Erik Brejls hjemmeside

Start

Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1730-1771

[1730-1738]    [1739-1741]    [1742]    [1743-1744]    [1745-1746]    [1747-1748]    [1749-1751]    [1752]    [1753]    [1754]    [1755]   

En del af skifterne begynder med henvisning til sidetal i forseglings, registrerings- og sessionsprotokollen.

Nedlagte gader i København ses på indenforvoldene.dkUdarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: månedervignet4


Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1730-17381    Peder Lyders, ugift kabinetssekretær i Stormgade i København, der døde 28.12.1730, opslag 2.
Testamente af 14.7.1730. A:
1) bror Hans Lyders i Hamborg
2) bror Didrik Lyders i Hamborg
3) bror, død. 1B:
a Johan Meyer
4) mors halvbrors datter Anne Cathrine Reimer i Hamborg.

2    Dorthe i København. 13.10.1732, opslag 38.
Enke efter Christen Nielsen Starup, køkkeninspektør. B:
1) Anne Joachimine Christensdatter, enke efter Vilhelm Helt. LV: Anders Bruun.

3    Mathias Plade, hovmester for de kongelige pager i København, der døde 12.8.1735, opslag 40.
A:
1) søster, død. 1B:
a Christian Rose
2) bror Jens Plade, købmand i Christiania i Norge
3) bror Brede [Gregersen] Plade, amtsforvalter i Jarlsberg grevskab i Norge
samt 5 søskende.

4    Melchior Linche, kongelig kammertjener i København, der døde 2.9.1735, opslag 62.
Jomfru Pipenbringen betaler boets regninger.

5    Jochum Severin Bonsach i København. 26.7.1737, opslag 95.
Enkemand efter Margrethe Markusdatter Tackel? A:
1) bror Just Bonsach
2) bror Iver Bonsach
3) bror Hans Ernst Bonsach
4) søster g.m. Henrik Flybjerg, løjtnant.

6    Birthe Cathrine Svendsdatter Berg i København, der døde 11.6.1738, opslag 2.
E: Carl Christian Henningsen, kok. A:
1) mor Ellen, enke efter Svend Nielsen
med afkald fra afdødes søskende der underskriver:
2) Georg Andreas Fischer
3) Jens Madsen
4) Ellen Andersdatter
5) Anders Svendsen.
Afdøde kaldes også Birgitte Sivertsdatter.

7    Bolle Severin Mortensen Hylling, ugift kongelige lakaj i Stormgade i København, der døde 29.8.1738, opslag 20.
A:
1) mor Anne [Mathiasdatter] Bolt, boende i [Vester] Broby ved Sorø, enke efter [Mathias Christensen] Høm, præst i Sandby og Vrangstrup, [død 1733].
Mors første ægteskab med afdødes far forgængeren Morten Johansen Hylling, skifte sluttet 20.10.1718
2) søster Gertrud Mortensdatter Hylling, enke efter Johan Frederik Winther, materialforvalter på Bremerholm. 4B:
a Frederik Christian Winther 22
b Johanne Kirstine Winther 16
c Anne Winther 14
d Christian Winther 12.
3) søster Kirsten Mortensdatter Hylling g.m. Hans [Hansen] Sidenborg, præst i Lidemark og Bjæverskov
4) søster Birgitte Dorte Mortensdatter Hylling, enke efter Jørgen Pedersen, skovrider i [Vester] Broby.
Fars første ægteskab med [Karen Jørgensdatter]
5) halvbror Hans Mortensen Hylling, hørkræmmer i København, død. 1B:
a Else Hansdatter Hylling i København
6) halvsøster Marie Kirstine Mortensdatter Hylling g.m. Christen Christensen i Birkede i Dåstrup sogn
7) halvsøster Jytte Mortensdatter Hylling, død, var g.m. Svend Andersen, degn i Glumsø og Bavelse. 2B:
a Morten Svendsen 15
b Johanne Elisabeth Svendsdatter 14.

8    Peder Benzon, renteskriver i København, der døde 4.10.1738, opslag 82.
Afdøde efterlader enke og børn, hvis navne ikke angives.

22:52 17-11-20239    Frederik Lytken, informator for kronprinsen i København, der døde 15.11.1738, opslag 88.
Arvinger angives ikke.

10    Christian Christensen Harbo, generalkommissariatsskriver i København. 29.11.1739, opslag 218.
A:
0) forældre Christen Christensen Harbo den ældre, [skifte Ringkøbing 6.8.1711 lbnr.291] og Mette Christensdatter i Ringkøbing, død
1) bror Christen Christensen i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 29.7.1712 lbnr.296], død uden børn
2) søster Bodil Christensdatter g.m. Anders Christensen i Sejerslev i Emmerlev på Schackenborg gods
3) søster Dorthe Christensdatter i Amsterdam, død uden børn
4) søster Mette Christensdatter i Ringkøbing, død uden børn.
Desuden nævnes Johannes Claudius, præst i Emmerlev, der er afdødes beslægtede.
Afdøde døde 29.12.1738.

11    Frederik Arnold von Einen, krigskancellist og auditør i København, der døde 13.10.1737, opslag 2.
Testamente i maj 1737. A:
0) far [Statius Henrik von Einen, grovsmed i Delmenhorst]
1) søster [Sara Marie von Einen] g.m. [Johan Didrik Conrad] Bruun, borgmester i Delmenhorst. 6B:
a Conrad Henrik Bruun, præst i Kiel
b Johan Frederik Bruun
c Arnold Bruun
d Adelheit Bruun
e Anne Magdalene Bruun
f Dorthe Bruun
2) søster Margrethe von Einen g.m. Magnus von Høften, postmester i Heiligenhafen, begge døde. 5B:
a Elsabe Dorthe von Høften
b Johan Henrik von Høften, auditør
c Christiane Margrethe von Høften
d Helene Frederikke von Høften
e Casper Didrik Magnus von Høften
3) bror Einen, præst i Øderqvart [i Hertugdømmet Bremen], død. 1B:
a Marie Cathrine g.m. Steffens
4) bror [Theodor Henrik] Einen, præst i Heiligenhafen, død [13.6.1728]. E: [Helene Davidsdatter Kobach]. 10B:
a David Henrik von Einen på Vestmannaøen
b Marie Magdalene von Einen g.m. Rhimann
c Christine Elisabeth von Einen g.m. Ratke
d Margrethe Frederikke von Einen g.m. Hahn
e Jacob Frederik von Einen
f Christian Theodor von Einen
g Cathrine Dorthe von Einen g.m. [Thomas Hansen] Vang, præst [i Skrydstrup]
h Helene Susanne von Einen
i Sofie Hedvig von Einen
j Johanne Beathe von Einen.
Jordebog omkring 1740 for Bækkeskov i Everdrup sogn.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1739-174112    Ellen Ibsdatter på Christianshavn Torv, der døde 29.4.1739, opslag 2.
Enke efter Christoffer Caulits, undermester i Børnehuset. A:
1) halvsøster Kirsten Olufsdatter g.m. Oluf Mikkelsen Starck i Sigerslevvester i Frederiksborg rytterdistrikt, begge døde. 7B:
a Jens Olufsen, sognefoged i Skævinge
b Oluf Olufsen i Hørup
c Rasmus Olufsen i Skævinge
d Hans Olufsen i Hørup
e Niels Olufsen i Sigerslevvester
f Anne Olufsdatter i Sigerslevvester
g Bodil Olufsdatter g.m. Anders Mogensen, kældermand på Christianshavn.

13    Helvig Sofie i Stormgade i København, der døde 20.5.1739, opslag 25.
Enke efter Frands Boye, bogholder i Rentekammeret. B:
1) Thale Margrethe Boye g.m. Leese?
2) Frederik Boye
3) Hans Boye.
FM: Nikolaj Dajon, bygningsskriver.
Vedlagt attest at Nikolaj Dajon [og Malene Lisbeth Ferslev]’s søn Johan er døbt 21.4.1711 i Nikolaj kirke.

14    Kirstine Marie Colladan i København, der døde 21.5.1739, opslag 93.
Enke efter [Johan] Frederik Meyer, toldinspektør i Øresundstolden, [død 19.3.1720] i Helsingør.
Testamente af 21.12.1733. A:
1) søskendebarn madam Castelli, født Alican
samt nogle ikke beslægtede personer.
Afdøde ønskede at blive begravet i den Fransk Reformerte kirke i København.

15    Peder Lauridsen, staldkarl i København, der døde 22.5.1739, opslag 57.
A:
0) forældre Laurids Hansen og Maren Jørgensdatter i Kørup i Tamdrup, begge døde
1) bror Markus Lauridsen i Frijsenborg Skovhus [i Hammel sogn]
2) bror Hans Lauridsen i Lunemølle? ved Viby
3) bror Jørgen Lauridsen i Kørup i Tamdrup sogn
4) bror Christen Lauridsen i Skjoldelev [i Lading sogn] på Frijsenborg gods
5) søster Bodil Lauridsdatter g.m. Niels Jensen Gravgaard i Voldby på Frijsenborg gods.

16    Anne Kirstine i København, der døde 31.7.1739, opslag 95.
Enke efter Clausen, renteskriver.
Af første ægteskab B:
1) Johan Mohr, urtekræmmer.

17    Filip Anton Galtz, lakaj i København. 10.8.1739, opslag 114.
Afdøde efterlader en datter, hvis navn ikke angives.
Desuden nævnes afdødes halvbror Johan Arnold Bottermann, degn i Ramløse og Annisse, efter hvem, der er arv efter skifte sluttet 12.1.1740.

18    Henri Benoit la Fosse, inspektør på Sankt Croix i Vestindien. Skifte i København. 15.10.1739, opslag 154.
E: Leonora Christine, nu g.m. Jens Olufsen Ferslev, guldsmed. B:
1) Charlotte la Fosse 13
2) Frederik Carl la Fosse 7.
FM: Sonne, prokurator.

19    Johan Theodor Schaar, ugift sukkermester på Christianshavn, der døde 25.12.1739.
Arvinger angives ikke.

20    Laurids Lunov (Lunow, Lynow), ugift højesteretsprokurator i København, der døde 17.1.1740, opslag 190.
0) forældre [Christoffer Nielsen, byskriver i Thisted og dennes anden hustru Margrethe Pedersdatter]
1) [halvbror Christian Christoffersen Lunov, herredsfoged i Lysgård-Hids herreder g.m. Kirsten Jensdatter Laasby].
[Afdøde blev døbt Thisted 18.6.1686]

21    Jochum Lentz, hofbager på Christianshavn, der døde 14.3.1740, opslag 198.
E: Susanne Poeg. B:
6) Julius Jochumsen Lentz 6
7) Adrian Jochumsen Lentz 5
8) Anne Christine Jochumsdatter Lentz 4
9) Hans Jochumsen Lentz 3.
Første ægteskab med [Marie Sofie Jensdatter, død 1729]. B:
1) Johanne Marie Jochumsdatter Lentz g.m. Herman Winberg
2) Agnethe Jochumsdatter Lentz g.m. Ulrik Christoffer Clement, hørkræmmer
3) Gertrud Jochumsdatter Lentz g.m. Rasmus Rohde, vintapper
4) Margrethe Jochumsdatter Lentz 21
5) Juliane Jochumsdatter Lentz 19.

22    Lene Frederiksdatter i København, der døde 13.4.1740, opslag 653.
E: Christen Eriksen, slotsbetjent.
Arvinger angives ikke.

23    Christen Braad, ugift prokurator i København, der døde i oktober 1740, opslag 657.
Arvinger angives ikke.
[Afdøde var født 4.6.1708, søn af Martin Braad og Elisabeth Greger].

24    Jørgen Hansen, skurmester i de kongelige rustvognsstalde i København, der døde 1.11.1740, opslag 665.
Enkemand efter Anne Jensdatter. B:
1) Hans Jørgensen, rideknægt samme sted
2) en datter, død. E: Jens Christensen Bagger, grovsmed. 1B:
a Johanne Jensdatter.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.37).

25    Anne Kirstine i København, der døde i juli 1741, opslag 699.
Enke efter Charles Thewart, kongens sprogmester. A:
1) søster Sofie Marie Eggers i Køge.

26    Malene Hansdatter i København, der døde 1.8.1741, opslag 702.
Enke efter Mikkel Møller, accisseskriver. A:
1) søster, død. 2B:
a Johan Mourids Hansen, bøsseskytte
b Johan Jacob Hansen, bøsseskytte.

