Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirkelige gods-skifteuddrag
Århus amt


[Brabrand Præst]    [Samsø Præst]    [Trige-Ølsted Præst]   

[Århus Bisp]    [Århus Domkirke]   

[Århus Domkirke øverste Kapellani]    [Århus Domkirke nederste Kapellani]   

[Århus Frue Præst]   [Århus Hospitals Præst]    [Århus stiftsprovsti]   Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Brabrand præstegods
Skifteuddrag
1793-1805
C365A-22


1 Niels Thomsen i Brabrand. 22.8.1793, fol.2.
A:
1 mor Birthe Nielsdatter, enke efter Thomas Pedersen, nu g.m. Jens Christensen
2 bror Peder Thomsen 18.

2 Rasmus Jensen Balle, ugift i Anneksgården i True. 11.5.1797, fol.3B.
A:
1) søster Anne Jensdatter, død. 5B:
a Jens Rasmussen 49
b Mads Rasmussen 42
c Anne Rasmusdatter g.m. Peder Pedersen i Borum på Frijsenborg gods
d Karen Rasmusdatter g.m. Anders Rasmussen i True på Marselisborg gods
e Dorthe Rasmusdatter g.m. Rasmus Pedersen i Borum på Frijsenborg gods
2) bror Jens Jensen Balle, død. 4B:
a Anne Jensdatter g.m. Jens Sørensen, smed i Årslev på Frijsenborg gods
b Else Jensdatter g.m. Peder Hougaard, købmand i Århus
c Mette Jensdatter
d Peder Jensen 25.
(Sml. Marselisborg lbnr.895).

3 Birthe Jensdatter i Brabrand. 29.5.1797, fol.3B.
E: Mikkel Nielsen Bonde. A:
1) Jens Nikolaj Nielsen, skomagermester i Århus
2) Peder Nielsen, drejersvend i Århus
3) Jens Nielsen, gørtler i Århus, afdøde var hans faster
4) Maren Nielsdatter g.m. Niels Frandsen i Brabrand.

4 Birgitte Nielsdatter i Brabrand. 27.10.1800, fol.8B.
E: Jens Christensen. Første ægteskab med [Thomas Pedersen sst]. B: Peder 25 på stedet. (Sml. lbnr.1).

5 Maren Jensdatter i Brabrand. 5.2.1802, fol.9B.
E: Mikkel Nielsen. A: søskende Rasmus Jensen i Gjellerup, Kirsten Jensdatter 40, tjener i Lisbjerg. FM: Niels Frandsen i Brabrand.

6 Rasmus Christensen i Brabrand. 22.5.1802, fol.11B.
E: Birgitte Andersdatter. LV: Peder Olufsen sst. A: søskende Peder Christensen i København, Mogens Christensen i Brabrand.

7 Mikkel Nielsen i Brabrand. 19.3.1805, fol.13.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Niels Frandsen sst. Testamente.

SLUT


Samsø og Tunø
Gejstlig skifteprotokol

[1721-1770]    [1770-1818]    [1808-1816]   


Samsø og Tunø
Gejstlig skifteprotokol
1721-1770
C 35-4

Præstegods ført kronologisk i Samsø og Tunø gejstlige skifteprotokol 1721-1770.

1 Peder Nielsen i Agerup. 11.9.1741, fol.113B.
E: Maren Poulsdatter. B:
1) Dorthe Pedersdatter 11
2) Poul Pedersen 9
3) Niels Pedersen 7.
FM:
1) Jens Jensen Lund i Østerby
2) Jens Jensen i Ørby
3) Rasmus Christensen i Torup.

2 Anne Jensdatter i Onsbjerg. 29.3.1742, fol.136.
E: Roland Jørgensen (formentlig fejl for Roland Jensen). B:
1) Søren Rolandsen 12
2) Anne Rolandsdatter 8.
Enkemandens første ægteskab med Anne Sørensdatter. B:
1) Jens Rolandsen 15.

3 Bertel Pedersen, ugift i Agerup, der døde 13.9.1765, fol.269.
A:
0) stedfar Morten Madsen i Østerby
1) bror Niels Pedersen, over 25
2) halvsøster Karen Mortensdatter g.m. Jens Sørensen i Besser
3) halvbror Peder Mortensen 21
4) halvsøster Maren Mortensdatter 20, der ægter Poul Pedersen i Agerup.
5) halvbror Mads Mortensen 18.

4 Christen Jensen, ugift i Agerup. 2.4.1766, fol.273B.
A:
1) søster Kirstine Marie Jensdatt5er i Nykøbing Mors.
Afdøde døde hos anneksbonden Mikkel Jensen i Agerup.

5 Maren Mortensdatter i Agerup. 4.12.1766, fol.275B, næste protokol fol.60B.
E: Poul Pedersen. B:
1) Maren Poulsdatter 4 uger.
FM: morfar Morten Madsen i Østerby.
Aftægt til Morten Nielsens enke Maren Poulsdatter.

6 Roland Jensen i Onsbjerg. 29.1.1767, fol.278.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Rasmussen i Kolby. B:
2) Rasmus Rolandsen 24
3) Jørgen Rolandsen 23
4) Anne Marie Rolandsdatter
5) Margrethe Rolandsdatter.
Andet ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 29.3.1742 lbnr.2]. B:
1) Anne Rolandsdatter


Samsø og Tunø
Gejstlig skifteprotokol
1770-1818
C 35-5

Præstegods ført kronologisk i Samsø og Tunø gejstlige skifteprotokol 1770-1818.

7 Dorthe Jørgensdatter i Agerup. 31.1.1771, fol.54B, 114B, 115, næste protokol fol.60B.
E: Mikkel Madsen. B:
1) Gertrud Mikkelsdatter 15. Ved afkald 2.2.1778 g.m. Søren Rasmussen i Besser
2) Dorthe Mikkelsdatter 13. Ved afkald 7.2.1780 g.m. Peder Jensen i Ørby
3) Jørgen Mikkelsen 7
4) Anne Mette Mikkelsdatter.
FM:
1) Hans Rasmussen i Besser
2) Morten Sørensen i Torup.

8 Maren Rasmusdatter i Onsbjerg. 10.11.1773, fol.57B.
Enke efter Roland Jensen, [skifte 29.1.1767 lbnr.6]. B:
1) Rasmus Rolandsen 31
2) Jørgen Rolandsen 29
3) Anne Marie Rolandsdatter
4) Margrethe Rolandsdatter.
FM:
1) Jens Rasmussen i Kolby
2) Hans Svane i Brundby.

9 Rasmus Rolandsen, ugift i Onsbjerg. 30.11.1775, fol.75, 114B128B.
A:
0) forældre Roland Jensen, skifte 29.1.1767 lbnr.6 og Maren Rasmusdatter, skifte 10.11.1773 lbnr.8
1) bror Jørgen Rolandsen i Onsbjerg
2) søster Anne Marie Rolandsdatter. Ved afkald 23.6.1783 g.m. Peder Clemensen i Onsbjerg
3) søster Margrethe Rolandsdatter. Ved afkald 23.6.1783 g.m. Hans Olufsen i Brundby
4) halvsøster Anne Rolandsdatter g.m. Laurids Mikkelsen, standsvend (tjener) i Langemark.

10


Samsø præstegods
Skifteprotokol
1808-1816
C 35-3

Ført bagi Samsø og Tunø gejstlige skifteprotokol 1682-1720.

15 Rasmus Rasmussen Vadstrup, husmand i Agerup [i Besser sogn]. 6.2.1808, fol.112.
Enkemand efter Dorthe Marie Nielsdatter.
Enkemanden var forlovet med Anne Kirstine Sørensdatter. B:
1) Mikkel Jørgen Rasmussen
2) Niels Jørgen Rasmussen
3) Rasmus Jørgen Rasmussen
4) Jens Sørensen Rasmussen
5) Roland Rasmussen
6) Dorthe Marie Rasmusdatter.

16 Anne Marie Rolandsdatter i Onsbjerg. 27.11.1810, fol.125B.
E: Peder Clemensen, gårdmand, næsten 70 år gammel. B:
1) Maren Pedersdatter.

17 Sara Jørgensdatter, umyndig i Agerup. 1.12.1810, fol.126.
A:
1) bror Jens Jørgensen, husmand i Odder
2) bror Jørgen Jørgensen, husmand i Gosmer sogn, død. 4B:
a Jørgen Jørgensen
b Sara Jørgensdatter
c Kirsten Jørgensdatter
d Maren Jørgensdatter
3) søster Anne Jørgensdatter g.m. Søren Thuresen, husmand i Hårdmark [i Kolby sogn]
4) søster Karen Jørgensdatter, enke efter Peder Mand i Onsbjerg. 5B:
a Sara Pedersdatter
b Jørgen Pedersen
c Dorthe Pedersdatter
d Mette Marie Pedersdatter
e Anne Marie Pedersdatter.

18 Jørgen Jensen, gårdmand i Østerby [i Besser sogn]. 25.4.1811, fol.141.
Enkemand. A:
1) brordatter g.m. Poul Jacobsen, der har overtaget gården
2) hustrus brorsøn Erik Jensen Kjær i Agerup.

19 Dorthe Mortensdatter i Agerup. 27.2.1816, fol.142.
Enke efter Poul Pedersen.
Afkald fra A:
1) Morten Olufsen
2) Niels Jensen
3) Niels Smiger, gårdmand i Hårdmark.

SLUT


Trige-Ølsted Præstegods
Skifteuddrag
1772-1814

Trige-Ølsted Præstegods
Skifteprotokol
1772-1785
C 348 - 22
1 Maren Rasmusdatter i Trige. 5.6.1772.
E: Rasmus Sørensen Bødker. B: Rasmus 8, Søren 6. FM: farbror Laurids Sørensen Bødker, bedstefar Rasmus Olufsen. Arv til børn af første ægteskab med Ellen Lauridsdatter.

2 Kirsten Andersdatter i Trige. 24.6.1777.
E: Hans Pedersen Skrædder. B: Lisbeth Marie 19, Jørgen 17.

3 Rasmus Sørensen i Trige. 10.2.1783.
E: Anne Pedersdatter. LV: bror Niels Pedersen sst. B: Peder 6. Første ægteskab med Ellen Lauridsdatter. B: Laurids 30, Søren 26, Ellen Kirstine. Andet ægteskab med Maren Rasmusdatter, [skifte 5.6.1772 lbnr.1]. B: Rasmus 17, Søren 16. FM: farbror Laurids Sørensen i Trige.

4 Jens Jensen Kirk i Trige. 23.11.1784.
E: Marianne Pedersdatter. LV: morbror Niels Christensen i Elev. A: mor Ellen Pedersdatter g.m. Søren Jensen i Elev, bror Niels Jensen i Søften, halvsøster Maren Knudsdatter g.m. Christen Rasmussen i Elev.

5 Anne Pedersdatter i Trige. 18.6.1784.
E: Jens Jensen. B: Rasmus 10 uger. Første ægteskab med Rasmus Sørensen i Trige, [skifte 10.2.1783 lbnr.3]. B: Peder 8. FM: farbror Laurids Sørensen Bødker sst, halvbror Laurids Rasmussen sst. Desuden nævnes enkemandens svoger Christian Rasmussen sst.

6 Niels Pedersen i Trige. 13.5.1786.
E: Mette Sørensdatter. LV: Mads Lauridsen sst. B: Peder 19, Kirsten. FM: Laurids Sørensen Bødker i Trige. Første ægteskab med Kirsten Jensdatter. B: Anne i Haldum, Abelone. FM: morbror Niels Jensen i Haldum, mosters mand Dines Jensen i Pannerup, Peder Jensen i Trige.


Trige-Ølsted Præstegods
Skifteprotokol
1792-1814
C 348 - 24
7 Karen Johansdatter i Trige. 2.2.1792, fol.2.
E: Jørgen Hansen Skrædder. A:
1) bror Markus Johansen 52, tjener på Skårupgård
2) bror Jens Johansen i Elsted på Skårupgård gods, død, var g.m. Maren Rasmusdatter nu g.m. Peder Jørgensen i Bueris [i Elev sogn] på samme gods. 3B:
a Johan Jensen 23, tjener i Hårup på Århus Hospital gods
b Karen 20, tjener på Kvistrup
c Rasmus 19, tjener i Lystrup på Skårupgård gods
3) halvsøster Maren Johansdatter, enke efter Hans Rasmussen i Elsted på Skårupgård gods
4) halvsøster Sara Johansdatter, lem i Århus Hospital
5) halvsøster Mette Johansdatter, død, var g.m. Peder Jensen i Lystrup på Skårupgård gods. 7B:
a Jens Pedersen i Lystrup på Århus Domkirke gods
b Esben Pedersen i Egå på Århus Hospital gods
c Peder Pedersen 26, tjener i Lystrup på Skårupgård gods
d Christen Pedersen 22 i Vejlby
e Karen Pedersdatter g.m. Søren Jensen i Egå på Søren Lauridsen i Hjortshøj's gods
f Karen Pedersdatter g.m. Søren Andersen i Trige på Kærbygård gods
g Anne Dorthe Pedersdatter g.m. Søren Rasmussen i Lystrup på Skårupgård gods.

