

1659    Inger Kirstine Olufsdatter i Tornebuskegade i København. 16.10.1764, 1765 no.88, opslag 190.
Enke efter Peder Jensen vognmand. B:
1) Oluf Pedersen 19
2) Kirsten Pedersdatter 13
3) Jens Pedersen 8
4) Svend Pedersen 6
5) Niels Pedersen 3, der døde.
FM: Bendix Olufsen Hessen, hattemager.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Maren Olufsdatter, enke efter [Jørgen] Kruse, bager, [skifte 26.7.1753 lbnr.592]
2 afdødes søskendebarn Nikolaj Conrad Ranulf.

1660    Bodil Kirstine Skovgaard, ugift i Kattesundet i København, der døde 28.1.1765, 17675 no.89, opslag 263.
A:
1) bror Nikolaj Christian Skovgaard, sadelmager
2) halvbror Johan Mikkel Kuchendorph, sadelmagersvend
3) halvsøster Cathrine Sofie Kuchendorph 21
4) halvsøster Susanne Marie Kuchendorph 20
5) halvbror Johan Henrik Kuchendorph 15.
FM: afdødes stedfar Johan Lorents Kuchendorph, sadelmager.

1661    Frederik Sigismund Jenner, assistent i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 18.10.1763, 1765 no.91, opslag 297.
Testamente af 2.2.1762 hvor afdødes forlovede Christiane Louise Uchen, datter af Vilhelm Peder Uchen, vinhandler, er indsat som eneste arving.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Sigismund Jenner
2 afdødes bror Lukas Frederik Jenner
3 afdødes bror Adolf Jenner, kaptajn.

1662    Mogens Nielsen Lassen, klejnsmed i Hyskenstræde i København. 24.9.1764, 1765 no.92, opslag 2.
Enkemand efter Anne Sofie Møller. B:
1) Anne Elisabeth Mogensdatter Lassen 20
2) Niels Mogensen Lassen 19
3) Anne Mogensdatter Lassen 16
4) Johan Henrik Mogensen Lassen 14.
FM:
1 Gert Caspersen, klejnsmed
2 Niels Lassen i Rentekammeret.

1663    Johan Kreutz, tømrer i Skvaldergården i København, der døde 2.9.1764, 1765 no.93, opslag 167.
A:
1) bror David Kreutz pottehandler.

1664    Herman Jacob Forch, guvernør i Trankebar. Skifte i København 11.9.1764, 1765 no.94, opslag 236.
Arvinger angives ikke.

1665    Else Lauridsdatter på Gammeltorv i København. 30.5.1765, 1765 no.95, opslag 281.
Enke efter Niels Nielsen Bundgaard, øltapper og kældermand.
Testamente af 8.11.175+0.
Hans A:
Hans arvinger angives ikke, dog nævnes som hans beslægtede:
1) Marie Poulsdatter, død. E: Søren Lauridsen, slagter. 2B:
a Maren Sørensdatter 17
b Cathrine Margrethe Sørensdatter 10
2) Mads Rotkær, spækhøker, hans 2B:
a Poul Bager Rosenstein 22
b Maren 20.
Hendes A:
0) forældre Laurids Germansen og Anne Christensdatter i [Øster] Bjerregrav sogn, begge døde
1) søster Maren Lauridsdatter g.m. Anders Madsen i Bjerregrav
2) søster Ellen Lauridsdatter g.m. German Nielsen i Gjandrup [i Ålum sogn] på Fussingø gods.
Desuden nævnes afdøde kones søskendebarn
Bodil Christensdatter, enke efter Peder Wessel.

1666    Johan Frederik Køster i Borgergade, ugift dugmager i Collins Klædefabrik på Frederiksberg. 28.8.1765, 1765 no.96, opslag 332.
A:
0) forældre [Jacob Køster og Marie Schultz], begge døde.
1) søster Marie Margrethe Køster g.m. Jacob Christoffersen, skibsmand i Enhjørninggade 22 i Nyboder
2) søster Anne Dorthe Køster g.m. Johan Jacob Weise, soldat
3) bror Hans Christoffersen Køster, bøsseskytte, død. E: Marie. BV:
a Ellen Kirstine Hansdatter 7.
Afdøde blev døbt i København Den Herre Zebaot (Garnison) 14.2.1745.

1667    Anne Margrethe Lauridsdatter Tølløse i Store Fiolstræde i København. 25.8.1764, 1765 no.97, opslag 353.
E: Arent Christensen Øst, øltapper, der er indsat i Pesthuset på grund af afsindig adfærd. B:
2) Laurids Arentsen 13, i snedkerlære
3) Anne Cathrine Arentsdatter 10
4) Sara Ulrikke Louise Arentsdatter 9.
FM: Hans From, skomager.
Første ægteskab med Niels Pedersen. B:
1) Peder Nielsen Boye, silkevæversvend, i udlandet.

1668    Hustru i København. Skifte sluttet 3.12.1765, 1765 no.98, opslag 474.
E: Jørgen Pedersen, pottehandler.
Af første ægteskab B:
1) Anne Johanne 14.
FM: Hans Henrik Riis.

1669    Opbudsbo i København. 31.12.1764, 1765 no.99, opslag 476.
Registrering af fallitbo hos Rasmus Lauridsen i Møntergade i København.

1670    Bertel Paaske, opløber i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 13.8.1765, 1765 no.100, opslag 539.
Arvinger angives ikke.
Arbejde døde 18.2.1765 på hjemrejse fra Kina.

1671    Peder Hansen Hammer, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 20.8.1765, 1765 no.101, opslag 546.
A:
0) forældre Hans Pedersen, konstabel ved porten på Hammershus på Bornholm og Karen Andersdatter. De havde tidligere boet i Rønne
1) bror Hans Hansen Hammer på Hammershus ladegårds grund
2) bror Anders Hansen Hammer, konstabel i Gudhjem
3) søster Anne Sofie Hansdatter Hammer g.m. Mads Eriksen Sohlmann i København.
Afdøde blev døbt 8.3.1726 i Rønne.

1672    Peder Kellermann, skriverkarl i Klosterstræde i København. 1.10.1765, 1765 no.102, opslag 560.
Arvinger angives ikke.

1673    Karen Pedersdatter i et hus ved Børsen i København, der døde 8.11.1764, 1765 no.103, opslag 9.
Enke efter Gotfred Hansen. A:
1) søster Maren Pedersdatter, der ægter Mikkel Nielsen ved søn Peder Juritz
2) bror, død. Børn, hvis navne ikke kendes heraf:
a Nille Marie Jørgensdatter.
Afkald 15.2.1747 fra Gotfred Hansens datter Mette Gotfredsdatter g.m. Niels Mathiassen Pahl.

1674    Dorthe i Springgade i København, der døde 9.5.1765, 1765 no.104, opslag 61.
Enke efter Johan Bjørn, musikantsvend. B:
1) Johan Frederik Bjørn, fuldmægtig i Vestindien.

1675    Oluf Jensen, møller i Toldbodmøllen på Toldbodvejen ud for kastelvolden i København, der døde 12.9.1764, 1765 no.105, opslag 103.
E: Karen Kjeldsdatter. LV: Laurids Pedersen Møller.
Første ægteskab med Margrethe Christensdatter. B:
1) Christen Olufsen 5.

1676    Registrering i København. 21.12.1764, 1765 no.106, opslag 2.
Registrering af boet hos Christian Breslau, porcelænsmaler i Den kongelige Porcelænsfabrik i Store Kongensgade, der rejste til Norge, som man ikke har hørt fra i 3 år.
Christian Breslau var bror til Margrethe Christensdatter, der var gift med Oluf Jensen, skifte 12.9.1764 lbnr.1675.

1677    Registrering i København. 4.2.1765, 1765 no.107, opslag 21.
Registrering af boet hos Erik Malmstrøm, der er arresteret, g.m. Maren Jørgensdatter.

1678    Niels Sejerslev, brygger i København. Skifte sluttet 17.12.1765, 1765 no.108, opslag 45.
Enkemand efter Else Cathrine Pedersdatter. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Steffensen, brygger
2) Karen Nielsdatter 24
3) Margrethe Nielsdatter 20.
Desuden nævnes afdødes svigermor Else Margrethe, enke efter Peder Mathiassen.

1679    Pernille Sofie Christensdatter i Hummergade i København. 1.4.1765, 1765 no.109, opslag 48.
Enke efter Carl Frederiksen, skrædder, død for 3½ år siden. B:
1) Christian Frederik Carlsen, skræddersvend, uvist hvor
2) Johannes Carlsen 22
3) Sofie Carlsdatter g.m. Oluf Christian From
4) Anne Marie Carlsdatter.
FM: farbror Niels Frederiksen, skrædder.
Afdøde døde 30.3.1765.

1680    Jacob Lange, skibskok i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 13.8.1765, 1765 no.110, opslag 96.
Arvinger angives ikke.

1681    Søren Christensen Dørup, skomager i Rosengade, der døde 20.8.1765, 1765 no.111, opslag 112.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes hustrus søster.

1682    Anne Pedersdatter, sælgekone i Åbenrå i København. 24.9.1764, 1765 no.112, opslag 49.
Enke efter Peder Andersen, stadstambur.
Arvinger angives ikke.

1683    Opbudsbo i København. 13.7.1761, 1765 no.113, opslag 166.
Registrering af fallitbo hos Jochum Frederik Buus g.m. Karen Christensdatter i Amaliegade i Ny Frederiksstad i København.

1684    Jacob Wildenroed, overstyrmand. Skifte København sluttet 24.12.1765, 1765 no.114, opslag 313.
Afdøde døde i juli 1763 på Sankt Croix og blev der begravet.
Arvinger angives ikke.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1685    Hans Lauridsen Schmidt, 4. vagt og konstabel på Ostindien. Skifte i København 2.3.1765, 1765 no.115, opslag 332.
A:
1) søster Anne Marie Schmidt.
Afdøde døde i oktober 1763 i Trankebar i Ostindien.

1686    Rasmus Pedersen Ring, arbejdskarl på Kongens Bryghus i København. 20.4.1765, 1765 no.116, opslag 340.
Arvinger angives ikke.

1687    Opbudsbo i København. 26.4.1765, 1765 no.117, opslag 349.
Registrering af fallitbo hos Mikkel Johansen Schultz. slagter i Peder Hvidtfeldtstræde i København.

1688    Svendborg Jørgensdatter i Store Strandstræde i København. 30.5.1765, 1765 no.119, opslag 369.
Enke efter Christoffer Rach, brændevinsbrænder. A:
1) søster Gundel Jørgensdatter g.m. Oluf Lauridsen i Mårum mølle i Mårum sogn
2) søster Bodil Jørgensdatter, død for 9 år siden, var g.m. Peder Nielsen i Nellerød [i Mårum sogn]. 7B:
a Jørgen Pedersen 40, i Mårum
b Laurids Pedersen 38, i Kagerup [i Mårum sogn]
c Rasmus Pedersen 36, i Nødebo
d Claus Pedersen 27, i Mårum
e Peder Pedersen 24, i Nellerød
f Johanne Pedersdatter g.m. Peder Pedersen i Nellerød
g Kirsten Pedersdatter g.m. Arent Madsen i Nellerød
3) halvbror Jens Svendsen i Hillerød
4) halvsøster Dorthe Svendsdatter, død. 2B:
a Svend Pedersen, rytter i Villingerød [i Esbønderup sogn]
b Sidse Pedersdatter g.m. Niels Christensen i Saltrup [i Esbønderup sogn].

1689    Susanne Wittrock i Kompagnistræde i København. 27.4.1765, 1765 no.118, opslag 436.
Enke efter Henrik Gabriel Lago, sprogmester. B:
1) Anne Hedvig Lago 27, der ægter la Porte
2) Ludvig Henrik Lago 25.

1690    Laurids Pedersen Borup, skipper i København. Skifte sluttet 24.12.1765, 1765 no.120.
B:
1) Benedikte Lauridsdatter g.m. Verner Clausen, sejlmager
2) Margrethe Marie Lauridsdatter
3) Anne Cathrine Lauridsdatter [Borup, skifte sluttet 30.10.1759 lbnr.991], var g.m. Jens Joensen, død. 1B:
a Anne Kirstine Jensdatter.
FM: Laurids Pedersen Aabro.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1691    Henrik Dirch, sukkermester på Sukkerhuset i Store Kongensgade i København.
Arvinger angives ikke.

1692    Niels Jensen, vægter i Langebrogade på Christianshavn, der døde 11.10.1765, 1765 no.122, opslag 549.
Arvinger kendes ikke.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
17661693    Jens Pedersen Møller, valkemester i Stampemøllen uden for Nørreport i København, der døde 3.6.1765, 1766 no.1, opslag 2.
A:
0) forældre Peder Jensen og Johanne Lauridsdatter i Vejlby ved Fredericia, begge døde
1) søster Anne Pedersdatter g.m. Jens Jepsen i Trelde, begge døde. 6B:
a Jeppe Jensen i Trelde
b Peder Jensen i Trelde
c Johanne Jensdatter g.m. Peder Sørensen i Trelde
d Karen Jensdatter g.m. Søren Ovesen den yngre i Trelde
e Sidsel Jensdatter g.m. Peder Christoffersen i Egeskov
f Anne Jensdatter g.m. Søren Sørensen i Trelde
2) søster Sidsel Pedersdatter, død. E: Hans Sørensen i Trelde. 3B:
a Søren Hansen i Trelde
b Johanne Hansdatter g.m. Niels Pedersen i Trelde
c Anne Hansdatter g.m. Hans Nielsen i Vejlby.
Fars andet ægteskab med Karen Jepsdatter.
3) halvsøster Johanne Pedersdatter, død, var g.m. Lauge Nielsen i Vejlby. 2B:
a Niels Laugesen
b Jens Laugesen.
(Se skifte efter afdødes halvbror Jeppe Pedersen Vejlby 2.4.1754 i København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.129).

1694    Birgitte Andersdatter Geel i København. 31.7.1765, 1766 no.2, opslag 61.
E: Søren Jensen, værtshusholder. B:
1) Jes Sørensen, hårskærer
2) Adam Christian Sørensen 23, murerdreng
3) David Sørensen 14
4) Marie Sørensdatter, enke efter Thor Grip
5) Karen Sørensdatter g.m. Carl Vilhelm Jensen Gørslev i Roskilde.

1695    Niels Jacobsen Gude i København. Skifte sluttet 14.1.1766, 1766, no.3, opslag 65.
A:
1) mor Bente Margrethe [Henriksdatter] Jacobsen g.m. Johan Johansen, bager i København. Første ægteskab med [Jacob Nielsen Gude, kaptajn på Vestindien, samfrændeskifte 29.11.1749 lbnr.19]
2) bror Henrik Jacobsen Gude, [døbt København Helliggejst 16.8.1746].
FM: [Niels Nielsen] Gude, hofproviantforvalter
3) halvbror Albert Johansen
4) halvsøster Marie Elsebeth Johansdatter 15
5) halvsøster Birthe Malene Johansdatter 12
6) halvbror Christian Johansen 10
7) halvsøster Henrikke Margrethe Johansdatter 5
8) halvsøster Jacobine Bolette Johansdatter 2.
9) halvbror Frederik Johansen 9 mdr.
[Afdøde blev døbt København Vor Frelser 29.8.1747].

1696    Hans Jensen Albæk, hosekræmmer i København. Skifte sluttet 14.1.1766, 1766 no.4, opslag 67.
Enkemand efter Inger Kirstine Arnborg. B:
1) Jens Christian Albæk 9
2) Christen Albæk 6.
FM: farbror Niels Jensen Albæk, præst i Munke Bjergby og Bromme.

1697    Birgitte Meyer i København.11.11.1764, 1766 no.5, opslag 69.
Enke efter Johan Knudsen Glad, spækhøker. B:
1) Marie Kirstine Johansdatter 14
2) Knud Christian Johansen 6.
Desuden nævnes afdødes søster Sofie Lauridsdatter Meyer.

1698    Johanne Esajasdatter i Borgergade i København, der døde 27.9.1764, 1766 no.6, opslag 127.
Enke efter Bertel Christensen, død 13.1.1763.
Testamente af 1.3.1750.
Hans A:
0) forældre Christen Thomsen og Anne Nielsdatter i Bølle i Lyngby sogn i Børglum herred, begge døde
1) bror Niels Christensen i Bølle
2) bror Jacob Christensen i Furreby
3) søster Maren Christensdatter, enke efter Peder Pedersen i Sønderlev i Skallerup sogn
4) søster Mette Christensdatter, død. E: Johan Filip nu g.m. Elisabeth Andersdatter. 2B:
a Bernt Filip, savskærersvend på Holmen
b Bertel Filip, dugmagersvend på Børnehuset.
Hendes A:
1) søskendebarn Maren Bay, død. 2B:
a Anne Christensdatter Bay g.m. Anders Sørensen, blegemand på 7. dam uden for Nørreport i København
b Karen Christensdatter Bay 33.
Arv i boet efter Niels Nielsen Wad, brændevinsbrænder i København
 til dennes 3 mostre:
1) Sidsel Nielsdatter
2) Anne Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter.
Den anden moster Anne Nielsdatters del skal gå til hendes 5 børn, heraf afdødes mand.

1699    Hans Thomsen Kjærsgaard i København. 27.2.1765, 1766 no.7, opslag 64.
A:
0) forældre [Thomas Thomsen Kjærsgaard, forpagter af Kringelhede i Albæk sogn, død 1740, og Anne Cathrine Humble]
1) bror Thomas Thomsen Kjærsgaard, præst i Mosbjerg og Hørmested
2) bror Peder Thomsen Kjærsgaard i Elverdam mølle [i Soderup sogn]
3) bror Frederik Thomsen Kjærsgaard, klokker i Stege
4) søster Adelheit Thomasdatter Kjærsgaard g.m. Christian Møller i Kringelhede
5) søster Anne Thomasdatter Kjærsgaard i Elverdam mølle
6) søster Sara Thomasdatter Kjærsgaard i København.

1700    Opbudsbo i København. 30.7.1764, 1766 no.8, opslag 67.
Registrering af fallitbo hos Peder Christian Jensen Haaby, bager i Store Kongensgade i København g.m. Henriette Elisabeth.

1701    Anne Marie Uhl på hjørnet af Snaregade og Gammelstrand i København, der døde 2.1.1765, 1766 no.9, opslag 134.
E: Jens Krøyer, urtekræmmer. B:
1) Morten Jensen Krøyer 14
2) Jens Jensen Krøyer 7
3) Caroline Marie Jensdatter Krøyer 5.
FM: Poul Duus, bager.
Desuden nævnes afdødes mor, enke efter Uhl, skrædder.

1702    Karen Pedersdatter, ugift tjenestepige i København. 25.11.1765, 1766 no.11, opslag 260.
A:
1) søster Maren Pedersdatter g.m. Niels Nielsen [Broch], stolemager i Horsens
2) søster Anne Dorthe Pedersdatter i Horsens
3) søster Abelone Pedersdatter i Horsens.

1703    Boye Jensen, ugift skipper i Lille Lars Bjørnstræde i København. 12.9.1765, 1766 no.10, opslag 266.
A:
0) forældre Jens Lauridsen og Christiane i Hjerpsted i Tønderhus amt, begge døde
1) søster Anne Marie Jensdatter g.m. Jens Jensen i Visby på Trøjborg gods, begge døde for 3 år siden. 2B:
a Jens Jensen 9
b Johannes Jensen 7.
FM:
1 Jens Møller i Visby
2 Nikolaj Nielsen i Visby.
Afdøde døde i 1763 på rejse til Trondhjem i Norge.

1704    Barthold Frederik Flemming. klædekræmmer i Laksegade i København, der døde 9.4.1764, 1766 no.12, opslag 288.
A:
1) bror Lorents Flemming.

1705    Johanne Pedersdatter på Kongens Nytorv i København, der døde 14.9.1764, 1766 no.13, opslag 351.
Enke efter Johan Peder Bjerring eller Jørgen Bjerring, brygger. B:
1) Peder Johansen Bjerring, bødkersvend
2) Else Marie Bjerring 31, gift i København Helliggejst 13.12.1765 med Ewen Lauridsen, bryggersvend
3) Ingeborg Else Marie Bjerring 30, enke efter Jens Andersen Torp, brændevinsbrænder
4) Maren Bjerring 29, gift København Helliggejst 6.12.1764 med Johan Henrik Rhein, tømrersvend.
5) Gregers Nielsen Bjerring 23, slagtersvend
6) Børge Pedersen Bjerring 20.
FM:
1 morfar Peder Børgesen
2 morbror Michael Børgesen, brygger.

1706    Anne i Åbenrå i København. 1.7.1765, 1766 no.14, opslag 2.
Enke efter Jacob Wegner. A:
1) søster, død. 1B:
a Martha Kirstine g.m. Christian Frederik Rhein.
Afdøde døde 29.7.1765.

1707    Cathrine Pedersdatter i Kresten Bernikowgade i København. 17.10.1764, 1766 no.15, opslag 31.
Enke efter Hans Thomsen Tuxen. B:
1) Thomas Pedersen Tuxen, skomager.

1708    Anne Elisabeth Gøde i Helliggejststræde i København. 7.9.1765, 1766 no.16, opslag 95.
Enke efter Hans Sørensen Bille, brændevinsbrænder. B:
1) Ejler Bille, skoflikker i København
2) Iver Lorents Bille, dragon i Jylland
3) Søren Bille, parykmager
4) Anders Bille, skomagersvend
5) Jesper Bille 24, parykmagersvend
6) Anne Martie Bille 23
7) Elisabeth Kirstine Bille 19.

1709    Niels Mortensen, værtshusmand i Nyhavn i København. 8.4.1766, 1766 no.17, opslag 116.
E: Anne Marie Sørensdatter.
Testamente af 12.10.1765. A:
0) forældre Morten og Karen Pedersdatter, begge døde
1) søster Karen Mortensdatter g.m. Daniel Meyoner, graver i Den franske reformerte Kirke i København
2) bror Peder Mortensen, over 40 år, farer til søs fra Bornholm
3) søster Gertrud Mortensdatter, i Teglgårdstræde i København
4) søster Inger Mortensdatter g.m. Hans Henrik Frederiksen, matros
5) søster Anne Mortensdatter g.m. Engelbrecht Olufsen Sandbak, arbejdsmand på Holmen
6) søster Kirsten Mortensdatter, død, var g.m. Jens Jensen, vægter i Dronningens Bredgade. 2B:
a Jens Jensen 10
b Cathrine Jensdatter 7.
Mors andet ægteskab med Hans Nissen, fisker på Bornholm.
7) halvbror Niels Hansen, død, var g.m. Kirsten Sørensdatter, der var fra Jylland. 1B:
a Søren Nielsen 14.
Arv i boet til enkens søn Niels Jacobsen Eiberg, urmagersvend.

1710    Anton Henrik Gierach, hof-sten- og billedhugger ved Vestervold i København. 6.11.1765, 1766 no.18, opslag 134.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 29.9.1765 og boet blev taget under behandling af Borgretten samme dag.

1711    Emerentze Pedersdatter i Vandkunsten i København, der døde 3.8.1764, 1766 no.19, opslag 178.
Enke efter Anders Christensen Ohnsild, tømrersvend.
Testamente af 4.2.1752.
Hans A:
1) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Peder Nielsen. 3B:
a Maren Pedersdatter 28, i Jylland
b Maren Pedersdatter 24, der er opfødt hos afdøde
c Kirsten Pedersdatter 19
2) bror Christen Christensen, død. 2B:
a Ingeborg Christensdatter 19
b Maren Christensdatter 17.
Hendes A:
1) hendes mands søsterdatter Maren Pedersdatter 24, der opfødt hos afdøde.

1712    Bertel Hansen Rafn, brændevinsbrænder i Toldbodmøllen i København. 22.11.1765, 1766 no.20, opslag 272.
E: Maren Sørensdatter. B:
1) Anne Cathrine Bertelsdatter 4
2) Hans Bertelsen 1½.
FM: Peder Olufsen, sadelknægt i kongens stalde.
Afdøde døde 11.11.1765.

1713    Oluf Halvorsen, matros i Nyhavn i København, der døde 30.1.1766, 1766 no.21, opslag 282.
Arvinger angives ikke.

1714    Anne Magdalene Hachmann på hjørnet af Strandgade og Nyhavns kanal i København, der døde 12.1.1765, 1766 no.22, opslag 286.
Enke efter Claus Buch, købmand.
Testamente af 23.2.1758.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) søster Anne Elisabeth [Hachmann], enke efter [Christian Nielsen] Teilmann til Bjergbygård i Stigs Bjergby
2) jomfru Margrethe Nielsdatter Teilmann.
Afdødes mand var formynder i 10 skifter, hvor arvelader og arvinger angives (opslag 384).
Afdødes mand var formynder ved fordeling af arvemidler 10.1.1747 efter Anders Christensen, øltapper i København med A:
1) Oluf Christiansen og hustru i Gåbense på Falster B:
a Johanne Olufsdatter hos svoger i Nørre Vedby på Falster,
i farbroderlige arv
2) Jørgen Hansen, rytteri Brundtofte på Fyn og hustru. 2B:
a Jørgen Jørgensen
b Anne Jørgensdatter.
i morfars broderlige arv
3) Christian Rasmussen g.m. Maren Jensdatter i Ørslev på Falster. B:
a Anne Christiansdatter hos svoger Rasmus Hansen i Stubbekøbing,
i halvbroderlige arv
4) Christen Christensen, skoleholder i Horreby på Falster g.m. Bodil Christensdatter. B:
a Oluf Christensen,
i mors halvbroderlige arv.

1715    Kirsten Rørgaard i Dybensgade i København. 16.12.1765, 1766 no.23, opslag 24.
Enke efter Frederik Conrad Beetz, møller. A:
1) mor Anne Thomasdatter i Vartov, enke efter afdødes far Niels Rørgaard, hyrekusk
2) bror Thomas Rørgaard, død for 20 år siden, uvist om børn
3) søster død, var g.m. Niels Esbensen, bådsmand i Asiatisk Kompagni. 4B:
a Esben Andreas Esbensen 22, drejersvend på Holmen
b Andreas Esbensen 16, i Finmarken
c Marie Esbensen g.m. Boch, gartner på grevinde Schulins gods
d Kirsten Esbensen g.m. Christen Sandberg, skipper i København.

1716    Opbudsbo i København. 28.7.1764, 1766 no.24, opslag 68.
Registrering af fallitbo hos Jesper Pedersen Gram, garver i Lille Strandstræde i København.
(Sml. lbbnr.216).

1717    Mathias Johan Henriksen, skipper i Toldbodgade i København. 9.8.1765, 1766 no.25, opslag 122.
Enkemand efter Anne Cathrine Errebo. B:
1) Elisabeth Mathiasdatter 2½.
FM: født værge Nikolaj Wardinghausen.

1718    Johannes Enghaven i Helliggeststræde i København. 7.1.1766, 1766 no.26, opslag 177.
A:
0) forældre Andreas Jacob Enghaven, rådmand og postmester i Helsingør, skifte 29.8.764 og Anne Cathrine Wulf, død [23.3.1753]
1) søster Mette Marie Enghaven g.m. Immanuel Balling, brygger i Helsingør
2) søster Barbara Cathrine Enghaven g.m. [Erik] Falch, hører i Helsingør latinskole
3) søster Agnethe Enghaven 19.
Fars andet ægteskab med Cathrine Marie Bondo, der lever.
4) halvbror Cort Enghaven 10.
FM: Christoffer Bentsen, klokker i Helsingør tyske kirke.

1719    Hans Sørensen, skriverkarl i Sankt Pederstræde i København. 20.9.1766, 1766 no.27, opslag 2.
Arvinger angives ikke.

1720    Jens Pedersen, glarmester i København. Skifte sluttet 3.6.1766, 1766 no.28, opslag 50.
Enkemand. B:
1) Marie Jensdatter g.m. Laurids Stub på Ørholm
2) Anne Elisabeth Jensdatter, død, var g.m. Herman Adolf Hunæus, forvalter på Odense slot, [skifte Odense med flere amter 24.7.1756]. 7B:
a Peder Frands Hunæus, kirurg i København
b Johan Arent Hunæus, gartnersvend i udlandet
c Johanne Hunæus 21
d Anne Marie Hunæus
e Frederik Christian Hunæus
f Frands Hellermann Hunæus 14
g Daniel August Hunæus 11.

1721    Jens Lauridsen Helletoft, 4.vagt i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 13.8.1766, 1766 no.29, opslag 58.
A:
1) søster Kirstine Malene Helletoft i Rudkøbing.
Afdøde døde 12.8.1764 i Kina.

1722    Opbudsbo i København, sluttet 17.6.1766, 1766 no.30, opslag 115.
Registrering af fallitbo hos Bendix Lorentsen, bryggerkarl.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1723    Anders Pedersen, vognmandskarl i Købmagergade i København. 16.11.1765, 1766 no.31, opslag 123.
A:
0) forældre Peder Andersen Bach og Maren Jensdatter i Ingstrup i Rødding sogn i Nørlyng herred, begge døde
1) søster Anne Pedersdatter g.m. Hans Lauridsen, matros i København
2) bror Laurids Pedersen Bach i Ølby i Viskum sogn på Viskum gods.
Mors andet ægteskab med Peder Clausen.
3) halvbror Claus Pedersen i Rønge i Sønder Vinge sogn på Ulstrup gods
4) halvbror Peder Pedersen i Mejlgård i Rødding sogn på Viskum gods.

1724    Johan Beenroth, snedkeri Gammelmønt i København. 28.6.1765, 1766 no.32, opslag 170.
Enke efter Abelone Lauridsdatter Egeskov, død for over et år siden. B:
1) Abelone Beenroth 11.
Afdøde døde 27.6.1765.

1725    Maren Andersdatter i Vognmagergade i København. 16.12.1765, 1766 no.33, opslag 186.
Enke efter Christen Pedersen Lund, brændevinsbrænder.
Hendes B:
1) Peder Arnborg, død. E: Mette Kirstine, nu g.m. Gregers Wedel, islandsk købmandskarl. 1B:
a Erik Pedersen 11.

1726    Anders Mølle, murersvend i Studiestræde i København. 17.2.1766, 1766 no.34, opslag 224.
Arvinger angives ikke.

1727    Johan Christian Jenchel, skibskirurg i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København sluttet 8.7.1766, 1766 no.35, opslag 249.
E: Cecilie Margrethe Einsborger.
Arvinger angives ikke.

1728    Mogens Jensen Bornholm, ugift koffardimatros. Skifte i København 3.6.1766, 1766 no.36, opslag 251.
A:
1) bror Hans Jensen, der farer til søs
2) søster Anne Jensdatter
3) søster Elisabeth Jensdatter
4) halvbror Christen Jensen
5) halvsøster Dorthe Jensdatter
6) halvsøster Elsebeth Jensdatter,
alle på Bornholm.
Tingsvidne i Nexø, hvor alle vidnerne var fra Bodilsker.

1729    Christian Hansen Blantzius, drejer i Kresten Bernikowgade i København, der døde 18.1.1765, 1766 no.37, opslag 259.
Enke efter Margrethe Elisabeth Mildie. B:
2) Anne Dorthe Christiansen 20
3) Maren Christiansdatter 16
4) Just Christiansen 13
5) Anne Christiansen 9
6) Johan Christiansen 5.
FM: Jacob Hansen, hører i Vor Frue Latinskole.
Første ægteskab med Anne Hansdatter, skifte sluttet 19.1.1743. B:
1) Hans Severin Christiansen Blantzius 24.
Desuden nævnes:
1 enkens mor Anne Dorthe [Weide], enke efter [Jørgen] Mildie, [auktionsmand]
2 første hustrus mor Margrethe, enke efter Hans Jacobsen, skomager.

1730    Opbudsbo i København. 23.11.1765, 1766 no.38, opslag 336.
Registrering af fallitbo hos Johan Kleflügel, marskandiser ved Nørreport i København.

1731    Anders Jensen Lange, opløber i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 3.7.1766, 1766 no.39, opslag 359.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 23.8.1762 på rejse til Trankebar.

1732    Svend Andersen, favnsætter i Lille Kongensgade i København, der døde 15.7.1765, 1766 no.40, opslag 363.
E: Ellen Engelsdatter, der døde 4.1.1766. B:
1) Lorents Svendsen 4.
FM: Oluf Jensen, melmand i Rådhusstræde.

1733    Opbudsbo i København. 16.4.1766, 1766 no.41, opslag 397.
Registrering af fallitbo hos Carl Theodor Banke på hjørnet af Lille Grønnegade og Gammelmønt i København.

1734    Opbudsbo i København. 17.4.1766, 1766 no.42, opslag 418.
Registrering af fallitbo hos Johan von der Meersch, farver i Østergade i København.

1735    Johanne Christensdatter på hjørnet af Dybensgade og Ulkegade i København. 26.8.1765, 1766 no.43, opslag 433.
Enke efter Oluf Johansen, skipper. B:
1) Anne Dorthe Olufsdatter 4.
FM: Esben Erlandsen, renteskriver.

1736    Niels Esbensen, bådsmand i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 4.3.1766, 1766 no.44, opslag 518.
A:
1) bror Esben Andreas Esbensen 22, drejersvend på Holmen
2) bror Andreas Esbensen 16, i Finmarken
3) søster Marie Esbensen g.m. Boch, gartner på grevinde Schulins gods
4) søster Kirsten Esbensen g.m. Christen Sandby, skipper i København.
Arv i boet efter afdøde moster Kirsten Rørgaard, [skifte 16.12.1765 lbnr.1715, 1766 no.23, opslag 24]. Enke efter Frederik Conrad Beetz.

1737    Sille Jørgensdatter Appelberg, i Vognmagergade i København, der døde 23.1.1766, 1766 no.45, opslag 543.
Enke efter Christoffer Troner, skomager.
Testamente af 8.1.1766. A:
1) afdødes steddatter Cathrine Elisabeth Troner.
FM: Johan Adam Moss.

1738    Zacharias Johansen, vognmand i Sankt Pederstræde i København, der døde 13.12.1764, 1766 no.46, opslag 2.
E: Anne Marie Jensdatter Møller.
Første ægteskab med Maren Olufsdatter. B:
1) Johannes Zachariassen 10.
FM: Andreas Dalsgaard, bødker, beslægtet på fars side.

1739    Peder Jørgensen Holte, bådsmand i Overgaden oven Vandet på Christianshavn. 31.1.1765, 1766 no.47, opslag 71.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes stedbarn Anne Elisabeth.
Afdøde døde på rejse til Vestindien.

1740    Birgitte Marie Jørgensdatter Møller i Lille Grønnegade i København, der døde 22.4.1766, 1766 no.48, opslag 2.
A:
1) mor Mette Rasmusdatter i Holbæk
2) bror Laurids Jørgensen Møller, murersvend i København
3) bror Andreas Jørgensen, pottemager ved Farum
4) søster Anne Margrethe Jørgensdatter g.m. Andreas Sørensen, smed på Holmen.

1741    Søren Melgaard, kok i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København sluttet 2.9.1766, 1766 no.49, opslag 27.
E: Karen Mortensdatter Kleistrup. B:
1) Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Peder Hurtigkarl, rytter i Kalundborg
2) Rebekka Marianne Sørensdatter g.m. Johan Didrik, fisker i Helsingør
3) Anne Marie Sørensdatter 17, i Helsingør.

1742    Henrik Olufsen Mohr, sejlmager i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København, sluttet 9.9.1766, 1766 no.50, opslag 30.
E: Elisabeth Margrethe Hansdatter. B:
1) Hans Henriksen 5.
FM: Carl Frederik Niemeyer.
Afdøde døde på rejse til Kina.

1743    Hans Olufsen Larvik, bådsmand i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København, sluttet 9.9.1766, 1766 no.51, opslag 31.
E: Anne Malerne Jacobsdatter.
Forvalter Ørsland blev formynder for afdødes børn, hvis navne ikke angives.

1744    Anne Alexia von Lode, ugift i Lille Kongensgade i København. 27.2.1766, 1766 no.52, opslag 34.
A:
1) bror von Lode, løjtnant.

1745    Christen Jørgensen, hyrekuskkarl i Købmagergade i København, der døde 2.5.1766, 1766 no.53, opslag 45.
Arvinger angives ikke.

1746    Johanne Christiane Bolleroed i Store Grønnegade i København, der døde 25.5.1766, 1766 no.54, opslag 54.
Enke efter Egidius Nielsen Laurup. Arvinger angives ikke dog nævnes:
1) søster Ottilie Johanne Bolleroed
2) søsterdatter Frederikke Dorschin
3) fætter Frederik Ulrik Holst.
Afdøde blev begravet København Petri 29.5.1766.

1747    Anne Thomasdatter, ugift tjenestepige i Studiestræde i København. 27.5.1766, 1766 no.55, opslag 77.
A:
1) bror Filip Thomsen, kusk.
Afdøde døde 26.5.1766.

1748    Rasmus Pedersen Udby, styrmand i Langebrogade på Christianshavn. 23.6.1766, 1766 no.56, opslag 91.
A:
1) mor Karen Rasmusdatter g.m. Niels Hansen i Udby sogn [i Rougsø] herred i Jylland
Mors første ægteskab med afdødes far Peder Mikkelsen i Udby på Holbækgård gods, [skifte Holbækgård gods 5.6.1754 side 564]
2) bror Mikkel Pedersen 22
3) søster Anne Pedersdatter 19
4) bror Christen Pedersen 17
5) halvbror Hans Nielsen 11
6) halvsøster Karen Nielsdatter 9.
FM: morbror Mads Udby i Ørsted.
Afdøde, der var døbt Udby 1740, døde 24.5.1766 på rejse fra Bordeaux i Frankrig.

1749    Morten Nielsen Farum, klejnsmed i Prinsensgade på Christianshavn, der døde 7.2.1763m 1766 no.57, opslag 110.
E:Anne Madsdatter. B:
1) Niels Mortensen 10
2) Mathias Mortensen 8.
FM: Jørgen Felds, kornet.

1750    Christiane Charlotte Borreby, ugift i Studiestræde i København. 4.8.1766, 1766 no.58, opslag 198.
A:
0) far Jacob [Mortensen] Borreby, kapellan i Nakskov og Branderslev, [begravet Nakskov 26.3.1753 og Cathrine Hedvig Tobiasdatter Fimmer, død juli 1724]
1) søster Karen Borreby, enke efter Hans Pedersen Funch i Køge
2) bror Tobias Borreby i Gørslev Kro ved Køge
3) søster Ida Borreby i Køge.
Fars andet ægteskab med [Esther Hansdatter Haugaard, begravet 20.3.1761]. B:
4) halvbror Peder Borreby, kollega i Nakskov Latinskole
5) halvsøster Hanne Borreby, enke efter Christian Christensen, købmand, [skifte Nakskov 10.4.1761 lbnr.2050].
(Se skifte efter afdødes søster Anne Borreby, skifte Nakskov 13.7.1762 lbnr.2051).

1751    Peder Pedersen Ancher, skibstømrer i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København sluttet 7.10.1766, 1766 no.59, opslag 248.
E: Gundel Marie Svendsdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på rejse til Kina.

1752    Frederikke Møller i Studiestræde i København. 9.10.1766, 1766 no.59½, opslag 252.
E: Carl Schultz, bager. B:
1) Frederikke Carlsdatter 9 uger.
FM: Frederik Christian Svane.
Afdøde døde 22.8.1766.

1753    Markus Svendsen Scheel (Schield), skibstømrer i Adelgade i København, der døde 31.7.1766, 1766 no.60, opslag 256.
E: Ellen Mortensdatter. A:
1) søskendebarn Mechtilde Cathrine Ernst g.m. [Jens Nikolaj] Schmidt, birkedommer
2) søskendebarn Carl Christian Ernst, supercargo.

1754    Separationsskifte i København, sluttet 29.10.1766, 1766 no.61, opslag 283.
Deling af boet hos Hans Bruun Eller, vinhandler og hustru Georgiola Ursin, separeret efter bevilling af 22.3.1765.

1755    Søren Lauridsen Fugl, brygger i København. Skifte sluttet 28.10.1766, 1766 no.62, opslag 288.
Enkemand efter [Cathrine Marie Falkenberg]. B:
1) Dorthe Sørensdatter Fugl, enke efter Laurids Kronskjold, bagerm, [skifte København Samfrændeskifte 10.1.1767 lbnr.245]
2) Maren Sørensdatter Fugl 23
3) Bodil Cathrine Sørensdatter Fugl 17
4) Pernille Sørensdatter Fugl 16
5) Cort Sørensen Fugl 15
6) Anne Sofie Sørensdatter Fugl 10.

1756    Knud Poulsen, ugift gårdskarl i Sankt Pederstræde i København, der døde 15.9.1766, 1766 no.63, opslag 291.
A:
1) mor Anne Nielsdatter, enke efter Poul Knudsen i Åstrup i Rårup sogn, [skifte Palsgård gods 12.7.1759, lbnr.56]
2) bror Niels Poulsen 38, i Åstrup
3) søster Anne Lisbeth Poulsdatter
4) søster Karen Poulsdatter
5) Anne Cathrine Poulsdatter
6) Anne Marie Poulsdatter.
Afdøde havde frihedspas af 1.10.1763 fra Jensgård gods, betalt med 100 rigsdaler for at sikre at han kom tilbage til godset.

