Erik Brejls hjemmeside

Start

Århus amt gejstlige skifteuddrag


[Framlev herred]    [Hads herred]    [Hasle herred]    [Ning herred]   

[Sabro herred]    [Samsø og Tunø]    [Vester Lisbjerg herred]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Framlev Herred Gejstlige Skifteprotokol
1695-1806

[1695-1753]    [1754-1806]   


Framlev herred
Gejstlig skifteprotokol
1695-1753
C 29E-7

Protokollen indeholder også enkelte provsteretssager fol.300-306, som ikke er medtaget.


1 Laurids Lauridsen, degn i Sjelle. 25.6.1695, fol.2.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Tørring, der ægter enken. B:
1) Hans Lauridsen
2) Laurids Lauridsen
3) Jens Lauridsen
4) Karen Lauridsdatter.
FM: farbrødre Christen Lauridsen i Holm i Vellev sogn, Frederik Lauridsen, ladefoged på Frijsenborg [i Hammel sogn].

2 Jens Lauridsen Harlev, præst i Harlev og Framlev. 24.2.1696, fol.7, 129.
E: Kirsten Jensdatter [Storring]. LV: bror Jens Jensen [Storring] i Sneptrup præstegård, præst i Ovsted og Tåning. B:
1) Niels Jensen Harlev, købmand i Århus
2) Jens Jensen [Harlev], præst i Harlev og Framlev
3) Anne Jensdatter [Harlev]. Ved afkald # g.m. Jørgen Poulsen [Bagger], præst i Todbjerg og Mejlby
4) Laurids Jensen [Harlev]
5) Laurids [Sørensen] Jensen [Harlev]
FM: Jens Lauridsen Harlev, kapellan i Århus domkirke.
Kilde: Mogens Seidelin: Familieoptegnelser 1643-1771 vedrørende præsteslægterne Harlev i Harlev-Framlev og Gyberg i Linå-Dallerup. i: Personalhistorisk tidsskrift 1990 side 53-90.

3 Niels Madsen Fogh, præst i Storring, Stjær og Galten. 9.6.1696, fol.39, 128B.
E: Inger Andersdatter Vinding. LV: bror Anders Andersen Vinding, præst i Horsens.
Første ægteskab med Maren Lauridsdatter, der omkom, da præstegården brændte 2.5.1680. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Hans Pedersen Schiønning på Høvergård [i Storring sogn]
2) Birgitte Nielsdatter
3) Magdalene Nielsdatter Fogh. Ved afkald 19.3.1700 g.m. Peder Poulsen Søby, degn i Dover og Veng.
FM:
1) fars [halv]bror Jens Jensen [Storring] i Sneptrup præstegård, præst i Ovsted og Tåning
2) [fars halvbror] Laurids Jensen Fogh, kapellan i Horsens
3) morbror Jens [Lauridsen] Harlev, kapellan i Århus.
Desuden nævnes afdødes svoger Jens Lauridsen, præst i Harlev.

4 Niels Tørring, degn i Sjelle. 12.7.1697, fol.75.
E: Anne Hansdatter. LV: Frederik Lauridsen, ladefoged på Lyngballegård.
Af første ægteskab B:
1) Hans Christian Nielsen
2) Anne Nielsdatter
3) Niels Nielsen
4) Marie Nielsdatter.

5 Dorthe Madsdatter i Skivholme præstegård. 4.4.1701, fol.77B.
E: Jens Jensen Holstebro i Skivholme, provst i Framlev herred. B: Marie Jensdatter g.m. Mogens Christensen Blichfeldt, præst i Skivholme og Skovby.

6 Oluf Mortensen Hobro, præst i Borum og Lyngby. 22.9.1704, fol.91.
E: Gertrud Jensdatter Vejerslev. LV: Mikkel Pedersen, præst i Årslev og Tilst. B:
1) Sidsel Olufsdatter
2) Inger Olufsdatter
3) Birthe Olufsdatter.
FM:
1) Jens Jensen Holstebro i Skivholme, provst i Framlev herred
2) Christen Nielsen Bøgh, præst i Storring, Stjær og Galten
3) Jens Jensen Harlev, præst i Harlev og Framlev.

7 Mogens [Christensen] Blichfeldt, præst i Skivholme og Skovby. 12.6.1705, fol.117, 149B.
E: Marie Jensdatter. LV: Christen Jessen, herredsdommer i Framlev og Gjern herreder. B: Dorthe Marie Mogensdatter Blichfeldt. FM: Jens Jensen Holstebro [i Skivholme, provst i Framlev herred].
Arv efter afdøde mor Marie [Lauridsdatter] på Enslevgård [i Vellev sogn], enke efter Christen Blichfeldt.

8 Jens Jensen Holstebro, præst i Skivholme og Skovby. 1.3.1708, fol.129B.
E: Helle Svendsdatter. LV: svigersøn Anders Jespersen Borum, købmand i Århus.
[Første ægteskab med Dorthe Madsdatter, skifte 4.4.1701 lbnr.5]. B:
1) Marie Jensdatter, enke efter Mogens Blichfeldt, præst i Skivholme og Skovby, [skifte 12.6.1705 lbnr.7]. LV: Jens Christensen Høst, præst i Haurum og Søby.

9 Inger Andersdatter Vinding i Storring præstegård. 11.1.1712, fol.151.
E: Christen [Nielsen] Bøgh, præst i Storring, Stjær og Galten. A:
1) bror Anders [Andersen] Vinding, præst i Horsens
2) bror Jens [Andersen] Vinding, præst i Hjortshøj, Egå og Elev
3) søster Anne Andersdatter Vinding g.m. Jens [Jepsen] Fussing, præst i Vejerslev, Aidt og Thorsø
4) søster Maren Andersdatter Vinding g.m. Albert Sørensen, forpagter på Lerkenfeld
5) bror Christen [Andersen] Vinding, præst i Håsum og Ramsing i Salling, død. 7B:
a Anders Vinding, stud. theol.
b Peder Vinding
c Gregers Vinding
d Kirsten Vinding
e Mette Vinding
f Anne Sofie Vinding
g Dorthe Vinding.
6) søster [Dorthe Andersdatter Vinding], død, var g.m. Christoffer Nielsen Bøgh, præst i Trige og Ølsted. 1B:
a Kirsten Christoffersdatter Bøgh.

10 Christen [Nielsen] Bøgh, præst i Storring, Stjær og Galten. 25.5.1718, fol.153.
E: Margrethe Pedersdatter Torning. LV: farbror Daniel Andersen Torning, præst i Vium og Lysgård. B:
1) Margrethe Barbara Christensdatter Bøgh 2
2) Peder Nikolaj Christensen Bøgh 6 mdr.
FM: [morbror] Anders Pedersen Torning, præst i Gjøl, [farbror] Christoffer Nielsen Bøgh, præst i Trige og Ølsted.

11 Christen [Madsen] Sommer. præst i Sjelle, Skørring og Låsby. 4.8.1721, fol.182B.
E: Ida Margrethe Ottesdatter. LV: Johan Snell, birkedommer i Skanderborg rytterdistrikt birk. B:
1) Johanne Margrethe Sommer g.m. Søren [Ottesen] Grønbæk, præst i Røgen [og Sporup]
2) Otte Sommer, præst i Sjelle, Skørring og Låsby
3) Mads Sommer
4) Sejer Sommer
5) Mette Sommer g.m. Hans [Nielsen] Hjersing, præst i Skivholme [og Skovby]
6) Ellen Marie Sommer.

12 Just Jensen Veggerslev, degn i Harlev og Framlev. 27.9.1729, fol.251.
E: Birgitte Nielsdatter Fogh. LV: Hans Pedersen Schiønning, skoleholder i Veng. Arvinger angives ikke, dog brev 1720 fra bror Jens Jensen Veggerslev i Århus.

13 Albert Legaard, degn i Harlev og Framlev. 24.7.1730, fol.262B.
E: Karen Jensdatter Testrup. LV: Peder Prang. A:
1) mor Karen Knudsdatter Hessel
2) søskende, hvis navne ikke angives.

14 Laurids Jensen Harlev, karl i Harlev præstegård. 25.2.1734, fol.267.
A:
1) [bror Niels Jensen Harlev, købmand i Århus, skifte Århus 21.9.1698 lbnr.391]. 1B:
a [Anne Marie Harlev] g.m. Henrik [Jensen] Feilberg, [farver] i Århus
2) bror Jens [Jensen] Harlev, præst i Harlev og Framlev
3) søster Anne Jensdatter Harlev, enke efter Jørgen [Poulsen] Bagger, præst i Todbjerg [og Mejlby]
4) bror Laurids [Sørensen Jensen] Harlev, præst i Bjerregrav [Ålum, og Tånum], var g.m. [Lene Margrethe Christiansdatter Gyberg] nu g.m. successor [Christian Mathiasen] Faber. B:
a [Charlotte Amalie Harlev] g.m. [Niels Olufsen] Mollerup, regimentsskriver [i Skanderborg]
b Cathrine Elisabeth Harlev
c Kirstine [Marie] Harlev
d Christian Ludvig Harlev
e Clara Eleonora Harlev
f Birthe Harlev
g Anne Sofie Harlev
h Christiane [Magdalene] Harlev

15 Ingeborg Ottesdatter i Harlev præstegård. 11.11.1737, fol.273B.
Enke efter Hans Nielsen Busch, [skifte Vejle 20.4.1724 lbnr.151].
Indkaldt af A:
1) Jens [Jensen] Harlev, præst i Harlev og Framlev
2) Anne Jensdatter [Harlev], enke efter Jørgen [Poulsen] Bagger, [præst i Todbjerg og Mejlby]
3) [Charlotte Amalie Harlev], død, var g.m. Niels [Olufsen] Mollerup, regimentsskriver [i Skanderborg] på børns vegne ved krigsråd Gyberg
4) [Anne Marie Harlev] g.m. Henrik Feilberg i Århus
5) [Laurids Jensen Harlev, præst i Bjerregrav, Ålum og Tånum], død. B:
a [Cathrine Elisabeth Lauridsdatter Harlev] g.m. Frederik Hansen [Curtz] i Vissing
b [Kirstine Marie Harlev] g.m. Just [Ulriksen] Schandorff, præst i Ugilt [og Tårs]
6) Laurids Fogh ved mor madam Fogh i Horsens.

16 Jens [Jensen] Harlev, præst i Harlev og Framlev. 21.9.1744, fol.281B.
E: Christine Sofie Gyberg.
Bevilling til uskiftet bo af 17.6.1735.

17 Inger Olufsdatter, der døde i Kalbygård [i Låsby sogn] på Skanderborg rytterdistrikt. 27.7.1744, fol.282B.
Afdøde havde arv efter far Oluf Mortensen, præst i Borum og Lyngby, [skifte 22.9.1704 lbnr.6].
Arvinger angives ikke.

18 Christine Sofie Gyberg i Harlev præstegård. 25.8.1745, fol.283B, 323.
Enke efter Jens Jensen Harlev, præst i Harlev og Framlev, [skifte 21.9.1744 lbnr.16]. B:
1) Øllegaard Harlev g.m. Christian Johan Lodbjerg, præst i Harlev og Framlev
2) Elisabeth Cathrine Harlev g.m. Knud [Andersen] Tovstrup, præst i Årslev og Tilst
3) Jens Harlev 23
4) Christian Gyberg Harlev 22
5) Jochum Nikolaj Harlev 20
6) Knud Jørgen Harlev 16.
FM:
1) [Jens] Harlev Bagger, præst i Hjortshøj, Egå og Elev
2) Hans Folsach til Gjessinggård [i Tvede sogn]
3) Jørgen Seidelin i [Nørre] Stenderup præstegård, præst [i Eltang og Sønder Vilstrup].

Justitssager, fol 300-306.

19 Anders [Christensen] Vinding, præst i Storring, Stjær og Galten. 6.3.1752, fol.306, 352.
Enkemand efter [Kirstine Cathrine Christoffersdatter Lime, skifte 8.9.1744 lbnr.24]. B:
1) Anders Christian Vinding, præst i Storring, Stjær og Galten
2) Christoffer Vinding 25
3) Elisabeth Marie Vinding g.m. Hans Kruse til Hvolgård [i Langskov sogn]
4) Inger Marie Vinding; ved afkald 17.10.1761 g.m. Søren [Frandsen] Bornemann, præst i Uldum og Langskov
5) Ingeborg Dorthe Vinding; ved afkald 25.7.1772 g.m. Claus [Pedersen] Møinichen, præst på Hirtsholmene.
FM: farbror Peder Vinding i Præstkær præstegård, præst i Brørup og Lindknud.

20 Maren Thomasdatter i Harlev skolehus. 20.5.1746, fol.339B.
E: Morten Jørgensen, skoleholder i Harlev.
Arvinger angives ikke.

21 Maren Herlufsdatter i Storring. 16.2.1747, fol.341.
E: Søren Loumann, degn i Storring. B:
1) Herluf Loumann, degn i Lyngå og Skjød
2) [Maren] Loumann g.m. Christian [Pedersen] Nim, degn i Todbjerg og Melby.

22 Hans Markussen Vonsild, præst i Borum og Lyngby. 11.5.1747, fol.343B.
B:
1) Christian Johan Lodbjerg, præst i Harlev og Framlev
2) Birgitte Johanne Vonsild g.m. Hans [Henriksen] Holst, præst i Knebel og Rolsø på Mols.

23 Alexander Jørgensen [Prip], degn i Borum og Lyngby. 2.4.1748, fol.343B.
[Enkemand efter Kirsten Carlsdatter, død 1742].
Blandt arvingerne er en uforsørget datter B: Anne. FM: [svoger] Laurids Veng, degn i Borum og Lyngby.

24 Kirstine Cathrine Christoffersdatter Lime i Storring præstegård. 8.9.1749, fol.344.
E: Anders Vinding, præst i Storring, Stjær og Galten. B:
1) Anders Christian Vinding 29
2) Christoffer Vinding 22
3) Elisabeth Marie Vinding 30 g.m. Hans Kruse til Hvolgård [i Langskov sogn]
4) Inger Marie Vinding 28
5) Ingeborg Dorthe Vinding 20.

25 Søren Knudsen, skoleholder i den kongelige skole i Storring. 4.2.1750, fol.348.
E: Anne Elisabeth Nielsdatter. A:
1) far Knud Jensen Drejer i Skørping.

26 Hustru i Storring skole. 9.3.1751, fol.350B, næste protokol fol.8, 43, 86B.
E: Rasmus Hammer, skoleholder i Storring. B: Ellen Marie.
Desuden nævnes enkemandens bror Holger Hammer.Framlev herred
Gejstlig skifteprotokol
1754-1803
C 29E-8

27 Bartram Buchwald, skov- og jagtsessionsskriver i Galten. 1.1.1754, fol.3, 8.
E: Margrethe Ahrenkiel, nu i Storring.
Testamente af 18.3.1736.
A: hendes søster Marine Ahrenkiel.
(Skiftet også indført i Skanderborg og Åkær amter lbnr.13).

28 Deliane Jensdatter i Galten. 29.11.1755, fol.4.
E: Oluf Lunde, skoleholder i Galten. A:
1) mor Karen Jensdatter
2) søster Johanne Jensdatter g.m. Jørgen Nielsen, sadelmager i Tørring
3) søster Inger Jensdatter
4) bror Jens Jensen, skoleholder i Tørring
5) søster Hedvig Jensdatter
6) søster Anne Jensdatter.

29 Maren Melchiorsdatter [Ørbæk] i Borum præstegård. 19.9.1757, fol.6.
E: Jens Jensen Adslev, præst i Borum og Lyngby. B: Christiane. FM: Melchior Pedersen i Århus. Ved afkald 19.9.1785 g.m. Jørgen Nielsen Ravn i Nørkær i Vendsyssel

30 Johanne Madsdatter i Storring skolehus. 25.1.1760, fol.8B.
B: Maren Nielsdatter g.m. Rasmus Hammer, skoleholder i den kongelige skole i Storring. Desuden nævnes Rasmus Hammers datter Christine Sofie.

31 Hans Trellund, student i Harlev præstegård. 31.1.1760, fol.11B.
A:
1) mor [Birthe Johanne Vonsild, der døde [8.1.1760], var g.m. Hans [Henriksen] Holst, præst i Knebel [og Rolsø] på Mols
2) bror Peder Trellund, farversvend i København
3) søster Karen Trellund
4) halvsøster Cathrine Kirstine Holst.
[Afdødes far var Niels Pedersen Trellund, præst i Skødstrup]
Afdøde døde i Knebel præstegård.

32 Oluf Lunde, skoleholder i Galten. 22.4.1760, fol.17B.
E: Anne Nielsdatter [Krarup]. B: Deliane 2½, Peder 1. FM: morfar Niels Krarup, degn i Gangsted og Søvind.

33 Peder Prang, degn i Harlev og Framlev. 9.5.1760, fol.20B, 66B.
E: Mette Marie Sørensdatter Nors. LV: Morten Andreas Gertsen, borgmester i Århus. B:
1) Anne Marie Pedersdatter g.m. Frederik Holst, degn i Harlev og Framlev
2) Frands Michael Pedersen Prang 16.
FM: farbror Rasmus Lauridsen Prang i Segalt i Skødstrup sogn på Vosnæsgård gods.

34 Christian Fach, degn i Sjelle og Skørring. 16.6.1760, fol.30B.
A:
1) søster [Abel Fach, skifte Århus 4.9.1737, var g.m. Rudolf Christoffer Rudemann]. 2B:
a Sofie Elisabeth g.m. Nikolaj Holm, garver i København
b Elisabeth Rudemann 22.

35 Søren Loumann, degn i Storring, Stjær og Galten. 2.6.1761, fol.34, 43B, 87.
E: Sofie Alhed Gotfredsdatter Mørk. LV: Jens Mønster i Storring. B:
3) Søren Loumann 14. FM: Christian Mønster, skovrider.
Første ægteskab med [Maren Herlufsdatter, skifte 16.2.1747 lbnr.21]. B:
1) [Herluf Sørensen Loumann], degn i Lyngå og Skjød, død. 4B:
a Søren Loumann
b Terkild Loumann
c Christian Loumann
d Gøde Loumann.
FM: Gøde Gødesen, købmand i Århus.
2) [Maren Sørensdatter Loumann], død, var g.m. [Christian Pedersen Nim], degn i Todbjerg og Melby. 2B:
a Christian Nim
b Elisabeth Sofie Nim.

36 Christian Johan Lodbjerg, præst i Harlev og Framlev. 5.10.1761, fol.39.
E: Øllegaard [Jensdatter] Harlev. LV: bror Jochum Harlev i Tarskov Mølle [i Harlev sogn]. B: Kirstine Sofie.
Bevilling til uskiftet bo af 9.10.1761.

37 Hans [Nielsen] Hjersing, pensioneret præst i Skivholme og Skovby. 24.7.1766, fol.53.
Enkemand efter [Mette Christensdatter Sommer]. B:
1) [Ida Margrethe Hansdatter Hjersing] g.m. Niels [Andreasen] Krogstrup, præst i Skivholme og Skovby
2) [Nille Marie Hansdatter Hjersing] g.m. Jens [Jensen] Adslev, præst i Borum og Lyngby
3) [Anne Cathrine Hansdatter Hjersing] g.m. Jacob [Andreasen] Krogstrup, præst i Sjelle, Skørring og Låsby.
(Auktion over Mettes Sommers bohave 18.9.1764 fol.44).

38 Rasmus Hammer, skoleholder i Storring skole. 8.2.1768, fol.62B, 70B, 86B.
E: [Maren Nielsdatter Labing]. LV: Mikkel Poulsen.
B: Ellen Marie. Ved afkald 1779 g.m. Niels Rasmussen i Odder på Rodsteenseje gods.
FM: farbror Holger Hammer, købmand i Århus.

39 Anne Nielsdatter Kærsgaard, 87 år gammel i Borum præstegård. 1769, fol.65.
Afkald fra A:
1) Jens Adslev, præst i Borum og Lyngby
2) Christen Jensen Kærsgaard
3) Peder Jensen Kærsgaard.
Disse tre er brødre og muligvis sønner.

40 Anne Alexandersdatter [Prip], ugift i Borum degnebolig. 31.1.1771, fol.65B.
A:
1) søster [Margrethe Alexandersdatter Prip] g.m. Laurids [Sørensen] Veng, degn i Borum og Lyngby
2) søster [Maren Alexandersdatter Prip], død, var g.m. [Jens Jensen]. 1B:
a Karen Jensdatter g.m. Jens [Jensen], snedker i Sorring
3) søster, død, var g.m. Rasmus Mikkelsen i Sabro. 2B:
a Kirsten Rasmusdatter
b Johanne Rasmusdatter.
Arv efter afdødes far [Alexander Jørgensen Prip, degn i Borum og Lyngby], skifte 2.4.1748 lbnr.23.

41 Maren Jensdatter i Harlev præstegård. 18.6.1771, fol.65B.
A:
1) bror Niels Jensen i Stjær
2) søster Anne Jensdatter i Stjær
3) halvbror Rasmus Jensen
4) halvsøster Johanne Jensdatter.
FM: Peder Rasmussen i Fregerslev.

42 Anne Marie [Pedersdatter] Prang i Framlev degnebolig. 13.6.1773, fol.67B, 125.
E: Frederik Holst, degn i Framlev. B:
2) Birthe Cathrine 2½.
Første ægteskab med [Jacob Lauridsen Schmidt, skoleholder i Svejstrup i Dover sogn], skifte 8.6.1759. B:
1) Laurids Jacobsen Schmidt hos bedstefar i Christiania i Norge.
FM: Laurids [Jensen] Schmidt, degn i Dover og Veng.

43 Kirsten Jensdatter i Sjelle degnebolig. 6.1.1775, fol.71.
E: Peder Møller, degn i Sjelle. B:
1) Niels Pedersen 23
2) Marianne Pedersdatter 20
3) Anders Pedersen 15
4) Cathrine Pedersdatter 12
5) Jacobine Pedersdatter 10.
FM: Jacob Krogstrup.

44 Anne Cathrine Fussing, ugift i Skivholme præstegård. 18.2.1775, fol.72B.
A:
1) bror Søren Fussing i Hevring mølle [i Vivild sogn] på Tustrup gods
2) søster [Anne Christence Fussing]
3) bror Jens Christian Fussing i Horsens
4) søster Karen Fussing g.m. Søren Hvalsø på Samsø
5) søster Birgitte Fussing g.m. Bent Andreas Skram, assistent i København
6) bror Nikolaj Mathias Fussing på St. Croix i Vestindien.
Arv efter afdødes far Laurids Fussing, præst i Vejerslev [Aidt og Thorsø] i Houlbjerg herred.
Arv efter mormor [Anne Christence Nielsdatter Hjersing] i Enslev [i Vellev sogn] g.m. Søren Jacobsen] Clementin, [præst i Hvorslev og Gerning].
Arv efter moster Cathrine Clementin, ugift Enslev.

45 Else Nielsdatter Boller i Framlev degnebolig. 12.4.1776, fol.74B.
E: Frederik Holst, degn i Harlev og Framlev.
Bevilling til uskiftet bo.

46 Hans Christian Risum, skoleholder i Hørslevbol skole [i Framlev sogn]. 7.10.1775, fol.74B.
A:
1) søster Birthe Christensdatter i Middelfart
2) søster Margrethe Christensdatter g.m. Christian Gottlieb Nebel i Torp i Bredstrup sogn
3) søster Maren Christensdatter i Middelfart
4) søster Anne Christensdatter i Båring i Asperup sogn [på Fyn]
5) søster Karen Christensdatter g.m. Peder Houmann, soldat i Rendsborg.

47 Niels Hinnerup, degn i Storring, Stjær og Galten. 25.11.1776, fol.78.
E: [Anne Nielsdatter Krarup]. LV: svoger Anders Olufsen i Søften. B:
1) Jens Nielsen 15
2) Øllegaard Nielsdatter 14
3) Oluf Nielsen 9
4) Sidsel Nielsdatter 3.
FM: farbror Jens Jensen.
Arv efter afdødes bror Peder Jensen i Hinnerup [i Haldum sogn].

48 Rasmus Didriksen, degn i Skivholme og Skovby. 8.2.1779, fol.82, 87, 179.
E: Kirsten Hansdatter. B:
1) Ellen Marie Rasmusdatter g.m. Peder Pedersen Lundsgaard i Terp mølle
2) Cathrine Rasmusdatter g.m. Jens Jensen i Skivholme på Frijsenborg gods
3) Didrik Rasmussen Holm i Skivholme
4) Hans Holm i Sæby
5) Barbara Rasmusdatter 30. Ved afkald 30.6.1788 g.m. Oluf Sørensen i Skivholme.

49 Nille Marie [Hansdatter] Hjersing i Borum præstegård. 17.8.1780, fol.87B, 249.
E: Jens [Jensen] Adslev, præst i Borum og Lyngby. B: Mette Marie 19. FM: Niels [Andreasen] Krogstrup, [præst] i Skivholme.
Bevilling til uskiftet bo af 13.8.1779 fol.86B.

50 Laurids [Sørensen] Veng, degn i Borum og Lyngby. 24.9.1781, fol.88B, 117B.
E: [Margrethe Alexandersdatter Prip]. LV: Stilling, fuldmægtig på Lyngbygård.]
Hans A:
1) moster Mette Rasmusdatter i Århus
2) Mathias Andersen, død. 1B:
a Bodil Johanne Mathiasdatter i Hasle
3) Jørgen Andersen, død. 3B:
a Anders Jørgensen
b Søren Jørgensen Søby, degn i Sejling
c Bodil Johanne g.m. Rasmus Jørgensen i Viborg
4) Peder Andersen, død. 2B:
a Anders Pedersen, smed i Søby på Clausholm gods
b Bodil Pedersdatter g.m. Mogens Pedersen i Karlby [i Krogsbæk sogn] på Rosenholm gods.
Hendes A:
1) søster [Maren Alexandersdatter Prip, død, var g.m. Jens Jensen]. 1B:
a Karen Jensdatter g.m. Jens Jensen, [snedker] i Sorring
2) søster [Karen Alexandersdatter Prip?], død, [var g.m. Rasmus Mikkelsen i Sabro]. 1B:
a Johanne Rasmusdatter g.m. Peder Jensen i Århus.

51 Christian [Jacobsen] Lindemann, præst i Harlev og Framlev. 31.1.1781, fol.93, 116B
[Enkemand efter Anne Margrethe Asmussen]. B:
1) Hans Jacob Lindemann, toldkontrollør i Nørregade i København
2) Martha Sofie Lindemann g.m. Andreas Walsøe på Vesterbro i København, leverandør til det kongelige hof
3) Anne Cathrine Lindemann i København
4) Louise Lindemann, der ægter [Didrik] Christian Blicher, præst i Rødding, [Løvel og Pederstrup]
5) Frederikke Lindemann, der ægter Hans Pedersen Horsmann i København.

52 Testamente i Sjelle. 12.4.1782, fol.116.
Testamente af 14.6.1776 for Jacob [Andreasen] Krogstrup, præst i Sjelle, Skørring og Låsby og hustru Edel [Marie] Nikolajsdatter Botzen.

53 Christen Thomsen, skoleholder i Høver skole [i Storring sogn]. 6.1.1778, fol.118.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Anne Christensdatter g.m. Knud Mejersen, rytter i Århus
2) Rasmus Christensen i Høver
3) Kirsten Christensdatter 26
4) Maren Christensdatter g.m. Laurids Aastrup, drejlsvæver i Viborg.

54 [Maren Simonsdatter] i Harlev. 26.4.1779, fol.119.
E: Niels Møller, skoleholder i Harlev. B: Kirsten Marie, nyfødt. FM: mors stedfar Mikkel Sørensen, degn i Adslev og Mesing.

55 Christoffer Mossin, skoleholder og hustru Karen Henriksdatter i Harlev. 14.3.1783, fol.120.
Hans A:
Nogle søskendebørn, uvist hvor
Hendes A:
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Lasdatter.
Afdøde var lemmer i Randers hospital.

56 Peder Nielsen Møller, degn i Sjelle. 4.12.1783, fol.121B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Peder Rasmussen i Sjelle. B:
6) Laurids Pedersen Møller 5
7) Edel Pedersdatter Møller 3
8) Jens Pedersen Møller 2.
Første ægteskab med [Kirsten Jensdatter, skifte 6.1.1775 lbnr.43]. B:
1) Niels Pedersen Møller, skoleholder i Harlev
2) Marianne Pedersdatter Møller 26 i København
3) Anders Pedersen Møller Skoleholder i Skovsrod
4) Cathrine Pedersdatter Møller 20 i Storring
5) Jacobine Pedersdatter Møller 18 i Århus.

57 Kirsten Thorsdatter i Sjelle. 23.9.1778, fol.123B.
E: Peder Lassen, skoleholder i den kongelige danske skole i Sjelle. B:
1) Thor Pedersen 43
2) Gedske Pedersdatter 33. Ved afkald 22.12.1784 g.m. Frederik Ursin i Sjelle skole
3) Marie Magdalene Pedersdatter, død. 2B:
a Kirsten Nielsdatter 20. Ved afkald 22.7.1781 g.m. Thomas Nielsen Møller i Wedelslund mølle [i Sjelle sogn]
b Dines Nielsen 19. Ved afkald 22.7.1781 i Yding.

58 Anders Christian [Andersen] Vinding, præst i Storring, Stjær og Galten. 28.4.1786, fol.132, 162B, 180.
E: Inger Kirstine Cramer.
Bevilling til uskiftet bo.

59 Øllegaard [Jensdatter] Harlev i Harlev. 11.11.1785, fol.132B, 92B.
Enke efter [Christian Johan] Lodbjerg, præst i Harlev og Framlev, [skifte 5.10.1761 lbnr.36]. B:
1) Kirstine Sofie Lodbjerg, død, var g.m. Niels Bygum [Christiansen] Krarup, præst i Vejrum, [se skifte Hjerm herred gejstlig lbnr.68]. 3B:
a Christian Johan Lodbjerg 21
b Christian Krarup 18 i Århus
c Constance Krarup 17. Ved afkald 22.10.1789 g.m. Laurids [Graversen] Brøllund, præst i Stauning.
Desuden nævnes afdødes far Jens Jensen Harlev, præst i Harlev og Framlev, [skifte 21.9.1744 lbnr.16] og afdødes bror Jochum Nikolaj Harlev i Tarskov mølle.

