Erik Brejls hjemmeside

Start

Århus byfoged skifteprotokol
1669 - 1815

[1669-1678]  [1678-1686]  [1685-1696]  [1693-1702]  [1701-1707]  [1708-1712]  [1712-1716]

[1716-1721]  [1719-1727]  [1728-1736]  [1736-1746]  [1741-1754]  [1748-1764]  [1764-1777]

[1777-1789]  [1790-1808]  [1790-1808]  [1808-1816]  [1809-1820]


Århus byfoged overformynderi
1593 - 1666

[1593-1666]Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.

Afdødes navn mangler i lbnr.35.
Enkens navn mangler i lbnr.6, 144
Jordebog for afdødes gods på landet ved lbnr.48, 110, 421


Århus byfoged
Skifteuddrag
Protokol 1
1669-1678
B 56 - 414


1 Anders Jensen i Århus. 4.6.1669, fol.1.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Morten Madsen, der ægter enken. B: Dorthe 5. FM: Peder Mikkelsen Nørby i Århus.

2 Jørgen Lauridsen, købmand i Århus. 7.9.1669, fol.3.
E: [Anne Pedersdatter]. LV: søn Niels Christensen Sommer, præst i Ørum [og Daugård]. B: Margrethe 22, Karen 18. FM: Peder Nielsen Brandt i Århus.

3 Hans Pedersen i Århus. 4.11.1669, fol.12.
E: Maren Jensdatter. LV: Rasmus Rasmussen, krambodssvend i Århus. B: Anne 9, Maren 6. FM: Jørgen Olufsen, skipper sst.

4 Gertrud Thomasdatter i Århus. 10.1.1670, fol.14.
Enke efter Villum Mortensen Roes, handskemager. B: Thomas Villumsen Roes, handskemager, død, var g.m. Anne Christensdatter. LV: Erik Jørgensen. 3B: Villum, Dorthe, Anne, Anne Villumsdatter g.m. Nikolaj Lambrecht, rytter i oberstløjtnant Herschends kompagni i Horsens, Maren Villumsdatter. FM: Jens Lauridsen i Århus, Margrethe Villumsdatter, død, hvis arv forvaltes af Jens Sørensen Winther.

5 Simon Pedersen, ugift i Århus. 18.2.1670, fol.17B.
A: bror Peder Pedersen i Romsdal på Mollø i Norge.

6 Christen Pedersen Thybo i Århus. 10.12.1669, fol.21.
E: [Navn angives ikke]. LV: Jørgen Ditlevsen. Arv i boet efter Baltser Hansen, skifte 16.3.1655 til B: Maren, Joen, der døde. FM: Mikkel Lauridsen.

7 Peder Mikkelsen Nørby i Århus. 4.7.1670, fol.24.
Forlovet med Maren Jensdatter. Arvinger angives ikke. Til stede var afdødes svoger Morten Madsen i Århus.

8 Jacob Jacobsen, skipper i Århus. 22.2.1671, fol.27B.
E: Anne Pedersdatter. B: Peder, skipper, Kirsten. FM: Hans Nielsen, kandestøber i Århus.

9 Mette Andersdatter i Århus. 22.3.1671, fol.31.
E: Peder Madsen, skipper. B: Maren 5. Dorthe 4.

10 Bendix Olufsen, skomager i Århus. 4.4.1671, fol.33B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Peder Lauridsen, skomager. B: Oluf, skomagersvend, Sidsel g.m. Christen Høgh, skomager, Karen, Birgitte i København. Arv i boet efter afdødes bror Steffen Olufsen til 1B: Maren g.m. Hans Hansen Redslev, stads-vagtmester i Christiania.

11 Mikkel Pedersen, skomager i Århus. 12.4.1671, fol.37B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Rasmus Pedersen, skomager. B: Anne g.m. Anders Jensen, rytter, Erik Mikkelsen, skomager sst, Mette, Peder 20.

12 Gertrud Rasmusdatter i Århus. 1.2.1671, fol.40.
E: Thomas Iversen, feldbereder. Af første ægteskab B: Rasmus Rasmussen, toldbetjent i Linvigen i Norge g.m. Margrethe Madsdatter, Christen Rasmussen, Maren Rasmusdatter forlovet med Christen Sørensen, feldberedersvend. Arv i boet efter afdødes bror Jens Iversen, skifte 15.7.1664. 2B: Jens, Jesper. Afdøde har ladet opføre en stampemølle på de herrer Marselis grund, som han selv havde i fæste.

13 Jørgen Hansen i Århus. 7.7.1671, fol.48B.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Hans Christensen, toldinspektør. A: far Hans Jørgensen, hatstafferer sst. Arv til afdødes plejesøn Hans Madsen.

14 Peder Selgensen i Århus. 17.7.1671, fol.57.
E: Margrethe Jensdatter Bording. LV: Thomas Christensen i Århus. A:
1) bror Niels Selgensen i Fjellerad i Gunderup sogn
2) bror Niels Selgensen i Dollerup i Hellum herred
3) bror Peder Selgensen i Skibsted
4) bror Morten Selgensen i Guding [dvs. Gudum]
5) bror Claus Selgensen i Siem [i Hellum herred]
6) søster Kirsten Selgensdatter g.m. Niels Nielsen i Store Brønd[um] i Brøndum sogn
7) bror Jesper Selgensen i Skibsted, død. 6B: Steffen, Peder, Selgen, Anne, Anne, Mette
8) søster Mette Selgensdatter, død, var g.m. Christen Andersen i Guding [dvs. Gudum]. 2B: Selgen, Anders

15 Peder Madsen i Århus. 20.1.1671, fol.67.
E: Else Pedersdatter Todbjerg. LV: Jens Jensen, der ægter enken. B: Anne 7, Magdalene 4. FM: Jens Pedersen Todbjerg, Niels Nielsen, skrædder.

16 Rasmus Lassen, købmand i Århus. 11.7.1671, fol.69B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Laurids Brorson til Dybvad. B: Jens Rasmussen Lassen, købmand i Århus, Rasmus Rasmussen Lassen, student, Oluf Rasmussen 10, Mette Rasmusdatter 16, Maren Rasmusdatter g.m. Niels Madsen, tolder sst. FM: farbror Jens Lassen, rådmand sst.

17 Jens Jensen Basballe, vinhandler i Århus. 22.7.1671, fol.98.
E: Anne Ovesdatter. LV: Jens Eriksen. Arvinger kendes ikke.

18 Hans Sørensen i Århus. 28.3.1672, fol.108.
E: Karen Jensdatter. Skifte efter første hustru 25.8.1656. B: Maren. FM: Villum Rasmussen Testrup.

19 Mathias Mortensen, drejer i Århus. 24.5.1672, fol.109.
E: Maren Pedersdatter. LV: Knud Nielsen, handskemager sst. B: Margrethe g.m. Niels Nielsen, klejnsmed, datter g.m. Peder Christensen, drejer.

20 Hans Rasmussen Malling i Århus. 12.6.1672, fol.110B.
A:
1) bror Jens Rasmussen, død. 2B:
a Bodil Jensdatter g.m. Thomas Rasmussen, feldbereder i Århus
b Maren Jensdatter
2) bror Peder Rasmussen i Mesing
3) søster g.m. Jens Pilbjerg i Ondrup
4) søster g.m. Rasmus Sørensen i Ondrup
5) søster Bodil Rasmusdatter, død, var g.m. Jens Christensen i Skjold. 2B:
a Rasmus Jensen
b Karen Jensdatter i Horsens.

21 Mads Værn og hustru Sidsel Sørensdatter i Århus. 18.10.1671, fol.117.
B: Søren, Anders, Rasmus, Anne, Morten. FM: Bartholomæus Jacob Stur, Peder Elkær, Esben Pedersen. Desuden nævnes afdøde mands søskende Jens Rasmussen Værn i Grenå, Rasmus Rasmussen Værn, student i Århus.

22 Laurids Esbensen, rebslager i Århus. 13.2.1672, fol.153.
E: Dorthe Svendsdatter. B: Rasmus, Anders, Maren, Anne, Mette.

23 Laurids Sørensen, hestekøber i Århus. 17.6.1672, fol.157.
A: Laurids Olufsen ved far Oluf Mikkelsen, møller i Aldrup Mølle [i Blegind sogn].

24 Maren Frandsdatter i Århus. 3.12.1670, fol.160.
Enke efter Anders Vesten, skifte 5.8.1667. B: en søn, død. 3B: Maren Sørensdatter, Sidsel Sørensdatter, Karen Sørensdatter. FM: Mathias Nielsen, Johan Arentsen, Jens Sørensen Pannerup. Desuden nævnes afdødes bror Christen Frandsen.

25 Jens Nielsen, tidligere forpagter på Gjessinggård. 5.11.1672, fol.168, næste protokol fol.577B.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Rasmus Pedersen Winther, der ægter enken. B:
1) Sidsel Jensdatter 11
2) Mogens Jensen 9
3) Maren Jensdatter 6.
FM:
1 Oluf Christensen
2 farbror Jens Nielsen i Århus.

26 Peder Hansen i Århus. 30.9.1672, fol.172.
E: Mette [Navn angives ikke]. B: Jens Pedersen, fuldmægtig hos rentemester Henrik Møller på Søby på Sjælland, Niels Pedersen i Sakskøbing på Lolland, Hans Pedersen, død, enken nu g.m. Rasmus Rasmussen, krambodssvend i Århus. 2B: Anne, Maren, Kirsten Pedersdatter g.m. Clemen Mikkelsen.

27 Peder Andersen Maler i Århus. [Dato angives ikke],1672, fol.173B.
A: søskende Jacob Andersen Maler, Peder Andersen Maler.

28 Mette Mikkelsdatter Basse i Århus. 26.10.1672, fol.175.
E: Niels Udsen, væver. A:
1) bror Jens [Mikkelsen] Basse, død. 5B:
a Mikkel Jensen Basse
b Margrethe Jensdatter Basse g.m. Erik Brun, løjtnant i Fynske Regiment til Hest, fuldmagt underskrevet i Skovby i Gundslev sogn på Falster
c Anne Jensdatter Basse g.m. Jeppe Jensen Møller i Fåborg
d Christen Jensen Basse i Holland
e Laurids Jensen Basse, død. 2B:
1 Inger Lauridsdatter Basse, enke efter Jens Pedersen [Samsing] i Århus, [skifte 2.4.1673 lbnr.30]
2 Maren Lauridsdatter Basse g.m. Mads Lauridsen, graver ved Vor Frue kirke i København
2) bror Niels [Mikkelsen] Basse, [præst i Årslev og Tilst ca. 1618-1626]. 1B:
a Anne Nielsdatter, enke efter Rasmus Friis, præst i Årslev [og Tilst]. LV: Jens Sørensen Lund i Lisbjerg.
(Litt: Aarhus Stifts aarbog XLI 1948 side 105: H. Friis Petersen).

29 Karen Christensdatter i Århus. 15.6.1672, fol.182B.
E: Morten Jørgensen Sommerfeldt. Af første ægteskab B:
1) Anne Lauridsdatter g.m. Søren Christoffersen
2) [Margrethe Lauridsdatter, skifte 22.11.1654], var g.m. Jens Pedersen Samsing, [skifte 2.4.1673 lbnr.30]. 1B:
a Karen Jensdatter
3) Karen Lauridsdatter, død, var g.m. Anders Lauridsen. 7B:
a Peder Andersen
b Laurids Andersen Møller
c Laurids Andersen Stenhugger
d Jens Andersen
e Christen Andersen Ibsen
f Hans Andersen
g Karen Andersdatter
4) Maren Lauridsdatter, enke efter Jacob Molbo. LV: Mikkel Lassen i Århus.

30 Jens Pedersen Samsing i Århus. 2.4.1673, fol.204B.
E: Inger Lauridsdatter Basse. Enken frasiger arv og gæld. Første ægteskab med [Margrethe Lauridsdatter], skifte 22.11.1654 B: Karen. LV: Mikkel Lauridsen.

31 Hans Hansen Storm i Århus. 6.12.1671, fol.209.
E: Anne Christensdatter Basballe. LV: Mikkel Jacobsen, der ægter enken. B: Hans 6, Christen 5, Peder 4. FM: morbror Jens Christensen Basballe, rådmand.

32 Christen Frandsen og hustru Anne Sørensdatter i Århus. 21.9.1671, fol.212B.
Arvinger frasiger arv og gæld. Af arvinger nævnes Just Nielsen og hustru Karen Jensdatter i Vustrup(?) præstegård ved Aggersund.

33 Niels Lassen Stigsen, skomager i Århus. maj 1672, fol.271B.
E: Anne Frandsdatter, der også døde.
Hans A: søskende Jens Lassen i Eldrup, Frands Lassen Stigsen i Drammen i Norge, Søren Lassen Stigsen i Holbæk på Sjælland.
Hendes A: Afkald fra alle. (Navne angives ikke).

34 Lorents Møinichen, kobbersmed i Århus. 14.9.1673, fol.222B.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Johan Hanichen, kobbersmed, der ægter enken. B: Anne 10, Kirsten 8.

35 [Navn angives ikke] i Århus. 10.8.1671, fol.223, 314B.
E: Peder Mikkelsen. B: Karen g.m. Jens Rasmussen Prip, handskemager i Århus, Anne. FM: Niels Jensen Vesterborg.

36 Margrethe Clausdatter i Århus. 14.11.1673, fol.224, 271.
E: Søren Sørensen Uggelbøl, rådmand. A: søskendebørn
1) Anne Hansdatter g.m. Jens Christensen Veggerslev, rådmand i Århus
2) Hans Hansen Riber i Århus
3) Maren Hansdatter g.m. Christoffer Eriksen, skrædder i Skjoldborg i Frøs herred
4) Hans Christensen i Bergen i Norge
5) Maren Christensdatter g.m. Hr. Jacob Lauridsen i Sundby
6) Mette Christensdatter, enke i Ålborg
7) Mette Christensdatter g.m. Christen Mikkelsen i Ålborg.

37 Jens Sørensen Winther i Århus. 30.1.1674, fol.230.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Jens Christensen Veggerslev, rådmand i Århus. B: Søren Jensen Winther, præst i Årslev, [Hørning og Lime], Hans Jensen Winther, købmand, Peder Jensen Winther, student, Maren Jensdatter Winther g.m. Jens Rasmussen Laasby, Mette Jensdatter Winther g.m. Hans Bendixen, Gertrud Jensdatter Winther 13.

38 Bodil Nielsdatter i Århus. 13.3.1674, fol.262B, næste protokol fol.639B.
E: Johan Hanichen, kobbersmed. [Første ægteskab med Lorents Møinichen, skifte 14.9.1673 lbnr.34]. B: Anne, Kirsten. FM: Peder Jensen, kandestøber i Århus.

39 Søren Andersen i Århus. 22.12.1673, fol.266.
E: Sidsel Frandsdatter. LV: Markus Nielsen, skipper. B: Frands.

40 Peder Pors, ugift i Århus. 17.10.1673, fol.267B.
A:
1) Mette Thomasdatter g.m. Anders Thomsen i Kattrup ved søn Thomas Andersen
2) Jens Jensen i Ustrups 3B:
a Rasmus Jensen i Skanderborg
b Johanne Jensdatter i Ustrup
c Anne Jensdatter, enke efter Jens Mogensen i Ustrup
3) halvsøster Karen Rasmusdatter, død. 1B:
a Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Jensen, skomager i Århus
4) Anne Thomasdatter i Horndrup, død. 3B:
a Erik Jensen i Vrold
b Anders Jensen i Vrold
c Jens Sørensen i Vrold
5) Birgitte Thomasdatter i Kattrup, død. 2B:
a Christen Pedersen i Kattrup
b Anne Pedersdatter g.m. Anders Eskildsen i Ørskov.

41 Maren Madsdatter i Århus. 19.6.1674, fol.279.
E: Niels Nielsen, skrædder. A:
1) mor Birgitte Eriksdatter i Årslev
2) bror Niels Madsen, rådmand i Rudkøbing på Langeland
3) bror Erik Madsen i Tilst
4) bror Peder Madsen, død, var g.m. Else Pedersdatter nu g.m. Jens Jensen i Århus. B: (Navne angives ikke).
5) søster Bodil Madsdatter g.m. Jacob Madsen i Årslev
6) søster Johanne Madsdatter, enke efter Anders Madsen i Årslev
7) Anne Madsdatter g.m. Morten Smed i Årslev.

42 Anders Nielsen Kruse, købmand i Århus. 17.7.1674, fol.282.
E: Johanne Pallesdatter. LV: Niels Andersen, der ægter enken. B: Jens, Maren 16, Niels 13, Niels 11, Søren 8, Rasmus 5. FM: morbror Jacob Pallesen, birkefoged i Lisbjerg birk.

43 Kirsten Jacobsdatter i Århus. 28.6.1672, fol.284B.
E: Peder Boysen, blegemand. Af første ægteskab B: Jacob Rasmussen, degn i Framlev, der døde, var g.m. Bodil Rasmusdatter. LV: Niels Mikkelsen Tysk i Århus.

44 Anne Christensdatter i Århus. 16.4.1672, fol.286.
E: Niels Rasmussen Pudmand. B: Anne 6, Christen 2. Af første ægteskab B: Anne Clausdatter 14.

45 Anders Olufsen, styrmand i Århus. 3.10.1674, fol.287.
E: Mette Sørensdatter. LV: Christen Poulsen, toldbetjent. B: Oluf, Dorthe, Maren, Anne. På deres vegne modtages arv af Inger Pedersdatter g.m. Mikkel Clemensen i Århus. Afdøde døde i Bergen i Norge.

46 Jens Frandsen i Århus. 21.11.1674, fol.289.
E: Maren Rasmusdatter Balle. LV: Villads Jacobsen, der ægter enken. B: Jens 4. FM: Jørgen Andersen, skrædder, morbrødre Søren Rasmussen Balle i Sandby, Christen Rasmussen Balle i Århus.

47 Jørgen Andersen, underfoged i Århus. 28.10.1674, fol.290B.
Enke og arvinger frasiger arv og gæld. (Navne angives ikke).

48 Nikolaj de Broberg, licentiat i Århus. 1.9.1674, fol.292B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: far Hans Nielsen Drostrup, borgmester [i Randers], der bor på Skovsgård. A:
1) [bror] Mathias de Broberg til Sjelle Skovgård
2) [søster] Ingeborg Rasmusdatter Broberg g.m. Laurids Bording til Ryomgård, lektor og kannik ved domkirken i Århus
3) [søster] Karen Broberg g.m. Christian Henrik Pedersen, overinspektør.

Jordebog over afdødes gods.

Sted Fæster Hartkorn
Kalø amt.
Todbjerg sogn
Bendstrup Christen Nielsen 7112

Hjortshøj sogn
Hesselballe Rasmus Nielsen 2300
Søren Jensen, Christen Esbensen 1500

Egå sogn og by Rasmus Christensen 2200
Rasmus Lauridsen 2200

Vester Lisbjerg herred
Lystrup Esben Pedersen 2400

Lundenæs len
Ølgod sogn
Harkes Niels Christensen, Peder Christensen 7600
Hjedding Esben Lauridsen 7000

Ålborghus Amt
Hansted herred?
Hørby sogn og by Christen Nielsen, Anders Kjeldsen 9411
Gadehuse Christen Christensen Thøgerup
Christen Pedersen Tækkemand
Christen Christensen Arden
Peder Jensen

[Vester] Han herred
Øsløs sogn og by Niels Graversen 4000

Thy
Hillerslev herred
Hansted sogn
Gårddal Frands Pedersen 5000
6 boliger Peder Christensen Løbber
Simon Christensen
Morten Jensen
Niels Christensen Løbber
Kjeld Christensen
Christen Madsen ialt 1121
Gadehuse Agge Pedersen
Laurids Jensen, Peder Pedersen

Hassing herred
Villerslev sogn og by
Asp Krabbes gård Christen Jensen, Peder Madsen
og Niels Bertelsen 24½00

Slet herred
Løgsted sogn
Mjellerup Simon Jensen 5400

Hasle herred
Tilst sogn og by Søren Sørensen

Mariager sogn og by, noget eng og øde ejendomme.

49 Birgitte Rasmusdatter i Århus. 26.6.1675, fol.315.
E: Søren Pedersen Hemme. Første ægteskab med Niels Mouridsen, skifte 24.1.1668. B: Karen g.m. Søren Mikkelsen, bådsmand i Århus, Mourids i Skien i Norge.

50 Hans Bastiansen, skomager i Århus. 29.11.1675, fol.317.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder [Navn mangler], der ægter enken. B: Poul 15, Anne 13, Anders 12, Bastian 10, Jacob 9, Laurids 7. FM: farbror Jacob Bastiansen, skrædder i Århus.

51 Kirsten Jensdatter, ugift i Århus. 5.2.1676, fol.318B.
A: søskende Niels Jensen i Spørring, Peder Jensen i Gjellerups børn, Anne Jensdatter, enke efter Rasmus Olufsen i Trige, Anne Jensdatter g.m. Søren Rasmussen sst, Mette Jensdatter, død, var g.m. Søren Jensen i Trige, hendes børn, Karen Jensdatter i Århus.

52 Jens Pedersen Todbjerg, skipper i Århus. 6.2.1676, fol.320B.
E: Dorthe Mogensdatter. LV: Jens Tordsen, dansk skoleholder i Århus. B: Mogens 8, Anne 5, Kirsten 2. FM: Poul Tordsen, skrædder i Århus. Desuden nævnes enkens bror Niels Mogensen [Trige], præst i Todbjerg [og Mejlby og enkens mor] Anne Nielsdatter, enke efter Mogens Hansen [Trige], præst sst.

53 Peder Boysen, blegemand i Århus. 26.5.1676, fol.324B.
E: Kirsten Enevoldsdatter. LV: Hans Nielsen, møllersvend i Århus, der ægter enken. B: Enevold. [Første ægteskab med Kirsten Jacobsdatter, skifte 28.6.1672 lbnr.43].

54 Maren Sørensdatter i Århus. 28.7.1676, fol.326B.
E: Peder Christensen, graver ved Olai kirke i Århus. A: søster Mette Sørensdatter på Sjælland, Bodil Sørensdatter.

55 Jens Mathiasen, skipper i Århus. 3.9.1675, fol.327B.
E: Karen Jensdatter. LV: bror Rasmus Jensen Holm. A: [søskende]
1) Jørgen Mathiasen i Århus
2) Birgitte Mathiasdatter g.m. Rasmus Jacobsen i Elsegårde
3) Anne Mathiasdatter, død. FM. for børnene: Peder Rasmussen Todbjerg efter fuldmagt fra den ene søn Mathias Hermansen i Christiania
4) Maren Mathiasdatter i København, død. Børn.
5) Karen Mathiasdatter g.m. Søren Jensen Hals i Ebeltoft
6) Jacob Mathiasen.

56 Niels Jensen i Århus. 13.9.1676, fol.331B.
A: søskende, hvis navne ikke angives. FM: Christen Hansen i Ejdrup, der er svoger til Jens Andersen i Halkær Skovhus, der er morfar til afdødes far Jens Nielsen, degn.

57 Evert Pedersen, købmand i Århus. 7.7.1677, fol.337B.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Christensen Veggerslev, rådmand i Århus. B: Inger.

58 Mogens Knudsen i Århus. februar 1676, fol.374.
E: Karen Sørensdatter. LV: Villum Rasmussen Hæstrup i Århus. B: Peder, Knud, Abild Mogensdatter.

59 Anne Andersdatter i Århus. 9.7.1677, fol.378.
E: Peder Madsen Draaby. A: bror Anders Andersen i Grønris i Salling på arvingernes vegne.

60 Kirsten Pedersdatter i Århus. 3.9.1677, fol.380.
E: Clemen Mikkelsen, skipper. A: Jens Pedersen, adjudant i Kruses regiments rytteri, Hans Pedersen, død. B: Navne angives ikke. FM: stedfar Rasmus Rasmussen Koch, skipper i Århus. (Sml. lbnr.3).

61 Gunnar Gunnarsen, rådstue- og byskriver i Århus. 23.11.1677, fol.383B.
A:
1) bror Henrik Gunnarsen i Bredebro i Riberhus amt
2) bror Hans Gunnarsen i Højer i Tønderhus amt, død. 4B: Gøde, Anders, Henrik, Anne Cathrine
3) Kirsten Lauridsdatter g.m. Peder Thygesen i Højer
4) Marie Lauridsdatter g.m. Claus Knudsen i Kristiansand i Norge
5) Abild Lauridsdatter, død, var g.m. Bartholomæus Seidel i Ringkøbing. 2B: Henrik, Maren. FM: morbror Henrik Gunnarsen
6) Maren Gunnarsdatter g.m. Søren Olufsen, købmand i Århus.

62 Jens Andersen i Århus. 14.11.1677, fol.390B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Oluf Christensen, overformynder i Århus. B: Anders, Mette g.m. Hans Christensen Riber, Birthe g.m. Hans Sørensen Gylling.

63 Jørgen Pedersen Høgh, vejer og måler i Århus. 8.2.1678, fol.401.
E: Mette Sørensdatter. LV: Thomas Rasmussen, prokurator i Århus. B: Voldborg, Ellen Kirstine.

64 Niels Nielsen [Faarup], skrædder i Århus. 15.2.1678, fol.412B.
E: Margrethe Hansdatter. A:
1) Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Pedersen, skomager i Torrild
2) Mette Nielsdatter g.m. Søren Ibsen ved søn Jacob Sørensen i Pederstrup
3) Karen Nielsdatter, enke efter Sejer Mikkel Mikkelsen i Pederstrup
4) Maren Nielsdatter g.m. Søren Rasmussen i Skåne.

65 Niels Sørensen Lemming, ugift i Århus. 20.11.1676, fol.416B.
A:
1) bror Poul Sørensen i Lemming
2) [halv]søster [Sidsel Nielsdatter?] g.m. Jens Andersen i Kattrup
3) [halv]søster Sidsel [Lauridsdatter] g.m. Poul Jensen i Ormslev.
Se Havreballegård Birketing Tingbog 11.11.1673 fol.59B, hvor Jens Andersens hustru Sidsel Nielsdatter ses
Se Marselisborg gods skifteprotokol 12.11.1677 lbnr.38 efter Sidsel Lauridsdatter i Ormslev
Se Århus Byfoged Tingbog 29.4.1675 fol.73B, hvor alle tre arvinger er nævnt).

66 Helle Rasmusdatter i Århus. 16.5.1678, fol.421B.
E: Christen Jørgensen, klejnsmed. B: Jørgen 14, Rasmus 10, Anne 8, Søren 5. FM: Niels Tunbo, skomager.

67 Mikkel Lauridsen, bager i Århus. 29.10.1677, fol.423.
A:
1) søster Anne Lauridsdatter . LV: Thomas Christensen, toldinspektør i Århus
2) Karen Lauridsdatter, død, var g.m. Jens Mollerup i Storring. 1B: Kirsten
3) Kirsten Lauridsdatter, død, var g.m. Niels Pedersen i Skjoldelev. 1B: Mette.

68 Mogens Mogensen Skov, købmand i Århus. 15.10.1678, fol.427.
E: Gertrud Bartholomæusdatter. LV: bror Jacob Bartholomæussen. B: Mogens, Bartholomæus, Karen, Niels, Anders. FM: Mathias Nielsen Fellum, stadskaptajn og købmand i Århus, Christen Mogensen, købmand sst. Arv efter afdødes første hustru Sidsel Nielsdatter. Arv efter Mads Mogensen i Randers til magister Niels Regels børn. Desuden nævnes kaptajnløjtnant Iver Mogensen.

69 Niels Poulsen i Århus. 7.12.1676, fol.442B.
E: Abelone Sørensdatter. LV: Jens Poulsen, der ægter enken. B: Poul 19. FM: Christen Poulsen i Stavtrup.

70 Dines Thygesen i Århus. 23.7.1675, fol.444B.
E: Gertrud Lauridsdatter. LV: Elias Pedersen, skipper på Samsø, der ægter enken. B: Laurids. FM: Thomas Pedersen, skipper i Århus.


Århus byfoged
Skifteuddrag
Protokol 2
1678-1686
B 56 - 415


71 Jacob Mikkelsen, borgmester i Århus. 27.5.1678, fol.1.
Enke efter Sidsel Nielsdatter. A: Johan Mikkelsen i Middelfart, Anne Mikkelsdatter, enke efter Claus Winthermand, skomager i København, Lisbeth Mikkelsdatter i København Hospital.

72 Anne Jensdatter i Århus. 3.7.1678, fol.18.
E: Peder Rasmussen. A:
1) søster Kirsten Jensdatter, enke efter Rasmus Sørensen i Vejle
2) Maren Jensdatter, død, var g.m. afdøde Anders Andersen i Lystrup. B:
a Jens Andersen i Vejle
b Knud Andersen i Holtum
c Jacob Andersen i Vejle
d Jens Andersen i Egtved
e hendes datter Anne Rasmusdatter g.m. Anders Mikkelsen i Gammelby
3) Birgitte Jensdatter, enke efter Jens Nielsen i Lindskov
4) Terkild Jensen i Nørre Aldum, død. 4B:
a Niels Terkildsen
b Jens Terkildsen
c Knud Terkildsen
d Mads Terkildsen.

73 Anne Christensdatter Basballe i Århus. 31.7.1678, fol.21, 700B.
E: Mikkel Jacobsen. B: Anne 6, Jacob 2. FM: morbror Jens Christensen Basballe, rådmand i Århus. Første ægteskab med [Hans Hansen Storm, skifte 6.12.1671 lbnr.31]. B: Hans 13, Christen 12, Peder 11. FM: Peder Rasmussen Gylling, skipper i Århus.

74 Laurids [Rasmussen] Thøgersen [Veggerslev] i Århus. 27.4.1676, fol.26B.
E: Ingeborg Christensdatter Splid. LV: Niels Lauridsen, købmand sst. B: Thøger 12, Inger 9, Christen 6, Jens 5, Karen 3.

75 Peder Lauridsen Kli, feldbereder i Århus. 12.11.1678, fol.60.
E: Karen Sørensdatter Ruus. LV: Jens Eriksen. A: søster Sofie, enke efter Claus Vossen i Sønderborg.

76 Johanne Jensdatter i Århus. 5.7.1678, fol.63B.
Enke efter Jens Poulsen, der døde påsken 1676. B: Poul i Århus, Anne enke efter Jens Jørgensen sst. LV: Jens Lassen, rådmand sst, Birgitte forlovet med Peder Pedersen Balle sst, Maren.

77 Rasmus Jørgensen, toldbetjent i Århus. 24.9.1678, fol.65B.
E: Sidsel Jacobsdatter. LV: Hans Nielsen, kandestøber sst. Arvinger angives ikke.

78 Gotfred Bøhm, organist ved Vor Frue Kirke i Århus. 12.6.1678, fol.70.
E: Dorthe Poulsdatter Kramer. LV: far Poul Reinhard Kramer, postmester i Århus. B: Elisabeth.

79 Anne Olufsdatter i Århus. 3.1.1679, fol.78B.
E: Jens Pedersen Helbo, slagter. Af første ægteskab B: Trine Christensdatter. FM: morbror Niels Olufsen, klejnsmed i Århus.

80 Gertrud Hansdatter i Århus. 24.8.1678, fol.79B.
Enke efter Jørgen Hansen, kandestøber, [skifte 7.7.1671 lbnr.13]. A:
1) Karen Clausdatter. FM: Hans Nielsen, kandestøber
2) Christen Madsen, kandestøbersvend.

81 Mikkel Lauridsen, skipper i Århus. 9.4.1677, fol.84.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Søren Eriksen Carlsen, der ægter enken. B: Johanne 15. FM: Erik Jørgensen Odder i Århus.

82 Jens Nielsen Langballe i Århus. 28.2.1679, fol.86B.
E: Dorthe Knudsdatter. B: Maren 24, Søren 22, Mikkel 20, Karen 17, Knud 15, Niels 12, Mette 10, Anne 4. Skifte efter første hustru 23.11.1650. B: Maren. FM: Peder Rasmussen i Århus.

83 Frands Sørensen, styrmand i Århus. 14.12.1678, fol.88B.
E: Mette Andersdatter. LV: Søren Mikkelsen Pøel. A:
1) Frands Thomsen i Kelstrup
2) Anders Thomsen i Kelstrup, hans hustru Anne Nielsdatter
3) Karen Thomasdatter g.m. Niels Sørensen i Feldballe
4) Frands Joensen i København
5) Mads Joensen i København.

84 Jens Jacobsen Møller i Århus. 22.1.1679, fol.89B.
E: Anne Christensdatter Splid. FM: Jens Christensen Veggerslev, rådmand i Århus, Hans Nielsen Fogh, der ægter enken. B: Anne 16, Sidsel 15, Jacob 14, Christen 8, Inger 3. FM: farbrødre Niels Jacobsen i Randers, Peder Jacobsen i Århus, Thøger Jacobsen i Randers.

85 Thomas Iversen, feldbereder i Århus. 24.5.1678, fol.98B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Mikkelsen, feldbereder, der ægter enken. B: Iver.

86 Jens Jørgensen i Århus. 22.8.1679, fol.101B.
E: Anne Jensdatter. LV: Hans Mikkelsen, hattemager, der ægter enken. B: Anne 3. FM: Jens Lassen, rådmand i Århus. Desuden nævnes afdødes bror Laurids Jørgensen

87 Mikkel Haarup i Århus. 16.10.1679, fol.104.
E: Mette Pedersdatter, nu g.m. Søren Jensen, der på grund af armod flytter på landet. Afkald fra 2B: Else, Maren. FM: Engelbrecht Endersen i Århus.

88 Jens Pedersen, stadsprokurator i Århus. 5.9.1679, fol.104B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Nielsen, kandestøber. B: Peder i Varde, Niels i Mundelstrup, Mikkel i Århus, Anne.

89 Anne Christensdatter i Århus. 3.3.1679, fol.107.
E: Rasmus Pedersen, skipper. Første ægteskab med [Jacob Villadsen], skifte 16.8.1664. B: Villads, Mogens i Slagelse, Anne, Kirsten, Mette. FM: Jens Lauridsen, købmand i Århus, Niels Poulsen, skomager sst.

90 Maren Sørensdatter i Århus. 14.3.1679, fol.115B.
E: Mikkel Jensen Tunbo. B: Jens 3, Maren 1.

91 Karen Clausdatter, ugift i Århus. 18.12.1679, fol.117.
Arvinger angives ikke. Afdødes FM: Hans Nielsen, kandestøber angav at afdøde havde arv efter Gertrud [Hansdatter] Kandestøbers, skifte 24.8.1678 lbnr.80.

92 Kirsten Nielsdatter i Århus. 20.2.1680, fol.118.
E: Jørgen Jørgensen, skipper. Arvinger angives ikke.

93 Anders Jensen True i Århus. 5.12.1679, fol.120.
E: Else Rasmusdatter. LV: Thomas Rasmussen, prokurator. B: Karen, Anne, Maren. FM: Niels Rasmussen sst.

94 Maren Pedersdatter i Århus. 4.1.1679, fol.122B.
E: Svend Skibsbygger. B: Søren, Peder, Dorthe g.m. Rasmus Rebslager i Århus, Kirsten, død, var g.m. Mikkel Stenhugger. B: (Navne angives ikke).

95 Marie Keggeben (Keyben) i Århus. 15.12.1679, fol.123B.
E: Peder Jessen, farver. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter 10
2) Peder Pedersen 9
3) Marie Elisabeth Pedersdatter 7.
FM:
1 morbror Corin Silman, farver i Ålborg
2 morbror Ejler Silman farver i Horsens.
Litteratur: Danmarks kirker udgivet af Nationalmuseet. Århus Amt, Århus Frue kirke. Heri side 1210: Epitafium for farver Peder Jessen og hans 2 hustruer.

96 Laurids Sørensen Sejersen i Århus. 6.8.1678, fol.127.
E: Maren Hansdatter. LV: far Hans Nielsen i Århus. B: (Navne angives ikke). Afdøde døde i København som bådsmand.

97 Anne Rasmusdatter i Århus. 31.1.1679, fol.128.
E: Simon Jensen, skipper. B: Maren Simonsdatter, død, var g.m. afdøde Niels Eskildsen Grønbæk i Horsens. 1B: Anne Kirstine.

98 Laurids Lauridsen i Århus. 7.4.1679, fol.129B, 225B, 726.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Dinesen, skipper i Århus, der ægter enken. B: Laurids, Rasmus. FM: Christen Jensen Veggerslev, Peder Nielsen Samsing og dennes svoger Laurids Jensen.

99 Oluf Hansen Grønbæk i Århus. 17.4.1680, fol.132.
E: Mette Nielsdatter. LV: Bartholomæus Jacobsen Stur, guldsmed i Århus. B: Hans, Karen, Kirsten. Byfogeden kræver salær for registrering efter afdødes mor og efter Peder Spørring.

100 Knud Pedersen i Århus. 3.2.1672, fol.134.
E: Anne Steffensdatter. Enken frasiger arv og gæld.

101 Hans Christensen Riber, købmand i Århus. 11.6.1680, fol.135.
E: Mette Jensdatter. LV: Hans Sørensen Gylling. A: mor Karen Sørensdatter, enke efter Christen Bentsen i Ribe, bror Søren Christensen i Odense, søster Bodil Sørensdatter.

102 Formynderskab i Århus. [dato mangler].1680, fol.155B.
Formynderskab overdrages fra Mikkel Thygesen til Niels Jensen Udsen i Århus for Bodil Mikkelsdatter Brun, datter af Mikkel Brun.

103 Jens Eskerod og hustru Ellen Poulsdatter i Århus. 18.1.1681, fol.157.
B. Anders, Anne. FM: morbror Søren Poulsen.

104 Elias Pedersen, skipper i Århus. 8.3.1681, fol.160B.
E: Gertrud Lauridsdatter. LV: Thomas Christensen, toldinspektør i Århus. B: Dines, Maren. FM: Hans Pedersen, skipper, Søren Olufsen, købmand sst. Enkens første ægteskab med Dines Thygesen, [skifte 23.7.1675 lbnr.70]. B: Laurids. FM: Jens Olufsen, skipper.

105 Hans Lauridsen, skipper i Århus. 14.2.1681, fol.164.
E: Maren Sørensdatter. LV: Thomas Christensen, toldinspektør sst. B: Mette i København, Maren, forlovet med Niels Lauridsen. Afdøde døde på rejse til København 1677.

106 Christoffer Henningsen, købmand i Århus. [Dato mangler] november 1680, fol.168B.
E: Sille Andersdatter. Enken frasiger arv og gæld.

107 Søren Poulsen i Århus. 5.9.1681, fol.178.
E: Bodil Jensdatter. LV: Jens Eriksen sst. A:
1) Peder Poulsen i Elev
2) Niels Poulsen i Kankbølle
3) Mette Poulsdatter, enke efter Mikkel Jensen i Hjortshøj ved søn Jørgen Mikkelsen sst.
4) Ellen Poulsdatter g.m. Jens Eskerod, [skifte 18.1.1681 lbnr.103]. 2B: Anders, Anne
5) Anne Poulsdatter g.m. Niels Christensen i Vejlby
6) Bodil Poulsdatter g.m. Rasmus Ibsen i Elev, begge døde. B: [Navne angives ikke].

108 Thomas Christensen Løwenhertz, bogbinder og hustru [Karen] Kjeldsdatter i Århus. 30.9.1681, fol.185.
B: Christen 16, Kjeld 14, Mogens 12, Maren 8, Karen 6. FM: Jens Harbo, Niels Nielsen, smed, Christen Jacobsen, skrædder, Gert von Nechten, badskær, morbror Knud Kjeldsen, bogbinder.

109 Rasmus Pedersen Molbo, skomager og hustru Kirsten Jørgensdatter i Århus. 13.12.1681, fol.198.
Hans A:
1) datter Mette Rasmusdatter g.m. Jens Thomsen, skomager i Århus
Hendes A:
1) Søren Jørgensen i Dyngby ved Søren Bentsen sst.
2) Thomas Jørgensen i Dyngby ved Knud Jensen sst.
3) Rasmus Jørgensen i Dyngby
4) Mikkel Jørgensen, skomager i Århus, død ved søn Christen Mikkelsen, skomager i Slagelse
5) Karen Jørgensdatter g.m. Jens Bentsen i Dyngby ved søn Bent Jensen
6) Sidsel Jørgensdatter g.m. Søren Bentsen i Dyngby
7) Maren Jørgensdatter g.m. Mikkel Pedersen, skomager i Århus, begge døde. 2B: Peder, skomager sst, Erik, skomager sst.

110 Jørgen Juul, borgmester i Århus. 16.1.1682, fol.201.
B: Oluf 19. FM: Hans Sørensen Gylling, købmand sst, Maren 18, der med kongelig tilladelse ægter Peder Hansen Fædder, skriver hos kommissær Thomas Friis.
Jordegods på landet
Havreballegård birk
Hinnerup
Niels Sørensen 6311
Søren Nielsen 6311
1 øde gård 6311

111 Anne Pedersdatter i Århus. 21.4.1682, fol.224.
E: Christen Rasmussen. bødker. B: Jens 7, Rasmus 3.

112 Dines Nielsen, skipper og hustru Maren Rasmusdatter i Århus. 1.11.1681, fol.226.
B: Niels, skipper i Århus, Erik, student, Johanne g.m. Jens Olufsen, skipper sst, Maren i København, Birgitte g.m. Jens Sørensen Mørch, skipper i Århus, Anne.

113 Margrethe Jacobsdatter i Århus. 18.4.1681, fol.234.
E: Daniel Nielsen, feldbereder. B: Margrethe 3.

114 Peder Rasmussen Greb, bødker i Århus. 18.6.1682, fol.235B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Erik Jørgensen, stadsprokurator sst. A: Kirsten Rasmusdatter, død, var g.m. Frands Liug i Skejby. 2B: Anders, Kirsten. FM: Jens Eriksen i Århus.

115 Maren Pedersdatter Ørn i Århus. 28.1.1681, fol.237B.
E: Niels Lauridsen, bager. B: Karen 14, Kirsten 11. FM: Niels Villumsen, bager sst.

116 Erik Christensen, købmand og hustru Maren Rasmusdatter i Århus. 30.3.1675, fol.240.
B: Søren, Oluf, Anne. FM: farbror Carl Christensen, rådmand.

117 Margrethe Pedersdatter Lindenfeld i Århus. 10.7.1682, fol.247B.
E: Jesper Eskildsen. B: Anne. FM: morbror Casper Lindenfeld, præst i [Borup og Hald].

118 Jacob Lauridsen Møller og hustru Dorthe Thomasdatter i Århus Mølle. 9.8.1674, fol.249B.
B:
1) Erik Jacobsen Møller 17
2) Laurids Jacobsen Møller
3) Maren Jacobsdatter
4) Anne Jacobsdatter.
FM:
1 Hans Sørensen Gylling i Århus
2 Henrik Jørgensen ved Erik Jørgensen
3 Hans Christensen Riber i Århus.
Desuden nævnes børnenes moster Kirsten Thomasdatter.
Arv i boet til:
1 afdøde mands søster Maren Lauridsdatters børn
2 afdødes mands søster [Karen Lauridsdatter] g.m. Rasmus Nielsen Knub, skrædder.
Et enkelt forhold ved skiftet er behandlet fol.159.

119 Jacob Bartholomæussen, ugift i Århus. 13.9.1682, fol.279B.
A:
1) bror Jens Bartholomæussen på Hersomgård i Rinds herred
2) søster Gertrud Bartholomæusdatter, [skifte 13.7.1682 lbnr.122], var g.m. Mogens Skov, [skifte 15.10.1678 lbnr.68]. B: [navne angives ikke]. FM: Mathias Nielsen, købmand i Århus, Anders Værn, købmand sst, ved bror Morten Værn sst. Afdøde var født i Randers.

120 Just Olufsen , feldbereder i Århus. 18.9.1682, fol.289B.
E: Maren Poulsdatter. LV: Christen Andersen, feldberedersvend, der ægter enken. B: Karen 3. FM: Søren Rasmussen, tøffelmager.

121 Poul Reinhard Kramer, postmester i Århus. 30.3.1683, fol.291B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Jacob Andersen, maler sst. B: Karen 6, Mikkel 5. Afdødes datter [Dorthe Poulsdatter, skifte 28.8.1682 lbnr.146, første ægteskab med Gotfred Bøhm, skifte 12.6.1678 lbnr.78]. B: Lisbeth. [Dorthe Poulsdatter andet ægteskab] med Jens Hansen, organist ved Vor Frue Kirke i Århus. B: Margrethe.

122 Gertrud Bartholomæusdatter i Århus. 13.7.1682, fol.295.
Enke efter Mogens Skov, skifte 15.10.1678 lbnr.68. B: Mogens, Bartholomæus, Karen, Niels, Mogens, [ved tidligere skifte angives Anders]. FM: Mathias Nielsen Fellum, Anders Værn, farbror Aksel Mogensen Skov på Lynderupgård, morbror Jacob Bartholomæussen.

123 Eva Hansdatter i Århus. 17.10.1682, fol.312.
E: Palle Christensen, skomager. B: Hans 1. FM: Peder Sørensen Egaa. Mødrene arv i boet til Peder Pallesen, Niels Pallesen, Jens Pallesen.

124 Genned Mikkelsdatter i Århus. 12.1.1683, fol.315.
E: Søren Jensen Remmer. B: Mette 20, Jens 19, Mikkel 16, Johanne 16, Søren 14, Laurids 9, Maren 6. FM: Christen Frandsen, skrædder sst.

125 Peder Jensen Holm i Århus. 17.7.1683, fol.316B, næste protokol fol.23B.
A:
1) bror Rasmus Jensen Holm i Århus
2) bror Hans Jensen Holm, død. 6B:
a Jens Hansen
b Karen Hansdatter g.m. Christian Stidsel i Gyldenskro ved København
c Maren Hansdatter, enke efter Hans Hansen i København
d Karen Hansdatter g.m. Gert Clausen, skipper
e Birgitte Hansdatter g.m. Villum Thomsen, handskemager
f Kirsten Hansdatter g.m. Jens Lauridsen
3) søster Karen Jensdatter g.m. Rasmus Kjeldsen, bogbinder i Århus.
(Skiftet er indført igen i næste protokol 17.7.1685).

126 Maren Hansdatter i Århus. 13.1.1678, fol.318B.
E: Johan Arentsen, købmand. B: Dorthe 15, Arent 8. FM: morfar Hans Jørgensen, hatstafferer, morbror Baltser Hansen i Århus.

127 Anne Nielsdatter i Århus. 12.10.1683, fol.321B.
E: Peder Olufsen Norbagge, skipper. A: mor Kirsten Nielsdatter i Borum, LV: Rasmus Rasmussen, skibsbygger.

128 Maren Jensdatter i Århus. 5.1.1681, fol.324.
E: Bartholomæus Jacobsen Stur, guldsmed. A:
1) Jacob Jensen i Voldby
2) Anne Jensdatter, død, var g.m. Hans Panch i Hjortsvang. 2B: Christian, Anne
3) Gertrud Jensdatter g.m. Jens Jensen i København
4) Rasmus Jensen i Bergen.

129 Poul Pedersen Egaa, tømrer i Århus. 11.12.1683, fol.329B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Eriksen sst. Første ægteskab med Anne Sørensdatter. B: Mette. FM: morbrødre Rasmus Nielsen i Ormslev, Niels Sørensen sst, Jesper Nielsen i Århus.

130 Thomas Justesen, smed i Århus. 19.2.1684, fol.333.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Sørensen Gylling, købmand i Århus. B: Just, smed, Else 20, Rasmus 18, Johanne 17. FM: Rasmus Andersen, smed.

131 Jens Christensen Harbo i Århus. 20.11.1683, fol.335B.
E: Karen Christensdatter. LV: Niels Nielsen, smed sst, Mathias Sørensen, der ægter enken. B: Christen 16. FM: Jens Lauridsen Bjerre i Århus.

132 Jens Olufsen, skrædder i Århus. 6.3.1675, fol.339.
Enkemand. B: Oluf, Anders, Jens, Claus, Jørgen, Karen, Maren, Sidsel. FM: Christen Lauridsen, byfoged.

133 Søren Mikkelsen, rådmand og hustru Anne Sejersdatter i Århus. 25.2.1684, fol.343B.
B: Mikkel 9, Sejer 8, Just 6, Anne 3. FM: Mikkel Mikkelsen, borgmester sst.

134 Henrik Jørgensen, skipper i Århus. 13.2.1684, fol.350B, 350B.
E: Maren Poulsdatter. LV: Hans Sørensen Gylling. købmand, Oluf Joensen, der ægter enken. B: Jørgen 12, Dorthe 10. FM: Peder Pedersen Flensborg, købmand i Århus, Hans Nielsen Gotlænder, tinstøber i Århus, farbror Anders Jørgensen.

135 Afkald i Århus. 27.5.1684, fol.350B.
Afkald fra Søren Rasmussen, pottemager til svoger Niels Nielsen, kandestøber for arv efter sidstnævntes datter Abelone Nielsdatter.

136 Christen Mogensen, købmand i Århus. 10.12.1683, fol.372.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jesper Nielsen Røve, købmand sst. B: Mogens 7, Edel 3. FM: Baltser Hansen, købmand sst.

137 Søren Nielsen Tilst i Århus. 3.3.1684, fol.378.
B: Anne Sørensdatter g.m. Rasmus Bartholomæussen Skytte, Birgitte Sørensdatter, tjener på Dragsholm. Afdødes steddatter: Mette Ibsdatter, død, var g.m. Jens Rasmussen Brendstrup. B: (Navne angives ikke)

138 Knud Kjeldsen, bogbinder i Århus. 19.12.1683, fol.382B.
E: Anne Mogensdatter. LV: Jens Eriksen sst. B: Maren 10. FM: farbror Rasmus Kjeldsen, boghandler sst.

139 Rasmus Kjeldsen, bogbinder i Århus. 3.7.1684, fol.392B.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Lauridsen, bager sst. Arvinger angives ikke.

140 Jens Thygesen, skipper i Århus. 4.8.1684, fol.407.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Johan Friis, organist ved St. Clemens Kirke i Århus. Arvinger angives ikke.

141 Niels Christoffersen, snedker i Århus. 23.8.1684, fol.409B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Poulsen, skomager. B: Anne 1. FM: Poul Nielsen sst. Første ægteskab med Anne Christensdatter Rye, efter hvem intet skifte er holdt. B: Christoffer 6. FM: Johan Andersen, skomager, farbror Mads Christoffersen i Lemming.

142 Anne Nielsdatter Friis i Århus. 4.1.1684, fol.414B.
E: Hans Jensen Winther. B: Mette, Karen. FM: morfar Niels Christensen Friis, præst i Skorup og Tvilum.

143 Søren Christensen Pallesen, skomager i Århus. 26.8.1684, fol.415.
E: Johanne Frandsdatter. LV: Christen Andersen, smed sst. B: Frands Sørensen, skomager sst, Kirsten Sørensdatter g.m. Hans Arentsen, handskemager sst, Margrethe Sørensdatter. FM: Palle Christensen, skomager sst, Maren Sørensdatter, død, var g.m. Christen Andersen, klejnsmed. 1B: Anne. Første ægteskab med Margrethe Nielsdatter. B: Maren Sørensdatter g.m. Jacob Olufsen, skomager på Sjælland.

144 Peder Baltsersen, skomager i Århus. 7.8.1684, fol.420B.
E: [Anne]. LV: Knud Byrgesen, skomager, der ægter enken. B: Jens 8, Cathrine 5. FM: Christen Pedersen, hattemager sst.

145 Niels Jensen Udsen, købmand og hustru Johanne Jacobsdatter i Århus. 13.2.1684, fol.424B.
B: Jacob, Jens, Kirsten. FM: Peder Hansen Kryssing, Baltser Hansen, Jens Jacobsen Skivholme i Århus, Anders Lauridsen, Gunni Jacobsen.

146 Dorthe Poulsdatter Kramer i Århus. 28.8.1682, fol.480.
E: Jens Hansen, organist. B: Margrethe 1. FM: Rasmus Pedersen Tysk, handskemager i Århus. Første ægteskab med Gotfred Bøhm, skifte 12.6.1678 lbnr.78. B: Elisabeth.

147 Søren Svendsen, skipper i Århus. 21.6.1683, fol.484B.
E: Silke Hansdatter. LV: Erik Jørgensen, prokurator sst. B: Hans 14, Anders 12, Maren 3. FM: farbror Peder Svendsen, skibsbygger sst. Arv i boet til Kirsten Svendsdatter børn.

148 Anne Nielsdatter, kogekone i Århus. 4.9.1684, fol.487.
Arvinger angives ikke.

149 Hans Mikkelsen, hattemager i Århus. 3.3.1684, fol.488, næste protokol fol.500B.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Olufsen, der ægter enken. B: Jens, Mikkel. FM: Jens Jørgensen Hasle. Første ægteskab med Kirsten Sørensdatter. A: Jacob Hattemagers børn i Århus.
Enkens første ægteskab med Jens Jørgensen, skifte 22.8.1679 lbnr.86. B: Anne. Sidstnævnte barn har arv efter Jørgen Pedersen i Hasle, skifte 30.9.1679.

150 Anne Pedersdatter i Århus. 15.10.1684, fol.494.
E: Rasmus Sørensen, vangevogter. B: Anders, hattemager i Århus, Mikkel, bådsmand, Søren, Kirsten.

151 Oluf Eriksen, ugift købmand i Århus. 29.2.1684, fol.498B.
A:
1) [Anne Eriksdatter] g.m. Jesper Eskildsen
2) bror Søren Eriksen g.m. Johanne Eriksdatter [formentlig fejl for Jørgensdatter] ved hendes bror Erik Jørgensen, prokurator. (Sml. lbnr.81).

152 Markus Nielsen Læsø, skipper i Århus. 30.6.1684, fol.505.
E: Sidsel Frandsdatter. LV: Niels Lauridsen, købmand sst. A: far Niels Markussen på Læsø. Enkens første ægteskab med Søren Andersen, skifte 22.12.1673 lbnr.39. B: Frands.

153 Anders Madsen Værn i Århus. 12.8.1684, fol.409.
E: Maren Olufsdatter. LV: Casper Nielsen Brandt, købmand sst. B: Mads 4. FM: farbror Rasmus Værn. Desuden nævnes afdødes brødre Søren Værn, Morten Værn.

154 Bartholomæus Jacobsen Stur, guldsmed i Århus. 27.8.1684, fol.518B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: far Peder Mikkelsen på Åbogård. [Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 5.1.1681 lbnr.128]. A:
1) bror Carl Jacobsen i Ribe, død, var g.m. Voldborg Jacobsdatter. LV: Morten Madsen Værn, købmand i Århus. 5B: Jacob 38, Jacob Brunsvig 35, Morten 5, Maren, Cathrine
2) bror Poul Jacobsen i Ribe, død, var g.m. Anne Sørensdatter. LV: Morten Madsen Værn, købmand i Århus. 2B: Jacob 14, Simon 12
3) søster Ingeborg Jacobsdatter.

155 Ansøgning om udbetaling af arv. 19.2.1685, fol.537.
Niels Mortensen Lund 25 år gammel, født i Klakring, ansøger ved FM: Morten Værn og svoger Jacob Nielsen om udbetaling af arv til hans bror Hans Pedersen i Ostindien, som de ikke har hørt fra i mange år. I godkendelsen kaldes ansøger for Niels Pedersen.

156 Ansøgning om at være egen værge. 19.2.1685, fol.538.
Rasmus Pedersen Todbjerg, 21 år gammel, ansøger om at være egen værge under tilsyn af far Peder Rasmussen Todbjerg.

157 Ansøgning om selv at fordele gælden. 19.2.1685, fol.538.
Søren Jensen Todbjerg og søskende ansøger om selv at fordele gælden ved skifte efter deres far.

158 Peder Rasmussen Karlby i Århus. 11.4.1683, fol.538B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Oluf Christensen sst, Jacob Nielsen, der ægter enken. B: Maren 5, Peder, nyfødt. FM: Morten Madsen Værn i Århus. Afdøde var formynder for Anders Rasmussen i Søbys børn.

159 Anne Jensdatter i Århus. 31.1.1685, fol.540B.
E: Jens Knudsen Samsing, bådsmand. A: søskende Søren Jensen i København, Anders Jensen, skipper sst. Afdødes mor Maren Jensdatter døde november 1679, efter hver der ikke er afholdt skifte.

160 Rasmus Pedersen, skipper i Århus. (Dato mangler).1685, fol.543.
[Enkemand efter Anne Christensdatter], skifte 3.3.1679 lbnr.89. Arvinger angives ikke.

161 Carl Christensen, rådmand i Århus. 18.2.1685, fol.555B.
Af arvinger nævnes kun Søren Eriksen, skipper sst.

162 Mads Nielsen Hundreddaler i Århus. 5.6.1685, fol.572B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Mikkel Jensen Roed, købmand sst. B: Else 7. FM: Jørgen Andersen, købmand sst.

163 Anders Pedersen, murer i Århus. 11.6.1685, fol.575.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Niels Nielsen, smed sst. Arvinger angives ikke.

164 Hans Bendixen i Århus. 10.4.1685, fol.576B.
A: bror Morten Bendixen, død. 1B: Rasmus. FM: stedfar Søren Pedersen, snedker sst.

165 Jens Pedersen i Århus. 20.6.1685, fol.577.
E: Karen Nielsdatter. Afkald fra afdødes brors B: Peder Nielsen i Fløjstrup, Johanne Nielsdatter sst.

166 Thomas Mikkelsen, skipper i Århus. 23.1.1685, fol.579B.
E: Anne Knudsdatter. LV: Hans Hønichsen sst. B: Mette, Birgitte 14, Anne 10. FM: Jens Høgh, skomager sst. Skifte efter første hustru 10.1.1665. B: Karen. FM: Jens Sørensen, skipper sst.

167 Christoffer Bentsen, trompeter og hustru Mette Mikkelsdatter i Århus. 22.6.1685, fol.585.
B: Anne 20, Bent 16. FM: Niels Nielsen, smed sst.

168 Niels Pedersen Post i Århus. 10.8.1685, fol.590.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Lyder Andersen, der ægter enken. B: Kirsten 11, Maren 10. FM: Rasmus Sørensen, vangevogter.

169 Else Hansdatter i Århus. 13.11.1682, fol.590B.
E: Jens Lauridsen, bager. B: Anne 22, Laurids 20, Maren 20, Laurids [fejl for Hans] 18, Peder 17, Jørgen 12, Jacob 7. FM: morbror Mikkel Hansen, bager i Århus.

170 Søren Mikkelsen Kræmmer i Århus. 7.9.1685, fol.592.
E: Maren Poulsdatter. LV: søn. Laurids Poulsen. A:
1) Sidsel Mikkelsdatter g.m. Hans Jensen i Tiset
2) Rasmus Mikkelsen i Ingerslev
3) Erik Mikkelsen i Ingerslev, død. B: (Navne angives ikke)
4) Anders Mikkelsen i Fregerslev, død. B: (Navne angives ikke)

171 Karen Madsdatter i Århus. 15.9.1685, fol.596B.
E: Peder Calmer, bødker. A: søster Anne Madsdatter, født i Knebel sogn. FM: Oluf Bøssemager i Århus. Enkemandens første ægteskab med Anne Eriksdatter. 2B: (Navne angives ikke).

172 Jens Sørensen Østerby i Århus. 21.9.1685, fol.597B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Jens Rasmussen, der ægter enken. B: Else 10, vanfør, Maren 5, Niels 2, Søren 1. FM: Christen Jacobsen, skrædder i Århus, farbror Rasmus Jensen i Østerby.

173 Mette Jensdatter i Århus. 9.11.1685, fol.600.
E: Jeppe Jensen, bødker. A: Christen Jensen Bleglund i Kalundborg, død. 3B: Jens, Christen, klejnsmed i Kalundborg, Melchior, uvist hvor.

174 Peder Sørensen Egaa i Århus. 6.11.1685, fol.601.
E: Lisbeth Hansdatter. LV: Palle Christensen, skomager sst. A:
1) bror Mogens Sørensen i Åby
2) bror Christen Sørensen i Egå
3) bror Niels Sørensen i Egå, død. 2B: 2 piger, hvis navne ikke angives.

175 Anne Pedersdatter i Århus. 4.1.1686, fol.604B.
E: Morten Lauridsen, bådsmand. B: Anne 6. FM: Mikkel Rasmussen Sol i Århus.

176 Jens Pedersen, toldbetjent i Århus. 21.9.1685, fol.606.
E: Anne Nielsdatter. LV: Anders Ovesen, klejnsmed i Århus. B: Niels 4. FM: Niels Knudsen på Brobjerg.

177 Peder Jacobsen Samsing, skipper i Århus. 15.3.1686, fol.609B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Johanne 7. FM: Hans Sønnichsen, skipper i Århus.

178 Bodil Jensdatter i Århus. 16.4.1686, fol.612B.
Enke efter Søren Poulsen, [skifte 5.9.1681 lbnr.107]. A:
1) bror Christen Jensen Broch, præst i Hammelev, død. 9B:
a Ove Christensen [Broch], præst i Grenå
b Jens Broch, hører i Grenå
c Morten Broch hos Rudolf [Bølck], præst i Thorsager
d Thyge Broch, student i København
e Claus Broch, soldat
f Jørgen Broch
g Abelone Broch i København
h Bodil Broch
i Birgitte Christensdatter Broch
2) bror Anders Jensen Broch i Århus død. 4B:
a Anders Broch i Mørke
b Lyder Broch i Århus
c Mourids Broch i København
d Jens Andersen Broch i Århus
3) søster Maren Jensdatter, død, var g.m. afdøde Hans Steffensen. 1B:
a Steffen Hansen ved Grenå. FM: Peder Lauridsen Nordmand , bådsmand i Århus, [som måske er arving i stedet].

179 Jacob Zachariassen, drejer i Århus. 7.4.1686, fol.617.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Just Bjerre Pedersen i Århus. B: Niels Jonasen, Anne Jacobsdatter, Margrethe Jacobsdatter.

180 Jørgen Fogh, assessor i Århus. 12.3.1686, fol.621, 727.
E: Cathrine Schumacher. LV: Jesper Nielsen Hutfeld, assessor i Kammerkollegiet. B: Jochum Fogh, Peder Fogh, Laurids Mathias Fogh, Albert Fogh, Christen Fogh, Marie Fogh g.m. Jens Andersen, Anne Fogh, Cathrine Fogh. FM: Albert Gyldensparre, etatsråd, Johan Bagge, biskop over Sjællands stift, Christian Nielsen Fogh, amtsskriver ved Assens og Hindsgavl amter, Hans Nielsen Fogh i Århus, Laurids Nielsen Fogh, forvalter på Samsø, Jens Andersen, købmand i Århus, Nikolaj Klauman, købmand i København.

181 Knud Nielsen, handskemager i Århus. 6.10.1675, fol.635.
E: Johanne Jensdatter. LV: bror Peder Jensen, degn i Randlev. B: Johanne 12, Karen 9, Anne 3. FM: Jeppe Jensen, handskemager i Århus.

182 Maren Sørensdatter i Århus. 4.9.1685, fol.638.
E: Niels Nielsen Koch. B: Thue 10. Første ægteskab med Oluf Nielsen. B: Karen 15, Maren 12.

183 Søren Mogensen i Århus. 12.5.1686, fol.639.
B: Mogens, Anne.

184 Sidsel Rasmusdatter i Århus. 23.1.1683, fol.641.
Enke efter Rasmus Post. B: Peder 20, Rasmus 15, Kirsten 14.

185 Christen Sørensen, pottemager i Århus. 24.8.1680, fol.642.
E: Maren "Ceüsmandtz". LV: Thomas Christensen, bogbinder. B: Lorents 12, Jacob 7, Anne Marie.

186 Maren Jensdatter i Århus. 8.5.1685, fol.645.
E: Anders Sørensen Nygaard. B: Jens 9, Søren 7, Jens 5, Mikkel 4. FM: David Jørgensen sst.

187 Gertrud Lauridsdatter i Århus. 10.5.1686, fol.646B.
Enke efter Jacob Nielsen, rådmand. Arvinger angives ikke. (Sml. lbnr.235).

188 Rasmus Christensen, skomager i Århus. 13.12.1673, fol.647.
E: Karen Nielsdatter. B: Søren 17, Niels 9, Paaske 8, Christen 6.

189 Morten Jørgensen Sommerfeldt, overformynder i Århus. 26.10.1685, fol.649B.
E: Maren Jensdatter Veggerslev. LV: far Jens Christensen Veggerslev, rådmand sst. B: Jørgen, Jens, Johanne. FM: Christen Jensen Veggerslev, kgl. proviantforvalter i Århus, Niels Lauridsen, købmand sst, Christen Sørensen, købmand sst. [Første ægteskab med Karen Christensdatter, skifte 15.6.1672 lbnr.29].

190 Morten Nielsen, væver i Århus. 12.5.1677, fol.656.
E: Karen Jensdatter. LV: Thomas Justesen, væver, der ægter enken. B: Karen g.m. Johan Olufsen, i oberst Offenbergs regiment, Niels, væver i Århus, Rasmus, skrædderdreng.

191 Maren Pedersdatter i Århus. 12.5.1677, fol.657B.
E: Thomas Justesen, væver. B: Peder 4. Af første ægteskab B: en datter.

192 Jens Jensen, snedker i Århus. 12.7.1678, fol.658B.
E: Maren Jensdatter. Alle arvinger er døde.

193 Anne Ibsdatter i Århus. 8.11.1682, fol.661.
E: Frands Andersen, skrædder. B: Rasmus 8, Anders 5.

194 Anne Pedersdatter i Århus. 31.6.1675, fol.663B.
E: Eskild Mortensen, snedker. A: far Peder Eskildsen i Viby ved Jens Eskildsen, søster Mette Pedersdatter.

195 Sidsel Mortensdatter i Århus. 26.6.1686, fol.664B.
Enke efter Niels Mikkelsen i Geding. A:
1) bror Jens Mortensen i Rode, død. 5B:
a Mikkel Jensen Rode i Århus
b [Sidsel Jensdatter] g.m. Mikkel Lassen i Århus
c [Anne Jensdatter] g.m. Rasmus Klog i Sjelle
d [Maren Jensdatter] g.m. Jesper Olufsen i Borum
e [Kirsten Jensdatter] g.m. Christen Nielsen i Skørring
2) søster Maren Mortensdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Sabro. 7B:
a Peder Jensen i Sjelle, død. B: (Navne angives ikke). FM: Mikkel Lassen i Århus
b datter g.m. Peder Lassen i Århus
c datter g.m. Anders Jensen i Århus
d datter g.m. Jens Andersen i Tilst ved søn Jens Jensen
e datter g.m. Jens Mikkelsen i Tilst
f datter g.m. Mads Nielsen i Grundfør
g Helle Jensdatter, enke efter Sejer Olufsen i Sjelle ved søn Jens Sejersen
3) søster Anne Mortensdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Høver [i Storring sogn]. 5B:
a Peder Jensen i Århus
b Morten Jensen i Høver
c Maren Jensdatter, enke efter Peder Møller i Snåstrup Mølle
d Anne Jensdatter i Galten. FM: Frands Rasmussen sst.
e Karen Jensdatter g.m. Laurids Rasmussen i Galten
4) halvsøster Kirsten Sørensdatter, enke efter Oluf Knudsen i Fløjstrup. 6B:
a Søren Olufsen i Fløjstrup
b Laurids Olufsen i Fløjstrup, (kaldes også Claus Olufsen)
c Jens Olufsen i Århus, sømand
d Anne Olufsdatter g.m. Jens Jørgensen i Storenor
e Kirsten Olufsdatter i Fløjstrup
f Maren Olufsdatter i Elmose.

196 Peder Pedersen, bødker i Århus. 8.11.1683, fol.667.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Mikkelsen, der ægter enken. B: Peder 10, Niels 8. FM: Peder Rasmussen i Århus.

197 Thomas Christensen, toldbetjent i Århus. 18.5.1685, fol.669, 695B.
E: Gertrud Mortensdatter. Arvingerne frasiger arv og gæld.

198 Ingeborg Christensdatter Splid i Århus. 24.8.1685, fol.679B.
E: Laurids Andersen Høgh, købmand. B: Anne 8, Kirsten 7, Dorthe 4. Første ægteskab med Laurids [Rasmussen] Thøgersen [Veggerslev], [skifte 27.4.1676 lbnr.74]. B: Thøger Lassen i London i England, Inger Lasdatter, Christen Lassen i London, Jens Lassen, student, Karen Lasdatter. FM: Hans Nielsen Fogh, købmand i Århus.

199 Hans Jørgensen, hatstafferer i Århus. 6.9.1686, fol.696B.
E: Hylleborg Sørensdatter. Arvingerne frasiger arv og gæld.

200 Søren Sørensen, skipper og hustru Birgitte Troelsdatter i Århus. 4.10.1686, fol.702.
B: Troels 11, Søren 8, Rasmus 2. FM: Mikkel Andersen Helbo i Århus, Engelbrecht Endersen, skipper. Arv til børnenes mormor Johanne Troelsdatter, til børnenes moster Maren Troelsdatter, enke efter Anders Helbo.

201 Margrethe Christensdatter i Århus. 3.11.1686, fol.715, næste protokol fol.343, 401, 441B.
Enke efter Hans Jørgensen Strømsen, købmand, skifte 30.9.1669. A:
1) Jens Christensen i Norge, død. 2B: 1 søn, 1 datter. FM: Jesper Nielsen i Århus
2) Mogens Christensen i Århus, død. 2B:
a Christen Mogensen i Århus, [skifte 10.12.1683 lbnr.136]. Hans børn. FM: stedfar Søren Mikkelsen sst. FM: Jesper Nielsen Røve
b Kirsten Mogensdatter g.m. Jesper Nielsen i Århus
3) Jacob Christensen i Århus, død. 3B:
a Christen Jacobsen, uvist hvor
b Kirsten Jacobsdatter g.m. Svend Pedersen i København
c Margrethe Jacobsdatter, uvist hvor
4) Karen Christensdatter Stenhuggers i Århus, [skifte 15.6.1672 lbnr.29]. 4B:
a Anne Lauridsdatter, enke efter Søren Christoffersen i Århus
b Margrethe Lauridsdatter, død, var g.m. Jens Pedersen [Samsing, skifte 2.4.1673 lbnr.30]. Hendes arvinger
c Maren Lauridsdatter, enke efter Jacob Molbo i Århus
d Karen Lauridsdatter, død, var g.m. Anders Lauridsen i Århus. Hendes arvinger, heraf sønnen Jens Andersen, købmand sst.
5) Maren Christensdatter, død, var g.m. Laurids Rasmussen, byfoged i Århus. 5B:
a Laurids Lauridsen, rektor i Århus
b Søren Lauridsen, uvist hvor
c Niels Lauridsen
d Rasmus Lauridsen, død. Hans arvinger
e Mette Lauridsdatter, død. Hendes arvinger. (Sml. lbnr.218)
6) Karen Christensdatter, død, var g.m. Jens Splid i Randers. 4B:
a Sidsel Jensdatter, død, var g.m. Peder Lassen i Randers. Hendes arvinger
b Ingeborg Jensdatter g.m. Rudolf Rose i Randers
c Kirsten Jensdatter g.m. Niels Bay i Randers
d Maren Jensdatter g.m. Peder Rasmussen på Ristrup
7) Anne Christensdatter, [skifte 3.3.1679 lbnr.89], var g.m. Jacob Villadsen i Århus, skifte 10.8.1664. 5B:
a Villads Jacobsen i Århus
b Mogens Jacobsen, rådmand og byskriver i Slagelse
c Anne Jacobsdatter i København
d Mette Jacobsdatter i København
e Kirsten Jacobsdatter g.m. Jens Andersen i Århus.


Århus byfoged
Skifteuddrag
Protokol 3
1685-1696
B 56 - 416


202 Jørgen Olufsen, skipper i Århus. 13.5.1685, fol.13.
E: Lucie Hansdatter. LV: Hans Bendixen Harding, købmand sst. B: Oluf 14, Anders 13, Hans 12. FM: farbror Laurids Olufsen, Jens Rasmussen Lassen, overformynder i Århus.

203 Oluf Christensen, overformynder i Århus. 28.2.1687, fol.26.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Hans Sørensen Gylling, købmand sst. B: Maren, enke efter Anders Værn sst, [skifte 12.8.1684 lbnr.153]. LV: Morten Værn, Else 24, Christen 18. FM: Jesper Eskildsen.

204 Jens Sørensen Pannerup i Århus. 23.8.1686, fol.47B.
E: Johanne Eskildsdatter. LV: Morten Madsen Værn. B: Eskild 19, Peder 14, Mette forlovet med Christen Mikkelsen. FM: Jesper Eskildsen i Århus.

205 Thomas Hommel i Århus. 24.1.1687, fol.50B.
Registrering. Arvinger angives ikke.

206 Rasmus Christensen, smed i Århus. 10.3.1687, fol.52B, 61.
E: Inger Rasmusdatter. LV: Niels Nielsen, smed. B: Mette 14, Marie 12. Første ægteskab med Maren Sørensdatter. B: Søren 22, Maren 20, Christen 18. FM: Just Thomsen, smed.

207 Margrethe Gregersdatter i Århus. 9.5.1687, fol.57.
E: Niels Nielsen, vognmand. B: Gregers 3, Niels, der døde.

208 Anders Andersen, bådsmand i Århus. 9.5.1687, fol.59.
E: Anne Sørensdatter. LV: Peder Thorsen, skrædder. A: søskende Sidsel Andersdatter g.m. Oluf Mikkelsen i København, Anne Andersdatter sst.

209 Christen Jørgensen, klejnsmed i Århus. 7.3.1687, fol.61.
E: Kirsten Brandtsdatter. LV: Laurids Wild, guldsmed. Første ægteskab med [Helle Rasmusdatter], skifte 16.5.1678 lbnr.66. B: Jørgen, Rasmus 19, Anne 17, Søren 14. FM: Niels Tunbo, skomager, Johan Viborg, skomager, Abild Rasmussen. Desuden nævnes Niels Brandtsen i Vivild.

210 Anders [Nielsen] Helbo, skipper i Århus. 13.8.1686, fol.71, 106, 486.
E: Maren Troelsdatter. LV: Niels Lauridsen, købmand sst, Jens Nielsen, der ægter enken. B: Anne 11, Marie 9, Johanne 2. FM: Christen Sørensen sst, Poul Nielsen sst, Johan Blom [dvs. Johan Plum], guldsmed sst.
Afdøde døde i Christiania i Norge.

211 Mette Jensdatter Winther i Århus. 6.11.1683, fol.79B.
E: Hans Bendixen Harding, købmand. B: Maren 12, Karen 11, Mette 10, Anders 9, Elisabeth 8, Lene 6. FM: morbror Hans Jensen Winther, købmand i Århus.

212 Clemen Sørensen, guldsmed i Århus. 11.4.1687, fol.86.
E: Inger Nielsdatter. LV: Peder Sørensen Svane sst. A: søster, død. 2B: Dorthe Mikkelsdatter g.m. Jens Rasmussen i Mellem Mølle?, Maren Mikkelsdatter g.m. Anders Jensen i Terp.

213 Gert Clausen, skipper i Århus. 24.8.1687, fol.92.
E: Karen Hansdatter. LV: bror Jens Hansen. B: Anne 9, Maren 7, Cathrine 6, Kirsten 4, Charlotte 3. FM: Villum Thomsen, handskemager.
Afdøde døde i København.

214 Peder Rasmussen Gylling, købmand og skipper i Århus. 12.6.1685, fol.96B.
E: Silke Christensdatter Basballe. B: Peder 11, Rasmus 7. FM: Peder Christensen Basballe, købmand sst.

215 Mads Jørgensen, murer i Århus. 7.10.1687, fol.105.
E: Inger Jensdatter. LV: Knud Jensen, der ægter enken. B: Karen 17, Clemen 13. Af første ægteskab B: Mogens Madsen, Laurids Madsen, Maren Madsdatter, Anne Madsdatter.

216 Hans Bartholomæussen, skildre-maler i Århus. 1.12.1687, fol.106.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Laurids Wild, guldsmed. A: søster Regine Elisabeth Bartholomæusdatter i København, Margrethe, enke efter Jørgen Kurtz på Købmagergade i København. LV: Anders Ovesen, smed i Århus.

217 Maren Mogensdatter, ugift i Århus. 30.1.1688, fol.109.
A:
1) halvbror Jens Knudsen i Randlev
2) halvbror Mogens Knudsen i Sverige, død. 3B:
a Mette Mogensdatter. FM: Peder Sørensen i Balle
b Søren Mogensen i Randlev, død. 2B: Mette, Anne
c Sidsel Mogensdatter g.m. Peder Rasmussen i Snærild.

218 Christen Lauridsen, byfoged i Århus. 22.4.1684, fol.112.
E: Cathrine Lauridsdatter Fogh. LV: Jørgen Fogh i Århus. A:
1) Laurids Lauridsen, konrektor ved Domskolen i Århus
2) Søren Lauridsen i Amsterdam
3) Niels Lauridsen, købmand i Århus
4) Rasmus Lauridsen, død. 1B: Kirsten
5) Mette Lauridsdatter, død, var g.m. Christen Frost i Århus. 1B: Anne.

219 Simon Jensen, skipper i Århus. 5.3.1688, fol.129.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Peder Sørensen Svane i Århus. B: datter, død. 1B: Anne Kirstine Nielsdatter Grøn. FM: Peder Rasmussen i Horsens.

220 Jens Pedersen, pottemager og hustru Karen Jensdatter i Århus. 21.4.1688, fol.132.
Hans A:
1) mor Gyde Jensdatter
2) bror Laurids Pedersen i Hasle
3) søster Birgitte Pedersdatter g.m. Rasmus Jensen, skoflikker i Århus
4) søster Else Pedersdatter g.m. Jens Jensen i Vinding i Tyrsting herred
5) søster Maren Pedersdatter, død. 2B:
a Jens Nielsen i Over Fussing
b Else Jensdatter i Århus.
Hendes første ægteskab med Morten Pottemager. B: Maren Mortensdatter, der døde. Sidstnævntes arving er hendes moster Kirsten Jensdatter. LV: Christen Sørensen på Brobjerg.

221 Anders Rasmussen, hattemager i Århus. 6.12.1687, fol.142.
E: Anne Christensdatter. LV: Hans Nielsen Gotlænder, kandestøber sst. B: Sidsel 3. FM: Peder Rasmussen sst. Enken har mødrene arv efter tingsvidne af Framlev herredsting 27.2.1661.

222 Frederik Hofmann, sadelmager i Århus. 30.7.1688, fol.147.
Notat ved skiftet 16.11.1678 vedrørende arv til hans B: Hans, der dengang var 6 år gammel. FM: Peder Jacobsen, feldbereder sst.

223 Oluf Pedersen, vognmand i Århus. 9.4.1688, fol.147B.
E: Mette Jensdatter. LV: Peder Lassen i Århus. B: Margrethe 14, Anne 10, Jens 7. FM: farbror Morten Pedersen sst.

224 Anne Hansdatter i Århus. 6.2.1688, fol.149B.
E: Jørgen Jensen Fugl. Af første ægteskab B: Anders Urbansen i kongens tjeneste i København g.m. Anne Johansdatter i Åby. LV: Peder Jensen sst.

225 Laurids Sørensen Lollik i Århus. 18.7.1688, fol.151B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Jørgen Jensen Fugl, der ægter enken. B: Jørgen 6, Magdalene 4.

226 Anne Jensdatter Langballe i Århus. 3.3.1688, fol.152B.
E: Ortegius Joachim, vognmand. A:
1) Knud Jensen Langballe, skomagersvend i Ålborg
2) Søren Jensen Langballe, sadelmagersvend i København
3) Mikkel Jensen Langballe i Skanderborg
4) Niels Jensen Langballe i Århus
5) Karen Jensdatter Langballe i København
6) Mette Jensdatter Langballe i København
7) Anne Jensdatter Langballe i København.
FM: Peder Rasmussen i Århus.
(Afdøde hedder måske Maren Jensdatter Langballe, se lbnr.82).

227 Birgitte Sørensdatter i Århus. 25.7.1688, fol.157B.
Enke efter Jørgen Poulsen, skipper, der døde for 14 år siden uden skifte. Hun er slegfred født og arvinger kendes ikke udover en søn der for over 30 år siden er fanget i barbariet og ikke vides om levende eller død.

228 Johanne Andersdatter Broch i Århus. 2.9.1687, fol.160.
E: Anders Pedersen, kalkslager. B: Peder 25 i Frederiksstad, Anne 14.

229 Rasmus Joensen, graver ved Vor Frue kirke og vægter i Århus. 6.7.1688, fol.162.
Enkemand efter Maren Nielsdatter. B: Søren Rasmussen Graver, skrædder i Århus, Kirsten i København, Maren sst. Af enkens første ægteskab B: Mette Sørensdatter g.m. Knud Andersen, feldbereder.

230 Thomas Rasmussen, feldbereder i Århus. 27.8.1686, fol.165B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Villum Melchiorsen, feldbereder, der ægter enken. B: Karen 15, Maren 12, Sidsel 10.

231 Peder Madsen Molbo i Århus. 20.11.1686, fol.168B.
Enkemand efter [Mette Andersdatter], skifte 22.3.1671 lbnr.9. B: Maren 23, Dorthe 22. FM: Peder Thorsen, skrædder i Århus.

232 Karen Nielsdatter i Århus. 7.5.1688, fol.173B.
E: Christen Pedersen Frost. Ingen arvinger. Skifte begæret af enkemandens tilkommende svigersøn Peder Mortensen Svejgaard i Århus efter afdøde, der døde for 10 år siden.

233 Peder Sørensen Skave, bådsmand i Århus. 4.2.1689, fol.177B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Thomas Mortensen, bådsmand sst, der ægter enken. Arvinger angives ikke.

234 Anders Andersen, feldbereder i Århus. 3.4.1689, fol.178.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: søn Jacob Christensen, degn i Hjørring. A: Melchior Andersen Kli i Assens ved Mariager, Herman Andersen Kli i Ålborg, Mette Andersdatter gift i Hjørring i Vendsyssel, Lisbeth Andersdatter, enke i Christiania i Norge.

235 Karen Nielsdatter i Århus. 15.2.1689, fol.183B.
Enke efter Jacob Andersen. A:
1) bror Rasmus Nielsen, præst i Mårslet
2) bror Niels Nielsen i Århus
3) bror Clemen Nielsen, præst i Søften [og Folby], død. 1B: [Sidsel] g.m. Hans [Frandsen] Blichfeldt, præst i Søften [og Folby]
4) bror Jacob Nielsen, rådmand i Århus, død. 3B:
a Sidsel Jacobsdatter, enke efter Rasmus Jørgensen, [skifte 24.9.1678 lbnr.77]
b Dorthe Jacobsdatter, enke efter Jens Pallesen i Århus
c Karen Jacobsdatter
5) søster Karen Nielsdatter, var g.m. Mogens Skov i Randers, begge døde. 2B:
a Mogens Mogensen Skov i Århus, [skifte 15.10.1678 lbnr.68]. Hans børn. FM: Mathias Nielsen Fellum, Rasmus Madsen Værn i Århus
b Margrethe Mogensdatter, var g.m. magister Regel i Århus, begge døde. Deres børn. FM: Niels Nielsen, Peder Basballe i Århus.

236 Oluf Nielsen, Skipper i Århus. 6.6.1688, fol.199.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Jens Andersen Kruse sst. B: Maren 12, Lisbeth 10, Dorthe 8, Mikkel 5.

237 Anne Dinesdatter i Århus. 3.9.1688, fol.201.
E: Søren Pedersen Svane, skipper. B: Dines 4, Else 2. FM: Rasmus Værn i Århus.

238 Niels Jensen, skoflikker i Århus. 1.7.1689, fol.206.
E: Anne Jensdatter. Afkald fra afdødes bror Christen Jensen.

239 Søren Jørgensen i Århus. 6.4.1688, fol.206.
E: Anne Mikkelsdatter Langballe. LV: bror Mikkel Mikkelsen Langballe, forpagter på Kærbygård. B: Kirsten 2. FM: farbror Poul Jørgensen, snedker i Århus.

240 Kirsten Jensdatter i Århus. 8.11.1688, fol.213.
Enke efter Mikkel Langballe. B: Jens Langballe i Nykøbing, død. 1B: Kirsten, Søren Mikkelsen Langballe, Mikkel Mikkelsen Langballe, Karen Mikkelsdatter, Anne Mikkelsdatter, enke efter Søren Jørgensen, [skifte 6.4.1688 lbnr239]. LV: afdøde mands bror Poul Jørgensen, snedker i Århus.

241 Anne Nielsdatter i Århus. 6.12.1688, fol.221B.
E: Søren Christensen Ladefoged. B: Jens 3. Første ægteskab med Jens Pedersen, skifte 21.9.1685 lbnr.176. B: Niels 7. FM: farbror Jørgen Nielsen i Fillerup.

242 Peder Olufsen, smed i Århus. 22.4.1689, fol.228B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Thøger Pedersen, bøssemager i Århus. B: Oluf 6, Anne 5. Første ægteskab med Margrethe Jørgensdatter. B: Maren 13. FM: Poul Tordsen, skrædder sst.

243 Maren Rasmusdatter i Århus. 9.8.1689, fol.232B.
E: Peder Rasmussen Halkjær, toldkontrollør. B:
1) Søren Pedersen Halkjær 12
2) Frederik Christian Pedersen Halkjær 9
3) Anne Magdalene Pedersdatter Halkjær 9
4) Niels Pedersen Halkjær 7.
FM: Peder Clausen sst.

244 Ingeborg Isaksdatter i Århus. 28.10.1686, fol.236.
E: Oluf Tordsen. Afkald fra søn Oluf Olufsen.

245 Søren Olufsen, købmand i Århus. 22.2.1689, fol.236B.
E: Maren Gunnarsdatter . LV: Hans Bendixen Harding, Thomas Mikkelsen, der ægter enken. B: Maren 11, Gunnar Sørensen 5. FM: Didrik Christensen, hospitalsforstander i Århus.

246 Johanne Nielsdatter i Århus. 25.9.1689, fol.243.
E: Laurids Elsegaard, skipper. Første ægteskab med Søren Mikkelsen, bager, skifte 24.7.1682 lbnr.247. B: Mette 11. FM: Rasmus Madsen Værn i Århus.

247 Søren Mikkelsen, bager i Århus. 24.7.1682, fol.256.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Laurids Elsegaard i Århus. B: Mette 4. FM: Jørgen Ditlevsen, bager sst.

248 Lisbeth Hansdatter i Århus.5.3.1690, fol.257B.
Enke efter Peder Egaa, [skifte 6.11.1685 lbnr.174]. A:
1) søster Kirsten Hansdatter g.m. Laurids Olufsen i Vinstrup ved Holbæk på Sjælland
2) søster Eva Hansdatter, [skifte 7.10.1682 lbnr.123], var g.m. Palle Skomager. 1B: Hans 8
3) søster Anne Hansdatter, enke efter Peder Høst. LV: Rasmus Kandmann.

249 Niels Andersen, skibstømrer i Århus. 7.1.1690, fol.260B.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Knudsen, skipper sst. B: Jens 10.

250 Maren Mikkelsdatter i Århus. 22.8.1689, fol.261B.
Enke efter Søren Pedersen. B: Jens, dansk skoleholder, Rasmus, skræddersvend i Landskrona.

251 Ejler Ejlersen, bartskær i Århus. 3.2.1690, fol.263B.
E: Ellen Simonsdatter Bering. LV: Ditlev Bloch, garver sst. A:
1) søster Cathrine Ejlersdatter i Hamborg
2) Margrethe Ejlersdatter, gift 8 mil fra Hamborg
3) Else Ejlersdatter, død, var g.m. Filip Stiller i Pløn. 5B:
a Hans Christoffersen Stiller
b Christian Stiller
c Helvig Margrethe Stiller
d Dorthe Kirstine Stiller
e Augusta Sofie Stiller.

252 Peder Jensen Bonde i Århus. 9.4.1688, fol.271.
E: (Navn angives ikke). Arvinger angives ikke.

253 Birgitte Mikkelsdatter i Århus. 15.7.1690, fol.271B.
E: Villads Nielsen, bager. B: Niels 5. FM: Hans Nielsen, bager.

254 Anne Hansdatter i Århus. 30.6.1690, fol.274.
E: Mikkel Jensen Hudkær. B: Maren 11, Hans 3. FM: Erik Jørgensen, prokurator som fædrende frænde.

255 Mikkel Tønnesen, skipper i Århus. 19.11.1683, fol.277B.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Peder Jessen. B: Kirsten, Tønne 20, Dorthe 14, Anne 13, Maren 12, Christen 8, Else 6. FM: morbror Mikkel Jacobsen, skipper sst, stedfar Jens Rasmussen, skipper.

256 Jens Frandsen, blind, ugift i Århus. 29.8.1690, fol.287B.
A:
1) mor Anne Bødkers, der døde
2) halvsøster Sidsel Frandsdatter g.m. Anders Christensen i Århus
3) halvbror Peder Andersen i Århus, død. 1B: Christen.
Afdøde var slegfredbarn.

257 Laurids Christensen, ugift i Århus. 7.1.1691, fol.288B, protokol nr. 5 fol.245B.
A:
-) afdødes far Christen Rasmussen. 7B:
1) bror Rasmus Christensen i Kongsgårde på Helgenæs
2) bror Anders Christensen i Nordby på Samsø
3) bror Jacob Christensen i Overmølle på Mols
4) bror Niels Christensen. ladefoged på Favrskov
5) søster Mette Christensdatter g.m. Mikkel Sørensen, skrædder i Århus
6) søster Maren Christensdatter, død, var g.m. Rasmus Pedersen Søndergaard på Helgenæs. Hendes børn.
7) søster Gunder Christensdatter g.m. Rasmus Mortensen på Helgenæs.
-) afdødes far Christen Rasmussen g.m. Karen Nielsdatter. 2B:
8) halvbror Jens Christensen
9) halvbror Peder Christensen

258 Maren Poulsdatter i Århus. 30.5.1690, fol.293B.
E: Oluf Joensen Hollænder. Første ægteskab med [Henrik Jørgensen, skifte 13.2.1684 lbnr.134]. B: Jørgen 19, Dorthe 16, der er forlovet med Oluf Eriksen. FM: Dines Pedersen Vind i Århus, Hans Nielsen Gotlænder.

259 Hylleborg Jacobsdatter i Århus. 3.2.1691, fol.298B.
E: Hans Caspersen. A:
1) Hans Jacobsen ved Køge på Sjælland
2) Peder Jacobsen, sejllægger i Århus, død. 1B: Bodil.

260 Kirsten Nielsdatter i Århus. 17.11.1690, fol.301B.
E: Peder Jacobsen Loft. A:
1) Christen Nielsen i Norge
2) Edel Nielsdatter i Borum. FM: Frands Andersen, skrædder i Århus.

261 Anders Lauridsen Ørn, skibsskriver i Århus. 30.9.1690, fol.303B.
E: Cathrine Adriansdatter. LV: bror Laurids Adriansen, skipper i Århus. A: bror Niels Lauridsen.

262 Engelbrecht Endersen i Århus. 16.12.1690, fol.306B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen, skipper i Århus. B: Niels 14, Hans 8, Anne Marie 5, Kirsten 2, der døde. FM: Peder Rasmussen Brendstrup, Mikkel Due, skrædder.

263 Maren Jensdatter i Århus. 26.7.1690, fol.315B.
E: Bertel Lauridsen, kobbersmed. B: Anne 15, Jens 9. FM: Erik Jørgensen, stadsprokurator i Århus. Enkemanden har i nogle år arbejdet på kobbermøllen i Lille Fulden.

264 Niels Andersen, snedker i Århus. 2.4.1691, fol.318B.
E: Else Mikkelsdatter. LV: Christen Pedersen, skrædder. B: Anders i Nordlandene i Sennels Fogderi, Rasmus på Strandsøre i Norge, Mikkel, snedkersvend i København, Niels i Norge i Nordlandene, Peder 20, Kirsten 28, Maren 18.

265 Lucie Hansdatter i Århus. 12.8.1690, fol.322.
E: Peder Clausen. Første ægteskab med [Jørgen Olufsen, skifte 13.5.1685 lbnr.202]. B: Oluf 19, Anders 18, Hans 17. FM: Oluf Sørensen, købmand sst, mødrene frænde Hans Bendixen.

266 Morten Nielsen Samsing, bådsmand i Århus. 6.4.1691, fol.328, 338B.
E: Karen Bertelsdatter. LV: Hans Jensen Frost. Af første ægteskab B: Anne 20, Niels 14. FM: Peder Svendsen, skrædder sst, Villads Rebslager sst.

267 Kirsten Nielsdatter i Århus. 17.3.1691, fol.329B.
E: Bendix Pedersen, skomager. B: Inger g.m. Søren Jørgensen sst, Bodil 24. FM: Mikkel Sørensen, skipper sst.

268 Karen Jensdatter i Århus. 9.9.1690, fol.330B.
Enke efter Rasmus Kjeldsen, bogbinder, [skifte 3.7.1684 lbnr.139]. A:
1) bror Rasmus Jensen Holm
2) bror [Hans Jensen Holm], død. 6B:
a Birgitte Hansdatter g.m. Villum Thomsen, handskemager i Århus
b Jens Hansen Holm
c Karen Hansdatter, enke efter Gert Clausen, skipper, [skifte 24.8.1687 lbnr.213]
d Kirsten Hansdatter g.m. Jens Lauridsen i Århus
e Maren Hansdatter, enke efter Hans Hansen i København
f Karen Hansdatter g.m. Christian Koch i København.
(Sml. lbnr.125).

269 Maren Sørensdatter i Århus. 6.2.1691, fol.332.
E: Baltser Hansen Kryssing, købmand. B: Dorthe 15, Hans 14, Anders 12, Maren 9, Søren 4, Gertrud 3. FM: farbror Peder Hansen Kryssing, købmand.

270 Oluf Nielsen Lollik i Århus. 22.7.1691, fol.336B.
E: Maren Abrahamsdatter. LV: Gert Gertsen sst. A: far, (navn angives ikke), bror Hans Nielsen, skipper sst.

271 Afkald i Århus. 8.7.1687, fol.338B.
Afkald fra Niels Nielsen Brandt på Strømsø for arv efter afdøde datter Martha Nielsdatter Brandt g.m. Peder Hansen Kryssing i Århus.

272 Mikkel Jensen Hudkær i Århus. 26.5.1691, fol.339, næste protokol fol.333B.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Nielsen Gotlænder sst. Første ægteskab med Anne Hansdatter, skifte 30.6.1690 lbnr.254. B: Maren 11, Hans 5. FM: farbror Niels Jensen i Mundelstrup.

273 Sidsel Lauridsdatter Lindenfeld i Århus. 7.5.1690, fol.343B.
Enke efter Frands Rasmussen. B: Hans 14. FM: på mors side Casper [Pedersen] Lindenfeld, præst i Borup og Hald. Afdøde var forlovet med Oluf Christensen, Clementin, præst i Kolby på Samsø, hvor hun døde.

274 Thyge Simonsen, måler og vejer i Århus. 27.7.1691, fol.348.
A:
1) bror Peder Simonsen i Andi, død. 2B: Jørgen, Anne
2) bror Eskild Simonsen i Andi, var g.m. Kirsten Pedersdatter. 2B: Simon, Anne
3) søster Maren Simonsdatter g.m. Søren Sørensen Sønder Jastrup?
4) søster Mette Simonsdatter, enke efter Rasmus Rasmussen i Søby
5) søster Anne Simonsdatter, død, var g.m. Laurids Nielsen i Søby. 3B: Niels, Anne, Simon
6) halvbror Niels Simonsen i Søby
7) halvsøster Birgitte Simonsdatter g.m. Rasmus Pedersen i Karlby, begge døde. 1B: Kirsten g.m. Jens Sørensen i Mørke
8) halvsøster Anne Simonsdatter g.m. Rasmus Pedersen i Andi, begge døde. 3B: Peder, Maren, Kirsten. FM: Thyge Jespersen til Skårupgård ved Claus Clausen Kaae, dansk skolemester i Århus.

275 Jens Pedersen, skipper i Århus. 8.1.1692, fol.377, 521B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Peder Rasmussen, bådsmand, der ægter enken. B: Peder 3. FM: morbror Peder Jacobsen Molbo. Afdøde døde i Kristiansand i Norge for 2 år siden.

276 Mette Andersdatter Kjær i Århus. 11.1.1692, fol.378B.
E: Oluf Lauridsen, skipper. A:
1) brorsøn Rasmus Rasmussen Kejser, snedker i Århus
2) søster Bodil Andersdatter, enke efter Hans Jespersen i Horsens
3) halvsøster Karen Rasmusdatter g.m. Peder Fogh, begge døde. 2B:
a Rasmus Pedersen, snedker i København
b Sofie Pedersdatter g.m. Dines Johansen, snedker i København.

277 Jens Christensen Juul, ugift i Århus. 6.11.1691, fol.380B.
A: mor Dorthe Mortensdatter g.m. Rasmus Mikkelsen i Ørby på Helgenæs, søskende Anne Christensdatter g.m. Jens Rasmussen i Esby på Helgenæs, Karen Christensdatter g.m. Jens Jensen i Tved på Mols, halvbror Mikkel Rasmussen i Ørby på Helgenæs.

278 Edel Nielsdatter i Århus. 9.9.1690, fol.383B.
E: Markus Pedersen. B: Peder 12, Maren 4, Niels 2. FM: Peder Lauridsen sst.

279 Karen Sørensdatter i Århus. 1.2.1692, fol.384B.
E: Jens Mikkelsen, smed. B: Anne 5.

280 Jens Knudsen, skrædder i Århus. 13.2.1692, fol.386.
Enke efter Mette Nielsdatter. B: Knud, Villum 22, Niels 16. FM: Peder Jessen, rådmand i Århus.

281 Gertrud Sørensdatter, ugift i Århus. 5.4.1692, fol.388.
A:
1) bror Peder Sørensen i Dyngby. Af hans børn nævnes Kirsten, Karen
2) bror Rasmus Sørensen i Dyngby, død. 1B: Peder hos stedfar Christen Mikkelsen
3) søster Karen Sørensdatter, enke efter Oluf Pedersen i Dyngby ved søn Peder Olufsen
4) søster Anne Sørensdatter, enke efter Rasmus Thuesen i Odder.

282 Peder Pedersen Flensborg, købmand i Århus. 7.3.1692, fol.395.
E: Maren Sørensdatter Mørch. LV: Hans Nielsen Gotlænder, kandestøber i Århus. B: Søren 19, Peder 13, Markus 10, Jens 10, Anne g.m. Anders Hansen, købmand i Århus, Cathrine 16. FM: Rasmus Værn, købmand sst. Enkens mor Maren Jensdatter, enke efter Søren Jensen Mørch, nyder frit ophold hos sin datter.

283 Inger Germandsdatter i Århus. 25.5.1692, fol.402.
Enke efter Jens Tordsen. A:
1) søster Anne Germandsdatter g.m. Søren Pedersen i Astrup, begge døde. 4B:
a Mogens Sørensen i Balle
b Anne Sørensdatter, enke efter Anders Andersen i Århus, [skifte 9.5.1687 lbnr.208]
c Mette Sørensdatter i København
d Peder Sørensen i Hornslet, død. 1B: Zacharias i København
2) søster Dorthe Germandsdatter g.m. Christen Sørensen i Grund, begge døde. 3B:
a Rasmus Christensen i Fovsing
b Peder Christensen i Grund
c Germand Christensen, der tjener på Horsenskanten
3) søster Mette Germandsdatter g.m. Rasmus Andersen i Ørum, begge døde. 2B:
a Mette Rasmusdatter i Selling
b Anne Rasmusdatter i København
4) søster Maren Germandsdatter, død, var g.m. Esben Lauridsen i Bendstrup. 3B:
a Thyge Esbensen i Gravlev Mølle
b Dorthe Esbensdatter g.m. Jens Madsen i Bendstrup
c Anne Esbensdatter, død, var g.m. Peder Iversen i Nørre Bendstrup. B: (Navne angives ikke).

284 Jens Sørensen, handskemager i Århus. 11.1.1692, fol.404B.
E: Ellen Abrahamsdatter. LV: bror Hans Abrahamsen, sadelmager i Århus, Søren Rasmussen, handskemager, der ægter enken. B: Jens, Mette. FM: Jeppe Jensen, handskemager.

285 Søren Knudsen og hustru Mette Pedersdatter i Århus. 20.3.1690, fol.407B.
B: Ellen 6. FM: Morten Madsen. Desuden nævnes afdøde mands mor Johanne Eriksdatter.

286 Magdalene Madsdatter i Århus. 20.6.1692, fol.409B.
E: Oluf Hansen, pottemager. Afkald fra søskende: Christen Madsen i Hvalløs, Søren Madsen på Mors, Johanne Madsdatter i Hallendrup.

287 Anne Jensdatter Veggerslev i Århus. 18.2.1691, fol.410.
E: Niels Lauridsen, købmand. B: Maren 17, Karen 13, Laurids 10, Mette 8, Jens 6, Jørgen 3. FM: morbror Christen Veggerslev, proviantforvalter i Århus.

288 Niels Nielsen, købmand og student i Århus. 16.2.1691, fol.417.
E: Margrethe Henriksdatter Blichfeldt. LV: far Henrik Blichfeldt, præst i Vor Frue i Århus. B: Maren 4, Karen 3. FM: Peder Christensen Basballe, købmand i Århus.

289 Jens Hansen Holm, ugift i Århus. (Dato mangler), 1692, fol.426B.
A: søskende Birgitte Hansdatter g.m. Villum Thomsen, handskemager i Århus, Karen Hansdatter g.m. Gert Clausen sst, Kirsten Hansdatter g.m. Jens Lauridsen sst, Maren Hansdatter, enke efter Hans Hansen i København, Karen Hansdatter g.m. Christian Koch sst.

290 Sofie Arildsdatter i Århus. 9.6.1692, fol.437.
E: Søren Jensen, købmand. B: Margrethe 2. FM: Jens Christensen Basballe rådmand i Århus.

291 Jørgen Egertsen, borgmester i Århus. 19.12.1689, fol.441B.
Registrering

292 Johanne Pallesdatter i Århus. 6.6.1692, fol.443B, 618B.
E: Niels Andersen Kruse. Første ægteskab med [Anders Nielsen Kruse, skifte 17.7.1674 lbnr.42]. Af børn nævnes: Niels Andersen Pallesen og Søren Andersen Kruse, der har arv ifølge Århus Tingbog 19.4.1688 og 21.5.1688. Desuden nævnes enkemandens bror Jens Andersen i Veggerslev.

293 Laurids Rasmussen Elsegaard, skipper i Århus. 27.4.1691, fol.448B, 505B.
Enkemand efter Johanne Nielsdatter, [skifte 25.9.1689 lbnr.246]. A: mor Maren Elsegaard i Århus, søskende Maren Rasmusdatter g.m. Thomas Christensen, bager, Dorthe Rasmusdatter, død, var g.m. Simon Elkær. 1B: Maren. Johanne Nielsdatters første mand: Søren Mikkelsen, bager, [skifte 24.7.1682 lbnr.247]. B: Mette. FM: Rasmus Værn i Århus.

294 Jesper Eskildsen Hjortshøj, købmand i Århus. 9.12.1690, fol.467.
E: Anne Eriksdatter. LV: Peder Hansen Kryssing, købmand sst. Første ægteskab med [Margrethe Pedersdatter Lindenfeld], skifte 10.7.1682 lbnr.117. B: Anne 13. FM: Hieronymus Christensen Basballe, købmand sst, morbror Casper Lindenfeld, præst i Borup [og Hald]. Arv i boet til afdødes brorsøn Mikkel Sørensen, søn af Søren Eskildsen i Hasle.

295 Jacob Jensen, smed i Århus. 24.10.1692, fol.482B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Bertel Lauridsen, kobbersmed i Århus. B: Jens 11. FM: Rasmus Andersen, klejnsmed.

296 Hans Sørensen Gylling, købmand i Århus. 9.8.1692, fol.486.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Hans Nielsen Gotlænder, kandestøber sst. B: Søren 19, Niels 18, Jens 16, Hans 15, Maren 11, Mette 8. FM: Clemen Hansen Kryssing, købmand sst, morbror Anders Jensen, købmand sst.

297 Hans Arildsen, handskemager i Århus. 28.2.1693, fol.494, 573.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Anders Videsen, handskemagersvend, der ægter enken. B: Arild 12, Anne 9, Maren 5, Johanne 3, Karen 2. FM: morbror Frands Sørensen, skomager i Århus.

298 Anne Rasmusdatter i Århus. 28.2.1693, fol.496.
E: Mikkel Pedersen, tømrer. B: Peder 23, snedkersvend i København, Mads 20, Rasmus 15. Slegfreddatter: Anne Rasmusdatter 28 i Århus. FM: Niels Rasmussen Pustmand i Århus.

299 Niels Nielsen Koch i Århus. 1.10.1688, fol.499.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Poul Jensen, kandestøber sst. B: Anders 3 uger. Første ægteskab med [Maren Sørensdatter, skifte 4.9.1685 lbnr.182]. B: Thue 14.

300 Paaske Rasmussen, ugift i Århus. 12.7.1693, fol.500B.
A: mor Karen Nielsdatter, enke efter Rasmus Christensen, [skifte 13.12.1673 lbnr.188], søskende Søren Rasmussen, handskemager, Christen Rasmussen i København.

301 Steddatter i Århus gøres til arving. 24.10.1693, fol.505.
Christen Knudsen og hustru Else Poulsdatter er barnløse og hans steddatter Christence Johansdatter Lønborg gøres til fuld arving.

302 Paaske Pedersen i Århus. 7.7.1693, fol.506.
E: Maren Andersdatter Kruse. LV: Mikkel Sørensen Due, skrædder sst. B: Bodil 10, Peder 7. FM: morbror Jens Andersen Kruse i Århus.

303 Margrethe Pedersdatter i Århus. 5.10.1692, fol.509.
E: Jens Andersen Kruse. B: Bartholomæus 7, Elisabeth 5, Peder 1. FM: morfar Peder Mikkelsen på Åbogård.

304 Anne Pedersdatter i Århus. 28.11.1692, fol.512B.
E: Peder Hansen, feldbereder. Første ægteskab med Thomas Iversen, skifte 24.5.1678 lbnr.85. B: Iver.

305 Christoffer Lydiksen, ugift i Århus. 4.1.1694, fol.520.
A: mor Gertrud Lauridsdatter, enke efter Lydik Christoffersen i Øster sogn på Læsø, søskende, Mads Lydiksen på Læsø, Søren Lydiksen, Laurids Lydiksen, Johanne Lydiksdatter, Margrethe Lydiksdatter, Maren Lydiksdatter.

306 Poul Thorsen, skrædder i Århus. 5.9.1693, fol.522.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Mikkel Due, skrædder, Laurids Jensen, der ægter enken. B: Jørgen 17, Thor 15, Anne Marie 12. FM: farbror Peder Thorsen, skrædder.

307 Jens Lauridsen Bjerre, købmand i Århus. 19.8.1687, fol.526B.
E: Maren Christensdatter. LV: Mogens Rasmussen. B: Laurids 18, Mikkel 16, Karen 14. FM: morbror Rasmus Christensen, billedhugger.

308 Niels Jensen, bager i Århus. 6.1.1694, fol.536.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Jens Andersen Sabro i Århus. A: søskende Else Jensdatter g.m. Iver Christensen i Gjern, Anne Jensdatter hos svoger Laurids Andersen i Farre, halvsøskende Mette Jensdatter g.m. Jens Rasmussen i Handrup, Kirsten Jensdatter g.m. Carsten Lauridsen i Farre, Anne Jensdatter hos sin mor i Skanderup.

309 Jacob Sørensen, ugift i Århus. 10.1.1694, fol.541B, 621B.
På fars side A:
0) [far Søren Poulsen g.m Maren Jacobsdatter, stamtavlen D1]
1) [farbror] Jens Poulsen i Århus, var g.m. Johanne Jensdatter, skifte 5.7.1678 lbnr.76]. 4B:
a Poul Jensen
b Anne Jensdatter g.m. Rasmus Olufsen
c Birgitte Jensdatter g.m. Peder Balle i Århus
d Maren Jensdatter g.m. Guttorm Eriksen i Moss i Norge, begge døde. 1B: Johanne
2) [farbror] Laurids Poulsen i Brendstrup, død. 4B:
a Villads Lauridsen i Brendstrup
b Anders Lauridsen i Tilst
c Anne Lauridsdatter g.m. Niels Pedersen i Brendstrup
d Anne Lauridsdatter
3) [farbror] Niels Poulsen i Tilst, død. 1B:
a Anne Nielsdatter g.m. Søren Remmer i Århus
4) [farbror] Rasmus Poulsen i True, død. 1B:
a Poul Rasmussen i Brendstrup
5) faster Karen Poulsdatter, enke efter Anders Nordbagge. LV: svoger Jens Andersen Grundfør
6) [faster] Maren Poulsdatter g.m. Rasmus Mikkelsen i Tilst, begge døde. 8B:
a Poul Rasmussen i Sabro
b Johanne Rasmusdatter g.m. Anders Pedersen i Sabro
c Karen Rasmusdatter g.m. Rasmus [Andersen] Kasted i Tilst
d Maren Rasmusdatter g.m. Niels Christensen i Sabro
e Kirsten Rasmusdatter i Århus. LV: Mikkel Jensen Roed i Århus
f Maren Rasmusdatter i Tilst
g Edel Rasmusdatter g.m. Jeppe Jensen i Haldum, begge døde. 1B: Karen g.m. Hans Andersen i Haldum
h Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Knudsen i Holme, begge døde. 5B:
1 Mikkel Rasmussen i Søften
2 Rasmus Rasmussen i Geding
3 Knud Rasmussen i Kolt
4 Anne Rasmusdatter g.m. Peder Rasmussen i Tilst
5 Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Eriksen i Kolt.
Desuden meldte sig følgende arvinger:
7) fars morbror Poul Kaae i Århus, død. B: 2 børn
8) fars morbror Niels Kaae i Kasted
9) fars morbror Søren Kaae i Kasted, død. 1B:
a datter g.m. Mikkel Pedersen i Norring
10) fars faster, død. 1B:
a Jens Jensen i Søften
11) fars søskendebarn Rasmus Jensen i Norring
12) fars søskendebarn Laurids Jensen i Norring, død. 2B:
a Jens Lauridsen i Norring
b Rasmus Lauridsen i Søften
13) fars søskendebarn, (kvinde) død. 1B:
a datter g.m. Baltser Jensen i Søften
14) fars søskendebarn g.m. Oluf Skrædder i Århus
15) fars næstsøskendebarn, (kvinde), død. 1B: Anders Rasmussen i Grundfør.
Stamtavle for afdøde:
A1) Ove Johansen i Gosmer g.m. Maren Jensdatter, begge døde. 2B: (B1, B2)
B1) Jens Ovesen i Fensten g.m. Maren Pedersdatter, begge døde. 1B:
C1) Anne Jensdatter uden ægteskab med Jacob Nielsen, rådmand i Århus. 1B:
D1) Maren Jacobsdatter g.m. Søren Poulsen i Århus, begge døde. 1B:
E1) Jacob Sørensen (afdøde).
B2) Johan Ovesen i Gosmer, død. 5B: (C1, C2, C3, C4, C5)
C1) Bertel Johansen, præst i Gylling, død. 1B:
a Christen Bertelsen, død. 1B:
1 Ove Christensen i Halkær
C2) Jens Johansen i Svinballe, død. 1B:
a Else Jensdatter, død. 1B:
1 Kirsten Pedersdatter, død. 1B:
(a Peder Lauridsen i "Brenby" [formentlig Brændbygge]
C3) Ove Johansen i Gosmer, død. 1B:
a Karen Ovesdatter, død. 1B:
1 Peder Mikkelsen i Gosmer
C4) Anders Johansen i Gosmer, død. 1B:
a Morten Andersen, død. 1B:
1 Anders Mortensen i Saksild
C5) Maren Johansdatter i Falling, død. 1B:
a Maren Mikkelsdatter i Søby, død. 3B:
1 Mikkel Juul
2 Jørgen Juul
3 Rasmus Juul.
Søskende til Maren Pedersdatter g.m. Jens Ovesen i Fensten (B1):
1) Karen Pedersdatter g.m. Anders Nielsen i Viby ved Århus
2) Sidsel Pedersdatter g.m. Mikkel Nordby i Århus
3) Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Pedersen i Fensten: B:
a Anders Rasmussen, ladefoged på Gersdorffslund i Gosmer sogn og søskende
4) Eskild Pedersen i Viby, død. B:
a Jens Eskildsen i Viby og søskende
5) Søren Pedersen på Randers-egnen, død. B:
a Jens Sørensen i Galten, herredsfoged i Galten herred.
Arvinger på mors side er mormors søskendebørn og næstsøskendebørn, som ikke arver i følge Danske lov 5. bog 2 kapitel artikel 42 og 43. Dog anføres A:
1) Jochum [Lauridsen] Brorson, præst i Randlev [og Bjerager]
2) Ude Pedersen Kolding i Præstholm, præst i [Gosmer og Halling]
3) Peder Lauridsen Brorson.
I følge Danske Lov bog 5, kapitel 2, artikel 42 og 43, arver alene nr.1-6 på afdødes fars side.

310 Abel Rasmussen , skipper i Århus. 21.7.1693, fol.566B.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: Morten Madsen Værn, vejer og måler i Århus. B: Anne Kirstine 21, Karen 20, Rasmus 17, Jacob 15, Mikkel 13, Johan 8, Marie 5, Edel 3. FM: Mikkel Brun sst.

311 Jens Jensen Øland i Århus. 22.1.1694, fol.573.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Henriksen Aarø, sømand i Århus, der ægter enken. B: Kirsten 3. (kaldes også Anne). FM: Frands Sørensen, skomager i Århus.

312 Kirsten Jensdatter i Århus. 9.5.1694, fol.576B.
E: Peder Jacobsen Loft, skipper. A: mor Anne Andersdatter, søskende Johanne Jensdatter, Jens Jensen, der sejler på Frankrig, Anne Jensdatter g.m. Mikkel Nissen, degn i Brabrand, Dorthe Jensdatter g.m. Rasmus Jensen i Rode.

313 Bodil Lauridsdatter i Århus. 11.1.1693, fol.579B, næste protokol fol.86B.
E: Johan Davidsen. B: Laurids 9. FM: Christen Veggerslev.

314 Maren Villumsdatter i Århus. 16.3.1693, fol.581B.
E: Anders Poulsen, handskemager. B: Gertrud 15.

315 Jens Nielsen Ungermann, skipper i Århus. 9.2.1694, fol.583.
E: Maren Troelsdatter. LV: Markus Mortensen, skipper sst. B: Anders 7, Niels 5, Peder 3, Anne 1. FM: Peder Nielsen Læsø, skipper i Århus, Knud Terkildsen, skomager sst. Enkens første ægteskab med [Anders Nielsen Helbo, skifte 13.8.1686 lbnr.210]. B: [Anne], der døde 6 uger før stedfaderen, Marie 15, Johanne 10. FM: Peder Rasmussen Brendstrup, købmand i Århus.

316 Inger Lauridsdatter i Århus. 16.7.1694, fol.587.
E: Just Thomsen, smed. B: Else 6. FM: Christen Pedersen, skrædder sst.

317 Poul Hansen Læsø, styrmand i Århus. 26.6.1694, fol.589B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Peder Jacobsen Møller. A: mor Kirsten Bertelsdatter på Læsø, søskende Bertel Hansen sst, Niels Hansen, der sejler fra Århus, 2 søstre, hvis navn ikke kendes.

318 Mette Pedersdatter i Århus. 24.3.1690, fol.591.
Enke efter Peder Pedersen i Egå. Tilsagte arvinger:
1) Anders Rasmussen i Vejlby g.m. Kirsten Nielsdatter
2) Laurids Rasmussen i Vejlby
3) Søren Nielsens afdøde hustru i Vejlby
4) afdøde Esben Rasmussens 4 børn i Vejlby: Poul Esbensen, Jens Esbensen og 2 døtre
5) Sara Rasmusdatter i Ølsted
6) Niels Andersen i Karlby
7) Laurids Andersen i Studstrup
8) Søren Andersen i Segalt
9) Terkild Jensens hustru i Skæring
10) Jens Esbensen i Lystrup
11) Jens Jensen i Elsted g.m. Anne Esbensdatter
12) Peder Nielsen i Egå og afdøde Dorthe Esbensdatters børn sst.
12) Esben Jensen på sin hustru Maren Sørensdatters børns vegne
13) Maren Esbensdatter, der tjener i Århus
14) Jacob Esbensen.

319 Karen Nielsdatter i Århus. 12.12.1693, fol.593B.
E: Jacob Esbensen. B: Magdalene 12, Mette 7, Niels 3. FM: Hans Nielsen Fogh i Århus.

320 David Jørgensen i Århus. 23.5.1692, fol.597.
E: Maren Sørensdatter. LV: Morten Madsen Værn, vejer og måler i Århus. B: Jørgen 9. FM: Mikkel Jensen sst.

321 Maren Pedersdatter i Århus. 3.8.1694, fol.600B, 611B.
E: Mikkel Jensen Snor. B: Peder Sørensen 33, vanfør, Rebekka Sørensdatter 24, Marie Sørensdatter g.m. Daniel Jordan i København, Thomas Sørensen 20 soldat. FM: Mogens Jensen Blach.

322 Maren Mogensdatter i Århus. 22.10.1694, fol.606B.
E: Hans Svendsen, skrædder. A: bror Jens Mogensen i Næstved på Sjælland, død. 1B: Mads 13. FM: Søren Jensen Sabro i Århus, halvsøster Anne [Mogensdatter], enke efter Knud Kjeldsen, bogbinder i Århus, [skifte 19.12.1683 lbnr.138]. LV: Mogens Robertsen, prokurator sst.

323 Kirsten Rasmusdatter i Århus. 3.9.1694, fol.608B.
E: Niels Rasmussen Pudmand. B: Kirsten 16, Anne 15, Sidsel 12. Enkemandens første ægteskab med [Anne Christensdatter, skifte 16.4.1672 lbnr.44]. B: Anne, Christen.

324 Rasmus Christensen, billedhugger i Århus. 5.3.1694, fol.610.
E: Alhed Henriksdatter. LV: Mathias Pedersen, skomager, der ægter enken. B: Karen 21, Christen 17, Niels 14, Henrik 12, Anne 7. FM: Rasmus Rasmussen, væver.

325 Laurids Nielsen Bloch i Århus. 19.11.1694, fol.611B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Anders Andersen Hollænder. Arvinger angives ikke.

326 Jens Rasmussen Lybsker, skipper i Århus. 6.8.1694, fol.613.
E: Maren Christensdatter. LV: Peder Jacobsen Loft, skipper, der ægter enken. B: Maren 5. FM: morfar Christen Jacobsen, skrædder.

327 Laurids Jensen, skipper i Århus. 9.5.1694, fol.614B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Anders Andersen, bedemand sst. B: Jens 3, Johanne 13 uger. FM: Søren Christensen Ladefoged i Århus.

328 Karen Hansdatter i Århus. 14.1.1695, fol.616B.
E: Jochum Santhøft, bogbinder. B: Margrethe 5.

329 Villads Esbensen, rebslager i Århus. 19.11.1694, fol.618B.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Peder Christensen Guldmand, rebslager sst. A: søster Dorthe Esbensdatter i Kolby på Samsø, bror Laurids Esbensen, rebslager, død. 3B: Rasmus i København, Maren i Holbæk, Anne i Århus.

330 Else Pedersdatter Todbjerg i Århus. 28.1.1695, fol.620.
E: Jens Jensen Todbjerg. B: Peder, degn i Trige, Ingeborg. Første ægteskab med Peder Madsen, [skifte 20.1.1671 lbnr.15]. B: Anne, Magdalene i København. FM: Jens Sørensen, skipper i Århus.

331 Jens Nielsen Møller, skipper i Århus. 6.7.1691, fol.621B.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Morten Værn, måler og vejer sst. B: Mikkel 5, Niels 2½, Søren 1½. FM: Anders Jensen, skipper i Århus, farbror Mogens Jensen i Grundfør Mølle.

332 Bodil Jensdatter i Århus. 11.3.1695, fol.630.
E: Peder Lassen, købmand. B: Maren g.m. Christen Jørgensen i Århus, Karen 14, Laurids 13, Jens 8.

333 Karen Ovesdatter i Århus. 29.1.1695, fol.632B.
E: Niels Knudsen. Arvinger angives ikke.

334 Mette Sørensdatter i Århus. 20.2.1695, fol.637.
E: Christen Høgh. Første ægteskab med [Jørgen Pedersen Høgh, skifte 8.2.1678 lbnr.63]. B: Voldborg g.m. Anders Christensen Fisker, skipper i Århus, Ellen Kirstine 26. FM: Jens Sørensen, skipper sst.

335 Johan Christian Gebhalt, kobbersmed i Århus. 26.4.1695, fol.640B.
E: Gertrud Dose Dorchen. LV: Hans Engelke, kobbersmedesvend. Afdøde var født i Dieringen i Langehaltz.

336 Oluf Jensen i Århus. 14.6.1695, fol.642.
E: Anne Knudsdatter. LV: Hans Svendsen, skrædder sst. A: søskende Jens Jensen i Langemark på Samsø, død. 1B: Dorthe. FM: morbror Simon Lauridsen i Onsbjerg, Dorthe Jensdatter g.m. Oluf Tømmermand i Langemark, Anne Jensdatter g.m. Hans Olufsen sst. Arv i boet efter Mette Jensdatter i Langemark, skifte 20.6.1692.

337 Jens Sørensen Mørch, skipper og hustru Birgitte Dinesdatter i Århus. 17.5.1690, fol.645B, næste protokol fol.75B.
B: Jens, Maren. FM: "næste fædrene frænde" Peder Pedersen Flensborg i Århus. Til stede var børnenes moster Johanne Dinesdatter, enke efter Jens Olufsen, [skifte 17.2.1691 lbnr.340].

338 Hans Sønnichsen, skipper i Århus. 22.10.1694, fol.656.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Jensen, farver og rådmand. B: Mette 20, Søren 18, Anne 14, Sønnich 12, Maren 13, Rebekka 11, Johan 8, Hans 2. FM: morbror Oluf Sørensen, købmand i Århus.

339 Thomas Mortensen, bådsmand og hustru Maren Pedersdatter i Århus. 11.9.1693, fol.660.
B: Morten 3, Mette 3. FM: Rasmus Rasmussen Post i Århus.

340 Jens Olufsen, skipper i Århus. 17.2.1691, fol.664.
E: Johanne Dinesdatter. LV: Mikkel Brun, der ægter enken. B: Oluf 13, Birgitte 11, Dines 9. FM: Søren Pedersen Svane i Århus. Arv i boet efter Dines Nielsen, skifte 1.11.1681 lbnr.112. Krav om arv til Maren Dinesdatter g.m. Mathias Melchiorsen i Dalsgård.

341 Maren Pedersdatter i Århus. 15.2.1692, fol.672B.
E: Peder Mikkelsen Fogh. "Indlæg til magistraten at ingen middel var efter hans salig hustru og intet skifte er holdt formedelst boets slette tilstand, så det mig ikke hos præsten ved copulationen skulle gøre forhindring".

342 Sille Andersdatter i Århus. 7.7.1692, fol.673.
Enke efter Christoffer Henningsen, [skifte november 1680 lbnr.106]. A: søskende Thomas Andersen i Linå g.m. Maren Jensdatter, Christen Andersen i Christiania, halvsøster Dorthe Andersdatter, uvist hvor.

343 Jens Sørensen, skibsbygger i Århus. 2.10.1695, fol.676B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Morten Madsen, vognmester. A: Christen Sørensen i København, Anne Sørensdatter g.m. Mikkel Jørgensen i Onsbjerg på Samsø.

344 Cathrine Lauridsdatter Fogh i Århus. 5.8.1695, fol.678B.
Enke efter Christen Lauridsen, byfoged, [skifte 22.4.1684 lbnr.218]. A:
1) bror Jørgen Fogh, assessor, [skifte 12.3.1686 lbnr.180] var g.m. Cathrine [Schumacher]. 5B: Peder Fogh, Albert Fogh, Christen Fogh, Marie Fogh g.m. Jens Andersen, Cathrine Fogh. FM: Enevold Randulf
2) søster Lisbeth Lauridsdatter Fogh, død, var g.m. Niels Madsen i Kolding. 7B: Mathias Nielsen Fogh, der døde. Hans børn, Hans Nielsen Fogh, købmand i Århus, Ernst Nielsen Fogh, Christian Nielsen Fogh, Laurids Nielsen Fogh, Johanne Nielsdatter Fogh g.m. Bertel Brun i Kolding, begge døde. Deres børn, Anneke Nielsdatter Fogh g.m. Christian Marker. birkedommer på Samsø.

345 Margrethe Sørensdatter i Århus. 30.5.1694, fol.686.
Enke efter Søren Olufsen, efter hvem, der ikke er holdt skifte. B: Birgitte 25, Karen 18, Maren 17, Hans 14, Oluf 11. FM: Anders Poulsen, handskemager i Århus, Hans Gertsen, skrædder sst.

346 Lisbeth Jørgensdatter i Århus. 2.3.1696, fol.690B.
E: Ove Andersen, klejnsmed. A: søskende Lennart Jørgensen i København, Aasle Jørgensdatter g.m. Abraham Ovesen i Vinding, Margrethe Jørgensdatter i København, Marie Jørgensdatter, Barbara Jørgensdatter. FM: Bent Lauridsen, glarmester i Århus.

347 Peder Pedersen Balle i Århus. 21.2.1696, fol.692B.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Poul Nielsen sst. B: Jens 12, Peder 8, Søren 4. FM: Jørgen Nielsen Røve.

348 Anne Hansdatter i Århus. 27.4.1696, fol.695B.
E: Hans Ertmann, skrædder. A: bror, uvist hvor, søster uvist hvor.

349 Cathrine Henriksdatter i Århus. 5.5.1696, fol.696B.
E: Johan Slothugger. B: Helle Helene 6. FM: Jens Jensen Maler.

350 Anne Jensdatter i Århus. 15.5.1696, fol.699.
E: Niels Simonsen. A: Karen Christensdatter g.m. Mathias Sørensen Harbo, Kirsten Christensdatter i Stettin i Pommern.


Århus byfoged
Skifteuddrag
Protokol 4
1693-1702
B 56 - 417


351 Christen Jensen Basballe, købmand i Århus. 5.9.1693, fol.1.
E: Inger Hieronymusdatter. B:
1) Jens Christensen Basballe, rådmand i Århus
2) Peder Christensen Basballe, købmand i Århus
3) Augustinus Christensen Basballe, præst i Mygind, [Krogsbæk og Skørring]
4) Hieronymus Christensen Basballe
5) Silke Christensdatter Basballe, enke efter Peder Gylling, [skifte 12.6.1685 lbnr.214]
6) Maren Christensdatter Basballe g.m. Morten Aggerup på Samsø, begge døde. 1B:
a Maren Mortensdatter g.m. Hans Kedelfører
7) Anne Christensdatter Basballe, [skifte 31.7.1678 lbnr.73], var g.m. Mikkel Jacobsen i Århus Første ægteskab med [Hans Hansen Storm, skifte 6.12.1671 lbnr.31]. 5B:
a Hans Storm
b Christen Storm, der døde
c Peder Storm
d Jacob Mikkelsen
e Anne Mikkelsdatter
8) Margrethe Christensdatter g.m. Søren [Pedersen] Sommer, præst i Mørke [og Hvilsager]
9) Ellen Christensdatter Basballe g.m. Mads Sørensen, præst i Lyngå [og Skjød]

352 Maren Clemensdatter i Århus. 5.3.1695, fol.26B.
Enke efter Anders Lydiksen, borgmester.
Testamente af 9.7.1664.
Hendes A:
1) bror Christen Clemensen, professor ved Sorø Akademi, død. 4B:
a Clemen Christensen, præst i Sæby [og Hallenslev] på Sjælland, død
b Oluf Christensen, præst i Kolby på Samsø
c Jacob Christensen, præst i Hvorslev [og Gerning]
d Sidsel Christensdatter g.m. Jesper Nielsen Hutfeld, assessor i Århus
2) bror Søren Clemensen i Århus, død. 1B:
a Sidsel Sørensdatter g.m. Mads Værn i Århus, begge døde, [skifte 18.10.1671 lbnr.21]. På arvingernes vegne mødte Morten Værn og Rasmus Værn, købmand sst
3) bror Jens Clemensen i Århus, død. 2B:
a Christen Jensen, præst i Ringsted
b Clemen Jensen i Århus, død. 1B:
1 Gregers Clemensen Blichfeldt, byfoged i Fredericia
4) søster Karen Clemensdatter g.m. Christen [Nielsen] Friis, præst i Århus [Frue]. 8B:
a Knud Christensen Friis, præst i Nordby på Samsø, død. Hans børn og børnebørn
b Niels Christensen Friis, præst i Skorup [og Tvilum]
c Christen Christensen Friis, præst i Bodum, [Ydby og Hurup]
d Oluf Christensen Friis, præst i Hundslund
e Jens Christensen Friis, præst i Feldballe [og Nødager]
f Karen Christensdatter Friis, død, var g.m. Henrik [Christensen] Blichfeldt, præst i Århus [Frue]. Hendes børn
g Anne Christensdatter Friis g.m. Jens Basballe, rådmand i Århus
h Sidsel Christensdatter Friis g.m. Jeremias Anchersen, præst i Tyrsted [og Uth]
5) halvsøster Sidsel Clemensdatter g.m. Peder Christoffersen, byfoged i Århus, begge døde. 6B:
a Niels Pedersen, død. 1B:
1 en datter, uvist hvor. Hendes børn
b Christoffer Pedersen, død. Hans børn
c Maren Pedersdatter, [skifte 21.4.1636], var g.m. Rasmus Clemensen, [ved skiftet 1636 kaldes han Rasmus Sørensen Gylling]. Hendes børn
d Kirsten Pedersdatter, død. Hendes børn
e Gertrud Pedersdatter. 1B:
1 Sidsel Rasmusdatter, død. Hendes børn
f Dorthe Pedersdatter g.m. Hans Jørgensen Kryssing i Århus, begge døde. Hendes børn
Hans A:
1) bror Hans Lydiksen, død. På arvingernes vegne mødte sønnen Mourids Hansen til Rask
2) bror Hans Kirkegaard Lydiksen, død
3) søster Maren Lydiksdatter, død. På arvingernes vegne mødte sønnen Hans Bendixen Harding, købmand i Århus
4) søster Johanne Lydiksdatter g.m. Anders Stenalt, begge døde.
Desuden mødte Andreas Hansen, forpagter af Astrup og Peder Jessen, rådmand i Århus.

353 Mikkel Rasmussen Sol, købmand i Århus. 27.4.1696, fol.76B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Nielsen Fogh sst. B: Rasmus 23, Niels 16, Peder 11, Jens 9. FM: Niels Christensen Møller sst.

354 Jens Andersen Sabro, købmand i Århus. 23.11.1696, fol.80B.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Christen Nielsen True, købmand sst, der ægter enken. B: Jacob 11. FM: Peder Lassen sst.

355 Anne Cathrine Hansdatter i Århus. 19.12.1696, fol.83B.
E: Peder Hansen, skoflikker. B: Karen 9, Hans 5. FM: Peder Lauridsen, skomager i Århus.

356 Jens Pedersen Grum, soldat i Århus. 19.12.1696, fol.84B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Peder Hansen, skoflikker, der ægter enken. B: [barn] 2. FM: Peder Lauridsen, skomager i Århus.

357 Sidsel Jensdatter i Århus. 16.3.1696, fol.85.
E: Frands Andersen, skrædder. B: Else 9, Jens 7. FM: Jacob Brusk. Enkemandens første ægteskab med [Anne Ibsdatter, skifte 8.11.1682 lbnr.193]. B: Anders.

358 Peder Rasmussen i Århus. 23.4.1697, fol.87.
E: Mette Pedersdatter. LV: Laurids Simonsen, snedker, der ægter enken. B: Rasmus 11, Peder 7, Mette 5. FM: Rasmus Rasmussen Kejser, snedker.

359 Frands Andersen, skrædder i Århus. 15.2.1697, fol.87B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Christensen Møller. Første ægteskab med [Anne Ibsdatter, skifte 8.11.1682 lbnr.193]. B: Anders 19. Andet ægteskab med [Sidsel Jensdatter], skifte 16.3.1696 lbnr.357. B: Else 13, Jens 10. FM: morbror Jens Jensen, farver i Århus, Peder Lassen sst. Desuden nævnes enkens bror Niels Sørensen.

360 Niels Rasmussen Pudmand i Århus. 12.4.1697, fol.93.
E: Mette Pedersdatter. LV: Hans Jensen, farver. B: Niels, nyfødt. Første ægteskab med [Anne Christensdatter, skifte 16.4.1672 lbnr.44]. B: Anne g.m. Jens Andersen, skoflikker i Århus, Christen, snedkersvend i Kalundborg. Andet ægteskab med Kirsten Rasmusdatter, skifte 3.9.1694 lbnr.323. B: Kirsten 19, Anne 18, Sidsel 15. FM: Søren Mikkelsen, hjulmand i Århus, Mikkel Johansen sst.

361 Maren Jensdatter i Århus. 7.7.1696, fol.97, 105
E: Gert Gertsen von Negten. B: Gert 6, Jens 4. FM: farfar Gert von Negten, bartskær i Århus, Hans Abrahamsen, sadelmager sst.

362 Ove Andersen, snedker i Århus. 13.10.1696, fol.99, 181B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Rasmus Nielsen, dansk skoleholder i Århus. B: Oluf, snedkersvend sst, Christen 21, Johanne g.m. Søren Christensen i Vindeholme Kro på Sjælland, Anne 26, Maren 23, Karen 14, Maren 10.

363 Clemen Mikkelsen, skipper i Århus. 14.6.1697, fol.105.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Nielsen Gotlænder, kandestøber i Århus. B: Mikkel 16. FM: Mikkel Jørgensen, skipper sst. (Sml. lbnr.60).

364 Helvig Henningsdatter i Århus. 16.7.1697, fol.108B.
E: Oluf Knudsen Rath, skipper. A: søskende Thomas Henningsen, Mads Henningsen, Ellen Henningsdatter. Desuden nævnes Rasmus Knudsen Rath.

365 Niels Carlsen i Århus. 20.4.1697, fol.116.
E: Marie Jørgensdatter. LV: Ove Andersen, klejnsmed sst. På egne og øvrige arvingers vegne var til stede Peder Nielsen Brandt, købmand i Århus.

366 Maren Mortensdatter i Århus. 23.11.1696, fol.132B.
Enke efter Søren Tøffelmager. A:
1) Anders Olufsen, feldbereder i Århus
2) Morten Olufsen. FM: Niels Nielsen, skrædder i Århus
3) Jens Olufsen. FM: Niels Nielsen, skrædder i Århus
4) Niels Olufsen, skrædder i Bergen
5) Eskild Olufsen, skrædder i Bergen
6) Jens Olufsen, billedhuggersvend i København
7) Morten Olufsen, drejer i Årslev ved Randers
8) Just [Olufsen], feldbereder, [skifte 18.9.1682 lbnr.120]. 1B: Karen. FM: stedfar Christen Andersen, feldbereder.

367 Mogens Jespersen, dansk skolemester i Århus. 9.2.1697, fol.138B.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Peder Hansen Gotlænder, kandestøber sst. B: Mogens 2. FM: Rasmus Kejser, snedker sst. Af første ægteskab B: Jesper i Århus, Margrethe g.m. Morten Mortensen Hvas i Århus.

368 Henrik Fich, tafiletkræmmerkarl fra Åbenrå, der døde i Århus. 22.4.1696, fol.152.
Registrering.

369 Jørgen Ditlevsen, bager i Århus. 10.7.1697, fol.156.
Enkemand efter [Anne Jensdatter]. B: Kirsten g.m. Rasmus Nielsen Juul, dansk skolemester i Århus, Sidsel, enke efter Jens Hansen, organist sst. LV: Christen Mikkelsen sst, Karen. FM: Mogens Jensen Blach sst.

370 Kirsten Mogensdatter i Århus. 13.9.1697, fol.165B.
E: Jesper Nielsen Røve, købmand. B: Magdalene 17, Maren 15. FM: Peder Hansen Kryssing, købmand sst.

371 Anne Mikkelsdatter i Århus. 20.8.1697, fol.168.
E: Erik Andersen Winther, guldsmed. B: Anne 1. FM: morfar Mikkel Jacobsen, skipper i Århus.

372 Peder Rasmussen Todbjerg, skipper i Århus. 6.6.1698, fol.172.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jørgen Nielsen Trige, skipper. B: Jens 21, Peder 15, Mette 14, Thomas 12. FM: Peder Olufsen, skrædder i Århus. Af første ægteskab B: Rasmus i Christiania i Norge, Peder, skrædder i Århus, Anne g.m. Albert Jensen, Kirsten.

373 Kjeld Thomsen Løwenhertz, ugift bogbindersvend i Lybæk. 15.7.1698, fol.178B.
A: søskende Christen Thomsen Løwenhertz, bogbinder i Lybæk, Mogens Thomsen Løwenhertz, guldsmed i Horsens, Maren Thomasdatter Løwenhertz, Karen Thomasdatter Løwenhertz.

374 Anne Rasmusdatter i Århus. 23.2.1698, fol.179B.
E: Laurids Joensen, skipper. B: Anne Marie 3, Joen, nyfødt. FM: Mikkel Jensen Tunbo, skipper i Århus.

375 Niels Mikkelsen Tysk, købmand og hustru Maren Jensdatter i Århus. [Dato mangler] juni 1698, fol.182.
Hans A:
1) bror Søren Mikkelsen, hjulmand i Århus
2) søster Lisbeth Mikkelsdatter g.m. Cort Reinholt, skomager i Randers
Hendes A:
1) bror Niels Jensen i Brabrand, død. 3B:
a Jens Nielsen, hjulmand i Århus
b Anne Nielsdatter g.m. Jens Nielsen i True
c Maren Nielsdatter g.m. Jens Christensen i True
2) bror Mads Jensen i Brabrand, død. 4B:
a Anne Madsdatter g.m. Rasmus Mikkelsen Loft i Brabrand
b Maren Madsdatter g.m. Jens Lauridsen i Brabrand
c Kirsten Madsdatter g.m. Anders Jensen i Brabrand
d Johanne Madsdatter
3) bror Rasmus Jensen i Stjær
4) bror Laurids Jensen i Åby, død. 2B:
a Anne Lauridsdatter i Århus
b Kirsten Lauridsdatter i Åby.

376 Karen Sørensdatter, ugift i Århus. 22.8.1698, fol.193.
A: Søren Terkildsen, dansk skoleholder på Lolland, der er stedsøn af Niels Knudsen, skipper i Århus.

377 Peder Mikkelsen Grønfeld, ugift bådsmand i Århus. 1.8.1698, fol.194B.
A: mor Karen Sørensdatter, enke efter Mikkel Sørensen i Esby på Helgenæs, søskende Rasmus Mikkelsen, Rasmus Mikkelsen, Jens Mikkelsen, Karen Mikkelsdatter.

378 Jens Lauridsen, bager i Århus. 15.7.1698, fol.197B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Peder Tordsen, skrædder. B: Hans 14, Jens 13, Christen 6. Første ægteskab med [Else Hansdatter, skifte 13.11.1682 lbnr.169]. B: Anne g.m. Søren Jensen, skomager i Århus, Laurids, handskemagersvend i København, Maren g.m. Søren Jensen, skibstømrer i Århus, Hans, skomagersvend i Horsens, Peder, handskemagersvend i Århus, Jørgen, skomagersvend i Nyborg, Jacob, skomagersvend i Viborg.

379 Jesper Mogensen, købmand i Århus. 26.1.1698, fol.203B.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: bror Thomas Mikkelsen, skipper i Århus. A: søster Margrethe Mogensdatter, død, var g.m. Morten Hvas, købmand i Århus, B: (Navne angives ikke), halvbror Mogens Mogensen. (Sml. lbnr.367).

380 Knud Terkildsen, skomager i Århus. 30.7.1697, fol.209B.
E: Cathrine Henriksdatter. LV: Hans Abrahamsen, sadelmager i Århus. B: Henrik 22, styrmand, Karen 17. FM: Christen Mikkelsen, købmand i Århus.

381 Thomas Rasmussen, vognmand i Århus. 18.4.1698, fol.212B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Mogens Sørensen sst. B: Rasmus 6. FM: Peder Nielsen, kræmmer sst.

382 Jens Jensen Todbjerg, sømand i Århus. 16.9.1698, fol.215.
E: Inger Sørensdatter. LV: Jens Sørensen, skipper sst. B: Søren 3, Jens 19 uger. Første ægteskab med [Else Pedersdatter Todbjerg, skifte 28.1.1695 lbnr.330]. B: Peder, Inger g.m. Henrik Jensen, bådsmand i Århus.

383 Peder Rasmussen Halkjær, toldkontrollør i Århus. 12.7.1698, fol.218.
[Enkemand efter Maren Rasmusdatter, skifte 9.8.1689 lbnr.243]. B:
3) Søren Pedersen Halkjær
4) Frederik Christian Pedersen Halkjær
5) Anne Magdalene Pedersdatter Halkjær
6) Niels Pedersen Halkjær.
FM:
1 Oluf Eriksen, skipper og købmand i Århus
2 Laurids Wild, guldsmed i Århus
3 Mikkel Tunbo, skipper og købmand.
[Af første ægteskab] B:
1) Morten Pedersen Halkjær i Århus
2) Rasmus Pedersen Halkjær.

384 Maren Jørgensdatter i Århus. 31.10.1698, fol.229B.
E: Johan Gotfred Gesius. A:
0) mor Margrethe Christensdatter, efter hvem der ikke er afholdt skifte.
Af mors første ægteskab med afdødes far B:
1) bror Jens Jørgensen Sommerfeldt, købmand i Århus
Mors andet ægteskab med Mikkel Malling, borgmester, [skifte 28.11.1702 lbnr.484]. B:
2) halvsøster Maren Mikkelsdatter, død, var g.m. Hans Winther, rådmand. Hendes børn
3) halvsøster Gertrud Mikkelsdatter g.m. Hieronymus Basballe.
Desuden nævnes enkemandens far Jacob Gesius, apoteker.

385 Årsele Jochumsdatter i Århus. 25.11.1698, fol.244.
E: Offer Sørensen, tømrer. B: Dorthe 13, Søren 11. FM: Jens Ibsen.

386 Inger Hieronymusdatter i Århus. 20.4.1698, fol.246.
Enke efter Christen Basballe, [skifte 5.9.1693 lbnr.351]. Af arvinger nævnes B: Hieronymus Basballe, købmand i Århus g.m. Gertrud Mikkelsdatter, Jens Christensen Basballe, borgmester, Peder Basballe.

387 Peder Lauridsen, skomager i Århus. 16.2.1699, fol.259B.
E: Karen Melchiorsdatter. LV: Mikkel Jensen. B: Laurids 4, Melchior 1. FM: Poul Nielsen i Århus.

388 Maren Christoffersdatter i Århus. 3.5.1699, fol.260B.
E: Hans Pedersen Randers. B: Dorthe 9. FM: Peder Hansen Kryssing, Clemen Hansen Kryssing, købmand i Århus. Af første ægteskab B: Gertrud Mogensdatter g.m. Johannes Mikkelsen, bådsmand sst, Maren Mogensdatter g.m. Clemen Mikkelsen, bådsmand sst.

389 Anne Thomasdatter i Århus. 8.12.1697, fol.261.
E: Anders Nielsen Viby, handskemager. B: Niels 13, Dorthe 11, Thomas 7. FM: Anders Poulsen, handskemager sst, farbror Jens Nielsen, handskemager. Ophold til afdødes mor Anne, enke efter Thomas Skat.

390 Maren Eriksdatter i Århus. 11.4.1698, fol.262B.
E: Jørgen Rasmussen, skrædder. Af første ægteskab B: Anne Mikkelsdatter 17. FM: mosters mand Bendix Svendsen, kobbersmed i Århus.

391 Niels Jensen Harlev, købmand i Århus. 21.9.1698, fol.265.
E: Maren Villumsdatter. LV: Hans Winther, rådmand sst. B: Anne Marie 3. FM: Jens [Jensen] Harlev, præst i Harlev [og Framlev].

392 Oluf Hansen, pottemager i Århus. 7.7.1699, fol.274.
E: Maren Sørensdatter. LV: Mogens Madsen, murer. A: søskende Karen Hansdatter g.m. Rasmus Bartholomæussen, pottemager i Randers, Maren Hansdatter g.m. Poul Sørensen, vognmand sst, Johanne Hansdatter g.m. Mikkel Christensen, skrædder sst. Gertrud Hansdatter.

393 Niels Mortensen, købmand i Århus. 12.6.1699, fol.275B.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Mikkel Mogensen Fogh, købmand. B: Maren 3, Anne 23 uger. FM: Christen Nielsen True, købmand sst.

394 Mogens Jensen Blach i Århus. 13.9.1698, fol.279.
E: Else Olufsdatter. LV: Peder Hansen Kryssing, købmand i Århus. B: Anne 7, Oluf 5, Else Kirstine 3, Martha Marie 1. FM: Mikkel Nielsen, købmand sst.

395 Karen Clemensdatter i Århus. 20.1.1699, fol.282B.
E: Christen Jensen, købmand og skipper. B: Dorthe 12. FM: Jens Sørensen Samsing, købmand og skipper.

396 Christen Knudsen Lind, købmand og vinhandler i Århus. 3.7.1699, fol.285B.
E: Else Poulsdatter. LV: Hans Nielsen Gotlænder i Århus. Testamente af 4.10.1693, se lbnr.301. Enkens første ægteskab med [Johan Hansen Lønborg, præst i Århus Domkirke øverste kapellani]. B: Christence Johansdatter Lønborg, der ægter Mikkel Nielsen, købmand i Århus. Desuden nævnes enkens bror Jørgen Poulsen Bagger, præst i Todbjerg og Mejlby og enkens svoger Jens [Lauridsen] Harlev, præst i Århus Domkirke øverste kapellani [g.m. enkens steddatter Mette Johansdatter Lønborg].

397 Johanne Jensdatter i Århus. 13.4.1699, fol.290B.
E: Peder Olufsen, handskemager. Første ægteskab med [Knud Nielsen, skifte 6.10.1675 lbnr.181]. B: Johanne g.m. Mogens Nielsen, handskemager sst, Anne i København.

398 Poul Christensen Brandt, sømand i Århus. 27.3.1699, fol.293.
E: Anne Markusdatter. LV: Søren Jensen, pottemager sst. A:
1) Kirsten Christensdatter Brandt, enke efter Jens Helbo. LV: Anders Hansen Bastian, skomager i Århus
2) Karen Christensdatter Brandt g.m Henrik Sink i København.

399 Jesper Nielsen Hutfeld, assessor i Århus. 28.10.1698, fol.298.
E: Sidsel Christensdatter Clementin. LV: svoger Jens Christensen Basballe i Århus. B:
1) Christen Hutfeld, præst i Tved, [Mols herred]
2) Anders Hutfeld, præst i Brabrand [og Kasted]
3) Niels Hutfeld, præst i Holme [og Tranbjerg]
4) Clemen Hutfeld 16, studerende i Domskolen
5) Anne Hutfeld g.m. Jens [Christensen] Friis, præst i Feldballe [og Nødager]
6) Mette Marie Hutfeld g.m. Casper [Bernhardsen] Suhr, præst i Saksild, [og Nølev] ved søn Bent Suhr
7) Ingeborg Marie Hutfeld 15.

400 Søren Knudsen, smed i Århus. 7.8.1699, fol.322.
E: Mette Ottesdatter. LV: Anders Ovesen, smed. B: Søren Knudsen, [formentlig fejl for Knud Sørensen] 8. FM: Mikkel Sørensen Grumstrup.

401 Jens Jensen, drejer i Århus. 7.8.1699, fol.324.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Jochum Sand, hofbogbinder. B: Anne 3, Jacob 1. FM: Jens Ibsen, drejer i Århus.

402 Peder Rasmussen, møllersvend i Århus. 17.9.1699, fol.326B.
E: Anne Christensdatter. A: halvbror Søren Rasmussen.

403 Anne Bentsdatter i Århus. 15.3.1699, fol.327.
E: Knud Olufsen, trommeslager. B: Oluf 10, Bent 8. FM: Anders Joensen, skoflikker sst. Af første ægteskab B: Christen Olufsen 18.

404 Inger Lauridsdatter Basse i Århus. 13.9.1699, fol.330.
Enke efter Jens Pedersen, [skifte 2.4.1673 lbnr.30]. A: Anne Nielsdatter, enke efter Rasmus Friis, præst i Årslev [og Tilst]. (Sml. lbnr.28).

405 Udgår.

406 Anne Hansdatter i Århus. 11.9.1699, fol.333B.
E: Mikkel Johansen. B: Maren 3. FM: Hans Nielsen Fogh.

407 Maren Hansdatter i Århus. 30.3.1696, fol.336B.
E: Morten Madsen Værn, vejermester og måler. B: Hans 19, student, Sidsel 17, Mads 15, Johannes 13, Peder 8, Christence 6, Maren 4. FM: farbror Rasmus Værn, købmand i Århus, Mikkel Gylling, skipper sst.

408 Jens Hansen, vognmand og hustru Johanne Svendsdatter i Århus. 2.10.1699, fol.344.
B: Hans, Morten. FM: farbror Eskild Hansen i Vejlby, Mogens Sørensen i Århus.

409 David Carstensen, hattemager i Århus. 16.10.1699, fol.347B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Anders Pedersen, hattemagersvend sst, der ægter enken. B: Carsten 17, Peder 15. FM: Johan Henrik, hattemager sst.

410 Mette Jensdatter i Århus. 27.2.1699, fol.349.
E: Christen Mikkelsen, købmand og skipper. B: Dorthe 9, Mikkel 3, Jens 8 uger. FM: morbror Eskild Jensen, købmand.

411 Mette Jacobsdatter i Århus. 5.6.1699, fol.353B.
E: Jørgen Mikkelsen Sode. A: søskende Mads [kaldes også Villads] Jacobsen i Løjstrup, Mogens Jacobsen, borgmester i Slagelse, død. 1B: Anne Marie g.m. Hans Danielsen Weinholt, byfoged sst, Anne Jacobsdatter, Kirsten Jacobsdatter g.m. Christen Nielsen True, købmand i Århus.

412 Maren Mikkelsdatter Malling i Århus. 12.6.1696, fol.360.
E: Hans Jensen Winther, rådmand. B: Anne Winther 12, Mikkel Malling 10, Jens Winther 10, Mette Marie Winther 8. FM: morfar Mikkel Mikkelsen, borgmester i Århus.

413 Peder Thomsen i Århus. 6.11.1699, fol.370B.
E: Cathrine Gotfredsdatter. LV: Mikkel Jensen Snor. B: Henrik, skomagersvend, Thomas, Birgitte 23. FM: Søren Jensen, pottemager sst.

414 Mads Pedersen Ingerslev, skipper i Århus. 6.11.1699, fol.371B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Bertel Lauridsen Tunbo, kobbersmed i Århus. Enkens første ægteskab med Jacob Jensen, smed, skifte 24.10.1692 lbnr.295. B: Jens 17. FM: Thomas Mikkelsen, købmand sst.

415 Maren Sørensdatter i Århus. 30.10.1699, fol.375.
E: Niels Lassen, købmand. B: Anne 4. FM: Mikkel Sørensen, købmand sst.

416 Silke Christensdatter Basballe i Århus. 22.3.1699, fol.377B.
Enke efter Peder Rasmussen Gylling, skifte 12.6.1685 lbnr.214. B: Peder, Rasmus. FM: morbror Peder Christensen Basballe, købmand i Århus. Første ægteskab med Hans Hansen Haj. B: Lisbeth g.m. Herman Barre i Århus.

417 Jens Rasmussen Vissing, tømrer i Århus. 14.11.1698, fol.392.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Søren Mikkelsen Sparre, vognmand i Århus. B: Karen 16. FM: Poul Nielsen, murer sst.

418 Maren Jørgensdatter i Århus. 23.10.1699, fol.394B.
Enke efter Jørgen Pedersen. B: Jørgen, foged i Norland i Norge, Dorthe g.m. Jørgen Clemensen, bådsmand i Århus, Johanne g.m. Baltser, kobbersmed i Århus.

419 Anne Jacobsdatter i Århus. 27.11.1699, fol.397.
E: Anders Poulsen, handskemager. B: Maren 5, Poul 2. FM: Gotfred Henriksen, skomager sst.

420 Sidsel Pedersdatter i Århus. 24.7.1699, fol.399.
E: Peder Poulsen Calmer. B: Karen 10, Peder 9, Niels 6.

421 Peder Fædder, købmand og hustru Maren Jørgensdatter Juul i Århus. 21.12.1693, fol.401.
Arvinger angives ikke, selv om der er umyndige børn. FM: farbror Bertel Fædder, forpagter af Tyrrestrup, der døde, morbror Oluf Juul, student, Hans Bendixen, købmand i Århus, Laurids Andersen, købmand sst. Der er vedhæftet jordebog med fæster, hartkorn og landgilde for Ørritslevgård gods på Fyn, som afdøde ejede.

422 Kirsten Sørensdatter i Århus. 5.12.1699, fol.446.
E: Anders Videsen, handskemager. B: Hans 2. Første ægteskab med [Hans Arildsen], skifte 28.2.1693 lbnr.297. B: Arild 17, Anne 15, Maren 11, Johanne 9. FM: morbror Frands Sørensen [Pallesen], skomager i Århus.

423 Jens Rasmussen Laasby, borgmester i Århus. 2.8.1699, fol.450B.
E: Maren Jensdatter Winther. LV: bror Hans Jensen Winther, rådmand. B:
1) Søren Jensen Laasby i Amsterdam i Holland
2) Rasmus Jensen Laasby i Kristiansand i Norge
3) Jens Jensen Låsby i Århus
4) Peder Jensen Låsby
5) Anne Jensdatter Winther g.m. Erik Christensen, købmand i Kalundborg
6) Mette Jensdatter Laasby g.m. Peder Nielsen Mollerup, forpagter af Vestervig
7) Anne Jensdatter Laasby
8) Ingeborg Jensdatter Laasby
9) Karen Jensdatter Laasby
10) Gertrud Jensdatter Laasby
11) Kirsten Jensdatter Laasby.
FM: Jens Jacobsen Skivholme, købmand i Århus.

424 Søren Rasmussen Rytter i Århus. 2.11.1697, fol.474.
E: Birgitte Madsdatter. LV: Morten Pedersen, hjulmagersvend, der ægter enken. A: bror Niels Kromand i Spørring, død. 1B: Rasmus i Holland ved Peder Mogensen, kornmåler i Århus.

425 Birgitte Nielsdatter i Århus. 3.11.1696, fol.474B.
E: Rasmus Pedersen, skrædder. B: Karen 5.

426 Christen Rasmussen, bådsmand i Århus. 24.11.1696, fol.475B.
E: Maren Andersdatter. B: Kirsten 7.

427 Oluf Lauridsen, skipper i Århus. 28.6.1697, fol.476B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Bendix Svendsen, kobbersmed sst, Vogn Vognsen, der ægter enken. B: Mette 4. FM: morbror Jørgen Rasmussen.

428 Jens Hansen, organist i Århus. 9.11.1697, fol.477B.
E: Sidsel Jørgensdatter. B: Margrethe 14, Hans 13, Jens 12, Søren 6, Anne 4, Jørgen 1½. FM: Rasmus Nielsen Juul, dansk skolemester i Århus.

429 Anne Christensdatter i Århus. 29.3.1700, fol.479B.
E: Peder Mortensen Svejgaard, skipper. B: Inger 8, Laurids 6, Anne 4, Morten 2. FM: Peder Hansen Kryssing.

430 Jens Nielsen Søndergaard, købmand i Århus. 5.3.1700, fol.483B.
E: Maren Andersdatter. LV: Anne 8, Maren 6, Niels 4, Kirsten 3, Anders 1. FM: farbror Peder Nielsen Søndergaard, af slægt Rasmus Pedersen Hjortshøj i Århus.

431 Henrik Bertelsen Kloch, instrumentist i Århus. 15.7.1699, fol.490.
E: Dorthe Johansdatter Flach. LV: Jens Jacobsen Skivholme, købmand i Århus. B:
6) Cathrine Dorthe Henriksdatter 15
7) Johan Henriksen 8
8) Sidsel Marie Henriksdatter 2.
FM: Peder Hansen Kryssing, købmand i Århus.
Første ægteskab med Dorthe Thidemann. B:
1) Lukas Henriksen, instrumentist i Århus
2) Henrik Henriksen, instrumentist i Århus
3) Anne Cathrine Henriksdatter g.m. Daniel Hannibal i Amsterdam.
Andet ægteskab med Marie Sildemand. B:
4) Hans Henriksen, instrumentistsvend
5) Johan Henriksen 22, guldsmedesvend i Århus.
Desuden nævnes afdødes svoger Johan Flach i København.
(Se skifte efter afdødes søn Bertel Henriksen i Kalundborg, 5.5.1696 lbnr.98).

432 Anders Lauridsen i Århus. 20.7.1693, fol.498.
E: Maren Jacobsdatter. LV: bror Jens Jacobsen Skivholme, købmand i Århus. B: Clemen, Jacob, Christen, Anders. Af første ægteskab B: Peder Andersen, Laurids Andersen Stenhugger, præst i Vær [og Nebel], Laurids Andersen Møller, præst i Vammen, [Bigum og Lindum], død, hans børn, Jens Andersen, købmand i Århus, Christen Andersen sst, Karen Andersdatter g.m. Johan Albert Herbst, gartner sst.

433 Maren Knudsdatter i Århus. 17.5.1700, fol.505B.
E: Rasmus Mikkelsen Tunbo, skipper. B: Knud 3. FM: Peder Svejgaard, skipper sst, Søren Christensen Ladefoged sst. Første ægteskab med Peder Pedersen i Kysing, skifte 18.8.1692. B: Johanne 19, Peder 14, Maren 10. FM: morbror Anders Knudsen Rath.

434 Maren Christensdatter i Århus. 9.1.1700, fol.510B, næste protokol fol.512B.
E: Peder Jacobsen Loft. Første ægteskab med Jens Rasmussen Lybsker, skifte 6.8.1694 lbnr.326. B: Maren 10. FM: morfar Christen Jacobsen, skrædder i Århus.

435 Mette Rasmusdatter Testrup i Århus. 6.6.1699, fol.513B.
Enke efter Jens Sørensen Winther, købmand, [skifte 30.1.1674 lbnr.37]. B:
1) Søren Jensen Winther, præst i Årslev, [Hørning og Lime], død. Hans Børn ved stedfar Oluf [Pedersen] Øje, præst sst.
2) Hans Jensen Winther, rådmand
3) Peder Jensen Winther, præst i Føns og Ørslev på Fyn
4) Maren Jensdatter Winther, enke efter Jens Rasmussen Laasby, [skifte 2.8.1699 lbnr.423]. LV: svigersøn Anders Jørgensen, købmand i Århus
5) Mette Jensdatter Winther, [skifte 6.11.1683 lbnr.211], var g.m. Hans Bendixen, købmand i Århus. Hendes børn
6) Gertrud Jensdatter Winther g.m. Jens Jacobsen Skivholme, købmand i Århus.

436 Johannes Echhof, ugift barbersvend i Århus. 10.7.1700, fol.528.
Forlovet med Marie. A: søster Anne Susanne Echhof g.m. Rasmus Pedersen i Bergen. Afdøde var født i Bergen.

437 Anders Knudsen Riber, skomager i Århus. 20.8.1700, fol.530.
E: Karen Knudsdatter. LV: Hans Abrahamsen, sadelmager sst. B: Barbara 2. FM: mors stedfar Oluf Knudsen Rath, skipper sst.

438 Peder Jensen Skaade i Århus. 11.6.1699, fol.532.
E: Ellen Thomasdatter. LV: Johan Santhøft, bogbinder i Århus.. B: Thomas 8, Jens 6. FM: Anders Videsen, handskemager sst.

439 Jacob Esbensen i Århus. 23.6.1700, fol.534.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Mogens Sørensen sst. B: Anne 6, Jens 3. FM: Hans Nielsen Bomholt, skipper sst. Første ægteskab med [Karen Nielsdatter], skifte 12.12.1693 lbnr.319. B: Magdalene 21, Niels 11.

440 Jens Rasmussen Lassen, købmand i Århus. december 1695, fol.537B.
E: Anne Jacobsdatter Winther. LV: Jens Jacobsen Skivholme, købmand i Århus, Hans Winther, rådmand sst. B: Rasmus, elev i domskolen. FM: Peder Lassen, købmand sst.

441 Maren Pedersdatter Lindenfeld i Århus. 18.10.1700, fol.569B.
E: Anders Jensen, skipper. B: Jens 22, Peder 21, Maren 16. FM: Hans Nielsen Gotlænder i Århus.

442 Kirsten Olufsdatter i Århus. 6.8.1700, fol.572.
Enke efter Thomas Pedersen skipper. B:
1) Peder Thomsen, degn i Gylling
2) Ellen Thomasdatter, enke efter Peder Skaade, [skifte juni 1699 lbnr.438]. LV: Johan Santhøft, bogbinder
3) Gertrud Thomasdatter g.m. Christen Videsen i Kalundborg, begge døde. 1B:
a Christen Christensen 8
4) Maren Thomasdatter
5) Kirsten Thomasdatter.
FM: Kaj Sørensen, købmand i Århus.
Desuden nævnes Thomas Pedersens bror Iver Pedersen i Besser på Samsø.

443 Maren Zachariasdatter i Århus. 17.11.1700, fol.578.
Arvinger angives ikke.

444 Peder Pedersen Bang i Århus. 17.11.1700, fol.579.
E: Mette Sørensdatter. LV: Thomas Bager sst. B: Johanne 4, Peder 1. FM: Christen Rasmussen Basse i Århus.

445 Søren Jensen Remmer i Århus. 30.7.1700, fol.581.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Jensen Ladefoged sst. B: Genned. Første ægteskab med [Genned Mikkelsdatter, skifte 12.1.1683 lbnr.124]. B: Mette g.m. Hans Abrahamsen, sadelmager i Århus, Jens i Feldballe, Johanne g.m. Jens Nielsen, slagter i København, Søren, kandestøber i Århus, Laurids i Hammel.

446 Rasmus Sørensen Blegmand i Århus. 10.12.1700, fol.583.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Jørgensen, bødker sst. B: Niels 11, Søren 7. FM: Jens Nielsen, hjulmand sst.

447 Mette Jensdatter Klog i Århus. 17.11.1700, fol.584.
Arvinger angives ikke.

448 Ove Andersen, skomager i Århus. 16.7.1697, fol.585B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Knud Byrgesen, skomager sst. Afkald fra afdødes søster Karen Andersdatter Mundbjerg ved søn Anders Pedersen på samtlige den afdødes søskendes vegne. Medunderskrevet af Jacob Madsen Scharschou, præst i Sevel.

449 Søren Poulsen Bang i Århus. 7.3.1701, fol.587.
B: Anne Kirstine g.m. Mathias Lauridsen, skipper i København, Magdalene g.m. Erik Andersen, guldsmed i Århus.

450 Peder Pedersen Calmer [formentlig fejl for Peder Poulsen Calmer] i Århus. 17.8.1700, fol.588B.
Enkemand efter [Sidsel Pedersdatter], skifte 24.7.1699 lbnr.420. B:
3) Karen Pedersdatter 11
4) Peder Pedersen 9
5) Niels Pedersen 6.
[Første ægteskab med Anne Eriksdatter]. B:
1) Poul Pedersen 29
2) Erik Pedersen 24.
[Andet ægteskab med Karen Madsdatter, skifte 15.9.1685 lbnr.171. Ingen børn].

451 Niels Christensen Helgenæs i Århus. 6.5.1701, fol.598.
E: Anne Sørensdatter Due. LV: Niels Lassen i Århus. B: Christen 4. FM: Mikkel Sørensen Due, købmand i Århus. Desuden nævnes afdødes brødre Anders Christensen på Samsø og afdøde Jacob Christensen på Mols, hvis barn Karen nævnes. (Sml. lbnr. 257).

452 Claus Nielsen i Århus. 6.4.1701, fol.601.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Mikkel Mogensen Fogh, købmand sst. B: Mikkel i Frederiksstad i Norge, Hans, student og hører i skolen i Århus, Jacob, skipper.

453 Anne Christensdatter i Århus. 5.10.1700, fol.613.
E: Peder Rasmussen Brendstrup, købmand sst. B: Rasmus 12, Mikkel 9, Sidsel 7, Kirsten 14 uger. FM: Mikkel Lassen, købmand sst.

454 Christen Jensen, skipper i Århus. 13.4.1701, fol.617B.
E: Karen Jensdatter. LV: far Jens Sørensen, skipper sst. B: Jens 1. Første ægteskab med [Karen Clemensdatter, skifte 20.1.1699 lbnr.395]. B: Dorthe 15. FM: Hans Nielsen Bomholt i Århus.

455 Mikkel Sørensen Gylling, skipper i Århus. 16.6.1701, fol.623B.
E: Anne Hansdatter [Gjern]. LV: Christen Jensen Overgaard, der ægter enken. B: Søren 18, Hans 15. FM: Rasmus Værn, købmand i Århus.

