Erik Brejls hjemmeside

Start

Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1683-1771

[1683-1697]    [1698]    [1699-1700]    [1704-1720]    [1723-1725]    [1726-1730]    [1731-1733]   
[1734-1736]    [1737-1739]    [1739-1740]    [1741]    [1742]    [1743]    [1744]    [1745]    [1746]   
[1748]    [1749]    [1750]    [1751]    [1752]   

Nedlagte gader i København ses på indenforvoldene.dk
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: månederKøbenhavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1683-16971    Johan Sørensen Koch på Kongens store Ny Torv i København. 12.9.1683, opslag 2.
E: Johanne Madsdatter Vandal. LV: Christian Sadelin stadskæmner. B:
1) Severin Johansen 15
2) Gedske Johansdatter 9
3) Mathias Johansen 5½
4) Anne Johansdatter, der døde, begravet København Holmen 28.7.1683.
FM:
1 Hans Lavesen
2 Nikolaj Steensen, nager.

2    Poul Glasbach, vinhandler i Admiralgade i København. 18.2.1685, opslag 17.
E: Elisabeth Gudmandsdatter. LV: Johannes Bach, fattigforstander og oldermand. B:
1) Daniel Glasbach 9.
FM: Hans Hjort.

3    Karen Nielsdatter i Store Strandstræde i Nikolaj sogn i København. 13.7.1687, opslag 34.
E: Johan Møller.
Første ægteskab med Christen Jensen, ankersmed.
Testamente af 2.4.1687. Arvinger er første ægtemands børn af hans første ægteskab B:
1) Hans Christensen, smed i Landskrona
2) Johan Christensen, grovsmed i København
3) Didrik Christensen, guldsmedesvend i København
4) Jens Christensen, soldat
5) Kirsten Christensdatter g.m. Jochum Brandt, hofsmed
6) Karen Christensdatter g.m. Jørgen Frederik Hammer, remmesnider i København
7) Marie Christensdatter g.m. Poul Richter, sværdfeger i København.
Afdøde døde 14.4.1687.

4    Bernt Olufsen, ugift bådsmand i Regnegade i København. 22.3.1693, opslag 65.
Forlovet med Anne Cathrine Ravn, datter af Karen Jørgensdatter, enke efter Rasmus Lauridsen Ravn, prammand. A:
1) bror Anders Olufsen
2) bror Peder Olufsen
3) søster Birgitte Olufsdatter
4) søster Karen Olufsdatter, enke efter Rasmus Lauridsen. LV: Christian Galskyt.

5    Else Lauridsdatter i Sankt Pederstræde i København. 5.5.1693, opslag 78.
Enke efter Peder Lauridsen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.1.1693.

6    Mette Olufsdatter i Teglgårdsstræde i København. 22.1.1694, opslag 82.
E: Niels Rasmussen.
Hendes B:
1) Oluf Nielsen 20, murerdreng.
FM: Thor Jensen, murer.
Afdøde døde 20.10.1793.

7    Birgitte i Teglgårdsstræde i København. 11.4.1694, opslag 95.
Enke efter Hans Jensen, brolægger.
Afdøde efterlader 2 døtre, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 22.8.1693.

8    Gundil Pedersdatter i København. 25.4.1694, opslag 99.
E: Oluf Andersen, bådsmand.
Arvinger angives ikke.

9    Johan Sternberg, ugift i Nørregade i København. 27.10.1694, opslag 106.
A:
1) mor Alhed Sternberg i Hamborg. LV: Jacob Jensen
2) bror Thomas Sternberg i Hamborg.
Afdøde døde 14.9.1694.

10    Helvig Druber i København. 16.8.1694, opslag 20.
Enke efter Frands Thune.
Testamente af 29.10.1686. A:
1) bror Kilian Druber
2) bror Christian Druber.
Afdøde døde 2.8.1694.

11    Maren Bastiansdatter i Mikkel Bryggersgade i København. 31.1.1695, opslag 52.
E: Torben Gudmandsen, der er bortrejst for 5 år siden, uvist hvorhen. B:
1) Gudmand Torbensen 23, købmandskarl
2) Marie Torbensdatter.
FM: Hein Ditlevsen Friis, islandsk købmand.
Afdøde døde 8.1.1695.

12    Kirsten i Sankt Pederstræde i København. 19.7.1694, opslag 83.
Enke efter Peder Nilsen.
Arvinger angives ikke.

13    Maren Nielsdatter i Ny Kongensgade i København. 12.9.1694, opslag 87.
E: Niels Knudsen Høg, tømrer og øltapper, der rejste væk, uvist hvorhen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Ringstrup på Fyn.
Arv i boet til Gundil Jørgensdatter efter far Jørgen Terkildsen og efter mor Else Rolofsdatter efter skifte af 16.10.1689, udstedt af admiralitetsråd og præsident Christian Schiønning.

14    Peder Kannen, ugift stenhugger i København. 1.5.1695, opslag 99.
A:
1) søster Margrethe Kannen, enke efter Henrik Riber i Hamborg
2) søster Anne Kannen, død, var g.m. Johan Ahler. B:
a Anne Elisabeth Johansdatter
3) søster Elisabeth Kannen, død, var g.m. Morten Harmsen. B:
a Anne Dorthe Mortensdatter
b Sofie Elisabeth Mortensdatter.

15    Johanne Cathrine Jensdatter på Østergade i København. 19.3.1695, opslag 119.
Enke efter Mathias Selmer, guldsmed. A:
0) forældre Jens Gundersen, smed og Maren Lauridsdatter i Vittrup i Børglum sogn i Vendsyssel
1) bror Gunde Jensen
2) bror Niels Jensen i Understed, død. 4B:
a Anne Nielsdatter g.m. Oluf Lauridsen, rebslager i København
b Maren Nielsdatter g.m. Niels Svendsen
c Jens Nielsen 26, i udlandet
d Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Jensen i Vennebjerg, nu g.m. Christen Nielsen i Hundelev i Jelstrup sogn ved hendes morbror Laurids Nielsen i Gølstrup i Jelstrup sogn
3) søster Anne Jensdatter, død. 3B:
a Anders Pedersen i Østrup i Saltum sogn
b Jens Pedersen i Østrup
c Christen Pedersen i Østrup
4) søster Mette Jensdatter g.m. Christen Christensen i Vittrup ved datter Maren Bertelsdatter g.m. Laurids Eliassen, soldat
5) søster Kirsten Jensdatter, enke i Vittrup ved datter Johanne Hansdatter
6) søster Bodil Jensdatter, død. 2B:
a Jens Andersen
b Anne Andersdatter g.m. Enevold Christoffersen slagter.

16    Peder Daler, toldvisiterer på Frederiksholm i Ny Vestergade i København, der døde 29.9.1695, opslag 157.
Arvinger angives ikke.

17    Karen Hansdatter i Badstuestræde i København, der døde 5.4.1695, opslag 166.
E: Peder Jensen Barsebäck, der døde 10.7.16195.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke. Han var født i Barsebäck i Skåne.
Hendes A:
Af første ægteskab B:
1) Herman Vinberg, isenkræmmer
2) Johan Pedersen, guldsmed
3) Hein Vinberg, guldsmed
4) Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Drejer.

18    Jonas Borch, ugift hørkræmmer i København. 8.2.1695, opslag 202.
A:
0) forældre [Søren Christensen Hvid, præst i Sønder- og Nørre Bork, og Maren Joensdatter Brøndum
1) bror Christen Borch, præst i Fredericia [Trinitatis og Vejlby]
og øvrige arvinger.

19    Erik Julius Bartel, student i Gammel Kongensgade i København. 25.11.1696, opslag 235.
Afdøde, der var født i Tyskland, døde 28.10.1696.
Arvinger angives ikke.

20    Sidsel Pedersdatter i Dronningensgade på Christianshavn i København. 21.9.1696, opslag 242.
E: Niels Poulsen, koffardibådsmand.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Johansdatter 15
2) Oluf Johansen 14
3) Peder Johansen 10
4) Jørgen Johansen 8
5) Anne Johansdatter 5½.

21    Birgitte Jensdatter i København. 6.3.1696, opslag 252.
E: Vincent Mains, klædekræmmer. B:
2) Marie Lucie Vincentsdatter 11
3) Jens Vincentsen 10
4) Vincent Vincentsen 7
5) Anne Lisbeth Vincentsdatter 6
6) Magdalene Vincentsdatter 5.
Første ægteskab med Villum Jansen. B:
1) Abelone Villumsdatter 18.

22    Maren Eriksdatter, ugift i Fiolstræde i København. 24.11.1696, opslag 337.
Afdøde, der var født i Jylland, døde 29.2.1696.
Arvinger kendes ikke.

23    Jørgen Jensen Krabbe, ugift arbejdskarl i Skindergade i København. 4.2.1697, opslag 347.
Afdøde efterlader en bror i Sverige.

24    Karen Jensdatter i København, der døde 21.10.1696, opslag 361.
E: Anders Svendsen Casse, øltapper, der døde 22.12.1696.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
0) forældre Jens Nielsen og Bodil Jensdatter i Ulfborg herred
1) bror Peder Jensen i Slangerup.
Mors andet ægteskab med Christen Andersen. B:
2) halvbror Jens Christensen i Bur mølle i Bur sogn
3) halvbror Peder Christensen i Vester Tang i Ulfborg sogn
4) halvbror Anders Christensen, død. 2B:
a Thue Andersen
b Hans Andersen
5) halvsøster Kirsten Christensdatter g.m. Christen Eriksen i Sand i Vemb sogn
6) halvsøster Else Christensdatter g.m. Steen Nielsen, møller i Skærum mølle i Ulfborg sogn under Nørre Vosborg hovedgård takst.

25    Morten Nielsen, ugift slagtersvend i København. 23.7.1697, opslag 383.
A:
1) mor Inger Andersdatter, enke efter Niels Mortensen på Ry i Halland
2) søster Anne Nielsdatter
3) søster Sidsel Nielsdatter.
Afdøde døde 8.6.1697.

26    Villum Jansen i København. 23.4.1696, opslag 389.
E: Dorthe Henriksdatter. A:
1) bror Jans Jansen i Pumerant? i Holland
2) søster Grethe Jansen i Bengster?, der er enke med 6 børn
3) søster Nellike Jansen g.m. Jan Cornelius i Holland, der har 3 børn.

27    Helle i Lille Kirkestræde i København. 12.5.1697, opslag 426.
E: Jens Jensen, der havde været byskriver i Kristianstad i Skåne. A:
1) søskendebarn Anne Christine Corneliussen.

28    Pierre Adam, sadelmager i Sankt Nikolaj Kirkestræde i København. 6.8.1696, opslag 434.
E: Anne Marie Mortensdatter.
Testamente af 7.7.1696. A:
0) forældre Jean Adam og Marie le Brun i Frankrig, begge døde
1) bror Jacques Adam
2) søster Marguerite Adam, døbt 5.2.1652 i Notre Dame de Mont Pinon, begravet samme sted 14.12.1685. E: Nikolas Nicole.
Afdøde, der var døbt 10.12.1653 i Notre Dame de Mont Pinon, og var af den katolske tro, døde 17.6.1696 i Stockholm.

29    Isak Lauridsen, ugift skoleholder i København. 20.8.1697, opslag 458.
Arvinger kendes ikke.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
169830    Morten Nielsen, ugift, arbejder på Sukkerhuset i København og nu sejlingsmand i Borgergade i København. 24.11.1697, no.1, opslag 2.
A:
1) mor Maren Nielsdatter i Blære i Års herred i Jylland, enke efter Niels Nielsen i Veggerby i Hornum herred
2) bror Niels Nielsen i Gelstrup i Vokslev sogn i Hornum herred
3) søster Bodil Nielsdatter g.m. Jens Sørensen i Troelstrup i Blære sogn.
Afdøde døde 2.10.1697.

31    Troels Nielsen, ugift, bødker på Island, nu i Skindergade i København. 3.2.1698, no.2.opslag 17.
A:
1) søster Birgitte Nielsdatter g.m. Niels Andersen, koffardibådsmand i København
2) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Anders Terkildsen i Varberg i Halland i Sverige
3) søster Anne Nielsdatter i Varberg, 48
4) bror Anders Nielsen, bødker i Varberg, død. E: Kirsten Svendsdatter. 1B:
a Anders Andersen 6
5) bror Svend Nielsen, død uden børn.
Afdøde, der var født i Ry i Fredletse? sogn i Halland, døde 29.12.1697.

32    Niels Schiønning, vagtmester og hustru Ellen Jensdatter på Gammeltorv i København. 22.7.1697, no.3, opslag 37.
B:
1) Anne Ursula Mikkelsdatter 17
2) Margrethe Mikkelsdatter 14
3) Kirstine Sofie Mikkelsdatter 4.
FM: mors stedfar Jens Crone, købmand.

33    Niels Nielsen, ugift malersvend i København. 1698, no.4, opslag 43.
A:
0)  forældre Niels Hansen og Bente Nielsdatter i Fleninge i Bara herred i Skåne i Sverige
1) bror Bent Nielsen i København
2) bror Hans Nielsen i Fleninge i Skåne
3) bror Ingels Nielsen i Hornaryd by i Kronoberg amt, død. 1B:
a Bente Ingelsdatter
4) søster Lucie Nielsdatter g.m. med en skomager i Hornaryd
5) søster Inger Nielsdatter g.m. en fisker i Hornaryd.
(Det meste af begyndelsen af skiftet mangler).

34    Laurids Rasmussen, snedker i Borgergade i København. 14.1.1698, no.5, opslag 61.
Enkemand.
Arvinger kendes ikke.
Jens Tidemann Lovmands mor var søster til afdødes hustru meddelt af Jens Tidemanns søn Jacob Jensen.
Afdøde døde 14.12.1697.

35    Morten Munch, kældersvend i Højbrostræde i København, der døde 30.9.1695.
A:
0) forældre [Jens Jensen Munch i København og Hylleborg Nielsdatter Karise, begravet 18.9.1688 i Bjerregrav, 52 år, 2 md.]
1) søster [Kirsten Jensdatter Munch] g.m. Christian Møborg, præst i Tim og Madum. [Første ægteskab med Mikkel Pedersen Karmark på Store Østrup i Kirkerup sogn, begravet Kirkerup i Sømme herred 11.3.1685]
2) søster [Margrethe Jensdatter Munch] g.m. Poul [Hansen] Paludan, præst i Vammen [Bigum og Lindum]. [Første ægteskab med formanden Thomas Joensen Vinsløv]
3) søster Anne [Jensdatter] Munch, enke efter Peder Rasmussen [Horsens, præst i Asp i Hjerm herred]
4) bror Jens [Jensen] Munch i Amsterdam i Holland, hvor han kaldes Jan Munch, [vinhandler og gift 31 år gammel den 6.1.1691 i Amsterdam med Alette Rosenberg, datter af Poul Rosenberg i Amsterdam].
Afdøde havde været kældersvend hos salig kongelig kældermester Wigant Mickelbeckers enke Anne.
(Sml. skifte efter afdødes bror Ejler Jensen Munch, præst i Øster Bjerregrav, Ålum og Tånum, skifte Sønderlyng herred gejstlig 6.5.1685 lbnr.8).

36    Peder Jørgensen, ugift underfoged i Hyskenstræde i København. 7.4.1693, no.7, opslag 169.
A:
1) bror Erik Jørgensen, prokurator i Århus, død. E: Lisbeth Clausdatter. 1B:
a Anne Eriksdatter
2) bror Rasmus Jørgensen, død. 3B:
a Jørgen Rasmussen i Holbæk
b Søren Rasmussen i Grandløse i Merløse herred på Sjælland
c Niels Rasmussen i Hårdrup, død. 2B:
1 Rasmus Nielsen
2 Christen Nielsen
3) søster Anne Jørgensdatter i Torrild, død. 4B:
a Jørgen Mikkelsen i Saksild
b Anne Mikkelsdatter i Århus
c Johanne Mikkelsdatter i Bjergager
d Kirsten Mikkelsdatter, død. 3B:
1 Mikkel Rasmussen i Torrild
2 Johanne Sørensdatter i København
3 Karen Sørensdatter i København
4) søster Maren Jørgensdatter, enke efter Jørgen Pedersen, skipper i Århus
5) søster Johanne Jørgensdatter i Århus.
Afdødes forældre boede i Tvenstrup i Hads herred, hvor afdøde er født, men flyttede sener til Odder.
Afdøde døde 5.12.1692.

Skifte no.8 se lbnr.49.

37    Ellen Hansdatter i Lille Strandstræde i København. 5.2.1698, no.9, opslag 198.
Enke efter Rasmus Pedersen, nagelsmed. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 11.
Afdøde døde 2.5.1697.

38    Jørgen Rasmussen, koffardibådsmand i Helsingørgade i København. 6.5.1698, no.10, opslag 203.
Enkemand efter Maren Lauridsdatter, der døde 9.3.1698.
Hans A:
Hans første ægteskab med Else Hellesdatter. 1B:
1) Johanne Jørgensdatter 18.
FM: Jens Olufsen, brændevinsbrænder.
Hendes A:
0) far Laurids Madsen, murer og kirkeværge i Hillerød, skifte Hillerød 25.11.1650 og mor Karen Hansdatter, skifte Hillerød 13.3.1655 efter andet ægteskab med Laurids Jørgensen, murer
1) bror Christen Lauridsen, død for et år siden i Norge
2) Maren Lauridsdatter.
Tingsvidne af Frederiksborg by- og birketing 12.5.1698.
Christen Lauridsen havde arv efter sin farmor Sofie Frandsdatter, der var g.m. Johan Arentsen, snedker i Hillerød, skifte Hillerød 14.11.1676.
Afdøde døde 21.3.1698.

39    Svend Hansen Dahl, skrædder i Dybensgade i København. 28.6.1697, no.11, opslag 225.
Enkemand efter Dorthe Nielsdatter, død 30.4.1697.
Testamente af 5.5.1668.
Hans A:
1) bror Børge Hansen, død. 2B:
a Oluf Børgesen i Ørfedal
b Ingeborg Børgesdatter i Tubbared
2) bror Bjørn Hansen, død. 2B:
a Peder jørnsen i Dal i Allesø sogn
b Svend Bjørnsen, brændevinsbrænder i København
3) søster Anne Hansdatter, død. 2B:
a Morten Jensen i Norge
b en datter, død. 1B:
1 Niels Andersen i Olufbo
4) søster Olur Hansdatter, død. 4B:
a Svend Bjørnsen i Saltorpgård i Alslev sogn
b Torbjørn Bjørnsen i Sonnegård i Kinnared sogn
c Bente Bjørnsdatter
d Birgitte Bjørnsdatter, død, 3B:
1 Niels Pedersen i Dal
2 Hans Pedersen i Togerup
3 Oluf Pedersen i Stourenen
5) søster Gundel Hansdatter, død. 3B:
a Morten Svendsen i Stourenen
b Inger Svendsdatter i Faslaas
c en datter, død. 2B:
1 Svend Engelbrechtsen
2 Inger Engelbrechtsdatter,
alle i Faurås herred undtagen dem i Danmark og Norge.
Hendes A:
1) Gregers Rasmussen på Samsø
2) Mette Henriksdatter, enke
og øvrige arvinger i Halland.

40    Anders Lauridsen, ugift møllersvend i Stokhuset ved Østerport i København. 15.6.1698, no.12, opslag 264.
A:
1) mor Bente Andersdatter, enke efter Laurids Bennedsen i Kvibille sogn i Halland
2) søster Gundil Lauridsdatter forlovet med Oluf Nielsen, kusk i København.

41    Herman Garding, ugift branddirektør i Østergade i København. 3.1.1694, no.13, opslag 273.
A:
1) bror Gert Garding i Bergen i Norge
samt to søstre, der begge er døde uden børn.

42    Anne Thomasdatter i Adelgade i København. 22.4.1694, no.14 opslag 372.
Enke efter Anders Bentsen, barber.
Afdødes arvinger skal være 3 børn af afdødes søstersøn Thomas Christensen, skibstømrer på Holmen i København
og en søster i Jylland.

43    de Blanche, fransk sangmester på Købmagergade i København. 2.11.1697, no.15, opslag 381.
Arvinger angives ikke.

44    Jacob Ibsen, vinforlader i Hummergade i København. 15.8.1695, no.16, opslag 386.
Arvinger angives ikke.

45    Olivia (Live) Lauridsdatter, ugift i Helligkorsstræde i København. 31.8.1696, no.17, opslag 395.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der angives at være over 120 år gammel, døde 10.7.1696.

46    Poul Reich, ugift orgelbyggersvend i Trompetergangen i København. 2.9.1698, no.18, opslag 401.
A:
1) bror Gotfred Reich, barber.

47    Karen Mortensdatter i Dybensgade i København. 12.10.1697, no.19, opslag 411.
Enke efter Mathias Neuhaus, stenhugger, [konceptskifte no.2, sluttet 17.1.1695].
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 26.9.1697.

48    Bernt Bertelsen von Bachen, ugift, i hus ne.2 ved Holmens kirke i København. 12.5.1797, no.20, opslag 422.
Arvinger angives ikke.

49    Karen Arentsdatter i Købmagergade i København. 8.4.1797.no.8, opslag 426.
Forlovet med Johan Mohr, urtekræmmer. A:
0) forældre Arent Bentsen, rådmand, [død 29.12.1680] og Mette Lauridsdatter, [skifte 7.9.1696 lbnr.51]
1) søster Johanne Marie Arentsdatter.
[Fars første ægteskab med Karen Arentsdatter, død 1.9.1652]
2) [halvbror Arent Arentsen, præst i Storvorde og Sejlflod, skifte Fleskum herred gejstlig 27.2.1686 lbnr.12, formentlig død uden børn].
3) halvbror Herman Arentsen, præst [i Ølsted]
4) [halvbror Christian Arentsen]
5) [halvsøster Maren Arentsdatter g.m. Andreas Feyga, juvelerer].
[Afdødes far var forfatter til: Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed, København 1656].
Desuden nævnes:
1 Johan Mohrs bror Didrik Mohr, klædekræmmer i København
1 Johan Mohrs bror Abraham Mohr, klædekræmmer i København.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1699-170050    Marie Jochumsdatter i Grønnegade i København. 3.11.1698, no.1, opslag 2.
Enke efter Mikkel Ebbel, guldsmed.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 27.7.1698.

51    Mette Lauridsdatter i Pilestræde i København. 7.9.1696, no.2, opslag 19.
Enke efter Arent Berntsen, rådmand, [død 29.12.1680], skifte 14.5.1681. B:
1) Lorents Arentsen, ridefoged på Sorø
2) Karen Arentsdatter, forlovet med Johan Mohr, urtekræmmer
3) Johanne Marie Arentsdatter.
Arent Berntsens første ægteskab med Karen [Arentsdatter, død 1.9.1652]. Arv til B:
1) Herman Arentsen, præst [i Ølsted]
2) Christian Arentsen
3) [Maren Arentsdatter] g.m. Andreas Feyga, [juvelerer].
Litteratur: Arent Berntsen, rådstueskriver og rådmand i København af O. Nielsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1887 side 257-279.

52    Niels Thomsen, ugift hørkræmmer i Lille Torvegade på Christianshavn. 23.4.1698, no.2, opslag 51.
A:
1) Peder Nielsen, styrmand i udlandet
2) Margrethe Nielsdatter, enke i Skælskør
3) Karen Nielsdatter, afdødes mosters datter, g.m. Jørgen Hansen, skrædder i Korsør ved søn Casper Caspersen Brandt
4) Maren Nielsdatter, død. E: Niels Degn i Havrebjerg på Sjælland. 1B:
a Niels Lauridsen 4.

53    Birgitte Didriksdatter i Store Lars Bjørnstræde i København. 25.2.1699, no.4, opslag 75.
Enke efter Poul Sørensen, murersvend.
Første ægteskab med Villum Greve, billedhugger.
Afdøde, der døde 1.10.1698, efterlader arvinger i udlandet.

54    Karen [Olufsdatter] på Gammeltorv i København. 16.3.1699, no.5, opslag 87.
Enke efter Søren Villumsen, borgmester [i Lund] i Skåne, [sidst tolder i Ringkøbing, skifte Ringkøbing 23.1.1682 lbnr.120].
Arvinger kendes ikke.
I boet fandtes et købebrev af 2.9.1682 på et gravsted i Ringkøbing kirke.

55    Hans Christiansen, skipper i Bådsmandsstræde på Christianshavn. 26.3.1698, no.6, opslag 98.
Enkemand. A:
1) farbror, død. 5B;
a Hans Pedersen Lund
b Peder Pedersen Lund
c Anne Pedersdatter Lund
d Else Cathrine Pedersdatter Lund 17
e Johanne Chathrine Pedersdatter Lund15.
Afdøde døde 19.2.1698.

56    Niels Pedersen, ugift islandsk bødkersvend ved Helliggejstkirke i København. 1.41699, no.7, opslag 129.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på rejse fra Island i august 1698.

57    Maren Jørgensdatter i et hus i Slippen i København. 9.5.1699, no.8, opslag 138.
Enke efter Troels Steffensen, murer.
Arvinger kendes ikke.
Testamente af 2.1.1696. A:
1) afdødes værge Niels Engelsen, murer.

58    Anne Nielsdatter i et hus ved Stranden i København. 7.6.1699, no.9, opslag 156.
Enke efter Oluf Bentsen, høker, død 21.3.1699.
Hans A:
1) bror Anders Bentsen, død. 2B:
a Kirsten Andersdatter g.m. Lennert Contsen, soldat
b Sofie Andersdatter, død. E: Oluf Hansen, soldat. 3B:
1 Anne Sofie Olufsdatter 12
2 Cathrine Olufsdatter 8
3 Anne Olufsdatter 1½
2) søster Kirsten Bentsdatter, død. 1B:
a Laurids Pedersen, bedemand g.m. Marie Nielsdatter
3) søster Bente Bentsen i Holland
4) søster Rannild Bentsdatter, gift i Holland.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Søren Jensen, hustømrer. B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Mikkel Sørensen, snedker i København
2) Helvig Sørensdatter g.m. Henrik Christensen, skibstømrer
3) Kirsten Sørensdatter g.m. Lyder Pedersen, der er absenteret.
Afdøde døde 28.3.1699.

