Erik Brejls hjemmeside

Start

Vrads herred Skifteprotokol
Skifter 1794-1808
B64-284


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Der findes kopibog, hvor flere bilag ofte er medtaget:
B64-310 Vrads herreds kopibog 1796-1825.

Følgende forkortelser er anvendt:

A: Arving/Arvinger
B: Barn/Børn
E: Enke/Enkemand
FM: Formynder
LV: Lavværge

g.m. : gift med
lbnr.: løbenummer
mdr. : måneder
mgl. : mangler
sst. : samme sted

SKIFTEUDDRAG

1 Iver Jensen i Åle. 13.3.1794, fol.2, 4.
E: Else Marie Mouridsdatter. LV: Anders Henriksen sst. B: Maren 28, Peder 27, Mourids Christian 25. FM: Hans Christian Schmidt i Hage. Første ægteskab med Kirsten Jensdatter. B: Margrethe 37, Jens 35, Birthe 32, Kirsten 30. FM: Rasmus Jensen i Honum, Jens Christensen i Kodallund.

2 Anders Christensen, der døde 28.2.1794 i Kejlstrup. 17.3.1794, fol.2B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: bror Mads Sørensen i Ejstrup. B: Søren 23, Christen, Laurids 12, Anne Kirstine 9, Anne Cathrine 6, Maren 2. FM: Søren Christensen i Frisbæk.

3 Hans Christensen, 15 år i Linnerup. 19.3.1794, fol.5.
A: stedforældre Niels Pedersen g.m. Ellen Johansdatter sst, søskende Peder Christensen, Anne Marie Christensdatter, Maren Christensdatter. FM: Thomas Pedersen i Boest, Anders Hansen i Åle.

4 Karen Jensdatter i Tørring. 9.7.1794, fol.7.
E: Mads Poulsen. B: Jens 12, Anne Margrethe 4, Johanne 2. FM: morbror Hans Jensen i Kragelund.

5 Jens Knudsen i Åle. 10.7.1794, fol.8B.
E: Frederikke Christensdatter. LV: Jens Mikkelsen sst. B: Ulrik Christian 41, Knud Christian 39, Dorthe 37, Kirstine 36, Øllegaard 33, Oluf 32, Mette 27.

6 Anne Eskildsdatter i Sepstrup. 25.8.1794, fol.9, 11B, 18.
E: Christen Sørensen. B: Søren 20, Eskild 16, Else Marie 9, Jens 4. FM: farbror Peder Jensen sst, Eskild Nielsen sst.

7 Laurids Henriksen i Them. 13.10.1794, fol.9B.
E: Maren Andersdatter. LV: Christen Sørensen, kromand sst. B: Henrik 37 sst, Anders 35, spækhøker i København, Mette Kirstine 32 g.m. Hans Jørgen Rasmussen, værtshusmand i Horsens, Hans 31, Jens 26 i København.

8 Laurids Sørensen i Linde [i Them sogn]. 13.10.1794, fol.10B, 14B, 17B.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: degnen Vindekilde i Them. B: Anne Cathrine 20, Sidsel 18, Rasmus 15, Niels 12. FM: Jens Sørensen sst. Første ægteskab med Karen Dinesdatter. B: Søren 32, Karen 30 g.m. Søren Rasmussen i Them, Anne 28 g.m. Jens Christiansen i Rye.

9 Jens Rasmussen i Sepstrup. 17.10.1794, fol.11, 19.
E: Karen Nielsdatter. LV: Christen Pedersen den ældre i Bøgeskov. B: Karen 8, Rasmus 7, Kirsten 5, Sidsel Marie 2. FM: farbror Gotfred Rasmussen i Gødvad.

10 Niels Pedersen i Ansøgård. 25.10.1794, fol.13.
E: Karen Sørensdatter. A: Jens Pedersen i København, Laurids Pedersen i Vrads, Christen Pedersen i Kolpenknob. B: Inger Marie, Inger Marie g.m. Hans Christensen i Ansøgård.

11 Mette Madsdatter i Nortvig. 14.11.1794, fol.15B, 21.
E: Niels Olufsen. A: far Mads Pedersen sst, bror Peder Madsen i Store Thorlund, fars søstersøn Christen Andersen i Ibsgårde.

12 Anne Marie Rasmusdatter i Tømmerby. 17.11.1794, fol.16B.
E: Johan Gustav. B: Anne g.m. Niels Becker, snedker i Kolding, Anne Malene g.m. Oluf Christensen i Tømmerby, Sidsel g.m. Anders Glød sst.

13 Gertrud Jensdatter i Sepstrup. 24.11.1794, fol.20B.
E: Jens Rasmussen. A: far Jens Christensen i Fogstrup.

14 Johan Rudolf Jørgensen i Åle. 7.1.1795, fol.22, 24.
E: Karen Carstensdatter. LV: Erik Poulsen sst. B: Jørgen 34, Jens 32, Anne 14, Margrethe 13, Inger Marie 11, Carsten 9.

15 Anne Eskildssdatter i Hundshoved. 15.1.1795, fol.22B, 25B.
E: Peder Christensen. B: Maren 8, Anders 6, Karen 4. FM: morbror Niels Eskildsen i Store Bredlund.

16 Jens Jensen i Rønslunde. 16.1.1795, fol.23 ,27B.
E: Anne Pallesdatter. LV: bror Oluf Pallesen i Mellem Harrild. B: Kirsten 15, Maren 12, Birthe 3. FM: farbror Peder Jensen i Rønslunde.

17 Birthe Marie Mogensdatter i Hjortsvang. 25.2.1795, fol.29B, 33B.
E: Jens Mortensen. B: Inger Marie 9 mdr. FM: Søren Nielsen i Myllerup.

18 Anne Lauridsdatter i Nørre Gludsted. 26.2.1795, fol.30B.
E: Laurids Jensen. B: Johanne 2. FM: Niels Jensen i Sønder Kejlstrup.

19 Hans Lauridsen, ugift i Them. 14.4.1795, fol.34B, 35, 43B.
A: mor Maren Andersdatter enke efter [Laurids Henriksen sst, skifte 13.10.1794 lbnr.7], søskende Henrik Lauridsen sst, Jens Lauridsen i København, Anders Lauridsen sst, Mette Kirstine Lauridsdatter g.m. Hans Jørgen Rasmussen i Horsens.

20 Anne Andersdatter i Them. 14.4.1795, fol.35, 36.
E: Anders Nielsen. B: Kirsten 26, Anders 23, Anne Kirstine 9, Niels 8. FM: Jens Mikkelsen sst, degnen Vindekilde sst..

21 Peder Nielsen i Kovtrup. 18.6.1795, fol.37.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Hans Christian Schmidt sst B: Laurids, Johanne. FM: Laurids Nielsen i Lindet.

22 Peder Albertsen i Hjortsvang. 22.7.1795, fol.40B, 45B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Hans Olufsen sst, Hans Bech på Tørring Mark. B: Oluf 7. FM: farbror Gregers Albertsen i Hjortsvang.

23 Else Guldberg i Nørre Snede. 23.7.1795, fol.41, 47B.
E: Søren Busch. A: søsters datter Johanne Marie Sørensdatter g.m. Thomas Nielsen i Tørring.

24 Kirsten Thomasdatter i Frisbæk. 23.7.1795, fol.42.
E: Christen Sørensen. A: far Thomas Pedersen i Vrads.

25 Anne Pedersdatter i Sepstrup. 27.7.1795, fol.42B, 51B.
E: Eskild Nielsen. B: Anne, [skifte 25.8.1794 lbnr.6], var g.m. Christen Sørensen sst. 3B: Søren 21, Eskild 16, Jens 4.

26 Kirsten Jensdatter i Them. 10.8.1795, fol.45.
E: Laurids Væver. B: Anne g.m. Hans Christensen i Hesselhus i Funder sogn.