456 Rasmus Sørensen Fulden, ugift sømand i Århus. 11.3.1701, fol.628.
A: mor Gertrud Nielsdatter g.m. Jacob Hansen i Store Fulden, søskende Jacob Sørensen, Mette Sørensdatter.

457 Jens Sørensen, skipper i Århus. 26.6.1699, fol.629B.
E: Johanne Knudsdatter. LV: Oluf Mikkelsen i Århus. B: Søren 12. FM: Jørgen Nielsen Trige i Århus. Af første ægteskab B: Maren 19, Niels 18.

458 Anne Jørgensdatter i Århus. 23.5.1701, fol.632.
E: Peder Nielsen Læsø, skipper og købmand. B: Kirsten 11, Ellen 9, Niels 5, Anne 4. FM: morfar Jørgen Andersen Hørning, købmand i Århus, Christen Jørgensen Skaarup sst, Markus Læsø i Århus, Niels Secher sst.

459 Maren Jørgensdatter i Århus. 11.7.1701, fol.636B.
E: Jens Sørensen, handskemager. B: Søren 6. FM: Poul Nielsen, købmand sst.

460 Barbara Jørgensdatter i Århus. 25.7.1701, fol.638.
E: Niels Ottesen, smed. B: Else 2. FM: Knud Andersen, feldbereder sst.

461 Jens Jørgensen Sommerfeldt og hustru Maren Jensdatter Veggerslev, der begge lever i Århus. 1.2.1701, fol.640B, næste protokol fol.317.
Hendes første ægteskab med [Morten Jørgensen Sommerfeldt, skifte 26.10.1685 lbnr.189]. B: Jens Sommerfeldt, Jørgen Sommerfeldt, Johanne Sommerfeldt. FM: morbror Christen Veggerslev.

462 Jens Christensen Haahr, skipper i Århus. 11.7.1701, fol.642B.
E: Anne Justsdatter. LV: Poul Nielsen sst. B: Johanne 6, Mette Marie 4, Christen 2. FM: Jørgen Pedersen Ugelbølle i Århus.

463 Jens Jensen Fynbo, skomager i Århus. 5.11.1701, fol.645.
E: Helvig Sørensdatter. LV: Lindhardt Mortensen, skomagersvend sst, der ægter enken. B: Jens 4. FM: Anders Poulsen, købmand sst.

464 Christian Wolff, garver og hustru Karen Jørgensdatter i Århus. 14.5.1700, fol.646.
B: Oluf 4, Niels 3.

465 Ellen Mortensdatter i Århus. 14.11.1701, fol.649B.
E: Rasmus Rasmussen Post. B: Mette 12, Rasmus 9, Niels 3, Sidsel 1. FM: Jens Sørensen, handskemager sst.

466 Peder Jensen i Århus, 10.12.1700, fol.651B.
E: Margrethe Jensdatter. LV: far Peder Christensen Ilsø, Mogens Robertsen, prokurator i Århus. B: Sidsel 2. FM: Laurids Adriansen, skipper sst.

467 Kirsten Jensdatter i Århus. 10.8.1701, fol.654.
E: Niels Terkildsen. B: Anne 9, Jens 6. FM: Anders Jensen sst.

468 Jørgen Danielsen, byfoged i Århus. 26.10.1698, fol.656.
E: Margrethe Bremer. LV: Ditlev Bloch, garver sst, Hans Hansen Storm, der ægter enken. B: Kirsten 12, Villum 9, Vibeke 6. FM: Morten Værn, måler- og vejermester i Århus.

469 Søren Madsen i Århus. 6.12.1701, fol.662.
E: Anne Pedersdatter. LV: Poul Nielsen sst. B: Anne 16, Mads 12. FM: Peder Rasmussen Hasle i Århus, Mikkel Andersen Helbo i Århus.

470 Jens Knub, amtsforvalter og hustru Bente Randulf i Århus. 3.10.1701, fol.665B.
B: Karen Knub 18, Gjerrild [Jensdatter] Knub 17, Rasmus Knub 14. FM: Hans Bendixen Harding, Dines Pedersen Vind, købmand i Århus, der døde, Peder Hansen Kryssing, købmand sst, Oluf Sørensen, købmand sst, morbror Enevold Randulf, amtsforvalter. Desuden nævnes afdøde kones mor Magdalene Wildfang, enke efter [Rasmus Enevoldsen] Randulf, landsdommer på [Lolland-Falster] med LV: Jens Harlev.


Århus byfoged
Skifteuddrag
Protokol 5
1701-1707
B 56 - 418


471 Jens Terkildsen Rosenkvist, ugift ridefoged på Bustrup i Salling, der døde i Århus Hospital. 23.11.1701, fol.1.
A:
1) bror Hans Rosenkvist, forstander i Århus Hospital
2) bror Christian Rosenkvist i København
3) søster Margrethe Terkildsdatter g.m. Niels Gedsted i Rudkøbing på Langeland
4) søster Elisabeth Terkildsdatter g.m. Christian Bartram.

472 Hans Mikkelsen, bager i Århus. 7.11.1701, fol.13.
E: Sofie Stensdatter. LV: Hans Gertsen, skrædder sst. B: Sten 20, Ingeborg 17, Else 11, Johannes 8, Mikkel 5. FM: Søren Jensen, skomager sst.

473 Margrethe Mogensdatter i Århus. 6.2.1702, fol.16B.
E: Morten Mortensen Hvas, købmand. B: Morten 5, Gertrud 3. FM: Mikkel Nielsen, købmand sst.

474 Anne Sørensdatter i Århus. 12.12.1701, fol.21.
E: Søren Rasmussen Graver, skrædder. B: Søren 17, Maren 5. FM: Rasmus Aarslev, snedker sst.

475 Kirsten Jørgensdatter i Århus. 10.2.1702, fol.23.
E: Rasmus Nielsen Juul, dansk skoleholder. B: Niels 8, Jørgen 4, Søren 2. FM: Jacob Jensen Taastrup i Århus. Desuden nævnes enkemandens bror Mikkel Nielsen Juul.

476 Mads Andersen, hattemager i Århus. 5.12.1701, fol.25B.
E: Anne Christensdatter Bygum. LV: Jens Mikkelsen, smed sst. B: Anders 25, soldat, Peder 22, hattemagerdreng, Christen 20, skomagerdreng i Kalundborg, Henrik 19, skomagerdreng i Århus, Kirsten g.m. Ib Nielsen, bådsmand i Helsingør, Inger 17. FM: Anders Poulsen, handskemager i Århus.

477 Cathrine Schumacher i Århus. 24.2.1702, fol.28.
Enke efter Jørgen Fogh, assessor, skifte 12.3.1686 lbnr.180. B: Peder Fogh, Albert Fogh, Christen Fogh. FM: mors fætter Nikolaj Klauman, eskadre-skriver i København, Cathrine Fogh g.m. Enevold Randulf, amtsforvalter på Skæringgård, Marie Fogh g.m. Jens Andersen, begge døde. 1B: Karen. FM: farbror Laurids Andersen Stenhugger, præst i Vær [og Nebel].

478 Jacob Davidsen, ugift barber i Århus. 1.5.1702, fol.51B.
A: søskende Johan Davidsen sst, Christoffer Davidsen [Walther], præst i Adslev [og Mesing], Anne Margrethe Davidsdatter i Århus. FM: Anders Poulsen, handskemager sst.

479 Anders Jørgensen Højer, skipper i Århus. 1.5.1702, fol.57B.
E: Eline Andersdatter. LV: Laurids Thomsen, der ægter enken. B: Jørgen 2. FM: Peder Clausen, købmand sst.

480 Oluf Mikkelsen, skipper i Århus. 2.5.1702, fol.61.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Morten Madsen Værn, vejermester og måler i Århus. B: Jens 6, Ingeborg Johanne 4, Maren 2. FM: Henrik Caspersen, sejl-lægger, Niels Christensen Haarup. Enkens første ægteskab med Jens Nielsen Møller, skifte 6.7.1691 lbnr.331. B: Mikkel 17, Niels 13, Søren 12.

481 Hans Nielsen Fogh, købmand og overformynder i Århus. 8.5.1702, fol.75.
E: Anne Christensdatter Splid. LV: Niels Lauridsen, rådmand sst. B: Lisbeth g.m. Arent Johansen, købmand sst. Enkens første ægteskab med Jens Jacobsen Møller, [skifte 22.1.1679 lbnr.84]. Af børn nævnes Christen Jensen Splid i Århus Mølle og afdøde Inger Jensdatter

482 Jens Jensen Ladefoged i Århus. 9.10.1702, fol.89B.
E: Anne Knudsdatter. B: Jens, Knud, Peder.

483 Jens Rasmussen, skomager i Århus. 1.9.1702, fol.92B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Søren Mikkelsen, hjulmand sst. B: Johanne 20, Rasmus 17, Anne 14, Karen 12. FM: Peder Pedersen.

484 Mikkel Mikkelsen Malling, borgmester i Århus. 28.11.1702, fol.96B.
[Enkemand efter Margrethe Christensdatter]. B:
1) Marie Mikkelsdatter Malling, [skifte 12.6.1696 lbnr.412], var g.m. Hans Winther, borgmester sst. 4B: Anne Winther 17, Jens Winther 14, Mikkel Malling 14, Mette Marie Winther 12
2) Gertrud Mikkelsdatter Malling, [skifte 5.6.1705 lbnr.552], var g.m. Hieronymus Basballe. 8B: Christen Basballe 16, Mikkel Malling 15, Inger Basballe 13, Søren Basballe 11, Margrethe Malling 9, Maren Malling 7, Anne Basballe 6, Gertrud Malling 3. (Sml. lbnr.384).

485 Jeppe Jensen, handskemager i Århus. 9.1.1703, fol.141B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Søren Rasmussen handskemager sst. B: Knud, handskemager sst, Niels 23, Maren 27 i København.

486 Kirsten Christensdatter i Århus. 2.4.1703, fol.143B.
E: Niels Sørensen Læsø. B: Søren, der har sejlet på Indien, Christen i Hamborg.

487 Laurids Hansen Dahl, skomager og hustru Maren Jensdatter i Århus. 2.4.1703, fol.144.
B: Hans 16, Anne 14. FM: Jens Høgh, skomager sst.

488 Mogens Madsen, murer i Århus. 16.1.1703, fol.149.
E: Else Nielsdatter. LV: Søren Christensen Ladefoged i Århus. B: Karen. FM: farbror Laurids Madsen, farver i Skanderborg, Mikkel Sørensen Gundestrup.

489 Maren Jensdatter i Århus. 21.4.1703, fol.155.
E: Søren Jensen Sabro. B: Mikkel Sabro 10. FM: farbror Thomas Jensen Sabro. Første ægteskab med [Mikkel Jensen Hudkær, skifte 26.5.1691 lbnr.272. Hans første ægteskab med Anne Hansdatter, skifte 30.6.1690 lbnr.254] B: Maren 22 i København, Hans 16. Uden ægteskab B: Jens Nielsen 16. FM: morbror Anders Jensen i Hadsten.

490 Magdalene Nielsdatter i Århus. 18.4.1703, fol.161.
E: Rasmus Nielsen Aarslev, snedker. B: Niels 13. FM: morbror Jens Nielsen Auning, toldbetjent i Århus.

491 Maren Troelsdatter i Århus. 17.4.1703, fol.164B.
E: Jørgen Nielsen Trige, købmand. Første ægteskab med Anders Nielsen Helbo, [skifte 13.8.1686 lbnr.210]. B: Marie 24, Johanne 19. Andet ægteskab med Jens Nielsen Ungermann, skifte 9.2.1694 lbnr.315. B: Anders 16, Niels 14, Peder 12. FM: Markus Mortensen Læsø, købmand i Århus.

492 Rasmus Jensen Fensten, købmand i Århus. 13.6.1703, fol.174.
E: Maren Albertsdatter. LV: Rasmus Værn. B: Anne 17, Kirsten 11. FM: Jacob Jensen Brendstrup, købmand sst.

493 Peder Bentsen, skipper i Århus. 13.7.1703, fol.178B.
E: Maren Sørensdatter. LV: stedfar Jens Mikkelsen Aggerup, havnefoged i Århus. B: Bent 9, Ingeborg 7, Søren 1. FM: Jens Rasmussen Skriver i Århus.

494 Maren Andersdatter Kruse i Århus. 19.12.1701, fol.182, 375B.
E: Mikkel Mogensen, købmand. B: Johanne 7, Anne Marie 4, Margrethe Marie 1. FM: morbror Jens Andersen Kruse, købmand i Horsens. Første ægteskab med [Paaske Pedersen, skifte 7.7.1693 lbnr.302]. B: Bodil 18, Peder 15. FM: Anders Jensen Mollerup.

495 Christen Andersen, klejnsmed i Århus. 29.6.1703, fol.186.
E: Birgitte Jensdatter. Første ægteskab med Maren Sørensdatter. B: Anne 24. FM: Frands Sørensen, skomager i Århus. Andet ægteskab med Maren Sørensdatter. B: Maren 20. FM: Mikkel Tunbo i Århus.

496 Mogens Rasmussen Hasle i Århus. 8.6.1703, fol.192B, 244.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Mogens Sørensen i Århus. B: Anne 22, Hans 20, korporal, Rasmus 14, vanfør. FM: farbror Peder Rasmussen Hasle i Århus.

497 Kirsten Ottesdatter i Århus. 7.8.1703, fol.195.
E: Anders Poulsen, handskemager. B: Johanne 3. FM: Søren Andersen, skomager sst. Enkemandens forrige ægteskab med Anne Jacobsdatter, skifte 27.11.1699 lbnr.419. B: [Maren], Poul. FM: Gotfred Henriksen, skomager sst.

498 Søren Jørgensen i Århus. 19.11.1703, fol.197B.
E: Karen Jensdatter. LV: Ib Jørgensen, handskemagersvend, der ægter enken. B: Anne 15, Karen 10, Karen 3. FM: Arent Johansen, købmand i Århus.

499 Ingeborg Lauridsdatter i Århus. 11.10.1702, fol.199.
E: Søren Christensen Tørring, handskemager. B: Margrethe 1. FM: morbror Laurids Jacobsen, handskemager.

500 Anne Hansdatter i Århus. 19.11.1703, fol.201.
E: Knud Jensen Trimler. B: Mette 9. FM: morbror Jens Hansen, degn i Tved på Mols.

501 Jens Andersen Høgh, skomager i Århus. 13.4.1703, fol.203B.
E: Maren Christensdatter. LV: Knud Byrgesen, skomager sst. B: Maren 9, Christen 7, Anne 6, Karen 1. FM: Peder Ibsen, skomager sst. Første ægteskab med Maren Jensdatter. B: Karen g.m. Laurids Pedersen, skomager i Århus. Maren Jensdatters første ægteskab med Anders Pedersen Hjulmand, skifte 21.1.1697. Af børn nævnes Jens Andersen Høgh, dansk skoleholder i Århus.

502 Rasmus Mikkelsen Tunbo, købmand i Århus. 15.10.1703, fol.204B, næste protokol fol.279B.
E: Karen Justsdatter. LV: stedfar Christen Andersen Tørslev, feldbereder i Århus. Første ægteskab med Maren Knudsdatter, skifte 17.5.1700 lbnr.433. B: Knud 6. Maren Knudsdatter første ægteskab med [Peder Pedersen i Kysing, skifte 18.8.1692]. B: Johanne g.m. [navn mangler], Peder 17, der døde 8.7.1710, Maren 13. FM: morbror Oluf Knudsen Rath, skipper i Århus ved svigersøn Søren Andersen, skomager sst.
3.11.1710 nævnes 2 søskende til Peder Pedersen i Kysing med skifte 18.8.1692: Johanne Pedersdatter g.m. Søren Ovesen i Kysing, Maren Pedersdatter g.m. Peder Jensen i Saksild.

503 Helvig Margrethe Jørgensdatter i Århus. 17.3.1704, fol.216B.
E: Peder Videsen, handskemager. B: Jørgen 11, Maren 8. FM: farbror Anders Videsen, handskemager sst.

504 Johan Slothugger, skrædder i Århus. 18.2.1704, fol.218B.
E: Maren Jensdatter. LV: Mikkel Sørensen Due, købmand. B: Cathrine 6, Jacob 4, Anne Marie 3, Ermond Johansdatter 6 mdr. FM: Søren Sørensen, kandestøber i Århus. Første ægteskab med Cathrine Henriksdatter, skifte 5.5.1696 lbnr.349. B: Helene 13.

505 Christen Sørensen, hospitalsforstander i Århus. 8.2.1704, fol.227B.
E: Karen Jensdatter. LB: bror Christen Veggerslev, proviantforvalter i Århus. B: Evert, Søren, Kirsten, Inger, Birgitte.

506 Else Thomasdatter i Århus. 3.3.1704, fol.231.
E: Niels Ottesen, smed. B: Thomas 1. FM: morbror Just Thomsen, smed sst. Enkemandens første ægteskab med Barbara Jørgensdatter, skifte 25.7.1701 lbnr.460. B: Else.

507 Christen Rasmussen, kræmmer i Århus. 2.4.1704, fol.234.
E: Mette Jensdatter. LV: Hans Abrahamsen, sadelmager i Århus. B: Paaske 1, Christence nyfødt. FM: farbror Søren Rasmussen, handskemager.

508 Voldborg Jensdatter i Århus. 11.12.1702, fol.240.
E: Laurids Jensen Kaae. B: Edel 9.

Fol.236-245 er anført to gange i skifteprotokollen, anden gang i parentes.

509 Anne Sørensdatter i Århus. 24.8.1703, fol.(237).
E: Jens Mikkelsen, ankersmed. B: Karen 9, Maren 7. FM: morbror Mogens Sørensen sst. Enkemandens første ægteskab med Karen Sørensdatter, skifte 1.2.1692 lbnr.279. B: Anne.

510 Peder Mogensen i Århus. 20.4.1704, fol.(240).
E: Kirsten Frandsdatter. LV: Knud Jepsen, handskemager, der ægter enken. B: Jens 14, Frands 9. FM: Knud Nielsen Kornmaaler i Århus.

511 Anders Sørensen Veng, toldbetjent i Århus. 27.8.1703, fol.(241)B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: far Laurids Jacobsen, handskemager sst. B: Kirsten 5. FM: Jens Poulsen, skrædder.

512 Anne Andersdatter i Århus. 25.4.1704, fol.(243).
E: Jens Pedersen, nagelsmed. B: Mette 6, Peder 3. FM: morbror Jens Andersen i Eskerod.

513 Anders Olufsen, feldbereder i Århus. 15.6.1703, fol.(245)B.
E: Maren Pedersdatter. LV: far Peder Jacobsen, feldbereder sst. B: Jacob 1, Peder 10 uger. FM: Hans Abrahamsen, sadelmager sst.

514 Sidsel Hansdatter Kvant i Århus. 13.6.1704, fol.247B.
E: Hans Albertsen Kvant. B: Alhed Kvant g.m. Morten Wegner, i militæret i Holland, Hans Kvant, trommeslager i Glyckstadt ved hustru Johanne Bornholm i Århus, Johanne Kvant g.m. Christian Halsbant, rytter i Mikkelborg (Mecklenburg?), Niels Kvant, trommeslager i Glyckstadt. Første ægteskab med Niels Kruse. B: Elisabeth g.m. Jacob Stridsmand, i militæret i Holland.

515 Poul Nielsen, købmand i Århus. 18.7.1704, fol.253B.
E: Anne Andersdatter. LV: Rasmus Værn i Århus. B: Maren 15, Niels 9. FM: farbror Mads Nielsen, købmand sst.

516 Maren Albertsdatter i Århus. 22.7.1704, fol.259.
Enke efter Rasmus Jensen Fensten, handskemager. B: [Navn mangler] g.m. Peder Christensen Leth, Anne 18, Kirsten 12. FM: Jacob Jensen Brendstrup, handskemager i Århus.

517 Karen Nielsdatter i Århus. 8.7.1704, fol.265B.
E: Søren Rasmussen Hasle. B: Rasmus 10, Niels 8, Anne 4, Jens 2. FM: Anders Jensen.

518 Thomas Christensen i Århus. 20.7.1704, fol.268B.
E: Maren Rasmusdatter Elsegaard. LV: Jens Nielsen Brandt, der ægter enken. B: Cathrine 15, Rasmus 14, Karen 11. FM: farbror Christen Rasmussen Basse.

519 Jochum Blom, buntmager i Århus. 10.6.1704, fol.275.
E: Maren Mortensdatter. LV: Lauge Hagerup, guldsmed. A: mor Elisabeth, enke efter Ambrosius Jordan, bager i København. LV: Jacob Andersen i Århus, søskende Kirsten Blom, Lisbeth Blom, Hans Jacob Jordan. FM: Laurids Pedersen.

520 Søren Jensen, skomager i Århus. 26.8.1704, fol.293.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Andersen, skomager sst, Anders Videsen, handskemager sst, Anders Jensen, skomager sst, der ægter enken. A: søskende Mikkel Jensen i Kolt, Anne Jensdatter g.m. Mathias Bygmand, kvartermester i ritmester Ahlefeldts kompagni under oberst Preens regiment, Maren Jensdatter g.m. Jens Sørensen Ladefoged i Ormslev.

521 Søren Mikkelsen, hjulmand i Århus. 15.9.1704, fol.297.
E: Karen Sørensdatter. LV: Peder Jessen, rådmand i Århus. A: søster Lisbeth Mikkelsdatter, enke efter Cort Reinhard, skomager i Randers. LV: svoger Peder Hansen, feldbereder i Randers.

522 Lisbeth Eskildsdatter i Århus. 10.9.1704, fol.302.
E: Jens Pallesen, skomager. Første ægteskab med Jan Rølling. B: Jan i Randers, Eskild 10 sst. FM: Frands Sørensen, skomager i Århus.

523 Niels Jørgensen i Århus. 20.8.1700, fol.304.
E: Karen Rasmusdatter. LV: far Rasmus Jensen Skriver, vognmand i Århus. B: Jørgen 4, der døde, Anne 3, datter 16 uger. FM: morbror Jens Rasmussen skriver, skipper i Århus.

524 Bertel Christensen, betjent i Århus. 11.11.1704, fol.306B.
E: Anne Eskildsdatter. LV: Anders Madsen, bådsmand i Århus, der ægter enken. B: Dorthe Johanne 5. FM: Christoffer Jørgensen Lollik, bådsmand sst.

525 Karen Lauridsdatter i Århus. 6.10.1704, fol.307B.
E: Rasmus Nielsen Ruth. Første ægteskab med Rasmus [Nielsen] Knub, skrædder sst. A:
1) bror Jacob Lauridsen, møller i Århus Mølle, [skifte 9.8.1674 lbnr.118]. 4B:
a Erik Jacobsen Møller, kapellan i Århus Vor Frue, død. 1B: Dorthe g.m. Anders Jespersen i Århus
b Laurids Jacobsen Møller
c Maren Jacobsdatter g.m. en kvartermester og kongelig livgarder
d Anne Jacobsdatter g.m. Jens Nielsen, toldbetjent i Århus
2) søster Maren Lauridsdatter g.m. Mads [Navn mangler] i Randers, begge døde. Børn, hvis navne ikke angives
3) søster Abelone Lauridsdatter g.m. Peder Rasmussen i Århus, begge døde. 1B:
a Karen Pedersdatter g.m. Niels Madsen, ridefoged i Sorø, begge døde. 2B:
1 Peder Nielsen, præst i Thyland
2 datter gift i København.

526 Hans Joensen, skipper i Århus. 25.11.1704, fol.313B.
E: Maren Abrahamsdatter. LV: bror Hans Abrahamsen, sadelmager i Århus. A: mor Anne Jensdatter, enke efter Joen Lauridsen i Nordby på Samsø, søskende Laurids Joensen, skipper i Århus, Jens Joensen, død. 1B: Oluf 6.

527 Rasmus Rasmussen , væver i Århus. 19.1.1705, fol.318.
E: Sofie Henriksdatter. LV: Mathias Pedersen, skomager sst. B: Rasmus, væver sst, Henrik 26, Anne 24, Maren 22, Marie 19, Cathrine 17. LV: Laurids Pedersen Vestergaard.

528 Hans Jensen, farver i Århus. 30.9.1704, fol.323.
E: Anne Lisbeth Jacobsdatter. LV: Ditlev Bloch, garver sst. B: Daniel, soldat, Jens, sergent, Morten, farversvend, Jochum 17, student i København, Jacob 15, i guldsmedelære sst, Mette g.m. Jonas Jonasen, farver i Mariager, Marie g.m. Lauge Hagerup, guldsmed i Århus, Elsebeth 13. FM: Jochum Blom, buntmager sst.

529 Morten Lauridsen i Århus. 26.1.1704, fol.339B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Nielsen, hjulmand sst. B: Laurids 17, Søren 14, Karen 10, Anne 8, Godske Mortensdatter 5. LV: farbror Laurids Lauridsen, blegemand sst. Første ægteskab med Anne Pedersdatter, [skifte 4.1.1686 lbnr.175]. B: Anne g.m. Erik Pedersen Calmer i Århus.

530 Abelone Thomasdatter i Århus. 15.5.1705, fol.343.
E: Søren Jensen, snedker. B: Maren 8, Jens 6, Barbara 5, Anne 3, Abelone 4 mdr. FM: morbror Knud Thomsen i Århus, Søren Jensen Samsing i Århus.

531 Maren Jensdatter i Århus. 30.5.1705, fol.346.
E: Morten Madsen, hyrde for Middelgades hjord. B: Johanne 8. FM: Laurids Nielsen sst. Uden for ægteskab B: Karen Thomasdatter i København.

532 Karen Poulsdatter i Århus. 16.5.1705, fol.349B.
Enke efter Anders Nordmand. B: Poul i Århus, Anne g.m. Jens Andersen Grundfør, Maren g.m. Henrik Rold ved Tøjhuset i Købenavn.

533 Anne Pedersdatter Todbjerg i Århus. 23.12.1704, fol.351.
E: Albert Jensen Kalstrup. B: Christian 8, Peder 4. FM: Peder Olufsen, skrædder sst.

534 Anders Jensen Nordmand, skipper i Århus. 7.1.1705, fol.353.
E: Karen Bertelsdatter. LV: Jørgen Nielsen Trige, købmand sst. A: søskende Jacob Jensen i Torstrand ved Larvik i Norge, Oluf Jensen, der tjener på Rødtangen ved Morten Værn i Århus. Afdøde kaldes også Anders Jensen Rødtangen.

535 Anne Nielsdatter Kjeldsen i Århus. 9.2.1705, fol.357.
E: Hans Sørensen Hadrup. A:
1) farbror Søren Kjeldsen, præst i Ålsø [og Hoed], død. 3B:
a Kjeld Sørensen, student i Grenå
b Anne Sørensdatter, enke efter Jens Værn i Grenå
c Ellen Sørensdatter g.m. Niels Nielsen, præst i Brabrand [og Kasted], begge døde. 1B:
1 Søren Nielsen, præst i Brabrand [og Kasted], død. 3B: Ellen Sørensdatter, død, var g.m. Anders [Jespersen] Hutfeld, præst i Brabrand [og Kasted], Else Sørensdatter, har ophold i Røgen Præstegård, Mette Sørensdatter g.m. Morten Hvas i Århus
2) farbror Oluf Kjeldsen i Vejle, død. 2B:
a Sidsel Olufsdatter g.m. Oluf [Bang], præst i Højen [og Jerlev], begge døde. 4B:
1 Mads Olufsen i Vejle, død. Hans børn
2 Jens Olufsen på Urup i Grindsted sogn
3 Jørgen Olufsen, ridefoged på Bjørnsholm
4 Bodil Olufsdatter, død, var g.m. Jens Hansen Sandager, præst i Højen [og Jerlev]
b Kirsten Olufsdatter Kjeldsen, enke efter Niels Madsen i Vejle ved Mads Nielsen Kjeldsen sst.
3) faster Anne Kjeldsdatter, død, [første ægteskab] med Mogens [Thomsen] Wiingaard, præst i Nørholm. 1B:
a Karen Mogensdatter g.m. Knud Sørensen, begge døde. 1B:
1 Laurids Knudsen Sommer.
[Anne Kjeldsdatters andet ægteskab med Jens Jensen Sjørslev, præst i Nørholm]. 2B:
a Mogens Wiingaard, magister i København
b Peder Jensen Nørholm, præst i Nørholm, død. 6B:
1 Johan Nørholm, præst i [Øst]birk [og Yding]
2 Jens Nørholm, præst i Gødvad [og Balle]
3 Margrethe Nørholm på Vilhelmsborg
4 Karen Nørholm
5 Anne Nørholm
6 en datter
4) morbror Søren Simonsen i Saksild, død. 3B:
a Anne Sørensdatter g.m. Knud Gertsen i Odder, begge døde. Hendes børn
b Maren Sørensdatter g.m. Søren Gunnarsen i Ustrup, begge døde. Hendes børn
c Sidsel Sørensdatter i Ålstrup ved Åkær.
5) morbror Rasmus Simonsen i Saksild, død. 5B:
a Morten Rasmussen i Trustrup
b Rasmus Rasmussen i Saksild, død. Hans børn
c Søren Rasmussen i Saksild
d Maren Rasmusdatter, enke efter Hans Jørgensen Nordmand i Århus
e Karen Rasmusdatter g.m. Hans Mikkelsen i Saksild, begge døde. Hendes børn
6) morbror Eskild Simonsen i Rude, død. 4B:
a Simon Eskildsen i Nølev, død. 4B: 1 søn og 3 døtre
b Mikkel Eskildsen [tolder] i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 28.4.1689 lbnr.174]. 5B: 5 sønner
c Niels Eskildsen, [tolder] i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 9.4.1674 lbnr.86]. 4B: 2 sønner og 2 døtre
d Maren Eskildsdatter g.m. Ove Pedersen i Sander, død. 1B:
1 Simon Ovesen i Sander
7) moster Mette Simonsdatter g.m. Jens Mogensen i Saksild, begge døde. Hendes børn
8) moster Anne Simonsdatter g.m. Jens Sørensen i Saksild, begge døde. Hendes børn
9) moster Karen Simonsdatter g.m. Erik Rasmussen i Nølev, begge døde. Hendes børn.

536 Anne Andersdatter i Århus. 1.9.1705, fol.364B.
E: Jens Andersen Grundfør. A:
1) bror Poul Andersen, løbekræmmer i Århus
2) søster Maren Andersdatter g.m. Henrik Rold, konstabel i København
3) halvbror Søren Andersen i Vitved, død. 5B:
a Rasmus Sørensen i Vitved
b Jacob Sørensen i Vitved
c Jens Sørensen, tjener i Vitved
d Hans Sørensen i Vitved
e Anne Sørensdatter g.m. Jens Pedersen i Vitved
4) halvsøster Anne Andersdatter g.m. Christen Helbo, begge døde. 2B:
a Søren Christensen i Hørslev
b Maren Christensdatter i København.

537 Niels Nielsen Bund, skrædder i Århus. 7.9.1705, fol.369.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Hans Svendsen, skrædder sst. B: Oluf, skræddersvend i Øster Risør i Norge, Maren g.m. Herman Christiansen, skrædder i Århus.

538 Anne Jensdatter, ugift i Århus. 30.5.1703, fol.372.
A: søskendebarn Birgitte Sørensdatter i Århus.

539 Laurids Adriansen, købmand i Århus. 1.5.1705, fol.376.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Andersen, bedemand, Tønne Mikkelsen. B: Adrian 16, Sidsel 14, Cathrine 9, Jens 7. FM: Baltser Hansen Kryssing, købmand i Århus, farbror Johan Adriansen, præst i Kolind [og Ebdrup]. Afdødes søsters mand Jens Poulsen i Thorsager fordrer fædrende arv til sin steddatter Anne Cathrine Nielsdatter.

540 Vogn Vognsen, skipper i Århus. 6.4.1705, fol.390.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Aggerup, havnefoged i Århus. A: søster Margrethe Vognsdatter, død, var g.m. Peder Poulsen i Toftebjerg på Samsø. 1B: Maren, søster Kirsten Vognsdatter g.m. Rasmus Olufsen sst. Enkens første ægteskab med Oluf Lauridsen, [skifte 28.6.1697 lbnr.427]. B: Mette 11. FM: Jørgen Rasmussen, skrædder i Århus.

541 Else Mikkelsdatter Brøgger, ugift i Århus. 10.6.1705, fol.396B.
A:
0) far Mikkel Pedersen Brøgger i Århus g.m. mor Dorthe Jensdatter, begge døde
1) farbror Troels Pedersen i Bendstrup, død. 2B:
a Karen Troelsdatter, død. 4B:
1 Jens Jensen i Linå
2 Søren Jensen, der tjener på Skårupgård
3 Bodil Jensdatter g.m. Poul Nielsen i Karlby
4 Anne Jensdatter g.m. Peder Jensen i Mejlby
b Kirsten Troelsdatter, enke efter Niels Jensen i Hårup
2) farbror Jens Pedersen i Grøttrup, død. 3B:
a Peder Jensen i Mejlby
b Simon Jensen, der tjener i Mejlby
c Karen Jensdatter i Spørring
3) faster Kirsten Pedersdatter i Bendstrup, død. 4B:
a Poul Christensen i Bendstrup
b Karen Christensdatter g.m. Hans Pedersen i Hjelmager
c Anne Christensdatter g.m. Niels Sørensen i Bendstrup, begge døde. 1B:
1 Søren Nielsen i Bendstrup
d Mette Christensdatter g.m. Didrik Hagen i militæret i København, begge døde. 1B:
1 Maren Didriksdatter g.m. Jens Væver i Elsted
4) morbror Christen Jensen Korning i Randers g.m. Kirsten Madsdatter, begge døde. 4b:
a Anders Christensen i København, død
b Mads Christensen, død
c Christen Christensen, død
d Karen Christensdatter g.m. Ib Andersen Mammen, begge døde. 1B:
1 Christen Ibsen Mammen.

542 Mikkel Pedersen, skibstømrer i Århus. 26.8.1705, fol.414.
E: Bodil Christensdatter. LV: Poul Pedersen Calmer. B: Jørgen 12. FM: farbror Morten Pedersen, skibstømrer sst. Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 28.2.1693 lbnr.298]. B: Peder.

543 Christen Rasmussen Ladefoged, købmand i Århus. 9.3.1706, fol.418, 458.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Mikkel Johansen, købmand sst. B: Maren g.m. Søren Pedersen Ladefoged, Abelone 20, Rasmus 14. FM: Rasmus Pedersen Hjortshøj i Århus, Rasmus Christensen Helgenæs, købmand i Århus.

544 Sara Lauridsdatter i Århus. 15.2.1706, fol.423.
E: Morten Christensen, væver. B: Christian 11, Anneke 7, Inger 5, Marie 2. FM: Rasmus Jensen, rebslager i Århus.

545 Jens Nielsen Fløjstrup, skipper og hustru Anne Jensdatter i Århus. 6.10.1704, fol.424B.
Hans A:
1) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Søren Sørensen i Langballe
2) søster Johanne Nielsdatter, død, var g.m. Daniel Pedersen i Ingerslev. 2B: Karen, Anne
3) halvbror Jens Nielsen i Lillenor, død. 3B: Anders i Beder, Kirsten i Århus, Maren sst
4) Peder Jensen i Mårslet, død. 2B: Jens, Karen
5) halvbror Peder Nielsen i Beder
6) halvsøster Bodil Nielsdatter g.m. Mads Nielsen i Synnedrup
7) halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Elias Pedersen Svane i Beder.
Hendes A:
8) mor Anne Jensdatter g.m. Rasmus Olufsen
9) halvbror Mikkel Hansen
10) halvbror Hans Rasmussen 18
11) halvsøster Mette Rasmusdatter 16. FM: Poul Nielsen i Århus.

546 Laurids Wild, guldsmed i Århus. 10.8.1706, fol.434.
B: Niels, guldsmed sst, Maren. FM: Søren Jensen sst.

547 Magdalene Christensdatter i Århus. 27.9.1706, fol.444.
E: Ove Andersen, klejnsmed. B: Christen 8, Anders 1. FM: Søren Sørensen, kandestøber sst.

548 Christen Frandsen, skrædder og hustru Lisbeth Nielsdatter i Århus. 27.9.1706, fol.446B.
B: Magdalene g.m. Ove Andersen, klejnsmed sst, Maren 22, Inger 20, Frands 1½. Børnenes alder opgivet ved faderens død 26.3.1698.

549 Niels Mikkelsen Secher, købmand i Århus. 15.7.1705, fol.450B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: bror Christen Jørgensen Skaarup, købmand sst. B: Jørgen 7, Anne Marie 4, Edel 2, Niels 7 mdr. FM: farbror Christen Mikkelsen Secher, købmand sst.

550 Søren Rasmussen, handskemager i Århus. 4.8.1706, fol.454.
E: Ellen Abrahamsdatter. LV: bror Hans Abrahamsen, sadelmager sst. B: Karen 12. FM: Peder Sørensen Kvist, købmand i Århus. Enkens første ægteskab med Jens Sørensen, [skifte 11.1.1692 lbnr.284]. B: Jens 16.

551 Søren Rasmussen Hasle, købmand i Århus. 6.8.1706, fol.458.
E: Mette Nielsdatter. LV: Anders Jespersen sst. Første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 8.7.1704 lbnr.517]. B: Rasmus 12, Niels 10, Anne 6, Jens 4. FM: farbror Peder Rasmussen Hasle sst, Anders Jensen sst.

552 Gertrud Mikkelsdatter Malling i Århus. 5.6.1705, fol.466.
E: Hieronymus Basballe. B: Christen Basballe, Mikkel Malling, Inger Basballe, Søren Molbo Basballe, der døde, Margrethe Malling, Maren Malling, Anne Basballe, Gertrud Basballe. FM: Søren Jensen, Tønne Mikkelsen, Jens Andersen Møller, Mikkel Sørensen. Desuden nævnes afdødes far Mikkel Mikkelsen Malling, borgmester i Århus, der døde 16.10.1701, [skifte 28.11.1702 lbnr.484].

553 Jens Jensen Farver, vognmand i Århus. 4.12.1703, fol.477.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Mogens Sørensen, købmand i Århus. B: Maren 20, Peder 14, Niels 12, Bodil 7. FM: Anders Jensen sst.

554 Niels Jensen, ugift bådsmand i Århus. 27.5.1707, fol.480B, 548.
Forlovet med Maren Andersdatter. A: søskende Søren Jensen, bådsmand i København, Maren Jensdatter g.m. en bådsmand sst.

555 Gjerrild Jensdatter Knub, ugift i Århus. 22.7.1704, fol.485B.
A: søskende Rasmus Knub, Karen Knub. FM: Peder Hansen Kryssing, Jes Fæstersen Farver, købmand sst, Oluf Sørensen, købmand sst. Afdøde var datter af Jens Knub, amtsforvalter [i Havreballegård, Kalø og Stjernholm amter], skifte 3.10.1701 lbnr.470. Desuden nævnes afdødes morbror Enevold Randulf, amtsforvalter [i Havreballegård, Kalø og Stjernholm amter] og afdødes mormor Magdalene Wildfang, [enke efter Rasmus Enevoldsen Randulf, landsdommer på Lolland-Falster].

556 Peder Jørgensen, vognmand i Århus. 15.4.1707, fol.489B.
E: Ellen Sørensdatter. LV: Jens Mikkelsen, vognmand, der ægter enken. B: [navn angives ikke] 7. FM: Rasmus Lauridsen, skibstømrer.

557 Claus Christensen Kaae, ugift dansk skoleholder i Århus. 8.5.1706, fol.491B.
Arvinger angives ikke.

558 Christian Schmidt, ugift troldkontrollør i Århus. 26.3.1707, fol.513.
Arvinger angives ikke.

559 Anders Andersen Hollænder, skipper og hustru Anne Andersdatter Nygaard i Århus. 17.5.1707, fol.520.
B: Mette 13. FM: Christen Jørgensen Skaarup, Oluf Eriksen. Desuden nævnes afdøde mands søster Maren, enke efter Niels Secher.

560 Rasmus Sørensen Jepstrup i Århus. 15.7.1707, fol.534.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Rasmus Værn, købmand sst. B: Kirsten 13, Peder 11, Helvig 3, Maren 1. FM: Jens Pedersen Rask sst.

561 Maren Pedersdatter i Århus. 4.8.1707, fol.537B.
E: Christian Thygesen, bådsmand. B: Maren 1. FM: Jens Mikkelsen Aggerup, havnefoged i Århus.

562 Frands Sørensen Pallesen, skomager i Århus. 13.5.1707, fol.530.
E: Dorthe Jacobsdatter. LV: Anders Videsen, handskemager. B: Else 20, Johanne 16, Karen 14. FM: Mikkel Johansen, købmand sst.

563 Karen Jacobsdatter, ugift i Århus. 7.4.1704, fol.544.
Arvinger kendes ikke.

564 Maren Lauridsdatter i Århus. 5.9.1707, fol.552B.
E: Augustinus Sørensen, fisker. Af enkemandens første ægteskab B: Søren 13, Sofie 6. FM: Thomas Thomsen i Århus. Enkemanden er forlovet med Maren Pedersdatter, enke efter Jørgen Murmand sst. 1B: Bodil Jørgensdatter 8.

565 Birgitte Andersdatter i Århus. 1.8.1707, fol.554.
E: Niels Justesen, vognmand. B: Anne 16, Else 16, Søren 5. FM: Christen Nielsen sst.

566 Jørgen Nielsen Friis, købmand i Århus. 16.4.1706, fol.555.
E: Maren Villumsdatter. LV: Peder Sørensen, prokurator. A: søskende Christen Nielsen Friis, Niels Nielsen Friis i København.

567 Peder Ibsen, kobbersmed i Århus. 30.8.1707, fol.573.
E: Bodil Olufsdatter. LV: Søren Jensen Samsing, købmand sst. B: Peder, nyfødt, der døde. FM: Jens Rasmussen Vejlby. Afdødes bror Bendix Ibsen, død. 1B: Bodil. FM: Christen Rasmussen Ladefoged i Århus, Jens Pedersen i Horsens, stedfar Rasmus Hansen, kobbersmed.

568 Ib Frandsen, købmand og hustru Margrethe Jensdatter i Århus. 16.1.1703, fol.579B.
B: Margrethe 12, Ingeborg 6. FM: morbror Søren Jensen, købmand sst. Børnenes alder formentlig angivet ved faderens død 3.3.1698.

569 Niels Jensen Spørring, vognmand i Århus. 21.11.1707, fol.587.
E: Lisbeth Christensdatter. LV: Mogens Sørensen. B: Jan 6, Christen 3. FM: Peder Rasmussen Hasle.

570 Henrik Caspersen Vilken, sejllægger i Århus. 1.6.1707, fol.589B.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Søren Mortensen, købmand sst. A:
1) søster Theme Caspersdatter, død, var g.m. Henrik Friis i Bergen i Norge. 3B:
a Henrik Henriksen Friis, skrædder i Venning? ved Randers
b Margrethe Henriksdatter Friis i Bergen
c Regine Henriksdatter Friis i København
2) halvsøster g.m. Mikkel Viller i Norge, begge døde. 1B:
a Anne Mikkelsdatter Viller g.m. Jens Vognsen, skipper i Bergen.

571 Peder Nielsen Læsø, købmand i Århus. 5.9.1707, fol.595B.
Enkemand efter Anne Jørgensdatter, skifte 23.5.1701 lbnr.458. B: Kirsten 17, Edel 15, Niels 11, Anne 10. FM: morbror Christen Jørgensen Skaarup, Jens Andersen Møller, Claus Jørgensen, Mikkel Sørensen Due, Niels Lassen.

572 Maren Rasmusdatter i Århus. 30.10.1703, fol.622.
E: Anders Pedersen Balle. B: Peder i Århus, Rasmus 24 i Hørning, Jens 18, bagerdreng, Mikkel 16, Anne 12, Anders 6.

573 Mathias Nielsen Fellum i Århus. 16.12.1707, fol.624.
E: Anne Hansdatter Kryssing. B:
1) Niels Mathiasen, købmand i Fåborg på Fyn
2) Hans Mathiasen
3) Dorthe Mathiasdatter, død, var g.m. Christen Hem, byskriver i Århus. 7B:
a Jens Christensen Hem 22 i Ostindien
b Mathias Hem 20, student ved Akademiet i København
c Laurids Hem 15
d Anders Hem 8
e Kirsten Hem g.m. Peder Nielsen Skaarup, hører og kantor ved Århus Domskole
f Anne Marie Hem 19
g Karen Hem, 11
4) Magdalene Mathiasdatter g.m. Kaj Sørensen, købmand i Århus.

574 Inger Rasmusdatter i Århus. 30.1.1708, fol.632.
E: Stig Mikkelsen, skipper. B: Else 20. FM: Jens Hansen Gylling, købmand i Århus.

575 Søren Hansen Sønnichsen, ugift købmand i Århus. 20.1.1708, fol.636.
A: mor Maren Sørensdatter. LV: Søren Mortensen, søskende Sønnich Hansen, Mette Hansdatter g.m. Henrik Schultz i København, Mette [formentlig fejl for Anne] Hansdatter 26, tjener sst, Rebekka Hansdatter 20, Johannes Hansen 19, Hans Hansen 13. FM: morbror Oluf Sørensen, købmand i Århus.

576 Maren Sørensdatter i Århus. 6.2.1708, fol.641.
E: Christen Rasmussen Hejgaard, skipper. B: Peder 2, der døde, Maren 8 uger. FM: Oluf Hansen Ravn, barber i Århus. Første ægteskab med Peder Bentsen, [skifte 13.7.1703 lbnr.493]. B: Bent 14, Ingeborg 12.

577 Laurids Andersen Høgsgaard, købmand i Århus. 23.2.1707, fol.646B.
E: Birgitte Olufsdatter. LV: Hans Sørensen, købmand sst. B: Ingeborg. FM: Christen Jørgensen Skaarup, købmand i Århus. Første ægteskab med [Ingeborg Christensdatter Splid, skifte 24.8.1685 lbnr.198]. B: Anne g.m. Niels Jensen på Harregård i Salling, Kirsten g.m. Niels Jørgensen, tolder i Randers.

578 Niels Andersen, tømrer i Århus. 7.5.1708, fol.665B.
E: Ingeborg Poulsdatter. LV: Mikkel Olufsen, rotgeter (bronzestøber), der ægter enken. B: Anders 7, Anne 1. FM: Peder Christensen Ilsø i Århus. (Afdøde kaldes også Niels Pedersen).

579 Kirsten Rasmusdatter [Bagge] i Århus. 26.8.1706, fol.667.
E: Jørgen Rasmussen, skrædder. B: Mikkel 3, Anne Margrethe 1. FM: Søren Rasmussen Bagge, købmand i Århus.

580 Niels Lauridsen Wild, guldsmed i Århus. 1.7.1707, fol.672.
E: Maren Nielsdatter. LV: Morten Olufsen. A: søster Maren Lauridsdatter. LV: Søren Jensen Samsing, købmand i Århus.


Århus byfoged
Skifteuddrag
Protokol 6
1708-1712
B 56 - 419


581 Albert Christensen Lov, ugift krambodsvend i Århus. 20.1.1708, fol.25.
A: mor Rebekka Albertsdatter, enke efter Christen Mikkelsen, søskende Jens Christensen på Hvanstrup, Maren Christensdatter g.m. Anders Andersen i Sillesund?, Jacobe Christensdatter, enke efter Mikkel Ålund på Vestergård, Maren Christensdatter på Hvanstrup, Herman Christensen, forpagter på Gundetved på Sjælland.

582 Karen Madsdatter i Århus. 17.9.1708, fol.36B.
E: Juul Jensen, tømrer, der ægter Johanne Pedersdatter, enke efter David [Carstensen], hattemager, [skifte 16.10.1699 lbnr.409]. B: Helle 12, Inger Kirstine 5, Maren 3. FM: morbror Clemen Madsen, murer i Århus. Desuden nævnes afdødes bror Laurids Madsen i Skanderborg.

583 Magdalene Mathiasdatter i Århus. 25.9.1708, fol.39.
E: Kaj Sørensen Aggerup, købmand. B: Dorthe 11, Anne Marie 9, Mathias 8, Søren 4, Dorthe Sofie 2. FM: mors morbror Baltser Hansen Kryssing, købmand i Århus.

584 Daniel Nielsen, feldbereder i Århus. 20.4.1708, fol.46.
E: Mette Christensdatter. LV: Christen Andersen, feldbereder sst. B: Jacob, Karen 26, Christen 25, Barbara 24. FM: Anders Møller, skomager sst.

585 Formynder i Århus. 8.10.1708, fol.50.
Kaj Sørensen ansættes som FM: for Anne Mikkelsdatter, datter af Mikkel Pedersen, forpagter på Frijsenborg.

586 Rasmus Jensen Bondstage i Århus. 11.6.1708, fol.50B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Villum Melchiorsen, feldbereder sst. A: søster Bodil Jensdatter Bondstage. FM: Jens Olufsen, snedker sst.

587 Kirsten Pedersdatter i Århus. 25.1.1709, fol.52B.
E: Søren Jensen Samsing, skipper. A:
1) søskendebarn Rasmus Rasmussen i Viby i Hasle herred
2) søskendebarn Ellen Rasmusdatter g.m. Niels Sørensen i Viby, begge døde. 3B: Bodil, Maren, Anne. FM: farbror Søren Sørensen sst.
3) søster Mette Pedersdatter, enke efter Laurids Lauridsen i Viby. LV: søn Peder Lauridsen sst.
4) søster Anne Pedersdatter, enke efter Oluf Lauridsen i Viby. LV: søn Jens Olufsen sst.

588 Margrethe Rasmusdatter Abel i Århus. 4.2.1709, fol.53.
E: Rasmus Christensen Gunnestrup, skipper. Første ægteskab med Abel Rasmussen, skifte 21.7.1693 lbnr.310. B: Anne Kirstine 21, der døde i København, Karen 20, Rasmus 17, der døde i Fladstrand, Jacob 15, der døde i Guinea, Mikkel 13, Johan 8, Marie 5, Edel 3. FM: Laurids Pedersen Vestergaard, købmand i Århus, Jørgen Pedersen Vestergaard, købmand sst. (Børnenes alder angivet i 1693).

589 Inger Pedersdatter i Århus. 5.4.1709, fol.60.
E: Anders Videsen, handskemager. B: Viderik 9, Kirsten 7, [Søren, nyfødt]. FM: Niels Bondesen, skrædder. Enkemandens første ægteskab med Kirsten Sørensdatter, skifte 5.12.1699 lbnr.422. B: [Hans]. [Kirsten Sørensdatters første ægteskab med Hans Arildsen, skifte28.2.1693 lbnr.297]. B: Arild, Anne, Maren, Johanne. FM: Frands Sørensen [Pallesen, skomager i Århus], der nu er død, skifte 13.5.1707 lbnr.562.

590 Hans Jensen, ugift toldbetjent i Århus. 24.10.1708, fol.64.
Forlovet med Kirsten Hansdatter. A: bror Morten Jensen, soldat i København ved Peder Jensen Møller, købmand i Århus.

591 Jens Jensen, pottemager i Århus. 6.5.1709, fol.66.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Jensen Hasle i Århus. B: Anne Marie 4. FM: Søren Jensen, pottemager sst. Arv i boet efter Rasmus Jensen, skoflikker til dennes 2 B: Peder 12, Jens. FM: Søren Jensen, pottemager.

592 Anne Knudsdatter i Århus. 27.5.1709, fol.68B.
Enke efter Oluf Jensen, [skifte 14.6.1695 lbnr.336]. Første ægteskab med Thomas Mikkelsen, skifte 23.1.1685 lbnr.166. B: Mette g.m. Hans Svendsen, skrædder, Birgitte g.m. Alexander Jørgensen, Anne 31. FM: Niels Jensen Hagensted, købmand i Århus. Af Thomas Mikkelsens første ægteskab B: Karen g.m. Anders Jacobsen.

593 Silke Hansdatter i Århus. 1.7.1709, fol.73B.
E: Jens Mikkelsen Aggerup. B:
1) Anders Sørensen i Larvik i Norge
2) Hans Sørensen i Sole i Norge, død. 2B: Silke, Marie
3) Maren Sørensdatter, [skifte 6.2.1708 lbnr.576], var g.m. Christen Hejgaard, skipper. 2B: Peder, Maren. Hendes første ægteskab med [Peder Bentsen, skifte 13.7.1703 lbnr.493]. 2B: Bent, Ingeborg. FM: Rasmus Jensen, rebslager i Århus.

594 Hans Rasmussen, fogedsvend i Århus. 29.5.1709, fol.76.
E: Gyde Bondesdatter. LV: Niels Nielsen, snedker. B: Engelbrecht 16, Rasmus 11, Jens 1. FM: morbror Niels Bondesen, skrædder i Århus.

595 Anne Byrgesdatter i Århus. 12.7.1709, fol.78.
E: Laurids Pedersen Vestergaard. B: Peder 9, Byrge 5, Mads 2. FM: Arent Johansen.

596 Peder Sørensen Kvist, købmand i Århus. 8.7.1709, fol.83B.
E: Mette Jensdatter. LV: Peder Svejgaard, bedemand i Århus. B: [navn mangler] 4. Første ægteskab med Christen Rasmussen, skifte 2.4.1704 lbnr.507. B: Paaske 5, Christence, der døde. FM: Christen Christensen Kolding i Århus.

597 Maren Eriksdatter Klokker i Århus. 11.10.1708, fol.92B.
E: Anders Joensen, skoflikker. Første ægteskab med Zacharias Mogensen. B: Mogens Zachariassen, soldat g.m. Birgitte Lauridsdatter i Århus. Andet ægteskab med Søren Jacobsen Møller. B: Karen Sørensdatter, død, var g.m. Herman Madsen i København. 1B: Anne Marie. Uden ægteskab B: Maren Svendsdatter 30 i København. FM: Jochum Santhøft, bogbinder i Århus.

598 Rasmus Jensen, skoflikker i Århus. 30.7.1700, fol.95.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Hans Frandsen i Århus. B: Maren 14, Peder 12, Jens 11. FM: Jens Jensen, pottemager, Søren Jensen pottemager.

599 Juul Jensen, tømrer i Århus. 15.7.1709, fol.98.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jens Jensen sst. Første ægteskab med Karen Madsdatter, skifte 17.9.1708 lbnr.582. B: Helle 13, Inger Kirstine 6, Maren, der døde. FM: morbrødre Clemen Madsen, murer i Århus, Laurids Madsen, farver i Skanderborg.

600 Maren Jensdatter i Århus. 7.8.1709, fol.102.
E: Jens Jensen, maler. B:
1) Thomas Jensen 18
2) Jens Jensen 16
3) Ellen Jensdatter 12
4) Anne Jensdatter 7.
FM: Johan Zimmermann, bogbinder i Århus.

601 Genete Hansdatter i Århus. 9.8.1709, fol.104.
E: Laurids Olufsen, skomager. B: Oluf 3. FM: morfar Hans Abrahamsen, sadelmager i Århus.

602 Sidsel Lauridsdatter i Århus. 14.8.1709, fol.106B.
E: Peder Jørgensen, skoflikker. B: Johanne 7. FM: Jens Jensen Hasle i Århus.

603 Peder Andersen, tømrer i Århus. 14.8.1709, fol.108.
E: Lisbeth Christensdatter Abel. LV: Jens Andersen, toldbetjent, der ægter enken. A: søster Maren Andersdatter g.m. en skipper i Nakskov.

604 Jørgen Andersen Hørning, købmand og hustru Edel Christensdatter i Århus. 9.10.1709, fol.109.
B:
1) Anders Jørgensen, renteskriver
2) Thomas Jørgensen Hørning, assessor og sekretær i Politi- og kommercekollegiet
3) Hans Jørgensen Hørning, præst i Bregninge og Bjergsted
4) Christen Jørgensen Skaarup, købmand i Århus
5) Anne Jørgensdatter, [skifte 23.5.1701 lbnr.458] g.m. Peder Nielsen Læsø, [skifte 5.9.1707 lbnr.571]. 4B:
a Kirsten Pedersdatter g.m. Markus Mørch, købmand i Århus
b Edel Pedersdatter 18
c Niels Pedersen Læsø 15
d Anne Pedersdatter 14. FM: Claus Jørgensen, købmand i Århus, Mikkel Sørensen Due, Niels Læsø, købmand sst
6) Maren Jørgensdatter [enke efter] Niels Mikkelsen Secher, [skifte 15.7.1705 lbnr.549].

605 Hans Svendsen, skrædder i Århus. 2.11.1709, fol.116B.
E: Mette Thomasdatter. LV: Anders Jacobsen sst. B: Maren 14, Thomas 12. FM: Lauge Hagerup, guldsmed i Århus.

606 Søren Pedersen, sværdfeger, (våbensmed) i Århus. 14.10.1709, fol.120.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jørgen Rasmussen, skrædder sst. A: søskendebørn Anders Mortensen Koch, podemester i Viborg, Karen Mortensdatter, Birgitte Mortensdatter, Maren Hansdatter i Viborg. FM: Jørgen Jensen, handskemager i Århus. Desuden nævnes enkens bror Niels Pedersen.

607 Kirsten Jensdatter Langballe i Århus. 11.11.1709, fol.123B.
E: Poul Jørgensen, snedker. B: Jens 16, Jørgen 14, Sidsel 12. FM: Niels Tendrup, murer i Århus.

608 Karen Mikkelsdatter Loft i Århus. 29.11.1709, fol.124B.
E: Peder Olufsen Nordmand, skipper. Til stede af A: søster Anne Mikkelsdatter, død. 2B: Sidsel Jensdatter Loft, Mikkel Jensen Loft, skipper i Århus.

609 Peder Rasmussen Brendstrup, købmand i Århus. 2.12.1709, fol.128B.
E: Mette Jensdatter. LV: Mikkel Johansen, købmand, Baltser Hansen Kryssing. B: Anne 3, Mette Marie, nyfødt, der døde. FM: Jacob Brendstrup, handskemager. Første ægteskab med Anne Christensdatter, skifte 5.10.1700 lbnr.453. B: Rasmus 20, Mikkel 17, Sidsel 16, Kirsten 10. FM: Anders Jespersen, Peder Henriksen, Peder Nielsen Aabo, Niels Nielsen Moskær.

610 Anne Splid i Århus. 7.8.1709, fol.168B.
Enke efter Hans Nielsen Fogh, [skifte 8.5.1702 lbnr.481]. B:
1) Lisbeth Hansdatter g.m. Arent Johansen Althalt
Første ægteskab med [Jens Jacobsen Møller, skifte 22.1.1679 lbnr.84]. B:
2) Anne Jensdatter Møller, død, var g.m. Anders Hansen Højer til Østergård. B:
a Jens Andersen Højer 24
b Hans Andersen Højer
c Thomas Andersen Højer
d Peder Andersen Højer
e Hans Andersen Højer 16
f Mourids Andersen Højer 14
g Karen Andersdatter Højer 22
h Anne Marie Andersdatter Højer 15
3) Sidsel Jensdatter Møller, enke efter Jens Mundelstrup, rektor i Århus. LV: Jørgen Rhodius, rektor sst
4) Jacob Jensen Møller i Svejstrup, præst i [Dover og Veng].

611 Jens Andersen Grundfør i Århus. 28.1.1710, fol.176.
[Enkemand efter Anne Andersdatter, skifte 1.9.1705 lbnr.536]. A: søster Helle Andersdatter, enke efter Niels Madsen i Grundfør. LV: Rasmus Værn, købmand i Århus.

612 Alhed Jørgensdatter i Århus. 7.2.1710, fol.183.
E: Søren Lauridsen, skipper. B: Laurids 4. FM: Laurids Jensen, snedker sst.

613 Laurids Mikkelsen Fogh, ugift i Århus. 18.10.1709, fol.185.
A: mor Anne Jensdatter g.m. Søren Poulsen i Astrup, søskende Mikkel Mikkelsen sst, Jens Mikkelsen i Århus, Peder Mikkelsen, Jens Mikkelsen i Starup, død. 2B: 1 søn, 1 datter.

614 Maren Nielsdatter Lemming i Århus. 21.1.1710, fol.190.
E: Niels Sørensen Tendrup, murer. B: Karen 10, Søren 2. FM: Søren Jensen, pottemager i Århus.

615 Anne Margrethe Roetmann i Århus. 12.3.1710, fol.192.
E: Jochum Frederik Foss, podemester. B: Agnethe 8, Margrethe Cathrine 6. FM: Johan Henrik Kanis, hattemager i Århus. Første ægteskab med Henrik Mom, korporal. B: Cathrine Margrethe 17, Johannes 14.

616 Jens Mikkelsen Aalstrup, ugift i Århus. 13.11.1709, fol.194.
A: far Mikkel Christensen i Ålstrup i Hads herred.

617 Mathias Sørensen Harbo, skipper og købmand i Århus. 5.8.1709, fol.197B.
E: Johanne Mortensdatter. LV: Rasmus Værn, købmand sst.
På far Søren Poulsen g.m. mor Margrethe Jørgensdatters side. A:
1) stedfar Johan Knuth, købmand i Kalundborg
2) bror Poul Sørensen, købmand i Kalundborg, død. 2B:
a Clemen Poulsen
b Margrethe Poulsdatter. FM: morbror Peder Vadstrup, skipper i Kalundborg
3) søster Pernille Sørensdatter g.m. Jens Thomsen i Forsinge i Ars herred, Kalundborg Amt
4) søster Anne Sørensdatter g.m. Mathias Asmussen, urtegårdsmand i Kalundborg
På far Søren Poulsen og stedmor Bodil Pedersdatter side. A:
5) halvbror Jørgen Christensen, skrædder i Kalundborg
6) halvbror Christen Sørensen i Nibe
7) halvbror Morten Sørensen i Stavn i Slet herred ved Jens Sørensen Kjærulf i Nibe.
Afdøde var født i Kalundborg, hvorfra forældrene for over 24 år siden er flyttet til Nibe.

618 Birgitte Jensdatter i Århus. 12.11.1709, fol.209B.
Enke efter Hans Sørensen Gylling, købmand, [skifte 9.8.1692 lbnr.296]. B: Niels, Jens, Maren, datter [ dvs. Mette].

619 Rasmus Pedersen Hjortshøj, købmand i Århus. 13.6.1710, fol.251B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: far Anders Rasmussen sst. B: Mette 9, Jens 8, Peder 6, Anders 4, Rasmus, nyfødt. FM: Rasmus Madsen Kysing, skipper i Århus.

620 Oluf Sørensen Lollik i Århus. 24.7.1710, fol.257.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Hans Nielsen, blegemand i Århus. B: Maren 1. FM: Søren Jensen sst.

621 Anne Hansdatter Kryssing i Århus. 21.2.1710, fol.258.
Enke efter Mathias Nielsen Fellum, købmand, [skifte 16.12.1707 lbnr.573]. B:
1) Niels Mathiasen, købmand i Fåborg på Fyn
2) Hans Mathiasen i Århus
3) Dorthe Mathiasdatter, død, var g.m. [Christen] Hem, rådstueskriver i Århus. 7B:
a Jens Hem 25 i Ostindien
b Mathias Hem 23, student ved Akademiet i København
c Laurids Hem 18
d Anders Hem 11
e Kirsten Hem, enke efter Peder Nielsen Skaarup, hører og kantor ved Århus Domskole
f Anne Marie Hem 22
g Karen Hem, 14
4) Magdalene Mathiasdatter, [skifte 25.9.1708 lbnr.583] var g.m. Kaj Sørensen, købmand i Århus. 4B:
a Dorthe Kajsdatter 12
b Anne Marie Kajsdatter 11
c Mathias Kajsen 9
d Søren Kajsen 6.

622 Peder Sørensen Mariager i Århus. 21.10.1710, fol.275.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Mortensen. Arvinger kendes ikke. Enkens første ægteskab med Hans Sønnichsen, skifte 22.10.1694 lbnr.338. B: Mette g.m. Henrik Schultz i København, Anne, Sønnich Hansen Buxlund, Rebekka, Johannes, Hans. FM: morbror Oluf Sørensen, købmand i Århus.

623 Peder Nielsen Wichman i Århus. 29.11.1710, fol.280.
E: Dorthe Sofie i København. A: mor [Maren Jørgensdatter Wichman] g.m. Aksel Christensen [Zeuthen], præst i Egense på Fyn. [Afdødes far var Niels Pedersen, præst i Egense på Fyn].

624 Hans Mathiasen Fellum, ugift købmandskarl i Århus. 17.10.1710, fol.284B.
A:
1) bror Niels Mathiasen, købmand i Fåborg på Fyn
2) søster Dorthe Mathiasdatter, død, var g.m. Christen Hem, rådstueskriver i Århus. 7B:
a Jens Hem 25 i Ostindien
b Mathias Hem 23
c Laurids Hem 18
d Anders Hem 11
e Kirsten Hem, enke efter Peder Nielsen Skaarup, hører og kantor ved Århus Domskole
f Anne Marie Hem 22
g Karen Hem 14
3) søster Magdalene Mathiasdatter, [skifte 25.9.1708 lbnr.583], var g.m. Kaj Sørensen, købmand i Århus. B: Dorthe 12, Anne Marie 11, Mathias 9, Søren 6.

625 Mikkel Nielsen Aaby og hustru Kirsten Nielsdatter i Århus. 24.11.1711, fol.296.
Hans A:
1) far Niels Poulsen i Åby
Hendes A:
2) søster Maren Nielsdatter
3) halvbror Anders Lydersen, snedkersvend i Århus. (Sml. lbnr.168).

626 Didrik Valentin Printzler, ugift i Århus. 12.12.1710, fol.300B.
A:
1) bror Frederik [Jensen] Printzler, præst i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev
2) bror Claus [Jensen] Printzler, præst i Tvede [og Linde]
3) bror Arent [Jensen] Printzler, [præst i Serup og Lemming] død. 2B:
a Thomas Printzler
b Gedske Printzler. FM: Søren Ottesen Grønbæk, præst i Røgen [og Sporup]
4) halvsøster Gedske Jensdatter g.m. Anders [Jacobsen] Borchorst, præst i Øster Tørslev [og Dalbyover].

627 Esben Mikkelsen, hestekøber i Århus. 5.3.1711, fol.310B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Jens Knudsen Brun, købmand i Århus. B: Kirsten 2. FM: farbror Jens Mikkelsen, hestekøber i Århus, morbror Søren Jensen, hattemager sst.

628 Oluf Eriksen i Århus. 26.2.1711, fol.315B.
E: Dorthe Henriksdatter. LV: Jens Andersen Møller, købmand sst. B: Anne 20. FM: Claus Jørgensen.

629 Anne Marie Engelbrechtsdatter i Århus. 11.3.1711, fol.322.
E: Søren Mikkelsen Gylling, købmand. B: Mikkel 2, Markus 1. FM: morbror Niels Engelbrechtsen, købmand sst.

630 Maren Jespersdatter i Århus. 20.2.1711, fol.326B.
E: Hans Ovesen Halkær. B: Maren 3. FM: Christen Mikkelsen Secher, købmand i Århus. Første ægteskab med Niels Halling. Arv efter testamente til: Poul Nielsen Lyng i Vester Alling, Søren Nielsen Møller i Langskov, Jens Nielsen sst, Niels Nielsen, der døde, efter hvem svoger Niels Poulsen i Langskov arver. Desuden nævnes enkemandens svoger Juul Jørgensen i Halkær.

631 Anders Sørensen Klog, købmand i Århus. 13.3.1711, fol.332B.
E: Kirsten Jensdatter Øland. LV: stedfar Peder Henriksen, købmand i Århus. B: Søren 13, Anders, nyfødt, der døde. FM: Jens Arendal, skipper i Århus.

632 Laurids Sørensen Winther i Århus. 15.4.1711, fol.336.
E: Johanne Madsdatter. LV: Jørgen Nielsen Trige, købmand i Århus. B: Maren 12, Gertrud 4. FM: Claus Jørgensen, købmand sst.

633 Hans Nielsen Holst, ugift i Århus. 15.3.1711, fol.340.
A: bror Søren Nielsen Holst i Thorsager.

634 Hans Pedersen Bastian, ugift i Århus. 14.10.1710, fol.340B.
A: stedfar Knud Byrgesen skomager i Århus, halvbror Anders Hansen Bastian.

635 Karen Knudsdatter i Århus. 8.9.1710, fol.413.
E: Søren Andersen, skomager. B: Knud 9. FM: Gotfred Henriksen, skomager sst, Første ægteskab med [Anders Knudsen Riber, skifte 20.8.1700 lbnr.437]. B: Barbara 12. Desuden nævnes afdødes mor Cathrine Henriksdatter.

636 Peder Poulsen i Århus. 9.6.1711, fol.416.
E: Cathrine Brodersdatter. LV: Søren Jensen, købmand sst. B: Poul 12, Jacob 10, Anne 6, Henrik 5. FM: farbror Broder Poulsen på Øvland ved Husum.

637 Sofie Henriksdatter i Århus. 13.5.1711, fol.417.
Enke efter Rasmus Rasmussen, væver, [skifte 19.1.1705 lbnr.527]. B: Rasmus, væver sst, Henrik, væver sst, Anne 30, Maren g.m. Morten Christensen, væver i Haldum, Marie 26, Cathrine 24.

638 Erik Sørensen Pøel, bådsmand i Århus. 20.5.1711, fol.419.
E: Maren Pedersdatter. LV: Poul Pedersen Calmer, købmand i Århus. A: søster Birgitte Sørensdatter i Fruering, død. Hendes børn, søster Karen Sørensdatter g.m. Peder Hansen i Bjergsted på Sjælland, søster Maren Sørensdatter g.m. Morten Clausen, ridefoged på Lerbæk hos baron Gyldenkrone.

639 Jacob Olufsen, bådsmand i Århus. 17.3.1711, fol.421, 425.
E: Ellen Thomasdatter. LV: Kaj Sørensen, købmand i Århus. A: søskende Niels Olufsen i kongens tjeneste, Jens Olufsen, ligeså, Oluf Olufsen, skrædder i Bergen i Norge ved Jesper Sørensen Herskind, købmand i Århus. Enkens første ægteskab med Peder Jensen Skaade, skifte 11.6.1699 lbnr.438. B: Thomas, Jens.
640 Jacob Troelsen, bådsmand i Århus. 13.4.1711, fol.423.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jørgen Nielsen Trige, købmand i Århus. A:
1) mor Kirsten Andersdatter i Kolby på Samsø. LV: Jørgen Jensen i Permelille
2) bror Niels Troelsen i Hårdmark på Samsø
3) halvbror Troels Jepsen i Ørby på Samsø
4) halvsøster Margrethe Jepsdatter g.m. Hans Sørensen i Kolby på Samsø.
Tilsyn af Søren Jensen Samsing i Århus.

641 Mikkel Lassen, købmand og hustru Sidsel Jensdatter i Århus. maj 1711, fol.425.
Hans A:
1) bror Peder Lassen, død.
Af [første] ægteskab med Bodil Jensdatter, skifte 11.3.1695 lbnr.332 4B:
a Maren Pedersdatter g.m. Christen Jørgensen [Skaarup] i Århus, død. 5B: Jørgen, Niels, Peder, Anders, Edel
b Karen Pedersdatter g.m. Niels Lassen i Århus
c Las Pedersen
d Jens Pedersen i Århus
Af [andet] ægteskab med [Karen Lauridsdatter, skifte 16.6.1711 lbnr.647] 2B:
e Las Pedersen i Århus
f Bodil Dorthe Pedersdatter
2) bror Rasmus Lassen i Brendstrup, død. 6B:
a Anders Rasmussen i Brendstrup
b Las Rasmussen i Århus, død. 2B: Johanne, Kirsten
c Niels Rasmussen i Brendstrup
d Rasmus Rasmussen på flåden
e Mette Rasmusdatter g.m. Poul Rasmussen i Brendstrup
f Maren Rasmusdatter g.m. Morten Andersen på Herningsholm ved Holstebro
3) bror Christen Lassen i Herskind
4) søster Maren Lasdatter, død, var g.m. Niels Pedersen i Åby. 4B:
a Peder Nielsen i Århus, død. 2B: Mikkel, Maren
b Kirsten Nielsdatter, død.
Af første ægteskab med Anders Poulsen 3B: Niels, sømand, Poul, i kongens tjeneste, Jens, skræddersvend
Af andet ægteskab med Niels Poulsen i Århus 1B: Poul
c Sidsel Nielsdatter g.m. Jacob Rasmussen i Åby
d Johanne Nielsdatter g.m. Christian Mørch i Ebeltoft
5) halvbror Jens Lassen, assessor, død. 6B:
a Bendix Lassen justitsråd
b Lyder Lassen, magister
c Anders Lassen
d Maren Jensdatter Lassen g.m. Dines Pedersen, begge døde. 1B: Anne i Ørting Præstegård
e Marie Jensdatter Lassen g.m. Peder Jessen, rådmand
f Anne Jensdatter Lassen g.m. Peder Thøgersen, assessor
6) halvbror Rasmus Lassen, [skifte 11.7.1671 lbnr.16]. 4B:
a Jens Rasmussen Lassen, [skifte december 1695 lbnr.440]. 1B: Rasmus Jensen Lassen, præst [i Ål i Vester Horne herred]
b Rasmus Rasmussen, præst i Lunde [og Ovtrup]
c Maren Rasmusdatter. død, var g.m. Villads [Olufsen], præst i Grundfør [og Spørring]. [Første ægteskab med Niels Madsen, tolder i Århus] 2B: Anne g.m. Anders Lassen på Billegård, Anne Voldborg g.m. Peder Klit i Grenå
d Mette Rasmusdatter g. m. Jens Pedersen Svejgaard, købmand i Aarhus
7) halvsøster Maren Lasdatter, død, var g.m. Peder Sørensen og Jens Baltsersen i Søften. 7B:
a Jens Pedersen i Århus
b Søren Pedersen i Ans, død. 4B: Peder, Morten i Karlby, Joen i Ans, Maren g.m. kromanden i Ans
c Anders Pedersen i Vester Ørum, død. 5B:
1 Peder Andersen, hestekøber på Svendstrupgård på Sjælland
2 Mads Andersen i Ørum i Sindbjerg sogn
3 Søren Andersen i Ørum i Sindbjerg sogn
4 Hans Andersen på Svendstrupgård på Sjælland
5 Maren Andersdatter i Vejle hospital
d Laurids Jensen i København
e Maren Pedersdatter g.m. Jens Pedersen Bonde i Trige, begge døde. 3B:
1 Rasmus Jensen Bonde i Trige
2 Rasmus Jensen Bonde den yngre i Trige
3 Mette Jensdatter i Hesselballe i Ørum sogn, [fejl for Uldum sogn] Nørvang herred
f Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Rasmus Rasmussen Elsegaard i Grundfør sogn. 4B:
1 Søren Rasmussen
2 Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Simonsen i Grundfør, (kaldes også Niels Simonsen)
3 Maren Rasmusdatter den yngre
4 Anne Rasmusdatter
g Anne Pedersdatter g.m. Jacob Thomsen i Århus, begge døde. 1B: Margrethe i Kristiansand i Norge
8) halvsøster Kirsten Lasdatter g.m. Jørgen Pedersen i Hasle, begge døde. 5B:
a Jens Jørgensen i Århus, død. 1B: Anne g.m. Jens Fløjstrup, begge døde uden livsarvinger
b Jens Jørgensen på Tangen, død uden livsarvinger
c Las Jørgensen, død uden livsarvinger
d Johanne Jørgensdatter, enke efter Jens Jacobsen i Hasle
e Maren Jørgensdatter, død.
Af første ægteskab med Anders Jensen i Hasle 4B: Jens i Hasle, Niels sst, Rasmus sst, Las, sømand
Af andet ægteskab med Peder Rasmussen i Hasle 1B: Jørgen i Brabrand
Hendes A:
1) søster Maren Jensdatter, enke efter Jesper Olufsen i Borum
2) søster Anne Jensdatter g.m. Rasmus Klog i Sjelle, begge døde. 2B:
a Niels Rasmussen i Pannerup
b Jens Rasmussen i Sjelle
3) søster Kirsten Jensdatter g.m. Christen Nielsen i Skørring, begge døde. 2B:
a Niels Christensen i Skørring, død. 2B: Christen sst, Anne i Århus
b Anne Christensdatter, [skifte 5.10.1700 lbnr.453], var g.m. Peder Brendstrup i Århus, [skifte 2.12.1709 lbnr.609]. 4B: Rasmus, sømand, Mikkel, skomagerdreng i Århus, Sidsel sst, Kirsten sst.
4) halvbror Morten Albertsen i Låsby
5) halvbror Jens Albertsen i Rode, død. 4B:
a Christen Jensen i Herskind
b Søren Jensen i Rode
c Albert Jensen i Rode
d Ellen Jensdatter g.m. Knud Sørensen i Galten
6) halvbror Søren Albertsen i Dallerup, død. 2B:
a Niels Sørensen i Tovstrup
b Ellen Sørensdatter g.m. Søren Hansen i Dallerup
7) halvbror Jacob Albertsen i Vadsted, død. 4B:
a Maren Jacobsdatter, enke efter Peder Nielsen i Århus
b Helle Jacobsdatter g.m. Niels Terkildsen i Århus
c Abelone Jacobsdatter g.m. Laurids Christensen, hestekøber i Århus
d Sidsel Jacobsdatter gift i Vadsted
8) halvsøster Sidsel Albertsdatter g.m. Peder Jensen Sabro i Sjelle, begge døde. 1B:
a Maren Pedersdatter g.m. Peder Loft i Århus.
(Sml. lbnr.195).

642 Anne Jensdatter i Århus. 6.7.1711, fol.436B.
E: Anders Jensen Mollerup, skomager. A: søskende Maren Jensdatter g.m. Søren Jensen, skibstømrer i Århus, Laurids Jensen, soldat, Peder Jensen, handskemager i Viborg, Jørgen Jensen, skomager i Nyborg, Jacob Jensen i Ostindien, halvsøskende Hans Jensen i København, Jens Jensen i Skive, Christen Jensen, skomagerdreng her i huset.

643 Jens Ibsen, drejer i Århus. 6.7.1711, fol.441.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Laurids Simonsen, snedker. B: Maren 21. FM: Jens Pedersen, skrædder.

644 Mette Nielsdatter i Århus. 27.7.1711, fol.448.
E: Niels Pedersen, guldsmed. B: Dorthe Margrethe 10, Cathrine 8, Niels 7, Anne 5, Lene Margrethe 3. FM: morfar Niels Nielsen, klejnsmed i Århus.

645 Peder Nielsen Aabo (dvs. Aaby), købmand i Århus. 20.5.1711, fol.451B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Anders Jespersen, købmand sst. B: Maren 12, Mikkel 10. FM: Niels Lauridsen, købmand sst.

646 Maren Pedersdatter i Århus. 22.6.1711, fol.458.
E: Peder Videsen, handskemager. B: Viderik 7. FM: farbror Anders Videsen. Enkemandens første ægteskab med [Helvig Margrethe Jørgensdatter, skifte 17.3.1704 lbnr.503]. B: Jørgen Hartvig, Maren. FM: Ditlev Bloch, garver i Århus. Børnene af hans første ægteskab har arv efter mormor Mette Nielsdatter Stær, skifte 20.5.1704, enke efter Jørgen Hartvig Rytter i Randers.

647 Hans Sørensen, visiterer og hustru Karen Lauridsdatter i Århus. 16.6.1711, fol.464B.
B: Peder 7, Ingeborg 3. FM: Christen Jensen Højer, købmand i Århus. Hendes første ægteskab med Peder Lassen. 2B: Las Thøgersen Pedersen 14, Bodil Dorthe Pedersdatter 11. FM: halvbror Las Pedersen Lassen. (Sml. lbnr.641).

648 Peder Olufsen, handskemager i Århus. 15.6.1711, fol.489.
E: Else Carlsdatter. LV: Jacob Brendstrup, handskemager sst. A: Mogens, handskemager, død. 2B: Laurids, handskemagerdreng, Gertrud.

649 Søren Christensen Ladefoged, købmand i Århus. 30.9.1711, fol.492.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Hansen Højer. B: Jens 10. FM: Hans Nielsen Bomholt, købmand sst.

650 Peder Christensen Basballe, købmand i Århus. 7.10.1711, fol.499.
E: Karen Regel. LV: Søren Jensen, købmand sst. B: Anders 29, student, Christen 27, Margrethe 26, Peder 20, Niels 19. FM: Bartholomæus Skov, købmand sst.

651 Thøger Pedersen, bøssemager i Århus. 2.5.1712, fol.504B.
E: Anne Jensdatter. A: bror [Volbret Pedersen, bøssemager i Randers], død. 3B: Peder Volbretsen, bøssemager sst, Margrethe Volbretsdatter, Nanni Volbretsdatter. Enkens søstersøn Søren Pedersen, bøssemagersvend.

652 Jes Fæstersen, farver og hustru Mette Hansdatter i Århus. 15.10.1710, fol.507.
B: Mette Marie 14, Jes 12, Hans 5, Maren 4. FM: morfar Hans Bendixen, rådmand i Århus, fars fætter Peder Jessen Sig, rådmand sst, Peder Hansen Kryssing, Søren Jensen, Jacob Nielsen Uhre, Søren Rasmussen Bagge, købmand i Århus.

653 Karen Hansdatter i Århus. 22.8.1712, fol.538B.
E: Henrik Jacobsen, købmand. B: Jacob 5, Hans 2. FM: morbror Christen Hansen Højer.

654 Niels Jensen Hagested i Århus. 19.8.1712, fol.543.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: far Mikkel Jensen Tunbo, købmand i Århus. A:
1) søster Mette Jensdatter i Jyderup på Bjergbygård gods
2) søster Kirsten Jensdatter på Vognserup gods
3) søster Maren Jensdatter på Vognserup gods
4) søster Anne Jensdatter, død. 1B: Johan Nielsen i Borup
5) bror Peder Jensen i Hagested
Afdøde var født i Hagested.

655 Anne Marie Poulsdatter i Århus. 12.9.1712, fol.554B.
E: Jens Jensen Hasle. B: Poul, Jens, Karen. FM: mors stedfar Laurids Jensen Hasle.

656 Peder Christensen Kabel i Århus. 26.9.1712, fol.557B.
E: Mette Jensdatter. LV: Thomas Jensen Sabro, købmand i Århus. B: Mette 29, Peder 18, Maren 15 Christen 14. FM: farbror Jacob Christensen Kabel i Århus.

657 Else Andersdatter i Århus. 20.9.1712, fol.559B.
Enke efter Johan Bannermand. B: Marie, enke efter Jens Nielsen Ovstrup, byfoged i Århus. Desuden nævnes frue Benedikte Margrethe Bruchdorf og hendes afdøde søn Mathias Bannermand.

658 Maren Jensdatter i Århus. 21.11.1712, fol.560B.
E: Oluf Christensen Flæsk. B: Jens 18, Maren 15, Anne Marie 5. FM: Laurids Jensen Skovsen i Århus.

659 Jacob Udsen i Århus. 6.8.1712, fol.562B.
E: Karen Nielsdatter. Bevilling til uskiftet bo for hendes og hendes umyndige barn.


Århus byfoged
Skifteuddrag
Protokol 7
1712-1716
B 56 - 420


660 Karen Justsdatter i Århus. 7.11.1712, fol.9.
E: Rasmus Knudsen Rath, købmand. B: Johanne 1. FM: Oluf Knudsen Rath, mors stedfar Christen Andersen Tørslev, feldbereder i Århus.

661 Stig Mikkelsen, skipper i Århus. 17.11.1711, fol.13B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Niels Lassen, købmand sst. B: Anne 1. FM: Mikkel Sørensen Due, købmand sst. Første ægteskab med Inger Rasmusdatter, skifte 30.1.1708 lbnr.574. B: Else 26 i Christiania i Norge. FM: Jens Hansen Gylling, købmand i Århus.

662 Bente Andersdatter i Århus. 3.5.1712, fol.18.
Enke efter Anders Thomsen. B: Maren forlovet med Søren Lauridsen, skipper, Inger 21. FM: Thomas Jensen Sabro, købmand i Århus.

663 Kirsten Jensdatter i Århus. 7.6.1712, fol.23.
E: Peder Jørgensen, skoflikker. A: søster Mette Jensdatter g.m. Søren Kusk i Skejby.

664 Hans Fisker i Århus. 7.6.1712, fol.25.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Rasmus Mikkelsen, handskemager, der ægter enken. B: Jørgen 11, Johanne 3. FM: morbror Peder Jørgensen, bødker i Århus.

665 Søren Hansen, blytækker i Århus. 19.12.1712, fol.26B.
E: Kirsten Pedersdatter, LV: Erik Jensen Loft, der ægter enken. B: Hans 3. FM: Jens Pedersen, nagelsmed.

666 Bertel Lauridsen, kobbersmed i Århus. 14.11.1712, fol.28B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Anders Jensen Selling i Århus. B: Jens, kobbersmed i Århus, Maren 19, Anne 17.

667 Birgitte Sørensdatter i Århus. 28.2.1713, fol.36B.
E: Peder Mikkelsen. B: Anne Cathrine 8, Mikkel 4, Søren 1. FM: Knud Jensen, skipper sst.

668 Jens Jacobsen Schmidt, købmand i Århus. 16.1.1713, fol.39B.
E: Maren Poulsdatter. LV: stedfar Jørgen Nielsen Trige. B: Anne 3, Karen 2. FM: mors farbror Mads Nielsen, købmand i Århus.

669 Mette Christensdatter i Århus. 16.11.1712, fol.45B.
E: Daniel Nielsen, feldbereder. B: Christen, feldberedersvend, Karen, der ægter Søren Pedersen Ladefoged.

670 Maren Christensdatter i Århus. 5.8.1712, fol.48B.
E: Søren Pedersen Ladefoged. B: Maren 6, Anne 2. FM: Laurids Jensen Skovsen, købmand i Århus.

671 Cathrine Henriksdatter i Århus. 30.1.1713, fol.51B.
E: Oluf Knudsen Rath. [Første ægteskab med Knud Terkildsen, skifte 30.7.1697 lbnr.380]. B: Henrik Knudsen, der for 7 år siden rejste til søs, Karen Knudsdatter, [skifte 8.9.1710 lbnr.635]. Første ægteskab med [Anders Knudsen Riber, skifte 20.8.1700 lbnr.437]. B: Barbara 15. Andet ægteskab med Søren Andersen, skomager. B: Knud 12

672 Mikkel Pedersen Scheiner, skomager og hustru Ingeborg Iversdatter i Århus. 10.6.1712, fol.56B.
B: Iver 3, Johan Peder 1. FM: fars søskendebarn Jacob Jensen Bording i Nordby på Samsø, mors bror Jens Iversen i Assens på Fyn.

673 Niels Jensen Kallerup i Århus. 22.6.1713, fol.60B.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Hansen Højer i Århus. Afkald fra afdødes far Jens Nielsen i Kallerup i Kalundborg amt på Holbæk Ladegårds gods.

674 Mikkel Sørensen Gundestrup i Århus. 20.1.1713, fol.61.
E: Anne Thomasdatter. LV: Henrik Mikkelsen Langballe. B: Søren, Thomas, Poul 18, Kirsten g.m. Rasmus Jensen, skomager, Maren. FM: Peder Ibsen, skomager i Århus.

675 Casper Nielsen Brandt, købmand og hustru Anne Kjeldsdatter i Århus. 10.1.1713, fol.65.
Han var født i Skjoldelev præstegård, [søn af Niels Poulsen Brandt, præst i Lading, Fårup og Sabro].
Gavebrev til Mathias Nielsen Brandt, søn af afdøde mands bror Niels Nielsen Brandt på Strømsø (4), der blev betragtet som deres eget barn, men han døde, [skifte 27.8.1714 lbnr.716].
Hans A:
1) bror Peder Nielsen Brandt i Århus
2) bror [Hans Nielsen Brandt, præst i Trige og Ølsted, død]. 1B:
a Laurids Hansen Brandt
3) bror Peder Nielsen Brandt i Skjoldelev, død. 8B:
a Niels Pedersen Brandt, præst i Houlbjerg [og Granslev]
b Jacob Pedersen Brandt
c Hans Pedersen Brandt
d Mathias Brandt
e Jens Pedersen Brandt
f [Karen Pedersdatter Brandt] g.m. Peder Hansen Heide
g [Anne Pedersdatter Brandt] g.m. Peder [Jensen] Pannerup, præst i [Lading, Fårup og Sabro]
h [Margrethe Pedersdatter Brandt] g.m. Morten Munch i Thorsager
4) bror Niels Nielsen Brandt på Strømsø i Norge, død. 12B:
a Jacob Nielsen Brandt, klokker på Bragernes
b Jens Nielsen Brandt i Århus
c Karen Nielsdatter Brandt g.m. Frederik Christensen i Arendal
d Anneke Nielsdatter Brandt g.m. Thomas Madsen Riber, begge døde. 3B:
1 søn
2 søn
3 datter g.m. Søren Steffensen på Strømsø
e Kirsten Nielsdatter Brandt g.m. Hans Hansen i Tønsberg
f Maren Nielsdatter Brandt, død, var g.m. Rasmus Jensen i Holmstrand. 3B: 1 søn, 2 døtre
g Anne Nielsdatter Brandt g.m. Johannes Stud i Liersund
h Martha Cathrine Nielsdatter Brandt, død, var g.m. Jens Jacobsen Holst på Strømsø. 1B: en søn, der døde 30.9.1711
i Michoel Nielsdatter Brandt i Århus. FM: Frederik Brandt, kirurg på Strømsø
j Karen Nielsdatter Brandt den yngre g.m. Christen Hansen på gården Fiskum 2 mil fra Strømsø
k Elisabeth Nielsdatter Brandt, der er blevet gift i Strømsø
l Dorthe Nielsdatter Brandt g.m. Søren Andersen Aalborg
5) søster Gertrud Nielsdatter Brandt, [var g.m. Niels Mogensen] præst i Todbjerg [og Mejlby], død. 3B:
a Niels Nielsen Brandt, præst i Marie Magdalene
b Jens Nielsen Todbjerg
c Karen Nielsdatter Brandt g.m. Niels Rasmussen Haarup, købmand og skipper i Århus
6) søster Anne Nielsdatter Brandt, død, [andet ægteskab af 3 med Carl Nielsen Friis, præst i Borum og Lyngby]. 2B:
a Niels Carlsen i Norge, død. Hans børn
b Sidsel Carlsdatter
Hendes A:
Far Kjeld Andersen, degn i Astrup, [Rostrup og Store Arden i Hindsted herred], død.
7) farbror Poul Andersen, præst i Astrup, [Rostrup og Store Arden]. død. 5B:
a Niels Poulsen, præst i Vejrum, [skifte Hjerm herred gejstlig 28.4.1690 lbnr.10]. 4B:
1 Peder Nielsen Vejrum, præst i Hove i Vandfuld herred. 1B: Gertrud Marie Pedersdatter, født 4.5.1702. FM: stedfar Andreas Frederik Opitz på Lydumgård
2 Poul Nielsen Vejrum, præst i Tørring [og Heldum], død. 2B: Ingeborg, Birgitte Sofie
3 Barbara Nielsdatter i gården Knurborg i Grimstrup sogn i Ribe Stift. LV: Frands Rasmussen
4 Anne Cathrine Nielsdatter, død, var g.m. Jens Olufsen, vinhandler i Viborg. 4B: Oluf, Niels, Birgitte Cathrine, Ingeborg. FM: Christen Hansen i Viborg
b Anders Poulsen i Ålborg, død. 1B:
1 Sofie Andersdatter g.m. Christen Rasmussen i Gravlev på Teglgård gods
c Karen Poulsdatter, død, var g.m. [Jens Sørensen Lund], præst i Vammen [Bigum og Lindum. 1B:
1 Else Jensdatter g.m. Niels Madsen, præst i Vammen, [Bigum og Lindum]
d Anne Poulsdatter, død, [var g.m. Niels Nielsen Ris], præst i Skibsted [og Lyngby]. 2B:
1 Niels Nielsen, præst i Vroue
2 Karen Nielsdatter i Skibsted
8) faster Abelone Andersdatter, død, var g.m. Hans [Lauridsen Fussing, præst i Nimtofte og Koed]. 1B:
a Kirsten Hansdatter g.m. Peder Carstensen Botzen, orgelbygger i Viborg. 4B:
1 Peder Pedersen, organist i København
2 Hans Pedersen Botzen, præst i Tirstrup [og Fuglslev], død. 1B: Kirsten Hansdatter Botzen g.m. Iver Eriksen Kolding, præst i Vejlby [og Homå]
3 Malene Pedersdatter
4 Abelone Pedersdatter
9) faster Inger Andersdatter, død, var g.m. Niels Mortensen i Oplev. 4B:
a Christen Nielsen, præst på Fur, død. 2B:
1 Inger Christensdatter på Fur
2 Helvig Christensdatter på Fur
b Morten Nielsen i Oplev i Gravlev sogn, død. 2B:
1 Christen Mortensen i Oplev
2 Niels Mortensen i Vittrup
c Helvig Nielsdatter i Oplev, død. 4B:
1 Niels Poulsen i København
2 Poul Poulsen i København, død. 2B: Poul, Helvig
3 Anders Poulsen i Oplev
4 Inger Poulsdatter i Oplev
d Sindet Nielsdatter i Oplev, død. 3B:
1 Jens Sørensen i Astrup
2 Maren Sørensdatter i Oplev, død. 5B: Morten Jensen i Oplev, Peder Jensen i Oplev, Else Jensdatter i Oplev, Sidsel Mortensdatter i Rebild, Thyra Mortensdatter i Hesselholt
3 Inger Sørensdatter i Oplev, død, var g.m. Christen Jensen i Oplev i Gravlev sogn. 3B: Jens Christensen i Tingbæk Mølle, Sindet Christensdatter i Julstrup, Maren Christensdatter i Oplev
10) faster Anne Andersdatter, død, var g.m. Villum Christensen i Sørup. 3B:
a Christen Villumsen i Sørup. 7B:
1 Jens Christensen på Øland
2 Villum Christensen på Øland
3 Poul, Christensen i Gravlev
4 Abelone Christensdatter i Oplev
5 Anne Christensdatter i Sørup
6 Maren Christensdatter i Sørup
7 Bodil Christensdatter i Helsingør
b Ellen Villumsdatter, død. 3B:
1 Abelone Pedersdatter i Sørup
2 Anne Pedersdatter i Hersom
3 Anne Pedersdatter i Oplev
c Karen Villumsdatter i Mostrup, død. 2B:
1 Anders Rasmussen i Gelstrup
2 Paaske Rasmussen i Blære
11) morbror Jens Kjeldsen, død, var g.m. Maren Rasmusdatter. 3B:
a Kjeld Jensen, død. 4B:
1 Jens Kjeldsen i Tisted i Astrup sogn, Hindsted herred
2 Laurids Kjeldsen i Kryberg i Holsten
3 Kirsten Kjeldsdatter i Tisted
4 Maren Kjeldsdatter i Helsingør
b Peder Jensen i Astrup, død, var g.m. Anne Jensdatter. 1B:
1 Jens Pedersen på Kongens Grynmølle i København
c Jens Jensen i Tisted, død, var g.m. Anne Jensdatter. 2B:
1 Søren Jensen i Tisted
2 Kjeld Jensen i Hedehusene i Solbjerg sogn i Hellum herred
d Maren Jensdatter i Tisted, der døde uden livsarvinger

676 Jens Ibsen, podemester i Århus. 23.8.1713, fol.106B.
E: Anne Andersdatter. LV: Ulrik Mathiasen, billedhugger sst. B: Jacob Jensen Vildmand, guldsmed i Viborg, Anders Jensen på Sørupgård på Sjælland, Mathias Broberg Jensen, podemester på Hammergård, Lene Jensdatter g.m. Augustinus Sadelmager i Randers, Mette Jensdatter på Allinggård, Karen Jensdatter. FM: Poul Pedersen Palmer, købmand i Århus.

677 Laurids Nielsen Læsø i Århus. 12.9.1713, fol.112.
E: Anne Sørensdatter Due. LV: Niels Lassen, købmand i Århus. B: Maren 6. FM: Markus Pedersen Mørch, købmand sst. Første ægteskab med Niels Christensen Helgenæs, skifte 6.5.1701 lbnr.451. B: Christen 16. FM: Mikkel Sørensen Due, købmand i Århus.

678 Rasmus Andreasen Holst, privilegeret instrumentist i Århus. 27.9.1713, fol.117B.
B:
1) Anne Elisabeth Holst g.m. Daniel Lorents von Grønningen [i Fredericia].
Afdøde er udlagt barnefar til B: Carl, født af Marie Anne Udsen, også kaldt Marie Anne Perou. FM: Clemen Hansen Kryssing, købmand i Århus.
Desuden nævnes afdødes mor Maren Rasmusdatter, [enke efter Anton Henrik Schiermer, kirurg i Randers, skifte Randers 26.8.1711 lbnr.315, første ægteskab med afdødes far Andreas Jørgensen Holst, stadsmusikant i Randers, skifte Randers 18.2.1690 lbnr.186].

679 Olivia Luciusdatter i Århus. 26.5.1713, fol.126.
E: Rasmus Nielsen Juul, dansk skoleholder. B: Kirsten 8, Elsebeth 6, Lucius 4. FM: morbror Peder Lucius i Rye, Jens Andersen Arendal.

680 Jacob Jensen Brendstrup, handskemager i Århus. 26.10.1713, fol.129B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Mikkel Johansen. B: Jens 16, Søren 14, Peder 9. FM: Jens Knudsen Brun, købmand i Århus.

681 Peder Pedersen Tysk i Århus. 10.10.1713, fol.133.
E: Anne Sørensdatter. LV: Laurids Jensen, snedker. B: Maren 12, Peder 10. FM: farbror Rasmus Pedersen i Stavtrup, (Snostrup?, Snovdrup?). Afdøde kaldes også Peder Pedersen Stavtrup.

682 Frederik Poulsen, rebslager i Århus. 25.4.1713, fol.137B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Rasmussen Skriver, købmand i Århus. B: Poul 7, Cathrine 4, Johan 2. FM: Søren Christensen, købmand sst.

683 Anders Videsen, handskemager i Århus. 26.7.1713, fol.160B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Rasmussen Haarup, købmand i Århus.
Første ægteskab med Kirsten Sørensdatter, skifte 5.12.1699 lbnr.422. B: Hans 16.
Andet ægteskab med Inger Pedersdatter, skifte 5.4.1709 lbnr.589. B: Viderik 13, Kirsten 12, Søren 4. FM: farbror Peder Videsen, handskemager sst, Henrik Jacobsen, Niels Bondesen, skrædder.
Kirsten Sørensdatters første ægteskab med Hans Artildsen, [skifte 28.2.1693 lbnr.297]. B: Aril, død, Anne, Maren, Johanne, død i København 25.8.1711, Karen død. FM: Laurids Sørensen Gylling.

684 Poul Andersen, slagter i Århus. 28.6.1713, fol.169B.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: Mads Evertsen, slagter i Århus, Niels Lauridsen, der ægter enken. B: Mads 10. FM: Peder Ibsen, skomager sst.

685 Henrik Grønbjerg, købmand og hustru Inger Lauridsdatter i Århus. 11.6.1711, fol.171B.
B: Hans 22 i London i England, Ingeborg 21, der ægter Frands Pedersen Blichfeldt, Anne Margrethe 17, Kirsten 14, Anne 11. FM: morbror Thøger Lauridsen Veggerslev i London, morbror Jens [Lauridsen] Splid, præst i Skorup [og Tvilum].

686 Sidsel Rasmusdatter i Århus. 15.1.1714, fol.185.
E: Thøger Kjærsgaard. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige barn.

687 Jørgen Pedersen, toldforvalter i Århus. 12.12.1713, fol.185B.
E: Anne Laasby. Bevilling til uskiftet bo for hende og hendes børn.

688 Poul Nielsen, vognmand i Århus. 21.8.1713, fol.185B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Augustinus Sørensen, bådsmand i Århus, Hans Adolfsen, der ægter enken. B: Niels 12, Hans 6, Kirsten 3. FM: morbror Peder Rasmussen, vognmand sst.

689 Anne Rasmusdatter i Århus. 6.3.1713, fol.187B.
E: Anders Nielsen Vormstrup. B: Niels 15, Sidsel 8, Rasmus 4. FM: Peder Christensen i Århus.

690 Oluf Olufsen, bådsmand i Århus. 28.11.1713, fol.189.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Ovesen. B: Anne 6. FM: Thomas Jensen Sabro, købmand i Århus. Afdødes forældre var Oluf Tordsen g.m. Ingeborg Isaksdatter, [skifte 28.10.1686 lbnr.244]. Afdødes fars andet ægteskab med Anne Sørensdatter. B: Niels 18.

691 Christen Mikkelsen, købmand i Århus. 17.3.1713, fol.192.
E: Margrethe Rasmusdatter Værn. LV: far Rasmus Værn, rådmand i Århus. B: Anders 10. FM: Jens Jensen Hasle, købmand i Århus. Første ægteskab med Mette Jensdatter, skifte 27.2.1699 lbnr.410. B: Dorthe 22. Mikkel i Christianshald i Norge. FM: morbrødre Eskild Jensen Pannerup, Peder Jensen Pannerup, præst i Lading, Fårup og Sabro.

692 Kirsten Christensdatter i Århus. 25.8.1713, fol.214.
E: Hans Ovesen, købmand. B: Edel 18 uger. FM: morfar Christen Andersen Tørslev, feldbereder i Århus.

693 Søren Hansen Gylling, bager i Århus. 18.5.1712, fol.219.
E: Kirsten Clemensdatter. LV: Søren Mortensen, købmand i Århus. B: Mette Marie 16, Anne 11. FM: farbror Jens Hansen Gylling, købmand sst.

694 Karen Regel i Århus. 4.10.1713, fol.223.
Enke efter Peder Basballe, købmand, skifte 7.10.1711 lbnr.650. B: Anders 31, student, Christen 30, Margrethe 28, Peder 26, Niels 21. FM: Bartholomæus Skov, Søren Jensen, købmand sst. Arv efter afdødes bror Niels Regel, klokker på Christianshavn.

695 Maren Jensdatter Borchenfeld i Århus. 28.2.1713, fol.233.
E: Christen Thomsen Borchenfeld. Af første ægteskab B: Niels Johansen Borchenfeld i Vårberg i Sverige. FM: Knud Byrgesen skomager i Århus.

696 Ellen Sørensdatter i Århus. 19.10.1713, fol.235.
E: Mikkel Videsen, handskemager. B: Johanne 1. FM: Rasmus Nielsen, handskemager.

697 Maren Jensdatter i Århus. 15.8.1713, fol.237.
E: Thyge Pedersen, sejllægger. B: Dines 2. FM: Niels Nielsen, snedker sst.

698 Maren Pedersdatter i Århus. 23.1.1714, fol.239B.
E: Peder Eriksen Molbo. B: Peder, Maren, Anne g.m. Jacob Ahdsig, brændevinsmand i København, Kirsten sst. FM: Christen Mikkelsen Secher, købmand i Århus, svoger Rasmus Nielsen Find i flåden.

699 Kirsten Mikkelsdatter i Århus. 16.2.1713, fol.241B.
E: Rasmus Jensen Prip. B: Jens 1. FM: Jens Mikkelsen. Desuden nævnes afdødes søster Anne Mikkelsdatter.

700 Bent Lauridsen, glarmester i Århus. 8.11.1713, fol.244.
E: Anne Adamsdatter. LV: Søren Jensen Samsing. B: Laurids 21, glarmester, Adam 18, i snedkerlære, Anders 15, i latinskolen, Poul 8. FM: Anders Jacobsen i Århus.

701 Anders Nielsen Viby, handskemager i Århus. 13.3.1714, fol.246.
E: Maren Jensdatter. LV: Mikkel Johansen, købmand sst. Første ægteskab med Anne Thomasdatter, [skifte 8.12.1697 lbnr.389]. B: Niels, guldsmed i Larvik i Norge, Thomas, soldat. FM: morbror Villum Thomsen, handskemager i Århus.

702 Jacob Christensen Stavern i Århus. 7.3.1714, fol.250.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jørgen Nielsen Trige, købmand i Århus, Niels Thomsen Laasby, der ægter enken. B: Martha 6. FM: Søren Jensen Samsing, købmand i Århus.

703 Maren Lauridsdatter i Århus. 14.3.1714, fol.252B.
Enke efter Christen Rasmussen Ladefoged, skifte 9.3.1706 lbnr.543. B: Maren Christensdatter, [skifte 5.8.1712 lbnr.670], var g.m. Søren Pedersen Ladefoged, købmand i Århus, Abelone Christensdatter, enke efter Laurids Skovsen, købmand, [skifte 14.3.1714 lbnr.706]. LV: Mikkel Johansen, købmand i Århus. 2B: Jens 4, Christen 1. FM: Henrik Mikkelsen Langballe, købmand i Århus, Rasmus Christensen Dagnæs 22.

704 Mogens Sørensen, ankersmed i Århus. 7.2.1714, fol.255.
E: Anne Elsebeth Nielsdatter Spentrup. LV: Niels Nielsen, klejnsmed i Århus. B: Margrethe 5, Maren 4, Søren 2. FM: morbror Christen Nielsen Spentrup, præst i Dalbyneder [Råby og Sødring].

705 Niels Lauridsen, rådmand i Århus. 15.9.1711, fol.258B.
E: Margrethe Henriksdatter Blichfeldt. LV: Christen Basballe, borgmester i Århus. B:
7) Niels 19, student
8) Anne Marie 16
9) Anne Friis 13
10) Inger 9
11) Henrik Christian Blichfeldt 7
12) Gedske 5.
FM: Jørgen Rhodius, rektor i Århus.
Første ægteskab med Anne Jensdatter, [skifte 18.2.1691 lbnr.287]. B:
1) Maren Nielsdatter, død, var g.m. Hans Thomsen på Vinderslevgård. 1B: Anne 16
2) Karen Nielsdatter g.m. Jacob Nielsen Udsen i Århus
3) Laurids Nielsen [Fogh], præst i Ejby [og Dalby] på Sjælland. død. 3B: Hans 4, Karen 1, Laurids, nyfødt, der døde
4) Mette Nielsdatter g.m. Vilken Hornemann, købmand i Næstved
5) Jens Nielsen 26, sejlende fra Næstved
6) Jørgen Nielsen Fogh 23, student på doktor Borchs kollegium i København.

706 Laurids Jensen Skovsen i Århus. 14.3.1714, fol.305.
E: Abelone Christensdatter. LV: Mikkel Johansen, købmand i Århus. B: Jens 4, Christen 1. FM: Henrik Mikkelsen Langballe, købmand i Århus. Arv i boet efter enkens mor Maren Lauridsdatter, [skifte 14.3.1714 lbnr.703], enke efter Christen Rasmussen Ladefoged, skifte 9.3.1706 lbnr.543 til enkens bror Rasmus Christensen 22.

707 Peder Bredal, kaptajnløjtnant i Århus. 26.4.1714, fol.309.
Registrering.

708 Else Jensdatter i Århus. 7.3.1714, fol.313.
E: Villads Pedersen, bådsmand. B: Anne Kirstine 4. FM: Laurids Lauridsen Gylling, købmand i Århus.

709 Peder Lauridsen Læsø i Århus. 8.6.1714, fol.315B.
A: mor Else Pedersdatter på Læsø, søster Maren Lauridsdatter i Byrum på Læsø.

710 Henrik Jensen, bådsmand i Århus. 28.5.1714, fol.317.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Peder Mortensen Svejgaard i Århus. B: Jens 11, Peder 8, Else 5. FM: Morten Olufsen, skrædder i Århus.

711 Thomas Carlsen, bådsmand i Århus. 28.5.1714, fol.318B.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Søren Svane i Århus. Arvinger angives ikke. Afdøde var født i Kristiansand i Norge.

712 Jørgen Mikkelsen, skomagersvend i Århus. 17.5.1714, fol.320.
E: Margrethe Sørensdatter Vejlby. LV: Anders Jensen Selling, købmand i Århus, Søren Rasmussen, bådsmand, der ægter enken. B: Mikkel 16. FM: Peder Mikkelsen, bådsmand sst.

713 Hans Kvant, tambur i Århus. 4.6.1714, fol.322.
E: Johanne Hansdatter Bornholm. LV: Knud Byrgesen, skomager i Århus. B: Didrik 1. FM: Thomas Thomsen sst.

714 Kirsten Lauridsdatter i Århus. 4.6.1714, fol.324B.
E: Jacob Bastian. B: Hans 22, Bodil 17, Anne 14. FM: Niels Poulsen, kandestøber i Århus.

715 Rasmus Mikkelsen Grønfeld, bådsmand i Århus. 7.5.1714, fol.327.
E: Kirsten Sørensdatter. B: Karen 5. FM: Søren Rasmussen Pudmand i Århus.

716 Mathias Nielsen Brandt i Århus. 27.8.1714, fol.328.
Afdøde, der var søn af Niels Nielsen Brandt på Strømsø i Norge, blev betragtet som barn af farbror Casper Nielsen Brandt og hustru Anne Kjeldsdatter i Århus, skifte 10.1.1713 lbnr.675. Til stede var afdødes bror Jens Nielsen Brandt, bager i Århus og farbror Peder Nielsen Brandt, købmand sst.

717 Jens Mikkelsen Aggerup, havnefoged i Århus. 19.10.1714, fol.347.
E: Maren Pedersdatter. LV: far Peder Mikkelsen, skomager sst. A: søskende Mikkel Mikkelsen Aggerup i Kristiansand i Norge, Maren Mikkelsdatter g.m. Jens Mikkelsen i Langemark på Samsø, Anne Mikkelsdatter g.m. Mikkel Frandsen i Nordby på Samsø. Tilsyn af Peder Rasmussen, tømrer i Århus.

718 Gedske Pedersdatter i Århus. 31.8.1714, fol.349.
E: Peder Lassen, tømrer. B: Peder 17, Las 8. FM: Peder Sørensen Kirst, skomager i Århus.

719 Laurids Pedersen Vestergaard, købmand i Århus. 10.7.1714, fol.350B.
E: Karen Abelsdatter. LV: Jørgen Nielsen Trige, købmand i Århus. Første ægteskab med Anne Byrgesdatter, [skifte 12.7.1709 lbnr.595]. B: Peder 13, Byrge 10, Mads, der døde. FM: farbror Jørgen Pedersen Vestergaard, købmand i Århus.

720 Morten Madsen Værn, vejermester og måler i Århus. 1.5.1714, fol.364, 420.
E: Christence Knudsdatter Friis. LV: bror Christen Knudsen Friis, præst i Rye. B: Mads i Frederikshald i Norge, Johannes, student ved den lutherske kirke i Sydengland, Peder i London, Sidsel i Århus, Christence 24, Maren 22. FM: farbror Rasmus Værn, rådmand og købmand i Århus, mosters mand Christen Jensen Overgaard, købmand sst. Desuden nævnes Maren Villumsdatter, enke efter Jørgen Friis.

721 Sidsel Rasmusdatter Værn i Århus. 10.9.1714, fol.387.
E: Thøger Clemensen Kjærsgaard. B: Clemen 2. FM: morfar Rasmus Madsen Værn, rådmand og købmand i Århus, mors farbrors datters mand Knud Eriksen Knub, købmand i Århus, mosters mand Rasmus Pedersen Hasle, købmand i Århus.

722 Bevilling til uskiftet bo i Århus. 14.12.1714, fol.392B.
Bevilling til uskiftet bo for Peder Clausen og hustru Maren Hansdatter Gylling i Århus.

723 Mikkel Jensen Loft, ugift i Århus. 18.12.1714, fol.393.
A: mor Anne Mikkelsdatter Loft. LV: Jens Pedersen, nagelsmed i Århus, søskende Sidsel Jensdatter Loft, der ægter Christian Johansen, sergent, Erik Jensen Loft. FM: Anders Jensen Selling, skipper i Århus.

724 Lauge Hagerup, guldsmed i Århus. 15.10.1714, fol.399.
E: Johanne Mortensdatter Juul. LV: Søren Mortensen, købmand sst. B: Hedvig Margrethe 2. FM: Søren Sørensen, kandestøber sst. Første ægteskab med Marie Hansdatter. B: Hans 16, Richard 13, Anne Lisbeth 8.

725 Søren Jensen Haarup i Århus. 18.9.1714, fol.407B.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Christian Thygesen, skipper. B:
1) Anne Sørensdatter 12.
FM: Oluf Engelbrechtsen, drejer.

726 Rasmus Madsen i Århus. 6.4.1714, fol.409B.
E: Maren Jensdatter. LV: Mikkel Johansen, købmand sst. B: Mads 26, Maren 26, Jens 23, Sidsel 14, Niels 10. FM: morbror Anders Jensen Tilst, købmand i Århus.

727 Cathrine Pedersdatter Mørch i Århus. 8.11.1713, fol.412B.
E: Mikkel Johansen. B: Niels 11, Anne Cathrine 10, Mette Marie 8, Gertrud 4, Anne Kirstine 2. FM: morbror Markus Pedersen Mørch. Første ægteskab med Niels Mortensen, [skifte 12.6.1699 lbnr.393]. B: Maren 15, Anne 13. FM: morbror Jens Mørch, præst i Tvede [og Linde]. Enkemandens første ægteskab med Anne Hansdatter, [skifte 11.9.1699 lbnr.406]. B: Maren.

728 Maren Sørensdatter i Århus. 18.6.1714, fol.420B.
Enke efter Peder Mørch, [skifte 7.3.1692 lbnr.282]. B:
1) Søren Mørch, død. 3B: Maren, Anne, Karen
2) Markus Pedersen Mørch, købmand i Århus
3) [Anne Pedersdatter], død, var g.m. Anders Hansen. 2B: Maren hos sin farbror i Hads herred, Anne på Ryumgård
4) Cathrine Pedersdatter Mørch, [skifte 8.11.1713 lbnr.727], var g.m. Mikkel Johansen. 5B: Niels, Anne Cathrine, Mette Marie, Gertrud, Anne Kirstine
5) Jens Mørch, præst i Tvede [og Linde]

729 Anders Gunnarsen, skibstømrer i Århus. 13.2.1715, fol.422B.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Søren Mikkelsen Gylling, købmand i Århus. B: Gunnar 18, Anders 14. FM: Jens Hansen Gylling, købmand i Århus.

730 Niels Pedersen, guldsmed i Århus. 12.2.1715, fol.424B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Søren Rasmussen Bagge, købmand i Århus. B: Jens 2. FM: farbror Sten Pedersen, bøssemager i Skanderborg. Første ægteskab med Mette Nielsdatter, skifte 27.7.1711 lbnr.644. B: Dorthe Margrethe 14, Niels 11, Cathrine Lisbeth 11, Anne 10, Lene 6. FM: Niels Nielsen, klejnsmed i Århus.

731 Evert Iversen, ugift skipper i Sønderborg i Holsten. 19.10.1714, fol.437B.
A: bror Peder Iversen, tjener på kongens flåde, Lorents Iversen i Sønderborg, død, var g.m. Mette Boesby. 1B: Jens, halvsøster Anne Cecilie Iversdatter hos stedfar Hans Jørgensen i Sønderborg. FM: Poul Møller i Århus.

732 Charlotte Laumandsdatter i Århus. 13.5.1715, fol.446.
E: Laurids Madsen [Vendelbo], urmager. B: Lorents 16, Mathias 12, Hans 10, Johanne Kirstine 6, Anne Sofie 4. FM: Hans Sørensen, farver sst.

733 Eskild Knudsen, bådsmand i Århus. 9.1.1715, fol.447B.
E: Johanne Hansdatter. LV: Hans Jochumsen, bådsmand, der ægter enken. B: Knud 9. FM: Hans Rasmussen, skrædder sst.

734 Johanne Jensdatter i Århus. 20.2.1715, fol.449.
E: Hans Ottesen, klokker. B: Jens 9, Otte 8, Mathias 5. FM: Jens Jensen Hasle, købmand i Århus.

735 Christen Jensen Overgaard, købmand i Århus. 19.2.1714, fol.452B.
E: Anne Hansdatter [Gjern]. LV: søn Søren Mikkelsen Gylling, købmand i Århus. B: Mikkel 12. FM: Knud Eriksen Knub, købmand i Århus.

736 Rasmus Knudsen Rath, købmand i Århus. 3.5.1715, fol.458.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Christen Hansen Højer, købmand sst. B: Christen 1. FM: Christen Andersen, feldbereder sst. Første ægteskab med Karen Justsdatter, skifte 7.11.1712 lbnr. 660. B: Johanne 4. FM: farbror Oluf Knudsen Rath, købmand sst.

737 Kirsten Nielsdatter i Århus. 13.2.1714, fol.463.
E: Anders Jensen Tilst. B: Jens 19, Maren g.m. Søren Mortensen Møller i Århus, Maren 12. FM: mors søskendebarn Jens Mikkelsen sst.

738 Peder Jørgensen, bødker i Århus. 1.10.1715, fol.467.
E: Maren Madsdatter. LV: Søren Rasmussen Pudmand i Århus. B: Jørgen, bødker sst, Mikkel 15, Karen g.m. Jens Andersen, murer sst. FM: Rasmus Mikkelsen, handskemager sst.

739 Marie Andersdatter Helgenæs i Århus. 13.8.1715, fol.471B.
E: Henrik Mikkelsen Langballe. Bevilling til uskiftet for enkemanden og hans umyndige børn.

740 Søren Pedersen Mørch, skipper i Århus. 22.11.1715, fol.472.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: fætter Søren Mikkelsen Gylling, købmand i Århus, Christian Laugesen, født i Norge på landet ved Christiania. B: Maren 17, Anne 15, Karen 10, Maren 7. FM: farbror Markus Pedersen Mørch, købmand i Århus. Desuden nævnes enkens bror Tønne Mikkelsen.

741 Mikkel Andersen Nygaard i Århus. 25.11.1715, fol.474B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jørgen Nielsen Trige, købmand i Århus. A: bror Jens Andersen Nygaard, skipper i Århus. Dines Jensen Horst på fraværende arvingers vegne.

742 Elsebeth Ditlevsdatter i Århus. 22.1.1716, fol.478B.
E: Jesper Sørensen Herskind. B: Johanne 14, Søren 13, Henrik 11. FM: morfar Ditlev Bloch, garver i Århus, morbror Morten Ditlevsen, købmand sst.

743 Christen Jensen Kjelde i Århus. 5.2.1716, fol.483B.
E: Inger Nielsdatter. LV: bror Jørgen Nielsen Trige, købmand sst. B: Maren 6. FM: Peder Jensen Launbach, tobaksspinder i Århus.

744 Baltser Troelsen, skomager i Århus. 4.3.1716, fol.487.
E: Mette Thomasdatter. LV: Jens Bertelsen, kobbersmed. B: Troels 12, Thomas 10, Hans 6. FM: Lennart Mortensen, skomager.

745 Gertrud i Århus. 20.9.1715, fol.489B.
Enke efter Thomas Thorsmeden. A:
1) Reinholt Horn på Lolland, død. 5B: 1 søn og 4 døtre
2) datter Marie Thomasdatter Thorsmeden. FM: stedfar Jacob Olufsen, obervisiteur i København. Hun har arv efter mor Susanne
3) datter Margrethe Thomasdatter g.m. Gerhard Weghorst.

746 Morten Madsen, hyrde i Århus. 24.2.1716, fol.499.
E: Magdalene Mathiasdatter. LV: Mikkel Jensen Snor i Århus. Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 30.5.1705 lbnr.531. B: Johanne 19. FM: Hans Nielsen Bomholt, købmand i Århus. Desuden nævnes afdødes søster Mette Madsdatter i Vejlby.

747 Christoffer Jørgensen i Århus. 18.3.1716, fol.505B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Christen Christensen Kolding, rådmand i Århus. B: Kirsten 19, Gertrud 16, Jørgen 12, Anne Marie 10. FM: Oluf Thøgersen, skipper i Århus. Desuden nævnes afdødes mor Karen Pedersdatter Lollik.

748 Birgitte Jensdatter i Århus. 12.3.1716, fol.507B.
E: Jens Hansen Gylling, købmand. B: Hans 11, Jens 11, Birgitte 10, Niels 7, Johanne 5, Anne 3, Søren 1. FM: morbror Dines Jensen Horst.

749 Mads Nielsen, købmand i Århus. 23.12.1715, fol.513B.
E: Anne Groersdatter. LV: Jørgen Nielsen Trige, købmand i Århus, Poul Pedersen Calmer. B: Søren, Groers 23, Niels 17, Jens 16, Poul 11, Kirsten g.m. Gabriel Frewitz i København, Maren 24, Anne 13. FM: Laurids Nielsen Vissing, farbror Jacob Nielsen, købmand i København.

750 Claus Jørgensen, købmand i Århus. 10.8.1716, fol.541B.
E: Dorthe Christensdatter. Bevilling til uskiftet bo for hende og hendes umyndige børn.

751 Sidsel Andersdatter i Århus. 4.9.1716, fol.542.
E: Jens Andersen Arendal, købmand. B: Anne 6, Helvig 4. FM: Søren Jensen Broge, købmand i Århus.

752 Marie Andersdatter Helgenæs i Århus. 13.3.1716, fol.550.
E: Henrik Mikkelsen Langballe. B: Marie 10, Anne Marie 5½, Anders 2½. FM: mors stedfar Jørgen Nielsen Trige, købmand i Århus, mosters mand Christen Hansen Højer, Søren Christensen Samsing, som frænde.

753 Oluf Nielsen, skipper i Århus. 8.10.1709, fol.552.
E: Anne Cathrine Thygesdatter. LV: Peder Mortensen Svejgaard i Århus. B: Oluf 9, Anne 4, Kirsten 4. FM: Henrik Jacobsen, købmand i Århus.


Århus byfoged
Skifteuddrag
Protokol 8
1716-1721
B 56 - 421


754 Rasmus Pedersen Brendstrup, ugift i Århus. 14.2.1716, fol.10.
A: søskende Mikkel Pedersen Brendstrup 24, Sidsel Pedersdatter Brendstrup g.m. Johannes Hansen, sejlmager, Kirsten Pedersdatter Brendstrup 17. FM: Bartholomæus Skov, Peder Henriksen, Niels Nielsen Moskær, halvsøster Anne Pedersdatter 10. FM: stedfar Jens Knudsen Brun. Arv efter afdødes far Peder Rasmussen Brendstrup, skifte 2.12.1709 lbnr.609.

755 Ditlev Danielsen Bloch, garver i Århus. 27.5.1716, fol.18B.
E: Else Mortensdatter. LV: Mikkel Johansen, købmand sst. B: Daniel Ditlevsen Bloch, garver i København, Morten Ditlevsen Bloch, Hans Jacob Ditlevsen Bloch, student, Jacob Ditlevsen Bloch 19, Else Ditlevsdatter Bloch, [skifte 22.1.1716 lbnr.742], var g.m. Jesper Sørensen Herskind, købmand i Århus, 3B: Johanne 14, Søren 13, Henrik 11, Anne Marie Ditlevsdatter Bloch 21. Desuden nævnes afdødes afdøde bror Henrik Ditlevsen Bloch, garver g.m. Karen Hansdatter i Randers.

756 Anne Groersdatter i Århus. 9.10.1716, fol.30B.
Enke efter Mads Nielsen, [skifte 23.12.1715 lbnr.749]. B: Søren, Groers, Niels 17, Jens 16, der døde, Poul 11, Kirsten g.m. Gabriel Frewitz i København, Maren 24, Anne 13. FM: Laurids Nielsen Vissing, købmand i Århus.

757 Niels Jensen Hamborg i Århus. 16.11.1716, fol.41.
E: Karen Nielsdatter. LV: Oluf Olufsen, købmand sst. B: Kirstine Marie 1. FM: Hans Nielsen Bomholt, købmand i Århus.

758 Kirsten Nielsdatter i Århus. 7.12.1716, fol.46B.
E: Jochum Frederik Foss, podemester. B: Hofmann 6, Anne Heins 4. FM: Johan Henrik Kanis, hattemager i Århus. Enkemandens første ægteskab med Anne Margrethe Roetmann, skifte 12.3.1710 lbnr.615. B: Else Agnethe, Margrethe Cathrine.

759 Mikkel Johansen, købmand i Århus. 4.11.1716, fol.51B.
Enkemand efter Cathrine Pedersdatter Mørch, skifte 8.11.1713 lbnr.727. B: Niels 16, Anne Cathrine 15, Mette Marie 13, Gertrud 9, vanfør, Anne Kirstine, der døde. FM: morbror Markus Pedersen Mørch, købmand i Århus, Peder Jessen, skipper. Første ægteskab med Anne Hansdatter, skifte 11.9.1699 lbnr.406. B: Maren 21. [Cathrine Pedersdatter Mørchs første ægteskab med] Niels Mortensen, skifte 12.6.1699 lbnr.393. B: Maren, Anne. FM: morbror Jens Pedersen Mørch, præst i Tvede og Linde.

760 Margrethe Henriksdatter Blichfeldt i Århus. 23.12.1715, fol.76.
Enke efter Niels Lauridsen, rådmand, [skifte 15.9.1711 lbnr.705]. B: Maren g.m. Bartholomæus Skov, Karen g.m. Peder Laasby, Niels Ibsen, student, Anne Marie 18, Anne Friis 13, Inger 11, Henrik Christian Blichfeldt 8, Gedske 6. FM: Jørgen Rhodius, magister, Christen Basballe, borgmester i Århus.

761 Peder Bohm, købmand i Århus. 7.12.1716, fol.155.
E: Karen Pedersdatter Brandt. LV: Peder Hansen Heide, prokurator i Århus. B: Johan Bent Bohm, Peder Pedersen Bohm, Caspersen Pedersen Bohm. FM: Niels Rasmussen Haarup, købmand i Århus, Christen Andersen, feldbereder sst. Desuden nævnes afdødes bror Bent Bohm i Bielefeld i Vestfalen.

762 Peder Nielsen Brandt, købmand i Århus. 11.11.1716, fol.166B.
B: Karen g.m. Peder Bohm, købmand sst, Maren. FM: Laurids Hansen, underdegn i Vor Frue i Århus. Desuden nævnes Casper Nielsen Brandt og hustru Anne Kjeldsdatter, [skifte 10.1.1713 lbnr.675].

763 Mikkel Sørensen Due, købmand og hustru Mette Christensdatter i Århus. 25.11.1716, fol.195B.
Hans (Mikkel Sørensen Dues) A:
Mor Maren Andersdatter, død.
Mors første ægteskab med Anders Hansen. 5B:
1) halvbror Hans Andersen i Hørning, død. 1B:
a Rasmus Hansen i Hørning
2) halvbror Jørgen Andersen i Århus, [skifte 9.10.1709 lbnr.604]. 6B:
a Anders Jørgensen i København
b Thomas Jørgensen i København, død. 1B: Edel Cathrine sst.
c Hans Jørgensen Hørning, [præst i Bregninge og Bjergsted] på Sjælland
d Christen Jørgensen Skaarup, købmand i Århus
e Anne Jørgensdatter, [skifte 23.5.1701 lbnr.458, var g.m. Peder Nielsen Læsø, skifte 5.9.1707 lbnr.571]. 4B: Kirsten g.m. Markus Mørch, købmand i Århus, Edel Pedersdatter, enke efter Laurids Pedersen, Niels Pedersen i Norge, Anne Pedersdatter i Århus
f Maren Jørgensdatter g.m. Oluf Olufsen i Århus
3) halvbror Daniel Andersen, død uden børn
4) halvsøster Karen Andersdatter, død uden børn
5) halvsøster Edel Andersdatter i Enslev i Ning herred.
Mors andet ægteskab med Søren Mikkelsen Due i Hørning, død. 1B:
6) Mikkel Sørensen Due, som er afdøde
Far Søren Mikkelsen Dues andet ægteskab med Anne Rasmusdatter. 4B:
7) halvbror Rasmus Sørensen Hørning, præst i Beder og Malling
8) halvbror Mikkel Due i Hørning
9) halvsøster Anne Sørensdatter g.m. Hans Ovesen i Århus
10) halvsøster Karen Sørensdatter, enke efter Stig Mikkelsen i Århus, [skifte 17.11.1711 lbnr.661].
Hendes (Mette Christensdatters) A:
Hendes forældre Christen Rasmussen g.m. Maren Lauridsdatter i Kongsgårde på Helgenæs, begge døde. 9B:
1) bror Rasmus Christensen på Helgenæs, død. 7B:
a Anders Rasmussen på Helgenæs
b Christen Rasmussen Hejgaard i Århus
c Laurids Rasmussen, sejler fra Århus
d Niels Rasmussen på Helgenæs
e Jens Rasmussen i København
f Anne Rasmusdatter på Helgenæs
g Maren Rasmusdatter g.m. Søren Rasmussen Pave i Århus
2) bror Jacob Christensen i Overmølle på Mols, død. 3B:
a Niels Jacobsen i Femmøller på Mols
b Rasmus Jacobsen, bådsmand i kongens tjeneste
c Karen Jacobsdatter g.m. Oluf Rasmussen i Skåde på Marselisborg gods
3) bror Niels Christensen, [6.5.1701 lbnr.451]. 1B:
a Christen Nielsen i København
4) bror Laurids Christensen, [skifte 7.1.1691 lbnr.257], død uden børn
5) bror Anders Christensen [i Nordby på Samsø], død. 3B:
a Jens Andersen Samsing i Århus
b Christen Andersen på Samsø
c Laurids Andersen, der sejler fra Århus
6) søster Maren Christensdatter, død, [var g.m. Rasmus Pedersen Søndergaard] på Helgenæs. 2B:
a Jens Rasmussen Søndergaard i Århus
b Peder Rasmussen Søndergaard på Helgenæs
7) søster Anne Christensdatter, død uden børn
8) søster Gunder Christensdatter, død, [var g.m. Rasmus Mortensen på Helgenæs]. 3B:
a Morten Rasmussen, sejler fra Arendal i Norge
b Maren Rasmusdatter g.m. Nikolaj Jacobsen Macrobius i Århus
c Anne Rasmusdatter i Kalundborg
9) søster Mette Christensdatter i Århus, død uden børn.
Hendes far Christen Rasmussens andet ægteskab med Karen Nielsdatter. 2B:
10) halvbror Jens Christensen i København
11) halvbror Peder Christensen i Hyllested i [Djurs] Sønder herred.

764 Kirsten Jensdatter i Århus. 19.5.1717, fol.252B.
E: Niels Sørensen Rode. Af første ægteskab B: Mette Madsdatter 20. FM: Peder Hansen Heide i Århus.

765 Anne Andersdatter i Århus. 7.6.1717, fol.257B.
E: Søren Christensen Tørring, handskemager. B: Anders 14, Ingeborg 11, Anne 8, Christen 1½. FM: Jørgen Rasmussen, skrædder i Århus.

766 Morten Pedersen og hustru Maren Jensdatter i Århus. 8.6.1717, fol.262B.
B: Peder, Anne Marie 22. FM: Jørgen Nielsen Trige i Århus.

767 Lisbeth Rasmusdatter i Århus. 19.8.1717, fol.265.
E: Hans Ludvigsen, messingsmed. B: Anne g.m. Henrik Pedersen, skomager sst, Margrethe g.m. Peder Christensen, toldbetjent sst.

768 Hans Bendixen, rådmand i Århus. 15.6.1716, fol.277.
E: Margrethe Fallenkamp. LV: Peder Laasby i Århus, Morten Hvas, købmand sst. B: Mette Marie Hansdatter Harding 25. Første ægteskab med Mette Jensdatter Winther, [skifte 6.11.1683 lbnr.211]. B: Maren Hansdatter g.m. Claus Thomsen Flensborg i Horsens, Karen Hansdatter g.m. Laurids Langgaard på Søgård, Mette Hansdatter Harding g.m. Jes Festersen, farver i Århus, begge døde. 4B: Jes, Hans, Mette Marie g.m. Niels Jensen, farver, Maren, Anders Hansen Harding, præst i Sjørring og Torsted i Hundborg herred i Thy, Lisbeth Hansdatter, enke efter Oluf Pind, Lene Hansdatter, død, var g.m. Anders Sørensen, forvalter på Saltø? Desuden nævnes enkens bror Bent Fallenkamp.
Jordebog over bøndergods i Hoed og Glatved i Hoed sogn.

769 Christen Nielsen, skipper og hustru Maren Andersdatter i Århus. 14.8.1717, fol.397B.
Hans A:
1) mor Karen Rasmusdatter. LV: Christen Pedersen Svejstrup, skrædder
2) bror Thomas Nielsen, sømand i Århus
3) søster Anne Nielsdatter g.m. Mikkel Nielsen Malling
4) søster Karen Nielsdatter g.m. Johan Henrik Wimmelmann, skrædder i Århus
Hendes A:
1) halvbror Jens Andersen Samsing, skipper i Århus g.m. Anne Jensdatter
2) halvbror Christen Andersen på Samsø
3) halvbror Laurids Andersen Samsing i Århus.

770 Las Rasmussen Lassen, bådsmand i Århus. 1.3.1718, fol.414.
E: Anne Kirstine Thomasdatter. LV: Mogensen Bentsen, skomagersvend, født i Sverige nær Malmø, der ægter enken. B: Kirsten 13, Johanne 11. FM: Peder Nielsen Handrup i Århus. Arv efter farbror Mikkel Lassen, [skifte maj 1711 lbnr.641].

771 Helle Mikkelsdatter i Århus. 1.3.1718, fol.415.
E: Rasmus Christensen, skipper. A: søster, død. 4B: Mikkel Gregersen, guldsmed i Århus, Nigel Gregersen 35, Melchior Gregersen 28, skræddersvend i Amsterdam i Holland, Marie Gregersdatter 22. FM: Peder Jacobsen, feldbereder.

772 Anne Olufsdatter i Århus. 29.10.1717, fol.421.
E: Christen Jørgensen Skaarup. B: Maren 6, Dorthe Marie 4, Anne 3.

773 Jens Pedersen Samsing i Århus. 25.11.1711, fol.425B.
E: Karen Jensdatter Kjeld. LV: Jens Jørgensen Fillerup, der ægter enken. B: Maren 18, Jens 14, Anne 8. FM: Peder Mortensen Svejgaard, bedemand i Århus.

774 Las Pedersen Lassen, købmand i Århus. 7.3.1718, fol.428.
E: Edel Pedersdatter. LV: Markus Pedersen Mørch, købmand i Århus. B:
1) Peder Lassen 5
2) Anne Cathrine Lassen 2.
FM: Oluf Olufsen, købmand.
Arv i boet til Peder Lassens 2B:
1) Las Thøgersen Pedersen 23, student
2) Bodil Dorthe Pedersdatter 18.
FM: Mikkel Nielsen Møller, købmand i Århus. (Sml. lbnr.647).
Arv i boet til enkens søster Anne Pedersdatter Læsø.
FM: Jørgen Pedersen Vestergaard, købmand i Århus. (Sml. lbnr.571, 763).

775 Anders Jensen Tilst, købmand i Århus. 31.1.1718, fol.436.
E: Anne Pedersdatter. LV: Anders Jespersen Borum, købmand i Århus, Sejer Lauridsen, tømrer sst. B: Peder . FM: Mads Rasmussen sst. Første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, skifte 13.2.1714 lbnr.737]. B: Maren g.m. Søren Mortensen, i Snåstrup Mølle, Jens i København, Maren i Århus.

776 Kirsten Rasmusdatter i Århus. 1.7.1718, fol.458.
E: Thomas Pedersen, bådsmand. B: Thomas 2. FM: morfar Rasmus Rasmussen Strædfar i Århus.

777 Thomas Pedersen Bornholm, høker og hustru Maren Hansdatter i Århus. 7.2.1718, fol.460.
Hans A: bror Peder Thomsen i Ovtved i Sæby sogn på Sæbygård gods på Sjælland.
Hendes A: søster Johanne Hansdatter g.m. Jacob Hansen Bastian i Århus.

778 Poul Sørensen, skoflikker og hustru Margrethe Rasmusdatter i Århus. 23.2.1718, fol.464B.
B: Rasmus Poulsen i Ribe, død. 1B: Margrethe, Søren Poulsen, grenader i København, Thomas Poulsen, var for 16 år siden rytter i Brabrand, Christen Poulsen, skomagersvend i København, Kirsten Poulsdatter g.m. Nikolaj Holst, skomager i Århus, Karen Poulsdatter g.m. Joen Joensen, bådsmand sst.

779 Laurids Holmsted, hospitalsforstander i Århus. 13.8.1718, fol.467B.
E: Anne Clemensdatter Kryssing. Bevilling til uskiftet bo. (Sml. lbnr.954).

780 Augustinus Sørensen, bådsmand i Århus. 15.2.1718, fol.468.
E: Maren Pedersdatter. LV: Svend Rasmussen Herskind, købmand i Århus. B: Peder 9, Mette Marie 4. FM: Rasmus Mogensen. Første ægteskab med Maren Lauridsdatter, [skifte 5.9.1707 lbnr.564]. B: Søren i Århus, Sofie 15.

781 Niels Mikkelsen, ugift hestekøber i Århus. 28.1.1718, fol.470.
A:
1) mor Maren Jensdatter, enke efter Mikkel Lauridsen i Harlev. LV: Jens Nielsen, hjulmand i Århus
2) bror Jens Mikkelsen, hestekøber i Århus
3) søster Johanne Mikkelsdatter i København, der ægter Peder Reger, livgarder til fods
4) søster Voldborg Mikkelsdatter g.m. Christen Christensen i Harlev.

782 Jens Knudsen Brun i Århus. 3.8.1718, fol.475.
E: Mette Jensdatter. LV: Poul Pedersen Calmer, købmand i Århus. B: Inger Jensdatter 8, Peder Jensen Brendstrup 6. FM: Jens Olufsen Skødstrup, købmand i Århus.

783 Rasmus Sørensen, vangvogter i Århus. 25.8.1718, fol.480B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mikkel Jensen Snor i Århus. B: Anne 27, Mette 21. FM: Niels Mikkelsen, slagter sst.

784 Niels Pedersen, tømrer og hustru Maren Jensdatter i Århus. 23.2.1718, fol.484B.
Hans A: ved Nikolaj Jacobsen Macrobius i Århus.
Hendes A: ved Jens Jensen Hasle, købmand i Århus.

785 Maren Lauridsdatter i Århus. 8.3.1718, fol.492B.
E: Palle Sørensen, købmand. B: Mikkel 12, Anne Christine 7, Maren 2. FM: Jens Mikkelsen, købmand sst.

786 Laurids Rasmussen Ladefoged, købmand i Århus. 16.8.1718, fol.497.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Oluf Olufsen, købmand sst. B: Rasmus 12, Mette Kirstine 10, Anne 3, Kirsten 1. FM: Jens Mikkelsen., købmand sst.

787 Jacob Nielsen Udsen i Århus. 7.12.1718, fol.501.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Laasby. B: Anne Johanne 15, Margrethe 13, Niels 8. FM: Arent Johansen Althalt, Dines Eliassen.

788 Kirsten Lauridsdatter Høgsgaard i Århus. 15.8.1718, fol.508B.
Enke efter Niels Jørgensen, tolder i Randers. B: Laurids 14. FM: født værge Jens [Lauridsen] Splid, præst i Skorup [og Tvilum], Arent Johansen, købmand i Århus, mors stedfar Tønne Mikkelsen Sommer, rådmand i Århus.

789 Søren Mikkelsen, farversvend i Århus. 26.7.1718, fol.530.
E: Maren Andersdatter. LV: Jacob Hansen, bager sst. A: Rasmus Mikkelsen i Rønne, [Rønde?], Inger Mikkelsdatter, enke i Thorsager, Mette Mikkelsdatter sst, Karen Mikkelsdatter i Roskilde på Sjælland.

790 Anders Jensen Mollerup, skomager i Århus. 10.8.1718, fol.532B.
E: Inger Knudsdatter. LV: Gotfred Davidsen i Århus. B: Knud 6, Jens 4. FM: Peder Ibsen, skomager sst. Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 6.7.1711 lbnr.642. Arv til Jacob Jensen Aars i Trankebar.

791 Jens Andersen Nygaard, ugift skipper i Århus. 17.12.1718, fol.541B.
A:
1) bror Søren Andersen Nygaard, skipper i Århus
2) halvbror Christen Andersen Nygaard i København, død. 2B:
a Andreas Christensen Nygaard
b Poul Christensen Nygaard i København
3) halvsøster Karen Andersdatter
4) halvsøster Anne Andersdatter, død. 1B:
a Mette Andersdatter 24 i København.

792 Cathrine Poulsdatter i Århus. 10.12.1714, fol.549.
B: Claus Poulsen i Lübeck, Mathias Poulsen i Frisland, Frederik Poulsen, rebslager i Århus, [skifte 25.4.1713 lbnr.682]. 3B: Poul 9, Cathrine 6, Jochum 4. FM: stedfar Jens Jensen, rebslager g.m. deres mor Karen Nielsdatter.

793 Mette Johansdatter i Århus. 15.3.1719, fol.554B.
E: Rasmus Rasmussen, bådsmand. B: Johan 18 uger. FM: farfar Rasmus Post i Århus. Desuden nævnes enkemandens bror Niels Rasmussen.

794 Gertrud Nikolaj Lambertsdatter i Århus. 5.12.1718, fol.557B.
E: Johan Henrik Plum, guldsmed. B: Anne g.m. Sønnich Hansen, guldsmed i Århus, Nikolaj 24, sejllæggersvend i København, Marie 18, Frederik 13. FM: Anders Poulsen, handskemager i Århus.

795 Søren Mikkelsen Grønfeld, matros og hustru Lisbeth Gregersdatter i Århus. 23.1.1719, fol.567B.
Hans A:
1) bror Jens Mikkelsen, matros
2) bror Rasmus Mikkelsen i Århus, død, var g.m. Kirsten. 1B: Karen, der er udrejst med moderen, uvist hvorhen
3) bror Rasmus Mikkelsen i Esby på Helgenæs, død. 4B: Mette 12, Jens 7, Karen 6, Søren 4
4) søster Karen Mikkelsdatter på Helgenæs, død.
Første ægteskab med Rasmus Sørensen. 1B: Søren 18
Andet ægteskab med Mads Christensen. 2B: Rasmus 8, Abelone 6.
Hendes A:
1) bror Mikkel Gregersen, guldsmed i Århus
2) bror Nigel Gregersen, feldberedersvend i Århus
3) bror Melchior Gregersen, skræddersvend i Holland
4) søster Marie Gregersdatter i Århus.

796 Anders Pedersen, kalkslager og hustru Kirsten Christensdatter i Århus. 3.3.1717, fol.576.
Hans A:
1) søster Karen Pedersdatter på Vindum Overgård
2) søster Inger Pedersdatter, død, var g.m. en soldat i det Århusianske Nationale Regiment. Arvinger kendes ikke
3) søster Mette Pedersdatter, død, var g.m. Rasmus Abel i Vejlby. 2B: Peder, Dorthe.
Hendes A:
1) bror Niels Christensen i Javngyde i Skanderborg Amt
2) halvbror Peder Christensen, der i 1716 tjente på Trudsholm
3) halvsøster Karen Christensdatter i Emborg.

797 Anders Dam, købmand i Århus. 28.3.1719, fol.582.
E: Abelone Christensdatter. LV: Poul Pedersen Calmer, købmand i Århus. B: Maren 4. FM: Rasmus Christensen. Rasmus Jensen, skomager sst, farbror Jens Pedersen i Battrup.

798 Birgitte Nielsdatter i Århus. 26.5.1719, fol.589.
E: Jens Jensen Schaun, bådfører. B: Maren 9, Pernille 3. FM: morbror Jørgen Nielsen Trige, købmand i Århus.

799 Jens Sørensen, dansk skoleholder i Århus. 15.5.1719, fol.592B.
E: Karen Sørensdatter. LV: bror Offer Sørensen, tømrer sst, Jørgen Nielsen Trige, købmand i Århus. Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 22.3.1702. B: Maren 27 i København, Karen 25, Anne 23. FM: Anders Poulsen, handskemager i Århus.

800 Mikkel Allis og hustru Sidsel Jacobsdatter i Århus. 30.3.1719, fol.597B.
B: Cathrine 17, Nikolaj 13,Marie 12, Inger, der døde, Sidsel, der døde. FM: Anders Poulsen, handskemager i Århus, mosters mand Niels Jensen i Skanderborg.

801 Maren Jensdatter Hvas i Århus. 17.7.1719, fol.604B.
E: Hans Pedersen Svane. B: Jens 22. FM: Laurids Thomsen, bedemand i Århus, morbror Jens Jensen Hvas, forpagter på Vinderslevgård, morbror Anders [Jensen] Hvas, præst i Serup [og Lemming].

802 Maren Ibsdatter i Århus. 14.7.1719, fol.611.
E: Villads Nielsen, bager. B: Cathrine, Anne Kirstine. FM: Laurids Lauridsen Gylling, købmand i Århus.

803 Hans Sørensen, farver i Århus. 14.8.1719, fol.626.
E: Johanne Mortensdatter Sommerfeldt. LV: bror Jens Mortensen Sommerfeldt. B: Marie 8, Morten 5. FM: fars stedfar Urban Jensen, farver i Odense på Fyn.

804 Jens Nielsen, ugift skibsbygger i Århus. 20.11.1719, fol.643B.
A: søskende Rasmus Nielsen i København, der døde, Christen Nielsen, skræddersvend sst, Kjeld Nielsen sst, Birgitte Nielsdatter g.m. Josefsen, kongens staldkarl sst, Malene Nielsdatter sst, der døde, Anne Nielsdatter 24 sst.

805 Them Christensen, murersvend og hustru Maren Lauridsdatter i Århus. 30.10.1719, fol.648.
B: Christen. FM: Rasmus Jensen, skomager sst.

806 Søren Lauridsen, skipper i Århus. 30.6.1717, fol.651B.
E: Maren Andersdatter. LV: Christen Christensen, sværdfeger sst. A: søskende Laurids Lauridsen, bådsmand i Århus, Peder Lauridsen sst, Margrethe Lauridsdatter g.m. Claus Jensen, matros i Mikkel Bryggers Gade i København, Anne Lauridsdatter g.m. Oluf Andersen, tranfiskerbløder i Lille Helliggejstgade i København, Sidsel Lauridsdatter g.m. en skoleholder på Sjælland, men er nu flyttet til København. Arv til enkens søster Inger Andersdatter efter enkens mor Bente Andersdatter, skifte 3.5.1712 lbnr.662. FM: Thomas Jensen Sabro.

807 Sara Clausdatter i Århus. 17.4.1719, fol.657.
E: Jørgen Eskildsen. B: Malene 17, Henrik 13. FM: Mikkel Knudsen i Århus g.m. Anne Kirstine Hansdatter, som er børnenes halvsøster.

808 Maren Pedersdatter Ugelbølle i Århus. 29.12.1719, fol.659.
E: Rasmus Værn, rådmand. Bevilling til uskiftet bor for ham og hans børn.

809 Karen Lauridsdatter i Århus. 12.6.1719, fol.659B.
E: Jørgen Mogensen, toldbetjent. B: Else Marie 10, Laurids 6. FM: morfar Laurids Viborg, degn. Enkemandens første ægteskab med Else, skifte 6.5.1707. Ifølge dette skifte arv til Thomas Rasmussens søn: Rasmus.

810 Mette Rasmusdatter i Århus. 10.7.1719, fol.661B.
E: Niels Jensen Alrø, handskemager. B: Jens 3, Rasmus 1. FM: morfar Rasmus Sørensen, handskemager sst.

811 Mikkel Hansen, skipper i Århus. 3.11.1721, fol.662B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jørgen Nielsen Trige, købmand i Århus. B: Hans 18, Anne 15. FM: Jens Rasmussen Skriver i Århus.Århus byfoged
Skifteuddrag
Protokol 9
1719-1727
B 56 - 422


812 Jens Pedersen Svejgaard og hustru Mette Rasmusdatter Lassen i Århus. 31.10.1719, fol.25.
Hans A:
1) bror Poul Pedersen i Nølev
2) halvbror Hans Mortensen i Svejgård
3) halvbror Peder Mortensen Svejgaard i Århus
4) halvsøster Bodil Mortensdatter i Gødvad, død. 1B: Laurids Hansen
5) halvsøster Anne Mortensdatter g.m. Palle Jensen, snedker i Århus.
Hendes A:
1) bror Rasmus Rasmussen Lassen, præst i Lunde og Ovtrup ved søn Niels Lassen
2) bror Jens Rasmussen Lassen i Århus, [skifte december 1695 lbnr.440]. 1B:
a Rasmus Jensen Lassen, præst i Ål ved Varde
3) søster Maren Rasmusdatter Lassen.
Første ægteskab med Niels Madsen, tolder i Århus, død. 2B:
a Anne Nielsdatter, enke efter Anders Lassen på Balle (Billegård?)
b Anne Voldborg Nielsdatter g.m. Hans Styrch i Storgård i Søbyvad.
Andet ægteskab med Villads Olufsen, præst i Grundfør [og Spørring].

813 Anders Jespersen Borum, købmand i Århus. 29.1.1720, fol.38B.
E: Dorthe Eriksdatter. LV: Søren Olufsen, købmand sst. B: Jesper 14, Erik 11, Maren 7, Laurids 5. FM: farbror Oluf Jespersen i Borum.

814 Anne Marie Jensdatter i Århus. 24.1.1720, fol.41.
E: Svend Rasmussen Herskind, skipper. B: Johanne 4. Første ægteskab med Esben Mikkelsen, skifte 5.3.1711, lbnr.627. B: Kirsten 11. FM: farbror Jens Mikkelsen i Århus, morbror Søren Jensen, hattemager sst.

815 Johanne Pedersdatter i Århus. 13.1.1720, fol.45.
E: Anders Nielsen Vormstrup, tømrer. B: Rasmus 3. FM: morbror Anders Pedersen, bådsmand i Århus.

816 Mikkel Andersen Helbo, købmand og hustru Maren Pedersdatter i Århus. 11.12.1719, fol.47.
Hans A:
1) bror Søren Andersen i Østerby på Helgenæs, død. 4B:
a Anders Sørensen i Besser på Samsø
b Oluf Sørensen i Tranbjerg på Samsø
c Karen Sørensdatter i Ørby på Helgenæs
d Kirsten Sørensdatter i Ørby på Helgenæs
2) halvsøster Maren Mikkelsdatter i Ørby på Helgenæs, død. 1B:
a Kirsten Jensdatter i Ørby på Helgenæs.
Hendes A:
1) morbror Peder Nielsen i Lillering, død. 4B:
a Niels Pedersen i Lillering, død. 1B: Peder sst
b Christen Pedersen i Brendstrup
c Anne Pedersdatter g.m. Søren Christensen Samsing i Århus
d Kirsten Pedersdatter i Tåstrup, død. 1B: Søren Jensen i Drammen i Norge
2) morbror Jørgen Nielsen i Tåstrup, død. 2B:
a Peder Jørgensen i Harlev
b Mette Jørgensdatter i Tåstrup
3) moster Maren Nielsdatter i Harlev, død. 3B:
a Rasmus Sørensen, død. 1B: Hans Rasmussen, skrædder i Århus, død. 1B: Mette
b Niels Sørensen i Haderslev, død. 3B: Nikolaj i Rendsborg, Jens i en landsby ved Kolding, Karen i Brabrand
c Anne Sørensdatter i Vejlby ved Århus, død. 1B: Maren Eskildsdatter g.m. Rasmus Andersen, matros i København.

817 Karen Jørgensdatter i Århus. 10.4.1720, fol.53B.
E: Mikkel Jørgensen Morup. B: Jørgen i Århus, Clemen, 19 i København, Anne 23 g.m. Thyge Nielsen, Kirsten g.m. Christen Lassen [Tranbjerg], præst på Mandø i Ribe stift.

818 Jens Hansen Gylling, købmand i Århus. 26.9.1720, fol.57.
E: Margrethe Rasmusdatter Værn. LV: far Rasmus Værn, rådmand sst. B: Christen 2. FM: Rasmus Pedersen Hasle, købmand i Århus. Første ægteskab med Birgitte Jensdatter, skifte 12.3.1716 lbnr.748. B: Hans 13, Jens 13, Birgitte 12, Niels 10, Johanne 7, Anne 5. FM: morbror Dines Jensen Horst, købmand i Århus.

819 Maren Mikkelsdatter [Tvede] i Århus. 5.11.1720, fol.70.
E: Pierre Migoult. B:
5) Johan Migoult 13.
Første ægteskab med [Rasmus Mikkelsen i Randers, skifte Randers 13.1.1705 lbnr276]. B:
1) Kirstine Marie Rasmusdatter 28
2) Mikkel Rasmussen Karmark i København
3) Else Rasmusdatter g.m. Peder Ungermann i Randers ved Herman Pøping, bager i Århus
4) Søren Rasmussen Karmark 22.

820 Christen Jensen Gylling, 4 år i Århus. 17.3.1721, fol.72.
A: mor Margrethe Rasmusdatter værn, enke efter Jens Hansen Gylling, skifte 26.9.1820 lbnr.818, søskende Hans Jensen, Jens Jensen, Niels Jensen, Birgitte Jensdatter, Johanne Jensdatter, Anne Jensdatter, halvbror Anders Christensen. (Sml. lbnr.691).

821 Søren Pedersen Skrædder, bådsmand i Århus. 17.9.1720, fol.73.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Nielsen Høver, rytter, der ægter enken. B: Anne 18, Peder 15, Maren 13, Johanne 9. FM: Oluf Knudsen Rath i Århus. Afdøde døde på Vissingø i Sverige.

822 Niels Ottesen, klejnsmed i Århus. 10.2.1721, fol.73B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Jensen Hasle i Århus. Første ægteskab med [Barbara Jørgensdatter, skifte 25.7.1701 lbnr.460]. B: Else 21. FM: farbror Hans Ottesen, klokker i Århus. [Andet ægteskab med Else Thomasdatter, skifte 3.3.1704 lbnr.506].

823 Karen Nielsdatter Brandt i Århus. 12.2.1721, fol.76B.
E: Niels Rasmussen Haarup, købmand. B: Ingeborg 20, Niels 16, Gertrud 11. FM: morbror Jens Nielsen Todbjerg, mors søskendebarn Laurids Hansen Brandt, degn i Vor Frue Kirke i Århus.

824 Mads Jacobsen, skipper i Århus. 5.11.1720, fol.82B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jens Jensen Hasle, købmand i Århus. B:
1) Maren Madsdatter 15
2) Sofie Amalie Madsdatter 13.
FM: Rasmus Rasmussen Torup, købmand i Århus.
Arv efter afdødes søster Inger Jacobsdatter, konceptskifte København 5.5.1717 opslag 288,
der var g.m. Oluf Gundersen i Sankt Gertrudstræde i København, iføge tingsvidne af Ebeltoft byret 23.8.1717.

825 Jens Pedersen Rask i Århus. 30.3.1720, fol.85.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Søren Mikkelsen Gylling, købmand i Århus. B: Peder 7. FM: Christen Kjeldsen sst, Søren Christensen Samsing, købmand i Århus. Enkens første ægteskab med Jørgen Mikkelsen i Hjortshøjlund, skifte 24.1.1701. B: Kirsten.

826 Anne Eliasdatter Brandt i Århus. 19.6.1720, fol.87B.
Enke efter Anders Bastian, skomager. B: Hans Andersen Wolff, skomagersvend i Århus, Elias 16, Rasmus 12, Sidsel g.m. Valentin Bartskær, livgarder til hest i København. FM: Nikolaj Macrobius i Århus, Anders Rasmussen Høgh, slagter sst, farbror Jacob Hansen Bastian sst.

827 Rasmus Andersen, vognmand i Århus. 3.2.1721, fol.90.
E: Lisbeth Mikkelsdatter. B: Anne 9, Maren 7, Anne 5, Kirsten 2. FM: Rasmus Pedersen Hasle, købmand i Århus.

828 Karen Jensdatter i Århus. 28.3.1721, fol.91.
E: Søren Rasmussen Bagge. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige børn.

829 Johan Fach, organist i Århus. 28.2.1721, fol.91B.
B: Christian Fach, Abel Fach g.m. Rudolf Christoffer Rudemann, organist i Århus, Johan Braem Fach, student i København.

830 Villads Pedersen, bådsmand i Århus. 22.4.1721, fol.92B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Svend Rasmussen Herskind i Århus, Laurids Jensen, bådsmand, der ægter enken. B: Peder 3. FM: Laurids Lauridsen Gylling i Århus. Første ægteskab med Else Jensdatter, skifte 7.3.1714 lbnr.708. B: Anne Kirstine 12. FM: Jørgen Mikkelsen Morup. Anne Kirstine har gave fra sin mors [halv]søster Karen Jørgensdatter g.m. Mikkel Jørgensen.

831 Peder Andersen, garver i Århus. 3.2.1721, fol.94.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Mikkel Gregersen, guldsmed sst. A: mor Maren Enevoldsdatter, halvbror Anders Mikkelsen i Norge ved Peder Mortensen Svejgaard i Århus.

832 Bevilling til uskiftet bo i Århus. 22.3.1710, fol.95B.
Bevilling til uskiftet bo for Christen Nielsen True og hustru Kirsten Jacobsdatter.

833 Bevilling til uskiftet bo i Århus. 11.1.1718, fol.96.
Bevilling til uskiftet bo for Poul Pedersen Winther og hustru Marie Christence Hansdatter.

834 Bevilling til uskiftet bo i Århus. 4.12.1719, fol.96B.
Bevilling til uskiftet bo for Jens Hansen Winther og hustru Karen Jensdatter Friis.

835 Karen Jørgensdatter i Århus. 23.6.1721, fol.97.
E: Laurids Jensen Hasle. Første ægteskab med [Poul Thorsen, skifte 5.9.1693 lbnr.306]. B: Thor Poulsen, herredsskriver ved Hammer Birk på Sjælland, Anne Marie Poulsdatter, [skifte 12.9.1712 lbnr.655], var g.m. Jens Jensen Hasle i Århus. 2B: Poul 15, Karen 13.

836 Villum Thomsen Skytte, pelser og handskemager i Århus. 7.7.1721, fol.98B.
E: Birgitte Hansdatter. LV: Bertel Andersen, pelser og handskemager sst. B: Hans, handskemager i Randers, Anne 36, Maren 30.

837 Maren Andersdatter Søndergaard i Århus. 1.7.1721, fol.100.
E: Rasmus Madsen Kysing, skipper. B: Jens 18, Mads 17, Anders 12, Niels 10. FM: Rasmus Jensen Hjortshøj, skomager i Århus. Første ægteskab med [Jens Nielsen Søndergaard, skifte 5.3.1700 lbnr.430]. B: Anne Jensdatter, død, var gift i København, 1B: Peder Pedersen, Niels Jensen 26 i Holland, Maren Jensdatter 22, Kirsten Jensdatter 21, der ægter Rasmus Jensen, skomager i Århus.

838 Karen Jensdatter i Århus. 25.6.1721, fol.103.
E: Søren Rasmussen Bagge, købmand. B: Christen 21, Margrethe 17, Rasmus 8, Anne Dorthe 3. FM: mors steddatters mand Peder Andersen, købmand sst, mors søskendebarn Søren Knudsen, skipper sst.

839 Maren Jensdatter Winther i Århus. 5.11.1715, fol.105B.
Enke efter Jens Rasmussen Laasby, borgmester, [skifte 2.8.1699 lbnr.423]. B:
1) Søren Jensen Laasby
2) Rasmus Jensen Laasby i Kristiansand i Norge, død. Hans børn
3) Jens Jensen Låsby, magister i Århus
4) Peder Jensen Låsby, købmand i Århus
5) Anne Jensdatter Winther g.m. Anders Jørgensen. Første ægteskab med Erik Christensen, købmand i Kalundborg. Deres børn
6) Mette Jensdatter Laasby g.m. Peder Nielsen Mollerup, assessor i Vestervig
7) Anne Jensdatter Laasby, enke efter Bartholomæus Kruse i Århus
8) Ingeborg Jensdatter Laasby
9) Karen Jensdatter Laasby g.m. Peder Svendsen Kirketerp, præst i Bedsted og Grurup
10) Gertrud Jensdatter Laasby g.m. Frederik [Mathiasen] Thestrup, præst i Harring og Stagstrup
11) Kirsten Jensdatter Laasby g.m. Christian Lunov, herredsfoged.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Winther, borgmester i Århus.

840 Jens Christensen, ugift i Århus. 14.5.1721, fol.131B.
A:
Mor Karen Jensdatter, [skifte 25.6.1721 lbnr.838].
Mors første ægteskab med afdødes far [Christen Jensen], skifte 13.4.1701 lbnr.454.
[Fars første ægteskab med Karen Clemensdatter, skifte 20.1.1699 lbnr.395]. 1B:
1) halvsøster Dorthe Christensdatter g.m. Peder Andersen.
Mors andet ægteskab med Søren Rasmussen Bagge. B:
2) halvbror Christen Sørensen Bagge 20
3) halvsøster Margrethe Sørensdatter Bagge 16
4) halvbror Rasmus Sørensen Bagge 7
5) halvbror Mikkel Sørensen Bagge, født 12.9.1716, død 3.3.1719
5) halvsøster Anne Dorthe Sørensdatter Bagge 2.
Afdøde døde i Varberg i Sverige.

841 Anne Pedersdatter i Århus. 4.7.1721, fol.135.
E: Rasmus Pedersen Nord, bådsmand. A: mor Maren Sørensdatter, søskende Kirsten Pedersdatter g.m. Erik Jensen Loft, Johanne Pedersdatter g.m. Johan Henrik, skibsmand i Flensborg, Anne Pedersdatter i Fruering sogn, Maren Pedersdatter g.m. Peder Melchiorsen, sømand i København, [halv]søster Else Jensdatter i København.

842 Bevilling til uskiftet bo i Århus. 22.11.1721, fol.136B.
Bevilling til uskiftet bo for Arent Johansen i Århus og hans umyndige børn.

843 Testamente i Århus. 2.3.1721, fol.137.
Testamente for Mikkel Pedersen Brendstrup og hustru Inger Knudsdatter Brun i Århus.

844 Jens Mikkelsen, hestekøber i Århus. 9.2.1722, fol.137B.
E: Marie Rasmusdatter Bagge. LV: bror Søren Rasmussen Bagge, købmand sst. B: Mikkel 6, Rasmus 4, Karen, nyfødt. FM: Svend Rasmussen Herskind, købmand i Århus. Desuden nævnes afdødes svoger Peder Knudsen Møller i Bredebro i Brede sogn, herredsskriver i Lø Herred.

845 Johan Plum, guldsmed i Århus. 26.1.1722, fol.140B.
[Enkemand efter Gertrud Nikolaj Lambertsdatter i Århus. 5.12.1718 lbnr.794]. B: Anne g.m. Sønnich Hansen, guldsmed, Nikolaj i Holland, Marie 24, Frederik 19.

846 Niels Jensen Voldum og hustru Karen Thomasdatter i Århus. 9.2.1722, fol.144.
B: Thomas 16, Jens 13, Anne Kirstine 3. FM: Christen Nielsen Haarby, købmand i Århus. Desuden nævnes afdøde kones søster Maren Thomasdatter.

847 Karen Lauridsdatter i Århus. 17.2.1722, fol.147.
E: Morten Olufsen, skrædder. B: Niels Rasmussen Todbjerg, skrædder i København, Maren Nielsdatter, død. 1B: Jørgen Gothard Ravnholt 13 i København. FM: Oluf Nielsen, skrædder i Århus, Jens Olufsen Skødstrup i Århus.

848 Bent Pedersen, skomager i Århus. 17.2.1722, fol.148B.
E: Maren Thomasdatter. LV: Conrad Anthony, der ægter enken. B: Inger 13. FM: Mads Evertsen, slagter i Århus.

849 Mette Jensdatter i Århus. 12.2.1722, fol.149B.
E: Peder Nielsen Handrup. B: Anne Pedersdatter g.m. Jens Nielsen Ostenfeld i Århus. Første ægteskab med [Oluf Pedersen, skifte 9.4.1688 lbnr.223]. B: Margrethe Olufsdatter g.m. Anders Rasmussen i Brendstrup, Anne Olufsdatter, død, var g.m. Niels Jespersen i Hårby. 3B: Oluf 14, Sidsel 10, Mette 1, Jens Olufsen Skødstrup. købmand i Århus.

850 Søren Madsen, skipper i Århus. 9.2.1722, fol.153.
E: Maren Pedersdatter Brandt. LV: Niels Rasmussen Haarup, købmand i Århus. A: søskende Niels Madsen 22 i København, Poul Madsen 17, i skrædderlære i Århus, Kirsten Madsdatter g.m. Gabriel Frewetz, remmesnider i København, Maren Madsdatter g.m. [navn angives ikke], Anne Madsdatter 19. FM: Mikkel Nielsen Møller, købmand i Århus.

851 Sejer Lauridsen, tømrer i Århus. 12.2.1722, fol.159B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Laurids Lauridsen Gylling, skipper sst. B: Peder i København, Marie 21 sst. FM: farbror Peder Lauridsen, tømrer i Århus.

852 Laurids Lauridsen, blegemand i Århus. 29.6.1722, fol.162, 186B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Niels Rasmussen, bødker sst. B: Lisbeth Marie 2, Kirsten, nyfødt. FM: Mikkel Olufsen, tømrer sst.

853 Maren Mogensdatter i Århus. 30.6.1722, fol.164.
A:
1) bror Oluf Mogensen, i Malling, død. 1B:
a Jens Olufsen i Elsted
2) bror Rasmus Mogensen i Hvilsted, død. 2B:
a Maren Rasmusdatter g.m. Niels Andersen, rytter
b Anne Cathrine Rasmusdatter, uvist hvor
3) søster Karen Mogensdatter g.m. Mikkel Rasmussen, post i Hvilsted, begge døde. 2B:
a Maren Mikkelsdatter i Hvilsted
b Anne Mikkelsdatter g.m. Elias Skrædder i Thorsager.