27    Barbara Cathrine i København, der døde 20.10.1741, opslag 722.
Enke efter Grellund. BN:
1) Carl Theodor Trellund
2) Søren Trellund, kadet
3) Dorthe Trellund g.m. Bruun.

28    Peder Hougaard, ugift lakaj hos dronningen i København, der døde 28.10.1741, opslag 727.
Arvinger angives ikke.

29    Henrik Licht, fuldmægtig på greve Laurvigs sømfabrik uden for Østerport i København, der døde 1741, opslag 745.
E: Sidsel Splid. B:
1) Ulrikke Christiane Henriksdatter Licht, 4 år den 8.8.1744.
FM: Sonne, prokurator.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
174230    Christen Lauridsen, taffeldækker i København, der døde 9.1.1742, opslag 2.
E: Sofie Hedvig. LV: Claus Jacobsen, fuldmægtig. B:
1) Carl Christian Christensen 10½
2) Sofie Hedvig Christensdatter 8
3) Frederik Vilhelm Christensen 6½
4) Anne Hedvig Christensdatter 4
5) Christiane Vilhelmine Christensdatter 6 mdr.
FM: Christoffer Nelling.

31    Caroline Vilhelmine Isabelle i København. 22.1.1742, opslag 39.
E: Ludvig August le Claire (Louis-Augustin le Clerc), billedhugger.
Arvinger angives ikke.

32    Poul Hansen Brorup, postskriver i København. 16.3.1742, opslag 50.
A:
0) far [David Rose, krudtmester i Christianshavn Krudtmølle, begravet København Vor Frelser 13.6.1721]
1) bror Christen Hansen Brorup i Køng
2) bror Knud Hansen Brorup i Vestindien, formentlig død, [se skifte København Borgret skiftebreve i ordinære boer 30.8.1752 lbnr.117]
3) søster Marie Christine Hansdatter Brorup g.m. Christian [Clausen] Kaspelhof, skoleholder i Store Rørbæk i Snostrup sogn
4) søster Kirstine Marie Hansdatter Brorup, død. E: Rose, krudtmester på krudtfabrikken i Rådvad i Kongens Dyrehave. 5B:
a Christian Rose
b Anne Frederikke Rose
c Johanne Christiane Rose
d Else Marie Rose
e David Rose.

33    Mette Kirstine Trap i København, der døde 19.2.1742, opslag 134.
E: Ancher Storm, toldskriver.
Første ægteskab med Erik Jessen toldskriver. B:
1) Sofie Christine Eriksdatter Jessen
2) Talche Eriksdatter Jessen
3) Margrethe Jessen.
FM:
1 farbror Jens [Pedersen] Jessen, præst i Udby i Tuse herred
Desuden nævnes:
1 enkemandens far Peder Storm, præst i Egtved, [skifte Jerlev og Slavs herreder gejstlig provsteprotokol 22.5.1742 lbnr.99]
2 enkemandens afdøde bror Hans Storm
3 Lorents Trap.

34    Esajas von Sahl, hof-trompeter i København, der døde 18.3.1742, opslag 2.
E: Cathrine Marie. B:
4) Magdalene Charlotte Sofie Esajasdatter von Sahl 11.
Af første ægteskab B:
1) Julie Cathrine Esajasdatter von Sahl, gift i Holsten
2) Anne Dorthe Esajasdatter von Sahl 28
3) Johan Didrik Esajassen von Sahl 24.
Enkens første ægteskab med Johan August Fuhrmann, løjtnant. Arv til B:
1) Anne Elisabeth Fuhrmann
2) Dorthe Elisabeth Fuhrmann.

35    Ann Elisabeth i Laksegade i København, der døde 25.3.1742, opslag 18.
Enke efter Søren Rasmussen Møller, postmester. B:
1) Henrik Rasmussen Møller ved svoger Laurids Schmidt, lollandsk postmester
2) Susanne Sørensdatter Møller g.m. Asmus Frederik Holling, guldsmed.

36    Niels Bentsen, kongelig arbejdskarl i København, der døde 16.4.1742, opslag 82.
E: Margrethe Nielsdatter. B:
1) Mette Nielsdatter 10.
FM: Niels Jensen Bøgild.

37    Martin von Fenden, hofbogbinder i København, der døde 19.4.1742, opslag 105.
Enkemand. B:
6) Frederik Christian Martinsen von Fenden 10
7) Cathrine Johanne Martinsdatter von Fenden 9
8) Christian Martinsen von Fenden 6.
Af første ægteskab B:
1) Carl Gotfred Martinsen von Fenden, bogbinder
2) Anne Margrethe Martinsdatter von Fenden g.m. Laurids Graa, bogbinder
3) Christence Dorthe Martinsdatter von Fenden
4) Cathrine Helene Martinsdatter von Fenden g.m. Johan Hassel, skoleholder
5) Anne Elisabeth Martinsdatter von Fenden.

38    Adolf Carl Kinchel, kongelig mundkok i København, der døde 30.5.1742, opslag 169.
Enke efter Johanne Blum.
Testamente af 4.3.1727.
Hans A:
1) halvsøster Anne Margrethe g.m. Johannes Brachen, skolemester i Langenheit, begge døde. 3B:
a Cathrine Henriette Johansdatter Brachen, født 7.8.1706, g.m. Peder Hartkopf, le-smed på Ørholm
b Susanne Cathrine Johansdatter Brachen, født 1.8.1708, g.m. Johan Casper Wohlfart, stålsmed på
Skjoldenæsholm stålfabrik
c Elisabeth Charlotte Johansdatter Brachen, født 28.2.1712.
Hendes A:
0) forældre Blum g.m. Anne Sybille Sass i Duisburg, begge døde
1) morbror Johannes Sass
2) morbror Alexander Sass.

39    Jens Lauridsen Munch, kongelig staldkarl, boende i Vingårdstræde i København, der døde 22.6.1742, opslag 244.
E: Maren Henriksdatter. LV: Lorents Thomsen, fuldmægtig i Admiralitetet.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Jensen Munch 21
2) Anne Kirstine Jensdatter Munch.
FM: Hans Pihl i Vingårdstræde.

40    Poul de la Garde, kancelliråd i Krigskancelliet i København, der døde 28.6.1742, opslag 263.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.43).

41    Christian Børgesen, ugift fuldmægtig i København, der døde 7.7.1742, opslag 327.
A:
1) far Børge Rasmussen, degn i Føns.
Desuden nævnes afdødes bror Hannibal Gustav Børgesen.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.45).

42    Hannibal Gustav Børgesen, ugift fuldmægtig i Kommissariatet i København, der døde 3.7.1742, opslag 386.
A:
1) far Børge Rasmussen, degn i Føns.
Desuden nævnes afdødes bror Christian Børgesen.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.44).

43    Svend Bjørnsen, kongelig staldkarl i København, der døde 24.7.1742, opslag 447.
A:
1) søster Ellen Bjørnsdatter
2) bror Anders Bjørnsen, garder
3) bror Laurids Bjørnsen, garder i Præstø
4) søster Else Bjørnsdatter i Oppebo ved Esrum Kloster [i Esbønderup sogn]
5) søster Anne Bjørnsdatter.

44    Andreas Værø, guverør på Guinea, der døde 11.8.1742. Skifte i Møntergade i København, opslag 459.
B:
1) Christine Værø g.m. Hans Henrik Sparre
2) Cathrine Malene Værø, forlovet med Filip Henrik Hiltermann i Mecklenburg.

45    Peder Sørensen, sadelknægt i de kongelige stalde i København, der døde 13.8.1742, opslag 482.
E: Mette. LV: Anders Hansen Kjær.
Bevilling til uskiftet bo.

46    Christine i København, der døde 29.9.1742, opslag 487.
Enke efter Reinholt Horn, landstingshører, [død 14.6.1714]. B:
1) Else Reinholtsdatter Horn 47
2) Inger Sofie Reinholtsdatter Horn 32
3) Gertrud Margrethe Reinholtsdatter Horn, [skifte Mønbo herred gejstlig 19.5.1732 lbnr.54], var g.m. [Oluf] Langsted, præst i Fanefjord på Møn. 1B:
a [Else] Kirstine Langsted 15.

47    Johan Christoffer Eberlee, kahytskok, der døde 20.10.1742 i Kina, Skifte i København, opslag 499.
E: Sofie Albertine Greve.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

48    Marithe Andersdatter Rambech, 60 år gammel ugift stuepige i København, der døde 3.11.1742, opslag 524.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet 6.11.1742 på Vor Frelser kirkegård.

49    Henrik Woller, jægerdreng uden for Vesterport i København, der døde 16.11.1742, opslag 535.
A:
1) afdødes far, hvis navn ikke angives.

50    Sofie Marie i København, der døde 28.12.1742, opslag 538.
Enke efter Søren Lynge, fourageskriver. B:
1) Anne Cathrine Lynge 26
2) Hans Lynge 25
3) Elisabeth Marie Lynge 23.
FM:
1 farbror Poul Munchgaard Lynge, urtekræmmer
2 morbror Christoffer Horn.

51    Theodor Enckhausen, sekretær i København. 13.1.1742, opslag 600.
A:
1) bror Enckhausen, superintendent til Siebenhausen
2) bror Poul Gotfred Enckhausen, amtmand
3) Lucie Elisabeth Enckhausen, enke efter Steigertal, præst i Holdenstedt
4) Sofie Dorthe Enckhausen, enke efter Frederik Buchholtz, præst i Vilsen.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1743-174452    Morten Feilche, undervisitør i København. 16.1.1743, opslag 2.
E: Maren. LV: Andreas Sørensen, undervisitør. B:
1) Hans Christian Feilche 7
2) Andreas Feilche 5.
FM: Laurids Espersen uden for Nørreport.

53    Anders Mallerbech, kammertjener hos prins Carl i København, boende på hjørnet af Gammeltorv og Nygade, der døde 11.2.1743.
B:
1) Frederikke Louise Andersdatter Mallerbech g.m. Echardt Struntz, kantor i Vemmetofte Kloster
2) Carl Christian Andersen Mallerbech 36, i Sankt Petersborg, der døde
3) Carl Adolf Andersen Mallerbech 27, på Sankt Thomas.

54    Christian Mathiassen Hammer, kongelig mundkok i København, der døde 20.2.1743, opslag 16.
E: Johanne Jacobsdatter Sprade, gift Holmen 18.3.1739. LV: Frederik Rohde, prokurator.
Første ægteskab med Johanne Spenaathe, død 13.2.1739.

55    Laurids Pedersen Holst, visiterer i Frederiksberggade i København. 20.2.1743, opslag 73.
E: Elisabeth Henriksdatter Voigt. LV: bror Hans Henrik Voigt i Tuborg uden for Østerport. B:
1) Lorents Pedersen Holst 8
2) Arine Pedersdatter Holst 5
3) Thomas Pedersdatter Holst 3.
FM: morfar Henrik Voigt boende i Rosen uden for Østerport.

56    Martin Schmidt, hoftrompeter i København, der døde 20.2.1743, opslag 92.
Arvinger angives ikke dog nævnes afdødes svoger Hans Andreassen, prokurator i Dybensgade.

57    Martha Rasmusdatter i København. 23.2.1743, opslag 102.
E: Søren Pedersen Qvist, kongelig forrider. B:
1) Hans Sørensen Qvist 8.
FM: Hans Pedersen Qvist, kongelig staldkarl.
Afdøde døde for 1 år siden.

58    Johanne Frederikke Villumsdatter, ugift i København, der døde 5.3.1743, opslag 127.
A:
1) Schwermanns datter Anne Sabine Schwermann
og øvrige arvinger.

59    Peder Holst, politibetjent i København, der døde 13.4.1743, opslag 131.
E: Anne Sofie. LV: Julius Schultz, snedker.
Arvinger kendes ikke.

60    Peder Jansen, renteskriver i Rentekammeret i København, der døde 13.4.1743, opslag 139.
A:
1) søster g.m. Hans Henrik Hagen skomager
2) søster g.m. Johan Reusner, buntmager
3 halvbror Hartvig Crone, skriverkarl i rentekammeret.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.48).