27 Thomas Pedersen i Sønder Gludsted. 15.9.1795, fol.49.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Sørensen i Hold i Ikast sogn. B: Anne Cathrine g.m. Niels Torbensen i Sønder Gludsted.

28 Christen Pedersen Asklev i Them. 22.9.1795, fol.49, 52, 57, 61.
E: Mette Pedersdatter. LV: Hr. Asmussen i Them. B: Anne 21 g.m. Niels Andersen i Vrads, Jens 18, Peder 17, Karen 9. FM: farbror Rasmus Pedersen i Brande, Peder Lauridsen i Asklev.

29 Jens Melchiorsen på Tørring Mark. 25.9.1795, fol.50, 56.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: Søren Jensen. B: Anne Johanne g.m. Niels Raaballe i Horsens, Birgitte 34, Jens 30, Frederikke 29, Søren 26, Johanne Kirstine 22. FM: Anders Christensen i Urskov.

30 Hans Sivertsen i Hjortsballe. 5.10.1795, fol.51.
E: Ellen Pedersdatter. Første ægteskab med Inger Nielsdatter. B: Sivert sst.

31 Simon Simonsen i Vrads. 5.10.1795, fol.52.
E: Anne Jensdatter. LV: Schiønning i Ansø Mølle B: Jens 17, Jens 12. FM: Niels Pedersen, smed sst. Første ægteskab med Ingeborg Sørensdatter. B: Anne Kirstine g.m. Søren i Kolpensig, Maren g.m. Anders Sørensen i Onstrup, [formentlig Ungstrup i Torning sogn], Kirsten i København, Anne g.m. en skomager sst, Ingeborg i Holsten. Andet ægteskab med Johanne Nielsdatter. B: Niels 30.

32 Jens Lauridsen i Rustrup. 19.1.1796, fol.58, 70B, 98.
Enkemand, der er født i Vejle. Ingen arvinger.

33 Anne Cathrine Rasmusdatter i Nortvig. 16.3.1796, fol.59B.
barn af forrige beboer Rasmus Eskildsen, skifte 31.10.1793. A: mor Karen Eskildsdatter [i fjerde ægteskab] g.m. Niels Olufsen sst. Sml. lbnr.11. A: halvsøskende Kirsten Nielsdatter 20, Peder Nielsen 16, halvsøskende af mors andet ægteskab med [Christen Hansen] Johanne Christensdatter 12, Niels Christensen 6. FM: Niels Jensen Hauge i Fredensborg.

34 Christen Pedersen Asklev i Them. 21.3.1796, fol.61, 65, 90B, 94, 100.
E: Mette Pedersdatter. LV: Hr. Asmussen sst. B: Jens, Peder, Anne Kirstine g.m. Niels Andersen i Vrads, Karen. FM: farbror Rasmus Pedersen i Brande, dennes søn Peder Rasmussen sst, Peder Lauridsen i Asklev.

35 Mads Christensen i Grættrup. 31.3.1796, fol. 62.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Andersen sst. B: Christen, der fæster, Anne Marie. FM: Anders Jensen sst.

36 Jens Nielsen Skrædder i Nørhoved. 1.4.1796, fol.64.
E: Anne Madsdatter. LV: Mads Andersen Smed sst. B: Niels 24, Inger 20, Anne Marie 15, Mads 14, Carsten 7. FM: Hans Jensen sst.

37 Anders Hansen Føns, skrædder i Them. 20.4.1796, fol.71, 75, 88, 97B.
E; Kirsten Lauridsdatter. LV: Jens Mikkelsen sst. Desuden nævnes enkens far Laurids Jensen sst. Mange hel- og halvsøskende.

38 Hans Andersen Lind i Lindbjerghus på Bjerre Mark i Åle sogn. 27.4.1796, fol.71B, 75B.
E: Cathrine Elisabeth Caspersdatter. LV: Nygaard i Petersborg, Erik Poulsen i Åle. B: Karen 14, Anne Marie 10. FM: Mads Møller i Bregnholm Mølle, farbrors søn Anders Andersen i Hjortsvang.

39 Else Christensdatter i Fogstrup. 28.4.1796, fol.72.
E: Torben Andersen. B: Christen 22, Anne Kirstine g.m. Morten Stidsen sst. FM: Erik Christensen sst.

40 Johannes [Lauridsen] Aagaard i Them Skovriddergård. 10.5.1796, fol.72B, 78, 88, 93.
E: Louise Ravn. LV: Hr. Asmussen, præst i Them. B: Ulrik Christian 6, Laurids Jørgen 4, Anne Marie Magdalene 3. FM: farbror Jens Bloch Aagaard, præst i Årestrup ved Ålborg, Degnen Vindekilde i Them.

41 Anders Jacobsen i Them. 3.6.1796, fol.76B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Jens Mikkelsen i Salten. Ingen fælles børn, ingen søskende. Enkens datter Anne Margrethe 28. FM: Rasmus Jensen i Engetved.

42 Karen Poulsdatter, 6 år i Them. 3.6.1796, fol.77B.
A: mor Anne Nielsdatter g.m. Niels Lauridsen sst, søskende Maren Poulsdatter 18, Peder Poulsen 17, Niels Poulsen 13. FM: morbror Anders Nielsen i Tømmerby. Afdødes far var Poul Pedersen i Them, skifte sluttet 28.2.1794.

43 Maren Jensdatter i Nortvig. 13.7.1796, fol.92, 94, 99B.
A: mor Karen Nielsdatter g.m. Visti Sørensen sst. A: søskende Anne Jensdatter, død, var g.m. Niels Lauridsen i Lindet, Peder Jensen 19, Kirsten Jensdatter 18, Maren Jensdatter 15, der døde. FM: Niels Johansen sst, Anders Nielsen sst, Jens Rasmussen i Hundshoved, Mads Sørensen sst. Afdøde var datter af Jens Pedersen. Afkald 3.6.1792 for arv til Anne Jensdatter for arv efter far Jens Pedersen og søster Maren Jensdatter, der døde efter faren.

44 Søren Rasmussen i Salten. 16.8.1796, fol.94B.
E: Else Pedersdatter. LV: Laurids Mortensen. B: Anne Margrethe g.m. Peder Hide, skomagersvend i København. Sml. lbnr.48.

45 Anne Marie Christensdatter i Tørring. 25.10.1796, fol.98B.
E: Hans Jensen, tjenestekarl sst. B: Anne 2. FM: farbror Peder Jensen i Baggesholm i Jelling sogn.

46 Christian Mejling, skrædder i Tørring. 26.10.1796, fol.99.
Skiftet begyndt 3.4.1793.

47 Anne Pedersdatter i Pårup. 4.1.1797, fol.105B, 108.
E: Jens Nielsen. Af første ægteskab B: Anne Pedersdatter g.m. Christen Eriksen i Salten, Niels Pedersen i Tømmerby, Maren Pedersdatter g.m. Peder Vestergaard sst, Anders Pedersen i Pårup, Ellen Pedersdatter, død, var g.m. Rasmus Andersen i Virklund. 4B: Anders, Anne, Anne Malene, Karen.

48 Else Pedersdatter i Salten. 10.1.1797, fol.106B, 110B, 112B, 144.
Enke efter Søren Rasmussen, skifte 16.8.1796 lbnr.44. Af første ægteskab B: Mads Hansen i Myrehuset ved Silkeborg, død for 8 år siden. 5B: Rasmus 21, Hans 19, Søren 14, Else 12, Birgitte 9. FM: stedfar Anders Christensen sst, Peder Hansen i Hjarup ved Kolding 40, Sidsel Marie Hansdatter, død, var g.m. Anders Overgaard i Salten. 2B: Johanne 15, Else 13. FM: halvsøsters mand Laurids Mortensen sst, Johannes Hansen i Funder, død, var g.m. Bodil Nielsdatter. 3B: Else Kirstine 13, Hans 12, Niels 8. FM: Jens Mikkelsen i Salten, Niels Hansen sst. Sml. lbnr.100.

