Erik Brejls hjemmeside

Start

Viborg byfoged
Skifteuddrag
1697 - 1814

[1697-1708]    [1708-1717]    [1717-1722]    [1722-1730]    [1725-1742]   

[1742-1754]    [1752-1766]    [1766-1781]    [1781-1802]    [1794-1819]    [1802-1816]   

[1787]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder

Jordebog over Gudumlund 1707 lbnr.180.
Jordebog over Stårupgård 1773 lbnr.1387.


Viborg byfoged
Skifteprotokol
1697-1708
B 45 - 250


1 Hylleborg [Jacobsdatter] Hasse i Viborg. 16.5.1699, fol.1, 79.
E: Laurids Christensen Arctander, købmand. B:
1) Jacob Hasse 5
2) Cathrine Kirstine Lauridsdatter 4
3) Gertrud Marie Lauridsdatter 2.
FM: morbror Peder Hasse.

2 Peder Lærke, landsdommer i Viborg. 7.1.1699, fol.2B:
Registrering.
Arvinger angives ikke.

3) Laurids Andersen, kræmmer i Viborg. 12.4.1699, fol.5B.
Registrering.
Arvinger angives ikke.
(Blad 6 mangler).

4 Maren Christensdatter Sadelmagers i Viborg. 5.6.1699, fol.12.
Enke efter Christen Mortensen, kræmmer. A:
1) bror Jens Christensen
2) søster Birgitte Christensdatter.
Registrering 3.5.1699.

5 Mads Lauridsen, skomager i Viborg. 12.4.1699, fol.20B.
Registrering 16.6.1698, da manden har "absenteret sig her fra byen".

6 Jens Knudsen Hollænder, feldbereder i Viborg. 24.2.1698, fol.24B.
E: Anne Mouridsdatter. LV: bror Claus Mouridsen, feldbereder i Viborg. B:
1) Else Jensdatter 24
2) Mourids Jensen 22
3) Johanne Jensdatter 15
4) Steffen Jensen 12
5) Knud Jensen 5.
Registrering 16.12.1697.

7 Sofie Malene Grosgefschen i Viborg. 20.9.1698, fol.28B.
E: Christian Feilke (Fielke), kobbersmed. B:
1) Gertrud Christiansdatter 2.
Registrering 7.12.1697.

8 Niels Christensen Haahr, ugift købmand i Viborg. 11.9.1699, fol.32B, 110B.
A:
1) mor Agathe Mogensdatter g.m. Vogn Jacobsen på Hersomgård
2) bror Mogens Christensen Haahr
3) bror Søren Christensen Haahr
4) søster Maren Christensdatter Haahr g.m. Christen Mortensen, præst i Lovns og Alstrup
5) søster Mette Christensdatter Haahr, enke efter Søren Lauridsen, der døde i Ungarn
6) halvsøster Maren Vognsdatter 18.
Afdødes far var [Christen Haahr, forpagter på Randrup i Vinkel sogn, død 24.3.1674].

9 Oluf Jensen, vinhandler i Viborg. 10.5.1699, fol.44B.
E: Margrethe Mikkelsdatter Schmidt.
Testamente af 28.11.1690.
Hans A:
1) bror [Troels Jensen], død. 3B:
a Oluf Troelsen, skomagersvend i Randers
b Kirsten Troelsdatter g.m. Jørgen Christensen, degn i Fiskbæk
c Maren Troelsdatter
2) halvsøster Maren Christensdatter g.m. Jens Poulsen Graa
3) halvsøster Abelone Christensdatter.
Hendes A:
1) søster, død. 2B:
a Anne Torup g.m. Just [Kjeldsen] Bøgh, præst i Viborg Sortebrødre
b Peder Torup, præst i Jyderup [og Holmstrup på Sjælland].

10 Niels Knot, skomager i Viborg. 7.10.1698, fol.54B.
E: Bodil Eriksdatter. B:
1) Maren Nielsdatter 17.

11 Jens Melsen i Viborg. 7.10.1698, fol.56.
E: Anne Mogensdatter.
"Den salig mands arvinger" A:
1) Peder i Hinnerup i [Torum sogn] i Salling
2) Melsen Jensen i Hinnerup
3) Anders Iversen.
Registrering 19.5.1698.

