København Borgret konceptskifter

Erik Brejls hjemmeside

Start

Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1730-1771

[1730-1738]    [1739-1741]    [1742]    [1743-1744]    [1745-1746]    [1747-1748]    [1749-1751]   

[1752]    [1753]    [1754]    [1755]    [1756]    [1757]    [1758]    [1759]    [1760]    [1761]   

[1762]    [1763]    [1764]    [1765]    [1766-1767]    [1768]    [1769-1770]    [1771]   

Nedlagte gader i København ses på indenforvoldene.dkUdarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: månedervignet4


Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1730-17381    Peder Lyders, ugift kabinetssekretær i Stormgade i København, der døde 28.12.1730, opslag 2.
Testamente af 14.7.1730. A:
1) bror Hans Lyders i Hamborg
2) bror Didrik Lyders i Hamborg
3) bror, død. 1B:
a Johan Meyer
4) mors halvbrors datter Anne Cathrine Reimer i Hamborg.

2    Dorthe i København. 13.10.1732, opslag 38.
Enke efter Christen Nielsen Starup, køkkeninspektør. B:
1) Anne Joachimine Christensdatter, enke efter Vilhelm Helt. LV: Anders Bruun.

3    Mathias Plade, hovmester for de kongelige pager i København, der døde 12.8.1735, opslag 40.
A:
1) søster, død. 1B:
a Christian Rose
2) bror Jens Plade, købmand i Christiania i Norge
3) bror Brede [Gregersen] Plade, amtsforvalter i Jarlsberg grevskab i Norge
samt 5 søskende.

4    Melchior Linche, kongelig kammertjener i København, der døde 2.9.1735, opslag 62.
Jomfru Pipenbringen betaler boets regninger.

5    Jochum Severin Bonsach i København. 26.7.1737, opslag 95.
Enkemand efter Margrethe Markusdatter Tackel? A:
1) bror Just Bonsach
2) bror Iver Bonsach
3) bror Hans Ernst Bonsach
4) søster g.m. Henrik Flybjerg, løjtnant.

6    Birthe Cathrine Svendsdatter Berg i København, der døde 11.6.1738, opslag 2.
E: Carl Christian Henningsen, kok. A:
1) mor Ellen, enke efter Svend Nielsen
med afkald fra afdødes søskende der underskriver:
2) Georg Andreas Fischer
3) Jens Madsen
4) Ellen Andersdatter
5) Anders Svendsen.
Afdøde kaldes også Birgitte Sivertsdatter.

7    Bolle Severin Mortensen Hylling, ugift kongelige lakaj i Stormgade i København, der døde 29.8.1738, opslag 20.
A:
1) mor Anne [Mathiasdatter] Bolt, boende i [Vester] Broby ved Sorø, enke efter [Mathias Christensen] Høm, præst i Sandby og Vrangstrup, [død 1733].
Mors første ægteskab med afdødes far forgængeren Morten Johansen Hylling, skifte sluttet 20.10.1718
2) søster Gertrud Mortensdatter Hylling, enke efter Johan Frederik Winther, materialforvalter på Bremerholm. 4B:
a Frederik Christian Winther 22
b Johanne Kirstine Winther 16
c Anne Winther 14
d Christian Winther 12.
3) søster Kirsten Mortensdatter Hylling g.m. Hans [Hansen] Sidenborg, præst i Lidemark og Bjæverskov
4) søster Birgitte Dorte Mortensdatter Hylling, enke efter Jørgen Pedersen, skovrider i [Vester] Broby.
Fars første ægteskab med [Karen Jørgensdatter]
5) halvbror Hans Mortensen Hylling, hørkræmmer i København, død. 1B:
a Else Hansdatter Hylling i København
6) halvsøster Marie Kirstine Mortensdatter Hylling g.m. Christen Christensen i Birkede i Dåstrup sogn
7) halvsøster Jytte Mortensdatter Hylling, død, var g.m. Svend Andersen, degn i Glumsø og Bavelse. 2B:
a Morten Svendsen 15
b Johanne Elisabeth Svendsdatter 14.

8    Peder Benzon, renteskriver i København, der døde 4.10.1738, opslag 82.
Afdøde efterlader enke og børn, hvis navne ikke angives.

22:52 17-11-20239    Frederik Lytken, informator for kronprinsen i København, der døde 15.11.1738, opslag 88.
Arvinger angives ikke.

10    Christian Christensen Harbo, generalkommissariatsskriver i København. 29.11.1739, opslag 218.
A:
0) forældre Christen Christensen Harbo den ældre, [skifte Ringkøbing 6.8.1711 lbnr.291] og Mette Christensdatter i Ringkøbing, død
1) bror Christen Christensen i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 29.7.1712 lbnr.296], død uden børn
2) søster Bodil Christensdatter g.m. Anders Christensen i Sejerslev i Emmerlev på Schackenborg gods
3) søster Dorthe Christensdatter i Amsterdam, død uden børn
4) søster Mette Christensdatter i Ringkøbing, død uden børn.
Desuden nævnes Johannes Claudius, præst i Emmerlev, der er afdødes beslægtede.
Afdøde døde 29.12.1738.

11    Frederik Arnold von Einen, krigskancellist og auditør i København, der døde 13.10.1737, opslag 2.
Testamente i maj 1737. A:
0) far [Statius Henrik von Einen, grovsmed i Delmenhorst]
1) søster [Sara Marie von Einen] g.m. [Johan Didrik Conrad] Bruun, borgmester i Delmenhorst. 6B:
a Conrad Henrik Bruun, præst i Kiel
b Johan Frederik Bruun
c Arnold Bruun
d Adelheit Bruun
e Anne Magdalene Bruun
f Dorthe Bruun
2) søster Margrethe von Einen g.m. Magnus von Høften, postmester i Heiligenhafen, begge døde. 5B:
a Elsabe Dorthe von Høften
b Johan Henrik von Høften, auditør
c Christiane Margrethe von Høften
d Helene Frederikke von Høften
e Casper Didrik Magnus von Høften
3) bror Einen, præst i Øderqvart [i Hertugdømmet Bremen], død. 1B:
a Marie Cathrine g.m. Steffens
4) bror [Theodor Henrik] Einen, præst i Heiligenhafen, død [13.6.1728]. E: [Helene Davidsdatter Kobach]. 10B:
a David Henrik von Einen på Vestmannaøen
b Marie Magdalene von Einen g.m. Rhimann
c Christine Elisabeth von Einen g.m. Ratke
d Margrethe Frederikke von Einen g.m. Hahn
e Jacob Frederik von Einen
f Christian Theodor von Einen
g Cathrine Dorthe von Einen g.m. [Thomas Hansen] Vang, præst [i Skrydstrup]
h Helene Susanne von Einen
i Sofie Hedvig von Einen
j Johanne Beathe von Einen.
Jordebog omkring 1740 for Bækkeskov i Everdrup sogn.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1739-174112    Ellen Ibsdatter på Christianshavn Torv, der døde 29.4.1739, opslag 2.
Enke efter Christoffer Caulits, undermester i Børnehuset. A:
1) halvsøster Kirsten Olufsdatter g.m. Oluf Mikkelsen Starck i Sigerslevvester i Frederiksborg rytterdistrikt, begge døde. 7B:
a Jens Olufsen, sognefoged i Skævinge
b Oluf Olufsen i Hørup
c Rasmus Olufsen i Skævinge
d Hans Olufsen i Hørup
e Niels Olufsen i Sigerslevvester
f Anne Olufsdatter i Sigerslevvester
g Bodil Olufsdatter g.m. Anders Mogensen, kældermand på Christianshavn.

13    Helvig Sofie i Stormgade i København, der døde 20.5.1739, opslag 25.
Enke efter Frands Boye, bogholder i Rentekammeret. B:
1) Thale Margrethe Boye g.m. Leese?
2) Frederik Boye
3) Hans Boye.
FM: Nikolaj Dajon, bygningsskriver.
Vedlagt attest at Nikolaj Dajon [og Malene Lisbeth Ferslev]’s søn Johan er døbt 21.4.1711 i Nikolaj kirke.

14    Christine Marie Colladan i København, der døde 21.5.1739, opslag 93.
Enke efter [Johan] Frederik Meyer, toldinspektør i Øresundstolden, [død 19.3.1720] i Helsingør.
Testamente af 21.12.1733. A:
1) søskendebarn madam Castelli, født Alican
samt nogle ikke beslægtede personer.
Afdøde ønskede at blive begravet i den Fransk Reformerte kirke i København.

15    Peder Lauridsen, staldkarl i København, der døde 22.5.1739, opslag 57.
A:
0) forældre Laurids Hansen og Maren Jørgensdatter i Kørup i Tamdrup, begge døde
1) bror Markus Lauridsen i Frijsenborg Skovhus [i Hammel sogn]
2) bror Hans Lauridsen i Lunemølle? ved Viby
3) bror Jørgen Lauridsen i Kørup i Tamdrup sogn
4) bror Christen Lauridsen i Skjoldelev [i Lading sogn] på Frijsenborg gods
5) søster Bodil Lauridsdatter g.m. Niels Jensen Gravgaard i Voldby på Frijsenborg gods.

16    Anne Kirstine i København, der døde 31.7.1739, opslag 95.
Enke efter Clausen, renteskriver.
Af første ægteskab B:
1) Johan Mohr, urtekræmmer.

17    Filip Anton Galtz, lakaj i København. 10.8.1739, opslag 114.
Afdøde efterlader en datter, hvis navn ikke angives.
Desuden nævnes afdødes halvbror Johan Arnold Bottermann, degn i Ramløse og Annisse, efter hvem, der er arv efter skifte sluttet 12.1.1740.

18    Henri Benoit la Fosse, inspektør på Sankt Croix i Vestindien. Skifte i København. 15.10.1739, opslag 154.
E: Leonora Christine, nu g.m. Jens Olufsen Ferslev, guldsmed. B:
1) Charlotte la Fosse 13
2) Frederik Carl la Fosse 7.
FM: Sonne, prokurator.

19    Johan Theodor Schaar, ugift sukkermester på Christianshavn, der døde 25.12.1739.
Arvinger angives ikke.

20    Laurids Lunov (Lunow, Lynow), ugift højesteretsprokurator i København, der døde 17.1.1740, opslag 190.
0) forældre [Christoffer Nielsen, byskriver i Thisted og dennes anden hustru Margrethe Pedersdatter]
1) [halvbror Christian Christoffersen Lunov, herredsfoged i Lysgård-Hids herreder g.m. Kirsten Jensdatter Laasby].
[Afdøde blev døbt Thisted 18.6.1686]

21    Jochum Lentz, hofbager på Christianshavn, der døde 14.3.1740, opslag 198.
E: Susanne Pog. B:
6) Julius Jochumsen Lentz 6
7) Adrian Jochumsen Lentz 5
8) Anne Christine Jochumsdatter Lentz 4
9) Hans Jochumsen Lentz 3.
Første ægteskab med [Marie Sofie Jensdatter, død 1729]. B:
1) Johanne Marie Jochumsdatter Lentz g.m. Herman Winberg
2) Agnethe Jochumsdatter Lentz g.m. Ulrik Christoffer Clement, hørkræmmer
3) Gertrud Jochumsdatter Lentz g.m. Rasmus Rohde, vintapper
4) Margrethe Jochumsdatter Lentz 21
5) Juliane Jochumsdatter Lentz 19.

22    Lene Frederiksdatter i København, der døde 13.4.1740, opslag 653.
E: Christen Eriksen, slotsbetjent.
Arvinger angives ikke.

23    Christen Braad, ugift prokurator i København, der døde i oktober 1740, opslag 657.
Arvinger angives ikke.
[Afdøde var født 4.6.1708, søn af Martin Braad og Elisabeth Greger].

24    Jørgen Hansen, skurmester i de kongelige rustvognsstalde i København, der døde 1.11.1740, opslag 665.
Enkemand efter Anne Jensdatter. B:
1) Hans Jørgensen, rideknægt samme sted
2) en datter, død. E: Jens Christensen Bagger, grovsmed. 1B:
a Johanne Jensdatter.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.37).

25    Anne Kirstine i København, der døde i juli 1741, opslag 699.
Enke efter Charles Thewart, kongens sprogmester. A:
1) søster Sofie Marie Eggers i Køge.

26    Malene Hansdatter i København, der døde 1.8.1741, opslag 702.
Enke efter Mikkel Møller, accisseskriver. A:
1) søster, død. 2B:
a Johan Mourids Hansen, bøsseskytte
b Johan Jacob Hansen, bøsseskytte.

27    Barbara Cathrine i København, der døde 20.10.1741, opslag 722.
Enke efter Grellund. BN:
1) Carl Theodor Trellund
2) Søren Trellund, kadet
3) Dorthe Trellund g.m. Bruun.

28    Peder Hougaard, ugift lakaj hos dronningen i København, der døde 28.10.1741, opslag 727.
Arvinger angives ikke.

29    Henrik Licht, fuldmægtig på greve Laurvigs sømfabrik uden for Østerport i København, der døde 1741, opslag 745.
E: Sidsel Splid. B:
1) Ulrikke Christiane Henriksdatter Licht, 4 år den 8.8.1744.
FM: Sonne, prokurator.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
174230    Christen Lauridsen, taffeldækker i København, der døde 9.1.1742, opslag 2.
E: Sofie Hedvig. LV: Claus Jacobsen, fuldmægtig. B:
1) Carl Christian Christensen 10½
2) Sofie Hedvig Christensdatter 8
3) Frederik Vilhelm Christensen 6½
4) Anne Hedvig Christensdatter 4
5) Christiane Vilhelmine Christensdatter 6 mdr.
FM: Christoffer Nelling.

31    Caroline Vilhelmine Isabelle i København. 22.1.1742, opslag 39.
E: Ludvig August le Claire (Louis-Augustin le Clerc), billedhugger.
Arvinger angives ikke.

32    Poul Hansen Brorup, postskriver i København. 16.3.1742, opslag 50.
A:
0) far [David Rose, krudtmester i Christianshavn Krudtmølle, begravet København Vor Frelser 13.6.1721]
1) bror Christen Hansen Brorup i Køng
2) bror Knud Hansen Brorup i Vestindien, formentlig død, [se skifte København Borgret skiftebreve i ordinære boer 30.8.1752 lbnr.117]
3) søster Marie Christine Hansdatter Brorup g.m. Christian [Clausen] Kaspelhof, skoleholder i Store Rørbæk i Snostrup sogn
4) søster Kirstine Marie Hansdatter Brorup, død. E: Rose, krudtmester på krudtfabrikken i Rådvad i Kongens Dyrehave. 5B:
a Christian Rose
b Anne Frederikke Rose
c Johanne Christiane Rose
d Else Marie Rose
e David Rose.

33    Mette Kirstine Trap i København, der døde 19.2.1742, opslag 134.
E: Ancher Storm, toldskriver.
Første ægteskab med Erik Jessen toldskriver. B:
1) Sofie Christine Eriksdatter Jessen
2) Talche Eriksdatter Jessen
3) Margrethe Jessen.
FM:
1 farbror Jens [Pedersen] Jessen, præst i Udby i Tuse herred
Desuden nævnes:
1 enkemandens far Peder Storm, præst i Egtved, [skifte Jerlev og Slavs herreder gejstlig provsteprotokol 22.5.1742 lbnr.99]
2 enkemandens afdøde bror Hans Storm
3 Lorents Trap.

34    Esajas von Sahl, hof-trompeter i København, der døde 18.3.1742, opslag 2.
E: Cathrine Marie. B:
4) Magdalene Charlotte Sofie Esajasdatter von Sahl 11.
Af første ægteskab B:
1) Julie Cathrine Esajasdatter von Sahl, gift i Holsten
2) Anne Dorthe Esajasdatter von Sahl 28
3) Johan Didrik Esajassen von Sahl 24.
Enkens første ægteskab med Johan August Fuhrmann, løjtnant. Arv til B:
1) Anne Elisabeth Fuhrmann
2) Dorthe Elisabeth Fuhrmann.

35    Ann Elisabeth i Laksegade i København, der døde 25.3.1742, opslag 18.
Enke efter Søren Rasmussen Møller, postmester. B:
1) Henrik Rasmussen Møller ved svoger Laurids Schmidt, lollandsk postmester
2) Susanne Sørensdatter Møller g.m. Asmus Frederik Holling, guldsmed.

36    Niels Bentsen, kongelig arbejdskarl i København, der døde 16.4.1742, opslag 82.
E: Margrethe Nielsdatter. B:
1) Mette Nielsdatter 10.
FM: Niels Jensen Bøgild.

37    Martin von Fenden, hofbogbinder i København, der døde 19.4.1742, opslag 105.
Enkemand. B:
6) Frederik Christian Martinsen von Fenden 10
7) Cathrine Johanne Martinsdatter von Fenden 9
8) Christian Martinsen von Fenden 6.
Af første ægteskab B:
1) Carl Gotfred Martinsen von Fenden, bogbinder
2) Anne Margrethe Martinsdatter von Fenden g.m. Laurids Graa, bogbinder
3) Christence Dorthe Martinsdatter von Fenden
4) Cathrine Helene Martinsdatter von Fenden g.m. Johan Hassel, skoleholder
5) Anne Elisabeth Martinsdatter von Fenden.

38    Adolf Carl Kinchel, kongelig mundkok i København, der døde 30.5.1742, opslag 169.
Enke efter Johanne Blum.
Testamente af 4.3.1727.
Hans A:
1) halvsøster Anne Margrethe g.m. Johannes Brachen, skolemester i Langenheit, begge døde. 3B:
a Cathrine Henriette Johansdatter Brachen, født 7.8.1706, g.m. Peder Hartkopf, le-smed på Ørholm
b Susanne Cathrine Johansdatter Brachen, født 1.8.1708, g.m. Johan Casper Wohlfart, stålsmed på
Skjoldenæsholm stålfabrik
c Elisabeth Charlotte Johansdatter Brachen, født 28.2.1712.
Hendes A:
0) forældre Blum g.m. Anne Sybille Sass i Duisburg, begge døde
1) morbror Johannes Sass
2) morbror Alexander Sass.

39    Jens Lauridsen Munch, kongelig staldkarl, boende i Vingårdstræde i København, der døde 22.6.1742, opslag 244.
E: Maren Henriksdatter. LV: Lorents Thomsen, fuldmægtig i Admiralitetet.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Jensen Munch 21
2) Anne Kirstine Jensdatter Munch.
FM: Hans Pihl i Vingårdstræde.

40    Poul de la Garde, kancelliråd i Krigskancelliet i København, der døde 28.6.1742, opslag 263.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.43).

41    Christian Børgesen, ugift fuldmægtig i København, der døde 7.7.1742, opslag 327.
A:
1) far Børge Rasmussen, degn i Føns.
Desuden nævnes afdødes bror Hannibal Gustav Børgesen.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.45).

42    Hannibal Gustav Børgesen, ugift fuldmægtig i Kommissariatet i København, der døde 3.7.1742, opslag 386.
A:
1) far Børge Rasmussen, degn i Føns.
Desuden nævnes afdødes bror Christian Børgesen.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.44).

43    Svend Bjørnsen, kongelig staldkarl i København, der døde 24.7.1742, opslag 447.
A:
1) søster Ellen Bjørnsdatter
2) bror Anders Bjørnsen, garder
3) bror Laurids Bjørnsen, garder i Præstø
4) søster Else Bjørnsdatter i Oppebo ved Esrum Kloster [i Esbønderup sogn]
5) søster Anne Bjørnsdatter.

44    Andreas Værø, guverør på Guinea, der døde 11.8.1742. Skifte i Møntergade i København, opslag 459.
B:
1) Christine Værø g.m. Hans Henrik Sparre
2) Cathrine Malene Værø, forlovet med Filip Henrik Hiltermann i Mecklenburg.

45    Peder Sørensen, sadelknægt i de kongelige stalde i København, der døde 13.8.1742, opslag 482.
E: Mette. LV: Anders Hansen Kjær.
Bevilling til uskiftet bo.

46    Christine i København, der døde 29.9.1742, opslag 487.
Enke efter Reinholt Horn, landstingshører, [død 14.6.1714]. B:
1) Else Reinholtsdatter Horn 47
2) Inger Sofie Reinholtsdatter Horn 32
3) Gertrud Margrethe Reinholtsdatter Horn, [skifte Mønbo herred gejstlig 19.5.1732 lbnr.54], var g.m. [Oluf] Langsted, præst i Fanefjord på Møn. 1B:
a [Else] Kirstine Langsted 15.

47    Johan Christoffer Eberlee, kahytskok, der døde 20.10.1742 i Kina, Skifte i København, opslag 499.
E: Sofie Albertine Greve.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

48    Marithe Andersdatter Rambech, 60 år gammel ugift stuepige i København, der døde 3.11.1742, opslag 524.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet 6.11.1742 på Vor Frelser kirkegård.

49    Henrik Woller, jægerdreng uden for Vesterport i København, der døde 16.11.1742, opslag 535.
A:
1) afdødes far, hvis navn ikke angives.

50    Sofie Marie i København, der døde 28.12.1742, opslag 538.
Enke efter Søren Lynge, fourageskriver. B:
1) Anne Cathrine Lynge 26
2) Hans Lynge 25
3) Elisabeth Marie Lynge 23.
FM:
1 farbror Poul Munchgaard Lynge, urtekræmmer
2 morbror Christoffer Horn.

51    Theodor Enckhausen, sekretær i København. 13.1.1742, opslag 600.
A:
1) bror Enckhausen, superintendent til Siebenhausen
2) bror Poul Gotfred Enckhausen, amtmand
3) Lucie Elisabeth Enckhausen, enke efter Steigertal, præst i Holdenstedt
4) Sofie Dorthe Enckhausen, enke efter Frederik Buchholtz, præst i Vilsen.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1743-174452    Morten Feilche, undervisitør i København. 16.1.1743, opslag 2.
E: Maren. LV: Andreas Sørensen, undervisitør. B:
1) Hans Christian Feilche 7
2) Andreas Feilche 5.
FM: Laurids Espersen uden for Nørreport.

53    Anders Mallerbech, kammertjener hos prins Carl i København, boende på hjørnet af Gammeltorv og Nygade, der døde 11.2.1743.
B:
1) Frederikke Louise Andersdatter Mallerbech g.m. Echardt Struntz, kantor i Vemmetofte Kloster
2) Carl Christian Andersen Mallerbech 36, i Sankt Petersborg, der døde
3) Carl Adolf Andersen Mallerbech 27, på Sankt Thomas.

54    Christian Mathiassen Hammer, kongelig mundkok i København, der døde 20.2.1743, opslag 16.
E: Johanne Jacobsdatter Sprade, gift Holmen 18.3.1739. LV: Frederik Rohde, prokurator.
Første ægteskab med Johanne Spenaathe, død 13.2.1739.

55    Laurids Pedersen Holst, visiterer i Frederiksberggade i København. 20.2.1743, opslag 73.
E: Elisabeth Henriksdatter Voigt. LV: bror Hans Henrik Voigt i Tuborg uden for Østerport. B:
1) Lorents Pedersen Holst 8
2) Arine Pedersdatter Holst 5
3) Thomas Pedersdatter Holst 3.
FM: morfar Henrik Voigt boende i Rosen uden for Østerport.

56    Martin Schmidt, hoftrompeter i København, der døde 20.2.1743, opslag 92.
Arvinger angives ikke dog nævnes afdødes svoger Hans Andreassen, prokurator i Dybensgade.

57    Martha Rasmusdatter i København. 23.2.1743, opslag 102.
E: Søren Pedersen Qvist, kongelig forrider. B:
1) Hans Sørensen Qvist 8.
FM: Hans Pedersen Qvist, kongelig staldkarl.
Afdøde døde for 1 år siden.

58    Johanne Frederikke Villumsdatter, ugift i København, der døde 5.3.1743, opslag 127.
A:
1) Schwermanns datter Anne Sabine Schwermann
og øvrige arvinger.

59    Peder Holst, politibetjent i København, der døde 13.4.1743, opslag 131.
E: Anne Sofie. LV: Julius Schultz, snedker.
Arvinger kendes ikke.

60    Peder Jansen, renteskriver i Rentekammeret i København, der døde 13.4.1743, opslag 139.
A:
1) søster g.m. Hans Henrik Hagen skomager
2) søster g.m. Johan Reusner, buntmager
3 halvbror Hartvig Crone, skriverkarl i rentekammeret.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.48).

61    Johan Reimer Pantlitz, stempelsmed i Den kongelige Mønt i København, der døde 16.7.1743, opslag 187.
E: Karen Jochumsdatter. B:
3) Anne Sofie Johansdatter Pantlitz 10
4) Jochum Johansen Pantlitz 4.
Første ægteskab med [Sofie Henriksdatter]. B:
1) Anne Lisbeth Johansdatter Pantlitz, [døbt Nikolaj 2.11.1717], gift [Trinitatis 28.12.1737] med Oluf [Frandsen] Dorph, præst i [Ønslev og Eskilstrup på Falster].
1) Christian Johansen Pantlitz, student, [døbt Nikolaj 7.10.1720].

62    Ingeborg i København, der døde 31.8.1743, opslag 213.
Enke efter Lorents Friberg, kongelig teltmager.
Arvinger angives ikke.

63    Anton Kyhn, bogholder i Det militære Klædemanufaktur i Guldhuset i København. 23.9.1744, opslag 244.
Arvinger angives ikke.

64    Zacharias Pedersen, tjener i København, der døde 12.10.1743, opslag 245.
E: Maren [Pedersdatter], der døde 17.10.1743.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begge begravet Vor Frue kirke [på kirkegården Linden].

65    Niels Pedersen Gram, kongelig staldkarl, boende i Peder Madsens Gang i København, der døde 15.12.1743, opslag 248.
E: Maren Jacobsdatter. A:
1) mor Anne Pedersdatter i Tirstrup i Jylland
2) [halv]bror Jens Nielsen Houmann i Tirstrup
3) [halv]søster [Anne Nielsdatter] g.m. [Christian] Crossing i Tirstrup.

66    Niels Thomsen, pensioneret kongelig staldkarl i København. Skifte sluttet 3.11.1744, opslag 250.
Arvinger angives ikke.

67    Niels Jensen, materialkusk i København. 8.1.1744, opslag 271.
E: Bodil Olufsdatter.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

68    Herman Olufsen Lynge, toldbetjent i København, der døde i februar 1744, opslag 285.
B:
1) Oluf Hermansen Lynge
2) Didrik Hermansen Lynge
3) Niels Hermansen Lynge
4) Jacob Hermansen Lynge
5) Dorthe Hermansdatter Lynge.

69    Henrik [Daniel] Gultzau, højesteretsprokurator i Åbenrå i København, der døde 18.3.1744, opslag 298.
E: [Anne Elisabeth Krag, gift Citadellet 30.12.1739].
Afdøde efterlader et barn.
FM: morbror L. Krag.
Afdøde var søn af [Casper Gultzau, musikant og organist i Kalundborg og Kirstine Malene].

70    Johan Adolf Gregers Fuchs, visitør i København, død i marts 1744, opslag 36.
Arvinger angives ikke.

71    Cathrine Margrethe Stege i København. 28.4.1744, opslag 57.
E: Henrik Ohm, A:
1) mor madam Stege.

72    Aksel Frederik Rauch, hoftrompeter i København, død i april 1744, opslag 73.
E: Magdalene Dorthe. LV: Hans Jørgen Artmann. B:
1) Marie Kirstine Akselsdatter Rauch g.m. Laurids Nielsen Svindt i Sunnmøre præstegård
2) Sofie Magdalene Rauch.

73    Johan Nielsen, rustvognskusk i København, begravet Nikolaj 14.5.1744, opslag 83.
E: Gundel Kajsdatter Ravn. LV: Fermon. B:
1) en datter, død. 1B:
a Inger Bremersdatter.

74    Jens Olufsen Risbjerg, visitør i København. 25.5.1744, opslag 86.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Nikolaj urtegård.

75    Rasmus Errebo, Notarius Publicus, boende ved Holmens Kanal i København, død i oktober 1744, opslag 88.
E: Cathrine Marie Alsberg.
Af børn nævnes B:
1) Severin Rasmussen Errebo
2) Peder Rasmussen Errebo.

76    Peder Schønberg, politibetjent i København, der døde 4.10.1744, opslag 156.
E: Karen Jacobsdatter. B:
1) Iver Pedersen Schønberg
2) Birthe Sofie Pedersdatter Schønberg
3) Cathrine Pedersdatter Schønberg
4) Johanne Pedersdatter Schønberg.
FM: farbror Niels Schønberg.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.49).

77    Francois Leger, kongelig tapetmager i København. 6.12.1744, opslag 186.
E: Margrethe Elisabeth.
Arvinger angives ikke.
Der henvises til Forseglingsprotokollen pag.10.

78    Ingeborg Elisadatter i København. 1744, opslag 217.
E: Carl Jørgensen, overskærer i Guldhuset. A:
0) forældre Børge Pedersen og Birthe Jensdatter Bruun, begge døde
Mors første ægteskab med Elias Nielsen.
1) halvbror Peder Børgesen, døbt Trinitatis 10.12.1719, brændevinsbrænder g.m. Birgitte Jensdatter i Sankt Gertrudstræde.

79    Else Marie i København. 14.4.1744, opslag 222.
Enke efter Oluf Jensen.
Arvinger angives ikke.

80    Niels Olufsen, møllerkusk i København. 26.6.1744, opslag 231.
Arvinger angives ikke.

81    Niels Pedersen Rungsted i København. 5.7.1744, opslag 232.
Arvinger angives ikke.

82    Peder Jensen, kongelig rustvognskusk i København. 1744, opslag 233.
Arvinger angives ikke.

83    Johan Tobias Ulrich, portner i Charlottenborg i København. 15.4.1744, opslag 234.
E: Cathrine Marie.
Arvinger angives ikke.

84    Søren Rasmussen Villendrup, forrider i København. 2.3.1744, opslag 241.
E: Mette Rasmusdatter.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes svoger Andreas Olufsen, regimentsfeltskær.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1745-174685    Conrad Fermon, skibsmåler i København, der døde 23.2.1745, opslag 2.
Enkemand. B:
1) Frands Conradsen Fermon
2) Joachim Conradsen Fermon.

86    Søren Sommer, jagtberider i København, der døde i april 1745, opslag 113.
A:
0) forældre Søren Jørgensen Sommer og Karen Steffensdatter i Vinten i Tamdrup sogn, begge døde, der boede i den gård som Peder Sommer nu bebor på Hanstedgård gods
1) bror Jørgen Sørensen Sommer, død. E: Sidse. 2B:
a Christian Jørgensen Sommer, kaptajn
b Søren Jørgensen Sommer på Sankt Croix i Vestindien
2) søster Maren Sørensdatter Sommer, død som barn.

87    Poul Boyesen, politikopist i Lavendelstræde i København, der døde i juli 1745, opslag 155.
E: Anne Margrethe Jochumsdatter Sims, gift Sorø 21.11.1728.
Hans A:
0) forældre Niels Boyesen, kollega i Haderslev latinskole og [Anne Margrethe Poulsdatter Sass]
1) bror, død uden børn
001) morfar [Poul Nielsen Sass, archidiakon i Haderslev, død 27.12.1700, g.m. mormor Margrethe Valentinsdatter Schmidt von Eisenberg, død 1708. Hendes første ægteskab med formanden Peder Hansen Drejer, død 16.11.1667]
01) morbror Nikolai Gotfred [Poulsen] Sass, archidiakon i Haderslev, enkemand efter [Marie Elisabeth Zeise, død i juni 1719]
02) mors halvsøster Justine [Pedersdatter] Drejer, død [i marts 1721, var g.m. Jens Olufsen, borgmester i Haderslev, død 14.11.1714]. 1B:
1) Peder Olufsen, student.
03) mors halvbror Johannes [Pedersen] Drejer, præst i Beidenfleth ved Itzeho, død [1702]. B:
1) Anne Margrethe Drejer g.m. Helmerskov
04) mors halvsøster Sofie [Pedersdatter] Drejer, død. var g.m. Christian Dahl i Torning mølle [i Tyrstrup sogn]. 2B:
a Conrad Dahl
b Sofie Amalie Dahl.
FM: Melchior Frederik Zeise, guldslager
Hendes A:
0) far Jochum Sims, snedker i Sorø, død
1) bror Johan Frederik Jochumsen Sims, snedker i Tyskland
2) bror Jochum Jochumsen Sims, skovrider i Gyrstinge, døbt Sorø 24.2.1697, begravet Gyrstinge 3.8.1746. E: Anne Jørgensdatter
3) bror Christian Jochumsen Sims, døbt Sorø 8.10.1699, død uden børn.
Litteratur: Haderslev bys præstehistorie af Aage Dahl, 1933. Heri side 40: Peter Dreyer.

