Erik Brejls hjemmeside

Start

Vrads herred
Skifteprotokol
1803-1821
B64-286Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Der findes kopibog for Vrads herred 1796-1825: B64-310.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme sted


SKIFTEUDDRAG
1 Karen Mikkelsdatter på Bjerre Mark. 3.6.1803, fol.2, 8, 20B.
E: Christen Christensen. B: Jens 15, Maren 10, Anne 6, Christen 4, Birthe Kirstine 24 uger. FM: morbror Søren Mikkelsen i Ring.

2 Jens Sørensen i Lille Thorlund. 5.9.1803, fol.2B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Søren i Hundshoved, Peder i Sepstrup, [skifte 17.12.1799 lbnr.111]. 3B: Jens 10, Karen 8, Oluf 5, Jens i Bjerregård i Ejstrup sogn, Anne g.m. Christen Madsen i Krejbjerg, Mette Marie g.m. Christen Christensen i Hallundbæk, Anne Marie g.m. Niels Jensen i Vester Isen.

3 Søren Andersen, der døde sidste tirsdag i Sønder Arreskov. 22.9.1803, fol.3B, 8B.
[Enkemand efter Mette Christensdatter, skifte 30.3.1801 lbnr.142]. B: Ellen, Kirsten 30 g.m. Anders Jensen i Store Thorlund, Knud i Boest, Maren g.m. Iver Sørensen i Velgårde, Anne 25, Johanne g.m. Mads Christensen på Krejbjerg Mark, Christen, Anders 21, Peder 19. FM: Thomas Christensen i Ansø Mølle, morbror Peder Christensen i Hampen.

4 Anne Jensdatter i Vrads. [dato mangler] oktober 1803, fol.4, 9.
Enke efter Simon Simonsen, [skifte 5.10.1795 lbnr.31]. B: Jens, Jens 22, Kirsten g.m. Peder Madsen Smed i Grættrup, Christiane, Jens. FM: Niels Pedersen Smed i Vrads.

5 Anne Sørensdatter i Salten, 7.10.1803, fol.4.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels Jensen i Addit, Sidsel Jensdatter, Esther Pedersdatter g.m. Poul Nielsen i Løndal. FM: Peder Nielsen i Salten.

6 Thomasia Nielsdatter i Saltendal. 8.10.1803, fol.4B.
E: Jens Henriksen. B: Birgitte.

7 Karen Jørgensdatter i Åle. 21.11.1803, fol.5.
E: Erik Poulsen. Første ægteskab med Frederik Christian Jørgensen. B: Maren. FM: halvbror Jørgen Christian Frederiksen i Bjerregård.

8 Anne Nielsdatter i Åle. 20.12.1803, fol.7B.
Enke. B: Sofie Magdalene Madsdatter, der ægter Søren Sørensen i Stubberup. FM: farbror Christen Jørgensen i Boelskovlund på Bjerre Mark.

9 Jørgen Jørgensen på Åle Mark. 4.12.1804, fol.9B, 12, 13B, 52, 57, 81B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Jensen Hatting i Linnerup, Niels Andersen i Kalhave. B: Niels 4, Jens 2. FM: Iver Nielsen i Åle, fasters mand Hattemager Offersen i Horsens, fars stedfar Anders Pedersen i Overby. Første ægteskab med Anne Nielsdatter, [skifte 4.5.1797 lbnr.57]. B: Søren 17, Jørgen 12, Anne Marie 10, Maren 8. FM: Jens Pedersen i Honum.

10 Kirsten Markusdatter i Åle. 4.12.1804, fol.10, 25, 49B.
Enke efter Niels Pedersen. B: Karen g.m. Niels Pedersen i Bonderup i Øster Han herred. Afkald af 29.8.1799. A: bror Jens Markussen i Såby i Yding sogn, død. 5B: Markus 37 i Mallinggård, Niels 28 i Nim, Anne Kirstine g.m. Knud Gundesen i Voerladegård, Birthe g.m. Niels Hansen i Sønderskovgård ved Såby, Johanne g.m. Peder Christensen i Rendsborg.

11 Johanne Cathrine Olufsdatter i Kolpensig. 20.2.1804, fol.11, 24, 25B.
E: Niels Sørensen. A:
1) bror Peder Olufsen i Kongsholm Mølle [i Hanning] ved Ringkøbing
2) søster Kirsten Olufsdatter g.m. Jens [Christensen] Møller i Felding Mølle [i Sønder Felding sogn]
3) søster Maren Olufsdatter, død. Hendes børn
4) søster Mette Olufsdatter, død. Hendes børn
5) halvbror Søren Olufsen i Foldingbro, død. Hans arvinger.

12 Morten Olufsen i Bøgeskov. 8.3.1804, fol.13B, 19.
Enke efter [Maren Hansdatter, skifte 5.10.1801 lbnr.153]. B: Hans, Mette Marie. FM: Jørgen Jensen i Hampen.

13 Rasmus Pedersen i Uden-Brande i Them sogn. 30.6.1804, fol.15B, 32.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Anders Nielsen Vestergaard i Sepstrup. B: Peder i Brande, Sidsel, død, var g.m. Rasmus Lauridsen i Asklev. 3B: Anne sst, Peder, Anne 16.

14 Sidsel Jensdatter, der døde 5.6.1804 i Plovmandshave på Nortvig Mark. 5.7.1804, fol.16, 19B.
E: Niels Nielsen. B: Anne Kirstine 12, Niels 10, Kirsten 8, Jens 5, Maren 3. FM: morbror Niels Jensen i Fredensborg.

15 Niels Jensen i Hjortsvang. 10.7.1804, fol.17, 39.
E: Barbara Madsdatter. LV: Søren Markussen sst. B: Jens 3, Mads 2. FM: farbror Martin Jensen i Linnerup.

16 Christen Sørensen i Hjortsvang. 10.7.1804, fol.18B.
E: Mette Andersdatter. LV: Jens Andersen sst. A: søster Anne Sørensdatter i Trebjerg, enke efter Jørgen Folmer sst. LV: Niels Johan Jørgen Jensen i Hjortsvang.

17 Nikolaj Brun i Salten. 25.8.1804, fol.21, 57.
Har været gift i Haderslev, hvor han har 2 døtre.

18 Peder Nielsen, der døde 24.6.1804 i Brejl. 28.8.1804, fol.21B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Anne 6, Anne Marie 3. FM: farbror Christen Nielsen i Uhre i Brande sogn.

19 Rasmus Pedersen i Åle. 1.10.1804, fol.23.
E: Johanne Christensdatter. LV: Peder Rudolf sst. B: Anne Cathrine 17, Maren 15, [ Anne 7, (navn og år helt udvisket)]. FM: Troels Andersen sst.

20 Inger Sørensdatter, der døde 7.8.1804 i Vester Kejlstrup. 20.10.1804, fol.24, 29.
E: Søren Hansen. B: Inger Kirstine 9, Kirsten 3. FM: mosters mand Peder Torbensen i Nørre Gludsted, svoger Niels Sørensen i Harrild, Peder Andersen i Nørre Gludsted.

21 Else Olufsdatter i Sepstrup. 9.11.1804, fol.26, 28, 32B.
E: Jens Pedersen. B: Birthe 3, Anne Mette 14 dage. FM: morbror Niels Olufsen i Kragelund sogn og by. Første ægteskab med Peder Jensen, [skifte 17.12.1799 lbnr.111]. B: Jens 12, Karen 9, Oluf 6. FM: morbror Anders Olufsen i Godrum i Vrads sogn.

22 Karen Pedersdatter på Løgager grund i Bordinglund i Them sogn. 30.11.1804, fol.26B.
E: Anders Hansen. B: Mette Marie 5, Rasmus 4, Niels Peder 2. FM: morbror Rasmus Pedersen i Voldbygård.

23 Else Marie Nielsdatter i Store Hjøllund. 22.1.1805, fol.33B.
E: Anders Andersen. B: Niels 4, Johanne 2, Else Marie 8 uger, Anne Marie 8 uger. FM: mors halvbror Søren Nielsen i Christianshede.

23A Anne Sørensdatter der døde sidst i januar i Rønslunde. 28.7.1805, fol.35B.
E: Niels Madsen. B: Mads, Søren 21, Jens 16, Christen 13, Anne Marie 8. FM: morbrødre Peder Sørensen sst, Niels Sørensen i Krejbjerg.

24 Christen Christensen, der døde for 3 år siden i Mosehus på Store Thorlund Mark. 1.5.1805, fol.37B.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Jacob Pedersen i Store Thorlund. B: Peder 14, Christen 10, Karen 7, Kirsten 3. FM: morbror Anders Pedersen i Ejstrup.

25 Maren Jensdatter , der døde for 8 uger siden i Store Groest i Ejstrup sogn. 1.3.1805, fol.38.
E: Eskild Hansen. B: Maren 23. FM: besvogrede Peder Nielsen i Bjørnskov.

26 Christen Madsen i Skelborg på Plovstrup Mark. 9.3.1805, fol.38B, 40.
E: Anne Helvig Mogensdatter. LV: Anders Vistisen i Plovstrup. B: Mads 6, Mogens 9 mdr. FM: farbror Jens Madsen i Hjortsvang.

27 Gertrud Nielsdatter i Løgager. 25.3.1805, fol.40B, 54.
E: Christen Nielsen Degn. B: Niels 17, Peder 16, Maren 15, Karen 13, Jens 12, Niels 9, Christen 4, Ellen 1. FM: Christen Pedersen i Bøgeskov, morbror Simon Nielsen i Fiskerhusene.

28 Anders Nielsen i Salten. 5.4.1805, fol.41B.
E: Enkemand efter [Anne Andersdatter i Them, skifte 14.4.1795 lbnr.20]. B: Kirsten 37, Anders 32, Niels 26, Anne Kirstine 20.

29 Søren Christensen, der døde 27.2.1805 i Leret. 6.4.1805, fol.42.
E: Ellen Marie Thomasdatter. LV: Niels Andersen sst. B: Else Marie 12, Else 10, Anne Marie 3. FM: farfar Christen Jensen i Mattrup Ladegård.

30 Mads Christensen og hustru Maren Olufsdatter i Åle. 2.5.1805, fol.43B, 77.
B: Christen, Oluf i Sindbjerglund, Mikkel i Molger, Johanne Marie g.m. Christen Jensen i Åle.

31 Jens Jensen i Bjerregård. 18.5.1805, fol.44B.
E: Kirsten Nisdatter. LV: Peder Pedersen i Usseltoft. B: Jens 7, Nis 6, Mette 4, Birthe Marie 2. FM: farbror Søren Jensen i Hundshoved.

32 Mads Jensen i Vester Harrild i Ejstrup sogn. 21.5.1805, fol.45B, 93B.
Enkemand efter [Else Marie Jensdatter, skifte 19.11.1802 lbnr.169]. B: Jens 27, Anne Kirstine 24, Abelone 18, Anne 12. FM: farbror Peder Jensen i Uhre, morbror [dvs. mosters mand] Peder Mikkelsen i Kollund i Rind sogn.

33 Niels Knudsen på 30. dag i Sønder Gludsted. 12.9.1805, fol.46B.
E: Maren Christensdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Knud 15, Niels Christian 11. FM: farbror Søren Knudsen på Salten Mark, morbror Knud Christensen i Store Bredlund.

34 Johanne Pedersdatter i Ejstrup. 23.9.1805, fol.47B, 106B.
E: Anders Pedersen. A: slegfredsøn Jens Pedersen 4. FM: Niels Pedersen i Hedegård, Oluf Christensen i Ejstrup.

35 Villum Sørensen i Vilsborg på Bøgeskov Mark. 2.10.1805, fol.48B, 118B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Erik Madsen i Nørhoved. B: Søren 28, Peder 25, Anders 20, Maren 20, Laurids 15, Anne Cathrine 15, Jens 13, Hanne 9, Kirsten Marie 6, Christian 2. FM: Jørgen Jensen i Hampen.

36 Jens Madsen i Salten. 19.11.1805, fol.50B.
E: Cathrine Elisabeth Krag. A: far Mads Jensen, mor Maren Frederiksdatter.

37 Anne Pedersdatter på Nørre Gludsted Mark. 16.11.1805, fol.51.
E: Bent Jensen. B: Peder 16. FM: Thomas Nielsen i Nørre Gludsted.

38 Søren Pedersen på 30. dag i Hallundbæk. 19.12.1805, fol.55.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mads Olufsen i Nørre Søby. B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Laurids Pedersen i Grøde [i Ikast sogn]
2) Anne Marie Sørensdatter
3) Peder Sørensen 38
4) Peder Sørensen 27
5) Christen Sørensen 25
6) Mette Sørensdatter 18.
FM: Peder Pedersen i Nørre Arreskov.

39 Søren Jensen i Lindgård i Them sogn. 21.12.1805, fol.56B, 91B.
E: Barbara Kirstine Rasmusdatter. B: Maren g.m. Niels Sørensen i Ovsted sogn, Karen, Søren i Lindgård.

40 Peder Pedersen i Hedegård. 20.1.1806, fol.57B, 60.
E: Anne Andersdatter. FM: Anders Møller i Ejstrup. B: Maren 12, Anders 10, Peder 7, Oluf 4, Niels 10 uger. FM: Christen Madsen i Hedegård.

41 Maren Rasmusdatter i Glarbo. 11.2.1806, fol.58B.
A: mor Maren Knudsdatter g.m. Niels Terkildsen sst, søskende Maren Rasmusdatter 20, Peder Rasmussen 18, Mette Marie Rasmusdatter 16, halvbror Knud Pedersen 22. FM: Rasmus Mortensen sst, Laurids Nielsen i Rye.

42 Peder Rasmussen i Bakbjerg i Salten Skov. 11.2.1806, fol.59B, 61.
E: Maren Terkildsdatter. LV: Niels Pedersen i Thomaskær. B: Johanne 2. FM: morbror Niels Terkildsen i Glarbo.

43 Birthe Jørgensdatter i Voldbygård i Them sogn. 1.3.1806, fol.62.
E: Niels Rasmussen, snedker. A: mor Inger Lauridsdatter g.m. Rasmus Pedersen i Voldby, søster Johanne Jørgensdatter 18, halvsøskende Jørgen Rasmussen 12, Peder Rasmussen 9.

44 Christen Andersen i Favrholt. 7.3.1806, fol.62B, 64B, 88.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Jens Andersen i Store Hjøllund. B: Anne 4. FM: Niels Eskildsen i Favrholt. Af første ægteskab B: Johanne g.m. Oluf Jepsen i Bodholt, Maren g.m. Peder Sørensen i Guldforhoved, Anders.

45 Eskild Nielsen i Sepstrup. 14.3.1806, fol.63B, 64B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Anders Nielsen sst. Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 27.7.1795 lbnr.25]. B: Anne, [skifte 25.8.1794 lbnr.6], var g.m. Christen Sørensen. 3B: Søren sst, Eskild i Them, Jens Christian 16.

46 Inger Pedersdatter Møller i Katrinedal i Virklund. 22.3.1806, fol.63B, 67.
E: Villum Hansen. B: Nille Margrethe 3.

47 Kirsten Rasmusdatter, der døde 24.3.1806 i Hundshoved. 26.3.1806, fol.64, 68B 71.
E: Christen Pedersen. A: mor Maren Madsdatter g.m. Henrik Olufsen i Rishede i Klovborg sogn, søskende Maren, Sidsel, halvsøskende Peder, Kirsten, død. 1B: Oluf Sørensen, Helene, Karen g.m. Christen Sørensen i Tolstrup sogn, Sidsel Marie, Anne, Rasmus 13, Anne 9. FM: farbror Jørgen Pedersen i Ring.

48 Anne Andersdatter, (der døde i Hejnsvig sogn) i Leret. 24.4.1806, fol.70B.
E: Hans Christensen. B: Anne Elisabeth. FM: Niels Hansen i Leret. Arv i boet til enkemandens børn af første ægteskab.

49 Oluf Pallesen i Mellem Harrild. 19.5.1806, fol.71.
Testamente. Hustru Anne Ovesdatter, der nu er død.

50 Maren Thomasdatter på 30. dag i Hygild. 5.6.1806, fol.72B, 74.
E: Henrik Poulsen. B: Poul 17, Birthe Cathrine 13, Gunder. FM: Villads Jensen på Store Thorlund Mark.

51 Inger Marie Pedersdatter i Trasborg på Grættrup Mark. 9.6.1806, fol.73B, 78, 79B.
E: Hans Sørensen. Første ægteskab med Christen Eriksen, [skifte 6.8.1802 lbnr.167]. B: Peder 12, Anne 9, Erik 4. FM: Peder Madsen Smed i Grættrup, mosters mand Laurids Lauridsen i Davding..

52 Kirsten Pedersdatter i Rustrup. 9.5.1806, fol.73B.
E: Peder Lauridsen. Uskiftet bo.

53 Ib Jensen, der lever i Ny Brejl. 3.7.1806, fol.74B, 106B, 138.
Separation fra hustru Johanne Nielsdatter. LV: Peder Pedersen i Usseltoft. Ib Jensen er nu på Kartofte.

54 Anders Sørensen i Gribstrup, der rømte for mange år siden. 5.7.1806, fol.76.
E: Maren Rasmusdatter. LV: far Rasmus Nielsen i Tranholm. B: Rasmus 20, Søren 17, Isak 15. FM: farbror Thomas Bodholt degn, Jens Sørensen i Klovborg.

55 Poul Nielsen i Løndalhus i Salten Skov. 15.7.1806, fol.79, 141B.
E: Esther Pedersdatter. LV: Niels Rasmussen, der ægter. B: Inger 5, Anne 2. FM: farbror Peder Nielsen i Gjessø.

56 Peder Rasmussen i Horsholmgård. 28.7.1806, fol.80.
E: Karen Nielsdatter. Uskiftet bo.

57 Jens Henriksen Drejer i Saltendal. 16.8.1806, fol.80B.
E: Johanne Eriksdatter. LV: Anders Vilhelm i Salten, Jens Nielsen i Pårup. Første ægteskab med [Thomasia Nielsdatter, skifte 8.10.1803 lbnr.6]. B: Birgitte. FM: Frederik Bertelsen i Saltendal. Afdøde har en bror i København og en bror i Randers.

58 Ebert Jørgensen Smed, der døde for 6 år siden i Them. 6.9.1806, fol.83B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Hr. Asmussen sst. B: Jørgen 26 i Holsten, Niels 24 i Århus, Karen Marie 16. FM: farbror Jacob Jørgensen Smed i Salten.

59 Anne Kirstine Jensdatter i Hjortsballe. 17.9.1806, fol.84B, 97B, 99.
E: Sivert Hansen. A: søskende Kirsten Jensdatter g.m. Jacob Lauridsen i Hedegård, Anne Jensdatter g.m. Jacob Skytte i Grønholt ved Ryumgård, Sidsel Jensdatter g.m. Monsør Rasmussen Virklund, Lene Jensdatter i Salten, Karen Jensdatter, Johanne Jensdatter, død, var g.m. Mads Krag, murer i Them. 3B: Jens 17, Mathias 9, Anne Kirstine.

60 Dorthe Helene Sofie Rømfeldt i Palsgård Plantage. 7.10.1806, fol.86, 88B.
E: Holzførster Møller. B: Anne Elisabeth Filipine 13, Louise Caroline 6. FM: Lorents Pedersen i Sønder Arreskov.

61 Kirsten Christensdatter i Over Bodholt i Bording sogn. 31.10.1806, fol.87.
E: Henrik Lauridsen. B: Christen i Bodholt, død. 2B: Henrik 6, Christen 4, Laurids, Hans, Ellen 24, Anders 23. FM: morbror Mads Knudsen i Vindelev.

62 Niels Mortensen Møller i Hammer Mølle. 3.4.1806, fol.87B, 89, 90B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Knud Madsen i Ringgårdhus, Peder Christensen i Hammergård. B: Niels Peder, født efter fars død. FM: Christen Pedersen i Kovtrup.

63 Anne Poulsdatter i Favrholt. 8.12.1806, fol.90, 96B, 170B.
Der døde hos søsterdatter Dorthe Sørensdatter. LV: Søren Knudsen i Brædstrup. A: søskende Peder Poulsen, død, 3B: Poul i Bjørnskov, Laurids i Ejstrup, Niels, rytter i Horsens, Kirsten Poulsdatter g.m. Søren Jørgensen i Hømosehus, Johanne Poulsdatter, død, var g.m. Anders Andersen i Store Hjøllund. 7B: Anders sst, Poul i København, Christen sst, Hans i Åle, Jens i Store Bredlund, Laurids rømt, Kirsten g.m. Mads Christensen i Tåning, halvsøskende Erik Poulsen i Åle, Christen Poulsen i København.