854 Niels Nielsen Moskær, købmand i Århus. 3.8.1722, fol.166.
E: Maren Sørensdatter. LV: Gotfred Davidsen. A: bror David Nielsen Moskær i Rugballe.

855 Laurids Nielsen, ugift bådsmand i Århus. 22.9.1722, fol.185.
A: søskende Søren Nielsen i Års landsby, Johanne Nielsdatter g.m. Christen Andersen Testrup i Søften. Afdødes forældre var Niels Jensen og hustru Kirsten Sørensdatter.

856 Søren Pedersen Svane og hustru Marie Thomasdatter Lindenberg i Århus. 9.10.1722, fol.187.
Hans første ægteskab med Anne Dinesdatter, [skifte 3.9.1688 lbnr.237]. 2B:
1) Dines Sørensen Svane, købmand i Århus
2) Else Sørensdatter Svane g.m. Terkild Nielsen.
Hendes A:
1) bror Laurids Thomsen Lindenberg i Ebeltoft
2) søster Dorthe Thomasdatter Lindenberg g.m. Christen Lauridsen Begtrup, degn i Odder
3) søster Elisabeth Thomasdatter, død, var g.m. Peder Mathiasen, skipper i Ebeltoft. 2B: Mathias 19, Else 17.
Desuden nævnes Hans Pedersen Svane.

857 Jens Lauridsen Læsø, bådsmand i Århus. 26.10.1722, fol.194.
E: Karen Hansdatter. LV: Niels Christensen, skomagersvend, der ægter enken. B: Laurids 16.

858 Gertrud Nielsdatter i Århus. 16.11.1722, fol.194B.
E: Christen Christensen Bach. B: Christen 20 i guldsmedelære, Niels 15. Første ægteskab med Mogens Jespersen, [skifte 9.2.1697 lbnr.367]. B: Mogens i København.

859 Claus Helmich, ugift prokurator i Århus. 21.10.1722, fol.195B.
A: søskende Andreas Helmich, Anne Christiansdatter Helmich g.m. Jens Caspersen i Skovgård, Anne Lisbeth Helmich g.m. Jens Rasmussen i Ørnbjergmølle [i Dråby sogn, Mols herred]. Desuden skal afdøde have haft 3 brødre, hvis navne ikke kendes.

860 Ove Andersen, klejnsmed i Århus.18.1.1723, fol.198B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Laurids Madsen, urmager i Århus. B: Hans 16, Rasmus 13. FM: Jens Andersen, klokker sst. Første ægteskab med Magdalene Christensdatter, skifte 27.9.1706 lbnr.547. B: Christen, Anders 17. FM: Søren Sørensen, kandestøber sst.

861 Mikkel Jensen, 7 år gammel i Århus. 8.2.1723, fol.200.
A: mor Marie Rasmusdatter Bagge g.m. Thøger Sørensen, bror Rasmus Jensen. Afdødes far var Jens Mikkelsen, hestekøber i Århus, skifte 9.2.1722 lbnr.844.

862 Anne Jensdatter i Århus. 19.4.1723, fol.200B.
E: Christen Madsen, murersvend. A: søskende Maren Jensdatter i Randers Hospital, Anne Jensdatter g.m. Jens Sørensen i Randers, begge døde. 2B: Anne 17, Eva 15. FM: Thomas Lauridsen, skoflikker i Århus.

863 Bevilling til uskiftet bo i Århus. 6.4.1711, fol.201B.
Bevilling til uskiftet bo for Hans Nielsen Bomholt og hustru Else Madsdatter i Århus.

864 Peder Henriksen Aarø, skipper i Århus. 19.5.1723, fol.202.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Mørch, birkedommer. A:
1) bror Hans Henriksen i Vallø i Nøterø sogn i Norge
2) bror Hans Henriksen i Saude i Norge, død. 4B:
a Henrik Hansen
b Helvig Hansdatter på Sandø i Norge
c Karen Hansdatter på Sandø i Norge
d Liffe Hansdatter g.m. Jacobsen i Spanvigen i Norge
3) bror Søren Henriksen Haltrup, død. 2B:
a Joen Sørensen, ugift sømand
b Severine Sørensdatter g.m. Peder Lauridsen i Tønsberg i Norge
4) søster Ellen Henriksdatter g.m. Svend Thorsen Braad i Sandefjord i Norge
5) søster Karen Henriksdatter, enke efter Villum Pedersen i Sandnessjøen i Norge.

865 Anne Henriksdatter Grønbjerg, ugift i Århus. 27.5.1723, fol.208, 225.
A: søskende Hans Grønbjerg i London i England, Ingeborg Grønbjerg g.m. Frands Pedersen Blichfeldt, degn i Hammelev og Enslev, Anne Margrethe Grønbjerg g.m. Hans Just Andreasen i Svendborg på Fyn, Kirsten Henriksdatter Grønbjerg 28, tjener i Torø sogn på Fyn. FM: Jens [Lauridsen] Splid, præst i Skorup [og Tvilum].

866 Gye Poulsdatter i Århus. 31.5.1723, fol.209B.
E: Mikkel Mogensen, bøssemager. B: Kirsten 8, Anne Kirstine 1. FM: morbror Niels Poulsen, kandestøber i Århus.

867 Birgitte Hansdatter i Århus. 8.6.1723, fol.211.
E: Villum Slot, handskemager. B: Maren g.m. Bertel Andersen , handskemager sst, Anne 36. FM: Christen Hansen Højer, købmand sst.

868 Dorthe Frederiksdatter Hoffmann i Århus. 15.6.1723, fol.214.
E: Peder Lentz, murer. B: Frederik i København, Ingeborg Marie 28, Maren 23, Anne Cathrine 20.

869 Knud Byrgesen, skomager og hustru Anne Andersdatter Bastian i Århus. 16.6.1723, fol.216.
Hendes første ægteskab med [Hans Bastiansen, skifte 29.11.1675 lbnr.50]. B:
1) Poul Hansen, købmand i Viborg
2) Anne Hansdatter Bastian, død, var g.m. Rasmus Rasmussen, skomager i København. 1B:
a Rasmus Rasmussen, kobbersmedesvend i København
3) Anders Hansen Bastian, død. 4B:
a Hans Andersen Bastian, skomagersvend i Århus
b Elias Andersen 19, i skomagerlære i København
c Rasmus Andersen Bastian 14
d Sidsel Andersdatter Bastian g.m. Valentin Bartskær, livgarde i København
4) Bastian Hansen, skomager i Århus
5) Jacob Hansen Bastian i Århus
6) Laurids Hansen Bastian i Kalundborg.

870 Maren Nielsdatter i Århus. 13.7.1723, fol.221.
E: Laurids Christensen, tømrer. B: Anne 27, Christen 20, skrædder i Randers, Niels 4. FM: mosters søn Niels Nielsen, skomagersvend i Århus.

871 Peder Jensen Ungermann, ugift matros i Århus. 13.7.1723, fol.422B.
A:
1) bror Niels Jensen Ungermann
2) halvsøster Johanne Andersdatter g.m. Christen Hansen Højer, købmand i Århus
3) halvsøster Marie Andersdatter, [skifte 13.3.1716 lbnr.752], var g.m. Henrik Mikkelsen Langballe. 3B: Marie 17, Anne Marie 12, Anders 8.

872 Mikkel Lauridsen Torup, ugift i Århus. 24.8.1723, fol.226B.
A: søskende Niels Lauridsen, Jens Lauridsen, Gertrud Lauridsdatter, alle i København, Maren Lauridsdatter g.m. Thomas Nielsen Odgaard, bødker i Ålborg,.

873 Jesper Andersen i Århus. 15.11.1723, fol.233.
A: mor Dorthe Eriksdatter g.m. Dines Sørensen Svane, søskende Erik Andersen 15, Maren Andersdatter 11, Laurids Andersen 9, halvsøskende Anders Dinesen 3, Anne Dinesdatter 1. [Afdødes far var Anders Jespersen, skifte 29.1.1720 lbnr.813].

874 Christen Nielsen True, købmand og hustru Kirsten Jacobsdatter i Århus. 3.12.1723, fol.235B.
Hans A:
Hans forældre var Niels Jensen i True og hustru Maren Johansdatter på Marselisborg gods, begge døde. 4B:
1) bror Jens Nielsen i True, død. 2B:
a Niels Jensen True, sejlende fra Århus
b Maren Jensdatter g.m. Christen Nielsen i True
2) bror Rasmus Nielsen, død. 3B:
a Johan Rasmussen i Norge, død. Hans børn
b Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Kasted i Tilst
c Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Peder Eriksen i Borum. 1B: Anne g.m. Søren Mikkelsen i Herskind
3) bror Peder Nielsen i True, død. 3B:
a Jens Pedersen True i Viby
b Niels Pedersen i True, død, var g.m. Mette Christensdatter. 1B: Johanne
c Johan Pedersen i True
d Maren Pedersdatter g.m. Jens Pedersen Krog i True
4) søster Anne Nielsdatter g.m. Niels Jacobsen Morsing i True, begge døde. 7B:
a Johan Nielsen i True
b Jacob Nielsen i True
c Maren Nielsdatter g.m. Anders Nielsen i Sjelle
d Karen Nielsdatter g.m. Thor Pedersen i Århus
e Maren Nielsdatter g.m. Niels Nielsen i True
f Anne Nielsdatter g.m. Jens Jørgensen i Kasted
g Mette Nielsdatter i København.
Hendes A:
1) bror Villads Jacobsen i Århus, død. 2B:
a Margrethe Villadsdatter g.m. Clemen Pedersen, tømrer i Århus
b Anne Villadsdatter, der ægter Niels Jensen True, sømand i Århus
2) bror Mogens Jacobsen, borgmester i Slagelse, død. 1B:
a Anne Marie Mogensdatter g.m. Jens Thomsen Mandix i Slagelse. Hendes første ægteskab med Hans Danielsen Reinholt, byfoged sst.

875 Hans Pedersen, podemester i Århus. 12.1.1724, fol.248.
E: Anne Christoffersdatter. LV: Hans Ovesen Halkær. B: Christoffer Hansen Baumann 26 i Ostindien, Mette Cathrine Hansdatter Baumann g.m. Søren Christensen Tørring, handskemager i Århus, Anne Cathrine Hansdatter Baumann 24 i Århus.

876 Mikkel Jensen Snor i Århus. 7.2.1724, fol.250.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Mikkel Nielsen Møller, købmand i Århus. B: Marie Kirstine g.m. Mikkel Mogensen, bøssemager sst, Johanne 27, Bodil 20.

877 Jens Sørensen Krogsmand i Århus. 26.7.1723, fol.252.
B: Jens, væver, Dorthe g.m. Jørgen Pedersen, bådsmand, Karen 39, Anne Kirstine 30.

878 Dines Jensen Horst i Århus. 3.2.1724, fol.253.
A: søster Birgitte Jensdatter Horst, død, var g.m. Jens Hansen Gylling, [skifte 26.9.1720 lbnr.818]. Arvinger, der frasiger arv og gæld angives ikke. FM: Søren Knudsen, skipper, Rasmus Pedersen Hasle, Henrik Mikkelsen Basse, Christoffer Bagge.

879 Anders Rasmussen Høgh, slagter i Århus. 7.1.1724, fol.256.
E: Gertrud Eliasdatter. LV: Thomas Jensen Sabro i Århus. B: Sofie 13. FM: Jens Hansen Bastian i Århus.

880 Hans Christensen, vognmand i Århus. 13.3.1724, fol.257.
E: Karen Frandsdatter. LV: Mads Rasmussen Geding. B: Christen 19, Ellen Kirstine 13, Frands 7. FM: farbror Peder Christensen, vognmand.

881 Søren Mikkelsen Hasle i Århus. 14.3.1724, fol.259.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Jensen Hasle. B: Karen 13, Anne 12, Mikkel 10, Jens 7, Peder 4. FM: farbror Rasmus Mikkelsen Hasle.

882 Poul Jensen Møller, ugift i Århus. 15.11.1723, fol.261B.
A:
1) bror Niels Jensen i Skjød på Madame Rantzaus gods [Bidstrup]
2) bror Jens Jensen i Bægårde på Madam Rantzaus gods [Bidstrup]
3) bror Niels Jensen, møller i Bjødstrup Mølle på greve Friis gods
4) søster Mette Jensdatter i Tåstrup [Ødum sogn] på Madame Cathrine Hansdatter til Amdrupgård's gods
5) bror Peder Jensen Møller i Århus, død. 3B: Maren, Anne, Ellen. FM: morbror Jens Andersen Møller, købmand sst.

883 Rasmus Jensen, skomager og hustru Kirsten Mikkelsdatter i Århus. 14.5.1724, fol.274.
B: Mikkel 18, Thomas 15, Mette Marie 8, Michael 5. FM: morbror Thomas Mikkelsen Tang.

884 Sidsel Pedersdatter Brendstrup i Århus. 15.5.1724, fol.278B.
E: Johannes Hansen Buxlund, sejlmager. B: Hans Sønnich 7. FM: Søren Baltsersen Kryssing, købmand i Århus. Arv efter afdødes bror Mikkel Pedersen Brendstrup.

885 Mikkel Pedersen Borre i Århus. 6.5.1724, fol.280B.
E: Anne Mogensdatter Blach. Bevilling til uskiftet bo for hende og hendes umyndige barn.

886 Søren Christensen, skomager i Århus. 10.7.1724, fol.280B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Oluf Gertsen, skomager sst, Johan Hansen Holbæk, der ægter enken. B: Christen 9, Peder 6, Anne Marie 4. FM: Laurids Nielsen Vissing, købmand sst.

887 Søren Rasmussen, skomager i Århus. 13.6.1724, fol.282.
E: Mette Thomasdatter. LV: Jens Pedersen, skrædder, Jens Jacobsen, købmand. A: mor Else Jacobsdatter, søskende Jacob Rasmussen, handskemager, Else Rasmusdatter 28, Bodil Rasmusdatter g.m. Peder Alrø, handskemager, Maren Rasmusdatter g.m. Peder Høgh, skomager, Mette Rasmusdatter, [skifte 10.7.1719 lbnr.810], var g.m. Niels Jensen Alrø, handskemager. 2B: Jens 7, Rasmus 5.

888 Rasmus Nielsen Ruth i Århus. 19.7.1724, fol.285.
E: Johanne Mortensdatter. LV: Jørgen Frederik Holst, der ægter enken. B: Niels 17, Karen 13. FM: Niels Jensen Ruth. [Første ægteskab med Karen Lauridsdatter, skifte 6.10.1704 lbnr.525].

889 Peder Madsen Kondrup, skolemester i Århus. 27.6.1724, fol.285B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Johan Henrik Cohn, hattemager i Århus. B: Lene 5½, Martha Marie 3½, Marie Bannermand 1½, Peder 8 uger. FM: Rasmus Nielsen, handskemager, farbror Mads Madsen i Hastrup i Spentrup sogn.

890 Margrethe Bertelsdatter Worm i Århus. 5.7.1724, fol.287.
E: Rasmus Nielsen Skriver, købmand. A:
1) bror Jens Worm, inspektør ved Arendal Kobberværk i Norge
2) søster Anne Bertelsdatter Worm i Skorup, død. 4B:
a Bertel Jensen 20 i Nørremølle
b Hagen Jensen 16 i Skorup
c Christen Jensen 14 i Norge
d Niels Jensen 12 i Århus.
3) søster Sidsel Worm g.m. Henrik Fisker i Nørremølle
4) søster Karen Worm g.m. Christian Krahl, skærsliber.

891 Ellen Sørensdatter, ugift tjenestekvinde i Århus. 3.8.1724, fol.292.
A:
1) mor Maren Jespersdatter i Hinge
2) bror Jesper Sørensen i Hinge
3) bror Anders Sørensen i Vindeby på Lolland
4) søster Anne Sørensdatter g.m. Peder Sørensen i Nørager ved Viborg

892 Gotfred Henriksen Krønich, skomager i Århus. 25.8.1724, fol.294.
E: Inger Jensdatter. LV: bror Claus Jensen, skomager. B: Henrik 28, Jens 26, Cathrine g.m. Rasmus Jensen Voldby, skrædder i Randers, Maren 18. FM: morbror Søren Jensen, pottemager.

893 Niels Jensen, sejllægger i Århus. 18.9.1724, fol.296B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: stedfar Thyge Rasmussen. B: Anne 5. FM: Hans Jensen Holst, bager i Århus.

894 Birgitte Rasmusdatter i Århus. 3.10.1724, fol.298B.
E: Jens Poulsen Post, skrædder. B: Johanne 26.

895 Anne Christensdatter Øland i Århus. 4.9.1724, fol.300.
Enke efter Peder Henriksen, skipper, [skifte 19.5.1723 lbnr.864].
[Første ægteskab med Anders Rasmussen, skifte 6.12.1687 lbnr.221].B: Sidsel Andersdatter, [skifte 4.9.1716 lbnr.751], var g.m. Jens Andersen Arendal, skipper. 2B: Anne 13, Helvig 10.
[Andet ægteskab med Jens Jensen Øland, skifte 22.1.1694 lbnr.311]. B: Kirsten Jensdatter g.m. Søren Jensen Broge, skipper.
Desuden nævnes afdødes bror Niels Christensen i Skørring, død. 2B: Anne, Christen.

896 Bodil Nielsdatter i Århus. 2.10.1724, fol.305B.
E: Didrik Jensen, bådsmand. A:
1) søskendebarn Niels Pedersen Samsing i Århus, død. 2B:
a Peder Nielsen Samsing i Århus
b Mette Nielsdatter Samsing
2) søskendebarn Maren Pedersdatter Samsing, død, 1B:
a Laurids Lauridsen Gylling, købmand i Århus.

897 Johanne Knudsdatter i Århus. 8.9.1724, fol.307.
E: Daniel Mikkelsen Glud, skipper. A:
1) søstersøn Jørgen Ovesen i Odder
2) søstersøn Knud Ovesen i Odder
3) søstersøn Morten Ovesen i Odder
4) søsterdatter Johanne Ovesdatter på Sjælland
5) halvsøsters søn Niels Rasmussen i Balle i Odder sogn
6) halvsøsters søn Hans Jensen i Haderslev, født i Odder
7) halvsøsters datter Anne Jensdatter g.m. Thomas Pedersen, skipper i Århus.
Desuden nævnes enkemandens bror Niels Mikkelsen Glud, skipper g.m. Anne Sørensdatter.

898 Barbara Andersdatter i Århus. 24.11.1724, fol.308.
E: Jens Lauridsen, skipper. A: bror Knud Sørensen, student i Norge.

899 Hans Lauridsen, maler i Århus. 9.2.1724, fol.316.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Jørgen Rasmussen, skrædder sst. B: Jens 20, maler i København. FM: Rasmus Nielsen Skriver.

900 Søren Christensen Tørring, handskemager i Århus. 14.11.1724, fol.319B.
E: Mette Cathrine Hansdatter. LV: Christen Svejstrup, skrædder i Århus. B: Anne Cathrine 3, Mette 1. FM: farbror Jens Christensen Tørring, handskemager i Århus. Første ægteskab med Inger Lauridsdatter. B: Anne Margrethe, død. Andet ægteskab med Anne Andersdatter, [skifte 7.6.1717 lbnr.765]. B: Anders 21, handskemagersvend, Ingeborg 18, Anne 14, Christen 9. Desuden nævnes afdødes bror Jesper Christensen Tørring, handskemager i Århus.

901 Søren Rasmussen Bagge, købmand i Århus. 8.11.1724, fol.328B.
E: Anne Marie Nielsdatter Secher. LV: stedfar Oluf Olufsen, købmand i Århus. B: Niels 1. FM: Christen Jørgensen Skaarup, toldforvalter samt vejer og måler i Århus. Første ægteskab med Karen Jensdatter, skifte 25.6.1721 lbnr.838. B: Christen 23, student, Margrethe 19, Rasmus 9, Anne Dorthe 5. FM: Hans Pedersen Svane i Århus, Niels Nielsen, snedker sst, Hans Jensen Buchtrup, købmand sst, Jens Olufsen Skødstrup, købmand i Århus, Peder Andersen, købmand sst, afdødes svogre Thøger Sørensen, Peder Mikkelsen, skipper. Arv efter børnenes bror Jens Christensen, skifte 14.5.1721 lbnr.840.

902 Daniel Ditlevsen Bloch i Århus. 2.10.1724, fol.418B.
E: Bodil Bendixdatter. LV: Villads Nielsen Buch, bager sst. B: Bendix 4. FM: farbrødre Morten Ditlevsen Bloch, Hans Jacob Bloch, [nederste kapellan] i Århus Domkirke. Afdøde var garver i København i 1723. Desuden nævnes afdødes mor Else Mortensdatter i København, enke efter Ditlev Bloch, [skifte 27.5.1716 lbnr.755].
Afdøde var 1723 garver i København.

903 Karen Mikkelsdatter i København. 26.2.1725, fol.423B.
E: Anders Rasmussen Krajbjerg. B: Helle g.m. Jørgen Pedersen, skrædder.

904 Margrethe Sørensdatter Vejlby i Århus. 22.2.1725, fol.424B.
E: Søren Rasmussen Samsing, skipper. Første ægteskab med Jørgen Mikkelsen Søgaard, skifte 17.5.1714 lbnr.712. B: Mikkel 25 i Holland. FM: Thomas Nielsen, skipper i Århus. Desuden nævnes afdødes søster Kirsten Sørensdatter på stedet.

905 Søren Andersen Aalborg, skomager i Århus. 13.12.1724, fol.430.
E: Dorthe Nielsdatter Brandt. LV: Jørgen Nielsen Trige, købmand i Århus. B: Niels 12, Anders 7, Mathias 4, Anne 1. FM: Niels Rasmussen Haarup, købmand i Århus. Første ægteskab med Karen Knudsdatter, skifte 8.9.1710 lbnr.635. B: Knud, student i Drammen i Norge. FM: Christen Nielsen Haarby, købmand i Århus. Desuden nævnes Karen Knudsdatters mor Cathrine Henriksdatter Krønich, skifte 30.1.1713 lbnr.671.

906 Jochum Jochumsen Santhøft, bogbinder i Århus. 26.3.1725, fol.440, næste protokol fol.472B.
E: Maren Jensdatter. B: Christoffer, (lædertover, dvs. garver), Jochum i København, (der døde 22.10.1726), Sofie sst. FM: Jens Jensen Møller i Århus, Peder Laasby i Århus. Første ægteskab med Karen Hansdatter, skifte 14.1.1695 lbnr.328. B: Margrethe g.m. (Johan) Christoffer Goltnich, skomager i København. (Oplysninger i parentes er fra 1733).

907 Jens Rasmussen, snedker i Århus. 7.2.1725, fol.449B.
E: Maren Mortensdatter. LV: Peder Pedersen Skive, underdegn ved Århus Domkirke. B: Lisbeth Marie 5, Peder 3. FM: fars svoger Peder Mortensen, skipper i Århus.

908 Niels Sørensen Bagge, et barn i Århus. 3.5.1725, fol.452.
A: mor Anne Marie Secher, enke efter Søren Rasmussen Bagge, købmand, skifte 8.11.1724 lbnr.901. LV: stedfar Oluf Olufsen, købmand i Århus, halvsøskende Christen Sørensen Bagge, Margrethe Sørensdatter Bagge, Rasmus Sørensen Bagge, Anne Dorthe Sørensdatter Bagge. FM: Hans Jensen Buchtrup, Jens Olufsen Skødstrup, Christen Jørgensen Skaarup, toldforvalter, alle i Århus.

909 Søren Jensen, pottemager i Århus. 18.1.1725, fol.455.
E: Marie Cathrine Hensmann. LV: Johan Henrik Kanis, hattemager i Århus. A: bror Claus Jensen, skoflikker i Århus g.m. Anne Jensdatter, søster Inger Jensdatter, enke efter Gotfred [Henriksen Krønich], skomager, [skifte 25.8.1724 lbnr.892].

910 Christen Sørensen Tørring, et barn i Århus. 17.4.1725, fol.459B.
A:
Far Søren Christensen Tørring, handskemager, skifte 14.11.1724 lbnr.900.
[Fars første ægteskab med Inger Lauridsdatter].
Fars andet ægteskab med afdødes mor Anne Andersdatter, skifte 7.6.1717 lbnr.765. B:
1) bror Anders Sørensen Tørring 21
2) søster Ingeborg Sørensdatter Tørring g.m. Mikkel Mikkelsen Malling
3) søster Anne Sørensdatter Tørring 14.
Fars tredje ægteskab med Mette Cathrine Hansdatter. LV: Christen Svejstrup, skrædder i Århus. B:
4) halvsøster Anne Cathrine Sørensdatter 3
5) halvsøster Mette Sørensdatter 1. FM: farbror Jens Christensen Tørring.

911 Peder Mortensen Stær. 10.9.1725, fol.461B.
E: Anne Christensdatter. LV: Rasmus Rasmussen Post. B: Søren, skipper i Århus, Christen, skipper sst, Gertrud g.m. Jens Poulsen, bådsmand sst, Mette i Frederikshald i Norge.

912 Christen Jensen Hem, by- og rådstueskriver i Århus. 11.10.1724, fol.466.
[Enkemand efter Dorthe Mathiasdatter, se lbnr.573]. B:
a Jens Christensen Hem i Guinea
b Mathias Hem i Norge
c Laurids Hem
d Anders Hem
e [Kirsten Hem] g.m. Johan Gerhard Rath, løjtnant i København
f Anne Marie Hem g.m. Gottlieb Frederik Børner i København
g Karen Hem g.m. Niels Rasmussen Røgen.
Fortegnelse over følgende protokoller i rådstuen: rådstueprotoller, skifteprotokoller, tingbøger, pantebøger, dombøger, auktionsprotokoller.

913 Anne Jørgensdatter i Århus. 10.8.1725, fol.481B.
E: Rasmus Mikkelsen, handskemager. Første ægteskab med Hans Jørgen Fischer, [skifte 7.6.1712 lbnr.664]. B: Jørgen 24, Johanne 15. FM: Mikkel Pedersen, bødker.

914 Vilhelm Rochnes, kammager i Århus.
Arvinger kendes ikke.

915 Mette Nielsdatter i Århus. 17.4.1725, side 494.
E: Peder Nielsen Bomholt. B: Else 19, Bodil 14, Anne 12, Maren 7. FM: Søren Clausen sst. Desuden nævnes enkemandens bror Hans Nielsen Bomholt, købmand sst.

916 Maren Rasmusdatter, ugift i Århus. 18.8.1725, side 501.
A:
1) morbror Niels Christensen Hedegaard, død. 6B: (2 med første hustru og 4 med anden hustru).
a Christen Nielsen i Hårup
b Simon Nielsen i Krejbjerg
c Jens Nielsen
d Sidsel Nielsdatter
e Helle Nielsdatter
f Kirsten Nielsdatter
2) morbror Søren Christensen i Hornslet, død. 3B:
a Poul Sørensen, væver i Lime
b Kirsten, vævepige g.m. Jens Ovesen i Karlby
c Else g.m. Skov Christen i Skovhuset ved Karlby
3) moster Anne Christensdatter i Mejlby, død. 1B:
a Søren Nielsen i Skade
4) fars halvbror Jørgen Jensen, død. 4B:
a Jens Jørgensen i Skade
b Jens Jørgensen i Liltved
c Kirsten Jørgensdatter g.m. Peder Hansen i Skade
d Anne Jørgensdatter g.m. Hans Christensen i Todbjerg.

917 Niels Pedersen Loft i Århus. 10.10.1725, fol.510.
E: Ellen Henriksdatter. LV: Henrik Mikkelsen Langballe, købmand i Århus. B: Anne 13. FM: Rasmus Jensen Hjortshøj, skomager i Århus.

918 Kirsten Pedersdatter i Århus. 17.10.1725, fol.514.
E: Erik Jensen Loft, skibstømrer. B: Anne Marie 12, Søren 9. FM: Jacob Christensen Kabel.

919 Peder Pedersen Vangvogter, bådsmand i Århus. 8.10.1725, fol.515B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Anders Jacobsen, købmand sst. A:
1) søster Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Nielsen Pind, bådsmand i Århus
2) søster Anne Pedersdatter g.m. Jacob Thes i København
3) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Jensen Hillerød i København
4) søster Karen Pedersdatter g.m. Jens Pedersen Balle, stenpigger i Århus

920 Christen Nielsen True, bådsmand i Århus. 23.11.1725, fol.530.
E: Maren Jensdatter. LV: Mikkel Nielsen Møller, købmand i Århus. B: Anne 10, Christen 7. FM: Christen Christensen Nürnberg, sværdfeger i Århus.
Afdøde døde september 1718 i Norge.

921 Kirsten Jensdatter i Århus. 24.1.1725, fol.534.
E: Peder Ibsen, skomager. B: Jens 24, Anne 22, Maren 19, Jesper 16. FM: Gotfred Davidsen.

922 Oluf Pedersen i Århus. 14.12.1725, fol.539.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Jens Andersen Samsing. B: Hans 3, Karen 2, Anne Marie 1. FM: Rasmus Nielsen, handskemager i Århus. Desuden nævnes enkens farbror Hans Sørensen Hadrup på stedet.

923 Jens Jensen, rebslager i Århus. 4.7.1725, fol.542.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Mikkelsen Møller sst. B: Birgitte 11, Mette Sofie 6. FM: Jens Poulsen Post, skrædder i Århus. Enkens første ægteskab med Frederik Poulsen, rebslager, [skifte 25.4.1713 lbnr.682]. B: Poul 20, Cathrine 15, Johan 14.

924 Erik Andersen, guldsmed i Århus. 3.5.1726, fol.551B.
E: Malene Sørensdatter. LV: Mikkel Gregersen, guldsmed sst. B: Lisbeth Kirstine 27, Søren 23, Johanne 22, Dorthe 19. FM: Sønnich Hansen Buxlund, guldsmed i Århus. Første ægteskab med Anne Mikkelsdatter, skifte 20.8.1697 lbnr.371. B: Anne Eriksdatter Winther 30. FM: Jørgen Nielsen Brink, tobaksspinder i Århus.

925 Mette Marie Nielsdatter i Århus. 18.6.1726, fol.558.
E: Jørgen Jørgensen Gottwalt. B: Anne, der døde, Vibeke. FM: morfar Niels Frandsen.

926 Jens Christensen Tørring, handskemager i Århus. 28.6.1726, fol.560.
E: Anne Sørensdatter. LV: Poul Sørensen, købmand sst, søn Jens Jacobsen Brendstrup, handskemager i Århus. A:
1) bror Søren Christensen Tørring, handskemager i Århus, [skifte 14.11.1724 lbnr.900]. 5B:
a Anders Sørensen 23, handskemager
b Ingeborg Sørensdatter g.m. Mikkel Mikkelsen Malling, handskemager i Århus
c Anne Sørensdatter 16
d Anne Cathrine Sørensdatter 5
e Mette Sørensdatter 3. FM: Mads Iversen, handskemager
2) bror Jesper Christensen Tørring, handskemager i Århus
3) søster Anne Christensdatter, enke i Århus
4) søster Maren Christensdatter, enke i Århus.

927 Jacob Knudsen Gadbjerg, ugift i Århus. 17.9.1725, fol.571B.
A:
1) søster Birgitte Cathrine Schmidt i Randers
2) bror i Norge
3) bror Hans
4) bror Thomas.
Desuden skal der være en afdød halvbror Carsten.

928 Christen Andersen Tørslev, feldbereder i Århus. 12.2.1726, fol.576.
Enke efter Maren Poulsdatter, der døde januar 1724. B: Kirsten Christensdatter, skifte 25.8.1713 lbnr.692, var g.m. Hans Ovesen Halkær, købmand i Århus. B: Edel 12.
Desuden nævnes afdødes kones søster Anne Poulsdatter der har ophold hos afdøde mands brorsøn Søren Knudsen Tørslev.
Desuden nævnes Anders Knudsen Tørslev, hvis faster Gertrud Andersdatter i Vester Tørslev er brordatter af afdøde mand.

929 Johanne Christensdatter i Århus. 29.10.1726, fol.655B.
E: Mikkel Olufsen, rotgeter. A: Margrethe Christensdatter i Århus Hospital. LV: Thomas Nielsen Galten, skipper i Århus.

930 Jørgen Foss, notler (nålemager) i Århus. 9.7.1726, fol.660.
E: Karen Christoffersdatter Sitner. LV: Johan Henrik, blikmager i Århus, Anders Sørensen Tørring, der ægter enken. Første ægteskab i Lybæk med Cathrine. B: Christian Foss sst, Cathrine Gertsdatter Foss 50 sst.

931 Karen Sørensdatter i Århus. 5.3.1726, fol.662B.
E: Peder Nielsen Testrup. B: Niels 29, Maren 26 g.m. Søren Pedersen Stær, skipper i Århus, Anne 24, Margrethe 19, Jens 16, Morten 14.

932 Morten Wegner i Århus. 18.12.1726, fol.678B.
E: Alhed Hansdatter Kvant. LV: Mikkel Mogensen, bøssemager sst, Hans Hansen, der ægter enken. Arvinger kendes ikke. Afdøde og enken blev viet i Århus, men afdødes fødested kendes ikke.

933 Anne Christensdatter Vestergaard i Århus. 2.12.1726, fol.682B.
E: Poul Gregorius Baufein, kirurg. B: Øllegaard 5, Dorthe 4, Christen 3. FM: Jørgen Rasmussen, skrædder i Århus. Desuden nævnes enkemandens brødre Samuel Baufein, kirurg i Hansted, Simon Baufein. Enkemanden er født 1681, og hans far døde 1698.

934 Simon Rasmussen Ømand, skipper i Århus. 30.10.1726, fol.701, 814B.
E: Mette Andersdatter. LV: Andreas Christensen Nygaard, vinhandler sst. B: Rasmus 4, Anders 2. FM: farbror Ib Rasmussen, skipper sst.

935 Gertrud Pedersdatter Stær i Århus. 9.3.1726, fol.711.
E: Jens Poulsen, bådsmand. B: Poul 13, Morten 10, Erik 5, Lisbeth 17 dage. FM: morbrødre Søren Pedersen Stær, Christen Pedersen Stær.

936 Mette Marie Sørensdatter Gylling i Århus. 17.2.1727, fol.715.
E: Christoffer Lime, bager i Århus. B: Søren 9, Christian 6, Jens 2½. FM: mosters mand Knud Nielsen Bech, skipper i Århus.

937 Johanne Lauridsdatter i Århus. 27.11.1726, fol.723B.
E: Christen Nielsen Haarby. B: Sidsel Marie 8¼, Søren 7, Niels 4½, Kirsten 3. FM: Hans Jensen Buchtrup i Århus, Jens Lauridsen sst.

938 Anders Joensen, skoflikker i Århus. 20.1.1727, fol.725B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Niels Rasmussen Bisp. Arvinger kendes ikke.

939 Maren Nielsdatter Vranum i Århus. 31.3.1727, fol.729.
E: Johannes Hasselmann. B: Anne Kirstine 3. FM: morbror Jacob Nielsen i Århus.

940 Søren Christensen Munch, kornmåler i Århus. 28.10.1726, fol.732B.
B: Peder Sørensen Munch, Christen Sørensen Munch, student, Mette Sørensdatter Munch. FM: morbror Niels Sørensen, pottemager. Desuden nævnes A:
1) søster Johanne Christensdatter Munch i Frederiksstad g.m. Bent Troelsen, begge døde. 1B:
a Christen Bentsen, der er død
2) søster Maren Christensdatter Munch, død. Børn, der lever i Hesselballe

941 Bodil Jacobsen Bastian i Århus. 28.5.1727, fol.735.
E: Christian Johansen. B: Kirsten 6. FM: morfar Jacob Bastian på stedet.

942 Rasmus Nielsen, kornmåler i Århus. 11.6.1727, fol.736.
E: Maren Johansdatter. B: Niels, skipper sst, Maren 28. FM: Dines Eliassen, skipper sst.

943 Johan Gotfred Gesius i Århus. 14.7.1727, fol.737B.
E: Susanne Cathrine Piper.. LV: Hans Holm, løjtnant. B: Reinmoth 17, Cathrine Margrethe 16, Maren 14. FM: farbror Thomas Jacobi Gesius.

944 Birgitte Jespersdatter i Århus. 27.1.1727, fol.774.
A: søster Maren Jespersdatter, der døde.

945 Niels Jacobsen, skipper i Århus. 7.2.1727, fol.780.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Henrik Mikkelsen Langballe, købmand i Århus. B: Jacob 11. FM: fasters mand Oluf Christensen Skanderup, skipper i Århus.

946 Morten Mortensen Hvas i Århus. 23.12.1726, fol.784B.
E: Mette Sørensdatter Brabrand. LV: Peder Jensen Laasby, købmand i Århus. B: Margrethe Mortensdatter Trane 23. FM: Henrik Mikkelsen Langballe, købmand i Århus. Første ægteskab med Margrethe Mogensdatter, [skifte 6.2.1702 lbnr.473]. B: Morten Mortensen Trane, hører i Fredericia Skole, Gertrud Mortensdatter Trane.

947 Gertrud Poulsdatter i Århus. 26.7.1727, fol.796B.
E: Jens Carlsen, skomager. A:
1) bror Niels Poulsen, kandestøber i Århus
2) søster Gye Poulsdatter, [skifte 31.5.1723 lbnr.866], var g.m. Mikkel Mogensen, bøssemager i Århus. 2B: Kirsten, Anne Kirstine
3) søster Maren Poulsdatter.

948 Anders Poulsen, handskemager i Århus. 5.5.1727, fol.801B.
E: Karen Mogensdatter. LV: Jørgen Nielsen Trige, købmand i Århus. B: Anders 20, Kirsten 18, Anne 14. Første ægteskab med Maren Villumsdatter, skifte 16.3.1693 lbnr.314. B: Gertrud g.m. en tømrer på Sjælland. Andet ægteskab med Anne Jacobsdatter, [skifte 27.11.1699 lbnr.419]. B: Poul, handskemager i Århus, Maren g.m. Niels Jensen Alrø, handskemager i Århus. Tredje ægteskab med Kirsten Ottesdatter, skifte 7.8.1703 lbnr.497. B: Johanne 26 i Næstved.

949 Anne Jensdatter i Århus. 8.9.1727, fol.812B.
E: Mikkel Jensen Grønfeld, bådsmand. B: Anne Marie 10, Jens 7. FM: mosters mand Jens Jensen Stavn, bådfører.

950 Mikkel Olufsen, tømrer i Århus. 30.9.1727, fol.815B.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Rasmus Nielsen Skriver. B: Peder 16, Laurids 14, Ingeborg 11, Marie 3. FM: Søren Jensen, hattemager sst.

951 Rasmus Lauridsen i Århus. 9.1.1728, fol.826B.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Claus Festersen. B: Laurids i Stabrand, Søren i Skeldrup, Marie g.m. Rasmus Pedersen i Pederstrup i Nødager sogn, Kirsten gift i Vistoft på Mols, Mette i København. Afdøde har hidtil boet i Mårup i Nødager sogn.

952 Gevinst nr.218 i Århus. 12.1.1728, fol.823B.
Værdien af en gevinst af en gård på Lolland i Det Lollandske Lotteri fordeles til børn af Søren Rasmussen Bagge, skifte 8.11.1724 lbnr.901. Hans enke Anne Marie Secher. LV: Oluf Olufsen. Hans første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 25.6.1721 lbnr.838]. B: Christen, student, Rasmus, Margrethe g.m. Hans Høst, forpagter på Hagsholm, Anne Dorthe. Arv efter børnenes halvbror Niels, skifte 3.5.1725 lbnr.908.

953 Dorthe Henriksdatter i Århus. 10.5.1726, fol.825.
E: Søren Mikkelsen Gylling, rådmand. B: Oluf 12.

954 Laurids Holmsted i Århus. 31.12.1727, fol.828B.
E: Anne Clemensdatter Kryssing. LV: Hans Clemensen Kryssing. B: Cathrine Marie 9. Har siddet i uskiftet bo efter bevilling, 13.8.1718 lbnr.779.

955 Registrering i Århus. 23.2.1728, fol.830.
Registrering af gods og ejendom tilhørende Palle Sørensen Kjellerup, forpagter på Nørtorp [i Ræer sogn i Thy].
E: Edel Sørensdatter [Kattrup] på Nørtorp. LV: Bertel Langballe i Nebel, Henrik Langballe, købmand i Århus. B: Søren 6. Første ægteskab med Maren Lauridsdatter, skifte 8.3.1718 lbnr.785. B: Anne Kirstine, Marie, Mikkel 23. FM: søskendebarn Laurids Hougaard, ridefoged på Nørtorp, Josias Kornbech, præst i Ræer, Edvard Olufsen, degn sst.
[Skifte Dueholm, Ørum og Vestervig Amter 9.12.1728 lbnr.100]. Afdøde, der var født i Kjellerup i Lysgård herred, ejede en gård i Århus og døde hos enkens søster Maren Sørensdatter g.m. Henrik Basse.

956 Hans Jensen Winther i Århus. 18.1.1726, fol.834B.
[Enkemand efter Marie Mikkelsdatter Malling, skifte 12.6.1696 lbnr.412]. B: Mette Marie Hansdatter g.m. Johan Budtz, rådmand i Randers, Mette Hansdatter g.m. Peder Wedege, præst i Glenstrup, Anne Hansdatter Winther, Mikkel Malling Winther i København.


Århus byfoged
Skifteuddrag
Protokol 10
1728-1736
B 56 - 423


957 Lisbeth Sejersdatter i Århus. 23.3.1728, fol.24.
Enke efter Jørgen Mogensen, toldbetjent, skifte 16.2.1728. A:
1) mor Karen Nielsdatter, død, var g.m. [Sejer Mikkelsen i Pederstrup]
2) moster [Mette Nielsdatter] g.m. Søren Ibsen i Pederstrup, begge døde. 3B:
a Jacob Sørensen, død. 2B:
1 Niels Jacobsen 25 i Drammelstrup
2 Mette Jacobsdatter
b Maren Sørensdatter g.m. Christen Secher
c Barbara Sørensdatter, enke i Århus
3) moster Kirsten Nielsdatter g.m. [Peder Pedersen, skomager] i Torrild i Hads herred, begge døde. 3B:
a Niels Pedersen i Torrild, død. 2B: 2 døtre
b Inger Pedersdatter
c Gedske Pedersdatter, [skifte 31.8.1714 lbnr.718], var g.m. Peder Lassen, tømrer. 2B:
1 Peder Pedersen, dansk skoleholder i Sjelle
2 Las Pedersen, vanfør.
(Sml. lbnr.64).

958 Maren Nielsdatter i Århus. 19.7.1728, fol.30B.
E: Laurids Lauridsen, skibstømrer. Arvinger kendes ikke.

959 Rasmus Pedersen, skipper i Århus. 19.7.1728, fol.33B.
E: Maren Jensdatter. LV: Laurids Lauridsen Gylling, købmand i Århus. B: Jens 1½. FM: Mikkel Gregersen, guldsmed sst.

960 Mathias Andersen [Høgh], bådsmand i Århus. 13.9.1728, fol.37.
E: Mette Madsdatter. LV: Niels Lauridsen Rømer i Århus. B: Anders 3. FM: Jens Christensen, ankersmed sst.

961 Karen Andersdatter i Århus. 5.7.1728, fol.38.
E: Laurids Sørensen, rebslager. B: Karen 12 uger. FM: Mogens Nielsen i Århus.

962 Vibeke Buch i Århus. 27.9.1728, fol.40.
Enke efter Kjeld Krag, prokurator for højesteret. A:
1) mor Anne Jensdatter, enke efter Mads Olufsen, præst i Aulum i Hammerum herred
2) bror Jens Buch, birkedommer på Sjælland
3) bror Christen Buch, præst i Mejrup i Hjerm herred
4) bror Oluf Thisenius, toldbogholder i Holstebro
5) søster Birgitte Buch 26 i Århus. FM: Gert Ravn, parykmager sst.

963 Anne Mikkelsdatter Søholt i Århus. 12.1.1728, fol.44B.
E: Hans Baltsersen Kryssing. B: Maren 3. FM: mors stedfar Kaj Sørensen, købmand i Århus g.m. Marie Henriksdatter.

964 Peder Mortensen, skipper i Århus. 20.8.1728, fol.56.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Laurids Nielsen Vissing, købmand i Århus. B: Maren 9. FM: Jens Olufsen Skødstrup, købmand i Århus.

965 Oluf Knudsen Rath, skipper i Århus. 26.4.1728, fol.62.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Henrik Mikkelsen Langballe, købmand i Århus. B: Knud 10, Johanne 9. FM: Adam Bentsen, snedker. Første ægteskab med Cathrine Henriksdatter Krønich, skifte 30.1.1713 lbnr.671. B: Henrik, Karen. (Se lbnr.635, 905).

966 Inger Christensdatter Begtrup i Århus. 29.11.1728, fol.71B.
E: Jens Andersen Klokker. B: Anne 17, Anders 12. FM: Jørgen Mikkelsen Fogh.

967 Peder Jensen Ravnholt, ugift hosekræmmer i Århus. 20.4.1729, fol.77B.
A: far Jens Pedersen i Ravnholt i Bording sogn, bror Jens Jensen.

968 Anders Jespersen, toldbetjent i Århus. 21.7.1728, fol.80.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Mads Rasmussen Geding. B: Rasmus 13 i Kalundborg, Maren 12, Jesper 9, Andreas 6, Anders 4. FM: Hans Christensen, rebslager i Århus.

969 Cathrine Marie Pedersdatter Munch i Århus. 24.5.1728, fol.86.
Enke efter søkaptajnløjtnant Nissen. A: far kontrollør Munch i Ebeltoft.

970 Jens Geding, bådsmand i Århus. 9.8.1728, fol.88.
E: Kirsten Christoffersdatter. LV: bror Jørgen Christoffersen, bådsmand. B: Christoffer 3. FM: Peder Sørensen Galten, bådsmand.

971 Johan Picher, dansk skoleholder i Århus. 23.5.1729, fol.90B.
E: Maren Andersdatter True. LV: Peder Laasby, købmand i Århus. A: mor Kirsten Rasmusdatter Picher, søster Maren Nielsdatter g.m. Christen Johansen i Århus, halvsøster Anne Andersdatter, enke efter Oluf Flæsk.

972 Karen Jensdatter Kjeldmand i Århus. 23.5.1729, fol.23.5.1729, fol.94.
E: Jens Jørgensen Kjeldmand, bådsmand. B: Jørgen 13. Første ægteskab med Jens Pedersen Samsing, skifte 25.11.1711 lbnr.773. B: Maren gift i København, Jens, der døde, Anne 20. FM: Jens Andersen Samsing, skipper i Århus. Afdøde var, før der var afholdt skifte, gift med Kirsten Jensdatter i Gødvad, der nu er død. [Skifte 25.5.1729 lbnr.973].

973 Kirsten Jensdatter i Århus. 25.5.1729, fol.96.
E: Jens Jørgensen Kjeldmand. A: mor Kirsten Jensdatter i Gødvad, søskende Anne Jensdatter sst, Maren Jensdatter sst. Skifte efter enkemandens første hustru Karen Jensdatter [23.5.1729 lbnr.972].

974 Hans Christian Brodersen, rebslager i Århus. 13.12.1728, fol.97B, 147.
E: Anne Marie Samuelsdatter. LV: Johan Nordborg, drejer i Århus. B: Anne Kirstine 14, Nikolaj 12, Marie Cathrine 9, Marie Lisbeth 7, Samuel 6, Mette 4. FM: Jens Henriksen, rebslager i Århus.

975 Maren Rasmusdatter i Århus. 16.11.1728, fol.102B.
E: Niels Rasmussen Cassi, tømrer. B: Christen 24, skomagersvend i Christiania i Norge. FM: Søren Pedersen, knapmager i Århus.

976 Albert Jensen, færgeskipper i Århus. 17.1.1729, fol.105.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Jens Jensen Skov. Første ægteskab med Anne Pedersdatter Todbjerg, [skifte 23.12.1704 lbnr.533]. B: Christian, rebslagersvend i København. FM: Jens Henriksen, rebslager i Århus.

977 Niels Sørensen Engelau i Århus. 5.10.1729, fol.109B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Knud Nielsen Bech. A: bror Rasmus Sørensen Engelau, som man ikke har hørt fra i 9 år, halvbror Rasmus Tønnesen i Pillemark i Tranbjerg sogn på Samsø.

978 Mikkel Jørgensen Morup (Maarup), skipper i Århus. 5.10.1729, fol.119.
Enkemand efter Karen Jørgensdatter, skifte 10.4.1720 lbnr.817. B: Jørgen, Clemen, sejlmagersvend i København, Kirsten g.m. [Christen Lassen Tranbjerg], præst på Mandø, Anne, enke efter Thyge Nielsen Torp.

979 Gertrud Christoffersdatter i Århus. 20.2.1730, fol.132.
E: Peder Bang, bådsmand. A: søskende Kirsten Christoffersdatter, enke efter Jens Geding, bådsmand, [skifte 9.8.1728 lbnr.970], Anne Marie Christoffersdatter i Århus, Jørgen Christoffersen, bådsmand. FM: Rasmus Rasmussen Strædfar.

980 Johan Jørgen Hoffmeyer i København. 18.10.1729, fol.133B.
E: Anne Frigast. LV: Jens Olufsen Skødstrup, købmand i Århus. Registrering. Afdøde boede ved Skibskirkegården uden for Østerport i København, hvor skiftet foretages.

981 Margrethe Hansdatter i Århus. 26.6.1730, fol.135.
E: Peder Christensen, kræmmer. B: Lisbeth 11, Kirsten 9, Christen 6. FM: søskendebarn Hans Henriksen, skomager i Århus.

982 Anne Rasmusdatter i Århus. 26.6.1730, fol.138B.
E: Laurids Rasmussen, bådsmand. B: Kirsten 11 uger. FM: morfar Rasmus Rasmussen Strædfar på stedet.

983 Maren Simonsdatter i Århus. 13.2.1730, fol.140B.
E: Peder Jensen Værn, tømrer. B: Sidsel 12. FM: Jens Madsen Haarup, skipper i Århus.

984 Rasmus Andersen, handskemager i Århus. 31.7.1730, fol.143.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Jens Gotfredsen, skomager sst. B: Anne Margrethe 28 i København, Anne 27 i Århus, Anders 24 sst, Niels, kyrasser. FM: Peder Pedersen Tidemand, gartner i Århus.

985 Niels Nielsen, klejnsmed og hustru Margrethe Mathiasdatter i Århus. 5.4.1730, fol.147B.
B: [Mette Nielsdatter, skifte 27.7.1711 lbnr.644, var g.m. Niels Pedersen Guldsmed, skifte 12.2.1715 lbnr.730]. 5B: Dorthe Margrethe g.m. Hans Nielsen, klejnsmed i Århus, Niels 26, klejnsmedesvend i København, Cathrine Lisbeth 27, tjener på Lønborggård [i Nørre Horne Herred], Anne 25 i Holbæk på Sjælland, Lene Margrethe 23 i Århus. FM: Christen Christensen Nürnberg, sværdfeger i Århus.

986 Clemen Pedersen, skibstømrer i Århus. 7.8.1730, fol.152B.
E: Margrethe Villadsdatter. LV: Claus Frees Hornemann, købmand i Århus. B: Christen 13. FM: Niels Jensen True, skipper i Århus.

987 Jens Christensen, vægter i Århus. 28.8.1730, fol.156.
E: Anne Kirstine Kajsdatter. FM: Anders Visti, skoflikker. B: Gertrud 6. FM: Rasmus Jensen, skomager i Århus.

988 Kirsten Christensdatter i Århus. 6.9.1730, fol.158B.
E: Niels Sørensen, pottemager. A:
1) søster Karen Christensdatter, enke efter Anders Mikkelsen i Eldrup. LV: Mathias Jensen Broberg, podemester i Århus
2) søster Anne Christensdatter g.m. Anders Jensen i Tosselund(?) på Frijsenborg gods
3) søster Barbara Christensdatter g.m. Søren Munch i Århus, begge døde. 2B: Christen, student i Århus, Peder, pottemager i Tendrup.

989 Maren Jensdatter i Århus. 28.8.1730, fol.162.
E: Niels Rasmussen, snedker. A: søskende Rasmus Jensen, klejnsmed i København, Niels Jensen sst, død. 2B: Jens sst, Søren sst, Jørgen Jensen, klejnsmed i Skanderborg, Kirsten Jensdatter g.m. Niels Hansen, drejer i Århus.

990 Peder Christensen Høgh, skomager i Århus. 23.5.1729, fol.165, 637.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Jacob Rasmussen, handskemager sst. A: mor Maren Christensdatter, enke efter Jens Høgh, skomager sst, [skifte 13.4.1703 lbnr.501], halvsøskende Maren Jensdatter 36 i Århus, Christen Jensen Høgh, skomager i Grenå, Karen Jensdatter 26 på Skærvad ved Grenå. FM: Laurids Mogensen, klejnsmed i Århus.

991 Niels Bondesen, skrædder i Århus. 14.11.1729, fol.172.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Laurids Mogensen, klejnsmed i Århus. B: Cathrine g.m. Søren Jacobsen, parykmager sst, Bodil g.m. Frands Clausen, skrædder sst, Maren 21, Laurids 17. FM: Christen Svejstrup, skrædder i Århus.

992 Joen Hansen, bådsmand i Århus. 24.11.1730, fol.181.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Svend Rasmussen Herskind. A: bror Hein Hansen i Norge ved Rasmus Strædfar.

993 Troels Baltsersen, skomager i Århus. 24.11.1730, fol.182B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Rasmus Nielsen Skriver, Niels Engelbrechtsen i Århus. B: Baltser 4, Søren 2, Jens 1. FM: Thomas Pedersen, skipper sst.

994 Christen Mikkelsen Secher, købmand i Århus. 14.4.1730, fol.186, 217.
E: Maren Sørensdatter. LV: søn Jørgen Davidsen, præst i Odder. A: bror Niels Secher, [skifte 15.7.1705 lbnr.549]. 4B: Jørgen i Århus, Anne Marie, enke efter Søren Rasmussen Bagge, [skifte 8.11.1724 lbnr.901], Edel hos stedfar Oluf Olufsen, negotiant i Århus, Niels, student sst.

995 Peder Sørensen Søndergaard, ugift hestekøber i Århus. 29.11.1730, fol.213B.
A: forældre Søren Pedersen Søndergaard og Anne Mortensdatter i Låsby i Galten herred.

996 Svend Joensen, toldbetjent i Århus. 15.1.1731, fol.218B.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Laasby, købmand i Århus. B: Helle Marie 12, Jens 9. FM: morbror Jacob Jensen Grumstrup, skipper i Århus.

997 Birgitte Nielsdatter Gius i Århus. 21.1.1731, fol.222B.
E: Anders Nielsen Vormstrup, skibstømrer. B: Niels 8, Anne Johanne 6. FM: Niels Nielsen, snedker i Århus. Første ægteskab med Johanne Pedersdatter, skifte 13.1.1720 lbnr.815. B: Rasmus 13. Desuden nævnes afdødes bror Peder Nielsen Gius, skipper i Århus.

998 Ellen Abrahamsdatter i Århus. 26.1.1731, fol.229.
E: Christen Christensen, daglejer. Første ægteskab med Jens Sørensen, handskemager, [skifte 11.1.1692 lbnr.284]. B: Jens på Strømsø ved Bragernes i Norge, Mette g.m. Laurids Kolt, skomager i Århus. Andet ægteskab med Søren Rasmussen, handskemager, [skifte 4.8.1706 lbnr.550]. B: Karen gift nord for Ålborg.

999 Christence Mortensdatter Værn i Århus. 5.2.1731, fol.232B.
E: Knud Eriksen Knub. B: Anne Marie 11, Anne Kirstine 8, Morten 7 hos morbror Johannes Værn, købmand i London i England.

1000 Kirsten Pedersdatter Brendstrup i Århus. 9.2.1731, fol.242, 264.
E: Søren Baltsersen Kryssing, købmand. B:
1) Peder Sørensen [Brendstrup] 8
2) Marie Sørensdatter 6
3) Anne Sørensdatter 4
4) Sidsel Marie Sørensdatter 2.

1001 Christen Olufsen, købmand i Århus. 29.1.1731, fol.250B.
E: Anne Pedersdatter Læsø. LV: Henrik Jørgensen, tolder. B: Anne 9, Oluf 8, Kirsten 6. FM: farbror Oluf Olufsen sst, Mikkel Nielsen Møller sst.

1002 Margrethe Sørensdatter i Århus. 24.1.1731, fol.258B.
E: Mads Andersen Skive, bådsmand. B: Dorthe Marie 17, Mikkel 12, Søren 4.

1003 Jens Jensen Arendal, hestekøber i Århus. 14.4.1731, fol.260.
E: Karen Andersdatter Arendal. LV: bror Jens Andersen Arendal, skipper i Århus. B: Helvig 7. FM: Rasmus Andersen Veng, snedker.

1004 Laurids Andersen Samsing, skipper i Århus. 17.9.1729, fol.264B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Hans Ovesen Halkjær, Poul Poulsen, præst i Saksild. A: søskende Jens Andersen Samsing, Christen Andersen i Nordby på Samsø. Enken var datter af Søren Ibsen i Kysing på Vilhelmsborg gods.

1005 Henrik Wegner, postmester i Århus. 4.6.1731, fol.272.
E: Marie. Bevilling til uskiftet bo.

1006 Mikkel Gregersen, guldsmed i Århus. 10.4.1731, fol.272.
E: Johanne Mortensdatter. LV: Peder Laasby, købmand i Århus. B: Anne 17, Helle 12. FM: Anders Knudsen Tørslev, feldbereder i Århus.

1007 Thomas Nielsen, skipper i Århus. 7.8.1730, fol.283B.
E: Maren Gertsdatter. LV: Jens Andersen Samsing, købmand i Århus. B:
1) Mette Marie Thomasdatter 11
2) KarenThomasdatter 7.
FM: Johan Henrik Wimmelmann, skrædder i Århus.
Arv efter afdødes bror Christen Nielsen, skifte 14.8.1717 lbnr.769 til afdødes mor Karen Rasmusdatter. LV: Mikkel Nielsen Malling.
(Se skifte efter enkens søster Cathrine Gertsdatter i København, skifte København skiftebreve 28.9.1725 lbnr.105).

1008 Poul Sørensen, hestekøber i Århus. 28.5.1731, fol.286B.
A: mor Maren Poulsdatter i Vejlby, søster Karen Sørensdatter g.m. Jens Hansen sst, ved husbond Jens Andersen Møller i Århus.

1009 Niels Mikkelsen Glud, skipper i Århus. 23.7.1731, fol.290B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Mads Sørensen. B: Anne Marie g.m. Jens Sørensen, sejlmager i Århus, Kirsten 21, Mikkel 20, rebslagersvend i Sønderborg, Søren 18, Rasmus 11. FM: farbror Daniel Mikkelsen Glud, skipper i Århus.

1010 Isak Olufsen i Århus. 23.7.1731, fol.298.
E: Anne Rasmussen. LV: Niels Poulsen, rebslager sst. B: Adolf 15. FM: Niels Rasmussen, skipper sst.

1011 Kirsten Esbensdatter i Århus. 25.9.1730, fol.302B.
A: bror Peder Esbensen i Karlby på gehejmeråd Rosenkrantz gods [Rosenholm], død. 1B: Niels 18 sst. FM: Oluf Jensen, degn i Saksild, som pårørende. Afdøde var født i Fårup i Krogsbæk sogn.

1012 Karen Rasmusdatter i Århus. 3.9.1731, fol.310.
E: Laurids Jensen Molbo, bådsmand. B: Jens 9, Maren 6. FM: Søren Rasmussen Samsing. Første ægteskab med Villads Pedersen, skifte 22.4.1721 lbnr.830. B: Peder 13. FM: Svend Rasmussen Herskind, Hans Jensen Buchtrup. Villads Pedersens første ægteskab med Else Jensdatter, skifte 7.3.1714 lbnr.708. B: Anne Kirstine. FM: Laurids Gylling, Mikkel Jørgensen g.m. mors [halv]søster Karen Jørgensdatter.

1013 Thor Pedersen, betjent i Århus. 4.9.1731, fol.317.
E: Karen Nielsdatter. LV: Rasmus Jensen, skomager. B: Niels 8. FM: Niels Jensen True, købmand i Århus. Afdøde har tidligere boet i Randers.

1014 Rasmus Nielsen Skriver i Århus. 25.5.1731, fol.318B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Mikkel Nielsen Møller, købmand sst. A:
1) halvbror Niels Sørensen i Lisbjerg, død. 2B: Peder 20 i skomagerlære, Ellen 16. FM: Rasmus Rasmussen Torup
2) halvsøster Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Laurids Sørensen i Lisbjerg. 4B: Søren 10, Ellen 8, Peder 6, Anne 4. FM: Ib Rasmussen, sadelmager
3) halvsøster Maren Sørensdatter g.m. Jens Trige i Ørsted
4) halvsøster Karen Sørensdatter g.m. Jens Knudsen i Trige.
Afdødes første hustru Margrethe Bertelsdatter, [skifte 5.7.1724 lbnr.890]. Arv til søstersøn Christen Jensen 21 i Arendal kobberværk i Norge.

1015 Mikkel Jensen, daglejer i Århus. 19.10.1731, fol.343.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: bror Jens Picher, vognmand i Århus. Arvinger kendes ikke. FM: Mikkel Rasmussen, lædertover (garver). Afdøde døde for 7 år siden.

1016 Anne Mikkelsdatter i Århus. 29.11.1731, fol.344.
E: Søren Mogensen, kornmåler. Arvinger kendes ikke. Afdøde var født i Norge.

1017 Peder Videsen, vægter i Århus. 3.12.1731, fol.345.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mikkel Jensen, blegemand sst. B: Maren 20, Christen 14.
[Første ægteskab med Helvig Margrethe Jørgensdatter, skifte 17.3.1704 lbnr.503].
[Andet] ægteskab med Maren Pedersdatter,[skifte 22.6.1711 lbnr.646]. B: Viderik 27.

1018 Anne Olufsdatter i Århus. 13.12.1731, fol.347.
E: Niels Andersen Kvist, bådsmand. B: Anders 16 uger.

1019 Maren Pedersdatter i Århus. 20.11.1731, fol.348B.
E: Peder Panch, amtsforvalter over Kalø, Havreballegård og Stjernholm amter. B: Rudolf Nikolaj 5, Kirstine Marie Elisabeth 1. FM: morfar Peder Jensen, rådmand på Antvorskov ved Slagelse på Sjælland, farfar Thomas Panch, rådmand i Horsens.

1020 Mogens Nielsen, bådsmand i Århus. 7.1.1732, fol.350.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Sørensen, pottemager sst. B: Niels 2. FM: farbror Knud Nielsen Bech, skipper i Århus.

1021 Else Nielsdatter i Århus. 7.1.1732, fol.352B.
E: Niels Lauridsen Rømer. B: Dorthe 4, Barbara 2. FM: Søren Sørensen Kandestøber, købmand i Århus.

1022 Marie Rasmusdatter Bagge i Århus. 3.3.1731, fol.356.
E: Peder Albertsen. A:
1) bror Søren Rasmussen Bagge, [skifte 8.11.1724 lbnr.901]. 4B:
a Christen Sørensen Bagge, præst i Tved på Mols
b Margrethe Sørensdatter Bagge g.m. Hans Høst forpagter på Hagsholm
c Rasmus Sørensen Bagge, student
d Anne Dorthe Sørensdatter Bagge. FM: Jens Olufsen Skødstrup i Århus
2) søster Kirsten Rasmusdatter Bagge, [skifte 26.8.1706 lbnr.579], var g.m. Jørgen Rasmussen, skrædder. 2B:
a Mikkel Jørgensen Malling, degn i Torrild og Vedslet
b Anne Margrethe Jørgensdatter
3) søster Maren Rasmusdatter Bagge g.m. Niels Nielsen, snedker i Århus
4) søster Johanne Rasmusdatter Bagge, enke efter Hans Pedersen Svane
5) søster Maren Rasmusdatter Bagge g.m. Peder Mikkelsen, skipper i Århus.

1023 Karen Mogensdatter i Århus. 3.12.1731, fol.372B.
Enke efter Anders Poulsen, handskemager, [skifte 5.5.1727 lbnr.948]. B: Anders 25, skoleholder på Samsø, Kirsten g.m. Carsten Heisenbüttel, korporal, Anne 19 på Samsø. FM: Niels Jensen Alrø, handskemager i Århus.

1024 Morten Olufsen, skrædder i Århus. februar 1732, fol.380.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Oluf Engelbrechtsen, drejer sst. B: Oluf 8. FM: Jens Christensen, ankersmed sst.

1025 Peder Laasby i Århus. 1.8.1732, fol.382B.
Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige børn.

1026 Maren Pedersdatter i Århus. 30.6.1732, fol.383.
E: Laurids Pedersen Hof, bådsmand, bortrejst for 10 år siden. B: Anne Kirstine 20 forlovet med Rasmus Sørensen, hattemager i Århus, Peder 16 i latinskolen i Nyborg på Fyn. FM: Christen Pedersen Svejstrup.

1027 Jacob Lime, tolder i Århus. 10.10.1731, fol.391B.
Ingen arvinger meldte sig. Dog nævnes en stedsøn Søren Haahr, student, afdødes bror Christoffer [Rasmussen] Lime, [præst] i Fjaltring ved søn Otte Christian Lime, [præst i Hammel, Voldby og Sall] samt et skøde på gravsted i Viborg Domkirke for afdøde og hustru Marie Gandorff.

1028 Karen Jensdatter i Århus. 10.11.1732, fol.429.
E: Jens Nielsen Bendstrup, skrædder. B: Niels, 16 uger den 22.9.1732. FM: morfar Jens Pedersen, skrædder.

1029 Niels Eriksen, klejnsmed i Århus. 31.7.1732, fol.431B.
B:
1) Erik Nielsen Berg 28, student i Finmarken
2) Peder Nielsen Berg 24, klejnsmedesvend i Århus
3) Birgitte Nielsdatter 22 forlovet med Jens Nielsen Bendstrup, skrædder.
FM:
1 Poul Mikkelsen Gjellerup i Århus
2 Mikkel Mogensen, bøssemager i Århus.

1030 Jens Jensen Grønbæk, bådsmand i Århus. 18.2.1732, fol.437.
E: Magdalene Cathrine Eskildsdatter. LV: Mikkel Nielsen Møller, købmand i Århus. A: mor Karen Olufsdatter Grønbæk sst, søskende Laurids Jensen Grønbæk, bådsmand sst, Niels Jensen Grønbæk, guldsmed i Moss i Norge.

1031 Søren Jacobsen, parykmager i Århus. 4.6.1732, fol.439.
E: Cathrine Nielsdatter. LV: Jens Pedersen, skrædder. B: Jacob 5, Dorthe 1. FM: Frands Clausen, skrædder.

1032 Knud Jensen Trimler, skipper i Århus. 7.11.1732, fol.445B.
E: Maren Nisdatter. LV: Søren Knudsen, feldbereder. B: Jacob 18, Niels 15. FM: Hans Rasmussen, skipper sst. Første ægteskab med Anne Hansdatter, [skifte 19.11.1703 lbnr.500]. B: Mette i Dejret på Mols, har været g.m. Jens Jensen, færgemand på Jochum Gersdorffs gods [Rolsøgård].

1033 Johanne Christensdatter i Århus. 20.11.1732, fol.451.
E: Johan Gudmundsen, murer. B: Marie 10. FM: Johan Rhæder, grovsmed.

1034 Peder Knudsen, ugift bådsmand i Århus. 21.2.1733, fol.452.
A: søskende Helvig Knudsdatter, Johanne Knudsdatter på Sjælland, Karen Knudsdatter, halvsøskende Laurids Knudsen, Birgitte Knudsdatter, Anne Knudsdatter. Desuden nævnes afdødes søskendebørn Christian Sørensen i Sødring på greve [Frederik Christian] Danneskiold-Samsøe [Løvenholm] gods, Jens Christensen i Råby på samme gods. Afdøde var født i Råby i Dronningborg amt af forældrene Knud Andersen og Birgitte Jensdatter.

1035 Sidsel Nielsdatter Prip i Århus. 30.4.1732, fol.454.
Enke efter Jens Rasmussen Prip. B: Niels Jensen Prip, skomager, Inger Jensdatter, enke efter Jørgen Jørgensen Prip, [skifte 13.7.1740 lbnr.1230], Rasmus Jensen Prip, skomager, [skifte 30.4.1732 lbnr.1047]. 5B: Jens 20, Niels [formentlig fejl for Rasmus] 17, Kirsten 12, Thomas 11, Jørgen 4. FM: Peder Albertsen.

1036 Daniel Mikkelsen Glud, skipper i Århus. 20.6.1733, fol.456B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Laurids Sørensen, rebslager, Mikkel Nielsen Møller. A:
1) bror Niels Mikkelsen Glud, død. 5B: Mikkel, rebslagersvend i Flensborg, Søren 20, Rasmus 10, Anne Marie g.m. Jens Sørensen, sejlmager i Århus, Kirsten g.m. Jens Pedersen, skomager sst.
2) søster Sofie Mikkelsdatter g.m. Jacob Sørensen Dyngby i Århus
3) søster Maren Mikkelsdatter, enke efter Knud Hansen i Glud i Bjerre herred
4) søster Anne Mikkelsdatter g.m. Peder Pedersen i Glud
5) søster Birgitte Mikkelsdatter g.m. Peder Jensen i Sønderby i Glud sogn
6) søster Kirsten Mikkelsdatter, død, var g.m. Rasmus Pedersen, skolemester i Glud. 1B: Peder 24.

1037 Malene Kirstine Mikkelsdatter i Århus. 2.5.1733, fol.460.
E: Mikkel Mogensen, bøssemager. B: Lucie Magdalene 5, Mikkel 3. FM: Niels Poulsen, kandestøber sst. Enkemandens første ægteskab med Gye Poulsdatter, skifte 31.5.1723 lbnr.866. B: Kirsten 18, Anne Kirstine 11.

1038 Niels Jensen Søndergaard, ugift i Århus. 20.12.1730, fol.461B.
A:
Far Jens Nielsen Søndergaard, [skifte 5.3.1700 lbnr.430] g.m. Maren Andersdatter, [skifte 1.7.1721 lbnr.837]. 3B:
1) søster Anne Jensdatter, begravet København Helliggejst 1.11.1718, var viet sst 3.12.1716 til Peder Borch, skomager i København. 1B: Peder, begravet sst 18.5.1729
2) søster Maren Jensdatter Søndergaard g.m. Jens Andersen Tilst i Borum Kro
3) søster Kirsten Jensdatter Søndergaard g.m. Jens Nielsen Stub i Thorsager
Mors andet ægteskab med Rasmus Madsen Kysing. 4B:
4) halvbror Mads Rasmussen, der døde 1727
5) halvbror Jens Rasmussen, soldat i Norge
6) halvbror Anders Rasmussen 24 i Thorsager
7) halvbror Niels Rasmussen 19 i latinskolen i Århus. FM: Oluf Olufsen, købmand sst, Rasmus Jensen, skomager sst.
Afdøde døde 1717 på rejse til Ostindien og var søn af Jens Nielsen Søndergaard i Århus og Maren Andersdatter.

1039 Maren Baltsersdatter i Århus. 2.6.1733, fol.469B.
E: Peder Andreasen Fynbo, skoflikker. B: Andreas 16, Voldborg 14, Maren 12, Baltser 6. FM: Poul Mikkelsen Gjellerup i Århus.

1040 Maren Lauridsdatter i Århus. 3.6.1733, fol.471.
E: Rasmus Rasmussen Strædfar. B: Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Thomas Pedersen, skipper. 1B: Peder 15.

1041 Karen Jensdatter i Århus. 22.5.1733, fol.473.
E: Rasmus Mikkelsen. B: Christen, Maren g.m. Christen Lading, Abelone g.m. Henrik Nielsen.

1042 Søren Pedersen Ladefoged i Århus. 7.4.1732, fol.474B.
E: Karen Danielsdatter. LV: Gotfred Davidsen. B: Mette Marie 17. FM: Rasmus Rasmussen Torup. Første ægteskab med Maren Christensdatter, skifte 5.8.1712 lbnr.670. B: Maren g.m. Mikkel Clemensen, bådsmand i Århus, Anne 20.

1043 Maren Mortensdatter Værn i Århus. 2.10.1733, fol.481.
E: Christen Nielsen Haarby. B: Johanne Marie 6, Morten 5. FM: morbrødre Peder Værn, Søren Gylling. Enkemandens første ægteskab med [Johanne Lauridsdatter], skifte 27.11.1726 lbnr.937. B: Sidsel Marie, Søren, Niels.

1044 Peder Henningsen Flensborg i Århus. 10.11.1733, fol.484.
E: Maren Terkildsdatter. LV: Søren Olufsen, købmand sst. B: Jens, Terkild 17, Mette 17. FM: Christen Christensen Nürnberg, sværdfeger i Århus.

1045 Jens Sørensen, handskemager i Århus. 6.3.1733, fol.488B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Laurids Vissing. B: Mette g.m. Peder Troelsen, brændevinsmand i København, Mette på stedet. FM: Jacob Rasmussen, handskemager i Århus. Første ægteskab med [Maren Jørgensdatter, skifte 11.7.1701 lbnr.459]. B: Søren på Island.

1046 Peder Lauridsen, tømrer i Århus. 21.10.1733, fol.490.
E: Bodil Jensdatter. LV: Rasmus Rasmussen, skrædder. A:
1) bror [Sejer Lauridsen i Århus, skifte 12.2.1722 lbnr.851]. B: [Marie Sejersdatter Kaas, skifte Viborg 15.5.1733, fol.177], var g.m. Niels Christensen Veggerslev, skrædder i Viborg
2) [søster] Anne Lauridsdatter, enke efter Christian Joensen i Mesing.

1047 Rasmus Jensen Prip, skomager i Århus. 30.4.1732, fol.493B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Niels Pedersen Post, skipper i Århus. B: Rasmus 17, Kirsten 12, Thomas 11, Jørgen 4. Første ægteskab med Kirsten Mikkelsdatter, [skifte 16.2.1713 lbnr.699]. B: Jens 20. FM: Peder Albertsen. Arv efter afdødes mor Sidsel Nielsdatter, skifte 30.4.1732 lbnr.1035 og afdødes far Jens Rasmussen Prip, skifte 26.2.1720 til afdødes søskende Niels Jensen Prip, skomager, Inger Jensdatter, enke efter Jørgen Jørgensen

1048 Edel Sørensdatter i Århus. 15.8.1733, fol.496B.
E: Anders Lauridsen Pind, hestekøber. Første ægteskab med Palle Sørensen Kjellerup, hestekøber, skifte 23.2.1728. B: Søren 11. FM: Jens Olufsen Skødstrup, Laurids Sørensen i Pannerup, Peder Rasmussen Grøttrup.

1049 Frederik Vilhelm Riis, ugift i Århus. 16.3.1732, fol.506.
Afdøde var mønsterskriver ved søfolks indrullering i Østjyllands Distrikt.
Af fars første ægteskab 5B:
1) halvbror Frederik Riis, præst i Sønder Bjert, død. 7B: (Navne angives ikke)
2) halvbror Johan [Villumsen] Riis, præst i Nebsager og Bjerre, død. 5B:
a Henrik Vilhelm Riis, præst i Frederiksstad i Norge
b Vilhelm Riis, student i København
c Lisbeth Riis, død, var g.m. Toftegaard, forvalter på Gisselfeld på Sjælland
d Dorthe Riis g.m. Knud [Jørgensen] Beske, præst i Nebsager og Bjerre, begge døde. 1B: Anne
e Sofie Amalie Riis g.m. Hans [Pedersen] Torning, præst i Nebsager og Bjerre
3) halvbror Joachim Riis, skriver under Admiralitetet i København, død. 1B: Hedvig/Helvig
4) halvsøster Anne Margrethe Riis, død, var g.m. Henrik Wieth, gartner og slotsforvalter på Koldinghus. 1B:
a Anne Christine i Eckernförde
5) halvsøster Hedvig/Helvig Dorthe Riis, død, var g.m. Niels Bang, birkeskriver, måler og vejer på Samsø. 2B:
a Mette Dorthe Bang g.m. Oluf Lauridsen Vogt, fuldmægtig ved Fossum Jernværk i Norge
b Sofie Amalie Bang i Tyrsted Præstegård
Af fars andet ægteskab 3B:
6) søster Anne Marie Riis, død, var g.m. Simon Eskildsen i Sønder Bjert. 7B: Villum, Frederik, Eskild samt 4 døtre
7) bror Vilhelm Riis, landstingsskriver i Viborg ved svoger Rasmus Randlev i Skæringgård
8) Nikolaj Riis, rådmand i Ribe
Af fars tredje ægteskab 2B:
9) halvsøster Marie Riis, død, var g.m. Mikkel Lausen i Haderslev. 7B: 7 døtre
10) halvbror Poul Riis i Nibe.

1050 Johanne Mortensdatter i Århus. 7.5.1732, fol.517.
E: Palle Pedersen Schandorff, guldsmed. Første ægteskab med [Lauge Hagerup, skifte 15.10.1714 lbnr.724]. B: Hedvig Margrethe. FM: Laurids Gylling. Andet ægteskab med Mikkel Gregersen, skifte 10.4.1731 lbnr.1006. B: Anne 18, Helle 13. FM: Jacob Ditlevsen Bloch, garver i Århus. Desuden nævnes Mikkel Gregersens moster Helle Mikkelsdatter, skifte 1.3.1718 lbnr.771 og Mikkel Gregersens bror Melchior Gregersen i Amsterdam.

1051 Bodil Jørgensdatter i Århus. 29.3.1732, fol.559.
Enke efter Oluf Thollesen. B: Tholle Olufsen i Ostindien, Maren Hansdatter i København. FM: Niels Laasby, skomager i Århus.

1052 Rasmus Nielsen Juul, skoleholder i Århus. 17.6.1729, fol.561B.
E: Kirsten Thøgersdatter. Første ægteskab med Kirsten Jørgensdatter, skifte 10.2.1702 lbnr.475. B: Niels i Lübeck, Jørgen, overskærer og vantmager (klædevæver) i København, Søren i Lübeck. Andet ægteskab med Olivia Luciusdatter, skifte 26.5.1713 lbnr.679. B: Elisabeth 22, Lucius 20. Enkens af første ægteskab B: Jacob Jacobsen, degn i Udbyneder, Margrethe Jacobsdatter g.m. Peder Jensen Smed, hestekøber i Ebeltoft, Zianne Jacobsdatter g.m. Christen Olufsen sst.

1053 Laurids Lauridsen, skibstømrer i Århus. 22.8.1733, fol.567B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Laurids Gylling. A: søskende Peder Lauridsen, skibsmand i Århus, Anne Lauridsdatter g.m. Oluf Andersen Trane, snedker i København, Margrethe Lauridsdatter g.m. Claus Nielsen Mariager, skibsmand i København, Sidsel Lauridsdatter, død, var gift i Køge. 1B: Henrik Jacobsen 16.

1054 Anne Nielsdatter Bech i Århus. 12.3.1733, fol.569B.
E: Hans Baltsersen Kryssing. A:
1) mor Karen Rasmusdatter g.m. Rasmus Rasmussen Torup i Århus
2) søster Anne Nielsdatter g.m. Mathias Christoffersen, handskemager i København
3) halvsøster Maren Rasmusdatter Torup 26 på Mejlgård
4) halvbror Rasmus Rasmussen Torup 24, student på Marselisborg Ladegård
5) halvsøster Helle Cathrine Rasmusdatter 21.
Arv efter afdødes far Niels Jørgensen Bech, [skifte 20.8.1700 lbnr.523].
Arv efter afdødes bror Jørgen Nielsen.
Arv efter afdødes farbror Jens Jørgensen Bech i København.

1055 Martin Rehs, instrumentist i Århus. 15.10.1733, fol.573.
E: Anne Marie Rehs. LV: Christian Foss. B:
1) Martin Rehs, instrumentist i Århus
2) Christian Rehs 25
3) Elisabeth Rehs, enke efter Johan Watson, [skifte 5.8.1733 lbnr.1075]
4) Gertrud Rehs, enke efter Christoffer Rhæder
5) Dorthe Marie Rehs, der døde, var g.m. Laurids Rhode Klauman i Maribo
6) Anne Marie Rehs.
FM: Jens Olufsen Skødstrup, købmand i Århus.

1056 Jens Henriksen, rebslager i Århus. 30.4.1734, fol.583B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Laurids Jensen Grønbæk. B: Henrik 7½, Laurids 5½, Anne Pernille 2. FM: farbror Peder Henriksen, rebslager.

1057 Rasmus Rasmussen Strædfar i Århus. 20.10.1733, fol.585B.
E: Karen Andersdatter. LV: Andreas Stæhr, rådmand. Første ægteskab med Maren Lauridsdatter, skifte 3.6.1733 lbnr.1040. B: Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Thomas Hansen, [fejl for Thomas Pedersen], skipper. 1B: Peder 15.

1058 Christen Bertelsen Hem i Århus. 8.1.1734, fol.590.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Gotfred Davidsen, Rasmus Mikkelsen i Århus, der ægter enken. A: søskende Christen Bertelsen, silkevæver i Odense, Anne Bertelsdatter i Linå, Irmgard i Engetved [Them sogn] ved Silkeborg. FM: som pårørende Christen Abildskov, tømrer i Århus.

1059 Søren Andersen Eskerod i Århus. 11.5.1734, fol.592.
E: Johanne Andersdatter. LV: Jens Arendal, skipper i Århus. A: søster Elisabeth Andersdatter g.m. Christian Andersen Lund, årstjener i København ved Søren Pedersen, knapmager i Århus.

1060 Margrethe Jensdatter i Århus. 30.7.1734, fol.394.
E: Jonas Olufsen, vognmand. B: Jonas 2.

1061 Rasmus Madsen Haarup i Århus. 16.4.1733, fol.595.
E: Anne Thomasdatter. LV: Andreas Johansen Friis, bager i Århus. A:
1) bror Jens Madsen Haarup i Århus
2) søster Anne Madsdatter g.m. Jesper Andersen i Hårup [Todbjerg sogn]
3) søster Karen Madsdatter g.m. Søren Madsen, begge døde 2B:
a Niels Sørensen i Hårup
b Maren Sørensdatter g.m. "Maren Pedersdatter"? i Hårup
4) søster Anne Madsdatter, død, var g.m. Christen Nielsen i Hårup. 4B:
a Maren Christensdatter 18
b Mads Christensen 17
c Helle Christensdatter 17
d Niels Christensen 16.

1062 Anne Pedersdatter, sælgekone i Århus. 1.6.1733, fol.597.
A: afdød søns B: Hans Markus Jochumsen 19, Jørgen Jochumsen 16, Anne Jochumsdatter 13, Johanne Cathrine Jochumsdatter 12. FM: Laurids Gylling i Århus.

1063 Anne Bertelsdatter i Århus. 18.8.1734, fol.599B.
E: Laurids Bentsen, glarmester. B: Karen 3, Bertel 1½. FM: Johan Christian Post.

1064 Karen Frandsdatter i Århus. 1.9.1734, fol.600B.
E: Jens Thomsen Sabro. B: Thomas 7. FM: mors stedfar Laurids Gylling, købmand i Århus. Desuden nævnes enkemandens bror Rasmus Thomsen Sabro og Thomas Jensen Sabros enke.

1065 Anne Clemensdatter, ugift i Århus. 31.1.1731, fol.603.
Arvinger kendes ikke. Der skal være en bror i Hornslet.

1066 Henrik Basse i Århus. 5.2.1733, fol.604.
E: Maren Sørensdatter. LV: Mikkel Nielsen Møller. B: Sidsel 25 i Amsterdam, Else 22 sst, Mikkel 21, Karen 12, Søren 5. FM: Mads Rasmussen Geding i Århus.

1067 Dorthe Christensdatter i Århus. 26.10.1734, fol.615B.
E: Peder Jensen Ilsø, skipper. B: Jens 19 i Århus Latinskole, Dorthe 16, Anne Else 15. FM: morbror Christen Christensen.

1068 Anne Christensdatter, 9 år i Århus. 19.11.1731, fol.619B.
A: mor Anne Pedersdatter Læsø g.m. Niels Jørgensen Stauning, købmand i Århus, søskende Oluf Christensen 8, Kirsten Christensdatter 6. FM: Oluf Olufsen, Mikkel Nielsen Møller. Afdødes far var Christen Olufsen, skifte 29.1.1731 lbnr.1001.

1069 Kirsten Sørensdatter i Århus. 9.11.1734, fol.620.
E: Jens Frandsen, bødker. B: Anne Cathrine 21 i København, Frands 16. FM: Jens Christensen, ankersmed i Århus.

1070 Jens Jensen Hasle i Århus. 23.6.1731, fol.621.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Svejstrup, skrædder i Århus. B: Niels 10, Rasmus 7. FM: Anders Jørgensen, skrædder, farbror Anders Jensen i Hasle. Første ægteskab med Anne Marie Poulsdatter, skifte 12.9.1712 lbnr.655. B: Poul 26 i Christiania, Karen 24 på Egholm på Lolland.

1071 Hans Pedersen Svane, havnefoged i Århus. 7.11.1731, fol.627.
E: Johanne Rasmusdatter Bagge. LV: Jørgen Rasmussen, skrædder i Århus. B: Laurids 9. FM: farbrors søn Dines Sørensen Svane i Århus, Christen Nielsen, kobbersmed. Første ægteskab med Maren Jensdatter Hvas, skifte 17.7.1719 lbnr.801. B: Jens 32, skoleholder i Ebeltoft.

1072 Peder Nielsen Bomholt, købmand i Århus. 8.10.1726, fol.633B.
Enkemand efter Mette Nielsdatter, [skifte 17.4.1725 lbnr.915]. B: Else 20, Bodil 15, Anne 13, Maren 8. FM: Søren Clausen Trane, købmand i Århus.

1073 Maren Pedersdatter i Århus. 8.2.1729, fol.645.
Enke efter Rasmus Rasmussen Kejser, snedker. Ifølge testamente af 16.6.1713 A:
1) søster Mette Pedersdatter g.m. Laurids Simonsen, snedker i Århus. 1B:
a søstersøn Peder Pedersen Busk Kejser, degn i Vejrum, Viskum og Ørum i Viborg Stift, [skifte Sønderlyng herred gejstlig 15.3.1725 lbnr.28]. 1B: Mette Pedersdatter Busk 9. FM: Jørgen Rasmussen, skrædder i Århus.

1074 Peder Jørgensen, bendrejer i Århus. 18.2.1733, fol.652.
E: Anne Nielsdatter. LV: Laurids Nielsen Vissing. B: Cathrine 19, Ingeborg 18. FM: Thomas Pedersen, skipper i Århus.

1075 Johan Watson (Waltzer), musikantsvend i Århus. 5.8.1733, fol.653B.
E: Elisabeth Rehs. LV: Mikkel Nielsen Møller. B: Cathrine Hedvig 14, Anne Marie 10. FM: Søren Sørensen, kandestøber.

1076 Kirsten Rasmusdatter i Århus. 11.12.1734, fol.654B.
E: Thomas Hansen, skipper. B: Mette 6, Johanne 3. FM: morbror Rasmus Pedersen i Randlev i Hads herred.

1077 Anne Olufsdatter i Århus. 19.12.1733, fol.656.
E: Niels Ellefsen. B: Markus 12. FM: oldefar Thomas Pop.

1078 Birthe Jensdatter i Århus. 22.12.1734, fol.657B.
E: Claus Henriksen Scheel. A:
1) søster Maren Jensdatter g.m. Nikolaj Favnsmed, nu aftakket i Elev ved Skårupgård
2) halvbror Mads Jensen, soldat ved Sjællandske Gevorbne Regiment
3) halvsøster Karen Sørensdatter g.m. en rotgeter i Thorsager.

1079 Laurids Simonsen, snedker i Århus. 1.9.1729, fol.659B.
E: Mette Pedersdatter. B: Anne. FM: halvbror Rasmus Pedersen Kejser, snedker i Århus. (Sml. lbnr.1073).

1080 Anne Marie Klit i Århus. 19.11.1730, fol.663.
Enke efter Jens Thøgersen. B: Anne g.m. Baltser Hansen, murer, Ellen Kirstine på Basnæs Kloster på Sjælland, Marie i København.

1081 Niels Christensen Bach, ugift i Århus. 5.3.1731, fol.667.
A: halvbror Mogens Juul, kongens foged i Norge nord for Bergen. Desuden nævnes afdødes stedmor Johanne Jensdatter, enke efter Bach. Afdøde kom fra Tunø.

1082 Niels Hansen, bådsmand i Århus. 15.2.1732, fol.670.
E: Ellen Jensdatter. LV: Laurids Mogensen. B: Niels 9 uger den 20.11.1739. FM: Anders Christensen Visti, skoflikker i Århus. Desuden nævnes A: mor Maren Nielsdatter i Todbjerg, søskende Christen Hansen i Mundelstrup, Niels Hansen i Todbjerg, Søren Hansen i Ølstvad Krohus, Margrethe Hansdatter g.m. Jesper Nielsen i Vejlby.

1083 Kirsten Thomasdatter i Århus. 23.12.1734, fol.671.
E: Knud Thomsen Kræmmer, hestekøber. B: Maren 29, Abelone 27 i København, Ellen 22.

1084 Kirstine Elisabeth Nikolajsdatter i Århus. 22.12.1734, fol.672.
E: Johan Madsen, bødker. A: søskende Ulrik Conrad Nikolajsen ved artilleriet i Fredericia, Christian Nikolaj Switzer, skomagersvend i Horsens, Nikolaj Switzer, skomagersvend i Odense.

1085 Rasmus Kejser, snedker i Århus. 18.12.1734, fol.673B.
E: Maren Poulsdatter. B: Kirsten 18, Peder 17. FM: Niels Poulsen, kandestøber i Århus.

1086 Gertrud Eriksdatter i Århus. 12.11.1734, fol.674B.
E: Bendix Svendsen, nu i Kalundborg. Arvinger angives ikke.

1087 Peder Pedersen, 10 år gammel i Århus. 23.12.1734, fol.675B.
A: mor Karen Pedersdatter g.m. Jens Gregersen, hestekøber i Århus, søskende Lene Pedersdatter, Martha Marie Pedersdatter, Marie Bannermand. Skifte efter far Peder Madsen Kondrup, skoleholder i Århus, 27.6.1724 lbnr.889.

1088 Peder Mikkelsen, bådsmand i Århus. 30.12.1734, fol.676.
E: Anne Nielsdatter. B: Niels 18. FM: Niels Laasby, skomager i Århus. Første ægteskab med Birgitte Sørensdatter, [skifte 28.2.1713 lbnr.667]. B: Anne Cathrine g.m. Peder Bang, bådsmand i Århus, Mikkel.

1089 Peder Lassen, tømrer i Århus. 6.12.1734, fol.678.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Rasmus Jensen Hjortø, skomager. Første ægteskab med Gedske Pedersdatter, skifte 31.8.1714 lbnr.718. B: Peder Pedersen Lassen, skoleholder i Sjelle, Las Pedersen Lassen. FM: Peder Nielsen, klejnsmed.

1090 Christen Andersen Høgh i Århus. 14.4.1730, fol.679.
E: Kirsten Sørensdatter Nygaard. LV: Andreas Stær, forvalter. B: Kirsten 18. FM: farbror Jørgen Andersen Høgh.

1091 Anne Rasmusdatter i Århus. 27.11.1731, fol.681.
Enke efter Niels Jensen Podemester.
Hendes A: halvbror Peder Mikkelsen.
Da intet skifte er afholdt efter Niels Podemester, der døde 1708, kræves arv til hans A: bror Jens Podemester, død, var g.m. Karen Jensdatter, nu g.m. Thyge Sejllægger.

1092 Karen Jensdatter i Århus. 20.10.1734, fol.682B.
E: Jørgen Rasmussen, skrædder. B: Rasmus 12, Kirsten 8. FM: morbror Rasmus Bang, hører og kantor i Randers Skole. Første ægteskab med [Kirsten Rasmusdatter Bagge, skifte 26.8.1706 lbnr.579]. B: Mikkel Jørgensen, degn i Torrild.

1093 Hans Rasmussen, toldbetjent i Århus. 25.12.1734, fol.690.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Clausen, tømrer i Århus, Frands Mortensen sst. A: halvsøskende Anders Hansen i Hornslet, Anne Hansdatter g.m. Anders Balle i Segalt, Maren Hansdatter g.m. Anders Olufsen i Skæring, Karen Hansdatter, død, var g.m. Thomas Andersen. 1B: Mette g.m. Oluf Pedersen sst. FM: Udsen Mikkelsen i Århus.

1094 Elisabeth Poulsdatter Calmer i Århus. 1.9.1733, fol.659B.
E: Niels Lauridsen Rømer. B: Poul Calmer Nielsen Rømer 20 uger. Enkemandens første ægteskab med Else Nielsdatter, skifte 7.1.1732 lbnr.1021. B: Dorthe, dengang 4, Barbara, dengang 2.

1095 Maren Sørensdatter i Århus. 28.2.1735, fol.701.
Enke efter Henrik Basse, skifte 5.2.1733 lbnr.1066. B: Navne angives ikke. FM: Laurids Kvottrup. Desuden nævnes afdødes søster Mette Sørensdatter i Kvottrup

1096 Afkald i Århus. 2.6.1735, fol.703B.
Afkald fra Jørgen Knudsen Permelille på Samsø, for arv efter bror Søren Knudsen til dennes enke Margrethe Værn i Århus. Afkald også fra Jørgen Knudsens søskende og mor, alle boende på Samsø.

1097 Lisbeth Christensdatter Abel i Århus. 28.7.1735, fol.704.
E: Jens Andersen, betjent. A:
1) søster Anne Christensdatter, død, [var g.m. Peder Mortensen Stær, skifte 10.9.1725 lbnr.911]. 4B:
a Søren Stær, skipper i Århus
b Christen Stær, skipper i Århus
c Mette Pedersdatter g.m. Jørgen Jørgensen, skrædder i Frederikshald i Norge
d Gertrud Pedersdatter Stær, [skifte 9.3.1726 lbnr.935], var g.m. Jens Poulsen Kræmmer. 3B: Poul, skomagersvend i Århus, Morten, bådsmand i Århus, Erik Koch, (Erik Koch angives formentlig fejlagtigt som Erik Nielsen Koch)
2) halvbror Rasmus Abel, smed i Vejlby, død, var g.m. Maren Knudsdatter. 6B:
a Knud Rasmussen 16
b Anne Rasmusdatter g.m. Hans Clausen i Hørret, (angives også som Karen Rasmusdatter)
c Dorthe Rasmusdatter g.m. Mikkel Clemensen, bødker i Larvik
d Mette Rasmusdatter i Gundestrup
e Anne Rasmusdatter
f Edel Rasmusdatter.

1098 Mikkel Sørensen Tambur, aftakket rytter i Århus. 9.3.1735, fol.706.
B: Jørgen 22.

1099 Anne Marie Hansdatter Slothugger i Århus. 5.8.1735, fol.707.
E: Bendix Weidscher, skrædder. A:
1) mor Maren Jensdatter. LV: Niels Røgen
[Far Johan Johansen Slothugger, skifte 18.2.1704 lbnr.504].
[Fars første ægteskab med Cathrine Henriksdatter, skifte 5.5.1696 lbnr.349]. 1B:
2) halvsøster Helene Johansdatter g.m. Christoffer Pind, degn i Vorning ved Randers
[Fars andet ægteskab med] mor Maren Jensdatter. B:
3) søster Cathrine Johansdatter Slothugger, død, var g.m. Poul Lauridsen, værtshusholder i Helsingør. 2B: Laurids 13, Johanne Kirstine 9
4) søster Ermot Johansdatter Slothugger g.m. Hans Hansen, bud ved Rentekammeret i København
[Mors andet ægteskab med Schierbeck]. 1B:
5) halvbror Johan Christian Schierbeck.

1100 Maren Pedersdatter Testrup i Århus. 31.8.1735, fol.709.
E: Søren Pedersen Stær. B: Søren 13. FM: farbror Christen Pedersen Stær, skipper i Århus.

1101 Mikkel Rasmussen Herskind, skipper og hustru Anne Jensdatter Broch Århus. 2.7.1732, fol.715.
Testamente af 2.7.1732. Han er født i Herskind i Skivholme sogn, hun er født i Århus.

1102 Else Poulsdatter i Århus. 15.8.1735, fol.715B.
E: Oluf Hansen Svensk, murer. B: Karen 18. FM: Christen Pedersen, skoflikker i Århus.

1103 Anne Adamsdatter i Århus. 6.4.1735, fol.717.
Enke efter Bent Lauridsen, glarmester, [skifte 8.11.1713 lbnr.700]. B: Laurids Bentsen, glarmester i Århus, Adam Bentsen, snedker i Århus, skifte 13.11.1735 lbnr.1104. 3B: Anne Cathrine 9, Bent 8, Mikkel 1, Poul Bentsen, rytter ved major Rohweder kompagni.

1104 Adam Bentsen, snedker i Århus. 13.11.1735, fol.724.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Gotfred Davidsen i Århus. B: Anne Cathrine 9, Bent 8, Mikkel 1. FM: farbror Laurids Bentsen, glarmester sst.

1105 Maren Hansdatter i Århus. 1.2.1736, fol.725B.
E: Peder Olufsen Holst, bådsmand. A:
1) bror [Rasmus Rasmussen Koch, død, (se lbnr.1214). 6B:
a Johanne [Rasmusdatter] Koch, [skifte Horsens 11.1.1734 lbnr.745], var g.m. Thomas Gregersen, rebslager i Horsens. B: [Johanne 9, Maren 4, Anne 1]
b Maren Rasmusdatter Koch g.m. Didrik Jensen, bådsmand i Århus
c Niels Rasmussen Koch, bådsmand i Århus
d Hans Rasmussen Koch i Århus, død. 2B: Anne 15, Mette 9
e Jens Koch, bager i Århus
f Kirsten Rasmusdatter g.m. Peder Budde i Århus
2) halvsøster Maren Rasmusdatter, død. 1B:
a Christen Kabel i Århus
3) halvsøster Mette Rasmusdatter [fejl for Maren Rasmusdatter] g.m. Niels Laasby, skomager i Århus. (Sml. lbnr.702).

1106 Anne Jensdatter i Århus. 13.7.1736, fol.727B.
Enke efter Jens Andersen Samsø. B: Abelone g.m. Frederik Feilberg, farver i Viborg, Ellen 18, Kirsten 12. FM: Henrik Feilberg i Århus, krigsråd Langballe, Jens Søndergaard.

1107 Inger Knudsdatter i Århus. 13.7.1736, fol.761B.
E: Hans Rasmussen, skipper. B: Knud Andersen i Trondhjem, Jens Andersen Mollerup. FM: Rasmus Clausen, købmand i Århus.

1108 Maren Olufsdatter i Århus. 28.2.1736, fol.782.
E: Rasmus Jensen, skrædder. A: søskende Jens Olufsen, fuldmægtig på Bækmark, Ingeborg Johanne Olufsdatter, gift i København, halvsøskende Mikkel Jensen, skipper sst, Søren Jensen, fribrygger sst, Niels Jensen sst.

1109 Zira Jensdatter i Århus. 5.1.1736, fol.784.
E: Niels Rasmussen Koch, bådsmand. B: Anne Mette 9, Rasmus 6. FM: Christen Kabel i Århus.

1110 Christen Jensen Abildskov, tømrer i Århus. 30.1.1736, fol.786B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Niels True. B: Karen g.m. Jens Jacobsen Brendstrup, Bodil i Århus. FM: Christen Rasmussen, skipper sst.

1111 Henning Ulrik Pedersen i Århus. 6.6.1736, fol.792B.
E: Anne Jensdatter Sommerfeldt. LV: Søren Olufsen, købmand i Århus. B: Jens 13, Peder 12, Rasmus 9, Bodil Marie 8, Morten 7, Jørgen 5, Hans 3. Samfrænder som FM: fars søskendebarn og enkens svoger Hans Nikolaj Mathiasen, købmand i Århus, fasters mand Andreas Zimmermann, bogbinder i Horsens, morbror Jens Mortensen Sommerfeldt, student.

1112 Anne Nielsdatter i Århus. 11.3.1735, fol.794.
Enke efter Niels Poulsen, vognmand, efter hvem, der ikke er afholdt skifte. B: Niels i Amsterdam, Jens sst, Jens sst. Af enkemandens første ægteskab B: Poul i København.

1113 Anders Pedersen Kongsbak, skibstømrer i Århus. 17.1.1736, fol.797B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Mikkel Nielsen, rebslager. B: Peder, Anders. FM: Jens Jensen Schaun.

1114 Sidsel Poulsdatter i Århus. 9.4.1736, fol.798B.
E: Jens Fladstrup, skomager. B: Kirsten Lucie 3. FM: morbror Jørgen Poulsen, skipper.

1115 Zacharias Berentreich Koch i Århus. 27.1.1736, fol.800.
E: Maren Mortensdatter Halkjær. LV: Ib Rasmussen Ømand, sadelmager i Århus. B: Zacharias 8, Daniel 4. FM: morbror [dvs. mosters mand] Søren Jensen Sandmand, snedker i Århus.

1116 Peder Nielsen Berg, klejnsmed i Århus. 11.4.1736, fol.801.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Jens Christensen. B: Maren 3. FM: Jens Nielsen Bendstrup, skrædder i Århus.

1117 Karen Mortensdatter Krog, jordemor i Århus. 12.10.1735, fol.804.
Første ægteskab med Rasmus Jensen Krog i Ebeltoft, der døde 1693. B:
1) Jens Rasmussen Krog, skipper i Ebeltoft
2) Anne Marie Rasmusdatter Krog g.m. Peder Pedersen Møller, brændevinsmand i København
Andet ægteskab med Rasmus Eskildsen. B:
3) Anders Rasmussen Eskildsen, skibstømrer ved Holmen i København
4) Karen Rasmusdatter Eskildsen 31 i Århus.
FM: Knud Madsen Brun, maler i Århus, Jens Christensen, ankersmed sst, Niels Poulsen, skipper sst.

1118 Thomas Pedersen, skipper i Århus. 1.6.1736, fol.810.
E: Maren Jensdatter. Første ægteskab med [Kirsten Rasmusdatter], skifte 1.7.1718 lbnr.776. B: Peder 18. FM: Oluf Thollesen, skipper i Århus. Arv efter morfar Rasmus Strædfar, skifte 20.10.1733 lbnr.1057.

1119 Niels Rasmussen Fracher, vognmand i Århus. 12.7.1736, fol.811.
E: Anne Jensdatter. LV: Johan Nielsen Koldbæk. B: Jens, vognmand sst, Rasmus, vognmand sst, Kirsten g.m. Oluf Wegner, vognmand, Birthe 22.

1120 Bodil [Jacobsdatter] i Århus. 9.7.1736, fol.812.
Enke efter Peder Sønnichsen. Testamente af 20.2.1726.
Hans A:
1) bror Christian Sønnichsen, død. 2B:
a Marie Christiansdatter Sønnichsen g.m. Christen Lauridsen, købmand i Århus
b Peder Christiansen Sønnichsen.
Hendes A:
1) søster Lucie Jacobsdatter g.m. Herman Pøpping, bager i Århus
2) brordatter Agathe Pedersdatter Lindenkvist g.m. Frederik Borchardt, købmand i Århus.

1121 Dines Eliassen i Århus. 19.9.1735, fol.813.
E: Mette Jensdatter. LV: Hans Leth. B: Gertrud 14, Jens 12. FM: Andreas Friis.

1122 Birgitte Madsdatter i Århus. 12.6.1736, fol.820.
E: Jens Andersen, bødker. B: Anders 21. FM: Joen Eriksen, snedker i Århus.

1123 Jeppe Dinesen Kuhlmann, bager i Århus. 15.8.1736, fol.821.
E: Anneke Jensdatter. LV: Herman Pøpping. B: Dines 15, Jens 13, Margrethe 10, Cecilie Marie 7, Mads 6. FM: Nikolaj Holst, skomager.

1124 Peder Pedersen Kruse, toldbetjent i Århus. 16.1.1736, fol.823B.
Enke efter Kirsten Nielsdatter. A:
1) bror Oluf Pedersen Kruse i Skanderborg, død. 5B:
a Mette Olufsdatter på stedet
b Peder Olufsen i Gantrup i Voerladegård sogn
c Maren Olufsdatter g.m. Jens Pedersen, skomager i Skanderborg
d Anne Olufsdatter, enke i Hvolbæk
e Mette Olufsdatter 39. FM: Oluf Sommer
2) søster Anne Nielsdatter g.m. Peder Mikkelsen Malling i Århus
3) halvbror Niels Nielsen, skolemester i Nølev sogn i Hads herred.

1125 Jørgen Nielsen Trige i Århus. 12.6.1736, fol.829B.
A:
1) bror Peder Nielsen Trige, købmand i København, død. 3B:
a Mathias Pedersen Trige
b Dorthe Pedersdatter Trige g.m. Jodochus Munthe, købmand i København
c Ingeborg Margrethe Trige
2) søster Inger Nielsdatter Trige, enke efter Laurids Pedersen, toldbetjent i Århus, nu i Brendstrup
3) søster Birgitte Nielsdatter, [skifte 26.5.1719 lbnr.798], var g.m. Jens Jensen Schaun, sømand i Århus. 2B: Maren 22, Pernille 19. FM: farfar Jens Jensen
4) bror Jacob Nielsen Trige, død. 2B:
a Mette Jacobsdatter g.m. Jørgen Høgh, bådsmand i Århus
b Maren Jacobsdatter g.m. Christen Ovesen Sørensen i Laurbjerg på Frisenvold gods.
Afdøde logerede hos sin steddatters mand Laurids Vissing i Århus.


Århus byfoged
Skifteuddrag
Protokol 11
1736-1746
B 56 - 424


1126 Dorthe Jacobsdatter i Århus. 6.4.1736, fol.1B.
E: Laurids Gylling, købmand. Første ægteskab med Frands Sørensen, [skifte 13.5.1707 lbnr.562]. B: Else Frandsdatter g.m. Henrik Jacobsen Kruse, købmand i Århus, Johanne Frandsdatter g.m. Frands Mortensen, skipper sst, Karen Frandsdatter, [skifte 1.9.1734 lbnr.1064], var g.m. Jens Thomsen, skipper sst. 1B: Thomas 8.

1127 Birthe Madsdatter i Århus. 27.10.1736, fol.16B.
E: Niels Sørensen, pottemager. A: far Mads Evertsen, slagter.

1128 Karen Nielsdatter i Århus. 4.4.1736, fol.18B.
E: Christen Christensen, kalkslager. B: Ellen 3. FM: Johan Gudmandsen, murer sst.

1129 Anne Nielsdatter i Århus. 18.10.1736, fol.21.
E: Peder Poulsen, bissekræmmer. B: Niels 8. FM: Peder Faarvang.

1130 Anne Jensdatter i Århus. 25.7.1736, fol.23.
E: Baltser Hansen, murer. B: Hans 6, Baltser 4 uger. FM: Gert Ravn, parykmager. Arv i boet efter afdødes mor til afdødes søskende Ellen Kirstine Jensdatter g.m. Peder Lovsen, degn i Magleby ved Skælskør på Sjælland, Marie Jensdatter.

1131 Laurids Lauridsen Gylling i Århus. 24.7.1736, fol.25B.
Enkemand efter [Dorthe Jacobsdatter], skifte 6.4.1736 lbnr.1126. A: halvbror Laurids Pedersen i Boldrup i Stenild sogn, død, var g.m. Ellen Andersdatter, nu i Hørby ved Hobro. 1B: Peder 17, døbt i Hørby kirke 14 s. e. Trinitatis 1719. (halvbror kaldes også Laurids Nielsen og hans kone kaldes også Else Nielsdatter

1132 Rasmus Joensen, arbejdsmand i Århus. 1.12.1736, fol.33B.
E: Ida Andersdatter. LV: Jens Fladstrup, skomager, Peder Møller. A: søster Maren Joensdatter g.m. Bertel Bertelsen i Gosmer i Hads herred.

1133 Anders Sørensen Tørring, kobbersmed og hustru Maren Jensdatter Frost i Århus. 15.5.1737, fol.35, 64.
Testamente af 3.3.1724.
Hans A:
0) far Søren Andersen, rytter i Tørring i Tulstrup sogn
1) bror Christian Sørensen Kirchhoff, rytter ved oberst Neubergs regiment
2) søster Christence Sørensdatter Tørring g.m. Nikolaj Lauridsen i Nistrup i Holsten
3) søster Margrethe Sørensdatter i Gammel Haderslev. Desuden nævnes hendes datter Anne Christine
4) søster Anne Marie Sørensdatter Tørring, død. 1B: Søren Hansen i Rådved på Urup gods.
Hendes A:
0) far Jens Pedersen Frost og mor Karen Lauridsdatter Winther i Grenå, begge døde. 1B:
1) bror Laurids Jensen Frost g.m. Sidsel Sørensdatter. 3B:
a Søren Lauridsen Frost i Gjerrild ved Grenå
b Karen Lauridsdatter Frost, enke i Fjellerup
c Mette Lauridsdatter Frost, enke efter Anders Sørensen Brønsdorff i Flensborg, nu i København.

1134 Anne Lisbeth Nielsdatter i Århus. 10.5.1737, fol.37.
Christen Mortensen, snedker. B: Dorthe Cathrine 7 uger. FM: Mathias Fellum, vicerådmand i Århus.

1135 Alhed Hansdatter Kvant i Århus. 15.4.1737, fol.38B.
E: Hans Hansen Ingerslev, tømrer. [Første ægteskab med Morten Wegner, skifte 18.12.1726 lbnr.932]. A:
1) bror [Hans Kvant, skifte 4.6.1714 lbnr.713]. 1B:
a Didrik Hansen Kvant, korporal i Rendsborg. FM: [sted]far [Jacob] Hans[en] Bastian, Thomas Jensen, guldsmed i Århus
2) halvsøsters søn Martin Jacobsen ved artilleriet i København
3) halvsøsters søn Jochum Jochumsen, skomager i Frederiksborg på Sjælland
4) halvsøsters datter Sidsel Jacobsdatter, jordemor i Århus.

1136 Frue Ophoven i Århus. 14.6.1736, fol.40B.
E: Jacob Ophoven, oberstløjtnant. B:
1) Conrad Hartvig von Ophoven, løjtnant i Dronningens Regiment
2) Erik Sten von Ophoven, løjtnant ved oberst Dambrochs regiment
3) Judith Christiane von Ophoven, enke efter [Christian] Sommerfeldt, provst i Trondhjem
4) Barbara Sofie Juliane von Ophoven i Århus. FM: Christian Foss.

1137 Bodil Nielsdatter i Århus. 4.9.1736, fol.41B.
E: Niels Rasmussen Bergmann, skrædder. B: Rasmus 25, skræddersvend i Christiania i Norge, Oluf, kyrasser i generalmajor Eberhartz Regiment. Første ægteskab med [Oluf Sørensen Lollik, skifte 24.7.1710 lbnr.620]. B: Maren g.m. Elias Andreas Henzel, soldat ved oberst Dambrochs regiment ved mosters mand Andreas Olufsen, bådsmand.

1138 Jørgen Nielsen Secher, ugift i Århus. 15.4.1737, fol.43B.
A:
1) mor Maren Jørgensdatter g.m. Ole Olesen, kommerceråd
2) søster Anne Marie Secher, enke efter Søren Bagge, [skifte 8.11.1724 lbnr.901]
3) søster Edel Nielsdatter Secher
4) bror Niels Secher
5) halvsøster Kirsten Olufsdatter.
[Afdødes far var Niels Mikkelsen Secher, skifte 15.7.1705 lbnr.549].

1139 Mikkel Sørensen Sabro i Århus. 8.4.1737, fol.45.
E: Barbara Sørensdatter. LV: Christian Cramer. A:
1) farbror Thomas Jensen Sabro, død. 4B:
a Rasmus Thomsen Sabro
b Jens Thomsen Sabro
c Thomas Thomsen Sabro
d Mathias Thomas Sabro, alle i Århus
2) faster Maren Jensdatter Sabro, død, var g.m. Christian Lauridsen. 3B:
a Jens Christensen
b Dorthe Christensdatter
c Barbara Christensdatter i Fajstrup på greve Friis gods
3) fars halvbror Jens Frandsen, bødker i Århus.
Skiftet er også for afdødes far Søren Jensen Sabro, der døde 20.5.1730, efter hvem skifte ikke er afholdt. Afdødes stedmor Mette Mikkelsdatter i huset. LV: Sønnich Hansen Buxlund, guldsmed i Århus.

1140 Maren Kjeldsdatter i Århus. 22.3.1737, fol.53B.
E: Jørgen Jensen, bådsmand. B: Jens 15, Anne Marie 12, Jacob 7, Maren 4, Niels 6 mdr. FM: Laurids Bentsen, glarmester i Århus.

1141 Bevilling til uskiftet bo i Århus. 27.1.1738, fol.54B.
Bevilling til uskiftet bo for Niels Jensen Hasle og hans umyndige børn efter hans afdøde hustru.

1142 Karen Rasmusdatter i Århus. 8.8.1737, fol.55.
E: Johan Bent Bom. Første ægteskab med Peder Mortensen, begravet i Kalundborg april 1728. B: Maren 18 her i huset. FM: Jens Olufsen Skødstrup i Århus.

1143 Søren Baltsersen Kryssing i Århus. 5.3.1737, fol.58.
E: Anne Cathrine Johansdatter Værn. LV: Laurids Christensen Geding, Jacob Drejer. B:
5) Poul Sørensen 5
6) Kirsten Sørensdatter 3.
FM: Hans Baltsersen.
Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, [skifte 9.2.1731 lbnr.1000]. B:
1) Peder Sørensen Brendstrup
2) Maren Sørensdatter
3) Anne Sørensdatter
4) Sidsel Sørensdatter.
FM: Rasmus Thomsen Sabro.

1144 Else Christence Jensdatter i Århus. 14.1.1738, fol.62.
E: Laurids Andersen Høgh, skipper. Anders 9, Jens 3, Laurids 1. FM: Anders Gjesing, skipper.

1145 Testamente i Århus. 22.4.1723, fol.76B.
Testamente af 22.4.1723 for Christen Christensen, sværdfeger i Århus og hustru Maren Pedersdatter.

1146 Hans Sørensen, ugift i Århus. 11.5.1737, fol.77.
A:
1) Peder Andersen, død. LV for hustru: Jacob Drejer. 2B:
a Claus Pedersen
b Anders Pedersen
2) Søren Jensen Sandmand, snedkers hustru.

1147 Johan Henrik Cohn, hattemager i Århus. 30.1.1737, fol.80B.
E: Anne Knudsdatter. LV: Christian Cramer. B:
1) Knud Johansen Cohn i Århus
2) Henrik Johansen Cohn i Larvik i Norge
3) Christian Johansen Cohn 15
4) Margrethe Johansdatter Cohn g.m. Jørgen Rasmussen Noer, skipper i Horsens
5) Kirsten Johansdatter Cohn g.m. Johan Jacob Mathæus, vagtmester, begge døde. 1B:
a Anne Mathæus i Århus
6) Karen Cohn g.m. Johan Christian Zimmermann, bogbinder i Randers.

1148 Hans Pedersen, skomager i Århus. 13.9.1737, fol.91B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Hejgaard. B: Peder 5, Troels 3. FM: Oluf Thollesen.

1149 Anne Nielsdatter i Århus. 15.11.1737, fol.94.
Enke efter Peder Mikkelsen, skifte 30.12.1734 lbnr.1088. B: Niels 22. FM: Niels Thomsen Laasby, skomager. Peder Mikkelsens første ægteskab med Birthe Sørensdatter, skifte 28.2.1713 lbnr.667. B: Mikkel.

1150 Melchior Gregersen, skrædder i Holland. 22.1.1738, fol.98B.
A:
1) bror Nigel Gregersen
2) søster Marie Gregersdatter g.m. Søren Christensen, matros
3) bror Mikkel Gregersen, guldsmed, [skifte 10.4.1731 lbnr.1006], var g.m. [Johanne Mortensdatter], nu g.m. Palle Pedersen Schandorff i Århus. 2B: Anne, Helle. FM: Herman Clausen Pøpping i Århus.
Afdøde havde arv efter mors søster Helle Mikkelsdatter, skifte 1.3.1718 lbnr.771.

1151 Maren Sørensdatter i Århus. 6.8.1736, fol.100B.
Enke efter Peder Sørensen, skipper, [skifte 21.10.1710 lbnr.622]. [Første ægteskab med Hans Sønnichsen, skifte 22.10.1694 lbnr.338]. B:
1) Sønnich Hansen Buxlund, guldsmed i Århus
2) Johannes Buxlund i Nørremølle ved Viborg
3) Mette Hansdatter, død, var g.m. Henrik Schultz, bogbinder i København. 2B:
a Peder Henriksen Schultz i København
b Mette Henriksdatter Schultz i København
4) Rebekka Hansdatter g.m. Christian Nielsen, løjtnant i Præstø.

1152 Christen Jørgensen Skaarup i Århus. 8.7.1732, fol.105B.
E: [Johanne Bergenhammer]. LV: Langballe, krigsråd i Århus, Oluf Olufsen sst. B:
8) Jørgen Thomas Skaarup 9
9) Anne Kirstine Skaarup 8
10) Mads Bergenhammer Skaarup 6
11) Hans Skaarup 5.
Første ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 28.1.1711, [se lbnr.641]. B:
1) Niels Christensen Skaarup
2) Peder Lassen Skaarup
3) Anders Christensen Skaarup
4) Edel Christensdatter Skaarup g.m. Hans Ravn, ritmester.
Andet ægteskab med Anne Olufsdatter, skifte 29.10.1717 lbnr.772. B:
5) Maren Christensdatter Skaarup g.m. Mikkel Overgaard, præst i Nørup
6) Dorthe Marie Christensdatter Skaarup 18
7) Anne Cathrine Christensdatter Skaarup 17.
(Alder angivet 24.2.1738).

1153 Jens Andersen, klokker ved Frue Kirke i Århus. 1.10.1737, fol.116B.
E: Anne Eriksdatter Winther. LV: Hans Jensen Buchtrup. B: Malene Kirstine. FM: Palle Pedersen, guldsmed. Første ægteskab med Inger Christensdatter, skifte 29.11.1728 lbnr.966. B: Anne 26 i Helsingør, Anders 21. FM: født værge Jørgen Mikkelsen Fogh, skipper.

1154 Peder Andreasen Fynbo i Århus. 20.3.1738, fol.119B.
E: Ellen Sørensdatter Molbo. LV: Søren Pedersen, knapmager. B: Søren 7 uger. FM: Poul Mikkelsen Gjellerup. Første ægteskab med Maren Baltsersdatter, [skifte 2.6.1733 lbnr.1039]. B: Andreas 22, på Århus Latinskole, Maren 17, Baltser 12.

1155 Abel Fach i Århus. 4.9.1737, fol.122.
Enke efter Johan Rudemann, organist i Århus. B: Lisbeth 19, Sofie 17. FM: morbror Christian Fach, degn i Sjelle.

1156 Oluf Jensen Nord, skipper i Århus. 23.1.1738, fol.125B.
E: Bodil Jensdatter Farre. LV: Christen Svejstrup. B: Jens 5, Niels 4, Anne 3. FM: Christen Stær.

1157 Laurids Christensen Geding i Århus. 7.7.1738, fol.129B.
E: Abelone Jacobsdatter. Bevilling til uskiftet bo.

1158 Maren Christensdatter i Århus. 20.3.1738, fol.130.
E: Laurids Thorsen Køge, tømrer. B: Bodil Marie 5. FM: Herman Clausen Pøpping.

1159 Jens Andersen Kvist, bådsmand i Århus. 14.5.1737, fol.131B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Mikkel Herskind. A:
1) bror Niels Andersen Kvist, bådsmand i Århus
2) bror Jørgen Kvist, død. 4B: Jacob 16, Anders 14, Maren 10, Karen 2
3) bror Christen Andersen Høgh, bådsmand i Århus, [14.4.1730 lbnr.1090]. 1B: Karen g.m. Mikkel Nielsen, rebslager sst.
4) bror Mathias Høgh, bådsmand i Århus, [13.9.1728 lbnr.960]. 1B: Anders 12
5) bror Laurids Andersen Høgh, bådsmand i Århus
6) søster Mette Andersdatter Høgh g.m. Mikkel Olufsen, skipper i Århus.

1160 Dorthe Margrethe Nielsdatter i Århus. 12.12.1736, fol.133B.
E: Hans Nielsen, klejnsmed. B: Christian 9, Mette Marie 7, Anne Cathrine 3, Anne Kirstine 3. FM: Johan Rhæder, grovsmed i Århus.

1161 Maren Jacobsdatter Pedholt i Århus. 16.7.1737, fol.136B.
E: Jacob Bloch. B: Karen Bloch 9, Ditlev Krog Bloch 3. FM: Rasmus Andersen, skipper i Århus, Kirketerp i Randers. Desuden nævnes enkemandens mor Else Mortensdatter, enke efter Ditlev Bloch, garver, [skifte 27.5.1716 lbnr.755] og enkemandens bror Hans Bloch, [nederste kapellan] i Århus Domkirke.

1162 Christen Jensen Brøndum i Århus. 5.4.1736, fol.141.
E: Marie Christence Hansdatter. LV: Johan Lønborg, kapellan ved Århus Domkirke, Søren Sommer. A: bror Peder Brøndum, købmand i Skive, søster Birgitte Brøndum død B: navne angives ikke.

1163 Anders Henriksen, rebslager i Århus. 23.4.1738, fol.150.
E: Mette Jensdatter. LV: Thomas Thomsen Sabro. B: Karen 22, i Købenavn, Henrik 16, i skrædderlære. FM: Jens Lauridsen Øland.

1164 Anders Christensen Visti (Vedsted), skoflikker i Århus. 15.4.1738, fol.152.
E: Maren Pedersdatter. LV: Paaske Christensen, skomager, Jacob Drejer. A:
1) bror [Mikkel Christensen Visti, skomager i Skørring, skifte Skanderborg rytterdistrikt 27.8.1728 lbnr.1350]. 4B:
a Christen Mikkelsen Visti i Skørring
b Jens Mikkelsen Visti i Skørring
c Anne Mikkelsdatter Visti i Ormslev Præstegård
d Johanne Mikkelsdatter Visti 17 i Skørring
2) søster Marie Christensdatter Visti gift i Skørring
3) søster Malene Christensdatter Visti g.m. Rasmus Nielsen i Søften.

1165 Sidsel Madsdatter i Århus. 10.5.1738, fol.154.
E: Christen Pedersen Graver. A:
1) bror Poul Madsen, død. 1B:
a Niels Poulsen, hjulmand i Århus
2) bror Niels Madsen i Lisbjerg, død. 1B:
a Poul Nielsen Samsing i Århus
3) søster Kirsten Madsdatter i Århus, død. 1B:
a Niels Sørensen, rytter i Randers.

1166 Bodil Jensdatter i Århus. 11.1.1738, fol.156.
E: Jens Jensen Schaun. B: Peder 17. FM: morbror Niels Jensen Richtrup. Enkemandens første ægteskab med [Birgitte Nielsdatter], skifte 26.5.1719 lbnr.798. B: Maren 10, Pernille 4. FM: Laurids Vissing.

1167 Jørgen Andersen, skibsmand og udroer i Århus. 14.7.1738, fol.158B.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Peder Pedersen Kusk. B: Jacob Jørgensen Høgh 19, Anders Jørgensen Høgh 17, Maren Jørgensdatter Høgh 10, Poul Jørgensen Høgh 4. FM: Rasmus Jacobsen.

1168 Rasmus Brokær , skipper i Århus. 22.5.1738, fol.159B.
E: Kirsten Pedersdatter Mollerup. LV: Svend Rasmussen Herskind. B: Anne Johanne g.m. Knud Madsen Brun, maler i Århus, Gertrud Marie 24.

1169 Niels Rasmussen Koch, bådsmand i Århus. 19.8.1738, fol.161.
E: Maren Pedersdatter. LV: Laurids Grønbæk. Første ægteskab med Zira Jensdatter, skifte 5.1.1736 lbnr.1109. B: Anne Mette 12, Rasmus 8. FM: Christen Kabel.

1170 Johanne Jespersdatter i Århus. 21.11.1738, fol.163.
E: Niels Jensen Hasle. Bevilling til uskiftet bo af 27.1.1738 lbnr.1141. B: Jens 7, Jesper 5, Søren 2.

1171 Christian Thygesen, skipper i Århus. 1.12.1738, fol.165B.
E: Maren Rasmusdatter. Bevilling til uskiftet bo af 14.7.1738.

1172 Jacob Thorbjørnsen i Århus. 26.3.1738, fol.166.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Gert Ravn, parykmager i Århus. B: Marie 9, Johannes 6. FM: Laurids Bentsen, glarmester.

1173 Bevilling at være egen værge i Århus. 21.11.1738, fol.167B.
Bevilling at være egen værge for Kirsten Jensdatter Samsø i Århus med kurator Frederik Feilberg. (Sml. lbnr.1180).

1174 Christen Pedersen Solbjerg, daglønner i Århus. 12.11.1737, fol.167B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Christen Jacobsen Kabel, Peder Hansen Holm. A:
1) bror Peder Pedersen på Agerø i Karby sogn
2) søster Maren Pedersdatter, enke i Solbjerg på Mors
3) søster Anne Pedersdatter g.m. Villads i Mellem Jølby i Solbjerg sogn.

1175 Bendix Weidscher, skrædder i Århus. 15.4.1738, fol.170B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Knud Nielsen Bech. B: Anne Marie 1. FM: Peder Hansen Holm.

1176 Hans Jensen Holst, bager og hustru Margrethe Ibsdatter i Århus. 15.3.1738, fol.173.
Hans A: søster Anneke Jensdatter , enke efter Jeppe Dinesen, bager, [skifte 15.8.1736 lbnr.1123]
Hendes A: søster Inger Ibsdatter g.m. Jørgen Mikkelsen Fogh.

1177 Kirsten Jensdatter i Århus. 12.12.1737, fol.179.
E: Svend Pedersen, bådsmand. A: mor Anne Hansdatter g.m. Laurids Mikkelsen i Haldum, halvsøskende Maren Lauridsdatter g.m. Anders Thomsen i Hår, Sidsel Lauridsdatter g.m. Christen Sørensen i Folby. Til stede var enkemandens søster Mette Pedersdatter.

1178 Kirsten Christensdatter i Århus. 4.2.1739, fol.183.
Enke efter Jens Pedersen Rask, [skifte 30.3.1720 lbnr.825]. B: Peder Jensen Rask. [Første ægteskab med Jørgen Mikkelsen Hjortshøjlund, skifte 24.1.1701]. B: Kirsten Jørgensdatter i Flensborg, enke efter Johan Jacob Wegner. LV: Nikolaj Lysholm.

1179 Marie Christiansdatter Sønnich i Århus. 23.1.1739, fol.184.
E: Christen Lauridsen Geding. B: Bodil Marie 5, Christen 4, Marie 11/4. FM: morbror Peder Sønnich, student i København.

1180 Niels Pedersen Adslev i Århus. 7.3.1739, fol.186B.
E: Ellen Jensdatter Samsø. LV: Jens Baltsersen, købmand i Århus. A: mor Maren Steffensdatter i Adslev på Skanderborg Rytterdistrikt. LV: bror Rasmus Steffensen i Adslev. Desuden nævnes enkens søster Kirsten Samsø. FM: Frederik Feilberg i Viborg (Sml. lbnr.1106).

1181 Bertram Christoffer Frobøse, matros i Århus. 28.3.1739, fol.189B.
A: mor Johanne Henriksdatter, enke efter Lorents Frobøse, birkeskriver i Galten. LV: Laurids Kvelstrup, søskende Hans, Henrik 16, Johan 12, Ellen Marie. FM: Mogens Nielsen Skibby i Århus.

1182 Anne Kirstine Lauridsdatter i Århus. 10.8.1739, fol.192.
E: Rasmus Sørensen, hattemager. B: Inger Marie 4, Laurids 2, Søren 1. FM: Søren Pedersen Kalundborg, skomager.

1183 Rasmus Malling, ugift fuldmægtig på amtstuen i Århus. 30.6.1739, fol.194B.
A:
1) bror Peder Malling, [døbt København Frue 6.4.1712], forvalter på Rosenholm
2) halvbror Niels Tvede i København ved Peder Møller, klokker ved Holmens kirke i København.
Dåbsattest fra Frue Kirke i København 15.6.1718:
Mads Nielsen Tvede i Kransen på Vestergade og hustru Dorthe Marie Skytte:
en søn Niels til dåb.
Faddere:
1 Christen Sørensen Møller
2 Bartholomæus Skytte, magister
3 Peder Malling, student
4 Birthe Susanne g.m. Oluf Leth, klokker ved Holmens Kirke
5 Anne Malling.
[Afdødes forældre var Peder Rasmussen Malling, gæstgiver i Vestergade i København, begravet København Vor Frue 5.11.1711 og Dorthe Marie Kjeldsdatter Skytte, begravet København Vor Frue 7.4.1736].
[Mor gift anden gang København Vor Frue 15.9.1712 med Mads Nielsen Tvede, formentlig søn af Niels Madsen Tvede, skifte Randers 9.7.1687 lbnr.178 og Gørild Sørensdatter].

1184 Abelone Pedersdatter i Århus. 12.12.1738, fol.197B.
E: Mads Nischen. B: Maren 25 i København, Anne 20, Mikkel 18. FM: Thomas Thomsen Sabro.

1185 Peder Andersen Baes i Århus. 26.3.1738, fol.201.
E: Maren Jespersdatter. LV: Niels Jensen True. B: Anders 7, Jens 5. FM: Søren Lauridsen Veng, skrædder.

1186 Anne Christensdatter i Århus. 13.3.1739, fol.202.
E: Erik Jørgensen Fladstrand. B: Ingeborg 13. FM: morbror Christen Buch, degn i [Beder og] Malling.

1187 Niels Nielsen Vranum og hustru Anne Marie Fesmer i Århus. 6.11.1737, fol.203.
B: Carl Frederik. FM: farbror Jacob Nielsen, skibsmand.

1188 Jens Madsen Haarup i Århus. 10.8.1739, fol.210B.
E: Anne Mariken Henriksdatter. Bevilling til uskiftet bo af 31.7.1739.

1189 Peder Christensen, kræmmer i Århus. 14.1.1738, fol.211.
E: Else Lauridsdatter Fogh. LV: Jacob Drejer. Første ægteskab med Margrethe Hansdatter, skifte 26.6.1730 lbnr.981. B: Lisbeth 18, Kirsten 17, Christen 14. FM: [søskendebarn] Hans Henriksen, skomager i Århus.

1190 Mette Hansdatter Gylling i Århus. 25.2.1739, fol.213B.
E: Søren Esmark, visitør. B: Birthe g.m. Niels Knigserup i Slangerup, Maren 23, Jens 21, Hans 18, i latinskolen. FM: Knud Nielsen Bech i Århus.

1191 Jørgen Berendt, kræmmer i Århus. 16.10.1738, fol.216B.
E: Johanne Mathiasdatter. LV: Christen Pedersen. B: Rosine 4. FM: morfar Christen Kiholm.

1192 Niels Poulsen, kandestøber i Århus. 19.1.1739, fol.218.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Henrik Rasmussen, væver. B: Anne Sofie 27 i København, Kirsten 24, Poul 20. FM: Mikkel Mogensen, bøssemager i Århus.

1193 Anders Andersen Mandal, skipper i Århus. 21.5.1739, fol.219B.
E: Johanne Marie Jensdatter Møller. LV: Jacob Drejer. B: Dorthe 5, Anders 6 uger. FM: Gunnar Andersen Mandal, tømrer.

1194 Niels Mikkelsen, slagter i Århus. 3.4.1739, fol.222.
E: Karen Melchiorsdatter. LV: Melchior Pedersen, skipper. B: Anne 37 i København, Sidsel g.m. Anders Andersen Bagge, skipper i Århus, Anne Cathrine 29. FM: Søren Stær. Enkens første ægteskab med Peder Lauridsen, skomager, skifte 16.2.1699 lbnr.387. B: Laurids, Melchior.

1195 Jørgen Andersen, rådstuebud i Århus. 14.9.1739, fol.224B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Gunnar Andersen, tømrer. B: Søren 10, Bodil Johanne 9, Anders 8. FM: Gregers Handskemager.

1196 Sidsel Christensdatter i Århus. 13.10.1739, fol.225.
E: Jørgen Jacobsen, daglønner. B: Jacob 6 mdr. FM: Johan Christian Post.

1197 Dorthe Nielsdatter Brandt i Århus. 17.5.1739, fol.226.
E: Rasmus Pedersen Hamborg, skomager. Første ægteskab med Søren Andersen, skifte 13.12.1724 lbnr.905. B: Anders 24, skomagersvend i Drammen i Norge, Mathias 19 sst, Anne 16. FM: Laurids Kvottrup.

1198 Søren Jensen, rådmand i Århus. 8.1.1740, fol.238.
E: Karen [Skov]. Bevilling til uskiftet bo.

1199 Gotfred Davidsen og hustru Maren Jensdatter i Århus. 4.7.1739, fol.238B.
B: David 40 i Holbæk, Jesper 32, musikantsvend i Århus, Casper i Randers, Peder i Holbæk, Anne sst, Kirsten 17. FM: Thomas Pedersen, skipper.

1200 Søren Andersen Møller, styrmand i Århus. 9.2.1740, fol.242B.
E: Gertrud Marie Rasmusdatter Brokær. LV: svoger Knud Madsen Brun, maler i Århus. A: mor Anne Frandsdatter i Røve ved Clausholm, søskende Mette Andersdatter i Århus, Edel Andersdatter i Røve. FM: Jens Sørensen Haarup, skipper.

1201 Kirsten Rasmusdatter i Århus. 15.5.1739, fol.244.
E: Jens Rasmussen Molbo. Første ægteskab med Oluf Pedersen, kræmmer, skifte 14.12.1725 lbnr.922. B: Hans 17, Karen 16, Anne Marie 15. Andet ægteskab med Peder Jensen Samsing. B: Ellen 10. FM: farfar Jens Pedersen på Samsø.

1202 Anders Terkildsen i Århus. 27.4.1740, fol.249.
E: Cathrine Hjersing. Bevilling til uskiftet bo for hende og hendes umyndige datter.

1203 Maren Mikkelsdatter i Århus. 21.4.1740, fol.249B.
E: Christen Thorgeirsen. Første ægteskab med [Søren Pedersen Mørch, skifte 22.11.1715 lbnr.740]. B: Anne, gift i København, Karen g.m. Erik Thomsen i Randers, Maren 30 i København. FM: Peder Hansen Holm i Århus.

1204 Ingeborg Jensdatter Todbjerg i Århus. 15.1.1740, fol.253B.
E: Peder Pedersen Kusk, bådsmand. Første ægteskab med Henrik Jensen, [skifte 28.5.1714 lbnr.710]. B:
1) Jens Henriksen, rebslager i Århus, [skifte 30.4.1734 lbnr.1056]. 3B: Henrik 13, Laurids 11½, Anne Pernille 8, alle hos mor [Kirsten Lauridsdatter] nu g.m. Didrik Sørensen, rebslager. FM: Laurids Jensen Grønbæk, skipper i Århus
2) Peder Henriksen, rebslager i Århus
3) Else Henriksdatter g.m. Rasmus Jacobsen, udroer i Århus.

1205 Christian Krahl, skærslipper og hustru Karen Bertelsdatter Worm i Århus. 22.10.1739, fol.257B.
B: Hans Jørgen Christian Krahl 19. FM: Knud Nielsen Bech, købmand i Århus.

1206 Jens Sørensen Brendstrup, handskemager i Århus. 21.9.1739, fol.261B.
E: Gertrud Mikkelsdatter. LV: Mikkel Mikkelsen Malling, handskemager. B: Anne Marie 2½, Søren 7 uger. FM: Frands Clausen, skrædder.

1207 Hans Juul, byens og politiets tjener i Århus. 1.7.1739, fol.264.
Enke og børn. (Navne angives ikke).

1208 Karen Melchiorsdatter i Århus. 7.12.1739, fol.264.
Enke efter Niels Mikkelsen, slagter, skifte 3.4.1739 lbnr.1194. B: Sidsel g.m. Anders Bagge, skipper i Århus, Anne 37 i København, Anne Cathrine 29, der ægter Christen Rasmussen. Første ægteskab med Peder Lauridsen, [skifte 16.2.1699 lbnr.387]. B: Melchior i Århus, Laurids sst.

1209 Oluf Christensen, skipper i Århus. 22.10.1739, fol.268.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Jørgen Lauridsen Storm, skibsmand. B: Niels 8, Mette Margrethe 3. FM: Henrik Nielsen Molbo, skipper.

1210 Mads Evertsen, slagter i Århus. 9.2.1740, fol.271B.
Har siddet i uskiftet bo. A: Hendes bror Niels Ruth, død. 1B: Ingeborg. FM: Niels Sørensen, pottemager.

1211 Jens Madsen Haarup i Århus. 8.11.1740, fol.274.
E: Anne Marichen Henriksdatter. LV: Jens Betzer, købmand i Århus. Bevilling til uskiftet bo af 31.7.1739 lbnr.1188. B: Marianne 8, Henrik 4. FM: Jens Olufsen Skødstrup, købmand i Århus, Peder Mørch, der er i familie med afdødes første hustru. Der henvises til skifte efter enkens far Henrik Langballe.

1212 Mette Rasmusdatter i Århus. 1.7.1740, fol.277.
E: Baltser Hansen Køge, murer. B: Rasmus 6 mdr. FM: morbror Erik Rasmussen, fuldmægtig på Vosnæsgård.

1213 Vilhelm Stenvinkel, ugift kirurg i Århus. 8.4.1740, fol.280B.
Afdøde var født på Kragerø i Norge. Arvinger angives ikke.

1214 Anne Jensdatter i Århus. 2.6.1740, fol.283B.
Enke efter Rasmus Rasmussen Koch. B:
1) Jens Rasmussen Koch, bager i Århus
2) Hans Rasmussen Koch, død. 2B: Anne 19, Mette 13
3) Niels Rasmussen Koch, [skifte 19.8.1738 lbnr.1169]. 2B: Anne Mette 13, Rasmus 10
4) Maren Rasmusdatter, enke i Århus
5) Kirsten Rasmusdatter g.m. Peder Budde i Århus
6) Johanne Rasmusdatter, [skifte Horsens 11.1.1734 lbnr.745], var g.m. Thomas Gregersen, rebslager i Horsens. B: Johanne 14, Maren 9, Anne 7.

1215 Anne Jensdatter Arendal i Århus. 24.11.1740, fol.287.
E: Anders Lauridsen Pind. B: Edel 4, Jens 17 uger. FM: morfar Jens Arendal i Århus. Første ægteskab med Edel Sørensdatter, skifte 15.8.1733 lbnr.1048. Hendes første ægteskab med Palle Sørensen. B: Søren. Desuden nævnes enkemandens svoger Hans Sørensen.

1216 Ingeborg Jensdatter Riis i Århus. 27.11.1737, fol.292.
E: Oluf Gertsen, skomager. A: søstersøn Søren Farve, student, brordatter g.m. Thomas Iversen, handskemager i Århus.

1217 Jens Rasmussen Skriver i Århus. 15.12.1739, fol.296B.
E: Dorthe Baltsersdatter. LV: Niels Gregersen. B: Mikkel, købmandskarl i Frederikshald i Norge, Rasmus, student i Kongsberg i Norge, Peder, skibskarl i Århus, Peder 19, Helle Marie g.m. Christen Jacobsen Kabel i Århus, Maren i Odense. FM: Hans Clemensen Kryssing, købmand i Århus.

1218 Bodil Jensdatter Bromborg i Århus. 30.12.1739, fol.303B.
Enke efter Christen Pedersen Solbjerg, skifte 12.11.1737 lbnr.1174. Første ægteskab med Peder Lauridsen, skifte 21.10.1733 lbnr.1046. A: søster [Maren Jensdatter, skifte 15.8.1713 lbnr.697], var g.m. Thyge Pedersen, sejllægger. 1B: Dines.

1219 Jacob Christensen Kabel i Århus. 11.10.1740, fol.309.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Thomas Thomsen Sabro. Af første ægteskab B: Christen.

1220 Barbara Pedersdatter i Århus. 5.5.1741, fol.311B.
E: Mikkel Rasmussen Herskind. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige børn.

1221 Jens Basse, toldbetjent i Århus. 19.12.1736, fol.312.
E: Kirsten Pedersdatter Møller. LV: bror Peder Møller. B: Peder 12, Gregers 7, Rasmus 3, Anne Kirstine 3, Albert 1. FM: Niels Stub.

1222 Mikkel Rasmussen Bagge, skipper i Århus. 2.8.1740, fol.314B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Christen Rasmussen Hejgaard. B: Rasmus 4, Peder 40 uger. FM: farbror Laurids Rasmussen Bagge, skipper. Desuden nævnes afdødes svoger Adolf Isaksen, rebslager i Århus.

1223 Ellen Jensdatter Munch i Århus. 3.11.1740, fol.318.
E: Jens Pedersen, klokker ved Vor Frue Kirke i Århus. B: Dorthe 2. Peder 5 dage. Første ægteskab med Niels Hansen, [skifte 15.2.1732 lbnr.1082]. B: Niels 8. FM: Niels Prip, skomager, Palle Pedersen Schandorff, guldsmed.

1224 Rasmus Mikkelsen Hasle, vognmand i Århus. 3.2.1741, fol.321.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Laurids Grønbæk, skipper, Peder Hansen Heide. B: Mikkel 4½. Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 22.5.1733 lbnr.1041]. B: Christen, skipper i Århus, Maren g.m. Christen Lading i Århus, Abelone g.m. Henrik Molbo, skipper i Århus.

1225 Rasmus Halling, skipper i Århus. 24.2.1741, fol.327.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Henrik Molbo, skipper. B: Jens 2, Sidsel. FM: Jens Pedersen Degn, bådsmand.

1226 Anne Marie Rehs i Århus. 26.1.1740, fol.331.
A:
1) mor Anne Marie Rehs, enke efter Martin Rehs, musikant i Århus, [skifte 15.10.1733 lbnr.1055]. LV: Christian Foss
2) bror Martin Rehs, instrumentist i Århus
3) bror Christian Rehs i Århus
4) søster Elisabeth Rehs, enke efter [Johan] Waltzer, [skifte 5.8.1733 lbnr.1075]
5) søster Gertrud Rehs, enke efter Christoffer Rhæder i Århus
6) søster Dorthe Marie Rehs, død, var g.m. Rhode Klauman på Lolland. 2B: en søn og en datter. FM: Peder Heide.

1227 Jens Lauridsen, skipper i Århus. 1.9.1741, fol.334B.
E: Margrethe Nielsdatter. Bevilling for hende og hendes umyndige børn.

1228 Laurids Mogensen, klejnsmed i Århus. 5.6.1741, fol.335.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Frands Clausen, skrædder. A: søster Else Mogensdatter, enke efter Esben Nielsen, snedker i Roskilde. LV: Mikkel Mogensen, bøssemager.

1229 Sidsel Nielsdatter i Århus. 28.5.1741, fol.336.
E: Anders Andersen Bagge, skipper. A:
1) [halv]bror Laurids Pedersen Ørbæk, skipper
2) [halv]bror Melchior Pedersen, skipper
3) søster Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Christen Rasmussen, bådsmand i Århus
4) søster Anne Nielsdatter g.m. Jens Jørgensen i København.

1230 Jørgen Jensen i Århus. 13.7.1740, fol.339.
E: Inger Jensdatter Prip. LV: Thomas Pedersen, skipper. B: [Karen] g.m. Peder Christian, murer. Enken har siddet i uskiftet bo i 8 år.
[Måske hedder afdøde Jørgen Jørgensen, se lbnr.1035, 1047].

1231 Knud Clemensen Værn i Århus. 18.5.1741, fol.341.
E: Anne Mogensdatter. LV: bror Rasmus Mogensen Hasle. A:
1) morbror Peder Knudsen, død. 3B:
a Søren Pedersen, skomager
b Knud Pedersen, skoflikker
c Johanne Pedersdatter, enke i Århus
2) moster, død. 1B:
a Erik Pedersen, skrædder i Hasle.
Afdødes mor hed Anne Knudsdatter.

1232 Karen Thomasdatter i Århus. 24.12.1740, fol.342.
Enke efter Anders Jacobsen, skrædder.
Hendes A:
1) halvsøster Anne Thomasdatter, enke efter Rasmus Madsen i Århus, [skifte 16.4.1733 lbnr.1061]
2) halvsøster Mette Thomasdatter, død, var g.m. Hans [Svendsen, skifte 2.11.1709 lbnr.605]. 2B:
a Thomas Hansen, skipper i Århus
b Maren Hansdatter g.m. Poul Olufsen Holst i Bergen i Norge
3) halvsøster Birgitte Thomasdatter, død, var g.m. Alexander, skrædder på Samsø. 1B:
a Anne Alexandersdatter g.m. Jens Hjulmand i Nordby på Samsø.
Hans A:
1) søster Dorthe Jacobsdatter, [skifte 6.4.1736 lbnr.1126], var g.m. Laurids Gylling, [skifte 24.7.1736 lbnr.1131]. Første ægteskab med Frands Sørensen, [skifte 13.5.1707 lbnr.562]. 3B:
a Else Frandsdatter, enke efter Henrik Jacobsen i Århus. LV: søn Frands Henriksen
b Johanne Frandsdatter g.m. Frands Mortensen i Århus
c Karen Frandsdatter, [skifte 1.9.1734 lbnr.1064], var g.m. Jens Thomsen Sabro. 1B: Thomas 13
2) søster Maren Jacobsdatter i København, død. 1B:
a datter, død, var g.m. Simon Schmidt, arkivar ved Det kongelige Krigskancelli i København. 1B: datter, der også døde.
Afdøde mands forældre var Jacob Bastian Wolff og Else Andersdatter i Århus.
Desuden nævnes den afdøde mands morbror Knud Jacobsen, skrædder, der havde en datter Karen Knudsdatter i Hevring i Estruplund sogn på Estruplund gods.

1233 Maren Terkildsdatter i Århus. 15.6.1741, fol.349.
Enke efter Peder Flensborg, [skifte 10.11.1733 lbnr.1044]. B: Jens Pedersen Flensborg i Frederikshald i Norge, Terkild Pedersen 25 i Århus, vanvittig, Mette Pedersdatter 25 i Århus. FM: Christen Svejstrup.

1234 Dorthe Eriksdatter i Århus. 1.7.1741, fol.355B.
E: Dines Sørensen Svane. Første ægteskab med Anders Jespersen Borum, skifte 29.1.1720 lbnr.813. B: Erik Møller, præst i Elling [og Tolne], Laurids til søs, Maren. FM: Søren Knudsen Tørslev, Peder Olufsen Borum.

1235 Mette Marie Jesdatter Fæster i Århus. 24.10.1741, fol.361.
E: Andreas Stæhr, rådmand og forvalter [på Marselisborg].
B: Niels Andreas Stær 13, Karen Stær 10, Jes Fæster Stær 8. Hendes første ægteskab med Niels Jensen Krogsgaard. 1B: Mette Cathrine Krogsgaard, der er bevilget at være egen værge under tilsyn af Jens Arendal i Århus 21.7.1741, fol.360B.
Bevilling til uskiftet bo for afdøde mand af 11.8.1741, fol.360B. Samfrænder: Christian Stemann, præst i Hjermind, Le og Hjorthede, Jens Andersen Arendal, købmand i Århus, Rasmus Stær på Rugballegård.

1236 Anne Christensdatter Skaarup i Århus. 24.11.1741, fol.362.
E: Mogens Blach. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige børn.

1237 Bevilling til uskiftet bo i Århus. 15.12.1741, fol.362B.
Bevilling til uskiftet bo for Palle Pedersen []Schandorff] og hustru Helle Pedersdatter [Mollerup] i Århus.

1238 Rasmus Rasmussen, skrædder i Århus. 4.7.1741, fol.362B.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Jens Søndergaard. B: Helle 17, Rasmus 14, Silke Marie 10, Anne Kirstine 6, Peder 4. FM: Christen Hejgaard, farbror Jens Rasmussen i Voldum.

1239 Peder Jensen Ilsø, skipper i Århus. 22.4.1741, fol.366.
E: Benedikte Andersdatter Winther. LV: Christen Svejstrup. Første ægteskab med Dorthe Christensdatter, skifte 26.10.1734 lbnr.1067. B: Jens Christian Pedersen Ilsø 25, preceptor hos oberstløjtnant Harbo 4 mil fra Drammen i Norge, Dorthe Pedersdatter Ilsø g.m. en bager i Trondhjem i Norge, Anne Else Pedersdatter Ilsø på Rodsteenseje. FM: morbror Christen Christensen Thorsø, degn i Randlev i Hads herred, Anders Jørgensen, skrædder.

1240 Christen Hansen Højer og tidligere afdøde hustru i Århus. 25.5.1736, fol.373B.
Enkemand efter [Johanne Andersdatter]. B:
1) Anne Johanne Christensdatter g.m. Stig Madsen, købmand i Ebeltoft
2) Maren Christensdatter g.m. Jens Betzer, købmand i Århus
3) Hans Christensen 23
4) Anne Christrensdatter 21
5) Anne Marie Christensdatter 15
6) Kirsten Christensdatter 13.

1241 Anne Olufsdatter i Århus. 13.2.1742, fol.402.
E: Jens Hansen, maler. A: mor Anne Nielsdatter. LV: Laurids Nielsen Vissing, halvsøskende Anne Cathrine Pedersdatter 23 i København, Ingeborg Pedersdatter 21 sst. FM: Søren Jensen, skipper.

1242 Jacob Pedersen Kræmmer, bådsmand i Århus. 30.12.1741, fol.403B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: bror Jens Mikkelsen. B: Jacob 14 uger. FM: Christen Rasmussen.

1243 Christen Jacobsen Kabel i Århus. 22.9.1741, fol.404B.
E: Helle Marie Jensdatter. LV: Rasmus Torup, Mikkel Nielsen Møller. A:
1) farbror Søren Kabel i Ebeltoft, død. 4B:
a Peder Sørensen Rue i Ebeltoft
b Jens Sørensen Rue i Ebeltoft
c Anne Sørensdatter Rue i Ebeltoft
d Maren Sørensdatter Rue i Århus
2) farbror Jørgen Kabel i Ebeltoft
3) farbror Jens Kabel i Ebeltoft
4) farbror i Ebeltoft, død uden livsarvinger
5) farbror Peder Kabel i Århus, død. 1B:
a Mette Pedersdatter g.m. en skolemester
6) faster Mette Christensdatter Kabel i Femmøller på Mols
7) moster Maren Rasmusdatter, død, var g.m. [Jacob Christensen Stavern i Århus, skifte 7.3.1714 lbnr.702]. 1B:
a Martha Jacobsdatter g.m. Christen Rasmussen i Århus
8) moster Maren Hansdatter, død uden livsarvinger
9) morbror Rasmus Rasmussen Koch i Århus, død, var g.m. Anne Jensdatter, skifte 2.6.1740 lbnr.1214. 6B:
a Hans Rasmussen, død. 2B: Anne, Mette
b Jens Rasmussen Koch
c Niels Rasmussen Koch, [skifte 19.8.1738 lbnr.1169]. 2B: Anne Mette 13½, Rasmus 10 (alder ved skiftet i 1740)
d Maren Rasmusdatter i Århus
e Kirsten Rasmusdatter i Århus
f Johanne Rasmusdatter, [skifte Horsens 11.1.1734 lbnr.745, var g.m. Thomas Gregersen, rebslager i Horsens]. 3B: Johanne, Maren, Anne.

1244 Alhed Sørensdatter Lind i Århus. 24.2.1740, fol.413.
E: Laurids Olufsen Lind, der bor i Kristiansand i Norge. B: Søren 20, skræddersvend i Århus, Alhed sst. Afdøde kom til Århus for 10 år siden.

1245 Anne Nielsdatter i Århus. 9.2.1740, fol.414B.
E: Joen Eriksen, snedker. B: Anne Marie 18½, Johannes 13, Christian 8. FM: Søren Jensen, møllersvend i Århus.

1246 Kirsten Nielsdatter i Århus. 17.11.1741, fol.415B.
E: Oluf Pedersen Vegner, vognmand. B: Gertrud 9, Anne Margrethe 6, Maren 2½, Johanne 2½. FM: Johan Nielsen Kolbæk.

1247 Bevilling at være egen værge i Århus. 9.3.1742, fol.416.
Bevilling at være egen værge for Marie Sørensdatter i Århus under kurators tilsyn.

1248 Mette Cathrine Hansdatter i Århus. 13.12.1740, fol.416B.
E: Mads Iversen. B: Cathrine 10. FM: Mikkel Mikkelsen Malling, handskemager. Første ægteskab med Søren Christensen Tørring, handskemager, skifte 14.11.1724 lbnr.900. B: Anne Cathrine 20 i København, Mette 18. Skøde fra afdødes mor Anne Christoffersdatter, enke efter Hans Pedersen, skifte 12.1.1724 lbnr.875. Enkemandens stedbørn har arv efter deres halvbror Christen Sørensen, [skifte 17.4.1725 lbnr.910].

1249 Thomas Pedersen, skipper i Århus. 13.11.1741, fol.419B.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Rasmussen Hejgaard. B: Jens. FM: Hans Nikolaj Mathiasen. Afdøde kaldes også Thomas Pedersen Thomsen.

1250 Maren Hansdatter Halkjær i Århus. 17.4.1741, fol.421B.
E: Peder Albertsen Hougaard. B: Marie 9, Albert 4. FM: Hans Clemensen Kryssing.

1251 Elisabeth Cathrine From i Århus. 26.6.1741, fol.429B.
E: Christen Thorgeirsen, skipper. Første ægteskab med Christian Fabricius i Fåborg på Fyn. B: Birgitte Marie hos morbror Thue [Christensen] From, præst på Refsnæs. FM: Rasmus Mogensen Hasle.

1252 Poul Helbech, ugift barbersvend i Århus. 23.3.1741, fol.432.
A: mor Anne Sofie Piper, enke efter Abel Poulsen Helbech i Ålborg, søskende, hvis navne ikke angives. Dåbsattest Ålborg 19.6.1733. Lærebrev København 12.5.1740.

1253 Jørgen Pedersen Mejlby, ugift tjenestekarl i Århus. 20.2.1742, fol.433B.
A: søskende Søren Pedersen i Egå, Jens Pedersen, rytter på Sjælland, Maren Pedersdatter i Århus, Anne Pedersdatter sst.

1254 Kirsten Rasmusdatter i Århus. 29.5.1742, fol.435B.
E: Jens Andersen, toldbetjent. B: Lisbeth 5½. FM: morbror Niels Rasmussen, bødker.

1255 Anne Cathrine Nielsdatter i Århus. 5.6.1741, fol.436B.
E: Christen Rasmussen, skibsmand. B: Niels 9 mdr. FM: Laurids Nielsen Vissing, morbror Melchior Pedersen, skipper, mors halvbror Laurids Pedersen Ørbæk.

1256 Ida Andersdatter i Århus. 30.4.1740, fol.440.
Enke efter Rasmus Joensen, [skifte 1.12.1736 lbnr.1132] A: søskende Niels Andersen i Brabrand, Johan Andersen, uvist hvor, Anne Andersdatter i København.

1257 Registrering i Århus. 28.7.1741, fol.442B.
Registrering af ejendele, der tilhørte Christian von Ham, ugift [porcelæns]kræmmer fra København, der døde i Århus. A:
1) far Henrik von Ham, herredsfoged i Stege på Møn.
[Skifte København skiftebreve 31.8.1741 lbnr.206].

1258 Poul Sørensen Stavtrup i Århus. 8.12.1741, fol.446B.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Christensen Værn. A:
1) bror Jens Sørensen i Stavtrup
2) bror Peder Sørensen i Stavtrup
3) halvsøster Kirsten Sørensdatter g.m. Hans Sørensen i Enslev, begge døde. 1B: Mikkel i Elev
4) halvsøster Karen Sørensdatter g.m. Jørgen Jensen [Skov] i Lemming, begge døde. 4B: Anne g.m. Peder Thøgersen i Lemming, Søren, Jens, Mikkel.

1259 Maren Sørensdatter i Århus. 1.12.1741, fol.447.
E: Christen Rasmussen Hejgaard. B: Rasmus i Trondhjem. Første ægteskab med Anders Videsen, [skifte 26.7.1713 lbnr.683]. B: Søren, farer på de lange rejser.

1260 Henrik Mikkelsen Langballe i Århus. 13.1.1735, fol.448B.
Enke efter Inger Jensdatter Mundelstrup. B: Jens 18. FM: Søren Olufsen. Første ægteskab med Marie Andersdatter Helgenæs, skifte 13.3.1716 lbnr.752. B: Mariken g.m. Jens Madsen Haarup, [skifte 8.11.1740 lbnr.1211], der nu ægter Oluf Nielsen, Maren g.m. Niels Lyngby, Anders 22. FM: farbror Bertel Langballe i Nebel. Enkens mor hed Sidsel.

1261 Karen Rasmusdatter i Århus. 24.10.1742, fol.469B.
E: Christen Nielsen, murer. B: Peder 4½.

1262 Bevilling til uskiftet bo i Århus. 10.6.1735, fol.469B.
Bevilling til uskiftet bo for Laurids Fogh og hustru Christiane Moth i Århus.

1263 Anne Nielsdatter Friis i Århus. 10.11.1742, fol.470.
E: Jacob Drejer. FM: Anne Margrethe 11, Christence Cathrine 8. FM: Jørgen Brink.

1264 Johan Casper Dahl, snedker i Århus. 30.12.1741, fol.473.
E: Else Nielsdatter. LV: Jens Hermansen, murer. B: Casper 5, Johan Christoffer 1½. FM: Christen Olufsen, snedker.

1265 Søren Jensen Sandmand, snedker i Århus. 14.12.1742, fol.474.
E: Kirsten Mortensdatter Halkjær. Bevilling til uskiftet bo for hende og hendes umyndige barn.

1266 Jacob Lauridsen Geding i Århus. 14.12.1742, fol.474B.
E: Maren Jensdatter Vissing. Bevilling til uskiftet bo for hende og hendes umyndige børn.

1267 Kirsten Poulsdatter i Århus. 22.9.1741, fol.474B.
E: Niels Bendixen. B: Bendix 6, Anne Dorthe 2. FM: morbror Niels Poulsen, rebslager.

1268 Karen Poulsdatter i Århus. 13.10.1741, fol.475B.
Enke efter Rasmus Kejser, [skifte 18.12.1734 lbnr.1085]. B: Kirsten i Århus. FM: Søren Lauridsen Veng, skrædder i Århus.

1269 Niels Sørensen Tendrup og hustru Karen Mikkelsdatter i Århus. 11.9.1741, fol.477.
Hans første ægteskab med Maren Lemming, [skifte 21.1.1710 lbnr.614]. B: Karen g.m. Frands Harbo i Laksegade i København, Søren, soldat.
Hendes A: søskende Jens Mikkelsen, bådsmand i Århus, Bodil Mikkelsdatter sst.

1270 Anne Mariken Samuelsdatter i Århus. 3.2.1742, fol.481.
E: Peder Henriksen, rebslager. B: Hans Christian 11, Henrik 7. FM: Laurids Grønbæk. Første ægteskab med Hans Christian Brodersen, [skifte 13.12.1728 lbnr.974]. B: Anne Kirstine g.m. Christian Saaby, degn i Vester Velling, Nikolaj, rebslager i Horsens, Marie Cathrine 23 i Århus, Marie Lisbeth 21, Samuel 19, Mette 18.

1271 Testamente i Århus. 28.1.1743, fol.491B.
Testamente for Frands Mortensen og hustru Johanne Frandsdatter i Århus af 10.2.1738.

1272 Dorthe Andersdatter i Århus. 17.10.1742, fol.492.
E: Peder Augustinussen. B: Maren 13, FM: Jens Sørensen, sejllægger.

1273 Johan Nordborg, drejer i Århus. 8.3.1741, fol.492B.
E: Anne Kirstine. LV: Mikkel Mogensen, bøssemager. B: Anne 26, FM: Paaske Christensen, skomager.

1274 Anne Cathrine Pedersdatter i Århus. 29.5.1742, fol.494B.
E: Peder Pedersen Bang. B: Peder 10½, Birgitte 8. FM: morbror Mikkel Pedersen, skipper, Knud Nielsen Bech.

1275 Anne Johanne Rasmusdatter i Århus. 12.2.1742, fol.496B.
E: Knud Madsen Brun, maler. B: Christen 7. FM: Mikkel Herskind. Uden for ægteskab B: Marie Christensdatter 11.

1276 Marie Pedersdatter i Århus. 17.3.1741, fol.499.
E: Mads Jørgensen, skibsmand. B: Jørgen 9, Peder 8, Rasmus 6 mdr. FM: Hans Christiansen, drejer.

1277 Søren Madsen, løbekræmmer, der døde i Lyngby. 9.12.1741, fol.500.
E: Mette Jensdatter. LV: Søren Jacobsen Brendstrup, handskemager. Arvinger kendes ikke.

1278 Jens Jensen Geding i Århus. 26.6.1742, fol.502.
E: Anne Cathrine Mikkelsdatter. LV: Zacharias Pedersen, podemester. B: Cathrine 10, Edel 7, Anne Kirstine 4. FM: Mads Rasmussen Geding.

1279 Anne Rasmusdatter i Århus. 6.3.1742, fol.504.
Enke efter Isak, vognmand. B: Adolf Isaksen, rebslager. Første ægteskab med Poul Nielsen, skifte 21.8.1713 lbnr.688. B: Niels Poulsen, rebslager i Århus, Hans Poulsen, uvist hvor, Kirsten Poulsdatter, [skifte 22.9.1741 lbnr.1267], var g.m. Niels Bendixen, vognmand. B: Bendix 7, Anne Dorthe 3.

1280 Karen Thomasdatter i Århus. 10.5.1742, fol.506B.
E: Christen Pedersen, skibsmand. B: Peder 16, Thomas 10. FM: Jens Sørensen, sejllægger.

1281 Malene Christensdatter i Århus. 25.4.1742, fol.508B.
Enke efter Christen Borchenfeld. B: Peder, skomagersvend i København, Jørgen 16, Maren 27 i København. FM: Laurids Sørensen, rebslager, morbror Jørgen Lauridsen Lollik.

1282 Maren Rasmusdatter i Århus. 8.6.1742, fol.510.
Enke efter Christen Nielsen, kobbersmed. Første ægteskab med [Bertel Lauridsen, skifte 14.11.1712 lbnr.666]. B: Maren Bertelsdatter g.m. Johan Christian Post, grovsmed i Århus, Anne Bertelsdatter, [skifte 18.8.1734 lbnr.1063], var g.m. Laurids Bentsen, glarmester i Århus. 2B: Karen, Bertel 8.

1283 Maren Pedersdatter i Århus. 9.2.1741, fol.512.
Enke efter Peder Loft. B: Jacob, degn i Salling, Johanne Marie g.m. Gynther Schrø, matros i København ved Morten Nielsen, skipper i Århus.

1284 Vibeke Christine Hofgaard i Århus. 29.8.1741, fol.514B.
E: Gert Olufsen Ravn, parykmager. B: Thue Oluf 15, Grethe Kirstine 13, Oluf 10, Birgitte Cathrine 5, Tønne 3. FM: Søren Sørensen.

1285 Mads Sørensen, skipper i Århus. 29.7.1741, fol.517B.
E: Dorthe Christensdatter. LV: bror Anders Christensen Værn. B: Mette 24, Anne Johanne 22, Søren 15, Rasmus 8. FM: Jens Pedersen, skomager.

1286 Johan Gudmundsen i Århus. 12.10.1741, fol.523B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Hutting, bager. B: Christen7½, Niels 5, Oluf 3. FM: Hans Rhæder. Første ægteskab med [Johanne Christensdatter, skifte 20.11.1732 lbnr.1033]. B: Marie 19.

1287 Christen Christensen, nagelsmed i Århus. 2.4.1742, fol.525B.
E: Karen Jensdatter. LV: Johan Henrik Wimmelmann. A: søskende Niels Christensen i København, Jens Christensen i Randers, Maren Christensdatter g.m. en bødker i Hørby ved Hobro.

1288 Jørgen Ziso, slagter i Århus. 29.4.1743, fol.527.
E: Maren Nielsdatter Rath. LV: Frands Clausen, skrædder. B: Margrethe. FM: Niels Jensen Prip, skomager.

1289 Maren Pedersdatter i Århus. 9.7.1742, fol.528B.
E: Peder Sørensen Schiøtt, skipper. B: (Navne angives ikke). FM: Niels Poulsen Lisbjerg, hjulmand.

1290 Jens Ejlersen, kalkslager i Århus. 28.3.1738, fol.530B.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Pedersen, skoflikker. B: Kirstine Marie 10, Hans 7. FM: Christian Calmer.

1291 Jacob Jensen og hustru Maren Jensdatter i Århus. 3.5.1742, fol.531B.
B: Jens Stougaard, student, Anne g.m. Peder Jensen, skrædder i Århus.

