Erik Brejls hjemmeside

Start

København Byting
København skiftekommission
Originale skiftebreve
1683-1771

[1683-1697]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog skelnes mellem navnene Lassen og Lauridsen. Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.


Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge


København Byting
København skiftekommission
Originale skiftebreve
1683-16971    Johan Sørensen Koch på Kongens store Ny Torv i København. 12.9.1683, opslag 2.
E: Johanne Madsdatter Vandal. LV: Christian Sadelin stadskæmner. B:
1) Severin Johansen 15
2) Gedske Johansdatter 9
3) Mathias Johansen 5½
4) Anne Johansdatter, der døde, begravet København Holmen 28.7.1683.
FM:
1 Hans Lavesen
2 Nikolaj Steensen, nager.

2    Poul Glasbach, vinhandler i Admiralgade i København. 18.2.1685, opslag 17.
E: Elisabeth Gudmandsdatter. LV: Johannes Bach, fattigforstander og oldermand. B:
1) Daniel Glasbach 9.
FM: Hans Hjort.

3    Karen Nielsdatter i Store Strandstræde i Nikolaj sogn i København. 13.7.1687, opslag 34.
E: Johan Møller.
Første ægteskab med Christen Jensen, ankersmed.
Testamente af 2.4.1687. Arvinger er første ægtemands børn af hans første ægteskab B:
1) Hans Christensen, smed i Landskrona
2) Johan Christensen, grovsmed i København
3) Didrik Christensen, guldsmedesvend i København
4) Jens Christensen, soldat
5) Kirsten Christensdatter g.m. Jochum Brandt, hofsmed
6) Karen Christensdatter g.m. Jørgen Frederik Hammer, remmesnider i København
7) Marie Christensdatter g.m. Poul Richter, sværdfeger i København.
Afdøde døde 14.4.1687.

4    Bernt Olufsen, ugift bådsmand i Regnegade i København. 22.3.1693, opslag 65.
Forlovet med Anne Cathrine Ravn, datter af Karen Jørgensdatter, enke efter Rasmus Lauridsen Ravn, prammand. A:
1) bror Anders Olufsen
2) bror Peder Olufsen
3) søster Birgitte Olufsdatter
4) søster Karen Olufsdatter, enke efter Rasmus Lauridsen. LV: Christian Galskyt.

5    Else Lauridsdatter i Sankt Pederstræde i København. 5.5.1693, opslag 78.
Enke efter Peder Lauridsen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.1.1693.

6    Mette Olufsdatter i Teglgårdsstræde i København. 22.1.1694, opslag 82.
E: Niels Rasmussen.
Hendes B:
1) Oluf Nielsen 20, murerdreng.
FM: Thor Jensen, murer.
Afdøde døde 20.10.1793.

7    Birgitte i Teglgårdsstræde i København. 11.4.1694, opslag 95.
Enke efter Hans Jensen, brolægger.
Afdøde efterlader 2 døtre, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 22.8.1693.

8    Gundil Pedersdatter i København. 25.4.1694, opslag 99.
E: Oluf Andersen, bådsmand.
Arvinger angives ikke.

9    Johan Sternberg, ugift i Nørregade i København. 27.10.1694, opslag 106.
A:
1) mor Alhed Sternberg i Hamborg. LV: Jacob Jensen
2) bror Thomas Sternberg i Hamborg.
Afdøde døde 14.9.1694.

10    Helvig Druber i København. 16.8.1694, opslag 20.
Enke efter Frands Thune.
Testamente af 29.10.1686. A:
1) bror Kilian Druber
2) bror Christian Druber.
Afdøde døde 2.8.1694.

11    Maren Bastiansdatter i Mikkel Bryggersgade i København. 31.1.1695, opslag 52.
E: Torben Gudmandsen, der er bortrejst for 5 år siden, uvist hvorhen. B:
1) Gudmand Torbensen 23, købmandskarl
2) Marie Torbensdatter.
FM: Hein Ditlevsen Friis, islandsk købmand.
Afdøde døde 8.1.1695.

12    Kirsten i Sankt Pederstræde i København. 19.7.1694, opslag 83.
Enke efter Peder Nilsen.
Arvinger angives ikke.

13    Maren Nielsdatter i Ny Kongensgade i København. 12.9.1694, opslag 87.
E: Niels Knudsen Høg, tømrer og øltapper, der rejste væk, uvist hvorhen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Ringstrup på Fyn.
Arv i boet til Gundil Jørgensdatter efter far Jørgen Terkildsen og efter mor Else Rolofsdatter efter skifte af 16.10.1689, udstedt af admiralitetsråd og præsident Christian Schiønning.

14    Peder Kannen, ugift stenhugger i København. 1.5.1695, opslag 99.
A:
1) søster Margrethe Kannen, enke efter Henrik Riber i Hamborg
2) søster Anne Kannen, død, var g.m. Johan Ahler. B:
a Anne Elisabeth Johansdatter
3) søster Elisabeth Kannen, død, var g.m. Morten Harmsen. B:
a Anne Dorthe Mortensdatter
b Sofie Elisabeth Mortensdatter.