59    Mogens Jensen, hørkræmmer i Vestergade i København. 8.12.1698, no.10, opslag 182.
Arvinger på fars side A:
001) farfar Poul Hermansen i Slorup i Kisserup sogn og farmor Kirsten Mogensdatter, begge døde. 6B:
1) farbror Herman Poulsen i København, død uden børn
2) far Jens Poulsen i Roskilde g.m. mor Maren Mogensdatter, begge døde og begravet i Roskilde med ligtræ på kirkegården. 1B:
a Mogens Jensen i København, som er afdøde.
3) faster Kirsten Poulsdatter hos sin datter Anne, enke efter Frederik Jensen i Høed [i Valsølille sogn] på Skjoldenæsholm gods
4) faster Maren Poulsdatter hos søn Oluf Nielsen i Øm i Glim sogn på København Magistrat gods
5) faster Karen Poulsdatter i Roskilde, død uden børn.
Af Kirsten Mogensdatter første ægteskab B:
6) fars halvbror Hans Hansen, død uden børn.
Arvinger på mors side A:
002) morfar Mogens Jensen, præst i Håsum og Ramsing, [død 24.8.1641]. Første ægteskab med Mette [Jensdatter] Bloch, [død 15.11.1620]. 7B:
1) mors halvsøster Lisbeth Mogensdatter, død efter to ægteskaber uden levende børn
2) mors halvbror Jacob Mogensen Haasum, præst i Reerslev og Karleby i Skåne, død. 3B:
a Mogens Jacobsen, præst i Billinge
b Laurids Jacobsen Haasum, købmand i Landskrona
c Maren Jacobsdatter Haasum, enke efter Hartmann, præst i Reslev og Karlaby i Skåne
3) mors halvsøster Anne Mogensdatter g.m. Jens Koch i Viborg, begge døde. 1B:
a Rasmus Nielsen Koch
4) mors halvsøster Inger Mogensdatter. Første ægteskab med Tue Jacobsen, tolder i Skive. Hun efterlod fem børn, alle døde uden børn.
Inger Mogensdatters andet ægteskab med Peder Andersen "Foege" (Foged?) (Fogh?), rådmand i Skive. 3B:
a Anders Pedersen, kapellan i Rødby og Ringsebølle på Lolland, [død 27.2.1692]. 2B:
1 Inger Marie Andersdatter
2 Anne Sofie Andersdatter
b Mogens Pedersen, tolder [i Rønne] på Bornholm
c Tue Pedersen, birkeskriver i Egholm birketing
5) mors halvbror Jens Mogensen, præst i Landet og Bregninge på Tåsinge, [død 25.10.1679]. Hans børn
6) mors halvbror Thomas Mogensen i Norge
7) mors halvbror Hans Mogensen, major i auxiliærtropperne i Holland, død uden børn.
Mogens Jensens andet ægteskab med Maren Jensdatter, [død 14.11.1634]. 5B:
8) morbror Jens Mogensen, død som spæd
9) morbror Søren Mogensen, student, død på Tåsinge uden børn
10) moster Mette Mogensdatter, enke efter David Drejer i Skive
11) morbror Jens Mogensen i Skive, død, var g.m. Maren Andersdatter. 1B:
a Johanne Jensdatter g.m. Christoffer Christensen, sadelmager i Skive
12) mor Maren Mogensdatter g.m. Jens Poulsen i Roskilde, begge døde. 1B:
a Mogens Jensen i København, som er afdøde.
Mogens Jensens tredje ægteskab med Anne Knudsdatter, [død 22.1.1703]. 4B:
13) mors halvbror Otto Mogensen Haasum, præst i Valløby og Tårnby
14) mors halvbror Stygge Mogensen Haasum, præst i Simested, Hvilsom og Hvam i Jylland
15) mors halvbror Knud Mogensen, præst i Ønslev og Eskilstrup på Falster
16) mors halvsøster Anne Mogensdatter Haasum, enke efter Mathias Bendixen Koch, præst i Lem og Vejby i Salling, [død 1688].
Afdøde døde 26.11.1698.

60    Peder Jensen, bendrejer i Trompetergangen i København. 30.9.1699, no.11, opslag 287.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 16.8.1699.

61    Hans Prytz, islandsk bødker i København. 14.10.1699, no.12, opslag 292.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes svoger Jacob Rasmussen, prammand.
Afdøde på hjemrejse fra Island.

62    Niels Nielsen, ugift ostindiensfarer i København. 2.8.1699, no.1, opslag 299.
A:
1) bror Sander Nielsen i Lellinge ved Køge
2) bror Peder Nielsen i Lellinge
3) bror Hans Nielsen, skræddersvend i udlandet
4) søster Maren Nielsdatter i Vartov Hospital i København
5) søster Karen Nielsdatter i Vartov Hospital
6) søster Kirsten Nielsdatter i Herslev præstegård ved Roskilde
7) søster Bodil Nielsdatter g.m. Niels Pedersen i Bjæverskov, begge døde uden børn.

63    Esther Joensdatter i Store Brøndstræde i København. 7.10.1699, no.2, opslag 312.
A:
0) forældre Joen Krag og Karen
1) bror Aage Joensen, murer i Nunnas i Fulltofta sogn i Frosta herred i Skåne
2) søster Kirsten Joensdatter, død. 1B:
a Johanne Aagesdatter på Amager.

64    Laurids Sørensen Ancher ved Vestervold i København. 9.3.1700, no.3, opslag 322.
Enke efter Karen Mouridsdatter.
Hans A:
0) forældre Søren Lauridsen og Anne Olufsdatter i Algestrup i Sædder sogn i Bjæverskov herred
1) bror Oluf Sørensen Ancher i Engelstrup i Everdrup sogn i Bårse herred, død. 1B:
a Anne Olufsdatter g.m. Svend Holgersen, islandsk bødker.
Hendes A:
1) bror Niels Mouridsen, bedemand i København, død. 6B:
a Mourids Nielsen
b Svend Nielsen
c Niels Nielsen
d Hans Nielsen, skræddersvend i udlandet
e Anne Margrethe Nielsdatter i København
f Margrethe Nielsdatter g.m. Carl Nielsen [Koch], kapellan i Christiania [Vår Frelser] i Norge
2) søster Maren Mouridsdatter, skifte 17.3.1683, var g.m. Niels Hansen, brygger. 3B:
a Hans Nielsen
b Peder Nielsen
c Margrethe Nielsdatter, død, var g.m. Hans Vilhelm, kræmmer. 1B:
1 Margrethe Vilhelmsdatter, død, var gift i Jylland. 1B:
x Christine, død, var g.m. Jacob Banner i Hals. 1B:
x1 Christine Marie Jacobsdatter 9 år gammel.
Afdøde, der døde 9.1.1700, havde begravelsesbrev af 22.11.1687 til Frue kirke.

65    Jochum Waltz, snedker på Gråbrødretorv i København. 28.4.1697, no.4, opslag 348.
Enke efter Elisabeth Sontmann, død 28.9.1696.
Testamente af 2.3.1678.
Hans A:
0) forældre Hans Waltz, snedker i København, skifte København 30.1.1655 (se her lbnr.65A) og Dorthe Mastorph. B:
1) Jochum Waltz, som er afdøde.
Dorthe Mastorphs andet ægteskab med Christoffer Richard. Ingen børn.
00) morbror Jochum Mastorph, kongens brygger i Store Lars Bjørnstræde, skifte 24.3.1658 (se her lbnr.65B). Af første ægteskab 5B:
1) Jochum Mastorph, vinhandler i Malmø, død. 6B:
a Johan Mastorph, hører i Malmø
b Jochum Mastorph
c Anne Kirstine Mastorph g.m. Johan Heisch von Wesel i Skåne
d Bente Mastorph g.m. Thomas Eggertsen i Malmø
e Cathrine Marie Mastorph g.m. Isak Glørfeldt i Malmø
f Marie Mastorph g.m. Albert Didriksen, inspektør i Malmø
2) Hans Mastorph, død i Regensburg eller Flensborg uden børn
3) Cathrine Mastorph, død. Første ægteskab med Anton Meyer, bager i København. 2B:
a Jochum Meyer, bager i Stockholm, død. Hans børn
b Claus Meyer, købmand i København
Cathrine Mastorphs andet ægteskab med Mathias Rabbakofsky. 1B:
c Helvig Rabbakofsky g.m. Christian Isaksen, snedker i København
4) Kirsten Mastorph på Allinggård [i Svostrup sogn], enke efter Rasmus [Thomsen] Fischer til Allinggård, [død 19.3.1686] ved svigersøn Peder Rasmussen Lime g.m. datteren Anne Rasmusdatter Fischer
5) Anne Mastorph, død, var g.m. Bartholomæus Møller, bager i København. 5B:
a Jochum Bartholomæussen Møller, snedkersvend på Bremerholm
b Morten Bartholomæussen Møller, skomager i København
c Dorthe Bartholomæusdatter Møller g.m. Peder Lauridsen i Sinding ved Silkeborg
d Anne Cathrine Bartholomæusdatter Møller g.m. Thor Knudsen, brændevinsbrænder i København
e Lisbeth Bartholomæusdatter Møller g.m. Jonas Ratchen, parykmager i København
Jochum Mastorphs andet ægteskab med Margrethe Sitzou. 2B:
6) Sofie Mastorph, død uden børn
7) Anne Mastorph, nu enke efter Hans Henrik Siegfried, vinhandler på Købmagergade.
Hendes A:
Elisabeth Sontmanns første ægteskab med Henrik Balch, død.
Elisabeth Sontmanns andet ægteskab med afdøde Jochum Waltz. Hendes A:
1) bror Jacob Sontmann, snedker i København, død. 3B:
a Jochum Sontmann, soldat i København
b Else Sontmann g.m. en bådsmand i København
c Frederik Sontmann, snedkersvend, der døde. E: Anne Nikolajsdatter. Ingen børn
2) bror Jochum Sontmann, død. 1B:
a Jochum Sontmann, hustømrersvend, hos sin stedfar Gudmand Olufsen, tømrer i København
3) søster Else Sontmann, død, der har et slegfredbarn Johan Green i Pøt mølle i Hammel sogn på Nikolaj Friis' gods, der giver afkald 31.1.1700, indført i
Framlev, Gjern og Sabro herreders tingbog
31.1.1700 fol.326l
Tingsvidne Københavns Byting 11.10.1697, der meddeler hans arvinger.
Tingsvidne Københavns Byting 20.9.1697, der meddeler hendes arvinger.
I boet fandtes et begravelsesbrev af 2.8.1681 på en grav i Sankt Petri tyske kirke.
Afdøde døde i september 1696.

65A    Hans Waltz, snedker i København, skifte København 30.1.1655.
E: Dorthe Mastorph. LV: Henrik Balch, snedker. B:
1) Jochum Waltz 13, som er afdøde.
FM: Jochum Waltz, brygger.
(Skiftet indført i skifte efter Jochum Waltz i København 28.4.1697, no.4 lbnr.65).

65B    Jochum Mastorph, kongens brygger i Store Lars Bjørnstræde. 24.3.1658.
E: Margrethe Jacobsdatter. LV: Hans Knudsen. B:
6) Sofie Jochumsdatter 10
7) Anne Jochumsdatter 1½.
Af første ægteskab B:
1) Jochum Jochumsen 22
2) Hans Jochumsen 14
3) Kirsten Jochumsdatter g.m. Rasmus [Thomsen] Fischer
4) Cathrine Jochumsdatter g.m. Anton Meyer, bager
5) Anne Jochumsdatter g.m. Bartholomæus Møller.
FM: Jacob Sitzou.
(Skiftet indført i skifte efter Jochum Waltz København 28.4.1697, no.4 lbnr.65).

66    Hans Jebsen, ugift skildrer og kontrafejer på Nytorv i København. 17.4.1700, no.5, opslag 427.
A:
0) forældre Hans Jebsen, købmand og Margrethe i Sønderborg
1) bror Jacob Jebsen, kongelig foged i Oldenborg
2) søster Sille Hansdatter, død, var g.m. Henrik Überweser, rådmand i Sønderborg. 2B:
a Barbara Alhed Überweser 20
b Hans Henrik Überweser 19
3) søster Anne Hansdatter g.m. Jacob Klingenberg, skipper i Sønderborg
4) søster Margrethe Hansdatter g.m. Niels Pedersen, bager.
FM: Johan Gantzel, slotskansler i København.
Afdøde døde 1.2.1700.

67    Peder Christensen, købmand i Magstræde i København. no.6.opslag 454.
E: Mette. LV: Mourids Frich. A:
0) forældre [Christen Pedersen Nørkær, præst i Sahl i Ginding herred, død 1.8.9.1682 og Anne Pedersdatter]
1) søster Karen [Christensdatter Nørkær] g.m. [Laurids] Thygesen, præst i Sahl [i Ginding herred] i Jylland.
Afdøde døde 5.9.1700.

68    Inger Hals i Skindergade i København. 7.7.1700, no.7 opslag 505.
A:
1) Anne Sejersdatter g.m. Mathias Dionis
2) Anders Sejersen, guldsmed.
Forsegling 8.4.1700.

69    Else Thomasdatter i Kattesundet i København. 9.9.1699, opslag 520.
Enke efter Niels Hansen, vægterløjtnant.
Af første ægteskab B:
1) Edel Johansdatter
2) Kirsten Johansdatter, enke efter Laurids Sørensen, løjtnant
3) Anne Marie Johansdatter g.m. Frederik Bolt, guldsmed.
Afdøde ejede en gård i Kolding.
Afdøde døde 16.7.1699.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1704-172070    Rasmus Nielsen, islandsk købmand i Fortunstræde i København. 13.6.1704, no.26.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 16.3.1704.

71    Sidsel Jørgensdatter ved Knippelsbro på Christianshavn. 22.10.1705, no.2, opslag 21.
E: Daniel Johansen, blokkedrejer. B:
1) Daniel Danielsen 13
2) Thale Danielsdatter 7.

72    Henrik Pohlmann Hermansen, ugift i Højbrostræde i København. 14.6.1705, no.15, opslag 28.
A:
1) søster Anneke Pohlmann, død. E: Niels Christensen, spisemestr på søetatens kvæsthus, 1B:
b Christian Nielsen.
Af Annike Pohlmanns første ægteskab B:
a Christen Sørensen på Sankt Thomas i Vestindien
2) bror Herman Pohlmann, notarius publicus i Christiania i Norge
3) søster Cathrine Pohlmann g.m. Christoffer Tønne i Christiania
3) søster Sofie Pohlmann g.m. Christoffer Rudolf Møller i Haderslev
4) søster, død. E: Niels Jensen, birkeskriver i Lundbæk birk ved Ålborg.
Afdøde døde 30.9.1704.

73    Hans Jensen, ugift fuldmægtig hos byfoged Frederik Eisenberg i Kompagnistræde i København. 26.3.1704, no.17, opslag 59.
A:
0) forældre Jens Jensen, købmand i Malmø, død 18.9.1659 og Dorthe Hansdatter Seidelin, død i marts 1662
1) søster Dorthe Jensdatter, død 16.5.1702, [skifte Ning herred gejstlig 19.6.1702 lbnr.12]. Første ægteskab med Christen Jensen Viby, præst i Viby og Tiset ved Århus. 2B:
a Jens Christensen Viby, født 22.9.1682, stud.theol.
b Peder [Carisius] Christensen Viby, født 1684, i Bergen.
Dorthe Jensdatters andet ægteskab med Jeppe [Jepsen] Lillebrand, kapellan i Århus Vor Frue, [skifte Ning herred gejstlig 22.6.1696 lbnr.6]. 3B:
c Christen Jepsen Lillebrand 14
d Karen Jepsdatter Lillebrand 8
e Jeppe Jepsen Lillebrand
2) bror Jens Jensen i Bergen i Norge.
Mors første ægteskab med Mikkel Lauridsen Grøtcher, slotsskriver på Kronborg, død november 1650.
3) halvbror Laurids Mikkelsen Grøtcher, kapellan i Hamre præstegæld i Bergen stift, død 29.11.1690, var g.m. [Karen Hansdatter Lucht]. 2B:
a Dorthe Lauridsdatter Grøtcher, født 1684
b Lennert Lauridsen Grøtcher, født 1690
hos deres moster Thale Sofie [Hansdatter Lucht], nu enke efter Anders Garmann, præst i Hamre, begravet 26.11.1704].
Afdøde døde 3.3.1704.
Litteratur: Den Seidelinske slægtsbog. Af Mogens Seidelin. Bind 1, 1943. Heri side 67: Dorthe Hansdatter Seidelin.

74    Gertrud Madsdatter, ugift i Studiestræde i København. 25.5.1704, no.1, opslag 112.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 16.5.1704.

75    Registrering i København. 17.8.1705, no.3, opslag 120.
Registrering af boet hos Anders Høbsk, murersvend på Vestergade i København, der er erklæret umyndig 20.7.1705 for i drukkenskab at mishandle sin kone Else Jensdatter og bortøde den formue, hustruen med sin forrige mand havde erhvervet.
Desuden nævnes hans søster Anne Andersdatter g.m. Andreas Pedersen, skipper.

76    Bodil Hansdatter i Springgade i København. 21.7.1706, no.20, opslag 140.
Enke efter Laurids Lauridsen, skibstømrer. A:
1) søstersøn Johan Blom, død ved svoger Frands Andersen Bohl, havnefoged
og øvrige arvinger i Jylland, Skåne og Halland.
Afdøde døde 25.6.1706.

77    Jacob Sørensen Graa, brygger og islandsk købmand i Badstuestræde i København. 14.5.1705, nummer ses ikke, opslag 155.
E: Inger Hansdatter. LV: Andreas Lauridsen Bech, islandsk købmand. B:
5) Maren Jacobsdatter Graa 9
6) Gertrud Jacobsdatter Graa 6
7) Anders Jacobsen Graa 3
8) Karen Jacobsdatter Graa 1.
Første ægteskab med Sidsel Akselsdatter, skifte 6.12.1686. B:
1) Constance Jacobsdatter Graa 23.
Andet ægteskab med Maren Anchersdatter, skifte 6.12.1695. B:
2) Søren Jacobsen Graa 16
3) Jens Jacobsen Graa 15
4) Sidsel Jacobsdatter Graa 12.

78    Elisabeth Sperling på Vimmelskaftet i København. 12.4.1707, no.6, opslag 201.
Enke efter Christoffer Friis, købmand.
Otto Sperling professor i Det ridderlige Akademi i København får fuldmagt fra:
1 Frands Kilian
2 Eleonora Margrethe Sperling
3 Nikolaj Hansen.
(Arvinger kan ikke tydes, da kopien er umådelig svag).
Afdøde døde 22.1.1707.

79    Ellen Hermansdatter i København. 1.10.1710, no.17. opslag 247.
Enke efter Christen Madsen. B:
1) Frederik Johan Christensen 25
2) Engel Margrethe Christensdatter 22
3) Claus Christensen 15
4) Abel Cathrine Christensdatter 17½.
FM:
1 Christian Galskøt
2 Jacob Hansen, skomager
3 Bendix Jacobsen Rohde, skrædder
4 Johan Merchel, bøssemager.
Afdøde døde 16.7.1710.

80    Hans Jensen Hage, skipper i København. 25.8.1712, nummer ses ikke, opslag 259.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Jens Hansen Hage
2) Oluf Hansen Hage 16
3) Ellen Cathrine Hansdatter Hage 13
4) Kirsten Hansdatter Hage 6.
FM:
1 Mikkel Hansen, brygger
2 Bonne Pedersen, skrædder
3 Thor Lauridsen Brobæk, skipper.

81    Kirsten Jensdatter Lund på Nørregade i København. 2.9.1712, no.15, opslag 266.
E: Verner von Diepenbroch, farver. B:
1) Johannes von Diepenbroch, farversvend
2) Cathrine Elisabeth von Diepenbroch, død, var g.m. Hans Christensen Knub, brygger i København. 3B:
a Christian Verner Knub 8
b Cathrine Sofie Knud 5
c Cathrine Elisabeth Knub 3.

82    Daniel Johansen, blokkedrejer i Møntergade i København. 6.7.1712, nummer ses ikke, opslag 285.
E: Maren Andersdatter.
Arvinger kendes ikke.

83    Jens Rasmusen, kræmmer på Runddelen i København. 5.3.1712, nummer ses ikke, opslag 291.
E: Maren Nielsdatter, der også døde.
Hans A:
1) mor Kirsten Christensdatter, enke efter afdøde mands far Rasmus Jensen, kræmmer i Egense i Jylland
2) søster Johanne Rasmusdatter, død for 4 år siden. Første ægteskab med Jørgen Knudsen og andet ægteskab med Hans Thomsen, kræmmer. Ingen børn
3) bror Anders Rasmussen i Egense
4) bror Niels Rasmussen i Egense
5) søster Anne Rasmusdatter g.m. Christen Rasmussen i Egense
6) søster Else Rasmusdatter g.m. Niels Eskildsen i Dokkedal [i Mou sogn]
7) søster Maren Rasmusdatter g.m. Christen Sørensen i Nørre Kongerslev i Jylland.
Desuden nævnes afdøde mands søstersøn Jørgen Nielsen bådsmand på Runddelen i København.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.

84    Claus Eriksen, blytækker og hustru Karen Hansdatter i Antonistræde i København, no.4, opslag 309.
Hans A:
1) far Erik Clausen i Gentofte.
Hendes A:
1) søster Kirsten Hansdatter.
Forsegling 10.10.1711, i den svage tid.

85    Anne Pedersdatter i Studiestræde i København, no.5, opslag 324.
Enke efter Niels Behrmann.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i den svage tid.

86    Peder Nielsen, et barn i København, no.13, opslag 331-
A:
0) forældre Niels Segnelsen, murer, efter hvem arven fordeles i dag og Gundil Andersdatter, skifte 14.12.1700
1) søster Bente Nielsdatter g.m. Jacob Nielsen, barber
2) halvbror Jens Nielsen 12
3) halvsøster Sidsel Nielsdatter, død efter hvem, der er arv
4) halvsøster Sofie Nielsdatter, død efter hvem, der er arv.
FM: Jens Graahede, kobbersmed.

87    Peder Pedersen Pihl, farver på Gammeltorv i København. 14.11.1714, nummer ses ikke, opslag 334.
E: Thale Hansdatter. LV: Laurids Ruud. B:
5) Didrik Pedersen 3½.
FM: Bent Pedersen, kok.
Første ægteskab med Cathrine von Diepenbroch, skifte 10.2.1707. B:
1) Cathrine Elisabeth Pedersdatter 21
2) Henrik Pedersen 20
3) Anne Kirstine Pedersdatter 12
4) Anne Marie Pedersdatter 11.
FM:
1 morfar Verner von Diepenbroch, farver
2 Hans Knub, brygger.
Afdøde døde 7.10.1714.

88    Morten Skuur, skrædder og hustru Marie Christensdatter i Læderstræde i København. 23.7.1715, no.57, opslag 369.
Arvinger angives ikke, dog nævnes hendes B:
1) Jørgen Johansen.
De døde begge i den svage tid i 1711.

89    Oluf Pedersen, slagter og hustru Maren Eriksdatter i Stormgade i København. 20.3.1714, no.45, opslag 379.
B:
1) Mette Olufsdatter 15
FM: Mads Eriksen, barber.
Forsegling 9.10.1711.

90    Thor Lauridsen, brygger og hustru Marie Margrethe Henriksdatter i Rådhusstræde i København. 16.1.1713, nummer ses ikke, opslag 4.
Hans A:
0) forældre Laurids Nielsen og Gertrud Bentsdatter i Torstorp i Grimeton sogn i Halland i Sverige. begge døde. Hendes A:
1) bror Niels Lauridsen i København, tilfangetaget af svenskerne under besøg i Halland i 1710
2) bror Svend Lauridsen i Grimeton, død uden børn
3) søster Inger Lauridsdatter, død, var g.m. Otto Folker, garder til hest. 4B:
a Lorents Folkersen, skræddersvend i København
b Otto Folkersen, rytter
c Svend Folkersen, student
d Kirsten Folkersdatter g.m. Christian Andersen, brygger på stedet.
Arv kræves i Inger Lauridsdatters bo af Anne Olufsdatter g.m. Mathias Lauridsen, skrædder i Nykøbing Sjælland til Anne Olufsdatters afdøde søn Erik Rasmussen g.m. Barbara Jensdatter deres søn Laurids Eriksen. Der indgås forlig.
Hendes A:
1) bror Jørgen Henriksen, død, var g.m. Maren Christensdatter. 1B:
a Anders Jørgensen Tovager, barbersvend i København
2) bror Jacob Henriksen, sorenskriver i Nordfjord i Norge, død. E: Karen Nielsdatter, nu g.m. Vordemann, mønsterskriver på Bremerholm. 3B:
a Niels Jacobsen, hos Herman Gaarmann, sorenskriver i Norge
b Henrik Jacobsen i København
c Mette Christine Jacobsdatter Tovager g.m. Henrik Friis, løjtnant.
Begge døde i den svage tid 1711.

91    Johan August Pechel, snedker og hustru i Skidenstræde i København. 15.3.1712, nummer ses ikke, opslag 70.
Enkemand.
Hans første ægteskab med Anne Gregersdatter, skifte 5.6.1710. B:
1) Mette Cathrine Johansdatter, der døde
2) Marie Elisabeth Johansdatter 8.
FM: Anders Hansen Helholm ved søn Peder Andersen, student.
(Begyndelsen af skiftet mangler i kopien på nettet).

92    Marie Nielsdatter i Rosengade i København.24.7.1720, nummer ses ikke, opslag 92.
E: Thomas Nielsen, møllersvend.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 17.5.1720.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1723-172593    Frederikke Steenberg i Østergade i København. 30.7.1722, nummer ses ikke, opslag 3.
Enke efter Michael Meyer, silke- og klædekræmmer.
Testamente af 4.3.1719.
Hans A:
1) bror Gerhard Meyer, præst og superintendent i Bremen
2) søster Agnethe Meyer, enke efter Christoffer Greve, købmand i Hamborg
3) Frederik Meyer, gørtler g.m. Anne Dorthe Jensdatter
4) Hans [Hansen] Vesling præst i Kornerup og Svogerslev g.m. [Anne Cathrine Hansdatter, der havde været i første ægteskab med Christen Jensen Ferslev, præst i Rorup og Glim, død 1710].
Hendes A:
00) farfar [Jacob Nikolaj Steenberg, skifte Bogense 30.6.1698 lbnr.62]. 3B:
0) far [Peder Nikolaj Steenberg, død, var g.m. afdødes mor Mette Henriksdatter]
1) faster [Gertrud Nikolaj Steenberg g.m. Gert Pohlmann, købmand på Amagertorv i København]. 1B:
a Johan Pohlmann i tjeneste hos greve Gyldensteen
2) faster [Elsebeth Nikolaj Steenberg, begravet Viby 25.3.1691, var g.m. This Ovesen, præst i Viby på Fyn, nu g.m. Magdalene Margrethe Merchel]. 1B:
a Elisabeth Margrethe [Thisdatter] enke efter [Christian] Milou, [brygger i Brolæggerstræde i København, gift 18.9.1722 med Frederik Hansen Højer, præst i Skivum og Giver]
3) moster Margrethe Henriksdatter Bech.
Afdøde døde 8.7.1722.
Desuden nævnes følgende, [muligvis som repræsentanter for Elsebeth Nikolaj Steenbergs øvrige børn]:
1 Otto Christian Ehlers
2 Erik Torm, regimentsskriver
3 Hans Vilhelm Ehlers, forvalter.
Litteratur: Steenberg. Præsteslægten der tog navn efter Jacob Nicolai Steenberg ved Amalie Fibiger. Næstved 1942.

94    Laurids Akselsen Ursin, ugift fuldmægtig på Østergade i København. 16.3.1712, no.9, opslag 234.
A:
0) forældre Aksel Jensen Bjørn, præst i Børglum, Furreby og Vejby, skifte Ålborg Bisp 31.8.1691 lbnr.93 og [Inger Poulsdatter]
1) søster Helvig Akselsdatter Bjørn
2 bror Peder Akselsen Ursin, ugift student, død, efter hvem, der er arv
samt øvrige søskende.
Desuden nævnes:
1 afdødes farbror Laurids Jensen Bjørn, præst i Jerslev og Vester Brønderslev og dennes 3 børn:
a Jacob Lauridsen Bjørn, byskriver i København
b Hans Lauridsen Bjørn
c [Anne Cathrine Lauridsdatter Bjørn] g.m. Christen Pedersen Splid ved søn Laurids Bjørn Splid.
Afdøde var fuldmægtig hos Peder Weinberg, auktionsdirektør i København.
Litteratur: Optegnelser om Vendsysselske præstefamilier før ca. år 1700 af C. Klitgaard. Hjørring 1945. Heri side 70: Laurids Axelsen Bjørn.

