Erik Brejls hjemmeside

Start

Vordingborg Byfoged
Skifter

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn
har udgivet uddrag af skifter i Vordingborg 1574-1699
udarbejdet af Camilla Louise Dahl.

For Vordingborg byfogeds skifter foreligger følgende skifteprotokoller og pakker med løse skiftebreve:

Skifteprotokol: 1574-1632
Skifteprotokol: 1593-1611
Skifteprotokol: 1637-1664
Skifteprotokol: 1681-1683 og 1694

Skiftedokumenter, pk. 1: 1594-1619
Skiftedokumenter, pk. 2: 1620-1629
Skiftedokumenter, pk. 3: 1630-1639
Skiftedokumenter, pk. 4: 1640-1646
Skiftedokumenter, pk. 5: 1647-1669
Skiftedokumenter, pk. 6: 1670-1699
Hertil kommer endnu en pakke med løse usorterede skiftebreve, der i Landsarkivet er opbevaret i kassen med skiftedokumenter 1640-1646. Da de ikke umiddelbart hører hjemme der, er de her opført selvstændigt som:
Skiftedokumenter: Diverse skiftebreve: 1597-1640

Det er planen senere at udgive skifteuddrag fra de efterfølgende perioder

Skifteuddragene kan ses her