88    Cornelia i Kompagnistræde i København, der døde i september 1745, opslag 199.
Enke efter Peder Ramshart, færøsk købmand. SA:
1) bror Gregor Ramshart, død. 3B:
a Peder Ramshart, løjtnant i søetaten
b Gregoria Marie Ramshart
c Charlotte Amalie Ramshart.

89    Rebekka Augustsdatter, vågekone i prinsens palæ i København, der døde i september 1745.
Enke efter Urban Schultz, slagter, skifte sluttet 6.2.1746.
Afdøde efterlader 4 børn, hvis navne ikke angives.

90    Nathanael Dissel (Dyssel), hofviolon i København, der døde 26.10.1745, opslag 296.
E: Christine Melchiorsdatter Hurter.
Arvinger angives ikke.
Arv i boet efter enkens forældre Melchior Hurter, maler, skifte 14.8.1745 og tidligere afdøde hustru Barbara Jensdatter.
Desuden nævnes enkens svoger Johan Didrik Cumand, maler.

91    Mette Elisabeth i København, der døde i november 1745, opslag Enke efter Laurids Børgesen, kongelig bradmester.
Arvinger angives ikke.

92    Carl Henrik Brenno, hof-stukkatør i København, der døde 9.12.1745, opslag 361.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.88).

93    Martin Christian Gottwald, hofviolon i Stormgade i København, der døde i december 1745, opslag 396.
B:
1) Henrik Gottwald, hofviolon.

94    Johannes Davidsen Beyer, hof-proviantinspektør i København, der døde 21.3.1746, opslag 463.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.91, se der).

95    Frands Utesch, kongelig lakaj i København, der døde i april 1746, opslag 621.
Arvinger angives ikke.

96    Peder Jensen, pensioneret portner på Rosenborg i København, der døde 21.5.1746, opslag 652.
Arvinger angives ikke.

97    Karen Sørensdatter i København, der i maj-juni 1746, opslag 657.
Enke efter Jens Christensen, kommissariatsbud.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes søstersøn Bernhard Halling.

98    Cecilie i København, der døde i juni 1746, opslag 673.
Enke efter Blaschewitz, kancellibud. B:
1) Marie Blaschewitz g.m. Hauge.

99    Johanne Jacobsdatter Sprade i København, der døde 6.7.1746, opslag 695.
Enke efter Christian Hammer, kongelig mundkok, [skifte 20.2.1743 lbnr.54]. A:
1) bror Jacob Jacobsen Sprade.

100    Johan Vilhelm Kolbe, ugift mundskænk hos prinsesse Sofie Hedvig, i København, der døde 25.9.1746 opslag 2.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.92).

101    Mathias Andreas Sivertsen, hof-pauker i København, der døde 19.10.1746, opslag 31.
Enkemand. B:
1) Didrik Mathias Sivertsen
2) Frederik Christian Sivertsen.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Pouline Sivertsdatter, enke.

102    Hans Thornam, kongelig lakaj i København, der døde 30.11.1746, opslag 55.
E: Margrethe Sofie Jørgensdatter. LV: Anders Gonsager. B:
1) Carl Ludvig Hansen Thornam, 2
2) Jørgen Christian Hansen Thornam 14 uger.
FM: født værge Peder Thornam.

103    Jens Rasmussen, kongelig rejsekusk i København, der døde 10.12.1746, opslag 71.
A:
1) forældre Rasmus Nielsen, sognefoged i Esbønderup og Throne Jensdatter.
Afdøde var ca. 35 år gammel.

104    Jens Jørgensen Møller, ugift kongelig lakaj i København, der døde 20.12.1746, opslag 98.
A:
0) forældre Jørgen Jensen, død og Magdalene Jensdatter i Aså mølle i Dronninglund sogn.
Fars første ægteskab med Karen Jensdatter
1) halvsøster Kirsten Jørgensdatter i Øster Hassing, død. 2B:
a Jens Pedersen i Øster Hassing
b Maren Pedersdatter g.m. Mads Nielsen i Øster Hassing
2) halvbror Peder Jørgensen, født 11673, i Aså
3) halvbror Laurids Jørgensen i København, død i Pestens tid
4) halvbror Jens Jørgensen i Aså, død
5) halvsøster Sidsel Jørgensdatter, i Aså, død.
Mors andet ægteskab med Oluf Christensen i Aså Mølle
6) halvsøster Birgitte Olufsdatter, født 18720, død 1742
7) halvsøster Maren Olufsdatter, født 1721, g.m. Jens Jensen i Melholtsgård
8) halvsøster Karen Olufsdatter, født 1723, g.m. Knud Jørgensen i Melholtsgård
9) halvsøster Anne Olufsdatter, født 1725
10) halvsøster Sofie Olufsdatter, født 1727
11) halvsøster Sidsel Olufsdatter, født 1731.
Afdøde var født 1714.

105    Zacharias Hansen, fuldmægtig i Rentekammeret, boende i Højbrostræde i København, der døde 1746, opslag 134.
A:
0) forældre [Hans Zachariassen i Kalundborg, skifte12.3.1710 lbnr.212 og Anne Cathrine Mogensdatter, skifte Kalundborg 18.1.1717 lbnr.270]
1) søster Anne Margrethe Hansdatter, enke efter Hans Ryberg i Kalundborg.
Mors andet ægteskab med [Frands Pedersen Flor, byskriver i Kalundborg]
2) halvbror Peder Frandsen Flor i Christiania i Norge
3) halvbror Hans Frandsen Flor i Bergen i Norge.

106    Johan Henrik Pless, arbejdskarl i Sølvkammeret i København, der døde 1746, opslag 167.
E: Anneke Johansdatter [Mæhr].
Arvinger angives ikke.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1747-1748107    Jens Jensen Lund, skriverkarl i Rentekammeret i København, der døde i januar 1747, opslag 2.
Af arvinger angives ikke dog nævnes afdødes stedfar Peder Jørgensen, kongelig staldkarl og monsør Lund.

108    Morten Sørensen, ugift tjenestekarl i København. 17.2.1747, opslag 48.
A:
0) far Søren Jørgensen i Annisse, død
1) søster Margrethe Sørensdatter, døbt Annisse 6.2.1722, g.m. Peder Hansen i Annisse
2) halvbror Jacob
3) halvbror Niels
4) halvsøster Sidsel.

109    Mette Sofie Lyssing (Lytsen) i København, der døde i februar-marts 1747, opslag 62.
E: Christian Pedersen. A:
1) bror Mourids Lyssing, organist i Sakskøbing.

110    Elisabeth i København. 4.7.1747, opslag 70.
Enke efter Hans Adsersen Holm.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes Rasmus Holm.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.95).

111    Johanne Marie Reinholt i København, der døde 13.7.1747, opslag 85.
E: Peder Madsen Faarbech, visitør.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.96).

112    Susanne Albertsdatter i København. 30.8.1747, opslag 118.
Enke efter Nikolaj Lundius, visitør. B:
2) Johan Albert Lundius, kongelig bådsmand i Södertälje i Sverige
3) Christian Conrad Lundius, i Karlskrona i Sverige
4) Ulrikke Eleonora Lundius i Haderslev
5) Inger Cathrine Lundius 13, i Stenderupskov i Haderslevhus amt.
Hendes barn:
1) Engelke g.m. Anders Hansen Beyerholm, skovfoged i Stenderupskov.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.97).

113    Johan Otto Tørper (Torbensen), kontrollør i København, der døde 23.9.1747, opslag 147.
E: Elisabeth Pedersdatter. B:
1) Sofie Malene Johansdatter Tørper
2) Margrethe Johansdatter Tørper
3) Charlotte Amalie Johansdatter Tørper
4) Cathrine Johansdatter Tørper
5) Johan Peder Joahsen Tørper.
Afdøde blev begravet i Sankt Petri kirke.

114    Thron Pedersen, bogholder i Det kongelige Saltværk i København, der døde 2.12.1747, opslag 175.
A:
1) bror Peder Rasmus Pedersen
2) søster g.m. Rasmus Rasmussen, regimentskvartermester
og øvrige søskende.

115    Laurids Nielsen, materialkusk i Stormgade i København, der døde i december 1747, opslag 197.
Arvinger angives ikke.

116    Angelica Elsabeth Geyersberg, kammerfrue hos enkedronningen i København. der døde 9.1.1748, opslag 205.
Testamente af 4.7.174. A:
1) søster Marie Magdalene, enke efter Michael Wagner, antikvarboghandler i Nürnberg. Hendes ældste søn B:
a Johan Georg Wagner til Neuenwith am Rhein
2) søster Ursula Cathrine, død. var g.m. Røssel. 3B:
a August Johan Røssel, miniaturemaler
b Anton Gynther Ernst Røssel, skildrer
c Ursula Cathrine Røssel, død, var g.m. Wolfgang Balthasar Stock. 4B:
1 Marie Magdalene
2) Bernhard Gotfred
3) Jonas Poul
4) Marie Magdalene Sofie.

117    Ellen Lauridsdatter i København, der døde i januar 1748, opslag 232.
Enke efter Niels Mathiassen, svejtser. B:
1) Mathias Nielsen.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Herluf Lauridsen Lynge
2 afdødes søsters mand Anders Lauridsen
3 afdødes mands bror Rasmus Mathiassen.

118    Karen Jensdatter i København. 1748, opslag 248.
E: Christian Breslow, svend i Porcelænsfabrikken.
Afdøde blev begravet 13.2.1748 på Holmens kirkegård.

119    Jørgen Jørgensen, husgerådskarl og vandinspektør ved det kongelige hof i København, der døde i marts 1748, opslag 253.
E: Anne Cathrine. LV: Oluf Lendum.
Afdøde efterlader 4 umyndige børn, hvis navne ikke angives.

120    Oluf Lauridsen Damstrøm, borgretsskriver i København og birkeskriver i Tårnby birk, der døde 2.3.1748, opslag 263.
E: Cathrine Lydia. LV: Hans Mariager.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.99, se der).

121    Søren Nielsen Tange, kongelig lakaj i København, der døde 6.4.1748, opslag 305.
A: far Niels Sørensen Tange, byskriver i Bogense.
Desuden nævnes fars svigersøn Morten Roe.

122    Christen Poulsen, væversvend i Børnehuset på Christianshavn, der døde i april 1748, opslag 335.
E: Maren Pedersdatter.
Afdøde efterlader et barn, hvis navn ikke angives.
FM:
1 farbror Hans Jørgen Poulsen, arbejdskarl på slottet
2 farbror Didrik Poulsen.

123    Frederik Ehbisch, hof-sten- og billedhugger i København, der døde 6.5.1748, opslag 346.
Enke efter Salome Cathrine. B:
1) Hans Henrik Ehbisch, i udlandet
2) Peder Christian Ehbisch, i udlandet
3) Christine Elisabeth Ehbisch.
Afdøde blev begravet i Sankt Petri urtegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.100, se der).

124    Laurids Jørgensen, fyrbøder i Generalpostamtet i København, der døde 19.5.1748, opslag 392.
E: Johanne Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

125    Anders Jensen, kongelig staldkarl i København, der døde i maj 1748, opslag 403.
E: Kirsten Christoffersdatter. LV: Anchersen, prokurator.
Arvinger angives ikke.

126    Hans Jørgen Strøgaard, rideknægt i De kongelige stalde i København, der døde 3.7.1748, opslag 408.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet på Holmens kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.102).

127    Arved Fischer, toldskriveri København. 2.12.1748, opslag 431.
E: Barbara Elisabeth.
Arvinger angives ikke.

128    Kirsten Pedersdatter i København. 1748, opslag 450.
E: Hartvig With, væversvend i manufakturet i Guldhuset i København.
Arvinger angives ikke.
Til skiftet indkaldes:
1 Christen Pedersen, forrider
2 Johan Adam Mergel, som formynder for den yngste datter.

129    Frands Reich, toldkontrollør i København, der døde 18.7.1748, opslag 455.
E: Elisabeth [Lynge]. B:
1) Nikolaj Reich
2) Charlotte Sofie Reich
3) David Reich.
FM: Nikolaj Linde.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.103).

130    Elisabeth Cathrine Joensen, kammerjomfru i København, der døde i juli 1748, opslag 488.
A:
1) bror Jacob Joensen
2) søster Johanne Sofie Joensen g.m. Krupp
3) søster Marie Elisabeth Joensen g.m. Drepenstedt, amtsfoged i Hannover
4) søster Eleonora Hedvig Joensen.

131    Henrik Ludvig Godet (Godenius), kammertjener i København, der døde 22.8.1748, opslag 515.
E: Bodil. LV: Villads Gertsen von Netten. B:
1) Johan Christian Godet.

132    Claus Hansen, rustvognskusk i København, der døde 27.9.1748, opslag 543.
E: Mette Cathrine Olufsdatter. B:
1) Peder Clausen 7
2) Hans Clausen 5
3) Karen Clausdatter 3
4) Mathias Clausen 9 uger.
FM: Søren Kronborg, staldkarl.
Afdøde blev begravet på Helliggejst kirkegård.

133    Ulrikke Sofie Danchel, ugift kammerpige i Store Kongensgade i København, der døde 8.10.1748, opslag 549.
A:
0) forældre Claus [Poulsen] Danchel, præst i Tårs og Vigsnæs, skifte Musse herred gejstlig 27.4.1716 lbnr.65 og Abel Dorthe Berg, skifte sluttet 8.12.1722
1) søster Johanne Birgitte Clausdatter Danchel, skifte Voldborg herred gejstlig 1741 lbnr.12, var g.m. Anders [Christoffersen] Textorf, degn i Tårs, [begravet Tårs 8.1.1739]. 3B:
a Sofie Dorthe Andersdatter Textorf
b Johanne Elisabeth Andersdatter Textorf
c Poul Danchel Andersen Textorf
2) [bror Poul Clausen Danchel, kapellan i Skovlænge, Gurreby og Søllested, begravet Skovlænge 8.3.1731, uden børn]
3) søster Dorthe Magdalene Clausdatter Danchel, skifte sluttet 12.11.1742, efter hvem, der er arv
4) bror Frederik Clausen Danchel, degn i Hyllinge og Lyngby, [skifte Voldborg herred gejstlig 21.4.1748 lbnr.22]. 2B:
a [Claus Danchel]
b [Charlotte Eleonora Danchel].
Fars første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 19.9.1684 lbnr.5]. B:
5) halvsøster Kirsten Clausdatter Danchel, skifte 12.10.1716 fol.713, efter hvem, der er arv.
Fars andet ægteskab med Birgitte Jørgensdatter Staalhof i Tårs. 18.2.1695 lbnr.24. B:
6) halvsøster Anne Clausdatter Danchel, enke efter Iver Kræmmer, [skifte Sakskøbing 10.11.1739 lbnr.45]
7) halvsøster Marie Hedvig Clausdatter Danchel, [skifte Sallinge herred gejstlig 17.2.1747 lbnr.93. E: [Jens Rasmussen Krag], degn [i Vester Åby] på Fyn. 1B:
a [Birthe Marie Jensdatter].
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.104).

134    Ingeborg Marie i København, der døde 4.11.1748, opslag 567.
Enke efter [Johan Frederik] Ursin, tolder på Samsø, [død i Onsbjerg 1744].
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes svoger Andreas Jensen i Pillemark.

135    Johanne Pedersdatter i København. 1748, opslag 583.
E: Carsten Clausen, skovfoged i Jægersborg Dyrehave.
Arvinger angives ikke.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1749-1751136    Jørgen Lauridsen Munch, ugift kongelig staldkarl i København, der døde 2.1.1749, opslag 2.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.105).

137    Peder Pedersen Smed, kusk i København, der døde i januar 1749, opslag 18.
Arvinger angives ikke.

138    Anne Sofie Charlotte i København, der døde 11.3.1749, opslag 35.
Enke efter Gottlob Bendixen, døbt jøde og pensionist.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.106, se der).

139    Thomas Callesen, fuldmægtig i København, der døde 27.3.1749, opslag 56.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.107).

140    Bertel Stuve, kongelig materialskriver i København, der døde 6.4.1749, opslag 88.
Afdøde blev begravet i Vor Frue kirke i sin fars Hans Stuves, stadshauptmands begravelse efter købebrev af 16.4.1698.
Arvinger angives ikke.

141    Mathias Vitussen i København, der døde 22.4.1749, opslag 136.
E: Charlotte Amalie.
Afdøde døde hos sin brorsøn Jens Vitussen i Strids mølle ved Næsbyholm.
Arvinger angives ikke.

142    Christian Gottlieb Zeiss, gartnersvend i København, der døde 15.5.1749, opslag 149.
Arvinger angives ikke.

143    Johan David Zonat, gartner i København, der døde 6.6.1749, opslag 2.
E: Johanne Barbara. A:
1) Cathrine Zonat g.m. Rutertin, gartner i Dresden.
Afdøde blev begravet på Sankt Petri kirkegård.

144   
108    Jochum Lorentsen i København, der døde 21.6.1749, opslag 32.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.108).

145    Casper Cratz, hofviolon i København, der døde i august i København, opslag 45.
Arvinger angives ikke.

146    Anders Olufsen, kongelig arbejdskarl i København, der døde 10.8.1749, opslag 65.
E: Karen Jørgensdatter.
Afdøde efterlader brødre i København og i Jylland, hvis navne ikke angives.

147    Jørgen Riis, højesteretsadvokat i København, der døde 2.10.1749, opslag 67.
[Afdøde der blev døbt Helsingør Olai 8.12.1717, var søn af Peder Riis, byfoged i Nysted og Anne Cathrine Normann, og døde dagen før sit bryllup med Marie Liungsaas. Han udgav skriftet Den danske Spektator 1744-1745].
Arvinger angives ikke.

148    Daniel Henriksen, obermester i Uldfabrikken i Guldhuset i København, der døde 26.10.1749, opslag 246.
E: Christine. LV: svoger Laurids Lerager, postkontrollør.
Afdøde efterlod 3 børn heraf B:
1) Johan Ulrik Danielsen.

149    Anne Jensdatter på Christianshavn. 1749, opslag 281.
E: Christen Mortensen Staun, portner i Børnehuset på Christianshavn.
Afdøde efterlod et barn, hvis navn ikke angives.

150    Marie Magdalene Ziegenhausen i Møntergade i København. 21.1.1750, opslag 295.
E: Vilhelm Kempf, pensioneret svejtser. B:
2) Barbara Magdalene Vilhelmsdatter Kempf.
Første ægteskab med Marie Magdalene Swabe. B:
1) Anne Elisabeth Swabe g.m. Hans Jørgen Bruun, tømrersvend.
Afdøde der døde for 3 år siden blev begravet på Sankt Petri kirkegård.

151    Jens Christensen, fyrbøder i Partikulærkassen i København, der døde 26.4.1750, opslag 334.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Niels Vad.
Arvinger angives ikke.

152    Otto Mikkelsen, rustvognskusk hos enkedronningen i København. 20.6.1750, opslag 338.
E: Johanne Cathrine Rasmusdatter.
Arvinger angives ikke.

153    Henrik Brinkmann, hof-dansemester i København, der døde 7.8.1750, opslag 344.
E: Louise Rosette. LV: bror Claudi Rosette. B:
1) Claudi Brinkmann
2) Frederik Brinkmann
3) Sofie Hedvig Brinkmann
4) Charlotte Amalie Brinkmann.
5) [Antoinette Brinkmann] g.m. Frederik Cleve, guldsmed
6) [Marianne Brinkmann] g.m. Michael Hansen Becher, overvisitør
7) Louise Brinkmann, der døde. E: Sinnel Brandt, brygger. 1B: a Anne Louise Brandt.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.110).

154    Johan Mikkelsen Weschefeldt, fuldmægtig i den kongelige vinkælder i København. 15.10.1750, opslag 389.
A:
00) farfar Morten Simonsen, [knivsmed] i Ålborg, begravet Ålborg Vor Frue 7.6.1693, [skifte Ålborg 11.7.1693 lbnr.1288] g.m. farmor Eva Mikkelsdatter. 1B:
0) forældre Mikkel Christian Weschefeldt, døbt Ålborg Vor Frue 10.10.1680, kapellan i Skanderborg, [begravet Skanderborg 22.2.1725] og Johanne Johansdatter, død i Rye mølle, [skifte Tyrsting herred gejstlig 27.9.1741 lbnr.44]. B:
1) søster Eva Mikkelsdatter, begravet Ry 6.3.1736. Ingen børn.
Farfars første ægteskab med Else Mikkelsdatter, [skifte Ålborg 23.1.1679 lbnr.1065]. 1B:
001) faster Cathrine Mortensdatter. Første ægteskab med Mads Mouridsen Borchhorst, præst i Gunderup og Nøvling, død [1.7.1680].
Cathrine Mortensdatters andet ægteskab med Jens Pedersen Husbond, præst i Gunderup og Nøvling, [skifte Fleskum herred gejstlig 3.8.1698 lbnr.1]. 2B:
1) Else Marie Jensdatter Hosbond g.m. Christen [Jensen] Winther, bedemand i Ålborg
2) Anne Lene Jensdatter Hosbond, død [26.1.1686], var g.m. Peder Jensen Bering, præst i Gunderup og Nøvling, død [19.5.1728]. 3B:
a Mette Cathrine Pedersdatter Bering g.m. Henning [Arnisæus Jochumsen] Irgens, præst i Skibsted og Lyngby
b Dorthe Kirstine [Pedersdatter] Bering, død [29.1.1741]. E: [Oluf Nielsen Hvidberg, præst i Gunderup og Nøvling]. Første ægteskab med [Thomas Mogensen Gjørup, præst i Gunderup og Nøvling, død 24.3.1732]. 2B:
1 Peder Bering Gjørup
2 Mogens Gjørup
c Anne Marie [Pedersdatter] Bering.
01) morfar Johan Hagensen, herredskriver i Rye mølle, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 17.7.1731 lbnr.1504]. E: mormor Anne Poulsdatter i Rye mølle. 4B:
0) mor Johanne Johansdatter g.m. afdødes far Mikkel Christian Weschefeldt, kapellan i Skanderborg
011) morbror Hagen Johansen i Silkeborg mølle, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 3.8.1734 lbnr.1640]. [Første ægteskab med Anne Cathrine Nielsdatter Byskov, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 9.8.1732 lbnr.1542] 5B:
1) Anne Marie Hagensdatter
2) Johanne Marie Hagensdatter
3) Christiane Hagensdatter.
4) Poul Hagensen, død uden børn
5) Søren Hagensen, død uden børn
[Hagen Johansens andet ægteskab med Gjerned Lauridsdatter Rømer]. 1B:
6) Dorthe Hagensdatter
012) moster Marie Johansdatter g.m. Søren [Jensen] Krag i Horsens
013) moster Christence Johansdatter i Rye mølle, enke efter Nikolaj Troelsen.
Litteratur:
Knivsmedens datter - en vanskelig ane af Flemming Aagaard Winther i Slægten nr.44 juli 2011 side 63-71.
Gamle slægter i Rye sogn af Niels Ravn. 1969. Heri side 33: Johan Hagensen.


155    Johan Baptist Lambert, pensioneret dansemester i København, der døde 14.12.1750, opslag 422.
Enkemand.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) Charlotte Helene Lambert, enke efter Rocheburg.
2) afdødes svigersøn Fossati.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.140, se der).

156    Niels Christensen Falch, pensioneret kok i det kongelige køkken i København, der døde 16.12.1750, opslag 466.
E: Sidsel.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet på Nikolaj kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.139, se der).

157    Christian Drese, forrige landfoged på Island. Skifte København 24.12.1750, opslag 511.
E: Anne Lucie.
Arvinger angives ikke.

158    Jens Andersen Lund, ugift kuske i København. 30.12.1750, opslag 519.
Arvinger angives ikke.

159    Hustru i København. 1750, opslag 529.
E: Rye. A: Børn eller søskende:
1) Charlotte Amalie Rye
2) Martha Lene Jensdatter.

160    Joachim Daniel Voigt, ugift fuldmægtig i København, der døde 3.3.1751, opslag 547.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.21, se der).

161    Maren Henriksdatter i Vingårdstræde i København, der døde 24.5.1751, opslag 550.
Enke efter Jens Lauridsen Munch, staldkarl.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Jylland og havde opholdt sig i Kolding, hvor der kan være arvinger.
Arv i boet til:
1 afdødes steddatter Anne Kirstine Jensdatter og dennes halvbror
2 Laurids Jensen Munch.
Fledføringskontrakt af 27.4.1744 med Oluf Nielsen, billedhuggersvend på Holmen g.m. afdødes plejedatter Cathrine Frederiksdatter.

162    Jacob Jørgensen, staldkarl i København, der døde 18.6.1751, opslag 570.
A:
1) forældre Jørgen Sørensen og Margrethe Sørensdatter i Dons i Almind sogn.
Afdøde er født i Bredsten i Balle sogn.

163    Peder Andersen, rustvognskusk, på hjørnet af Nørregade og Skidenstræde i København, der døde 18.6.1751, opslag 575.
E: Anne Margrethe Andersdatter. B:
1) Peder Pedersen 22
2) Andreas Pedersen 21
3) Ferdinand Anton Pedersen 16.

164    Johan Sørensen Myhre, ugift pensioneret svejtser (skildvagt) ved det kongelige herskab i København, der døde 28.6.1751, opslag 579.
(Skiftet er helt ulæseligt på nettet).
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.84, se der).

165    Sidse Christensdatter i København, der døde 11.11.1751, opslag 581.
Enke efter Jørgen Sørensen Sommer, husgerådskarl. B:
1) Christian Sommer, kaptajn, der døde 20.7.1748 på rejse til Trankebar
2) Søren Sommer, der døde på Sankt Croix 25.10.1748. Hans testamente af 6.12.1747 med testamentarisk A: Christian Hansen.

166    Peder Mathiassen Stenderup, toldskriver i Maleværkets kontor i København, der døde 18.12.1751, opslag 627.
E: Sara Rebekka.
Arvinger angives ikke.
Der henvises til Forseglingsprotokollen pag.69.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1752167    Isak Hybsch, toldskriver i Den lille Accisebod i Bådsmandsstræde på Christianshavn, der døde 6.2.1752, opslag 2.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.82).

168    Christian Nichart, kammertjener i København. 12.2.1752, opslag 19.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Neustadt i Brandenburg.

169    Johanne Cathrine Elmer København. 18.2.1752, opslag 37.
Enke efter Christoffersen, hof-feltvognmester. B:
1) Gotfred Christoffer Elmer
2) Johanne Kirstine Elmer
3) Else Marie Elmer, g.m. Gerlach.
Afdøde blev begravet 22.2.1752 i Nikolaj kirkegård.

170    Johan Bollart, ugift hoftrompeter i København, der døde 2.3.1752, no.246, opslag 52.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Haag i Holland, blev begravet på den reformerte kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.80).

171    Maren Nielsdatter i København, der døde 9.3.1752, opslag 72.
E:Peder Jensen Fisker, husgerådskarl.
Arvinger kendes ikke, da afdødes eneste søster, der var gift med en tømrer på Holmen, døde i pestens tid.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.115).

172    Niels Bager, fuldmægtig på Tugthuset på Christianshavn, der døde 5.4.1752, opslag 85.
A:
1) far Niels Bager, klokker i Linden præstegæld 4 mil nord for Bergen i Norge.

173    Anne [Christensdatter] i Lars Bjørnstræde København, der døde 20.4.1752, opslag 122.
Enke efter Poul Brødesen, postmester i Helsingør, [død 1710].
Børnenes navne angives ikke, men ses side 163 i litteraturhenvisningen.
Desuden nævnes afdødes dattersøn Poul Bremer.
Litteratur: Helsingørs embeds- og bestillingsmænd af V. Hostrup Schultz, 1906. Her side 213: Povl Brødesen.

174    Jacob Borthig, kopist i Rentekammeret i København, der døde 28.4.1752, opslag 134
A:
1) søster Gertrud Borthig g.m. H. C. Knudsen, kancellist
2) søster Lucie Thomine Borthig
3) bror Niels Borthig
4) bror Hans Severin Borthig
5) bror Carl Christian Borthig.
Afdøde blev begravet i Garnison kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.116).

175    Didrik Henrik Tegler (Tegeler), ugift lakaj, boende i Store Regnegade i København, der døde 22.5.1752, opslag 166.
A:
1) mor Anne Marie Edeler i Delmenhorst i Tyskland, enke efter Sander Herman Tegler. LV: Cort Ernst Edeler
2) søster Eleonora Marie Tegler i Delmenhorst.
Afdøde blev begravet på Garnison kirkegård.

176    Mathias Pelletier, dansemester i Den kongelige franske Komedie i København. 22.5.1752, opslag 185.
Arvinger angives ikke.

177    Elisabeth Margrethe Cramer, der døde 30.5.1752, opslag 189.
Enke efter Francois Leger, hoftapetserer, af den katolske tro. B:
1) Carl Ludvig Leger 19 år gammel i Hamborg, der er overgået til den katolske tro og derfor ikke arver efter Danske Lov 6.1.1, men da hans mor tilhørte den reformerte menighed i København, blev han opdraget i den evangeliske tro og er konfirmeret i Garnison kirke i København og arver derfor alligevel.
Ellers ville arven tilfalde afdødes mor, der lever og afdødes søstre, hvoraf den ene er g.m. Hans Meyer, overkonduktør og skibsmåler i København.

178    Maren Hansdatter i København. 17.6.1752, opslag 242.
Enke efter Christen Rasmussen Busch, arbejdskarl. B:
1) Anne Cathrine Rasmusdatter.

179    Jens Christensen Hofgaard, kasserer hos enkedronningen i København, der døde 17.7.1752, opslag 244.
E: Marie Dorthe Kjærulf.
Afdøde efterlader myndige børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.

180    Kirsten Sørensdatter i København. 6.10.1752, opslag 103.
Enke efter Christen Dam, lollandsk postmester. A:
1) bror Hans Sørensen, død. 2B:
a Valdemar Sørensen i Arensbach
b Dorthe Margrethe Hansdatter g.m. Claus Timmer, skomager i Arensbach
2) bror Mads Sørensen, død. Første ægteskab med Lene Thygesdatter. 1B:
a Anne Madsdatter, uvist hvor
Mads Sørensens andet ægteskab med Maren Iversdatter. 2B:
b Kirsten Madsdatter g.m. Mads Iversen i Bindeballe
c Marie Madsdatter, enke efter Niels Thomsen Grønbæk i København.
Mads Sørensens tredje ægteskab med Kirsten Jensdatter. 1B:
d Johan Madsen, fanesmed på Boltinggård gods på Fyn, ved arvens fordeling i 1768: i Slagelse
3) søster Mette Sørensdatter, død. Første ægteskab med Mikkel Mortensen. 1B:
a Anne Cecilie Mikkelsdatter g.m. Lorents Thorsen i Slesvig.
Mette Sørensdatters andet ægteskab med Frands Hattemager. 2B:
b Mikkel Frandsen, død. Uvist om børn
c Morten Frandsen i Holland.
Mette Sørensdatters tredje ægteskab med Hans Jørgen Fallenbaum. 1B:
d Anne Marie Fallenbaum i Slesvig
4) søster Maren Sørensdatter, død. Første ægteskab med Frands Harberger. 1B:
a Frands Harberger, soldat.
Maren Sørensdatters andet ægteskab med David Jørgensen. 2B:
b Jørgen Davidsen, kongelig staldkarl
c Abelone Davidsdatter, i København.
Fordeling af arv: København borgret skiftebreve i ordinære boer 27.1.1768 lbnr.329.

181    Maren Frederikdatter i København. 6.10.1752, opslag 129.
E: Joen Pedersen, vægter på Christiansborg slot. B:
1) Anne Dorthe Kirstine Joensdatter 15
2) Pernille Kirstine Joensdatter 12.
FM: mors [halv]bror Hans Rasmussen, matros.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.111).