60 Niels Guldmandsen, skoleholder i Høver [i Storring sogn]. 17.2.1787, fol.172.
E: Elisabeth Sofie Soetmann. LV: Niels Fulden, degn i Storring. B:
1) Palle Christian Guldmandsen 21
2) Carl Frederik Guldmandsen 19
3) Frands Frederik Christoffer Guldmandsen 10
4) Andreas Guldmandsen 8.
FM: Rasmus Clausen i Høver.

61 Jens [Jensen] Adslev, præst i Borum og Lyngby. 8.8.1786, fol.172B.
Enkemand efter Nille Marie Hansdatter Hjersing, skifte 17.8.1780 lbnr.49. B:
2) Mette Marie Adslev 24.
FM: [Niels Andreasen] Krogstrup, præst [i Skivholme].
Første ægteskab med Maren Melchiorsdatter Ørbæk, skifte 19.9.1757 lbnr.29. B:
1) Christiane Adslev g.m. Jørgen Nielsen Ravn i Nørkær i Vendsyssel.
Afdøde anmodede om auktion af sit bo 18.4.1785 fol.125B, 131B.

62 Anne Lisbeth Jensdatter i Høver. 31.3.1788, fol.179B, 193.
E: Rasmus Balthazarsen, skoleholder i Høver. B:
1) Erik Rasmussen 22
2) Jens Rasmussen 20
3) Karen Rasmusdatter 15
4) Dorthe Rasmusdatter 11.
FM: Rasmus Andersen i Høver.

63 Niels [Andreasen] Krogstrup, præst i Skivholme og Skovby. 19.6.1789, fol.181, 193B. 262B.
E: Ida Margrethe [Hansdatter] Hjersing.
Testamente af 17.11.1775.
Hans A:
1) bror Jacob Krogstrup, præst i Sjelle, Skørring og Låsby g.m. Edel Botzen
Hendes A:
1) søster Nille Marie Hjersing g.m. Jens [Jensen] Adslev, præs i Borum og Lyngby.

64 Ida Margrethe [Hansdatter] Hjersing i Skivholme. 27.6.1790, fol.220, 233, 249B, 284.
Enke efter Niels [Andreasen] Krogstrup, præst i Skivholme og Skovby.
Hans A:
1) bror Poul [Otto] Gam [Andreasen Krogstrup], præst i Haurum og Søby, død.
a Christian Gam 31, skoleholder i Gjern
b Andreas Gam, fuldmægtig hos tolder Hasselbalch i Mariager
c Erhardt Gam 24 ved regimentet i Ålborg
2) bror Christian Ditlev Krogstrup viet Højer 19.9.1766 Maren Jensdatter i Højer. 1B:
a Sara Krogstrup, født Højer 13.7.1767, g.m. Johannes Bruun i "Bevertoft, Nykirke sogn, Hviding herred Tønder amt"
3) søster Gertrud Krogstrup på Samsø, enke efter Høst
4) søster Birgitte Krogstrup i Holme, enke efter [Laurids Nielsen] Brunov, præst [i Årslev, Hørning og Lime]
5) søster Christiane Benedikte Krogstrup g.m. Filip [Ditlev Markussen] Monrad, præst i Ødum
6) Anne Kirstine Krogstrup, enke efter [Christian] Lassen i Velling ved Ringkøbing, [skifte Lundenæs og Bøvling amter 17.9.1778 lbnr.635]. LV: Saaby, forvalter
7) søster Frederikke Krogstrup, død, var g.m. Laurids Fabech, [degn] i Kristrup. 2B:
a Andriette Fabech 19
b Ida Edeline 15.
Hendes A:
1) søster Nille Marie Hjersing g.m. [Jens Jensen] Adslev, præst i Borum og Lyngby, [skifte 8.8.1786 lbnr.61]. B:
1) Mette Marie Adslev 27.

65 Kirsten Hansdatter i Skivholme. 14.8.1790, fol.232B.
Enke efter [Rasmus Didriksen], degn i Skivholme og Skovby, [skifte 8.2.1779 lbnr.48]. B:
1) Ellen [Marie Rasmusdatter] g.m. Rasmus Jensen Skovby i Århus
2) Cathrine Rasmusdatter g.m. Jens Østergaard i Skivholme
3) Didrik Rasmussen i Skivholme, død. 4B: (Navne angives ikke)
4) Hans Holm i Vendsyssel, død. B: (Navne angives ikke)
5) Barbara Rasmusdatter 30. Ved afkald 30.6.1788 g.m. Oluf Sørensen i Skivholme.

66 Johanne Morsing, ugift i Skivholme præstegård. 17.10.1792, fol.264B, 273, 276B.
A:
1) mor Barbara Lucie [Blix] i Skivholme præstegård, enke efter [Christian Johansen] Morsing, præst i Avlum, [skifte Hammerum herred gejstlig 22.10.1790 lbnr.53]
1) Laurids Nikolaj Morsing 40, præst i Skivholme og Skovby
2) Christian Andreas Morsing 26, på det kongelige skoleseminarium i København
3) Ellen Morsing 45 g.m. [Esajas] Helt, birkedommer på Astrup i Velling sogn ved Ringkøbing
4) Anne Elisabeth Morsing 44 i Skivholme præstegård
5) Christiane Morsing 37 på Sindinggård
6) Jonette Birgitte Morsing g.m. [Martin] Kümmel, købmand i Ribe
7) Juliane Marie Morsing g.m. Christen Vad på Trøstrup i Timring sogn.

67 Mads Pedersen Bjerager, skoleholder i [Sønder] Galten, 22.12.1792, fol.271, 283.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Mogensen i Galten B:
1) Peder Madsen 12
2) Rasmus Madsen 11
3) Anne Madsdatter 9
4) Frands Madsen 4
5) Jens Madsen 1.
FM: Oluf Rasmussen i Galten.

68 Edel Marie [Nikolajsdatter] Botzen i Storring. 2.1.1793, fol.272, 274, 279, 286, 293B, 301, 307. Næste protokol fol.1, 2B.
Enke efter Jacob [Andreasen] Krogstrup, præst i Sjelle, Skørring og Låsby.
Testamente af 14.6.1776 lbnr.52.
Hans A:
1) bror Poul Otto Gam [Andreasen Krogstrup] i Njær præstegård, præst i Haurum og Søby, død. 3B:
a Christian Gam, skoleholder i Gjern
b Andreas Gam i Mariager
c Erhardt Gam, fourrer i Ålborg
2) bror Christian Ditlev Krogstrup i Højer i Tønder amt, død. 1B:
a Sara Marie Krogstrup g.m. [Johannes] Bruun, skipper i Højer. Ved afkald 1.7.1804 g.m. Jens Carstensen i Høstbæk i Nykirke sogn i Hviding herred i Tønder amt
3) søster Gertrud Krogstrup på Samsø, enke efter Høst ved søn i Gammelgård
4) søster Christiane Benedikte Krogstrup g.m. Filip Ditlev [Markussen] Monrad, præst i Ødum
5) søster Birgitte [Krogstrup] i Viby Terp, enke efter Laurids [Nielsen] Brunov, præst i Årslev, [Hørning og Lime]
6) søster Anne Kirstine [Krogstrup], enke efter [Christian] Lassen, forpagter i Velling ved Ringkøbing, [skifte Lundenæs og Bøvling amter 17.9.1778 lbnr.635] ved søn Andreas Mathias Lassen
7) søster Frederikke Krogstrup, død, var g.m. [Laurids] Fabech, degn i Kristrup. 2B:
a Andriette Fabech 16
b Ida 13
Hendes A:
0) far Nikolaj Christiansen Botzen, præst i Tolstrup og Stenum i Vendsyssel.
1) faster Kirstine Sofie Botzen, død, var g.m. [Jens Hansen] Munkebo, præst i Lading, Fårup og Sabro. 2B:
1) Edel Munkebo g.m. Hans Jordhøj, forpagter på Brusgård [i Ølst sogn]
2) Anneke Marie Munkebo, død, var g.m. Niels Peder Cadovius, præst i Lading, Fårup og Sabro. 4B:
a Johan Henrik Cadovius, regimentsbøssemager i København
b Ludvig Rudolf Cadovius, ejer en gård uden for København
c Jens Cadovius, urtekræmmerkarl i København
d Birgitte Cathrine Cadovius g.m. [Ulrik] Thomsen i Skjoldelev, skytte på Frijsenborg.
00) mor Anne Nielsdatter Iversen [Ærø].
Mors første ægteskab med [Thomas Jensen Skytte], præst i Tolstrup og Stenum.
Mors andet ægteskab med Nikolaj [Christiansen] Botzen, præst i Tolstrup og Stenum, afdødes far.
Mors tredje ægteskab med [Jens Hansen] Munkebo i Skjoldelev præstegård, præst [i Lading, Fårup og Sabro].

69 Anne Elisabeth Morsing, ugift i Skivholme præstegård. 5.6.1793, fol.278, 284, 291B.
A:
1) mor Barbara Lucie [Blix] i Skivholme præstegård, enke efter Christian [Johansen] Morsing, præst i Avlum, [skifte Hammerum herred gejstlig 22.10.1790 lbnr.53]
2) Ellen Morsing g.m. [Esajas] Helt på Astrup i Velling sogn ved Ringkøbing, birkedommer i Tim birk og skriver i Ulfborg og Hind herreder
3) Laurids Nikolaj Morsing, præst i Skivholme og Skovby
4) Christiane Morsing 37, på Sindinggård
5) Jonette Birgitte Morsing, død, var g.m. Martin Kümmel, købmand i Ribe. 4B:
6) Juliane Marie Morsing g.m. Christen Vad på Trøstrup i Timring sogn.
7) Christian Andreas Morsing 25, på det kongelige skoleseminarium i København

70 Niels Møller, skoleholder i Harlev. 14.3.1796, fol298.
E: Anne Sofie Jensdatter. LV: Niels Hofmann, forvalter i Harlev mølle. B:
1) Maren Nielsdatter 16
2) Peder Nielsen 12
3) Johanne Kirstine Nielsdatter 7
4) Jens Nielsen 5
5) Jens Peder Nielsen 2.
FM: farbror Andreas Møller, skoleholder i Skovsrod.
[Skifte efter første hustru 26.4.1779 lbnr.54].

71 Barbara Lucie [Blix] i Skivholme præstegård. 12.7.1797, fol.301B, 307B.
Enke efter Christian [Johansen] Morsing, præst i Avlum, [skifte Hammerum herred gejstlig 22.10.1790 lbnr.53]. B:
1) Ellen Morsing g.m. [Esajas] Helt på Astrup i Velling sogn ved Ringkøbing, birkedommer i Tim birk og skriver i Ulfborg og Hind herreder
2) Laurids Nikolaj Morsing, præst i Skivholme og Skovby
3) Christiane Morsing g.m. Jens Lund i Lundfod i Brande sogn
4) Jonette Birgitte Morsing, [skifte Ribe 5.9.1797 lbnr.1434]. E: Martin Kümmel, købmand i Ribe. 4B:
a Anne Cathrine Kümmel, født 5.6.1788
b Christian Ernst Kümmel, født 29.10.1789
c Laurids Nikolaj Kümmel, født 22.3.1792
d Barbara Louise Kümmel, født 20.1.1794
5) Juliane Marie Morsing g.m. Christen Vad på Trøstrup i Timring sogn.
6) Christian Andreas Morsing, på det kongelige skoleseminarium i København.

72 Auktion i Borum præstegård. 1796, fol.306B.
Auktion begæret af Søren Wedege Brøchner, præst i Borum, der blev kaldet som præst i Støvring, [og Mellerup].

73 Christian Høgh, ugift degn i Sjelle, Skørring og Låsby. 26.5.1800, fol.309B.
Afkald i Randers og Todbjerg fra A:
1) søster [Anne Cathrine Høgh] g.m. [Johannes] Bøggild, [degn i Todbjerg]
2) søster [Kirstine Elisabeth Sofie Høgh] g.m. Niels Nielsen Bay, [købmand i Randers]
3) bror Erhardt Høgh, [købmand i Randers]
4) bror Johan Henrik Høgh, birkedommer i Randers
5) bror Otte Christian Høgh, [fuldmægtig i Randers].

74 Frederik Holst i Framlev degnebolig, degn i Harlev og Framlev. 23.3.1803, fol.310B.
E: Anne Sofie Spentrup. LV: Mourids Lassen i Snåstrup mølle. B:
2) Gertrud Holst 23 i Århus
3) Anne Holst 22.
FM: [Christian] Foss, degn i Borum og Lyngby, som beslægtet.
Første ægteskab med Karen Nielsdatter Biehl.
Andet ægteskab med Anne Marie [Pedersdatter] Prang, [skifte 13.6.1773 lbnr.42]. 1B:
1) Birthe Cathrine Holst 32 i København.
Tredje ægteskab med Else Nielsdatter Boller, [skifte 12.4.1776 lbnr.45].

Justitsprotokol fol.321-374.


Framlev herreds gejstlige skifteprotokol
1804-1806
C29E-9

75 Abigael Marie Bang i Storring. 8.11.1804, fol.2.
E: Mathias Tistrup, præst i Storring, Stjær og Galten. B: Laurids 18. FM: Mathias Bang, organist i Vejle.
Bevilling til uskiftet bo af 22.8.1804.

76 Andreas Hyllerup Knudsen, præst i Borum og Lyngby. 19.2.1805, fol.2B, 3B.
E: Erasmine [Martine] Fogh.
Bevilling til uskiftet bo.

77 Oluf Flensborg, præst i Harlev og Framlev. 22.7.1805, fol.3B.
E: [Charlotte Amalie] Thygesen. B: [Andreas Nikolaj Flensborg], præst i Borum og Lyngby.
Dødsanmeldelse.

78 Maren Andersdatter i Skivholme degnebolig. 10.4.1806, fol.3B.
E: Niels Rasmussen Skovby, degn i Skivholme.
Dødsanmeldelse.

SLUT.Hads Herred Gejstlige Skifter

[1804-1811]    [1764-1777]    [1793-1816]   


Hads Herred
Gejstlig Skifteprotokol
1804-1811
C 30C-1

1 Bertel Sørensen Smederup, skolemester i Rude Skole. 18.5.1804, fol.2.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jacob Abel Ingerslev, præst i Saksild. B: Søren Smederup 20, krambodkarl i Århus, Anne 19, tjener i Århus, David 15, Peder 12, Niels 11, Mette 8, Kirsten 4. FM: farbror Simon Sørensen i Gosmer, farbror Knud Lauridsen i Rude.

2 Bodil Kirstine Vissing i Gosmer Degnebolig. 24.1.1805, fol.5B.
E: R[asmus] Andersen. A. mor [Maren Juulsdatter], enke efter [Oluf Nielsen] Vissing. LV: bror Peder Juulsen i Gosmer, søskende Øllegaard Vissing g.m. Søren Thuesen i Saksild, Birthe Marie Vissing g.m. Jens Bisgaard sst, Dorthe Sofie Vissing 19, Else Vissing 16. (Sml. lbnr.3).

3 Maren [Juulsdatter] i Gosmer. 3.6.1806, fol.6B.
Enke efter [Oluf Nielsen] Vissing. B: Øllegaard g.m. Søren Simonsen i Saksild, Birthe g.m. Jens Bisgaard sst, Dorthe Sofie 21, Else 18. FM: morbror Peder Juulsen i Gosmer, Terkild Jørgensen, organist i Halling. (Sml. lbnr.2).

4 Jens Jensen i Randlev Degnebolig. 12.1.1807, fol.8B, 11, 12B.
E: Anne Cathrine Thorsø. LV: præsten Niels Blicher. B: Jens 16, Thomas 15, Anders 8, Anne 6, Niels 4, Christian 9 mdr. FM: mosters mand Morten Jensen på Randlev Mark.

5 Anne Worm Sørensen i Hundslund degnebolig. 13.1.1807, fol.9B, 11B, 13, 19.
E: Jens Steensen, der ægter Birgitte Marie Friis. B: Christian 27, Dorthe Marie 21, Maren 18, Anders 15, Sofie Margrethe 12, Johanne Marie 9, Severine 4. FM: Knud Sørensen i Hobro, [Michael Mogensen] Vogelius, emeritus, var præst i Hundslund.

6 Gertrud Marie Seidelin i Hundslund præstegård. 17.4.1807, fol.13, 24.
E: Peder Winther. B: Anne Dorthe 10, Peder 5. FM: morbrødre Mathias Seidelin, kaptajn i Frederikshald, Poul Borreby Seidelin, løjtnant i Itzeho.
Bevilling til uskiftet bo af 23.1.1804.

7 Johan Christian Biedermann, ugift student i Torrild præstegård. 12.5.1809, fol.16.
Arvinger angives ikke.

8 Jacob Simonsen Schmidt, skoleholder i Ålstrup skole [i Falling sogn]. 25.7.1809, fol.17B, 19B.
E: Anne Pedersdatter. LV: bror Morten Pedersen i Ålstrup. B: Simon 11½. FM: født værge Peder Simonsen, smed i Amstrup.

9 Anton Ploug, kirkesanger i Gosmer og Halling. 1.7.1811, fol.20.
E: Hanne Marie Eleonora Keyserling. LV: Kaalund, præst i Gosmer og Halling. B: Henriette Margrethe 5, Christian Sofus 4, Carl August 1½. FM: farbror Morten Ploug, kirkesanger i Buddinge i Københavns amt, fasters mand Christian Evald Badstrup i Middelfart.

10 Maren Møller på Alrø. 30.7.1811, fol.22.
E: Niels [Lauridsen] Spandet, præst på Alrø. B:
1) Laurids Spandet 26, cand. jur.
2) Niels Møller Spandet 23.
FM: Peder Schandorff, præst i Tyrsted [og Uth].

SLUTÅrhus Stift. Bispeembedet
Indberetninger om gejstlige skifter
1764-1777
C 3 - 1189

Her uddrag af de indberetninger, der er fra Hads herred.

11 Anne Christensdatter i Hundslund, der døde 15.3.1768.
Enke efter [Mads Jørgensen Schandorph], degn i Hundslund, [død 1748].
Arvinger kendes ikke.

12 Niels Jacobsen Vejle, degn i Saksild og Nølev, der døde 28.6.1770.
E: [Ingeborg Charlotte Andersdatter]. 3B. 2 sønner og 1 datter.

13 Jens [Jacobsen] Møller, præst i Ørting og Falling, der døde 18.2.1771.
E: [Cathrine Marie Bisted]. LV: Hartmann, præst i Randlev. 5B:
1) Jacob Møller, kapellan hos sin fader
2) Niels Cort Møller, rejst til Kina
3) datter g.m. Christoffer Becher , købmand i Århus
4) datter
5) datter.

14 Rasmus Jensen Picher, skoleholder i Hvilsted. Skifte begyndt på 30.dag 26.2.1773.
E: [Anne Poulsdatter]. 1B:
1) Mette Rasmusdatter 18.
FM: Niels Pilgaard i Hvilsted.

15 Anders Nielsen Saksild, skoleholder i Hvilsted. 20.3.1774.
E: [Maren Jensdatter.]

16 Søren [Nielsen] Clementin, skoleholder i Halling. Skifte begyndt på 30. dag 11.3.1774.
Enkemand efter [Margrethe Sørensdatter]. 1B:
1) Lisbeth Sørensdatter 29, der forventes at ægte successor.
FM: Jens Frandsen i Halling

17 Rasmus Jensen Elkjær, degn i Saksild og Nølev. 17.10.1774.
Enkemand. 1B:
1) Sidsel Marie Rasmusdatter 13.
FM: Mikkel Vogelius i Hundslund.

18 Mads [Jensen] Bergenhammer, præst i Ørting og Falling. 9.5.1775.
E: [Elisabeth Marie Nielsdatter Sommer]. 6B
1) Jens Bergenhammer
2) Else Bergenhammer 8
3) Peder Bergenhammer 7
4) Niels Bergenhammer 5
5) Maren Bergenhammer 2
6) Mathilde Bergenhammer 9 mdr.
FM: morbror Laurids [Nielsen] Sommer i Præstholm [i Ørting sogn].

19 Kirsten Nielsdatter i Hvilsted. 23.8.1775.
E: Jens Jensen Kolt, skoleholder i Hvilsted. A:
1) bror Søren Nielsen i Tulstrup
2) bror Peder Nielsen, tjener i Ensted
3) søster Anne Nielsdatter, død, E: Hans Jensen i Ensted. 3B:
a Karen Hansdatter 12
b Niels Hansen 7
c Anne Hansdatter 5.

20 Øllegaard Olufsdatter Vissing. Skifte begyndt på 30. dag 16.7.1776.
E: Rasmus [Nielsen] Ring, degn i Gosmer [og Halling]. A:
1) bror Niels Olufsen, død. 3B:
a Oluf Nielsen Vissing, successor i Gosmer og Halling
b Rasmus Nielsen Vissing, skoleholder i Halling
c Kirsten Nielsdatter g.m. Terkild Jørgensen i Halling
2) bror Jens Olufsen i Vissing, død. 4B:
a Oluf Jensen i Halling
b Anne Jensdatter i Halling
c Kirsten Jensdatter i Halling
d Maren Jensdatter g.m. Søren Mikkelsen i Halling
3) søster Sofie Vissing, død. 1B:
a Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Smed i Gosmer
4) søster Anne Olufsdatter Vissing g.m. Johan Ratche, piber i den kongelige fodgarde, efter hvem man ikke har hørt i 43 år, formentlig døde.
Hads Herred provsti
Dokumenter vedrørende skifte og overformynderi
1793-1816
C 30C-2

21 I skiftet efter Jens Hartmann, præst i Randlev og Bjerager, [død 26.10.1795] blev 12.8.1796 indført et pantebrev fra Schack Rathlou til Rathlousdal.

22 Brev til Niels Blicher i Randlev, provst i Hads herred, om at skiftet efter Anne Worm [Sørensdatter.] vil blive afsluttet 23.10.1809. E: Jens Steensen, degn i Hundslund.

23 Brev fra [Johan Thorsen Conradsen] Hildebrandt, præst i Torrild og Vedslet, der er formynder for Ove Sommer og Ude Sommer til en birkedommer, hvis navn ikke angives, om at skiftet i Præstholm efter [Laurids Nielsen Sommer, præst i Gosmer og Halling, død 9.3.1792] ventes afsluttet 10.6.1793. Af arvingerne angives A:
1) Ida Elise Sommer
2) Lotte Sommer
3) Sofie Sommer
4) Margrethe Sommer
5) Ove Sommer
6) Ude Sommer
7) Jochum Oluf Sommer.

24 Gældsbevis af 12.6.1794 for Jens Hartmann, præst i Randlev og Bjerager til Jens Sørensen, gårdmand i Smedegården i Gylling.

25 Afkald i Jægersborg 27.5.1797.
Afkald fra Karen Thomasdatter Thorsø g.m. Niels Olufsen i militært kvarter på Jægersborg
for arv efter far Thomas [Christensen] Thorsø, degn i Randlev og ager, [død 1796]
til [Peder Benzon] Kaalund i Præstholm, provst i Hads herred.

26 Afkald i Odder præstegård 24.6.1796.
Afkald fra Karen Elisabeth Glud Langballe g.m. Christian Vilhelm [Jensen] Lund, præst i Vester Velling og Skjern
for arv efter:
1) far Nikolaj [Nielsen] Langballe i Sneptrup, præst [i Ovsted og Tåning], skifte 14.9.1790
2) Christian Schiønning Davidsen
3) morfar Jens [Andreassen] Kragballe, præst i Odder, skifte sluttet 12.7.1790
til morbror Anders [Jensen] Kragballe, præst i Odder.

27 Afkald i Hammel 24.6.1799.
Afkald fra Margrethe Sommer g.m. [Nikolaj Pedersen] Schiøler, [degn] i Hammel
for arv efter far Laurids [Nielsen] Sommer, præst [i Gosmer og Halling, død 9.3.1792] og mor Margrethe [Caspersdatter] Hartmann, [død 22.6.1792] ved skiftet maj 1799
til [Peder Benzon] Kaalund i Præstholm, provst i Hads herred.

28 Afkald i Gylling 15.6.1798.
Afkald fra
1) Christian Frederik Ingerslev, præst [i Gylling]
2) Jacob Abel Ingerslev, præst [i Saksild og Nølev]
på egne øvrige søskendes vegne
for arv efter mor [Christiane Jacobsdatter Aal, død 22.4.1797] i Gylling præstegård, enke efter [Hans Hansen Ingerslev, præst i Beder og Malling, død 1784].

29 Afkald i Præstholm 12.7.1799.
Afkald fra Ida [Hedvig Caspersdatter Hartmann] i Horsens, enke efter [Peder Lauridsen Vitussen] Bering, [præst i Gylling, død 25.2.1789]
for renterne af arvekapital til følgende af hendes B:
1) Jens Bering
2) Laurids Bering
3) Petrea Bering.

30 Afkald i Barrit 7.11.1801.
Afkald for arv efter testamente for Anders [Jensen] Kragballe, præst i Odder og Tvenstrup, [død 3.11.1796] fra A:
0) forældre [Jens Andreassen Kragballe, præst i Odder, død 1.7.1789 og Øllegaard Jørgensdatter Davidsen, død 8.3.1748]
1) søster Sofie Hedvig [Jensdatter] Kragballe, død [6.12.1799]. E: [Christian] Ditlev [Floriansen] Mehl, præst i Barrit og Vrigsted
2) søster Karen [Jensdatter] Kragballe, død [9.9.1774], var g.m. Nikolaj [Nielsen] Langballe, præst i Ovsted og Tåning, [død 22.3.1790]. 2B:
a Jens Langballe på Alsted
b Karen Langballe g.m. Christian [Vilhelm Jensen] Lund, præst i Vester Velling.
Fars andet ægteskab med [Birgitte Cathrine Nielsdatter Hutfeld, død 11.4.1794]
3) halvbror Christian Malta Kragballe, byskriver og postmester i Vejle.

31 Afkald i Holme præstegård 19.2.1802.
Afkald for arv fra Hans Henrik Bering i Århus ved bror M. M. Lisberg efter tilladelse fra deres mor [Ida Hedvig Caspersdatter Hartmann] i Horsens, enke efter [Peder Lauridsen Vitussen] Bering, [præst i Gylling, død 25.2.1789].

32 Afkald i Præstholm 24.6.1802.
Afkald fra Laurids Bering ved svoger og formynder Jacob Abel Ingerslev, [præst i Saksild og Nølev] for arv samt for gave fra Laurids [Nielsen] Sommer, præst i Gosmer og Halling.

33 Afkald i Horsens 30.6.1802.
Afkald fra Ida Hedvig [Caspersdatter Hartmann] i Horsens, enke efter enke efter [Peder Lauridsen Vitussen] Bering, [præst i Gylling, død 25.2.1789]
for pengebeløb udbetalt af provst Kaalunds stedsøn Casper Ernst Pedersen.

34 Afkald i Horsens 6.6.1800.
Afkald fra Ida [Hedvig Caspersdatter Hartmann] i Horsens, enke efter [Peder Lauridsen Vitussen] Bering, [præst i Gylling, død 25.2.1789]
for renterne af arvekapital til følgende af hendes B:
1) Jens Carl Bering
2) Laurids Bering
3) Marie Bering
4) Petrea Bering
5) Henriette Bering.

35 Afkald i Viborg 25.9.1802.
Afkald fra Øllegaard Charlotte Sommer g.m. Peder [Madsen] Nandrup, guldsmed i Viborg.

36 Afkald i Præstholm 24.6.1803.
Afkald fra Casper Ernst Pedersen, studiosus philosophiæ og philologiæ
for arv efter halvbror Hans Peder Pedersen.
til provst Kaalund i Præstholm.

37 Afkald i Saksild 24.6.1803.
Afkald fra Karen Pedersen g.m. Jens Kaalund, degn i Saksild og Randlev
for arv efter bror Hans Pedersen.

38 Afkald i Horsens 21.6.1802.
Afkald fra Ida Hedvig [Caspersdatter Hartmann] i Horsens, enke efter enke efter [Peder Lauridsen Vitussen] Bering, [præst i Gylling, død 25.2.1789]
for rentepenge
til provst Kaalund i Præstholm.

39 Afkald i Præstholm 2.2.1810.
Afkald fra
1) Jens Bertelsen
og hans 2 søstre
2) [Anne Marie Bertelsdatter]
3) [Maren Bertelsdatter]
for arv efter far Bertel Jensen, skoleholder i Dyngby [i Bjerager sogn, død 1793].

40 Afkald i Fuglsang ved Urup og Bjerager 12.5.1809.
Afkald fra
1) Bendix Jensen
2) Jens Andersen
for arv efter Kirsten Oudrup Halling.

41 Afkald i Middelfart 1.3.1811.
Afkald fra Ida Elise Sommer
for arv efter far [Laurids Nielsen Sommer, præst i Gosmer og Halling, død 9.3.1792].

42 Afkald i Præstholm og Gylling 24.6.1806.
Afkald fra
1) [Maren Sommer] g.m. Peder Benzon Kaalund i Præstholm, præst i [Gosmer og Halling]
2) [Elisabeth Marie Bering] g.m. Christian Frederik Ingerslev, præst i Gylling
til madam Brendstrup.

43 Afkald i Præstholm 18.9.1803.
Afkald fra en person, hvis navn ikke angives,
for arv efter bror Hans Pedersen i Præstholm.

44 Afkald i København 30.3.1813.
Afkald fra Nikoline Antoinette Seehus g.m. Johan Peder Wrisberg, major på Kysten Guinea
for arv efter
1) far Hans Michael Seehus, præst [i Saksild og Nølev, død 20.10.1784]
2) mor Elisabeth Christine [Nielsdatter] Sletting, [død 27.10.1806 i Bregninge på Ærø]
til provst Kaalund, præst i Gosmer og Halling.

45 Afkald på Alrø 25.3.1815.
Afkald fra Jørgen Christian Møller Hatting
for arv efter mor [Johanne Cathrine Holst, død 1788. E: [Jørgen Hansen Hatting, degn på Alrø].