95    Rasmus Christensen, kornmåler i Knabrostræde i København. 3.2.1725, nummer ses ikke, opslag 355.
E:Karen Christensdatter, nu i Farvergade. B:
1) Christen Rasmussen 12.
FM: Johan Andreas Otto, skrædder.
Afdøde døde 14.4.1724.

96    Ludolf Sprich, isenkræmmer ved Helliggeist kirke i København, der døde 8.11.1722, nummer ses ikke, opslag 359.
Enkemand efter Karen Jacobsdatter, skifte 15.8.1719. B:
1) Sofie Gertrud Sprich g.m. Andreas Esajas Knigge, præst i Wanderup ved Flensborg
2) Marie Rebekka Sprich 19
3) Cathrine Sprich 12
4) Martha Sprich.
FM:
1 morbror Søren Jacobsen Deyl, birkefoged på Amager
2 Peder Lauridsen Schmidt, renteskriver
3 Hans Jørgen Krøyer, skrædder.
Arv efter afdødes far Jens Sørensen, guldsmed, skifte 17.10.1712 og efter afdødes mor Maren Christensdatter.
Før sin død, var afdøde blevet umyndiggjort efter kongelig resolution af 4.9.1722, på grund af sindets skrøbelighed.

97    Poul Jensen, skipper i Toldbodgade i København. 31.1.1725, nummer ses ikke, opslag 679.
Enke efter Inger Bentsdatter, der døde i pestens tid.
Hans A:
0) forældre Jens Poulsen og Ellen i Slettakra i Karup sogn i Halland
1) bror Niels Jensen g.m. Sidsel Jensdatter i Slettakra i Karup sogn, begge døde. 4B:
a Broder Nielsen i Bergen i Norge
b Niels Nielsen i Torekov by og sogn i Skåne
c Poul Nielsen i Slettakra
d Erland Nielsen 28
2) søster Lucie Nielsdatter, død. E: Jens Joensen i Rammsjø i Karup sogn. 4B:
a Ellen Jensdatter g.m. Henrik Fischer, billedhugger i Store Kongensgade i København
b Karen Jensdatter g.m. Poul Mortensen i Rammsjø
c Sidsel Jensdatter
d Niels Jensen 30.
Hendes A:
0) forældre Bent Olufsen og Anne Jensdatter i Kongsmark i Halland, begge døde
1) bror Laurids Bentsen, død uden børn
2) bror Claus Bentsen, død uden børn
3) bror Mogens Bentsen, død uden børn
4) søster Bente Bentsdatter g.m. Niels Pedersen, bådsmand.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1726-173098    Ebbe Mogensen, tobaksspinder i Nørregade ved Volden, der døde 28.7.1723, nummer ses ikke, opslag 2.
E: Kirsten Hansdatter Skov. B:
1) Mogens Ebbesen, tobaksspinder
2) Hans Ebbesen, tobaksspinder
3) Frederik Ebbesen
4) Anne Kirstine Ebbesdatter g.m. Svend Nielsen Stub, brygger
5) Henrik Ebbesen 12½.

99    Registrering i København. 26.11.1726, nummer ses ikke, opslag 79.
Registrering i boet hos Augustus Starch, farver og fraseparerede hustru Thale Hansdatter efter bevilling 14.10.1726. LV: Søren Deyl, søfiskal.
Hendes første ægteskab med Peder Pedersen Pihl, farver, [skifte 14.11.1714 lbnr.87]. Gave til B:
1) Didrik Pedersen Pihl.
Peder Pedersen Pihls første ægteskab med [Cathrine von Diepenbroch, skifte 10.2.1707]. Gave til B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter
2) Anne Marie Pedersdatter.

100    Rebekka Roluf i Stenboderne på hjørnet af Klostergade i København. 16.5.1727, nummer ses ikke, opslag 244.
E: Jacob Christoffer Bahr, messingarbejder.
Første ægteskab med Nikolaj Kychen, bogbinder. B:
1) Sebastian Kychen, i udlandet
2) Andreas Kychen, messingarbejdersvend.
Afdøde døde 26.3.17727.

101    Jochum Hermansen, skrædder på Ulfeldts Plads på Gråbrødretorv i København. 1.8.1726, nummer ses ikke, opslag 276.
E: Anne Marie Mitzau, der døde 12.7.1726.
Arvinger kendes ikke.

102    Elisabeth Jacobsdatter i Dronningensgade på Christianshavn. 4.2.1727, nummer ses ikke, opslag 298.
Enke efter Stender Olufsen, islandsfarer og spækhøker. B:
1) Thora Stenersdatter g.m. Anders Mathiassen Holst, øltapper
2) Oluf Stenersen Kolberg 21
3) Jonas Stenersen 15
4) Jacob Stenersen 11.
FM: Jens Johansen Ring.
Afdøde døde 21.12.1726.

103    Birgitte Nielsdatter i Østergade i København. 22.1.1727, nummer ses ikke, opslag 365.
Enke efter Gotfred Fuks, brandmajor.
Arvinger kendes ikke.

104    Jørgen Pedersen Hørup, kældermand på hjørnet af Nygade og Gammeltorv i København. 19.8.1729, nummer ses ikke, opslag 421.
E: Kirsten Nielsdatter.
Arvinger kendes ikke.

105    Jørgen Clausen Buch, spækhøker i Sankt Clemensgade i København. 28.9.1725, nummer ses ikke, opslag 426.
E: Cathrine Gertsdatter, der døde 14.9.1725.
Hans A:
0) forældre Claus Henriksen Buch, født i Bjergsted, nu i Svebølle [i Avnsø sogn] og Kirsten Pedersdatter, begge døde
1) bror Thyge Clausen Buch, landsoldat i Særslev
2) søster Maren Clausdatter g.m. Niels Madsen i Svebølle.
Mors første ægteskab med Jørgen Clausen.
3) halvsøster Bodil Jørgensdatter g.m. Jens Jensen i Nyrand [i Avnsø sogn]
4) halvsøster Margrethe Jørgensdatter g.m. Jacob Jacobsen i Klovby [i Udby sogn.
Mors tredje ægteskab med Johan Jørgensen i Svebølle.
Hendes A:
1) søster Maren Gertsdatter g.m. Thomas Nielsen, skipper i Århus
2) søster Kirsten Gertsdatter g.m. Thomas Jacobsen, portner ved Østerport i København.
Afdøde døde 4.9.1725.

106    Johanne Nielsdatter på hjørnet af Lille og Store Grønnegade i København. 26.9.1729, nummer ses ikke, opslag 499.
Enke efter Christen Pedersen, kældermand. B:
1) Ellen Christensdatter 9.
FM: Johan Johansen, bager.


Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1731-1733107    Elisabeth Ditlevsdatter Møller i Amagergade på Christianshavn, der døde 22.1.1730, nummer ses ikke, opslag 2.
Enke efter Peder Kajsen, garver. B:
1) Mathias Pedersen 31
2) Kaj Pedersen 26
3) Ditlev Pedersen
4) Christian Pedersen
5) Margrethe Pedersdatter
6) Helene Pedersdatter
7) Elisabeth Pedersdatter.

108    Kirsten Nielsdatter i Nygade i København. 3.11.-1729, nummer ses ikke, opslag 33.
Enke efter Jørgen Pedersen Hørup, [skifte 19.8.1729 lbnr.104]. A:
1) bror Henrik Nielsen Raag, død uden børn
2) bror Jacob Nielsen Raag
3) bror Nikolaj Nielsen Raag, død. B:
a Niels Nikolajsen Raag, ostindienfarer
b Johan Nikolajsen Raag, død på rejse 1731
c Jens Nikolajsen Raag, matros
d Gundil Nikolajsdatter, død i pestens tid, uden børn
e Marie Nikolajsdatter g.m. Søren Andersen Hoftorn, død. 3B:
1 Anders Sørensen
2 Stine Sørensdatter
3 Else Sørensdatter.
Afdøde, der var født i Jylland med attest fra Åkær gods og fik borgerskab i København 17.3.1710 som øltapper på Kongens Bryghus, døde 29.9.1729.

109    Peder Jensen Fore, aftakket soldat i Sofiegade på Christianshavn. 6.5.1730, nummer ses ikke, opslag 75.
Forlovet med Gundel Ennersdatter. LV: Niels Christensen, bødker.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 4.5.1730.

110    Samuel Hansen, ugift kældermand i Dybensgade i København. 30.5.1731, nummer ses ikke. opslag 105.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 13.1.1731.

111    Kirsten Svendsdatter på Langebrogade på Christianshavn. 10.5.1731, nummer ses ikke, opslag 113.
Enke efter Arve Olufsen, øltapper.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 12.4.1731.

112    Sebbe Nielsen, ugift i Kattesundet. 20.10.1730, nummer ses ikke, opslag 142.
A:
1) bror Haagen Nielsen, død. 2B:
a Birgitte Haagensdatter g.m. Peder Pedersen, rådhustjener i København
b Bente Haagensdatter g.m. Poul Boldich, transportforvalter ved Årøsund færgested
2) halvsøster Karen Svendsdatter, død uden børn. E: Morten Christensen i Kongens Lyngby
3) halvsøster Magdalene Svendsdatter, død. 2B:
a Lucie Hansdatter Walther g.m. Johan Christian Tappendorf i Schnatebüll ved Flensborg.
b Gundel Hansdatter Walther g.m. Bernt Falster, skoleholder i Vester Egede.

113    Else Reinholtsdatter i Pilestræde i København. 12.9.1730, nummer ses ikke, opslag 182.
Enke efter Hans Sørensen, kongelig hofblytækker.
Testamente af 17.4.1721.
Hans A:
0) far, skifte sluttet 21.5.1704 og mor, skiftet sluttet 8.11.1718
1) søster Marie Sørensdatter, enke efter Jacob Bentsen, sværdfeger
2) bror Johannes Sørensen, blytækkersvend
3) søster Birgitte Sørensdatter 37
4) bror Morten Sørensen, død under contagionen 1711, uden børn
5) bror Jørgen Sørensen, død 1713 i Helsingør, uden børn, skifte sluttet 14.3.1714.
Hendes A:
1) mor Else Villumsdatter, enke efter Reinholt Pedersen
2) søster Margrethe Dorthe Reinholtsdatter.

114    Anneke [Samuelsdatter] Feltmann i Østergade i København, der døde 4.12.1728, nummer ses ikke, opslag 320.
Enke efter Christian Bondrup, farver, [begravet København Petri i ugen fra 5.3.1719].
Første ægteskab med [Johan Heilmann, skifte 6.12.1702]. B:
1) Vilhelm Heilmann, farver
2) Johan [Henrik] Heilmann, i Vestindien
3) Anne Cathrine Heilmann, enke efter Christian Fibiger, trompeter, [død 4.5.1720]
4) Rebekka Heilmann g.m. Niels Bentsen, skoleholder i København.
[Andet ægteskab med Thomas Nissen, farver, begravet København Petri 3.10.1711].

115    Opbudsbo i København. 18.2.1728, nummer ses ikke, opslag 378.
Registrering af fallitbo hos Christoffer Lorentsen Holst, lærredskræmmer i København, der er bortrejst, uvist hvorhen.
Desuden nævnes hans mosters søn Nikolaj Lund.

116    Karen Christensdatter Farum i Brogade på Christianshavn, der døde 17.8.1729, nummer ses ikke, opslag 160.
Enke efter Verner von Diepenbroch på Nørregade. A:
0) forældre Christen [Sørensen] Sejerø, præst i Farum og Værløse, [død ca. 1663] og Anne Mortensdatter, [begravet Farum 8.6.1696]
1) søster Anne Christensdatter Farum, døbt Farum 22.5.1654, enke efter Hans Nielsen Asklund, degn i Birkerød, [skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 25.5.1705 lbnr.50]. 2B:
a Niels Hansen Asklund, degn i Birkerød, [død 16.6.1727, var g.m. Kirsten Pedersdatter]. 6B:
1 Hans Nielsen Asklund
2 Birgitte Nielsdatter Asklund
3 Anne Nielsdatter Asklund
4 Maren Nielsdatter Asklund
5 Karen Nielsdatter Asklund
6 Helvig Nielsdatter Asklund
b Anne Helvig Asklund g.m. Verner Diepenbroch, farver i Roskilde.
2) bror Søren Christensen Farum, døbt Farum 13.5.1655, død uden børn
3) søster Karen Christensdatter Farum, døbt Farum 13.5.1655, død uden børn, var g.m. [hæderlig og vellærde Steen Lukassen]
4) bror Morten Christensen Farum, døbt Farum 31.8.1656, [tingskriver i Hanherred]
5) Karen Christensdatter Farum, som er afdøde, døbt Farum 9.5.1658
6) søster Helvig Christensdatter Farum, døbt Farum 27.5.1660, enke efter [Mads Jørgensen Brask i Skellerød i Sigersted sogn, begravet Sigersted 22.3.1720. Epitafium 1698 over hans første hustru Maren Clemensdatter, død 1692] ved svigersøn Jens [Pedersen] Engel, præst [i Borre] på Møn gift [Sigersted 27.6.1720 med Anne Madsdatter Brask, døbt Sigersted 24.7.1696]
7) søster Abelone Christensdatter Farum, døbt Farum 20.3.1662, enke efter [Jørgen Jørgensen] Finkenhoff, præst i Hjørring, [død 11.3.1721, skifte Vennebjerg herred gejst lbnr.2], hos svigersøn Johan Drewitz på papirmøllen,[Strandmøllen ved Frederiksdal i Lyngby sogn]. Første ægteskab med [formanden Johan Lauridsen Hven, død marts 1689].
Mors andet ægteskab med Niels Gotlænder, successor i Farum, [skifte Ølstykke herred gejstlig 1.6.1696 lbnr.12]
8) halvbror Christen Nielsen Farum, døbt Farum 2.4.1665, præst i Herlufmagle og Tybjerg, [død 1719], var g.m. Sidsel Villadsdatter [Qvist]. 2B:
a Villads Christensen Farum i København
b Anne Margrethe Farum, enke efter Augustus Ejlersen, brygger på Nørregade i København
9) halvsøster Elisabeth Nielsdatter Farum, døbt Farum 20.1.1667, død. Første ægteskab med Herman [Pedersen] Vinding, præst i Farum, [skifte Ølstykke herred gejstlig 28.3.1698 lbnr.15]. 1B:
a Peder Nikolaj Vinding, præst i Kullerup og Refsvindinge på Fyn.
Elisabeth Nielsdatter Farums andet ægteskab med Just Fohlmann, hospitalsforstander i Helsingør. 3B:
b Henrik Fohlmann, ridefoged
c Niels Fohlmann på Ringsted Kloster
d Anne Jannike Fohlmann i København
10) halvbror Iver Nielsen, døbt Farum 26.6.1670, død [hos byskriver Hans Barchmann] i Helsingør, uden børn.

117    Maren Højberg, ugift i Store Kongensgade på Christianshavn. 30.7.1731, nummer ses ikke, opslag 274.
Arvinger kendes ikke.

118    Frederik Villumsen Funch, parykmager i København. 28.4.1733, nummer ses ikke, opslag 295.
E: Christine Margrethe. B:
1) Ingeborg Marie Frederiksdatter 7.
FM: Laurids Sørensen, blytækker.
Afdøde døde juli 1732.

119    Kjeld Ravn, snedker i Studiestræde i København, der døde 12.7.1733, nummer ses ikke, opslag 299.
E: Maren Hansdatter.
Arvinger kendes ikke.

120    Opbudsbo i København. 6.6.1727, egen protokol, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Christian Frederik Sass (Sars), isenkræmmer på hjørnet af Store og Lille Helliggejststræde i København.
Desuden nævnes
1 hans hustru Cathrine Buch
2 hans mor Anne Cathrine, enke efter Sass.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1734-1736121    Gert Pedersen Rotterdam, kvartermester på Trankebar i Ostindien. 18.5.1734, nummer ses ikke, opslag 2.
E: Mette Sørensdatter på Christianshavn. LV: Vilhelm Christian Frandsen, der ægter enken. B:
1) Rebekka Gertsdatter 4.
Afdøde på rejse fra Ostindien 1.8.1731.

122    Just Rich, bager på Nørregade i København. 11.6.1724, nummer ses ikke, opslag 5.
Enkemand. B:
1) Christian Rich, der viste afkald af 5.5.1724 for arv efter sin mor.
Arv i boet efter Hans Jensen til B:
1) Susanne Hansdatter ved stedfar Christen Christensen, kældermand.
Afdøde havde borgerbrev som bager i København af 21.11.1701.

123    Sønne Madsen, brændevinsbrænder i Lille Torvegade på Christianshavn, der døde 18.1.1736, nummer ses ikke, opslag 165.
Enkemand efter Bodil Nielsdatter.
Testamente af 9.5.1725. A:
1) bror Oluf Madsen i Sundby, død. 2B:
a Mads Olufsen på Amager
b Jens Olufsen på Amager
2) søster Kirsten Madsdatter g.m. Tønnes Tønnesen på Amager
3) søster Rannel Madsdatter i Tømmerup, død. 1B:
a Mads Pedersen
4) søster Inger Madsdatter, død, var g.m. Laurids Theisen i Maribolille, 2B:
a Theis Lauridsen
b Bente Lauridsdatter
5) halvsøster Grethe Madsdatter g.m. Søren Madsen i Tømmerup, begge døde. 5B:
a Jens Sørensen
b Laurids Sørensen
c Maren Sørensdatter
d Gertrud Sørensdatter
e Rannel Sørensdatter.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1737-1739124    Daniel Christian Clare, silke- og klædehandler i Købmagergade i København. 23.5.1735, no.231, opslag 2.
E: Dorthe Filippine.
Afdøde boede hos Marie, enke efter assessor Clare.
Arvinger angives ikke.

125    Anne Lauridsdatter i Violstræde i København. 6.2.1737, no.232, opslag 81.
E: Peder Andersen Bruun, brændevinsbrænder. B:
1) Andreas Pedersen 19
2) Laurids Pedersen 18
3) Anne Marie Pedersdatter 15.
Afdøde døde 17.4.1736.

126    Dorthe Nielsdatter i Kattesundet i København, der døde 22.1.1735, no.233, opslag 108.
Enke efter Christoffer Fischer, hårskærer. A:
0) forældre Niels Lauridsen Gravesen, tømrer og Maren Nielsdatter i Løgstør i Løgsted sogn, begge døde
1) bror Niels Nielsen i Løgstør
2) bror Laurids Nielsen i Løgstør
3) søster Karen Nielsdatter g.m. Peder Arvesen, bødker i København
4) søster Maren Nielsdatter g.m. Anders Lauridsen, skibsmand i København.

127    Søren Sørensen, hyrekusk i Lille Kongensgade i København. 9.9.1736, no.234, opslag 187.
Enkemand efter Karen Svendsdatter, begravet 3.9.1724 på Fleninge kirkegård i Skåne.
Testamente af 27.2.1733.
Hans A:
1) tjenestepigen Maren Nielsdatter, der er beslægtet med ham
2) gavebrev til Jens Mortensen, forlovet med Marie Bendixdatter.
Hendes A:
1) søster Sidsel Svendsdatter i Klosterhaven i Riseberga sogn i Skåne.

128    Peder Lauridsen, kældermand i huset Fortunen på Gammelstrand i København. 25.3.1735, no.235, opslag 277, næste film, opslag 37.
E: Pernille Andersdatter, der døde 14.5.1735.
Hans A:
1) mor Maren Pedersdatter i Vadum sogn, enke efter afdøde mands far Laurids Pedersen, der døde for 30 år siden
2) bror Niels Lauridsen i Vadum sogn.
Af mors første ægteskab B:
3) Margrethe Nielsdatter i Vadum sogn.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.

129    Thomas Nielsen, brændevinsbrænder i Mikkel Bryggers Gade i København. 22.4.1738, no.5½, opslag 348.
E: Maren Hansdatter Knub. LV: Peder Evertsen, prokurator.
Første ægteskab med Anne Cathrine Jensdatter Lund. B:
1) Anne Cathrine Thomasdatter 16
2) Malene Kirstine Thomasdatter 14.
FM: morbror Mogens Christensen Lund, fyrbøder på Toldkontoret.

130    Isak Jensen, svineslagter i Store Grønnegade i København. 15.5.1736, no.2½, opslag 365.
E: Cathrine Andersdatter. LV: Frederik Horn, prokurator. B:
1) Charlotte Isaksdatter 2.
FM: Christen Holst, vognmand.
Afdøde døde 26.3.1736.

131    Johan Frederik Andreassen, stadsadjudant på Østergade i København. 17.4.1737, no.3, opslag 2.
E: Abel Sofie Koffer.
Af arvinger nævnes A:
1) søster g.m. Frands Boch, skrædder
2) halvsøster Anne Malene Andreasdatter 25.
Afdøde døde 6.3.1737.

132    Johan Peder von Köln, barber og kirurg i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 17.5.1738, no.11, opslag 29.
E: Cathrine Margrethe Jacobsdatter [Buhl]. B:
3) Elisabeth Dorthe von Köln, død, var g.m. Frands Holst, parykmager. 1B:
a Dorthe Kirstine Holst 16.
FM: Lorents Hartmann, kongelig violong
4) Marie Margrethe von Köln.
Første ægteskab med Anne Dorthe Dehn. B:
1) Margrethe Marie von Köln g.m. Christian Milou, kobbersmed
2) Anne Magdalene von Köln i Norge, nu i Skåne.

133    Ludvig Richebourg, sprogmester i Købmagergade i København, der døde 2.11.1736, no.15, opslag 100.
E: Charlotte Helene Lambert.
Arvinger angives ikke.

134    Etienne Le Sueur, ugift dansemester i Østergade i København. 31.3.1738, no.16, opslag 115.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 28.3.1738.

135    Morten Scheel, nålemager i Adelgade i København, der døde 30.4.1738, no.17, opslag 148.
Enkemand efter Engelke Samuelsdatter, skifte 27.7.1707. Hendes første ægteskab med Jonas Dost (Drost), nålemager, skifte 13.2.1703. Arv til 5B:
1) Henrik Dost
2) Marie Dost
3) Engelke Dost
4) en datter
5) en datter.
A:
0) forældre Martin Scheel, skomager og Cathrine Richter i Altenstadt i Königsberg, begge døde
1) søster Cathrine Scheel g.m. Henrik Freitag, skomager i Königsberg ved søn Henrik Freitag, skomager
2) søster Barbara Scheel, død 2.9.1736. E: Christian Thim, ledertouger i Königsberg. Ingen børn
4) søster Marie Scheel, nu i København, enke efter Johan Berent, silkevæver i Danzig ved søn Jacob Johan Berent
5) søster Regine Scheel, død for 2 år siden. E: Johan Ernst Thide, maler i København. 1B:
a Christian Ernst Thide 15.
Gave til Rasmus Nielsen, styrmands yngste søn Martin Justinus Rasmussen 2½, der opkaldt efter afdøde.
(Afdøde kaldes også Martin Scheel og Mathias Scheel).Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1739-1740136    Kirsten Hansdatter i Kresten Bernikows Gade i København, der døde 10.4.1738, no.19, opslag 2.
Enke efter Anders Hansen., brændevinsbrænder.
Anders Hansens første hustru Karen Sørensdatter, skifte 28.9.1685.
Testamente af 12.3.1708 for Anders Hansen og Karen Sørensdatter.
Kirsten Hansdatters første ægteskab med Jens Pedersen, blegemand på 9. blegdam i København.
Afkald 24.2.1712 fra Christen Andersen Bay og Søren Jensen, blegemand.
Kirsten Hansdatter anden ægteskab med Oluf Nielsen.
Testamente af 24.3.1732 for Anders Hansen og Kirsten Hansdatter.
Hans A:
1) bror Niels Hansen i Borsholm i Tikøb sogn
2) bror Jens Hansen i Borsholm i Tikøb sogn.
Hendes A:
0) forældre Hans Bentsen og Kirsten Lauridsdatter i Trelleborg, begge døde
1) søster Ellen Hansdatter, død i pesten 1712, var g.m. Jens Lauridsen, vognmand i Lund. 2B:
a Svend Lauridsen Linthe, bager i Lund
b Bent Lauridsen, død. 1B:
1 Hans Bentsen i Ingelse i Oxie herred i Skåne
2) bror Bent Hansen, født 23.11.1650, død 22.2.1657
3) søster Mette Hansdatter, født 13.12.1657
4) søster Maren Hansdatter i Malmø, født 19.2.1660, død 3B:
a Svend Olufsen Malmstrøm, befalingsmand i Malmø
b Laurids Olufsen Malmstrøm, vagtmester i Stockholm
c Bente Olufsdatter i Malmø
5) bror Bent Hansen, født 28.12.1661, skomager i Trelleborg, der lever. Hans 2 B:
a Laurids Bentsen, skomager
b Erik Bentsen, skomager
6) søster Karen Hansdatter, født 20.12.1663, død 1732 i Lemmestrø sogn i Vemmenhøj herred. 3B:
a Poul Andersen Bergstrøm, konstabel i Stockholm
b Johanne Andersen Bergstrøm, tømrersvend i København
c Johanne Andersdatter i Landskrona, enke efter Anders Søderberg, musketer.
7) Kirsten Hansdatter, født 3.9.1665, som er afdøde
8) søster Anne Hansdatter, født 6.10.1667, død i København
9) bror Laurids Hansen, født 20.7.1673, død.

137    Vilhelm Hartmann, ugift bud på Vimmelskaftet i København, der døde 9.3.1739, no.18, opslag 142.
A:
0) forældre Laurids Nittsen, byfoged i Lund og Regitse Vilhelmsdatter, begge døde
1) bror Kjeld Lauridsen Hartmann, kaptajn i Helsingør, død uden børn
2) bror Niels Lauridsen Hartmann, præst i Brønestad [og Matterød i Vester Gønge herred] i Skåne, død. 5B:
a Laurids Hartmann i Danmark, men uvist hvor
b Jens Hartmann, præst i Nøbbeløv [i Villands herred] i Skåne
c Magdalene Hartmann g.m. Peder Tamberg, præst i Klinta [i Bose Kloster sogn i Froste herred]
d Mette Cathrine Hartmann g.m. Jens Gemsø, værtshusholder i København
e Kajsa Hartmann, død uden børn, var g.m. Erik Berg, skrædder
3) bror Morten Lauridsen Hartmann, rådmand i Malmø, død 1730, uden børn
4) søster Magdalene Lauridsdatter Hartmann, død, var g.m. Ludolf Lieffert (Lieffertz), købmand i København. 5B:
a Christian Lorents Lieffert, præst i Sankt Olufs sogn [i Albo herred] i Skåne
b Didrik Vilhelm Lieffert, kapellan [i Kalmar] i Småland, død. 1B:
1 Ludolf Lieffert 16
c Holger Lieffert, rådmand i Lund
d Regitse Christine Lieffert, enke efter Just Zarnou, købmand i Malmø
e Mette Sofie Lieffert g.m. Salomon Hofverberg, præst i Fosie (Fussie) [i Oksie herred]
5) søster Mette Lauridsdatter Hartmann, enke efter Hans Lorch, præst i Malmø.
Afdøde, der var bud i Kræmmerkompagniet, havde lige som sine søskende antaget navnet Hartmann efter deres farmor Magdalene Hartmann.