182    Peder Lieth, gaderenovationsinspektør i København. 9.10.1742, opslag 131.
E: [Navn angives ikke].
Arvinger angives ikke.

183    Peder Pedersen Møller, fuldmægtig i Dybensgade i København, der døde 19.10.1752, opslag 142.
E: Birthe. LV: Hans Paus.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) afdødes bror Jan Pedersen Møller
2) enkens søster Ellen Kirstine Gundersdorff.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.78).

184    Ingeborg Hansdatter Overberg i København, der døde 19.10.1752, opslag 170.
Enke efter Jens Mosberg (Musberg), taffeldækker eller sølvpop hos prins Carl.
Testamente underskrevet Vemmetofte 26.7.1728.
Arvinger angives ikke, dog næves:
1 afdøde bror i Holmestrand i Norge
2 Hans Mosberg.
Afdøde blev begravet på Nikolaj Kirkes tårnkirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.79).

185    Anne Pedersdatter i København. 21.10.1752, opslag 185.
E: Jørgen Jensen, materialkusk.
Arvinger angives ikke.
Enkemanden kaldes også Jørgen Jørgensen.

186    Laurids Poulsen, tjener i København. 4.11.1752, opslag 187.
E: Johanne. LV: Henrik Gottlieb Køhlert.
Afdøde efterlader et barn, hvis navn ikke angives.
FM: Henrik Loge.

187    Marie Cathrine på Christianshavn. 26.11.1752, opslag 198.
E: Frands Christian Godsche, gartner på Selsø i Selsø sogn.
Arvinger angives ikke.

188    Christian Gotfred Neumann, pensioneret kongelig mundkok i København, der døde 1.12.1752, opslag 204.
Enkemand efter Anne Kirstine Brambech. B:
1) Christian Gotfred Neumann 24
2) Johan Frederik Neumann 7
3) Theodor Neumann 5.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.118).

189    Erik Peder Lafrentz, fuldmægtig hos toldinspektøren i København, der døde 8.12.1752, opslag 252.
E: Bodil Marie.
Arvinger angives ikke.
Afdøde er begravet på Nikolaj kirkegård.

190    Christen Madsen, ugift kusk i København. 24.10.1752, opslag 282.
A:
1) mor Ingeborg Nielsdatter, nu i København, enke efter afdødes far Mads Andersen i Grønbæk på Allinggård gods
2) bror Anders Madsen, døbt Grønbæk 10.9.1699, på faderens gård i Grønbæk
3) søster Anne Madsdatter, døbt Grønbæk 4.12.1701, g.m. Anders Andersen, rustvognskusk i København
4) søster Maren Madsdatter, døbt Grønbæk 24.5.1705, død, var g.m. Terkild Sørensen, skrædder i Grønbæk. 1B:
a Inger Kirstine Terkildsdatter
5) søster Mette Madsdatter, døbt Grønbæk 15.8.1709, gift i København
6) søster Else Madsdatter, døbt Grønbæk 13.2.1718, g.m. en drejer i København.
Genfordeling af arven i skiftet efter afdøde 24.1.1751.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.19).Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1753191    Mette Pedersdatter i København, der døde 11.1.1753, opslag 2.
Enke efter Johan Henningsen, visiterer.
Testamente af 4.12.1736.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) bror Søren Pedersen Nørhald, skipper i Ålborg, sidst tømrer i København, død, var g.m. Regine Clausdatter, nu g.m. Jacob Jensen. 2B:
a Peder Sørensen Aalborg, døbt Ålborg Budolfi 8.6.1716, tømrer i København
b Maren Sørensdatter, døbt København Holmen 20.12.1720, g.m. Tønnes Jansen i København
2) søster Anne Pedersdatter g.m. Poul Christensen, matros, begge døde, 2B:
a Niels Poulsen, fattiglem i Ladegårdens Hospital
b Karen Margrethe Poulsdatter g.m. Børge Lauridsen, matros
3) søster Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Jens Troelsen, konstabel. 2B:
a Peder Jensen, arkelimester-mat, døbt Christiansø 31.8.1710
b Margrethe Jensdatter i Børnehuset på Christianshavn, g.m. Hans Pedersen matros
4) halvsøster Maren Svendsdatter, død 1728, var g.m. Peder Didriksen Helt. 3B:
a Rasmus Holm Helt, døbt København Vor Frue 9.2.1720, på Sankt Croix i Vestindien
b Claus Vilhelm Helt, døbt København Vor frue 14.10.1722, g.m. Clara Hansdatter, bor på Holmen
c Frederik Helt, døbt København Vor Frue 9.8.726, i Trankebar i Ostindien.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.119).

192    Ferdinand Anton Goth, ugift kongelig lakaj, der døde 24.1.på Korsebøllegård på Langeland, Skifte i København opslag 57.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.120, se der).

193    Marie Elisabeth Mathiasdatter i København, der døde 29.1.1753, opslag 98.
E: Jørgen Andreassen, kammertjener i Købmagergade, nu kontrollør i Helsingør. B:
1) Charlotte Dorthe Jørgensdatter 4, død 1753
2) Claus Jørgensen, født 10.11.1751
3) Birgitte Jørgensdatter 6 mdr. død 1753.
FM: Morten Knudsen i Adelgade.

194    Helene Marie Thamson, ugift kammerpige i København, der døde 1.2.1753, opslag 103.
A:
0) forældre Enok [Sørensen] Thamson, kapellan i Stokkemarke, død [1721] og Maren Jensdatter, død i januar 1753, [begravet København Vor Frue 28.1.1753]
1) bror Jens Jørgen Thamson, død som barn
2) bror Søren Vilhelm Thamson, død som barn
3) bror Christian Frederik Thamson, student på Ehlers Kollegium i København
4) bror Enok Thamson, død som barn
5) søster Vibeke Christiane Thamson g.m. Just Salholt, prokurator. [Hendes første ægteskab med Steffen Normann]
6) søster Mette Cathrine Thamson i Konventhuset på grund af sindets svaghed.
Afdøde blev begravet 4.2.1753 i Vor Frue kirkegård.

195    Nikolaj Jørgensen Gram, ugift i København, der døde 3.2.1753, opslag 114.
A:
1) mor Anne Jørgensdatter i Nyborg, enke efter Jørgen Nielsen, hjulmand i Bogense, [skifte Bogense 14.12.1747 lbnr.226]
1) søster Hedvig Jørgensdatter Gram g.m. Erik Tornø, klokker og bedemand i Nyborg.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.77).

196    Johanne Henriksdatter la Haye, ugift tjenestepige i København, der døde 12.2.1753, opslag 133.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde havde arv efter et søskendebarn Anne, der døde pinsedag 1752.
Afdøde blev begravet [15.2.1753] Garnison kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.76).

197    Marie Elisabeth Wilkens, ugift kokkepige i København, der døde 10.3.1753, opslag 147.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.75).

198    Hans Pedersen Fynbo, ugift i København, der døde 8.4.1753.
Testamente af 16.10.1749.
A.
0) far Peder Hansen, død
1) faster, død 1B:
a barn, død. 3B:
1 Mette Marie Jørgensdatter g.m. Vilhelm Poulsen i Haderslev
2 Abelone Kirstine Jørgensdatter g.m. en skrædder i Haderslev
3 Hans Jørgensen i Haderslev, død 8.10.1750. E: Bodil Christine Gertsdatter. Hans 5 børn
2) faster, død. 1B:
a Agathe Jonasdatter, død
1 Bodil Jensdatter
2 Karen Jensdatter
3 Bertel Jensen
4 Peder Jensen
5 Christian Jensen
6 Cathrine Jensdatter
7 Kirsten Jensdatter
3) morbror, død.
a barn, død. 2B:
1 Mikkel Jørgensen i Karlslunde i Barløse i Assens amt
2 Mette Jørgensdatter i Karlslunde
3 Kirsten Jørgensdatter, død, var g.m. Mads Hansen, død 3B:
1 Hans Madsen i Viby
2 Karen Madsdatter g.m. Peder Jensen i Viby
3 Mette Madsdatter g.m. Niels Rasmussen i Middelfart
Desuden arver:
1) Hans Vilhelm Fynbo Juul, der er opkaldt efter afdøde, ved dennes far Vilhelm Poulsen Juul i Haderslev.
(Tolkning af skiftet er lidt usikker).

199    Marie Amalie Kruse i København. 14.4.1753, opslag 272.
Enke efter Johan August Bohlsen, kok hos enkedronningen.
Afdøde efterlader 3 sønner, hvis navne ikke angives

200    Anne Marie i København, der døde 14.4.1753, opslag 284.
Enke efter Peder Mortensen Starch, arbejdskarl. A:
1) bror, død. 1B:
a Marie g.m. Schellerup Parelius i Allerslev ved Præstø i Vordingborg amt.

201    Rasmus Hansen, kongelig arbejdskarl i København. 10.4.1753, opslag 293.
E: [Navn angives ikke]. LV: Rasmus Nyborg.
Arvinger angives ikke.

202    Martin Zumpe, kongelig bygmester i Åbenrå i København. 5.5.1753, opslag 299.
Enkemand.
Afdøde efterlader 3 døtre, hvis navne ikke angives.

203    Søren Bunkeflod, visitør i København, der døde 26.6.1753, opslag 337.
E: Christine. LV: Peder Hansen Krag.
Arvinger angives ikke.

204    Marie Sejer i København, der døde 3.7.1753, opslag 340.
Enke efter Johan Herman Been (Behn), hofviolon. B:
1) Christian Frederik Been
2) [Sofie Been]
3) Frederik Christian Been
4) [Louise Charlotte Been].
FM: Funch.
Desuden nævnes:
1 afdødes mands bror Bernt Adolf Been i Køge med stervbo i Sorø.
Bevilling til uskiftet bo af 20.12.1748.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.121, se der).

205    Joachim Hassing, bygningsskriver på Christiansborg Slot i København, der døde 31.7.1753, opslag 373.
E: [Bodil Cathrine]. Af børn nævnes B:
1) Mette Kirstine Hassing
2) Marie Elisabeth Hassing
3) Johan Christian Hassing, garver i Randers
Afdøde blev begravet på Nikolaj kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.122, se der).

206    Gertrud Christine i København, der døde 8.8.1753, opslag 402.
Enke efter Swabheuser, hoftrompeter.
Afdøde blev begravet i Landgrevens kirkegård (Nikolaj kirkes assistentskirkegård).
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.74, se der).

207    Frederik August Bahlmann, hof-tapetserer København, der døde 10.8.1753, opslag 422.
A:
0) Henrik Johan Bahlmann, løjtnant, død 1746 og Johanne, død
1) søster Anne Elisabeth Bahlmann.

208    Anders Poulsen, ugift arbejdskarl på Slottet i København, der døde 18.8.1753, opslag 432.
A:
0) forældre Poul Jensen, død i Ting Jellinge for 50 år siden og Karen Andersdatter, død for 30 år og begravet i Herfølge, Han kom siden til Klemmenstrup i Herfølge sogn, i Ting Jellinge i Antvorskov Rytterdistrikt
01) morbror Niels Andersen i Klemmenstrup, død, begravet i Sædder kirkegård. 4B:
1) Wauo Nielsen i Ejby ved Køge på Vallø Stift gods
2) Anders Nielsen i Egøje [i Herfølge sogn] på Vallø stift gods, død, var g.m. Karen Christensdatter, der blev g.m. Morten Olufsen i Egøje. 6B:
a Christen Andersen i Egøje
b Hans Andersen i Ejby
c Maren Andersdatter i Vedskølle [i Herfølge sogn]
d Mette Andersdatter i Egøje
e Marie Andersdatter
f Else Andersdatter
3) Karen Nielsdatter g.m. Niels Christensen i Sædder på Vallø stift gods
4) Kirsten Nielsdatter i Rapperuphus på Vallø stift gods
02) morbror Hans Andersen i Ting Jellinge kirkehus, skrædder, død. Ingen børn af første ægteskab. Andet ægteskab med Anne Hansdatter fra Hammers mølle. 1B:
1) Anders Hansen, møller i Enegårds mølle ved Præstø.
Hans Andersens tredje ægteskab med Dorthe Pedersdatter fra Ting Jellinge. 6B:
2) Hans Hansen, rytterbonde i Haldagermagle i Krummerup sogn
3) Niels Hansen, rytterbonde i Ting Jellinge
4) Jørgen Hansen i Ting Jellinge
5) Laurids Hansen i Sørbylille [i Sludstrup sogn]
6) Karen Hansdatter g.m. Laurids Nielsen, smed i Eggeslevmagle
7) Gundel Hansdatter g.m. Andreas Andersen i Ting Jellinge
03) moster Anne Andersdatter, død, var g.m. Peder Mikkelsen i Hårlev. 4B:
1) Knud Pedersen i Tornemark i Fyrendal sogn på Holsteinborg gods
2) Anders Pedersen i Tornemark på Holsteinborg gods
3) Hans Pedersen i Tornemark på Holsteinborg gods
4) Karen Pedersdatter g.m. Laurids Thomsen i Tornemark på Holsteinborg gods.
Afdødes far havde ingen søskende.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.123).

209    Jens Mortensen Kæmpe, pensioneret tysk postbud i Laksegade i København, der døde 25.8.1753, opslag 498.
Enkemand efter Margrethe Jesdatter Hassing.
Testamente af 9.8.1751.
Hans A:
1) søster Karen Mortensdatter Kæmpe i Rødding i Salling, født samme sted.
Hendes A:
0) forældre Jens Mortensen og Johanne Andersdatter i Vester Hassing i Kær herred, begge døde.
1) bror Morten Jensen i Hals, død. 2B:
a Jens Mortensen, skrædder i Mariager
b Oluf Mortensen, skomager i Hals
2) bror Christen Jensen i Hals
3) bror Peder Jensen, død uden børn.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.124).

210    Peder Parelius, ugift kongelig lakaj i København, der døde 28.8.1753, opslag 538.
Arvinger angives ikke.

211    Opbudsbo i København. 25.10.1753, opslag 2.
Registrering af fallitbo hos Bernhard Delarche, kongelig dansemester i København g.m. Anne Cathrine.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.125).

212    Abelone Hansdatter i København, der døde 4.11.1753, opslag 24.
E: Mathias Pedersen Mühldorph, kongelig rideknægt. B:
1) Louise Cathrine Mathiasdatter 9.

213    Anders Jensen Høyser, kongelige forrider i København. 24.11.1753, opslag 29.
E: [Navn angives ikke]. LV: Peder Olufsen.
Afdøde efterlader et barn, hvis navn ikke angives. FM: Bendix Møller.
Afdøde kaldes også Anders Jensen Taaning.

214    Mette Christine Wilsont i København, der døde 8.12.1753, opslag 34.
E: Jacob Lytsche, kammerjæger.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkemandens bror Lytsche, trompeter.

215    Johan Vilhelm Becher i København, der døde 19.12.1753, opslag 38.
E: Christine Marie.
Afdøde efterlader en svigersøn: Frederik Richard og 2 ugift døtre.
Afdøde var materialforvalter i materialgården på fæstningen Frederiksholm i København.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1754216    Christian Thiel, pensioneret postskriver i København, der døde 9.1.1754, opslag 2.
Arvinger angives ikke

217    Niels Pedersen, kongelig staldkarl i Peder Madsens Gang i København, der døde 16.2.1754, opslag 12.
E: Anne Dorthe Sofie Augustinusdatter. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 19
2) Anne Dorthe Nielsdatter 14.
FM: Thor Myhre.

218    Søren Jensen, ugift materialkusk i København, der døde 14.2.1754, opslag 20.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.72).

219    Esther Pacquot, kammerpige i København, der døde 3.3.1754, opslag 24.
Testamente af 9.12.1753. A:
1) Den fransk reformerte kirke
2) von Lewitzau, hofmester
3) frøken Susanne von der Østen
4) Jacobine Christine Schmidt, enke efter doktor Pechel
5) Christian Eli Willers, premierløjtnant
6) jomfru Dützen Lars
7) Birgitte Svejstrup.
Afdøde var født 11.6.1682 i Frankfurt.

220    Laurids Bentsen, bogholder i Rentekammeret i København, der døde 23.3.1754, opslag 100.
Enkemand efter Sofie Amalie, død for 1½ år siden. B:
1) Nikolaj Lauridsen 15
2) Anneke Marie Lauridsdatter 14
3) Malene Elisabeth Lauridsdatter 10
4) Frederikke Louise Lauridsdatter 6.
FM: født værge Frands Dajong, materialforvalter.
Desuden nævnes Frands Dajongs søster Mette Sofie g.m. Lykke.
Afdøde blev begravet i Vor Frue Kirkes urtegård.

221    Hans Lauridsen Viby, ekstra-arbejdskarl på Slottet i København, der døde 29.3.1754, opslag 126.
Enkemand efter Maren, død for kort tid siden.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.130).

222    Dorthe Nielsdatter, køkkenpige i Det kongelige Køkken i København, der døde 29.3.1754, opslag 147.
A:
0) forældre Niels Mikkelsen, kaldt Sav-Niels, i Boeslum i Dråby sogn ved Ebeltoft og Dorthe Pedersdatter, begge døde
1) bror Peder Nielsen i Holme i Dråby sogn på Skærsø gods
2) bror Mikkel Nielsen i Boeslum på Skærsø gods
3) bror Jens Nielsen, døbt Dråby 30.5.1723, farer til søs fra Ebeltoft
4) søster Anne Nielsdatter g.m. Niels Jensen Lang i Boeslum.
Ingen levende børn af fars første ægteskab med Anne Olufsdatter.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn g.m. Niels Pedersen, staldkarl i København.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.131).

223    Jens Mouridsen, visitør i København. 30.3.1754, opslag 176.
Afdøde efterlader enke og børn.
(Skiftet er ulæseligt på nettet).

224    Jeppe Pedersen Vejlby, ugift kusk i København, der døde 2.4.1754, opslag 183.
A:
1) mor Karen Jepsdatter g.m. Niels Hansen i Vejlby ved Fredericia
Mors første ægteskab med afdødes far Peder Jensen i Vejlby
2) søster Johanne Pedersdatter g.m. Lauge Nielsen i Vejlby.
Fars første ægteskab med Johanne Lauridsdatter Lomholt.
3) halvbror Jens Pedersen, valkemester i Ladegårdens stampemølle uden for Københavns Nørreport
4) halvsøster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Jens Jepsen i Trelde [i Vejlby sogn]. 6B:
a Jeppe Jensen 14
b Peder Jensen 9
c Johanne Jensdatter g.m. Niels Nielsen Lausen i Trelde
d Karen Jensdatter
e Sidsel Jensdatter
f Anne Jensdatter
5) halvsøster Sidsel Pedersdatter, død, var g.m. Hans Sørensen i Trelde. 3B:
a Søren Hansen 20
b Johanne Hansdatter
c Anne Hansdatter.
Mors andet ægteskab med Niels Hansen i Vejlby.
6) halvbror Peder Nielsen 21
7) halvbror Hans Nielsen 12
8) halvbror Jens Nielsen 11
9) halvsøster Karen Nielsdatter
10) halvsøster Maren Nielsdatter.
Desuden nævnes afdødes morbror Trelde, stadskaptajn i København.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.129).

225    Andreas Dahl, kopist i Politikammeret i Lars Bjørnstræde i København, der døde 11.4.1754, opslag 204.
E: Anne Margrethe Nercke. B:
1) Niels Thomsen Dahl 20
2) Elisabeth Marie Dahl 15
3) Gertrud Dahl 12
4) Øllegaard Margrethe Dahl 10.
FM: David Engell, fyrbøder på Politikammeret.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.70).

226    Rasmus Olufsen Bondesen, ugift skriverkarl i Det kongelige Sølvkammer i København, der døde 26.4.1754, opslag 219.
A:
0) forældre Oluf Jacobsen og Margrethe Clausdatter, fæster af Bossegård i Valby sogn [i Holbo herred], begge døde
1) bror Claus Olufsen 41, i Bossegård
2) bror Herluf Olufsen 34, rytterbonde i Nejlinge i Helsinge sogn
3) søster Kirsten Olufsdatter g.m. Peder Jacobsen, rytterbonde i Alme i Græsted sogn
4) søster Mette Olufsdatter g.m. Niels Olufsen i Nejlinge
5) søster Karen Olufsdatter g.m. Christoffer Tietgen, spækhøker i København.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.128).

227    Jens Lauridsen Møller, pensionist i København, der døde 1.5.1754, opslag 251.
E: Margrethe Jochumsdatter. B:
1) Laurids Jensen Møller, øltapper i Ulkegade
2) Johanne Jensdatter.
Desuden nævnes enkens bror Niels Jochumsen, hattemager.

228    Elling Hansen, kongelig svejtser i København. 7.5.1754, opslag 269.
E: Anne Sofie Lime.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Holmens kirkegård.

229    Peder Skovstrup, landmålingskonduktør i Vandkunsten i København, der døde 13.5.1754, opslag 278.
Enkemand. B:
1) Peder Skovstrup
2) Marie Skovstrup 24
3) Elsebeth Skovstrup 14.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.127).

230    Nikolaj Dajon, materialforvalter i Den kongelige Civiletat i København, der døde 22.5.1754, opslag 359.
Enkemand efter [Marie Ulriksdatter Eggers, gift København Vor Frue 8.9.1728, enke efter Johan Poulsen, brygger].
[Første ægteskab med Magdalene Elisabeth Jensdatter Ferslev, begravet København Vor frue 6.10.1727]. B:
1) Johan Dajon, præst i Hyllested og Rosmus
2) Frederik Dajon, hof-klejnsmed
3) Frands Dajon, materialforvalter
4) Nikolaj Dajon, ejer af Asminderød kirke
5) Sofie Amalie Dajon, død. E: Laurids Bentsen, bogholder. 4B:
a Nikolaj Bentsen 16
b Annike Marie Bentsen 15
c Marie Elisabeth Bentsen 11
d Frederikke Louise Bentsen 6.
Litteratur:
1 Optegnelser om familien Dajon i Danmark af H. P. F. Barfod i: Personalhistorisk Tidsskrift 1915 side 45-53.
2 Ferslew-slægten fra Skagen af Anna Levin. København 1927. Heri side 36: Nikolaj Dajon.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.126).

231    Gregorius Ziegler, renteskriver i København, der døde 23.5.1754, opslag 419.
E: Sofie Amalie Kirksteen, [født 25.4.1722]. LV: bror Henrik Kirksteen, bogholder. A:
1) mor Marie, enke efter Ziegler, kaptajn.

232    Andreas Christiansen Bruusgaard, gartnersvend hos greve Pless i Blågård uden for Københavns Nørreport, der døde 31.5.1754, opslag 434.
Enkemand. A:
1) mor Kirsten Andersdatter g.m. Christen Nielsen, murer i Kallerup ved Thisted. Hendes første ægteskab med afdødes far Christian Podemester
2) bror Jacob Christiansen Bruusgaard, gartner i Ålborg
3) søster Karen Christiansdatter Bruusgaard g.m. Mads Nielsen i Skjoldborg
4) søster Maren Christiansdatter Bruusgaard i Kallerup.
Desuden nævnes afdødes hustrus søsters mand Christian Hansen, gartner i Den botaniske Have på Amalienborg, hos hvem afdødes hustrus mor død for 7 uger siden.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.137).

233    Tobias Tobiassen Maane, tjener i København, der døde 19.7.1754, opslag 2.
Arvinger angives ikke.

234    Jørgen Madsen, kongelig forrider i København. 20.7.1754, opslag 13.
E: [Navn angives ikke]. LV: Peder Olufsen, sadelknægt.
Arvinger angives ikke.

235    Peder Sørensen Grønsteen, kongelig staldkarl i København, der døde 29.7.1754, opslag 16.
E: Johanne Sørensdatter. B:
1) Maren Pedersdatter 24
2) Sidse Pedersdatter 23
3) Christian Pedersen 20, in guldsmedelære.
Desuden nævnes afdødes søster Kirsten Sørensdatter.

236    Anne Cathrine Simonsdatter Lind i København, der døde 3.8.1754, opslag 22.
Enke efter Johan Gotfred kejser, gartner på Hirschholm slot. B:
1) Bente Regine Johansdatter Kejser g.m. Johan Filip Hunæus, gartner på Hirschholm
2) Birthe Marie Johansdatter Kejser g.m. Bertel Rosenbech, skoleholder og substitut i Birkerød
3) Johan Gottlieb Johansen Kejser 19, gartnersvend på Hirschholm
4) Sofie Magdalene Johansdatter Kejser 16.

237    Anne Sørensdatter i København. 9.8.1754, opslag 113.
E: Niels Pedersen Høj, kongelig staldkarl.
Arvinger angives ikke dog nævnes afdødes søsterdatter Maren Jensdatter.
Afdøde blev begravet i Holmens kirkes urtegård.

238    Hans Pedersen Fyn, rustvognskusk i København. 20.8.1754, opslag 125.
E: Anne Christine.
Arvinger angives ikke dog nævnes afdødes bror Christian Pedersen.
Afdøde blev begravet 23.2.1754.

239    Laurids Wenniche, kongelig arbejdskarl, boende i Vandkunsten i København. 29.8.1754, opslag 129.
E: Karen Bjørnsdatter. LV: Laurids Lauridsen, arbejdskarl. B:
1) Wenniche Lauridsen 15
2) Gertrud Marie Lauridsdatter 11
3) Laurids Lauridsen 6.
FM: Aage Gundersen, brændevinsbrænder i Lavendelstræde.

240    Jacob Jensen, materialkusk i København, der døde 31.8.1754, opslag 135.
Enkemand.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet på Helliggejst kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.68).

241    Karen Eriksdatter i København, der døde 2.9.1754, opslag 141.
E: Christen Jørgensen [Østrup], materialkusk. B:
1) Erik Christensen, født 12.6.1740
2) Jørgen Christensen, født 1.12.1746.
FM: mors søskendebarn Jens Christensen Dahl, bud i Det ostindiske Kompagni.

242    Jens Christian Kjærulf, ugift skriver i Danske Kancelli, boende i Hummergade i København, der døde 2.10.1754, opslag 148.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.133).

243    Anne Pedersdatter, ugift, 88 år gammel pensioneret husholderske i Laksegade i København, der døde 17.10.1754, opslag 172.
A:
1) søster Karen Pedersdatter, død, var g.m. Just Jørgensen Zetner, feldbereder i Fredericia, [skifte Fredericia 14.4.1725 lbnr.416]. 2B:
a Anne Cathrine Justsdatter Zetner g.m. Peder Lauridsen Guldberg, matros
b Jørgen Justesen Zetner, ugift, død 1739 i Holland
2) søster Maren Pedersdatter, [skifte Fredericia 24.10.1737 lbnr.569], var g.m. Jørgen Carstensen, matros. Ingen børn
3) søster Kirsten Pedersdatter, død 1752, var g.m. Johannes Gievert, skomager. Ingen børn.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.132).

244    Frands Vitsberg, undervisitør i København, der døde 21.10.1754, opslag 209.
E:Dorthe Marie. B:
1) Georg Ludvig 10.
FM: Anders Jensen, snedker.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Lucie, enke efter Vitsberg
2 afdødes søster Sidsel Bolette Vitsberg.

245    Marie Dorthe Hæse i Pilestræde i København, der døde 24.10.1754, opslag 219.
E: Nikolaus Wahl, skriftstøber hos en bogtrykker.
Arvinger angives ikke.

246    Cathrine Fundt i Store Kannikestræde i København, der døde 6.11.1754, opslag 225.
E: Andreas Christian Grove, pensioneret politibetjent. B:
1) Dorthe Diane Grove 19.
Enkemandens første ægteskab med Maren Andersdatter, skifte 14.3.1734. Arv til B:
1) [Johan Christian Grove]
2) Frederik Christian grove
3) Marie Elisabeth Grove
4) Cathrine Marie Grove.

247    Johan Georg Gøbel, et barn i Sølvgade i København. November 1754, opslag 236.
A:
1) mor Sofie Hedvig Gercken g.m. afdødes stedfar Jean Louis Nouvelle, farver i Det kongelige Manufaktur i Guldhuset. Første ægteskab med afdødes far Gerhard Andreas Gøbel, skifte 14.2.1753
2) søster Elisabeth Helene Gøbel
3) søster Anne Sofie Gøbel
4) halvsøster Marie Louise Nouvelle, døbt Petri 18.12.1753.
FM: morfar Henrik Egidius Gercken.
Afdøde blev begravet Petri 25.11.1754.

248    Anders Sørensen, undervisitør i København, der døde 13.12.1754, opslag 245.
E: Maren Christensdatter. LV: Poul Jørgensen, brændevinsbrænder.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Elisabeth Andersdatter g.m. Jørgen Hansen, politibetjent i København
2) Carl Bendix Vilhelm Andersen 23, guldsmed i Bergen i Norge
3) Jacob Andersen 19.
Afdøde blev begravet i Vor Frue kirkegård.

249    Carl Ludvig Walport, skibskirurg i København, der døde 13.12.1754, opslag 261.
A:
1) mor Elisabeth Strahlendorff, enke efter Christian Walport
2) søster Frederikke Sofie Christiane Walport g.m. Walther i Bützau i Schwerin
3) søster Juliane Dorthe Walport g.m. Møller, lakaj.

250    Hans Meinertsen, politibetjent i København. 1754, opslag 305.
Afdøde efterlader enken, der nyder almisse af Konventhuset.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1755251    Christen Jørgensen Østrup, materialkusk i København, der døde 13.1.1755, opslag 2.
Forlovet i Helliggejst kirke 19.12.1754 med Kirsten Akselsdatter.
Første ægteskab med [Karen Eriksdatter, skifte 2.9.1754 lbnr.241]. B:
1) Erik Christensen, født 12.6.1740
2) Jørgen Christensen, født 1.12.1746.
FM:
1 født værge Niels Jørgensen i Ålborg.
2 Jens Christensen Dahl, bud i Det ostindiske Kompagni.

252    Karen i Fiolstræde i København, der døde 21.1.1755, opslag 62.
Enke efter Casper Nath, kongelig staldkarl.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes Charlotte Cathrine Hansdatter 16 år gammel, der har været opdraget af afdøde siden hun var 4 uger gammel, født på Sjælland, men uvist hvor.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.147).

253    Wulf Christian Torneer (Tronier), undervisitør i Skindergade i København. 21.1.1755, opslag 77.
E: Birgitte [Mathiasdatter Holm]. B:
1) Christian Carl Torneer, smed i Borås i Sverige
2) Karen Torneer g.m. Immanuel Christian Ohm, skomager
3) Marie Torneer g.m. Peder Vilhelm Brandt, bogtrykker i Odense
4) Cathrine Torneer g.m. Joen Madsen Møller, skrædder.
Afdøde døde i 1730.
Litteratur: Slægten Tronier af John M. Møller i Personalhistorisk tidsskrift 1913 side 1-21.

254    Peder Bentsen, portner på Charlottenborg i København. 22.1.1755, opslag 87.
E: Maren Gregoriusdatter. LV: Bihl, sekretær. A:
1) søster Helle Bentsdatter g.m. Peder Jensen, invalid i Fredericia ved dennes svigersøn Christen Thomsen, brændevinsbrænder i Adelgade.
Desuden nævnes enkens svoger Joen Andersen Kalstrup.

255    Helene Francoise Colas i København. 29.1.1755, opslag 91.
Enke efter Jean Chabbert (Schaber), kældermester, død 12.11.1754.
Testamente af 20.10.1748.
Hans A:
0) forældre Daniel Chabbert, urmager og Marie d’Icvard i Castre i Languedoc i Frankrig, begge døde
1) søster Gabriele Chabbert, døbt Castre 15.1.1672, enke efter Jean Pierre Bamle i Castre
2) søster Anne Chabbert, døbt Castre 202.2.116182, død Castre 6.9.1751.
Hendes A:
0) far Theodore Colas og [Helene Talon], begge døde
1) søster Elisabeth Colas, enke efter Desmarez ved svigersøn [Carl Gustav] Pilo, professor g.m. datteren [Charlotte Marie Dorthe Desmarez]
2) søster Jeanne Marie Colas, død, var g.m. Otto Villars, hofskildrer, [død 3.1.1722]. 4B:
a Christian Otto Villars, kaptajn i søetaten
b Elias Christian Villars, løjtnant
c Helene Francoise Villars g.m. Monsore, regimentsfeltskær
d Sara Jacobine Villars g.m. Destandau, regimentsfeltskær.