46 Afkald i Præstholm 27.4.1816.
Afkald fra Jacob Hatting
for arv efter mor [Johanne Cathrine Holst, skifte sluttet 1789. E: Jørgen [Hansen] Hatting, degn på Alrø.

SLUT

Hasle Herred
Gejstlige Skifteuddrag
1661, 1750-1807

[1661]    [1750-1807]   


Hasle Herred
Gejstlige Skifteuddrag
1750-1807
C 29G-10

1 Inger Marie Fæster i Århus. 18.9.1750, fol.2.
Enke efter [Jacob Pedersen Abel], præst i Haderup, [skifte Ginding herred gejstlig 14.6.1741 lbnr.17].
B:
1) Barbara Abel 18
2) Christiane Abel 14
3) Anne Benedikte Abel 12
4) Anne Sofie, er død.
FM: Jens Hof, forpagter på Vesterby.

2) Cathrine Kirstine [Lagesen] i Århus. 26.12.1750, fol.11B.
Enke efter Niels [Jensen] Lund, præst i Fruering [og Vitved]. B:
1) Frederik Lund
2) Jens Lund
3) Brostrup Lund
4) Peder Lund
5) Peder Lund
5) Christian Lund
6) Oluf Lund
7) Anne Sofie Lund.
FM:
1) morbror Balthazar Lagesen i Viby
2) morbror Kaj Lagesen i Viby
3) farbror Oluf Borch Lund, tolder i Rudkøbing på Langeland.

3 Sofie Christine Seifert i Århus. 14.8.1751, fol.17.
E: Ratke Clausen, organist i Århus.
Første ægteskab med Schiøtz, organist i Århus. 2B:
1) en søn
2) en datter.
FM: farfar Henrik Schiøtz i Ullerup ved Sønderborg.

4 Margrethe [Jensdatter] Sommerfeldt i Århus. 17.5.1752, fol.28B.
E: Johan [Hansen] Lønborg, øverste kapellan ved Århus domkirke. A:
0) [mor Maren Jensdatter Veggerslev].
[Mors første ægteskab med Morten Jørgensen Sommerfeldt, skifte Århus 26.10.1685 lbnr.189]. 3B:
1) halvbror Jørgen [Mortensen] Sommerfeldt, præst i Kolind og Ebdrup, død. 5B:
a Johan Bram Sommerfeldt i København
b Morten Sommerfeldt, pensioneret af greve Gyldensten
c Anders Sommerfeldt, kongelig lakaj
d Maren Sommerfeldt g.m. Christen Lauridsen på Skivehus
e Marie Cathrine Sommerfeldt g.m. Enevold [Peder Nielsen] Holst, præst i Rørby på Sjælland
2) halvbror Jens Sommerfeldt, stud. theol. i Århus
3) halvsøster Johanne Mortensdatter, enke efter Hans Sørensen, [farver] i Århus, [skifte Århus 14.8.1719 lbnr.803].
[Mors andet ægteskab med Jens Jørgensen Sommerfeldt, skifte i levende live Århus 1.2.1701 lbnr.461]. 2B:
4) søster Maren Sommerfeldt, enke efter Hans [Nikolaj] Mathiasen, [skifte Århus 5.5.1749 lbnr.1450]
5) søster Anne Sommerfeldt g.m. Jørgen Rasmussen i Århus

5 Anne Christine [Ludvigsdatter] Pontoppidan Ved Mindet i Århus. 17.8.1751, fol.29B.
Enke efter Hans Toxværd, kapellan ved Århus Frue og præst ved Århus hospital, [bevilling til uskiftet bo Ning herred gejstlig 29.7.1724 lbnr.34]. B:
1) Villum Worm Toxværd, skildrer (kunstmaler), død 8.6.1751 i Rude [i Holsteinborg sogn i Sorø amt] og begravet i Venslev, da hans hustru også er begravet der. 1B:
a Hans Villumsen på grevskabet Holsteinsborg
2) Jørgen Hatting Toxværd 30, student i København
3) Ludvig Toxværd, der havde succederet sin far, død. 4B:
a Anders Toxværd 23 i Løsning præstegård
b Hans Toxværd 20 i Horsens
c Henrik Christian Toxværd 18 i Nykøbing F.
d Erik Jochum Toxværd 17 i Horsens
4) Ellen Hatting, død, var g.m. Hans [Henriksen] Hatting, præst i Hatting. 1B:
a Susanne Hatting 9.

6 Johan [Hansen] Lønborg, øverste kapellan ved Århus domkirke. 20.3.1753, fol.42B.
Enkemand efter Margrethe Jensdatter Sommerfeldt, skifte 17.5.1752 lbnr.4].
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter Rodenborg]. B:
1) Mette Christence Lønborg 28
2) Inger Marie Lønborg 25, hos farbror i København
3) Maren Lønborg 24
4) Anne Elisabeth Lønborg 23
5) Kirsten Lønborg 19.
FM: farbror Lønborg, løjtnant i København.

7 Anne Hansdatter Dons i Brabrand præstegård. 17.3.1754, fol.51.
A:
1) bror Jens Dons, præst i Brabrand [og Kasted]
2) bror Anders Hansen i Nørre Stenderup [i Eltang sogn] ved Kolding
3) bror Christen Hansen i Nørre Stenderup
4) bror Hans Dons
5) bror Simon Hansen i Lilballe [i Eltang sogn], død. 2B:
a Hans Simonsen
b Christen Simonsen.

8 Morten Loumann, degn i Årslev og Tilst. 13.3.1755, fol.51B.
E: Mette Marie Jensdatter. LV: Morten Sørensen i Tarskov mølle. A:
1) bror Søren Loumann, degn i Storring, Stjær og Galten
2) halvbror Mads Loumann, forvalter på Asdal [i Asdal sogn] i Vendsyssel
3) halvsøster, død. 3B:
a Søren Pedersen i Grundfør
b Jens Mossin, købmand i Horsens
c Anne Cathrine Pedersdatter på Lindbjerg ved Holstebro.

9 Elisabeth Augusta Gosmann (Gasmann) i Århus. 25.1.1755, fol.53B.
Enke efter Conrad [Ottesen] Wechmann, præst i Århus domkirke. B:
1) Otte Christian Wechmann i København.
Desuden skal der have været en søn i Norge og en datter g.m. en købmand i Kristiansand i Norge.
(Se skifte efter Otto Christian Wechmann i Elmelunde, skifte Mønbo herred gejstlig 21.1.1788 lbnr.139).

10 Else Christiansdatter Weidemann i Århus. 7.8.1756, fol.60.
E: Christian Cramer, underdegn ved Århus domkirke. B:
1) Gundil Kirstine Cramer, der døde, var g.m. Damianus [Thomsen] Dal, præst i Dalbyneder, Råby og Sødring
2) Hans Christian Cramer 29, skrive- og regnemester i Århus
3) Jørgen Christian Cramer 26 i Frederiksstad i Norge
4) Margrethe Cramer 24
5) Christian Cramer 20.

11 Birgitte Schierning i Århus. 11.4.1756, fol.66.
Enke efter Peder [Pedersen] Skive, klokker og underdegn i Århus Domkirke, [begravet Århus domkirke 31.8.1736].
Hans A:
1) Maren Christoffersdatter i København, der er eneste arving efter bror Peder Christoffersen, skipper i Århus, der døde 1717 på havet
2) Elisabeth Pedersdatter Helles g.m. Jens Jensen Rohde i Ebeltoft
3) Mette Pedersdatter Helles, død 14.5.1746, [skifte Holstebro 4.4.1748 lbnr.84], gift 7.11.1738 med. Rasmus Hansen Nørager, måler og vejer i Holstebro, død 7.9.1755, [skifte Holstebro 6.10.1755 lbnr.142]. B:
a Hans Rasmussen Nørager, døbt Holstebro 31.7.1739, nu i Ebeltoft
b Mette Margrethe Rasmusdatter Nørager, døbt Holstebro 9.12.1740, død 28.12.1740
c Mette Margrethe Rasmusdatter Nørager, døbt Holstebro 22.11.1741, nu på Rydhave
d Peder Helles Nørager, døbt Holstebro7.6.1743, nu i Holstebro
e Poul Severin Rasmussen Nørager, døbt Holstebro 1.7.1744, begravet 6.7.1744
f Poul Severin Rasmussen Nørager, døbt Holstebro 13.5.1746, nu hos faster i Lemvig, enke efter Oluf Kabbel.
FM: fars søskendebarn Christian Solgaard i Holstebro.
Hendes A:
1) søster Dorthe Andersdatter i Holbæk, der døde 1755. 2B:
a Kirsten Frandsdatter, enke i Valby i Høje Tåstrup sogn, nu i Holbæk
b Anne Frandsdatter g.m. Laurids Pedersen, blegemand i Holbæk.

12 Knud [Andersen] Tovstrup, præst i Årslev og Tilst. 7.11.1755, fol.76.
Enkemand efter Cathrine Elisabeth Harlev.
Hans A:
1) søster Ida Andersdatter Tovstrup, død, var g.m. Hans Kærgaard. 2B:
a Anders Kærgaard
b Margrethe Kærgaard g.m. Jens Lauridsen, degn i Skallerup og Vennebjerg i Vendsyssel
2) søster Edel Andersdatter, død, var g.m. Otto [Christian Christoffersen] Lihme, præst i [Hammel, Voldby og Sall]. 5B:
a Anne Marie Lihme g.m. Mathias Høst
b Else Kirstine Lihme g.m. Jens Lassen [Pedersen] Høgh, præst i [Hammel, Voldby og Søby]
c Øllegaard Lihme g.m. Jens Hjort i Snorum, foged på Frijsenborg
d Christiane Sofie Lihme i Årslev præstegård
e Christiane Elisabeth Lihme i Snorum
3) søster Rise Andersdatter på Vester Mellerup [i Jerslev sogn] i Vendsyssel, enke efter Peder Jensen
4) søster Elisabeth Andersdatter g.m. Thøger Christensen i Års
5) søster Sofie Andersdatter g.m. Christen Mejling.
Hendes A:
0) [far Jens Jensen Harlev, præst i Harlev og Framlev, skifte Framlev herred gejstlig 21.9.1744 lbnr.16 g.m. mor Christine Sofie Gyberg, skifte Framlev gejstlig 25.8.1745 lbnr.18]. B:
1) bror Jens Harlev, [skifte Århus 20.1.1758 lbnr.1648], var g.m. Kirstine Marie Feilberg i Århus
2) bror Christian Gyberg Harlev, præst i Linå og Dallerup
3) bror Jochum Nikolaj Harlev i Tarskov mølle
4) bror Knud Jørgen Harlev, student i Tarskov mølle
5) søster Øllegaard [Jensdatter] Harlev g.m. Christian [Johan] Lodbjerg, præst i [Harlev og Framlev].

13 Margrethe [Johansdatter] Rhumann i Århus. 3.3.1757, fol.99.
Enke efter Henrik [Christensen] Blichfeld, præst i Århus Frue, skifte Ning herred gejstlig 16.10.1703 lbnr.13].
Arvinger kendes ikke.

14 Cecilie Cathrine Nielsdatter i Hasle. 28.4.1759, fol.104B.
Enke efter Balthazar Lagesen, degn i Hale. B: (Navne angives ikke). FM: født værge Hans Christian Nissen, præst [i Ormslev og Kolt].

15 Anne Margrethe Brunov i Århus. 27.10.1760, fol.108.
E: Johan Christian [Antonsen] Hardung, 5. lektiehører i Århus Katedralskole. B: en datter.
Bevilling til uskiftet bo af 16.5.1760.

16 Ratke Clausen, organist i Århus. 19.3.1759, fol.118B.
E: Anne Marie Møller. LV: Jens Worm, rektor i Århus. B:
3) Marie Margrethe 4.
FM: født værge Peder Christian Asmussen.
Første ægteskab med Sofie Christine Seifert, skifte 14.8.1751 lbnr.3. B:
1) Johannes 14
2) Kirstine Marie 12.
FM: født værge Johan Frederik Clausen, kantor og organist i Christiania.

17 Andreas [Pedersen] Tovstrup, præst i Årslev og Tilst. 3.2.1758, fol.120B.
A:
1) mor Rise Andersdatter Tovstrup, forpagterske på Vester Mellerup [i Jerslev sogn i Vendsyssel], enke efter Peder Jørgensen, forpagter på Nibstrup [i Vester Brønderslev sogn], skifte Ålborghus amt 16.12.1745 nr.141
2) bror Hans Kærgaard [Pedersen Tovstrup] 26 på Gudumlund [i Gudum sogn i Himmerland]
3) søster Else Johanne Seidelin [Pedersdatter Tovstrup] g.m. [Niels] Vinde, forpagter på Gudumlund
4) halvsøster Rise g.m. Morten Højer på Mors
5) halvsøster Anne Bloch [Pedersdatter Tovstrup]] i Hobro
6) halvsøster Kirsten Marie Pedersdatter [Tovstrup], død.
Første ægteskab med [Jens Hortulan], degn i Saltum. 1B:
a Johanne Marie Hortulan på Gudumlund.
Andet ægteskab med Peder Torning, degn i Åby [og Biersted] i Vendsyssel. 1B:
b Anders Pedersen i Åby.
Arv efter afdødes faster Birthe Margrethe Jørgensdatter, var g.m. Peder Syv i Køge.

18 Christian Frederik Bentzon, ugift, der tjente hos biskoppen i Århus. 11.6.1762, fol.141.
A:
1) mor Vibeke, enke efter Nikolaj Bentzon. LV: Johannes Christensen, bogholder i kongens guldhus
2) søster Abelone Bentzon g.m. Hans Lorentsen, fuldmægtig i København
3) søster Hedvig Cathrine Bentzon g.m. Niels Andersen Vellerup, skrædder i København.

19 Christian Cramer , underdegn i Århus. 25.1.1764, fol.145.
E: Kirsten Esbensdatter. LV: Anders Geding, birkedommer og herredsfoged.
[Første ægteskab med Else Christensdatter Weidemann, skifte 7.8.1756 lbnr.10]. B:
1) Gundil Kirstine Cramer, der døde, var g.m. Damianus [Thomsen] Dal, præst i Dalbyneder, Råby og Sødring.
Hans første ægteskab med . B:
a Thomas Dal 20
b Christian Dal 19
c Frederik Dal 18
d Spentrup Dal 13
e Hans Dal 13
2) Hans Christian Cramer, underdegn i Århus Frue
3) Margrethe Cramer g.m. Hans Peder Christensen, klejnsmed
4) Christian Cramer, skoleholder i Ribe.

20 Mette Hedvig Lange i Århus domsogn. 15.8.1764, fol.158B.
Enke efter Niels Christian Timsen, præst i Maria Magdalene og Skarresø.
Testamente af 25.3.1764. A:
1) søsterdatter Karen Margrethe Schade, ældste datter af Peder Schade, major.

21 Christen Jacobsen, skoleholder i Vejlby. 11.6.1765, fol.160.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Jacob Andersen i Vejlby. B:
4) Maren Christensdatter 14
5) Laurids Christensen 7.
FM:
1) farbror Rasmus Jacobsen
2) farbror Hans Jacobsen.
Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte slut 12.12.1742. B:
1) Anne Christensdatter 23.
FM. morbror Jens Jensen Lassen i Vejlby.
Andet ægteskab med Maren Christensdatter, skifte 17.1.1748. B:
2) Jacob Christensen 22
3) Kirsten Christensdatter 20.
FM:
1) morbror Jens Christensen i Sjelle
2) mosters mand Anders Johansen i Stjær.

22 Herman Kuhr, hører ved Århus katedralskole, der er bortrejst, uvist hvorhen. 16.4.1765, fol.165B.
Enkens og arvingernes navne angives ikke.
Boet er fallit.

23 Margrethe Ida Hildebrandt i Århus. 4.5.1766, fol.181B.
Enke efter Hans Bondo, øverste kapellan ved Århus domkirke.
Hans A:
0) forældre [Anders Sejersen, præst i Dalbyneder, Råby og Sødring, død 15.9.1691 og Bodil Lauridsdatter Hellevad, der døde på Skovsgård, skifte Onsild herred gejstlig 21.5.1711 lbnr.32]
1) bror Andreas Bondo, tolder i Ålborg
2) bror Mikkel Bondo, farver på Samsø. død. Af børn nævnes B:
a Christen Bondo, kandestøber i København
3) søster Cathrine Helvig Bondo, død, var g.m. Christen Madsen Mariager, degn i Store Vorde. B: (Navne angives ikke)
[Mors første ægteskab med formanden Gert Christensen Bredkær, død 22.3.1677]. B:
4) halvsøster Karen Gertsdatter Bredkær, død, var g.m. Peder [Jensen] Vintmølle til Skovsgård [i Skjellerup sogn]. 2B:
a Maren Vintmølle på Bygholm
b [Anne Vintmølle], død, var g.m. [Peder Christian] Henneberg, tolder i Horsens. B: 3 sønner og 3 døtre. (Navne angives ikke).
Hendes A:
1) bror Conrad [Nielsen] Hildebrandt, præst i Nors i Thy, død. 5B:
a Johannes [Thorsen Conradsen] Hildebrandt, præst i Torrild og Vedslet
b Nikolaj Hildebrandt, student
c Eleonora Marie Hildebrandt g.m. Bagge [Hansen] Eilertz, øverste kapellan i Århus, der døde
d Margrethe [Elisabeth] Hildebrandt g.m. Mathias [Andreasen] Jessen, kapellan i Thisted
e Cathrine Marie Hildebrandt, død, var g.m. Peder Hind, degn i Thisted. 1B:
1 Conrad Pedersen Hind
2) søster [Eleonora Hildebrandt] i Viborg, enke efter Hans [Christian Olufsen] Sadolin, [præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle]
3) søster Caritas [Elisabeth] Hildebrandt, død [Nykøbing Mors 22.3.1744], var g.m. Hans [formentlig fejl for Anders] [Christensen] Tøttrup til Dueholm [i Nykøbing Mors sogn]. 3B:
a [Maren Tøttrup] g.m. Niels Olufsen, købmand i Nykøbing Mors
b [Poul Ulrik Tøttrup 31] på Dueholm kloster
c [Nikolaj Christian Tøttrup 29] på en herregård på Mors.

24 Bagge Eilertz, øverste kapellan i Århus domkirke og præst i Vejlby. 18.8.1767, fol.199B.
E: Eleonora Marie Hildebrandt.
Bevilling til uskiftet bo af 25.9.1767.

25 Johan Christian [Antonsen] Hardung, 5. lektiehører i Århus Katedralskole. 4.3.1769, fol.200B.
Enkemand efter [Anne Margrethe Brunov, skifte 27.10.1760 lbnr.15]. B:
1) Amalie Margrethe Hardung. FM: Jens Worm, professor ved Universitetet.

26 Susanne Cathrine [Jacobsdatter] Buch i Århus. 12.5.1768, fol.201.
Enke efter Johan Jepsen Sandorf, [præst i Taulov, hos Wiberg kaldt Schandorff, begravet Taulov 31.7.1752]. B:
1) Søren Lintrup Sandorf, kapellan i Raklev
2) Johannes Trellund Sandorf
3) Marie Ranulf Sandorf på Sjælland
4) Anne Kappel Sandorf.

27 Anne Gregersdatter i Århus. 23.4.1770, fol.206B.
Enke efter Peder Abel, degn i Skorup. B:
3) Peder Abel i København
4) Christine Abel i København.
Første ægteskab med [Palle Hindberg, degn i Skorup]. B:
1) Elisabeth Marie Pallesdatter, død, var g.m. kordegn i Grenå. B: (navne angives ikke)
2) Gregers Pallesen i Ry mølle.

28 Mette Margrethe Garp, ugift i Århus. 17.1.1772, fol.208B.
A:
1) mor Margrethe Adler i Fjellerup, enke efter Christian [Lauridsen] Garp, degn. LV: Andersen Møller
2) bror Søren Garp i Holland
3) bror Otto Christoffer Garp.

29 Eleonora Marie Hildebrandt i Århus. 27.2.1773, fol.213.
Enke efter Bagge Eilertz, øverste kapellan i Århus Domkirke og præst i Vejlby, [skifte 18.8.1767 lbnr.24]. B:
1) Mette Eilertz 15
2) Christine Eilertz 9
3) Conradine Syren Eilertz 6.
FM: morbror Johannes [Thorsen Conradsen] Hildebrandt i Torrild [og Vedslet].

30 Anne Mikkelsdatter Storm i Århus. 17.8.1774, fol.219B.
Enke efter Christen Jespersen Hutfeld, præst i Tved på Mols.
Hans første ægteskab med [Johanne Thomasdatter Helsing]. B:
1) Jesper Christensen Hutfeld, præst i Todbjerg og Mejlby, død. 2B:
a Jørgen Hutfeld
b Christen Hutfeld
2) Sofie Christensdatter Hutfeld g.m. Hans Mygind, begge døde. 2B:
a Christen Mygind, død uden arvinger
b Kirsten Mygind g.m. Jørgen Assendrup, købmand i Århus
3) Sidsel Christensdatter Hutfeld, død. 3B:
a Jens Pedersen, skrædder, død uden arvinger
b Vibeke Mikkelsdatter, død, var g.m. Peder Gravballe, skoleholder. 5B:
1 Søren Gravballe i Randers
2 Frederikke Anne Sofie Gravballe g.m. Hans Sødring i Hobro
3 Sidsel Gravballe g.m. Oluf Andersen, snedker i Tendrup
4 Birthe Gravballe
5 Christiane Gravballe
c Johanne Cathrine Jørgensdatter g.m. Jens Henriksen, skoleholder i Årslev.

31 Kirsten Esbensdatter i Århus. 13.9.1772, fol.223B.
E: Jens Jensen Mundelstrup. underdegn i Århus Domkirke.
Testamente.
[Første ægteskab med Christian Cramer, skifte 25.1.1764 lbnr.19].
Afkald fra A:
0) søster, død. 3B:
1) Anne Marie [Christensdatter] Blach g.m. Mikkel [Christensen] Blach, skipper i Århus, hvis mor var bror til enkemanden
2) Søren Blach i København
3) Mikkel Blach i København.

32 Poul Mathias Bildsøe, biskop i Århus. 27.7.1777, fol.226, 227B, 252B.
E: Sofie Elisabeth Nørkenkrone. LV: Jens Worm, professor.
Første ægteskab med [Marie Christiane Poulsdatter Ernst]. B:
1) Lorents Christian Bildsøe, præst i Næstved.
Andet ægteskab med [Anne Marie Michaelsdatter Fjeldsted]. B:
2) Michael Fjeldsted Bildsøe, kontrollør i Kragerø i Norge
3) Mathias Hvid Bildsøe, løjtnant
4) Andreas Christoffer Bildsøe, stud. theol i København
5) Marie Christine Bildsøe g.m. Steffen Middelbo, præst i True (?)
6) Anne Sofie Bildsøe g.m. Thure Krarup, rektor ved Århus katedralskole.
Tredje ægteskab med Elisabeth Sofie Ejlersdatter Hagerup. B:
7) Charlotte Amalie Bildsøe. FM: morbror Hagerup, justitsråd i København.

33 Karen Pedersdatter i Århus. 29.7.1777, fol.226B, 251B.
E: Anders Fischer, skoleholder.
Testamente af 6.5.1768.
Afkald fra A:
1) bror Thomas Pedersen i Bjødstrup
2) bror Niels Pedersen i Ilumov(?), død. 3B: (Navne angives ikke)
3) bror Jens Pedersen i Grundfør
4) søster Margrethe Pedersdatter g.m. Niels Pedersen i Haldum
5) søster Maren Pedersdatter g.m. Anders Sørensen i Grundfør
6) halvbror Niels Pedersen i Hinnerup
7) halvsøster Anne Pedersdatter g.m. Søren Pedersen, rebslager i Århus.

34 Jens Dons, præst i Brabrand og Kasted. 30.5.1780, fol.268.
E: Sidsel [Jørgensdatter] Vestergaard. LV: Anker Jørgensen Secher til Kærbygård [i Kasted sogn]. B:
1) Hans Dons, præst i Brabrand og Kasted
2) Kirsten Dons g.m. Andreas Kaasberg, købmand i Århus
3) Maren Dons
4) Anne Dorthe Dons
5) Anne Cathrine Dons
6) Anne Dons.
FM: farbror Hans Dons, præst i Vitten, Haldum og Hadsten.

35 Maren Andersdatter i Brabrand skolehus. 23.5.1781, fol.276.
E: Mogens Pedersen, degn. B:
1) Anne Marie Mogensdatter.
FM: morbror Niels Andersen i Borum.

36 Ejler Nielsen, degn i Årslev og Tilst. 23.5.1781, fol.277B.
E: Ellen Mikkelsdatter.
A:
1) bror Frands Nielsen i Fårup.

37 Marie [Henriksdatter] Dreyer i Århus. 9.8.1781, fol.277B.
Enke efter Thøger [Jacobsen] Møller, præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted.
Testamente af 2.3.1781. Af familie arver A:
Hendes mands første ægteskab med [Øllegaard Sofie Jensdatter, død 24.3.1763]. B:
1) Mette Marie Møller
2) Cathrine Møller
3) Peder Møller, student i København
4) Frands Møller, apotekersvend i København
5) Jacob Møller i København.
Desuden nævnes afdødes bror Andreas Lossius Dreyer, renteskriver i København.

38 Christiane Rosing i Århus. 30.11.1781, fol.287B.
E: Johan Henrik Ebeling, organist.
Bevilling til uskiftet bo.

39 Anne Margrethe Lund i Århus. 25.11.1782, fol.288.
Enke efter Christian Ludvig Sundt. B:
1) Cathrine Sundt hos faster [Ulrikke Antoinette Sundt] g.m. [Jacob Pedersen] Hygom til Palstrup [i Høbjerg sogn]
2) Christiane Dorthe Sundt på Haraldslund [i Grundfør sogn]
3) Peder Anton Frederik Sundt, student i Rødby på Lolland.
FM: født værge Jens Michael Lund i Grundfør.

40 Hans Dons, ugift præst i Brabrand og Kasted. 3.2.1784, fol.291B, 298B.
A:
1) mor Sidsel [Jørgensdatter] Vestergaard, enke efter Jens Dons, [skifte 30.5.1780 lbnr.34]
2) søster Kirsten Dons g.m. Andreas Kaasberg i Århus
3) søster Maren Dons
4) søster Anne Dorthe Dons g.m. Johan [Christoffer] Vogelius, præst i Hjortshøj, [Elev og Egå]
5) søster Anne Cathrine Dons
6) søster Anne Dons.

41 Jens Thomsen, skoleholder i Tilst. 26.6.1784, fol.297B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Laurids Pedersen Balle. A:
1) søskendebarn lille Jens Kusk i Snærild [i Odder sogn]
2) søskendebarn Hans i Snærild
3) søskendebarn store Jens Kusk i Snærild, død. B: (Navne angives ikke).

42 Oluf C. Fløjstrup, ugift student i Århus. 11.5.1785, fol.304, 308B.
A:
1) søster [Kirsten Christensdatter Fløjstrup, skifte Århus 24.5.1769 lbnr.2041, var g.m. Mathias Fellum, rådmand. 9B:
a Christen Fellum i Århus
b Kaj Johannes Fellum
c Lene Marie Fellum g.m. Jens Volder vom Rand, købmand
d Peder Fellum
e Anne Fellum hos svoger i Kalundborg
f Oluf Fellum
g Marie nogle og tyve år i Skærup mølle ved Vejle
h Hans Lindegaard på rejse til Ostindien
i Anne Malene Fellum, hos præsteenke Sørensen på Samsø.
2) halvbror Christen Stauning i Aldrup mølle [i Tiset sogn].

43 Marie Hynitz Morville i Århus. 11.8.1785, fol.307B, 313.
Enke efter Jens Pedersen Saaby, præst i Beder og Malling, [skifte Ning herred gejstlig 29.8.1771 lbnr.92]. B:
1) Birgitte Saaby
b) Marie Salome Saaby i Fredericia.
FM: mosters mand Søren Langballe, [forpagter] på Gersdorffslund [i Gosmer sogn].

44 Sofie Elisabeth Nørkenkrone i Århus. 15.8.1786, fol.311B.
Enke efter Poul Mathias Bildsøe, biskop i Århus, skifte 27.7.1777 lbnr.32. A:
1) bror Nørkenkrone, major i København
2) søster Cecilie Christiane Nørkenkrone, enke efter [Christian] Friis
3) søster Nørkenkrone, enke efter Brügmann
4) halvsøster baronesse Duche.

45 Søren Rasmussen Hørning, degn i Tømmerup, død i Århus. 6.4.1786, fol.313B, 317B.
A:
1) søster Anne Cathrine [Rasmusdatter] Hørning, enke efter Peder Blix, præst i Beder og Malling
2) brorsøn Rasmus Christiansen Hørning på Sjælland
3) søsterdatter Henriette Lucie Bruun i Skanderborg.

46 Anne Cathrine [Rasmusdatter] Hørning i Århus. 18.5.1786, fol.315, 318.
Enke efter Peder Eriksen Blix, præst i Beder og Malling. A:
1) brorsøn Rasmus Christiansen Hørning, fuldmægtig på Frederiksborg amtstue på Sjælland
2) søsterdatter Henriette Lucie Bruun i Skanderborg.

47 Mogens Pedersen Hasle, degn i Brabrand og Kasted. 17.7.1787, fol.319B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Rasmus Pedersen i Hasle. B:
2) Marianne Mogensdatter 5.
Første ægteskab med [Maren Andersdatter, skifte 23.5.1781 lbnr.35]. B:
1) Anne Marie Mogensdatter 7.
FM:
1) Søren Rasmussen i Brabrand
2) Jeppe Pedersen i Hasle.