64 Laurids Nielsen Møller i Egholm Mølle. 29.12.1806, fol.92, 96, 107B, 112, 134B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Carl Frederik Reinhold i Tørringholt. B: Niels 16, Knud 13, Peder 8, Hans Bold 3. FM: farbror Peder Nielsen i Kongsted i Bredstrup sogn ved Fredericia.

65 Inger Pedersdatter, ugift i Åle. 26.1.1807, fol.93B, 166B.
Ingen arvinger, så arv tilfalder Else Mikkelsdatter sst. LV: Morten Sørensen Malund sst.

66 Anne Elisabeth Hansdatter i Clemensdal i Tørring sogn. 9.3.1807, fol.96B.
E: Clemen Jensen. B: Jens 17, Hans 13, Lisbeth 12, Anne Kirstine 10, Kirsten Marie 8, Villads 6, Anne Marie 4. Birthe Marie 2. FM: morbrødre Søren Hansen i Tinnet, Anders Hansen i Mindstruplund.

67 Thomas Sørensen Frisbæk, soldat.. 6.4.1807, fol.98B.
A: søskende Maren Sørensdatter g.m. Niels Simonsen i Vrads, Mette Sørensdatter g.m. Niels Eskildsen i Favrholt, Jens Sørensen i Vrads, Christen Sørensen i Frisbæk, Anne Sørensdatter 33.

68 Villads Christensen i Nørre Holmgård på Ejstrup Mark. 30.4.1807, fol.100, 103.
E: Maren Sørensdatter. LV: Mads Sørensen i Ejstrup. B: Jens 11, Mette Marie 6. FM: farbror Søren Christensen i Hedegård. Enkens børn af første ægteskab: Anne Jensdatter, Mette Jensdatter.

69 Carl Frederik Reinhold i Tørringholt. 14.5.1807, fol.101B, 109B, 112.
E: Susanne Pedersdatter. LV: Christian Høj i Åstedbro. B: Erik 13, Frederik 12, Peder 9, Hans Peder 6, Johan Henrik 4. FM: farbror Johan Peder Frederiksen i Vester sogn.

70 Karen Pedersdatter i Tørring. 18.6.1807, fol.103B.
E: Christen Nielsen Hauge. B: Mette Marie 9, Peder 7, Niels 3. FM: morbror Mads Pedersen i Hauge.

71 Kirsten Jensdatter på Tørring Mark. 18.6.1807, fol.105B.
E: Rasmus Godskesen. B: Maren 14, Sidsel Marie 11, Jens 9, Kirsten 6. FM: morbror Hans Christian Jensen sst. Henvisning til B64-284 fol.368B, 370

72 Abelone Madsdatter på Tørring Mark. 18.6.1807, fol.105B.
Enke. A: søskende Anne Madsdatter g.m. Laurids Pedersen i Nørre Snede, Steffen Madsen, død. 7B: Karen g.m. Jacob Andersen i Tinnet, Anne g.m. Niels Hygum i Horsens, Martin i Vesterlund, Maren, Abelone, Anne Marie, Mads. Henvisning til B64-284 fol.369B, B64-286 fol.168B

73 Karen Jensdatter i Them. 27.6.1807, fol.105B.
E: Sivert Nielsen. B: Johannes Aagaard 8, Niels 6. FM: farbror Anders Nielsen i Tømmerby.

74 Kirsten Sørensdatter i Engetved. 24.8.1807, fol.108. 120.
E: Jens Jensen. A: bror Niels Sørensen, død. B: Gertrud g.m. Laurids Hansen i Salten Skov.

75 Anne Kirstine Pedersdatter i Thomaskær i Salten Skov. 25.9.1807, fol.108B, 200B.
Enke. B: Maren Rasmusdatter g.m. Niels Pedersen sst, Peder Rasmussen, [skifte 11.2.1806 lbnr.42]. B: Johanne Kirstine 4. FM: stedfar Anders Sørensen.

76 Christen Eriksen i Over Isen i Ikast sogn. 26.9.1807, fol.109, 114.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Palle Eriksen, der ægter. B: Kirsten 2. FM: farfar Erik Sørensen sst.

77 Anne Kirstine Madsdatter i Tørring. 3.10.1807, fol.110.
E: Mathias Christensen Handberg. B: Anne Marie 24, Christen 15, Niels 14. FM: Thomas Nielsen i Tørring Skov.

78 Jens Nielsen, der døde 23.10.1807 i Vilsborg på Bøgeskov Mark. 26.10.1807, fol.113, 126B, 140B, 170.
Enkemand. B: Kirsten 13, Sidsel 11, Peder 9, Niels 7, Sara 4. FM: fars halvbror Søren Hansen i Vester Kejlstrup, Søren Nielsen i Nørhoved..

79 Mette Sørensdatter i Åle. 3.11.1807, fol.115.
E: Peder Sørensen Malund. Testamente af 1792.

80 Christian Madsen i Tørring Kro. 10.11.1807, fol.115, 118.
E: Inger Magdalene Nielsdatter. LV: Niels Christensen Møller i Alsted. B: Marie Kirstine 14, Mads 12, Niels Severin 9, Frederikke Augusta 7, Peder 4, Maximilianus 20 uger. FM: farbror Hans Madsen, værtshusmand i Horsens.

81 Abel Marie Vrang på Nørre Snede Mark. 23.11.1807, fol.117, 122B.
E: Christian Daniel Leth. B: Anne Sofie Marie 12, Anne Marie 7, Claus 9. FM: Jens Lauridsen i Nørre Snede.

82 Peder Sørensen i Mattrup Mølle. 22.12.1807, fol.119B, 120B.
E: Anne Cathrine Møller. LV: Peder Møller i Dyringhave. B: Frederik 18, Søren 16, Sofie Charlotte 14, Thøger Jesper 12, Niels Immanuel 10, Carl Emil 7, Johanne 3. FM: farbror Søren Sørensen i Dalsgård.

83 Søren Sørensen i Godthåb i Nørre Snede. 21.1.1808, fol.121B, 124B.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Lauridsen i Boest. B: Søren, Anders, Mads 21, Else Marie 16. FM: Jens Pedersen sst.

84 Marie Magdalene Bothemansat i Sønder Arreskov. 28.1.1808, fol.123, 125B.
E: Lorents Pedersen. B: Cathrine 8, Marie Magdalene 6, Margrethe Elisabeth 4, Peder August 2, Johan Ludvig 30 dage. FM: Holzførster Møller i Palsgård.

85 Jeppe Madsen, ugift i Hedegård i Them sogn. 3.3.1808, fol.126, 201, 240B.
A: 2 brødre og 1 søster i Brejning by og sogn i Ringkøbing amt.

86 Erik Pedersen i Hedegård. 7.4.1808, fol.127, 137, 139B.
Vurdering af fallitbo. Desuden nævnes hans far Peder Pedersen sst.

87 Kirsten Pedersdatter, der døde 1806 i Rustrup. 12.4.1808, fol.129, 131.
E: Peder Lauridsen. B: Laurids, Peder 24, Anne 20, Johannes 18. FM: morbror Peder Pedersen i Ravnholt.

88 Søren Sørensen i Tyvkær i Ikast sogn. 13.4.1808, fol.130, 132.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Peder Knudsen i Haslund. B: Mette Kirstine 4. FM: Niels Pedersen i Sandhus.

89 Morten Pedersen i Hjortsvang. 14.5.1808, fol.132B, 168.
E: Maren Danielsdatter. LV: Anders Nielsen i Lønsgård. B: Maren 19, Margrethe g.m. Jens Madsen i Hjortsvang. Af første ægteskab B: Anne gift ved Flensborg, Peder.

90 Oluf Christensen på 30. dag i Ejstrup. 4.6.1808, fol.133, 145.
E: Mette Marie Christensdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Anne Johanne 14, Inger 12, Christen 10, Anne Marie 8, Mette 5, Christen 1. FM: farbror Laurids Christensen i Hjortsballe.

91 Niels Pedersen i Vorret. 30.9.1808, fol.144.
E: Anne Nielsdatter. LV: Anders Nielsen i Tømmerby. B: Peder 10, Karen 7, Anne Kirstine 1. FM: Christen Pedersen i Fogstrup. (Fol.144 sidder mellem fol.133 og fol.134).

92 Rasmus Nielsen, der døde for 8-9 år siden i Them. 18.8.1808, fol.140B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Sivert Hansen i Hjortsballe. B: Niels 20, Anne Kirstine 17, Jens 13. Af første ægteskab B: Niels.

93 Peder Lauridsen i Asklev. 20.9.1808, fol.142.
E: Mette Nielsdatter. B: Anne Marie 30 g.m. Niels Christensen ved Funder Kirke, Niels i Asklev, Laurids 21, Jens 16, Johanne 10, Christen 7. FM: farbror Rasmus Lauridsen i Asklev.

94 Iver Jensen, der døde for et år siden i Salten. 27.9.1808, fol.143B, 169B.
Enkemand. B: Anne Margrethe g.m. Jens Andersen i Salten. FM: Erik Rasmussen i Sandal.

95 Anne Cathrine Lauridsdatter i Them. 25.10.1808, fol.146, 155.
E: Peder Pedersen. B: Peder 9 uger. FM: mors farbror Jens Sørensen sst.

96 Niels Pedersen i Fogstrup. 25.10.1808, fol. 146B, 149B.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Jacob Eskildsen i Ålhøj. B: Anne Dorthe 7, Peder 6, Mikkel 3. FM: farbror Jørgen Pedersen i Løve.

97 Anne Marie Pedersdatter i Tømmerby. 28.10.1808, fol.147B, 163, 191, 197.
E: Thomas Pedersen. A: mor Anne Malene Johansdatter, der netop er død, var g.m. Oluf Christensen sst, søskende Anne Kirstine Pedersdatter 21, Peder Pedersen 16, halvsøster Marie Kirstine Olufsdatter 14. FM: Rasmus Baltser i Salten Skov. (Se lbnr.98)

98 Anne Malene Johansdatter i Tømmerby. 28.10.1808, fol.148B, 162B, 190, 198.
E: Oluf Christensen. B: Marie Kirstine 14. Af forrige ægteskab B: Anne Kirstine Pedersdatter 21, Peder Pedersen 16. FM: Rasmus Baltser i Salten Skov.

99 Anne Jensdatter, der døde 9.10.1808 i Sønder Hvillum. 7.11.1808, fol.150B, 160B.
E: Søren Madsen. B: Karen 8, Mads 3. FM: morfar Jens Hansen i Øster Harrild.

100 Christen Christensen, der døde 2.10.1808 og hustru Maren Christensdatter, der døde 8.10.1808 i Sønder Hvillum. 7.11.1808, fol.151, 188.
B: Anne 30 g.m. Peder Jørgensen på Nørre Gludsted Mark, Anne Marie g.m. Peder Jensen i Nørre Kejlstrup, Christen, Anne 20, Christen 18. FM: farbror Mads Christensen i Hvillum, der døde, ved søn Søren Madsen sst.

101 Ellen Jensdatter, der døde 18.10.1808 i Store Thorlund. 21.11.1808, fol.152B, 161B.
E: Peder Sørensen. B: Anne 4. FM: morbror Peder Jensen i Nørre Kejlstrup. Første ægteskab med [Christen Jensen i Store Thorlund, skifte 15.7.1802 lbnr.165]. B: Jens 15, Jens 14, Peder 11, Christen 7, Christen 6. FM: farbror Anders Jensen sst.

102 Anne Marie Andersdatter i Brejl. 22.11.1808, fol.154, 164B.
E: Knud Nielsen. B:
1) Else Marie Knudsdatter 5
2) Niels Knudsen 5
3) Anders Knudsen 2.
FM:
1 fars [halv]bror Anders Pedersen i Velgårde
2 Morten Pedersen i Løve.
Desuden nævnes enkemandens søster Johanne Nielsdatter i Brejl.

103 Mourids Sørensen i Over Isen. 25.11.1808, fol.155B, 161B.
E: Elisabeth Andersdatter. LV: Laurids Jensen i Nørre Gludsted. B: Christiane 10, Marie Kirstine 6, Anne Kirstine 2, Søren 20 uger. FM: Mikkel Andersen i Bjerregård.

104 Rasmus Eskildsen i Store Bredlund. 25.11.1808, fol.156B, 189B.
E: Maren Andersdatter. LV: Laurids Lauridsen i Vipskov. B: Eskild Rasmussen, død. 3B: Rasmus 6, Maren 5, Jens 4. FM: Peder Sørensen i Lille Bredlund, Anders Rasmussen 30, Laurids Rasmussen.

105 Mette Sørensdatter i Favrholt. 26.11.1808, fol.158, 164.
E: Niels Eskildsen. B: Anne Cathrine g.m. Laurids Lauridsen i Vipskov, Anne 14. FM: morbror Jens Sørensen i Vrads.

106 Inger Marie Pedersdatter i Ansøgård. 26.11.1808, fol.159, 163B.
E: Hans Christensen. B: Peder 20, Jens 10, Else Marie 8. FM: morbror Laurids Pedersen i Vrads.

107 Anne Marie Sørensdatter, der døde 29.9.1808 i Sønder Gludsted. 13.12.1808, fol.165, 167.
E: Peder Torbensen den yngre. B: Kirsten 7. FM: Jens Jensen på Gludsted Mark.

108 Anne Marie Hansdatter på Gludsted Mark. 13.12.1808, fol.166.
E: Peder Jørgensen. B: Jørgen 18, Christen 15, Poul 12. FM: Jens Jensen sst.

109 Morten Pedersen i Hygild. 7.1.1809, fol.172, 194B, 222.
E: Johanne Eriksdatter. LV: bror Erik Eriksen i Brande Harrild, Erik Johansen i Ejstrup. B: Karen 4, Anne Marie 2. FM: Oluf Pallesen i Mellem Harrild. Af første ægteskab B: Christen i Rønslunde, Karen 21. Genoptaget fra Tyrsting herred [B64-285 fol.134B lbnr.110].

110 Mette Hansdatter i Åle. 25.2.1809, fol.173B.
E: Mikkel Pedersen. B: Peder 17, Karen 9, Mads 6, Else Marie 3. FM: morfar Hans Hansen, hjulmand sst.

111 Kirsten Rasmusdatter i Store Fæller i Salten Skov. 16.3.1809, fol.175B, 179B.
E: Peder Jensen. B: Johanne 3. FM: Rasmus Baltsersen i Fællerne.

112 Mette Sørensdatter, ugift i Thomaskær i Salten Skov. 16.3.1809, fol.176B, 241B.
A: bror Peder Sørensen sst, søster Anne Sørensdatter 28.

113 Johanne Andersdatter i Horsbjerg i Them sogn. 16.3.1809, fol.177, 179.
E: Niels Christensen. B: Anders 12, Maren 8, Christen 6. FM: morbror Niels Andersen i Rustrup.

114 Kirsten Nielsdatter i Holmhus. 17.3.1809, fol.177B, 180.
E: Søren Nielsen. B: Anne Cathrine 17, Niels 13, Laurids 7, Henrik 5, Niels 2. FM: Anders Nielsen Glød i Tømmerby.

115 Anne Hansdatter i Gjessølund. 17.3.1809, fol.178B, 200.
Enke. B: Hans Christensen sst, Anders Christensen, Maren Christensdatter.

116 Esther Pedersdatter i Løndalhus i Salten Skov. 11.4.1809, fol.180B, 201B.
E: Niels Rasmussen. B: Rasmus 2 uger. Første ægteskab med [Poul Nielsen sst, skifte 15.7.1806 lbnr.55]. B: Inger 8, Anne 5, Pouline 2.

117 Kirsten Jonasdatter i Leret. 10.4.1809, fol.181B.
E: Hans Christensen. B: Anne Johanne. FM: morbror Erik Jonasen i Ejstrup.

118 Kirsten Christensdatter i Egebjerg i Nørre Snede sogn. 5.5.1809, fol.182, 185B.
E: Rasmus Pedersen. B: Mette 10, Christen 8, Bodil 2. FM: morfar Christen Dinesen i Hampenbjerg.

119 Maren Eriksdatter i Salten. 11.6.1809, fol.184B, 194.
E: Peder Andersen. B: Anne g.m. Christen Rasmussen på Salten Mark, Erik 30, Karen 25 forlovet med enkemand Peder Jørgensen i Fællerne.

120 Anne Nielsdatter i Bækhus i Hammer sogn. 16.6.1809, fol.186, 231.
Enke efter Niels. B:, Jens, Maren g.m. Mads Steffensen i Flensborg, Karen g.m. Henrik Hagen sst, Anne, død, var g.m. Niels Jensen i Oksenbjerge. 3B: Jens, Anne, Maren.

121 Jens Jensen, der døde 11.4.1809 i Rønslunde. 16.6.1809, fol.186B.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: Laurids Christensen i Hedegård. B: Maren 10, Kirstine Marie 5, Anne Kirstine 1. FM: farbror Mads Jensen i Holtum.

122 Mette Rasmusdatter i Egendal i Them sogn. 8.7.1809, fol.191, 193B.
E: Rasmus Mikkelsen. B: Inger 6, Mikkel 3. FM: morfar Rasmus Jensen i Rye.

123 Anders Jensen i Bavnhus i Hammer sogn. 15.7.1809, fol.192B, 228, 237B.
Enke efter Maren Pedersdatter, [skifte 18.5.1799 lbnr.101]. A: bror Søren Jensen i Gjedved, død. 3B: Sidsel g.m. Christen Sørensen i Dalhus, Peder i Skade, Johanne g.m. Thomas Hansen i Floris, bror Eskild Jensen i Hovedskov på Mattrup gods, død. 5B: Jens, Else 50, Peder, Jens, Søren 21, søster Esther Jensdatter, død, var g.m. Johan Murermester i Åle. 1B: Magdalene g.m. Morten Sørensen sst, søster Mette Jensdatter g.m. Rasmus Nielsen i Tranholm, søster Else Jensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen i Klovborg. 1B: Else, død, var g.m. Mogens Jensen. 6B: Sidsel 28, Birthe g.m. Jens Pedersen i Vejlby, Else Marie 22, Anne 20, Jens 19, Laurids 19.

124 Peder Lauridsen i Hørsholm. 11.8.1809, fol.194.
E: Karen Nielsdatter nu i Hammer Mølle. A: datter. Anmeldt af Niels Pedersen i Bril på Stougård Mark.

125 Jens Hansen i Bjerresmølle i Åle sogn. 21.8.1809, fol.194B.
B: Hans på Hedegård Mark i Ejstrup sogn, Svend, Johanne g.m. Thyge Jensen i Skanderuplund, Maren.

126 Christen Mortensen, der døde for 2 år siden i Salten. 8.9.1809, fol.195.
E: Ingeborg Rasmusdatter. LV: Peder Andersen sst. B: Anders, Morten 24, Mette 23, Jens 20, Oluf 13, Maren 8.

127 Registrering af korntiende i Them sogn. 22.9.1809, fol.196.

128 Laurids Jensen i Fuglsanghus på Tyklund Mark. 18.11.1809, fol.196B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Mads Olufsen i Tyklund. B: Johanne 22, Jens 17, Christen 15, Anne 13, Peder 10. FM: farbror Rasmus Jensen i Føvling.

129 Karen Carstensdatter i Åle. 19.12.1809, fol.199, 204.
E: Peder Nielsen. Første ægteskab med [Johan Rudolf Jørgensen, skifte 7.1.1795 lbnr.14]. B: Anne 30, Margrethe 29, Inger 28, Carsten 23.

130 Jens Pedersen og hustru Else Eriksdatter i Brande by i Them sogn. 23.1.1810, fol.202, 204, 227B.
B: Peder, Niels, Poul, Ellen 30, Karen 26. FM: morbror Jens Eriksen, bødker i Fogstrup. Af hans første ægteskab B: Kirsten g.m. Niels Rasmussen i Linde.

131 Laurids Pedersen, ugift i Kærsgård i Nørre Snede sogn. 26.1.1810, fol.202B.
A: halvsøster Johanne Pedersdatter 20, der ægter Mads Sørensen Fousing i Grønbjerggård.

132 Søren Andersen i Plovstrup. 27.1.1810, fol.203, 241, 242.
E: Johanne Jensdatter. LV: Christen Christensen på Hammergård. A: bror Laurids Andersen på Fårup Mark i Jelling sogn, en søster.

133 Bertel Pedersen Smed i Åle. 22.2.1810, fol.204B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Iver Olufsen sst. B: Oluf 14, Maren 12, Peder 10, Søren 6 mdr. FM: farbror Søren Pedersen i Sattrup i Østbirk sogn.

