Erik Brejls hjemmeside

StartVrads herreds godsers skifteuddrag

Bjerregård gods skifteuddrag
1719-1790.

[Register]

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteekstrakter dækker skifterne i Bjerregård gods skifteprotokol 1719-1790. De to protokoller på Landsarkivet i Viborg har signatur G 350-3 og G 350-4.
Der angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested for arvinger ikke angives. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under et år i måneder. Person- og stednavne er standardiserede, f.eks angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stednavne staves som i Trap. 5.udgave. Det ser ud til at ordene "oldefar" og "bedstefar" ikke er helt entydige. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen eller andet sted i skifteprotokollen.
Personregistret omfatter afdøde og angivne ægtefæller, dog gentages afdøde ægtefæller ikke, hvis der findes tidligere skifte efter dem.

Følgende forkortelser er anvendt:

A: Arving/Arvinger
B: Barn/Børn
E: Enke/Enkemand
FM: Formynder
LV: Lavværge

g.m. : gift med
lbnr.: løbenummer
mdr. : måneder
mgl. : mangler
sst. : samme sted

Bjerregård gods
Skifteprotokol
1719-1780
G 350-3
1 Maren Sørensdatter i Åle. 20.2.1719, side 1.
E: Rasmus Sørensen, smed. Af forrige ægteskab B: Maren Andersdatter, Margrethe Andersdatter, Mette Andersdatter, Karen Andersdatter. De tre første gift med Hans Jensen i Åle, Jørgen Jørgensen sst, Peder Rasmussen Brøgger, degn i Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe.

2 Jens Knudsen, nålemager i Åle. 6.3.1716, side 6.
E: Kirsten Iversdatter. B: Iver 14, Knud 9. FM: farbror Knud Skrædder sst.

3 Johanne Knudsdatter i Åstrup [i Føvling sogn]. 2.5.1720, side 7.
E: Rasmus Pedersen. B: Peder 14, Jens 9, Anne 8. FM: morbror Rasmus Knudsen i Åstrup.

4 Mette Christensdatter i Hvirring. 21.5.1720, side 10.
Hun døde hos sin søn Peder Mikkelsen sst.

5 Peder Pedersen i Hvirring. 24.12.1721, side 11.
E: Maren Terkildsdatter. LV: Anders Nielsen, der ægter. B: Karen. FM: farbror Jens Pedersen sst.

6 Birgitte Pedersdatter i Hvirring. 22.4.1723, side 12.
E: Rasmus Sørensen. B: Peder 3, Søren 6 mdr.

7 Anne Jørgensdatter i Hvirring. 2.8.1724, side 14.
E: Søren Christensen. Første ægteskab med Anders. B: Else g.m. Conrad Christensen, Anders, Kirsten, Birgitte. FM: morbror Hans Jørgensen i Hvirring.

8 Maren Rasmusdatter i Hvirring. 8.8.1724, side 15.
E: Jens Nielsen. B: Anne 2. FM: morfar Rasmus Jensen i Rådved.

9 Hans Pedersen i Trebjerg. 23.3.1724, side 16.
E: Maren Madsdatter. LV: Hans Christensen, der ægter. B: Johanne 17, Karen 15, Niels 10, Peder 2.

10 Else Olufsdatter i Hastrup Mølle. 25.1.1725, side 18.
E: Albert Jensen.
Afkald for arv til barn af enkemandens første ægteskab med Birgitte Sørensdatter B:
1) Dorthe Cathrine Albertsdatter.
FM: farbroder Christen Jensen i Bjerresmølle.

11 Johanne Jensdatter i Hjortsvang. 19.1.1725, side 18.
E: Niels Madsen. Arvinger ikke angivet.

12 Inger Jensdatter i Hornborg. 7.8.1725, side 20.
E: Jens Christensen. B: Anne 6. FM: morbror Jesper Jensen i Bleld.

13 Niels Andersen i Flemming. 4.3.1726, side 22.
E: [Maren Jensdatter]. A: bror Anders Christensen i Vrønding, brorsøn, Anders Pedersen sst, søstersøn Laurids Sørensen sst.

14 Mikkel [Andersen] Malund i Åle. 16.7.1726, side 24.
E: Kirsten Jensdatter. B: Anders, Søren, Kirsten, Anne.

15 Jens Merring i Åle. 15.2.1727, side 29.
Enke og arvinger ikke angivet. Sml. lbnr.107.

16 Jens Knudsen i Åstedbro. 28.4.1727, side 30.
E: Margrethe Christensdatter. B: Knud, Clemen, Anne.

17 Hans Madsen, murermester i Åle. 12.7.1727, side 49.
E: Af enke og arvinger kun angivet B: Mads.

18 [Anne Christensdatter] i Åle. 14.9.1727, side 50.
E: Niels Christensen Bødker. B: Christen 1. FM: morfar Christen Nielsen.

19 Peder Poulsen, glarmester i Åle. 29.5.1727, side 51.
E: Enke og arvinger ikke angivet.

20 Jens Mikkelsen i Åle. 1.5.1728, side 53.
E: Karen Nielsdatter. B: Mikkel, Jørgen, der fæster, Abelone, datter g.m. Søren Jensen i Ølholm, datter g.m. Niels Jensen i Åle.

21 Else Christensdatter i Åle. 18.2.1729, side 53.
E: Niels Pedersen, over 86 år. B: Christen i Åle, Rasmus sst, Jens sst, Niels i Flemming, Peder død. A: dattersøn i Havrum.

22 Anders Christensen i Flemming. 24.3.1729, side 55.
E: Maren Sørensdatter. B: Karen 22, Rasmus 20, Christen 14. FM: Anders Sørensen i Trebjerg.

23 Maren Jensdatter i Flemming. 23.6.1729, side 59.
E: Christen Terkildsen. A: bror Frands Jensen i Underup, søster Karen Jensdatter sst, søster Anne Jensdatter g.m. Anders Pedersen i Lundum, søsterdatter Karen Sørensdatter.

24 Niels Jørgensen i Hvirring. 4.7.1729, side 62.
E: Maren Kjeldsdatter. Skifte 5.2.1704 efter forrige hustru. B: Jørgen 28.

25 Christen Jensen i Bjerresmølle. 2.9.1729, side 66.
E: Mette Sørensdatter. LV: Søren Lauridsen Egeris, der ægter. B: Karen g.m. Nikolaj Ebbesen, tidligere apoteker i Fredericia, Mette g.m. Søren Pedersen Bagge i Horsens, Anne, død, var g.m. Jens Terkildsen i Stidsmølle, Magdalene 18, Søren 14, Jørgen Christian 9, Mette Margrethe 7. FM: Claus Jensen Bolund. Arv i boet til afdødes bror Albert Jensens datter Dorthe Cathrine. (Sml. lbnr.10).

26 Maren Christensdatter i Hvirring. 18.3.1716, side 78.
E: Peder Sørensen. B: Christen, Maren. FM: morbror Niels Christensen i Boring.

27 Peder Sørensen i Hvirring. 18.7.1730, side 78.
E: Inger Christensdatter. LV: stedfar Jens Thomsen i Molger. B: Christen, Søren, Mads, Jens. FM: Hans Jørgensen i Hvirring. Første ægteskab med [Maren Christensdatter], skifte 18.3.1716 lbnr.26. B: Christen, Maren. FM: morbror Niels Christensen i Boring.

28 Anders Nielsen i Trebjerg. 13.7.1731, side 79.
E: Maren Christensdatter. LV: stedfar Jens Thomsen i Molger, Henrik Nielsen, der ægter. B: Anne 7. FM: farbrødre Jens Nielsen i Molger, Ube Nielsen i Trebjerg.

29 Christian Kjøller og Anne Pedersdatter i Hvirring. 7.9.1731, side 80.
Af A: hans stedsøn Henrik Christiansen Kruse.

30 Otte Jensen i Åle. 11.1.1732, side 84.
E: Else Pedersdatter. LV: Morten Pedersen. B: Anne Marie 4.

31 Anne Christensdatter i Åle. 11.1.1732, side 85.
E: Morten Pedersen. B: Peder 31, der fæster, Anne 26 g.m. Jens Christensen i Hornborg, Christen 22, Anne Marie 20, Troels 17, Jørgen 15, Niels 12.

32 Oluf Pedersen og hustru i Åle. 15.1.1733, side 85.
B: Peder 18, der fæster, Jens 15, Niels 12. FM: morbror Anders Mikkelsen sst, farbror Søren Pedersen sst, mosters mand Thomas Hansen i Sandvad.

33 Jens Lykke i Åle. 18.12.1732, side 86.
E: Karen Olufsdatter. Arvinger ikke angivet.

34 Dorthe Thybo i Åle. 4.4.1734, side 88.
Enke efter Peder Thybo. B: Karen 18, Maren 15, Anders 12, Hans 10. FM: Niels Augustinussen, skomager i Åle, Jørgen Jensen sst, Christen Nielsen sst, Peder Mortensen sst.

35 Karen Olufsdatter i Trebjerg. 29.3.1736, side 99.
Enke efter Jens Henriksen. B: Oluf sst, Hans sst.

36 [Maren Iversdatter] i Åle. 29.6.1736, side 100.
E: Jørgen Christensen Bødker. B: Christen 1. FM: morbror Peder Iversen i Sejerup.

37 Anne Christensdatter i Hvirring. 4.5.1736, side 101.
E: Hans Jørgensen. B: [Niels i Hvirring]. Første ægteskab med Niels Jensen sst. B: Jens sst, Jørgen sst, Niels i Kalhave, Maren g.m. Rasmus Nielsen i Åle, Mette g.m. Gravers Jørgensen i Lund, Kirsten g.m. Jacob Mortensen i Hvirring, Christen i Hopballe, død. 2B: Niels, Godske. FM: stedfar Peder Sørensen sst.

38 Kirsten Andersdatter i Åle. 20.7.1736, side 103.
E: Hans Hansen. A: søskende Else Andersdatter g.m. Conrad Christensen stenpikker i Randers, Birthe Andersdatter g.m. Rasmus Poulsen i Honum, Anders Andersen.

39 Anne Christensdatter i Hvirring. 10.12.1736, side 112.
E: Søren Christensen Onsted. B: Mette 7. FM: morfar Christen Rasmussen sst, morbror Søren Christensen sst.

40 Hans Nielsen, væver i Åle. 2.1.1738, side 113.
E: Gedske Rasmusdatter. LV: Christen Nielsen sst. B: Niels 8, Jens 5, Margrethe 2. FM: Rasmus Nielsen sst.

41 Maren Sørensdatter i Flemming. 1.3.1740, side 115.
Enke efter [Anders Christensen sst, skifte 24.3.1729 lbnr.22]. B: Karen g.m. Niels Sørensen i Honum, Rasmus 31, der fæster, Christen 27 i Vrønding. Første ægteskab formentlig med [Rasmus Jørgensen i Flemming]. B: Anne, død var g.m. [Christen Sørensen] i Honum. 4B: Søren 16, Rasmus 14, Jørgen 10, Anne 7. FM: farbror Mikkel Sørensen sst.

42 Margrethe Christensdatter i Åstedbro. 4.7.1739, side 116.
Enke efter [Jens Knudsen sst, skifte 28.4.1727 lbnr.16]. B: Knud 35 sst, Clemen, død, var g.m. Anne Nielsdatter. 1B: Margrethe 9. FM: stedfar i Onborg [?] Kirkegård, Anne 26.

43 Anne Rasmusdatter i Åle. 17.9.1742, side 126.
E: Mads Thomsen. Første ægteskab med Hans. B: Niels 40 i Finderup, Anne Cathrine 39 på Sjælland, Maren 37 gift i Norge, Mads 36, Anne 35, Christine 32 gift i Norge, Hans 30 i Åle, Vibeke 28 g.m. en rytter i Jylland, Steffen 23 soldat i Holsten, Maren 24 gift i Norge.

44 Christen Jensen i Åle. 3.8.1742, side 130.
E: Inger Christensdatter. LV: Søren Mikkelsen Malund sst. B: Jens 41, Barbara g.m. Anders Jepsen sst, Karen g.m. Henrik Runge i København, Anne.

45 Anne Liboriusdatter i Åle. 29.12.1743, side 132.
E: Niels Augustinussen, skomager. A: bror Jens Liboriussen i Sønderlund ved Holstebro, død. 1B: Poul, bror Hans Liboriussen i Tellerup på Fyn på Wedellsborg gods, søster Maren Liboriusdatter g.m. Børge Rasmussen, degn i Ørslev på Fyn, søster Johanne Liboriusdatter, død, var g.m. Mikkel Scheel på Fyn. 2B: Pernille 19, Maren 9, søster Maren Liboriusdatter, død, var g.m. Jens Nielsen i Gauerslund. 6B: Niels 42 i Børkop, Liborius 38 i Brejning, Barbara 36, Jens 34 i Gauerslund, Maren 30, Casper 25. FM: Christen Gram i Åle, søster Else Liboriusdatter, død, var g.m. Niels Nielsen i Kastrup på Gram gods. 4B: Niels 32, Maren 28, Cathrine 26, Hans Casper 18.