138    Lucie Ottesdatter i Smedens Gang i Vingårdstræde i København. 9.8.1739, no.12, opslag 263.
Enke efter Anders Andersen Pihl, skoleholder. Hans A:
0) forældre Anders Andersen og Lucie Andersdatter i Pilegården i Kvibille sogn [i Halmstad herred] i Halland, begge døde
1) bror Oluf Andersen i København, død uden børn
01) farbror Mads Andersen g.m. Johanne Andersdatter, begge døde. 5B:
1) Helene Madsdatter g.m. Erik Pedersen i Kvibille
2) Gunild Madsdatter g.m. Anders Madsen i Skintaby i Harpljunge [i Halmstad herred] i Halland
3) Kirsten Madsdatter i gården Kleve i Sletager sogn [i Halmstad herred] i Halland
4) Anders Madsen på Hjortespring i Herlev sogn på Sjælland
5) Hans Madsen, død. 1B:
a Mathias Hansen i Kvibille.
Hendes A:
0) forældre Otto Jensen og Bodil Nielsdatter i Kortabygget i Holm sogn [i Halmstad herred] i Halland, begge døde
1) bror Oluf Ottesen, død. 2B:
a Niels Olufsen i København
b Thor Olufsen i København
2) søster Johanne Ottesdatter i Elvesjø ved søn:
a Otto Svendsen Elvesø, skoleholder i København
3) søster Bente Ottesdatter, død. 1B:
a Anders Jensen i København
4) søster Anne Ottesdatter, død. 1B:
a Anne Olufsdatter g.m. Hans Svendsen, murersvend i København.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1741
139    Niels Olufsen, ugift vognmandskarl i Adelgade i København. 16.2.1740, no.1, opslag 2.
A:
1) mor Kirsten Nielsdatter, enke efter Peder Nielsen i Pedersborg på Sjælland
2) halvsøster Karen Olufsdatter g.m. Jens Christensen, kældermand i København, begge døde. 1B:
a Oluf Jensen.
FM: Peder Børgesen, brygger.

140    Anne Jensdatter i Møntergade i København. 12.3.1740, no.3, opslag 27.
Enke efter Niels Nielsen Søndergaard, islandsk bødker. B:
2) Dorthe Nielsdatter 10.
Første ægteskab med Jens Christensen, brændevinsbrænder. B:
1) Christen Jensen Ilsø 26, malersvend.

141    Helene Marie Fux i Rådhusstræde i København, der døde 30.5.1740, no.4, opslag 67.
Enke efter Abraham Vilhelmsen, klædekræmmer.
Arvinger angives ikke.

142    Margrethe Pedersdatter Hammer i Studiestræde i København. 4.5.1740, no.5, opslag 92.
Enke efter Jacob Pedersen Karise, brandmester i Bergen i Norge. A:
1) søster, g.m. Peder Lauridsen Mørch, kongelig staldkarl.
Afdøde døde 27.2.1740.

143    Cathrine Margrethe Jacobsdatter Buhl i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 21.4.1740, no.6, opslag 118.
Enke efter Johan Peder von Köln, barber og kirurg, [skifte 17.5.1738 lbnr.132]. A:
00) farfar Jacob Buhl. kongelige glarmester, skifte 12.8.1682
0) forældre Jacob Jacobsen Buhl, glarmester og Anne Milou, der var i andet ægteskab med Lorents Berger, hofglarmester
01) farbror Christoffer Jacobsen Buhl, død. 2B:
1) Cathrine Marie Buhl, g.m. Johan Henrik Møller, knapmager i København
2) Anne Margrethe Buhl, død i contagionen, var g.m. Johan Bauer, snedker i København. 1B:
a Cathrine Marie Johansdatter g.m. Jochum Henrik Kempe, knapmager i København
02) fars halvsøster Anne Marie Jacobsdatter Buhl, 5 år ved skifte efter hendes far12.8.1682, død uden børn
03) fars halvsøster Cathrine Margrethe Jacobsdatter Buhl, 9 mdr ved skifte efter hendes far 12.8.1682, død uden børn
04) moster Anne Marie Milou, død i contagionen, var g.m. Johan Poulsen, brygger. 1B:
a en datter, der døde 1727 uden børn
05) mors halvbror Christian Berger, død, efter hvem der er arv.

144    Peder Lauridsen. vognmand i Teglgårdstræde i København, der døde 11.1.1739, no.7, opslag 177.
Enkemand. B:
1) Anne Marie Pedersdatter g.m. Johan Nielsen, vognmand
2) Hans Pedersen 20.
Fledføringskontrakt af 7.7.1738 med afdødes datter og svigersøn.

145    Daniel Hartz. ugift kræmmersvend i Vimmelskaftet i København, der døde 1.5.1739, no.8, opslag 29.
A:
0) forældre Casper Hartz og Maren Elisabeth Boltzenhagen i Lübeck, begge døde
1) bror Johan Casper Hartz i Lübeck.

146    Laurids Lauridsen Hylling, ugift gårdskarl på Nytorv i København. 22.8.1740, no.9, opslag 51.
A:
0) forældre Laurids Christensen og Sidsel Christensdatter i Marbjerg [i Fløng sogn] i Roskilde amt, begge døde
1) bror Jens Lauridsen Hylling, på Citadellet Frederikshavn i København
2) bror Peder Lauridsen i Preussen, formentlig død
3) bror Christen Lauridsen, død. 3B:
a Sidsel Christensdatter g.m. Jørgen Hansen i Gundsømagle
b Kirsten Christensdatter g.m. Thomas Nielsen i Gundsølille
c Bodil Christensdatter g.m. Clemen Pedersen, rodhugger i København
4) søster Lucie Lauridsdatter Hylling g.m. Jørgen Nielsen i Jyllinge
5) søster Bodil Lauridsdatter, enke i Jyllinge
6) søster Mette Lauridsdatter g.m. Oluf Pedersen i Gundsømagle.

147    Peder Esbach, grovsmed i Studiestræde i København, der døde 8.5.1736, no.10, opslag 80.
E: Anne Marie Hansdatter. A:
1) søster g.m. Christian Jørgen Krøyer, toldkontrollør
2) søster Anne Pedersdatter Esbach
3) søster Anne [Joensdatter] Esbach g.m. Børge Svendsen Skovlund, degn i Asminderød og Grønholt ved søn Nikolaj Børgesen
4) søster Dorthe Elisabeth [Jørgensdatter Oldendorph, døbt Hillerød 30.9.1699], g.m. Nikolaj [Jacobsen] Isenfeldt, præst i Ladegården, nu i Todbjerg og Mejlby. Hendes første ægteskab med Christian Ulrik Siverts, hoftrompeter, søn af Didrik Siverts, hoftrompeter, skifte København borgret sluttet 11.10,1734. 1B:
a Rebekka Pouline Siverts.
FM: [morfar] Jørgen Oldendorph i Frederiksborg, nu død
5) søster g.m. Johan Peder Køhler, murer.
Afdøde udgav bogen: Den vel indrettede hestekur og lægebog i 1727.
(Det fremgår ikke hvilke af afdødes søstre, der er halvsøstre).

148    Opbudsbo i København. 14.8.1738, no.12, opslag 384.
Registrering af fallitbo hos Johan Nikolaj Lossius, boghandler ved Ny Børs i København, g.m. Margrethe Elisabeth [Ratken].

149    Herman Albrecht, ugift bogholder på Amagertorv i København. 15.1.1740, no.13, opslag 2.
A:
0) forældre Gabriel Albrecht og Marie Strodtmann i Lübeck, begge døde
1) bror Johan Frederik Albrecht, prædikant i Jacobi kirke i Lübeck
2) søster Christine Albrecht, enke efter Mathias Münter i Lübeck
3) bror Christian Albrecht i Lübeck.

150    Hans Henrik Schmidt, brygger i København, der døde 5.7.1740, no.14, opslag 32.
E: Lene Bay. LV: Laurids Munch. B:
1) Andreas Hansen Schmidt 20, garder
2) Lene Hansdatter Schmidt 17
3) Anne Hansdatter Schmidt 15
4) Maren Hansdatter Schmidt 11
5) Anne Marie Hansdatter Schmidt 7.
FM:
1 Jacob Fussing
2 Christen Knudsen.
Afdøde ejede et begravelsesbrev af 2.1.1719 fra Helliggejst Kirke.

151    Opbudsbo i København. 5.9.1735, no.15, opslag 39.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Buur Hansen, vekselerer på det såkaldte Tørvetorv op mod Nørreport i København.
Desuden nævnes hans bror Jean Georg Hansen i Helsingør.

152    Jacob Pedersen Woller (Wohler), vice-stadshauptmand i Klosterstræde i København, der døde 12.8.1734, no.16, opslag 235.
E: Anne Kirstine Lydersdatter Ortmann, der døde 14.6.1740, begravet København Nikolaj 18.6.1740.
Hans A:
Af første ægteskab B:
1) Peder Jacobsen Woller.
Hendes A:
1) søster, død. 1B:
a Else Abigael, enke efter Riisbrich, søkaptajn.

153    Afkald i København. 10.1.1742, no.17, opslag 310.
Afkald fra N. Christensen for arv efter Johannes Vilhelm Schmidt, garver og hustru efter skifte sluttet 6.7.1741.

154    Kvittering i København. 20.7.1741, no.18, opslag 311.
Kvittering for begravelsesregning fra Niels Jensen i boet efter Peder Christensen Krollerup og hustru Kirsten Pedersdatter.

155    Kvittering i København. 11.8.1741, no.19, opslag 312.
Kvittering fra Johan Nielsen, barber for regning i boet efter Niels Skive, politibetjent.

156    Anne Jørgensdatter Quæler, boende ved Holmens kirke i København. 10.10.1740, no.20, opslag 313.
Enke efter Johannes Bentsen Hofmann, skildrer, [død Christiania 1733]. B:
1) datter, død. E: Bertel Jegind, hørkræmmer i København. 2B:
a Else Bertelsdatter 12
b Daniel Bertelsen 8
2) Rasmus [Munch] Johansen Hofmann, [personlig] kapellan på Sjælland.
Afdøde blev begravet Holmens kirke.

157    Christen Madsen, spækhøker i Adelgade i København. 2.5.1740, no.21, opslag 333.
E: Inger Olufsdatter, der døde kort tid efter sin mand.
Hans A:
0) forældre Mads Pedersen og Mette Madsdatter i Skibsted i Hellum herred i Jylland
1) bror Mads Madsen i Skibsted
2) søster Maren Madsdatter i Hellum, enke efter Peder Christensen ved svigersøn Christen Jensen, brændevinsbrænder.
Han havde en søn uden ægteskab med Bodil:
1) Christen Christensen i Lyngby i Jylland.
Hendes A:
0) forældre Oluf Lauridsen og Inger Nielsdatter i Brennogærd? sogn i Fjære herred i Halland
1) søster Kirsten Olufsdatter, døbt 11.6.1697, g.m. Hagen Andersen
Enken døbt 9.10.1699.

158    Kirsten Mortensdatter i Sankt Pederstræde i København. 2.2.1741, no.23, opslag 35.
Enke efter Jelle Lauridsen, aftakket garder.
Testamente af 3.4.1732.
Arvinger kendes ikke.

159    Anne Marie Christensdatter i Åbenrå i København. 17.11.1739, no.24, opslag 72.
Enke efter Ditlev Thisen, grovsmed. B:
3) Christiane Ditlevsdatter 12.
Første ægteskab med Ebbe Nielsen, grovsmed. B:
1) Niels Ebbesen 24
2) Jacob Ebbesen 23, snedkerdreng.
Desuden nævnes afdødes stedmor Anne Cathrine Pedersdatter, enke efter Jacob Pedersen Ramløse, grovsmed.

160    Elisabeth Greve boende uden for Vesterport i København. 12.6.1740, no.25, opslag 181.
Enke efter Evald (Enevold) Schrøder, traktør.
Første ægteskab med Peder Cabo. B:
1) Sofie Magdalene Cabo 21
2) Poul Cabo 19.
FM: Johan Markus Lenoir, guldsmed.
Afdøde døde 11.6.1740.

161    Opbudsbo i København. 25.11.1737, no.26, opslag 3.
Registrering af fallitbo hos den bortrejste Joachim von der Lippe, vinhandler i en gård ved Ny Børs i København.

162    Cathrine Magdalene Burgmeister i Studiestræde i København. 23.1.1739, no.27, opslag 362.
E: Bonne Bentsen, hue- og kniplingskræmmer, der døde 20.3.1739.
Hans A:
1) mor, hvis navn ikke angives
2) bror Anders Bentsen
3) en bror, hvis navn ikke angives.
Hendes A:
1) bror Johan Burgmeister, død uden børn
2) bror Hans Burgmeister i Holstendorf i Rendsborg amt.

163    Hans Eriksen, garder i København, der døde 19.5.1735, no.27½, opslag 442.
Enkemand efter Dorthe Thim. A:
1) bror Frederik Eriksen i Rinkenæs på Gråsten gods
2) bror Jørgen Eriksen.
Desuden nævnes Nikolaj Henriksen g.m. afdødes brordatter.
Afdøde blev begravet på København Trinitatis kirkegård 22.5.1735.

164    Christen Aagesen, tømrer i Regnegade i København. 23.6.1740, no.28, opslag 590.
Enkemand. B:
2) Peder Christensen, kældermand
3) Anne Marie Christensdatter
4) Anneke Christensdatter
5) Sidsel Cathrine Christensdatter, alle i Pedersborg.
Af første ægteskab B:
1) Gundil Christensdatter 45.
FM: Rasmus Rasmussen, tømrer.

165    Susanne Mouridsdatter i huset Tranen i Laksegade i København. 21.4.1741, no.29, opslag 643.
Enke efter Christian Liebe, bogbinder. B:
1) Margrethe Liebe 14
2) Lene Liebe 10
3) Johan Liebe 4
4) Johanne Liebe 3.
FM:
1 morbror Johan Benediktus Mouridsen, bogbinder
2 mors halvbror Gotfred Jensen, bogbinder.

166    Henrik Schnabel, snedkersvend i Landemærker i København. 6.5.1741, no.30, opslag 674.
A:
1) bror Poul Schnabel, kateket ved Holmens kirke i København.

167    Regning i København. 23.11.1741, no.31, opslag 15.
Regning i boet efter Gregers Jørgensen, brygger i København.

168    Bernt Kirkmann, klejnsmed i Fiolstræde i København. 5.1.1741, no.33, opslag 17.
E: Anne Pedersdatter.
Arvinger kendes ikke.

169    Karen Pedersdatter i Lille Brøndstræde i København, der døde 17.9.1741, no.33½, opslag 83.
E: Jens Andersen, kældermand.
Arvinger kendes ikke.

170    Regning i København. 29.12.1741, no.34, opslag 88.
Regning i boet efter Jørgen Struchmann i København.

171    Regning i København. 25.8.1741, no.35, opslag 90.
Regning i boet efter Johan Børresen, parykmager i København,
der blev likvideret 13.12.1746 i skiftet efter Melchior Hurter, maler og hustru Barbara Jensdatter, [skifte sluttet 13.9.1746 lbnr.279].Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1742172    Christen Johansen Svejstrup, tømrersvend i Borgergade i København, der døde 14.6.1740, no.4, opslag 2.
E: Else Corneliusdatter. der døde 29.5.1741.
Af arvinger angives A:
1) hans søster Marie Johansdatter g.m. Mikkel Jensen, murersvend.

173    Johan Christian Weidenhaupt, sværdfeger i Pilestræde i København, der døde 27.4.1742, no.27, opslag 56.
E: Cathrine Olufsdatter Otteros. B:
2) Johan Christian Johansen 11
3) Peder Johansen 9
4) Andreas Johansen 4
5) Susanne Cathrine Johansdatter 1.
FM: Nikolaj Rasmussen, skrædder.
Første ægteskab med Cathrine Marie Westphal. B:
1) Johan Jørgen Johansen 17.

174    Lisbeth Bentsdatter i Amagergade på Christianshavn. 26.9.1742, no.28½, opslag 66.
E: Gregers Mikkelsen, arbejdsmand.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 16.6.1742.

175    Michael [Andersen] Fjelsted, stadshauptmand i København. 10.12.1742, no.35, opslag 70.
Enkemand efter [Marie Christine Fyhn]. B:
1) [Andreas Fjelsted]
2) [Hans Fjelsted]
3) Esajas Fjelsted
4) [Karen Fjelsted]
5) [Anne Marie Fjelsted]
6) Abel Johanne Fjelsted.
FM:
1 mors [halv]bror Hans [Esajassen] Fleischer, præst i Eggeslevmagle
2 svoger [Jens Jacobsen] Hegelund, [dansk præst på Vallø Kloster].
Afdøde døde 25.3.1741.

176    Opbudsbo i København. 14.6.1741, no.36, opslag 76.
Registrering af fallitbo hos Hieronymus le Noer, guldsmed i Lille Kongensgade og hustru, der har absenteret sig.

177    Opbudsbo i København. 30.7.1740, no.37, opslag 149.
Registrering af fallitbo hos Daniel Tromp, urtekræmmer på hjørnet af Rådhusstræde og Nytorv.

178    Regning i København. 14.10.1741, no.38, opslag 311.
Regning i boet efter Christen Christensen, kældermand og hustru Ellen Lauridsdatter i København, begge døde.

179    Wentzel von Schop, ritmester i Højbrostræde i København, der døde 23.1.1741, no.39, opslag 314.
Arvinger angives ikke.

180    Niels Pedersen Greve, skrædder i Lille Færgestræde i København. 11.12.1741, no.40, opslag 338.
E: Anne Christoffersdatter. B:
1) Peder Nielsen Greve
2) Margrethe Greve g.m. C. Valeur.
Afdøde døde 11.11.1741.

181    Peder Colding, fuldmægtig i Amagergade på Christianshavn. 1.11.1741., no.41, opslag 386.
Enkemand efter Else Svendi. B:
1) Peder Svendi Colding 9
2) Johanne Marie Colding 4½.
FM: mors morbror Kloumann, justitsråd ved søn Peder Kloumann.
Desuden nævnes afdødes kones søster Petra Dorthe Svendi.

182    Laurids Eriksen, skipper i Helsingørgade i København. 11.8.1739, no.42, opslag 435.
Enkemand. B:
1) Erik Lauridsen, skipper
2) datter, der døde. E: Oluf Lauridsen, skibsbygger på Holmen.
Afdøde døde 14.5.1739 på rejse til Lübeck.

183    Daniel Spincke (Spinche), parykmager i Købmagergade i København, der døde 26.5.1740, no.43, opslag 541.
Enkemand. B:
1) Martin Spincke, parykmager i Christiania
2) Nikolaj Spincke, i Christiania
3) Birgitte Cathrine Spincke g.m. Frederik Johan Valentin [Johansen] Dauw, præst på Anholt
4) Else Kirstine Spincke i Kolding.

184    Peder Jensen, portner ved Vesterport i et hus ved Vesterport. 1742, no.45, opslag 689.
Enkemand efter Anne Johansdatter. B:
1) Jens Pedersen 13½.
FM: Christoffer Kindermann, maler.
Desuden nævnes afdødes kones søster Bodil Johansdatter.

185    Poul Andersen Bay, bedemand i Gammelmønt i København. 8.3.1742, no.46, opslag 708.
Enkemand efter Kirsten Josefsdatter. B:
1) Josef Bay, student
2) Jens Bay, student
3) Anders Bay, uvist hvor.
FM: mosters mand Albert Holgersen Snedsted, præst i Blistrup.
(Se skifte efter afdødes far Anders Poulsen Bay i Randers, skifte Randers 17.11.1727 lbnr.421).

186    Regning i København. 12.3.1740, no.47, opslag 766.
Regning i boet efter Anders Sørensen, gårdskarl i København.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1743


187    Agnethe Cathrine i Lille Kongensgade i København12.8.1741, no.2, opslag 2.
Enke efter Johan Adam Kruse, skomager. B:
1) Ditlev Kruse, kok i London i England
2) Jeronimus Kruse, skomager i Slesvig
3) Baltser Kruse, skomagersvend i Tyskland
4) Amme Dorthe Kruse g.m. Vilhelm Stopp, snedker
5) Lisbeth Kruse g.m. Peder Christoffersen, skomager
6) Marie Amalie Kruse 19.
FM: Johan Adam Schnabel.

188    Bonde Barchmann i København, skifte sluttet 6.2.1743, no.3, opslag 48.
Enke efter Else Kirstine. B:
1) Martha Bondesdatter 5
2) Anne Marie Bondesdatter 9 mdr.
FM: Anders Andersen, Bruun, handskemager.

189    Frederik Helt, der død i Algier. 26.4.1740, no.3½, opslag 53.
A:
0) forældre Frederik Helt, korporal og Marie Wahren. Hendes andet ægteskab med Jonas Ratken, parykmager, alle døde
1) bror Peder Didrik Helt, matros, død. 3B:
a Rasmus Helt 22, i klejnsmedelære
b Claus Vilhelm Helt 18, i klejnsmedelære
c Frederik Helt 16, på Vajsenhuset
2) søster Sofie Dorthe Helt, nu g.m. Johannes von der Schleus, grenader. Første ægteskab med Christen Lauridsen Fusmann, kornet
3) søster Margrethe Sofie Helt, død, var g.m. Anton Thiede, maler i Skindergade. Hendes andet ægteskab med Lorents Pedersen3B:
a Jochum Frederik Thiede, død uden børn, begravet 21.4.1734
b Peder Anton Thiede, død uden børn, begravet 11.8.1731
c Didrik Carl Thiede, der døde 2.2.1738 i Vestindien uden børn
FM: farbror Johan Ernst Thiede, maler.
Arv i boet efter afdødes moster Anne Margrethe Wahren, skifte 13.6.1726, var g.m. Claus Didriksen.
Arv i boet efter afdødes moster Susanne Wahren, dr havde været gift med Vilhelm Brumberg i Krempe [i Slesvig].
Afdøde blev taget til fange 1719 og ført som slave til Algier, hvor han døde 1734 og begravet på den kristne slavekirkegård i Rijo i Algier under navnet Villiam Stytly, da han gik for at være englænder.
I boet er der breve, der beskriver livet som slave i Algier i 1719 og 1720.
Litteratur: Klagebrev 1719-1720 fra styrmand Friderich Helt i fangenskab hos algierske sørøvere. Ved Erh. Qvistgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1928, side 224-228.

190    Palle Bache, ugift fuldmægtig på Vartov Hospital i København. 20.-4.1739, no.4, opslag 116.
Arvinger angives ikke.

191    Maren Hansdatter på hjørnet af Hummergade og Admiralgade i København, der døde 31.3.1742, no.5, opslag 231.
Enke efter Erik Eriksen, skipper.
Testamente af 31.1.1724.
Hans A:
Han var født 16.9.1666 i gården Rø på Hønø i Øckerø sogn i Vester Hissinge herred i Båhus len
1) bror Laurids Eriksen på Hønø, død. 2B:
a Laurids Lauridsen i Gosla
b Sigrid Lauridsdatter på Hønø
c Ingeborg Lauridsdatter g.m. Jens Villadsen, tømrer, hos hvem afdøde havde fledføringskontrakt af 1.5.1739
2) søster Marit Eriksdatter på Bjørkø i Øckerø sogn, død. 3B:
a Torsten Nielsen på Hyppeln
b Hans Nielsen, død. 1B:
1 Peder Hansen
c Peder Nielsen, død. 1B:
1 Magdalene Pedersdatter.
Hendes A:
Hun var født i Ålborg.
Hendes arvinger angives ikke.

192    Karen Christoffersdatter i Sofiegade på Christianshavn, no.6, opslag 268.
Enke efter Niels Jensen, skipper.
Hans A:
0) forældre Jens Nielsen i Farum, død for 20 år siden og Alhed Paaskesdatter, dør nogle år efter sin mand
1) søster Johanne Jensdatter g.m. Søren Busch
2) søster Margrethe Jensdatter g.m. Rasmus Andersen i Farum
3) søster Karen Jensdatter, død. 2B:
a Jens Olufsen, skibstømrer på Christianshavn
b Karen Olufsdatter g.m. Christen Pedersen, arbejdskarl på Christianshavn.
Hendes A:
1) bror Christoffer Christoffersen, død. 1B:
a Christoffer Christoffersen, skomagersvend.

193    Anne Elisabeth Brasch på hjørnet af Lars Bjørnstræde og Studiestræde i København, der døde 19.3.1742, no.7, opslag 344.
Enke efter Niels Pedersen Hval eller Hvalsø, brygger, død 1718.
I boet fandtes et begravelsesbrev af 4.2.1699 på en grav i Sankt Petri tyske kirke.
Testamente 11.9.1696.
Hans A:
0) forældre Peder Lauridsen Udlejre, præst i Kirke Hvalsø og Særløse, død 20.4.1659 og Ellen Tagesdatter Gerlev, død 25.2.1659. Epitafium i Kirke Hvalsø kirke.
1) bror Jens Pedersen Hval i Skovhastrup [i Særløse sogn], død. 6B:
a Jens Jensen, uvist hvor
b Anne Jensdatter
c Ellen Jensdatter gift i Jystrup
d Sidsel Jensdatter g.m. Christen Nielsen i Skovhastrup, begge døde. 5B:
1 Niels Christensen
2 Jens Christensen
3 Mette Christensdatter ved Holbæk
4 Anne Sofie Christensdatter, død, var g.m. Jens Rasmussen i Stestrup [i Kirke Eskilstrup sogn] på Sonnerupgård gods. Hendes barn uden ægteskab med Jens Lauridsen. B:
x Jørgen Jensen i Stestrup
5 Margrethe Christensdatter, død, var g.m. Rasmus Lauridsen i Skibby. 1B:
x Jens Rasmussen i Sæby præstegård
e Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Christen Jyde i Stestrup. 1B:
x Jens Christensen i Stestrup
f Maren Jensdatter gift med en maler i København
2) bror Laurids Pedersen i Søndersted på en gård under Kommunitetet, død. 1B:
a Ellen Lauridsdatter, døbt Søndersted 24.11.1661, begravet Ude Sundby 31.8.1727, g.m. Peder Lauridsen i Hallenslev på Sæbygård gods
1 Margrethe Pedersdatter, døbt Hallenslev 2.6.1698, g.m. Niels Jensen i Sankt Pederstræde i København
3) søster Dorthe Pedersdatter, død, var g.m. Hans Pedersen, præst i Kirke Hvalsø og Særløse, [død 1678]. B:
a Hans Hansen, præst i Strøby, nu i Værslev og Jordløse, [død 9.3.1711]
b Peder Hansen i udlandet, død uden børn
c Elisabeth Hansdatter, [begravet Jystrup 10.6.1692], var g.m. Jacob [Olufsen] Abild, præst i Jystrup og Valsølille, [begravet Jystrup 22.11.1698]. 6B:
1 Sofie Jacobsdatter Abild, døbt Jystrup 15.11.1672
2 Peder Jacobsen Abild, døbt Jystrup 2.8.1674, successor i Jystrup og Hvalsølille
3 Hans Jacobsen Abild, døbt Jystrup 6.1.1679, skolemester i Børnehuset
4 Henrik Jacobsen Abild, døbt Jystrup 16.3.1680
5 Mads Jacobsen Abild, døbt Jystrup 3.8.1682
6 Ulrik Frederik Jacobsen Abild, døbt Jystrup 22.5.1688.
Oluf Borch møder som værge for afdøde mands ubekendte og fraværende arvinger.
Desuden nævnes som arvinger:
1) Hans Cleve Borcher, maler
2) Margrethe g.m. Niels Jensen, arbejdskarl
3) Christine Rasmusdatter, enke efter Christen Sørensen
4) Niels Christensen, staldkarl.
Hendes A:
0) forældre Martin Brasch, skrivemester i København, død 1699 og Anne Cathrine Meyer, død 1699, skøde af 4.2.1699 på en begravelse i Sankt Petri tyske kirke.
1) søster Anne Cathrine Brasch, død. E: Otto Christian Ehlers. B:
a Frederik Ehlers, kopist i Danske Kancelli.