134 Christiane Thomasdatter, der døde 19.2.1810 i Bjørnskov i Nørre Snede sogn. 5.3.1810, fol.206B, 232.
E: Knud Jensen. B: Poul 11, Jens 9, Thomas 7, Niels 3, Anne Kirstine 18 uger. FM: morbror Thomas Nielsen i Christianshede. Første ægteskab med Poul. B: Christen 14, Anne 13.

135 Christen Nielsen, ugift i Nørre Arreskov. 6.3.1810, fol.207B, 239.
A: brorbørn Marianne Pedersdatter g.m. Peder Pedersen sst, Inger Pedersdatter g.m. Søren Pedersen i Overby i Bjerre herred, Peder Pedersen på Sjælland, Hans Pedersen 20 i Norge.

136 Maren Jensdatter i Ravnholt. 8.3.1810, fol.208, 209B, 225B.
Enke. B: Jens Nielsen Hampen sst, Peder Nielsen i Horsens, Niels Nielsen i Ikast, Morten Nielsen, Kirsten Nielsdatter 22. FM: Jens Pedersen i Bording.

137 Jonas Eriksen i Tranholmgård i Ejstrup sogn. 24.3.1810, fol.209.
E: Anne Pedersdatter. LV: Palle Pedersen i Fasterholt. B: Kirsten, død, var g.m. Hans Christensen i Leret. 1B: Anne Johanne 6 uger, Maren g.m. Erik Pedersen i Hedegård, Anne Kirstine g.m. Christen Sørensen i Tranholmgård, Mette 18, Peder 14. Af første ægteskab B: Erik i Ejstrup, Søren i Fredericia, Jens i Nyborg, Oluf på Sjælland, Anne g.m. Søren Jensen i Hundshoved. (Skiftet begyndt 9.12.1808, B64-285 fol.135. lbnr.111).

138 Lene Christensdatter i Åle. 29.3.1810, fol.210, 212.
E: Jens Jørgensen. B: Birthe Kirstine 4. FM: morfar Laurids Pedersen i Uldum.

139 Maren Mortensdatter i Åle. 30.3.1810, fol.210B, 212.
E: Iver Olufsen. B: Oluf 10, Karen 8. FM: morbror Niels Mortensen sst.

140 Jens Pedersen i Hedegård i Them sogn. 7.4.1810, fol.213, 215.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Rasmus Jensen i Them. B: Kirsten 11, Peder 10, Jacob 7, Karen 4, Jens 9 mdr. FM: farbror Anders Pedersen i Vesterlund i Them sogn.

141 Lene Jensdatter ophold i Hedegård i Them sogn. 7.4.1810, fol.214B, 239B.
A: søster Anne Jensdatter g.m. Jacob Skytte på Grønholt under Ryumgård gods, søster Sidsel Jensdatter g.m. Otte Rasmussen i Stolt Tømmerhøj i Salten Skov, søster Karen Jensdatter, søster Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Jacob Lauridsen i Hedegård. 1B: Anne Kirstine, enke efter Jens Pedersen sst, [skifte 7.4.1810 lbnr.140], og nu ægter Peder Christensen sst, søster Johanne Jensdatter, død, var g.m. Mads Krag i Salten. 2B: Jens, Mathias. Sml. lbnr.59.

142 Anne Christensdatter der døde 17.3.1810 i Nørre Gludsted. 18.4.1810, fol.215B, 217.
E: Peder Jørgensen. B: Anne 5 uger. FM: Peder Jensen i Kejlstrup. Arv i boet til enkemandens børn af forrige ægteskab, se lbnr.108.

143 Søren Thomsen, der døde 26.3.1810 i Søndergård i Grættrup. 26.4.1810, fol.216B, 283.
E: Karen Hansdatter. LV: Anders Christensen i Store Bredlund. B: Hans i Trasborg i Nørre Snede sogn, Else Marie g.m. Niels Hansen i Bjødstrup i Ovsted sogn, Maren, Mads. FM: Niels Jensen i Grættrup.

144 Niels Jensen Hatting i Linnerup. 2.6.1810, fol.218.
E: Maren Nielsdatter. LV: Iver Nielsen i Frydensbo. B: Jens 15, Christen 11, Niels 8, Søren 6, Mette Johanne 3, Johanne Kirstine 2. FM: farbror Søren Jensen Hatting på Ildved Mark.

145 Jens Rasmussen i Sepstrup. 12.6.1810, fol.220, 224B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Anders Nielsen sst. B: Jens 14. FM: farbror Anders Rasmussen i Ebstrup i Sejling sogn.

146 Anne Kirstine Nielsdatter 4 år i Vorret. 12.6.1810, fol.221.
A: mor Anne Nielsdatter g.m. Niels Jensen sst, søskende Peder Nielsen 12, Karen Nielsdatter 9. FM: farbror Christen Pedersen i Fogstrup.

147 Laurids Pedersen i Rustrup. 26.6.1810, fol.223, 243.
E: Anne Andersdatter. LV: Niels Jensen i Rye. B: Anders, Rasmus 23, Jens 20, Anne g.m. Jens Christensen Asklev i Them. Af første ægteskab B: Peder Lauridsen Lovdal, død. 4B: Laurids i Lovdal, Peder 25, Anne g.m. Peder Christensen Asklev i Rustrup, Johannes. Sml. lbnr.87.

148 Maren Jensdatter i Høgdalhus i Salten Skov. 26.6.1810, fol.224, 226.
E: Søren Jensen. B: Kirsten 6, Anne Marie 3. FM: morfar Jens Jensen Lemming i Høgdal.

149 Maren Lauridsdatter i Bjørnskov. 19.7.1810, fol.225, 241.
E: Jens Pedersen.

150 Christen Mogensen i Hedehus i Them sogn. 26.7.1810, fol.226B, 231B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Anders Christensen i Ring. B: Niels 15, Jens 9, Anne Margrethe 3. FM: Anders Nielsen i Sepstrup.

151 Anne Marie Adamsdatter i Bøgeskov i Them sogn. 13.9.1810, fol.228B, 231.
E: Mathias Johansen. A: søster Elisabeth Adamsdatter, var g.m. Troels Nielsen dels i Fruering, dels i Hylke sogn, begge døde. B: Niels i Hesselballe i Hylke sogn. Sml. B64-284 lbnr. 95.

152 Niels Christensen, der lever i Voldborgkær i Them sogn. 13.11.1810, fol.233B, 270B.
Vurdering i forbindelse med separation fra hustru Karen Jensdatter. LV: far Jens Mortensen i Pøtsø. B: Sidsel Marie, Maren, Anne 7, Christen 1. Niels Christensen flytter til Hjortsballe, Karen Jensdatter flytter til Asklev.

153 Peder Pedersen i Lille Nørlund. 16.11.1810, fol.235B, 237.
E: Mette Pedersdatter. LV: Knud Christensen Holst i Ikast. B: Kirsten g.m. Peder Andersen i Ravnholt, Johanne Marie g.m. Mads Sørensen i Grættrup, Peder 22, Dorthe 17. FM: farbror Otte Pedersen i Skerris.

154 Christen Pedersen i Tørring. 4.12.1810, fol.236B.
E: Else Christensdatter. Anmeldt af svigersøn Jens Mouridsen sst.

155 Else Nielsdatter i Sillerup. 10.12.1810, fol.237B.
E: Hans Pedersen. Anmeldt af Anders Andersen sst.

156 Johan Conrad [Fischer] i Åle. 11.12.1810, fol.237B.
B: datter g.m. Morten Sørensen Kragelund sst.

157 Kirsten Sørensdatter i Nørskov. 21.12.1810, fol.238B, 287B.
E: Niels Rasmussen. B: Anne Marie g.m. Frands Sørensen i Hesselholm. Af første ægteskab B: Else Marie Rasmusdatter, Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Sønderskov, Søren Rasmussen, Jens Rasmussen. Desuden nævnes (afdødes bror?) Rasmus Sørensen i Klovborg.

158 Karen Nielsdatter i Tørring. 15.2.1811, fol.243.
Enke efter Christen Rasmussen.

159 Peder Hansen i Ravnholt. 22.2.1811, fol.244, 283B, 322B.
Enkemand efter Maren Christensdatter.
Hans A: søstersøn Hans Jørgensen i Kolding, død. 1B.
Hendes A: søster Bodil Christensdatter g.m. Anders Sørensen i Neder Bodholt, bror Christen Christensen i Vesterlund, død. 1B: Anne g.m. Peder Pedersen i Ravnholt, bror Niels Christensen i Vester sogn, død. 1B: Abelone g.m. Anders Christensen først i Vang, så i Aneslyst i Nørup sogn, så på Tørring Mark, bror Anders Christensen i Give, død. 2B: Christen sst, Kirsten g.m. Niels Sørensen i Ullerup.

160 Erik Jensen, ugift i Salten. 1.3.1811, fol.245B.
A: bror Anders Jensen på Salten Mark, søster Maren Jensdatter g.m. Søren Pedersen i Salten.

161 Anne Jensdatter i Tørring. 4.3.1811, fol.245B, 278.
Enke. B: Jens Urskov i Bregnholm Mølle, Mads Andersen i København, Maren Andersdatter g.m. Anders Jensen i Tørring.

162 Mikkel Nielsen Smed i Tørring. 4.3.1811, fol.246, 260.
E: Maren Pedersdatter. LV: Skoleholder Pedersen. B: Christen, Niels, Anne Mette, Else. FM: Peder Christensen Bødker sst. Af første ægteskab B: Mette g.m. Christen Hansen i Sindbjerglund.

163 Niels Nielsen Kjær i Skovborghus på Åle Mark. 5.3.1811, fol.247, 286B.
E: Karen Christensdatter. LV: Hr. Borup i Åle. B: Kirsten 4, Mette 4, Niels Christian 2. FM: farbror Søren Nielsen Kjær i Træden.

164 Christen Nielsen Degn i Løgager. 4.3.1811, fol.248, 251, 327.
E: Marie Cathrine Johansdatter. LV: Johan Jensen sst, Henrik Hansen sst, der ægter. B: Gertrud 6, Johan 2. FM: Mads Hansen sst. Første ægteskab med [Gertrud Nielsdatter, skifte 25.3.1805 lbnr.27]. B: Niels, Peder i Funder, Maren 20, Karen 18, Jens 16, Niels 13, Christen 9, Ellen 7. FM: farbror Simon Nielsen i Fiskerhusene.

165 Karen Henriksdatter, der døde 14.3.1811 i Ejstrup. 16.3.1811, fol.248B, 254.
E: Henrik Christiansen. B: Christian 13. FM: Christen Madsen i Krejbjerg.

166 Karen Christensdatter, der døde for nogle dage siden i Store Thorlund. 16.3.1811, fol.249, 281B.
E: Peder Madsen Smed. A: søskende Søren Christensen i Hedegård, Peder Christensen i Holbjerg på Fyn, Villads Christensen i Holmgård på Ejstrup Mark, [skifte 30.4.1807 lbnr.68]. 2B: Jens 14, Mette Marie 8, Anne Christensdatter g.m. Niels Sørensen i Krejbjerg, Maren Christensdatter g.m. Knud Hansen i Tinnet, Karen Christensdatter g.m. Søren Frederiksen i Lønsgård, halvsøskende Laurids Christensen i Dørken, Oluf Christensen i Ejstrup, [skifte 4.6.1808 lbnr.90]. 6B: Anne Johanne 16, Inger 13, Christen 11, Anne Marie 10, Mette 8, Christen 4.

167 Peder Nielsen i Åle. 18.3.1811, fol.250, 256B.
Enkemand efter [Karen Carstensdatter, skifte 19.12.1809 lbnr.129]. Karen Christensdatters børn af første ægteskab: Anne Johansdatter 30, Margrethe Johansdatter g.m. Søren Pedersen i Hatting, Inger Johansdatter 29, Carsten Johansen. FM: Troels Andersen i Åle.

168 Jeppe Pedersen i Tørring. 27.3.1811, fol.251.
E: Kirsten Jensdatter. Testamente.

169 Anders Christensen i Urskov. 31.3.1811, fol.254.
E: Anne Cathrine Madsdatter. B: Christen. Af første ægteskab B: [Maren] g.m. Anders Vistisen i Plovstrup.

170 Niels Nielsen Tirsvad i Plovmandshave. 2.4.1811, fol.254B, 305B, 306B.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Rasmus Pedersen i Egebjerg. Første ægteskab med [Sidsel Jensdatter], skifte 5.7.1804 lbnr.14. B: Anne Kirstine 19, Niels 17, Kirsten 15, Maren 10. FM: morbror Niels Jensen i Rolighed.

171 Maren Davidsdatter i Margrethelund på Åstedbro Mark. 5.4.1811, fol.258B.
E: Søren Knudsen ved halvbror Knud Jensen. A: far David Blom.

172 Else Hansdatter i Ansøgård. 11.5.1811, fol.261.
Enke efter [Christen Jensen, død 15.8.1801]. B:
1 Hans Christensen på stedet
2 Karen Christensdatter g.m. Knud Christensen i Store Bredlund.
Desuden nævnes Hans Christensens søn Peder Hansen i Ansøgård.

173 Jens Mortensen i Lille Resenhus. 14.5.1811, fol.261, 267, 271B.
E: Johanne Marie Pedersdatter. LV: Johannes Andersen i Store Resenhus, Jacob Pedersen i Hesselballe. B: Morten 15, Peder 9, Oluf 6, Birthe Marie 3. FM: farbror Mads Mortensen i Ørnsholt i Øster Nykirke sogn. Af første ægteskab B: Inger Marie 18. Sml. lbnr.17.

174 Laurids Jørgensen i Frederikslyst på Hjortsvang Mark. 27.5.1811, fol.261B, 266.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Rasmus Christensen i Gauerslund. B: Anne Mette 9, Jørgen Christian 4. FM: farbror Christen Jørgensen i Vonge Skov.

175 Augustinus Ravn i Tørringholt. 28.5.1811, fol.263, 278,, 306B, 310B.
Separation fra hustru Susanne Pedersdatter, nu på Ildved Mark. LV: Christian Høj, kromand i Åstedbro.

176 Karen Christensdatter i Fogstrup Vestergård. 31.5.1811, fol.264B.
E: Laurids Jensen. B: Kirsten 4, Karen Marie 4 uger. FM: mors farbror Peder Pedersen i Ravnholt. Desuden nævnes enkemandens far Jens Christensen i Fogstrup og enkemandens morbror Anders Lauridsen i Kørup i Tamdrup sogn.

177 Rasmus Nielsen i Lindgård i Them sogn. 1.6.1811, fol.266.
Anmeldt af B: Niels Rasmussen sst, Christen Rasmussen.

178 Maren Olufsdatter i Hjortsvang. 7.6.1811, fol.266B, 272B, 285.
E: Søren Markussen. Første ægteskab med [Peder Albertsen sst, skifte 22.7.1795 lbnr.22]. B: Oluf 22. FM: Mikkel Albertsen på Linnerup Mark. Andet ægteskab med [Peder Lauridsen sst, skifte 4.6.1798 lbnr.80]. B: Maren 14. FM: morbror Hans Bech i Tørringbækgård, nu i Tørringholt.

179 Jens Pedersen, der døde 31.5.1811 i Lille Thorlund. 11.6.1811, fol.268B, 280B.
B: Erik Jensen, Ellen Jensdatter, skifte 21.11.1808 lbnr.101, var gift første gang med Christen Jensen i Store Thorlund. 5B: Jens 18, Jens 16, Peder 14, Christen 11, Christen 8, var gift anden gang med [Peder Sørensen sst]. 1B: Anne 6, Peder Jensen i Kejlstrup, Anne Jensdatter g.m. Peder Sørensen i Store Thorlund, Laurids Jensen i Krejbjerg, Anders Jensen i Kærshoved, Anne Marie Jensdatter 25.

180 Anne Christensdatter i Sønder Hvillum. 11.6.1811, fol.269, 278B.
Skifte efter forældrene [Christen Christensen og Maren Christensdatter sst.] 7.8.1808 lbnr.100. A: søskende Anne Christensdatter, [skifte 17.3.1810 lbnr.142], var g.m. Peder Jørgensen i Gludsted. 1B: Anne 1, Anne Marie Christensdatter g.m. Peder Jensen i Kejlstrup, Christen Christensen på Sjælland, Christen Christensen 21.

181 Anders Jensen Foged i Lyngkrog på Salten Mark. 17.6.1811, fol.269B, 287C.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Christen Sørensen i Løgager. B: Mette Marie g.m. Laurids Nielsen i Lyngkrog, Kirsten g.m. Christen Jensen i Ildal, Niels 14, Jens 11.

182 Jens Jensen Lemming i Høgdal i Salten Skov. 17.6.1811, fol.269B, 282B, 363.
E: Anne Pedersdatter. LV: Poul Jørgensen Holstener i Salten. B: Niels Jensen i Høgdal, Maren Jensdatter, [skifte 26.6.1810 lbnr.148], var g.m. Søren Jensen i Høgdal, nu i Nørre Hvidmose. 2B: Kirsten 7, Anne Marie 4, Sidsel Kirstine Jensdatter, død, var g.m. Poul Jensen i Virklund. 3B: Jens 6, Maren 4, Jens 1, Jens Jensen.

183 Markus Nielsen i Møllerup. 11.7.1811, fol.275.
E: Else Jensdatter. B: Maren g.m. Jens Hansen i Bregnberg.

184 Kirsten Clausdatter i Sighus på Store Thorlund Mark. 16.7.1811, fol.275, 277.
E: Villads Jensen. B: Kirsten 22, Maren 14. FM: Henrik Poulsen i Hygild.

185 Niels Pedersen Pårup i Tømmerby. 29.7.1811, fol.276, 281, 330.
E: Anne Kirstine Eriksdatter. LV: Anders Nielsen Glød sst, Jens Jørgensen i Sandal, der ægter. B: Anne 25, Peder 23, Erik 20, Kirsten 17, Ellen 14, Maren 11, Karen 8. FM: farbror Anders Pedersen i Pårup.

186 Jens Hansen, der døde 11.8.1811 i Over Harrild. 17.8.1811, fol.278.
E: Anne Lauridsdatter. Anmeldt af søn Laurids Jensen sst.

187 Anne Pedersdatter i Åle. 22.8.1811, fol.278B.
Enke efter Mads Merring. A: bror Niels Pedersen Halle i Bregnholmgård.

188 Birthe Jensdatter på Tørring Mark. 14.9.1811, fol.279.
E: Søren Rasmussen Bødker. B: Rasmus 11, Jens 8. FM: morbror Søren Jensen Melchiorsen i Østergård.

189 Erik Christensen i Bjørnskov. 21.9.1811, fol.280B.
E: Karen Andersdatter. B: Anders. FM: Mads Christensen i Torup.

190 Jens Mikkelsen, skrædder og murermester, der døde 14.10.1811 hos Erik Pedersen i Hedegård i Ejstrup sogn. 24.10.1811, fol.284B, 368.
A: søskende Jens? Mikkelsen i Århus, Mette Cathrine Mikkelsdatter i Tønder, Anne Kirstine Mikkelsdatter 30, Oluf Mikkelsen i Randers, Birthe Mikkelsdatter 34, Maren Mikkelsdatter 30, halvsøskende Jens Mikkelsen i Århus, Anne Mikkelsdatter g.m. Rasmus Rebslager i Vejle. FM: Niels Pedersen i Hedegård.

191 Maren Andersdatter i Them. 8.1.1812, fol.287 D, 325.
Enke efter Laurids Henriksen Hjøllund, [skifte 13.10.1794 lbnr.7]. B: Henrik Lauridsen, død. 1B: Laurids 15. FM: stedfar Jørgen Jørgensen i Vonge ved dennes svoger Rasmus Jensen i Them. Sml. B64-284 lbnr.19, 91, 126. Anders Lauridsen i København, død. 2B: Hans Peder Lauridsen kattuntrykker sst, Laurids Lauridsen 18, [Mette Kirstine Lauridsdatter], død, var g.m. Hans Jørgen Bro i Horsens.

192 Anne Christensdatter på Ejstrup Mark. 30.1.1812, fol.289B, 324.
E: Peder Jørgensen. Af første ægteskab B: Peder Nielsen Jelling i Horsens, Anne Nielsdatter. FM: Henrik Poulsen i Hygild.

193 Christen Pedersen i Nortvig. 31.1.1812, 290, 302.
E: Kirsten Christensdatter. LV: bror Peder Christensen i Hundshoved. B: Peder, Anne Marie g.m. Jacob Pallesen Munch i Horsens, Christen 23, Jens 21, Thomas 18. FM: Peder Lauridsen i Boest.