8 Sofie Clausdatter i Trige. 27.12.1792, fol.7.
E: Søren Hansen Skrædder. A:
1) mor Anne Pedersdatter g.m. Jens Christensen i Nysum på Nørlund gods
2) bror Jesper Clausen i Brorstrup på Nørlund gods
3) bror Peder Clausen i Nysum
4) søster Thyra Clausdatter g.m. Søren Christensen i Termestrup (?) på Voergård gods
5) Anne Clausdatter 34, tjener i Vejrhøj på Nørlund gods

9 Hans Nielsen i Trige. 4.4.1796, fol.11B.
E: Marianne Pedersdatter. LV: Søren Nielsen i Skårupgård, Jens Nielsen i Søften. B: Anne Marie 9, Niels 5, Jacob, der døde. FM: farfar Niels Jacobsen i Røved, degnen [Frederik] Bøgh i Trige.

10 Anne Jensdatter i Trige. 27.5.1801, fol.13B.
E: Jørgen Hansen. B: Hans 7, Jens 2. FM: Rasmus Christensen sst.

11 Kirsten Poulsdatter i Trige. 6.1.1806, fol.15.
E: Jørgen Hansen Skrædder. A:
1) bror Søren Poulsen 57 i Kankbølle
2) halvbror Rasmus Sørensen 55 udflytter fra Skødstrup
3) halvsøster Maren Sørensdatter g.m. Søren Saaby, vognmand i Århus
4) halvsøster Mette Sørensdatter 54 i Kankbølle.

12 Kirsten Nielsdatter i Trige. 17.11.1814, fol.18.
E: Morten Mortensen, snedker. B: Morten 22, udkommanderet stykkusk, Maren 20, Anne 17, Niels 11, Abelone 8. FM: Laurids Rasmussen i Trige.

SLUT


Århus Bispestols gods
Skifteuddrag
1718-1819


Århus Bispestols gods
Skifteuddrag
1718-1747
C 3 - 1530

1 Laurids Danielsen Kaae i Edslev. 12.2.1718, fol.1.
E: Sidsel Jensdatter. B: Maren g.m. Mikkel Olufsen, Maren 13, Anne 3. FM: farfar Daniel Kaae på stedet, farbror Mikkel Danielsen, morbror Rasmus Jensen i Ormslev, afdødes svigersøns far Oluf Mikkelsen i Ravnholt.

2 Niels Nielsen i Skæring. 9.10.1720, fol.2B.
E: Maren Olufsdatter. B: Anders, Niels, Anne g.m. Niels Rasmussen i Vejlby, Cathrine, død, var g.m. Hans Eskildsen i Vejlby. B: Kirsten 15, Maren 13.

3 Peder Jensen Bjertrup og hustru Anne Jensdatter i Hasselager. 24.10.1728, fol.4.
B: Johanne 18, Poul 16, Anne 13, Maren 10, Karen 7, Kirsten 5, Marie 9 mdr. FM: mors søskendebarn Jens Rasmussen i Hasselager, mosters mand Morten Nielsen i Viby, farbror Rasmus Jensen i Bjertrup, morbror Søren Jensen i Slet, Jens Jensen Hasselager, præst i Kousted ved far Jens Jensen i Hasselager, fasters mand Jens Christensen i Mesing, mors mosters søn Søren Pedersen i Hasselager.
24.6.1752 fol.85 findes afkald fra Marie Pedersdatter mand Johan Christian.

4 Mogens Poulsen i Hasselager. 6.10.1729, fol.13.
E: Anne Nielsdatter. LV: far Niels Knudsen i Lemming. B: Maren 3. FM: mors morbror Mikkel Ovesen i Stavtrup, farbror Peder Poulsen i Hasselager.

5 Jens Jensen i Pøel. 17.5.1732, fol.21.
E: Johanne Nielsdatter. LV: bror Hans Nielsen i Elkær. B: Jens 20, Kirsten 17, Niels 13, Jørgen 9, Rasmus 3. FM: Søren Jensen i Assendrup.

6 Anne Sørensdatter i Lille Fulden. 16.1.1741, fol.25.
E: Hans Pedersen. B: Peder Hansen, død, var g.m. Kirsten Christoffersdatter, der nu er g.m. Niels Andersen i Lille Fulden. 3B: Maren 9, Hans 7, Christoffer 4. FM: morbror Mads Christoffersen i Skåde.

7 Johanne Nielsdatter i Pøel. 29.3.1741, fol.29.
E: Iver Pedersen. Første ægteskab med [Jens Jensen i Pøel, skifte 17.5.1732 lbnr.5]. B: Jens 28, Kirsten g.m. Jens Rasmussen i Assendrup, Niels 21, Jørgen 17, Rasmus 11. FM: farbror Søren Jensen i Assendrup.

8 Anne Jensdatter i Hasselager. 8.5.1743, fol.33.
E: Jens Rasmussen. B: Peder i Borum, Maren g.m. Iver Andersen i Ask, Søren, Mikkel.

9 Hans Pedersen i Lille Fulden. 17.10.1742, fol.43.
E: Voldborg Lauridsdatter. LV: søsters mand Søren Christensen i Rokballe [Mølle i Beder sogn]. B: [Peder Hansen], død, var g.m. Kirsten Christoffersdatter, der nu er g.m. Niels Andersen i Lille Fulden. B: Maren 10, Hans 8, Christoffer 6. FM: morbror Mads Christoffersen i Skåde. Første ægteskab med Anne Sørensdatter, skifte 16.1.1741 lbnr.6. Afkald fol.85, 85B, 86.

10 Kirsten Christoffersdatter i Lille Fulden. 22.4.1745, fol.54.
E: Niels Andersen. B: Karen 2. FM: mosters mand Jens Nielsen i Lille Fulden, morbror Mads Christoffersen i Skåde. Første ægteskab med [Peder Hansen]. B: Maren 13, Hans 11, Christoffer 9.

11 Niels Andersen i Lille Fulden. 29.9.1746, fol.56.
E: Voldborg Lauridsdatter. Første ægteskab med [Kirsten Christoffersdatter, skifte 22.4.1745 lbnr.10]. B: Karen 4. FM: farbror Oluf Andersen i Lille Fulden. Kirsten Christoffersdatters første ægteskab med Peder Hansen. B: Maren 15, Hans 13, Christoffer 11. Enkens første ægteskab med Hans Pedersen. B: Bodil 5.

12 Christoffer Jensen i Lille Fulden. 13.5.1749, fol.58.
E: Anne Sørensdatter. FM: Rasmus [Jacobsen] Møller i Lille Fulden Mølle. B: Mette 20, Anne 15, Jens 11, Birgitte 6. FM: Rasmus Hansen i Langballe.

13 Poul Pedersen i Hasselager. 19.10.1742, fol.59B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Jens Rasmussen sst. B: Peder 12, Anne 10, Jens 9, Knud 6, Søren 4, Rasmus 2. FM: mors farbror Niels Poulsen i Jegstrup, morbrødre Poul Jensen i Lemming, Niels Jensen i Åby, [mosters mand] Søren Pedersen i Hasselager, fars morbror Søren Jensen i Slet, Jens Jensen i Edslev, Rasmus Simonsen i Tiset.

14 Peder Andersen i Hasselager. 17.2.1749, fol.72B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Poul 2, Anders 1. FM: morbror Poul Jensen i Lemming. Enkens første ægteskab med Poul [Pedersen, skifte 19.10.1742 lbnr.13].

15 Mikkel Olufsen i Edslev. 5.6.1747, fol.75.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Niels Jensen i Åby. B: Oluf på stedet.

16 Jens Rasmussen i Hasselager. 5.6.1747, fol.79.
Enke efter Anne Jensdatter, skifte 8.5.1743 lbnr.8. B: Peder i Borum på Frijsenborg gods, Maren g.m. Iver Andersen i Ask på Århus Frue Kirkes provsts gods, Søren g.m. Maren Pedersdatter på stedet, Mikkel 15.


Århus Bispestols gods
Skifteuddrag
1755-1787
C 3 - 1531

17 Else Jensdatter i Hasselager. 7.5.1755, fol.3.
E: Niels Jensen Hyrde. B: Anne 5, Mette 3. FM: morbror Clemen Jacobsen i Årslev.

18 Maren Mikkelsdatter i Tiset. 25.6.1755, fol.6.
E: Rasmus Simonsen. B: Anne 20, Simon 18, Karen 16, Søren 11, Jens 3. FM: farbrødre Hans Simonsen i Blegind, Knud Simonsen sst.

19 Jens Jensen i Edslev. 3.3.1756, fol.11.
E: Karen Pedersdatter. LV: Søren Pedersen i Hasselager. B: Jens 16, Peder 13, Anders 8, Søren 4, Anne 1. FM: Oluf Mikkelsen i Edslev.

20 Søren Pedersen i Hasselager. 25.2.1761, fol.15B.
E: Maren Jensdatter. LV: Laurids Sørensen. B: Peder 32, Margrethe 29 g.m. Mikkel Pedersen i Stavtrup, Jens 27, Karen, Knud, Maren 14. FM: farbror Jens Pedersen i Blegind. (Skiftet findes også i C 3 - 1533).

21 Maren Jensdatter i Hasselager. 8.8.1763, fol.20.
Enke efter Søren Pedersen, skifte 25.2.1761 lbnr.20. B: Peder 35, Margrethe g.m. Mikkel Pedersen i Stavtrup, Jens 29, Karen, Knud 22, Maren. FM: farbror Jens Pedersen i Blegind på Kongens gods.

22 Cathrine Andersdatter i Skæring. 3.7.1765, fol.27B.
E: Niels Poulsen. B: Anne 24 g.m. Niels Pedersen i Kvottrup, Anders 20, Niels 15, Mette Marie 13. FM: Peder Poulsen i Kankbølle, Peder Christensen i Kankbølle, Peder Poulsen i Elev. Afkald fol.44B.

23 Rasmus Sørensen i Løjenkær. 10.11.1766, fol.33.
B: Anne, død, var g.m. Jørgen Andersen i Fillerup. 3B: [navne angives ikke], Peder 42 på stedet, Maren g.m. Jens Sørensen i Blegind, Karen g.m. Jens Poulsen i Løjenkær, Kirsten. FM: Jens Ottesen.

24 Niels Poulsen i Skæring. 6.2.1767, fol.35B.
E: Birthe Jensdatter. LV: Jørgen Andersen. B: Maren, nyfødt. Første ægteskab med [Cathrine Andersdatter, skifte 3.7.1765 lbnr.22]. B: Anne 26 g.m. Niels Pedersen i Kvottrup, Anders 22, Niels 17, Mette Marie 15. FM: født værge Peder Poulsen, Peder Christensen i Kankbølle, Poul Pedersen sst. (Skiftet findes også i C 3 - 1533).

25 Niels Pedersen i Løjenkær. 2.5.1768, fol.41B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: bror Hans Rasmussen i Pederstrup, Jens Poulsen. B: Niels 10, Rasmus 7, Anne 2. Af første ægteskab B: Peder 25, soldat i Holsten, Karen 21, Maren 18. FM: farfar Peder Nielsen, farbror Søren Pedersen i Løjenkær, farbror Jens Pedersen i Drammelstrup. Desuden nævnes enkens bror Søren Nielsen i Tulstrup.

26 Anders Poulsen i Hasselager. 4.6.1772, fol.45.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Pedersen Møller i Aldrup Mølle [i Tiset sogn]. B: Kirsten 6, Maren 3. FM: farbror Otte Poulsen i Ravnholt, søskendebarns mand Søren Jacobsen i Jegstrup, Mogens Pedersen i Hasselager. (Skiftet findes også i C 3 - 1533).

27 Niels Jensen Mustrup, ugift i Tiset. 5.9.1772, fol.51B.
A: halvsøsters søn Jens Rasmussen 20, søn af Rasmus Jensen i Ask, søskendebarn Niels Fogh i Testrup. (Skiftet findes også i C 3 - 1533).

28 Anne Iversdatter i Hasselager. 26.7.1773, fol.55.
E: Peder Lauridsen. B: Marianne 4. (Skiftet findes også i C 3 - 1533).

29 Dorthe Nielsdatter i Løjenkær. 11.9.1773, fol.58B.
E: Jens Christensen. B: Rasmus 3, Jens 4 uger. (Skiftet findes også i C 3 - 1533).