61    Johan Reimer Pantlitz, stempelsmed i Den kongelige Mønt i København, der døde 16.7.1743, opslag 187.
E: Karen Jochumsdatter. B:
3) Anne Sofie Johansdatter Pantlitz 10
4) Jochum Johansen Pantlitz 4.
Første ægteskab med [Sofie Henriksdatter]. B:
1) Anne Lisbeth Johansdatter Pantlitz, [døbt Nikolaj 2.11.1717], gift [Trinitatis 28.12.1737] med Oluf [Frandsen] Dorph, præst i [Ønslev og Eskilstrup på Falster].
1) Christian Johansen Pantlitz, student, [døbt Nikolaj 7.10.1720].

62    Ingeborg i København, der døde 31.8.1743, opslag 213.
Enke efter Lorents Friberg, kongelig teltmager.
Arvinger angives ikke.

63    Anton Kyhn, bogholder i Det militære Klædemanufaktur i Guldhuset i København. 23.9.1744, opslag 244.
Arvinger angives ikke.

64    Zacharias Pedersen, tjener i København, der døde 12.10.1743, opslag 245.
E: Maren [Pedersdatter], der døde 17.10.1743.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begge begravet Vor Frue kirke [på kirkegården Linden].

65    Niels Pedersen Gram, kongelig staldkarl, boende i Peder Madsens Gang i København, der døde 15.12.1743, opslag 248.
E: Maren Jacobsdatter. A:
1) mor Anne Pedersdatter i Tirstrup i Jylland
2) [halv]bror Jens Nielsen Houmann i Tirstrup
3) [halv]søster [Anne Nielsdatter] g.m. [Christian] Crossing i Tirstrup.

66    Niels Thomsen, pensioneret kongelig staldkarl i København. Skifte sluttet 3.11.1744, opslag 250.
Arvinger angives ikke.

67    Niels Jensen, materialkusk i København. 8.1.1744, opslag 271.
E: Bodil Olufsdatter.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

68    Herman Olufsen Lynge, toldbetjent i København, der døde i februar 1744, opslag 285.
B:
1) Oluf Hermansen Lynge
2) Didrik Hermansen Lynge
3) Niels Hermansen Lynge
4) Jacob Hermansen Lynge
5) Dorthe Hermansdatter Lynge.

69    Henrik [Daniel] Gultzau, højesteretsprokurator i Åbenrå i København, der døde 18.3.1744, opslag 298.
E: [Anne Elisabeth Krag, gift Citadellet 30.12.1739].
Afdøde efterlader et barn.
FM: morbror L. Krag.
Afdøde var søn af [Casper Gultzau, musikant og organist i Kalundborg og Kirstine Malene].

70    Johan Adolf Gregers Fuchs, visitør i København, død i marts 1744, opslag 36.
Arvinger angives ikke.

71    Cathrine Margrethe Stege i København. 28.4.1744, opslag 57.
E: Henrik Ohm, A:
1) mor madam Stege.

72    Aksel Frederik Rauch, hoftrompeter i København, død i april 1744, opslag 73.
E: Magdalene Dorthe. LV: Hans Jørgen Artmann. B:
1) Marie Kirstine Akselsdatter Rauch g.m. Laurids Nielsen Svindt i Sunnmøre præstegård
2) Sofie Magdalene Rauch.

73    Johan Nielsen, rustvognskusk i København, begravet Nikolaj 14.5.1744, opslag 83.
E: Gundel Kajsdatter Ravn. LV: Fermon. B:
1) en datter, død. 1B:
a Inger Bremersdatter.

74    Jens Olufsen Risbjerg, visitør i København. 25.5.1744, opslag 86.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Nikolaj urtegård.

75    Rasmus Errebo, Notarius Publicus, boende ved Holmens Kanal i København, død i oktober 1744, opslag 88.
E: Marie Cathrine Alsberg.
Af børn nævnes B:
1) Severin Rasmussen Errebo
2) Peder Rasmussen Errebo.

76    Peder Schønberg, politibetjent i København, der døde 4.10.1744, opslag 156.
E: Karen Jacobsdatter. B:
1) Iver Pedersen Schønberg
2) Birthe Sofie Pedersdatter Schønberg
3) Cathrine Pedersdatter Schønberg
4) Johanne Pedersdatter Schønberg.
FM: farbror Niels Schønberg.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.49).

77    Francois Leger, kongelig tapetmager i København. 6.12.1744, opslag 186.
E: Margrethe Elisabeth.
Arvinger angives ikke.
Der henvises til Forseglingsprotokollen pag.10.

78    Ingeborg Elisadatter i København. 1744, opslag 217.
E: Carl Jørgensen, overskærer i Guldhuset. A:
0) forældre Børge Pedersen og Birthe Jensdatter Bruun, begge døde
Mors første ægteskab med Elias Nielsen.
1) halvbror Peder Børgesen, døbt Trinitatis 10.12.1719, brændevinsbrænder g.m. Birgitte Jensdatter i Sankt Gertrudstræde.

79    Else Marie i København. 14.4.1744, opslag 222.
Enke efter Oluf Jensen.
Arvinger angives ikke.

80    Niels Olufsen, møllerkusk i København. 26.6.1744, opslag 231.
Arvinger angives ikke.

81    Niels Pedersen Rungsted i København. 5.7.1744, opslag 232.
Arvinger angives ikke.

82    Peder Jensen, kongelig rustvognskusk i København. 1744, opslag 233.
Arvinger angives ikke.

83    Johan Tobias Ulrich, portner i Charlottenborg i København. 15.4.1744, opslag 234.
E: Cathrine Marie.
Arvinger angives ikke.

84    Søren Rasmussen Villendrup, forrider i København. 2.3.1744, opslag 241.
E: Mette Rasmusdatter.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes svoger Andreas Olufsen, regimentsfeltskær.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1745-174685    Conrad Fermon, skibsmåler i København, der døde 23.2.1745, opslag 2.
Enkemand. B:
1) Frands Conradsen Fermon
2) Joachim Conradsen Fermon.

86    Søren Sommer, jagtberider i København, der døde i april 1745, opslag 113.
A:
0) forældre Søren Jørgensen Sommer og Karen Steffensdatter i Vinten i Tamdrup sogn, begge døde, der boede i den gård som Peder Sommer nu bebor på Hanstedgård gods
1) bror Jørgen Sørensen Sommer, død. E: Sidse. 2B:
a Christian Jørgensen Sommer, kaptajn
b Søren Jørgensen Sommer på Sankt Croix i Vestindien
2) søster Maren Sørensdatter Sommer, død som barn.

87    Poul Boyesen, politikopist i Lavendelstræde i København, der døde i juli 1745, opslag 155.
E: Anne Margrethe Jochumsdatter Sims, gift Sorø 21.11.1728.
Hans A:
0) forældre Niels Boyesen, kollega i Haderslev latinskole og [Anne Margrethe Poulsdatter Sass]
1) bror, død uden børn
001) morfar [Poul Nielsen Sass, archidiakon i Haderslev, død 27.12.1700, g.m. mormor Margrethe Valentinsdatter Schmidt von Eisenberg, død 1708. Hendes første ægteskab med formanden Peder Hansen Drejer, død 16.11.1667]
01) morbror Nikolai Gotfred [Poulsen] Sass, archidiakon i Haderslev, enkemand efter [Marie Elisabeth Zeise, død i juni 1719]
02) mors halvsøster Justine [Pedersdatter] Drejer, død [i marts 1721, var g.m. Jens Olufsen, borgmester i Haderslev, død 14.11.1714]. 1B:
1) Peder Olufsen, student.
03) mors halvbror Johannes [Pedersen] Drejer, præst i Beidenfleth ved Itzeho, død [1702]. B:
1) Anne Margrethe Drejer g.m. Helmerskov
04) mors halvsøster Sofie [Pedersdatter] Drejer, død. var g.m. Christian Dahl i Torning mølle [i Tyrstrup sogn]. 2B:
a Conrad Dahl
b Sofie Amalie Dahl.
FM: Melchior Frederik Zeise, guldslager
Hendes A:
0) far Jochum Sims, snedker i Sorø, død
1) bror Johan Frederik Jochumsen Sims, snedker i Tyskland
2) bror Jochum Jochumsen Sims, skovrider i Gyrstinge, døbt Sorø 24.2.1697, begravet Gyrstinge 3.8.1746. E: Anne Jørgensdatter
3) bror Christian Jochumsen Sims, døbt Sorø 8.10.1699, død uden børn.
Litteratur: Haderslev bys præstehistorie af Aage Dahl, 1933. Heri side 40: Peter Dreyer.

88    Cornelia i Kompagnistræde i København, der døde i september 1745, opslag 199.
Enke efter Peder Ramshart, færøsk købmand. SA:
1) bror Gregor Ramshart, død. 3B:
a Peder Ramshart, løjtnant i søetaten
b Gregoria Marie Ramshart
c Charlotte Amalie Ramshart.

89    Rebekka Augustsdatter, vågekone i prinsens palæ i København, der døde i september 1745.
Enke efter Urban Schultz, slagter, skifte sluttet 6.2.1746.
Afdøde efterlader 4 børn, hvis navne ikke angives.

90    Nathanael Dissel (Dyssel), hofviolon i København, der døde 26.10.1745, opslag 296.
E: Christine Melchiorsdatter Hurter.
Arvinger angives ikke.
Arv i boet efter enkens forældre Melchior Hurter, maler, skifte 14.8.1745 og tidligere afdøde hustru Barbara Jensdatter.
Desuden nævnes enkens svoger Johan Didrik Cumand, maler.

91    Mette Elisabeth i København, der døde i november 1745, opslag Enke efter Laurids Børgesen, kongelig bradmester.
Arvinger angives ikke.

92    Carl Henrik Brenno, hof-stukkatør i København, der døde 9.12.1745, opslag 361.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.88).

93    Martin Christian Gottwald, hofviolon i Stormgade i København, der døde i december 1745, opslag 396.
B:
1) Henrik Gottwald, hofviolon.

94    Johannes Davidsen Beyer, hof-proviantinspektør i København, der døde 21.3.1746, opslag 463.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.91, se der).

95    Frands Utesch, kongelig lakaj i København, der døde i april 1746, opslag 621.
Arvinger angives ikke.

96    Peder Jensen, pensioneret portner på Rosenborg i København, der døde 21.5.1746, opslag 652.
Arvinger angives ikke.

97    Karen Sørensdatter i København, der i maj-juni 1746, opslag 657.
Enke efter Jens Christensen, kommissariatsbud.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes søstersøn Bernhard Halling.

98    Cecilie i København, der døde i juni 1746, opslag 673.
Enke efter Blaschewitz, kancellibud. B:
1) Marie Blaschewitz g.m. Hauge.

99    Johanne Jacobsdatter Sprade i København, der døde 6.7.1746, opslag 695.
Enke efter Christian Hammer, kongelig mundkok, [skifte 20.2.1743 lbnr.54]. A:
1) bror Jacob Jacobsen Sprade.

100    Johan Vilhelm Kolbe, ugift mundskænk hos prinsesse Sofie Hedvig, i København, der døde 25.9.1746 opslag 2.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.92).

101    Mathias Andreas Sivertsen, hof-pauker i København, der døde 19.10.1746, opslag 31.
Enkemand. B:
1) Didrik Mathias Sivertsen
2) Frederik Christian Sivertsen.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Pouline Sivertsdatter, enke.

102    Hans Thornam, kongelig lakaj i København, der døde 30.11.1746, opslag 55.
E: Margrethe Sofie Jørgensdatter. LV: Anders Gonsager. B:
1) Carl Ludvig Hansen Thornam, 2
2) Jørgen Christian Hansen Thornam 14 uger.
FM: født værge Peder Thornam.

103    Jens Rasmussen, kongelig rejsekusk i København, der døde 10.12.1746, opslag 71.
A:
1) forældre Rasmus Nielsen, sognefoged i Esbønderup og Throne Jensdatter.
Afdøde var ca. 35 år gammel.

104    Jens Jørgensen Møller, ugift kongelig lakaj i København, der døde 20.12.1746, opslag 98.
A:
0) forældre Jørgen Jensen, død og Magdalene Jensdatter i Aså mølle i Dronninglund sogn.
Fars første ægteskab med Karen Jensdatter
1) halvsøster Kirsten Jørgensdatter i Øster Hassing, død. 2B:
a Jens Pedersen i Øster Hassing
b Maren Pedersdatter g.m. Mads Nielsen i Øster Hassing
2) halvbror Peder Jørgensen, født 11673, i Aså
3) halvbror Laurids Jørgensen i København, død i Pestens tid
4) halvbror Jens Jørgensen i Aså, død
5) halvsøster Sidsel Jørgensdatter, i Aså, død.
Mors andet ægteskab med Oluf Christensen i Aså Mølle
6) halvsøster Birgitte Olufsdatter, født 18720, død 1742
7) halvsøster Maren Olufsdatter, født 1721, g.m. Jens Jensen i Melholtsgård
8) halvsøster Karen Olufsdatter, født 1723, g.m. Knud Jørgensen i Melholtsgård
9) halvsøster Anne Olufsdatter, født 1725
10) halvsøster Sofie Olufsdatter, født 1727
11) halvsøster Sidsel Olufsdatter, født 1731.
Afdøde var født 1714.