194 Peder Jensen i Tvillinghus i Nørre Snede sogn. 31.1.1812, fol.290B, 293B.
E: Anne Marie Brunsdatter. LV: Peder Jensen i Kejlstrup. B: Jens 10, Karen 7, Søren 4, Anne Marie 1. FM: farbror Jens Jensen i Lyngholm.

195 Niels Jensen Smed på Hjortsvang Mark. 17.2.1812, fol.291B.
E: Dorthe Sofie Danielsdatter. LV: Erik Poulsen i Åle. B: Jens 33, Anne 23, Maren 20. FM: Niels Jørgen Johan Jensen i Hjortsvang.

196 Anne Jensdatter i Guldforhoved. 12.3.1812, fol.294, 321B.
E: Jens Nielsen. B: Christen, Niels Jens. Af første ægteskab B: Malene Christensdatter, død. 1B: Christen Clemensen 15. FM: morbror Morten Christensen i Engesvanghus i Kragelund sogn.

197 Oluf Jepsen i Over Bodholt. 13.3.1812, fol.294B, 297.
E: Johanne Christensdatter. LV: Niels Jensen i Kragelund sogn. B: Christian 16, Niels 13, Sidsel 11, Christen 8. Af første ægteskab B: Ellen Marie, Jeppe 21. FM: Christen Jepsen i Guldforhoved.

198 Kirsten Jensdatter i Nørre Snede. 14.3.1812, fol.295, 306.
E: Niels Andersen. Første ægteskab med Laurids. B: Mads, Jens, Søren, Maren g.m. Christen Christensen på Store Thorlund Mark, Mette Marie.

199 Henrik Byrresen i Hage. 16.3.1812, fol.295B, 321.
B: Steffen, Byrre, Johannes, Hans, Jens, Peder, Kirstine g.m. Jørgen Kroll på Sjælland, Christiane g.m. Knud Olufsen i København, Mette Kirstine g.m. Jørgen Christian Poulsen i Gludsted. FM: Christen Jensen i Hage.

200 Peder Hansen, der døde 21.3.1812 i Hampen. 23.3.1812, fol.296.
B: Jørgen i Sillerup Mølle, Anne Cathrine g.m. Jacob Jensen i Hampen, Hans Pedersen Byskov i Nørre Snede.

201 Kirsten Nielsdatter i Åle. 4.4.1812, fol.296, 298.
E: Christen Madsen. Af første ægteskab B: Dorthe Nielsdatter g.m. Mads Jacobsen i Hvirring.

202 Johanne Sørensdatter i Bøgeskov. 6.4.1812, fol.296B.
E: Christen Pedersen. B: Søren sst, Rasmus, Niels.

203 Anders Nielsen Malund, ugift i Åle. 9.4.1812, fol.296B.
A: mor Karen Andersdatter, enke sst, søskende Peder Nielsen sst, Troels Nielsen sst, Søren Nielsen, Anne Nielsdatter g.m. Simon Nielsen i Flemming.

204 Søren Olufsen i Kovtrup. 13.4.1812, fol.296B.
Enkemand. B: Knud i Hampensø, Mads i Hundshoved, Oluf i Melbjerg, Karen g.m. Christen Pedersen i Kovtrup.

205 Carl Skytte, præst i Klovborg. 13.4.1812, fol.297.
E: Fru Skytte i Skade præstegård. Uskiftet bo.

206 Thomas Madsen i Tolperhus. 20.4.1812, fol.298.
E: Johanne Marie Christensdatter. Uskiftet bo ved søn Peder Thomsen i Boest.

207 Kirsten Andersdatter i Åle. 27.5.1812, fol.298B, 321.
Enke. B: Christen Rasmussen sst, Anders Rasmussen i Hjortsvang, Maren Rasmusdatter, død. 2B: Rasmus Pedersen sst, Maren Pedersdatter g.m. Peder Christensen i Linnerup, Anne Rasmusdatter g.m. Hans Jørgensen i Boring.

208 Kirsten Pedersdatter ugift i Hjortsvang. 27.5.1812, fol.298B, 324B.
A: mor Anne Marie Nielsdatter g.m. Laurids Lauridsen, søskende Niels Pedersen, Anne Mette Pedersdatter, Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Knud Nielsen i Boring.

209 Peder Nielsen i Hjøllund. 29.5.1812, fol.299, 300B.
E: Lene Pedersdatter. LV: Rasmus Jensen i Them. B: Peder, Niels 23, Karen, Kirsten, Anne Marie. FM: farbror Erik Nielsen.

210 Maren Sørensdatter Skadal i Salten. 29.5.1812, fol.300, 301.
E: Jens Jørgensen. B: Maren g.m. Knud Pedersen i Langkær, Anne g.m. Anders Pedersen i Linde, Søren 23, Anders 12, Anne, Inger 8. FM: Anders Christiansen i Stenhule.

211 Maren Christensdatter i Guldforhoved. 4.6.1812, fol.303, 303B.
E: Peder Sørensen. B: Søren 14, Christian 11, Anne 9. FM: morbror Anders Christensen i Gludsted.

212 Dorthe Madsdatter i Over Isen. 5.6.1812, fol.303.
E: Niels Pedersen. B: Peder 18. FM: Søren Poulsen i Vester Isen.

213 Visti Sørensen og hustru Karen Nielsdatter i Nortvig. 25.6.1812, fol.308.
Hans A: bror Niels Olufsen sst, søster Anne Olufsdatter g.m. Henrik Jensen i Farre.
Hendes A: datter g.m. Niels Jensen i Plovmandshave.

214 Jensine Jensdatter, ugift i Tirsvad. 27.6.1812, fol.308, 331B.
A: bror Niels Jensen Basgaard, soldat på Samsø. FM: Niels Rasmussen i Høstholm.

215 Christen Nielsen, degn i Løgager. 6.7.1812, fol.308B.
E: Marie Cathrine Johansdatter nu g.m. Henrik Hansen sst. B: Peder i Funder, Jens i Løgager, Karen g.m. Jens Jørgensen i Fiskerhusene, Niels på Sjælland. FM: Simon Nielsen i Fiskerhusene, der nu er død.

216 Eskild Rasmussen i Eskildlund på Lille Bredlund Mark. 17.7.1812, fol.309B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Knud Christensen i Store Bredlund. B: Rasmus 10, Maren 9, Jens 7. FM: farbror Anders Rasmussen sst.

217 Maren Hansdatter i Fogstrup. 18.9.1812, fol.311B.
E: Hans Andersen Høg. A: søskende Ebert Hansen i Stat-ene, Anne Hansdatter g.m. Niels Mortensen i Brørup i Hylke sogn.

218 Niels Rasmussen i Over Engetved i Them sogn. 28.9.1812, fol.311B, 314B.
E: Anne Hansdatter. LV: far Hans Andreasen i Mølgård. B: Anne 5, Hans 3. FM: farfar Rasmus Jensen i Engetved.

219 Anne Malene Pedersdatter i Flintbjerg på Them Mark. 28.9.1812, fol.312B, 315.
E: Peder Pedersen. B: Peder 3, Niels 1. FM: morfar Peder Vestergaard i Tømmerby. Desuden nævnes enkemandens bror Niels Pedersen ungkarl i Hørrelund og enkemandens søster Karen Pedersdatter sst.

220 Anne Nielsdatter i Them. 28.9.1812, fol.313, 323B.
E: Niels Lauridsen. Af første ægteskab B: Peder Poulsen i Kaldæa, Maren Poulsdatter g.m. Baltser Nielsen i Them, Niels Poulsen (ved regimentet på Sjælland) g.m. Maren Nielsdatter i Them. LV: afdødes bror Anders Nielsen Glød i Tømmerby. Sml. B64-284 lbnr.42.

221 Johanne Hansdatter i Nørhoved. 2.10.1812, fol.314B.
E: Jens Christensen Høg. B: Ellen Marie g.m. Erik Madsen sst, Christen.

222 Karen Eriksdatter i Virklund. 13.10.1812, fol.316.
E: Gotfred Pedersen. Anmeldt af søn Jens. A: 2 sønner og 1 datter.

223 Laurids Rasmussen, ugift i Store Bredlund. 22.10.1812, fol.316, 366B.
A: mor Maren Andersdatter, enke efter Rasmus Eskildsen sst, [skifte 25.11.1808 lbnr.104], søskende Anders Rasmussen sst, Eskild Rasmussen, [skifte 17.7.1812 lbnr.216]. 3B: Rasmus 10, Maren 9, Jens 7.

224 Frederik Bertelsen i Nisgård i Them sogn. 30.10.1812, fol.316, 339, 355, 357B, 359.
E: Margrethe Henriksdatter. LV: Jens Christensen Linde i Salten. B: Anne g.m. Mikkel Jensen i Skeldal, Anne Marie g.m. Niels Lauridsen i Knudslund, Ellen 20 g.m. Rasmus Jensen i Voldborg, Maren 17, Kirsten 13, Jens 11, Karen Marie 8. FM: farbror Anders Bertelsen i Skeldal.

225 Rasmus Lauridsen i Espelund på Salten Mark. 16.11.1812, fol.318B, 320.
E: Karen Andersdatter. LV: Rasmus Jensen Rye i Them. B: Laurids 17, Anne Marie 15, Anders 12, Rasmus 8, Maren 6, Marianne 2. FM: farbror Christen Lauridsen på Salten Mark.

226 Kirsten Olufsdatter, ugift i Plovstrup. 12.11.1812, fol.319B, 347B.
A: søskende Andreas Olufsen i Kokborg, Laurids Olufsen i Vester Hindskov, Andreas Olufsen Smed i Kokborg, Lene Olufsdatter g.m. Jens Pedersen i Sønder Kollemorten, Kirstine Marie Olufsdatter, Anne Cathrine Olufsdatter, død, var g.m. Jens Andersen. 6B: Anders i Ildved, Andreas, mindreårig, Oluf, soldat, Maren 24, Barbara 21, Else Marie 20.

227 Mette Marie Clausdatter i Åle. 12.12.1812, fol.324B.
E: Anders Pedersen. A: søskende Frederik Clausen i Fredebo, Rasmus Clausen i Tønning, Kirsten Clausdatter g.m. Søren Nielsen sst, Charlotte Clausdatter g.m. Henrik Pedersen i Åstrup.

228 Dorthe Nielsdatter i Løgager Vesterskov. 4.12.1812, fol.326B, 329B.
E: Johannes Jensen. B: Palle Hansen, Niels Hansen, Henrik Hansen, Mads Hansen, Dorthe Hansdatter g.m. Johan Rasmussen, Maren Hansdatter g.m. Niels Olufsen, Ellen Hansdatter.

229 Anders Madsen i Linnerup. 11.1.1813, fol.332.
Anmeldt af søn Jens Andersen i Hjortsvang.

230 Anne Malene Nielsdatter i Tømmerby. 19.1.1813, fol.332.
E: Jens Nielsen Løgager. B: Kirsten g.m. Poul Mouridsen i Poulslyst på Vinding Mark, Ellen g.m. Jens Christensen i Illerup, Anne g.m. Niels Jensen i Høgdal, Mette g.m. Niels Pedersen på Tømmerby Mark, Maren 24, Niels, Niels 18, Anne Marie 16. FM: morbror Rasmus Nielsen i Lovdal.

231 Karen Rasmusdatter i Fiskerhusene i Rye sogn. 25.1.1813, fol.334.
Enke efter Niels Simonsen sst. B: Rasmus i Svejstrup, Anne g.m. Peder Christensen i Blistrup.

232 Jens Madsen Tørring, der døde i København. 1813, fol.224, 356.
A: søster Anne Margrethe Madsdatter 21, søster Johanne Madsdatter 19, halvbror Christen Madsen 15 hos stedfar Jens Jensen på Tørring Mark. FM: morbror Rasmus Christensen i Gauerslund.

233 Bertel Pedersen i Nørre Kejlstrup. 10.2.1813, fol.335.
E: Margrethe Pedersdatter. Testamente.

234 Poul Hansen i Nørhoved. 15.2.1813, fol.335B.
E: Karen Mortensdatter. LV: Peder Madsen Smed i Bjørnskov. Testamente.

235 Anne Carlsdatter i Tørring. 13.3.1813, fol.335B.
E: Laurids Pedersen. Anmeldt af søn Peder Lauridsen sst.

236 Karen Pedersdatter på Hammergård. 8.4.1813, fol.335B, 354.
E: Christen Madsen, der nu tjener på Tamdrup Bisgård. B: Peder, Maren g.m. Jens Christensen i Kodallund, Kirsten.

237 Kirsten Andersdatter i Hjortsballe. 12.4.1813, fol.336.
E: Laurids Nielsen. A: søster Kirsten Andersdatter g.m. Erik Rasmussen i Tolstrupgård i Them sogn, søster Mette Andersdatter, enke efter Niels Jensen i Lime.

238 Oluf Pallesen i Mellem Harrild. 28.4.1813, fol.336B, 350.
E: Anne Andersdatter. LV: Erik Jonasen i Ejstrup. B: Anne Marie 2. FM: farbror Søren Pallesen i Store Nørlund.

239 Marie Kirstine Torenfeldt i Åle. 3.5.1813, fol.337.
E: Antoni Ulrik Martin Chronius, degn. A: mor Mette Påske, far Urbanus Torenfeldt, farbror Salomon Torenfeldt, landmåler og degn i Svinninge på Fyn, død. 5B: Mads Hansen Torenfeldt i København, Anders Torenfeldt, bagersvend, Søren Torenfeldt, en datter g.m. Clausen i Svinninge, en datter.

240 Kirsten Frandsdatter i Guldforhoved. 15.5.1813, fol.337B.
A: Christen Frandsen sst, Kirsten Frandsdatter g.m. Henrik Olufsen på Christianshede Mark.

241 Erik Poulsen i Åle. 24.5.1813, fol.337B, 365, 390B, 438.
A: bror Christen Poulsen Bjørnskov, værtshusmand i København, halvbror Jeppe Poulsen i Holsten, død. 2B: Poul i Tilst i Gram sogn, Laurids, død, halvbror Peder Poulsen i Bjørnskov, død. 3B: Poul på Grættrup Mark, Laurids i Ejstrup, Niels, rytter i Slesvigske Regiment, halvsøster Johanne Poulsdatter, død, var g.m. Anders Andersen i Store Hjøllund. 7B: Anders sst, Poul, forpagter i Åle præstegård, Hans på Bjerre, Christen, bagersvend i København, Jens, ejer af Skærbæk Mølle, Laurids, Kirsten g.m. Mads Christensen i Torup, halvsøster Kirsten Poulsdatter enke efter Søren Jørgensen i Hømosehus. Gården er solgt til karlen i gården Anders Nielsen og hans steddatter Maren Frederiksdatter. Sml. lbnr.63.

242 Peder Madsen i Linnerup. 18.6.1813, fol.341, 349B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Christensen sst. B: Peder, Karen 22, Mads 20, Mette Marie 18, Niels 16, Christen 13, Kirsten 8, Anne 6. FM: farbror Johan Madsen på Linnerup Mark.

243 Anders Pedersen i Hjortsvang. 18.6.1813, fol.342, 348B.
E: Marie Christensdatter. LV: Peder Christensen i Linnerup. B: Maren 4, Peder 2. FM: Niels Jørgen Johan Jensen i Hjortsvang.

244 Niels Andersen i Palshøj på Leret Mark. 24.6.1813, fol.343, 403B.
E: Else Andersdatter. LV: Christen Andersen i Tykskovgård. B: Otte 15, Maren 11, Anne Marie 9, Andreas 5, Anders 6 mdr. FM: Christen Rasmussen på Lyngholm. Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 12.6.1798 lbnr.84]. B: Anders, Peder, Knud.

245 Jens Sørensen Tranholm i Engholm på Nørre Snede Mark. 24.6.1813, fol.343B, 345.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Peder Lauridsen i Boest. B: Søren 4. FM: farbror Jørgen Sørensen i Nørre Snede.

246 Anne Margrethe Nielsdatter i Nygård i Ejstrup sogn. 25.6.1813, fol.344, 369.
B: uægte barn med Christen Jensen i Vrønding: Johannes 1. FM: morfar Niels Poulsen i Nygård.

247 Mette Christensdatter i Sønder Hvillum. 25.6.1813, fol.344, 351.
E: Søren Madsen. B: Christen 4, Anne 2, Jens 6 mdr. FM: morbror [dvs. mosters mand] Jens Pallesen i Hallundbæk.

248 Kjeld Pedersen i Velkildehus på Guldforhoved Mark. 8.7.1813, fol.346.
E: Cathrine Christensdatter. LV: Christen Jepsen i Guldforhoved. B: Palle 9, Mette 6, Anne 4, Else Marie 1. FM: Peder Pedersen i Flø i Brande sogn.

249 Cathrine Christensdatter i Velkildehus på Guldforhoved Mark. 14.8.1813, fol.351, 394.
Enke efter Kjeld Pedersen, skifte 8.7.1813 lbnr.248. B: Palle 9, Mette 6, Anne 4, Else Marie 1. FM: farbror Peder Pedersen i Flø. Første ægteskab med [Palle Jensen i Dyringhave, skifte 13.8.1801 lbnr.149]. B: Maren 17, Christen 14.

250 Karen Pedersdatter i Hjøllund. 21.4.1813, fol.353, 358.
A: mor Lene Pedersdatter enke efter Peder Nielsen, [skifte 29.5.1812 lbnr.209]. LV: Eskild Christensen i Virklund, søskende Niels Pedersen i Hjøllund, Peder Pedersen i Over Hjøllund, Kirsten Pedersdatter, Anne Marie Pedersdatter.

251 Anne Thomasdatter i Ravlebjerg. 8.6.1813, fol.353, 361.
Enke efter Niels. B: Thomas i Klokkebjerg, Jens i Tømmerby, Anders i Åle, Søren på Sjælland, Peder, Anne Cathrine g.m. Jacob [Sørensen] i Ravlebjerg, Anne g.m. Johannes Jonasen i Them.

252 Sidsel Jensdatter i Stolt Tømmerhøj. 7.10.1813, fol.361B.
E: Otte Rasmussen, nu i Bindingshede. B: Anne Kirstine 15.

253 Mette Kirstine Lauridsdatter i Sønder Gludsted. 23.12.1813, fol.364, 367.
E: Peder Torbensen den ældre. B: Anne Kirstine 6, Karen 4, Sidsel Marie 6 mdr. FM: Laurids Jensen i Nørre Gludsted, Søren Nielsen i Bregnholmgård.

254 Maren Nielsdatter i Boest. 11.12.1813, fol.364B, 366.
E: Jens Jørgensen Knob. A: søskendebørn Thomas Hansen i Floris, Rasmus Hansen i Klovborg, Thomas Jepsen i Tirsvad, Ellen [Hansdatter] g.m. skoleholder Jens Pedersens i Tyrsting, Ellen Pedersdatter g.m. Thomas Pedersen i Nyborg, Anne Pedersdatter, enke efter Niels Knob i Addit, Inger Pedersdatter g.m. Laurids Hvingel i Tulstrup, Johanne Pedersdatter, enke i Holsten, Maren Thomasdatter g.m. Jens Sørensen i Vrads.

255 Hans Christian Pedersen i Nortvig. 6.1.1814, fol.369, 397B, 421.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Jensen i Plovmandshave. B: Maren 34, der ægter Anders Pedersen, der tjener i Egholm Mølle. FM: morbror Christen Dinesen i Hampenbjerg.

256 Christiane Andersdatter i Åle. 31.1.1814, fol.370, 405.
E: Jens Mikkelsen. B: Mikkel sst, Anne g.m. Anders Pedersen Bødker sst, Anne, Maren, Karen.

257 Laurids Spandet Vogelius, præst i Hjortsvang. 1.2.1814, fol.370, 375B.
E: Maren Vogelius. LV: Hr. Borup. B: Laura Gendit Cathrine Marie, der døde. A: far Michael Vogelius, pastor emeritus i Hundslund præstegård ved søn Jens Vogelius, præst i Skade Præstegård

258 Jens Madsen i Boest. 28.1.1814, fol.371, 404B.
B: Maren g.m. Jens Pedersen sst, Inger. FM: Mads Nielsen sst.

259 Niels Poulsen og hustru Anne Cathrine Thomasdatter i Nygård i Ejstrup sogn. 4.2.1814, fol.371B, 426, 474.
B: Anne Margrethe, [skifte 25.6.1813 lbnr.246]. B: uægte søn Johannes 2. FM: Laurids Jensen sst. Af afdøde kones første ægteskab B: Mette Marie Nielsdatter g.m. Gravers Lauridsen i Vestrup i Brejning sogn i Ringkøbing Amt.

260 Karen Nielsdatter i Åle. 16.3.1814, fol.373B.
A: Søren Nielsen sst, Peder Nielsen, Anne Nielsdatter g.m. Simon Nielsen i Flemming.