194    Aron Goldschmidt, jøde på hjørnet af Kompagnistræde og Badstuestræde i København. 26.1.1742, no.8, opslag 517.
E: Regine Fürst.
Arvinger angives ikke.
Til stede var:
1) enken
2) enkens datter
3) Israel Fürst
4) enkens mor, enke efter Henrik Fürst.

195    Opbudsbo i København. 4.9.1741, no.9, opslag 549.
Registrering af fallitbo hos Christoffer Vagemann, tømrer, der rejste bort. Hustruen Kajsa, vidste ikke hvorhen.

196    Opbudsbo i København. 16.2.1737, no.9½, opslag 659.
Registrering af fallitbo hos Peder Andersen Brandt i Magstræde.

197    Jochum Rossau, skrædder i København. 28.2.1743, no.10, opslag 678.
Enkemand efter Leonora Hansdatter. B:
1) Marie Rossau 11
2) Margrethe Rossau 8
3) Frederik Rossau 5.
FM: Johan Abraham Weltzer, skrædder.

198    Peder Jacobsen Gedsted, tobaksspinder i Store Grønnegade i København. 28.12.1741, no.11, opslag 681.
Enkemand efter [Birthe Rasmusdatter]. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter Gedsted g.m. Oluf Flores Wilch, guldsmed.
Arv i boet til:
1) Jens Mortensen
2) Christiane Mortensdatter
efter deres far ved stedfar Niels Jensen Gedsted.
Desuden nævnes [afdødes bror] Søren Jacobsen Gedsted.

199    Jens Johansen, kalkslager i Rosengården i København. 21.9.1742, no.12, opslag 2.
Afdøde var forlovet med Anne Cathrine Knudsdatter.
Arvinger angives ikke.

200    Peder Jørgensen, ugift vintapper i Admiralgade i København. 22.11.1741, no.13, opslag 17.
Arvinger kendes ikke.

201    Iver Cantor, jøde, tobakspinder i Vestergade i København. 1.6.1742, no.14, opslag 63.
Afdøde efterlader hustru og søn, hvis navne ikke angives.

202    Mikkel Gabrielsen, kedelfører på Nørrebro uden for Nørreport i København, der døde 1.3.1740, no.15, opslag 101.
E: Engelke Natkins, der også døde.
Hans A:
1) mor Margrethe Wentzel, enke efter Gabriel Mikkelsen, kedelfører
2) søster Marie Elisabeth Gabrielsdatter g.m. Johan Kersmacher, falkonersvend.
Hendes A:
1) far Johan Natkins.
Desuden nævnes hendes bror Andreas Natkins, gartnersvend.
I boet en regnskabsbog med navne på skyldnere, ordnet efter 208 geografiske steder.

203    Margrethe Elisabeth Hilbertsdatter i Klareboderne i København. 16.6.1742, no.17, opslag 177.
E: Carl Andreas Walbom, pottekræmmer, der er bortrejst, uvist hvorhen. B:
1) Johan Tobias Walbom.
Afdøde døde 16.11.1741.

204    Søren Svendsen Friskov, ugift rådstuetjener i Klædeboderne i København. 27.10.1741, no.18, opslag 201.
Afdøde efterlader søskende, hvis navne ikke angives.

205    Birgitte Olufsdatter i København. 24.4.1743, no.19, opslag 240.
E: Nikolaj Jochum Guderding, blytækker. B:
1) Elisabeth Cathrine Guderding 20.
FM: Peder Pedersen Nygaard, blytækker.

206    Christian von Ham, ugift porselænskræmmer i Dybensgade i København. 31.8.1741, no.20, opslag 245.
A: far Henrik von Ham, herredsfoged i Stege på Møn.
Desuden nævnes afdødes søster Dorthe von Ham.
Afdøde døde i Århus.
[Registrering Århus 28.7.1741 lbnr.1257].

207    Marie Christine Munch i Skindergade i København. 23.10.1742, no.21, opslag 313.
Enke efter Claus Mathiassen Byssing, hørkræmmer, begravet København Nikolaj 26.3.1734.
Testamente af 21.7.1730.
Hans A:
1) søster, død. 1B:
a Martha Mikkelsdatter.
Hendes A:
1) halvsøster Johanne Danxt, begravet Helliggejst 10.9.1734. E: Hans Peder Rantrum, lærredskræmmer i Vimmelskaftet med gave til hans søn Cort Rantrum
2) Johan Herman Winberg, guldsmed, enkemand efter deres afdøde datter.
Vedlagt begravelsesregnskab for Nikolaj kirke:
1) 4.11.1711, begravet Cort Danxts hustru
2) 24.10.1712 oprettet gravsted no 9 i Nikolaj kirkes søndre gang for Claus Mathiassen Byssing. Heri er nedsat:
3) 24.1.1717, begravet Villum Danxt
4) 18.2.1726, begravet Cort Danxt
5) 23.8.1729, begravet Hans Pedersen Rantrums lille datter
6) 17.12.1729, begravet Johan Winbergs hustru
7) 30.5.1730, begravet Johan Winbergs lille barn
8) 26.3.1734, begravet Claus Mathiassen Byssing.
Vedlagt begravelsesregnskab for Bremerholm kirke:
1) 15.7.1690, oprettet gravsted i Bremerholm kirke for Barthold Stüwer Henriksen, købmand på Christianshavn. Heri er nedsat:
2) 4.7.1702, begravet Barthold Stüwers hustru
3) 27.9.1709, begravet Barthold Stüwer Henriksen, købmand på Christianshavn
4) 3.10.1709, begravet Claus Mathiassen Byssings barn, [Mathias] 4 år gammel, [begravet i sin farfars grav]
29.11.1729, begravet Rantrums barn, 3½ år gammel.

208    Opbudsbo i København. 22.10.1742, no.24, opslag 383.
 Registrering af fallitbo hos Guillaume Samuel Burg, handskemager og fabrikant på hjørnet af Østergade og Pilestræde i København, der er bortrejst, uvist hvorhen. Hans hustru Judith var til stede.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

209    Ingeborg Børgesdatter i Peder Madsens Gang i København. 24.11.1743, no.25, opslag 417.
Enke efter Abraham Isberg, spækhøker.
Arvinger angives ikke.
Til stede var:
1) afdødes bror Mads Børgesen og hans 2 børn:
2) Laurids Madsen Lund
3) Anne Marie Lund
samt
4) Marie Johansdatter Lampe.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

210    Christen Pedersen Bølle, værtshusholder i Vingårdstræde i København, der døde 16.6.1742, no.26, opslag 444.
E: Inger Christensdatter.
Arvinger angives ikke.

211    Mette Lavesdatter Lund i Pilestræde i København, der døde 23.2.1743, no.27, opslag 3.
E: Jens Nielsen Graver, værtshusmand.
Testamente af 22.3.1737.
Arvinger angives ikke.

212    Margrethe Elisabeth Ratken i Brolæggerstræde i København, der døde 14.10.1742, nol.29, opslag 44.
Enke efter Johan Nikolaj Lossius (Lossi), boghandler. B:
1) Johan Filip Lossius 17
2) Georg Frederik Lossius 14, på vajsenhusets apotek
3) Christian August Lossius 12
4) Dorthe Helene Lossius 9.
FM:
1 Carl Frederik Lehmann, isenkræmmer
2 Jacob Schiøtt, klædekræmmer.

213    Sofie Nielsdatter i Dronningens Tværgade i København. 20.12.1742, no.41, opslag 346.
Enke efter Laurids Lauridsen Nebel, brændevinsbrænder. B:
5) Hans Teilgaard Nebel 12
6) Laurids Nebel 9.
FM: Thomas Olufsen Bech, brændevinsbrænder.
Første ægteskab med Peder Junge. B:
1) Cathrine Pedersdatter Junge g.m. Anders Pedersen, grovsmed
2) Peder Pedersen Junge, kobbersmedesvend
3) Anne Pedersdatter Junge 22
4) Niels Pedersen Junge 17.

214    Peder Pedersen Junge, kobbersmedesvend i København. 5.11.1743, no.42, opslag 7.
A:
0) forældre Peder Junge, død og Sofie Nielsdatter, skifte 20.12.1742 lbnr.213
1) søster Cathrine Pedersdatter Junge g.m. Anders Pedersen, grovsmed
2) søster Anne Pedersdatter Junge 23
3) bror Niels Pedersen Junge 19.
Mors andet ægteskab med Laurids Lauridsen Nebel, brændevinsbrænder, død
4) halvbror Hans Teilgaard Nebel 13
5) halvbror Laurids Nebel 11.

215    Laurids Cort, urtekræmmer i Store Kongensgade i København, der døde 14.11.1740, no.43, opslag 21.
Enkemand efter Emerentze Jørgensdatter [formentlig fejl for Emerentze Sørensdatter], død sommeren 1740.
Hans A:
Af hans arvinger meldte sig A:
1) bror Jens Cortsen.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.
Testamente af 2.6.1710 for Frands Christian Haberland og Emerentze Sørensdatter, hvori nævnes hendes første ægteskab med Niels Svendsen, [viet ifølge Sjællandske Registre 11.6.1679 no.206].
Testamente af 21.12.1718 for Laurids Jensen Cort og Emerentze Sørensdatter.

216    Opbudsbo i København. 5.12.1742, no.44, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Jeppe Pedersen Gram, garver i Åbenrå i København.

217    Hans Køstelsen, skipper i Borgergade i København. 3.5.1742, no.45, opslag 99.
E: Bodil Tønnesdatter Schmidt eller Tollachsdatter, der også døde. Forsegling 19.12.1742.
Hendes første ægteskab med Markus Ammonsen.
Hans A:
1) bror Anders Køstelsen, matros på Vestre Halsen i Larvik grevskab i Norge
2) bror Erik Køstelsen, skibstømrer på Christianshavn
3) søster Birthe Køstelsdatter g.m. Hans Andersen Grønneberg på Torstrand i Larvik
4) søster Martha Køstelsdatter g.m Niels Mikkelsen på Østre Halsen i Larvik grevskab
5) søster Anne Køstelsdatter g.m. Germund Nielsen på Østre Halsen.
Hendes A:
1) bror Jan Tollachsen Ardal i Norge, død. 6B:
a Tollach Jansen
b Michael Jansen
c Margrethe Jansdatter
d Ingeborg Jansdatter
e Kari Jansdatter
f Birthe Jansdatter
2) bror Niels Tollachsen
3) søster Guri Tollachsdatter på Drageland i Sogndal.
4) søster, død. 1B:
a en datter i Bergen.
Desuden nævnes:
1) hendes søskendebarn Albert Lauridsen, klejnsmed
2) hendes søskendebarn Mette Jensdatter g.m. Svend Knudsen, rodhugger på Holmen.

218    Beathe Ursula Pedersen ved Nyhavns Kanal i København. 7.8.1742, no.46, opslag 272.
Enke efter Laurids Thomsen, sejlmager. Bevilling til uskiftet bo af 24.12.1731. B:
1) Christen Lauridsen 24
2) Thomas Lauridsen 19, på Sankt Thomas i Vestindien
3) Andreas Lauridsen 16
4) Anne Sofie Lauridsdatter 14.
FM: Oluf Pedersen, skipper g.m. faster Maren Thomasdatter.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Vibeke Marie Pedersen i Fredericia
2 afdødes søster Christine Pedersen i Fredericia.

219    Laurids Thomsen Strømberg i Gothersgade i København, ugift spisemester på Børnehuset. 15.5.1739, no.49, opslag 478.
Afdøde efterlader arvinger i Jylland, i Norge og i Skåne.
Desuden nævnes afdødes søstersøn Peder Helmerskov.
Afdøde døde 7.4.1739.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1744220    Christian Poulsen Møller, ølskænker i Pilestræde i København, der døde 30.9.1743, no.½, opslag 2.
E: Elisabeth Jensdatter.
Arvinger kendes ikke.

221    Kirsten Mikkelsdatter i Fiolstræde i København. 20.5.1743, no. 1, opslag 6.
Enke efter Jes Nielsen Vaaben, brændevinsbrænder.
Hendes testamente af 21.5.1742.
Hans A:
1) mor Mette Lasdatter, enke efter Niels Jessen Vaaben i Hjarup
2) søster Maren Nielsdatter Vaaben g.m. Jens Christensen i Kolding
3) bror Las Nielsen Vaaben i Hjarup, født 1682
4) søster Kirsten Nielsdatter, født 1684
5) bror Hans Nielsen Vaaben i Møgeltønder, født 1686.
Mors første ægteskab med Jens Markussen i Hjarup, død 1680
6) halvsøster Karen Jespersdatter i Hjarup, født 1673
7) halvsøster Lene Jespersdatter, født 1676, død uden børn
8) halvsøster Else Jespersdatter, født 1678, død uden børn
8) halvbror Jesper Jespersen, født 1680, død uden børn.
Hendes A:
Hendes arving efter testamentet A:
1) Ellen Dorthe Pohl, søster til Peder Schmidt, brændevinsbrænders hustru ved stedfar Rasmus Vandel Mynthom.
Afdøde mand var født i Hjarup i 1688.

222    Hans Henrik Küchelin, urtekræmmer i Admiralsgade i København. 11.8.1742, no.2, opslag 81.
E: Helene Susanne.
Afdøde efterlader 4 umyndige børn, hvis navne ikke angives.
Desuden næves deres svoger Nikolaj von Hütten.
Afdøde døde for 31 år siden.

223    Karen Nielsdatter, der døde i Ostindien. Skifte sluttet 2.7.1744, no.10, opslag 298.
Enke efter Daniel Deemann (Demant). A:
0) forældre Niels Olufsen, bromand på Christianshavn bro og Inger, begge døde
1) farbror Laurids Olufsen, kusk i kongens stalde, død. 1B:
a Oluf Lauridsen, skibstømrer på Holmen i København
2) farbror Jens Olufsen i Nærum, død. 3B:
a Oluf Jensen i Øverød, rytterbonde
b Morten Jensen i Øverød, rytterbonde
c Niels Jensen i Holte, rytterbonde
3) faster Ellen Olufsdatter, død, var g.m. Peder Svendsen Varberg, drejer. 1B:
a Svend Pedersen Varberg, død. E: Elisabeth, nu g.m. Nikolaj Krøyer. 4B:
1 Peder Christian Svendsen, urtekræmmerdreng i København
2 Ellen Svendsdatter g.m. Vilhelm Christoffer, musketer
3 Cathrine Svendsdatter Varberg, hos sin mor
3 Birthe Marie Svendsdatter Varberg, hos sin mor.

224    Anders Olufsen, sejlingsmand i Borgergade i København. 21.4.1743, no.11, opslag 363.
E: Barbara Valentinsdatter, der også døde, begravet Nikolaj Kirke Urtegård 27.4.1743.
Hans A:
0) forældre i Bua i Vahre sogn i Fjære og Viske herreder i Nørre Halland, begge døde
1) bror Bent Olufsen, dragon, død. 1B:
a Anne Bentsdatter, død 1742, var g.m. Børge Jensen
2) bror Peder Olufsen, død uden børn
3) bror Børge Olufsen, død uden børn
4) halvbror Oluf Svendsen i Bua, død. 7B:
a Anne Olufsdatter 16
b Sara Olufsdatter 12
c Peder Olufsen 9
d Anders Olufsen 7
e Johanne Olufsdatter 6
f Johanne Olufsdatter de yngre 3
g Grethe Olufsdatter 2.
Hendes A:
0) forældre Valentin Reger, murer i Randers og Sinnet Nielsdatter, begge døde
1) bror Morten Valentinsen, murer i Randers, skifte Randers 25.9.1708, lbnr.297. 1B:
a Anne Mortensdatter, enke efter Nikolaj Hval i Randers
2) bror Niels Valentinsen i Randers, død. var g.m. [Maren Mikkelsdatter, skifte Randers. 28.1.1730 lbnr.448]. 1B:
a Valentin Nielsen, garder i København, der døde for 5 år siden uden børn
3) søster Anne Valentinsdatter, død, var g.m. [Peder Volbertsen, bøssemager] i Randers. 1B:
a Volbert Pedersen, bøssemager i Randers
4) søster Mette Valentinsdatter, død, var g.m. Christe Madsen, smed i Ajstrup i Vindblæs sogn. 2B:
a Valentin Christensen på Trudsholm gods
b Mads Christensen i Dalbyover på Trudsholm gods
5) søster Emerentze Valentinsdatter, død. 2B:
a Mathias Schmidt, handskemager i København
b Grethe Mathiasdatter g.m. Ewen Oluf Timansen, grenader i København
6) søster Maren Valentinsdatter, død. 1B:
a Bodil Christensdatter Bay i København.

225    Opbudsbo i København. 13.1.1743, no.13, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Johan Christian Böhme, murer, der er bortrejst, uvist hvorhen.

226    Opbudsbo i København. 8.1.174, no.14, opslag 174.
Registrering af fallitbo hos Lorents Møller, hørkræmmer i København.

227    Bent Pedersen, kok i Løvstræde i København. Skifte sluttet 28.7.1744, no.15, opslag 218.
Enkemand efter Bodil Berntsdatter.
Arvinger angives ikke.
(Begyndelsen af skiftet helt ulæseligt og resten næsten ulæseligt).

228    Kirsten i Langebrogade på Christianshavn. 14.11.1743, no.16, opslag 326.
Enke efter Andreas Stæhr, tømrer. B:
1) Marie Andreasdatter g.m. Gotfred Berger, tømrer.

229    Johan Jacob Frederik Distelmann, ugift bagersvend i Langebrogade på Christianshavn. 25.2.1744, no.17, opslag 372.
Arvinger kendes ikke.

230    Peder Sørensen, ugift hyrekusk i Lille Færgestræde i København. 5.4.1744, no.18, opslag 18.
0) far Søren Pedersen i Skippinge i Vallekilde sogn, død. E: afdødes stedmor Kirsten Christensdatter
1) halvbror Laurids Sørensen i Winholts gård i Hollænderbyen på Frederiksberg, død, der efterlader 2 børn hos deres mor
2) halvbror Jens Sørensen, skomagersvend i Kalundborg
3) halvbror Christen Sørensen i Skippinge
4) halvsøster Karen Sørensdatter i Særslev
5) halvsøster Anne Sørensdatter i Særslev
6) halvsøster Sidsel Sørensdatter i Vallekilde.

231    Jens Clausen Kofoed, grovsmed i Rosenborggade i København, der døde 3.2.1744, no.19, opslag 48.
Enke efter Villimine. B:
1) Claus Jensen Kofoed 10
2) Adam Jensen Kofoed 7.
FM: Anders Knudsen, matros g.m. afdødes søster Karen Clausdatter.

232    Afkald i København. 12.12.1744, no.20, opslag 104.
Afkald fra Barbara Sofie Hillertsdatter ved Hans Staal for arv efter mor Margrethe Ejlersdatter, skiftet sluttet 6.10.1744, enke efter Peder Staal, farver.

233    Marie Kirstine Frederiksdatter på hjørnet af Magstræde og Vandkunsten i København. 12.2.1744, no.21, opslag 105.
Enke efter Erik Bruun, urtekræmmer. B:
1) Jens Eriksen Bruun 15
2) Frederik Eriksen Bruun 13
3) Ellen Cathrine Eriksdatter Bruun 12
4) Henrik Eriksen Bruun 9
5) Carl Eriksen Bruun 7.
Desuden nævnes afdødes mands bror Jens Bruun.

234    Birthe Bentsdatter i Åbenrå i København. 6.6.1744, no.22, opslag 89.
Enke efter Niels Poulsen, vognmand.
Arvinger kendes ikke.

235    Frands Harbo, værtshusholder i København. 3.11.1744, no.23, opslag 209.
Enkemand efter Karen Nielsdatter. B:
2) Cathrine Marie Frandsdatter Harbo 10.
FM: Jens Lauridsen, skipper.
Første ægteskab med Karen Andersdatter. B:
1) Johanne Marie Frandsdatter Harbo 18.
FM: Peder Dyhr, brændevinsbrænder.

236    Cecilie Frederikke de Sohr i Købmagergade i København. 19.2.1744, no.24, opslag 218.
Skilt fra Christian Frederik de Boysset, oberstløjtnant.
Arvinger angives ikke.

237    Else Gregersdatter i Farvergade i København. 31.5.1742, no.25, opslag 245.
Enke efter Niels Jørgensen Holm, brændevinsbrænder. A:
1) søster Maren Gregersdatter g.m. Jacob Jørgensen Riis, brændevinsbrænder.
Desuden nævnes afdødes mands søn Oluf Holm, malersvend.

238    Opbudsbo i København. 25.10.1743, no.26, opslag 308.
Registrering af fallitbo hos Oluf Knudsen, tømrersvend i Nygade i København, bortrejst, uvist hvorhen.
Desuden nævnes Oluf Knudsens hustrus mor Margrethe Andersdatter.

239    Henrik Jensen, snedker i Sankt Pederstræde i København, der døde 11.8.1744, no.27, opslag 343.
Enkemand. B:
1) Ellen Henriksdatter 13
2) Anne Margrethe Henriksdatter 6.
FM:
1 Niels Hansen Barchmann, snedker
2 Filip Zuchau, blytækker.

240    Jannike Joensdatter i København. 15.12.1744, no.28, opslag 380.
Enke efter Bøye Pedersen, styrmand. B:
1) Peder Bøyesen 7.
FM: Jacob Pedersen, styrmand.

241    Gundel Jensdatter i Pilestræde i København, der døde 31.7.1744, no.29, opslag 383.
Enke efter Niels Svendsen Bering, murer. A:
1) søskendebarn Inger Nielsdatter g.m. Anders Hansen, vægter.
Afdøde var forlovet med Peder Pedersen Vraakær, murersvend.

242    Henrik Christian Hacker, ugift assistent på Sankt Thomas i Vestindien. Skifte sluttet 15.12.1744, no.30, opslag 401.
Arvinger angives ikke.

243    Peder Ammundsen, skipper i København. Skifte sluttet 15.12.1744, no.31, opslag 405.
Afdøde efter enke, hvis navn ikke angives.
Arvinger angives ikke.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1745244    Jens Nielsen, spækhøker i Studiestræde i København. 15.3.1744, no.13, opslag 2.
Enke efter Anne Poulsdatter.
Hans A:
1) mor Maren Christensdatter, enke efter Niels Jensen i Siem i Jylland
2) bror Poul Nielsen
3) søster Anne Nielsdatter g.m. Peder Rasmussen i Siem.
Hendes A:
0) forældre Poul Andersen Svejstrup, skomager i Randers og Karen Andersdatter, begge døde
1) bror Bent Poulsen Lange, skomager
2) søster Lisbeth Poulsdatter Svejstrup g.m. Oluf Nielsen Borch, skoleholder i København.
Fars første ægteskab med Lisbeth [Knudsdatter, skifte Randers 12.1.1698 lbnr.236]. B:
3) halvsøster Sidsel Poulsdatter hos moster i København, død uden børn
4) halvsøster Maren Poulsdatter hos moster i København, død uden børn.

245    Hans Møller, ugift matros i Store Kongensgade. 5.9.1743, no.14, opslag 80.
Arvinger angives ikke.

246    Gundel Gudmannsdatter, ugift kælderpige i Adelgade. 5.11.1744, no.15, opslag 101.
Arvinger kendes ikke.

247    Hans Herman Tanch, ugift malersvend i Christen Bernikowgade i København. 5.11.1744, no.16, opslag 116.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 3.11.1744.

248    Niels Jensen, ølvrager i Åbenrå i København, der døde 9.12.1744, no.17, opslag 158.
E: Margrethe Nielsdatter.
Arvinger kendes ikke.

249    Barbara Cathrine Hansdatter i København. Skifte sluttet 13.4.1745, no.18, opslag 187.
Enke efter Henrik Jessen, værtshusholder.
Første ægteskab med Henrik Dyssel. B:
1) Hans Henrik Dyssel.

250    Regning i København i marts 1745, no.19, opslag 192.
Regning af marts 1745 i afdøde Albert Buschmann, farversvends dødsbo, skifte sluttet 4.5.1745.

251    Frederik Knispel, ugift barbersvend i Store Grønnegade i København. 19.12.1744, no.20, opslag 195.
A:
1) bror Conrad Knispel i Flensborg.

252    Niels Nielsen, ugift møllersvend i Lille Mølle på Christianshavn, der døde 21.12.1744, no.21, opslag 211.
A:
1) mor Britta Gundersdatter, enke efter Niels Jacobsen i Varberg i Halland.

253    Sara Tobiasdatter i Regnegade i København, der døde 13.1.1745, no.22, opslag 243.
E: Niels Børgesen, slagter, der logerede i Borgergade.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Margrethe Hütt g.m. Anders Clemensen, slagter,
Desuden nævnes afdødes bror Johannes Tobiassen, student.

254    Villads Sørensen, vognmandskarl i Adelgade i København. 29.6.1744, no.23, opslag 263.
Forlovet med Anne Hansdatter, der døde 28.6.1744.
Hans A:
0) forældre Søren Svendsen i Vranum i Almind sogn og Johanne Villadsdatter, senere gift med afdøde Peder Jensen
1) søster Anne Sørensdatter, døbt Almind 15.9.1695, g.m. Anders Nielsen.
Hendes A:
0) forældre Hans Pedersen og Anne Nielsdatter i Nørre Vallenderød i Tølløse sogn
1) bror Niels Hansen landsoldat, udlagt til barnefader til barn født af Maren Olufsdatter. De blev trolovet 25.3.1729, men han døde før brylluppet og blev begravet Tølløse 22.5.1729. B:
a Karen Nielsdatter, døbt Tølløse 21.11.1728, nu hos stedfar Jens Pedersen i Ugerløse g.m. mor Maren Olufsdatter. Hun arver ikke efter sin far ifølge Danske lov 5 II 70
2) bror Peder Hansen i Tjørnede i Tølløse sogn på Tølløse gods, der døde efter sin søster og dermed er eneste arving efter hende. E: Anne Pedersdatter.

255    Thomas Poppelmann, skibskirurg i Østergade i København. 9.10.1744, no.26, opslag 329.
Arvinger kendes ikke.

256    Christen Christensen Ramskov, tobaksspinder i Borgergade i København, der døde 8.5.1744, no.27, opslag 419.
Enkemand efter Johanne Christensdatter. B:
1) Maren Christensdatter Ramskov 7
2) Christen Christensen Ramskov 3.
FM: Christen Olufsen, brændevinsbrænder.
Desuden nævnes afdødes kones mor Maren Svendsdatter, enke efter Christen Christensen, brændevinsbrænder.