30 Simon Rasmussen i Tiset. 12.9.1774, fol.60.
E: Anne Poulsdatter. LV: Poul Rasmussen i Ravnholt. B: Rasmus 9, Johanne 6 mdr. FM: Jens Ovesen i Tiset, morbror Rasmus Poulsen i Ravnholt. (Skiftet findes også i C 3 - 1533).

31 Maren Rasmusdatter i Løjenkær. 3.7.1786, fol.64.
E: Niels Pedersen. B: Inger 17, Karen 13.

32 Peder Lauridsen i Hasselager. 3.4.1787, fol.65.
E: Karen Sørensdatter. LV: Mogens Nielsen i Åbo. B: Anne 11, Søren 9, Niels 7, Karen Marie 3. FM: Jens Sørensen i Hasselager, Rasmus Poulsen sst. Første ægteskab med [Anne Iversdatter, skifte 26.7.1773 lbnr.28]. B: Marianne 17. FM: mors morbror Søren Jensen i Hasselager. (Skiftet findes også i C 3 - 1533).

33 Anne Sørensdatter i Hasselager. 31.7.1787, fol.67B.
E: Jens Sørensen. B: Maren 12, Karen 7, Anne Marie 3, Søren 1. Første ægteskab med Anders Poulsen sst, [skifte 4.6.1772 lbnr.26]. B: Kirsten 20, Maren 18. FM: født værge Søren Jensen i Hasselager, Peder Andersen i Lemming.


Århus Bispestols gods
Skifteuddrag
1790-1819
C 3 - 1532

34 Anne Olufsdatter i Edslev. 9.6.1790, fol.3.
E: Peder Olufsen. B: Oluf 11, Margrethe 9. FM: morfar Jørgen Jensen i Pinds Mølle.

35 Peder Sørensen i Hasselager. 25.10.1791, fol.5.
E: Barbara Pedersdatter. Testamente af 16.11.1790. A:
1) bror Jens Sørensen i Hasselager
2) bror Knud Sørensen i Tiset
3) søster Maren Sørensdatter g.m. Mogens Pedersen i Hasselager
4) søster Margrethe Sørensdatter, [skifte Constantinsborg 24.6.1778 lbnr.377] g.m. Mikkel Pedersen i Stavtrup, [skifte Constantinsborg 15.2.1769 lbnr.312]. 3B:
a Peder Mikkelsen 33
b Søren Mikkelsen 31
c Rasmus Mikkelsen 28
5) søster Karen Sørensdatter, [skifte Moesgård gods 7.12.1779 lbnr.149], var g.m. Jacob Knudsen i Børup [i Tranbjerg sogn]. 2B:
a Maren Jacobsdatter
b Anne Jacobsdatter.

36 Søren Jensen og hustru Maren Pedersdatter i Hasselager. 29.2.1792, fol.7.
B: Jens Sørensen i Tiset, Rasmus Sørensen, uvist hvor, Maren Sørensdatter g.m. Rasmus Nielsen i Solbjerg, Karen Sørensdatter g.m. Anders Mikkelsen i Kolt, Anne Johanne Sørensdatter forlovet med Søren Pedersen i Ingerslev, Anne Sørensdatter, [skifte 31.7.1787 lbnr.33], var g.m. Jens Sørensen i Hasselager. 6B: Søren, Kirsten, Maren, Maren, Karen, Anne Marie, Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Peder Christensen i Aidt. 1B: Søren.

37 Maren Andersdatter, ugift i Hasselager. 12.6.1792, fol.9.
A: søster Kirsten Andersdatter. FM: Peder Andersen i Lemming, halvsøskende Søren Jensen, Karen Jensdatter, Anne Marie Jensdatter, Maren Jensdatter, der døde. FM: far Jens Sørensen i Hasselager. Arv efter afdødes far Anders Poulsen i Hasselager, skifte 4.6.1772 lbnr.26. Arv efter afdødes mor Anne Sørensdatter, skifte 31.7.1787 lbnr.33.

38 Maren Jensdatter i Hasselager. 16.6.1792, fol.10.
A: far Jens Sørensen sst, søskende Søren Jensen, Karen Jensdatter, Anne Marie Jensdatter. Arv efter afdødes mor [Anne Sørensdatter], skifte 31.7.1787 lbnr.33.

39 Anne Pedersdatter, ugift i Hasselager. 8.5.1793, fol.10B, 17B.
A: søster Kirsten Pedersdatter, død. Første ægteskab med Laurids Øvlesen i Kolt. 4B: Øvle 30, Maren 28 g.m. Jens Pedersen i Kolt, Peder 24, Rasmus 19. FM: Mogens Pedersen i Hasselager. Andet ægteskab med Clemen Madsen i Kolt. 1B: Anne 9. Arv efter afdødes far Peder Rasmussen i Kolt, skifte 4.6.1760. Afdødes mor var Anne Pedersdatter.

40 Knud Sørensen i Tiset. 13.3.1794, fol.14.
E: Anne Poulsdatter. LV: Laurids Rasmussen sst. B: Maren 15, Johanne 13. FM: farbror Jens Sørensen i Hasselager.

41 Jens Jensen i Edslev. 6.4.1796, fol.18, 28B.
E: Mette Jensdatter. LV: Søren Rasmussen i Bispeskoven. B: Jens 15, Anders 8, Karen 6, Maren 1. FM: farbrødre Anders Jensen i Edslev, Søren Jensen sst.

42 Malene Nielsdatter i Hasselager. 10.1.1797, fol.19B.
E: Rasmus Poulsen. B: Niels 17. FM: Poul Pedersen i Årslev.

43 Maren Rasmusdatter i Pøel. 9.7.1800, fol.21B, 28.
E: Jens Nielsen. B: Maren 18, der ægter Niels Jacobsen i Synnedrup, Ingeborg 11, Johanne 4. FM: morbror Hans Rasmussen i Tander.

44 Mogens Pedersen i Hasselager. 13.8.1800, fol.23B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Eskild Nielsen sst. B: Maren 21, Anne Margrethe 18, Karen 15, Peder 11. FM: farbror Niels Pedersen i Blegind.

45 Maren Sørensdatter i Hasselager. 6.2.1808, fol.29B, 35B.
Enke efter Mogens Pedersen, [skifte 13.8.1800 lbnr.44]. B: Maren 29 g.m. Rasmus Lauridsen på stedet, Anne Margrethe 25, Karen 22, Peder 19. FM: farbror Niels Pedersen i Blegind, Peder Rasmussen i Slet på Moesgård gods, Eskild Nielsen i Hasselager.

46 Eskild Nielsen i Hasselager. 2.3.1810, fol.31.
E: Barbara Pedersdatter. Testamente af 8.4.1797.

47 Ingeborg Jensdatter i Pøel. 7.5.1810, fol.31B.
E: Niels Simonsen. B: Mette 4, Maren 1. FM: mors morbror Hans Rasmussen i Saksild, mosters mand Niels Jacobsen i Synnedrup.

48 Mette Jensdatter i Edslev. 11.3.1811, fol.33.
E: Peder Jensen Kaae. B: Marianne 14. FM. mosters mand Søren Jensen i Edslev, Søren Rasmussen i Biskopskoven. Første ægteskab med Jens Jensen, [skifte 6.4.1796 lbnr.41]. B: Jens 29, i kongens tjeneste, Anders 24, Karen 20.

49 Karen Sørensdatter i Hasselager. 15.5.1813, fol.36.
E: Søren Pedersen.
[Første ægteskab med Peder Lauridsen i Hasselager, skifte 3.4.1787 lbnr.32]. B: Anne 36 i Tulstrup, Karen Marie 30 g.m. Peder Sørensen i Løjenkær. FM: Søren Jensen i Astrup, født værge Peder Sørensen Lysholt i Astrup. (Bilag i C 3 - 1533).

50 Laurids Rasmussen i Tiset. 22.4.1815, fol.37B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: bror Poul Pedersen i Battrup. B: Rasmus 23, Maren 21 g.m. Niels Thomsen i Ravnholt, Karen 18 g.m. Christian Pedersen i Ingerslev. FM: Rasmus Nielsen, skolelærer i Tiset.

51 Rasmus Poulsen i Hasselager. 8.6.1819, fol.39B.
E: Anne Mortensdatter. LV: Thomas Mortensen i Snåstrup. B: Malene 18, Maren 17, Morten 14, Sidsel 8 uger. FM: fars halvbror Poul Pedersen i Årslev. Tidligere ægteskab med [Malene Nielsdatter, skifte 10.1.1797 lbnr.42]. B: Niels i Bleld.


Århus Bispestols gods
Skifteuddrag af konceptskifter
1779-1787
C 3 - 1533
1 pakke

52 Rasmus Rasmussen i Hasle. 18.1.1779.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Jensen Aabo i Vejlby på Marselisborg gods. B: Anne 9 mdr. FM: farbror Anders Rasmussen i Hasle.

53 Niels Nielsen i Løjenkær. 14.2.1781.
E: Karen Nielsdatter. Opgørelse. Arvinger angives ikke.

54 Jørgen Hansen i Mejlby. 16.1.1786.
A: bror Niels Hansen ved søn Mogens Nielsen, søster Maren Hansdatter, var g.m. Niels Andersen i Mejlby, begge døde. 3B: Anders Nielsen i Anneksgården i Mejlby, Kirsten Nielsdatter g.m. Poul Bonde på Clausholm gods, Dorthe Nielsdatter.

55 Maren Rasmusdatter i Løjenkær. 3.7.1786.
E: Niels Pedersen. B: Inger 17, Karen 13.

56 Udgår.

57 Udgår.


Århus Bispestols gods
Fundatorskifteuddrag
1735 - 1740
C 3 - 1882

58 Christine Fuiren . 13.12.1735.
Enke efter Jens Harbo, gehejmeråd til Hoven og Ek. Testamente af 31.10.1707. Testamente for hendes sidste vilje af 23.11.1735. Støvringgård adelige Jomfrukloster oprettes.


Århus Bispestols gods
Fundatorskifteuddrag
1774 - 193
C 3 - 1883, 1884, 1885
3 bind

59 Christian Fischer til Allinggård. 18.6.1774.
Testamente 14.10.1746 for ham og hustru Charlotte Amalie Reenberg
Hans A:
1) Mourids Fischer, auktionsdirektør i København, der lever. 4B: Janus, Christian, Margrethe, Louise
2) Andreas Fischer, der nu opholder sig på Allinggård
3) Daniel Fischer på Vester Kejlstrup
Arvinger efter Charlotte Amalie [Reenberg de] Teilmann.
1) J. C. Teilmann på Lunderup
2) T[øger] R[eenberg] Teilmann på Endrupholm
3) A[ndreas] C[harles] Teilmann på Nørholm
4) M. Teilmann enke efter Wormskjold på Ristrup.


Århus Bispestols gods
Fundatorskifteuddrag
1793 - 1796
C 3 - 1886

60 David Davidsen, studiosus i Barrit Præstegård. 13.5.1793.
Testamente af 22.11.1786.
A:
1) søster Øllegaard [Jørgensdatter] Davidsen i Odder Præstegård, død. 3B:
a Anders [Jensen] Kragballe, præst i Odder
b Sofie Hedvig Kragballe g.m. [Ditlev Floriansen] Mehl, præst i Barrit
c Karen Kragballe g.m. Nikolaj Langballe til Sneptrup, begge døde. 2B: Jens Kragballe Langballe 23, korporal ved Jyske dragonregiment i Randers, Karen Lisbeth Kragballe i Barrit Præstegård. FM: farbror Poul Langballe til Stovgård
2) søster Ingeborg Cathrine [Jørgensdatter] Davidsen g.m. [Andreas Frandsen] Raarup, præst i Ølsted, begge døde. 6B:
a Frands Raarup, konsumptionsforvalter i Hillerød
b Jørgen Raarup, forvalter på Holbækgård
c Mette Margrethe Raarup g.m. Niels Jensen i Ølsted
d Marie Lisbeth Raarup g.m. Jonas Pedersen i Ølsted
e Hylleborg Raarup g.m. Niels Schiønning, købmand i Horsens
f Gertrud Raarup g.m. Christen Olufsen Mørk i Stenderup i Hatting herred.


Århus Bispestols gods
Fundatorskifteuddrag
1801 - 1805
C 3 - 1887

61 Johan Haro von Focken, afskediget major, der havde logi i Århus. 26.10.1801.
E. Anne Marie Poulsen. Testamente af 6.3.1775.