46 Anne Jacobsdatter i Åle. 12.2.1745, side 144.
A: bror Anders Jacobsen i Ølholm, søster Karen Jacobsdatter g.m. Jørgen Hansen sst, søster Ellen Jacobsdatter i Fredericia Hospital. LV: svigersøn Peder Nielsen Halle i Åle.

47 Birgitte Jensdatter i Molger. 17.3.1745, side 149.
E: Niels Pedersen. B: Bodil 37 i Hansted Hospital.

48 Inger Christensdatter i Hvirring. 5.7.1745, side 151.
E: Christen Pedersen. B: Anne 7. Første ægteskab med Peder Sørensen sst, [skifte 18.7.1730 lbnr.27]. B: Christen 25, Mads 20. Andet ægteskab med Rasmus Jensen [sst]. B: Peder 14. FM: Peder Nielsen i Honum, Henrik Nielsen i Trebjerg.

49 Sofie Knudsdatter i Hvirring. 28.10.1745, side 153.
E: Peder Markussen. B: Peder 24, Markus 20. Af første ægteskab B: Karen Pedersdatter g.m. løjtnant Conradi. FM: morbror Jens Knudsen i Hvirring, søskendebarn Niels Jensen i Lund.

50 Christen Jensen Randbøl i Hvirring. 14.2.1746, side 163.
E: Karen Andersdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Christen.

51 Margrethe Jørgensdatter i Åle. 2.5.1746, side 167.
B: Anne 6 [uden for ægteskab med Mikkel Knudsen], Hans 9 uger, der døde, [uden for ægteskab med Jørgen Hansen, gartner].FM: morbror Johan Rudolf Jørgensen sst.

52 Karen Nielsdatter i Molger. 3.10.1746, side 171.
E: Christen Jensen. B: Jens 11, Niels 8, Peder 5. FM: Henrik Nielsen i Trebjerg, Niels Jensen i Enner, Jens Nielsen sst.

53 Christen Christensen i Åle. 28.12.1747, side 175.
Enkemand, trolovet med Else Rasmusdatter. B: Christen 7, Søren 6, Niels 4, Peder 1. FM: mosters mand Anders Mikkelsen Malund sst, mosters mand Jørgen Jensen sst, morbror Hans Sørensen i Uldum, Rasmus Nielsen, Søren Sørensen sst, Troels Mortensen sst.

54 Kirsten Jørgensdatter i Åle. 25.8.1749, side 187.
E: Christen Gram. B: Frederikke Christine 22, Christoffer Frederik 20, Jørgen Christian 17, Ida Margrethe Sofie 9, Lene Cathrine 5. FM: Peder Olufsen sst.

55 Maren Nielsdatter i Hvirring. 16.5.1752, side 189.
E: Niels Hansen. B: Anne 14, Kirsten 11, Søren 9, Anne Margrethe 7, Niels 4 mdr. FM: Jens Nielsen sst, Mikkel Sørensen Skrædder i Honum.

56 Karen Andersdatter Tandgaard i Hvirring. 19.5.1752, side 194.
B: Anne Marie Christensdatter g.m. Knud Sørensen, der er rømt. LV: Niels Brun sst.

57 Søren Jensen Tranholm i Hvirring. 6.10.1752, side 197.
E: Anne Kirstine Madsdatter. LV: Jens Madsen Brun sst. B: Mads, Morten, begge under Hammer gods, Anne, Mette. FM: morbror Mogens Madsen i Hvirring, morbror Peder Madsen, Herluf Dalhof, degn sst.

58 Oluf Jensen i Trebjerg. 6.8.1753, side 204.
E: Maren Sørensdatter. LV: far Søren Nielsen Due i Molger. B: Jens 16, Karen 14, Søren 10, Peder 7. FM: farbror Hans Jensen i Trebjerg, morbror Niels Sørensen Due i Molger. Desuden nævnes enkens søster Anne Marie Sørensdatter i Molger.

59 Niels Rasmussen i Åle. 15.10.1753, side 209.
E: Karen Andersdatter. LV: Niels Andersen i Kalhave. A: mor Maren Nielsdatter, søskende Niels Rasmussen i Havrum, Peder Rasmussen i Tørring, Jørgen Rasmussen i Åle, Jens Rasmussen sst, Anne Rasmusdatter g.m. Peder Olufsen sst, Else Rasmusdatter g.m. Troels Mortensen sst.

60 Søren Christensen 12 år i Åle. 1.12.1753, side 210.
Far Christen Christensen sst, skifte 28.12.1747 lbnr.53. A: søskende Christen Christensen 13, Niels Christensen 10, Peder Christensen 7. FM: Troels Mortensen sst, Søren Sørensen sst.

61 Mads Sørensen Tranholm, ugift i Hvirring. 28.2.1754, side 212.
A: mor Anne Kirstine Madsdatter sst. LV: Peder Madsen sst, bror Morten Sørensen 27 i Myllerup på Hammer gods, søster Anne Sørensdatter g.m. Christen Sørensen i Tinnet på samme gods, søster Mette Sørensdatter 20. Sml. lbnr.57.

62 Jens Madsen Brun i Hvirring. 13.4.1754, side 214.
A: mor Anne Andersdatter 80 år sst. LV: Herluf Dalhof, degn sst, søskende Niels Madsen Brun sst, Abelone Madsdatter g.m. Hans Jørgensen i Kalhave, Karen Madsdatter g.m. Christoffer Sørensen i Flemming, Maren Madsdatter, død, var g.m. Søren Jepsen, smed i Hornborg. 1B: Jeppe 10. Sml. lbnr.91.

63 Karen Olufsdatter i Trebjerg. 20.5.1754, side 216.
E: Morten Jensen. Første ægteskab med Christen. B: Oluf 36, Anne, Mette. FM: Mads Pedersen sst.

64 Anne Christensdatter i Åle. 29.5.1754, side 217.
A: mor Inger Christensdatter sst, søskende Jens Christensen sst, Barbara Christensdatter g.m. Anders Jepsen sst, Karen Christensdatter gift i København. Sml. lbnr.44.

65 Jørgen Jensen i Hvirring. 31.5.1754, side 218.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Christensen sst. B: Else trolovet med Niels Ovesen.

66 Troels Mortensen i Åle. 16.6.1754, side 219.
E: Else Rasmusdatter. LV: Peder Olufsen. B: Anne Marie 3, Maren 2, Anne 11 uger. FM: farbrødre Peder Mortensen sst, Jørgen Mortensen sst.

67 Clemen Madsen, møller i Bregnholm Mølle. 16.8.1754, side 227.
E: Maren Adsersdatter. LV: Niels Adsersen i Træden. B: Karen g.m. Thomas Jensen i Kalhave, Anne g.m. Christen Rasmussen i Træden, Anne Kirstine g.m. Hans Madsen i Ørum, Anders 26, Kirsten 20, Mads 14. FM: farbrødre Mogens Madsen i Hvirring, Peder Madsen sst.

68 Søren Nielsen Due i Molger. 10.11.1754, side 233.
E: Mette Jensdatter. B: Niels Sørensen Due 45 sst, Maren g.m. Christen Pedersen i Trebjerg, Karen g.m. Peder Jensen i Molger, Anne Marie.

69 Jørgen Jensen Ladefoged i Åle. 25.3.1755, side 237.
E: Margrethe Andersdatter. B: Hans 48 på Ryumgård gods ved Århus, Giøde Christoffer 44 i Tørring, Johan Rudolf 36, Frederik Christian 30 i Åle. Datterdatter Anne Mikkelsdatter 15.

70 Morten Jensen i Trebjerg. 26.3.1755, side 241.
A: søster Mette Jensdatter i Molger. LV: søn Niels Sørensen Due i Molger. Søstersøn Folmer Jørgensen 47 i Vrønding. (Sml. lbnr.68).

71 Peder Mortensen i Åle. 15.8.1755, side 243.
E: Anne Simonsdatter. LV: Morten Pedersen sst. B: Simon 22, Morten 18, Anne 16. FM: farbror Jørgen Mortensen sst.

72 Anne Sørensdatter i Åle. 26.9.1755, side 247.
E: Anders [Mikkelsen] Malund. B: Kirsten g.m. Peder Iversen i Hjortsvang, Karen 22, Maren 15, Mikkel 13, Anne 10, Søren 9. FM: morbror Hans Sørensen i Uldum, mosters mand Søren Rasmussen sst.

73 Niels Hansen i Hvirring. 3.2.1756, side 252.
E: Karen Frandsdatter. LV: bror Christen Frandsen i Hornborg. B: Maren. Første ægteskab med Maren Nielsdatter, [skifte 16.5.1752 lbnr.55]. B: Anne 18, Kirsten 14, Søren 13, Anne Margrethe 9, Niels 4. FM: farbror Jens Nielsen i Hvirring, søskendebarn Niels Jacobsen sst, morbror Mikkel Sørensen, skrædder i Honum.

74 David Jacobsen i Trebjerg. 31.3.1756, side 259.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Henrik Nielsen sst. B: Anne Margrethe 14, Rasmus 7, Jacob 3. FM: Hans Jensen sst, Søren Andersen sst.

75 Terkild Andersen i Molger. 19.7.1756, side 264.
E: Anne Jørgensdatter. FM: Niels Due sst. B: Mette 7. FM: farbror Christen Andersen i Trebjerg.

76 Johanne Lauridsdatter i Trebjerg. 7.1.1756, side 267.
E: Folmer Jørgensen. B: Jørgen 16, Elsebeth 14, Mogens 10, Jens 3. FM: morbror Thomas Lauridsen i Vinten.

77 Johanne Lauridsdatter i Åle. 14.5.1757, side 269.
E: Laurids Christensen, gartner. A: brordatter g.m. Søren Jensen i Vindelev, fasters søn Peder Mortensen, skovfoged i Hørup, søstersøn Anders Nielsen i Ørum, søsterdatters datter g.m. Peder Lauridsen i Ildved, søsterdatters datter g.m. Anders Jonasen i Vindelev.

78 Jacob Mortensen i Hvirring. 7.7.1757, side 270.
E: Kirsten Nielsdatter. B: Niels, der fæster, Søren, Morten i Åle, Anne g.m. Anders Pedersen i Flemming.

79 Else Christensdatter i Rønslunde. 21.11.1757, side 272.
B: Maren Pedersdatter g.m Peder Troelsen i Sejerup. Skifte efter forrige ægtefælle 1.2.1751. B: Jens Christensen, der er rømt, Sidsel Christensdatter g.m. Mads Andersen i Rønslunde, Karen Christensdatter g.m. Laurids Eriksen i Ørum.

80 Christen Jensen i Molger. 26.1.1758, side 274.
E: Anne Christensdatter. LV: Henrik Nielsen i Trebjerg. Første ægteskab med [Karen Nielsdatter], skifte 3.10.1746 lbnr.52. B: Jens 22, Peder 15. FM: morbror Jens Nielsen i Enner.

81 Anders Tinnet i Åle. 25.5.1758, side 279.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Hans 25, Anders 18.

82 Jens Nielsen i Hvirring. 2.11.1758, side 281.
E: Mette Sørensdatter. B: Maren g.m. Søren Iversen i Hedensted, Christen, der fæster stedet, Søren, Hans, Niels. Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter, skifte 8.8.1724 lbnr.8]. B: Anne g.m. Niels Rasmussen i Egebjerg.

83 Morten Pedersen i Åle. 8.12.1758, side 283, 292.
E: Else Pedersdatter. LV: Jens Christensen. Første ægteskab med [Anne Christensdatter, skifte 11.1.1732 lbnr.31]. B: Peder Mortensen sst, [skifte 15.8.1755 lbnr.71]. 3B: Simon, Morten, Anne, Christen Mortensen i Hvirring, Troels Mortensen i Åle, [skifte 16.6.1754 lbnr.66]. 3B: Anne Marie, Maren, Anne, Jørgen Mortensen sst, Niels Mortensen sst, Anne Mortensdatter g.m. Jens Sommer i Hornborg, Anne Marie Mortensdatter g.m. Anders Christensen i Give. Enkens første ægteskab med [Otte Jensen i Åle], skifte 11.1.1732 lbnr.30. B: Anne Marie. FM: Jens Olufsen sst.

84 Kirsten Pedersdatter i Trebjerg. 2.4.1759, side 287.
Enke. B: Niels Lauridsen 40 i Gothersgade i København.

85 Peder Andersen i Adserbjerre. 9.7.1759, side 289.
Enkemand. B: Søren 40 sst, Karen g.m. Thomas Thomsen i Sønder Gludsted, Dorthe 30. FM: morbror Peder Sørensen i Hygild. Af første ægteskab B: Anders 46.