49 Anne Marie Rasmusdatter i Tolstrup. 10.1.1797, fol.107, 109.
E: Laurids Sørensen Væver. Første ægteskab med [Laurids Sørensen i Linde, skifte 13.10.1794 lbnr.8]. B: Anne Cathrine 22, Sidsel 20, Rasmus 17, Niels 14. FM: farbror Jens Sørensen i Them.

50 Bodil Christensdatter i Nørre Snede. 18.1.1797, fol.107B.
Enke efter Jørgen. B: Jørgen i København, Anders, Anne g.m. Lambert Hansen i Rosthøj, Maren. FM: Niels Hansen i Rosendal.

51 Søren Nielsen i Salten. 9.2.1797, fol.111B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Mikkelsen sst. B: Johanne 40 g.m. Christen Pedersen den ældre i Bøgeskov, Johanne Maren 26 g.m. Niels Rasmussen, skoleholder i Asklev, Anne Elisabeth 15.

52 Maren Nielsdatter i Åle. 23.2.1797, fol.113B.
Enke efter Jens Olufsen. B: Mette g.m. Jørgen Smed på Vindelev Mark, Oluf i Åle, Niels 48, der rømte for 30 år siden, Maren var g.m. Niels Hansen sst, der rømte for 14 år siden. LV: Anders Nielsen Bødker sst.

53 Eskild Pedersen i Nørhoved. 6.3.1797, fol.114.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mads Andersen Smed sst. B: Kirsten 34 g.m. Søren Hansen i Grættrup, Peder 32 i Nørhoved, Christen 30, Maren 28, Anne 23. FM: svoger Søren Christensen i Frisbæk.

54 Hedvig Margrethe Norup i Petersborg. 6.3. 1797, fol.115B, 117B.
E: Johannes Nygaard. B: Abel Marie 13, Jacob Christian 10, Malte Brun 8 (søn), Thyge Jesper 6, Jens Borgen 4, Laurids 2, Øllegaard født 28.2.1797. FM: mors søskendebarn Hr. Såby i Østbirk.

55 Kirsten Rasmusdatter i Fogstrup. 11.3.1797, fol.116B.
E: Niels Sørensen. B: Inger g.m. Christen Pedersen sst, Anne 26. FM: farbror Peder Sørensen i Vorret.

56 Rasmus Pedersen i Tingbankhus på Tørring Mark. 1.5.1797, fol. 122, 125.
E: Inger Jensdatter. LV: Jørgen Christensen i Haustrup. B: Anne Cathrine 21, Ellen 17, Peder 12. FM: farbror Jeppe Pedersen i Tørring.

57 Anne Nielsdatter i Åle. 4.5.1797, fol.122B.
E: Jørgen Jørgensen. B: Søren 10, Mette Marie 8, Jørgen 5, Anne Marie 3, Maren 6 mdr. FM: morbror Niels Sørensen i Gedved.

58 Karen Nielsdatter i Bøgeskov i Them sogn. 26.5.1797, fol.126, 130B.
E: Christen Pedersen den yngre. B: Karen 12, Anne Cathrine 7. FM: Thomas Nielsen i Tømmerby.

59 Jens Jensen Bjerreskov i Virklund. 30.5.1797, fol.128.
E: Mette Jensdatter. LV: Niels Jensen i Valbygård. B: Maren 16, Niels 10. FM: Jens Kirk i Funder.

60 Jens Nielsen i Lille Bredlund. 2.6.1797, fol.129, 131.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Høgh sst. B: Anne g.m. Laurids Jensen i Nørre Gludsted, Maren 17, Ellen 12, Niels 4. FM: fars halvbror Jens Nielsen i Vrads.

61 Maren Pedersdatter i Tørring. 17.6.1797, fol.132.
E: Rasmus Christensen. B: Peder 6 uger. FM: morbror Søren Pedersen i Hvirring.

62 Christen Pedersen den yngre i Bøgeskov i Them sogn. 5.7.1797 fol.135, 150, 183B.
Enkemand efter [Karen Nielsdatter, skifte 26.5.1797 lbnr. 58]. B: Karen 12, Anne Cathrine 7. FM: farbror Peder Pedersen i Ravnholt, fasters mand Peder Lauridsen i Rustrup, mosters mand Thomas Nielsen i Tømmerby.

63 Christen Pedersen Merring i Tørring. 13.7.1797, fol.141, 141B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Hansen sst, Anders Skovsbøl i Lille Bjerre. B: Anne Marie, [skifte 25.10.1796 lbnr.45], var g.m. Hans Jensen, der tjener på Kalsbøl. 1B: Anne 2, Peder 22, Niels 19. FM: farbror Laurids Pedersen Merring i Melhede i Tørring.

64 Karen Mikkelsdatter i Åle. 31.7.1797, fol.141.
Enke efter Hans Hansen. Skiftet begyndt 16.6.1792. B: [Mette Margrethe] g.m. Mikkel Pedersen, Mikkel 13. FM: Niels Pedersen Halle på Bregnholmgård.

65 Karen Mortensdatter i Grættrup. 19.9.1797, fol.144, 217.
Hun døde 16.7.1797 i Tønder. A: bror Oluf Mortensen i Stollig ved Åbenrå, søster Else Mortensdatter 41 ved Flensborg. FM: Jens Pedersen i Lille Thorlund, søster Anne Mortensdatter g.m. Eskild Nielsen i Grættrup.

66 Maren Sørensdatter, der døde 25.9.1797 i Nørre Snede. 4.10.1797, fol.145.
Enke efter [Mads Christensen i Grættrup, skifte 31.3.1796 lbnr.35]. B: Christen i Nørre Snede, Anne Marie 27. FM: Anders Jensen i Grættrup.

67 Anne Pedersdatter i Them. 7.10.1797, fol.146.
E: Sivert Nielsen Glød. B: Pouline 1. FM: morbror Niels Pedersen væver sst.

68 Torben Nielsen, der døde 26.10.1797 i Nørre Gludsted. 31.10.1797, fol.147.
E: Karen Pedersdatter. B: Peder 24, Peder 22, Jens 20, Maren 18. FM: farbror Laurids Nielsen i Lille Tykskov. Første ægteskab med Maren Sørensdatter. B: Karen 31 g.m. Niels Andersen i Hatting, Niels 30 i Nørre Gludsted, Søren 28 i Bøgballehus i Øster Nykirke sogn.

69 Esther Dinesdatter, der døde 2.11.1797 i Lyngholm på Nørre Snede Mark. 30.11.1797, fol.149.
E: Hans Christian Pedersen. B: Maren 23. FM: morbror Christen Dinesen i Hampenbjerg.

70 Niels Johansen, der døde 18.12.1797 i Nortvig. 21.12.1797, fol.151, 152, 157, 158, 168B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Nielsen sst, Mads Sørensen i Hundshoved, Niels Fæstersen i Oksenbjerge, der ægter. A: mor Maren Olufsdatter. LV: Christensen til Rørbæk, bror Peder Johansen 45 ved Flensborg, søster Bodil Johansdatter 50 g.m. Peder Lauridsen i Flensborg, men hun opholder sig i Stenderup i Bjerre herred, bror Oluf Johansen 48 i Grættrup.

71 Agnethe Cathrine [Sivertsdatter Harch] i Nørre Snede. 21.12.1797, fol.151B.
Enke efter [Niels] Tistrup.
[Første ægteskab med Sten Danielsen Rask i Dalagergård i Borris sogn, forvalter på Lundenæs i Skjern sogn]. B:
1) Daniel Philip Rask 46 i Viborg
2) Sigvard Hark Rask i Thyregod sogn
3) Andreas Christian Rask 43 i Hads herred
4) Else Kirstine Rask.