Århus Bispestols gods
Fundatorskifteuddrag
1803
C 3 - 1888

62 Lorents Peder Risom, rådmand, by- og rådstueskriver i Århus. 25.2.1803.
E: Birgitte Marie Risom. LV: Hospitalsforstander Kjær. B: Mads Høstmark Risom, forvalter på Serridslevgård, Johannes Risom, i kompagniets tjeneste, Christian Risom, studiosus theologiæ i København, Ove Risom 15, Anne Cecilie Risom, Johanne Kirstine Risom. FM: Peder Villadsen.

SLUT


Århus Domkirkes gods
Skifteuddrag
1719-1817


Århus Domkirke gods
Skifteuddrag
1719-1789
C 617 - 49

1 Mette Sørensdatter i Storenor. 15.3.1719, fol.2B.
E: Jacob Jensen Munk. B: Henrik, Karen 11, Anne 4. FM: mors stedfar Jacob Hansen i Starup.

2 Jens Jacobsen i Lillenor. 29.5.1721, fol.5.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: stedfar Rasmus Mikkelsen i Ajstrup. B: Ellen 12, Anne 11, Maren 8, Kirsten 6, Jacob 5. FM: farbror Søren Jacobsen i Lillenor.

3 Karen Pedersdatter i Lillenor. 23.8.1723, fol.7.
E: Søren Jacobsen. B: Anne 9, Ellen 7, Maren 5, Jacob 3. FM: Jacob Jensen Munk i Storenor.

4 Kirsten Jensdatter i Hårup. 1.12.1724, fol.8B.
E: Niels Jensen Thybo. B: Jens 17, Anne 13, Jens 8, Dorthe 5. FM: farbror Anders Jensen Thybo i Hårup.

5 Peder Christensen i Svinbo. 8.3.1726, fol.9B.
E: E: Karen Rasmusdatter. B: Christen Pedersen i Christiania i Norge, Mette Pedersdatter g.m. Rasmus Lauridsen i Astrup, Anne Pedersdatter g.m. Niels Bonde i Hesselballe, Maren Pedersdatter g.m. Laurids Pedersen sst, Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Anders Jensen i Egå. 1B: en datter, Dorthe Pedersdatter g.m. Laurids Rasmussen, der har den halve gård i fæste.

6 Anne Rasmusdatter i Ajstrup. 8.4.1727, fol.10B.
E: Jørgen Jensen. B: Jens 31, Niels 25, der har gården i fæste, Maren g.m. Thomas Pedersen i Lillenor.

7 Maren Sejrsdatter i Storenor. 13.1.1729, fol.12.
E: Jacob Jensen Munk. B: Mette 5. FM: født værge Anders Sejrsen i Tander.

8 Peder Sørensen i Albøge. 25.2.1729, fol.13B.
E: Edel Mikkelsdatter. LV: Jørgen Sørensen i Søby. Enkens første ægteskab med Christen Nielsen Snedker, skifte 22.1.1722. B: Rasmus. FM: Christen Pedersen i Albøge. Desuden nævnes afdødes far Søren Jensen i Kolind.

9 Jacob Jensen Munk i Storenor. 16.1.1730, fol.16.
E: Mette Jacobsdatter. LV: bror Niels Jacobsen Smed i Løjenkær. B: en datter. FM: Jens Jensen Hjulmand i Storenor. Første ægteskab med [Mette Sørensdatter, skifte 15.3.1719 lbnr.1]. B: en datter. Andet ægteskab med [Maren Sejrsdatter, skifte 13.1.1729 lbnr.7]. B: Mette. FM: morbror Anders Sejrsen i Tander.

10 Frands Nielsen i Starup. 21.3.1730, fol.18.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: far Mikkel Sørensen i Solbjerg. B: Niels 2. FM: farbror Søren Nielsen i Lille Fulden.

11 Peder Mikkelsen Tunbo på Tunø. 12.2.1731, fol.21B.
E: Dorthe Jensdatter. B: Jens 8, Mikkel 4, Søren 4.

12 Oluf Sørensen på Tunø. 11.9.1731, fol.24.
E: Anne Jensdatter. B: Christen 10. FM: født værge Bent Sørensen.

13 Mads Mikkelsen på Tunø. 6.2.1734, fol.25B.
E: Edel Kirstine Olufsdatter. LV: bror Hans Olufsen. B: Anne 6, Christen 4, Mikkel 6 mdr. FM: farbror Jens Mikkelsen på Tunø, farbror Oluf Mikkelsen sst, fasters mand Hans Jensen sst. Afdøde døde 20.8.1719 og børnenes alder er angivet for dette år.

14 Jens Christensen Bjerre i Spørring. 18.6.1733, fol.29.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen i Pandrup. B: Christen 14, Niels 8, Bodil 4, Poul 3. FM: farbror Peder Christensen i Spørring.

15 Jens Sørensen Kjeldsen i Krajbjerg. 29.11.1736, fol.32.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Simon Nielsen sst. B: Anne 18, Peder 16, Søren 13. FM: Christen Nielsen i Linde.

16 Oluf Mikkelsen i Hastrup i Spentrup sogn. 13.3.1738, fol.33.
E: Mette Mikkelsdatter. LV: Mads Madsen i Hastrup. B: Birthe. FM: fasters mand Andreas Johansen Friis, bager i Århus. Første ægteskab med Birgitte Clemensdatter. B: Mikkel, Clemen, Anne, Maren g.m. Christen Sørensen i Tørslev.

17 Jens Christensen Hougaard i Lystrup. 25.11.1738, fol.36.
E: Karen Pedersdatter. LV: søsters mand Søren Rasmussen i Elsted. B: Poul 20, Ellen 17, Johanne 15, Peder 12, Mette 7. FM: farbror Peder Christensen i Farre ved to sønner Mogens Pedersen og Peder Pedersen, Peder Sørensen i Elsted. Første ægteskab med Ellen Sørensdatter, skifte 30.8.1717.

18 Søren Frandsen i Lisbjerg. 5.2.1742, fol.44.
E: Maren Sørensdatter. LV: Hans Jensen i Todbjerg, Christen Lauridsen, der ægter enken. B: Mette g.m. Knud Knudsen i Koldkærgård, Anne g.m. Peder Rasmussen i Lisbjerg, Søren 18, Maren 17, Anne 16, Mogens 10, Helle 8, Frands 5, Karen 3. FM: Jens Frandsen i Hår i Haldum sogn på Christian Friis gods, [Frijsenborg].

19 Christen Lauridsen Møller i True. 7.2.1742, fol.49.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Lauridsen Balle. B: Sidsel 18, Kirsten 15, Helle 12, Anne 9. FM: farbror Rasmus Christensen i Terp.

20 Søren Vognsen på Tunø. 20.3.1743, fol.52.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Mikkelsen Skaaning sst. B: Mikkel 9, Maren 5, Inger 3. FM: Knud Olufsen sst. Desuden nævnes enkens søster Kirsten Mikkelsdatter.

21 Søren Lauridsen på Tunø. 31.7.1744, fol.53B.
E: Anne Jensdatter. B: Anne 10, Lisbeth 7. FM: Søren Sørensen sst, Rasmus Rasmussen sst.

22 Anne Bentsdatter på Tunø. 14.10.1744, fol.56B.
E: Søren Rasmussen Helbo. B: Oluf 14, Rasmus 12, Mette 9, Bent 5.

23 Jens Mikkelsen i Lisbjerg. 4.3.1745, fol.59.
E: Mette Nielsdatter. LV: Peder Rasmussen sst. A: søster Mette Mikkelsdatter, enke efter Niels Rasmussen sst. LV: Anders Jensen sst.

24 Christen Jensen Møller i Spørring. 1.4.1745, fol.63B.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen i Pandrup. A:
1) bror Rasmus Jensen Møller, ridefoged på Ryumgård, død. 1B: Peder Rasmussen Møller, ridefoged sst.
2) bror Knud Jensen Møller i Spørring, død. 5B: Jens 15, Christen 13, Søren 12, Mads 10, Bodil 5
3) søster Mette Jensdatter, død, var g.m. Laurids Poulsen i Hadbjerg. 3B: Poul 16, en datter 15, Jens 14. FM: Christen Madsen i Hæst.

25 Dorthe Mathiasdatter i Albøge. 27.4.1747, fol.70B.
E: Rasmus Christensen. B: Christen 9, Mathias 4.

26 Anne Sørensdatter i Lisbjerg. 3.2.1749, fol.72.
E: Niels Jacobsen. A: søster Bodil Sørensdatter, gift i Flensborg. FM: Jens Bonde i Lisbjerg.

27 Hans Pedersen i Hår. 31.3.1749, fol.74.
E: Maren Jensdatter. LV: Frands Rasmussen, der bebor den anden halve gård. B: Jens 15, Peder 10, Anne 8, Maren 3. FM: fasters mand Anders Rasmussen i Fajstrup.

28 Anne Mikkelsdatter i Lisbjerg. 12.3.1751, fol.79.
E: Peder Sørensen. B: Johanne 26. FM: farbror Jens Sørensen i Hasle på Ole Olesens gods, [Kærbygård].

29 Maren Øvlesdatter i Storenor. 24.9.1753, fol.84.
E: Mads Justesen. B: Just 29, Anne 27, Øvle 25. FM: morbror Eskild Øvlesen i Malling på Vilhelmsborg gods.

30 Søren Rasmussen Smed i Storenor. 12.7.1756, fol.87B.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Peder Jensen i Malling. B: Jacob 21, Maren g.m. Jacob Frandsen i Ajstrup på domkirkens gods, Karen g.m. Peder Jensen i Lillenor på Rathlousdal gods, Anne, Mette. Første ægteskab med Maren Sørensdatter. B: Søren Sørensen Schmidt, købmand i Frederikshald i Norge, Karen g.m. Jens Rasmussen Smed i Fløjstrup på Vilhelmsborg gods.

31 Thomas Pedersen i Hår. 22.8.1757, fol.91B.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Rasmussen i Fajstrup på greve Friis gods, [Frijsenborg]. A: søskende Peder Pedersen i Hår på greve Friis gods, Mette Pedersdatter g.m. Peder Christensen i Haldum på samme gods, Karen Pedersdatter, husholderske hos Hans Dons, præst i Vitten, Gertrud Pedersdatter i København.

32 Kirsten Jensdatter i Storenor.[dato mangler] marts 1759, fol.94B.
E: Peder Nielsen. B: Niels 17, Peder 14, Jens 11. Første ægteskab med Niels Jørgensen. B: Jens, Jørgen, Rasmus.

33 Søren Olufsen i Ajstrup. 14.5.1755, fol.95B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Søren Pedersen i Malling. B: Gertrud 22, Mette 19, Rasmus 16, Oluf 9. FM: Søren Smed i Storenor.

34 Maren Pedersdatter på Tunø. 7.1.1761, fol.96B.
E: Søren Mikkelsen Sode. B: Mikkel 4, Peder 3, Maren 3 mdr. FM: Jørgen Christensen Møller, morbror Søren Sørensen Degn, morfar Peder Rasmussen.

35 Karen Poulsdatter i Hårup. 7.6.1764, fol.97B.
E: Jens Andersen. B: Anders 7, Anne 3, Poul 9 uger. FM: morfar Poul Sørensen i Todbjerg på Skårupgård gods.

36 Peder Sørensen i Lisbjerg. 22.9.1763, fol.99.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Niels Sørensen på Marselisborg gods. B: Søren 7, Maren 2. FM: farbror Jens Sørensen i Hasle på Kærbygård gods. [Første ægteskab med Anne Mikkelsdatter, skifte 12.3.1751 lbnr.28].

37 Anne Jensdatter i Lisbjerg. 22.9.1763, fol.105.
E: Anders Offersen. B: Karen g.m. Niels Nielsen i Balle i Todbjerg på Kongens gods, Anne g.m. Rasmus Rasmussen Tysk i Lisbjerg på Marselisborg gods, Maren 29, Kirsten 25, Maren 19.

38 Mette Johanne Jacobsdatter på Tunø. 12.2.1768, fol.107B.
E: Oluf Mortensen. B: Morten 21, Rasmus 17, Anne 12, Abelone 9, Jacob 7. FM: Christen Madsen, Søren Mikkelsen, Mikkel Mouridsen, Jørgen Christensen.

39 Anne Jacobsdatter på Tunø. 24.3.1768, fol.109B.
E: Mikkel Mortensen. B: Morten 14, Jacob 10, en datter 8, Mikkel 6. FM: Mikkel Madsen, Jørgen Christensen, Knud Mortensen, Søren Mikkelsen.

40 Søren Madsen i Hastrup. 25.3.1773, fol.111B.
E: Birthe Olufsdatter. LV: Peder Madsen sst. B: Maren 34, Mette 27, Maren 23, Mads 21, der har gården i fæste efter sin storebror Oluf Sørensen, der døde. FM: Jens Thygesen.