1292 Kirsten Mikkelsdatter i Århus. 7.8.1743, fol.534.
E: Christen Poulsen Mesing. B: Mikkel, Maren, Anne.

1293 Christen Rasmussen, skibsmand i Århus. 27.5.1743, fol.534B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Herman Pøpping, bager i Århus. Første ægteskab med Anne Cathrine Nielsdatter. B: Niels 3. FM: morbror Melchior Pedersen, skipper, farbror Jens Rasmussen.

1294 Jens Rasmussen Søndergaard og hustru Johanne Winther i Århus. 29.3.1743, fol.539, 569B.
Hans A:
1) bror Peder Rasmussen Søndergaard i Stødov på Helgenæs, død. 3B:
a Mette Pedersdatter g.m. Laurids Jensen (kaldes også Frandsen) i Fejrup på Helgenæs
b Maren Pedersdatter hos stedfar Jørgen Rasmussen Søndergaard i Stødov
c Rasmus Pedersen 33, rømt for 13 år siden
2) halvsøster Maren Rasmusdatter Søndergaard g.m. Jens Mikkelsen Provst i Esby på Helgenæs.
Hendes A:
1) datter Gertrud Lauridsdatter Winther g.m. Johan Christoffer Joel, rytter i Århus.

1295 Mathias Knudsen, natmand i Århus. 27.1.1744, fol.544.
Enke og børn, hvis navne ikke angives.

1296 Jacob Lauridsen Geding i Århus. 23.1.1744, fol.544.
E: Maren Jensdatter Vissing. LV: Jørgen Rasmussen, Jens Betzer. B: Jens 2, Abelone. FM: fastres mænd Thomas Hansen, Jens Nielsen. Bevilling til uskiftet bo af 14.12.1742 lbnr.1266.

1297 Mikkel Nielsen, rebslager i Århus. 11.6.1744, fol.544B.
E: Karen Christensdatter. LV: Oluf Nielsen. B: Kirsten 3, Anne 17 uger. FM: Jens Sørensen, sejllægger.

1298 Cathrine Elisabeth Schønau i Århus. 9.3.1744, fol.548.
E: Johan Frederik Schønau, tolder. Bevilling til uskiftet bo af 28.2.1744.

1299 Mette Rasmusdatter i Århus. 17.2.1744, fol.548.
E: Bendix Jacobsen. B: Anne Sofie 5.

1300 Anne Cathrine Mikkelsdatter i Århus. 10.10.1742, fol.548B.
E: Rasmus Rasmussen Møller. Første ægteskab med Jens Jensen Geding, skifte 26.6.1742 lbnr.1278. B: Cathrine 10½, Edel 7½, Anne Kirstine 4½. FM: Peder Mørch, Mads Rasmussen Geding.

1301 Jørgen Pedersen Ugelbølle i Århus. 9.7.1743, fol.554.
A:
1) søster Maren Pedersdatter g.m. Anders Værn, [fejl for Rasmus Værn], rådmand, begge døde. (Bevilling til uskiftet bo 29.12.1719 lbnr.808). 6B:
a Søren Rasmussen Værn på Frederikshald i Norge
b Mads Rasmussen Værn i Århus
c Peder Rasmussen Værn i Skanderborg
d Margrethe Rasmusdatter Værn, enke efter Søren Knudsen i Århus
e Gertrud Rasmusdatter Værn g.m. Rasmus Pedersen Hasle i Århus
f Anne Cathrine Rasmusdatter Værn g.m. Anders Lauridsen.

1302 Niels Pedersen, skoflikker i Århus. 14.11.1741, fol.557, 568B.
E: Birthe Mikkelsdatter. LV: Anders Pind. B: Peder 15, Mikkel 6 mdr. FM: farbror Peder Pedersen, tobaksspinder.

1303 Jens Christensen, ankersmed i Århus. 25.4.1743, fol.559.
E: Mette Jensdatter. LV: Anders Jensen Schmidt. B: Christen 25, Anne Margrethe 19, Jens 8. FM: Jens Olufsen Skødstrup.

1304 Mads Jørgensen, skibsmand i Århus. 4.1.1744, fol.562B.
E: Margrethe Jacobsdatter. LV: Laurids Grønbæk, skipper. B: Søren 9 mdr. FM: Laurids Bentsen, glarmester. Første ægteskab med [Marie Pedersdatter, skifte 17.3.1741 lbnr.1276]. B: Jørgen 12, Peder 11, Rasmus 3½.

1305 Jens Pedersen Fischer og hustru Maren Andersdatter. 4.3.1741, fol.564.
B: Dorthe Kirstine 1. FM: morbror Christen Andersen, pottemager, farbror Niels Pedersen Fischer, handskemager. Hendes første ægteskab med Mogens Nielsen, [skifte 7.1.1732 lbnr.1020]. B: Niels 11. FM: farbror Knud Nielsen Bech. Afdøde mand var inden sin død forlovet med Kirsten Nielsdatter. Desuden nævnes afdøde mands mor Maren Fischers.

1306 Bevilling til uskiftet bo i Århus. 29.6.1744, fol.568.
Bevilling til uskiftet bo for Thøger Kjærsgaard og hustru Maren Olufsdatter i Århus.

1307 Mette Pedersdatter Harlev i Århus. 10.5.1744, fol.589, 715B.
E: Jens Rasmussen Brixen. B: Mette 7. FM: Christen Blach.

1308 Peder Albertsen Hougaard i Århus. 26.1.1743, fol.591.
B: Albert, Marie. FM: fars svoger Hans Clemensen Kryssing. Arv efter afdødes far Albert Pedersen i Årslev.

1309 Peder Hansen Heide, prokurator i Århus. 15.12.1741, fol.597B.
E: Karen Brandt. LV: Christen Cramer. B: Kirsten g.m. Lorents Lorentsen Koch, parykmager.

1310 Hans Baltsersen Kryssing i Århus. 31.3.1743, fol.601B.
[Enkemand efter Anne Nielsdatter Bech, skifte 12.3.1733 lbnr.1054]. Første ægteskab med Anne Søholt, [skifte 12.1.1728 lbnr.963]. B: Maren.

1311 Bevilling at være egen værge. 5.10.1744, fol.606, 687B.
Bevilling at være egen værge af 3.1.1738 for Marie Wegner i Århus under tilsyn af Andreas Stær, rådmand i Århus.

1312 Bevilling at være egen værge. 14.12.1744, fol.606B.
Bevilling at være egen værge for Anne Christine Christensdatter Skaarup på Rugballegård i Koldinghus amt under tilsyn af Hans Jensen Lottrup, birkedommer i Grundet og Skovgård birker.

1313 Hans Rasmussen, købmand i Århus. 17.10.1742, fol.607.
A:
1) far Rasmus Hansen Emike i Vejlby ved Nakskov på Lolland
2) bror Niels Rasmussen i Vejlby ved Nakskov på Lolland
3) brordatter Kirsten Nielsdatter, der ægter Jørgen Fogh i Skanderborg.

1314 Hedvig Sørensdatter Nors i Århus. 29.8.1744, fol.685B.
E: Knud Madsen Brun, maler. A: mor Karen Jensdatter Testrup g.m. Johan Conrad Bremer, søster Mette Marie Nors g.m. Peder [Lauridsen] Prang, degn i Harlev og Framlev.

1315 Anne Pedersdatter i Århus. 1.3.1745, fol.686B.
E: Christen Pedersen Stær. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige børn.

1316 Bevilling til uskiftet bo i Århus. 18.12.1744, fol.687.
Bevilling til uskiftet bo for Niels Nielsen, hospitalsforstander og hans umyndige børn.

1317 Christen Lauridsen Geding i Århus. 12.3.1745, fol.688.
E: Johanne Jensdatter Vissing. LV: Mogens Blach. Første ægteskab med Marie Christiansdatter Sønnich, [skifte 23.1.1739 lbnr.1179]. B: Bodil Marie, Christen, Marie. FM: morbror Peder Sønnich, på fars side Thomas Hansen, Jens Kjellerup.

1318 Helle Rasmusdatter i Århus. 1.10.1744, fol.702B.
E: Svend Madsen, hestekøber. B: Mette 3, Rasmus 6 mdr. FM: morbrødre Anders Rasmussen Bach i Skejby, Rasmus Rasmussen Bach sst.

1319 Johan Madsen, bødker i Århus. 13.5.1745, fol.705.
E: Else Nielsdatter. LV: Morten Sørensen, bødker. B: Niels 9, Mads 8, Jens 6. FM: Niels Prip, skomager.

1320 Jens Andersen Arendal i Århus. 29.2.1744, fol.706B.
E: Maren Hansdatter. LV: Stær, rådmand. B: Jes 26, Sidsel, Hans Nikolaj 15, Anne Mette 11. FM: Hans Clemensen Kryssing, afdødes svoger Christian Stemann, præst i Hjermind, Le og Hjorthede. Første ægteskab med [Sidsel Andersdatter, skifte 4.9.1716 lbnr.751]. B: Anne Jensdatter, [skifte 24.11.1740 lbnr.1215], var g.m. Anders Pind. 2B: Edel, Jens, Helvig Jensdatter g.m. Hans Sørensen, birkedommer i Frisenvold birk. Arv efter Sidsel Andersdatters mor Anne Øland, [skifte 4.9.1724 lbnr.895].

1321 Søren Jensen Taastrup, skipper i Århus. 19.1.1745, fol.711.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Albertsen, skipper. A: halvsøskende Jens Jensen Kirkegaard i Framlev, Anders Jensen i Bundgård, Laurids Jensen, skrædder i Framlev, Jens Jensen i Favrskov Mølle, Niels Jensen i Skejby, Maren Jensdatter g.m. Gottlieb Sadelmager i Lillering, Kirsten Jensdatter g.m. Jørgen i Tåstrup.

1322 Jens Pedersen, skrædder i Århus. 14.3.1742, fol.718.
E: (Navn angives ikke). LV: Søren Pedersen, knapmager. B: Peder, skrædder, Rasmus, skrædder.

1323 Karen Jensdatter i Århus. 28.5.1742, fol.736B.
E: Rasmus Jensen, skrædder. B: Jens 4, Thor 2½, Maren 10 uger. FM: Søren Pedersen Stub. Desuden nævnes afdødes mor Anne Jensdatter.

1324 Peder Ibsen, skomager i Århus. 20.1.1743, fol.745B.
E: Bodil Rasmusdatter Schiøtt. LV: Herman Pøpping. B: Dorthe Frederikke. Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, [skifte 24.1.1725 lbnr.921]. B: Jens, skomager i Århus, Jesper, degn i Hjermind, Le og Hjorthede, Anne g.m. Johan Albert Pedersen, bager i Randers, Maren g.m. Jens Gotfredsen Krønich, skomager i Århus.

1325 Oluf Ovesen i Århus. 6.7.1743, fol.750.
E: Ellen Lauridsdatter Fogh. LV: Søren Knudsen Tørslev, Niels Lauridsen Rømer. A: søster Inger Ovesdatter g.m. Mathias Christoffersen i Storring, halvsøskende Christian Ovesen i Bredvad Mølle, Inger Cathrine Ovesdatter g.m. Terkild Ibsen i Gedved Mølle, Anne Kirstine Ovesdatter i Amsterdam.

1326 Peder Svendsen, skoflikker i Århus. 16.9.1744, fol.756.
E: Anne Cathrine. LV: Hans Engelbrechtsen. B: [Peder, nyfødt].

1327 Anne Eriksdatter [Winther] i Århus. 13.5.1745, fol.759B.
E: Jens Andersen, klokker [ved Frue Kirke]. B: Kirsten. FM: Hans Jensen Buchtrup.

1328 Laurids Pedersen Ilsø, skibsmand i Århus. 9.3.1743, fol.761B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Poulsen, rebslager. B: Anne Margrethe 4, Mikkel 2. FM: Jens Sørensen Kiest.

1329 Thyge Rasmussen i Århus. 10.4.1745, fol.762B.
E: Mette Enevoldsdatter. B: Rasmus, avlsmand i Århus, Peder, bådsmand sst, Niels bådsmand sst, Thyge i København.

1330 Ingeborg Nielsdatter Haarup i Århus. 7.9.1745, fol.766.
E: Niels Gregersen. B: Niels Nielsen Brandt 20, Gregers 19, Jørgen 16, Oluf 13. FM: Mads Galten, Knud Johansen Kanis. Bevilling til uskiftet bo 20.11.1744, fol.606.

1331 Mikkel Pedersen, skipper i Århus. 3.2.1744, fol.767B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Christen Pedersen Stær. B: Birgitte 4½, Søren 6 mdr. FM: Knud Nielsen Bech.

1332 Dines Sørensen Svane, skipper i Århus. 16.3.1745, fol.769.
[Enkemand efter Dorthe Eriksdatter], skifte 1.7.1741 lbnr.1234. A: søskende Else Sørensdatter Svane, enke efter Terkild Nielsen i Frederikshald i Norge. LV: Niels Lauridsen Rømer i Århus. Arv til afdødes steddatter Maren Andersdatter med FM: bror Erik Andersen, præst i Elling [og Tolne].

1333 Kirsten Markusdatter i Århus. 26.10.1745, fol.781.
E: Thomas Andersen, murersvend. B: Jens 25, skomagersvend, Johanne g.m. Anders Pedersen, daglønner i Århus, Birgitte Marie 18.

1334 Palle Pedersen Schandorff, guldsmed i Århus. 4.8.1745, fol.783B.
E: Helle Pedersdatter Mollerup. LV: Jacob Møller. B: Peder 9. FM: farbrødre Hans Pedersen, købmand i Skanderborg, Mikkel Pedersen [Schandorff], kapellan i Linå og Dallerup, Christen Pedersen [Pallesen], skomager i Skanderborg. Arv i boet til Mikkel Gregersens yngste datter Helle. (Sml. lbnr.1050).

1335 Jens Nielsen Fracher, vognmand i Århus. 23.12.1745, fol.788.
E: Lisbeth Mortensdatter. LV: Niels Prip, skomager. B: Johanne 10, Anne 6, Niels 3. FM: Jens Tilst, hestekøber.

1336 Christen Christensen Tirsbæk i Århus. 29.4.1743, fol.790B.
E: Dorthe Kjeldsdatter. LV: Mads Rasmussen Geding. A: bror Jens Christensen Tirsbæk i Romlund ved Viborg med flere søskende, der selv deler indbyrdes.

1337 Niels Bendixen, vognmand i Århus. 17.7.1742, fol.792.
E: Johanne Groersdatter . LV: Jacob Lauridsen Geding, Peder Hansen Holm. Første ægteskab med Kirsten Poulsdatter, skifte 22.9.1741 lbnr.1267. B: Bendix 6, Anne 3. FM: morbror Niels Poulsen, rebslager, Adolf Isaksen, rebslager.

1338 Mads Andersen Skive, bådsmand i Århus. 5.10.1744, fol.794B.
E: Birgitte Helgenæsdatter. LV: Herman Pøpping, bager. Første ægteskab med [Margrethe Sørensdatter, skifte 24.1.1731 lbnr.1002]. B: Dorthe Marie g.m. en grenader ved Helsingør, Mikkel, matros i København, Søren 18. FM: Paaske Skomager.

1339 Niels Post, skipper i Århus. 29.10, 1745, fol.797.
E: Anne Pedersdatter. LV: Frederik Borchardt. B: Peder 10. FM: Søren Rasmussen Samsing.

1340 Anne Lauridsdatter Mejlgaard i Århus. 22.12.1745, fol.801B.
E: Peder Bang, bådsmand. A: far Laurids Andersen Mejlgaard i Resendal.

1341 Peder Jensen, skrædder og hustru Anne Jacobsdatter i Århus. 31.3.1744, fol.803.
B: Jens 12, Jacob 11, Peder 8½, Karen 4, Maren 9 mdr. FM: farbror Rasmus Jensen, skrædder, morbror Jens Stougaard.

1342 Poul Gregorius Baufein, kirurg i Århus. 13.4.1744, fol.816.
E: Anne Lisbeth Rygaard. LV: Mads Galten. B: Gregorius 16. FM: farbror Samuel Baufein i Hansted ved Horsens, Poul Mikkelsen Gjellerup. Første ægteskab med Anne Christensdatter Vestergaard, skifte 2.12.1726 lbnr.933. B: Øllegaard på Børglumkloster i Vendsyssel, Dorthe på Lykkesholm på Fyn, Christen 19½ i Slagelse latinskole.

1343 Jørgen Andersen Mann i Århus. 13.3.1745, fol.824.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Henrik Molbo. B: Laurids 13, Karen 10, Anne Margrethe 2. FM: David Krag.


Århus byfoged
Skifteuddrag
Protokol 12
1741-1754
B 56 - 425


1344 Søren Jensen, rådmand i Århus. 15.8.1741, fol.1.
E: Karen Skov. LV: Andreas Stær, rådmand. B: Mogens i Århus, Jacob i Tønsberg, Bartholomæus i Norge, Gertrud, Else Marie, Sofie, død, var g.m. Mads Værn. Bevilling til uskiftet bo af 8.1.1740 lbnr.1198. (Fol.1 mangler i skifteprotokollen).

1345 Jens Jørgensen, skipper i Århus. 5.6.1744, fol.13.
E: Else Marie Holst. LV: Knud Johansen Kanis. B: Jørgen 4, Maren 3. FM: Christen Rasmussen, skipper. Desuden nævnes enkens søster Anne Rasmusdatter Holst i Århus.

1346 [Anne Jensdatter] i Århus. 24.10.1745, fol.15B.
E: Thomas Thomsen Sabro. B: Mette Marie 16, Thomas 12, Jens 10, Anne 8, Poul 7, Mads 5, Birgitte Cathrine 4, Jørgen 3. FM: Las Nielsen Vissing.

1347 Arent Johansen Althalt, købmand i Århus. 21.4.1745, fol.17.
B: datter g.m. Jacob Helms, apoteker, Hans, Johan, Mathias.

1348 Marie Christence Hansdatter Frakkenberg i Århus. 29.12.1744, fol.27B.
Enke efter Christen Jensen Brøndum, [skifte 5.4.1736 lbnr.1162]. A: søskende Anne Cathrine Frakkenberg, enke i København, Cathrine Frakkenberg, enke sst. FM: Johan Lønborg, øverste kapellan ved Århus Domkirke.

1349 Kirsten Jensdatter i Århus. 1.12.1745, fol.34B.
E: Gregorius Offersen, handskemager. A: søskende Niels Jensen Viby, handskemager i Århus, Maren Jensdatter g.m. Jens Fladstrup, skomager i Århus, Dorthe Jensdatter.

1350 Rasmus Sørensen i Århus. 16.5.1746, fol.36B.
E: Anne Pallesdatter. LV: Søren Lauridsen Veng. A: søster Anne Sørensdatter i København. FM: Christen Olufsen, snedker.

1351 Mikkel Mikkelsen Boye, handskemager og hustru Ingeborg Sørensdatter Tørring i Århus. 22.8.1745, fol.37B.
B: Søren 18, Anne Kirstine 12, Mette Marie 9, Mikkel 6, Grethe 6, Laurids 3. FM: fars søskendebarn Anders Jensen Schmidt, dennes halvsøster [Mette Jensdatter] g.m. Christian Henningsen, mors søskendebarn Søren Jacobsen, handskemager, mosters mand Johan Christian, værtshusholder på Gammelmønt i København, dennes svoger Mikkel Rasmussen Balle, skrædder i Kalundborg.
Arv efter afdøde kones far Søren Christensen Tørring, skifte 14.11.1724 lbnr.900.
Arv efter afdøde kones mor Mette Cathrine Hansdatter, skifte 13.12.1740 lbnr.1248 g.m. Mads Iversen, handskemager til B: Anne Cathrine i Trondhjem, Mette i København.
Arv efter afdøde kones halvbror Christen Sørensen Tørring, skifte 14.4.1725 lbnr.910.

1352 Anders Terkildsen i Århus. 10.1.1742, fol.64B.
E: Cathrine Nielsdatter Hjersing. LV: Mogens Blach i Århus. B: Dorthe Helene 3, Nille Johanne 2. FM: farbror Niels Terkildsen i Skorup, Christen Nielsen Haarby, købmand i Århus. Bevilling til uskiftet bo af 27.4.1740 lbnr.1202.

1353 Mikkel Nielsen Malling i Århus. 9.12.1744, fol.66B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Johan Henrik Vilhelmsen, skrædder. A:
1) bror Rasmus Nielsen Pøel, død. 4B:
a Bendix Rasmussen Malling i Nygårdsmølle ved Vordingborg på Sjælland
b [Maren Rasmusdatter] g.m. Peder Hansen i Storenor
c [Johanne Rasmusdatter] g.m. Mikkel Sørensen i Starup
d [Anne Rasmusdatter] g.m. Hans Nielsen i Elkær
2) bror Morten Nielsen Malling, død. 2B:
a Jens Mortensen Malling
b Niels Mortensen Malling, skipper
3) søster Maren Nielsdatter, [fejl, skal være: Anne Nielsdatter], død, var g.m. Øvle Pedersen i Malling. 2B:
a Eskild Øvlesen i Malling
b Peder Øvlesen i København, brændevinsmand
4) søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Jens Jensen Bundgaard. 1B:
a Niels Jensen Fløjstrup i Fløjstrup.

1354 Anne Pedersdatter i Århus. 12.2.1745, fol.69B.
E: Christen Pedersen Stær. B: Anne 16, Peder 12, Niels 7, Jens 6, Morten 5, Søren 3, Maren 1. FM: samfrænder Søren Jacobsen Brendstrup, Søren Pedersen Stær, Christen Pedersen Stær, Dieter Stær.

1355 Karen Christoffersdatter i Århus. 4.7.1746, fol.71.
E: Bendix Sørensen, skibsmand. B: Inger 13.

1356 Else Nielsdatter i Århus. 2.4.1746, fol.74.
E: Terkild Hansen, snedker. B: Inger 3, Anne Johanne 17 uger. Første ægteskab med Johan Caspersen Platz. B: Johan Christian 6. FM: Thomas Tanni, avlsmand i Århus ved søn Mikkel Tanni.

1357 Kirsten Eriksdatter i Århus. 25.6.1746, fol.80.
Enke efter Niels Lauridsen, slagter. A:
1) bror Jens Eriksen, klejnsmed i Horsens, død. 2B:
a Erik Jensen 36 i Horsens
b Maren Jensdatter g.m. Jørgen Davidsen, drejer i Horsens
2) søster Ingeborg Eriksdatter, enke efter Niels Rasmussen i Århus. LV: svoger Morten Sørensen, bødker.

1358 Jens Hansen, maler i Århus. 19.5.1746, fol.86B.
Enkemand efter [Anne Olufsdatter, skifte 13.2.1742 lbnr.1241]. A:
1) mor Anne Jacobsdatter, enke efter Hans [Lauridsen], maler i Århus, [skifte 9.2.1724 lbnr.899]
2) søster Anne Jensdatter. FM: Christen Svejstrup, Anders Jørgensen, skrædder
3) bror Jacob Drejer, død, (se lbnr.1263). 2B: Anne Margrethe 15, Christence 13. FM: Jens Laasby, Hans Grimstrup.
Afdødes mor Anne Nielsdatter, nu g.m. Søren Pedersen i København. [Hendes første ægteskab med Oluf Olufsen, skifte 28.11.1713 lbnr.690]. Hendes andet ægteskab med Peder Jørgensen, skifte 18.2.1733 lbnr.1074. 2B: Cathrine, Ingeborg.

1359 Rasmus Christensen, rådstuebud i Århus. 16.4.1746, fol.93.
Enke efter Anne Kirstine Ebbesdatter, der døde for 4 år siden. B: Christen over 25 på Lyngsbækgård, Marie Elisabeth 27.

1360 Peder Jensen Møller, ugift tjenestekarl i Århus. 20.5.1742, fol.97B.
A:
0) farfar Niels Pedersen og farmor Mette Andersdatter i Balle i Mørke sogn. 5B:
1) far Jens Nielsen Møller i Balle i Mørke sogn, død. 2B: Peder, nemlig afdøde, Mette, der også døde
2) farbror Anders Nielsen Balle
3) farbror Peder Nielsen i Mørke, død. 5B:
a Søren Pedersen i Mørke
b Anne Pedersdatter g.m. Søren Skov i Mørke
c Mette Pedersdatter g.m. Søren Vestergaard i Mørke
d Kirsten Pedersdatter g.m. Anders Jensen i Karlby
e Karen Pedersdatter
4) faster Kirsten Nielsdatter, død, var g.m. Jens Molbo i Thorsager. 6B:
a Niels Jensen, død. 1B: Kirsten g.m. Søren Jensen i Thorsager
b Anders Jensen i Rådved
c Peder Jensen i Thorsager
d Knud Jensen, uvist hvor
e Maren Jensdatter i Thorsager
f Anne Jensdatter på Sjælland
5) faster Anne Nielsdatter i Spørring
00) morfar Peder Rasmussen og mormor Birgitte Jørgensdatter. 4B:
6) mor Karen Pedersdatter, død
7) morbror Søren Pedersen i Hornslet, død. 9B:
a Oluf Sørensen, tømrersvend i København
b Jens Sørensen i Tendrup
c Christen Sørensen i Hornslet
d Anders Sørensen i Hornslet, annekshusmand
e Mette Sørensdatter i Hornslet
f Karen Sørensdatter g.m. Markus Sørensen i Hornslet
g Maren Sørensdatter g.m. Claus Clausen i Skovgård på Egholm gods på Sjælland
h Birgitte Sørensdatter på Rosenholm
i Maren Sørensdatter på Rygård på Sjælland
8) morbror Rasmus Pedersen i Hornslet, død. 1B: Peder i Ebdrup i Djurs Sønder herred
9) Jørgen Pedersen i Balle i Mørke sogn, død. 5B:
a Mette Jørgensdatter g.m. Peder Nielsen i Nørre Bendstrup
b Anne Jørgensdatter
c Birgitte Jørgensdatter
d Maren Jørgensdatter
e Kirsten Jørgensdatter.
Tingsvidne af Rosenholm 4.12.1742, sluttet 8.1.1743.

1361 Søren Mogensen, kornmåler i Århus. 15.9.1745, fol.103.
B: Kirsten. FM: Laurids Sørensen, rebslager. [Første ægteskab med Anne Mikkelsdatter, skifte 29.11.1731 lbnr.1016].

1362 Testamente i Århus. 15.8.1746, fol.105, 189B.
Testamente for Jens Mikkelsen Morup og hustru Sidsel Clemensdatter i Århus af 17.1.1744 og bevilling til uskiftet bo af 26.6.1744.

1363 Else Stidsdatter i Århus. 18.8.1746, fol.105B.
E: Ib Rasmussen Ølmann, sadelmager. Af boet udredes:
1) børnepenge til hans afdøde brors søn Rasmus Simonsen
2) Arv efter Jens Sørensen, skoleholders til datter Anne Jensdatter efter skifte 15.5.1719 lbnr.799.

1364 Maren Mortensdatter i Århus. 19.5.1746, fol.107B.
E: Jørgen Poulsen Brun, skipper. B: Morten 20, Poul 17¾. FM: Jens Fladstrup, skomager.

1365 Maren Mikkelsdatter Thonbo i Århus. 24.2.1747, fol.111, 191B.
E: Svend Rasmussen Herskind. Testamente. Hans første ægteskab med [Anne Marie Jensdatter, skifte 24.1.1720 lbnr.814]. 1B: [Johanne]. Desuden udbetales et beløb til Villads Pedersens søn Peder Villadsen.

1366 Maren Poulsdatter i Århus. 6.4.1746, fol.111.
E: Las Nielsen Vissing. B: Anne Margrethe g.m. Niels Jensen Hasle, købmand i Århus, Karen, Johanne. Første ægteskab med [Jens Jacobsen Schmidt, skifte 16.1.1713 lbnr.668]. 1B: Anne Jensdatter, [skifte 24.10.1745 lbnr.1346], var g.m. Thomas Thomsen Sabro. 8B: Mette Marie 18, Thomas 14, Jens 12, Anne Marie 10, Poul 9, Mads 7, Birgitte Cathrine 6, Jørgen 5.

1367 Birthe Jensdatter i Århus. 27.9.1746, fol.115.
E: Laurids Grønbæk, skipper. A:
1) bror Henrik Jensen, [skifte 28.5.1714 lbnr.710]. 3B:
1) Jens Henriksen, [skifte 30.4.1734 lbnr.1056]. 3B: Henrik, rebslager, Laurids, rebslager, Anne Pernille hos stedfar Didrik Sørensen, rebslager
2) Peder Henriksen, skipper ved færgeløbet til Kalundborg g.m. Maren Jensdatter
3) Else Henriksdatter g.m. Rasmus Skoflikker ved Mindet.

1368 Dorthe Baltsersdatter Kryssing i Århus. 20.3.1744, fol.117.
Enke efter Jens Rasmussen Skriver. B: Mikkel Jensen Skriver, købmandskarl, Rasmus Jensen Høver på Kongsberg, Peder Jensen, skipper, Peder Jensen, matros i København, Helle Marie Jensdatter, enke efter Christen Kabel, [skifte 22.9.1741 lbnr.1243], Maren Jensdatter Skriver g.m. Melchior Didrik Thomsen, tobaksspinder i Flensborg på Fyn, tilknyttet rådstuen i Svendborg. FM: Baltser Madsen Haarup. Desuden nævnes afdødes søstre Gertrud Baltsersdatter, Anne Kryssing, enke efter rådmand Morville.

1369 Laurids Pedersen Kusk i Århus. 22.2.1747, fol.126.
E: Karen Madsdatter. LV: Christen Nielsen Lund, bådsmand, der ægter enken. B: Anne Margrethe 4, Peder 2½. FM: Niels Lauridsen Rømer, købmand. (Enken kaldes også Kirsten Madsdatter).

1370 Peder Madsen, daglønner i Århus. 15.4.1747, fol.127.
E: Maren Knudsdatter. Arvinger kendes ikke.

1371 Johan Hoffmann, podemester og hustru Else Jochumsdatter Foss i Århus. 28.5.1747, fol.127B.
B: Christen 16, Anne Margrethe 12, Anne Cathrine 6½. FM: Christen Pedersen Stær, Niels Jensen Hasle. Desuden nævnes afdøde kones søster, enke efter Peder Tidemand.

1372 Gertrud Nielsdatter i Århus. 23.8.1746, fol.135.
Enke efter Laurids Kvottrup. B: Rasmus 12. FM: Niels Gregersen.

1373 Johan Frederik Bech, stiftsmedicus i Århus. 5.6.1741, fol.142B.
A:
1) bror Georg Gotfred Bech, sekretær hos greve Reedtz i Sleitz
2) søster Clara Marie Bech g.m. Johan Adolf Wedel, hofråd i Jena i Saxen
3) søster Christine Juliane Bech, enke efter Gotfred Lindner, hofpræst i Planisk Reus. LV: Johan Peder Renneberg, amtmand ved Planisk Reus.

1374 Oluf Olufsen, skipper i Århus. 15.2.1745, fol.187B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Clemensen Kryssing. B: Marie Lisbeth 5, Oluf 1½. FM: Johan Rhæder.

1375 Johanne Jensdatter Gylling i Århus. 26.7.1746, fol.189.
E: Niels Lauridsen Rømer. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige børn af 22.7.1746.

1376 Rasmus Sørensen, tømrer i Århus. 19.1.1747, fol.190B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Peder Jensen, der ægter enken. B: Marie 2, Karen 1. FM: Laurids Grønbæk, skipper.

1377 Lisbeth Mortensdatter i Århus. 15.3.1746, fol.192B.
E: Søren Sørensen, vognmand. B: Søren 8 dage. Første ægteskab med Jens Nielsen Fracher, skifte 23.12.1745 lbnr.1335. B: Johanne 11, Anne 6, Niels 4. FM: Jens Tilst, hestekøber, Christen Pedersen, skoflikker.

1378 Mette Andersdatter i Århus. 22.4.1747, fol.195.
E: Peder Møller, skipper. Første ægteskab med Jens Jepsen. B: Anne 20 i København. FM: Jens Sørensen Buchtrup.

1379 Bodil Nielsdatter i Århus. 30.5.1747, fol.197.
E: Frands Clausen, skrædder. B: Inger Marie 22, Kirsten 15, Maren 13, Claus 6. FM: Mikkel Nielsen Nølev, hestekøber.

1380 Peder Værn, tømrer i Århus. 9.12.1745, fol.198B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Christen Stær. B: Jens 15, Maren 12. FM: Rasmus Rasmussen Hjelmager. Første ægteskab med Maren Simonsdatter, [skifte 13.2.1730 lbnr.983]. B: Sidsel, enke efter Hans Hansen Kvant, tømrer. LV: Mikkel Herskind.

1381 Barbara Jørgensdatter i Århus. 13.1.1745, fol.200B.
Enke efter Rasmus Krag, kandestøber. B: Thomas, Sara. FM: Andreas Schefmann.

1382 Niels Sørensen, pottemager i Århus. 8.12.1745, fol.202.
E: Inger Hansdatter. LV: Niels Gotfredsen Brun, pottemager, der ægter enken. B: Søren 7, Kirsten 6. FM: Jens Jensen Bagge.

1383 Hans Hansen Ingerslev i Århus. 17.2.1745, fol.204.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Mikkel Herskind. B: Alhed 6, Hans 5, Maren 2. FM: Mikkel Mogensen, bøssemager.

1384 Johan Bent Bohm, færgeskipper i Århus. 28.6.1745, fol.205B.
E: Barbara Sørensdatter. LV: Jens Sørensen Haarup. A: bror Casper Bent Bohm. Desuden nævnes en bror Peder Bohm, der må være død.

1385 Jens Skovsen, skipper i Århus. 21.8.1743, fol.211.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Borgmester Gylling. B: Abelone 3½. FM: fars svoger Peder Rasmussen Hjortshøj.

1386 Anne Sørensdatter Buchtrup i Århus. 17.8.1746, fol.212.
E: Rasmus Pedersen Hamborg, skomager. B: Søren 6, Peder 3½. FM: Hans Jensen Buchtrup.

1387 Karen Skov i Århus. 1.3.1745, fol.214B.
Enke efter Søren Jensen, rådmand, [skifte 15.8.1741 lbnr.1344]. B: Mogens Skov, kommerceråd i Århus, Bartholomæus Skov i Drammen i Norge, Gertrud.

1388 Peder Christian, murer i Århus. 20.12.1746, fol.232B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Johan Frederik Glees, murer. B: Sidsel 16, Anne Sofie 14, Agnethe 10, Grethe 8, Jørgen 4, Inger 2½. FM: Niels Jensen Prip, skomager, farbror Markus Jørgensen, urmager i Køge.

1389 Johanne Jensdatter Gylling i Århus. 30.5.1747, fol.237.
E: Niels Lauridsen Rømer. B: Elisabeth 6, Mette 5. FM: mosters mand Niels Hansen Bech. Desuden nævnes afdødes søster Anne Jensdatter Gylling. Bevilling til uskiftet bo af 22.7.1746 lbnr.1375.

1390 Jørgen Henningsen 14 år gammel i Århus. 15.2.1746, fol.238B.
A: mor Anne Jensdatter Sommerfeldt g.m. Jørgen Rasmussen, købmand i Århus, søskende Jens Henningsen 23, Peder Henningsen 22, Rasmus Henningsen 20, Bodil Marie Henningsdatter 18, Morten Henningsen 16. FM: Jens Sommerfeldt, student i Århus, Hans Nikolaj Mathiasen, købmand i Århus, Andreas Schefmann i Horsens. Afdødes far var Henning Ulrik Pedersen, skifte 6.6.1736 lbnr.1111.
Arv efter afdødes farmor Bodil Nielsdatter Holm i Holmsland Færgehus ved Ringkøbing, skifte Lundenæs og Bøvling Amter 27.5.1740 lbnr.132.
Arv efter afdødes bror Hans Henningsen i Århus, skifte 19.2.1742.

1391 Jørgen Jensen, skipper i Århus. 28.6.1741, fol.240.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Hansen, klejnsmed. Første ægteskab med [Maren Kjeldsdatter, skifte 22.3.1737 lbnr.1140]. B: Jens 20, Anne Marie 16, Jacob 11, Maren 7½. FM: Las Nielsen Vissing.

1392 Kirsten Henriksdatter, [formentlig fejl for Lauridsdatter] i Århus. 15.9.1745, fol.245B.
E: Didrik Sørensen, rebslager. B: Jens [9], [Michele Didriksdatter] 7. Første ægteskab med Jens Henriksen, skifte 30.4.1734 lbnr.1056. B: Henrik 19, Laurids 17, Anne Pernille 15. FM: farbror Peder Henriksen, rebslager.

1393 Herman Clausen Pøpping, bager i Århus. 18.9.1747, fol.249.
E: Lucie Jacobsdatter. A: søskende Barbara Clausdatter Pøpping i Århus, Cathrine Olufsdatter, enke efter Christen Henriksen Barfoed i Kalundborg, Anne Kirstine sst. Desuden nævnes enkens bror Peder Jacobsen Lingenkvist i Skåne, død. 2B: Agathe g.m. Frederik Borchardt, købmand i Århus, Pernille sst.

1394 Anne Marie Thomasdatter i Århus. 16.1.1748, fol.253.
E: Peder Madsen Ask. B: Mads 25 uger. FM: morfar Thomas Tanni, avlsmand i Århus. Desuden nævnes afdødes bror Mikkel Tanni, enkemandens bror Søren Madsen Ask, avlsmand i Århus.

1395 Jens Sørensen Broberg, købmand i Århus. 26.4.1748, fol.255B.
E: Sidsel [Sørensdatter]. Bevilling til uskiftet bo.

1396 Mette Christensdatter i Århus. 10.10.1746, fol.256.
E: Anders Christensen, bødker. A: søster Johanne Christensdatter g.m. Laurids Knudsen i Skulsmark i Ålborg stift.

1397 Jens Mikkelsen, ugift kalkslager i Århus. 17.1.1748, fol.258.
Arvinger kendes ikke.

1398 Søren Pedersen Stub, knapmager i Århus. 12.12.1746, fol.258B.
E: Anne Birthe Mikkelsdatter. LV: Niels Lauridsen Rømer. B: Peder 24, Dorthe 19, Maren 10, Karen 8. FM: farbror Jens Pedersen Stub, bødker i Nibe, morbror Rasmus Mikkelsen, knapmager i Århus.

1399 Christian Johansen Schmidt Tambur, kræmmer i Århus. 16.12.1744, fol.267.
Af første ægteskab B: Kirsten 23, Johannes 14. FM: fars svoger Hans Hansen i Århus, Niels Jensen Prip, skomager sst. Afdøde døde i Tjerrild på Skaføgård gods.

1400 Anne Jensdatter Alvert i Århus. 25.9.1746, fol.271B.
E: Hans Pedersen Blegind, skipper. B: Grethe 23, Karen 15, Peder 12. FM: Oluf Nielsen, købmand i Århus.

1401 Jens Andersen, klejnsmed i Århus. 17.3.1747, fol.275B.
E: Maren Knudsdatter. LV: svoger Morten Christensen Holm, skipper. A: bror Mikkel Andersen, smed i Lumsås i Højby sogn i Odsherred på Sjælland på Peder Svanes god.

1402 Peder Tillemann, podemester og hustru Margrethe Jochumsdatter Foss i Århus. 4.10.1745, fol.276B.
B: Tillemann 14, der skal i gartnerlære på Klostermølle, Trine Margrethe 13, der skal opdrages af moster Anne Hein Jochumsdatter g.m. Bertel Christensen, brændevinsmand i København. FM: Jens Sørensen Haarup, skipper, morbror Hofmann Frederik Jochumsen Foss.

1403 Lisbeth Christensdatter i Århus. 23.11.1746, fol.290.
Enke efter Peder Christensen, slagter. B: Niels Pedersen Hadsten, skomagersvend i Randers, Jacob Pedersen Hadsten, ridefoged på Katholm, Ellen Pedersdatter, død, var g.m. Jens Ebbesen, smed på Samsø. 1B: Lisbeth. FM: Rasmus Jacobsen, handskemager i Århus. Første ægteskab med Niels Bjerre. B: Jens Nielsen i Spørring, Christen Nielsen, skomager i Skødstrup.

1404 Maren Pedersdatter, ugift kræmmerpige i Århus. 19.1.1747, fol.296B.
A: 2 brødre på landet 2 mil fra Århus.

1405 Morten Hellesen, kontrollør i Århus. 22.7.1748, fol.298B.
E: Christine Margrethe Hansdatter Dahl. Testamente af 5.9.1738. A:
1) hans søster Anne Hellesdatter g.m. Hans Most i Norge
2) hendes bror Johan Hansen Dahl
3) hendes søster Helvig Dorthe Hansdatter Dahl
4) hendes søster Anne Cathrine Hansdatter Dahl.

1406 Johan Frederik Schønau, tolder i Århus. 9.3.1747, fol.299.
[Enkemand efter Cathrine Elisabeth Schønau. Bevilling til uskiftet bo 28.2.1744 lbnr.1298]. B: Christian, der succederer faderen som tolder, Frederik 21, student, Nikolaj 16½, Johan Frederik 10, Anne Marie 23. FM: Mogens Blach.

1407 Jens Rasmussen Brixen, købmand i Århus. 2.8.1747, fol.310B.
E: Anne Jensdatter Gylling. LV: Niels Lauridsen Rømer. B: Christen [fejl for Christoffer] 3 uger. FM: Knud Nielsen Bech, Christen Blach. Første ægteskab med Mette Pedersdatter Harlev, skifte 10.5.1744 lbnr.1307. B: Mette. FM: farbror Rasmus Rasmussen Brixen, Jens Thomsen Sabro.

1408 Anne Kirstine Mikkelsdatter Malling, 14 år gammel i Århus. 29.5.1748, fol.321.
A: søskende Søren Mikkelsen 20, handskemagersvend i Holsten, Mette Marie Mikkelsdatter 12 hos Christian Henningsen i Århus, der døde, Mikkel Mikkelsen 10 hos Mikkel Balle, skrædder i Kalundborg, Grethe Mikkelsdatter 10 hos Johan Christian, værtshusholder i København, Laurids Mikkelsen 6 hos Anders Jensen Schmidt i Århus. Afdødes far var Mikkel Mikkelsen Boye, handskemager, [skifte 22.8.1745 lbnr.1351]. Afdødes far kaldes også Mikkel Mikkelsen Malling.

1409 Niels Thomsen Laasby, skomager i Århus. 21.6.1748, fol.323B.
A:
1) bror Rasmus Thomsen i Flensted
2) bror Laurids Thomsen i Tovstrup
3) bror Jens Thomsen i Låsby
4) søster Else Thomasdatter i Rode [i Skørring sogn, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 19.12.1738 lbnr.1818], var g.m. Søren Mogensen. 5B:
a Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Nielsen i Tovstrup
b Sidsel Sørensdatter g.m. Anders Jensen i Bilidt ved Frijsenborg
c Abelone Sørensdatter g.m. Christen Mikkelsen i Klintrup
d Mogens Sørensen
e Margrethe Sørensdatter.
Arv i boet til Kirsten Christensdatter, hvis mor var afdødes steddatter og far var Christen Rasmussen, skipper.

1410 Kirsten Sørensdatter i Århus. 7.3.1748, fol.330B.
E: Peder Pedersen Kusk, skibsmand. A:
1) bror Peder Sørensen Fischer i Kalundborg
2) bror Augustinus Sørensen, død. 3B: Peder, Søren, Mette Marie g.m. Aksel Jensen, skrædder i Ørsted
3) søster Maren Sørensdatter g.m. Rasmus Mogensen Hasle i Århus ved søn Mogens Rasmussen Hasle, skipper sst.

1411 Edel Pedersdatter Møller i Århus. 26.11.1745, fol.337B.
E: Anders Christensen Værn. B: Christen 11. Bevilling til uskiftet bo af 17.7.1744. Samfrænder: Niels Møller i Skjød, Rasmus Eriksen Møller, købmand i Århus.

1412 Niels Sørensen Østergaard og hustru Karen Abelsdatter i Århus. 2.11.1739, fol.339.
Hans A:
1) bror Peder Sørensen Østergaard i Gandrup i Vester Hassing sogn i Vendsyssel
2) bror Jens Sørensen i Gandrup i Vester Hassing sogn i Vendsyssel
3) bror Morten Sørensen i Hald sogn og by.
Hendes A:
1) bror herredsfoged Abel
2) søster g.m. Henrik Albertsen, skipper.
Karen Abelsdatters første ægteskab med Laurids Pedersen Vestergaard, skifte 10.7.1714 lbnr.719.
Arv efter Karen Abelsdatters mor Margrethe Rasmusdatter, skifte 4.2.1709, var g.m. Rasmus Christensen Gunnestrup.

1413 Sidse Jensdatter i Århus. 23.2.1748, fol.350B.
E: Hans Nielsen Bagge, pensioneret skipper. Første ægteskab med Jacob Frørup. B: Else, enke efter Henrik Bager i København.

1414 Anne Sofie Carlsdatter Barfoed i Århus. 9.3.1748, fol.351B.
E: Søren Møller, prokurator. B: Hans 7, Carl 5½, Niels 4, Anne Margrethe 2.

1415 Anders Sørensen Torrild i Århus. 5.6.1748, fol.352B.
E: Maren Christensdatter. LV: Søren Møller, Jens Sørensen Haarup. B: Søren 7, Christen 5. FM: farbror Hans Sørensen Skellerup i Fensholt i Hads herred.

1416 Niels Richtrup, vognmand i Århus. 6.7.1748, fol.354B.
E: Lisbeth Mikkelsdatter. LV: Anders Jensen Budsted, guldsmed. B: Maren 27, Sidsel 21. FM: Mikkel Grønsted, bådsmand i Århus. Enkens første ægteskab med Rasmus Andersen, vognmand, skifte 3.2.1721 lbnr.827. 4B: Anne, Maren, Anne, Kirsten.

1417 Jens Nielsen, ugift daglønner i Århus. 10.8.1748, fol.356.
A: søskende Poul Nielsen, daglønner, Maren Nielsdatter g.m. Erik Jensen, betjent, Johanne Nielsdatter, død, var g.m. Christian Abrahamsen, kalkslager i Århus. 1B: Ellen Marie 17. FM: Hans Hutting i Århus.

1418 Johanne Pedersdatter, sælgekone i Århus. 29.1.1747, fol.357B.
Enke efter Morten Nielsen, rytter, der døde for 7 år siden i Kalundborg. B: Karen 13. FM: morbror Søren Pedersen Værn, skomager. Af hans første ægteskab B: Gertrud Cathrine 19. FM: Vogn Andersen, tømrer.

1419 Hans Johansen Donholt, blikmager i Århus. 19.8.1748, fol.359.
E: Rakel Olufsdatter. LV: Broder Poul, skipper. B: Anne Lisbeth 3. FM: Christen Rasmussen Hejgaard.

1420 Jens Nielsen, pottemager i Århus. 3.9.1748, fol.362B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Peder Brendstrup. B: Anne 10. FM: Mogens Blach.

1421 Rasmus Andersen, skipper i Århus. 10.5.1747, fol.363.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Albertsen, skipper. A:
1) bror Niels Andersen i Kasted, død. 1B:
a Mette Nielsdatter g.m. Rasmus i Kasted
2) bror Søren Andersen, død. 2B:
a Simon Sørensen i Geding
b Anders Sørensen i Geding
3) bror Laurids Andersen, død uden børn
4) bror Peder Andersen, [skifte Marselisborg gods 17.12.1739 lbnr.328]. 3B:
a Jens Pedersen Tilst, hestekøber i Århus
b Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Tilst, hestekøber.
[c Anne Pedersdatter g.m. Anders Andersen i Tilst på Lyngbygård gods].
[5 søster Maren Andersdatter g.m. Frands Nielsen i Ølsted].

1422 Johanne Pedersdatter, ugift i Århus. 18.11.1748, fol.365B.
A: bror Christen Pedersen, soldat i Veng, halvsøskende Kirsten Pedersdatter i Vejlby, Dorthe Pedersdatter g.m. Christen Christensen sst.

1423 Karen Jensdatter Herskind i Århus. 5.2.1749, fol.366B.
E: Jens Stilling. B: Kirsten 2½, Marie Cathrine 3 mdr.

1424 Christian Andersen i Århus. 19.2.1749, fol.367B.
A: mor Maren Christensdatter g.m. Søren Møller, prokurator, bror Søren Andersen. Afdøde var søn af Anders Sørensen Torrild, skifte 5.6.1748 lbnr.1415.

1425 Peder Jensen i Århus. 8.3.1749, fol.368.
A: mor Maren Mortensdatter g.m. Søren Lauridsen Veng, skrædder, søster Lisbeth Marie Jensdatter, der ægter Hans Pedersen Skaarup.

1426 Anders Knudsen, feldbereder i Århus. 1.3.1749, fol.368B.
E: Else Jensdatter. Bevilling til uskiftet bo af 14.3.1749.

1427 Benjamin Wulff, ugift orgelbygger, der døde i Århus. 1.12.1747, fol.368B.
Arvinger angives ikke. Skiftet overgives til København.

1428 Carl Gustav von Devitz, major i Århus. 6.4.1748, fol.372B.
Enkemand efter Margrethe Marie Arenfeldt. Testamente af 14.2.1711. Første ægteskab med Regitze Margrethe Vind. A:
1) Første hustrus bror Jørgen Vind til Amdrup [i Ødum sogn], død. 2B:
a Anne Marie Christiane Wind g.m. Ulrik Scharfenberg, kaptajn i Frederiksstad i Norge
b Regitze Margrethe Vind i Søllinge ved Odense. FM: amtmand Adeler.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Amalie Vilhelmine Eberling von Rommelhoff og dennes kusine Dorthe Friis Vind.

1429 Poul Drachmann, ankersmed i Århus. 12.2.1749, fol.391.
E: Sinnet Cathrine [Pedersdatter]. LV: Mogens Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Jørgen Poulsen Drachmann 9
2) Gert Poulsen Drachmann 5
3) Daniel Poulsen Drachmann 1.
FM: Knud Nielsen Bech.

1430 Maren Jacobsdatter, sykone i Århus. 21.2.1749, fol.392.
Enke efter Niels Sørensen. B: Jacob, styrmand i Amsterdam, Anne Marie 36, Anne Margrethe 22.

1431 Michoel Nielsdatter Brandt i Århus. 26.6.1748, fol.393.
Enke efter Villads Nielsen, bager. A:
1) søster Dorthe Nielsdatter Brandt, [skifte 17.5.1739 lbnr.1197], var g.m. Rasmus Pedersen, skomager. Første ægteskab med [Søren Andersen, skifte 13.12.1724 lbnr.905] 3B: Anders 30 i Norge, Mathias sst, Anne sst. FM: Lorents Lorentsen Koch, parykmager i Århus.
Flere søskende, hvis navne ikke kendes. (Sml. lbnr.675).

1432 Peder Pedersen Møller, købmand i Århus. 18.4.1749, fol.395.
E: Ellen Kirstine Graa. Bevilling til uskiftet bo for hende og hendes umyndige børn.

1433 Christian Henningsen i Århus. 30.8.1748, fol.395B.
E: Mette Jensdatter. LV: Anders Schmidt. A:
1) mor Maren Vognsdatter Torup i Skanderborg
2) halvbror Rasmus Havnstrup, student i København
3) halvsøster Anne Marie i København
4) halvsøster Cathrine Marie i Skanderborg. FM: Jens Olufsen Skødstrup
5) halvbror Peder Havnstrup, farver i Kolding, død. 1B:
a Maren Pedersdatter Havnstrup. FM: morfar Jens Andersen i Viuf ved søn Søren Jensen Haahr, stedfar Hans Jacobsen, farver i Kolding.
Enkens første ægteskab med Jens Christensen, ankersmed, skifte 25.4.1743 lbnr.1303. B: Christen Jensen Schmidt, Anne Margrethe Schmidt, Jens Jensen Schmidt.
Afdøde døde i København og blev begravet 24.8.1748 på Sankt Petri Kirkegård.

1434 Vurdering af fallitbo i Århus. 9.3.1746, fol.409B.
Vurdering af fallitbo hos Jacob Michael Darmstadt, urmager, begæret af hans hustru Elisabeth efter at han er rejst fra byen.

1435 Maren Rasmusdatter i Århus. 21.6.1748, fol.435B.
Enke efter Laurids Mogensen, klejnsmed, [skifte 5.6.1741 lbnr.1228]. A:
1) Hans Ovesen Bølger i Norge, død. 2B: Lene 10, Ove 8. FM: Rasmus Mikkelsen, knapmager i Århus, Mikkel Mogensen, bøssemager i Århus
2) Rasmus Ovesen Bølger i Christiania i Norge.
Desuden angav Niels Ebbesen, klejnsmed at afdøde var hans moster.

1436 Anne Nielsdatter i Århus. 22.10.1748, fol.441.
E: Didrik Sørensen, rebslager. B: Søren 6 mdr, der døde 2.11.1748. FM: Morten Christensen Holm.

1437 Anne Rasmusdatter i Århus. 26.3.1749, fol.443.
E: Anders Jensen Budsted, guldsmed. B: Rasmus 4 uger.

1438 Niels Alrø, handskemager i Århus. 9.8.1749, fol.445.
E: Maren Andersdatter nu g.m. Rasmus Jacobsen Due, handskemager. B: 3 børn, der alle er døde. Første ægteskab med Mette Rasmusdatter, [skifte 10.7.1719 lbnr.810]. 2B: Jens 32, uvist hvor, Rasmus 30, handskemager i Skanderborg. FM: Søren Jacobsen Brendstrup i Århus.
Afdøde døde for 17 år siden.

1439 Christen Knudsen Tunø, ugift matros i Århus. 14.1.1749, fol.446.
A: mor Maren Sørensdatter på Tunø. Afdøde døde i København, hvor han blev begravet.

1440 Charlotte Amalie Eggers i Århus. 4.11.1749, fol.447B.
E: Peder Panch, amtsforvalter. Testamente af 3.5.1748. A:
1) morbror rektor Vintmølles søn Jens Vintmølle
2) Jens Vintmølle, præst i Kousted og Råsted, død. 3B: Jens, Anne Anneke, Charlotte Amalie
3) Peder Christian Henneberg, tolder i Horsens g.m. Anne Pedersdatter Vintmølle. Deres børn
4) søskendebarn Maren Vintmølle, datter af afdøde Jens Pedersen Vintmølle.

1441 Abelone Jacobsdatter i Århus. 6.5.1745, fol.448.
Enke efter Laurids Christensen, hestekøber. [Bevilling til uskiftet bo 7.7.1738 lbnr.1157]. B:
1) Christen Lauridsen Geding, [12.3.1745 lbnr.1317]. [Første ægteskab med Marie Christiansdatter Sønnich, skifte 23.1.1739 lbnr.1179]. 3B: Bodil Marie 16, Christian 15, Marie 13. FM: født værge Peder Sønnich, Oluf Jensen Skødstup
2) Jacob Lauridsen Geding, [23.1.1744 lbnr.1296]. 2B: Abelone 10, Jens 8. FM: stedfar Peder Kaarsberg
3) Maren Lauridsdatter g.m. Thomas Hansen, skipper i Århus
4) Kirsten Lauridsdatter g.m. Jens Nielsen Kjellerup i Århus
5) Sidsel Lauridsdatter Geding, der ægter Jens Kjellerup den yngre.

1442 Dorthe Pedersdatter i Århus. 6.9.1749, fol.457.
E: Zacharias Pedersen, podemester. A:
1) bror Niels Pedersen i Viborg, død. B: Dorthe, Mette, flere børn, hvis navne ikke angives
2) søster Anne Pedersdatter, enke i Laurbjerg.

1443 Laurids Christensen, tømrer i Århus. 20.1.1748, fol.458.
[Enkemand efter Maren Nielsdatter, skifte 13.7.1723 lbnr.870]. B: Christen Lauridsen, skrædder, død. 2B: Jens 17 i skrædderlære i Århus, Niels, musikantsvend i udlandet. FM: Frands Clausen, skrædder. (Barnebarnet Niels kaldes både Niels Sørensen og Niels Lauridsen).

1444 Jens Pedersen Degn, bådsmand i Århus. 22.5.1745, fol.460B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Bendix Sørensen, Mogens Blach. A: halvsøskende Mette Pedersdatter g.m. Knud Pedersen Møller i Odder Mølle, Anne Pedersdatter i Odder, Maren Pedersdatter, der døde.

1445 Maren Lauridsdatter i Århus. 28.9.1748, fol.463B.
E: Niels Aarslev. B: Laurids 12, Jens 11, Oluf 4. FM: morbror Jørgen Lauridsen, snedker.

1446 Testamente. 15.10.1729, fol.463B.
Testamente for Anne Sabine von Schachtaul og Christiane Abel von Schachtaul. FM: Jørgen Bille til Ellinggård, Lengsholm m.fl, Henning Arenstorff til Stovgård.

1447 Jens Jensen Schaun i Århus. 8.12.1749, fol.464.
[Enkemand efter Bodil Jensdatter, skifte 11.1.1738 lbnr.1166]. [Første ægteskab med Birgitte Nielsdatter, skifte 26.5.1719 lbnr.798]. B: Maren 45 g.m. Mikkel Nielsen, skipper i Århus, Pernille g.m. Oluf Gregersen sst.

1448 Mikkel Pedersen, kobbersmed i Århus. 3.11.1749, fol.465.
E: Anne Christensdatter. LV: Frands Conrad Ramshart, kobbersmed sst. B: Anne Marie 10½, Christence 6¾. FM: Laurids Bentsen, glarmester.

1449 Anne Marie Jacobsdatter i Århus. 7.5.1749, fol.468.
E: Hans Hansen Refeld, sadelmager. A: søskende Niels Jacobsen, tingskriver i Hinge, Else Cathrine Jacobsdatter g.m. Niels Basse, tømrer i Århus. Desuden nævnes enkemandens søn Anders Hansen.

1450 Bevilling til uskiftet bo. 5.5.1749, fol.472B.
Bevilling til uskiftet bo for Hans Nikolaj Mathiasen, købmand og hustru Maren Jensdatter Sommerfeldt i Århus.

1451 Anne Christensdatter Højer i Århus. 5.1.1750, fol.473, 684.
E: Tolle Mandal, købmand. B: Christen 9, Johanne 7, Oluf 3, Johannes 2. FM: morbror Jens Betzer.

1452 Lave Pedersen, ugift kusk i Århus. 27.8.1746, fol.473B.
A: navne angives ikke. De bor på Palstrup gods.

1453 Johan Josef Storph, glashandlersvend i Århus. 16.2.1750, fol.475.
Arvinger angives ikke. Afdøde døde i Bøhmen i Tyskland.

1454 Johan Zimmermann, bogbinder og hustru Karen Sørensdatter i Århus. 20.10.1750, fol.476B.
Hans A:
1) bror Mikkel Zimmermann, bogbinder i Randers, død. 4B:
a Johan Christian Zimmermann, bogbinder i Randers, død. 3B: Johan, Johan Henrik, Knud
b Lorents Zimmermann i Hamborg
c Margrethe Zimmermann g.m. Christian Simon Blanch i Hamborg
d Anne Cathrine Zimmermann, død, var g.m. Laurids Troelsen i København. 1B: en datter sst, død. 1B: Johan Jørgen 4
2) bror Christian Zimmermann, bogbinder i Helsingør, død. 3B:
a Johan Christian Zimmermann, præst i Bjerring og Mammen
b Lorents Zimmermann, bogbindersvend i Bergen i Norge
c Margrethe Zimmermann g.m. Egstrøm, bogbindersvend i Helsingør
3) søster Anne Sofie Zimmermann, enke efter Peder Jensen i Sengeløse på Sjælland
4) halvbror Andreas Zimmermann, bogbinder i Horsens
5) halvsøster Bente Zimmermann g.m. Peder Svendsen i København.
Hendes A:
1) søskendebarn Carl Andersen, død.
Første ægteskab med Dorthe Bertelsdatter. 3B:
a Peder Carlsen i København, død. 2B: Birgitte Kirstine født 10.11.1731, Ariane Dorthe født 27.9.1733
b Birthe Carlsdatter, enke efter Christian Pedersen i København
c Alhed Carlsdatter, enke efter Hans Nielsen i København
Andet ægteskab med Ellen Kirstine, nu g.m. Hans Mikkelsen, matros i København. 1B:
d Dorthe Sofie Carlsdatter 4 år gammel.

1455 Rasmus Geding, herredsfoged i Århus. 28.9.1751, fol.488B.
E: Charlotte Amalie Mørch. LV: Jens Mørch, birkedommer i Holme. B: Anne Marie 7½, Erasmine 3½. FM: farbror Anders Geding, fuldmægtig i Århus.

1456 Anne Dorthe Sørensdatter Bagge i Århus. 21.2.1752, fol.489B.
E: Mogens Blach. B: Anne Cathrine 9, Anne Marie 8, Johanne Margrethe 6. FM: morbror Christen Bagge, præst i Tved på Mols, morbror Rasmus Bagge, præst i Holme og Tranbjerg, Andreas Steer, forvalter på Frijsenborg. Arv efter afdødes søster Margrethe Bagge, der var g.m. Hans Høst i Harlev.

1457 Iver Iversen Møller, skibsmand i Århus. 14.4.1750, fol.490.
E: Anne Sofie Nielsdatter. LV: Jens Andersen Hjarnø, der ægter enken. B: Birgitte 3½. FM: Jens Nielsen Kjellerup.

1458 Anne Stidsdatter i Århus. 20.3.1747, fol.491.
Enke efter Niels Pedersen, bådsmand, efter hvem der ikke er afholdt skifte. A: søsterdatter Anne Olufsdatter på Lyngsbækgård gods, nu i Løgten på Vosnæsgård gods. Afdøde blev dræbt af Anne Nielsdatter, der er dømt til døden efter højesteretsdom af 10.1.1748. Hendes mand Niels Kvant er anklaget for meddelagtighed i tyveri fra afdøde.

1459 Karen Christensdatter i Århus. 9.4.1749, fol.496.
E: Gudmand Nielsen, rebslager. B: Jacob 1½. Første ægteskab med Mikkel Nielsen Glud, rebslager, [skifte 11.6.1747 lbnr.1297]. B: Kirsten 10, Anne 7. FM: Jens Pedersen, skomager.

1460 Emanuel Schmidt, søløjtnant i Århus. 23.5.1749, fol.497B.
A:
1) bror Henrik Schmidt i København, død. 1B:
a Henriette 20
2) søster Elisabeth Charlotte Schmidt, død, var g.m. løjtnant Weddersheim i Roe ved Hafslundgård i Norge. B: Vilhelmine Cathrine 4.

1461 Oluf Andersen, skibsmand i Århus. 22.8.1750, fol.510.
E: Marie Elisabeth [Rasmusdatter]. LV: Hans Christiansen, der ægter enken. B: Anne Cathrine 2½. FM: Søren Lauridsen Veng, skrædder.

1462 Anne Jensdatter i Århus. 2.3.1750, fol.511.
E: Hans Olufsen Degn, skipper. B: Kirsten 9. FM: morbror Søren Jensen Loft i Vitved.

1463 Dorthe Mikkelsdatter i Århus. 11.5.1750, fol.516.
Enke efter Laurids Jensen. B: Mikkel Lauridsen i Randers, død. 1B: Hans. FM: Rasmus Eriksen Møller.

1464 Cathrine Dorthe Gundermann i Århus. 28.9.1750, fol.518B.
E: Thomas Thomsen Sabro. B: Mathias 3½.

1465 Maren Andersdatter i Århus. 9.7.1750, fol.520B.
E: Rasmus Jacobsen Due, handskemager. A:
1) bror Poul Andersen, handskemager i Odder
2) halvbror Anders Andersen, skomester (skolemester eller skomagermester?) på Samsø
3) halvsøster Kirsten Andersdatter g.m. Hans Hansen, rytter i Århus
4) halvsøster Anne Andersdatter g.m. Anders Nielsen, smed på Holmen i København
5) halvsøster Johanne Andersdatter, død. 1B: Kirsten Sørensdatter 18 i København
6) halvsøster Gertrud Andersdatter, død. 1B: Mikkel Jørgensen over 25 i København.

1466 Maren Andersdatter Geding i Århus. 28.11.1750, fol.522.
E: Hans Christian Kruckow, styrmand. B: Anne Sofie 3. FM: morbror Anders Geding.

1467 Hans Nielsen Bagge, skipper i Århus. 23.4.1751, fol.525B.
B: Peder Hansen Bagge 24, Jens Hansen i København, død. 1B: Niels 9. FM: Anders Schmidt. (Afdøde kaldes også Hans Olufsen Bagge).

1468 Jens Nielsen Kræmmer i Århus. 18.3.1751, fol.530.
A: mor Inger Christensdatter, søskende Christen Nielsen, rytter, Simon Nielsen 15.

1469 Christen Rasmussen, feldbereder i Århus. 26.11.1751, fol.535.
E: Birgitte Andersdatter. LV: Jens Kjellerup. B: Anne Cathrine 10, Rasmus 8, Jens 5. FM: Søren Sørensen, købmand i Århus, Søren Lauridsen sst.

1470 Jens Rasmussen Fladstrup, skomager i Århus. 1.3.1752, fol.536.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Jensen Schmidt. B: Jens 13, Rasmus 11. FM: Jørgen Poulsen Brun, skipper. Første ægteskab med [Sidsel Poulsdatter, skifte 9.4.1736 lbnr.1114]. B: Kirsten Lucie 19.

1471 Mette Kirstine Lauridsdatter i Århus. 24.1.1752, fol.539.
E: Peder Hansen Holm, sejlmager. B: Hans 22, Laurids 20, Anne 16, Rasmus 13, Johanne 11, Cathrine Marie 8. FM: Mogens Blach.

1472 Oluf Jensen Skødstrup, købmand i Århus. 30.8.1752, fol.541.
E: Johanne Jensdatter Vissing. LV: Peder Brendstrup. B: Mette Margrethe 7, Christen 6, Jens 4, Jens Vissing 3. FM: morbror Peder Kaarsberg, farfar Jens Olufsen Skødstrup. Enkens første ægteskab med Christen Lauridsen Geding, [skifte 12.3.1745 lbnr.1317]. Arv til B: Marie.

1473 Anne Kirstine Pedersdatter i Århus. 5.7.1751, fol.542.
E: Oluf Christiansen, betjent. B: Karen 12, Christian 7, Peder 1.

1474 Ingeborg Pedersdatter i Århus. 5.2.1752, fol.543B.
E: Christian Ulrik, skrædder. Første ægteskab med Rasmus Rasmussen, skrædder, [skifte 4.7.1741 lbnr.1238]. B: Helle Marie, Rasmus 26, Silke Marie, Anne Kirstine, Peder 15. FM: Anders Jørgensen, skrædder.

1475 Hans Clemensen Kryssing, købmand i Århus. 27.4.1749, fol.553B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Andreas Stær, rådmand. B: Jens 3½. FM: Mogens Blach. Første ægteskab med Edel Hansdatter. B: Anne Cathrine 15, Clemen 12.

1476 Niels Gregersen, købmand i Århus. 14.4.1749, fol.595.
E: Anne Jensdatter Splid. LV: Christian Hørning. B: Ingeborg. FM: Anders Lauridsen. Første ægteskab med Inger Nielsdatter Haarup, [skifte 7.9.1745 lbnr.1330]. B: Niels Nielsen Brandt 23, Gregers Nielsen Skaarup 22, Jørgen Nielsen Skaarup 20, student, Oluf Nielsen 17. FM: Baltser Haarup.

1477 Johanne Thomasdatter i Århus. 7.5.1753, fol.618B.
E: Oluf Sørensen Samsing. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige søn af 27.4.1753.

1478 Gottlieb Mikkelsen, vognmand i Århus. 17.7.1752, fol.619.
E: Maren Hansdatter. LV: Andreas Friis. B: Mikkel 2. FM: Niels Stub.

1479 Adolf Isaksen i Århus. 16.12.1752, fol.525B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jens Kjellerup. B: Anne 12, Maren 8, Isak 7, Anne Marie 4, Kirsten 2. FM: Niels Poulsen, rebslager, Knud Nielsen Sejerbo.

1480 Mikkel Høll og hustru Anne Pedersdatter i Århus. 28.2.1749, fol.628.
B: Martin 15. FM: mors søstersøn Jens Jensen Lassen i Vejlby. Desuden nævnes afdødes brors kone Maren Nielsdatter på stedet.

1481 Christen Rasmussen Hejgaard, købmand i Århus. 14.11.1749, fol.631B.
[Enkemand efter Maren Sørensdatter, skifte 1.12.1741 lbnr.1259]. B: Peder 43, vanvittig. FM: Christen Sørensen i Århus, Rasmus 33, skipper sst.

1482 Birgitte Knudsdatter i Århus. 24.10.1750, fol.636.
E: Jacob Gylling. B: Niels 11, Dorthe 8, Knud 5.

1483 Rasmus Hejgaard, ugift i Århus. 24.9.1750, fol.636B.
A: halvbror Peder Christensen Hejgaard. FM: Christen Sørensen Møller, halvsøster [Ingeborg Pedersdatter] g.m. Christian Ulrik, skrædder i Århus. Desuden nævnes afdødes søstersøn på Helgenæs og Peder Hejgaards farbror Niels Hejgaard sst.

1484 Anders Andersen, skomagersvend i Århus. 24.2.1751, fol.644.
E: Anne Hansdatter. LV: Paaske Christensen, skomager. B: Kirsten 7½, Hans 2½. FM: Søren Pedersen, skomager sst.

1485 Anne Jensdatter i Århus. 21.9.1750, fol.645.
E: Christian Justesen, skomager. A:
1) mor Maren Mikkelsdatter, enke i Skåbling
2) bror Søren Jensen i Skåbling
3) bror Mikkel Jensen i Fløjstrup
4) søster Maren Jensdatter i Skåbling
5) søster Mette Jensdatter g.m. Mikkel Pedersen i Synnedrup
6) søster Karen Jensdatter, død. 1B: Jens Andersen i Pøel.

1486 Anders Poulsen i Århus. 19.4.1751, fol.648.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Laurids Christensen, der ægter enken. B: Anne 10½. FM: Niels Gotfredsen, pottemager.

1487 Anne Hansdatter i Århus. 6.2.1751, fol.648B.
E: Johan Dobbert, kammager. A:
1) søster Ellen Hansdatter g.m. Hans Carlsen, styrmand i Sønderborg
2) søster Maren Hansdatter g.m. en snedker i en landsby ved Sønderborg.

1488 Morten Christensen Holm, skipper i Århus. 16.7.1751, fol.649B.
E: Cathrine Marie Knudsdatter. Bevilling til uskiftet bo.

1489 Peder Rasmussen, skibsmand i Århus. 24.4.1751, fol.650.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Johannes Sønnichsen. A:
1) bror Jens Rasmussen, soldat i København
2) søster Ellen Rasmusdatter g.m. Peder Rasmussen i Skivholme.

1490 Birgitte Sørensdatter i Århus. 18.12.1750, fol.651B.
E: Johan Gabrielsen, klejnsmed. A: søster Marie Sørensdatter, enke i København.

1491 Peder Stryger i Århus. 23.6.1751, fol.652B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Madsen, der ægter enken. B: Claus 8. FM: Christen Pedersen, skoflikker.

1492 Bevilling til uskiftet bo. 1751, fol.653.
Bevilling til uskiftet bo af 2.7.1751 for Jens Betzer og hans umyndige børn.

1493 Laurids Thorsen Køge, tømrer i Århus. 21.7.1750, fol.653B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Hans Grimstrup, prokurator. B: Jens 12, Marianne 10. FM: Søren Møller, prokurator. Første ægteskab med Maren Christensdatter, skifte 20.3.1738 lbnr.1158. B: Bodil Marie g.m. Hans Pedersen, skoflikker i København.

1494 Christen Rasmussen, feldbereder i Århus. 26.11.1751, fol.655.
E: Birthe Andersdatter. Bevilling til uskiftet bo for hendes og hendes umyndige børn.

1495 Bevilling til uskiftet bo. 1751, fol.655B.
Bevilling til uskiftet bo af 22.10.1745 for Søren Olufsen, købmand i Århus og hustru Anne Margrethe Mundelstrup.

1496 Testamente. 1751, fol.656.
Testamente af 19.10.1751 for Johan Ræder, grovsmed i Århus og hustru Maren Sørensdatter.

1497 Maren Nielsdatter Rath. 29.11.1748, fol.657.
Forlovet med Hans Henriksen. Første ægteskab med Jørgen Ziso, slagter, skifte 29.4.1743 lbnr.1288. B: Margrethe 17. FM: Niels Jensen Prip, skomager i Århus.

1498 Søren Jensen Broge, skipper i Århus. 6.10.1748, fol.666.
E: Kirsten Sørensdatter [fejl for Jensdatter] Øland. LV: Søren Møller. B:
1) Søren Sørensen Broge, præst i Klinte og Grindløse på Fyn
2) Anders Sørensen Broge i Århus, sømand
3) Sidsel Cathrine Sørensdatter g.m. Peder Rasmussen Søndergaard, skipper i Århus, der også kaldes Peder Thygesen
4) Anne Kirstine Sørensdatter 25
5) Karen Sørensdatter Broge 23. FM: Søren Veng.
Andet ægteskab med Sidsel Henriksdatter. B:
6) Henrik Sørensen Broge, styrmand i København
7) Maren Sørensdatter Broge g.m. Lorents Pedersen, væver i Køge.

1499 Peder Olufsen,. matros i Århus. 31.10.1741, fol.674B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hans Christian Helt, drejer. Arvinger angives ikke.

1500 Johanne Nielsdatter i Århus. 9.9.1738, fol.676.
E: Jørgen Henriksen, bødker. B: Jens i Nørager, Henrik, rytter, Marie 17, Laurids 16, Salomon 14.

1501 Karen Nielsdatter Galten i Århus. 7.9.1751, fol.676B.
E: Johan Henrik Wimmelmann, skrædder. B: Niels Christian i Voldby ved Frijsenborg, Just Henrik i Sall, Johan Jørgen 30 i Nølev i Hads herred, Frederik Vilhelm 25 i Århus, Edel Margrethe, enke efter Jens Sørensen Haarup, Anne Lisbeth, enke efter Hans Christian Falk i Århus, Marie Cathrine g.m. Christian Danielsen Lange, skoleholder i Århus Hospital.

1502 Las Rasmussen Bagge i Århus. 3.7.1750, fol.677B.
E: Anne Andersdatter. LV: Hans Grimstrup, prokurator. B: Anders 15, Lisbeth 12, Rasmus 11. FM: farbror Peder Rasmussen Bagge, degn i Harridslev. Søren Knudsen, feldbereder i Århus, Søren Sørensen Gyde, skipper i Århus.

1503 Sønnich Hansen Buxlund, guldsmed i Århus. 11.5.1739, fol.682.
E: Anne Johansdatter From [dvs. Anne Johansdatter Plum]. LV: Svend Herskind. B: Johan 23, guldsmedesvend, Johan 22, til skibs, Søren 17, Gertrud 11. FM: Søren Jensen. Arv efter Johannes [Hansen] Buxlund i Nørremølle ved Viborg.

1504 Marie Magdalene Aschenberg i Århus. 6.3.1752, fol.684B.
E: Mathias Fellum, rådmand. B: Anne Malene 12½, Elisabeth Cathrine 10, Andreas 8.

1505 Birthe Jensdatter Gylling, ugift i Århus. 26.6.1748, fol.685B.
A:
1) bror Jens Jensen Gylling, død. 1B: Birthe Johanne 16 hos mor i Bergen
2) bror Niels Jensen Gylling, død. 1B: Niels 11 hos fasters mand Niels Rømer i Århus
3) søster Johanne Jensdatter Gylling, [skifte 30.5.1747 lbnr.1389], var g.m. Niels Rømer. 2B: Lisbeth 7, Mette 6
4) søster Anne Jensdatter, enke efter Jens Brixen, [skifte 2.8.1747 lbnr.1407].

1506 Maren Pedersdatter Brandt i Århus. 29.5.1750, fol.687B.
A: søstersøn Casper Pedersen Bom i Sverige. FM: som pårørende Lorents Lorentsen Koch, parykmager i Århus.

1507 Udsen Mikkelsen, betjent i Århus. 4.6.1749, fol.692.
E: Dorthe Jensdatter. B: Karen 24, Jens 18, soldat.

1508 Søren Jensen Vejlby, tobaksspinder i Århus. 28.2.1746, fol.698B.
E: Margrethe Jørgensdatter Zetner, der er undveget for 5 år siden. B: Jørgen 14, Jens 8. FM: Knud Johansen Cohn.

1509 Malene Jensdatter Møller i Århus. 4.8.1748, fol.711B.
Enke efter Niels Andersen Kvist, bådsmand. B: Anne 10, Jørgen 8. FM: Christian Wegner, postmester.

1510 Rasmus Pedersen Møller, skipper i Århus. 18.2.1752, fol.714B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Knud Nielsen Bech. A:
1) bror Peder Pedersen i Besser på Samsø
2) bror Mikkel Pedersen i Nebel ved Horsens
3) bror Jens Pedersen, død. 1B: Anne hos mor i Onsbjerg på Samsø
4) søster Johanne Pedersdatter g.m. Mikkel Olufsen i Nordby på Samsø
5) søster Birthe Pedersdatter g.m. Jørgen Mortensen i Morup på Samsø.

1511 Anne Marie [Rehs] i Århus. 5.8.1748, fol.717B.
Enke efter Martin Rehs. B:
1) bror Martin Rehs, musikant i Århus
2) bror Christian Rehs i Italien
3) søster Elisabeth Rehs, enke efter [Johan Waltzer, skifte 5.8.1733 lbnr.1075]. 2B:
a Cathrine Waltzer g.m. Georg Philip, koncertmester hos fyrsten i Plauen
b Anne Marie Rehs g.m. Henrik Hansen, bøssemager i Skjoldelev
4) søster Gertrud Rehs, død, var g.m. Christoffer Rhæder i Århus. 1B:
a Johanne Marie på Sjælland
5) søster Dorthe Marie Rehs, død, var g.m. [Rhode Klauman på Lolland]. 2B: [en søn og en datter].

1512 Johanne Svendsdatter Herskind i Århus. 23.6.1752, fol.719.
E: Christen Blach. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige børn.

1513 Laurids Lauridsen Møller, tømrer fra Kalundborg. 5.7.1752, fol.719B.
Boopgørelse.

1514 Niels [Sørensen] Langballe, krigsråd samt vejer og måler i Århus. 6.7.1752, fol.720B.
E: Anne [Mikkelsdatter] Møller. LV: kommerceråd Olufsen.
Første ægteskab med [Vita Nikolajsdatter Seidelin, skifte 30.11.1745]. B:
1) Nikolaj Langballe, præst i Ovsted og Tåning
2) Mette Pouline Langballe g.m. Melchior Sommerfeldt, præst på Helgenæs
3) Søren Langballe, forpagter på Vilhelmsborg
4) Christian Langballe i Århus
5) Jørgen Seidelin Langballe 23
6) Cathrine Marie Langballe g.m. Laurids Krag, præst i Understed og Karup i Vendsyssel
7) Ingeborg Dorthe Langballe 19.

1515 Maren Andersdatter i Århus. 17.6.1752, fol.721.
E: Jens Nielsen Tanderup. A: bror Peder Lindenfeld, der for 39 år siden er rejst til kejserriget.

1516 Andreas Søbøtker, kaptajn i søetaten i Århus. 15.8.1752, fol.724B, 755B.
A: en søster g.m. en kommandørkaptajn i Flensborg, død. Af hendes første ægteskab 2B: 1 søn og 1 datter. FM: Christian Wegner, postmester i Århus.

1517 Oluf Engelbrechtsen, drejer i Århus. 14.2.1739, fol.736.
E: Anne Sørensdatter.
Arvinger kendes ikke. (Sml. lbnr.1909).

1518 Ib Rasmussen, sadelmager i Århus. 4.7.1752, fol.738B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Christen Pedersen. B: Peder 2. FM: Jens Lund.

1519 Ulrikke Sofie Friis i Århus. 22.2.1753, fol.741B.
E: Frands Conrad Ramshart, kobbersmed. B: Jørgen Henrik 12, Peder 8, Christian 6.

1520 Mogens Nielsen Skibby i Århus. 8.9.1752, fol.744B.
E: Johanne Jensdatter. Bevilling til uskiftet bo for hende og hendes umyndige børn.

1521 Niels Kolt, skipper i Århus. 24.8.1753, fol.745.
E: Kirsten Hansdatter Mygind. Bevilling til uskiftet bo for hende og hendes umyndige børn.

1522 Anne Birgitte Mikkelsdatter i Århus. 22.8.1752, fol.745.
Enke efter Søren Pedersen Stub, [skifte 12.12.1746 lbnr.1398]. B: Peder, Dorthe, Maren, Karen. FM: Rasmus Mikkelsen, knapmager i Århus.

1523 Sille Pedersdatter i Århus. 24.4.1753, fol.750B.
E: Rasmus Pedersen Nølev. B: 4 sønner, der alle er døde. A: søskendebarn Ellen Jensdatter i Flensborg.

1524 Sidsel Jensdatter i Århus. 8.10.1753, fol.751B.
E: Hans Henrik Hansen, tømrersvend. B: Hans 11, Thøger 6.

1525 Mette Marie Sørensdatter i Århus. 8.5.1752, fol.752.
E: Ulrik Christian, murer. B: Barbara 15, Sara 13, Karen 9, Søren 7. FM: på mors side Mikkel Clemensen.

1526 Niels True i Århus. 20.10.1752, fol.754B.
E: Mette Kirstine. Bevilling til uskiftet bo.

1527 Testamente. 1753, fol.754B.
Testamente af 8.2.1745 for Niels Albertsen, skipper i Århus og hustru Maren Jensdatter. A:
1) hans søsterdatter Maren Jepsdatter
2) hendes brordatter Helle Lauridsdatter.

1528 Bevilling at være egen værge i Århus. 21.1.1751, fol.755B.
Bevilling at være egen værge for Johanne Marie Christensdatter Haarby i Århus under tilsyn af Peder Kaarsberg, købmand i Århus.

1529 Peder Christensen Hejgaard i Århus. 7.6.1752, fol.756.
E: Ellen Kirstine. LV: Knud Johansen Cohn. A:
1) halvsøster Ingeborg Pedersdatter, [skifte 5.2.1752 lbnr.1474], var g.m. Christian Ulrik, skrædder i Århus. Første ægteskab med [Rasmus Rasmussen, skifte 4.7.1741 lbnr.1238]. 5B: Helle Marie, Rasmus, skræddersvend, Silke Marie g.m. Peder Pedersen Toft, skrædder i Århus, Anne Kirstine, Peder. FM: Anders Jørgensen, skrædder.

1530 Margrethe Pedersdatter i Århus. 10.2.1753, fol.765B.
E: Peder Johansen, skibstømrer. Første ægteskab med Mikkel Rasmussen Bagge, skifte 2.8.1740 lbnr.1222. B: Rasmus 17. FM: Niels Poulsen, rebslager, Rasmus Mogensen Hasle.

1531 Anne Nielsdatter i Århus. 8.12.1752, fol.770.
Enke efter Søren Knudsen, skibsmand. B: Knud 18, Niels 7, Kirstine Marie 4. FM: Christian Jørgensen.

1532 Birgitte Nielsdatter Piil i Århus. 12.4.1753, fol.771B.
E: Faith, kontrollør. A: søstersøn i Halmstad i Skåne, død. 2B: Birthe Nielsdatter, Oluf Nielsen. FM: Christian Schønau, tolder. Desuden nævnes enkemandens bror justitsråd Faith i Helsingør.

1533 Jens Mikkelsen Morup (Maarup) i Århus. 26.4.1753, fol.772B.
E: Maren Jensdatter. LV: Mogens Blach. A:
1) bror Søren Mikkelsen i Besser på Samsø
2) bror Mikkel Mikkelsen i Langemark på Samsø
3) søster Dorthe Mikkelsdatter g.m. Jacob i Mårup på Samsø.
Desuden nævnes Mikkel Mikkelsens datters mand Rasmus Rasmussen, skibstømrer i Århus.

1534 Laurids Bentsen, glarmester i Århus. 25.1.1751, fol.774.
E: Bodil Knudsdatter. LV: Niels Flechtner, kobbersmed i Århus. B: Knud 16. FM: farbror Poul Bentsen, politibetjent. Første ægteskab med Margrethe Clemensdatter, [formentlig fejl for Anne Bertelsdatter, skifte 18.8.1734 lbnr.1063]. B: Karen 19, Bertel 17, i skrædderlære.

1535 Niels Simonsen Kolt, skipper i Århus. 15.5.1754, fol.786.
E: Kirsten Hansdatter Mygind. LV: Jens Laasby. B: Sofie 5, Anne Kirstine 3. FM: morbror Christen Hansen Mygind, fasters mand Mads Jensen Bangsgaard i Nibe ved Jens Sørensen Buchtrup, købmand i Århus. [Bevilling til uskiftet bo af 24.8.1753 lbnr.1521].

1536 Bevilling at være egen værge i Århus. 25.8.1752, fol.788.
Bevilling at være egen værge for Ingeborg Dorthe Langballe i Århus under pårørendes tilsyn.

1537 Dorthe Kirstine Kjærsgaard i Århus. 11.5.1754, fol.788B.
E: Ulrik Christian Møller, viceborgmester og rådmand. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige børn.

1538 Lisbeth Bertelsdatter Fischer i Århus. 20.4.1753, fol.789.
Enke efter Peder Nielsen Fischer. B: Bertel Pedersen Fischer, pottemager i Sorring, Jens Pedersen Fischer, skibsmand i Århus, død. 1B: Dorthe Kirstine 13. FM: Niels Pedersen Fischer, handskemager i Århus.

1539 Henrik [Jensen] Feilberg, farver i Århus. 19.6.1752, fol.792.
Enkemand efter [Anne Marie Nielsdatter Harlev, begravet Århus Domkirke 15.1.1744]. B:
1) [Kirstine Marie Feilberg, begravet Århus Frue 16.10.1750], var g.m. Morten Andreas Gertsen, borgmester. 4B:
a Anne Marie Mortensdatter Gertsen 8
b Sofie Mortensdatter Gertsen 7
c Steffen Mortensen Gertsen 5
d Kirstine Marie Mortensdatter Gertsen 3.
Desuden nævnes:
1 afdødes brordatter Anne Marie Feilberg
2 børnenes mormors mor Maren Villumsdatter Thestrup, [enke efter Niels Jensen Harlev, skifte 21.9.1698 lbnr.391], der boede på stedet, men nu flytter til Peder Prang, degn i Framlev.

1540 Laurids Jørgensen, bødker i Århus. 15.5.1753, fol.794B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Henrik Albertsen, Oluf Nielsen. A:
1) bror Jens Jørgensen i Skødstrup
2) bror Salomon Jørgensen 29, tåbelig
3) søster Marie Jørgensdatter g.m. Anders Christensen Post i Århus.

1541 Bendix Sørensen i Århus. 24.8.1753, fol.799.
E: Karen Sørensdatter. LV: Laurids Pedersen. B: Karen 6, Søren 2. FM: Peder Augustinussen. Første ægteskab med [Karen Christoffersdatter, skifte 4.7.1746 lbnr.1355. B: Inger 20.

1542 Gertrud Jensdatter i Århus. 1.5.1753, fol.801.
E: Jens Pedersen Kaae, skrædder. A:
1) søster Maren Jensdatter g.m. Jens Kraasmand i Århus
2) bror Jens Jensen i Sorring
3) søster Birgitte Jensdatter i Javngyde, død. B: 5 eller 6 børn
4) søster Else Jensdatter i Flensted, død. B: uvist hvor mange.

1543 Maren Nielsdatter Mørch i Århus. 30.3.1754, fol.804.
E: Hans Sørensen Holbæk. A: mor Johanne Nielsdatter Viby, søster g.m. Jacob Nielsen Gylling i Århus.

1544 Johanne Thomasdatter i Århus. 31.12.1753, fol.805.
E: Oluf Sørensen Samsing, købmand. B: Søren 1. FM: morfar Thomas Hansen, Hans Betzer, købmand i Århus, Jens Kjellerup, købmand sst.
Bevilling til uskiftet bo af 7.5.1753 lbnr.1477.

1545 Maren Rasmusdatter, [måske fejl for Anne Rasmusdatter] i Århus. 3.1.1752, fol.806.
Enke efter Peder Jensen Værn, tømrer, [skifte 9.12.1745 lbnr.1380]. B: Jens 21, i snedkerlære, Maren 18. FM: farbror Rasmus Mejlby, tømrermester.

1546 Mikkel Mogensen, bøssemager i Århus. 13.7.1753, fol.808.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Holbæk, skomager. B: Mathias Mikkelsen Grønvold. FM: Christian Justesen, skomager. Første ægteskab med Gye Poulsdatter, [skifte 31.5.1723 lbnr.866]. B: Anne Kirstine i Helsingør. Andet ægteskab med Malene Kirstine Mikkelsdatter, [skifte 2.5.1733 lbnr.1037]. B: Lucie Magdalene i en præstegård på Sjælland.

1547 Anne Nielsdatter i Århus. 2.1.1754, fol.812B.
E: Peder Bang, matros. B: Mette Cathrine 4. FM: morbror Rasmus Nielsen i Vitved. Enkemandens første ægteskab med [Anne Cathrine Pedersdatter, skifte 29.5.1742 lbnr.1274]. B: Peder 23, Anne Birgitte 21.

1548 Jens Sørensen Haarup i Århus. 4.9.1753, fol.815B.
E: Edel Johansdatter. LV: Peder Mørch. B: Maren 3. FM: Søren Mogensen.

1549 Birgitte Enoksdatter i Århus. 29.11.1753, fol.817.
B: Elias, Enok, begge i Norge og begge avlet i "slegfred ægteskab". FM: Jens Olufsen Skødstrup.

1550 Charlotte Amalie Mørch i Århus. 8.8.1752, fol.819B.
E: Jens Sørensen Buchtrup. Første ægteskab med Rasmus Geding, herredsfoged, [skifte 28.9.1751 lbnr.1455]. B: Anne Marie 7, Elisabeth [fejl for Erasmine] 5. FM: morfar Jens Mørch i Holme, birkedommer, farbror Anders Geding på Marselisborg.

1551 Svend Lauridsen, matros i Århus. 17.6.1754, fol.823B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Peder Ellingsen, garver. A:
1) søster Ellen Lauridsdatter i København
2) halvbror Jens Svendsen, matros i Århus.
Afdøde døde i Kalundborg.

1552 Jørgen Lauridsen Storm, matros i Århus. 21.4.1754, fol.824B.
E: Karen Andersdatter Nygaard. A: søster Malene Lauridsdatter, død, var g.m. Christian Borchfeldt i Århus. 1B: Maren i København. FM: Hans Clausen, kræmmer i Århus.

1553 Marie Elisabeth Rasmusdatter i Århus. 10.1.1754, fol.825B.
E: Hans Christian, parykmager. B: Karen 6 mdr. FM: Knud Nielsen Sejerbo, skrædder i Århus. Første ægteskab med Oluf Andersen, matros, [skifte 22.8.1750 lbnr.1461]. B: Anne Kirstine 6.

1554 Jens Hansen Fladstrup, skipper og hustru Kirsten Rasmusdatter i Århus. 18.12.1759, [formentlig fejl for 1754], fol.826B.
B: Hans 6 dage. FM: Jens Jensen, bager i Århus. Desuden til stede afdøde kones forældre Rasmus Post og hustru Maren Nielsdatter.

1555 Gertrud Marie Rasmusdatter i Århus. 28.5.1753, fol.833.
E: Jens Rasmussen Truust. A:
1) mor Kirsten Pedersdatter Brochier. LV: Mikkel Herskind
2) søster Anne Johanne Rasmusdatter, [skifte 12.2.1742 lbnr.1275], var g.m. Knud Madsen Brun, maler. 1B: Christian 19. Uden for ægteskab B: Maren Christensdatter 22.

1556 Christen Kjærsgaard i Århus. 20.9.1754, fol.834.
E: Maren Pedersdatter. Bevilling til uskiftet bo for hende og hendes umyndige barn.

1557 Niels Hansen Svejgaard, skipper i Århus. 9.9.1754, fol.834B.
E: Anne Pedersdatter. LV: søn Peder Nielsen. A:
1) mor Maren Sørensdatter i Svejgård i Bjerager sogn
2) søster Mette Hansdatter g.m. Jens Vester i Rindelev
3) halvbror Eskild Nielsen Svejgaard.

1558 Oluf Nielsen, købmand i Århus. 27.12.1754, fol.837.
E: Anne Marichen. Bevilling til uskiftet bo.


Århus byfoged
Skifteuddrag
Protokol 13
1748-1764
B 56 - 426


1559 Hans [Pedersen] Blegind, skipper i Århus. 8.11.1749, fol.1B.
[Enkemand efter Anne Jensdatter Alvert, skifte 25.9.1746 lbnr.1400]. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 27
2) Karen Hansdatter 19
3) Peder Hansen 14.
FM: Knud Johansen Cohn.
Arv efter afdødes moster Mette Rasmusdatter, skifte Rudkøbing 27.2.1749 lbnr.366, var g.m. Jens [Nielsen] Bang i Rudkøbing på Langeland.

1560 Anne Kirstine Holgersdatter i Århus. 21.2.1748, fol.12B.
Enke efter Christian Hertz, skovrider. B:
1) Holger Hermansen Hertz, skovrider i Låsby
2) Dorthe Sofie Hertz i København
3) Christence Sofie Hertz gift i Haderslev med en skovrider over Vojens herred
4) Charlotte Lisbeth Hertz g.m. en skolemester på "Foersø" (Vorsø?).

1561 Dorthe Rodsteen i Århus. 22.2.1751, fol.15B.
Enke efter [Henrik] Bielke [til Langholt i Vendsyssel], konferensråd. A:
1) søster [Øllegaard] Rodsteen g.m. [Frederik Christian] Rantzau [til Rodsteenseje], begge døde. 5B:
a [Frands] Rantzau til Kanne
b Frederik Rantzau ved Det Bornholmske Regiment i Rendsborg, nu i Århus
c Henrik Rantzau, død. 1B: en datter
d [Sofie Amalie Rantzau] g.m. [Malte] Sehested til Rodsteenseje
e [Helle Margrethe Rantzau] g.m. Frands Christoffer Grabow, oberstløjtnant i Slesvig
2) søster [Øllegaard Rodsteen], død. 3B:
[Første ægteskab med Palle Dyre på Sindinggård]. 2B:
a [Sofie Amalie Dyre] g.m. [Johan Nikolaj] Rosenørn, major til Mejlgård
b [Edel Dyre] g.m. [Erik Hansen] Løvenhielm, major til Vejrup ved Odense på Fyn
[Andet ægteskab med] [Frands] Rantzau [til Sindinggård]. 1B:
c [Lisbeth Margrete Rantzau, skifte Skanderborg Åkær Amter 29.3.1747 lbnr.54], var g.m. Hans Rudolf Grabow til Urup. 1B: Jørgen Grabow, der døde.

1562 Jens Bertelsen Halling, ugift matros i Århus. 9.6.1749, fol.30.
A: far Bertel Knudsen Halling i Århus.

1563 Hans Thomsen, skibsdreng i Århus. 9.6.1749, fol.32.
Arvinger angives ikke.

1564 Hans Sønnichsen Buxlund, ugift matros i Århus. 9.6.1749, fol.33B.
A:
1) mor Johanne [Johansdatter Plum], enke efter Sønnich Hansen Buxlund, [skifte 11.5.1739 lbnr.1503]
2) bror Johannes Sønnichsen Buxlund
3) bror Søren Sønnichsen Buxlund
4) søster Gertrud Buxlund.

1565 Laurids Madsen, ugift matros i Århus. 9.6.1749, fol.35.
Arvinger kendes ikke.

1566 Jens Nielsen Stær, ugift styrmand i Århus. 9.1.1749, fol.37.
Arvinger angives ikke, men der skal være søskende på landet.

1567 Testamente i Århus. 1751, fol.40.
Testamente af 24.11.1741 for Hans Olufsen Hutting, bager og hustru Maren Rasmusdatter.

1568 Søren Haarup, skipper i Århus. 9.1.1749, fol.41.
A:
1) mor Anne Mogensdatter, enke efter Niels Sørensen
2) søster Karen Nielsdatter g.m. Søren Jensen i Hårup på kongens gods
3) bror Mogens Nielsen i Hårup på kongens gods.

1569 Margrethe Ahrenkiel i Århus. 3.6.1754, fol.47.
Enke efter Bertram Buchwald, skov- jagt- og sessionsskriver. Testamente i Galten af 18.3.1736. A: søster Marine Ahrenkiel.

1570 Anne Margrethe Vissing i Århus. 9.5.1755, fol.57.
E: Niels Jensen Hasle. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige børn.

1571 Christen Pedersen Stær, købmand i Århus. 17.6.1747, fol.57B.
E: Johanne Sørensdatter. B: søn 1. Første ægteskab med Anne Pedersdatter, [skifte 12.2.1745 lbnr.1354]. B: Anne 18, Peder 14, Niels 10, Jens 9, Morten 7½, Søren 5, Maren 2¾. FM: farbror Søren Pedersen Stær.

1572 Christen Christensen Lading, skipper i Århus. 14.9.1754, fol.67B.
E: Anne Marie Jochumsdatter. LV: far Jochum Manniche. A:
1) mor Maren Rasmusdatter
2) bror Jens Christensen Lading 30, matros
3) søster 26, i København
4) bror Søren Christensen Lading 16.

1573 Thomas Mikkelsen Tanni, avlsmand i Århus. 28.10.1754, fol.72B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Hans Hutting, bager. B: Mikkel Thomsen Tanni vognmand i Århus, Peder Thomsen Tanni g.m. Maren Thøgersdatter sst, Anne Marie Thomasdatter, [skifte 16.1.1748 lbnr.1394], var g.m. Peder Ask. 1B: Mads 7.

1574 Peder Pedersen Kusk, bådsmand i Århus. 17.1.1754, fol.79.
E: Anne Eriksdatter. LV: Mogens Rasmussen Hasle, Jens Rasmussen Skørring, der ægter enken. A: brordatter Maren Nielsdatter g.m. i Torup på Samsø, stedsøn Peder Henriksen, skipper. Desuden nævnes afdødes bror Niels Kusk i København, der er død.

1575 Rasmus Sørensen, hattemager i Århus. 18.10.1754, fol.83.
E: Ellen Cathrine Sørensdatter. LV: Jens Pedersen, skomager. B: Inger Marie 19, Laurids 17. FM: Søren Pedersen Kalundborg, skomager.

1576 Kirsten Jensdatter Øland i Århus. 17.1.1755, fol.87B.
Enke efter Søren Broge, skifte 6.10.1748 lbnr.1498. B:
1) Søren Sørensen Broge, præst i Klinte og Grindløse på Fyn
2) Anders Sørensen Broge i Århus, kaldes også Anders Sørensen Klog
3) Karen Sørensdatter Broge 23, kaldes også Karen Sørensdatter Rask. FM: Søren Møller
4) Sidsel Charlotte [fejl for Sidsel Cathrine] Sørensdatter, død, var g.m. Peder Rasmussen Søndergaard, skipper i Århus, [skifte 30.6.1753 lbnr.1579]. 2B: Ingeborg Dorthe 16, Rasmus Friis 12.
Peder Rasmussen Søndergaard kaldes også Peder Thygesen.

1577 Dorthe Kirstine Kjærsgaard i Århus. 14.5.1755, fol.101B.
E: Ulrik Christian Møller, borgmester. B: Marie 16, Thøger 12, Peder 10. FM: farbror Jeremias Møller, præst i Karlby og Voldby, morbror Oluf Kjærsgaard, købmand i Århus. Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1754 lbnr.1537.

1578 Villads Christensen i Århus. 13.6.1755, fol.102.
A:
1) mor Mette Jacobsdatter
2) bror Niels Christensen, skomager i Velling
3) søster Maren Christensdatter
4) søster Bodil Christensdatter g.m. Jens Johansen, vognmand i Århus
5) søster Inger Christensdatter.

1579 Peder Rasmussen Søndergaard, skipper i Århus. 30.6.1753, fol.104B.
[Enkemand efter Sidsel Cathrine Sørensdatter Broge]. B: Ingeborg 14, Rasmus Friis 11. FM: Søren Møller i Århus. Afdøde boede hos sin svigermor Kirsten Jensdatter Øland, enke efter Søren Broge. Afdøde kaldes også Peder Thygesen Søndergaard. (Sml. lbnr.1329).

1580 Kirsten Arnoldsdatter Køster i Århus. 21.8.1751, fol.110B.
E: Johan Køster. B: Oluf Sørensen 16, Anders Køster 14, Henrik Køster 10.

1581 Ditlev Møller, overretsadvokat i Tønder, der døde i Århus. 19.11.1755, fol.112.
Arvinger angives ikke.

1582 Iver Kjeldsen, skibsmand i Århus. 4.12.1754, fol.113B.
E: Alhed Jacobsdatter Holst. LV: Peder Hansen Holm. B: Kjeld 21 på Guineakysten, Jacob 16, Maren 13. FM: Laurids Nielsen, drejer.

1583 Agathe Pedersdatter Lingenkvist i Århus. 28.1.1756, fol.117B.
E: Frederik Borchardt, rådmand. Bevilling til uskiftet bo af 2.1.1756.

1584 Gertrud Winther i Århus. 7.1.1754, fol.118, næste protokol fol.189.
Enke efter Niels Krogstrup, forvalter på Brahetrolleborg på Fyn. B:
1) Otte Christian Krogstrup i Lancaster i Pensylvanien, der blev hernhut, og derfor ikke arver
2) Hans Krogstrup, præst i Espe og Vantinge på Fyn, [skifte Sallinge herred gejstlig 13.6.1744 lbnr.89]. 2B: Anders 21, Niels 20. FM: morbror Jens Espe
3) Herluf Frederik Krogstrup, præst i Haslund og Ølst ved Randers, var g.m. Marie Cathrine. 7B:
a Niels, født 18.10.1735
b Anders, født 27.8.1736, død 3.12.1736
c Anne, født 8.3.1738
d Gertrud, født 15.8.1739, død 20.5.1740
e Anders Haasum, født 16.11.1741
f Otte Christian, født 25.6.1743
g Mathias, født 11.6.1745
4) Anne Krogstrup, enke efter [Frederik Henriksen] Schurmann, præst [i Besser og Onsbjerg, skifte Samsø og Tune provsti 17.4.1742lbnr.31]
5) Sara Krogstrup g.m. Andreas Jacobsen, præst i Galten, Vissing og Hadbjerg
6) Anne Cathrine Krogstrup g.m. Henrik Godske, præst i Tanderup på Fyn.

1585 Peder Christiansen Truust, urmager i Århus. 23.1.1749, fol.140.
E: mor g.m. Simon Poulsen, brændevinsmand i København, søskende Laurids Christiansen, Andreas Christiansen, Mette Christiansdatter. Afdødes navn staves også Truuese og Truense.

1586 Søren Henriksen, skibsmand i Århus. 10.7.1754, fol.167B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jørgen Rasmussen, købmand i Århus. A:
1) mor Kirsten Sørensdatter i Århus, LV: Christian Justesen, skomager sst.
2) bror Hans Jacob Henriksen Frank i Århus
3) bror Rasmus Henriksen Frank, degn i Hørby på Sjælland, død, var g.m. Edel Gunde. LV: P. P. Hjort
4) søster Sofie Henriksdatter, der ægter Andreas Thomsen Todbjerg
5) bror Poul Henriksen, snedker ved Horsens, død, var g.m. Karen Olufsdatter i Ustrup. LV: Poul Pedersen sst. 2B: Henrik, Kirsten.
Afdøde er begravet i Fladstrand i Norge.

1587 Christian Vraa, sværdfeger i Århus. 6.8.1755, fol.172.
E: Christiane Christiansdatter. LV: Christian Ulrik, skrædder. B: Christian 11. FM: Anders Nielsen, skomager.

1588 Else Henriksdatter i Århus. 19.12.1755, fol.177.
E: Rasmus Jacobsen. B: Jacob 17, Ingeborg 16, Gunder Rasmusdatter 12, Birgitte 10.

1589 Maren Rasmusdatter Geding i Århus. 12.10.1754, fol.179B.
Enke efter Anders Jespersen Geding, skifte 21.7.1728 lbnr.968. B:
1) Rasmus Geding, herredsfoged, død. 2B: Anne Marie, Erasmine, begge hos morfar Jens Mørch, birkedommer i Holme
2) Maren Andersdatter Geding, [skifte 28.11.1750 lbnr.1466], var g.m. Hans Christian Kruckow, styrmand på de lange rejser. 1B: Anne Sofie 7
3) Jesper Andersen, levede i 1745, formentlig død
4) Andreas Geding, fuldmægtig i København
5) Anders Geding, fuldmægtig på Marselisborg.

1590 Bevilling til uskiftet bo. 21.6.1756, fol.185.
Bevilling til uskiftet bo af 10.6.1756 for Mogens Blach, købmand i Århus efter hans afdøde hustru for ham og hans umyndige barn. (Sml. lbnr.1236).

1591 Jens Henningsen, købmand i Århus. 21.6.1756, fol.185B.
E: Johanne Marie Overgaard. Bevilling til uskiftet bo af 2.6.1756.

1592 Anders Jensen Schmidt, købmand i Århus. 10.5.1756, fol.186.
E: Maren Pedersdatter. Bevilling til uskiftet bo af 30.4.1756.

1593 Anne Nielsdatter Høver i Århus. 8.1.1756, fol.186B.
E: Peder Pedersen, avlsmand. B: Niels 18 uger.

1594 Sidsel Sørensdatter i Århus. 12.2.1755, fol.188.
Enke efter Jens Sørensen Broberg. [Bevilling til uskiftet bo 26.4.1748 lbnr.1395]. B: Søren 18 i Århus Latinskole, Marie 16, Oluf 14, Hans 12, Johan Arent 10. FM: Niels Knudsen Bech i Århus, Peder Vestergaard sst, født værge Peder Olufsen, præst i Ørum, [Viskum og Vejrum].

1595 Oluf Mikkelsen i Århus. 7.7.1756, fol.216.
A:
1) bror Niels Mikkelsen, skoleholder i Randlev
2) bror Anders Mikkelsen i Randlev
3) bror Rasmus Mikkelsen g.m. Karen Nielsdatter i Dyngby
4) bror Christen Mikkelsen i Dyngby, død, var g.m. Anne Jørgensdatter. 3B: Mikkel 15, Johanne, Anne g.m. Rasmus Steffensen i Bovlstrup
5) søster Maren Mikkelsdatter g.m. Rasmus Jensen, birkedommer i Fløjstrup
6) bror Jens Mikkelsen i Christiania i Norge.

1596 Johanne Pedersdatter i Århus. 17.2.1756, fol.220B.
E: enke efter Thomas Tanni, [skifte 28.10.1754 lbnr.1573]. B: Mikkel Thomsen Tanni i Århus, Peder Thomsen Tanni sst, Anne Marie Thomasdatter, [skifte 16.1.1748 lbnr.1394], var g.m. Peder Madsen Ask i Århus. 1B: Mads i Astrup i Malling sogn.

1597 Johanne Rasmusdatter i Århus. 26.8.1755, fol.223.
Enke efter Hans Svane, [skifte 7.11.1731 lbnr.1071]. B:
1) Laurids Hansen Svane i København, overstyrmand som ostindienfarer
Af første ægteskab B:
2) Kirsten Lauridsdatter i Helsingør, død. 1B:
a Hans Johansen Svane 4 hos mors [halv]bror i København
3) Mette Kirstine Lauridsdatter, [skifte 24.1.1752 lbnr.1471], var g.m. Peder Hansen Holm, sejllægger i Århus. 5B:
a Hans 25, sejllægger i København
b Laurids 23, student i København
c Rasmus 17 i Århus
d Johanne Marie 15
e Cathrine Marie 11.
FM: Peder Jensen, sejlmager.

1598 Claus Henriksen Scheel i Århus. 16.7.1754, fol.228B.
E: Inger Pedersdatter. LV: Christian Danielsen Lange, Andreas Friis. A: en søster i Eutin ved Lybeck, hvor afdøde er født.

1599 Johanne Nielsdatter i Århus. 29.7.1755, fol.233B.
Enke efter Mikkel Jensen, blegemand. B: Jens Mikkelsen i Århus, Niels Mikkelsen, skipper i Århus, Christen Mikkelsen, død. 2B: Mikkel 11, Johanne Sofie 6, Anne Mikkelsdatter g.m. Anders Mogensen, skibstømrer.

1600 Mikkel Poulsen, skibstømrer i Århus. 26.6.1756, fol.236B, 323B.
E: Johanne Marie Jonasdatter Møller. LV: Rasmus Eriksen Saksild Møller. B: Else Marie 13. FM: Jens Rasmussen, skoleholder. Enkens første ægteskab med [Anders Andersen Mandal, skifte 21.5.1739 lbnr.1193]. Der nævnes af B: Dorthe. Enken kaldes også Johanne Marie Jensdatter Møller.

1601 Maren Sørensdatter i Århus. 13.8.1756, fol.238B.
E: Markus Hansen, grovsmed. B: Johanne 1. FM: Mikkel Kirchhoff, snedker. Første ægteskab med Johan Ræder. Testamente af 19.10.1751 lbnr.1496.

1602 Rasmus Pedersen Hamborg, skomager i Århus. 11.12.1755, fol.241B.
[Enkemand efter Anne Sørensdatter Buchtrup], skifte 17.8.1746 lbnr.1386. B: Søren 14, Peder 12. FM: morbror Jens Sørensen Buchtrup, købmand i Århus. Første ægteskab med [Dorthe Nielsdatter Brandt, skifte 17.5.1739. Hendes første ægteskab med Søren Andersen, skifte 13.12.1724 lbnr.905]. Der nævnes af B: Anne Sørensdatter Brandt.

1603 Christian Schønau, toldkontrollør i Århus. 3.12.1754, fol.263.
A: søskende Frederik Christian Schønau i København, Nikolaj Schønau, toldfuldmægtig i Assens, Johan Frederik Schønau 18, Anne Marie Schønau. FM: Mogens Blach. (Sml. lbnr.1406).

1604 Anne Jensdatter Gylling i Århus. 8.3.1756, fol.282B.
E: Hans Betzer, købmand. B: Jens, Birgitte. Første ægteskab med Jens Brixen, [skifte 2.8.1747 lbnr.1407]. B: Christoffer Bolvig Brixen. FM: Knud Nielsen Bech, Niels Lauridsen Rømer.

1605 Jens Nielsen Klintrup, skipper i Århus. 19.3.1753, fol.292.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Kaarsberg, købmand i Århus. B: Niels 6½, Anders 9 mdr. FM: Oluf Andersen.

1606 Maren Sørensdatter Esmark i Århus. 14.9.1756, fol.297B, 317.
E: Niels Hansen Bech. B: Anne Mette. FM: morbror [Hans Jørgen] Esmark, præst i Houlbjerg og Granslev, Knud Nielsen Bech i Århus. (Sml. lbnr.1190).

1607 Sidsel Sørensdatter Wiingaard i Århus. 25.3.1755, fol.300.
E: Christian Knudsen Lind. B: Andreas Christian Lind 7½, Henrik Christian Lind 6, Anne Marie Lind 5, Anne Sofie Lind 2½, Knud Christian Lind 10 uger. FM: mosters mand Johan Holst, bager i Århus.

1608 Jens Gregersen Holst, hestekøber og hustru Karen Pedersdatter i Århus. 29.9.1755, fol.302.
Hans A:
1) bror Jacob Gregersen, tolder i Ribe
2) bror Christian Gregersen, i militæret, men uvist hvor
3) søster Anne Gregersdatter, død, var g.m. [Peder Cortsen Bisted] i Alling Mølle, [skifte Vinderslevgård 11.5.1730 lbnr.5]. 2B:
a Anne Pedersdatter i Ebeltoft, enke efter Peder Fynbo, kontrollør sst
b Kirsten Pedersdatter, var g.m. Jens Basse i Asklev, [skifte 19.12.1736 lbnr.1221]. Er nu gift igen, men uvist hvor
Hendes første ægteskab med Peder Madsen Kondrup, skifte 27.6.1724 lbnr.889. B:
1) Lene Cathrine på Vosnæsgård
2) Martha Marie på stedet
3) Marie Pedersdatter Bannermand g.m. Søren Nielsen Borum, klejnsmed i Århus

1609 Søren Jacobsen Brendstrup, handskemager i Århus. 9.7.1756, fol.315.
E: Gertrud Mikkelsdatter Grau. B: Jens. FM: farbror Peder Jacobsen Brendstrup.

1610 Mette Marie Thomasdatter i Århus. 17.10.1756, fol.320.
E: Niels Mortensen Malling, skipper. B: Morten 10, Thomas 1½. FM: Peder [Jensen] Rask, skipper.

1611 Maren Jensdatter i Århus. 16.10.1756, fol.321B.
E: Peder Henriksen, skipper. B: Cathrine Lisbeth 10, Marichen 8, Marianne 6, Ingeborg 4½, Johan Frederik 14 dage, Jens 14 dage.

1612 Maren Sørensdatter Wiingaard i Århus. 11.11.1756, fol.325B.
E: Johan Holst, bager. B: Henrik 3, Cecilie Marie 1¼, Søren 13 dage. FM: Hans Henrik Holst, præst i Knebel, mosters mand Christian Lind, købmand i Århus, Svend Madsen sst.

1613 Barbara Sørensdatter i Århus. 22.5.1755, fol.329.
E: Knud Nielsen Sejerbo, skrædder. A:
1) bror Jens Sørensen i Fællesbo i Hjørring
2) søster Maren Sørensdatter g.m. Christen Worm, byfoged i Hjørring
3) halvbror Thomas Sørensen i Skåde
4) halvsøster Abelone Sørensdatter g.m. Oluf Olufsen. skrædder i Århus
5) halvsøster Anne Sørensdatter g.m. Johan Jørgen Wimmelmann, skrædder i Odder.

1614 Niels Sørensen Post, tømrer i Århus. 13.3.1756, fol.334.
E: Inger Rasmusdatter Hasle. LV: Christen Justesen. A:
1) bror Christen Sørensen i Sahl på Frijsenborg gods, død. 7B:
a Søren Christensen i Sall
b Jens Sørensen i Aptrup, (personnavnet gentages)
c Niels Christensen i Sall på Frijsenborg gods
d Peder Christensen i Sall
e Christen Christensen i Sall
f Jens Christensen, kusk hos greve Friis
g Johanne Christensdatter, rejst til København for 11 år siden
2) bror Jens Sørensen i Aptrup, død. 7B:
a Rasmus Jensen i Sall
b Søren Jensen i Sall
c Jens Jensen i Granslev
d Mette Jensdatter i Aptrup
e Anne Jensdatter i Sall, død. 1B: Marie Christensdatter 1½
f Maren Jensdatter i Hasle
g Karen Jensdatter i Hasle
3) søster Anne Sørensdatter g.m. Niels Lauridsen, begge døde. 6B:
a Søren Nielsen, soldat i København
b Christen Nielsen i Farre
c Peder Nielsen i Kærbygård
d Bodil Nielsdatter gift i Sall
e Anne Nielsdatter gift på Frijsenborg
f Maren Nielsdatter gift på Frijsenborg.

1615 Anne Sofie Jørgensdatter i Århus. 12.4.1756, fol.338.
E: Nikolaj Conrad Christiansen, matros i 25. kompagni ved Holmen i København. Uvist om levende.

1616 Casper Sørensen, sadelmager i Århus. 27.8.1756, fol.339B.
A:
1) søster Maren Sørensdatter 49
2) bror Laurids Sørensen, sadelmager i Århus, død. 1B: Anne 1½. FM: Anders Jørgensen, hattemager
3) søsterdatter Marie Cathrine Nielsdatter i Søften Præstegård.

1617 Christiane Overgaard i Århus. 14.3.1757, fol.340B.
E: Peder Christian Asmussen, farver. Bevilling til uskiftet bo.

1618 Oluf Andersen Refeldt, handskemager i Århus. 10.1.1754, fol.340B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Niels Fischer, handskemager i Århus. B: Barbara 21, Anne 18, Ellen 14, Dorthe Kirstine 12, [navn mangler] 5. FM: Paaske Christiansen.

1619 Lisbeth Marie Jensdatter i Århus. 2.6.1756, fol.342.
E: Hans Pedersen Skaarup, skrædder. B: Kirstine Marie 6, Birgitte 5, Jens 3. FM: Søren Lauridsen Veng, skrædder som frænde.

1620 Claus Pedersen over- og underrets prokurator i København, der døde i Århus. 24.4.1755, fol.343B.
E: Else Marie Pryds hos sin mor Magdalene, enke efter Pryds i København. LV: Jens Jensen, bager i Århus. A:
1) mor Dorthe [Christensdatter], enke efter Peder Andersen. LV: Anders Pedersen i Århus
2) bror Anders Pedersen Aarhus, præst i Kolby på Samsø.
(Enken kaldes også Else Kirstine Pryds).

1621 Jens Betzer, købmand i Århus. 6.5.1755, fol.346.
[Enkemand efter Maren Christensdatter]. B: Peder 23, Søren 19, Thøger 17, alle tre i Frederikshald i Norge, Johannes 11, Marie Kirstine 6. FM: Mikkel Herskind, som pårørende.

1622 Maren Schiønning i Århus. 24.11.1756, fol.360.
Enke efter Johan Hasselmann. B: Karen på Åkær, nu på Rathlousdal, Maren g.m. Johan Sønnichsen Buxlund, guldsmed i Århus, Henrik 23, matros i Holland.

1623 Johan Gotfred Simoni, nålemager i Århus. 16.5.1757, fol.361.
E: Anne Margrethe Simoni. B: Daniel 36, nålemager, Anne Marie 34, Johan 30, Frederik 28, klejnsmedesvend i Litauen i Preussen, Anne Cathrine 25, Marie Elisabeth 23, Anne Margrethe 21.

1624 Johanne Pedersdatter i Århus. 25.6.1757, fol.362.
E: Anders Christensen, bødker. B: Laurids 9½.

1625 Johan Henrik Wimmelmann, skrædder i Århus. 27.10.1756, fol.362B.
[Enkemand efter Karen Nielsdatter Galten, skifte 7.9.1751 lbnr.1501]. B:
1) Just Henrik Wimmelmann, kyrasser i Sall på Frijsenborg gods
2) Johan Jørgen Wimmelmann i Snærild i Odder sogn
3) Niels Christian Wimmelmann, skrædder i Århus
4) Frederik Vilhelm Wimmelmann, Skrædder i Thorsager sogn i Kalø amt
5) Ellen Margrethe Wimmelmann g.m. Søren Mogensen, købmand og skipper i Århus
6) Anne Lisbeth Wimmelmann, enke efter Hans Christian Falk i Trondhjem. LV: Hans Grimstrup, prokurator
7) Marie Cathrine Wimmelmann g.m. Christian Danielsen Lange, degn i Grundfør.

1626 Mogens Rasmussen Hasle i Århus. 4.7.1757, fol.366.
E: Anne Mikkelsdatter. Bevilling til uskiftet bo af 17.6.1756. (Sml. lbnr.2205).

1627 Johan Thomas Hoffmann, kabinetssekretær i Århus.28.9.1757, fol.366B.
A:
1) bror Johan Daniel Hoffmann, fyrstelig amtmand i Lybeck, død. 1B:
a Johan Ernst Hoffmann, løjtnant i Olmersdorf ved Flensborg, født i Lybeck 14.3.1706
--
2) bror Johan Christoffer Hoffmann, junior, født 1.10.1664, rådsforvalter og købmand i Lybeck, død. 1B:
a Marie Cathrine Hoffmann, døbt 7.12.1690, enke efter Peder Stolle, rådsforvalter og købmand i Suhl
--
3) bror Johan Nikolaj Hoffmann, død. 4B:
a Johan Ernst Hoffmann, toldinspektør i Strømsø i Norge
b Christiane Helene Hoffmann i Strømsø i Norge
c Johanne Margrethe Hoffmann, enke efter Claus Thomsen i Pløn i Holsten
d Anne Elisabeth Hoffmann i Århus
--
4) bror Johan Gotfred Hoffmann, tøjmester i Lybeck g.m. Anne Behr, begge døde. 2B:
a Cort Frederik Hoffmann, kaptajnløjtnant i Lybeck
b Anne Magdalene Hoffmann g.m. Gothard Kehl, købmand i Lybeck
--
5) søster Marie Elisabeth Hoffmann, død, var g.m. Frederik Abraham Sauerbrey, kantor ved stadsskolen i Schleusingen. 5B:
a Anne Barbara Sauerbrey, død, var g.m. Henrik Urban, borgmester og hofbogtrykker i Rudelstadt. 1B:
1 Marie Juliane Urban, født Rudelstadt 14.10.1712
b Margrethe Elisabeth Sauerbrey, født 27.10.1675, død, var gift i Suhl 12.6.1695 med Johan Schlegelmilch i Suhl. 3B:
1 Margrethe Elisabeth Schlegelmilch, født 18.11.1698, død, var gift 28.4.1717 med Johan Vilhelm Simon, mølleforpagter i Bernschau. 1B: Marie Elisabeth, født 14.6.1718, enke i Zelle i Sachsen, var g.m. Johan Valentin von Northheim i Brashausen
2 Anne Margrethe Schlegelmilch, født 5.9.1706, død, var gift 15.12.1727 med Georg Walter junior, spormager i Schwarzau. 2B: Marie Cathrine, født 30.11.1730 g.m. Schultz, Johanne Marie, født 10.9.1735
3 Johan Orloff Schlegelmilch, død. 4B: Johanne Christiane g.m. Othea Maria, Johan Stefan, Johan Carl Leonhard, Johan August Frederik
c Anne Margrethe Sauerbrey, født i Schleusingen 18.9.1677, død, var g.m. Valentin Dresler, præst i Trauenwald. 3B:
1 Daniel Christoffer Dresler i Trauenwald, født 7.3.1702
2 Frederik Christian Dresler, født 24.8.1709, købmand i København
3 Michael Henrik Dresler, født 27.7.1711, præst på Helgoland
d Marie Elisabeth Sauerbrey, født 13.8.1682, død uden livsarvinger
e Marie Cathrine Sauerbrey, født i Schleusingen 24.11.1683, død, var g.m. Michael Petri, præst i Schwarzau. 5B:
1 Johan Henrik Petri, født 1.3.1714, præst
2 Johan Stefan Petri, født 1.5.1716
3 Johanne Christine Petri, født 6.10.1719, død 20.10.1740, var g.m. Adolf Henrik Wiesenthal. 1B: Frederikke Albertine, døbt 11.10.1740
4 Henriette Augusta Petri, født 5.2.1722, g.m. Neumeister
5 Casper Christian Petri, døbt 22.4.1725
--
6) søster Barbara Christine Hoffmann, død. 6B:
Af første ægteskab med Anschutz: 1B:
a Johan Daniel Anschutz, armaturhandler i Suhl, død. 6B:
1 Georg Daniel Anschutz i Suhl
2 Johanne Anschutz, enke efter Johan Roche (Bauer?), kapellan i Helburg
3 Sofie Johanne Elisabeth Anschutz g.m. Voigt i Suhl
4 Christine Barbara Anschutz. død, var g.m. Johan Ludvig Schmidt i Suhl. 1B: Tobias Ludvig i Suhl
5 Regine Althea Anschutz g.m. Sommer i Koburg
6 Johanne Susanne Anschutz g.m. Schmidt i Suhl
Af andet ægteskab med Georg Sigmund Bøssel. 5B:
b Johan Stefan Bøssel, armaturhandler i Suhl, død. 4B:
1 Christine Margrethe Bøssel, enke i Withauer
2 Susanne Cathrine Bøssel, død, var g.m. Valentin Henrik Withauer, præst i Kuhndorf. 3B: Cathrine Sofie, Christian Immanuel, Christiane Elisabeth g.m. Spangenberg i Suhl
3 Johanne Eleonora Bøssel
4 Dorthe Elisabeth Bøssel g.m. Spangenberg
c Elisabeth Barbara Bøssel, enke efter Hechtzel, amtsskriver i Suhl
d Johan Christoffer Bøssel, armaturhandler i Suhl
e Tobias Bøssel, regimentsadvokat i Schleusingen
f Georg Daniel Bøssel, doctor medicinae i Flensborg
--
7) søster Anne Elisabeth Hoffmann, død, var g.m. Philip. 1B:
a Anne Cathrine Philip, død, var g.m. Stoll. 5B:
1 Johan Christoffer Stoll
2 Cathrine Margrethe Stoll g.m. Bøssel
3 Thomas Gottlieb Stoll
4 Johanne Elisabeth Stoll g.m. Armknecht
5 Martha Magdalene Stoll
--
8) søster Anne Margrethe Hoffmann, død, var g.m. Møller. 8B:
a Dorthe Sybille Møller, død for nylig
b Margrethe Møller, enke efter Wentzel
c Johan Mathias Møller, apoteker i Århus, død. 1B:
1 Johanne Christiane Henriette Møller g.m. Hein
d Margrethe Elisabeth Møller, død, var g.m. Gass. 2B:
1 Margrethe Dorthe Gass g.m. Hess
2 Margrethe Barbara Gass, enke efter Krehmer
e Johanne Elisabeth Møller, død, var g.m. Magdung. 1B:
1 Johan Frederik Magdung i Suhl
f Marie Elisabeth Møller g.m. Auffenbauer
g Marie Cathrine Møller, død, var g.m. Wiedersbacher. 2B:
1 Regine Marie Wiedersbacher
2 Augustine Margrethe Wiedersbacher
h Anastacia Møller g.m. Mempel
--
9) bror Johan Volkman Hoffmann, kammertjener hos Frederik den IV, der døde i København 1733 eller 1734. Testamente, hvori afdøde var universalarving.
--
Afdøde var tidligere sekretær for dronning Anne Sofie på Clausholm.
Afdøde, der er døbt i Lybeck 4.2.1676, var søn af Johan Christoffer Hoffman, rådsforvalter og købmand i Lybeck.

1628 Bevilling til uskiftet bo. 4.9.1756, fol.406.
Bevilling til uskiftet bo af 17.8.1756 for Peder Nielsen Post, købmand i Århus og hustru Anne Gertrud Rasmusdatter Møller.

1629 Frederikke Marie Hammer i Århus. 25.8.1757, fol.406.
E: Otte Tausen, juvelerer. B: Anne Cathrine 6, Nikolaj Frederik 4.

1630 Rasmus Eriksen Hjortshøj, skomager i Århus. 24.10.1752, fol.407.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Jens Gotfredsen, skomager. A:
1) bror Peder Jensen, skibsmand i Århus
2) bror Thomas Jensen, skomager på Samsø
3) bror Jens Jensen i Holland, død. 1B: Laurids Grønbæk i Holland
4) søster Kirsten Jensdatter i Århus
5) brorsøn Niels Jensen Brandt, guldsmed i Frederiksstad i Norge.

1631 Testamente. 2.9.1757, fol.408B.
Testamente af 29.7.1757 for afdøde Morten Værn Haarby og søster Johanne Marie Haarby. LV: Peder Kaarsberg. A: halvsøskende Søren Christensen Haarby, Sidsel Marie Haarby.

1632 Knud Thomsen, hestekøber i Århus. 30.11.1752, fol.409.
E: Birgitte Knudsdatter. LV: Knud Nielsen Sejerbo, skrædder i Århus. Første ægteskab med Kirsten Thomasdatter, [skifte 23.12.1734 lbnr.1083]. B: Maren g.m. Mikkel Nielsen, hestekøber i Århus, Abelone i København, Ellen g.m. Jens Sørensen, hattemager i Århus.

1633 Benedikte Andersdatter Winther i Århus. 3.8.1756, fol.410.
Enke efter Peder Jensen Ilsø, [skifte 22.4.1741 lbnr.1239]. Første ægteskab med Dorthe [Christensdatter] Thorsø, skifte 26.10.1734 lbnr.1067. B: Jens Christian Pedersen Ilsø, student i København, Dorthe Cathrine Pedersdatter Ilsø g.m. Baltser Reinhardt Brink i Flensborg, Anne Else Pedersdatter Ilsø g.m. Mathias Lindhardt i Gylling. Desuden nævnes afdødes søster Helvig Andersdatter Winther, enke i Durup ved Hobro.

1634 Jens Henningsen, købmand i Århus. 20.9.1757, fol.415B.
E: Anne Johanne Overgaard. LV: Peder Asmussen, farver i Århus, Peder Kryssing Kjærsgaard i Århus, der ægter enken. B: Henning 5, Mikkel 4. FM: farbror Peder Henningsen, præst i Thorsager og Bregnet. Bevilling til uskiftet bo af 21.6.1756 lbnr.1591.

1635 Oluf Svensk i Århus. 17.5.1757, fol.417.
E: Mette Svensk. Arvinger angives ikke.

1636 Anne Margrethe Jensdatter Schmidt i Århus. 8.7.1757, fol.417.
E: Anders Budsted. B: Anne Margrethe 5. FM: morbror Christen Schmidt. Enkemandens første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 26.3.1749 lbnr.1437]. B: Rasmus.

1637 Kirsten Pedersdatter i Århus. 15.2.1757, fol.418B.
E: Andreas Poulsen, styrmand. B: Anne Kirstine 14 dage. FM: Mogens Jørgensen, smed, morbror Christen Pedersen Lisbjerg.

1638 Niels Lauridsen i Århus. 10.1.1757, fol.420B.
Arvinger angives ikke.

1639 Else Frederiksdatter i Århus. 24.3.1757, fol.420B.
E: Hans Hansen Guldager. A: Johanne i Sengeløse, svoger Casper Eriksen i Vridsløse, Niels Pedersen i Vajsenhuset.

1640 Maren Jensdatter Sommerfeldt i Århus. 27.8.1756, fol.422.
Enke efter Hans Nikolaj Mathiasen. Bevilling til uskiftet bo af 5.5.1749 lbnr.1450. A:
1) bror Jens Sommerfeldt
2) søstersøn Jens Henningsen g.m. Anne Johanne Overgaard
3) søsterdatter Bodil Marie Henningsen g.m. Oluf Thøgersen Kjærsgaard i Århus.

1641 Christiane Overgaard i Århus. 10.11.1757, fol.429.
E: Peder Christian Asmussen, farver. B: Mikkel 3. FM: svogre Mogens Blach i Århus, Peder Kryssing Kjærsgaard i Århus. Bevilling til uskiftet bo af 14.3.1757 lbnr.1617.

1642 Maren Jensdatter i Århus. 28.11.1757, fol.429.
E: Mikkel Nielsen, skipper. B: Niels 14.

1643 Knud Lauridsen Kruse, skomager i Århus. 17.6.1751, fol.429B.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Johan Hansen Holbæk, skomager. B: Søren 2. FM: Jens Rasmussen Skæg, skoflikker.

1644 Anne Marie Sørensdatter i Århus. 18.6.1757, fol.430B.
Enke efter Knud Lauridsen Kruse, skomager, [skifte 17.6.1751 lbnr.1643]. B: Søren 8. FM: Jens Rasmussen Skæg, skoflikker.

1645 Niels Ostenfeld, købmand i Århus. 1.6.1757, fol.432.
E: Kirsten Sørensdatter. A:
1) bror Laurids Ostenfeld i Kvorning
2) bror Peder Ostenfeld, død. 4B: Jens, Peder, Anne, Maren g.m. Christen Simonsen Møller
3) bror Hans Christensen Ostenfeld, død. 3B: Laurids, Jørgen, Anne Margrethe. FM: stedfar Mikkel Esbensen, Peder Grønlund, ridefoged på Vinderslevgård
4) søster Maren Christensdatter Ostenfeld g.m. Visti Poulsen Brun i Viborg
5) søster Anne Christensdatter Ostenfeld, enke. LV: Jørgen Groth på Hagsholm.

1646 Dorthe Marie Hansdatter i Århus. 5.12.1757, fol.432.
E: Thomas Thomsen Sabro. B: Anne Cathrine 5, Hans Nikolaj Mathias 3, Hans 1½, Josef 9 mdr. FM: morbror Hans Hansen.

1647 Gertrud Christensdatter True i Århus. 25.1.1758, fol.433.
E: Mogens Blach, købmand. B: Christiane 3½. Bevilling til uskiftet bo af 10.6.1756 lbnr.1590. Første ægteskab med [Anne Christensdatter Skaarup, skifte 4.2.1743. B: (Navne angives ikke).

1648 Jens Harlev, farver i Århus. 20.1.1758, fol.433B.
E: Kirstine Marie Feilberg. Bevilling til uskiftet bo.

1649 Zerene Jacobsdatter i Århus. 25.7.1757, fol.434.
Enke efter Christen Christensen. B: Jacob Christensen Skerning, på de lange rejser til Kina, Anne Christensdatter Skerning 17, Karen Christensdatter Skerning 12. FM: Johan Dobbert, kammager.

1650 Jens Knudsgaard, ugift guldsmedesvend i Århus. 18.7.1757, fol.435B.
A: far Christen Knudsgaard i Løgstør, farbror Laurids Knudsgaard i Viborg.

1651 Inger Sørensdatter i Århus. 30.1.1758, fol.436.
E: Jens Rasmussen. A:
1) bror Peder Sørensen i Ingerslev
2) søster Maren Sørensdatter, enke i Ingerslev
3) søster Anne Sørensdatter g.m. Jens Rasmussen Juul i Ravnholt

1652 Karen Sørensdatter i Århus. 28.1.1758, fol.436B.
Enke efter Jens [Nielsen], pottemager, [skifte 3.9.1748 lbnr.1420]. A:
1) bror Christen Sørensen i True
2) søster Anne Sørensdatter gift i Veggerslev
3) søster Else Sørensdatter gift i Grølsted
4) søster Anne Sørensdatter g.m. Viderik Andersen, skrædder i Røgen
5) søster Kirsten Sørensdatter g.m. Søren Ask
6) halvbror Søren i Thorsø Mølle.
Tingsvidne af Frijsenborg Birk.

1653 Markus Hansen, grovsmed i Århus. 16.9.1756, fol.437B.
[Enkemand efter Maren Sørensdatter], skifte 13.8.1756 lbnr.1601. B: Johanne Marie 1¼. FM: Mikkel Kirchhoff, snedker, Frands Henriksen Kruse.

1654 Christen Pedersen, skibsmand i Århus. 8.1.1758, fol.452.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Laurids Sørensen, rebslager, Knud Nielsen Bech. B: Peder, rebslager i Århus, Thomas 25, skræddersvend.

1655 Elisabeth Neuhaus i Århus. 14.3.1757, fol.453.
E: Jacob Michael Darmstadt, urmager, undveget, uvist hvor. B: Jacob Ludvig 24. Første ægteskab med Henrik Bech. B: Marie Ranulf 29 i København.

1656 Didrik Sørensen, rebslager i Århus. 23.5.1750, fol.455B.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: Rasmus Eriksen Møller. Første ægteskab med Kirsten [Lauridsdatter, skifte 15.9.1745 lbnr.1392]. B: Jens 15, Michele Didriksdatter 13. FM: Peder Henriksen. [Andet ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 22.10.1748 lbnr.1436].

1657 Zacharias Pedersen, podemester i Århus. 11.10.1751, fol.457B, 484.
A:
1) bror Andreas Pedersen, forpagter af gården Stoltelund mellem Haderslev og Flensborg, [Tinglev sogn]. Uvist om han lever. Uvist om børn.
2) søster g.m. Andreas Tidemann Severin, degn i Vester Kippinge på Falster.

1658 Gregers Skaarup, ugift i Århus. 28.2.1753, fol.459.
A:
1) bror Niels Nielsen Brandt 27 i Ostindien
2) bror Jørgen Nielsen Skaarup 24, student i Odder Præstegård
3) bror Oluf Nielsen Skaarup 20 i Randers
4) halvsøster Ingeborg Skaarup 6.
Afdødes far var Niels Gregersen, [skifte 14.4.1749 lbnr.1476].

1659 Anders Christensen Værn, købmand i Århus. 18.10.1750, fol.463B.
E: Cathrine Abrahamsdatter . LV: Niels Lauridsen Rømer. Første ægteskab med Edel Pedersdatter, [skifte 26.11.1745 lbnr.1411]. B: Christen 15. FM: Rasmus Eriksen Møller.

1660 Erik Fladstrand i Århus. 24.11.1757, fol.482.
Første ægteskab med Anne Christensdatter, [skifte 13.3.1739 lbnr.1186]. B: Thomas, vanvittig, Ingeborg g.m. Casper Frederik Herbst, podemester i Åstrup på Sjælland.

1661 Karen Andersdatter Nygaard i Århus. 12.5.1757, fol.484, 542.
Enke efter Jørgen Lauridsen Storm, [skifte 21.4.1754 lbnr.1552]. A:
1) søster, død. 4B:
a Jens Rasmussen i Søften på greve Friis gods
b Laurids Rasmussen på greve Friis gods, i Søften Præstegård
c Ellen Rasmusdatter i Ølsted, enke efter Christen Nielsen på kommerceråd Olesens gods
d Mikkel Rasmussen, der døde i sin ungdom.

1662 Mette Sørensdatter i Århus. 8.11.1756, fol.486.
E: Knud Sejerbo, skrædder. B: Barbara, "en liden datter".

1663 Anne Enevoldsdatter i Århus. 21.6.1753, fol.486B.
E: Hans Jørgen Bødker i København, der døde 29.9.1753, meddelt af Trinitatis Kirke. Første ægteskab med Asmus Skolemester. B: Mette Marie 31 i København, Kirsten 26 sst, Marie Elisabeth 24 gift i Tønder, Henrik 14. FM: Christian Cramer.

1664 Maren Jensdatter i Århus. 8.9.1755, fol.489.
E: Niels Mikkelsen Post. B: Marie.

1665 Jens Pedersen Kaae, skrædder i Århus. 3.6.1755, fol.489B.
E: Marie Christensdatter, forlovet. A: søskende Christen Pedersen Kaae i Ulbjerg, Oluf Pedersen Kaae i Lovns.

1666 Jens Jepsen Kuhlmann, bager og brandkaptajn i Århus. 4.9.1755, fol.491.
E: Margrethe Henriksdatter. LV: Rasmus Eriksen Møller. B: Henrik 5, Jeppe 3½, Marianne 7 uger. FM: morfar Henrik Albertsen, skipper.

1667 Peder Jensen Rask i Århus. 26.5.1758, fol.495B.
E: Karen Thomasdatter. Bevilling til uskiftet bo.

1668 Edel Pedersdatter i Århus. 20.3.1753, fol.496.
Enke efter Henrik Jørgensen, toldkontrollør. B: Anne Lassen Henriksdatter, Christine Marie Henriksdatter. FM: Peder Mørch, som pårørende. Første ægteskab med Las Pedersen, købmand i Århus, [skifte 7.3.1718 lbnr.774]. B: Anne Cathrine Lassen.

1669 Ellen Thomasdatter i Århus. 6.8.1755, fol.496B.
Enke efter Oluf Tollesen Mandal. A:
1) bror Peder Thomsen, degn i Gylling, død, var g.m. Christine Christensdatter Faber, [født i Gosmer Præstegård], begravet i Gylling 17.10.1743, 77 år. 2B:
a Christen Pedersen, døbt i Gylling 17.5.1691, toldbetjent i Nykøbing Falster
b Karen Pedersdatter Gylling, døbt i Gylling 12.4.1700, enke efter David Høne, linnedvæver i Horsens. 4B: ( Navne angives ikke)
2) søster Anne Kirstine Thomasdatter g.m. Laurids Brendstrup i Ebeltoft, begge døde. 2B:
a Kirsten Lauridsdatter, død, var g.m. Mads Sommer, skoflikker i Ebeltoft. 2B:
1 Anne Kirstine Madsdatter 13
2 Gotbjerg Lauridsen Thuresen 25, skomager, født i Århus uden for ægteskab med Thure Lauridsen
b Johanne Lauridsdatter g.m. Jacob Sørensen Thonbo, sømand i Århus.
Afkald 1744 fra Oluf Tollesen Mandals søskende:
1) Tome Tollesdatter i Mandal i Norge
2) Regine Tollesdatter i Mandal i Norge
3) Ejner Tollesen i København.

1670 Peder Johansen, tømrer i Århus. 7.6.1755, fol.500B.
A:
1) far Johan Peder Sandke i København
2) søster Birthe g.m. en rebslager i København.

1671 Peder Hagstrøm, der er undveget fra Århus. 11.6.1754, fol.502B.
E: Anne Andersdatter Lundgaard. LV: Markus Drejer. B: Anne Cathrine 8, Anders 6, Gustav 5. FM: morbror Søren Lundgaard. Skiftet holdes efter skilsmissedom 5.6.1754.

1672 Niels Christensen, fangefoged i Århus. 23.11.1754, fol.504.
E: Maren Pedersdatter, der bor i Thorsager. B: Jens i Skien i Norge, Anne i Åby, Helle Marie i Brabrand, Kirsten på stedet.

1673 Rasmus Abel, skipper i Århus. 18.6.1757, fol.504B, 540.
E: Mette Pedersdatter. B: Peder Abel, købmand og skipper i Trondhjem i Norge, død, var g.m. Sofie Margrethe, der nu er g.m. en prokurator i Trondhjem. 3B: 2 sønner og en datter, Margrethe Abel g.m. Laurids Hvidt, bendrejer i København, Anne Marie Abel hos en vintapper i Roskilde, Maren Abel i København.

1674 Dorthe Sørensdatter i Århus. 3.11.1757, fol.508B.
E: Hans Christian Holst, knapmager. A:
1) bror Peder Sørensen Stub, degn i Mårslet
2) søster Maren Sørensdatter 22
3) søster Karen Sørensdatter 19. FM: morbror Rasmus Mikkelsen, knapmager.

1675 Niels Thøgersen Flechtner, kobbersmed og hustru Anne Christensdatter True i Århus. 30.8.1756, fol 510B, 542.
B: Karen 6. FM: Rasmus Thomsen Sabro, farbror Daniel Flechtner, ridefoged på Trudsholm.
Hendes første ægteskab med Mikkel Pedersen Bang, kobbersmed, skifte 3.11.1749 lbnr.1448. B: Anne Marie 18, Christence 13. FM: farfar Knud Flechtner, præst i [Vester] Hornum, [Hyllebjerg og Flejsborg]. morbror Christen Christensen True, fuldmægtig på Højbygård på Lolland.

1676 Martha Christensdatter Friis i Århus. 6.1.1757, fol.519.
E: Niels Stub. A:
1) bror Knud Arild Friis, præst i Sæby og Gershøj
2) søster Karen Friis, enke efter Niels Brask, degn i Hinge
3) søster Helle Helene Friis g.m. Laurids Nielsen, skoleholder i Terslev på Sjælland
4) halvsøster Margrethe Cathrine Friis på Sjælland, død. 4B:
a Christen Friis Rotbøl
b Christian Michael Rotbøl
c Manasse Olufsen Faxe i København
d Niels Olufsen Faxe, vagtmester i Haderslev
5) halvsøster Margrethe Friis, død, var g.m. [Oluf Albertsen Sadolin], præst i Viborg Sortebrødre. 5B:
a Christian Sadolin, præst i Viborg Sortebrødre
b Knud Sadolin, præst i Haderup
c Albert Sadolin, præst i Blære [og Ejdrup]
d Sofie Sadolin g.m. Jacob Graa, præst i Grundfør [og Spørring]
e Hans Sadolin, død.

1677 Margrethe Rasmusdatter Værn i Århus. 12.8.1753, fol.524B.
Enke efter Søren Knudsen. A: sønnesøn Christen Andersen Værn. FM: mors svoger Anders Lauridsen, Rasmus Eriksen Møller. Desuden nævnes afdødes bror Mads Værn, og afdødes svoger Christian Jørgensen, (Sml. lbnr.1301).

1678 Niels Mikkelsen Post i Århus. 24.3.1756, fol.538.
[Enkemand efter Maren Jensdatter, skifte 8.9.1755 lbnr.1664]. B: Marie. FM: Heilmann i Århus.

1679 Bevilling at overflytte arv til magistraten i Århus. 18.9.1758, fol.539, 540B.
Anne Helene Rosborg, eneste datter af Jacob Rosborg til Haraldslund [i Grundfør sogn], har arv efter sin fars farbror Jacob Rosborgs enke Anne Cathrine de Voss efter testamente 11.8.1756. Denne arv overføres til magistraten i Århus.

1680 Poul Sørensen Kornmaaler i Århus. 20.4.1756, fol.539B.
E: Anne Thøgersdatter. LV: Ramshart. A: mor Maren Jensdatter på Vedøgård (?), søskende Christen Sørensen i Allelev, Maren Sørensdatter, Anne Sørensdatter.

1681 Testamente i Århus. 1758, fol.540B, næste protokol fol.278B.
Testamente af 16.5.1755 for Knud Johansen Cohn, født i Århus og hustru Kirsten Thomasdatter Højer, født i Møgeltønder. Arv til "vores afdøde søsters datter" Anne Mathiasdatter. Påtegnet 14.9.1768 ved sidst afdøde kones død.

1682 Jens Olufsen Skødstrup i Århus. 2.10.1758, fol.541.
E: Mette Pedersdatter Todbjerg. Bevilling til uskiftet bo af 1.9.1752.

1683 Bevilling at være egen værge. 2.10.1758, fol.541.
Bevilling af 15.11.1748 at være egen værge for Maren Jensdatter Skødstrup med kurator far Jens Olufsen Skødstrup i Århus.

1684 Kirsten Eskildsdatter i Århus. 26.9.1757, fol.541B.
E: Morten Nielsen, daglønner. A: søster Karen Eskildsdatter g.m. Christen Nielsen i Ørum i [Djurs] Nørre Herred.

1685 Christian Hørning, købmand i Århus. 11.12.1758, fol.543.
E: Cathrine Hjersing. Bevilling til uskiftet bo af 13.10.1758.

1686 Kirsten Mikkelsdatter i Århus. 10.1.1759, fol.543B.
E: Niels Mikkelsen, rytter. B: Anne 8. FM: Jens Jensen, hattemager i Århus. Desuden nævnes afdødes søskendebarn Anne Christensdatter.

1687 Anders Sørensen, betjent i Århus. 1.7.1758, fol.544B.
A: mor Maren Jensdatter i Mollerup, søskende Jens Sørensen i Linå, Rasmus Sørensen sst, Niels Sørensen sst, Anne Sørensdatter g.m. Christian Bonsach i Tovstrup Mølle, Søren Sørensen i Gjern, halvbror Peder Pedersen i Linå.

1688 Kirsten Nielsdatter i Århus. 1.10.1758, fol.546B.
E: Christen Nielsen Lund, skipper. B: Laurids 11. FM: Søren Rasmussen Ladefoged. Skifte efter første hustru 22.2.1747. B: Anne Margrethe Lauridsdatter 16, Peder Lauridsen 13.

1689 Anne Rasmusdatter i Århus. 16.2.1759, fol.547B.
E: Søren Lauridsen, pottemager. B: Laurids 9, Anne Margrethe.

1690 Malene Andersdatter i Århus. 19.9.1758, fol.548B.
E: Peder Henriksen. Arvinger, der skal bo ved Kolding, angives ikke. Dog anføres afdødes mor Johanne Bertelsdatter.

1691 Inger Rasmusdatter Post i Århus. 27.10.1758, fol.549B.
Enke efter Niels Sørensen, tømrer, [skifte 13.3.1756 lbnr.1614]. A:
1) søster Karen Rasmusdatter Post. LV: svigersøn Anton Justesen, skoflikker
2) søster Anne Rasmusdatter, død. 2B: Mette Jensdatter 26 i Randers, Dorthe Jensdatter 24
3) halvbror Rasmus Nielsen i Hasle på Constantinsborg gods.

1692 Mogens Nielsen, toldbetjent i Århus. 5.9.1758, fol.554.
B: Maren 30, Marie 28 g.m. Hans Lauridsen Betzer, snedker på Samsø, Ellen 20. FM: Søren Nielsen Brun, parykmager, Søren Pedersen Kalundborg.

1693 Maren Hansdatter Gylling i Århus. 21.11.1758, fol.556B.
E: Christoffer Bolvig. Testamente af 29.6.1745. A:
brordatter Anne Jensdatter Gylling, [skifte 8.3.1756 lbnr.1604]. 3B:
Første ægteskab med Jens Brixen, [skifte 2.8.1747 lbnr.1407]. 1B:
1) Christoffer Jensen Brixen 11. FM: morbror Knud Nielsen Bech
Andet ægteskab med Hans Betzer. 2B:
2) Jens Hansen Betzer 9
3) Birgitte Hansdatter Betzer 8.

1694 Morten Christensen Holm, skipper i Århus. 23.4.1759, fol.560B.
E: Cathrine Marie Knudsdatter. B: Christen 14¾, Sidsel 10½, Anne Sofie 8½. FM: farbrødre Niels Christensen, Jens Christensen, Hans Christensen, alle i Holme i Ning herred. Bevilling til uskiftet bo af 16.7.1751 lbnr.1488.

1695 Ulrik Christian Møller, [vice]borgmester og by- og rådstueskriver i Århus. 14.5.1759, fol.561.
E: Anne Marie Schønau. LV: Christian Wegner. Første ægteskab med [Dorthe Kirstine Kjærsgaard, skifte 14.5.1755 lbnr.1577]. B: Marie 20, Thøger 16, Peder 14. FM: morbror Oluf Kjærsgaard i Århus, farbror Frederik Adam Møller, hofskriver i København. Ekstrakt af skiftekommission 2.9.1756.

1696 Peder Jensen Rask i Århus. 10.7.1758, fol.562.
E: Karen Thomasdatter. B: Jens 5, Thomas 3. FM: Niels Mortensen Malling, skipper i Århus, som nærmeste frænde. Bevilling til uskiftet bo af 26.5.1758 lbnr.1667.

1697 Vurdering af fallitbo i Århus. 8.4.1757, fol.563.
Vurdering af fallitbo hos Frederik Borchardt, rådmand.

1698 Jens Harlev i Århus. 3.11.1758, fol.573.
E: Kirstine Marie Feilberg. LV: Mads Andersen Gertsen. B: Christine Sofie. FM: Jens Boysen Feilberg i Århus, farbror Christian Gyberg, præst i Linå og Dallerup. Bevilling til uskiftet bo af 20.1.1758 lbnr.1648.

1699 Laurids Rasmussen, ugift gårdskarl i Århus. 14.5.1759, fol.573B.
A: søster Inger Rasmusdatter g.m. Niels Lauridsen i Vejlby.

1700 Niels Rasmussen Meldsted, tømrer i Århus. 17.5.1759, fol.574.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Søren Lauridsen, pottemager i Århus. A:
1) bror Laurids Rasmussen
2) bror Jacob Rasmussen i Vestbjerg i Sulsted sogn
3) bror Morten Rasmussen i Vadum Mølle i Vadum sogn
4) bror Jens Rasmussen i Nordkær i Biersted sogn i Vendsyssel.
(Navnene fremgår af afkald i justitsprotokollen 11.6.1759, B56-33 fol.760).

1701 Anne Knudsdatter i Århus. 24.2.1758, fol.574B.
Enke efter Johan Cohn, hattemager, [skifte 30.1.1737 lbnr.1147]. B:
1) Knud Johansen Cohn i Århus
2) Henrik Johansen Cohn i gården Bobjerg ved Arendal i Norge
3) Margrethe Johansdatter Cohn, enke efter Jørgen Noer. LV: svigersøn Jesper Bagge
4) [Kirsten] Johansdatter Cohn, [g.m. Johan Jacob Mathæus, vagtmester], begge døde. 1B:
a Anne Mathæus g.m. Niels Vormstrup
5) Karen Johansdatter Cohn g.m. Johan Zimmermann, bogbinder i Randers, begge døde. 2B: Johan, Johan. FM: stedfar Carl Corrine, bogbinder i Randers, Mogens Blach, Hans Christian Cramer, skolelærer i Århus.

1702 Jacob Pedersen Stilling, bager i Århus. 6.5.1759, fol.579.
E: Else Ibsdatter Mørch. LV: Jens Mikkelsen Tilst, Peder Kaarsberg. B: Mikkel 5, Jørgen 4, Ib 2, Marie Cathrine 7 uger. FM: Johan Pedersen Skanderborg.

1703 Kirsten Andersdatter i Århus. 14.7.1759, fol.580.
E: Rasmus Nielsen, bødker. A: far Anders Jensen i Nøddelund [i Gullev sogn] på greve Friis gods [Hagsholm] ved Johan Gotfred Wilde, fabrikant.

1704 Anders Andersen i Århus. 14.3.1759, fol.580B.
A:
1) steddatter Maren Kjeldsdatter g.m. Niels Nielsen, pottemager
2) næstsøskendebarn Jens Simonsen i Todbjerg
3) næstsøskendebarn Rasmus Simonsen i Mejlby på kommerceråd Ole Olesen i Århus' gods.

1705 Oluf Lykke i Århus. 20.6.1759, fol.580B.
E: Ursula Marie. LV: Jens Brasen. B:
1) Agnethe Lykke 38 i Trondhjem i Norge
2) Bodil Lykke 36 i Christiania i Norge
3) Claus Lykke 35 på Læsø
4) Anne Frederikke Lykke 31 i Rønne
5) Johan Frederik Lykke 30, kommandersergent
6) Olivia Marie Lykke 28
7) Antoinette Augusta Lykke 24.
Afdøde døde i Rønne på Bornholm.

1706 Christen Andersen, pottemager i Århus. 3.2.1759, fol.581.
B: Mikkel 14. FM: Jens Buchtrup.

1707 Laurids Pedersen Tolstrup og hustru Anne Marie i Århus. 8.11.1758, fol.582B.
B: Peder 8, Niels 7, Anders 1. FM: Niels Mikkelsen, skipper, født værge Christen Pallesen, skipper, mosters mand Hvejsel, skolemester i Virring i Fruering sogn.

1708 Bevilling at være egen værge. 11.9.1759, fol.585B.
Bevilling af 23.12.1729 at være egen værge for Edel Nielsdatter Secher i Århus med kurator bror Niels Nielsen Secher, præst i Udbyneder og Kastbjerg.

1709 Ole Olesen, kommerceråd i Århus. 11.9.1759, fol.586.
E: Maren Jørgensdatter. Hendes første ægteskab med Niels Secher, [skifte 15.7.1705 lbnr.549]. B: Niels Nielsen Secher, præst i Udbyneder og Kastbjerg, Edel Nielsdatter. Testamente af 16.5.1759.

1710 Peder Jacobsen Brendstrup og hustru Maren Pedersdatter i Århus. 22.12.1758, fol.586B.
Hans A:
1) bror Søren Jacobsen Brendstrup, handskemager, [skifte 9.7.1756 lbnr.1609], var g.m. Gertrud Mikkelsdatter. 1B:
a Jens Sørensen Brendstrup 17 i Århus latinskole.
Hendes A:
1) bror Søren Pedersen i Jegstrup, død. 5B:
a Peder Sørensen i København
b Mikkel Sørensen på Helgenæs
c Anders Sørensen i København
d Jens Sørensen i Frederikssund
e Else Sørensdatter på Helgenæs
2) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Holst i Kongsgårde på Helgenæs
3) halvsøster Helvig Pedersdatter i Slet, død,. 7B:
a Peder Christensen i Slet
b Jens Christensen
c Anders Christensen
d Søren Christensen
e Anders Christensen
f Elisabeth Christensdatter
g Anne Christensdatter.
4) halvsøster Anne Pedersdatter, [skifte Constantinsborg 2.1.1753 lbnr.179], var g.m. Clemen [Mogensen] i Stavtrup [i Kolt sogn] ved Århus. 3B:
a Mogens Clemensen
b Peder Clemensen
c Anne Clemensdatter
5) halvsøster Else Pedersdatter g.m. Hans Blaakær på Mols.

1711 Maren Jensdatter i Århus. 4.2.1758, fol.590.
Enke efter Jens Lauridsen Øland.
Første ægteskab med [Christen Nielsen True, skifte 23.11.1725 lbnr.920]. B:
1) Christen True på Baggesvogn
2) Anne Christensdatter, død. 3B:
Første ægteskab med [Mikkel Pedersen Bang, skifte 3.11.1749 lbnr.1448] 2B:
a Anne Marie Mikkelsdatter Bang
b Christence Mikkelsdatter.
Andet ægteskab med Niels Thøgersen Flechtner, skifte 20.8.1756 lbnr.1675]. 1B:
c Karen Nielsdatter Flechtner.
FM: Mathias Thomsen Sabro, farbror Daniel Flechtner.

1712 Anne Sabine Schachtaul. 22.10.1759, fol.592B.
Efter testamente af 2.4.1740 arv til A:
0) forældre Enevold Torbensen Schachtaul, premierløjtnant og hustru Dorthe Joachimsdatter Budde i Nordviegård i Stange i Norge], begge døde
1) søster Karen Sofie Schachtaul
2) søster Anne Sofie Schachtaul g.m. [Niels Jensen] Holst, [præst i Hyllested og Rosmus] begge døde. 1B:
a Helle Christence Holst
3) Dorthe Sabine Abel Riis, datter af kaptajn Riis.

1713 Mikkel Mikkelsen Boye, matros i Århus. 8.5.1759, fol.592B.
A:
1) bror Søren Mikkelsen Boye, handskemager
2) Mette Marie Mikkelsdatter Boye g.m. Hans Svastrup, spækhøker i København
3) Anne Margrethe Mikkelsdatter Boye 20.
4) bror Laurids Mikkelsen Boye 16, hørkræmmerdreng i København
FM: Jens Jensen, bager i Århus.
[Afdødes far var Mikkel Mikkelsen Boye, handskemager, skifte 22.8.1745 lbnr.1351]

1714 Søren Lauridsen Langballe, toldbetjent i Århus. 26.9.1759, fol.594B.
E: Mette Marie Jensdatter. LV: Jens Nielsen Skanderup, skrædder. A: far Laurids Ovesen i Tønning.

1715 Rasmus Jacobsen, skipper i Århus. 16.10.1758, fol.595.
[Enkemand efter Else Henriksdatter, skifte 19.12.1755 lbnr.1588]. B: Jacob 19, Ingeborg 18, Gunder Rasmusdatter 16, Birthe 12. FM: morbror Peder Henriksen, skipper.

1716 Mette Pedersdatter i Århus. 12.8.1759, fol.597.
E: Peder Christensen, rebslager. B: Adolf 3. FM: Jens Kjellerup i Århus. Første ægteskab med Adolf Isaksen, skifte 16.12.1752 lbnr.1479. B: Anne 20, Maren 17, Isak 13, Anne Margrethe 11, Kirsten.

1717 Maren Mikkelsdatter i Århus. 30.11.1759, fol.598B.
E: Rasmus Rasmussen, tømrer. B: Anne Kirstine 3. FM: Rasmus Thomsen Sabro.

1718 Hans Mikkelsen, købmand i Århus. 3.12.1759, fol.599.
E: Inger Hvalsø. Bevilling til uskiftet bo af 31.8.1759.

1719 Kirsten Sørensdatter i Århus. 13.9.1759, fol.599.
E: Peder Augustinussen. B: Dorthe Marie 13, Augustinus 11. FM: Aksel Jensen Sandager, skrædder.

1720 Anders Jørgensen Høgh, litsenbroder [drager] i Århus. 23.9.1759, fol.599B.
E: [Navn mangler]. LV: Jens Rasmussen Schiønning, skipper, Søren Vissing. A:
1) bror Jacob Jørgensen Høgh, død, var g.m. Anne Møinichen. LV: Kaarsberg. 2B: Maren, Mette. FM: Oluf Rasmussen Stilling i Århus
2) søster Maren Jørgensdatter Høgh i Århus
3) bror Poul Jørgensen Høgh, i rebslagerlære i København
(Sml. lbnr.1167).

1721 Anders Nielsen, skomagersvend i Århus. 15.8.1759, fol.600.
A:
1) bror Peder Nielsen Panch, toldbetjent
2) søster Maren Nielsdatter 26, der ægter Niels Nielsen i Sahl.

1722 Johanne Rasmusdatter i Århus. 17.7.1759, fol.600B.
Af arvinger angives kun A: Erik Klejnsmed i Århus.

1723 Jacob Nielsen, slagter og hustru Bodil Nielsdatter i Århus. 26.4.1751, fol.601.
Hans A:
1) søster Kirsten Nielsdatter, enke efter Torben Poulsen
2) bror Niels Vranum, død. 1B:
a Carl Vranum i England
3) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Johan Hasselmann. 1B:
a Anne Kirstine Hasselmann i København, der døde uden arvinger.
Hendes A:
1) søster Maren Nielsdatter g.m. Anders Rasmussen, islandsk bødker i København
2) søster Anne Nielsdatter i København, død. 1B:
a Søren Jellesen, grovsmed i København
3) halvbror Niels Nielsen i Vejlby på Hospitalets gods
4) halvsøster Ellen Nielsdatter i Ning herred.

1724 Karen Rasmusdatter i Århus. 25.9.1759, fol.604B.
E: Jens Mikkelsen Blegmand, matros. Afkald fra
1) Jens Rasmussen i Assendrup
2) Jens Olufsen Nørgaard i Bjerager
3) Maren Jensdatter i Saksild.
(Afkald i justitsprotokollen 10.1.1760, B56-33 fol.820B.

1725 Oluf Samsing, skipper i Århus. 16.5.1759, fol.605.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Mogens Blach, købmand. B: Anne Johanne 5, Sidsel Cathrine 2½. FM: Jørgen Rasmussen, købmand.

1726 Edel Margrethe Johansdatter Wimmelmann i Århus. 9.11.1759, fol.605B.
E: Søren Mogensen Todbjerg. Første ægteskab med Jens Sørensen Haarup, [skifte 4.9.1753 lbnr.1548]. B: Maren 9. FM: farbror Niels Sørensen i Hårup, morbror Niels Christian Wimmelmann, skrædder i Århus. Desuden nævnes afdødes søsters mand [Christian] Danielsen [Lange], degn i Grundfør. (Sml. lbnr.1625).

1727 Margrethe Suhr i Århus. 14.11.1759, fol.607.
Enke efter Anton Hardung, regimentfeltskær. B: Johan Christian, femte lektiehører i Århus, Frederik i København, Jørgen, tolder, Anton i København, Amalie i Århus.

1728 Anne Sørensdatter i Århus. 24.1.1760, fol.607B.
E: Niels Knudsen Bech, købmand. B: Knud 8. FM: mosters datters mand Steffen Hofgaard, købmand i Århus, mors søskendebarn Jens Mundelstrup, kollega 3 ved Århus latinskole, farfar Knud Nielsen Bech, købmand i Århus.

1729 Malte Svendsen, skoflikker i Århus. 21.10.1759, fol.608.
E: Karen Mouridsdatter. LV: Anders Pind. A:
1) bror Peder Svendsen, [skifte 16.9.1744 lbnr.1326]. 1B:
a Peder Pedersen 15.
FM: Jacob Nielsen, smed i Hasle.
2) bror Søren Svendsen, død. 2B:
a Jens Sørensen 24, smedesvend i Vestindien
b Inger Marie Sørensdatter.
FM: Søren Jensen Post i Århus.

1730 Niels Zachariassen, hosekræmmer i Århus. 1.8.1759, fol.609.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Peder Brendstrup, vejermester. B: Christen Nielsen Abildskov 22, matros ved flåden i København, Marie Kirstine 12. FM: fars halvbror Jens Rasmussen Abildskov.

1731 Frands Conrad Ramshart, kobbersmed i Århus. 29.5.1759, fol.610.
E: Marie Hansdatter. LV: Christian Jensen Schmidt. Første ægteskab med [Ulrikke Sofie Friis, skifte 22.2.1753 lbnr.1519]. B: Henrik 17, Peder 14, Christian 11. FM: Johan Holst, bager.

1732 Laurids Christensen, murersvend i Århus. 2.2.1760, fol.613B.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Markus N. Drejer. A: halvsøskende Peder Pedersen i Norring, Christen Pedersen sst, Maren Pedersdatter sst, alle på greve Friis gods.

1733 Inger Madsdatter i Århus. 5.12.1759, fol.614.
E: Laurids Lauridsen, tømrer. B: Anne Marie 20, Mette Marie 17.

1734 Cathrine Abrahamsdatter i Århus. 26.3.1760, fol.614B.
E: Johan Mathias Langerhans, købmand. A:
1) søster [[Anne Margrethe Abrahamsdatter, skifte Bidstrup gods 30.4.1736, (G 240-71), var g.m. Peder Møller]. 2B:
a [Marie] g.m. Søren Sønnichsen Buxlund, urmager
b Andreas Møller, ridefoged på Skærsø.
2) søster [Anne Marie Abrahamsdatter] g.m. [Christian Frederik] Friis, degn i Øster Tørslev

1735 Jens Mikkelsen Tilst, snedker i Århus. 23.2.1760, fol.615.
E: Karen Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen Hasle, Laurids Skov, hospitalsforstander. Afdøde var født uden for ægteskab i Tilst i 1705 af Maren Mortensdatter i Tilst med en karl Mikkel. Afdødes stedfar var Jens Frandsen. A:
halvsøster Karen Jensdatter, døbt i Tilst 1.1.1698, enke efter i Borum på greve Friis gods. LV: Johan Pedersen Skanderborg, Jens Adslev, præst i Borum.