256    Dorthe Sørensdatter i København. 3.2.1755, opslag 294.
E: Clemen Lauridsen, staldkarl. B:
1) Laurids Clemensen, kokkesvend i det kongelige køkken
2) Dorthe Cathrine Clemensdatter g.m. Iver Nielsen.
Afdøde døde for 3 år si9den.

257    Johan Jacob Rosch (Reusch), slotsforvalter i Det kongelige Palæ, boende i Stormgade i København, der døde 5.2.1755, opslag 305.
Enkemand efter Anne Cathrine Vilhelmine von Schrøder.
Testamente af 9.7.1754. A:
Hans A:
1) bror, død. 1B:
a Sofie Frederikke Rosch g.m. Carl Frederik Ende. Hendes 3B:
1 Sofie Frederikke Louise Ende 6
2 Carl Vilhelm Ende 4
3 Johan Jacob Ende 2.
Hendes A:
1) bror Georg Daniel Vilhelm von Schrøder, premierløjtnant
2 bror Christian Frederik Vilhelm von Schrøder, løjtnant
3 Stefan Vilhelm von Schrøder.
Vedlagt inventarielister for palæets værelser.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.143).

258    Ditlev Nikolaj Maas, hof-konditor i København, der døde 8.2.1755, opslag 603.
Enkemand efter Cathrine Hedvig Lynge, død 7.7.1754.
Testamente af 24.12.1746 og af 24.12.1754. A:
1) mor Beathe Marie, enke efter Maas
2) bror Ulrik Maas, brændevinsbrænder i København
3) søster Lucie Maas g.m. Carl Frederik Strauss, konditor
4) søster Cathrine Dorthe Maas g.m. Christian Frederik Michaelis, snedker i Helsingør
5) søster Malene Hedvig Maas g.m. Jens Mikkelsen, bager i København.

259    Bernt Lauridsen, ugift gående post til Rungsted, boende i Gothersgade i København, der døde 14.2.1755, opslag 107.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.144, se der).

260    Margrethe Kirstine Qvastin, kammerpige i København, der døde 15.2.1755, opslag 125.
Arvinger angives ikke.

261    Erik Andersen Juul, materialkusk i København, der døde 11.3.1755, opslag 2.
E: Anne Margrethe. B:
1) Casper Eriksen 3.
FM: Hans Jørgen Møller.

262    Otto Christoffer Ludvigsen Cabin, ugift i Pilestræde i København, der døde 12.5.1755, opslag 8.
Afdøde var pensioneret kammertjener hos Rantzau, stiftamtmand på Fyn.
Arvinger kendes ikke.
(I skiftet ligger et læg med ejendomsvurdering, der tilhører lbnr.256).
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.145).

263    Karen Hansdatter Schou i København, der døde 15.5.1755, opslag 40.
Enke efter Andreas Pedersen, overvisitør.
Bevilling til uskiftet bo af 13.9.1748. B:
1) Agnethe Marie Andreasdatter g.m. Nikolaj Christian Pedersen, kirurg
2) Susanne Christine Andreasdatter 16
3) Anne Andreasdatter 10.
FM:
1 fars søskendebarn Peder Andreas Mariager, fuldmægtig.
2 mosters mand Johan Christian Conradi, murer på Christianshavn.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Madam Lund.
2 afdødes søster Margrethe Elisabeth, enke efter Laurids Wegge.
(I skiftet ligger et læg der tilhører skifte efter Marie Frederiksdatter 2.4.1756).

264    Marie Kirstine Lerche i København, der døde 23.5.1755, opslag 151.
Enke efter Johan Christian Coppy (Copy, Copie). mundkok hos enkedronning Sofie Magdalene.
Testamente af 29.12.1746.
Hans A:
0) forældre Johan Coppy, hoftrompeter og Anne Dorthe Hahne, begge døde
1) bror Ditlev Coppy, mundkok
2) bror Gotfred Coppy, garnisonsauditør i Aggershus fæstning i Norge, begravet Aggers Slotskirke 18.1.1742, gift Christiania Vor Frelser 1.2.1720 med Susanne Jacobsdatter, nu enke i Opslo. 6B:
a Dorthe Gotfredsdatter, døbt 14.9.1720, død i København uden børn
b Anneke Gotfredsdatter, døbt 7.8.1732, g.m. Herman Hansen i Christiania
c Anne Margrethe Gotfredsdatter, døbt 11.1.1727, hos Hr. Gabriel Schmidt på Bragernes
d Vilhelm Gotfredsen, døbt 8.1.1731, fuldmægtig i Christiania
e Inger Gotfredsdatter, døbt 9.12.1732, hos sin mor i Opslo
f Elisabeth Magdalene Gotfredsdatter, døbt 21.6.1735, i København,
alle døbt i Christiania Vor Frelser
3) søster Anne Cathrine Coppy, død, var g.m. Hans Madsen Møller i Starbæk mølle i Kvong sogn. 4B:
a Karen Hansdatter g.m. Søren Madsen Bruun i Kvong
b Anne Dorthe Hansdatter g.m. Hans Scharvig, hof-mundkok
c Margrethe Hansdatter g.m. Niels Ebbesen Feich i København
d Dorthe Marie Hansdatter i København
4) søster Sofie Dorthe Coppy i København, enke efter Hansteen, løjtnant
5) søster Kirstine Margrethe Coppy i København.
Hendes A:
0) far Christen Jacobsen, købmand i Nyborg, [skifte Nyborg 3.3.1714 lbnr.506] og Gertrud Knudsdatter, [skifte Nyborg 1.8.1692 lbnr.330]
1) bror Jacob Christensen Lerche, købmand i Odense, [skifte Odense 25.2.1715 lbnr.1358]. Ingen børn
2) søster Marie Christensdatter Lerche, [skifte Odense 5.12.1736 lbnr.1991], var g.m. Hans [Rasmussen] Østrup, købmand i Odense. Ingen børn
3) bror Knud Christensen Lerche, proviant- og materialskriver i Auredal Kobberværk i Bergen stift i Norge.
Christen Jacobsens andet ægteskab med Anne Dorthe Wulf.
4) halvsøster Gertrud Christensdatter, [skifte Båg herred gejstlig 16.5.1746 lbnr.8, var g.m. [Thomas Jørgensen Landt, degn i Vissenbjerg]. 2B:
a Margrethe Elisabeth Landt g.m. Adser Jørgensen [Lund], skovfoged i Rugård mølle
b Anne Dorthe Landt g.m. Jørgen Jørgensen, degn i Bred i Vissenbjerg sogn
5) halvsøster Elisabeth Christensdatter g.m. Jørgen Møller, købmand i København.

265    Birgitte Cathrine Rasmusdatter i København, der døde 28.6.1755, opslag 252.
E: Johan Frederik Stadelmann, visitør.
Arvinger angives ikke.

266    Regina Johansdatter i Fiolstræde i København, der døde i juni 1755, opslag 258.
E: Lorents Bastian Schou, pensioneret kongelig kok. B:
1) Johan Lorentsen Schou, 23, student.
Afdøde blev begravet på Helliggejst kirkegård.

267    Jacob Jacobsen, arbejdskarl i Det kongelige proviantskriveri på Fredensborg slot, der døde 5.7.1755, opslag 269.
Afdøde havde hængt sig selv.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.65).

268    Hans Martin Møller, visitør i København, der døde 20.7.1755, opslag 285.
E: Lisbeth Jørgensdatter Rosmann. LV: Niels Balle. B:
1) Gertrud Hansdatter 16
2) Inger Hansdatter 14.
Afdøde blev begravet på Trinitatis kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.112).

269    Maren Jensdatter Aggersborg, tjenestepige i Store Regnegade i København, der døde 5.8.1755, opslag 290.
Hendes B:
1) Jens Christoffersen Aggersborg 13.
FM: plejefar Christen Gyldenlund g.m. Dorthe Nielsdatter.
Afdøde kaldes også Maren Iversdatter.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.142).

270    Ernst Frederik Rebslager, mestersvend i det kongelige køkken i København, der døde i september 1755, opslag 318.
E: Mette Marie.
B:
1) Frederikke Louise Ernstsdatter, der bliver 8 år den 4.7.1757.
FM: Christian Gabriel Keil, værtshusholder.
Desuden nævnes enkens afdøde bror Andreas Lund, mundkok hos enkedronningen.
Afdøde blev begravet på Holmens kirkegård.

271    Anne Cathrine Lichtsdatter i København, der døde 9.9.1755, opslag 324.
E: Peder Hartmann, visitør. B:
1) Abraham Pedersen Hartmann, født 9.9.1755
2) Marie Elisabeth Pedersdatter Hartmann, født 9.9.1755.
FM: Jens Tikøb.

272    Thomas Dinesen, fuldmægtig og bud i Hof-og Borgretten, boende i Kirkestræde i København. der døde 9.9.1755, opslag 330.
B:
1) Poul Thomsen 10.
FM: fars svoger Niels Jørgensen Stræt.

273    Anders Johansen, materialskriver i et hus ved Den kongelige Maltmølle i København, der døde 13.9.1755, opslag 386.
E: Else Nielsdatter. LV: Ditlev Christian Vibe. B:
1) Karen Andersdatter Johansen 15.
FM: Andreas Isaksen, skipper.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.113).

274    Poul Nielsen, toldskriver i København, der døde 19.9.1755, opslag 393.
Enkemand efter Margrethe Elisabeth Emmiche. B:
1) Bodil Cathrine Poulsdatter 11.
FM: morfar Jacob Emmiche.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.63).

275    Kirsten Rasmusdatter, ugift gemakpige hos enkedronningen i København, der døde 11.10.1755, opslag 428.
Arvinger angives ikke.

276    Johan Abrahamsen Blix, tjener i Åbenrå i København, der døde 9.11.1755, opslag 434.
E: Anne Margrethe Kopper. B:
1) Abraham Johansen Blix 14, i bogtrykkerlære
2) Elisabeth Johansdatter Blix 5.
FM: Ditlev Christian Vibe.
Børnene har arv efter Kopper, sværdfeger.
Desuden nævnes Else Kirstine Mikkelsdatter i Vartov Hospital, der er moster til afdødes første hustru.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.141).

277    Christoffer Andersen Juul, styrmand, boende i Langebrogade på Christianshavn, der døde 7.12.1755, opslag 450.
E: Johanne. LV: Simon Nikolaj Buch. B:
1) Andreas Christoffersen Juul, der døde 14.2.1760.
Afdøde døde på rejse til Vestindien.

278    Anne Marie [Wildwasser] i Skidenstræde i København, der døde 12.12.1755, opslag 478.
Enke efter Zacharias Filip [Christiansen] Getreuer, hofmaler, [begravet København Helliggejst 29.12.1730]. B:
1) Christiane Frederikke Getreuer, enke efter [Frederik] Krügel, [død 13.4.1738]
2) Margrethe Sofie Getreuer, enke efter [Lorents] Rogenbuch, maler i Ålborg, [skifte Ålborg 15.11.1754 lbnr.2489]
3) Ulrikke Eleonora Getreuer på Lundbæk [i Bislev sogn]
4) Louise Getreuer.
FM: søskendebarn Nikolaj Christian Getreuer.
Afdøde ejede et gravsted i København Vor Frue kirke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.138).
Litteratur: Familien Getreuer af Gregers Hvidkjær Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1983 side 163-189. Heri side 175: Zacharias Philip Getreuer.

279    Johanne Bassa i København. 1755, opslag 515.
E: Markus Køpke, bud i Hof- og Borgretten.
Arvinger angives ikke.

280    Registrering i København. 28.8.1755, opslag 2.
Registrering af boet hos Christian Frederik Irgens, pensioneret ekvipagemester i Det vestindiske Kompagni, der er bortrømt.
Afdøde døde 13.5.1758 som forpagter af Gråmølle [i Lisbjerg sogn] i Havreballegård amt, [skifte Havreballegård og Stjernholm amter 29.4.1759 lbnr.27].Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1756
281    Thomas Rørgaard, skriverkarl i Rentekammeret, boende i Laksegade i København. 4.2.1756, opslag 2.
E: Ellen Marie B:
1) Anne Susanne Thomasdatter Rørgaard 20
2) Bernt Hasager 15.
FM: Mikkel Knudsen, brændevinsbrænder i Laksegade.

282    Gundel Margrethe Frederiksdatter Baun i København. 9.3.1756, opslag 4.
E: Niels Pedersen Høj, rustvognskusk. A:
1) mor Ida Kirstine, enke efter Frederik Baun i Hjørring
2) en søster, hvis navn ikke angives.

283    Margrethe Jensdatter i København, der døde 21.3.1756, opslag 13.
Enke efter Jørgen Frandsen, staldkarl.
Arvinger angives ikke.

284    Sara Cathrine Wulf i København, der døde 22.3.1756, opslag 16.
E: Jacob Nielsen Holst.
Arvinger angives ikke.

285    Jørgen Mikkelsen, ugift fuldmægtig i Rentekammeret i København, der døde 28.3.1756, opslag 21.
A:
1) bror Herman Mikkelsen, købmand i København
2) bror Rasmus Mikkelsen, forvalter på grevskabet Samsø
3) bror Jeremias Mikkelsen, forpagter på Rosenlund på Sjælland
4) søster Mette Sofie Mikkelsdatter g.m. Frederik Knudsen i Alsted
5) søster Karen Mikkelsdatter g.m. Niels Klokker i Næsby
6) søster Marie Mikkelsdatter g.m. Peder Vium, forpagter på Bavelse på Sjælland
7) søster [Helene Mikkelsdatter, skifte Smørum herred gejstlig 7.7.1754 lbnr.127]. E: Jens Lauridsen Munch, degn i Ledøje og Smørum, [gift Bråby 16.9.1735, dengang skoleholder i Valby ved København]. Hendes 2 børn.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.148).

286    Didrik Poulsen, kongelig arbejdskarl i København, der døde i marts 1756, opslag 66.
E: Marie Jacobsdatter. B:
1) Johanne Cathrine Didriksdatter.
FM: farbror Hans Jørgen Poulsen, kongelig arbejdskarl.

287    Maren Frederiksdatter i København, der døde 2.4.1756, opslag 74.
E: Rasmus Sørensen. B:
1) Frederik Rasmussen 6
2) Andreas Rasmussen 4
3) Christian Rasmussen 1.
FM: Ditlev Christian Vibe.

288    Johan Frederik Retz, ugift lakaj i København, der døde 8.5.1756, opslag 79.
Arvinger angivers ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.61).

289    Elisabeth Jørgensdatter Rosmann i Åbenrå i København, der døde 27.5.1756, opslag 90.
Enke efter Hans Martin Møller, visitør, død 20.7.1755. B:
1) Gertrud Hansdatter Møller 18
2) Inger Hansdatter Møller 14.
Desuden nævnes afdødes mands søsterdatter Marie Helene Holst.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.149).

290    Marie Elisabeth i København, der døde 5.6.1756, opslag 107.
Enke efter Carl Wexler, kancellibud.
Arvinger angives ikke.

291    Christian Meinert, overskærer i Børnehuset på Christianshavn, boende i Store Købmagergade i København, der døde 7.6.1756, opslag 115.
Enkemand efter Rosine Meyer. B:
1) Johan Traugott Meinert, klædefabrikant på Christianshavn
2) Johanne Sofie Meinert, død. E: Henrik Egidius Gercken, gartner på Charlottenborg. 6B:
a Christian Conrad Gercken 23, i Frankrig
b Henrik Egidius Gercken 21, Braunschweig
c Frederik Adolf Gercken 18
d Johan Carl Gercken 16
e Sofie Hedvig Gercken g.m. Jens Louis Nouvelle, farver i Guldhuset
f Johanne Rosine Gercken g.m. Junghans, gartner.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.151).

292    Anne Margrethe Nercke (Nerger) i Teglgårdstræde i København, der døde 7.6.1756, opslag 180.
Enke efter Andreas Dahl, politikopist, [København borgret skiftebrev 19.4.1754 lbnr.70]. B:
1) Niels Thomsen Dahl 22, malersvend i England
2) Elisabeth Marie Andreasdatter Dahl 17
3) Gertrud Andreasdatter Dahl 15
4) Øllegaard Margrethe Andreasdatter Dahl 12.
FM: morfar Christian Nercke, degn i Brøndbyvester og Brøndbyøster.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.150).

293    Cathrine Andersdatter Gravengaard i København, der døde 9.6.1756, opslag 204.
Enke efter Anders Jørgen Torager (Thorsager), visitør.
Arvinger angives ikke.
(Sml. København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.87).

294    Cathrine Mentz i Nørregade i København, der døde 10.6.1756, opslag 209.
Enke efter Ditlev Coppy, kongelige mundkok. B:
1) Henrik Coppy, brygger i Nørregade
2) Ditlev Otto Coppy, købmand
3) Ferdinand Coppy
4) Johan Henrik Coppy i Vestindien
5) Margrethe Coppy g.m. Christian Frederik Mouridsen, brygger, på stedet.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.152).

295    Anne Lauridsdatter i Kompagnistræde, der døde 29.6.1756, no.53, opslag 306.
Enke efter Peder Enevoldsen, arbejdskarl i kongens vinkælder.
A:
0) forældre Laurids Poulsen og Kirsten Jensdatter i Gelballe i Sanderum sogn, begge døde
1) søster Dorthe Lauridsdatter, død uden børn
2) søster Kirsten Lauridsdatter, død uden børn
3) søster Anne Lauridsdatter, død uden børn
4) søster Maren Lauridsdatter g.m. Otto Skrædder i Haderslev, begge døde. 1B:
a Sara Ottesdatter g.m. Christian Madsen i Haderslev
5) søster Mette Lauridsdatter i Haderslev.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.153).

296    Sidsel Jensdatter Rosborg, ugift i København, der døde 5.8.1756, opslag 313.
Testamente af 2.8.1756. A:
0) forældre Jens Rasmussen Rosborg, måler og vejer i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 1.10.1717 lbnr.319] og Karen Thomasdatter Klit, [skifte Ringkøbing 1.1.1722 lbnr.353]
1) søster Mette Jensdatter Rosborg, enke efter Claus [Jensen] Tang, birkeskriver
2) søster Vibeke Jensdatter Rosborg g.m. [Oluf] Graa, begge døde. 1B:
a Anne Cathrine Graa
3) bror Rasmus Jensen Rosborg, død. 1B:
a Frederikke Anne Rosborg i København.
Mors andet ægteskab med Mathias Sass i Ringkøbing.
4) halvsøster Margrethe Cathrine Mathiasdatter Sass.

297    Gertrud Marie Olufsdatter i København, der døde 8.8.1756, opslag 322.
E: Jens Høj, hof-arbejdskarl. B:
1) Christen Jensen 22, matros
2) Else Jensdatter 17
3) David Jensen 13, i opfostringshuset på Christianshavn.
FM: farbror Søren Høj, staldkarl.

298    Anne Mikkelsdatter i København, der døde 9.8.1756, opslag 328.
Enke efter Claus Wendorph, overberider, [død 11.1.1749, gravsten i Petri kirke].
Testamente af 28.3.1743.
Hans A:
1) søster, død. B:
a Claus Scheffer
b Peder Scheffer
c Frederik Scheffer
d Dorthe Malene Scheffer g.m. [Hans Jørgen] Dahl, regimentsskriver
Hendes A:
1) Ludvig Wittrock, [gift 15.2.1736 med Anne Kirstine Finckenhoff]. Hans B:
a Anne Hedvig Wittrock
b Cathrine Elisabeth Wittrock.
[Anne Kirstine Finckenhoffs første ægteskab med Johan Drewsen den ældre, ejer af Strandmøllen, død 1734]
c Abelone [Johansdatter] Drewsen g.m. Johan [Vilhelm Clausen] Arent, kapellan i Mern
2) Peder Gertsen, silke-og klædekræmmer, hans B:
a Marie Cathrine Gertsen.
Forlods arver af hans slægt A:
1) Frederikke Louise Wendorph, forlovet med Niels Borup, [købmand i København].
Afdøde blev begravet i Petri kirkegård.
Litteratur: Lengnick: Drewsen.

299    Wouter Rabrink, ugift pensioneret hof-konditor i København, der døde 23.10.1756, opslag 7.
A:
1) søster Hillegunde Rabrink i Ütrecht.

300    Christian Sørensen Schiønning, ugift fuldmægtig i Det kongelige Sølvkammer i København, der døde 24.10.1756, opslag 167.
A:
1) bror Niels Sørensen Schiønning i Torndal [i Veggerby sogn] ved Nibe.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.154).

301    Louise Rosette (Rossel) på hjørnet af Højbrostræde og Gammelstrand i København, der døde 5.11.1756, opslag 262.
Enke efter Henrik Brinkmann, hof-dansemester, skifte 7.8.1750 lbnr.153. B:
1) Claudi Brinkmann, købmand
2) Frederik Brinkmann, hof-dansemester
3) Antoinette Brinkmann g.m. Frederik Cleve, juvelerer
4) Charlotte Amalie Brinkmann g.m. Johan Mathias Rose, vintapper
5) Marianne Brinkmann, død. E: Michael Hansen Becher, overvisitør. 2B:
a Ferdinand Anton Becher
b Christian Frederik Becher
6) Louise Brinkmann, død, enke efter Sinnel Nielsen Brandt, brygger. B:
1) Anne Louise Brandt, francoise hos et herskab på landet.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.155).

302    Marie Armgard på hjørnet af Regnegade og Gothersgade i København, der døde 4.12.1756, opslag 56.
Enke efter Didrik Rohde, farver i Børnehuset på Christianshavn. B:
1) Dorthe Christine Rohde 16.
FM: Thomas [Nikolajsen] Winther i Maribo, entlediget præst i Skovlænge, Gurreby og Søllested, g.m. faster Margrethe Diderikke Rohde.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.156).

303    Leonard Schwalbe, kongelig hejduk, boende ved Gammelstrand i København, der døde 13.12.1756, opslag 74.
E: Sofie Cathrine.
Arvinger angives ikke.
Fortegnelse over afdødes liberi, der skulle tilbageleveres.
Afdøde blev begravet i Holmens kirkegård.

304    Anne Sofie Gøbel i København, der døde 15.12.1756, opslag 99.
A:
1) mor Sofie Hedvig Gercken g.m. afdødes stedfar Jean Louis Nouvelle, farver i Det kongelige Manufaktur i Guldhuset. Mors første ægteskab med afdødes far Gerhard Andreas Gøbel, skifte 14.2.1753
2) søster Elisabeth Helene Gøbel
4) halvsøster Marie Louise Nouvelle.
FM: morfar Henrik Egidius Gercken.
Arv efter afdødes bror Johan Georg Gøbel, skifte november 1754 lbnr.247.
Afdøde blev begravet 25.11.1754 i Petri kirkegård.

305    Kirsten Akselsdatter i København. Forsegling 17.12.1756, opslag 106.
E: Niels Christensen, materialkusk.
Arvinger angives ikke.
Arv i boet efter afdødes forhen forlovede ægtemand Christen Jørgensen Østrup, [skifte 13.1.1755 lbnr.251] til dennes 2 børn.

306    Peder Andersen Skipper, fuldmægtig i Det kongelige Sølvkammer, der døde 18.12.1756, opslag 12.
Forlovet med Louise Peters, gemakpige hos prins Frederik. A:
0) forældre Anders Pedersen Skipper i Hobro, [skifte Hobro 27.9.1752 lbnr.126] og Esther Nielsdatter Hamborg, begravet Hobro 13.3.1732, [skifte Hobro 9.4.1732 lbnr.81], gift Hobro 27.9.1720
1) søster Mette Kirstine Andersdatter, døbt Hobro 5.10.1721, g.m. Anders Andersen Jennum, brændevinsbrænder i Dronningens Tværgade
2) søster Anne Cathrine Andersdatter, døbt Hobro 1.8.1728, g.m. Peder Nielsen Lund, brændevinsbrænder på Christianshavn
3) bror Niels Andersen, døbt Hobro 16.3.1732, begravet Hobro 24.9.1732
4) bror Mathias Andersen, døbt Hobro 16.3.1732, begravet Hobro 16.9.1737.
Far gift anden gang med Margrethe Marie Wedege af Glenstrup, nu enke i Hobro
5) halvbror Peder Wedege Skipper, døbt Hobro 13.8.1734, barbersvend i Stralsund.
Afdøde, der blev døbt i Hobro 10.4.1724, blev begravet på Holmens kirkegård.

307    Andreas Lund, mundkok hos enkedronningen, boende i Kattesundet i København, der døde 26.12.1756, opslag 174.
Enke efter Maren Bessel, der døde for 6 år siden. B:
1) Andreas Lund 16
2) Johan Henrik Lund 15
3) Christian Frederik Lund 13
4) Laurids Valentin Lund 11
5) Sofie Magdalene Lund 6.
FM: mosters mand Mikkel Knudsen, silkestrømpe-fabrikant.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.158).

308    Rasmus Mikkelsen Dymo, pensioneret bud i Det vestindiske Kompagni i København. 1756, opslag 236.
E: Karen.
Arvinger angives ikke.

309    Anne Mortensdatter i Mikkel Bryggersgade i København. Registreret 14.7.1756, opslag 241.
Enke efter Jens Christensen, materialkusk. B:
1) Christen Jensen
2) Anne Marie Jensdatter.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1757310    Jens Nielsen, norsk postbud i København, der døde 15.1.1757, opslag 2.
E: Maren Melchiorsdatter. B:
1) Peder Jensen 8.
FM: morbror Hans Melchiorsen Hjort.

311    Jacob Lytsche, hof-officiant i København, der døde i januar 1757, opslag 9.
A:
1) bror Andreas Lytsche.

312    Sofie Nielsdatter i Vigantsgade i København, der døde 3.2.1757, opslag 13.
E: Jens Pedersen Møller, vægter på Christiansborg. B:
1) Peder Christian Jensen 16, i blikkenslagerlære.
FM: Hans Jensen Torup, vægter på Christiansborg, beslægtet på mors side.

313    Christen Jensen Lund, undervisiterer i København, der døde 18.2.1757, opslag 20.
E: Cathrine Hansdatter. B:
1) Anne Sofie Christensdatter Lund g.m. Hans Esmark, styrmand på Vestindien
2) Jens Christensen Lund 30, farer på Holland
3) Anne Elisabeth Christensdatter Lund 26
4) Hans Christensen Lund 24, farer på Guinea.

314    Jens Nielsen Holst, undervisiterer i Brøndstræde i København, der døde 19.2.1757, opslag 24.
E: Anne Margrethe. B:
1) Sejer Jensen Holst 7
2) Anne Marie Jensdatter Holst 3.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.169).

315    Thomas Berg, ugift konditorsvend i København, der døde 24.2.1757, opslag 46.
A:
0) forældre [Jacob Sørensen Berg, bager, skifte København originale skiftebreve 6.4.1754 lbnr.606 og Anne Margrethe Bloch]
1) bror Peder Berg, præst i Trankebar i Ostindien
2) søster [Karen] Berg, g.m. Laurids Gelstrup, kræmmer i København.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.170).

316    Salomon Thomsen, pensioneret kongelig arbejdskarl i København, der de sidste 6½ år har boet i Pesthuset og nydt pension af Postkassen og der døde 21.3.1757, opslag 68.
E: Mette Oliver. B:
1) Frederik Carl Thomsen i Ostindien, hvis hustru bor i Kompagnistræde i København
2) Frederikke Adolfica Thomsen 30
3) Ferdinand Anton Thomsen 26, barbersvend.

317    Joen Pedersen, pensioneret slotsvægter i Badstuestræde i København. 14.5.1757, opslag 84.
E: Anne Cathrine Pedersdatter.
Første ægteskab med Maren Frederiksdatter, [skifte 6.10.1752 lbnr.111]. B:
1) Anne Dorthe Joensdatter g.m. Jørgen Pedersen, tømrersvend
2) Pernille Kirstine Joensdatter 16.
FM: mosters mand Christian Jacobsen, hof-arbejdskarl.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.60).

318    Michel Jacobi Wulf, dugmagersvend på Børnehuset på Christianshavn, der døde 21.5.1757, opslag 111.
Forlovet med Maren Nielsdatter. A:
1) mor Gertrud, enke efter Wulf Jensen, dugmager.
Desuden nævnes:
1 den forlovedes bror Rasmus Nielsen Yding, spækhøker på Christianshavn
2 den forlovedes bror Laurids Nielsen, kusk.

319    Jens Hansen Møller, kusk i Kruses Mølle i København, der døde 7.6.1757, opslag 120.
Enkemand efter Anne Margrethe Olufsdatter, død for 4 år siden. B:
1) Kirsten Jensdatter 23
2) Hans Jensen 16, i Holløse [i Skelby sogn] ved Næstved
3) Søren Jensen 12
4) Anne Lisbeth Jensdatter 10
5) Anne Sofie Jensdatter 8
6) Peder Jensen 5.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.59).

320    Johan Mikkel Kejser, portør i København, der døde 7.6.1757, opslag 129.
E: Maren Christensdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i den [Tyske] Reformerte kirkegård.

321    Poul Glad, pensioneret overvisiterer i København, der døde 15.6.1757, opslag 138.
Enkemand efter [Susanne Didriksdatter Schultz]. B:
1) [Frederikke Charlotte Glad] g.m. Peder Balle [Leonardsen] Pegmann, kapellan i Præstø.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.

322    Johan Peder Hofmeister, dugmagersvend i Børnehuset, boende i Kirkestræde på Christianshavn, der døde 10.7.1757, opslag 158.
E: Johanne Jacobsdatter, der døde 13.9.1757.
Af første ægteskab B:
1) Marie Kirstine Johansdatter 28
2) Elisabeth Sofie Johansdatter 21.
FM: Christian Klipping, dugmagersvend.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Cathrine gift Schurmann
2 enkens søsterdatter Martha Kirstine g.m. Christen Øster Evens, kældermand.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.168).

323    Søren Christensen, rustvognskusk i København, der døde 29.7.1757, opslag 184.
E: Dorthe Jacobsdatter. A:
1) bror Christen Christensen i Vester Hassing.

324    Sinnel Brandt, konditor i Dronningens Tværgade i København, der døde 23.7.1757, opslag 188.
E: Marie Caspersdatter Jæger. LV: svoger Peder Pedersen, hjulmand. B:
1) Louie Margrethe Sinnelsdatter Brandt 4½
2) Margrethe Sinnelsdatter Brandt 17 uger.
FM: mors svoger Jens Andersen Skellerup.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.167).

325    Johan Bølling. ugift lakaj hos enkedronningen, boende i Laksegade i København, der døde 29.7.1757, opslag 227.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.166).

326    Ellen Marie Iversdatter Horsted, ugift stuepige i København, der døde 5.8.1757, opslag 255.
A:
0) forældre Iver Sørensen, farver Horsens, skifte Horsens 6.12.1741 lbnr.905 og Barbara Nielsdatter Høgh, skifte Horsens 13.12.1740 lbnr.886
1) bror Søren Iversen Horsted, parykmager i København
2) søster Mette Marie Iversdatter
3) søster Marie Johanne Iversdatter.
FM: Peder Jørgensen Høgh, juvelerer i Horsens.
Desuden nævnes afdødes afdøde morbror Peder Nielsen Høgh.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.58).

327    Marie Elisabeth Gabrielsdatter Fenter i København, der døde 10.8.1757, opslag 282.
Johan Kersmacher, pensioneret falkemester i Falkonergården. B:
1) Mathias Michael Kersmacher, kedelfører på Nørrebro
2) Lene Marie Kersmacher g.m. Anton Geyer, svejtser
3) Elisabeth Kersmacher g.m. Josef Schierer, glashandler
4) Johanne Kersmacher.

328    Marie Gamborg, husholderske i Pilestræde i København, der døde 19.8.1757, opslag 369.
Enke efter Simon Rasmussen Randers, [død i Bragernes i Norge]. B:
2) Else Helene Simonsdatter 21, hos sin faster Lene [Rasmusdatter], enke efter Dines Pedersen i Randers
3) Rasmus Simonsen 19, der lærer navigation i Christiania
4) Jens Simonsen 16, i guldsmedelære i Randers.
Første ægteskab med Peder Hoevig. B:
1) Barbara Marie Hoevig g.m. Peder [Hansen] Ring præst i Nesodden og Oppegaard i Borgesyssel provsti i Akershus stift i Norge.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.
[Registrering af afdødes gods i Oslo Skifteprotokol 1749-1757 fol.485].
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.163).
(Se skifte efter afdødes mands mor Else Andersdatter, skifte Randers 16.5.1754 lbnr.819).