41 Jacob Jensen på Tunø. 3.1.1772, fol.112.
E: Anne Rasmusdatter Skaaning. LV: Mikkel Madsen. B: Jens 6. FM: morfar Rasmus Rasmussen Skaaning.

42 Jens Rasmussen i Horstved. 4.7.1773, fol.115.
E: Inger Lauridsdatter. LV: ældste søsters mand Niels Nielsen i Tjerrild på Skaføgård gods. B: Laurids 26, Knud 21, Mette 21, Rasmus 16, Sidsel 14. FM: farbror Peder Rasmussen i Horstved.

43 Niels Thomsen i Ajstrup. 13.8.1774, fol.116B.
E: Karen Jensdatter. LV: Jacob Pedersen i Starup, Øvle Madsen i Storenor, der ægter enken og fæster gården.. B: Maren 15, Anne 10. FM: farbror Peder Thomsen i Lillenor på provst Middelbos gods, morbror Peder Jensen i Lillenor på Rathlousdal gods.

44 Maren Sørensdatter i Ajstrup. 13.8.1774, fol.118B.
E: Jacob Frandsen. B: Rasmus 18, Birthe 16, Mette 14, Frands 12, Søren 8. FM: Niels Frandsen i Storenor, Søren Nielsen i Ajstrup.

45 Jørgen Rasmussen på Tunø. 28.2.1774, fol.119.
E: Christiane Hansdatter. LV: Jens Sørensen. B: Mette Johanne. FM: morbror Rasmus Hansen. Afdøde døde for nogle år siden.

46 Jens Andersen i Hårup. 18.5.1778, fol.121B.
E: Helle Rasmusdatter. LV: bror Peder Rasmussen i Bendstrup på Skårupgård gods. B: Karen 2. FM: morbror Niels Rasmussen i Hårup på Skårupgård gods. Første ægteskab med Karen Poulsdatter, [skifte 7.6.1764 lbnr.35]. B: Anders 21, Anne 17. FM: morbror Jørgen Poulsen i Spørring på Kærbygård gods.

47 Anne Jacobsdatter på Tunø. 24.3.1768, fol.125.
E: Mikkel Mortensen. B: Morten 14, Jacob 10, Abelone 8, Mikkel 6. FM: Mikkel Madsen, Jørgen Christensen, Knud Mortensen, Søren Mikkelsen.

48 Søren Sørensen på Tunø. 14.6.1768, fol.127.
Enken. B: Søren 9, Edel Kirstine 7, Jacob 1. FM: Jørgen Christensen, Christen Christensen, Christen Madsen.

49 Søren Rasmussen Helbo og hustru Abelone Sørensdatter på Tunø. 14.6.1768, fol.128B.
B: Anne 21, Rasmus 16. FM: Mikkel Mortensen, Jørgen Christensen Møller, Rasmus Rasmussen Skaaning. Hans første ægteskab med [Anne Bentsdatter, skifte 14.10.1744 lbnr.22]. B: Oluf 36 i Pillemark på Samsø, Mette 32, Bent 30.

50 Jørgen Christensen [Møller] på Tunø. 4.10.1777, fol.130B.
E: Marie Jacobsdatter. LV: Søren Mikkelsen Sode. B: Jacob 25, Mette Johanne g.m. Jørgen Sørensen Grønfeldt, Karen g.m. Jens Jørgensen, Hans, Johanne Anne Lisbeth Marie. FM: farbror Christen Christensen, mosters mand Mikkel Madsen.

51 Mikkel Hansen på Tunø. 23.10.1777, fol.135B.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Christen Christensen. B: Anne g.m. Søren Rasmussen, Johanne g.m. Niels Sørensen, Ingeborg. FM: farbror Jens Hansen.

52 Jørgen Jensen på Tunø. 4.3.1778, fol.138B.
E: Marie Bodil Mortensdatter. LV: Søren Mikkelsen Sode. B: Jens 39, Mads 28, Karen 26, Abelone 23. FM: Christen Madsen, morbror Søren Mortensen.

53 Christen Olufsen på Tunø. 25.2.1779, fol.141B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Christen Madsen. B: Oluf 30, Anne forlovet med Morten Rasmussen Skaaning, Maren g.m. Mikkel Grønfeldt, Inger. FM: født værge Mikkel Sørensen, degn.

54 Mads Sørensen i Hastrup. 26.11.1782, fol.144.
A: mor Birthe Olufsdatter, [skifte 25.3.1773 lbnr.40], enke efter Søren Madsen sst. LV: Jens Thygesen sst, søskende Maren Sørensdatter, Mette Sørensdatter g.m. Peder Lauridsen, spækhøker i København, Maren Sørensdatter. FM: Rasmus Jensen.

55 Marie Bodil Mortensdatter på Tunø. 18.11.1782, fol.146.
Enke efter Jørgen Jensen, [skifte 4.3.1778 lbnr.52]. B: Jens 43, Karen 30, Abelone 27. FM: Christen Madsen, Søren Mortensen, alle på Tunø.

56 Anne Johanne Sørensdatter i Lillenor. 10.11.1784, fol.148B.
E: Frands Nielsen. B: Niels 8, Søren 5, Birthe 3. FM: morbror Niels Sørensen i Malling.

57 Øvle Madsen i Ajstrup. 2.2.1785, fol.149B.
E: Anne Jensdatter. LV: svoger Laurids Rasmussen i Beder på Vilhelmsborg gods. B: Karen [2]. FM: farbror Just Madsen i Storenor på Århus Domkirkes gods. Afdødes første ægteskab med Karen Jensdatter, skifteforening 24.1.1780. Hendes første ægteskab med Niels Thomsen, skifte 13.8.1774 lbnr.43. B: Maren Nielsdatter, Anne Nielsdatter g.m. Jens Pedersen i Lillenor på Rathlousdal gods.

58 Anne Sørensdatter i Lisbjerg. 25.6.1783, fol.152B.
E: Søren Sørensen. B: Peder 13. Første ægteskab med Peder Sørensen sst, skifte 22.9.1763 lbnr.36. B: Søren 26, Maren 21. FM: morbror Frands Sørensen i Søften på Frijsenborg gods.

59 Maren Pedersdatter i Lisbjerg. 19.4.1786, fol.154B.
E: Niels Nielsen. B: Anne Marie 3 uger. Arv i boet efter afdødes far [Peder Sørensen sst], skifte 22.9.1763 lbnr.36. (Sml. lbnr.58).

60 Rasmus Mikkelsen i True. 7.8.1776, fol.156B.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Niels Christensen i True på Lyngbygård gods. 1B: Maren 9, Helle Rasmusdatter 27, Birthe Rasmusdatter 25, Christen Rasmussen 23, Mikkel Rasmussen 19, Kirsten Rasmusdatter 14, Mette Rasmusdatter 11. FM: Niels Danielsen.

61 Karen Mikkelsdatter i Storenor. 27.11.1783, fol.159, 168B.
E: Just Madsen. A: søskende Rasmus Mikkelsen hos bror i Ajstrup, Søren Mikkelsen i Ajstrup på Vilhelmsborg gods, Jacob Mikkelsen, død, var købmand i Bergen i Norge, (6 børn), Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Rasmussen Munk i Lillemose i Bjerager sogn på konferensråd Cortsens gods, Maren Mikkelsdatter g.m. Jacob Rasmussen i Ajstrup på Vilhelmsborg gods, Kirsten Mikkelsdatter g.m. Niels Nielsen i Pøel på Vilhelmsborg gods.

62 Else Madsdatter i Storenor. 28.11.1783, fol.162.
E: Peder Nielsen. B: Birthe, Peder. FM: farbror Niels Nielsen.

63 Dorthe Pedersdatter på Tunø. 26.2.1784, fol.163.
E: Jens Hansen. B: Ingeborg 33, Hans 31, Johanne 29 g.m. Morten Sørensen. FM: Søren Sode, Søren Rasmussen.

64 Mads Rasmussen Grønfeldt på Tunø. 22.3.1784, fol.165.
E: Anne Mortensdatter. LV: Christen Madsen på Tunø. B: Maren Madsdatter, død, var g.m. Simon Smed i Århus. 3B: Alhed Marie 9, Niels 8, Anne 5, Anne Madsdatter 39, Mikkel Madsen Grønfeldt 32, Bodil Madsdatter 30 forlovet med Peder Pedersen i Blegind. FM: Jørgen Grønfeldt på Tunø, Christian Knudsen sst.

65 Kirsten Sørensdatter på Tunø. 6.11.1784, fol.169.
E: Søren Mortensen. B: Morten 31 på Tunø, Anne Cathrine g.m. Mikkel Christensen i Vrønding ved Horsens, Christiane 27, Kirsten 20. FM: Søren Mikkelsen Sode, Christian Knudsen på Tunø.

66 Mogens Nielsen Gram i Ajstrup. 18.11.1784, fol.172.
Til stede var afdødes stedsøn Oluf Sørensen, hvor afdøde sad til huse.

67 Mette Johansdatter i Lystrup. 11.1.1786, fol.173B.
E: Peder Jensen. B: Esben, Jens, Peder 20, Christen 16, Karen g.m. Søren Jensen i Egå, Karen g.m. Søren Andersen i Trige, Anne Dorthe 18.

68 Jacob Frandsen i Ajstrup. 20.1.1786, fol.176B.
Enkemand efter Maren Sørensdatter, [skifte 13.8.1774 lbnr.44]. B: Rasmus 31 i fæstningsarbejdet i København, Birthe 28 g.m. Frands Pedersen i Storenor på Århus Domkirkes gods, Mette 25, Frands 25, Søren 22. FM: farbror Niels Frandsen i Hylken i Bjerager sogn, Søren Nielsen i Ajstrup på Århus Hospitals gods.

69 Birthe Jacobsdatter i Storenor. 25.4.1787, fol.179.
E: Frands Pedersen. B: Ingeborg 1. FM: morbror Søren Jacobsen i Bregnballe.

70 Mette Jacobsdatter i Storenor. 27.3.1787, fol.180B.
Enke efter Niels Frandsen. B:
1) Jacob Sørensen i Lisbjerg på Århus Domkirkes gods
2) Mette Sørensdatter g.m. Søren Nielsen i Ajstrup på Århus Hospitals gods
3) Maren Sørensdatter, [skifte 13.8.1774 lbnr.44], var g.m. Jacob Frandsen i Ajstrup, [skifte 20.1.1786 lbnr.68]. 5B:
a Søren Jacobsen i Ajstrup på Århus Domkirkes gods
b Frands Jacobsen 25
c Rasmus Jacobsen i København
d Birthe Jacobsdatter, [skifte 25.4.1787 lbnr.69], var g.m. Frands Pedersen i Storenor. 1B: Ingeborg 2
e Mette Jacobsdatter 27
4) Karen Sørensdatter, død, var g.m. Peder Jensen i Lillenor. 3B:
a Jens Pedersen 25 i Lillenor på Rathlousdal gods
b Niels Pedersen 11
c Maren Pedersdatter g.m. Christen Pedersen i Bjøstrup på Vilhelmsborg gods.

71 Frands Jacobsen, ugift i Bregnballe i Ajstrup by. 3.11.1787, fol.183.
A: søskende Rasmus Jacobsen 33, Mette Jacobsdatter 27, Birthe Jacobsdatter, [skifte 25.4.1787 lbnr.69], var g.m. Frands Pedersen i Storenor. 1B: Ingeborg 1, Søren Jacobsen 25.

72 Oluf Sørensen i Ajstrup. 19.7.1788, fol.183B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Rasmus Nielsen i Lillenor. A: søskende Gertrud Sørensdatter g.m. Søren Pedersen i Malling på Vilhelmsborg gods, Mette Sørensdatter g.m. Anders Nielsen, hjulmand i Odder på Rodsteenseje gods.

73 Anne Mortensdatter på Tunø. 28.1.1788, fol.183B.
Enke efter Mads Rasmussen Grønfeldt, [skifte 22.3.1784 lbnr.64]. B: Anne Madsdatter 45, Mikkel Madsen Grønfeldt 38, Bodil Madsdatter 36 g.m. Peder Pedersen i Virring i Fruering sogn, Maren Madsdatter, død, var g.m. Simon Smed i Århus. 3B: Alhed Marie 13, Niels 12, Anne 9. FM: Christian Knudsen, Jørgen Sørensen Grønfeldt.

74 Hans Jensen på Tunø. 15.3.1788, fol.186.
E: Edel Kirstine Rasmusdatter 31. LV: Mikkel Madsen. A: far Jens Hansen 73.

75 Christen Christensen på Tunø. 27.3.1788, fol.186B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Rasmus Rasmussen Sode, skipper på Tunø. B: Anne Marie 34, Rasmus 31, Mette 24. FM: morbror Jens Rasmussen Bjerager, Jørgen Sørensen Grønfeldt.