86 Johanne Thomasdatter i Flemming. 2.10.1759, side 290.
E: Jens Christensen. B: Karen 19, Casper Didrik 9, Christen 9, Christian Frederik 4, Johanne 4 uger.

87 Birthe Christensdatter i Hjortsvang. 29.1.1760, side 291.
E: Oluf Mikkelsen. B: Mikkel Christian 7.

88 Else Margrethe Christensdatter i Vrønding. 24.3.1760, side 292.
E: Niels Jensen Sommer. B: Kirsten 5, Anne 2. FM: farbror Christen Jensen Sommer i Hornborg, Niels Lauridsen Overgaard i Underup.

89 Christoffer Sørensen i Flemming. 27.3.1760, side 296.
E: Karen Madsdatter. LV: Hans Jørgensen i Kalhave. B: Karen 20, Mads 16, Anne 12. FM: Niels Madsen Brun i Hvirring, Søren Mikkelsen, smed i Honum, Niels Jensen Brun i Kalhave.

90 Rasmus Sørensen i Hvirring. 1.4.1760, side 300.
E: Sofie Lauridsdatter. LV: Mikkel Nielsen i Molger, der ægter. B: Birthe g.m. Oluf Jørgensen, skoleholder i Honum.

91 Mads Nielsen i Hvirring. 17.6.1748, side 302.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Markussen sst. B: Niels 39, Jens 30, Abelone g.m. Hans Jørgensen i Kalhave, Karen g.m. Christoffer Sørensen i Flemming, Maren, død, var g.m. Søren Jepsen i Hornborg. 3B: Jeppe 4, Mads 3, Maren 6 mdr. Sml. lbnr. 62.

92 Peder Jensen, hjulmand i Vrønding. 18.5.1760, side 304.
E: Maren Steffensdatter. Første ægteskab med [Bodil Andersdatter]. B: Else Marie 27, Maren 26, Bodil 20, Anne Marie 18. FM: morbror Hans Andersen i Kørup.

93 Anne Cathrine Knudsdatter i Hvirring. 1.8.1760, side 306.
Enke og arvinger angives ikke.

94 Mads Andersen i Rønslunde. 15.2.1760, side 307.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Jens Christensen i Fuglsang. B: Christen 7, Mads 5 uger den 26.7.1760. FM: Christen Lauridsen i Hedegård, Jens Sørensen i Lille Thorlund. Arv i boet til enkens søster [Karen Christensdatter], g.m. Laurids Eriksen i Ørum. Sml. lbnr.79.

95 Folmer Jørgensen i Hyrdehuset i Molger. 4.11.1760, side 315.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Nielsen sst. [Første ægteskab med Johanne Lauridsdatter i Trebjerg, skifte 7.1.1756 lbnr.76]. B: Jørgen 21, Elsebeth 19, Mogens 17. FM: Thomas Lauridsen i Vinten, Rasmus Rasmussen Møller sst.

96 Anne Sørensdatter i Trebjerg. 11.11.1760, side 317.
E: Hans Jensen. B: Anne g.m. Laurids Jørgensen i Kørup, Jørgen 27, Anne Cathrine 26, Hans 20, Christen 18, Maren 14, Karen 11. FM: morbror Søren Christensen i Kalhave.

97 Anne Jensdatter i Hvirring. 13.12.1760, side 321.
E: Jens Christensen, hyrde. A: far Jens Winther i Eriknauer.

98 Søren Christensen Onsted i Hvirring. 9.12.1760, side 322.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Madsen Brun sst. B: Christen 21, Anne 16. FM: Søren Pedersen sst. Første ægteskab med [Anne Christensdatter, skifte 10.12.1736 lbnr.39]. B: Mette g.m. Jens Lauridsen i Nørre Snede.

99 Kirstine Lucie Jensdatter Fladstrup, der tjente på Bjerregård. 5.1.1761, side 325.
Datter af Jens Fladstrup, skomager i Århus og Sidsel Poulsdatter Brun. Afdødes FM: morbror Jørgen Poulsen Brun, skipper sst. A: søskende Rasmus Jensen Fladstrup, Jens Jensen Fladstrup. Afdødes fars andet ægteskab med Maren Jensdatter. B: Rasmus 21. FM: stedfar Jens Holbæk, skomager i Århus.

100 Laurids Christensen, gartner i Åle præstegård. 10.2.1761, side 332.
Enkemand efter Johanne Lauridsdatter, skifte 14.5.1757 lbnr.77.

101 Hans Pedersen i Molger. 10.1.1761, side 334.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Sørensen Due sst. B: Karen 17, Niels 14, Anne 10. FM: farbrødre Søren Pedersen i Nim, Mads Pedersen i Trebjerg.

102 Jørgen Christensen Bødker i Åle. 23.1.1761, side 340.
E: Karen Madsdatter. LV: bror Niels Madsen i Åstrup. B: Mads 23, der er rømt, Maren 18, Christen 13, Nikolaj 10, Mette Kirstine 5, Anne Cathrine 4. FM: farbrødre Niels Christensen Bødker i Åle, Niels Christensen Bødker i Hvirring.

103 Søren Mikkelsen Malund i Åle. 26.2.1761, side 344.
E: Else Pedersdatter. LV: Jacob Nielsen i Over Kodallund. B: Peder 22, Mikkel 19, Jens 17, Anders 14, Morten 12, Karen 9. FM: farbror Anders Mikkelsen Malund i Åle, morbror Rasmus Pedersen i Kalhave, Peder Olufsen i Åle, Jens Olufsen sst.

104 Niels Olufsen i Åle. 2.4.1761, side 349.
E: Karen Madsdatter. LV: Simon Pedersen sst. A: brødre Peder Olufsen sst, Jens Olufsen sst.

105 Maren Christensdatter i Åle. 9.5.1761, side 351.
E: Frederik Christian Jørgensen. B: Georg Christoffer 8, Jørgen Christian 4, Oluf 9 mdr. FM: morbror Laurids Christensen sst. Desuden nævnes enkemandens bror Johan Rudolf [Jørgensen] sst.

106 Jens Pedersen i Åstedbro. 21.5.1761, side 354.
E: Karen Pedersdatter. LV: bror Niels Pedersen i Egebjerg. B: Maren 10. FM: farbror Rasmus Pedersen i Voldby på Frijsenborg gods, farbror Rasmus Pedersen sst, Jørgen Christian Møller i Bjerresmølle.

107 Peder Andersen ugift i Flemming. 3.6.1761, side 361.
A: bror Søren Andersen i Trebjerg, bror Christen Andersen sst, bror Søren Andersen den yngre sst, bror Terkild Andersen i Molger, skifte 19.7.1756 lbnr.75. 1B: Mette 12, halvsøster Karen Andersdatter, død, var g.m. Jens Merring i Åle. 5B: Mads, 4 døtre.

108 Niels Jensen Sommer i Vrønding. 7.8.1761, side 363.
E: Birthe Pedersdatter. LV: stedfar Peder Pedersen i Torp. Sml. lbnr.109. B: Peder 6 mdr. Første ægteskab med [Else Margrethe Christensdatter], skifte 24.3.1760 lbnr.88. B: Kirsten 6, Anne 3. LV: farbror Christen Jensen Sommer i Hornborg, Niels Lauridsen Overgaard i Underup.

109 Kirsten Thomasdatter i Vrønding. 10.8.1761, side 369.
A: næstsøskendebørn Kirsten Jørgensdatter i Sattrup på Urup gods, Mette Jørgensdatter i Løgballehus på Urup gods, død. Børn. Afdøde, der kom fra Østbirk sogn havde ophold hos Niels Jensen Sommers enke Birthe Pedersdatter, der er trolovet med Anders Nielsen i Hvirring.

110 Maren Sørensdatter i Trebjerg. 22.10.1761, side 373.
E: Christen Pedersen. B: Inger 7. Første ægteskab med [Oluf Jensen sst], skifte 6.8.1753 lbnr.58. B: Jens 25, Karen 22, Søren 18, Peder 14. FM: farbror Hans Jensen sst, morbror Niels Sørensen Due i Molger.

111 Maren Jensdatter i Åle. 23.10.1761, side 377.
E: Niels Pedersen. B: Karen 18.

112 Karen Madsdatter i Flemming. 27.8.1761, side 379.
Enke efter [Christoffer Sørensen sst], skifte 27.3.1760 lbnr.89. B: Karen 22, der ægter Laurids Pedersen skrædder, der fæster, Mads 17, Anne 13. FM: morbror Niels Madsen Brun i Hvirring, Niels Jensen Brun i Kalhave.

113 Christen Christensen, smed i Åle. 13.8.1761, side 384.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Jens Olufsen. Af første ægteskab B: Christen, Maren 25, Johanne Marie gift i København, Johanne Marie 20. FM: farbror Hans Christensen Wandel sst, Søren Sørensen i Åle.

114 Barbara Christensdatter i Åle. 15.12.1761, side 389.
E: Anders Jepsen. B: Inger Kirstine 27, Vulf 23, Kirsten 15, Christen 13, Karen 11, Jeppe 8.

115 Anne Andersdatter i Åle. 6.7.1762, side 391.
E: Jørgen Mortensen. B: Anne 12, Maren 10, Anders 8, Else 6, Dorthe 3, Peder 6 mdr. FM: Jens Olufsen sst.

116 Bodil Mortensdatter i Trebjerg. 28.5.1762, side 394.
E: Offer Nielsen, hyrde. A: søster Anne Mortensdatter g.m. Christen Nielsen i Brædstrup, søster Mette Mortensdatter i Tamdruplund, død. 2B uden for ægteskab: Thomas Pedersen i Underup, Jochum Hermansen, halvsøster Sidsel Mortensdatter i Enner, død. 1B uden for ægteskab: Laurids Mortensen, bror Peder Mortensen i Ring, død. 2B: Søren i Tyrsting, Morten i Holsten.

117 Christen Nielsen i Bjørnskov. 27.9.1762, side 398.
E: Maren Terkildsdatter. LV: Hans Jensen i Grættrup. B: Niels 24, Mads 18, Jens 15. FM: farbror Thomas Nielsen sst. Skifte efter forrige hustru 24.11.1735. B: Peder 30, der er rømt.

118 Anne Magdalene Busingen i Åle. 18.8.1761, side 401.
E: Christian Frederik Keysig, sergeant. Afdøde var født ved Flensborg. Ingen arvinger.

119 Anne Rasmusdatter i Åle. 11.1.1763, side 405.
E: Peder Olufsen. B: Oluf 27, Rasmus 24, Maren 13. Desuden nævnes enkemandens bror Jens Olufsen sst.

120 Mathias Hansen i Trebjerg. 10.3.1763, side 409.
E: Maren Madsdatter. LV: Christen Pedersen sst. A: mor Karen Andersdatter i Hesselballe på Hvolgård gods, søster Maren Hansdatter, der betler, halvbror Peder Lauridsen i Ølholm.

121 Maren Pedersdatter i Hvirring. 14.3.1763, side 410.
E: Christen Mortensen. B: Peder 23, Anne 21.

122 Jens Mortensen i Hvirring. 12.4.1763, side 412.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Ovesen sst. B: Jens 23, Dorthe 21, Johanne 18, Mette Kirstine 15. FM: farbrødre Frands Mortensen sst, Frederik Mortensen i Åle Skovhus.

123 Birthe Andersdatter i Hvirring. 10.6.1763, side 414.
E: Søren Pedersen. B: Peder 36, Jens 32. Første ægteskab med Peder. B: Anders 52, Maren 51 g.m. Christen Pedersen sst, Christen 48, Niels 46.

124 Christen Christensen i Hvirring. 10.6.1763, side 417.
E: Anne Andersdatter. LV: Hans Nikolaj, smed sst, Søren Jacobsen, der ægter. B: Kirsten 12, Christen 10, Anders 7, Anne Cathrine 5, Maren 2. FM: Niels Rasmussen i Egebjerg, Anders Andersen i Lundumskov.

125 Niels Ovesen i Hvirring. 29.6.1763, side 420.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Christen Jensen sst. A: søster Anne Ovesdatter 50 g.m. Christen Hvillum i Trebjerg, bror Niels Ovesen 48, søster Maren Ovesdatter 40 g.m. Rasmus Pedersen i Vrønding.

126 Peder Christensen Bødker i Åle. 4.9.1763, side 422.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Jensen sst. B: Karen 30, Else 21, Cathrine 15, Niels 12. FM: morbror Niels Bødker sst, lille Niels Bødker i Hvirring.

127 Karen Nielsdatter i Hvirring. 7.3.1764, side 426.
Enke efter Søren Christensen Onsted sst, [skifte 9.12.1760 lbnr.98].
B: Christen 25, Anne 20. FM: Niels Madsen Brun sst.