1736 Maren Nielsdatter i Århus. 30.7.1759, fol.616B.
Enke efter Jørgen Eskildsen. A:
1) bror Søren Nielsen, død. 4B:
a Søren Sørensen Holst i Thorsager på Kalø gods
b Niels Sørensen i Thorsager på Kalø gods, død. 4B: Oluf, Lisbeth, Maren, Mette
c Oluf Sørensen i Thorsager, død. 2B: Søren i Eskerod på Vosnæsgård gods, en datter
d Karen Sørensdatter g.m. Anders Rasmussen i Thorsager
2) bror Peder Nielsen, død. 4B:
a Frederik Pedersen i Gjerrild
b Anders Pedersen i Hedegård på Mejlgård gods
c Niels Pedersen i Hedegård på Mejlgård gods
d Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Morten Nielsen, kornmåler i Århus. 2B: Niels, Niels Jørgen
3) søster Bodil Nielsdatter, død. 1B:
a Rasmus Nielsen, skrædder i Århus
4) søster Gertrud Nielsdatter, død, 1B:
a Maren Andersdatter g.m. Jens Rasmussen Abildskov i Århus.
Nogle af navnene er angivet i afkald i justitsprotokollen 26.6.1760 fol.860B, 17.7.1760 fol.865B, 7.8.1760 fol.3B. B56-33 og B56-34.

1737 Morten Sørensen, ugift i Århus. 1.8.1758, fol.618B.
A:
1) bror Thomas Sørensen, død. 1B: Søren Thomsen 19. FM: født værge Niels Lauridsen Rømer
2) søster Anne Johanne Sørensdatter g.m. Mads Andersen.
Første ægteskab med Johan Gothart. 3B: 1 søn 2 døtre
3) søster Gertrud Sørensdatter, død, var g.m. Hans Jacob Løchte, degn i Dalbyover og Dalbyneder. 3B: Marie 15, Jens 12, Thomas 5.
Afdøde boede tidligere i Tarskov Mølle.

1738 Jens Rasmussen, skoflikker i Århus. 10.10.1759, fol.624B.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Jens Nielsen Hasle. A: søster Anne Rasmusdatter 56. FM: Hans Christian Holst, knapmager.

1739 Maren Nielsdatter i Århus. 24.4.1760, fol.625.
E: Georg Gunnarsen Grønbæk. B: Gunnar 12, Niels 7, Peder 3. FM: Peder Lyderiksen.

1740 Sidsel Pedersdatter i Århus. 16.1.1760, fol.625B.
Enke efter Hans Hansen, tømrer, skifte 17.2.1745 lbnr.1383. B: Alhed 22, Hans Hansen Ingerslev, degn i Mårslet, Maren 17. FM: Lyderik Pedersen, snedker.

1741 Sinnet Cathrine Pedersdatter i Århus. 13.6.1760, fol.626.
E: Hans Peder Christensen. B: Peder Christen 40 dage. FM: fasters mand Søren Nielsen, klejnsmed.

1742 Søren Madsen Ask i Århus. 11.8.1760, fol.626B.
E: Kirsten Sørensdatter. Bevilling til uskiftet bo af 1.8.1760.

1743 Maren Jensdatter Vissing i Århus. 15.9.1760, fol.627.
E: Peder Andreas Kaarsberg, købmand. Bevilling til uskiftet bo af 5.9.1760.

1744 Kirsten Feilberg i Århus. 3.8.1760, fol.627B, 698.
E: Homuth, doktor, kancelliråd. Første ægteskab med Jens Harlev, farver, [skifte 3.11.1758 lbnr.1698]. B: Kirstine Sofie. FM: morbror Jens Feilberg i huset, født værge [farbror] Christian Gyberg, præst i Linå og Dallerup, Jochum Harlev.

1745 Laurids Pedersen, skipper i Århus. 3.9.1760, fol.629.
E: Mette Dixen. LV: Jørgen Rasmussen. B: Lauridse Lauridsdatter 6 mdr. FM: fars morbror Niels Hansen Bech.

1746 Karen Sørensdatter Broge i Århus. 25.1.1760, fol.630.
E: Poul Torbensen, skrædder. A:
1) bror Søren Sørensen Broge, præst i Klinte [og Grindløse] på Fyn
2) bror Anders Sørensen Broge i Århus
3) søster Sidsel Cathrine Broge, død, [var g.m. Peder Rasmussen Søndergaard, skifte 30.6.1753 lbnr.1579]. 2B:
a Rasmus Pedersen Friis
b Ingeborg Pedersdatter. FM: Jens Buchtrup i Århus.

1747 Jens Jensen Træde i Århus. 7.7.1760, fol.632B.
E: Benedikte Jensdatter. LV: Jens Rasmussen, skoleholder. B: Anne Marie 2. FM: Poul Hansen Nørgaard, bendrejer, farbror Jørgen Jensen, landsoldat i Helsingør.

1748 Anne Marie Kastrup i Århus. 31.10.1760, fol.634.
E: Peder Brendstrup, vejer og måler. B: Jens 19, Niels 14, Poul 12, Kirsten 10, Elisabeth 9. FM: Andreas Stær, rådmand, overinspektør på Marselisborg, Rasmus Thomsen Sabro, købmand i Århus.

1749 Mette Christensdatter i Århus. 18.6.1760, fol.635B.
Enke efter Christian Christensen, tømrer. B: Anne Marie 23, Christian 15 i rokkedrejerlære, Jens Christian 11. FM: Claus Jensen, skoflikker.

1750 Cathrine Pedersdatter i Århus. 19.5.1760, fol.636.
Enke efter Jens Prip, skoflikker. B: Mette Kirstine, døbt Århus Domkirke 14.8.1740 forlovet med Mikkel Nielsen Højer, skrædder, døbt Århus Domkirke 30.4.1741, søn af Niels Pedersen.

1751 Abelone Jacobsdatter Geding. 25.7.1760, fol.638B.
E: Jens Andersen Schmidt. A:
1) mor Maren [Jensdatter Vissing, skifte 1.12.1760 lbnr.1760], var g.m. Peder Kaarsberg
2) bror Jens Jacobsen Geding 18. FM: morbror Søren Vissing
3) halvbror Andreas Pedersen Kaarsberg
4) halvbror Jacob Pedersen Kaarsberg
5) halvbror Hans Pedersen Kaarsberg
6) halvsøster Jacobine Pedersdatter Kaarsberg
7) halvsøster Margrethe Pedersdatter Kaarsberg.
8) halvsøster Elisabeth Pedersdatter Kaarsberg, der døde.
FM: morbror Peder Lerager, prokurator.
Afdøde havde arv efter farmor Abelone Jacobsdatter, skifte 6.5.1745 lbnr.1441.

1752 Mathias Thomsen Sabro i Århus. 1.12.1760, fol.642.
E: Sidsel Marie [Haarby]. Bevilling til uskiftet bo af 10.10.1760.

1753 Dorthe Veronika i Århus. 28.12.1759, fol.642B.
Enke efter Colditz. B: Sofie Marie 43 i Kristiansand, Frands Frederik Christian 40, underofficer 12 mil fra Kristiansand, Gustave Anne Christine 35, Magdalene Sybille 33. FM: Laurids Pedersen, tømrer, prokurator Grimstrup.

1754 Niels Gotfredsen Brun, pottemager i Århus. 14.3.1760, fol.644.
E: Inger Hansdatter. LV: Jens Jensen, bager. A:
1) halvbror Henrik Gertsen i Roskilde
2) halvbror Johan Gotfredsen på Sankt Jørgensbjerg ved Roskilde.
Navne fremgår af afkald i justitsprotokollen 11.9.1760 fol.38B. B56-34.

1755 Oluf Gregersen, litsenbroder [drager] i Århus. 29.2.1760, fol.644B.
E: Pernille Jensdatter. LV: Peder Augustinussen i Århus. A:
1) bror Gregers Gregersen i København
2) bror Albert Gregersen i København
3) bror i København ved Laurids Sørensen, rebslager i Århus.
Arv efter enkens søster Maren Jensdatter, [skifte 28.11.1757 lbnr.1642], var g.m. Mikkel Nielsen, smakkeskipper til B: Niels 17.

1756 Maren Jacobsdatter i Århus. 5.5.1759, fol.645B.
E: Jørgen Lauridsen, glarmester. B: Laurids, Mette Marie 14, Anne Elisabeth 6. FM: Anders Nielsen Dyrby, skomager. Første ægteskab med Mads Jørgensen Ørsted, [skifte 4.1.1744 lbnr.1304]. B: Søren 16. FM: Holger Madsen, sadelmager.

1757 Niels Jensen Viby, handskemager i Århus. 17.1.1760, fol.647.
E: Elsebeth Rasmusdatter Juul. LV: Jacob Assendrup. A: søskende Dorthe Jensdatter 84, Maren Jensdatter g.m. Jens Holbæk, skomager i Århus.

1758 Maren Jensdatter i Århus. 11.4.1760, fol.649B.
E: Jens Jensen Kæft, skoflikker. B: Maren g.m. Jens Sørensen i Århus, Anne 10. FM: farfar Jens Sørensen Kæft på stedet.

1759 Birgitte Thomasdatter, ugift i Århus. 5.2.1760, fol.650B.
A:
1) bror Gregers Thomsen på Sjælland
2) bror Jacob Thomsen i Amstrup i Ørting sogn i Hads herred, død. 1B:
a Karen Jacobsdatter g.m. Rasmus Sørensen Hjort i Sondrup i Hundslund sogn på Lichtenbergs gods
3) Karen Thomasdatter i Århus, død.
Afdøde var datter af Thomas Gregersen i Hasle.

1760 Maren Jensdatter Vissing i Århus. 1.12.1760, fol.651B.
E: Peder Andreas Kaarsberg, købmand. B: Jacobine 14, Andreas 11, Margrethe 10, Jacob 6, Hans 4. FM: Søren Jensen Vissing, Gøde Gødesen.
Bevilling til uskiftet bo af 5.9.1760 lbnr.1743.

1761 Bendix Jacobsen i Århus. 4.3.1760, fol.652B.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Søren Møller, prokurator, søn Peder Hadsten, skoleholder i Feldballe. Første ægteskab med [Mette Rasmusdatter, skifte 17.2.1744 lbnr.1299]. B: Anne Sofie 20. FM: Erik Rasmussen, klejnsmed. Afdøde druknede på rejse til Samsø.

1762 Peder Flensted, ugift i Århus. 18.9.1759, fol.653B.
A:
1) mor Mette Pedersdatter i Flensted på ryttergodset. LV: Anders Nielsen i Låsby
2) bror Jens Nielsen i Flensted, der døde
3) søster Anne Nielsdatter 30. FM: Christian Villumsen.

1763 Claus Pedersen, slagter i Århus. 14.6.1760, fol.657B.
E: Kirstine Marie Rasmusdatter. LV: Hans Hansen, operatør i Århus, Villads Pedersen Brun. B: Cathrine Marie 15, Christian 4 uger. FM: Jens Christensen Leth, toldbetjent. Af første ægteskab B: Georg Baltsersen 40, uvist hvor, Jochum Daniel Clausen 36, rytter i Holsten, Øllegaard Benedikte Clausdatter 33 g.m. Frederik Henriksen i Århus, Rudolf Conrad Clausen, korporal i Holsten g.m. Anne Kirstine Nielsdatter. Desuden nævnes enkens bror Christian Rasmussen Lime i København.

1764 Sidsel Jacobsdatter i Århus. 7.2.1760, fol.661.
Enke efter Peder Nielsen. B: Niels Pedersen Kvant i Aller ved Haderslev, Elsebeth Pedersdatter g.m. Christen Pedersen, Gundil Pedersdatter på stedet. FM: Peder Kaarsberg.

1765 Maren Nielsdatter i Århus. 30.7.1760, fol.662B.
E: Niels Rasmussen, matros. A: søskende Anne Nielsdatter, Karen Nielsdatter i Hvilsted, Rasmus Nielsen i Vrangstrup på Frijsenborg gods, Niels Nielsen, tømrer i København, Christen Nielsen, uvist hvor. FM: Christian Lauridsen, slagter.

1766 Mathias Thomsen Sabro, købmand i Århus. 30.5.1761, fol.664B.
E: Sidsel Marie Haarby. LV: Thomas Thomsen Sabro. B: Mette Johanne 11, Maren Værn 7. FM: farbror Rasmus Thomsen Sabro, købmand i Århus, morbror Søren Christensen Haarby i Århus. [Bevillig til uskiftet bo af 10.10.1760 lbnr.1752].

1767 Dorthe Christensdatter i Århus. 14.12.1759, fol.665B.
Enke efter Peder Andersen. B:
Anders Pedersen Aarhus, præst i Kolby på Samsø.
Første ægteskab med [Claus Jørgensen, skifte 10.8.1716 lbnr.750]. B:
1) Rasmus Clausen, købmand i Århus. 9B:
a Dorthe Rasmusdatter g.m. Mathias Knudsen Broch i Gram ved Ribe
b Jens Rasmussen Clausen 23, student
c Claus Rasmussen 22
d Peder Rasmussen 21
e Poul Rasmussen 19
f Christen Rasmussen 17½
g Peder Rasmussen 16
h Johan Jørgen Rasmussen 11
i Andreas Rasmussen 7.
FM: morbror [Peder] Brendstrup, vejermester i Århus.
(Sml. lbnr. 1620).

1768 Elisabeth Mikkelsdatter i Århus. 20.4.1760, fol.672.
Enke efter Niels Richtrup, skifte 6.7.1748 lbnr.1416. B: Maren Nielsdatter 37, Sidsel Nielsdatter 32. FM: Laurids Mikkelsen Blegmand i Århus. Første ægteskab med Rasmus Andersen, vognmand, skifte 3.2.1721 lbnr.827. B: Anne Rasmusdatter, [skifte 26.3.1749 lbnr.1437], var g.m. Anders Budsted, guldsmed i Århus. 1B: Rasmus 11, Maren Rasmusdatter g.m. Jens Jensen, skibsmand i København, Anne Rasmusdatter 42 i Århus, Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Andersen Aggerup, skipper i Århus.

1769 Maren Rasmusdatter Nølev i Århus. 8.1.1761, fol.675.
E: Ulrik Christian, murer. A:
1) bror Jørgen Rasmussen Nølev i Århus
2) bror Rasmus Jørgensen Nølev i Fredericia
3) brorsøn Mikkel Engelsen i Nølev
4) brorsøn Rasmus Engelsen, kyrasser i Holsten.
Desuden nævnes enkemandens søskendebarn Peder Bang i Fredericia.

1770 Kirsten Lauridsdatter Geding i Århus. 24.5.1761, fol.678.
E: Jens Kjellerup. B: Niels 21, Laurids 17, Abelone 14, Christen 13, Jacob 12, Daniel 9, Mikkel Lassen 6, Peder 4, Hans 2½. FM: mostres mænd Thomas Hansen, skipper i Århus, Jens Kjellerup junior i Århus.

1771 Frederik Rantzau, major i Århus. 3.3.1760, fol.679B.
Enkemand efter Christiane Frederikke Banner.
Testamente af 9.5.1754.
Hans A:
1) bror Frands Rantzau til Kanne
2) bror [Johan] Henrik Rantzau til Børglumkloster, død. 1B:
a Øllegaard Rantzau g.m. B. H. von Schack, løjtnant ved den kongelige livgarde til hest
3) søster [Sofie Amelie Rantzau], enke efter [Malte] Sehested til Rodsteenseje
4) søster Helene Rantzau g.m. oberst [Frands Christoffer] Grabow i Åbenrå
Hendes A:
1) søster, død. 5B:
a Sofie Hedvig Kaas i Odense
b Birgitte Kaas, hofdame hos den regerende dronning
c Leonora Kaas i Vejle
d Frederik Christian Kaas, kommandør i søetaten
e Tim Banner Kaas, hofjunker og ritmester.

1772 Jacob Stilling, bager i Århus. 9.6.1761, fol.691.
E: Else Ibsdatter Mørch. LV: Peder A. Kaarsberg. B: Mikkel 7, Jørgen Henrik 5, Jens 4, Anne Marie Cathrine 2½. FM: fars farbror Jørgen Pedersen Stilling i Stilling ved Skanderborg, farbror Peder Ditmer Stilling, bagersvend i Århus. Bevilling til uskiftet bo af 6.5.1759 lbnr.1702.

1773 Peder Schmidt, generalauditør i Århus. 8.6.1761, fol.692.
E: Frederikke Marie. LV: Laurids Munch, mønsterskriver. B: Eleonora Hedvig g.m. Jens Jacob Orning, løjtnant. (Sml. lbnr.2013).

1774 Christen Jensen Picher i Århus. 27.2.1761, fol.693B.
E: Cathrine Margrethe Johansdatter. B: Jens 6.

1775 Laurids Munch, mønsterskriver ved søindrulleringen i Århus. 17.8.1761, fol.693B.
E: Kirsten Hertel. LV: Christian Cramer. B: Christian. Afdødes mor boede i Lumby sogn ved Odense og var gift med bonden Christen Andersen. Desuden nævnes enkens bror Samuel Hertel, degn i Vestermarie på Bornholm og dennes datter Else Margrethe Hertel.

1776 Søren Jensen, skibstømrer i Århus. 17.7.1761, fol.695B.
E: Dorthe Hansdatter. LV: bror Christian Hansen, drejer. B: Mette Kirstine 7, Maren 4, Anne Birgitte 2. FM: Abraham Sørensen Refeldt, bendrejer. Desuden nævnes afdødes mor Maren Hansdatter.

1777 Karen Rasmusdatter i Århus. 25.9.1761, fol.697B.
E: Hans Christiansen, skomager. B: Christian 6, Marie 2.

1778 Sidsel Rasmusdatter i Århus. 22.10.1761, fol.699B.
E: Hans Christensen, matros. B: Rasmus 4.

1779 Marie Andersdatter i Århus. 20.10.1761, fol.699B.
E: Peder Augustinussen, litsenbroder. B: Marie Kirstine 7 uger.

1780 Valentin Faith, kontrollør i Århus. 10.9.1761, fol.700B.
A:
1) bror Faith, justitsråd og kammerråd i Helsingør
2) bror Hans Pedersen Hofmann, garver i København
3) bror Peder Dorn Hofmann, garver i København
4) søster Ellen Hofmann g.m. Peder Nielsen i København.

1781 Anne Jørgensdatter i Århus. 7.1.1761, fol.702B.
E: Hans Jensen, feldbereder. B: Malene 4. FM: Ludvig Weiss, feldbereder.

1782 Frederik Immanuel Untzen, ritmester i Århus. 16.5.1761, fol.703B.
Registrering. Arvinger angives ikke.

1783 Bodil Christensdatter i Århus. 8.9.1761, fol.704B.
E: Hans Hansen, operatør. B: Birgitte Cathrine 17. FM: fars svoger Thomas Thomsen Sabro i Århus.

1784 Kirsten Andersdatter i Århus. 17.6.1761, fol.705B.
E: Hans Ombach, handskemager. Første ægteskab med Carsten Hesselbydel. B: Karen 21. FM: mors halvsøsters mand Rasmus Jacobsen g.m. Kirsten, morbror Poul Andersen i Odder, handskemager.

1785 Karen Jensdatter i Århus. 23.6.1760, fol.706B.
Enke efter Christen Christensen, nagelsmed, skifte 2.4.1742 lbnr.1287. A:
0) mor Kirsten Mortensdatter i Galten, død.
1) moster Anne Mortensdatter, død. 2B:
a Karen Poulsdatter i Århus
b Abelone Poulsdatter, død. 2B:
1 Hans Peder Christensen, nagelsmed i Århus
2 Poul Christensen, snedker i Fredericia
2) moster Karen Mortensdatter i Sjelle, død, var g.m. Christen Sørensen. 4B:
a Søren Christensen, død. 4B:
1 Jens Sørensen i Sjelle
2 Christen Sørensen 40 i Rohde
3 Sidsel Sørensdatter g.m. Anders Hansen i Sjelle
4 Anne Sørensdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 1.10.1764 lbnr.2863], var g.m. Peder Jensen i Sjelle. 3B: Jens 6, Birgitte 8, Kirsten
b Morten Christensen, død. 7B:
1 Christen Mortensen i Vissing
2 Jens Mortensen i Sjelle
3 Maren Mortensdatter i Sjelle
4 Sidsel Mortensdatter g.m. [Søren Jensen] i Labing
5 Johanne Mortensdatter i Sjelle
6 Karen Mortensdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 1.10.1754 lbnr.2393], var g.m. Johan Pedersen i Sjelle. 3B: Johanne 14, Mette 12, Peder 9
7 Kirsten Mortensdatter, død. 1B: Karen Nielsdatter
c Jens Christensen, død. 6B:
1 Christen Jensen 24 u i Sjelle
2 Jørgen Jensen 18 hos stedfar i Sjelle
3 Mette Jensdatter gift i Sjelle
4 Maren Jensdatter gift i Skørring
5 Karen Jensdatter gift i Skørring
6 Anne Jensdatter gift i Skovby
d Karen Christensdatter i Sjelle, over 70
3) mors halvbror Jens Mortensen i Galten, død. 3B: (Navne kendes ikke).

1786 Mikkel Nielsen Iller, ugift i Århus. 27.12.1761, fol.711.
A:
1) mor Maren Lauridsdatter i Iller i Grønbæk sogn
2) halvbror Jens Sørensen i Iller på Allinggård gods
3) halvsøster g.m. Christen Jørgensen i Høbjerg på Palstrup gods
4) halvbror Laurids Sørensen i Iller.

1787 Rasmus Kragballe, stolemager i Århus. 15.2.1762, fol.711B.
E: Magdalene Elisabeth. LV: Laurids Vestergaard. B: Kirsten g.m. Jens Sørensen Lund, kobbersmed i Århus, Anne Elisabeth, Mette Kirstine, Sidsel.

1788 Anne Margrethe Johansdatter i Århus. 12.1.1762, fol.713.
E: Herman Køster, feldbereder. B: Anne Marie 9.

1789 Mette Todbjerg i Århus. Skiftekommissions ekstrakt sluttet 21.12.1761, fol 714B.
Enke efter Jens Olufsen Skødstrup. B:
1) Peder Todbjerg Skødstrup, præst i Gerlev og Enslev
2) Thomas Skødstrup, farver i Hobro
3) Oluf Jensen Skødstrup, [skifte 30.8.1752 lbnr.1472]. 4B:
a Mette Margrethe Skødstrup
b Christen Olufsen
c Jens Olufsen
d Jens Vissing Olufsen. FM: Gøde Gødesen.

1790 Cathrine Marie Blichfeld i Århus. 14.2.1761, fol.716.
Enke efter Christen Nielsen Haarby. A:
1) søster Beate Blichfeld i Århus, enke efter Hans Ravn
2) søster Dorthe [Hansdatter] Blichfeldt, enke efter Hans Christoffer Vardinghusen, præst i Søften
3) søster Anne Marie Blichfeld g.m. Peder Themsen, vejer og måler i Grenå, begge døde. 7B:
a Gertrud Themsen, død, var g.m. [Johannes Jørgensen] Plenge, præst i Tersløse [og Skellebjerg]. 5B: Peder 29, Frederik 22, Christian 20, Anne Johanne, Dorthe Eleonora
b Else Margrethe Themsen, g.m. Niels Sigersted, byfoged og byskriver i Frederiksstad i Norge
c Marie Elisabeth Themsen g.m. Johan Herman Kirchhoff i Christiania
d Cathrine Helene Themsen på gården Bjerg i Christiania
e Beate Cathrine Themsen på gården Bjerg i Christiania
f Sidsel Themsen, død, var g.m. Anker, forpagter på Nørager ved Slagelse. 2B: (Navne angives ikke)
g Stygge Themsen død. 1B: en søn hos moder i Slagelse.

1791 Anders Mogensen i Århus. 15.12.1761, fol.723B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Niels Mikkelsen, skipper. A:
1) bror Peder Mogensen i Emmelev ved Grenå
2) søster Maren Mogensdatter g.m. Anders Mau i Skindbjerg
3) søster Anne Mogensdatter gift i Rimsø.

1792 Johanne Sørensdatter i Århus. 1.11.1761, fol.724.
E: Jacob Krosp, betjent. A: bror Henrik Sørensen, snedker i Kankbølle på Vosnæsgård gods.

1793 Mikkel Kirchhoff, snedker i Århus. 21.4.1759, fol.724B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Jens Tilst, snedker. B: Jørgen 30, styrmand i London, Anders 16. FM: Johan Bergmann, skomager.

1794 Cathrine Abrahamsdatter i Århus. 22.12.1761, fol.733B.
Enke efter Peder Thomsen. B: en datter i København. Fattigkassens inspektør mødte frem. (Sml. lbnr.1734).

1795 Oluf Kjærsgaard, købmand i Århus. 24.5.1762, fol.734.
E: Bodil Marie Henningsdatter. Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1762.

1796 Salomon Nielsen, politibetjent i Århus. 14.5.1762, fol.734B.
E: Maren Christiansdatter. LV: Christian Calmer. A:
1) forældre Niels Salomonsen i Horsens
2) mor Anne [Rasmusdatter] i Horsens
2) søster Anne Kirstine Nielsdatter i Horsens.

1797 Kirsten Pedersdatter i Århus. 1.8.1761, fol.735.
Enke efter Lorents Koch, parykmager. B: Hans 34, parykmagersvend, Peder 27, student, Niels 18, matros, Nille Marie. FM: Niels Handrup, skrædder.

1798 Edel Knudsdatter i Århus. 20.2.1762, fol.736B.
E: Bo Hansen, karetmager. A: bror Mogens Knudsen, daglønner i Århus.

1799 Søren Rasmussen Bering, ugift styrmand i Århus. 28.9.1759, fol.737.
A:
1) mor Anne Sørensdatter
2) bror Niels Rasmussen Bering i Bering
3) bror Poul Rasmussen Bering i Bering.
Skiftet blev også begæret af enken efter Poul Gjellerup.

1800 Christen Jensen Schmidt i Århus. 30.4.1762, fol.737B.
E: Anne Sørensdatter Skytte. LV: bror Laurids Skytte. B: Christian Henning 10, Jens 6, Søren, Mette Cathrine 1¼. FM: Peder Herskind.

1801 Maren Sørensdatter Hjerrild i Århus. 19.5.1762, fol.738B.
E: Peder Christian Asmussen, farver. B: Christiane 4, Ellen Marie 2½, Søren 1½, Vulf Frederik 1. FM: født værge Esben Hjerrild.

1802 Henrik Nielsen Molbo, skipper i Århus. 26.7.1762, fol.739.
E: Abelone Rasmusdatter. LV: Jens Nielsen Hasle. B: Karen 28, Rasmus 26, matros, Marie 24, Søren 18, Anne Kirstine 16. FM: Peder Herskind.

1803 Anne Dorthe Jensdatter i Århus. 20.10.1762, fol.740B.
E: Terkild [Hansen], snedker. B: Hans 15, Jens 13. FM: Gøde Gødesen.

1804 Christian Vissing, guldsmed i Århus. 20.8.1762, fol.741.
E: Kirsten Hvid. LV: Gamaliel Fasterling. B: Karen Marie 16, Malene Barbara 12, Marianne 5. FM: Søren Lind.

1805 Niels Stub, fattigkasserer i Århus. 20.12.1761, fol.742.
Enkemand efter [Martha Christensdatter Friis, skifte 6.1.1757 lbnr.1676]. A: søsterdatter Ida Kirstine Sørensdatter Ørting, enke i København. LV: C[hristian] M[ichael] Rotbøl, professor.

1806 Maren Sørensdatter Stub, fruentimmer i Århus. 9.7.1761, fol.749B.
A:
1) søster Karen Sørensdatter Stub 23 i København
2) bror Peder Sørensen Stub i Mårslet, død. 1B: Anne Birgitte 4. FM: Ingerslev i Mårslet. Arv efter afdødes mor Anne Birgitte [Mikkelsdatter], skifte 22.8.1752 lbnr.1522, enke efter Søren Pedersen Stub, der er hos afdødes morbror Rasmus [Mikkelsen], knapmagers enke.

1807 Dorthe Sofie Jensdatter Grenaa i Århus. 17.9.1761, fol.751.
E: Mathias Ulriksen Sartz, billedhugger. B: Jens 24, student, Else Marie 22, Ingeborg Margrethe 18. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Ulriksen.

1808 Troels Hansen, skomager i Århus. 20.12.1762, fol.752B.
E: Ingeborg Simonsdatter. B: Dorthe Kirstine 9 mdr. Desuden nævnes afdødes stedfar Søren Pedersen, skomager.

1809 Anne Jensdatter Lund i Århus. 24.12.1762, fol.753.
E: Niels Andersen Gjesing. A:
1) bror Anders Jensen i Lund [i Hørning sogn] på greve Scheels gods
2) bror Peder Jensen i Lund på greve Scheels gods
3) søster Maren Jensdatter i Kristrup
4) søster Karen Jensdatter i Kristrup
5) søster Dorthe Jensdatter g.m. Poul Jensen, brændevinsmand i Randers
6) søster Anne Jensdatter i Lund
7) søster Kirsten Jensdatter g.m. Jens Sørensen i Trustrup.

1810 Peder Pedersen Bang, matros i Århus. 24.10.1761, fol.753.
E: Gertrud Kirstine Dinesdatter. LV: Jens Brøchner Feilberg. B: Dines Eliassen Pedersen Bang 5. FM: fasters datters mand Hans Christian Pedersen. Andet ægteskab med Anne Cathrine Pedersdatter,[skifte 29.5.1742 lbnr.1274]. B: Anne Birgitte hos faster Johanne Pedersdatter Bang i Kalundborg. Fjerde ægteskab med Anne Nielsdatter, [skifte 2.1.1754 lbnr.1547]. B: Mette Cathrine 11. FM: Jørgen Lollik. Desuden nævnes enkens forældres navne Dines Eliassen og Mette Jensdatter.

1811 Peder Jensen Buchtrup i Århus. 30.12.1761, fol.755B.
B:
1) Hans Pedersen Buchtrup, skipper og styrmand i København
2) [Jens Pedersen Buchtrup, død. 1B:
a Peder Jensen Buchtrup i Århus
3) [Margrethe Pedersdatter Buchtrup], død. 1B:
a Christen Lauridsen Havmøller, matros.
[Afdøde var tidligere degn på Helgenæs].

1812 Anne Christensdatter i Århus. 3.2.1763, fol.756.
E: Niels Mikkelsen, skovfoged. A:
1) halvbror Hans Christensen på Allinggård gods
2) halvbror Niels Christensen i Grønbæk på Allinggård gods
3) halvsøster Kirsten Christensdatter i Lyngby
4) halvsøster Bodil Christensdatter på Allinggård gods.

1813 Ib Jørgensen Fogh i Århus. 21.3.1763, fol.756B.
E: Marianne Mogensdatter Hasle. Bevilling til uskiftet bo af 18.2.1763.

1814 Hans Hansen, operatør i Århus. 23.4.1762, fol.757.
[Enkemand efter Bodil Christensdatter, skifte 8.9.1761 lbnr.1783]. B: Birgitte Cathrine. FM: Thomas Thomsen Sabro i Århus.

1815 Bevilling at være egen værge. 28.3.1763, fol.762B.
Bevilling af 18.3.1763 at være egen værge for Charlotte Amalie Skovbo i Århus.

1816 Hans Ombach, handskemager i Århus. 15.4.1762, fol.762B.
[Enkemand efter Kirsten Andersdatter, skifte 17.6.1761 lbnr.1784]. Forlovet med Lisbeth Rasmusdatter. LV: Peder Herskind. A:
1) mor Anne Lauridsdatter i Fåborg
2) bror Rasmus Ombach, handskemagersvend i Odense
3) søster Dorthe g.m. Hans Snor, livgarder i København
4) søster Karen g.m. Mikkel Klastrup i Odense.

1817 Anne Hansdatter i Århus. 26.3.1763, fol.764B.
E: Johan Filip, daglønner. Arvinger kendes ikke.

1818 Maren Værn i Århus. 28.3.1763, fol.765.
Brev fra bror Rasmus Værn på alle arvingers vegne, at intet er at skifte.

1819 Kirsten Pedersdatter i Århus. 30.3.1763, fol.765.
E: Søren Bram, handskemager. B: Bodil Marie 19.

1820 Silke Marie Rasmusdatter i Århus. 30.3.1763, fol.766.
E: Peder Toft, skrædder. B: Ingeborg 7, Peder 5, Frederikke 4, Rasmus 2. FM: Christian Ulrik, skrædder.

1821 Anders Post, gartner i Århus. 26.3.1763, fol.767.
E: Marie Jørgensdatter. LV: Rasmus Nielsen, bødker. A:
1) bror Jens Christensen i Ask
2) søster Karen Christensdatter g.m. Rasmus Daglønner i Århus.

1822 Oluf Kjærsgaard, købmand i Århus. 8.4.1763, fol.767B.
E: Bodil Marie Henningsdatter. LV: stedfar Jørgen Rasmussen, Johannes Høst, der ægter enken. Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1762 lbnr.1795. B: Thøger 6, Henning Ulrik 5, Jørgen Hans Nikolaj 3. FM: farbror Peder Kryssing Kjærsgaard, enkens bror Peder Henningsen, præst i Thorsager [og Bregnet].

1823 Sidsel Nielsdatter i Århus. 23.3.1763, fol.768B.
E: Christen Danielsen, klejnsmed. A:
1) bror Laurids Nielsen i Skive
2) halvbror Jens Lauridsen i Vejlby
3) søsterdatter Anne Christensdatter gift i Vejlby.

1824 Margrethe Jensdatter i Århus. 1.12.1762, fol.770.
E: Jørgen Jørgensen. B: Jørgen 6, Jens 4, Anne 2. FM: farbror Jens Jørgensen, skipper.

1825 Søren Nielsen Borum, klejnsmed i Århus. 26.5.1763, fol.771B.
E: Marie Pedersdatter. B: Niels 12, Mette Cathrine 8, Karen 7.

1826 Johan Johansen Roskilde, skomager i Århus. 3.5.1763, fol.772B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Søren Pedersen, skomager. B: Mette Kirstine 13, Johan 7, Kirsten 4, Marie Elisabeth 2. FM: Markus Drejer.

1827 Steffen Hofgaard i Århus. 27.5.1763, fol.774.
E: Maren Jensdatter Broberg. LV: Laurids Vestergaard. B: Jens Nikolaj 5, Søren 3, Stefantine Cecilie 1. FM: morbrødre Jens Mundelstrup, Søren Broberg.

1828 Niels Olufsen, betjent i Århus. 1.6.1763, fol.775B.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Jens Sørensen Hasle. B: Oluf 9, Jens 7, Peder 5. FM: Jørgen Lollik.

1829 Kirsten Rasmusdatter i Århus. 10.6.1763, fol.776.
E: Jens Aggerup, skipper. B: Anders 13, Marianne 5.

1830 Kirsten Christensdatter i Århus. 28.2.1763, fol.777B.
E: Hans Rasmussen, tømrer. Første ægteskab med Laurids Køge, [skifte21.7.1750 lbnr.1493]. B: Jens 26, farer til søs, Marianne 24, der ægter Thomas Andersen Bing i København.

1831 Frederik Spell i Århus. 26.7.1763, fol.778.
E: Øllegaard Benedikte Clausdatter. LV: Christian Cramer. B: Anne Margrethe 8. FM: Christian Ulrik. Afdøde døde 16.6.1758 som soldat i Vestindien.

1832 Anne Sofie Nielsdatter i Århus. 1.7.1763, fol.778.
E: Christen Justesen, skomager. B: Anne 11.

1833 Anne Pedersdatter i Århus. 16.5.1762, fol.779B.
Enke efter Niels Poulsen, rebslager. B: Peder 14, Dorthe 8. FM: Peder Christensen, rebslager. Første ægteskab med Laurids Pedersen Ilsø. B: Anne Margrethe 26, Mikkel 22, rebslagersvend i København. Arv til afdødes stedsøn Poul Nielsen, rebslager.

1834 Peder Eberhardt Knust i Århus. 2.11.1761, fol.784.
B: Johan Erhardt Knust, blikmager i Århus, Anne Marie Margrethe Knust, død, var g.m. Peder Femø, degn i Tyvelse på Sjælland. 1B: Christiane Marie født 21.8.1747.
Afdøde var bøsseskæftemager i København, der døde i Århus.

1835 Margrethe Rasmusdatter i Århus. 19.4.1763, fol.788.
E: Jacob Nielsen, rebslager. B: Rasmus 11, Maren 7, Niels 5, Mads 2. FM: Poul Nielsen Lisbjerg, skomager.

1836 Maren Rasmusdatter Koch i Århus. 8.11.1762, fol.789.
Enke efter Didrik Jensen. A:
1) søster Kirsten Rasmusdatter Koch i Århus
2) søster Johanne Rasmusdatter, død. 3B:
a Johanne Thomasdatter g.m. Peder Lauridsen, maler i Århus
b Maren Thomasdatter i Århus
c Anne Thomasdatter g.m. Carl Jensen, skoflikker
3) bror Jens Koch, død. 1B:
a Rasmus Jensen, bager i Ålborg
4) bror Hans Koch, død. 2B:
a Mette Hansdatter g.m. en parykmager i Viborg
b Anne Hansdatter, uvist hvor
5) bror Niels Koch, [skifte 19.8.1738 lbnr.1169]. 2B:
a Anne Mette Nielsdatter i København
b Rasmus Nielsen Koch, død. 2B: Niels i Ålborg, Anne Johanne hos sin mor i Århus.

1837 Baltser Haarup og hustru Anne Cathrine Hansdatter i Århus. 19.8.1761, fol.790B.
B: Gertrud 5. FM: Peder Jensen Skriver.

1838 Johan Casper Dahl i Århus. 15.3.1758, fol.794.
E: Anne Dorthe Jensdatter. LV: Sivert Christensen, murer. B: Marie Cathrine 20, Dorthe Margrethe 16, Johanne Marie 14, Maren 8, Casper 7, Ingeborg 3. FM: Jacob Nielsen, rebslager.

1839 Maren Nielsdatter i Århus. 22.8.1763, fol.796.
E: Niels Ruth, pottemager. B: Niels 12.

1840 Birgitte Nielsdatter i Århus. 16.3.1760, fol.796.
E: Anders Christensen Lund, snedker. Afdøde var født i Skåne. Arvinger kendes ikke.

1841 Sinnet Cathrine Pedersdatter i Århus. 6.7.1762, fol.797B.
E: Mogens Jørgensen, grovsmed. B: Mette Marie 12, Poul 9, Anne 6, Karen 3. Første ægteskab med Poul Drachmann, [skifte 12.2.1749 lbnr.1429]. B: Jørgen Vilhelm 22 i København, Gert 20, Daniel 15. FM: Knud Nielsen Bech.

1842 Maren Pedersdatter i Århus. 16.7.1763, fol.798B.
E: Frederik Jensen Møller. A:
1) søskendebarn Anne Mortensdatter gift i Kasted
2) søster, død i Høver.

1843 David Bro, gørtler i Århus. 18.4.1763, fol.798B.
B: Anne 24 i København, Anders 20, farer på Vestindien. Til stede afdødes stedsøn Thomas Bang, maler.

1844 Benedikte Jensdatter i Århus. 14.8.1763, fol.800.
E: Søren Værum, blegemand. Første ægteskab med [Jens Jensen Træde, skifte 7.7.1760 lbnr.1747]. B: Anne Marie 5. FM: morbror Poul Hansen, bendrejer.

1845 Kirsten Olufsdatter Brask i Århus. 6.10.1763, fol.800B.
E: Jens Nielsen Mørch. B: Anne Marie 12, Johanne 7. FM: Mikkel Sørensen.

1846 Oluf Andersen Hjelmager, skipper i Århus. 26.9.1763, fol.801.
E: Anne Marie Jørgensdatter. LV: Niels Hansen Bech. B: Mette 6. FM: født værge Rasmus Hjelmager.

1847 Hans Hansen Brun, pottemager i Århus. 5.1.1761, fol.801B.
E: Birgitte Jacobsdatter. LV: Søren Nielsen Lund. A:
1) bror Henrik Hansen Brun, pottemager i Odense
2) bror Erik Hansen Brun, pottemager i Odense
3) bror Knud Hansen Brun, pottemager i Odense, død. B: (Navne angives ikke).

1848 Boye Pedersen Kurland, slagter i Århus. 25.3.1763, fol.803.
B: Asmus, skoleholder i Kalundborg, født 1722.

1849 Peder Laasby, borgmester i Århus. 23.10.1761, fol.804.
Bevilling til uskiftet bo af 1.8.1732 lbnr.1025. B: Jens Laasby, Karen Friis Laasby.

1850 Frands Jørgensen, murer i Århus. 23.1.1763, fol.805B.
Arvinger kendes ikke.

1851 Inger Knudsdatter i Århus. 30.8.1763, fol.806B.
B:
1) Maren Sørensdatter, enke efter Hans Andersen, skomager i Borum
2) Maren Pedersdatter 32 på Rathlousdal.

1852 Margrethe Jensdatter, et kvindemenneske i Århus. 28.12.1762, fol.807B.
A: bror Mikkel Jensen i Hau på Hammergård gods.

1853 Ursula Marie i Århus. 23.3.1763, fol.808.
Enke efter [Oluf] Lykke, byfoged, [skifte 20.6.1759 lbnr.1705]. B:
1) Anneke Lykke 48 i Trondhjem i Norge
2) Bodil Lykke 36 i Århus
3) Frederikke Lykke 32 i Drammen
4) Johan Frederik Lykke 30, kommandersergent
5) Olivia Marie Lykke 30 i København
6) Antoinette Augusta Lykke 28 i Århus.
FM: Jens Rasmussen, skoleholder.

1854 Maren Rasmusdatter i Århus. 4.3.1763, fol.809.
E: Hans Geisler, herredsskriver. B: Johan Tobias 25, Andreas Vilhelm 23 i Vestindien, Frederik Christian 21 i Egå, Rasmus Christian 17 i Skæring. FM: Niels Skytte.

1855 Johan Christian Zebech, murer i Århus. 31.1.1763, fol.810B.
E: Anne Margrethe. B: Johan Christian 19, Albert 17, Birthe Marie 14, Samuel 12, Andreas 6.

1856 Maren Hansdatter i Århus. 9.7.1763, fol.811.
Enke efter Jens Arendal, [skifte 29.2.1744 lbnr.1744]. B: Jes, farversvend i København, Sidsel g.m. Frederik Raae, Hans Nikolaj, student i Skødstrup Præstegård, Anne Mette g.m. Falk Jacobsen i København.

1857 Ib Jørgensen Fogh i Århus. 21.11.1763, fol.812.
E: Marianne Mogensdatter Hasle. LV: Peder Kaarsberg. Bevilling til uskiftet bo af 18.2.1763 lbnr.1813. B: Mogens Rasmussen Ibsen Fogh 6, Peder Michael Fogh 2. FM: født værge Rasmus Mogensen Hasle.

1858 Anne Jensdatter i Århus. 5.12.1762, fol.812B.
Enke efter Peder Sørensen Kiil. B: Bodil 18. FM: farbror Peder Augustinussen.

1859 Frands Clausen, skrædder i Århus. 17.3.1759, fol.814B.
E: Cathrine Mortensdatter. LV: Jens Tilst, hestekøber. B: Morten 11, Bodil Marie 8, Jens 6. FM: Jens Tilst, snedker. Første ægteskab med [Bodil Nielsdatter, skifte 30.5.1747 lbnr.1379]. B: Inger Marie 28, Kirsten 26, Maren 23, Claus 18.

1860 Mourids Trane, feldbereder i Århus. 19.7.1762, fol.815B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Peder Herskind. B: Peder 3, Else 1. FM: født værge Jørgen Pedersen Trane.

1861 Sivert Christensen, murer i Århus. 27.7.1758, fol.816.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Saaby i Malling. B: Johanne Marie 20. FM: Jens Rasmussen, skoleholder.

1862 Karen Brun i Århus. 30.1.1763, fol.816B.
Enke efter Herman Christensen. A: søster g.m. Jens Kjær, bedemand. Desuden nævnes en søn ? Niels Thorsen i militæret uvist hvor.

1863 Maren Nielsdatter i Århus. 2.11.1763, fol.817B.
E: Laurids Sørensen, rebslager. A:
1) bror Mikkel Nielsen, færgeskipper
2) bror Rasmus Nielsen i Lisbjerg
3) søster Anne Nielsdatter g.m. Anders Jensen i Lisbjerg.

1864 Maren Lauridsdatter Yding i Århus. 25.2.1763, fol.818.
A:
1) bror Rasmus Lauridsen Yding, skrædder i Horsens
2) søster Anne Marie Lauridsdatter g.m. Rasmus Mørch i Studiestræde i København.

1865 Maren Iles i Århus. 23.11.1762, fol.820.
Enke efter Christen Nielsen Iles, B: Laurids i Århus, Niels 19, Simon i militærtjeneste, uvist hvor.

1866 Andreas Zachariassen Ambler, skomager i Århus. 21.9.1761, fol.821.
E: Inger Marie Paaskesdatter. LV: far Paaske Christensen. B: Gertrud Marie 7, Dorthe Marie 3, Christen 9 mdr. FM: Johan Bergmann, skomager.

1867 Søren Rasmussen Ladefoged i Århus. 14.1.1761, fol.822.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Lauridsen Remmer. B: Maren 26, Anne 25 i Holsten, Christian 22, Inger 20, Rasmus 18, Anne 16. FM: farbror Laurids Rasmussen i Beder.

1868 Jens Nielsen Kjellerup, købmand i Århus. 16.1.1764, fol.823.
E: Sidsel Lauridsdatter Geding. Bevilling til uskiftet bo af 30.12.1763.

1869 Herman Frands Rar, ugift provisor ved apoteket i Århus. 27.6.1763, fol.823.
Af arvinger nævnes afdødes bror rådmand Rar i Ribe.

1870 Jens Leth, betjent i Århus. 10.6.1761, fol.824B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Jacob Assendrup. B: Christiane 1. FM: Svend Madsen.

1871 Peder Christensen, rebslager i Århus. 8.9.1763, fol.825.
E: Inger Marie Hansdatter. LV: Hans Henriksen, skomager, Anders Hansen. B: Mette 3, Christen 2. FM: farbror Thomas Christensen, skrædder. Første ægteskab med Mette Pedersdatter, skifte 12.8.1759 lbnr.1716. B: Adolf 8.

1872 Christen Sørensen Tysk, skipper i Århus. 7.12.1762, fol.826.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Christian Hansen Helt, drejer, Mikkel Fogh. A: mor Maren Pallesdatter i Århus.
Afdøde kaldes også Christen Pallesen.

1873 Søren Sørensen, tømrer og hustru Mette Andersdatter i Århus. 18.12.1762, fol.828.
B:
1) Anders Sørensen 32, farer til søs fra England
2) Abraham Sørensen Refeldt, bendrejer i Århus
3) Jochum Sørensen 18, farer som matros
4) Anne Sørensdatter 27 g.m. Niels Mikkelsen, skovfoged.

1874 Dorthe Christensdatter i Århus. 23.9.1762, fol.830.
E: Jens Christensen, matros. B: Maren 1½. Afdøde døde 21.9.1762 i Grundfør hos sine forældre.

1875 Maren Olufsdatter Vestergaard i Århus. 1.11.1763, fol.830B, næste protokol fol.133.
Enke efter Jørgen Pedersen Vestergaard. B:
1) Christen Vestergaard, præst i Vigerslev [og Veflinge] på Fyn
2) Oluf Vestergaard, præst i Selde [og Åsted] i Salling
3) Laurids Vestergaard, købmand i Århus
4) Dorthe Marie Vestergaard g.m. Christen Holmsted, apoteker i Svendborg på Fyn
5) Sidsel Jørgensdatter Vestergaard g.m. Jens [Dons], præst i Brabrand
6) Johan Arent Vestergaard, død. 4B: Jørgen 18, Peder Oluf, Maren 9, Rosine 7
7) Anne Jørgensdatter Vestergaard, 37 i 1766.
[Afdødes første ægteskab med Thøger Kjærsgaard, borgmester i Århus, bevilling til uskiftet bo 29.6.1744 lbnr.1306].

1876 Karen Sørensdatter Due i Århus. 19.12.1761, fol.831B.
Enke efter Stig Mikkelsen, [skifte 17.11.1711 lbnr.661]. A:
Mor Anne [Rasmusdatter] Due.
Første ægteskab med Laurids Jensen.
2B:
1) halvbror Eskild Lauridsen i Adslev i Skanderborg amt, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 3.12.1701 lbnr.543]. 2B:
a Laurids Eskildsen, født 11.2.1692 i Hørning, forvalter på Jægerspris Slot
b Sejer Eskildsen, født i Hørning 3.12.1701, på Jægerspris Slot
2) halvsøster Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Søren Loft i Bering, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 21.11.1704 lbnr.641]. 2B:
a Maren Sørensdatter, enke efter Poul Gjellerup i Århus, hos søn, forvalter på Gisselfeld Kloster på Sjælland
b Anne Sørensdatter, enke i Bering i Kolt sogn.
Far Søren Mikkelsen Due (g.m. Anne Rasmusdatter). 3B:
3) bror Mikkel Sørensen Due i Hørning, død. 4B:
a Niels Mikkelsen Due i Hørning
b Søren Mikkelsen Due i Hørning, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 23.8.1754 lbnr.2341]. 1B: Mikkel 13 hos stedfar, kromand i Hørning Kro
c Anne Mikkelsdatter i Illerup
d Johanne Mikkelsdatter, død, var g.m. Rasmus Rasmussen i Hørning. 1B: Mikkel i Hørning
4) bror Rasmus Sørensen Hørning, præst i Beder og Malling, [skifte Ning herred gejstlig 30.8.1723 lbnr.32]. 4B:
a Søren Rasmussen, degn i Tømmerup på Sjælland
b Anne Cathrine Hørning g.m. Peder Blix, præst i Beder [og Malling]
c Christian Hørning, købmand i Århus, [bevilling til uskiftet bo af 13.10.1758 lbnr.1685]. 1B: Rasmus
d Anne Rasmusdatter, [skifte Skanderborg og Åkær Amter 14.12.1740 lbnr.28], var g.m. [Christian] Brun, slotsforvalter og gartner i Skanderborg. 1B: Lucie
5) søster Anne Sørensdatter Due, død. 2B:
Første ægteskab med Niels Christensen Due, [skifte 6.5.1701 lbnr.451]. 1B:
a Christen Nielsen Due i Altona.
Andet ægteskab med Laurids Nielsen Læsø, [skifte 12.9.1713 lbnr.677]. 1B:
b Maren Lauridsdatter Due på Frederiksborg.
Tredje ægteskab med Hans Ovesen. Ingen børn.

1877 Melchior Pedersen Ørbæk, skipper i Århus. 4.3.1764, fol.837B.
E: Anne Marie Mortensdatter. LV: Knud Abel. B: Karen 24, Maren, død, var g.m. Jens Adslev, præst i Borum [og Lyngby]. 1B: Christiane 7. FM: Peder Lauridsen Ørbæk, skipper. (Navn på arving angives i justitsprotokollen 8.3.1764 fol.437B. B56-34).

1878 Anne Andersdatter Rostrup i Århus. 5.4.1764, fol.837B.
E; Søren Sørensen Gyde. Første ægteskab med [Las Rasmussen Bagge, skifte 3.7.1750 lbnr.1502]. B: Rasmus Bagge, skipper.

1879 Maren Jensdatter i Århus. 26.5.1764, fol.838.
Enke efter Jens Andersen, betjent. A: halvsøskendebarn Mette Andersdatter, enke i Århus. LV: Svend Gregersen.

1880 Margrethe Andersdatter i Århus. 14.2.1764, fol.838B.
E: Hans Christensen Post, matros. B: Christiane.

1881 Karen Poulsdatter i Århus. 10.1.1762, fol.839.
A: søster [Abelone Poulsdatter], død. 2B: Hans Peder Christensen, nagelsmed i Århus, Poul Christensen, snedker i Fredericia.

1882 Paaske Christensen, skomager i Århus. 21.9.1762, fol.840.
E: Maren Gotfredsdatter. LV: Johan Meyer, snedker i Århus. B: Inger Marie Paaskesdatter, enke efter Andreas Zachariassen i Århus, [skifte 21.9.1761 lbnr.1866], Christence Paaskesdatter. FM: Niels Fischer, handskemager.

1883 Laurids Gregersen i Århus. 15.6.1764, fol.840B.
E: Inger Poulsdatter. LV: Søren Jensen. A: bror Niels Gregersen i Hobro. Afdøde døde i Holsten som artillerikusk.

1884 Frands Pedersen Lisbjerg, ugift i Århus. 1.4.1759, fol.841.
A:
1) bror Christen Pedersen Lisbjerg i Århus
2) bror Rasmus Pedersen Lisbjerg i København
3) bror Jens Pedersen Lisbjerg i København
4) søster, 37 i København.

1885 Niels Pedersen Kalundborg, skoflikker i Århus. 3.2.1758, fol.841.
E: Malene Rasmusdatter. LV: Jacob Nielsen, rebslager. B: Maren 24 i Røsnæs Præstegård ved Kalundborg, Gertrud Marie 16 sst. FM: Christoffer Jochumsen Santou, som beslægtet.

1886 Tønne Bentsen Stangnis, kokkedreng i Århus. 5.1.1759, fol.841B.
A: mor i Randesund en mil øst for Kristiansand i Norge. Afdøde druknede ved Helgenæs.


Århus byfoged
Skifteuddrag
Protokol 14
1764-1777
B 56 - 427


1887 Christen Blach, købmand i Århus. 10.2.1764, fol.1B.
Enkemand efter [Johanne Svendsdatter Herskind], bevilling til uskiftet bo af 23.6.1752 lbnr.1512]. B: Mikkel, skipper i Århus, Søren 17 i København, Anne Marie 22. FM: Mogens Blach, Peder Herskind.

1888 Elisabeth Rasmusdatter Juul i Århus. 19.11.1762, fol.6.
Enke efter Niels Jensen Viby, handskemager, [skifte 17.1.1760 lbnr.1757]. A:
1) far Rasmus Nielsen Juul, dansk skoleholder i Århus
2) mor Olivia Luciusdatter
3) bror Lucius Rasmussen Juul i Nyborg, skrædder, døbt Århus Domkirke 18.8.1709, hvis søn Baltser Lucius er på Hessel ved Grenå
4) halvbror Niels Rasmussen Juul, der døde for 12 år siden i Lübeck, ingen børn, men efterlevende enke
5) halvbror Jørgen Rasmussen Juul i København.
Desuden nævnes Carl Klitgaard i Århus, hvis tilkommende kone er "noget beslægtet".

1889 Gamaliel Fasterling, fuldmægtig hos by- og rådstueskriveren i Århus. 23.12.1762, fol.8B.
A:
1) mor Anne Dorthe Gamalielsdatter Schmidt, enke efter Cort Jacobsen, byfoged i Århus
2) søster Marie Elisabeth Fasterling g.m. [Jens Reenberg] Cu[rtz], byfoged i Holstebro
3) søster Marie Sofie Fasterling i Århus
4) søster Ingeborg Helene Fasterling i Århus
5) bror Oluf Jacob Fasterling, købmand i Ålborg.

1890 Anne Clemensdatter [Kryssing] i Århus. 16.12.1762, fol.12.
Enke efter Peder Morville. 1B:
1) Inger Cathrine Morville 26
Første ægteskab med [Laurids] Holmsted, forstander, [skifte 31.12.1727 lbnr.954]. 1B:
2) Cathrine Marie Holmsted, enke efter Wolrath Holm, borgmester i Odense. 5B: Jacob, Frederik, Hans, Dorthe Marie, Karen. FM: Frederik Raae, Jens Brasen.

1891 Mads Christensen Haarup, skipper i Århus. 28.5.1743, fol.16B.
Afdøde døde hos sin far i Hårup i Todbjerg sogn. Arvinger angives ikke.

1892 Christen Hansen, klejnsmed i Århus. 21.12.1754, fol.17.
Arvinger kendes ikke.

1893 Jens Jensen Brøchner i Århus. 10.6.1762, fol.17B.
E: [Birgitte Eenhorn Gustavsdatter] i Holland. B: [Marie Kirstine] i Holland. Afdøde døde hos sin søstersøn Jens Brøchner Feilberg, farver i Århus. Desuden nævnes afdødes søster i Nibe.

1894 Niels Poulsen Lisbjerg, hjulmand i Århus. 10.3.1762, fol.17B.
E: Maren Madsdatter. LV: Jens Rasmussen, skoleholder i Århus. B:
1) Jacob Nielsen, rebslager i Århus
2) Anne Marie Nielsdatter g.m. Hans Christian, matros ved Holmen i København
3) Karen Nielsdatter på Refstrup ved Vejle. FM: morbror Niels Hurtigkarl til Refstrup
4) Poul Nielsen Lisbjerg, skomager i Århus
5) Anne Sofie Nielsdatter i København
6) Laurids Nielsen 21
7) Maren Nielsdatter 17
8) Mads Nielsen i Bavelse på Sjælland, død. 2B: Maren, Helvig.

1895 Anne Mikkelsdatter i Århus. 9.7.1760, fol.18B.
Enke efter Niels Bødker. A:
1) bror Jacob Mikkelsen, skomager i Århus
2) bror Niels Mikkelsen, avlsmand i Århus
3) søster, død. 3B:
a Maren Christensdatter 27, der ægter Peder Nielsen i Århus
b Mikkel Christensen 24, skomagersvend, uvist hvor
c Malene Christensdatter g.m. Niels Jensen Bomholt, smed i Mårslet.
Desuden nævnes Maren Christensdatters søskendebarn Karen Lauridsdatter i København.

1896 Sofie Andreasdatter i Århus. 28.7.1763, fol.19B.
Enke efter Peder Henriksen, skipper.
Hans A:
1) Hans Christian Pedersen, rebslager i Århus
2) Henrik Pedersen i Hals ved Ålborg
3) Frederik Pedersen Todbjerg 6 hos Oluf Lauridsen, bager i Kalundborg
4) Anne Marie Pedersdatter 14
5) Marianne Pedersdatter 11
6) Ingeborg Pedersdatter 9. FM: Jacob Rasmussen, skibsmand i Århus.
Hendes A:
1) bror Bendix Andreasen, skomager i Skanderborg
2) bror Augustinus Andreasen, skræddersvend i Århus
3) søster Karen Andreasdatter g.m. Thomas Møinichen, birkedommer i Voldby
4) søster Else Cathrine Andreasdatter g.m. Poulsen, sergent ved grenaderkorpset i København.

1897 Dorthe Sørensdatter Samsing i Århus. 15.6.1763, fol.23B.
E: Christen Nielsen, uvist hvor. B: Anne 13. FM: Søren Lime, bager i Århus.

1898 Søren Møller, prokurator og hustru Maren Christensdatter i Århus. 7.12.1762, fol.24B, 51.
B: Anders 10. FM: farbrødre Niels Hansen, skoleholder i Randers, Hans Hansen Møller i Rosmus, birkeskriver i Rugård Birk.
Hans første ægteskab med Anne Sofie Carlsdatter, [skifte 9.3.1748 lbnr.1414]. B: Hans 23, uvist hvor, Niels 20 i Århus, Margrethe i København.
Hendes første ægteskab med Anders Sørensen, [skifte 5.6.1748 lbnr.1415]. B: Søren Andersen Skellerup 23, matros. FM: Søren Mogensen Todbjerg.

1899 Anne Cathrine Schuchardt i Århus. 9.2.1763, fol.33.
Enke efter Mathias Grønvold. Bevilling til uskiftet bo af 2.12.1747. Testamente af 21.9.1757.
Hans A:
1) bror Laurids Grønvold, by- og rådstueskriver i Nakskov, død. 1B:
a Mette Marie Lauridsdatter Grønvold g.m. Andreas Rosendal, tobaksspinder i Grønnegade i København
2) søster Mette Pedersdatter Grønvold, død. 2B:
a Knud Grønvold, præst i Allese og Næsbyhoved-Broby på Fyn
b Søren Grønvold, død. 2B:
a Knud Sørensen Grønvold 22, skrædder i Næsbyhoved-Broby på Fyn
b Mette Cathrine Grønvold 20, der ægter sergent Tvelø i Odense
3) søster Dorthe Pedersdatter Grønvold, død. 1B:
a Kirsten Poulsdatter Grønvold g.m. Christoffer Kranck, snedker i Stubbekøbing.
Hendes A:
Hendes arv fordeles på 16 navngivne personer, som ikke er familie.

1900 Jørgen Jacobsen Kornmåler i Århus. 7.3.1756, fol.53.
E: Maren Pedersdatter. LV: P. Lund. B: Sidsel 10, Anne 8. Første ægteskab med [Sidsel Christensdatter, skifte 13.10.1739 lbnr.1196]. B: Jacob 17. FM: Christian Justesen.

1901 Frands Dyngby, skipper i Århus. 19.3.1754, fol.53B.
A:
1) bror Rasmus Mikkelsen i Dyngby
2) bror Anders Mikkelsen i Randlev
3) bror Oluf Mikkelsen i Christiania i Norge
4) bror Jens Mikkelsen i Christiania i Norge
5) søster Maren Nielsdatter [fejl for Maren Mikkelsdatter] g.m. Rasmus Jensen, birkeskriver [dvs. birkedommer] i Fløjstrup
6) halvbror Niels Mikkelsen i Dyngby.
Afdøde druknede på rejse Trondhjem.

1902 Gregor Baufein, barber i Århus. 4.8.1763, fol.54.
E: Ida Sørensen. B: Poul 6, Hanne Christiane 4. FM: Thyrre Bøggild. Afdøde døde hos sin moster Marie Mohr i Mellerup på Støvringgård Kloster gods.

1903 Niels Nielsen. skoflikker i Århus. 20.8.1764, fol.54B.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Niels Drejer. B: Maren g.m. Johannes Jensen, arkelimester ved flåden, Karen g.m. en murer i København, Peder 27, skomager sst, Henrik 16, skomagerdreng i Århus. FM: Poul Nielsen. Afdøde døde som artillerikusk i Holsten.

1904 Anne Hansdatter i Århus. 2.8.1764, fol.55.
E: Christian Sørensen, skoflikker. Første ægteskab med [Anders Andersen, skifte 24.2.1751 lbnr.1484]. B: Kirsten 20, Hans 15. FM: Thomas Thomsen Sabro.

1905 Niels Mortensen, daglejer i Århus. 31.8.1764, fol.55.
E: Maren Mogensdatter. LV: Villads Brun, skrædder. B: Mogens 4. FM: Johan Holst, bager. Afdøde døde som stykkusk i Holsten.

1906 Conrad Slagter i Århus. 16.1.1761, fol.55B.
E: Anne Sofie Jørgensdatter. LV: Jens Jørgensen Fanø, skipper. B: Marie Elisabeth, Lene Sofie g.m. Peder Christian Carlsen, skomager.

1907 Peder Lauridsen Ørbæk i Århus. 15.5.1764, fol.56B.
E: Anne Sørensdatter Skytte. LV: Laurids Skytte, skipper i Århus. A:
1) bror Melchior Pedersen, [skifte 4.3.1764 lbnr.1877]. 2B:
a Karen Melchiorsdatter
b Maren Melchiorsdatter, død, var g.m. Jens Adslev, præst i Borum [og Lyngby]. 1B: Christiane. FM: Niels Vormstrup.

1908 Johan Arent Vestergaard i Århus. 23.5.1763, fol.58B.
E: Mille Kirstine Rosing Parille. LV: Peder Kryssing Kjærsgaard. B: Jørgen 16, Peder Oluf 12, Maren 6, Gertrud Kirstine 3. FM: fødte værger Laurids Vestergaard, Oluf Vestergaard, præst i Selde og Åsted i Salling. Afdøde var indtil for 7 år siden købmand i Trondhjem.

1909 Johanne Rasmusdatter i Århus. 1.3.1736, fol.59B.
E: Jens Jensen, maler, (kaldes også fejlagtigt Jens Jensen Møller).
Første ægteskab med [Søren Jensen Haarup, skifte 18.9.1714 lbnr.725]. B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Oluf Engelbrechtsen, drejer i Århus.
Arv i boet efter skifte 7.8.1729 til enkemandens datter Ellen Jensdatter g.m. Johan Reinholt, skriver i København.

1910 Niels Nielsen, snedker i Århus. 10.11.1739, fol.60.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Hansen Holm, sejllægger. A: Jens Bødkers enke. LV: Henrik Jacobsen.

1911 Engelbrecht Lauridsen i Århus. 19.12.1754, fol.60B.
E: Karen Pedersdatter. Arvinger angives ikke.

1912 Christian Henrik Grotum til Volstrup, hans gods i Århus. 7.7.1764, fol.60B.
Enken opholder sig på Lyngbygård. LV: A. Geding, birkedommer. Registrering af afdødes gods, der skulle flyttes til Volstrup, som afdøde netop havde overtaget. På arvingernes vegne justitsråd Grotum i Ålborg. Skiftekommissorium på Volstrup af 10.8.1764.

1913 Kirstine Marie Elisabeth Panch i Århus. 29.12.1764, fol.65.
E: Mads Høstmark. Bevilling til uskiftet bo af 16.11.1764.

1914 Anne Olufsdatter i Århus. 7.2.1742, fol.65.
E: Peder Lauridsen Blanch, styrmand. B: Maren 34 i Husum, Karen 30 i Århus, Marie g.m. Mikkel Jensen, smed på Lolland ved Joen Eriksen, snedker.

1915 Christen Christensen, kalkslager i Århus. 10.3.1756, fol.66.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Christen Justesen, skomager. B: Ellen 23 i Sorø på Sjælland. FM: Laurids Ravn, skoflikker.

1916 Joen Lauridsen, skipper i Århus. 9.9.1749, fol.66.
E: Anne Rasmusdatter. B: Laurids 26, der farer på Kina.

1917 Johan Albert Schiøtz, guldsmed i Århus. 18.4.1760, fol.66B.
E: Inger Sofie Rudolfsdatter. LV: Rudolf Hansen, glarmester. B: Mette Kirstine 2, Rudolf 3 uger. FM: morbror Hans Christian Holst.

1918 Hans Christian Drejer i Århus. 4.11.1752, fol.67B.
E: Maren Hansdatter. B: Dorthe 27, Christian 26.

1919 Anne Cathrine Christiane Johansdatter i Århus. 28.10.1761, fol.68.
E: Frederik Mathiasen Kjærulf. B:
1) Anne Margrethe g.m. Johan Henrik Wernicke i Assens på Fyn
2) Christiane, død. 2B:
a Anne Sofie Ottesdatter 21
b Jørgen Ottesen Marsius 17 i London
3) Anne Margrethe g.m. Jens Juul, matros.

1920 Mette Marie Augustinusdatter i Århus. 14.1.1757, fol.68B.
E: Aksel Jensen Sandager, skrædder. B: Jens 6, Maren 3. Af første ægteskab B: Søren Sørensen 13. FM: morbror Peder Augustinussen.

1921 Maren Sørensdatter i Århus. 30.10.1755, fol.69.
Enke efter Jens Kjeldmand. B: Kirsten 24, Karen 23.

1922 Kirsten Rasmusdatter i Århus. 29.4.1761, fol.69B.
Enke efter Jens Nielsen Farre. B: Oluf Jensen Noer 16, Jens Jensen Farre 13. FM: Niels Nielsen Ruth, pottemager.

1923 Jens Skaaning, skipper i Århus. 10.2.1763, fol.70, 73.
E: Karen Nielsdatter. B: Søren 17, Niels 13, Andreas 4, Barbara 3.

1924 Johan Johansen Dancher, kobbersmed i Århus. 26.2.1760, fol.70B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Gregor Offersen. B: Karen 2, Johan 1. FM: Laurids Schiøtt, skipper.

1925 Anders Friis, bager i Århus. 20.6.1763, fol.73B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans P. Christensen, Søren Lime, bager. A: brorsøn Johan Børresen Friis, bager i Ålborg.

1926 Karen Christensdatter Hvid i Århus. 2.11.1756, fol.76.
E: Joen Lauridsen, der for 26 år siden blev afskediget som rytter, uvist hvor. Første ægteskab med Niels Karmark. 1B: Anne Lisbeth Nielsdatter g.m. Peder Høgh, rytter i Slagelse. Afdøde kaldes også fejlagtigt Maren Christensdatter Hvid.

1927 Maren Jørgensdatter i Århus. 26.7.1763, fol.77B.
E: Peder Pedersen, skovfoged. A: bror, død. 4B: (Navne angives ikke).

1928 Hans Betzer, købmand i Århus. 19.10.1763,, fol.78.
Enkemand efter Dorthe Nielsdatter Rømer. Første ægteskab med Anne Jensdatter Gylling, skifte 8.3.1756 lbnr.1604. B: Jens 15, Birgitte 13. FM: stedmors far Niels Lauridsen Rømer, Jørgen Rasmussen. Anne Jensdatters første mand Jens Brixen, [skifte 2.8.1747 lbnr.1407]. Testamente af 6.5.1761.

1929 Bevilling at være egen værge. 30.9.1763, fol.86.
Bevilling at være egen værge for Marie Galten og Edel Marie Galten, døtre af Mads Galten, vinhandler i Århus.

1930 Anne Marie Nielsdatter Fogh, ugift i Århus. 30.12.1762, fol.86.
A:
0) forældre [Niels Lauridsen, rådmand i Århus, skifte 15.9.1711 lbnr.705 og Margrethe Henriksdatter Blichfeldt, skifte 23.12.1715 lbnr.760].
1) søster Anne Frees Nielsdatter Fogh, [skifte 10.11.1742 lbnr.1263], var g.m. Jacob Drejer, død. 2B:
a Anne Margrethe Drejer
b Christence Cathrine Drejer
2) søster Ingeborg Nielsdatter Fogh, enke efter [Rasmus Poulsen] Fugl, amtsforvalter i Roskilde, [skifte Roskilde 13.11.1761 lbnr.419]
3) bror Henrik Christian Virring, præst i Jævnaker og Lunde i Ringerike provsti i Norge
4) søster Gedske Nielsdatter Fogh, enke efter Engelbrecht Hansen, tolder i Præstø, skifte Præstø 28.6.1760 lbnr.49]
Fars første ægteskab med [Anne Jensdatter Veggerslev, skifte 18.2.1691 lbnr.287]. B:
5) halvsøster Maren Nielsdatter, [død 1693], var g.m. Hans Thomsen [Strømberg] til Vinderslevgård. 1B:
a Anne Hansdatter [Strømberg] g.m. [Frands Jensen] Hvas til Tviskloster, [præst i Nørre Felding og Tvis]. 4B:
1 [Jens Frandsen] Hvas til Tviskloster
2 [Hans Frandsen] Hvas, præst i Jyllinge [og Gundsømagle]
3 en datter
4 en datter
6) halvsøster Karen Nielsdatter, død. Første ægteskab med Jacob [Nielsen] Udsen. 1B:
a Margrethe Utzen, enke efter hoftrompeter Møller i København.
Karen Nielsdatters andet ægteskab med Claus Frees Hornemann. 3B:
b Jacob Hornemann, præst på Ærø
c Jens Brøchner Hornemann, hørkræmmer i København
d Vilhelm Hornemann, købmand i Næstved
7) halvbror Laurids Nielsen, præst i Ejby og Dalby på Sjælland. 2B.
a Hans Lauridsen Fogh i Ladby Torp ved Slagelse, forvalter over Det første halve Antvorskov Rytterdistrikt
b Karen Fogh g.m. Christian Thestrup professor i København, begge døde. 8B:
1 Frands Thestrup i Viborg, ritmester ved kavaleriet
2 Else Thestrup g.m. justitsråd Falsen i København
3 Maren Thestrup g.m. landsdommer Thestrup i Viborg
4 Magdalene Thestrup, død, var g.m. Isak Kold, først professor i Sorø, senere justitiarius ved hofretten i Norge. 1B: Magdalus Kold, (søn)
5 Maren Kirstine Thestrup g.m.[Poul Hansen] Egede, præst i Vartov i København
6 Øllegaard Vilhelmine Thestrup g.m. professor Sneedorff, informator for de kongelige prinser
7 Laurentia Thestrup g.m. professor Berger i København
8 [Christiane Amalie Thestrup]
8) halvsøster Mette Nielsdatter, død, var g.m. Wilchen Hornemann [til Fodbygård], købmand i Næstved. 1B:
a Henrik Hornemann, præst i Velling i Ribe stift, død. 5B:
1 Laurids Wilchen Hornemann
2 Nikolaj Hornemann
3 Sofie Cathrine Hornemann
4 Mette Margrethe Hornemann
5 Anne Johanne Hornemann.
9) halvbror Jens Nielsen Veggerslev på Bragernes, død. 4B:
a Anne Margrethe g.m. Søren Schiøtt på Bragernes
b Mette Marie i Jevnager Præstegård
c Niels Veggerslev i Sandsværd 6 mil fra Bragernes og 2 mil fra Kongsberg
d Søren Veggerslev, i Batavia
10) halvbror Jørgen [Nielsen] Fogh i Næstved, [skifte Næstved 12.5.1762 lbnr.952]. 9B:
a Niels Fogh, løjtnant ved infirmeriregimentet i Holsten
b Oluf Fogh, bogholder på Sankt Thomas i Vestindien
c Laurids Fogh, skriverkarl i Nakskov på Lolland
d Johan Michael Fogh, degn i Jyllinge og Gundsømagle i Roskilde Amt
e Johan Ludvig Fogh, apotekersvend i Stralsund
f Anne Else Fogh g.m. [Hans Frandsen] Hvas, præst i Jyllinge og Gundsømagle i Roskilde Amt
g Mette Marie Fogh, [skifte Nørlyng herred gejstlig 9.9.1755 lbnr.138], var g.m. Christian [Albert Olufsen] Sadolin, præst i Viborg Søndre sogn. 1B: 1 [Inger Cathrine Sadolin] h Margrethe Fogh i Gundsømagle
i Cathrine Fogh i Gundsømagle.
Mors første ægteskab med [Niels Nielsen, købmand og student i Århus, skifte 16.2.1691 lbnr.288]. B:
11) halvsøster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Bartholomæus Skov i Århus. 2B:
a Mogens Bartholomæussen Skov i Århus
b Karen Blichfeldt i Århus
12) halvsøster Karen Frees Nielsdatter, død, var g.m. Peder Laasby, borgmester i Århus, [skifte 23.10.1761 lbnr.1849]. 2B:
a Jens Laasby, købmand i Århus
b Karen Frees Laasby i Århus.

1931 Jacob Gylling, skipper i Århus. 30.10.1763, fol.90.
E: Anne Johansdatter. LV: Laurids Nielsen, drejer. [Første ægteskab med Birgitte Knudsdatter, skifte 24.10.1750 lbnr.1482]. B: Niels 24, Dorthe 19, Knud 17.

1932 Hans Pedersen, kobbersmed i Århus. 3.5.1765, fol.90B.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: bror Laurids Schiøtt i Århus. A: bror Bolle Pedersen, snedker i Sabro på Ristrup gods.

1933 Henrik Heimbochel, trompeter i Århus. 30.9.1764, fol.91B.
E: Anne Pedersdatter i Holbæk på Sjælland. Arvinger angives ikke.

1934 Anne Marie Rasmusdatter i Århus. 18.6.1764, fol.92.
A: søskendebørn Søren Andersen i Fløjstrup, Jens Andersen i Fulden.

1935 Peder Rasmussen Hougaard i Århus. 11.5.1765, fol.93.
E: Karen Jensdatter. LV: Mikkel Fogh. A:
1) bror Rasmus Rasmussen i Ingerslev på Constantinsborg gods, død. 1B:
a Maren Andersdatter. FM: stedfar Rasmus Lauridsen i Ingerslev
2) søster Maren Rasmusdatter i Åbo ved svigersøn Jens Jensen sst.
3) søster Johanne Rasmusdatter, død. 1B: Jens Sørensen i True.

1936 Bevilling at være egen værge. 8.7.1765, fol.93B.
Bevilling at være egen værge af 7.6.1765 for Anne Helene Jacobsdatter Rosborg på Haraldslund.

1937 Christen Sørensen i Århus. 22.8.1753, fol.93B.
Enkemand efter Birgitte Jensdatter, der døde i Agri på kancelliråd Horsens gods uden børn. Hendes mor Karen Knudsdatter lever i Agri. Desuden nævnes afdødes bedstemor i Ebeltoft. Afdøde havde tidligere tjent i Kalundborg.

1938 Knud Madsen Brun, maler i Århus. 15.6.1765, fol.94B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Knud Abel i Århus. B: Hedvig. Første ægteskab med [Anne Johanne Rasmusdatter, skifte 12.2.1742 lbnr.1275]. B: Christian, maler i Århus.

1939 Johan Hansen Holbæk, skomager i Århus. 14.11.1763, fol.97.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Jens Pedersen Ibsen. A:
1) halvsøster Karen Marie Christensdatter g.m. Dines Pedersen, hattemager i Holbæk
2) halvsøster Anne Christensdatter g.m. Oluf Hansen Lund Schiøtt i Åstrup Tadre Mølle i Roskilde Amt.

1940 Johan Davidsen, vognmand i Århus. 30.1.1763, fol.98B.
E: Maren Terkildsdatter. LV: Rasmus Mogensen Todbjerg. B: Anne Marie 6.

1941 Dorthe Harder i Århus. 17.1.1765, fol.100B.
B: major Heide i Christiania i Norge.

1942 Rasmus Dinesen, gartner i Århus. 3.2.1765, fol.102.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Sørensen Tørslev, Christian Ulrich. Afkald fra
1) Christian Bromsted i København
2) Anders Christensen i Arreskov i Nørre Snede sogn.

1943 Testamente i Århus. 1765, fol.103.
Testamente af 20.2.1765 for Jens Rasmussen Maarslet og hustru Anne Sørensdatter. Indført i rådstuejustitsprotokollen 1766 fol.75.

1944 Christian Ulrik, skrædder i Århus. 7.2.1766, fol.103.
E: Birgitte Møller. Bevilling til uskiftet bo.

1945 Anne Andersdatter i Århus. 13.3.1765, fol.103B.
E: Niels Sørensen, betjent. A:
1) halvbror Anders Andersen i Rigtrup
2) halvbror Rasmus Andersen i Rigtrup
3) halvsøster Bodil Andersdatter gift i Mygind
4) halvsøster Karen Andersdatter g.m. Niels Madsen i Århus
5) halvsøster Karen Andersdatter, enke efter Rasmus Bager i Rigtrup
6) halvsøster Kirsten Andersdatter, død. 3B: (Navne angives ikke)
7) halvsøster Dorthe Andersdatter i Røve, død. B: (Navne angives ikke).

1946 Mette Jensdatter i Århus.22.10.1765, fol.104B.
E: Henrik Pedersen, betjent. B: Peder 16.

1947 Markus Brixen i Århus. 5.2.1765, fol.104B.
E: Marie Elisabeth [Tirtz]. LV: rektor Worm. B:
1) Christian Frederik Brix, sekretær hos guvernøren på Trankebar
2) Tirtz Lorents Brix, cand. jur. i København
3) Christiane Hedvig Brix g.m. [Christian Michael] Rottbøll, præst i Århus Frue.
Afdøde var kaptajn ved garnisonsregimentet i Århus.

1948 Marie Elisabeth Giestring i Århus. 27.10.1764, fol.106.
Afdøde var født i Brandenburg og tilhørte den reformerte menighed i Fredericia. Arvinger angives ikke.

1949 Jens Brøchner Feilberg, farver i Århus. 19.10.1764, fol.108.
E: Anne Madsdatter Hesselberg. A:
1) søster Maren Cathrine Boyesdatter Feilberg g.m. Filip Lykke, farver i Viborg
2) halvbror Boye Mortensen Steenholm, farver i Skive
3) halvbror Nikolaj Mortensen Steenholm, farer til skibs.

1950 Claus Jensen Holbæk, skoflikker i Århus. 8.9.1765, fol.112B.
E: Karen Mouridsdatter. LV: kammerråd Bøggild i Århus. A:
0) forældre [Jens Mikkelsen i Holbæk, skifte Holbæk 27.1.1722 lbnr.328 og Karen Ibsdatter, skifte Holbæk 23.11.1723 lbnr.338]
1) søster Johanne Jensdatter i Holbæk, [enke efter Laurids Sørensen Holm, pottemager, [skifte Holbæk 27.10.1756 lbnr.564].

1951 Niels Mogensen, matros i Århus. 23.9.1765, fol.113B.
E: Else Madsdatter. Arvinger angives ikke. Afdøde druknede i Kalundborg.

1952 Peder Ellingsen, garver i Århus. 13.4.1765, fol.114B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Poul Nielsen, kandestøber. Arvinger kendes ikke.

1953 Dorthe Nielsdatter i Århus. 11.12.1765, fol.116.
E: Thyrre Bøggild, købmand. B: Dorthe Margrethe, Sidsel Marie. FM: P. T. Bøggild, kommerceråd.

1954 Maren Rasmusdatter i Århus. 14.11.1765, fol.116B.
E: Anders Budsted, guldsmed. A: mor Anne Kirstine, enke efter Rasmus Mikkelsen, knapmager. LV: Johan Bergmann, søster Kirstine Marie Rasmusdatter. FM: Hans Holst. Afkald i justitsprotokollen 9.1.1766, B56-34 fol.642.

1955 Vurdering af fallitbo i Århus. 19.12.1763, fol.117B.
Vurdering af fallitbo hos Christian Schmidt, efter han er er rejst til Fredericia, hvor han er tilmeldt som hautboist ved dragonregimentet.

1956 Christiane Jensdatter i Århus. 2.6.1766, fol.120.
E: Søren Sørensen Gyde. B: Christiane 5 mdr.

1957 Marie Møller i Århus. 29.6.1765, fol.120B.
Enke efter Wernicke, løjtnant. A:
1) bror Jørgen Møller i Vrensted
2) bror Niels Hansen Møller i Randers
3) bror Hans Møller, skoleholder og birkeskriver i Grenå
4) bror Søren Møller, prokurator, skifte 7.12.1762 lbnr.1898. 4B:
[Første ægteskab med Anne Sofie Carlsdatter, skifte 9.3.1748 lbnr.1415]. 3B:
a Hans Sørensen Møller, uvist hvor
b Niels Sørensen Møller i Norge
c Margrethe Sørensdatter gift i København
[Andet ægteskab med Maren Christensdatter]. 1B:
d Anders Sørensen i Randers.
Til stede Peder Møller, kapellan ved Århus Domkirke.

1958 Jens Pedersen Løje, skipper i Århus. 3.9.1764, fol.123.
E: Anne Marie Jørgensdatter Brun. LV: Peder Jensen Skriver, L. C. Meulengracht. A: far Peder Jensen Løje på Femø ved Lolland ved Niels Hansen Bech.

1959 Else Pedersdatter i Århus. 18.7.1766, fol.127.
E: Hans Christensen, matros. B: Kirsten, Christen, begge spæde.

1960 Christian Ostenfeld i Århus. 30.7.1766, fol.127B.
E: Johanne Marie Christensdatter. LV: Mikkel Fogh. B: Christine Marie 6. FM: farbror Christen Ostenfeld.

1961 Kirsten Andersdatter i Århus. 30.6.1766, fol.127B.
E: Christian Justesen. B: Anne Sofie.

1962 Andreas Vinding, oberst i Århus. 1.6.1766, fol.128.
Da eneste søn Rasmus er død, er ifølge testamente indsat som enearving: A: Frederik Løvenørn, amtmand i Antvorskov og Korsør amter.

1963 Peder Pedersen Haagen, daglønner i Århus. 12.9.1766, fol.130.
E: Anne Thøgersdatter. B: Anne.

1964 Oluf Tordsen Østerby, ugift guldsmedesvend i Århus. 25.10.1765, fol.130.
A: bror Christen Østerby i Kristiansand i Norge.

1965 Kirsten Pind i Århus. 3.4.1765, fol.131.
Enke efter Peder Hillerød. B: Marie Sagen g.m. en parykmager i Bergen i Norge.

1966 Karen Bertelsdatter i Århus. 23.10.1765, fol.132.
Enke efter Johan Busk Wolder. B: en datter, død. 2B: Johan Christian Peder 14, Ludvig Wolder 12.

1967 Else Marie Jensdatter Sanne i Århus. 30.9.1766, fol.135B.
E: Søren Jensen Vissing, købmand. Bevilling til uskiftet bo af 29.8.1766.

1968 Eleonora Christensdatter i Århus. 10.5.1765, fol.136.
E: Christen Christoffersen. Arvinger kendes ikke.

1969 David Krag i Århus. 17.11.1766, fol.137.
E: Margrethe Hansdatter Luxdorph. Bevilling til uskiftet bo af 11.10.1766.

1970 Anne Sofie Zachariasdatter i Århus. 26.3.1766, fol.137.
A: mor Karen Pedersdatter Blans, bror Hans Lauridsen Gylling i Randers.

1971 Dorthe Andersdatter i Århus. 8.7.1766, fol.138.
E: Markus Drejer. A:
1) bror Søren Lundgaard i Århus
2) søster Ellen Andersdatter g.m. Simon Frandsen i Galten, [begge døde, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 13.9.1757 lbnr.2554]
3) søster Helle Andersdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 9.9.1749 lbnr.2038,var g.m. Niels Pedersen] i Klintrup
4) søster g.m. Jens Pedersen Skovbo, begge døde. 5B:
a Jens Herskind
b Anders Jensen Lundgaard
c Peder Jensen
d Ellen Jensdatter
e Elisabeth Jensdatter
5) halvsøster [Ellen Andersdatter] g.m. Niels Sjelle i Århus
6) halvsøster [Birgitte Andersdatter Lundgaard] g.m. Ludvig Weiss i Århus
7) halvsøster [Anne Andersdatter] g.m. Hans Didriksen i Århus.

1972 Anne Jensdatter Drejer, ugift i Århus. 18.3.1765, fol.138B.
A: bror [Jacob Drejer, var g.m. Anne Friis Nielsdatter Fogh, skifte 10.11.1742 lbnr.1263]. 2B: Margrethe, Christence Cathrine Drejer. Begge over 30. FM: Jens Laasby.

1973 Søren Mogensen Todbjerg i Århus. 10.11.1766, fol.139.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Søren Sørensen Gyde. A:
1) mor Anne Pedersdatter i Todbjerg
2) bror Rasmus Mogensen Todbjerg i Århus
3) halvbror Mogens Jensen i Todbjerg
4) halvsøster Maren Jensdatter g.m. Søren Hansen i Todbjerg
5) halvsøster Maren Jensdatter, død. 4B: 4 børn hos far i Bendstrup

1974 Thomas Sørensen, tømrer i Århus. 1.9.1766, fol.139B.
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Jacob Nielsen, rebslager. Arvinger angives ikke. Afdøde var dømt for tyveri.

1975 Testamente i Århus. 7.1.1767, fol.142.
Testamente af 19.12.1766 for Hans Nielsen Bech, købmand, født på Fejø ved Lolland, og hustru Drude Hedvig Christensdatter Skov, født på Gjeddesdal på Sjælland.

1976 Bodil Christensdatter i Århus. 26.1.1767, fol.142.
E: Jens Johansen. B: Mette Kirstine 13.

1977 [Maren Jensdatter Møller] i Århus. Forsegling. 22.12.1766, fol.142B:
Enke efter Oluf Andersen, [byfoged i Århus]. A:
1) [halvbror Oluf Mogensen] Blach, etatsråd i København ved Mogens Blach i Århus
2) [halvsøster Else Kirstine Mogensdatter Blach, død, var g.m. Ditlev Ottesen Bering]. 4B:
a [Ingeborg Marie Bering], enke efter [Niels] Schelde, kammerråd, [regimentskriver ved Dronningborg rytterdistrikt]
b [Mogens Ditlevsen] Beringskjold, generalkrigskommissær
c Mikkel [Ditlev] Bering
d [Else Kirstine Bering g.m. Frederik] Westerholt, forvalter [på Bådesgård i Græshave sogn på Lolland].
(Se testamente for Maren Jensdatter Møller i Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland Pr 1471).
(Kilde: Historisk tidsskrift. Bind 5, række 1. 1879, 1. Heri side 116-338: Magnus Beringskjold. Efter utrykte kilder af Joh. Grundtvig).

1978 Rasmus Mogensen Hasle i Århus. 18.9.1765, fol.143B.
[Enkemand efter Maren Sørensdatter]. B:
1) Mogens Rasmussen [Hasle], død, var g.m. Anne [Mikkelsdatter, bevilling til uskiftet bo af 17.6.1756 lbnr.1626]. 5B:
a Mikkel Mogensen Hasle, degn i Beder
b Hans Mogensen Hasle 17 i Kalundborg
c Marianne Hasle g.m. Corfitz Boye
d Anne Marie Hasle g.m. Peder Stilling, bager i Skanderborg
e Anne Sofie Mogensdatter Hasle, vanfør.
Desuden nævnes afdødes svoger Ib Jørgensen Fogh, skipper i Århus.

1979 Joen Eriksen, snedker i Århus. 18.2.1766, fol.148.
Enkemand. Afdødes hustrus A:
1) søster Maren Poulsdatter g.m. Sejer Nielsen i Skejby
2) søster Anne Poulsdatter g.m. Niels Jørgensen i Skejby
3) søster Karen Poulsdatter, død, var g.m. Niels Nielsen i Brabrand. 4B: Thomas 14, Helle 12, Rasmus 7, Johanne 5
4) halvbror Niels Christensen i Åby, død. 4B: Christen 18, Barbara 12, Filip 10, Niels 6.
(Sml. lbnr.1245).

1980 Jacob Pedersen, matros i Århus. 10.3.1767, fol.150.
E: Karen Rasmusdatter. LV: P. Kaarsberg. B: Anne Elisabeth.

1981 Testamente i Århus. 24.3.1767, fol.150.
Testamente af 6.11.1758 for Søren Christensen Haarby, ugift. A:
1) søster Sidsel Marie Haarby g.m. Mathias Thomsen Sabro
2) halvbror Morten Værn Haarby
3) halvsøster Johanne Marie Haarby g.m. Mogens Blach.
(Sml. lbnr.1631).

1982 Christen Olufsen, snedker i Århus. 30.3.1767, fol.150B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Mikkel Fogh. B: Mette 27, Oluf 26.

1983 Anders Jensen Skørring, ugift i Århus. 9.9.1766, fol.151.
A:
1) bror Laurids Jensen Skørring i Ellerup
2) bror Rasmus Jensen Skørring i Skørring ved Sjelle Skovgård, død. 5B: Jens 23, Maren 15, Karen 13, Søren 10, Anne 10
3) bror Jens Jensen Skørring i Århus, død. 1B: Jens i Århus hos morbror Mads Hermansen
4) søster Kirsten Jensdatter g.m. Christen Leth i Skørring, begge døde. 5B: Søren, Jens 20, Karen, Maren, Jacobine
5) søster Anne Jensdatter Skørring g.m. Jørgen Hansen, forvalter på Lykkesholm på Langeland.

1984 Niels Nielsen Ruth, pottemager i Århus. 28.2.1767, fol.153.
E: Anne Sofie Bendixdatter. B: Niels 18, vanfør.

1985 Henrik [Sørensen] Krag, instrumentist i Århus. 15.6.1767, fol.154.
E: Johanne Bordier. Bevilling til uskiftet bo af 18.5.1767.
(Se skifte efter afdødes bror Conrad Sørensen Krag, København konceptskifte 9.6.1771 lbnr.3395).

1986 Christen Krekær i Århus. 15.12.1766, fol.154.
B: Ingeborg i København, Peder 19. FM: Mogens Sørensen.

1987 Christine Margrethe Hansdatter Dahl i Århus. 21.7.1765, fol.155.
Enke efter Morten Hellesen, kontrollør, [skifte 22.7.1748 lbnr.1405]. Testamente af 10.8.1732. A:
1) hendes bror Johannes Dahl, skovrider på Rosenholm, død. 2B: Frederik Christian 25, Iver 22
2) hendes bror Johan Hansen Dahl
3) hendes søster Dorthe Hansdatter Dahl
4) hendes søster Anne Cathrine Hansdatter Dahl
5) hans søster Anne Hellesdatter g.m. Hans Most i Norge.

1988 Thomas Pedersen i Århus. 2.5.1767, fol.159B.
E: Anne Kirstine Andersdatter. LV: Rasmus Thomsen Sabro. A: mor Anne Jørgensdatter i Nørby på Samsø.

1989 Karen Poulsdatter, ugift tjenestepige i Århus. 4.7.1766, fol.160.
A:
1) bror Simon Poulsen i Århus
2) søster Frederikke Poulsdatter i Århus
3) halvbror i Halling på Clausholm gods
4) halvsøster på Clausholm gods.
FM: Rasmus Nielsen Balle i Vivild.

1990 Jørgen Jensen Træde i Århus. 15.12.1766, fol.161.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jens Kjær. B: Gertrud 1. FM: Poul Hansen, bendrejer.

1991 Gertrud Gregersdatter i Århus. 5.6.1767, fol.161B.
E: Søren Nielsen Boholt. B: Niels 1½.

1992 Dorthe Jensdatter Møller i Århus. 10.1.1765, fol.162.
Enke efter Hans Skov. B: Frederikke på Lyngbygård, Kirsten i Århus, Maren i København.

1993 Mette Kirstine Bech i Århus. 11.4.1767, fol.163B.
E: Jørgen Rasmussen. Bevilling til uskiftet bo. (Sml. lbnr.2244).

1994 Mette Margrethe Fæster i Århus. 24.7.1767, fol.163B.
E: Jes Fæster. B: Jes 1½, Anne Elisabeth 8 uger. FM: morfar Hans Fæster, rådmand.

1995 Kirsten Christiansdatter i Århus. 10.1.1767, fol.164.
Enke efter Knud Madsen Brun, maler, [skifte 15.6.1765 lbnr.1938]. B: Hedvig Cathrine. FM: Christian Brun, maler Første ægteskab med [Jens Skov (eller Skovsen), skifte 21.8.1743 lbnr.1385]. B: Abelone Skov g.m. Oluf Lukassen i Horsens.

1996 Magdalene Elisabeth i Århus. 2.3.1765, fol.165B.
Enke efter Rasmus Kragballe, stolemager, skifte 15.2.1762 lbnr.1787. B: Kirsten g.m. Jens Sørensen Lund, kobbersmed i Århus, Anne Elisabeth g.m. Mogens Sørensen Kabel, skomager, Mette Kirstine, Sidsel. Afdøde var forlovet med Peder Mikkelsen Malling, stolemager.

1997 Testamente i Århus. 1787, fol.169B.
Testamente af 23.8.1752 for Christian Wegner, postmester i Århus og hustru Johanne Marie Kjærsgaard. Desuden nævnes deres svoger Ulrik Christian Møller, rådmand.

1998 Anne Jensdatter Søgaard i Århus. 10.8.1767, fol.170.
E: Jens Sørensen Hasle. B: Søren 11, Mette 10, Mikkel 4, Abigael 1. FM: Peder Jensen Skriver.

1999 Christen Jacobsen Lybsker, handskemager i Århus. 17.8.1767, fol.170B.
E: Kirsten Groersdatter. LV: Johan Meyer, snedker. B: Groer 19, Marie Elisabeth 12. FM: farbror Jens Lybsker.

2000 Else Marie Jensdatter Sanne i Århus. 4.9.1767, fol.171.
E: Søren Jensen Vissing, købmand. B: Margrethe Marie 13, Maren 9, Jens 7. FM: R. E. Møller, O. Sanne. Bevilling til uskiftet bo af 29.8.1766 lbnr.1967.

2001 Peder Nielsen, hjulmand i Århus. 24.7.1767, fol.172.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Christen Lauridsen, slagter. B: Maren 8. FM: Niels Simonsen, sadelmager.

2002 Peder Hansen Holm, sejlmager i Århus. 23.10.1766, fol.173.
E: Helene Marie Lodde. LV: Rasmus Eriksen Møller, borgmester i Århus. Første ægteskab med [Mette Kirstine Lauridsdatter], skifte 24.1.1752 lbnr.1471. B: Laurids 33, sejler på Kina, Johanne, Cathrine Marie. FM: Jens Andersen Schmidt.

2003 Mette Skovfogeds i Århus. 17.3.1767, fol.174B.
Enke efter Peder Henriksen. B: Anne Cathrine.

2004 Anne Frandsdatter i Århus. 16.3.1767, fol.175.
Enke efter Jens Sørensen Kiest. Arvinger angives ikke.

2005 Johanne Thomasdatter i Århus. 7.9.1767, fol.175B.
E: Peder Lauridsen, maler. LV: Peder Lauridsen Schade. B: Anne Johanne 8.

2006 Anne Pedersdatter i Århus. 24.7.1764, fol.176.
E: Steffen Johansen, litsenbroder. B: 3 børn, hvis navne ikke angives. (Se lbnr.2950).

2007 Anders Pedersen Bøgeskov, matros i Århus. 25.4.1767, fol.177.
A: far, hvis navn ikke angives. Afdøde døde i Norge.

2008 Stine Blichfeldt i Århus. 20.7.1767, fol.178.
Enke efter Niels Engelbrecht. A: søster Barbara Blichfeldt i Uldum ved søn Frederik Carl Johansen, skoleholder i Serridslev i Voer herred.

2009 Lorents Christian [Pedersen], matros i Århus. 30.12.1767, fol.179B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Søren Vissing. B: Marie 9, Peder 4. FM: Rasmus Nielsen, tømrer. Afdøde druknede på vej til Norge.

2010 Karen Stær i Århus. 6.11.1767, fol.179B.
E: Peder Brendstrup, vejer og måler. Bevilling til uskiftet bo. (Sml.lbnr.2136).

2011 Kirsten Hvid i Århus. 10.11.1767, fol.180.
E: Peder Lauridsen Tendrup, guldsmed. Første ægteskab med Christian Vissing, skifte 20.8.1762 lbnr.1804. B: Karen Marie 22, Malene 17, Marianne 11. FM: Søren Lime, bager.

2012 Søren Vissing, købmand i Århus. 14.4.1768, fol.182, 350.
E: Nille Marie Selmer, der ægter Oluf Sanne. LV: farbror Schack Selmer, apoteker. Første ægteskab med Else Marie Jensdatter Sanne, [skifte 4.9.1767 lbnr.2000]. B: Margrethe Marie 13, Maren 10, Jens 7. FM: Thomas Vissing, vinhandler i København, morbror Oluf Sanne.

2013 Frederikke Marie i Århus. 20.2.1768, fol.184.
Enke efter Peder Schmidt, generalauditør, skifte 8.6.1761 lbnr.1773. B: Eleonora Schmidt g.m. Johan Mangelsen Orning, løjtnant i Christiania i Norge. Desuden nævnes Johan Ornings mor Birgitte, enke efter Jens Jacob Orning, oberstløjtnant i Christiania med LV: Oluf Andersen Thulenius.

2014 Anders Møller, foged på Skærsø. Forsegling. 22.11.1767, fol.185B.
Afdøde døde hos sin svoger Søren Buxlund, urmager i Århus. Skiftet afholdes på Skærsø.

2015 Karen Rasmusdatter Stær i Århus. 21.6.1768, fol.185B.
E: Peder Brendstrup, vejer og måler. B: Anne Marie 5, Mette 4, Johanne Marie 2. FM: morbror Jørgen Skaarup, apoteker i Randers, mors farbror Andreas Stær, forpagter på Marselisborg, og rådmand i Århus. Bevilling til uskiftet bo af 6.11.1767 lbnr.2010.

2016 Maren Mikkelsdatter i Århus. 6.4.1767, fol.186B.
E: Jens Andersen Pind. A:
1) moster Anne Marie Nielsdatter g.m. Knud Lauridsen, gartner i Århus
2) moster g.m. Niels Ustrup i Skanderborg
3) morbror Niels Jensen i Skanderup. 2B: Jens, Johannes
4) moster Kirsten Jensdatter g.m. Peder Christensen i Voel.
Afkald i justitsprotokollen 21.7.1768, B56-34, fol.857B-858.

2017 Mogens Bartholomæus Skov i Århus. 30.5.1768, fol.187B.
A: søster Karen Blichfeldt Bartholomæusdatter over 50 år. FM: Jens Laasby. (Sml. lbnr.1930).

2018 Frederik Wolgast i Århus. 14.8.1767, fol.189.
E: Anne Dorthe Halse. LV: Hans Christian Pedersen, Jørgen Wulff. B: Else Cathrine 14, Jens Johan 10. FM: morbror Andreas Richard Halse, præst i [Øster og Vester Alling], Johan Frederik Berne.

2019 Anne Pedersdatter Brendstrup i Århus. 21.6.1768, fol.191B.
E: Rasmus Thomsen Sabro. B: Thomas 27, farer til søs fra Holland på strædet, Mette g.m. Morten Hasle i Århus, Mette Christine g.m. Jens Kjellerup i Århus, Barbara. FM: farbror Thomas Thomsen Sabro.

2020 Maren Rasmusdatter i Århus. 6.7.1768, fol.192B.
E: Rasmus Jensen, vognmand. B: Mette Marie 15, Birthe 10, Maren 8, Christine 4. FM: morbrødre Bertel Brixen, skomager, Mikkel, Brixen.

2021 Erik Sten Ophoven, løjtnant i Århus. 4.11.1768, fol.194.
A: søster [Judith Christiane] Ophoven i Århus, enke efter [Christian] Sommerfeldt, provst [i Trondhjem]. LV: [Rasmus Eriksen] Møller, borgmester. (Sml. lbnr.1136).

2022 Vurdering af fallitbo i Århus. 10.7.1767, fol.194B.
Vurdering af fallitbo hos Albert Ostermann, galanterihandler i Århus. Brev fra hans hustru Anne Marie Ostermann fra Strautznitz i Bøhmen.

2023 Christen Sørensen i Århus. 30.3.1764, fol.200B.
E: Helle [Pedersdatter] Mollerup. LV: Mogens Blach. A: bror Jørgen Sørensen i Lille Fulden, [skifte Vilhelmsborg gods 18.11.1762 lbnr.214]. 4B: Søren, Laurids, Christen, Anne. Enkens første ægteskab med Palle Pedersen Schandorff, skifte 4.8.1745 lbnr.1334. B: Peder 27 i Trondhjem.
Arv i boet til Helle Mikkelsdatter, død, var g.m. Mikkel Pedersen [Schandorff], kapellan i Linå og Dallerup. (Sml. lbnr.1050).

2024 Jens Christensen, skipper i Århus. 23.9.1767, fol.202B.
A:
1) mor Birgitte Lundgaard g.m. Ludvig Weiss
2) bror Rasmus Christensen 25 i Århus
3) søster Anne Cathrine g.m. Niels Thøgersen Møller i Århus
4) halvbror Frederik Weiss 13.
Afdødes far [Christen Rasmussen], skifte 26.11.1751 lbnr.1469.

2025 Kirsten Jacobsdatter i Århus. 12.2.1768, fol.203B.
Enke efter Peder Lauridsen Københavner, tømrer. B:
1) Lorents Christian Pedersen, [skifte 30.12.1767 lbnr.2009], var g.m. Kirsten Nielsdatter, nu g.m. Rasmus Rasmussen. 2B: Marie 9, Peder 4. FM: Frands Henriksen Kruse, Søren Vissing, købmand i Århus
2) Louise Pedersdatter g.m. Johan Johansen Svane, karetmagersvend i København.

2026 Ingeborg Basballe i Århus. 9.10.1768, fol.208B.
Testamente. Afdøde var datter af afdøde Christen Jensen Basballe, borgmester i Århus og havde logi hos søskendebarn Anne Splid, enke efter Niels Gregersen, [skifte 14.4.1749 lbnr.1476]. Deres barn er indsat som A: Ingeborg Nielsdatter. FM: bror Oluf Skaarup, foged på Dronningborg Slot.

2027 Maren Rasmusdatter Vormstrup i Århus. 16.12.1768, fol.209B.
E: Christoffer Becher. B: Henrik Jørgen 9 mdr.

2028 Christian Rasmussen Hørning i Århus. 13.2.1759, fol.210B.
E: Cathrine Hjersing. LV: Mogens Blach. B: Rasmus 11. FM: fasters mand Peder Blix, præst i Beder og Malling, farbror Søren Hørning, degn i Tømmerup på Sjælland, fars svoger Hans Rosenkvist, præst i Søften og Folby. Enkens første ægteskab med Anders Terkildsen, skifte 10.1.1742 lbnr.1352. B: Dorthe Helene, død, Nille Johanne.

2029 Kirsten Rasmusdatter i Århus.1.4.1768, fol.233.
Enke efter Anders Jensen Selling, skipper. A: søsters datterdatter, der skal være g.m. en rytter.

2030 Niels Rasmussen i Århus. 3.9.1768, fol.234B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Anders Fischer, skoleholder. B: Rasmus 3, Peder 1. FM: født værge Mads Rasmussen, skoleholder i Lyngå Præstegård på Favrskov gods, Abraham Refeldt.

2031 Anne Nielsdatter Svejstrup i Århus. 1.4.1765, fol.235B.
Enke efter Søren Ladefoged, [skifte 14.1.1761 lbnr.1867]. B: Maren 30, Anne 29, Christian 27, Inger 24, Rasmus 22, Anne 21. FM: Christen Pedersen Lisbjerg i Århus.

2032 Else Bertelsdatter Riis, ugift i Århus. 25.4.1768, fol.237.
A:
1) bror Christen Bertelsen i Østrup
2) bror Peder Bertelsen i Overgårde i Lovns sogn
3) søster Maren Bertelsdatter i Ulbjerg sogn
4) søster Kirsten Bertelsdatter g.m. Iver Mortensen i Lovns.
Afkald i justitsprotokollen 3.2.1769, (B56-35 fol.21B) til Niels Sjelle, købmand i Århus ifølge tingsvidne 16.12.1768 ved Lerkenfeld Birk.
Afdøde var husholderske på Rodsteenseje og kom til Århus for 5 uger siden.

2033 Birgitte Cathrine Thomasdatter Sabro i Århus. 3.2.1769, fol.238B.
E: Søren Mikkelsen, skipper. B: Mikkel 2½, Thomas 5 mdr. FM: morbror Jens Aggerup i Århus.

2034 Anders Budsted, guldsmed i Århus. 1.2.1768, fol. 239B.
[Enkemand efter Maren Rasmusdatter, skifte 14.11.1765 lbnr.1954].
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 26.3.1749 lbnr.1437]. B: Rasmus 19. FM: morbror Anders Hansen, skrædder.
Andet ægteskab med [Anne Margrethe Jensdatter Schmidt, skifte 8.7.1757 lbnr.1636]. B: Anne Margrethe 16. FM: morbrors eftermand Jens Urth.

2035 Dorthe Marie Reenberg Mørch, ugift i Århus. 3.1.1769, fol.245.
A:
1) bror Peder Reenberg Mørch, kancellist ved Det danske Kancelli i København
2) søster Anne Dorthe Mørch g.m. Peder Kjærulf, præst i Grønbæk og Svostrup.

2036 Maren Johansdatter i Århus. 7.4.1769, fol.245B.
E: Jørgen Christensen Vig. A: bror Jørgen Johansen, bryggersvend i København. Testamente af 4.4.1769.

2037 Inger Bendixdatter i Århus. 25.8.1768, fol.246B.
E: Peder Stær, købmand. B: Christen 6, Søren 2. FM: Mikkel Fogh, Johan Holst, knapmager.

2038 Øllegaard Mønster i Århus. 4.3.1769, fol.248.
Enke. B: Cathrine Marie g.m. D. Dahl, kammertjener i København.

2039 Nikolaj Jørgensen, undveget i Århus. 9.2.1768.
E: Anne Margrethe. Vurdering.

2040 Mette Andersdatter i Århus. 27.5.1769, fol.252B.
A: søster Edel Andersdatter i Halling, enke efter Rasmus Rasmussen i Søby på Clausholm gods. LV: Gøde Gødesen i Århus. 1B: Anne 20.

2041 Kirsten Christensdatter Fløjstrup i Århus. 24.5.1769, fol.254.
E: Mathias Fellum, rådmand. B: Christen 16, Kaj Johannes 15, Lene Marie 14, Peder 13, Anne 12, Oluf 10, Marie 9, Hans Lindegaard 8, Anne Malene 7.

2042 Mette Marie Hansdatter i Århus. 23.6.1769, fol.254.
E: Jens Christensen Todbjerg. B: Hans 14, Niels 8, Mette 4. FM: morbror Oluf Joensen Fanø, skoleholder i Tolstrup.

2043 Maren Rasmusdatter i Århus. 16.1.1769, fol.255.
Enke efter Peder Thomsen. B: Rasmus 24, Marie g.m. Peder Bolant, feltskærsvend i Lübeck, Hedvig 23, Anne 16. FM: Jørgen Nielsen, skipper.

2044 Søren Poulsen Samsing i Århus. 8.2.1769, fol.255.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Hansen, drejer. B: Poul 10. FM: Peder Christensen, handskemager.

2045 Anne Marie Clemensdatter Kryssing, ugift i Århus. 5.2.1769, fol.255B.
A:
1) bror [Hans Clemensen Kryssing, skifte 27.4.1749 lbnr.1475]. 2B:
a [Anne Cathrine Hansdatter g.m. Baltser Haarup, skifte 19.8.1761 lbnr.1837]. 1B:
1 Gertrud Baltsersdatter Haarup i Århus
b Clemen Kryssing, købmand i Århus
2) søster Dorthe Marie Kryssing, død, var g.m. [Bent] Holmsted i Nyborg. 2B:
a Christian Holmsted, apoteker i Svendborg
b Karen Krag Holmsted, død, var g.m. agent [Johan Christoffer] von Vesten. 3B:
1 Christian Ulrik von Vesten, præst i Seden [og Åsum] på Fyn
2 Peder von Vesten, professor i Odense
3 Bent Holmsted von Vesten til Brolykke på Fyn
3) søster Anne Kryssing, [skifte 16.12.1762 lbnr.1890], var g.m. [Peder] Morville. 1B:
a Inger Cathrine Morville i København
[Første ægteskab med Laurids Holmsted, skifte 31.12.1727 lbnr.954]. 1B:
b [Cathrine Marie Holmsted], død, var g.m. Wolrath Holm, borgmester i Odense. 5B:
1 Jacob Holm 28, student
2 Frederik Holm 25
3 Dorthe Holm 24
4 Karen Krag Holm 22
5 Hans Holm 19.

2046 Jens Jacobsen Lybsker i Århus. 4.1.1768, fol.265B.
E: Maren Jensdatter. LV: Daniel Bøggild, Laurids Vestergaard. A:
1) bror Rasmus Jacobsen Lybsker
2) bror Christen Jacobsen Lybsker, [skifte 17.8.1767 lbnr.1999]. 2B: Groer 20, Marie Elisabeth 13.

2047 Anders Nielsen Dyrby, skomager i Århus. 23.4.1768, fol.274.
E: Karen Jensdatter. LV: Søren Ibsgaard, skomager. A:
1) bror Christen Nielsen, snedker på Sjælland
2) bror Peder Nielsen, hattemager på Fyn
3) halvbror Niels, bor på den anden side af Randers.

2048 Ny skifteforvalter. 16.9.1769, fol.278B.
Efter borgmester Morten Andreas Gertsens død indtræder F. C. Gleerup som skifteforvalter.

2049 Christen Sørensen Bøgh, murer i Århus. 29.6.1769, fol.279.
E: Anne Marie Sterm. Første ægteskab med Anne Jensdatter. B: Søren Christensen, skoleholder i Vejlby ved Randers, død. 1B: Christian, Sidsel Marie Christensdatter 23, Ellen Marie Christensdatter 20, Karen Marie Christensdatter 14. FM: Jens Mikkelsen, murer.

2050 Hans Grimstrup, prokurator i Århus. 2.4.1766, fol.281B.
E: Kirsten Stær. LV: Oluf Christian Secher B: Laurids, Mette Ulucha, Christian Ludvig 24.

2051 Christence Mikkelsdatter i Århus. 28.9.1769, fol.283.
E: Johan Christian Biedermann, parykmager. B: Johan Christian 2½. FM: mosters mand Rasmus Bang, kobbersmed.

2052 Dorthe Pedersdatter Kieft i Århus. 26.5.1769, fol.284.
E: Peder Mikkelsen, der for 22 år siden er rejst til Holland, og måske er død.
Hendes A:
1) søster Kirsten Pedersdatter, enke efter Christen Pedersen i Århus. LV: Niels Fischer, handskemager
Hans A:
1) brorsøn Mikkel Lauridsen i skomagerlære.

2053 Laurids Nielsen, gartner i Århus. 10.10.1769, fol.286B.
E: Maren Christensdatter. LV: Søren Sørensen Gyde. B: Niels 3. FM: farbror Jens Nielsen i Århus.

2054 Niels Sørensen, toldbetjent i Århus. 4.7.1769, fol.287B.
E: Ellen Jørgensdatter. LV: Laurids Vestergaard. B: Anne Kirstine 2, Kirsten 8 uger. FM: Poul Nielsen Lisbjerg, skomager i Århus.

2055 Søren Virring, murersvend i Århus. 28.6.1768, fol.289B.
A: moster Cathrine Poulsdatter. LV: Christen Hansen, drejer. Afdøde var forlovet med Anne Nielsdatter, enke efter Jens Christensen Lading. LV: Ib Iversen, murer.

2056 Morten Andreas Gertsen, borgmester i Århus. 30.8.1769, fol.290.
E: Johanne Kirstine von Waren. LV: professor og rektor Worm. Første ægteskab med [Kirstine Marie Feilberg]. B: Anne Marie g.m. Laurids Ribe i København, Steffen 20.
(Sml. lbnr.1539).

2057 Niels Lauridsen Rømer, gæstgiver i Århus. 12.1.1769, fol.293B, 539B.
E: Sidsel Værn. LV: Christian Cramer. B:
3) Laurids Nielsen Rømer 21
4) Søren Nielsen Rømer 11.
FM: Søren Lime, bager.
[Første ægteskab med Else Nielsdatter, skifte 7.1.1732 lbnr.1021].
[Andet ægteskab med Elisabeth Poulsdatter Calmer, skifte 1.9.1733 lbnr.1094].
Tredje ægteskab med Johanne Gylling, [skifte 30.5.1747 lbnr.1389]. B:
1) Elisabeth Nielsdatter Rømer 29, i Skanderborg
2) Mette Nielsdatter Rømer 28, i Århus.
(Se skifte efter afdødes bror Søren Lauridsen Rømer i København, samfrændeskifte København 16.5.1753 lbnr.48).

2058 Testamente. 4.12.1769, fol.301B.
Testamente af 19.11.1759 for Christen Mortensen, snedker og hustru Kirsten Andersdatter. Hans første ægteskab med [Anne Lisbeth Nielsdatter, skifte 10.5.1737 lbnr.1134]. B: Dorthe g.m. Jacob Jessen, bogbinder i Århus.

2059 Birgitte Cathrine Hansdatter i Århus. 8.11.1769, fol.302.
E: Peder Pallesen Schandorff, skipper. B: Palle 9 mdr. FM: Mogens Blach.

2060 Hans Henriksen, skomager i Århus. 13.3.1769, fol.303.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Christen Pedersen Lisbjerg. B: Inger Marie g.m. Johan Christian Engmann, rebslager i Århus, Anders 29, Elisabeth 28. FM: Mathias Pedersen, skomager i Århus.

2061 Sofie Henriksdatter i Århus. 12.4.1769, fol.305.
E: Andreas Thomsen Todbjerg. A:
1) mor Kirsten Sørensdatter, enke efter Henrik Rasmussen. LV: Poul Nielsen, kandestøber i Århus
2) bror Hans Jacob Frank
3) bror Poul Henriksen, død, var g.m. Karen Olufsdatter nu g.m. Jens Andersen i Horsens. 2B:
a Henrik Poulsen 24 i Ustrup på Boller gods
b Kirsten Poulsdatter 20. FM: Niels Mortensen Malling, Poul Pedersen Ustrup i Århus.

2062 Jens Sørensen Hasle, avlsmand i Århus. 17.5.1768, fol.307.
[Enkemand efter Anne Jensdatter Søgaard, skifte 10.8.1767 lbnr.1998]. B: Søren 13, Mette 12, Mikkel 5, Abigael 2. FM: morbror Rasmus Jensen i Tåstrup, Rasmus Pedersen Vejlby i Århus. Afdøde var forlovet med Maren Lauridsdatter. LV: bror Peder Lauridsen i Vejlby, Henrik Langballe.

2063 Morten Pedersen Kysing i Århus. 11.3.1769, fol.317.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Søren Sørensen Gyde. B: Peder 35 i Århus, Anne Cathrine 29 g.m. Laurids Olufsen Bach i Store Kongensgade i København, Mette Margrethe 27 g.m. Johan Hansen Schultz, matros i Århus, Søren 21 i København, Maren Thygesen 12.

2064 Christian Lauridsen, slagter i Århus. 30.5.1769, fol.319.
E: Ellen Mikkelsdatter. LV: Mathias Pedersen, skomager. B: Elisabeth 23. FM: Anders Hansen, skomager i Århus.

2065 Maren Nielsdatter i Århus. 6.2.1769, fol.320.
Enke efter Rasmus Rasmussen Post. B: [Kirsten Rasmusdatter, skifte 18.12.1759 lbnr.1554]. 1B: Hans 16.

2066 Johan Gyttien, dansemester i Århus. 24.3.1769, fol.320B.
Arvinger i Frankrig.

2067 Jens Jensen, bager i Århus. 20.12.1769, fol.322.
E: Anne Hansdatter. LV: Søren Mikkelsen Boye. B: Birgitte 30, Christian 27, [Ida Dorthe] 25 i Horsens.

2068 Niels Knudsen Bech, købmand i Århus. 23.4.1769, fol.324.
E: Kirsten Jensdatter. LV: far Jens Rasmussen i Linå, bror Jens Linaa. B: Oluf 9, Jens 7, Nikoline, nyfødt. FM: farfar Knud Nielsen Bech, Jørgen Rasmussen i Århus. Første ægteskab med Anne Sørensdatter, skifte 24.1.1760 lbnr.1728. B: Knud 17. Enkens første ægteskab med Oluf Samsing, skifte 16.5.1759, lbnr.1725. B: Anne Johanne, Sidsel Cathrine, der døde 14.8.1761.

2069 Sidsel Marie Christensdatter Haarby i Århus. 7.1.1768, fol.332.
E: Anders Geding, birkedommer og herredsfoged. Første ægteskab med Mathias Thomsen Sabro, [skifte 30.5.1761 lbnr.1766]. B: Mette Johanne 18, Maren Værn 14. FM: ældste farbror Rasmus Thomsen Sabro, købmand i Århus.

2070 Jacob Pedersen Lilje, murer i Århus. 23.7.1769, fol.341.
E: Mette Marie Pedersdatter. LV: Jens Rasmussen, murersvend. B: Peder 5. FM: Laurids Drejer.

2071 Hans Hansen Guldager, pensionist i Århus. 8.6.1767, fol.343B.
[Enkemand efter Else Frederiksdatter, skifte 24.3.1757 lbnr.1639]. A:
1) bror Johan Peder Guldager, [overtoldbetjent] i Bergen i Norge. [Første ægteskab med Ingeborg Pedersdatter Krag, begravet Bergen Nykirke 18.5.1773. Andet ægteskab med Ingeborg Christine Kneutel]
2) søster Anne Margrethe Guldager g.m. Christoffer [Nielsen] Kellermann, præst i Harridslev og Albæk, begge døde. 6B:
a Iver Kellermann, foged på Nørlund ved Hobro
b Hans Nikolaj Kellermann, byfoged i Vordingborg
c Charlotte Amalie Kellermann
d Christiane Sofie Kellermann
e Johanne Cathrine Kellermann
f Mette Sofie Kellermann
3) søster [Helene Sofie Guldager, begravet 26.6.1766], var g.m. [Rasmus Pedersen Storm, præst i Mørke og Hvilsager, død 14.4.1766]. 9B:
a Knud [Rasmussen] Storm, præst i Feldballe [og Nødager]
b Hans Storm i Grønland
c Christian Storm i Feldballe
d Thomas Storm, foged på Tybjerggård på Sjælland
e Iver Storm, præst i Mygind, død. 3B: Helene 13, Frederikke 10, Christen 8
f Charlotte [Hylleborg] Storm g.m. [Peder Pedersen] Malling, borgmester i Viborg
g Anne Storm, enke efter [Hans Hansen] Schovert, [pakhusskriver ved Det islandske Kompagni i København, død 1773]
h Margrethe Storm, enke efter [Johannes Simonsen] Aubertin, [præst i Kirke Hyllinge] på Sjælland, [død 30.7.1769]
i Christiane [Sofie Storm] på Vedø, [senere g.m. Frederik Mathias Rheinfranck, præst i Kolind-Ebdrup og Skarresø].

2072 Maren Lauridsdatter Bjerg i Århus. 12.3.1769, fol.348.
Enke efter Jørgen Andersen Mann, skifte 13.3.1745 lbnr.1343]. B: Laurids 37 i København, Karen g.m. Kjeld Iversen Bendstrup på stedet, Anne Margrethe g.m. Niels Bock, skomager i København.

2073 Margrethe Nielsdatter Møller i Århus. 20.4.1770, fol.352B, 457B.
E: Rasmus Eriksen Møller, borgmester. Af første ægteskab B:
1) Mikkel Sanne på Moss i Norge
2) Oluf Sanne i Århus
3) Elisabeth Sanne g.m. Selmer, apoteker i Århus
4) Else Marie Sanne, [skifte 4.9.1767 lbnr.2000], var g.m. Søren Vissing. 3B: Margrethe Marie 16, Maren 12, Jens 10. FM: farbror Thomas Vissing i København

2074 Kirsten Madsdatter Århus. 13.5.1770, fol.354B.
E: Jens Rasmussen, skoleholder. Afkald fra A:
1) bror Knud Abel, købmand i Århus
2) bror Peder Pallesen Schandorff, købmand i Århus.

2075 Anne Marie Mikkelsdatter i Århus. 10.1.1770, fol.355B.
E: Rasmus Bang, kobbersmed. B: Rasmus 2½. FM: Jens Nielsen Hasle i Århus.

2076 Kongeligt reskript om skifters behandling. 16.3.1771, fol.357.
Påbud om at færdiggøre skiftet efter Christen Jensen Basballe, borgmester i Århus, begyndt 6.3.1747.

2077 Anne Jensdatter i Århus. 22.8.1770, fol.358.
E: Dines Nielsen. B: Marianne 10, Margrethe 6, Kirsten 4, Niels 3. FM: Christian Justesen, skomager i Århus.

2078 Maren Poulsdatter i Århus. 14.5.1770, fol.359B.
Enke efter Niels Rasmussen. B: Poul i Århus, Anne, lem i Århus Hospital, blind. FM: Peder Raae, købmand i Århus.

2079 Mogens Jørgensen, grovsmed i Århus. 11.3.1766, fol.361.
E: Anne Marie Jørgensdatter . LV: Johan Gabrielsen. Første ægteskab med [Sinnet Cathrine Pedersdatter, skifte 6.7.1762 lbnr.1841]. B: Mette Marie, Poul, Anne, Karen. FM: Hans Peder Christensen.

2080 Jens Sørensen Holm, avlsmand i Århus. 6.12.1769, fol.368.
E: Else Cathrine Mathiasdatter. LV: Laurids Vestergaard. B: Søren 10, Mathias 8, Peder 6, Maren 3, Anne 9 mdr. FM: født værge Peder Sørensen Holm.

2081 Jens Rasmussen Abildskov i Århus. 7.3.1770, fol.369B.
E: Maren Andersdatter. LV: Rasmus Nielsen, skrædder. B: Kirsten 15, Gertrud Marie 10. FM: Jens Mikkelsen, murer i Århus.

2082 Karen Jensdatter Dyrby i Århus. 8.4.1770, fol.371.
Enke efter Anders Dyrby, [skifte 23.4.1768 lbnr.2047]. A:
1) bror Rasmus Jensen Loft, død. 3B: Jens 27, Rasmus 9, Maren
2) søster Anne Jensdatter Loft g.m. Jens Mikkelsen i Ormslev
3) søster Maren Jensdatter Loft g.m. Søren Mogensen i Ormslev
4) halvbror Christen Jensen Loft, død. 3B: Jens 25, Laurids 22, Peder 16.

2083 Laurids Sørensen Schiøtt, skipper i Århus. 26.6.1770, fol.373.
E: Maren Pedersdatter. LV: Herman Hechtmann i Århus. A:
1) mor Karen Pedersdatter, enke efter Søren Pedersen Schiøtt
2) søster Else Sørensdatter g.m. Søren Sørensen, avlsmand
3) søster Anne Sørensdatter, enke efter Jens Urth, [skifte 11.10.1769 lbnr.2097]
4) søster Sidsel Sørensdatter g.m. Søren Hevring, kobbersmed
5) bror Niels Sørensen Schiøtt, avlsmand i Århus, død. 2B: Karen Marie 10, Søren 8. FM: Mogens Blach, købmand i Århus.
Testamente af 5.11.1756.

2084 Jens Ibsen, skomager i Århus. 16.5.1770, fol.376.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Johan Bergmann, skomager. B: Kirsten 30, Anne Bolene g.m. Peder Rasmussen Svanberg, skomagersvend i København. FM: Bertel Brixen, skomager i Århus.

2085 Maren Holmann i Århus. 13.10.1769, fol.377.
E: Hans Lentz, tolder. A: halvsøster Marie Kirstine Drejer, datter af afdødes stedfar Michael Drejer, oplagsskriver i København. FM: Laurids Vestergaard i Århus.

2086 Else Jensdatter i Århus. 28.9.1770, fol.384.
Enke efter Anders Knudsen, feldbereder, Bevilling til uskiftet bo af 14.3.1749 lbnr.1426. B: Mette på Mejlgård, Abelone g.m. Jørgen Trane, feldbereder i Århus, Kirsten g.m. Johan Grotsche, feldbereder i Århus.

2087 Birgitte Pedersdatter i Århus. 14.11.1770, fol.384B.
E: Jørgen Christensen Vig. B: Maren 10 uger. FM: Laurids Nielsen, drejer i Århus. (Sml. lbnr.2036).

2088 Margrethe Johansdatter Cohn i Århus. 21.8.1770, fol.386.
Enke efter Jørgen Noer. B:
1) Johan Henrik Jørgensen 38, ved garden til hest i København
2) Jørgen Jørgensen 28, feldberedersvend i Tønder
3) Cathrine Jørgensdatter g.m. Jesper Bagge, sejlmager i Århus
4) Anne Marie Jørgensdatter g.m. Johan Barlach, hattemager i Århus
5) Maren Jørgensdatter, enke efter Jørgen Pedersen.

2089 Else Kirstine Jensdatter i Århus. 8.10.1770, fol.388B.
Enke. B: Jens Johansen i Århus, Oluf Johansen 25, Anne Johansdatter 27.

2090 Testamente. 15.4.1771, fol.389.
Testamente af 29.5.1762 for Rasmus Pedersen Vejlby og hustru Maren Jensdatter Grumstrup i Århus. Arv til:
Hans A: halvsøster Kirsten Pedersdatter
Hendes A: søsterdatter Helle Marie Svendsdatter g.m. Jens Pedersen Tilst, hestekøber.

2091 Kirsten Lauridsdatter i Århus. 27.8.1770, fol.389B.
E: Jens Jensen Elling, hattemager. B: Ingeborg 17, Anne Sofie 13, Marie 5½, Jens 3, Laurids 6 mdr, der døde. FM: morbror Niels Mikkelsen i Århus.

2092 Johanne Marie Kjærsgaard i Århus. 14.10.1767, fol.391.
E: Christian Wegner, postmester. Testamente af 23.8.1752 lbnr.1997. Arv til:
Hans A:
1) søster Elisabeth Wegner g.m. Thorn Thornson til Rolsøgård.
Hendes A:
1) Maren Olufsdatter, enke efter Thøger Kjærsgaard, borgmester
2) Peder Kryssing Kjærsgaard, købmand i Århus
3) Anne Marie Kjærsgaard g.m. Peder Bøggild, kommerceråd
4) Maren Kjærsgaard g.m. Frederik Holmsted Høst, apoteker
5) Oluf Kjærsgaard, [skifte 8.4.1763 lbnr.1822]. 3B: Thøger 14, Henning 13, Jørgen Hans Nikolaj 12
6) Dorthe Kirstine Kjærsgaard, [skifte 14.5.1755 lbnr.1577] var g.m. Ulrik Christian Møller, borgmester og by- og rådstueskriver, [skifte 14.5.1759 lbnr.1695]. 3B:
a Marie Møller g.m. Oluf Gylling, købmand i Århus
b Thøger Møller, student
c Peder Møller, løjtnant.

2093 Columbine i Århus. 7.10.1770, fol.412B.
Enke efter Jens Schrøder i Ålborg. B: Jørgen i Ålborg på en plads kaldet Frisenborg.

2094 Knud Olufsen Rath i Århus. 17.6.1770, fol.413.
E: Kirsten Sørensdatter Lind. LV: Mikkel Fogh, købmand i Århus. A:
1) mor Karen Mikkelsdatter i Saksild, enke efter Oluf Knudsen Rath, [skifte 26.4.1728 lbnr.965]
2) søster Johanne Olufsdatter i Saksild.

2095 Anne Mørch i Århus. 7.4.1771, fol.415.
Enke efter [Mads] Galten. B:
1) Peder Madsen Galten, købmand
2) Markus Mørch Galten, købmand i Århus
3) Kirstine Birgitte Galten g.m. Frands Henriksen Kruse
4) Marie Galten, enke efter Meulengracht.

2096 Vurdering af fallitbo i Århus. 24.4.1771, fol.416.
Vurdering af fallitbo hos Rasmus Eriksen Møller, borgmester i Århus, enkemand efter Margrethe Nielsdatter, skifte 20.4.1770 lbnr.2073.

2097 Jens Urth, købmand og værtshusholder i Århus. 11.10.1769, fol.420B.
E: Anne Sørensdatter Schiøtt. LV: Laurids Schiøtt, skipper i Århus. A: mor Kirsten Lauridsdatter g.m. Laurids Jensen i Nørretranders på Sohngårdsholm gods. Afdøde havde boet i København indtil for kort tid siden.

2098 Søren Pedersen Kalundborg, skomager i Århus. 12.1.1771, fol.425B.
E: Birthe Thorsdatter. LV: Bertel Brixen. A:
1) bror [Niels Pedersen Kalundborg, skifte 3.2.1758 lbnr.1885]. 2B:
a Maren Nielsdatter 34 i Århus
b Gertrud Nielsdatter g.m. Rasmus Mortensen Malling i Århus
2) søster Karen Pedersdatter g.m. Jens Pedersen Kvist, graver ved Kristkirken i Rendsborg.

2099 Anne Rasmusdatter Skæg i Århus. 8.9.1770, fol.426B.
B: Edel Marie Zachariasdatter i Århus.

2100 Christen Akselsen Klitgaard, snedker i Århus. 18.2.1771, fol.427.
E: Maren Nielsdatter. LV: Oluf Sanne, købmand i Århus. B: Charlotte 6, Aksel 15 uger. FM: født værge Palle Akselsen i Ormslev, Laurids Nielsen, drejer i Århus.

2101 Anne Rasmusdatter Linaa i Århus. 8.7.1771, fol.428.
E: Jens Rasmussen Stilling. Hans første ægteskab med [Karen Jensdatter Herskind, skifte 5.2.1749 lbnr.1423]. B: Kirsten, død i 1771, Marie Cathrine, der ægter Laurids Kjellerup i Århus. Testamente af 30.6.1760.

2102 Maren Christensdatter i Århus. 3.5.1771, fol.429.
E: Rasmus Iversen, daglejer. A:
1) halvbror Niels Dallerup i Sorring på Søbygård gods
2) halvsøster Johanne g.m. Søren Poulsen i Dalby på Tvilum gods.

2103 Anders Rasmussen, murersvend i Århus. 31.3.1771, fol.429B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Laurids Nielsen, drejer, Niels Mortensen Malling, skipper. A: søster Anne Margrethe Rasmusdatter g.m. Søren Jæger, bager i København.

2104 Mogens Sørensen Skov, kommerceråd i Århus. 5.5.1771, fol.430.
A: søster Gertrud Sørensdatter Skov 70 på stedet. FM: Jens Laasby, købmand i Århus.

2105 Maren Sørensdatter i Århus. 5.8.1771, fol.431.
A:
1) bror Christian Sørensen i Århus
2) bror Rasmus Sørensen 26, tømrersvend i København
3) søster Inger Sørensdatter g.m. Poul Christensen, avlsmand i Vejle
4) søster Anne Sørensdatter i Amsterdam i Holland
5) søster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Thomas Fæddersen i det Slesvigske Regiment. 2B: Margrethe 5, Søren 2½.
Afdøde var et kvindemenneske, der i raseri havde ombragt sig selv.

2106 Niels Banner Rose, farversvend i Århus. 12.12.1771, fol.431B.
B: Johan Henrik Rose i Hamborg.

2107 Niels Pedersen., bondekarl i Århus. 3.3.1771, fol.432B.
A:
1) bror Peder Pedersen, snedker på Constantinsborg
2) bror Jens Pedersen i Edslev på Constantinsborg gods
3) bror Mikkel Pedersen i Åstrup på Vilhelmsborg gods
4) bror Rasmus Pedersen 40, ladefoged op Lerkenfeld på Sjælland
5) søster Inger Pedersdatter g.m. Laurids Bang, matros i København
6) søster Kirsten Pedersdatter gift på Sjælland.

2108 Anne Kirstine Olufsdatter, sypige i Århus. 17.2.1771, fol.434.
A: søster, død, var g.m. Peder Skrædder på Samsø. 3B: Rasmus over 26 i Nordby på Samsø, Søren over 26 sst, Jens 25, farer til søs.

2109 Christoffer Conrad Gasmann, lakaj i Århus. 19.1.1771, fol.436B, 440.
A: søster Henrikke Elisabeth Gasmann g.m. Frands Ilum, bager i Thisted i Thy, halvsøster på fars side Frederikke Louise Gasmann i København. FM: Rasmus Nielsen, skrædder i Århus.

2110 Johan Christian Biedermann, parykmager i Århus. 28.1.1771, fol.437B.
[Enkemand efter Christence Mikkelsdatter, skifte 28.9.1769 lbnr.2051]. B: Johan Christian 4½. FM: mors svoger Rasmus Bang, kobbersmed i Århus. Afdøde logerede hos sin søster [Marie Christine Biedermann, enke efter Hans Lambert Henriksen] Holm, præst [i Vinding, Bryrup og Vrads]

2111 Rasmus Pedersen Busk, slagter i Århus. 27.8.1771, fol.440B.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Johan Holst. A: mor Elisabeth, enke efter Peder Busk i Strøby på Sjælland, en del halvsøskende, hvis navne ikke angives. Testamente af 26.3.1771.

2112 Testamente. 1771, fol.441B.
Testamente af 22.11.1754 for Peder Jensen Skriver og hustru Maren Mogensdatter i Århus.

2113 Catharina Mortensdatter i Århus. 29.5.1771, fol.442.
E: Jørgen Prip, skoflikker. B: Rasmus 4. FM: Jens Værn, snedker i Århus.

2114 Maren Simonsdatter i Århus. 31.12.1770, fol.444.
E: Rasmus Klejnsmed. A:
1) søster Karen Simonsdatter, enke efter Christen Olufsen i Høver
2) søster Anne Simonsdatter, død. 6B:
a Simon Nielsen, klejnsmed i Århus
b Anders Nielsen i Århus
c Karen Nielsdatter g.m. Jens Christensen, hattemager i Århus
d Maren Nielsdatter g.m. Niels Lauridsen i Storring
e Anne Nielsdatter i Holland
f Kirsten Nielsdatter, død, 2B: Inger Pedersdatter i Århus, Anne Pedersdatter i Storring.

2115 Testamente. 1771, fol.446B.
Testamente af 21.8.1767 for Mathias Scheffer (Schæffe), tolder og hustru Christiane Hirtznach i Århus.

2116 Kirsten Andersdatter i Århus. 23.10.1771, fol.447B.
Enke efter Mikkel Kirchhoff, snedker, [skifte 21.4.1759 lbnr.1793]. B: Mikkel [fejl for Anders] 28 på Skanderborg Ladegård.

2117 Frederik Mathiasen Kjærulf, [porcelæns]trykker i Århus. 17.4.1771, fol.447B.
E: Anne Sofie Ottesdatter. LV: Christoffer Becher. B: Frederik 14 dage den 17.5.1771. FM: Johan Frederik Jahn, [porcelæns]trykker i Århus.

2118 Jens Viborg, tømrer i Århus. 24.5.1771, fol.449.
E: Mette Pallesdatter. B: Hans, i garnisonen i Rendsborg, Mette Marie i Århus.

2119 Maren Christensdatter i Århus. 2.8.1771, fol.449B.
E: Christen Christoffersen. A:
1) bror Niels Christensen Røgen i Århus
2) bror Laurids Christensen Røgen i Kasted på Kærbygård gods
3) søster Johanne Christensdatter
4) søster Kirsten Christensdatter, død, var g.m. korporal Horn. 1B: Anne Margrethe.

2120 Peder Lund, rådstuetjener i Århus. 2.5.1771, fol.450B.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Søren Frær. A: far [navn kendes ikke].

2121 Helle Vind, ugift i Århus. 13.5.1771, fol.451B.
Arvinger kendes ikke. Afdøde havde pension fra Roskilde Kloster og fra Landmilitæretatens pensionskasse.

2122 Daniel Simoni, nålemager i Århus. 1.5.1771, fol.454.
E: Sara Arentsdatter Riis. LV: Anders Hansen, skrædder, Thomas Thomsen Sabro. B: Gotfred 9, Arent 6. FM: Johan Vilhelm Meyer, snedker. (Enken underskriver Sara Jacobsdatter).

2123 Claus [Hansen Schmidt], handskemager i Århus. 31.5.1771, fol.455B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Villads Brun, skrædder, Markus Mørch Galten. B: Bodil Marie 10, Hans 7, Peder 5, Thomas 3, Anne Mette 1. FM: Jens Christensen Todbjerg i Århus, født værge Hans Mortensen, tjenestekarl i Stjær.

2124 Laurids Jensen, skibstømrer i Århus. 9.10.1771, fol.456B.
E: Kirsten Pedersdatter. B: Jens Lauridsen Hasle, skipper, Kirsten 30.

2125 Birgitte Hansdatter Betzer i Århus. 31.8.1771, fol.457B.
E: Peder Christensen Raae, købmand. A:
1) bror Jens Hansen Betzer 22 i Kalundborg. FM: farbror Frederik Raae, købmand i Århus
2) halvbror Christoffer Bolvig 26 i Århus

2126 Ellen Henriksdatter i Århus. 10.12.1771, fol.459.
E: Peder Davidsen, snedker. B: Ellen 11 uger.

2127 Kirsten Sørensdatter i Århus. 3.10.1770, fol.459B.
Enke efter [Henrik Rasmussen]. B:
1) Hans Jacob Frank, skipper i Århus
2) Poul Henriksen, [skifte Boller gods 8.5.1751 lbnr.218]. 2B:
a Henrik Poulsen i Ustrup på Boller gods
b Kirsten Poulsdatter i Århus. FM: Andreas Thomsen Todbjerg.
(Sml. lbnr.2061).

2128 Karen Pedersdatter i Århus. 4.7.1771, fol.461.
E: Herman Hechtmann skipper. B: Dorthe 10, Jørgen 8.

2129 Jacob Jensen Vejlby, matros i Århus. 28.1.1771, fol.462.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Peder Raae. B: Kirsten 5, Jens 1½. FM: farbror Niels Jensen i Vejlby.

2130 Niels Pedersen, skibstømrer i Århus. 15.10.1770, fol.464B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Rasmus Schmidt, parykmager, Søren Jensen Kornmaaler. B: Anne Elisabeth 7, Else 4, Maren 1½. FM: Gregers Schrøder, havnefoged i Århus. Desuden næves 2 farbrødre: en tjenestekarl på landet, en fattig husmand sst.

2131 Maren Nielsdatter Møller, ugift i Århus. 12.2.1772, fol.465B.
A:
1) søster [Margrethe Nielsdatter Møller, skifte 20.4.1770 lbnr.2073], var g.m. Rasmus Eriksen Møller, borgmester i Århus. B:
a Oluf Sanne, købmand i Århus
b [Elisabeth Sanne] g.m. Selmer, apoteker i Århus
c Else Marie Sanne [skifte 4.9.1767 lbnr.2000], var g.m. Søren Vissing. 3B: (Navne angives ikke).

2132 Jens Kjellerup, købmand i Århus. 27.10.1770, fol.465B.
E: Mette Kirstine Rasmusdatter Sabro. B: Kirstine Marie 7, Rasmus 2.
Første ægteskab med [Kirsten Lauridsdatter Geding], skifte 24.5.1761 lbnr.1770. B: Niels, købmand i Århus, Laurids 26, købmand i Århus, Abelone g.m. Niels Hansen Bech, købmand i Århus, Christen 22, Jacob 21, Daniel 18, Peder 13.
(Sml. lbnr.1868).

2133 Frederik Danneskiold Samsøe, generaladmiralløjtnant i Århus. 16.8.1770, fol.478.
Enkemand. B: Frederikke Louise Charlotte.
Afdøde var tidligere amtmand over Sorø og Ringsted Amter og overhofmester ved Det ridderlige Akademi i Sorø.

2134 Hans Lauridsen, hospitalsforstander i Århus. 11.5.1772, fol.497B.
Specifikation på det afdøde på grund af lovens pag.686 har tillagt sine arvinger.
Afdøde g.m. Birgitte Sørensdatter Grønfeld 15.11.1764 [i Ebeltoft]. Afdødes steddatter, B: Anne Sofie. FM: afdødes brødre Christen Lauridsen, Hans Lauridsen. Samfrænder: J. S. Buchtrup, Jens Andersen Schmidt.
(Sml. lbnr.2154).

2135 Ingeborg Skaarup, ugift i Århus. 8.7.1771, fol.498B.
A:
1) mor [Anne Jensdatter Splid], enke efter [Niels] Gregersen, [skifte 14.4.1749 lbnr.1476]. LV: Andreas Geding, herredsfoged i Århus
2) halvbror Jørgen Skaarup, kapellan i Mariager.
Afdøde havde arv efter [Ingeborg] Basballe, [skifte 9.10.1768 lbnr.2026].
Afdøde døde på Samsø i december 1770.

2136 Hans Bergenhammer, købmand i Århus. 26.3.1771, fol.499B.
Bror- og søstersønner og -døtre: A:
1) Mads Bergenhammer, præst i Ålsø og Hoed
2) Jens Bergenhammer, bogholder i Sukkerraffinaderiet i København, der døde, var g.m. Elisabeth. Bevilling til uskiftet bo 13.12.1771
3) Jørgen Thomas Skaarup, apoteker i Randers ved svoger Markus Mørch
4) Hans Christian Skaarup, død. 1B: Christen 7 i København
5) Anne Kirstine Christensdatter Skaarup i Randers
6) Christence Skaarup Stær i Aldrup Mølle [i Tiset sogn] ved Århus
7) Karen Stær, [bevilling til uskiftet bo 6.11.1767 lbnr.2010], var g.m. [Peder] Brendstrup, vejermester. 3B: Anne Marie 7, Mette 6, Johanne Marie 4.
(Nogle af oplysningerne findes i overformynderiprotokollen fol.134).

2137 Jørgen Christoffersen Lollik, skipper i Århus. 15.6.1772, fol.507.
E: Anne Jensdatter Friis. Testamente af 29.5.1759. A: hans søstersøn Christoffer Henriksen Becher.

2138 Lorents Fangel, bager i Århus. 1.7.1771, fol.507B.
E: Sidsel Marie Kuhlmann. LV: Johan Frederik Berner, kirurg. B: Margrethe 17, Jens 13, Rasmus 12, Cathrine 11, Anneke 10, Hans 8, Jeppe 6, Anne Sofie 5, Else Birgitte 3 mdr. FM: morbror Mads Kuhlmann, bager i Århus.

2139 Anne Mette Falk i Århus. 25.3.1772, fol.508B.
E: Falk Jacobsen. B: Maren 9. FM: mosters mand Frederik Raae, købmand i Århus.

2140 Mikkel Andersen Basse i Århus. 3.12.1771, fol.509.
E: Gregoriane Jensdatter Krag. LV: Johan Meyer, snedker i Århus. (Arvinger angives ikke). Desuden nævnes enkens søster Anne Jensdatter i Århus. Afdøde døde i Grenå hos søster, enke efter Jens Høj.

2141 Johan Corvin i Århus. 9.3.1772, fol.510.
Enkemand efter en kone, der er død i Altona. B: 3 døtre hos moster i Amsterdam. Desuden nævnes afdødes bror Markus Peder Lorentsen i Haderslev ved Klosteret. Afdøde havde rejsepas fra København og Ålborg og var på rejse til Hamborg.

2142 Peder Nielsen, vognmand i Århus. 29.7.1771, fol.510B.
E: Maren Christensdatter . LV: Peder Jensen, klokker. B: Maren 11. FM: Anders Hansen, skomager.

2143 Birgitte Thorsdatter i Århus. 18.12.1771, fol.511B.
Enke efter [Søren Pedersen Kalundborg, skifte 12.1.1771 lbnr.2098]. A:
1) bror Jens Thorsen i Framlev
2) bror Svend Thorsen, død. 1B:
a Helle Marie Svendsdatter g.m. Jens Tilst, hestekøber i Århus
3) søster Kirsten Thorsdatter g.m. Peder Lauridsen, skoleholder i Sjelle
4) halvbror Søren Thorsen i Framlev
5) halvbror Rasmus Thorsen i Framlev
6) halvbror Peder Thorsen i Framlev
7) halvsøster Helle Thorsdatter, [skifte Marselisborg 7.4.1764 lbnr.519], var g.m. afdøde Jens Rasmussen i True. 5B: Kirsten g.m. Simon Rasmussen i True, Birthe Marie, Thor 22, Rasmus 16, Peder 10
8) halvsøster Else Thorsdatter, død, var g.m. Knud Justesen i Labing. 1B: Anne 11. (Sml. Lyngbygård gods lbnr.65).

2144 Mads Thomsen Sabro i Århus. 25.6.1771, fol.512B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Søren Mikkelsen, skipper. B: Marianne 8, Anne 6, Birgitte Kirstine 1. FM: farfar Thomas Thomsen Sabro, købmand i Århus.

2145 Jens Jensen Bødker i Århus. 14.6.1771, fol.515.
E: Øllegaard Benedikte Clausdatter. LV: Herman Hechtmann. B: Trine Marie 7, Jens 5, Claus 2. FM: morbror Rudolf Clausen.

2146 Mette Eriksdatter i Århus. 30.9.1770, fol.515B.
E: Jørgen Poulsen, skipper. A:
1) søster Sidsel Eriksdatter g.m. Knud Lauridsen i Seldrup
2) søster Anne Eriksdatter g.m. Frands Hansen i Fulden
3) søster Karen Eriksdatter g.m. Hans Hansen, skoleholder i Boeslunde ved Skælskør på Sjælland
4) søster Inger Eriksdatter g.m. Peder Hansen, skipper i Skælskør.

2147 Kirsten Pedersdatter i Århus. 6.8.1771, fol.519B.
Enke efter Christen Pedersen. A:
1) mosters søn Jens Sørensen, sejlmager i København, død. 1B:
a Niels Jensen, matros
2) mosters søn Bendix Sørensen, død. 2B:
a Karen Bendixdatter 19
b Inger Bendixdatter, [skifte 25.8.1768 lbnr.2037], var g.m. Peder Stær, skipper i Århus. 2B: Christen 10, Søren 5. FM: Thomas Christensen, skrædder i Århus.

2148 Iver Nielsen Skov, visitør i Århus. 15.5.1771, fol.522B.
E: Dorthe Cathrine Clemensdatter. LV: Peder Sperling. B: Niels 17¾. FM: Jens Nielsen Hasle, købmand i Århus, Thure Krarup, konrektor i Århus.

2149 Kirsten Jensdatter i Århus. 9.8.1772, fol.325B.
E: Ditlev Villadsen, politibetjent. A:
1) bror Niels Jensen, skrædder i Malling
2) søster Johanne Jensdatter g.m. Jørgen Nølev i Århus
3) halvbror Jens Jensen i Pøel i Malling sogn, død. B: (Navne angives ikke).

2150 Jacob Jessen, bogbinder i Århus. 5.9.1772, fol.526.
E: Dorthe Christensdatter. Bevilling til uskiftet bo for hende og hendes umyndige datter. LV: far Christen Mortensen.

2151 Inger Marie Hansdatter i Århus. 7.4.1771, fol.526B.
E: Johannes Christian Engmann, rebslager. B: Mette 11, Christen 9. FM: farbror Thomas Christensen, skrædder. Første ægteskab med Peder Christensen, [skifte 8.9.1763 lbnr.1871]. B: Mette, Christen. [Peder Christensens første ægteskab med Mette Pedersdatter, skifte 12.8.1759 lbnr.1716]. B: Adolf.

2152 Testamente i Århus. 15.10.1772, fol.529.
Testamente af 19.6.1770 for Søren Pedersen Værn, skomager, født i Århus og hustru Anne Sørensdatter, født i Skåde ved Århus.

2153 Jens Kjær, bedemand i Århus. 25.1.1772, fol.529B.
E: Sofie Andersdatter. LV: Johan Frederik Jahn, [porcelæns]trykker, Peder Christian Asmussen, farver. A:
1) bror Jens Sørensen Kjær på Kærrestrup i Vinkel sogn ved Viborg
2) bror Peder Sørensen Kjær i Viborg
3) bror Søren Sørensen Kjær i Vinkel, død. 2B:
a Søren Sørensen 38 på Søgård
b Maren Sørensdatter, enke, nu forlovet med Peder Nørgaard i Rind ved fogden fra Vindum Overgård.

2154 Testamente i Århus. 31.10.1772, fol.533.
Testamente af 22.9.1772 for Birgitte Grønfeld, enke efter Hans Lauridsen, hospitalsforstander i Århus. A:
1) søster Mette Marie Grønfeld g.m. Jens Buchtrup, købmand i Århus
2) søster Dorthe Sofie Grønfeld g.m. Jens Andersen Schmidt, købmand i Århus.
(Sml. lbnr.2134).

2155 Anne Johanne Overgaard i Århus. 8.2.1772, fol.533B.
E: Peder Kryssing Kjærsgaard, købmand. B: Martha Marie 10, Thøger Marius 8, Christiane Johanne Marie 2. FM: Peder C. Asmussen. Første ægteskab med [Jens Henningsen, skifte 20.9.1757 lbnr.1634]. B: Henning 20, Mikkel 19, student. FM: mors halvbror J[ørgen] Stauning, kapellan i Århus [Frue].

2156 Kirsten Nielsdatter i Århus. 19.10.1772, fol.539B.
Enke. B: Rasmus Jensen på Samsø.

2157 Udgår.

2158 Hans Jørgen Strøbach, galanterihandler i Århus. 23.5.1772, fol.540.
E: Anne Theresia i Parchen i Bøhmen. B: 3 umyndige børn. Første ægteskab med Anne Marie. B: datter 22 g.m. Josef Seidel i Parchen i Bøhmen, Johan Christoffer 18, Christian 15. FM: fars svoger Johan Josef Wentzel.
Afdøde havde borgerskab i Ebeltoft.

2159 Josef Behmer i Århus. 5.6.1772, fol.541.
A: far Anton Behmer i Dover i Bøhmen.

2160 Christen Zebech, korporal i Århus. 28.4.1772, fol.541B2.
B: Christian Anton i St. Croix i Vestindien, Mette Cathrine g.m. Johannes Eidam, pottemager i København, Anne Marie på stedet. FM: Søren Sørensen Gyde i Århus.

2161 Kirsten Rasmusdatter i Århus. 21.7.1772, fol.542.
E: Christen Christensen, knapmager. A: søstersøn Niels Lorentsen 21 i Hadsten på Favrskov gods. FM: Jens Værn, snedker i Århus.

2162 Jørgen Trane, feldbereder i Århus. 27.7.1772, fol.543B.
E: Abelone Andersdatter Ferslev. FM: Peder Herskind, købmand i Århus. B: Anders 9, Peder 2. FM: Daniel Bøggild, købmand i Århus.

2163 Kirsten Rasmusdatter Kragballe i Århus. 1.7.1772, fol.545.
E: Jens Sørensen Lund, kobbersmed. B: Søren 12, Cecilie Magdalene 9, Erasmine 7, Laurids 5. FM: mors svoger Laurids Vivel Reinholt.

2164 Christian Jacobsen Drakenberg i Århus. 9.10.1772, fol.546.
Arvinger angives ikke. Afdøde, der var født i Norge, blev angivet at være 146 år gammel.

2165 Anne Cathrine Pedersdatter i Århus. 28.12.1772, fol.546B.
E: Laurids Nielsen Broberg, matros. B: Else 13, Niels 10, Peder 3. FM: morbror Tillemann Pedersen, matros i Århus.

2166 Kirsten Hansdatter i Århus. 18.12.1772, fol.547.
Enke efter Jens Mostrup, aftakket rytter. Arvinger angives ikke. Dog mødte som beslægtet Jens Nesby, blegemand i Århus.

2167 Peder Frandsen i Århus. 28.2.1772, fol.547B.
A:
1) bror Jesper Frandsen i True på Marselisborg gods, [skifte 13.3.1767 lbnr.546]. 2B: Anne 12, Kirsten 10
2) søster Mette Frandsdatter, død, var g.m. Laurids Christensen på Lyngbygård gods. 3B: Christen 16, Frands 14, Kirsten 10.
Afdøde var en bondekarl fra True, der havde logi i Århus.

2168 Anne Marie Lauridsdatter i Århus. 20.10.1772, fol.549.
E: Morten Nielsen, kornmåler. B: Laurids 13. FM: Dines Nielsen, matros i Århus.

2169 Kjeld Nielsen i Århus. 21.10.1772, fol.549B.
E: Mette Christoffersdatter. LV: Rasmus Mogensen Skibby. Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Løsle på Moss i Norge.

2170 Rasmus Naldal i Århus. 26.11.1772, fol.550B.
B: Knud, Niels i Langballe, datter g.m. Jens Rasmussen i Vinding. Desuden nævnes afdødes søster Birgitte, enke efter Ulrik, (Sml. lbnr.1949).

2171 Mette Margrethe Nielsdatter i Århus. 24.2.1773, fol.551.
E: Hans Christian Pedersen, rebslager. B: Niels 15, Johanne Marie 12, Peder 8, Anne Marie 4. FM: beslægtet på mors side Christoffer Becher, købmand.

2172 Hans Christoffer Drejer, klokker og tårnvægter i Århus. 13.3.1773, fol.552.
E: Arvinger angives ikke.

2173 Mikkel Nielsen, hjulmand i Århus. 30.10.1772, fol.552B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Jacob Aspendrup, købmand. B: Niels 6. FM: født værge Søren Nielsen i Høver, Daniel Bøggild, købmand.

2174 Maren Mikkelsdatter i Århus. 30.5.1772, fol.553B.
Enke efter Christen Olufsen, snedker, [skifte 30.3.1767 lbnr.1982]. B: Mette 32, Oluf 28, snedkersvend i Bergen. Første ægteskab med [Adam Bentsen, skifte 13.11.1735 lbnr.1104]. B: Anne Cathrine g.m. Jens Rasmussen, skoleholder i Århus, Bent Adamsen Harder, snedker i Frederikshald i Norge, Mikkel Adamsen Harder, snedker i Århus.

2175 Laurids Skaarup i Århus. 28.1.1773, fol.556.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Mikkelsen i Århus, Christen Sørensen Favrskov i Århus. A:
1) bror Jens Sørensen i Brædstrup
2) søster Maren Sørensdatter g.m. g.m. Peder Lauridsen i Skårup ved fuldmægtig på Skårupgård
3) søster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen i Skårup
4) søster Else Sørensdatter, død. 2B:
a Christen Jensen 30 i Århus
b Niels Jensen i København.
(Navne fremgår af afkald i Justitsprotokollen 25.3.1773, B56-35, fol.424B).
(Sml. lbnr.2234).

2176 Jan Hansen, skipper i Århus. 1.12.1772, fol.556B.
Arvinger angives ikke. Afdøde var fra Eilandsførde.

2177 Christiane Mannesen i Århus. 13.2.1773, fol.557.
E: Laurids Kysing, købmand. A: mor Else Cathrine, enke efter Mannesen i Snedingegård på Sjælland, 3 brødre og 1 søster. Testamente af 1.2.1773.

2178 Johan Bergmann, skomager i Århus. 2.2.1773, fol.558.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Cramer. A: søster Anne Margrethe Bergmann, enke efter Henrik Steinmann i Reval i Letland. Bevilling til uskiftet bo 2.1.1773.

2179 Alhed Marie Lauridsdatter Lund i Århus. 2.11.1772, fol.559.
E: Simon Nielsen, klejnsmed. A: moster g.m. Troels Stolemager i Skien i Norge ved afdødes næstsøskendebarn Kjeld Iversen Bendstrup, skipper i Århus.

2180 Christian Ormslev, litsenbroder i Århus. 12.3.1773, fol.561.
E: Martha Arentsdatter. B: Niels 15, Arent 14, Hans 12, Olof Borch 10.

2181 Jacob Andersen Alrø, skibsdreng i Århus. 25.6.1772, fol.561B.
A:
1) bror Søren Alrø 30
2) bror Peder Alrø 24
3) bror Jens Andersen Alrø 17
4) bror Rasmus Andersen Alrø 16, alle i Århus.
FM: Laurids Jørgensen, skipper i Århus.

2182 Bevilling testamente at gøre i Århus. 13.4.1773, fol.562.
Bevilling at gøre testamente af 26.2.1768 for Christiane Stivert Moth, enke efter Balthazar Halse til Kvistrup [i Gimsing sogn] og konrektor i Århus Katedralskole, [skifte Lundenæs og Bøvling Amter 27.6.1771 lbnr.458]. Første ægteskab med Laurids Fogh, [bevilling til uskiftet bo af 10.6.1735 lbnr.1262]. B:
1) Søren Fogh til Låge
2) Niels Fogh, forpagter af Stovgård og Alsted.
I følge testamente A:
1) Balthazar Sørensen Listo, søn af Søren [Madsen] Listo, præst i Vejrum
2) Christiane Sørensdatter Listo, datter af Søren [Madsen] Listo, præst i Vejrum
3) Christian Moth Christensen Krarup, søn af Christen Krarup, præst i Ølby, Asp og Fovsing
4) Jens Halse [Andersen] Listo, præst i Ørum, Viskum og Vejrum
5) Richard Listo, student
6) Else Halse, datter af Andreas [Richard] Halse, præst i Øster [og Vester] Alling
7) Else Marie Halse, datter af Andreas [Richard] Halse, præst i Øster [og Vester] Alling
8) Jens Halse, søn af Balthazar Halses svoger Volgast
9) Else Kirstine Listo g.m. Markus [Pedersen] Høgh, præst i Hjermind, Lee og Hjorthede
10) Mads Listo, søn af Andreas Listo, forpagter på Himmestrup, af andet ægteskab
11) Gissel Marie Listo, datter af Andreas Listo, forpagter på Himmestrup, af andet ægteskab
12) Christen Krarup, præst i Ølby, Asp og Fovsing, søn af Christian Krarup [til Dejbjerglund]
13) Niels Bygum Krarup, præst i Vinkel og Rind, søn af Christian Krarup [til Dejbjerglund]
14) Anne Kirstine Krarup, enke efter Lange, rektor, datter af Christian Krarup [til Dejbjerglund], der døde. 3B: Georg Frederik Lange og 2 døtre
15) Jens Henrik Krarup, præst i [St. Jørgens] og Sørup på Fyn, søn af Christian Krarup [til Dejbjerglund]
16) Thure Krarup, konrektor i Århus Katedralskole, søn af Christian Krarup [til Dejbjerglund].

2183 Maren Mogensdatter i Århus. 28.2.1773, fol.565.
E: forlovet med Laurids Nielsen Broberg. Arvinger angives ikke. Afdøde var kokkepige i Grundfør Præstegård.

2184 Anders Nielsen i Århus. 15.1.1773, fol.566.
A: bror Peder Nielsen i Holme. Afdøde stammede fra Holme.

2185 Steffen Pedersen, skriverkarl i Århus. 2.11.1772, fol.566B.
Arvinger angives ikke.

2186 Christian Lind i Århus. 27.9.1771, fol.567B.
E: Helene Pedersdatter Rosenkilde. LV: Johan Holst, bager i Århus. B: Sidsel Birgitte 12, Anne Cathrine 8, Ulrikke 7, Knud Peder 2. FM: fars beslægtede Peder Asmussen. Første ægteskab med [Sidsel Sørensdatter Wiingaard, skifte 25.3.1755 lbnr.1607]. B: Anne Sofie 19.

2187 Ellen Andersdatter Lundgaard i Århus. 7.1.1771, fol.571B.
E: Niels Sjelle, købmand og hestehandler. B: Anders over 30, Niels 18.

2188 Maren Jensdatter i Århus. 27.5.1773, fol.577B.
E: Niels Christensen Røgen, korporal. B: Anne Marie på stedet, enke efter Jens Smed, Helene Kirstine g.m. Tornskov, farver i Århus, Lucie Magdalene, Kirsten, Johanne Marie.

2189 Terkild Knudsen, ugift i Århus. 24.5.1773, fol.577B.
Arvinger angives ikke.

2190 Thomas Thomsen Sabro, købmand i Århus. 6.2.1772, fol.578.
E: Maren Wandal. LV: Anders Geding, herredsfoged i Århus.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 24.10.1745 lbnr.1346]. 7B:
1) Thomas Thomsen Sabro, købmand i Middelfart
2) Jens Thomsen Sabro, bager i Århus
3) Anne Sabro g.m. Jens Aggerup, skipper i Århus
4) Poul Thomsen Sabro 28 på stedet
5) Mads Thomsen Sabro i Århus, [skifte 25.6.1771 lbnr.2144]. 3B: Marianne 9, Anne 8, Birgitte 6
6) Birgitte Sabro, [skifte 3.2.1769 lbnr.2033], var g.m. Søren Mikkelsen, skipper i Århus. 2B: Mikkel 5, Thomas 4
7) Jørgen Thomsen Sabro 26, købmandskarl i Christiania i Norge
Andet ægteskab med [Cathrine Dorthe Gundermann, skifte 28.9.1750 lbnr.1464]. 1B:
8) Mathias Gundermann Sabro 25, student
Tredje ægteskab med [Dorthe Marie Hansdatter, skifte 5.12.1757 lbnr.1646]. 4B:
9) Anne Cathrine Sabro på stedet.
10) Hans Nikolaj Sabro 19 i Kalundborg
11) Hans Thomsen Sabro 17
12) Josef Thomsen Sabro 15.

2191 Maren Jensdatter i Århus. 15.10.1772, fol.590.
E: Niels Mikkelsen. A: brordatter Ingeborg Jensdatter g.m. Jacob Jensen, dragon i Ålborg.

2192 Thomas Frederiksen Blom, parykmager i Århus. 10.2.1773, fol.591.
E: Hedvig Bøgh. LV: svoger Christian Winther, skoleholder i Pedholt i Malling sogn. A:
1) bror Johan Frederik Blom, hyrekusk i Laksegade 229 København
2) søster Anne Lucie Blom g.m. en smed på Fyn
3) søster Gertrud Cathrine Blom, der tjener i kongens køkken i København.

2193 Peder Hjortshøj, skipper i Århus. 22.10.1772, fol.592B.
E: Maren Andersdatter. LV: Rasmus Mogensen Todbjerg. B: Kirsten 28, Broder 26, Jens 14.

2194 Sidsel Sørensdatter i Århus. 11.4.1773, fol.595.
E: Søren Hevring. A:
1) mor Karen Pedersdatter, enke efter Søren Pedersen på stedet
2) søster Else Sørensdatter g.m. Søren Sørensen, avlsmand i Århus
3) søster Anne Sørensdatter, enke efter Jens Urth i Århus
4) bror Niels Sørensen, død. 2B: Karen Marie 13, Søren 11.

2195 Johan Arent Broberg i Århus. 13.12.1771, fol.596.
A:
1) bror Søren Broberg 37 i København
2) bror Oluf Broberg, købmand i Århus
3) søster Maren Jensdatter Broberg g.m. Clemen Kryssing, købmand i Århus.
Afdøde døde i Egersund i Norge.

2196 Karen Hansdatter i Århus. 12.5.1773, fol.600B.
E: Niels Andersen Gjesing. B: Anders 9, Anne Johanne 6. FM: morfar Hans Clausen.

2197 Helle Marie [Svendsdatter] i Århus. 4.4.1773, fol.601B.
E: Jens Tilst. Arvinger kendes ikke.

2198 Knud Møller i Århus. 8.6.1773, fol.602B.
E: Ellen Rasmusdatter. LV: Frederik Soetmann. B: Rasmus 39, forvalter på Marselisborg, Mikkel 24 på Fastrup, Anne i København, Sidsel Marie sst.

2199 Anders Pind i Århus. 20.1.1773, fol.603.
E: Gedske Christine Skellerup. LV: Knud Schiøtt, rådmand i Århus. B: Severin 25, Anne, Else Cathrine, Ellen Kirstine, Kirstine Marie.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter Arendal, skifte 24.11.1740 lbnr.1215]. B: Edel g.m. en rebslager i København, Jens i Århus.

2200 Cathrine Magdalene Stabell i Århus. 28.5.1773, fol.606.
E: Jes Fæster. Bevilling til uskiftet bo for ham og deres umyndige børn.