48 Jens Jensen Mundelstrup, underdegn ved Århus Domkirke og hustru Christence Skaarup Stæhr. 16.9.1791, fol.320, 321.
Testamente.
Hans A:
1) Maren Jensdatter Broberg, [skifte Århus 16.9.1778 lbnr.2437], var g.m. Clemen Kryssing.
Første ægteskab med Steffen Hoffgaard, købmand i Århus, [skifte Århus 27.5.1763 lbnr.1827]. 3B:
a Jens Nikolaj Hoffgaard, købmand i Århus
b Søren Hoffgaard i Elbingen
c Stefantine Hoffgaard, død, var g.m. Søren Hasle, købmand i Århus
2) Oluf Broberg, købmand i Århus, [skifte Århus 24.5.1775 lbnr.2304], var g.m. Maren Knudsdatter Hjort, nu g.m. Knud Nielsen Bech. 6B:
a Sidsel Broberg, død
b Martha Broberg, død
c Knud Hjort Broberg, død
d Maren Broberg g.m. Jens Tykær, købmand i Horsens
e Margrethe Broberg, død
f Jens Broberg 19 i Horsens
3) Jens Mundelstrup Langballe, degn i Tømmerby og Lild, [begravet Tømmerby 26.2.1787]. 4B:
a Inger Marie Langballe g.m. Ferdinand Ulrik Frederik [Carlsen] Treu, præst i Hodde og Tistrup ved Varde
b Henrik Langballe 29, købmand i Århus
c Voldborg Christine Langballe g.m. Niels Thomsen Lille Bisgård i Øsløs sogn i Vester Han herred
d Anne Margrethe Langballe 18 i Århus.
Hendes A:
1) søster Karen Stæhr, død, var g.m. Peder Brendstrup. 3B:
a Anne Marie Brendstrup g.m. Jes Fæster, fuldmægtig i København
b Mette Brendstrup, enke efter Jes Fæster, købmand i Århus
c Johanne Marie Brendstrup g.m. Andreas Rytzow, præst i Tirstrup og Fuglslev.

49 Opholdskontrakt i Vejlby. 26.4.1788, fol.320B.
Jens Rasmussen og hustru Margrethe Lauridsdatter har solgt deres sted til søn Laurids Christensen mod ophold for sig og deres vanvittige datter Maren Christensdatter. (Sml. lbnr.21).

50 Christen Johansen Lund, degn i Hasle og Skejby. 1.12.1792, fol.330, 330B.
E: Anne Margrethe Arentsdatter.
Testamente af 29.6.1784.

51 Johanne Sørensdatter i Tilst. 5.12.1792, fol.330, 330B, 332.
Enke efter Jens Thomsen, skoleholder i Tilst, [skifte 26.6.1784 lbnr.41]. A:
1) søster Mette Sørensdatter, død. 2B:
a Karen Jensdatter g.m. Niels Mathiasen i Søften
b Maren Jensdatter g.m. Anders Poulsen i Brendstrup
2) søster Maren Sørensdatter, død. 2B:
a Karen Lauridsdatter g.m. Niels Foged i Søften
b Maren Lauridsdatter, død. 2B:
1 Kirsten Poulsdatter 30 i Tilst. FM: født værge Just Lauridsen i Kasted
2 Jacob Pedersen 26 i Ølsted
3) halvbror Søren Henriksen, død. 2B:
a Peder Sørensen i Søften
b Jens Sørensen 28 i Søften.

52 Peder Efraim [Pedersen] Monrad, præst i Århus Domkirke. 21.6.1788, fol.333.
E: Christine Dorthe Berg. LV: A. Levring.
Bevilling til uskiftet bo.
Af børn nævnes Frederikke Louise Monrad g.m. [Christian] Fischer.

53 Dorthe Frederikke [Pedersdatter Ibsen] i Århus. 3.12.1793, fol.333.
Enke efter [Hans Christian] Cramer degn i [Århus Frue]. B:
1) Else Kirstine Cramer, død, var g.m. Søren Schmidt. 2B:
a Anne Dorthe Schmidt
b Margrethe Schmidt.
2) Bolette Cramer
3) Christiane Cramer, der ægter Jacob Sahl i Ringkøbing
4) Peder Cramer 30, magister i København
5) Kirsten Cramer
6) Christian Michael Cramer 27 i København
7) Hans Christian Cramer 25, student
FM: Christian Cramer, hører ved latinskolen i Århus.

54 Peder Lassen Møller, øverste kapellan i Århus Domkirke. 1.12.1797, fol.339B, 345B, 354.
[Enkemand efter Anne Christine Sandgaard]. B:
1) Elisabeth Margrethe Møller, enke efter [Jens] Løgstrup, købmand i Århus, [skifte Århus 17.10.1799 lbnr.3036]
2) Anne Bolette Christine Møller g.m. Selbo, grosserer i København.

55 Maren Aarestrup i Århus. 21.4.1798, fol.344.
Enke efter Daniel Lange, degn i Grundfør. A:
1) søster Dorthe Aarestrup, død, var g.m. Svingelbjerg, degn på Fyn. 1B:
a Sille
2) søster Mette Aarestrup, enken efter Daniel Cramer på Gammel Estrup gods
3) bror Laurids Aarestrup i Åbenrå
4) bror Jacob Aarestrup i Ålborg
5) bror Carl Aarestrup i Hamborg, død
6) bror Niels Urban Aarestrup, regeringsråd
7) søster Anne Sofie Aarestrup, død, var g.m. Strøjfer i København. 1B:
a Anders Strøjfer.

56 Johanne Jensdatter i Astrup. 4.6.1799, fol.347.
Enke efter [Hans Jacobsen] Holmbo, degn i Astrup. B:
1) Jens Holmbo, student i Norge
2) Hans Holmbo, snedkersvend i Horsens
3) Mads Holmbo, snedkersvend i Århus
4) Elisabeth Marie Holmbo g.m. Jens Rasmussen Milling, styrmand i Århus.

57 [Christine Dorthe Bang] i Århus. 22.1.1803, fol.359B.
Enke efter [Peder Efraim Pedersen] Monrad, præst [i Århus Domkirke, skifte 21.6.1788 lbnr.52]. B:
1) Frederik Carl Monrad, præst i Bregninge og Søby på Ærø
2) Frederikke Louise Monrad g.m. [Christian] Fischer, generalkrigskommissær i Grenå
Desuden angives afdødes søsterdatter jomfru Heinike og Fischers svigersøn Bendixen, rådmand i Randers.

58 Frederikke Pedersen i Århus. 21.9.1803, fol.362B.
E: [Rasmus] Jansen, præst i Århus Domkirke. B:
1) Anne Cathrine Jansen g.m. Carl Frederik Jensen, hører ved Århus latinskole
2) Karen Marie Jansen g.m. Hans Christian Cramer
3) Mette Marie Jansen g.m. Børge Pontoppidan
4) Anne Margrethe Jansen
5) Hanne Petrine Jansen
6) Hans Billeskov Jansen 15
7) Sofie Jansen
8) Mikkeline Jansen.
FM: morbror Pedersen, sekretær i København.
Afdøde døde 6.8.1794.
Bevilling til uskiftet bo af 22.8.1794.

59 [Marie Sofie Løwenhertz] i Vejlby skolehus. 23.4.1805, fol.363b.
Enke efter [Jacob] Christensen, degn i Vejlby. B:
1) Frederikke g.m. Schandorff, murer i Århus
2) Kirsten, vanvittig.
FM: fars halvbror Laurids Christensen i Vejlby.

60 Henrik Christoffer Rohde, ugift adjunkt i Århus latinskole. 21.6.1805, fol.369B, 375B.
A:
1) mor [Anne Trane], enke efter [Niels] Rohde, borgmester i Århus, [skifte Århus 6.12.1800 lbnr.3050]
2) bror Peder [Severin] Rohde
3) bror Søren Rohde
4) søster Marie Rohde g.m. Sorgvad.
(Skiftet overføres til Århus byfoged lbnr.3438).

61 Caroline Frederikke [Tuscher] i Århus. 15.8.1805, fol.372B, 377.
Enke efter [Volhardt] Voetmann, [præst i Lovns og Alstrup, skifte Gislum herred gejstlig 18.7.1792 lbnr.87]. B:
1) Peder Markus Voetmann 26 i København
2) Andreas Voetmann
3) Christian Frederik Voetmann
4) Ernst Nikolaj Voetmann.
FM:
1) farbror Aksel Voetmann i Skanderborg
2) svoger Mads Kaae i Århus.

62 Bodil Cathrine Bützow i Århus. 7.9.1809, fol.374, 383B.
Enke efter [Jochum Gregersen] Brun, [præst i Århus Frue, bevilling til uskiftet bo Ning herred gejstlig 25.12.1797 lbnr.131]. B:
1) Gregers Henrik Jens Brun 29, degn i Marie Magdalene og Koed
2) Jens Worm Brun 25, stud. theol.
3) Anne Helene Cathrine Brun.
FM: Lund, toldkasserer.

63 Mette Christensdatter i Århus. 4.10.1805, fol.380, 385.
Enke efter Anders Fischer, skoleholder.
Testamente.

64 Johanne Kirstine Marie Rabæk i Århus. 9.5.1806, fol.385B.
E: [Frederik Carl] Studsgaard, [nederste] kapellan [i Århus Domkirke]. B:
1) Christian Reventlow Studsgaard
2) Jacob Rabæk Studsgaard
3) Carl Hoe Studsgaard
4) Holger Knud Studsgaard
5) Hektor Frank Studsgaard
6) Steffen Gertsen Studsgaard.
FM: Knud Rahbek, professor i København, boende i Bakkehuset på Frederiksberg.

65 Anne Marie Stendrup i Århus. 23.8.1806, fol.387.
Enke efter [Hektor Frederik] Jansen, biskop [i Århus stift].
Gavebrev af 22.8.1806 til
1) plejesøn Hektor Frederik Jansen Fog, søn af stiftsrevisor Fogh
2) Marie Brøndum.
Desuden findes arvinger i København.


Privatarkiver
Pr sp 1823
Anders Nielsen Regel, konrektor i Århus, død 1661.

66 Anders Nielsen Regel, konrektor i Århus Domskole [og præst i Åby, Skejby og Lisberg] og hustru Margrethe Mogensdatter [Skov]. 30.12.1661.
B:
1) Niels Regel
2) Mogens Regel
3) Karen Regel.
FM:
1 Rasmus Nielsen Maarslet
2 Clemen Nielsen i Søften
3 Mogens Mogensen Skov.
Desuden nævnes følgende, som hver tager et barn til sig:
1 børnenes mors mormor Maren Olufsdatter, enke efter Niels Ibsen
2 børnenes mors moster Sidsel Nielsdatter, nu g.m. Peder Sørensen, rådmand.
3 Peder Jacobsen [Kane], præst i Fausing og Auning.

SLUT


Ning Herred Gejstlige Skifteuddrag
1693-1806


Ning Herred
Gejstlig skifteprotokol
1693-1713
C 29H-2

1 Johanne Christensdatter i Århus. 27.11.1693, fol.1
Enke efter Svend Albertsen, kapellan ved Århus Frue Kirke. B: Maren g.m. Johan Arentsen [Althalt] til Lyngbygård, Signe g.m. Peder Jacobsen Møller, Helle, Sidsel g.m. Niels Pedersen Nøtt i København.

2 Laurids Jensen Beder, præst i Beder og Malling. 3.9.1694, fol.4B, 63B, 131, 183B.
E: Anne Cathrine Pedersdatter Dorschæus. LV: Christen Jensen Thorsager, præst i Holme [og Tranbjerg], Jochum [Lauridsen] Brodersen, præst i Randlev [og Bjerager]. B: Jens, Peder, Cathrine, Margrethe, Anne, Anne Cathrine, der ægter Rasmus Hørning, [præst i Beder og Malling]. FM: Johannes Pedersen Dorschæus, præst i Kolding.

3 Maren Mikkelsdatter Housing i Holme Præstegård. 28.2.1695, fol.13B.
E: Christen Jensen Thorsager, præst i Holme og Tranbjerg. B: Constantin 15, Sofie Elisabeth 18, Anne 17, Elisabeth, Karen. FM: Rudolf Bulch, præst i Thorsager og Bregnet, Jens Sørensen Bay i Randers, Anders Sørensen Bay sst, Christen Jørgensen, præst i Harridslev [og Albæk].

4 Christen Jensen Thorsager, præst i Holme og Tranbjerg. 10.7.1695, fol.21, 182B, 201B.
E: Anne Cathrine Pedersdatter Dorschæus. LV: Lydik [Jensen] Lassen præst i Viby [og Tiset], Jochum [Lauridsen] Brodersen, præst i Randlev [og Bjerager]. Første ægteskab med [Maren Mikkelsdatter Housing, skifte 28.2.1695 lbnr.3]. B: Constantin, Sofie Elisabeth, der døde, Anne, Elisabeth, Karen. FM: Rudolf Bulch, præst i Thorsager og Bregnet ved søn Ditmar, Jens Sørensen Bay i Randers, Anders Sørensen Bay sst, Christen Jørgensen, præst i Harridslev [og Albæk]. Enkens første ægteskab med Laurids Jensen Beder, præst i Beder og Malling, [skifte 3.9.1694] lbnr.2. Desuden nævnes Karen Mikkelsdatter [Hvid], enke efter Peder [Jørgensen] Dorschæus, [præst] i Fredericia [Trinitatis, skifte Elbo herred gejstlig 16.6.1685 lbnr.1].

5 Margrethe Pallesdatter i Viby Præstegård. 6.12.1695, fol.59B.
E: Lydik [Jensen] Lassen, præst i Viby og Tiset. B: Jens Lassen, Constantin Lydiksen, Karen Lydiksdatter, Margrethe Lydiksdatter, Sofie Lydiksdatter. FM: farbror Bendix Lassen i Ålborg ved Hans Bendixen i Århus, Jakob Nielsen, præst, Søren Ottesen [Grønbech], præst i Røgen og Sporup.

6 Jeppe Jepsen Lillebrand, kapellan i Århus Frue Kirke og præst ved Århus Hospital. 22.6.1696, fol.65B.
E: [Dorthe Jensdatter]. LV: Hans Bendixen. B:
1) Christen Jepsen
2) Jeppe Jepsen
3) KarenJepsdatter.
FM:
1 Nikel [Jørgensen] Seidelin, præst i Skanderborg og Stilling
2 Laurids Ditlevsen, regimentsskriver
3 Anders Knudsen [Tovstrup], kapellan i Skanderborg, Skanderup og Stilling.

7 Laurids Eliassen Rask, degn i Mårslet. 10.6.1697, fol.80.
E: Birgitte Thomasdatter. LV: Hans Thomsen, forvalter på Vilhelmsborg. B: Thomas, Karen. FM: Hans Jensen Vejerslev, efterfølger i embedet.

8 Anders Olufsen Bjørnør, præst i Ormslev og Kolt. 12.7.1697, fol.82B.
E: Cathrine Nielsdatter Vejrum. B: Constantin. FM: morbrødre, Peder Nielsen Vejrum, præst i [Hove], Poul Nielsen Vejrum, præst i [Tørring og Heldum].

9 Sidsel Rasmusdatter i Astrup. 28.2.1698, fol.113B, 130B.
E: Christian Jacobsen Hirtznach, præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted. B: Niels, præst i Blegind og Hørning, Rasmus, Clara, Maren, Kirsten. FM: på mors side Niels Lauridsen, rådmand i Århus.

10 Helvig Barbara Hansdatter i Astrup. 3.5.1700, fol.124B.
E: Christian Jacobsen Hirtznach, præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted. Afkald fra:
1) søster Anne Hansdatter g.m. Jens Knudsen i Odder Mølle
2) Knud Sørensen Møller, møller i Volkmølle i Essenbæk sogn, hvis børn er halvsøskende til afdøde: Peder Knudsen, Søren Knudsen, Hans Knudsen, Niels Knudsen, Rasmus Knudsen, Mads Knudsen, Maren Knudsdatter, Birgitte Cathrine Knudsdatter.

11 Thora Beate [Caspersdatter] Kølliken i Korsør. 21.6.1700, fol.125B.
E: Lydik [Jensen] Lassen, præst i Korsør og Tårnborg på Sjælland. B: Henrik Johan Lassen. FM: Bendix Lassen, ejer af Åkær. Arv til enkemandens 5 børn af første ægteskab, [se lbnr.5].

12 Dorthe [Jensdatter] i Århus Hospital. 19.6.1702, fol.131B, 218.
Enke efter Jeppe Jepsen Lillebrand, kapellan i Århus Frue Kirke og præst ved Århus Hospital. B:
3) ChristenJepsen
4) Jeppe Jepsen
5) Karen Jepsdatter.
FM:
1 Nikel [Jørgensen] Seidelin, præst i Skanderborg og Stilling
2 Hans [Jørgensen] Seidelin i Sneptrup, præst i Ovsted og Tåning
3 Anders Knudsen [Tovstrup], kapellan i Skanderborg, Skanderup og Stilling
4 Casper [Pedersen] Lindenfeld, præst i Borup [og Hald]
5 morbror Jens Jensen, handelsmand i Bergen
6 morbror Hans Jensen, byskriver i København.
Første ægteskab med Christen Jensen Viby, præst i Viby og Tiset. B:
1) Jens Christensen Viby
2) Peder Carisius Christensen Viby.

13 Henrik [Christensen] Blichfeld, præst i Århus Frue Kirke. 16.10.1703, fol.139, 194.
E: Margrethe [Johansdatter] Rhumann. B: Hans Rhumann Blichfeld, Anne Cathrine Blichfeld. Første ægteskab med Karen [Christensdatter] Friis. B: Christen Blichfeld, præst i Køge [og Ølsemagle], Karen Blichfeld g.m. Peder [Jacobsen] Paulin, præst i Ringsted, Margrethe Blichfeld g.m. Niels Lauridsen, rådmand i Århus, Mette Blichfeld g.m. Jørgen Rhodius, rektor i Århus, Maren Blichfeld g.m. Hans Thomsen Strømberg, ejer af Vinderslevgård.

14 Anne Nielsdatter Brandt på Vestergade i Århus. 21.1.1705, fol.166.
Enke efter Niels [Jørgensen] Schinkel, præst i Borum [og Lyngby]. [Første ægteskab med Mikkel Lambertsen, præst sst. Andet ægteskab med Carl Nielsen Friis, præst sst]. B: Mikkel Carlsen, Sidsel Carlsdatter, Niels Carlsen i Norge, død, 3 børn. FM: morbror Peder Nielsen Brandt.

15 Karen Andersdatter Vinding i Århus. 9.3.1705, fol.171B.
E: Laurids Hansen Brandt, underdegn ved Århus Frue Kirke. A:
1) bror Anders [Andersen] Vinding, præst i Horsens
2) bror Jens [Andersen] Vinding, præst i Hjortshøj, Elev og Egå
3) søster Anne [Andersdatter] Vinding g.m. Jens [Jepsen] Fussing, præst i Vejerslev, Aidt og Thorsø
4) søster Inger Andersdatter g.m. Christen [Nielsen] Bøgh, præst i Storring, Stjær og Galten
5) søster Dorthe Andersdatter g.m. Christoffer [Nielsen] Bøgh, præst i Trige og Ølsted
6) søster Maren Andersdatter g.m. Albert Sørensen på Ørslevkloster
7) bror Christen [Andersen] Vinding, død, var præst i Håsum og Ramsing, død. 7B: Anders, Peder, Gregers, Mette, Kirsten, Dorthe, Anne Sofie. Afdødes LV: Mogens Sørensen i Århus.

16 Margrethe [Caspersdatter] Suhr i Viby. 23.3.1708, fol.184.
Enke efter Laurids [Henriksen] Pontoppidan, præst i Hylke. B: Henrik Casper, Anne Elisabeth, Anne. FM: farbror Israel [Henriksen] Pontoppidan, præst i Butterup og Tuse på Sjælland, mosters mand Mikkel [Pedersen] Møller, præst i Holbæk og Udby i Rougsø herred.

17 Sidsel Rasmusdatter Friis på Vestergade i Århus. 16.9.1709, fol.194B.
Enke efter Jens Grenaa, præst i [Årslev og Tilst]. B: Rasmus Jensen, i tjeneste i Næstved, Anne Jensdatter g.m. Jens Frandsen Vestemøller i Katvad Mølle, Karen Jensdatter. FM: Niels Lauridsen, rådmand i Århus, Rasmus Klog i Århus.

18 Abel Andersdatter Achton i Ormslev. 1.2.1710, fol.199B, 200B.
E: Mads [Hansen] Trane, præst i Ormslev og Kolt. Bevilling til uskiftet bo.

19 Bent [Caspersen] Suhr, præst i Viby og Tiset. 29.4.1710, fol.200, 229B.
E: Karen Lassen. Bevilling til uskiftet bo.

20 Afkald i Randers. 3.2.1713, fol.201B.
Afkald fra Mads Mortensen Brøchner, måler- og vejermester i Randers for arv til hustru Elisabeth Christensdatter fra forældre Christen [Jensen] Thorsager, præst i Holme [og Tranbjerg] og hustru Maren Mikkelsdatter [Housing, skifte 28.2.1695 lbnr.3] til hendes FM: Jens Sørensen Bay, handelsmand i Randers.

21 Jens Rasmussen Hammer, degn i Viby og Tiset. 2.10.1713, fol.202, 212.
E: Birgitte Jacobsdatter. LV: Jens Mørk, birkedommer i Marselisborg Birk. B: Jacob Jensen Hammer 20, Anne Cathrine Jensdatter 8. FM: Johan Mathias Hammerich, præst i [Århus Frue Kirke], Jens Munch, efterfølger i embedet. Afkald 1.3.1731 fra Anne Cathrine Jensdatter g.m. Niels Rasmussen Gaardslev.

22 Johan Mathias Hammerich, præst i Århus Frue Kirke. 23.2.1726, fol.208B, 212B, næste protokol fol.143.
E: Anne Margrethe [Christiansdatter] Braëm. LV: Gothard Braëm. B: Frederik Christian, 16 den 30.10.1729. FM: Jens Mundelstrup, farbror Just Frederik Hammerich, præst i Skjern i Ribe Stift.

23 Afkald i København. 24.8.1735, fol.213.
Afkald fra Niels Nielsen Steen i København for arv til hustru Reinmoth Gesius efter hendes far Johan Gesius, apoteker i Århus til FM: farbror Thomas Jacobi Gesius, degn ved Århus Frue Kirke. Medunderskrevet af Niels Nielsen Steens stedfar Joen Simonsen, skipper i København.

24 Maren Simonsdatter, der tjente på Sjelle Skovgård. 5.3.1709, fol.228B.
På arvingernes vegne: Hans Hansen i Ondrup i Odder sogn, Søren Sørensen, Mads Møller.


Ning Herred
Gejstlig skifteprotokol
1714-1760
C 29H-3

25 Christian [Jacobsen] Hirtznach, præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted. 17.4.1714, side 1.
E: Anne Cathrine [Pedersdatter] Dorschæus. LV: Rasmus Hørning, præst i [Beder og Malling].
[Første ægteskab med Clara Mogensdatter Grave]. B:
1) Mogens [Christian] Jacob Hirtznach, præst og rektor i Ebeltoft
[Andet ægteskab med Sidsel Rasmusdatter, skifte 28.2.1698 lbnr.9]. B:
2) Niels Hirtznach, præst i Blegind og Hørning
3) Rasmus Hirtznach, stud. theol.
4) Clara Hirtznach g.m. Thomas Gernes
5) Maren Hirtznach
6) Kirstine Marie Hirtznach
[Tredje ægteskab med Helvig Barbara Hansdatter, skifte 3.5.1700 lbnr.10. Ingen børn].
Desuden nævnes afdøde kommandant Hirtznach i København.

26 Hans Jensen Vejerslev, degn i Mårslet. 6.7.1716, side 34.
E: Birgitte Thomasdatter. LV: bror Laurids Thomsen Strømberg i Århus. Enkens første ægteskab med Laurids Eliassen Rask, skifte 10.6.1697 lbnr.7. B: Thomas, Karen. Desuden nævnes enkens bror Hans Thomsen til Vinderslevgård.

27 Afkald. 19.5.1716, side 40.
Afkald for arv efter Christen [Jensen] Thorsager, præst i Holme og Tranbjerg, skifte 10.7.1695 lbnr.4 og hustru Maren Mikkelsdatter Housing, skifte 28.2.1695 lbnr.3 fra datter Karen Christensdatter g.m. Christian Henriksen Kop, forpagter af en gård i Als by og sogn i Hindsted herred, Ålborg Stift til hendes FM: Anders Sørensen Bay, negotiant i Randers. Desuden nævnes Christian Henriksen Kops svoger Mads Mortensen Brøchner, vejer og måler i Randers.

28 Bodil Pedersdatter i Astrup. 15.12.1719, side 43.
E: Hans Rasmussen Møller, degn i Astrup, Tulstrup og Hvilsted. B:
1) Rasmus Hansen, studiosus ved Akademiet i København
2) Mikkel Hansen, snedkersvend i København
3) Kirsten Hansdatter g.m. Niels Christensen i Vejlekro i Venslev sogn på Sjælland
4) Mette Hansdatter g.m. Anders Jensen i Tulstrup
5) Maren Hansdatter g.m. Peder Nielsen i Kalundborg
6) Anne Hansdatter g.m. Jacob [Olufsen] Holmbo, vicedegn i Astrup, Tulstrup og Hvilsted
7) Edel Hansdatter

29 Hans Rasmussen Møller, degn i Astrup, Tulstrup og Hvilsted. 2.10.1721, side 51.
Enkemand efter Bodil Pedersdatter, [skifte 15.12.1719 lbnr.28]. B:
1) Rasmus Hansen, præst på et ostindisk skib
2) Mikkel Hansen, snedkersvend i København
3) Kirsten Hansdatter g.m. Niels Christensen i Vejlekro i Venslev sogn på Sjælland
4) Mette Hansdatter g.m. Anders Jensen i Tulstrup
5) Maren Hansdatter g.m. Peder Nielsen i Kalundborg
6) Anne Hansdatter g.m. Jacob [Olufsen] Holmbo, degn i Astrup, Tulstrup og Hvilsted
7) Edel Hansdatter g.m. Knud Olufsen Landsvig i København.

30 Jørgen Sørensen, degn i Holme og Tranbjerg. 13.3.1722, side 56.
B: Søren over 30, Maren g.m. Hans Jensen, skrædder i Holme, Dorthe 28. FM: Frederik Robertsen, skriver ved Marselisborg birketing.

31 Karen Jensdatter Blirup i Ormslev. 14.12.1722, side 65.
E: Oluf Hovedstrup, degn i Ormslev og Kolt. A:
1) stedmor Mette Jensdatter i Toftum i Søvind sogn i Voer herred
2) søster Johanne Jensdatter Blirup i Horsens
3) søster Maren Jensdatter Blirup, død, var g.m. Rasmus Nielsen i Føvling
4) halvbror Jens Jensen Blirup i Ringkøbing
5) halvsøster Sidsel Jensdatter Blirup i Toftum.

32 Rasmus Hørning, præst i Beder og Malling. 30.8.1723, side 70.
E: Cathrine Lauridsdatter Beder. LV: Niels [Hansen] Heide, præst i Viby og Tiset. B: Søren 26, studiosus theologiæ, Anne Cathrine 22, Christian 21, Anne 19. FM: Niels [Olufsen] Holmbo, præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted, Peder Andersen, negotiant i Århus.

33 Christen [Nielsen] Kvist, degn i Beder og Malling. 7.1.1724, side 122.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: bror Jens Knudsen. B: Niels 23, Anne Cathrine 21, Hylleborg 18, Karen 12. FM: Jacob [Olufsen] Holmbo, degn i Astrup, Ejler Ottesen Bølger, degn i Mårslet, Anders Knudsen, degn i Holme, Christen [Christensen] Buch, degn i Beder og Malling.

34 Hans Toxværd, kapellan ved Århus Frue kirke. 29.7.1724, side 136.
E: Anne Christine [Ludvigsdatter] Pontoppidan.
Bevilling til uskiftet bo 29.7.1724 for enken og deres umyndige børn.

35 Christian Gødesen Ganner 9 år, der døde i Ormslev præstegård. 9.1.1725, side 139.
A: søskende Else Gødesdatter Ganner, Øllegaard Gødesdatter Ganner, halvbror Gøde Gødesen Ganner. FM: Terkild [Christensen] Nissen, præst i Ormslev og Kolt. Arv efter far Gøde Knudsen Ganner, skovridder på Frijsenborg Grevskab, skifte 5.10.1722. (Sml. lbnr.39).

36 Laurids Hansen i Århus. 19.9.1726, side 147.
Enken fremviste testamente konfirmeret 19.9.1718. (Sml. lbnr.15).

37 Gunder Pedersdatter i Århus. 12.4.1728, side 147.
E: Thomas Jacobi Gesius, underdegn ved Århus Frue Kirke. Bevilling til uskiftet bo. [Skifte 20.2.1742 lbnr.271].

38 Testamente i Viby Præstegård. 12.6.1711, side 148.
Testamente for Niels Hansen Heyde, præst i Viby og Tiset og hustru Gertrud Olufsdatter Borthuus. (Sml. lbnr.44).

39 Elsebeth Terkildsdatter i Ormslev præstegård. 30.5.1733, side 149.
Enke efter Christian Bartram Nissen. B: Terkild Nissen, præst i Ormslev og Kolt, datter, død, [var g.m. Gøde Knudsen Ganner, skovridder på Frijsenborg Grevskab, skifte 5.10.1722]. 2B: Else 17, Øllegaard 15. FM: Hans [Christoffer] Vardinghusen, præst i Søften og Folby. Arv efter afdødes bror Christian Terkildsen Rosenkvist, byskriver i Ebeltoft og skriver ved Mols Sønder Herred, skifte 27.9.1731.Afdødes LV i 1715 var hendes mands søstersøn Christian Henrik Vardinghusen i Rudkøbing på Langeland. (Sml. lbnr.35).

40 Jens Olufsen, skoleholder i Tiset. 29.4.1737, side 152.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Øvle Jacobsen i Seldrup i Beder sogn. A: halvbror Knud Hansen, feldberedersvend i Randers, der døde. Øvrige søskende kendes ikke. (Skiftet også indført side 189).

41 Anne Sørensdatter i Viby. 16.12.1737, side 158.
E: Søren Olufsen Holm, degn i Viby. A: søskende Maren Sørensdatter g.m. Christian Worm, Jens Sørensen, snedkersvend i Odense, Barbara Sørensdatter i Århus.

42 Anne Elisabeth Hellenbach i Mårslet. 28.4.1738, side 168.
E: Oluf [Danielsen] Winther, præst i Mårslet. B: Christian 4, Anne Cathrine 2.