329    Knud Vindekilde, pensioneret oplagsskriver ved Toldboden i København, der døde 20.8.1757, opslag 451.
Enke efter Anne Marie Bøgvad.
Af arvinger nævnes A:
1) søstersøn [Andreas] Graa, kancelliforvalter
2) brorsøn Hans Vindekilde, student.
Afdøde var ejer af en grav i Helliggejst Kirke Ny Kapel no.33, der var havde tilhørt Jochum Wielandt.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.162).

330    Else Nielsdatter i København, der døde 26.8.1757, opslag 583.
Enke efter Anders Johansen, materialskriver. B:
1) Karen Johansdatter 17.
Afdøde blev begravet i Garnison kirkegård.

331    Otto Christian Ehlers, forhenværende inspektør for Kronprinsens bygninger, boende i Trompetergangen i København, der døde 3.9.1757, opslag 2.
E: Margrethe Christine Schreiber. B:
7) Christine Hedvig Ehlers 28
8) Marie Augusta Ehlers 27
9) Ulrikke Margrethe Ehlers g.m. Thomas Hans Schwermann, præst i Årby i Holbæk amt
10) Elisabeth Christiane Ehlers 21.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Brasch]. B:
1) Frederik Martin Ehlers, rådmand i Køge.
Andet ægteskab med Abel Hedvig Grøtter. B:
2) Sofie Dorthe Ehlers g.m. Tønnesen, begge døde. 2B:
a Niels Tønnesen 20, soldat
b Anne Cathrine Tønnesen 17
3) Øllegaard Christiane Ehlers, død [1737] g.m. [Frands Henrik] Møller, [materialforvalter på Holmen], død [1746]. 3B:
a Frands Henrik Møller, apotekersvend i København
b Otto Christian Møller, studiosus juris
c Christine Dorthe Møller g.m. Jochum Bolt
4) Christian Ulrik Ehlers, bogholder i København
5) Anne Cathrine Ehlers, enke efter Niels Glatved, præst i Vardal præstegæld i Akershus stift i Norge
6) Rebekka Ehlers, enke efter Hildemann, justitsråd.

332    Christian Broholm, ugift højesteretsadvokat ved Gammelstrand i København, der døde 8.9.1757, opslag 252.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.56).

333    Thomas Balle, visiterer i Studiestræde i København, der døde 22.9.1757, opslag 265.
Enkemand efter Maren Jensdatter, død 1751, efter hvem, der ikke er afholdt skifte. B:
1) Bodil Thomasdatter Balle 32
2) Søren Thomsen Balle 27
3) Johan Georg Thomsen Balle 24
4) Jens Thomsen Balle 22
5) Sofie Hedvig Thomasdatter Balle 16.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.159).

334    Anne Sofie Hansdatter Holmer, ugift fruerpige på Løveapoteket i København, der døde 27.9.1757, opslag 283.
A:
1) mor Margrethe Jensdatter, der døde, begravet Holeby 27.11.1757, [skifte Højbygård gods 21.12.1758 fol.949]. E: Peder Madsen i Holeby.
Afdøde blev født udenfor ægteskab, døbt Holeby 20.12.1722. Udlagt barnefader Hans Christoffer Berntsen, løjtnant.
Mors første ægteskab med Laurids Mortensen. B:
2) halvbror Morten Lauridsen i Musse på Søholt gods
3) halvbror Hans Lauridsen i Norre [i Nebbelunde sogn] på Søholt gods
4) halvsøster Sofie Lauridsdatter g.m. Peder Jørgensen i Torslunde.
Mors andet ægteskab med Peder Brøde.
Desuden nævnes Hans Brøde i Nakskov.

335    Erik Christensen Østrup, sværdfegerdreng i København, begravet Helliggejst 27.9.1757, opslag 324.
A:
0) forældre Christen Jørgensen Østrup, materialkusk, skifte 13.1.1755 lbnr.251 og Karen Eriksdatter, skifte 2.9.1754 lbnr.241
1) bror Jørgen Christensen hos sin farbror Niels Jørgensen i Ålborg.

336    Johan Frederik Mathiassen, ugift skibskirurg på Vestindien, der døde 16.10.1757. Skifte København, opslag 332.
A:
1) mor Cathrine Margrethe i Bredstedt, der døde 26.1.1760, enke efter Didrik Mathiassen, kunstmaler
2) søster Diderikke Cathrine Mathiassen
3) halvsøster Anne Dorthe Mathiassen i Ditmarsken.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.280).

337    Peder Niemann, hovmester for pagerne i fyrstinden af Østfrislands hof, boende i Laksegade i København, der døde 17.10.1757, opslag 346.
A:
1) mor Maren, enke efter Niemann
2) bror Johannes Niemann
3) søster Maren g.m. Jacob Klingenberg i Tønder
4) søster Anne Margrethe Niemann 30.

338    Johan Jacob Bischoff, 16 år gammel i København, der døde 14.12.1757, opslag 352.
A:
0) forældre Christian Bernhard Bischoff, undermester i Det asiatiske Kompagni, død 21.5.1748 og Dorthe Johansdatter Mæhr.
Fars andet ægteskab med Anne Hoe nu g.m. Jørgen Knap í Nysted
001) fars farbror Jacob Bischoff, slotsforvalter på Charlottenborg g.m. Charlotte Amalie Møller, skifte sluttet 24.2.1756, efter hvem, der er arv
01) farbror Johan Bischoff
002) morfar Johan Mæhr og Johanne i København, begge døde
02) morbror Hans David Johansen Mæhr, væver i København
03) moster Annike Johansdatter Mæhr, enke efter Johan Henrik Pless, arbejdskarl i Det kongelige Sølvkammer, [skifte 1746 lbnr.106].
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.160).

339    Ketil Jacob Schmidt, ekspeditionssekretær i København, der døde 5.11.1757, opslag 446.
A:
1) bror Andreas Jacobsen Holm, død. 8B:
a Jacob Andreassen 20
b Margrethe Andreasdatter 18
c Andreas Andreassen 15
d Mette Andreasdatter 14
e Ketil Jacob Andreassen 12
f Mette Marie Andreasdatter 9
g Cathrine Andreasdatter 7
h Achte Marie Andreasdatter 5
2) søster Agathe Jacobsdatter g.m. Tycho Christensen, begge døde. 1B:
a Jacob Tychosen 11.
3) halvbror Thor Jacobsen i Braderup
4) halvsøster Johanne g.m. Peder Christiansen i Braderup.
Afdøde var ejer af Borupgård i Kirke Værløse sogn.

340    Johan Ahlers, renteskriver i København, der døde 17.12.1757, opslag 655.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Helliggejst urtegård.

341    Dorthe Thomasdatter i Kannikestræde i København, der døde 27.12.1757, opslag 682.
E: Richard Bachart, sprogmester for de kongelige pager.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Trinitatis kirkegård.

342    Charlotte Frederikke Lund på Christianshavn. 5.11.1757, opslag 699.
E: Johan Bubart, bud in Opfostringshuset. B:
1) Andreas Johansen 8½
2) Johan Frederik Johansen 4½
3) Christian Vilhelm Johansen 2½.
FM: mosters mand Steen Wormstrup.
Afdøde, der døde for 5 uger siden, blev begravet i Christianshavns kirkegård.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1758343    Henrik Hagen, koffardimatros. Skifte i København 22.6.1763, opslag 2.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 5.2.1758 på rejse til Vestindien.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.211).

344    Rasmus Sørensen, forrider i København. 11.3.1758, opslag 6.
E: Anne Jørgensdatter. B:
1) Frederik Rasmussen 8
2) Andreas Rasmussen 6
3) Christian Rasmussen 3.

345    Anne Sofie Echternach i København, der døde 12.3.1758, opslag 11.
E: Hartvig Knudsen, kammerlakaj hos dronning Juliane Marie. A:
1) bror Carl Frederik Echternach, tjener i København
2) søster Anne Cathrine Echternach, vaskerpige i København
3) søster, hvis navn ikke angives.
Afdøde blev begravet på Helliggejst kirkegård.

346    Niels Eskildsen Holm, toldskriver ved Østerport i København, der døde 31.3.1758, opslag 39.
E: Birthe Cathrine Gerlev. LV: Jacob Slagter, urtegårdsmand. A:
0) forældre [Eskild Nielsen Sønderholm og hustru Karen Christensdatter i Nibe, skifte Nibe 19.7.1730 lbnr.877]
1) søster Mette Eskildsdatter Holm, enke efter Peder Andersen Fanø, skipper
2) søster g.m. Mads Restrup i Nibe.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.254).

347    Laurids Nielsen Kirkegaard, ugift kusk i København, der døde 16.5.1758, opslag 114.
Arvinger angives ikke.

348    Oluf Varberg, undervisitør i Store Fiolstræde i København. 4.6.1758, opslag 118.
E: Ellen Cathrine.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives, hvoraf den yngste er født et halvt år efter sin fars død.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.

349    Abraham Thomsen, ugift ko-hyrde i København, der døde 6.6.1758, opslag 130.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.178).

350    Elisabeth Pedersdatter i Store Kongensgade i København, der døde 16.6.1758, opslag 146.
Enke efter Johan Tørper, kontrollør. B:
1) Sofie Magdalene Johansdatter Tørper gift [Gentofte 24.10.1749] med Carl Graner, skovrider i Jørlunde
2) Margrethe Johansdatter Tørper 24
3) Charlotte Amalie Johansdatter Tørper 20
4) Anne Cathrine Johansdatter Tørper 18
5) Johan Peder Johansen Tørper 14.
FM:
1 Rasmus Nielsen, kontrollør
2 Bechmann, kirurg.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.51).

351    Niels Henriksen Gyntelberg, skibstømrer i København, der døde 21.6.1758, opslag 166.
E: Johanne Jensdatter. LV: Mathias Frederiksen, der ægter enken. B:
3) Jørgen Nielsen 9.
Af første ægteskab B:
1) Lisbeth Sofie Nielsdatter 18
2) Henrik Nielsen 15.
FM: Ejler Møller, uldsorterer i Guldhuset.
Afdøde døde på rejse til Sankt Thomas.

352    Andreas Hansen, politibetjent i København, der døde 28.6.1758, opslag 192.
E: Dorthe Cathrine Nielsdatter. B:
1) Sidse Cathrine Andreasdatter 4.
Desuden nævnes enkens mor Karen Jensdatter.

353    Mathias Riis, fyrbøder i Landetatens Generalkommissariat i København, der døde 8.7.1758, opslag 196.
E: Anne Cathrine Villumsen. LV: søsters mand Peder Thornam.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes brorsøn Bendix Rind, skriverkarl i Kommissariatet.
Desuden nævnes afdødes hustrus søster Margrethe Kirstine Lindholm.
Afdøde havde fæstet et stolestade i Bremerholm kirke.

354    Brix Lauridsen, kongelig pensionist i København, der døde i juli 1758, opslag 226.
E:Maren Andersdatter. LV: Frands Pedersen, grovsmed i Tøjhuset.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Brixen, skræddersvend i Hamborg
2) Anne Brixdatter g.m. Lorents Terkildsen, murersvend i København.

355    Maren Madsdatter, ugift tjenestepige i København, der døde 14.8.1758, opslag 233.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde blev begravet på Garnison kirkegård.

356    Johan Just Thormøhlen, politibetjent i København, der døde 4.9.11758, opslag 10.
E: Johanne Marie Jensdatter. B:
1) Kirstine Cathrine Johansdatter 12
2) Johan Frederik Johansdatter 7
3) Peder Henrik Johansdatter 4
4) Anne Elisabeth Johansdatter 1½.

357    Maren Pedersdatter Møller, vaskerpige på Rosenborg i København, der døde 6.10.1758, opslag 15.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.181).

358    Claus Kajsen Herzberg, ugift Sukkersvend på Sukkerraffinaderiet på Christianshavn, der døde 14.10.1758, opslag 34.
A:
1) mor Kirsten Lauridsdatter i Bested i Thy, enke efter Kaj Clausen, sergent. LV: Lorents Mathiassen Hvid, degn i Bested
2) søster Elsebeth Kajsdatter g.m. Niels Poulsen i Svankær i Hvidbjerg vesten Å på Lyngholm gods
3) søster Else Kajsdatter g.m. Peder Christensen Østergaard i Jestrup i Sønderhå sogn på Ulstrup gods
4) Margrethe Kajsdatter 28
5) Marie Kajsdatter 24
6) Johanne Kajsdatter 23.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.182).


359    Jens Rasmussen Hald, ugift fuldmægtig i Store Kongensgade i København, der døde 24.10.1758, opslag 63.
A:
0) forældre Rasmus Sørensen og Maren Jensdatter i Hald på Dronningborg Rytterdistrikt, begge døde
1) søster Kirsten Rasmusdatter g.m. Rasmus Nielsen Hoe i Hald, begge døde. 2B:
a Niels Rasmussen, på Dronningborg rytterdistrikt
b Kirsten Rasmusdatter
2) søster Maren Rasmusdatter.
Afdøde blev begravet på Nikolaj kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.183).

360    Margrethe Mortensdatter i Klosterstræde i København, der døde 28.12.1758, opslag 118.
E: Oluf Ammundsen, staldkarl hos enkedronningen. B:
1) Amalie Olufsdatter 4.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1759361    Johan Casper Leefeldt, ugift løber i Det Bernstorffske Palæ i København, der døde 27.1.1759, opslag 2.
Afdøde var forlovet med Anne Christine Wulf. A:
0) forældre Joachim Christoffer, brygger og Marie Elisabeth Hulen i Strelitz i Mechlenburg, begge døde
1) bror Joachim Christian Leefeldt, døbt Strelitz 13.10.1724, amtsbager i Strelitz
2) søster Cathrine Marie Leefeldt, døbt Strelitz 27.12.1731, g.m. Weidemann, gefreiter
3) søster Marie Charlotte Leefeldt, døbt Strelitz 7.8.1734, g.m. Jacob Deuntzer, stenhuggersvend i København
4) søster Regine Dorthe Leefeldt.
Afdøde blev døbt Strelitz 11.5.1729.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.190).

362    Jacob Nielsen Ager, kongelig kusk i København, der døde 28.1.1759, opslag 32.
E: Karen Hansdatter. B:
1) Hans Jacobsen 7.

363    Knud Christensen Stenum, kabinetsforgylder i København, der døde 8.2.1759, opslag 41.
E: Marie. A:
1) mor Gertrud Malene, enke efter Christen Jensen Stenum
2) bror, hvis navn ikke angives.

364    Oluf Lauridsen, kongelig arbejdskarl i Prinsensgade på Christianshavn. 1.3.1759, opslag 60.
E: Anne Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

365    Anne Kirstine Pedersdatter i København. Registrering 17.3.1759, opslag 70.
Enke efter Hans Pedersen Fyn, rustvognskusk.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes mands bror Christian Pedersen.

366    Maren Andersdatter Hurtigkarl i Hummergade i København, der døde 19.3.1759, opslag 73.
Enke efter Jens Madsen Hov (Hough), under-visiterer.
Hans A:
1) søster Kirsten Madsdatter i Korsør, enke efter Gunder Mogensen, skibsmand
2) halvbror Rasmus Madsen, snedker i Nøbbet [i Horslunde sogn], ½ mil fra Nakskov
3) halvbror Mads Madsen, skomager i Slagelse, død. E: Johanne Hansdatter. 2B:
a Laurids Madsen, døbt Slagelse Sankt Mikkel 6.3.1746
b Mette Kirstine Madsdatter, døbt Slagelse Sankt Mikkel 4.5.1749
4) halvsøster Johanne Madsdatter i Lübeck, død uden børn
5) halvsøster Sidsel Madsdatter Hov g.m. Erik Clausen Wulf, snedker i Nyborg.
Afdøde mand var født i Hov på Langeland.
Hendes A:
0) forældre Anders Jensen Hurtigkarl og Pernille Clemensdatter i Nibe, begge døde.
Mors andet ægteskab med Clemen Jacobsen i Nibe, død
1) halvsøster Kirsten Clemensdatter, enke efter Christen Jensen Grøn i Nibe, ved hendes 2B:
a Christian Gørup Grøn
b Clemen Grøn
2) halvsøster Pernille Clemensdatter, død, var g.m. Hans Fiche i København. 2B:
a Johanne Marie Hansdatter g.m. Rasch Mathiassen i København
b Sidsel Johanne Marie Hansdatter g.m. Jens Jensen, tømrer i København.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.189).

367    Niels Mogensen, kusk i København. 19.3.1759, opslag 183.
E: Anne Jacobsdatter.
Arvinger angives ikke.

368    Ditlev Rasmussen Krarup, ugift kusk i København, der døde 3.4.1759, opslag 185.
A:
1) far Rasmus Jensen Krarup i Merring i Korning sogn.
Desuden nævnes afdødes bror Jørgen Rasmussen Krarup, kongelig staldkarl i København.

369    Herman Adam, koffardimatros på Vestindien. Skifte København 24.1.1763, opslag 190.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 15.4.1759 i hospitalet på Sankt Thomas.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.279).

370    Karen Henriksdatter i Dybensgade i København. 18.9.1759, opslag 194.
E: Mads Sørensen, husgerådskarl hos dronning Sofie Magdalene. B:
1) Knud Madsen 24, guldsmedesvend på Sankt Thomas
2) Else Marie Madsdatter 22, i Odense
3) Anne Cathrine Madsdatter 19
4) Laurids Madsen 15.
FM: Markus Rasmussen, øltapper.
Afdøde døde for 2 år siden.

371    Peder Mingotti, ugift kongelig pensionist i Helliggejststræde i København, der døde 28.4.1759, opslag 201.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.231).

372    Johan Hartmann Thomas, kammertjener i København, der døde 7.5.1759, opslag 228.
A:
1) søster Elisabeth, enke efter Bomschauer i Gemünden ved Wohra i Hessen.

373    [Kirsten Jensdatter] i København, der døde 12.5.1759, opslag 274.
E: Jochum Clausen Kølsen, biløber i der kongelige stalde.
Afdøde efterlader 2 børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde blev begravet i Garnison kirkegård.

374    Oluf Lauridsen, undervisiterer i Kattesundet i København, der døde 15.5.1759, opslag 277.
E: Mette Cathrine Nielsdatter. LV: bror Søren Nielsen, islandsk arbejdskarl. B:
1) Niels Olufsen 6
2) Laurids Olufsen 3.
FM: morfar Niels Pedersen, kældermand.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.230).

375    Christian Rasmussen Brøyel, ugift arbejdskarl i Det kongelige Sølvkammer, boende i Grønnegade i København, der døde 20.6.1759, opslag 292.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.229).

376    Maren Christensdatter, husholderske i København. der døde 27.6.1759, opslag 303.
B:
1) Knud Jensen i Altona.

377    Andreas Winther, ugift fuldmægtig i Helliggejststræde i København, der døde 19.7.1759, opslag 319.
A:
1) bror Henrik Winther, købmandskarl på Island, nu Stavanger i Norge
2) halvbror Johan Frederik Winther i Bergen, senere i Holland, nu uvist hvor
3) halvsøster Anne Winther, der døde. E: Knud Knudsen, ekvipageskriver
4) halvsøster Johanne Christine Winther g.m. Jesper Junge, skoleholder i København.
Desuden nævnes afdødes morbror E. H. Torp.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.188).

378    Mads Christensen, ugift arbejdskarl i Menageriet med vilde dyr i Frederiksberg Slots have, der døde 5.8.1759, opslag 39.
Forlovet med Anne Marie Rasmusdatter, datter af Rasmus Isaksen.
A:
0) forældre Christen Lauridsen, skrædder i Kulerup i Bjæverskov sogn, så i et skovhus ved Lellinge og sidst i Ejby, begravet Ejby 23.2.1749, og Anne Madsdatter, begravet Ejby 15.2.1740
1) bror Peder Christensen, døbt Bjæverskov 14.1.1700, i Ølsemagle
2) søster Dorthe Christensdatter, døbt Ejby 26.11.1702, gift Ejby 26.12.1726 ned Mikkel Mogensen, død, gift Ejby 1.12.1748 med Peder Mikkelsen, smed i Ejby
3) søster Mette Christensdatter, død, var g.m. Peder Mortensen i Store Salby [i Højelse sogn] på Universitetets gods. Ingen børn.
Afdøde blev dræt af menageriets store løve.

379    Karen Jensdatter i Magstræde i København, der døde 25.8.1759, opslag 93.
E: Niels Pedersen Høj, kongelig rustvognskusk.
Afdøde efterlader søskende i Kristrup ved Randers.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.

380    Peder Rosenmeyer (Rosenmeier), islandsk købmand ved Nørreport i København, der døde 19.10.1759, opslag 92, 101.
E: Marie Kirstine. LV: Hans Schack de Behr (Hans Schack de Bæhr), urtekræmmer.
A:
1) far Frederik Rosenmeyer, islandsk købmand.
Afdøde døde i Glückstadt på hjemrejse fra Island.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.186).

381    Jens Svendsen, ugift gårdskarl i København, der døde 11.11.1759, opslag 276.
A:
0) forældre Svend Troelsen og Karen Pedersdatter i Borsholm i Tikøb sogn, begge døde
1) bror Peder Svendsen, portner i Det Harboeske Fruekloster i Stormgade i København
2) søster Maren Svendsdatter g.m. Peder Nielsen i Lille Esbønderup i Tikøb sogn
3) søster Else Svendsdatter g.m. Oluf Pedersen, fisker i Ålsgårde i Tikøb sogn.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.227).

382    Christen Nielsen Helt, bødker på Vestindien. Skifte i København 29.12.1759, no.97, opslag 293.
E: Christiane Jespersdatter Vinkel (Winkler), der døde 21.7.1760.
B:
1) Bodil Christensdatter 17
2) Dorthe Christensdatter 13
3) Maren Christensdatter 11
4) Anne Christensdatter 5.
FM: morbror Peder Vinkel.
Afdøde døde 20.11.1759 på rejse fra Vestindien.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.184).

383    Frederik Jensen. materialkusk i Mikkel Brøggergade i København, der døde 28.11.1759, opslag 321.
Enkemand. B:
1) Oluf Frederiksen 5.
FM: morfar Jochum Jørgensen, skoflikker i Sankt Pederstræde.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.185).

384    Anne Christine Trøstrup i København, der døde 30.11.1759, opslag 333.
E: Michael Drejer, opslagsskriver i Københavns Toldkammer. B:
2) Marie Kirstine Drejer 2.
Første ægteskab med Lyder Ridder Holmann, kaptajn. B:
1) Maren Holmann 10.
FM: Henrik Fæster, kaptajn.
Arv efter afdødes bror Jens Ibsen, død 1755.
Desuden nævnes:
1 afdødes svigerfar Hans Jacobsen Tofte i Nyhavn
2 første mands søster g.m. Tobias Voss i Bergen i Norge.

385    Andreas Lauridsen Klinge på Kultorvet i København, der døde 3.12.1759, opslag 388.
E: Anne Cathrine Lund.
Af første ægteskab B:
1) Anne Kirstine Andreasdatter Klinge 13, der døde efter sin far
2) Anne Marie Andreasdatter Klinge 9, der døde efter sin far.
FM: Christoffer Clausen Friis, smedesvend g.m. afdødes halvsøster Kirsten Bjørnsdatter.
Afdøde, der havde været skovrider på Als, [blev begravet Trinitatis 7.12.1759].

386    Sofie Amalie Geiss [i Borgergade] i København. 1759, opslag 403.
E: Jørgen Madsen Brøndsted, fuldmægtig.
Afdøde efterlader 4 børn, heraf:
1) [Johanne Marie, døbt Trinitatis 3.1.1759].
FM: morfar [Johan Georg] Geiss, gartner på Frederiksborg slot.

387    Mikkel Jacobsen Rønne, kaptajn i København, der døde 23.10.1759, opslag 2.
E: Elisabeth Margrethe Madsdatter. LV: Peder Winkler. B:
1) Mads Jacob Mikkelsen Rønne 13
2) Hans Peder Mikkelsen Rønne 11
3) Mette Marie Mikkelsdatter Rønne 6.
Afdøde døde på hjemrejse fra Sankt Thomas.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1760388    Hans Simon Nissen, lakaj i København, der døde 9.1.1760, opslag 2.
A:
0) forældre [Henrik Nissen i Rugård mølle i Veflinge sogn og Margrethe Andersdatter Møller, skifte Fyns Rytterdistrikt 23.7.1738]
Mors første ægteskab med [Christen Andersen Brylle i Farstrup i Vigerslev sogn]
1) halvsøster Maren Brylle hos stedfar Adser [Jørgensen] Lund, skovfoged i Rugård mølle i Fyns Rytterdistrikt
2) halvsøster Margrethe Brylle g.m. Christen Andersen i Sasserod ved Rugård mølle.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.

389    Jan Rolow, koffardimatros i København, der døde 17.1.1760, opslag 389.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde på rejse til Vestindien.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.210)

390    Oluf Hansen, kongelig pensionist i København, der døde 18.1.1760, opslag 44.
Enkemand.
Af første ægteskab B:
1) en søn i Viborg
2) Christine Margrethe Olufsdatter
3) Maren Olufsdatter.

391    Oluf Nielsen Hedegaard, ugift biløber i kronprinsens stald, boende i Pilestræde i København, der døde 14.1.1760, opslag 47.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.232, se der).

392    Jens Lauridsen Loumann, kongelig arbejdskarl i Skikkisholm havn på Island, der døde 20.1.1760, Skifte i København, opslag 51.
E: Ele Cathrine Schwarzkopf. B:
1) Birthe Marie Jensdatter 7
2) Jacob Andreas Jensen 8 uger.
Desuden nævnes Tidemann Jensen Loumann, islandsk købmand.
Afdøde kaldes også Jens Lauridsen Lohmann.

393    Laurids Nielsen Tornbak, koffardimatros i København, der døde 22.1.1760, opslag 66.
A:
0) far Niels Pedersen i Hulerød i Søborg sogn, død.
Fars andet ægteskab med Else Lauridsdatter.
1) halvbror Anders Nielsen i Helsingør, døbt Søborg 12.11.1730
2) halvsøster Birthe Nielsdatter, [forlovet i Tikøb 29.5.1763 med Arv Isaksen].
Afdøde, der blev døbt i Søborg 15.10.1724, døde på rejse til Vestindien.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.214).

394    Magnus Gustav Arbien, kongelig medaljør i København, der døde 27.1.1760, opslag 81.
E: Margrethe. B:
1) Johanne Marie Magnusdatter 15.
FM: farbror Hans Arbien, hofskildrer.
[Afdøde var født 25.9.1716 i Oslo].
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.233).

395    Jochum Wulf, undervisiterer på Ulfeldts Plads i København, der døde 9.3.1760, opslag 1.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Birgitte Jochumsdatter Wulf 17.

396    Barbara Elisabeth i København, der døde 30.3.1760, opslag 21.
Enke efter Bernhard Koch, regimentsfeltskær. B:
1) en datter g.m. Henrik Johan Walbom.

397    Christian Danielsen Buus, undervisiterer i København, der døde 12.4.1760, opslag 35.
Enke efter Cathrine Krøyer. B:
1) Morten Christiansen Buus 13.
FM: født værge Jens Krøyer, urtekræmmer.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.234).

398    Peder Pedersen Sommer, bud i Generalkirkeinspektionskollegiet i København, der døde 13.4.1760, opslag 71.
E: Lisbeth Jørgensdatter. LV: Schultz.
Af første ægteskab B:
1) Marie Cathrine Pedersdatter g.m. Johan Gotfred Singer, skytte på greve Iisenborgs gods i Holsten.

399    Jens Jørgensen Kofoed, fuldmægtig i Rentekammeret og brygger i København, der døde 26.4.1760, opslag 89.
E: Charlotte Sofie Dølner.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Vor Frue kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.235, de der).

400    Ellen Jørgensdatter i København, der døde 6.5.1760, opslag 175.
E: Hans Jensen, postbud. B:
1) Christian Hansen 21.

401    239    Rasmus Mikkelsen, ugift portner i Stormgade i København, der døde 24.5.1760, opslag 181.
A:
1) bror Peder Mikkelsen i Øm i Kirke Syv sogn
2) søster Marie Mikkelsdatter g.m. Niels Jensen i Manderup i Osted sogn
3) søster Margrethe Mikkelsdatter g.m. Hans Christoffersen i Osted
4) søster Kirsten Mikkelsdatter g.m. Niels Poulsen i Osted
5) søster Maren Mikkelsdatter g.m. Oluf Lauridsen i Allerslev
6) halvbror Laurids Mikkelsen 13 hos forældrene i Manderup.
Begge afdødes forældre er døde.
Afdøde blev begravet i Vor Frue kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.239).

402    Peder Jørgensen, kongelig staldkarl i København, der døde 19.5.1760, opslag 203.
E: Karen Andersdatter, der døde 26.5.1760.
Testamente af 7.8.1749.
Hans A:
0) forældre Jørgen Pedersen og Margrethe Lauridsdatter i Fønsskov i Føns sogn, gift Føns 29.11.1685
1) bror Jeppe Jørgensen, kongelig staldkarl, født Føns 24.6.1689, død i København. 1B:
a Anne Margrethe Jepsdatter g.m. Peder Christensen Høj, kongelig staldkarl
2) bror Mikkel Jørgensen, død uden børn
Mors første ægteskab med Jeppe Olufsen i Føns, død Føns 29.3.1685.
3) halvsøster Karen Jepsdatter, døbt Føns 6.6.1675, død. Første ægteskab med Finn Pedersen i Føns, død 24.6.1711, gift Føns 21.11.1700. 1B:
a Jeppe Finnsen i Føns på Wedellsborg gods, døbt Føns 30.3.1704.
Karen Jepsdatters andet ægteskab med Laurids Lauridsen i Føns, gift Føns 20.12.1711. 1B:
b Kirsten Lauridsdatter i Middelfart, døbt Føns 13.11.1712, enke efter Peder Samuelsen
4) halvbror Laurids Jepsen i Middelfart, døbt Føns 26.8.1682, død uden børn.
Hendes A:
1) bror Jens Harbo Andersen Schiøtt i Hvidding i Vorning sogn, død. 7B:
a Peder Jensen Schiøtt i Hammershøj på Fussingø gods
b Christen Jensen Schiøtt i Hvidding på Fussingø gods
c Anne Jensdatter gift Citadellet København 6.11.1746 med Johan Aboer, musketer
d Kirsten Jensdatter gift København Holmen 18.8.1751 med David Ohnmark, arbejdsmand
e Maren Jensdatter g.m. Casper Pedersen, bøssemager i Kronborg Geværfabrik
f Johanne Jensdatter gift København Holmen 28.4.1751 med Johan Anton Rose, kongelige arbejdskarl
g Mette Jensdatter gift København Nikolaj 1.9.1735 med Hans Christensen, værtshusmand i København
2) bror Esben Andersen Schiøtt i Hviding, død. 4B:
a Christen Esbensen i Hvidding, død. 3B:
1 Kirsten Christensdatter
2 Margrethe Christensdatter
3 Karen Christensdatter
b Mette Esbensdatter g.m. Christen Madsen i Vorning
c Maren Esbensdatter g.m. Anders Mortensen i Hvidding
d Kirsten Esbensdatter g.m. Christen Christensen i Rise i Tjele sogn
3) bror Niels Andersen Schiøtt, værtshusmand i Gammelstrand i København, død. Første ægteskab med Birthe Nielsdatter. 2B:
a Anders Nielsen, død uden børn
b Mette Kirstine Nielsdatter, død. var g.m. Johan Peder Nichelmann, skomager i København. 4B:
1 Johan Andreas Johansen
2 Frederik Ditlev Johansen
3 Anne Marie Johansdatter g.m. Carl Christian Lesche, skomager i København
4 Birthe Cathrine Johansdatter.
Niels Andersen Schiøtts andet ægteskab med Karen Pedersdatter Tim, der lever. 4B:
c Johan Andreas Nielsen, død uden børn
d Frederik Ditlev Nielsen, død uden børn
e Anne Marie Nielsdatter, død uden børn, var g.m. en skomager i København
f Birthe Cathrine Nielsdatter, død uden børn.
Afdøde mand var født i Føns 22.5.1687.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.236).