261 Christen Madsen i Over Isen. 8.4.1814, fol.373B.
E: Anne Pedersdatter. Testamente.

262 Kirsten Christensdatter i Nørhoved. 31.3.1814, fol.374, 391.
A: søster Karen Christensdatter g.m. Iver Madsen i Thyregod ved søn Mads Iversen i Lille Enkelund. Hun skal have haft 2 søstre og 2 brødre i Holsten.

263 Anne Cathrine Sørensdatter i Melhede på Tørring Mark. 9.4.1814, fol.374B, 406.
Enke efter [Jens Melchiorsen på Tørring Mark, skifte 25.9.1795 lbnr.29]. B: Søren Jensen Melchiorsen på Hjortsvang Mark, Frederikke g.m. Christen Andersen Urskov, Anne Johanne, død, var g.m. Laurids Murermester i Horsens. 1B: Niels 13, Johanne Kirstine g.m. Jens Jonasen i Lille Risager i Vester sogn, Birthe, [skifte 14.9.1811 lbnr.188], var g.m. Søren Rasmussen i Melhede på Tørring Mark, der nu bor i Stubberup i Løsning sogn. 2B: Rasmus 14, Jens 11.

264 Karen Christensdatter i Nørre Snede. 15.4.1814, fol.375, 383.
E: Peder Sørensen. B: Maren 14, Marianne 6. FM: morbror Laurids Christensen i Grindsted, Knud Sørensen Sø i Nørre Snede.

265 Anders Vistisen i Plovstrup. 23.4.1814, fol.376, 378B.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Christen Andersen i Urskov. B: Anne Else 13, Anne Cathrine 11, Visti 9, Christen 7, Karen 4, Marie Kirstine 1. FM: Niels Møller i Alsted Mølle.

266 Hans Sørensen i Plovstrup. 23.4.1814, fol.377B, 379B.
E: Kirstine Marie Christensdatter. LV: Peder Christensen i Linnerup. B: Søren 10, Johanne 8, Søren Christian 3, Niels Peder 1. FM: farbror Niels Sørensen i Hørup i Jelling sogn.

267 Johanne Eriksdatter i Hygild. 29.11.1813, fol.380B.
Enke efter [Morten Pedersen sst, skifte 7.1.1809 lbnr.109]. B: Karen 9, Anne Marie 7. FM: Erik Eriksen i Brande Harrild.

268 Oluf Jensen i Eskildlund på Lille Bredlund Mark. 5.5.1814, fol.381, 385B.
E: Mette Jensdatter. LV: Christen Dinesen i Hampenbjerg. B: Jacob 2. FM: Peder Sørensen i Lille Bredlund. Af første ægteskab B: Jens i Askær i Brande sogn, Sofie g.m. Niels Christensen i Svindbek i Thyregod sogn.

269 Peder Hansen i Mellem Bjerre på Bjerregård Mark. 21.6.1814, fol.382, 388, 419B.
Separation fra hustru Anne Cathrine Christensdatter. LV: Hr. Borup i Åle.

270 Maren Eriksdatter i Them. 25.7.1814, fol.383B, 387B, 402.
E: Rasmus Jensen Rye, kromand. B: Karen 15. Første ægteskab med Jens Skanderup i Vinding, skifte 11.6.1798. B: Jesper i Laven, Morten i Them, Anne 26, der ægter Peder Hansen i Hadrup.

271 Kirsten Pedersdatter i Kærshoved. 2.8.1814, fol.387, 407B.
E: Poul Jensen. B: Else Marie 3, Birthe Marie 1. FM: Oluf Pedersen sst.

272 Søren Pedersen i Tørring. 29.8.1814, fol.388B, 405B.
Enkemand efter [Anne Madsdatter, skifte 5.4.1802 lbnr.160]. B: Peder, Mads, Christen, Anne Marie g.m. Søren Melchiorsen på Hjortsvang Mark, Maren. FM: Søren Simonsen i Tørring.

273 Jacob Sørensen i Ravlebjerg i Them Skov. 13.9.1814, fol.389.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Jens Nielsen i Tømmerby. B: Anne 22, Søren 20, Niels 15, Laurids 12, Jens 9. FM: Thomas Nielsen i Klokkebjerg.

274 Anders Andersen Smed i Nørre Gludsted. 3.10.1814, fol.391B, 427B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Frederik Wald på Dyringhave Mark, der ægter. B: Christen 12, FM: Laurids Jensen i Gludsted, der døde, Jens Jensen i Nørre Gludsted.

275 Christen Jørgensen i Bolskovhus i Åle sogn. 24.10.1814, fol.392, 394.
E: Anne Sofie Pedersdatter. LV: Anders Pedersen Bødker sst. B: Jørgen i Flensborg, Peder i Måruplund, Frederik i Klaks Mølle, Anne Marie 38, Karen 23. FM: Hr. Borup i Åle.
g
276 Anne Madsdatter i Virklund. 19.10.1814, fol.392.
E: Jens Jensen Smed. B: Sidsel 26, Jens 7. FM: Niels Jensen i Voldbygård.

277 Hans Sørensen, ugift i Nørskov. 11.11.1814, fol.397, 406B.
A: søskende Inger Sørensdatter 43 g.m. Hans Nielsen sst, Frands Sørensen 42 i Heftholm, Anne Sørensdatter 40, halvsøskende Anne Sørensdatter 60 g.m. Rasmus Christensen i Tyrsting, Peder Sørensen 59, tjener på Mattrup, Søren Sørensen 54 i Klovborg.

278 Anne Kirstine Pedersdatter i Boest. 19.11.1814, fol.399B.
E: Peder Lauridsen. Af første ægteskab B: Jens Christensen sst, Peder Christensen sst.

279 Jens Andersen Møllerup i Hjortsvang. 22.11.1814, fol.399B, 402.
E: Anne Mortensdatter. LV: Niels Jørgen Johan Jensen sst. B: Morten sst, Niels, Anne Mette 22, Jørgen 20, Markus 13. Af første ægteskab B: Anders i Nørre Kollemorten.

280 Jens Nielsen i Groest. 25.11.1814, fol.401B.
A: søskende Christen Nielsen sst, Anne Nielsdatter g.m. Jens Glejbjerg i Eskildlund.

281 Maren Nielsdatter, der døde 6.12.1814 i Boest. 7.12.1814, fol.404.
E: Peder Jensen. A: forældre Niels Eskildsen og hustru Karen Jensdatter i Grættrup.

282 Anders Henriksen i Åle. 23.12.1814, fol.405B.
Anmeldt af søn Troels Andersen sst.

283 Rasmus Rasmussen Hovedskov i Hjortholmgård i Tørring sogn.
Separation fra hustru Anne Frølund, nu i Varde. LV: Hr. Borup i Åle.

284 Peder Nielsen i Lillebjerg. 30.12.1814, fol.408B, 439B.
A: bror Thomas Nielsen i Leret, død, sml. B64-284 lbnr.102, 161. 4B: en datter g.m. Peder Svendsen på Nørre Snede Mark, en datter g.m. Niels Hansen i Leret, Peder Thomsen i Vejle, Else Thomasdatter, halvsøster Johanne Nielsdatter i Tørring 78, halvsøster, død. 1B: datter g.m. Søren Sørensen på Åle Mark, halvsøster Else Nielsdatter, død. 2B, halvbror Anders Nielsen Skovsbøl i Lillebjerg, halvbror Jens Nielsen i Åle, halvsøster Anne Marie i Skovsbøl, død. 4B: Niels Pedersen på Åle Mark, Christen Pedersen i Skovsbøl, en datter g.m. Anders Jensen Væver i Ildved, en datter g.m. Rasmus Hansen på Klovborg Mark.

285 Anne Cathrine Madsdatter i Urskov. 23.1.1815, fol.409.
Enke efter Anders Christensen, [skifte 31.3.1811 lbnr.169]. B: Christen sst, Maren g.m. Anders Christensen Hauge i Tørring.

286 Anne Andersdatter i Rustrup. 6.3.1815, fol.409.
Enke efter [Laurids Pedersen sst, skifte 26.6.1810 lbnr.147]. Anmeldt af søn Rasmus Lauridsen.

287 Anne Johanne Olufsdatter, ugift i Anneksgården på Ejstrup Mark. 13.2.1815, fol.409, 473B.
A: mor Mette Marie Christensdatter g.m. Jens Torbensen sst, søskende Inger Olufsdatter 19, Christen Olufsen 17, Anne Marie Olufsdatter 15, Mette Olufsdatter 13, Christen Olufsen 8, halvbror Oluf Jensen 5. FM: farbrødre (morbrødre?) Laurids Christensen i Dørken, Søren Christensen i Hedegård. Sml. lbnr.90.

288 Kirsten Jens Christiansdatter i Grættrup. 9.3.1815, fol.409B, 428B.
E: Anders Jensen. B: Jens 7, Anne Kirstine 5, Jens Christian 3. FM: Rasmus Thomsen i Skovhus på Rørbæk Mark.

289 Kirsten Pedersdatter på Ejstrup Mark. 17.4.1815, fol.411.
E: Peder Jørgensen. Børnenes FM: Jens Christensen i Fruergård, morbror Laurids Pedersen. Det oplyses, at skiftet er fortsat fra den lille protokol fol.9.

290 Anne Nielsdatter i Vipskov. 15.4.1815, fol.412, 474B.
Enke efter Laurids Eskildsen. B: Niels 38, Laurids 35, Eskild 33, Anne Kirstine g m. Ebert Hansen i Stat-ene. Af første ægteskab Ellen Andersdatter 53.

291 Inger Cathrine Sørensdatter i Linnerup. 5.5.1815, fol.412, 415.
E: Peder Andersen. B: Else Marie 6 uger. FM: Peder Christensen sst.

292 Jens Jensen i Store Nørlund. 6.5.1815, fol.413.
Anmeldt af søn Jens Jensen sst.

293 Maren Pedersdatter i Tørring. 10.5.1815, fol.413B, 440B.
Afdøde opholdt sig hos sin stedsøn Christen Mikkelsen Smed. A: bror Christen Pedersen i Sindbjerg sogn, død. 3B: Niels sst, Anne Marie g.m. Christen Hansen i Øster Snede sogn, Peder i Sindbjerglund, død, bror Rasmus Pedersen i Horsens, død. 2B: Peder i Kolding, Peder, søster Johanne Pedersdatter, enke i Sindbjerg sogn ved søn Erik Pedersen i Vindelev, søster Anne Pedersen i Sindbjerg sogn, søster Kirsten Pedersdatter, enke i Øster Snede sogn, søster Karen Pedersdatter, død. 1B: Karen Andersdatter gift på Holtum Mark i Grejs sogn.

294 Maren Sørensdatter i Store Nørlund. 10.5.1815, fol.414.
E: Peder Mortensen. B: Søren 4, Morten 6 mdr. FM: Søren Pallesen sst.

295 Andreas Lauridsen i Salten. 16.5.1815, fol.416.
E: Anne Marie Henriksdatter. LV: Peder Andersen sst. B: Laurids 21, Anne 16, Rasmus 12. FM: Laurids Lauridsen i Broklundbjerg.

296 Jens Jacobsen, ugift i Ravlebjerg i Them sogn. 17.5.1815, fol.416B, 441B.
A: mor Anne Cathrine Nielsdatter, enke efter Jacob Sørensen, [skifte 13.9.1814 lbnr.273], søskende Anne Jacobsdatter g.m. Niels Jensen sst, Søren 20, Niels 17, Laurids 12. FM: Thomas Nielsen i Klokkebjerg.

297 Maren Danielsdatter i Skovborg. 22.5.1815, fol.417, 456.
(Enke efter Morten Pedersen i Hjortsvang, skifte 14.5.1808 lbnr.89]. B: Margrethe g.m. Jens Madsen i Skovborg, Maren Mortensdatter. FM: mors søstersøn Jens Nielsen Smed på Hjortsvang Mark.

298 Jørgen Christian Poulsen i Nørre Gludsted. 30.5.1815, fol.417B, 418B.
E: Mette Kirstine Henriksdatter. LV: Steffen Henriksen i Hundshoved. B: Anne Marie 4. FM: født værge Peder Jørgensen i Nørre Gludsted. Sml. lbnr.384.

299 Cathrine Caspersdatter i Lindbjerghus. 3.6.1815, fol.418, 441.
[Enke efter Hans Lind, skifte 27.4.1796 lbnr.38]. B: Karen 32, Anne Marie 28. FM: Søren Nielsen i Bregnholmgård.

300 Kirsten Jensdatter i Himmelbjerghus i Them sogn. 8.6.1815, fol.418B.
E: Frederik Hansen. Afkald fra 3 børn af første ægteskab.

301 Kirsten Nielsdatter, ugift i Ravnholt. 28.6.1815, fol.421.
Anmeldt af bror Jens Nielsen Hampen sst. A: 4 brødre.

302 Peder Olufsen i Kærshoved. 29.6.1815, fol.423.
E: Birthe Marie Andersdatter i Over Isen. LV: far Anders Pedersen i Lille Nørlund. B: Mette Marie 1. FM: farfar Oluf Pedersen i Kærshoved. Desuden nævnes enkens bror Anders Andersen i Lille Nørlund.

303 Laurids Jensen i Nørre Gludsted. 25.7.1815, fol.423B, 427.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Sørensen i Lille Bredlund. B: Jens 13, Peder Christian 10, Jens 5. FM: farbrødre Niels Jensen i Grættrup, Jens Jensen i Nørre Gludsted.

304 Kirsten Mikkelsdatter i Grættrup. 5.8.1815, fol.427.
Anmeldt af søn Christen Andersen sst.

305 Marie Schrøtschen på Rørbæk. 4.9.1815, fol.428.
Anmeldt af søn Jochum Boyer sst. A: 2 sønner og 2 gifte døtre.

306 Karen Jørgensdatter i Tørring. 14.10.1815, fol.429B.
E: Christen Lauridsen. B: Laurids 26, Karen 22, Jørgen 16. FM: morbror Peder Jørgensen sst.

307 Mette Bertelsdatter i Mølbæk i Them sogn. 21.10.1815, fol.431.
E: Hans Andreasen. B: Andreas i Saltendal, Anne g.m. Rasmus Johansen på Engetved Overmark, Karen g.m. Jens Pedersen i Mølgård, Kirsten g.m. Peder Ottesen i Nisgård, Bertel 20, Jens 18, Christian 10.

308 Peder Christensen i Them sogn. 23.11.1815, fol.433, 450.
E: Anne Kirstine Jacobsdatter. LV: Rasmus Jensen, kromand i Them. B: Christen 5, Anne Marie 2. FM: farbror Niels Christensen i Overgård på Nørre Snede Mark.

309 Else Marie Andersdatter i Åle. 18.12.1815, fol.435.
E: Mikkel Pedersen. B: Anders 6. FM: morfar Anders Pedersen i Velgårde.

310 Niels Mortensen i Åle. 19.12.1815, fol.436B.
E: Johanne Hansdatter. LV: Peder Nielsen i Løsning Mølle. B: Mette Marie 10, Karen Marie 6. FM: fasters mand Troels Andersen i Åle.

311 Maren Sørensdatter i Urskovgård. 22.11.1815, fol.440.
B: Søren Madsen i Mølgård i Øster Nykirke sogn, Mads Madsen sst, Frederikke Madsdatter g.m. Hans Olufsen Bech på Tørring Mark, Anne Madsdatter, [skifte 5.4.1802 lbnr.160], var g.m. Søren Pedersen i Tørring, Anne Cathrine Madsdatter, [skifte 23.1.1815 lbnr.285], var g.m. Anders Christensen i Urskovgård.

312 Anne Sofie Pedersdatter i Bolskovhus. 10.1.1816, fol.442B, 475B.
E: Christen Bødker. B: Karen g.m. Christen Pedersen Lund i Honum, Jørgen, Peder i Nim, Frederik, Anne Marie.

313 Karen Christensdatter i Rønkvist. 26.1.1816, fol.443.
E: Jeppe Christensen. Anmeldt af søn Niels Jepsen st.

314 Hans Christian Schmidt Hage i Hammer sogn. 29.1.1816, fol.443, 448.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Pedersen Møller i Hammer Mølle. B: Vibeke Cathrine g.m. Steffen Henriksen i Overgård på Hundshoved Mark, Johanne Marie 30. FM: Jens Jensen i Helberg på Plovstrup Mark.

315 Johan Frederik Vindekilde, degn i Them. 1.2.1816, fol.445, 511B.
E: Anne Malene Eriksdatter, der også døde, (se lbnr.330). B: Laurids. Af første ægteskab B: Nikoline gift i Skanderborg.

316 Anne Margrethe Nielsdatter i Christianshede i Bording sogn. 25.1.1816, fol.445B, 474B.
E: Christen Nielsen Rye, soldat. Af første ægteskab B: Kjeld 16, Niels Christian 10. FM: morbror Hans Nielsen sst.

317 Laurids Christensen i Krathuset på Bjørnskov Mark. 26.1.1816, fol.446, 485.
E: Kirsten Hansdatter, nu i Hedegård. LV: Peder Christiansen i Store Thorlund. B: Mette 8. FM: Anders Eriksen i Bjørnskov. Første ægteskab med Ingeborg Poulsdatter. B: Poul 32, Mette 25, Jens 18.

318 Anne Cathrine Jensdatter i Fogstrup Vestergård. 20.2.1816, fol.446B.
E: Laurids Jensen. B: Karen 4, Anne 2. FM: morbror Andreas Jensen i Løgager.

319 Kirsten Andersdatter i Hundshoved. 6.3.1816, fol.448B.
A: søstersøn Christen Pedersen sst, søsterdatter Anne Marie Pedersdatter g.m. Peder Hansen i Dyringhave.

320 Jens Nielsen i Pårup. 15.2.1816, fol.449, 468.
E: Karen Sørensdatter. LV: Peder Fris i Frisenborg. A: Niels Jensen i Vorret, søsterdatter Johanne Eriksdatter g.m. Knud Nielsen på Underup Mark, søstersøn Peder Eriksen i Tømmerby, død. 2B: Peder 24 i Glarbo, Anne Kirstine g.m. Thomas Krag i Fredericia. Sml. B64-284 lbnr.132.

321 Peder Jensen i Salten. 27.2.1816, fol.449B, 460.
B: Anders i Tolstruplund, Anne Cathrine g.m. Niels Pedersen i Salten, Maren g.m. Søren Pedersen i Gram, Johanne Kirstine g.m. Jens Jensen i Salten, Karen g.m. Jens Sørensen i Søballe, Jens i Hedegård, [skifte 7.4.1810 lbnr.140]. B: Kirsten 18, Peder 15, Jacob 13, Karen 10, Jens 7.

322 Knud Madsen Møller i Limgravhus i Hammer sogn. 4.3.1816, fol.449B, 472.
B: Mads 36, Peder 32, Iver 28, Knud 25, Maren g.m. Søren Christensen i Ost i Lindeballe sogn, Trine Marie 22, Marie 19.

323 Johan Engelhardt Knop, møller i Egholm Mølle. 19.3.1816, fol.451.
E: Charlotte Sofie Baldevin. Uskiftet bo. (se lbnr.380).

324 Christen Sørensen og hustru Anne Nielsdatter i Sepstrup. 14.3.1816, fol.451, 475.
Hans A: Søren Christensen sst, Eskild Christensen i Virklund, Jens Christensen. Sml. B64-284 lbnr.6.
Hendes A: Jens Haarup i Rye Skov, død. 4B: Anne 20, Rasmus 18, Jørgen 16, Niels 13. FM: stedfar Søren Pedersen i Melbjerg i Rye Skov.

325 Anders Markussen på Tørring Mark. 6.4.1816, fol.451B.
E: Birthe Christensdatter. LV: bror Peder Christensen i Bentesgård på Stougård Mark. B: Else 12, Christen 10, Maren 7, Søren Christian 3. FM: farbror Søren Markussen i Hjortsvang.

326 Karen Andersdatter i Bjørnskov. 9.4.1816, fol.453B.
Enke efter Erik Christensen. B: Anders sst.

327 Christen Mikkelsen Smed i Tørring. 11.4.1816, fol.454, 489B, 532B.
Separation fra hustru Marie Kirstine Christiansdatter. LV: stedfar Johan Melchend, kromand sst. B: Mikkel Christian 3, Johan 9 mdr.

328 Jens Andersen i Over Bodholt. 13.4.1816, fol.455, 456B.
E: Karen Knudsdatter. LV: Mathias Lauridsen, degn i Broholm. B: Anders 11, Else Marie 6, Mette Kirstine 3, Mette Cathrine 6 mdr. FM: farbror Peder Andersen i Linnerup.