72 Johanne Madsdatter i Boest. 20.1.1798, fol.153B, 157, 185B.
E: Jens Pedersen. A: halvbror Jens Madsen 60, halvbror Niels Madsen 58, halvsøster Ingeborg Madsdatter 50 i Holsten, brorsøn Jens Pedersen 35, brordatter Ingeborg Pedersdatter 40 g.m. Jens Nielsen alle i Boest, brorsøn Poul Hansen 45 i Nørhoved, brordatter Ingeborg Hansdatter g.m. Hans Pedersen i Bøgeskov, brorsøn Christen Jensen 30 i Nørhoved, brorsøn Mads Jensen 32 i Forbalm i Holsten, brordatter Ingeborg Jensdatter 40 g.m. Laurids Jørgensen i Egebjerg, brordatter Cathrine Jensdatter 34 g.m. Christen Corneliussen i Store Thorlund, brordatter Marie Kirstine 35 i Holsten.

73 Oluf Jørgensen der døde 24.12.1797 i Kærshoved. 27.1.1798, fol.155, 156B, 175, 178.
E: Maren Johansdatter . LV: Rasmus Nørskov i Lille Hjøllund. A: bror Peder Jørgensen i Abildskov, død. 2B: Jørgen 40 sst, Kirsten g.m. Christen Jensen sst, søster Kirsten Jørgensdatter, død, var g.m. Jens Sørensen i Engesvang. 2B: Søren 50 sst, Kirsten g.m. Niels Pedersen Drejer i Nørskovgård ved Funder, søster Anne Jørgensdatter, død, var g.m. Christen Jensen i Funder. 1B: Johanne, død, var g.m. Niels Pedersen i Asklev. 3B: Peder skoleholder i Gedved, Christen 30 sst, Anne Marie 20 sst.

74 Morten Christian, en rejsende fra Ejdersted provsti, der døde den 6.2.1798 i Hampensø Kro. 8.2.1798, fol.156.

75 Inger Jensdatter i Tingbankhus på Tørring Mark. 27.2.1798, fol.158, 159B, 183, 189, 214, 224.
Enke efter Rasmus Pedersen, [skifte 1.5.1797 lbnr.56]. B: Anne Cathrine 22, Ellen 18, Peder 13. FM: farbror Jeppe Pedersen sst.

76 Kirsten Rasmusdatter i Hjortsvang. 8.3.1798, fol.158B, 160, 162B.
E: Niels Christensen. A: bror Peder Rasmussen sst, død, var g.m. Anne Marie Nielsdatter. 4B: Anne Kirstine 21, Niels 19, Kirsten 14, Anne Mette 11. FM: stedfar Laurids Lauridsen sst.

77 Maren Hansdatter i Sandvad. 12.3.1798, fol.159, 161.
E: Peder Christian Pedersen. A: mor Anne Nielsdatter, søster Mette Hansdatter g.m. Jens Madsen i Ullerup, søster Lene Hansdatter g.m. Peder Jensen i Honum, søster Anne Hansdatter g.m. Peder Jørgensen i Risager Mølle.

78 Laurids Nielsen i Lille Tykskovgård. 12.4.1798, fol.161.
E: Anne Andersdatter. LV: Niels Jensen i Tykskovgård. B: Karen g.m. Christian Johansen i Amlundhus i Lindeballe sogn, Anders 27 i Thyregod sogn, Anne Cathrine g.m. Søren Rasmussen i Stubberup, Kirsten 18.

79 Kirsten Jensdatter i Sepstrup. 13.4.1798, fol.162, 211B.
Steddatter af Jens Rasmussen sst. A: mor Karen [Nielsdatter], søster Karen Jensdatter 12, bror Rasmus Jensen 11, søster Sidsel Marie 5, halvbror Jens Jensen 2. FM: farbror Gotfred Rasmussen i Sminge på Tvilum gods.

80 Peder Lauridsen i Hjortsvang. 4.6.1798, fol.163, 170B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Hans Olufsen i Tørring Bækgård. B: Maren 2. FM: fars halvbror Mads Lauridsen, tjenestekarl i Nørre Snede, Bertel Nielsen i Nørre Kejlstrup.

81 Maren Pedersdatter på 30. dagen i Dyringhave. 7.6.1798, fol.164.
E: Christen Jensen. B: Cathrine Marie g.m. Palle Jensen sst, Jens 24, Helvig Sofie 21, Peder 16. FM: Nis Jensen Fischer i Smedebæk Mølle.

82 Jens Sørensen, der døde 2.5.1798 i Palsgård. 7.6.1798, fol.164B, 173.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Christensen i Store Bredlund. B: Jens 36 på Fyn, Maren 32 i Holsten, Elsebeth 30, Søren 28.

83 Sidsel Andersdatter i Store Bredlund. 7.6.1798, fol.165, 173B.
B: Henrik Sørensen 63 i Søndervejen i Rind sogn, Kirsten Sørensdatter g.m. Henrik Nielsen i Godrum, Mette Kirstine Sørensdatter g.m. Niels Hansen i Vesterlund, Jens Christensen 45 i København, Mette Christensdatter g.m. Jacob Pallesen i Bjerregård i Gjellerup sogn.

84 Maren Pedersdatter, der døde 13.5.1798 i Leret. 12.6.1798, fol.165B, 174.
E: Niels Andersen. B: Anders 24, Peder 19, Knud 14. FM: Jørgen Sørensen i Nørre Snede.

85 Anders Nielsen i Rustrup. 15.6.1798, fol.167B, 197B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Peder Lauridsen sst. B: Kirsten 33, Johanne g.m. Niels Christensen sst, Niels 27.

86 Niels Christensen Skrædder og hustru Anne Cathrine Pedersdatter i Fogstrup. 25.6.1798, fol.168, 174B, 176, 230B, 238, 265B.
Hans A: bror Jens Christensen sst, søster Else Christensdatter, skifte 28.4.1796 lbnr.39, var g.m. Torben Andersen sst. 2B: Christen 27, Anne Kirstine g.m. Morten Stidsen sst, halvbror Erik Christensen ved søn Christen, halvsøster Kirsten Christensdatter, død, var g.m. Søren Christensen. 4B: Jens sst, Thomas, Else Cathrine g.m. Jens Sørensen sst, Karen g.m. Jens Eriksen sst, halvsøster Maren Christensdatter, død, var g.m. Eskild i Grættrup. 2B: Niels sst, Karen g.m Niels Olufsen i Nortvig. Første ægteskab med Niels Jensen. 2B: Anne g.m. Niels Sørensen i Bækhus i Hammer sogn, Else g.m. Hans Pedersen i Sillerup, halvsøster Kirsten Christensdatter enke efter Niels Thomsen i Funder, halvsøster Mette Christensdatter enke efter Søren Olufsen i Tønning.
Hendes A: bror Hans Pedersen i Sillerup, bror Niels Pedersen i Føns på Fyn, Knud Pedersen sst, Anders Pedersen på Fyn, død. 1B: Rasmus Andersen på Fyn, søster Dorthe Pedersdatter, død.

87 Maren Pedersdatter i Tømmerby. 15.9.1798, fol.179.
E: Peder Nielsen. B: Niels 16, Anne Malene 14, Karen 11, Anne 9, Jens 6, Peder 4, Ellen 10 mdr. FM: morbrødre Niels Pedersen sst, Anders Pedersen i Pårup.

88 Mette Jensdatter der døde 23.9.1798 i Engbjerg på Nortvig Mark. 3.10.1798, fol.181, 186B.
E: Rasmus Pedersen. B: Karen 9, Mette Kirstine 6, Peder 3, Anne 4 uger. FM: morfar Jens Nielsen sst.

89 Laurids Pedersen i Østerdam på Boest Mark. 29.10.1798, fol.184B, 187B, 191B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: far Jens Jørgensen i Boest. B: Jørgen 3, Johanne Marie 1. Første ægteskab med Johanne Marie [Pedersdatter]. 4B: Maren g.m. Hans Christian Pedersen i Lyngholm, Peder i Boest, Peder 40 i Flensborg, Bodil g.m. Niels Smed i Torsted.