1757    Anders Nielsen, slagtersvend i Borgergade i København, der døde 22.6.1766, 1766 no.64, opslag 307.
A:
1) mor Anne, enke efter afdødes far Niels Nielsen i Flensborg
2) søster Christiane Nielsen 50 i Flensborg.
Afdøde var døbt Flensborg 6.8.1719.

1758    Hans Riber, kasserer i Brandkassen i København, på hjørnet af Rådhusstræde og Kompagnistræde i København. 20.6.1765, 1766 no.65, opslag 65.
Enkemand efter Anne Kirstine Bech. B:
1) Frederikke Johanne Christiane Riber 7
2) Hans Vilhelm Riber 6
3) Carl Ludvig Riber 3.
FM:
1 farfar Christen Gødesen Riber i Tikøb.
2 farbror Aage Riber.

1759    Niels Hansen Schade, urtekræmmer i København. Skifte sluttet 11.11.1766, 1766 no.66, opslag 406.
E: Anne Sofie Folmann. B:
1) Anne Marie Schade 2.
FM: født værge Laurids Hansen i Jylland ved Hans Finch, porcelænshandler i København.

1760    Terkild Jacobsen, snedker i Amagergade på Christianshavn, der døde 12.9.1765, 1766 no.67, opslag 409.
A:
0) forældre Jacob Jensen, smed og Christence Sørensdatter på Gjøl, begge døde
1) søster Anne Jacobsdatter g.m. Christen Clemensen Skadeland på Lundergård i Jetsmark sogn
2) søster Karen Jacobsdatter g.m. Clemen Villadsen Bundgaard, snedker i Momtoft [i Sennels sogn].

1761    Johan Adam Reseler, garversvend i Studiestræde i København. 6.7.1766, 1766 no.68, opslag 467.
Afdøde var forlovet 13.6.1766 med Sofie Magdalene Walther.
Første ægteskab med Sara Munch. B:
1) Johanne Marie Reseler 17.
FM: morfar Peder Pedersen Furmann.
Desuden nævnes afdødes steddatter Johanne Munch.

1762    Christian Holst, fogedtjener i Vestergade i København, der døde 10.1.1766, 1766 no.69, opslag 478.
E: Mette Magdalene Faaborg. B:
1) Juliane Marie Christiansdatter 6 mdr.
FM: morbror Peder Faaborg.

1763    Christen Christensen, bryggerknægt i Vestergade i København. 10.7.1766, 1766 no.70, opslag 510.
A:
1) mor Maren Christensdatter g.m. Peder Stengaard i Kousted ved Randers
Mors første ægteskab med afdødes far Christen Mikkelsen i Svenstrup Hovgård
2) søster Maren Christensdatter, døbt Svenstrup 20.2.1735, død 15.7.1765. E: Peder Lauridsen i Helstrup. 5B:
a Christen Pedersen
b Laurids Pedersen
c Peder Pedersen
d Inger Pedersdatter
e Maren Pedersdatter
3) bror Mikkel Christensen, døbt Svenstrup 6.1.1739
4) halvbror Christen Pedersen, døbt Svenstrup 16.2.1744
5) halvbror Niels Pedersen, døbt Svenstrup 10.9.1747
6) halvsøster Karen Pedersdatter, døbt Svenstrup 11.5.1749.

1764    Nikolaj Christoffer Stegemester, guldsmedesvend i Klareboderne i København, der døde 5.7.1766, 1766 no.71, opslag 2.
A:
1) mor Anne Margrethe Hedvig Hansen, datter af Peder Hansen, g.m. Johan Henrik, skomager. mors første ægteskab med afdødes far Herman Stegemester, grynmager, gift Hamborg Sankt Jacob 6.5.1731
Desuden nævnes afdødes morbror Hans Henrik Hansen i København.
Afdøde blev døbt Hamburg Sankt Jacob 5.6.1733.

1765    Opbudsbo i København. 1.6.1765, 1766 no.72, opslag 42.
Registrering af fallitbo hos Hans Finch, porcelænshandler på hjørnet af Gåsegade og Vandkunsten i København.

1766    Gabriel Wahlberg, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 12.8.1766, 1766 no.73, opslag 98.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 14.5.1765 på rejse til Kina.

1767    Malene i Strandgade i København, der døde 23.8.1766, 1766 no.74, opslag 104.
Enke efter Villumsen.
Arvinger angives ikke.

1768    Steffen Hansen Gudmandsen, bødker i Det asiatiske Kompagni, Skifte i København 3.10.1766, 1766 no.75, opslag 114.
Afdøde var forlovet med Maren Sørensdatter i Ulkegade.
Arvinger angives ikke.

1769    Jonas Clemen Sandstrøm, snedker i Rosengården i København. 16.10.1764, 1766 no.76, opslag 130.
E: Anne Christensdatter. LV: Johan Koch, snedker. B:
1) Clemen Jonassen 4½
2) Dorthe Jonasdatter 3
3) Christian Gottlieb Jonassen 3.
FM: Andreas Bohmseide, maler.

1770    Michael Ertmann Schack, vintappersvend i løvstræde i København. 26.3.1766, 1766 no.77, opslag 193.
A:
0) forældre Schack Frederik Koch og Anne Kirstine Ertmann på Nykøbing Slot på Falster, begge døde
1) søster Anne Schack.
FM: fasters mand C. Frigast.
Afdøde døde 25.3.1766.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1771    Separationsdeling i København. 18.9.1765, 1766 no.78, opslag 209.
Registrering og deling af boet hos Peder Olufsen Følle og hustru Edel Hansdatter, separeret efter bevilling af 13.9.1765.

1772    Cathrine Marie Sørensdatter i Store Købmagergade i København, der døde 7.5.1766, 1766 no.79, opslag 301.
Afdøde døde hos Søren Bloch, silke- og klædekræmmer, (men det angives ikke at det skulle være hendes far).
Desuden angives afdødes bror Frederik Sørensen Bloch [på Fredensborg], der blev kaldt Myrekongen. Han var indlagt på Kronborg amt sygehus i Esbønderup, og døde der, begravet Esbønderup 13.11.1765 og hans svigersøn var Vilhelm Brøsch.
Arvinger angives ikke.

1773    Christine Pillemark i Skovbogade i København, der døde 5.6.1766, 1766 no.80, opslag 318.
Enke efter Palle Bygum.
Første ægteskab med Hans Ottesen Lidø. B:
1) Anne Marie Hansdatter g.m. Cort Riis, stolemager
2) Hans Hansen Ottesen, på rejse til Ostindien.

1774    Anne Aagesdatter, ugift tjenestepige ved Vestervold i København, der døde 4.10.1766, 1766 no.81, opslag 370.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde tidligere tjent i Jylland.

1775    Anne Terkildsdatter i Kirkestræde. 15.4.1766, 1766 no.82, opslag 2.
Enke efter Hans Pedersen, spisevært. Bevilling til uskiftet bo af 18.4.1755. B:
1) Peder Hansen Runge, hårskærer
2) Anne Cathrine Hansdatter g.m. Daniel Frederiksen, skrædder, begge døde. B:
a Anne Elisabeth Frederiksen 18
b Daniel Christian Frederiksen 15
c Dorthe Cathrine Frederikke Frederiksen 14.
FM: mormors bror Terkild Mikkelsen.
Afdøde døde 14.4.1766.

1776    Niels Rasmussen Risholt, tømrersvend i Teglgårdstræde i København, der døde 12.6.1766, 1766 no.83, opslag 41.
Arvinger angives ikke.

1777    Niels Christensen Hjort, skibsunderassistent i Borgergade i København. 12.8.1766, 1766 no.84, opslag 60.
E: Elisabeth Johansdatter. LV: far Johan Johansen, favnsætter.
Arvinger angives ikke.

1778    Margrethe Cathrine i Rosenborggade i København, der døde 18.9.1766, 1766 no.85, opslag 96.
Enke efter Schwarz, kok.
Arvinger angives ikke.

1779    Peder Jensen, slagtersvend i Kompagnistræde i København, der døde 4.11.1766, 1766 no.86, opslag 113.
Arvinger angives ikke.

1780    Inger Carlsdatter i København. Skifte sluttet 16.12.1766, 1766 no.87, opslag 121.
E: Hans Storch, glarmester.
Første ægteskab med Abraham Buch, skomager. B:
1) Johan Carl Buch 15
2) Pernille Louise Buch 5.
FM: Christian Ulrik Dan.

1781    Anne Hansdatter i København. 16.12.1766, 1766 no.88, opslag 123.
Enke efter Frederik Frederiksen, isenkræmmer.
Testamente.
Universalarving:
1) Frederik Hansen Lund, for lang og tro tjeneste.
Desuden arver:
Hans A:
1) søstersøn Zacharias Pohl, kræmmer i Frederiksstad
2) søsterdatter
3) søsterdatter
4) halvbrodersøn Albert Christoffer Frederiksen.
Hendes A:
1) bror Henrik Hansen, isenkræmmer i København
2) bror Peder Hansen i Helsingør
3) bror Jørgen Hansen i Tikøb
4) søster Bodil Hansdatter g.m. Henrik Christian Schrøder i Tikøb
5) søster Inger Hansdatter g.m. Knud Andersen i Endrup i Asminderød sogn
6) søster Margrethe Hansdatter g.m. Anders Holmsted, tobakshandler i København
7) søster Marie Hansdatter. Af første ægteskab 2B:
a Peder Andersen i Tikøb
b Petronelle Andersdatter g.m. Anders Gundersen i Saunte i Tikøb sogn.
Af Marie Hansdatters andet ægteskab 2B:
c Niels Svendsen i Saunte
d Birthe Svendsdatter i Espergærde i Tikøb sogn.

1782    Jacob Christian Schmidt, voksdugs og kønrøgsfabrikant i Sankt Annægade på Christianshavn. 14.1.1764, 1766 no.89, opslag 2.
A:
1) mor Gertrud Clausdatter, enke efter Hans Christian Schmidt
2) bror Peder Christian Schmidt
3) søster Marie Schmidt 35
4) bror Christian Schmidt i Flensborg
5) søster Gertrud Schmidt g.m. Hans Christian Høgsbro, købmand i Kolding
6) søster Magdalene Schmidt 27, i Åbenrå.

1783    Jørgen Pedersen Torsager, værtshusholder i Kresten Bernikowgade i København, der døde 11.6.1765, 1766 no.90, opslag 292.
E: Kirsten Hartvigsdatter Drue. LV: Peder Heide. B:
2) Samuel Jørgensen 11
3) Dorthe Jørgensdatter 9
4) Anne Dorthe Jørgensdatter 7.
FM: Vilhelm Vilhelmsen.
Første ægteskab med Dorthe Nielsdatter. B:
1) Maren Jørgensdatter 16.
FM: Niels Vilhelmsen.

1784    Johan Henrik Molersky (Molesky), skoleholder i Sluttergården i København. 20.6.1765, 1766 no.91, opslag 383.
E: Birgitte Thorsdatter Qvist. LV: far Thor Pedersen Qvist, kongelig svejtser.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Niels Thies, skoleholder i København.
Enken har arv efter sin mor Anne Pedersdatter, skifte 11.9.1755, sammen med sine søskende:
1) Peder Thorsen
2) Anne Marie Thorsdatter
3) Margrethe Thorsdatter.

1785    Opbudsbo i København. 5.8.1765, 1766 no.92, opslag 422.
Registrering af fallitbo hos Ludvig Henrik Lago.
Arv i boet efter hans mor Susanne Wittrock, skifte 27.4.1765 lbnr.1689, enke efter hans far Henrik Gabriel Lago. til ham og hans søster Anne Hedvig Lago, nu g.m. la Porte.
Desuden nævnes hans moster Anne Cathrine Levin.

1786    Vilhelm Ludvig Fendrich, bogholder i København. 3.3.1766, 1766 no.93, opslag 451.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde været købmand i Danzig, men var til sidst bogholder hos madam Gustmeyer et Bargum i København.

1787    Jens Andersen, gårdskarl i Nørregade i København. 14.3.1766, 1766 no.94, opslag 479.
Arvinger angives ikke.

1788    Søren Mikkelsen Dahl. ugift vintappersvend i Boldhusgade i København. 12.5.1766, 1766 no.95, opslag 494.
A:
1) søster Maren Mikkelsdatter Dahl
2) halvbror Peder Mikkelsen Dahl, bryggersvend.

1789    Anne Clausdatter Løll i Lille Købmagergade i København. 8.8.1766, 1766 no.96, opslag 512.
Testamente af 20.7.1729
Arvinger angives ikke dog nævnes A:
1) søster Margrethe Løll, enke efter Christian Rohde, gartner.

1790    Peder Mikkelsen Holm, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 12.8.1766, 1766 no.97, opslag 550.
A:
1) mor Anne Hansdatter g.m. Jeppe Jensen i 21. selvejergård i Østermarie sogn på Bornholm
2) bror Hans Mikkelsen i København
3) bror Anders Mikkelsen
4) bror Søren Mikkelsen
5) bror Laurids Mikkelsen
6) søster Karen Mikkelsdatter g.m. Jens Jensen i 11. selvejergård in Østermarie sogn
7) søster Kirsten Mikkelsdatter g.m. Anders Jensen i 22. selvejergård i Østermarie.

1791    Elisabeth Rasmusdatter i Store Kongensgade i København. 15.9.1766, 1766 no.98. opslag 566.
A:
1) mor Anne Nielsdatter ved Grenå, enke efter Rasmus Jensen
2) bror Niels Rasmussen 23
3) søster Bente Cathrine Rasmusdatter
4) halvsøster Johanne Pedersdatter.
Afdøde døde 9.9.1766.

1792    Christoffer Salomonsen, skræddersvend i Pustervig i København. 15.9.1766, 1766 no.99, opslag 575.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 14.9.1766.

1793    Jochum Lemche, arbejdsmand i Skvaldergården i København, der døde 27.9.1766, 1766 no.100, opslag 582.
Arvinger angives ikke.

1794    Jørgen Reichardt, bud i Konventhuset, der boede i Store Grønnegade i København og døde 28.9.1766, 1766 no.101, opslag 597.
Enkemand efter Inger Sofie Christensdatter, død 27.9.1766.
Hans A:
1) mor Lisbeth Johansdatter, enke efter afdødes far Christian Reichardt, underkonstabel
2) søster Gundel Reichardt, døbt Helsingør Marie 28.10.1712. g.m. Lorents Freywald i København, begge døde, uden børn
3) bror Christian Reichardt, døbt Helsingør Marie 12.2.1714. afskediget fyrværker
4) søster Ellen Cathrine Reichardt, døbt Helsingør Marie 13.11.1718, død, var g.m. Daniel Meyer, skrædder i Helsingør. 2B:
a Marie Lisbeth Meyer
b Anne Cathrine Meyer.
Hendes A:
1) søster Mette Olia Christensdatter, død; første ægteskab med Oluf Andersen, matros i Frederikshald i Norge. 1B:
a Oluf Andersen Bech, døbt Frederikshald 14.3.1745.
Mette Olias Christensdatters andet ægteskab med Jonas Olufsen, der lever. 2B:
b Anne Marie Jonasdatter, døbt Frederikshald 30.11.1753
c Else Marie Jonasdatter, døbt Frederikshald 14.3.1755.

1795    Froche Marie Gertsdatter i Vestergade i København, der døde 10.3.1766, 1766 no.102, opslag 651.
E: Johan Jacob Taube, stolemager.
Første ægteskab med Ulrik Pedersen. B:
1) Peder Pedersen Hald 10
2) Hans Pedersen Hald 6.
FM: morbror Gynter Gertsen, rebslager på Christianshavn.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
17671796    Poul Christensen, graverkarl ved Vor Frue kirke, boende i Skindergade i København. 6.11.1765, 1767 no.1, opslag 2.
E: Anne Andersdatter, der også døde. B:
1) Mette Poulsdatter 14
2) Johanne Christence Poulsdatter 12
3) Christen Poulsen 7.
FM: Oluf Jensen tømrer.
Desuden nævnes
1 afdøde mands søster Anne Christensdatter g.m. Thor Thorsen, tømrer
2 afdøde mands søster Kirsten Christensdatter g.m. Oluf Jensen, tømrer.
(Konceptskifte lbnr.2803).

1797    Anne Elisabeth Fritzdatter i København. Skifte sluttet 20.1.1767, 1767 no.2, opslag 40.
Enke efter Hans David Meyer, snedker. B:
1) Anton Christian Meyer, snedker
2) Rebekka Meyer g.m. Oluf Nørgaard, justermester
3) Johanne Meyer
4) Cathrine Elisabeth Meyer
5) Sara Meyer, død. E: Jochum Liebrecht Stræger. 2B:
a Hans Mathias Stræger 25
b Anne Elisabeth Stræger, der ægter Peder Pedersen.
(Konceptskifte lbnr.2804).

1798    Søren Lauridsen Lund i København. Skifte sluttet 3.2.1767, 1767 no.3, opslag 43.
E: Annike Knudsdatter.
Første ægteskab med Sidse Jensdatter. B:
1) Laurids Sørensen Lund, brændevinsbrænder
2) Jens Sørensen Lund, kobbersmed i Århus
3) Christen Sørensen Lund, vognmand i Frederiksborg
4) Hans Sørensen Lund, dragon, der døde, [skifte 22.11.1766 lbnr.1810]
5) Malene Sørensdatter Lund g.m. Jørgen Ottesen, brændevinsbrænder
6) Johanne Sørensdatter Lund g.m. Knud Pedersen Schaltz, bødker
7) Cathrine Sørensdatter Lund.
(Konceptskifte lbnr.2817).

1799    Otto Frederik Hammer, thehandler i Borgergade i København. 4.4.1766, 1767 no.4, opslag 47.
E: Cathrine Sørensdatter Muus. B:
1) Johan Didrik Ottesen Hammer 9.
Afdøde døde 26.3.1766.
(Konceptskifte lbnr.2822).

1800    Opbudsbo i København. 13.4.1766, 1767 no.5, opslag 73.
Registrering af fallitbo hos Karen Olufsdatter i Klosterstræde i København, enke efter Hans Mathiassen.
(Konceptskifte lbnr.2823).

1801    Karen Jensdatter i Studiestræde i København. 28.8.1766, 1767 no.6, opslag 100.
Enke efter Thorbjørn Jacobsen, garder. B:
1) Jacob Thorbjørnsen 13.
FM: Erik Olufsen. snedker.
Afdøde døde 27.8.1766.
(Konceptskifte lbnr.2824).

1802    Anne Kirstine Pedersdatter Thorsen i Dronningensgade på Christianshavn, der døde 24.12.1765, 1767 no.7, opslag 2.
Enke efter Mads Hansen Nygaard, islandsk arbejdkarl. B:
1) Thor Madsen Nygaard 20
2) Marie Cathrine Nygaard 7.
Desuden nævnes afdødes mor Kirsten Hansdatter, enke efter afdødes far Peder Thorsen.
(Konceptskifte lbnr.2827).

1803    Anne Marie Hansdatter på hjørnet af Peder Hvidtfeldtstræde og Rosengården i København. februar 1767, 1767 no.7½, opslag 56.
E: Niels Ibsen Møller, skrædder. B:
1) Jens Høgh 11
2) Anne Cathrine Nielsdatter 1.
FM: Henrik Bader, skrædder.
Afdøde døde 26.8.1766.
(Konceptskifte lbnr.2831).

1804    Peder Hansen Brandt, sadelmager i Gothersgade i København, der døde 7.5.1764, 1767 no.8, opslag 59.
Enkemand efter Charlotte Frederikke. B:
1) Cathrine Marie Brandt 15
2) Johan Henrik Brandt 10.
FM: fars svoger Andreas Lauridsen Bruun, sadelmager.
Bevilling til uskiftet bo af 2.1.1756.
(Konceptskifte lbnr.2834).

1805    Separationsskifte i København. 29.10.1765, 1767 no.9, opslag 255.
Deling af boet hos Peder Bergsen Krag, knapmager i Badstuestræde og hustru Maren Lauridsdatter, separeret efter bevilling af 18.10.1765.
Desuden nævnes hendes stedfar Christen Madsen, brændevinsbrænder.
(Konceptskifte lbnr.2835).

1806    Regine Cathrine Clausdatter Krambech i Lavendelstræde i København, der døde 20.9.1766, 1767 no.9½, opslag 329.
E: Jacob Jensen Flindt, brændevinsbrænder.
Første ægteskab med Søren Pedersen, skipper. B:
1) Peder Aalborg, tømrer, der døde
2) Maren Sørensdatter g.m. Tønnes Jansen, kallunsmand.

1807    Marie Dorthe Mosmann (Mohrmann) i Klosterstræde i København, der døde 17.2.1766, 1767 no.10, opslag 367.
Enke efter Christen Jensen, skomager. B:
1) Dorthe Christensdatter 26, forlovet med Gotfred Lebrecht Richter, skomager
2) Magdalene Christensdatter 24
3) Marie Christensdatter 18.

1808    Mathias Kaufmann, afskediget garder i Landemærket i København. 13.3.1767, 1767 no.10½, opslag 407.
E: Abelone Engelbrecht.
Arvi ger kendes ikke.
Afdøde døde in 1764.

1809    Jacob Jensen, gårdskarl på Christianshavn. 3.12.1766, 1767 no.11, opslag 2.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 2.12.1766.

1810    Hans Sørensen Lund, afskediget dragon i Dronningens Tværgade i København, der døde 22.11.1766, 1767 no.12, opslag 14.
A:
0) forældre [Søren Lauridsen. Skifte sluttet 3.2.1767 lbnr.1798 og Sidse Jensdatter]
1) bror Laurids Sørensen Lund, brændevinsbrænder
2) bror Jens Sørensen Lund, kobbersmed i Århus
3) bror Christen Sørensen Lund, vognmand i Frederiksborg
4) søster Malene Sørensdatter Lund g.m. Jørgen Ottesen, brændevinsbrænder
5) søster Johanne Sørensdatter Lund g.m. Knud Pedersen Schaltz, bødker
6) søster Cathrine Sørensdatter Lund.

1811    Opbudsbo i København. 11.3.1765, 1767 no.13, opslag 47.
Registrering af fallitbo hos Johan Georg Zahn, isenkræmmer i Vimmelskaftet, gift med Abel Marie.

1812    Opbudsbo i København. 30.4.1764, 1767 no.14, opslag 251.
Registrering af fallitbo hos Gotfred August Neukammer, farver i Overgaden oven Vandet på Christianshavn g.m. Elisabeth Sofie.
Desuden nævnes:
1 enkens søn Peder [Andreassen] Hegelund
2 enkens datter Kirsten [Andreasdatter Hegelund].

1813    Rasmus Nikolajsen Juuler, styrmand i København. Skifte sluttet 14.4.1767, 1767 no.15, opslag 399.
E: Christine Helene Pedersdatter. B:
1) Peder Rasmussen Juuler 4.
FM: farfar Nikolaj Juuler, rebslager.

1814    Jens Jensen, skrædder i Vognmagergade i København, der døde 29.7.1765, 1767 no.16, opslag 402.
Enkemand efter Cathrine Dorthe Lentz, død for 10 dage siden. B:
1) Claus Lentz Jensen 24
2) Frederik August Jensen 19, skræddersvend
3) Marie Dorthe Jensdatter 17
4) Louise Jensdatter 12.
FM: Jens Thomsen, skomager.
Afdøde hustru havde arv efter sin farbror Claus Lentz i Roskilde, skifte 21.1.1765 lbnr.529.
(Konceptskifte lbnr.2841).

1815    Marie Kirstine Didriksdatter Hoogland i Østergade i København. 24.8.1766, 1766 no.17, opslag 449.
Enke efter Claus Bech, porcelænshandler. B:
1) Agathe Bech, død, var g.m. Holstein, ekvipagemester. 4B:
a Marie Kirstine Holstein g.m. Peder Appleby junior, rebslager
b Christian Holstein 21, kadet i søetaten
c Didrik Holstein, kadet i søetaten
d Frederik Holstein, kadet i søetaten
2) Anne Margrethe Bech. Første ægteskab med [Christian Lukassen] Klauman, kontrollør i Den kongelige Bank i København, [konceptskifte 23.1.1749 lbnr.2372]. 2B:
a Claus Christian Klauman, student
b Frederik Klauman, løjtnant
Anne Margrethe Bechs andet ægteskab med David Fenvig, købmand. 2B:
c Vilhelm Henrik Fenvig 11, i Helsingør
d Birthe Elisabeth Fenvig.
Desuden nævnes afdødes bror Simon Hoogland, kommandør.
(Konceptskifte lbnr.2842).

1816    Søren Christoffersen, bryggersvend i Nørregade i København. 25.2.1767, 1767 no.18, opslag 34.
Afdøde var forlovet med Birthe Nielsdatter. A:
1) søster Anne Kirstine Christoffersdatter i København
2) en søster på Fyn.
Afdøde døde 24.2.1767.
(Konceptskifte lbnr.2850).

1817    Lorents Nissen, brygger i København. Skifte sluttet 19.5.1767, 1767 no.19, opslag 51.
E: Hedvig Cathrine Luchtrant. LV: Balthazar Christian Clausen, der ægter enken. B:
3) Margrethe Lorentsdatter Nissen
4) Else Kirstine Lorentsdatter Nissen.
FM: født værge [farbror Christian Ditlev] Nissen, kancelliråd.
Første ægteskab med Marie Stage. B:
1) Elisabeth Sofie Lorentsdatter Nissen, der ægter Christian Gottlieb [Nikolajsen] Brorson, præst i Finderup [i Løve herred]
2) Gregoria Lorentsdatter Høgh Nissen.
Desuden nævnes [afdødes brorsøn] Nikolaj Nissen [i Kalundborg].
(Konceptskifte lbnr.2857).

1818    Abigael Marie Terkildsdatter i København. Skifte sluttet 20.5.1767, 1767 no.20, opslag 56.
Enke efter Mathias Hansen Top, skipper. B:
1) Hans Mathiassen Top 22
2) Jens Mathiassen Top 15.
FM: Henrik Top sergent.
Abigael Kirstine Kronland kræver betaling for opdragelse af den yngste søn.
(Konceptskifte lbnr.2858).

1819    Elisabeth Sørensdatter i Knabrostræde i København, der døde 8.12.1765, 1767 no.21, opslag 59.
Enke efter Jens Ibsen Mørch, skrædder. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter Mørch, enke efter Christian Kutscher (Gutscher), snedker ved svigersøn [Johannes Iver Jensen] Colding, præst i Brøndbyvester og Brøndbyøster g.m. hendes datter [Anne Marie Christiansdatter Kutscher]
2) Peder Jensen Mørch, parykmager, død. 8B:
a Jens Pedersen Mørch
b Jacob Pedersen Mørch, hørkræmmer
c Johan Christoffer Pedersen Mørch, student i København
d Karen Marie Pedersdatter Mørch g.m. Tscherning, kaptajn
e Ellen Cathrine Pedersdatter Mørch g.m. Hans Liljevang, lærredshandler i København
f Abelone Pedersdatter Mørch g.m. Højer, skolemester i København
g Martha Cathrine Pedersdatter Mørch g.m. [Peder] Mortensen, degn i Torslunde og Ishøj
h Anne Sofie Pedersdatter Mørch i Randers
3) Anne Marie Jensdatter Mørch, død, var g.m. [Gabriel Ferdinand] Milan, borgmester i Helsingør. 5B:
a Christian Milan 23
b Frederikke Milan g.m. Zillerfeldt, regimentsfeltskær
c Elsebeth Milan g.m. [Lorents Pedersen] Floor, præst [i Vålse] på Lolland
d Kirsten Milan g.m. Davidsen, købmand i Helsingør
e Anne Cathrine Milan
4) Ellen Cathrine Jensdatter Mørch, død, var g.m. Christen Madsen Rønne, brændevinsbrænder i København. 1B:
a Jens Christian Rønne, thehandler
5) Martha Cathrine Jensdatter Mørch g.m. Søren [Nielsen] Bisted, præst i Levring og Hørup i Jylland.
(Konceptskifte lbnr.2866).

1820    Leonard Gabriel Pauli, possementmager i Lille Grønnegade i København, der døde 20.2.1766, 1767 no.22, opslag 2.
Enkemand efter Anne Cathrine.
Arvinger angives ikke.
Anne Cathrines første ægteskab med Poul Franck, possementmager. Arv i boet til børn, som er afdødes stedbørn B:
1) Daniel Franck, possementmagersvend
2) Johan Daniel Franck, possementmagersvend
3) Nikolaj Franck, possementmagersvend i Danzig
4) Margrethe Marie Franck, der ægter Johan Frederik Heichelmann
5) Christence Sofie Franck
6) Marie Elisabeth Franck.
(Konceptskifte lbnr.2867).

1821    Peder Madsen Røjen, ugift hosekræmmer ved Gammelstrand i København. 30.11.1765, 1767 no.23, opslag 100.
A:
0) forældre Mads Christensen Røjen og Karen Pedersdatter i Sunds sogn, begge døde
1) bror Niels Madsen Røjen i Øster Høgild ved søn Thyge Nielsen Røjen
2) bror Christen Madsen Røjen, død, var g.m. Kirsten Sørensdatter i Risbæk [i Lomborg sogn]. 6B:
a Mads Christensen Røjen, død uden børn
b Søren Christensen Røjen 30, rytter i Odense
c Peder Christensen Røjen 25, hosekræmmer i Risbæk
d Anders Christensen Røjen 19, her på stedet
e Karen Christensdatter Røjen g.m. Jens Alle i Tovstrup i Snejbjerg sogn
f Ellen Cathrine Christensdatter Røjen 17
g Sidsel Christensdatter Røjen 15.
(Konceptskifte lbnr.2871).

1822    Inger Olufsdatter i København. Skifte sluttet 2.6.1767, 1767 no.24, opslag 183.
E: Hans David Mehr, linnedvæver. B:
1) Johan Henrik Mehr 15
2) Johan Jacob Mehr 6.
FM: Jens Lauridsen, garder.
(Konceptskifte lbnr.2872).

1823    Bente Pedersdatter, ugift tjenestepige i Store Fiolstræde i København. 26.1.1767, 1767 no.25. opslag 185.
A:
1) mor Maren Olufsdatter i Hals, enke efter afdødes far Peder Pedersen, skibstømrer
2) bror Oluf Pedersen i Hals, døbt København Holmen 20.12.1735.
Afdøde, der blev døbt København Holmen 11.4.1734, døde 25.1.1766.
(Konceptskifte lbnr.2873).

1824    Karen Nielsdatter, ugift tjenestepige i Prammandsgangen ud for Grønnegade i København. 14.2.1767, 1767 no.26, opslag 208.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.2874).

1825    Inger Christensdatter i København. Skifte sluttet 16.6.1767, 1767 no.27. opslag 226.
E: Peder Mortensen.
Hendes B:
1) Karen Jensdatter, død. Første ægteskab med Peder Adsersen. 3B:
a Maren Pedersdatter g.m. Christen Andersen, brændevinsbrænder
b Inger Pedersdatter 24
c Adser Pedersen 22, på rejse til Kina.
Karen Jensdatters andet ægteskab med Niels Jensen Høgild, der lever. 3B:
d Karen Nielsdatter Høgild g.m. Ove Henrik Fuchs, trompeter
e Peder Nielsen Høgild 16
f Jens Nielsen Høgild 11.

1826    Opbudsbo i København. 9.11.1765, 1767 no.28, opslag 230.
Registrering af fallitbo hos Hans Ditlev Suhr, hørkræmmer i Vestergade i København.
Blandt kreditorerne nævnes Johan Peder Suhr, rådmand.

1827    Jochum Andersen Hjort, skibstømrer i København. Skifte sluttet 16.6.1767 1767 no.29, opslag 335.
(Skiftet helt ulæseligt på nettet).

1828    Ellen Christensdatter i Tværgade i København, der døde 8.9.1766, 1767 no.30, opslag 337.
A:
0) forældre Christen Andersen og Maren i Lysabild på Als, begge døde
1) søster Inger Christensdatter g.m. Hans Pedersen i Tandslet
2) halvbror Andreas Christensen, død uden børn
3) halvsøster Kirsten Christensdatter, død uden børn
4) halvsøster Dorthe Christensdatter, død uden børn
5) halvsøster Marie Christensdatter, død, var g.m. Hans Pedersen i Lysabild. 2B:
a Marie Hansdatter g.m. Jørgen Pedersen i Lysabild, nu i København
b Sinnet Hansdatter g.m. Christen Duus i Vibøge [i Lysabild sogn]
6) halvsøster Anne Cathrine Christensdatter g.m. Albert Friis, skipper i Marstal på Ærø
7) halvsøster Anne Christensdatter, enke efter Peder Madsen, i Tandslet
8) halvsøster Inger Christensdatter Hans Pedersen i Sarup [i Lysabild sogn].
(Konceptskifte lbnr.2889).

1829    Magnus Hachsen, guvernør på fortet Christiansborg i Guinea. Skifte København 4.3.1760, 1767 no.31, opslag 387.
A:
1) mor Britta Cathrine Enoch, der døde 29.5.1755, enke efter afdødes far Hach Henriksen, død 24.9.1747, i Karlshamn
2) bror Jens Hachsen, kasserer i Karlskrona, der døde. E: Margrethe Sofie Lange
3) søster Stine Maja Hachsen g.m. Johan Erikstrøm i Lund i Skåne
4) søster Anne Beathe Hachsen, enke efter Silversparre i Karlshamn.
Af fars første ægteskab B:
5) halvbror Henrik Hachsen, konsul i Stockholm
6) halvbror Carl Hachsen, rådmand i Karlskrona
7) halvbror Bondeus Hachsen i Karlskrona, død uden børn.
Afdøde, der var født i Karlshamn 24.9.1747, døde i Guinea 21.7.1752.
(Konceptskifte lbnr.2891).

1830    Edel Kirstine i Rosengården, der døde 1.5.1766, 1767, no.32, opslag 506.
Enke efter Hans Nielsen Højby, brygger. B:
1) Margrethe Charlotte Højby g.m. Jeppe Thomsen, brændevinsbrænder
2) Maren Højby
3) Niels Højby 17, på rejse til Kina
4) Johanne Kirstine Højby 15
5) Edel Kirstine Sofie Højby 13.

1831    Rasmus Sørensen Møller, skomager i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 26.1.1767, 1767 no.33, opslag 2.
Enke efter Maren Thorsdatter. A:
1) søster, død. 1B:
a Søren Nielsen, matros
2) halvsøster, død. 1B:
a Maren Sørensdatter.

1832    Anne Jensdatter på hjørnet af Prinsensgade og Torvegade på Christianshavn. 30.1.1767, 1767 no.34, opslag 31.
Enke efter Oluf Hansen Hagen, skibskaptajn. A:
1) bror Peder Jensen Skaaning, død. 5B:
a Jens Pedersen, død. E: Karen Nielsdatter. 1B:
1 Anne Kirstine Jensdatter 23
b Anne Pedersdatter, enke i København
c Bernt Pedersen, slagtersvend i København
d Inger Pedersdatter g.m. Johan Julius Meroner på Gottorp i Slesvig
e Birthe Pedersdatter i Pesthuset i København.

1833    Sofie Amalie i Vognmagergade i København. 7.3.1767, 1767 no.35, opslag 86.
Enke efter Jacob Schultz, knapmager.
Af første ægteskab B:
1) Kirstine Sofie Ernstsdatter g.m. Anton Waber, korporal
2) Dorthe Ernstsdatter, død, var g.m. Johan Henrik Tornø. 2B:
a Johan Andreas Johansen 23
b Sofie Amalie Johansdatter 16.
Afdøde døde 5.3.1767.

1834    Casper Heinbuchel, skræddersvend i København. 23.3.1767, 767 no.36, opslag 101.
Arvinger angives ikke.

1835    Opbudsbo i København. 19.12.1765, 1767 no.37, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Else Marie, enke efter Isak Tønnesen, urtekræmmer i København.

1836    Andreas Baumann, blikkenslagerdreng i København. 1.10.1766, 1767 no.38, opslag 202.
A:
1) far Peder Bentsen Baumann i Køge,
Arv efter afdødes mor Karen Lauridsdatter, skifte i Køge sluttet 26.11.1765.

1837    Jens Nielsen, kusk i København. 24.11.1766, 1767 no.39, opslag 210.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 23.11.1766.

1838    Hans Ottesen Lund, tømrersvend i Vandkunsten i København. 28.11.1766, 1767 no.40, opslag 223.
Arvinger angives ikke, dog nævnes A:
1) søster Ellen Ottesdatter g.m. Anders Henriksen, kældermand i Badstuestræde
2) bror, død. 1B:
a Johanne Mikkelsdatter.

1839    Maren Ulriksdatter i Vognmagergade i København. 3.10.1766, 1767 no.41, opslag 277.
Enke efter Peder Rasmussen, spækhøker. B:
1) Abelone Pedersdatter g.m. Jacob Lauridsen
2) Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Henrik Kaarsen
3) Rasmus Pedersen 19, remmesnidersvend.

1840    Theodor Neumann, barberdreng på Kultorvet i København, der døde 1.12.1766, 1767 no.42, opslag 297.
A:
0) forældre Christian Gotfred Neumann, kongelige mundkok, skifte i Københavns borgret sluttet 4.12.1753, enkemand efter afdødes mor Anne Kirstine Brambech
1) bror Christian Gotfred Neumann, kok i Rusland
2) bror Johan Frederik Neumann 22, guldsmededreng i København.
Afdøde havde arv efter sin mormor Anne Sofie [Christensdatter Holm], skifte sluttet 19.11.1753 lbnr.582, enke efter Laurids Brambech.

1841    Opbudsbo i København. 10.3.1767, 1767 no.43, opslag 322.
Registrering af fallitbo hos Hans Peder Thomsen, billardholder i Frederiksberggade i København.

1842    Ellen Mortensdatter i Adelgade i København, der døde 12.1.1767, 1767 no.44.
Enke efter Markus Svendsen Scheel, skibstømrer, [skifte 31.7.1766 lbnr.1753].
Arvinger kendes ikke.

1843    Opbudsbo i København. 26.11.1765, 1767 no.45, opslag 365.
Registrering af fallitbo hos Jacob Bentsen, kræmmer på Amagertorv i København.

1844    Knud Olufsen, bryggersvend på Nytorv i København, der døde 3.9.1766, 1766 no.46, opslag 2.
Arvinger angives ikke.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1845    Bent Hansen Sodenæs, skibsassistent på Sankt Croix i Vestindien. Skifte i København 7.10.1766, 1767 no.47, opslag 18.
Testamente af 15.3.1765. A:
1) søster Magdalene Sodenæs 29, i Helsingør
2) halvsøster Bente Marie [Eriksdatter], enke efter [Frederik] Filleborn, parykmager i Helsingør, [skifte Helsingør 19.7.1760, fol.110]. LV: Bergendahl.
Afdøde døde på Sankt Croix ved nytårstid 1766.

1846    Niels Flemming, skrædder i Regnegade i København. 9.12.1766, 1767 no.48, opslag 65.
Afdøde var forlovet med Charlotte Amalie Friis.
Første ægteskab med Margrethe Holst. B:
1) Theodor Nielsen 18.

1847    Søren Jørgensen Post, kusk i København. 15.1.1767, 1767 no.49, opslag 78.
A:
1) bror Knud Jørgensen Post på Bygholm gods i Hatting herred i Jylland.

1848    Opbudsbo i København. 19.12.1765, 1767 no.50, opslag 80.
Registrering af fallitbo hos Oluf Jensen, brygger i Skindergade i København.

1849    Gabriel Hilmann, viceborgmester og hustru Johanne Schurmann i København. Skifte sluttet 18.8.1767, 1767 no.51, opslag 2.
Hans A:
1) Laurids Hilmann i Stavanger ved søn Hans Hilmann
2) søster Mette Lauridsdatter Hilmann, død, var g.m. Frederik Pedersen. 4B:
a Birthe Frederiksdatter g.m. Peder Pedersen Holmer i Bergen i Norge
b Maren Frederiksdatter i Bergen
c Karen Frederiksdatter g.m Søren Sørensen i Lyngholmen i Norge
d Margrethe Frederiksdatter g.m. Peder Eriksen Lodsberg i Køge.
Hendes A:
1) søster, død. 5B:
a Thomas Bang i Trondhjem i Norge
b Jens Bang
c Andreas Bang
d Corfitz Schurmann Bang i Galten præstegård i Norge
e Johanne Bang.

1850    Andreas Hansen Grimeton, værtshusmand i Vingårdstræde i København, der døde 6.4.1767, 1767 no.52, opslag 13.
B:
1) Sofie Cathrine Grimeton g.m. Christian Frederik Ortmann, snedker
2) Hans Grimeton, på rejse til Kina.

1851    Frederik Falch, melhandler på Vesterbro i København. 24.2.1766, 1767 no.53, opslag 65.
E: Anne Kirstine Dyhr. B:
1) Cathrine Falch g.m. Hans Pedersen Rosted, hårskærer
2) Emerentze Falch 22
3) Christian Falch 19, bagersvend
4) Dorthe Falch 17
5) Anton Falch 11
6) Jacob Falch 10
7) Margrethe Falch 7.

1852    Anne Sørensdatter i Lavendelstræde i København, der døde 27.12.1766, 1767 no.54, opslag 114.
Enke efter Jens Madsen Spentrup, spækhøker.
Testamente af 4.8.1753.
Arvinger angives ikke.

1853    Opbudsbo i København. 18.6.1766, 1767 no.55, opslag 172.
Registrering af fallitbo hos Kirsten Nikolajsdatter i Studiestræde i København, enke efter Mathias Lange, slagter.