403    Otto Hansen Lidø (Ledø), undervisiterer i København, der døde 9.6.1760, opslag 2.
E: Sidse Farum. VB:
1) Christian Lidø 5.

404    Jørgen Nielsen, rustvognskusk i København. 9.6.1760, opslag 9.
Enkemand.
Arvinger angives ikke.

405    Peder Tobiassen Brandt, postkontrollør og lotterikollektør ved Gammelstrand i København, der døde 8.8.1760, opslag 11.
E: Cathrine Holm. B:
1) Anne Dorthe Pedersdatter Brandt 8
2) Tobias Valentin Pedersen Brandt 5
3) Christian Peder Pedersen Brandt 3.
FM: morfar Christian Holm.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.248).

406    Anne Pedersdatter i København, der døde 7.9.1760, opslag 2.
Enke efter Oluf Lauridsen, kongelig arbejdskarl. B:
1) Peder Olufsen 13
2) Anne Margrethe Olufsdatter 11
3) Laurids Ulrik Olufsen 7.
FM: Carl Frederik i Prinsensgade i Nyboder g.m. mors søster Anne Marie Pedersdatter.

407    Frederikke Louise Didriksdatter Schultz i København, der døde 8.9.1760, opslag 44.
Enke efter Elias Bruun, overvisiterer. Hans arvinger bor i Sverige og skal ikke arve.
Første ægteskab med Jens Pedersen, Prammand. Af dette første ægteskab 2 børn, der begge er døde.
Testamente af 19.12.1730. A:
0) forældre [Didrik Schultz og Johanne Jensdatter Bech], begge døde.
Mors første ægteskab med [Jochum Frederik Phister, kok i København]
1) halvbror Jørgen Phister, major, g.m. [Anne Bruun. Første ægteskab med Marie Margrethe Folsach]
2) halvbror Ferdinand Jochumsen Phister, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby på Mors, død [10.10.1752]. E: Anne [Henriksdatter] Kræfting i Nykøbing Mors. 6B:
a Henrik Phister, død i Norge, uden børn
b Jørgen Kræfting, død i Holsten, uden børn
c Johanne Phister g.m. Christian Vils, købmand i Nykøbing Mors
d Joachim Frederik Phister, født 1735, stud. theol. i København
e Anne Helene Phister
f Louise Phister
g Susanne Phister
h Helle Kræfting Phister [dvs. Helge Kræfting Phister], født 1747.
3) halvsøster Engelke Phister i København, enke efter Hans Aastrup, birkedommer [i Røstofte, begravet Øster Egesborg 22.4.1739].
Af fars første ægteskab B:
4) halvsøster Ellen Didriksdatter Schultz, død, var g.m. Henrik Kretzmer, nu g.m. Elisabeth Magdalene, 66 år gammel. 2B:
a Frederik Henriksen Kretzmer, død uden børn
b Didrik Frands Kretzmer, auktionsmand i København
5) halvsøster Charlotte Didriksdatter Schultz, død, var g.m. Jacob Knudsen Berg, overvisiterer i København. 1B:
a Didrik Jacob Berg, konditor i Danzig
6) halvsøster Susanne Didriksdatter Schultz, død, var g.m. [Poul] Glad, overvisiterer i København, [København Borgret Konceptskifte lbnr.321]. 1B:
a Frederikke Charlotte Glad, [død 8.12.1759], var g.m. Peder Balle Leonardsen Pegmann (Pechmann), kapellan i Præstø, [død 15.11.1759]. 3B:
1 Leonard Pedersen Pegmann, døbt Præstø 26.5.1747
2 Christine Kirstine Conradine Pedersdatter Pegmann, døbt Præstø 7.10.1750
3 Poul Glad Pegmann, døbt Præstø 17.12.1754.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.247).

408    Bolette Falkenberg, ugift stuepige i København. der døde 12.9.1760, opslag 177.
Afdøde skal efterlade søskende i Jylland og i Helsingør.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.246).

409    Abraham Pothée, underfabrikant i Det kongelige militære Uldmanufaktur i Børnehuset på Christinhavn, der døde 15.9.1760, opslag 192.
Enkemand efter Anne Christine Jacobsdatter, skifte sluttet 15.10.1737. B:
1) Jacob Pothée 32, der farer på Island
2) Johan Henrik Pothée, død. 1B;
a Nikolaj Johansen Pothée 4
3) Marie Pothée g.m. Peder Frimann, maler
4) Lene Pothée g.m. Georg Julius Liebe, bogbinder.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.245).

410    Johanne Holm, ugift kammerpige i København, der døde 29.9.1760, opslag 241.
A:
1) søster Tørber Olufsdatter g.m. Poul Taraldsen Grøgaard, skrædder i Kristiansand i Norge.

411    Peder Winther, ugift skriverkarl i Renteklammeret i København, der døde 13.10.1760, opslag 275.
Arvinger angives ikke, dog nævnes Henrik Hoe og dennes datter Charlotte Amalie Hoes, som beslægtede.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.224).

412    Hans Mouridsen, korporal på fortet Christiansborg i Guinea, der døde 19.10.1760. Skifte i København, opslag 304.
E: Maren Nielsdatter, nu g.m. Jacob Pedersen Brynne, tømrersvend.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes afdødes svoger Børge Joensen Lundbæk.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.215).

413    Jens Pedersen, rustvognskusk i København, der døde 16.11.1760, opslag 324.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Christen Jensen, glarmester i Næstved
2) Mette Margrethe Jensdatter g.m. Jacob Rugaard i Amsterdam
3) Inger Kirstine Jensdatter 21
4) Sofie Caroline Jensdatter 15.
FM: Peder Pedersen, skomager, som beslægtet.

414    Dorthe Jacobsdatter i København, der døde 12.12.1760, opslag 331.
Enke efter Søren Christensen, rustvognskusk.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Vor Frue kirkes assistentskirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.241).

415    Hustru i København. 1760, opslag 347.
E: Hans Lorents Voigt, strandrider.
Arvinger angives ikke.

416    Christoffer Andersen Juul, skibskaptajn i København. 8.10.1760, opslag 350.
E: [Navn angives ikke]. LV: Simon Buch, skomager. B:
1) Andreas Juul, der døde efter sin far, begravet Vor Frelser kirkes gamle urtegård 18.2.1760.

417    Josef Johan Mentzel, kongelig klejnsmed i et hus ved Blåtårn i København, der døde 3.6.1760, opslag 2.
Enkemand efter Ingeborg Cathrine Christensdatter, død 29.8.1757. B:
1) Anne Cathrine Mentzel, død 10.8.1759. E: Johan Frederik von Wurdel. Ingen børn.
Desuden nævnes afdødes kones bror Peder Christensen, værtshusmand på Vesterbro.
Afdøde blev begravet i Petri kirkegård.
(Forsegling og registrering opslag 139).
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.237).Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1761418    Ulrik Christian Højsager, ugift lens-skriver i Danske Kancelli i København, der døde 6.1.1761, opslag 2.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.253).

419    Filip Jacob Salathe, vinkyper i Toldboden, boende i Ny Kongensgade i København, der døde 10.1.1761, opslag 25.
E: Cathrine Margrethe. LV: Peder Holm, prokurator. B:
6) Christoffer Jacob Salathe 19
7) Jørgen Thomsen Salathe 14
8) Nikolaj Vognsen Salathe 10
9) Cathrine Margrethe Salathe 9
10) Sofie Frederikke Salathe 7.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jacob Salathe, vinkyper i Toldboden
2) Nikolaj Frederik Salathe 34
3) Anne Elisabeth Salathe 36
4) Lucie Sabine Salathe g.m. Christian Lindholm Schmidt, købmand på Guinea
5) Eleonora Louise Salathe 30.
Ingen børn af andet ægteskab.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.

420    Anne Elisabeth Normann i København, der døde 25.2.1761, opslag 47.
Enke efter Jens Lynge, kancellist. B:
2) Johanne Marie Lynge g.m. [Hans Jørgen] Hjort, [hørkræmmer]
3) [Hedvig Lynge, død 1758]. E: Christen Nielsen Waage, [hørkræmmer]. Ingen børn
4) Charlotte Margrethe Lynge 24
5) Sofie Amalie Lynge 21.
Af første ægteskab B:
1) Frederik Christian Kyster, løjtnant
Afdøde blev begravet i Vor Frue kirkegård.

421    Karen Jespersdatter Vinkel i Vingårdstræde i København, der døde 6.4.1761, opslag 120.
Enke efter Jens Mikkelsen, islandsk købmand, død 1760 på hjemrejse fra Island. B:
1) Anne Jensdatter 12, der døde 28.6.1761
2) Birthe Jensdatter 11
3) Jesper Jensen 9
4) Andreas Jensen 7
5) Louise Jensen 3.
FM: morbror Peder Vinkel.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.251).

422    Johan Christoffer Mann, ugift mesterkok i København, der døde 27.4.1761, opslag 179.
A:
1) bror Cornelius Mann i Libau i Oberlausitz i Sachsen.
Afdøde blev begravet i Petri kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.250).

423    Christian Frederiksen Herskov, kongelig staldkarl og rustvognskusk i København, der døde 6.6.1761, opslag 245.
Enkemand. B:
1) Kirstine Marie Christiansdatter 13.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.222).

424    Marie Lauridsdatter i København, der døde 1.7.1761, opslag 2.
Enke efter Niels Hansen Juul, født Fåborg 14.10.1695, taffeldækker, gift København Nikolaj 20.2.1728.
Testamente af 21.12.1745.
Hans A:
0) far Hans Nielsen Juul købmand i Fåborg, [skifte Fåborg 12.12.1733 lbnr.167].
Første ægteskab med Malene Rasmusdatter, [skifte Fåborg 3.9.1704 lbnr.79]
1) søster Mette Cathrine Hansdatter Juul, født 27.7.1691, død i København, var g.m. Andreas With, oboist i Helsingør. 1B:
a Marie Eleonora With, gift København Sankt Petri 21.7.1762 med Samuel [Tollesen] Svella, skoleholder i Mern
2) bror Niels Hansen Juul, født 30.10.1695, [murersvend i København], død uden børn
3) søster Ellen Marie Hansdatter Juul, død 22.1.1737, begravet Garnison 26.1.1737, uden børn, var g.m. [Otto Rudolf Riise i København]
Fars andet ægteskab med Marie Hansdatter Hoff, død, datter af [Hans Andersen Hoff, birkeskriver i Ulriksholms birk og ridefoged på Skovsbo og Ellen Steffensdatter]
4) halvsøster Malene Kirstine Hansdatter Juul, født 15.2.1717, i Kerteminde hos sin moster [Anne Hansdatter Hoff, begravet Kerteminde 17.9.1751, enke efter Mathias Lauridsen Hoff], præst i Svanninge, [død 1720], nu i København.
Hendes A:
00) morfar og mormor Jørgen Thorsen og Ellen Villadsdatter i Nyborg, begge døde
0) mor Sidsel Jørgensdatter, døbt Nyborg 7.7.1650, død 10.2.1733, begravet på Nikolaj Urtegård, gift København Nikolaj 31.10.1682 med far Laurids Jensen, taffeldækker i København, død 13.8.1707, begravet Nikolaj Urtegård 18.8.1707. 3B:
1) bror Jens Lauridsen, født 16.11.1683, død 27 uger gammel
2) bror Jens Lauridsen, født 24.4.1685, død 9.9.1711
Afdøde Marie Lauridsdatter, født 223.2.1688
01) moster Maren Jørgensdatter, døbt Nyborg 8.11.1657, g.m. Christen Pedersen Fischer, vandkigger i Roskilde, begge døde.  4B:
1) søskendebarn Jørgen Christensen Fischer, skomager i Roskilde, død, var g.m. [Birthe, skifte Roskilde 10.9.1736 lbnr.109]. 1B:
a Christoffer Jørgensen Fischer, skomagersvend, uvist hvor
2) søskendebarn Peder Christensen Fischer, murer i Roskilde, [skifte Roskilde 20.1.1733 lbnr.59]. 4B:
a Rasmus Pedersen Fischer, murer i Roskilde
b Dines Pedersen Fischer, murer i Roskilde, [skifte Roskilde 5.10.1754 lbnr.325], var g.m. [Lisbeth Madsdatter]. 1B:
1 Maren Dinesdatter Fischer g.m. Thomas Nielsen, snedker i Roskilde
c Ellen Pedersdatter g.m. Christian Kyhn, murer i Roskilde
d Anne Dorthe Pedersdatter, enke efter Andreas Christensen, grovsmed i Roskilde, [skifte Roskilde 3.4.1760 lbnr.436]
3) søskendebarn Dorthe Marie Christensdatter, enke efter Mads Christensen Esmark i København
4) søskendebarn Thyra Christensdatter g.m. Jens Hansen, tømrersvend i København, begge døde. 2B:
a Hans Christian Jensen, snedkersvend i København
b Andreas Jensen, silkevæversvend i København.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.249).

425    Sidsel Hansdatter i Vimmelskaftet i København, der døde 19.9.1761, opslag 292.
Enke efter Jens Christian Lassen, islandsk købmand.
Af første ægteskab B:
1) Michael Bløcher, bager på Sankt Croix
2) Christian Bløcher, der farer til søs
3) Anne Margrethe Bløcher g.m. Jens West på Vokslysfabrikken i København
4) Ingeborg Jacobsdatter Bløcher g.m. Peder Møller, kontrollør.
Afdødes mands testamente af 20.4.1758.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.259).Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1762426    Valentin Schønfeldt, kaptajn på Vestindien, der døde 14.1.1762. Skifte i København, opslag 2.
A:
1) mor Bodil Marie, enke efter Schønfeldt, kandestøber
2) bror Peder Schønfeldt, kandestøber, død. E: Sara. 3B:
a Johan Peder Schønfeldt
b Morten Henrik Schønfeldt
c Niels Valentin Schønfeldt
3) søster Anne Marie Schønfeldt g.m. Christian Sødring, kongelige berider
4) bror Magnus Schønfeldt
5) søster Christiane Amalie Schønfeldt
6) søster Johanne Sofie Schønfeldt.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.277).

427    Mette Rebekka Thomasdatter i Åbenrå, der døde 28.1.1762, opslag 93.
Enke efter Eberich, slotsforvalter på Frydenlund. A:
1) bror David Negland i Norge, død. Hans børn
2) søster, død. 1B:
a Anne Marie Frich
3) søster, død. 1B:
a Oluf Johan Drovland, drejersvend i Ålborg
4) halvbror Hans Henrik Bruun, tjener
5) halvsøster Cathrine Elisabeth g.m. Benchler, skomager i Åbenrå i København
Afdøde blev begravet i Trinitatis kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.220).

428    Johan Frederik Borch, skriver i Gjethuset på Kongens Nytorv, der døde 29.1.1762, opslag 106.
A:
0) forældre [Hans Thomsen Borch, præst i Hvedstrup og Fløng, skifte Sømme herred gejstlig 20.3.1702 lbnr.24 og Anne Elisabeth Berntsdatter Suhr, skifte Sømme herred gejstlig 25.8.1730 lbnr.53]
1) søster [Margrethe Hansdatter Borch], død [6.5.1751], var g.m. [Hans Thomsen] Trojel, præst [i København Vor Frelser, død 1738]. 4B:
a Thomas Trojel, præst [i Vissenbjerg]
b Albert Trojel, præst [kapellan i København Vor Frelser]
c Frands Trojel
d [Maren Hansdatter Trojel, død Skælskør 24.8.1756, skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 24.8.1756 lbnr.15], var g.m. [Christian Christiansen] Nold, [præst i Karrebæk, død 1.8.1748]. 3B:
1 [Bodil Sofie Nold] g.m. [Ludolf Conrad Thomsen] Bargum, feltpræst
2 [Margrethe Marie Nold]
3 [Christian Nold] i Vestindien.
2) søster [Dorthe Hansdatter Borch], død, var g.m. Henrik von Erden i København. 5B:
a [Hans Albert] von Erden, pakhusforvalter i København
b datter g.m. Thon i København
c datter g.m. Wolfram i København
d Antoinette gift i Holsten
e datter [Dorthe Henriksdatter von Erden] død, var g.m. [Hans] Holst, visiterer [ved Bergen] i Norge, der efterlod 4 børn, to i København, et i Norge og et i Jylland
3) bror [Thomas Hansen Borch, præst i Vejlø i Vester Egesborg, skifte Hammer herred gejstlig 23.11.1750 lbnr.3]. 1B:
a Hans Borch, kancellisekretær
4) søster [Lisbeth Sofie Hansdatter Borch], død, var g.m. Deman, major. 3B.
a madam Bruun på Juellund [i Vollerslev sogn]
b madam Drejers søn i udlandet
c en datter avlet af Holm, assistentsforvalter.

429    Lene Cathrine Bech i Dybensgade i København, der døde 27.3.1762, opslag 65.
Enke efter Hans Jørgen Holm, fuldmægtig i Landetatens generalkommissariat.
Hans A:
0) forældre [Hans Mikkelsen Holm, brygger og Marie Clausdatter Olrog i København], begge døde
1) bror Hans Christian Holm i Trankebar, død uden børn
2) bror Søren [Hansen] Holm, præst i Vejby og Tibirke, [død april 1724], var g.m. [Inger Svendsdatter Falkenberg, død i Helsingør, skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 28.10.1747 lbnr.100]. 3B:
a Svend Sørensen Holm, kandestøber i Helsingør
b Hans Sørensen Holm, sværdfeger i Breslau i Schlesien
c Jens Bagge Sørensen Holm i Hillerød Hospital
3) søster Gundel Holm, død. Første ægteskab med Conrad Francke, hofmester. 2B:
a Marie Elisabeth Conradsdatter Francke, enke efter Jacob Bøgvad, degn [i Magleby] på Møn, [skifte Mønbo herred 10.2.1756 lbnr.98]
b Conradine Conradsdatter Francke, enke efter [Benjamin Jonassen] Falch, degn i Jørlunde, begravet 21.2.1756.
Gundel Holms andet ægteskab med Corfitz Nielsen Almontan, præst [i Strø, død ca. 1722]. 1B:
c Anne Georgine Corfitsdatter Almontan, død, var gift i Hillerød. 3B:
1 Corfitz Almontan, deserteret soldat
2 Anne Marie Nielsdatter Almontan 16, gift København Garnison 6.12.1764 med Peder Jensen,
3 Gundel Marie Almontan 12, i Vajsenhuset.
Hendes A:
1) halvbror Niels Thorsen Asch
2) halvbror Jens Thorsen Asch
3) halvsøster Sara Thorsdatter Asch
4) halvsøster Sofie Thorsdatter Asch.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.263).

430    Bernhard Henchen, ugift tjener i Det kongelige Palæ i København, der døde 14.4.1762, opslag 70.
A:
1) bror Johan Michael Henchen, taffeldækker
2) bror Jacob Henchen i Aurich i Østfrisland
3) søster Helene [Elisabeth] Henchen, enke efter Jochum Rose, løber.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.264).

431    Lorents Bastian Schou (Skovmand), svend i det kongelige køkken i København, der døde 18.4.1762, opslag 129.
E: Bodil Marie. B:
1) Andreas Lorentsen Schou.

432    Inger Kirstine Mathiasdatter, ugift tjenestepige i Vestergade i København. 2.5.1762, opslag 148.
A:
1) bror Mathias Mathiassen, der blev kaldt Halvorsen, skræddersvend.
Afdøde blev begravet på Fangernes kirkegård uden for Østerport.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.219).

433    Gertrud Elisabeth Zøllner (Zølner), ugift pensioneret syjomfru, i Sankt Pederstræde i København, der døde 24.5.1762, opslag 160.
A:
1) bror Johan Martin Zøllner, hof-tapetserer
2) bror Henrik Zøllner, tapetserer, [skifte København byret originale skiftebreve sluttet 28.12.1758 lbnr.927]. 3B:
a Henrik Zøllner 21
b Didrik Christian Zøllner 14
c Christian Gerhardt Zøllner 11
3) bror Bendix Zøllner, uvist hvor
4) søster Cathrine Dorthe Zøllner g.m. Giæve, skildrer i Slesvig.
Afdøde blev begravet i Sankt Petri kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.267).

434    Jens Tovager (Thoager), islandsk købmand, på hjørnet af Skindergade og Skoubogade i København. 14.6.1762, opslag 183.
E: Birgitte Kirstine Herms, der døde 7.2.1763. B:
1) Cathrine Tovager 26.
FM: Z. Meinertsen, inspektør.
Afdøde døde 10.6.1762 i Helsingør på rejse til Island.
Enken blev begravet i Nikolaj kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.268).

435    Carl Jacob Prosch, politiadjudant i København, der døde 17.6.1762, opslag 249.
E: Anne Margrethe Birch. B:
1) Karen Prosch, død. E: Christoffer Budde, vicepræst i Hevne sogn i Trondhjem stift i Norge, der efterlader 2 piger
2) Casper Tobias Prosch, præst i Flesberg i Norge.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.269).

436    Peder Mogensen Frisch, ugift koffardimatros i Vestindien, der døde 11.7.1762. Skifte i København, opslag 312.
A:
1) mor Birthe Jensdatter, enke efter afdødes far Mogens Nielsen i Skovshoved, der døde begravet Gentofte 13.3.1763
2) bror Christen Mogensen i Skovshoved
3) bror Jens Mogensen i Skovshoved
Afdøde blev døbt i Gentofte 1739.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.203).

437    Johan Casper Schønbech, kongelig brademester, boende i Lille Kongensgade i København, der døde 17.10.1762, opslag 325.
Enkemand efter Marie Christine Bentsdatter.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes svigerfar Bent Thomsen.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.272).

438    Peder Alsing, ugift islandsk købmand i Gothersgade i København. Forsegling 19.11.1762, opslag 352.
A:
1) mor Else Margrethe, enke efter Peder Mathiassen
2) bror Mathias Pedersen Alsing i København
3) søster Else Cathrine Pedersdatter Alsing, død. var g.m. Sejerslev, brygger i København. 3B:
a Karen Sejerslev
b Margrethe Sejerslev
c Anne Sejerslev g.m. Laurids Nyland Steffensen, brygger
4) halvsøster Mette enke efter Andreas Munch.
Afdøde døde på hjemrejse fra Island.

439    Niels Thorlund, fægtemester i Landkadetakademiet, boende i Store Kongensgade i København.
Arvinger angives ikke.

440    Nis Nissen, overvisiterer i Store Kongensgade i København, der døde 8.12.1762, opslag 454.
Enkemand efter Anne Dorthe Nissen.
Hans A:
1) mor Inger, enke efter Niels Madsen i [Sønder] Bjert i Tyrstrup herred i Haderslevhus amt
2) halvbror Niels Eriksen Bramsen, i Vejstruprød
3) halvbror Jens Eriksen Bramsen
4) halvbror Jeppe Eriksen Bramsen i Skanderup i Koldinghus amt, død. 4B:
a Hans Jepsen 22
b Erik Jepsen 18
c Iver Jepsen 9
d Inger Kirstine Jepsen 8
5) halvsøster Dorthe Eriksdatter g.m. Mads Mikkelsen i Bjert
6) halvsøster Maren Eriksdatter i Bjert.
Hendes A:
0) far Thomas Nissen i Slesvig, død
1) bror Asmus Nissen i Slesvig, død. 2B:
a Peder Nissen, murersvend i Hamborg
b Thomas Nissen i Husum, død uden børn
2) søster Sofie Nissen, død, var g.m. [Jacob] Bremer, [brygger i Slesvig]. 2B:
a Cathrine Dorthe Bremer ved svoger Hans Henrik Sellenschlo, skomager
b Marie Bremer, kongelige gemakpige i København.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.273).

441    Susanne Magdalene Einert i København, der døde 13.10.1762, opslag 2.
Enke efter Joachim Stubsach, hofbager. Bevilling til uskiftet bo af 19.9.1760. B:
4) Theodora Kirstine Stubsach 11.
Første ægteskab med Christian Henriksen, hofbager. B:
1) Christian Frederik Henriksen 24, hofbager
2) Henrik Viktor Christoffer Henriksen 21
3) Sigismund Henriksen 14.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1763442    Martha Cathrine Rasmusdatter Hassing, 33 år gammel ugift kokkepige i Gothersgade i København, der døde 4.1.1763, opslag 2.
A:
1) mor Barbara Jensdatter i Allese, født i Slagelse, enke efter Rasmus Knudsen Hassing, skifte Fynske Rytterdistrikt 30.12.1741
2) bror Knud Rasmussen Hassing i Slagelse
3) bror Jens Rasmussen Hassing
4) bror Søren Rasmussen Hassing i København.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.216).

443    Frederik Christian Viereck, visitør i København, der døde 6.1.1763, opslag 17.
Arvinger angives ikke.

444    Henrikke Hansdatter Holst, ugift tjenestepige i København, der døde 7.1.1763, opslag 19.
A:
1) bror Hans Abel Holst i Norge
2) søster Dorthe Marie Holst i København
3) søster Anne Elisabeth Holst i Norge.

445    Cathrine Pedersdatter, ugift kokkepige i Admiralsgade i København, der døde 12.1.1763, opslag 28.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.283).

446    Jens Hansen, overskærersvend i Guldhuset i København, der døde i januar 1763, opslag 41.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter.
Arvinger angives ikke.

447    Christen Madsen, kusk i København. begravet 7.4.1763, opslag 44.
E: [Navn angives ikke].
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet på Nikolaj assistentskirkegård.

448    Christoffer Koch, hoftrompeter på Gammelstrand i København, der døde 5.3.1763, opslag 46.
Enkemand. B:
1) Thomas Koch 30, styrmand
2) Agath Koch (en søn) 20, tjener
3) Nikolaj Christoffer Koch 17
4) Frederik Koch 15
5) Jens Koch 10
6) Cathrine Sofie Koch 8.
Desuden nævnes afdødes bror Carl Koch, hoftrompeter og dennes datter g.m. Bagger, arkivar.
Afdøde blev begravet på Nikolaj kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.282).

449    Johan Herman Scheffer (Schæffer), overberider i København, der døde 24.3.1763, opslag 85.
E: Elisabeth Hacher. B:
1) Anton Frederik Scheffer, kongelige berider
2) Johan Henrik Scheffer 17, kadet i landetaten
3) Frederik Christian Scheffer 15, rideskoleelev
4) Magdalene Margrethe Scheffer g.m. Behrens, kammersekretær.
Arv i boet efter afdødes søster Christine Sofie Scheffer, [begravet Hillerød 14.8.1741], skifte 6.12.1741, enke efter Herluf Pedersen Dalhof til B:
1) Herluf Pedersen Dalhof, degn [i Hvirring og Hornborg]
2) Magdalene Margrethe Dalhof.
Arv i boet efter [afdødes far] Anton Frederik Scheffer, stutmester på Frederiksborg, [skifte Frederiksborg amt 27.7.1744, se lbnr.449A herunder).
Arv i boet efter [afdødes bror] Claus Scheffer, stutmester i Frederiksborg, [skifte Frederiksborg amt 25.11.1758, se lbnr.449B herunder).
Arv i boet efter Cornelia, begravet i Christianshavn kirke, enke efter Hoogker til B:
1) Magdalene Bremer, enke efter Scheffer, overberider
2) datter g.m. Hans Henrik Hansen.
Desuden nævnes:
1 afdødes svoger Hans Jørgen Dahl, forvalter i Frederiksborg rytterdistrikt.Frederiksborg amt
Skifteprotokol
1731-1769449A    Anton Frederik Scheffer (Schæffer), kongelig stutmester på Frederiksborg. 27.7.1744, fol.536B.
Enkemand. B:
3) Claus Scheffer, kongelig stutmester på Frederiksborg
4) Peder Scheffer, student
5) Frederik Scheffer, student
6) Dorthe Magdalene Scheffer g.m. Hans Jørgen Dahl, kongelig forvalter på Det halve Frederiksborg Rytterdistrikt.
Første hustru [begravet Hillerød 25.2.1709]. B:
1) Johan Herman Scheffer, [døbt Hillerød 1.4.1701], kongelig berider i København
2) Christine Sofie Scheffer, [, formentlig døbt Hillerød 16.5.1704, begravet Hillerød 14.8.1741], skifte 6.12.1741, g.m. Herluf Pedersen Dalhof, død. 2B:
a Herluf Pedersen Dalhof 17
b Magdalene Margrethe Dalhof 13.

449B    Claus Scheffer (Schæffer), stutmester og berider på Frederiksborg. 25.11.1758, fol.657B.
A:
0) far [Anton Frederik Scheffer, kongelig stutmester på Frederiksborg, skifte Frederiksborg amt 27.7.1744 lbnr 49A herover]
1) bror Peder Scheffer, successor som stutmester på Frederiksborg
2) bror Frederik Scheffer, student i København
3) søster Dorthe Magdalene Scheffer g.m. [Hans Jørgen] Dahl, regimentsskriver i København amt
4) halvbror Johan Herman Scheffer, kongelig overberider i København
5) halvsøster Christine Sofie Scheffer, [begravet Hillerød 14.8.1741], var g.m. [Herluf Pedersen Dalhof], død. 2B:
a Herluf Pedersen Dalhof, degn i Hvirring og Hornborg
b Magdalene Margrethe Dalhof.

450    Lorents Bendixen, pensioneret portner i Provianthuset i København, der døde 2.4.1763, opslag 180.
E: Anne Kirstine Thomasdatter. LV: Peder Holm, prokurator.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Lorentsdatter Bendixen g.m. Laurids Thomsen Schmidt, kandestøber i Frederiksberggade
2) Dorthe Lorentsdatter Bendixen, død, var g.m. Peder Simonsen, glarmester. 1B:
a Antoinette Elisabeth Pedersdatter Simonsen 16.
Afdøde blev begravet på Petri kirkegård.

451    Karen Hansdatter i København, der døde 17.4.1763, opslag 230.
E: Christian Jensen Skarup, islandsk arbejdskarl. B:
1) Daniel Skarup 10
2) Anne Johanne Skarup 6
3) Hans Skarup 3½.
FM: mosters mand Jens Odderbæk, udsælger i Det kongelige Sukkerraffinaderi på Christianshavn.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.265).

452    Andreas Bøsbier, ugift taffeldækker i Vingårdstræde i København, der døde 22.4.1763, opslag 257.
Afdøde skal efterlade arvinger i Tyskland.
Afdøde blev begravet i Frederiks tyske kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.281).

453    Hans Wulf, ugift pensioneret fuldmægtig i Rentekammeret, boende i Christen Bernikowstræde i København, der døde 12.6.1763, opslag 284.
A:
1) søster Maren Wulf, på stedet
2) bror Ulrik Christian Lauridsen Wulf, købmand i Kalundborg, [skifte Kalundborg 28.11.1749 lbnr.525. Enkemand efter Anne Marie Sørensdatter Møller]. 6B:
a Maren Wulf g.m. Laurids [Christoffersen] Brøndlund, præst i Stadsbygden i Trondhjem stift i Norge, [tidligere kapellan i Asminderød, Grønholt og Fredensborg i Danmark]
b Johanne Marie Wulf g.m. Christian Friis Højer, kapellan i Toreby på Lolland
c Jacob Wulf, købmand i Kalundborg
d Anne Cathrine Wulf
e Niels Wulf 22, student i København
f Sidsel Cathrine Wulf 21.
Litt    eratur: Optegnelser om Vendsysselske præstefamilier før ca. år 1700 af C. Klitgaard. 1945. Heri side 57: Laurids Christoffersen Brøndlund.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.212).

454    Kirsten Bjørnsdatter ved Vestervold i København, der døde 22.6.1763, opslag 297.
Enke efter Niels Pedersen, kontrollør i Øster Risør i Norge. B:
1) Anne Johanne Nielsdatter 20, der ægter Gunner Jacobsen, livgarder København Vor Frue 4.10.1763
2) Marie Eleonora Amalie Nielsdatter 18, der ægter Andreas Sørensen, bagersvend, København Vor Frue 29.7.1763
3) Birgitte Nielsdatter 17
4) Louise Nielsdatter 12.
FM: morfar Bjørn Andersen på stedet.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.278).