43 Anne Eriksdatter, der døde i Århus. 1.10.1738, side 170.
Enke efter Mikkel Pedersen, præst i Årslev og Tilst. B:
1) Jesper Mikkelsen Aarslev, præst i Strøby og Varpelev på Stevns
2) Peder Mikkelsen Aarslev, præst i Helsingør, [Sankt Olai]
3) Anne Elisabeth Mikkelsdatter g.m. Christian Jørgensen, handelsmand i Århus.

44 Testamente i Viby. 28.6.1737, side 173.
Testamente for Niels Hansen Heyde, præst i Viby og Tiset og hustru Anneke Marie Nielsdatter Hutfeld. (Sml. lbnr.38).

45 Niels Jespersen Hutfeld, præst i Holme og Tranbjerg. 13.6.1738, side 175.
E: Ingeborg Thomasdatter Helsing. Bevilling til uskiftet bo.

46 Elieser [Andersen] Beyerholm, præst i Århus Frue sogn. 15.5.1738, side 176.
E: Anne [Clausdatter] Gosmann. LV: Jacob Helms, apoteker i Århus. A: halvsøster [Karen Andersdatter Beyerholm] g.m. Niels Pedersen Sølle, præst i Bogø ved Falster. Desuden nævnes enkens brødre Johan Gosmann, Bent [Clausen] Gosmann, præst i Gudme og [Brudager] og enkens mor Mette [Bentsdatter Wedel], enke efter Claus [Johansen] Gosmann, [kapellan i Ribe Domkirke].

47 Peder Rasmussen, skoleholder i Ajstrup i Malling sogn. 17.2.1739, side 179.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: far Niels Pedersen i Malling. B: Rasmus 16 uger. FM: farbror Robert Rasmussen i Malling.

48 Dorthe Hansdatter Lund i Mårslet. 6.5.1738, side 183.
E: Ejler Ottesen Bølger, degn i Mårslet. A: brorsøn Otte Hansen Bølger i Århus.

49 Jens Munch, degn i Viby og Tiset. 7.11.1735, side 193.
E: Anne Sybille Jensdatter Bang. LV: Christen Cramer. Der er børn.

50 Georg Sebastian Neuhaus, doctor medicinæ i Århus. 9.4.1740, side 197.
Arv efter afdødes far Sebastian Neuhaus i Flensborg.

51 Karen Arildsdatter, der døde i Århus. 30.10.1741, side 212.
Enke efter Anders [Jespersen] Hutfeld, præst i Brabrand og Kasted. B: Jesper Hutfeld på stedet, Arild Hutfeld, Sidsel Hutfeld, enke efter Ludvig Toxværd i Århus, [skifte 7.8.1741 lbnr.54], Anne Friis Hutfeld g.m. Valdemar Vilhelm Hirse i København. Desuden nævnes Ingeborg Marie Hutfeld, enke efter Jens Mundelstrup.

52 Gertrud Nielsdatter Ølby i Viby Skolehus. 17.5.1742, side 225.
E: Søren Olufsen Holm, degn i Viby. B: Niels 3, Oluf 6 mdr. FM: Peder Skive, degn i Hornslet, Knud [Jensen] Skive, kapellan i Thorsager og Bregnet.

53 Daniel Andersen, dansk skoleholder i Ask i Astrup sogn. 26.1.1743, side 236.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jacob Holmbo, degn i Astrup, Tulstrup og Hvilsted. B: Karen 5, Anne 2. FM: Rasmus Rasmussen i Hørning.

54 Ludvig [Hansen] Toxværd, kapellan i Århus Frue Kirke og præst i Århus Hospital, der døde i Vestergade i Århus. 7.8.1741, side 238, 299, 419.
E: Sidsel Andersdatter Hutfeld. B: Niels Jørgen Toxværd 17, Anders Hutfeld Toxværd 13, Hans Ludvig Toxværd 10, Henrik Christian Ludvigsen Toxværd 6, Erik Jochum Rhodenborg Toxværd 4.

55 Thomas Jacobi Gesius, underdegn i Århus Frue Kirke. 20.2.1742, side 271.
[Enkemand efter Gunder Pedersdatter, bevilling til uskiftet bo 12.4.1728 lbnr.37]. B:
1) Jacobi Gesius 22. FM: Jacob Helms, apoteker i Århus
2) Karen Gesius, enke efter Morten Brøchner i Randers
3) Johanne Thomasdatter Gesius 27. FM: rådmand Stær
Arv efter afdødes bror Johan Gotfred Gesius, skifte 14.7.1727 til dennes børn Maren Johansdatter Gesius, Reinmoth Gesius, Cathrine Margrethe Gesius (Sml. lbnr.23).

56 Anne Christensdatter i Kolt. 4.12.1743, side 304.
E: Søren Frandsen, skoleholder sst. B: Christen 7, Sidsel 5, Frands 3, Maren 4 uger, Kirsten 4 uger. FM: morbrødre Ove Christensen i Ingerslev, Christen Christensen i Åbo, begge på Constantinsborg gods.

57 Niels Pedersen Vilsberg, skoleholder i Ajstrup i Malling sogn. 24.1.1744, side 306.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Jens Rasmussen i Storenor. A: bror Christen Pedersen Vilsberg, søster Anne Pedersdatter, halvbror Jens Nielsen Ejdal i København. På de fraværende arvingers vegne: Peder Hansen i Storenor, Jacob Bendixen i Snovdrup. Den nye skoleholder bliver Jens Terkildsen, søn af Terkild Christensen i Mårslet.

58 Anne Lucie [Hansdatter] Kjærgaard i Viby Præstegård. 26.7.1747, side 311.
E: Mathias Christian Jessen, præst i Viby og Tiset. B: Anne Lucie. Bevilling til uskiftet bo.

59 Christine Sofie Hynitz i Astrup Præstegård. 16.11.1747, side 313.
Enke efter Peder Udsen, [præst i Romdrup og Klarup, skifte Fleskum herred gejstlig 31.3.1721 lbnr.22]. B: Petronelle Christine Udsen. FM: Niels [Olufsen] Holmbo, præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted.

60 Karen Nielsdatter Friis Müller 13 år i Ormslev Præstegård. 9.2.1748, side 314.
A: mor Øllegaard Terkildsdatter [Nissen], enke efter Niels Friis [Jacobsen] Müller, [præst i Dover og Veng], skifte12.10.1742 i Svejstrup Præstegård, søskende Jacob Nielsen Müller 14, Terkild Nielsen Müller 12, Anne Margrethe Nielsdatter Müller 11, Anne Nielsdatter Müller 9, Hans Georg Nielsen Müller 8. FM: Jens Jacobsen Müller, [præst i Ørting og Falling], [Hans Christian] Terkild[sen] Nissen, præst i Ormslev og Kolt. Arv efter afdødes farmor Karen Nielsdatter Friis i Ørting Præstegård, enke efter Jacob Jensen Müller, [præst i Dover og Veng].

61 Mathias [Christian] Jessen, præst i Viby og Tiset. 19.11.1748, side 316.
Enkemand efter Anne Lucie [Hansdatter] Kjærgaard, [skifte 26.7.1747 lbnr.58]. B: Anne Lucie 2. FM: født værge Peder Jensen, konrektor ved Viby Skole. Barnet har ophold hos bedsteforældre Niels [Rasmussen] Lassen, præst i Vadum i Kær herred i Vendsyssel.

62 Marie Vestergaard i Ormslev. 7.6.1751, side 426.
E: Hans Christian [Terkildsen] Nissen, præst i Ormslev og Kolt. B: Anne Margrethe 9 mdr. FM: mors farbror Anders Jensen Vestergaard i Kysing.

63 Christen Christensen Buch, degn i Beder og Malling. 9.2.1751, side 428.
E: Cathrine Clausdatter. LV: Thomas Thomsen Sabro i Århus, Robert Rasmussen sst. A: søster Anne Christensdatter, [skifte Århus 13.3.1739 lbnr.1186, var g.m. Erik Jørgensen Fladstrand]. 1B: Ingeborg Eriksdatter g.m. Casper Herbst, gartner på Constantinsborg, halvbror Niels Christensen, tjener i Voldum Præstegård, halvsøster Ingeborg Christensdatter g.m. Anders Sørensen i Hadbjerg. Arv i boet til forrige degn Christen [Nielsen] Kvist's datter Karen.

64 Laurids Rasmussen, skoleholder i Seldrup i Beder sogn. 14.4.1752, side 439.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Rasmussen i Mårslet. B: Rasmus 12, Jens 9, Laurids 5. FM: farbror Hans Rasmussen i Hørret.

65 Mikkel Frandsen, skoleholder i Pedholt Skole i Malling sogn. 18.6.1753, side 447.
E: Sidsel Simonsdatter. LV: Eskild Øvlesen i Malling. B: Simon over 18. FM: farbror Peder Frandsen i Dyngby i Bjerager sogn.

66 Testamente i Astrup. 23.5.1739, side 452.
Testamente for Niels Olufsen Holmbo, præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted og hustru Sofie Amalie Hynitz, der begge lever.

67 Anne Pedersdatter i Ask Skolehus. 17.5.1754, side 456.
E: Hans Holmbo, skoleholder. B: Johan Henrik 6, Jacob Peder 4, Anne Marie 6 mdr. FM: morbror Søren Pedersen i Onsted, farbror Rasmus Holmbo i Nørre Vissing.

68 Jacob [Olufsen] Holmbo i Ask Skolehus, degn i Astrup, Tulstrup og Hvilsted. 14.5.1754, side 456.
E: [Anne Hansdatter]. LV: Rasmus Pedersen i Astrup. B: Rasmus Holmbo i Nørre Vissing, Hans Holmbo, skoleholder i Ask og degn i Astrup, Gregers Holmbo, tjener i Kristiansand i Norge, Niels Holmbo på de kinesiske rejser, Oluf Holmbo i Tendrup.

69 Anne Margrethe Klein i Ormslev. 10.6.1754, side 475.
Enke efter Terkild [Christensen] Nissen, præst i Ormslev og Kolt. B:
1) Hans Rosenkvist Nissen, præst i Søften og Folby
2) Hans Christian Nissen, præst i Ormslev og Kolt
3) Ulrik Christian Nissen
4) Christine Sofie Nissen, død, var g.m. Johan [Jørgensen] Helsted, præst i Lønborg og Egvad. 8B: Terkild 21, Anne Margrethe 19, Selio 18, Casper Bartholin 16, Kirsten 14, Else 12, Jørgen 5, Christine Sofie 2
5) Øllegaard Nissen, enke efter [Niels] Friis [Jacobsen] Müller, [præst i Dover og Veng].

70 Hans Kaj [Pedersen] Lagesen, præst i Viby og Tiset. 12.5.1756, side 502.
E: Christiane Dorothea Lærke. Bevilling til uskiftet for hende og en datter.

71 Peder Stub i Mårslet degnebolig. 27.7.1758, side 504.
E: Christiane Abel. B: Anne Birgitte.

72 Ingeborg Thomasdatter Helsing i Holme. 1.5.1756, side 513.
Enke efter Niels [Jespersen] Hutfeld, [skifte 13.6.1738 lbnr.45]. B:
1) Thomas Hutfeld, birkeskriver
2) [Johanne Barbara Hutfeld], død, var g.m. Jes [Jessen] Fæster, [præst i Brabrand og Kasted]. 4B: Jes, Niels, Mette, Ingeborg, der ægter [Christian Frederik] Brandt, præst i Mårslet
3) Anneke Marie Hutfeld g.m. Oluf [Danielsen] Winther, [præst i Viby og Tiset]
4) Sidsel Hutfeld g.m. Christen Bagge
5) Vibeke Hutfeld g.m. Thomas Christensen Hee, [præst i Borup og Hald]
6) Birgitte Cathrine Hutfeld g.m. Jens [Andreasen] Kragballe, præst i Odder
7) Marie Elisabeth Hutfeld g.m. Søren Hansen, kancelliråd.

73 Anne Christine Ussing i Århus. 1.6.1759, side 526.
E: Daniel Pristrup, underdegn. A: søster i Århus Hospital.

74 Maren Rasmusdatter i Astrup. 11.1.1759, side 531.
E: Hans Holmbo, degn i Astrup. B: Anne Johanne 3, Rasmus 1. FM: Jens Jensen i Astrup, afdødes stedfar Mikkel Malling, degn i Torrild.

75 Laurids Jacobsen, skoleholder i Pedholt Skole i Malling sogn. 3.4.1759, side 542.
E: Inger Eriksdatter. LV: Morten Eriksen i Stavtrup. B: Maren 5, Jacob 3. FM: farbror Søren Jacobsen i Jegstrup.

76 Søren [Olufsen] Holm, degn i Viby og Tiset. 19.3.1759, side 550.
E: [Dorthe] Sofie [Bartholin]. B: Kirsten 14, Henrik 12. [Første ægteskab med Anne Sørensdatter, skifte 16.12.1737 lbnr.41]. Andet ægteskab med [Gertrud Nielsdatter], skifte 17.5.1742 lbnr.52. B: Oluf. FM: Frederik [Christian Hansen] Wilrich, præst i Højslev, [Dommerby og Lyø].

77 Marie Elisabeth [Jensdatter] Krag i Ormslev. 30.3.1760, side 561.
E: Claus Frederiksen Holst, degn i Ormslev og Kolt. B: Karen 15, Christian 7. FM: morbror Laurids Jensen Krag, degn i Humble på Langeland, Melchior Hass, degn i Holme og Tranbjerg.
Afdødes forældre var [Jens Lauridsen Krag, byfoged i Kerteminde, død april 1731 og Karen Hansdatter, begravet Assens 5.9.1766].
Litteratur: Slægten Krag fra Mesinge af E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1929 side 101-121.Ning Herred
Gejstlig skifteprotokol
1758-1806
C 29H-4


78 Hans Henrik Lassen, studiosus i Århus. 8.5.1758, fol.2
A: mor Madam Lassen i København, søskende Jacob Lassen 24, underofficer i bataljonen i Holsten, Jens Lassen 14, farer på Vestindien.

79 Charlotte Amalie Bloch i Århus. 19.2.1761, fol.4.
E: Johan Frederik Demant, skoleholder i Århus fri Kristendoms Skole og degn i Århus Hospital. B: (Navnene angives ikke). FM: morbror Christian Ludvig Bloch, præst i Fruering og Vitved, Thomas [Andreasen] Møller, øverste kapellan ved Århus Domkirke.

80 Daniel Pristrup, underdegn i Århus. 22.4.1761, fol.5B.
E: Anne Sofie Charlotte Wulff. LV: Laurids Skov, forstander i Århus Hospital, Hans Christian Cramer, præst i [Lundum og Hansted]. (Arvingernes navne angives ikke).

81 Sofie Amalie Hynitz, der døde i Mårslet Degnebolig. 10.2.1755, fol.10.
Enke efter Niels [Olufsen] Holmbo, præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted. Af arvingerne nævnes kun Hans Holmbo, degn i Astrup. Arv i boet til Frederik Holmbos 3B: Karen, Kirsten, Marie efter deres farbror Gregers Holmbo i Norge.

82 Anneke Marie Nielsdatter Hutfeld i Mårslet. 7.5.1747, fol.78.
E: Oluf [Danielsen] Winther, præst i Mårslet. Testamente. (Sml. lbnr.88)

83 Hans Christian [Terkildsen] Nissen, præst i Ormslev og Kolt. 22.4.1763, fol.78B.
E: Ingeborg Nielsdatter Bang. Bevilling til uskiftet bo. (Sml. lbnr.62).

84 Øllegaard [Sofie] Jensdatter Jelling i Astrup. 3.11.1763, fol.29.
E: Thøger [Jacobsen] Møller, præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted. B: Øllegaard 10, Peder 9, Mette Marie 6, Frands 5, Cathrine 3, Jacob 2.

85 Jens Rasmussen, skoleholder i Mårslet. 29.12.1764, fol.31B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Mikkel Rasmussen sst. B: Christian, der overtager embedet. Af enkens første ægteskab B: Jens Frandsen, smed i Skæring.

86 Anne Elsebeth [Christiansdatter] Torup, der døde i Mårslet Præstegård. 18.1.1765, fol.33.
Enke efter Gotfred Becher, slotsforvalter på Skanderborg Slot. A: søster [Mette Sofie Christiansdatter Torup] død, var g.m. Niels Ravn, præst i Hornslet, søster [Sofie Amalie Christiansdatter Torup, skifte Skanderborg 7.7.1747 lbnr.53]. 1B: [Christian Frederik] Brandt, præst i Mårslet.

87 August Vilhelm Heilmann og hustru Cathrine [Arentsdatter] Fischer, der lever i Århus. 6.7.1750, fol.33.
Bevilling for længstlevende at hensidde i uskiftet bo.

88 Afkald i Aldrup Mølle [i Tiset sogn]. 15.2.1768, fol.33B.
Afkald for arv til [Anne Cathrine Winther] g.m. Benjamin Selmer, møller i Aldrup Mølle [i Tiset sogn] og fra Christian Winther, studiosus for arv efter mor [Anne Elisabeth Hellenbach, begravet Mårslet 13.3.1738] til far Oluf [Danielsen] Winther, præst i Viby og Tiset.

89 Daniel Mathias Enslev, degn i Viby og Tiset. 4.4.1767, fol.34.
E: Anne Nielsdatter. LV: Rasmus Møller, forvalter på Marselisborg. B: Marie Anne, født 19.7.1767. FM: Peder Eriksen, degn i Viby og Tiset.

90 Maren Pedersdatter i Viby. 19.4.1768, fol.38B.
E: Peder Eriksen, degn i Viby og Tiset. B: [Else Marie] g.m. Jens Nielsen Holm i Astrup, Mette.

91 Thøger [Jacobsen] Møller, præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted. 16.11.1767, fol.41.
E: Marie [Henriksdatter] Drejer. LV: Laurids [Sørensen] Worsøe, præst i Blegind og Hørning. Første ægteskab med Øllegaard Sofie Jensdatter Jelling, [skifte 3.11.1763 lbnr.84]. B: Øllegaard, Peder, Mette Marie, Frands, Cathrine, Jacob. FM: farbror Arent Jacobsen Møller, guldsmed i Århus, fars svoger Christen Jelling i Ingerslev Mølle, mors morbror Peder Christensen, forpagter på Kanne.

92 Jens [Pedersen] Saaby, præst i Beder og Malling. 29.8.1771, fol.94, 107.
E: Marie Hynitz Morville. LV: [søsters mand] Søren Langballe, forpagter på Vilhelmsborg. B: Birgitte, Marie Salome. FM: Niels Frederik de Morville, løjtnant i Gram ved Horsens.

93 Maren Rasmusdatter i Ask Skolehus. 28.7.1772, fol.104B.
E: Jens Steffensen, skoleholder i Ask. B: Karen 17, Benedikte 14, Rasmus 12. FM: morbror Peder Rasmussen i Ravnholt.

94 Peder Eriksen Holm, degn i Viby og Tiset. 20.5.1777, fol.107B.
[Enkemand efter Maren Pedersdatter], skifte 19.4.1768 lbnr.90. B: Else Marie g.m. Jens Nielsen Holm, snedker i Astrup, Mette g.m. Søren Skipper, skovrider på Marselisborg. Arv i boet til datter af forrige degn på stedet Daniel Mathias Enslev, [skifte 4.4.1767 lbnr.89].

95 Melchior Hass, degn i Holme og Tranbjerg. 28.3.1777, fol.114.
Enkemand efter Anne Pedersdatter. B: [Niels] Hass i Ålborg, Dorthe sst, Karen sst, [skifte Ålborg 22.6.1781 lbnr.3324], Søren i Odder, Peder i Vejlby, Jens i Norge.
Første ægteskab med Maren Christoffersdatter Skaade. B: Maren, der rejste til Sjælland for mange år siden.

96 Søren Pallesen, skoleholder i Kolt. 11.2.1779, fol.119.
E: Anne Andersdatter. LV: Mogens Pedersen i Hasselager. B: Inger 14, Jens Jacob 13, Palle 7, Jens Jørgen 5. FM: forvalter Brandt på Constantinsborg. Enkens første ægteskab med Frands Andersen, skovfoged, skifte [Constantinsborg gods] 3.1.1778 lbnr.372. B: Anders, der døde. Frands Andersens første ægteskab med [Maren Sørensdatter], skifte [Constantinsborg gods] 10.2.1776 lbmr.355. B: Søren, Else, Kirsten. FM: Peder Andersen i Lemming.

97 Kirsten [Johansdatter] Helsted i Ormslev. 1.9.1780, fol.128, 210.
E: Jacob [Nielsen] Friis Müller, præst i Ormslev og Kolt.. Bevilling til uskiftet bo. 9.6.1797 bevilling at være egen værge for 2 B: Margrethe Marie, Kirstine Sofie.

98 Hans Holmbo, degn i Astrup, Tulstrup og Hvilsted. 30.5.1780, fol.129.
E: Johanne Jensdatter. LV: Peder Madsen i Fastrup. B: Jens, Hans, Mads, Anne, Elisabeth Marie. FM: Hans Peder Ingerslev i Mårslet, Jens Steffensen, skoleholder i Ask. Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 17.5.1754 lbnr.67]. B: Johan Henrik, Jacob Peder, der begge er rejst for 7 år siden. Andet ægteskab med [Maren Rasmusdatter, skifte 11.1.1759 lbnr.74]. B: Anne Johanne, Rasmus.

99 Nille Dorthe Skov, der døde i Århus. 4.5.1782, fol.135.
Enke efter Johan Olufsen, præst i Fausing og Auning i Sønderhald Herred. B:
1) Augusta Olufsen
2) Dorthe Olufsen, enke efter Niels Kop, [præst i Ullits og Fovlum]
3) Johanne Marie Olufsen, død, var g.m. Daniel Thyrresen Bøggild i Århus. 6B: Johannes 17, Thyrre 13, Nille Dorthe, Margrethe, Johanne Dorthe, Christiane Margrethe
4) Anne Christine Olufsen g.m. Hans Dons, præst i Vitten med annekser
5) Georgine Lucie Olufsen g.m. Terkild [Nielsen Friis] Müller, præst i Hvorslev og Gerning.

100 Hans Müller, student i Ormslev Præstegård. 12.5.1783, fol.142B.
A:
1) mor Øllegaard [Terkildsdatter] Nissen, enke efter Niels Friis [Jacobsen] Müller i Svejstrup, præst i Dover og Veng
2) bror Jacob Friis Müller, præst i Ormslev og Kolt
3) bror Terkild Friis Müller, præst i Hvorslev og Gerning
4) søster Anne Margrethe Müller
5) søster Anne Friis Müller

101 Maren Sofie Hertzberg, der døde i Århus. 22.9.1783, fol.144.
Enke efter Jens Arnkiel, degn i Brovst og Svenstrup i Øster Han Herred i Vendsyssel. A:
1) bror Peder Harbo Hertzberg, præst i Linå præstegæld i Bergen Stift i Norge
2) bror Jens Hertzberg, gæstgiver i Betlehem i Bergensled, død
3) søster Margrethe Susanne Hertzberg, død, var g.m. Peder la Cour, sprogmester og forpagter af Strandet Hovedgård i Hald Amt. 7B:
a Frederik la Cour, student, informator hos von Arenstorff på Visborggård
b Jacob la Cour, student i København
c Niels la Cour, underofficer i Kronprinsens Regiment
d Marie Sofie la Cour g.m. Severin [Christiansen] Tørche, præst i Holeby og Bursø på Lolland
e Henriette la Cour g.m. Poul Sabro i Grenå
f Elisabeth la Cour, der tjener på Vilhelmsborg
g Abelone la Cour, der tjener i Aldrup Mølle [i Tiset sogn]
4) søster Mette Hertzberg, død, var g.m. afdøde Poul Christian Cormontan, student, klokker i Nykirke i Bergen. 2B:
a Niels, stud theol. på Valkendorf kollegium i København
b Niels i København
5) søster Marie Elisabeth Hertzberg, død, var g.m. Jacob Bregendahl i Århus Mølle. 5B:
a Theodosius
b Albert Filip
c Laurids Nikolaj
d Sofie
e Anne Dorthe.

102 Hans Ingerslev, præst i Beder og Malling. 3.7.1784, fol.148B.
E: Christiane Abel. LV: Johannes Hasselbach på Vilhelmsborg. B: Jacob Abel 25, Hans Peder 23, Christian Frederik 20, Sidsel Marie 18, Mathias 13, Anne Sofie 11.

103 Søren Pedersen Kaae, skoleholder i Tiset. 11.12.1786, fol.157B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Poulsen i Ravnholt. B: Anne 20, Peder 13, Søren 9. FM: født værge Peder Jensen Kaae i Fastrup.

104 Testamente i Ormslev. 16.11.1781, fol.158.
Testamente for Claus Frederik Holst, degn i Ormslev og Kolt og hustru Maren Nielsdatter Bølle.

105 Testamente i Astrup. 1.8.1787, fol.158B.
Testamente for Rasmus Kruse, degn i Astrup, Tulstrup og Hvilsted og hustru Marie Sofie Hansdatter.

106 Øllegaard Nissen i Ormslev præstegård. 17.11.1787, fol.159B.
Enke efter [Niels Friis Jacobsen] Müller i Svejstrup, [præst i Dover og Veng]. B: Jacob Friis Müller, præst i Ormslev og Kolt, Terkild Friis Müller, præst i Hvorslev og Gerning, Anne Margrethe Müller, Anne Friis Müller.

107 Bevilling at være egen værge. 7.11.1783, fol.162B.
Bevilling at være egen værge for Karen Bagge, datter af Rasmus Bagge, præst i Holme og Tranbjerg.

108 Søren Lauridsen, skoleholder i Mårslet. 8.1.1788, fol.162B.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: stedfar Søren Sørensen i Malling. B: Maren 1. FM: farfar Laurids Sørensen i Malling.

109 Anne Jensdatter i Seldrup Skole i Beder sogn. 17.5.1788, fol.164B.
E: Laurids Hansen, skoleholder sst. Første ægteskab med Laurids Rasmussen, [skifte 14.4.1752 lbnr.64]. B: Rasmus, snedker i Horsens, Laurids, skomager i Fløjstrup, Jens, død. 2B: Laurids 10, Anne 9.

110 Ulrikke Sofie Jæger i Århus. 27.1.1789, fol.167.
Enke efter [Oluf Rasmussen] Rask, præst i [Urlev og Stenderup]. B: Frederik Rask, præst i Århus Hospital og residerende kapellan i Århus Frue Kirke, Margrethe Sofie Rask g.m. Markus Peder Ohm, præst på St. Croix i Vestindien, Øllegaard Rask, der tjener på Krogerup på Sjælland, Jørgen Rask, farversvend, der er rejst til udlandet 1773.

111 Christian Winther, degn i Viby og Tiset. 24.11.1789, fol.168B, 180.
E: Anne Sofie Bøgh. LV: Rasmus Nielsen, enkemand i Hæst, der ægter enken. B: Anne Marie 16, Oluf 1. FM: morbror Frederik Bøgh, degn i Trige, fars søsterdatters mand Søren Pedersen i Ustrup, Rudolf Schiøtz, degn i Viby

112 Maren Pedersdatter i Tranbjerg Skole. 20.4.1789, fol.169B.
E: Jens Solbjerg, skoleholder sst. B: Morten Jensen 32, Mikkel Jensen 28, Mette Jensdatter 48, Anne, Marie Jensdatter, Lise Jensdatter, Karen Jensdatter, [skifte Århus 15.8.1780 lbnr.2476, var g.m. Niels Nielsen Ruth, rebslager i Århus]. 3B: Niels, Jens, Rasmus.

113 Jens Mikkelsen Solbjerg i Tranbjerg Skole. 28.4.1790, fol.170, 175B, 177B.
[Enkemand efter Maren Pedersdatter, skifte 20.4.1789 lbnr.112]. B: Morten 33, Mikkel 29, Anne i Århus, Marie, Lise Amalie i Århus, Karen død, var g.m. afdøde Niels Nielsen, rebslager i Århus. 3B: Niels, Jens, Rasmus.

114 Karen Rasmusdatter i Ask Skole. 28.4.1790, fol.171, 173B, 176B.
E: Jens Steffensen, skolemester sst. A: brorsøn Rasmus Rasmussen i Løjenkær, brordatter Kirsten Mikkelsdatter g.m. Jesper Jensen i Blegind.

115 Anders Pedersen, skoleholder i Pedholt. 14.5.1790, fol.171B, 177, 178.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Mikkel Jacobsen i Elkær, Christen Rasmussen, ny skoleholder på stedet, der ægter enken. B: Maren 10, Anne 8, der døde, Peder 5, Karen 2. FM: født værge Jens Møller i Bering.

116 Anne Pedersdatter i Holme Præstegård. 19.10.1790, fol.178B.
Skoleholderenke. B: datter, død, var g.m. Rasmus Pedersen, væver i Stilling. 4B: Anne, Søren 21, Peder 16, Maren.

117 Henrik Carl Stephani, en gammel student, der døde i Astrup Præstegård. 18.12.1790, fol.179B.
Efter testamente 21.10.1784 arver [Christen] Begtrup, præst på stedet.

118 Laurids Hansen, skoleholder i Seldrup. 11.4.1791, fol.180B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Eskild Jacobsen i Malling.
[Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 17.5.1788 lbnr.109]. A:
1) bror Peder Hansen i Storenor, død. 4B:
a Mikkel Pedersen
b Hans Pedersen
c Anders Pedersen
d Anne Pedersdatter g.m. Søren Mikkelsen i Ajstrup
2) bror Jens Hansen Møller i Skovmølle
3) bror Eskild Hansen i Krekær, [skifte Moesgård 3.6.1779 lbnr.147]. 3B:
a Niels Eskildsen 24
b Peder Eskildsen 17
c Maren Eskildsdatter
4) halvsøster Karen Eskildsdatter i Krekær, død, [var g.m. Jens Nielsen]. 2B:
a Niels Jensen i Krekær
b Anne Jensdatter, [skifte Vilhelmsborg 12.11.1784 lbnr.381, var g.m. Rasmus Sørensen Skibby, skifte Vilhelmsborg 11.7.1782 lbnr.363]. 3B: Søren Rasmussen i Malling, Jens Rasmussen, der tjener i Mårslet Præstegård, Kirsten Rasmusdatter 13
5) halvsøster Maren Eskildsdatter [var g.m. Jens Mikkelsen] i Solbjerg, [skifte Rantzausgave 12.1.1767 lbnr.71]. 3B:
a Søren Jensen, kromand i Solbjerg, død. 2B: Jens Sørensen, kromand sst, Søren Sørensen 6
b Mikkel Jensen i Solbjerg
c Jens Jensen i Solbjerg.