1854    Andreas Kjeldskov, snedker i Sankt Pederstræde i København, der døde 21.6.1766, 1767 no.56, opslag 2.
Enkemand efter hustru, der døde 21.6.1766. B:
1) Cathrine Margrethe Kjeldskov g.m. Tobias Didriksen, guldsmed
2) Elisabeth Kjeldskov g.m. Jochum Henrik Hein, bager
3) Jacob Kjeldskov, student.
Afdøde blev begravet på Sankt Nikolaj kirkegård 25.6.1766.

1855    Jacob Olufsen Dahl, bådsmand i København. 10.9.1767, 1767 no.57, opslag 103.
E: Thale Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

1856    Birthe Lauridsdatter i Gammelmønt i København, der døde 9.12.1766, 1767 no.58, opslag 105.
Enke efter Peder Pedersen Tystrup, brændevinsbrænder.
Hans A:
1) bror Søren Pedersen Tystrup, brændevinsbrænder i København
2) bror Knud Pedersen Tystrup i Herslev i Finderup sogn
3) bror Laurids Pedersen Tystrup i Buddinge i Københavns amt
4) bror Niels Pedersen Tystrup, død. 3B:
a Peder Nielsen Tystrup
b Thomas Nielsen Tystrup
c Anne Nielsdatter g.m. Mads Jepsen i Flinterup i Store Fuglede sogn på Sjælland
5) søster Dorthe Pedersdatter g.m. Mogens Jørgensen i Skovlunde i Hirschholm amt.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.
(Se konceptskifte lbnr.2950).

1857    Claus Nissen, urtekræmmersvend på hjørnet af Bredgade og Strandgade i København, der døde 7.4.1767, 1767 no.59, opslag 221.
A:
1) bror Jørgen Mortensen Nissen
2) bror Christian Nissen, på rejse til Ostindien
3) søster Salome Nissen i Husum i Holsten.

1858    Anne Cathrine i Fiolstræde i København, der døde 20.4.1767, 1767 no.60, opslag 244.
Enke efter Andreas Carstensen Kjær, bouteillerer på Kina. A:
1) søster Else Marie, død, var g.m. Gutie, skrædder. 1B:
a Peder, død i Vestindien, uden børn
2) søster Anne Marie i København g.m. Laurids Aarø i Christiania i Norge
3) søster Johan Margrethe, død. 3B:
a Anders Christian i Christiania
b Peder i Christiania
c Christiane Schrøder g.m. en soldat i København.
Desuden nævnes:
1 afdødes mands søster Anne Carstensdatter Kjær g.m. Jens Jensen Mørch
2 afdødes mands søster Kirsten Carstensdatter Kjær.

1859    Hans Hansen spækhøker i Frederiksberggade i København. Skifte sluttet 6.10.1767, 1767 no.61, opslag 284.
Enkemand.
Første ægteskab med Anne Margrethe Andersdatter. B:
1) Jens Hansen, skomagersvend i Berlin
2) Bodil Hansdatter g.m. Lorents Lorentsen Schou, skomager
3) Anne Hansdatter 22.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1860    Johan Henrik Conradsen, skibstømrer i Sankt Annægade på Christianshavn. 9.4.1765, 1767 no.62, opslag 289.
E: Kirsten Steffensdatter. B:
1) Johanne Johansdatter 22
2) Johannes Johansen 18
3) Jørgen Henrik Johansen 12
4) Steffen Johansen 9.
FM: Anders Hansen Rønne.
Afdøde døde 29.3.1765.

1861    Jean Montagne, hyrelakaj i Færgestræde i København. 26.7.1766, 1767 no.63, opslag 315.
Afdøde hustru, hvis navn ikke kendes er bortrømt, uvist hvorhen.
Arvinger angives ikke.

1862    Niels Jepsen Gudsø, matros. Skifte i København 10.9.1766, 1767 no.64, opslag 338.
A:
1) mor Karen Jensdatter i Børup [i Taulov sogn], gift i Eltang 29.9.1731 med Jeppe Nielsen, begravet Eltang 27.3.1759
2) søster Rebekka Jepsdatter, døbt Eltang 1.3.1733, g.m. Frederik Mortensen i Børup
3) søster Anne Dorthe Jepsdatter, døbt Eltang 10.7.1735, i Børup
4) bror Niels Jepsen, døbt Eltang 25.3.1737, begravet Eltang 18.4.1737
5) søster Maren Jepsdatter, døbt Eltang 16.3.1741, i København
6) søster Mette Jepsdatter, døbt Eltang 29.10.1747, begravet Eltang 6.3.17848.
Afdøde, der blev døbt i Eltang 31.8.1738, døde 2.11.1766 på hjemrejse fra Ostindien.

1863    Jacob Pedersen Klint, bådsmand i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 10.2.1767, 1767 no.65, opslag 374.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde 8.7.1766 på hjemrejse fra Bengalen.

1864    Cornelius Berntsen, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 10.2.1767, 1767 no.66, opslag 381.
Arvinger angives ikke.
Afdøde 13.4.1766 på hjemrejse fra Bengalen.

1865    Birthe i Laksegade i København. 21.2.1767, 1767 no.67, opslag 391.
Enke efter Niels Andersen Normann, skipper.
Arvinger angives ikke.

1866    Peder Madsen Koch, bådsmand i København 7.4.1767, 1767 no.68, opslag 425.
Arvinger kendes ikke.

1867    Niels Hansen, koffardimatros. Skifte i København 7.4.1767, 1767 no.69, opslag 428.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.6.1766 i Vestindien.

1868    Birgitte Samuelsdatter i Lille Strandstræde i København. 9.6.1767, 1767 no.71, opslag 433.
Enke efter Peder Jespersen, øltapper.
Testamente af 26.10.1745. A:
1) søsterdatter Marie Kirstine Clausdatter g.m. Peder Carstensen, kniplingshandler.
Afdøde døde 8.6.1767.

1869    Poul Monrad, tømrersvend på hjørnet af Fiolstræde og Volden i København. 10.8.1767, 1767 no.72, opslag 449.
Arvinger angives ikke.

1870    Johannes Bering, islandsk arbejdskarl i Bådsmandsstræde på Christianshavn. 29.10.1767, 1767 no.72½, opslag 465.
E: Birgitte Knudsdatter. B:
1) Villads Pedersen 15
2) Magdalene Marie Pedersdatter 13
3) Johannes Pedersen 4½.
FM: Morten Mathiassen Røstofte.
Afdøde døde i 1762.

1871    Laurids Hansen, traktør på hjørnet af Fortunstræde og Admiralgade i København, der døde 6.9.1763, 1767 no.73, opslag 467.
Enkemand efter Margrethe Helene Bøye. B:
1) Henriette Elisabeth Hansen
2) en datter g.m. Søren Lykke
3) Hans Jørgen Hansen, kok i Vestindien
4) Rolf Hansen i Vestindien.

1872    Opbudsbo i København. 12.12.1766, 1767 no.74, opslag 574.
Registrering af fallitbo hos Anne Marie Edinger, ugift på hjørnet af Prinsensgade og Volden på Christianshavn.
Desuden nævnes hendes bror Ulrik Frederik Edinger.

1873    Opbudsbo i København. 20.1.1756, 1767 no.70, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Thomsen, regimentskvartermester i Store Kongensgade i København.

1874    Andreas Nesemann, bager i København. 30.7.1767, 1767 no.75, opslag 2.
A:
1) bror Johan Henrik Nesemann i Lentz i Preussen
2) søster Dorthe Elisabeth Nesemann g.m. Pintz i Lentz.

1875    Mads Lauridsen Torsk, koffardimatros i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 15.9.1767, 1767 no.76, opslag 5.
A:
0) forældre Laurids Madsen og Karen Jensdatter i Gilleleje, begge døde
1) bror Anders Lauridsen, døbt i Gilleleje 16.7.1741, nu i Snekkersten
2) søster Sidse Lauridsdatter, døbt Gilleleje 29.5.1726, nu i Tikøb.
Fars første ægteskab med Sidse Skaaning i Hulerød i Søborg sogn.
3) halvsøster Elsebeth Lauridsdatter, døbt Søborg 4.2.1703, enke efter Erland
4) halvsøster Karen Lauridsdatter, døbt Søborg 30.11.1704, g.m. Jens Pedersen i Rågeleje i Vejby sogn.
Afdøde, der var født 1733 i Gilleleje, døde 26.3.1767 på rejse til Trankebar og Bengalen.

1876    Flemming Kølmer junior, skriverkarl i Klareboderne i København. 29.1.1767, 1767 no.77, opslag 15.
A:
0) forældre [Anders Jacobsen Kølmer, øverste kapellan i København Holmen, død maj 1747 og Anne Margrethe Birch, død 1762]
1) bror Michael Kølmer, løjtnant
2) bror Poul Kølmer
3) bror Frederik Christian Kølmer
4) søster Cathrine Kirstine Kølmer
5) søster Bolette [Margrethe] Kølmer, død [1760], var g.m. [Peder Markussen] Volquartz, øverste kapellan i København Holmen, [død 4.11.1766]. 1B:
a Markus Volquartz.
Desuden nævnes Carsten Volquartz, præst i Farup.

1877    Opbudsbo i København. 10.11.1767, 1767 no.78, opslag 113.
Registrering af fallitbo hos Jacob Bondo, (Bonte), tøjmager i København.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

1878    Sofie Bjerring på hjørnet af Teglgårdstræde og Volden i København. 1.9.1763, 1767 no.79, opslag 121.
E: Wulf Ottesen Holm, der ægter Anne Lauridsdatter Bech. B:
1) Peder Wulf Holm
2) Jens Wulfsen Holm, død. E: Anne Elisabeth. 5B:
a Wulf Jensen Holm 14
b Johanne Marie Jensdatter Holm 11
c Jørgen Jensen Holm 9
d Laurids Jensen Holm 8
e Marie Kirstine Holm 7
3) Anne Cathrine Holm g.m. Mads Kruse, tømrersvend, der døde. Hun ægter Georg Helmer
4) Maren Wulf Holm g.m. Christian Skandrup
5) Bodil Wulf Holm, død. E: René (Ringe) Svendsen Skive. 2B:
a Svend Skive 8
b Sofie Skive 4
6) Anne Marie Holm g.m. Laurids Rasmussen.

1879    Sara Cathrine Bruun i Kresten Bernikowstræde i København, der døde 15.1.1767, 1767 no.80, opslag 286.
Enke efter Peder Simonsen, urtekræmmer. B:
1) Abigael Cathrine Simonsdatter 32
2) Sidsel Christine Simonsdatter, der døde 27.1.1767.
FM: Bjerring, urtekræmmer.

1880    Poul Mortensen, bødkersvend på Langebrogade på Christianshavn. 13.6.1767, 1767 no.81, opslag 311.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 12.6.1767.

1881    Mette Jespersdatter, ugift tjenestepige i Frederiksberggade i København, der døde 24.9.1767, 1767 no.82, opslag 2.
A:
1) søster Maren Jespersdatter
og øvrige ulegitimerede arvinger.

1882    Opbudsbo i København. 17.12.1765, 1767 no.83, opslag 17.
Registrering af fallitbo hos Anne Søe Lugge, enke efter Hans Fogh, brygger og viceborgmester i København, død marts 1756. Bevilling til uskiftet bo 19.3.1756.
Til stede hendes børn:
1) Søren Fogh, assessor
2) E. B. Fogh, løjtnant
3) jomfru Anne Fogh.
Desuden nævnes:
1 børnenes morfars mor frue justitsrådinde Bjerregaard
2 Anne Søe Lugges søster Anne Cecilie Lugge, enke efter Sejer Mahling (Malling), etatsråd
3 Anne Cecilie Lugges stedsøn Frederik Christian Mahling.

1883    Peder Lauridsen Birch, skibstømrer i Kongensgade på Christianshavn, der døde 1.3.1767, 1767 no.84, opslag 2.
E: Bent Lauridsen. B:
4) Jens Pedersen Birch 18, i Danzig
5) Johanne Marie Pedersdatter Birch 15.
Første ægteskab med Marie Bentsdatter. B:
1) Laurids Pedersen Birch, skipper i Danzig
2) Abel Cathrine Birch g.m. Anders Henriksen, tømrer på værket Frederiksværn i Norge
3) Kirsten Pedersdatter Birch, uvist hvor.

1884    Sidse Andersdatter Kærsgaard, ugift i Lille Helliggejststræde i København, der døde 21.4.1767, 1767 no.85, opslag 68.
A:
0) forældre Anders Nielsen Kærsgaard, [skifte 19.10.1763 lbnr.1496 og Else Olufsdatter]
1) søster Maren Andersdatter Kærgaard.
Af mors første ægteskab B:
2) halvsøster Karen [Kjelstrup], enke efter Jørgen Hatting Toxværd.

1885    Opbudsbo i København. 21.6.1766, 1767 no.86, opslag 123.
Registrering af fallitbo hos Jeppe Kjeldsen, skrædder i Store regnegade i København g.m. Marie.

1886    Opbudsbo i København. 7.11.1766, 1767 no.87, opslag 145.
Registrering af fallitbo hos Jacob Næsgaard, vintapper på Ulfeldts Plads i København.

1887    Hans Jochumsen Kruse, skibsmand i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 10.2.1767, 1767 no.88, opslag 166.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 12.6.1766 på rejse til Bengalen.

1888    Opbudsbo i København. 19.8.1767, 1767 no.89, opslag 201.
Registrering af fallitbo hos Johan Duc, juvelerer i Østergade i København g.m. Hedvig Sofie.

1889    Martha Marie [Christensdatter Hilmann] i Slippen i København, der døde 15.7.1766, 1767 no.90, opslag 225.
Enke efter Mathias Vinge, parykmager. B:
1) Martha Marie Vinge g.m. Johan Andreas Burchard, parykmager
2) Sofie Johanne Vinge, enke efter Christoffer Stecher i Vejle
3) Elisabeth Vinge 47
4) Niels Vinge, parykmager, død. 1B:
a Hans Bromung Vinge, matros på rejse til Kina.

1890    Peder Andersen Janum, hørkræmmersvend i No.3 ved Holmens Kirke i København, der døde 11.10.1766, 1767 no.91, opslag 256.
A:
1) bror Vogn Andersen
2) bror Christen Andersen Krag, degn i [Nørre] Sundby ved Ålborg
3) bror Thomas Andersen [Vognsen] i Nibe.

1891    Johannes Bergstrøm, undertømmermand i Vestindien. Skifte i København 10.2.1767, 1767 no.92, opslag 260.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 7.3.1766 på Sankt Croix.

1892    Simon Mikkelsen Post, skoflikker i Rådhusstræde i København, der døde 4.4.1767, 1767 no.93, opslag 265.
Enkemand efter Magdalene Sørensdatter. B:
1) Magdalene Simonsdatter 13.
FM: Filip Bremer, buntmager.

1893    Ulrik Christensen Søfeldt, tømrersvend i Borgergade i København, der døde 16.4.1767, 1767 no.94, opslag 296.
E: Kirsten Jensdatter eller Kirsten Knudsdatter, der også døde, begravet København Trinitatis 28.4.1767.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdøde mands brorsøn Christian Visbech, studiosus medicinæ.
Afdøde blev begravet København Trinitatis 20.4.1767.

1894    Magdalene Marcelly (Marseille), på hjørnet af Lars Bjørnstræde og Vestergade i København. 25.4.1767, 1767 no.95, opslag 2.
Enke efter Niels Prytz, tømmerhandler. A:
1) søster [Anne Marcelly g.m. Johan Voigt, logarver], begge døde. 1B:
a Frederik Johansen Voigt, død 17.5.1764. 1B:
1 Anne Margrethe Frederiksdatter, født 16.7.1763.
FM: stedfar Herluf Lynge.
(Sml. lbnr.469).

1895    Poul Jensen Kjelder, gårdskarl i Store Kongensgade i København. 10.6.1767, 1767 no.96, opslag 36.
A:
0) forældre Jens Poulsen Kjelder og Anne Knudsdatter i Kjelder i Lomborg sogn på Rysensten gods
Fars første ægteskab med Maren Lauridsdatter.
1) halvbror Christen Jensen i Sønder Hjortkær i Ramme sogn
2) halvsøster Barbara Jensdatter Kjelder i Humlum
3) halvsøster Mette Jensdatter Kjelder i Hygum sogn, død. Uden ægteskab 2B:
a Niels Christensen i Hygum
b Christen Christensen i Hygum.

1896    Johan Jørgensen, assistent i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København sluttet 5.12.1767, 1767 no.97, opslag 60, 148.
Arvinger angives ikke, dof nævnes afdødes brorsøn Johan Jørgensen i København.
Afdøde døde 13.10.1766 i Bengalen.

1897    Jacob Lauridsen, skipper ved Nyhavns Kanal i København, der døde 12.8.1767, 1767 no.97½, opslag 70, 158.
E: Inger Svendsdatter. B:
4) Karen Jacobsdatter g.m. Thomas Poulsen Vilstrup, skipper.
Af første ægteskab B:
1) Jens Jacobsen Nørgaard, styrmand
2) Søren Jacobsen Nørgaard, styrmand
3) Bodil Jacobsdatter g.m. Peder Mogensen, skipper.

1898    Opbudsbo i København 3.5.1766, 1767 no.98, opslag 87.
Registrering af fallitbo hos Jens Thygesen Krog, skomager på hjørnet af Vognmagergade og Brøndstræde i København g.m. Marie Kirstine Olufsdatter, der døde 28.8.1766. Hendes B:
3) Else Marie Jensdatter 10.
Børn af hendes første ægteskab B:
1) Johan Georg Kejser 19, skomagersvend. i udlandet
2) Johanne Gelpartine Kejser 15.
Desuden nævnes hendes søster Martha Strøm.
(Konceptskifte lbnr.2898).

(Opslag 148 til næste film opslag 39 er gentagelse af opslag 60 til opslag 147, men stort set ulæseligt).

1899    Ellen Aagesdatter i København, Skifte sluttet 22.12.1767, 1767 no.99, opslag 40.
E: Jens Nielsen, arbejdsmand. A:
1) søster Maren Aagesdatter i Luggude herred i Skåne, død. 1B:
a Ingeborg Jensdatter g.m. Peder (efternavnet ulæseligt)
2) halvsøster Anne Troelsdatter g.m. Daniel Christensen, matros på Holmen i København.
(Begyndelsen af skiftet helt ulæseligt.
(Konceptskifte lbnr.2899, se der).

1900    Johannes Gisner, murer i Store Kongensgade i København, der døde 14.2.1767, 1767 no.100, opslag 43.
Arvinger kendes ikke.
(Konceptskifte lbnr.2900).

1901    Jens Hermansen Kyhl, kommissionær i møllen ved Blåtårn i København, der døde 16.2.1767, 1767 no.101, opslag 76.
E: Marie Elisabeth Sørensdatter, der døde 5.3.1767. B:
2) Jens Jensen Kyhl 23, malersvend
2) Laurids Jensen Kyhl 11.
FM: Knud Christian Holm g.m. mors halvsøster.
Første ægteskab med Karen. B:
1) Herman Jensen Kyhl, bøsseskæfter på geværfabrikken ved Helsingør.
(Konceptskifte lbnr.2901).

1902    Inger Torrildsdatter i Lille Kongensgade i København. 19.4.1767, 1767 no.102, opslag 92.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 18.4.1767.
(Konceptskifte lbnr.2902).

1903    Peder Jørgensen, kusk på Thuesborg (Tuborg) uden for Østerport i København. 16.6.1767, 1767 no.103, opslag 122.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 15.6.1767.
(Konceptskifte lbnr.2903).

1904    Karen Eriksdatter Bloch, ugift tjenestepige på Ulfeldts Plads i København. 18.6.1767, 1767 no.104, opslag 129.
A:
1) bror Søren Bloch.
Afdøde havde arv efter testamente af 11.8.1766 for Didrich Christian Decher, ugift organist i København Helliggejst for lang og tro tjeneste.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Anne Kirstine, enke efter David Olufsen.
(Konceptskifte lbnr.2905).

1905    Johan Andreas Schønberg, afskediget soldat i Adelgade i København, der døde 22.7.1767, 1767 no.105, opslag 158.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet København Garnison kirkegård 24.7.1767.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Konceptskifte lbnr.2906, se der).

1906    Christian Voigt, perlestikker i Store Regnegade i København, der døde 26.7.1767, 1767 no.106, opslag 172.
Enkemand efter Helene Kirstine Bjerring.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) søster Anne Marie Bjerring
2) bror Frederik Bjerring på Falkonergården.
(Konceptskifte lbnr.2907).

1907    Dorthe Kirstine Nielsdatter i Åbenrå i København, der døde 7.9.1767, 1767 no.107, opslag 227.
Enke efter Michael Sørensen, grovsmed.
Testamente af 3.8.1753.
Hans A:
0) forældre Søren Lassen i Glenstrup i Nørhald herred og Bodil Mikkelsdatter, begge døde
1) søster Mette Sørensdatter, død uden børn
2) søster Maren Sørensdatter, død uden børn, var g.m. Jens Jensen i København
3) bror Laurids Sørensen, død uden børn.
Fars andet ægteskab med Anne Madsdatter.
4) halvbror August Sørensen, hjulmand i Hvidsten i Gassum sogn
5) halvbror Jens Sørensen, smed på Holmen i København.
Hendes A:
1) søster Anne Marie Nielsdatter g.m. Nikolaj Rasmussen, skrædder i København
2) bror Jacob Nielsen Berg, snedker i København, død. 4B:
a Nikolaj Jacobsen 23, snedkersvend, i udlandet
b Asmund Jacobsen 21, student i København
c Frederik Vilhelm Jacobsen 14
d Jacob Cornelius Jacobsen 8.
(Konceptskifte lbnr.2908).Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
17681908    Christiane Dorthe Johansdatter Barth i Lille Grønnegade i København. 11.4.1766, 1768 no.1, opslag 2.
Enke efter Conrad [Henrik] From, gørtler. B:
1) Conrad [Henrik] From 25, guldsmedesvend
2) Johan Henrik From, urmagersvend, i England
3) Hedvig Louise From g.m. Andreas Rosborg, gørtler
4) Christiane Dorthe From g.m. Nathanael Falkengren, guldsmed
5) Sofie Dorthe From 26
6) Christine Elisabeth From 22.
(Konceptskifte lbnr.2917).

1909    Christine Elisabeth From i Lille Grønnegade i København. 7.8.1766, 1768 no.2, opslag 110.
Testamente af 2.8.1766. A:
1) søster Sofie Dorthe From.
Arv efter afdødes forældre Conrad Henrik From, gørtler og [Christiane Dorthe Johansdatter Barth, skifte 11.4.1766 lbnr.1908].
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Conrad Henrik From
2 afdødes svoger Andreas Rosborg, gørtler
3 afdødes svoger Nathanael Falkengren, guldsmed.
Afdøde døde 6.8.1766.
(Konceptskifte lbnr.2918).

1910    Josef Maziolli, skrædder i Komediehuset, boende i Store Grønnegade i København. 13.1.1767, 1768 no.3, opslag 125.
E: Marie Barbara Stochheimeitz.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 12.1.1767.-
(Konceptskifte lbnr.2919).

1911    Halvor Olufsen Bjørntved, remmesnider i Lille Kongensgade i København. 15.9.1767, 1768 no.4.
Afdøde efterlader sin hustru, der ikke boede sammen med afdøde.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.2920).

1912    Anne Elisabeth Holst på Bakken i København. 2.1.1767, 1768 no.5, opslag 162.
E: Henrik Zittergreen, bogtrykkersvend.
Første ægteskab med Johan Gottlieb Rudolf, barber. B:
1) Henriette Marie Johansdatter 11
2) Frederik August Johansen 9.
FM: Johan Henrik Holst, gørtlersvend.
Afdøde døde 1.1.1767.
(Konceptskifte lbnr.2922).

1913    Rakel Eventsen Holm i Ulkegade i København. 3.6.1767, 1768 no.6, opslag 192.
E: Villads Pedersen, knapmager, separeret efter bevilling af 22.3.1765.
Arvingedr angives ikke, dog nævnes:
1 afdødes bror Hans Jochum Eventsen Holm, vægter på Københavns Slot
2 afdødes svigersøster Birgitte g.m. Jens Trægder.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Konceptskifte lbnr.2924).

1914    Jørgen Borch, skipper i Store Kongensgade i København. 1.7.1765, 1768 no.7, opslag 216.
E: Mette Kirstine.
Attest med frasigelse af arv og gæld fra:
1) søster Inger Marie Borch g.m. Brylche
2) halvbror Anders Borch
3) halvbror Ebbe Borch
4) Ebbe Scheels børn, der er halvsøskende til afdøde.
Desuden nævnes afdødes B:
1) Johan Kysing
2) Anders Kysing, (muligvis den samme om ovenstående Anders Borch)
Afdøde døde 25.7.1765 i Danzig.
Skiftet begyndte som registrering af fallitbo 1.7.1765.
(Konceptskifte lbnr.2933).

1915    Opbudsbo i København. 16.3.1767, 1768 no.8, opslag 315.
Registrering af fallitbo hos Andreas Bagge, hårskærer i Rosengården i København g.m. Maren.
(Konceptskifte lbnr.2938).

1916    Anders Rasmussen, koffardimatros. Skifte i København 15.9.1767, 1768 no.9, opslag 337.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 31.5.1766, på rejse fra Vestindien.
(Konceptskifte lbnr.2939).

1917    Opbudsbo i København. 18.6.1765, 1768 no.10, opslag 347.
Registrering af fallitbo hos Ulrik Hansen, slagter i Rosengården i København.

1918    Svend Andersen, brændevinsbrænder i Kokkegade i København. 30.7.1765, 1768 no.530.
E: Anne Dorthe Pedersdatter, der døde 17.4.1766. B:
3) Ellen Margrethe Svendsdatter 12
4) Bent Svendsen 9
5) Jens Svendsen 7.
Første ægteskab med Dorthe. B:
1) Andreas Hansen Svendsen, fourer
2) Oluf Svendsen 19.
Afdøde døde 29.7.1765.

1919    Conrad Wichmann Rees, trompeter i Det asiatiske Kompagni. 15.9.767, 1768 no.12, opslag 2.
A:
1) far Christian Rees, organist [i Holmen kirke] i København.
Afdøde døde 26.8.1766 på rejse til Kina.

1920    Oluf Christoffersen Solberg bådsmand i København. Skifte sluttet 1.3.1768, 1768 no.13, opslag 2.
Testamente af 18.11.1765. A:
1) Andreas Dalskov Solberg, snedkerdreng.
FM: Niels Vindelev, prokurator.

1921    Oluf Jensen Birch, hovmester i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 15.9.1767, 1768 no.14, opslag 4.
Afdøde døde i Bengalen 1.11.1766 og foreløbigt skifte blev afholdt der, sluttet 15.1.1767.
Arvinger angives ikke.

1922    Opbudsbo i København. 21.11.1763, 1768 no.15, opslag 23.
Registrering af fallitbo hos Peder Henrik Saltau, vintapper på hjørnet af Lille Strandgade og Nyhavn Kanal.

1923    Anne Andersdatter i København. Skifte sluttet 8.5.1768, 1768 no.16, opslag 135.
E: Hans Vilhelm Hansen, kniplingskræmmer.
Hans A:
1) far Hans Vilhelm Hansen i Nørby i Visby sogn under Trøjborg jurisdiktion.
Hendes A:
Hendes arvinger fragår arv og gæld, men deres navne angives ikke.

1924    Iver Hansen Høj, styrmand. Skifte i København sluttet 15.3.1768, 1768 no.17, opslag 138.
E: Helene Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

1925    Jens Ibsen Flade, kopranger på Vesterbro i København. 5.6.1766, 1768 no.18, opslag 140.
Enkemand. B:
1) Niels Jensen Flade
2) Svend Jensen Flade 19.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Marie Ibsdatter Flade.

1926    Enevold Lauridsen Krag, skibskok i Studiestræde i København. 1.6.1767, 1768 no.19, opslag 203.
E: Anne Kirstine i Hamborgs Sjæleboder, separeret fra afdøde.
Uden ægteskab med Anne Elisabeth Sørensdatter B:
1) en søn 4½
2) en datter 1.
Desuden nævnes afdødes mor Anne, enke efter afdødes far Laurids Krag.
Afdøde døde 30.5.1767.

1927    Niels Pedersen Ross, styrmand i Lille Kongensgade på Christianshavn. 27.11.1767, 1768 no.20, opslag 231.
Testamente af 3.11.1766. A:
1) søster Marie Poulsdatter, død. E: Søren Lauridsen, slagtersvend. 2B:
a Maren Sørensdatter
b Cathrine Margrethe Sørensdatter
2) halvsøster Marie Elisabeth g.m. Andreas Thomsen, Schmidt.
Desuden nævnes afdødes brorsøn Poul Bagge Rosensteen ved stedfar Mads Pedersen Rodkjær, spækhøker i København.

1928    Anne Cathrine Antonisdatter i København. 8.7.1766, 1768 no.21, opslag 264.
E: Niels Madsen Stauning.
Første ægteskab med Peder Gravlund. B:
1) Thomas Pedersen Gravlund, dragon
2) Daniel Pedersen Gravlund, i Preussen
3) Ingeborg Pedersdatter Gravlund g.m. Niels Jensen Mørch, smedesvend
4) Anne Marie Pedersdatter Gravlund, død. var g.m. Magnus Pedersen i Amsterdam, der efterlader 2 børn, hvis navne ikke angives.

1929    Poul Reisner, maler i Åbenrå i København, der døde 6.12.1767, 1768 no.22, opslag 267.
Enkemand. B:
1) Andreas Reisner 16.
FM: farbror Peder Reisner, maler i Køge.

1930    Abel Marie Neuberg i Pilestræde i København. 19.1.1766, 1768 no.23, opslag 293.
Enke efter Andreas Johan Broberg, rytter.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.2949).

1931    Wulf Ottesen Holm på Kongevejen til Frederiksberg. 6.2.1765, 1768 no.24, opslag 341.
E: Anne Lauridsdatter [Bech]. B:
7) Wulf Holm 22 uger.
Første ægteskab med [Sofie Bjerring, skifte 1.9.1763 lbnr.1878]. B:
1) Peder Wulfsen Holm, hestehandler
2) Jens Wulfsen Holm, død. E: Anne Elisabeth. 5B:
a Wulf Jensen Holm 17
b Johanne Marie Jensdatter Holm 14
c Jørgen Jensen Holm 12
d Laurids Jensen Holm 11
e Marie Kirstine Holm 10
3) Anne Cathrine Holm g.m. Georg Helmer
4) Maren Wulf Holm g.m. Christian Skandrup
5) Bodil Wulf Holm, død. E: René Svendsen Skive. 2B:
a Svend Skive 11
b Sofie Skive 7
6) Anne Marie Holm g.m. Laurids Rasmussen.
Arv i boet efter Anne Cathrine Holms første mand Mads Knudsen, der døde 18.4.1765, skifte sluttet 17.5.1765 til 2B:
1) Jacob Kruse
2) Peder Kruse.

1932    Johan Henrik Bøhm (Behm), possementmager i Åbenrå i København. 26.8.1767, 1768 no.25, opslag 414.
Enkemand efter [Anne Martie Jensdatter, begravet København Trinitatis 30.7.1767]. A:
1) søster Anne Malene, enke efter Carl Gottlieb Bruchner, possementmager.

1933    Søren Jensen Bondo, hyrekusk i København. 12.2.1768, 1768 no.26, opslag 424.
E: Sofie Amalie [Schiøtt]. B:
1) Gedske Sørensdatter g.m. Rasmus Johansen, hyrekusk
2) Jens Sørensen Bondo 18
3) Mette Magdalene Bondo 15.
(Konceptskifte lbnr.2959).

1934    Maren Lauridsdatter [Schiering] i Lavendelstræde i København. 16.10.1767, 1768 no.27, opslag 429.
E: Peder Bergsen Krag, knapmager, separeret fra afdøde efter bevilling af 19.10.1765. (Deling af boet 29.10.1765 lbnr.1805). A:
1) søster Karen Lauridsdatter, død. E: Hans Hansen Dystrup, knapmager. 1B:
c Cathrine Marie Dystrup 13.
Karen Lauridsdatters første ægteskab med Christen Mogensen Bech, kobbersmed på Lolland, [skifte Nakskov 10.6.1751 lbnr.1765]. 2B:
a Anne Cathrine Bech g.m. Frederik Wessel Meincke, koffardimatros på Kina
b Peder Bech 22, bogtrykkerdreng.
Afdøde døde 15.10.1767.
(Konceptskifte lbnr.2962).

1935    Thorvald Knudsen, tømmersvend i Den kongelige grønlandske Handel, i Amagergade på Christianshavn, der døde 28.10.1767, 1768 no.28, opslag 451.
A:
1) bror Svend Knudsen
samt 3 brødre og 1 søster på Island.
(Konceptskifte lbnr.2963).

1936    Kirsten Poulsdatter på Laboratoriet på Christianshavn. 4.11.1767, 1768 no.29, opslag 468.
E: Johannes Olufsen, bådsmandsmat på Kina. B:
1) Kirsten Johansdatter 3¼.
FM: morfar Poul Jensen, fyrværker.
Afdøde døde 20.5.1767.
(Konceptskifte lbnr.2964).

1937    Else Cathrine Brüchner i Rådhusstræde i København, der døde 20.2.1766, 1768 no.30, opslag 2.
Enke efter Hans Krey. B:
1) Cathrine Margrethe Krey g.m. Johan Køster, kok i kongens køkken
2) Tobine Susanne Krey, død. E: Frederik Deichmann, brygger i Helsingør. 2B:
a Susanne Deichmann 12
b Tobine Deichmann 11.
Arv i boet efter afdødes søster Susanne Brüchner, død i maj 1758, skifte 6.9.1756, enke efter Stadtz, kaptajn.
(Konceptskifte lbnr.2975).

1938    Christen Pedersen, vognmandskarl i Sankt Pederstræde i København. 10.12.1767, 1768 no.31, opslag 81.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 9.12.1767.
(Konceptskifte lbnr.2977).

1939    Cecilie Jensdatter i Springgade i København. 28.12.1767, 1768 no.32, opslag 95.
Enke efter Johan David Møller, afskediget soldat. B:
1) Marie Elisabeth Møller, død. E: Hans Christoffer Gundermann, afskediget soldat. 2B:
a Johan David Peder Hansen 12
b Sofie Amalie Hansdatter 10.

1940    Niels Jepsen Solberg i København. 8.9.1765, 1768 no.33, opslag 146.
A:
1) bror Hans Jepsen i Bælum på Viffertsholm gods
2) søster Lene Jepsdatter i Sønder Kongerslev i Hellum herred.
(Konceptskifte lbnr.2981).

1941    Opbudsbo i København. 15.6.1768, 1768 no.34, opslag 150.
Forklaring på fallitboet hos Gregers Thomsen kaptajn i København.
I boet arv efter hans far Jørgen Thomsen, justitsråd.

1942    Albert Frederik Didriksen. undermester i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 10.2.1767, 1768 no.35, opslag 156.
Albert Frederik Didriksen deserterede på rejsen til Trankebar.
Desuden nævnes Georg Didriksen, overmester i Det asiatiske Kompagni.
(Konceptskifte lbnr.2982).

1943    Opbudsbo i København. 16.12.1765, 1768 no.36, opslag 179.
Registrering af fallitbo hos Jens West, hof-vokslysleverandør i Skolemesterlængden ved Nyboder i København.

1944    Claus Reimer, ugift klædekræmmersvend i København. Skifte sluttet 5.7.1768, 1768 no.37, opslag 141.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes bror Jacob Reimer.

1945    Dorthe Lauridsdatter Møller i København. Skifte sluttet 12.7.1768, 1768 no.38, opslag 143.
Enke efter Christian Kølbæk.
Første ægteskab med Christian Jespersen Hald. B:
1) Laurids Christiansen Hald 14
2) Margrethe Christiansdatter Hald 12
3) Marie Christiansdatter Hald 10.
FM: Søren Jensen.

1946    Opbudsbo i København. 5.12.1767, 1768 no.39, opslag 146.
Registrering af fallitbo hos Gotfred Røbel, styrmand i Det asiatiske Kompagni, på hjørnet af Store Kongensgade og Ulkegade i København.

1947    Opbudsbo i København. 22.12.1765, 1768 no.40, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Oluf Madsen Riis, klejnsmed i Gothersgade i København, gift med Anne Kirstine.

1948    Laurids Pedersen, slagter på hjørnet af Landemærket og Åbenrå i København. 17.2.1768, 1768 no.41, opslag 2.
Enkemand efter Vibeke Marie Brandt. B:
1) Birthe Kirstine Lauridsdatter g.m. Jens Rasmussen, slagter
2) Else Sofie Lauridsdatter 22
3) Karen Lauridsdatter 18
4) Anne Sofie Lauridsdatter 15
5) Bodil Marie Lauridsdatter 12.
FM: Christen Brandt, slagter.
Afdøde døde 16.2.1768.

1949    Karen Jensdatter i Store Kongensgade på Christianshavn. 2.12.1767, 1768 no. 42, opslag 21.
Enke efter Henrik Lange, linvæver. B:
1) Cathrine Henriksdatter 13.

1950    Malene Margrethe Schrader på Amalienborg i København, der døde 30.4.1767, 1768 no.43, opslag 39.
Enke efter Nikolaj Langermann, guldsmed, [skifte 21.11.1757 lbnr.946]. B:
4) Cathrine Gertrud Langermann 18
5) Gottlieb Langermann 15.
Første ægteskab med Markus Pipgras, guldsmed, [konceptskifte 27.6.1730 lbnr.1659]. B:
1) Cathrine Margrethe Pipgras g.m. Ditlev Pap, guldsmed
2) Marie Pipgras g.m. Thomas Andreas Vestrup.
Tredje ægteskab med Thyge Madsen Værum, guldsmed. B:
3) Christian Værum.
Litteratur: Slægten Schrader af Th. Hauch-Fausbøll. Kbh. 1937. Heri side 32: Malene Margrethe Schrader.

1951    Opbudsbo i København. 24.3.1767, 1768 no.44, opslag 57.
Registrering af fallitbo hos Alexander Thomsen, sæbefabrikant i sin går lige for Den danske Kirke på Christianshavn.

1952    Jens Michael Sonne, byfoged i København. Skifte sluttet 9.8.1768, 1768 no.45, opslag 143.
E: Louise.
Første ægteskab med Ellen Johanne Hansdatter Møller, [begravet 9.7.1746]. 2B:
1) Johanne Magdalene Sonne g.m. [Søren Christensen] Thestrup, proprietær i Jylland
2) Hans Sonne, løjtnant.
(Sml. lbnr.679).

1953    Johanne Sofie Weltzien i Skindergade i København, der døde 26.11.1767, 1768 no.46, opslag 148.
A:
1) søster Cathrine Dorthe Weltzien g.m. Jens Sørensen Lassen, politibetjent
2) søster Frederikke Louise Weltzien 36
3) søster Christiane Elisabeth Weltzien 30
4) bror Johan Weltzien 25, sværdfegersvend.

1954    Peder Mathiassen, urmager i Vimmelskaftet i København, der døde 25.5.1768, 1768 no.47, opslag 160.
E:Cathrine Marie Christensdatter. B:
1) Christian Mathiassen, værtshusholder i Hedehusene
2) Peder Mathiassen, i Møns tugthus
3) Elsebeth Mathiasdatter g.m. Hans Andreas Møller, guldsmed i Smøl i Broager sogn
4) Henrik August Mathiassen 24, urmagersvend.

1955    Frederikke Marie Weber i Skindergade i København. 25.10.1767, 1768 no.48, opslag 208.
Enke efter Johan Albert Weltzien, skrædder. B:
1) Cathrine Dorthe Weltzien g.m. Jens Sørensen Lassen, politibetjent
2) Frederikke Louise Weltzien 36
3) Christiane Elisabeth Weltzien 30
4) Johanne Sofie Weltzien 27, der døde, [skifte 26.11.1767 lbnr.1953]
5) Johan Weltzien 25, sværdfegersvend.

1956    Niels Ostensen, pensioneret vægter i Store Fiolstræde i København 18.12.1767, 1768, no.49, opslag 2.
B:
1) Osten Nielsen, skomagersvend i Riga
2) Poul Nielsen, skomagersvend i Leipzig
3) Anne Nielsdatter g.m. Mads Johansen, skræddersvend.

1957    Abelone Frandsdatter Enderlin i Læderstræde i København. 11.1.1768, 1768 no.50, opslag 35.
Enke efter Niels Haagensen Due, skibskaptajn på Ostindien.
Bevilling til uskiftet bo af 3.8.1753. B:
1) Dorthe Cathrine Nielsdatter Due g.m. Peder Bremer, kongelig sadelmager
2) Frands Nielsen Due, styrmand på Kina
3) Johanne Nielsdatter 17
4) Sara Nielsdatter 15.

1958    Johan Baptist Gussone, stukkatør i Gothersgade i København, der døde 27.8.1766, 1768 no.51, opslag 110.
Arvinger kendes ikke, dog nævnes:
1) bror Jørgen Gussone.
Afdøde efterlod kapital i Sankt Petersborg.