128 Mikkel Nielsen i Hvirring. 2.4.1764, side 427.
E: Sofie Amalie Lauridsdatter. LV: Herluf Dalhof sst. A: far Niels Jacobsen i Kalhave.

129 Inger Pedersdatter i Grættrup. 24.4.1764, side 431.
E: Thomas Nielsen, skrædder. A: brorsøn Søren Sørensen 33 i Lemvig, brordatter Maren Sørensdatter 28, brordatter Kirsten Nielsdatter 20. FM: Anders Pedersen i Ørnsholt, Christen Jensen i Tinnet.

130 Søren Pedersen i Adserbjerre. 7.4.1764, side 435.
E: Inger Christensdatter. B: Christen 20, Peder 18, Laurids 15, Maren 13, Erik 9, Peder 5, Karen 1. FM: Mads Christensen i Svendlund, Anders Pedersen sst. (Afkald lbnr.260)

131 Maren Mortensdatter i Hvirring. 24.5.1764, side 439.
E: Niels Jacobsen. B: Jacob 6 uger. FM: morbror Hans Mortensen i Boring.

132 Bodil Mikkelsdatter i Trebjerg. 1.10.1764, side 445.
E: Christen Andersen. B: Niels 29, Jens 26, Anne 23, Mette 20. FM: morbror Peder Mikkelsen i Molger.

133 Erik Mikkelsen i Hvirring. 22.10.1764, side 448.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Olufsen i Trebjerg, der ægter. B: Kirsten 1. FM: farbror Simon Pedersen i Åle. Afkald fra afdødes bror Rasmus Mikkelsen i Ingerslev.

134 Mads Pedersen, skovfoged i Trebjerg. 5.1.1765, side 453.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Pedersen sst. A: bror Søren Pedersen i Nim, bror Hans Pedersen i Molger, [skifte 10.1.1761 lbnr.101]. Børn. FM: Niels Christensen sst.

135 Anne Pedersdatter i Åle. 9.1.1765, side 454.
E: Anders Andersen. B: Anders 2. FM: oldefar Peder Jensen sst. Desuden nævnes enkemandens bror Hans Lind i Bjerresmølle.

136 Maren Jensdatter i Bjørnskov. 25.1.1765, side 456.
E: Niels Andersen. B: Jens 22, Peder 19, Bodil 16, Anne 13, Kirsten 10.

137 Søren Pedersen i Hvirring. 2.1.1765, side 459.
E: Maren Jonsdatter. LV: Hans Nikolajsen, smed i Hvirring. Første ægteskab med [Birthe Andersdatter], skifte 10.6.1763 lbnr.123. B: Peder 39, Jens 34.

138 Jens Christensen Sommer i Hornborg. 22.2.1765, side 460.
E: Anne Mortensdatter. LV: Niels Mortensen i Åle. B: Christen 36, Niels i Vrønding, død. 3B: Kirsten 10, Anne 8, Peder 4, Kirsten 21, Søren 18. Af første ægteskab B: Anne 53 g.m. Christen Halle i Løvet på Mattrup gods, Anne 45 g.m. Niels Lauridsen i Underup på Urup gods

139 Maren Christensdatter i Trebjerg. 25.2.1766, side 464.
E: Henrik Nielsen. B: Anders i Åle, Jens, der fæster, Anne Margrethe. Første ægteskab med [Anders Nielsen i Trebjerg, skifte 13.7.1731 lbnr.28]. B: Anne, [skifte 6.7.1762 lbnr.115], var g.m. Jørgen Mortensen i Åle. Sml. lbnr.141.

140 Kirsten Clemensdatter i Hvirring. 23.6.1766, side 465.
E: Frands Mortensen. B: Morten 9, Maren 7, Clemen 5. FM: morbror Anders Clemensen i Bregnholm Mølle.

141 Jørgen Mortensen i Åle. 14.5.1766, side 468.
E: Maren Mortensdatter. LV: Frands Mortensen i Hvirring. Første ægteskab med [Anne Andersdatter], skifte 6.7.1762 lbnr.115. B: Anne 16, Maren 14, Anders 12, Else 10, Dorthe 7, Peder 5. FM: farbror Niels Mortensen i Åle, Anders Henriksen sst, Simon Pedersen sst. Af enkens første ægteskab B: Kirsten Pedersdatter.

142 Niels Augustinussen, skomager i Åle. 8.10.1766, side 474.
E: Mette Marie Nikolajsdatter. LV: Jørgen Christian Møller i Bjerresmølle. A: fars brorbørn: Kirsten Hedvig Nielsdatter g.m. Frederik Benner i Skanderborg, Johanne Nielsdatter g.m. vagtmester Blach i Horsens.

143 Karen Thomasdatter i Grættrup. 18.5.1767, side 481.
E: Niels Christensen. B: Thomas 19 dage. FM: Eskild Hansen i Store Bredlund i Vrads sogn, Jens Jensen i Nørre Snede.

144 Rasmus Davidsen og Anne Margrethe Davidsdatter i Trebjerg. 4.7.1766, side 484.
A: mor Johanne Rasmusdatter nu g.m. Jens Rasmussen sst, bror Jacob Davidsen 13. De to afdøde børns far var [David Jacobsen sst], skifte 31.3.1756 lbnr.74.

145 Johanne Kirstine Olufsdatter i Molger. 22.7.1767, side 484.
E: Jens Christensen. B: Christen 7, Karen 3, Niels 14 dage. FM: farbror Peder Christensen i Trebjerg.

146 Peder Mikkelsen i Molger. 24.10.1767, side 488.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Niels Sørensen sst. B: Bodil 24, Anne 22, Niels 17, Elsebeth 16, Mikkel 12, Mette 9, Karen 5. FM: Jacob Nielsen i Kodallund, Niels Christensen i Molger. (Afkald lbnr.259)

147 Jens Jensen Aale i Hjortsvang. 22.4.1768, side 492.
E: Maren Johansdatter. LV: Anders Madsen i Linnerup. B: Birthe Marie 14, Anne Kirstine 12, Niels Jørgen Johannes 7. FM: farbror Peder Jensen Merring i Åle, Jens Hansen sst.

148 Else Rasmusdatter i Åle. 19.7.1768, side 498.
E: Niels Hansen Bølk. B: Mette Kirstine 12, Johanne Marie 9, Maren 3, Rasmus 12 uger. FM: morbror Oluf Rasmussen i Vonge.

149 Inger Christensdatter i Adserbjerre. 14.4.1769, side 499.
Enke efter [Søren Pedersen sst], skifte 7.4.1764 lbnr.130. B: Christen 25, Peder 23, Maren 17, Erik 13, Peder 9, Karen 5. FM: Christen Christensen i Vovlund, Mads Christensen i Svendlund.

150 Karen Pedersdatter i Adserbjerre. 25.9.1769, side 502.
B: Thomas Thomsen 11, Karen Thomasdatter 6. FM: Søren Pedersen i Hallundbæk, Jens Lindet, skoleholder i Ejstrup, Peder Christensen sst. (Afkald lbnr.221).

151 Jens Madsen i Åle. 13.1.1770, side 505.
B: Mette, død, var g.m. Poul [Pedersen] i Holtum. 2B: Anne Cathrine 4, Anne 3, Johanne Marie 35, Birthe 32, Christen 29, Maren 25.

152 Niels Sørensen i Bjerresmølle. 28.4.1769, side 508.
B: Anne.

153 Niels Christensen Bødker i Åle. 22.4.1770, side 509.
E: Maren Olufsdatter. LV: Oluf Pedersen sst. B: Anne g.m. Niels Pedersen i Føvling, Karen g.m. Christen Rasmussen i Tørring, Else 24, Anders 20. Af første ægteskab B: Christen 40 i Åle, Oluf 36 i Hvirring.

154 Niels Sørensen i Molger. 22.10.1770, side 519.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Peder Rasmussen. B: Anne 18, Mette 14, Søren 12, Maren 10. FM: Jacob Nielsen i Kodallund, Jens Olufsen i Hvirring.

155 Johanne Hansdatter i Hvirring. 4.4.1771, side 527.
E: Anders Clemensen. B: Hans, skovfoged i Trebjerg, Maren g.m. Jens Albertsen sst, Clemen, Peder. Uden for ægteskab B: Niels Christensen i Kørup.

156 Anne Thomasdatter i Trebjerg. [dato mgl].1771, side 530.
E: Jens Christensen. A: far Thomas Juliusen i Nim.

157 Sidsel Christensdatter i Åle. 3.4.1771, side 533.
E: Christen Kvist. A: søster Mette Kirstine Christensdatter g.m. Søren Bjerre i Føvling, bror Mads Christensen. FM: Peder Bjerre i Føvling.

158 Søren Andersen i Trebjerg. 13.4.1771, side 536.
A: bror Søren Andersen sst, bror Christen Andersen sst, brordatter Mette Terkildsdatter g.m. Mads Pedersen i Molger, halvsøster, død, var g.m. Jens Merring i Åle. 5B: 1 søn, 4 døtre. Sml. lbnr.107.

159 Jørgen Jensen i Åle. 24.10.1772, side 538.
B: Karen 32 g.m. Frederik Jørgensen sst, Søren 30, Abelone 26, Anne Cathrine 22, Karen 20, Anne 16.

160 Johanne Mikkelsdatter i Molger. 12.1.1773, side 542.
E: Peder Mortensen. Første ægteskab med Peder Mikkelsen, [skifte 24.10.1767 lbnr.146]. B: Bodil 30, Niels 23, Elsebeth 21, Mikkel 18, Mette 14, Karen 9. FM: Jacob Nielsen i Kodallund, Niels Christensen i Molger.

161 Niels Frederiksen i Hvirring. 15.1.1773, side 541.
Dragon fra Vendsyssel, 45 år gammel.

162 Søren Sørensen i Åle. 16.1.1773, side 549.
E: Karen Sørensdatter. B: Karen g.m. Peder Nørskov i Overby i Kattrup sogn, Birthe, død, var g.m. Jens Lauridsen, urmager i Vinding. 2B: Laurids 28 i Horsens, Johannes 26 i Bjertrup.

163 Niels Madsen Brun i Hvirring. 23.2.1773, side 554.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Oluf Brun. B: Dorthe. FM: Anders Nielsen i Vrønding.

164 Mads Christensen i Rønslunde. 1.3.1773, side 561.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Lauridsen i Sejerup. B: Karen 21, Niels 17, Anne 14, Christen 11, Anne Marie 11. FM: morbror Søren Nielsen i Krejbjerg.

165 Christen Pedersen, skrædder i Åle. 11.3.1773, side 563.
E: Else Hansdatter. LV: Johan Rudolf Jørgensen. B: Peder 28, der er rømt, Hans.

166 Niels Christensen, ugift i Åle. 29.3.1773, side 565.
A: 2 brødre Christen Christensen 34, tjener i Uldum Præstegård, Peder Christensen 27 tjener i Hjortsvang.

167 Jens Christensen Hatting i Linnerup. 1.4.1773, side 570.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Mads Christensen sst. B: [Margrethe] g.m. Morten Pedersen i Skovborg, Christen 27, Søren 20, Mette 15, Niels 10, Jens 6.

168 Karen Jensdatter i Åle. 5.5.1773, side 573.
E: Thyge Nielsen. A: søster [Anne Jensdatter] g.m. Hans Andersen, skovfoged i Trebjerg, søster Maren Jensdatter, [skifte 23.10.1761 lbnr.111] var g.m. Niels Pedersen i Åle. 1B: Karen, bror Peder Jensen i Molger, død. 2B: Jens, Mette, bror Jens Jensen i Nim, død. 3B: Jens, Bodil, Birthe.

169 Barbara Johansdatter i Linnerup. 25.5.1773, side 574.
E: Anders Madsen. B: Mads 15, Anne 11, Sidsel 7. FM: morfar Johan Nielsen i Hjortsvang.

170 Maren Nielsdatter i Åle. 12.6.1773, side 578.
Enke efter Anders Bolbro. Første ægteskab med Rasmus [Olufsen Bødker]. B: Oluf i Vonge, Dorthe g.m. Peder Christensen sst, Else, [skifte 19.7.1768 lbnr.148], var g.m. Niels Bølk i Åle, der nu bor i Klovborg. 3B: Mette Kirstine, Johanne Marie, Maren.

171 Niels Pedersen, ugift i Hvirring. 24.7.1772, side 580.
A: mor Kirsten Nielsdatter sst, søster Cathrine Pedersdatter g.m. David Ottesen, murermester sst, søster Karen Pedersdatter g.m. Peder Andersen i Honum på Rask gods, søster Else Pedersdatter.