119 Ingeborg [Nielsdatter] Bang i Ormslev Enkebolig. 27.7.1791, fol.183B.
Enke efter Hans Christian [Terkildsen] Nissen, præst i Ormslev og Kolt, [skifte 22.4.1763 lbnr.83]. B: datter, død, var g.m. Oluf Markussen til Isgård og Kvelstrup. 1B: Clemen Markussen, fri korporal ved regimentet i Århus, døbt i Tved kirke 25.4.1774.

120 Peder Aabo Müller, præst i Viby og Tiset. 22.3.1792, fol.188.
E: Johanne Bornich [Jacobsdatter] Riise. Testamente 30.4.1782.

121 Hans Christian Cramer, degn i Århus. 22.6.1792, fol.188B.
E: Dorthe Frederikke Ibsen. Bevilling til uskiftet bo.

122 Anne Elisabeth Skeby i Astrup. 3.8.1792, fol.189.
E: Christen Begtrup, præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted. Bevilling til uskiftet bo.

123 Karen [Mathiasdatter] Gudme i Århus. 7.11.1792, fol.189.
E: Jørgen [Jensen] Hee, biskop over Århus Stift. B:
1) Jens Mathias Hee, justitsråd
2) Søren Hee, fuldmægtig ved Rentekammeret i København
3) Thomas [Jørgensen] Hee, præst i Nysted, død, var g.m. Anne Laurentse Scheel, der nu bor i Stubbekøbing. 5B. (Navne angives ikke)
4) Else Dorthe [Jørgensdatter] Hee g.m. Andreas Borch, præst i Nakskov
5) Cathrine Hedvig Hee, enke efter Ditlev Kirketerp, etatsråd i Randers
6) Anne Hee
7) Anne Dorthe Hee conventualinde i Støvringgård Kloster.

124 Mogens Lassen, præst i Asferg og Fårup, der døde i Århus. 14.5.1794, fol.203B.
Afdøde døde hos svigersøn Frederik Rask [præst i Århus Hospital og residerende kapellan i Århus Frue Kirke]. Af arvingerne nævnes kun Peder Lassen i København.

125 Anne Margrethe Arentsdatter, der døde i Viby Præstegård. 4.5.1795, fol.205, 207.
Enke efter Christen Johansen Lund, degn i Hasle, Skejby og Lisbjerg.
Hans A:
1) bror Niels Johansen, drejer i Hobro
2) halvbror Johannes Eriksen, skoflikker i Århus
3) halvbror Jens Eriksen, frimester skrædder i Århus
4) halvsøsters datter Maren Jensdatter g.m. Rasmus Hansen i Hasle.
Hendes A:
1) bror Jens Arentsen, skoflikker i Århus
2) bror Hans Arentsen, rejst til Sankt Petersborg for en del år siden
3) bror John Arentsen, formentlig død
4) søster Anne Marie Arentsdatter g.m. en skomager i København, der er rejst til Hamborg
5) søster Malene Arentsdatter
6) søster Martha Arentsdatter, død. 2B:
a Niels Wormslev, præst i Viby og Tiset
b Hans Christian Wormslev i Borum.

126 Marie Christine Biedermann i Århus. 6.7.1795, fol.206B, 208B.
Enke efter [Hans Lambert Henriksen] Holm, præst i [Vinding, Bryrup og Vrads]. A: brorsøn Johan Christian Biedermann, student.

127 Maren Andersdatter i Pedholt. 29.1.1796, fol.209.
A: bror Peder Andersen, søster Karen Andersdatter. Afdøde boede hos stedfar Christen Rasmussen, skoleholder i Pedholt. Arv efter far Anders Pedersen, skoleholder sst, skifte 14.5.1790 lbnr.115 og efter søster Anne Andersdatter.

128 Filip Ditlev [Markussen] Monrad, præst i Ødum, der døde i Øster Velling. 23.4.1796, fol.209.
E: Christiane Benedikte [Andreasdatter Krogstrup], der nu bor hos magister Lisbjerg i Holme. Af arvinger nævnes kun Ditlev Monrad, præst i Øster Velling.

129 Kirstine Marie Dyssel i Viby Præstegård. 9.12.1796, fol.209B, 240B.
E: Niels Wormslev. B: Marie Kirstine 12, Martha 10, Christiane 8, Arnoldine Christine 7, Ejlert Christian 5. FM: mors søskendebarn Frands Testrup Dyssel, præst i Østofte på Lolland, Niels Lund, bogtrykker i Århus. Enkemanden ægter [Elisabeth Cathrine la Cour, enke efter Anders Jensen] Kragballe, [præst i Odder]. Desuden nævnes enkemandens bror Hans Christian Wormslev, skomagermester i Århus.

130 Morten [Frandsen] Voldum, præst i [Hvirring, Hornborg og Tamdrup], der døde i Århus. 27.10.1797, fol.210B.
[Enkemand efter Anne Clara Madsdatter Spentrup]. B: Frands, fuldmægtig ved det Trondhjemske Stifts kontor i Rentekammeret i København, [Anne] g.m. Peder Spentrup, destillatør i København, [Inger] g.m. Henrik Vissing Skytte, klokker ved Århus Frue kirke.

131 Jochum Gregersen Brun, præst i Århus Frue kirke. 25.12.1797, fol.211.
E: Bodil Cathrine [Henriksdatter] Bützow. Bevilling til uskiftet bo.

132 Ingeborg Fæster i Mårslet. 15.5.1798, fol.211B.
E: Christian Frederik Brandt, præst i Mårslet. B:
1) Mathias Christian Brandt, præst i Mårslet
2) Hannibal Brandt, præst ved Randers Hospital
3) Jes Fæster Brandt, fuldmægtig på Holmen i København
4) Sofie Amalie Brandt g.m. Niels Simon Bache, botanisk gartner i København, begge døde. 3B:
a Ingeborg Marie 15
b Frederikke Emilie 13
c Christian Frederik Emil 11. FM: født værge, bedemand Brandt i København
5) Anne Marie Brandt g.m. gartner og slotsforvalter Baastrup på Charlottenlund
6) Frederikke Marie Brandt g.m. Bone Falk Rønne, præst i Tjæreby og Alsønderup på Sjælland.

133 Frederikke Sofie [Wahl] i Århus. 6.12.1798, fol.222B, 227.
E: [Christoffer Frederik von] Heye, præst i [Saksild og Nølev]. B: Christoffer Frederik Heye, kommandersergent ved jægerkorpset i Helsingør, Jacob Alexander Heye, farer på de lange rejser, Jacobine Salome Heye på Falster. FM: degnen Henrik Vissing Skytte, Christiane Marie Heye, der døde. Første ægteskab med [Carl Markus] Tuscher, kongelig maler. B: Caroline Frederikke Tuscher, enke efter [Volhart] Voetmann, præst i [Lovns og Alstrup].

134 Cathrine Marie [Nielsdatter] Langballe, der døde i Århus. 11.2.1799, fol.225, 230.
Enke efter [Laurids Christen] Krag, præst i Volstrup og Hørby i Vendsyssel. B: Vita Elisabeth Krag g.m. Oluf Jørgensen Bang, præst i Nebsager og Bjerre, Anne Erika Krag på Brejninggård ved Ringkøbing.

135 Jens Jensen Reenberg, degn i Holme og Tranbjerg. 20.5.1799, fol.231, 233, 236, 238, 260.
E: Bodil Lauridsdatter, der også døde. Hun var født i Søften. LV: Frands Nielsen i Holme. A:
1) Maren Christensdatter, født i Søften, enke i Spørring, var datter af Bodil Lauridsdatters fars søster Ellen Rasmusdatter. Søften kirkebog er brændt for 60 år siden. Tingsvidne af Frijsenborg Birketing 27.5.1800
2) Sidsel Nielsdatter g.m. Rasmus Pedersen i Viby hævdede at hendes morfar og Bodil Lauridsdatter var søskendebørn, men intet bevis og hun arver ikke.

136 Johanne Jensdatter i Astrup degnebolig. 4.6.1799, fol.231B, 234B.
Enke efter [Hans] Holmbo, degn i Astrup, [skifte 30.5.1780 lbnr.98]. B: Jens Holmbo, student i Norge, Hans Holmbo, snedkersvend i Horsens, Mads Holmbo, snedkersvend i Århus, Elisabeth Marie Holmbo g.m. Jens Milling, styrmand i Århus. FM: mors søskendebarn Peder Madsen i Fastrup i Vitved sogn.

137 Martha Cathrine Mørk, der døde i Århus. 24.6.1799, fol.233B, 238.
Enke efter [Søren Nielsen ] Bisted, præst i [Levring og Hørup]. B: Niels Cortsen Bisted, præst i Grejs og Sindbjerg, Jens Ibsen Bisted, præst i Levring og Hørup. 2B: Conrad Lundsgaard Bisted, Marie Bisted, Janus Bisted, præst i Råbjerg ved Skagen, død, Ellen Cathrine Bisted i Sankt Hans Hospital ved København, Marie Cathrine Bisted i Århus.

138 Dorthe Olufsen, der døde Vestergade 11 i Århus. 24.1.1800, fol.244, 249B, 250B.
Enke efter Niels [Rasmussen] Kop, præst i Ullits og Fovlum. B: Bent Kop på Sjælland hos præsten Engelbrecht, Rasmus Kop, fuldmægtig hos krigsråd Kofoed i København, Niels Casper Kop, student i København, Marianne Kop g.m. Niels Møller i København, Johanne Dorthe Kop. FM: Thyrre Bøggild, købmand i Århus. Første ægteskab med [Bent Hansen] Haasum, præst i Ullits og Fovlum. B: Hans Haasum, skriverkarl i Viborg, Dorthe Marie Haasum hos [Christian] Brandt, præst i Bjerregrav, Lucie Magdalene Haasum, enke efter [Christoffer Hansen] Berg, præst i Vester Velling.. FM: forpagter Kjærulf på Holmstrupgård.

139 Christiane Benedikte [Andreasdatter] Krogstrup, der døde i Holme. 13.3.1800, fol.249, 258B.
Enke efter [Filip Ditlev Markussen] Monrad, præst i Ødum, [skifte 23.4.1796 lbnr.128]. A:
1) bror Christian Conrad Krogstrup i Holsten, død. 1B: Sara Marie Krogstrup sst.
2) bror Poul Otto Gam Krogstrup, død. 3B: Christian Gam, Andreas Gam, Erhard Gam
3) søster Gertrud Krogstrup, død. 2B: Jens Høst på Ristrup, Elsebeth, død. 2B: Birthe Sofie Anne Siegler, Anne Anchersen Siegler
4) søster Anne Kirstine Krogstrup, enke efter forpagter Lassen på Kvistrup
5) søster Frederikke Krogstrup, død. 2B: Andriette Fabik gift i Frisenvold Fiskehus, Ida Edeline Fabik
6) søster Birgitte Krogstrup, død. 1B: Sara Bruno g.m. forvalter Kjærulf i Holme.

140 Maren Pedersdatter i Viby. 20.7.1800, fol.258B.
Enke efter Rudolf Georg Schiøtz, degn i Viby og Tiset. Af første ægteskab B: Dorthe Jennum g.m. Gotfred Severin Lykke, skoleholder i Viby.

141 Else Marianne Falkenskjold, der døde på Constantinsborg. 18.11.1801, fol.261B.
Enke efter Jens [Melchiorsen] Holst, præst i Vinding og Bryrup og Vrads, [skifte Tyrsting herred gejstlig 23.11.1784 lbnr.80]. Afdøde var døbt 21.11.1737 i Odense Sankt Knud. A:
1) farbror Falkenskjold, død. 3B:
a oberst Falkenskjold i København
b kammerherre Falkenskjold i København
c frøken Falkenskjold i København
2) farbror etatsråd Dyssel i København, død. 3B:
a major Dyssel i København
b Peder Dyssel, løjtnant i Nyborg
c Sofie Cathrine Dyssel hos mor i Hobro eller Holstebro, nu g.m. Anders [Eriksen] Hvas, præst i Nors og Tved
3) farbror Johan Arent [Ejlersen] Dyssel, [præst i Østofte] på Lolland, død. 3B:
a Frands Testrup Dyssel, præst i Østofte
b Kirsten Dyssel g.m. Christen Henriksen, smed i Kældernæs i Stokkemarke sogn på Lolland
c Erhardine Dyssel, død, var g.m. Edvard Sidenius, købmand i Maribo. 6B: Isak 15, Anne Margrethe 14, Andrea Cathrine 13, Marie Elisabeth 12, Christiane 9, Erhardine Marie 7
4) farbror Arnold Christian [Ejlersen] Dyssel, præst i Hygum i dansk Holsten, død. 1B:
a Kirsten Marie Dyssel, [skifte 9.12.1796 lbnr.129], gift i Hee ved Ringkøbing 7.10.1785 med Niels Wormslev, præst i Viby og Tiset. 5B: Marie Kirstine 17, Martha 15, Christiane 13, Arnoldine Christine 12, Ejlert Christian 10
5) morbror Casper Christoffer Bartholin Eichel, død. 5B:
a Johan Bartholin Eichel, etatsråd død. 6B: Johan Bartholin Eichel, stamherre, Casper Jens Christoffer Bartholin, kornet, Thomas Christian Bartholin, Frederik Vilhelm Bartholin, Bolette Marie Dorthe Bartholin, Elisabeth Petronelle Bartholin g.m. Mangor
b Else Bartholin Eichel, død, var g.m. amtmand Hansen i Jylland. 2B: Steffen Christoffer, Johan Vilhelm August
c Marianne Bartholin Eichel, død, var g.m. [Hans] Brink Seidelin til Eriksholm. 6B: Hans Didrik 22, cand. jur, Casper Christoffer 21, løjtnant ved Sjællandske Rytter Regiment, Peder 18, Ludvig Christian 14, Ingeborg Elisabeth, Sofie Christiane
d Christiane Bartholin Eichel, conventualinde i Vemmetofte Frøkenkloster
e Thomas Bartholin Eichel, første landsdommer på Sjælland

142 Maren Nielsdatter Flamind i Viby. 11.6.1803, fol. 285.
E: Iver Christensen Holm, skolelærer i Viby. B: Christen 2. FM: morbror Niels Nielsen i Hvirring.

143 Jens Steffensen, skoleholder i Astrup og Tulstrup. 19.11.1803, fol.286B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Rasmussen i Ask. B: Marie Cathrine 10, Jens 8. FM: halvbror Rasmus Kruse, degn i Astrup. Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter, skifte 28.7.1772 lbnr.93]. Afkald fra B: Karen g.m. Mikkel Nielsen Loft i Ingerslev, Benedikte g.m. Ove Mortensen i Jegstrup i Tranbjerg sogn.

144 Peder Hejgaard, skoleholder i Ajstrup skole i Malling sogn. 30.11.1805, fol.289B.
E: Birthe Jacobsdatter. LV: Peder Jacobsen i Krekær. B: Anne Marie 18, Frands 16, Jacob 13, Michael Hasle 11, Kirsten 7. FM: Hans Pedersen i Storenor.

SLUT

Sabro Herreds Gejstlige Skifteuddrag
1712-1812


Sabro Herred
Gejstlig skifteprotokol
1712-1805
C 29D-7

Protokollen indeholder også enkelte provsteretssager fol.180-196, som ikke er medtaget.

1) Mads Sørensen Lyngaa (Lynge), præst i Lyngå og Skjød. 28.11.1712, side 3.
E: Anne Jacobsdatter Winther. LV: Villads Olufsen, præst i Grundfør og Spørring.
Første ægteskab med [Ellen Christensdatter Basballe]. B:
1) Lisbeth Madsdatter g.m. [Søren Mogensen, forpagter på Ørslevkloster]
2) Inger Madsdatter g.m. Jørgen [Nielsen] Hjersing, præst i Lyngå og Skjød
3) Dorthe Madsdatter
4) Dorthe Marie Madsdatter.
FM: farbror Rasmus [Christensen] Fogh, præst i Bjerring [og Mammen].

2 Esajas Helt, præst i Vitten, Heldum og Hadsten. 3.7.1730, side 35.
E: Johanne. LV: bror Laurids Rømer. B:
1) Søren Ulrik Helt
2) Dorthe Sofie Helt
3) Vilhelm Helt
4) Christiane Helt
5) Anne Joachimine Helt.
FM: Niels Rømer i Gammelby, Christen Høst.

3 Ellen Andersdatter i Lyngå. 16.5.1735, fol.12B.
E: Laurids Frandsen, degn i Lyngå og Skjød. B:
1) Frands Lauridsen, degn i Lyngå og Skjød
2) Jens Lauridsen
3) Anne Lauridsdatter g.m. Christen [Nielsen] Bech, præst i Lunde på Fyn
4) Anne Marie Lauridsdatter 34.

4 Kongeligt proklama til alle over- og underretter vedrørende arvemidler i Koldinghus amt. 5.9.1738, fol.14B.
Da skifteprotokollerne under Eggert Christoffer von Linstow, amtmand i Koldinghus amt, er mangelfuldt ført, skal alle, der har arv til gode fra 1696 til 1738 under Koldinghus amt og Koldinghus rytterdistrikt, indsende deres krav inden 1 år og 6 uger til Frederik Oertz, amtmand i Koldinghus amt.

5 Peder Panderup, præst i Lading, Fårup og Sabro, der døde i Skjoldelev præstegård. 15.3.1741, fol.15B.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter Brandt]. B:
1) Peder Pedersen Pandrup til Bajlumgård [i Hjerk sogn] i Salling
2) Mette Pedersdatter Panderup g.m. Mikkel [Thomsen] Bering, præst i Vroue og Resen
3) Johanne Kirstine Pedersdatter Panderup g.m. [Christen] Friis [til Lundgård i Gammelstrup sogn]
4) Christiane Pedersdatter Panderup g.m. Svend Vedel, præst i Sahl.

6 Frands Lauridsen, degn i Lyngå og Skjød. 25.5.1741, fol.24B.
E: Else Gødesdatter Ganer. LV: morbror Terkild [Christensen] Nissen, præst i Ormslev og Kolt. B:
1) Øllegaard Frandsdatter 5
2) Gøde Frandsen 3
3) Ellen Margrethe Frandsdatter 8 uger.
FM: fars søskendebarn Frands Mortensen, købmand i Århus, Christen Bech.

7 Christen Lauridsen Kjelde, skoleholder i Fårup skolehus. 1.4.1743, fol.28.
E: [Maren Sørensdatter]. LV: bror Peder Christensen Møinichen, parykmager i Horsens. B: Christen 1. FM: Didrik Jensen Mariager, degn i Lading, Fårup og Sabro.

8 Dorthe Elisabeth Johansdatter i Folby degnebolig. 2.1.1744, fol.29, 30B, 89B, 138.
E: Niels Farre, degn i Søften og Folby. B: Elisabeth Sofie 7. FM: morfar Johan Güstrou på Lyngballegård [i Lading sogn]. Ved afkald 1.5.1757 g.m. Christen Jensen Fajstrup.

9 Gøde Frandsen, et barn i Lyngå degnebolig. 18.7.1749, fol.29B.
A:
1) mor Else Gødesdatter Ganer g.m. Herluf Loumann
2) søster Øllegaard Frandsdatter. FM: fasters mand Christen [Nielsen] Bech, præst i Lunde på Fyn
3) halvbror Søren Herlufsen Loumann 6
4) halvbror Terkild Herlufsen Loumann 5
5) halvsøster Elisabeth Sofie Herlufsdatter, nyfødt.
Afdødes far var Frands Lauridsen, degn i Lyngå og Skjød, [skifte 25.5.1741 lbnr.6].
Desuden nævnes afdøde farbror Jens Lauridsen.

10 Christen Jensen Høst, præst i Vitten, Haldum og Hadsten. 3.7.1752, fol.30B.
E: Nille [Jørgensdatter] Hjersing. LV: Peder Ebbesen. B:
1) Jens Høst 19
2) Jørgen Høst 18
3) Inger Høst 17
4) Dorthe Høst 15
5) Margrethe Høst 11
6) Christen Høst 10
7) Nikolaj Høst 9
8) Nille Høst 6
9) Gertrud Marie Høst 1.
FM:
1) morfar Jørgen Hjersing, præst i Lyngå og Skjød
2) farbror Ude [Jensen] Høst, præst i Skeby [og Otterup] på Fyn
3) farbror Mathias Høst, forpagter på Bjerre [i Åle sogn].
Desuden nævnes et skøde udgivet af Hans Høsts enke Margrethe Bagges arvinger. A:
1) Christen Jensen Høst, som er afdøde
2) Christen [Lauridsen] Høst, præst i Rimsø og Kastbjerg
3) Henning Frederik Høst
4) Søren Jensen Birk, birkedommer i Frijsenborg birk.
Afdødes datter Inger Høst har arv efter mormors søster Dorthe Madsdatter.

11 Jørgen [Nielsen] Hjersing, præst i Lyngå og Skjød. 17.9.1754, fol.56, 104B, 106, 145.
E: Inger Madsdatter Lyngaa. LV: Hans Rosenkvist. B:
1) Nille Hjersing i Granslev, enke efter Christen Jensen Høst, præst i Vitten, Haldum og Hadsten, [skifte 3.7.1752 lbnr.10]. LV: Jens Andersen Møller, forpagter på Bistrup
2) Anne Margrethe Hjersing g.m. Peder Ebbesen [Gimlinge], præst i Lyngå og Skjød
3) Ellen Cathrine Hjersing, død for 4 år siden, var g.m. Christian [Albert Olufsen] Sadolin, præst i Viborg [Sortebrødre]. 13B:
a Oluf Sadolin [22], stud. theol. i Akademiet i København
b Jørgen Sadolin 19
c Albert Sadolin 18
d Margrethe Sadolin [16]. Ved afkald 10.5.1758 g.m. Jacob Hornemann, kapellan i Viborg søndre sogn
e Dorthe Sadolin [15]
f Christian Sadolin 14
g Hans Henrik Sadolin 13
h Nille Margrethe Sadolin [10]. Ved afkald 5.5.1769 g.m. Maturin Friis i Viborg
i Ellen Cathrine Sadolin [9]. Ved afkald 1774 g.m. Poul Friis Nybo, kapellan i Durup og Stenild
j Immanuel Sadolin 8
k Kirstine Marie Sadolin [6]
l Anne Sofie Sadolin [6]. Ved afkald 9.6.1785 g.m. Hans Nikolaj Holm, købmand i Skanderborg
m Johannes Andreas Sadolin 5. Ved afkald 9.6.1785 urtekræmmersvend i København.

12 Herluf Loumann, degn i Lyngå og Skjød. 1.8.1757, fol.90, 106.
E: Else Gødesdatter Ganer. LV: Peder Ebbesen i Lyngå, Hans Rosenkvist. B:
1) Søren Herlufsen Loumann 14
2) Terkild Herlufsen Loumann 13
3) Christian Herlufsen Loumann 9
4) Gøde Herlufsen Loumann 6, der døde.
FM:
1) bedstefar Søren Loumann, degn i Storring
2) morbror Gøde Gødesen i Århus.
Enkens første ægteskab med [Frands Lauridsen, degn i Lyngå og Skjød, skifte 25.5.1741 lbnr.6]. B:
1 Øllegaard Frandsdatter g.m.Peder Hansen [Lassen], degn i Lyngå og Skjød.

13 Maren Sørensdatter Loumann på Favrskov [i Lyngå sogn]. 7.7.1757, fol.94B, 106B.
Enke efter Christian Meyer, degn i Todbjerg.
Første ægteskab med [Christian Pedersen Nim, degn i Todbjerg]. B:
1) Elisabeth Sofie Nim 11, skifte på Frisholt i Sahl sogn 18.8.1770
2) Christian Christiansen Nim 9, der døde.
FM: [Hans] Rosborg til Frisholt [i Sahl sogn].
Desuden nævnes børnenes farmor Kirsten Nim.
Testamente af 8.2.1757.

14 Registrering i Lyngå præstegård. 9.2.1759, fol.101B.
Registrering og vurdering og auktion af indbo i Lyngå præstegård tilhørende afdøde Inge Madsdatter Lyngaa, enke efter Jørgen Hjersing, præst i Lyngå og Skjød, [skifte 17.9.1754 lbnr.11].
Afdøde døde i Viborg 26.1.1759, skifte Nørlyng herred gejstlig 26.1.1759 lbnr.149.

15 Afkald i Ringsted. 28.3.1763, fol.105.
Afkald fra Antonius Klinge, fuldmægtig i Ringsted amtstue og søster Anne Elisabeth Klinge for arv efter faster Dorthe Elisabeth Klinge, der var g.m. Jens [Hansen] Munkebo i Skjoldelev præstegård, præst i Lading, Fårup og Sabro.

16 Afkald. 28.3.1763, fol.105.
Afkald fra Just Henrik Rehling for arv efter moster Dorthe Elisabeth Klinge, der var g.m. Jens [Hansen] Munkebo, præst i Lading, Fårup og Sabro.

17 Anne Margrethe Hjersing i Lyngå præstegård. 5.9.1763, fol.105B, 111.
E: Peder Ebbesen Gimlinge, præst i Lyngå og Skjød. B:
1) Jørgen Gimlinge 15
2) Ebbe Gimlinge 14
3) Inger Kirstine Gimlinge 12
4) Thomas Gimlinge 10.
Bevilling til uskiftet bo af 2.9.1763.

18 Anneke Marie Munkebo i Skjoldelev præstegård. 14.12.1773, fol.107.
E: Nikolaj Peder Cadovius, præst i Lading, Fårup og Sabro. B:
1) Johan Henrik Cadovius 15
2) Ove Cadovius 13
3) Ludvig Rudolf Cadovius 11
4) Christine Sofie Cadovius 10
5) Erhardt Cadovius 9
6) Birgitte Cathrine Cadovius 8
7) Jens Cadovius 2.
FM: morfar Jens [Hansen] Munkebo, præst i Lading Fårup og Sabro

19 Peder Hansen Lassen, degn i Lyngå og Skjød. 6.1.1780, fol.139.
E: Øllegaard Frandsdatter. LV: Terkild Loumann, degn i Folby. B:
1) Christiane Pedersdatter Lassen 20
2) Hans Pedersen Lassen 15
3) Frands Pedersen Lassen 7.
FM: farbror Søren Hansen, skovfoged i Tinning [i Folby sogn], fasters mand Rasmus Mikkelsen sst.

20 Morten Møller, skoleholder i Fårup. 12.6.1786, fol.147.
E: Marie Elisabeth Hjelm. LV: Niels Nielsen Hæst i Fårup. A:
1) bror Christian Møller i Kringelhede [i Albæk sogn] i Vendsyssel. 4B: 3 sønner og 1 datter
2) bror Søren Møller, tjente for mange år siden i en mølle på Sjælland
3) halvbror Morten Christensen i Folby, død. 3B:
a Inger Mortensdatter g.m. Niels Hansen i Hæst
b Maren Mortensdatter g.m. Laurids Jensen i Mundelstrup i Fårup sogn
c Morten Mortensen 22 i Hæst i Trige sogn.

21 Anne Christine Olufsdatter i Vitten præstegård. 30.5.1787, fol.148.
E: Hans Dons, præst i Vitten, Haldum og Hadsten. B:
1) Anne Margrethe Dons.
Bevilling til uskiftet bo af 18.5.1787.

22 Thomas Strømberg, degn i Vitten, [Haldum og Hadsten]. 7.4.1788, fol.148B.
[Enkemand efter Maren Nielsdatter Brun, skifte 18.3.1784 lbnr.32]. A:
1) søster, død. 1B:
a [Anne Christensdatter Strømberg] g.m. Johan [Andreas] Rost i Holbæk mølle [i Holbæk sogn i Rougsø herred].

23 Jens [Hansen] Munkebo i Skjoldelev præstegård, præst i Lading, Fårup og Sabro. 18.9.1789, fol.152B.
[Enkemand efter Anne Nielsdatter Iversen Aarø, død 30.4.1771]. B:
3) [Edel Marie Nikolajsdatter Botzen i Storring, skifte Framlev herred gejstlig 2.1.1793 lbnr.68].
[Første ægteskab med Kirstine Sofie Carstensdatter Botzen].2B:
1) Edel Munkebo g.m. Hans Jordhøj, forpagter på Brusgård [i Ølst sogn]
2) Anne Marie Munkebo, [skifte 14.12.1773 lbnr.18], var g.m. Nikolaj Peder Cadovius, præst i Lading, Fårup og Sabro. 4B:
a Johan Henrik Cadovius, regimentsbøssemager i København
b Ludvig Rudolf Cadovius i Mørkhøj [i Gladsakse sogn] på Sjælland
c Birgitte Cathrine Cadovius g.m. Ulrik Thomsen, jæger på Frijsenborg
d Jens Cadovius 17½, urtekræmmerdreng i København.
[Andet ægteskab med Dorthe Elisabetb Klinge, død 4.3.1763].

24 Hans Rosenkvist [Terkildsen Nissen], præst i Søften og Folby. 26.1.1795, fol.160B.
Enkemand efter [Nille Marie Nielsdatter Hjersing, skifte Vester Lisbjerg gejstlig juni 1757 lbnr.3]. B:
1) Terkild Rosenkvist, regimentsskriver på Sofienberg ved Frederiksborg slot på Sjælland
2) [Dorthe Cathrine] Rosenkvist g.m. [Casper Bartholin] Helsted, forpagter på Ristrup [i Sabro sogn]
3) [Christine Sofie] Rosenkvist, enke efter [Carl Christian] Mønster, toldinspektør i Stubbekøbing på Falster, [skifte Stubbekøbing 20.12.1794 lbnr.445].