1959    Maren Jensdatter i Trompetergangen i København, der døde 6.6.1767, 1768 no.52, opslag 122.
Enke efter Jens Jensen Møller, skipper.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) søster Anne Marie Jensdatter i Østergård i Hebelstrup i Hallund sogn, begge døde. 8B:
a Jens Pauridsen i Rom i Albæk sogn
b Peder Lauridsen i Gabet i Voer sogn
c Anders Lauridsen på Voergård
d Poul Lauridsen, ridefoged på Rugtved [i Albæk sogn]
e Maren Lauridsdatter i Nørre Sundby ved Ålborg
f Anne Lauridsdatter g.m. Ditlev Christian Vibe, borgretsskriver i København
g Tove Lauridsdatter g.m. Johan Vendel
h Gissel Lauridsdatter, uvist hvor
2) søster Tove Lauridsdatter, død uden børn,
samt 6 halvsøskende, der alle er døde uden børn.

1960    Gjørild Lauridsdatter Gundestrup i Lille Købmagergade i København. 27.2.1768, 1768 no.53, opslag 219.
Enke efter Peder Jørgensen Bech, hørkræmmer. A:
0) forældre Laurids Sørensen Ring og Maren Nielsdatter i Gundestrup i Glenstrup sogn, begge døde
1) søster Maren Lauridsdatter, født 11.2.1688, død, var g.m. Thomas Clemensen i Værum.2B:
a Laurids Thomsen i Værum på Frisenvold gods
b Maren Thomasdatter g.m. Rasmus Christoffersen i Sminge [i Voel sogn] på Tvilumgård gods.
Af mors første ægteskab B:
2) halvbror Jens Andersen, født 24.4.1686, død. 1B:
a Anne Jensdatter g.m. Jens Jensen Himmerig i Hobro.
Afdøde var født 11.11.1693.
Kirkebogen i Glenstrup findes først fra 1731.
Afdødes og søskendes fødselsdage er indskrevet bag i en bibel.

1961    Niels Andersen Spaabæk, spækhøker i Vognmagergade i København. 13.8.1768, 1768 no.54, opslag 264.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. LV: Christian Balling. B:
1) Anne Nielsdatter 15
2) Mette Marie Nielsdatter 13
3) Jørgen Andreas Nielsen 6.
FM: farbror Christen Andersen Spaabæk, arbejdskarl på Slottet.
Afdøde døde 5.6.1768.

1962    Opbudsbo i København. 28.1.1761, 1768 no.55, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Frands Rausch, købmand på hjørnet af Snaregade og Knabrostræde i København g.m. Cathrine Elisabeth.

1963    Opbudsbo i København. 12.5.1767, 1768 no.56, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Helle Pedersen Lund, bødker i Lille Grønnegade i København.
Desuden nævnes hans bror Jørgen Lund, bødkersvend.

1964    Opbudsbo i København. 8.6.1767, 1768 no.57, opslag 84.
Registrering af fallitbo hos Thomas Christian Eeg, isenkræmmer i Vimmelskaftet i København.

1965    Sofie Magdalene Fischer på hjørnet af Frederiksberggade og Mikkel Brøggergade i København, der døde 20.10.1767, 1768 no.58, opslag 85.
Enke efter Peder Fjellerup Lassen, byfoged. B:
1) Jens Lassen 17, løjtnant i Vestindien
2) Christine Lassen 17
3) Engel Cathrine Lassen 15
4) Lorents Valentin Lassen 13, søkadet
5) Frederikke Juliane Lassen 13
6) Christiane Louise Lassen 12
7) Sofie Amalie Lassen 8.
FM: farbror Michael Lassen, brygger.
Desuden nævnes afdødes søster jomfru [Engel Cathrine] Fischer.

1966    Marie Magdalene i Landemærket i København, der døde 29.2.1768, 1768 no.59, opslag 211.
Enke efter Otto Christoffersen Reinbech, klejnsmed. B:
1) Anne Christine Ottesdatter Reinbech g.m. Isak Prom, skrædder
2) Søren Ottesen Reinbech, klejnsmedesvend i Tyskland.

1967    Anders Evensen, matros i København. Skifte sluttet 24.9.1768, 1768 no.60a, opslag 259.
E: Anne Madsdatter.
Arvinger angives ikke.

1968    Poul Weidemann, negotiant i Rosengården i København, der døde 20.12.1764, 1768 no.60b, opslag 261.
E: Hanne Henrikke Crone. LV: Jesper With, kaptajn. B:
1) Conrad Poulsen Weidemann
2) Hans Henrik Poulsen Weidemann
3) Maren Poulsdatter Weidemann
4) Pouline Jacobine Weidemann, født efter fars død.
FM: farbror Jens Weidemann.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Morten Weidemann i Christiania
2 afdødes fætter Poul Weidemann i London
3 Cecilie Magdalene enke efter Crone.
Afdøde blev begravet på Nikolaj kirkegård 24.12.1764.

1969    Henrik Siegler, murersvend i Store Strandstræde i København. 1.6.1768, 1768 no.61, opslag 443.
Enkemand. B:
1) Elisabeth Sofie Henriksdatter g.m. Oluf Olufsen Hebel
2) Maren Henriksdatter 24
3) Christian Henriksen 17, bøsseskyttedreng
FM: farbror Albert Siegler, matros.

1970    Christen Madsen, sejlmagermat i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 27.9.1768, 1768 no.62.
A:
1) mor Ellen Cathrine, enke efter afdødes far Mads Christensen
2) søster Maren Madsdatter g.m. Reinholt Reinholtsen, sejlmagersvend
3) søster Anne Madsdatter.

1971    Opbudsbo i København. 10.10.1766, 1768 no.63, opslag 461.
Registrering af fallitbo hos Jacob Lorentsen, vinhandler i Østergade i København.

1972    Anne Nielsdatter Bechmann i København. 22.4.1768, 1768 no.64, opslag 2.
Enke efter Georg Kretzmann, afskediget sergent. B:
1) Cathrine Kretzmann 16
2) Christiane Sofie Kretzmann 14
3) Georg Kretzmann, nyfødt, der døde.
FM:
1 født værge Morten Nielsen Bechmann
2 Peder Jørgensen Friis, overarkelimester på Holmen, hvis hustru er beslægtet.

1973    Peder Hillebrandtsen, bødkersvend i Store Strandstræde i København. 22.5.1768, 1768 no.65, opslag 30.
Arvinger kendes ikke.

1974    Oluf Pedersen Grøn, sejlmager i København. Skifte sluttet 11.10.18768, 1768 no.66, opslag 48.
E: Christine Sofie Henriksdatter.
Arvinger angives ikke.

1975    Svend Broberg, tømrer i Sofiegade på Christianshavn. 27.9.1768, 1768 no.67, opslag 50.
E: Anne Boermann. B:
1) Peder Broberg 19.

1976    Kirstine Sofie Storm i Snaregade i København, der døde 24.9.1764, 1768 no.68, opslag 58.
Enke efter Jens Stubsach, slagter. B:
1) Sofie Stubsach 15
2) Kirsten Stubsach 14
3) Mathias Stubsach 11, på Gavnø.
FM: Frederik Eberhardt, isenkræmmer.

1977    Registrering i København. 11.2.1768, 1768 no.69.
Registrering af bo, der tilhører Laurids Nielsen, brændevinskarl, der er bortrømt, efter at have krænket Anne Lucie, 11 år gammel.
Desuden nævnes hans søskende:
1) Marie Nielsdatter
2) Johanne Nielsdatter.

1978    Peder Hasling, tømrer i Sankt Pederstræde i København. 23.4.1768, 1768 no.70, opslag 252.
Enkemand efter Ida Sofie Rothenburg. B:
4) Erik Hasling, kobbersmed
5) Niels Hasling, død. E: Anne Marie Hartmann. 2B:
a Anne Nielsdatter
b Sofie Nielsdatter
6) Susanne Kirstine Hasling g.m. Johan Preussing, der er rejst fra hende.
Første ægteskab med Anne Thygesdatter. B:
1) Bodil Cathrine Hasling g.m. Johan Henckel, slagter i Lundtofte
2) Ellen Hasling g.m. Hans Davidsen, tømrer i København
3) Jen Hasling. tømrer i København.

1979    Inger Sørensdatter i Store Kongensgade på Christianshavn, der døde 7.7.1768, 1768 no.71, opslag 2.
E: Christen Pedersen, værtshusholder. A:
1) bror Jens Sørensen Holm, værtshusholder g.m. Birthe Marie.

1980    Hemming Hansen, koffardimatros i København. Skifte sluttet 18.10.1768, 1768 no.72, opslag 29.
E: Marie Christensdatter.
Arvinger angives ikke.

1981    Erland Bentsen, hyrekuskkarl i København.  20.10.1768, 1768 no.73a, opslag 31.
E: Sara Marie La Port. B:
1) Christiane Erlandsdatter 6.
FM: Christian Mørch, kommissionær.
Afdøde 1765.

1982    Sofie Olufsdatter i Brolæggerstræde i København, der døde 27.10.1766, 1768 no.73B, opslag 33.
Enke efter Laurids Storm, gæstgiver. B:
1) Kirstine Sofie Storm, skifte 24.9.1764 lbnr.1976, var g.m. Jens Stubsach, hof-slagter. 3B:
a Sofie Stubsach 18
b Kirsten Stubsach 17
c Mathias Stubsach 15.
FM: Frederik Eberhardt, isenkræmmer.

1983    Didrik Pedersen Pihl, farversvend i Sankt Pederstræde i København, der døde 16.5.1768, 1768 no.74, opslag 74.
A:
0) forældre [Peder Pedersen Pihl, farver, skifte 14.11.1714 lbnr.87 og Thale Hansdatter, død].
Fars første ægteskab med [Cathrine von Diepenbroch, skifte 10.2.1707]
1) halvsøster Cathrine Elisabeth Pedersdatter Pihl g.m. Peder Sølsted, begge døde. 1B:
a Peder Sølsted, i København
2) halvbror Henrik Pedersen, der havde været farver, først i Helsingør og dernæst i Maribo, men nu er erklæret umyndig på grund af sit uordentlige liv efter attest af 5.9.1768 g.m. Cecilie Nielsdatter, der har arv efter sin bror Niels Nielsen, farver i Hillerød
3) halvsøster Anne Kirstine Pedersdatter Pihl, død, var g.m. Siegler, sergent. 2B:
a Peder Immanuel Siegler, i Ostindien
b Charlotte Amalie Siegler i København
4) halvsøster Anne Marie Pedersdatter, død, var g.m. Johan Jørgen Hofmeister, snedker. 2B:
a Peder Nikolaj Hofmeister, snedker i København
b Cathrine Hofmeister i København.

1984    Johan Conrad, matros på Kina. Skifte i København 25.10.1768, 1768 no.75, opslag 119.
Arvinger angives ikke.

1985    Johanne Marie Lynge på hjørnet af Laksegade og Admiralgade i København, der døde 20.12.1762, 1768 no.76, opslag 122.
Enke efter Hans Jørgen Hjort, hørkræmmer. A:
1) en søster g.m. [Christen Nielsen] Waage, [hørkræmmer]
2) søster Charlotte Margrethe Lynge 26
3) søster Sofie Lynge 21
4) halvbror Frederik Christian Kyster, i Vestindien.

1986    Anne Elisabeth Hansdatter i Hummergade, der døde 18.1.1768, 1768 no.77, opslag 241.
Enke efter Hans Andersen Graa. Bevilling til uskiftet bo af 9.9.1757. B:
1) Anders Hansen Graa, skipper
2) Johan Christian Hansen Graa 24
3) Elisabeth Hansdatter Graa 15
4) Oluf Hansen Graa 9.

1987    Joen Aagesen, tømrersvend i Sankt Pederstræde i København, der døde 31.5.1767, 1768 no.78, opslag 2, opslag 195.
Enkemand efter Cathrine Gertrud Crummelin. B:
1) Aage Joensen 21, vanvittig, der døde 15.10.1767, skifte samme dato lbnr.1989.
FM: Aage Riber.
Arv i boet til afdødes hustrus datter af første ægteskab:
1) Grethe, i Hamborg.

1988    Hans Lauridsen Torp, hørkræmmer i Vestergade i København. 28.4.1768, 1768 no.80, opslag 71, opslag 152.
Enkemand efter Ellen Kirstine Mathiasdatter. Bevilling til uskiftet bo af 11.3.1768. B:
1) Anne Cathrine Torp 30
2) Abelone Torp 26
3) Marie Torp 24
4) Ellen Margrethe Torp 20
5) Louise Torp 19
6) Anne Marie Torp 18.
FM: Johan Gotfred Dohnert, garver i København.

1989    Aage Joensen, vanvittig i Sankt Pederstræde i København, der døde 15.10.1767, 1768 no.81, opslag 116.
Afdøde var søn af Joen Aagesen, skifte 31.5.1767 lbnr.1987 og Cathrine Gertrud Crummelin.
Arvinger angives ikke.

1990    Regning i København. 27.8.1768, 1768 no.82.opslag 122.
Regning i fællesboet efter Karen Hovertsdatter og Frederik Bentsen Solgaard i København.

1991    Anne Marie Mislet, ugift i Sankt Pederstræde i København, der døde 4.8.1768, 1768 no.83, opslag 124.
Arvinger angives ikke.

1992    Peder Vilhelm Eilitz, skriverkarl i Dybensgade i København. 29.7.1768, 1768 no.84, opslag 132.
Arvinger angives ikke dog nævnes:
1) afdødes søster Anne Cathrine Eilitz.

1993    Jens Jørgensen, opløber i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København sluttet 29.11.1768, 1768 no.85, opslag 141.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 20.9.1767 på hjemrejse fra Kina.

1994    Laurids Jensen Holst, soldat på Trankebar. Skifte i København 27.9.1768, 1768 no.86, opslag 143.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 15.8.1767 på hjemrejse fra Trankebar.

1995    Jens Hansen Holm, matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 4.10.1768, 1768 no.87, opslag 148.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 17.1.1767 på rejse til Kina.

Skifte 1768 no.88-93 ses ikke på nettet.

1996    Christoffer Christian Lerche, øltapper i Sankt Pederstræde i København, der døde 29.3.1768, 1768 no.94, opslag 2.
Enkemand efter Bodi Rasmusdatter.
Hans A:
1) søster, død. 1B:
a Cathrine Elisabeth Knudsens g.m. Niels Jørgensen, passagebetjent på stedet.
Hendes A:
1) søster Karen g.m. Andreas Johansen, visiterer i Vognmagergade.
Uvist om der er flere arvinger.

1997    Mads Madsen, koffardimatros på hjørnet af Garvergade og Kongens Nytorv i København, der døde 22.7.1768, 1768 no.95, opslag 32.
A:
1) mor Margrethe Jensdatter g.m. Jørgen Clausen i Snogebæk på Bornholm
2) bror Jens Madsen Bech i Snogebæk
3) halvsøster Sidsel Jørgensdatter
4) halvsøster Kirsten Jørgensdatter.

1998    Thomas Bisted, hyrekusk i Springgade i København. 6.9.1768, 1768 no.96, opslag 48.
Arvinger angives ikke, dog nævnes A:
0) [forældre Niels Cortsen Bisted, præst i Them, begravet Them 14.10.1707 og Ellen Ottesdatter Grønbæk, skifte Vrads herred gejstlig 12.4.1756 lbnr.118]
1) bror [Søren Nielsen Bisted, præst i Levring og Hørup, der lever]. B:
a Jens Ibsen [Sørensen] Bisted, student, der også kaldes Jens Jensen Bisted.
Afdøde døde 4.9.1768.

1999    Simon Borthuus, kancelliråd. Skifte i København. 21.7.1761, 1768 no.97, opslag 53.
Arvinger angives ikke, dog nævnes A:
1) bror [Otto] Borthuus, generalauditør.
Afdøde døde 16.5.1758 på rejse til Trankebar.

2000    Johan Jacob Leer i Gothersgade i København, der døde 28.11.1766, 1768 no.98, opslag 180.
Arvinger angives ikke. dog nævnes A:
1) søster Gertrud Leer.
Afdøde havde været konsul i Bordeaux.

2001    Christian Bøtcher, barbersvend, der døde 25.9.1767 i Kippernes Laugshus i København. Skifte 26.9.1768, 1768 no.99, opslag 302.
Af arvinger angives A:
1) bror Gotfred Bøtcher, købmand i Danzig.

2002    Christian Hansen Voller, snedker i Badstuestræde i København, der døde 10.2.1768, 1768 no.100, opslag 327.
Enkemand efter Anne Marie Andersdatter. Testamente af 26.8.1754.
Første ægteskab med Ellen Sørensdatter Møller. Testamente af 20.98.1738.
Hans A:
0) forældre Hans Pedersen i Vollerup i Ulkebøl sogn på Als og Anne, begge døde
1) bror Jens Hansen g.m. Synnet, begge døde. 1B:
a Anne Marie Jensdatter g.m. Laurids Clemensen i Vollerup.
Fars andet ægteskab med Dorthe
2) halvbror Hans Hansen, død. 1B:
a Maren Hansdatter g.m. Jørgen Jørgensen, smed i Kær i Ulkebøl sogn.
Hendes A:
0) mor Else Margrethe Pedersdatter, første ægteskab med Anders, begge døde
1) søster Sofie Christine Andersdatter, død. 1B:
a Anne Marie Mauritiusdatter g.m. Christian Lithan, kunstdrejer i København.
Mors andet ægteskab med Niels Olufsen, kusk, død
2) halvsøster Johanne Margrethe Nielsdatter g.m. Jens Lund, kongelig lakaj.

2003    Jens Mathiassen Svane, skomager i Badstuestræde i København, der døde 29.2.1768, 1768 no.101, opslag 74.
Arvinger angives ikke, dog angives A:
1) søstersøn Christian Cort Schmidt, skomager i København
2) moster Bodil Thomasdatter g.m. Niels Nielsen, spækhøker i Borgergade i København
3) Anne Marie g.m. Jens Thomsen i København
4) Anne Thomasdatter på Island ved datter Anne Olufsdatter.

2004    Laurids Bruun, urtekræmmer på hjørnet af Adelgade og Helsingørgade i København, der døde 25.5.1768, 1768 no.102, opslag 136.
A:
1) søster Nanne Kirstine Bruun
2) bror Hans Jacob Lauridsen Bruun 23, på rejse til Ostindien
3) bror Peder Lauridsen 13, på Vajsenhuset.

2005    Hans Henrik Brandt, skræddersvend i Badstuestræde i København. 29.7.1768, 1768 no.103.
Arvinger angives ikke, dog nævnes A:
1) søster Sidse Cathrine Brandt.

2006    Hans Jensen Taarup, arbejdskarl i Borgergade 4.8.1768, 1768 no.104, opslag 224.
A:
0) forældre Jens Hansen og Bodil i Tårup i Taulov sogn, begge døde
1) søster Anne Jensdatter, død. E: Jens Pedersen Skov i Tårup. 5B:
a Maren Jensdatter 40, g.m. Niels Nielsen i Skærbæk i Taulov sogn
b Bodil Jensdatter 30, forlovet med Jeppe Jepsen i Borup i Taulov sogn
c Peder Jensen, døbt Taulov 12.1.1744
d Jens Jensen 22, i København
e Johanne Jensdatter i Tårup
2) søster Kirsten Jensdatter g.m. Hans Hansen i Herslev
3) bror Peder Jensen i Tårup
4) søster Bodil Jensdatter i Taulov.
Afdøde døde 3.8.1768.

2007    Elisabeth, opsynskone i Opfostringshuset på Christianshavn. 8.8.1768, 1768 no.105, opslag 262.
Enke efter Jacob Drejler.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 7.8.1768.

2008    Sofie Magdalene i Skolemesterlængen i København, der døde 9.8.1768, 1768 no.106.
Enke efter Johan Vilhelm Würstmann, snedker. B:
2) Mette Marie Johansdatter 11
3) Anne Marie Johansdatter 9
4) Johanne Vilhelmine Johansdatter 3.
Første ægteskab med Carl Jørgensen, overskærer. B:
1) Jørgen Gertner, tømrer på Holmen.

2009    Maren Nielsdatter på hjørnet af Sankt Annægade og Lille Kongensgade på Christianshavn, der døde 28.9.1768, 1768 no.107, opslag 273.
Enke efter Herman Mikkelsen Læsø, bud i Det islandske Kompagni.
Testamente af 28.6.1764.
Hans A:
1) Niels Læsø.
Hendes A:
1) bror, død. 1B:
a Else Pedersdatter.

2010    Anders Lauridsen, arbejdskarl i Sankt Annægade på Christianshavn, der døde 16.11.1768, 1768 no.108, opslag 300.
Arvinger angives ikke.

2011    Anne Kirstine Lauridsdatter i Gothersgade. Skifte sluttet 20.12.1768, 1768 no.109, opslag 311.
E: Jens Møller, billedhugger.
Arvinger angives ikke.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

2012    Indkaldelse til skifte i København. Dato mangler. Nummer mangler, opslag 315.
Indkaldelse til skiftet efter Børge Lemmiche, guldsmed:
1) enken Anne Elisabeth Bomann i Store Grønnegade med lauværge
2) formynder Christian Bruun, snedker
3) kreditorer.
(Indkaldelsen indført på nettet i skiftet efter Anne Kirstine Lauridsdatter lbnr.2011).

2013    Indkaldelse til skifte i København. Dato mangler. Nummer mangler, opslag 316.
Indkaldelse til skiftet efter Gottschalck Mühlhausen, skarpretter i København:
1) enken Anne Sofie Magdalene [Aagesen] med lavværge Laurids Møller, brygger
2) sønnen Gottschalck Mühlhausen, skarpretter med kurator Oswald, skarpretter
3) svigersønnen Niels Lassen, guldsmed [g.m. Elisabeth Mühlhausen, datter af hans første ægteskab med Elisabeth Ursula Asthausen]
4) Gabriel Steenberg, bogbinder, [g.m. Marie Salome Mühlhausen af hans første ægteskab]
5) Grøn, son tilsynsværge for de to fraværene arvinger.
(Indkaldelsen indført på nettet i skiftet efter Anne Kirstine Lauridsdatter lbnr.2011).Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
17692014    Johannes Gamst, kirurg i Skidenstræde i København, der døde 26.5.1767, 1769 nr.1, opslag 2.
E: Kirsten Thyge. LV: Christensen, islandsk købmand. B:
1) Jacob Mathias Gamst, løjtnant i Norge
2) Mette Christine Gamst g.m. Jørgen Pillemark
3) Christian Rosenberg Gamst 13, hos Jens Breum, skoleholder i Gladsaxe.

2015    Johan Jørgen Haran, kasketmager ved Vestervold i København. 7.7.1766, 1769 nr.2, opslag 165.
E: Gertrud Frederiksdatter B:
1) Johan Christian Haran, kasketmager, der ikke er ved sin fulde forstand, g.m. Abigael Hansdatter ved hendes mor Anne Christine g.m. Hans Holm
2) Marie Elisabeth Haran g.m. Frands Teriez i kanton Bern i Schweiz.

2016    Opbudsbo i København. 21.1.1768, 1769 no.3, opslag 229.
Registrering af fallitbo hos Knud Hansen Skive i Borgergade i København.

2017    Johanne Lauridsdatter i Lille Strandstræde i København, der døde 14.10.1768, 1769 no.4, opslag 269.
Enke efter Peder Nikolajsen Kroll, øltapper. A:
1) søster Dorthe Lauridsdatter
2) søster, død. 2B:
a Mette Andersdatter g.m. Troels Rasmussen, skibstømrer
b Anne Andersdatter.
Arv i boet efter afdødes mands første hustru til B:
1) Peder Mathiassen Kluncher
2) Hans Mathiassen Kluncher.
Disse børns moster er Louise Nikolajsdatter.

2018    Johan Christoffersen Holm, skipper mellem Sankt Annægade og Stengade oven Vandet på Christianshavn. 7.5.1768, 1769 no.5, opslag 294.
Enkemand. B:
1) Anne Helene Johansdatter 8, nu i Jylland
2) Christoffer Johansen 7 hos Jonas Andersen Noer i København.

2019    Rasmus Falster, overkvartermester i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 4.10.1768, 1769 no.6, opslag 306.
E: Petronelle Hansdatter.
Arvinger angives ikke.

2020    Jørgen Gerlev (Gjerlev) i Store Kongensgade, sæbemester ved Gammelstrand i København. 23.10.1768, 1769 no.7, opslag 308.
A:
0) far [Christian Gerlev. Anmodning om samfrændeskifte efter ham i Konceptskifte 31.7.1743 lbnr.2061]
1) bror Christian Gerlev, brygger
2) bror Peder Gerlev, student
3) bror Johan Gerlev
4) bror Poul Gerlev
5) bror Gabriel Gerlev, urtekræmmer, død. 1B:
a [Rakel Gerlev] g.m. [Laurids] Berth, købmand
6) søster Ellen Cathrine Gerlev.

2021    Maren Sørensdatter i Overgaden neden Vandet på Christianshavn, der døde 11.2.1766, 1769, no.8, opslag 318.
Enke efter Peder Hansen Holm, skibskaptajn. B:
1) Anne Gertrud Pedersdatter 8
2) Hans Pedersen 4.
FM: Geelmuyden.
Desuden nævnes Maren Mikkelsdatter, enke efter afdødes far Søren Christensen.

2022    Peder Hansen Vinding, brændevinsbrænder i Store Torvegade på Christianshavn. 13.3.1767, 1769 no.9, opslag 420.
E: Kirstine Sofie Nielsdatter. LV: Christen Pedersen Grejs.
Testamente af 29.3.1755.
Hans A:
1) søster Inger Hansdatter, død. 2B:
a Hans Hansen i Gundsømagle
b Mette Hansdatter, død. E: Peder Pedersen i Gundsømagle. 2B:
1 Niels Pedersen 16
2 Karen Pedersdatter 13
2) søster Anne Hansdatter, død. 1B:
a Jens Jørgensen, død, var g.m. Anne Lauridsdatter i Ramsømagle. 2B:
1 Cathrine Jensdatter 21
2 Jørgen Jensen 15
3) halvbror Dines Hansen, brændevinsbrænder i Peder Hvidtfeldtstræde i København.
Hendes A:
1) bror Hans Nielsen, død. 2B:
a Jørgen Hansen
b Niels Hansen, på Bjerget
c Inger Hansdatter, død. 2B:
1 Christian Christensen
2 Anne Christensdatter g.m. Claus Madsen i Gedevadshuset
2) bror Villum Hansen, død. 2B:
a Søren Villumsen, død, var g.m. Maren Henningsdatter. 2B:
1 Niels Sørensen 25
2 Peder Sørensen 19
b Inger Villumsdatter g.m. Laurids Hansen i Gundsømagle.

2023    Jens Lauridsen Gjerrild, koffardimatros i Laksegade i København. 8.8.1768, 1769 no.10, opslag 17.
E: Anne Sofie Akselsdatter.
Første ægteskab med Marie. B:
1) Johanne Marie Jensdatter 11.
Afdøde døde 16.7.1768 på hjemrejse fra Kina.

2024    Jens Pedersen, bådsmand i København. 4.10.1768, 1769 no.11, opslag 34.
Enkemand efter Karen Henriksdatter. B:
1) Peder Jensen Hornbæk 17.

2025    Helle Nielsen Lind, stolemager i Adelgade i København, der døde 30.1.1768, 1769 no.12, opslag 2.
Enke efter Bodil Olufsdatter.
[Første ægteskab med Karen Pedersdatter]. B:
1) Svend Hellesen Lind
2) Niels Hellesen Lind
3) Børge Hellesen Lind 25, stolemagersvend
4) Peder Hellesen Lind 23
5) Johannes Hellesen Lind 22.
Desuden nævnes afdødes kones søster Mette Olufsdatter.
(Sml. lbnr.689).

2026    Separationsskifte i København. 28.5.1768, 1769 no.13, opslag 67.
Deling af boet hos Henrik Christoffer Disselberg, drejer, og hustru Margrethe Eleonora Gercken i Store Lars Bjørnstræde i København, separeret efter bevilling af 20.5.1768.
Arv i boet efter testamente af 20.12.1757 for hans faster Margrethe Cathrine Disselberg i Pilestræde, enke efter Lukassen, rokkedrejer.
Desuden arver:
1 hans steddatter Margrethe Eleonora
2 Margrethe Cathrine Hartvigsdatter Wilchen g.m. Peder Trane, sadelmager i Vestergade i København.
Desuden nævnes Christiane Charlotte Wilchen g.m. Christoffer Vistisen, skomager på Frederiksberg uden for København.

2027    Separationsskifte i København. 18.9.1767, 1769 no.14, opslag 120.
Deling af boet hos Frederik Bruun, værtshusmand og hustru Anne Elisabeth Møller i Laksegade i København efter bevilling af 6.11.1767.
Efter 10 års ægteægteskab har sammen et barn: Johan Frederik Bruun 7.

2028    Inger Barchager i Prinsensgade ved Nyboder i København, der døde 5.11.1764, 1769 no.15, opslag 237.
Enke efter Jens Cronland, stadskaptajn og eddikebrygger. B:
1) Christian Fæddersen Cronland
2) Abigael Kirstine Cronland 37
3) Jens Cronland, skibskaptajn, død. E: Charlotte. 1B:
a Christian Jensen Cronland 9.

2029    Niels Jacobsen Møller ved Nyhavns Kanal i København. 25.4.1768, 1769 no.16, opslag 327.
Enke efter Kirsten Olufsdatter. B:
1) Bodil Kirstine Nielsdatter 6.
Afdødes hustrus første ægteskab med Jacob Rasmus Møller, skipper. Arv til B:
1) Niels Jacobsen Møller.
Desuden nævnes afdødes kones mor Birthe Cathrine Henriksdatter.

2030    Anne Olufsdatter i Knabrostræde i København. 4.1.1769, 1769 no.17, opslag 416.
Enke efter Gunder Rasmussen, skipper.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 3.1.1769.

2031    Anne Jacobsdatter i Skindergade i København. 3.4.1768, 1769 no.18, opslag 431.
Enke efter Oluf Andersen Heidal skomager.
Hans A:
0) forældre Anders Heidal og Anne i gården Heidal i Ingved præstegæld i Norge, begge døde
1) bror Simon Andersen i gården Heidal
2) bror Anders Andersen i Bergen, død for 25 år siden. 1B:
a Anders Andersen, skomager, uvist hvor
3) søster Anne Andersdatter uden for Nørreport i København, enke efter Peder Haagensen.
Hendes A:
Da hun ingen arvinger efterlader sig har hun oprettet testamente af 24.11.1767 hvor hendes mands arvinger indsættes som hendes arvinger.
(Konceptskifte lbnr.2986)

2032    Bodil Arildsdatter i Kattesundet i København, der døde 14.11.1768, 1769, no.19, opslag 484.
Enke efter Isak Hermansen Hvid, drejer. B:
1) Arved Isaksen Hvid, drejer, der er tungsindig, g.m. Anne Helene Jensdatter.
(Konceptskifte lbnr.2987).

2033    Johan Apollo Eberwin, kuchenbager i Østergade i København, der døde 30.4.1767, 1769 no.20, opslag 521.
E: Ellen Kirstine. B:
1) Anne Marie Johansdatter 50, vanvittig.
(Konceptskifte lbnr.2991).

2034    Marie Pedersdatter i Dronningensgade på Christianshavn. 13.2.1768, 1769 no.21, opslag 2.
Enke efter Peder Lauridsen Haarby, arbejdsmand. B:
1) Laurids Pedersen Haarby, 22 år gammel i 1761, soldat.
Bevilling til uskiftet bo af 22.5.1761.
Afdøde døde 12.2.1768.
(Konceptskifte lbnr.2992)

2035    Poul Poulsen See, bødkersvend ved Hvælvingen ved Nikolaj kirke i København. 25.11.1768, 1769, no.22, opslag 95.
A:
0) forældre Poul See og Inger, ansatte hos spisemesteren i Vajsenhuset i København, begge døde.
Fars første ægteskab med Susanne.
1) halvbror Jacob Poul See, korporal i Fåborg.
Desuden nævnes afdødes moster Kirsten Tønnesdatter, opvarter i Vajsenhuset.
Afdøde døde 22.11.1768.

2036    Opbudsbo i København. 6.7.1767, 1769 no.23, opslag 118.
Registrering af fallitbo hos Martin Cimber, kaptajn og brygger i Vestergade i København.
(Konceptskifte lbnr.2999)

2037    Anne Cathrine Moss, ugift i Skindergade i København. 30.12.1768, 1769 no.24, opslag 154.
Arvinger kendes ikke.
(Konceptskifte lbnr.3004)

2038    Opbudsbo i København. 20.6.1768, 1769 no.25, opslag 172.
Registrering af fallitbo hos Johan Corfitz Magnus Mavor, flagdugsfabrikant på hjørnet af Møntergade og Gothersgade i København.
(Konceptskifte lbnr.3008)

2039    Gottschalck Mühlhausen, skarpretter i Kattesundet i København, der døde 1.9.1768, 1769 no.25½, opslag 189.
E: Anne Sofie Magdalene Knudsdatter [Aagesen]. LV: Laurids Møller, brygger. B:
5) Sofie Mühlhausen 23
6) Gottschalck Mühlhausen 21, skarpretter i København
7) Marie Mühlhausen 20
8) Frederik Mühlhausen 18
9) Rebekka Mühlhausen 16
10) Frands Mühlhausen 13
11) Nikolaj Mühlhausen 10
12) Helene Mühlhausen 6
13) Johannes Mühlhausen 4.
Første ægteskab med Elisabeth Ursula [Asthausen, begravet København Petri 2.5.1742, 35 år gammel]
1) Christian Mühlhausen, skarpretter i Bergen i Norge
2) Elisabeth Mühlhausen g.m. Niels Lassen, guldsmed
3) Marie Salome Mühlhausen g.m. Gabriel Steenberg, bogbinder
4) Dorthe Mühlhausen g.m. Ulrik Frost, skrædder i Rendsborg.
(Indkaldelse til skiftet lbnr.2013).
(Konceptskifte lbnr.3009)
Litteratur: Helstatens skarprettere - og deres skiftende ægteskabsforbindelser i 1600- og 1700-tallet af Egill Snorrason i: Personalhistorisk Tidsskrift 1994 side 166-215. Heri side 190: Gottschalck Mühlhausen.

2040    Opbudsbo i København. 22.8.1768, 1769 no.26, opslag 218.
Registrering af fallitbo hos Gabriel Lachner, skomager, på hjørnet af Store og Lille Grønnegade i København.

2041    Kirsten Madsdatter i Studiestræde i København, der døde 17.1.1769, 1769 no.27, opslag 259.
Enke efter Rasmus Madsen, vognmand.
Arvinger angives ikke.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

2042    Opbudsbo i København. 23.11.1878, 1769 no.28, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Mourids Sørensen i Mikkel Brøggergade i København.

2043    Lucie Lydersdatter Rønniche i Rosenborggade i København, der døde 2.1.1769, 1769 no.29, opslag 18.
Enke efter Johan Braëm Sommerfeldt, værtshusholder.
Testamente af 1.12.1754. A:
1) søster Cathrine, enke efter Peder Troelsen.
Afdøde blev begravet i København Trinitatis 5.1.1769.

2044    Maren Nielsdatter ved volden mellem Studiestræde og Sankt Pederstræde i København. 4.4.1768, 1769 no.30, opslag 43.
Enke efter Mikkel Pedersen Resen, skrædder. B:
1) Peder Resen, skrædder
2) Anne Kirstine Mikkelsdatter 20
3) Christian Resen, skræddersvend i Amsterdam.
Bevilling til uskiftet bo af 12.9.1766.
Afdøde døde 3.4.1768.

2045    Anne Schiøtt i Brolæggerstræde i København. 30.9.1768, 1769 no 31, opslag 89.
Enke efter Lambert Daniel Carstens, orgelbygger.
B:
1) Anne Margrethe Lambertsdatter g.m. Johan Jørgen Folchmann
2) Vilhelm Carstens i Sankt Petersborg i Rusland, død i april 1768. Hans børn.
Bevilling til uskiftet bo af 4.12.1744.

2046    Jacob Pedersen Dørslund, hosekræmmer i Store Kongensgade i København, der døde 9.12.1768, 1769 no.32, opslag 122.
A:
0) forældre Peder Nielsen og Sidsel Jacobsdatter i Dørslund i Brande sogn, begge døde
1) søster Anne Pedersdatter g.m. Niels Madsen i Tværmose i Sunds sogn.
Fars første ægteskab med Anne Lauridsdatter.
2) halvbror Laurids Pedersen i Usseltoft i Brande sogn
3) halvbror Niels Pedersdatter i Dørsling, død for 7-8 år siden. 2B:
a Peder Nielsen i Dørsling
b Maren Nielsdatter g.m. Jørgen Pedersen i Holtum i Arnborg sogn
4) halvsøster Sidsel Pedersdatter, død. E: Søren Jensen i Flø i Brande sogn. 4B:
a Peder Sørensen Flø, brændevinsbrænder i København
b Jens Sørensen i Kollund i Rind sogn
c Søren Sørensen i Flø, over 25 år
d Maren Sørensdatter g.m. Christen Pallesen i Flø
5) halvsøster Johanne Pedersdatter, død for 15-16 år siden, var g.m. Christen Jensen i Store Nørlund i Ejstrup sogn. 5B:
a Jens Christensen i København
b Niels Christensen i København
c Peder Christensen i Linå sogn og by i Silkeborg amt
d Karen Christensdatter i Skodborg sogn og by i Haderslevhus amt
e Anne Christensdatter i Flø.

2047    Jørgen Kjeldsen Hammer, marketender i Borgergade i København. 30.5.1768m 1769 no.33, opslag 160.
E: Kirsten Pedersdatter, der døde 10.11.1768. LV: Niels Simonsen, laugsbud i Bryggerlauget. B:
3) Peder Jørgensen 4, der døde efter at Dirk Jansen i Store Magleby på Amager havde taget ham til sig, begravet Store Magleby 5.2.1769
4) Simon Jørgensen 2½.
FM: født værge Knud Møller, snedker i Kompagnistræde.
Første ægteskab med Bente Jørgensdatter. B:
1) Andreas Jørgensen Hammer 22, dragon i Randers
2) Anne Cathrine Jørgensdatter 20.
FM: født værge Bent Jacobsen, matros.
Afdøde døde 8.5.1768.

2048    Anne Marie Lauridsdatter i en gård ved Rådstuen i København. 26.10.1768, 1769 no.35, opslag 220.
Enke efter Peder Nielsen Braëm, jernkræmmer. B:
1) Laurids Pedersen 22, strømpevæversvend
2) Anders Pedersen 20, garversvend
3) Marie Kirstine Pedersdatter 14
4) Bjørn Pedersen 11.
FM: Peder Hein Arent, skrædder.

2049    Knud Mikkelsen Hammer, jernkræmmer i Kattesundet i København. 19.8.1768, 1769, no34, opslag 249.
Enkemand efter Bodil Marie Thomasdatter. B:
1) Thomas Knudsen Hammer
2) Gertrud Knudsdatter Hammer 18
3) Inger Marie Knudsdatter Hammer 12.
FM: mosters mand Laurids Thomsen Schmidt, kandestøber.

2050    Georg Herman Castendich, fuldmægtig i Lile Kongensgade i København. 2.1.1769, 1769 no.36, opslag 292.
Afdøde var forlovet med Anne Kirstine Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

2051    Fallitbo i København. 31.12.1767, 1769 no.37, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Carl Frederik Niemeyer, urtekræmmer i Pilestræde i København.

2052    Peder Ebbesen, brændevinsbrænder i Langebrogade på Christianshavn. 11.6.1768, 1769 no.38, opslag 166.
Enkemand efter Marie Pedersdatter. B:
5) Anne Marie Pedersdatter 4
6) Kirsten Pedersdatter, der døde, begravet 29.6.1769.
FM: Albert Fogh, sergent.
Første ægteskab med Anne Marie Hansdatter. B:
1) Ebbe Pedersen 18, på rejse til Vestindien
2) Cecilie Pedersdatter 16
3) Anne Elisabeth Pedersdatter 15
4) Lucie Pedersdatter 12.

2053    Kirsten Andersdatter i Lavendelstræde i København. 8.6.1768, 1769 no.39, opslag 263.
Enke efter Peder Ibsen, skibstømrer. B:
1) Claus Pedersen, død. Uden ægteskab med Sofie Magdalene Behr B:
a Herman Pedersen 10.
Testamente af 24.4.1763 for afdøde og søn Elias Pedersen.
Testamente af 17.6.1763 for afdøde.
Desuden nævnes Esther Louise Behr.

2054    Thomas Olufsen Bech, hyrekusk i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 30.7.1768, 1769 no.40, opslag 310.
E: Thale Marie. B:
1) Oluf Thomsen Bech 30, student
2) Jørgen Thomsen Bech 25, kobbersmedesvend i Hamborg
3) Christen Thomsen Bech 22
4) Dorthe Margrethe Thomasdatter Bech.
Bevilling til uskiftet bo af 2.3.1753.