172 Christian Frederik Keysig i Åle. 29.10.1773, side 581.
E: Birthe Johansdatter. LV: Peder Jensen Merring. B: Kirsten 12, Johan Henrik 8, Johanne 5, Jørgen Christian 3. FM: Anders Henriksen sst. [Første ægteskab med Anne Magdalene Busingen, skifte 18.8.1761 lbnr.118].

173 Carsten Bendixen i Åle. 14.1.1774, side 584.
E: Inger Jensdatter. LV: Anders Henriksen sst. B: Niels i Horsens, Maren g.m. Christen Pedersen i Ørum, Karen. Sml. lbnr.220.

174 Kirsten Jensdatter i Linnerup. 1.4.1773, side 587.
E: Mads Vistisen. B: Visti 39 i Gribstrup på Mattrup gods, Jens 36, Christen 34, Sidsel 30 g.m. Søren Nielsen i Plovstrup på Hvolgård gods, Anne Kirstine g.m. Søren Nielsen, smed i Bjerlev, Hans 26, Maren, Anne 20.

175 Peder Olufsen i Åle. 12.6.1773, side 591.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Hans Hjulmand. B: Oluf sst, Rasmus sst, Maren g.m. Jens Christensen i Tørring.

176 Anders Jepsen i Åle. 11.7.1774, side 594.
Enkemand efter [Barbara Christensdatter, skifte 15.12.1761 lbnr.114]. B: Inger Kirstine gift i Ditmarsken, Anne gift i Holsten, Vulf i Holsten, Kirsten g.m. Christen Lauridsen, hjulmand i Honum, Christen, Karen, Jeppe.

177 Anders Clemensen i Hvirring. 6.1.1775, side 596.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Sørensen sst. B: Johanne 20. Første ægteskab med Johanne Hansdatter, [skifte 4.4.1771 lbnr.155]. B: Hans, skovfoged i Trebjerg, Maren g.m. Jens Albertsen i Enner, Clemen 28, Peder 26.

178 Kirsten Lauridsdatter i Bjørnskov. 15.6.1775, side 598.
E: Peder Poulsen. B: Laurids 14, Poul 10.

179 Sidsel Sørensdatter i Hvirring. 21.9.1775, side 600.
E: Frands Mortensen. B: Morten 3. FM: morbror Christen Sørensen sst.

180 Jens Olufsen i Åle. 19.6.1775, side 603.
E: Maren Nielsdatter. LV: Poul Fris sst. B: Oluf sst, Maren g.m. Niels Hansen, Niels i København, Mette g.m. Jørgen Nielsen, smed i Ildved.

181 Maren Christensdatter i Hvirring. 6.11.1775, side 608.
Enke efter [Jens Mortensen sst, skifte 12.4.1763 lbnr.122]. B: Jens sst, Dorthe g.m. Mikkel Mikkelsen, skrædder i Uldum på Rask gods, Johanne, Mette Kirstine. FM: farbrødre Frands Mortensen i Hvirring, Frederik Mortensen i Åle Skovhus.

182 Anne Jensdatter i Trebjerg. 15.1.1776, side 609.
E: Hans Andersen, skovfoged. A: bror Peder Jensen i Molger, død. 2B: Jens, Mette, bror Jens Jensen i Nim, død. 2B: Jens, Bodil, søster [Maren Jensdatter, skifte 23.10.1761 lbnr.111], var g.m. Niels Pedersen i Åle. 1B: Karen.

183 Christen Nielsen Hatting i Åle. 12.2.1776, side 612.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Sørensen. B: Niels 21, Johanne 18, Jens 12, Peder 6. FM: Mads Christensen i Linnerup.

184 Laurids Christensen i Åle. 13.3.1776, side 613.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Simon Pedersen sst. B: Esther 14, Christen 11, Maren 1. FM: farbror Laurids Christensen sst.

185 Niels Mortensen i Åle. 26.2.1776, side 614.
E: Karen Andersdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Anders 19, Morten 19, Anne 16, Søren 14, Peder 11, Troels 9. FM: morbror Mikkel Andersen sst.

186 Kirsten Jensdatter fra Flensborg, der døde i Åle. 1.4.1776, side 617.
A: søster Anne Cathrine Jensdatter g.m. Peder Nielsen, snedker i Åle. Øvrige arvinger på Constantinsborg gods, men navne kendes ikke. Afdøde var født i Pindsmølle.

187 Maren Jørgensdatter i Hvirring. 3.6.1776, side 618.
E: Jens Jensen. B: Elsebeth 3, Maren 9 mdr. FM: morfar Jørgen Nielsen Daugaard i Hornborg.

188 Karen Madsdatter i Åle. 10.2.1777, side 621.
Enke efter [Jørgen Christensen Bødker sst, skifte 23.1.1761 lbnr.102]. B: Mads sst, Christen sst, Nikolaj sst, Maren g.m. Niels Sørensen i Hjortsvang, Mette, Anne Cathrine. FM: Anders Nielsen Bødker sst.

189 Kirsten Pedersdatter i Hvirring. 27.2.1777, side 622.
E: Niels Offersen. A: bror Mikkel Pedersen i Nim, død. 4B: Peder i Tønning, Hans i Underup, Anne gift i Træden, Kirsten, bror Gregers Pedersen på Sjælland, søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Hans Smed ved Langskov kirke. 4B: Hans Christian i Ølholm, Karen gift i Vindelev, Mette g.m. Jørgen Daugaard i Hornborg, Anne g.m. Christen Knudsen i Ølholm, søster Inger Pedersdatter, død, var g.m. Jens Knudsen i København. 5B: Knud, Peder, Mikkel, Jens, Anne alle sst, halvbror Anders Pedersen i Hornborg, død. 1B: Birthe, halvbror Niels Pedersen i Hvirring, halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Christen Pedersen i Hvirring.

190 Sofie Amalie Lauridsdatter i Hvirring. 15.7.1777, side 625.
E: Mikkel Sørensen. [Første ægteskab med Rasmus Sørensen]. B: Birthe g.m. Oluf Jørgensen, skoleholder i Honum. [Andet ægteskab med Mikkel Nielsen sst], skifte 2.4.1764 lbnr.128. Desuden nævnes enkemandens bror Anders Sørensen i Åle.

191 Anders Olufsen i Åle. 20.12.1777, side 628.
E: Bodil Bertelsdatter. LV: Sergeant Lydik. B: Sidsel Marie, død, var g.m. Christen Lauridsen i Honum. 1B: Laurids, Anne g.m. Niels Albertsen i Monbjerg.

192 Kirsten Jensdatter i Hvirring. 13.3.1778, side 629.
E: Christen Sørensen. B: Anne Elisabeth 8, Jens 4, Anne Marie 2, Søren nyfødt. FM: morbror Christen Jensen Sommer i Hornborg.

193 Anne Jensdatter i Åle. 3.4.1778, side 631.
E: Johan Rudolf Jørgensen. B: Jørgen Christian 17, Jens 14. FM: morbror Poul Hansen Nørgaard i Århus.

194 Anne Cathrine Christensdatter i Molger. 10.3.1778, side 633.
E: Peder Mortensen. B: Rasmus 3, Anne 2. FM: oldefar Christen Pedersen i Lund.

195 Frederik [Christian] Jørgensen i Åle. 28.3.1778, side 636.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Hans Hansen sst. B: Maren 11. Første ægteskab med [Maren Christensdatter, skifte 9.5.1761 lbnr.105]. B: Christoffer, Jørgen 20. FM: farbror Johan Rudolf Jørgensen sst.

196 Karen Mikkelsdatter i Molger. 25.4.1778, side 638.
E: Peder Christensen. Første ægteskab med Niels Sørensen, skifte 22.10.1770 lbnr.154. B: Anne enke efter Jacob Nielsen i Kodallund, Mette 22, Søren 20, Maren 18. FM: Jens Olufsen i Hvirring, Niels Christensen i Molger.

197 Søren Nielsen i Krejbjerg. 24.6.1778, side 640.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Christensen sst. B: Niels 27, Søren 26, Anne 23, Maren 20, Peder 11. FM: Jens Sørensen i Lille Thorlund, lille Hans Eskildsen i Grættrup.

198 Peder Jensen Poder og hustru Karen Nielsdatter i Åle. 3.4.1778, side 643.
B: Jens 37, Anne, død, var g.m. Anders Andersen i Hesselballe. 1B: Anders, Maren g.m. Morten Andersen i Uldum, Margrethe. FM: Johan Rudolf Jørgensen i Åle.

199 Christoffer Lauridsen i Hjortsvang. 20.1.1779, side 644.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Rasmussen i Lønsgård. B: Anne 13, Niels 11, Anne Margrethe 4. FM: oldefar Niels Jørgen0sen.

200 Else Marie Nielsdatter i Hvirring. 21.9.1778, side 646.
E: Mathias Iversen, der er rejst for 11 år siden. B: Anne Dorthe i Vejle, Iver 22 i København, Anne Marie, Johanne. FM: Christen Jensen i Hvirring, Peder Frandsen sst. (Afkald lbnr.261, 262)

201 Jens Christensen i Trebjerg. 3.1.1780, side 650.
E: Anne Hansdatter. LV: far Hans Nikolajsen, smed i Hvirring. A: bror Niels Christensen i Molger, søster Anne Christensdatter g.m. Søren Nielsen sst, søster Mette Christensdatter g.m. Hans Andersen i Trebjerg.
Bjerregård gods skifteprotokol
1779-1790
G 350-4202 Thomas Nielsen i Grættrup. 1.7.1780, side 3.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Christen Jensen sst. A: brorsøn Mads Christensen sst, halvsøster Karen Nielsdatter g.m. Eskild Hansen i Store Bredlund i Vrads sogn.

203 Mads Pedersen, ugift i Hvirring. 26.11.1779, side 6.
A: bror Laurids Pedersen, skrædder i Flemming, bror Jens Pedersen i Hvirring, bror Anders Pedersen tjener i Stidsmølle, søster Anne Pedersdatter i Underup.

204 Peder Jørgensen, ugift i Trebjerg. 12.8.1780, side 13.
A: bror Anders Jørgensen, søster Anne Jørgensdatter, søster Dorthe Jørgensdatter. FM: Anders Henriksen i Åle.

205 Jørgen Rasmussen i Åle. 14.11.1780, side 16.
A: bror Niels Rasmussen i Havrum, [skifte Rask gods 5.6.1776 lbnr.694]. 3B: Peder 27, Maren g.m. Jens Knudsen i Bøgballe, Maren. FM: Jens Bang, skoleholder i Hornborg, bror Peder Rasmussen i Tørring, død. 2B: Jeppe sst, Rasmus sst, søster Anne Rasmusdatter, [skifte 11.1.1763 lbnr.119], var g.m. Peder Olufsen i Åle. 2B: Oluf sst, Rasmus sst, søster Else Rasmusdatter g.m. Anders Henriksen sst.

206 Karen Jensdatter i Bjerresmølle. 7.2.1781, side 26.
E: Hans Lind. A: bror Niels Jensen i Føvling, død. 4B: Jens 27, Christen 25, Peder 20, Anne Marie 17, søster Inger Marie Jensdatter, død, var g.m. Hans Christensen i Tyrsting. 3B: Karen, Christen 21, Jens 18.

207 Niels Iversen i Hjortsvang. 18.12.1781, side 39.
E: Mette Pedersdatter. LV: bror Hans Pedersen i Sindbjerglund. B: Johanne 12, Iver 9, Maren 6, Anne 3. FM: Peder Iversen i Hjortsvang, Oluf Pedersen i Åle.

208 Christen Jensen i Linnerup. 7.5.1782, side 44.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Mads Christensen sst. B: Kirsten 27, Jørgen 25, Jens 21, Birthe 17, Anne 13.

209 Mette Christensdatter i Hvirring. 29.5.1782, side 46.
E: Peder Madsen. B: Margrethe 9 mdr. FM: Christen Madsen sst.

210 Karen Andersdatter i Bjørnskov. 27.5.1782, side 49.
E: Peder Poulsen. B: Anders 5 uger. FM: morbror Søren Andersen i Ejstrup. Enkemandens første ægteskab med [Kirsten Lauridsdatter], skifte 15.6.1775 lbnr.178.

211 Mette Marie Pedersdatter i Linnerup. 4.6.1782, side 54.
E: Mads Christensen. B: Anne Marie 23, Peder 21, Mette 15, Oluf 10. FM: Christen Hansen sst.

212 Maren Jensdatter i Åle. 13.5.1782, side 60, G 350-4 side 83.
A: far Jens Hansen, væver sst. Uden for ægteskab med Søren Sørensen i Ørum på Hvolgård gods B: Johanne 4 uger. FM: Christen Christensen i Grejs, Anders Henriksen i Åle. Afkald 28.5.1783.

213 Niels Jørgensen i Hjortsvang. 25.9.1782, side 71.
E: Anne Pedersdatter. B: Anne g.m. Anders Pedersen i Tinnet, Maren g.m. Thomas Pedersen i Hjortsvang.