105    Zacharias Hansen, fuldmægtig i Rentekammeret, boende i Højbrostræde i København, der døde 1746, opslag 134.
A:
0) forældre [Hans Zachariassen i Kalundborg, skifte12.3.1710 lbnr.212 og Anne Cathrine Mogensdatter, skifte Kalundborg 18.1.1717 lbnr.270]
1) søster Anne Margrethe Hansdatter, enke efter Hans Ryberg i Kalundborg.
Mors andet ægteskab med [Frands Pedersen Flor, byskriver i Kalundborg]
2) halvbror Peder Frandsen Flor i Christiania i Norge
3) halvbror Hans Frandsen Flor i Bergen i Norge.

106    Johan Henrik Pless, arbejdskarl i Sølvkammeret i København, der døde 11746, opslag 167.
E: Anneke Johansdatter.
Arvinger angives ikke.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1747-1748107    Jens Jensen Lund, skriverkarl i Rentekammeret i København, der døde i januar 1747, opslag 2.
Af arvinger angives ikke dog nævnes afdødes stedfar Peder Jørgensen, kongelig staldkarl og monsør Lund.

108    Morten Sørensen, ugift tjenestekarl i København. 17.2.1747, opslag 48.
A:
0) far Søren Jørgensen i Annisse, død
1) søster Margrethe Sørensdatter, døbt Annisse 6.2.1722, g.m. Peder Hansen i Annisse
2) halvbror Jacob
3) halvbror Niels
4) halvsøster Sidsel.

109    Mette Sofie Lyssing (Lytsen) i København, der døde i februar-marts 1747, opslag 62.
E: Christian Pedersen. A:
1) bror Mourids Lyssing, organist i Sakskøbing.

110    Elisabeth i København. 4.7.1747, opslag 70.
Enke efter Hans Adsersen Holm.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes Rasmus Holm.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.95).

111    Johanne Marie Reinholt i København, der døde 13.7.1747, opslag 85.
E: Peder Madsen Faarbech, visitør.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.96).

112    Susanne Albertsdatter i København. 30.8.1747, opslag 118.
Enke efter Nikolaj Lundius, visitør. B:
2) Johan Albert Lundius, kongelig bådsmand i Södertälje i Sverige
3) Christian Conrad Lundius, i Karlskrona i Sverige
4) Ulrikke Eleonora Lundius i Haderslev
5) Inger Cathrine Lundius 13, i Stenderupskov i Haderslevhus amt.
Hendes barn:
1) Engelke g.m. Anders Hansen Beyerholm, skovfoged i Stenderupskov.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.97).

113    Johan Otto Tørper (Torbensen), kontrollør i København, der døde 23.9.1747, opslag 147.
E: Elisabeth Pedersdatter. B:
1) Sofie Malene Johansdatter Tørper
2) Margrethe Johansdatter Tørper
3) Charlotte Amalie Johansdatter Tørper
4) Cathrine Johansdatter Tørper
5) Johan Peder Joahsen Tørper.
Afdøde blev begravet i Sankt Petri kirke.

114    Thron Pedersen, bogholder i Det kongelige Saltværk i København, der døde 2.12.1747, opslag 175.
A:
1) bror Peder Rasmus Pedersen
2) søster g.m. Rasmus Rasmussen, regimentskvartermester
og øvrige søskende.

115    Laurids Nielsen, materialkusk i Stormgade i København, der døde i december 1747, opslag 197.
Arvinger angives ikke.

116    Angelica Elsabeth Geyersberg, kammerfrue hos enkedronningen i København. der døde 9.1.1748, opslag 205.
Testamente af 4.7.174. A:
1) søster Marie Magdalene, enke efter Michael Wagner, antikvarboghandler i Nürnberg. Hendes ældste søn B:
a Johan Georg Wagner til Neuenwith am Rhein
2) søster Ursula Cathrine, død. var g.m. Røssel. 3B:
a August Johan Røssel, miniaturemaler
b Anton Gynther Ernst Røssel, skildrer
c Ursula Cathrine Røssel, død, var g.m. Wolfgang Balthasar Stock. 4B:
1 Marie Magdalene
2) Bernhard Gotfred
3) Jonas Poul
4) Marie Magdalene Sofie.

117    Ellen Lauridsdatter i København, der døde i januar 1748, opslag 232.
Enke efter Niels Mathiassen, svejtser. B:
1) Mathias Nielsen.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Herluf Lauridsen Lynge
2 afdødes søsters mand Anders Lauridsen
3 afdødes mands bror Rasmus Mathiassen.

118    Karen Jensdatter i København. 1748, opslag 248.
E: Christian Breslow, svend i Porcelænsfabrikken.
Afdøde blev begravet 13.2.1748 på Holmens kirkegård.

119    Jørgen Jørgensen, husgerådskarl og vandinspektør ved det kongelige hof i København, der døde i marts 1748, opslag 253.
E: Anne Cathrine. LV: Oluf Lendum.
Afdøde efterlader 4 umyndige børn, hvis navne ikke angives.

120    Oluf Lauridsen Damstrøm, borgretsskriver i København og birkeskriver i Tårnby birk, der døde 2.3.1748, opslag 263.
E: Cathrine Lydia. LV: Hans Mariager.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.99, se der).

121    Søren Nielsen Tange, kongelig lakaj i København, der døde 6.4.1748, opslag 305.
A: far Niels Sørensen Tange, byskriver i Bogense.
Desuden nævnes fars svigersøn Morten Roe.

122    Christen Poulsen, væversvend i Børnehuset på Christianshavn, der døde i april 1748, opslag 335.
E: Maren Pedersdatter.
Afdøde efterlader et barn, hvis navn ikke angives.
FM:
1 farbror Hans Jørgen Poulsen, arbejdskarl på slottet
2 farbror Didrik Poulsen.

123    Frederik Ehbisch, hof-sten- og billedhugger i København, der døde 6.5.1748, opslag 346.
Enke efter Salome Cathrine. B:
1) Hans Henrik Ehbisch, i udlandet
2) Peder Christian Ehbisch, i udlandet
3) Christine Elisabeth Ehbisch.
Afdøde blev begravet i Sankt Petri urtegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.100, se der).

124    Laurids Jørgensen, fyrbøder i Generalpostamtet i København, der døde 19.5.1748, opslag 392.
E: Johanne Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

125    Anders Jensen, kongelig staldkarl i København, der døde i maj 1748, opslag 403.
E: Kirsten Christoffersdatter. LV: Anchersen, prokurator.
Arvinger angives ikke.

126    Hans Jørgen Strøgaard, rideknægt i De kongelige stalde i København, der døde 3.7.1748, opslag 408.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet på Holmens kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.102).

127    Arved Fischer, toldskriveri København. 2.12.1748, opslag 431.
E: Barbara Elisabeth.
Arvinger angives ikke.

128    Kirsten Pedersdatter i København. 1748, opslag 450.
E: Hartvig With, væversvend i manufakturet i Guldhuset i København.
Arvinger angives ikke.
Til skiftet indkaldes:
1 Christen Pedersen, forrider
2 Johan Adam Mergel, som formynder for den yngste datter.

129    Frands Reich, toldkontrollør i København, der døde 18.7.1748, opslag 455.
E: Elisabeth. B:
1) Nikolaj Reich
2) Charlotte Sofie Reich
3) David Reich.
FM: Nikolaj Linde.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.103).

130    Elisabeth Cathrine Joensen, kammerjomfru i København, der døde i juli 1748, opslag 488.
A:
1) bror Jacob Joensen
2) søster Johanne Sofie Joensen g.m. Krupp
3) søster Marie Elisabeth Joensen g.m. Drepenstedt, amtsfoged i Hannover
4) søster Eleonora Hedvig Joensen.

131    Henrik Ludvig Godet (Godenius), kammertjener i København, der døde 22.8.1748, opslag 515.
E: Bodil. LV: Villads Gertsen von Netten. B:
1) Johan Christian Godet.

132    Claus Hansen, rustvognskusk i København, der døde 27.9.1748, opslag 543.
E: Mette Cathrine Olufsdatter. B:
1) Peder Clausen 7
2) Hans Clausen 5
3) Karen Clausdatter 3
4) Mathias Clausen 9 uger.
FM: Søren Kronborg, staldkarl.
Afdøde blev begravet på Helliggejst kirkegård.

133    Ulrikke Sofie Danchel, ugift kammerpige i Store Kongensgade i København, der døde 8.10.1748, opslag 549.
A:
0) forældre Claus [Poulsen] Danchel, præst i Tårs og Vigsnæs, skifte Musse herred gejstlig 27.4.1716 lbnr.65 og Abel Dorthe Berg, skifte sluttet 8.12.1722
1) søster Johanne Birgitte Clausdatter Danchel, skifte Voldborg herred gejstlig 1741 lbnr.12, var g.m. Anders [Christoffersen] Textorf, degn i Tårs, [begravet Tårs 8.1.1739]. 3B:
a Sofie Dorthe Andersdatter Textorf
b Johanne Elisabeth Andersdatter Textorf
c Poul Danchel Andersen Textorf
2) [bror Poul Clausen Danchel, kapellan i Skovlænge, Gurreby og Søllested, begravet Skovlænge 8.3.1731, uden børn]
3) søster Dorthe Magdalene Clausdatter Danchel, skifte sluttet 12.11.1742, efter hvem, der er arv
4) bror Frederik Clausen Danchel, degn i Hyllinge og Lyngby, [skifte Voldborg herred gejstlig 21.4.1748 lbnr.22]. 2B:
a [Claus Danchel]
b [Charlotte Eleonora Danchel].
Fars første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 19.9.1684 lbnr.5]. B:
5) halvsøster Kirsten Clausdatter Danchel, skifte 12.10.1716 fol.713, efter hvem, der er arv.
Fars andet ægteskab med Birgitte Jørgensdatter Staalhof i Tårs. 18.2.1695 lbnr.24. B:
6) halvsøster Anne Clausdatter Danchel, enke efter Iver Kræmmer, [skifte Sakskøbing 10.11.1739 lbnr.45]
7) halvsøster Marie Hedvig Clausdatter Danchel, [skifte Sallinge herred gejstlig 17.2.1747 lbnr.93. E: [Jens Rasmussen Krag], degn [i Vester Åby] på Fyn. 1B:
a [Birthe Marie Jensdatter].
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.104).

134    Ingeborg Marie i København, der døde 4.11.1748, opslag 567.
Enke efter [Johan Frederik] Ursin, tolder på Samsø, [død i Onsbjerg 1744].
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes svoger Andreas Jensen i Pillemark.

135    Johanne Pedersdatter i København. 1748, opslag 583.
E: Carsten Clausen, skovfoged i Jægersborg Dyrehave.
Arvinger angives ikke.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1749-1751136    Jørgen Lauridsen Munch, ugift kongelig staldkarl i København, der døde 2.1.1749, opslag 2.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.105).

137    Peder Pedersen Smed, kusk i København, der døde i januar 1749, opslag 18.
Arvinger angives ikke.

138    Anne Sofie Charlotte i København, der døde 11.3.1749, opslag 35.
Enke efter Gottlob Bendixen, døbt jøde og pensionist.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.106, se der).

139    Thomas Callesen, fuldmægtig i København, der døde 27.3.1749, opslag 56.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.107).

140    Bertel Stuve, kongelig materialskriver i København, der døde 6.4.1749, opslag 88.
Afdøde blev begravet i Vor Frue kirke i sin fars Hans Stuves, stadshauptmands begravelse efter købebrev af 16.4.1698.
Arvinger angives ikke.

141    Mathias Vitussen i København, der døde 22.4.1749, opslag 136.
E: Charlotte Amalie.
Afdøde døde hos sin brorsøn Jens Vitussen i Strids mølle ved Næsbyholm.
Arvinger angives ikke.