455    Christian Andreas Dam, undervisiterer i Lille Kannikestræde i København, der døde 24.6.1763, opslag 335.
E: Sofie Getreuer. LV: Christian Otto Getreuer. B:
1) Johan Daniel Dam 7
2) Christian Getreuer Dam 3.
Desuden nævnes enkens mor Charlotte Amalie [Köcher], enke efter [Johan Daniel Johansen] Getreuer, [død 31.8.1757].
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.209).

456    Christine Marie Becher, opsynskone på Sygestuerne i Christianshavn Børnehus, der døde i juni 1763, opslag 351.
B:
1) en datter: M. C. Becher
2) en afdød datters børn, hvis navne ikke angives.

457    Mette Clausdatter i København, der døde 6.7.1763, opslag 358.
E: Hans Mogensen, arbejdskarl.
Første ægteskab med Laurids Andersen, hyrekusk. B:
1) Frands Lauridsen, døbt København Vor Frelser 3.6.1746.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.208).

458    Separationsskifte i København. 14.7.1763, opslag 379.
Deling af boet hos Poul Copmann, renteskriver og Sara Luzinsky efter tamperretsdom af 23.2.1763.
Desuden nævnes hans bror Peder Copmann, der tjener på Tranekær på Langeland.

459    Gertrud Marie Jochumsdatter Freier (Frier)), stuepige i København, der døde 8.8.1763, opslag 402.
Uden ægteskab B:
1) Anne Dorthe, født 23.12.1751
der er antaget som barn af afdødes søster Barbara Freier g.m. Jens Olufsen i Søllested på Fyn.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Dorthe Freier g.m. Cort Busch, skoflikker.

460    Joachim Nikolaj Møller, hof-trompeter i København, der døde 22.8.1763, opslag 435.
E: Margrethe Udsen. LV: Poul Røn.
Afdøde efterlader to kuld børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde blev begravet i Petri kirkegård.

461    Niels Andersen, kalkant (bælgetræder) i Christiansborg Slotskirke i København, der døde 14.9.1763, opslag 445.
E: Sidse Andersdatter.
Arvinger angives ikke.

462    Johanne Cathrine Didriksdatter i København, der døde 1.9.1763, opslag 451.
E: Poulsen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.

463    Søren Knudsen, materialkusk, boende i Lavendelstræde i København, der døde 7.10.1763, opslag 453.
E: Kirsten Jørgensdatter. B:
4) Christiane Bolette Sørensdatter 27
5) Jørgen Sørensen 23, kokkedreng i det kongelige køkken.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter. B:
1) Knud Sørensen, klejnsmed i Vejstruprød ved Kolding
2) Niels Sørensen, kok
3) Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Carl Sørnemann, fuldmægtig.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.207).

464    Jens Sørensen, forrider hos prinsesse Charlotte Amalie i København, der døde 11.11.1763, opslag 474.
E: Cathrine Elisabeth Ottesen, der døde 18.11.1763. B:
1) Dorthe Marie Jensdatter 14.
FM: morbror Johan Otto Jansen.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.206).

465    Johan Christoffer Scheffer (Schæffer), ugift skibsbarber på Vestindiensfarten, der døde i november 1763, Skifte i København, opslag 502.
A:
1) far Johan Frederik Scheffer, barber i Richtenberg i Svensk Pommern.

466    Anne Margrethe Henriksdatter i København. 1763, opslag 525.
E: Henrik Gudmandsen, islandsk kok.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.
FM: morbror Christian Kaj, skomager.

467    Maren Ungermann i København. 1763, opslag 528.
E: Mads Hansen, staldkarl. A:
1) bror Thomas Christian Ungermann
2) søster Barbara Ungermann.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1764468    Johannes Bertelsen Lind, ugift falkonersvend. Skifte i København 27.8.1764, opslag 2.
Testamente, underskrevet Lissabon 31.12.1763.
0) far Bertel Børgesen Lind i København
1) søster Christine Lind g.m. Morten Panch i Lynge Kro
2) søster Anne Margrethe Lind
3) bror Peder Christian Lind, bødkersvend
4) bror Frederik Vilhelm Lind
5) søster Helene Lind.
Afdøde døde 1.1.1764 i Lissabon på rejse til Marokko.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.287).

469    Peder Mariager, ugift renteskriver på Christianshavn, der døde 3.2.1764, opslag 118.
A:
0) forældre [Christen Lauridsen Mariager, øverste kapellan i København Vor Frue, begravet København Frue 30.8.1706 og Anne Marie Pedersdatter Glud, begravet København Frue 1.2.1725]
1) bror Laurids Mariager, præst i Tjæreby, skifte sluttet 15.2.1732. var g.m. Dorthe Marie Grønnegaard, skifte sluttet 16.2.1742. 6B:
a Christen Lauridsen Mariager, død uden børn
b Iver Lauridsen Mariager, død uden børn
c Mathias Lauridsen Mariager
d Anne Marie Lauridsdatter Mariager g.m. Werner, skovrider i Kalundborg
e Cathrine Lauridsdatter Mariager, enke efter Søren [Rasmussen] Lund, degn i Bjernede og Slaglille, [skifte Alsted herred gejstlig 18.8.1764 lbnr.13]
f Kirsten Lauridsdatter Mariager, død. E: Henrik Johan Wolder, stadsmusikant i Oldenborg. 1B:
1 Henrik Johan Henriksen Wolder, født 24.9.1756
2) bror Villum Mariager, degn i Odden, skifte Ods herred gejstlig 5.4.1741 lbnr.13]. E: Martha [Pedersdatter]. 2B:
a Anne Marie Villumsdatter Mariager, døbt Odden 5.12.1734, g.m. Oluf Busch, brændevinsbrænder på Christianshavn
b Christen Worm Villumsen Mariager, døbt Odden 18.1.1739, skomagersvend i København
3) søster Mette Marie [Christensdatter] Mariager, død [1730], var g.m. Christian [Caspersen] Kølichen, øverste kapellan i København Vor Frue, død [februar 1747]. 7B:
a Casper Christiansen Kølichen, præst i Torup på Sjælland, [begravet 8.4.1742]. 1B:
1 Mette Caspersdatter Kølichen 20
b Filip Julius Christiansen Kølichen, skoleholder i København, begravet København Vor Frue 14.3.1764, gift København Vor Frue 10.2.1751, død. E: Eleonora Christine Knudsdatter. Ingen børn
c Cosmus Christiansen Kølichen, student
d Thyra Sofie Christiansdatter Kølichen, død uden børn, var g.m. Munthe, professor
e Anne Marie Christiansdatter Kølichen, enke efter [Jørgen Hansen] Bagger, præst i Fladstrand, [begravet Fladstrand 21.1.1755]
f Else Christiansdatter Kølichen, død, var g.m. [Ludvig de] Hemmer, rektor i Ålborg latinskole, [skifte Ålborg by provsti gejstlig 16.1.1763 lbnr.36]. 1B:
1 [Sofie Christiane de Hemmer] i Ålborg
g Hedvig Dorthe Christiansdatter Kølichen g.m. [Hans Didriksen Caspersen] Bruun, kapellan i Rødby.
Afdøde blev begravet i Vor Frelser kirke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.275).

470    Niels Andersen Hauge, ugift kongelig staldkarl i København, der døde 5.2.1764, opslag 230.
A:
1) bror David Andersen, skræddersvend i København
2) søster Ellen Andersdatter, uvist hvor
3) en søster, uvist hvor.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.205).

471    Else Mikkelsdatter, ugift pensionist i København, der døde 24.2.1764, opslag 247.
A:
01) [Søren Sørensen Due, degn i Dråby, død 13.3.1748. Første ægteskab med og Marie Cathrine Hansdatter, skifte Horns herred gejstlig 23.9.1743 lbnr.10. Hans andet ægteskab med Lydia Holm. Af første ægteskab] 5B:
1) Hans Due, kapellan i Sandefjord i Norge
2) Rise Due, g.m. Johan Christian Franck, pensioneret hoboist i København
3) Søren Due, skoleholder på Sjælland, død. 3B:
a [Marie Cathrine Due 19]
b [Caroline Due 12]
c [Søren Sørensen Due 8, hos sin mor i Roskilde]
4) Charlotte Due, hos sin bror i Sandefjord i Norge
5) Caroline [Hedvig] Due, [skifte København Byret. Originale skiftebreve
2.12.1760 lbnr.1117]. E: [Gottlieb] Wilchen, urtekræmmer i København, Ingen børn
6) Carl Due, skoleholder i [Vor Frue kirkes fattige skole] i København
02)
7) Peder Fischer Bruun, degn i Sørbymagle, nu værende i København
8) Kirsten Pedersdatter Bruun, enke efter Johan David Busbach
9) Cathrine Pedersdatter Bruun, enke efter Leberwurst
10) Lykke Pedersdatter Bruun g.m. Gudmand Thorbjørnsen, væver i Guldhuset i København
03) Sara Christensdatter i Vartov, død. 2B:
11) Rise Nielsdatter g.m. Johan Georg Knuth, skrædder i København
12) Dorthe Nielsdatter, enke efter Peder Nielsen, bukseskrædder i København.
04) Maren [Christensdatter eller Jensdatter, søster til 03)], død. 1B:
13) Hans Hansen, skibstømrer på Holmen.
[Afdødes moster g.m. Hans Becher, staldofficer på Charlottenborg]. B:
1) Filip Becher, skrædder, [skifte København Byret originale skiftebreve 20.1.1764 lbnr.1524] efter hvem, der er arv.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård. Afdødes
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.291 og lbnr.313).

472    Johan Filip Zeppelin, ugift kok i København, der døde 18.3.1764, opslag 2.
A:
0) forældre Johan Filip Zeppelin, kasserer på Lutgenhoff og mor født Buschin, begge døde
1) søster Margrethe Cathrine Zeppelin g.m. Casper Henrik von Schrøder, livmedicus, begge døde. 2B:
a Susanne Elisabeth von Schrøder i Bayreuth
b Casper Henrik Adolf von Schrøder i Bayreuth
2) søster Ida Hedvig Zeppelin, g.m. Peder Preushoff, postmester i Dassau, begge døde. 1B:
a Hedvig Preushoff i Wismar.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.290).

473    Frederikke Cathrine Trauben i København, der døde [8.4.1764], opslag 99.
E: Vilhelm Andreas Møller, hof-miniatureskildrer. 1B:
1) en datter, hvis navn ikke angives.
Afdøde blev begravet i Petri kirkegård.

474    Elisabeth Jacobsdatter i København, der døde 23.6.1764, opslag 101.
Enke efter Johan Andersen, kongelig staldkarl.
Testamente af 17.4.1757.
Hans A:
0) far Anders Nielsen Lammehave i Ørridslev i Skeby sogn, død
1) bror Niels Andersen, døbt Skeby 12.12.1680, begravet Skeby 8.1.1693
2) søster Anne Andersdatter, døbt Skeby 25.6.1682, begravet Norup20.5.1748, enke efter Aners Skytte
3) bror Peder Andersen, døbt Skeby 4.1.1685, skomager i Fåborg, død. 2B:
a Mads Pedersen i Fåborg
b Marie Cathrine Pedersdatter g.m. Thomas Jensen, feldbereder i Fåborg
4) bror Johan Andersen, døbt Skeby 26.9.1686, begravet Skeby 2.10.1688
5) søster Dorthe Andersdatter, døbt Skeby 11.10.1691, nu enke efter Christen Jørgensen, bødker i Østrup på Østrup gods på Fyn ved datter
a Anne Christensdatter g.m. Bent Christian Viborg, bådsmand på Vestindien.
Afdødes mand blev døbt Skeby 29.7.1688.
Hendes A:
1) bror Jacob Holst, musikant i Haderslev, død. 1B:
a Peder Holst, øltapper.
Afdøde blev begravet i Holmen kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.289).

475    Johan Adolf Benediktus, ugift kammertyrk på Fredensborg slot, der døde 15.7.1764, opslag 2.
Arvinger kendes ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.288).

476    Jens Bruun, fuldmægtig i København, der døde 24.7.1764, opslag 43.
Forlovet med Sofie Hedvig Balle. A:
1) far Iver Brug forpagter af Juellund [i Vollerslev sogn].
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Mathias Bruun, hørkræmmer i København
2 afdødes farbror Casper [Jacobsen] Bruun, præst i Herslev og Gevninge.
Afdøde er døbt 22.10.1728 i Sneslev kirke.

477    Claus Henrik Dahl, skriverkarl i Rentekammeret, boende i Teglgårdstræde i København, der døde 4.8.1764, opslag 274.
A:
1) far Mathias Dahl, krigskommissær, der døde 4.9.1764.
Derefter arver:
1) mor Marie Frimann i gården Feet i Kvindherred præstegæld i Bergen stift i Norge
og afdødes søskende.

478    Helene Elisabeth Henchen ved Vestervold i København, der døde 11.9.1764, opslag 307.
Enke efter Jochum Christian Rose, løber hos fyrstinden af Østfrisland. B:
1) Caroline Jochumsdatter 7.
Desuden nævnes afdøde mands søster Cathrine Elisabeth Bøtcher.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.201).

479    Nikolaj Voigt, ugift sekretær i Kalveboderne i København, der døde 28.9.1764, opslag 326.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes bror Overgaard.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.284).

480    Jochum Ejlersen, fuldmægtig i Silkegade i København, der døde 21.10.1764, opslag 411.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes moster Cathrine, husholderske, enke efter Peder Jensen.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.285).

481    Henning Mathias Heinecke, ugift portner i Den kongelige Overhofmarskals gård i Store Købmagergade i København, der døde 25.11.1764, opslag 467.
A:
0) far Christoffer Heinecke i Lelm i Braunschweig, død
1) bror Andreas Heinecke i Lelm, død, varv g.m. Hanne Elisabeth Schulter, nu g.m. Henrik Bruun, 2B:
a Hanne Elisabeth Heinecke, født 18.12.1742
b Valentin Conrad Heinecke, født 25.1.1752
2) søster Agnethe Heinecke, død 26.4.1762. E: Johan August Henrik Filip Knabe, tømrer i Oberlutter. 2B:
a Anne Sofie Cathrine Knabe, født 31.12.1753, død 26.2.1654
a Cathrine Elisabeth Frederikke Knabe, født 27.5.1755
b Johanne Marie Knabe, død uden børn
c Johan Joachim Knabe, født 19.7.1759
d Anne Marie Johanne, født 19.12.1761, død 11.12.1764
3) søster Cathrine Elisabeth Heinecke, død uden børn
4) søster Anne Marie Heinecke, død, var g.m. Johan Frederik Borcher. 1B:
a Anne Marie Borcher. død 6.3.1765, 21 år gammel, E: Hans Schefler. Ingen børn.
Afdøde blev begravet i Helliggejst kirkegård.

482    Thomas Langtved, tjener i Silkegade i København, der døde 4.12.1764, opslag 572.
A:
1) mor i Fredericia, hvis navne ikke angives.

483    Johan Christian Kipper, ugift barbersvend i Gammelmønt i København.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Petri kirkegård.

484    Søren Lauridsen Møller, kongelig brademester i København, der døde 23.12.1764, opslag 650.
A:
1) bror Peder Lauridsen Møller, maler i Hillerød, død. Enken nu g.m. Weischler, maler sst. 1B:
a Christian Vilhelm Møller 25
2) bror Jens Lauridsen Møller., kongelig staldkarl, død. 2B:
a Laurids Jensen Møller i Ostindien, gift 11.8.1753 med Kirsten Pedersdatter i København
b Johanne Jensdatter Møller g.m. Markus Christensen Møller, brændevinsbrænder i København
3) søster Hilleborg Lauridsdatter Møller g.m. Oluf Sandnæs, kongelig chalup-roer
4) søster Gertrud Lauridsdatter Møller, enke efter Peder Jensen, smed.

485    Jens Lauridsen Brandt, pensioneret kirurg i Gothersgade i København, der døde 1.11.1764, opslag 2.
Testamente af 28.3.1764.
A:
0)  forældre Laurids Jensen Brandt, kongelig materialkusk i Stormgade, død og Karen Jensdatter, død 8.10.1738, boende i Læderstræde. Før branden 1728 ejede de et hus i Magstræde
1) søster Maren Lauridsdatter Brandt, døbt Holmen 11.7.1693, gift 6.6.1714 med Jens Nielsen Ravn, født 8.9.1677, der var søn af Niels Ravn, grovsmed i København. B:
a Utilie Marie Jensdatter Ravn, døbt 19.10.1715 i Vor Frue Kirke, død som barn.
Jens Nielsen Ravns andet ægteskab med Gertrud Walther, datter af Knud Nielsen Walther, præst i Næstelsø og Mogenstrup. B:
a Niels Jensen Ravn, byskriver i Hjørring
01) moster, død. B:
1) Kirsten g.m. Mikkel Hertz
a Anne Kirstine Mikkelsdatter Hertz g.m. Søren Poulsen, skibstømrer i Stege
b Anne Lucie Mikkelsdatter Hertz, død. 2B:
1 Jens Hansen
2 Michael Hansen.
Afdøde, der blev døbt København Holmen 9.10.1690, var livlæge hos enkedronning Anne Sofie på Clausholm i Jylland og blev begravet Trinitatis 6.11.1764.
Desuden gør følgende krav på at være arvinger:
Stamfar
Peder Winther i Nøtten i Ferslev sogn, død 17.4.1688. Første ægteskab med Maren Nielsdatter. 2B:
1) Inger Pedersdatter gift 22.10.1680 med Jens Dahl i Nøtten. 2B:
a Anne Jensdatter, døbt Ferslev 3.4.1686, død 1.9.1711
b Maren Jensdatter, døbt Ferslev 25.1.1684, gift 12.11.1702 med Villads Sørensen Møller i Flamsted. 1B:
1 Inger Villadsdatter g.m. Peder Sørensen i Flamsted
2) Karen Pedersdatter g.m. Laurids Brandt i København. 1B:
a Jens Lauridsen Brandt, der skulle være afdøde
Peder Winthers andet ægteskab med Gertrud Jensdatter. Ingen børn.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1765486    Johan Didrik Imberg, ugift kirurg i Store Kongensgade i København, der døde 5.1.1765, opslag 2.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Petri urtegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.200).

487    Sidse Marie Højer, ugift i København, der døde 28.2.1765, opslag 16.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.

488    Herman Bæhr, hoftrompeter i København, der døde 4.3.1765, opslag 19.
E: Sofie Hedvig. LV: Hempel, hoftrompeter.
Afdøde efterlader 4 umyndige døtre, hvis navne ikke angives.

489    Iver Johan Tybring, fuldmægtig i København, der døde 21.3.1765, opslag 43.
E: Johanne Marie Spielberg. LV: Aksel Løfting. B:
1) Riber Dorthe Iversdatter Tybring 6.
Afdøde blev begravet i Trinitatis kirkegård.

490    Jacob Basballe, ugift, renteskriver i København, der døde 22.3.1765, opslag 69.
A:
0) forældre [Alexander Jacobsen Basballe, præst i Nautrup, Sæby og Vile, død 10.10.1737 og Anne Marie Andersdatter Højer, skifte Harre herred gejstlig 20.10.1755 lbnr.12]
1) søster Pia Cecilie Basballe, enke efter [Adolf Casper] Merch, kirurg i Nykøbing Mors
2) søster Marianne Margrethe Basballe, g.m. Jens Christensen Brasch, parykmager i Randers
3) søster Abelone Basballe i Nykøbing Mors
4) bror Andreas Højer Basballe, student, på Irup i Thy
5) søster Sidsel Basballe i København.
Afdøde blev begravet i Helliggejst kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.297).

491    Repartition i København. 1765, opslag 2.
Arv til Christoffer Jørgensen Fischer, skomagersvend i udlandet
ved skifte 1.7.1761 lbnr424 efter Marie Lauridsdatter i København, der nu anses for død fordeles til hans arvinger som er A:
1) farbror Peder Christensen Fischer, murer i Roskilde, [skifte Roskilde 20.1.1733 lbnr.59]. 4B:
a Rasmus Pedersen Fischer, murer i Roskilde
b Dines Pedersen Fischer, murer i Roskilde, [skifte Roskilde 5.10.1754 lbnr.325], var g.m. [Lisbeth Madsdatter]. 1B:
1 Maren Dinesdatter Fischer g.m. Thomas Nielsen, snedker i Roskilde
c Ellen Pedersdatter g.m. Christian Kyhn, murer i Roskilde
d Anne Dorthe Pedersdatter, enke efter Andreas Christensen, grovsmed i Roskilde, [skifte Roskilde 3.4.1760 lbnr.436]
2) faster Dorthe Marie Christensdatter, enke efter Mads Christensen Esmark i København
3) faster Thyra Christensdatter g.m. Jens Hansen, tømrersvend i København, begge døde. 2B:
a Hans Christian Jensen, snedkersvend i København
b Andreas Jensen, silkevæversvend i København.

492    Johan Henriks Callsen, tjener i København, der døde 10.4.1765, opslag 14.
A:
0) forældre Marx Callsen, grovsmed i Tweet i Tolk sogn i Gottorp, begravet 20.12.1743, og Margrethe Elisabeth Bent Hansens datter fra Timmerholm i Nordre Brarup i Angel, begravet 12.5.1743
1) bror Hans Peder Callsen, tjener i København
2) bror Bent Callsen i Tweet
3) søster Anne Marie Callsen g.m. Thomas Harder i Kirchenholz i Ulsnæs sogn.
Afdøde er født 5.3.1730.

493    Dorthe Madsdatter i København, der døde 15.5.1765, opslag 49.
E: Hans Christian Seest, visitør. B:
1) Christian Hansen 10
2) Mette Hansdatter 8
3) Mathias Hansen 4
4) Lene Hansdatter 1½.
Afdøde blev begravet i Vor Frue kirkegård.

494    Andreas Christensen, koffardimatros på Vestindien, der døde 30.5.1765. Skifte i København, opslag 61.
A:
1) far Christen Andersen i Hoed på Mols.

495    Poul Vilhelm Steen, ekstra-arbejdskarl i enkedronningens vinkælder, der døde 29.6.1765. Skifte i København, opslag 77.
Enkemand efter Cathrine Kirstine Bruchmann, [København Borgret skifte i ordinære boer 21.11.1760 lbnr.243].
Afdøde var forlovet med Anne Margrethe Riis.
Arvinger kendes ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.295).

496    Hans Henrik Milatz, ugift sukkersvend i Det Schimmelske Sukkerraffinaderi på Christianshavn, der døde 6.7.1765, opslag 98.
A:
1) mor Cathrine Margrethe Sontag, født Schurholtz, enke efter afdødes far Johan Jacob Milatz, tolder i Vellahn i Mechlenborg
2) bror Johan Peder Milatz
3) bror Otto Christoffer Milatz
4) bror Christian Frederik Milatz.
Afdøde var født 1738 i Vellahn.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.199).

497    Kirsten Hedemark, ugift tjenestepige på Christianshavn, der døde 9.7.1765, opslag 117.
Arvinger angives ikke.

498    Opbudsbo i København. 4.9.1765, opslag 126.
Registrering af fallitbo hos Johan Gottlieb Schwarz, kongelig klejnsmed i København.

499    Anne Christensdatter Seest, ugift tjenestepige i København, der døde i september 1765, opslag 152.
Afdøde efterlader sin mor, sin bror, der er visiterer og øvrige søskende.

500    Anders Hansen Kjær, kongelig geschirrmester i de kongelige stalde i København, der døde 3.10.1765, opslag 157.
E: Magdalene Willer. LV: Hans Eriksen.
Første ægteskab med Bodil Pedersdatter. B:
1) Kirsten Andersdatter Kjær g.m. Ernst Clemen Schuster, trompeter
2) Dorthe Andersdatter Kjær 16, vanvittig og stum
3) Hans Andersen Kjær 14.
FM: Niels Lynge, geschirrmester.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.294).Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1766-1767501    Villads Hansen, kokkesvend i Det kongelige køkken i København, der døde i marts 1766, opslag 2.
Forlovet med Kirsten Andersdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Holmens kirkegård.

502    Barbara Elisabeth, oldfrue i Det kongelige Vaskehus i København, der døde 13.4.1766, opslag 9.
Enke efter [Peder Arvidsen] Fischer, [toldskriver]. B:
1) [Gedske Pedersdatter] Fischer g.m. [Nikolaj Pedersen] Jonge, præst i Allerslev.
Afdøde blev begravet i Helliggejst kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.302).

503    Eggert Christoffer [Pedersen] Brygmann, hofskriver i Vingårdstræde i København, der døde 17.4.1766, opslag 150.
E: Marie Schmidt.
Arvinger angives ikke.
I skiftet er vedlagt repartition over rådmand Jens Ribers arvingers betaling til Conrad Sparres bo efter højesteretsdom se lbnr.503A herunder.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.301, se der).

503A    Repartition over arv efter [Mads Christensen] Sparre, [overførster og byfoged i Sorø], ifølge højesteretsdom af 23.7.1753, opslag 163.
Dom at udrede til sønnen Conrad Sparres arvinger fra følgende:
1) [Andreas Jacobsen] Lindberg, borgmester. København Byting konceptskifte 3.7.1717 lbnr.1346. Af hans børn nævnes B:
a [Jacob Andreassen] Lindberg, amtmand [i Skien distrikt] i Norge. B:
1 [Sara Jacobsdatter] Lindberg g.m. Jens [Henriksen] Schou, præst i Kippinge og Brarup
2) Jens Riber, rådmand, død. 1B:
a [Marie] Jensdatter Riber. Første ægteskab med Knud Haagensen. 3B:
1 Jens Riber, død. Testamente af 24.4.1747. Hans søsters 3 børn er A:
x Johan Georg Schmidt
y Marie Schmidt g.m. Eggert Christoffer Brygmann, hofskriver, skifte 17.4.1766 lbnr.503
z Kirsten Schmidt g.m. [Johannes Garlefsen] Kinast, præst [i Frederiksberg og Hvidovre]
2 Karen Knudsdatter Haagensen g.m. [Peder] Laurids[en] Schmidt, [renteskriver i Snaregade i København]. 3B:
x Johan Georg [Pedersen] Schmidt, [døbt København Helliggejst 18.2.1722]
y Marie Schmidt [Pedersdatter] g.m. Eggert Christoffer Brygmann, hofskriver, skifte 17.4.1766 lbnr.503
z Christine [Pedersdatter] Schmidt [døbt København Helliggejst 15.5.1715] g.m. [Johannes Garlefsen] Kinast, præst [i Frederiksberg og Hvidovre]
3 Kirsten Knudsdatter Haagensen g.m. [Rasmus] Juul, kommandør. 1B:
x Marie Juul g.m. [Peder Frederiksen] Busch, præst i Kalvehave
[Marie] Jensdatter Ribers andet ægteskab med Reguel Rasmussen, [begravet Helliggejst 19.12.1714]. B:
4 Reguelsen, (Regelsen), krigsråd
5 datter g.m. [Christian] Helt, kancellist
6 datter g.m. Holm, kancellist og arkivar
3) Jens Carstensen, rådmand, hans arvinger
4) Christoffer Iversen, rådmand, hans arvinger
5) [Mathias Pedersen] Ramshart, stadthauptmand, [skifte København byting konceptskifte 1.12.1719 lbnr.1508], hans arvinger. Heraf 1B.
a Cort Mathiassen Ramshart, [præst i Kullerup og Refsvindinge fra 1705, og fra 16.4.1728 i Bragernes og Strømsø i Norge, død 18.9.1738], hans B:
1 Knud Ramshart, kapellan [i Eidsberg i Akershus stift] i Norge
6) [Jens] Rostgaard, rådmand, var g.m. [Else Iversdatter, skifte Købnenhavn Amt 20.7.1741 lbnr.29] Hans A:
a etatsråd Wulfs hustru [Else Cathrine Starup]
b Mikkelsen, bogholders enke [Else Cathrine Helt] og dennes søster:
c Anne Helene Helt.
(Denne repartition er en del af lbnr.503).

504    Johan Siverts, ugift skriverkarl i Rentekammeret i København. der døde 6.7.1766, opslag 180.
A:
0) forældre Jacob Samuel Siverts, doktor i Tønningen og Anne Cathrine, begge døde
1) søster Marie Vilhelmine Jacobsdatter Siverts, døbt Tønningen 16.3.1736, g.m. Egidius Junge, landfysikus i Tønningen
2) søster Anne Marie Jacobsdatter Siverts, døbt Tønningen, død 23.7.1739
3) søster Johanne Fr5ederikke Jacobsdatter Siverts, døbt Tønningen 24.6.1738, enke efter Hasemann, regimentsfeltskær i Glückstadt
4) søster Anne Marie Jacobsdatter Siverts, døbt Tønningen 15.10.1740, død 19.10.1763, var g.m. Peder Wulfhagen, købmand i Tønningen, Ingen børn
5) søster Louise Amalie Jacobsdatter Siverts, døbt Tønningen
19.8.1743, død 29.8.1751
6) søster Augusta Dorthe Jacobsdatter Siverts, døbt Tønningen 13.1.1745.
Afdøde blev døbt Tønningen 14.3.1742.

505    Elias Olufsen, politibetjent i København. 30.7.1766, opslag 214.
E: Anne Rasmusdatter.
Af første ægteskab B:
1) Karen Eliasdatter.
FM: morbror Andreas Madsen Lund, Helsingør-post.
Afdøde blev begravet i Trinitatis kirkegård.

506    Karen Falenkamp i København. 31.8.1766, opslag 218.
Enke efter Johan Rich, visiterer. B:
1) Hedvig Sofie Rich 17, i Hillerød
2) Anne Cecilie Rich 12, på Vallø.
FM: Søren Bloch, købmand i København.
Afdøde døde 30.8.1766 i skovfogedhuet Delholm i Birkerød sogn og blev begravet Birkerød 5.9.1766.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.314).

507    Anne Mette i København. Oktober 1766, opslag 238.
E: Johan Barthold Linck. B:
1) Georg Vilhelm Johansen Linck 2½.
Afdøde blev begravet i Petri kirkegård.

508    Jens Jacobsen, gårdskarl i Kruses mølle, boende i Nyhavn i København, der døde 27.11.1766, opslag 243.
E: Anne Jørgensdatter. B:
1) Dorthe Marie Jensdatter 14.
Afdøde blev begravet i Garnison kirkegård 1.12.1766.

509    Frederikke Louise Lygaard i København. 1766, opslag 247.
E: Johannes Fensmark, sølvpop. B:
1) Oluf Johansen Fensmark 12
2) Marie Dorthe Johansdatter Fensmark 7.

510    Johan Frederik Breyer, arbejdskarl ved Toldboden i København, der døde 29.11.1766, opslag 249.
Enkemand. B:
1) Frederik Johansen Breyer 23, bogtrykkersvend
2) Jens Johansen Breyer 17, skomagerdreng
3) Anne Johansdatter Breyer 15.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.307).

511    Hans Arbien, skildrer og tegnemester ved Landkadetakademiet, boende i Pilestræde i København, der døde 4.12.1766, opslag 278.
Enkemand efter Charlotte Amalie Ertmann.
Arvinger angives ikke
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.305, se der).

512    Iver Jensen Holm, overskærer i Børnehuset på Christianshavn, død 1766, opslag 284.
E: Sinne Christiansdatter, der døde i december 1767, [skifte 23.191768 lbnr.543].
1) Rasmus Iversen Holm
2) Helene Rebekka Iversdatter, enke efter Frederik Hvas, overskærer.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.334).

513    Lorents Kjeldstrup, ugift kongelig lakaj i Springgade i København, der døde 4.1.1767, opslag 294.
Testamente af 29.8.1766. A:
1) søster Anne Hansdatter Kjeldstrup, husholderske, forlovet med Elias Meyer
2) søster, død. 1B:
a Michael Thiel hos sin far Frederik Thiel i Haderslev.
Afdøde blev begravet i Trinitatis kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.322).

514    Laurids Pedersen Gummeløse, ugift forvalter på greve Moltkes palæ i København, der døde 19.3.1767, opslag 360.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.320).

515    Niels Knudsen, visiterer i Kruses Maltmølle i København. 21.4.1767, opslag 374.
E: Hedvig Eleonora Siersted. B:
1) Christine Sofie Nielsdatter 18
2) Hans Nikolaj Nielsen 16
3) Joachim Nielsen 15
4) Frederik Christian Nielsen 10.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.318).