25 David [Clausen] Borgen, præst i Lyngå og Skjød. 18.3.1797, fol.168B.
E: Anne Margrethe Hjortholm.
Bevilling til uskiftet bo af 9.6.1797.

26 Auktion i Vitten. 16.7.1797, fol.176.
Registrering og auktion hos N[iels Sørensen] Sprag, degn i Vitten.

27 Christian Danielsen Lange, degn i Grundfør og Spørring. 27.2.1777, fol.196.
E: Maren Jensdatter Aarestrup. LV: Christen Kop i Grundfør. B:
1) Daniel Christensen 28
2) Johanne Cathrine Christensdatter 26 i København
3) Edel Margrethe Christensdatter 24 i København
4) Christian Jacob Christensen 21 i Århus.

28 Peder Ebbesen Gimlinge, præst i Lyngå og Skjød. 6.11.1775, fol.198, 227B.
E: [Anne Margrethe Hjersing, skifte 5.9.1763 lbnr.17]. B:
1) Jørgen Gimlinge 27 i Skanderborg
2) Ebbe Gimlinge 26
3) Thomas Nikolaj Gimlinge 22. FM: Niels Fuglsang Munch, forpagter på Favrskov.
[Skifte i Harlev mølle Skanderborg og Åkær amter 12.12.1777 lbnr.359]. Enken [Ellen Jensdatter Bødker] ægter [Niels] Hofmann.
4) Inger Kirstine Gimlinge g.m. Jens Rudolfsen Bay junior, købmand i Randers

29 Niels Rasmussen Farre, degn i Søften og Folby. 14.9.1778, fol.223B, 227B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Rasmus Møller i Bægårde [i Lyngå sogn]. B:
2) Rasmus Nielsen 31 sergent
3) Johannes Otto Nielsen 25, snedkersvend
4) Abild Øllegaard Nielsdatter g.m. Terkild Loumann, degn i Søften og Folby
5) Karen Nielsdatter 20.
Første ægteskab med Dorthe Elisabeth Johansdatter, [skifte 2.1.1744 lbnr.8]. B:
1) Elisabeth Sofie Nielsdatter g.m. Christen Jensen, skovfoged i Fajstrup, begge døde. 3B:
a Johanne Christensdatter 20
b Dorthe Elisabeth Christensdatter 16
c Else Christensdatter 14.
FM: stedfar Jens Nielsen i Fajstrup.

30 Maren Nielsdatter Brun i Vitten. 18.3.1784, fol.226.
E: Thomas Strømberg, degn i Vitten, Haldum og Hadsten. A:
1) søster Ingeborg Nielsdatter Brun i København, der døde.
Testamente af 4.4.1784. Af familie A:
a søster Anne Nielsdatter Brun, der nu er død, var g.m. en skipper i Århus
2) bror Hans Brun, skoleholder i Lee, der døde 1783. 4B:
a Niels Hansen Brun i Treå mølle i Hemmed sogn på Mejlgård gods
b Thomas Hansen, bager i Nykøbing Mors
c Cathrine Hansdatter g.m. Terkild Hansen, skomager i Vitten
d Marianne Hansdatter i Århus.

31 Frands Christian Didrik Koch, degn i Lyngå og Skjød. 18.3.1799, fol.240B.
E: Susanne Vinding. LV: [Niels] Saaby, forvalter i Snorum [i Haurum sogn]. B:
1) Frands Christian Koch.
FM: født værge Casper Peder Koch.
Auktion 2.10.1797 fol.178.

32 Auktion i Vitten. 14.8.1805, fol.244.
Registrering og auktion hos J[ens] H[øst] Birch, præst i Vitten, [Haldum og Hadsten].

33 Maren Nielsdatter i Fårup. 14.8.1805, fol.246.
E: Knud Lemming, skoleholder i Fårup. B:
8) Christen Knudsen Lemming 8
9) Søren Knudsen Lemming 2.
FM: mors [halv]bror Niels Sørensen i Årslev.
Af første ægteskab B:
1) Maren Nielsdatter 24
2) Niels Nielsen 23
3) Barbara Nielsdatter 17
4) Laurids Nielsen 16
5) Niels Nielsen 15
6) Peder Nielsen 14
7) Niels Nielsen 11.
FM: farbror Søren Sørensen i Låsby.

SLUT


Samsø og Tunø
Gejstlig skifteprotokol

[1682-1720]    [1721-1770]    [1770-1818]   

Samsø ligger i Samsø herred i Holbæk amt under Århus Stift.
Tunø ligger i Ning herred i Århus amt under Århus stift.

Skifter efter præstegods er ikke medtaget her, men indført under: Kirkelige godsskifteuddrag: Århus amt.   

Skifter efter selvstændige 1817 og 1818 er ikke medtaget her, men indført under: Samsø herred.   


Samsø og Tunø
Gejstlig skifteprotokol
1682-1720
C 35-3

1 Knud Christensen Friis, præst i Nordby på Samsø. 21.6.1682, fol.1.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Laurids Nielsen Fogh, forvalter på Samsø. B:
1) Anne Knudsdatter Friis g.m. Erik Hansen [Knoph], præst i Rørby
2) Christence Knudsdatter Friis 16
3) Jørgen Knudsen Friis 14
4) Christen Knudsen Friis 7.
FM:
1) [farbror] Niels [Christensen] Friis, præst i Skorup og Tvilum
2) [farbror] Christen [Christensen] Friis, præst i Bodum, Ydby og Hurup
3) [farbror] Oluf [Christensen] Friis, præst i Hundslund.

2 Christen Rasmussen [Voldum], præst på Tunø. 1.8.1687, fol.10B.
E: Mette Jensdatter. LV: Erik Olufsen Hetting. B:
2) Rasmus Christensen 23, student
3) Jens Christensen 20
4) Anne Christensdatter 18.
FM: Erik Dinesen langballe, præst på Tunø.
Af første ægteskab B:
1) Karen Christensdatter g.m. Søren Jørgensen på Tunø.

3 Bertel Jensen i Østerby, præst i Besser og Onsbjerg. 22.3.1692, fol.22B.
E: Kirsten Jensdatter, der også døde.
Hans A:
1) bror [Søren Jensen, præst i Røsnæs, død 15.4.1673], g.m. Elisabeth [Sofie Lauridsdatter, g.m. successor Laurids Olufsen Koch, der døde 18.3.1691, og nu ægter successor Christoffer Christensen Skive] i Ulstrup i Røsnæs sogn. 5B:
a Jens Sørensen i Østerby
b Valentin Sørensen
c Maren Sørensdatter
d Mette Sørensdatter
e Laurids Sørensen i Benløse, død. Hans børn, hvis navne ikke angives.
FM: Knud Jensen i Kalundborg.
Hendes A:
Af arvinger angives A:
1) bror, død. 2B:
a Rasmus Jensen, degn i Besser
b Anne Jensdatter.

4 Mette Jørgensdatter i Agerup [i Besser sogn]. 6.9.1693, fol.33B.
E: Laurids Jørgensen. A:
1) bror Jens Jørgensen, død. 6B:
a Jørgen Jensen i Østerby [i Besser sogn]
b Rasmus Jensen i Østerby
c Roland Jensen i Østerby
d Jens Jensen i Østerby
e Anne Jensdatter i Østerby
f Margrethe Jensdatter i Østerby.
FM:
1) Jørgen Rasmussen i Brundby [i Tranebjerg sogn]
2) Oluf Pedersen i Kolby
3) Villads Sørensen i Hårdmark [i Kolby sogn]
4) Peder Pedersen i Hårdmark
5) Hans Sørensen i Langemark [i Besser sogn],
alle pårørende.

5 Jens Henriksen i Onsbjerg. 7.3.1694, fol.38.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Jens Sørensen i Pillemark [i Onsbjerg sogn]. B:
2) Henrik Jensen 6.
FM: Søren Henriksen i Onsbjerg.
Af første ægteskab B:
1) Troels Jensen 21.

6 Anne Nielsdatter [Bryde] i Kolby præstegård. 10.3.1686, fol.42B.
E: Oluf Christensen Clementin, præst i Kolby. B:
1) Kirsten Olufsdatter 8
2) Mette Magdalene Olufsdatter 1½
3) Niels Olufsen 13 uger.

7 Erik Olufsen Sletting, præst i Besser og Onsbjerg. 5.10.1697, fol.46B.
E: Anne Margrethe Burenæa (Burkelenæa). LV: svoger Mathias Olufsen Testrup, præst i Dalby og Stubberup på Fyn. B:
1) Ida Lene Eriksdatter Sletting 14
2) Karen Eriksdatter Sletting 13
3) Christian Ulrik Eriksen Sletting 11
4) Oluf Eriksen Sletting 8
5) Sofie Amalie Eriksdatter Sletting 6.
FM:
1) Ditmar [Rudolfsen] Bølch, successor
2) Hans Mouridsen, forvalter på grevskabet Samsø
3) fars svoger Niels Jacobsen, købmand i København
4) fars svoger Peder Ogelby, købmand i København.

8 Iver Christensen Gamst, degn i Tranebjerg. 20.6.1701, fol.53B.
E: Bente Lauridsdatter. LV: Rasmus Jensen, degn i Besser og Onsbjerg. A:
1) bror Jacob [Christensen] Gamst, præst i Store og Lille Fuglede på Sjælland
2) bror Bertel Gamst, tolder i Stege.

9 Erik Dinesen Langballe, præst på Tunø. 14.4.1704, fol.58.
E: Anne Christensdatter [Voldum]. LV: bror Jens Christensen. B:
1) Christen Eriksen 15
2) Maren Eriksdatter 14
3) Mette Eriksdatter 11
4) Birgitte Eriksdatter 10
5) Anne Eriksdatter 7
6) Dines Eriksen 4
7) Sidsel Cathrine Eriksdatter 2
8) Erik Eriksen 7 uger.
FM:
1) morbror Jens Christensen på Tunø
2) Peder (!) Mouridsen, præst i Hundslund
3) Hans [Hansen] Hellekande, præst i Nordby
4) Mathias Melchiorsen i Velling [i Bryrup sogn], herredsfoged i Tyrsting og Vrads herreder
5) Jochum [Lauridsen] Brorson, præst i Randlev og Bjerager
6) mors svoger Søren Gylling, kirkeværge på Tunø
7) Jørgen [Christiansen] Gantzel, successor
8) Mads Rasmussen, degn på Tunø.

10 Jens Sørensen Koch i Østerby, kapellan i Besser og Onsbjerg. 15.4.1707, fol.66.
E: Inger Jensdatter. LV: Christian Merkel, tolder og birkedommer på Samsø. B:
1) Karen Jensdatter 11
2) Christen Jensen Koch 10, der døde november 1713 på sørejse fra Århus til Norge, [skifte 1.3.1714 lbnr.12]
3) Jens Jensen Koch 8
4) Mette Kirstine Jensdatter 5.
FM:
1) morbror Mads Jensen i Onsbjerg
2) morbror Jørgen Jensen i Selsing [i Onsbjerg sogn].
Afkald for enkens arv efter mor Mette Knudsdatter, [skifte Middelsom herred gejstlig 2.4.1710 lbnr.14], sidst g.m. Christian [Jensen] Torup, præst i Vinkel og Rind.
Afdøde havde arv efter sin halvsøster Anne [Nielsdatter] Riber, [skifte Middelsom herred gejtlig 28.3.1704 lbnr.11]. Hendes farbror Hans [Pedersen] Riber i København var hendes formynder.

11 Udgår.

12 Christen Jensen Koch. 1.3.1714, fol.78B.
A:
1) mor [Inger Jensdatter], enke efter Jens Sørensen Koch, kapellan i Besser og Onsbjerg, [skifte 15.4.1707 lbnr.10]
2) søster Karen Jensdatter Koch.
3) søster Mette Kirstine Koch
4) bror Jens Koch, i snedkerlære i Kalundborg.
FM: Jørgen Jensen i Selsing.
Afdøde døde på rejse til Norge i november 1713.

13 Laurids Jørgensen i Agerup. 20.7.1706, fol.79.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Jensen Nøhr i Ørby. A:
1) bror Søren Jørgensen i Besser
2) bror Thomas Jørgensen, død. 5B:
a datter g.m. Søren Jensen i Agerup
b Jørgen Thomsen i Tranebjerg
c Anders Thomsen
d datter g.m. Jens Eskildsen i København
e Søren Thomsen i Brundby
3) bror Christen Jørgensen i Besser, død. 2B:
a Jørgen Christensen, på rejse til Island
b Christen Christensen, under 25
4) søster Margrethe Jørgensdatter, enke efter Søren Rasmussen i Besser
5) søster Maren Jørgensdatter g.m. Søren Jensen i Besser.

14 Rasmus Jensen, degn i Besser og Onsbjerg. Januar 1710, fol.84B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: svoger Jens Sørensen, skomager i Torup, Oluf Knudsen, der ægter enken. B:
1) Karen Rasmusdatter 26, der døde. Hun havde været gift med Jørgen Christensen Aggerup. 1B:
a Anne Jørgensdatter
2) Marie Rasmusdatter 22
3) Barbara Rasmusdatter 18
4) Margrethe Rasmusdatter 15
5) Ida Lene Rasmusdatter 7.
FM:
1) Peder Lauridsen i Besser
2) Morten Olufsen i Ørby
3) Hans Olufsen, skrædder i Onsbjerg
4) Peder Christensen i Stavns [i Onsbjerg sogn]
5) Jørgen Jensen i Stavns.

15 Oluf Christensen Clementin, præst i Kolby. 16.7.1712, fol.94B.
E: Maren Sørensdatter Veggerslev. LV: Mads Vejle, præst i Tranebjerg. B:
4) Anne Marie Clementin 21
5) Christen Clementin 19
6) Hugo Jesper Clementin 15.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter Bryde, skifte 10.3.1686 lbnr.6]. B:
1) Kirsten Olufsdatter Clementin g.m. Gabriel Sandro, successor
2) Mette Malene Olufsdatter Clementin 28
3) Niels Olufsen Clementin, degn i Kolby.

16 Hans Hansen Hellekande, præst i Nordby på Samsø. 1.9.1720, fol.101.
E: Marie Nielsdatter Svane. B:
1) Dorthe Hansdatter 29
2) Adam Levin Hellekande 28
3) Hylleborg Hansdatter g.m. Jørgen Mikkelsen, skipper i Århus
4) Maren Hansdatter 24
5) Hans Hellekande 23
6) Lisbeth Sofie Hansdatter 21.
FM:
1) Otto [Ottesen] Haasum, successor
2) Nikolaj Hass, præst i Tranebjerg
3) Lukas [Knudsen] Knub, præst på Tunø.Samsø og Tunø
Gejstlig skifteprotokol
1721-1770
C 35-4

17 Mads [Iversen] Vejle, præst i Tranebjerg. 3.4.1721, fol.3.
E: Elisabeth Margrethe [Bartholomæusdatter Hansteen]. LV: Mads Lihme.
Auktion.

18 Otto [Ottesen] Haasum, præst i Nordby. 25.2.1726, fol.6, 139B, 144B.
E: Hertha Marie Rothenburg. B:
1) Jørgen Haasum 3
2) Birgitte Haasum 1½. Ved afkald 23.8.1743 g.m. Clemens Hansen Bartskær, kapellan i Ringsted og Benløse.
FM:
1) Gabriel Sandro, præst i Kolby
2) Laurids Hillemann
3) Poul Munksgaard Lynge, urtekræmmer i København.
Desuden nævnes enkens bror Andreas Rothenburg.

19 Antoinette Vilhelmine [Lauridsdatter] Stadelin i Tranebjerg, der døde 8.3.1725, fol.16, 144, 187B.
E: Nikolaj Hass, præst i Tranebjerg. B:
1) Anne Marie Hass 3. Ved afkald 1746 g.m. [Christoffer] Elovius [Jacobsen] Einsperg, præst i Skibet
2) Margrethe Sofie Hass 2. Ved afkald 29.7.1749 g.m. Rasmus Munch.

20 Sara Heidensdatter Vinberg, der døde 1.4.1726, fol.21B.
E: Lukas Knudsen Knub, præst på Tunø. B:
1) Jens Lukassen 12
2) Nikolaj Lukassen 8
3) Marie Helvig Lukasdatter 6
4) Cathrine Lukasdatter 3.

21 Anne Margrethe Burenæa i Besser præstegård. 9.6.1727, fol.24.
E: Ditmar [Rudolfsen] Bølch, præst i Besser og Onsbjerg.
Første ægteskab med Erik Olufsen Sletting, formand, [skifte 5.10.1697 lbnr.7].
Afkald fra B:
1) Karen Eriksdatter Sletting, enke efter Laurids Jacobsen Fabricius, præst i Ebeltoft, [død 22.7.1725]. LV: Christian Benzon til Skærsø [i Dråby sogn]
2) Oluf Eriksen Sletting
3) Sofie Amalie Eriksdatter Sletting g.m. Peder Olufsen, præst i Ørum, Viskum og Vejrum.

22 Laurids Christensen Hilmann, præst i Nordby. 28.3.1729, fol.26, 68.
E: Marie [Andersdatter] Undal. LV: Simon Jessen, forvalter på grevskabet Samsø. B:
1) Anne Birgitte Hilmann 11. Ved afkald 17.8.1739 g.m. Johan Svejstrup skoleholder i Veng i Hjelmslev herred.
FM:
1) successor Severin Wegner.
2) Hilmann, rådmand i København.

23 Mette Malene Olufsdatter Clementin, ugift i Kolby præstegård. 2.11.1730, fol.34B.
A:
0) far [Oluf Christensen Clementin, præst i Kolby, skifte 16.7.1712 lbnr.15]
1) søster Kirsten Olufsdatter Clementin g.m. Gabriel Sandro, præst i Kolby
2) bror Niels Olufsen Clementin, degn i Kolby, [skifte 2.11.1730 lbnr.24]. Børn
3) halvsøster Anne Marie Clementin.
4) halvbror Hugo Jesper Clementin
FM: Jens Sørensen Thonbo i Krogsgård [i Kolby sogn].

24 Niels Olufsen Clementin, degn i Kolby. 2.11.1730, fol.38B.
E: Elisabeth Sørensdatter Gylling. LV: Christen Knudsen, degn i Tranebjerg. B:
1) Anne Nielsdatter Clementin 13
2) Oluf Nielsen Clementin 11
3) Søren Nielsen Clementin 10
4) Karen Nielsdatter Clementin 7.
FM:
1) fars [halvbror]bror Hugo Jesper Clementin, degn i Kolby
2) [fasters mand] Gabriel Sandro, præst i Kolby.

25 Søren Wegner, ugift præst i Nordby. 18.6.1731, fol.41.
A:
1) bror Thomas Wegner
2) søster Anne Wegner.
Afdøde døde 13.5.1731.

26 Ditmar [Rudolfsen] Bølch, præst i Besser og Onsbjerg. 8.8.1735, fol.69B, 94.
E: Anne Margrethe Braem. LV: søn af første ægteskab med [Hans Madsen Hammerik, præst i Århus Frue: Frederik Christian Hammerik, Anders Nielsen Dørup, forvalter på grevskabet Samsø. A:
1) søster Maren Bølch g.m. Nikolaj Poulsen, degn i Helsinge og Valby i Kronborg amt på Sjælland
Afdøde døde 6.8.1735.

27 Gabriel [Christensen] Sandro (Sander), præst i Kolby. 28.6.1736, fol.76B, 99B, 100.
E: Kirsten Olufsdatter Clementin. LV: Gert Niemann, forpagter på Brattingborg [i Kolby sogn]. A:
0) far [Christen Gabrielsen Sandro, præst i Eggeslevmagle på Sjælland, død 1703]
1) bror Jochum Lorents Sandro, [prokurator i Eggeslevmagle, begravet 28.3.1739]. Afkald fra boet 21.7.1740
2) søster Anneke Sandro g.m. Laurids Bertelsen. Ved afkald Eggeslevmagle 20.7.1740 er hun enke
3) søster Margrethe Elisabeth Sandro
4) søster Sofie [Christensdatter] Sandro, [begravet 13.3.1711], var g.m. [Anders Frandsen Toxværd, præst i Eggeslevmagle, død 1.3.1729]. 4B:
a Peder Toxværd. Afkald Slesvig 12.1.1740
b Frands Toxværd, løjtnant. Afkald Slesvig 12.1.1740
c Christen Toxværd. Afkald Eskilstrup 20.7.1740
d Dorthe [Marie] Toxværd, enke efter [Holger] Grubbe, kaptajn
e [Anne] Cathrine Toxværd, enke efter Otte Maar, præst i Magleby i Sorø amt.
Arv i boet til enkens søster Anne Marie Clementin efter
enkens søster Mette Malene Clementin,
der står hos enkens mor Maren [Sørensdatter Veggerslev, enke efter enkens far Oluf Christensen Clementin, præst i Kolby, skifte 16.7.1712 lbnr.15].
Afdøde døde 29.5.1736.
(Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift 1978 side 191-207: Inge Carlsen: Nye oplysninger om slægten Toxværd).

28 Anders [Corfitzen] Schurmann, præst i Besser og Onsbjerg, der døde 12.9.1738, fol.94B, 174B.
E: Anne Margrethe Braem.
Testamente af 14.11.1737.
Desuden nævnes:
1) afdødes svoger Johan Rehling, præst i Kolby
2) afdødes søskendebarn Thomas Fischer på Brattingborg.

29 Jacob Bording, degn i Nordby, der døde 19.3.1740, fol.102, 139.
E: Maren Jensdatter. LV: svoger Ib Jørgensen. A:
1) søster Anne Kirstine Jensdatter Bording, døbt Frederiksborg slotskirke 16.11.1673.
Af hendes første ægteskab B:
a datter, død. 2B:
1 Anne Kirstine Nielsdatter 10
2 Peder Nielsen 6.
Af hendes andet ægteskab B:
c Johan Otto Bang 24, stud theol.
Afkald fra arvingerne underskrevet Hillerød 24.7.1744.

30 Martha Corfitzdatter Schurmann i Kolby. 5.9.1741, fol.107B.
E: Johan [Johansen] Rehling, præst i Kolby. B:
1) Johan Samuel Rehling 6 mdr.
FM: Frederik Christian Hammerik.
Afdøde døde 6.3.1741.

31 Frederik [Henriksen] Schurmann, præst i Besser og Onsbjerg. 17.4.1742, fol.118.
E: Anne [Nielsdatter] Krogstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 27.1.1741.
[Afdøde begravet Århus Domkirke 17.5.1741.]

32 Kirsten Olufsdatter Clementin i Kolby præstegård. 18.12.1741, fol.119.
Enke efter Gabriel [Christensen] Sandro, præst i Kolby, [skifte 28.6.1736 lbnr.27]. A:
1) bror Niels Olufsen Clementin, degn i Kolby, skifte 2.11.1730 lbnr.24. 4B:
a Anne Nielsdatter Clementin
b Oluf Nielsen Clementin, student
c Søren Nielsen Clementin
d Karen Nielsdatter Clementin
2) halvsøster Anne Marie Clementin
3) halvbror Hugo Jesper Clementin, degn i Kolby.
Afdøde døde 19.11.1741.

33 Afkald i Brundby [i Tranekær sogn]. 21.12.1742, fol.138B.
Afkald fra Maren Hansdatter Hellekande g.m. Anders Andersen, skoleholder i Brundby for arv efter hendes far.

34 Betaling for Tunø præstegård. 26.5.1743, fol.139.
Niels [Christensen] Holst i Svejstrup præstegård, præst [i Dover og Veng] giver kvittering for betaling af Tunø præstegård til Søren [Sørensen] Broge, successor på Tunø.

35 Sofie Amalie Olufsdatter i Tunø præstegård. 21.5.1745, fol.140, 169B.
E: Søren Broge, præst på Tunø. B:
1) Oluf Sørensen 5 uger.
Brev fra afdødes mor Maren i København, enke efter Oluf Pedersen.

36 Frands Blichfeldt, præst i Besser og Onsbjerg. 12.7.1746, fol.145, 164B, 197B.
E: Mette Falk. LV: Christen Knudsen Bay, degn i Tranebjerg. B:
1) [Ellen Kirstine Blichfeldt] g.m. Laurids [Pedersen] Wahl, [købmand] i København
2) Johanne Christine Blichfeldt 27. Ved afkald 18.9.1751 g.m. Søren Olufsen Lassen [i Alstrup]
3) Anne Margrethe Blichfeldt 24. Ved afkald 22.3.1752 g.m. Niels [Jørgensen] Holm [i Alstrup]
4) Henrik Blichfeldt 20.
FM: farbror Thomas Blichfeldt, kapellan i Strandby, Bjørnsholm og Malle.

37 Maren Sørensdatter Veggerslev i Kolby degnebolig. 7.8.1747, fol.164.
Enke efter Oluf Christensen Clementin, præst i Kolby, [skifte 16.7.1712 lbnr.15]. B:
1) Anne Marie Clementin 55
2) Hugo Jesper Clementin, degn i Kolby.

38 Laurids Nielsen Graa, degn i Besser og Onsbjerg. 25.9.1747, fol.166B.
E: Dorthe Henriksdatter. LV: Søren Mortensen i Besser. B:
1) Niels Lauridsen Graa 29, farer på Kina
2) Vibeke Lauridsdatter Graa 27 i København
3) Kaj Lauridsen Graa 25, på Samsø land
4) Christoffer Lauridsen Graa 23, på Samsø land
5) Bodil Lauridsdatter Graa 23.
FM: Carl Ulrik [Hansen] Amundin, kapellan i Kalundborg, søn af fars søster [Helvig Graa og Hans Amundin, kapellan i Kalundborg].

39 Jacob Thule, ugift skoleholder i den grevelige skole i Kolby, der døde 31.3.1748, fol.170, 172B, 183, 187B, 189.
Registrering.

40 Frands Eberhard [Lauridsen] Friis, præst i Besser og Onsbjerg. 22.4.1748, fol.170B.
E: Dorthe Cathrine Hedvig Evensdorph.
Bevilling til uskiftet bo af 31.5.1748.

41 Hans Jørgen Jochumsen Bille, skoleholder i Besser. 13.7.1748, fol.185B.
E: [Navn mangler]. LV: Jørgen Nielsen Holm i Alstrup. B: 2 sønner.

42 Anne Marie [Nielsdatter] Clementin, ugift i Kolby. 16.3.1750, fol.189B.
A:
0) [far Oluf Christensen Clementin, præst i Kolby, skifte 16.7.1712 lbnr.15]
1) bror Hugo [Jesper] Clementin, degn i Kolby
2) halvbror [Niels Olufsen Clementin, degn i Kolby, skifte 2.11.1730 lbnr.24]. 4B:
a Anne Nielsdatter Clementin
b Oluf Nielsen Clementin
c Søren Nielsen Clementin
d Karen Nielsdatter Clementin.

43 Inger Jensdatter i Onsbjerg. 5.2.1750, fol.190B.
Enke efter Jens [Sørensen] Koch, [kapellan i Besser og Onsbjerg, skifte 15.4.1707 lbnr.10]. B:
1) Karen Jensdatter g.m. Jens Christensen Vinding, bogtrykker i Trondhjem i Norge
2) Christen Jensen Koch, siges at være død med et skib fra Århus, [skifte 1.3.1714 lbnr.12]
3) Jens Jensen Koch, soldat i Nyborg
4) Mette Kirstine Jensdatter, enke efter Jens Bruun. LV: Jørgen Madsen i Onsbjerg.

44 Laurids Krop, skoleholder i Onsbjerg, der døde 19.6.1749, fol.194B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde arv efter mor i Trondhjem.

45 Auktion i Kolby præstegård. 13.7.1750, fol.199B.
Auktion i Kolby præstegård hos Johan [Johansen] Rehling, nu præst i Haslev og Bråby på Sjælland.

46 Maren Nielsdatter Heebo i Nordby præstegård, der døde 18.6.1750, fol.205B.
Enke efter Hans [Sørensen] Winther, præst i Janderup og Billum, [skifte Vester Horne herred gejstlig 12.8.1720 lbnr.6].
Registrering af afdødes bo 10.1.1739, da hun flyttede til sin datter Helene Sofie Winther g.m. Jesper Clausen, præst i Nordby.

47 Nikolaj Hass, præst i Tranebjerg. 13.1.1752, fol.209B, 261B, 273.
E: Margrethe [Bentsdatter] Suhr. LV: [Niels Jensen] Høstmark, præst i Pjedsted og Gårslev, der ægter enken.
[Første ægteskab med Antoinette Vilhelmine Lauridsdatter Stadelin, der døde 8.3.1725 lbnr.19]. B:
1) Anne Marie Hass g.m. Christoffer Elovius [Jacobsen] Einsperg, præst i Skibet
2) Margrethe Sofie Hass g.m. Rasmus Munch, overstyrmand i det kongeligt oktrojerede Asiatiske Kompagni.
Desuden nævnes afdødes bror Fritz Jacobsen i Helsingør.

48 Marie Nielsdatter Svane i Nordby. 3.6.1750, fol.232B.
Enke efter Hans Hansen Hellekande, præst i Nordby på Samsø, skifte 1.9.1720 lbnr.16]. B:
1) Dorthe Hansdatter
2) Adam Levin Hellekande
3) Hylleborg Hansdatter g.m. Jørgen Mikkelsen i København
4) Maren Hansdatter g.m. Anders Andersen, skoleholder i Brundby.
Afdøde døde 23.5.1750.

49 Nikolaj Lyder, præst i Kolby, der døde 31.5.1755, fol.234B.
E: Marie Poulsdatter Anker. LV: Søren Hvalsø, skoleholder i Kolby. B:
1) Gregorius Lyder.
FM: Jens Kæmpe i Kolby.
Desuden nævnes afdødes søster Mette Lyder i København, enke efter Peder Panch.

50 Hugo Jesper Clementin, degn i Kolby. 26.7.1758, fol.258.
E: Abelone Andreasdatter Højer. LV: Samuel Jørgensen i Kolby. B:
1) Oluf Clementin 19
2) Andreas Clementin 19
3) Johanne Clementin 16
4) Gabriel Clementin 13.
FM: Søren Dørup i Krogsgård.