2055    Mette Andersdatter i Mikkel Brøggergade i København. 13.1.1769, 1769 no.41, opslag 351.
Enke efter Peder Rasmussen, spækhøker.
Testamente af 11.1.1759.
Hans A:
0) far Rasmus Pedersen i Serridslev i Nebel sogn i Voer herred, død
1) bror Niels Rasmussen i Serridslev, [skifte Serridslevgård gods 21.11.1761 lbnr.873]. E: [Karen Rasmusdatter]. 2B:
c Rasmus Nielsen i Serridslev
d Jens Nielsen 30, i Serridslev.
[Niels Rasmussens første ægteskab med Anne Sørensdatter]. 2B:
a Johanne Nielsdatter, [skifte Serridslevgård 11.6.1768 lbnr.918]. E: Søren Jensen, smed i Serridslev. 6B:
1 Karen Sørensdatter 19
2 Jens Sørensen 17
3 Maren Sørensdatter 14
4 Niels Sørensen 11
5 Anne Sørensdatter 8
6 Marianne Sørensdatter 6
b Maren Nielsdatter 44, i København
2) bror Poul Rasmussen i Serridslev
3) bror Jørgen Rasmussen i Horsens
4) søster Bodil Rasmusdatter, død, var g.m. Jørgen Nielsen i Såby, [skifte Skanderborg rytterdistrikt 23.2.1733 lbnr.1600]. 4B:
a Karen Jørgensdatter, enke efter Mikkel Sørensen i Torp [i Underup sogn], [skifte Serridslevgård 8.2.1763 lbnr.878]
b Niels Jørgensen i Såby, død. E: Anne Nielsdatter, nu g.m. Oluf Jensen i Såby. 3B:
1 Jørgen Nielsen 10
2 Bodil Nielsdatter 8
3 Anne Nielsdatter 6
c Johanne Jørgensdatter g.m. Jens Pedersen i Træden
d Anne Jørgensdatter g.m. Niels Hansen i Såby.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.

2056    Johanne Andersdatter i Lille Kirkestræde i København. 3.8.1769, 1769 no.41½, opslag 391.
E: Rudolf Nielsen Rose. B:
1) Christian Rudolfsen 6.
FM: Peder Severin.
Afdøde døde 17.5.1766.

2057    Joen Olufsen, ugift kusk i København. 20.4.1768, 1769 no.42, opslag 393.
A:
0) forældre Oluf og Kirsten Engelbrechtsdatter i Vedbo herred i Sverige, begge døde
1) bror Thor Olufsen på pladsen Rørbek under gården Torpum ved Bergen i Norge
2) søster Karen Olufsdatter i Båstop i Vedbo herred.
Mors andet ægteskab med Mikkel Terkildsen.
3) halvbror Terkild Mikkelsen i Riis i Vedbo herred
4) halvbror Engelbrecht Mikkelsen i Norrane i Vedbo herred
5) halvsøster Anne Mikkelsdatter i Vedbo herred
6) halvsøster Gertrud Mikkelsdatter i Vedbo herred.
Et falsk testamente for afdøde, indleveret af Knud Qvale, blev afvist.

2058    Claus Fortmann, tobaksspinder i Frederiksberggade i København. 24.1.1769, 1769 no.43, opslag 450.
Enkemand efter Marie Dorthe Mørch.
Testamente af 7.4.1768.
Hans A:
1) bror Johan Henrik Fortmann, hattemager i Danzig ved søn Nikolaj Fortmann
2) søster Hedvig Fortmann, død. Første ægteskab med Andreas Madsen Møller, [bogtrykker i Viborg, skifte Viborg 13.5.1740 lbnr.650, også indført Nørlyng herred gejstlig 14.4.1740 lbnr.71]. 2B:
a Nikolaj Møller, hof-bogtrykker
b Johan Mathias Møller, hof-konditor.
Hedvig Fortmanns andet ægteskab med Christoffer Georg Glassing, bogtrykker. 1B:
c Johan Erik Glassing, vinhandler.
Hendes A:
0) forældre Abraham [Andersen] Mørch, købmand i Viborg, [skifte Viborg 28.5.1753 lbnr.894] og Marie Kirstine [Jochumsdatter] Lassen, [begravet Viborg Gråbrødre 6.5.1740]
1) søster Cathrine Christine Mørch g.m. Nikolaj [Andersen] Ullits, præst i København civile arresthus
2) søster Marie Mørch g.m. Sylvester Rømer, degn i Vandborg i Ribe stift.

2059    Opbudsbo i København. 21.7.1766, 1769 no.44, opslag 497.
Registrering af fallitbo hos Christian Jørgen Schwarzkopf, buntmager i Østergade i København.
Desuden nævnes:
1 Karen Schwarzkopf g.m Rudolf, buntmager
2 og dennes søster jomfru Dorthe Schwarzkopf.

2060    Opbudsbo i København. 12.8.1766, 1769 no.45, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Levin Salomon Trier, sæbefabrikant på hjørnet af Badstuestræde og Vimmelskaftet i København.

2061    Sofie Amalie Schiøtt i Lille Kongensgade i København, der døde 27.7.1768, 1769 no.46, opslag 79.
Enke efter Søren [Jensen] Bondo, [skifte 12.2.1768 lbnr.1933]. B:
1) Gedske Sørensdatter g.m. Rasmus Johansen, hyrekusk
2) Jens Sørensen Bondo
3) Mette Magdalene Bondo g.m. Hans Pedersen Schade.

2062    Anne Cathrine Jørgensdatter i Vognmagergade i København. 4.11.1768, 1769 no.47, opslag 96.
Enke efter Niels Andersen Spaabæk, [skifte 13.8.1768 lbnr.1961]. B:
1) Anne Nielsdatter 15
2) Mette Marie Nielsdatter 13
3) Jørgen Andreas Nielsen 6.
FM: farbror Christian Andersen Spaabæk, arbejdskarl på slottet.
Desuden nævnes Thomas Madsen Spaabæk.

2063    Anne Bjørnstrup, ugift stuepige i Højbrostræde i København. 13.4.1768, 1769 no.48, opslag 172.
A:
00) morfar Michael [Rasmussen] Karmark, porcelænshandler g.m. mormor Cathrine Hansdatter [Gotlænder], skifte 29.6.1759 lbnr.1169
0) forældre Christian Bjørnstrup oplagsskriver [ved Bergen Toldkammer, skifte Bergen 12.4.1745 fol.323B] og Marianne Karmark, begge døde
1) bror Johan Bjørnstrup, feltskær ved Kobberværket Frederiksgave i Norge
2) søster Thoma Cathrine Bjørnstrup g.m. Johan Georg Clemen, fabrikant
3) bror Christian Frederik Bjørnstrup, købmand i Bergen.

2064    Ulrikke Eleonora Krag, ugift i København. Skifte sluttet 22.8.1769, 1769 no.49, opslag 191.
(Skiftet ulæseligt på nettet).

2065    Opbudsbo i København. 9.12.1766, 1769 no.50, opslag 194.
Registrering af fallitbo hos Peder Ogelby Lynge (Liunge), isenkræmmer på hjørnet af Købmagergade og Klareboderne i København.

2066    Opbudsbo i København. 28.1.1767, 1769 no.51, opslag 426.
Registrering af fallitbo hos Christian Lynge (Liunge), urtekræmmer i Nygade i København.

2067    Separationsskifte i København. 23.8.1768, 1769 no.52, opslag 2.
Deling af boet hos Hans Ammundsen, rebslager og hustru Anne Dorthe Olufsdatter i Vestergade i København, separeret efter bevilling af 22.6.1767.
Desuden nævnes:
1) hans søster Torbe Ammundsdatter
2) hans stedsøn Oluf Pedersen Lund
3) et testamente af 27.7.1749 for Niels Jensen, rebslager og hustru Maren Christoffersdatter, hvor eneste arving er datteren Anne Dorthe Olufsdatter.

2068    Kirsten Vognsdatter i København. 15.8.1769, 1769 no.53, opslag 57.
Enke efter Palæmon [Jacobsen] Fogh, [begravet Ålborg Budolfi 11.11.1721]. B:
1) Vogn Fogh, skoleholder i Arløse [i Førslev sogn] ved Næstved, død. 6B:
a Nikolaj Vognsen Fogh i Arløse
b Christian Vognsen Fogh, urmagersvend i Berlin
c Palæmon Vognsen Fogh ved Næstved
d Gert Vognsen Fogh, glarmesterdreng i Arløse
e Kirsten Vognsdatter Fogh i København
f Rebekka Vognsdatter Fogh i København
2) Beathe Palæmon Fogh g.m. Niels Pedersen Robdrup, bryggersvend
3) Mette Seidelin i Holland ved søn Niels Jensen Schiøtt, søn af [Jens Christian Nielsen Schiøtt].
Arv i boet til:
1) Cathrine Margrethe Birch, der døde 10 år gammel i stiftelsen på Christianshavn, uden søskende, datter af Oluf Jensen Birch, død i Bengalen, [skifte 15.7.1767 lbnr.1921] og mor død i København 1763. Hendes A:
1) faster Sofie g.m. Peder Hansen i Kagerup i Kronborg amt
2) faster, enke efter Jørgen Hansen, skomager i Hillerød
3) faster g.m. Oluf Rose, skoleholder i Nykøbing Sjælland.
Afdøde kones forældre var [Vogn Christensen, købmand, død og Anne Nielsdatter i Ålborg, skifte Ålborg 21.4.1732 lbnr.1862].
Arv efter [afdødes bror] Nikolaj Vognsen på Vesterbro g.m. Cathrine Margrethe Cort efter testamente af 31.5.1754 og af 22.11.1768.
Nikolaj Vognsens A:
1) [søster] Anne Marie Vognsdatter, død. E: Frederik Sablitney, kaptajn. 1B:
a Johanne Christine Sablitney g.m. Christoffer Nelling, kongelig fuldmægtig
2) Vogn Fogh, skoleholder i Arløse, død. 5B:
a Christian Fogh, urmagersvend
b Kirsten Fogh
c Rebekka Fogh
d Palæmon Fogh, bødkerdreng
e Gert Fogh, glarmesterdreng
Cathrine Margrethe Corts A:
1) Oluf Jensen Birch
2) Jørgen Birch, student
3) Laurids Ottesen Birch
4) tjenestepigen Sidse Ravn
5) Anne Sofie g.m. Gamst, løjtnant
6) Christen Lauridsen, taffeldækker, død. B:
a Christiane Christensdatter
b Anne Hedvig.
Desuden arver efter Nikolaj Vognsen og Cathrine Margrethe Cort A:
1) Jens Helt, køkkenmester g.m. Cathrine Lassen, hans 6 børn
2) Gedske Cathrine Fogh, datter af [Morten Pallesen Fogh, præst i Frøslev og Mollerup, skifte Morsø Sønder herred gejstlig 5.4.1742 lbnr.21 og Johanne Marie Andersdatter Torning], g.m. Peder Altewelt i København
3) Salathe, vintappers 2B:
a Cathrine Margrethe Salathe, enke efter Jacob Filip og hendes B:
1 Christoffer
2 Jørgen
3 Nikolaj
b Frederikke Salathe
4) Mogens Lassen
5) Margrethe Birch og dennes halvsøster
6) Anne Sundby
7) Oluf Ottesen Birch
8) Arvid Fisher, aksisseskriver, død. 1B:
a Signe.

2069    Didrik Munch, kasserer i Brandkassen, i Nørregade i København. 24.6.1767, 1769 no.54, opslag 77.
E: Gundel Andersdatter Heiberg. B:
1) Christoffer Munch, kasserer
2) Andreas Munch, i Amsterdam i Holland
3) Karen Munch 28
4) Martha Munch 27
5) Elisabeth Munch 26
6) Marie Munch 25.

2070    Jen Pedersen Lindum, spækhøker på hjørnet af Borgergade og Tværgade i København. 25.3.18769, 1769 no.55, opslag 150.
E: Marie Krebsdatter.
Arvinger angives ikke.

2071    Ellen Clausdatter i Lille Strandstræde i København. 13.2.1769, 1769 no.56, opslag 184.
E: Oluf Nielsen Malling, bådsmand, på rejse til Vestindien. B:
1) Nille Marie Olufsdatter 14
2) Elisabeth Charlotte Olufsdatter 1 år og 3 mdr.
FM: fasters mand Peder Madsen.

2072    Mikkel Rommerich, tømrersvend i Store Fiolstræde i København. 27.5.1769, 1769 no.57, opslag 57.
Enkemand efter Anne Christensdatter. B:
1) Johan Jørgen Rommerich, murer i Kristiansand i Norge
2) Andreas Rommerich, tømrersvend i København.

2073    Laurids Pedersen Haarby i Dronningensgade på Christianshavn, der døde 23.5.1768, 1769 no.58.
A:
00) farfar og farmor Laurids Pedersen g.m. Anne Christensdatter i Hårby i Veng sogn i Skanderborg amt, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 24.11.1749 lbnr.2089]
01) morfar og mormor Peder Nielsen og Karen Rasmusdatter i Voldby i Frijsenborg birk, begge døde
0) forældre Peder Lauridsen Haarby og Marie Pedersdatter, begge døde
1) farbror Niels Lauridsen i Hårby
2) farbror Christen Lauridsen i Ulkegade i København, død og Anne Heynes Jochumsdatter, begge døde. 1B:
a Anne Kirstine Christensdatter, døbt København Nikolaj 17.6.1740, første ægteskab med Peder Andersen Raben, anden gang gift København Nikolaj 3.10.1764 med Henrik Christoffer Henningsen, bager i København
3) faster Kirsten Lauridsdatter g.m. Christian Hansen i Mesing
4) faster Inger Lauridsdatter g.m. Anders Pedersen i Tørring i Tulstrup sogn
5) morbror Niels Pedersen, uvist hvor
6) morbror Rasmus Pedersen, uvist hvor
7) moster Cathrine Pedersdatter, død, var g.m. Jens Prip, skomagersvend i Århus. 1B:
a Mette Kirstine Jensdatter g.m. Mikkel Nielsen Højer, dragon i Randers
8) moster Anne Pedersdatter i Århus, død uden børn.
Afdøde er født i Århus, hvor forældrene også blev gift.

2074    Peder Joensen (Jonassen), matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 19.9.1769, 1769 no.59.
A:
0) forældre Joen Frostestad og Anne Staalsdatter i gården Frostestad i Mandal præstegæld i Norge, begge døde
1) bror Markus Joensen i gården Frostestad
2) bror Jørgen Joensen i gården Holte i Mandal præstegæld
3) søster Maren Joensdatter i Holte
4) halvsøster Anne Joensdatter
5) halvsøster Øjbør Joensdatter.
Afdøde, der var døbt 19.8.1742 i Halså kirke i Mandal præstegæld, døde 14.10,.1768 på rejse ti Kina.

2075    Claudi Brinkmann, købmand i København, Skifte sluttet 3.10.1769, 1769 no.60, opslag 30.
Arvinger angives ikke.

2076    Carl Frederik Nielsen, skibshovmester i Det asiatiske Kompagni. Skifte sluttet 3.10.1769, 1769 no.61, opslag 32.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Conrad Daniel Kramer. B:
1) Andreas Christian Carlsen 4.
FM: Niels Anthoni, skoflikker.

2077    Sofie Hedvig Hartmann i Vognmagergade i København, der døde 25.2.1767, 1769 no.62, opslag 35.
Enke efter Peder Pedersen, glarmester.
Testamente af 14.8.1764. A:
1) halvbror Jørgen Hartmann, urtegårdsmand i Køge ved svigersøn Niels Jensen, spækhøker
2) halvsøster Margrethe Cathrine Hartmann, død. E: Christian Pedersen. 3B:
a Lorents Pedersen, buntmagersvend i Danzig
b Marie Pedersdatter 26
c Margrethe Pedersdatter 26.

2078    Anders Nielsen, skibstømrer i København. Skifte sluttet 10.æ10.1769, 1769 no.63, opslag 103.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christian Carl.
Arvinger angives ikke
FM: Peder Bentsen kallunsmand.
Afdøde døde på rejse til Kina.

2079    Anders Clausen Steenberg, matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 19.9.1769, 1769 no.64, opslag 109.
A:
0) forældre Claus Andersen, saltdrager og Barbara Helene Andersdatter, begge døde
1) søster Anne Cathrine Steenberg, døbt København Vor Frelser 15.11.1742.
FM: stedfar Engel Poulsen.
Afdøde, der blev døbt København Vor Frelser 28.2.1745, døde på rejse til Kina 15.3.1769.

2080    Hans Andersen Helt, matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 26.9.1769, 1769 no.65, opslag 117.
A:
1) mor Anne Hansdatter, enke efter Anders Hansen i Hollænderbyen Store Magleby på Amager
2)) bror Niels Andersen 19.

2081    Søren Nielsen, matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 19.9.1769, 1769 no.66.
A:
1) søster Dorthe Nielsdatter.
Afdøde døde 8.2.1769 på rejse til Kina.

2082    Jacob Emmike Hvid, skibsdreng i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 19.9.1769, 1769 no.67, opslag 129.
A:
1) mor K. Fjelsted, enke efter Hvid.
Afdøde døde 7.8.1768 på rejse til Trankebar.

2083    Hans Bunkeflod i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 19.9.1769, 1769 no.68, opslag 134.
A:
1) mor Christine Mortensdatter g.m. August Filip Fabricius
Mors første ægteskab med afdødes far Søren Bunkeflod visitør.
2) søster Anne Marie Bunkeflod 19
3) halvbror David Balthazar Fabricius 3
4) halvsøster Elisabeth Dorthe Fabricius.
FM: Johan Christian Ulrik.
Afdøde døde 14.6.1768 på rejse til Kina.

2084    Peder Jensen Ketting i København. Skifte sluttet 31.10.1769, 1769 no.69, opslag 140.
E: Johanne Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.
FM: Peder Lund, billedhugger.

2085    Jørgen Henrik Drachmann, grovsmed i København. 10.4.1768, 1769 no.70, opslag 142.
Enkemand. B:
1) Maren Kirstine Drachmann 20
2) Amalie Drachmann 19.
FM: Johan Georg Kopp, vinhandler.
(Konceptskifte lbnr.3022).

2086    Opbudsbo i København. 30.51769, 1769 no.71, opslag 144.
Registrering af fallitbo hos Andreas Lassen, guldsmed ved Gammelstrand i København g.m. Anne Dorthe.
(Konceptskifte lbnr.3031).

2087    Johannes Nielsen Udberg, skibstømrersvend. Skifte i København sluttet 14.11.1769, 1769 no.72, opslag 193.
E: Christiane Bentsen. LV: Christian Koll.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.3033).

2088    Bent Olufsen Thuresen, opløber i Det asiatiske kompagni. Skifte i København 26.9.1769, 1769 no.73, opslag 199.
A:
1) mor Anne, enke efter Oluf Thuresen
2) søster Rebekka Olufsdatter Thuresen 22.
Af mors første ægteskab B:
3) halvsøster Anne Kirstine Bentsdatter g.m. Gregers Klitgaard
4) halvsøster Pernille Bentsdatter 28.
Afdøde døde 13.4.169 på rejse fra Bengalen.
(Konceptskifte lbnr.3032).

2089    Georg Henrik de Neufville, kirurg i Kattesundet i København. 12.1.1769, 1769 no.75, opslag 2.
E: Anne Kirstine Mylius. B:
1) Georg Christian de Neufville 5.
FM: morbror Jens Mylius, brygger.

2090    Anders Jensen Højer, skibsmand i Det asiatiske kompagni. Skifte i København sluttet 21.11.1769, 1769 no.76, opslag 36.
E: Inger Andersdatter. LV: Rudolf Henrik Grøn.
Arvinger kendes ikke.
(Konceptskifte lbnr.3037).

2091    Peder Nielsen Ginnerup, matros i Det asiatiske kompagni. Skifte i København 19.9.1769, 1769 no.77, opslag 40.
A:
1) mor Christine Nielsdatter Degn g.m. Jens Andersen Kildal i Grenå.
Mors første ægteskab med afdødes far Niels Pedersen Ginnerup i Grenå, [skifte Grenå 10.3.1757 lbnr.167]
2) søster Anne Marie Ginnerup 15
3) halvbror Niels Jensen Kildal 10.
Afdøde døde 3.12.1768 på hjemrejse fra Kina.

2092    Anne Elisabeth Hedvig Helt i Lille Kirkestræde ved Nikolaj Kirke i København, der døde 1.8.1769, 1769 no.78, opslag 48.
Enke efter Morten Christensen Kirchhoff, guldsmed.
Testamente af 20.6.1754.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
0) forældre Christian Helt i Hoppens Længe no.2, tømrer på Holmen og Sofie Jørgensdatter, begge døde, skifte 25.4.1727
1) bror Kaj Lorents Helt, død. 1B:
a Mette Cathrine Kajsdatter Helt, enke efter Carl Hjort, skomager i København
2) søster Anne Kirstine Helt, død, Første ægteskab med Mads Pedersen Lerche. Andet ægteskab med Johan Wolfranch, tømrersvend, skifte 25.1.1762 lbnr.1252. Ingen børn.
3) søster Anne Barbara Helt, død, var g.m. Isak Lauridsen Bech i Christiania i Norge. 3B:
a Karen Isaksdatter Bech, enke efter Niels Lauridsen i Norge
b Christian Isaksen Bech, matros på Holmen i København
c Anne Sofie Isaksdatter Bech, død, var g.m. Jens Thorsen, artillerist. Efterlader 2 sønner og en datter
4) søster Lisbeth Helt i Amsterdam i Holland, død uden børn
5) søster Sofie Amalie Christiansdatter, død, var g.m. Terkild Simonsen i gården Lunde i Sogne sogn i Mandal amt i Norge. 5B:
a Christian Terkildsen i gården Lunde
b Jørgen Helt Terkildsen 24, farer til søs fra Holland
c Joran Christiansdatter g.m. Oluf Henriksen Lunde
d Guri Terkildsdatter
e Anne Sofie Terkildsdatter g.m. Laurids Sivertsen Eeg i Sogne sogn
6) søster Caritas Emilia Helt, enke efter Thor Aanensen Lund i Norge ved svigersøn Laurids Andersen Agerup, sejlmagersvend g.m. Gundil Sofie Thorsdatter
(Konceptskifte lbnr.3042).

2093    Rasmus Olufsen, matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København. 19.9.1769, 1769 no.79, opslag 112.
A:
0) forældre Oluf Rasmussen og Maren Sørensdatter på Alrø, begge døde
1) søster Mette Olufsdatter, født Alrø 18.12.1729, g.m. Rasmus Pedersen i Gylling
2) bror Niels Olufsen, født Alrø 1.11.1733, på Hjarnø.

2094    August Immanuel Møller, kommissionær i Farvergade i København. 13.9.1768, 1769 no.80, opslag 122.
Arvinger kendes ikke, dog angives A:
1) bror, død. 1B:
a Frands Henrik Møller, materialist.
(Konceptskifte lbnr.3047).

2095    Jørgen Olufsen, værtshusholder i Toldbodgade i København. 23.10.1768, 1769 no.81, opslag 166.
Enkemand efter Maren Lauridsdatter. Testamente af 24.1.1741.
Hans A:
1) søster Maren Olufsdatter, [skifte Ebeltoft 18.12.1713 lbnr.121], var g.m. Niels Pedersen Hals i Ebeltoft, [skifte Ebeltoft 12.4.1724 lbnr.121]. 3B:
a Peder Nielsen Hals i Ebeltoft g.m. Gertrud Pedersdatter, begge døde. 4B:
1 Peder Pedersen Hals, gift i Nyhavn i København
2 Maren Pedersdatter g.m. Bernt Frederiksen, matros i København
3 Niels Pedersen Hals, farer til søs fra Holland, død uden børn
4 Anne Pedersdatter Hals i København, død uden børn
b Niels Nielsen Hals i Ebeltoft
c Oluf Nielsen Hals i Boeslum i Dråby sogn, død for 3 år siden. 5B:
1 Niels Olufsen Hals 30, i Boeslum
2 Mads Olufsen Hals 25, farer til skibs fra København
3 Peder Olufsen Hals 18, farer til skibs fra Ebeltoft
4 Maren Olufsdatter g.m. Jørgen Pedersen Holm, værtshusholder i København
5 Anne Marie Olufsdatter, i København
2) søster Birthe Olufsdatter g.m. Søren Kjeldsen i Boeslum, begge døde. 3B:
a Mikkel Sørensen g.m. Birthe Sørensdatter i Boeslum på Skærsø gods, begge døde. 4B:
1 Peder Mikkelsen i Boeslum
2 Birthe Mikkelsdatter g.m. Bur Olufsen i Boeslum
3 Maren Mikkelsdatter g.m. Anders Hals i Elsegårde i Ebeltoft sogn
4 Dorthe Mikkelsdatter g.m. Søren Rasmussen i Holme i Dråby sogn
b Peder Sørensen i Boeslum, død for 20 år siden uden børn
c Anne Sørensdatter, død, var g.m. Jens Rasmussen Havmøller i Ebeltoft, [skifte Ebeltoft 23.11.1757 lbnr.268]. 3B:
1 Cathrine Jensdatter Havmøller g.m. Rasmus Andersen i Stabrand i Nødager sogn
2 Rasmus Jensen Havmøller i Ebeltoft
3 Søren Jensen Havmøller i Ebeltoft
3) søster Dorthe Olufsdatter g.m. Rasmus Jensen i Boeslum på Skærsø gods, begge døde. 1B:
a Birthe Rasmusdatter, enke efter Jens Andersen, kældermand i København.
Hendes A:
0) forældre Laurids Jensen i Egebjerg og Voldborg, begge døde.
Fars andet ægteskab med Johanne, død. B:
1) halvsøster Voldborg Lauridsdatter, død uden børn
2) halvsøster Karen Lauridsdatter, død uden børn
3) halvbror Rasmus Lauridsen g.m. Mette Jørgensdatter i Hansted, begge døde. 4B:
a Johanne Rasmusdatter i Hansted, død uden børn
b Anne Rasmusdatter i Egebjerg, død uden børn
c Kirsten Rasmusdatter i København, død uden børn
d Voldborg Rasmusdatter i Egebjerg, død uden børn
e Mette Rasmusdatter i Horsens, enke efter Hans Andersen, murersvend i Flensborg
f Maren Rasmusdatter i Ås i Søvind sogn
Første ægteskab med Anne Rasmusdatter. Testamente af 24.5.1737.

2096    Opbudsbo i København. 6.6.1768, 1769 no.74, opslag 385.
Registrering af fallitbo hos Hans Schack de Bæhr, urtekræmmer på hjørnet af Gammelstrand og Fortunstræde i København.
(Konceptskifte lbnr.3035).

2097    Inger Brøcher, ugift stuepige i Nørregade i København. 24.7.1769, 1769 no.82, opslag 2.
A:
1) mor Dorthe Marie, enke efter Peder Lauridsen Brøcher, skrædder
2) bror Laurids Pedersen Brøcher, skoleholder på Sjælland
3) søster Marie Helvig Pedersdatter Brøcher g.m. Roal, skrædder i København
4) søster Helene Sofie Pedersdatter Brøcher g.m. Christian Schieldecher, arbejdsmand i København
5) søster Frederikke Louise Pedersdatter Brøcher
6) søster Anne Cathrine Pedersdatter Brøcher.
Afdøde døde 23.7.1769.
(Konceptskifte lbnr.3049).

2098    Simon [Jørgensen] Hammer i København. 22.9.1769, 1769 no.83, opslag 20.
A:
1) halvbror Andreas Jørgensen Hammer, dragon
2) halvsøster Anne Cathrine Jørgensdatter.
(Konceptskifte lbnr.3051).

2099    Oluf Mandix, brygger og hustru Anne Benedikte [Christensdatter] Borup, [begravet København Vor Frue 10.3.1766]. Skifte sluttet 12.12.1769, 1769 no.84, opslag 23.
Hans A:
3) Oluf Mandix 14
4) Jørgen Mandix 11
5) Evert Mandix 6
6) Eva Mandix 3.
FM: Mandix, regimentskvartermester.
Hans første ægteskab med Eva Købke. B:
1) Dorthe Mandix 21
2) Edel Kirstine Mandix 20.
Hendes A:
0) forældre [Christen Pedersen Borup, skifte 4.5.1754, lbnr.609 og Anne Hansdatter Qvie, død]. Hendes første ægteskab med Oluf Hulegaard, hørkræmmer, [begravet København Vor Frue 28.8.1753]. B:
1) Anne Arendse Olufsdatter Hulegaard g.m. Rasmus [Albertsen] Riber, [søn af Albert Riber, degn i Kalvehave]. [Arendse Hulegaard var digteren Johannes Ewalds ulykkelige kærlighed]
2) Christiane Benedikte Olufsdatter Hulegaard g.m. Hans Ebbesen, hørkræmmer
3) Marianne Olufsdatter Hulegaard g.m. Hans Peder Hansen, præst [i Tranekær og Tullebølle] på Langeland
4) Utilie Marie Olufsdatter Hulegaard g.m. Frederik [Samuelsen] Stenløse, præst [i Udby i Holbæk amt] på Sjælland
5) Thomas Christian Olufsen Hulegaard 28, skriverkarl
6) Helene Sofie Olufsdatter Hulegaard g.m. Christen [Christensen] Møller, skovrider [i Hørsholm amt]
7) Christen Borup Olufsen Hulegaard 16
8) Anne Olufsdatter Hulegaard 16.
FM: Peder Hulegaard, hørkræmmer.
Hendes andet ægteskab med Oluf Mandix. B:
9) Oluf Mandix 14
10) Jørgen Mandix 11
11) Evert Mandix 6
12) Eva Mandix 3.
Oluf Mandix var ejer af Gislingegård [i Gislinge sogn].
(Konceptskifte lbnr.3055, se der).

2100    Peder Pedersen Moltke, matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte København 9.9.1769, 1769 no.85, opslag 32.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i Helsingør, da hans skib strandede ved Göteborg på hjemrejse fra Kina.
(Konceptskifte lbnr.3057).

2101    Cathrine Margrethe Birch i København. 8.8.1769, 1769 no.86, opslag 43.
A:
00) farfar og farmor Jens Lauridsen og Sidse Albertsdatter i Nejlinge [i Helsinge sogn], begge døde
0) forældre Oluf Jensen Birch, skifte 15.9.1767 lbnr.1921 og mor død i 1763
1) faster Sofie Jensdatter g.m. Peder Hansen, rytterbonde i Kagerup
Farmors andet ægteskab med Peder Svendsen, død
2) fars halvsøster Helvig Pedersdatter, enke efter Jørgen Hansen, skomager i Hillerød
3) fars halvsøster Kirsten Pedersdatter g.m. Oluf Bolle Rose, skoleholder i Herrestrup i Grevinge sogn
01) morfar og mormor Hans Henrik With, bager og Mette Cathrine, på Christianshavn
4) morbror, en deserteret soldat
5) moster Anne Cathrine With, enke efter Saube i Mikkel Bryggergade i København
6) moster Marie Cathrine With g.m. Jørgen Hansen Nymann, matros.
Morfars andet ægteskab med Marie Lauridsdatter. Ingen børn.
Morfars tredje ægteskab med Cathrine Lund.
7) mors halvbror Frederik Ludvig With 18, i Nykøbing Falster
8) mors halvsøster Anne Cathrine With g.m. Aage Lauridsen. møller, separeret
Morfars fjerde ægteskab med Kirsten Nelling, nu g.m. Oluf Bolle Rose, skoleholder i Herrestrup i Grevinge sogn
9) mors halvbror Andreas With 7.
Arv i boet efter Kirsten Vognsdatter i København. 15.8.1769 lbnr.2068, enke efter Palæmon [Jacobsen] Fogh, købmand, [begravet Ålborg Budolfi 11.11.1721] til B:
1) Vogn Fogh, skoleholder i Arløse [i Førslev sogn] ved Næstved, død. 6B:
a Nikolaj Vognsen Fogh i Arløse
b Christian Vognsen Fogh, urmagersvend i Berlin
c Palæmon Vognsen Fogh ved Næstved
d Gert Vognsen Fogh, glarmesterdreng i Arløse
e Kirsten Vognsdatter Fogh i København
f Rebekka Vognsdatter Fogh i København
2) Beathe Palæmon Fogh g.m. Niels Pedersen Robdrup, bryggersvend
3) Mette Seidelin i Holland ved søn Niels Jensen Schiøtt, søn af [Jens Christian Nielsen Schiøtt].
(Konceptskifte lbnr.3056).

2102    Nikolaj Nielsen Trige, gefrejter i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 19.9.1769, 1769 no.87, opslag 68.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 14.5.1769 på hjemrejse fra Trankebar.
(Konceptskifte lbnr.3058).

2103    Opbudsbo i København. 10.8.1768, 1769 no.88, opslag 76.
Registrering af fallitbo hos Johanne Laurents i Store Kongensgade i København.
Desuden nævnes:
1 Peder Laurents og dennes søster
2 Elisabeth Laurents.
(Konceptskifte lbnr.3068).

2104    Adam Ehrenreich Drachmann, grovsmed på hjørnet af Adelgade og Tværgade i København 24.9.1768, 1769 no.89, opslag 121.
E: Cathrine Madsmann. B:
1) Johanne Diderikke Adamsdatter 16
2) Poul Adamsen 15.
FM: farbror Florian Drachmann i Køge Kro.
(Konceptskifte lbnr.3059).

2105    Birgitte Madsdatter i Store Strandgade ud til Amalienborg i København, der døde 18.11.1768, 1769 no.90, opslag 176.
E: Jacob Lyngberg, regnemester for de kongelige pager, der er rejst fra afdøde for nogle år siden.
Arvinger angives ikke. Dog nævnes A:
1) bror Laurids Madsen, brygger i Dronningens Tværgade
2) en søster g.m. en blokkedrejer på Christianshavn.
(Konceptskifte lbnr.3060).

2106    Opbudsbo i København. 11.2.1769, 1769 no.91.opslag 231.
Registrering af fallitbo hos Johan Smolensky, lysestøber i Gammelmønt i København.
(Konceptskifte lbnr.3061).

2107    Gertrud Madsdatter i Ulkegade i København. 17.3.1769, 1769 no.92, opslag 264.
Enke efter Jens Thomsen, islandsk bødker.
Testamente af 14.1.1750.
Hans A:
0) forældre Thomas Jensen, [død 23.1.1735] [og Johanne Jensdatter], død, i gården Nyborg i Vester Brønderslev sogn
1) bror Laurids Thomsen, døbt Vester Brønderslev 27.1.1704, død, var g.m. Anne Olufsdatter i Vester Brønderslev. 4B:
a Anne Lauridsdatter g.m. Søren Abrahamsen i Stenum
b Birgitte Lauridsdatter, døbt Vester Brønderslev 6.4.1727, g.m. Laurids Lauridsen Mørch, tømrersvend i København
c Maren Lauridsdatter, døbt Vester Brønderslev 11.9.1729, i Vester Brønderslev
d Thomas Lauridsen, døbt Vester Brønderslev 7.10.1736, i Vester Brønderslev
2) søster Maren Thomasdatter, døbt Vester Brønderslev 22.7.1708, enke efter Laurids Christensen i Brønderslev
3) søster Maren Thomasdatter, død, var g.m. Jens Jensen i Vester Brønderslev. 5B:
a Lisbeth Jensdatter, døbt Vester Brønderslev 3.10.1723, død. E: Poul Andersen i Vester Brønderslev. 2B:
1 Anders Poulsen 12
2 Anne Poulsdatter 13
b Anne Jensdatter, døbt Vester Brønderslev 3.6.1725, g.m. Laurids Nielsen gården Rostock i Vester Brønderslev
c Maren Jensdatter, døbt Vester Brønderslev 22.2.1728, g.m. Laurids Ydesen i Vester Brønderslev
d Thomas Jensen, døbt Vester Brønderslev 28.9.1732, i Vester Brønderslev
e Anders Jensen, døbt Vester Brønderslev 6.7.1738, i Vester Brønderslev.
Hendes A:
1) søster Kirsten Madsdatter g.m. Jens Andersen i Kastrup på Amager, begge døde. 1B:
a Anne Jensdatter i Kastrup
Af fars først ægteskab B:
2) halvsøster Johanne Madsdatter i Hårlev på Sjælland.
Afdøde blev døbt i Vester Brønderslev 24.9.1699.
(Konceptskifte lbnr.3062).

2108    Jens Simonsen Ajstrup, bødker i Ulkegade i København, der døde 30.3.1769, 1769 no.93, opslag 306.
Enkemand efter Mette Kirstine Hermansdatter Klog.
Bevilling til uskiftet bo af 28.9.1764. B:
1) Andreas Jensen Ajstrup, bødker
2) Jørgen Jensen Ajstrup, bødkersvend
3) Herman Jensen Ajstrup, købmand på Island
4) Helene Jensdatter Ajstrup 18.
FM: Jørgen Hermansen Klog.
(Afdøde kaldes også Jens Simonsen Ejstrup).
(Konceptskifte lbnr.3063).

2109    Opbudsbo i København. 20.6.1769, 1769 no.94, opslag 359.
Registrering af fallitbo hos Frands Tobias Splid ved Gammelstrand i København.
(Konceptskifte lbnr.3064).

2110    Karen Sofie Mouridsdatter i hus no.9 ved Holmens Kirke i København. 6.9.1769, 1769 no.95, opslag 373.
E: Laurids Torstrup, hjulmagerkarl, separeret efter bevilling af 5.6.1767. A:
1) bror Hans Pihl, silkevæversvend
2) søster Else Cathrine [Mouridsdatter] g.m. Oluf Bentsen, arbejdskarl.
Afdøde døde 5.9.1769.
(Konceptskifte lbnr.3065).

2111    Laurids Mogensen Løjberg, bådsmand i København. Skifte sluttet 19.12.1769, 1769 no.96, opslag 400.
E: Karen Christensdatter.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.3066).

2112    Marie Eeghorn, ugift tjenestepige i Klosterstræde i København, der døde 3.11.1769, 1769 no.97, opslag 402.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet på Sankt Petri assistentkirkegård 6.11.1769.
(Konceptskifte lbnr.3067).Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
17702113    Opbudsbo i København. Sluttet 9.1.1770, 1770 no.1 opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Nikolaus Redelberger, vinhandler i København.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

2114    Opbudsbo i København. 3.5.1768, 1770 no.2 opslag 7.
Registrering af fallitbo hos Thyge Eriksen Lunø, gæstgiver i Den gule Hest på Vesterbro i København.

2115    Anne Dorthe Frigast på hjørnet af Springgade og Møntergade i København, der døde 16.12.1768, 1770 no.3, opslag 291.
Enke efter Mathias Rosner, perlestikker.
Testamente af 10.5.1768.
Afdødes mands første ægteskab med Christine Margrethe Møller, skifte 4.5.1754. B:
1) Johan Josef Rosner, 17 år i 1754
2) Johan Filip Rosner, 9 år i 1754
3) Christine Therese Rosner, 2 år i 1754.
Christine Therese Rosner, der er eneste arving ifølge testamentet, er opdraget i den lutherske religion, mens afdødes mand og første hustru tilhørte den katolske tro.

2116    Kirsten Børgesdatter Schultz i Frederiksberggade i København, der døde 24.7.1769, 1770, no.4, opslag 415.
Enke efter Laurids Bentsen Wahl, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af27.7.1759. B:
1) Bent Wahl 21, student
2) Børge Wahl 17.
FM: morbror Andreas Schultz, brygger.

2117    Opbudsbo i København. 15.6.1768, 1770 no.5, opslag 467.
Registrering af fallitbo hos Jens Christian Weide, brygger i Nørregade i København.

2118    Christian Frederik [Markussen] Hytter, prokurator i Klosterstræde i København, der døde 27.11.1767, 1770, no.6, opslag 34.
E: Sofie Amalie [Rittersdorff]. LV: Bruun, generalauditør. B:
1) Christian Frederik Hytter.
FM: Hytter, birkedommer i Rode [i Dalby sogn] på Sjælland.

2119    Opbudsbo i København. 8.2.1769, 1770 no.7.opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Mourids Abrahamsen Krag, skrædder i Hummergade i København g.m. Marie Magdalene Becher.
Desuden nævnes hans datter Else Kirstine.

2120    Mathias Foss, bådsmand i København. Skifte sluttet 6.2.1770, 1770 no.8, opslag 31.
Arvinger angives ikke.

2121    Maren Andersdatter, husholderske på Sukkerraffinaderier på Christianshavn. 20.3.1769, 1770 no.9, opslag 33.
Enke efter Villads Pedersen, tømrersvend. B:
1) Aarsele Pedersdatter g.m. Niels Johansen, arkelimester
2) Dorthe Kirstine Pedersdatter, død, var g.m. Jørgen Nielsen, mester i Oliemøllen. 4B:
a Grethe Marie Jørgensdatter 15
b Johanne Jørgensdatter 12
c Villads Jørgensen 11
d Christian Jørgensen 9.
Afdøde døde 19.3.1769.

2122    Oluf Nielsen Bruun, bødker i Det almindelige Compagni. Skifte København 12.12.1769, 1770 no.10, opslag 47.
E: Maren Pedersdatter i Prinsensgade på Christianshavn lige for Den danske Kirke. B:
1) Elisabeth Olufsdatter 2½, der døde, begravet Vor Frelser Assistentkirkegård 3.9.1769.
Desuden nævnes afdødes søster Mette Nielsdatter i Vartov.
Afdøde døde 28.2.1769 på rejse til Vestindien.

2123    Jens Christensen Schou, islandsk købmand i Borgergade i København. 31.8.1769, 1770, opslag 60.
Enkemand. B:
1) Marie Jensdatter g.m. Svend Ditlevsen, skrædder.
Arv i boet til afdødes steddatter Dorthe Nielsdatter Schou.
Afdøde døde 30.8.1769.