90 Maren Jepsdatter der døde 8.9.1798 i Nørre Snede. 29.10.1798, fol.185B.
E: Anders Lauridsen. B: Laurids 31 i Sønderborg, Jeppe 25, Andreas 16.

91 Henrik Lauridsen Hjøllund og hustru Kirsten Jørgensdatter i Them. 1.12.1798, fol.189B, 201B, 226, 356B.
Separations bevilling 16.11.1798. Hendes LV: far Jørgen Pedersen i Nedergård. Hans mor Maren Andersdatter enke i Them. Sml. lbnr.19.

92 Anne Elisabeth Pedersdatter på 30. dagen i Lindenhus på Bjerre Mark. 6.12.1798, fol.192.
E: Poul Andersen. B: Anne 2. FM: mors morbror Julius Hansen i Nim.

93 Mette Mikkelsdatter , der døde 2.12.1798 i Ejstrup. 7.12.1798, fol.193B.
Enke efter Anders. B: Peder, Mikkel på Ejstrup Mark, Peder i Boest, Karen g.m. Erik Christensen i Bjørnskov, Anne g.m. Christen Lauridsen i Hedegård.

94 Mads Poulsen på Tørring Mark. 31.12.1798, fol.194, 195.
E: Maren Christensdatter. LV: Rasmus Christensen i Tørring. B: Christen 1. FM: morbror Christen Christensen på Stougård Mark. Første ægteskab med Karen Jensdatter, skifte 9.7.1794 lbnr.4. B: Jens 16, Anne Margrethe 8, Johanne 6. FM: Anders Christensen i Urskovgård.

95 Peder Pedersen i Bøgeskov. 5.1.1799, fol.194B, 196B, 224B.
E: Anne Marie Adamsdatter. LV: Peder Christensen sst. Første ægteskab med Karen Christensdatter. B: Mette Pedersdatter enke i Them, Lene Pedersdatter g.m. Peder Nielsen i Harrelund?, Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Lauridsen i Rustrup, Christen Pedersen, skifte 5.7.1797 lbnr.62. 2B: Karen 15 i Tømmerby, Anne Cathrine 8 i Ravnholt, Peder Pedersen i Ravnholt. Til stede Rasmus Pedersen i Brande.

96 Hans Bertelsen ugift tømmersvend i Tørring. 19.3.1799, fol.198, 201.
A: bror Niels Bertelsen i Ollerup i Bredsten sogn, halvsøskende Jørgen Nielsen 60 i Melhede på Tørring Mark, Mette Nielsdatter enke på Hvejsel Mark. LV: David Blom, murer i Tørring, Johanne Bertelsdatter g.m. Anders Jensen på Bjerlev Mark i Hvejsel sogn, Søren Bertelsen 38 i Hvejsel, Christen Bertelsen 34 i Bjerlev.

97 Christen Jensen i Linnerup. 19.3.1799, fol.198B.
E: Ellen Andersdatter. LV: Anders Skovsbøl i Lille Bjerre. B: Johanne 20. FM: farbror Søren Jensen Hatting i Melbjerg.

98 Mikkel Rasmussen i Gjessø. 5.4.1799, fol.199B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Christen Thomsen i Virklund. B: Thomas 25 sst, Anne Kirstine 26, Anne 18, FM: fars brorsøn Rasmus Nielsen i Lovdal.

99 Jens Jensen i Salten. 15.4.1799, fol.200B, 202B.
E: Johanne Eriksdatter. LV: Peder Andersen sst. B: Anne Cathrine 30, Erik 28, Jens 25, Niels 22, Peder 20, Karen, Anne 11. FM: Jens Linde i Salten. Første ægteskab med Anne Jensdatter. B: Anne, død, var g.m. Jens Andersen Smed i Vinding. 1B: Anne Marie 8, Helene g.m. Mikkel Jensen i Ustrup, Rasmus, død uden arvinger.

100 Anders Madsen ugift i Bregnbjerg. 25.4.1799, fol.202, 206, 220B, 221, 222, B64-285 fol.22.
A: bror Anders Madsen i Linnerup, bror Hans Madsen i Ansøgård, død. 5B: Mads Hansen i Myrehuset i Them sogn, død. 5B: Rasmus 23, Hans 21, Søren 16, Else 14, Birgitte 11. FM: stedfar Anders Christensen sst, Peder Hansen 35 i Holsten, Johannes Hansen i Funder, død. 3B: Else Kirstine 15, Hans 14, Niels 10, Niels Hansen i Gødvad, Sidsel Marie Hansdatter, død, var g.m. Anders Overgaard i Salten. 2B: Johanne 17, Else 5, søster Maren Madsdatter enke på Herningsholm. LV: søn Mads Skov i Holbjerg i Hammerum herred, halvbror Hans Nielsen i Bregnbjerggård, halvsøster Anne Nielsdatter enke i Nortvig. LV: søn Niels Jensen i Fredensborg. Sml. lbnr.48.

101 Maren Pedersdatter i Bavnhus i Hammer sogn. 18.5.1799, fol.207, 246B.
E: Anders Jensen. A: halvsøskende Rasmus Pedersen i Over Kodallund g.m. Bodil Knudsdatter, Erik Pedersen i Hårup, Anne Kirstine Pedersdatter i Ring, Thomas Johansen i Træden, død. 2B: Peder i Ring, Anne g.m. Niels Høgh i Træden.

102 Sidsel Cathrine Jacobsdatter i Leret. 28.5.1799, fol.207, 284.
Enke efter hendes 3. mand Thomas Nielsen. Arvinger ukendte. Hun var født på Lolland. Thomas Nielsens B: Peder i Vejle, Ellen Marie g.m. Søren Christensen i Leret, Else i Toftlund. Sml. skiftet B64-286 lbnr.284.

103 Søren Jensen i Gribstrup. 5.6.1799, fol.208.
B: Thomas, degn i Klovborg, Jens sst, Anders på Fyn, Kirsten, død, var g.m. Rasmus Nielsen i Gribstrup. 4B: Maren 15, Anne Marie 12, Søren 9, Conradine 9.

104 Jens Rasmussen, skrædder i Them. 13.6.1799, fol.209.
E: Maren Poulsdatter. LV: Christen Sørensen, kromand sst. B: Rasmus 22, Anne Marie 20, Poul 17. FM: søskendebarn Rasmus Jensen i Engetved.

105 Niels Nielsen i Fogstrup. 13.6.1799, fol.210B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Laurids Jensen sst. B: Niels 32 i Rendsborg, Peder 25 sst, Maren 21, Jens 19. FM: fars søskendebarn Peder Hansen i Sillerup.

106 En betler fra Mårslet i Ning herred. 18.6.1799, fol.212, 231B.

107 Marie Kirstine Christensdatter i Ålhøj i Them sogn. 20.7.1799, fol.212B.
E: Mathias Johansen. B: Christen 34 i Hamborg, Maren i København, Mette Marie i Holsten. FM: morbror Mathias Christensen i Nystruphave.

108 Hans Jensen Møller i Egholm Mølle. 26.8.1799, fol.214B, 217, 222B.
E: Kirsten Marie Sørensdatter. LV: Peder Lauridsen i Bril. B: Jens 4, Helvig, 3, Kirsten 3 uger. FM: farbror Jens Jensen Møller i Egholm Mølle.

109 Christen Nielsen, der døde 1.9.1799 i Hedegård. 4.9.1799, fol.215B.
E: Lene Sørensdatter. LV: Peder Pedersen sst. B: Søren 22, Niels 11, Sidsel Kirstine. Af første ægteskab B: Thomas 28 i Vorlund i Rud sogn.

110 se lbnr.65.

111 Peder Jensen Melgaard i Sepstrup. 17.12.1799, fol.227, 229B.
E: Else Olufsdatter. LV: Gotfred Pedersen Møller i Skærbæk Mølle. B: Jens 7, Karen 4, Oluf 2. FM: farbror Søren Jensen i Lille Thorlund.