214 Anne Thomasdatter i Nortvig. 28.9.1782, side 72.
Enke efter Peder Svendsen. B: Thomas i Hjortsvang, Christen i Nortvig, Kirsten g.m. Jørgen Poulsen i Nørre Gludsted, Johanne g.m. Christen Hansen i Linnerup, Anne Kirstine.

215 Johanne Marie Christensdatter i Molger. 7.10.1782, side 74.
E: Peder Christensen. B: Karen 4, Cathrine 2. FM: Bent Andersen i Enner. [Enkemandens første ægteskab med Karen Mikkelsdatter, skifte 25.4.1778 lbnr.196]. Hendes første ægteskab med [Niels Sørensen i Molger], skifte 2.10.1770 lbnr.154. Arv til B: Søren

216 Mads Christensen i Linnerup. 24.9.1782, lbnr.79.
Enkemand efter Mette Marie Pedersdatter, skifte 4.6.1782 lbnr.211. B: Anne Marie 23, Peder 21, Mette 15, Oluf 10. FM: søskendebarn Christen Hansen sst. Første ægteskab med Anne Marie Waldsdatter [Hvalsø]. B: Johan i Hjortsvang.

217 Johan Nielsen i Hjortsvang. 10.7.1783, side 84.
B: Birthe, enke efter Hans Jensen i Linnerup, nu i Hjortsvang. LV: Jens Andersen sst, Maren g.m. Morten Pedersen i Hjortsvang Østergård, Barbara, [skifte 25.5.1773 lbnr.169], var g.m. Anders Madsen i Linnerup. 3B: Mads, Anne, Sidsel.

218 Afkald fra Niels Mikkelsen, smed i Ejstrup. 8.10.1783 side 86.
for arv efter sin datter til dennes enkemand Christen Jensen i Bjerregård.

219 Frederik Christian Mortensen, skovfoged i Åle Skovhus. 14.1.1784, side 87.
E: Maren Madsdatter. LV: Anders Madsen i Linnerup. B: Dorthe 27, Sidsel 26, der ægter Jens Madsen, der fæster, Mads Skytte 23, Birthe Marie 17. FM: farbror Frands Mortensen i Hvirring.

220 Inger Jensdatter i Åle. 29.11.1783, side 89.
Enke efter Carsten Bendixen sst, [skifte 14.1.1774 lbnr.173]. B: Niels, tømrer i Horsens, Maren g.m. Christen Pedersen i Ørum, Karen g.m. Johan Rudolf Jørgensen i Åle. Første ægteskab med Niels Jensen [sst]. B: Jens i Risager Mølle, Jens i Stenderup, Anne Cathrine, død var g.m. Søren Frandsen i Uldum. 2B: Kirstine Margrethe g.m. Mikkel Rudolfsen i Kisballe, Else, Mette, død, var g.m. Christen Sørensen i Vonge. 6B: Søren, Niels, Else Kirstine, Inger, Dorthe Cathrine, Karen.

221 Afkald fra Thomas Thomsen i Gludsted. 28.4.1784 side 92.
for arv efter mor Karen Pedersdatter i Adserbjerre, skifte 25.9.1769 lbnr.150.

222 Søren Olufsen Due i Hvirring. 10.6.1784, side 93.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Jens Henriksen i Trebjerg. B: Jørgen 3. FM: farbror Jens Olufsen i Hvirring.

223 Anders Nissen, smed i Molger. 30.5.1784, side 96.
E: Bodil Christensdatter. LV: Søren Nielsen sst. B: Claus 4. FM: Peder Rasmussen sst, Rasmus Skaarup i Horsens.

224 Peder Jensen Merring i Åle. 19.5.1784, side 101.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Markus Pedersen sst. B: Marie Kirstine, Anne. FM: Hans Hansen sst, dennes bror Peder Hansen sst.

225 Karen Christensdatter i Åle. 17.1.1785, side 106.
A: mor Kirsten [Jensdatter Merring enke efter Christen Gregersen sst]. LV: Anders Henriksen sst, bror Jens Christensen 20, søster Maren Christensdatter. FM: morbror Mads Merring sst.

226 Maren Jensdatter i Adserbjerre. 24.1.1785, side 108.
E: Christen Sørensen. A: bror Christen Jensen sst, søster Anne Marie Jensdatter g.m. Niels Hansen i Davding, søster Karen Jensdatter g.m. Peder Pedersen i Brande.

227 Søren Jacobsen i Hvirring. 6.1.1785, side 109.
E: Anne Andersdatter. LV: Christen Jensen sst. B: Jacob 20, Rasmus 15. FM: farbror Niels Jacobsen sst.

228 Niels Ovesen i Hvirring. 6.6.1785, side 114.
E: Else Jørgensdatter. LV: Hans Nikolajsen, smed sst. B: Jørgen 25, Jens 21. FM: Christen Christensen sst.

229 Peder Sørensen, ugift i Hvirring. 13.7.1785, side 117.
A: halvbror Søren Jacobsen sst, [skifte 6.1.1785 lbnr.227]. 2B: Jacob, Rasmus, halvbror Niels Jacobsen sst, halvbror Morten Jacobsen i Åle, søster Anne Jacobsdatter, død, var g.m. Anders Pedersen i Flemming. 3B: Mette Kirstine g.m. Søren Knudsen i Eriknauer, Maren g.m. Jens Mortensen i Flemming, Kirsten g.m. Peder Pedersen i Hårup i Føvling sogn.

230 Karen Andersdatter i Linnerup. 12.12.1785, side 126.
E: Erik Pedersen. B: Peder 12, Karen 10, Søren 3. FM: Anders Madsen sst.

231 Hans Knudsen i Hjortsvang. 4.2.1786, side 128.
A: bror Jørgen Knudsen i Tørring, søster Anne Knudsdatter, død, var g.m. Jens Rasmussen i Jelling, halvbror Oluf Knudsen i Adserbjerre, halvbror Peder Knudsen i Vindelev.

232 Gedske Rasmusdatter i Åle. 14.6.1786, side 133.
E: Jens Hansen Galschiødt, væver. B: Birthe Marie, død, var g.m. Anders Sørensen i Træden. 2B: Anders 11, Gertrud 8. Første ægteskab med [Hans Nielsen, væver i Åle, skifte 2.1.1738 lbnr.40]. B: Niels i Tinnet, Jens i Nørholm i Brande sogn, Margrethe g.m. Laurids Christensen i Kalbygård Skovhus i Låsby sogn.

233 Anne Marie Sørensdatter i Molger. 7.10.1786, side 137.
E: Peder Christensen. B: Inger g.m. Hans Sørensen i Vrønding, Søren 26, Rasmus 22. FM: Jens Olufsen i Hvirring.

234 Mette Sørensdatter i Trebjerg. 30.12.1786, side 140.
E: Søren Andersen. B: Anders 52, Søren 50 i Tamdruplund, Birgitte g.m. Søren Sørensen i Trebjerg, Maren 40.

235 Hans Christensen i Linnerup. 1.2.1787, side 145.
E: Maren Andersdatter. LV: Christen Jensen sst. B: Christen sst, Niels i Ejer, Anders i Åle, Mads i København, Jens sst, Else g.m. Søren Sørensen i Hatting, Mette Marie.

236 Jens Olufsen i Hvirring. 31.3.1787, side 150.
E: Anne Pedersdatter. LV: bror Simon Pedersen i Åle. B: Erik 21, Jens 17, Peder 13, Anne Marie 10, Niels 7, Morten 3. FM: farbror Peder Olufsen i Trebjerg. Enkens første ægteskab med [Erik Mikkelsen i Hvirring, skifte 22.10.1764 lbnr.133]. B: Kirsten 23.

237 Karen Olufsdatter i Hvirring. 30.3.1787, side 154.
E: Jens Christensen. B: Anne Kirstine 19, Maren 14, [Anne Mette] 9. FM: Christen Christensen sst.

238 Karen Madsdatter i Krejbjerg. 5.4.1787, side 156.
E: Niels Sørensen. B: Søren 4, Anne 3, Mads 2. FM: farbror Jens Sørensen i Lille Thorlund, morbror Niels Madsen i Rønslunde.

239 Jens Sørensen i Åstedbro. 9.9.1786, side 160.
Enkemand efter Karen Pedersdatter. A: bror Peder Sørensen i Hvirring, halvbror Anders Pedersen i Hornborg, død. 1B: Birgitte, der ægter Terkild Andersen i Havbjerg på Mattrup gods, halvsøster Maren Pedersdatter i Hvirring, død. 1B: Anders Christensen, skoleholder i Vrønding. [Afdødes hustrus første ægteskab med Jens Pedersen sst, skifte 21.5.1761 lbnr.106]. B: Maren Jensdatter g.m. Peder Sørensen Knop i Horsens.

240 Karen Andersdatter i Linnerup. 12.4.1788, side 179.
E: Peder Madsen. B: Mads 3. FM: mosters mand Christen Jensen Hatting sst. Desuden nævnes enkemandens søster Anne Marie i Vesterlund.

241 Else Rasmusdatter i Åle. 17.4.1788, side 185.
E: Anders Henriksen. B: Troels sst. Første ægteskab med [Troels Mortensen sst, skifte 16.6.1754 lbnr.66]. B: Anne Marie g.m. Søren Jensen i Nyborg i Langskov sogn, Maren g.m. Oluf Jensen i Åle, Anne g.m. Anders Andersen i Ildved.

242 Johanne Pedersdatter i Linnerup. 5.5.1788, side 188.
E: Christen Hansen. B: Peder 14, Anne Marie 11, Hans 9, Maren 6. FM: morbror Thomas Pedersen i Hjortsvang, morbror Christen Pedersen i Nortvig, Peder Madsen i Linnerup.

243 Anne Christoffersdatter i Hjortsvang. 22.9.1788, side 195.
Steddatter af Thomas Pedersen sst. A: mor, [Maren Nielsdatter, skifte 2.9.1788 lbnr.245], bror Niels Christoffersen, [skifte 22.9.1788 lbnr.244], søster Margrethe Christoffersdatter 13, halvsøster Anne Cathrine Thomasdatter 9, halvsøster Inger Thomasdatter 5.

244 Niels Christoffersen i Hjortsvang. 22.9.1788, side 197.
Stedsøn af Thomas Pedersen sst. A: søster Margrethe Christoffersdatter 13, halvsøster Anne Cathrine Thomasdatter 9, halvsøster Inger Thomasdatter 5. FM: Jens Rasmussen sst.

245 Maren Nielsdatter i Hjortsvang. 2.9.1788, side 198.
E: Thomas Pedersen. B: Anne Cathrine 9, Inger 5. Første ægteskab med Christoffer Lauridsen sst, [skifte 20.1.1779 lbnr.199]. B: Margrethe 13. FM: Jens Rasmussen sst, afdødes søskendebarn Jens Christensen i Tinnet. (Sml. lbnr.243, 244).

246 Sejer Pedersen i Hvirring. 7.1.1789, side 206.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Peder sst, Anne. FM: morbror Anders Nielsen i Bøgballe.

247 Karen Hansdatter i Trebjerg. 22.6.1789, side 212.
E: Jacob Davidsen. B: David 14, Hans 9, Rasmus 6. FM: bedstefar Niels Christensen i Molger.

248 Edel Cathrine Pedersdatter i Åle. 20.7.1789, side 219.
E: Jens Hansen Galschiødt, væver. A: mor Anne Eriksdatter, enke efter Peder Christensen i Hårup i Føvling sogn. LV: Peder Pedersen sst, bror Erik Pedersen i Føvling, bror Rasmus Pedersen 48, tjener i Kørup, søster Anne Kirstine Pedersdatter, halvbror Peder Pedersen i Hårup i Føvling sogn, halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Anders Jensen i Nørskov på Mattrup gods. (Sml. lbnr.232).

249 Søren Jensen, træskomand i Åle. 29.12.1789, side 234.
E: Mette Pedersdatter. LV: Nikolaj Jørgensen sst. Arvinger i Holsten.

250 Laurids Christensen Lundfod i Åle. 29.12.1789, side 237.
E: Mette Jensdatter. LV: Peder Snedker sst. B: Mette 28, Kirsten 22, Maren 19, Christen 12. FM: morbror Mads Pedersen sst.

251 Mette Christensdatter i Trebjerg. 11.1.1790, side 240.
E: Hans Andersen, skovfoged. B: Anne 12, Johanne 9, Bodil 6. FM: morbrødre Niels Christensen i Molger, Søren Nielsen sst.

252 Bodil Christensdatter i Trebjerg. 12.1.1790, side 247.
E: Christen Pedersen. B: Maren 22, Anne Margrethe 20, Peder 15, Christen 10. FM: farbror Søren Pedersen i Molger, morbror Hans Sørensen i Vrønding.