2201 Daniel Berentreich, skipper i Århus. 25.1.1773, fol.606B.
E: Anne Kvist. LV: Niels Rohde, hospitalsforstander i Århus. B: Severine 2½. FM: Jens Lauridsen Køge, skipper i Århus.

2202 Gertrud Kirstine Dinesdatter i Århus. 13.4.1773, fol.610B.
E: Peder Sørensen Holm, toldbetjent. B: Dines Pedersen Bang 16, skriverdreng hos biskoppen i Århus. FM: Hans Christian, rebslager sst.

2203 Mads Kuhlmann, bager i Århus. 12.2.1773, fol.612B.
E: Bodil Cathrine. LV: Jens Nielsen Hasle, købmand. A:
1) mor Anneke Jensdatter, enke efter Jeppe Kuhlmann, [skifte 15.8.1736 lbnr.1123]
2) bror Jens Kuhlmann, [skifte 4.9.1755 lbnr.1666]. 3B:
a Henrik Kuhlmann, 26, bager i Horsens
b Jeppe Kuhlmann 20, bagersvend i Horsens
c Marianne Kuhlmann hos stedfar Søren Lihme, bager i Århus
3) søster Margrethe Kuhlmann g.m. Berner, stadskirurg i Århus
4) søster Sidsel Marie, enke efter Lorents Fangel, bager i Århus.

2204 Dorthe Sofie Grønfeld i Århus. 29.7.1773, fol.614B, 702.
E: Jens Andersen Schmidt, købmand. B: Anders 9, Søren 7, Peder Nikolaj 5, Maren 4, Jacob 2, Hans 1. FM: morfar Søren Grønfeld i Ebeltoft, mosters mand Jens Sørensen Buchtrup, købmand i Århus, fasters mand Peder Herskind, købmand i Århus.

2205 Hans Mogensen Hasle i Århus. 9.8.1773, fol.615B.
A:
1) mor Anne [Mikkelsdatter], enke efter Mogens Rasmussen Hasle, [bevilling til uskiftet bo 4.7.1757 lbnr.1626]. LV: Jens Laasby i Århus
2) bror Mikkel Mogensen Hasle i Århus, kaldes vellærde
3) søster Marianne Hasle g.m. Corfitz Boye i Århus
4) søster g.m. Peder Stilling, bager i Viborg
5) søster Anne Sofie Hasle i Århus.
Desuden nævnes afdødes farfar Rasmus Mogensen Hasle.

2206 Johanne Olufsdatter i Århus. 9.7.1773, fol.617.
E: Rasmus Bang, kobbersmed. A:
1) søster Marie Olufsdatter g.m. Jørgen Lindberg, kobbersmed i Horsens
2) halvbror Knud Hjort Olufsen 17
3) halvsøster Martha Olufsdatter 15
4) halvsøster Bodil Stefania Olufsdatter 11. Alle 3 hos stedfar Hans Hein, kobbersmed i Horsens. FM: født værge Hans Horndrup i Horsens.
[Afdødes far var Oluf Hansen, kobbersmed i Horsens, skifte Horsens 31.10.1763 lbnr.1285].

2207 Kirsten Christensdatter i Århus. 7.9.1773, fol.619B.
E: Christian Hansen Helt. B: Johanne 16, Hans 12.

2208 Arent Møller, ugift guldsmed i Århus. 27.1.1773, fol.620.
A:
0) forældre [Jacob Møller, degn i Sønder Nærå og Årslev og Mette Herlufsdatter, skifte Åsum herred gejstlig 25.12.1751 lbnr.29]
1) bror Herluf Møller, degn i Balslev og Ejby på Fyn
2) bror [Thøger Jacobsen] Møller, præst i Astrup, [Tulstrup og Hvilsted], død. 6B: Peder 18 i Århus Latinskole, Frands 14, Jacob 10, Øllegaard, Mette Marie, Cathrine, alle i Århus hos stedmor [Marie Henriksdatter Drejer]
3) søster Magdalene Møller g.m. Peder Dyrehave, skipper i Nyborg.
Fars andet ægteskab med [Inger Margrethe Carstensdatter].
4) halvbror Bendix Ludvig Møller 22 i Randers
5) halvsøster [Hedvig Møller] hos mor [i Nyborg] på Fyn
6) halvsøster hos mor
7) halvsøster hos mor.

2209 Johan Ottesen, snedkersvend i Århus. 14.3.1773, fol.621B.
A:
1) søster Maren Ottesdatter, enke efter Christoffer Christoffersen i Hørning, [skifte Skanderborg og Åkær Amter 4.2.1773 lbnr.253]
2) halvsøster Kirsten Ottesdatter g.m. Oluf Pedersen i Mesing
3) halvbror Jens Ottesen i Stilling, død. 2B: Niels 16, Otte 14
4) halvsøster Anne Cathrine Ottesdatter g.m. Niels Jensen i Virum på Sjælland.

2210 Hans Abrahamsen Bender i Århus. 11.12.1770, fol.622B.
A:
1) bror Frederik Christoffer Bender, skomager i Herringe ved Odense ved søn Oluf Bender i Fjællebro.

2211 Cathrine Jensdatter Zahler, ugift i Århus. 31.3.1773, fol.627.
Arvinger kendes ikke.

2212 Jens Andersen, toldbetjent i Århus. 8.2.1773, fol.628.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jens Nielsen Hasle. A: Der skal være 2 søstre i Gelstrup i Vokslev sogn ved Ålborg, en afdød bror og en afdød søster.

2213 Peder Pallesen Schandorff, købmand i Århus. 11.5.1773, fol.629.
E: Maren Knudsdatter. LV: Knud Abel. Første ægteskab med Birgitte Cathrine Hansdatter, skifte 8.11.1769 lbnr.2059. B: Palle 4½. FM: Frands Henriksen Kruse, købmand i Århus, født værge Mikkel [Pedersen] Schandorff, kapellan i Linå [og Dallerup].

2214 Mogens Blach, købmand i Århus. 15.9.1773, fol.633B.
E: Johanne Marie Haarby. B: Mikkel 15.
Første ægteskab med Anne Skaarup, [skifte 4.2.1743]. 2B:
a Christen Skaarup Blach i København
b Anne Mogensdatter Blach g.m. Søren Gjern, købmand i Århus.
[Andet ægteskab med Anne Dorthe Sørensdatter Bagge, skifte 21.2.1752 lbnr.1456].
Tredje ægteskab med Gertrud True, [skifte 25.1.1758 lbnr.1647]. 1B:
c Christiane Blach g.m. Hans Lentz, tolder i Århus.

2215 Vurdering af fallitbo i Århus. 27.5.1772, fol.634B.
Vurdering af fallitbo hos Gumme Holmgren, garver i Århus og hustru Dorthe Marie Skottenborg på grund af "den bestandige kvægsyge, som i mange år nu har vedvaret".

2216 Jørgen Jørgensen, matros i Århus. 1.7.1773, fol.637.
E: Anne Mathiasdatter. LV: Christoffer Becher, købmand. Første ægteskab med [Margrethe Jensdatter, skifte 1.12.1762 lbnr.1824]. B: Jørgen 16, Anne 12. FM: født værge Jens Jørgensen, skipper.

2217 Holger Hammer, købmand i Århus. 1.6.1773, fol.637B.
E: Anne Magdalene Bisted. B: Peder Arent 3½. FM: fars søskendebarn Andreas Møller. Arv i boet efter afdødes bror Rasmus Hammer, [skoleholder i Storring, skifte Framlev herred gejstlig 8.2.1768 lbnr.38] til B: Ellen Marie.

2218 Peder Brendstrup, vejer og måler i Århus. 21.10.1773, fol.639B, 823B.
E: Anne Marie Hornbæk. LV: Peder Asmussen, Jes Fæster, købmand i Århus, der ægter enken. B: Andreas 4, Karen 1½. FM: født værge Anders [Hansen] Haasum, præst i Gjerrild [og Hemmed].
Første ægteskab med Anne Marie Kastrup, [skifte 31.10.1760 lbnr.1748]. B: Poul 24 i Kristiansand i Norge, Kirsten g.m. Peder Fabricius Dorschæus, præst i Hylke, Elisabeth 23.
Andet ægteskab med Karen Stær, [skifte 21.6.1768 lbnr.2015]. B: Anne Marie 10, Mette 8, Johanne Marie 6. FM: født værge Jørgen Thomas Skaarup, apoteker i Randers.

2219 Anne Jacobsdatter Roed i Århus. 20.11.1773, fol.641.
E: Bo Hansen, karetmager. A: halvbror Laurids Jacobsen Roed i Vejlby.

2220 Anne Marie Højer, ugift i Århus. 6.5.1773, fol.641B.
Uden ægteskab B: Sara Højer, ugift på stedet.

2221 Christen [Mortensen] Holm, skipper i Århus. 24.5.1773, fol.642.
E: Kirsten Christensdatter Geding. LV: Jens Antonisen, købmand i Århus. B: Morten 6 mdr. FM: Jens Nielsen Hasle, købmand i Århus, fars [sted]far Jens Holm, skipper.

2222 Maren Jensdatter i Århus. 10.11.1772, fol.643.
E: Holger Madsen, sadelmager. B: Anne Kirstine 17, Jens 14, Mads 11, Johanne Christiane 8, Anders 5½.

2223 Else Nielsdatter i Århus. 8.6.1773, fol.644B.
Uden ægteskab B: Anne Christensdatter i Viby.

2224 Magdalene Sybille Hartmann i Århus. 31.5.1773, fol.645B.
E: Anders Vilhelm, slagter. A:
1) søskendebarn Casper Hartmann, præst i Randlev [og Bjerager]
2) søskendebarn Markus Hartmann i København
3) søskendebarn Johannes Hartmann, hos den kongelige bogtrykker i København
4) søskendebarn Michael Hartmann, degn i Lille Heddinge på Sjælland.

2225 Anne Pedersdatter Fogh i Århus. 10.6.1773, fol.646B.
E: Mikkel Madsen, styrmand. A:
1) søster Karen Pedersdatter g.m. Niels Lauridsen i Fårup
2) bror Niels Fogh i Borum, død. 3B: Peder 22, Søren 14, Niels 12. FM: stedfar Peder Simonsen i Borum
3) søster Mette Pedersdatter, død, var g.m. Peder Ottesen i Vadsted. 3B: Oluf 42 i Sjelle, Sidsel g.m. Niels Jensen i Gjern, Maren g.m. Niels Jensen i Mølgårde [i Søby sogn].

2226 Dorthe Nielsdatter, ugift tjenestepige i Århus. 25.4.1773, fol.649.
A:
1) bror Niels Nielsen 56 i Vrangstrup på Frijsendal gods
2) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Jens Knudsen på Frijsendal gods. 1B: Peder Jensen
3) søster Anne Nielsdatter g.m. Peder Sørensen i Haurum på Frijsendal gods
4) bror Søren Nielsen i Haurum på Frijsendal gods, død. 4B: Johan 16, Niels 14, Hans 12, Helene Marie 10.
Afdøde var fra Haurum på Frijsendal gods.

2227 Maren Casses i Århus. 6.7.1773, fol.650B.
Enke. B: Anne Margrethe Rasmusdatter 13.

2228 Mikkel Brixen, skrædder i Århus. 22.3.1773, fol.651.
E: Maren Nielsdatter. LV: Bertel Brixen, skomager. B: Sidsel 6, Mette Marie 4.

2229 Christian Sidelmann, trykkersvend i Århus. 4.3.1773, fol.651B.
A:
1) bror Hans Sidelmann, præst i Sandby ved Ringsted
2) søster [Magdalene Christine Gjortsdatter Sidelmann] g.m. [Hans Frederiksen] Seidelin, præst [i Gloslunde og Græshave] på Lolland
Arv efter afdød bror Johannes Sidelmann.

2230 Margrethe Kuhlmann i Århus. 6.5.1773, fol.652B.
E: Johan Frederik Berner, stadskirurg. B: Herman 14, Anne Dorthe, Anne Lene, Karen, Johanne. FM: Søren Lihme, bager i Århus. Desuden nævnes børnenes farmor i Rostock.

2231 Anne Johanne Madsdatter Egebjerg i Århus. 29.5.1773, fol.653B.
E: Jørgen Lauridsen Weidemann. A: søstersøn Mads Peder Hegermann 28, farer på Kina.

2232 Clemen Davidsen Schmidt, skipper i Århus. 12.11.1772, fol.654B.
E: Hedvig Brun. LV: Knud Abel, købmand i Århus. A: far David Clemensen på Samsø.

2233 Maren Lauridsdatter i Århus. 29.6.1773, fol.659B.
E: Laurids Danielsen, tobaksspinder. B: Daniel 8, Edel Birgitte 2. FM: Hagen Eliassen Bech, garver, morfar Laurids Lauridsen i Holmstol.

2234 Testamente i Århus. 28.3.1774, fol.660B.
Testamente af juni 1773 for Maren Jensdatter, enke efter Laurids Sørensen Skaarup, [skifte 28.1.1773 lbnr.2175]. LV: Christian Sørensen Favrskov i Århus. A: søstersøn Christen Jensen.

2235 Johannes Mortensen i Århus. 22.7.1772, fol.661B.
A:
1) bror Bendix Mortensen i Jelling ved Kolding, død. 3B:
a Morten Bendixen 43 i Dejbjerg ved Ringkøbing
b Mette Bendixdatter g.m. Søren Hansen i Ollerup [i Bredsten sogn] ved Vejle
c Kirsten Bendixdatter g.m. Mads Pedersen i Vemmelund [i Give sogn] ved Vejle
2) søster Maren Mortensdatter, død, var g.m. Jes Jensen i Jelling. 3B:
a Jens Jessen 40 i København
b Maren Jesdatter i København
c Mette Jesdatter, der ægter Søren Loumann, skræddersvend.

2236 Jochum Manniche, tambur i Århus. 7.4.1773, fol.665.
E: Anne Olufsdatter. LV: Søren Lihme, bager i Århus. B: Oluf, over 30, bager i Ålborg, Anne Marie g.m. Anders Fischer, degn i Søby [i Sønderhald Herred], Maren i København, Rakel Marie sst.

2237 Anne Andersdatter i Århus. 15.6.1773, fol.668.
E: Tillemann Pedersen, matros. B: Marianne 11. FM: Jens Værn, snedker i Århus.

2238 Christian Ulrik, skrædder i Århus. 17.5.1774, fol.669.
E: Birgitte Møller. LV: Frederik Soetmann. B: Anne 21, Niels Christian 15. FM: Frands Henriksen Kruse, købmand i Århus, Markus Mørch Galten, købmand i Århus.
Bevilling til uskiftet bo 7.2.1766 lbnr.1944.
[Første ægteskab med Ingeborg Pedersdatter, skifte 5.2.1752 lbnr.1474].

2239 Iver Thomsen, handskemager i Århus. 9.11.1772, fol.670.
E: Cathrine Madsdatter. LV: Niels Pedersen Fischer, handskemager. B: Sidsel Marie 14, Thomas Severin 12, Dorthe Cathrine 10, Christian Vilhelm 4, Hans Fogh 2. FM: Søren Boye, handskemager.

2240 Casper Frederik Herbst, gartner i Århus. 2.11.1772, fol.670B.
E: Frederikke Frydendal. LV: [Peder Efraim Pedersen] Monrad, præst i Århus [Domkirke]. B: Johan Peder 7, Henrik Vilhelm 6. FM: C. Bache, forvalter på Constantinsborg. Første ægteskab med [Ingeborg Eriksdatter]. B: Mette Cathrine, død, var g.m. Otte Fencher i Søbyvad, 3B: (navne angives ikke), Christen 20, skriverkarl på Samsø, Kirsten 16 i Søbyvad, Christian Frølund 13 i Kalundborg.

2241 Daniel Jensen Kjellerup, matros i Århus. 4.2.1774, fol.673B.
A:
1) bror Niels Kjellerup, købmand i Århus
2) bror Laurids Kjellerup i Århus
3) bror Jacob Kjellerup i Århus
4) bror Christen Kjellerup, [skifte 4.2.1774 lbnr.2243]
5) bror Peder Kjellerup 16
6) søster Abelone Kjellerup g.m. Niels Hansen Bech, købmand i Århus
7) halvbror Rasmus Kjellerup 6
8) halvsøster Kirstine Marie Kjellerup 9.
FM: Rasmus Thomsen Sabro.
Afdøde døde 8.6.1772 på rejse til Kina under Det Asiatiske Kompagni.

2242 Mette Pedersdatter i Århus. 8.7.1773, fol.675B.
Enke efter Mads Estrup, handskemager. B: Nikolaj 16, Mette Marie 13, Peder Christian 11½, Margrethe 8, Anne 5, Erik 3½. FM: morbror Rasmus Pedersen i Dyngby.

2243 Christen Kjellerup i Århus. 4.2.1774, fol.677B.
A:
1) bror Niels Kjellerup, købmand i Århus
2) bror Laurids Kjellerup i Århus
3) bror Jacob Kjellerup i Århus
4) bror Peder Kjellerup 16
5) søster Abelone Kjellerup g.m. Niels Hansen Bech, købmand i Århus
6) halvbror Rasmus Kjellerup 6
7) halvsøster Kirstine Marie Kjellerup 9.
FM: Rasmus Thomsen Sabro.
Afdøde døde marts 1773 på rejse til Trondhjem.
Desuden nævnes Sidsel Geding, enke efter Kjellerup.

2244 Anne Sørensdatter Gylling i Århus. 18.12.1770, fol.679.
E: Knud Nielsen Bech, købmand ved Niels Hansen Bech, købmand. Bevilling til uskiftet bo 22.9.1769. B:
1) Niels Knudsen Bech, skifte 23.4.1769 lbnr.2068. B: Knud 19, Oluf 10, Jens 7½, Nikoline 2. FM: morfar Jens Rasmussen i Linå, morbror Rasmus Linaa
2) Mette Kirstine Bech, død, var g.m. Jørgen Rasmussen, købmand i Århus. B: Rasmus 12.

2245 Anne Margrethe Jensdatter i Århus. 15.6.1773, fol.698B.
E: Jens Holstener, der er bortrejst for 6 år siden. A:
1) bror Hans Jensen i Hammel
2) søster Sidsel Jensdatter g.m. Søren Nielsen, rytterbonde i Sahl
3) bror Jacob Jensen i Hammel, alle på Frijsenborg gods.

2246 Christoffer Bolvig i Århus. 16.7.1773, fol.700B.
E: Marianne Bolvig. LV: Abraham Friis. A:
1) halvbror Jens Betzer, købmand i Kalundborg
2) halvsøster Mette Brixdatter g.m. Langerhans i Århus.

2247 Maren Pedersdatter, ugift i Århus. 27.7.1774, fol.702.
A:
1) bror Søren Tendrup, (kaldes også fiskebløder Laurids Tendrup)
2) søster Anne Pedersdatter 40 i Århus.

2248 Mathias Pedersen, skomager i Århus. 9.6.1773, fol.704B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Bertel Brixen, skomager. B: Anne Mette 5. FM: fars søskendebarn Anders Hansen, skomager.

2249 Johan Gram, skomager i Århus. 5.5.1773, fol.705B.
E: Ellen Kirstine Hansdatter. LV: Johan Meyer, snedker. B: Peder Hejgaard Gram 18. FM: Peder Toft, skrædder, Morten Hasle i Århus.

2250 Maren Nielsdatter i Århus. 5.10.1774, fol.706B.
E: Peder Nielsen, skoflikker. B: Dorthe 5, Anne Kirstine 2. FM: Christian Hansen Helt, drejer.

2251 Mette Kirstine [Pau] i Århus. 16.7.1773, fol.707.
Enke efter Niels True, [bevilling til uskiftet bo 20.10.1752 lbnr.1526]. B: Søren 31, farer på Island, Maren, husjomfru i Århus. FM: Christian Cramer.

2252 Bevilling at være egen værge. 24.6.1774, fol.708B.
Bevilling at være egen værge for Barbara Rasmusdatter Sabro, datter af Rasmus Thomsen Sabro.

2253 Inger Hansdatter i Århus. 28.8.1773, fol.708B.
Enke efter Niels Brun, pottemager, [skifte 14.3.1760 lbnr.1754]. B: datter, død, var g.m. Rasmus Lauridsen, pottemager i Horsens. 1B: Maren 10 hos moster Jens Bagers enke i Århus. [Første ægteskab med Niels Sørensen, skifte 8.12.1745 lbnr.1382].

2254 Mads Høstmark, købmand i Århus. Skiftekommissions ekstrakt sluttet 15.10.1774, fol.710B.
[Enkemand efter Kirstine Marie Elisabeth Panch, bevilling til uskiftet bo 29.12.1764 lbnr.1913]. B:
1) Birgitte Høstmark 17
2) Peder Panch Høstmark
3) søn.
FM: født værge Jens [Nielsen] Høstmark, præst i Anst [og Gesten], Knud Groth i Horsens.

2255 Laurids Rasmussen Hinnerup i Århus. 30.10.1774, fol.711.
E: Anne Sørensdatter Hasle. LV: Peder Toft, skrædder. A:
1) søster Anne Rasmusdatter g.m. Peder Pedersen i Hinnerup på Vilhelmsborg gods
2) søster Maren Rasmusdatter 52 i Hinnerup på Vilhelmsborg gods. FM: Johan Meyer, snedker. Arv i boet efter Jens Sørensen Hasle, [skifte 17.5.1768 lbnr.2062 til B: Søren.

2256 Johanne Pedersdatter i Århus. 23.7.1773, fol.713.
E: Søren Lauridsen, pottemager. B: Hans 9, Peder 7, Anne Kirstine 4. FM: Christian Justesen, skomager.

2257 Else Madsdatter Sminge i Århus. 5.7.1773, fol.713B.
E: Niels Jensen Hannerup, skrædder. B: Mads 21 i Århus Latinskole, Anne Marie 15. FM: Mikkel Fogh.

2258 Jørgen Poulsen Brun, skipper i Århus. 13.2.1774, fol.714B.
[Enkemand efter Maren Mortensdatter, skifte 19.5.1746 lbnr.1364]. B: Morten i Kristiansand i Norge.

2259 Mette Christensdatter i Århus. 27.5.1773, fol.716.
E: Johan Gabrielsen, klejnsmed. B: Gabriel 24, Christian 18, Frederik 13, Charlotte Amalie g.m. Vesterkamp, kyrasser i Århus, Louise i København, Anne Kirstine sst.
Af første ægteskab B: Karen Pedersdatter g.m. Niels Mortensen, klejnsmed.

2260 Karen Lauridsdatter i Århus. 11.9.1774, fol.716B.
E: Anders Sørensen Gyde, skipper. B: Karen 19. FM: morfar Laurids Sørensen, rebslager.

2261 Kirsten Mortensdatter Halkjær i Århus. 30.3.1773, fol.718.
Enke efter Søren Sandmand, snedker, [bevilling til uskiftet bo 14.12.1742 lbnr.1265]. A:
1) søster Dorthe Mortensdatter Halkjær, enke efter Christen Skyum i Skive
2) søster Maren Mortensdatter Halkjær, født i Århus i marts 1691 eller 1692, enke efter Zacharias Berentreich, [skifte 27.1.1736 lbnr.1115], lem i Almindeligt Hospital i København
3) bror Peder Mortensen Giese, der døde 23.9.1768 i Christians Plejehus i København
4) søster Maren Mortensdatter Halkjær, død 15.3.1753 i Vartov Hospital i København, gift 30.12.1768 i Holmens Kirke i København med Peder Jensen Wulff. 2B:
a Anne Marie Pedersdatter Wulff g.m. Niels Hansen Meyer, tømrer ved Holmen i København
b Anders Pedersen, død 12.12.1769 i Frederiks Hospital i København.
Afdødes forældre var Morten Halkjær, familieskatforvalter i Århus og Marie Lauridsdatter.

2262 Niels Sjelle, avlsmand og kvæg- og hestehandler i Århus. 27.6.1773, fol.724B.
[Enkemand efter Ellen Andersdatter Lundgaard, skifte 7.1.1771 lbnr.2187]. B: Anders, forpagter på Kollerup, Niels 20 i Middelfart. FM: Markus Galten, købmand i Århus.

2263 Abraham Refeldt, bendrejer i Århus. 2.11.1773, fol.727B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Hans Holst, knapmager. B: Hans 14, Niels 11, Søren 5. FM: Laurids Nielsen, drejer.

2264 Rasmus Iversen, daglejer i Århus. 19.7.1773, fol.728B.
Enkemand efter [Maren Christensdatter, skifte 3.5.1771 lbnr.2102]. Arvinger kendes ikke.

2265 Peder Kryssing Kjærgaard, købmand i Århus. 9.7.1773, fol.729B.
Enkemand efter [Anne Johanne Overgaard], skifte 8.2.1772 lbnr.2155. B: Martha Marie 11, Thøger Marius 9, Christiane Johanne Marie 3. FM: morbror Mikkel Overgaard i Tovstrup.

2266 Christiane Rasmusdatter i Århus. 3.12.1774, fol.733.
E: Mikkel Nielsen, avlsmand. A: far Rasmus Hansen Kjær i Brigsted ved Horsens.

2267 Bevilling at være egen værge. 2.7.1773, fol.733B
Bevilling at være egen værge for Anne Vestergaard i Århus.

2268 Mikkel Stær, skipper i Århus. 17.2.1775, fol.733B.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Laurids Kysing, købmand i Århus. B: Christen 1. FM: født værge Peder Christensen Stær, skipper i Århus.

2269 Anne Svendsdatter i Århus. 19.3.1775, fol.734B.
E: Jørgen Nielsen Hegedal, avlsmand. A:
1) morbror Jens [Pedersen] Kras i Randlev, død. 3B:
a Peder Jensen Kras i Sander
b Rasmus Jensen Kras i Randlev
c Maren Jensdatter Kras g.m. Søren Jørgensen i Randlev Hovgård.

2270 Peder Furland, skoflikker i Århus. 28.2.1775, fol.735.
E: Inger Margrethe Jørgensdatter. B: Johan 34 i Linå, Anders 16, i skomagerlære i Århus, Margrethe g.m. Christoffer, tømrer ved Holmen i København.

2271 Karen Mouridsdatter i Århus. 19.2.1775, fol.735B.
E: Hans Christensen, toldbetjent. A:
1) bror Niels Mouridsen i Tovstrup
2) søster Anne Mouridsdatter g.m. Jens Staldmester i Vejlby, begge døde. 5B:
a Peder Jensen 29 i Vejlby
b Niels Jensen 27 i Vejlby
c Christen Jensen 15 i Vejlby
d Ellen Jensdatter g.m. Jens Poulsen i Ølsted
e Karen Jensdatter 12 i Vejlby.

2272 Anne Marichen Langballe i Århus. 6.2.1775, fol.737.
Enke efter Oluf Nielsen Haarby, bevilling til uskiftet bo 27.12.1754 lbnr.1558. B:
1) Mette Margrethe Haarby
2) Anne Haarby g.m. [Henrik Grotum Harbosen] Meulengracht, præst i Hasle.
Første ægteskab med Jens Madsen Haarup, [skifte 8.11.1740 lbnr.1211]. B:
3) Henrik Jensen Langballe, købmand i Århus
4) Marianne Jensdatter g.m. Niels Mogensen Skibby i Århus.

2273 Gedske Christine Skellerup, der lever i Århus. 21.2.1774, fol.738.
Enke efter Anders Pind, [skifte 20.1.1773 lbnr.2199]. LV: Søren Jensen, smed. Arvinger angives ikke til dette fallitbo.

2274 Cathrine Magdalene Stabell i Århus. 28.3.1775, fol.743.
E: Jes Fæster. B: Nikolaj 6, Hans 4½. FM: morbror Nikolai Stabell, prokurator i Århus, Niels Rohde, birkedommer og hospitalsforstander i Århus, Niels Holm, postmester i Århus. Bevilling til uskiftet bo 28.5.1773.

2275 Cathrine Pedersdatter i Århus. 18.10.1773, fol.744.
E: Hans Christoffersen Aros, tømrer. Arvinger kendes ikke.

2276 Jens Næsby, blegemand i Århus. 1.6.1775, fol.745B.
E: Maren Andersdatter. LV: Rasmus Pedersen Vejlby i Århus. B: Jacob 27, skoleholder i Ellerup på Fyn, Anne 25, Abelone 21, Christen 18. FM: Jens Lauridsen Molbo i Århus.

2277 Hedvig Jensen i Århus, 13.6.1775, fol.747B.
E: Christian Hansen Helt, rokkedrejer. B: Kirstine Marie 5 uger. FM: morbror Frederik Bøgh, degn i Trige, Laurids Nielsen Lisbjerg, drejer i Århus.

2278 Maren Nielsdatter i Århus. 27.4.1775, fol.748B.
E: Anders Hansen, skrædder. A:
1) halvsøster Anne Rasmusdatter i Århus
2) halvsøster Maren Rasmusdatter g.m. Jens Jensen, matros i København
3) halvsøster Anne Rasmusdatter, [skifte 26.3.1749 lbnr.1437] g.m. Anders Budsted, guldsmedesvend i Århus, [skifte 1.2.1768 lbnr.2034]. 1B:
a Rasmus Budsted, død. 1B: Erasmine 9 mdr hos sin mor i Kalundborg
4) halvsøster Kirsten Rasmusdatter, [skifte 10.6.1763 lbnr.1829], var g.m. Jens Aggerup, skipper i Århus. 1B:
a Anders Aggerup i Århus.

2279 Jochum Sørensen Refeldt, matros i Århus. 4.7.1774, fol.750.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Niels Rohde, hospitalsforstander i Århus. B: Anne Lene 1½. FM: Niels Mikkelsen i Århus.

2280 Kirstine Marie Rasmusdatter i Århus. 25.8.1775, fol.752.
E: Torben Torbensen, skomager. A:
På fars side:
1) søskendebarns datter Birgitte Stub hos stedfar [Hans] Ingerslev, præst i Beder [og Malling]
2) søskendebarn Karen Stub hos farbror Krag, Nyhavn 4 i København. FM: Hans Holst, knapmager.
På mors side:
3) klokkeren Cramers hustru i Århus
4) skomager Bergmanns enke
5) Ibsens enke i Århus.

2281 Andreas Veng, grov-urmager i Århus. 1.11.1773, fol.753B.
E: Ingeborg Rasmusdatter. LV: Christoffer Becher. B: Jens 10. FM: Peder Mikkelsen Malling.

2282 Peder Helt, musikantsvend i Århus. 19.12.1774, fol.754.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Rasmussen. B: Frederik 4, Johan 3.

2283 Ludvig Grimstrup, prokurator i Århus. 19.9.1774, fol.754B.
A:
1) mor Kirsten Stær, enke efter [Hans] Grimstrup, prokurator, [skifte 2.4.1766 lbnr.2050]
2) søster Mette Ulrik g.m. Oluf Ravn, guldsmed i Århus
3) søster Anne Margrethe Grimstrup.

2284 Rudolf Hansen, glarmester i Århus. 6.2.1774, fol.757.
[Enkemand efter Mette Haudrup]. B:
1) Hans Holst, knapmager i Århus
2) Jørgen Holst, bager i Århus
3) Henrik Holst, præst i Vinkel og Rind
4) Hans Adolf Holst 28 i Norge
5) Inger Sofie, enke efter [Johan Albert] Schiøtz, [skifte 18.4.1760 lbnr.1917]
6) Birgitte.

2285 Marie Møller i Århus. 29.6.1775, fol.758B.
E: Oluf Gylling, købmand. A:
1) bror Thøger Møller, cand. jur. i København
2) bror Peder Møller, premierløjtnant i Viborg.

2286 Testamente i Århus. 1775, fol.760.
Testamente af 23.2.1759 for Jochum Christoffer Behrent, anordnet gæstgiver for det kongelige preusiske gebet g.m. Else Marie Holst. Hendes første ægteskab med [Jens Jørgensen, skifte 5.6.1744 lbnr.1345]. B: Jørgen.

2287 Testamente i Århus. 1775, fol.760B.
Testamente af 1.10.1765 for Christen Pedersen, skoflikker og hustru Karen Jensdatter i Århus.

2288 Rasmus Molbo, skipper i Århus. 29.12.1774, fol.761.
A:
1) mor Abelone Rasmusdatter, enke efter Henrik Molbo, [skifte 26.7.1762 lbnr.1802]. LV: Jens Nielsen Hasle, købmand i Århus
2) søster Karen Henriksdatter på Mattrup
3) søster Marie Henriksdatter
4) bror Søren Molbo 32 i Århus
5) søster Kirsten Henriksdatter g.m. Peder, tømrersvend på Holmen i København.

2289 Niels Broberg, matros i Århus. 16.9.1775, fol.761B.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Peder Pedersen Salling. B: Dorthe Marie 1½. FM: født værge Laurids Nielsen Broberg, matros, Peder Davidsen, snedker.

2290 Kirsten Davidsdatter i Århus. 12.5.1775, fol.762B.
Enke. B: Johanne Sofie g.m. en matros ved Holmen i København.

2291 Niels Pedersen Grønbæk, skipper i Århus. 12.7.1775, fol.763B.
E: Maren Mogensdatter. LV: Rasmus Skov, købmand i Århus. A:
1) mor Karen Nielsdatter, enke efter Peder Jensen, skomager
2) bror Jens Pedersen Grønbæk, skipper i Århus
3) bror Rasmus Pedersen, styrmand i Århus, død. 1B: Anne Cathrine 1½
4) søster Mette Marie Pedersdatter.

2292 Jens Rasmussen, skoleholder i Århus. 22.1.1775, fol.765B.
E: Anne Cathrine Adamsdatter. LV: Mikkel Harder, snedker. A:
1) bror Laurids Rasmussen i Horndrup ved Horsens
2) søster Benedikte Rasmusdatter i Grubbemølle (?) ved Kolding
3) bror Christen Rasmussen, død. 1B: Niels, farer på Kina.
Til stede: svoger Knud Abel, købmand i Århus.

2293 Thomas Christensen, snedkersvend i Århus. 13.10.1775, fol.767B.
A: far Christen Thomsen i Sønderholm sogn ved Ålborg på Store Restrup gods. Afdøde var døbt Sønderholm 19.6.1746.

2294 Ellen Mikkelsdatter i Århus. 13.9.1775, fol.768B.
E: Peder Pedersen Salling, handskemager. B: Kirsten 24, Peder 21, Mikkel 20. FM: Gregers Schrøder, havnefoged i Århus.

2295 Testamente i Århus. 1775, fol.770.
Testamente af 23.7.1768 for Oluf Christian Secher og hustru Anne Margrethe Vissing.

2296 Testamente i Århus. 1775, fol.770B.
Testamente af 18.8.1760 for Jens Nielsen Hasle og hustru Kirsten Sørensdatter Brun.

2297 Testamente i Århus. 1775, fol.771B.
Testamente af 22.12.1768 for Jens Mikkelsen Tørslev, murer og hustru Ellen Lauridsdatter.

2298 Peder Thomsen, tømrersvend i Århus. 14.1.1775, fol.772.
Afdøde var født i Herskind og havde pas som soldat fra Skanderborg Amt. Arvinger angives ikke.

2299 Anne Sørensdatter i Århus. 22.1.1776, fol.772B.
E: Niels Mikkelsen. B: Kirsten 10, Dorthe 8, Mette Kirstine 5, Søren 4. FM: Simon Assendrup, skipper i Århus.
Enkemandens første ægteskab med [Kirsten Mikkelsdatter, skifte 10.1.1759 lbnr.1686]. 1B: [Anne].

2300 Anne Sørensdatter Værn, ugift i Århus. 20.1.1776, fol.775.
A:
1) bror Rasmus [Sørensen] Værn, kinapræst
2) søster Sidsel Værn, enke efter [Niels Lauridsen] Rømer i Århus, [skifte 12.1.1769 lbnr.2057]
3) søster Gertrud Marie Værn g.m. Hans Seidelin Møller i Århus
4) søster Sofie Cathrine Værn i København
5) søster Bodil Værn g.m. Christian Frederik Bay, kvarterkommissær.

2301 Jacob Bentzon, ugift i Århus. 25.11.1775, fol.776.
A:
1) bror, død. 2B:
a Christian von Bentzon i Odense
b A. C. Bentzon, enke efter Jacobi i København.
Testamente af 31.12.1766, underskrevet i Christiania, hvor afdøde var statholder.
Afdøde var arving efter justitsråd Peder Lassen og hustru Magdalene Pedersdatter i København efter testamente 11.11.1728, som omtalt i Hoffmanns fundationer bind 10 side 100.

2302 Markus Markussen Mørch i Århus. 12.2.1776, fol.781B.
Student, men har ikke været i gejstligt embede.
A:
1) bror Peder Mørch til Boller i Vendsyssel
2) bror Jørgen Mørch til Nørlund i Ålborg Amt, død. 4B:
a Kirsten Mørch g.m. Peder Nikolaj Secher til Skårupgård [i Todbjerg sogn]
b Johanne Marie Mørch g.m. Thomas Secher til Hjortshøjlund [i Hjortshøj sogn]
c Anne Marie Mørch g.m. Anker Secher til Kærbygård [i Kasted sogn]
d Anne Mørch g.m. Poul Behr til Ingvorstrup [i Vejlby sogn i Djurs Sønder Herred]
3) søster Anne Mørch, [skifte 7.4.1771 lbnr.2095], var g.m. Mads Galten, vinhandler i Århus. 4B:
a Markus Mørch Galten, købmand og vinhandler i Århus
b Peder Galten 33, købmandskarl i Århus
c Marie Galten, enke efter Laurids Meulengracht i Århus
d Kirstine Birgitte Galten g.m. Frands Henriksen Kruse, købmand i Århus
4) søster Maren Mørch g.m. Jørgen Thomas Skaarup, apoteker i Randers.

2303 Aksel Tornsen, skrædder i Århus. 24.2.1776, fol.783.
E: Anne Nielsdatter. B: Mette Marie 15, Anne Margrethe 14, Gertrud 9. FM: Søren Buxlund i Århus. Af første ægteskab B: Maren 22 på Samsø.

2304 Oluf Broberg, købmand i Århus. 24.5.1775, fol.783.
E: Maren Hjort. LV: Gøde Gødesen, købmand i Århus. B: Sidsel 11, Knud Hjort Broberg 9, Martha Hjarnø 7, Maren 5, Margrethe Mundelstrup Broberg 3, Jens Broberg 2. FM: født værge Søren Broberg i København, Clemen Kryssing, købmand i Århus.

2305 Maren Wandal i Århus. 26.2.1776, fol.785.
Enke efter Thomas Thomsen Sabro, [skifte 6.2.1772 lbnr.2190].
Testamente af 28.1.1776. A:
1) Mads Thomsen Sabros enke
2) dennes (1) søster Sara Pedersdatter Wandal, enke
3) afdødes 2 søstre Dorthe Pedersdatter og Karen Pedersdatters 4 børn
4) afdødes mands 5 sønner:
a Thomas Thomsen Sabro
b Poul Thomsen Sabro
c Jens Thomsen Sabro
d Jørgen Thomsen Sabro
e Josef Thomsen Sabro.

2306 Henrik Brønsdorff, ugift kaptajn i Århus. 2.5.1775, fol.787.
Testamente af 26.1.1774. A:
1) bror Christian Brønsdorff, oberstløjtnant, død. 1B:
a Helene Cathrine Brønsdorff i Ålborg
2) søster Kirstine Marie Brønsdorff, død. 3B:
a Dorthe Elsebeth Ølgaard g.m. Just Dyssel, forpagter af Nørkær [i Hee sogn] ved Ringkøbing
b Niels Sørensen Ølgaard, købmand i Varde
c Laurids Sørensen Ølgaard, student, der døde i Guinea 12.11.1774.

2307 Tillemann Pedersen, matros i Århus. 13.3.1775, fol.793B.
E: Utilie Jensdatter. LV: Jens Aalborg. Første ægteskab med Anne Andersdatter, [skifte 15.6.1773 lbnr.2237]. B: Marianne 11. FM: fars svoger Jens Værn, snedker i Århus, født værge Mads Andersen i Egå.

2308 Rasmus Eriksen Møller, borgmester i Århus. 12.7.1774, fol.796B.
E: Frederikke [Margrethe] Sommerfeldt. LV: Morten Hasle. B: Else Marie 9, Erik Christian 2½. [Første ægteskab med Margrethe Nielsdatter, skifte 20.4.1770 lbnr.2073]. (Sml. lbnr.2096). Enken tager ophold i Harlev korn- og kobbermølle.

2309 Laurids Vestergaard, købmand i Århus. 9.10.1774, fol.806.
Uden ægteskab med husholdersken Karen Olufsdatter B: Peder 6, født 23.8.1769, som er lyst i kuld og køn. FM: morfar Oluf Christian 71 år gammel, Peder Herskind.
Karen Olufsdatter ægter Terkild Fogh, købmand.
Testamente af 5.8.1774. A:
1) bror Oluf Vestergaard, præst i Selde [og Åsted] i Salling, død. 4B:
a Jørgen Vestergaard over 26
b Dorthe Marie Vestergaard g.m. [Laurids Albertsen] Thura, præst i [Hvidbjerg og Lyngs]
c Maren Vestergaard g.m. Søren [Jeppesen] Salling, præst i Junget [og Torum]
d Margrethe Vestergaard
2) bror Johan Arent Vestergaard i Århus, [skifte 23.5.1763 lbnr.1908]. 4B:
a Jørgen Vestergaard
b Peder Oluf Vestergaard, skoleholder i Nørre Herlev kongelige skole, 26 år den 5.12.1775
c Maren Vestergaard
d Gertrud Kirstine Vestergaard
3) bror Christen Skaarup [Jørgensen] Vestergaard, præst [i Vigerslev og Veflinge] på Fyn
4) søster Dorthe Marie Vestergaard, enke efter [Christen] Holmsted, apoteker i Svendborg
5) søster Sidsel Vestergaard g.m. [Jens] Dons, præst i Brabrand
6) søster Anne Vestergaard i Århus.
Afdødes forældre var Jørgen Pedersen Vestergaard og hustru Maren Olufsdatter, skifte 1.11.1763 lbnr.1875.
Afdødes morforældre var Oluf Sørensen, rådmand og hustru Dorthe Johansdatter, datter af Johan Arent Althalt.

2310 Jens Lauridsen Køge, skipper i Århus.19.1.1775, fol.819.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Herman Hechtmann, skipper i Århus. A:
1) søster Marianne Lauridsdatter Køge g.m. Thomas Andersen Bing, sømand i Nyhavn i København
2) halvsøster Marie, jordemor i Århus.

2311 Anne Jesdatter, ugift i Århus. 4.2.1776, fol.825B.
A:
1) søster Ingeborg Jesdatter, enke efter Mathias Asmussen i Schelde på fyrstendømmet Glücksborgs territorium. LV: søn Jens Johansen, bogbindersvend
2) bror Jacob Jessen, bogbinder i Århus, [bevilling til uskiftet bo 5.9.1772 lbnr.2150]. 1B: Anne Kirstine. FM: beslægtet Christen Mortensen, snedker i Århus.

2312 Eskild Nielsen Moss, matros i Århus. 1.4.1776, fol.827.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. LV: Herman Hechtmann. B: Niels 27, matros i Århus, Elsebeth 23 i Kalundborg, Søren 19, Marie 16, Marie Kirstine. FM: beslægtet Poul Mikkelsen Cramer, klokker ved Århus Domkirke.

2313 Anne Christensdatter i Århus. 1.4.1776, fol.827B.
E: Frederik Guldmand, skrædder. B: Rasmine 9. FM: Poul Hansen.

2314 Oluf Holm, skipper i Århus. 18.4.1776, fol.828.
E: Maren Poulsdatter. LV: stedfar Jens Hansen Møller i Skovmølle [i Mårslet sogn]. B: Gertrud Marie 2. FM: Christoffer Becher, købmand i Århus.

2315 Johan Peder, skoflikker i Århus. 30.7.1774, fol.829.
E: Karen Kjeldsdatter. LV: Peder Pedersen Todbjerg, avlsmand i Århus, (kaldes også Peder Snedker). B: Christiane 3. FM: Jens Christensen Todbjerg.

2316 Anne Thøgersdatter i Århus. 30.4.1776, fol.830.
E: Peder Bach, kalkslager. B: Karen 11.

2317 Rasmus Mogensen Skibby i Århus. 15.5.1776, fol.830.
E: Mette Svendsdatter. Bevilling til uskiftet bo af 26.4.1776.

2318 Kirsten Nielsdatter i Århus. 1.5.1776, fol.830B.
Enke efter Jens Ibsen, [skifte 16.5.1770 lbnr.2084]. B: Anne Bolene g.m. Peder Asmussen Svanberg, skomager i Århus, Kirsten. FM: Johan Bergmann, farbror Hans Christian Cramer, klokker i Århus.

2319 Søren Lauridsen, pottemager i Århus. 7.4.1776, fol.831B.
Enkemand efter [Johanne Pedersdatter, skifte 23.7.1773 lbnr.2256]. B: Hans 12, Peder 10, Anne Kirstine 6. FM: Ludvig Weyse, feldbereder i Århus. Første ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 16.2.1759 lbnr.1689. B: Laurids 27, Anne Margrethe 25.

2320 Testamente i Århus. 8.7.1776, fol.833.
Testamente af 11.2.1775 for Niels Andersen Vormstrup og hustru Anne Mathæusdatter.

2321 Kirstine Marie Christensdatter i Århus. 18.7.1776, fol.834.
E: Jens Sørensen, daglejer. B:
1) Kirsten Jensdatter g.m. Niels Skrædder i Tovstrup
2) Marie Jensdatter g.m. Mads i Grundfør
3) Anne Jensdatter g.m. en bonde i Slet
4) Inger Jensdatter i København
5) Johanne Jensdatter på Høgholm
6) Maren Jensdatter i Århus.

2322 Jens Strand, matros i Århus. 17.7.1775, fol.834.
A: søster Elisabeth Svendsdatter g.m. Christen Sørensen Pur på fru Sommerfeldts gods på Helgenæs.

2323 Anne Clausdatter Malling i Århus. 26.12.1775, fol.835B.
E: Johan Henrik Holst, bager. A: mosters datter Marie Elisabeth, enke efter Andreas Bugge, islandsk købmand i København.

2324 Peder Nygaard, købmandskarl i Århus. 12.7.1775, fol.839.
A:
1) bror Jacob Sørensen 28 i Firgårde i Dover sogn i forældrenes gård, som er under skiftebehandling
2) bror Jens Sørensen 18 i Hemstok i Dover sogn
3) søster Anne Sørensdatter
4) søster Anne Sørensdatter
5) søster Margrethe Sørensdatter 15
6) søster Maren Sørensdatter 11 hos faster i Siim i Dover sogn.

2325 Peder Madsen Galten, købmandskarl i Århus. 6.8.1776, fol.840B.
Testamente 2.7.1776. A:
1) bror Markus Mørk Galten, købmand og vinhandler i Århus
2) søster Birgitte Galten g.m. Frands Henriksen Kruse, købmand i Århus
3) søster [Marie Galten], enke efter [Laurids] Meulengracht i Århus.

2326 Maren Pedersdatter i Århus. 10.7.1776, fol.842.
E: Jens Lauridsen Molbo, skipper. A:
1) søster Anne Pedersdatter g.m. Peder Christensen i Skåde på Marselisborg gods
2) søster Kirsten Pedersdatter, enke efter Anders Gunnarsen i Århus
3) søster Inger Pedersdatter g.m. Peder Madsen i Skåde
4) søster Ellen Pedersdatter i Århus. FM: Peder Herskind, købmand i Århus.

2327 Karen Jensdatter 76 år i Århus. 18.9.1776, fol.843B.
Arvinger angives ikke.

2328 Else Jensdatter i Århus. 7.10.1776, fol.843B.
E: Rasmus Nielsen, daglejer. B: Niels 14, Maren 7.

2329 Mikkel Pedersen, matros i Århus. 7.10.1776, fol.844.
E: Edel Eskildsdatter. LV: Niels Jensen, vægter. B: Peder 6.

2330 Anne Sørensdatter i Århus. 21.1.1776, fol.844B.
Enke efter Jens Urth, [skifte 11.10.1769 lbnr.2097].
[Første ægteskab med Christen Jensen Schmidt, skifte 30.4.1762 lbnr.1800]. B: Christian Henning, købmandskarl i Ålborg, Jens 20, i kobbersmedelære i Århus, Søren 17, i snedkerlære i Århus, Mette Cathrine 15. FM: morbror Søren Sørensen, avlsmand i Århus.

2331 Christian Pretz, gårdskarl i Århus. 5.4.1776, fol.846B.
A: søster g.m. en snedker i Kalb an der Mühle ved Garleben i Brandenburg.
Arvinger angives ikke.

2332 Hans Jensen Barfred, feldbereder i Århus. 21.4.1775, fol.848.
B: Anne Magdalene 19. FM: søskendebarn Jens Møller, købmand i Århus, farbror Frederik Barfred, vinhandler i København.

2333 Mathias Preutz fra Horsens, der døde i Århus. 16.10.1776, fol.849B.
Arvinger angives ikke.

2334 Altman Jansen, toldkontrollør i Århus. 26.9.1776, fol.849B.
E: Charlotte Dorthe Amalie Bosenius. . LV: Peder Møller, residerende kapellan ved Århus Domkirke. Testamente af 14.9.1767. A: der skal være en brorsøn i Holland.

2335 Maren Jensdatter i Århus. 8.10.1776, fol.851.
E: Christian Hansen, drejer. A:
1) bror Morten Jensen i Houlbjerg på Frijsenborg gods
2) bror Søren Jensen på Lichtenbergs gods, [Bidstrup gods], men by kendes ikke
3) søster Mette Jensdatter g.m. Simon Sørensen i Granslev på Lichtenbergs gods [Bidstrup gods]
4) søster Dorthe Jensdatter, der tjener degnen i Houlbjerg
5) søster Anne Jensdatter.
FM: Peder Malling, stolemager i Århus.

2336 Niels Mikkelsen Grønfeld, købmandskarl i Århus. 19.8.1774, fol.852, næste protokol fol.18B.
A:
1) søster Maren Mikkelsdatter Grønfeld g.m. Christen Holm, styrmand i København
2) halvsøster Dorthe Malene Mikkelsdatter Grønfeld i København
3) halvsøster Ingeborg Mikkelsdatter Grønfeld i København
4) halvsøster Kirstine Malene Mikkelsdatter Grønfeld hos mor Mette Marie i Ebeltoft.
FM: Søren Grønfeld i Ebeltoft ved svigersøn Jens Buchtrup, købmand i Århus.
Skifte 3.5.1759 efter afdødes far Mikkel Grønfeld i Ebeltoft.

2337 Maren Olufsdatter i Århus. 23.9.1773, fol.859.
E: Jens Pedersen Grønbæk. B: Peder 7, Oluf 3, Christen 1. FM: født værge Jens Værn, snedker i Århus.

2338 Rasmus Sørensen Favrskov, tømrer i Århus. 13.1.1777, fol.861.
A:
1) bror Christian Ladefoged i Århus
2) søster Inger g.m. Poul Forsum i Århus
3) søster Anne g.m. Christen Scheel, sergent i Odder
4) søster Anne, død, var g.m. Feddersen, vagtmester i Fredericia. 2B: Anne Margrethe 9, Søren 6.

2339 Sidsel Marie Jensdatter i Århus. 29.1.1777, fol.862.
E: Rasmus Nielsen, tømrer. B: Niels 11, Johanne Marie 10, Maren 7, Karen 4. FM: morbror Rasmus Nielsen, bødker i Århus.

2340 Maren Sørensdatter i Århus. 21.2.1777, fol.863.
E: Jørgen Post. Bevilling til uskiftet bo.

2341 Peder Sørensen Holm, ugift, der lever i Århus. 10.11.1775, fol.863B.
Fledføringskontrakt med Niels Rohde, rådmand og hospitalsforstander i Århus.

2342 Else Madsdatter i Århus. 4.2.1777, fol.864.
E: Niels Elmose, slagter. A:
1) søster Anne Madsdatter g.m. Morten Nielsen i Skivholme, begge døde. 1B:
a Anne Mortensdatter 27 i Århus
FM: Frederik Flemming, parykmager i Århus.
2) halvsøster Anne Jensdatter, død, var g.m. Rasmus Jørgensen i Mølgårde på Søbygård gods. 2B:
a Jens Rasmussen 42, væver i Skivholme på Frijsenborg gods
b Jørgen Rasmussen 40, i Røgen på Søbygård gods.

2343 Peder Christensen, handskemager i Århus. 8.2.1777, fol.867.
E: Bodil Jensdatter Høgh. LV: Niels Mortensen Malling, skipper i Århus. A: bror Hans Christensen, handskemagersvend, der for 20 år siden rejste til Østrig som soldat.

2344 Anne Hansdatter i Århus. 8.2.1777, fol.868.
Enke efter Jens Jensen, bager, [skifte 20.12.1769 lbnr.2067]. B: Birgitte g.m. Herman Henrik Constantz, bager i Århus, Ida Dorthe 30 i Århus. FM: Johan Josef Wentzel, Peder Raae, købmand i Århus.

2345 Anne Johansdatter i Århus. 19.3.1777, fol.870B.
Enke efter Jacob Gylling, skipper, [skifte 30.10.1763 lbnr.1931]. A:
1) bror Søren Johansen i Hårup i Linå sogn
2) bror Hans Johansen i Linå sogn, død. B: [navne angives ikke].
Desuden nævnes afdødes stedsøn Knud Jacobsen.

2346 Bevilling at være egen værge. 24.3.1777, fol.871.
Bevilling at være egen værge af 14.3.1777 for Bodil Kirstine Rasmusdatter under kurator Andreas Geding i Århus.

2347 Else Sørensdatter i Århus. 7.3.1777, fol.871.
E: Søren Sørensen Fracher. Bevilling til uskiftet bo.

2348 Kirsten Mikkelsdatter i Århus. 20.3.1777, fol.871B.
Enke. B: Mikkel Pedersen 30, Inger g.m. Jens Jensen, matros, Malene, [skifte 28.2.1777 lbnr.2371], var g.m. Svend Hebeling. 1B: Birthe Kirstine 5. FM: Hans Jacob Frank, skipper i Århus.

2349 Maren Sørensdatter i Århus. 19.3.1777, fol.872.
E: Jørgen Iversen Post. B: Søren Jørgensen Brundt 16, Anne. FM: farbrorsønner Niels Mikkelsen i Lading, Rasmus Mikkelsen i Skåde. Bevilling til uskiftet bo 21.2.1777 lbnr.2340.

2350 Anne Nielsdatter i Århus. 4.2.1777, fol.872B.
Enke efter Hans Christoffersen. Første ægteskab med [Oluf Olufsen, skifte 15.2.1745 lbnr.1374]. B: Marie Lisbeth 36 på Frijsenborg. FM: Johan Meyer, snedker.

2351 Ellen Kirstine Poulsdatter i Århus. 5.4.1777, fol.873.
E: Peder Jensen Skaarup. B: Jens 16, Frederik 14. FM: Frederik Raae, købmand i Århus.

2352 Lisbeth Nielsdatter, ugift tjenestepige i Århus. 16.2.1777, fol.874.
A:
1) bror Rasmus Nielsen i Hammel på Frijsenborg gods
2) bror Peder Nielsen i Søby på Høgholm gods
3) bror Søren Nielsen i Søby på Høgholm gods
4) søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Rasmus Bendixen i Røgen på Høgholm gods. 2B: 2 små piger.

2353 Kirsten Christensdatter i Århus. 24.2.1777, fol.875.
Enke efter Niels Abildskov, kræmmer. B: Marie Kirstine 30, Christen, der døde 1770 på rejse til Ostindien.

2354 Thomas Hansen i Århus. 10.4.1777, fol.876B.
E: Maren Geding. B:
1) Hans Thomsen, der døde
2) Laurids Thomsen Geding
3) Kirsten Thomasdatter, død, var g.m. Peder Kaarsberg, [skifte 26.7.1774 lbnr.2355]. 5B:
a Andreas Kaarsberg, købmand
b [Margrethe] g.m. Jens Andersen Schmidt, købmand
c [Jacobine] g.m. Markus Galten, købmand
d [Jacob]
e [Hans].

2355 Peder Kaarsberg, købmand i Århus. 26.7.1774, fol.880B.
E: Kirsten Thomasdatter, der også døde.
Hans A:
Første Ægteskab med Maren Jensdatter Vissing, [skifte 1.12.1760 lbnr.1760]. B:
1) Jacobine Pedersdatter g.m. Markus Mørch Galten, købmand i Århus
2) Andreas Kaarsberg 26, købmand i Århus
3) Margrethe Pedersdatter g.m. Jens Andersen Schmidt i Århus
4) Jacob Kaarsberg 19 i København
5) Hans Kaarsberg 17.
Hendes A:
1) mor Maren Geding, enke efter Thomas Hansen, [skifte 10.4.1777 lbnr.2354]
2) bror Laurids Geding.

2356 Kirsten Nielsdatter i Århus. 23.8.1776, fol.905B.
Enke efter Peder Ellingsen, garver, [skifte 13.4.1765 lbnr.1952]. A:
1) bror Poul Nielsen, kandestøber i Århus
2) søster Anne Sofie Nielsdatter, [1.7.1763 lbnr.1832], var g.m. Christian Justesen, skomager. 1B: Anne i København
Afdøde havde i sinds svaghed ombragt sig selv.

2357 Søren Lundgaard i Århus. 11.7.1776, fol.911B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Thomas Funder, købmand i Århus. B: Ellen Cathrine 24. FM: farbror [d.v.s. fasters mand] Markus Jensen, drejer i Århus.

2358 Anne Cathrine Olufsdatter i Århus. 28.11.1776, fol.913.
E: Johan Pedersen Skanderborg. A:
1) bror Laurids Olufsen, degn på Nørlund gods, død. 4B:
a Morten Lauridsen, død. 2B: Laurids, Anne Mette
b Jørgen Lauridsen 26 op Oksholm
c Mette Marie Lauridsdatter, død, 5B: Oluf Clausen, Andreas, Laurids, Peder, Johan Christian
d Anne Lauridsdatter på Nørlund
2) søster Mette Kirstine Olufsdatter, enke i Nyboder i København.

2359 Anne Margrethe Esberg, ugift i Århus. 14.2.1776, fol.916.
A:
1) bror Peder Christoffersen på Fyn, død. 3B:
a Christoffer Pedersen på Nebelgård på Fjællebro gods på Fyn
b Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Simon Christensen fæstehusmand på Hvedholm gods på Fyn
c Maren Pedersdatter, enke efter Jens Snedker i Køng på Søholm gods på Fyn
2) søster Abelone Esberg, død, var g.m. Morten Bøgh, skovrider. 4B:
a Frederik Lorentsen Sinding i Lund på Gammel Estrup gods
b Christian Mortensen Bøgh 40 i Stettin i Pommern
c Mathias Bøgh, guldsmed i Århus
d Johan Bøgh, skytte på Katholm
3) søster Maren Esberg g.m. Niels Landrup, murer i Randers.

2360 Helene Lodde i Århus. 3.5.1777, fol.920.
Enke efter Peder Hansen Holm, sejlmager, [skifte 23.10.1766 lbnr.2002]. A: far Gustav Lodde, kobberstikker i Viborg, sidst i København, hvor han døde. Desuden nævnes afdødes steddatter Johanne Pedersdatter Holm g.m. Herman Hechtmann, skipper i Århus.

2361 Jens Voetmann, ugift i Århus. 19.5.1777, fol.921B.
A: far Baltser Voetmann, ridefoged og gartner på Gunderupgård ved Ålborg. Desuden nævnes afdødes moster, enke efter Niels Knudsen Bech.

2362 Maren Christiansdatter i Århus. 7.2.1777, fol.922.
E: Rasmus Henriksen, daglejer. A:
1) halvbror Knud i Norring på Frijsenborg gods
2) halvbror Hans på Fyn
3) halvbror Morten i Trøjborg Mølle på Fyn.

2363 Jens Mikkelsen, ugift gårdskarl i Århus. 30.10.1777, fol.923.
Forlovet med Maren Thomasdatter i Vejlby. A:
1) bror Niels Mikkelsen i Tovstrup på Søbygård gods
2) bror Anders Mikkelsen, hyrde i Svenstrup på Tvilumgård gods i Gjern herred.

2364 Anne Pedersdatter Møller i Århus. 19.6.1777, fol.923B.
E: Jens Mikkelsen Tørslev, murer.
Testamente af 16.6.1777. A:
1) søster Stine Pedersdatter, død, var g.m. Jens Christensen i Tåstrup. 1B: Dorthe Sofie Jensdatter g.m. Jørgen Jensen, bødker.
Desuden skal der være nogle halvbrorbørn i Hvolbæk ved Skanderborg, Kjærs hustru i Hedemølle og nogle i København.

2365 Anders Hansen, skomager i Århus. 8.12.1776, fol.925.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Mikkelsen, Frederik Flemming, parykmager i Århus. A:
1) mor Kirsten Andersdatter, enke efter Hans Henriksen i Århus, skifte 13.3.1769 lbnr.2060. LV: Rudolf Clausen, Christen Pedersen Lisbjerg i Århus
2) søster Elisabeth Hansdatter, for tiden indsat i Viborg Tugt- og Manufakturhus
3) søster Inger Marie Hansdatter, [skifte 7.4.1771 lbnr.2151], var g.m. Peder Christensen, rebslager, [skifte 8.9.1763 lbnr.1871]. 2B: Mette 17, Christen 14. FM: stedfar Johan Christian Engmann, rebslager i Århus.

2366 Mette Jørgensdatter i Århus. 7.2.1774, fol.931.
E: Thomas Esbensen, avlsmand. B: Esben 30 i København, Johannes 25, Johanne g.m. Andreas Poulsen i København, Kirsten i Århus. Første ægteskab med Niels Andersen Hegedal. B: Jørgen, avlsmand i Århus, Andreas over 30, i kongens stalde i København, Helvig Christiane gift i Kelst på Hesselmed gods ved Varde.

2367 Maren Poulsdatter i Århus. 23.6.1777, fol.935.
E: Jørgen Nielsen Hegedal. A:
1) bror Rasmus Poulsen i Skejby på Marselisborg gods
2) søster Anne Poulsdatter g.m. Peder Møller i Lisbjerg, begge døde. 1B: Anne 13.

2368 Niels Rasmussen Kornmaaler i Århus. 2.10.1777, fol.937.
E: Anne Dorthe Christiansdatter. B: Rasmus 16, i drejerlære. FM: Laurids Lisbjerg, drejer i Århus.

2369 Testamente i Århus. 1777, fol.938.
Testamente af 24.7.1773 for Christen Christoffersen og hustru Birgitte Nielsdatter i Århus.

2370 Rasmus Pedersen Skaarup, tjenestekarl i Århus. 22.4.1777, fol.938B.
A:
1) søster Anne Pedersdatter g.m. Christen Enevoldsen, sprøjtemester i Randers
2) søster Anne Marie Pedersdatter g.m. Peder Jensen på Nørlund gods
3) søster Inger Pedersdatter, død, var g.m. Niels Mikkelsen i Skårup [i Ravnkilde sogn] på Nørlund gods. 1B: Else 6.

2371 Malene Pedersdatter i Århus. 28.2.1777, fol.940.
E: Svend Carl Hebeling, apotekersvend, der er bortrejst for 4 år siden. B: Birthe Kirstine 5. FM: mors mosters mand Hans Jacob Frank, skipper i Århus.


Århus byfoged
Skifteuddrag
Protokol 15
1777-1789
B 56 - 428


2372 Oluf Christiansen, betjent i Århus. 5.8.1776, fol.1B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Christian Scheffer, parykmager i Århus. B: Anne Kirstine g.m. Johan Josef Wentzel, købmand i Århus. Første ægteskab med [Anne Kirstine Pedersdatter], skifte 5.7.1751. B: Christian 28, student i Strømsø i Norge, Karen g.m. Terkild Fogh, købmand i Århus.

2373 Johan Gabrielsen, hospitalslem i Århus. 31.10.1777, fol.7B.
Arvinger angives ikke.
(I overskriften står fejlagtigt Gabriel Johansen).

2374 Johan Frederik Schimmel, afskediget rytter i Århus. 14.10.1777, fol.8.
Arvinger kendes ikke.

2375 Knud Berg, lakaj i Århus. 28.6.1775, fol.8B.
A:
1) mor enke efter Gietmann i Frederiksstad i Norge
2) bror Hans Berg, visiterer i Frederiksstad i Norge.

2376 Søren Andersen Hatting, daglejer i Århus. 15.7.1776, fol.10B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Jensen Labing i Århus. A:
1) bror Jens Andersen i Pillemark på Samsø
2) søster i Sønderborg.

2377 Hans Christian Saaby, skipper i Århus. 24.5.1777, fol.12B.
A: far Christian Saaby, degn i Vester Velling ved Randers. Til stede var afdødes morbror Hans Christian, rebslager i Århus.

2378 Otte Briand, assessor og doktor i Århus. 27.7.1776, fol.13B.
E: Martha Schurmann. LV: P[eder Efraim Pedersen] Monrad, stiftsprovst i Århus. B: Anne 24, Frederikke 22, Filibert Ottesdatter 19, Ulrikke Marie 17, Isak 15. FM: morbror Christian Conrad Schurmann i Katvad Mølle [i Vejerslev sogn], Markus Mørch Galten i Århus.

2379 Markus Mørch Galten, købmand i Århus. 6.2.1778, fol.19.
E: Jacobine Kaarsberg. Bevilling til uskiftet bo.

2380 Søren Houmann, mønsterskriver i Århus. 10.12.1776, fol.19B.
E: Johanne Margrethe Hansdatter. LV: [Hans Michael] Seehus, præst [dvs. anden kapellan i Århus Domkirke]. A:
1) mor Gertrud Hansdatter i Almind ved Kolding
2) bror Hans Houmann, købmand i Roskilde
3) bror Jens Houmann, snedker i Almind
4) søster [Kirsten Houmann], enke efter [Nikolaj Jensen] Tved, postmester i Horsens, [skifte Horsens 2.9.1771 lbnr.1450]
5) søster Else Houmann på Frijsenborg
6) søster Ingeborg Houmann g.m. Peder Møller i Tiufkær [i Smidstrup sogn] ved Kolding.

2381 Mikkel Hornbæk, farver i Århus. 15.12.1776, fol.25B.
Enkemand efter Bodil Christensdatter, der døde for få dage siden. B: Thomas 16, Christen 15, Mette Cathrine 12, Niels 8, Anne Christine 5. FM: farbror Mikkel Thomsen Hornbæk i Hornborg ved Horsens.

2382 Inger Marie Børgesdatter i Århus. 18.3.1778, fol.28B.
E: Peder Sperling, bager. B: Johannes 19, Marie Elisabeth 15, Helene 13, Peder 11, Christian 9, Marie 6. FM: Jens Holm, skipper i Århus.

2383 Hans Arv, tømrer i Århus. 21.11.1776, fol.30.
E: Anne Margrethe Lauridsdatter. LV: Jochum Heidorn, grovsmed. B: Hans 21/2, Anne Cathrine 3 mdr. FM: Herman Hechtmann, skipper i Århus.

2384 Johanne Rasmusdatter, ugift tjenestepige i Århus. 8.3.1777, fol.32B.
A:
1) søster, død. 1B:
a Karen Rasmusdatter, død, var g.m. Hans Christiansen Københavner. 1B: Marie 19
2) bror, død. 6B:
a Anne Marie Sejersdatter 24 i Århus
b Christine Sejersdatter 18 i Skivholme
c Marie Cathrine Sejersdatter 12 i Borum
d Karen Sejersdatter 7 i Pøtmølle
e Anne Sejersdatter i Skivholme
f Maren Sejersdatter g.m. Søren Andersen i Skivholme.
FM: Torben Torbensen, skomager i Århus.

2385 Peder Jespersen Kaarsberg i Århus. 4.1.1777, fol.34B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Davidsen. B: Peder 13, Anne 10, Mette 7, Jesper 6 mdr. FM: fars søskendebarn Joen Lauridsen, avlsmand i Århus.

2386 Niels Hansen Bech, købmand i Århus. 18.4.1778, fol.36B.
E: Abelone Jensdatter Kjellerup. Bevilling til uskiftet bo.

2387 Johan Samuelsen, daglejer i Århus. 27.4.1778, fol.37.
E: Utilie Jensdatter. LV: far Jens Aalborg. A: far Samuel Johansen, skibstømrer i København.

2388 Barbara Mikkelsdatter i Århus. 28.4.1778, fol.38, 96B.
E: Søren Holm, avlsmand. B: Søren 6, Maren 5, Jens 1. FM: Søren Nielsen Amdi i Århus.

2389 Registrering i Århus. 28.11.1777, fol.39.
Registrering af boet hos Johan Andersen Dyhr, avlsmand i Århus, da han om natten var bortrejst med kone og børn og en del af indboet, men er vendt tilbage, hvorfor forretningen ophæves.

2390 Maren Eriksdatter i Århus. 16.5.1778, fol.40.
E: Jens Johansen, bødker. Udenfor ægteskab B: Morten Sørensen, vinhandler i Gothersgade i København ved morbror Morten Eriksen i Stavtrup.

2391 Maren Jensdatter i Århus. 3.7.1778, fol.41.
E: Niels Clemensen. B: Marie Nielsdatter, død. 1B: Niels Nielsen Basse 10 hos farmor i Århus, da hans far er bortrejst. FM: Peder Villadsen Brun.

2392 Søren [Frandsen] Broch, bager i Århus. 10.2.1778, fol.41B.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Niels Labing i Århus, Jens Andersen Schmidt. A:
1) mor Johanne Andersdatter, enke efter Frands Christensen Broch i Århus
2) bror Andreas Christian Broch 28, knapmagersvend
3) søster Anne Frandsdatter Broch g.m. Niels Andersen, skoflikker i Randers.

2393 Anne Lauridsdatter i Århus. 30.6.1778, fol.43B.
E: Niels Carlsen, tømrer. B: Cornelius 9. FM: Anders Møller i Århus.

2394 Kirsten Andersdatter i Århus. 13.6.1778, fol.44B.
E: Herman Køster, feldbereder. A:
1) bror Joen Andersen, sadelmager i Mårslet på Vilhelmsborg gods, [skifte 19.11.1767 lbnr.241]. 3B: Kirsten 16, Anders 15, Maren. FM: stedfar Conrad Sadelmager i Mårslet
2) søster Karen Andersdatter, enke efter Peder [Pedersen], smed i Hørret på Vilhelmsborg gods, [skifte 12.11.1768 lbnr.250]. LV: Jens Christensen, hattemager i Århus
3) søster Maren Andersdatter g.m. Peder Nielsen i Langballe på Vilhelmsborg gods ved søn Niels Pedersen 26.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Margrethe Johansdatter, skifte 12.1.1762 lbnr.1788]. B: Anne Marie.

2395 Helene Pedersdatter i Århus. 30.5.1778, fol.47.
E: Jens Ejlersen, skrædder. B: Søren 11, Knud 4. FM: Christian Maarslet, skoleholder i Århus.
(Se skifte efter enkemandens mor Alhed Jacobsdatter i Fåborg, skifte Fåborg 2.1.1790 lbnr.594).

2396 Gertrud Nielsdatter i Århus. 22.8.1778, fol.48.
E: Jørgen Pedersen, skovfoged. B: Jens 32, snedker, Jens 25, snedkersvend på Kolding egnen, Marie g.m. Rasmus Andersen, brændevinsbrænder i Århus, Maren i Århus, Anne i København, Marie Elisabeth i Århus.

2397 Johan Frederik, tambur i Århus. 13.9.1777, fol.48B.
E: Karen Jensdatter. LV: Søren Hevring, kobbersmed i Århus. B: Anne Margrethe 14, Maren 61/2. FM: Jens Jensen, frimester.

2398 Søren Jensen Ibsgaard, skomager i Århus. 9.4.1777, fol.49.
E: Anne Lisbeth Nielsdatter. LV: Poul Torbensen, skrædder. B: Niels 17. FM: farbror Markus Jensen Ibsgaard i Århus.

2399 Jens Værn, snedker i Århus. 31.7.1778, fol.50.
E: Ellen Christensdatter Farre. Bevilling til uskiftet bo.

2400 Johan Mathias Langerhans i Århus. 19.3.1777, fol.50B.
E: Mette Jensdatter Brixen. LV: Hans Seidelin Møller. B: Frederikke 7. FM: Peder Raae, købmand i Århus. Desuden nævnes afdødes bror Johan Frederik Langerhans i Riga.

2401 Anne Jensdatter Stær, ugift i Århus. 12.7.1778, fol.52B.
A:
1) mors moster Gertrud i Årslev
2) søskendebarn Birgitte i Årslev
3) søskendebarn Niels Ihler i Århus
4) faster Anne Andersdatter i Alling ved Rye
5) farmor i Alling ved Rye.

2402 Morten Andersen, daglejer i Århus. 12.8.1778, fol.53.
A:
1) bror Rasmus Andersen i Århus
2) bror Anders Andersen, gårdskarl i København
3) søster Johanne Andersdatter g.m. Peder Jensen, klokker ved Frue Kirke i Århus
4) halvbror Jens Andersen i Framlev
5) halvbror Daniel Andersen i Framlev på Lyngbygård gods.
Afdøde flyttede fra Framlev til Århus for 2 år siden.

2403 Ansøgning om skiftekommissorium i Århus. 20.6.1777, fol.54, 225B.
Ansøgning om skiftekommissorium for Maren Olufsdatter, enke efter Thøger Kjærsgaard, borgmester i Århus indsendt af Niels Rohde, rådmand og hospitalsforstander i Århus og Jacob Bregendal.
Ekstrakt af skiftekommissoriet 1780, der vedrører den broderlod, der tilfaldt Peder Kryssing Kjærsgaard, død. 2B: Thøger Marius, Christiane.

2404 Mette Andersdatter, jordemor i Århus. 28.9.1777, fol.54.
Enke efter Jørgen Jensen, feldbereder i Skanderborg, efter hvem intet skifte er afholdt.
Af hans første ægteskab B:
1) Kirsten Jørgensdatter g.m. Christen Nielsen, snedker i Skanderborg
2) Cathrine Jørgensdatter, død, var g.m. [Johan Martin] Meyer, trykker i Skanderborg. 1B: Marie Magdalene i Århus.
Hendes A:
1) søskendebarn Christian Rasmussen i Lundum, død. 3B:
a Rasmus Christiansen i Lundumskov på Urup gods
b Jens Christiansen 14 i Vinten
c Inger Marie Christiansdatter 30 i Lundumskov.

2405 Søren Andersen Broge, murersvend i Århus. 25.1.1777, fol.57B.
E: Engel Marie Mathiasdatter. LV: Hans Seidelin Møller i Århus. B: Anne Malene 11/2. FM: Niels Tobiassen, skrædder i Århus.

2406 Hans Christiansen Københavner, skomager og hustru Margrethe Pedersdatter i Århus. 9.5.1777, fol.58.
B: Christen 10, Jens 8. FM: Jacob Juul, prokurator, Søren Buxlund, urmager.
Hans første ægteskab med Karen Rasmusdatter, [skifte 25.9.1761 lbnr.1777]. B: Anne Marie 18.
Afdøde mand var født ved Hobro.
Afdøde kone var født i Skødstrup på Vosnæsgård gods.

2407 Niels Hjort, avlsmand i Århus. 23.4.1778, fol.59B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Mads Grønbæk, skrædder. B: Maren g.m. Jens Nielsen, der kalder sig Jens Justesen, avlskarl på stedet, Else på stedet. FM: morbror Niels Sørensen, skovfoged i Århus.

2408 Johanne Marie i Århus. 9.10.1778, fol.60B.
E: Bent Meyer, snedker. B: Helene Cathrine 3, Johanne Marie 11/2. FM: Jacob Kjellerup, købmand.

2409 Niels Mikkelsen, skovfoged i Århus. 14.1.1777, fol.61B.
E: Maren Jensdatter. LV: Lærkeby i Århus, Knud Abel.
Første ægteskab med Kirsten Mikkelsdatter, [skifte 10.1.1759 lbnr.1686]. B: Anne, enke efter Anders Hansen, skomager i Århus, [skifte 8.12.1776 lbnr.2365], der ægter Jens Pedersen Lisbjerg.
Andet ægteskab med Anne Sørensdatter, skifte 22.1.1776 lbnr.2299. B: Kirsten 11, Anne Dorthe 9, Mette Kirstine 6, Søren 4. FM: Simon Assendrup, skipper.

2410 Maren Knudsdatter Hjort i Århus. 19.4.1778, fol.70.
E: Knud Nielsen Bech, købmand.
Første ægteskab med Oluf Broberg, [skifte 24.5.1775 lbnr.2304]. B: Sidsel 13, Knud Hjort Broberg 12, Martha 10, Maren 8, Margrethe 7, Jens 5. FM: Clemen Kryssing g.m. faster Maren Jensdatter Broberg, Søren Broberg i København.

2411 Søren Jensen Post, betjent i Århus. 4.9.1778, fol.77.
E: Anne Cathrine Johansdatter. LV: Niels Labing, Herman Hechtmann. A:
1) bror Niels Jensen Møller i Truust på Hagsholm gods, død. B: (Navne angives ikke)
2) bror Jens Jensen Møller i Grølsted på Søbygård gods
3) bror Niels Jensen Møller, i Grølsted, død. B: (Navne angives ikke)
4) søster Ellen Jensdatter Møller g.m. Christen Skrædder i Vitten
5) søster Mette Jensdatter Møller g.m. Jens Schiøtt i Vitten på Frijsenborg gods.

2412 Jens Mikkelsen Strædfar og hustru Kirsten Sørensdatter i Århus. 24.2.1777, fol.78B.
Hans A:
1) bror Jacob Mikkelsen 30 i Odder
2) bror Jochum Mikkelsen i Horsens, [skifte Horsens 10.11.1771 lbnr.1464]. B: (Navne angives ikke)
3) bror Søren Mikkelsen, matros i Amsterdam, som man ikke har hørt fra i 10 år
4) søster Anne Dorthe Mikkelsdatter g.m. skolemesteren i Odder.
Hendes første ægteskab med [Rasmus Halling, skifte24.2.1741 lbnr.1225]. B:
1) Jens Rasmussen Halling i Århus
2) Sidsel Rasmusdatter g.m. Anders Hansen, skrædder.

2413 Registrering af opbudsbo i Århus. 15.8.1777, fol.84B.
Registrering af opbudsbo hos Johan Didrik Tornskov, farver.

2414 Søren Pedersen Værn, skomager og hustru Anne Sørensdatter i Århus. 7.9.1777, fol.97.
Hans A:
1) søsterdatter Karen Mortensdatter g.m. Nikolaj Lorentsen, daglejer i Århus.
Hendes A:
1) søster, død. 4B:
a Kirsten Pedersdatter, enke efter Gunnar Andersen i Århus. LV: Jens Værn, snedker i Århus
b Ellen Pedersdatter i Århus
c Anne Pedersdatter g.m. Peder Christensen i Skåde på Marselisborg gods
d Inger Pedersdatter g.m. Peder Madsen i Skåde
2) søstersøn Anders Andersen, [skifte 2.8.1764 lbnr.1904]. 2B:
a Kirsten Andersdatter 35
b Hans Andersen 28 i København.

2415 Broder Pedersen Hjortshøj, skipper i Århus. 7.9.1777, fol.99B.
A:
1) mor Maren Andersdatter, enke efter [Peder] Hjortshøj, [skifte 22.10.1772 lbnr.2193]
2) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Christen Scheffer, parykmager i Århus
3) bror Jens Pedersen 20.

2416 Laurids Carlsen, skomager i Århus. 9.12.1777, fol.101B.
E: Johanne Marie Christensdatter. B: Malene g.m. Christian Nissen, værtshusholder på Bragernes i Norge.

2417 Hans Christensen Post, matros i Århus. 23.12.1778, fol.103B.
E: Birgitte Sørensdatter. LV: Peder Herskind. B: Søren 10, Maren 10, Niels 8, Karen 5. FM: mors moster Anders Jørgensen, hattemager.

2418 Anne Mogensdatter i Århus. 14.12.1778, fol.104.
E: Christen Rasmussen, daglejer og kræmmer. B: Johanne 21/2. FM: Jens Aalborg, skoflikker i Århus.

2419 Testamente i Århus. 1778, fol.105.
Testamente af 21.10.1774 for Henriette Marie Ems, ugift i Århus. A: Peder Rosenørn til Katholm, der har vist hende godhed.

2420 Johanne Nielsdatter i Århus. 12.4.1778, fol.105B.
E: Christen Christiansen, drejer. A:
1) søster Maren Nielsdatter, enke efter Mikkel Kolt i Brabrand, hos svigersøn [Peder] Hillerfeldt til Gammelgård [i Storring sogn] ved Skanderborg
2) søster Dorthe Nielsdatter, død, var g.m. Terkild Snedker. 1B: Inger Marie.
3) halvsøster Anne Nielsdatter g.m. Rasmus Pedersen i Søften på Frijsenborg gods
4) halvbror Jens [Nielsen] Kaae i Søften.

2421 Jens Poul Jørgensen, ugift guldsmedesvend i Århus. 11.11.1777, fol.107.
A: der skal være et søskendebarn i København.

2422 Niels Hansen Bech, købmand i Århus. 30.1.1779, fol.108.
E: Abelone Jensdatter Kjellerup. LV: bror Niels Kjellerup, købmand i Århus. B: Marie Kirstine 10, Mette Kirstine 91/2, Hans 8, Kirsten 7, Jens 5. FM: næstsøskendebarn Knud Nielsen Bech, købmand i Århus, Frederik Dahl, købmand i Århus.
Bevilling til uskiftet bo af 18.4.1778 lbnr.2386.

2423 Registrering i Århus. 14.1.1778, fol.109B.
Registrering af boet hos Magnus Ørn, safian-fabrikant og garver i Århus. på grund af hans drukkenskab og slette opførsel imod sin hustru Anne Sofie Reenberg, sin søn Anders 20 og sine tjenestefolk, hvorfor han er indsat i Viborg Tugthus.

2424 Poul Rasmussen i Århus. 12.3.1779, fol.118.
A:
1) mor, enke efter [Rasmus] Clausen, [købmand] i Århus
2) søster Dorthe Rasmusdatter g.m. Mathias Knudsen Broch i Horsens
3) bror Jens [Rasmussen] Clausen, rektor i Kongsberg i Norge
4) bror Claus Rasmussen, kromand i en by ved Tønder
5) bror Peder Rasmussen, købmand i Odense
6) bror Christen Rasmussen, underofficer i Slesvig
7) bror Peder Rasmussen Clausen, snedkersvend i Fredericia, død, enken nu i Skanderborg Ladegård.
8) bror Johan Jørgen Rasmussen, skipper i Flensborg
9) bror Andreas Rasmussen, rytter
Afdøde havde arv efter farmor Dorthe Christensdatter, skifte 14.12.1759 lbnr.1767.
Afdøde døde på rejse til Smyrna.

2425 Peder Nielsen Højer, afskediget trompeter i Århus. 9.3.1779, fol.120B.
E: Gertrud Cathrine Knyster. LV: Jens Aggerup, skipper. B: Inger Marie 15, Birgitte 11. FM: farbror Niels Thøgersen Møller, skomager i Århus.

2426 Bo Hansen, karetmager i Århus. 17.7.1778, fol.121B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Johan Meyer, snedker. A:
1) bror Oluf Hansen i Førslev i Ringsted Amt på Eskildstrup gods
2) bror Niels Hansen i Førslev på Eskildstrup gods
3) bror Peder Hansen i Broby på Gisselfeld gods
4) bror Laurids Hansen, død. 1B:
a datter g.m. Niels Hansen i Troelstrup på Gisselfeld gods
5) søster Johanne Hansdatter g.m. Christen Bentsen i Tjæreby på Bregentved gods.

2427 Registrering af opbudsbo i Århus. 24.9.1777, fol.123B.
Registrering af opbudsbo hos Melchior Frederik Leschly, gæstgiver og prokurator i Århus.

2428 Rasmus Kjær, ugift parykmagersvend i Århus. 10.2.1779, fol.135.
A: mor og en bror i København, hvis navne ikke kendes.

2429 Anne Sofie Sørensdatter i Århus. 27.8.1778, fol.136.
Enke efter Iver Andreas Helt, musikantsvend. B: Frederik 8, Johan Severin 6. FM: Rasmus Holbæk i Århus. Afdøde boede hos svigermor Sofie Elisabeth Helt i Århus.

2430 Helle [Pedersdatter] Mollerup i Århus. 11.3.1777, fol.138.
Enke efter Christen Sørensen, [skifte 30.3.1764 lbnr.2023]. Første ægteskab med [Palle Pedersen Schandorff, skifte 4.8.1745 lbnr.1334]. B: Peder Pallesen Schandorff, købmand i Århus, [skifte 11.5.1773 lbnr.2213]. 1B: Palle 8. FM: stedfar Rasmus Todbjerg, købmand i Århus, farbror Peder Pallesen, skomager i Skanderborg, fars søskendebarn Peder Aabo i Elsted.

2431 Anne Pedersdatter i Århus. 25.7.1776, fol.144B.
Enke efter Christen Tvenstrup, skipper, der rejste fra byen for 30 år siden. A:
1) bror Peder Aabo i Elsted
2) bror Jens Aabo i Blegind
3) søster Dorthe Pedersdatter Aabo g.m. Poul Andersen i Gåser i Øster Hassing sogn i Vendsyssel
Afdødes forældre var Peder Jensen og Anne Pedersdatter i Åbo [i Ormslev sogn] 11/4 mil sydvest for Århus.

2432 Christen Pedersen i Århus. 14.4.1779, fol.148.
Enkemand. Arvinger kendes ikke.

2433 Testamente i Århus. 31.5.1779, fol.149.
Testamente af 30.12.1774 for Laurids Sørensen og hustru Sidsel Christensdatter. A:
Hans datter af første ægteskab:
1) [Karen Lauridsdatter, skifte 11.9.1774 lbnr.2260], var g.m. Anders Sørensen Gyde. 1B:
a Karen Andersdatter 18.

2434 Svend Madsen, købmand i Århus. 28.12.1778, fol.149B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Knud Abel. B: Mads 32, på de lange rejser, Poul 26 i Århus, Bodil Marie 23, Niels 22. FM: farbror Mikkel Madsen i Århus.
Første ægteskab med Helle Rasmusdatter, [skifte 1.10.1744 lbnr.1318]. B: Mette, enke efter Rasmus Mogensen Skibby i Århus, [skifte 15.5.1776 lbnr.2317]. LV: Niels Mogensen Skibby, Rasmus 33, farer på Kina.

2435 Maren Nielsdatter i Århus. 28.4.1779, fol.155.
E: Jens Nielsen. B: Mette Marie 2½. FM: Søren Hevring.

2436 Hans Hansen Bech, matros i Århus. 2.7.1779, fol.155B.
E: Johanne Sofie Pedersdatter. LV: Peder Jensen. B: Hans 20, Morten 14. FM: Christen Skaarup.
Afdøde druknede for 15 år siden.

2437 Maren Jensdatter Broberg i Århus. 16.9.1778, fol.156B.
E: Clemen Kryssing, købmand. B: Hans 14, Steffen 13, Frederik 11, Jens Arent 14 dage. FM: morbror Søren Broberg i København, Frederik Raae, købmand i Århus.
Første ægteskab med Steffen Hoffgaard, skifte 27.5.1763 lbnr.1827. B: Jens Nikolaj 21, købmandskarl i Århus, Søren 18 i Ålborg, Stefantine Cecilie 16.

2438 Else Cathrine i Århus. 4.6.1779, fol.161.
E: Hans Pedersen, musikant. Bevilling til uskiftet bo.

2439 Johanne Rasmusdatter i Århus. 10.3.1779, fol.161B.
E: Mikkel Thomsen Tanni, avlsmand. B: Johanne Marie 30, Anne Marie 28, Thomas 25, Maren 22. FM: Jens Antonsen, købmand.

2440 Maren Mikkelsdatter i Århus. 6.8.1779, fol.163.
E: Jørgen Iversen Post. B: Iver Michael 1½. FM: morfar Mikkel Jensen, tømrer i Århus.
Første ægteskab med Maren Sørensdatter, skifte 19.3.1777 lbnr.2349. B: Søren.

2441 Frands Henriksen Kruse i Århus. 20.8.1779, fol.163B.
E: Kirstine Birgitte Galten. Bevilling til uskiftet bo. LV: Christen Møller.

2442 Anne Hansdatter i Århus. 30.7.1779, fol.164.
E: Knud Andersen, hattemager. A:
1) bror Poul Hansen, bendrejer i Århus
2) bror Casper Herman Hansen i Skovbølling ved Jelling
3) søster Karen Hansdatter g.m. Poul [Sørensen], væver i Gosmer på Rathlousdal gods
4) søster Cathrine Hansdatter g.m Erik Sørensen i Skovdalhus ved Jelling på Mindstrup gods.

2443 Markus Mørk Galten, købmand og vinhandler i Århus. 30.8.1779, fol.165.
E: Jacobine Kaarsberg. LV: Jens Andersen Schmidt, købmand i Århus. Bevilling til uskiftet bo 6.2.1778. B: Markus Galten 10, Peder Kaarsberg Galten 9, Anne Mørk Galten 8, Markus Mørk Galten 6.. FM: fasters mand Niels Vormstrup, købmand i Århus, morbror Andreas Kaarsberg, købmand i Århus.

2444 Maren Sørensdatter i Århus. 7.9.1779, fol.166.
Uden ægteskab B: Maren Sørensdatter g.m. Johan Jacob Honig, soldat i København.

2445 Kirsten Eriksdatter i Århus. 30.8.1779, fol.166B.
E: Jacob Rasmussen, matros, der er forlovet med Mette Jensdatter. A:
1) bror Peder Eriksen, degn i Viby, død. 2B:
a Mette Pedersdatter g.m. Søren Skipper, skovrider på Marselisborg
b Else Marie Pedersdatter g.m. Niels Holm i Astrup på Vilhelmsborg gods ved Jens Nielsen Holm
2) halvbror Erik Jensen i Ingerslev på Constantinsborg gods
3) halvbror Rasmus Jensen i Ravnholt, [skifte Constantinsborg gods 7.11.1760 lbnr.243]. 2B: Jens 20, [Maren]
4) halvsøster Mette Jensdatter g.m. Knud Mikkelsen i Ravnholt.

2446 Johan Holst, bager i Århus. 17.8.1778, fol.167B.
[Enkemand efter Anne Clausdatter Malling, skifte 26.12.1775 lbnr.2323].
[Første ægteskab med Maren Sørensdatter Wiingaard, skifte 11.11.1756 lbnr.1612]. B: Henrik 25 i Helsingør, Sidsel Marie 23, Søren 22. FM: farbror Frederik Holst, degn i Harlev og Framlev, Jens Andersen Schmidt i Århus.

2447 Peder Sperling, bager i Århus. 25.5.1778, fol.172B.
Enkemand efter [Inger Marie Børgesdatter, skifte 18.3.1778 lbnr.2382]. B: Johannes 20, bagersvend, Marie Elisabeth 15, Helene 13, Peder 11, Christian 9, Marie 6. FM: farbror Christian Sperling i Torup Kro ved Slangerup på Sjælland, Jens Holm, skipper i Århus, Oluf Sanne, købmand sst.

2448 Cathrine Brodersdatter, ugift i Århus. 15.7.1779, fol.177.
A:
1) søster Maren Andersdatter, enke efter Peder Hjortshøj i Århus, [skifte 22.10.1772 lbnr.2193] ved søn Jens Pedersen
2) halvbror Christen Schacksen i Frederikshald i Norge
3) halvbror Jens Schacksen, død. 1B:
a Abelone Jensdatter g.m. Oluf Lukassen i Horsens.

2449 Anne Andersdatter Lundgaard i Århus. 3.3.1776, fol.178.
E: Hans Didriksen. Første ægteskab med Peder Gustavsen Hagstrøm, [skifte 11.6.1754 lbnr.1671]. B: Anne Cathrine g.m. Peder Jespersen i Skals på Hald gods, Anders, matros i Amsterdam i Holland.

2450 Rasmus Todbjerg, toldbetjent og hustru Mette Pedersdatter Holm i Århus. 28.1.1778, fol.179B.
B: Karen i Århus. FM: farbror Peder Pedersen Todbjerg, avlsmand.

2451 Kirsten Andersdatter i Århus. 22.5.1778, fol.181B.
E: Hans Bjørnkær, toldbetjent. FM: Bodil 5, Mette Kirstine 3.

2452 Anne Cathrine Frandsdatter i Århus. 6.11.1779, fol.183.
Enke efter Poulsen, søkaptajn. A:
1) søstersøn Laurids Jørgensen i Århus
2) søstersøn Frands Jørgensen, skoleholder på Sjælland
3) søstersøn Terkild Jørgensen i Halling.

2453 Niels Jensen, blegemand og hustru Maren Jensdatter i Århus. 19.6.1778, fol.184.
B: Jens 10, Jens Nikolaj 8, Maren Svends Nielsdatter 7, Peder 4. FM: mosters mand Jørgen Nielsen Hegedal, avlsmand i Århus.
Afdøde mands uden ægteskab B: Johanne Nielsdatter 22 i Århus.
Afdøde kones uden ægteskab B: Jørgen Pedersen 20 i Hasle.
Arv i boet efter afdøde mands søster Karen Jensdatter g.m. Anders Hansen i True, [skifte Marselisborg 5.4.1777 lbnr.643].

2454 Anne Margrethe Hansdatter i Århus. 30.11.1776, fol.189.
E: Gude Hansen, daglejer. A:
1) bror Jacob Hansmann, kvartermester, død. 1B:
en søn i bagerlære på Sjælland
2) nogle brødrebørn på Grenåkanten.

2455 Anne Magdalene Bisted i Århus. 28.7.1778, fol.190.
E: Søren Behr, skipper. B: Maren 8, Holger Hammer 4. FM: morbror Otte Bisted, forpagter på Fævejle, Christoffer Becher, købmand i Århus, Rasmus Pedersen Vejlby, købmand i Århus.
Første ægteskab med Holger Hammer, [skifte 1.6.1773 lbnr.2217]. B: Peder Arent 9.

2456 Gøde Gødesen, købmand i Århus. 24.11.1777, fol.193B.
E: Johanne Vissing. LV: svigersøn Henrik Jensen Langballe, købmand i Århus, Jacob Assendrup. B: Oluf 24, styrmand på Kina, Gøde 21 i København. FM: morbror Thomas Vissing.

2457 Thomas Christensen, skrædder i Århus. 4.1.1780, fol.199.
E: Maren Pedersdatter. LV: Johan Arent Pedersen, købmand i Århus. B: Marie Cathrine 14, Anne 11, Christiane 9, Dorthe Kirstine 3. FM: Rasmus Pedersen Vejlby, købmand i Århus.

2458 Testamente i Århus. 27.1.1780, fol.200.
Forening 21.1.1780 imellem Ingeborg Nielsdatter, enke efter Hans Olufsen Degn, skipper og søsterdatter Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Rudolf Clausen i Århus mod ophold. LV: Anders Geding.

2459 Joachim Brandt Fabech, afskediget ritmester i Århus. 13.6.1777, fol.201.
Testamente af 15.7.1777. A: Frederikke Hedvig Fabech, der har været i datters sted.

2460 Søren Pedersen Tendrup i Århus. 30.1.1780, fol.204B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen Vejlby. A: søster Anne Pedersdatter i Århus. FM: Rasmus Nielsen, skrædder i Århus.

2461 Christian Andersen, hattemager i Århus. 2.3.1780, fol.205B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Rasmus Skov, købmand. B: Anne Johanne 4, Anders 2½, Maren 7 uger. FM: farbror Knud Andersen, hattemager.

2462 Maren Knudsdatter i Århus. 12.11.1779, fol.206B.
Enke efter Mikkel Nielsen. B: Anne Marie Mikkelsdatter i huset, Dorthe Kirstine Mikkelsdatter g.m. Niels Thorsen, skrædder, begge døde. 1B: Kirsten 13. FM: Terkild Hansen, snedker i Århus.

2463 Testamente i Århus. 1780, fol.207B.
Testamente af 10.11.1774 for Hans Dallerup og hustru Anne Truust.

2464 Frydensberg, tjenestekarl i Århus. 27.10.1779, fol.208.
Afdøde, der var født i Sverige, var kommet fra Moesgård for at blive kureret. Arvinger kendes ikke.

2465 Hans Peder Ellegaard, matros i Århus. 11.11.1779, fol.209.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Didriksen, Herman Hechtmann. A: far Peder Ellegaard på Als.
Afdøde døde 22.1.1779 på sørejse til Grønland.

2466 Karen Brendstrup i Århus. 6.5.1780, fol.210, 226.
A:
0) far Peder Brendstrup, vejer og måler, skifte 21.10.1773 lbnr.2218.
[Første ægteskab med Anne Marie Kastrup, skifte 31.10.1760 lbnr.1648]. 3B:
1) halvbror Poul Brendstrup, kontrollør i Maribo på Lolland
2) halvsøster Kirsten Brendstrup g.m. [Peder Fabricius] Dorschæus, præst i Hylke
3) halvsøster Elisabeth Brendstrup i Nørremølle
Andet ægteskab med Karen Rasmusdatter Stær, skifte 21.6.1768 lbnr.2015. 3B:
4) halvsøster Anne Marie Brendstrup 17 i Århus
5) halvsøster Mette Marie Brendstrup 15 i Århus
6) halvsøster Johanne Marie Brendstrup 13 i Århus.
7) Tredje ægteskab med afdødes mor Anne Marie Hornbæk g.m. Jes Fæster, købmand i Århus. 1B:
8) bror Andreas Brendstrup 10.
FM: født værge Jørgen Thomas Skaarup, apoteker i Randers.
Arv efter Mads Skaarup i Nørre Vilstrup.
Nogle af oplysninger fremgår af Overformynderiprotokollen fol.92, 134, 163, 164.

2467 Maren Nielsdatter i Århus. 26.4.1780, fol.211.
E: Peder Christensen, tømrersvend. A: bror Rasmus Nielsen i Jeksen Kro på Sophiendal gods, ved Jørgen Mathiasen, murer i Århus.

2468 Frederikke Petronelle Frydendal i Århus. 18.1.1779, fol.211B.
Enke efter Frederik Casper Herbst, [skifte 2.11.1772 lbnr.2240]. B: Peder 14, Henrik Vilhelm 13. FM: morfar Peder Frydendal, gartner på Bjerget uden for Kalundborg.
Til stede var afdødes steddatter [Kirsten].

2469 Niels Elmose, slagter i Århus. 6.7.1779, fol.215.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Niels Hørning, Frederik Flemming, parykmager. B: Niels 5 uger den 10.9.1779. FM: Peder Gullev, skoleholder i Århus. Desuden nævnes afdødes far Søren Nielsen i Elmose i Malling sogn på Vilhelmsborg gods.
[Første ægteskab med Else Madsdatter, skifte 4.2.1777 lbnr.2342].

2470 Johan Pedersen Skanderborg, skoflikker i Århus. 11.4.1779, fol.222.
[Enkemand efter Anne Cathrine Olufsdatter, skifte 28.11.1776 lbnr.2358]. A: søstersøn, skoflikker i Randers.

2471 Poul Nielsen, kandestøber i Århus. 13.6.1780, fol.226.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Peder Herskind, købmand i Århus. B: Anne Marie g.m. Mikkel Harder, snedker i Århus, Marianne 22.
Arv i boet efter Anders Hansen, skomager i Århus, [skifte 8.12.1776 lbnr.2365] til Elisabeth Hansdatter, Christen Pedersen og Mette Pedersdatter.

2472 Dorthe Holtzbecher i Århus. 20.6.1780, fol.228.
E: Henrik Mohr, dansemester. A: søster Magdalene Holtzbecher i København.

2473 Maren Rasmusdatter Farre i Århus. 10.7.1780, fol.230.
E: Søren Pedersen Tendrup. A:
1) bror Niels Rasmussen, degn i Søften og Folby, død. 3B:
a Rasmus Nielsen i Farre, korporal
b Abigael Øllegaard Nielsdatter g.m. Terkild Lohmann i Folby, degn i Søften og Folby
c Karen Nielsdatter 27 i Folby
2) bror Laurids Rasmussen, smed i Lyngby ved søn Peder Lauridsen Farre.
Testamente af 10.5.1780 lbnr.2474.

2474 Testamente i Århus. 10.5.1780, fol.231.
Testamente for Maren Rasmusdatter, enke efter Søren Tendrup, se skifte 10.7.1780 lbnr.2473.
Hans A:
1) søster Anne Pedersdatter Tendrup. FM: Rasmus Nielsen, skrædder.
Hendes A:
1) brorsøn Peder Lauridsen Farre 25, der er opdraget af hende.

2475 Ellen Andersdatter i Århus. 17.8.1780, fol.232.
E: Jens Johansen, matros. B: Maren 9, Else Kirstine 7. FM: Herman Hechtmann.

2476 Karen Jensdatter i Århus. 15.8.1780, fol.232B.
E: Niels Nielsen Ruth. B: Niels 5, Jens 3, Rasmus 1¼. FM: Gregers Schrøder.

2477 Anne Marie Noer i Århus. 26.1.1780, fol.233.
E: Johan Barlach Stær, hattemager. B: Jørgen 20, hattemagersvend, Peder 14, Johan Henrik 12. FM: morbror Jesper Bagge, sejlmager i Århus.

2478 Jørgen Nielsen Kasted, daglejer i Århus. 29.9.1780, fol.235.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Lollik. B: Niels 11, Jens 9. FM: Peder Jensen Storring.

2479 Johanne Nielsdatter i Århus. 4.8.1780, fol.235B.
Enke efter Poul Nielsen, kandestøber, [skifte 13.6.1780 lbnr.2471]. B: Anne Marie g.m. Mikkel Harder, snedker i Århus, Marianne, der ægter Ejner Andersen Holm, snedker i Århus.

2480 Jens Lauridsen, skrædder i Århus. 10.10.1780, fol.237.
E: Karen Olufsdatter. LV: Mads Grønbæk, skrædder i Århus. B: Laurids 2½, Anne 9 mdr. FM: farbror Rasmus Lauridsen, snedkersvend.

2481 Anne Sofie Jensdatter i Århus. 25.10.1780, fol.238.
E: Jens Nielsen True, væver. B: Andreas 2¼. FM: Jørgen Johansen, blegemand.

2482 Sidsel Nielsdatter Assendrup i Århus. 25.1.1780, fol.239.
E: Søren Mikkelsen Malling, handskemager. B: Mikkel 25 i København, Ingeborg 22, der ægter Christoffer Hauschilt, glarmester i København, Niels 20, Anne Marie 13, Peder 10. FM: Simon Assendrup, skipper i Århus.

2483 Testamente i Århus. 10.10.1780, fol.240B.
Testamente for Peder Andreas Møller, klædefabrikant og hustru Margrethe Hedvig Hoffmann i Århus.

2484 Mikkel Jepsen, tømrer i Århus. 3.11.1779, fol.241B.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Christensen. B: Maren Mikkelsdatter, [skifte 6.8.1779 lbnr.2440], var g.m. Jørgen Post. 1B: Iver Michael, Anne Dorthe Mikkelsdatter 24 i København, Jeppe Mikkelsen 19, Jens Mikkelsen 17, Gertrud Mikkelsdatter 14, Christian Mikkelsen 8.

2485 Peder Davidsen, snedker i Århus. 26.1.1779, fol.242.
E: Maren Eriksdatter. LV: Mikkel Fogh. A:
1) bror Jens Davidsen 30, snedker i Rye
2) bror Laurids Davidsen 26, vanvittig og vanfør i Fattigboderne i Århus.
FM: Gregers Schrøder, havnefoged i Århus.

2486 Ingeborg Rasmusdatter i Århus. 16.10.1779, fol.244B.
Enke efter Andreas Veng, [skifte 1.11.1773 lbnr.2281]. B: Jens 17. FM: Søren Gennerup, [Hans Mikkelsen] Seehus, [kapellan] i Århus [Domkirke].

2487 Abelone Rasmusdatter i Århus. 7.5.1779, fol.247B.
Enke efter Henrik Molbo, [skifte 26.7.1762 lbnr.1802]. B: Karen 43, Marie 42, Søren 37, Kirstine 30 g.m. Johan Pedersen, skibstømrer ved Holmen i København. FM: Jens Antonsen, købmand i Århus.

2488 Christian Christoffersen Krause, murer i Århus. 25.3.1779, fol.250B.
E: Anne Marie Stender. LV: Jens Mikkelsen, murer. B: Christian Christoffer 23, murersvend, Sankt Peders Stræde 125 i København. FM: Hans Holst, bager i Århus.

2489 Helene Kirstine Røgen i Århus. 17.11.1779, fol.255.
E: Johan Didrik Tornskov, farver. B: Gothart 14, Otte Didrik 12, Lorents Ditlev 10, Oluf Christian 7.

2490 Anne Jensdatter Splid i Århus. 24.12.1778, fol.258.
Enke efter Niels Gregersen, [skifte 14.4.1749 lbnr.1476]. A: søster Ingeborg Splid, g.m. [Christen Eskildsen] Vinding, præst i Skorup [og Tvilum], samt nogle broderbørn.

2491 Kirsten Mortensdatter i Århus. 25.4.1780, fol.261.
E: Poul Nielsen Lisbjerg, skomager. B: Maren 19, Niels 11. FM: Jacob Nielsen, rebslager.

2492 Anne Rasmusdatter i Århus. 15.12.1780, fol.261B.
E: Christen Nielsen Skejby, tømrersvend. B: Birthe Marie 21 uger. FM: Knud Nielsen Bech, købmand i Århus.

2493 Cathrine Marie Knudsdatter i Århus. 5.12.1779, fol.262B.
E: Jens Holm, skipper. Første ægteskab med Morten Christensen Holm, skifte 23.4.1759 lbnr.1694. B:
1) Christen Mortensen Holm, [skifte 24.5.1773 lbnr.2221]. 1B:
a Morten Christensen Holm 7 hos stedfar Villads Villadsen i Århus
2) Sidsel Mortensdatter g.m. Jesper Hasle, købmand i Århus
3) Anne Sofie Mortensdatter 30, der ægter Jacob Glasius, visiterer.

2494 Peder Christensen, hattemager i Århus. 7.10.1780, fol.269.
E: Anne Thøgersdatter. LV: Jørgen Post. Af første ægteskab B: Christen, rytter.

2495 Gertrud Lauridsdatter i Århus. 17.10.1780, fol.269B.
Enke efter Jens Hørslev. A:
1) søster Birgitte Lauridsdatter, enke efter Anders Hyrde i Alling
2) søster Maren Lauridsdatter, død. 1B:
a Niels Christensen Iller
3) søster Johanne Lauridsdatter, død. 1B:
a Birthe i Årslev.
FM: Terkild Hansen, snedker i Århus, Mikkel Christensen Ruth i Århus.

2496 Gertrud Sørensdatter Skov, ugift i Århus. 1782, fol.270B.
Testamente af 17.7.1772. A:
1) vedligeholdelse af begravelse efter Mogens Mogensen Skov og hustru Gertrud Bartholomæusdatter Skov
2) Karen Blichfeldt Bartholomæusdatter Skov
3) søskendebarn Gertrud Marie Mogensdatter Skov, enke efter Peder Rømer.

2497 Registrering af opbudsbo i Århus. 7.9.1779, fol.271B.
Registrering af opbudsbo hos Søren Sørensen Gyde, købmand i Århus.

2498 Registrering af opbudsbo i Århus. 18.9.1780, fol.276B.
Registrering af opbudsbo hos Rasmus Skov, købmand i Århus.

2499 Anne Cathrine Rasmusdatter i Århus. 28.4.1781, fol.296B.
E: Jens Christian Liebst, matros. B: Christian 6, Anne Cathrine 4, der døde, Peder 1, der døde. FM: Christen Thorsø.

2500 Anne Meulengracht Skov i Århus. 8.5.1781, fol.298.
Enke efter [Malte Sehested] Hoff [til Hessel i Ålsø sogn på Djursland]. B:
1) Anne Christine Hoff g.m. [Adolf Christian] Brun, amtsforvalter i Thisted
2) Elisabeth Margrethe Hof. FM: farbrødre Palle Krag Hoff til Ryomgård, Hans Hoff, ritmester.

2501 Anne Marie Jørgensdatter i Århus. 31.5.1781, fol.299.
E: Rasmus Andersen. B: Jørgen 2. FM: Mikkel Nielsen Aaby i Århus. Desuden nævnes enkemandens bror Anders Andersen, gårdskarl i København.

2502 Jens Jørgensen, [formentlig fejl for Jens Johansen], matros i Århus. 8.8.1781, fol.300B.
E: Kirsten Frandsdatter. LV: Herman Hechtmann. Første ægteskab med [Bodil Christensdatter, skifte 26.1.1767 lbnr.1976]. B: Mette Kirstine 24 [formentlig fejl for 27]. [Andet ægteskab med Ellen Andersdatter, skifte 17.8.1780 lbnr.2475]. B: Maren 10, Else Kirstine 9. FM: Niels Mortensen, købmand.

2503 Mikkel Madsen Nisken, skipper i Århus. 15.9.1779, fol.301.
E: Karen Jensdatter. LV: Anders Loft i Kirkeskoven, Poul Lisbjerg, skomager, der ægter enken. B: Abelone 4. FM: fasters mand Hans Rasmussen Hørning, skipper i Århus.
(Enken kaldes også Maren Jensdatter).
Afdøde er begravet på Tunø.

2504 Christian Justesen, skomager i Århus. 18.6.1780, fol.304.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Lisbjerg, skomager i Århus. B: Sidsel 10, Jens 5. FM: farbror Anton Justesen.
[Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 21.9.1763 lbnr.1485].
Andet ægteskab med Anne Sofie Nielsdatter, [skifte 1.7.1763 lbnr.1832]. B: Anne g.m. Peder Thomsen, værtshusholder i København.
[Tredje ægteskab med Sidsel Nielsdatter Begtrup].
Fjerde ægteskab med Kirsten Andersdatter, [skifte 30.6.1766 lbnr.1961]. B: Anne Sofie 15 hos moster i Skovby.

2505 Mikkel Thomsen Tanni i Århus. 15.11.1779, fol.304B.
[Enkemand efter Johanne Rasmusdatter, skifte 10.3.1779 lbnr.2439]. B: Johanne Marie, Anne Marie, Thomas, Maren. FM: Jens Antonsen.
(Sml. lbnr.2690).

2506 Søren Sørensen Elkær, toldbetjent i Århus. 31.3.1780, fol.308.
E: Maren Jørgensdatter. LV: bror Jens Jørgensen, Niels Tobiassen, Rasmus Andersen i Århus. B: Søren, nyfødt, der døde 22 uger gammel. A: mor Cathrine g.m. Jacob Svensk i Århus.

2507 Maren Johansdatter i Århus. 14.11.1781, fol.310.
E: Rasmus Nielsen Sparre, daglejer. B: Niels 16. FM: Peder Koldborg, snedker.

2508 Johanne Pedersdatter i Århus. 18.10.1781, fol.311.
E: Mads Eriksen. A:
1) bror Anders Pedersen i Sabro på Ristrup gods
2) søster Ellen Pedersdatter g.m. Christen Bøching.

2509 Maren Pau, ugift i Århus. 14.7.1781, fol.312.
A:
1) bror Rasmus Pau, renteskriver i København
2) søster Mette Kirstine Pau, [skifte 16.7.1773 lbnr.2251], enke efter Niels True, købmand i Århus. 1B:
a Maren True på Nørholm. FM: Hans Christian Cramer, klokker og underdegn i Århus Frue Kirke.

2510 Jens Aalborg, skoflikker i Århus. 28.6.1781, fol.314.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Christensen, knapmager i Århus. B: Cathrine. FM: Christian Maarslet.

2511 Mads Svendsen og bror Rasmus Svendsen i Århus. 30.10.1781, fol.314B.
Efter Mads Svendsen A:
1) mor Anne Rasmusdatter, enke efter Svend Madsen, skifte 28.12.1778 lbnr.2434. LV: Rasmus Holbæk, købmand i Århus
2) bror Poul Svendsen
3) søster Bodil Marie Svendsdatter. FM: farbror Mikkel Madsen i Århus
4) bror Niels Svendsen
5) halvsøster Mette Svendsdatter, enke efter Rasmus Skibby, [bevilling til skiftet bo 15.5.1776 lbnr.2317].
Efter Rasmus Svendsen A:
1) [mor Helle Rasmusdatter, skifte 1.10.1744 lbnr.1318], var g.m. Svend Madsen, skifte 28.12.1778 lbnr.2434. LV: Rasmus Holbæk, købmand i Århus
2) søster Mette Svendsdatter, enke efter Rasmus Skibby, [skifte 15.5.1776 lbnr.2317]
3) halvbror Poul Svendsen
4) halvsøster Bodil Marie Svendsdatter. FM: farbror Mikkel Madsen i Århus.
5) halvbror Niels Svendsen

2512 Christoffer Pedersen, avlsmand i Århus. 28.2.1781, fol.317.
E: Edel Nielsdatter. LV: Anders Nielsen i Mollerupgård, Søren Hevring. B: Niels 4, Peder 2, Christiane 6 uger. FM: farbror Rasmus Pedersen i Lemming, mors farbror Jens Nielsen i Mollerupgård. Desuden nævnes afdødes søskende Christen Pedersen og Kirsten Pedersdatter.

2513 Johan Bardevig, købmand i Århus. 9.11.1781, fol.318B.
E: Judith Henningsdatter. Testamente af 30.10.1781.

2514 Maren Henriksdatter i Århus. 8.11.1780, fol.320.
E: Jens Pedersen Kattrup, klokker og graver. B:
1) Ditlev Jensen Kattrup 40 på Sjælland
2) Peder Jensen Kattrup, tjener på Thorseng
3) Henrik Jensen Kattrup, klejnsmedesvend i København.
Desuden nævnes afdødes søn Ditlev Villadsen og enkemandens datter Dorthe Jensdatter.

2515 Registrering af opbudsbo i Århus. 30.3.1780, fol.322B.
Registrering af opbudsbo hos Christen Hansen, skipper i Århus. Til stede var hans hustru Maren Poulsdatter.

2516 Søren Nielsen, skomagerdreng i Århus. 20.12.1781, fol.330B.
A:
0) far Niels Mikkelsen, skovfoged, skifte 14.1.1777 lbnr.2409.
[Første ægteskab med Kirsten Mikkelsdatter, skifte 10.1.1759 lbnr.1686]. 1B:
1) halvsøster Anne Nielsdatter g.m. Jens Pedersen Lisbjerg, skomager i Århus
[Andet ægteskab med Anne Sørensdatter, skifte 22.1.1776 lbnr.2299]. 3B:
2) søster Kirsten Nielsdatter 15
3) søster Anne Dorthe Nielsdatter 13
4) søster Mette Kirstine Nielsdatter 11.
FM: Peder Andersen Schmidt, købmand i Århus.

2517 Maren Hasselmann i Århus. 14.9.1780, fol.332.
E: Johan Sønnichsen Buxlund, guldsmed. B: Mette Antonette, Johanne Marie, Henrikke Christine, Anne Elisabeth. FM: Poul Torbensen i Århus, som beslægtet.

2518 Niels Sørensen Skov, skovfoged i Århus. 14.8.1781, fol.333B.
E: Mette Christensdatter. LV: Frederik Raae, købmand i Århus. B: Bodil g.m. Jens Rasmussen, tømrer i Århus, Anne Marie i Århus. FM: Rasmus Holbæk, købmand i Århus.

2519 Rasmus Mogensen Skibby i Århus. 8.4.1782, fol.334B.
E: Mette Svendsdatter. LV: Jens Antonsen. B: Mogens 16, Johanne 9. FM: farbrødre Niels Mogensen, købmand i Århus, Jens Skibby i Ålborg.
Bevilling til uskiftet bo 26.4.1776 lbnr.2317.

2520 Gertrud Nielsdatter i Århus. 6.5.1782, fol.336.
E: Jørgen Rudolfsen Holst, bager
Testamente af 19.7.1773.

2521 Marianne Nielsdatter Hals i Århus. 13.5.1782, fol.337.
E: Jørgen Bentsen, købmand. Bevilling til uskiftet bo af 3.5.1782.

2522 Johanne Marie Olufsdatter i Århus. 10.5.1782, fol.337B.
E: Daniel Bøggild, købmand. Bevilling til uskiftet bo. (Se lbnr.2983)

2523 Dorthe Pedersdatter, ugift tjenestepige i Århus. 7.4.1781, fol.338B.
Uden ægteskab B: Niels. FM: morbror Christen Pedersen i Thorsager, Christian Maarslet.

2524 Adser Møller, tobaksfabrikant i Århus. 26.3.1781, fol.342B.
E: Inger Pedersdatter. LV: [bror] Niels [Pedersen] Arvad i Risbak ved Aunsbjerg. B: Anne 16, Peder 14. FM: Niels Bardevig i Århus, Jens Thygesen, amtsforvalter i Århus. Desuden nævnes enkens bror Bertel [Pedersen] Arvad i København.
[Sml. skifte efter afdødes søster Inger Pedersdatter i Bording Mølle, skifte Lundenæs og Bøvling amter 12.5.1747 lbnr.177].

2525 Christen Christoffersen, høker i Århus. 7.12.1780, fol.346.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Laurentin, [Jens] Bergner, parykmager, der ægter enken. B: Niels 2. FM: Jens Christensen, hattemager i Århus.

2526 Maren Mortensdatter i Århus. 27.11.1781, fol.358.
E: Jens Christensen, værtshusholder. A:
1) bror Niels Mortensen, klejnsmed i Århus
2) søster Kirsten Mortensdatter, [skifte 25.4.1780 lbnr.2491], var g.m. Poul Lisbjerg, skomager. 2B: Niels, Maren
3) søster Dorthe Mortensdatter, død, var g.m. Villads Lauridsen i Vejlby. 2B: Anne, Sidsel
4) halvbror Mads Mortensen, købmand i København.

2527 Marie Cathrine Jensdatter Stilling i Århus. 24.6.1782, fol.362B.
E: Laurids Kjellerup, købmand i Århus. Bevilling til uskiftet bo af 14.6.1782.

2528 Cecilie Marie Markusdatter i Århus. 7.6.1782, fol.363.
E: Jens Thygesen, amtsforvalter i Havreballegård, Stjernholm og Kalø amter. Bevilling til uskiftet bo.

2529 Anne Malene Caspersdatter i Århus. 5.2.1782, fol.363B.
Enke efter Johan Keufler. B: Johannes, stolemager i Horsens, Casper, snedkersvend i Haderslev, Henrik 16. FM: Jørgen Iversen Post, værtshusholder i Århus. Afdøde var lem i Randers Hospital.

2530 Anne Birgitte Nielsdatter Damsgaard i Århus. 24.2.1782, fol.367.
E: Søren Christensen Ebeltoft. A:
1) bror Gregers Nielsen Damsgaard i Skanderborg
2) bror Morten Nielsen Damsgaard, der er rejst til Norge for 8 år siden
3) søster Thomasia Nielsdatter g.m. Jens Henriksen, drejer i Stilling
4) halvbror Knud Nielsen, uvist hvor
5) halvbror Niels Nielsen 23 i snedkerlære i Ørum.

2531 Bevilling til uskiftet bo i Århus. 4.10.1782, fol.371B.
Bevilling til uskiftet bo for Jørgen Christensen Vig og hustru Karen Jensdatter Blach i Århus.

2532 Marie Cathrine Jensdatter Stilling i Århus. 10.10.1782, fol.372.
E: Laurids Kjellerup, købmand. B: Anne Kirstine 9, Karen Marie 5, Kirsten 1¼. FM: farbror Niels Kjellerup, købmand i Århus, fars svoger Christen Kjellerup, købmand i Århus. Bevilling til uskiftet bo af 14.6.1782, lbnr.2527.

2533 Søren Blach, købmandskarl i Århus. 4.4.1782, fol.373.
A:
1) mor Mette Sørensdatter, enke efter Jens [Mikkelsen] Blach i Lerbjerg [i Galten herred, skifte Hagsholm 8.2.1741]
2) søster Anne Blach g.m. Søren Pelsen, begge døde. 2B: Anne, Mette
3) bror Mikkel Blach i Norring Skovhus
4) søster Ellen Blach g.m. Jens Pedersen i Lerbjerg
5) søster Øllegaard Blach g.m. Søren Pelsen [formentlig fejl for Jens Pelsen] i Voel
6) søster Karen Blach g.m. Jørgen Kjærsgaard i Århus
7) bror Peder Blach, skipper i Århus.

2534 Terkild Hansen Møller, snedker i Århus. 17.4.1781, fol.374B.
E: Martha Marie Lassen. LV: Christen Kjellerup, købmand i Århus. B: Anne Dorthe 16, Marianne 9. FM: Nikolaj Schmeltz, bager i Århus, Henrik Langballe, købmand i Århus.
Første ægteskab med [Else Nielsdatter, skifte 2.4.1746 lbnr.1356]]. B: Inger i Århus.
Andet ægteskab med [Anne Dorthe Jensdatter, skifte 20.10.1762 lbnr.1803]. B: Hans 34, Jens 31.

2535 Hans Holbæk, skoflikker i Århus. 2.1.1782, fol.379.
E: Abelone Christoffersdatter. LV: Rasmus Vejlby. B: Kirsten. FM: Jens True, væver i Århus.

2536 Peder Rasmussen Svanberg, skomager i Århus. 16.11.1782, fol.380.
E: Anne Bolene Jensdatter. LV: Bertel Brixen. B: Jens 14, Johannes 8. FM: morbror Gotfred Krønich.

2537 Jacob Mikkelsen Svensk i Århus. 26.4.1782, fol.381.
E: Anne Cathrine. LV: Dines Nielsen. B: Christian 26, til søs i kongens tjeneste, Andreas 23, matros, farer på Norge.

2538 Mikkel Sørensen Sode, matros i Århus. 18.11.1782, fol.382.
E: Karen Mikkelsdatter på Tunø. B: Maren 13 uger. FM: farbror Peder Sørensen Sode på Tunø. Afdøde, der var hjemmehørende på Tunø, var forhyret i Århus og druknede ud for Skagen.

2539 Johan Burmeister, børstenbinder i Århus. 28.6.1782, fol.383.
E: Kirstine Sofie Josefsdatter i Fredericia. LV: Frederik Flemming, parykmager i Århus. Afdøde der var hjemmehørende i Fredericia, døde i logi i Århus på rejse til Viborg. Skifte afholdes i Fredericia.

2540 Johan Bardevig i Århus. 6.12.1782, fol.383B.
E: Judith Henningsdatter. A:
1) bror Vilhelm Bardevig, døbt Glückstadt 14.4.1715, død. 2B:
a Cathrine Margrethe, døbt Glückstadt 14.2.1745
b Hedvig Sofie, døbt Glückstadt 23.6.1743
2) bror Jacob Bardevig, døbt Glückstadt 3.4.1717, i Amsterdam
3) søster Anne Cathrine Bardevig, døbt Glückstadt 12.1.1722, død, var g.m. Claus Tiedemann i Glückstadt. 2B:
a Henrik Tiedemann, døbt Glückstadt 16.10.1754
b Rebekka Margrethe Tiedemann, døbt Glückstadt 14.9.1746.
Afdødes forældre var Jacob Bardevig og hustru Abelone.

2541 Henrik Pedersen, toldbetjent og hustru Sidsel Johanne Johansdatter i Århus. 15.10.1781, fol.385.
B: Hans 13. FM: Torben Torbensen, skomager i Århus, morbror Arendal i Lille Hørret, farbror en bonde i Hvam.

2542 Hans Holst, knapmager i Århus. 25.5.1781, fol.390B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Antonsen. A:
1) bror Jørgen Holst, bager i Århus
2) bror Henrik Holst, præst i Vinkel [og Rind]
3) bror Hans Adolf Holst, bagersvend i udlandet
4) søster Inger Sofie Holst, enke efter [Johan Albert] Schiøtz, guldsmed, [skifte 18.4.1760 lbnr.1917]
5) søster Birgitte Holst g.m. [Peder] Gullev, degn ved Århus Hospital.

2543 Befaling om skiftekommissorium i Århus. 1782, fol.398B.
Kongelig befaling af 17.5.1771 om at nedsætte skiftekommissorium efter afdøde Mathias Fellum, [enkemand efter Kirsten Christensdatter Fløjstrup, skifte 24.5.1769 lbnr.2041] til Lorents Ditlevsen, byskriver i Ebeltoft og Peder Skriver, købmand i Århus.

2544 Anne Andersdatter i Århus. 1.2.1783, fol.400.
E: Jørgen Jensen Schmidt, snedker. B: Anne Marie 9, Christian 4, Johan 4, Jens nyfødt, Juliane nyfødt. FM: Jørgen Christensen Vig i Århus.

2545 Hans Jacob Frank, skipper i Århus. 5.2.1783, fol.402.
E: Sara Cathrine Mikkelsdatter. LV: Jens Antonsen, købmand i Århus. B: Anne Christine g.m. Anders Worm, organist i Mariager, Birthe Kirstine 29. FM: Peder Herskind, købmand i Århus.

2546 Karen Jensdatter Blach i Århus. 20.1.1783, fol.404B.
E: Jørgen Christensen Vig. B: Anne Mette 9. FM: morbror Peder Blach i Århus, Thomas Funder i Århus. Bevilling til uskiftet bo 4.10.1782 lbnr.2531. Enkemandens første hustru [Birgitte Pedersdatter, skifte 14.11.1770. B: Maren.

2547 Kirsten Sørensdatter Brun i Århus. 7.1.1783, fol.407B.
Enke efter Jens Nielsen Hasle, købmand.
Testamente af 18.8.1760, lbnr.2296.
Hans A:
1) bror Jesper Hasle, købmand i Århus
2) bror Søren Hasle, inspektør på Rysensten
3) halvsøster Johanne Nielsdatter Hasle g.m. Jens Møller, købmand og vinhandler i Århus.
Hendes A:
1) søster Anne Sørensdatter, [skifte Rathlousdal 17.6.1781 lbnr.516], var g.m. Jørgen Sørensen i Saksild, [skifte Rathlousdal 5.3.1766 lbnr.298]. B: [Ingen børn]
2) Maren Sørensdatter, død, var g.m. Peder Røjgaard i Kysing på Vilhelmsborg gods. 7B:
a Søren Pedersen Røjgaard i Saksild på Rathlousdal gods
b Niels Pedersen Røjgaard, står til søs
c Peder Pedersen Røjgaard, står til søs fra København
d Jens Pedersen Røjgaard i Saksild
e Cathrine Marie Røjgaard g.m. Johannes Snell, skipper i Århus
f Kirstine Marie Pedersdatter Røjgaard g.m. Hans Sørensen, skipper i Århus
g Anders Pedersen Røjgaard i Århus
3) halvbror Jens Sørensen i Vrinners på Mols på Rolsøgård gods, død. 2B:
a Søren Jensen i Vrinners på Rolsøgård gods
b Peder Jensen i Fuglsø på Isgård gods.

2548 Dorthe Hansdatter i Århus. 8.6.1782, fol.417.
E: Anders Fløjstrup, skipper. A: far Hans Clausen, høker i Århus.

2549 Kirsten Poulsdatter i Århus. 24.3.1783, fol.420.
E: Rasmus Andersen Framlev, værtshusholder. B: Johanne Marie 5 uger. FM: Mikkel Harder.

2550 Frederik Christian Gleerup, borgmester i Århus. 28.3.1783, fol.423.
E: Cathrine Margrethe Thy. Bevilling til uskiftet bo.

2551 Christian Frederik Kjærulf, herredsskriver i Galten, Vester Lisbjerg, Hasle og Houlbjerg herreder, der boede i Århus. 24.4.1783, fol.423B.
E: Marianne Sofie. A: bror, (navn mangler), bedemand i Bergen i Norge.

2552 Niels Mogensen Skibby i Århus. 1783, fol.424B.
E: Marianne Jensdatter Haarup. Testamente af 28.12.1774.

2553 Anne Rasmusdatter i Århus. 21.4.1783, fol.425B.
E: Rasmus Nielsen, tømrer. A: halvsøster Anne Andersdatter g.m. Erik Rasmussen i Skannerup på Tvilum gods.

2554 Schack Selmer, apoteker i Århus. 25.4.1783, fol.428.
E: Elisabeth Sanne. Bevilling til uskiftet bo.

2555 Testamente i Århus. 1783, fol.429.
Testamente af 24.7.1764 for Niels Rasmussen Vrold og hustru Kirsten Rasmusdatter.

2556 Maren Dinesdatter i Århus. 28.6.1782, fol.430.
E: Bertel Brixen, skomager. B: Dines 25, skomagersvend i Odense, Mette 22, Sidsel 18, Rasmus 15, Birgitte 14, Jens 10. FM: Mads Kaae, købmand.

2557 Mikkel Madsen, hestehandler i Århus. 3.2.1782, fol.433.
A:
1) søster Johanne Madsdatter, enke efter Niels Hansen, ved søn Mikkel Nielsen i Todbjerg. LV: Søren Sørensen i Todbjerg, der ægter enken
2) bror Svend Madsen, [skifte 28.12.1778 lbnr.2434], var g.m. Anne Rasmusdatter. 5B:
a Poul Svendsen i Århus
b Niels Svendsen 25 i Ostindien
c Rasmus Svendsen 14, til søs
d Mette Svendsdatter, enke efter Rasmus Skibby i Århus, [skifte 15.5.1776 lbnr.2317], der ægter Christen Skødstrup, købmand i Århus
e Bodil Marie Svendsdatter
3) bror Poul Madsen i Skejby, død. 2B:
a Rasmus Poulsen i Skejby på Marselisborg gods
b Anne Poulsdatter g.m. Peder Møller i Lisbjerg, begge døde. 1B: Anne i Århus
4) bror Niels Madsen i Vorgårde på Frisenvold gods, død. 1B:
a Søren Nielsen i Skovby på Frijsenborg gods
5) søster Dorthe Madsdatter, død, var g.m. Rasmus Rasmussen Bach i Skejby på justitsråd Worms officialgods. 3B:
a Rasmus Rasmussen 37, daglejer i Århus
b Mads Rasmussen 35, avlskarl hos præsten i Hasle
c Maren Rasmusdatter g.m. Peder Nielsen i True på Marselisborg gods.
Andet ægteskab med Anders Sørensen i Skejby. Ingen børn.

2558 Søren Pallesen i Århus. 24.6.1783, fol.441B.
E: Mette Christensdatter. LV: Anders Stenberg, garver. B: Edel 27 i Århus, Palle 26 i København, Birthe 25 sst, Christen 22 i Brendstrup. FM: Poul Torbensen, skrædder.

2559 Maren Hansdatter i Århus. 24.6.1783, fol.442B.
E: Jørgen Hansen Lollik, skoflikker. B: Anne Cathrine 30, Jørgen 23 i København.

2560 Maren Jacobsdatter i Århus. 16.7.1783, fol.443.
E: Jens Jacobsen, skomager. B: Iver Thule 20 uger.

2561 Johanne Mikkelsdatter i Århus. 16.7.1783, fol.444.
E: Søren Vadsted, værtshusholder. B: Anders Michael 7 uger. FM: Jens Mikkelsen, murer i Århus.

2562 Jens Groersen, skrædder i Århus. 19.8.1783, fol.445B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Peder Herskind. B: Jens 1½. FM: Mads Grønbæk, skrædder i Århus.

2563 Peder Tendrup, matros i Århus. 26.8.1783, fol.447.
E: Maren Henriksdatter. LV: Jens Mikkelsen Tørslev. B: Maren 1¼. FM: Rasmus Pedersen Vejlby.

2564 Anne Svendsdatter Gerner i Århus. 23.9.1783, fol.448.
E: Andreas Thomsen Todbjerg, matros. B: Anne Sofie 8, Else Marie. FM: Niels Mortensen Malling i Århus.

2565 Maren Andersdatter i Århus. 24.7.1782, fol.449B.
Enke efter Jens Rasmussen Abildskov, hestekræmmer, [skifte 7.3.1770 lbnr.2081]. B: Kirsten g.m. Frederik Wulff, sergent i Århus, Gertrud Marie 22. FM: Søren Vadsted i Århus, Peder Villadsen i Århus, den sidste som slægt.

2566 Anne Marie Fogtlænder i Århus. 1783, fol.454B.
E: Johan Josef Heckel, købmand. Testamente af 19.7.1771.

2567 [Maren Sørensdatter] i Århus. 29.9.1783, fol.455B.
E: Peder Venning. Af første ægteskab B: Peder Nielsen 17, i stolemagerlære i Århus, Anne Kirstine Nielsdatter, Anne Cathrine Nielsdatter, Johanne Nielsdatter. FM: Thomas Funder.

2568 Peder Fynbo, matros i Århus. 10.11.1783, fol.456B.
E: Anne Christine Lauridsdatter. LV: Offer Gregoriussen. B: Laurids 8, Anne 7, Hans Jørgen 3½, søn 1. FM: Anders Sørensen Gyde. Første ægteskab med Anne Frederikke. B: Peder 11 på Samsø.

2569 Registrering i Århus. 1.12.1783, fol.457.
Registrering af noget tøj hos [Søren] Buxlund, urmager i Århus, der tilhørte afdøde Jacob Juul, prokurator på Barritskov.

2570 Poul Nielsen Brabrand, bødker i Århus. 10.12.1783, fol.457B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Jens Møller, købmand i Århus. B: Niels 32 uger. FM: Jørgen Jensen, bødker i Århus. Desuden nævnes afdødes bror Peder Nielsen Brabrand, smed i Åby.

2571 Testamente i Århus. 1783, fol.458B.
Testamente af 17.3.1772 for Niels Jensen Kjellerup, købmand og hustru Dorthe Cornelia Sparre i Århus.

2572 Kirsten Sørensdatter i Århus. 13.12.1783, fol.459B.
E: Jens Christensen Mariager, matros. B: Niels 6 mdr. FM: Søren Mikkelsen Malling.

2573 Søren Virring, skrædder i Århus. 17.10.1783, fol.461.
E: Anne Frandsdatter. LV: Peder Vejle. Testamente af 10.6.1783.

2574 Jens Dalsgaard i Århus. 1.12.1783, fol.461B.
E: Bodil Hansdatter. B: Anne 13, Birgitte 10, Jens 8, Voldborg 7, Frederikke 5. FM: Søren Malling.

2575 Maren Madsdatter Grønfelt i Århus. 9.2.1784, fol.462.
E: Simon Nielsen, klejnsmed. B: Alhed Marie 9, Niels 7, Anne 4. FM: Ludvig Weyse, feldbereder.

2576 Kirsten Hansdatter Lollik i Århus. 4.2.1784, fol.464B.
E: Christen Moss, kornmåler. B: Gertrud Sofie 4. FM: Jacob Kjellerup, købmand i Århus.

2576A Mette Christine Schiøtt i Århus. 20.2.1784, fol.466B.
E: Frederik Kreuzberg, guldsmed. B: Birgitte 22. FM: Peder Gullev, skoleholder i Århus.

2577 Mette Jensdatter Post i Århus. 18.1.1784, fol.467B.
E: Rasmus Sørensen, tømrer. A:
1) bror Søren Jensen i Hammel Præstegård
2) bror Rasmus Jensen, død. 3B:
a Niels Rasmussen 30 i Sall
b Anne Rasmusdatter g.m. Peder Christensen, hjulmand i Sall
c Mette Rasmusdatter g.m. Anders Sørensen i Sall
3) søster Anne Jensdatter, død. 1B:
a Maren Christensdatter g.m. Peder Sørensen i Århus
4) halvbror Jens Jensen i Hammel
5) halvsøster Maren Jensdatter g.m. Peder Jensen i Hammel
6) halvsøster Karen Jensdatter g.m. Jens Laumann, avlsmand i Århus.

2578 Dorthe Jensdatter i Århus. 18.3.1784, fol.470.
E: Niels Labing, vejerkarl. B: Kirsten 15, Jens 12½, Peder Brendstrup 11½, Else 6. FM: Niels Mortensen Malling.

2579 Hans Klingenberg, matros i Århus. 20.2.1784, fol.471B.
E: Maren Poulsdatter. LV: Christen Hansen. B: Poul 4, Frederik 2. FM: Rasmus Mikkelsen, tømrer i Århus. Første ægteskab med Anne Cathrine. B: Niels 14.

2580 Oluf Lauridsen, matros i Århus. 16.8.1783, fol.473.
A: far Laurids Olufsen i Harboør på Rysensten gods.

2581 Anne Pedersdatter i Århus. 15.4.1784, fol.474.
E: Christen Pedersen, avlsmand. B:
1) Peder Christensen Lisbjerg, avlsmand i Århus
2) Peder Lyderik Christensen Lisbjerg
3) Johanne Christensdatter 27.

2582 Gregers Schrøder, havnefoged i Århus. 25.3.1784, fol.475B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Oluf Sanne, købmand. B: Søren 9, Birgitte 6, Johan Henrik 3. FM: Jørgen Mathiasen, murer. Af første ægteskab B: Abraham 33 i Hulemose Mølle ved Vordingborg.

2583 Peder Christensen, skibstømrer i Århus. 1.4.1784, fol.478B.
E: Inger Christensdatter. LV: Jørgen Mathiasen, murer. A:
1) Christen Christensen i Labing på Lyngbygård gods
2) Jens Christensen i Labing på Lyngbygård gods
3) Niels Christensen i Yderup på Marselisborg gods, [skifte Marselisborg 28.6.1779 lbnr.662]. 2B: [Christen, Johanne Marie].

2584 Kirsten Mikkelsdatter Malling i Århus. 25.1.1784, fol.480.
E: Jens Jensen Pøel, daglejer. Testamente af 12.9.1763. Af arvinger nævnes A: bror Søren Mikkelsen Malling.

2585 Birgitte Christine Seye i Århus. 26.5.1784, fol.481.
E: Johan Peder Meder, tobaksspinder. B: Jørgen Henning 16, Oluf Henrik 11, Anne Dorthe 9, Adam 3. FM: Oluf Sanne.

2586 Marianne Nielsdatter Hals i Århus. 7.6.1784, fol.482.
E: Jørgen Jensen Berents, købmand. B: Maren 12, Else Marie 10, Anne Mette 6, Dorthe Sofie 4. FM: Jacob Sørensen Assendrup, købmand i Århus.

2587 Anne Marie Jensdatter i Århus. 26.5.1784, fol.483B.
E: Søren Christensen Ebeltoft, podemand. Testamente af 24.4.1784.

2588 Kirsten Thomasdatter i Århus. 31.5.1784, fol.485B.
E: Peder Pedersen, tømrer. A:
1) mor Maren Thomasdatter, enke i Granslev
2) bror Søren Thomsen i Granslev
3) søster g.m. Jens Christensen
4) søster g.m. Jørgen Andersen i Skjød.

2589 Karen Sørensdatter i Århus. 5.7.1784, fol.486B.
E: Eskild Øvlesen Beder, daglejer. A:
1) halvsøster Kirsten Andreasdatter g.m. Johannes Johansen Dancher, skræddersvend i Horsens.

2590 Anders Andersen, skoflikker i Århus. 6.3.1782, fol.487.
B: Johanne Andersdatter, død, var g.m. Niels Jensen i Kalundborg. 1B: Anders 8. FM: Søren Lime, bager i Århus.

2591 Peder Eriksen, vognmand i Århus. 25.6.1782, fol.488B.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Laurids Lisbjerg, drejer i Århus. B: Johanne 24, Erik 22, i drejerlære i Århus, Frederik 9. FM: Henrik Carl Lisbjerg, drejer i Århus.

2592 Christoffer Condi, kalkslager i Århus. 30.4.1783, fol.489B.
E: Mette Lauridsdatter. Arvinger angives ikke.

2593 Søren Fløjstrup i Århus. 24.6.1784, fol.490B.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Søren Ditlevsen. B: Karen 3, Ingeborg 2. FM: farbror Anders Fløjstrup, købmand.

2594 Niels Christensen Røgen, korporal i Århus. 19.8.1784, fol.491B.
Enkemand efter [Maren Jensdatter, skifte 27.5.1773 lbnr.2188]. B:
1) Anne Marie Røgen, enke efter Jens Christensen, smed i Århus. LV: Christen Scheffer
2) Kirsten Røgen i Randers Hospital
3) Helene Kirstine Røgen, [skifte 17.11.1779 lbnr.2489], var g.m. [Johan Didrik] Tornskov, farver i Århus. 4B: Gothart 19, Otte 15, Lorents 14, Oluf Christian 12. FM: Holm, postmester i Århus
4) Lucie Magdalene Røgen g.m. en skræddersvend i København.

2595 Christian Jacobsen Berg, matros i Århus. 10.7.1784, fol.492.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Andreas Kaarsberg, købmand i Århus. B: Anne Cathrine 7, Jacob 5. FM: Dines Nielsen, købmand.

2596 Jacob Rasmussen, matros i Århus. 16.7.1784, fol.493B.
E: Mette Jensdatter. LV: Hans Christian Pedersen. A:
1) søster Ingeborg Rasmusdatter i København
2) søster g.m. en skomager i København.

2597 Jens Christensen Todbjerg, værtshusholder i Århus. 23.5.1783, fol.494B.
Første ægteskab med Mette Marie [Hansdatter, skifte 23.6.1769 lbnr.2042]. B: Hans 28, Niels 23, til søs i Vestindien, Mette. FM: Peder Villadsen, skrædder i Århus.

2598 Mogens Rasmussen Skibby, købmand i Århus. 18.6.1783, fol.499B.
A:
1) mor Mette Svendsdatter, enke efter Rasmus Skibby, skifte 15.5.1776 lbnr.2317, nu g.m. Christen Skødstrup
2) søster Johanne Rasmusdatter Skibby 10 hos faster Madam Skriver i Århus. FM: Hans Peder, nagelsmed i Århus. Desuden nævnes afdødes farbror Jens Skibby, købmand i Ålborg.

2599 Laurids Danielsen, tobaksspinder i Århus. 12.12.1783, fol.502.
E: Maren Nielsdatter. LV: Bertel Simonsen, feldbereder. B: Mogens 7. FM: farbror Christen Danielsen, klejnsmed.
Første ægteskab med Maren Lauridsdatter, [skifte 29.6.1773 lbnr.,2233]. B: Daniel 19, Edel Birgitte 12.

2600 Marianne Tillemannsdatter, ugift i Århus. 2.5.1784, fol.506.
A:
1) faster Cathrine Pedersdatter, [skifte 28.12.1772 lbnr.2165], var g.m. Laurids Broberg. 3B: Else Margrethe 25 i København, Niels 23 i Ostindien, Peder 15. FM: Oluf Sanne, købmand i Århus
2) morbror Mads Andersen i Egå
3) morbror Søren Andersen i Egå, død. 1B: Anders 17.

2601 Morten Nielsen, kornmåler i Århus. 16.12.1783, fol.508B.
Enkemand efter [Anne Marie Lauridsdatter, skifte 20.10.1772 lbnr.2168]. B: Laurids 26, rejser på Kysten Guinea.
[Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter]. B: Niels 40, korporal i Vejle, Niels [Jørgen] 36 i Tilst.

2602 Maren Abel i Århus. 22.11.1784, fol.509B.
E: Rasmus Holbæk, købmand. Bevilling til uskiftet bo af 12.11.1784.

2603 Niels Nielsen Ruth, rebslager i Århus. 20.10.1783, fol.510B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Oluf Sanne, købmand i Århus. B: Hans 2, Peder 19 uger. FM: Jens Andersen Schmidt i Århus.
Første ægteskab med Karen Jensdatter, [skifte 15.8.1780 lbnr.2476]. B: Niels 10, Jens 9, Rasmus 5.

2604 Margrethe Rasmusdatter i Århus. 9.2.1784, fol.512.
E: Hans Virring, skipper. B: Kirstine Marie 17, Anne Kirstine 17, Christian 12, Anne Birgitte10. FM: Mikkel Harder, snedker.

2605 Ansøgning om skifte i Århus. 3.12.1784, fol.513.
Ansøgning fra Christen Skødstrup [g.m. Mette Svendsdatter], om udbetaling af mødrene arv efter skifte 1744 til hendes bror Rasmus Svendsen, der har faret til søs i 13 år uden livstegn og formenes død, hvilket bevilges. (Sml. lbnr.2557).

2606 Anne Sørensdatter i Århus. 22.2.1784, fol.513B.
E: Enke efter Laurids Rasmussen Hinnerup, skifte 30.10.1774, lbnr.2255. A:
1) bror Jens Sørensen Hasle, [skifte 17.5.1768 lbnr.2062]. 4B:
a Søren Hasle, købmand i Ålborg
b Mette Hasle g.m. Knud Nielsen Bech, købmand i Århus
c Mikkel Hasle 22, skriverdreng hos kancelliråd Hasle på Rysensten
d Abigael Hasle i huset.
Afdødes første ægteskab med Jens Rasmussen Maarslet. Testamente af 20.2.1765 lbnr.1943.

2607 Anne Marie Hornbæk i Århus. 9.6.1784, fol.521.
E: Jes Fæster, købmand.
Første ægteskab med Peder Brendstrup, vejer og måler, [skifte 21.10.1773 lbnr.2218]. B: Andreas 15. FM: halvbror Poul Brendstrup, kontrollør i Maribo, Peder Christian Asmussen i Århus. Arv i boet til afdødes steddøtre: Anne Marie, Mette, Johanne Marie.

2608 Mikkel Christensen, pottemager i Århus. 2.1.1785, fol.538.
E: Anne Sofie Bendixdatter. LV: Peder Hadsten, degn i Feldballe, Jens Raae i Århus. A:
1) farbrors datter Dorthe Kirstine Jensdatter g.m. Joen Lauridsen, avlsmand
2) mors søstersøn Mikkel Jensen i Sjelle
3) mors søstersøn Niels Jensen i Sjelle.

2609 Peder Ladorf Møller, købmand i Århus. 3.1.1785, fol.540B.
E: Else Nielsdatter. LV: Peder Christian Asmussen. Testamente af 4.8.1784. Desuden nævnes afdødes søsters mand Simon Rasmussen Due, handskemager i Århus.

2610 Margrethe Henriksdatter i Århus. 4.1.1785, fol.543.
E: Søren Lime, bager. B: Sidsel.
Første ægteskab med Jens Kuhlmann, bager, [skifte 4.9.1755 lbnr.1666]. B: Jeppe, bager i Horsens, Marianne. FM: Niels Vormstrup, købmand.

2611 Johanne Rasmusdatter i Århus. 2.3.1785, fol.546B.
E: Jens Mikkelsen, høker. A:
1) bror Christen Rasmussen i Herskind
2) søster Dorthe Rasmusdatter g.m. Oluf Pedersen, skrædder i Borum
3) brorsøn Rasmus Nielsen 23, drejersvend i Århus
4) søster Karen Rasmusdatter, død. 2B:
a Mikkel Værum, avlsmand i Århus
b Kirsten Sørensdatter g.m. Peder Hjelmager i Århus
5) søsterdatter Anne Christensdatter g.m. Søren Madsen i Århus.
FM: Søren Mikkelsen, snakkeskipper i Århus.

2612 Cecilie Marie Markusdatter i Århus. Ekstrakt af samfrændeskifte sluttet 15.2.1785, fol.548.
E: Jens Thygesen, amtsforvalter i Havreballegård, Stjernholm og Kalø amter. B: Clemen 10, Frederik 7, Hans Immanuel 6.

2613 Maren Mogensdatter Bering i Århus. 30.1.1784, fol.549.
E: Christen Viby, matros. A:
1) mor Anne Christensdatter, enke efter Søren Rasmussen i Bering
2) søster Birthe Mogensdatter g.m. Søren Pedersen i Bering
3) søster Anne Mogensdatter g.m. Erik Møller, skipper i Århus
4) søster Maren Mogensdatter i København
5) søster Karen Mogensdatter i Århus
6) halvbror Mogens Sørensen i Bering
7) halvsøster Anne Cathrine Sørensdatter 14 i Bering. FM: Christen Scheffer, parykmager i Århus.

2614 Rasmus Jensen Bomholt i Århus. 17.12.1784, fol.552.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Anders Fløjstrup, købmand i Århus. B: Anne g.m. Mads Johansen, tømrer i Århus.

2615 Jens Nielsen, møllersvend i Århus. 1.12.1782, fol.556.
E: Anne Christine Steffensdatter. LV: Christen Kjellerup, købmand i Århus. B: Jensine Christine Marie, født 14.5.1783. FM: Jens Kalundborg, skomager.
Desuden nævnes afdødes mor Maren Mikkelsdatter, enke efter Niels Christensen i Søbyvad Mølle, [skifte Søbygård gods 9.11.1782 lbnr.43], afdødes bror Mikkel Nielsen Møller sst, enkens far Steffen Johansen og enkens bror Peder Steffensen, der farer på Vestindien.

2616 Karen Christiansdatter i Århus. 10.5.1784, fol.560B.
Enke efter Christian Sørensen. B: Christian 56 i Århus, Søren 40, skibstømrer på de lange rejser, en datter g.m. Laurids Hjort, skibstømrer på Holmen i København.

2617 Ulrik Christian, murer i Århus. 12.5.1784, fol.562.
E: Kirstine August Frausing. LV: Anders Vilhelm, slagter.
Første ægteskab med Mette Marie [Sørensdatter, skifte 8.5.1752 lbnr.1525]. B: Barbara g.m. Mads Henriksen Aaby, skrædder i København, Sara 30 sst, Karen 28 sst. [Andet ægteskab med Maren Rasmusdatter Nølev, skifte 8.1.1761 lbnr.1769].

2618 Auktionsforretning i Århus. 21.4.1785, fol.564.
Auktionsforretning over et fyrrebord, hjemført med afdøde Peder Frausings fartøj.

2619 Jørgen Mathiasen, murer i Århus. 11.5.1785, fol.564B.
E: Judith Alice Møller. LV: Jens Andersen Schmidt, købmand i Århus. A: far Mathias Dinesen, murer i Vejle.

2620 Maren Knudsdatter Abel i Århus. 25.6.1785, fol.565B.
E: Rasmus Holbæk, købmand. B: Maren 5½. FM: farbror Jens Holbæk, grosserer i København, mors svigersøn Christoffer Becher, købmand i Århus. Bevilling til uskiftet bo af 12.11.1784, lbnr.2602.

2621 Anne Rasmusdatter i Århus. 15.5.1784, fol.567.
E: Søren Brun, parykmager. A: bror Jens Rasmussen, død. 2B: Maren 28, Anders 23. FM: Bertel Brixen.

2622 Peder Lauridsen Søberg, toldbetjent i Århus. 18.3.1785, fol.568.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Christen Dischler, skrædder i Århus. A: bror Peder Lauridsen Søberg, tjener ved det kongelige hof i København.

2623 Niels Fischer, handskemager i Århus. 9.7.1784, fol.569.
B: Rasmus Teilgaard, der døde som arrestant i Stokhuset i København, hvis hustru døde for 6 uger siden i Åbenrå 239 i København. 1B: Niels Jørgen Teilgaard, korporal i Holbæk. Desuden nævnes Rasmus Teilgaards hustrus 2 søstre Else Cathrine Højer, enke efter Møller, brændevinsbrænder og Regine Zacharias Høyer g.m. Knudsen, hårskærer.

2624 Maren Joensdatter i Århus. 19.7.1785, fol.573.
E: Niels Rasmussen, matros. B: Maren 24 i København. FM: Oluf Sanne, købmand i Århus.

2625 Jens Kalundborg, skomager i Århus. 29.8.1785, fol.573B.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: Peder Asmussen, farver. B: Jens 8. FM: Mikkel Andersen, blegemand i Århus.

2626 Birgitte Nielsdatter Møller i Århus. 20.6.1785, fol.574B.
E: Mads Grønbæk, skrædder. Første ægteskab med Christian Ulrik, skrædder, [skifte 17.5.1774 lbnr.2238]. B: Anne g.m. Christian Sørensen i Vinding, Niels 26 i Helsingør.

2627 Hedvig Margrethe de Lasson, ugift i Århus. 11.7.1785, fol.578.
Testamente af 27.11.1783. A:
0) forældre Thøger Lasson til Åkær og Dybvad og hustru Benedikte Antonette Rosenørn, [skifte Skanderborg og Åkær Amter 13.5.1783 lbnr.554]. Testamente af 5.3.1770. 2B:
1) Anne de Lasson g.m. Christian Frederik Tønne von Lüttichau til Stovgård og Alsted
2) Henriette de Lasson g.m. Hans Henrik von Bülow. Der nævnes B: Henriette Benedikte von Bülow.
Afdøde begraves hos sine forældre på Falling kirkegård.

2628 Maren Christensdatter i Århus. 24.7.1785, fol.589.
E: Rasmus Jepsen, daglejer. Første ægteskab med Peder Mouridsen, avlsmand. B: Maren 24 i København. FM: morbror Mikkel Christensen, skoflikker i Århus.

2629 Søren Sørensen Holm, vognmand i Århus. 19.6.1785, fol.590.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Søren Thomsen. B: Søren, Maren, Jens. FM: Peder Christian Berlin, karetmager i Århus.

2630 Erik Rasmussen, klejnsmed i Århus. 29.2.1784, fol.591.
E: Maren Pedersdatter.
Hans A:
1) søsterdatter Anne Sofie Bendixdatter g.m. Mikkel Christensen, pottemager i Århus.
Hendes A:
0) mor Birthe Sørensdatter, "lod sig besvangre af den bekendte Peder Amdi, og døde derefter ugift"
1) morbror Laurids Sørensen i Elsegårde ved søn Jørgen Lauridsen
2) morbror Jørgen Sørensen i Dråby på Skærsø gods, død. 1B:
a Peder Jørgensen Niemann i Dråby
3) moster Mette Sørensdatter, enke i Borregård i Dråby
4) moster Gertrud Sørensdatter, død, var g.m. Christian Dolmer i Elsegårde. 2B:
a Peder Dolmer i Elsegårde
b Mette Christiansdatter på Sjælland.

2631 Laurids Kjellerup, købmand i Århus. 12.5.1784, fol.595.
E: Henriette Adolfine Sparre. LV: Andreas Kaarsberg i Århus. B: Marie Cathrine 9 mdr. FM: farbror Niels Kjellerup, købmand i Århus.
Første ægteskab med Cathrine Stilling, [skifte 10.10.1782 lbnr.2532]. B: Anne Kirstine 10½, Karen Marie 6½, Kirsten 2½.
Enken har arv efter søster Conradine Christiane Christiansdatter Sparre.

2632 Ingeborg Christensdatter i Århus. 26.2.1785, fol.605.
Enke efter Niels Vissing. B: Søren 30 i København, Mette Marie sst. FM: Poul Klitgaard, købmand i Århus.

2633 Amalie Hardung, ugift i Århus. 22.8.1784, fol.606B.
Af arvinger nævnes A:
1) brordatter g.m. Boisen i Randers
2) bror Frederik Hardung
3) C. M. Kølmer i København's børn
4) Jacobine Hardung i Århus.
(Sml. lbnr.1727).

2634 Søren Sørensen Fracher, avlsmand i Århus. 1.1.1785, fol.610.
Enke efter Else Sørensdatter, bevilling til uskiftet bo 7.3.1777 lbnr.2347. B:
1) Rasmus Sørensen 38 i London i England
2) Søren Sørensen Schiøtt, styrmand
3) Anders Sørensen 32
4) Elisabeth Sørensdatter g.m. Søren Pedersen Hevring, kobbersmed i Århus
5) Maren Sørensdatter. FM: Bertel Simonsen, feldbereder.
Af første ægteskab B:
6) Søren Sørensen 40, kobbersmedesvend i Thy

2635 Kirsten Nielsdatter i Århus. 24.11.1785, fol.615B.
E: Johan Frederik Jansen, farver. B:
1) Michael Frederik Jansen 25½, student
2) Niels Frederik Jansen 20.
FM:
1 Laurids Jørgensen
2 Christen Fellum.

2636 Marie Kirstine Bech, ugift i Århus. 5.12.1785, fol.616.
A:
1) mor Abelone Kjellerup, enke efter Niels Hansen Bech, skifte 30.1.1779 lbnr.2422, nu g.m. Christen Kjellerup
2) søster Mette Kirstine Bech 16
3) bror Hans Nielsen Bech 14
4) søster Kirsten Bech 13
5) bror Jens Nielsen Bech 11
6) halvbror Niels Christensen Kjellerup 6. FM: morbror Niels Kjellerup, købmand.

2637 Registrering af opbudsbo i Århus. 25.8.1783, fol.616B.
Registrering af opbudsbo hos Rasmus Skov, købmand i Århus, der døde under registreringen. Arvinger angives ikke.

2638 Mette Christensdatter i Århus. 11.3.1785, fol.632B.
Enke efter Søren Pallesen, [skifte 24.6.1783 lbnr.2558]. B: Edel i Århus, Palle 26 i København, Birthe sst, Christen 23 i Brendstrup, der døde. FM: Dines Nielsen, købmand i Århus, Andreas Stenberg, garver sst.

2639 Maren Jensdatter i Århus. 28.12.1785, fol.633B.
E: Jens Rasmussen Halling, skipper. B: Rasmus 12, Jens 10. FM: morbror Søren Pedersen Tiset i Århus.

2640 Rasmus Christensen, podemester i Århus. 1.12.1785, fol.634B.
E: Maren Christensdatter. LV: Hans Raae, Peder Rasmussen Hjelmager. B: Laurids 15. FM: født værge Søren Christensen Ebeltoft.

2641 Bodil Nielsdatter i Århus. 19.8.1785, fol.636.
Enke efter Anders Hansen Refeldt. B:
1) Hans Andersen Refeldt, skipper i Århus
2) Dorthe Marie Refeldt g.m. Hans Pedersen i Tønningen pr Haderslev i Holsten
3) Anne Kirstine Refeldt, enke i København.

2642 Anne Veng, ugift tjenestepige i Århus. 11.11.1785, fol.637.
A: halvbror Jens Veng i Røgen.

2643 Anne Dorthe Møller, jordemor i Århus. 30.7.1785, fol.637B.
Enke efter Hans Andreasen. B: Andrikke Hansdatter 21. FM: Niels Holm, postmester.

2644 [Navn mangler] i Århus. 27.6.1784, fol.638B.
Enke efter Vest. A:
1) søster Henrikke Garben g.m. Gert Didrik Buch, kantor i København
2) søster Grethe Garben g.m. krigsråd Stub ved Hessel Jernværk i Norge
3) søster Elisabeth Garben i Flensborg
4) søster Anne Garben g.m. Mouridsen, proprietær på Ærø
5) søster Viktorine Christine Garben, død, var g.m. Lorents Ebbesen i København. 2B: en og en datter.

2645 Frederik Iversen, tømrer i Århus. 12.9.1785, fol.641.
E: Anne Elisabeth Jochumsdatter. LV: Rasmus Lauridsen. B: Johannes 7. FM: Niels Mortensen Malling.

2646 Søren Rasmussen i Århus. 30.11.1785, fol.642.
E: Johanne Christensdatter. LV: Christen Skaarup. B: Karen 7. FM: Peder Hougaard.

2647 Anne Cathrine Johansdatter i Århus. 24.1.1785, fol.643B.
Enke efter Søren Jensen Post, [skifte 4.9.1778 lbnr.2411]. [Af første ægteskab] B: Peder Svendsen, sømand uden livstegn i 26 år, formentlig død. A: søster Maren Johansdatter, enke efter Christoffer Carl Kühner. LV: Oluf Sanne, købmand i Århus.

2648 Oluf Hegaa, toldbetjent i Århus. 26.6.1786, fol.646.
Afdøde var født i Norge. A: mor og søskende i Norge, hvis navne ikke kendes.

2649 Niels Ellerup, ugift kalkslager i Århus. 18.10.1785, fol.647B.
A:
1) bror Thomas Jensen i Ellerup, død. 8B: Peder 36 i Ellerup, Oluf 29, Jens 20, Laurids 10, Poul 8, Kirsten i København, Maren i Låsby, Maren i Borum
2) søster Anne Jensdatter g.m. Laurids Jensen i Ellerup.

2650 Søren Gjellerup i Århus. 23.2.1786, fol.649B.
E: Sidsel Jørgensdatter. B: Else Marie.

2651 Anne Sørensdatter Favrskov i Århus. 20.9.1785, fol.650.
E: Christian Scheel, toldbetjent. A:
1) bror Christen Christensen Favrskov i Århus
2) søster Inger Sørensdatter g.m. Poul Foersum i Århus
3) søster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Thomas Fædder i Randers. 2B: Anne Margrethe 18, Søren 12.

2652 Abelone Christensdatter i Århus. 7.2.1786, fol.651.
Enke efter Hans Holbæk, skoflikker, [skifte 2.1.1782 lbnr.2535]. B: Kirsten g.m. Jacob Jacobsen, rytter i Horsens. Til stede var svogeren Laurids Christoffersen.

2653 Inger Fogh, ugift i Århus. 8.4.1786, fol.651B.
Afdøde nød underhold af Randers Hospital. Til stede var afdødes søster Anne Magdalene [Davidsdatter Fogh], enke efter [Erling Halvorsen] Ramstad, præst i [Hjortshøj, Elev og Egå].

2654 Birthe Jensdatter i Århus. 18.4.1786, fol.652B.
E: Rasmus Jensen Mollerup, skrædder. A:
1) søster Karen Jensdatter g.m. Christen Kyndesen, møller i Vintremøller [i Kirke Sonnerup sogn] på Sjælland ved Rasmus Andersen Framlev. Testamente i Sjelle 28.12.1779.

2655 Søren Pannerup i Århus. 6.6.1786, fol.653B.
B: Mikkel 42, avlsmand i Århus, Kirsten g.m. Peder Rasmussen Hjelmager, avlsmand i Århus.

2656 Marie Kamp i Århus. 5.7.1786, fol.654B.
E: Nikolaj Lorents Lindholm, sadelmager. Testamente af 27.6.1786.

2657 Thomas Christensen, gårdskarl i Århus. 23.6.1785, fol.655B.
Forlovet med Maren Rasmusdatter. Afdøde var født i Asferg ved Randers. Arvinger kendes ikke.

2658 Søren Pedersen Tilst i Århus. 4.8.1786, fol.657B.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Herskind, købmand. B: Maren, forlovet med Mikkel Olufsen Rosted, Anne Marie, Jens 16. FM: Peder Frisch, værtshusholder i Århus.

2659 Andreas Geding, herredsfoged i Hasle og Vester Lisbjerg herreder. 18.8.1786, fol.659.
E: Birgitte Glerup. Bevilling til uskiftet bo.

2660 Herman Hechtmann, færgeskipper i Århus. 16.11.1782, fol.659B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jens Andersen Schmidt, købmand i Århus. B: Peder 9. FM: søskendebarn Niels Eskildsen, skipper i Århus. Første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 4.7.1771 lbnr.2128]. B: Jørgen Herman Hechtmann 20, farer på udenlandske steder, der døde.

2661 Niels Jochum Fogh, farversvend i Århus. 27.10.1785, fol.671.
A:
1) mor Abelone Cathrine Bützow g.m. Joachim Haahr, præst i Vejen og Læborg ved Kolding
2) bror Joachim Fogh 24, student i Hylke Præstegård, nu hører ved latinskolen i Nakskov på Lolland
3) bror Clemen Fogh 19. FM: Laurids Kastbjerg i Præstkær, præst i [Brørup og Lindknud]
4) søster Magdalene Dorthe Fogh i Vejen. FM: Peder Christian Asmussen, farver i Århus.
Skifte 6.11.1771 efter afdødes far Hans [Clemensen] Fogh, præst i Vejen og Læborg.
Arv efter afdødes søster, skifte 12.8.1772.

2662 Peder Frausing, skipper i Århus. 18.3.1785, fol.674B.
E: Christence Jacobsdatter Drejer. LV: Jens Laasby. A:
1) mor Maren Christensdatter g.m. [Andreas] Tulipan i Ans kro [i Grønbæk sogn]
2) bror Christian Jensen i Asmildgårde [i Svostrup sogn]
3) søster Johanne Marie g.m. [Jacob Nielsen] smed i Asmildgårde
4) halvbror Hans Tulipan i Alling
5) halvsøster Marie Elisabeth Tulipan g m. [Jens Jonasen], møller i Hedemølle [i Lee sogn] ved Viborg.

2663 Jens Jacobsen Bertzig, sadelmager i Århus. 21.2.1786, fol.681B.
E: Anne Margrethe Rasmusdatter. LV: Anders Fløjstrup, købmand. B: Gertrud 4, Jacob 1¾, Jensine Margrethe født 25.8.1786. FM: farbror Niels Jacobsen Bertzig, Mads Grønbæk, skrædder i Århus.

2664 Peder Jensen Skriver og hustru Maren Mogensdatter Skibby i Århus. 18.3.1785, fol.683B.
Testamente af 22.11.1754 lbnr.2112.
Hans A:
1) bror Rasmus Skriver, rektor i Kongsberg Skole i Norge, død, var g.m. Elisabeth Krause. 10B:
a Jonas Krause døbt Kongsberg 19.10.1748, apoteker i Larvik
b Dorthe, døbt Kongsberg 21.3.1752, død december 1779 uden børn, 17.12.1778 g.m. Herman Skov, købmand på Bragernes
c Charlotte Amalie, døbt Kongsberg 9.6.1753, død 28.6.1753
d Jens, døbt Kongsberg 6.12.1754, købmand i Christiania
e Charlotte Amalie, døbt Kongsberg 30.9.1757, i Kongsberg
f Peder, døbt Kongsberg 9.3.1763, i Larvik
g Christen Laurentius, døbt Kongsberg 2.8.1764, død 24.9.1764
h Dine Margrethe, døbt Kongsberg 29.8.1765, i Kongsberg
i Rasmus, døbt Kongsberg 14.1.1767, købmandsdreng i Christiania
j Laurids Glatved, døbt Kongsberg 27.5.1769, død 14.7.1769
2) søster Maren Jensdatter Skriver, enke efter Melchior Thomsen i Svendborg, død uden børn
3) bror Mikkel Skriver, skoleholder i Højen ved Skælskør, død ugift
4) søster Helle Marie Skriver i Århus, død uden børn.
Hendes A:
1) bror Jens Mogensen Skibby, købmand i Ålborg
2) bror Rasmus Skibby, [skifte 8.4.1782 lbnr.2519]. 1B:
a Johanne Rasmusdatter Skibby i Århus.