76 Kirsten Rasmusdatter Bjerager på Tunø. 26.1.1789, fol.188.
Enke efter Christen Christensen, [skifte 27.3.1788 lbnr.75]. B: Anne Marie 35, Rasmus 32, Mette 25. FM: Jens Rasmussen Bjerager, Jørgen Sørensen Grønfeldt.

77 Søren Mortensen på Tunø. 21.2.1789, fol.190B.
Enke efter Kirsten Sørensdatter, [skifte 6.11.1784 lbnr.65]. B: Anne Cathrine 43 g.m. Mikkel Christensen i Vrønding ved Horsens, Morten 40, Christiane 31, Kirsten 25. FM: Jens Jørgensen på Tunø.

78 Marie Jacobsdatter på Tunø. 5.2.1789, fol.193.
Enke efter Jørgen Christensen Møller, [skifte 4.10.1777 lbnr.50]. B: Mette Johanne 46 g.m. Jørgen Sørensen Grønfeldt 49, Karen 40 g.m. Jens Jørgensen 46, Jacob 36, Hans 25, Johanne Anne Lisbeth Marie 22. FM: Jens Sørensen, Alle på Tunø.

79 Maren Christensdatter på Tunø. 23.12.1789, fol.199B.
E: Mikkel Madsen Grønfeldt. B: Anne Marie 12, Christen 11, Mads 6, Oluf 3. FM: Rasmus Rasmussen Sode, skipper, Mikkel Sørensen, degn, Oluf Christensen.

Århus Domkirke gods
Skifteuddrag
1791-1817
C 617 - 50

80 Mikkel Rasmussen i Ajstrup. 18.7.1791, fol.2.
E: Anne Jensdatter. LV: Hans Rasmussen i Nølev på Åkær gods. B: Maren 5, Øvle 2. FM: farbror Peder Rasmussen i Starup på Vilhelmsborg gods. Enkens første ægteskab med Øvle Madsen, skifte 2.2.1785 lbnr.57. B: Karen.

81 Christen Rasmussen, ugift i True. 1.11.1791, fol.4B.
A:
1) mor Sidsel Christensdatter, enke efter Rasmus Mikkelsen i True, [skifte 7.8.1776 lbnr.60]
2) søster Helle Rasmusdatter g.m. Rasmus Jensen i True
3) søster Birthe Rasmusdatter g.m. Laurids Pedersen i Hasle
4) søster Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Christensen Yde, matros i Århus
5) søster Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Niels Christensen i True. 1B: Maren g.m. Peder Rasmussen i Brabrand
6) søster Mette Rasmusdatter 27. FM: Niels Rasmussen i True
7) bror Mikkel Rasmussen i True.

82 Anne Pedersdatter i True. 1.11.1791, fol.5B.
E: Mikkel Rasmussen. B: Rasmus 4. FM: morbror Niels Pedersen sst.

83 Testamente i Starup i Malling sogn. 29.7.1791, fol.8B.
Testamente for Niels Eskildsen og Karen Nielsdatter, der lever. Af arvingerne nævnes mandens bror Øvle Eskildsen i Malling, der er gift med konens søster Maren Nielsdatter deres børn.

84 Helle Rasmusdatter i Hårup. 16.6.1800, fol.9B.
E: Poul Poulsen. B: Jens 19. Første ægteskab med Jens Andersen sst, [skifte 18.5.1778 lbnr.46]. B: Karen 25. FM: morbror Niels Rasmussen sst.

85 Maren Sørensdatter i Lillenor. 25.3.1807, fol.13.
E: Jens Nielsen. B: Niels 14, Birthe 12, Anne Kirstine 9, Anne 7, Kirsten 5, Mette 2. FM: morbror Anders Sørensen i Solbjerg.

86 [Anne Hansdatter] i True. 9.2.1808, fol.14B.
E: Mikkel Rasmussen. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans barn.

87 Laurids Olufsen, ugift i Storenor. 8.7.1808, fol.15, 23B.
A: bror Søren Olufsen 22. FM: morbror Rasmus Lauridsen i Fulden, halvbror Anders Lauridsen 11. FM: far Laurids Andersen i Assendrup.

88 Jens Mortensen i Albøge. 29.9.1808, fol.15B, 21B, 26B.
Afdødes far Morten Rasmussen i Pederstrup i Nødager sogn var søn af Rasmus Gydesen i Søby.
A:
1) farbror Peder Rasmussen i Søby ved Clausholm, død 1811. 1B:
a Peder
2) farbror Rasmus Rasmussen, skibstømrer, død. 2B:
a Anne Margrethe
b Anne Lisbeth
Afdødes mor var datter af Jens Mikkelsen og hustru Kirsten Andersdatter i ?
A:
3) morbror Anders Jensen, død. 4B:
a Mikkel Andersen Skovsen 48 på Rugård Mark
b Rasmus Andersen Skovsen 44, karl i Troelstrup
c Jens Andersen Skovsen 50, uvist hvor
d Anne Kirstine Andersdatter g.m. Peder Lyderiksen Lisbjerg, udflytter af Albøge.

89 Anne Jensdatter i Ajstrup. 29.3.1809, fol.17B.
E: Rasmus Jacobsen. B: Mikkel 15, Jacob 13, Birthe 11. FM: Peder Rasmussen i Starup. Første ægteskab med Øvle Madsen i Ajstrup, [skifte 2.2.1785 lbnr.57]. B: Karen g.m. Niels Øvlesen i Starup. Andet ægteskab med Mikkel Rasmussen i Ajstrup, [skifte 18.7.1791 lbnr.80]. B: Maren 22, Øvle 18.

90 Christiane Mikkelsdatter i Lillenor. 25.7.1809, fol.20.
E: Jens Nielsen. Hans første ægteskab med Maren Sørensdatter, [skifte 25.3.1807 lbnr.85]. B: Niels 17, Birthe 16, Anne Kirstine 11, Anne 9, Kirsten 7, Mette 5. FM: farbror Frands Nielsen i Lillenor, afdødes far Mikkel Hansen i Rolighed i Blegind.

91 Karen Sørensdatter i Storenor. 24.1.1811, fol.24B.
E: Peder Nielsen. B: Niels 18, Søren 14, Anne 10, Anne Margrethe 7. FM: farbror Jens Nielsen i Storenor, mosters mand Rasmus Nielsen i Malling.

92 Mette Jensdatter i Lisbjerg. 23.10.1816, fol.29.
E: Anders Jacobsen. B: Jacob 23, Jens 21, Offer 16, Else Marie, enke efter Rasmus Hansen i Lisbjerg. FM: mors morbror Søren Enevoldsen i Kvottrup.

SLUT


Århus Domkirkes øverste Kapellanis gods
Skifteuddrag
1719-1810
C 359A - 5


Navn på enken mangler i lbnr.21, 32

1 [Maren Jensdatter] i Lillering. 6.3.1719, fol.1.
E: Søren Jensen. A: Maren Frandsdatter i Storring og hendes børn.

2 Oluf Nielsen i Vejlby. 3.3.1719, fol.2.
E: Maren Christensdatter. LV: Johan Jensen, der ægter enken og overtager gården. B: Christen 11, Niels 7, Anne 9 uger. FM: mosters mand Niels Sørensen Kjær i Ølsted på major Bielkes gods.

3 Christen Andersen Koch og hustru Maren Joensdatter i Bendstrup. 15.5.1719, fol.3.
B: Johanne g.m. Niels Pedersen sst, Anders 12. FM: farbror Rasmus Andersen i Vorre i Skødstrup sogn, fars søskendebarn Anders Christensen, Peder Hansen Heide i Århus.

4 Ingeborg Jonasdatter i Vejlby. 20.12.1729, fol.17.
E: Anders Loumann. B: Jens, Søren.

5 Kirsten Jensdatter i Lillering. 1.3.1730, fol.18.
E: Søren Rasmussen. B: Jens 17, Anne 15, Maren 13, Anders 10, Cathrine Elisabeth 8, Mette 5, Peder 2. FM: Johan Snell i Høver, birkedommer ved Skanderborg Rytterdistrikt, Peder Jacobsen i Lillering, skovrider i Framlev herred, Rasmus Jensen, ladefoged på Frijsenborg, Rasmus Rasmussen i Lillering, Peder Lauridsen i Tåstrup, Peder Eriksen i Borum.

6 Poul Jensen i Gjellerup. 19.3.1731, fol.19.
E: Johanne Olufsdatter. B: Oluf 17, Jens 13, Søren 11, Birgitte 8. FM: Peder Olufsen i Brabrand, Johan Jensen i Vejlby, Søren Nielsen i Gjellerup, Rasmus Hougaard i Gjellerup.

7 Kirsten Rasmusdatter i Vejlby. 30.6.1733, fol.19B.
E: Peder Villadsen. B: Villads 12, Rasmus 10, Niels 2. FM: Laurids Villadsen i Vejlby, Søren Rasmussen sst.

8 Udsen Mikkelsen i Østrup. 22.3.1735, fol.20.
E: Maren Pedersdatter. LV: Mads Pedersen i Søby. B: Peder 16, Anne 12, Søren 9. FM: Mads Nielsen i Lemming.

9 Søren Jensen i Lillering. 24.12.1734, fol.20B.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. B: Jens 15, Rasmus 12.

10 Anne Nielsdatter i Vejlby. 21.7.1735, fol.20B.
E: Niels Andersen. B: Navnene angives ikke.

11 Kirsten Poulsdatter i Vejlby. 17.10.1740, fol.20B.
E: Søren Rasmussen. B: Poul 15, Rasmus 12, Niels 9. FM: Jens Nielsen Bomholt i Vejlby, Peder Villadsen sst. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Rasmussen i Vejlby.

12 Jens Olufsen i Vejlby. 5.6.1741, fol.21.
E: Inger Nielsdatter. LV: Laurids Lauridsen. B: Niels, Oluf, Anne, Kirsten, Anne, Mette. FM: Peder Eskildsen, Søren Poulsen.

13 Rasmus Jensen i Lillering. 26.6.1742, fol.21B.
E: Ellen Jensdatter. LV: Niels Jensen i Stjær. B: Søren, Jens, Kirsten, Mette, Maren, Anne, Dorthe, Gertrud.

14 Søren Rasmussen i Vejlby. 1.10.1742, fol.22.
E: Karen Jensdatter. LV: far Jens Thuesen. Første ægteskab med Kirsten Poulsdatter, skifte 17.10.1740 lbnr.11. B: 3 sønner: [Poul, Rasmus, Niels]. FM: Peder Rasmussen i Vejlby, Jens Rasmussen sst, Peder Villadsen sst.

15 Hans [Eriksen] Bjørnsberg i Lillering. 12.3.1744, fol.22.
E: Johanne Jensdatter. LV: far Jens Andersen i Herskind. B: Jacob 11, Erik 7, Elsebeth [alder mangler], Jens 5, Dorthe Cathrine 6 mdr.

16 Afkald i Vejlby. 5.7.1746, fol.22B.
Afkald fra Poul Sørensen og fra Rasmus Sørensen til stedfar Erik Madsen i Vejlby. (Sml. lbnr.14).

17 Hans Hansen i Søby. 18.7.1749, fol.22B.
Stedsøn af Rasmus Jensen i Søby. A:
1) søster Dorthe Hansdatter g.m. Hans Jensen i Mårup
2) søster Maren Hansdatter, død, var g.m. Søren Jensen i Søby. 6B: Jens 17, Hans 13, Maren 12, Joen 10, Mette 7, Gertrud 5
3) søster Birgitte Hansdatter g.m. Oluf Hansen i Fladstrup
4) halvsøster Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Christensen i Albøge
5) halvsøster Dorthe Rasmusdatter g.m. Søren Poulsen i Albøge
6) halvsøster Maren Rasmusdatter, der tjener i Lyngby Præstegård.

18 Karen Thomasdatter i Brabrand. 26.5.1751, fol.24B.
E: Søren Jensen. A:
1) bror Thomas Thomsen, der lever. 2B: Jacob, Peder
2) søster Bodil Thomasdatter, enke efter Peder Olufsen i Brabrand
3) halvsøster Kirsten Sørensdatter, død. 4B: Søren Sørensen Skjødt i Brabrand, Peder Sørensen Skjødt i Århus, Søren Sørensen Skjødt i Århus, Thomas Sørensen Skjødt , der har den halve gård i fæste.

19 Kirsten Jensdatter i Gjellerup. 26.5.1751, fol.25B.
E: Rasmus Sørensen. B: Jens 32, Søren 23, Birthe g.m. Rasmus Jensen i Brabrand, Anne g.m. Rasmus Mikkelsen i Vejlby, Maren 26.