253 Peder Andersen i Trebjerg. 23.3.1790, side 256.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Pedersen sst. B: Niels 15, Maren 10. FM: Hans Christensen sst.

254 Niels Andersen i Bjørnskov. 26.3.1790, side 257.
E: Maren Lauridsdatter. [Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 25.1.1765 lbnr.136]. B: Anders i Rønslunde, Peder i Bjørnskov, Bodil g.m. Christen Dinesen i Hampenbjerg, Anne g.m. Christoffer Nielsen i Nørre Snede.

255 Kirsten Pedersdatter i Åle. 9.2.1790, side 261.
E: Mads Hansen, der også døde. B: Maren 9, Anne Kirstine 4. FM: Jens Madsen i Åle Skovhus, Mads Merring i Åle.

256 Mette Pedersdatter i Åle. 4.2.1790, side 276.
Enke efter Søren Jensen, træskomand, [skifte 29.12.1789 lbnr.249]. A: bror Peder Pedersen ugift i Eltang sogn, 3 søskendebørn født i Hvejsel sogn.

257 Christen Sørensen i Hvirring. 16.2.1790, side 282.
E: Birthe Marie Jensdatter. LV: stedfar Morten Pedersen i Hjortsvang. B: Jens 10, Søren 5, Maren 2. FM: Christen Madsen i Hvirring. Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, [skifte 13.3.1778 lbnr.192]. B: Anne Elisabeth 19, Jens 16. FM: morbror Christen Jensen Sommer i Hornborg.

258 Jens Pedersen i Torsted på Bygholm gods. 7.9.1790, side 298.
Han har været 4 måneder hos Frands Mortensen i Hvirring. A: bror Simon Pedersen i Vrønding på Bisgård gods, søster Anne Margrethe Pedersdatter g.m. portneren i Viborg, søster Karen Pedersdatter g.m. Laurids Albertsen i Lund, død. 1B: Margrethe 3 mdr, søster Maren Pedersdatter g.m. Frands Mortensen i Hvirring.

259 Afkald fra Mikkel Pedersen i Molger. 14.11.1790, side 305.
for arv til søster Karen Pedersdatter efter far Peder Mikkelsen sst, [skifte 24.10.1767 lbnr.146].

260 Afkald fra Peder Sørensen i Adserbjerre. 14.11.1790, side 306.
for arv til ham og hans søskende efter deres far Søren Pedersen sst, skifte 7.4.1764 lbnr.130.

261 Afkald fra Peder Frandsen i Hvirring. 14.11.1790, side 306.
for arv til Johanne Mathiasdatter efter mor Else Marie Nielsdatter sst, skifte 21.9.1778 lbnr.200.

262 Afkald fra Christen Jensen i Hvirring. 14.11.1790, side 307.
for arv til Anne Dorthe Mathiasdatter sst. og Anne Marie Mathiasdatter sst. efter deres mor Else Marie Nielsdatter sst, skifte 21.9.1778 lbnr.200.