15    Johanne Cathrine Jensdatter på Østergade i København. 19.3.1695, opslag 119.
Enke efter Mathias Selmer, guldsmed. A:
0) forældre Jens Gundersen, smed og Maren Lauridsdatter i Vittrup i Børglum sogn i Vendsyssel
1) bror Gunde Jensen
2) bror Niels Jensen i Understed, død. 4B:
a Anne Nielsdatter g.m. Oluf Lauridsen, rebslager i København
b Maren Nielsdatter g.m. Niels Svendsen
c Jens Nielsen 26, i udlandet
d Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Jensen i Vennebjerg, nu g.m. Christen Nielsen i Hundelev i Jelstrup sogn ved hendes morbror Laurids Nielsen i Gølstrup i Jelstrup sogn
3) søster Anne Jensdatter, død. 3B:
a Anders Pedersen i Østrup i Saltum sogn
b Jens Pedersen i Østrup
c Christen Pedersen i Østrup
4) søster Mette Jensdatter g.m. Christen Christensen i Vittrup ved datter Maren Bertelsdatter g.m. Laurids Eliassen, soldat
5) søster Kirsten Jensdatter, enke i Vittrup ved datter Johanne Hansdatter
6) søster Bodil Jensdatter, død. 2B:
a Jens Andersen
b Anne Andersdatter g.m. Enevold Christoffersen slagter.

16    Peder Daler, toldvisiterer på Frederiksholm i Ny Vestergade i København, der døde 29.9.1695, opslag 157.
Arvinger angives ikke.

17    Karen Hansdatter i Badstuestræde i København, der døde 5.4.1695, opslag 166.
E: Peder Jensen Barsebäck, der døde 10.7.16195.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke. Han var født i Barsebäck i Skåne.
Hendes A:
Af første ægteskab B:
1) Herman Vinberg, isenkræmmer
2) Johan Pedersen, guldsmed
3) Hein Vinberg, guldsmed
4) Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Drejer.

18    Johnas Borch, ugift hørkræmmer i København. 8.2.1695, opslag 202.
A:
0) forældre [Søren Christensen Hvid, præst i Sønder- og Nørre Bork, og Maren Joensdatter Brøndum
1) bror Christen Borch, præst i Fredericia [Trinitatis og Vejlby]
og øvrige arvinger.

19    Erik Julius Bartel, student i Gammel Kongensgade i København. 25.11.1696, opslag 235.
Afdøde, der var født i Tyskland, døde 28.10.1696.
Arvinger angives ikke.

20    Sidsel Pedersdatter i Dronningensgade på Christianshavn i København. 21.9.1696, opslag 242.
E: Niels Poulsen, koffardibådsmand.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Johansdatter 15
2) Oluf Johansen 14
3) Peder Johansen 10
4) Jørgen Johansen 8
5) Anne Johansdatter 5½.

21    Birgitte Jensdatter i København. 6.3.1696, opslag 252.
E: Vincent Mains, klædekræmmer. B:
2) Marie Lucie Vincentsdatter 11
3) Jens Vincentsen 10
4) Vincent Vincentsen 7
5) Anne Lisbeth Vincentsdatter 6
6) Magdalene Vincentsdatter 5.
Første ægteskab med Villum Jansen. B:
1) Abelone Villumsdatter 18.

22    Maren Eriksdatter, ugift i Fiolstræde i København. 24.11.1696, opslag 337.
Afdøde, der var født i Jylland, døde 29.2.1696.
Arvinger kendes ikke.

23    Jørgen Jensen Krabbe, ugift arbejdskarl i Skindergade i København. 4.2.1697, opslag 347.
Afdøde efterlader en bror i Sverige.

24    Karen Jensdatter i København, der døde 21.10.1696, opslag 361.
E: Anders Svendsen Casse, øltapper, der døde 22.12.1696.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
0) forældre Jens Nielsen og Bodil Jensdatter i Ulfborg herred
1) bror Peder Jensen i Slangerup.
Mors andet ægteskab med Christen Andersen. B:
2) halvbror Jens Christensen i Bur mølle i Bur sogn
3) halvbror Peder Christensen i Vester Tang i Ulfborg sogn
4) halvbror Anders Christensen, død. 2B:
a Thue Andersen
b Hans Andersen
5) halvsøster Kirsten Christensdatter g.m. Christen Eriksen i Sand i Vemb sogn
6) halvsøster Else Christensdatter g.m. Steen Nielsen, møller i Skærum mølle i Ulfborg sogn under Nørre Vosborg hovedgård takst.

25    Morten Nielsen, ugift slagtersvend i København. 23.7.1697, opslag 383.
A:
1) mor Inger Andersdatter, enke efter Niels Mortensen på Ry i Halland
2) søster Anne Nielsdatter
3) søster Sidsel Nielsdatter.
Afdøde døde 8.6.1697.

26    Villum Jansen i København. 23.4.1696, opslag 389.
E: Dorthe Henriksdatter. A:
1) bror Jans Jansen i Pumerant? i Holland
2) søster Grethe Jansen i Bengster?, der er enke med 6 børn
3) søster Nellike Jansen g.m. Jan Cornelius i Holland, der har 3 børn.

27    Helle i Lille Kirkestræde i København. 12.5.1697, opslag 426.
E: Jens Jensen, der havde været byskriver i Kristianstad i Skåne. A:
1) søskendebarn Anne Christine Corneliussen.

28    Pierre Adam, sadelmager i Sankt Nikolaj Kirkestræde i København. 6.8.1696, opslag 434.
E: Anne Marie Mortensdatter.
Testamente af 7.7.1696. A:
0) forældre Jean Adam og Marie le Brun i Frankrig, begge døde
1) bror Jacques Adam
2) søster Marguerite Adam, døbt 5.2.1652 i Notre Dame de Mont Pinon, begravet samme sted 14.12.1685. E: Nikolas Nicole.
Afdøde, der var døbt 10.12.1653 i Notre Dame de Mont Pinon, og var af den katolske tro, døde 17.6.1696 i Stockholm.

29    Isak Lauridsen, ugift skoleholder i København. 20.8.1697, opslag 458.
Arvinger kendes ikke.København Byting
København skiftekommission
Originale skiftebreve
1698

30   
Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.1-29