142    Christian Gottlieb Zeiss, gartnersvend i København, der døde 15.5.1749, opslag 149.
Arvinger angives ikke.

143    Johan David Zonat, gartner i København, der døde 6.6.1749, opslag 2.
E: Johanne Barbara. A:
1) Cathrine Zonat g.m. Rutertin, gartner i Dresden.
Afdøde blev begravet på Sankt Petri kirkegård.

144   
108    Jochum Lorentsen i København, der døde 21.6.1749, opslag 32.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.108).

145    Casper Cratz, hofviolon i København, der døde i august i København, opslag 45.
Arvinger angives ikke.

146    Anders Olufsen, kongelig arbejdskarl i København, der døde 10.8.1749, opslag 65.
E: Karen Jørgensdatter.
Afdøde efterlader brødre i København og i Jylland, hvis navne ikke angives.

147    Jørgen Riis, højesteretsadvokat i København, der døde 2.10.1749, opslag 67.
[Afdøde der blev døbt Helsingør Olai 8.12.1717, var søn af Peder Riis, byfoged i Nysted og Anne Cathrine Normann, og døde dagen før sit bryllup med Marie Liungsaas. Han udgav skriftet Den danske Spektator 1744-1745].
Arvinger angives ikke.

148    Daniel Henriksen, obermester i Uldfabrikken i Guldhuset i København, der døde 26.10.1749, opslag 246.
E: Christine. LV: svoger Laurids Lerager, postkontrollør.
Afdøde efterlod 3 børn heraf B:
1) Johan Ulrik Danielsen.

149    Anne Jensdatter på Christianshavn. 1749, opslag 281.
E: Christen Mortensen Staun, portner i Børnehuset på Christianshavn.
Afdøde efterlod et barn, hvis navn ikke angives.

150    Marie Magdalene Ziegenhausen i Møntergade i København. 21.1.1750, opslag 295.
E: Vilhelm Kempf, pensioneret svejtser. B:
2) Barbara Magdalene Vilhelmsdatter Kempf.
Første ægteskab med Marie Magdalene Swabe. B:
1) Anne Elisabeth Swabe g.m. Hans Jørgen Bruun, tømrersvend.
Afdøde der døde for 3 år siden blev begravet på Sankt Petri kirkegård.

151    Jens Christensen, fyrbøder i Partikulærkassen i København, der døde 26.4.1750, opslag 334.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Niels Vad.
Arvinger angives ikke.

152    Otto Mikkelsen, rustvognskusk hos enkedronningen i København. 20.6.1750, opslag 338.
E: Johanne Cathrine Rasmusdatter.
Arvinger angives ikke.

153    Henrik Brinkmann, hof-dansemester i København, der døde 7.8.1750, opslag 344.
E: Louise Rosette. LV: bror Claudi Rosette. B:
1) Claudi Brinkmann
2) Frederik Brinkmann
3) Sofie Hedvig Brinkmann
4) Charlotte Amalie Brinkmann.
5) [Antoinette Brinkmann] g.m. Frederik Cleve, guldsmed
6) [Marianne Brinkmann] g.m. Michael Hansen Becher, overvisitør.
Første ægteskab med Sinnel Brandt. 1B:
a Louise Brandt, der døde.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.110).

154    Johan Mikkelsen Weschefeldt, fuldmægtig i den kongelige vinkælder i København. 15.10.1750, opslag 389.
A:
00) farfar Morten Simonsen, [knivsmed] i Ålborg, begravet Ålborg Vor Frue 7.6.1693, [skifte Ålborg 11.7.1693 lbnr.1288] g.m. farmor Eva Mikkelsdatter. 1B:
0) forældre Mikkel Christian Weschefeldt, døbt Ålborg Vor Frue 10.10.1680, kapellan i Skanderborg, [begravet Skanderborg 22.2.1725] og Johanne Johansdatter, død i Rye mølle, [skifte Tyrsting herred gejstlig 27.9.1741 lbnr.44]. B:
1) søster Eva Mikkelsdatter, begravet Ry 6.3.1736. Ingen børn.
Farfars første ægteskab med Else Mikkelsdatter, [skifte Ålborg 23.1.1679 lbnr.1065]. 1B:
001) faster Cathrine Mortensdatter. Første ægteskab med Mads Mouridsen Borchhorst, præst i Gunderup og Nøvling, død [1.7.1680].
Cathrine Mortensdatters andet ægteskab med Jens Pedersen Husbond, præst i Gunderup og Nøvling, [skifte Fleskum herred gejstlig 3.8.1698 lbnr.1]. 2B:
1) Else Marie Jensdatter Hosbond g.m. Christen [Jensen] Winther, bedemand i Ålborg
2) Anne Lene Jensdatter Hosbond, død [26.1.1686], var g.m. Peder Jensen Bering, præst i Gunderup og Nøvling, død [19.5.1728]. 3B:
a Mette Cathrine Pedersdatter Bering g.m. Henning [Arnisæus Jochumsen] Irgens, præst i Skibsted og Lyngby
b Dorthe Kirstine [Pedersdatter] Bering, død [29.1.1741]. E: [Oluf Nielsen Hvidberg, præst i Gunderup og Nøvling]. Første ægteskab med [Thomas Mogensen Gjørup, præst i Gunderup og Nøvling, død 24.3.1732]. 2B:
1 Peder Bering Gjørup
2 Mogens Gjørup
c Anne Marie [Pedersdatter] Bering.
01) morfar Johan Hagensen, herredskriver i Rye mølle, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 17.7.1731 lbnr.1504]. E: mormor Anne Poulsdatter i Rye mølle. 4B:
0) mor Johanne Johansdatter g.m. afdødes far Mikkel Christian Weschefeldt, kapellan i Skanderborg
011) morbror Hagen Johansen i Silkeborg mølle, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 3.8.1734 lbnr.1640]. [Første ægteskab med Anne Cathrine Nielsdatter Byskov, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 9.8.1732 lbnr.1542] 5B:
1) Anne Marie Hagensdatter
2) Johanne Marie Hagensdatter
3) Christiane Hagensdatter.
4) Poul Hagensen, død uden børn
5) Søren Hagensen, død uden børn
[Hagen Johansens andet ægteskab med Gjerned Lauridsdatter Rømer]. 1B:
6) Dorthe Hagensdatter
012) moster Marie Johansdatter g.m. Søren [Jensen] Krag i Horsens
013) moster Christence Johansdatter i Rye mølle, enke efter Nikolaj Troelsen.
Litteratur:
Knivsmedens datter - en vanskelig ane af Flemming Aagaard Winther i Slægten nr.44 juli 2011 side 63-71.
Gamle slægter i Rye sogn af Niels Ravn. 1969. Heri side 33: Johan Hagensen.


155    Johan Baptist Lambert, pensioneret dansemester i København, der døde 14.12.1750, opslag 422.
Enkemand.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) Charlotte Helene Lambert, enke efter Rocheburg.
2) afdødes svigersøn Fossati.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.140, se der).

156    Niels Christian Falch, pensioneret kok i det kongelige køkken i København, der døde 16.12.1750, opslag 466.
E: Sidsel.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet på Nikolaj kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.139, se der).

157    Christian Drese, forrige landfoged på Island. Skifte København 24.12.1750, opslag 511.
E: Anne Lucie.
Arvinger angives ikke.

158    Jens Andersen Lund, ugift kuske i København. 30.12.1750, opslag 519.
Arvinger angives ikke.

159    Hustru i København. 1750, opslag 529.
E: Rye. A: Børn eller søskende:
1) Charlotte Amalie Rye
2) Martha Lene Jensdatter.

160    Joachim Daniel Voigt, ugift fuldmægtig i København, der døde 3.3.1751, opslag 547.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.21, se der).

161    Maren Henriksdatter i Vingårdstræde i København, der døde 24.5.1751, opslag 550.
Enke efter Jens Lauridsen Munch, staldkarl.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Jylland og havde opholdt sig i Kolding, hvor der kan være arvinger.
Arv i boet til:
1 afdødes steddatter Anne Kirstine Jensdatter og dennes halvbror
2 Laurids Jensen Munch.
Fledføringskontrakt af 27.4.1744 med Oluf Nielsen, billedhuggersvend på Holmen g.m. afdødes plejedatter Cathrine Frederiksdatter.

162    Jacob Jørgensen, staldkarl i København, der døde 18.6.1751, opslag 570.
A:
1) forældre Jørgen Sørensen og Margrethe Sørensdatter i Dons i Almind sogn.
Afdøde er født i Bredsten i Balle sogn.

163    Peder Andersen, rustvognskusk, på hjørnet af Nørregade og Skidenstræde i København, der døde 18.6.1751, opslag 575.
E: Anne Margrethe Andersdatter. B:
1) Peder Pedersen 22
2) Andreas Pedersen 21
3) Ferdinand Anton Pedersen 16.

164    Johan Sørensen Myhre, ugift pensioneret svejtser (skildvagt) ved det kongelige herskab i København, der døde 28.6.1751, opslag 579.
(Skiftet er helt ulæseligt på nettet).
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.84, se der).

165    Sidse Christensdatter i København, der døde 11.11.1751, opslag 581.
Enke efter Jørgen Sørensen Sommer, husgerådskarl. B:
1) Christian Sommer, kaptajn, der døde 20.7.1748 på rejse til Trankebar
2) Søren Sommer, der døde på Sankt Croix 25.10.1748. Hans testamente af 6.12.1747 med testamentarisk A: Christian Hansen.

166    Peder Mathiassen Stenderup, toldskriver i Måleværkets kontor i København, der døde 18.12.1751, opslag 627.
E: Sara Rebekka.
Arvinger angives ikke.
Der henvises til Forseglingsprotokollen pag.69.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1752167    Isak Hybsch, toldskriver i Den lille Accisebod i Bådsmandsstræde på Christianshavn, der døde 6.2.1752, opslag 2.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.82).

168    Christian Nichart, kammertjener i København. 12.2.1752, opslag 19.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Neustadt i Brandenburg.

169    Johanne Cathrine Elmer København. 18.2.1752, opslag 37.
Enke efter Christoffersen, hof-feltvognmester. B:
1) Gotfred Christoffer Elmer
2) Johanne Kirstine Elmer
3) Else Marie Elmer, g.m. Gerlach.
Afdøde blev begravet 22.2.1752 i Nikolaj kirkegård.

170    Johan Bollart, ugift hoftrompeter i København, der døde 2.3.1752, no.246, opslag 52.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Haag i Holland, blev begravet på den reformerte kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.80).

171    Maren Nielsdatter i København, der døde 9.3.1752, opslag 72.
E:Peder Jensen Fisker, husgerådskarl.
Arvinger kendes ikke, da afdødes eneste søster, der var gift med en tømrer på Holmen, døde i pestens tid.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.115).

172    Niels Bager, fuldmægtig på Tugthuset på Christianshavn, der døde 5.4.1752, opslag 85.
A:
1) far Niels Bager, klokker i Linden præstegæld 4 mil nord for Bergen i Norge.

173    Anne [Christensdatter] i Lars Bjørnstræde København, der døde 20.4.1752, opslag 122.
Enke efter Poul Brødesen, postmester i Helsingør, [død 1710].
Børnenes navne angives ikke, men ses side 163 i litteraturhenvisningen.
Desuden nævnes afdødes dattersøn Poul Bremer.
Litteratur: Helsingørs embeds- og bestillingsmænd af V. Hostrup Schultz, 1906. Her side 213: Povl Brødesen.

174    Jacob Borthig, kopist i Rentekammeret i København, der døde 28.4.1752, opslag 134
A:
1) søster Gertrud Borthig g.m. H. C. Knudsen, kancellist
2) søster Lucie Thomine Borthig
3) bror Niels Borthig
4) bror Hans Severin Borthig
5) bror Carl Christian Borthig.
Afdøde blev begravet i Garnison kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.116).

175    Didrik Henrik Tegler (Tegeler), ugift lakaj, boende i Store Regnegade i København, der døde 22.5.1752, opslag 166.
A:
1) mor Anne Marie Edeler i Delmenhorst i Tyskland, enke efter Sander Herman Tegler. LV: Cort Ernst Edeler
2) søster Eleonora Marie Tegler i Delmenhorst.
Afdøde blev begravet på Garnison kirkegård.

176    Mathias Pelletier, dansemester i Den kongelige franske Komedie i København. 22.5.1752, opslag 185.
Arvinger angives ikke.