51 Mette Kirstine Dørup i Besser. 6.6.1764, fol.262B.
E: Otto Luja, kapellan i Besser og Onsbjerg. B:
1) Deliane Marie Luja 10½
2) Anne Henrikke Luja
3) Christian Henrik Luja 6½
4) Anders Nikolaj Luja 4.
FM:
1) Hans Christian Lippe, birkedommer og skriver i grevskabet Samsø
2) Peder Meyer i Krogsgård.
Afdøde døde 15.9.1763.

52 Birgitte Marie Hjørring i Kolby degnebolig, der døde 17.8.1764, fol.265.
E: Søren Hvalsø, degn i Kolby. B:
1) Mette Margrethe Sørensdatter 11½
2) Anne Dorthe Sørensdatter 9
3) Christiane Sørensdatter 7½
4) Mette Kirstine Sørensdatter 5¼
5) Anne Marie 1.

53 Just [Tyreholm] Villadsen Bing, præst i Besser og Onsbjerg, der døde [25.2.1765], fol.267B.
E: Abigael Marie [Brandt]. LV: [Andreas Pedersen] Aarhus, præst [i Kolby].
Bevilling til uskiftet bo af 1.3.1765.

54 Abelone Christoffersdatter i Nordby. 17.6.1768, fol.280B.
E: Ebbe Munch, degn i Nordby.
Bevilling til uskiftet bo af 17.6.1768.

55 Auktion i Nordby præstegård. 19.12.1769, fol.281.
Auktion for Markus Stuhr Mathiasen Ravnsø, præst i Nordby.

56 Erik [Eriksen] Langballe, præst på Tunø, der døde [6.1.1770], fol.283.
E: Ellen Marie [Balch].
Bevilling til uskiftet bo af 6.4.1770. (Sml. lbnr.62).

57 Barthold Didrik Koch, skoleholder i Besser. 5.12.1769, fol.283, næste protokol fol.3.
E: Anne Margrethe. LV: Mikkel Jensen i Besser.
Arvinger kendes ikke.Samsø og Tunø
Gejstlig skifteprotokol
1770-1818
C 35-5

58 Markus Stuhr Mathiasen Ravnsø, præst i Nordby. 17.4.1771, fol.4B, 61.
E: Malene Kirstine, nu i Pillemark. LV: Søren Ibsen i Nordby. B:
1) Markus Wøldike Ravnsø 17
2) Johan Sigismund Ravnsø 16.
FM: født værge Niels Holm i Alstrup.

59 [Anne Dorthe Merkel] i Besser, [begravet 15.12.1772], fol.56.
E: Otto Luja, kapellan i Besser og Onsbjerg.
Bevilling til uskiftet bo af 8.1.1773.

60 [Helene Sofie Hansdatter Winther] i Tranebjerg præstegård, [begravet 20.6.1773], fol.56B.
E: Jesper Clausen, præst i Tranebjerg.
Bevilling til uskiftet bo af 27.8.1773.

61 Ebbe Munch, degn i Nordby, der døde 5.8.1775, fol.62B, 75.
Enkemand efter [Abelone Christoffersdatter, skifte 17.6.1768 lbnr.54]. B:
1) Laurids Munch, kapellan i Sæby
2) Christoffer Munch 36
3) Anne Munch på Rodsteenseje. Ved afkald 19.11.1776 g.m. Corfitz Schiøtz i Fillerup mølle i Odder sogn.

62 Anne Cathrine Langballe på Tunø. 2.9.1775, fol.71B.
E: Peder [Oluf] Bech, præst på Tunø. A:
1) mor Ellen Marie [Balch], enke efter [Erik Eriksen] Langballe, præst på Tunø, der døde 6.1.1770 lbnr.56]
2) søster Birgitte Kirstine Langballe, [der ægter enkemanden 26.4.1779]
3) bror Erik langballe 18.
FM: Mikkel Sørensen, degn på Tunø.

63 Andreas Pedersen Aarhus, præst i Kolby, der døde 24.8.1776, fol.78.
E: Christiane Benedikte Sørensdatter [Vinding]. LV: Peder Henkel.
Testamente af 16.9.1763.
Hendes første ægteskab med Erik [Jensen] Kjær, præst i Tønning og Træden, [skifte Tyrsting herred gejstlig 27.9.1751 lbnr.54]. B:
1) Jens Kjær
2) Ægidia Christine Kjær.

64 Otto Luja, kapellan i Besser og Onsbjerg, der døde 17.4.1776, fol.78B, 111, 118.
Enkemand efter Anne Dorthe Merkel, [begravet 15.12.1772 lbnr.59]. B:
5) Mette Kirstine Luja 11. Ved afkald 23.6.1789 g.m. Volquartz Carsten Volquartz i Besser
6) Johanne Marie Luja 9. Ved afkald 25.4.1789 g.m. Christian Frederik Evens i Langemark
7) Margrethe Marie Luja 5
8) Hans Jørgen Luja 3. 23.6.1789 oplyses, at han er død i Vestindien.
FM: morfar Jørgen Merkel i Vadstrup.
Første ægteskab med Mette Kirstine Dørup, [skifte 6.6.1764 lbnr.51]. B:
1) Deliane Marie Luja 22. Ved afkald 11.6.1777 g.m. Jørgen Merkel i Vadstrup
2) Anne Henrikke Luja 20. Ved afkald 21.1.1783 g.m. Frands Sørensen Lassen i Alstrup
3) Christian Henrik Luja 18, discipel i Ribe latinskole
4) Anders Nikolaj Luja 16.
FM: farbror Christian Henrik Luja, mønsterskriver i Ribe.

65 Christen Aagaard [Andreasen] Henckel, præst i Nordby, der døde 26.1.1778, fol.103, 111, 115, 115B, 128B.
E: Else Margrethe [Reusch]. LV: [Jens] Høst, løjtnant på Bisgård [ i Onsbjerg sogn]. A:
1) mor Mette Susanne [Christensdatter Aagaard] i Sønder Omme, enke efter [Andreas Johansen] Henckel, [præst i Nøvling og Sinding, skifte Hammerum herred 24.4.1766 lbnr.31]
2) bror Johan Frederik Henckel, stud. theol. i Drammen i Norge. Ved afkald 24.2.1785 præst i Tranebjerg
3) bror Theodosius Henckel, uvist hvor
4) søster Birgitte Lindegaard Henckel, død [Sønder Omme 7.1.1773, var g.m. Hans Madsen Bagmann, degn i Sønder Omme og Hoven]. 1B:
a Andreas Henckel Bagmann 9
5) søster Anne Aagaard Henckel g.m. Hans Madsen Bagmann, degn i Sønder Omme og Hoven, [enkemand efter søster Birgitte Lindegaard Henckel nr.4)
6) halvbror Poul Andersen Henckel på Ørnslund, [gartnerbolig på Brattingborg i Tranebjerg sogn], forvalter på grevskabet Samsø
7) halvsøster Elisabeth Margrethe Henckel i Herslev præstegård på Sjælland.

66 Louise i Nordby skole, der døde 18.3.1779, fol.111, 115B, 135, 152B.
Enke efter Knud Krofas (Krofast), degn i Kundby på Sjælland, [død 20.3.1770]. B:
1) Christian Krofas 25, smedesvend i København
2) Jørgen Krofas 24, malersvend i København
3) Holger Krofas 22, skræddersvend i Nordby på Samsø
4) Cathrine Krofas 16 i København. Ved afkald 11.12.1790 g.m. Kjeld Nielsen i København
5) Morten Krofas 14 i København. Ved afkald 11.12.1790 i København.

67 Karen Fussing i Kolby degnebolig. 9.4.1782, fol.115B, 153B.
E: Søren Hvalsø, degn i Kolby. B:
1) Birgitte Marie Hvalsø 16
2) Else Cathrine Hvalsø 14. Ved afkald 27.8.1791 g.m. Arve Joensen i København
3) Laurids Christian Hvalsø 7.

68 Jesper Clausen, præst i Tranebjerg, der døde 21.12.1781, fol.118, 137B.
Enkemand efter [Helene Sofie Hansdatter Winther, begravet 20.6.1773 lbnr.60]. B:
1) Hans Winther Clausen, [kapellan i Skorup og Tvilum]
2) Frederikke Dorthe Clausen g.m. Hans Jepsen
3) datter, død. 1B:
a Anne Margrethe Holm. Ved afkald 26.6.1787 g.m. Ejler Dalin.

69 Ellen Marie [Balch] på Tunø, der døde 18.12.1783, fol.129, 135B.
Enke efter [Erik Eriksen] Langballe, [præst på Tunø, der døde 6.1.1770 lbnr.56]. B:
1) Erik Langballe 25
2) [Birgitte Kirstine Langballe] g.m. [Peder Oluf] Bech, præst i Blegind og Hørning.
Desuden nævnes [Peder Oluf] Bechs yngste datter Marie Helene.

70 Bertel Hauch [Henriksen] Wederkinch, præst i Kolby, der døde 25.11.1786, fol.136.
E: Adolfine Christine Lacoppidan. LV: Peder Didrik på Ørnslund.
Testamente af 6.5.1785.

71 Auktion på Tunø. 11.12.1787, fol.138.
Auktion hos Michael Feld, præst på Tunø for at betale gæld til formand Mathias Tistrup, nu præst i Storring, Stjær og Galten.

72 Jens [Lauridsen] Lanther, skoleholder i Besser. 14.4.1791, fol.153.
E: Bodil Mouridsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 5.3.1790.

73 Hans Winther [Jespersen] Clausen, præst i Nordby. 3.7.1792, fol.154.
E: Ingeborg Kirstine Refsing. LV: Johan Frederik Henckel, præst i Tranebjerg.
Bevilling til uskiftet bo af 12.1.1787.

74 Thomas Mandix [Hansen] Evens, præst i Besser og Onsbjerg, der døde 12.6.1793, fol.155B.
E: Mette Dorthe Reusch. B:
1) Carl Frederik Evens i Langemark
2) [Mette] Dorthe Evens g.m. Jens Høst Birk, præst i Hammel, [Voldby og Sall]
3) Anne Cathrine Evens g.m. Anders Boesen i Brundby
4) Andreas Evens 24.

75 Søren Hvalsø, degn i Kolby, der døde 6.1.1794, fol.157, 167.
Enkemand efter Karen Fussing, skifte 9.4.1782 lbnr.67. B:
5) Else Cathrine Hvalsø g.m. Arve Joensen i København
6) Laurids Christian Hvalsø 19.
Første ægteskab med Birgitte Marie Hjørring, [der døde 17.8.1764 lbnr.52]. B:
1) Mette Margrethe Sørensdatter Hvalsø i Århus
2) Anne Dorthe Sørensdatter Hvalsø i København
3) Christiane Sørensdatter Hvalsø g.m. Frands Lassen i Alstrup
4) Anne Marie Sørensdatter Hvalsø g.m. Søren Stigsen, skrædder i Kolby

76 Simon Kokansky, degn i Tranebjerg, der døde 14.9.1796, fol.165B.
E: Johanne Kirstine Mundelov. LV: Johan Frederik Henckel, præst i Tranebjerg. B:
1) Frederik Simonsen, gårdmand i Pillemark
2) Hans Simonsen, gårdmand i Hårdmark.

77 Taksation af Besser kapellanbolig. 1796, fol.166.
Taksation af Besser kapellanbolig for Jens Andreasen, nu præst i Sandby og Vrangstrup på Sjælland.

78 Mette Dorthe Reusch i Besser, der døde 19.10.1799, fol.174B.
Enke efter [Thomas Mandix Hansen Evens, præst i Besser og Onsbjerg, der døde 12.6.1793 lbnr.74]. B:
1) Carl Frederik Evens, sognefoged i Langemark
2) [Mette] Dorthe Evens g.m. Jens Høst Birk, præst i Hammel og Vitting
3) Anne Cathrine Evens g.m. Anders Boesen i Brundby
4) Andreas Evens 29, uvist hvor.

79 Steffen [Christiansen] Heegaard, emeritus i Nordby præstegård. 26.11.1798, fol.179B.
Enke efter Sofie [Poulsdatter Faber, begravet Nordby 1.3.1798]. B:
4) Poul Henrik Heegaard, præst i Nordby
5) Mathias Anker Heegaard 23, isenkræmmersvend i København.
[Første ægteskab med Anne Margrethe Wettersteen, død Høve 3.5.1764]. B:
1) Christiane Henriette Heegaard g.m. [Jesper] Thorberg, organist i Korsør
2) Margrethe g.m. Frederik Sixtus, amtskirurg i København, begge døde. 1B:
a en datter
3) Johanne Margrethe Cathrine Heegaard g.m. Frands Martin Norlin [i Onsbjerg], distriktskirurg på Samsø.

80 Severin Toxværd i Østerby præstegård, kapellan og degn i Besser og Onsbjerg, der døde 13.5.1806, fol.185, 203B, 210, 210B, 211.
E: Anne Cathrine Kaabe. LV: Boesen i Besser. B:
1) Louise Marie 8.
FM:
1) farfar Henrik Christian [Ludvigsen] Toxværd, [kromand i Ønslev] på Falster, 73 år
2) Hans Hammer, præst i Kolby.

81 Andreas[Johan] Krag, præst i Besser og Onsbjerg, der døde 11.2.1807, fol.193, 204, 207B, 209B, 210B, 212, 215B, 220, 220B.
E: [Thomasine Lund]. B:
1) Anne Margrethe Krag 26
2) Andreas Krag g.m. Claus Stauning
3) Frederikke Hedvig Krag 17
4) Elisabeth Dorthe Krag 15
5) Jørgen Basse Krag 12.

82 Johanne Kirstine Mundelov i Tranebjerg, der døde 4.8.1807, fol.204B, 209B.
Enke efter Simon Kokansky, degn i Tranebjerg, [der døde 14.9.1796 lbnr.76]. B:
1) Hans Simonsen, gårdmand i Hårdmark.
2) Frederik Simonsen, gårdmand i Pillemark, død. 4B:
a Maren Frederiksdatter 22
b Anne Frederiksdatter 19
c Barbara Frederiksdatter 17
d Johannes Frederiksen 11.
FM: stedfar Jens Jensen i Pillemark.

83 Adolfine Christine Lacoppidan i Kolby, der døde 27.4.1810, fol.212B, 216.
Enke efter Bertel Hauch [Henriksen] Wederkinch, præst i Kolby, [der døde 25.11.1786 lbnr.70].
Testamente af 18.7.1799.
Hans A:
1) søster Anania [Henriksdatter] Wederkinch, enke efter [Peder Jacobsen] Tetens, biskop [i Viborg stift]
2) søster Maren [Henriksdatter] Wederkinch, enke efter [Peder Clemensen] Ussing, præst i Torstrup [og Horne]
3) søster Elisabeth [Henriksdatter] Wederkinch g.m. [Mathias Lauridsen] Bech, præst i Skærbæk. 4B:
a Laurids Henrik Bech i Rendsborg
b Else Bech gift [Borris 18.9.1803] med Mads [Madsen] Rahbæk i Ahlergård i Sønder Borris sogn. [Hendes første ægteskab med Rasmus Christensen Rahr, præst i Sønder Felding, skifte Hammerum herred gejstlig 3.7.1799 lbnr.64]
c Anania Bech g.m. Oluf [Jensen] Villensgaard, degn i Måbjerg ved Holstebro
d Marie Cathrine Bech g.m. [Hans] Fuglede, præst i Bøvling [og Flynder] ved Lemvig.
Hendes A:
0) forældre [Hans Jacobsen, præst i Søby og Turup på Fyn, død 11.12.1749 og Anne Marie Poulsdatter Bang]
1) bror Jacob Lacoppidan, bankokasserer, død, var g.m. Else Marie
2) bror [Mogens Hansen Lacoppidan, præst i Søby og Turup g.m. Johanne Dorthe Hansdatter Ravn]. B:
a Hans Jacob Lacoppidan, degn i Søby og Turup
b Anne Sofie Lacoppidan g.m. [Frederik August] Schorse, urmager på Christianslyst [i Harndrup sogn]
c Erika Pouline Lacoppidan g.m. [Frederik] Seidelin, kirkeværge i Odense
d Christian Otto Lacoppidan, apotekersvend i Svendborg
e Carl Adolf Lacoppidan, apoteker i Svendborg
f Bolette Cathrine Lacoppidan g.m. [Hans Lauridsen] Pedersen, ejer af Christianslyst; [hendes første ægteskab med Christian Frederik Hempel, præst i Søby og Turup, død 18.3.1806]
3) søster [Anne Kirstine Hansdatter Lacoppidan, begravet Sønder Broby på Fyn 1.2.1788].
[Første ægteskab med Thomas Hansen Amager, præst i Sønder Broby, begravet 9.1.1747. Ingen børn]
[Andet ægteskab med Clemen Pedersen Høgh, successor, begravet 9.10.1760]. 1B:
a Hanne Høgh i Sønder Broby.
[Tredje ægteskab med Christoffer Jørgensen Strøyberg, successor, begravet 15.1.1794]. 3B:
b Jørgen [Christoffer] Strøyberg, præst i Sønder Broby
c Cecilie Strøyberg g.m. [Hans Christian] Rahn, møller [i Snøde] på Langeland
d Anne Marie Strøyberg g.m. [Johannes] Schmidt, branddirektør i Fåborg
4) søster, død. 1B:
a Anne Marie de Place hos Seehusen på Øllingsøgård [i Græshave sogn] på Lolland
5) søster, død. 3B:
a Jørgen Jørgensen, bud for købmændene i Odense
b Erika Marie Jørgensen, enke efter arveforpagter [Markus] Achton på Tustrup [i Fræer sogn]ved Ålborg, [begravet Nordby på Samsø 13.7.1804]
c Mette Marie Jørgensen på Tustrup.
(Kilde: Den Seidelinske slægtsbog af Mogens Seidelin. Bind 2, 1960, side 405, 720).

84 Else Margrethe Reusch i Besser. 7.9.1811, fol.219B, 222B.
Enke efter Christen Aagaard [Andreasen] Henckel, præst i Nordby, [der døde 26.1.1778 lbnr.65]. A:
0) søster [Mette Dorthe Reusch i Besser, der døde 19.10.1799 lbnr.78]. B:
1) Carl Frederik Evens i Langemark, død. 7B:
a Mette Evens 20
b Tomas Mandix Evens 17
c Dorthe Evens 17
d Otto Luja Evens 16
e Else Evens 15
f Hans Evens 11
g Anders Evens 7
2) [Mette] Dorthe Evens g.m. Jens [Høst] Birk, præst i Vitten, [Haldum og Hadsten]
3) Andreas Evens på Halkær [i Ejdrup sogn].
Afdøde døde 27.7.1811.

85 Gertrud Jensdatter i Tranebjerg. 15.6.1812, fol.220, 223.
E: Frederik Clausen Friis, degn i Tranebjerg.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Lund 56 i Ørby
2) Jens Rasmussen 43, husmand i Østerby
3) Abelone Rasmusdatter g.m. Oluf Svane, husmand i Langemark
4) Grethe Rasmusdatter g.m. Jens Ladefoged i Langemark
5) Maren Rasmusdatter g.m. Jens Kræmmer, gårdmand i Onsbjerg
6) Karen Rasmusdatter g.m. Thøger Nielsen, husmand i Tranebjerg.

86 Sara Martine [Hammer] i Besser præstegård, der døde 31.3.1815, fol.223.
E: [Carl Gustav] Flemmer, præst i Besser og Onsbjerg. B:
1) Hans Morten Flemmer 18
2) Caroline Augusta Flemmer 16
3) Sara Christiane Flemmer 15
4) Edvard Flemmer 13
5) Emilie Flemmer 12
6) Christiane Flemmer 4.
FM: morbror [Hans] Hammer, præst i Kolby.

SLUTVester Lisbjerg Herred gejstlige skifteprotokol
1755-1806

[1755-1782]    [1800-1806]   


Vester Lisbjerg herred
Gejstlig skifteprotokol
1755-1782
C 29D-8

Protokollen indeholder også enkelte provsteretssager fol.1B-12, som ikke er medtaget.

1) Knud Christensen Braad i Spørring kro. 21.10.1755, fol.12.
B:
1) Isak Braad, kromand i Spørring kro
2) Hans Braad
3) Jacob Braad
4) Abraham Voss
5) Frederik Christian Braad
6) Cathrine Margrethe Braad g.m. Peder Jacobsen
7) Anne Cathrine Braad.
Afdøde var tidligere degn i Daugbjerg.

2) Marie Cathrine Vimmelmann i Grundfør. 23.3.1757, fol.14.
E: Christian Danielsen Lange, degn i Grundfør og Spørring. B:
1) Daniel Lange 8
2) Johanne Cathrine Lange 4
3) Edel Margrethe Lange 2
4) Christian Jacob Lange 6 mdr.

3 Nille Marie Nielsdatter Hjersing i Søften præstegård. juni 1757, fol.16.
E: Hans Rosenkvist [Terkildsen Nissen], præst i Søften og Folby.
Bevilling til uskiftet bo af 3.6.1757. (Sml. lbnr.6)

4 Jacob [Jørgensen] Graa, præst i Grundfør og Spørring. 14.4.1760, fol.17.
E: Sofie [Olufsdatter] Sadolin. LV: Peder Ebbesen Gimlinge, præst i Lyngå [og Skjød].
Bevilling for enken og 4 børn at sidde i uskiftet bo af 7.6.1760.
(Se skifte efter Søren Graa i Nørlyng herred gejstlig 1.2.1774 lbnr.184).

5 Afkald. 27.4.1764, fol.19B, 29B.
Afkald for arv efter Samuel [Jensen] Gauerslund, præst i Grundfør og Spørring, skifte slut 15.10.1745, [hans enke er Karen Arildsdatter Friis], fra
1) søn Arild Friis Gauerslund, der er fyldt 25 år ved FM: morbror Brochmann
2) søn Jens Samuel Gauerslund, underskrevet Bregentved 28.8.1764
3) datter Kirstine Marie Gauerslund ved FM: Samuel [Filipsen] Friedlieb, præst i Mariager, Hem og Sem.
Afkald for arv efter Frederik Christiansen, rektor i Ærøskøbing fra
1) datter Maren Frederiksdatter i Randers hospital, for hvem hendes [halv]bror Samuel [Jensen] Gauerslund var værge

6 Dorthe Hansdatter Blichfeld i Søften. 14.2.1766, fol.21, 30B.
Enke efter [Hans Christoffer] Wardinghusen, præst i Søften og Folby.
Første ægteskab med [Niels Nielsen Hjersing, præst i Søften og Folby, død 1729]. B:
1) Hans Hjersing, forpagter på Stenshede [i Volstrup sogn] i Vendsyssel
2) Niels Hjersing, præst i Hem, Hindborg og Dølby i Salling
3) Christian Hjersing i Søften
4) Cathrine Hjersing i Århus, død.
Cathrine Hjersings første ægteskab med [Anders Terkildsen, skifte Århus 10.1.1742 lbnr.1352]. 1B:
a Nille Johanne Skaarup 24
Cathrine Hjersings andet ægteskab med [Christian Rasmussen] Hørning, [skifte Århus 13.2.1759 lbnr.2028]. 1B:
b Rasmus Hørning
5) Nille Marie Hjersing, [skifte juni 1757 lbnr.3], var g.m. Hans Rosenkvist [Terkildsen] Nissen. B:
a Terkild Rosenkvist Nissen
b Dorthe Rosenkvist
c Christine Sofie Rosenkvist.

7 Anne Rasmusdatter Bøstrup i Søften. 21.5.1771, fol.31.
E: Christen Joensen, skoleholder. B:
1) Rasmus Christensen 9
2) Joen Christensen 6
3) Else Christensdatter 2.
FM: mosters mand Jens Sørensen.

8 Birthe Pedersdatter i Søften. 29.1.1773, fol.33.
E: Christen Joensen, skoleholder. B:
0) Anne Marie Christensdatter, nyfødt, der døde. A:
1) far Peder Jensen Degn
2) halvsøster Anne Pedersdatter g.m. Jens Jensen Degn
3) halvsøster Karen Pedersdatter g.m. Knud Pedersen
4) halvbror Jens Pedersen.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 21.5.1771 lbnr.7]. B:
1) Rasmus Christensen 11
2) Joen Christensen 7
3) Else Christensdatter 4.

9 Hans Jørgen [Christoffersen] Bøgh, præst i Trige og Ølsted. 9.7.1773, fol.33.
E: Anne Sørensdatter Skæg.
Bevilling til uskiftet bo af 26.2.1768.
(Sml. lbnr.19).

10 Inger Rasmusdatter i Søften. 1.4.1773, fol.34.
E: Christen Joensen, forlovet. A:
1) fars halvbror Søren Mikkelsen, død. 4B:
a Mikkel Sørensen i Søften
b Niels Sørensen 35 i Søften
c Anne Sørensdatter, enke i Søften
d Maren Sørensdatter g.m. Frands Sørensen i Søften
2) fars halvbror Peder Mikkelsen, død. 4B:
a Clemen Pedersen i Søften
b Henrik Pedersen 40 i Skjoldelev
c Anne Pedersdatter g.m. Hans Degn i Søften
d Edel Pedersdatter i Søften
3) faster Anne Mikkelsdatter, død. 2B:
a Jens Pedersen i København
b Karen Pedersdatter g.m. Christen Olufsen i Søften
4) mors halvsøster Anne Pedersdatter g.m. Jens Degn i Søften.

11 Christen Joensen, skoleholder i Søften. 14.2.1775, fol.36B.
E: Mette Sørensdatter. LV: Søren Smed. B:
4) Anne Christensdatter 3 mdr.
FM: farbror Frands Joensen i Søften.
Første ægteskab med Anne Rasmusdatter [Bøstrup, skifte 21.5.1771 lbnr.7]. B:
1) Rasmus Christensen 14
2) Joen Christensen 8
3) Else Christensdatter [6].
FM: mosters mand Jens Sørensen.

12 Kirsten Hansdatter i Søften. 7.11.1782, fol.40B.
E: Peder Sørensen, skoleholder i Søften. A:
1) moster, død, [var g.m. Søren Mikkelsen i Søften]. 4B:
a Mikkel Sørensen i Søften
b Niels Sørensen i Søften
c Maren Sørensen g.m. Frands Sørensen i Søften
d Anne Sørensdatter, enke i Søften ved søn Jens Sørensen sst.
2) mors halvsøster, død. 16B:
a Christen Clemensen i Brendstrup [i Tilst sogn]
b Christen Jensen i Pannerup [i Trige sogn]
c Jens Jensen i Hæst [i Trige sogn]
d Kirsten Jensdatter g.m. Jens Murer i Storring
e Anne Marie Christensdatter i Århus
f Kirsten Frandsdatter i Århus, enke efter en matros
g Søren Frandsen i Grundfør
h Christen Frandsen i Hinnerup [i Grundfør sogn]
i Mads Frandsen i Tinning [i Folby sogn]
j Frands Frandsen i Kvolbæk [i Skjød sogn]
k Birthe Frandsdatter i Kvolbæk
l Else Frandsdatter i Fillerup [i Odder sogn]
m Anne Sørensdatter
(Fol.40 mangler og dermed resten ar arvingerne).

13 Afkald. 8.7.1783, fol.41.
Afkald for arv efter Knud Sørensen Kroer, skoleholder i Elsted fra B:
1) Niels Knudsen
2) Søren Knudsen
3) Søren Knudsen
4) Christen Knudsen
5) Jens Knudsen
6) Maren Knudsdatter med FM: Anders Nielsen.

14 Mette Jensdatter i Lisbjerg. 3.9.1781, fol.41.
E: Søren Jensen Vils, skoleholder i Lisbjerg. B:
1) Jørgen Sørensen 3.Vester Lisbjerg herred
Gejstlig skifteprotokol
1800-1806
C 29D-9

Disse skifter er ført i Auktionsprorokollen fol.97-109, men er også indført her.

15 Jens Michael [Christiansen] Lund, præst i Grundfør og Spørring. 27.9.1800, fol.2, 18.
E: [Maren Høgsbro]. LV: Ditlev Monrad, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten. B:
1) Christian [Vilhelm] Lund, præst i Vester Velling og Skjern
2) Hans Nikolaj Lund, præst i Vellev
3) Dorthe Lund 41
4) Anne Cathrine Lund 40
5) Kirstine Marie Lund 27.

16 Frederik Bøgh, degn i Trige. 10.2.1801, fol.14.
E: Kirsten Lund. LV: Just Winther i Pannerup. B:
1) Jens Eskild Bøgh 27
2) Maren Frederiksdatter g.m. Rasmus Sørensen.
FM: Rasmus Nielsen i Hæst.

17 Thomas Pedersen, skoleholder i Spørring. 15.7.1801, fol.17.
E: Bodil Dinesdatter. LV: Dines Rasmussen. A:
1) bror Søren Pedersen, død, var g.m. Maren Mikkelsdatter nu g.m. Søren Poulsen. 2B:
a Peder Sørensen
b Mette Sørensdatter
2) søster Anne Pedersdatter, enke.

18 Sidsel Jensdatter i Spørring. 31.8.1805, fol.20.
E: Peder Jensen, skolelærer i Spørring skole. B:
1) Marianne Pedersdatter 18
2) Maren Kirstine Pedersdatter 16
3) Georg Markus Pedersen 14
4) Niels Pedersen 7.
FM: Gert Pedersen i Spørring.
Bevilling til uskiftet bo af 21.9.1798, da boende i Kasted på Kærbygård gods.

19 Anne Sørensdatter [Skæg] i Moesgård i Trige sogn. 4.11.1806, fol.22.
Enke efter [Hans Jørgen Christoffersen] Bøgh, præst i Trige og Ølsted, [skifte 9.7.1773 lbnr.9]. B:
1) Dorthe Cathrine Bøgh g.m. [Christen Jensen] Møller, degn i Hasle
2) Christiane Bøgh. FM: Rasmus Nielsen i Hæst
3) Frederikke Bøgh g.m. Rasmus Olufsen i Salling
4) Kirstine Marie Bøgh i Højen præstegård ved Vejle, enke efter Høgsbro, købmand i Kolding
5) Christoffer Bøgh, degn i Slaglille på Sjælland
6) Bodil Bøgh g.m. [Johan Henrik] Glahn, forpagter på Teglgård [i Skørping sogn] ved Ålborg
7) Marianne Bøgh på Teglgård
8) Nikolaj Bøgh, købmand i Christiania.

SLUT