2665 Knud Nielsen, Bech, købmand i Århus. 23.9.1785, fol.704.
E: Mette Jensdatter Hasle. LV: Søren Hasle, købmand. B: Maren 3, Anne Kirstine 3 mdr, der døde. FM: født værge på fars side Peder Schmidt, købmand.

2666 Registrering af opbudsbo i Århus. 12.4.1785, fol.713B.
Registrering af opbudsbo hos Daniel Thyrresen Bøggild, købmand i Århus.
Af arvinger nævnes A:
1) bror Peder Thyrresen Bøggild i Århus
2) søster Dorthe Johansdatter, enke efter Niels Kop
3) søster Anne Thyrresdatter Bøggild g.m. Peder Poulsen Frausing i Ans kro, skifte Allinggård 20.7.1765 lbnr.117. Arv til B: Mette Margrethe Frausing ved bror Poul Frausing.

2667 Maren Pedersdatter i Århus. 13.8.1785, fol.730.
Enke efter Johan Bergmann, skomager, [skifte 2.2.1773 lbnr.2178]. A:
1) bror Jens Pedersen Ibsen, skomager, [skifte 16.5.1770 lbnr.2084]. 2B:
a Kirsten Jensdatter Ibsen g.m. Anders Christian Frandsen, knapmager i Århus
b Anne Bolene Jensdatter Ibsen, enke efter Peder Svanberg, skomager i Århus, [skifte 16.11.1782 lbnr.2536]. LV: Bent Meyer i Århus
2) bror Jesper Pedersen Ibsen, degn i Hjermind, død. 1B:
a Anne Kirstine Jespersdatter, død.
Første ægteskab med Cort Mortensen i Randers. 9B:
a Kirsten Cortsdatter g.m. Hans Bay, købmand i Randers
b Morten Cortsen 22 i København
c Jesper Cortsen 20 i Randers
d Karen Cortsdatter 19
e Niels Cortsen 16
f Marie Cathrine Cortsdatter [15]
g Gertrud Cortsdatter 14
h Rasmus Cortsen 12
i Johanne Cortsdatter 11.
Andet ægteskab med Anders Jens Mammen i Randers.
3) halvsøster Dorthe Frederikke Ibsen g.m. [Hans Christian] Cramer i Århus, [klokker ved Århus Frue Kirke].

2668 Rasmus Lauridsen Krog, høker i Århus. 29.8.1786, fol.732.
E: Anne Jensdatter. LV: Fellum, prokurator i Århus. A:
1) bror Anders Lauridsen, skoleholder i Nimtofte, død. 2B: Mette Cathrine, Ingeborg, begge i Århus. FM: Peder Christian Berlin, karetmager sst.
2) søster Maren Lauridsdatter i Nimtofte
3) halvbror Søren Pedersen i Nimtofte
4) halvsøster Mette Pedersdatter g.m. Knud Hjulmand i Fannerup.

2669 Søren Amdi, værtshusmand i Århus. 5.4.1786, fol.733B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jacob Kjellerup, købmand i Århus. B: Birgitte Marie, Dorthe Sofie, Anne Cathrine. FM: [Jørgen Jensen] Berents, købmand i Århus. Enkens første ægteskab med Jacob Pedersen, skifte 10.3.1767 lbnr.1980. B: Anne Elisabeth.

2670 Niels Andersen Vormstrup, købmand i Århus. 18.11.1786, fol.734B.
E: Mette Madsdatter Galten. LV: Christen Møller, købmand. Testamente af 16.11.1786.
Hans A:
1) søster Anne Johanne Andersdatter, død. 2B:
a Carl Dons
b Frederik Dons
2) halvbror, død. 1B:
a Anders Rasmussen Vormstrup.

2671 Birgitte Dorthe Sørensdatter i Århus. 26.7.1786, fol.736.
E: Rasmus Pedersen Bach, avlsmand. B: Rasmus 5, Bodil Marie 3, Anne Marie 1. FM: Christen Rasmussen Galten.

2672 Else Mikkelsdatter i Århus. 19.12.1786, fol.737.
E: Nikolaj Thomsen, rådstuetjener. B: Mette Margrethe 18. FM: morbror Mikkel Værum, avlsmand.

2673 Henrik Carl Lauridsen Lisbjerg, drejer i Århus. 16.3.1785, fol.737B.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Johannes Thomsen Snell, købmand. B: Laurids 5, Magdalene 4, Henrik Carl 1¾ den 5.2.1787. FM: farfar Laurids Nielsen Lisbjerg, drejer i Århus.

2674 Jens Christensen Borum, hestehandler i Århus. 2.10.1786, fol.738B.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Herskind, købmand. B: Anne Kirstine 4½, Anne Marie 6 mdr. FM: Niels Sørensen Langballe, avlsmand i Århus.

2675 Testamente i Århus. 20.1.1786, fol.739B.
Testamente af 10.1.1783 for Nikolaj Frederiksen Schmeltz, bager og hustru Mette Nielsdatter Solgaard i Århus.

2676 Testamente i Århus. 1786, fol.740.
Testamente af 8.5.1783 for Kjeld Iversen, købmand i Århus og hustru Karen Jørgensdatter Berg.

2677 Registrering af opbudsbo i Århus. 2.3.1787, fol.740B.
Registrering af opbudsbo hos Christen Scheffer, parykmager i Århus.

2678 Simon Nielsen, klejnsmed i Århus. 8.3.1787, fol.743.
E: Anne Berner. LV: Johan F. Berner, Poul Svendsen.
Første ægteskab med Maren Madsdatter, [9.2.1784 lbnr.2575]. B: Alhed Marie 11, Niels 9, Anne 7. FM: morbror Jens Christensen, hattemager.

2679 Anne Sørensdatter Lund i Århus. 16.6.1787, fol.746.
Enke. B: Niels Sørensen Lund 43, Marie Cathrine 30, der døde.

2680 Jens Aggerup, skipper i Århus. 2.6.1787, fol.746B.
E: Anne Thomasdatter Sabro. FM: Christen Fellum, prokurator i Århus. B: Peder 17, Thomas 13, Peder Skriver 9. FM: Jens Thomsen Sabro, bager i Århus.
Første ægteskab med [Kirsten Rasmusdatter, skifte 10.6.1763 lbnr.1829]. B: Anders, skipper i Århus, ved svigerfar Poul Klitgaard, købmand i Århus..

2681 Karen Andersdatter i Århus. 29.7.1786, fol.749B.
E: Jens Jørgensen Fænø. B: Anne Mette g.m. Peder Mikkelsen Malling, stolemager i Århus, Dorthe 32, Anne Cathrine 28, Inger Marie 23.

2682 Niels Mortensen Malling og hustru Anne Marie Hasle, der begge lever i Århus. 27.11.1786, fol.751.
B: Mikkel, Rasmus.
Hans første ægteskab med [Mette Marie Thomasdatter, skifte 17.10.1756 lbnr.1610]. B: Morten, Thomas.
Fledføringskontrakt af 1.11.1786.

2683 Bevilling til uskiftet bo i Århus. 5.5.1786, fol.751B.
Bevilling til uskiftet bo for Søren Gjern, købmand og hustru Anne [Mogensdatter Blach].

2684 Rasmus Pedersen Vejlby, skipper i Århus. 22.1.1787, fol.751B.
E: Elisabeth Villadsdatter. Bevilling til uskiftet bo af 12.1.1787.

2685 Maren Pedersdatter, ugift i Århus. 2.6.1787, fol.752.
A:
1) bror Niels Pedersen i Århus
2) bror Hans Pedersen i Århus,
samt 3 søstre, hvis navne ikke angives.

2686 Peder Toft, skrædder i Århus. 4.5.1787, fol.752B.
E: Karen Schmidt. LV: Frederik Flemming, parykmager i Århus. B: Kirsten 19, Jens 7. FM: Jørgen Jensen, bødker.
Første ægteskab med [Silke Marie Rasmusdatter, skifte 30.3.1763 lbnr.1820]. B: Ingeborg g.m. [Christen] Lindemann, skrædder i Horsens, Peder 30 i Horsens, Rasmus 26 i København.

2687 Bodil Marie Svendsdatter i Århus. 13.8.1787, fol.754.
E: Christian Raae, skipper. Testamente af 3.3.1784. A:
1) mor Anne Rasmusdatter Svendsen, enke efter [Svend Madsen, skifte 28.12.1778 lbnr.2434]. LV: R. Holbæk, købmand i Århus.
2) Poul Svendsen i Århus
3) Niels Svendsen i Århus.

2688 Peder Skaarup, skipper i Århus. 30.5.1783, fol.755B.
A:
1) halvbror Rasmus Rasmussen i Skårup i Fruering sogn
2) halvbror Niels Rasmussen i Skårup i Fruering sogn
3) halvsøster Anne Rasmusdatter i Vitved.

2689 Christen Christensen, knapmager i Århus. 20.4.1786, fol.760B.
E: Mette Kirstine Christensdatter. LV: Christen Scheffer, parykmager i Århus, M. F. Leschly. Første ægteskab med Kirsten Rasmusdatter, skifte 21.7.1772 lbnr.2161.
A: søskende og søskendebørn, hvis navne ikke angives.

2690 Mikkel Thomsen Tanni, avlsmand i Århus. 28.6.1785, fol.765.
[Enkemand efter Johanne Rasmusdatter, skifte 10.3.1779 lbnr.2439]. B: Johanne Marie 39½ i København, Anne Marie 38 g.m. korporal Mortensen, Thomas 37, avlsmand i Århus, Maren 34 i København.
(Sml. lbnr.2505).

2691 Anne Mikkelsen i Århus. 9.10.1787, fol.766.
E: Jes Jessen, færgeskipper. Testamente 7.5.1787.

2692 Bevilling til uskiftet bo i Århus. 2.2.1787, fol.767B.
Bevilling til uskiftet bo for Hans Andersen, skipper og hustru Anne Kirstine Pedersdatter i Århus.

2693 Margrethe Borchardt i Århus. 17.11.1787, fol.768.
Enke efter Løwenhertz. Anmodning om fritagelse for skifte. Afdøde nød underhold af Randers Hospital. Til stede var svigersønnerne Jacob Christensen, skoleholder i Vejlby, Markus Ibsgaard, drejer i Århus, Christoffer Kabel, skomager i Århus.

2694 Else Cathrine Mathiasdatter i Århus. 17.11.1787, fol.768.
E: Jens Holm, daglejer. Første ægteskab med Jens Holm, avlsmand, [skifte 6.12.1769 lbnr.2080]. B: Søren 30, matros i Århus, Mathias 28, Peder 26, Maren 21 i København.

2695 Anne Kirstine Pedersdatter i Århus. 10.12.1787, fol.768B.
E: Hans Andersen, købmand og skipper. B: Anders 14. FM: Jens Linaa, mønsterskriver, Kjeld Iversen, købmand, begge frænder på fars side.
Bevilling til uskiftet bo af 2.2.1787 lbnr.2692.

2696 Birgitte Sørensdatter i Århus. 13.6.1787, fol.769B.
E: Søren Mikkelsen Malling, daglejer. Første ægteskab med Hans Christensen, [skifte 23.12.1778 lbnr.2417]. B: Søren 18, skomagerdreng i Århus, Maren 18, Niels 16, Karen 12. FM: Anders Jørgensen, hattemager

2697 Susanne Germeshausen i Århus. 24.6.1787, fol.772B.
E: Johan Frederik Kolwitz, murer. A:
1) mor Ingeborg Duun i København
2) bror Frederik Germeshausen, kammertjener hos prins Carl Frederik på Gottorp Slot i Slesvig.
Afdøde var født i København.

2698 Anne Margrethe i Århus. 8.1.1788, fol.776B.
Enke efter Jochum Hertz, tårnvægter. B: Peder.

2699 Knud Lauridsen, podemand i Århus. 2.2.1788, fol.777.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Jacob Kjellerup, købmand. B: Maren 28 på Nørholm, Peder 16, Jens 10. FM: Christen Scheffer, parykmager i Århus.

2700 Anne Kirstine Olufsdatter i Århus. 4.2.1788, fol.777B.
E: Johan Josef Wentzel, købmand. Bevilling til uskiftet bo af 25.1.1788.

2701 Oluf Mikkelsen, matros i Århus. 31.3.1782, fol.778.
A: 2 søstre, hvis navne ikke angives. Afdøde var fra Samsø.

2702 Gunde Johansen, pensionist i Århus. 25.12.1782, fol.778B.
Enke efter Margrethe, der døde for 5 år siden. Ingen arvinger.

2703 Peder Ulriksen, ugift i Århus. 2.4.1783, fol.780.
A:
1) bror Mathias Ulriksen, billedhugger i Århus, død. 4B:
a Jens Mathiasen Sartz, tolder i Øster Risør i Norge
b Else Marie g.m. [Johannes] Keufler, stolemager i Horsens
c Margrethe i Århus.
d Ulrik Mathiasen Sartz 19, farer til søs
2) søster Cathrine Ulriksdatter 23, skrøbelig på sanserne.
(Sml. lbnr.1807).

2704 Hans Clausen, høker i Århus. 14.6.1787, fol.782.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Dines Nielsen, købmand i Århus, Anders Fløjstrup, købmand. Første ægteskab med Gertrud Nielsdatter. B: Søren på Samsø.

2705 Testamente i Århus. 1788, fol.784.
Testamente af 16.5.1786 for Jens Mikkelsen og hustru Aasle Nielsdatter.

2706 Christian August Bertelsen, specerihandler i Århus. 20.1.1788, fol.784B.
E: Cathrine Marie Bertelsen. LV: Jens Antonsen. B: Anne Kirstine g.m. Carl Rose, bagersvend, Cathrine Marie g.m. Nikolaj Flint, bådsmand, Marie Magdalene g.m. Johan Gottlieb Weber, farver, alle i København. Bevilling til uskiftet bo af 11.4.1788.

2707 Rasmus Poulsen, daglejer i Århus. 13.5.1788, fol.787B.
E: Maren Jensdatter. LV: Rasmus Mollerup. B: Anne 10, Poul 9, Birthe Kirstine 3. FM: Peder Andersen Hørning.

2708 Jens Poulsen, hyrde i Århus. 14.5.1788, fol.788.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Hørning.
Første ægteskab med Maren Knudsdatter. B: Knud 26, uvist hvor, Anne 24, uvist hvor. FM: Mikkel Nielsen, skovfoged.

2709 Anne Margrethe Cortsdatter i Århus. 16.6.1788, fol.789.
E: Jens Poulsen. B: Frederik 25 på Grønland. FM: Niels Holm, postmester.

2710 Testamente i Århus. 7.7.1788, fol.789.
Testamente af 16.1.1786 for Jørgen Schultz og hustru Dorthe Ravnsø i Århus.

2711 Sofie Andersdatter Bundt, der lever i Århus. 1.3.1788, fol.790.
Enke efter Jens Kjær, bedemand, [skifte 25.1.1772 lbnr.2153]. Fledføringskontrakt med Christoffer Becher, købmand i Århus.

2712 Testamente i Århus. 23.3.1788, fol.791.
Testamente af 3.4.1786 for Christian Johansen og hustru Karen Nielsdatter Gjesing.

2713 Claus Trane, byfoged i Århus. 14.4.1784, fol.791B.
E: Birgitte Margrethe Vest. LV: Soetmann, birkeskriver. B: Søren 19½, Carl 18, Otte 16½, Elisabeth 13½, Tom Henrik 10. FM: farbror Henrik Trane, forvalter på Vilhelmsborg, Johannes Hasselbalch på Vilhelmsborg.

2714 Johan Josef Jegel, skærslipper i Århus. 25.9.1787, fol.799.
E: Marianne Rasmusdatter. LV: Frederik Flemming, parykmager. B: Valentin Christian 8, Hans Christian 5. FM: Søren Thomsen, bødker. Afdøde døde i Nedenskov under Mattrup gods.

2715 Rasmus Christensen, kræmmer i Århus. december 1787, fol.801.
Afdøde døde i Strands [i Vistoft sogn] på Mols på rejse med sin krampose. B: en datter, hvis navn ikke kendes.

2716 Johanne Frandsdatter i Århus. 21.12.1784, fol.803B.
Enke efter Frands Mortensen, skipper, testamente af 10.2.1738 lbnr.1271.
Hendes A:
1) søster Karen Frandsdatter, [skifte 1.9.1734 lbnr.1064] var g.m. afdøde Jens Thomsen Sabro. 1B:
a Thomas Jensen Sabro i Århus
2) søster Else Frandsdatter g.m. Henrik Jacobsen Kruse, begge døde. 1B:
a Frands Henriksen Kruse, købmand i Århus, [bevilling til uskiftet bo 20.8.1779 lbnr.2441]. 6B:
1 Henrik Kruse 24, farer på Vestindien
.2 Mads Galten Kruse 22½ i Ålborg
3 Peder Mørk Kruse 21½ i Århus hos sin mor
4 Markus Mørk Kruse 18 i Ålborg
5 Anne Elisabeth Kruse 17
6 Jørgen Mørk Kruse 15.
FM: Niels Vormstrup, købmand i Århus.
Hans A:
Arv efter Frands Mortensen hensættes, da der ikke er klarhed over, hvem arvingerne er.
Afdødes far var Morten Frandsen, der havde en bror Niels Frandsen.
Udskrift af kirkebogen for Århus Domkirke:
20.3.1689 Niels Frandsen g.m. Vibeke Hansdatter
27.10.1692 døbt Morten Frandsens søn Frands, som er afdøde mand
2.11.1692 døbt Niels Frandsens søn Poul
6.1.1694 døbt Niels Frandsens datter Mette Marie
6.2.1698 døbt Niels Frandsens datter Sidsel
24.2.1708 begravet Morten Frandsen
7.11.1720 Jørgen Gottwald g.m. Mette Marie Nielsdatter. Forlover: pigens far Niels Frandsen
17.4.1722 døbt Jørgen Gottwalds datter Vibeke, der kræver arv
25.2.1724 begravet Maren Frandsdatter, enke efter Morten Frandsen.
Desuden nævnes adskillige navngivne personer, der skal være beslægtet i 3., 4. og 5. led, men ikke hvordan.

2717 Kirsten Nielsdatter i Århus. 16.8.1787, fol.828B.
E: Rasmus Rasmussen Fulden. B: Maren 16. FM: Rasmus Nielsen, tømrer i Århus. Første ægteskab med Christian Lorentsen. B: Peder 26 i Århus, Marie g.m. Laurids Madsen Holst, styrmand i København.

2718 Dorthe Jacobsdatter, ugift tjenestepige i Århus. 29.4.1788, fol.831.
A:
1) søster Anne Jacobsdatter, enke efter Christen Hansen i Århus
2) søster Maren Jacobsdatter i Kalundborg, enke efter Offer Wolle. LV: Grossmann, konrektor i Århus.

2719 Svend Gregersen, politibetjent i Århus. 30.9.1785, fol.832.
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Ludvig Weyse, feldbereder. B: Thomas 15, Jens 11, Peder 7. FM: Johan Grotsche, feldbereder.

2720 Knud Skytte, lakaj hos dronningen. 8.3.1789, fol.832B.
E: Mette Marie Vissing.
Bevilling til uskiftet bo af 14.11.1755.
Bekræftes af børn og svigersønner:
1) Christen Skytte
2) Henrik Vissing Skytte
3) Jens Vissing Skytte
4) Peder Skytte
5) Iver Skytte med FM: Kjeld Iversen
6) Jørgen Hasselbalch på sin hustrus vegne.

2721 Johan Aarestrup, skrædder i Århus. 23.3.1789, fol.833.
E: Else Kirstine Nielsdatter. LV: stedfar Peder Nielsen Tendrup. B: Kirsten Marie 1½. FM: Søren Pedersen, rebslager.

2722 Jørgen Lauridsen, glarmester i Århus. 27.3.1787, fol.834B.
E: Mette Tørslev. LV: Bertel Simonsen, feldbereder. Første ægteskab med [Maren Jacobsdatter, skifte 5.5.1759 lbnr.1756]. B: Laurids Jørgensen Weidemann 32, soldat i Frederikshavn, Anne Elisabeth g.m. Erik Baltser Weyse, sejlmagersvend i København.

2723 Kirsten Pedersdatter i Århus. 30.6.1789, fol.837.
E: Mads Mogensen, murersvend. B: Peder 16, Mette Marie 10. FM: Niels Tobiasen.

2724 Erik Møller, skipper i Århus.15.12.1789, fol.837B.
E: Anne Mogensdatter. LV: Laurids Jørgensen, købmand i Århus. B: Peder 7, Anne Elisabeth 4. FM: Mikkel Fogh, købmand.

2725 Anne Cathrine [Mortensdatter Skannerup] i Århus. 14.3.1789, fol.840.
E: Johan Frederik Vinkelmann, slagter. B: Christian Didrik 9, Peder Bernhard 8. FM: Christen Frausing, købmand i Århus, morfar Morten Skannerup i Hundslund, morbror Jacob Skannerup i Horsens.

2726 Cathrine Akselsdatter Klitgaard i Århus. 21.8.1789, fol.844B.
E: Søren Jensen, politibetjent. B: Ellen 18. FM: Poul Klitgaard, købmand i Århus.

2727 Maren Mikkelsdatter i Århus. 30.9.1789, fol.845.
E: Niels Carl Scheffer, parykmager. A:
1) søster Anne Mikkelsdatter g.m. Mikkel Rasmussen Vibe i Odder på Rodsteenseje gods
2) søster Sidsel Mikkelsdatter, enke efter August Bertelsen Kølby på Birkmose gods på Fyn. LV: Salomon Tornfelt, degn i Gudme og Brudager på Fyn.

2728 Gertrud Magdalene Styr i Århus. 4.10.1787, fol.848B.
Enke efter Otte Tausen, guldsmed. B: Søren Tausen, hårskærer i København, Christoffer Tausen, i guldsmedelære i Ålborg. FM: Frederik Rask, kapellan i Århus Frue kirke.

2729 Anne Nielsdatter Kvist i Århus. 1.4.1788, fol.850B.
E: Anders Sørensen Gyde, herredsfoged. B: Anne Cathrine 12½, FM: Henning Kjærsgaard, købmand. Første ægteskab med Daniel Bernich (Berentreich). B: Severine 18.

2730 Jens Pedersen Grønbæk, skipper i Århus. 25.12.1787, fol.857.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Niels Johansen Bjødstrup. B: Anne Marie 6, Rasmus 3, Niels 1. FM: Jens Nielsen Lyng, avlsmand.
Første ægteskab med Maren Olufsdatter, [skifte 23.9.1773 lbnr.2337]. B: Oluf 15, Christen 13.

2731 Inger Pedersdatter i Århus. 19.12.1789, fol.859.
E: Jens Jensen, feldbereder og litsenbroder. B: Anne Kirstine 14, Peder 11. FM: Niels Eskildsen, skipper.

2732 Anne Nielsdatter i Århus. 3.6.1783, fol.859B.
E: Joen Pedersen Lyderiksen. B: Anne Johanne 12, Nikoline 10, Niels 9, Antonette 6, Andreas 3, Kirsten 5 uger, Sørine 5 uger. FM: fars svoger Søren Broberg, forvalter på Estrup.

2733 Peder Nielsen Mann, skoflikker i Århus. 20.8.1783, fol.862.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Christensen. B: Jens 7. FM: Mathias Bøgh, guldsmed, farbror Henrik Nielsen i Århus. Første ægteskab med Maren Pedersdatter,[fejl for Maren Nielsdatter, skifte 5.10.1774 lbnr.2250]. B: Anne Kirstine 12.

2734 Lyderik Pedersen Svejstrup, snedker i Århus. 22.2.1786, fol.862B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Rasmussen Hjelmager. B: Peder 25, Anne 23, Johanne 21. FM: Christen Pedersen Lisbjerg, avlsmand i Århus.

2735 Rasmus Jensen Hasle, ugift i Århus. 8.3.1786, fol.863B.
Arvinger angives ikke. Afdøde modtog en årlig gave fra M. Værn efter dennes svigerfar Poul Hasle's død.

2736 Peder Badstuber, kobbersmed og afskediget vagtmester i Århus. 13.4.1786, fol.864.
E: Agnethe Pedersdatter. LV: Christen Danielsen. A:
1) søster, død, var g.m. Kofoed, tolder i Horsens. B: Navne angives ikke
2) halvsøster Grethe Badstuber, enke efter Andreas Villing, tolder i København
3) halvsøster Agnethe Badstuber g.m. en bager i Flensborg.
Arv efter enkens far Johan Pedersen i København, skifte 1764.

2737 Maren Jensdatter i Århus. 31.5.1786, fol.865.
Enke efter Søren Frandsen, bager, [skifte 10.2.1778 lbnr.2392]. A:
1) bror Niels Labing i Århus
2) bror Poul Jensen i Labing, [skifte Lyngbygård 30.5.1786 lbnr.52]. B: Navne angives ikke
3) søster Johanne Marie Jensdatter g.m. Daniel Andersen, tømrer i Framlev.

2738 Nikolaj Fredoux, afskediget underofficer i Århus. 20.7.1788, fol.866.
E: Caroline Fredoux i Odense. B: Navne angives ikke.

2739 Anne Jensdatter i Århus. 3.5.1788, fol.866B.
Enke efter [Gotfred] Priel, urmager. Afdøde nød underhold af Randers Hospital.
Arvinger angives ikke.
(Sml. skifte efter afdødes bror Mads Jensen Lind, skifte Randers 10.2.1746 lbnr.732).

2740 Johan Jørgensen Thon, skrædder i Århus. 3.9.1788, fol.867.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Jens Lauridsen Tved. B: Johanne Marie 12. FM: Offer Gregorius, handskemager. Første ægteskab med Johanne Mortensdatter, [skifte Vilhelmsborg 28.12.1773 lbnr.291]. B: Johan, uvist hvor, Morten, uvist hvor.

2741 Andreas Thomsen i Århus. 17.11.1788, fol.867B.
E: Ingeborg Sørensdatter. LV: Rasmus Jensen Secher, tømrer. B: Søren 1½. FM: Peder Pedersen, tømrer. Første ægteskab med Anne Svendsdatter, [skifte 23.9.1783 lbnr.2564]. B: Anne Sofie 14, Else Marie 12.

2742 Christen Møller, toldbetjent i Århus. 2.10.1788, fol.868.
E: Kirsten Andersdatter [Bøgvad]. LV: Jens Hansen, toldbetjent. B: Adolf Christian 21, Andreas 17, Karen 15, Jens 13, Maren 8. FM: Christen Scheffer, parykmager.

2743 Jens Gregersen, ugift daglejer i Århus. 18.7.1786, fol.868.
A: søster [Inger Gregersdatter] g.m. Niels Jensen i Almind på Palstrup gods.

2744 Mette Andersdatter i Århus. 28.10.1788, fol.868B.
E: Casper Johansen. A: mor Inger, enke efter Anders Dueling, nu i Sønder Nissum Kloster ved Holstebro.

2745 Gregoriane Krag i Århus. 19.12.1787, fol.869B.
Enke efter Mikkel Andersen Basse, [skifte 3.12.1771 lbnr.2140]. A:
1) bror Erik [Jensen] Grenaa, degn i Gjerrild [og Hemmet]
2) søster Else Marie, død, [var g.m. Mathias Ulriksen Sartz]. 3B:
a Jens Sartz i Øster Risør
b Ingeborg Margrethe Sartz i Århus
c Else Marie g.m. Johannes Keufler, stolemager i Horsens.

2746 Maren Nielsdatter i Århus. 14.1.1789, fol.869B.
Enke efter Christen Christensen Fischer. B: Niels i Trust, Maren i København.

2747 Maren Andersdatter i Århus. 22.6.1789, fol.870.
Enke. B: Anne Christensdatter, enke efter Henrik Pedersen, nu i Amdruphuset på Haraldslund gods. LV: Oluf Gylling.

2748 Niels Jensen Kjellerup, købmand i Århus. 20.9.1789, fol.870B.
Enkemand efter Dorthe Cornelia Sparre. Testamente af 17.3.1772 lbnr.2571.
Hans A:
1) bror Laurids Jensen Kjellerup i Århus, [skifte 12.5.1784 lbnr.2631]. B: (Navne angives ikke).
2) bror Jacob Jensen Kjellerup i Århus
3) bror Peder Jensen Kjellerup
4) søster Abelone Jensdatter Kjellerup g.m. Christen Kjellerup, købmand i Århus
5) halvsøster Kirstine Marie Jensdatter Kjellerup g.m. Anders Aggerup
6) halvbror Rasmus Jensen Kjellerup
7) søskendebarn Cathrine Knudsdatter.
Hendes A:
1) søster [Vilhelmine Augusta Mathiasdatter Sparre], død, var g.m. Jacob Hansen, kapellan i Horsens. 2B:
a Birgitte Kirstine Jacobsdatter Hansen
b Nikoline Dorthe Jacobsdatter Hansen
2) søster [Henriette Adolfine Sparre] g.m. [Henning] Kjærsgaard, købmand i Århus.

2749 Mette Kirstine Bech, ugift i Århus. 5.1.1789, fol.876.
A:
1) mor Abelone Kjellerup g.m. Christen Kjellerup, købmand i Århus
2) bror Hans Nielsen Bech 18
3) søster Kirsten Bech 17
4) Jens Nielsen Bech 14
5) halvbror Niels Christensen Kjellerup 9.
FM: morbror Jacob Kjellerup, købmand i Århus.
Arv efter afdødes far Niels Hansen Bech, skifte 30.1.1779 lbnr.2422.
Arv efter afdødes søster Marie Kirstine Bech, skifte 5.12.1785 lbnr.2636.

2750 Cathrine Hansdatter, ugift i Århus. 10.4.1789, fol.876B.
Arvinger kendes ikke.

2751 Torben Torbensen Blach, skomager i Århus. 9.8.1789, fol.877B.
E: Kirsten Øvlesdatter. LV: Niels Jacobsen, stolemager, Johannes Thomsen. B: Johannes 9. FM: Peder Malling, stolemager.

2752 Johan Frederik Jansen, farver i Århus. 9.4.1789, fol.879B.
[Enkemand efter Kirsten Nielsdatter, skifte 24.11.1785 lbnr.2635]. B:
1) Michael Frederik Jansen, student
2) Niels Frederik Jansen, farversvend i Nyborg.

2753 Knud Sørensen Halling, fisker og hustru Karen Sørensdatter i Århus. 15.4.1788, fol.880B.
B: Søren 25, Maren 20, Christian 16. FM: Christian Hansen, drejer.

2754 Jens Jensen Elling, hattemager i Århus. 13.5.1788, fol.881B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Bent Meyer, snedker i Århus.
Første ægteskab med Kirsten Lauridsdatter, [skifte 27.8.1770 lbnr.2091]. B: Ingeborg g.m. Bertel Mogensen i Fladstrand, Anne Marie 23, Jens 21. FM: Hans Andersen, skipper i Århus.

2755 Niels Hurtigkarl, toldkontrollør i Århus. 8.8.1787, fol.884.
E: Sofie Amalie Bagge. LV: løjtnant Leverkusen. A:
1) bror Simon Braad i Hygum i Holsten
2) søster Cecilie Dorthe Braad, enke efter Oluf Christensen Sadolin, præst i Torning og Karup. LV: Johannes Thomsen Snell.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Mads Tistrup, præst i Storring, [Stjær og Galten].
Afdøde boede i 1773 i Søndersthoved og i 1778 på Mindstrup.

2756 Peder Schiøtt, matros i Århus. 23.9.1788, fol.892B.
A:
1) bror Jens Schiøtt i Århus
2) bror Christian Schiøtt på Vilhelmsborg
3) søster Ingeborg Schiøtt g.m. Skov, gartner på Vilhelmsborg
4) søster Frederikke Schiøtt i København.

2757 Christen Rasmussen Moss, kornmåler i Århus. 9.5.1788, fol.894.
E: Maren Nielsdatter. LV: Poul Torbensen. B: Jørgen 10 uger. FM: Christen Jelling, Christoffer Becher, købmand.
Første ægteskab med Kirsten [Hansdatter Lollik, skifte 4.2.1784 lbnr.2576]. B: Gertrud Sofie 8.

2758 Mette Lauridsdatter Sparre i Århus. 23.2.1788, fol.898B, protokol 16, fol.95B.
Enke efter Christoffer Condi, kalkslager, skifte 30.4.1783 lbnr.2592]. Arvinger kendes ikke.

2759 Anne Frandsdatter i Århus. 24.10.1788, fol.900, næste protokol fol.87, 95.
Enke efter Søren Pedersen Virring, [skifte 17.10.1783 lbnr.2573]. Testamente af 10.6.1783.
Hans A:
1) bror Jens Pedersen Virring, skomager i Christiania
2) bror Anders Pedersen Virring, død. 2B:
a Christen Andersen Virring, skrædder, som man ikke har hørt fra i 20 år
b Marianne Andersdatter g.m. Adam Christian Berg, skomager i København
3) bror Christian Pedersen Virring, død. 1B:
a Hans Christian Virring, skipper i Århus
4) søster Anne Birthe Pedersdatter, død, var g.m. Jens Malling, stenhugger. 1B:
a Christen Malling, boghandler i København.
Hendes A:
De skal bo mellem Horsens og Vejle, der skal være en søstersøn i Hatting, men ingen har meldt sig.

2760 Birgitte Pedersdatter i Århus. 14.1.1789, fol.903, næste protokol fol.5B.
E: Peder Nielsen Ladefoged. Arvinger kendes ikke.

2761 Ellen Jespersdatter i Århus. 11.7.1789, fol.904, næste protokol fol.6.
Arvinger kendes ikke.

2762 Johannes Didrik Tornskov , toldbetjent i Århus. 29.10.1789, fol.904B, næste protokol fol.6B.
Enkemand efter [Helene Kirstine Røgen, skifte 17.11.1779 lbnr.2489]. B: Gothart 24, Otte 22, Lorents 20, Christian 16.

2763 Ingeborg Simonsdatter i Århus. 22.7.1785, fol.905, næste protokol fol.7B.
E: Thomas Jensen Sabro, der døde 25.3.1786.
Hans A:
1) farbror Rasmus Thomsen Sabro, købmand i Århus, død, var g.m. Anne Pedersdatter Brendstrup, skifte 21.6.1768 lbnr.2019]. 3B:
a Mette Rasmusdatter Sabro g.m. Morten Hasle i Århus
b Mette Kirstine Rasmusdatter Sabro g.m. Poul Klitgaard, købmand i Århus
c Barbara Rasmusdatter Sabro g.m. Hans Lemmich i Århus
2) farbror Thomas Thomsen Sabro, købmand i Århus, [skifte 6.2.1772 lbnr.2190]. 12B:
a Thomas Thomsen Sabro, købmand i Middelfart
b Jens Thomsen Sabro, bager i Århus
c Jørgen Thomsen Sabro, købmand i Christiania
d Poul Thomsen Sabro, toldbetjent i Grenå, død 1789, hans enke
e Mathias [Gundermann] Thomsen Sabro, kapellan i Viborg [Domkirke], død. 5B:
1 Thomas Mathiasen Sabro, student i København
2 Albert Mathiasen Sabro i Viborg Latinskole
3 Christian Mathiasen Sabro i Viborg Latinskole
4 Christiane Mathiasdatter Sabro
5 Filippine Mathiasdatter Sabro
f Mads Thomsen Sabro, matros i Århus, [skifte 25.6.1771 lbnr.2144]. 3B:
1 Marianne Madsdatter Sabro g.m. Anders Christensen, snedker i Hornslet på Rosenholm gods
2 Anne Madsdatter Sabro på Høgholm
3 Birgitte Madsdatter Sabro hos stedfar Rasmus Nielsen, tømrer i Århus
g Hans Nikolaj Mathias Thomsen Sabro, båndfabrikant i København
h Hans Thomsen Sabro, kobbersmedesvend i Århus
i Josef Thomsen Sabro, toldbetjent i Randers
j Anne Thomasdatter Sabro, enke efter Jens Aggerup, skipper i Århus, [skifte 2.6.1787 lbnr.2680]
k Birgitte Cathrine Thomasdatter Sabro, død, var g.m. Søren Mikkelsen, smakkeskipper i Århus. 2B:
1 Mikkel Sørensen 24
2 Thomas Sørensen 22
l Anne Cathrine Thomasdatter Sabro g.m. Hans Christian Pedersen, rebslager i Århus
3) farbror Mathias Thomsen Sabro, [skifte 30.5.1761 lbnr.1766]. 2B:
a Mette Johanne Mathiasdatter Sabro g.m. Niels Severin Hasselbalch i Randers
b Maren Værn Mathiasdatter Sabro g.m. Hegelund, skibskaptajn i Viborg
4) moster Else Frandsdatter [g.m. Henrik Jacobsen Kruse], begge døde. 1B:
a Frands Henriksen Kruse, købmand i Århus, [bevilling til uskiftet bo 20.8.1779 lbnr.2441]. 6B:
1 Henrik Frandsen Kruse, farer på Kina
.2 Mads Galten Kruse i Ålborg
3 Peder Mørk Kruse, købmandskarl i Århus
4 Markus Mørk Kruse 24, købmandskarl i Ålborg
5 Anne Elisabeth Kruse i Århus
6 Jørgen Mørk Kruse 20, købmandskarl i Ålborg.
Hendes A:
1) bror Niels Simonsen, drejlsvæver i Grundfør på Haraldslund gods, død. 3B:
a Maren Nielsdatter g.m. Anders Mathiasen, skovfoged på Andrup
b Anne Marie Nielsdatter på Haraldslund
c Marie Nielsdatter i Grundfør
2) bror Jens Simonsen i Grundfør på Haraldslund gods.
Desuden nævnes afdøde mands søskendebarn Poul Sabro, død, var g.m. Madam La Cour.

2764 Mette Bødkers i Århus. 22.9.1786, fol.907.
B: Jens Jensen 24.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Pedersdatter i Fløjstrup.

2765 Niels Sørensen Lund, ugift podemester i Århus. 17.1.1789, fol.908, næste protokol fol.4.
0) oldefar Niels Sørensen i Tyrrestrup Skovhus i Gangsted sogn, død. 3B:
1) farbror Frands Nielsen i Tyrrestrup Skovhus, død. 2B:
a Hans Frandsen forpagter på Frederikslund på Sjælland
b Jens Frandsen, vanfør hos stedfar Rasmus Andersen på Kørup Mark i Gangsted sogn
2) afdødes far Søren Nielsen, gartner i Århus, død, var g.m. afdødes mor Anne Sørensdatter, [skifte 16.6.1787 lbnr.2679]. 2B:
a Niels Sørensen, gartner i Århus, som er afdøde
b [Margrethe Cathrine], der døde ugift uden børn
3) faster Johanne Nielsdatter, død, var g.m. Peder Hansen i Søvind på Tyrrestrup gods, død. 4B:
a Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Niels Jørgensen Sabro i Hedvigslund i Vedslet sogn
b Anne Marie Pedersdatter g.m. Mikkel Nielsen i Torrild på Rathlousdal gods
c Mette Cathrine Pedersdatter g.m. Anders Jepsen i Søvind på Tyrrestrup gods
d Marianne Pedersdatter g.m. Jens Lauridsen i Fruering på Sophienlund gods.
4) moster Kirsten Sørensdatter g.m. Anders Thomsen i Udbyneder, begge døde. 3B:
a Thomas Andersen i Binderup
b Maren Andersdatter g.m. Rasmus Andersen i Sødring
c Maren Andersdatter g.m. Christen Christensen, smed i Sødring
5) moster Maren Sørensdatter g.m. Mikkel Ottesen i Udbyneder, begge døde. 4B:
a Gregers Mikkelsen i Udbyneder
b Maren Mikkelsdatter g.m. Peder Ingeborg i Viborg
c Anne Mikkelsdatter g.m. Jørgen Budum i Udbyover
d Anne Mikkelsdatter g.m. en spækhøker i København
6) mors halvsøster Grethe Sørensdatter, enke efter Anders Laan i Udbyover
7) mors halvsøster Maren Sørensdatter, enke efter Oluf Sørensen, brændevinsbrænder i København
8) mors halvsøster Karen Sørensdatter g.m. Niels Poulsen i Udbyover, begge døde. 3B:
a Søren Nielsen i København
b Poul Nielsen i København
c Kirsten Nielsdatter i København.


Århus byfoged
Skifteuddrag
Protokol 17
1790-1808
B 56 - 429


2766 Christiane Hansdatter i Århus. 6.4.1790, fol.2.
E: Markus Jensen, drejer. B: Dorthe 23, Marie 22, Anne 21, Sofie Elisabeth 18, Sara 14. FM: Thyrre Bøgild.

2767 Johan Arent Pedersen, købmand i Århus. 4.10.1790, fol.10, 14.
E: [Anne Marie Rasmusdatter]. LV: [Frands] Møller, birkedommer på Skjerngård. Arvinger angives ikke.

2768 Jes Fæster, købmand i Århus. 4.11.1790, fol.11.
E: [#]. LV: Kjeld Iversen. B: [#]. FM: Poul Klitgaard.

2769 Kirsten Christensdatter i Århus. 8.1.1791, fol.11B, 15, 81, 83, 86B, 87B.
E: Villads Villadsen, skipper. B: Anne Kirstine 8. FM: Jesper Hasle i Århus. Første ægteskab med Christen Mortensen Holm, [skifte 24.5.1773 lbnr.2221]. B: Morten 18.

2770 Isak Gudover, købmand i Århus. 22.1.1791, fol.12B, 18B, 96, 98.
E: Anne Cathrine Bang. LV: Peder Raae, købmand, Hans Villadsen, skipper. B: Johannes 17, Anne Marie 15, Dorthe 14. FM: Andreas Kaarsberg i Århus.
Første ægteskab med Anne Marie Olufsdatter. B: Rasmus [Nikolaj] Gudover 28, guldsmed i København, Sara Gudover g.m. Claus Hansen, lakaj i København, Inger Cathrine Gudover g.m. Hans [Olufsen] Lund, guldsmed i Århus.

2771 Anne Marie Nielsdatter i Århus. 23.1.1791, fol.13B, 19B.
E: Søren Thomsen, bødker. B: Poul 5. FM: Peder Jensen Schmidt, købmand i Århus. Første ægteskab med Poul Nielsen, bødker, [skifte 10.12.1783 lbnr.2570]. B: Niels 8. FM: farbror Peder Nielsen Haarby i Hasle på Marselisborg gods.

2772 Maren Nielsdatter i Århus. 24.1.1791, fol.14.
Enke efter Christen Andersen i Åby. B: Morten 33, Anne g.m. Søren Smed i Århus.

2773 Anders Pedersen, vognmand i Århus. 7.2.1791, fol.17B.
E: Kirsten Simonsdatter. LV: Jens Basballe. købmand i Århus. B: Simon i København, Peder 23 sst, Christen 19, Anne Margrethe g.m. Hans Christian Foersum, spækhøker i København, Karen g.m. Rasmus Bach, avlsmand i Århus, Marie Elisabeth 15. FM: Peder Villadsen.

2774 Marianne Jensdatter i Århus. 16.3.1791, fol.21B.
E: Jørgen Nielsen Hegedal. B: Marie 13, Mette 10, Juliane 7. FM: Rasmus Holbæk, købmand.

2775 Benedikte Bergstrøm i Århus. 19.3.1791, fol.22.
E: Peder Isling. B: Peder 14, Christian 10, Marie 9. FM: Christian Hansen Gyberg.

2776 Knud Mogensen, gadevægter i Århus. 19.3.1791, fol.23B, 198B.
E: Anne Christensdatter. LV: Offer Gregersen, handskemager, Niels Holm, postmester. B: Johanne Marie 9. FM: Jacob Assendrup, købmand.
Første ægteskab med Johanne Jensdatter. B: Mogens på Samsø, Anne Judith g.m. Guttorm Joensen i Randers, Marie Elisabeth i Haslund Præstegård ved Randers.

2777 Maren Nielsdatter i Århus. 9.4.1791, fol.23B, 25, 34B.
E: Jens Christensen, skomager.
Første ægteskab med Mathias Pedersen. B: Anne Mette 22. FM: Jens True, drejlsvæver, Martin Buch, glarmester.

2778 Helene Pedersdatter Rosenkilde i Århus. 12.4.1791, fol.24, 26, 99, 101.
Enke efter Christian Lind, [27.9.1771 lbnr.2186]. B: Sidsel Birgitte 31 g.m. Jørgen Holst, bager i Århus, Anne Cathrine 29, Ulrikke 27 i Gjesing Ødemølle, Knud Peder 22, student på Nørholm.

2779 Maren Pedersdatter i Århus. 11.5.1791, fol.26.
Arvinger angives ikke. Afdøde var lem i Hørning Hospital.

2780 Arent Ferdinand Klink, grovsmed i Århus. 24.5.1791, fol.28, 28B, protokol 16 fol.89.
E: Anne Cathrine Ziegler. B: Hans Frederik Klink, grovsmed i Århus.

2781 Bevilling til uskiftet bo. 13.5.1791, fol.28.
Bevilling til uskiftet bo for Jens Linaa, mønsterskriver og hustru Anne Kirstine Thygesen.

2782 Søren Andersen Langemark, skipper i Århus. 2.7.1791, fol.29, 39, 199B, 212.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Herskind, købmand. B: Gregersine Marie Elisabeth 3, Sørine 14 uger. FM: Jens Thomsen Sabro, bager.

2783 Niels Andersen Ellerup, toldbetjent i Århus. 14.7.1791, fol.29B, 32B.
E: Anne Jacobsdatter. FM: Hans Nielsen Vold. A:
1) bror Jens Andersen Skannerup i Århus
2) bror Søren Andersen i Skannerup
3) søster Ingeborg Andersdatter g.m. Rasmus Jensen i Grølsted på Søbygård gods
4) søster Anne Andersdatter g.m. Christen Lauridsen i Horn på Tvilum gods
5) halvbror Oluf Andersen i Skannerup
6) halvsøster Mette Andersdatter g.m. Johan Christensen i Ellerup på Tvilum gods.

2784 Maren Christensdatter i Århus. 22.7.1791, fol.30.
E: Peder Sørensen, gadevægter. B: Anne Margrethe 9, Søren 7, Mette Marie 5, Rasmus 1. FM: Niels Bregendal.

2785 Charlotte Sofie Mindstrup i Århus. 23.7.1791, fol.30B, 32B, 97, protokol 16 fol.91, 92B.
E: Jens Mikkelsen Tørslev, murer. A:
1) søster Ellen Marie Mindstrup, enke efter Claus Clausen, kommandersergent i Flensborg
2) søster Inger Kirstine Mindstrup i Århus
3) søster Margrethe Helene Mindstrup i København
4) søster Johanne Judith Mindstrup gift i Amsterdam i Holland
5) søster Anne Mindstrup i Nørre Vilstrup Præstegård ved Vejle. FM: Mikkel Harder, snedker.

2786 Kirsten Rasmusdatter i Århus. 26.7.1791, fol.31B.
Enke efter Niels Vrold, [testamente af 24.7.1764 lbnr.2555]. A:
1) søskendebarn Poul Nielsen, kandestøber, [skifte 13.6.1780 lbnr.2471]. 2B:
a Anne Marie Poulsdatter g.m. Mikkel Harder, snedker i Århus
b Marianne Poulsdatter g.m. Ejner Holm, kandestøber i København
2) søskendebarn [Anne Sofie Nielsdatter, skifte 1.7.1763 lbnr.1832], var g.m. Christian Justesen, skomager i Århus. 1B:
a Anne Christiansdatter g.m. Peder Thomsen, tehandler i København.
Desuden mente pigen Ellen Andersdatter fra Hesselballe, at hendes farfar eller dennes far skulle være i familie med Niels Vrold, men intet bevis.

2787 Johanne Pedersdatter i Århus. 26.7.1791, fol.32.
Enke efter Herman Hechtmann, [skifte 16.11.1782 lbnr.2660]. B: Peder. FM: Niels Iversen, købmand i Århus.

2788 Maren Jensdatter Hørup i Århus. 25.8.1791, fol.33B, 39B, 101B.
Enke efter Søren Sørensen Gyde. B: Edel Margrethe 23. FM: farbror Anders Sørensen Gyde, Johannes Thomsen.

2789 Oluf Jacobsen i Århus. 26.8.1791, fol.34, 48.
E: Edel Sørensdatter. LV: Kjeld Iversen, købmand. A:
1) bror Jens Jacobsen i Kasted
2) søster Anne Jacobsdatter g.m. Jens Bødker i Framlev.
(Enken kaldes også fejlagtigt Edel Pedersdatter).

2790 Mette Nielsdatter i Århus. 27.8.1791, fol.35, 38B.
Enke efter Niels Rasmussen. B: Maren, der ægter Peder Andersen Grarup, tobaksspindersvend.

2791 Christen Nielsen, skoflikker i Århus. 28.8.1791, fol.35, 39B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christian Dischler, skrædder. A: far Niels Gelsted, handskemager i Viborg, samt 3 brødre, hvis navne ikke angives.

2792 Niels Christensen Carlsen, kalkslager i Århus. 29.8.1791, fol.35B, 40, 88.
E: Maren Christensdatter. LV: Andreas Møller.
Første ægteskab med Anne Lauridsdatter, [skifte 30.6.1778 lbnr.2393]. B: Cornelius 23. FM: Laurids Geding, købmand.

2793 Niels Steffensen i Århus. 4.9.1791, fol.36, 49.
A:
0) forældre Jacob Steffensen, købmand, [skifte Horsens 19.12.1764 lbnr.1324] og afdøde Anne Nielsdatter Møller i Horsens. 3B:
1) Niels, som var afdøde
2) bror Steffen, født Horsens 20.12.1756, toldfuldmægtig i Horsens
3) søster Karen der døde Horsens 15.8.1773, 16 år gammel.

2794 Charlotte Amalie de Schouboe, ugift i Århus. 5.9.1791, fol.36, 41B, 77, 106.
A:
1) bror [Oluf Borch] de Schouboe, stiftsamtmand, død. 3B:
a Magdalene de Schouboe 18
b Oluf Borch de Schouboe 13
c Ulrik Frederik Anton de Schouboe 9.
FM: Gerhard Cappe, Henrik J. Fasmer, begge i Bergen.

2795 Anne Marie Christensdatter i Århus. 6.9.1791, fol.37B.
E: Johan Frederik Vilhelm, tobaksspinder. B: Henrik Vilhelm 19, Mette Dorthe 14, Marie Kirstine 13, Jens Christian 9, Johan Frederik 7, Johanne 3. FM: Peder Kaarsgaard, bogholder i Århus.

2796 Morten Hasle, toldbetjent i Århus. 7.9.1791, fol.38.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Poul Klitgaard, købmand. B: Rasmus 27, Peder 24, Poul 12, Gertrud g.m. Andreas Solbech, skipper i Randers, Anne 21, Anne Mette 19.

2797 Christine Sofie Jæger, ugift i Århus. 14.10.1791, fol.47.
A:
0) mor [Anne Marie Holm].
Første ægteskab med [Gøde Knudsen] i skovriderboligen Fuglsang i Hammel sogn på Frijsenborg gods. 1B:
1) halvbror Gøde Gødesen, [skifte 24.11.1777 lbnr.2456]. 2B: Oluf, Gøde. FM: Henrik Langballe, købmand i Århus.
Andet ægteskab med afdødes far Oluf Jæger i Fuglsang, død. 7B:
2) søster Øllegaard Jæger, enke efter Mathias Thestrup, købmand i Kalundborg. LV: Bechmann i Århus
3) bror Christian Jæger, uvist hvor
4) søster Elisabeth Sofie Jæger, uvist hvor
5) søster Frederikke Sofie Jæger, uvist hvor
6) søster Margrethe Henrikke Jæger, uvist hvor
7) søster Charlotte Birgitte Jæger, uvist hvor
8) søster Antonette Marie Jæger, uvist hvor.

2798 Ellen Mikkelsdatter, hospitalslem i Århus. 11.11.1791, fol.48B.
Arvinger angives ikke.

2799 Maren Rasmusdatter i Århus. 11.11.1791, fol.49, 50B.
E: Christoffer Olufsen, kornmåler. Første ægteskab med Jens Nielsen. B: Maren 24. FM: Mikkel Harder, snedker, morbror Peder Rasmussen, tømrer i Århus.

2800 Mette Rasmusdatter i Århus. 25.11.1791, fol.49B, 52, 57B.
E: Rasmus Andersen Framlev. Testamente af 21.10.1791. Afdøde var enkemandens tredje hustru. (Se lbnr.2501, 2549).

2801 Jens Lerberg i Århus. 29.11.1791, fol.50.
Afdøde nød underhold af Randers Hospital. Arvinger angives ikke.

2802 Anne Margrethe Sæd, ugift fra Norge, der døde i Århus. 11.12.1791, fol.51, 52B, 75B.
Testamente af 9.12.1791. A:
1) søster Ingeborg Hedvig Sæd
2) søster Vilhelmine Sæd.

2803 Rasmus Asklev, købmand i Århus. 13.12.1791, fol.51B, 53, 199B, protokol 16 fol.98.
Arvinger kendes ikke.

2804 Else Nielsdatter i Århus. 15.12.1791, fol.52.
Enke efter Mikkel Gjellerup. B: Poul Mikkelsen i Norge, Søren Mikkelsen, død. 1B: Else Marie. FM: Mikkel Harder.

2805 Søren Lauridsen, murersvend i Århus. 6.1.1792, fol.52B, 68.
E: Maren Nielsdatter. LV: Conrad Lermann, Jens Jørgensen.
Første ægteskab med Christence Christensdatter. B: Rasmus 28, Anne Kirstine 18, Christen 12. FM: Poul Gregersen, handskemager.

2806 Niels Munch, handskemagersvend i Århus. 12.1.1792, fol.54B.
Arvinger kendes ikke.

2807 Jens Andersen Schmidt, købmand i Århus. 18.1.1792, fol.55, 71.
E: Margrethe Kaarsberg. LV: byfoged Fellum i Ebeltoft. B: Peder 17 i Ålborg, Dorthe Sofie 15, Elisabeth 11, Maren Vissing 9, Jens 3. FM: født værge Peder Andersen Schmidt, købmand.
[Første ægteskab med Abelone Jacobsdatter Geding, skifte 25.7.1760 lbnr.1751].
Andet ægteskab med Dorthe Sofie Grønfeld, skifte 29.7.1773 lbnr.2204]. B: Anders 26, købmandskarl i Ålborg, Søren 25, Peder Nikolaj 24, død på rejse til Ostindien, Maren 22, Jacob 21, Hans 20. Arv efter børnenes morfar Søren Grønfeld i Ebeltoft, skifte 21.11.1781.

2808 Karen Rasmusdatter i Århus. 15.2.1792, fol.55B.
E: Jacob Jørgensen Svane, handskemager. B: Anne Kirstine 1. FM: Johannes Mørk, skipper i Århus.

2809 Andreas Voetmann i Århus.17.2.1792, fol.56B, 60B, 123, 127B, 133, 136B, 138, 150, 160, 169B, 178B.
Enkemand efter Karen Hasselmann. Testamente af 1.5.1784.
Hans A:
1) bror Volhart Voetmann, præst i Lovns og Alstrup, der døde, enken i uskiftet bo
2) bror Niels Voetmann, proprietær i Salten, død. Der nævnes af B: Peder Voetmann.
Hendes A:
1) søster [Maren Hasselmann, skifte 14.9.1780 lbnr.2517], var g.m. Johan Sønnichsen Buxlund, guldsmed. 4B:
a Anne Elisabeth Buxlund i Grenå, lem i Århus Hospital
b Mette Antonette Buxlund g.m. Henrik Krag, landmåler i Vinding
c Henrikke Buxlund g.m. Laurids Søby i Bredstrup
d Johanne Marie Buxlund.

2810 Bevilling til uskiftet bo. 6.2.1792, fol.57.
Bevilling til uskiftet bo af 9.12.1791 for Niels Hvid, rådmand og byfoged og hustru Charlotte Amalie Petersen.

2811 Bevilling til uskiftet bo. 20.2.1792, fol.57B.
Bevilling til uskiftet bo af 30.9.1791 for Johannes Thomsen, købmand og hustru Cathrine Marie Røjgaard.

2812 Niels Hannerup, skrædder i Århus. 12.3.1792, fol.58, 68, 97, 108.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Niels Labing, Peder Villadsen.
Første ægteskab med Else Madsdatter, [skifte 5.7.1773 lbnr.2257]. B: Mathias Ostenfeld, der døde for et år siden, var g.m. Birgitte Marie Ostenfeld. 2B: Niels, Else. FM: Oluf Nielsen Hasle, Peder Herskind, [Hans Filip] Gøtsche, præst i Jyderup og Holmstrup i Holbæk Amt.

2813 Dorthe Jensdatter i Århus. 12.3.1792, fol.58B, 67B, 76B.
E: Christen Rasmussen.
Første ægteskab med Niels Nielsen, [skifte 20.8.1764 lbnr.1903]. B:
1) Maren Nielsdatter i København
2) Peder Nielsen i Århus, [skifte 20.8.1783 lbnr.2733]. 2B: Anne Kirstine 18, Jens 16
3) Henrik Nielsen, skoflikker i Århus

2814 Jens Holm, skipper i Århus. 13.3.1792, fol.59, 97B.
E: Mette Jensdatter. LV: Johan Henrik Jordan. B: Cathrine Marie 9. FM: [Jacob] Glasius, visiterer.

2815 Jens Christensen, hattemager i Århus. 13.3.1792, fol.59B, 67.
E: Karen Nielsdatter. LV: Rasmus Kaae, købmand. B: Anne Margrethe g.m. Andreas Stenberg, garver i Århus, Ellen g.m. [Johan Frederik] Nordstedt, bogbinder i Århus, Sidsel Marie, Christen 19.

2816 Karen Knudsdatter i Århus. 29.3.1792, fol.65B.
Enke efter Johannes Berner. B: Morten, slagtersvend i København.

2817 Henrik Ludolf Drewitz i Århus. 29.3.1792, fol.66.
Afdøde nød underhold af Randers Hospital. Arvinger angives ikke.

2818 Søren Jensen, politibetjent i Århus. 3.4.1792, fol.66, 84B, 109B.
E: Inger Rasmusdatter. LV: Rasmus Kaae, købmand i Århus.
Første ægteskab med Cathrine Rasmusdatter. B: Ellen 21. FM: Poul Klitgaard, købmand i Århus, Peder Lauridsen Schmidt sst.

2819 Marie Kirstine Nielsdatter i Århus. 3.4.1792, fol.66B, 78B, 98, 103.
E: Christen Fogh, skipper.
Første ægteskab med Jens Pedersen. B: Niels 7. FM: Christoffer Bertelsen, købmand, nærmeste frænde Mads Holst, gørtler i Århus.

2820 Karen Marie Kjeldsdatter i Århus. 14.4.1792, fol.68B, 77B. 112.
E: Christen Egebjerg. B: Severine Christine 9, Søren 5. FM: Christen Trige, Rasmus Gidsel i Glesborg.
Første ægteskab med Søren Nielsen. B: Kjeld 14, Bodil 12.

2821 Maren Nielsdatter i Århus. 22.4.1792, fol.69, 74, 403B.
Enke efter Søren Andersen, daglejer, [skifte 15.7.1776 lbnr.2376]. A:
1) bror Jens Nielsen i Stjær
2) bror Oluf Nielsen, uvist hvor.

2822 Frederik Guldmand, skrædder i Århus. 23.4.1792, fol.69B, 83B.
E: Hylleborg Schade. LV: Henrik Krull, glarmester. B: Jacob 17, Marie Elisabeth 13, Frands 11. FM: Jens Fugl, gørtler.
Første ægteskab med Anne Christensdatter, [skifte 1.4.1776 lbnr.2313]. B: Rasmine g.m. Anders Andersen Berg, porcelænshandler i København.
Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1792.

2823 Cathrine Marie Pedersdatter Røjgaard i Århus. 24.6.1792, fol.74B.
E: Johannes Thomsen Snell. Bevilling til uskiftet bo af 30.9.1791 lbnr.2811. B:
1) Jens 13
2) Karen Marie 12.

2824 Poul Pedersen, Schmidt, slagtersvend i Århus. 5.5.1792, fol.76, 83B, 104, 108B, 128B, 129, 134B, 136B, 154B.
A:
1) søster Clara Marie Pedersdatter Schmidt, enke. LV: Hans Petersen til Engelholm [Snesere sogn] i Bårse herred, Vordingborg Amt.

2825 Birgitte Margrethe Bonsach i Århus. 12.5.1792, fol.76.
Enke efter Oluf Joensen Fanø.
Afdøde var lem i Randers Hospital. (Arvinger angives ikke).

2826 Karen Jensdatter i Århus. 30.5.1792, fol.82.
E: Søren Foulum, toldbetjent. B: Jens 13, Hans Frederik 7, Anne Cathrine 4½. FM: Peder Herskind, købmand i Århus.

2827 Anne Marie Olufsdatter i Århus. 1.6.1792, fol.82B.
Enke efter Johannes Luft, rettet til Johannes Roust. Afdøde var lem af Randers Hospital. Arvinger angives ikke.

2828 Maren Nielsdatter Fogh i Århus. 8.6.1792, fol.85B, 91.
E: Laurids Lisbjerg, drejer. B:
1) Henrik Carl Lisbjerg, [skifte 16.3.1785 lbnr.2673]. 3B: Laurids 11, Lene Marie 8, Henrik Carl 6. FM: Johannes Thomsen i Århus
2) Niels Lisbjerg, præst i Holme og Tranbjerg
3) Johannes Lisbjerg, drejer i Århus.
Bevilling til uskiftet bo af 13.7.1792.

2829 Anne Marie Sterm i Århus. 15.6.1792, fol.86.
Enke efter Christen Sørensen Bøgh, [skifte 29.6.1769 lbnr.2049].
Afdøde var lem af Randers Hospital.

2830 Maren Pedersdatter i Århus. 19.6.1792, fol.86B.
Afdøde var lem af Randers Hospital.

2831 Niels Laurentin i Århus. 22.7.1792, fol.88B, 91B.
Testamente af 24.5.1792. A: Anne Marie, datter af afdødes bror Peder Laurentin, købmand i Århus. (Sml. lbnr.2525).

2832 Testamente. 23.7.1792, fol.88B.
Testamente af 6.8.1779 for Frederik Holmsted Høst og hustru Maren Kjærsgaard i Århus.

2833 Carl Josef Tuschnell i Århus. 1.8.1792, fol.89, 107B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen rige. B: Else Marie 13, Anne Marie 9, Inger 5, Karen 1. FM: Jens Hoffgaard, købmand.

2834 Inger Kirstine Simonsdatter i Århus. 9.8.1792, fol.90, 112B.
E: Peder Steffensen, skipper. B: Steffen 5, Inger Cathrine 4, Simon 1½. FM: Laurids Jørgensen, købmand.

2835 Christian Dischler, skrædder i Århus. 9.8.1792, fol.90B.
E: Ellen Marie Christensdatter. LV: Josef Wentzel, købmand. B: Anne Marie 10. FM: Jens Bergner, parykmager.

2836 Andreas Pedersen Møller, podemand i Århus. 25.8.1792, fol.92, 93, 94.
E: Sara Arentsdatter. LV: Christen Egeberg. A:
1) bror Mathias Pedersen Møller, skovfoged i Tovstrup.
Enkens første ægteskab med [Daniel Simoni, skifte 1.5.1771 lbnr.2122]. B:
2) Gotfred Danielsen Simoni, klejnsmed i Århus.
Testamente af 23.8.1792.

2837 Sidsel Sørensdatter Lime i Århus. 4.9.1792, fol.92B, 94, 95.
E: Bendix Lyster. A:
1) halvbror Jeppe Kuhlmann, bager i Horsens
2) halvsøster Marianne Kuhlmann g.m. Johan Josef Reisler i Århus.
Testamente af 19.5.1792.

2838 Anne Nielsdatter i Århus. 1.10.1792, fol.93.
E: Peder Christian Belli, karetmager. B: Bo Christian 11.

2839 Inger Marie Jensdatter Fænø, ugift i Århus. 31.10.1792, fol.96B, 100, 102B.
Afdøde var forlovet med Niels Sørensen Malling, handskemager i Århus. A:
1) søster Anne Mette [Jensdatter, skifte 13.2.1790 lbnr.3141], var g.m. Peder Mikkelsen Malling, stolemager i Århus. 7B: Gertrud Cathrine 24, Jens Michael 20, Karen 18, Jørgen 16, Ingeborg 15, Anne Marie 11, Anne Johanne 8
2) søster Dorthe [Jensdatter] g.m. Mikkel Sørensen Malling, handskemager i Århus
3) søster Anne Cathrine [Jensdatter] 31.

2840 Johanne Marie Sivertsdatter i Århus. 24.11.1792, fol.99, 109.
E: Peder Buchtrup, matros. Arvinger kendes ikke.

2841 Laurids Christoffersen, tømrer og hustru Maren Nielsdatter i Århus. 8.12.1792, fol.99B, 100B, 105B.
B: Christoffer 20. FM: Rasmus Jensen Secher.

2842 Hans Hjorteberg, matros i Århus. 11.3.1793, fol.102B, 211B.
A:
1) mor Anne Hjorteberg
2) søster Christiane Marie Hjorteberg 29 i Flensborg
3) bror Cornelius Hjorteberg 26
4) bror Peder Hjorteberg 18.
Afdøde kom fra Samsø og døde på rejse til Norge.

2843 Niels Prytz, skipper i Århus. 7.11.1793, fol.109.
Arvinger angives ikke.

2844 Hans Christensen Lund, toldbetjent i Århus. 9.11.1793, fol.110.
E: Maren Jensdatter. LV: Hoffgaard, købmand. B: Else Cathrine 17, Jens 14, Søren 9. FM: Jens Hansen, klejnsmed.
Første ægteskab med Sidsel Mejlby. B: Rasmus 38.
Andet ægteskab med Else Hansdatter. B: Christen 29.

2845 Registrering af opbudsbo i Århus. 14.1.1794, fol.110B, 118, 129.
Registrering af opbudsbo hos Christoffer Liebzeit i Århus.

2846 Oluf Andersen, skibsdreng i Århus. 3.2.1794, fol.111, 125B, 197B.
Afdøde kom fra Trondhjem i Norge. Arvinger angives ikke.

2847 Lorents Nikolajsen, matros i Århus. 3.2.1794, fol.111, 125B, 197B.
Afdøde kom fra Ebeltoft. Arvinger angives ikke.

2848 Bevilling til uskiftet bo. 10.2.1794, fol.111B.
Bevilling til uskiftet bo af 20.12.1793 for Johan Frands Waltzer, værtshusholder og hustru Lene Rasmusdatter i Århus.

2849 Peder Koldborg, snedker i Århus. 14.2.1794, fol.111B, 157, 257.
E: Mette Hansdatter. LV: Rasmus Jensen Secher, tømrer i Århus, Christen Kjellerup, købmand i Århus. A: søster Anne Birgitte, enke efter Laurids Hedegren, snedker i Gøteborg i Sverige.

2850 Christen Skødstrup, købmand i Århus. 9.3.1794, fol.113, 158, 190.
A:
1) mor [Johanne Jensdatter Vissing], enke efter Gøde Gødesen, [skifte 24.11.1777 lbnr.2456]. [Første ægteskab med Oluf Jensen Skødstrup, skifte 30.8.1752 lbnr.1472].
2) søster Mette Margrethe [Olufsdatter] g.m. Henrik Langballe, købmand i Århus
3) halvbror Oluf Gødesen, amtsforvalter i Ålborg
4) halvbror Gøde Gødesen, skibskaptajn i Ostindien.

2851 Christen Pedersen, brændevinskarl i Århus. 13.4.1794, fol.118.
Afdøde var født ved Odense på Fyn. Arvinger angives ikke.

2852 von Trott, afskediget major i Århus. 20.5.1794, fol.121, 125.
B: von Trott, løjtnant.

2853 Jens Jyde, matros i Århus. 24.5.1794, fol.122.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Anders Fløjstrup, købmand.
Første ægteskab med Maren Mikkelsdatter. B: Else Marie 11, Niels 9, Anne Johanne 7, Anne Cathrine 4.

2854 Registrering af opbudsbo i Århus. 11.6.1794, fol.122B, 123B, 185.
Registrering af opbudsbo for Henrik Holst, bager i Århus.

2855 Margrethe Jacobsdatter i Århus. 30.7.1794, fol.123B, 128, 130B.
E: Peder Christensen Lisbjerg, avlsmand. B: Anne 14, Birthe 13, Christen 12, Jacob 10, Kirsten 6½. FM: morbror Jacob Jacobsen i Voldby, der tjener i Århus.

2856 Testamente. 18.8.1794, fol.126.
Testamente af 12.3.1793 for Herman Henriksen Constantz, bager og hustru Birgitte Jensdatter i Århus.

2857 Maren Berents i Århus. 11.8.1794, fol.126B.
E: Peder Røjgaard. B: Jørgen 1. FM: morfar Jørgen Berents. Bevilling til uskiftet bo af 15.11.1793 lbnr.3209.

2858 Ingeborg Lauridsdatter i Århus. 24.8.1794, fol.127, 131, 132.
E: Jacob Breitigan, glarmester.
A:
1) søster [Karen Lauridsdatter, skifte Dybvad gods 12.4.1783 lbnr.122] død, var g.m. Rasmus Sørensen i Skablund, skovfoged på Åkær. Ingen livsarvinger
2) halvsøster [Helene Thomasdatter, skifte Rodsteenseje 18.7.1787 lbnr.310], var g.m. Niels Mortensen i Odder, [skifte Rodsteenseje 13.8.1792 lbnr.349]. 3B: Karen 17, Morten 14, Thomas 9. FM: farbror Jacob Mortensen i Odder
3) halvsøster [Thomine Thomasdatter] g.m. Jørgen Rasmussen i Svinballe
4) halvsøster [Karen Thomasdatter], enke efter Laurids Vendelbo i Horsens, [skifte Horsens 12.5.1791 lbnr.1870].

2859 Mette Jacobsdatter i Århus. 24.9.1794, fol.131B.
E: Peder Hørning. B: Karen Marie 6. FM: Rasmus Hasle, købmand i Århus.

2860 Søren Nielsen Gosmer, hyrekusk og avlsmand i Århus. 23.10.1794, fol.133B, 135.
A: Dorthe Nielsdatter. LV: Simon Assendrup, købmand, Niels Nielsen Lisbjerg, der ægter enken. B: Niels 15, Simon 11, Mette 10, Hans 7, Søren 4. FM: farbror Simon Nielsen i Saksild.

2861 Marianne Siverts i Århus. 2.11.1794, fol.135B, 158, 158B.
Testamente af 24.6.1788. A: Mette Margrethe Hvalsø, ugift. FM: Rasmus Holbæk, købmand i Århus.

2862 Testamente. 10.11.1794, fol.136.
Testamente af 18.2.1785 for Georg Hass, byfoged i Århus, over 70 år gammel. A: Niels Rohde, borgmester i Århus og hustru.

2863 Jens Skytte, matros i Århus. 15.11.1794, fol.136B, 257.
E: Sidsel Cathrine Andersdatter. B: Peder 11, Jens 6.
Første ægteskab med Anne Kirstine. B: Christian 18, matros i København.

2864 Bodil Sørensdatter Møller i Århus. 11.12.1794, fol.137B.
A:
1) bror Kjeld Sørensen Møller, 18 i bagerlære. FM: Mads Kaae
2) halvsøster Severine Christiane Egebjerg 12
2) halvbror Søren Nielsen Egebjerg 8.
FM: far Christen Egebjerg.
Arv efter afdødes far Søren Nielsen i Treå Mølle [i Glesborg sogn] på Mejlgård gods i Kalø Amt.

2865 Johannes Hasselbalch, rådmand og vejer i Århus. 16.12.1794, fol.138B, 142, 238B, 409B, 410B, 419B.
E: Frederikke Sofie Caroline Trane. LV: Nissen, kaptajn, Mads Kaae. B: Sofie Elisabeth, Severine Christiane, Marie Christiane. FM: Peder Villadsen.

2866 Marie Mogensdatter i Århus. 30.12.1794, fol.140.
E: Johannes Sperling, bager. B: Peder 7, Søren 6 mdr. FM: Due, handskemager.

2867 Ellen Knudsdatter i Århus. 16.1.1795, fol.147, 154, 188.
Enke efter Jens Sørensen. B:
1) Knud Jensen, snedkersvend i København
2) Søren Jensen, politibetjent i Århus, [skifte 3.4.1792 lbnr.2818]. 1B:
a Ellen Marie Sørensdatter i Århus.

2868 Birthe Mikkelsdatter i Århus. 24.1.1795, fol.147B.
E: Hans Andersen, købmand. B: Mikkel 6, Anne Gertrud 2, Bodil Marie 1. FM: morfar Mikkel Fogh. Bevilling til uskiftet bo 9.1.1795.

2869 Johanne Hansdatter i Århus. 26.1.1795, fol.148B, 153, 198, 314, 335.
Enke efter Poul Mikkelsen Cramer. Arvinger angives ikke.

2870 Jens Trige, avlsmand i Århus. 27.1.1795, fol.148B, 160.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Jens Hoffgaard, købmand. B: Karen Marie 8, Kirsten Marie 5, Rasmus 3.
Første ægteskab med Maren Christensdatter. B: Søren Trige, prokurator i Hof- og Stadsretten i København, Christen Trige i Århus.

2871 Else Marie Pedersdatter Bang i Århus. 31.1.1795, fol.150B, 156B, 177B.
E: Mikkel Pedersen. A:
1) mor Johanne Jensdatter, enke efter Peder Bang, skipper i Ålborg
2) bror Jens Pedersen 17.

2872 Christen Egebjerg i Århus. 2.2.1795, fol.151, 417.
[Enkemand efter Karen Marie Kjeldsdatter, skifte 14.4.1792 lbnr.2820]. B: Severine Christiane 13, Søren 9. FM: Laurids Jørgensen i Århus.

2873 Søren Johansen Holst, bager i Århus. 2.2.1795, fol.151.
E: Anne Pedersdatter Kaae. Bevilling til uskiftet bo 23.1.1795.

2874 Testamente. 1795, fol.151B.
Testamente af 25.8.1785 for Niels Christensen, styrmand på Ostindien og hustru Martha Cathrine Vedsted i Store Kongensgade 55, Christianshavn i København. A:
mor Charlotte Amalie Vedsted. LV: Lorents Volmersted.

2875 Erik Sørensen Krag, tømrersvend i Århus. 22.2.1795, fol.155B, 161B, 267.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Bent Mikkelsen, skipper, Daniel Lauridsen Guldmand, klejnsmed, der ægter enken. A:
1) bror Knud Sørensen Krag i Hammel
2) bror Jørgen Sørensen Krag, spækhøker i København
3) søster Anne Sofie Sørensdatter Krag, gift på Stensballe gods
4) halvbror Thomas Sørensen Krag, soldat i Tyrsted på Boller gods
5) halvsøster Anne Kirstine Sørensdatter Krag gift i Dagnæs i Tyrsted sogn på Boller gods
6) halvsøster Mette Kirstine Sørensdatter Krag, gift i Dagnæs i Tyrsted sogn på Boller gods
7) halvsøster Maren Sørensdatter Krag g.m. en snedker på Bjørnholm gods.

2876 Jørgen Pedersen Bødker, matros i Århus. 26.2.1795, fol.156, 198B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Holm, postmester. A:
1) søskendebarn Gertrud Marie Nielsdatter, død, var g.m. Rasmus Malling, toldbetjent i Århus. 3B: Morten 20, Helene Marie 18, Maren 13
2) søskendebarn Maren Nielsdatter, død, var g.m. Laurids Christoffersen, tømrersvend i Århus, [skifte 8.12.1792 lbnr.2841]. 1B: Christoffer 22.
(Sml. lbnr.2098).

2877 Testamente. 2.3.1795, fol.157B.
Testamente af 3.2.1787 for Poul Torbensen, skrædder og hustru Dorthe Andersdatter i Århus.

2878 Rasmus Nielsen, tømrer i Århus. 5.3.1795, fol.159, 170, 229B, 232.
E: Inger Sørensdatter. LV: bror Christian Favrskov.
Første ægteskab med Sidsel Marie Jensdatter, [skifte 29.1.1777 lbnr.2339]. B:
1) Niels Rasmussen 30 på rejse til Vestindien
2) Maren Rasmusdatter g.m. Hans Frederik Vilhelm, tobaksspinder i Århus
3) Karen Rasmusdatter 23, der ægter Hans Kryssing, skipper.

2879 Mette Rasmusdatter Sabro i Århus. 14.3.1795, fol.161, 173B.
Enke efter Morten Hasle, [skifte 7.9.1791 lbnr.2796]. B: Rasmus 30, købmand i Århus, Peder 27, Poul 16, Gertrud g.m. Anders Solbech, skipper i Randers, Anne 24, Anne Mette 21.

2880 Niels Jørgensen, skomager i Århus. 28.3.1795, fol.163, 198B.
E: Bodil Marie Frandsdatter. LV: Jørgen Kjærsgaard, avlsmand. B: Sidsel Marie 15, Jørgen 13, Cathrine 10, Peder 5. FM: Andreas Abraham Dehon, skomager.

2881 Registrering af opbudsbo. 30.3.1795, fol.164, 169B, 172B, 176, 182B, 194, 200, 202B, 204, 208B, 209, 216, 222B, 230B, 231, 246B, 250, protokol 16 fol.98B.
Registrering af opbudsbo hos Oluf Severin Bøggild, apoteker i Århus.

2882 Jørgen Bergkvist, daglejer i Århus. 2.4.1795, fol.169B.
Arvinger angives ikke.

2883 Johanne Marie Jensdatter Møller i Århus. 12.4.1795, fol.173, 175.
E: Rasmus Eriksen. B: Anne g.m. Jens Lynge, rådstuetjener i Bergen.
Første ægteskab med Anders Andersen, [skifte 21.5.1739 lbnr.1193]. B: Dorthe g.m. Hans Andersen, købmand i Århus.

2884 Peder Eriksen i Århus. 30.4.1795, fol.173B, 176.
A:
1) søstersøn Morten Sørensen, vintapper i København
2) søsterdatter Sidsel Marie g.m. Hans Lemmich, skoleholder i Århus.

2885 Jens Lauridsen Hasle, skipper i Århus. 6.5.1795, fol.174, 273B.
E: Maren Johansdatter. LV: Peder Herskind, købmand, bror Niels Johansen i Harlevholm. B: Laurids 14. FM: Harbo Meulengracht, købmand i Århus.

2886 Jens Mikkelsen Tørslev, murer i Århus. 23.5.1795, fol.175B, 179B, 225, 314B, protokol 16 fol.103.
A:
1) søsterdatter Anne Dorthe Christensdatter g.m. Fischer, underofficer i Århus
2) søstersøn Niels Christensen i Graverhusene på Viffertsholm gods
3) halvbror Laurids Mikkelsen Tørslev, murersvend i Nibe, som de ikke har hørt fra i 18 år.

2887 Jens Poulsen i Århus. 7.6.1795, fol.176B, 181, protokol 16 fol.104.
A:
1) bror Jacob Poulsen i Fulden, [skifte Vilhelmsborg 22.5.1794 lbnr.454]. 2B: Anne 20, Maren 17
2) bror Rasmus Poulsen, [skifte 13.5.1788 lbnr.2707]. 3B: Anne 16, Poul 15, Birthe Kirstine 13
3) søster Maren Poulsdatter g.m. Peder Jensen 4) søster Anne Poulsdatter, enke efter Frands Vester i Århus. LV: Niels Holm, postmester.

2888 Registrering af opbudsbo. 16.6.1795, fol.178, 219B, protokol 16 fol.102B.
Registrering af Peder Steffensen, skipper's fallitbo.

2889 Laurids Kasted, skipper i Århus. 30.6.1795, fol.180B, 194, 195B.
E: Anne Marie Ovesdatter. LV: [Peder] Vejle, skoleholder. A:
1) mor Bodil Nielsdatter, enke efter Søren Kasted
2) bror Søren 38
3) bror Niels 36
4) søster Maren g.m. Jens Jacobsen i Kasted
5) søster Karen.

2890 Eskild Øvlesen, daglejer i Århus. 7.7.1795, fol.181B.
E: Maren Christensdatter. LV: Kjeld Iversen, købmand. B: Anne Cathrine 9. FM: Jens Bech, købmand.

2891 Villads Villadsen, skipper i Århus. 18.7.1795, fol.183B, 187B, 194B, 216, 275, protokol 16 fol.100B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Hasle, Jens Madsen, der ægter enken.
Første ægteskab med Kirsten Christensdatter, [skifte 8.1.1791 lbnr.2769]. B: Anne Kirstine 12. FM: farbror Jens Villadsen, skomager i Århus.

2892 Anne Pedersdatter i Århus. 19.7.1795, fol.184.
E: Jens Feldbereder, litsenbroder. Arvinger angives ikke.

2893 Maren Jensdatter Buchtrup i Århus. 17.7.1795, fol.184.
E: Frederik Fischer, stadsmusikant. B: Mette Marie 14½, Jens 13, Andreas 11, Gertrud Marie 8½, Hans Peder Nikolaj 7, Margrethe Marianne 5, Charlotte Amalie 3½, Frederik 6 uger. FM: morbrødre Hans Buchtrup, købmand, Søren Buchtrup. Bevilling til uskiftet bo 3.7.1795.

2894 Hans Christian Gertsen Fander, skomager i Århus. 27.7.1795, fol.185B, 188B.
E: Kirsten Øvlesdatter. LV: Peder Vejle, skoleholder. A: far Gert Lauridsen Fander, skomager i Skien i Norge ved Jonas Harbo, skomager i Århus.

2895 Abelone Jørgensdatter i Århus. 11.8.1795, fol.186.
E: Mads Mogensen. murer. B: Hans Henrik 8, Charlotte Amalie 2. FM: Rasmus Skovby, avlsmand.

2896 Rasmus Nielsen, skærslipper i Århus. 11.8.1795, fol.186B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Peder Røgen, avlsmand i Århus. B: Niels i Århus, Karen 26 hos moster i Mårup, Christen 22. FM: Jørgen Johansen, blegemand.

2897 Hedvig Sofie Tevring i Århus. 14.8.1795, fol.187, 198.
Enke efter Jacob Buchhoff, guldsmed. Arvinger angives ikke.

2898 Maren Pedersdatter i Århus. 13.9.1795, fol.188B, 193.
E: Niels Hansen Hougaard. A:
1) moster Anne Eriksdatter g.m. Iver Nielsen, skrædder i Haurum [i Haurum sogn]
2) moster Maren Eriksdatter, enke efter Peder Davidsen i Århus, [skifte 26.1.1779 lbnr.2485]
3) moster Kirsten Eriksdatter, død, var g.m. Amdi Nielsen i Granslev. 2B: 2 gifte døtre, hvis navne ikke angives
4) morbror Jens Eriksen i Mondrup, død. 2B: en søn og en datter, hvis navne ikke angives.

2899 Anne Sofie Dalhof i Århus. 7.9.1795, fol.189.
E: Jacob Lund, tolder. Bevilling til uskiftet bo 12.4.1793. B: Anne Marie 22. FM: Peder Jensen Kiddens på Sjælland, Jochum Kroll, isenkræmmersvend i København.

2900 Anne Margrethe Frølund i Århus. 25.9.1795, fol.191.
E: Poul Jacobsen, snedker. B: Anne Marie 8, August Vilhelm 5, Mette Kirstine 3. FM: Peder Villadsen, skrædder.

2901 Niels Jensen Krag, skipper i Fredericia, der døde i Århus. 29.9.1795, fol.191B.
Enke og børn, men navne opgives ikke.

2902 Testamente. 12.10.1795, fol.192.
Testamente af 15.2.1768 for Jens Antonsen og hustru Maren Christine Johansdatter i Århus.

2903 Maren Sørensdatter Værum i Århus. 10.10.1795, fol.192B.
E: Rasmus Mortensen Hasle. B: Søren 2½, Morten 1½. FM: Jens Rasmussen i Tiset, Poul Klitgaard, købmand i Århus. Bevillig til uskiftet bo af 25.9.1795.

2904 Hans Sørensen, toldbetjent i Århus. 26.10.1795, fol.193B, protokol 16 fol.104B.
E: Kirsten Røjgaard. LV: Anders Røjgaard, købmand. B: Maren 17, Laurids 13, Karen 9, Peder 6. FM: morbror Peder Røjgaard, købmand.

2905 Maren Nielsdatter i Århus. 10.11.1795, fol.195.
E: Jens Christian Reinholt. B: Anne Marie 29, Jens Severin 27, skræddersvend, Niels 26, Anne Cathrine 24, Hans 23, bagersvend, Mikkel 13. FM: Jacob Due. værtshusholder.

2906 Anne Lauridsdatter Levring i Århus. 5.11.1795, fol.196.
E: Anders Pedersen Munch. B: Abelone 19, Peder 13. FM: fars svoger [Andreas] Levring, præst i Grønbæk [og Svostrup]. Bevilling til uskiftet bo af 17.5.1783 på Ryborg forevist på Skanderborg-Åkær Amtskontor 3.6.1793 lbnr.958.

2907 Christen Jensen Grønbæk, matros i Århus. 19.12.1795, fol.199.
A:
1) bror Oluf Jensen Grønbæk 24
2) halvsøster Anne Marie Grønbæk 16. FM: Jens Lyng, avlsmand i Århus.

2908 Søren Pedersen Guldager, bager i Århus. 14.12.1795, fol.200B.
E: Anne Margrethe [Andersdatter]. Bevilling til uskiftet bo af 4.12.1795.

2909 Eva Cathrine Jørgensdatter i Århus. 12.1.1796, fol.200B, 202B.
E: Jens Johan Mogensen, handskemager. B: Søren 3.
Første ægteskab med Søren Mikkelsen Malling, handskemager. B: Sidsel 14, Laurids 11, Hans 7.

2910 Cathrine Hoff i Århus. 26.1.1796, fol.201B, 204, 209, 259B.
Enke efter Jacob Bering, hospitalsforstander i Århus. B:
1) Henrik Hoff Bering
2) Anne Kirstine, død, var g.m. Jens Bering, præst i Skjern. 1B:
a Jacob Jensen Bering, degn i Janderup
3) Jane Margrethe g.m. Peder Munch, købmand i Ebeltoft
4) Petra Cathrine, enke efter Just Vodskov. LV: Peder Villadsen
5) Mette Sofie, død, var g.m. Hahn, stiftsfysikus i Århus. 4B: Elisabeth Christine 20, Jacob 18, Johan 16, Anne Margrethe 12.

2911 Karen Sørensdatter i Århus. 28.1.1796, fol.202, 204, 209.
E: Jens Mikkelsen, bødker. A:
1) mor Bodil Andersdatter, enke efter Søren Rasmussen i Dejret på Mols
2) bror Rasmus Sørensen i Begtrup på Mols
3) bror Anders Sørensen i Dejret
4) bror Jens Sørensen i Lystrup
5) søster Kirsten Sørensdatter g.m. Peder Sørensen i Dejret.

2912 Inger Bertelsdatter i Århus. 3.3.1796, fol.206, 235, 242, 244B, 256B.
E: Johan Christian Engmann, rebslager. B: Anne Margrethe 23, Cecilie 21, Hans Jacob 14, Johan Ludvig 12. FM: Jens Reinholt, skrædder.

2913 Søren Mikkelsen Malling, kræmmer i Århus. 9.3.1796, fol.206B, 239.
B: Hans 24, smed i Brabrand.

2914 Anne Andersdatter Fischer i Århus. 11.3.1796, fol.207.
E: Jørgen Jensen Schmidt, snedker. B: Michael Ferdinand 9, Karen 6, Peder 4, Louise 3. FM: Bent Meyer, snedker i Århus, som mors slægt [Jens Andersen] Skannerup, degn i Yding.

2915 Cathrine Madsdatter Geding i Århus. 12.3.1796, fol.208.
E: Samuel Engelken, skrædder. B: Johannes, kapellan i Ringkøbing, Mads, urtekræmmer i København, Kirstine Birgitte. FM: Palle Hansen Rohde.

2916 Johan von Nissen, afskediget major i Århus. 18.3.1796, fol.208B, 217.
B:
1) Ernst Christoffer Nissen 25, løjtnant i Århus
2) Anne Elisabeth g.m. premierløjtnant StageMeyer i Visbech i Holsten
3) Christiane Salome Dorthe.

2917 Frederik Artz, tjenestedreng i Århus. 28.3.1796, fol.209, 419B.
A:
1) mor enke i Førslev på Sjælland, hvis navn ikke angives
2) søster, hvis navn ikke angives.

2918 Johan Jørgen Caspeller, urmager i Århus. 10.4.1796, fol.209B, 216, 309B.
E: Mette Cathrine Buch, der også døde.
B: Laurids 27.
Af hans første ægteskab B: Cathrine i København, som de ikke har hørt fra i 10 år.

2919 Johan Nikolaj Bragernes i Århus. 11.4.1796, fol.210.
E: Johanne Pedersdatter. Testamente af 9.2.1790. A:
1) Laurids Jørgensen, købmand i Århus
2) Christen Christensen, smed i Hadsten, død. 2B:
a Johanne Christensdatter
b Marie Kirstine Christensdatter
3) Jens Sørensen, skrædder i Lyngå.

2920 Karen Rasmusdatter i Århus. 16.4.1796, fol.210, 212, 219B.
E: Anders Fløjstrup, købmand. B: Andreas 12, Anne Cathrine 9. FM: Peder Villadsen, skrædder.
Første ægteskab med Anders Vestergaard. B: Christian 16.

2921 Maren Cathrine Christensdatter i Århus. 3.5.1796, fol.215, 217B.
E: Daniel Simonsen, klinker.
Første ægteskab med Eskild Øvlesen, [skifte 7.7.1795 lbnr.2890]. B: Anne Cathrine 10. FM: Jens Bech, købmand.

2922 Anne Pedersdatter Hillefeldt i Århus. 8.4.1796, fol.218.
E: Laurids Danielsen Kjellerup, købmand. Bevilling til uskiftet bo.

2923 Mikkel Fogh, købmand i Århus. 26.5.1796, fol.218, 220, 221B, 223, 225, 310.
B:
1) Jens Fogh 32
2) Esther Fogh g.m. Jens Moss, skipper i Århus
3) Anne Mikkelsdatter. FM: Johannes Thomsen, købmand
4) Birthe Mikkelsdatter, [skifte 24.1.1795 lbnr.2868], var g.m. Hans Andersen Refeldt, købmand i Århus. 3B: Mikkel 7, Anne Gertrud, Bodil Marie. FM: Jacob Due, værtshusholder.

2924 Peder Nielsen Bloch i Århus. 18.6.1796, fol.220, 227B, 239, 252, 261B, 315.
E: Anne Dorthe [Ernstdatter Voetmann]. B:
1) Frands Henrik Lentz Bloch, ejer af Rye Mølle
2) Ernst Bloch i Harlev Mølle
3) Niels Bloch 18
4) Anne Marie Bloch, [skifte Århus Domkirke øverste kapellani gods 7.2.1786 lbnr.42], var g.m. Niels Holm i Gjellerup. 1B: Peder 12
5) Dorthe Bloch g.m. Henrik Langballe junior i Århus.
Første ægteskab med Anne Marie Nielsdatter [Byskov, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 4.11.1754 lbnr.2406]. B:
6) Johan Bloch i Låsby på Kalbygård gods
7) Christiane Bloch g.m. Anders Rasmussen Vissing i Emborgkloster.
Afdøde havde skøde på Rye mølle af 27.9.1767.
Testamente tilført Skanderborg Distrikt Birk 31.7.1794.

2925 Peder Christensen Hadbjerg, høker i Århus. 26.6.1796, fol.221, 229B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Peder Røjgaard, købmand. A:
1) bror Christen Christensen i Tobæk Mølle i Ødum sogn
2) bror Niels Christensen i Hadbjerg
3) bror Jens Christensen i Hadbjerg
4) søster g.m. Jens Rasmussen, skoleholder i Søften.

2926 Registrering af opbudsbo. 1.7.1796, fol.221, 269B.
Registrering af fallitbo for Joachim Lauridsen Lund, strømpefabrikant i Århus.

2927 Mads Eriksen, skoflikker i Århus. 31.7.1796, fol.230, 234B, 240B.
E: Anne Joensdatter. LV: Jens Johansen, bødker. A:
1) bror Jens Eriksen, murersvend i Horsens
2) søster Else Eriksdatter, enke efter Peder Kolding, rytter i Horsens. LV: Hans Frederik Klink, grovsmed.

2928 Peder Jensen True i Århus. 7.8.1796, fol.230B, 245B, 346.
A:
1) søster i Skåde, hvis navn ikke angives. LV: Jens Moss, købmand i Århus.

2929 Mette Marie Simonsdatter i Århus. 15.8.1796, fol.230B, 240B.
E: Niels Eskildsen, skipper. B: Simon 26, Eskild 16, Anne Marie 14, Herman 10. FM: Henrik Bachratz, skrædder i Århus.

2930 Henrik Vilhelm von Burghagen, kaptajn i Århus. 7.10.1796, fol.232B, 236B, 257, 419.
A: søster i Slesvig, hvis navn ikke angives.

2931 Peder Nikolaj Schmidt, ugift håndskriver i Århus. 20.10.1796, fol.233.
A:
1) bror Anders Schmidt i Ålborg
2) bror Søren Schmidt, købmand i Århus
3) bror Jacob Schmidt
4) søster Maren Schmidt g.m. Harbo Meulengracht, købmand i Århus
5) bror Hans Schmidt
6) halvbror Peder Schmidt i Ålborg
7) halvsøster Dorthe Sofie Schmidt g.m. Peder Lauridsen Schmidt, købmand
8) halvbror Jens Schmidt
9) halvsøster Elisabeth Schmidt
10) halvsøster Maren Vissing Schmidt. FM: farbror Peder Andersen Schmidt, købmand i Århus.
Afdøde døde på rejse til Trankebar.

2932 Guldbrand Mundum, klejnsmed i Århus. 21.10.1796, fol.233B, 305B.
E: Maren Christensdatter. LV: Søren Skytte, snedker. B: Anne Marie 9 mdr. FM: Peder Albertsen, Anders Thomsen.

2933 Niels Hasle, maler i Århus. 27.10.1796, fol.234, 240.
E: Martha Hansen. LV: Peder Gulev. B: Rasmus 4. FM: Jørgen Johansen, blegemand.

2934 Sidsel Sørensdatter i Århus. 28.10.1796, fol.235B.
E: Christoffer Olufsen, kornmåler. B: Maren 4. FM: Laurids Jørgensen, købmand.

2935 Karen Jørgensdatter i Århus. 14.10.1796, fol.240.
E: Niels Munch, slagter. Bevilling til uskiftet bo.

2936 Isak Samuel Bergel i Århus. 28.12.1796, fol.241B, 306.
A:
1) mor Bela g.m. Hartog Joachim i Norden i Ost Friesland
2) bror Josef Samuel Bergel i Hamborg.

2937 Christine Noble Thygesen i Århus. 11.1.1797, fol.242B.
Enke efter Clemen Fischer, regimentskvartermester. Efter Facultas Testandi er A: Christen Møller, købmand i Århus.

2938 Abelone Nielsdatter Skibby i Århus. 21.1.1797, fol.243, 245.
Enke efter Søren Møller. B: Anne Kirstine g.m. Christian Raae, købmand, Voldborg g.m. Dines Dinesen Møller i Fredericia, Kirsten g.m. [Jens] Jørgensen, forpagter på Rosenholm, Anne g.m. Jens Sørensen i Skibby, Marianne, Christiane Sofie.

2939 Anne Johansdatter Berner i Århus. 14.1.1797, fol.244.
E: Niels Jensen, klejnsmed. B: Anne Cathrine 9. FM: morfar Johan Frederik Berner, kirurg. Bevilling til uskiftet bo af 7.10.1796.

2940 Jens Veng, tjenestekarl i Århus. 30.1.1797, fol.245.
Arvinger kendes ikke.

2941 Rasmus Jensen Mollerup i Århus. 14.2.1797, fol.245B, 248B, 333.
E: Johanne Christensdatter. LV: Niels Alling, Frederik Dahl. A:
1) bror Niels Jensen i Siim, død. 4B:
a Thomas Nielsen i København
b Søren Nielsen 20 i Århus
c Inger Nielsdatter i Skanderborg
d Anne Nielsdatter i Yding
2) halvbror Christen Jensen i Vadsted på Søbygård gods
3) halvsøster Inger Jensdatter g.m. Pot Peder i Tovstrup, begge døde. Uvist om børn.

2942 Testamente 1797, fol.246B.
Testamente af 27.3.1784 for Peder Jensen Blach, skipper og hustru Mette Margrethe Pedersdatter i Århus.

2943 Maren Mikkelsdatter i Århus. 11.3.1797, fol.247B, 263B.
E: Mikkel Sørensen Pannerup, avlsmand. B: Søren, Mette Cathrine 21, Karen 19, Anne Mette 15.

2944 Dorthe Markusdatter i Århus. 23.3.1797, fol.250.
E: Jens Nielsen True. B: Lucie Emerentse 5 uger. FM: morfar Markus Jensen, drejer.

2945 Mette Margrethe [Olufsdatter Skødstrup] i Århus. 27.3.1797, fol.250B.
E: Henrik Langballe, købmand i Århus. Bevilling til uskiftet bo af 7.3.1797.

2946 Frands Severin Toxværd, skriverkarl i Århus. 18.4.1797, fol.251, 346B.
Arvinger angives ikke.

2947 Jens Nielsen, smed i Åby på Lyngbygård gods. 19.4.1797, fol.251.
E: Anne Marie Jensdatter i Århus. LV: Markus Jensen, der ægter enken. B: Jens 25, Christen 15.

2948 Christen Gregersen, daglejer i Århus. 20.4.1797, fol.251B.
Enke efter Anne Jørgensdatter. B: Jørgen 13, Anne Marie 10. FM: Christen Rasmussen i Århus.
Afdøde var fattiglem.

2949 Jørgen Peder Jørgensen, købmand i Århus. 3.5.1797, fol.252, 252B, 253B, 263, 266B, 270, 273B, 274B.
E: Anne Mette Mortensdatter Hasle. LV: Poul Klitgaard, købmand i Århus. A: far Laurids Jørgensen, købmand i Århus.

2950 Steffen Johansen. litsenbroder i Århus. 253, 270B, 312, 421, 425B, 426, 429B, 432B, 433B.
E: Anne Kirstine Andersdatter, der også døde.
Hans A:
Første ægteskab med Anne Pedersdatter, [skifte 24.7.1764 lbnr.2006]. B:
1) Peder Steffensen, død. 3B: Steffen, Simon, Inger Cathrine
2) Anne Kirstine Steffensdatter g.m. Amon Svendsen, kommandersergent i Frederiksværn i Norge, (sml. lbnr.2615)
3) Johanne Steffensdatter på Samsø, der blev begravet 30.4.1797.
Hendes A:
1) bror Jens Andersen i Borup på Allinggård gods
2) bror Laurids Andersen, død. 1B:
a Poul Lauridsen i Borup på Allinggård gods
3) søster [Gyde Andersdatter, død, var g.m. Villum Jensen, hyrde i Lisbjerg, skifte Marselisborg 16.3.1773 lbnr.592]. 2B:
a Anders Villumsen, død. 1B: Bodil Marie. FM: stedfar Albert Ditlevsen i Søften
b Mette Villumsdatter g.m. Mads Christensen i Todbjerg
4) halvbror Peder Christensen i Linå, død. 2B:
a Anders Pedersen i Ry
b Maren Pedersdatter g.m. Søren Christiansen Daugaard, skoflikker i Århus.

2951 Simon Christian Mathiasen Bech, kobbersmed i Århus. 4.6.1797, fol.256B, 264, 311.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Rasmussen, skærslipper, Mads Skejby. A:
1) bror Johannes Christian Mathiasen Bech i Haurbak ved Viborg
2) bror Christen Mathiasen Bech, uvist hvor
3) bror Melchior Mathiasen Bech, skræddersvend, uvist hvor
4) søster Engel Marie Bech, død, var g.m. Søren Broge, [skifte 25.1.1777 lbnr.2405]. 1B:
a Malene Sørensdatter i egnen ved Horsens.

2952 Hans Andersen Refeldt, købmand i Århus. 22.6.1797, fol.257B.
E: Dorthe Andersdatter. Testamente af 21.4.1797.
[Første ægteskab med Birthe Mikkelsdatter Fogh, skifte 24.1.1795 lbnr.2868].

2953 Niels Jensen Jerstal, daglejer i Århus. 3.7.1797, fol.259B, 263, 306.
Arvinger kendes ikke.

2954 Jens Balle, gadekører i Århus. 28.7.1797, fol.264.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jacob Assendrup, købmand. B: Marie Cathrine 9, Inger Marie 6. FM: Niels Gregoriusen, handskemager.

2955 Testamente. 1797, fol.264B.
Testamente af 2.5.1795 for Kjeld Iversen, købmand og hustru Maren Lauridsdatter Hofmann i Århus. A:
1) Hans bror Jacob Iversen Bendstrup, klokker i Stralsund og datter Marie Elisabeth
2) Hendes søster Mette Marie Lauridsdatter Hofmann.

2956 Andreas Haahr, landinspektør i Århus. 9.8.1797, fol.265B, 271, 274B, 311B, 338B, 347, 362.
Enkemand efter [Margrethe Kirstine Ulriksdatter Torm]. B:
1) Henrik Haahr, kapellan i Grenå
2) Niels Haahr, cand. theol.
3) Ulrik Haahr 24, fændrik i Århus
4) Christiane Haahr 20
5) Cathrine Marie Haahr 18
6) Johanne Vilhelmine Haahr 13.

2957 Maren Poulsdatter i Århus. 12.8.1797, fol.268.
E: Christen Hansen, skipper. B: Hans 16, Karen Marie 15, Ellen Marie 11. FM: Jacob Sørensen, skipper.
Første ægteskab med Oluf Holm, [skifte 18.4.1776 lbnr.2314]. B: Gertrud Marie 24.

2958 Anders Christensen, kornmåler i Århus. 12.8.1797, fol.268B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Christen Hansen, havnefoged. B: Sidsel 16, Christen 8, Jens 5, Helvig 4. FM: Anders Fløjstrup, købmand.

2959 Niels Hjort, gadevægter i Århus. 12.8.1797, fol.268B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Bane, købmand. B: Rasmus 20, Bodil g.m. Johan Mikkelsen i Søften, Inger g.m. Thomas Nielsen, bødkersvend i Århus, Kirstine, Kirsten.

Skifteforvalteren har erfaret at følgende 4 personer er døde uden skifte, men ingen af dem ejede noget. 12.8.1797, fol.269.

2960 Rasmus Christensen, tømrersvend i Århus, død i 1791.
E: Abelone Andersdatter. Arvinger angives ikke.

2961 Johan Filip i Århus, død 1792.
Enken lever, men navn på hende og arvinger angives ikke.

2962 Peder Andersen, murersvend i Århus, død. 1793.
E: Mette Rasmusdatter. Arvinger angives ikke.

2963 Peder Pedersen Smed, der intet opholdssted havde, døde i et udhus i Århus 1794.

2964 Jens Fogh, stiftsrevisor i Århus. 6.10.1797, fol.275B.
E: Dorthe Augusta Vardinghus. Bevilling til uskiftet bo.

2965 Johanne Markusdatter Schmidt i Århus. 26.10.1797, fol.275B, 307.
E: Peder Raae. B: Frederik 22, på rejse til Vestindien. FM: Peder Herskind.

2966 Jørgen Berents, købmand i Århus. 29.10.1797, fol.277, 282, 295B.
E: Maren Herskind. LV: far Peder Herskind, købmand. B: Marianne 12, Anne 9, Peder Herskind 5, Anne Dorthe 4.
Første ægteskab med Marianne Nielsdatter Hals, [skifte 7.6.1784 lbnr.2586]. B:
1) Maren Berents, [skifte 11.8.1794 lbnr.2857], var g.m. Peder Røjgaard i Århus. 1B: Jørgen 5
2) Else Marie Berents g.m. Hans Kold, købmand i Århus
3) Dorthe Berents i Ebeltoft. FM: Johannes Thomsen, købmand.

2967 Anne Nielsdatter i Århus. 30.10.1797, fol.278B, 306.
E: Peder Jensen Røgen. B: Jens i Århus, Kirsten, død, var g.m. Christen Christensen Bødker i Randers. 1B: Birgitte 8.

2968 Karen Olufsdatter i Århus. 3.11.1797, fol. 280B, 288B, 315B, 318B, 320B, 321B.
E: Terkild Fogh, købmand. B: Anne Kirstine i Århus, Kirsten sst. FM: Vestergaard, prokurator i Århus, Frederik Christensen Dahl i Århus Mølle.
Første ægteskab med Laurids Vestergaard, [skifte 9.10.1774 lbnr.2309]. B: Peder 28 i Rådvad Fabrik ved København.

2969 Christiane Jacobsdatter i Århus. 18.12.1797, fol.294.
E: Johan Didrik Vespermann, kammager. B: Conrad 25, Marie Elisabeth. FM: Jacob Due, værtshusmand.

2970 Kirsten Jensdatter i Århus. 5.1.1798, fol.294B, 342.
E: Peder Andersen Hørning. B: Mette Kirstine 1½. FM: Peder Pedersen, hjulmand i Århus.

2971 Jørgen Loumann, toldbetjent i Århus. 3.2.1798, fol.298, 299B.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Hoffgaard, købmand. B: Rasmus, parykmager i København, Karen g.m. Johannes Thilgren, parykmager i Århus.

2972 Anne Hansdatter i Århus. 10.2.1798, fol.298B, 303B, 347.
E: Søren Holm, matros. B: Jens 14, Peder 7. FM: farbror Mathias Holm, Laurids Jørgensen, købmand.

2973 [Anne Barbara Sofie Fischer] i Århus. 13.2.1798, fol.299, 302B.
[Enke efter Niels] Saaby, [forvalter]. B: Hans Rudolf Saaby, grosserer og konsul i København.

2974 Anne Marie Jensdatter, ugift i Århus. 15.2.1798, fol.299B, 316, 346.
A:
1) bror Niels Jensen, klejnsmed i Århus
2) bror Christen Jensen, på rejse til Ostindien
3) søster Cathrine Jensdatter, død, var g.m. Hans Christian Koch i Middelfart. 2B: Oluf 13, Dorthe 8.
Afdøde havde arv efter forældre Jens Hansen, grovsmed og hustru i Middelfart og efter en bror Hans Jensen.

2975 Jørgen Jensen Schmidt, snedker i Århus. 19.2.1798, fol.300, 309, 336B, 343, 347.
Enkemand efter Anne Marie Andersdatter, [skifte 11.3.1796 lbnr.2914]. B: Michael 11, Karen 8, Peder 6, Louise 5. FM: Peder Villadsen.
Første ægteskab med Anne Andersdatter, [skifte 1.2.1783 lbnr.2544]. B: Anne Marie 25, Johan 18, Christian Carl 18, Jens 15, Juliane 15.

2976 Laurids Nielsen Broberg, matros i Århus. 11.3.1798, fol.302, 308.
E: Karen Christensdatter. LV: Rasmus Malling, købmand i Århus. B: Christen 23. FM: Hans Villadsen, skipper.
Første ægteskab med Cathrine Pedersdatter, [skifte 28.12.1772 lbnr.2165]. B: Else Margrethe g.m. Mogens Mogensen Toft, matros i København, Niels i København, død, uvist om børn, Peder ved regimentet i Ålborg.

2977 Johannes Mørch, skipper i Århus. 14.3.1798, fol.303.
E: Karen Johansdatter. LV: Jacob Assendrup, købmand i Århus. B: Kirsten 9, Peder 7. FM: morbror Johan Johansen Dancher, skrædder i Århus. Bevilling til uskiftet bo af 23.2.1798.

2978 Maren Jensdatter i Århus. 26.3.1798, fol.304, 405.
Enke efter Søren Pedersen, daglejer. A: søsterdatter Anne Mette Jensdatter i Århus. FM: Buxlund.

2979 Anne Kirstine Knudsdatter i Århus. 26.3.1798, fol.304B.
E: Herman Kuster, feldbereder. B: Johannes 7.

2980 Johan Frederik Berner, kirurg i Århus. 15.4.1798, fol.307B, 311, 342B.
[Enkemand efter Margrethe Kuhlmann, skifte 6.5.1773 lbnr.2230]. B:
1) Anne Dorthe gift i Rostock
2) Anne, [skifte 14.1.1797 lbnr.2939], var g.m. Niels Jensen, klejnsmed i Århus. 1B: Anne Cathrine 10
3) Marie, død, var g.m. Erik Lund, spækhøker i København. 1B: Margrethe 16
4) Herman på St. Croix, død. 1B: Margrethe, uvist hvor
5) Johanne Frederikke g.m. Laurids Boning i København.

2981 Elisabeth Hilleborg i Århus. 21.4.1798, fol.307B.
E: Søren Pedersen Møller, vognmand. B: Peder 6. FM: Jens Bech, købmand.

2982 Søren Gjellerup, tømrersvend i Århus. 28.4.1798, fol.308B.
E: Maren Jensdatter. LV: Rasmus Nielsen Holme, avlsmand. B: Niels 13.

2983 Augusta Johansdatter Olufsen, ugift i Århus. 26.5.1798, fol.312, 313, 336, 386B, 387.
A:
1) søster Dorthe [Johansdatter] Olufsen, enke efter [Niels] Kop. LV: Jens Hoffgaard, købmand i Århus
2) søster Johanne Marie Olufsen, [bevilling til uskiftet bo 10.5.1782 lbnr.2522], var g.m. Daniel Bøggild, købmand i Århus. 6B:
a Johannes Bøggild, degn i Todbjerg
b Thyrre Bøggild, student i Sneptrup Præstegård
c Nille Dorthe Bøggild
d Johanne Dorthe Bøggild g.m. [Erhard] Blichfeldt i Njær, præst i Haurum [og Søby]
e Margrethe Bøggild hos forvalter Saaby i Snurom [i Haurum sogn]
f Christiane Margrethe i Århus
3) søster Anne Christine Olufsen, død, var g.m. [Hans] Dons, præst i Vitten, [Haldum og Hadsten]. 1B:
a Anne Margrethe g.m. Johan Frederik Hansen, købmand i Randers
4) søster Georgine Lucie [Johansdatter] Olufsen, død, var g.m. [Terkild Nielsen Friis] Møller, præst i Ormslev [og Kolt]. 6B:
a Christine Caroline
b Nikoline Øllegaard
c Johanne Dorthe
d Nille Dorthe
e Christine
f Cathrine.

2984 Anne Christensdatter i Århus. 11.6.1798, fol.312B, 314B, 341B.
E: Niels Labing. B: Dorthe Marie 11, Johannes 8. FM: Jacob Due, værtshusmand.

2985 Karen Jensdatter i Århus. 15.7.1798, fol.313B, 316B, 340.
E: Niels Pedersen Gjesing, tømrersvend. A:
1) bror Jens Jensen i Fruerlund i Als sogn [i Ålborg Amt]
2) bror Christen Jensen i Helberskov i Als sogn
3) bror Niels Jensen i Als
4) bror Peder Jensen i Vive sogn, (anføres også i Søndergård i Visborg sogn),
alle 4 på Havnø gods ved Hadsund.
5) bror Anders Jensen i Als
6) søster Maren Jensdatter, enke efter Knud Jacobsen Gylling i Århus.

2986 Mette Marie Hofmann i Århus. 6.8.1798, fol.317.
E: Rasmus Mortensen Hasle, købmand. B: Mette Marie 14 uger. FM: Rasmus Malling, købmand, født værge Andreas Hofmann.
Bevilling til uskiftet bo af 1.6.1798.

2987 Christian Wegner Rohde, hospitalsforstander i Århus. 13.9.1798, fol.318. 321, 414.
Arvinger angives ikke. Til stede var afdødes far [Niels] Rohde, borgmester og bror Peder Rohde, cand. jur.

2988 Karen Marie Andreasdatter, tjenestepige i Århus. 26.9.1798, fol.319, 345B.
Uden ægteskab B: Christian, der døde. I stedet arver Andreas Sørensen Pulslev, skoflikker.

2989 Christoffer Schilroth, skomager i Århus. 26.9.1798, fol.319, 369.
E: Anne Margrethe Pedersdatter Bang. LV: Andreas Dehon, skomager i Århus. B: Henrik 9. FM: Niels Hørning, kobbersmed.
Enken har arv efter Maren Wandal, [skifte 26.2.1776 lbnr.2305], enke efter Thomas Sabro og efter moster Sara Wandal.

2990 Helene Marie Christensdatter Bøgh i Århus. 2.10.1798, fol.320, 334, 336.
E: Peder Grønbæk, skrædder.
Første ægteskab med Christian Dischler, skrædder, [skifte 9.8.1792 lbnr.2835]. B: Anne Marie Abelone 16. FM: Bent Meyer, snedker.

2991 Kirsten Andersdatter i Århus. 11.10.1798, fol.321.
Enke efter Christen Møller, toldbetjent, [skifte 2.10.1788 lbnr.2742]. Til stede af B: Jens.

2992 Registrering af opbudsbo. 22.10.1798, fol.322, 327, 348, 358, 390, 406B, 412, 414B, 416B.
Registrering af fallitbo for Henrik Langballe, junior, købmand i Århus.

2993 Hans Frederik Vilhelm, tobaksspinder i Århus. 24.10.1798, fol.325B, 337, 365, 387, 388, 417B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Nielsen, bødker, Harbo Meulengracht, købmand. B: Rasmus 5, Sidsel Marie.
Første ægteskab med Marie Kirstine [Christensdatter, skifte 6.9.1791 lbnr.2795]. B: Henrik, Dorthe, Marie Kirstine g.m. Jørgen Milde, gørtler i København, Jens 19, Frederik Christian 13, Johanne.

2994 Niels Jensen, kræmmer i Århus. 5.11.1798, fol.333B, 345.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Iver Poulsen, Peder Lauridsen Schmidt, købmand. A: søster Kirsten Jensdatter g.m. Broder Janussen.

2995 Christen Jelling i Århus. 26.11.1798, fol.338B, 427.
E: Helene Margrethe Høst. LV: Vestergaard, prokurator i Århus. B: Jens Christian 30 i Tingstedholm Mølle, Jørgen Peder 27, snedkersvend i København, Christen 26, farer til søs, Peder 20, klejnsmedesvend i København, Nikolaj 18, Laurids 16. FM: fars søskendebarn Peder Pedersen, tømrer.

2996 Joen Lauridsen, avlsmand i Århus. 28.11.1798, fol.340, 359, 391.
E: Dorthe Kirstine Jensdatter. LV: Terkild Fogh, købmand. B: Maren 32, der ægter Villum Villumsen, Anne 24. FM: Jens Bech, købmand.

2997 Marie Christiane Heje, ugift i Århus. 14.12.1798, fol.342B.
Arvinger angives ikke.

2998 Frederik Pedersen, matros i Århus. 17.12.1798, fol.343.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Moss, købmand, Hans Klink, grovsmed. B: Mette Kirstine 7, Sidsel 2, Anne Johanne 6 mdr. FM: Jacob Sørensen, skipper, Peder Hasle, skipper.

2999 Clemen Hansen, natmand i Århus. 17.12.1798, fol.343B.
E: Marianne Christiansdatter. Arvinger angives ikke.

3000 Niels Andersen, hattemager i Århus. 18.12.1798, fol.344.
E: Johanne Jensdatter. LV: Johannes Thomsen, købmand. B: Oluf Christian 17, Anders 14, Christen 10. FM: Christen Scheffer, parykmager.

3001 Jens Just, matros i Århus. 21.12.1798, fol.345.
E: Mette Cathrine Jensdatter. LV: Rasmus Malling, købmand. B: Søren 14, Gertrud Marie 12. FM: Peder Havbjerg, rebslager.

3002 Frands Lauridsen, gadevægter i Århus. 28.12.1798, fol.346B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Mads Bænisch, købmand. B: Laurids 25, Christen 12, Maren i Brendstrup.

3003 Anne Margrethe Christiansdatter i Århus. 31.1.1799, fol.348B.
Enke efter Clemen Hansen, natmand, [skifte 17.12.1798 lbnr.2999]. A:
1) bror Christian Peder Christiansen
2) søster Mette Cathrine Christiansdatter 15. FM: Jens Bech, købmand
3) halvbror Mathias Christiansen, skorstensfejer og natmand i Vejle.

3004 Niels Christian Vimmelmann, skrædder i Århus. 3.2.1799, fol.348B, 351, 410.
B: Jens, skrædder i Randers, Dorthe Kirstine sst, Maren g.m. Mathias Werdelin, skoleholder i Munke Bjergby på Sjælland, Karen g.m. Niels Rasmussen i Odense, Anne Margrethe g.m. Bertel Nielsen Kørner, snedker i Randers, Anne Marie sst, lem af Randers Hospital.

3005 Mette Jensdatter i Århus. 11.2.1799, fol.349, 368.
E: Peder Johansen. A: bror Erik Jensen, kusk på Frijsenborg gods.

3006 Christen Pedersen Lisbjerg, avlsmand i Århus. 12.2.1799, fol.349B, 352, 365, 379B.
E: Maren Christensdatter. LV: Poul Klitgaard, købmand i Århus. B: Peder, avlsmand i Århus, Peder Lyderik, avlsmand i Århus, Anne Johanne g.m. Terkild Basballe i Århus.

3007 Jørgen Seidelin Langballe, [ugift] i Århus. 14.2.1799, fol.350, 354B, 413B, 415B.
A:
1) bror Nikolaj [Nielsen] Langballe i Sneptrup, præst i [Ovsted og Tåning], død. 8B:
a Poul Langballe i Vejle
b Jens Langballe i Haderslev
c Niels Langballe i egnen ved Haderslev
d Anne Margrethe Langballe på Alsted, nu i Them, enke efter [Poul Christian] Clausen, [præst i Glud og på Hjarnø]
e Anne Langballe, enke efter [Søren Pedersen] Bagge i Sneptrup, præst i [Ovsted og Tåning]
f Ingeborg Langballe g.m. Oluf Snedker i Horsens
g Johanne Marie Langballe i Rårup, der døde, enke efter [Melchior Sommerfeldt] Boserup til Hammergård. 1B: Christian Carl
h Karen [Elisabeth] Langballe g.m. [Christian Vilhelm] Lund, præst i Vester Velling
2) søster Mette Pouline Langballe, enke efter [Melchior Olufsen] Sommerfeldt, præst på Helgenæs, ejer af Kongsgård i Helgenæs sogn
3) bror Søren Langballe i Grenå, død. 4B:
a Mathias Langballe, degn [i Klemensker] på Bornholm
b Frederikke Margrethe Langballe i Nordborg, enke efter [Jens Caspersen] Hartmann, præst i Randlev [og Bjerager]
c Sofie Amalie Langballe g.m. [Hans] Clausen, forvalter på [Bjørnemose ved Svendborg] på Fyn
d Kirsten Langballe i Grenå
4) søster Cathrine Marie Langballe i Århus, død, var g.m. [Laurids Eriksen] Krag, præst i [Volstrup og Hørby] i Vendsyssel. 2B:
a Vita Elisabeth Krag g.m. [Oluf Jørgensen] Bang, præst i Nebsager [og Bjerge]
b Anne Erika Krag på Brejninggård.
[Afdødes far var Niels Langballe, skifte 6.7.1752 lbnr.1514].

3008 Anne Justsdatter i Århus. 14.2.1799, fol.350, 357B, 391.
Enke efter Jens Lange. B: Just Anker Lange i Drøbak i Norge, Anne Margrethe Lange g.m. Hollænder, tømrer i København, Charlotte Amalie Lange 27.

3009 Christen Andersen, tømrersvend i Århus. 1.3.1799, fol.351, 364B, 407B, 411.
E: Else Knudsdatter. LV: Jens Bech, købmand. A:
1) bror Anders Andersen, smed i Serup på Allinggård gods
2) bror Peder Andersen i Mejlby på Nørlund gods, død. 1B: Jens 18
3) bror Niels Andersen i Mejlby på Nørlund gods, død. 4B: Søren 31, Jens 20, Anne Kirstine, Maren
4) søster Anne Andersdatter, død, var g.m. Laurids Joensen i Hverrestrup [i Simested sogn] på Korsøgård gods. B: af børn nævnes Karen g.m. Jens Just i Rold Tved [i Skørping sogn]
5) søster Inger Andersdatter, enke efter Søren Stær i Hørby ved Hobro.

3010 Conrad Leermann, murersvend i Århus. 12.3.1799, fol.350B.
E: Anne Frandsdatter. LV: Niels Munch. B: Rasmus, Anne Johanne 22.

3011 Augustinus Longinette, en betler i Århus. 28.3.1799, fol.355B.
Arvinger angives ikke.

3012 Niels Damsgaard i Århus. 29.3.1799, fol.356.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Røgind, købmand. A:
1) mor Maren Nielsdatter, enke efter Niels Damsgaard i Ringkloster
2) halvbror Gregers Damsgaard i Skanderborg
3) halvsøster Thomasine Damsgaard g.m. en drejer.

3013 Maren Stigsdatter Mygind i Århus. 15.2.1799, fol.356B.
E: Johannes Thomsen [Snell], købmand. Bevilling til uskiftet bo.

3014 Anne Thomasdatter Sabro i Århus. 13.4.1799, fol.357, 368.
Enke efter Jens Aggerup, skipper, [skifte 2.6.1787 lbnr.2680]. B: Peder, Thomas i Holbæk, Peder Skriver 20.

3015 Mads Grønbæk, skrædder i Århus.4.5.1799, fol.358B, 380B.
E: Cecilie Marie Holst. LV: Peder Villadsen. B: Birgitte Christine 13, Anne Marie 9. FM: Peder Grønbæk.

3016 Maren Henriksdatter i Århus. 6.5.1799, fol.359B, 366, 368B, 380.
E: Palle Hansen Rohde, høker. B: Peder 12, Søren 10, Henrik 8. FM: Søren Skytte, snedker, Johannes Thomsen, købmand.
Første ægteskab med Peder Lauridsen Tendrup. B: Maren 17, født værge Søren Lauridsen Farre i Holmstol

3017 Søren Guldager, bager i Århus. 7.5.1799, fol.360, 391, 412.
E: Anne Margrethe Andersdatter. LV: Peder Villadsen, skrædder. B: Peder 4. FM: Jacob Due, værtshusmand, morbror Christen Andersen, avlsmand i Århus.

3018 Testamente i Århus. 1799.
Testamente af 30.3.1797 for Jens Jensen Riis, hattemager i Århus og hustru Anne Marie Jensdatter.

3019 Niels Sørensen Vesten, avlsmand i Århus. 11.5.1799, fol.363, 404B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Henrik Langballe senior. B: Karen 25, Ellen g.m. Poul Nielsen, avlsmand i Århus, Mette Margrethe 19, Mette Kirstine 17. FM: Rasmus Skovby, avlsmand.

3020 Søren Jensen, smed i Århus. 11.5.1799, fol.364.
E: Anne Jensdatter. Arvinger angives ikke.

3021 Søren Holm, matros i Århus. 22.5.1799, fol.365B, 370, 401.
[Enkemand efter Anne Hansdatter, skifte 10.2.1798 lbnr.2972]. B: Jens 15, Peder 8. FM: Poul Klitgaard, købmand, farbror Mathias Holm.

3022 Marie Tønder i Århus. 23.5.1799, fol.365B.
E: Mathias Constantz, afskediget musketer. Arvinger angives ikke.

3023 Mikkel Sørensen Pannerup i Århus. 7.6.1799, fol.367B, 384, 410B.
[Enkemand efter Maren Mikkelsdatter, skifte 11.3.1797 lbnr.2943]. B: Søren, Mette Cathrine, Karen, Anne Mette. FM: Peder Hjelmager.

3024 Christian Scheel, toldbetjent i Århus. 15.6.1799, fol.368B, 402.
E: Anne Mogensdatter Møller. LV: Søren Jensen, toldbetjent. B: Anne Kirstine 13, Nikoline 8, Mogens Martin 3. FM: Jens Olufsen, avlsmand.

3025 Marie Johansdatter i Århus. 6.7.1799, fol.370B, 411B, 416.
E: Rasmus Rasmussen Fulden, daglejer, der døde i Lillering hos pårørende Mathias Sørensen. [Begravet i Framlev 14.4.1800].
Første ægteskab med Christoffer Kønig. B: Anne Elisabeth g.m. en strømpevæver i København.

3026 Anders Fløjstrup, købmand i Århus. 7.7.1799, fol.370B, 385, 395B, 397.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Røgind, købmand.
Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, [skifte 16.4.1796 lbnr.2920]. B: Andreas 15, Anne Cathrine 12. FM: Christian Hansen, havnefoged, farbror Niels Sørensen i Fløjstrup.

3027 Registrering af opbudsbo. 8.7.1799, fol.371B, 375, 390B, 407B, 416B, 419, 427.
Registrering af fallitbo for Hans Henrik Bering i Århus.

3028 Johanne Lorentz i Århus. 9.7.1799, fol.374B, 382B, 412B.
Enke efter Johan Barlach, hattemager. B: Peder 19, Marianne 10. FM: Harbo Meulengracht, købmand, Johan Henrik Jordan, købmand.

3029 Jens Nielsen Lyng, avlsmand i Århus. 15.7.1799, fol.379.
E: Mette Marie Pedersdatter Grønbæk. Bevilling til uskiftet bo af 7.6.1799.

3030 Bolette Cramer, ugift i Århus. 3.8.1799, fol.381, 386B.
A:
1) bror Hans Christian Cramer, stud. theol.
2) bror Christian Michael Cramer, urmager i København
3) søster Christiane Cramer g.m. [Jacob] Sahl, købmand i Ringkøbing
4) søster Kirsten Cramer på Lyngbygård. FM: Frederik Rask, præst [i Kristrup og Hornbæk]

3031 Karen Jacobsdatter i Århus. 10.8.1799, fol.381B.
E: Søren Bang, tømrer. B: Jacob 13, Anne Cathrine 6, Anne Marie 4, Rasmus 2. FM: Jens Bech, købmand.

3032 Christen Scheffer, parykmager i Århus. 26.9.1799, fol.388, 409B, 417, 420B, 421.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Vestergaard, prokurator. B: Carl Peder 23, Rasmus 21, Gertrud Marie 19, Abraham 17. FM: Johannes Thomsen, købmand, farbror Niels Scheffer, parykmager.

3033 Anne Margrethe Bang i Århus. 29.9.1799, fol.389B, 391B, 396, 413B, 415.
Enke efter Christoffer Schilroth, skomager, [skifte 26.9.1798 lbnr.2989]. B: Henrik 10. FM: Andreas Dehon, skomager, morbror Christian Pedersen Bang, urtekræmmer i København.

3034 Dorthe Just i Århus. 10.10.1799, fol.390B.
E: Christian Brun, maler. B: [Anne Johanne].

3035 Jacob Jacobsen, afskediget rytter i Århus. 10.10.1799, fol.391B.
E: (Navn angives ikke). Arvinger angives ikke.

3036 Jens Løgstrup, købmand i Århus. 17.10.1799, fol.393, 405B, 408B, 423B, 424B, 426.
E: E[lisabeth] M[argrethe] Løgstrup. LV: [Frederik Carl] Studsgaard, kapellan [i Århus Domkirke]. Ægtepagt af 12.6.1793. Arvinger angives ikke.

3037 Karen Sørensdatter i Århus. 19.10.1799, fol.396, 402B.
Enke efter Rasmus Jensen. B: Anne g.m. Beranatsky, tambur i Rendsborg, Sidsel g.m. Christen Jensen, tømrer i Århus.

3038 Jens Peder Møller, toldbetjent i Århus. 21.10.1799, fol.396, 409.
E: Mette Kirstine Christensdatter. LV: Jens Bech, købmand i Århus. A:
1) mor Christine Sofie Vellev, enke efter Søren Eriksen Møller i Skanderborg, [skifte Skanderborg 27.1.1766 lbnr.140]
2) bror Erik Sørensen Møller, kromand i Linå
3) søster Johanne Margrethe Sørensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen, smed i Rye. 1B: Anne Cathrine 4. FM: Niels Bertzig, sadelmager i Århus.

3039 Kirstine Marie Rasmusdatter, ugift tjenestepige i Århus. 22.10.1799, fol.396B, 399, 425B, 426B.
A:
1) mor Anne Marie Mortensdatter, enke efter Rasmus Rasmussen Gram i Hadrup, skifte Rathlousdal gods [3.10.1789 lbnr.641]
2) søster Anne Rasmusdatter g.m. Hans Pedersen i Hadrup
3) søster Martha Rasmusdatter 23
4) bror Jens Rasmussen 20.

3040 Jens Balle, daglejer i Århus. 11.11.1799, fol.396B.
E: Nille Nielsdatter. B: Peder.

3041 Johan Dancher, skrædder i Århus. 1.11.1799, fol.397.
E: Kirsten Andreasdatter. LV: Erik Bom, købmand. Arvinger angives ikke.

3042 Rasmus Rasmussen Skejby, gadevægter i Århus. 12.11.1799, fol.398, 402.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Erik Bom, købmand.
Første ægteskab med Maren Pedersdatter. B: Rasmus 16 i Hasle. FM: farbror Mads Rasmussen i Skejby.

3043 Jens Villadsen, skomager i Århus. 13.11.1799, fol.398, 404, 405, 406B.
E: Johanne Frandsdatter Foss. LV: Jacob Assendrup, købmand. B: Anne Elisabeth. FM: farbrødre Hans Villadsen, skipper i Århus, Niels Villadsen på Samsø.

3044 Anne Dorthe Berents, ugift i Århus. 21.11.1799, fol.399B.
A:
1) mor Maren Herskind, enke efter Jørgen Berents, købmand, [skifte 29.10.1797 lbnr.2966]. LV: Peder Herskind, købmand
2) søster Maren Berents 13
3) søster Anne Berents 10
4) bror Peder Herskind Berents 6
5) halvsøster Maren Berents, [skifte 11.8.1794 lbnr.2857], var g.m. Peder Røjgaard i Århus. 1B: Jørgen 6
6) halvsøster Else Marie Berents g.m. Hans Kold, købmand i Århus
7) halvsøster Dorthe Berents i Ebeltoft.

3045 Elisabeth Nielsdatter i Århus. 30.11.1799, fol.400, 422B.
E: Søren Poulsen, daglejer. B: Mette g.m. Jens Christian Hjort, tambur i Århus, Else Marie. FM: Anders Thomsen.

3046 Christine Eleonora Kaas, ugift i Århus. 1.12.1799, fol.400B, 405, 440.
Testamente af 30.10.1799. A: Eleonora Charlotte Christine, enke efter major Rommelhoff.
Dette testamente afløser et tidligere testamente af 15.4.1785 med A: regimentfeltskær Ursin og hustru.

3047 Testamente i Århus. 1799, fol.401B.
Testamente af 25.2.1792 for Nikolaj Schmeltz, bager i Århus og hustru Martha Marie Lassen.
Hendes første ægteskab med Terkild Møller, [skifte 17.4.1781 lbnr.2534]. B: Ane Dorthe 22, Marianne 19.

3048 Cecilie Geding i Århus. 26.12.1799, fol.403.
E: Jens Kjellerup, købmand. B: Laurids i Ålborg, Jacob sst, Christen.

3049 Dorthe Jacobsdatter i Århus. 27.1.1800, fol.408, 418.
E: Mikkel Jensen, bødker. B: Maren 12, Anne 10, Karen 1½. FM: Vestergaard, prokurator.

3050 Niels Rohde, borgmester i Århus. 6.12.1800, fol.419B, 421B, 423, 424B, 427B, 428B, 431.
E: Anne Trane. LV: [Rasmus] Jansen, præst i Århus Domkirke. B: Peder Severin, Henrik, Søren, Elisabeth, Marie.

3051 Mette Margrethe Jensdatter Brendstrup i Århus. 12.12.1800, fol.420B.
A:
1) mor Maren Jensdatter, enke efter Niels Damsgaard, [skifte 29.3.1799 lbnr.3012]. LV: Jens Røgind
Første ægteskab med [Jens Christensen Borum, skifte 2.10.1786 lbnr.2674]. B:
2) halvsøster Anne Kirstine Jensdatter Borum g.m. Søren Jensen Fløjstrup.
Af andet ægteskab B:
3) bror Jens Jensen Brendstrup 10. FM: Jørgen Johansen, blegemand.

3052 Kirsten Bech i Århus. 27.11.1801, fol.428, 430.
E: Vulf Frederik Asmussen, farver. B: Niels Bech 4, Christen Kjellerup 1. FM: Hans Raae, Hans Bech. Bevilling til uskiftet bo af 28.11.1801.

3053 Johannes Clausen i Århus. 25.1.1802, fol.428B.
E: Maren Jørgensdatter. Bevilling til uskiftet bo af 7.11.1800.

3054 [Ida Cathrine Lassen] i Århus. 5.4.1802, fol.429.
E: Niels Frederik Jansen, farver. Bevilling til uskiftet bo af 22.3.1802.

3055 Testamente i Århus. 1802, fol.429B.
Testamente oprettet af Anne Madsdatter til mand Andreas Christiansen Fischer i Århus. Af hans første ægteskab 3 børn.

3056 Testamente i Århus. 11.8.1802, fol.430B.
Testamente af 9.8.1802 for Daniel Lauridsen Guldmand, klejnsmed og hustru Anne Marie Hansdatter i Århus.

3057 Ingeborg Jensdatter i Århus. 15.10.1802, fol.431B.
E: Jørgen Jensen Alling. B: Dorthe Marie 16, Jens 10. FM: Peder Jensen Schmidt, købmand.

3058 Testamente i Århus. 29.12.1802, fol.433.
Testamente af 23.9.1797 for Mogens Rasmussen Todbjerg, avlsmand og hustru Bodil Marie Mathiasdatter i Århus.

3059 Else Marie Berents i Århus. 15.6.1803, fol.434B.
E: Hans Jacob Kold, købmand. B: Henriette Marie Kold 4, Jørgen Berents Kold 3 mdr.

3060 Mette Kirstine Frandsdatter i Århus. 26.9.1803, fol.436, 442.
E: Jens Hansen Brundt, klejnsmed. B: Kirstine Marie 22. FM: Peder Hejgaard, skolelærer i Ajstrup og Borum, Niels Hansen, skrædder i Århus. Bevilling til uskiftet bo af 25.6.1803.

3061 Peder Christian Asmussen i Århus. 18.6.1803, fol.436B.
E: Øllegaard Christine Buch. LV: [Rasmus] Jansen, præst i Århus Domkirke. 1B:
1) Jens Jacob Asmussen, præst i Albæk og Voer i Vendsyssel.
Første ægteskab med [Christiane Mikkelsdatter Overgaard, skifte 10.11.1757 lbnr.1641]. 1B:
2) Michael Overgaard Asmussen, præst i Them.
Andet ægteskab med [Maren Sørensdatter Hjerrild, skifte 19.5.1762 lbnr.1801]. 4B:
3) Christiane Asmussen, [skifte 25.3.1790 lbnr.3145], var g.m. Christian Raae, købmand. 1B: Christiane 14
4) Ellen Marie Asmussen g.m. Hans Raae
5) Søren Asmussen, farver i Kalundborg
6) Vulf Frederik Asmussen, farver i Århus.
Bevilling til uskiftet bo af 9.9.1796.

3062 Testamente i Århus. 1803, fol.441B.
Testamente af 16.2.1802 for Vilhelm Jensen Lyngby, pottemager og hustru Birgitte Hansdatter Nord i Århus.

3063 Mikkel Nielsen Aaby, avlsmand i Århus. 20.9.1803, fol.441B.
E: Sidsel Nielsdatter. Bevilling til uskiftet bo.

3064 Frederikke Louise Fjelstrup i Århus. 7.11.1803, fol.442B.
E: Jens Bech, købmand. B: Niels 12, Nikoline 11, Kirsten 10, Knud 7, Karen 5, Anne 9 mdr. FM: morbror Fjelstrup, forvalter på Visborggård.

3065 Jan Koch, matros i Århus. 26.12.1803, fol.444.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var en engelsk matros, der døde på Århus Sygehus.

3066 Niels Johansen Bjødstrup i Århus. 1803, fol.444B.
E: Else Sørensdatter. Testamente for hende af 23.3.1791.
Hendes A:
1) bror [Jens Sørensen], død. 1B:
a Sidsel Jensdatter g.m. Jens Lauridsen, murersvend i Skanderborg
2) bror Mikkel Sørensen, vægter, død. 2B:
a Maren Mikkelsdatter, [skifte 28.7.1790 lbnr.3155], var g.m. Jens Jyde, matros i Århus, [skifte 24.5.1794 lbnr.2853]. Hendes børn
b Anne Marie Mikkelsdatter g.m. Hans Ditlev Dam, grenader ved regimentet i Århus
3) søster Karen Sørensdatter i Århus
4) bror Morten Sørensen, bødker.

3067 Testamente i Århus. 16.1.1804, fol.445B.
Testamente af 8.1.1785 for Jens Madsen Fugl, gørtler og hustru Else Marie Lind i Århus.

3068 Abelone [Jensdatter Kjellerup] i Århus. 28.3.1804, fol.446B, 450B.
E: Christen Kjellerup, købmand. B:
1) Niels Bech Kjellerup 24½. FM: Laurids Kjellerup, købmand.
Første ægteskab med [Niels Hansen Bech, skifte 30.1.1779 lbnr.2422]. B:
2) Hans Bech, købmand i Århus
3) Jens Bech, købmand i Skælskør
4) Kirsten Bech, [skifte 27.11.1801 lbnr.3052], var g.m. Vulf Frederik Asmussen, farver. 2B: Niels Bech Asmussen 5, Christen Kjellerup Asmussen 2½.

3069 Frederik Fischer, stadsmusikant i Århus. 31.3.1804, fol.448B, 454, 463, 481, 482B, 484B, 485.
E: Margrethe Borch Bremer, der døde 23.3.1804. B: Andreas, Ulrik, Mathias, Anne, Henriette, Maren. FM: Harbo Meulengracht, købmand, Mathias Rennisch.
Hans første ægteskab med Maren Buchtrup, [skifte 17.7.1795 lbnr.2893]. B: Mette Marie, Jens, Andreas, Gertrud, Hans Peder, Margrethe, Charlotte, Frederik.

3070 Testamente i Århus. 1804, fol.459B.
Testamente af 22.2.1800 for Niels Hansen, skrædder og hustru Anne Jespersdatter i Århus.

3071 Testamente i Århus. 1804, fol.460.
Testamente af 21.3.1804 for Lorents Marzetta, købmand og hustru Dorthe Kirstine Watzel i Århus.

3072 Testamente i Århus. 1804, fol.460B.
Testamente af 19.3.1798 for Hans Jensen Buchtrup, købmand og hustru Ottine Henriette Bremer i Århus.

3073 Jørgen Jensen, bødker i Århus. 22.3.1804.
E: Dorthe Sofie [Jensdatter]. Bevilling til uskiftet bo.

3074 Jens Schmidt, kobbersmed i Århus. 9.8.1804, fol.461.
E: Else Marie Jensdatter. Bevilling til uskiftet bo.

3075 Bodil Marie [Henningsdatter] i Århus. 28.10.1804, fol.461B, 463B, 496, 496B.
Enke efter Johannes Høst, købmand. B:
1) Oluf Kjærsgaard Høst, købmandskarl i Ålborg
2) Karen Andreasen, frue i København
3) Christian Frederik Høst, skolelærer i Ny Frederiksstad i Norge.
Første ægteskab med [Oluf Kjærsgaard, skifte 8.4.1763 lbnr.1822]. B:
4) Thøger Kjærsgaard, landstingsprokurator i Viborg, død. 1B: Oluf Jacobsen
5) Henning Kjærsgaard i Århus
6) Jørgen Kjærsgaard i Seest ved Kolding.

3076 Johan Didrik Vespermann, kammager i Århus. 11.12.1804, fol.465, 480.
[Enkemand efter Christiane Jacobsdatter, skifte 18.12.1797 lbnr.2969]. B: Marie Elisabeth 36, Conrad 29. FM: Peder Røjgaard, købmand.

3077 Jens Pedersen Gjern, ugift i Århus. 15.12.1804, fol.465B.
A:
1) søster Anne Marie Pedersdatter i Østergård Fiskerhus
2) søster [Anne Pedersdatter] g.m. Mikkel Jensen i Gjern
3) bror Søren Gjern købmand, død, var g.m. Anne [Mogensdatter Blach, bevilling til uskiftet bo af 5.5.1786 lbnr.2683]. 2B:
a Mogens Blach Gjern, købmand i Århus
b Anne Dorthe Gjern.

3078 Ida Cathrine Lassen i Århus. 14.1.1805, fol.466.
E: Niels Frederik Jansen, farver. B: Johan Frederik 10, Cathrine 8, Kirsten 7, Michael Frederik 6, Anders Rasmussen Jansen 4, Rasmus 3. FM: morfar Anders Jensen i Brendstrup. [Bevilling til uskiftet bo af 22.3.1802 lbnr.3054].

3079 Testamente i Århus. 1805, fol.467.
Testamente af 31.12.1792 for Jacob Kjellerup, købmand og hustru Karen Pedersdatter i Århus.

3080 Niels Rasmussen, gadevægter i Århus. 5.2.1805, fol.467B.
E: Kirsten Ibsdatter. LV: Laurids Koch, købmand. B: Marianne. FM: farbror Thomas Rasmussen i Vejlby.
Af første ægteskab B: Christen 25 i Vejlby.

3081 Esther Mikkelsdatter Fogh i Århus. 17.9.1804, fol.467B.
E: Jens Moss, købmand. Bevilling til uskiftet bo.

3082 Gertrud Cathrine Ask i Århus. 10.1.1805, fol.468.
E: Poul Svendsen, købmand. Bevilling til uskiftet bo.

3083 Frederik Hansen, tjenestekarl i Århus. 22.4.1805, fol.468B.
E: Karen Frederiksdatter. LV: Anders Røgind, købmand i Århus. B: Kirsten 16, Christiane 15, Oluf 13, Frederik 11.

3084 Søren Daugaard, skoflikker i Århus. 2.5.1805, fol.469.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Røjgaard, købmand i Århus. B: Karen Marie 15, Christian 14, Anne Kirstine 10, Elisabeth 8. FM: Bent Meyer, snedker.

3085 Poul Jensen, daglejer i Århus. 2.5.1805, fol.470.
E: Edel Jensdatter. LV: Laurids Sørensen, avlsmand. B: Jens, Mette Sofie 18.
Afdøde havde understøttelse af fattigvæsenet.

3086 Engelbrecht Jensen Sommer, matros fra Kalundborg, der døde i Århus. 3.5.1805, fol.470.
Enke i Kalundborg, hvor skiftet afholdes.

3087 Registrering af varer i Århus. 5.6.1805, fol.470B.
Registrering af varer tilhørende afdøde Johan Christoffer Wentzel, købmand på Samsø.

3088 Maren Nielsdatter i Århus. 7.6.1805, fol.471.
E: Oluf Andersen. A: søster Ingeborg Nielsdatter 25.

3089 Sofie Dorthe Pochenthal, ugift i Århus. 10.6.1805, fol.471B, 475B.
A:
1) bror [Sigismund] Pochenthal, [skifte 19.6.1804 lbnr.3355], var g.m. Anne Margrethe [Bischof]. LV: Mogens Amdi 6B:
a Jochum 25, snedkersvend i Horsens
b Vilhelm 23, grenader i Århus
c Hedvig 21
d Sofie 18
e Frederik Adolf 17
f Nikolaj Peder 11. FM: Mads Kaae.

3090 Johannes Andersen Schaltz, skrædder i Århus. 21.6.1805, fol.472, 475B, 480B, 483B, 493, 497, 507B, 512B, 526B, 527B.
A:
1) mor Anne Johansdatter, enke efter Anders Lauridsen i Skringstrup ved Viborg
2) bror Laurids Andersen Schaltz i Skringstrup
3) søster Johanne Schaltz g.m. Peder Røgind, skrædder i Århus.

3091 Hans Christian Ormslev, skomager i Århus. 21.6.1805, fol.472B, 482, 488B, 498B, 501.
[Enkemand efter Anne Cathrine Jensdatter, skifte 31.10.1804 lbnr.3363]. B: Christian 19, Jens 14, Abelone 12, Oluf 8. FM: Anders Røgind, købmand.

3092 Cecilie Marie Hougaard i Århus. 26.6.1805, fol.472B, 483, 493B, 499, 503B, 505, 512B.
E: Jens Kjærulf, købmand. B: Jens Peder 2, Margrethe 6 mdr. FM: morfar Peder Hougaard.

3093 Niels Sørensen, smedesvend og hustru Christiane Sørensdatter i Århus. 7.8.1805, fol.480, 486B, 501B.
B: Maren 6 mdr. FM: Erik Jensen, tømrersvend.

3094 Christen Roed, daglejer i Århus. 7.8.1805, fol.480B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Foged, tårnvægter. B: Anne 4. FM: Anders Jelling.

3095 Testamente i Århus. 2.7.1805, fol.484B.
Testamente af 6.6.1805 for Anne Marie Sørensdatter g.m. Laurids Caspeller, urmager i Århus. A: hendes bror Anders Sørensen i Annelyst i Tønning sogn, hans datter Kirsten.

3096 Jens Schmidt, kobbersmed i Århus. 28.10.1805, fol.485.
E: Else Marie Jensdatter. LV: Laurids Kjellerup, købmand. B: Søren 4, Jens 9 mdr. FM: farbror Søren Schmidt eller Schiøtt, snedker.
Bevilling til uskiftet bo af 9.8.1804 lbnr.3074.

3097 Jens Bull, sten- og billedhugger i Århus. 1.12.1805, fol.487, 505.
A:
1) mor [Anne Nielsdatter] i Tvilum, enke efter [Søren] Bull, præst i Gjern
2) søster [Maren Sørensdatter Bull] i Hads herred.

3098 Anne Cathrine Fløjstrup i Århus. 16.12.1805, fol.487B, 495, 495B.
A:
1) stedfar Laurids Schmidt, købmand i Århus
2) halvbror Christian Vestergaard, købmandskarl i København.

3099 Else Sørensdatter i Århus. 18.12.1805, fol.487B, 489, 494B.
E: Christen Henriksen, møllebygger.
Første ægteskab med Søren Christensen Høbjerg, skoleholder i Gjern. B:
1) Christen Høbjerg, skrædder i Viborg
2) Søren Høbjerg, købmand i Hobro
3) Mathias Høbjerg i Århus
4) Mette Høbjerg, enke efter Laurids Pedersen, vognmand i Århus. LV: Anders Thomsen
5) Anne Høbjerg g.m. Poul Knudsen i Gjern
6) Grethe Høbjerg g.m. Jens Svejgaard, degn i Søby.

3100 [Johan] Ravn, underofficer i Århus. 20.12.1805, fol.488B, 494B, 495B, 496.
A:
1) mor Gertrud Ravn i København
2) bror, spindemester i Tugthuset i Odense.

3101 Testamente i Århus. 1805, fol.489B.
Testamente af 4.11.1803 oprettet af Ingeborg Cathrine Ville g.m. Niels Jensen, klejnsmed i Århus.
Hans første ægteskab med [Anne Johansdatter Berner, skifte 14.1.1797 lbnr.2939]. B: Anne Cathrine.

3102 L[udvig]. E[hrenfried] C[hristoffer] Bocatius, kaptajn i Århus. 7.1.1806, fol.490.
E: [Emerentse Christiane Ebel]. Bevilling til uskiftet bo af 28.12.1805.

3103 Testamente i Århus. 1805, fol.491.
Testamente af 20.9.1805 for Rasmus Markussen, tømrersvend og hustru Inger Christensdatter i Århus.

3104 Anne Kirstine Sabro i Århus. 3.1.1806, fol.491B.
E: Rasmus Svane, bager. B: Anne Marie 5. FM: morfar Jens Thomsen Sabro, bager.
Bevilling til uskiftet bo af 24.10.1805.

3105 Anne Jørgensdatter i Århus. 27.1.1806, fol.492B, 494.
Enke efter Thomas Funder, købmand. B: Peder, købmand i Århus, Jørgen Christian, cand. theol. i København, Gertrud g.m. Mikkel Carlsen, skipper på Fyn.

3106 Jørgen Alling i Århus. 14.7.1806, fol.497B, 499, 503, 504, 512, 528.
E: Mette Sørensdatter. LV: Jens Galten.
Første ægteskab med [Ingeborg Jensdatter, skifte 15.10.1802 lbnr.3057]. B: Dorthe Marie 20, Jens 14, i nålemagerlære. FM: farbror Niels Alling, købmand.

3107 Peder Hougaard, købmand i Fredericia, der døde i Århus. 16.7.1806, fol.498, 503.
Afdøde var tidligere kontrollør og senere købmand i Horsens før han blev købmand i Fredericia.

3108 Henrik Asmussen Krull, glarmester i Århus. 11.10.1806, fol.502.
E: Bodil Marie Nielsdatter. B:
1) datter g.m. Jens Hansen Brundt, klejnsmed
2) datter g.m. Kandelstorff, gørtler.

3109 Birgitte [Marie] Høstmark i Århus. 15.11.1806, fol.502, 504, 527, 531.
Enke efter [Lorents Peder] Risum, rådmand, [skifte 25.2.1803 lbnr.3317]. B: Mads, Johannes, Christian, Ove 18, Cecilie g.m. Buhl, løjtnant, Johanne 17. FM: Mogens Arp, handskemager.

3110 Martha Marie Jensdatter i Århus. 25.11.1806, fol.503.
E: Christen Henriksen, gørtler. B: Inger Marie 5, Anne Cathrine 2. FM: Fugl, gørtler. Desuden nævnes enkemandens søster [Birthe Henriksdatter], enke efter [Jacob Herman] Brun, kommandersergent.

3111 Mikkel Nielsen, markmand i Århus. 6.2.1807, fol.505B, 532.
E: Anne Knudsdatter. LV: Christen Galten. B: Christiane 29, Maren 27, Knud. FM: Daniel Simonsen.
Bevilling til uskiftet bo af 5.3.1808.

3112 Peder Jensen Støvring, klokker i Århus. 6.2.1807, fol.505B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Peder Lauridsen Schmidt, købmand. B: Johanne Marie g.m. Oluf Bork, præst i Borup ved Randers.

3113 Testamente i Århus. 1807, fol.506.
Testamente af 3.2.1807 for Erik Hansen, daglejer og kalkslager og hustru Marie Christensdatter i Århus.

3114 Testamente i Århus. 18.2.1807, fol.506B.
Testamente af 8.7.1801 for Jens Raae, købmand og hustru Anne Johanne Rasmusdatter Todbjerg i Århus.

3115 Jens Thomsen Sabro, bager i Århus. 2.3.1807, fol.507.
B: [Anne Kirstine Sabro, skifte 3.1.1806 lbnr.3104], var g.m. Rasmus Svane, bager i Århus. 1B: Anne Marie.

3116 Johannes Eskildsen, kræmmer i Århus. 5.3.1807, fol.507, 523B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Mads Holst. B: Anders 10, Laurids 8. FM: [Jens] Svanberg, degn.

3117 Christoffer Andersen Reenberg, styrmand i Århus. 19.3.1807, fol.508.
E: Birgitte Marie Kieler. LV: Jacob Alrø, skipper. B: Peder Andersen Rosenvinge Reenberg. FM: morbror Jens Benzon Kieler, krigskommissær.

3118 Maren Andersdatter i Århus. 21.3.1807, fol.509, 517B.
E: Jørgen Johansen, blegemand.
Første ægteskab med [Jens Næsby, skifte 1.6.1775 lbnr.2276]. B:
1) Jacob Næsby, skoleholder i Ellerup på Fyn
2) Anne Jensdatter Næsby g.m. Oluf Pedersen i Århus
3) Abelone Næsby g.m. Henrik Frederik Weesel, toldbetjent i Rødby på Lolland
4) Christen Næsby i Øster Risør i Norge.

3119 Kirsten Borgen i Århus. 21.3.1807, fol.509B, 520.
E: Thyrre Bøggild, købmand. Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1807.
Af børn nævnes ældste søn: Peder i København.

3120 Anne Marie Sørensdatter i Århus. 6.4.1807, fol.510B, 527B.
E: Mikkel Pedersen, tømrer. A:
1) bror Jens Sørensen Møller, skipper
2) søster [Maren Sørensdatter Tiset] i Resendal Mølle g.m. Mikkel Rosted.

3121 Testamente i Århus. 1807, fol.511.
Testamente af 7.3.1807 for Peder Nielsen Nørholm, toldbetjent og hustru Kirsten Knudsdatter.

3122 Mette Marie Hasle i Århus. 20.4.1807, fol.511B, 536B.
Enke efter Oluf Nielsen Hasle, skrædder. B: Frederikke 21 i Harridslev Præstegård. FM: Niels Bertzig, sadelmager.

3123 Kirsten [Mathiasdatter] i Århus. 28.4.1807, fol.512.
E: Carl Erik Eck, vægter.
Af første ægteskab B:
1) Hans Poulsen 28 i Lundskov ved Kolding
2) Anne Sofie [Poulsdatter] g.m. Johan [Hansen] i Sinding ved Viborg
3) Bodil gift i København
4) Pouline i Århus.

3124 Peder Borum, købmand i Århus. 4.6.1807, fol.514, 518B, 526, 530B, protokol 16, fol.475, protokol 19, fol.55B.
E: Elisabeth Cathrine Behr. LV: Mikkel Herskind, købmand. B: Pouline 6, Marianne 2, Jørgen Terp 2 mdr. FM: morbror Niels Behr, kandidat.

3125 Johanne Simonsdatter i Århus. 5.6.1807, fol.515, 517, protokol 18, fol.3, 9.
E: Mads Skejby.
Af første ægteskab B: Frederik Peder Veng 26 i Rusland. FM: Niels Sørensen, podemand.

3126 Rasmus Andersen, ugift i Århus. 9.6.1807, fol.515B.
A:
1) søster g.m. Niels Lauridsen i Fajstrup
2) bror Laurids Andersen i Lading
3) søster g.m. Villum Villumsen.

3127 Hans Nielsen, småhandler i Århus. 9.6.1807, fol.515B, 532B.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Bertzig, sadelmager. B: Niels.

3128 Hans Davidsen, fisker i Århus. 9.6.1807, fol.516, 530B.
E: Marie Magdalene. LV: Johannes Harbo. B: Juliane 15.
Af første ægteskab B: David i Skovshoved ved København, Peder 20, farer til søs på de lange rejser, Anne Marie 24 i Helsingør. FM: Niels Reinholt, skrædder.

3129 Jens Jensen Sejlmager, fisker i Århus. 9.6.1807, fol.516B, 524.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: Niels Eriksen, handskemager. B: Anders Jensen Sejlmager, Karen g.m. Hans Christian, matros i Århus, Johanne g.m. Niels Arrebo.

3130 Christen Skyum, stifts- og amtsfuldmægtig i Århus. 8.6.1807, fol.516B.
E: Anne Kirstine Leth. Bevilling til uskiftet bo af 30.5.1807.

3131 Testamente i Århus. 1807, fol.517.
Testamente af 29.8.1793 for Jens Sejrsbøl, bedemand og hustru Kirsten Lauridsdatter Schaltz.

3132 Frederik Wally, kommandersergent i Århus. 12.9.1806, fol.520.
E: Sofie Marie Margrethe Gorsch. LV: Bent Meyer, snedker. B:
1) Juliane Marie Wally g.m. Henrik Schacht, kornhandler i Hamborg
2) Margrethe Henriette Wally 25
3) Johan Frederik Vilhelm Wally 24, musikantsvend i København
4) Andreas Adolf Wally 17
5) Dorthe Sofie Wally 16
6) Sofie Marie Wally 12.
FM: Niels Jansen, farver.
Bevilling til uskiftet bo af 7.4.1798.

3133 Christine Margrethe Buxlund i Århus. 29.7.1807, fol.522.
E: Søren Buchtrup, skipper. B: Søren 17. FM: Peder Jensen Schmidt, købmand.
Bevilling til uskiftet bo 6.12.1806.

3134 Testamente i Århus. 1807, fol.523.
Testamente af 26.6.1798 for Thure Krarup, rektor i Århus Latinskole og hustru Anne Sofie Bildsø.

3135 Knud Ludvig Flechtner, student og literatus i Århus. 20.8.1807, fol.523, 524B, 533B, protokol 18. fol.9, 42, 68B, 91.
På fars side A:
1) farbror Niels Thygesen Flechtner, død. B:
a [Karen Nielsdatter Flechtner g.m. Mourids Sørensen Mørk, præst i Ferslev, Dal og Voldsted], begge døde. 9B:
1 Christen Lange Mørk, præst i Ferslev, [Dal og Voldsted]
2 Niels Pedersen Mørk 28, handelsbetjent i Ålborg
3 Peder Tetens Mørk 26, student
4 Poul Hassing Mørk 24, student
5 Bertel Nikolaj Mørk 21, seminarist
6 Cathrine Marie Mørk g.m. Ravnkilde, klokker i Ålborg
7 Anne Marie Mørk
8 Karen Marie Mørch g.m. [Albert Filip] Bregendal, præst i [Skørping og Fræer]
2) farbror Knud Christensen Flechtner, død. 1B:
a Rasmus Gerhard Flechtner i København
3) faster Anne Cathrine Flechtner g.m. Theilmann, kancelliråd
På mors side A:
1) morbror Poul Grum [Hansen] Arnkiel, præst [i Sakskøbing], død. 5B:
a Hans Michael Arnkiel, foged. død. B: (navne angives ikke)
b Frederikke Birgitte Arnkiel g.m. [Laurids Høj] Blich, præst i Ulbjerg og Lynderup
c Sofie Amalie Arnkiel i Lyngby
d Anne Henriette Arnkiel
e Johanne Vilhelmine Arnkiel
2) morbror Jes Arnkiel, degn i Brovst i Vendsyssel, død. 4B:
a Hans Arnkiel, uvist hvor
b Anne Cathrine Arnkiel, død, var g.m. Terkild Slagter i Ålborg. 3B:
1 Hans Bager, uvist hvor
2 Anders Gødesen Bager, tobaksspindersvend i Ålborg
3 Else Marie i København
c Christiane Arnkiel, død, var g.m. Peder Olufsen, kongelig staldkarl. 4B:
1 Louise Olufsen g.m. Poulsen, forpagter i Vejerslev
2 Bolette Marie Olufsen, død, var g.m. [Frederik] Nissen, kancelliråd [i København]. 6B: Sofie 17, Erik 14, Peder 10, Jacob 8, Frederikke 6, Sussette 3
3 Sidsel Margrethe Olufsen g.m. [Frederik] Nissen, kancelliråd [i København]
4 Frederikke Olufsen g.m. Rigler, murer i København
d Hedvig Sofie Arnkiel, hvis afkom ikke er bevist
3 Sidsel Margrethe Olufsen g.m. [Frederik] Nissen, kancelliråd [i København]
4 Frederikke Olufsen g.m. Rigler, murer i København
3) moster Marie Hedvig Arnkiel, død, var g.m. [Mads] Bjerregaard, brændevinsbrænder. 2B: Thomas, auktionsdirektør i Christiania, Anne Cathrine, enke efter Skotmann, murer i København.

3136 Testamente i Århus. 1.4.1806, fol.531B.
Testamente for Frederik Carl Strucklitz, kommandersergent og hustru Johanne Frederikke Dalin i Århus.

3137 Sidsel Rasmusdatter i Århus. 10.7.1808, fol.533, 537, protokol 16, fol.460, protokol 18, fol.51.
E: Johan Adam Kryger. A:
1) bror Søren Rasmussen i Galten
2) bror Jens Rasmussen skrædder i Tovstrup
3) søster Karen Rasmusdatter, enke efter Christen Jensen i Flensted
4) søster Anne Rasmusdatter, enke efter Jens Nielsen i Skeldal
5) halvbror Christen Jensen i Vadsted
6) halvsøster Inger Jensdatter, enke efter Frands Pedersen i Tovstrup.

3138 [Anne Margrethe Christensdatter] i Århus. 18.7.1808, fol.534.
E: Christian Peder [Christiansen], natmand. A: bror Peder Christian, podemester på Dybvad.

3139 Edel Benedikte Pentz i Århus. 18.7.1808, fol.534.
E: Mathias Peder Otto Rosenørn. Bevilling til uskiftet bo af 20.6.1808.
Af børn nævnes Frederik Ludvig Christian Pentz Rosenørn, justitssekretær i Vestindien.
(Se afkald fra sønnen Christian Carl Gustav Rosenørn til Ingvorstrup i Vejlby sogn i Djurs Sønder herred i Randers amt i Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland Pr 1866 Christian Carl Gustav Rosenørn).

3140 Markussen, by- og rådstueskriver i Århus. 27.7.1808, fol.535, protokol 16, fol.467B, protokol 19, fol.57, 116.
Arvinger angives ikke.Århus byfoged
Skifteuddrag
Protokol 16
1790-1808
B 56 - 430


3141 Anne Mette Jensdatter i Århus. 13.2.1790, fol.1B, 32.
E: Peder Mikkelsen Malling, stolemager. B: Gertrud Cathrine 22, Karen 19, Jens Michael 17, Jørgen 14, Ingeborg 11, Anne Marie 9, Anne Johanne 6. FM: Ludvig Weyse, feldbereder.

3142 Søren Mikkelsen Malling, handskemager i Århus. 12.3.1790, fol.2B, 8B, 14B, 33B, 35.
E: Eva Cathrine Jørgensdatter. LV: Laurids Jørgensen, købmand. B: Sidsel 7, Laurids 5, Hans 1. FM: Jacob Assendrup.
Første ægteskab med Sidsel Nielsdatter, skifte 25.1.1780 lbnr.2482. B: Mikkel 36, Niels 28, Anne Marie i København, Peder 21.

3143 Christian Barfoed i Århus. 28.7.1788, fol.3B.
B: Jens Barfoed, foged på Geddesdal på Sjælland, Markus Gøde Barfoed på Geddesdal.

3144 Niels Iversen, kniplingskræmmer fra Ørsted ved Haderslev, der døde i Århus. 19.3.1790, fol.6B, 13.
Arvinger angives ikke.

3145 Christiane Asmussen i Århus. 25.3.1790, fol.7.
E: Christian Raae. B: Christiane 6 mdr. FM: morfar Peder Christian Asmussen, mosters mand Hans Raae.

3146 Dorthe Nielsdatter i Århus. 10.4.1790, fol.8, 12B, 33.
B: en datter gift i Kalundborg med en skomager.
Afdøde døde hos sin brorsøn Peder Christensen i Hesselballe [i Hjortshøj sogn] på Hjortshøjlund gods.

3147 Anne Kirstine Rasmusdatter i Århus. 3.5.1790, fol.12.
E: Søren Bram, handskemager. B: Peder 15. FM: Dines Nielsen, købmand i Århus.

3148 Herman Køster, feldbereder i Århus. 17.5.1790, fol.13B, 15B.
[Enkemand efter Kirsten Andersdatter, skifte 13.6.1778 lbnr.2394].
[Første ægteskab med Anne Margrethe Johansdatter, skifte 12.1.1762 lbnr.1788]. B: Anne Marie på Rodsteenseje. FM: Bertel Simonsen, feldbereder i Århus.

3149 Christian Mikkelsen, natmand og hustru Anne Kirstine Pedersdatter i Århus. 20.5.1790, fol.14B, 32B.
B: Anne Margrethe 23, der ægter Clemen Hansen, der overtager natmandstjenesten, Christian Peder 13, Mette Cathrine 7. FM: Christen Skaarup, købmand.

3150 Jacob Nielsen, rebslager i Århus. 21.5.1790, fol.15, 38B.
[Enkemand efter Margrethe Rasmusdatter, skifte 19.4.1763 lbnr.1835]. B:
1) Rasmus Jacobsen, skomager i København
2) Maren Jacobsdatter, [skifte 16.7.1783 lbnr.2560], var g.m. Jens Jacobsen, skomager i Århus. 1B: Iver Thule 7.
3) Niels Jacobsen, rebslagersvend i Hillerød på Sjælland.

3151 Ove Nielsen Lyng i Århus. 14.6.1790, fol.16.
E: Maren Jensdatter Holm. Testamente af 11.2.1788. A: hendes brordatter Mette Jacobsdatter g.m. Peder Andersen Hørning i Århus.

3152 Søren Sørensen Schiøtt, matros i Århus. 17.6.1790, fol.16.
E: Anne Kirstine Steffensdatter. Registrering og vurdering. Arvinger angives ikke.

3153 Laurids Nielsen Lisbjerg , vognmand i Århus. 23.6.1790, fol.16B, 29B.
E: Inger Villadsdatter. LV: Jacob Assendrup, købmand. B: Maren 23.