329 Maren Rasmusdatter i Thomaskær i Them sogn. 2.5.1816, fol.457, 458.
E: Niels Pedersen. B: Rasmus 23, Kirsten, Peder 14, Maren 10. FM: Anders Rasmussen sst.

330 Anne Malene Eriksdatter i Them. 9.5.1816, fol.458.
Enke efter [Johan Frederik Vindekilde, degn sst, skifte 1.2.1816 lbnr.315]. B: Laurids sst.

331 Kirsten Jensdatter der døde 26.5.1816 i Nørgård i Hedegård i Ejstrup sogn. 27.5.1816, fol.459.
E: Laurids Christensen. Ingen Børn.

332 Anders Lauridsen, (der er vanvittig) i Rustrup. 10.6.1816, fol.459.
Anmeldt af bror Rasmus Lauridsen sst.

333 Anne Kirstine Christensdatter i Malund. 22.6.1816, fol.459, 495.
Enke efter Søren. B: Else g.m. Søren Lauridsen sst, Anne g.m. Jørgen Rasmussen Limkilde, sadelmager på Mejlgård Mark i Randers amt, Else Marie g.m. Jens Nielsen i Klovborg.

334 Erik Rasmussen i Lovdal. 13.6.1816, fol.459B, 472B.
E: Johanne Lauridsdatter. A: bror Rasmus Rasmussen i Thomaskær, død, 2B: Peder Rasmussen, død. 1B: Johanne Kirstine, Maren Rasmusdatter, skifte 2.5.1816 lbnr.329, var g.m. Niels Pedersen sst, 4B: Rasmus, Kirsten, Peder 14, Maren 11, søster Kirstine Rasmusdatter g.m. Jens Johansen Jensen i Boes, søster Inger Rasmusdatter, død. 1B: Anne Margrethe Iversdatter g.m. Jens Andersen i Salten, søster Anne Marie Rasmusdatter, død, var g.m. Jens Smed i Vinding. 4B: Rasmus, Anne, Maren, Inger Marie, søster Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Jens Mikkelsen i Salten. 4B: Maren, Trine, Mikkel, Jens, der bor ved Silkeborg, halvsøster Maren Rasmusdatter i Emborg.

335 Karen Jensdatter i Salten. 19.7.1816, fol.460B, 463.
E: Søren Pedersen. B: Peder 11, Jens 8, Bodil 5, Anne Kirstine 3. FM: morbror Anders Jensen i Broklundbjerg.

336 Peder Christensen i Hampen. 22.7.1816, fol.461B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Peder Jensen i Kejlstrup. B: Ellen g.m. Anders Andersen i Store Hjøllund, Karen g.m. Jens Andersen i Store Bredlund, Laurids 27, Anne g.m. Peder Sørensen i Grættrup, Maren 25. FM: farbror Thomas Christensen i Kolpensig.

337 Palle Sørensen i Nørre Gludsted, 23.7.1816, fol.462B, 519B.
Separation fra hustru Mette Kirstine Henriksdatter nu på Leret Mark. LV: bror Steffen Henriksen i Overgård. Hendes første ægteskab med Jørgen Christian Poulsen i Nørre Gludsted, [skifte 30.5.1815 lbnr.298]. B: Anne Marie.

338 Christen Nielsen i Boest. 19.8.1816, fol.463B.
Separation fra hustru Anne Cathrine Knudsdatter. LV: far Knud Sørensen sst. Desuden nævnes hans bror Søren Nielsen i Rønslunde.

339 Karen Lauridsdatter i Tørring. 23.8.1816, fol.464.
Enke efter [Søren Rasmussen sst, skifte 8.6.1802 lbnr.164]. B: Oluf, Rasmus, Hans 21.

340 Mathias Christensen i Lystruphave. 13.9.1816, fol.464, 476.
B: Maren g.m. Anders Andersen sst, Karen g.m. Rasmus Adsersen i Horsens, Anne Kirstine sst, Mette Marie, død, var g.m. Rasmus Lund i Stensballe. 3B: Nikolaj, Mathias, Anne Sofie.

341 Johanne Pedersdatter i Hampen. 30.9.1816, fol.465B.
E: Jørgen Jensen. Uskiftet bo.

342 Jørgen Lauridsen i Sønder Gludsted. 12.10.1816, fol.465B, 469, 498.
Opbudsbo. Vurdering på grund af gæld.

343 Gregers Albertsen i Hjortsvang. 14.10.1816, fol.466.
E: Mette Christiansdatter. LV: Niels Jørgen Johan Jensen sst. Uskiftet bo.

344 Kirsten Knudsdatter i Hampen. 16.8.1816, fol.466, 532.
Enke, der opholdt sig hos Jens Jensen sst. Ubetydelighedsbo.

345 Christen Jensen i Mattrup Ladegård. 30.8.1816, fol.466, 514B.
E: Marie Pedersdatter. LV: Ulrik Holgersen i Dalsgård. B: Peder Leegaard først toldbetjent i København, nu i Skien i Norge, Hans i Trollereg (?), Laurids i Mattrup Ladegård. Af første ægteskab B: Søren, [skifte 6.4.1805 lbnr.29]. 3B: Else Marie 23, Else 21, Anne Marie 17. FM: Niels Hansen i Leret.

346 Niels Jensen, ugift i Salten. 12.9.1816, fol.466B, 521.
A: søskende Erik Jensen sst, Peder Jensen i Fællerne, Jens Jensen i Stolt Tømmerhøj, Anne Cathrine Jensdatter g.m. Oluf Christiansen i Salten, Anne Jensdatter g.m. Jens Pedersen sst, Karen Jensdatter g.m. Anders Madsen i Rustrup, halvsøster Helene Jensdatter g.m. Mikkel Jensen i Ustrup, død. 1B: Anne Cathrine 19, halvsøster Anne Jensdatter, død, var g.m. Jens Andersen Smed i Vinding. 1B: Anne 28.

347 Hans Pedersen i Sillerup. 14.10.1816, fol.467, 508.
B: Karen 46, Maren 43, Peder 40 i Dyringhave, Anne 38 g.m. Rasmus Thomsen i Vesterlund, Anne Marie 36, Niels 29. FM: Jørgen Pedersen, møller i Sillerup Mølle. [Se også B64-285 fol.305 18.10.1817 lbnr.292].

348 Anne Marie Eriksdatter i Velgårde. 14.11.1816, fol.469B, 525B.
Enke efter Peder Frandsen. B: Frands sst, Jens, Søren, Kirsten 22.

349 Anne Christensdatter i Plovstrup. 15.11.1816, fol.469B, 474.
B: datter g.m. Jørgen Christensen sst, Søren, død. 3B: Oluf, Rasmus, Hans alle i Tørring.

350 Laurids Pedersen i Lovdal. 27.11.1816, fol.470, 471.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Nielsen sst. B: Peder 8, Johanne 5, Rasmus 1. FM: farbror Peder Pedersen i Rustrup.

351 Laurids Pedersen, der døde 30.11 1816 i Ejstrup. 2.12.1816, fol.471.
E: Else Olufsdatter. LV: Peder Sørensen i Store Thorlund. A: bror Poul Pedersen i Grættrup.

352 Rasmus Jensen Sepstrup, ugift i Them. 25.11.1816, fol.471B, 518.
A: mor Karen Nielsdatter g.m. Niels Pedersen i Sepstrup, søster Karen Jensdatter g.m. Rasmus Bertelsen i Gødvad, søster Sidsel Jensdatter i Sepstrup, halvbror Jens Jensen.

353 Jens Villadsen på Store Thorlund Mark. 29.12.1816, fol.476B, 535.
B: Villads Jensen i Lille Resenhus i Linnerup sogn, Christen Jensen, [skifte 15.7.1802 lbnr.165, sml. lbnr.101]. 5B: Jens 23, Jens 21, Peder 19, Christen 17, Christen 15, Anders Jensen i Frisbæk, Jens Jensen på Rådved Mark, Inger Jensdatter g.m. Christian Olufsen i Christianshede, Mette Jensdatter g.m. Peder Lauridsen i Sunds sogn. FM: Peder Sørensen i Store Thorlund.

354 Anne Sørensdatter i Stenshule. 30.1.1817, fol.477.
E: Niels Christensen. Af første ægteskab B: Rasmus Pedersen, død. 1B: Maren Rasmusdatter g.m. Søren Pedersen.

355 Jørgen Christian Frederiksen, ugift i Åle. 15.2.1817, fol.477, 486B.
A: bror Christoffer Frederiksen på Gjelleruplund Mark i Hammerum herred, halvsøster Maren Frederiksdatter g.m. Anders Nielsen i Åle.

356 Hans Jensen Virklund, ugift i Them. 12.1.1817, fol.478, 498.
A: halvbror Peder Jensen i Marienlund ved søn Jens Pedersen sst, halvsøster Maren Ottesdatter. FM: Jens Christensen Asklev i Them.

357 Maren Sørensdatter i Store Hjøllund. 8.3.1817, fol.478B, 534.
B: Johanne Nielsdatter, har været gift, men er ganske tåbelig.

358 Gertrud Marie Ditlevsdatter i Virklund. 7.3.1817, fol.479, 519.
Enke. B: Rasmus Madsen ved Ryumgård, Hans Madsen i Ålborg, Søren Madsen ved Grauballegård, Mette Kirstine Madsdatter g.m. Niels Smed i Grauballe, Maren Madsdatter g.m. degnen i Gunderup ved Ålborg, Else Madsdatter g.m. forvalteren ved Bustrupholm gods ved Ålborg, Birgitte Madsdatter g.m. Jens Jensen i Hedehusene ved Silkeborg.

359 Kirsten Jensdatter i Nygård i Ejstrup sogn. 5.4.1817, fol.479B, 481.
E: Mads Pedersen. B: Peder 17, Sidsel 15, Jens 10, Else Kirstine 4, Niels 2. FM: Peder Jensen i Kejlstrup.

360 Margrethe Nielsdatter i Løgager. 5.4.1817, fol.480B, 553B.
Enke. B: Christen Sørensen sst, Niels Sørensen sst. FM: Jørgen Pedersen sst.

361 Maren Rasmusdatter l0 år i Espelund. 19.4.1817, fol.481B.
A: mor Karen Andersdatter g.m. Niels Lauridsen sst, søskende Anne Marie Rasmusdatter 18, Anders Rasmussen 16, Rasmus Rasmussen 13, Marianne Rasmusdatter 7. Skifte efter far Rasmus Lauridsen 16.11.1812 lbnr.225

362 Karen Jensdatter i Guldforhoved. 25.4.1817, fol.482.
Anmeldt af søn Jens Nielsen sst.

363 Mette Jensdatter i Åle. 5.5.1817, fol.482.
Enke. B: Knud Christian Pedersen i Bjerresmølle.

364 Jacob Andersen i Virklund. 5.5.1817, fol.482, 515.
A: søster Anne Andersdatter, død, var g.m. Anders Rasmussen sst. 5B: Rasmus i Østergård, Anne g.m. Jens Christensen i Virklund, Poul på Virklund Mark, Maren g.m. Henrik Pedersen i Salten, Kirsten g.m. Peder Christoffersen i Horn, søster Karen Andersdatter, død, var g.m. Peder Jensen i Salten. 6B: Jens, [skifte 7.4.1810 lbnr. 140]. 4B: Peder 16, Jacob 14, Karen, Jens 7, Anders i Tolstruplund, Anne Cathrine g.m. Niels Væver i Salten, Kirstine g.m. Niels Jensen i Salten Skov, Maren g.m. (mgl), Karen g.m. (mgl), søster Mette Andersdatter, død, var g.m. Laurids Aagaard i Horn. 1B: Søren sst.

365 Karen Jensdatter i Nisgård. 6.5.1817, fol.482B, 502B, 526B.
B: Jens Pedersen i Mølgård, Peder Ottesen i Nisgård, Valborg Ottesdatter nu g.m. Erik Lauridsen sst, Inger Ottesdatter g.m. Andreas Hansen i Saltendal.

366 Jens Nielsen Løgager i Tømmerby. 17.5.1817, fol.482B, 494B, 496, 574, 595, 613.
E: Anne Pedersdatter, nu i Vorret. LV: Peder Nielsen i Tømmerby, Nu svigersøn Søren Jensen i Vorret. B: Niels i Ravlebjerg, Niels i Hampensø, Kirsten g.m. Poul Mouridsen i Poulslyst, Ellen g.m. Jens Christensen i Illerup, Anne g.m. Niels Jensen i Høgdal, Mette g.m. Niels Pedersen på Tømmerby Mark, Maren 25, Anne Marie.

367 Niels Sørensen Bøgh i Nørhoved. 19.5.1817, fol.484B, 493.
E: Mette Kirstine Nielsdatter. LV: Niels Nielsen Hovedskov i Nørhoved. B: Niels 13, Søren 10, Jørgen 6, Anne Kirstine 3. FM: Erik Madsen sst. Sml. B64-285 lbnr.297.

368 Margrethe Mortensdatter i Skovborg i Linnerup sogn. 21.6.1817, fol.487B.
E: Jens Madsen. B: Marie Elisabeth 14, Mads 12, Mette 10, Morten 7, Niels 4. FM: Jens Nielsen på Hjortsvang Mark.

369 Johanne Lauridsdatter i Fogstrup. 11.6.1817, fol.494.
Enke. B: Morten Stidsen sst.

370 Christen Pedersen, ugift i Fruergård. 11.8.1817, fol.495B, 531.
A: mor Johanne Christensdatter g.m. Jens Christensen sst, søskende Thomas Pedersen, Anne Marie Pedersdatter 25, Niels Pedersen 21, halvbror Laurids Pedersen.

371 Laurids Nielsen i Hjortsballe. 28.8.1817, fol.496B, 499B, 503.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Jacob Eskildsen i Ålhøje. B: Kirstine Marie 3, Niels 1. FM: farbror Rasmus Nielsen i Hjortsballe.

372 Christen Andersen, ugift på Store Thorlund Mark. 19.9.1817, fol.500B.
A: far Anders Krejbjerg sst.

373 Peder Hessel i Svejbækhus i Them sogn. 4.9.1817, fol.500B, 524B.
B: Anne g.m. Steffen Pedersen i Yding, Inger g.m. Gert Nielsen på Stenderup Mark.

374 Inger Hansdatter i Ibsgårde. 27.9.1817, fol.501, 503.
E: Anders Andersen. B: Sidsel Marie 4. FM: Steffen Nielsen i Raskendal i Nørre Snede sogn.

375 Sivert Sørensen i Hosbjerre i Them sogn. 9.10.1817, fol.504B, 516.
E: Maren Knudsdatter. LV: Rasmus Jensen Rye, kromand i Them. B: Knud 13, Mikkel 11, Søren 9, Christian 5, Anne 2. FM: farbror Laurids Sørensen i Eskildlund.

376 Christen Eriksen i Virklund. 9.10.1817, fol.505B, 560.
E: Karen Pedersdatter. LV: Christen Pedersen i Bødskov. B: Anne Malene Christensdatter, død. var g.m. Rasmus Andersen Hasle i Virklund. 5B: Anne 12, Christen 8, Peder 6, Anders 4, Carl 2, Mette Christensdatter 38, Anne Christensdatter, død, var g.m. Christen Johansen. 3B: Elisabeth Cathrine 8, Johanne 6, Karen 2, Kirsten Christensdatter 20.

377 Lene Pedersdatter i Hjøllund i Them sogn. 18.10.1817, fol.506B, 604B.
Enke efter Peder Nielsen, [skifte 29.5.1812 lbnr.209]. B: Niels sst, Peder i Flintbjerg, Kirsten g.m. Jens Rasmussen i Sønderlund, Anne Marie. Arv i boet efter afdødes søster Karen Pedersdatter, skifte 21.4.1813 lbnr.250.

378 Poul Jørgensen i Salten. 18.10.1817, fol.507, 555.
E: Anne Kirstine Eriksdatter. A: søster Anne, enke på Frijsenborg gods. (Sml. lbnr.422).

379 Anders Jensen i Tørring. 24.10.1817, fol.509B.
E: Maren Andersdatter. LV: Urskov i Bregnholm Mølle. B: Anders 19, Johanne Marie 5. FM: Rasmus Christensen på Stougård Mark.

380 Johan Engelhardt Knop i Egholm Mølle. 8.11.1817, fol.512B.
E: Charlotte Sofie Baldevin. LV: Johan Melchend, kromand i Tørring. B: Johan Henrik Knob 14, Anne Sofie Knob 13, Rudolf Bernhard Knob 4, Johan Engelhardt Knob 2. FM: Rasmus Pedersen i Donneruplund. (Se lbnr.323).

381 Marie Christensdatter i Hjortsvang. 18.11.1817, fol.516B, 527.
E: Morten Jensen. B: Anders 3, Jens 6 mdr. Første ægteskab med [Anders Pedersen sst, skifte 18.6.1813 lbnr. 243]. B: Maren 8, Peder 6. FM: farbror Anders Rasmussen sst.

382 Johanne Eriksdatter i Salten. 25.11.1817, fol.522B.
Enke efter [Jens Nielsen sst, skifte 15.4.1799 lbnr.99]. B: Erik sst, Peder i Fællerne, Jens i Stolt Tømmerhøj, Anne Cathrine g.m. Oluf Christensen i Salten, Anne g.m Jens Pedersen sst, Karen g.m. Anders Madsen i Båstrup.

383 Peder Torbensen den ældre i Gludsted 27.11.1817, fol.522B, 526, 570.
Opbudsbo. Vurdering på grund af gæld.

384 Poul Jørgensen i Nørre Gludsted. 2.12.1817, fol.524, 538.
E: Anne Sejrsdatter. LV: Peder Jørgensen sst, Peder Eskildsen i Nørre Kejlstrup, der ægter. B: Jørgen Christian, [skifte 30.5.1815 lbnr.298]. 1B: Anne Marie. FM: Peder Jørgensen i Nørre Gludsted. Barnets mor: Mette Kirstine Henriksdatter på Leret Mark. [Skiftet begyndt 30.6.1817 i B64-285 fol.303].

385 Johanne Gregersdatter i Boest. 10.12.1817, fol.526.
E: Mikkel Nielsen. A: far Gregers i Tjørring i Hammerum herred.

386 Sivert Hansen i [Hjortsballe]. 13.12.1817, fol.326.
E: Maren Nielsdatter. Første ægteskab med [Anne Jensdatter]. B: Hans, Jens, Mette Cathrine g.m. Peder Poulsen i Kaldæa. [Andet ægteskab med Anne Kirstine Jensdatter, skifte 17.9.1806 lbnr.59].

387 Niels Madsen i Åle. 3.1.1818, fol.536, 573B.
Enkemand efter [Ellen Marie Rasmusdatter, skifte 4.3.1801 lbnr.139]. B: Mads 26, Karen Marie 23, Margrethe 19. FM: Jens Madsen i Åle Skovhus.

388 Søren Jensen på 30' dag i Vingborg i Nørre Snede sogn. 30.1.1818, fol.536B, 557, 572.
E: Anne Jonasdatter. LV: Henrik Olufsen i Rishede, Jens Nielsen i Boest. B: Jens Peder 11, Mette Kirstine 6. FM: Christen Madsen i Krejbjerg.

389 Niels Nielsen i Søholm. 2.2.1818, fol.538.
Anmeldt af Christen Pedersen i Hundshoved som eneste arving.

390 Udgår.

391 Hans Jacobsen i Ålhøj. 13.1.1818, fol.538B, 577.
B: Anne Malene Hansdatter, død, var g.m. Niels Lauridsen i Espelunde. 1B: Hans 24, Inger Hansdatter g.m. Jacob Eskildsen i Ålhøj, Gertrud Hansdatter g.m. Søren Nielsen i Hjortsballe.

392 Johanne Kirstine Jensdatter i Urskov. 3.2.1818, fol.539, 602.
E: Jens Jonasen, der tidligere boede i Lille Risager. B: Anne Mette 14, Anne Cathrine 12, Anne Johanne 9, Anne Kirstine 5, Jensine Frederikke 2. FM: morbror Søren Jensen på Hjortsvang Mark.

393 Maren Olufsdatter på Bjerregård i Åle sogn. 9.3.1818, fol.539B, 543.
E: Hans Andersen. B: Johanne Marie 6, Erik 4, Oluf 2, Bodil Marie. FM: morbrødre Oluf Olufsen i Åle, Hans Olufsen i Linnerup.