20 Afkald i Vejlby. 29.1.1757, fol.27B.
Afkald fra Niels Jensen i Vejlby på sin søns vegne, som eneste arving efter Jens Bomholt i Vejlby.

21 Christen Vendelbo i [mangler]. 30.3.1757, fol.27B.
E: [Navn mangler]. LV: Rasmus Jensen. A: Enkens datter Gertrud Mikkelsdatter. FM: Peder Villadsen.

22 Maren Nielsdatter Winther i Vejlby. 14.2.1758, fol.27B.
Afkald fra Niels Jensen på sin søns vegne og fra Rasmus Eskildsen på sin kones og hendes søskendes vegne til Niels Pilkjær i Vejlby.

23 Johanne Jensdatter i Gjellerup. 30.7.1759, fol.28.
E: Niels Hansen. Afkald fra Hans Jørgensen, soldat i Helsingør, Gertrud Jørgensdatter i Hasle og underskrevet af Niels Jensen, Søren Sørensen i True, Gertrud Jensdatter i Vejlby.

24 Rasmus Jensen i Søby. 13.4.1761, fol.28.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Søren Jensen Gemsø i Søby. B: Jens, der overtager gården, Bodil g.m. Jens Sørensen i Søby, Else. FM: farbror Jens Jensen i Kolding. Af første ægteskab B: Anne g.m. Rasmus Christensen i Albøge, Dorthe g.m. Søren Poulsen i Albøge, Maren g.m. Jens Rasmussen i Søby. (Sml. lbnr.17).

25 Birthe Nielsdatter i Vejlby. 4.11.1761, fol.29.
E: Thomas Rasmussen. B: Rasmus, [Johanne] g.m. Jens Hansen, Anne, Kirsten. FM: Niels Lyng, Laurids Roed. Afkald 15.2.1775 fol.36.

26 Maren Rasmusdatter i Vejlby. 28.3.1764, fol.29B, 30.
E: Ove Mikkelsen Kuk. B: Rasmus, Mikkel. FM: morbror Thomas Rasmussen.

27 Kirsten Nielsdatter i [Vejlby]. 28.3.1764, fol.29B.
E: Jacob Andersen. B: Anders, Kirsten, Birthe, Dorthe. FM: Søren Nielsen, Jens Nielsen. (Afkald se lbnr.52).

28 Jørgen Viby i Vejlby. 17.12.1764, fol.30B.
E: Karen Jensdatter. LV: Eskild Pedersen. B: Niels, Peder, Rasmus, Jens, Anne, Mette.

29 Anne Marie Nielsdatter i Gjellerup. 11.1.1770, fol.31B.
E: Peder Sørensen Holm. B: Niels, Søren, Maren g.m. Jens Jensen Balle i True, Dorthe Marie, Anne Bolene. FM: Mikkel Sørensen.

30 Anne Jensdatter i Vejlby. 18.6.1770, fol.32.
E: Peder Jepsen. B: Maren 16, Anne 8. FM: Søren Rasmussen.

31 Niels Hansen i Gjellerup. 24.3.1772, fol.32B.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Holm. A: brordatter Ellen Christensdatter på stedet. FM: Jens Rasmussen i Gjellerup.

32 Niels Rasmussen Eriksen i Vejlby. 24.4.1772, fol.34.
E: [Navn mangler]. LV: Rasmus Bomholt i Vejlby. Afkald fra Jens Rasmussen Eriksen i Elsted, og fra Anders Pedersen, staldmester, som FM for sin afdøde søsters søn Rasmus Rasmussen 16.

33 Peder Villadsen i Vejlby. 25.5.1771, fol.35.
Afkald fra B:
Af første ægteskab med [Kirsten Rasmusdatter, skifte 30.6.1733 lbnr.7]. B: Villads Pedersen, Rasmus Pedersen, Niels Pedersen.
Af andet ægteskab B: Anders Pedersen, der overtager gården, Laurids Pedersen, Mogens Pedersen, Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Jensen Lassen, Hans Pedersen. Skifte efter afdøde i 1767.

34 Kirsten Rasmusdatter i Vejlby. 7.10.1774, fol.35B.
E: Jacob Andersen. B: Rasmus 3, Kirsten, Sidsel. FM: mosters mand Niels Christensen i Århus.

35 Karen Jensdatter i Gjellerup. 23.1.1777, fol.36B.
E: Christen Rasmussen. A: søskende Peder Jensen i Lisbjerg, Sidsel Jensdatter g.m. Jens Rasmussen i Hårby, Dorthe Jensdatter, Maren Jensdatter i København, Jens Jensen, skomager, uvíst hvor.

36 Niels Jensen Ovesen i Vejlby. 23.5.1777, fol.37B.
E: Anne Jensdatter. Bevilling til uskiftet bo.

37 Afkald, uden sted og uden dato, fol.37B.
" Jeg underskrevne Niels Rasmussen Foged på min faders vegne og jeg Jens Hansen Molbo på mine børns vegne tilstaar at have bekommet alt efter afkald os tilkommende". (Ordret citat).

38 Oluf Jensen Abild i Vejlby. 24.11.1779, fol.38.
E: Karen Jensdatter. LV: Søren Lauridsen. A:
1) bror Niels Jensen Abild
2) søster Anne Jensdatter, død. 2B: Karen Christensdatter, Inger Christensdatter g.m. Niels Jensen Karlby
3) søster Kirsten Jensdatter, enke efter Peder Pedersen ved søn Peder Pedersen
4) søster Anne Jensdatter, enke efter Niels Ovesen ved søn Jens Nielsen
5) søster Mette Jensdatter g.m. Hans Jensen Aaby.

39 Anne Mortensdatter i Vejlby. 2.1.1781, fol.38B.
A: søskende Maren Mortensdatter g.m. Peder Viby, Karen Mortensdatter g.m. Jens Olufsen i Storring, halvsøskende Peder Mortensen i Skørring, Anders Mortensen på Sjælland, Jens Mortensen i Farre, Kirsten Mortensdatter g.m. Laurids Nielsen Smed i Farre.

40 Lisbeth Rasmusdatter i Vejlby. 19.7.1782, fol.41B.
E: Thomas Rasmussen. B: Johanne.

41 Anne Nielsdatter Egaa i Vejlby. 1.7.1783, fol.42.
Afdøde var en "indkommen logerende", som der havde født et B: Mette, der døde. A: bror Søren Nielsen i Egå g.m. Anne Jensdatter.

42 Anne Marie Pedersdatter Bloch i Gjellerup. 7.2.1786, fol.44.
E: Niels Pedersen Holm. B: Peder 3. FM: morfar Peder Nielsen Bloch. Arv til enkemandens søskende efter tinglysning 24.1.1781.

43 Christen Henriksen i Vejlby. 9.10.1786, fol.46.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Søren Lauridsen. A: mor Sidsel Jensdatter, søskende Jens Henriksen i Søballe, Erik Henriksen, Niels Henriksen, Bertel Henriksen, Johan Henriksen, Mette Henriksdatter.

44 Maren Christensdatter i Vejlby. 29.11.1786, fol.47B.
E: Niels Rasmussen. B: Christen, Johanne. FM: morbror Niels Christensen i Vejlby.

45 Jacob Andersen i Vejlby. 27.2.1788, fol.48.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Peder Hjortshøj. Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, [skifte 28.3.1764 lbnr.27]. B: Anders 32, Kirsten g.m. Søren Nielsen i Hasle, Birthe, Dorthe. FM: Søren Pilkjær. Andet ægteskab med Kirsten Rasmusdatter, [skifte 7.10.1774 lbnr.34]. B: Kirsten, Sidsel. FM: morbror Niels Rasmussen i Hasle.

46 Christen Rasmussen i Gjellerup. 25.11.1788, fol.49.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Rasmussen sst. B: Rasmus. FM: farbror Jens Rasmussen i Hasle. Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 23.1.1777 lbnr.35].

47 Abelone Sørensdatter, ugift i Vejlby. 5.9.1789, fol.49B, 51.
A:
1) morbror Jens Nielsen, død, var g.m. Anne Marie Nielsdatter i Fregerslev. 6B:
a Niels Jensen på Samsø
b Anders Jensen, uvist hvor
c Niels Jensen den yngre
d Rasmus Jensen
e Ingeborg Jensdatter på Samsø
f Anne Marie Jensdatter på Samsø
2) morbror Rasmus Nielsen i Brendstrup, død. 2B:
a Niels Rasmussen i Stavtrup
b Anne Cathrine Rasmusdatter i Stavtrup
3) fasters søn Peder Jørgensen Bach i Århus
4) farbror Jens Hansen Switzer, død. 4B:
a Hans Jensen i Karlby
b Poul Jensen
c Jens Jensen
d Anne Jensdatter g.m. Søren Mogensen i Karlby.

48 Peder Sørensen Holm i Gjellerup. 21.6.1790, fol.52B.
Enkemand efter [Anne Marie Nielsdatter, skifte 11.1.1770 lbnr.29]. B: Niels Pedersen Holm i Gjellerup, Søren Pedersen 36, Dorthe Marie Pedersdatter, enke efter Peder Hougaard i Brabrand, Anne Bolene Pedersdatter 32, [Maren Pedersdatter] g.m. Niels Pedersen i True.

49 Niels Jensen Just i Vejlby. 5.7.1790, fol.53B.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen. B: Niels 1. FM: farbror Peder Jensen Just.

50 Christen Andersen Gryder i Vejlby. 30.6.1790, fol.54B.
Enkemand. Af første ægteskab B: Anders i Bidstrup Brohus, Sidsel i Århus, Inger g.m. Jens Jensen, mestersmed i Århus. Af andet ægteskab B: Edel Marie 16 i Århus, Poul 15 sst, Anne 12.

51 Rasmus Pedersen Hammel i Vejlby. 23.3.1792, fol.56.
E: Bodil Christensdatter. LV: Søren Lauridsen. A: søster Lise Hammel g.m. Morten Ditlevsen i Nyboder i København. Øvrige søskende er døde uden livsarvinger.

52 Afkald i Århus. 30.6.1792, fol.57.
Afkald fra Birthe Jacobsdatter og fra Dorthe Jacobsdatter forlovet med Niels Joensen Smed for arv efter mor Kirsten Nielsdatter, skifte [28.3.]1764 lbnr.27. FM: Søren Nielsen Pilkjær.

53 Kirsten Pedersdatter i Vejlby. 27.9.1793, fol.57B.
E: Niels Rasmussen Bomholt. B: Rasmus 5, Peder 3, Karen 3, Maren 1. FM: morfar Peder Nielsen i Vejlby.

54 Karen Christensdatter i Gjellerup. 27.12.1793, fol.58B.
A: søstersøn Christen Rasmussen Ørting. FM: mosters mand Rasmus Sørensen i Gjellerup, Peder Rasmussen Kjærsgaard.

55 Jens Rasmussen Roed i Vejlby. 23.3.1802, fol.61.
E: Bodil Christensdatter. LV: bror Rasmus Christensen, Jens Nielsen. A:
1) halvbror Laurids Sørensen i Vejlby, død. 5B:
a Niels Lauridsen i Hasle
b Søren Lauridsen Hougaard, uvist hvor
c Peder Lauridsen i Vejlby
d Anne Lauridsdatter g.m. Peder Jensen i Vejlby
e Maren Lauridsdatter i Vejlby
2) halvbror Oluf Sørensen i Viby, død. 1B.
a Niels Olufsen i Viby
3) halvbror Søren Lauridsen i Vejlby
4) søster Else Sørensdatter, enke i Vejlby ved søn Niels Knudsen sst.
5) søster Karen Sørensdatter g.m. Ove Olufsen i Vejlby
6) søster Gertrud Sørensdatter, død, var g.m. Søren Rasmussen i Holme. 2B:
a Rasmus Sørensen i Holme
b Kirsten Sørensdatter g.m. Erik Madsen i Vejlby
7) halvsøster Birthe Lauridsdatter g.m. Mads Eriksen i Vejlby.

56 Jacob Andersen i Vejlby. 7.9.1809, fol.64B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Rasmussen sst. B: Anne 6, Maren 2. FM: født værge Niels Andersen sst.

57 Anders Pedersen i Vejlby. 16.2.1810, fol.65B.
B: Søren 32, Hans 25 i kongens tjeneste, Kirsten g.m. Niels Jacobsen i Vejlby, Inger g.m. Jesper Rasmussen i Grundfør.

SLUT


Århus Domkirkes nederste Kapellanis gods
Skifteuddrag
1771-1786


Navn på afdøde mangler i lbnr.3.