2124    Annike Skærbæk i Møntergade i København. 3.12.1768, 1770 no.12, opslag 74.
Enke efter Andreas Sørensen Palle, skrædder. B:
1) Cathrine Palle 24, der ægter Laurids Peder Elmann, skrædder
2) Søren Palle 16.
FM: Erik Froberg, skrædder.
Bevilling til uskiftet bo af 24.12.1762.

2125    Søren Jensen, koffardimatros ved Gammelstrand i København. 9.1.1770, 1770 no.13, opslag 137.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet 10.1.1770 på Nikolaj kirkegård.

2126    Søren Andersen bang, spækhøker i København. Skifte sluttet 13.3.1770, 1770 no.14, opslag 144.
Afdøde var forlovet med Maren Thomasdatter, nu g.m. Poul Fladberg. A:
1) bror Niels Andersen i Allestrup [i Vejlby sogn i Sønderhald herred]
2) søster Maren Andersdatter g.m. Niels Rasmussen Krag i Allestrup
3) søster Kirsten Andersdatter g.m. Peder Jørgensen i Tårup i Auning sogn.

2127    Anne Elisabeth Kommelow, ugift i Pilestræde i København. 10.6.1763, 1770 no.15, opslag 148.
A:
1) søster Marie Kommelow, enke efter J. Conrad, kobbersmed, nu g.m. Drejer, kobbersmed
2) bror Peder Kommelow, guldsmed i Warszawa, død uden børn
3) søster Barbara Kirstine Kommelow, der døde efter sin søster, var g.m. Jens Haagensen Stier, skrædder.
Afdøde blev begravet på Nikolaj kirkegård 1.3.1763.

2128    Jens Haagensen Stier, skrædder i Pilestræde i København, der døde 10.3.1763, 1770 no.16, opslag 170.
Enkemand efter Barbara Kirstine Kommelow.
Hans arvinger kendes ikke, dog nævnes:
1) hans fætter J. Stier i Christiania i Norge.
Hendes A:
1) søster Marie Kommelow, enke efter J. Conrad, kobbersmed, nu g.m. Drejer, kobbersmed
Arv i boet efter afdøde kones søster Anne Elisabeth Kommelow, [skifte 10.6.1763 lbnr.2127].

2129    Birthe Sofie i København. Skifte sluttet 3.4.1770, 1770 no.17, opslag 561.
Enke efter Peder Hansen Vedsted. B:
1) Niels Pedersen Brumme, død. 1B:
a Peder Nielsen Brumme 15
2) Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Christian Broberg, begge døde. 2B:
a Peder Christian Broberg, maler i Preussisk Münden
b Ellen Sofie Broberg g.m. Johan Vilhelm von Bergen, bøssemager i København.

2130    Anne Pedersdatter i Strandgade på Christianshavn, der døde 24.2.1769, 1770 no.18, opslag 567.
Enke efter Christen Pedersen Møller, grovsmed.
Testamente af 12.3.1753.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
0) forældre Peder Sørensen og Maren Christensdatter i Mostrup i Mosbjerg sogn, begge døde
1) søster Mette Pedersdatter i København, enke efter Terkild Hansen Løje
2) søster Kirsten Pedersdatter. Første ægteskab med Oluf Andersen i Mostrup. 1B:
a Christen Olufsen, over 40 år gammel i København.
Kirsten Pedersdatters andet ægteskab med Thomas Jensen. 3B:
b Jens Thomsen 36, i Lakhjem i Mosbjerg sogn
c Peder Thomsen Mostrup, bødker i Søetaten
d Maren Thomasdatter g.m. Oluf Gad, skibsbygger i København.
Ingen levende børn af fars første ægteskab med Mette Nielsdatter.

2131    Tønnes Jansen, kallunsmand ved Vestervold mellem Farvergade og Lavendelstræde i København. 27.10.1769, 1770 no.19, opslag 2.
E: Ellen Kirstine Schou. B:
1) Frederik Christian Jansen 1.
FM: Rasmus Henriksen Schou, spækhøker.
Afdøde døde 21.9.1769.

2132    Carl Frands Butler, faktor i Det afrikanske Kompagni. Skifte i København. 20.9.1763, 1770 no.20, opslag 43.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 16.3.1761 i Safi i Marokko.

2133    Opbudsbo i København. 13.9.1768, 1770 no.21, opslag 32.
Registrering af fallitbo hos Beathe Henrikke, enke efter Christian Bryde, billedhugger i Møntergade i København.

2134    Rasmus Jacobsen Møller, tjener i Malernes Gang ved Nikolaj Kirke i København, der døde 24.3.1770, 1770, no.22, opslag 194.
Afdøde var forlovet med Birgitte Sørensdatter Mildrig ved bror Frederik Sørensen Mildrig, skrædder.
Arvinger angives ikke.

2135    Johanne Hansdatter Scheffermann, ugift tjenestepige i Peder Madsens Gang i København. 7.3.1770, 1770 no.23, opslag 211.
Arvinger angives ikke.

2136    Søren Jacobsen, afskediget kvartermester på Holmen i Peder Madsens gang i København. 26.1.1768, 1770 no.24, opslag 216.
Enkemand efter Gertrud Christensdatter. Testamente af 12.12.1736. A:
0) far Jacob Sørensen i Boeslum i Dråby sogn, død
1) søster Maren Sørensdatter, døbt Dråby 2.6.1698, død. 1B:
a Charlotte Amalie Christensdatter g.m. Christian Ludvig Høen, vagtmester
Afdøde blev døbt Dråby 12.5.1704.

2137    Anne Rosine Ohnsorg i Torvegade på Christianshavn. 9.11.1769, 1770 no.26, opslag 389.
Enke efter Christian Sievers, amtskirurg. B:
1) Frederik Sievers, kontrollør i Assens
2) Johan Daniel Sievers, regimentsfeltskær
3) Henrik Sievers, død, efterhvem, der er arv
4) Cathrine Elisabeth Sievers, død, var g.m. Peder Bech, skibsassistent i Det asiatiske Kompagni. 1B:
a Karen Bech 19
5) Anne Dorthe Sievers, enke efter Peder Christensen Vinsløv, medaljør
Arv i boet efter afdødes far Daniel Ohnsorg, barber, skifte 3.5.1713.
Afdøde døde 8.11.1769.

2138    Opbudsbo i København. 23.12.1767, 1770 no.27, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Anne Marie [Simonsdatter Kærumgaard], enke efter
Joen [Lauridsen] Maarslet, hospitalsforstander i Helsingør, og senest brygger i København i Magstræde i København.
(Konceptskifte lbnr.3103).

2139    Anne Dorthe Weide i Klareboderne i København, der døde 9.12.1766, 1770 no.28, opslag 138.
Enke efter Jørgen Mildie, auktionsmand. B:
1) Vilhelm Mildie, rokkedrejer
2) Andreas Mildie, billedhuggersvend
3) Christian Mildie, blikkenslager i Bergen, der døde. Han efterlader kone og børn
4) Hans Jørgen Mildie, skibskok, død. E: Margrethe Lindberg. 1B:
a Jørgen Mildie 12
4) Margrethe Elisabeth Mildie, død, var g.m. Christian Hansen Blantzius, [originale skiftebreve 18.1.1765 lbnr.1729]. 5B:
a Just Blantzius
b Johan Blantzius
c Anne Dorthe Blantzius 20
d Maren Blantzius Anne Blantzius.
(Konceptskifte lbnr.3102).

2140    Johan Gerhard Grim, silkevæversvend i Adelgade i København. Skifte sluttet 3.7.1770, 1770 no.29, opslag 216.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Konceptskifte lbnr.3114).

2141    Christen Christensen Sommer, stolemager i Pilestræde i København, der døde 16.10.1769, 1770 no.30, opslag 221.
E: Maren Frederiksdatter Krarup. LV: bror Laurids Krarup, urtekræmmer.
Arvinger kendes ikke.
(Konceptskifte lbnr.3113).

2142    Christen Olufsen Nørgaard, brændevinsbrænder i Borgergade i København, der døde 20.3.1769, 1770 no.31, opslag 259.
Enkemand. B:
1) Oluf Christensen Nørgaard, justermester
2) Peder Christensen Nørgaard, død. E: Maren Nielsdatter Lund, nu g.m. Jens Pedersen Kirkmann, brændevinsbrænder. 2B:
a Kirsten Pedersdatter 7
b Niels Pedersen Nørgaard 3
3) Inger Kirstine Christensdatter Nørgaard, død. E: Thomas Mathias Pedersen, vognmand. 2B:
a Inger Kirstine Thomasdatter 14
b Ellen Kirstine Thomasdatter 12.
(Konceptskifte lbnr.3123).

2143    Hans Holm, silkevæversvend i Vingårdstræde i København. 26.4.1770, 1770 no.32, opslag 313.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 25.4.1770.
(Konceptskifte lbnr.3130).

2144    Niels Thune, sejlmagersvend ved Kirken på Christianshavn. 19.3.1770, 1770 no.33, opslag 324.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.3129).

2145    [Anne Søe Lugge] i København. 24.7.1770, 1770 no.34, opslag 334.
Enke efter Hans Fogh, justitsråd, [død marts 1756].
Arvinger angives ikke i dette fallitbo.
(Konceptskifte lbnr.3138).
(Sml. lbnr.1882).

2146    Johan Adam Keeb, afskediget kommandersergent i Dronningens Tværgade i København. 7.2.1770, 1770 no.35, opslag 353.
E: Cathrine Lemmiche.
Testamente af 17.3.1770. A:
1) mor Marie Susanne, enke efter Mathias Keeb i Bondorph i Tyskland
2) bror Johan Georg Keeb, feltskærsvend i København
3) bror Johan Filip Keeb, bager i Königsberg
4) bror Johannes Keeb, bager i Bondorph
5) søster Marie Regine Keeb, enke efter Litzin
6) søster Margrethe Sofie Keeb g.m. Nothnagel
7) søster Eleonora Euphrosyne Keeb.
Afdøde døde 30.1.1770.
(Konceptskifte lbnr.3134).

2147    Gertrud Hansdatter i Prinsensgade på Christianshavn, der døde 15.1.1770, 1770 no.36, opslag 395.
Enke efter Peder Hellesen, vandkigger. B:
1) Helle Pedersen 14, i drejerlære.
(Konceptskifte lbnr.3133).

2148    Anne Christensdatter Ustrup i Studiestræde i København, der døde 27.6.1769, 1770 no.37, opslag 406.
Enke efter Oluf Sørensen Brøndby, kvartermand i Konventhuset.
Hans testamente af 27.1.1761, fælles testamente af 30.4.1766 og hendes testamente af 20.6.1769.
Hans A:
1) bror Laurids Sørensen Brøndby i Avedøre. Hans 4 B:
a Søren Lauridsen
b Peder Lauridsen
c Anne Lauridsdatter
d Mette Lauridsdatter
2) søster Bodil Sørensdatter, død, var g.m. Poul Lauridsen. 2B:
a Laurids Poulsen i Averup i Ballerup sogn
b Anne Poulsdatter g.m. Søren Olufsen i Brøndbyøster
3) søster Anne Sørensdatter, død. E: Oluf Pedersen i Brøndbyøster. 4B:
a Søren Olufsen i Brøndbyøster
b Gertrud Olufsdatter g.m. Johannes Mathorne på Frederiksberg
c Anne Olufsdatter i Brøndbyøster
d Mette Olufsdatter i Brøndbyøster.
Hendes A:
1) søster Else Margrethe Christensdatter g.m. Svend Damsgaard i Holstebro, begge døde. 1B:
a Jens Christian Damsgaard 15, i Ribe latinskole
2) søster Dorthe Cathrine Christensdatter, død, var g.m. Peder Sørensen. 1B:
a Niels Sehested, student.
Afdødes første ægteskab med Nikolaj Boye i Frydendal mølle i Frydendal sogn, [skifte Frydendal gods 1.4.1760 fol.151B]. Hans første ægteskab med [Kirstine Marie Lauridsdatter, skifte Frydendal 29.3.1753 fol.72B]. Hendes første ægteskab med [Bertel Mortensen, møller i Frydendal mølle, skifte Frydendal 14.7.1732 fol.368B]. Arv til B:
1) Anne Cathrine [Bertelsdatter] g.m. Christen Jørgensen, møller i Strids møller [i Buerup sogn], ved hendes mosters søn Søren Lund i Jylland.
(Konceptskifte lbnr.3150, se der).

2149    Sidse Jensdatter i Løngangstræde i København, der døde 7.1.1770, 1770 no.38, opslag 482.
Enke efter Laurids Svendsen, maltgører.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde blev begravet 10.1.1770 på Vor Frue Kirke assistentkirkegård.
(Konceptskifte lbnr.3151).

2150    Peder Herman Bockelmann, skibsbødker. Skifte København 24.4.1770, 1770 no.39, opslag 2.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på rejse til Vestindien.
(Konceptskifte lbnr.3153).

2151    Elisabeth Jensdatter Vogn i Åbenrå i København. 29.3.1770, 1770 no.40, opslag 13.
Enke efter Andreas Olufsen, tømrersvend, og forlovet med Anders Sørensen, kattuntrykkersvend i Iselins fabrik uden for Østerport. A:
0) forældre Jens Vognsen og Anne Madsdatter i Kundby, begge døde
1) bror Mads Jensen Vogn, skomager i Holbæk
2) søster Mette Jensdatter Vogn, død. Første ægteskab med Oluf Nielsen i Gislinge. 1B:
a Jacob Olufsen 34, uvist hvor.
Mette Jensdatter Vogns andet ægteskab med Anders Nielsen i Gislinge. 2B:
b Oluf Andersen
c Jens Andersen 28
3) søster Margrethe Jensdatter Vogn, enke i Marke i Kundby sogn
4) søster Kirsten Jensdatter Vogn g.m. Johan Struch, gørtler i Holbæk.
(Konceptskifte lbnr.3157).

2152    Johanne Thomasdatter i Lille Kannikestræde i København, der døde 6.11.1769, 1770 no.41, opslag 2.
Enke efter Peder Nielsen Hougaard, brændevinsbrænder.
Testamente af 12.9.1743.
Af arvinger angives A:
1) broder, død. Hans børn på Rødslet gods ved Ålborg
2) broder, død. Hans børn på Rødslet gods ved Ålborg
2) søster, død. 2B:
a Johanne Hansdatter g.m. Christen Nielsen i Farvergade i København
b [Maren Hansdatter] g.m. Niels Testrup, urtegårdsmand i Ålborg
c en datter, død. 1B:
a en søn, død 1B:
1 Else Marie Falch.
(Konceptskifte lbnr.3161).

2153    Jeppe Mikkelsen, koffardimatros. Skifte i København, sluttet 9.8.1770, 1770 no.42, opslag 108.
E: Sire Andersdatter.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.3162).

2154    Peder Christensen Gadegaard, kvartermester i Det guineiske Kompagni. Skifte i København 28.8.1770, 1770 no.43, opslag 110.
A:
0) far Christen Thomsen, skifte 25.1.1760 lbnr.1135 og Inger Pedersdatter, samfrændeskifte sluttet 6.5.1758
1) bror Thomas Christensen Gadegaard, død, skifte sluttet 27.10.1761 lbnr.1206
2) søster Karen Christensdatter, død, begravet 16.10.1768 på Nikolaj Kirkes tårnkirkegård
3) søster Helvig Christensdatter g.m. Martin Christian Graa, bogbinder
4) søster Maren Christensdatter g.m. Michael Johan Graa
6) bror Bent Christensen Gadegaard, på rejse til Vestindien
7) bror Christen Christensen Gadegaard 16, urtekræmmerdreng.
(Konceptskifte lbnr.3164).

2155    Jørgen Lauridsen Alsing, pudderfabrikant og stivelseshandler i Adelgade i København. 13.10.1769, 1770 no.44, opslag 129.
Enkemand efter Karen Nielsdatter.
Testamente af 28.9.1750.
Hans A:
1) søster Maren Lauridsdatter g.m. Hans Jørgensen Damman i Asserballeskov, begge døde. 1B:
a Laurids Hansen Damman i Ålborg
Hendes A:
1) bror Jens Nielsen i Kirketerp Hospital
2) bror Peder Nielsen, død uden børn
3) halvbror Laurids Pedersen i København., død. 2B:
a Peder Lauridsen
b Johanne Lauridsdatter g.m. Niels Andersen, formand på Holmen
4) halvsøster Kirsten Pedersdatter i København, enke efter Laurids Møller.

2156    Peder Rasmussen Voigt, billardholder i Admiralgade i København. 10.8.1767, 1770 no.45, opslag 224.
Enkemand. B:
1) Rasmus Pedersen Voigt 11.
FM: farbror Jørgen Voigt, spisevært.
Desuden nævnes madame Anne Cathrine Lucie Voigt.
Afdøde døde 9.8.1767.

2157    Anne Sofie Rohde, 7 år og 7 mdr. gammel i Lille Strandstræde i København. 13.2.1770, 1770 no.46, opslag 274.
A:
00) farfar Hans Pedersen Rohde, brændevinsbrænder, der arver
01) mormor, Christence i Rødding i Jylland, der arver
0) forældre Peder Hansen Rohde, skifte 18.1.1763 lbnr.1360 og Karen Mortensdatter, død
Far andet ægteskab med Mette [Christensdatter] Linde, gift anden gang 12.12.1763 med Anders Olufsen Colding.
Afdøde døde 15.1.1770.

2158    Lene Sørensdatter, ugift i Peder Hvidtfeldtgade i København, der døde 15.3.1770, 1770 no.49, opslag 317.
A:
1) søster Karen Sørensdatter, på stedet
2) søster Anne Sørensdatter g.m. Martin Rydendal, possementmager
3) bror Peder Sørensen, matros på rejse til Kina.

2159    Marie Hansdatter, husholderske på hjørnet af Færgestræde og Gammelstrand i København. der døde 4.5.1770, 1770 no.50, opslag 344.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet 8.5.1770 på Nikolaj kirkegård.

2160    Joen Jørgen Lauridsen Bjørn, soldat på Sankt Croix. Skifte i København. 12.12.1769, 1770 no.51, opslag358.
A:
00) farfar Joen Andersen Bjørn, prokurator på Ebbeskov i Fakse sogn, død 6.4.1733, begravet Fakse 11.4.1733 g.m. mormor Abigael Jørgensdatter Soer, død 19.3.1729, begravet Fakse 24.3.1729
01) morfar Jørgen Clemensen, død, var g.m. mormor Anne Pedersdatter, skifte begyndt 13.12.1738 og sluttet 15.1.1760
0) forældre Laurids Joensen Bjørn, der for til skibs, og Kirsten Jørgensdatter, begge døde
1) farbror Christen Joensen Bjørn på Ebbeskov, [skifte Gisselfeld 16.5.1749], var g.m. Kirsten Lauridsdatter, død. 6B:
a Johan Christensen Bjørn, brændevinsbrænder i København
b Sara Marie Christensdatter Bjørn, døbt Fakse 9.6.1728, i København
c Abigael Christensdatter Bjørn g.m. Troels Thune
d Anne Christensdatter Bjørn, døbt Fakse 19.9,.1732, i København
e Joen Christensen Bjørn, døbt Fakse 15.6.1735, i Holland
f Laurids Christensen Bjørn, døbt Fakse 4.7.1736, i gården Øster Oustrup i Års sogn i Ålborghus amt på Buderupholm gods
2) farbror Anders Joensen Bjørn, skifte Hof- og Stadsretten i København 2.10.1771. Ingen børn
3) moster Inger Kirstine Jørgensdatter g.m. Henrik Fæster, skibskaptajn
4) moster Susanne Jørgensdatter, enke efter Hans Didrik Fæster, styrmand, [skifte 25.3.1761 lbnr.1583], gift København Trinitatis 27.5.1761 med Peder Jacobsen Salathe, vinkyper.
Af fars andet ægteskab B:
5) fars halvbror Niels Joensen Bjørn, prokurator i København
6) fars halvsøster i Orup i Roholte sogn, død uden børn.
Det nævnes at afdødes farfar Joen Andersen Bjørn var bror til [Mads Andersen Bjørn],
skoleholder i Kæderup [i Tureby sogn, skifte Fakse herred gejstlig 17.7.1741 lbnr.18],
der var far til [Andreas Bjørn], den bekendte såkaldte "Rige Bjørn" i København.
Desuden nævnes Kirsten Lauridsdatter [Bjørn]s søstre:
1 Ida Cathrine Lassen, enke efter Niels, Bjørn til Buderupholm i Buderup sogn
2 Sidsel [Lauridsdatter] Bjørn, enke efter Niels Christensen Falch, kok på Københavns Slot, [Københavns Borgret. Skiftebreve i ordinære boer lbnr.139].
Afdøde døde 30.12.1765 som soldat på Sankt Croix.

2161    Johan Georg Nordborg, købmand i Vingårdstræde i København, der døde 16.9.1769, 1770 no.52, opslag 437.
Enkemand. B:
1) Andreas Michael Nordborg, fuldmægtig
2) Hans Jacob Nordborg, student
3) Dorthe Margrethe Nordborg 16
4) Birgitte Andrea Nordborg 13
5) Charlotte Eleonora Nordborg 11
6) Christian Ulrik Nordborg 9
7) Elisabeth Fosie Nordborg 6.

2162    Beathe Palæmon Fogh i Borgergade i København. 28.1.1770, 1770 no.53, opslag 488.
E: Niels Pedersen Robdrup, brændevinsbrænder, der rejst fra hende for 8-9 år siden. B:
1) Palæmon Fogh, blikkenslagersvend
2) Peder Robdrup, styrmand i Amsterdam
3) Niels Robdrup, matros på Kina.
Afdøde var forlover med Josef Enchely, musketer i Norge.
Arv efter [afdødes morbror] Nikolaj Vognsen på Vesterbro g.m. Cathrine Margrethe Cort efter testamente af 31.5.1754.
Nikolaj Vognsens A:
1) [søster] Anne Marie Vognsdatter, død. E: Frederik Sablitney, kaptajn. 1B:
a Johanne Christine Sablitney g.m. Christoffer Nelling, kongelig fuldmægtig
2) Vogn Fogh, skoleholder i Arløse, død. 5B:
a Christian Fogh, urmagersvend
b Kirsten Fogh
c Rebekka Fogh
d Palæmon Fogh, bødkerdreng
e Gert Fogh, glarmesterdreng
Cathrine Margrethe Corts A:
1) Oluf Jensen Birch
2) Jørgen Birch, student
3) Laurids Ottesen Birch
4) tjenestepigen Sidse Ravn
5) Anne Sofie g.m. Gamst, løjtnant
6) Christen Lauridsen, taffeldækker, død. B:
a Christiane Christensdatter
b Anne Hedvig.
samt adskillige navngivne arvinger, men kopien er meget svag og delvis ulæselig.
(Sml.lbnr.2068).

2163    Opbudsbo i København. 28.3.1770, 1770 no.54, opslag 561.
Registrering af fallitbo hos Morten Christensen Fussing, brændevinsbrænder på hjørnet af Gothersgade og Rosenborggade i København.

2164    Peder Bach, øltapper og murersvend i Lavendelstræde i København, der døde 3.5.1770, 1770 no.55, opslag 572.
Arvinger kendes ikke.

2165    Opbudsbo i København. 22.6.1767, 1770 no.56, opslag 590.
Registrering af fallitbo hos Niels Ovesen, eddikebrygger i Teglgårdstræde i København.
(Konceptskifte lbnr.3169).

2166    Jens Hansen Elsegaard, matros i Det almindelige Handelskompagni. Skifte i København 24.4.1770, 1770 no.57, opslag 607.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på rejse til Vestindien.
(Konceptskifte lbnr.3170).

2167    Thomas Sparre, en engelsk matros i Det almindelige Handelskompagni. Skifte i København 24.4.1770, 1770 no.58, opslag 2.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 25.12.1767 på rejse til Vestindien.
(Konceptskifte lbnr.3171).

2168    Christoffer Hammer, matros i Det almindelige Handelskompagni. Skifte i København 24.4.1770, 1770 no.59, opslag 7.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 9.4.1768 på rejse til Vestindien.
(Konceptskifte lbnr.3175).

2169    Peder Jørgensen, arbejdskarl i Det almindelige Handelskompagni. Skifte i København 24.4.1770, 1770 no.60, opslag 17.
A:
1) far Jørgen Pedersen i Engeldrup på Egholm gods.
Afdøde døde 28.6.1769 i kolonien Egedesminde på Grønland.
(Konceptskifte lbnr.3176).

2170    Anne Margrethe Gutjahr i København. Skifte sluttet 20.11.1770, 1770 no.61, opslag 25.
Enke efter Jacob Jensen Gunst, snedker. B:
1) Juliane Lucie Gunst 6
2) Jacob Gunst 4.
FM: farbror Jens Jensen Gunst, tømrersvend.
(Konceptskifte lbnr.3179).

2171    Opbudsbo i København. 27.10.1769, 1770 no.62, opslag 28.
Registrering af fallitbo hos Frederik Berg, hårskærer i Dronningensgade på Christianshavn.
(Konceptskifte lbnr.3180).

2172    Ejler Lauridsen Holm, skipper ved Børsen i København. 29.1.1770, 1770 no.63, opslag 68.
E: Martha Jensdatter, der døde 26.6.1770. B:
1) Jens Ejlersen Holm 8.
FM: Laurids Bornholm, skipper.
Desuden nævnes afdøde kones mor Margrethe enke efter Jens Akselsen.
(Konceptskifte lbnr.3181).

2173    Margrethe Sofie Trans ved Vestervold mellem Vestergade og Studiestræde i København, der døde 26.7.1770, 1770 no.64, opslag 82.
Enke efter Hieronymus Pochenthal, barber. B:
1) Sofie Margrethe Pochenthal 10
2) Johan Clemen Pochenthal 6.
FM: Niels Jensen, kornmåler.
(Konceptskifte lbnr.3182).

2174    Hans Henrik Plüer (Plijer), snedker fra Hannover, der døde 25.10.1769 på hjørnet af Østergade og Christen Bernikowgade i København, 1770 no.65, opslag 92.
B:
1) Johan Georg Plüer, skrædder i Pattensee ved Hannover
2) Marie Elisabeth Plüer g.m. Johan Conrad Rasch i Pattensee
3) Johan Henrik Christian Plüer i Pattensee
4) Dorthe Hedvig Plüer i Pattensee.
Arv efter afdødes bror Johan Frederik Plüer, bogbinder ved søn Johan Henrik Conrad Plüer, på stedet.
(Konceptskifte lbnr.3185).

2175    Opbudsbo i København. 13.8.1770, 1770 no.66, opslag 119.
Registrering af fallitbo hos Mathias Cormontan, skrædder i Sankt Pederstræde i København.
Desuden nævnes hans 2 børn, heraf Hylleborg 16 år gammel.
(Konceptskifte lbnr.3186).

2176    Opbudsbo i København. 15.12.1768, 1770, no.67, opslag 129.
Registrering af fallitbo hos Carl Frederik Lund, værtshusholder på Vesterbro i København.

2177    Opbudsbo i København. 18.5.1769, 1770 no.68, opslag 137.
Registrering af fallitbo hos Johan Jacob Bech, vintapper på hjørnet af Store Kongensgade og Gothersgade i København, g.m. Anne Cathrine.

2178    Søren Jensen Basballe, overstyrmand i Det almindelige Handelskompagni. Skifte i København sluttet 4.12.1770, 1770 no.69, opslag 36.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 14.2.1767 på Kysten Guinea.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

2179    Opbudsbo i København. 5.5.1770, 1770 no.70, opslag 64.
Registrering af fallitbo hos Didrik Sauerbach, snedker på hjørnet af Tværgade og Borgergade i København g.m. Marie Elisabeth.
Desuden nævnes hendes [sviger]far Helmer Sauerbach i Gothersgade.

2180    Peder Hansen, barkmøller ved Blågård uden for Nørreport i København. 25.6.1770, 1770 no.71, opslag 82.
Enkemand efter Anne Cathrine Pedersdatter. B:
1) Hans Pedersen, skomager i Hamborg
2) Peder Pedersen, skomagersvend
3) Erik Pedersen 18, i skomagerlære.
Afdøde døde 24.6.1770.

2181    Opbudsbo i København. 27.2.1769, 1770 no.72, opslag 145.
Registrering af fallitbo hos Steffen Lemvig, vintapper, på hjørnet af Store Købmagergade og Løvstræde i København.
Desuden nævnes hans svigermor, enke efter Thomas Rohde, vinhandler.

2182    Ebbe Pedersen, opløber i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København sluttet 11.12.1770, 1770 no.74, opslag 231.
A:
0) far Peder Ebbesen, brændevinsbrænder, skifte 11.6.1768 lbnr.2052
1) søster Cecilie Pedersdatter 18
2) søster Anne Elisabeth Pedersdatter 16
3) søster Lucie Pedersdatter 15.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

2183    Opbudsbo i København. 16.8.1769, 1770 no.75, opslag 240.
Registrering af fallitbo hos Jacob Høvinghoff, kobbersmed på hjørnet af Nygade i København.
Desuden nævnes:
1 hans søn Peder Jacobsen Høvinghoff
2 hans datter [Engelke Cathrine Jacobsdatter Høvinghoff] g.m. [Henrik Johansen] Høvinghoff, sølvpop
3 læredrengen Poul Høvinghoff.

2184    Peder Christian Lundberg, overstyrmand i Det guineiske Kompagni, i Tværgade i København. 28.3.1770, 1770 no.76, opslag 2.
E: Anne Sofie Pedersdatter. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 9
2) Jacob Pedersen 8
3) Anne Cathrine Pedersdatter 5.
Afdøde døde 8.11.1767 på rejse til Vestindien.

2185    Niels Wulf Bech, urtekræmmer i Store Regnegade i København. 22.4.1770, 1770 no.77, opslag 36.
Arvinger kendes ikke.

2186    Ludvig Monsilius, skrædder i Springgade i København. 24.5.1770, 1770 no.78, opslag 139.
E: Ellen, er døde 17.7.1770.
Hans A:
1) søster [Else Cathrine Monsilius, skifte Vends herred gejstlig 11.9.1757 lbnr.94], var g.m. [Hans Outzen] Omeis, skoleholder i Udby på Wedellsborg gods, [skifte Vends herred gejstlig 21.5.1767 lbnr.109]. 1B:
a Margrete Caroline Omeis i København.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Jens Pihl. B:
1) Christine Marie Pihl g.m. Svenning Skovsbøl, skoleholder i Algestrup på Bregentved gods
2) Børge Pihl i Göteborg i Sverige.
Afdøde havde tidligere boet i Esterbølle i Sandager sogn.

2187    Robert Ogilvig, tobaksspinder i Store Torvegade på Christianshavn. Skifte sluttet 11.12.1770, 1770 no.79, opslag 209.
E: Marie Christine Becher.
Af første ægteskab B:
1) Robert Ogilvig, styrmand, på rejse til Rusland
2) Betty Ogilvig hos farbror John Ogilvig i Brontillier i England
3) Elisabeth Ogilvig hos farbror Robert Ogilvig i Musselberg i England.
Andet ægteskab med Sofie Marie Withen. B:
4) Johan Peder Ogilvig 7.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

2188    Rasmus Pedersen Lisberg, kusk i Borgergade i København, der døde 22.8.1770, 1770 no.80, opslag 230.
A:
0) forældre Peder Christensen og Maren Rasmusdatter i Lisbjerg, der flyttede til Århus, begge døde
1) bror Christen Pedersen, født omkring 1715 i Lisbjerg, nu i Århus
2) bror Jens Pedersen, døbt Århus Domkirke 21.10.1722, avlsmand i Århus.
Afdøde blev døbt Århus Domkirke 29.11.1720.

2189    Helene Margrethe i Åbenrå i København. der døde 23.8.1770, 1770 no.81, opslag 245.
E: Martin Glas, afskediget arbejdsmand på Holmen. B:
2) Johan Gabriel Glas, døbt i København Garnison 18.4.1752.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Sørensen, skomager i Grenå.
Ved sønnens dåb i 1752 kaldes afdøde: Cathrine Arentsdatter.

2190    Maren Pedersdatter i Prinsensgade i Nyboder i København. 17.10.1770, 1770 no.82, opslag 282.
Enke efter Anders Lauridsen, afskediget soldat. B:
1) Peder Andersen, deserteret matros på Kinafarten, g.m. Margrethe Ibsdatter
2) Frederik Andersen, der farer til søs fra Holland, g.m. Stine.
Afdøde døde i december 1769.

2191    Opbudsbo i København. 23.2.1769, 1770 no.84, opslag 298.
Registrering af fallitbo hos Niels Juul vintapper på hjørnet af Lille Købmagergade og Skindergade i København.

2192    Arnold Munthe, kommissionær i et hus ved Holmens kirke i København. 1.7.1758, 1770 no.83, opslag 424.
E: Marie Nielsdatter. LV: David Bang.
Testamente af 29.6.1758. A:
0) forældre [Jens Hansen Munthe, præst i Slågerup i Skåne, død 1622 og Marie Mortensdatter, død 1699]
1) søster Christine Margrethe Munthe, enke efter Boetius Tydell, præst i Slågerup, død [1728]
2) bror Morten Jensen Munthe, købmand i Karlshamn i Skåne ved søn Morten Arnold Munthe i København
3) bror Hans Lorents Munthe, [stadsfiskal i Malmø], død [1753]. 2 børn heraf B:
a Agnethe Hansdatter 12
Fars andet ægteskab med [Christine Engstrøm].
4) halvbror Svend Munthe, professor theologiæ i Lund i Skåne.
Litteratur: Efterretninger om familien Munthe i ældre og nyere tid af Hartvig Munthe. Christiania 1883.

2193    Poul Moth Pram, fuldmægtig i Klædeboderne i København. 3.9.1767, 1770 no.85, opslag 2.
E: Margrethe Cathrine. LV: Neergaard, porcelænshandler. B:
1)Thomas Købke Pram 4.
FM: fasters mand Niels Juul.

2194    Opbudsbo i København. 14.4.1769, 1770 no.86, opslag 65.
Registrering af fallitbo hos Peder Pedersen, spækhøker i Kristen Bernikowstræde i København.

2195    Markus Pedersen Gottschield, sandmand i Sankt Annægade på Christianshavn, der døde 18.10.1769, 1770 no.87, opslag 124.
Enkemand efter Anne Jensdatter. B:
1) Anne Kirstine Markusdatter g.m. Gunner Arentsen Billand, sandfører
2) Johannes Markussen 14, på opfostringshuset.

2196    Maren Andersdatter i Store Kongensgade i København. 30.10.1769, 1770 no.88, opslag 163.
Enke efter Niels Pedersen, spækhøker. B:
6) Kirsten Nielsdatter g.m. Frederik Knudsen Hauballe, skibsskriver, begge døde. 1B:
a Niels Frederik Hauballe 4.
Første ægteskab med Niels Hansen Hvidtfeldt, smed på Holmen. B:
1) Hans Nielsen, skomager i Hals i Jylland
2) Alexander Hvidtfeldt, tømrer, død. 2B:
a Anne Marie Hvidtfeldt 15
b Alexander Hvidtfeldt 12
3) Andreas Nielsen, dugmager i Achen i Tyskland
4) Villum Nielsen, tømrersvend
5) Birthe Nielsdatter, enke efter Mads Rotkjær, spækhøker.

2197    Niels Lauridsen, 32 år gammel vognmand i Sølvgade, der døde 14.1.1770, 1770 no.89, opslag 214.
E: Karen Jensdatter, der også døde. Gift som vognmandsenke for 2-3 år siden med afdøde mand.
Hans A:
1) far Laurids Olufsen i Ejlstrup i Mårum sogn ved dennes søn og afdødes bror Oluf Lauridsen Fuglsang.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes afdøde mands morbror Hans Christensen, vognmand i Gothersgade.

2198    Johan Jørgen Vich, klædekræmmer på hjørnet af Østergade og Ulkegade i København, der døde 10.2.1770, 1770 no.90, opslag 280.
E: Christine Hansdatter Høgh. B:
1) Engel Cecilie Vich 16
2) Elisabeth Christine Vich 10.
FM: farbror [Herman Nichael] Vich.

2199    Anne Sørensdatter Munch på hjørnet af Lille Kongensgade og Ulkegade i København, der døde 22.3.1770, 1770 no.91, opslag 293.
Enke efter Johan Hansen, spækhøker.
Testamente af 30.11.1767.
Hans A:
0) forældre Hans, rytter i Grimstrup og Kirsten Sørensdatter, begge døde
01) morbror Rasmus Sørensen i Grumstrup, død. 1B:
a Anne Rasmusdatter, enke efter Søren Jensen i Grumstrup
02) morbror Søren Sørensen i Ustrup, død. 3B:
a Niels Sørensen i Brørup, død. 1B:
1 Anne Nielsdatter g.m. Erik Pedersen i Brørup
b Christen Sørensen i Horndrup, død. 4B:
1 Anne Christensdatter g.m. Anders Jensen i Horndrup
2 Anders Christensen 23, i Vrold
3 Jens Christensen 20, i Horndrup
4 Rasmus Christensen 16, i Tåning
c Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Anders Pedersen i Ustrup. 4B:
1 Søren Andersen 39, i Hoved
2 Peder Andersen 28, i Ustrup
3 Christen Andersen 23, i Ustrup
4 Maren Andersdatter i Kørup præstegård
03) moster Anne Sørensdatter, død. 1B:
a Jens Sørensen i Grumstrup
04) moster Mette Sørensdatter, død. 2B:
a Christen Andersen i Grumstrup
b Maren Aasesdatter 64, på Sophiendal.
Hendes A:
0) forældre Søren Jacobsen i Lillenor i Malling sogn og Karen Pedersdatter af Nølev, død 1723
1) søster Ellen Sørensdatter, døbt Malling 5.4.1716, g.m. Poul Hansen i Bjerager sogn
2) søster Maren Sørensdatter, døbt Malling 13.3.1718, g.m. Peder Jensen i Malling.
Fars andet ægteskab med Karen Justsdatter, der lever i Rude i Saksild sogn.
3) halvsøster Karen Sørensdatter, døbt Malling 2.4.1725, enke efter Jens Mikkelsen, kongelig kusk i København
4) halvsøster Kirsten Sørensdatter, døbt Malling 20.6.1728, hos sin mor i Rude
5) halvbror Søren Sørensen, døbt Malling 17.9.1730, i Dyngby.
Gavebrev af 17.9.1768 til Marie Elisabeth Blegen, der er opdraget hos afdøde og nu g.m. Christian Bøgvad, skovrider på Bregentved.
Afdøde blev døbt i Malling 26.2.1713.

2200    Ellen Pedersdatter Bering, ugift tjenestepige på hjørnet af Vimmelskaftet og Klosterstræde i København. 24.3.1770, 1770 no.92, opslag 399.
A:
1) bror Christen Pedersen Bering på Gjøl
2) bror Thomas Pedersen Bering på Gjøl
3) bror Jørgen Pedersen Bering, degn [i Flade og Sønder Dråby] på Mors
4) søster Elisabeth Pedersdatter Bering, gift i Ålborg
5) søster Inger Pedersdatter Bering, gift på Gjøl
6) søster Johanne Pedersdatter Bering, død. Hendes børn.

2201    Maren Andersdatter Kærsgaard i Lille Helliggejststræde i København. 29.3.1770, 1770 no.93, opslag 423.
A:
0) forældre Anders Nielsen Kærsgaard, hosekræmmer og Else Olufsdatter i København, begge døde
1) søster [Sidse Andersdatter Kærsgaard, skifte 21.4.1767 lbnr.1884]. Ingen børn
Af mors første ægteskab B:
2) halvsøster Karen Kjelstrup, enke efter Jørgen Hatting Toxværd, skifte sluttet 2.4.1770. Ingen børn
01) farbror Jens Nielsen Kærsgaard, død. 3B:
1) Sidsel Jensdatter Kærsgaard 59, g.m. Henrik Busch i Lervadskær i Snejbjerg sogn
2) Maren Jensdatter Kærsgaard, nu på Brandholm, enke efter Laurids Jensen i Brande
3) Niels Jensen Kærsgaard 32, på Brandholm i Brande sogn
02) faster Karen Nielsdatter Kærsgaard, død for 24 år siden, var g.m. Jens Jensen i Vester Høgild i Rind sogn, død for 30 år siden. 4B:
1) Niels Jensen, brændevinsbrænder i København
2) Anne Jensdatter 52, g.m. Jens Andersen Sædding i Ejsingkær i Vildbjerg sogn
3) Kirsten Jensdatter i Vester Høgild, enke efter Morten Jacobsen i Skårup, død for 3 år siden
4) Sidsel Jensdatter, død for 11 år siden, gift [Rind 19.2.1736] Erik Eriksen [dvs. Erik Jensen] i Harrild i Brande sogn, død før hende. 2B:
a Henrik Eriksen 22, i København
b Anne Eriksdatter 25, i Ejsingkær
03) faster Kirsten Nielsdatter Kærsgaard, død for 10 år siden. Første ægteskab med Jens Vestesen i Alle i Vorgod sogn. 1B:
1) Anders Jensen Alle, hosekræmmer i København, død sidste år. E: Sidsel Jacobsdatter. 3B:
a Anne Cathrine Andersdatter Alle 7
b Jens Christian Andersen Alle 3
c Kirsten Andersdatter Alle 1½, hos deres mor i København.
Kirsten Nielsdatter Kærsgaards andet ægteskab med Niels Pedersen Alle i Tovstrup i Snejbjerg sogn, død for 9½ år siden. 1B:
2) Jens Nielsen Alle 42, i Tovstrup
04) faster Bodil Nielsdatter Kærsgaard i Holstebro, enke efter Thomas Nielsen Skree, død for 21 år siden, ved søn Niels Thomsen Skree i Holstebro
05) mors halvbror Niels Olufsen i Lundergård ved Hjørring
06) mors halvsøster Maren Olufsdatter, død. Første ægteskab med [Anders Adriansen i Hadsund, begravet Vive 20.6.1731]. 2B:
1) Hans Andreassen, købmand i Ålborg
2) Oluf Andreassen i Hadsund ved Mariager.
Maren Olufsdatters andet ægteskab med [Bagge Christensen Ingstrup, forpagter på Dronninglund, skifte Ålborghus amt 12.2.1758 lbnr.273]. 1B:
3) Andreas [Adrian Baggesen] Ingstrup, forpagter på Rønnovsholm [i Vrejlev sogn].Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
17712202    Peder Pedersen Kloe, bådsmand på Vestindien. Skifte i København, sluttet 8.1.1771, 1771 no.1, opslag 2.
A:
1) far Peder Lauridsen Kloe g.m. mor Anne Kirstine Christensdatter.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Konceptskifte lbnr.3188).