3154 Maren Rasmusdatter i Århus. 21.7.1790, fol.17, 39.
Enke efter Niels Christensen. B:
1) Else Nielsdatter g.m. Christen Rasmussen Galten i Århus
2) Maren Nielsdatter, død, var g.m. Jens Just. 1B: Mette Marie.

3155 Maren Mikkelsdatter i Århus. 28.7.1790, fol.17.
E: Jens Jyde, matros. B: Else Marie 6, Niels 4, Anne Johanne 2. FM: Christen Jelling.

3156 Laurids Pedersen Vejlby, toldbetjent i Århus. 28.7.1790, fol.17B, 21, 34, 36B.
E: Anne Marie Nielsdatter Bro. LV: Jens Jacobsen, skomager. A:
1) bror Anders Pedersen i Vejlby
2) bror Mogens Pedersen, student
3) bror Hans Pedersen i Helsingør, død. 1B: Christian 5. FM: Hans Seidelin Møller i Århus
4) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Rasmus Abel i Vejlby
5) halvbror Villads Pedersen i Vejlby ved søn Peder Villadsen sst.
6) halvbror Rasmus Pedersen, [skifte 22.1.1787 lbnr.2684]. 2B: Peder 15, Maren 13
7) halvbror Niels Pedersen, død. 1B: Maren g.m. Niels Riber, soldat i Rendsborg.
[8) halvbror Laurids Nielsen Bro, gørtler i Lemvig, skifte Lemvig 23.9.1773 lbnr.77].

3157 Niels Christensen Mesing, værtshusmand i Århus. 2.8.1790, fol.18, 23, 33, 39B, 40B.
E: Maren Mikkelsdatter True. LV: Johan Lisbjerg, drejer i Århus. A:
1) bror Frederik Christensen i Mesing
2) søster Anne Cathrine Christensdatter g.m. Rasmus Overgaard i Mesing
3) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Rasmus Sørensen i Stilling. 3B: Søren 17, Margrethe 15, Maren 5.

3158 Søren Bram, handskemager i Århus. 3.8.1790, fol.18B, 38, 40.
Enkemand efter Anne Kirstine Rasmusdatter, [skifte 3.5.1790 lbnr.3147]. B: Peder 17.
Første ægteskab med Kirsten Alrø, [skifte 30.3.1763 lbnr.1819]. B: Bodil Marie g.m. Mikkel Sørensen Lykke, brændevinsmand.

3159 Karen Rasmusdatter Tiset i Århus. 7.8.1790, fol.19, 25.
E: Søren Christensen Værum, værtshusmand. B: Maren 23, Christiane 21.
Bevilling til uskiftet bo 20.8.1790.

3160 Melchior Frederik Leschly, prokurator i Århus. 9.8.1790, fol.19B, 41B.
E: Øllegaard [Thøgersdatter] Møller. LV: Christen Jelling. B: Frederik Verner 14, Thøger Møller 13, Dorthe Christence 11, Øllegaard Sofie 7. FM: Oluf Sanne, købmand.

3161 Maren Mikkelsdatter i Århus. 16.8.1790, fol.20, 26.
E: Rasmus Nielsen, tømrer.
Første ægteskab med Mads Thomsen Sabro, [skifte 25.6.1771 lbnr.2144]. B:
1) Marianne Madsdatter g.m. Anders Christensen, snedker i Hornslet
2) Anne Madsdatter 24 på Constantinsborg
3) Birthe Madsdatter 21. FM: Søren Mikkelsen, smakkeskipper i Århus.
Enkemandens første ægteskab med Sidsel Marie Jensdatter, skifte 29.1.1777 lbnr.2339. B: Niels, Maren, Karen.

3162 Marie Cathrine, ugift i Århus. 17.8.1790, fol.21.
Arvinger angives ikke.

3163 Anne Marie Poulsdatter i Århus. 26.8.1790, fol.22, 31B.
E: Mikkel Harder, snedker. B: Christen 16. FM: Jens Mikkelsen, murer.

3164 Bevilling til uskiftet bo. 18.9.1790, fol.24B.
Bevilling til uskiftet bo af 10.9.1790 for Charlotte Amalie de Schouboe efter mor, enke efter Oluf Borch de Schouboe,
og for afdøde bror Christian Schouboe, stiftsbefalingsmand i Bergens Stifts 3 umyndige børn.

3165 Anne Sofie Pedersdatter i Århus. 23.9.1790, fol.25, 32B.
E: Jens Pedersen.
Første ægteskab Hans Hansen Bech, [skifte 2.7.1779 lbnr.2436]. B: Hans 27, smedesvend i Kongens Smedje i København, Morten 25, uvist hvor. FM: Christen Skaarup, købmand.

3166 Gedske Kirstine Skellerup i Århus. 5.10.1791, fol.34B.
Enke efter Anders Pind, [skifte 20.1.1773 lbnr.2199]. B:
1) Severin Andersen Pind i Torrild
2) Anne Pind i København
3) Ellen Kirstine Pind g.m. Johan Strib, skrædder i København
4) Else Cathrine Pind g.m. Anders Tørslev, feldbereder
5) Kirstine Marie Andersdatter Pind.
[Registrering af boet, mens afdøde levede, 21.2.1774 lbnr.2273].

3167 Anne Margrethe Rasmusdatter i Århus. 24.10.1790, fol.25B, 27B, 37B.
Enke efter Jens Bertzig, sadelmager, [skifte 21.2.1786 lbnr.2663]. B: Gertrud 8, Jacob 6, Jensine 4. FM: født værge Niels Jacobsen Bertzig, morbror Anders Fløjstrup, købmand.

3168 Niels Thomsen i Århus. 26.11.1790, fol.29, 30B, 36.
A:
1) bror Jens Thomsen i Haurum på Frijsenborg gods
2) bror Christen Thomsen i København
3) søster Karen Thomasdatter g.m. Søren Thomsen i Røgen på Søbygård gods
4) søster Kirsten Thomasdatter g.m. Jeppe Christensen i Drengsted i Døstrup sogn ved Ribe
5) søster Maren Thomasdatter g.m. Jens Nielsen i Haurum på Frijsenborg gods
6) søster Kirsten Thomasdatter i Trige, der ægter Zacharias Retz, grenader i Århus.

3169 Gertrud Haarup i Århus. 1790, fol.29B.
E: Peder Andersen Schmidt, købmand. Bevilling til uskiftet bo af #.

3170 Anne Marie Jensdatter, 4 år gammel i Århus. 8.12.1790, fol.30.
A:
1) mor Maren Jensdatter g.m. Jens Poulsen, hestehandler i Århus
2) søster Anne Kirstine Jensdatter 9
3) halvsøster Mette Margrethe Poulsdatter 3
4) halvbror Jens Poulsen 1.
FM: Peder Røgind, avlsmand i Århus.
Skifte 2.10.1786 lbnr.2674 efter afdødes far Jens Christensen Borum.

3171 Rudolf Clausen i Århus. 27.12.1790, fol.31.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Mads Kaae. B: Anne Marie Amalie 28, Claus 26.

3172 Maren Pedersdatter i Århus. 2.1.1793, fol.42B, 47, 90.
Enke efter Laurids Jørgensen, matros. B: Ellen i København, Anne Johanne i Flensborg. FM: Poul Klitgaard, købmand i Århus.

3173 Sidsel Simonsdatter i Århus. 5.1.1793, fol.42B, 48.
E: Markus Jensen, drejer. A:
1) bror Rasmus Simonsen Stær i Rokballe Mølle
2) søster Karen Simonsdatter, enke efter Peder Dyhr i Århus
3) halvbror Ebbe Rasmussen, drejer i København. FM: far Rasmus Ebbesen i Stjær.

3174 Testamente i Århus. 1.3.1793, fol.44.
Testamente af 16.8.1791 for Niels Jensen Toft, skipper og hustru Esther Mikkelsdatter Fogh i Århus.

3175 Jørgen Christian Gram, toldbetjent i Århus. 19.1.1793, fol.45, 51.
E: [Navn angives ikke]. LV: Peder Villadsen, skrædder. A: bror Christoffer Gram, portbetjent i Fredericia samt 2 søstre.

3176 Testamente i Århus. 21.1.1793, fol.45.
Testamente af 22.2.1791 for Jens Mikkelsen og hustru Birgitte Hansdatter i Århus.

3177 Johan Sønnichsen Buxlund, guldsmed i Århus. 23.1.1793, fol.45B, 93B.
[Enke efter Maren Hasselmann, skifte 14.9.1780 lbnr.2517]. B:
1) Mette Antonette Buxlund g.m. landmåler Krag i Vinding
2) Henrikke Buxlund g.m. Laurids Søby i Bredstrup
3) Johanne Marie Buxlund
4) Anne Elisabeth Buxlund.
FM: farbror Johannes [fejl for Søren] Buxlund, urmager.

3178 Charlotte Amalie Petersen i Århus. 9.2.1793, fol.50B.
E: [Niels] Hvid, byfoged. B: Lene 7, Anne Marie 5, Mads 4, Johanne Arentine 3, Johannes 1.
[Bevilling til uskiftet bo af 9.12.1791 lbnr.2810].

3179 Johanne Sørensdatter i Århus. 19.2.1793, fol.51B, 52B.
E: Rasmus Nielsen, tømrersvend.
Århus Byfoged Justitsprotokol 1790-1809, B56-37. 28.2.1793, fol.117.
Afkald 25.2.1793 fra
1) Jørgen Sørensen i Halling på hustru Anne Jensdatter og hendes søn Søren Rasmussens vegne
2) Jens Frandsen i Halling på egne vegne.

3180 Rasmus Nielsen i Århus. 4.3.1793, fol.52.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Kjeld Iversen, købmand. B: Asemine 1. FM: Dines Nielsen.

3181 Testamente i Århus. 1793, fol.52B.
Testamente af 19.1.1793 for Sofie Benedikte Møller hos søster Karen Friis Møller g.m. Christoffer Becher, købmand i Århus. FM: Jens Antonsen.

3182 Søren Sørensen, ugift i Århus. 9.3.1793, fol.53.
Arvinger angives ikke. Til stede to svogre Søren Hørning, kobbersmed, Niels Mouridsen, slagter.

3183 Johan Erhard Knust, blikkenslager i Århus. 27.3.1793, fol.53B, 56, 68.
E: Anne Jensdatter. LV: Kjeld Iversen, købmand. B: Jens 1½. FM: Bent Meyer, snedker.
Første ægteskab med Rakel Wollesdatter. B: Peder Erhard i Sankt Petersborg.

3184 Johan Barlach, hattemager i Århus. 2.4.1793, fol.54, 57, 89B.
E: Johanne Lorentse Pfeiffer. LV: Johan Henrik Jordan. B: Peder 11, Marianne 3½.
Første ægteskab med Anne Marie Jørgensdatter Noer, [skifte 26.1.1780 lbnr.2477]. B: Jørgen, Peder, hattemager i Århus, Johan Henrik, hattemager i Randers.

3185 Jens Stougaard, student i Århus. 5.4.1793, fol.55, 70.
Testamente af 5.1.1784. Til stede var [Christian] Brøndsted, præst i Horsens og Stougaard, konrektor i Århus.

3186 Elisabeth Sørensdatter i Århus. 2.4.1793, fol.55.
E: Søren Hørning, kobbersmed. Bevilling til uskiftet bo af 15.3.1793.

3187 Christiane Jensdatter i Århus. 24.4.1793, fol.55, 62.
E: Hans Nielsen, blegemand. B: Ytte 21. FM: morbror Jens Jensen i Lange Kastrup i Tustrup i [Hørning sogn] i Kalø amt.

3188 Niels Andersen Gjesing i Århus. 27.4.1793, fol.56, 64B, 83B.
E: Karen Jensdatter. LV: Jakob Kjellerup, købmand.
[Første ægteskab med Anne Jensdatter Lund, skifte24.12.1764 lbnr.1809].
Andet ægteskab med [Karen Hansdatter, skifte 12.5.1773 lbnr.2196]. B: 2 børn, der begge er døde.

3189 Jens Carlsen, gadevægter i Århus.3.5.1793, fol.58B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Mads Kaae, købmand. B: Karen 5, Anne 1½. FM: Søren Frandsen, bødker i Århus.

3190 Anders Rasmussen Vorregaard i Århus. 7.5.1793, fol.59, 86.
E: Anne Marie Nielsdatter.LV: Rasmus Andersen Framlev. B: Ellen Marie 1. FM: Peder Jensen Støvring.

3191 Mette Svendsdatter i Århus. 10.5.1793, fol.60, 65B, 69, 73.
E: Christen Skødstrup, købmand.
Første ægteskab med Rasmus Mogensen Skibby, [skifte 8.4.1782 lbnr.2519]. B: Johanne g.m. Christian Aggersborg, købmand i Lemvig.

3192 Jens Poulsen Brendstrup, værtshusholder i Århus. 11.5.1793, fol.61, 75.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Røgind. B: Mette Margrethe 6, Jens 4. FM: farbror Anders Poulsen i Brendstrup.

3193 Testamente i Århus. 1793, fol.64.
Testamente af 2.9.1790 for Erik Sørensen Krag, arbejdsmand og hustru Karen Borre i København.

3194 Morten Christensen Holm, ugift købmandskarl i Århus. 26.5.1793, fol.64B, 72B, 95B. Protokol 17 fol.177.
A: halvsøster Anne Christine Villadsdatter 12. FM: far Villads Villadsen, skipper.
Arv efter afdødes farmor Cathrine Marie Knudsdatter, skifte 5.12.1779 lbnr.2493, var g.m. Morten Christensen Holm.
Desuden nævnes afdødes faster [Sidsel Mortensdatter] g.m. Jesper Hasle, købmand.

3195 Maren Thomasdatter Em i Århus. 6.6.1793, fol.65.
Afdøde var lem af Randers Hospital. Arvinger angives ikke.

3196 Martha Marie Kjærsgaard i Århus. 18.6.1793, fol.70B, 83.
E: Christen Frausing. B: Anne Johanne 11, Marie 10, Christian Peder 5. FM: morbror Thøger Kjærsgaard, købmand.

3197 Marie Pedersdatter Kondrup i Århus. 17.7.1793, fol.73, 77, 81, 82B, 86B.
E: Christen Danielsen, klejnsmed.
Første ægteskab med Jens Møller. B:
1) Jens Jensen Møller, klejnsmed i Århus.
Andet ægteskab med Søren Nielsen Borum, [skifte 26.5.1763 lbnr.1825]. B:
2) Niels Sørensen Borum i København, død. 1B: Kirstine Marie 4
3) Karen Sørensdatter Borum g.m. Christian Assing, toldkasserer i Grenå
4) Mette Cathrine Sørensdatter Borum g.m. Knud Højer, forpagter af Fævejle.

3198 Karen Simonsdatter, ugift tjenestepige i Århus. 21.7.1793, fol.74, 81B, 97. Protokol 17 fol.181.
A: søster Anne Simonsdatter, død, var g.m. Niels Møller i Geding på Ristrup gods. 4B: Simon 15, Jens 13, Anne 10, Rasmus 7. FM: farbror Peder Møller i Geding.

3199 Gertrud Marie Nielsdatter Birk i Århus. 23.7.1793, fol.74.
E: Rasmus Malling, toldbetjent. B: Morten 19, Helene Marie 17, Maren 12. FM: Jørgen Johansen, blegemand.

3200 Mads Lauridsen i Århus. 4.8.1793, fol.75B.
E: Maren Thomasdatter. LV: Terkild Fogh. B: Laurids 35 i København, Thomas i Sjørup i Vroue sogn.

3201 Testamente i Århus. 12.8.1793, fol.76.
Testamente af 16.5.1793 for Rasmus Kaae og hustru Marie Henriksdatter i Århus. A:
1) hendes bror Søren Henriksen Molbo i Århus
2) hendes søster Anne Kirstine Henriksdatter g.m. Johan Peder Nielsen, skibstømrer i København.

3202 Clemen Kryssing i Århus, kasserer ved færgen til Kalundborg. 15.8.1793, fol.76B, 83, 84, 97. Protokol 17 fol.191B.
[Enke efter Maren Jensdatter Broberg, skifte 16.9.1778 lbnr.2437]. B:
1 Hans Clemensen Kryssing
2 Steffen Clemensen Kryssing
3 [Frederik Clemensen Kryssing, skifte Ålborg 3.7.1790 lbnr.3768]
4 Jens Arent Clemensen Kryssing 15.

3203 Elisabeth Sørensdatter i Århus. 28.8.1793, fol.79.
E: Søren Hørning, kobbersmed. B: Niels Revsbæk 15, Else Marie 13, Mette Revsbæk 12, Cecilie 10, Maren 7, Peder 6 mdr.
Bevilling til uskiftet bo af 15.3.1793 lbnr.3186.

3204 Maren Rasmusdatter i Århus. 30.8.1793, fol.79B.
E: Niels Bertzig, sadelmager. B: Anne 7. FM: Mads Kaae, købmand.

3205 Christiane Sofie Caspersdatter i Århus. 7.9.1793, fol.80B.
Afdøde var lem af Randers Hospital. Arvinger angives ikke.

3206 Testamente i Århus. 21.10.1793, fol.84.
Testamente af 25.3.1793 for Christen Rasmussen, høker og hustru Anne Margrethe Andersdatter i Århus.

3207 Ægtepagt i Århus. 26.7.1793, fol.85B.
Ægtepagt for Jens Løgstrup, tidligere købmand i København og hustru Elisabeth Møller i Århus, bevidnet af Peder Lassen Møller, froprædikenpræst i Århus.

3208 Maren Mikkelsdatter i Århus. 28.11.1793, fol.87, 94B.
Enke efter Poul Nielsen. B: Elisabeth 26, Maren 22. FM: Thomas Mikkelsen Tanni, avlsmand, Peder Hjelmager.

3209 Maren Jørgensdatter i Århus. 1793, fol.88B.
E: Peder Røjgaard, købmand. Bevilling til uskiftet bo af 15.11.1793.

3210 Carl Gustav Lorentsen, murersvend i Århus. 11.12.1793, fol.90B.
Enke of 2 børn i Middelfart.

3211 Anders Sørensen Gyde i Århus. 30.12.1793, fol.91B, 96. Protokol 17 fol.177.
[Enkemand efter Anne Nielsdatter Kvist. skifte 1.4.1788 lbnr.2729]. B: Anne Cathrine 17½. FM: Anders Fløjstrup, købmand.
[Første ægteskab med Karen Lauridsdatter, skifte 11.9.1774 lbnr.2260]. B: Karen g.m. Offer Gregoriussen Sybrandt, handskemager i Århus.
Afkald 11.6.1783 fra Frands Lassen i Alstrup på Samsø for arv til hustru Anne Henrikke Luja efter bror Christian Henrik Luja i Ribe.

3212 Anne Elisabeth Bech født Klog i Århus. 14.10.1797, fol.101.
E: Jens Nikolaj Brasch, amtsforvalter.
Af hans første ægteskab B: Charlotte Amalie 15.
Samfrænder: mors halvbrødre Andreas Skibsted, generalfiskal i København, Poul Frederik Skibsted, rådmand i København.

3213 Søren Hørning, kobbersmed i Århus. 10.1.1800, fol.105, 107B, 116, 132.
E: Else Marie Jensdatter. LV: Christen Kjellerup, købmand. B: Elisabeth 9. FM: Niels Mouridsen, slagter.
Første ægteskab med Elisabeth Sørensdatter. [skifte 28.8.1793 lbnr.3203]. B: Niels Revsbæk 24, stud. theol. på Fævejle, Else Marie 19, Mette Revsbæk 18, Cecilie 16, Maren 13, Peder 6.

3214 Niels Sepstrup, maler i Århus. 15.1.1800, fol.106B, 110B.
A:
0) mor Ellen Margrethe Andersdatter.
Første ægteskab med [Christen Bjerring i Nykøbing Mors, skifte 22.8.1754]. 1B:
1) halvbror Anders Bjerring, brændevinsmand i Nykøbing Mors.
Andet ægteskab med Iver Jacobsen Sepstrup, [skifte Nykøbing Mors 11.1.1781]. 6B:
2) bror Jacob Iversen Sepstrup, købmand i Nykøbing Mors
3) bror Christen Iversen Sepstrup i Lysgård ved Viborg
4) søster Anne Sepstrup g.m. Niels Krog, købmand i Nykøbing Mors
5) søster Stine Sepstrup g.m. Niels Mathiasen Koustrup, brændevinsmand i Nykøbing Mors
6) søster Bodil Sepstrup g.m. Peder Poulsen i Flade på Mors
7) søster Cathrine Sepstrup g.m. Jørgen Jørgensen, slagter.

3215 Peder Andersen Hørning, der lever i Århus. 24.1.1800, fol.106B.
Registrering af indbo, da enkemanden er meget syg og uden opsyn.

3216 Claus Rudolfsen, matros i Århus. 30.1.1800, fol.107, 127.
E: Maren Jensdatter. LV: far Jens Samsing. B: Birthe 8, Sidsel 4. FM: Peder Hamborg, matros.

3217 Claus Mikkelsen, matros i Århus. 30.1.1800, fol.107.
Arvinger angives ikke.

3218 Laurids Caspeller, urmager i Århus. 18.2.1800, fol.111.
E: Anne Hasle. Bevilling til uskiftet bo af 28.1.1800.

3219 Christen Jensen Trige, tømrersvend i Århus. 25.2.1800, fol.111B, 115.
E: Anne Marie Arentsdatter . LV: Laurids Buch, glarmester. A:
1) Søren Trige, hof- og stadsretsprokurator i København
2) halvsøster Marie Trige 12
3) halvsøster Kirsten Trige 9
4) halvbror Rasmus Trige 8.
FM: stedfar Jens Olufsen.

3220 Bent Mikkelsen, skipper i Århus. 4.3.1800, fol.115B.
E: Anne Cathrine Knudsdatter Kjellerup. LV: Rasmus Malling, købmand. B: Bentsine 1. FM: Jacob Kjellerup, købmand. Bevilling til uskiftet bo af 21.12.1798.

3221 Anne Margrethe Muhlenstedt i Århus. 14.3.1800, fol.113.
E: Nikolaj Henrik Ursin, regimentsoverkirurg. Forseglingsforretning. Arvinger angives ikke.

3222 Ulrikke Antonette Mølmark i Århus. 24.3.1800, fol.113B.
E: Laurids Maarslet, amtsforvalter.
Testamente af 18.3.1800.

3223 Maren Kjærsgaard i Århus. 27.3.1800, fol.113B.
E: Frederik Holmsted Høst, apoteker.
Testamente af 6.8.1779. A:
1) bror Oluf Kjærsgaard, [skifte 8.4.1763 lbnr.1822], [var g.m. Bodil Marie Henningsdatter]. 3B:
a Thøger Kjærsgaard, landstingsprokurator i Viborg
b Henning Kjærsgaard i Århus
c Jørgen Kjærsgaard i Seest ved Kolding
2) bror Peder Kryssing Kjærsgaard, [skifte 9.7.1773 lbnr.2265, var g.m. Anne Johanne Overgaard, skifte 8.2.1772 lbnr.2155]. 3B:
a Martha Marie Kjærsgaard, død, var g.m. Christen Frausing, toldbetjent i Århus. 3B: Anne Johanne 19, Marie 18, Christen Peder 12
b Thøger Marius Kjærsgaard, købmand i Århus
c Christiane Johanne Marie Kjærsgaard, død, var g.m. Vulf Frederik Asmussen i Århus. 2B: Petrine Marie Christiane 7, Michael Marius 5
3) søster Anne Marie Kjærsgaard, død, var g.m. [Peder] Bøggild, kommerceråd i Århus. 5B:
a Thyrre Bøggild, købmand i Århus
b Oluf Severin Bøggild, uvist hvor
c Jens Bøggild, byfoged i Ålborg
d Marie Bøggild g.m. Jacob Bregendal på Bratskov
e Dorthe Margrethe Bøggild g.m. Gjerulf, kancelliråd i Viborg
4) søster Dorthe Kirstine Kjærsgaard, [skifte 14.5.1755 lbnr.1577], var g.m. Ulrik Christian Møller, borgmester og byskriver i Århus, [skifte 14.5.1759 lbnr.1695]. 1B: Peder Møller, major, uvist hvor.

3224 Jens Madsen, matros i Århus. 28.3.1800, fol.114B, 182B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Raae. A:
1) mor Anne Kirstine Johansdatter g.m. Niels Bamberg, murer i Kalundborg
2) bror Johannes Madsen i Århus
3) halvsøster Anne Poulsdatter 16 i Kalundborg.

3225 Søren Andersen Bisleben, skomagersvend i Århus. 1.4.1800, fol.115.
Arvinger angives ikke.

3226 Anders Jørgensen, skipper i Århus. 10.5.1800, fol.116B, 118B.
E: Anne Dorthe Pedersdatter. LV: Harbo Meulengracht. B: Jørgen 7 uger. FM: født værge Oluf Nielsen Hasle, skrædder.
Første ægteskab med Birgitte Jensdatter. B: Anne Johanne g.m. Hans Henrik Normann, skomager i Århus.
(Afdøde døde i Holbæk 28.4.1800 skifte Holbæk lbnr.872].

3227 Niels Christensen, styrmand i Århus. 31.5.1800, fol.117.
Testamente af 9.4.1800.
Af arvinger nævnes Mikkel Sørensen, skipper.

3228 Judith Alice Møller i Århus. 27.5.1800, fol.117B.
E: Niels Ibsen Schandorff, murer. B: Jørgen 13, Anne Marie 12, Peder 5. FM: Peder Jensen Schmidt i Århus.
[Første ægteskab med Jørgen Mathiasen, murer, skifte 11.5.1785 lbnr.2619].

3229 Jens Madsen Skovby i Århus. 14.6.1800, fol.120.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Andreas Dehon, skomager. B:
1) Rasmus Jensen Skovby, avlsmand i Århus
2) Maren Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Skivholme
3) Karen Jensdatter g.m. Hans Nielsen, daglejer i Århus
4) Johanne Jensdatter g.m. Andreas Carlsen, matros i Århus.

3230 Anne Pedersdatter i Århus. 14.6.1800, fol.120.
E: Johan Dyhr, daglejer. B: Anne g.m. Anders Sørensen i Lillering, Karen 26, Inger 24, Anders 17. FM: Peder Hjelmager, avlsmand.

3231 Kirsten Nielsdatter i Århus. 14.7.1800, fol.120B, 161.
E: Jens Jensen Aaby, avlsmand. B: Anne 23, Marianne 22, Jens 13, Peder 7. FM: født værge Jens Lemming i Åby.

3232 Anne Riches, ugift i Århus. 17.7.1800, fol.121, 124, 149B.
Afdøde var født i Rendsborg. Arvinger kendes ikke.

3233 Registrering af opbudsbo i Århus. 4.8.1800, fol.122, 150, 182, 183.
Registrering af opbudsbo hos Christen Jensen Mejlby, værtshusmand i Århus.

3234 Laurids Maarslet, amtsforvalter i Århus. 9.8.1800, fol.123B, 125, 153B, 191.
Enke efter Ulrikke Antonette Mølmark. Testamente 18.3.1800 lbnr.322.
Arvinger fremgår af Bilag til skifteprotokollen 1798-1800. B56-40.
Hans A:
1) søster Christiane Sofie Maarslet g.m. Christensen, stiftsamtsskriver i Strømsø i Norge
2) søster Christence Maarslet i København, enke efter Peder Holm, kaptajn på de lange rejser
3) bror Peder Maarslet g.m. Mette Olufsdatter, begge døde. 3B:
a Andreas, døbt Frederiksberg 19.1.1741
b Inger Cathrine, døbt Frederiksberg 18.5.1743
c Adelheit, døbt Frederiksberg 5.9.1745.
Hendes A:
1) søster gift i Fåborg
2) søster, præsteenke i Nakskov
3) søster, enke på Sjælland
4) søster i Skive, nu uvist hvor
5) søster, død. B: en datter
6) søster [Anne Marie Mølmark], død, var g.m. [Jørgen] Egtved, præst [i Arninge]. B: en datter.
Afdøde var tidligere amtsforvalter i Skivehus Amt.

3235 Sofie Alhed Gotfredsdatter Mørk i Århus. 22.8.1800, fol.124B, 172B.
E: Rasmus Johansen, tømrer.
Første ægteskab med Søren Sørensen Loumann. 1B: Søren, skrædder i Skanderborg.

3236 Jens Christensen Krog i Århus. 10.9.1800, fol.127.
E: Anne Christensdatter. LV: Anders Thomsen. B: Christen Lassen Jensen 15, tambur i Århus. FM: Vestergaard, prokurator i Århus.

3237 Karen Simonsdatter i Århus. 22.9.1800, fol.127B.
Enke efter Peder Dyhr. B: Peder 29, Simon 27.

3238 Mogens Lauridsen, hyrde i Århus. 22.9.1800, fol.127B.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: Mogens Todbjerg, købmand. B: Sidsel 20, Birthe 18, Else Marie 14, Laurids 9, Jens 9, Maren 6. FM: Dominikus Preis.

3239 [Frederikke Anne Sofie Poulsdatter] i Århus. 27.9.1800, fol.128.
E: Andreas Sørensen Falslev. B: Søren 29, Poul 27, Niels 25, Laurids 18. FM: Simon Poulsen, avlsmand.

3240 Testamente i Århus. 1800, fol.128.
Testamente af 21.5.1795 for Christen Danielsen, klejnsmed og hustru Maren Hansdatter.

3241 Jens Christensen, skomager i Århus. 20.6.1800, fol.128B.
E: Maren Jochumsdatter. Bevilling til uskiftet bo.

3242 Magdalene Pedersdatter i Århus. 9.10.1800, fol.129.
E: Jens Fløjstrup, toldbetjent. B: Peder 9. FM: Jens Bech, købmand.

3243 Hans Peder Them i Århus. 10.10.1800, fol.129B, 135B.
B: Niels, købmandskarl i Køge, Hans Frederik, Erik 25 på Lerkenberg, Karen 30.

3244 Maren Pedersdatter i Århus. 12.10.1800, fol.130B, 142B.
E: Jens Nielsen True, drejlsvæver. B: Thomas 19, stud. theol. i København. FM: Peder Villadsen, Jens Røgind, købmand.
Første ægteskab med Thomas Christensen, [skifte 4.1.1780 lbnr.2457]. B: Marie Cathrine g.m. Søren Skytte, snedker i Århus, Anne 32 i Horsens, Christiane, Dorthe Kirstine, der ægter Rasmus Jørgensen, drejlsvæver.

3245 Rasmus Hansen Lund, litsenbroder i Århus. 31.10.1800, fol.131B.
E: Kirsten Mogensdatter. LV: Laurids Schmidt, købmand. B: Mogens 8, Sidsel Marie 3. FM: farbror Christen Hansen Lund, skrædder.

3246 Andreas Fløjstrup, købmand i Århus. 12.12.1800, fol.133B.
A:
1) søster Anne Cathrine Fløjstrup 13
2) halvbror Christian Vestergaard 20.
FM: Peder Lassen Schmidt, Jens Røgind, købmand.
Arv efter afdødes mor Karen Rasmusdatter, skifte 16.4.1796 lbnr.2920.
Arv efter afdødes far Anders Fløjstrup, skifte 7.7.1799 lbnr.3026.

3247 Petrine Dorthe Johansdatter i Århus. 16.12.1800, fol.134, 140, 149, 183B, 199B.
E: Christian Sode, smakkeskipper. B: Christiane Laurentine 17, Rasmus Johan 15, Cathrine 14, Jens 8, der døde. FM: Lund, tolder.

3248 Marianne Madsdatter Sabro i Århus. 30.12.1800, fol.135, 154B, 158.
E: Anders Christensen, snedker. B: Rasmine 11, Anne Sofie 8, Maren 7, Søren Mikkelsen Andersen 13 uger. FM: Jens Mikkelsen, bødker.

3249 Anne Mortensdatter Hasle i Århus. 2.4.1800, fol.135B.
E: Laurids Caspeller, urmager. B: Mette Cathrine 3½. FM: morbrødre Rasmus Mortensen Hasle, købmand i Århus, Peder Mortensen Hasle, skipper i Århus.
Bevilling til uskiftet bo af 28.1.1800 lbnr.3218.

3250 Simon Pedersen Dyhr, tjenestekarl i Århus. 22.1.1801, fol.136B, 142B.
A: bror Peder Pedersen Dyhr.

3251 Johan Martin Frederik Verdich, skrædderdreng i Århus. 24.1.1801, fol.137, 164.
A: bror Hans Henrik Verdich, forvalter på Overgård ved Randers. (Afdødes navn skrives også Ferti).

3252 Christian Brun, maler i Århus. 26.1.1801, fol.137B, 138B.
[Enkemand efter Dorthe Just, skifte 10.10.1799 lbnr.3034]. B: Anne Johanne. FM: Jens Raae.

3253 Hans Nielsen, daglejer i Århus. 26.1.1801, fol.138, 161B.
E: Christence Andersdatter Hald. LV: Jens Hansen, klejnsmed. B: Christiane 7, Elisabeth 6, Anders 3. FM: Niels Hansen, skrædder.
Af første ægteskab B: Niels 25, underofficer i Århus, Jens 23, handskemagersvend i Århus.

3254 Andreas Sørensen Falslev, skoflikker i Århus. 28.1.1801, fol.139, 183.
Enkemand efter [Frederikke Anne Sofie Poulsdatter], skifte 27.9.1800 lbnr.3239. B: Søren 29, Poul 25, Niels 23, Laurids 18. FM: morbror Simon Poulsen, avlsmand.

3255 Søren Madsen, tårnvægter i Århus. 30.1.1801, fol.140, 148B.
B: Anne Johanne g.m. Johan Brandt, tambur i Århus, Marianne g.m. Laurids Jørgensen, smed i Beder.

3256 Christen Jensen Tunbo, matros i Århus. 31.1.1801, fol.140B, 162.
E: Anne Sofie Frederiksdatter. LV: Oluf Pedersen, skomager. B: Morten 31, snedkersvend i Haderslev, Maren 23. FM: Christen Lund, skrædder.

3257 Kirsten Jensdatter [Linaa] i Århus. 1.2.1801, fol.141, 152B.
Enke efter Niels Knudsen Bech, [skifte 23.4.1769 lbnr.2068]B: Oluf, præst i Urlev [og Stenderup] ved Horsens, Jens, købmand i Århus, Nikoline g.m. Jacob Sidenius, præst i Øster Ulslev [og Godsted] på Lolland.
[Første ægteskab med Oluf Samsing, skifte 16.5.1759 lbnr.1725]. B: Anne Johanne g.m. Rasmus Holbæk, købmand i Århus.

3258 Testamente i Århus. 1801, fol.141.
Testamente af 24.12.1798 for Søren Jensen Gødvad og hustru Inger Rasmusdatter.

3259 Poul Hansen Nørgaard, bendrejer i Århus. 9.2.1801, fol.141B, 147B.
B:
1) Jens Henning Nørgaard, over 40, bendrejer, uvist hvor
2) Hans Nørgaard 32, kontrollør i Sogn ved Moss i Norge
3) Mette Cathrine g.m. [Janus] Creutzberg, guldsmed i Århus.

3260 Bevilling til uskiftet bo. 1801, fol.142.
Bevilling til uskiftet bo af 10.8.1798 for Søren Jacobsen Skytte, toldunderbetjent og hustru Anne Ovesdatter i Århus.

3261 Johannes Thomsen Snell, købmand i Århus. 16.2.1801, fol.143, 147, 150B.
[Enkemand efter Maren Stigsdatter Mygind, skifte 15.2.1799 lbnr.3013]. B:
3) Stig Mygind Snell 7.
FM: morfar Stig Mygind, købmand i Ebeltoft.
[Første ægteskab med Cathrine Marie Pedersdatter Røjgaard, skifte 24.6.1792 lbnr.2823]. B:
1) Jens 23 2) Karen Marie 21.
FM: morbror Anders Røjgaard.

3262 Maren Christensdatter, tjenestepige i Århus.20.2.1801, fol.146, 147.
A:
1) bror Rasmus Christensen i Skørring
2) bror Sejer Christensen i Herskind.

3263 Karen Andersdatter i Århus. 23.2.1801, fol.146.
E: Rasmus Bach, avlsmand. B: Anne Margrethe 16, Christiane 9, Beate Kirstine 8, Anders 6. FM: morbror Christen Andersen, avlsmand i Århus.

3264 Elisabeth Rasmusdatter i Århus. 6.3.1801, fol.147B, 152B, 163.
E: Hans Danielsen, daglejer. Arvinger kendes ikke.

3265 Testamente i Århus. 23.3.1801, fol.151.
Testamente af 20.2.1801 for Bertel Simonsen, feldbereder og hustru Abelone Andersdatter Tørslev og hans stedsøn Peder Jørgensen Trane [af hendes første ægteskab med Jørgen Trane, skifte 27.7.1772 lbnr.2162].

3266 Kirsten Pedersdatter i Århus. 7.4.1801, fol.151B.
Enke efter Rasmus Rasmussen i Veng. A: svigersøn Rasmus Andersen Framlev, brorsøn Peder Jensen i Mesing i Skanderborg Amt.

3267 Filip Schultz, søkaptajn i Århus. 28.4.1801, fol.151B, 163B, 165B, 167B, 172, 189.
E: Cathrine Margrethe Trane. LV: Laurids Jørgensen, købmand i Århus. B:
1) Carl Schultz, koffardikaptajn i København
2) Filip Schultz, kaptajnløjtnant i søetaten i København
3) Lucie Christiane, enke efter Jørgen Jensen Degn, [snedker] i Brundby på Samsø
4) Ulrikke Sofie Vilhelmine Schultz, død, var g.m. Markus Schultz, skipper i Åbenrå. Børn, hvis navne ikke angives
5) Frederikke Margrethe Schultz g.m. Jacob Krag, møller i Tubæk Mølle på Sjælland
6) Filippine Schultz g.m. Niels Bastrup i Århus
7) Charlotte Amalie Augusta Schultz 34
8) Christiane Hedvig Schultz 28.

3268 Jørgen Rudolfsen Holst, bager i Århus, [begravet Århus Domkirke 9.11.1800], fol.153.
E: Sidsel Birgitte Christensdatter Lind.
Testamente af 9.8.1791.
[Første ægteskab med Gertrud Nielsdatter, skifte 6.5.1782 lbnr.2520].

3269 Jens Christian Jensen, skipper i Århus. 9.5.1801, fol.153B.
E: Frederikke Langerhans. LV: Jørgen Christensen i Århus. A: far Jens Jensen, avlsmand i Ebeltoft.

3270 Johan Frands Waltzer, købmand og værtshusholder i Århus. 4.11.1800, fol.155.
E: Helene Rasmusdatter. LV: Mathias Ræmisch. B:
1) Dorthe Kirstine g.m. Lorents Marzetta
2) Marie Magdalene. FM: Christian Favrskov, købmand
3) Karen Marie g.m. Christen Andersen Skejby
4) Jesper Watzel i Skien i Norge.
Bevilling til uskiftet bo 20.12.1793. Protokol 17 fol.111 lbnr.2848.
(Afdødes navn skrives også Watzel eller Wassel).

3271 Karen Jensdatter Bygballe i Århus. 23.5.1801, fol.156B.
E: Laurids Andersen Gødvad, podemester. B: Anne Cathrine 4. FM: morbror Jens Jensen Bygballe i Skjoldelev.
Bevilling til uskiftet bo af 2.4.1801.

3272 Markus Jensen Ibsgaard, drejer i Århus. 31.5.1801, fol.157B, 159, 190.
[Enkemand efter Sidsel Simonsdatter, skifte 5.1.1793 lbnr.3173].
[Første ægteskab med Dorthe Andersdatter, skifte 8.7.1766 lbnr.1971].
[Ander ægteskab med] Christiane Hansdatter, skifte 6.4.1790 lbnr.2766]. B:
1) Dorthe Margrethe, [skifte 23.3.1797 lbnr.2944], var g.m. Jens True, gørtler. 1B: Lucie Emerentse
2) Marie g.m. Rasmus Kruse i Viby
3) Anne g.m. Jens Nikolaj True, skomager
4) Sofie Elisabeth. FM: Bent Meyer, snedker
5) Sara g.m. Anders Lund, gørtler.

3273 Søren Jensen, gadevægter i Århus. 9.6.1801, fol.158B, 162.
E: Johanne Svendsdatter. LV: Peder Pedersen Skaade, hjulmand i Århus.
Første ægteskab med Ellen Carlsdatter. B:
1) Carl Sørensen i Farre
2) Christian Sørensen i København
3) Mette Sørensdatter g.m. en soldat i København
4) Anne Sørensdatter g.m. en smed på Sjælland.
Andet ægteskab med Sidsel Marie Nielsdatter. B:
5) Nikolaj Sørensen i Sjelle
6) Mads Sørensen, farer til skibs
7) Ellen Sørensdatter g.m. Thomas Svendsen, parykmager i Århus.

3274 [Jacob] Glasius, overbetjent i Århus. 6.7.1801, fol.163.
E: Anne Sofie [Mortensdatter] Holm. Bevilling til uskiftet bo af 23.5.1800.

3275 Christian Feltoft, toldbetjent i Århus. 30.7.1801, fol.164B, 173B.
E: Frederikke Christiane Hansdatter. LV: Anders Thomsen. A:
1) bror Peder Feltoft, uvist hvor
2) bror, daglejer i Randers
3) bror Andreas Feltoft i København
4) søster Helvig Feltoft g.m. Mathias Brun, bager i Viborg
5) søster i Viborg.

3276 Maren Rasmusdatter i Århus. 20.7.1801, fol.165.
E: Niels Alling, avlsmand. B: Maren 8, Rasmus 4. FM: farbror Jørgen Alling, morbror Christen Lyngby. Bevilling til uskiftet bo af 22.7.1800.

3277 Peder Andersen Schmidt, købmand i Århus. 17.8.1801, fol.166B, 168, 178B, 206.
B: Marie Elisabeth 24, Anne Cathrine 22, Peder Skriver Schmidt 19, Anders 16, Anne Margrethe 13. FM: Peder Herskind, købmand, Jens Hofgaard, købmand.

3278 Niels Carl Scheffer (Schæffer), parykmager i Århus. 5.9.1801, fol.168, 171B, 184, 190B.
A:
1) bror Christen Scheffer, parykmager i Århus, død. 4B:
a Carl Scheffer
b Rasmus Scheffer 23, styrmand i København
c Abraham Scheffer 19, i bagerlære
d Gertrud Marie Scheffer i København.

3279 Johan Haro von Fochen, afskediget Major i Århus. 26.9.1801, fol.173, 177B, 226B, 255, 263B, 284, 309, 322.
Enkemand efter Anne Marie Poulsen.
Testamente af 29.7.1797 A:
1) brorsøn Gustav Kasimir Fochen i Glückstadt
2) søstersøn Gustav Frederik Blendermann, afskediget kaptajn i Christiania
3) søstersøn Johan Haro Blendermann, major i Norge
4) søsterdatter Mette Henriette Blendermann i Ribe.
(Testamente i Bilag til skifteprotokollen 1802-1805. B56-462).

3280 Inger Sofie Holst i Århus. 4.10.1801, fol.173B, 200B.
Enke efter Johan Schiøtz, guldsmed, [skifte 18.4.1760 lbnr.1917]. B:
1) Mette Kirstine Schiøtz, død, var g.m. Frederik Creutzberg, guldsmed i Århus. 1B: Birthe Sofie 18
2) Rudolf Schiøtz, degn i Viby.

3281 Anders Schmidt, toldbetjent i Århus. 14.10.1801, fol.174B, 203.
E: Anne Marie Nielsdatter Skov. LV: Hans Raae, købmand. A:
1) søstersøn Peder Simonsen Møller, kromand i Skovhøj ved Ribe
2) halvsøster Sille Marie Ankersdatter g.m. Peder Jessen, smed i Maltbæk.

3282 Peder Eskildsen, daglejer i Århus. 21.10.1801, fol.175B, 181.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Jørgen Johansen, blegemand. B: Anne Malene 3. FM: Peder Lauridsen, avlsmand.
Af første ægteskab B: Anne 22 i Brabrand.
Desuden nævnes afdødes bror Niels Eskildsen.

3283 Isak David, købmand, der lever i Århus. 21.10.1801, fol.175B, 178B.
Registreringsforretning. Underskrevet af Levin Davidsen, Filip Davidsen, Isak David, Abrahm David, bror Bendix David.

3284 Severine Berntreich i Århus. 27.10.1801, fol.178, 179,251.
Enke efter Christen Fogh. Srvinger angives ikke. Dog angives:
1) hendes halvsøster Anne Cathrine Andersdatter g.m. Peder Sørensen, daglejer i Århus
2) hans bror Terkild Fogh i Århus
3) hans bror Peder Nielsen
4) hans bror Mikkel Fogh.

3285 Jens Christensen, skomager i Århus. 3.11.1801, fol.178B.
E: Maren Jochumsdatter. LV: Jacob Assendrup, købmand. B: Christen 4. FM: Erik Bom, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 20.6.1800, lbnr.3241.

3286 Peder Lauridsen Schade, maler i Århus. 27.11.1801, fol.180B.
E: Inger Marie Paaskesdatter. LV: Anders Thomsen. B: Andrikke Schade g.m. Keufler, sejlmager, Anne Johanne Schade. FM: Poul Jacobsen, snedker.
Aføde døde i søkvæsthuset i København.

3287 Søren Johansen Holst, bager i Århus. 23.11.1801, fol.181.
E: Anne Pedersdatter Kaae. LV: Jens Røgind. B: Maren 15, Anne Cathrine 13, Nikoline 8. FM: farbror Henrik Holst i Århus, pårørende Jens Ginkelberg i Århus, Søren Mollerup i Århus.
Afdøde døde 2.1.1795. Bevilling til uskiftet bo 23.1.1795 lbnr.2873.

3288 Anders Sørensen i Århus. 29.12.1801, fol.182B.
A:
1) søster Maren Sørensdatter g.m. Niels Mouridsen, slagter i Århus
2) søster Elisabeth Sørensdatter, [skifte 28.8.1793 lbnr.3203], var g.m. Søren Hørning, kobbersmed. B: Niels Revsbæk 27, Else Marie 20, Mette 18, Cecilie 17, Maren 15, Peder 9. FM: stedfar Jens Schmidt, kobbersmed.

3289 Richard von Suckow, afskediget major i Århus. 7.2.1802, fol.184B, 201B.
E: Anne Dorthe [von Bielefeldt]. LV: Maule, major. B:
1) Carl Johan von Suckow, cand theol på Constantinsborg
2) Sofie Marie von Suckow, der ægter Briand, kaptajn
3) Daniel Henrik von Suckow, underofficer i Fredericia.
Af første ægteskab B:
4) Christoffer Henrik von Suckow ingeniørkaptajn i Glückstadt
5) Sire von Suckow, kaptajn i Ålborg
6) Dorthe Marie von Suckow g.m. Christen Stensgaard i Kousted ved Randers.
Arvingerne blev angivet af Sigismund von Suckow, kaptajn, Carl Frederik von Suckow, løjtnant.

3290 Iver Poulsen, avlsmand i Århus. 18.2.1802, fol.185.
E: Mette Marie Sørensdatter. LV: Anders Andersen Gjern. B: Søren 13, Anne Kirstine 12, Karen Marie 7, Helle 4, Pouline 2. FM: Jens Schmidt, kobbersmed.

3291 Johannes Høst, købmand i Århus. 20.2.1802, fol.185B, 198B.
E: Bodil Marie Henningsen. LV: Jens Røgind, købmand. B:
1) Oluf Kjærgaard Høst 38, købmandskarl i Ålborg
2) Christian Frederik Høst 28, student
3) Karen Holmsted Høst g.m. Peder Andreasen, artillerimajor i København.

3292 Anders Rasmussen Slet, daglejer i Århus. 12.3.1802, fol.186B.
A:
1) mor Mette Nielsdatter, enke efter Anders Rasmussen i Slet
2) bror Niels Rasmussen i Slet
3) søster Anne Rasmusdatter g.m. Anders Nielsen i Slet.

3293 Anne Pedersdatter i Århus. 26.3.1802, fol.186B, 197, 211.
Enke efter Niels Pedersen, betjent. A:
1) bror Jacob Pedersen i Fillerup i Hads herred, (kaldes også Jens Pedersen)
2) bror Rasmus Pedersen i Oldrup
3) søster Kirsten Pedersdatter, død. B: Rasmus Jensen i Sønder Galten.

3294 Christian Clausen, politibetjent i Århus. 19.4.1802, fol.187, 193B, 196B, 211B, 222B.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Niels Hørning, kobbersmed. B: Anne Marie 9, Rasmus 6. FM: Jens Bech, købmand.
Af første ægteskab B: Cathrine 25 i København, Gotfred 24, billedhugger i Randers, Inger Dorthe 18 i Sønderborg.

3295 Anne Mogensdatter i Århus. 29.4.1802, fol.188, 190B, 192, 194B.
E: Jacob Due, værtshusmand.
Første ægteskab med Erik Møller, skipper, [skifte 15.12.1789 lbnr.2724]. B: Peder 20, Anne Elisabeth 18. FM: Jens Røgind, købmand.

3296 Mette Kirstine Christensdatter i Århus. 5.5.1802, fol.191, 192B, 205B.
Enke efter Christen Christensen, knapmager, [skifte 20.4.1786 lbnr.2689]. A: søster Karen Christensdatter, enke efter Laurids Jensen, snedker i Them i Vrads herred. LV: Christian Mikkelsen Bay, knapmager i Århus, Peder Villadsen.

3297 Maren Christensdatter Lund i Århus. 15.5.1802, fol.193, 197.
Enke efter Christen Pedersen Lisbjerg, avlsmand, [skifte 12.2.1799 lbnr.3006]. A: søster Bodil Christensdatter Lund i Holstebro, enke efter [Carl Nielsen] Vium, præst i Borbjerg. LV: Vium, forvalter på Volstrup.

3298 Else Marie Carlsdatter Tuschnell, ugift tjenestepige i Århus. 22.6.1802, fol.197B, 198B.
A:
1) mor Maren Nielsdatter, enke efter Carl Tuschnell, [skifte 1.8.1792 lbnr.2833]
2) søster Anne Marie 19
3) søster Inger 16
4) søster Karen 10. FM: Hans Kold, købmand.

3299 Oluf Nielsen Hasle, skrædder i Århus. 12.7.1802, fol.197B, 210B.
E: Mette Marie Christensdatter. LV: Peder Grønbæk, skrædder, Jens Røgind, købmand. B: Frederikke 16. FM: Peder Røjgaard, købmand, Peder Lauridsen Schmidt, købmand.

3300 Anne Jensdatter i Århus. 3.8.1802, fol.198.
Enke efter Søren Thise. B: Jens i Århus, Maren g.m. Mikkel Olufsen Rolsted, møller i Labing Mølle, Anne Marie g.m. Mikkel Pedersen, tømrersvend i Årehus.

3301 Søren Thomsen, stenhugger i Århus. 31.8.1802, fol.199.
E: Karen Marie Sørensdatter. LV: Ludvig Weyse, feldbereder. B: Christiane 20, Laurids 15, Hansine Marie 13, Kirsten 7, Anne Sofie 4. FM: farbror Anders Thomsen, politibetjent.

3302 Jacob Aptrup, matros i Århus. 23.9.1802, fol.201.
E: Mette Mouridsdatter. LV: Christian Hansen Helt, drejer. B: Mette Kirstine g.m. Peder Bram, handskemager, Anne Margrethe 25, Hans 16. FM: Hans Brun Tim, skrædder.

3303 Sidsel Nielsdatter i Århus. 25.9.1802, fol.202.
E: Niels Pedersen, daglejer. B: Cecilie Marie 23. FM: Peder Mostgaard, grovsmed.

3304 Niels Nielsen, daglejer i Århus. 25.9.1802, fol.202B.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Peder Pedersen Skaade, hjulmand. B: Niels 16, Severin 14, Anne Kirstine 8. FM: Niels Bertzig, sadelmager.

3305 Søren Nielsen Schmidt, matros i Århus. 25.9.1802, fol.203B.
E: Helene Pedersdatter. LV: Peder Jacobsen. B: Peder, Jens 24, Anne 20.

3306 Christen Bomholt, slagter i Århus. 30.9.1802, fol.204B.
E: Mette Sørensdatter. Arvinger angives ikke.

3307 Anne Marie Simonsdatter i Århus. 9.10.1802, fol.204B.
E: Hans Pedersen, daglejer. B: Niels 4. FM: Johan Henrik Jordan, købmand i Århus.

3308 Johanne Pedersdatter i Århus. 9.10.1802, fol.205.
E: Oluf Nielsen, tømrersvend. B: Niels 10, Peder 9. FM: Poul Klitgaard, købmand.

3309 Karen Flentje i Århus. 21.11.1802, fol.208, 211B, 244, 248B.
E: Henrik Anton Flentje, gartner. B: Cathrine Marie g.m. Meyer, overskovinspektør i det Lüneburgske i Borgsvedal Amt, Dorthe Øllegaard, Lucie Emerentze, Christian Rudolf Filip 13. (Afdøde kaldes også Flintje).
Afdøde var separeret 1.11.1797 med forlig 11.3.1801 ved Marselisborg Forligelseskommission.

3310 Christen Hansen, skipper i Århus. 22.11.1802, fol.208B, 253.
[Enkemand efter Maren Poulsdatter, skifte 12.8.1797 lbnr.2957]. B: Hans, Karen Marie 23, Lene Marie 18.

3311 Jacob Breitigan, glarmester i Århus. 27.11.1802, fol.208B.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Peder Villadsen. B: Inger Marie 7. FM: Christen Lauridsen Schmidt, købmand.
[Første ægteskab med Ingeborg Lauridsdatter, skifte 24.8.1794 lbnr.2858].

3312 Hans Hansen, kræmmer i Århus. 27.11.1802, fol.209B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Søren Markussen, høker. B: Karen Marie 19, Hans 17, Maren 13. FM: Rasmus Jensen, skrædder.

3313 [Frands] Kofoed, obertsløjtnanr i Århus. 29.12.1802, fol.213.
E: M[agdalene] A[ugusta] Claudius. LV: Peder Villadsen.
Testamente.

3314 Hans Peder Christensen, nagelsmed i Århus. 11.1.1803, fol.213B.
E: Margrethe Cramer. B:
1) Christian Cramer, præst i Røgen [og Sporup]
2) Christen Hansen i Århus
3) Else Hansdatter g.m. Laurids Guldager, bager i Århus.
Første ægteskab med Sinnet Cathrine Pedersdatter, skifte 13.6.1760 lbnr.1741. B:
4) Peder Hansen Schmidt, købmand i Ringsted.

3315 Anne Henriksdatter Grønfeld i Århus. 20.1.1803, fol.214.
E: Frederik Carlsen, skomager. B: Carl, Henrik 23, Johanne g.m. Carl RosenMeyer, skomager i Århus. FM: Jens Bech, købmand.

3316 Hans Brun Tim, skrædder i Århus. 24.1.1803, fol.215.
E: Christence Spentrup. LV: Mads Kaae, købmand. B: Nikolaj 9, Johannes 6. FM: Jacob Due, købmand.

3317 Lorents Peder Risum, rådmand og by- og rådstueskriver i Århus. 25.2.1803, fol.217, 222, 223, 224, 227B, 229, 232B, 241, 245, 255B, 262B, 283B, 308B, 321B.
E: Birgitte Marie [Høstmark]. LV: Kjær, hospitalsforstander. B:
1) Mads Høstmark Risum, forvalter på Serridslevgård
2) Johannes Risum
3) Christian Risum, stud theol. i København
4) Ove Risum 15
5) Anne Cecilie Risum
6) Johanne Kirstine Risum 14. FM: Peder Villadsen.

3318 Oluf Nielsen, tømrersvend i Århus. 25.2.1803, fol.218B, 243B, 244B, 245B.
[Enkemand efter Johanne Pedersdatter, skifte 9.10.1802 lbnr.3308]. B: Niels 10, Peder 9. FM: Jens Thorsen, farbror Mogens Nielsen i Tendrup.

3319 Christine Schmidt i Århus. 26.2.1803, fol.219B.
Enke efter oberst Møller. B:
1) von Møller, løjtnant i Århus
2) Vilhelm von Møller i Fredericia
3) Frederikke Møller g.m. von Gersdorff, baron, kaptajn
4) Caroline Møller.

3320 [Carl von] Banner, afskediget major i Århus. 3.3.1803, fol.219B, 223.
E: L[aurine] C[hristine] Hjerm. B:
1) Nikolaj Banner, løjtnant i København
2) Ulrikke Banner
3) Charlotte Banner
4) Henriette Banner.
FM: [Frederik Carl] Studsgaard, kapellan [ved Århus Domkirke].
Bevilling til uskiftet bo af 12.3.1803.

3321 Else Hansdatter Cramer i Århus. 9.3.1803, fol.220B, 228, 228B.
E: Laurids Guldager, bager. A:
1) mor Margrethe Cramer, enke efter Hans Peder Christensen, nagelsmed i Århus, [skifte 11.1.1803 lbnr.3314]
2) [halv]bror Peder Hansen Schmidt, købmand i Ringsted
3) bror Christian Cramer, præst i Røgen [og Sporup]
4) bror Christen Hansen, avlsmand i Århus
(Afdøde kaldes også Else Hansdatter Schmidt].

3322 Margrethe Kirstine Christensdatter Selmer i Århus. 2.3.1803, fol.221.
E: Jacob Jonas Køster, apoteker. B: Schack Luneberg Køster 1½. FM: født værge Oluf Sanne, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 9.8.1802.

3323 Peder Nielsen, hyrde i Århus. 23.3.1803, fol.224.
E: Anne Madsdatter. B: Kirsten 15, Niels 14, Maren 12, Anne Marie 11, Karen 9, Mads 6, Else Marie 4, Marianne 2.

3324 Anne Marie Poulsdatter i Århus. 6.5.1803, fol.228.
Arvinger angives ikke.

3325 Jens Nielsen, tjenestekarl i Århus. 6.5.1803, fol.229.
Arvinger angives ikke.

3326 Christiane Nielsdatter, tjenestepige i Århus. 14.5.1803, fol.229B.
Af arvinger nævnes A: Maren i Skanderborg.

3327 [Sejer] Koch, mønsterskriver og søkrigskommissær i Århus. 15.5.1803, fol.229B, 234B, 252B, 281B, 291.
E: Louise Severin. LV: [Hans Peder] Ingerslev til Rugård. B: Christen Jacob 22, Christine Cathrine g.m. Kemp, kancellist i Admiralitetet.

3328 Maren Jensdatter i Århus. 20.5.1803, fol.232, 241B.
E: Bent Meyer, snedker. B: Johan Vilhelm 23, Jens 19, Just 18, Helene Marie 17.

3329 Jens Johansen Snell i Århus. 24.5.1803, fol.232B, 242B.
A:
1) søster Karen Marie Snell g.m. Anders Mikkelsen, købmand i Århus
2) halvbror Stig Mygind Snell 8 i Ebeltoft. FM: Christen Hutfeld Mygind i Ebeltoft.
Arv efter afdødes far Johannes Thomsen Snell, skifte 16.2.1801 lbnr.3261.

3330 Hans Pedersen Tyrsting, tømrersvend i Århus. 13.6.1803, fol.232B, 252.
E: Mette Cortsdatter. LV: Peder Havbjerg, rebslager. B: Anne 7, Peder 3. FM: farbror Niels Pedersen Tyrsting.

3331 Jens Antonsen, købmand i Århus. 22.6.1803, fol.233B.
Testmente af 5.6.1789 lbnr.2902.

3332 Laurids Mikkelsen, murersvend og hustru Margrethe Pedersdatter i Århus. 30.6.1803, fol.234, 253, 278B.
Hans A:
1) søster Johanne Mikkelsdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Slet.
Han havde et slegfredbarn: Gale Kirsten, der ikke var lyst i kuld og køn.
Hendes A:
1) halvbror Jens Poulsen i Grumstrup
2) halvbror Jens Frederik Poulsen i Hvolbæk
3) halvbror Niels Poulsen i Skårup ved Skanderborg
4) halvbror Anders Poulsen, skrædder i Galten, [skifte Skanderborg og Åkær Amter 15.11.1788 lbnr.773]. 1B:
a Kirsten Andersdatter i Skanderborg. FM: mosters mand Andreas Dresler.

3333 Helle Sørensdatter i Århus. 8.7.1803, fol.238, 240.
E: Rasmus Andersen Framlev, købmand. A:
1) far Søren Sørensen i Vorgårde i Framlev sogn
2) bror Søren Sørensen i Skjoldelev
3) bror Jens Sørensen i Vorgårde
4) søster [Margrethe Sørensdatter] g.m. Peder Nielsen i Hørslev.

3334 Abelone Andersdatter i Århus. 14.7.1803, fol.239.
E: Otte Kruse, daglejer. B: Anne Malene 11. FM: Søren Hasle, købmand i Århus.

3335 Oluf Svendsen, kræmmer i Århus. 18.7.1803, fol.239B, 254.
A:
1) søsterdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Viby
2) bror Christen Svendsen i Lynge
3) søster g.m. Niels Poulsen i Stjær.

3336 Søren Andreasen Falslev, skipper i Århus. 4.9.1803, fol.243, 250, 254B.
E: Anne Cathrine Secher. LV: Jacob Jonas Køster, apoteker. A:
1) bror Poul Andreasen
2) bror Niels Andreasen
3) bror Laurids Andreasen 19. FM: morbror Simon Poulsen, avlsmand.

3337 Niels Andersen Hørning, kobbersmed i Århus. 21.10.1803, fol.246B, 248B.
B: Anders 27, Bodil Marie g.m. Peder Brendstrup, hattemager i Århus.

3338 Kirsten Lund i Århus. 31.10.1803, fol.247B, 257B.
Enke efter Johan Tobias Geisler. B: Johan Henrik, Andreas Vilhelm i København, Anne Johanne g.m. Christen Rasmussen, skærsliber i Århus.

3339 David Jensen, daglejer i Århus. 1.11.1803, fol.247B.
E: Kirsten Eskildsdatter. LV: Ludvig Brun, gæstgiver. B: Jens 21, Mette Kirstine 17. FM: Peder Havbjerg, rebslager.

3340 Anne Marie Sørensdatter i Århus. 3.11.1803, fol.249B.
E: Niels Lauridsen, daglejer. B: Mette Marie 20, Anders 17, Johannes 15. FM: Poul Frausing, købmand.

3341 Kirsten Jørgensdatter i Århus. 10.12.1803, fol.253B.
E: Anders Berg, lods. B: Peder Andreas 25, Anne Margrethe 23, Mette Kirstine 20. FM: Hans Jensen, lods.

3342 Jes Jessen, smakkeskipper i Århus. 22.12.1803, fol.256, 297, 327B.
E: Anne Marie Becher. LV: Laurids Jørgensen, købmand. B: Mathias 10. FM: Rasmus Malling.

3343 Anne Hansdatter Bech i Århus. 6.1.1804, fol.258.
Enke efter Christian Gyberg, grovsmed. Testamente forevist af Peder Kaarsberg og Christian Sperling.

3344 Sara Sørensdatter i Århus. 30.1.1804, fol.259.
E: Laurids Hansen, avlsmand. B: Karen Marie 12. FM: Peder Raae, købmand.

3345 Anders Thomsen Hammel, daglejer i Århus. 8.2.1804, fol.260B, 262, 271.
E: Maren Pedersdatter. LV: Anders Bonde, tømrer. B: Dorthe 24, Mette 22, Anne 18. FM: Jens Nygaard, maler.

3346 Kirsten Pedersdatter Hjortshøj i Århus. 1.3.1804, fol.260B, 263B, 289.
Enke efter Christen Scheffer, parykmager. B: Carl Peder, Rasmus, toldbetjent i Helsingør, Gertrud Marie 24, Abraham Sivert 22, bagersvend.

3347 Karen Jensdatter i Århus. 9.3.1804, fol.261, 281.
E: Søren Nielsen, kalkslager. B:
1) Jens Bodholt, sadelmager i Roskilde
2) Anne Lauridsdatter g.m. Niels Gotfred, sømand i Kalundborg.
Afdøde døde 1.5.1802.

3348 Peder Jensen, toldbetjent og hustru Dorthe Rasmusdatter i Århus. 21.4.1804, fol.264B, 269, 287B, 328B.
B: Jens 20, Anne Kirstine 15, Rasmus 13, Søren 11, Anne Johanne 9. FM: halvbror Niels Pedersen, Mogens Kempel, sejlmager, Jens Hofgaard, købmand.

3349 Maren Christensdatter i Århus. 24.4.1804, fol.265B, 271B.
E: Ammund Iversen, skomager. A:
1) bror Niels Christensen, kalkslager i Århus
2) halvsøster Kirsten Christensdatter g.m. Søren Sørensen i Århus
3) halvsøster Anne Marie Christensdatter g.m. Niels Jensen i Balskov på Rosenholm gods.

3350 Niels Bagge, sejlmager i Århus. 7.5.1804, fol.266, 279B, 329.
E: Lorentse Vejle. LV: Christen Mortensen, skrædder. B: Anne Cathrine Dorthe 6, Jesper 4. FM: Jacob Due, Mads Kaae, købmand.

3351 Karen Nielsdatter, tjenestepige i Århus. 23.5.1804, fol.267B, 275, 294B.
A:
1) bror Jens Nielsen i Tåstrup
2) bror Peder Nielsen i Høver
3) bror Christen Nielsen i Harlev
4) bror Anders Nielsen i Galten, død. 4B:
a Maren Andersdatter
b Anne Marie Andersdatter g.m. Hans Lauridsen i Vissing
c Anne Andersdatter i Storring
d Niels Andersen i Veng, død. 2B: Anne 2, Niels 6 mdr.
5) søster Kirsten Nielsdatter, enke i Kalundborg.

3352 Anne Marie Krag i Århus. 24.5.1804, fol.267B, 268, 295B, 306B.
E: Laurids Krag. B: Anne Margrethe 8½, Niels 7. FM: Peder Grønbæk, skrædder.
Bevilling til separation af 18.10.1799.

3353 Niels Pedersen Viby, tjenestekarl i Århus. 26.5.1804, fol.268, 270, 287B, 288.
A:
1) halvbror Peder Pedersen i Viby
2) halvbror Rasmus Pedersen i Viby
3) halvsøster Karen Pedersdatter g.m. Jens Mørk i Viby
4) halvbror Peder Jensen, toldbetjent i Århus, [skifte 21.4.1804 lbnr.3348]. 5B: Jens 20, Anne Kirstine 15, Rasmus 13, Søren 11, Anne Johanne 9. FM: Jens Hofgaard, købmand.

3354 Sidsel Hansdatter Fjellerup i Århus. 18.6.1804, fol.271B, 297B.
E: Oluf Secher, snedker. B: Dorthe Elisabeth 5, Mette Cathrine 3½, Rasmine 1½, Rasmus 13 uger. FM: Peder Raae, købmand i Århus.

3355 Sigismund Iderik Pochenthal, kirurg i Århus. 19.6.1804, fol.273, 286B, 298, 301, 301B.
E: Anne Margrethe Elisabeth Bischof. LV: Niels Vestergaard, prokurator. B: Adam Christian Rudolf 23, Johan Vilhelm Henrik 22, Hedvig Elisabeth 20, Sofie Cecilie 17, Frederik Adolf 15, Nikolaj Hieronymus Peder 9. FM: Peder Villadsen.

3356 Marie Sørensdatter i Århus. 22.6.1804, fol.273B, 280, 297.
E: Anders Christiansen, hattemager. A: søskendebarn Lotte Christensdatter g.m. Kesemedel, kommandersergent i Århus.

3357 Peder Nielsen Markmand i Århus. 28.6.1804, fol.274B, 293B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Hasle, købmand. B: Anne 14, Dorthe Marie 8, Frederikke 6½, Niels 4, Anders 2. FM: Peder Villadsen.
Enken har ingen børn af sit første ægteskab.
Børnene antages af byens fattigkasse.

3358 Jens Andersen Skannerup i Århus. 10.7.1804, fol.276, 283.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Bech, købmand. B: Bodil Marie 23, Anders 22, Karen Marie 18, Oluf 14. FM: Christen Rasmussen Galten, avlsmand.

3359 Rasmus Sørensen, toldbetjent i Århus. 11.7.1804, fol.277.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Morten Langberg, købmand. B: Inger Marie Cathrine 1. FM: farbror Jens Sørensen i Hasle.

3360 Anne Elisabeth Jensdatter i Århus. 19.8.1804, fol.281, 284B.
E: Jens Lauridsen, markmand. A:
1) bror Rasmus Jensen Secher, tømrer i Århus
2) søster Else Jensdatter g.m. Jens Pedersen i Skannerup.

3361 Anne Aaby, ugift i Århus. 25.8.1804, fol.282, 395B.
Testamente af 15.4.1804. A: Sofie Magdalene Reventlow, enke efter general Gersdorff. LV: søn Maximilian von Gersdorff.

3362 Kirsten Lauridsdatter i Århus. 30.10.1804, fol.284B.
E: Peder Christensen Lisbjerg, avlsmand. B: Laurids 6. FM: Frands Lemming, sadelmager.

3363 Anne Cathrine Jensdatter i Århus. 31.10.1804, fol.286.
E: Hans Christian Ormslev, skomager. B: Christian 18, Jens 14, Abelone 12, Oluf 8. FM: Anders Høgh, skomager.

3364 Hans Pedersen, pensionist i Århus. 11.11.1804, fol.289, 296, 338.
A: næstsøskendebarn g.m. Rosendal, regimentskirurg og hendes søskende.

3365 Laurids Jensen Seldrup, skræddersvend i Århus. 12.11.1804, fol.289B.
A:
1) mor Karen Olufsdatter g.m. Peder Georgsen, skrædder i Århus
2) søster Anne Jensdatter 25
3) halvbror Jens Jensen 23
4) halvbror Georg Pedersen 20
5) halvsøster Maren Pedersdatter 16.

3366 Peder Ebstrup, tømrersvend i Århus. 15.11.1804, fol.290.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Bent Meyer, snedker. B: Birgitte 11. FM: farbror Niels Nielsen i Ebstrup.

3367 Qvadrosine Fritz i Århus. 28.11.1804, fol.291B, 350.
E: Hans Peder Hackenberg, musikant. B: Peder 27, degn i Trige, Sidsel, Johan Samuel 21, student i Arendal, Søren 18 i København.
(Se skifte efter afdødes far Johan Samuel Fritz, sadelmager i Assens, skifte Assens 19.12.1792 lbnr.801).

3368 Kirsten Andersdatter i Århus. 1.12.1804, fol.293, 298B, 301.
E: Johan Henrik Grotsche, feldbereder. B: Mourids i Randers, Johan Jørgen, Anders, Mette Marie 27. FM: Johannes Lisbjerg, drejer.
Første ægteskab med Mourids Trane, [skifte 19.7.1762 lbnr.1860]. B: Peder i Vejle, Else 40.

3369 Rasmus Lange, skomagersvend i Århus. 6.12.1804, fol.294.
Arvinger angives ikke.

3370 Terkild Simonsen, knapmager i Århus. 22.12.1804, fol.296B, 302, 347B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Bent Meyer, snedker. B: Simon 19, i drejerlære i København, Peder 17, i skomagerlære i Århus, Niels 11. FM: Anders Høgh, skomager.
Enken har været separeret i nogle år.

3371 Laurids Johansen Krog, matros i Århus. 27.12.1804, fol.298.
E: Marie Elisabeth Andersdatter. LV: Christen Andersen, avlsmand. B: Anders 9, Simon 2, Caroline Christine. FM: Jens Jensen, sejlmager.

3372 Anne Marie Arentsdatter i Århus. 5.1.1805, fol.300.
E: Jens Svejtser, skomager.
Af første ægteskab B: Frederik Christian Kønnich 18, Christian Frederik Kønnich 16. FM: Niels Gregorius Seebrandt, handskemager.

3373 Karen Hedvig Hee i Århus. 22.1.1805, fol.300, 301B, 310.
Enke efter Kirketerp, etatsråd. B: Anne Cathrine, Georgine Martinette 16. FM: morbror [Jens Mathias] Hee, justitsråd.

3374 Peder Andersen Hørning i Århus. 28.2.1805, fol.302.
Enkemand efter Kirsten Jensdatter, [skifte 5.1.1798 lbnr.2970]. B: Mette Kirstine 9. FM: Niels Hansen, væver.
Første ægteskab med Mette Jacobsdatter, [skifte 24.9.1794 lbnr.2859]. B: Karen Marie 16.
(Sml. lbnr.3215).

3375 Søren Ottesen Hoff i Århus. 3.4.1805, fol.303, 331.
E: Bodil Frandsdatter. LV: Christen Galten. B: Otte, Else g.m. Søren Madsen, tømrersvend i Århus, Maren i København, Anne sst.

3376 Ellen Nielsdatter i Århus. 4.4.1805, fol.303.
E: Poul Nielsen Galten, avlsmand. B: Henriette Margrethe 3. FM: Peder Jensen Schmidt, købmand.

3377 Kirsten Pedersdatter i Århus. 4.4.1805, fol.304B, 331B, 377, 382B, 384, 389.
Enke efter Niels Sørensen Vesten, avlsmand, [skifte 11.5.1799 lbnr.3019]. B: Karen Nielsdatter i Søften Præstegård, Ellen Nielsdatter, [skifte 4.4.1805 lbnr.3376], var g.m. Poul Nielsen Galten. 1B: Henriette Margrethe 3, Mette Margrethe Nielsdatter, Mette Kirstine Nielsdatter. FM: Rasmus Skovby.

3378 Hans Rasmussen, tømrer i Århus. 4.4.1805, fol.305, 327.
E: Else Mikkelsdatter. LV: Niels Reinholt, skrædder. B: Rasmus 13, Anders 10. FM: Peder Sørensen Bram, handskemager.

3379 Andreas Luja, skipper i Århus. 5.4.1805, fol.305, 343B, 396B, 409B.
E: Laurentse Møller. LV: Jens Lauridsen Turø, Andreas Hoffmann. B: Mette Kirstine 18, Anne Dorthe 14, Otte Peder 11, Christian Henrik 9, Henrikke Margrethe 7, Maren 4, Johanne Marie 1½. FM: Peder Jacobsen, Knud Brundt.

3380 Jacob Wertner, købmand i Århus. 6.4.1805, fol.305B, 310, 317, 320, 323, 326, 342, 360B, 369, 383, 384, 387B, 394, 400, 401, 406.
A: mor , enke efter Jacob Wertner, strømpestrikker i Kamnitz i Böhmen og nogle søskende.

3381 Helle Jensdatter i Århus. 15.4.1805, fol.307, 319, 345, 355B.
A:
1) halvbror Jens Poulsen i Århus
2) halvbror Niels Poulsen i Vitved, der døde
3) halvsøster Kirsten Poulsdatter g.m. Niels Eskildsen i Vitved
4) halvsøster Else Poulsdatter i København
5) halvsøster Mette Poulsdatter g.m. Niels Damberg, snedker i Larsbjørnsstræde i København.

3382 Filippine Cecilie Marie Schultz i Århus. 19.4.1805, fol.307B, 316B, 348, 364B.
E: Niels Bastrup, skipper. B: Cathrine Margrethe 6. FM: Andreas Hofmann i Århus. Desuden nævnes Carl Schultz, skibskaptajn i København.

3383 Sidsel Sørensdatter i Århus. 26.4.1805, fol.308, 326B.
E: Mads Mogensen, murer. B: Søren Jensen 17, i skrædderlære.

3384 Testamente i Århus. 16.4.1805, fol.309B.
Testamente af 2.10.1802 for Johan Jørgen Lange og hustru Maren Ingerslev i Århus.

3385 Nikolaj Thomsen i Århus. 22.4.1805, fol.310.
E: Kirsten Estrup. Bevilling til uskiftet bo.

3386 Karen Christensdatter i Århus. 12.6.1805, fol.325B, 332, 348, 376B.
A:
1) bror Peder Christensen. ladefoged på Rugård ved Ebeltoft
2) bror Niels Christensen i Hørning i Hads herred, død. 3B: Anne, Karen Christen 16.

3387 Laurids Koch, købmand i Århus. 2.8.1805, fol.330.
E: Elisabeth Sofie Munch. LV: Morten Langberg, købmand. Testamente af 26.11.1801.

3388 Anne Andersdatter Grarup i Århus. 4.8.1805, fol.330B, 339B, 349.
E: Christen Jensen Møller, hattemager. A:
1) bror Peder Grarup, tobaksspinder i Århus
2) bror Bertel Andersen Grarup i Århus
3) bror Jens Grarup, farer til søs fra Hamborg
4) søster Kirsten Andersdatter Grarup g.m. Jens [Lauridsen] i Egsgård [i Thyregod sogn]

3389 Niels Jespersen Sabro, stenpikker i Århus. 16.8.1805, fol.332, 344, 357, 397.
E: Else Marie Nielsdatter. LV: Oluf Pedersen, skomager. B: Rasmus, farer til søs fra Porsgrunn, Jesper, Anne Kirstine, enke efter Jens Ibsen, bådsmand i København, Marianne g.m. Johan Hoffensitz, væver i Århus.

3390 Maren Pedersdatter i Århus. 12.8.1805, fol.332B.
Enke efter Lyderik Pedersen, snedker, [skifte 22.2.1786 lbnr.2734]. B: Peder, Anne, Johanne. FM: Terkild Basballe, købmand.

3391 Marie Kirstine Jensdatter i Århus. 13.8.1805, fol.333.
E: Mads Holst, gørtler. B: Jens 19, Johannes 17, Peder 14, Jens Christian 13, Ciciliane 11. FM: Christen Schmidt, købmand.

3392 Maren Sørensdatter i Århus. 14.8.1805, fol.334B.
E: Jens Okstrup, daglejer. B: Marie Kirstine 5. FM: Oluf Clausen, skipper.

3393 Anne Pedersdatter i Århus. 14.8.1805, fol.335B.
E: Abraham Martinussen, skomager. B: Peder 11. FM: Jørgen Kærsgaard Vig.

3394 Rasmus Malling, toldbetjent i Århus. 15.8.1805, 336B, 342B, 396.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Peder Herskind, købmand, Mads Skejby.
Første ægteskab med Gertrud [Marie Nielsdatter Birk, skifte 23.7.1793 lbnr.3199]. B: Morten ved regimentet i København, Lene 28 sst, der døde, Maren 26 sst. FM: Erik Bom, købmand, Laurids Jørgensen.

3395 Mette Christensdatter i Århus. 23.8.1805, fol.337, 342B, 401, 416, 431, 431B, 433B.
Enke efter Anders Fischer, skoleholder.
Testamente af 3.9.1785.
Hans A:
1) Peder Johnsen, skibsmand, død. 3B:
a Karen Pedersdatter g.m. Christian I. Polder
b Anne Kirstine Pedersdatter g.m. I. W. Stenstrup. kattuntrykkersvend
c Nikolaj Pedersen
2) Inger Marie. død. 1B:
a Anders Jørgensen i Karlslunde på Sjælland.
Hendes A:
1) Bent Adamsen i Norge, død. 2B: 2 børn i København, (hvis navne ikke angives)
2) Mikkel Adamsen Harder, snedker i Århus. (Sml. lbnr.2174).
Skiftet overdraget fra Hasle gejstlige skiftejurisdiktion [C29G-10, ført der 4.10.1805, fol.380].

3396 Marie Cathrine Sandby i Århus. 5.9.1805, fol.338.
E: Søren Skytte, snedker. B: Frederik Julius 11, Nikoline 7, Thomas Carl Martin 2½, Anne Marie 6 mdr. FM: Hans Jørgensen Kvist, snedker.

3397 Casper Frederik Styck, underofficer i Århus. 6.9.1805, fol.340B, 353B.
E: Marianne Brünnich. B: Christian Frederik 2. FM: Vestergaard, prokurator.

3398 Cecilie Marie Holst i Århus. 9.9.1805, fol.341B, 345B, 348.
E: Rasmus Lehrmann, skrædder.
Første ægteskab med Mads Grønbæk, skrædder, [skifte 4.5.1799 lbnr.3015]. B: Birgitte Christine 20, Anne Marie 15. FM: Peder Grønbæk, skrædder.

3399 Søren Sønnichsen Buxlund, urmager i Århus. 17.11.1805, fol.347, 351B, 356B, 410, 470.
E: Marie Møller, nu i Ringkøbing. B:
1) Anne Buxlund g.m. Peder Jensen Schmidt, købmand i Århus
2) Margrethe Buxlund g.m. Søren Buchtrup, skipper i Århus
3) [Peder] Møller Buxlund, prokurator i Viborg
4) Sønnich Sørensen Buxlund, der farer til søs, men ikke hørt fra i 28 år og formenes død.

3400 Nille [Ulrikke Davidsdatter] i Århus. 11.12.1805, fol.350B, 361, 365B.
Enke efter [Bernhard] Giørtz, underofficer. B: Frederikke 15 i København. FM: morbror Legaard, skrædder sst.

3401 Karen Mikkelsdatter Tyrsting i Århus. 25.1.1806, fol.353B, 362B, 364.
E: Jens Christian Reinholt, skrædder. A:
1) søster g.m. Peder Pedersen i Tyrsting
2) søster g.m. Oluf Pedersen i Tyrsting
3) bror Jens Mikkelsen i Tyrsting
4) bror Christen Mikkelsen i Tyrsting
5) bror Peder Mikkelsen på Ildved Mark.
(Navne fremgår af Bilag 1806-1807, B56-463).

3402 Cathrine Margrethe [Trane] i Århus. 28.1.1806, fol.354, 359B, 382.
Enke efter [Filip Schultz, skifte 28.4.1801 lbnr.3267]. B:
1) Carl Schultz i København
2) Filip Schultz, uvist hvor
3) Lucie Schultz, enke efter Jørgen Degn, i Øsby på Samsø
4) Ulrikke Schultz, død, var g.m. Markus Schultz i Åbenrå. Børn, hvis navne ikke angives
5) Frederikke Schultz g.m. Kastrup, møller i Tubæk Mølle på Sjælland
6) Filippine Schultz, [skifte 19.4.1805 lbnr.3382], var g.m. Niels Bastrup i Århus. 1B: Cathrine Margrethe 8
7) Charlotte Amalie Schultz 42
8) Christiane Hedvig Schultz 36.

3403 Niels Holm, postmester i Århus. 5.2.1806, fol.354B, 458.
Testamente af 12.6.1805. A: Frands Fulden, ny postmester i Århus.

3404 Abelone Haslund i Århus. 27.2.1806, fol.357, 361B, 369B.
E: Søren Loft, der tjener i [Hoed sogn i Djurs] Sønder herred hos urmager Vendelbo. A: søster [Maren Lauridsdatter Haslund] g.m.[Peder Andersen] Løndrup i Viborg.

3405 Karen Jørgensdatter i Århus. 3.3.1806, fol.357B.
E: Søren Jensen Gødvad. B: Anne Marie 5 uger. FM: Funk, skrædder.

3406 Cathrine Elisabeth Brønning i Århus. 6.3.1806, fol.358B.
E: Niels Peder Berggren, garver. Bevilling til uskiftet bo af 22.2.1806.

3407 Mikkel Pase, matros i Århus. 9.3.1806, fol.359, 397.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Christoffer Olufsen. A: søster Anne Mikkelsdatter i Kalundborg. FM: Søren Jensen, prammand.
Afdøde var født i Kalundborg.
Enken har en datter af første ægteskab, der tjener på Samsø.

3408 Henrik Jacobsen, skomagersvend, der døde på Århus Sygehus. 22.3.1806.
Afdøde var fra egnen ved Kalundborg. Arvinger angives ikke.

3409 Cecilie Margrethe Heegaard i Århus. 29.3.1806, fol.362, 392B.
E: Niels Nygaard, der er lærer ved et institut i Odense. B: Carl Peder August 13 uger. FM: Jens Kjeldsen, urmager. Afdøde døde hos sin stedfar Rasmus Johansen i Århus. (Enkemanden kaldes også fejlagtigt Mads Nygaard).

3410 Anders Andersen Gjern, avlsmand og vognmand i Århus. 14.4.1806, fol.363B.
E: Edel Nielsdatter. Bevilling til uskiftet bo af 27.3.1806.

3411 Dorthe Nielsdatter i Århus. 23.4.1806, fol.363B, 368, 370.
E: Niels Nielsen Lisbjerg, hyrekusk.
Af første ægteskab B: Niels Sørensen 26, Simon Sørensen 24, Hans Sørensen 19, Søren Sørensen 17, Mette Sørensdatter. FM: Rasmus Jensen Pannerup, farbror Simon Nielsen i Saksild. Desuden nævnes enkemandens bror Jens Nielsen i Viby.

3412 Karen Bentsdatter i Århus. 14.5.1806, fol.366, 397B, protokol 19, fol.276.
E: Peder Pedersen Rytter, matros. Arvinger angives ikke.

3413 Testamente i Århus. 1806, fol.366.
Testamente af 9.8.1801 for Anne Magdalene Wichmann Thura i Århus. A: Eleonora Charlotte Christine Seydewitz, enke efter major Rommelhoff.

3414 Laurids Guldager, bager i Århus. 4.6.1806, fol.367, 368B.
E: Mette Marie Rasmusdatter. LV: Peder Villadsen. B: Else 6 mdr. FM: Hans Kold, købmand.

3415 Christence Cathrine Friis i Århus. 4.6.1806, fol.367B, 377B.
Enke efter Peder Frausing, [skifte 18.3.1785 lbnr.2662]. Arvinger kendes ikke.

3416 Jens Jensen, farversvend i Århus. 12.7.1806, fol.371, 375B, 432, 451B.
A:
1) mor [Christine Sørensdatter]
2) bror Severin Jensen
3) bror Andreas Jensen
4) søster Else Cathrine Jensdatter g.m. Nis Schmidt, der nu ejer afdødes fars gård i Rødding [i Frøs herred i Haderslev amt]
5) bror Christian Jensen 27
6) bror Johan Arent Jensen 26
7) søster Anne Kirstine Jensdatter g.m. Morten Jørgensen i Rødding
8) søster Marie Dorthe Jensdatter 17.

3417 Jørgen Clemensen Møller i Århus. 15.7.1806, fol.371B, 391B, 401, 452, protokol 18 fol.2B, 5.
A:
1) halvbror Anders Jørgensen Møller, død. 3B:
a Anders Andersen Møller i Vendsyssel ved Ålborg
b Jørgen Andersen Møller, købmand i Randers
c Maren Andersdatter Møller hos morbror Thomas Hansen i Randers
2) søster, død var g.m. Stockmann, inspektør. 1B:
a Marie Elisabeth Stockmann g.m. [Christoffer] Faith, apoteker i Randers.
Afdøde var tidligere toldbetjent i Drøbak i Norge.

3418 Testamente i Århus. 24.6.1806, fol.372.
Testamente af 30.12.1791 for Jens Røgind og hustru Birgitte Lauridsdatter Møller i Århus.
Hans A:
1) far Peder Røgind i Århus
2) søsterdatter Birgitte Christensdatter i Randers
3) søsterdatter Anne Christensdatter.
Hendes A:
1) bror Poul Lauridsen
2) søstersøn Laurids Christensen og af hans børn nævnes Birgitte Marie.

3419 Margrethe Kaarsberg i Århus. 4.8.1806, fol.372B.
E: [Rasmus] Malling, købmand.
Første ægteskab med Jens Schmidt, købmand, [skifte 18.1.1792 lbnr.2807]. B:
1) Peder Schmidt
2) Dorthe Sofie Schmidt g.m. Peder Lauridsen Schmidt, købmand i Århus
3) Elisabeth Jensdatter Schmidt
4) Maren Vissing Schmidt g.m. Christen Lauridsen Schmidt, købmand
5) Jens Schmidt 18.
FM: Søren Schmidt, købmand.

3420 Esther Mikkelsdatter Fogh i Århus. 22.7.1805, fol.373B, 390.
E: Jens Moss, købmand. B: Niels 12, Mikkel Fogh 10. FM: morbror Jens Fogh, Jens Røgind, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 17.9.1804 lbnr.3081.

3421 Nikolaj Thomsen i Århus. 24.12.1805, fol.374B, 390.
E: Kirsten Estrup. LV: Peder Jensen Schmidt. B: Andreas Torn 17½, Jens 15, Anne Margrethe 7, Ove Thomas 5, Anne 3, Louise Charlotte 9 mdr. FM: Jens Røgind, købmand.
[Første ægteskab med Else Mikkelsdatter, skifte 19.12.1786 lbnr.2672. 1B: Mette Margrethe].
Bevilling til uskiftet bo af 22.4.1805.

3422 Opbudsbo i Århus. 19.8.1806, fol.377B, 383, 384, 385, 389B, 401B, 413, 442B.
Registrering af opbudsbo hos Morten Langbjerg, købmand i Århus.

3423 Anders Christiansen, hattemager i Århus. 22.9.1806, fol.388, 396B.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: H. Meulengracht, købmand. B: Christian 9 mdr. FM: Jørgen Framlev, værtshusmand.

3424 Anne Sørensdatter i Århus. 22.9.1806, fol.388B, 395.
E: Jens Jørgensen, avlsmand. B: Jørgen 21, Søren 17, Peder 10. FM: Søren Markussen, værtshusmand.

3425 Marie Kirstine Nielsdatter, husholderske i Århus. 10.10.1806, fol.390.
Testamente af 8.10.1806. A:
1) bror Jeppe Nielsens datter Marie Kirstine
2) søster Kirstine Marie Nielsdatters datter Stine.

3426 Rommelhoff, major i Århus. 14.10.1806, fol.390B.
E: Eleonora Charlotte Christine Seydewitz.
Bevilling til uskiftet bo af 28.5.1805, godkendt af B:
1) Frederik Rommelhoff, korporal
2) C. Rommelhoff, korporal i Rendsborg
3) F. H. I. Rommelhoff
4) C. A. W. C. Rommelhoff i Ludvigslust i Mecklenburg

3427 Ditlev Henrik Haag, kammertjener i Århus. 1.11.1806, fol.391B.
Afdøde var født i Osnabrück, var underofficer i Det Oldenborgske Regiment, afskediget 1785.
Arvinger kendes ikke.

3428 Opbudsbo i Århus. 3.11.1806, fol.392, 490.
Registrering af opbudsbo hos jøden Abraham Jelonich i Århus, der er undveget.

3429 Niels Bastrup, skipper i Århus. 7.11.1806, fol.392B, 429B.
[Enkemand efter Filippine Schultz, skifte 19.4.1805 lbnr.3382]. B: Cathrine 7. FM: A. Hoffmann, købmand.

3430 Jens Rasmussen, skipper i Århus. 3.11.1806, fol.393.
E: Anne Mette Hasle. Bevilling til uskiftet bo af 29.5.1806.

3431 Testamente i Århus. 17.11.1806, fol.393B.
Testamente af 20.8.1792 for Anne Jacobsdatter, enke efter Niels Ellerup, [skifte 14.7.1791 lbnr.2783]. A: Jens Hofgaard og hustru.

3432 Dødsanmeldelse i Århus. 29.12.1806, fol.398.
Meddelelse om at Rasmus Markussen, tømrer, er død i Bendstrup i Todbjerg sogn i Dronningborg amt. Afdøde var separeret.
E: Bodil Nielsdatter i Århus. LV: Eskild Nielsen sst.

3433 Margrethe Sofie Plesner i Århus. 9.1.1807, fol.398B.
E: Jørgen Kjær, hospitalsforstander. Bevilling til uskiftet bo af 27.12.1806.

3434 Christine Margrethe Buxlund i Århus. 23.12.1806, fol.399.
E: Søren Buchtrup, skipper. Bevilling til uskiftet bo af 6.12.1806.

3435 Frands Vilhelm Brachel, generalmajor i Århus. 1.2.1807, 399, 400, 431, 452.
B:
1) [Julius] Brachel, kaptajn i Fredericia
2) datter i Vallø kloster på Sjælland, (var?) g.m. Normann, krigskommissær.

3436 Henning Kjærsgaard, købmand i Århus. 13.2.1807, fol.399B, 433.
[Enkemand efter Henriette Adolfine Sparre]. B: Laurids 18. FM: Peder Funder, købmand.

3437 Caroline Frederikke [Toucher] i Århus. 5.4.1807, fol.401, 416, 451B.
Enke efter [Volhardt] Voetmann, præst i [Lovns og Gislum]. 7B:
1) Peder Markus Voetmann 26 i København
2) Andreas Voetmann
3) Christian Frederik Voetmann
4) Ernst Nikolaj Voetmann
5) Christiane Dorthe Voetmann
6) Frederikke Louise Voetmann
7) Karen Hasselmann Voetmann.
FM: farbror Niels Voetmann i Skanderborg.
Skiftet overdraget fra Hasle gejstlige skiftejurisdiktion [C29G-10, ført der 15.8.1805, fol.372B, 377].

3438 Henrik Christoffer Rohde, ugift adjunkt i Århus. 5.4.1807, fol.401, 416B, protokol 18, fol.23.
Arvinger angives ikke.
Skiftet overført fra Hasle gejstlige skiftejurisdiktion [C29G-10, ført der 21.6.1805 lbnr.60].

3439 Peder Sejersen, blegemand i Århus. 23.4.1807, fol.402B.
E: Marianne Mogensdatter. LV: Peder Lauridsen i Århus. B: Sejer 5. FM: farbror Mikkel Sejersen i Beder.

3440 Frederik Carl Aarestrup, student i Århus. 27.4.1807, fol.404, 435.
A:
1) mor [Martha Marie Niemann, enke efter [Niels Urban] Aarestrup
2) søster Frederikke Aarestrup 25
3) bror Laurids Jacob Aarestrup 19
4) søster Johanne Jensine Aarestrup 17.
FM: [Laurids] Caspeller, urmager.

3441 Anders Tørslev, feldberedersvend i Århus. 1.5.1807, fol.404.
E: Else Cathrine [Pind]. B: Else 25, Anne Mette 18, begge i København. FM: Niels Hougaard. Afdøde døde for 10 år siden og nød underhold af Randers Hospital.

3442 Testamente i Århus. 15.4.1807, fol.404B.
Testamente af 29.4.1806 for Rasmus Pedersen Hjelmager, avlsmand og hustru Maren Lauridsdatter i Århus.

3443 Søren Behr, skipper i Århus. 6.5.1807, fol.405, 413B, 415B, 452, 459.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Raae, købmand, Jens Røgind. B: Andreas 20.
Første ægteskab med [Anne Magdalene Bisted, skifte 28.7.1778 lbnr.2455. B: Maren i Rudkøbing, Peder Holger.

3444 Jens Jacobsen, skomager i Århus. 11.5.1807, fol.408, 429B.
E: Maren Christensdatter. LV: Andreas Dehon, skomager.
Første ægteskab med [Maren Jacobsdatter, skifte 16.7.1783 lbnr.2560. B: Iver Thule 24, skomagersvend i København. FM: Jens Pedersen Lisbjerg, i Århus.

3445 Kirsten Jensdatter Bøgh i Århus. 1.4.1807, fol.408B.
E: Niels Erikstrup. Bevilling til uskiftet bo af 23.8.1793.

3446 Andreas Carlsen, matros i Århus. 14.5.1807, fol.409, 434B, 436B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Rasmus Skovby, købmand. A: søster Anne Sofie Carlsdatter. FM: Henrik Bachratz, skrædder.

3447 Margrethe Cramer i Århus. 11.5.1807, fol.410.
Enke efter Hans Peder Christensen, [skifte 11.1.1803 lbnr.3314]. Anmodning om selv at dele, underskrevet Christian Cramer, præst i Røgen [og Sporup] og Christen Hansen.

3448 Jens Moss, købmand i Århus. 3.6.1807, fol.410, 415, 415B, 420B, protokol 18, fol.9B, 18.
E: Maren Pedersdatter Svejstrup. LV: Villum Thomsen, der ægter enken. B: Esther 1½, Rasmus 9 uger. FM: Møller, kontrollør, Jens Røgind, købmand.
Første ægteskab med [Esther Mikkelsdatter Fogh, skifte 22.7.1805 lbnr.3420]. B: Niels 14, Mikkel Fogh 12.

3449 Hans Nikolaj Arendal, [ugift] hører [ved latinskolen] i Århus. 10.6.1807, fol.413, 417, 418B, 452B, 482, protokol 18, fol.19.27.
A:
1) søstersøn Hans Raae, købmand
2) søsterdatter Maren Falk, enke efter Jørgen Christensen, skipper
3) søsterdatters søn Christian Eriksen, rebslager i Grenå
4) halvsøsterdatters søn Hans Henriksen, styrmand.

3450 Rasmus Sørensen Aabo, informator i Århus. 20.6.1807, fol.415, 415.
A: mor Karen Jensdatter, enke efter Søren Nielsen Kold i Åbo, [skifte Constantinsborg 17.3.1787 lbnr.476], nu g.m. Jens Mortensen i Åbo.

3451 Poul Sørensen i Århus. 6.7.1807, fol.415B.
Arvinger angives ikke.

3452 [Christian] Vestergaard, prokurator og hustru [Dorthe Cathrine Gottschalck] i Århus. 27.7.1807, fol.417, 429B, 432, 475B, protokol 18, fol.38B.
B:
1) Christen Skaarup Vestergaard, 20, student
2) Jens Anton Vestergaard 16
3) Christine Dorthe Margrethe Vestergaard 14½
4) Christine Vestergaard 13½
5) Frederikke Cecilie Vestergaard 12.
FM: farbror Peder Kryssing Vestergaard, præst i Vester Hæsinge [og Sandholts Lyndelse] på Fyn, Mads Kaae i Århus.

3453 Anne Dorthe Terkildsdatter i Århus. 15.9.1807, fol.428, 447B.
E: Jacob Jørgensen, købmand. A:
1) søster Mette Marie Terkildsdatter 28, på Samsø.
2) bror Jens Terkildsen 26, i hattemagerlære.

3454 Rasmus Pedersen, avlsmand i Århus. 16.9.1807, fol.428B, 430.
E: Mette Cathrine Pedersdatter. LV: Anders Munch. B: Anne Cathrine g.m. Bertel Sørensen, gadekører i Århus, Christiane 28. FM: Rasmus Pannerup.

3455 Jens Rasmussen Halling skipper i Århus. 27.10.1807, fol.432B.
E: [Karen Henriksdatter Molbo].
Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 28.12.1785 lbnr.2639]. B: Jens skipper. Den anden søn er død uden livsarvinger.

3456 Leopoldine Rosenkrantz, ugift baronesse i Århus. 13.11.1807, fol.432B, 437, 449, protokol 19, fol.39, 60.
A: far [Iver Vernersen] Rosenkrantz til Rosenholm, enkemand efter Marie Elisabeth Dorthe Adeler.
Testamente af 12.3.1807. A:
1) Sofie Henriette Holst. FM: Fædder Charisius, greve
2) jomfru Astrup
3) Margrethe Hedvig Rosenkrantz g.m. Anton Henrik Moltke
4) Else Sofie Hedvig Rosenkrantz.

3457 Rasmus Nielsen, bødker i Århus. 2.12.1807, fol.435B, 443B, 476B.
Enkemand efter Kirstine Marie Jensdatter.
Testamente af 30.5.1769.
Hans A:
1) søsterdatter Anne Marie Arentsdatter, enke efter Christen Trige, nu g.m. Jens Jørgensen.
Hendes A:
1) bror Jørgen Jensen, død. 2B:
a Anders Jørgensen 26
b Anne Kirstine Jørgensdatter
2) søster Sidsel Marie Jensdatter, død, var g.m. Rasmus Nielsen, tømrer, [skifte 5.3.1795 lbnr.2878]. 3B:
a Niels Rasmussen, ikke hørt fra i 11 år
a Maren Rasmusdatter, enke efter [Hans Frederik] Vilhelm, tobaksspinder. LV: Anders Munch
b Karen Rasmusdatter g.m. Peder Iversen, skipper i Århus.

3458 Bevilling til uskiftet bo i Århus. 21.12.1807, fol.443.
Bevilling til uskiftet bo af 5.11.1806 for Johannes Christian von Hauch, kaptajn og kompagnichef og hustru Ida Vilhelmine Folsach i Århus.

3459 Anne Jensdatter Næsby i Århus. 9.1.1808, fol.448, 473B.
E: Oluf Pedersen, skomager. B: Peder 26, Dorthe 24, Jensine 22. FM: Christen Lund, skrædder.

3460 Johan Casper Ziegler, afskediget musketer og oboist i Århus. 12.1.1808, fol.448B, protokol 18, fol.12B.
[Enkemand efter Mette Hansdatter]. B: [Hans Reinholt] i Tyrsted.

3461 Bodil Pedersdatter i Århus. 22.1.1808, fol.449B, protokol 18, fol.12B.
Enke efter Mogens Pedersen. B: Kirsten Mogensdatter g.m. Søren Bertelsen, matros, Jens Mogensen Linaa i Skanderborg.

3462 Anne Fogh i Århus. 24.2.1808, fol.449B, protokol 18, fol.36, 43.
E: Rasmus Hasle, købmand. A:
1) bror Jens Fogh
2) søster Esther Fogh, [skifte 22.7.1805 lbnr.3420], var g.m. Jens Moss, [skifte 3.6.1807 lbnr.3448]. 2B: Jens 15, Mikkel 13
3) søster Birthe Fogh, [skifte 24.1.1795 lbnr.2868] var g.m. Hans Andersen Refeldt, [skifte 22.6.1797 lbnr.2952]. 3B: Mikkel 18, Anne Gertrud 15, Bodil Marie 14.
Separationsbevilling af 23.10.1806.

3463 Sofie Tjørnelund, ugift i Århus. 27.2.1808, fol.450B, 458B, protokol 18, fol.117.
Testamente af 28.1.1805. A:
1) [Elisabeth Sofie] Walbom, der ægter Søren Buchtrup, skipper
2) Niels Brink i København
3) Hans Todbjerg
4) Jacob Walbom
5) Steffen Walbom
6) Edel Dorthe Walbom
7) Christian Ravn
8) Hans Jacob Tjørnelund
9) Hans Vøldike Tjørnelund, hans søn Gregorius
10) Jacob Tjørnelund.

3464 Testamente i Århus. 10.3.1808, fol.451.
Testamente af 11.9.1807 for Thure Krarup, rektor emeritus ved Århus Latinskole og professor og hustru Frederikke Marie Brøndum i Århus.

3465 Testamente i Århus. 1808, fol.453.
Testamente af 30.8.1798 for Niels Eskildsen, skipper og hustru Inger Sørensdatter Favrskov i Århus.
Hans første ægteskab med [Mette Marie Simonsdatter, skifte 15.8.1796 lbnr.2929]. 4B: [Simon, Eskild, Anne Marie, Herman].

3466 Jørgen Christensen, skipper i Århus. 21.3.1808, fol.453B.
E: Maren Falk. Bevilling til uskiftet bo af 1.3.1808.

3467 Dødsanmeldelse i Århus. 15.3.1808, fol.454.
Meddelelse om at [Anne Dorthe], enke efter [Peder] Vejle, skolelærer, er død, anmeldt af eneste datter Lorentse Vejle, enke efter [Niels] Bagge, [skifte 7.5.1804 lbnr.3350]. LV: Søren Mollerup, klokker.

3468 Christen Skyum i Århus. 4.5.1808, fol.454.
E: Anne Kirstine Leth. B: Frederik Julius Christian 1½. FM: Jens Røgind, købmand.
[Bevilling til uskiftet bo af 30.5.1807 lbnr.3130].

3469 Martin Buch, glarmester i Århus. 16.5.1808, fol.454B.
E: Magdalene Andersdatter Kvist. Bevilling til uskiftet bo af 2.5.1808.

3470 Dorthe Pedersdatter i Århus. 22.6.1808, fol.455.
E: Peder Sørensen, podemand. B: Søren 16. FM: Peder Trane, værtshusmand.

3471 Johan Georg Deser, konditorsvend i Århus. 22.6.1808, fol.455B.
A: 2 brødre i Schweiz.

3472 Søren Hasle, købmand i Århus. 15.7.1808, fol.456, 458B, 462B, 468, 481, 485B, protokol 18, fol.45B, 46B, 48.
E: Bodil Marie [Mathiassen]. LV: Broberg. A:
1) søster [Abigael Hasle] g.m. Bøjesen i Bådsgård ved Viborg ved søn Jens Harbo
2) søster [Mette Jensdatter Hasle], død, var g.m. Oluf Gylling. 3B: Martha, Knud 18, Søren 14. FM: Peder Aggerup, købmand, Peder Villadsen i Århus.

3473 Testamente i Århus. 1808, fol.457.
Testamente af 1.3.1806 for Hans Danielsen, købmand i Århus. A: Anders Aggerup og hustru, der har vist godhed.

3474 Afkald i Århus. 13.6.1808, fol.458.
Afkald af 7.3.1808 fra Christian Vestergaard i København for arv efter halvsøster Anne Cathrine Fløjstrup. (Sml. lbnr.3246).

3475 Maren Pedersdatter i Århus. 25.8.1808, fol.467, protokol 18, fol.35.
E: Niels Svendsen. A:
1) bror Mads Pedersen i Århus
2) bror Christen Pedersen i Århus
3) bror Rasmus Pedersen, avlsmand, [skifte 16.9.1807 lbnr.3454]. 2B:
a Christiane Rasmusdatter
b Anne Rasmusdatter g.m. Bertel Sørensen i Århus
4) søster Kirsten Pedersdatter i Århus
5) søster Karen Pedersdatter i Århus
6) søster Abelone Pedersdatter i Århus
7) søster Anne Pedersdatter g.m. [Rasmus Nielsen], skoleholder i Tiset.

3476 [Peder] Theilade, postmester og sekretær i Århus. 2.9.1808, fol.468B, 471, 472B, 477, 481B, 482B, protokol 18, fol.11B, 26, 29B, 45, 48B, 89B.
E: [Else Christine Brun]. LV: Frands Fulden. B: 5 små børn. FM: mors svoger [Frands Trolle] Bertelsen, præst i Hygum [i Haderslev amt]. Desuden nævnes enkens mor Ellen Regine Brun født Møller i Herslev.

3477 Mikkel Sørensen, matros i Århus. 10.9.1808, fol.472, protokol 18, fol.10B, 41B.
A:
1) bror Hans Sørensen i Hvejsel
2) bror Peder Sørensen i Klaks Mølle
3) søster Mette Sørensdatter, død, var g.m.Peder Pedersen Buch i Kollerup. 8B: Peder 25, Søren 19, Hans 17, Mikkel 15, Niels 13, Jesper 11, Karen, Anne
4) halvsøster Anne Margrethe g.m. Christen Rasmussen i Stoltenborg i Kollerup sogn.
Afdøde døde i Nyborg.

3478 Peder Jensen Schmidt i Århus. 8.9.1808, fol.473.
E: Anne Buxlund. Bevilling til uskiftet bo af 20.7.1808.
(Sml. lbnr.3551).

3479 Christen Lauridsen Broberg i Århus. 14.9.1808, fol.474, 486.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Peder Holberg. B: Laurids 4. FM: Kempel, sejlmager. Bevilling til uskiftet bo af 12.8.1808.

3480 Else Pind i Århus. 16.9.1808, fol.474B, 489B, protokol 18, fol.34B.
Enke efter Søren Jensen.
[Første ægteskab med Anders Tørslev, skifte 1.5.1807 lbnr.3441]. B:
1) Else Tørslev g.m. Hans Henrik Møller, skomager i København
2) Anne Mette i København. FM: Herman Køster, feldbereder.

3481 [Else Nielsdatter] i Århus. 21.9.1808, fol.476, 483, protokol 18, fol.40B.
Enke efter Christen [Rasmussen] Galten, [der døde 3.8.1808]. B: Rasmus, Niels, Kirstine Marie, Maren. FM: Jens Bech, købmand, søskendebarn Monberg, fodgarder i København.

3482 Oluf Clausen, skipper i Århus. 1.9.1808, fol.482.
Registrering.

3483 Anne Johanne Geisler i Århus. 9.11.1808, fol.486B.
E: Christen Rasmussen, skærsliber. B: Anne Kirstine 12, Rasmus 7. FM: Andreas Geisler, nålemager.

3484 Opbudsbo i Århus. 11.11.1808, fol.487, protokol 19, fol.31.
Registrering af opbudsbo hos Morten Langberg, købmand.

3485 Niels Eskildsen, skipper i Århus. 17.11.1808, fol.489, protokol 18, fol.13, protokol 19, fol.54.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Røgind, købmand.
Første ægteskab med [Mette Marie Simonsdatter, skifte 15.8.1796 lbnr.2929]. B: Eskild 29 i Århus, Anne Marie 27 i Toldbodgade i København, Herman 24 i Tronhjem.Århus byfoged
Skifteuddrag
Protokol 18
1808-1816
B 56 - 431


3486 Kirsten Sørensdatter i Århus. 21.9.1808, fol.1B, 13.
E: Oluf Andersen Sletner. B: Søren. Afdøde havde en datter uden ægteskab. Begge børn blev forsørget af fattigkassen.

3487 Testamente i Århus. 6.8.1808, fol.1B.
Testamente af 18.5.1806 for Niels Jensen Thisted og hustru Anne Marie Olufsdatter i Århus.

3488 Dines Nielsen Brøchner, købmand i Århus. 17.10.1808, fol.3B, 6B, 31.
E: Mette Marie Rasmusdatter. LV: Peder Laurentin, købmand i Århus. B:
1) Rasmus Dinesen Brøchner 34
2) Anne Elisabeth Dinesdatter g.m. Rasmus Kjellerup, skipper i Århus
3) Anne Marie Dinesdatter g.m. N. Christian Hansen i Randers
4) Jacob Dinesen Brøchner 30
5) Cathrine Dinesdatter.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 22.8.1770 lbnr.2077]. B:
6) Marianne, enke efter Niels Nielsen, spækhøker i København
7) Kirsten g.m. Andreas Pedersen, juvelerer i København.

3489 Mette Pedersdatter i Århus. 30.10.1808, fol.5, 33.
A: søskende Birthe Pedersdatter 15, Maren Pedersdatter 11, Peder Pedersen 9, Anders Pedersen 6. FM: farbror Niels Pedersen i Elin?
Afdøde var datter af afdøde Peder Pedersen i Hjortshøj.

3490 Anne Cathrine Nielsdatter i Århus. 1.11.1808, fol.5, 13.
E: Hans Flensborg, underofficer. B: Stine 13.

3491 Peder Skriver Aggerup, skipper i Århus. 16.11.1808, fol.5B, 46B.
A:
1) bror Anders Aggerup, købmand
2) bror Peder Aggerup, købmand.
Afdøde druknede ved Kalundborg februar 1808. Udskrift af Kalundborg skifteprotokol 6.2.1808 lbnr.1055.

3492 Mathias Christoffer Thorsen, matros i Århus. 16.11.1808, fol.6, 46, 64.
E: Mette Rasmusdatter. B: Thor 8, Frederikke 5, Marie Christiane 4.
Afdøde druknede ved Kalundborg februar 1808. Udskrift af Kalundborg skifteprotokol.

3493 Anders Rasmussen, matros i Århus. 16.11.1808, fol.6, 46, 64.
A:
1) mor Abelone Andersdatter, der døde
2) søster g.m. Christian Hansen Saaby, væver i Århus.
Afdøde druknede ved Kalundborg februar 1808. Udskrift af Kalundborg skifteprotokol.

3494 Andreas Christian Fischer i Århus. 27.11.1808, fol.8B, 23.
E: Inger Marie Jensdatter. LV: Terkild Fogh. B: Anne Sofie 5, Christian 2. FM: Christen Mortensen, skrædder i Århus.
Første ægteskab med [Anne Madsdatter, testamente 1802 lbnr.3055]. B: Anne Johanne, Utilie.

3495 Jens Christensen Neuhausen, hattemager i Århus. 4.12.1808, fol.10, 47.
E: Edel Birgitte Lauridsdatter. LV: Christoffer Olufsen. A: søster Maren Christensdatter g.m. en snedker i Skødstrup.

3496 Johan Frederik Skjern, oberstløjtnant i Randers.21.11.1808, fol.11.
E: Ingeborg Cecilie Jensen. Bevilling til uskiftet bo godkendt af søn Niels Frederik Bernhard Skjern med curator J. Skjern.

3497 [Christence Søgaard] i Århus. 10.12.1808, fol.11B, 16B, protokol 19, fol.34B.
E: [Rasmus] Rosendal, regimentskirurg. B: Peder Andreas Casper 12.
Bevilling til uskiftet bo af 30.12.1808.

3498 Hans Peder Fischer, sømand i Århus. 23.12.1808, fol.15, 88.
A:
1) bror Jens Buchtrup Fischer
2) bror Frederik Fischer
3) søster Mette Marie Fischer
4) søster Gertrud Marie Fischer
5) søster Margrethe Fischer g.m. Heilmann, løjtnant
6) søster Charlotte Amalie Fischer
7) halvbror Andreas Bremer Fischer
8) halvbror Ulrik Fischer
9) halvbror Mathias Fischer
10) halvsøster Anne Fischer
11) halvsøster Maren Fischer.
FM: Harbo Meulengracht, købmand.

3499 Henriette Fischer, 7 år i Århus. 23.12.1808, fol.15B, 87.
1) halvbror Hans Peder Fischer, skifte 23.12.1808 lbnr.3498.
2) halvbror Jens Buchtrup Fischer
3) halvbror Frederik Fischer
4) halvsøster Mette Marie Fischer
5) halvsøster Gertrud Marie Fischer
6) halvsøster Margrethe Fischer g.m. Heilmann, løjtnant
7) halvsøster Charlotte Amalie Fischer
8) bror Andreas Bremer Fischer
9) bror Ulrik Fischer
10) bror Mathias Fischer
11) søster Anne Fischer
12) søster Maren Fischer.
Afdøde have arv efter halvbror Anders Fischer i København.

3500 Jens Thomsen i Århus. 24.12.1808, fol.15B.
A:
1) mor Kirsten Estrup g.m. Laurids Jørgensen junior, købmand i Århus
2) bror Andreas Torn Thomsen 20 i Middelfart
3) søster Anne Margrethe Thomsdatter 9
4) bror Ove Thomas Thomsen 7
5) søster Anne Thomasdatter 5
6) søster Louise Charlotte Thomasdatter 3
7) halvsøster Mette Margrethe Thomasdatter g.m. Richard Møller, underofficer.
Afdødes far var [Nikolaj Thomsen], skifte 24.12.1805 lbnr.3421.

3501 Elisabeth Marie Holmbo i Århus. 31.12.1808, fol.16B, 32B.
E: Jens Milling, styrmand. B: Rasmus Iver 11, Hans Holmbo 8, Peder Albert 6, Jens Holmbo 3. FM: morbror Hans Holmbo i Brendstrup. Bevilling til uskiftet bo af 19.8.1809.

3502 Cathrine Lorentse [Vejle] i Århus. 5.1.1809, fol.17, protokol 19, fol.28, 61.
Enke efter Niels Bagge, [skifte 7.5.1804 lbnr.3350]. B: Cathrine Dorthe 10, Jesper 8. FM: [Søren] Mollerup, klokker.

3503 Nikolaj Christensen Schweizer i Århus. 12.1.1809, fol.17B, 44B.
E: Sidsel Marie Christensdatter. LV: Thomas Tanni, Jens Høgh. A:
1) bror Jens Christensen Schweizer i Århus
2) søster Anne Christensdatter Schweizer i Århus.

3504 Margrethe Johanne Nielsdatter i Århus. 18.1.1809, fol.18B, 25, 44.
E: Anders Nielsen Hørning, kobbersmed. A:
1) Johan Thorsen 27 i Odense
2) Anders Thorsen i Odense, død. 1B: en søn 1½. FM: Jens Røgind, købmand.

3505 Niels [Lauridsen] Smed, kludekræmmer i Århus. 29.1.1809, fol.19B, 28B, 33B.
Enkemand efter Anne [Marie Sørensdatter, skifte 3.11.1803 lbnr.3340]. B: Mette Marie g.m. Christian Møller, skomager, Johannes 22, Søren 2.

3506 Peder Christensen, underofficer i Århus. 1.2.1809, fol.19B.
E: Birgitte Andersdatter. LV: Rasmus Johansen. B: Niels Christian 15, Andreas 12. FM: Søren Holm.

3507 Maren Johansdatter i Århus. 3.2.1809, fol.20.
E: Villum Villadsen, vognmand og avlsmand. B: Sofie 6. FM: Jens Bech, købmand.

3508 Rasmine Kirstine Borup i Århus. 4.2.1809, fol.21.
E: Rasmus Lehrmann, skrædder. B: Jens Christian 2. FM: Anders Jelling, drejer i Århus.

3509 Bodil [Hansdatter] i Århus. 9.2.1809, fol.22B, 28, 34.
Enke efter [Jens] Dalsgaard, [skifte 1.12.1783 lbnr.2574]. B: Anne Kirstine gift i København, Jens, snedkersvend, Voldborg g.m. Christen Jespersen i Århus, Frederikke gift i København.

3510 Johan Peder Juchau, underofficer i Århus. 15.2.1809, fol.24.
E: Cathrine Marie Foss. B: Johannes Frederik 8. FM: Frands Lemme, sadelmager i Århus.

3511 Registrering i Århus. 4.4.1809, fol.29.
Registrering af sengeklæder tilhørende Henrikke Christine Behr efter skrivelse fra Ålborg Magistrat.

3512 Dorthe Rasmusdatter i Århus. 13.4.1809, fol.29.
E: Johan Gorell, rådstuebetjent. B: Johan 6, Frederik Christian 8 mdr. FM: morbror Erik Rasmussen Lauds i Århus.

3513 Villum Nysted i Århus. 24.4.1809, fol.30B, 45B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var svensk krigsfange.

3514 Christian Rasmussen Basse i Århus. 31.4.1809, fol.30B, 31B, 64B.
E: Kirsten Johansdatter. LV: Niels Peder Berggren. A:
1) søster Elsebeth Rasmusdatter, enke efter Herman Nielsen på Tovstrup Mark
2) halvbror Peder Rasmussen Basse i Storring.

3515 Testamente i Århus. 13.7.1808, fol.33.
Testamente af 26.11.1801 for Laurids Nissen Koch og hustru Elisabeth Sofie Munch af Christianshavn.

3516 Testamente i Århus. 19.5.1809, fol.36.
Testamente af 30.3.1803 for Thomas Sørensen, matros og hustru Ellen Kirstine Jensdatter.

3517 Oluf Ravn, guldsmed i Århus. 3.8.1809, fol.36B, 37B.
E: Mette Ulrikke Grimstrup. LV: Carl Lindvald. B: Hans 34, farer til søs, Oluf Christian 32, student, Thomas Lillelund Ravn, degn i Øster Velling ved Randers.

3518 Mette Sofie Vejby i Århus. 1.9.1809, fol.38B.
E: Vejby, skrædder i København. B: Birgitte i Århus.

3519 Henrik Kanneworf, handelsbetjent i Århus. 2.11.1809, fol.42, 49, 51B, 67.
A:
1) søster Margrethe Sofie Kanneworf. LV: Peder Laurentin, købmand
2) halvbror Ludvig Harbo Kanneworf, præst i Åby [og Biersted] i Vendsyssel
3) halvbror Johan Frederik Kanneworf, cand. theol. i Rudkøbing.

3520 Anders Røjgaard, købmand i Århus. 3.11.1809, fol.43.
E: [Maren Nørskov]. Bevilling til uskiftet bo.

3521 Oluf Wettermann i Århus. 8.12.1809, fol.46, 64.
Arvinger kendes ikke.

3522 Tiphendal, underofficer, der måske lever. 22.12.1809, fol.47.
E: Anne Elisabeth Tiphendal. LV: Jens Olufsen. Arvinger angives ikke.
Enken ved ikke hvor hendes fraskilte mand opholder sig.

3523 Hans Pedersen, tjenestekarl i Århus. 5.2.1810, fol.50B, protokol 19, fol.67B, 99.
Enkemand efter [Anne Marie Simonsdatter, skifte 9.10.1802 lbnr.3307]. B: Niels 10. FM: Niels Jensen, klejnsmed i Århus.

3524 Anne Sørensdatter i Århus. 17.2.1810, fol.52.
E: Isak Dolmer, handskemagersvend. B: Jensine 9. FM: Jens Schweizer, skomager.
Første ægteskab med [Jens Balle, skifte 28.7.1797 lbnr.2954]. B: Marie Cathrine 20, Inger Marie [17].

3525 Christine Thomasdatter i Århus. 28.2.1810, fol.52B, protokol 19, fol.99B.
Enke efter [Møller]. B: Gregers i København, datter g.m. en snedker i Fredericia.
Fledføringskontrakt med Ibsen Schandorff, murer i Århus.

3526 Anders Jensen, matros i Århus. 28.2.1810, fol.52B.
E: Oline Olufsdatter. B: Karen Elisabeth 5. FM: Peder Mouridsen i Århus.

3527 Peder Andersen Birk, matros i Århus. 28.2.1810, fol.53.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Anders Thomsen. A: søster [Kirsten Birk] g.m. [Laurids] Krag, betjent i Århus.

3528 Niels Christensen Bygum, der døde i Århus. 3.4.1810, fol.53, 86.
Afdøde var på rejse til Sjælland. Skrivelse fra byfogeden i Nibe.
(Arvinger angives ikke).

3529 Edel Christence Hjort i Århus. 10.4.1810, fol.33B, 89B.
Enke efter Dagnæs.
Testamente af 2.4.1810. A:
1) søster Ulrikke Hedvig Hjort g.m. Christian Frandsen, maler
2) søster Edel Benedikte g.m. Peder Møller, værtshusmand i Århus
3) søster Marianne Hjort i klosteret i Helsingør.

3530 Testamente i Århus. 1810, fol.54B.
Testamente af 19.6.1799 for Frederik Holmsted Høst og hustru Sofie Helene Klerke i Århus.

3531 Bodil Marie Schandorff i Århus. 15.5.1810, fol.55.
E: Josias Vennemose, gæstgiver. Bevilling til uskiftet bo af 2.5.1810.

3532 Anne Sørensdatter i Århus. 25.6.1810, fol.55B, 58, 89, 126B.
E: Carl von Berger.
Første ægteskab med [Laurids] Schmidt, købmand. B: Anders 9, Anne Margrethe 7. FM: Laurids Jørgensen, junior, købmand.

3533 Jens Christensen Gettrup, grenader fra Thisted amt, der døde i Århus. 27.6.1810, fol.57, 86, 93B.
A: far Christen Nielsen i Gettrup i Thy.
Afdøde var ansat i den militære skræddersal i Århus.

3534 Georg Frederik Schultz, musketer i Århus. 8.8.1810, fol.57B, 86, 106.
Enkemand.
Hans A: Kendes ikke
Hans afdøde kones B:
1) Søren Sørensen, arbejdskarl i Horsens
2) datter g.m. Peder Bech, slagter i Vejlby
3) datter g.m. Johan Harms, afskediget grenader i Århus.

3535 Inger Cathrine Brønning i Århus. 14.8.1810, fol.57B.
E: Jens Børgesen, soldat. B: Børge 8, Michael 7. FM: Berggren, garver.

3536 Bodil Nielsdatter i Århus. 11.10.1810, fol.65.
E: Søren Thomsen, bødker. B: Christen 15, Thomas 10. FM: Jørgen Jørgensen, slagter.
Enkemandens første ægteskab med Anne Marie Nielsdatter, skifte 23.1.1791 lbnr.2771. B: Poul.
Anne Marie Nielsdatters første ægteskab med [Poul Nielsen, skifte 10.12.1783 lbnr.2570]. B: Niels.

3537 Bertel Burmann, betjent i Århus. 22.10.1810, fol.71.
E: Kirstine Marie Ostenfeldt. LV: Simon Rasmussen, styrmand. B: Cathrine Marie 18, Johannes 16, Karen Marie 13. FM: Peder Iversen, skipper.

3538 Opbudsbo i Århus. 22.10.1810, fol.71B, 76, protokol 19, fol.243.
Registrering af opbudsbo hos O. F. Veinert, sæbesyder i Århus. Hustruen Elisabeth er bortrejst til slægtninge i Holsten.

3539 Maren Nielsdatter i Århus. 29.10.1810, fol.75B.
E: Jens Hansen, tømrer. B: Else Marie 8, Hans 2½.
Afdødes B: Kirsten Marie 9. FM: Carl Manniche, skomager.

3540 Christoffer Lauridsen, skrædder i Århus. 28.11.1810, fol.77.
E: Anne Sofie Hansdatter. LV: Jacob Svane. B: Anne Johanne 3½. FM: Anders Thomsen i Århus.

3541 Kirsten Mikkelsdatter i Århus. 28.11.1810, fol.77B.
E: Hans Christensen. B: Christian 25½, uvist hvor.

3542 Grethe Sørensdatter, ugift i Århus. 12.1.1811, fol.78.
A:
1) søskendebarn på fars side Niels Høgh, bager
2) søskendebarn på mors side Rasmus Jansen, skrædder.

3543 Else Jensdatter i Århus. 13.10.1810, fol.78.
E: Peder Sørensen Hougaard, købmand. B:
1) Cecilie Marie Hougaard, [skifte 26.6.1805 lbnr.3092], var g.m. Jens Kjærulf Norsminde. 1B: Jens Peder
2) Mette Marie Hougaard 25
3) Anne Christine Hougaard 22
4) Abelone Marie Hougaard 14.
FM: Laurids Jørgensen i Århus.
Bevilling til uskiftet bo af 13.5.1796.
Afdøde døde 13.6.1798.

3544 Testamente i Århus. 1811, fol.79B.
Testamente af 21.4.1810 for Peder Villadsen og hustru Bodil Kirstine Rasmusdatter.
Af de mange arveberettigede er følgende nævnt som familie: A:
1) hans søster [Elisabeth Villadsdatter], enke efter Rasmus Vejlby, [skifte 22.1.1787 lbnr.2684]
2) hans søskendebarn Laurids Tendrup på domkontoret i Skien.
Desuden vedligehold af forældrenes grave:
Hans forældre: Villads Pedersen og Anne Margrethe Jensdatter.
Hendes forældre: Rasmus Nielsen og Sidsel Lauridsdatter.

3545 [Sofie Magdalene] Reventlow i Århus. 5.3.1811, fol.81, 85B, protokol 19, fol.195.
Enke efter Gersdorff, general. A:
1) Christian Carl Nikolaj von Gersdorff i russisk kejserlig tjeneste
2) Maximilian von Gersdorff, oberstløjtnant
3) Vilhelm Gersdorff, kaptajn i infanteriet
4) Christian Ludvig von Gersdorff i Mannheim i Tyskland.

3546 Udgår.

3547 Jørgen Jørgensen, teglbrænder, der døde i Århus. 10.4.1811, fol.84B.
A. en dattersøn.
Afdøde boede i Silkeborg på Ingerslevs gods.

3548 Testamente i Århus. 1811, fol.85, protokol 19, fol.236B.
Testamente af 16.2.1803 for Niels Holst Vendelbo, guldsmed og hustru Bodil Marie Gram i Århus.

3549 Mogens Andie, skoleholder i Århus. 25.4.1811, fol.86B.
E: Karen Clausdatter [formentlig fejl for Sørensdatter] Graversen. LV: Mads Kaae. B: Andreas, Søren, Thomas, Ingeborg, Inger, Maren Agerholm 13.

3550 Søren Markussen, brændevinsbrænder i Århus. 24.7.1811, fol.92, protokol 19, fol.236B.
E: Maren Jensdatter.Testamente af 25.4.1802.

3551 Severine Schmidt, ugift i Århus. 20.8.1811, fol.92B.
A:
1) mor Anne Buxlund, enke efter Peder Jensen Schmidt, [skifte 28.3.1810 lbnr.3728]. LV: Jens Røgind, købmand
2) bror Jens Peder Schmidt
3) søster Anne Margrethe Schmidt g.m. Langballe, kaptajn i Århus
4) bror Laurids Peder Schmidt 10
5) søster Petrine Schmidt.
FM: Laurids Jørgensen, købmand.

3552 Anne Nielsdatter i Århus. 31.8.1811, fol.93B.
E: Jens Lisbjerg, skomager. B: Anders 31 i Århus, Kirsten 20 på Samsø. FM: Frederik Flemming.

3553 Testamente i Århus. 1811, fol.94, protokol 19, fol.195.
Testamente af 20.12.1781 for Henrik Ernst Grosmann, vicekonrektor i Århus Katedralskole og hustru Christine Elisabeth Heilmann i Århus.

3554 Jens Sørensen, købmand i Århus. 7.10.1811, fol.95.
E: Anne Møller. bevilling til uskiftet bo af 30.9.1811.

3555 Testamente i Århus. 1811, fol.95B.
Testamente af 22.7.1805 for Laurids Jørgensen, købmand og hustru Maren Højer i Århus.

3556 Jens Nielsen Estrup i Århus. 4.11.1811, fol.96, 126.
[Enkemand efter Anne Margrethe Pedersdatter Schmidt, skifte 18.5.1809 lbnr.3709]. B:
1) Peder Jensen Schmidt, [bevilling til uskiftet bo af 20.7.1808 lbnr.3478]. 4B: Jens 20, Anne Margrethe g.m. Langballe, kaptajn i Århus, Laurids 10, Petrine 6
2) Laurids Schmidt, [skifte 5.12.1809 lbnr.3723]. 2B: Anders 10, Anne Margrethe 8
3) Kirsten Estrup g.m. Laurids Jørgensen, købmand i Århus.

3557 Peder Christensen Lisbjerg, avlsmand i Århus. 9.11.1811, fol.96B, 101, 105, 109, 115B.
E: Maren Jensdatter. LV: Ib Schandorff, murer. B: Anne Margrethe 4, Peder 2½. FM: fasters mand Terkild Basballe.
Første ægteskab med [Margrethe Jacobsdatter, skifte 30.7.1794 lbnr.2855]. B: Anne g.m. Jens Christensen, kusk hos biskoppen i Ålborg, Birthe i Randers, Christen 31, Jacob 29, Kirsten.
Andet ægteskab med [Kirsten Lauridsdatter, skifte 30.10.1804 lbnr.3362]. B: Laurids 15.

3558 Anne Christensdatter i Århus. 11.12.1811, fol.99B.
E: Morten Andersen Bjerre. B: Maren g.m. Laurids Hansen i Århus, Anne Johanne, enke efter Niels Skive, skomager i Holstebro.

3559 Sofie Henriette Breiner i Århus. 12.12.1811, fol.100, 133.
E: Jørgen Josef Faber, i engelsk fangenskab. B: Johanne Sofie 15, Vilhelmine Frederikke 13, Marie Christiane 10, Johan Christian Frederik 8, Hans Peder 6. FM: Niels Albæk, Thomas Clausen.
Afdødes mor Johanne Christiane Breiner og børnene er flyttet til Vejlby.

3560 Karen [Friis] Møller i Århus. 27.12.1811, fol.104B.
Enke efter Christoffer Becher, købmand. B: [Maren] g.m. Mogens Blach Gjern.

3561 Hans Andersen Brundt, klejnsmed i Århus. 12.2.1812, fol.106B.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Jensen. B: Anders 1. FM: Jens Bech, købmand, morfar Hans Mortensen i Hørning.

3562 Hans Peder Boberg, pensionist i Århus. 22.2.1812, fol.107B, 142, 147B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Assendrup, købmand. B: Peder 16, Johanne Christine. FM: Jacob Svane, handskemager.

3563 Christen Jensen Nyborg, grenader i Århus. 14.5.1812, fol.108B, 126, 143.
E: Anne Jensdatter, nu i Brabrand Præstegård. LV: Anders Bonde. A: far Jens Christensen Kjærgaard. Desuden nævnes enkens søster Marianne Foerby?.

3564 Charlotte Emilie Ebeling i Århus. 25.5.1812, fol.109B.
E: Peder Hauberg, rebslager. Bevilling til uskiftet bo af 16.4.1812.

3565 Maren Andersdatter i Århus. 10.6.1812, fol.110.
E: Josef Rieger. B: Josef Bernhard 13½, Marie Christine 11, Ernst Frederik 9. FM: Niels Andersen, matros i Århus.

3566 Frederik Banner, underofficer i Århus. 10.6.1812, fol.111.
E: Marie Elisabeth. LV: Niels Poulsen, bødker. B: Frederik August 15, Johan Henrik 12, Jacob Frederik 9. FM: Poul Gregorius, handskemager.

3567 Ammund Iversen, skomager i Århus. 10.6.1812, fol.111B, protokol 19, fol.287.
E: Dorthe Ottesdatter. LV: Josef Rieger, Bram, handskemager. A:
1) bror Christen Iversen
2) bror Bertel Iversen, smed
3) søster Anne
4) søster Inger.
Alle i Gudbrandsdalen i Norge.

3568 Søren Bang, tømrer i Århus. 17.6.1812, fol.111B, 120B, 133B, protokol 19, fol.197, 243.
E: Maren Sørensdatter. LV: Anders Thomsen, Jens Røgind, købmand. B: Søren Bang 5½, Jens 6 mdr. FM: Terkild Basballe, købmand.
Første ægteskab med [Karen Jacobsdatter, skifte 10.8.1799 lbnr.3031]. B: Jacob 26, Anne Cathrine 20, Anne Marie 17, Rasmus 16.

3569 Thomas Svendsen, parykmager i Århus. 17.6.1812, fol.112B.
E: Ellen Sørensdatter. LV: P. Grarup, tobaksfabrikant. B: Charlotte Vilhelmine 15, Svend 14. FM: farbror Jens Svendsen, parykmager.

3570 Bevilling til uskiftet bo i Århus. 15.6.1812, fol.113.
Bevilling til uskiftet bo af 2.6.1812 for Fr. Chr. Wulff, kommandør og indrulleringschef og hustru Christiane Johansen i Århus.

3571 Josef Rieger, købmand i Århus. 18.6.1812, fol.113, 118, 129, 142B, 192B, protokol 19, fol.266.
E: Marie Elisabeth Knudsdatter. LV: Laurids Jørgensen, købmand.
Første ægteskab med [Maren Andersdatter], skifte 10.6.1812 lbnr.3565. B: Josef Bernhard 13½, Marie Kirstine 11, Ernst Frederik 9. FM: morbror Niels Andersen Røjgaard g.m. Kirsten Pedersdatter, født værge Christoffer Andersen, avlsmand.

3572 Niels Alling i Århus. 19.6.1812, fol.114, 122, 143B, protokol 19, fol.244B.
E: Elisabeth Christensdatter, skilt efter bevilling af 4.1.1811. B: Sara Marie 4, Christiane 2. FM: Anders Thomsen.
Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter, skifte 20.7.1801 lbnr.3276]. B: Maren, Rasmus 16, i bødkerlære.

3573 Testamente i Århus. 1812, fol.114B.
Testamente af 24.12.1808 for Jørgen Jochumsen i Århus. Af familie arver A:
1) søstersøn Peder Christensen i Vorup ved Randers
2) brordatter Anne Kirstine g.m. Hans Rebstrup, betjent
3) brorsøn Morten Christiansen ved Svendborg.

3574 Anne Hvid i Århus. 27.7.1812, fol.117, protokol 19, fol.288.
Enke efter [Henning] Follertsen. B: Claus i Fredericia, Martelene Dorthe gift i Stavanger, Henrikke Marie g.m. Schreiber, toldbetjent.

3575 Udgår.

3576 Jens Sørensen, købmand i Århus. 29.8.1812, fol.123.
E: Anne Møller. B: Søren Møller 13. FM: farbror Anders Sørensen til Irup [i Hørdum sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 30.9.1811 lbnr.3554.

3577 Testamente i Århus. 1812, fol.124.
Testamente af 14.10.1808 for Niels Mollerup. toldbetjent og hustru Mette Marie Sørensdatter i Århus.

3578 Abelone Hansdatter i Århus. 18.9.1812, fol.124B.
E: Bech, skolelærer og klokker.
Arvinger angives ikke.

3579 Anders Hansen, et barn i Århus. 1.12.1812, fol.125.
A: mor [Maren Hansdatter] g.m. Peder Bjørn. Arv efter far Hans Brundt, skifte 12.2.1812 lbnr.3561.

3580 Maren Lauridsdatter i Århus. 8.12.1812, fol.125.
E: Christen Jensen Splid. B: Søren 20, i handskemagerlære. FM: Søren Due.

3581 Niels Odderbo, matros i Århus. 12.2.1813, fol.128, 134B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Hans Andersen, handskemager. Af enkens første ægteskab B: Jørgen Jørgensen 2. FM: Hans Christian Sørensen, skibskaptajn.

3582 Anne Elisabeth [Lassen] i Århus. 15.3.1813, fol.129B, 135B, 152B, protokol 19, fol.242B, 253.
E: Niels Hvid, købmand. B: Anders 6, Maren 4, Peder 3, Adam Thuesen 1½. FM: farbror Anders Hvid til Sorvad [i Gjesing sogn].

3583 Bodil Frandsdatter i Århus. 3.4.1813, fol.131B, protokol 19, 273.
Enke efter [Søren Ottesen Hoff, skifte 3.4.1805 lbnr.3375]. B: Otte, bødker, Else g.m. Søren Madsen i Århus, Maren i København, Anne sst.

3584 Johanne Frederikke Amalie la Motte, ugift i Århus. 8.4.1813, fol.132.
A:
1) mor Charlotte la Motte, [enke efter Christen la Motte, hovmester i København]
2) søster Henriette [Constance] la Motte
3) søster Charlotte [Juliane] la Motte
4) bror Christian [Daniel Jacob] la Motte 11.

3585 Marie Kirstine [Rasmusdatter] i Århus. 8.4.1813, fol.132.
E: Jonas Harbo, skomager. B: Jens 27, skipper.

3586 Johanne Madsdatter i Århus. 12.4.1813, fol.135, protokol 19, fol.281.
E: Frederik Gynther, afskediget underofficer. B: Mathias 13, Marie Eva Henriette.
Første ægteskab med Niels Ahlkvist. B: Niels 20.

3587 Anne Sofie Dajon i Århus. 16.8.1813, fol.144B, protokol 19, fol.229B.
Testamente af 3.12.1811 for Frederikke Louise Dajon og nu afdøde søster, begge ugifte og mellem 60 og 70 år. A:
1) bror Halvor Dajon, fuldmægtig på den civile proviantgård i København
2) søster Marie Dajon g.m. CalMeyer, bogholder på Bu glasværk i Norge.

3588 Christen Kjellerup, købmand i Århus. 17.1.1813, fol.145.
[Enkemand efter Abelone Jensdatter, skifte 28.3.1804 lbnr.3068]. B: Niels Bech Kjellerup. Afkald af 16.12.1812.

3589 Jacob Christensen, tjenestekarl i Århus. 23.9.1813, fol.145.
A:
1) mor Anne Margrethe Jacobsdatter i Rødding [i Nørlyng herred] på Sødal gods i Viborg amt
2) bror Christen Christensen
3) søster Marie Elisabeth Thorup
4) Anne Cathrine g.m. Daugaard, snedker i Århus.

3590 Testamente i Århus. 1813, fol.146.
Testamente af 14.3.1813 for Johan Christian Kupfer, barber og Mette Marie Madsdatter i Århus.

3591 Johannes Knise, skoflikker i Århus. 18.10.1813, fol.146B, protokol 19, fol.273B.
E: Bodil Johanne. LV: Anders Høgh, skomager. A:
1) søsterdatter Inger i Århus
2) søsterdatter Lise Pedersdatter i Tendrup
3) bror Laurids Pedersen
3) bror Frederik Pedersen.

3592 Maren Christensdatter i Århus. 25.10.1813, fol.148, 166B.
E: Christoffer Lauridsen. A:
1) mor Kirsten Rasmusdatter, enke efter Søren Olufsen
2) halvsøster Anne Marie Sørensdatter. FM: Peder Bram, handskemager.

3593 Frederikke Sofie [Trane] i Århus. 25.10.1813, fol.148B, protokol 19, fol.245B.
Enke efter [Johannes] Hasselbalch, rådmand, måler og vejer, [skifte 16.12.1794 lbnr.2865]. B:
1) Marie Christiane g.m. [Robert Christian Jacob] Møller, kaptajn og regimentskvartermester
2) Severine Christiane, enke efter Leth, proprietær
3) Sofie Elisabeth g.m. [Jacob] Møller, forvalter på Rask.

3594 [Frederik] Kirchhoff, underofficer og hustru i Århus. 9.11.1813, fol.149, protokol 19, fol.288.
Arvinger angives ikke.
[Afdøde mand døde 12.10.1813].

3595 Margrethe Andersdatter i Århus. 14.11.1813, fol.150.
E: Hans Jensen, matros. B: Maren i København, Mette g.m. Jørgensen, kaperkaptajn i København, Kirsten g.m. Niels Kjellerup, matros.

3596 Christine Nielsdatter i Århus. 19.11.1813, fol.150B.
E: Palle Hansen Rode, høker. B: Marie Kirstine 12, Nikoline 11, Johanne 8, Niels 6. FM: født værge Peder Lorentsen, matros.

3597 Else Marie Nielsdatter i Århus. 7.12.1813, fol.155, 156B, protokol 19, fol.270.
Enke efter Niels Jespersen, [skifte 16.8.1805 lbnr.3389]. B:
1) Rasmus Nielsen Sabro i Ålborg
2) Jesper Nielsen, død. 6B: Niels 21, Else 16, Kirsten 15, Rasmus 7, Marianne 4, Jesper 3
3) Anne Kirstine Nielsdatter i København, død. 2B: Frederik, Else
4) Marianne Nielsdatter g.m. Johan Hoffensitz, væver i Århus.

3598 Birgitte Holst i Århus. 28.1.1814, fol.155, 158, 268, protokol 19, 31B, 268B.
Enke efter [Peder] Gullev.
Hans A:
1) søster, død, var g.m. Peder Pedersen Brandt i Sahl [i Houlbjerg herred] på Frisholt gods. 3B:
a Peder Pedersen i Sahl ved Viborg
b Anne g.m. Peder Sørensen i Tejlsgård
c Maren i Lemvig.
Hendes A:
1) bror Henrik Holst, præst i Vinkel [og Rind], død. 4B:
a Johannes Holst, premierløjtnant i Norske Livregiment
b Mette Dorthe Holst i Århus, skilt fra Kjeldsen, urmager
c Rudolfine Holst i Randers
d Marie Elisabeth Holst g.m. Rasmus Saksild, købmand i Århus
2) søster [Inger Sofie Holst, skifte 4.10.1801 lbnr.3280, var g.m. Johan] Schiøtz., guldsmed. 2B:
a Rudolf Schiøtz, degn i Viby
b Mette Kirstine Schiøtz, død, var g.m. Frederik] Creutzberg, guldsmed i Århus. 1B:
a Birgitte Sofie Creutzberg g.m. Elsborg, tømrer i Høbjerg ved Viborg
Testamente af 22.9.1789.

3599 Mette Marie Nielsdatter i Århus. 29.6.1814, fol.156, 169B.
E: Niels Nielsen Ruth. A:
1) bror Søren Nielsen i Balle i [Djurs] Sønder Herred
2) søster Nille Nielsdatter på Kalø
3) søster Anne Sofie Nielsdatter g.m. Peder Nielsen i Skannerup.

3600 Henrik Lindegaard, skomager i Århus. 22.2.1814, fol.157, protokol 19, fol.276B.
E: Øllegaard Pedersdatter. LV: Anders Thomsen. A:
1) bror Mathias Krag i Odense Hospital
2) søster Gertrud Cathrine på Fyn. FM: Søren Pedersen, avlsmand.

3601 Else Sofie Meldal i Århus. 18.4.1814, fol.157B.
E: Niels Raging Bull, toldinspektør. Bevilling til uskiftet bo af 29.7.1813.

3602 Inger Pedersdatter i Århus. 28.2.1814, fol.159B, protokol 19, fol.276B.
E: Johannes Rasmussen, skomager. Arvinger angives ikke.

3603 Rasmus Mikkelsen i Århus. 7.3.1814, fol.159B.
Testamente af 1.3.1806. A:
1) Christen Lauridsen, født i Skibby
2) Dorthe Mogensdatter i Tilst.

3604 [Peder Christoffer] Hintze, tambur i Århus. 18.3.1814, fol.160B, 194.
E: Cathrine. B:
1) Anne Margrethe g.m. Adam Grejs
2) Johanne Marie, død, var g.m. [Jørgen] Decher, underofficer. 1B: Johan Peder 16.

3605 Carl Gabriel Hertlin i Århus. 25.3.1814, fol.161.
E: Mette Schachten . LV: Jens Hofgaard. B: Jacob Christian 17.

3606 Poul Christoffersen Sømand, skomager i Århus. 25.3.1814, fol.161B, 275B.
E: Frederikke Jensdatter Busch. LV: Carl RosenMeyer.
Arvinger angives ikke.

3607 Christen Andreasen, møllersvend i Århus. 26.3.1814, fol.162.
E: Anne Cathrine Mortensdatter. LV: Jens Galten. B: Andreas 7, Mette Kirstine 4. FM: Johannes Nøthen.

3608 Peder Røjgaard i Århus. 6.4.1814, fol.162B, 165B, 170B.
E: Marie Cathrine Leth. LV: von Soetmann, løjtnant. B: Maren. FM: Peder Herskind, købmand.
Første ægteskab med [Maren Jørgensdatter Berents, skifte 11.8.1794 lbnr.2857]. B: Jørgen.

3609 Knud Kjellerup, værtshusmand i Århus. 20.4.1814, fol.164B, protokol 19, fol.311.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Johan Henrik Jordan, Bertel Jacobsen Foss, matros, der ægter enken. B: Hans Peder 20, Niels 18, Mette Cathrine 15, Hans 14, Jacob 9. FM: Jens Hofgaard.

3610 Niels Henningsen, brygger i Århus. 1814, fol.165B.
E: Karen Sofie. Bevilling til uskiftet bo af 29.7.1813.

3611 Hans Nielsen, tømrer i Århus. 23.4.1814, fol.166, Protokol 19, fol.278.
E: (Navn angives ikke). LV: Niels Pedersen, matros. B: Maren 16, Kirsten 10. FM: Rasmus Jensen, tømrer.

3612 Niels Kasted, skipper i Århus. 23.4.1814, fol.167.
E: Cathrine Marie Hansdatter. LV: Jacob Sørensen, købmand i Århus. B: Marie 8, Frederik 6. FM: Niels Lund, skipper i Århus.

3613 Anne Marie Pedersdatter i Århus. 23.4.1814, fol.168.
E: Herman Nielsen, matros. B: Mette Marie 3. FM: Mogens Gertsen Kempel, sejlmager i Århus.

3614 Laurids Jensen, kornmåler i Århus. 23.4.1814, fol.169, protokol 19, fol.236B.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Jens Pedersen, Jacob Due. B: Jens. FM: Jens Ormslev, værtshusmand i Århus.

3615 [Edel Nielsdatter] i Århus. 6.5.1814, fol.170, 175, 192, 228B.
Enke efter Anders Andersen, [bevilling til uskiftet bo af 27.3.1806 lbnr.3410]. B: Karen Marie g.m. Nørregaard, guldsmed, Christoffer 30, Anders 25, Maren 22.
Første ægteskab med [Christoffer Pedersen, skifte 28.2.1781 lbnr.2512]. B: Niels 38, Peder 36, bødker, Christiane.

3616 Anne Sofie i Århus. 25.6.1814, fol.177, 178, 183B.
E: Heinz Detje, oboist. Afdøde var født i Nordorff i Ditmarsken og skal have en ældre søster der, der formentlig er død uden livsarvinger.

3617 Peder Christensen, blegemand i Århus. 4.7.1814, fol.177B, 181, 252.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Herskind, købmand i Århus. A:
1) bror Christen Christensen i Randers, død. 3B: Birgitte g.m. Jens Røgind, købmand i Århus, Christen 16 i Randers, Kirsten 13 sst.
2) halvbror Rasmus Rasmussen Schuster, skrædder i Grenå.

3618 L[udvig]. E[hrenfried] C[hristoffer] Bocatius i Århus. 4.4.1814, fol.178.
E: [Emerentse Christiane Ebel]. LV: Major von Leverkusen. B: Frederik Christian, Louise Marie Antoinette. FM: løjtnant von Knudsen. Bevilling til uskiftet bo af 28.12.1805.

3619 Anne Margrethe Sørensdatter i Århus. 15.7.1814, fol.179B, 190.
E: Anders Andreasen Nøthen, murersvend. A: bror Niels Sørensen i Farre.

3620 Else Mogensdatter Trane i Århus. 20.7.1814, fol.180, protokol 19, fol.281.
A:
1) bror Peder Trane i Vejle, død. 1B: søn i skomagerlære i Vejle
2) halvbror Mourids Grosche i Randers
3) halvbror Jørgen Grosche i Århus
4) halvbror Anders Grosche i Århus
5) halvsøster Mette Marie Grosche.

3621 Anne Rasmusdatter i Århus. 22.7.1814, fol.181, protokol 19, fol.311B.
E: Peder Albertsen, slagter. B: Rasmus, Anne Sofie, Mette Kirstine g.m. Elias Skov i København.
Af første ægteskab B: Jens Milling i Århus.

3622 Christoffer Lauridsen, arbejdsmand i Århus. 18.8.1814, fol.182B, 188, 211B.
[Enkemand efter Maren Christensdatter, skifte 25.10.1813 lbnr.3592]. Afdøde var forlovet med pigen Anne Augustdatter.
Testamente.
Afdøde havde en søn Laurids uden ægteskab, der tjener på landet.
Afdødes far skal være i live.
Afdøde var født i Vrold.

3623 Iver Rom, kommandersergent i Århus. 29.8.1814, fol.183B.
E: Cecilie Rom. LV: Vilhelm Jørgensen, underofficer, der ægter enken. B: Else Margrethe 7. FM: Niels Hasager.

3624 Bevilling til uskiftet bo i Århus. 26.9.1814, fol.187.
Bevilling til uskiftet bo af 14.9.1814 for Anders Favrskov, købmand og hustru Anne Thuesdatter i Århus.

3625 Bevilling til uskiftet bo i Århus. 3.10.1814, fol.187B.
Bevilling til uskiftet bo af 21.9.1814 for Henrik Vissing Skytte, klokker og hustru Inger Voldum i Århus.

3626 Jacobine Kirstine Laurentin i Århus. 1.11.1814, fol.188B.
E: Hans Kold, købmand. B: Peder. Bevilling til uskiftet bo af 13.5.1814.

3627 Niels [Lauridsen] Lisbjerg, afskediget præst i Holme [og Tranbjerg], i Århus. 21.11.1814, fol.189B, protokol 19, fol.254B, 257.
E: Maren [Mørk] Bering. Testamente af 10.12.1803. A: bror Johannes Lisbjerg, drejer.

3628 Testamente i Århus. 4.7.1814, fol.190.
Testamente af 19.11.1810 for Jens Eliassen Pagel (Pachel), bager og hustru Kirsten Jørgensdatter i Århus.

3629 Jacob Bech, smed i Århus. 3.1.1815, fol.193B.
A: far Søren Bech, smed.

3630 Laurids Sørensen Molbo, matros i Århus. 6.1.1815, fol.194B.
E: Ellen Marie Andersdatter. LV: Jens Peder Gørtler. B: Søren 14. FM: Jens Jørgensen, avlsmand.

3631 Peder Christensen Jelling, klejnsmed i Århus. 6.1.1815, fol.195, protokol 19, fol.282B.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Hans Andersen, handskemager. B: Lene Margrethe, Erikgine, Petrine Christine. FM: Født værge Laurids Christensen Jelling, drejer.

3632 Anne Marie Jacobsdatter i Århus. 10.1.1815, fol.196.
E: Jacob Bertzig, skipper. B: Marie. FM: Johannes Bang, skrædder i Århus.
Enkemanden har siddet i uskiftet bo i mange år.

3633 Hedvig Marie Christensdatter i Århus. 16.1.1815, fol.197, 200.
E: Niels Olufsen Skaarup, musketer. Man troede at hun var druknet på rejse til Samsø, men hun lever og forretningen ophæves.

3634 Peder Kastrup, toldbetjent i Århus. 21.1.1815, fol.197B, protokol 19, fol.325B.
Arvinger angives ikke.

3635 Vulf Frederik Asmussen, farver i Århus. 22.1.1815, fol.198, 202,
226B, 232B, 333B, 335B, 344B, 351, 356B.
E: Karen Marie Kjellerup. LV: Hans Raae, købmand. B:
1) Kirsten, født 22.7.1803
2) Severin Jacob, født 26.9.1804
3) Laurids Kjellerup, født 18.6.1806
4) Christiane Birthe Marie, født 8.9.1811
5) Christian Frederik, født 10.6.1814.
FM: farbror Michael Overgaard Asmussen, præst i Them.
Første ægteskab med Christiane Marie Kærsgaard. B:
6) Petrine Marie Kirstine, født 14.2.1793, der ægter Johan Henrik Florian, handelsassistent
7) Michael Markus, født 13.9.1794, kontorist i Ålborg.
Andet ægteskab med Kirsten Bech, [skifte 27.11.1801 lbnr.3052]. B:
8) Niels Bech i Ålborg, født 27.10.1798
9) Christen Kjellerup, født 18.8.1801.

3636 Karen Pedersdatter Ostenfeldt i Århus. 2.2.1815, fol.200, 212, 241, 334B, 339.
Enke efter Jacob Jensen Kjellerup, købmand.
Hans A:
1) bror Peder Kjellerup, købmand i Haderslev
2) bror Laurids Kjellerup, [skifte 12.5.1784 lbnr.2631]. 4B:
a Anne Kirstine Kjellerup g.m. Jens Hasle, mægler i Århus
b Karen Marie Kjellerup, enke efter Vulf Frederik Asmussen, [skifte 22.1.1815 lbnr.3635]
c Kirsten Kjellerup, [skifte 15.1.1813 lbnr.3818], var g.m. Hans Kold, købmand i Århus. 4B: Jacob 10, Else Marie 8, Laurids Kjellerup 6, Elise Marie 4
d Marie Cathrine Kjellerup g.m. Mikkel Carlsen, købmand i Århus
3) søster Abelone Kjellerup, død.
Første ægteskab med Niels Hansen Bech, skifte 30.1.1779 lbnr.2422]. 3B:
a Hans Bech, købmand i Århus
b Kirsten Bech, død, var g.m. Vulf Frederik Asmussen. 2B: Niels Bech Asmussen, Christen Kjellerup Asmussen
c Jens Bech i Skælskør, død. 1B: Rebekka
Andet ægteskab med Christen Kjellerup, død. 1B:
d Niels Bech Kjellerup, købmand i Århus
4) halvbror Jacob Jensen Kjellerup, død. 1B:
a Rasmus Kjellerup, skipper i Århus
5) halvsøster Kirstine Marie Kjellerup g.m. Anders Aggerup, købmand.
Hendes A:
1) halvbror Søren Brun Røjgaard, død. 6B:
a Peder Sørensen Røjgaard i Saksild
b Jens Sørensen Røjgaard i Saksild
c Niels Sørensen Røjgaard i Rude i Saksild sogn
d Johanne Sørensen Røjgaard, sømand i Århus
e Maren Sørensdatter g.m. Niels Jørgensen i Saksild
f Karen Marie Sørensdatter g.m. Niels Christian Johansen, skipper i Århus
2) halvbror Anders Røjgaard, død. 2B:
a Marie Christine Røjgaard g.m. Christen Høst Soetmann i Danstrup i Gerning sogn i Houlbjerg herred
b Kirsten Røjgaard i Århus
3) halvbror Peder Røjgaard, død. 2B:
a Jørgen Berents Røjgaard 22
b Maren Berents Røjgaard
4) halvbror Jens Røjgaard i Saksild
5) halvsøster Cathrine Marie [Pedersdatter Røjgaard, skifte 24.6.1792 lbnr.2823], var g.m. Johannes Snell, [skifte 16.2.1801 lbnr.3261]. 1B:
a Karen Marie Snell, død, var g.m. Anders Mikkelsen i Århus. 3B: Johannes 13, Sofie Cathrine 9, Søren 7
6) halvsøster Kirsten Røjgaard g.m. Jens Peder Engstrøm, handskemager i Århus.
Testamente af 31.12.1792.
(Sml. lbnr.2547).

3637 Peder Iversen, skipper i Århus. 15.12.1814, fol.210B, protokol 19, fol.226B.
E: Karen [Rasmusdatter]. LV: Jens Hasle. B: Hans Peder 2. Bevilling til uskiftet bo af 16.7.1813.

3638 Richard Johansen Møller, underofficer i Århus. 1815, fol.211B.
E: Mette Margrethe [Thomasdatter]. Bevilling til uskiftet bo af 19.1.1815.

3639 Udgår.

3640 Peder Hechtmann, matros i Århus. 7.3.1815, fol.226, protokol 19, fol.315B, 327.
E: Ellen Hansdatter er død 22.12.1816.
Hans A:
1) på fars side:
a Eskild Nielsen, skipper
b Herman Nielsen
c Anne Marie Nielsdatter
2) på mors side
a moster Cathrine Marie Holm g.m. Johannes Vendelbo, urmager
b morbror, død. 1B: Johanne Laurentse g.m. Hans Lauridsen, postbud i København.
Hendes A:
1) bror Hans Hansen Skørring

3641 Iver Ibsgaard, handskemagersvend i Århus. 7.3.1815, fol.226, 268B.
E: Maren Rasmusdatter. Arvinger kendes ikke.

3642 Louise Henrikke Kysing i Århus. 17.3.1815, fol.227, protokol 19, fol.282.
Enke efter Laurids Kysing. B: Christiane 33, Laurids Mathias 32, Søren 28, Elias Manasse 27. FM: Johnsen, sadelmager i Århus.

3643 Christian Ludvig von Ebel, oberst i Århus. 18.3.1815, fol.227, 238B.
[Enkemand efter Anne Marie Fuglsang]. B:
1) Emerentse Christiane Ebel g.m. [Johan] Wolder, skolelærer i Århus
2) Jensine Regine Frederikke Ebel.

3644 Mette Johanne Lund i Århus. 20.3.1815, fol.230.
E: Rasmus Kaae, købmand. Bevilling til uskiftet bo af 11.3.1815.

3645 Testamente i Århus. 1815, fol.230.
Testamente af 12.12.1809 for Steffen Gertsen, proprietær og hustru Cathrine Marie Nørlem. Af familie arver A:
1) hans søsterdatter Karen Clermont's 2B: Laurids, Trine
2) hendes mor, enke efter Nørlem.

3646 Else Marie Holm i Århus. 7.4.1815, fol.231, 233.
Enke efter Jens Holm, snedker. Arvinger angives ikke.

3647 Christine Marie Thomasdatter i Århus. 16.4.1815, fol.231, 237.
E: Jacob Rasmussen, skipper, skilt, der også døde.
Arvinger angives ikke.

3648 Opbudsbo i Århus. 25.4.1815, fol.232B, 234B, 238B, 244, 248..
Registrering af fallitbo hos Jens Jensen, købmand i Århus.

3649 Christian Filip Frank, ugift skriver i Århus. 16.5.1815, fol.233B, protokol 19, fol.283B.
Arvinger kendes ikke.

3650 [Georg Christoffer] Elling, stiftsrevisor i Århus. 31.5.1815, fol.237B, protokol 19, fol.311.
Arvinger angives ikke.

3651 Oluf Haarby Langballe i Århus. 3.5.1815, fol.238.
E: Anne Margrethe Schmidt. Bevilling til uskiftet bo af 3.5.1815.

3652 Testamente i Århus. 1815, fol.239.
Testamente af 8.3.1810 for Johannes Frengler, urmager og hustru Marie Magdalene Wadsel i Århus.

3653 Testamente i Århus. 1815, fol.240.
Testamente af 28.11.1814 for Rasmus Nielsen, daglejer og hustru Dorthe Nielsdatter i Århus.

3654 Thomas Junch, tjenestekarl i Århus. 16.6.1815, fol.240B, protokol 19, fol.326.
Arvinger angives ikke.

3655 Opbudsbo i Århus. 11.7.1815, fol.242B, 247, 249B, 259, 284B.
Registrering af fallitbo hos Anders Schiødt, købmand i Århus.

3656 Jens Pedersen i Borum. 5.5.1815, fol.245.
E: Maren Pedersdatter, nu i Århus. LV: Peder Lauridsen, avlsmand i Århus. B: Birgitte 17, Anne 8. FM: Jens Frandsen, husmand.
Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1810.
[Afdøde er begravet 5.5.1810 i Borum].

3657 Niels Lauridsen, tjenestekarl i Århus. 5.9.1815, fol.250, protokol 19, fol.331.
A:
1) bror Mikkel Lauridsen
2) søster Helvig Lauridsdatter, død. 3B: 3 døtre. FM: Peder Lauridsen, avlsmand i Århus
3) halvbror Laurids Christensen.

3658 Hans Hansen Jessen, skipper fra Fanø. 16.9.1815, fol.250B, 255B.
A: bror Mathias Hansen Jessen, skipper på Fanø.

3659 Anders Andersen, hospitalsforstander i Århus. 1815, fol.253.
E: Frederikke Skabe. Bevilling til uskiftet bo af 26.7.1815.

3660 Testamente i Århus. 1815, fol.254.
Testamente af 3.10.1808 for Niels Bendixen Høgh og hustru Maren Rasmusdatter i Århus.

3661 Madame Fædder i Århus. 14.11.1815, fol.254.
Ifølge testamente A: Dorthe Marie Rathsack.

3662 Rasmus Bach, avlsmand i Århus. 15.11.1815, fol.254B, protokol 19, fol.327.
Enkemand efter [Karen Andersdatter, skifte 23.2.1801 lbnr.3263]. B: Christiane på Estruplund, Beate Kirstine, Anders på stedet.
[Første ægteskab med Birgitte Dorthe Sørensdatter, skifte 26.7.1786 lbnr.2671]. B: Rasmus 40, skrædder i København, Bodil Marie.

3663 Antoinette Morup i Århus. 22.10.1815, fol.255B, 258, protokol 19, fol.271.
E: Niels Pedersen, regimentsbøssemager. Bevilling til uskiftet bo.

3664 Mette Marie Rasmusdatter i Århus. 29.11.1815, fol.256, 262B.
E: Johannes Holst, bager. B: Laurids Henriksen 8, Rasmus 5, August 3. FM: bager Pedersen.

3665 Kirstine Marie Hansdatter i Århus. 8.11.1815, fol.257.
E: Henrik Bachratz, skrædder. Testamente af 17.11.1805. A:
1) hans brordatter Marie Gertrud Bachratz
2) hendes brorsøn Hans Jørgensen.

3666 Sidsel Pedersdatter i Århus. 14.12.1815, fol.258B, 268.
E: Niels Jensen, tømrer. A: far Peder Rasmussen Fogh i Østerby.

3667 [Conrad] Vespermann, kammager i Århus. 20.12.1815, fol.260, protokol 19, fol.312.
E: [Maren Jensdatter]. LV: Jens Jørgensen, Guldbrand Halvorsen, kammager, der ægter enken. B: Johan Didrik 10, Sidsel Marie 6, Jens Christoffer 4. FM: Niels Jensen, klejnsmed.

3668 Mette Johanne Sørensdatter i Århus. 28.12.1815, fol.261, 300B.
E: Christen Jensen Møller, matros. B: Johanne Marie Just i København. FM: [Peder Sørensen] Bram, handskemager i Århus.

3669 Anne Mette Hasle i Århus. 29.12.1815, fol.261B, 276, protokol 19, fol.315.
Enke efter Jens Rasmussen, skipper, [bevilling til uskiftet bo af 3.11.1806 lbnr.3430]. B: Mette Marie 11. FM: morbror Peder Hasle, skipper i Århus.

3670 [Elisabeth Jensdatter Sanne] i Århus. 30.12.1815, fol.262, 270.
[Enke efter Schack Mathiasen] Selmer, [apoteker]. [Bevilling til uskiftet bo af 25.4.1783 lbnr.2554]. B:
1) Jacob Selmer, købmand i Randers
2) Jens Selmer, præst i [Helligsø og Gettrup] i Thy
3) Benjamin Selmer i København
4) Else Selmer g.m. Jacob Jonas Køster, apoteker
5) Helene Selmer, enke efter [Christian] Cramer, præst i Røgen [og Sporup], [der var gift med søsteren nr.6]
6) Else Marie Selmer, død, var g.m. [Christian Cramer, præst i Røgen og Sporup]. 3B: (Navne angives ikke)
7) Margrethe Kirstine Selmer, død. 1B: Schack Luneberg 14
8) Cecilie Selmer
9) Christiane Selmer.

3671 Jens Bech, købmand i Århus. 10.1.1816, fol.263B, 337, protokol 19, fol.289, 300.
E: Anne Elisabeth Kruse. LV: Meulengracht, agent.
Første ægteskab med [Frederikke Louise Fjelstrup], skifte 7.11.1803 lbnr.3064. B: Niels Knudsen Bech 25 i København, Nikoline Jacobine Bech 24, Kirstine Elisabeth Bech 22, Knud Nielsen Bech 20, Karen Cecilie Bech 17, Anne Bech 13. FM: morbror [Søren August] Fjelstrup til Sindinggård ved Holstebro.

3672 Registrering i Århus. 16.1.1816, fol.266B.
Registrering af varer tilhørende lensgreve Scheel.

3673 Maren Jensdatter, ugift i Århus. 23.1.1816, fol.268B, protokol 19, fol.326B.
Forlovet med Christen Rasmussen, matros. A:
1) mor [Anne Christensdatter], enke i Mellerup ved Randers