257    Søren Jacobsen Gedsted, ugift tobaksspinder i Store Kongensgade i København, der døde 19.10.1744, no.28, opslag 3.
A:
0) forældre Jacob Pedersen Gedsted, tobaksspinder i København og Birthe Rasmusdatter, begge døde
1) Peder Jacobsen Gedsted, [skifte 28.12.1741 lbnr.198]. 1B:
a Anne Cathrine Pedersdatter Gedsted g.m. Oluf Flores Wilch, guldsmed i Klareboderne i København
2) bror Rasmus Jacobsen Gedsted, gartner på Dronninggård på Sjælland, død. 1B:
a Sofie Helvig Rasmusdatter Gedsted 18, forlovet med Mathias Christian Bagge, thehandler.

258    Magnus Kjeldal, gørtler i Kompagnistræde i København. 24.1.1745, no.30, opslag 93.
Enkemand. B:
1) Anne Sofie Magnusdatter 19
2) Anne Kirstine Magnusdatter 13.
FM: Jens Frandsen Adelhof, gørtler.

259    Hans Nielsen Bager, vognmand i Studiestræde i København. 23.12.1744, no.31, opslag 3.
Enkemand efter Anne Rasmusdatter.
Hans A:
1) bror Peder Bager, vognmand
2) søster Anne Nielsdatter Bager g.m. Josias [Henrik] Bergeskov i Usserød mølle.
Hendes A:
1) bror Lauge Rasmussen, død. 1B:
a Rasmus Laugesen, kældermand
2) søster Maren Rasmusdatter, død. 4B:
a Ingeborg Pedersdatter g.m. Hans Wolchensen, høker
b Kirsten Pedersdatter g.m. Poul Gillesen, skrædder
c Margrethe Pedersdatter g.m. Poul Møller, højbådsmand på Holmen
d Albert Pedersen, underofficer på Sankt Thomas i Vestindien.
Litteratur: Stamtavle over en familie Bergeskov ved E. N. Ritzau. København 1903. Heri side 27: Josias Henrik Bergeskov.

260    Søren Balle, stadskonduktør ved Gammelstrand i København. 14.12.1739, no.32. opslag 134.
Enkemand efter Maren Moldrup. Bevilling til uskiftet bo af 28.4.1736. B:
1) Peder Mollerup Balle 21, der udnævnes til stadskonduktør i sin fars sted.
FM: farbror Balle, renteskriver.
Desuden nævnes:
1 afdødes hustrus mor Mette [Jensdatter] Laasby, til Vestervigkloster, enke efter Peder [Nielsen] Moldrup til Vestervig Kloster, [skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 24.3.1731 lbnr.164]
2 afdødes morbror [Jens Laasby] Moldrup, oberstløjtnant.

261    Opbudsbo i København. 23.5.1743, no.33, opslag 360.
Registrering af fallitbo hos Jafet Rothenborg. hørkræmmer i Vestergade, der er rejst til Snoghøj.
Desuden nævnes:
1 hans hustrus far Lorents Kleist
2 hans hustrus bror Johannes Kleist
3 Andreas Rothenborg i Langebrogade.

262    Annike Hansdatter i København. Skifte sluttet 31.8.1745, no.34, opslag 524.
Enke efter Jens Pedersen Gedsted, tobaksspinder. B:
1) Niels Jensen Gedsted, død. 1B:
a Annike Cathrine Nielsdatter Gedsted.
FM: Peder Hansen Vinding, brændevinsbrænder
2) Karen Jensdatter Gedsted, [død 20.9.1729], var g.m. Søren Nielsen Fridtz, præst i Ramløse og Annisse. 2B:
a Søren Fridtz
b Magdalene Fridtz, der ægter Christian Fabricius, gæstgiver i Helsingør.

263    Jochum Nielsen Fritz, skriverkarl i Lille Kongensgade i København. 13.3.1744, no.35, opslag 528.
Arvinger angives ikke.

264    Anne Lucie Nielsdatter i København. Skifte sluttet 14.9.1745, no.36, opslag 547.
Enke efter Morten Andersen Lindberg, brygger. B:
1) Niels Lindberg, brygger i København
2) Søren Lindberg, farver i Roskilde
3) Anne Christine Lindberg, død. E: Rasmus Munch, brygger. Hendes første ægteskab med Rasmus Schiøtt, brygger. 2B:
a Rasmus Schiøtt 21
b Anne Dorthe Schiøtt 16.

265    Henning Knudsen, tobaksspinder i hus no.11 ved Holmens kirke i København. 1.5.1744, no.37, opslag 554.
E: Kirsten Tollesdatter.
Arvinger kendes ikke.

266    David Abraham, skoflikker i Fiolstræde på hjørnet af Skidenstræde i København, der døde 3.6.1745, no.38, opslag 590.
E: Ingeborg Jensdatter, der døde 8.7.1745.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) søster Charlotte Jensdatter g.m. Jens Arvidsen, tømrersvend
2) søster Inger Marie Jensdatter, død. 2B:
a Bodil Marie Thomasdatter g.m. Knud Mikkelsen Hammer
b Anne Kirstine Thomasdatter.

267    Johan Bergo, skomager i Springgade i København. 18.6.1745, no.39, opslag 604.
E: Anne Margrethe Pedersdatter i Børnehuset. B:
1) Johan Peder Johansen 13
2) Anne Marie Johansdatter 10
3) Johan Christian Johansen 8.
FM: Johan David Seidentop.
Desuden nævnes enkens mor Helene Jacobsdatter, enke efter Markvard Feltmann, skomager.

268    Niels Knudsen, øltapper ved Nyhavn Kanal i København. 2.4.1745, no.40, opslag 621.
Enke efter Kirsten Jensdatter.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes afdødes hustrus halvsøster Maren, enke efter Christian Johansen Storm.

269    Peder Lassen, fuldmægtig hos overformynderen i København. Skifte sluttet 2.11.1745, no.41, opslag 547.
Enkemand efter Margrethe Elisabeth Conradsdatter Melchior. B:;
1) Inger Marie Lassen 16
2) Lassenius Lassen 15.
FM: Peder Mathiassen.

270    Jacob Hoe, ugift skriverkarl i København. Skifte sluttet 21.12.1745, no.43, opslag 651.
A:
1) mor Charlotte Christine [Nielsdatter] Friborg nu g.m. Andreas [Jobsen] Desington (Dishington), præst på Fejø
Mors første ægteskab med [Mourids Hoe, præst i Døllefjelde og Musse, død 1730]
2) bror Niels Hoe, købmandskarl i Nyborg
3) bror Henrik Hoe, styrmand på Kina
4) søster Else Hoe g.m. Laurids Siø, købmand i Nysted
5) søster Anne Hoe, død, var g.m. Christian Bernhard Bischoff i Nysted
6) søster Elisabeth Hoe
7) søster Ida Margrethe Hoe
8) søster Charlotte Hoe.
(Navnet Desington stammer fra en slægt i Bergen, indvandret fra Skotland, og staves på utallige måder).

271    Opbudsbo i København. Skifte sluttet 2.11.1745, no.42, opslag 658.
Registrering af fallitbo hos Peder Jensen Gietz, vintapper i København.

272    Opbudsbo i København. 15.3.1738, no.44, opslag 653.
Registrering af fallitbo hos Helvig Abbestée, vinhandler i Pilestræde i København.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1746273    Henrik Clausen, spækhøker i Borgergade i København. 8.5.1745, no.4, opslag 3.
Enke efter Maren Pedersdatter.
Testamente af 7.3.1743.
Hans A:
1) søster Kirstine Marie Clausdatter, enke efter Peder Boyel, kammerbud
2) søster Birthe Margrethe Clausdatter g.m. Rasmus Lauridsen, kældermand.
Hendes A:
1) søster Lisbeth Pedersdatter
2) bror Peder Pedersen, død. 1B:
a Gregers Pedersen [i Hvidbjerg Vesten Å sogn] på Tandrup gods i Bested sogn i Thy
3) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Peder Jacobsen, knapmagersvend i København. 2B:
a Peder Pedersen, konstabel
b Anne Elisabeth Pedersdatter g.m. Martin Gottlieb Sinskofske, musketer.

274    Opbudsbo i København. 14.5.1744, no.9, opslag 141.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Jacob Brøndlund, urtekræmmer i Skindergade, der er bortrejst, uvist hvorhen.

275    Thor Mortensen, ugift murersvend i Frederiksberggade i København. 11.6.1744, no.10. opslag 323.
A:
0) forældre Morten Thygesen og Karen Thuesdatter, død i De fattiges boder i Bredgade for 5 år siden. B:
1) bror Thue Mortensen, død uden børn, begravet på Gråbrødre kirkegård i Roskilde
2) bror Oluf Mortensen, død uden børn, begravet på Gråbrødre kirkegård i Roskilde
01) morbror Laurids Thuesen, død for 30 år siden. 2B:
1) Hans Lauridsen, bødker i Roskilde
2) Esther Lauridsdatter g.m. Jørgen Aldewelt, skomager i Roskilde.
Der kendes ingen arvinger på afdødes fars side.

276    Johan Vilhelm Rinder, ugift værtshusholder i Vingårdstræde i København. 19.10.1745, no.12, opslag 400.
Arvinger kendes ikke.

277    Anne Marie Rasmussen i Farvergade i København. 29.11.1745, no.16, opslag 442.
Enke efter Laurids Rasmussen. B:
1) Rasmus Lauridsen, glarmester
2) Peder Lauridsen, malersvend.

278    Hans Bruun, strømpevæver og Cathrine Elisabeth Asmusdatter i København. Skifte sluttet 26.7.1746, no.17, opslag 476.
B:
2) en søn, hvis navn er ulæseligt, g.m. Maren Jensdatter, begge døde. 2B:
a Hans Henrik Bruun, strømpevæversvend
b Cathrine Elisabeth Bruun g.m. Johan Sigmund, strømpevæver
3) Jochum Peder Bruun, død, var g.m. Sofie Hedvig. 1B:
a Christoffer Erhard Jochumsen.
Af hendes første ægteskab B:
1) Christoffer Erhard., død. 1B:
a Marie Elisabeth Bruun 9.
(Med forbehold, da dele af skiftet er ulæseligt).

279    Melchior Hurter, maler og Barbara Jensdatter i København. Skiftet sluttet 13.9.1746, no.20, opslag 480.
B:
2) Engel Marie Hurter g.m. Johan Didrik Cumand, maler
3) Christine Hurter, enke efter Nathanael Dissel, violong.
Hendes første ægteskab med Herman Mathiassen, maler. B:
1) Anne Margrethe Hermansdatter, død, var g.m. Jacob Bruun, degn i Vilslev og Hunderup. 2B:
a Peder Herman Bruun 14
b Barbara Bruun 9.

280    Else Christensdatter i Sankt Annægade på Christianshavn, der døde 14.8.1746, no.20½.
E: Laurids Isaksen, møllerkusk. B:
2) Jens Lauridsen 4 uger den 17.9.1746
3) Karen Lauridsdatter 4 uger den 17.9.1746.
Første ægteskab med Jens Pedersen Stub. B:
1) Anne Jensdatter 6.
FM: Christen Pedersen Stub.
Afdøde døde 14.8.1746.

281    Inger Lauridsdatter i København. Skifte sluttet 11.10.1746, no.23, opslag 494.
E: Hans Steffensen, urtegårdsmand.
Afdøde efterlader en datter, hvis navn ikke angives.

282    Marie Agathe Cornelia Simonsdatter ved Gammelstrand på hjørnet af Fortunstræde i København, der døde 21.1.1745, no.24, opslag 497.
Enke efter Didrik Hoogland, købmand. B:
1) Simon Hoogland, kaptajn
2) Henrik Hoogland, superkargo på Kina
3) Marie Christine Hoogland, enke efter Claus Bech.

283    Jens Holst, vintapper i Store Kongensgade i København. 13.6.1745, no.29, opslag 679.
Enkemand efter Martha Jørgensdatter Bønning, død 19.2.1744.
Hans A:
0) forældre Hans Madsen og Johanne Hansen i Stenderup ifølge tingsvidne af Tyrstrup herred i Haderslevhus amt, begge døde
1) bror Hans Hansen i Haderslev
2) søster Dorthe Hansdatter g.m. Peder Jepsen i Stenderup
3) søster Maren Hansdatter i Skærbæk i Jylland
4) søster Johanne Hansdatter, vanfør
5) bror Mads Hansen i Stenderup
6) søster Anne Hansdatter, død. 3B:
a Jacob Sørensen
b Johanne Sørensdatter 23
c Søren Sørensen 13
7) bror Simon Hansen i Stenderup.
Hendes A:
1) søster Dorthe Jørgensdatter Bønning, død. E: Michael Matterne
2) halvsøster Marie Elisabeth Jochumsdatter de Neph, enke efter Christian Solberg, skipper.

284    Jens Thorup i København, superkargo i Det Asiatiske Kompagni. Skifte sluttet 20.12.1746, no.31, opslag 739.
Skiftet udlånt og mangler altså her.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1748285    Oluf Borch, underfoged i København. Skifte sluttet 9.1.1748, no.1, opslag 3.
Arvinger angives ikke.

286    Henrik Nissen, vintapper i København. Skifte sluttet 16.1.1748, no.2, opslag 6.
Enkemand efter Marie Thomasdatter Fischer.
Testamente af 7.3.1710.
Hans A:
1) søster Elisabeth Cathrine Nissen, enke efter Peder Voigt i Boutrup ved Flensborg
2) søster Margrethe Nissen, død. 1B:
a Anne, død. 4B:
1 Johan Jørgensen, bonde i Flensborg amt
2 Claus Jørgensen, bonde i Flensborg amt
3 Margrethe Jørgensen g.m. Markvard Markvardsen, bonde i Flensborg amt
4 Marie Thomsens i Flensborg
3) søster Anne Nissen, død. 4B:
a Nikolaus Skram i Unvad ved Flensborg
b Poul Skram, død. 4B:
1 Anne Poulsdatter
2 Elisabeth Poulsdatter
3 Margrethe Dorthe Poulsdatter g.m. Gotfred Brandt, dragon
4 Claus Poulsen 15
c Margrethe Skram g.m. Johan Jacobsen i Arlevad ved Flensborg
d Anne Dorthe Skram. død. 1B:
1 Cathrine g.m. Johan Frederik Vedel, smed i Flensborg amt.
Hendes A:
0) forældre [Thomas Jansen Fischer, vintapper, begravet København Nikolaj 14.2.1690 og Johanne Lorentsdatter, begravet København Nikolaj 14.9.1717 efter tredje ægteskab med Henrik Spiring, begravet København Nikolaj 12.2.1700]
1) bror Lorents [Thomsen] Fischer, byfoged [i København], [var 1714-1718 amtsforvalter i Ålholm og Maribo Kloster amter og boede i Nysted]
2) bror Johan [Thomsen] Fischer, landsdommer [på Lolland-Falster, rektor i Nykøbing Falster, begravet Nykøbing Falster 28.4.1718. E: Martha Marie Iversdatter Brinch, datter af Iver Didriksen Brinch, præst i København Nikolaj, nu g.m. Frederik Holmsted, borgmester i København]. 2B:
a Ambrosia Fischer g.m. [Peder Mikkelsen] Aarslev, præst i Helsingør [Olai], [der døde, skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 10.6.1748 lbnr.102]
b Johanne Fischer g.m. [Rasmus] Paludan, stiftsprovst i [Christiania] i Norge, [første ægteskab med Niels Barfoed, præst i Christiania Vor Frelser, død 10.5.1739]
3) søster Johanne [Thomasdatter] Fischer, død, var g.m. [Corfitz Henriksen] Schurmann, præst i [København Holmen, død 26.4.1728]. 3B:
a Johanne Schurmann g.m. Gabriel Hilmann, rådmand
b Martha Schurmann, død 20.3.1741, var g.m. [Johan Johansen] Rehling, præst [i Koldby] på Samsø. 1B:
1 Johan Samuel Rehling
c Mette Schurmann g.m. [Jens Jensen] Bang, renteskriver
4) søster Mette [Thomasdatter] Fischer, død, var g.m. Frederik [Christensen] Holmsted, borgmester i København, [nu g.m. Martha Marie Brinch, enke efter Johan Thomsen Fischer, rektor i Nykøbing Falster og landsdommer på Lolland Falster, begravet Nykøbing Falster 28.4.1718]. 7B:
a Peder Holmsted, præst i Magleby og Holtug på Stevns
b Thomas Holmsted, superkargo på Kina
c Christen Holmsted, student
d Frederik Holmsted, superkargo på Vestindien
e Karen [Krag] Holmsted g.m. Peder Høst [fejl for Christen Høst], præst i Helsinge og Drøsselbjerg
f Johanne Holmsted g.m. Frank Fæddersen, bogholder
g Marie Holmsted g.m. Lyder Schiellerup i København.
Mors første ægteskab med [Morten Svendsen, død ca. 1676]
5) halvsøster Abelone Mortensdatter g.m. Johannes Bøgvad, vinhandler, begge døde. 3B:
a Dorthe Bøgvad, enke efter [Niels Nielsen] Olivarius, præst i Græsted og Mårum, [død 1728]
b Johanne Bøgvad, død, var g.m. Melchior Verhagen (Werhagen), [kok og gæstgiver i Fiskerhuset uden for Østerport, ejet af Andreas Højer, skifte København konceptskifte 1718]. 2B:
1 Abelone Verhagen [kaldt Abelone Andersdatter Højer] g.m. Hugo [Jesper Olufsen] Clementin, degn i Kolby på Samsø
2 Cathrine Verhagen på Christianshavn
c Lene Bøgvad.
Litteratur:Livet omkring Classens Have, foredrag af Uwe Brodersen 28.8.2014. Heri Andreas Høyer, ejer af Fiskehuset udenfor Københavns Østerport.
Litteratur: Uddrag af St. Nicolaj Kirkes begravelsesprotokol ved O. Nielsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1880 side 192-223. Heri side 213: Thomas Jansen Fischer, Henrik Spiering, dennes enke Johanne og Korfits Schurman.
Litteratur: Københavns ejendomme 1377-1728 af. H. U. Ramsing. Bind 1 side 69: Øster Kvarter no.82: Morten Svendsen, Thomas Jensen Fischer, vintapper, Henrik Spiering og dennes enke Johanne.
Litteratur: Uddrag af Danske Kancellis registranter, Kgl. konfirmerede testamenter o.l. 1691-aug. 1699 ved H. C. Roede. Heri side 195: 11.2.1696 Henrik Spiering og hustru Johanne Lorentsdatter.


287    Opbudsbo i København. Skifte sluttet 26.1.1748, no.3, opslag 23.
Registrering af fallitbo hos Johan Freuchen i København.
Desuden nævnes Christian Albert Freuchen.

288    Opbudsbo i København. Skifte sluttet 6.10.1746, no.4, opslag 30.
Registrering af fallitbo hos Ditlev Otto Coppy i Pilestræde i København.

289    Kirsten Christensdatter i København. Skifte sluttet 6.2.1748, no.5, opslag 38.
Enke efter Christen Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Inger Jensdatter, død. E: Jacob Christensen Kautrup, brygger. 1B:
a Jens Jacobsen Kautrup 9
2) Anne Jensdatter, død. E: Christoffer kog. 2B:
a Anne Elisabeth Klog 7
b Jacob Klog 6
c Kirstine Marie Klog 5.

290    Jens Bugge, ugift vintappersvend i Købmagergade i København. 13.10.1746, no.6, opslag 44.
A:
1) bror Søren Bugge, skriverkarl.

291    Niels Lauridsen, ugift bryggersvend i Nørregade i København, der døde 15.4.1746, no.7, opslag 65.
Af arvinger angives A:
1) bror Søren Lauridsen, sandfører ved prambådene
2) en søster g.m. en søstersøn af Christen Mortensen, portner ved Børnehusets hustru.

292    Anne Nielsdatter i København. Skifte sluttet 5.3.1748, no.8, opslag 99.
Enke efter Søren Jensen Møller, brygger.
Af første ægteskab B:
1) Niels Bentsen Kjær, skipper
2) Bent Bentsen Kjær, død. 1B:
a Johanne Bentsdatter Kjær 5.

293    Regning i København. 12.3.1748, no.9, opslag 104.
Regning i boet efter Anders Andersen, brændevinsbrænder i København.

294    Opbudsbo i København. 12.3.1748, no.10, opslag 106.
Registrering af fallitbo hos Christian Lentz, bager i København.

295    Jacob Clausen, møller og hustru Kirsten Eriksdatter i København. Skifte sluttet 2.4.1748, no.11, opslag 109.
Arvinger angives ikke.

296    Johan Jacob Zinkler i Regnegade i København, sukkerkogersvend på Sukkerhuset på Christianshavn. 3.4.1747, no.12, opslag 114.
Enkemand. B:
1) Helene Cathrin e Zinkler.
Afdøde var forlovet med Margrethe Dorthe Jacobsdatter Lennart også kaldt Margrethe Dorthe Jacob Lindersdatter.

297    Christen Hansen Møller, sukkerkogerdreng i Sankt Pederstræde i København. 13.4.1747, no.13, opslag 139.
A:
1) far Christen Christensen, kornet i Århus.

298    Nikolaj Zahn, kvartermester i Silkehuset i København. Skifte sluttet 2.4.1748, no.14, opslag 158.
A:
1) mor Marie, enke efter Jørgen Jochum Zahn, buntmager
2) bror Vilhelm Zahn, stadsvægter
3) søster Anne Barbara Zahn
4) søster Marie Zahn, død, var g.m. Johan Luptin, parykmager
5) søster Dorthe Kirstine Zahn, død, var g.m. Johan Hartvig Warnich, parykmager. 4B:
a Hans Jørgen Warnich 18
b Engel Marie Warnich 15
c Julius Magnus Warnich 10
d Anne Elisabeth Warnich 8.

299    Regning i København. 4.11.1747, no.15, opslag 162.
Regning i boet efter Hans Andreassen i Vognmandsgade i København.

300    Nikolaj Mar, billedhuggersvend i København. 30.9.1745, no. ses ikke, opslag 173, 177.
E: Anne Marie Mikkelsdatter. B:
1) Thomas Nikolajsen
2) Ludvig Nikolajsen
3) Louise Nikolajsdatter
4) Jacobine Louise Nikolajsdatter.
FM: Johan Henrik Ferslev.

301    Andreas Nielsen Hjort, møller uden for Vesterport i København. 6.11.1741, no.28, opslag 175.
Enke efter Sofie Jensdatter Rønne.
Afdøde efterlader 4 børn, hvis navne ikke angives.
FM: farbror Niels Nielsen Hjort, møller.

302    Opbudsbo i København. 2.4.1746, no.16, opslag 205.
Registrering af fallitbo hos Villum Lauridsen, slagter i Løngangsstræde i København.

303    Albert Lauridsen, klejnsmed i Knabrostræde i København. 11.4.1747, no.17, opslag 72.
E: Anne Cathrine.
Afdøde efterlader 2 umyndige børn, hvis navne ikke angives.

304    Regning i København. 7.5.1748, no.18, opslag 123.
Regning i boet efter Oluf Pedersen Vallø og hustru i København.

305    Opbudsbo i København. 14.6.1748, no.19, opslag 125.
Registrering af fallitbo hos Johan Georg Nordborg i København.

306    Regning i København. 21.5.1748, no.20, opslag 128.
Regning i boet efter Antonius Iversen Lund, koffardimatros i København.

307    Opbudsbo i København. 5.12.1746, no.21, opslag 131.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Kramer, feldbereder i København, der er bortrejst, uvist hvorhen.

308    Gertrud Lauridsdatter i Regnegade i København, der døde 24.12.1747, no.22, opslag 190.
Enke efter Jens Christensen Frisch, ladefoged.
Arvi ger kendes ikke.

309    Opbudsbo i København. 12.1.1748, no.23, opslag 3.
Registrering af fallitbo hos Johan Gertsen, urtekræmmer på hjørnet af Rosengården og Fiolstræde.

310    Regning i København. 16.7.1748, no.24, opslag 99.
Regning i boet efter Hans Jørgen Ziesenis, skildrer i København.

311    Hans Hansen Brorsgaard, superkargo i Det Asiatiske Kompagni i København. Skifte sluttet 23.7.1748, no.25, opslag 102.
A:
1) bror Claus Hansen Brorsgaard, remmesnider i Tønder
2) bror Christian Albert Hansen Brorsgaard, skomagersvend i København
3) halvbror Søren Hansen Brorsgaard 18½, i Tønder
4) halvbror Peder Hansen Brorsgaard 16½, i Tønder
5) halvsøster Anne Dorthe Hansdatter Brorsgaard 14, i Tønder.

312    Karen Poulsdatter i København. Skiftet sluttet 23.7.1748, no.26, opslag 108.
E: Christian Ibsen, værtshusholder. B:
1) Henrik Ibsen 17.
FM: Erik Friis.
Boet ejer et gravsted på Nikolaj kirke Nye urtegård.

313    Jens Simonsen, silkevæver i København. Skifte sluttet 6.8.1748, no.27, opslag 112.
Enkemand. B:
1) Jonas Jensen, silkevæver
2) Johannes Jensen, død. 3B:
a Jens Johansen 3
b Maren Johansdatter 2
c Christen Johansen 1
3) Karen Jensdatter g.m. Hans Jacob Schrader, juvelerer.

314    Opbudsbo i København. 1.5.1748, no.28, opslag 117.
Registrering i fallitbo hos Michael Henriksen Bløcher, bager i Store Kongensgade i København, de er bortrejst, uvist hvorhen.
Desuden nævnes hans hustru Anne Sofie.

315    Claus Clausen Pass, kaptajn i Asiatisk Kompagni i København. Skifte sluttet 6.8.1748, no.29, opslag 173.
E: Eva Dauw. B:
1) Cornelia Pass 19
2) Cathrine Pass 14.

316    Regning i København. 20.8.1748, no.30, opslag 178.
Regning i boet efter Niels Nielsen, skriver i Skrædderlavet i København.

317    Hans Vinsløv i gården Skibet i Vestergade i København, der døde 27.8.1740, no.32, opslag 180.
Enkemand efter Margrethe Brunsmann.
Testamente af 12.12.1719.
Hans A:
0) forældre [Peder Jacobsen] Vinsløv, præst [i Præstø og Skibinge, død 13.1.1705 og Martha Nielsdatter Bruun, død 1721]
1) søster Cathrine Pedersdatter Vinsløv, enke efter [Johannes Anton] Poggensee, [præst i Strøby og Varpelev, skifte Stevns herred gejstlig 15.3.1723 lbnr.46]. LV: Christian Orup, graver ved København Vor Frue
2) søster Anne Magdalene Winsløv g.m. Folkmar Jacobsen Holm, apoteker i Fredericia
3) bror Henrik Vinsløv, død. B:
a Peder Vinsløv, medaljør i København, student
b Jacob Vinsløv
c Johanne Vinsløv. LV: halvbror Poul Munchgaard Lynge, urtekræmmer
d Hans Vinsløv, juvelerer i Christiania i Norge
e Maren Vinsløv g.m. Johan Hornemann i Næstved
f en søn, død. 2B:
1 Kirsten Vinsløv 24
2 Peder Vinløv 23.
Hendes A:
1) halvsøster Anne Marie Kloumann g.m. Filip Julius Kjeldsen, begge døde. 1B:
a Rasmus Kjeldsen, amtmand i Vardøhus len i Norge.
Afdøde havde tidligere været hospitalsforstander i Slagelse og blev immatrikuleret 1698 som student ved Københavns Universitet.