177    Elisabeth Margrethe Cramer, der døde 30.5.1752, opslag 189.
Enke efter Francois Leger, hoftapetserer, af den katolske tro. B:
1) Carl Ludvig Leger 19 år gammel i Hamborg, der er overgået til den katolske tro og derfor ikke arver efter Danske Lov 6.1.1, men da hans mor tilhørte den reformerte menighed i København, blev han opdraget i den evangeliske tro og er konfirmeret i Garnison kirke i København og arver derfor alligevel.
Ellers ville arven tilfalde afdødes mor, der lever og afdødes søstre, hvoraf den ene er g.m. Hans Meyer, overkonduktør og skibsmåler i København.

178    Maren Hansdatter i København. 17.6.1752, opslag 242.
Enke efter Christen Rasmussen Busch, arbejdskarl. B:
1) Anne Cathrine Rasmusdatter.

179    Jens Christensen Hofgaard, kasserer hos enkedronningen i København, der døde 17.7.1752, opslag 244.
E: Marie Dorthe Kjærulf.
Afdøde efterlader myndige børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.

180    Kirsten Sørensdatter i København. 6.10.1752, opslag 103.
Enke efter Christen Dam, lollandsk postmester. A:
1) bror Hans Sørensen, død. 2B:
a Valdemar Sørensen i Arensbach
b Dorthe Margrethe Hansdatter g.m. Claus Timmer, skomager i Arensbach
2) bror Mads Sørensen, død. Første ægteskab med Lene Thygesdatter. 1B:
a Anne Madsdatter, uvist hvor
Mads Sørensens andet ægteskab med Maren Iversdatter. 2B:
b Kirsten Madsdatter g.m. Mads Iversen i Bindeballe
c Marie Madsdatter, enke efter Niels Thomsen Grønbæk i København.
Mads Sørensens tredje ægteskab med Kirsten Jensdatter. 1B:
d Johan Madsen, fanesmed på Boltinggård gods på Fyn, ved arvens fordeling i 1768: i Slagelse
3) søster Mette Sørensdatter, død. Første ægteskab med Mikkel Mortensen. 1B:
a Anne Cecilie Mikkelsdatter g.m. Lorents Thorsen i Slesvig.
Mette Sørensdatters andet ægteskab med Frands Hattemager. 2B:
b Mikkel Frandsen, død. Uvist om børn
c Morten Frandsen i Holland.
Mette Sørensdatters tredje ægteskab med Hans Jørgen Fallenbaum. 1B:
d Anne Marie Fallenbaum i Slesvig
4) søster Maren Sørensdatter, død. Første ægteskab med Frands Harberger. 1B:
a Frands Harberger, soldat.
Maren Sørensdatters andet ægteskab med David Jørgensen. 2B:
b Jørgen Davidsen, kongelig staldkarl
c Abelone Davidsdatter, i København.
Fordeling af arv: København borgret skiftebreve i ordinære boer 27.1.1768 lbnr.329.

181    Maren Frederikdatter i København. 6.10.1752, opslag 129.
E: Joen Pedersen, vægter på Christiansborg slot. B:
1) Anne Dorthe Kirstine Joensdatter 15
2) Pernille Kirstine Joensdatter 12.
FM: mors [halv]bror Hans Rasmussen, matros.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.111).

182    Peder Lieth, gaderenovationsinspektør i København. 9.10.1742, opslag 131.
E: [Navn angives ikke].
Arvinger angives ikke.

183    Peder Pedersen Møller, fuldmægtig i Dybensgade i København, der døde 19.10.1752, opslag 142.
E: Birthe. LV: Hans Paus.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) afdødes bror Jan Pedersen Møller
2) enkens søster Ellen Kirstine Gundersdorff.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.78).

184    Ingeborg Hansdatter Overberg i København, der døde 19.10.1752, opslag 170.
Enke efter Jens Mosberg (Musberg), taffeldækker eller sølvpop hos prins Carl.
Testamente underskrevet Vemmetofte 26.7.1728.
Arvinger angives ikke, dog næves:
1 afdøde bror i Holmestrand i Norge
2 Hans Mosberg.
Afdøde blev begravet på Nikolaj Kirkes tårnkirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.79).

185    Anne Pedersdatter i København. 21.10.1752, opslag 185.
E: Jørgen Jensen, materialkusk.
Arvinger angives ikke.
Enkemanden kaldes også Jørgen Jørgensen.

186    Laurids Poulsen, tjener i København. 4.11.1752, opslag 187.
E: Johanne. LV: Henrik Gottlieb Køhlert.
Afdøde efterlader et barn, hvis navn ikke angives.
FM: Henrik Loge.

187    Marie Cathrine på Christianshavn. 26.11.1752, opslag 198.
E: Frands Christian Godsche, gartner på Selsø i Selsø sogn.
Arvinger angives ikke.

188    Christian Gotfred Neumann, pensioneret kongelig mundkok i København, der døde 1.12.1752, opslag 204.
Enkemand efter Anne Kirstine Brambech. B:
1) Christian Gotfred Neumann 24
2) Johan Frederik Neumann 7
3) Theodor Neumann 5.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.118).

189    Erik Peder Lafrentz, fuldmægtig hos toldinspektøren i København, der døde 8.12.1752, opslag 252.
E: Bodil Marie.
Arvinger angives ikke.
Afdøde er begravet på Nikolaj kirkegård.

190    Christen Madsen, ugift kusk i København. 24.10.1752, opslag 282.
A:
1) mor Ingeborg Nielsdatter, nu i København, enke efter afdødes far Mads Andersen i Grønbæk på Allinggård gods
2) bror Anders Madsen, døbt Grønbæk 10.9.1699, på faderens gård i Grønbæk
3) søster Anne Madsdatter, døbt Grønbæk 4.12.1701, g.m. Anders Andersen, rustvognskusk i København
4) søster Maren Madsdatter, døbt Grønbæk 24.5.1705, død, var g.m. Terkild Sørensen, skrædder i Grønbæk. 1B:
a Inger Kirstine Terkildsdatter
5) søster Mette Madsdatter, døbt Grønbæk 15.8.1709, gift i København
6) søster Else Madsdatter, døbt Grønbæk 13.2.1718, g.m. en drejer i København.
Genfordeling af arven i skiftet efter afdøde 24.1.1751.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.19).Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1753191    Mette Pedersdatter i København, der døde 11.1.1753, opslag 2.
Enke efter Johan Henningsen, visiterer.
Testamente af 4.12.1736.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) bror Søren Pedersen Nørhald, skipper i Ålborg, sidst tømrer i København, død, var g.m. Regine Clausdatter, nu g.m. Jacob Jensen. 2B:
a Peder Sørensen Aalborg, døbt Ålborg Budolfi 8.6.1716, tømrer i København
b Maren Sørensdatter, døbt København Holmen 20.12.1720, g.m. Tønnes Jansen i København
2) søster Anne Pedersdatter g.m. Poul Christensen, matros, begge døde, 2B:
a Niels Poulsen, fattiglem i Ladegårdens Hospital
b Karen Margrethe Poulsdatter g.m. Børge Lauridsen, matros
3) søster Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Jens Troelsen, konstabel. 2B:
a Peder Jensen, arkelimester-mat, døbt Christiansø 31.8.1710
b Margrethe Jensdatter i Børnehuset på Christianshavn, g.m. Hans Pedersen matros
4) halvsøster Maren Svendsdatter, død 1728, var g.m. Peder Didriksen Helt. 3B:
a Rasmus Holm Helt, døbt København Vor Frue 9.2.1720, på Sankt Croix i Vestindien
b Claus Vilhelm Helt, døbt København Vor frue 14.10.1722, g.m. Clara Hansdatter, bor på Holmen
c Frederik Helt, døbt København Vor Frue 9.8.726, i Trankebar i Ostindien.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.119).

192    Ferdinand Anton Goth, ugift kongelig lakaj, der døde 24.1.på Korsebøllegård på Langeland, Skifte i København opslag 57.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.120, se der).

193    Marie Elisabeth Mathiasdatter i København, der døde 29.1.1753, opslag 98.
E: Jørgen Andreassen, kammertjener i Købmagergade, nu kontrollør i Helsingør. B:
1) Charlotte Dorthe Jørgensdatter 4, død 1753
2) Claus Jørgensen, født 10.11.1751
3) Birgitte Jørgensdatter 6 mdr. død 1753.
FM: Morten Knudsen i Adelgade.

194    Helene Marie Thamson, ugift kammerpige i København, der døde 1.2.1753, opslag 103.
A:
0) forældre Enok [Sørensen] Thamson, kapellan i Stokkemarke, død [1721] og Maren Jensdatter, død i januar 1753, [begravet København Vor Frue 28.1.1753]
1) bror Jens Jørgen Thamson, død som barn
2) bror Søren Vilhelm Thamson, død som barn
3) bror Christian Frederik Thamson, student på Ehlers Kollegium i København
4) bror Enok Thamson, død som barn
5) søster Vibeke Christiane Thamson g.m. Just Salholt, prokurator. [Hendes første ægteskab med Steffen Normann]
6) søster Mette Cathrine Thamson i Konventhuset på grund af sindets svaghed.
Afdøde blev begravet 4.2.1753 i Vor Frue kirkegård.

195    Nikolaj Jørgensen Gram, ugift i København, der døde 3.2.1753, opslag 114.
A:
1) mor Anne Jørgensdatter i Nyborg, enke efter Jørgen Nielsen, hjulmand i Bogense, [skifte Bogense 14.12.1747 lbnr.226]
1) søster Hedvig Jørgensdatter Gram g.m. Erik Tornø, klokker og bedemand i Nyborg.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.77).

196    Johanne Henriksdatter la Haye, ugift tjenestepige i København, der døde 12.2.1753, opslag 133.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde havde arv efter et søskendebarn Anne, der døde pinsedag 1752.
Afdøde blev begravet [15.2.1753] Garnison kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.76).

197    Marie Elisabeth Wilkens, ugift kokkepige i København, der døde 10.3.1753, opslag 147.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.75).

198    Hans Pedersen Fynbo, ugift i København, der døde 8.4.1753.
Testamente af 16.10.1749.
A.
0) far Peder Hansen, død
1) faster, død 1B:
a barn, død. 3B:
1 Mette Marie Jørgensdatter g.m. Vilhelm Poulsen i Haderslev
2 Abelone Kirstine Jørgensdatter g.m. en skrædder i Haderslev
3 Hans Jørgensen i Haderslev, død 8.10.1750. E: Bodil Christine Gertsdatter. Hans 5 børn
2) faster, død. 1B:
a Agathe Jonasdatter, død
1 Bodil Jensdatter
2 Karen Jensdatter
3 Bertel Jensen
4 Peder Jensen
5 Christian Jensen
6 Cathrine Jensdatter
7 Kirsten Jensdatter
3) morbror, død.
a barn, død. 2B:
1 Mikkel Jørgensen i Karlslunde i Barløse i Assens amt
2 Mette Jørgensdatter i Karlslunde
3 Kirsten Jørgensdatter, død, var g.m. Mads Hansen, død 3B:
1 Hans Madsen i Viby
2 Karen Madsdatter g.m. Peder Jensen i Viby
3 Mette Madsdatter g.m. Niels Rasmussen i Middelfart
Desuden arver:
1) Hans Vilhelm Fynbo Juul, der er opkaldt efter afdøde, ved dennes far Vilhelm Poulsen Juul i Haderslev.
(Tolkning af skiftet er lidt usikker).

199    Marie Amalie Kruse i København. 14.4.1753, opslag 272.
Enke efter Johan August Bohlsen, kok hos enkedronningen.
Afdøde efterlader 3 sønner, hvis navne ikke angives

200    Anne Marie i København, der døde 14.4.1753, opslag 284.
Enke efter Peder Mortensen Starch, arbejdskarl. A:
1) bror, død. 1B:
a Marie g.m. Schellerup Parelius i Allerslev ved Præstø i Vordingborg amt.

201    Rasmus Hansen, kongelig arbejdskarl i København. 10.4.1753, opslag 293.
E: [Navn angives ikke]. LV: Rasmus Nyborg.
Arvinger angives ikke.

202    Martin Zumpe, kongelig bygmester i Åbenrå i København. 5.5.1753, opslag 299.
Enkemand.
Afdøde efterlader 3 døtre, hvis navne ikke angives.