394 Niels Pedersen, ugift i Them. 28.3.1818, fol.541, 596.
A: søskende Jens Pedersen i Salten, Mette Kirstine Pedersdatter g.m. Peder Pedersen på Rye Mølles Mark, halvsøskende Niels Pedersen i Salten, Else Pedersdatter g.m. Anders Sørensen i Ilddal, Anne Pedersdatter, [skifte 7.10.1797 lbnr.67], var g.m. Sivert Nielsen i Them. 1B: Pouline.

395 Anne Sørensdatter ugift i Tolstrup. 2.4.1818, fol.542, 578B.
A: mor Anne Johanne Andersdatter g.m. Erik Rasmussen sst, søskende Margrethe Eriksdatter 26, Ellen Eriksdatter 16, Karen Marie Eriksdatter 13, Anders Eriksen 9, Kirsten Eriksdatter 4, Rasmus Eriksen 2.

396 Ingeborg Rasmusdatter i Salten. 8.4.1818, fol.542B.
Enke efter [Christen Mortensen, skifte 8.9.1809 lbnr.126]. B: Anders, Morten, Jens, alle i Salten Skov, Mette 34, Maren 18, begge i Vinding. (Sml. lbnr.397).

397 Peder Andersen og hustru Ingeborg Rasmusdatter i Salten. 16.4.1818, fol.542B.
Hans A: Erik Pedersen i Salten, Anne Pedersdatter g.m. Christen Rasmussen i Salten Skov, Karen Pedersdatter g.m. Peder Jensen i Fællerne i Salten Skov.
Hendes A: Anders Christensen i Lovdal, Morten Christensen i Bøgedal, Jens Christensen i Rye, Mette Christensdatter i Vinding, Maren Christensdatter sst. (Sml. lbnr.396).

398 Anne Madsdatter i Lille Thorlund, 1.5.1818, fol.544.
E: Erik Jensen. B: Jens 17, Mads 8. FM: mors søskendebarn Christen Andersen i Nørre Hvillum.

399 Albert Vilhelmsen, skomager i Ravnholt i Bording sogn. 27.4.1818, fol.545B, 612B.
E: Mette Madsdatter. LV: Troels Madsen. B: Mads 12, FM: Anders Sørensen sst. Første ægteskab med Kirsten Thomasdatter. B: Thomas 35, Anne Marie 28, Mette Cathrine 26, Malene Cathrine 24, Inger Johanne 21, Anne 18.

400 Peder Christensen i Linnerup. 16.5.1818, fol.546B, 548.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen i Hjortsvang. B: Peder 14, Maren 12, Christen 10, Marianne 6, Hans 3. FM: fasters mand Niels Pedersen i Plovstrup.

401 Maren Nielsdatter i Lille Thorlund. 18.5.1818, fol.548.
Enke. Anmeldt af søn Niels Madsen i Rønslunde.

402 Christen Torbensen i Voldborgkær. 15.5.1818, fol.549.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Rasmus Sørensen i Rye. B: Torben 12, Anne Kirstine 9, Rasmus 8, Else 6, Jens 5, Søren 1. FM: fasters mand Morten Stidsen i Fogstrup.

403 Søren Knudsen i Mandsdal i Salten Skov. 15.5.1818, fol.551, 554.
E: Louise Sørensdatter. LV: Peder Christensen sst. B: Sidsel 3 mdr. FM: Peder Jensen i Fællerne.

404 Anne Marie Pedersdatter i Holmosehus på Store Bredlund Mark. 26.5.1818, fol.552.
E: Hans Christensen. B: Peder 15, Kirsten 10, Mette 2, Anne Marie 4 uger. FM: Jens Andersen i Store Bredlund.

405 Anne Else Andersdatter, ugift i Plovstrup. 3.6.1818, fol.553, 571.
Barn uden for ægteskab: Anders Hansen 7 uger. FM: mors morbror Christen Andersen i Urskov. A: mor [Sidsel Christensdatter] g.m. Jens Pedersen i Plovstrup. Skifte efter far Anders Vistisen sst [23.4.1814 lbnr.265].

406 Christen Pedersen Møller i Løvlundgård. 12.6.1818, fol.553B.
3 børn, hvoraf den ene har gården..

407 Peder Eskildsen i Nørhoved. 14.8.1818, fol.555, 576B.
E: Karen Hansdatter. LV: Johannes Madsen sst. B: Eskild sst, Hans 14, Karen, Sidsel Marie. FM: Niels Hansen i Leret.

408 Anders Nielsen Bødker i Åle. 4.9.1818, fol.556, 559B.
E: Anne Cathrine Madsdatter. LV: Rasmus Christensen i Gravenslund. B: Niels, Mads i Honum, Christen i Flemming, Søren i Honum Skov, Jens, Oluf, Karen 24.

409 Anders Rasmussen i Store Bredlund. 17.9.1818, fol.557B, 583B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Knud Christensen sst. B: Rasmus 8, Jacob 6, Marie Kirstine 3, Anne Cathrine født efter fars død. FM: Laurids Lauridsen i Vipskov.

410 Jens Mortensen Knob 1 år i Hjortsvang. 4.9.1818, fol.559.
Far Morten Jensen.

411 Peder Rasmussen i Brande. 16.9.1818, fol.559, 578B, 579B, 585B, 593B.
E: Anne Henriksdatter. LV: Jørgen Pedersen i Løgager, bror Mads Johansen Slange i Brande. B: Anne 24 g.m. Jens Pedersen ved Funder Kirke, Kirsten 20, Niels Christian 15, Sidsel 14, Anne Kirstine 8. FM: Rasmus Lauridsen i Asklev.

412 Eskild Christensen i Virklund. 24.10.1818, fol.561B.
E: Inger Rasmusdatter. LV: Peder Jensen sst, Søren Jensen Bjerre i Brædstrup. B: Christen 8, Anne Kirstine 9 mdr. FM: Jens Christensen i Virklund.

413 Christen Andersen i Nørre Hvillum. 14.12.1818, fol.563, 567B.
E: Inger Madsdatter. LV: Søren Madsen i Sønder Hvillum. B: Anne Kirstine 18, Johanne 16, Inger Marie 12, Anne 9, Anne Marie 6, Kirsten 4, Mads 3. Anne 6 mdr. FM: farbror Søren Andersen i Nørre Kejlstrup, fars svoger Søren Hansen i Vester Kejlstrup.

414 Christen Nielsen Smedegaard i Ejstrup. 14.12.1818, fol.565, 569B.
E: Mette Kirstine Andersdatter. LV: Anders Møller, skoleholder sst. B: Sidsel Marie 5, Maren 2. FM: farbror Søren Nielsen i Tulstrup i Ikast sogn.

415 Søren Christensen i Hedegård i Ejstrup sogn. 15.12.1818, fol.566, 568B.
E: Anne Madsdatter. LV: bror Søren Madsen i Sønder Hvillum. B: Christen 22, Mads 18, Mette 16, Anders 13, Karen Marie 10, Villads 9, Laurids 4. FM: Laurids Jensen i Krejbjerg.

416 Karen Jensdatter i Hjortsvang. 24.12.1818, fol.572.
E: Mads Johansen. A: far Jens Thomsen sst.

417 Johannes Pedersen, ugift i Rustrup. 18.12.1818, fol.578, 600.
A: bror Peder Pedersen sst, søster Anne Pedersdatter g.m. Peder Christensen sst, bror [Laurids Pedersen i Lovdal, skifte 27.11.1816 lbnr.350]. B: Peder 9, Johanne 6, Rasmus 3.

418 Anne Thomasdatter i Lottesminde på Nørre Snede Mark. 16.3.1819, fol.580, 607B.
E: Peder Svendsen. Første ægteskab med Søren Christensen, [skifte 29.4.1802 lbnr.161]. B: Kirsten 32. FM: halvsøsters mand Jens Jensen i Nørre Gludsted.

419 Frederik Hansen Skomager i Himmelbjerghuset på Vorret Mark. 24.3.1819, fol.581, 586, 603B.
Opbudsbo. Hustru: Sidsel Christensdatter.

420 Maren Henriksdatter i Godrum i Vrads sogn. 26.3.1819, fol.582, 584B.
E: Anders Olufsen. B: Oluf 18, Henrik 14, Thomas 11, Niels 9, Dorthe Kirstine 8, Anders 5 uger. FM: morbror Hans Henriksen i Fogstrup.

421 Søren Jensen Hatting Sporgaard i Frydensparre på Åle Mark. 20.4.1819, fol.586B, 592.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Christen Jensen i Tørring. B: Mette Marie 20, Jens 19, Christen 17, Oluf 14, Maren 8, Johanne 6, Karen 4. FM: fasters mand Anders Nielsen Skovsbøl i Lillebjerg, farbror Jens Jensen Hatting i Åle.

422 Anne Kirstine Eriksdatter i Salten. 23.4.1819, fol.588, 638B, 640.
Enke efter Poul Holstener. (Sml. lbnr.378). A: søster Anne Eriksdatter, død, var g.m. Niels Jensen i Virklund. 3B: Niels 30 i Barrit i Bjerre herred, Niels, Anne Marie g.m. Anders Væver i Lovdalhus, søster Irmgard Eriksdatter, jordemor g.m. Jens Olufsen på Tebstrup Mark i Ousted sogn, halvbror Christen Eriksen i Fogstrup, halvsøster Marie g.m. Erik Nielsen i Them, halvsøster Irmgard død i Amsterdam, halvsøster Anne Dorthe g.m. Christen Nielsen i Funder.

423 Søren Pallesen i Store Nørlund. 1.5.1819, fol.389, 608B.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Sørensen i Rønslunde. B: Laurids på Nørre Gludsted Mark, Palle 32, Jens, Laurids Christian 22, Jørgen Christian 19, Oluf 14, Maren, død, var g.m. Peder Mortensen i Vådde i Ikast sogn. 2B: Søren 7, Christen 4.

424 Christian Høj i Åstedbro Kro i Åle sogn. 21.5.1819, fol.590B, 601.
E: Else Margrethe Luth. LV: Sabro i Bjerresmølle. B: Margrethe g.m. Jens Tvingstrup i Katrinedal Mølle, Morten Evendorf 30, Peder Høj 26, Christian 23, Louise 23, Hans 21. FM: Jens Urskov i Bregnholm Mølle.

425 Bent Jensen i Stenbankhus på Nørre Gludsted Mark. 1.6.1819, fol.593, 607.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Thomsen i Nørre Gludsted, Knud Christensen i Store Bredlund. A: søster Maren Jensdatter, enke i Gjellerup sogn, søster Birthe Jensdatter, enke i Tåstrup i Gjellerup sogn.

426 Johanne Marie Hansdatter i Hage. 24.7.1819, fol.597.
E: Jens Lauridsen. A: mor Maren Jensdatter, enke efter Hans Christian Schmidt sst, søster Vibeke Cathrine Hansdatter g.m. Steffen Henriksen i Overgård på Hundshoved Mark.

427 Rasmus Christensen i Lille Hammergård. 24.7.1819, fol.597B.
E: Birthe Hansdatter. LV: Hans Pedersen i Hammer Mølle. B: Christen 19, Else Kirstine 16, Hans 13, Peder 11, Anne 9, Anders 4, Anne Marie 2. FM: farbror Peder Christensen på Hammergård.

428 Mette Nielsdatter i Føvling. 24.4.1819, fol.599B.
Enke efter Peder Andersen. A: halvsøskende Mikkel Nielsen i Gantrup, Rasmus Nielsen i Egebjerg, Abelone Nielsdatter g.m. Anders Mortensen i Træden, Anne Nielsdatter g.m. Anders Nielsen i Troelstrup, Marianne Nielsdatter g.m. Knud Jensen i Bønnis, Anne Jensdatter g.m. Peder Pedersen Rask i Træden, Dorthe Jensdatter, død, var g.m. Jesper Steffensen i Åstrup. 2B: Niels sst, Jens i København, død. 2B. Skiftet hører til i B64-285 og findes også der.

429 Mikkel Andersen i Bjerregård. 21.7.1819, fol.600, 615B.
Enkemand. B: Søren 29, Peder 25, Kirsten g.m. Jens Sørensen sst, Mette Kirstine 21, Jens 18, Peder Christian 14. FM: farbror Peder Andersen i Boest.

430 Hans Christian Pedersen i Tørring. 31.8.1819, fol.605.
Separation fra hustru Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Christen Jensen sst.

431 Else Marie Sørensdatter i Fuglsang. 2.10.1819, fol.607B.
A: Anders Sørensen i Godthåb, Søren Sørensen i Fuglsang.

432 Anders Christensen på Grættrup Mark. 18.10.1819, fol.608B.
Anmeldt af søn Christen Andersen sst.

433 Johanne Christensdatter, ugift i Boest. 30.10.1819, fol.609B.
Far Jens Justesen sst.

434 Niels Knudsen, soldat, der døde i Frankrig. 30.10.1819, fol.610.
A:
1) mor Inger Jensdatter g.m. Christian Olufsen i Christianshede
2) bror Jens Knudsen på Honum Mark.

435 Niels Rasmussen i Knudlund i Them sogn, der døde på Skanderborg sygehus. 8.11.1819, fol.610.
A: bror Jens Rasmussen, søster Anne Kirstine Rasmusdatter g.m. Johan Poulsen i Knudlund.

436 Jens Jørgensen i Boest. 12.11.1819, fol.610B.
B: Anne Kirstine g.m. Peder Andersen sst, Maren g.m. Peder Eriksen i Halle, Kirsten g.m. Erik Rasmussen i Østerdam.

437 Karen Sørensdatter i Møllerup. 15.11.1819, fol.610B.
Enke efter Jens Jensen sst. Anmeldt af søn Jens Jensen sst.

438 Abelone Jørgensdatter i Bregnholmgård i Åle sogn. 16.11.1819, fol.611.
E: Niels Pedersen Halle. B: Maren g.m. Søren Nielsen sst.

439 Niels Jensen, ugift i Bjerresmølle. 8.12.1819, fol.615, 616B.
A: far Jens Lauridsen i Stenderuplund på Overgård Mark i Kattrup sogn.

440 Karen Lauridsdatter i Grættrup. 29.12.1819, fol.616B.
E: Jens Eskildsen. A: far Laurids Pedersen i Ibsgårde.

441 Johanne Jensdatter i Plovstrup. 29.12.1819, fol.616B.
Arving iflg. testamente: Kirstine Marie Christensdatter, enke efter Hans Sørensen sst. [Skifte 23.4.1814 lbnr.266].

442 Henriette Kirstine Bæklund i Vrads. 31.12.1819, fol.617.
E: Laurids Søby. Uskiftet bo.

443 Karen Rasmusdatter i Hundshoved. 3.2.1820, fol.617.
A: Mads Sørensen sst.

444 Peder Jensen, ugift i Tørring. 3.2.1820, fol.617.
A: bror Christen Jensen sst.

445 Peder Jørgensen i Tørring. 9.3.1820, fol.617, 619B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: bror Christen Lauridsen sst. B: Jørgen, Laurids 21, Christen 17. FM: fars søskendebarn Peder Sørensen sst.

446 Anders Nielsen i Lundehuset. 9.3.1820, fol.618B, 645B, 647.
B: Niels i Dyringhave, Bodil, død, var g.m. Jens Nielsen i Oksenbjerge. 1B: Anne Kirstine, der ægter Jens Lauridsen i Ildved, Kirsten g.m. Jens Nielsen i Lundehuset, Sidsel Marie g.m. Peder Madsen Smed i Store Thorlund, Anne Marie g.m. Jens Peder Madsen i Pederslund i Hammer sogn.

447 Peder Torbensen den yngre i Sønder Gludsted. 21.3.1820, fol.619B, 641B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Anders Christensen i Ny Brejl. B: Christen 8. FM: farbror Peder Torbensen den ældre i Gammel Brejl, nu i Lille Thorlund. Første ægteskab med [Anne Marie Sørensdatter, skifte 13.12.1808 lbnr.107]. B: Kirsten.

448 Anders Pedersen og hustru Kirsten Jørgensdatter i Hedegård i Ejstrup sogn. 9.3.1820, fol.620B.
[Hans første ægteskab med Anne Kirstine Rasmusdatter. Skifte 28.2.1801 lbnr.138]. B: Rasmus. FM: Peder Nielsen i Tolstrup.

449 Jørgen Pedersen, ugift 29 år i Nørre Gludsted. 1.4.1820, fol.621.
Far Peder Jørgensen.

450 Anders Sørensen i Ravnholt. 11.5.1820, fol.621B.
Anmeldt af Mads Sørensen i Over Bodholt.

451 Dorthe Eskildsdatter i Virklund. 11.4.1820, fol.621B, 643B.
E: Laurids Thomsen. B: Thomas 20, Christian 16, Anne Cathrine 10, Maren 8, Maren 7. FM: Søren Pedersen i Salten, fars halvbror Peder Nielsen Rytter.

452 Niels Pedersen i Over Isen. 15.5.1820, fol.622, 623.
E: Birthe Jacobsdatter. LV: Oluf Pedersen i Kærshoved, Christen Jacobsen i Arnborg. B: Jacob 6. FM: Søren Poulsen i Over Isen. Første ægteskab med [Dorthe Madsdatter, skifte 5.6.1812 lbnr.212]. B: Peder 25 i Tømmerby.

453 Niels Pedersen, ugift i Linnerup. 23.5.1820, fol.622B.

454 Hans Christensen, ugift på Bjerre Mark i Åle sogn. 30.5.1820, fol.623.
Far Christen Christensen Hvillum sst.

455 Jens Andersen i Nørre Snede. 1.6.1820, fol.623B, 633B.
Opbudsbo. Vurdering på grund af gæld.

456 Elisabeth Didriksdatter i Åle. 7.6.1820, fol.624B.
E: Henrik Sommer fra København, nu i Amsterdam. Barn uden for ægteskab: Laurids Christensen i Frankrig. A: halvbror Jens Jensen i Låsby, halvsøster sst, halvsøster Anne Marie i Hansted Hospital.

457 Anne Nielsdatter i Hjortsvang. 15.6.1820, fol.625B.
E: Hans Nielsen. B: Jens i Glejbjerg, datter g.m. Oluf Sørensen på Hjortsvang Mark.

458 Christen Pedersen i Linnerup. 5.7.1820, fol.625B, 646.
B: Kirsten Marie Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Plovstrup, Peder Christensen i Linnerup, [skifte 16.5.1818 lbnr.400]. 5B: Peder 16, Maren 14, Christen 12, Marianne 9, Hans 6, Marie Christensdatter, [skifte 18.11.1817 lbnr.381], var g.m. Anders Pedersen og Morten Jensen. 3B: Maren Andersdatter 12, Peder Andersen 9, Anders Mortensen 6. FM: Niels Pedersen i Plovstrup.

459 Mette Poulsdatter i Them. 10.7.1820, fol.626, 682B.
E: Rasmus Nielsen. A: søstersønner Rasmus Jensen på Asklev Mark, Poul Jensen i Them, Rasmus tjener i Alling, søsterdøtre Maren i Them, Maren gift i Gødvad, Karen gift i Gantrup.

460 Maren Madsdatter i Rønslunde. 1.8.1820, fol.627, 638.
E: Thomas Jensen. B: Jens 10, Christen 7, Mads 3. FM: mosters mand Hans Andersen på Rønslunde Mark.

461 Anne Mathiasdatter i Høgdal. 16.5.1820, fol.627B, 644.
Enke efter Niels Thomsen. B: Anne 11, Thomas 8, Ellen Cathrine 2. FM: Rasmus Lauridsen i Lovdal.

462 Anders Lauridsen, ugift i Fogstrup. 26.8.1820, fol.628.
A: bror Jens Lauridsen i Tømmerby, søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Jens Christensen i Fogstrup, søster Karen Lauridsdatter g.m. Jens Sørensen sst.

463 Johanne Marie Sørensdatter i Tørring Skov. 2.9.1820, fol.628B, 632B.
E: Thomas Nielsen. B: Niels Jørgen 24, Søren Christian 22, Hans Peder 15, Marie Elisabeth 12. FM: Rasmus Christensen i Gravenstind.

464 Rasmus Jensen, kromand i Them. 5.9.1820, fol.630.
B: Karen g.m. Jens Sørensen fra Rye, nu i Them.

465 Oluf Jensen på Åle Mark. 6.9.1820, fol.630B.
E: Maren Troelsdatter. 5B. bl.a. anmelderen Niels Olufsen sst.

466 Peder Sørensen i Nørre Snede. 25.9.1820, fol.630B.
E: Anne Marie Madsdatter. LV: bror Erik Madsen i Nørhoved. B: Mads 5, Søren Christian 3. Første ægteskab med Karen Christensdatter, [skifte 15.4.1814 lbnr.264]. B: Maren 19, Marianne 12. FM: Poul Christensen i Hundshoved.