516    Sara Andersdatter Torp, ugift tjenestepige i København, der døde 14.5.1767, opslag 388.
A:
1) søster Karen Andersdatter Torp g.m. Niels Knudsen Schou
2) søster Anne Andersdatter Torp g.m. Oluf Hansen, fyrbøder i Landetatens generalkommissariat
3) søster Maren Andersdatter Torp, død, var sidst g.m. Niels Jensen Aaby, tømrersvend. Første ægteskab med Peder Andersen. B:
a Mette Cathrine Pedersdatter 16
b Anne Helene Nielsdatter 5
4) bror Jens Andersen Torp, brændevinsbrænder, død. 1B:
a Marie Jensdatter
5) søster Else Andersdatter Torp.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.316).

517    Christen Christensen, kusk i København. der døde i maj 1767, opslag 393.
E: Kirsten Christensdatter.
Arvinger angives ikke.

518    Marie Bremer, slotspige på Christiansborg slot i København, der døde 21.6.1767, opslag 395.
A:
0) far Jacob Bremer, brygger i Slesvig
1) søster Cathrine Dorthe Bremer g.m. Meyer i Fridrichsruhe.
Af fars første ægteskab:
2) halvsøster Martha Bremer g.m. Hans Henrik Seldenschlo, skomageri Slesvig.
Afdøde havde arv 1763 efter sin moster g.m. overvisitør Nissen.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.328).

519    Andreas Hylling, undervisitør i København, der døde 6.7.1767, opslag 441.
E: Mette Jensdatter. B:
1) Andreas Hylling, den ældste søn
og øvrige børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde blev begravet i Nikolaj Assistentskirkegård.

520    Nikolaj Henrik Thiesen, undervisiterer i København, der døde 25.7.1767, opslag 446.
Enkemand efter Sofie Valborg Deckern, [København borgret skiftebreve i ordinære boer 3.7.1765 lbnr.298]. B:
1) Peder Frederik Thiesen 16.
Arv efter:
1 afdødes mor Anne Christine Brochstedt
2 afdødes moster Margrethe Ursula Brochstedt g.m. Quintzel i Kiel.
Desuden nævnes afdødes kones 2 søstre:
1 Anne Sofie [Deckern] g.m. Frederik Schiøtt, kvartermand på Holmen
2 Anne Cathrine [Deckern], enke efter Kirchhof, sergent.

521    Poul Andreas Wiinberg i København, der døde i juli 1767, opslag 509.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Vor Frue kirkegård.

522    Else Cathrine Hoemann, ugift kongelig pensionist, der døde 31.8.1767, opslag 512.
A:
1) søster Birgitte Hoemann, død, enke efter Christian Fromholt, skrædder. 1B:
a Sofie Magdalene Fromholt.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.191).

523    Anne Sylow, ugift i København, der døde 7.2.1767, opslag 517.
Arvinger angives ikke.

524    Opbudsbo i København. 21.12.1767, opslag 520.
Registrering af fallitbo hos Peder Reenberg Mørch, kopist i Danske Kancelli i Lille Kongensgade i København.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.324).

525    Elisabeth Lynge i København. 1767, opslag 596.
E: Andreas Conrad Weismann.
Arvinger angives ikke.

526    Karen Steffensdatter i København. 1767, opslag 598.
E: Frands Hagen, arbejdskarl.
Arvinger angives ikke.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1768527    Michael Pedersen, skrive- og tegnemester i København, begravet 15.1.1768, opslag 2.
Arvinger angives ikke.

528    Des Roches de Parthenay, kongelig pensionist i København, der døde 18.1.1768, opslag 11.
Arvinger angives ikke.

529    Peder Bovet, politibetjent og torvemester i København, der døde 24.1.1768, opslag 8.
Enkemand efter [Anne Kirstine, jordemoder i Odense, skifte Odense 12.7.1763 lbnr.3270]. B:
1) Juliane [Cathrine] Pedersdatter g.m. Bertel Olufsen, skipper i Odense
2) Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Nikolaj Varberg, skrædder i Nyborg.
Afdøde blev begravet i Vor Frue kirkegård.

530    Frederik Vilhelm Hastfer, baron og pensionist i København, der døde 20.2.1768, opslag 42.
Enkemand. A:
1) bror A. Hastfer i Stockholm
2) søster g.m. Pär von Bring i Stockholm
samt 3 søstre, hvis navne ikke angives.

531    Peder Jensen Bisgaard, Hamborger-post, boende i København, der døde i februar 1768, opslag 132.
E: [Navn angives ikke].
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.

532    Julius Koch, trompeter i Sankt Pederstræde i København. 3.2.1768, opslag 135.
E: Sofie Magdalene. B:
1) Julius Koch.

533    Anne Cathrine Pedersdatter i Fiolstræde i København, der døde 12.4.1768, opslag 138.
Enke efter Joen Pedersen Helleberg, slotsvægter.
Testamente af 1.5.1762. A:
Af afdødes mands første ægteskab B:
1) Pernille Christine Joensdatter Helleberg g.m. Christian Frederik Silchmüller, fabrikant i Frederikshald i Norge nu i København.
(Afdøde kaldes også Birthe Cathrine Pedersdatter).
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.330).

534    Marie Elisabeth i København, der døde i april 1768, opslag 159.
Enke efter Schuknecht.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes bror Valentin Bohne, der betalte begravelsen i Sankt Petri kirkegård.

535    Johan Conrad Kiefer, undervisitør i Lille Regnegade i København, der døde 3.5.1768, opslag 164.
Enkemand. B:
1) Charlotte Sofie Johansdatter g.m. David Møller, skrædder
2) Vilhelmine Johansdatter 19
3) Cathrine Marie Johansdatter 18
4) Dorthe Christiane Johansdatter 11.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.331).

536    Christen Hansen i København, der døde i maj 1768, opslag 184.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Trinitatis kirkegård.

537    Cathrine Lund, madame i København, der døde i maj 1768, opslag 186.
Arvinger angives ikke.
Sara Lund betalte for begravelsen i Sankt Petri kirkegård.

538    Cathrine Margrethe Handberg, madame i København, der blev begravet 5.6.1768 i Trinitatis kirkegård, opslag 192.
Arvinger angives ikke.

539    Jørgen Walsøe, ugift pensionist i København, der døde 13.7.1768, opslag 193.
A:
1) bror, død. 3B:
a Andreas Walsøe, betjent hos byfogeden
b Frederikke Hansdatter g.m. Laurids Nielsen Schiøtt
c Inger Marie Hansdatter g.m. Niels Nielsen.

540    Jens Andersen Haahr, politiadjutant i København, der døde 2.8.1768, opslag 207.
Enkemand. B:
1) Andreas Jensen Haahr 15.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.332).

541    Fransiscus Darbes, hofviolon i København, der døde 30.8.1768, opslag 268.
E: Charlotte Kejser. B:
1) Josef Darbes 20
2) Johan Darbes 17, i Venedig
3) Birgitte Darbes 12.
Afdøde blev begravet i Trinitatis kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.333).

542    Anne Bernhof, pensionist i København, der døde 19.9.1768, opslag 290.
Enke efter Oluf Christian Myhre, groshandler i Norge. B:
1) Jens Olufsen Myhre 17
2) Frederik Fabech Olufsen Myhre 16, opløber på Holmen
3) Elisabeth Olufsen Myhre 10
4) Karen Olufsen Myhre 8.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.335).

543    Sinne Christiansdatter i København, død i december 1767, opslag 310.
Enke efter Iver Jensen Holm, overskærer i Børnehuset på Christianshavn, [skifte1766 lbnr.512]. B:
1) Rasmus Iversen Holm
2) Helene Rebekka Iversdatter, enke efter Frederik Hvas, overskærer.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.334).

544    Lorents Lampmann, kongelig arbejdskarl i København, der døde 16.10.1768, opslag 326.
Afdøde efterlader enke og børn i Bayern.
Afdøde blev også kaldt Lorents Landmann.

545    Frederik Rasch, kasserer i Børnehuset på Christianshavn, der døde 17.10.1768, opslag348.
Arvinger angives ikke dog nævnes:
1) afdødes søster Anne Gøde Rasch, enke efter Licht, hofmedikus
2) afdødes bror Rasch, regimentsskriver
3) afdødes søstersøn Landorph.
I skiftet er vedlagt Rasphuskassens årsregnskaber.

546    Marie Øllegaard Zelling på hjørnet af Store Strandstræde og Nyhavn, der døde 28.10.1768, opslag 582.
Enke Frands Toxværd, kongelig tegnemester, der døde for 26 år siden. B:
1) Hans Toxværd, der døde 7 år gammel.
A:
1) halvbror Reinholt Zelling, købmand og toldforpagter i Kalundborg
2) halvbror Johan Zelling. postherberger i Nyborg
3) halvbror Christian Ulrik Zelling i Holsten
4) halvsøster g.m. Thorup, kammerråd.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.336).

547    Anne Rasmusdatter, ugift tjenestepige i København. 1768, opslag 630.
A:
0) forældre Rasmus Poulsen, vognmand i Kalundborg, begravet Kalundborg 6.5.1730, [skifte Kalundborg 10.5.1730 lbnr.410], gift Kalundborg 22.3.1705 med Anne Jensdatter, begravet Kalundborg 9.8.1718, [skifte Kalundborg 23.12.1718 lbnr.289]
1) bror Poul Rasmussen, døbt Kalundborg 26.8.1705, begravet Tranekær 11.4.1745
2) søster Anne Marie Rasmusdatter, døbt Kalundborg 11.3.1707, begravet Kalundborg 30.5.1707
3) søster Anne Rasmusdatter, døbt Kalundborg 15.4.1708, begravet Kalundborg 29.11.1709
4) bror Søren Rasmussen, døbt Kalundborg 2.2.1713, begravet Kalundborg 15.3.1713.
Far gift Kalundborg 19.1.1720 med Margrethe Frandsdatter, begravet Kalundborg 4.7.1729, [skifte Kalundborg 21.7.1729 lbnr.1311].
5) halvbror Søren Rasmussen Hvalsø, døbt Kalundborg 28.8.1720, degn i Kolby på Samsø
6) halvsøster Kirsten Rasmusdatter, døbt Kalundborg 7.10.1722. g.m. Hans Jørgensen i Hagendrup i Bregninge sogn i Kalundborg amt
7) halvsøster Anne Marie Rasmusdatter g.m. Mads Pedersen, tømrersvend i København
8) halvsøster Anne Rasmusdatter, døbt Kalundborg 6.11.1726, begravet Kalundborg 27.11.1730.
Afdøde blev døbt Kalundborg 19.10.1710.

548    Johannes Ament (Amon), hof-trompeter i København. 1768, opslag 646.
E: Martha Magdalene, hos sin svoger Peder Johansen, skoleholder i Ørslev.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Vor Frue kirkegård.

549    Hans Torbensen i København, 1768, opslag 652.
A:
0) far Torben Pedersen i Tureby sogn død
1) bror Niels Torbensen i Alsønderup
2) søster Else Torbensdatter 22.

550    Peder Bech, norsk postinspektør, boende på hjørnet af Gammelstrand og Naboløs i København, der døde 4.12.1768, opslag 2.
Enkemand. B:
1) Jørgen Didrik Bech 32
2) Christiane Sofie Bech 24
3) Margrethe Charlotte Bech 21
4) Bernhard Henrik Bech 20.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1769-1770551    Johan Gottlieb Melhorn, kongelig porcelænsmester på hjørnet af Ulfeldts Plads og Helliggejststræde i København, der døde 2.1.1769, opslag 2.
Enkemand. B:
1) Johan Georg Melhorn, porcelænsfabrikant i Meisen ved Dresden
2) Amalie Christine Melhorn, enke efter Gylling.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.337).

552    Anne Marie Clausen i København, der døde 14.1.1769, opslag 10.
Enke efter Alexander Christian Schmidt, inspektør på Ladegården. B:
1) Laurids Schmidt, løjtnant
2) Frederik Schmidt, død efter sin far men før sin mor
3) Jens Tidemann Schmidt, død før sin far
4) Cathrine Hedvig Schmidt i Birkerød.
Desuden nævnes børnenes tante madam Vejgaard i Birkerød.

553    Hans Andersen Linch, materialkusk i København, der døde 20.4.1769, opslag 37.
A:
1) halvsøster Karen Poulsdatter. Første ægteskab med Rasmus Rasmussen. B:
a Johanne Rasmusdatter 36, g.m. Peder Jensen i Rønninge på Ulriksholm gods
b Hans Rasmussen 33, der tjener i Munkebo præstegård.
Karen Poulsdatters anet ægteskab med Jørgen Lauridsen i Seden. B:
c Rasmus Jørgensen 26, der tjener i Klarskov på Østergård gods.
I skiftet er vedlagt en seddel med Rasmus Fischer, murer i Roskildes arvinger, der har arv efter Christoffer Jørgensen Fischer i Roskilde, [skifte Roskilde 12.9.1770 lbnr.565], men uvist om det hører dette skifte til. (Se lbnr.553A herunder)

553A    Fordeling af arv efter Christoffer Jørgensen Fischer i Roskilde A:
0) forældre [Jørgen Fischer og Birthe, skifte 10.9.1736 lbnr.109]
1) [farbror Peder Christensen Fischer, skifte 20.1.1733 lbnr.59]. 4B:
a Dines Pedersen Fischer
b Anne Dorthe Pedersdatter, enke efter Anders Christensen, grovsmed
c Ellen Pedersdatter
d Rasmus Pedersen Fischer, murer.
(Seddel vedlagt lbnr.553).

554    Else Cathrine på hjørnet af Dronningens Tværgade og Store Kongensgade i København, der døde 19.5.1769, opslag 83.
Enke efter Samuel Rittersdorff, skoleholder i Garnison kirke fattiges skole. B:
1) Frederik Samuel i Vajsenhuset
2) Else Cathrine Hartmann i Vajsenhuset
3) Christian Allestus Hartmann, i skrædderlære.
Afdøde havde været sy- og strikke-skolemesterske i Landmilitæretatens Sy- og strikkeskole.

555    Margrethe Clausdatter Laal i København, der døde 26.6.1769, opslag 104.
Enke efter Christian Olufsen Roth, gartner på Frydenlund.
Arvinger angives ikke.

556    Johan Westh, pensioneret taffeldækker hos den engelske minister Tilley, der døde 22.10.1769, opslag 106.
A:
1) bror Christen Christensen, tømrer på Holmen, død. E: Malene Andersdatter. 1B:
a Anders Christensen Rose, billedhugger på Holmen
2) søster Anne [Christensdatter], død. 2B:
a Jens Johansen West, tømrer på Holmen
b Johannes Johansen, tømrer på Holmen
3) søster Maren Christensdatter i Fladstrand, uvist om i live.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.

557    Anne Brabrand i København, der døde 18.12.1769, opslag 128.
Enke efter Johan Robert, visitør.
Testamente af 18.2.1744. A:
1) bror Jacob Nielsen Brabrand på Binnitse [i Hillested sogn] på Lolland, [begravet Hillested 5.5.1727]. 5B:
a Niels Jacobsen Brabrand på Lolland, død uden børn
b Mathias Jacobsen Brabrand, [forpagter på Havgård i Utterslev sogn], død. E: Charlotte Amalie Bolt i Rødby. 3B:
1 Adam Levin Brabrand, hørkræmmersvend i København
2 Niels Brabrand i Maribo
3 Elisabeth Brabrand hos sin mor i Rødby
c Hans Jacobsen Brabrand, degn i Asminderød [og Grønholt]. [Skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 22.9.1765 lbnr.125]. Ingen børn
d Peder Jacobsen Brabrand, købmand i Rødby, [skifte Rødby21.7.1764 lbnr.336]. Ingen børn
e Christine [Margrethe] Jacobsdatter Brabrand, [begravet Dannemare 27.1.1747], var g.m. Christoffer [Gregersen] Zimmer, præst i Dannemare og Tillitse på Lolland, [død 8.8.1765]. 5B:
1 Gregers Zimmer, præst i Vetterslev og Høm på Sjælland
2 Barbara Helvig Zimmer g.m. Aagaard, byfoged i Maribo
3 Anne Zimmer
4 Ingeborg Dorthe Zimmer
5 Ovidia Zimmer
2) bror Rasmus Nielsen Brabrand i Slagelse, død. Første ægteskab med Sidsel Jensdatter]. 3B:
a Frederik Rasmussen Brabrand til Sonnerupgård [i Kirke Hvalsø sogn]
b Christian Rasmussen Brabrand, student
c Elisabeth Cathrine Rasmusdatter Brabrand g.m. Ernst Voetmann i Godsted ved Søholt på Lolland
Rasmus Nielsen Brabrand gift anden gang [Slagelse Mikkel 25.10.1724 med Rebekka Margrethe Flüge]. 2B:
d Jørgen [Henrik] Rasmussen Brabrand, [skoleholder i Dråby ved Ebeltoft, skifte Mols herred gejstlig 3.8.1764 lbnr.46]. Ingen børn
e Cecilie Rasmusdatter Brabrand g.m. Møller, degn i Rosmus ved Ebeltoft
3) søster Johanne Nielsdatter Brabrand, [skifte Rødby 2.5.1757 lbnr.280], var g.m. Mogens Hansen i Rødby. Ingen børn.
Afdøde blev begravet i Garnison kirkegård.

558    Reinhardt Woge, fyrbøder i Det kongelige Geheimekonseil i København, der døde 16.1.1770, opslag 192.
E: Anne Dorthe Hadler. LV: Frands Madsen, hattemager.
Første ægteskab med Anne Hedvig Rogenkamp, skifte 3.9.1753. B:
1) Joachim Nikolaus Woge 27, snedkersvend i Berlin
2) Johan Melchior Woge, farversvend i Lübeck
3) Christine Margrethe Woge 24.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.341).

559    Johanne Sørensdatter i København, der døde 28.2.1770, opslag 273.
E: Lorents Ibsen.
Arvinger angives ikke.

560    Jens Sørensen Dam, visiterer i København, der døde 10.3.1770, opslag 275.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes svigerfar Niels Mortensen Gjessing, garver.
Afdøde blev begravet i Trinitatis kirkegård.

561    Sofie Hedvig Bertram, ugift stuepige i København, der døde 11.3.1770, opslag 281.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Nikolaj kirkegård.

562    Johan Sasward, pensionist i København. der døde 17.3.1770, opslag 299.
Arvinger angives ikke.

563    Johan Salomon Schreiber, pensioneret hof-trompeter i København, der døde 17.3.1770, opslag 301.
Enkemand. B:
1) Jens Reinhard Schreiber, skoleholder i Brøndbyvester
2) Sofie Magdalene Schreiber.
Afdøde blev begravet i Trinitatis kirkegård.

564    Anne Hansdatter Bergen i København, der døde 5.4.1770, opslag 318.
Enke efter Jens Jacobsen, toldkontrollør.
Testamente af 4.3.1763.
Hans A:
0) forældre Jacob Pedersen, væver og Anne Jensdatter i Stensballe i Vær sogn, begge døde
1) bror Peder Jacobsen [Stensballe] i Solbjerg på Rantzausgave gods, [skifte Rantzausgave 12.1.1767 lbmnr.70]. 4B:
a Jacob Pedersen i Solbjerg
b Mikkel Pedersen i Solbjerg
c Rasmus Pedersen i Solbjerg
d Frands Pedersen i Solbjerg.
Fars andet ægteskab med Johanne Sørensdatter.
2) halvbror Oluf Jacobsen i Fregerslev i Hørning sogn
3) halvbror Søren Jacobsen i Stilling, død. 1B:
a Jacob Sørensen Stilling, skoleholder i Skanderup
4) halvsøster Anne Jacobsdatter, død, var g.m. Rasmus Rasmussen i Fregerslev. 1B:
a Maren Rasmusdatter i Solbjerg.
Hendes A:
1) mor Achte (Agathe) Olufsdatter, enke efter Laurids Hemmingsen Hald i Stege, [skifte Stege 17.4.1756 lbnr.151]. Første ægteskab med afdødes far Hans Lauridsen Bergen, skipper
2) søster Cina (Signe) Bergen, født 29.11.1711, enke efter Knud [Pedersen] Dalwitz, præst i Gammel Haderslev, [død 13.12.1767]
3) søster Gertrud Bergen i Haderslev, født 19.4.1727
4) halvsøster Anne Marie Hemmingsen Hald, født 27.6.1736, enke efter Niels Knag i Stege, [skifte Stege 23.3.1768 lbnr.268].
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.339).

565    Anne Christensdatter, ugift kokkepige i Børnehuset på Christianshavn, der døde 6.4.1770, opslag 356.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.356).

566    Anders Madsen Lund, postbud i Helsingør Postkontor, boende i Hummergade i København, der døde 6.4.1770, opslag 368.
E: Charlotte Jørgensdatter Wulf.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.357).

567    Peder Andersen Drejer, kongelig brolægger i København, der døde 12.4.1770, opslag 390.
E: Ingeborg, der døde kort tid efter sin mand. B:
1) Andreas Drejer 17, matros.

568    Peder Jørgensen, undervisiterer på hjørnet af Tornebuskegade og Nørrevold i København, der døde 29.4.1770, opslag 411.
Enkemand efter Inger Marie Bertelsdatter, død 25.12.1769. B:
1) Claus Jørgensen 13, i latinskolen.
Afdøde blev begravet i Trinitatis kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.355).

569    Anders Jensen Lund i København, der døde i april 1770, opslag 453.
E: Maren.
Afdøde efterlader et barn, hvis navn ikke angives.
Afdøde blev begravet i Holmens kirkegård.

570    Christence Reiffenstein på Nytorv i København, der døde 8.5.1770, opslag 456.
Enke efter John Rasmussen Busch, kongelig instrumentmager, der døde marts 1770.
Testamente af 11.7.1764.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) far Ditlev Reiffenstein, hofsmed i Sorø g.m. afdødes mor Ovidia Kirstine.
Afdøde blev begravet i Vor Frue kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.354).

571    Cathrine Fogh i København, der døde 31.5.1770, opslag 531.
Uden ægteskab B:
1) Christian Frederik.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Børge Fogh, hørkræmmersvend i København
2 afdødes bror Laurids Fogh i Odense.

572    Anne Sofie, opsynskone i sygestuen på Børnehuset på Christianshavn, der døde 11.11.1770, opslag 550.
Enke efter Samuel Hofmann, overskærer i Guldhuset. B:
1) Christian Gerhard Hofman 19
2) Samuel Hofmann 13.
Afdøde blev begravet i Den tyske kirke på Christianshavn.

573    Jens Mortensen, kongelig staldkarl i København, der døde 18.6.1770, opslag 568.
Enkemand.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Holmens kirkegård.

574    Laurids Andersen, kammerbud i København. 22.6.1770, opslag 577.
E: Karen Christensdatter. A:
0) forældre Anders Thomsen, betjent, [skifte Randers 2.8.1742 lbnr.648] og Bodil Lauridsdatter i Randers, død
1) bror Thomas Andersen, døbt Randers 22.11.1722, død 14.6.1744 på rejse til Ostindien
2) søster Else Marie, døbt Randers 16.12.1729, enke efter Jens Kaldorff på Lolland
3) bror Ambrosius Andersen, døbt Randers 27.1.1734, brændevinsbrænder i Randers
4) søster Anne Andersdatter, døbt Randers 27.1.1734, død som spæd.
Desuden nævnes enkens søn Christen Simonsen, skrædder i Rouen i Frankrig
Afdøde, der blev døbt Randers 8.11.1726, blev begravet i Holmens kirkegård.

575    Christian Rehfeldt, mestersvend i det kongelige køkken i København, der døde 25.6.1770, opslag 608.
E: Anne Dorthe Süderlow, gift Slesvig Michaelis 16.8.1724.
Afdøde efter to døtre i Slesvig, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes afdødes brors 2B:
1) Albert Rehfeldt, sekretær
2) Frederik Carl Rehfeldt, kirurg.
Afdøde blev begravet i Holmens kirkes urtegård.

576    Anne Cathrine Rosenfeldt, i skolemesterlængden i København. 1.8.1770, opslag 656.
E: Johan Mathias Gattung. B:
1) Marie Cathrine Johansdatter g.m. Hans Mortensen, handskemager i Skindergade.

577    Peder Pedersen, student og informator i København, der døde i august 1770, opslag 681.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Garnison kirkegård.

578    Frederik Gottlieb Wohlgemuth Giese, ugift kancellist i Landetatens Generalkommissariat, boende i Store Købmagergade i København, der døde 12.12.1770, opslag 696.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Garnison kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.352).

579    Anne Margrethe Pedersdatter i København. 16.7.1770, opslag 751.
E: [Navn angives ikke].
Arvinger angives ikke.

580    Karen Jochumsdatter Lerbæk i København. 1770, opslag 752.
E: Peder Møller, politibetjent. B:
1) Julius Møller i Helsingør.

581    Hans Jacob Nissen, svejtser ved enkedronning Sofie Magdalenes hof i København. 1770, opslag 754.
E: Frederikke Louise, der også døde.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

582    Thorup, svejtser i København. 1770, opslag 759.
E: Sidse Marie.
Af første ægteskab B:
1) Erik Thorup
2) en datter g.m. Johan Gerber
3) en datter g.m. Frederik Stillitz.

583    Michael Drejer, oplagsskriver i Toldboden i København, der døde 28.4.1770, opslag 2.
Enkemand efter [Anne Christine Trøstrup, skifte 30.11.1759 lbnr.384].
2) Marie Kirstine Drejer 15.
FM: Laurids Vestergaard.
Testamente af 24.9.1765.
Afdødes første hustru, der døde 1750, var en datter af Jan von der Osten. B:
1) en søn, der døde 14 år gammel.
Arv efter afdødes steddatter Maren Holmann i Århus, skifte 13.10.1769 lbnr.2085. E: Hans Lentz, tolder.Københavns Borgret
Konceptskifter i ordinære boer
1771584    David Engell, politiadjutant i Springgade i København, der døde 11.1.1771, opslag 2.
E: Dorthe Cathrine Nielsdatter Friis, der døde 4.4.1771. B:
1) Johan Georg Engell 12
2) Niels Martin Engell 6
3) Marie Magdalene Engell 4
4) Daniel Gotfred Engell, født 4.1.1771.
FM:
1 morbror Niels Friis, sadelmager
2 morbror Friis, parykmager.
Enkens første ægteskab med Andreas Hansen, politibetjent, skifte 28.6.1758 lbnr.352. B:
1) Sidse Cathrine Andreasdatter 16.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.351).

585    Birgitte Elisabeth [Mogensdatter], der blev kaldt Bredal [efter sin stedfar], ugift pensioneret kongelig vaskerpige i København, der døde 18.1.1771, opslag 47.
A:
0) forældre [Mogens Lauridsen, skifte Helsingør Byfoged 8.10.1724 lbnr. 585A herunder og Ingeborg Farenhusen, begravet Helsingør Olai 2.11.1740]
1) bror Villum [Mogensen], kaldt Bredal [efter sin stedfar], kapellan i Frederikshald i Norge.
Mors andet ægteskab med [Peder Jochumsen Bredal, prokurator i Helsingør, skifte Helsingør 12.9.1753 lbnr.585B herunder]
2) halvbror Jochum Bredal, fuldmægtig hos fogeden Ruuse i Trondhjem stift
3) halvsøster Dorthe Johanne Bredal i København
4) halvsøster Anne Margrethe Bredal g.m. [Hans Lorentsen] Splid, fuldmægtig hos Hvidtfeldt, stiftamtmand i Viborg
5) halvbror Jacob Bredal, fuldmægtig uden for Vesterport i København
6) halvbror Erik Bredal, visiterer i København
Afdøde, [der blev døbt Helsingør Olai 8.4.1720], blev begravet i Vor Frue kirkegård.
Litteratur: Om biskop Erich Bredal, hans hustru og deres efterslægt af Ole K. Rasmussen. Heri side 31: Peder Jochumsen Bredal.
Helsingør Byfoged
Skifteprotokol
1712-1732

585A    Mogens Lauridsen i Strandgade i Helsingør, der døde 8.10.1724, fol.49, opslag 40.
E: Ingeborg Farenhusen. LV: Peder [Jochumsen] Bredal. B:
1) Birgitte Elisabeth Mogensdatter 4¼
2) Villum Mogensen 3¼
3) Peder Mogensen 2¼.
FM: Hans Jensen Frebo.
Desuden nævnes Johan Farenhusen.Helsingør Byfoged
Skifteprotokol
1742-1758

585B    Peder [Jochumsen] Bredal, prokurator i Stengade i Helsingør, der døde 12.9.1753, fol. 724, opslag 286.
Enkemand efter Ingeborg Farenhusen, [begravet Helsingør Olai 2.11.1740]. B:
4) Jochum Andreas Bredal, fuldmægtig hos fogeden Ruuse i Trondhjem stift
5) Dorthe Johanne Bredal i København
6) Anne Margrethe Bredal
7) Frederik Bredal, på Sankt Croix i Vestindien
8) Jacob Bredal 17
9) Erik Bredal 14½.
[Afdødes hustrus første ægteskab med Mogens Lauridsen, skifte Helsingør Byfoged 8.10.1724 lbnr.585A herovenfor]. B:
1) Birgitte Elisabeth Bredal
2) Villum, Mogensen Bredal, student
3) Peder Lorents Bredal.586    Søren Pedersen Møller, pensioneret livgarde i København, der døde 9.2.1771, opslag 66.
Enkemand efter Maren Pedersdatter, død for 13 uger siden. B:
1) Else Marie Sørensdatter.
FM: fasters mand Didrik Grønbæk.

587    Dorthe Wagner i København, der døde 1.4.1771, opslag 80.
Enke efter Cornelius Stub, pensioneret kammerlakaj, død 15.3.1771. A:
0) forældre Johan Adam Wagner, hoftrompeter
1) søster Cathrine Wagner, død. E: Johan Jacob Zeye, skomager. 1B:
a Cathrine Zeye, enke efter Johan Adam Stormberg, billedhugger.

588    Gerhard Henrik Mathias Morell, kunstkammerforvalter i København. 28.5.1771, opslag 134.
E: Marie Elisabeth Funder.
Arvinger angives ikke.
Arv i boet efter Jacob Hahns enke til B:
1) Marie Cathrine Hahn
2) Jacob Hahn
3) Georg Hahn.

589    Dorthe Melchiorsdatter i København, der døde 31.5.1771, opslag 148.
Enke efter Hans Hansen, kammerbud. A:
Hans A:
1) bror Peder Hansen Østrup i Gammel Haderslev
2) søster Bodil Hansdatter, død, var g.m. Hans Hansen i Fjelstrup ved Haderslev. 3B:
a Hans Hansen Fjelstrup, slotforvalter på Hirschholm slot
b Margrethe Hansdatter g.m. en bonde i Fjelstrup
c Elisabeth Hansdatter, død, var g.m. Jørgen Bech, købmand i København. 1B:
1 Anne Marie Bech 17.
Hendes A:
1) søster Maren Melchiorsdatter i København, enke efter Jens Nielsen, norsk postbud
2) søster Anne Margrethe Melchiorsdatter, død, var g.m. Peder Zacharias Crener, brændevinsbrænder i Vestergade i København. 2B:
a Simon Crener, kongelig konditor
b Anne Margrethe Crener g.m. Laurids Lund, brændevinsbrænder på Christianshavn.
Afdøde blev begravet i Holmens kirkegård.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.350).

590    Kirsten Christensdatter, ugift tjenestepige på Amalienborg i København, der døde 3.6.1771, opslag 181.
Uden ægteskab B:
1) Christen hos Søren Christensen, murersvend i Ålborg.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.349).

591    Niels Pedersen, ugift pensioneret livgarder i København, der døde 6.7.1771, opslag 196.
Arvinger angives ikke.
(København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.348, se der).

592    Eggert Clausen, Langemarch, kongelig pensionist i København. 7.7.1771, opslag 197.
Testamente af 4.3.1766. A:
1) bror Poul Clausen Hans børn, hvoraf nævnes B:
a Eggert Poulsen, der er fattig og har mange børn
2) bror Reimer Poulsen. Hans børn, hvoraf nævnes B:
a Christen Reimersen i Vestindien
b Jeppe Reimersen i Vestindien
3) bror Claus Clausen.
Der er 16 børnebørn ialt.

593    Mathias Bruun, pensioneret fægtemester for de kongelige pager i København, der døde 24.7.1771, opslag 203.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Helliggejst assistentskirkegård.

SLUT