318    Maren Svendsdatter i København. Skifte sluttet 3.9.1748, no.31, opslag 296.
Enke efter Claus Jensen, hyrekusk.
Af første ægteskab B:
1) Svend Nielsen, skipper
2) Anne Nielsdatter g.m. Thor Akselsen i Arendal i Norge, begge døde. 4B:
a Niels Thorsen i Holland
b Filip Thorsen i Holland
c Aksel Thorsen i Holland
d Maren Thorsdatter
3) Kirsten Nielsdatter, død. E: Niels Johansen, kvartermester, uvist hvor. 1B:
a Maren Nielsdatter g.m. Christian Richter, parykmager i København.

319    Jochum Borch, snedker i København. Skifte sluttet 1.10.1748, no.33, opslag 302.
Enkemand. B:
1) Ellen Borch 14
2) Hans Borch 10.
FM: Poul Frederik Pauli, brygger.

320    Regning i København. 1.10.1748, no.34, opslag 305.
Regning i boet efter Jens Lauridsen, øltapper i København.

321    Regning i København. 15.12.1748, no.35, opslag 312.
Regning i boet efter Anders Breyer, nålemager og hustru Elisabeth Jochumsdatter.

322    Regning i København. 29.10.1748, no.36, opslag 318.
Regning i boet efter Cornelius Nielsen Begge, kaptajn i Asiatisk Kompagni i København, enkemand efter Cathrine Sara Schultz.

323    Svale Eriksen, koffardimatros i Kaninlængen i København. 2.10.1747, no.37, opslag 320.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 27.9.1747.

324    Michael Hansen, vægter i Hummergade i København. 9.3.1748, no.38, opslag 338.
Enkemand. A:
1) bror Laurids Hansen, snedker g.m. Maren Pedersdatter
2) bror Jens Hansen, snedker, død. 1B:
a Frands Jensen 20, knapmagersvend.
Afdøde døde 8.3.1748.

325    Peder Bruun i København. Skifte sluttet 26.11.1748, no.39, opslag 367.
Arvinger angives ikke.
Gavebrev til Holmens Kirkes fattiges skole.

326    Isak Hansen, kaptajn i Trankebar i Ostindien. Skifteekstrakt 3.12.1748, no.40, opslag 369.
Enken er nu g.m. Peder Henrik Meyer.
Formynder for børnene FM: Nikolaj Krøchel.
Skiftet blev afholdt i Trankebar.

327    Ellen Andersdatter i Knabrostræde i København, der døde 3.5.1748, no.41, opslag 373.
Enke efter Peder Berg, klejnsmed. B:
1) en datter g.m. Mikkel Nielsen Hobro
2) en datter g.m. Peder Hansen Krag
3) en datter g.m. Nikolaj Pedersen, skomager
4) en datter g.m. Peder Lerche, knapmager.

328    Bodil Nielsdatter i København. Skifte sluttet 10.12.1748, no.42, opslag 392.
Enke efter Christen Pedersen Møller ved Hobro i Jylland. B:
1) Peder Christensen Møller 13.-
FM: Niels Pedersen Bager i sin afdøde far Peder Nielsen Bagers sted.

329    Peder Jørgensen, ugift bryggersvend i Kompagnistræde i København, der døde 12.1.1748, no.43, opslag 395.
A:
0) forældre Jørgen Pedersen og Anne Jensdatter i Ølstykke, begge døde
1) søster Karen Jørgensdatter, født 1717.
Fars andet ægteskab med Nille Nielsdatter, død
2) halvsøster Anne Jørgensdatter, født 1724, g.m. Børge Nielsen i Ølstykke
3) halvsøster Birgitte Jørgensdatter, født 1727.
Desuden nævnes:
1 Vilhelm Hansen gift med afdødes moster
2 Villum Hansen Sandager g.m. afdødes [halv]moster Dorthe Olufsdatter.

330    Regning i København. 17.12.1748, no.44, opslag 425.
Regning i boet efter Frederik Carl Thomsen, skoleholder.

331    Else Christensdatter Lund i København. Skifte sluttet 24.12.1748, no.45, opslag 427.
Enke efter Mathias Ramshart, rådmand og stadshauptmand. C:
1) en datter, død. 1B:
a en datter, død, var g.m. Hans Bech. 1B:
1 Frederikke Louise Bech 10.
FM: Hans Henrik Bech, bogholder i Brandassurancekassen i København.

332    Ellen Svendsdatter i Lille Brøndstræde i København. 3.1.1748, no.46, opslag 430.
Enke efter Anders Andersen, murersvend.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde blev begravet på Trinitatis kirkegård.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1749333    Henrik Hoogland, superkargo i Asiatisk Kompagni i København, der døde 21.3.1747, no.30, opslag 2.
Enkemand efter Anne Marie Küchelin, død 17.5.1745.
Arvinger angives ikke, dog nævnes
1) hans bror kaptajn Hoogland
2) hans søster Madam Bech ved dennes svigersøn Cloumand, toldkontrollør.
Der nævnes et testamente som ikke vises.

334    Jens Hansen, værtshusmand ve Gammelstrand i København, der døde 29.3.1748, no.31, opslag 92.
E: Johanne Elisabeth Kofoed. B:
1) Bolette Kirstine Jensdatter
2) Holger Jensen
3) Hans Jensen
4) Mette Sofie Jensdatter.

335    Regning i København. 10.6.1749, no.33, opslag 154.
Regning i undvegne Johan Gottlieb Buschmann, fabrikants fallitbo.

336    Johan Christian Eberhardt, styrmand på Kina, i København. 4.10.1748, no.34, opslag 156.
Forlovet med Anne Margrethe Colding, yngste datter af Oluf Colding i Helsingør.
Testamente af 27.11.1745.
A:
1) søster Cathrine Margrethe Eberhardt
og øvrige søskende.
Desuden nævnes:
1 afdødes morbror Conrad Løve, brygger
2 afdødes svoger Laurids Svindt, isenkræmmer
3 afdødes morbror Johan Georg Buchler.
Afdøde døde 16.5.1746.

337    Kirsten Nielsdatter i Farvergade i København, der døde 5.9.1747, no.35, opslag 182.
Enke efter Villads Hansen, skrædder. B:
1) Hans [Villadsen] Winther i Christiania
2) Sofie Hedvig Villadsdatter 26
3) Anne Villadsdatter 22
4) Karen Villadsdatter 18
5) Peder Villadsen 16.

338    Mikkel Andersen, bud i Skipperlavet, i Smedens Gang i Vingårdstræde i København. 19.12.1748, no.36, opslag 227.
Enkemand efter andet ægteskab med Anne Andersdatter, skifte 7.9.1736. A:
0) forældre Anders Lauridsen i Hobro, død, og Else Mikkelsdatter, [skifte Hobro 2.4.1704 lbnr.23]
1) bror Laurids Andersen, bager i Hobro, død. 5B:
a Christen Lauridsen 36, matros på Holmen i København
b Søren Lauridsen, bager i Hobro
c Anders Lauridsen, skomager i Ove, en mil fra Hobro
d Mette Lauridsdatter g.m. Henrik Christensen, smed i Hobro
e Ele Lauridsdatter i København
2) bror Thøger Andersen Trane, maler i Viborg, [skifte Viborg 26.11.1748 lbnr.810. E: [Maren Pedersdatter Holmsgaard]. 1B:
a Jens Christian Trane, student i Kalundborg
3) bror Oluf Andersen Trane, snedker i København
4) bror Frands Andersen Trane i Holland, formentlig død
5) søster Maren Andersdatter i København
6) søster Anne Andersdatter i København, død uden børn
7) søster Mette Andersdatter, død. E: Jens Jespersen Amtrup, brændevinsbrænder.
Afdøde blev begravet på Nikolaj kirkegård.

339    Laurids Knudsen, øltapper i Ulkegade i København. 30.1.1748, no.37, opslag 51.
E: Maren Christensdatter.
Testamente af 11.1.1743.
A:
0) forældre Knud Christensen Hyllegaard og Anne Mortensdatter i Sønderholm sogn og by i Hornum herred i Torstedlund birk i Ålborghus amt, begge døde
1) bror Christian Knud i Sønderholm
2) bror Morten Knudsen i Sønderholm
3) søster Dorthe Knudsdatter, enke efter Niels Knudsen i Sønderholm.

340    Helvig Lauridsdatter i København. Skifte sluttet 15.7.1749, no.38, opslag 104.
Enke efter Steffen Nielsen, vandkiggersvend. B:
1) Niels Steffensen, død. 1B:
a Niels Nielsen 1.
FM: Mathias Jensen, snedker
2) Jens Steffensen, tømrer på Holmen
3) Laurids Steffensen 15.
FM: Anders Mogensen, vangemand.

341    Andreas Pedersen Frøkær, sukkerkogersvend i Sukkerhuset på Christianshavn. 30.1.1749, no.39, opslag 107.
Arvinger kendes ikke.

342    Inger Nielsdatter i Skindergade i København. 21.2.1749, no.40, opslag 144.
Enke efter Oluf Mule, bedemand i skipperlavet.
Arvinger kendes ikke, men afdøde skal efterlade en søn i Holland.
Desuden nævnes afdødes brordatter Inger Bentsdatter g.m. Christoffer Olufsen i Kastrup på Amager.

343    Anne Andersdatter i Farvergade i København. 20.6.1747, no.41, opslag 182.
Enke efter Rasmus Winther, bødker.
Af første ægteskab B:
1) Villads Hansen, skrædder, død, var g.m. [Kirsten Nielsdatter, skifte 5.9.1747 lbnr.337]. 5B:
a Hans Villadsen Winther, fuldmægtig i Christiania
b Sofie Hedvig Villadsdatter 27
c Anne Villadsdatter, i Skåne 22
d Cathrine Villadsdatter 18
e Peder Villadsen 16
2) Kirsten Hansdatter, enke efter Henning Olufsen Bohne, skoleholder i København
3) Elsebeth Hansdatter g.m. Henrik Hoe.

344    Jacob Lundberg, værtshusholder på Stadens Vesterbro i København. 18.5.1748, no.42, opslag 270.
E: Anne Ottesdatter Broch. B:
1) Peder Christian Lundberg 17
2) Inger Grethe Lundberg 10
3) Johanne Marie Lundberg 7
4) Anne Dorthe Lundberg 5.
Afdøde døde 17.5.1748.

345    Anne Elisabeth Nielsdatter i Klosterstræde i København. 2.4.1747, no.43, opslag 338 og dublet opslag 358.
Enke efter Jørgen Pedersen, skrædder.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.
FM: morbror Knud Nielsen Møller, snedker.

346    Margrethe Eleonora i København. Skifte sluttet 7.10.1749, no.44, opslag 394.
Enke efter Johan Georg Küntzel, tømrer.
Arvinger angives ikke.

347    Regning i København. 7.10.1749, no.45, opslag 398.
Enke efter Bartholomæus Jensen, kornmåler i København.

348    Anders Pedersen Møller, brændevinsbrænder i Dronningens Tværgade i København, der døde 7.7.1748, no.46, opslag 401.
Enkemand efter Cathrine Nielsdatter.
Testamente af 6.5.1731.
Hans A:
0) forældre Peder Nielsen i Dall sogn og by i Hornum herred i Ålborghus amt, begge døde
1) bror Niels Pedersen Møller i Støvring i Buderup sogn
2) søster Maren Pedersdatter Møller g.m. Christen Jørgensen Dodensig i Støvring
3) bror Christen Pedersen Møller i Østergård mølle i Svenstrup sogn og by
4) søster Karen Pedersdatter Møller, enke efter Jens Worm i Ellidshøj sogn og by.
Mors ægteskab med Morten Madsen i Dall
5) halvbror Mads Mortensen i Dall
6) halvsøster Kirsten Mortensdatter g.m. Lukas Mikkelsen Berlin i Ålborg
7) halvsøster Maren Mortensdatter g.m. Jens Madsen, kældermand i København
8) halvsøster Anne Mortensdatter g.m. Jens Jensen, hyrekusk i København.
Hendes A:
0) forældre Niels Emsen?/Eriksen? og Kirsten Nielsdatter i Frisdal i Valsgård sogn i Hindsted herred
1) søster Karen Nielsdatter, død for 14 år siden, var g.m. Christen Jensen i Hedegård Rostrup sogn. 2B:
a Jens Christensen i Hedegård
b Karen Christensdatter g.m. Peder Pedersen i Rostrup
2) søster Lene Nielsdatter, død for 13 år siden, var g.m. Niels Nielsen i Frisdal i Valsgård sogn. 3B:
a Niels Nielsen Frisdal i Redsø i Valsgård sogn
b Kirsten Nielsdatter g.m. Iver Pedersen i Redsø
3) bror Niels Nielsen, død, var g.m. Anne Madsdatter. 2B:
a Lene Nielsdatter, gift i København
b Maren Nielsdatter g.m. Andreas Andreassen i Valsgård.
Afdøde blev døbt 25.1.1691 i Dall.

349    Marie de bon Repos i Store Kongensgade i København, der døde 26.9.1747, no.47, opslag 489.
Enke efter Louis Joineaux, handskemager.
Hans A:
1) bror Guillaume Henry Joineaux, skomager i Kings Street i Sankt Annæ sogn i Westminster i grevskabet Middlesex i England.
Hendes A:
1) bror Claude de bon Repos g.m. Marie Alois i Roches i kanton Bern i Schweiz, hvortil de var flygtet fra Frankrig på grund af religionen. 3B:
a Jean Francois de bon Repos, linnedvæver i Roches
b Marie de bon Repos, enke i Roches, enke efter Francois Girard ved søn Pierre Girard
c Alexandrine de bon Repos i Sankt Annæ sogn i Westminster.

350    Regning i København. 14.11.1749, no.48, opslag 592.
Regning i boet efter Jens Pedersen Tybjerg, underassistent i Asiatisk Kompagni i København.

351    Regning i København. 25.11.1749, no.49, opslag 594.
Regning i boet efter Anders Johansen Møller, hørkræmmer i København.

352    Sidsel Nielsdatter i Borgergade, på hjørnet af Borgergade og Kaninlængen i Nyboder i København, der døde 13.10.1748, no.50, opslag 596.
Enke efter Bertel Pedersen, brændevinsbrænder. B:
1) en datter g.m. Bernt Schmidt, stadskaptajn i København.
Desuden nævnes:
1) en søster, enke efter Jens Christensen Wad.
2) en søstersøn Niels Nielsen Wad.

353    Jens Pedersen Exsted, ugift tømrersvend i København. 16.12.1749, no.51, opslag 662.
Arvinger angives ikke.

354    Thomas Mikkelsen Paakærvig i et hus lige for Børnehuset på Christianshavn. 19.2.1749, no.52, opslag 663.
E: Anne Nielsdatter, der også døde.
Arvinger kendes ikke.
Arv i boet efter Frands Henrik Møller, materialforvalter på Holmen i København, skifte 21.12.1747til B:
1) Frands Henrik Møller
2) Otto Christian Møller
3) Christian Møller.

355    Johan von Wesen [van Vassen], vicekrigspræsident i København. Skifte sluttet 29.4.1749, no.53, opslag 706.
A:
1) søster Sara Cathrine von Wesen g.m. Frederik Lembke, købmand i København. begge døde. 1B:
a Johan Lembke, død. 1B:
1 Johan Frederik Lembke i Bornheim ved Frankfurt am Main i Tyskland
2) søster Agnethe Sybille von Wesen g.m. Gerhard Ackermann, begge døde. 3B:
a Johan Ackermann, vinhandler i København, død. 2B:
1 Agnethe Ackermann g.m. Olrog, renteskriver i København
2 Anne Ackermann g.m. Fischer, kommandør
b Michelle Ackermann g.m. Jacob Stendrup, regimentsfeltkær, begge døde. 2B:
1 Jacob Stendrup, assessor i Hofretten og forstander i Vartov Hospital
2 Nikolaj Stendrup student i København
c Margrethe Ackermann, død, Første ægteskab med Johan Bech, vinhandler. Andet ægteskab med Mule, oberst, 1B:
1 Hans Christoffer Mule, fændrik
3) søster Johanne Margrethe von Wesen g.m. Niels Hofmann, kaptajn, begge døde. 1B:
a Sara Cathrine Hofmann g.m. Josef Collin
4) søster Birgitte Elisabeth von Wesen g.m. Johan Herman Froschel, kantor ved Vor Frue Latinskole i København, begge døde. 4B:
a Anne Sybille Froschel, enke efter Michael Kærsing
b Sara Cathrine Froschel, død. E: kantor ved Vor Frue Latinskole. 1B:
1 Johan Herman Bager
c Anne Marie Froschel, enke efter Johan Christian Mule, maler
d Magdalene Froschel, uvist hvor.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1750356    Peder Anthoni, værtshusholder lige for Kongeporten på Vesterbro i København. 22.2.1749, no.2, opslag 2.
E: Lisbeth Lauridsdatter, der døde 8.6.1749.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 21.2.1749.

357    Anne Margrethe Farum i Fiolstræde i København. 25.8.1749, no.3, opslag 59.
Enke efter August Johan Ehlers, brygger, død 13.12.1725.
Afdøde fragik arv og gæld efter sin afdøde mand 7.1.1726 for sig sine 2 umyndige børn, hvis navne ikke angives.

358    Johan Adolf Wolfram. ugift juvelerer i København. Skifte sluttet 20.1.1750, no.4, opslag 83.
Testamente af 23.12.1748. A:
1) mor Gertrud Marie uden for Vesterport, enke efter Gotfred Wolfram
2) søster Elisabeth Kirstine Wolfram, enke efter Oluf Schmidt, hørkræmmer
3) bror Christian Wolfram. død. 1B:
a Christiane Marie Wolfram ved stedfar Christian Westphalen, værtshusholder
4) Claus Rachel Ewald, postmesters 2B.
a Cathrine Ewald
b Margrethe Marie Ewald
5) farbrors B:
a Frederik Clemens.

359    Jean Pepin Jean, vintapper, på hjørnet af Østergade og Nytorv i København. 8.5.1747, no.5, opslag 89.
Enkemand efter Cathrine Elisabeth Walther. B:
1) Jean Daniel Jean 4
2) Marie Elisabeth Jean 2.
FM: Alexander Ross, regimentskvartermester.

360    Bente Markusdatter i København. Skifte sluttet 10.2.1750, no.6, opslag 171.
Enke efter Christoffer Møller, staldskrædder.
Arvinger angives ikke.

361    Regning i København. 24.2.1750, no.7, opslag 174.
Regning i boet efter Christian Lukassen Kloumann, kontrollør i Den kongelige Bank i København hos enken Anne Margrethe Bech.

362    Herman Christian Holstebro, superkargo på Kina, i København. Skifte sluttet 10.3.1750, no.8, opslag 180.
A:
1) bror Hans Christensen Holstebro, smed i København. død. 2B:
a Anne Elisabeth Hansdatter Holstebro
b Bodil Cathrine Hansdatter Holstebro g.m. Johan Schiøtt, fuldmægtig på Bremerholm Fabrik i København
2) bror Christen Christensen Holstebro, smed på fæstningen Christiansø, død. 3B:
a Hans Christoffer Christensen Holstebro i København
b Elisabeth Christensdatter Holstebro på Christiansø
c Hedvig Christensdatter Holstebro g.m. Poul Zacharias [Alexandersen] Grønvold, degn på Christiansø
3) søster Margrethe Christensdatter Holstebro, enke efter Christen Jensen Raae i Nibe
4) søster Mette Christensdatter Holstebro, enke efter Hans Nielsen Tranberg i Gudhjem.

363    Joachim Krakowitz (Krakewitz), klæde- og silkekræmmer samt kirkeværge på hjørnet af Amagertorv og Købmagergade i København, der døde 4.2.1748, no.10, opslag 191.
E: Anne Kirstine Sørensdatter. B:
1) Søren Krakowitz 24, student
2) Michael Krakowitz 21
3) Anne Elisabeth Krakowitz 17.

364    Jens Sørensen Molbo, vognmand i København. Skifte sluttet 21.4.1750, no.12, opslag 179.
E: Anne Jensdatter, der også døde. Hans A:
1) far Jens Sørensen Molbo i Bærsnaplund i Tyrsting sogn på Mattrup gods.
Hendes A:
1) far Jens Madsen Spentrup.

365    Christian Frederik Stolle (Staal), skibskirurg i Asiatisk Kompagni, i Overgaden neden Vandet på Christianshavn 11.7.1747, no.13, opslag 183.
E: Anne Marie Thorsdatter, der også døde.
Afdøde efterlader en søn, 8 år gammel, hvis navn ikke angives.
FM: morfar Johan Thorsen i Glückstadt.

366    Casper Saur, ugift buteljerer på Christianshavn. 22.9.1745, no.14, opslag 2.
Af arvinger angives A:
1) mor Anne Elisabeth [Nikolajsdatter] Wroe, enke efter Thomas Saur, silke- og klædehandler, [begravet København Petri 10.2.1738 i Nikolaj Wroe’s gravsted]. LV: Rasmus Holm, rådmand
2) bror Thomas Sauer
3) søster [Anne Elisabeth Sauer] g.m. [Christoffer] Heerfordt [Mangor], apoteker [i Svane Apotek i København].

367    Hans Carstensen, islandsk underkøbmand i Hummergade i København, der døde 15.12.1749, no.15, opslag 36.
Enkemand efter Magdalene Qvist. B:
1) Else Cathrine Hansdatter.
FM: Frands Henrik Buch.

368    Niels Pedersen Kloe, overstyrmand i København. Skifte sluttet 26.5.1750, no.16, opslag 70.
A:
1) mor Anne Cathrine Christensdatter g.m. afdødes stedfar Peder Lauridsen, sejlingsmand
2) søster Ellen Cathrine Pedersdatter
3) søster Pernille Pedersdatter
4) halvbror Peder Pedersen 14.

369    Peder Jacob Eppen, undermester på skibet Christiansborg slot. 5.9.1749, no.17, opslag 74.
A:
0) forældre Peder Eppen, sukkerbager og Marie Elsabe Lindesen, begge døde
1) bror Georg Christoffer Eppen, født 1712, i Berlin
2) søster Anne Marie Eppen, født 1714, g.m. Thomas Sprenger i Hamborg
3) søster Magdalene Elisabeth Eppen, født 1721, i Hamborg
4) søster Cathrine Elsabe, født 1724.
Afdøde døde 11.8.1748.

370    Jens Nielsen Højer, stolemager i Pilestræde i København, der døde 27.3.1745, no.17½, opslag 113.
E: Anne Christine Hansdatter. B:
2) Hans Højer, stolemagersvend
3) Throne Marie Højer g.m. Thyge Thygesen, værtshusholder på Christianshavn
4) Anne Højer g.m. Hans Bentsen, fiskemester på Hirschholm.
Af første ægteskab B:
1) Peder Nikolaj Højer, bortrejst for 46 år siden. uvist hvor.

371    Margrethe Hansdatter i København. Skifte sluttet 30.6.1750, no.18, opslag 128.
Enke efter Christian Steffensen Heegaard, skrædder. B:
1) Christian Heegaard 18
2) Anne Sofie Heegaard
3) Elisabeth Heegaard.
FM: Hans Jacob Lange, snedker.

372    Opbudsbo i København. 13.6.1749, no.19, opslag 132.
Registrering af fallitbo hos Hans Bolt, vintapper på hjørnet af Klosterstræde og Skindergade.

373    Gothard Andreas Germann, skomager i København. Skifte sluttet 30.6.1750, no.20, opslag 173.
E: Cathrine Albertsdatter. LV: Jacob Thorsen.
Af 2 foregående ægteskaber B:
1) Jørgen Germann, skomager
2) Laurids Germann, spækhøker
3) Gothard Germann, skomager
4) Gotthilf Germann, guldsmedesvend
5) Peder Otto Germann 15
6) Gottlieb Germann 8
7) Anne Dorthe Germann g.m. Johan Henrik Voigt, skomager
8) Karen Germann g.m. Casper Meyer, skomager
9) Birgitte Germann 11
10) Marie Germann 10.

374    Peder Lauridsen, underknægt hos brygger Ursin i Nørregade i København, der døde 5.1.1750, no.21, opslag 179.
A:
0) forældre Laurids Jensen og Ingeborg Svendsdatter i Gammel Svenstorp i Träslöv sogn i Himle herred i Halland
1) søster Ingrid Lauridsdatter, enke i Klastorp
2) søster Gunhild Lauridsdatter i Rya
3) søster Anne Lauridsdatter g.m. Oluf Thorbjørnsen i Rya
4) søster Inger Lauridsdatter g.m. Jens Mogensen i Svenstorp.

375    Opbudsbo i København. 9.12.1748, no.22, opslag 206.
Registrering af fallitbo hos Thomas von Rechen, urtekræmmer på hjørnet af Dybensgade og Skvaldergården i København.
Desuden nævnes hans kone Anne Nielsdatter Osby.

376    Jens Nielsen Lange, fjerde styrmand på skibet Christiansborg Slot ejet af Det asiatiske Kompagni i København. 5.9.1749, no.23, opslag 328.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde på rejse til Kina.

377    Michael Clausen, skibstømrer i Store Kongensgade på Christianshavn, der døde 9.9.1849, no.24, opslag 352.
Enke efter Maren Nielsdatter, død 22.1.1742.
Arvinger kendes ikke, men følgende fremsatte krav om arv:
1) hendes brordatter Mette Mogensdatter g.m. Peder Hansen, skibstømrer
2) hendes søster Johanne Nielsdatter g.m. Knud Colbjørnsen, arbejdsmand på Det asiatiske Kompagni
3) hendes moster Ulrikke Charlotte Christensdatter g.m. Daniel Olufsen, styrmand.

378    Regning i København.28.7.1750, no.25, opslag 418.
Regning i boet efter Mette Marie Davidsdatter i København, enke efter Peder Iversen, aftakket soldat.

379    Niels Adsersen, møllersvend i København. Skifte sluttet 1.9.1750, no.30, opslag 421.
Enke efter Sidsel Nielsdatter. B:
1) Adser Nielsen 3.
FM: Anders Andersen, øltapper.
Desuden nævnes afdødes søstersøn Joen Lauridsen.

380    Kirsten Sørensdatter i Store Helliggejstgade i København, der døde 3.5.1750, no.31, opslag 424.
Enke efter Christoffer Wibe. A:
1) bror Søren Jensen i Kelleklinte ved Kalundborg ved datter Anne Sørensdatter g.m. Jacob Henriksen Holst, arbejdskarl i Banken.
Desuden nævnes afdødes steddatter g.m. Søren Nygaard, brændevinsbrænder.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1751


381    Morten Mathiassen Schmidt, kandestøber i København. Skifte sluttet 12.1.1751, no.1, opslag 2.
Enkemand efter Cathrine Marie Sivertsdatter. B:
1) Christian Sivert Schmidt 19
2) Andreas Schmidt 10.
FM:
1 Andreas Pedersen, brændevinsbrænder
2 Jørgen Jørgensen Vissing, kandestøber.