112 Johanne Marie Andersdatter i Hjortsvang. 19.12.1799, fol.228B.
A: mor Johanne Marie Andersdatter g.m. Mads Andersen sst, halvsøster Barbara Madsdatter. FM: Jens Thomsen sst.

113 Maren Eskildsdatter i Nørskov. 21.12.1799, fol.229, 230B.
B: Søren Jensen 26. Af første ægteskab B: Eskild Sørensen 29, Anne Kirstine Sørensdatter 28. FM: morbror Jens Eskildsen i Ring.

114 Anders Mortensen i Tørring. 2.1.1800, fol.231B.
E: Anne Nielsdatter. LV: far Niels Olufsen i Hatting. B: Anne Kirstine 4, Morten 2. FM: mosters mand Jens Andersen i Hjortsvang.

115 Karen Jensdatter i Melhede på Tørring Mark. 3.1.1800, fol.234.
E: Anders Jacobsen, skrædder. B: Jens Jacob 7, Hans Christen 5, Peder 1. FM: morbror Christen Jensen i Fousing.

116 Johanne Pedersdatter i Kovtrup. 15.1.1800, fol.235.
Enke efter Niels Christensen. B: Peder Nielsen sst, død. 2B: Johanne 10, Laurids 7, Anne Marie Nielsdatter i Lindet, død. 1B: Ingeborg Nielsdatter 9, Maren Nielsdatter g.m. Jens Jensen i Kovtrup. FM: Christen Pedersen sst, Niels Lauridsen i Lindet, Laurids Nielsen sst.

117 Anne Christensdatter i Tyklund. 11.2.1800, fol.236, 243.
E: Mads Olufsen. B: Karen 12, Maren 10, Oluf 7, Anne Marie 3. FM: mors morbror Mads Christensen i Torup.

118 Rasmus Jensen i Stolt Tømmerhøj i Salten Skov. 15.2.1800, fol.239B, 246, 250B.
E: Karen Andersdatter. LV: Christen Sørensen i Them. B: Maren g.m. Iver Jensen i Vissingkloster, Søren 25, Anders 23, Jens 20, Christian 18. FM: Niels Terkildsen i Salten Skov. Også indført i B64-285 fol.40.

119 Peder Thomsen i Fruergård i Ejstrup sogn. 20.2.1800, fol.240B, 245B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Mads Christensen i Torup. B: Thomas 9, Anne Marie 7, Christen 5, Niels 3, Peder 14 dage. Første ægteskab med Maren Margrethe Lauridsdatter. B: Kirsten 22, Laurids 21. FM: Thomas Knudsen i Lind i Rind sogn.

120 Karen Madsdatter i Bjørnskov. 21.2.1800, fol.242.
Enke efter Christen [Eriksen]. B: Erik 44 sst, Maren 39, Johanne enke i Fruergård, (se lbnr.119), Mads 33 i Torup, Anne Kirstine 30, Anne, [skifte 11.2.1800 lbnr.117], var g.m. Mads Olufsen i Tyklund. 4B: Karen 12, Maren 10, Oluf 7, Anne Marie 3.

121 Gertrud Marie Schade der døde 13.2.1800 i Roskilde. 21.2.1800, fol.243.
A: brordatter Elisabeth Birgitte Schade g.m. Hr. Asmussen i Them. Testamente af 28.7.1786.

122 Karen Eriksdatter i Olestoft på Kandborghuse Mark. 13.3.1800, fol.244.
E: Niels Sørensen. B: Erik 12. FM: Anders Simonsen på Hvolgård Mark.

123 Peder Eriksen i Broklundbjerg i Salten. 20.3.1800, fol.246B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Rasmus Johansen i Vissingkloster. B: Karen 16 uger. FM: farbror Jens Eriksen i Salten.

124 Jens Nielsen i Skeldal. 20.3.1800, fol.248.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Anders Bertelsen sst. B: Mette g.m. Jens Sørensen sst, Mikkel 22, Rasmus 18. FM: farbror Bertel Nielsen sst.

125 Christen Madsen i Frederikslyst på Hjortsvang Mark. 28.3.1800, fol.251.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Søren Markussen i Hjortsvang. B: Mette 3, Jens 3 mdr. FM: farbror Niels Madsen i Velling.

126 Henrik Lauridsen Hjøllund i Them. 8.5.1800, fol.254.
Separeret fra Kirstine Jørgensdatter efter bevilling af 16.11.1798, sml. lbnr.91. B: Laurids 4 hos sin mor i Nedergård. FM: morbror Jørgen Pedersen sst.

127 Maren Poulsdatter i Hjortsvang. 31.5.1800, fol.254B, 263.
E: Søren Frederiksen. B: Anne Cathrine 11, Else 7, Frederik 4, Poul 2. FM: morbror Jørgen Christensen i Plovstrup. Desuden nævnes enkemandens brødre Henning Frederiksen Linnerup, Peder Frederiksen i Kolding.

128 Anders Christensen, der døde 30.12.1799 i Ibsgårde. 14.6.1800, fol.257B, 263B.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Niels Andersen i Vrads. B: Anders 19, Christen 17. FM: fasters mand Christen Martinussen i Risager.

129 Jens Mikkelsen i Salten. 14.6.1800, fol.261, 266.
E: Cathrine Elisabeth Kryger. LV: Hr. Asmussen i Them. B: Mette Kirstine 14, Elisabeth 10, Johan Frederik 7, Niels Voetmann 4. FM: farbror Iver Jensen i Salten. Af første ægteskab B: Jens 19. FM: fasters mand Laurids Nielsen i Them. Også indført i B64-285 fol.43.

130 Mads Vistisen i Linnerup. 18.6.1800, fol.264B.
B: Maren g.m. Christen Pedersen sst, Anne g.m. Christen Jensen i Lindved, Sidsel, død. 2B: Hans Sørensen 26 i Plovtrup, Niels Sørensen 25 sst, Anne Kirstine g.m. Laurids Madsen i Bjerlev, Jens, Hans død i København, Christen i Åle.

131 Søren Aagaard ugift i Tørring Kro. 17.9.1800, fol.270B, 279B, 306, 318, 352.
A: SØSKENDE Poul Pedersen i Roden, Gyde Pedersdatter g.m. Knud Vendelbo i Sønderby i Bjerre herred, Karen Pedersdatter, død, var g.m. Søren Stougaard i Bisholt. 5B: Rasmus Nielsen i Grund, Peder Nielsen i Vrigsted, Anne Nielsdatter g.m. Hr. Birk på Assendrup Mark, Margrethe Nielsdatter g.m. Jørgen Olufsen i Risholt, Jørgen Nielsen sst, HALVSØSKENDE Mads Pedersen i Hedensted, død. 5B: Christen ejer af Tørring Kro, Gyde g.m. Knud Rasmussen i Ølsted, Anne Marie g.m. Søren Jensen i Østrup i Bjerre herred, Hans, betjent i Horsens, Maren, Jens Pedersen i Hedensted, død. 1B: Peder sst, Inger Pedersdatter, død, var g.m. Hans Broch i Løsning. 1B: Gyde Lauridsdatter g.m. Søren Jensen i Hedensted.

132 Anne Nielsdatter i Pårup. 29.9.1800, fol.271B, 283.
A: søskende Jens Nielsen sst, Kirsten Nielsdatter, død, var g.m. Erik Baltersen i Them, nu i Vinding. 3B: Johanne Eriksdatter, Niels Eriksen 40, Peder Eriksen i Tømmerby, død. 3B: Anne Marie 12, Anne Kirstine 10, Peder 7. FM: stedfar Oluf Christensen sst, Rasmus Jensen i Engetved.

133 Maren Madsdatter i Linnerup. 2.10.1800, fol.272B.
E: Christen Pedersen. B: Peder 25, Kirsten Marie 22, Marie 15. FM: morbror Christen Madsen i Åle.