Århus Domkirkes nederste kapellanis gods
Skifteuddrag
1771
C 359B - 2

1 Rasmus Thomsen i Lillering. 26.3.1771, side 102.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: bror Jens Rasmussen i Stjær. B: Kirsten 15. FM: Rasmus Madsen i Lillering. Arv i boet efter en far og en søster til B: Rasmus Jensen, Anne Jensdatter, Ellen Jensdatter.


Århus Domkirkes nederste kapellanis gods
Skifteuddrag
1783-1786
C 359B - 3

2 Anne Nielsdatter i Vejlby. 4.8.1783, fol.1, nr.1
E: Jacob Eskildsen. Afkald fra afdødes far Niels Jensen Abel. Desuden nævnes enkemandens mor Maren Jensdatter.

3 [Navn mangler] i Gjellerup. 30.5.1786, fol.9, nr.2.
E: Jens Christensen. B: Kirsten. FM: Niels Pedersen Holm.

4 Rasmus Sørensen i Lillering. 21.7.1785, fol.37, nr.3.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Anders Lauridsen sst. A: bror Jens Sørensen 64 i Lillering.

5 Anne Henriksdatter i Lillering. 23.1.1786, fol.40, nr.4.
E: Jens Sørensen. A: fasters søn Mathias i Kattrup.

SLUT


Århus Frue præstegods
Skifteuddrag
1725-1805
C 360A - 16


1 Kirsten Thomasdatter i Lillenor. 8 dage før Mikkelsdag [22.9.] 1725, fol.1
E: Thomas Pedersen. B: Anne. (Skifte og registrering ikke indført, da alle papirer er bortkommet ved præstens død).

2 Thomas Pedersen i Lillenor. 5.4.1732, fol.1.
E: Maren Jørgensdatter. LV: far Jørgen Jensen i Ajstrup. B: Niels 6, Peder 4, Kirsten 2, Maren 14 uger. FM: Jens Jørgensen, Niels Jørgensen i Ajstrup. Første ægteskab med Kirsten Thomasdatter, [skifte 22.9.1725 lbnr.1]. B: Anne 12. FM: farbror Søren Pedersen i Gammelro på Sjælland, faster Kirsten Pedersdatter på stedet, faster Anne Pedersdatter g.m. Knud Sørensen i Hørret, mosters mand Søren Olufsen i Rude, mors halvsøskende Peder Thomsen, der tjener i Rude, Kirsten Thomasdatter, Mette Thomasdatter i Assendrup.

3 Kirsten Sørensdatter i Egå. 14.3.1732, fol.6.
E: Niels Jensen. A: søster Maren Sørensdatter i Skæring, død. 2B: Søren Nielsen sst, Rasmus Nielsen, der tjener i Egå.

4 Niels Jensen i Lillenor. 27.4.1759, fol.13.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Niels Thomsen i Ajstrup. B: Anne 25, Birthe 23, Karen 20. FM: Mikkel Rasmussen i Ajstrup, Peder Hansen i Storenor.

5 Christen Jensen i Pederstrup i Nødager sogn. 23.3.1765, fol.17B.
E: Ellen Sørensdatter. Afkald fra søster Maren Jensdatter g.m. Jacob Madsen i Feldballe.

6 Johanne Nielsdatter i Lyngby. 28.5.1767, fol.18.
Enke. B: Karen Hansdatter16, Anne Marie Hansdatter 15, Anne Hansdatter 10. FM: mosters mand Rasmus Sørensen i Ørup på Rugård gods, morbror Rasmus Nielsen i Søby på Høgholm gods.

7 Anne Cathrine Andersdatter i Tovstrup. 16.1.1770, fol.20.
E: Peder Sørensen. B: Søren 9.

8 Maren Sørensdatter i Lillenor. 1.10.1788, fol.22B.
E: Peder Thomsen. B: Thomas 24, Niels 20, Søren [alder mangler], Mette 7, Karen 18 uger. FM: morbror Laurids Sørensen i Elmose.

9 Niels Rasmussen, ugift soldat i Egå. 10.7.1792, fol.23B.
A: søskende Jens Rasmussen i Egå, Mette Rasmusdatter, Anne Rasmusdatter.

10 Mette Jacobsdatter i Lillenor. 12.6.1805, fol.25.
E: Niels Pedersen. B: Maren 3. FM: Mikkel Jacobsen i Elkær.

SLUT


Århus Hospital præstegods
Skifteuddrag
1777-1793
C 361A - 5


1 Rasmus Madsen i Ask. 14.4.1777, fol.1B.
Afkald fra B: Jens Rasmussen i Ask, Mads Rasmussen sst, Gertrud Rasmusdatter g.m. Søren Mikkelsen i Astrup, Birgitte Rasmusdatter g.m. Rasmus Nielsen i Pederstrup.

2 Niels Frandsen i Holme. 30.11.1778, fol.2.
E: Maren Mortensdatter. LV: Oluf Frandsen sst. B: Johanne 22, Jens 18. Af første ægteskab B: Frands 34 i Holme, Søren 28, Mette i Viby, død. 1B: Anne Rasmusdatter 5.

3 Rasmus Rasmussen i Hasle. 18.1.1779, fol.5.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Jensen Aaby i Vejlby på Marselisborg gods. B: Anne 9 mdr. FM: farbror Anders Rasmussen i Hasle.

4 Jørgen Hansen i Mejlby. 16.1.1786, fol.8.
A:
1) bror Niels Hansen i Mejlby ved søn Mogens Nielsen
2) bror Søren Hansen i Nødager
3) søster Maren Hansdatter, død, var g.m. Niels Andersen i Mejlby. 3B:
a Anders Nielsen i sin fars gård
b Kirsten Nielsdatter g.m. Poul Bonde i Mejlby på Clausholm gods
c Dorthe Nielsdatter.

5 Søren Pedersen Villadsen i Holme. 29.5.1792, fol.13B.
B: Morten 35, tjener på Vilhelmsborg, Peder 20, Sidsel, forlovet med Christoffer Olufsen, kornmaler i Århus, Maren, der tjener i Århus.

6 Anne Cathrine Sørensdatter i Vorret [i Them sogn]. 21.5.1793, fol.15.
E: Jens Lauridsen. B: Karen 10, Søren 3, Anne Malene 8 uger. FM: Hans Jacobsen i Ålhøj i Them sogn.

7 Maren Sørensdatter i Mejlby. 5.6.1793, fol.17.
E: Jens Nielsen. B: Karen 12, Niels 11, Anne Kirstine 6 mdr. FM: mors morbror Niels Nielsen i Åby, fars svoger Niels Poulsen i Mejlby.

SLUT


Århus stiftsprovsti gods
Skifteuddrag
1727-1801
C 24 - 79


Enkens navn mangler i lbnr.4, 6

1 Jørgen Andersen i Sønderholm, [Hornum herred]. 18.8.1727, side 3.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Christensen, degn i Sønderholm og Frejlev. B: Anne, forlovet med Christen Jacobsen. FM: mosters mand Anders Olufsen i Hersom.

2 Hans Eskildsen og hustru Inger Lauridsdatter i Vejlby. 9.4.1728, side 15.
B: Eskild, Laurids, Søren, Cathrine, Mette. FM: farbror Jacob Eskildsen i Vejlby, morbror Laurids Lauridsen sst. Første ægteskab med Cathrine Nielsdatter, skifte 13.8.1710. B: Maren forlovet med Rasmus Mikkelsen i Egå, Kirsten g.m. Jens Ovesen i Vejlby.
Desuden nævnes første hustrus bror Anders Nielsen i Skæring.

3 Peder Jensen i Ørrild, [Fårup sogn, Nørhald herred]. 3.1.1737, side 23.
E: Kirsten Christensdatter. B: (Navnene angives ikke).

4 Rasmus Bach i Skejby. 20.2.1737, side 24.
E: [Navnet mangler]. B: Anders, Jørgen, Søren i Sabro. Af første ægteskab B: Jens i Sabro.

5 Peder Nielsen i Lillering i Framlev sogn. 13.3.1753, side 24.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Rasmus Madsen i Framlev, Jens Villumsen på biskop Hygums gods, Oluf Jensen, der ægter enken og fæster gården. B: Niels 5, der døde. FM: født værge Jens Nielsen i Tåstrup.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter], skifte 26.6.1744. B: Kirsten 10. FM: mors [sted]far Søren Jensen [Søgaard] i Snåstrup.

6 Anders Rasmussen Bach i Skejby. 9.1.1754, side 30.
E: [Navnet mangler]. LV: bror Rasmus Sørensen i Brabrand, Poul Sørensen, der ægter enken. B: Rasmus 12, Søren 7, Jørgen 3. FM: farbror Søren Rasmussen Bach i Skejby. Desuden nævnes den ny ægtemands bror Christen Sørensen.
Afdøde døde 19.12.1753.

7 Rasmus Mikkelsen i Vejlby. 28.3.1768, side 39.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Eskild Pedersen i Vejlby. B: Cathrine g.m. Hans Jacobsen på Søbygård gods, Helle 35, Maren 33, Hans 31, Mikkel 22, Rasmus 19, Johan 15, Maren 13. FM: fars halvbrors søn Rasmus Mikkelsen i Egå, Søren Pedersen i Vejlby.

8 Niels Nielsen Lundgaard i Lillering. 11.1.1785, side 53.
E: Karen Pedersdatter. LV: Anders Lauridsen i Lillering. A: søskende Søren Nielsen Lundgaard 61 i Labing, Jens Nielsen Lundgaard 54 i Borum, Mette Nielsdatter, enke efter Niels Sørensen Kirkegaard i Framlev. LV: Jørgen Mogensen sst, Anne Nielsdatter g.m. Laurids Pedersen i Tilst, Karen Nielsdatter g.m. Peder Thomsen i Borum.

9 Rasmus Christiansen i Spørring. 27.2.1787, side 55.
B: Rasmus i Værum, Søren, Christian, Anders. Af første ægteskab B: Dorthe g.m. Niels Simonsen i Værum, Maren g.m. Peder Nielsen, konstabel ved Holmen i København, Karen g.m. Jens Knudsen i Spørring, Kirsten g.m. Baltser Jensen i Søften, Maren g.m. Rasmus Nielsen i Spørring, Kirsten.

10 Søren Rasmussen i Spørring. 19.8.1790, side 57.
A: søskende Christian Rasmussen i Elev på Skårupgård gods, Anders Rasmussen på stedet, Karen Rasmusdatter g.m. Jens Møller i Spørring, Kirsten Rasmusdatter g.m. Bakke Jensen i Søften, Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Nielsen i Spørring, Kirsten Rasmusdatter, halvsøskende Rasmus Rasmussen i Værum på Frisenvold gods, Dorthe Rasmusdatter g.m. Niels Simonsen i Værum, Maren Rasmusdatter g.m. Niels Pedersen, konstabel i København.

11 Hans Johansen og hustru Mette Jørgensdatter i Adslev. 13.1.1792, side 62, 70.
Hans A:
1) søster Maren Johansdatter g.m. Christoffer Sørensen i Svejstrup
2) søstersøn Rasmus Poulsen i Adslev
Hendes A:
1) Rasmus Jørgensen ved søn Jørgen Rasmussen i Jeksen
2) Jørgen Nielsen, ungkarl i Jeksen
3) Hans Nielsen i Jeksen
4) Anne Marie Nielsdatter g.m. Niels Hansen i Jeksen
5) Gertrud Nielsdatter g.m. Søren Mikkelsen i Adslev.

12 Kirsten Nielsdatter i Skejby. 27.5.1793, side 64.
E: Søren Andersen. B: Sidsel 11, Anne 9, Anders 6, Anne Cathrine 4. FM: morbror Niels Nielsen Holm i Terp.

13 Jens Nielsen i Mejlby [i Mejlby sogn]. 22.2.1798, side 72.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen i Mejlby. B: Niels 3, Rasmus 2. FM: farbror Anders Nielsen i Mejlby.

14 Rasmus Christensen i Mejlby. 17.1.1799, side 77.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen i Mejlby, Anders Simonsen, der ægter enken. B: Kirsten, født 8.1.1799. Til stede fars mor Kirsten Rasmusdatter og fars søskende Peder Christensen i Astrup, Niels Christensen i Langgård, Jens Christensen, Maren Christensdatter g.m. Søren Møller. Første ægteskab med Jens Nielsen sst, skifte [22.2.1798 lbnr.13]. B: Niels 7, Rasmus 5. FM: Anders Nielsen i Mejlby.

15 Rasmus Jensen i Mejlby. 7.4.1801, side 85.
A: mor Maren Rasmusdatter nu g.m. Anders Simonsen i Mejlby, bror Niels Jensen 7. FM: Anders Nielsen i Mejlby.
Afdøde havde arv efter far [Jens Nielsen i Mejlby], skifte 22.2.1798 lbnr.13 og efter halvsøster.

SLUT