2203    Abigael Bang i Dronningens Bredgade i København, der døde 13.3.1770, 1771 no.2, opslag 17.
Enke efter Peder Lorentsen Sønderborg, guld- og sølvsmed. B:
3) Sofie Cathrine Sønderborg.
Første ægteskab med Johan Martin Brunner (Brumer), møntmester. 1B:
1) Barbara Kirstine Brunner
2) Ulrikke Brunner, død. Første ægteskab med Johan Michur, overskærer. 2B:
a Susanne Johansdatter g.m. en soldat
b Anne Sofie Johansdatter g.m. Job Hansen, styrmand.
Ulrikke Brumers andet ægteskab med Johan Christoffer Wahl, tømrer. B:
Efterlader et barn, hvis navn ikke angives.
(Konceptskifte lbnr.3189).

2204    Birgitte Cathrine Sønderborg i Bredgade i København. 15.3.1770, 1771 no.3, opslag 33.
Arvinger angives ikke dog nævnes afdødes halvsøster Barbara Kirstine Brunner.
Afdøde døde 14.3.1770 i sin afdøde mors hus. Skifte efter afdødes mor Abigael Bang 13.3.1770 lbnr.2203.
(Konceptskifte lbnr.3190).

2205    Mogens Jensen Noer, skipper i Sankt Annægade på Christianshavn, der døde 24.6.1770, 1771 no.4, opslag 35.
Enke efter Elisabeth Mogensdatter. B:
1) Lotte Mogensdatter Jensen g.m. Peder Nielsen Ørn, koffardimatros
2) Maren Mogensdatter Jensen g.m. Oluf Hansen Dahl, koffardimatros
3) Anne Elisabeth Mogensdatter Jensen 13.
Afdøde kaldes også Jens Noer.
(Konceptskifte lbnr.3191).

2206    Kirstine Sofie Grønbæk i København. Skifte sluttet 15.1.1771, 1771 no.5, opslag 42.
A:
1) bror Andreas Grønbæk
2) bror Hans Jørgen Grønbæk, isenkræmmersvend
3) bror Jens Grønbæk, høkersvend
4) bror Jørgen Grønbæk, vanvittig.

2207    Hans Knag Borch, matros på Vestindien. 9.10.1770, 1771 no.6, opslag 44.
A:
1) far Jens Steffensen Borch i Bjørnsund i Agerø præstegæld i Romsdal fogederi i Norge
Afdøde der var døbt 8.1.1745 i Agerø, døde på rejse til Vestindien.
(Konceptskifte lbnr.3197).

2208    Johanne Andersdatter i Kattesundet i København, der døde 18.6.1769, 1771 no.7, opslag 51.
Enke efter Hans Villadsen Holm.
Første ægteskab med Johan Peder Skram. skrædder. B:
1) Marie Kirstine Skram g.m. Anders Jochumsen Kofoed, værtshusholder
2) Karen Frøling Skram 26
3) Bente Margrethe Skram 24.
(Konceptskifte lbnr.3198).

2209    Opbudsbo i København. 15.9.1770, 1771 no.8, opslag 98.
Registrering af fallitbo hos Christian Holst, bager på hjørnet af Torvegade og Lille Kongensgade på Christianshavn g.m. Anne Dorthe Vilhelm.
(Konceptskifte lbnr.3200).

2210    Agnethe Pedersdatter i Knabrostræde i København. 19.2.1770, 1771 no.9, opslag 140.
Enke efter Troels Pedersen, brændevinsbrænder. Bevillig til uskiftet bo af 6.5.1763. B:
2) Gertrud Troelsdatter 19
3) Anne Marie Troelsdatter 17
4) Gunner Troelsen 12.
Første ægteskab med Jens Sørensen Bech. B:
1) Søren Bech, skriverkarl. der døde. Hans skifte blev behandlet af Under-Admiralitetsretten.
Afdøde døde 18.2.1770.
(Konceptskifte lbnr.3206).

2211    Maren Hansdatter i Antonistræde i København, der døde 7.4.1770, 1771 no.10, opslag 24.
Enke efter Johan Frederik Vigant, sværdfeger. B:
1) Iver Vigant 9
2) Sofie Vigant 7
3) Hans Vigant 4
4) Johannes Vigant 1½.
Desuden nævnes afdødes søster Bodil Kirstine Hansdatter.
(Konceptskifte lbnr.3208).

2212    Henrik Rudolf Møller, brændevinsbrænder i Rosengården i København, der døde 23.4.1770, 1771 no.11, opslag 71.
Enkemand efter Marie Elisabeth Birch. B:
2) Johannes Henriksen Møller 17
3) Cathrine Elisabeth Møller 16
4) August Vilhelm Møller 14.
FM: farbror Hans Jørgen Møller, brændevinsbrænder.
Første ægteskab med Cathrine Elisabeth [Hachmann, konceptskifte 4.9.1751 lbnr.3210]. B:
1) Johan Peder Møller 26, brændevinsbrænder.
(Konceptskifte lbnr.3209).

2213    Henrik Christoffer Disselberg, drejer i Store Lars Bjørnstræde i København. Skifte sluttet 29.1.1771, 1771 no.12, opslag 143.
E: Margrethe Eleonora Gercken, separeret efter bevilling af 20.5.1768 lbnr.2026.
Arvinger angives ikke.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Konceptskifte lbnr.3212).

2214    Jørgen Hellesen, købmand i Lille Grønnegade i København, der døde 9.3.1766, 1771 no.13, opslag 151.
A:
1) bror Christen Hellesen, oldermand of skipperlauget i København
2) bror Peder Hellesen på Dronninglund gods i Jylland
3) søster Anne Hellesdatter g.m. Niels Rasmussen Leegaard, skrædder på Dronninglund gods. Af hans første ægteskab nævnes en søn Rasmus Nielsen
4) søster Kirsten Hellesdatter g.m. Laurids Olufsen, arbejdsmand i København
5) søster Maren Hellesdatter g.m. Thomas Jensen Bech, begge døde. 4B:
a Jens Thomsen Bech, farer til søs
b Jørgen Thomsen Bech i København
c Anne Thomasdatter Bech g.m. Hans Jensen Rosborg, skipper i København
d Inger Bech, g.m. Mads Hansen, købmand i Sæby.
Afdøde boede hos Helle Pedersen Lund, bødker i Lille Grønnegade.
(Konceptskifte lbnr.3213).

2215    Ellen Heger på Halmtorvet ved Vestervold i København, der døde 8.2.1770, 1771 no.14, opslag 2.
Enke efter Rasmus Holm, rådmand, brygger og præsident i Underadmiralitetet, [begravet København Vor Frue 19.2.1751]. B:
1) Peder Holm, prokurator
2) Else Kirstine Holm g.m. Henrik [Henriksen] Becher, præst i Christians Plejehus i København
3) Louise Holm. enke efter Rugge, fiskal på Kysten Guinea
4) Ertmoth Holm 35
5) Dorthe Holm 33
6) Kirsten Holm 30.
(Konceptskifte lbnr.3214).

2216    Inger Marie Dyhr, husholderske i Brogade på Christianshavn. 15.4.1770, 1771 no.15, opslag 48.
E: Jens Leonard, skipper i hollandsk tjeneste i Bengalen. A:
1) mor Thale i Helsingør Hospital, enke efter Peder Dyhr, brændevinsbrænder
2) bror Andreas Nikolaj Dyhr, feltskærsvend i udlandet.
(Konceptskifte lbnr.3215).

2217    Opbudsbo i København. 11.10.1770, 1771 no.16, opslag 86.
Registrering af fallitbo hos Johan Christoffer Thern, skrædder i Store Regnegade i København.
(Konceptskifte lbnr.3216).

2218    Marie Antonie Pengel på hjørnet af Dronningens Tværgade og Borgergade i København, der døde 6.4.1770, 1771 no.17, opslag 105.
Enke efter Frederik Jørgen Kleven (Klevenau), bager. B:
1) Frederikke Kleven 20
2) Rolefine Antoinette Kleven 18
3) Marie Regine Kleven 17
4) Marie Elisabeth Kleven 10.
FM: Martin Kleven, brændevinsbrænder.
(Konceptskifte lbnr.3221).

2219    Thomas Christian Jensen Mariager, bødker i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 8.1.1771, 1771 no.18, opslag 149.
A:
1) far Jens Thomsen Koch (Kusk) i Mariager.
Desuden nævnes:
1) afdødes [halv]bror Peder Christensen Mariager, bødker.
Afdøde døde 10.10.1769 på rejse til Bengalen.
(Konceptskifte lbnr.3225).

2220    Simon Nikolaj Buch, skomager i Kresten Bernikowstræde i København. 5.3.1770, 1771 no.20, opslag 158.
E: Margrethe Jacobsdatter. B:
1) Jacob Buch, bogtrykkersvend
2) Rebekka Buch, enke efter Thomas Lauridsen Borup, bogtrykker
3) Utilia Buch 18.
(Konceptskifte lbnr.3234).

2221    Christen Andersen Galskyt. skipper i Fortunstræde i København, der døde 20.5.1770, 1771 no.21, opslag 234.
E: Mette Marie Nielsdatter. B:
1) Johanne Marie Galskyt 27
2) Andreas Christensen Galskyt 25, snedkersvend
3) Niels Christensen Galskyt 24, tømrersvend
4) Thomas Christensen Galskyt 19, sadelmagerdreng
5) Karen Marie Galskyt 18
6) Else Marie Galskyt 15
7) Nikolaj Christensen Galskyt 14.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Konceptskifte lbnr.3237).

2222    Christoffer Christensen Rosenberg, bådsmand i Det Guineiske Kompagni. Skifte i København 20.7.1770, 1771 no.22, opslag 270.
A:
1) far Christen Christoffersen, kvartermand på Sr. Gads Plads.
Afdøde døde på rejse til Vestindien.
(Konceptskifte lbnr.3238).

2223    Sidse Cathrine [Jensdatter] Storp i Store Kongensgade på Christianshavn, der døde 25.7.1770, 1771 no.23, opslag 279.
Enke efter Christen Christensen Hørby, brygger. B:
1) Christian Hørby i Smyrna
2) Ellen Hørby, enke efter [Mathias] Silberloh, sekretær, [samfrændeskifte 26.7.1770 lbnr.304]
3) Cecilie Elisabeth Hørby g.m. Søren [Hansen] Mossin, præst i Køge og Ølsemagle
4) Christence Cathrine Hørby 28
5) Anne Elisabeth Hørby 20.
(Konceptskifte lbnr.3239).

2224    Anne Margrethe Jensdatter i Adelgade i København, der døde 26.7.1770, 1771 no.24, opslag 353.
Enke efter Rasmus Pedersen Schou, skomager. B:
1) Sofie Louise Schou, enke efter Peder Evertsen Holm, spækhøker
2) Johannes Schou 16, i Roskilde latinskole.
(Konceptskifte lbnr.3240).

2225    Christen Christensen Lund, bryggersvend i Vimmelskaftet, der døde 22.8.1770, 1771 no.25, opslag 377.
Arvinger angives ikke, dog nævnes som beslægtet:
1) Christian Kærsgaard, hårskærer.
Afdøde blev begravet København Helliggejst 24.8.1770.
(Konceptskifte lbnr.3241).

2226    Peder Enevoldsen, arbejdsmand ved Nyhavn Kanal i København, der døde 5.10.1770, 1771 no.26, opslag 400.
Arvinger kendes ikke.
(Konceptskifte lbnr.3243).

2227    Niels Madsen, sukkerhussvend i Sukkerhuset på Christianshavn. 6.12.1770, 1771 no.27, opslag 411.
Afdøde var forlovet med Anne Dorthe.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 5.12.1770.
(Konceptskifte lbnr.3248).

2228    Peder Holt, fuldmægtig i København, der døde 25.2.1770, 1772 no.28, opslag 428.
A:
1) søster Agnethe Holt g.m. Johannes [Jensen] Schiønnemann, præst i Søkvæsthuset i København
2) søster Ingeborg Holt
3) søster Magdalene Holt
4) bror Nikolaj Holt, død. 1B:
a Peder Holt 16.
Afdøde blev begravet 1.3.1770 i Holmens kirkegård.
(Konceptskifte lbnr.3253).

2229    Frederik Ditlevsen, matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 29.1.1771, 1771 no.29, opslag 451.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.3256).

2230    Christoffer Pedersen, matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 14.8.1770, 1771 no.30, opslag 456.
A:
1) mor, hvis navn ikke angives
2) søster Anne Pedersdatter.
Afdøde døde 16.8.1769 på rejse til Kina.
(Konceptskifte lbnr.3265).

2231    Margrethe Wrangel i Møntergade i København. 11.1.1771, 1771 no.31, opslag 466.
A:
1) far Niels Steffensen Wrangel.
Desuden nævnes:
1) afdødes søster Karen Nielsdatter g.m. Jørgen Frederiksen Kohl
2) afdødes søster Helvig Kirstine Nielsdatter g.m. Daniel Engelstrup.
Afdøde døde 9.1.1771.
(Konceptskifte lbnr.3266).

2232    Bodil Pedersdatter Krog, ugift tjenestepige i Skidenstræde i København, der døde 9.2.1771, 1771 no.32.
A:
0) forældre Peder Jensen Krog og Anne på Masnedø i Møns amt, begge døde
1) bror Jens Pedersen Krog i Holland, død uden børn
2) bror Mads Pedersen Krog i Damme på Møn
3) søster Johanne Pedersdatter Krog g.m. Niels Pedersen på Masnedø.
(Konceptskifte lbnr.3268).

2233    Oluf Jacobsen, matros i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 14.8.1770, 1771 no.36, opslag 492.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 5.10.1769 på rejse til Kina.
(Konceptskifte lbnr.3289).

2234    Maren Jensdatter på hjørnet af Rosenborggade og Tornebuskegade i København. 8.1.1771, 1771 no.33, opslag 500.
E: Christian Berentsen, pensionist. B:
1) Margrethe Marie Christiansdatter 16.
Afdøde døde 13.4.1770.
(Konceptskifte lbnr.3267).

2235    Niels Hansen Schmidt, opløber. Skifte i København sluttet 6.3.1771, 1771 no.34, opslag 511.
A:
1) mor Margrethe Mortensdatter g.m. Peder Nielsen
2) bror Morten Hansen Schmidt, snedker
4) bror Jørgen Hansen Schmidt, død uden børn
5) bror Christen Hansen Schmidt, død uden børn
6) søster Maren Hansdatter Schmidt 17
3) søster Laurentse Hansdatter Schmidt 11.
Afdøde, der døde på Kysten Guinea, havde arv efter sin far Hans Jørgensen, skifte sluttet 4.6.1763.
(Konceptskifte lbnr.3269).

2236    Peder Nielsen, bryggersvend i Nørregade i København, der døde 29.11.1770, 1771 no.35, opslag 513.
Arvinger kendes ikke.

2237    Peder Lothar Sweimar, kvartermester i Almindeligt Hospital på Amalienborg i København. 2.1.1771, 1771 no.37, opslag 530.
A:
1) bror Daniel Sweimar.
Afdøde døde 31.12.1770.
(Konceptskifte lbnr.3290).

2238    Jacob Nielsen Dyrendal, skibskok i Det Guineiske Kompagni. Skifte i København 2.10.1770, 1771 no.38, opslag 549.
E: Mette Sofie Jansen i Borgergade i København. B:
1) Anne Judith Jacobsdatter 2½.
FM: mors stedfar Stochen Schneider, glarmester.
Afdøde døde på rejse til Guinea.
(Konceptskifte lbnr.3298).

2239    Anne Margrethe Troelsdatter i Store Fiolstræde i København. 7.5.1770, 1771 no.39, opslag 567.
Enke efter Jens Nielsen Taule, værtshusmand. B:
1) Niels Jensen, nagelsmedesvend
2) Anne Elisabeth Jensdatter 33
3) Johanne Kirstine Jensdatter g.m. Johan Michael Voigt, garversvend.
Afdøde døde 6.5.1770.
(Konceptskifte lbnr.3301).

2240    Opbudsbo i København. 27.11.1769, 1771 no.40, opslag 581.
Registrering af fallitbo hos Jonas Arentsen, sadelmager på Nytorv i København.
Desuden nævnes:
1 hans datter Mette Marie Jonasdatter
2 hans datter Louise Jonasdatter.

2241    Jens Jørgensen Møller, gørtler i Kresten Bernikowgade i København. 21.7.1770, 1771 no.41, opslag 2.
E: Froe Andersdatter. B:
1) Michael Jensen 11 uger, der døde bg blev begravet i Nikolaj kirkegård.

2242    Hans Nielsen Elgaard, Anderstyrmand i Det Guineiske Kompagni. Skifte i København 2.10.1770, 1771 no.42, opslag 14.
E: Inger Agnethe Birch i Studiestræde. B:
1) Jens Hansen Elgaard 2.
Afdøde døde 6.3.1770 på rejse til Vestindien.

2243    Anne Elisabeth Grubbe, ugift på hjørnet af Gothersgade og Slippen i København. 21.12.1770, 1771 no.43, opslag 14.
A:
1) morbror Christen Toxværd i Torpe på Sjælland
2) moster g.m. Kalkreuth.
Afdøde døde 19.12.1770.

2244    Ulrik Lauridsen Bruun, bødker [i Brolæggerstræde] i København. Skifte sluttet 21.5.1771, 1771 no.44, opslag 42.
E: Helene [Lind].
Første ægteskab med [Marie Nielsdatter Astrup]. B:
1) Marie Ulriksdatter Bruun 13.
Tredje ægteskab med [Christiane Dalberg]. B:
2) Mette Margrethe Ulriksdatter Bruun 6
3) Maren Ulriksdatter Bruun 4.
(Konceptskifte lbnr.3315).

2245    Johanne Marie Ancher i Lille Grønnegade i København. 24.11.1770, 1771 no.45, opslag 48.
E: Tidemann Jensen Loumann, islandsk købmand.
Testamente af 21.5.1744.
Hans A:
1) bror [Jacob Jensen Loumann] i Norge, død. 1B:
a en søn i København, død 1760. 1B:
1 en datter 18 år gammel
2) søster [Margrethe Loumann], død, var g.m. [Peder Jørgensen] Birch, postmester i Holbæk, [skifte Holbæk 8.4.1739 lbnr.485]. 1B:
a en datter g.m. Friis, møller i Holbæk
3) en søster, død, var g.m. Junge, guldsmed i København. 1B:
a en datter. død for 5 år siden, var g.m. Gronai, bogbinder i København
4) en søster, død, var g.m. Timler, glarmester i Helsingør. Hendes børn.
Hendes A:
Hendes arv er testamenteret til Nikolaj Kirke i København.
(Konceptskifte lbnr.3323).

2246    Christian Rudolf Møller, overassistent i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København. 12.12.1769, 1771 no.46, opslag 91.
A:
001) farfar [Christian Rudolf Johansen Møller, tysk hofpræst, biskop over Fyns stift, død Vesterborg Hospital 12.1.1712]
002) morfar Søren [Knudsen] Sevel, præst i København Vor Frue, [død 6.1.1720]
0) forældre Ulrik Frederik Møller, forstander i Store Vartov i København, død og Marie Sevel, død i Birkerød, skifte sluttet 28.11.1769
01) farbror Markus Møller, biskop i Bergen, død, var g.m. Anne Kirstine Nygaard. 2B:
1) Christian Rudolf Møller i København
2) Anne Dorthe Møller, døbt Bergen 9.4.1731, gift Strandvig 12.8.1754 med Hartvig Carl Filip Segelcke, løjtnant ved Bergen i Norge
02) farbror Ditlev [Christiansen] Møller, præst i Birkerød, [skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 4.12.1730 lbnr.77, var g.m. Johanne Lauridsdatter Gonsager, skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 12.4.1746 lbnr.99]. 2B:
1) en søn i Bergen, død uden børn
2) Marie [Laurentse] Møller, død, var g.m. Mathias Albert Haberdorph, stiftsprovst i Christiania i Norge, [død 22.7.1762]. 3B:
a Johan Ditlev Haberdorph, regimentskvartermester
b Johanne Haberdorph g.m. Broch, kaptajn
c Cathrine Johanne Haberdorph g.m. Meyer, købmand i Bergen, begge døde. 2B:
1 Kirsten Meyer
2 Pouline Cathrine Meyer
3) Cecilie Margrethe Møller, død, var g.m. [Poul Poulsen] Rogert, præst [i Utterslev] på Lolland, [død 13.4.1749]. 4B:
a Ditlev Rogert, student
b Ida Johanne Rogert g.m. [Peder Svane Nielsen] Bang, [kapellan i Vig og Asmindrup]
c Pouline Andrea Christine Rogert g.m. [Valdemar Christian Adolfsen] Herbst, [præst i Kongsted] og provst i Fakse herred
d Johanne Gonsager Rogert
03) faster Charlotte Sofie Møller, død, var gift Vesterborg 12.11.1710 med Jan [Pedersen] Samuel, præst i Vesterborg og Birket, [død 23.2.1736]. 5B:
1) Cecilie Margrethe Samuel, døbt Vesterborg 20.1.1712, enke efter Frands [Christoffersen] Næraa, præst i Sandby, død 1764
2) Abigael Marie Samuel, døbt Vesterborg 21.2.1714, død, var g.m. Christian From, skipper i Nakskov. 2B:
a Charlotte Sofie From g.m. Henrik Jochumsen Holm, snedker i Nakskov
b Else Cathrine From g.m. Johan Michael Hausmann, maler i Nakskov, nu i København
3) Christiane Marie Samuel, døbt Vesterborg 26.11.1714, død uden børn
4) Karen Samuel, døbt Vesterborg 16.6.1716, [skifte Nakskov 24.5.1741 lbnr.1566]. Ingen børn
5) Ulrikke Louise Samuel, [skifte Nakskov 26.5.1764 lbnr.2117], var g.m. Christian Kneutel Brandt, kobbersmed i Nakskov, [skifte Nakskov 28.3.1764 lbnr.2087]. 7B:
a Jan Samuel Brandt
b Christian Brandt
c Anders Brandt
d Frands Brandt
e Rasmus Brandt
f Margrethe Brandt
g Christiane Brandt
04) morbror Knud Christian Sevel, præst i Hammer og Lundby
05) morbror Hans Just Sevel, professor, død 1728, var g.m. [Anne Drejer]. 3B:
1) Frederik Christian Sevel, etatsråd
2) Johanne Marie Sevel g.m. Peder Kofoed Ancher, etatsråd
3) Søren Sevel, præst i Eggeslevmagle, død [1759]. 1B:
a Clemen Poulsen Sevel 14
06) morbror Niels Hofmann Sevel, by- og rådstueskriver i Ålborg, [skifte Ålborg 14.4.1759 lbnr.2736, var g.m. [Anne Cathrine Langhorn]. 8B:
a Anne Marie Sevel g.m. Bloch, rådmand i Ålborg
b Barbara Maximiliane Sevel i Ribe
c Kirsten Sevel, i Næstved
d Søren [Hofmann] Sevel, konrektor i Ribe
e Marie Sevel, i Vejle
f Iver Hofmann Sevel, byfoged på Sankt Croix
g Magnus Hofmann Sevel, student
h Peder Hofmann Sevel, i Holland
07) moster [Else Marie Sørensdatter Sevel], [skifte Lynge Kronborg herred gejstlig 21.3.1729 lbnr.73], var sidst g.m. [Rasmus Henriksen] Garbo, præst i Tikøb og Hornbæk. 1B:
1) [Frederikke Sofie Charlotte Rasmusdatter Garboe, skifte Lyng-Kronborg herred gejstlig 13.2.1760 lbnr.113, var g.m. Peder Christian Pedersen Top, præst i Karlebo]. 1B:
a [Charlotte Sofie Pedersdatter Top], enke efter Hans Holck, agent i København
Afdøde døde 11.9.1766 på hjemrejse fra Trankebar.

2247    Mikkel Jellesen, ugift møller i Sømøllen uden for Vesterport i København, der døde 9.8.1770, 1771 no.47, opslag 125.
A:
0) forældre Jelle Jensen og Anne Clemensdatter i Ravnbæk i Lomborg sogn, begge døde
1) Jens Jellesen i Gammelgård i Bøvling sogn
2) Mette Jellesdatter g.m. Mogens Lauridsen, smed i Ramme sogn på Rammegård gods
3) Obet Jellesdatter i København
4) Maren Jellesdatter i København
5) Karen Jellesdatter, uvist hvor.

2248    Marie Elisabeth Hansdatter i Fiolstræde i København. 13.2.1771, 1771 no.48, opslag 197.
Enke efter Hans Jochum Døpke, murersvend. B:
1) Paulus Hansen 11
2) Johan Henrik Hansen 8
3) Anne Hansdatter 6
4) Hans Jochum Hansen 3.

2249    Henrik Groth, nålemager i Store Grønnegade i København. 30.9.1770, 1771 no.49, opslag 219.
Enke efter Anne Elisabeth. B:
5) Laurids Jacob Henriksen Groth, i Bergen i Norge
6) Anne Susanne Henriksdatter 29.
Første ægteskab med Susanne. B:
1) Oluf Henriksen Groth, bøsseskytte
2) Martin Henriksen Groth, blikkenslager i Riga
3) Cecilie Margrethe Henriksdatter Groth, enke efter Oluf Carl Hofmann
4) Cathrine Henriksdatter Groth g.m. Johan Casper, matros på Holmen.
(Konceptskifte lbnr.3337).

2250    Christian Gottlob Mengel, boghandler i Store Kongensgade i København, der døde 31.3.1769, 1771 no.50, opslag 2.
A:
1) bror Gotfred Benjamin Mengel, handskemager.
(Konceptskifte lbnr.3339).

2251    Boye Wright, 4. skibsvagt i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 14.8.1770, 1771 no.51, opslag 9.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 27.12.1769 på rejse til Kina.
(Konceptskifte lbnr.3340).

2252    Søren Jensen, bryggersvend i Store Kongensgade på Christianshavn. 22.10.1770, 1771 no.52, opslag 40.
A:
1) forældre Jens Sørensen og Maren Christensdatter i Saksild i Åkær amt, i et hus på sognepræstens grund.
Afdøde, der blev født 14.10.1736, døde 21.10.1770.
(Konceptskifte lbnr.3341).

2253    Johanne Cathrine Lund i Springgade i København. 14.11.1770, 1771 no.53, opslag 59.
E: Andreas Klarup, vinhandler, separeret efter bevilling af 9.6.1762 og tamperretsdom af 15.2.1769. A:
1) søster Cathrine Elisabeth Lund g.m. Johan Berla, sprogmester.
Afdøde blev begravet på Trinitatis assistentkirkegård 17.11.1770.
(Konceptskifte lbnr.3342).

2254    Else Marie Weide i Gothersgade i København. 7.1.1771, 1771 no.54, opslag 105.
Enke efter Isak Tønnesen, urtekræmmer.
Afdøde efterlader et barn på 8 år. hvis navn ikke angives.
Desuden angives:
1 afdøde mands søster Anne Dorthe Tønnesen
2 Jonas Tønnesen Fischer.
(Konceptskifte lbnr.3343).

2255    Frederik Ølgod, klædekræmmer i København. Skifte sluttet 25.6.1771, 1771 no.55, opslag 125.
A:
1) far Hans Christian Ølgod.
(Konceptskifte lbnr.3351).

2256    Hans Stork (Storch), glarmester i København. 28.2.1770, 1771 no.56, opslag 136.
E: Magdalene Haderslev. LV: stedfar Reimer. B:
6) Anne Marie Stork 9
7) Hans Stork 2.
Første ægteskab med Maren Dam. B:
1) Hanne Stork g.m. Volgers, glarmester
2) Anne Cathrine Stork 22
3) Martha Marie Stork 17
4) Elisabeth Stork 16
5) Johan Frederik Stork 11.
Enken har arv efter sin far og efter sin bror.
Arv i boet til Carl Borch.

2257    Peder Lytsen, glarmester i Skindergade i København. 12.1.1771, 1771 no.57, opslag 152.
Enke efter Karen Nygaard. B;
1) Christian Peder Lytsen, glarmester i Holbæk
2) Marie Elisabeth Lytsen 24
3) Conrad Peder Lytsen 22, glarmestersvend.

2258    Opbudsbo i København. 30.5.1768, 1771 no.58, opslag 200.
Registrering af fallitbo hos Johan Benjamin Achermann, boghandler på hjørnet af Store Købmagergade og Klareboderne i København.


2259    Anders Pedersen, arbejdskarl i Grønland. Skifte i København 27.11.1770, 1771 no.59, opslag 412.
A:
0) forældre Peder Andersen og Anne Joensdatter i Vinberg ved Falkenberg i Halland i Sverige, begge døde
1) bror Joen Pedersen, sømand på Kina, død for 10 år siden, uden børn
2) søster Ingeborg Pedersdatter, død for 6 år siden, var g.m. Mathias Andersen i Vinberg, ingen børn
3) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Anders Joensen, skomager i Vinberg
4) søster Christine Pedersdatter i København.
Afdøde døde 3.5.1770 i Kolonien Egedesminde i Grønland.

2260    Hans Henrik Vich, urmager i Admiralsgade i København. 30.1.1771, 1771 no.60, opslag 439.
B:
1) Sidsel Johanne Hansdatter, død. E: Jens Jensen Brandberg, arbejdskarl på slottet Christiansborg. 1B:
a Karen Pernille Jensdatter 12
2) Johanne Marie Hansdatter, død. E: Vitussen, sølvpop. 1B:
b Anders Vitussen 13 uger.
Johanne Marie Hansdatters første ægteskab med Rasch Mathiassen, kancellibud. 1B:
a Johanne Pernille Rasch 13.

2261    Christen Olufsen, skipper ved Nyhavns Kanal i København, der døde 6.11.1762, 1771 no.61, opslag 456.
Enkemand efter Marie Rasmusdatter. B:
1) Else Marie Christensdatter g.m. Jens Vinkel, overstyrmand
2) Oluf Christensen16
3) Rasmus Christensen 14
4) Christen Christensen 13
5) Jen Christensen 11.
FM: Conrad Møller, brændevinsbrænder.
Desuden nævnes afdødes søster madam Erlandsen.

2262    Christian Carl Hunter, parykmager på Ulfeldts Plads i København, der døde 27.1.1771, 1771 no.62, opslag 2.
Enkemand efter Kirsten Pedersdatter Boesen, død for 32 år siden.
Testamente af 23.8.1766.
Hans A:
1) søster Dorthe g.m. Peder Heerup, begge døde. 2B:
a en datter, død. 1B:
1 Christian Mørch, kammersekretær g.m. [Rebekka Vesling]
b [Bolette Pedersdatter Heerup, København samfrændeskifte 18.6.1755 lbnr.74, var g.m. Hans Christian Broch, skifte 24.10.1762 lbnr.1492]. 2B:
1 Dorthe Margrethe Broch gift [København Helliggejst 4.3.1746] med Johan Zünckenberg, bogholder i Det islandske Kompagni
2 Peder Christian Broch, død, var g.m. [Anne Marie Nikolajsdatter Vesling]. 1B:
x Antoinette Bolette Broch.
Hendes A:
1) bror Jørgen Pedersen Boesen, brygger i København. død 1711. 1B:
a Kirsten Jørgensdatter Boesen, død. E: Niels Andersen Stobius, møllersvend i Regstrup i Holmstrup i Dragsholm amt. 4B:
1 Andreas Nielsen Stobius
2 Niels Stobius, snedkersvend
3 Margrethe Louise Stobius g.m. Morten Mikkelsen
4 Anne Kirstine Stobius.

2263    Abraham Richter, billardholder i Trompetergangen i København. 18.2.1771, 1771 no.63, opslag 101.
E:Magdalene Lauridsdatter. B:
1) Lotte Abrahamsdatter 10
2) Johannes Abrahamsen 8
3) Lane Abrahamsdatter 7
4) Christian Daniel Abrahamsen 6
5) Anne Marie Danielsdatter 6
6) Christian Danielsen 3.
FM: Arve Hansen, guldsmed.

2264    Opbudsbo i København. 11.4.1771, 1771 no.64, opslag 126.
Registrering af fallitbo hos Albert Dahl, møller i Buksemøllen på Nørrebro i København.

2265    Karen Nielsdatter Damsgaard i Overgaden Neden Vandet på Christianshavn. 9.11.1770, 1771 no.65, opslag 157.
A:
1) søster Kirsten Nielsdatter, enke efter Laurids Pedersen Øbro, på stedet
2) halvsøster Benedikte Lauridsdatter Borup g.m. Verner Clausen, sejlmager
3) halvsøster Margrethe Marie Lauridsdatter Borup g.m. Søren Nikolajsen Flesborg i Stenholt Mølle ved Fredensborg
4) halvsøster Anne Cathrine Borup g.m. Jens Joensen, styrmand, begge døde. 1B:
a Anne Kirstine Joensdatter 17.

2266    Johannes Joensen, matros i København. Skifte sluttet 30.71771, 1771 no.66, opslag 190.
E: Bolette Eriksdatter.
Arvinger kendes ikke.

2267    Hans Albert Wasmer, skibsassistent i Det guineiske Kompagni. Skifte i København sluttet 6.8.1771, 1771 no.67, opslag 194.
Arvinger angives dog nævnes afdødes søster Cathrine Wasmer.
Afdøde døde 18.8.1769 og blev begravet på fortet Christiansborg på Kysten Guinea.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

2268    Opbudsbo i København. 21.4.1770, 1771 no.68, opslag 236.

Registrering af fallitbo hos Johan Vilhelm Arbeiter, buntmager i Østergade g.m. Elisabeth.

2269    Peder Iversen, skibstømrer i København. 13.8.1771, 1771 no.69, opslag 288.
E: Anne Marie Adamsdatter. B:
1) Mathias Frands Pedersen
2) Christoffer Pedersen.

2270    Oluf Christensen Høgild, tobaksspinder i Amaliegade i København. 1.6.1770, 1771 no.70, opslag 290.
Enke efter Anne Hansdatter. B:
1) Anne Olufsdatter Høgild, død. E: Vagn Lauridsen, grosserer. 1B:
a Anne Marie Vognsdatter Lauridsen 7.
Bevilling til uskiftet bo af 10.9.1766.¨
Afdøde døde 31.5.1770.

2271    Peder Mortensen, brændevinsbrænder i Pilestræde i København, der døde 30.3.1771, 1771 no.71, opslag 334.
Afdøde skal have en brorsøn Morten, uvist hvor.

2272    Marie Cathrine Lund i Kompagnistræde i København. 20.10.1770, 1771 no.72, opslag 355.
Enke efter Frederik Uhle, skrædder. B:
1) Christiane Uhle g.m. Frederik Kofoed, assistent på Kina
2) Magnus Morten Uhle, uvist hvor
3) Bernhard Uhle i Wien
4) Anne Marie Uhle, død, var g.m. Jens Krøyer, urtekræmmer. 3B:
a Morten Jensen 20, bagersvend
b Jens Jensen 10
c en datter 9
5) Cathrine Elisabeth Uhle, død. E: Duus, bager. 2B:
a Marie Cathrine Duus 4
b Maren Duus 3.
Afdøde døde 19.10.1770.

2273    Opbudsbo i København. 28.5.1766, 1771 no.73, opslag 392.
Registrering af fallitbo hos Johan Frederik Goede, købmand i Toldbodgade i København.

2274    Henrik Zittergreen, bogtrykkersvend i Studiestræde i
København. 30.1.1771, 1771 no.74, opslag 2.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 29.1.1771.

2275    Johan Christian Grobner, silkevæversvend i Store Grønnegade i København. 31.1.1771, 1771 no.75, opslag 25.
E: Christiane Elisabeth Weltzin. B:
1) Marie Elisabeth Johansdatter Grobner 9 mdr.
FM: mors svoger Jørgen Lassen.

2276    Georg Mathias Spretz, kirurg i Det almindelige Handelskompagni. Skifte sluttet i København 8.10.1771, 1771 no.77, opslag 38.
Han forlod skibet i Calais i England 2.6.1769, på rejse til Vestindien.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

2277    Opbudsbo i København. 8.6.1770, 1771 no.78, opslag 65.
Registrering af fallitbo hos Hans Buus, prokurator i Nørregade i København.

2278    Opbudsbo i København. 8.6.1770, 1771 no.78, opslag 65.
Registrering af fallitbo hos Hans Bus, prokurator i Nørregade i København.

2279    Henrik Jørgensen, brygger på hjørnet af Farvergade og Gåsegade i København. 26.9.1770, 1771 no.79, opslag 115.
Enkemand efter Birgitte Nielsdatter, død for få dage siden. B:
1) Jørgen Jørgensen 17
2) Peder Jørgensen 16
3) Gunner Jørgensen 14
4) Niels Jørgensen 8.
FM: Niels Svendsen, slagter.
Desuden nævnes afdødes hustrus mor, enke efter Niels Pedersen.

2280    Christian Kyhn, snedker i Vandkunsten i København. 28.3.1771, 1771 no.80, opslag 399.
Casper Georg Noach meldte sig som beslægtet, men bevis kunne ikke fremskaffes.

2281    Johan Jørgen Iberg, strømpefabrikant i Pilestræde i København, der døde 30.12.1769, 1771 no.81, opslag 459.
Enkemand efter Anne Kirstine Stuhlmacher. B:
1) Johan Adolf Iberg, strømpefabrikant
2) Jochum Didrich Iberg, silkevæversvend
3) Gottwalt Frederik Iberg, murersvend
4) Juliane Frederikke Iberg g.m. Frederik Zahn, toldkontrollør i Kolding
5) Anne Cathrine Iberg 16.

2282    Nille Marie Nielsdatter i Borgergade i København, der døde 19.12.1770, 1771 no.82, opslag 2.
E: Mogens Jensen, styrmand.
Første ægteskab med Peder Nikolaj Winther. B:
1) Johanne Winther, sejlmagersvend.
Desuden nævnes Christian Winther.
Afdøde blev begravet 24.12.177o på Trinitatis kirkegård.

2283    Hans Christensen Kærskov, matros i Det almindelige Handelskompagni. Skifte i København sluttet 5.11.1771, 1771 no.83, opslag 52.
A:
1) bror Samuel Kærskov
2) bror Rasmus Kærskov
3) bror Niels Kærskov
4) bror Jacob Kærskov
5) halvbror Jens Julsby Kærskov
6) halvsøster Johanne Kærskov
7) halvbror Peder Kærskov.
Peder Bering på Sejlstrup blev værge for afdøde i1758.
Afdøde døde ½14.2.1767 på Kysten Guinea.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

2284    Carl Lauridsen, enroulleret matros, i Elsdyrlængden i København, der døde 31.7.1771, 1771 no.84, opslag 68.
A.
1) søster Benedikte Lauridsdatter g.m. Salto
2) søster Marie Christine Lauridsdatter.

2285    Inger Svendsdatter ved Nyhavns Kanal i København, der døde 26.6.1771, 1771 no.85, opslag 76.
Enke efter Jacob Lauridsen skipper, [skifte 12.8.1767 lbnr.1897]. A:
1) mor Karen Svendsdatter Friskov i Vartov Hospital
2) søster Christiane Svendsdatter g.m. Cornelius Jørgensen, værtshusmand i Klosterstræde
3) bror Jacob Svendsen, død. E: Cecilie Jessen. 1B:
a Anne Sofie Jacobsdatter 22
4) bror Peder Svendsen, politibetjent, død. 2B:
a Svend Pedersen 17, der farer til søs
b Karen Pedersdatter 16, på Vajsenhuset.

2286    Kirsten Visby på hjørnet af Skvaldergade og Laksegade i København. 10.11.1768, 1771 no.86, opslag 91.
Enke efter Niels Jørgensen, blokkedrejer. B:
1) Jens Jørgensen, drejer
2) Cathrine Marie Jørgensdatter g.m. Jochum Lund, ankersmed
3) Inger Kirstine Jørgensdatter g.m. Johan Ernst Magnus, drejer
4) Ingeborg Jørgensdatter 17.
Afdøde døde 8.11.1768.