134 Thomas Jensen, der rømte 4.10.1800 fra Trasborg på Grættrup Mark. 9.10.1800, fol.277.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Søren Thomsen i Søndergård på Grættrup Mark. B: Mette Kirstine 3, Peder 2. Født værge: Christen Jensen i Grættrup.

135 Anders Christensen Olufsen i Store Bredlund. 11.10.1800, fol.278, 283B, 327.
Enke efter Kirsten Nielsdatter, der døde for 12 år siden uden skifte.
Hans A: søskendebarn Thomas Jensen tidligere i Hampen, søskendebarn Anne Jensdatter, enke efter Simon Simonsen i Vrads, [skifte 5.10.1795 lbnr.31], søskendebarn Christen Lind, død. 3B: datter, død. 1B: datter g.m. Christen Christensen i Sønder Fastrup i Gjellerup sogn, Mads Lind, død. 1B: datter g.m. Jørgen Madsen i Hammerum, Anders Lind, død. 2B: Peder, Bodil g.m. Niels Poulsen i Skarrild.
Hendes A: søster Inger Nielsdatter, død. var g.m. Mads Jensen i Skarrild. 1B: Kirsten g.m. Jens Sørensen sst, søster Anne Nielsdatter, død. 3B: Knud Christensen i Store Bredlund, Maren Christensdatter g.m. Niels Knudsen i Sønder Gludsted, Malene Christensdatter 30.

136 Rasmus Nielsen Engetved i Hjortsballe. 17.2.1801, fol.285, 335B, 355B.
B: Niels, skoleholder i Asklev, Kirsten g.m. Rasmus Christensen i Funder, Maren 26, Søren 24, Karen 20, Marianne 18, Anne 15.

137 Anne Cathrine Sørensdatter i Lindgård i Them sogn. 24.2.1801, fol.286B.
E: Søren Jensen. B: Maren g.m. Niels Sørensen i Båstrup, Søren 22, Karen 19.

138 Anne Kirstine Rasmusdatter på 30. dagen i Hedegård. 28.2.1801, fol.290.
E: Anders Pedersen. B: Rasmus 4. FM: mors farbror Niels Pedersen i Vingum. Desuden nævnes enkemandens søster Karen Pedersdatter g.m. Anders Møller, skoleholder i Ejstrup.

139 Ellen Marie Rasmusdatter i Sønderskov på Åle Mark. 4.3.1801, fol.292.
E: Niels Madsen. B: Mads 9, Karen Marie 7, Margrethe 5, Anne 3. FM: Jørgen Jørgensen i Åle.

140 Peder Sørensen, ugift i Gjessø. 21.3.1801, fol.293, 296B, 330B.
A: bror Thomas Sørensen sst, halvsøskende Niels Sørensen i Isterød på Sjælland, Laurids Sørensen 25 i Fårehuset i Rye sogn, Simon Sørensen 21, Karen Sørensdatter 19 sst. FM: afdødes søskendebarn Niels Jensen i Rye.

141 Jens Bertelsen i Voldborgkær i Them sogn. 27.3.1801, fol.293B.
E: Karen Christensdatter. Ingen arvinger. Testamente.

142 Mette Christensdatter på 30. dagen i Sønder Arreskov. 30.3.1801, fol.293B, 305.
E: Søren Andersen. B: Ellen 33, Kirsten g.m. Anders Jensen i Store Thorlund, Knud 30, Maren 26, Christen 24, Anne 22, Johanne g.m. Jens Christensen i Vesterlund, Anders 18, Peder 16, FM: morbror Thomas Christensen i Ansø Mølle.

143 Niels Pedersen i Tømmerby. 17.4.1801, fol.296.
B: Peder sst, Anne Kirstine 46, der nu er flyttet til Klokkebjerg.

144 Jens Pedersen Katballe, der døde 16.5.1801 i Nørre Gludsted. 19.5.1801, fol.297B, 303, 345.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Jørgensen sst, Rasmus Pedersen i Fuglris, Thomas Nielsen i Nørre Gludsted, der ægter. Af første ægteskab B: Thomas, nu rømt fra Grættrup Mark, [se lbnr.134], Anne g.m. Jacob Mathiasen i Sønder Gludsted.

145 Ellen Johansdatter i Linnerup. 21.5.1801, fol.298.
E: Niels Pedersen. B: Johanne 9, Anne 7, Peder 4, Ellen Marie 2. FM: Laurids Jensen i Klovborg.

146 Søren Jensen Smed og hustru Anne Jensdatter i Sepstrup. 9.5.1801, fol.300, 341.
Hans A: Af første ægteskab B: Karen Marie 26, Jens 18. FM: farbror Christen Jensen i Tårupgård i Tvilum sogn.
Hendes A: et uægte barn: Peder Thomsen over 20 i Holsten.

147 Maren Jensdatter i Lille Bredlund. 12.6.1801, fol.302B, 328.
Enke efter Niels Pedersen. B: Thomas, brændevinsbrænder i København, Jens, [skifte 2.6.1797 lbnr.60]. B: Anne g.m. Laurids Jensen i Nørre Gludsted, Maren g.m. Jens Lauridsen i Nørre Snede, Ellen 16, Niels 8, Anne, død, B: Else Marie Nielsdatter g.m. Anders Andersen i Store Hjøllund.

148 Thomas Thomsen, der døde 29.5.1801 og hustru Gertrud Jensdatter, der døde 4.5.1801 i Sønder Hygild. 15.6.1801, fol.304.
B: Jens i Holsten, Thomas sst, Maren g.m. Frands Henrik Poulsen i Sønder Hygild.

149 Palle Jensen på 30. dagen i Dyringhave. 13.8.1801, fol.307, 318B.
E: Cathrine Marie Christensdatter. LV: Christen Jensen Svenstrup sst. B: Maren 5, Christen 2. FM: Mads Jensen i Vester Harrild.

150 Thomas Pedersen, der døde 21.8.1801 i Boest. 22.8.1801, fol.309, 311B, 325.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Nielsen sst. Af første ægteskab B: Anne Cathrine 20 i Honum, Inger 16. FM: farbror Christen Pedersen i Nortvig. Enkens B: Margrethe Christoffersdatter.

151 Johanne Marie Christensdatter, der døde 28.8.1801 i Nortvig. 14.9.1801, fol.310, 326.
A: mor Karen Eskilsdatter g.m. Niels Olufsen sst, bror Niels Christensen 11, halvsøskende Peder Nielsen 23, Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Madsen i Kærsgård, Mette Marie Nielsdatter 5. FM: Niels Jensen i Fredensborg. (Sml. lbnr.33).

152 Niels Jensen, der døde 12.8.1801 i Ejstrup. 14.9.1801, fol.310B, 316B, 322.
E: Else Olufsdatter. LV: Anders Møller, skoleholder sst. B: Oluf 6, Thomas 16 uger. FM: fasters mand Peder Nielsen i Bjørnskov. Af første ægteskab B: Jens i Vester Nebel ved Kolding, Christen.

153 Maren Hansdatter på 30. dagen i Bøgeskov. 5.10.1801, fol.315, 323.
E: Morten Olufsen. B: Hans 19, Mette Marie 12. FM: Thomas Madsen i Tolpenhus.

154 Christen Sørensen i Plovstrup. 24.10.1801, fol.319, 324B.
E: Mette Markusdatter. LV: Søren Madsen sst. A: mor Anne Christensdatter. LV: Anders Vistisen sst, halvsøskende Søren Rasmussen i Tørring, Karen Rasmusdatter g m. Jørgen Christensen i Plovstrup.

155 Peder Andersen, der døde 25.10.1801 i Ejstrup. 31.10.1801, fol.320B, 326B.
E: Anne Madsdatter. LV: bror Christen Madsen i Hedegård. B: Anne 28, Kirsten 25 g.m. Christen Andersen i Ejstrup, Mads 19. Af første ægteskab B: Anders 40 sst, Birthe g.m. Christen Christensen Mose på Store Thorlund Mark, Johanne 34.