.
Register

Adsersdatter, Maren Bregnholm Mølle 67
Andersdatter, Anne Hvirring 91
Andersdatter, Anne Hvirring 124
Andersdatter, Anne Hvirring 227
Andersdatter, Anne Åle 115
Andersdatter, Birthe Hvirring 123
Andersdatter, Bodil Vrønding 92
Andersdatter, Karen Bjørnskov 210
Andersdatter, Karen Hvirring 50
Andersdatter, Karen Hvirring 56
Andersdatter, Karen Linnerup 230
Andersdatter, Karen Linnerup 240
Andersdatter, Karen Åle 59
Andersdatter, Karen Åle 107
Andersdatter, Karen Åle 185
Andersdatter, Kirsten Åle 38
Andersdatter, Maren Linnerup 235
Andersdatter, Margrethe Åle 69
Andersen, Anders Åle 135
Andersen, Christen Trebjerg 132
Andersen, Hans Trebjerg 182
Andersen, Hans Trebjerg 251
Andersen, Mads Rønslunde 94
Andersen, Mikkel Åle 14
Andersen, Niels Bjørnskov 136
Andersen, Niels Bjørnskov 254
Andersen, Niels Flemming 13
Andersen, Peder Adserbjerre 85
Andersen, Peder Flemming 107
Andersen, Peder Trebjerg 253
Andersen, Søren Trebjerg 158
Andersen, Søren Trebjerg 234
Andersen, Terkild Molger 75
Augustinussen, Niels Åle 45
Augustinussen, Niels Åle 142
Bendixen, Carsten Åle 173
Bertelsdatter, Bodil Åle 191
Bolbro, Anders Åle 170
Brun, Jens Madsen Hvirring 62
Brun, Niels Madsen Hvirring 163
Busingen, Anne Magdalene Åle 118
Bødker, Jørgen Christensen Åle 36
Bødker, Jørgen Christensen Åle 102
Bødker, Niels Christensen Åle 18
Bødker, Niels Christensen Åle 153
Bødker, Peder Christensen Åle 126
Bødker, Rasmus Olufsen Åle 170
Bølk, Niels Hansen Åle 148
Christensdatter, Anne Hvirring 37
Christensdatter, Anne Hvirring 39
Christensdatter, Anne Molger 80
Christensdatter, Anne Åle 18
Christensdatter, Anne Åle 31
Christensdatter, Anne Åle 64
Christensdatter, Anne Cathrine Molger 194
Christensdatter, Barbara Åle 114
Christensdatter, Birthe Hjortsvang 87
Christensdatter, Bodil Molger 223
Christensdatter, Bodil Trebjerg 252
Christensdatter, Dorthe Åle 113
Christensdatter, Else Rønslunde 79
Christensdatter, Else Åle 21
Christensdatter, Else Margrethe Vrønding 88
Christensdatter, Inger Adserbjerre 130
Christensdatter, Inger Adserbjerre 149
Christensdatter, Inger Hvirring 27
Christensdatter, Inger Hvirring 48
Christensdatter, Inger Åle 44
Christensdatter, Johanne Marie Molger 215
Christensdatter, Karen Åle 225
Christensdatter, Kirsten Grættrup 202
Christensdatter, Kirsten Åle 184
Christensdatter, Maren Hvirring 26
Christensdatter, Maren Hvirring 122
Christensdatter, Maren Hvirring 181
Christensdatter, Maren Molger 95
Christensdatter, Maren Trebjerg 28
Christensdatter, Maren Trebjerg 139
Christensdatter, Maren Trebjerg 253
Christensdatter, Maren Åle 105
Christensdatter, Margrethe Åstedbro 16
Christensdatter, Margrethe Åstedbro 42
Christensdatter, Mette Hvirring 4
Christensdatter, Mette Hvirring 209
Christensdatter, Mette Trebjerg 251
Christensdatter, Sidsel Rønslunde 94
Christensdatter, Sidsel Åle 157
Christensen, Anders Flemming 22
Christensen, Christen Hvirring 124
Christensen, Christen Åle 53
Christensen, Christen Åle 113
Christensen, Hans Linnerup 235
Christensen, Jens Flemming 86
Christensen, Jens Hornborg 12
Christensen, Jens Hornborg 138
Christensen, Jens Hvirring 97
Christensen, Jens Hvirring 237
Christensen, Jens Linnerup 167
Christensen, Jens Molger 145
Christensen, Jens Trebjerg 156
Christensen, Jens Trebjerg 201
Christensen, Jørgen Åle 36
Christensen, Jørgen Åle 102
Christensen, Laurids Åle 77
Christensen, Laurids Åle 100
Christensen, Laurids Åle 184
Christensen, Laurids Åle 250
Christensen, Mads Linnerup 211
Christensen, Mads Linnerup 216
Christensen, Mads Rønslunde 164
Christensen, Niels Grættrup 143
Christensen, Niels Åle 18
Christensen, Niels Åle 153
Christensen, Niels Åle 166
Christensen, Peder Hårup 248
Christensen, Peder Molger 196
Christensen, Peder Molger 215
Christensen, Peder Molger 233
Christensen, Peder Åle 126
Christensen, Søren Hvirring 7
Christensen, Søren Hvirring 39
Christensen, Søren Hvirring 98
Christensen, Søren Åle 60
Christoffersdatter, Anne Hjortsvang 243
Christoffersen, Niels Hjortsvang 244
Clemensdatter, Kirsten Hvirring 140
Clemensen, Anders Hvirring 155
Clemensen, Anders Hvirring 177
Davidsdatter, Anne Margrethe Trebjerg 144
Davidsen, Jacob Trebjerg 247
Davidsen, Rasmus Trebjerg 144
Due, Søren Nielsen Molger 68
Due, Søren Olufsen Hvirring 222
Eriksdatter, Anne Hårup 248
Fladstrup, Kirstine Lucie Jensdt Bjerre 99
Frandsdatter, Karen Hvirring 73
Frederiksen, Niels Hvirring 161
Galschiødt, Jens Hansen Åle 232
Galschiødt, Jens Hansen Åle 248
Gram, Christen Åle 54
Gregersen, Christen Åle 225
Hansdatter, Anne Trebjerg 201
Hansdatter, Else Åle 165
Hansdatter, Johanne Hvirring 155
Hansdatter, Karen Trebjerg 247
Hansdatter, Maren Åle 81
Hansen, Christen Linnerup 242
Hansen, Hans Åle 38
Hansen, Jens Åle 232
Hansen, Jens Åle 248
Hansen, Jørgen Åle 51
Hansen, Mads Åle 255
Hansen, Mathias Trebjerg 120
Hansen, Niels Hvirring 55
Hansen, Niels Hvirring 73
Hansen, Niels Åle 148
Hatting, Christen Nielsen Åle 183
Hatting, Jens Christensen Linnerup 167
Henriksen, Anders Åle 241
Henriksen, Jens Trebjerg 35
Hvalsø, Anne Marie Linnerup 216
Iversdatter, Kirsten Åle 2
Iversdatter, Maren Åle 36
Iversen, Mathias Hvirring 200
Iversen, Niels Hjortsvang 207
Jacobsdatter, Anne Åle 46
Jacobsen, David Trebjerg 74
Jacobsen, Niels Hvirring 131
Jacobsen, Søren Hvirring 227
Jensdatter, Anne Hvirring 97
Jensdatter, Anne Trebjerg 134
Jensdatter, Anne Trebjerg 182
Jensdatter, Anne Åle 193
Jensdatter, Birgitte Molger 47
Jensdatter, Birthe Marie Hvirring 257
Jensdatter, Inger Hornborg 12
Jensdatter, Inger Åle 173
Jensdatter, Inger Åle 220
Jensdatter, Johanne Hjortsvang 11
Jensdatter, Karen Bjerresmølle 206
Jensdatter, Karen Åle 168
Jensdatter, Karen Åle 183
Jensdatter, Kirsten Hvirring 192
Jensdatter, Kirsten Linnerup 174
Jensdatter, Kirsten Åle 14
Jensdatter, Kirsten Åle 186
Jensdatter, Kirsten Åle 225
Jensdatter, Kirstine Lucie Bjerre 99
Jensdatter, Maren Adserbjerre 226
Jensdatter, Maren Bjørnskov 136
Jensdatter, Maren Flemming 13
Jensdatter, Maren Flemming 23
Jensdatter, Maren Åle 111
Jensdatter, Maren Åle 212
Jensdatter, Mette Molger 68
Jensdatter, Mette Åle 250
Jensen, Albert Hastrup Mølle 10
Jensen, Christen Bjerregård 218
Jensen, Christen Bjerresmølle 25
Jensen, Christen Hvirring 50
Jensen, Christen Linnerup 208
Jensen, Christen Molger 52
Jensen, Christen Molger 80
Jensen, Christen Åle 44
Jensen, Hans Trebjerg 96
Jensen, Jens Hjortsvang 147
Jensen, Jens Hvirring 187
Jensen, Jens Torsted 258
Jensen, Jørgen Hvirring 65
Jensen, Jørgen Åle 69
Jensen, Jørgen Åle 159
Jensen, Morten Trebjerg 63
Jensen, Morten Trebjerg 70
Jensen, Niels Hvirring 37
Jensen, Niels Vrønding 88
Jensen, Niels Vrønding 108
Jensen, Niels Åle 220
Jensen, Oluf Trebjerg 58
Jensen, Otte Åle 30
Jensen, Peder Vrønding 92
Jensen, Peder Åle 197
Jensen, Peder Åle 224
Jensen, Rasmus Hvirring 48
Jensen, Søren Hvirring 57
Jensen, Søren Åle 249
Jepsen, Anders Åle 114
Jepsen, Anders Åle 176
Johansdatter, Barbara Linnerup 169
Johansdatter, Birthe Åle 172
Johansdatter, Maren Hjortsvang 147
Jonsdatter, Maren Hvirring 137
Jørgensdatter, Anne Hvirring 7
Jørgensdatter, Anne Hvirring 222
Jørgensdatter, Anne Molger 75
Jørgensdatter, Else Hvirring 228
Jørgensdatter, Karen Linnerup 208
Jørgensdatter, Karen Åle 195
Jørgensdatter, Kirsten Åle 54
Jørgensdatter, Maren Hvirring 187
Jørgensdatter, Margrethe Åle 51
Jørgensen, Folmer Molger 95
Jørgensen, Folmer Trebjerg 76
Jørgensen, Frederik Christian Åle 105
Jørgensen, Frederik Christian Åle 195
Jørgensen, Hans Hvirring 37
Jørgensen, Johan Rudolf Åle 193
Jørgensen, Niels Hjortsvang 213
Jørgensen, Niels Hvirring 24
Jørgensen, Peder Trebjerg 204
Jørgensen, Rasmus Flemming 41
Keysig, Christian Frederik Åle 118
Keysig, Christian Frederik Åle 172
Kjeldsdatter, Maren Hvirring 24
Kjøller, Christian Hvirring 29
Knudsdatter, Anne Cathrine Hvirring 93
Knudsdatter, Johanne Åstrup 3
Knudsdatter, Sofie Hvirring 49
Knudsen, Hans Hjortsvang 231
Knudsen, Jens Åle 2
Knudsen, Jens Åstedbro 16
Knudsen, Mikkel Åle 51
Kvist, Christen Åle 157
Lauridsdatter, Johanne Trebjerg 76
Lauridsdatter, Johanne Åle 77
Lauridsdatter, Kirsten Bjørnskov 178
Lauridsdatter, Maren Bjørnskov 254
Lauridsdatter, Sofie Hvirring 90
Lauridsdatter, Sofie Amalie Hvirring 128
Lauridsdatter, Sofie Amalie Hvirring 190
Lauridsen, Christoffer Hjortsvang 199
Liboriusdatter, Anne Åle 45
Lind, Hans Bjerresmølle 206
Lundfod, Laurids Christensen Åle 250
Lykke, Jens Åle 33
Madsdatter, Anne Kirstine Hvirring 57
Madsdatter, Karen Flemming 89
Madsdatter, Karen Flemming 112
Madsdatter, Karen Krejbjerg 238
Madsdatter, Karen Åle 102
Madsdatter, Karen Åle 104
Madsdatter, Karen Åle 188
Madsdatter, Maren Trebjerg 9
Madsdatter, Maren Trebjerg 120
Madsdatter, Maren Åle Skovhus 219
Madsen, Anders Linnerup 169
Madsen, Clemen Bregnholm Mølle 67
Madsen, Hans Åle 17
Madsen, Jens Hvirring 62
Madsen, Jens Åle 151
Madsen, Niels Hjortsvang 11
Madsen, Niels Hvirring 163
Madsen, Peder Hvirring 209
Madsen, Peder Linnerup 240
Malund, Anders Mikkelsen Åle 72
Malund, Mikkel Andersen Åle 14
Malund, Søren Mikkelsen Åle 103
Markussen, Peder Hvirring 49
Merring, Jens Åle 15
Merring, Jens Åle 107
Merring, Kirsten Jensdatter Åle 225
Merring, Peder Jensen Åle 224
Mikkelsdatter, Bodil Trebjerg 132
Mikkelsdatter, Johanne Molger 146
Mikkelsdatter, Johanne Molger 160
Mikkelsdatter, Karen Molger 154
Mikkelsdatter, Karen Molger 196
Mikkelsen, Anders Åle 72
Mikkelsen, Erik Hvirring 133
Mikkelsen, Jens Åle 20
Mikkelsen, Oluf Hjortsvang 87
Mikkelsen, Peder Molger 146
Mikkelsen, Søren Åle 103
Mortensdatter, Anne Hornborg 138
Mortensdatter, Bodil Trebjerg 116
Mortensdatter, Maren Hvirring 131
Mortensdatter, Maren Åle 141
Mortensen, Christen Hvirring 121
Mortensen, Frands Hvirring 140
Mortensen, Frands Hvirring 179
Mortensen, Frederik Christian Åle Skovhus 219
Mortensen, Jacob Hvirring 78
Mortensen, Jens Hvirring 122
Mortensen, Jørgen Åle 115
Mortensen, Jørgen Åle 141
Mortensen, Niels Åle 185
Mortensen, Peder Molger 160
Mortensen, Peder Molger 194
Mortensen, Peder Åle 71
Mortensen, Troels Åle 66
Nielsdatter, Else Marie Hvirring 200
Nielsdatter, Johanne Linnerup 167
Nielsdatter, Johanne Åle 224
Nielsdatter, Karen Hvirring 98
Nielsdatter, Karen Hvirring 127
Nielsdatter, Karen Molger 52
Nielsdatter, Karen Åle 20
Nielsdatter, Karen Åle 198
Nielsdatter, Kirsten Hvirring 78
Nielsdatter, Kirsten Hvirring 163
Nielsdatter, Kirsten Hvirring 246
Nielsdatter, Kirsten Molger 101
Nielsdatter, Kirsten Åle 126
Nielsdatter, Maren Hjortsvang 199
Nielsdatter, Maren Hjortsvang 245
Nielsdatter, Maren Hvirring 55
Nielsdatter, Maren Hvirring 65
Nielsdatter, Maren Rønslunde 164
Nielsdatter, Maren Åle 170
Nielsdatter, Maren Åle 180
Nielsen, Anders Trebjerg 28
Nielsen, Christen Bjørnskov 117
Nielsen, Christen Åle 183
Nielsen, Hans Åle 40
Nielsen, Henrik Trebjerg 139
Nielsen, Jens Hvirring 8
Nielsen, Jens Hvirring 82
Nielsen, Johan Hjortsvang 217
Nielsen, Mads Hvirring 91
Nielsen, Mikkel Hvirring 128
Nielsen, Offer Trebjerg 116
Nielsen, Søren Krejbjerg 197
Nielsen, Søren Molger 68
Nielsen, Thomas Grættrup 129
Nielsen, Thomas Grættrup 202
Nielsen, Thyge Åle 168
Nikolajsdatter, Mette Marie Åle 142
Nissen, Anders Molger 223
Offersen, Niels Hvirring 189
Olufsdatter, Else Hastrup Mølle 10
Olufsdatter, Johanne Kirstine Molger 145
Olufsdatter, Karen Hvirring 237
Olufsdatter, Karen Trebjerg 35
Olufsdatter, Karen Trebjerg 63
Olufsdatter, Karen Åle 33
Olufsdatter, Maren Åle 153
Olufsen, Anders Åle 191
Olufsen, Jens Hvirring 236
Olufsen, Jens Åle 180
Olufsen, Niels Åle 104
Olufsen, Peder Åle 119
Olufsen, Peder Åle 175
Olufsen, Rasmus Åle 170
Olufsen, Søren Hvirring 222
Onsted, Søren Christensen Hvirring 39
Onsted, Søren Christensen Hvirring 98
Ovesen, Niels Hvirring 125
Ovesen, Niels Hvirring 228
Pedersdatter, Anne Hjortsvang 213
Pedersdatter, Anne Hvirring 29
Pedersdatter, Anne Hvirring 133
Pedersdatter, Anne Hvirring 236
Pedersdatter, Anne Åle 135
Pedersdatter, Birgitte Hvirring 6
Pedersdatter, Birthe Vrønding 108
Pedersdatter, Edel Cathrine Åle 248
Pedersdatter, Else Åle 30
Pedersdatter, Else Åle 83
Pedersdatter, Else Åle 103
Pedersdatter, Inger Grættrup 129
Pedersdatter, Johanne Linnerup 242
Pedersdatter, Johanne Åle 175
Pedersdatter, Karen Adserbjerre 150
Pedersdatter, Karen Åstedbro 106
Pedersdatter, Karen Åstedbro 239
Pedersdatter, Kirsten Hvirring 125
Pedersdatter, Kirsten Hvirring 189
Pedersdatter, Kirsten Trebjerg 84
Pedersdatter, Kirsten Åle 255
Pedersdatter, Maren Hvirring 121
Pedersdatter, Mette Hjortsvang 207
Pedersdatter, Mette Åle 249
Pedersdatter, Mette Åle 256
Pedersdatter, Mette Marie Linnerup 211
Pedersen, Christen Hvirring 48
Pedersen, Christen Trebjerg 110
Pedersen, Christen Trebjerg 252
Pedersen, Christen Åle 165
Pedersen, Erik Linnerup 230
Pedersen, Hans Molger 101
Pedersen, Hans Trebjerg 9
Pedersen, Jens Åstedbro 106
Pedersen, Mads Hvirring 203
Pedersen, Mads Trebjerg 134
Pedersen, Morten Åle 31
Pedersen, Morten Åle 83
Pedersen, Niels Hvirring 171
Pedersen, Niels Molger 47
Pedersen, Niels Åle 21
Pedersen, Niels Åle 111
Pedersen, Oluf Åle 32
Pedersen, Peder Hvirring 5
Pedersen, Rasmus Åstrup 3
Pedersen, Sejer Hvirring 246
Pedersen, Søren Adserbjerre 130
Pedersen, Søren Hvirring 123
Pedersen, Søren Hvirring 137
Pedersen, Thomas Hjortsvang 245
Poder, Peder Jensen Åle 198
Poulsen, Peder Bjørnskov 178
Poulsen, Peder Bjørnskov 210
Poulsen, Peder Åle 19
Randbøl, Christen Jensen Hvirring 50
Rasmusdatter, Anne Honum 41
Rasmusdatter, Anne Åle 43
Rasmusdatter, Anne Åle 119
Rasmusdatter, Else Åle 66
Rasmusdatter, Else Åle 148
Rasmusdatter, Else Åle 241
Rasmusdatter, Gedske Åle 40
Rasmusdatter, Gedske Åle 232
Rasmusdatter, Johanne Trebjerg 74
Rasmusdatter, Maren Hvirring 8
Rasmussen, Jørgen Åle 205
Rasmussen, Niels Åle 59
Simonsdatter, Anne Åle 71
Sommer, Jens Christensen Hornborg 138
Sommer, Niels Jensen Vrønding 88
Sommer, Niels Jensen Vrønding 108
Steffensdatter, Maren Vrønding 92
Svendsen, Peder Nortvig 214
Sørensdatter, Anne Hvirring 177
Sørensdatter, Anne Krejbjerg 197
Sørensdatter, Anne Trebjerg 96
Sørensdatter, Anne Åle 72
Sørensdatter, Anne Marie Molger 233
Sørensdatter, Birgitte Hastrup Mølle 10
Sørensdatter, Karen Åle 162
Sørensdatter, Maren Flemming 22
Sørensdatter, Maren Flemming 41
Sørensdatter, Maren Trebjerg 58
Sørensdatter, Maren Trebjerg 110
Sørensdatter, Maren Åle 1
Sørensdatter, Mette Bjerresmølle 25
Sørensdatter, Mette Hvirring 82
Sørensdatter, Mette Trebjerg 234
Sørensdatter, Sidsel Hvirring 179
Sørensen, Christen Adserbjerre 226
Sørensen, Christen Honum 41
Sørensen, Christen Hvirring 192
Sørensen, Christen Hvirring 257
Sørensen, Christoffer Flemming 89
Sørensen, Jens Åstedbro 239
Sørensen, Mads Hvirring 61
Sørensen, Mikkel Hvirring 190
Sørensen, Niels Bjerresmølle 152
Sørensen, Niels Krejbjerg 238
Sørensen, Niels Molger 154
Sørensen, Peder Hvirring 26
Sørensen, Peder Hvirring 27
Sørensen, Peder Hvirring 229
Sørensen, Rasmus Hvirring 6
Sørensen, Rasmus Hvirring 90
Sørensen, Rasmus Hvirring 190
Sørensen, Rasmus Åle 1
Sørensen, Søren Ørum 212
Sørensen, Søren Åle 162
Tandgård, Karen Andersdatter Hvirring 56
Terkildsdatter, Maren Bjørnskov 117
Terkildsdatter, Maren Hvirring 5
Terkildsen, Christen Flemming 23
Thomasdatter, Anne Nortvig 214
Thomasdatter, Anne Trebjerg 156
Thomasdatter, Johanne Flemming 86
Thomasdatter, Karen Grættrup 143
Thomasdatter, Kirsten Vrønding 109
Thomsen, Mads Åle 43
Thybo, Dorthe Åle 34
Thybo, Peder Åle 34
Tinnet, Anders Åle 81
Tranholm, Mads Sørensen Hvirring 61
Tranholm, Søren Jensen Hvirring 57
Vistisen, Mads Linnerup 174
Waldsdatter, Anne Marie Linnerup 216
Åle, Jens Jensen Hjortsvang 147

Slut