467 Inger Poulsdatter, ugift i Løndal. 22.9.1820, fol.632B.
A: søster Anne 14, søster Pouline 12, halvbror Rasmus 10. FM: Peder Pedersen i Gjessø. Sml. lbnr.

468 Jens Sørensen i Fogstrup. 14.10.1820, fol.634.
E: Else Cathrine Sørensdatter. LV: Christen Eriksen sst. B: Mette g.m. Laurids Pedersen i Tåning, Anne g.m. Peder Pedersen i Forlev. Enkens første ægteskab med Thomas Nielsen i Hjortsballe. B: Anne Cathrine g.m. Rasmus Lauridsen i Løndal, Kirsten g.m. Laurids i Vrold, Anne g.m. Simon sst.

469 Anne Kirstine Jensdatter i Hjortsvang. 19.10.1820, fol.635.
E: Anders Andersen. Børn.

470 Niels Lauridsen i Tømmerby. 20.10.1820, fol.635.
Enke og børn.

471 Inger Marie Johansdatter i Skinderbjerg. 16.10.1820, fol.635.
B: Dorthe Marie 12 uger. FM: Niels Rasmussen sst.

472 Anders Christensen i Hvidmose. 19.10.1820, fol.635.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Christen Lauridsen sst. B: Anne g.m. Hans Hermansen i Rye Sønderskov, Mette g.m. Peder Rasmussen i Hvidmose, Karen, Else 11.

473 Jens Pedersen i Salten. 11.11.1820, fol.636B, 687.
E: Inger Marie Christensdatter. LV: Niels Jensen. B: Christen 15, Peder 13, Kirsten 9, Niels 3. FM: farbror Niels Pedersen i Salten.

474 Inger Johanne Andersdatter i Arreskov. 14.11.1820, fol.637B.
E: Mathias Jensen.

475 Niels Lauridsen og hustru Maren Sørensdatter i Tømmerby. 29.11.1820, fol.639.
B: Anne g.m. Jens Gjessø i Tømmerby, Søren i Hjortsballe.

476 Peder Knudsen i Langkær. 18.11.1820, fol.641B.
E: (mgl). LV: Niels Andersen. B: Knud 8. FM: Knud Pedersen sst.

477 Kirsten Jensdatter, ugift i Hedegård [i Them sogn]. 18.11.1820, fol.642.
A: søskende Jacob 17, Karen 14, Jens 11, halvsøskende Christen 8, Anne Marie 6, Mads 3, Jens Peder 3 mdr. Sml. lbnr.140, 308.

478 Christen Christensen i Virklund. 28.11.1820, fol.642B, 650B, 684.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Christensen sst. B: Rasmus 21, Mette Kirstine g.m. Rasmus Johansen i Bodkærsbjerg.

479 Peder Pedersen på Tømmerby Hede. 6.12.1820, fol.643, 680.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Poulsen. B: Inger Christiane 14. FM: Søren Pedersen i Salten.

480 Johanne Kirstine Sørensdatter på Hjortsvang Mark. 4.1.1821, fol.647B.
Anmeldt af far Søren Jensen sst.

481 Niels Pedersen på Tørring Mark. 4.1.1821, fol.647B.
Anmeldt af far Peder Iversen.

482 Niels Madsen i Søhale. 5.1.1821, fol.647.
E: Anne Marie Pedersdatter, der nu er død. Anmeldt af søn Peder Nielsen sst. I alt 3 sønner og 1 datter.

483 Karen Lauridsdatter i Grostenborg. 18.12.1820, fol.648, 670B.
E: Christen Nielsen. A: bror Jens Lauridsen i Glud i Bjerre herred, bror Mathias Lauridsen i Hatting, bror Markus Lauridsen i Sejt, søster Kirsten Lauridsdatter, død. 5B: Jacob Mogensen i Vester Herborg i Vorgod sogn, Laurids Mogensen, Anne Kirstine Mogensdatter g.m. Søren Lauridsen sst, Anne Marie Mogensdatter g.m. Anders Madsen sst, Trine Mogensdatter, søster Sidsel Lauridsdatter, død, var gift i Horsens. 1 datter i København.

484 Jacob Jensen, ugift i Hedegård [i Them sogn]. 27.12.1820, fol.648B.
A: søskende Peder 19, Karen 14, Jens 11, halvsøskende Christen 8, Anne Marie 6, Mads 3, Jens Peder 3 mdr. Sml. lbnr.140, 308, 477.

485 Johanne Kirstine, 18 mdr. i Lille Resenhus. 11.1.1821, fol.648.
Barnet er født uden for ægteskab af Kirsten Villadsdatter g.m. Christen Jørgensen på Ørum Mark i Vejle amt, og opholdt sig hos Villads Jensen Thorlund i Lille Resenhus på Hjortsvang Mark.

486 Laurids Pedersen i Hage. 13.1.1821, fol.649.
E: Maren Jensdatter. B: Inger Marie 23, Ingeborg 18. FM: Peder Christensen i Hammergård.

487 Else Christensdatter i Tørring. 19.1.1821, fol.651.
Enke. B: Christen Lauridsen gift i Vejle amt, Maren Lauridsdatter g.m. Jens Mouridsen i Tørring.

488 Sara Olufsdatter på Hedegård Mark [i Ejstrup sogn]. 20.1.1821, fol.651.
Enke. B: Peder Jonasen sst.

489 Anders Pedersen i Åle. 24.1.1821, fol.651.
E: Anne Jensdatter. 2B.

490 Knud Pedersen i Mellem Langkær i Salten Skov. 2.2.1821, fol.651B, 673.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Rasmussen i Thomaskær. B: Peder, [skifte 18.11.1820 lbnr.476]. 1B: Knud 9 mdr, Kirsten 17, Maren 10, Marianne 6, Jensine 9 mdr. FM: Christen Rasmussen i Tømmerby, Rasmus Nielsen i Thomaskær.

491 Kirsten Jensdatter i Plovmandshave. 9.2.1821, fol.653B, 656, 660B.
E: Niels Jensen Fredensborg i Nortvig, da hans ejendom i Plovmandshave er brændt. B: Karen 21, Jens 18, Visti 17, Jens Peder 14, Marianne 10, Niels 7, Anne 4. FM: morbror Peder Jensen i Nortvig.

492 Inger Hansdatter 18 uger på Them mark. 10.2.1821, fol.655.
Far Hans Pedersen sst.

493 Rasmus Nielsen 3 år i Them Skov. 10.2.1821, fol.655.
Far Niels Lauridsen den ældre sst. (lbnr.492 og 493 er meddelt i samme indførsel).

494 Søren Sørensen 9 dage på Bøgeskov Mark i Ikast sogn.
Far Søren Nielsen.

495 Anne Kirstine Jensdatter i Hjortsvang. 8.2.1821, fol.655.
E: Anders Andersen Tinnet. B: Jens 31, Morten 28, Maren 27, Anders 25. FM: Niels Jørgen Johan Jensen sst.

496 Johannes Lauridsen 3 år og David Lauridsen 1 år i Løndal. 12.2.1821, fol.655B.
Far Laurids Christensen sst.

497 Niels Sørensen i Bøgeskov i Ikast sogn. 22.2.1821, fol.656B, 662.
E: Birthe Jensdatter. LV: Laurids Pedersen i Rom. B: Sidsel Kirstine g.m. Mads Jensen i Nørre Gludsted, Maren i Fuglstrup, Karen, Søren på Bøgeskov Mark, Jens 23.

498 Anne Kirstine Sørensdatter i Nørhoved. 23.2.1821, fol.658.
Enke. B: Ingeborg 58, Anne 54, Sidsel 50, Elisabeth 48, Birthe 40. FM: Erik Madsen sst.

499 Lene Lauridsdatter i Virklund. 28.2.1821, fol.659, 663B.
E: Søren Jacobsen. B: Peder, Niels 18, Hans 14, Jacob 12, Thomas 9. FM: Anders Sørensen i Hvinningdal.

500 Peder Rasmussen 10 år i Virklund. 28.2.1821, fol.660.
Far Rasmus Andersen sst.

501 Peder Pedersen Paarup i Himmelbjerghus på Vorret Mark. 2.3.1821, fol.660B, 663, 664B.
Opbudsbo. Hustru Mette Kirstine Madsdatter. Aftægtsenke på stedet Anne Cathrine Christiansdatter.

502 Niels Christian Jensen 7 uger i Skovborghus på Hjortsvang Mark. 2.3.1821, fol.662.
Forældre Jens Madsen og hustru Karen Jensdatter sst.

503 Rasmus Hansen spæd i Bøgeskovlund. 3.3.1821, fol.663.
Far Hans Nielsen sst.

504 Maren Hansdatter 4 år i Over Bodholt. 8.3.1821, fol.664B.
Far Hans Henriksen sst.

505 Anne Kirstine Pedersdatter 9 mdr. i Guldforhoved. 8.3.1821, fol.664B.
Far Peder Christensen sst.

506 Jensine Frederiksdatter 3 år i Ansø Mølle. 19.3.1821, fol.664B.
Far Frederik Møller sst.

507 Maren Mouridsdatter i Hjortsvang. 24.3.1821, fol.665.
E: Søren Andersen. B: Marie Dorthe 4, der også døde.

508 Mette Pedersdatter i Nørre Snede. 24.3.1821, fol.665.
E: Anders Jensen. Anmeldt af søn Jens Andersen sst.

509 Peder Nielsen 11 år i Vrads. 24.3.1821, fol.665.
Far Niels Nielsen Smed sst.

510 Niels Pedersen i Vrads. 24.3.1821, fol.665.
B: Niels Nielsen Smed sst, Maren Nielsdatter. (lbnr.509 og 510 er meddelt i samme indførsel).

510A Anne Cathrine Olufsdatter 14 dage i Broklundbjerg. 26.3.1821, fol.665B.
Far Oluf Gertsen sst.

510B Rasmus Johansen 1 år i Knudlund. 26.3.1821, fol.665B.
Far Johan Poulsen sst.

510C Ingeborg Lauridsdatter 3 uger i Virklund. 26.3.1821, fol.665B.
Fra Laurids Thomsen sst.

510D Niels Jensen i Lille Vorret. 26.3.1821, fol.665B.
Anmeldt.

510E Erasmine Nielsdatter 10 uger i Pårup. 26.3.1821, fol.665B.
Far Niels Jensen sst.

510F Niels Jensen 8 år i Tømmerby. 26.3.1821, fol.665B.
Far Niels Gregersen sst.

510G Søren Pedersen 2 år i Obbehus. 26.3.1821, fol.666.
Far Peder Pedersen sst.

510H Peder Nielsen 6 år i Lille Hjøllund kro. 2.4.1821, fol.666.
Far Niels Gjessø, kromand sst.

510I Johanne Marie Knudsdatter 13 år i Langkær i Salten skov. 2.4.1821, fol.666.
Mor Maren Jensdatter, enke efter Knud Pedersen sst.

511 Knud Christensen Holdt i Hampen. 3.4.1821, fol.666.
Separeret fra hustru Maren Pedersdatter for 5 år siden. B: Clemen ved Gjellerup Kirke, Johanne Marie g.m. Troels Andersen i Gjellerup sogn, Anne Marie g.m. Christen Sørensen i Hampen, Abelone Johanne g.m. Laurids Hansen på Vådde Mark, Peder Smed ved Gjellerup Kirke.

512 Jens Peder Hansen 6 mdr. i Hedegård. 3.4.1821, fol.667.
Far Hans Madsen sst.

513 Anne Johanne Christensdatter i Boest. 5.4.1821, fol.667B.
Anmeldt af søn Peder Thomsen sst.

514 Hans Pedersen Møller i Hammer Mølle. 30.4.1821, fol.667B.
E: Mette Pedersdatter. LV: bror Niels Pedersen i Bril i Tørring sogn. B: Peder 10, Niels Peder 9, Laurids 5. FM: farbror Niels Pedersen i Plovstrup.

515 Abel Cathrine Jensdatter i Over Isen. 27.5.1821, fol.671B.
E: Peder Nielsen.

516 Laurids Pedersen i Sepstrup. 30.5.1821, fol.671B.
A: mor Mette Nielsdatter sst, søskende Niels Pedersen i Bordinglund, Anne Marie Pedersdatter g.m. Niels Christensen ved Funder Kirke, Christen Pedersen sst, Jens Pedersen sst.

517 Anne Mette Rasmusdatter i Egendalshus. 2.6.1821, fol.671B.
Far Rasmus Mikkelsen sst.

518 Birthe Marie Jensdatter, ugift i Store Thorlund. 27.5.1821, fol.671B.
A: bror Nis Jensen 22, der tjener sin morbror Christen Sørensen i Store Thorlund, søster Mette Jensdatter, der tjener Anders Jensen i Ildved. FM: Christian Nissen i Ålbæk i Thyregod sogn.

519 Maren Eskildsdatter i Lille Thorlund. 29.5.1821, fol.672.
Enke efter Jørgen. B: Eskild på Bjørnskov Mark, Niels i Lille Thorlund, Anne Johanne 50, tjener i Øm sogn, Marianne 30, datter g.m. Jens Hansen i Bredsten sogn. FM: Peder Torbensen den ældre.

520 Søren Mikkelsen, ugift i Bjerregård. 2.6.1821, fol.672B.
A: søskende Peder Mikkelsen 25, Jens Mikkelsen 18, Peder Christian Mikkelsen, Kirsten g.m. Jens Sørensen sst, Mette Kirstine 22. FM: Jens Christensen i Fruergård.

521 Peder Nielsen i Bjørnskov. 10.6.1821, fol.672B.
E: Kirsten Jensdatter. Anmeldt af søn Jens Pedersen sst.

522 Maren Jensdatter i Åle. 13.7.1821, fol.674B.
Enke. B: Hans Nielsen 44 på Bjerregård Mark, Jens Nielsen, død. 1B: Maren 14, Anne Nielsdatter 38. FM: Hans Andersen i Bjerregård.

523 Inger Madsdatter i Nørre Hvillum. 18.6.1821, fol.675.
E: Christen Christensen. Første ægteskab med Christen Andersen, [skifte 14.12.1818 lbnr.413]. B: Johanne 18, Inger Marie 15, Anne 11, Anne Marie 9, Kirsten 6, Mads 5, Anne 3. FM: farbror Søren Andersen i Nørre Kejlstrup. Aftægt til afdødes forældre Mads Christensen og hustru Johanne Pedersdatter efter kontrakt af 27.12.1807.

524 Laurids Jensen i Klovborg. 21.6.1821, fol.677B.
E: Kirstine Marie. Anmeldt af søn Rasmus Lauridsen sst.

525 Christen Christensen 10 år i Ravnholt. 1.7.1821, fol.678.
Far Christen Andersen sst.

526 Maren Jensdatter i Store Nørlund. 6.7.1821, fol.678.
Enke efter Søren Pallesen, [skifte 1.5.1819 lbnr.423]. B: Laurids på Nørre Gludsted Mark, Palle, Jens, Laurids Christian, Jørgen Christian 20, Oluf 16, Maren, død, var g.m Peder Mortensen i Vådde, nu i Tulstrup. 2B: Søren 10, Morten 6.

527 Anne Pedersdatter 3 uger i Eskildlund. 12.7.1821, fol.680.
Far Peder Lauridsen sst.

528 Niels Rasmussen i Løndal. 19.7.1821, fol.681.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Johan Rasmussen i Skanderborg. B: Esther Malene 10, Rasmus 8, Anne Kirstine 6, Kirstine Marie 2. FM: Rasmus Lauridsen i Løndal. Første ægteskab med [Esther Pedersdatter, skifte 11.4.1809 lbnr.116]. B: Rasmus 12.

529 Hans Olufsen i Tørring Bækgård i Tørring sogn. 16.8.1821, fol.685, 688B.
E: Frederikke Madsdatter. LV: Christen Eskildsen i Urskovgård. B: Eskild, Johanne Marie g.m. Jens Jensen i Skanbranhus på Stougård Mark, Mads, Hans 20, Maren 18. FM: Christen Andersen i Urskovgård.

530 Christiane Jensdatter 21 år i Boest. 19.8.1821, fol.688.
Far Jens Pedersen sst.

531 Anders Nielsen 28 år i Vrads. 2.9.1821, fol.688.
Far Niels Andersen sst.

532 Jens Nielsen i Føvling. 11.9.1821, fol.688.
Anmeldt af søn Niels Jensen.

533 Inger Schmidt i Bregnholm Mølle. 14.9.1821, fol.692, 700, 709.
E: Urskov Møller. B: Laurids Andreas, der døde. A: søskende Kirsten Lauridsdatter g.m. Søgaard i Vejle, Christen Lauridsen i København, halvsøskende Karen Lauridsdatter g.m. Schmidt, købmand i Vejle, Mette Sofie Lauridsdatter i København, Laurids Lauridsen sst, Anne Sofie Lauridsdatter, død, var g.m. Hejgaard, brændevinsbrænder sst. 4B.

534 Eskild Hansen i Moselund på Store Thorlund Mark. 18.9.1821, fol.694.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Peder Sørensen i Store Thorlund. Forrige ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 1.3.1805 lbnr.25]. B: Maren g.m. Henrik Hieronymus Henriksen på Ildved Mark. Enkens forrige ægteskab med Christen Christensen. B: Peder i Dagnæs, Christen i Bjerre herred, Karen, Kirsten 19.

535 Niels Pedersen i Hedegård i Ejstrup sogn. 18.9.1821, fol.694B.
E: Sidsel Marie Martinusdatter. B:
4) Mette Nielsdatter g.m. Jens Jørgensen i Hedegård
5) Sidsel Nielsdatter.
FM: Niels Christian Lauridsen i Hedegård.
Forrige ægteskab med Niels Madsen. B:
1) Birthe Nielsdatter g.m. Poul Olufsen i Tykskov
2) Anne Nielsdatter g.m. Jens Madsen på Rørbæk Mark
3) Mette Kirstine Nielsdatter g.m. Christen Christensen i Vesterlund.

536 Peder Pedersen i Hedegård. 18.9.1821, fol.695B.
E: Ellen Eriksdatter. B: 1 søn og 2 døtre.

537 Else Andersdatter i Grættrup. 18.9.1821, fol.695B.
E: Christen Jensen. 6B.

538 Thomas Nielsen i Tørring Skov. 3.10.1821, fol.695B, 703, 708.
[Enkemand efter Johanne Madsdatter, skifte 2.9.1820 lbnr.463]. B: Niels Jørgen, Søren Christian 23, Hans Peder 16, Marie Elisabeth 13.

539 Christiane Rasmusdatter 14 uger i Virklund Sønderskov. 6.10.1821, fol.698B.
Far Rasmus Johansen sst.

540 Inger Magdalene Nielsdatter i Tørring Kro. 10.10.1821, fol.698B, 703B.
E: Johan Melchend. B: Henrikke Melchend 12, Johan Melchend 11. Første ægteskab med Christian Madsen sst, [skifte 10.11.1807 lbnr.80]. B: Marie Kirstine g.m. Niels Matinussen på Tørring Mark, Mads, Niels Severin 23 i Horsens, Frederikke Augusta 21, Peder 17, Maximilianus 14.

541 Christen Tranekær, degn i Hjortsvang degnebolig. 17.10.1821, fol.701.
E: Anne Mortensdatter. LV: Jens Pedersen i Hjortsvang. B: Niels 6, Anton 4, Christiane 2. Første ægteskab med Christiane Skødt. B: Niels 22, Gertrud Marie 17, Peder 16, Marie Kirstine 15, Christen 13.

542 Peder Pedersen spæd i Linnerup. 17.10.1821, fol.702B.
Far Peder Pedersen sst.

543 Rasmus Christensen i Virklund. 2.10.1821, fol.702B.
E: (mgl), LV: Rasmus Lauridsen i Løndal. B: Christen, Niels, Zacharias, Anne Kirstine 26, Ellen 24, Jens 20, Søren 18, Karen 16, Christian 14. FM: Jens Christensen i Virklund.

544 Christen Pedersen i Rustrup. 18.11.1821, fol.709.
Dele af teksten mangler.

545 Christen Sørensen, ugift i Frydensparre. 26.11.1821, fol.710.
A: mor Anne Cathrine Jensdatter, enke efter Søren Jensen Hatting. LV: bror Christen Jensen i Tørring, søskende Mette Marie Sørensdatter 18, Jens Sørensen, Oluf Sørensen 16, Maren Sørensdatter 12, Johanne Sørensdatter 11, Karen Sørensdatter 10. FM: Anders Nielsen Skovsbøl i Lillebjerg.

546 Eskild Nielsen i Grættrup. 28.11.1821, fol.710.
E: Anne Mortensdatter. Anmeldt af svigersøn Jens Ibsgaarde sst.

SLUT