2287    Hans Holst de Place rådmand og brygger i Rigensgade i København. 15.1.1770, 1771 no.87, opslag 173.
E: Kirsten Lehmeyer. B:
1) Ellen Kirstine Hansdatter de Place 14.
FM: født værge Mathias de Place, apoteker [i Christianshavn Apotek].
Desuden nævnes:
1 Ellen Lehmeyer, enke efter Brockdorff, generalmajor
2 Evald de Place.
Arv i boet efter Anne Nielsdatter Bloch Nysom i Ålborg, [skifte Ålborg 22.2.1768 lbnr.3218] til A:
1) [bror Niels Nielsen Nysom, negotiant i København, død. 1B:
a Cathrine Nielsdatter Nysom, [København samfrændeskifte 29.1.1754 lbnr.56] gift København Helliggejst 8.6.1746 med Herman de Place, agent og brygger i København, død 11.11.1757, begravet København Petri]. 2B:
1 Herman Lengerchen de Place 20
2 Niels Nysom de Place 19.

2288    Hans Holm i København. Skifte sluttet 3.12.1771, 1771 no.88, opslag 228.
Enkemand efter Kirsten Mouridsdatter.
Testamente konfirmeret 19.10.1764.
Hans A:
Hans arv gives hustruens datter 2 døtre.
Hendes A:
B:
1) Hans Møller, kaptajn
2) Peder Ogilvy Møller
3) Kirsten Møller g.m. Nikolaj Voigt, slotsforvalter på Frederiksberg slot. Hendes 2 døtre tildeles afdøde mands arv B:
a Anne Cathrine Voigt, der ægter Christian Frederik Schmidt, slotsforvalter
b Frederikke Kirstine Sofie Voigt.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
¨ (Konceptskifte lbnr.3356).

2289    Alhed de Bæhr i København. Skifte sluttet 3.12.1771, 1771 no.88½, opslag 232.
E: Jacob Holm, pakusforvalter i Tobaksmagasinet, separeret.
Første ægteskab med Jacob Klog, hørkræmmer, skifte sluttet 19.11.1763. B:
1) Barbara Cathrine Jacobsdatter Holm, død. E: Iver Bang, urtekræmmer. 1B:
a Jacob Bang 9.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Konceptskifte lbnr.3357).

2290    Thomas Christian Ove, skipper ved Nyhavns Kanal i København. 16.10.1770, 1771 no.89, opslag 233.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdøde bror Laurids Christensen.
Afdøde døde på rejse til Bergen.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Konceptskifte lbnr.3359).

2291    Peder Pedersen Schmidt, skibskaptajn i København. Skifte sluttet 3.12.1771, 1771 no.90, opslag 253.
E: Mette Margrethe.
Første ægteskab med Anne Dorthe Schou. B:
1) Johanne Marie Pedersdatter Schmidt 18
2) Hans Pedersen Schmidt 14.
(Konceptskifte lbnr.3360).

2292    Niels Christensen, arbejdskarl i Kokkegade i København. 15.6.1771, 1771 no.91, opslag 262.
Arvinger angives ikke, dog nævnes som familie:
1) Mette Johansdatter
2) Elen Johansdatter.
Afdøde havde hængt sig selv 11.6.1771.
(Konceptskifte lbnr.3358).

2293    Johanne Dorthe Jensdatter i Klosterstræde i København. 9.3.1771, 1771 no.92, opslag 272.
Enke efter Laurids Nyborg, auktionsmand. B:
1) Hans Nyborg i Riga
2) Jens Nyborg 23
3) Kirstine Marie Nyborg 12.
FM: Johannes Weidemann, auktionsmand.
Desuden nævnes afdødes mor Kirsten, auktionskone, enke efter Jens.
(Konceptskifte lbnr.3363).

2294    Simon Pedersen Holm, spækhøker i Brolæggerstræde i København. 26.2.1771, 1771 no.93, opslag 318.
E: Birgitte Pedersdatter, der døde 10.3.1771. B:
1) Anne Kirstine Simonsdatter 23 uger.
Afdøde døde 23.2.1771.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Konceptskifte lbnr.3362).

2295    Anne Cathrine Krag i Dronningens Bredgade i København, der døde 27.6.1771, 1771 no.94, opslag 343.
Enke efter Erik Daniel Friis.
Testamente af 29.3.1747.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) søster Anne Sofie Krag g.m. Johan Christoffer Plato, begge døde. 2B:
a Johanne Cathrine Plato g.m. Ferdinand Anton Heegaard, fuldmægtig ved Toldboden i København
b Marie Magdalene Plato, død, var g.m. Rasmus Sørensen, bager. 1B:
a Erik Daniel Sørensen 16
2) halvsøster Karen Hass g.m. Christian Ibsen, mægler, begge døde. 1B:
a Henrik Christian Ibsen 26, organist.
(Konceptskifte lbnr.3370).

2296    Niels Ludvig Holm i Lille Kirkestræde i København, tårnvægter ved Sankt Nikolaj Kirke, der døde 24.11.1770, 1771 no.95, opslag 2.
E: Anne Marie Pedersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Andreas Kaasberg, bøsseskytte på Holmen.
(Konceptskifte lbnr.3367).

2297    Inger Hansdatter Pihl på Gammeltorv i København, der døde 4.10.1770, 1771 no.96, opslag 38.
Enke efter Hans Olufsen, kældermand.
Testamente af 12.10.1764.
Hans A:
0) forældre Oluf Smed og Bodil i Troelstrup i Haslev sogn på Gisselfeld gods, begge døde i Løjtofte på samme gods
1) bror Christen Olufsen i Troelstrup på Gisselfeld gods, død for 30 år siden. 2B:
a Oluf Christensen 32, i Haslev på Bregentved gods
b en datter g.m. Peder Olufsen i Holme Olstrup på Holmegård gods
2) bror Peder Olufsen i Ølsemagle, død, skifte Gisselfeld Kloster skifteprotokol 26.11.1751, fol 28. E: Elisabeth Hansdatter. 2B:
a Mette Pedersdatter g.m. Hans Olufsen i Kirke Skensved på Benzonseje gods
b Hans Pedersen 15, i Ramsømagle
3) bror Laurids Olufsen, uvist hvor, formentlig død
4) bror Hans Pedersen i Troelstrup, nu uvist hvor, formentlig død. 1B:
a Jens Hansen i Dalby i Borup sogn på Bregentved gods
5) halvbror Peder Pedersen i Hovby [i Fakse sogn] på Rosenlund gods, død for 1 år siden. 8B:
a Anne Pedersdatter, døbt Toxværd 1.11.1739 g.m. Peder Iversen i Hovby på Rosenlund gods
b Peder Pedersen, døbt Fakse 23.12.1742, på Rosenlund gods
c Niels Pedersen, døbt Fakse 18.7.1745, på Rosenlund gods
d Hans Pedersen, døbt Fakse 12.12.1747, på Rosenlund gods
e Oluf Pedersen, døbt Fakse 17.1.1751, i Lille Heddinge hos sin morbror
f Bodil Pedersdatter, døbt Fakse 14.7.1754
g Mads Pedersen, døbt Fakse 1.11.1767, på Rosenlund gods
6) halvbror Niels Pedersen i Troelstrup på Gisselfeld gods, død. 1B:
a Anne Nielsdatter
Hendes A:
1) bror Hans Hansen Pihl, uvist hvor
2) bror Oluf Hansen Pihl, død. 7B:
a Hans Jørgen Olufsen Pihl
b Jens Olufsen Pihl
c Niels Olufsen Pihl
d Christoffer Olufsen Pihl
e Peder Olufsen Pihl
f Jacob Olufsen Pihl
g Anne Cathrine Olufsdatter Pihl i Græsbjerg i Vordingborg landsogn
3) søster Birthe Hansdatter Pihl, død. 3B:
a Hans Olufsen, død. 1B:
1 Birthe Hansdatter
b Sidse Olufsdatter g.m. Hans Christoffersen Bagger, værtshusholder ved søn
1 Christoffer Hansen Bagger
c Kirsten Olufsdatter
4) søster Marie Hansdatter Pihl, død. 6B:
a Hans Johansen i Græsbjerg
b Jens Johansen i Bakkebølle
c Karen Johansdatter i Røstofte [i Øster Egesborg sogn]
d Anne Johansdatter på Bækkeskov [i Everdrup sogn]
e Mette Johansdatter i København
f Birthe Johansdatter i Præstø.

2298    Ingeborg Olufsdatter [Fenger] i Vognmagergade i København, der døde 2.8.1770, 1771 no.98, opslag 178.
E: Peder Jensen, skal være i Hamborg.
Første ægteskab med Jørgen Henrik Højer, glarmester. B:
1) Lisbeth Helene Højer 15
2) Frederikke Christiane Louise Højer 14
3) Jørgen Vilhelm Højer 10.
FM: Mikkel Jensen, snedker.
Desuden nævnes:
1 enkemandens søster Anne Kirstine Jensdatter
2 enkemandens svoger Niels Albæk, brændevinsbrænder.
(Konceptskifte lbnr.3365).

2299    Opbudsbo i København. 19.5.1760, 1771 no.99, opslag 230.
Registrering af fallitbo hos Elias Jacob Kantor i Østergade g.m. Rakel Gottschalck Levi.
Desuden nævnes:
1 Edel, enke efter Meyer Levi Jacob.
(Konceptskifte lbnr.3369).

2300    Opbudsbo i København. 30.12.1769, 1771 no.100, opslag 375.
Registrering af fallitbo hos Ulrik Frederik Lindemann, klædekræmmer i Højbrostræde g.m. Gundil.

2301    Hans David Mehr, linnedvæver i Sankt Pederstræde i København. Skifte sluttet 17.12.1771, 1771 no.101, opslag 89.
Enkemand efter Inger Olufsdatter, skifte sluttet 2.6.1767 lbnr.1822
1) Johan Henrik Mehr 21, snedkerdreng
2) Johan Jacob Mehr 14, på opfostringshuset.
FM: Peder Køhler.
(Konceptskifte lbnr.3368).Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
17722302    Christian Møller, fuldmægtig hos byfogeden, i Farvergade i København. Skifte sluttet 7.1.1772, 1772 no.1, opslag 2.
Enkemand. B:
1) Johan Casper Møller, 20, skriverkarl på Bregentved
2) Anne Marie Møller 18
3) Elisabeth Dorthe Møller 17
4) Christiane Ulrikke Møller 16
5) Christence Cathrine Møller 14
6) Jens Peder Møller 11.
FM: farbror Didrik Caspersen Møller, præst [i Terslev og Ørslev] på Sjælland ved søn Lyder Roed Møller.
Desuden nævnes:
1 [afdødes bror] Johan Caspersen Møller, præst i Havdrup
2 (afdødes bror) Peder Møller, præst i Ribe.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

2303    Hans Pedersen, understyrmand i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 14.8.1770, 1772 no.2, opslag 29.
E: Anne Kronsdatter i Store Fiolstræde i København, der døde 14.10.1770. B:
1) Utilie Magdalene Hansdatter 18.
FM: født værge Stub.
Afdøde døde 14.1.1770 på hjemrejse fra Kina.

2304    Mette Lauridsdatter i Skindergade i København, der døde 25.12.1770, 1772 no.3, opslag 159.
Enke efter Christen Hansen, prammand. B:
1) Abraham Christensen Ørslev, lærredshandler
2) Niels Christensen Ørslev, sandemand
3) Hans Christensen Ørslev, billedhugger, død. E: Ellen. 3B:
a Christen Hansen Ørslev, kromand i Stensvig
b Niels Hansen Ørslev, tømrersvend
c Abraham Hansen Ørslev, kokkedreng
4) Engel Margrethe Christensdatter g.m. Jacob Vibe, skoleholder i Vigerslev i Hvidovre sogn.

2305    Lorents Pedersen, matros. Skifte i København. 30.7.1771, 1772 no.4, opslag 249.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på sin rejse.

2306    Arnold Zuschlag, overskærer i København. 22.12.1770, 1772 no5, opslag 257.
Enkemand efter Kirstine Marie Davidsdatter. B:
1) Louise Zuschlag 22
2) Jacob Zuschlag 20
3) Marie Zuschlag 18
4) David Zuschlag 16
5) Helene Zuschlag 11
6) Cathrine Zuschlag 9.
FM: Jacob Platou, skibsbygger.

2307    Esben König, skibskaptajn i Det guineiske Kompagni. Skifte i København 29.81769, 1772 no.6, opslag 260.
A:
1) mor Inger Hansdatter, enke efter Christian Jensen König, gift København Holmen 25.10.1729. Han blev begravet København Holmen 2.61745
2) bror Jens Bendix König, døbt Holmen 1.8.1731, foged i Soløre og Oudalen i Norge
3) søster Dorthe Christine König, døbt Holmen 1.2.1735, begravet Holmen 14.3.1735
4) søster Dorthe Christine Hedvig König, døbt Holmen 24.5.1736, begravet Holmen 2.8.1736.
Afdøde, der blev døbt København Holmen 21.4.1733, døde 16.12.1767.

2308    Christine [Hansdatter] Høgh, på hjørnet af Studiestræde og Volden i København, der døde 9.5.1771, 1772 no.7, opslag 328.
Enke efter Johan Jørgen Vich, klædekræmmer, [skifte 10.2.1770 lbnr.2198]. B:
1) Engel Cecilie Dorthe Vich 16
2) Elisabeth Christine Vich 11.
FM: farbror Herman Michael Vich.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

2309    Opbudsbo i København. 2.4.1771, 1772 no.8, opslag 355.
Registrering af fallitbo hos Pierre Percin, traktør i Læderstræde i København g.m. Johanne Sofie.

2310    Opbudsbo i København. 25.1.1771, 1772 no.10, opslag 421.
Registrering af fallitbo hos Michael Børgesen, brygger i Magstræde i København.
Tilstede var hans hustru og søn.
(Konceptskifte lbnr.3376).

2311    Christen Hellesen, oldermand of skipperlauget, i Store Kirkestræde i København. 6.6.1771, 1772 no.11, opslag 485.
Enkemand efter Christiane Junge, død for 14 dage siden. B:
1) Peder Christensen Hellesen 9.
FM: Jørgen Bech, købmand i Toldbodgade.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Anne [Thomasdatter Bech. enke efter [Hans Jensen] Rosborg.
(Konceptskifte lbnr.3377).

2312    Mette i Adelgade i København. Skifte sluttet 10.3.1772, 1772 no.12, opslag 549.
Enke efter Bernt Rasmussen Møldrup, murersvend.
Arvinger angives ikke.
Afdøde bliv begravet 14.2.1771 på Trinitatis assistentkirkegård.
Afdøde blev også kaldt Bernt Rasmussen Møller.
(Konceptskifte lbnr.3379).

2313    Maren Sørensdatter Fugl i Købmagergade i København, der døde 8.5.1771, 1772 no.13, opslag 568.
Enke efter Jens Rasmussen, bager. B:
1) Rasmus Jensen 3.
FM: fars stedfar Christen Rasmussen, bager.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Petronelle Sørensdatter Fugl g.m. Søren Rasmussen, bager
2 afdødes bror Cort Sørensen Fugl, bagersvend.
(Konceptskifte lbnr.3380).

2314    Søren Bloch, silke- og klædekræmmer i Store Købmagergade i København. 26.7.1770, 1772 no.14, opslag 2.
Enke efter Elisabeth Mørch, begravet 21.11.1732 i Sankt Nikolaj Kirkes nordre gang no.10, 29 år gammel. B:
1) Sara Marie Bloch, begravet i Sankt Nikolaj Kirkes nordre gang no.25, 37½ år gammel, E: Didrik Vilhelm Brøseken, kræmmer. B:
1) Elisabeth Brøseken 14
2) Severin Filip Brøseken 12
3) Didrik Bernhard Brøseken 10.
Afdøde blev begravet i Sankt Nikolaj Kirkes nordre gang no.25, 72 år gammel.
(Konceptskifte lbnr.3382).

2315    Opbudsbo i København. 10.12.1770, 1772 no.15, opslag 126.
Registrering af fallitbo hos Jens Rimmert, hørkræmmer på hjørnet af Frederiksborggade og Vestervold i København.
Desuden nævnes hans søster g.m. Saxe, toldkontrollør.
(Konceptskifte lbnr.3383).

2316    Cathrine Hansdatter i København. Skifte sluttet 31.3.1772, 1772 no.16, opslag 2.
E: Johan Christian Herrig, sværdfeger.
Første ægteskab med [Johan Christian Weidenhaupt, sværdfeger, skifte 27.4.1742 lbnr.173. B:
1) Johan Christian Johansen Weidenhaupt
2) Peder Johansen Weidenhaupt
3) Andreas Johansen Weidenhaupt
4) Susanne Cathrine Johansdatter Weidenhaupt g.m. Jacob Købke, bager.
Ved skiftet efter afdødes første mand kaldtes afdøde: Cathrine Olufsdatter Otteros.

2317    Opbudsbo i København. 28.9.1770, 1772 no.17, opslag 4.
Registrering af fallitbo hos Bartholomæus Hansteen, vintapper på hjørnet af Gothersgade og Borgergade i København.
(Konceptskifte lbnr.3388).

2318    Elisabeth Margrethe Pryssing på hjørnet af Østergade og Pilestræde i København. 10.11.1770, 1772 no.18, opslag 59.
E: Henrik Nyborg, thehandler, der døde 21.11.1770.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.3385).

2319    Hans Mule Stub, skriverkarl i Adelgade, der døde 22.11.1770, 1772 no.19, opslag 224.
A:
0) forældre [Lucie Marie Hansdatter Mule g.m. Rasmus Pedersen Stub, billedhugger i Lille Grønnegade i København, begge døde]
1) søster Ellen Marie Stub g.m. Antoine Cosme Botol del Bart ved arbejdskompagnierne på Holmen
2) søster Maren Stub g.m. Guttorm Jørgensen Brambu, sergent
3) søster Luttemille Frederikke Stub g.m. Johan Filip Stochschneider, dugmager
4) søster Sofie Magdalene Stub.
Afdøde havde arv efter sin morbror Svend Hansen Mule, præst i Øster Brønderslev og Hallund, [død 8.6.1769].
(Sml. lbnr.440).
(Konceptskifte lbnr.3386).

2320    Kirstine Marie Tønnesdatter på hjørnet af Adelgade og Dronningens Tværgade i København, der døde 8.5.1771, 1772 no.20, opslag 255.
E: Johan Mohr, urtekræmmer.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) afdødes [halv]bror Tønnes Olufsen.
(Konceptskifte lbnr.3387).

2321    Opbudsbo i København. 23.7.1771, 1772 no.21, opslag 293.
Registrering af fallitbo hos Johan Henrik Aarestrup, urtekræmmer i Adelgade.

2322    Maren Henriksdatter i Toldbodgade i København. 21.7.1771, 1772 no.22, opslag 321.
Enke efter Stig Pedersen Aastrup, skipper.
Fælles testamente af 23.8.1737.
Hans A:
Afdøde mand var født i Åstrup ved Grenå.
1) bror Anders Stidsen i Hevring mølle, død uden børn
2) bror Thomas Pedersen Stigsen i Grenå, [skifte Grenå 19.1.1748 lbnr.121], død uden børn
3) halvsøster Gertrud Stigsdatter, død, var g.m. Jørgen Broch i Hammelev. 2B:
a Christen Jørgensen Broch, død uden børn
b Maren Jørgensdatter Broch, [skifte Grenå 25.1.1743 lbnr.94], var g.m. Rasmus Sørensen, skipper i Grenå, [skifte Grenå 9.1.1763 lbnbr.211]. 3B:
1 Gertrud Cathrine Rasmusdatter g.m. Anders [Rasmussen] Bang i Grenå
2 Anne Dorthe Rasmusdatter i København
3 Jørgen Rasmussen Broch, skipper i Grenå
4) halvsøster Dorthe Stigsdatter Aastrup, død, var g.m. Mads Hansen Buchtrup, skipper i Ebeltoft, [skifte Ebeltoft 3.4.1739 lbnr.179]. 4B:
a Stig Madsen Buchtrup, købmand i Ebeltoft, [skifte Ebeltoft 27.4.1739 lbnr.180. E: Anne Johanne Christensdatter Højer. LV: Henrik Pedersen Grønfeld, der ægter enken]. 1B:
1 Mads Stigsen Buchtrup, død uden børn
b Kirsten Madsdatter Buchtrup, enke efter [Niels Poulsen], købmand i Århus
c Dorthe Marie Madsdatter Buchtrup, enke efter Hans Jørgensen Mygind, kapellan i Ebeltoft og Dråby, [skifte Mols herred gejstlig 3.2.1742 lbnr.30], nu flyttet til sin søn [Jørgen Hansen Mygind] på Nørtorp [i Ræer sogn]
d Birthe Madsdatter Buchtrup, død, var g.m. Christen Holm, vejermester i Ebeltoft. 1B:
1 Dorthe Christensdatter Holm, død for 6 år siden, var g.m. Mikkel [Nielsen] Colding, købmand i Ebeltoft. 5B:
x Christen Mikkelsen Colding 18
y Niels Mikkelsen Colding
z Rasmus Mikkelsen Colding
æ Birthe Mikkelsdatter Colding
ø Mads Mikkelsen Colding-
Hendes arvinger:
Hendes testamente af 1.9.1769.
1) Anne Jensdatter g.m. Thomas Rasmussen Bang, sejlmagersvend i Nyhavn. Hendes 2B:
a Stig Thomsen Bang 11
b Anne Thomasdatter Bang 9.

2323    Hans Ottesen Lidø, overassistent og gageskriver i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København3.1.1769, 1772 no.23, opslag 363.
A.
0) forældre Hans Ottesen Lidø og Christine Pillemark, skifte 5.6.1766 lbnr.1773, sidst g.m. Palle Bygum
1) søster Anne Marie Hansdatter Lidø, skifte 27.4.1770. E: Martin Møller, stolemager. Første ægteskab med Cort Riis, stolemager. 2B:
a Cort Cortsen Riis 11
b Johanne Marie Cortsdatter Riis 7.
Desuden nævnes afdøde moster Drude Marie [Pillemark].

2324    Hans Hansen Low, bager på hjørnet af Store Kongensgade og Bryggernes Længde i København, der døde 20.7.1770, 1772 no.24, opslag 384.
Enke efter Sara Bager. 6B:
1) Jørgen Hansen 16
2) Ejner Hansen 14
3) Peder Hansen 13
4) Hans Hansen 11
5) Marie Kirstine Hansdatter 10
6) Bodil Cathrine Hansdatter 8.
FM: Peder Bøhm.

2325    Niels Christian Geelmuyden, islandsk købmand i Sankt Annægade lige for Den danske Kirke på Christianshavn. 16.8. 1770, 1772 no.25, opslag 2.
E: Helene Mørch, der døde 13.1.1771. B:
1) Marie Utilie Nielsdatter Geelmuyden 13
2) Gert Nielsen Geelmuyden 12
3) Johanne Nikoline Nielsdatter Geelmuyden 8
4) Jacob Nielsen Geelmuyden 4
5) Baltser Nielsen Geelmuyden 1½.
FM: morfar Mørch, kantor.
Desuden nævnes enkens søsters mand Jørgen Schiøtt.
Afdøde døde 15.8.1770.

2326    Maren Brøchner i København. 20.11.1770, 1772 no.26, opslag 154.
E: Andreas Weiberg.
Arvinger angives ikke.

2327    Opbudsbo i København. 30.1.1771, 1772 no.27, opslag 1½56.
Registrering af fallitbo hos Frederik Vilhelm Rasmussen, skrædder i Lille Kongensgade i København.

2328    Sofie i København. Skifte sluttet 14.1.1771, 1772 no.28, opslag 249.
Enke efter Peder Jensen Nørager. B:
1) Hans Christoffer Nørager 12
2) Frederik Christian Nørager 10
3) Niels Arent Nørager 7.
Af førstevægteskab B:
1) Bodil Sørensdatter g.m. Andreas Voigt, vognmand.
Af andet ægteskab B:
2) Mette Sofie Pedersdatter.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

2329    Opbudsbo i København. 22.4.1771, 1772 no.29, opslag 251.
Registrering af fallitbo hos Johan Sigmund Martin, possementmager på Ulfeldts Plads i København.
(Konceptskifte lbnr.3389).

2330    Jens Hansen, forrige guvernør på Sankt Croix i Vestindien, der døde 1.4.1754 i København. 1772 no.30, opslag 320.
E: Christine Elisabeth [Henningsdatter], der døde 16.4.1754. B:
1) Hans Jensen Hansen 7
2) Ellen Mule Hansen 5, gift [København Holmen 21.10.1766] med Vitus Monrad, professor i tegnekunst på Søakademiet.
[Hun blev begravet København Vor Frue 28.10.1767].
FM: farbror Henning Hansen, [præst i Skelby og Gunderslev].
Bevilling til uskiftet bo af 4.11.1767 for Vitus Monrad efter afdøde hustru og nyfødte datter [Ellen Mule, døbt København Trinitatis 24.10.1767].
Testamente af 10.4.1752.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Hans Jensen Hansen, præst i Skelby og Gunderslev, [død 20.5.1758].
[Afdødes lig blev nedsat i Vor Frue Kirkes begravelse 6.4.1754 i en grav der havde tilhørt Hans Justesen, brygger og stadskaptajn i København og hustru Bodil Nielsdatter, der var gift anden gang med assessor Hans Jensen Stampe. Graven tilhørte senere Hans Justesens svigersøn Henning Hjort].

2331    Peder Surballe, skipper i København, der døde 8.9.1771, 1772 no.32, opslag 266.
E:Christine Knigge.
Arvinger angives ikke i dette fallit- og dødsbo.
(Konceptskifte lbnr.3393).

2332    Corfitz Braëm, stadskaptajn i Store Kongensgade i København, der døde 29.3.1771, 1772 no.33, opslag 267.
A:
1) søster Madam Buchhalf.
(Konceptskifte lbnr.3392).

2333    Knud Hansen Ravn, brændevinsbrænder i København. 10.1.1771, 1772 no.34, opslag 302.
Testamente af 6.1.1771. A:
1) bror Jens Hansen Ravn i Brejning i Gauerslund sogn
2) bror Jørgen Hansen, død. 4B:
a Mads Jørgensen i Kongsted
b Hans Jørgensen i Kongsted
c Jørgen Jørgensen i Kongsted
d Birgitte Jørgensdatter g.m. Jens Christensen i Erritsø
3) søster Dorthe Hansdatter, enke efter Hans Ostersen i Børkop i Gauerslund sogn
4) søster Maren Hansdatter, død, var g.m. Søren Just i Gauerslund. 5B:
a Hans Sørensen i København
b Thomas Sørensen i København
c Marie Sørensdatter g.m. Lauge Just i Gauerslund
d Barbara Sørensdatter 18
e Maren Sørensdatter 11
5) søster Sidse Hansdatter, død, var g.m. Niels Hansen i Andkær i Gauerslund sogn. 3B:
a Barbara Nielsdatter g.m. Niels Olufsen Ravn i København
b Hans Nielsen 19
c Marie Nielsdatter 18
6) halvbror Hans Ravn i Brejning
7) halvsøster Anne Marie Sørensdatter g.m. Jørgen Hansen i Brejning
8) halvsøster Anne Sørensdatter g.m. Peder Sørensen i Gårslev
9) halvsøster Barbara Sørensdatter g.m. Anders Hansen Ladegaard i Andkær.
(Konceptskifte lbnr.3394).

2334    Conrad Krag, kommissionær i København. 9.6.1771, 1772 no.35, opslag 310.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) afdødes bror Anders Krag, guldsmed i Næstved
2) Henrik Nielsen Krag i København på sin myndlinges vegne.
(Konceptskifte lbnr.3395).

2335    Iver Als, inspektør og aktør i Det danske Komediehus i København. 30.8.1770, 1772 no.36, opslag 318.
Enkemand efter Anne Hulemann. B:
1) Else Margrethe Als
2) Marie Als
3) Caroline Als.
FM: professor Als.

2336    Opbudsbo i København. 25.6.1768, 1772 no.37, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Vilhelm Mathias Neergaard, porselænshandler i Badstuestræde i København.
I boet arv efter Elieser Dyssel, supercargo på Kina, død 1765. A:
0) forældre [Ejler Christian Dyssel, præst i Vrensted og Tise, død 28.4.1729 og Kirsten Justsdatter Gerade Meyer, skifte Ålborg bisp 9.11.1728 lbnr.343]
1) bror Arent Dyssel, rådmand i Viborg
2) bror Arnold Christian Dyssel, præst i Hygum
3) bror Just [Gerade] Dyssel, [forvalter på Voldbjerg i Hee sogn]
4) Johan Arent Dyssel, præst [i Sandby på Lolland].
Litteratur: Magister Ejler Christian Dyssel, Præst i Vrensted og Tise 1708-29, og nogle supplerende Oplysninger om Slægten Dyssel af Carl Klitgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1942 side 12-36.

2337    Opbudsbo i København. Skifte sluttet 1.9.1772, 1772 no.38, opslag 422.
Registrering af fallitbo hos Johan Christian Qvade, buntmager i Pilestræde g.m. Johanne Dorthe.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

2338    Frederik Gasmann, købmand i Gammelmønt i København, der døde 30.4.1767, 1772 no.39, opslag 461.
E: Anne Marie Sulitzer, der døde 14.10.1769. LV: svoger Laurids Møller, brygger. B:
2) Christian Frederik Gasmann, født efter fars død.
FM: morfar Julius David Sulitzer.
Første ægteskab med Bodil Marie. B:
1) Marie Frederiksdatter Gasmann g.m. Frederik Hofmann, fabrikant.
Desuden nævnes afdødes hustrus bror [Johan Jacob] Sulitzer, student.

2339    Opbudsbo i København. 8.7.1769, 1772 no.40, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Hans Jørgen Warnich, juvelerer i Gothersgade i København.
(Konceptskifte lbnr.3401).

2340    Johannes Andersen Helsberg, tjener, i Adelgade i København. 2.1.1771, 1772 no.41, opslag 93.
A:
1) bror Jens Helsberg
2) søster Marie Helsberg.
(Konceptskifte lbnr.3402).

2341    Johan Nikolaj Hartung, tøjfabrikant på hjørnet af Store Fiolstræde og Nørrevold i København, der døde 28.12.1770, 1772 no.42, opslag 163.
Enke efter Johanne Rosine Weiss, datter af Johan Gottlieb Weiss i Eybenstock.
Testamente af 22.101771. A:
0) forældre Johan Michael Hartung gift 28.1.1722 i Eybenstock med Margrethe Hansdatter
1) søster Magdalene Elisabeth Sofie Hartung, født 17.3.1726, g.m. Johan Peder Gross i Diessenhofen i Sachsen
2) søster Christine Elisabeth Hartung, født 11.2.1734, død 21.4.1734
3) søster Anne Ursula Elisabeth Hartung g.m. Johannes Aschenbach i Klein Schmalkalden
Fars gift første gang 3.11.1705 i Eybenstock med Christine Elisabeth Eisleberg.
4) halvbror Hans Martin Junghans, født 10.11.1706, død 13.1.1707
5) halvsøster Christiane Margrethe Hartung, født 31.5.1708, der døde unde skiftet, var g.m. Fleischmann. 2B:
a Sofie Elisabeth Fleischmann g.m. Johan Wolten Lassen
b Anne Margrethe Fleischmann i Steffenshausen
6) halvbror Conrad Hartung, født 10.4.1711, der døde
7) halvsøster Sabine Hartung, død under skiftet, var g.m. Behlert. 2B:
a Echardt Behlert i Willinor i Nordheim amt
b Mathias Behlert i Willinor.
Afdøde, der blev døbt 24.11.1722 i Eybenstock.
(Konceptskifte lbnr.3403).

2342    Marie Gertrud Colsmann i København. 27.5.1771, 1772 no.43, opslag 509.
Enke efter Jens Esmark. B:
1) Elisabeth Magdalene Esmark 17
2) Amalie Esmark 16
3) Johannes Esmark 14.
FM: Christian Esmark, grosserer.
(Konceptskifte lbnr.3406).

2343    Johan Henrik Meincke, vinhandler i København. 22.9.1772, 1772 no.44, opslag 513.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.3407).

2344    Opbudsbo i København. 4.7.1770, 1772 no.45, opslag 514.
Registrering af fallitbo hos Christian Bagge, brygger i Snaregade i København.
(Konceptskifte lbnr.3410).

2345    Opbudsbo i København. 28.11.1770, 1772 no.46, opslag 530.
Registrering af fallitbo hos Johannes Grønnegaard, sæbefabrikant i Brogade på Christianshavn g.m. Anne Cathrine.
(Konceptskifte lbnr.3411).

2346    Johanne Nielsdatter i København. 7.6.1771, 1772 no.47, opslag 122.
Enke efter Laurids Bentsen, spækhøker. B:
1) Bent Lauridsen Dragsted, der døde mellem fars og mors død. 1B:
a Elisabeth Bentsdatter Dragsted 6
2) Christian Lauridsen Dragsted
3) Niels Lauridsen Dragsted.
(Konceptskifte lbnr.3413).

2347    Søren Rasmussen, prokurator [i Frederiksberggade] i København. Skifte sluttet 22.12.1772, 1772 no.48, opslag 126.
Enkemand efter Karen Koch, [døbt Skovlænge 1.6.1699, datter af Jens Sørensen Koch, kapellan i Skovlænge og Gurreby og Inger Margrethe Lund, gift 3.1.1727, død 12.11.1768]. B:
1) Jens Sørensen, præst [i Linnerup og Hammer]
2) Rasmus Sørensen, regimentskvartermester
3) Ellen Sørensdatter, enke efter Thomas [dvs. Tønne Ditlevsen] Schiøll, præst [i Vær og Nebel, døbt Nakskov 2.12.1722, skifte Voer herred gejstlig 21.5.1771 lbnr.40].
Afdøde døde [16.12.1769].
(Konceptskifte lbnr.3412).Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
17732348    Hans Christensen Noer i København. Skifte sluttet 9.2.1773, 1773 no.1, opslag 2.
A:
1) mor Karen Sofie Lund g.m. Anders Poulsen, hørkræmmer
2) bror Knud Christensen Noer
3) søster Bodil Kirstine Noer.
4) halvsøster Christiane Andersdatter Poulsen 7
5) halvbror Poul Jonas Andersen Poulsen 5.
FM: Christen Poulsen Noer.

2349    Opbudsbo i København. 12.5.1771, 1773 no.3, opslag 4.
Registrering af fallitbo hos Christian Falch, urtekræmmer i Adelgade i København.

2350    Carl Frederik Budtz, snedker i Store Kongensgade i København. 4.1.1771, 1773 no.4, opslag 244.
E: Cathrine Elisabeth. B:
1) Frederik Gottlieb Budtz 17
2) Carl Vilhelm Budtz 13
3) Johan Mathias Budtz 10
4) Christian Ferdinand Budtz 7
5) Jacob Ludvig Budtz 6
6) Louise Caroline Budtz 1 år og 3 mdr
7) Cathrine Marie Budtz 1 år og 3 mdr.

2351    Opbudsbo i København. 24.4.1771, 1773 no.5, opslag 296.
Registrering af fallitbo hos Johan Frederik Drøge, silke- og klædekræmmer på Amagertorv i København g.m. Anne Cathrine.

2352    Søren Jensen Cramer, grosserer i Rigensgade i København. 9.3.1770, 1773 no.6, opslag 490.
E: Gertrud Cathrine Askov. LV: Munch, rådmand. B:
1) Laurids Cramer
2) Michael Cramer 20
3) Maren Cramer g.m. Moritz, landfysikus i Asminderød
4) Inger Cathrine Cramer g.m. Carstens, sekretær i Landvæsenskollegiet
5) Elisabeth Cramer 24
6) Anne Cathrine Cramer 22
7) Marianne Cramer 19.
I boet fandtes et skøde af 20.2.1769 på en muret begravelse no.13 i Bremerholm kirke i København.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
17742353    Niels Nielsen Tøssel, værtshusholder på hjørnet af Sølvgade og Rigensgade i København, der døde 24.1.1771, 1774 no.8, opslag 2.
E: Maren Hansdatter. LV: Poul Jørgensen, brændevinsbrænder.
Første ægteskab med Anne Kirstine. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter 5.
FM: Jørgen Hansen Rohde, brændevinsbrænder.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Konceptskifte lbnr.3415).

2354    Sidse Christensdatter i Frederiksberggade i København, der døde 30.11.1766, 1774 no.9, opslag 28.
Enke efter Niels Pedersen Faber, brændevinsbrænder.
Fælles testamente af 20.7.1748 og hendes testamente af 5.11.1766.
Hans A:
1) søster Karen Pedersdatter i Grimstrup i Gamtofte sogn, død, var g.m. [Jens Madsen]. 4B:
a Mikkel Jensen i Barløse
b Jørgen Jensen i Aborre
c Laurids Jensen i Lundager
d Hans Jensen i Lundager. alle på Brahesborg gods
2) søster Kirsten Pedersdatter i Flemløse, død. 2B:
a Søren Jørgensen i Flemløse
b Birthe Jørgensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Flemløse
3) søster Abelone Pedersdatter, død uden børn
4) søster Maren Pedersdatter, død uden børn, var g.m. Laurids Nielsen i Flemløse
5) halvsøster Anne Hansdatter i Flemløse, død. 2B:
a Hans Hansen på Brahesborg gods
b Maren Hansdatter på Brahesborg gods.
Hendes A:
1) Didrik Bechmann, der ikke er beslægtet.
Afdøde var født i Flemløse.
(Konceptskifte lbnr.3416).

2355    Herman Henrik Könemann, borgmester i København. Skifte sluttet 26.6.1774, 1774 no.10, opslag 125.
E: Charlotte Amalie [Oxen, begravet København Sankt Petri 25.5.1771]. B:
3) Herman Henrik Könemann, sekretær
4) Johan Könemann
5) Henriette Margrethe Könemann g.m. van Deurs, hollandsk konsul i Helsingør.
6) Charlotte Amalie Könemann, der ægter Meyning, agent
7) Anne Marie Könemann
8) Louise Könemann.
Af første ægteskab B:
1) en datter g.m. Walther, etatsråd
2) en datter g.m. Merbits, sekretær.
[Afdøde blev begravet København Sankt Petri 16.5.1771].
(Konceptskifte lbnr.3418).

2356    Jochum Henrik Pryssing, oldermand i blytækkerlauget i Vognmagergade i København. 28.2.1770, 1774 no.11, opslag 131.
E: Marie Lauridsdatter Holst.
Første ægteskab med Anne Cathrine von der Linde. B:
1) Carl Lorents Pryssing 10
2) Peder Andreas Pryssing 5.
FM: Ditlev Markus Jørgensen, blytækker.
Afdøde døde 27.2.1770.
(Konceptskifte lbnr.3419).

2357    Julius David Sulitzer. snedker på hjørnet af Læderstræde og Hyskenstræde i København. 5.4.1771, 1774 no.12, opslag 311.
Enkemand. B:
1) Johan Jacob Sulitzer, student, der døde
2) Louise Sulitzer, der døde. E: Laurids Møller, brygger
3) Anne Marie Sulitzer, død [14.10.1759], var g.m. [Frederik] Gasmann, [skifte 30.4.1767 lbnr.2338]. 1B:
a Christian Frederik Gasmann 3½.

2358    Clamer Eberhardt Uthoff, skibskaptajn på Vestindien. Skifte i København 27.8.1762, 1774 no.13, opslag 501.
Arvinger angives ikke.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1776-17812359    Søren Sørensen, købmand Bag Børsen i København. 29.8.1769, 1776 no.1, opslag 2.
E: Ulrikke Eleonora. B:
1) Rebekka Sørensdatter 13
2) Mette Marie Sørensdatter 10
3) Kirstine Ulrikke Sørensdatter 8
4) Søren Sørensen 6.
Boet er et fallitbo.
(Konceptskifte lbnr.3423).

2360    Jens Rogge, skibskaptajn på Sankt Croix i Vestindien. Skifte i København 10.7.1770, 1776 no.2, opslag 159.
A:
1) far Henrik Rogge.
Desuden nævnes afdødes bror Didrik Rogge, skibskaptajn.
(Konceptskifte lbnr.3424).

2361    Vibeke Christiane Thomsen i Trompetergangen i København. 17.7.1770, 1776 no.3, opslag 17.
Enke efter Just Salholt, prokurator. B:
1) Ejler Salholt 20, stud. chirurg. 20.
(Konceptskifte lbnr.3426).

2362    Andreas Gerdes, krigsråd i Vestergade i København. 19.9.1760, 1776 no.4, opslag 2.
E: Magdalene Isabella Andersdatter Schiønning. LV: far Schiønning Andersen.
Skiftet begyndte som et fallitbo, hvorunder afdøde døde 24.3.1762.
(Konceptskifte lbnr.3425).

2363    Opbudsbo i København. 19.9.1760, 1776 no.5, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Hans Henrik Møller i Østergade i København.

2364    Opbudsbo i København. 4.6.1771, 1776 no.6, opslag 290.
Registrering af fallitbo hos Johan Michael Møller i Østergade i København.
Desuden nævnes hans søn Henrik Christoffer Møller.
(Konceptskifte lbnr.3428).

2365    Marianne Savy i København. 21.6.1771, 1776 no.7, opslag 605.
Enke efter d'Arnaud, guvernør i Vestindien.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdøde major Savy.

2366    Opbudsbo i København, sluttet 30.4.1671, 1776 no.8, opslag 649.
Registrering af fallitbo hos Georg Hahn, hof-agent i København.
Han var søn af kunstforvalter Morells hustru.

SLUT