203    Søren Bunkeflod, visitør i København, der døde 26.6.1753, opslag 337.
E: Christine. LV: Peder Hansen Krag.
Arvinger angives ikke.

204    Marie Sejer i København, der døde 3.7.1753, opslag 340.
Enke efter Johan Herman Been (Behn), hofviolon. B:
1) Christian Frederik Been
2) [Sofie Been]
3) Frederik Christian Been
4) [Louise Charlotte Been].
FM: Funch.
Desuden nævnes:
1 afdødes mands bror Bernt Adolf Been i Køge med stervbo i Sorø.
Bevilling til uskiftet bo af 20.12.1748.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.121, se der).

205    Joachim Hassing, bygningsskriver på Christiansborg Slot i København, der døde 31.7.1753, opslag 373.
E: [Bodil Cathrine]. Af børn nævnes B:
1) Mette Kirstine Hassing
2) Marie Elisabeth Hassing
3) Johan Christian Hassing, garver i Randers
Afdøde blev begravet på Nikolaj kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.122, se der).

206    Gertrud Christine i København, der døde 8.8.1753, opslag 402.
Enke efter Swabheuser, hoftrompeter.
Afdøde blev begravet i Landgrevens kirkegård (Nikolaj kirkes assistentskirkegård).
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.74, se der).

207    Frederik August Bahlmann, hof-tapetserer København, der døde 10.8.1753, opslag 422.
A:
0) Henrik Johan Bahlmann, løjtnant, død 1746 og Johanne, død
1) søster Anne Elisabeth Bahlmann.

208    Anders Poulsen, ugift arbejdskarl på Slottet i København, der døde 18.8.1753, opslag 432.
A:
0) forældre Poul Jensen, død i Ting Jellinge for 50 år siden og Karen Andersdatter, død for 30 år og begravet i Herfølge, Han kom siden til Klemmenstrup i Herfølge sogn, i Ting Jellinge i Antvorskov Rytterdistrikt
01) morbror Niels Andersen i Klemmenstrup, død, begravet i Sædder kirkegård. 4B:
1) Wauo Nielsen i Ejby ved Køge på Vallø Stift gods
2) Anders Nielsen i Egøje [i Herfølge sogn] på Vallø stift gods, død, var g.m. Karen Christensdatter, der blev g.m. Morten Olufsen i Egøje. 6B:
a Christen Andersen i Egøje
b Hans Andersen i Ejby
c Maren Andersdatter i Vedskølle [i Herfølge sogn]
d Mette Andersdatter i Egøje
e Marie Andersdatter
f Else Andersdatter
3) Karen Nielsdatter g.m. Niels Christensen i Sædder på Vallø stift gods
4) Kirsten Nielsdatter i Rapperuphus på Vallø stift gods
02) morbror Hans Andersen i Ting Jellinge kirkehus, skrædder, død. Ingen børn af første ægteskab. Andet ægteskab med Anne Hansdatter fra Hammers mølle. 1B:
1) Anders Hansen, møller i Enegårds mølle ved Præstø.
Hans Andersens tredje ægteskab med Dorthe Pedersdatter fra Ting Jellinge. 6B:
2) Hans Hansen, rytterbonde i Haldagermagle i Krummerup sogn
3) Niels Hansen, rytterbonde i Ting Jellinge
4) Jørgen Hansen i Ting Jellinge
5) Laurids Hansen i Sørbylille [i Sludstrup sogn]
6) Karen Hansdatter g.m. Laurids Nielsen, smed i Eggeslevmagle
7) Gundel Hansdatter g.m. Andreas Andersen i Ting Jellinge
03) moster Anne Andersdatter, død, var g.m. Peder Mikkelsen i Hårlev. 4B:
1) Knud Pedersen i Tornemark i Fyrendal sogn på Holsteinborg gods
2) Anders Pedersen i Tornemark på Holsteinborg gods
3) Hans Pedersen i Tornemark på Holsteinborg gods
4) Karen Pedersdatter g.m. Laurids Thomsen i Tornemark på Holsteinborg gods.
Afdødes far havde ingen søskende.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.123).

209    Jens Mortensen Kæmpe, pensioneret tysk postbud i Laksegade i København, der døde 25.8.1753, opslag 498.
Enkemand efter Margrethe Jesdatter Hassing.
Testamente af 9.8.1751.
Hans A:
1) søster Karen Mortensdatter Kæmpe i Rødding i Salling, født samme sted.
Hendes A:
0) forældre Jens Mortensen og Johanne Andersdatter i Vester Hassing i Kær herred, begge døde.
1) bror Morten Jensen i Hals, død. 2B:
a Jens Mortensen, skrædder i Mariager
b Oluf Mortensen, skomager i Hals
2) bror Christen Jensen i Hals
3) bror Peder Jensen, død uden børn.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.124).

210    Peder Parelius, ugift kongelig lakaj i København, der døde 28.8.1753, opslag 538.
Arvinger angives ikke.

211    Opbudsbo i København. 25.10.1753, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Bernhard Delarche, kongelig dansemester i København g.m. Anne Cathrine.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.125).

212    Abelone Hansdatter i København, der døde 4.11.1753, opslag 24.
E: Mathias Pedersen Mühldorph, kongelig rideknægt. B:
1) Louise Cathrine Mathiasdatter 9.

213    Anders Jensen Høyser, kongelige forrider i København. 24.11.1753, opslag 29.
E: [Navn angives ikke]. LV: Peder Olufsen.
Afdøde efterlader et barn, hvis navn ikke angives. FM: Bendix Møller.
Afdøde kaldes også Anders Jensen Taaning.

214    Mette Christine Wilsont i København, der døde 8.12.1753, opslag 34.
E: Jacob Lytsche, kammerjæger.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkemandens bror Lytsche, trompeter.

215    Johan Vilhelm Becher i København, der døde 19.12.1753, opslag 38.
E: Christine Marie.
Afdøde efterlader en svigersøn: Frederik Richard og 2 ugift døtre.
Afdøde var materialforvalter i materialgården på fæstningen Frederiksholm i København.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1754216    Christian Thiel, pensioneret postskriver i København, der døde 9.1.1754, opslag 2.
Arvinger angives ikke

217    Niels Pedersen, kongelig staldkarl i Peder Madsens Gang i København, der døde 16.2.1754, opslag 12.
E: Anne Dorthe Sofie Augustinusdatter. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 19
2) Anne Dorthe Nielsdatter 14.
FM: Thor Myhre.

218    Søren Jensen, ugift materialkusk i København, der døde 14.2.1754, opslag 20.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.72).

219    Esther Pacquot, kammerpige i København, der døde 3.3.1754, opslag 24.
Testamente af 9.12.1753. A:
1) Den fransk reformerte kirke
2) von Lewitzau, hofmester
3) frøken Susanne von der Østen
4) Jacobine Christine Schmidt, enke efter doktor Pechel
5) Christian Eli Willers, premierløjtnant
6) jomfru Dützen Lars
7) Birgitte Svejstrup.
Afdøde var født 11.6.1682 i Frankfurt.

220    Laurids Bentsen, bogholder i Rentekammeret i København, der døde 23.3.1754, opslag 100.
Enkemand efter Sofie Amalie, død for 1½ år siden. B:
1) Nikolaj Lauridsen 15
2) Anneke Marie Lauridsdatter 14
3) Malene Elisabeth Lauridsdatter 10
4) Frederikke Louise Lauridsdatter 6.
FM: født værge Frands Dajong, materialforvalter.
Desuden nævnes Frands Dajongs søster Mette Sofie g.m. Lykke.
Afdøde blev begravet i Vor Frue Kirkes urtegård.

221    Hans Lauridsen Viby, ekstra-arbejdskarl på Slottet i København, der døde 29.3.1754, opslag 126.
Enkemand efter Maren, død for kort tid siden.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.130).

222    Dorthe Nielsdatter, køkkenpige i Det kongelige Køkken i København, der døde 29.3.1754, opslag 147.
A:
0) forældre Niels Mikkelsen, kaldt Sav-Niels, i Boeslum i Dråby sogn ved Ebeltoft og Dorthe Pedersdatter, begge døde
1) bror Peder Nielsen i Holme i Dråby sogn på Skærsø gods
2) bror Mikkel Nielsen i Boeslum på Skærsø gods
3) bror Jens Nielsen, døbt Dråby 30.5.1723, farer til søs fra Ebeltoft
4) søster Anne Nielsdatter g.m. Niels Jensen Lang i Boeslum.
Ingen levende børn af fars første ægteskab med Anne Olufsdatter.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn g.m. Niels Pedersen, staldkarl i København.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.131).

223    Jens Mouridsen, visitør i København. 30.3.1754, opslag 176.
Afdøde efterlader enke og børn.
(Skiftet er ulæseligt på nettet).

224    Jeppe Pedersen Vejlby, ugift kusk i København, der døde 2.4.1754, opslag 183.
A:
1) mor Karen Jepsdatter g.m. Niels Hansen i Vejlby ved Fredericia
Mors første ægteskab med afdødes far Peder Jensen i Vejlby
2) søster Johanne Pedersdatter g.m. Lauge Nielsen i Vejlby.
Fars første ægteskab med Johanne Lauridsdatter Lomholt.
3) halvbror Jens Pedersen, valkemester i Ladegårdens stampemølle uden for Københavns Nørreport
4) halvsøster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Jens Jepsen i Trelde [i Vejlby sogn]. 6B:
a Jeppe Jensen 14
b Peder Jensen 9
c Johanne Jensdatter g.m. Niels Nielsen Lausen i Trelde
d Karen Jensdatter
e Sidsel Jensdatter
f Anne Jensdatter
5) halvsøster Sidsel Pedersdatter, død, var g.m. Hans Sørensen i Trelde. 3B:
a Søren Hansen 20
b Johanne Hansdatter
c Anne Hansdatter.
Mors andet ægteskab med Niels Hansen i Vejlby.
6) halvbror Peder Nielsen 21
7) halvbror Hans Nielsen 12
8) halvbror Jens Nielsen 11
9) halvsøster Karen Nielsdatter
10) halvsøster Maren Nielsdatter.
Desuden nævnes afdødes morbror Trelde, stadskaptajn i København.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.129).

225    Andreas Dahl, kopist i Politikammeret i Lars Bjørnstræde i København, der døde 11.4.1754, opslag 204.
E: Anne Margrethe Nercke. B:
1) Niels Thomsen Dahl 20
2) Elisabeth Marie Dahl 15
3) Gertrud Dahl 12
4) Øllegaard Margrethe Dahl 10.
FM: David Engel, fyrbøder på Politikammeret.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.70).

226    Rasmus Olufsen Bondesen, ugift skriverkarl i Det kongelige Sølvkammer i København, der døde 26.4.1754, opslag 219.
A:
0) forældre Oluf Jacobsen og Margrethe Clausdatter, fæster af Bossegård i Valby sogn [i Holbo herred], begge døde
1) bror Claus Olufsen 41, i Bossegård
2) bror Herluf Olufsen 34, rytterbonde i Nejlinge i Helsinge sogn
3) søster Kirsten Olufsdatter g.m. Peder Jacobsen, rytterbonde i Alme i Græsted sogn
4) søster Mette Olufsdatter g.m. Niels Olufsen i Nejlinge
5) søster Karen Olufsdatter g.m. Christoffer Tietgen, spækhøker i København.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.128).

227    Jens Lauridsen Møller, pensionist i København, der døde 1.5.1754, opslag 251.
E: Margrethe Jochumsdatter. B:
1) Laurids Jensen Møller, øltapper i Ulkegade
2) Johanne Jensdatter.
Desuden nævnes enkens bror Niels Jochumsen, hattemager.

228    Elling Hansen, kongelig svejtser i København. 7.5.1754, opslag 269.
E: Anne Sofie Lime.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Holmens kirkegård.

229    Peder Skovstrup, landmålingskonduktør i Vandkunsten i København, der døde 13.5.1754, opslag 278.
Enkemand. B:
1) Peder Skovstrup
2) Marie Skovstrup 24
3) Elsebeth Skovstrup 14.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.127).