382    Frederik la Font, vintapper i Lille Kongensgade i København. 9.4.1739, no.2, opslag 5.
Enkemand. B:
1) Anne Elisabeth Frederiksdatter la Font i København
2) Jeanne Arnolde Frederiksdatter la Font
3) Jeanne Elisabeth Frederiksdatter la Font, gift 1742 med Waller, købmand i London i England. Han døde 1747
4) Pepin Frederiksen la Font.
FM:
1 farbror Abel la Font, spejlmager
2 farbror Jean Pepin la Font, spejlmager, der døde 1747.
Arv i boet efter afdødes bror Jules la Font efter testamente af 2.7.1732.

383    Opbudsbo i København. 16.1.1751, nop.3, opslag 2.
Del af opgørelsen i fallitboet hos Laurids Tistrup.
(Ganske ulæseligt).

384    Jørgen Jørgensen, bødker i København. Skifte sluttet 16.1.1751, no.4, opslag 3.
E: Susanne Margrethe.
Arvinger angives ikke.

385    Gregorius Wulf Liebe, lakaj i København. Skifte sluttet 16.1.1751, no.5, opslag 4.
Arvinger angives ikke.

386    Niels Nielsen, brændevinskarl i Lille Kirkestrøæde i København, der døde 24.7.1750.
Enkemand.
Arvinger angives ikke, dog nævns:
1) afdødes svoger Jacob Thomsen
2) afdødes søstersøn Niels Thomsen
3) afdødes søstersøn Jens Thomsen
og muligvis:
4) Anders Madsen, øltapper.
Afkald 5.2.1750 for arv efter afdødes kone fra
1) søster Maren Thomasdatter g.m. Jens Nielsen Kragelund i Nørre Tranders på Sohngårdsholm gods
2) søster Margrethe Thomasdatter.
Afdøde blev begravet på Nikolaj kirkegård.

387    Kirsten Mikkelsdatter, husholderske i Lille Købmagergade i København, der døde 2.11.1750, no.7, opslag 36.
A;
1) søster Karen Mikkelsdatter 18.

388    Johan Krøyer, skrædder i Skindergade i København, der døde 3.10.1749, no.8, opslag 56.
Enke efter Birthe. B:
1) Johan Krøyer, kobbersmed
2) Cathrine Margrethe Krøyer g.m. Mogens Hermansen, krogmager i Helsingør
3) Marie Krøyer 19, i Helsingør.
FM: Mathias Krath, bager.

389    Rasmus Sørensen Ortrup, skomager i København, Skifte sluttet 25.5.1751, no.9, opslag 125.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Villads Rohde, skomager. B:
1) Ellen Marie Rasmusdatter Ortrup 13.
FM: Hans Christensen, kobbersmed.

390    Niels Olivarius, urtekræmmersvend, der døde 24.6.1750, no.10, opslag 130.
A:
1) mor Dorthe [Johannesdatter Bøgvad], enke efter afdødes far [Niels Nielsen] Olivarius, præst i Græsted og Mårum, [død 1728]
2) bror Johan Olivarius i København
3) bror Corfitz Olivarius
4) søster Barbara Olivarius, hos sin mor i Græsted
5) søster Karen Olivarius g.m. [Niels Arentsen] Kjærulf, kapellan [i Rise og Marstal] på Ærø
6) søster Anne Finchenhagen Olivarius g.m. Jens How Nielsen Skive, præst i Græsted og Mårum.

391    Verner Flesborg, tømmerhandler i København. Skifte sluttet 15.6.1751, no.11, opslag 168.
B:
1) Verner Flesborg.
FM: Claus Jensen, stadskaptajn.

392    Jens Nielsen Møller, ugift bryggersvend på Nytorv i København. 1.7.1750, no.12, opslag 172.
Arvinger angives ikke.

393    Ingeborg Marie Møiniche i Studiegården i København. 13.7.1750, no.13, opslag 183.
Enke efter Rasmus Byssing, borgmester, [begravet København Helliggejst 8.8.1744].
Hans børn af første ægteskab med Maren Jensdatter. B:
1) Frederik Byssing, født 27.1.1697, økonom og forvalter af kommunitetsgodset, død ugift uden børn
2) Jens Byssing, født 14.5.1698, død 1 uge gammel.
Hans børn af andet ægteskab med Rebekka [Christiansdatter] Helt. B:
3) Christian Byssing, født 24.4.1705, død 4.10.1711.
Af hans tredje ægteskab med afdøde B:
4) Henrik Byssing, født 15.2.1709, død 5.10.1711.
(Faddere angives ved de 4 børns dåb).
Hans A:
0) forældre Rasmus [Clausen] Byssing, tysk præst [i Vor Frelser Kirke] på Christianshavn, død [7.1.1686] og Cathrine Gertsdatter, død [1685]
01) søster Anne Cathrine Rasmusdatter Byssing, død 1723 i København, var g.m. Anders Bruun, præst i Bergen. Ligprædiken over ham 4.12.1705. 6B:
1) Thomas Bruun, postmester i Slagelse
2) Christian Bruun, toldinspektør i Nyborg
3) Rasmus Andersen Bruun, kapellan i Oddernes [i Norge], kaldet 1714, død 1716, 32 år gammel, ugift, uden børn
4) Anne Cathrine Bruun, død uden børn
5) Marie Sofie Bruun, død 9.4.1741, skifte Vindinge herred gejstlig 11.4.1741, var g.m. Christen [Andersen] Hortulan, præst i Storvorde og Sejlflod, [skifte Fleskum herred gejstlig 14.9.1733]. 1B:
a Anne Cathrine Hortulan g.m. Sølling, premierløjtnant i Søetaten
6) Anne Cathrine [Bruun,] enke ved Bergen i Norge
02) bror Claus Rasmussen Byssing, brygger på Christianshavn, død, var g.m. en steddatter af præsident Meller. 1B:
1) Tobias Clausen Byssing, død uden børn
03) søster Marie Rasmusdatter Byssing, død, var g.m. Henrik Røbe, urtekræmmer i København, død 22.11.1716. 5B:
1) Rasmus Røbe, urtekræmmer i København
2) Hans Jacob Røbe, klokker i Vor Frelser kirke på Christianshavn, død, var g.m. Elisabeth Bagger, datter af [Oluf Pedersen Bagger], præst i Farum og Værløse og [Anna Sophie Mathiasdatter Byssing], nu enke på Christianshavn. 2B:
a Henrik Oluf Røbe
b Marie Sofie Røbe
3) Frederik Røbe
4) Anne Cathrine Røbe, død 1740. Første ægteskab med Peder Botzen, organist i Vor Frue kirke.
Anne Cathrine Røbes andet ægteskab med Niels Iversen Als, købmand i København. 1B:
a Anne Marie g.m. Bruun, overauditør i København.
Anne Cathrine Røbes tredje ægteskab med Hans Rosenberg, skriver, død. Ingen børn
5) Dorthe Sofie Røbe, død 1742 uden børn, var g.m. Jacob Klog, hørkræmmer i København, død
04) bror Mathias Rasmussen Byssing, præst i Gjesing og Nørager, død 31.3.1698, var g.m. Helvig Sørensdatter, død 22.5.1737, skifte sluttet 8.1.1738. 1B:
1) Rasmus Mathiassen Byssing, underfoged, død. 1B:
a Mathias Peder Rasmussen Byssing, begravet København Nikolaj 20.3.1738, var hos sin mormor Anne Christensdatter, enke efter Thomas Jensen Lindberg, tingskriver i Hørsholm amt
Mors første ægteskab med Mathias Wienecken (Wenniche), [tysk kapellan i København Vor Frelser, død 1654]
05) halvbror Gerhard (Gert) Mathiassen Wienecken, præst i København Holmen, død [3.2.1702]. 4B:
1) Agnethe Gerhardsdatter (Gertsdatter) Wienecken, [skifte Ringsted herred gejstlig 30.1.1730 lbnr.20], var g.m. [Hans Mortensen] Schou, præst i Nordrup og Farendløse, [skifte Ringsted herred gejstlig 17.6.1726 lbnr.12]. 7B:
a Gerhard Schou, brygger i København, død. 1B:
1 Agnethe Marie Schou g.m. Folmer, organist i København Trinitatis
b Marie Schou, død, var g.m. Niels Rodsted. 1B:
1 Agnethe Rodsted hos Rodsted, forvalter på Billesborg ved Vallø
c Margrethe Elisabeth Schou g.m. [Jochum Jochumsen] Lund, ankersmed på Christianshavn
d Birthe Schou, død, var g.m. Joachim Didrik von Kaplau, løjtnant. 1B:
1 en datter på Lolland
e Susanne Kirstine Schou, død, var g.m. [Johan Jacob Gotfred de Frahe], gartner Nykøbing Slot. 1B:
1 Charlotte [Johansdatter] de Frahe på Vajsenhuset
f Charlotte Amalie Schou g.m. J. C. Conrad, murer på Christianshavn
g Karen Schou g.m. Pedersen, overvisitør i København
2) Cathrine Gerhardsdatter (Gertsdatter) Wienecken, død, var g.m. Christian [Sørensen] Barchmann, borgmester i Tønsberg, død [1707]. 1B:
a Marie Barchmann g.m. [Johan Ottesen] Friis, præst i Skævinge og Gørløse
3) Anne Gerhardsdatter (Gertsdatter) Wienecken, enke efter Hans Morland, præst i Tønsberg
4) Susanne Christine Gerhardsdatter (Gertsdatter) Wienecken, enke efter Jacob Olufsen, kommerceråd i København.
Hendes A:
0) forældre [Henrik Møiniche, død 29.3.1709 og Sofie Charlotte Ribolt, død]
1) bror Christian Møiniche, stiftsbefalingsmand, død. 1B:
a Johanne Jacobe Møiniche g.m. Peder Ramshart, toldinspektør
2) søster Sofie Dorthe Møiniche, enke efter Kjærulf, justitsråd.

394    Anne Jacobsdatter i Store Torvegade på Christianshavn. 13.2.1750, no.14, opslag 306.
Enke efter Niels Kjeldsen, brændevinsbrænder.
Hans A:
0) forældre Kjeld Sørensen og Ellen Nielsdatter i Sønder Vognsild. Begge døde
1) bror Søren Kjeldsen, materialkusk i København
2) bror Christen Kjeldsen i Nysom i Jylland
3) bror Laurids Kjeldsen Guldager, ladefoged på Fyn
4) bror Christen Lauridsen i Vestindien, død uden børn
5) søster Birgitte Kjeldsdatter, død, var g.m. Morten Mikkelsen i Skellerup ved Hobro. 2B:
a Mikkel Mortensen i Korsør
b Ellen Mortensdatter gift i Hvidding ved Randers
6) søster Karen Kjeldsdatter, død, var g.m. Just Jensen i Handrup. 3B:
a Jens Justesen, snedkersvend i Hobro
b Kjeld Justesen i Stenild
c Maren Justsdatter i Mariager
7) søster Kirsten Kjeldsdatter, enke efter Christen Jacobsen i Bygum.
Hendes A:
0) forældre Jacob Ibsen og Maren Andersdatter i Skærbæk [i Glesborg sogn] på Mejlgård gods, begge døde
1) søster Maren Jacobsdatter, død uden børn
2) søster Karen Jacobsdatter, død uden børn
3) bror Anders Jacobsen, død uden børn
4) farbror Rasmus Ibsen g.m. Birgitte Nielsdatter i Skærbæk på Mejlgård gods, begge døde. 6B:
a Peder Rasmussen i Hedegård [i Glesborg sogn] ved Grenå på Mejlgård gods
b Jacob Rasmussen, død uden børn
c Jens Rasmussen, død uden børn
d Niels Rasmussen, død uden børn
e Anne Rasmusdatter i Stenvad [i Glesborg sogn] på Mejlgård gods
f Karen Rasmusdatter, død uden børn.

395    Regning i København. 20.7.1751, no.15, opslag 517.
Regning i boet efter Jens Francois Bugnion, tobaksfabrikant i København.
Desuden nævnes hans bror Salomon Bugnion fra Stockholm.

396    Oluf Nielsen Vivild, bud i Assurancekassen i København, på hjørnet af Ulkegade og Vingårdstræde i København. 16.2.1751, no.16, opslag 521.
Enkemand efter Cathrine Hedvig Lydersdatter Meyer.
Testamente af 6.2.1736.
Hans A:
0) forældre Niels Christensen Vivild, degn i Højby i Ods herred og Bodil Olufsdatter, begge døde
1) bror Peder Nielsen Vivild, der flyttede til Beldringe i Bårse herred og døde der for 13 år siden. 4B:
a Karen Pedersdatter Vivild, døbt Højby 6.4.1704, g.m. Hans Christian Møller i Lundby mølle i Vordingborg samt
b Niels Pedersen Vivild, døbt Højby 2.3.1710, smed i Viemose i Kalvehave sogn
c Augustinus Pedersen Vivild, døbt Højby 11.1.1713, tømrersvend i Pistolstræde i København
d Bodil Pedersdatter Vivild, døbt Højby 25.3.1717, g.m. Bendix Christensen Møller, tømrersvend i København
2) bror Søren Nielsen Vivild, døbt Højby 1679, frembåret af sin farbrors hustru, præstekonen i Asnæs, sognefoged i Højby
3) bror Laurids Nielsen Vivild, snedker i København, død for 13 år siden uden børn
4) bror Hans Nielsen Vivild, døbt Højby 18.11.1688, præst i Bårse og Beldringe, død 16.5.1748. 1B:
a Bolette Malene Hansdatter Vivild, hos sin mor i Bårse.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.
Afdøde, der også blev kaldt Oluf Nielsen Wivel, blev døbt Højby 31.5.1685.

397    Opbudsbo i København. 27.9.1748, no.17, opslag 614.
Registrering af fallitbo hos Ferdinand Coppy, brygger ved Nyboder i København.
Desuden nævnes:
1 hans mor Cathrine, enke efter Coppy
2 bror Ditlev Otto Coppy.

398    Regning i København. 7.9.1751, no18, opslag 2.
Regning i boet efter Jens Ginnerup, skipper i København, der nylig havde været borger i Randers, [hvor skiftet afholdtes 23.11.1751 lbnr.784].
Desuden nævnes afdødes [halv]bror Rasmus Ginnerup, mønsterskriver i København.
Begyndelsen ulæselig.

399    Martin Gøde, gibsersvend i Skidenstræde i København. 16.4.1751, no.19, opslag 6.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på Borreby.

400    Opbudsbo i København. 21.9.1751, no.20, opslag 15.
Registrering af fallitbo hos Johan Henrik Jungenbludt, værtshusholder i København.

401    Else Margrethe Pedersdatter på hjørnet af Hyskenstræde og Læderstræde i København. 18.10.1750, no.21, opslag 17.
Enke efter Niels Olufsen, hyrekusk. B:
3) Johanne Margrethe Nielsdatter g.m. Johan Samuelsen Gehlert.
Af første ægteskab B:
1) Sofie Christine Andersdatter, død. E: Johan Mouridsen, bogbinder. 1B:
a Anne Margrethe Mouridsen
2) Anne Marie Andersdatter g.m. Christian Woller, snedker.

402    Sørine Jensdatter på Gråbrødretorv i København, der døde 26.4.1751, no.22, opslag 79.
Enke efter Jens Sørensen, øltapper. A:
1) Ulrikke Antoinette Vilstrups
2) Johanne Marie g.m. Christen Hansen
3) Mette Jørgensdatter 25
4) Jens Jensen, skrædder
5) Johanne Jensdatter g.m. Jens Thomsen, skomager
6) Anne Marie Jensdatter g.m. Johan Lorentsen, skomager.

403    Regning i København. 5.10.1751, no.23, opslag 120.
Regning i boet efter Ulrik Sander, skipper og hustru Helene Nielsdatter.

404    Laurids Tidemann, gæstgiver i Vestergade i København, der døde 20.4.1750, lbnr.24, opslag 122.
Enke efter Mette Danielsdatter.
De efterlod en datter, der også døde.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) mor Johanne Madsdatter, enke efter Daniel Hansen. LV: Rudolf Henrik Grøn.

405    Hans Mikkelsen Thim i Rosengården i København. 20.5.1751, no.25, opslag 3.
Arvinger kendes ikke.
Arv i boet efter afdødes datter Mette Marie Thim, død 27.9.1750.
Desuden nævnes afdødes søn Hans Hansen Thim, (formentlig død).

406    Niels Christensen Sperring, skipper i København. Skifte sluttet 19.10.1751, no.26, opslag 49.
Enkemand. B:
1) Lucie Sperring g.m. Jacob Lorentsen, vinhandler i København
2) Christiane Sperring
3) Johanne Marie Sperring.
FM:
1 Thomas Elsted
2 David Bang.

407    Troels Sønnesen, bryggersvend og maltgører i Store Kongensgade på Christianshavn. 21.5.1750, no.27, opslag 53.
Enke efter Karen Jensdatter. B:
1) Jens Troelsen 17, skrædderdreng.
FM: Joachim Christoffer Michael, brændevinsbrænder.

408    Opbudsbo i København. 11.5.1749, no.28, opslag 76.
Registrering af fallitbo hos Christian Clausen, silke- og klædekræmmer på Amagertorv i København.

409    Regning i København. 16.11.1751, no.29, opslag 237.
Regning i boet efter Anders Hansen Hoff, tømrer i København.

410    Claus Pedersen Meitz, arbejdskarl ved Vejerhuset i København. Skifte sluttet 16.11.1751, no.30, opslag 238.
Enkemand efter Maren Jacobsdatter.
Arvinger angives ikke dog nævnes B:
1) Peder Clausen Meitz, sværdfeger
2) n datter g.m. Jens Esbensen, klejnsmedesvend.

411    Opbudsbo i København. 12.3.1750, no.31, opslag 241.
Registrering af fallitbo hos Hans Mikkelsen Ludzinsky, kandestøber i Lille Kongensgade, der er bortrejst fra hustru og umyndige børn.
Desuden nævnes hans svigerfar Bjørn Mørch.

412    Isak Olofsen Lethau, spækhøker i Borgergade i København, der døde 18.3.1750, no.32, opslag 318.
E: Mette Marie Baltsersdatter. LV: Laurids Jørgensen Tønsberg.
Arvinger angives ikke.

413    Lucie Christiansdatter i København. Skifte sluttet 21.12.1751, no.33, opslag 350.
Enke efter Peder Werming, brygger.
Testamente af 26.7.1734. B:
Første ægteskab med Anders Børgesen Nygaard. B:
1) Thor Andersen Nygaard, brygger i København
2) Christian Andersen Nygaard, præst i Sorterup og Ottestrup, [skifte Slagelse herred gejstlig 26.7.1728 lbnr.66, var g.m. Johanne Beate Johansdatter de Clerque]. 1B:
a [Christiane Magdalene Nygaard, begravet Sæby i Holbæk amt 17.7.1750, var g.m. Peder Andersen Ferslev til Nørager i Buerup sogn]. 4B:
1 Johanne Beathe Ferslev 8
2 Christian Nygaard Ferslev 7
3 Alhed Marie Ferslev 4
4 Anders Pedersen Ferslev.
FM: Vilhelm [Jacobsen] Lindam, præst i Sønder Dalby og Tureby [g.m. mors halvsøster]
3) Andrea Marie Nygaard, enke efter Jacob Ursin, byskriver.
Andet ægteskab med Peder Nielsen Beverlin. B:
4) Niels Pedersen Beverlin.
Litteratur: Patricierslægten Dinesens ældre led af Th. Hauch-Fausbøll i Personalhistoriske samlinger, Genealogisk Tidsskrift udgivet af Th. Hauch-Fausbøll. Bind 2 side     132-171. Heri side 146: Peder Fersløw Andersen.

414    Poul Hansen, underknægt hos brygger Jens Andersen Møller i Gertrudstræde i København, der døde 9.5.1751, no.34, opslag 356.
A:
0) forældre Hans Poulsen og Johanne Mikkelsdatter i Tengslemark i Højby sogn i Ods herred på kongens gods
1) bror Mikkel Hansen 29
2) søster Maren Hansdatter g.m. Hans Jensen i Bråde i Egebjerg sogn i Ods herred på Kongens gods.
Mors andet ægteskab med afdødes stedfar Niels Jensen i Tengslemark.
3) halvbror Hans Nielsen 14.
Afdøde var undveget fra kongens gods i Højmark sogn for 7 år siden.

415    Gertrud Jensdatter ved Nørrevold i København, der døde 7.8.1751, no.35, opslag 394.
Enke efter Niels Hansen., kældermand.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) søsterdatter Dorthe Pedersdatter.

416    Markus Schultz, parykmager i København. Skifte sluttet 24.12.1751, no.36, opslag 425.
Enke efter Cathrine Susanne Pauli. B:
1) Anne Engel Markusdatter 23.
FM: Hans Christian Anchersen, brygger.

417    Søren Olufsen, bryggerknægt i Lille Kongensgade i København. 26.11.1750, no.37, opslag 429.
A:
1) bror Rasmus Olufsen i Sivested i Tøstrup sogn i Jylland
2) søster Else Olufsdatter i Sivested
3) søster Kirsten Olufsdatter, død, var g.m. Rasmus Kaag i Voldby sogn og by [i Djurs Nørre herred]. 2B:
a Oluf Rasmussen
b Maren Rasmusdatter
4) bror Jens Olufsen, bryggersvend i København
5) søster Maren Olufsdatter g.m. Laurids Andersen, øltapper i KøbenhavnKøbenhavns Byting
Københavns skiftekommission
Originale skiftebreve
1752418    Mikkel Damman, skomager i Klosterstræde i København, der døde 7.1.1751, no.1, opslag 2.
Enkemand efter Agathe Margrethe. B:
1) Else Marie Mikkelsdatter Damman, død, var g.m. Jørgen Germann, skomager. 1B:
a Maren Margrethe Jørgensdatter.
Afdødes hustrus første ægteskab med David Welschou. B:
1) Anne Cathrine Welschou, enke efter Jørgen Møller, skrædder.

419    Johan Frederik Møller, gibsersvend i Farvergade i København. 17.3.1750, no.2, opslag 50.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 13.3.1750 på Tåsinge slot og er der begravet.

420    Maren Hansdatter i Nørregade i København. 24.10.1751, no.3, opslag 84.
Enke efter Peder Jensen, øltapper.
Testamente af 16.12.1726. A:
Hans A:
1) Rasmus Jensen Alsing, øltapper
2) bror, død. 2B:
a en datter g.m. Jørgen Nielsen, staldkarl
b en datter g.m. Svend Pedersen, øltapper.
Hendes A:
1) bror, død. 2B:
a Hans Pedersen, bødker
b Karen Pedersdatter 28.

421    Opbudsbo i København. 18.12.1750, no.4, opslag 95.
Registrering af fallitbo hos Johan Herman Nygaard, brændevinsbrænder i Store Kongensgade imod Nyboder, der i 1745 boede i Skælskør.

422    Christen Sørensen Munrich, hørkræmmer i Lille Færgestræde i København. 16.7.1747, no.5, opslag 223.
Enkemand. A:
1) bror Peder Sørensen Munrich, brygger.
Desuden nævnes afdødes svigermor Karen, enke efter Hans Nielsen Teglgaard.
I boet en 7-årig lærekontrakt af 1.4.1741 for Abraham Rasmussen Basballe, søn af Rasmus [Jacobsen] Basballe, præst [i Gamtofte, begravet 13.1.1738], tidligere præst i Horne i Vendsyssel og [Maren Hansdatter Bølling, skifte Båg herred gejstlig 25.7.1740 lbnr.185], der støttes af sin faster Karen g.m. Alexander Møller, garver.

423    Inger Nielsdatter Holm i København, skifte sluttet 25.1.1752, no.6, opslag 22.
Enke efter Johan Henrik Schlichtkrull, brygger i København. B:
2) Nikolaj Schlichtkrull, student
3) Christoffer Schlichtkrull, sukkerbagersvend
4) Oluf Schlichtkrull, student
5) Maren Schlichtkrull, enke efter Christian Bihl, vinhandler i København
6) Anne Schlichtkrull g.m. Rasmus Schiøtt, brygger i København.
Første ægteskab med Nikolaj Børresen.
1) Nikolaj Børresen, doktor.

424    Regning i København. 25.1.1752, no.7, opslag 30.
Regning i boet efter Jens Pillemark, brændevinsbrænder.

425    Kirsten Christensdatter i Borgergade i København. 25.1.1752, no.8, opslag 32.
Enke efter Laurids Nielsen, smed.
Arvinger kendes ikke dog nævnes:
1) en søn, død. E: Helene Møller
2) søstersøns datter Ida Christensdatter.

426    Opbudsbo i København. 22.9.1750, no.9, opslag 107.
Registrering af fallitbo hos Andreas Henriksen Koch, sadelmager i København.

427    Ingeborg Jensdatter i København. Skifte sluttet 1.2.1752, no.10, opslag 211.
Enke efter Erik Pedersen, brændevinsbrænder. B:
1) Joen Eriksen Lund, sejlingsmand
2) Kirsten Eriksdatter g.m. Hans Børgesen, begge døde. 2B:
a Peder Hansen 20, farer til søs
b Ingeborg Hansdatter 14.
FM: Johannes Lauridsen Stub, skipper.

428    Knud Knudsen Lund, koksmat i Det Vestindiske og Guineiske Kompagni. Skifte sluttet København 14.2.1752, no.11, opslag 214.
A:
1) bror Laurids Knudsen, slagter, død, enken nu g.m. Oluf Andersen, slagter. 1B:
a Knud Lauridsen 6
2) søster Kirsten Knudsdatter, enke efter Hans Svendsen, svineslagter
3) halvbror Christoffer Andreassen, slagter
4) halvbror Christen Andreassen, i buntmagerlære
5) halvsøster Anne Cathrine Andreasdatter.

429    Maren Christensdatter ved Vestervold lige for porten, i København. 21.3.1745, no.12, opslag 219.
E: Christen Rasmussen, murersvend, der døde 10.9.1745.
Første ægteskab med Sivert Pedersen, murersvend.
Arvinger angives ikke, dog nævnes hans søsterdatter Frederikke Hansdatter g.m. Mogens Nielsen.

430    Pro Memoria i København. 12.6.1752, no.14, opslag 2.
Afdøde Johan Georg Hoserich og arvinger tilkommer 97 rigsdaler i skiftet efter Didrik Hoogland, sluttet 8.11.1746.

431    Anne Sofie Natken i København. Skifte sluttet 15.2.1752, no.15, opslag 3.
Enke efter Rasmus Iversen, juvelerer. B:
2) Sofie Hedvig Rasmusdatter på Sødal i Rødding sogn ved Viborg.
FM: farbror Didrik Iversen til Sødal.
Første ægteskab med Jonas Christian Jansen, kok hos prins Carl. B:
1) Carl Christian Jansen.

432    Peder Nielsen Winther, kurvemager i Rosengården i København, der døde 28.2.1751, no.13, opslag 8.
Enke efter Anne Madsdatter. B:
1) Karen Pedersdatter Winther 17.
FM: Peder Madsen, bødkersvend.

433    Hans Hansen Torsager, skriverkarl i Teglgårdstræde i København. 16.8.1747, no.16, opslag 51.
E: Øllegaard Jacobsdatter. LV: Bloch.
Afdøde efterlader 4 umyndige børn, hvis navne ikke angives.
FM: N. Markvardsen.
Afdøde døde 13.8.1747.

434    Hans Nielsen Branderup, islandsk bødker i Teglgårdstræde i København. 21.10.1751, no.17, opslag 108.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i Patricksfjord havn på Island.

435   

Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.381-417