156 Søren Rasmussen, ugift i Asklev. 17.11.1801, fol.324.
A: søskende Niels Rasmussen, skoleholder sst, Kirsten Rasmusdatter g.m. Rasmus Christensen i Funder, Maren Rasmusdatter 24, Karen Rasmusdatter 20, Marianne Rasmusdatter 18, Anne Rasmusdatter 15.

157 Jens Sørensen Bødker og hustru Else Pedersdatter i Them. 13.2.1802, fol.328, 354B.
B: Maren 30, Mette 21. FM: Christen Sørensen sst.

158 Christen Christensen på Hammergård. 4.3.1802, fol.329.
B: Christen Christensen sst, Mette Christensdatter død, var g.m. Anders Andersen i Ildved. 2B: Christen 19, Karen 13, Anne Christensdatter, død, var g.m. Christen Pedersen i Skovbølling. 2B: Peder 18, Christen 13.

159 Ingeborg Christiansdatter i Lille Resenhus. 25.3.1802, fol.330, 350.
B: Mourids Mogensen 40, rømt, Birthe Marie Mogensdatter, [skifte 25.2.1795 lbnr.17], var g.m. Jens Mortensen i Resenhus. 1B: Inger Marie 8.

160 Anne Madsdatter i Tørring. 5.4.1802, fol.332.
E; Søren Pedersen. B: Peder 25, Anne Marie 23, Mads 20, Christen 16, Maren 11. FM: morbrødre Søren Madsen sst, Mads Madsen i Mølgård.

161 Søren Christensen Hvillum, der døde 29.4.1802 i Nørre Snede. 29.4.1802, fol.335, 344.
E: Anne Thomasdatter. LV: Bertel Pedersen i Nørre Kejlstrup. B: Kirsten 15. FM: Jens Pedersen i Over Isen, farbror Mads Christensen i Nørre Hvillum. Af første ægteskab B: Inger Sørensdatter, død, var g.m. Søren Hansen i Vester Kejlstrup, der er nu er gift med hans afdøde kones søster også ved navn Inger Sørensdatter. 1B: Søren 10, Anne Sørensdatter g.m. Niels Sørensen i Over Isen, Maren Sørensdatter g.m. Jens Jensen i Nørre Gludsted, Anne Marie Sørensdatter g.m. Peder Torbensen sst.

162 Christen Pedersen, ugift på Hammergård. 31.5.1802, fol.336B, 348B.
A: søskende Jens Pedersen på Petersholm Mark ved Vejle, Anders Pedersen i Vonge, Christen Pedersen sst, Karen Pedersdatter g.m. Oluf Jensen på Tørring Mark.

163 Mette Markusdatter i Åle. 4.6.1802, fol.337B, 342.
E: Niels Mortensen. A: mor Else Sørensdatter g.m. Søren Madsen, der tjener i Vejle, bror Søren Markussen i Hjortsvang, bror Anders Markussen på Tørring Mark.

164 Søren Rasmussen i Tørring. 8.6.1802, fol.338B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Jens Lauridsen i Hesselballe. B: Oluf 13, Rasmus 11, Laurids 9, Hans 6. FM: farbror Jørgen Christensen i Plovstrup.

165 Christen Jensen på 30. dagen i Store Thorlund. 15.7.1802, fol.342B, 349B.
E: Ellen Jensdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Jens 9, Jens 7, Peder 5, Christen 3. Christen født den 11.8.1802. FM: farbrødre Villads Jensen i Højgård i Give sogn, Anders Jensen i Store Thorlund.

166 Ingeborg Pedersdatter i Boest. 24.7.1802, fol.345B.
E: Jens Nielsen. B: Peder 20, Anne 13, Abelone Marie 9. FM: morbror Jens Pedersen i Boest.

167 Christen Eriksen Pind i Trasborg på Grættrup Mark. 6.8.1802, fol.347.
E: Inger Marie Pedersdatter. LV: Christensen i Vester Mølle. B: Peder 7, Anne 6, Erik 1. FM: farfar Erik Pind i Pindhus.

168 Niels Offersen i Christiansborg på Åle Mark. 23.10.1802, fol.350B.
E: Mette Kirstine Pedersdatter. LV: Peder Andersen i Gammelstrup. B: Offer 24, Kirstine Marie 21, Anne Marie 11. FM: Peder Christensen i Føvling.

169 Else Marie Jensdatter på 30. dagen i Vester Harrild. 19.11.1802, fol.353B.
E: Mads Jensen. B: Jens 25, Anne Kirstine 22, Abelone 16, Anne 9. FM: Peder Mikkelsen i Kollund i Rind sogn g.m. mosters datter [Karen Sørensdatter Skåphus].

170 Isak Velling og hustru Elisabeth Fyn i Lindenhus i Åle under Bjerre gods. 7.2.1803, fol.358, 366.
B: Elisabeth Velling 21, Susanne Marie Velling 19. Af hendes første ægteskab B: Abraham Jacobsen Botle i Fredericia, Jacob Jacobsen Botle, Lambert Jacobsen Botle, Susanne Botle g.m. Jacob Jacobsen Norre sst.

171 Hans Jensen, der døde 28.3.1803 i Nørhoved. 30.3.1803, fol.359B, 362B, 364B.
E: Maren Jensdatter. LV: Mads Andersen Smed på Nørhoved Mark. B: Anne g.m. Steffen Nielsen i Rosendal, Inger, søn 14. FM: Peder Madsen i Grættrup. Af første ægteskab med Anne Hansdatter B: Jens 29.

172 Jens Jensen Møller, snedkersvend i Tørring. 16.4.1803, fol.360, B64-286 fol.30.
Søskende: Marie Cathrine Møllersdatter gift i København, Kirsten Møllersdatter g.m. Peder Jørgensen, skibstømrer i Sønderborg, Hans Møller i Egholm Mølle, [skifte 26.8.1799 lbnr.108]. 3B: Jens, Helvig, Kirsten, Jørgen Jensen Møller, skoleholder i Overup på Falster, Else Cathrine Møllersdatter g.m. Rasmus Rye i Horsens, Mette Sofie Møllersdatter i København, Erik Jensen Møller.
Halvsøskende: Peder Jensen i Lundum, Lucie Jensdatter i Hansted Hospital, Mette Jensdatter, død. 3B: Peder Krag, degn i Gylling, Margrethe g.m. Jens Nygaard, magister i Århus, Maren g.m. præsten i Skårup på Fyn, Margrethe Jensdatter i Horsens Hospital.

173 Else Marie Christensdatter i Kandborggård på Stougård Mark. 22.4.1803, fol.361, 364.
E: Bent Christian Johansen. B: Maren 9 uger. FM: morfar Christen Christensen på Hammergård.

174 Anne Eskildsdatter, der døde 4.5.1802 i Rosendal i Nørre Snede sogn. 31.5.1803, fol.365.
E: Niels Hansen. B: Steffen, Elisabeth 29, Anne Marie 26, Anne 23, Maren 21, Hans 10. FM: morbror Jens Eskildsen i Ring.

175 Abelone Madsdatter, ugift i Vester Harrild i Ejstrup sogn. 13.4.1803 fol.368, 371.
A: søskende Jens Madsen, Anne Kirstine Madsdatter, Anne Madsdatter. (Sml. lbnr.169).

176 Kirsten Jensdatter på Tørring Mark. 8.6.1807, fol.368B, 370.
E: Rasmus Godskesen. B: Maren 14, Sidsel Marie 11, Jens 9, Kirsten 6. FM: morbror Hans Christian Jensen sst.

177 Abelone Madsdatter, enke på Tørring Mark. 18.6.1807, fol.369B. B64-286 fol.168B
A: søskende Anne Madsdatter g.m. Laurids Pedersen i Nørre Snede, Steffen Madsen, død. 7B: Karen g.m. Jacob Andersen i Tinnet, Anne g.m. Niels Hygum i Horsens, Martin i Vesterlund, Maren, Abelone, Anne Marie, Mads.

SLUT.