230    Nikolaj Dajon, materialforvalter i Den kongelige Civiletat i København, der døde 22.5.1754, opslag 359.
Enkemand efter [Marie Ulriksdatter Eggers, gift København Vor Frue 8.9.1728, enke efter Johan Poulsen, brygger].
[Første ægteskab med Magdalene Elisabeth Jensdatter Ferslev, begravet København Vor frue 6.10.1727]. B:
1) Johan Dajon, præst i Hyllested og Rosmus
2) Frederik Dajon, hof-klejnsmed
3) Frands Dajon, materialforvalter
4) Nikolaj Dajon, ejer af Asminderød kirke
5) Sofie Amalie Dajon, død. E: Laurids Bentsen, bogholder. 4B:
a Nikolaj Bentsen 16
b Annike Marie Bentsen 15
c Marie Elisabeth Bentsen 11
d Frederikke Louise Bentsen 6.
Litteratur:
1 Optegnelser om familien Dajon i Danmark af H. P. F. Barfod i: Personalhistorisk Tidsskrift 1915 side 45-53.
2 Ferslew-slægten fra Skagen af Anna Levin. København 1927. Heri side 36: Nikolaj Dajon.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.126).

231    Gregorius Ziegler, renteskriver i København, der døde 23.5.1754, opslag 419.
E: Sofie Amalie Kirksteen, [født 25.4.1722]. LV: bror Henrik Kirksteen, bogholder. A:
1) mor Marie, enke efter Ziegler, kaptajn.

232    Andreas Christiansen Bruusgaard, gartnersvend hos greve Pless i Blågård uden for Københavns Nørreport, der døde 31.5.1754, opslag 434.
Enkemand. A:
1) mor Kirsten Andersdatter g.m. Christen Nielsen, murer i Kallerup ved Thisted. Hendes første ægteskab med afdødes far Christian Podemester
2) bror Jacob Christiansen Bruusgaard, gartner i Ålborg
3) søster Karen Christiansdatter Bruusgaard g.m. Mads Nielsen i Skjoldborg
4) søster Maren Christiansdatter Bruusgaard i Kallerup.
Desuden nævnes afdødes hustrus søsters mand Christian Hansen, gartner i Den botaniske Have på Amalienborg, hos hvem afdødes hustrus mor død for 7 uger siden.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.137).

233    Tobias Tobiassen Maane, tjener i København, der døde 19.7.1754, opslag 2.
Arvinger angives ikke.

234    Jørgen Madsen, kongelig forrider i København. 20.7.1754, opslag 13.
E: [Navn angives ikke]. LV: Peder Olufsen, sadelknægt.
Arvinger angives ikke.

235    Peder Sørensen Grønsteen, kongelig staldkarl i København, der døde 29.7.1754, opslag 16.
E: Johanne Sørensdatter. B:
1) Maren Pedersdatter 24
2) Sidse Pedersdatter 23
3) Christian Pedersen 20, in guldsmedelære.
Desuden nævnes afdødes søster Kirsten Sørensdatter.

236    Anne Cathrine Simonsdatter Lind i København, der døde 3.8.1754, opslag 22.
Enke efter Johan Gotfred kejser, gartner på Hirschholm slot. B:
1) Bente Regine Johansdatter Kejser g.m. Johan Filip Hunæus, gartner på Hirschholm
2) Birthe Marie Johansdatter Kejser g.m. Bertel Rosenbech, skoleholder og substitut i Birkerød
3) Johan Gottlieb Johansen Kejser 19, gartnersvend på Hirschholm
4) Sofie Magdalene Johansdatter Kejser 16.

237    Anne Sørensdatter i København. 9.8.1754, opslag 113.
E: Niels Pedersen Høj, kongelig staldkarl.
Arvinger angives ikke dog nævnes afdødes søsterdatter Maren Jensdatter.
Afdøde blev begravet i Holmens kirkes urtegård.

238    Hans Pedersen Fyn, rustvognskusk i København. 20.8.1754, opslag 125.
E: Anne Christine.
Arvinger angives ikke dog nævnes afdødes bror Christian Pedersen.
Afdøde blev begravet 23.2.1754.

239    Laurids Wenniche, kongelig arbejdskarl, boende i Vandkunsten i København. 29.8.1754, opslag 129.
E: Karen Bjørnsdatter. LV: Laurids Lauridsen, arbejdskarl. B:
1) Wenniche Lauridsen 15
2) Gertrud Marie Lauridsdatter 11
3) Laurids Lauridsen 6.
FM: Aage Gundersen, brændevinsbrænder i Lavendelstræde.

240    Jacob Jensen, materialkusk i København, der døde 31.8.1754, opslag 135.
Enkemand.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet på Helliggejst kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.68).

241    Karen Eriksdatter i København, der døde 2.9.1754, opslag 141.
E: Christen Jørgensen [Østrup], materialkusk. B:
1) Erik Christensen, født 12.6.1740
2) Jørgen Christensen, født 1.12.1746.
FM: mors søskendebarn Jens Christensen Dahl, bud i Det ostindiske Kompagni.

242    Jens Christian Kjærulf, ugift skriver i Danske Kancelli, boende i Hummergade i København, der døde 2.10.1754, opslag 148.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.133).

243    Anne Pedersdatter, ugift, 88 år gammel pensioneret husholderske i Laksegade i København, der døde 17.10.1754, opslag 172.
A:
1) søster Karen Pedersdatter, død, var g.m. Just Jørgensen Zetner, feldbereder i Fredericia, [skifte Fredericia 14.4.1725 lbnr.416]. 2B:
a Anne Cathrine Justsdatter Zetner g.m. Peder Lauridsen Guldberg, matros
b Jørgen Justesen Zetner, ugift, død 1739 i Holland
2) søster Maren Pedersdatter, [skifte Fredericia 24.10.1737 lbnr.569], var g.m. Jørgen Carstensen, matros. Ingen børn
3) søster Kirsten Pedersdatter, død 1752, var g.m. Johannes Gievert, skomager. Ingen børn.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.132).

244    Frands Vitsberg, undervisitør i København, der døde 21.10.1754, opslag 209.
E:Dorthe Marie. B:
1) Georg Ludvig 10.
FM: Anders Jensen, snedker.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Lucie, enke efter Vitsberg
2 afdødes søster Sidsel Bolette Vitsberg.

245    Marie Dorthe Hæse i Pilestræde i København, der døde 24.10.1754, opslag 219.
E: Nikolaus Wahl, skriftstøber hos en bogtrykker.
Arvinger angives ikke.

246    Cathrine Fundt i Store Kannikestræde i København, der døde 6.11.1754, opslag 225.
E: Andreas Christian Grove, pensioneret politibetjent. B:
1) Dorthe Diane Grove 19.
Enkemandens første ægteskab med Maren Andersdatter, skifte 14.3.1734. Arv til B:
1) [Johan Christian Grove]
2) Frederik Christian grove
3) Marie Elisabeth Grove
4) Cathrine Marie Grove.

247    Johan Georg Gøbel, et barn i Sølvgade i København. November 1754, opslag 236.
A:
1) mor Sofie Hedvig Gercken g.m. afdødes stedfar Jean Louis Nouvelle, farver i Det kongelige Manufaktur i Guldhuset. Første ægteskab med afdødes far Gerhard Andreas Gøbel, skifte 14.2.1753
2) søster Elisabeth Helene Gøbel
3) søster Anne Sofie Gøbel
4) halvsøster Marie Louise Nouvelle, døbt Petri 18.12.1753.
FM: morfar >Henrik Egidius Gercken.
Afdøde blev begravet Petri 25.11.1754.

248    Anders Sørensen, undervisitør i København, der døde 13.12.1754, opslag 245.
E: Maren Christensdatter. LV: Poul Jørgensen, brændevinsbrænder.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Elisabeth Andersdatter g.m. Jørgen Hansen, politibetjent i København
2) Carl Bendix Vilhelm Andersen 23, guldsmed i Bergen i Norge
3) Jacob Andersen 19.
Afdøde blev begravet i Vor Frue kirkegård.

249    Carl Ludvig Walport, skibskirurg i København, der døde 13.12.1754, opslag 261.
A:
1) mor Elisabeth Strahlendorff, enke efter Christian Walport
2) søster Frederikke Sofie Christiane Walport g.m. Walther i Bützau i Schwerin
3) søster Juliane Dorthe Walport g.m. Møller, lakaj.

250    Hans Meinertsen, politibetjent i København. 1754, opslag 305.
Afdøde efterlader enken, der nyder almisse af Konventhuset.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1755251    Christen Jørgensen Østrup, materialkusk i København, der døde 13.1.1755, opslag 2.
Forlovet i Helliggejst kirke 19.12.1754 med Kirsten Akselsdatter.
Første ægteskab med [Karen Eriksdatter, skifte 2.9.1754 lbnr.241]. B:
1) Erik Christensen, født 12.6.1740
2) Jørgen Christensen, født 1.12.1746.
FM:
1 født værge Niels Jørgensen i Ålborg.
2 Jens Christensen Dahl, bud i Det ostindiske Kompagni.

252    Karen i Fiolstræde i København, der døde 21.1.1755, opslag 62.
Enke efter Casper Nath, kongelig staldkarl.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes Charlotte Cathrine Hansdatter 16 år gammel, der har været opdraget af afdøde siden hun var 4 uger gammel, født på Sjælland, men uvist hvor.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.147).

253    Wulf Christian Torneer (Tronier), undervisitør i Skindergade i København. 21.1.1755, opslag 77.
E: Birgitte [Mathiasdatter Holm]. B:
1) Christian Carl Torneer, smed i Borås i Sverige
2) Karen Torneer g.m. Immanuel Christian Ohm, skomager
3) Marie Torneer g.m. Peder Vilhelm Brandt, bogtrykker i Odense
4) Cathrine Torneer g.m. Joen Madsen Møller, skrædder.
Afdøde døde i 1730.
Litteratur: Slægten Tronier af John M. Møller i Personalhistorisk tidsskrift 1913 side 1-21.

254    Peder Bentsen, portner på Charlottenborg i København. 22.1.1755, opslag 87.
E: Maren Gregoriusdatter. LV: Bihl, sekretær. A:
1) søster Helle Bentsdatter g.m. Peder Jensen, invalid i Fredericia ved dennes svigersøn Christen Thomsen, brændevinsbrænder i Adelgade.
Desuden nævnes enkens svoger Joen Andersen Kalstrup.

255    Helene Francoise Colas i København. 29.1.1755, opslag 91.
Enke efter Jean Chabbert (Schaber), kældermester, død 12.11.1754.
Testamente af 20.10.1748.
Hans A:
0) forældre Daniel Chabbert, urmager og Marie d’Icvard i Castre i Languedoc i Frankrig, begge døde
1) søster Gabriele Chabbert, døbt Castre 15.1.1672, enke efter Jean Pierre Bamle i Castre
2) søster Anne Chabbert, døbt Castre 202.2.116182, død Castre 6.9.1751.
Hendes A:
0) far Theodore Colas og [Helene Talon], begge døde
1) søster Elisabeth Colas, enke efter Desmarez ved svigersøn [Carl Gustav] Pilo, professor g.m. datteren [Charlotte Marie Dorthe Desmarez]
2) søster Jeanne Marie Colas, død, var g.m. Otto Villars, hofskildrer, [død 3.1.1722]. 4B:
a Christian Otto Villars, kaptajn i søetaten
b Elias Christian Villars, løjtnant
c Helene Francoise Villars g.m. Monsore, regimentsfeltskær
d Sara Jacobine Villars g.m. Destandau, regimentsfeltskær.

256    Dorthe Sørensdatter i København. 3.2.1755, opslag 294.
E: Clemen Lauridsen, staldkarl. B:
1) Laurids Clemensen, kokkesvend i det kongelige køkken
2) Dorthe Cathrine Clemensdatter g.m., Iver Nielsen.
Afdøde døde for 3 år si9den.

257    Johan Jacob Rosch (Reusch), slotsforvalter i Det kongelige Palæ, boende i Stormgade i København, der døde 5.2.1755, opslag 305.
Enkemand efter Anne Cathrine Vilhelmine von Schrøder.
Testamente af 9.7.1754. A:
Hans A:
1) bror, død. 1B:
a Sofie Frederikke Rosch g.m. Carl Frederik Ende. Hendes 3B:
1 Sofie Frederikke Louise Ende 6
2 Carl Vilhelm Ende 4
3 Johan Jacob Ende 2.
Hendes A:
1) bror Georg Daniel Vilhelm von Schrøder, premierløjtnant
2 bror Christian Frederik Vilhelm von Schrøder, løjtnant
3 Stefan Vilhelm von Schrøder.
Vedlagt inventarielister for palæets værelser.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.143).

258   
Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.1-257.