12 Mads Andersen, kræmmer i Viborg. 13.7.1699, fol.57.
E: Maren Sørensdatter. LV: søn Peder Jensen [Torning]. A:
1) Johanne Andersdatter g.m. Morten Hansen i Skive.
Afdøde døde 13.5.1699.

13 Søren Andersen, klejnsmed i Viborg. 16.4.1699, fol.58B.
Registrering.
Arvinger angives ikke.

14 Hylleborg Mouridsdatter i Viborg. 9.7.1699, fol.59B.
Enke efter Poul Pedersen.
Registrering.
Arvinger angives ikke.

15 Jens Pedersen Godske, urmager i Viborg. 6.8.1698, fol.60
E: Kirsten Mikkelsdatter.
Registrering.
Arvinger angives ikke.

16 Anne Thøgersdatter, ugift i Viborg.
Registrering.
Arvinger angives ikke.

17 Terkild Sørensen, handskemager i Viborg. 20.6.1699, fol.61B.
E: Margrethe.
Registrering.
Arvinger angives ikke.

18 Peder Sørensen Hjort i Viborg. 18.7.1698, fol.62.
E: Anne Jørgensdatter. B:
1) Over Pedersen, soldat i Helsingør
2) Thale Pedersdatter.
Registrering 18.6.1698.

19 Peder Lauridsen, klokker i Viborg Sortebrødre. 7.10.1698, fol.63B.
E: Malene Jensdatter.
Børn, hvis navne ikke angives.
Registrering 25.3.1698.

20 Anne Sørensdatter i Viborg. 21.6.1699, fol.64B.
E: Peder Steen. B:
1) Else Pedersdatter Steen g.m. Christoffer Godske
2) Karen Pedersdatter Steen
3) Dorthe Pedersdatter Steen
4) Søren Pedersen Steen.
FM:
1 Niels Høgh
2 Peder Sivertsen.
Afdøde døde 22.5.1699.

21 Anne Pedersdatter i Viborg. 30.11.1699, fol.65B.
E: Poul Eriksen Batum. B:
1) Erik Poulsen 16
2) Mette Poulsdatter 10
3) Birgitte Poulsdatter 8.

22 Anne Jespersdatter i Viborg. 29.11.1699, fol.74B.
Enke efter Møller. B:
1) datter, død, E: Christen Lassen
2) Anne Andersdatter i "Præst by" (Brovst?) i Han herred.

23 Bendit Pedersdatter i Viborg. 28.10.1699, fol.76.
E: Jens Christensen Bødker.
Registrering.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde september 1698.

24 Karen Mikkelsdatter i Viborg. 28.10.1699, fol.76B.
E: Jens Lauridsen, handskemager.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Christensdatter 2.
FM: morfar Mikkel Pedersen i Søgård.

25 Søren Andersen, murer i Viborg. 12.2.1700, fol.77B.
Registrering.
Arvinger angives ikke.

26 Bodil Brixdatter i Viborg. 5.3.1700, fol.78.
Registrering.
Arvinger angives ikke.

27 [Claus Thygesen] Below, kaptajn i Viborg. 30.4.1700, fol.78.
E: Anne Lorentse Hofmann.
Registrering.
Arvinger angives ikke.
Registrering 30.3.1700.

28 Mette Christensdatter i Viborg. 16.4.1700, fol.79B.
Registrering.
Arvinger angives ikke.

29 Niels Pedersen Høgh, købmand i Viborg. 28.4.1700, fol.80B, 324B.
E: Cathrine Sivertsdatter Harch. LV: Laurids Bering, landstingsskriver, Johan [Herman] Barlag, der ægter enken. B:
1) Peder Nielsen Høgh 5
2) Anne Marie Nielsdatter Høgh 3.
FM: morbror Peder Sivertsen Harch.
Arv i boet til:
1 Søren Steen, der har arv efter far, skifte 15.11.1681
2 Poul Rich.

30 Jens Rasmussen, ugift kræmmer i Viborg. 9.9.1700, fol.94B, 98.
Registrering.
Arvinger angives ikke.
Afdøde 8.9.1700.

31 Kirsten Sørensdatter i Viborg. 16.8.1700, fol.96B.
Registrering.
Arvinger angives ikke.

32 Anders Mortensen, ugift tjenestekarl i Viborg. 25.9.1700, fol.97, 189.
A:
1) bror Niels Mortensen i Ulbjerg, død. 3B:
a Christoffer Nielsen i Ulbjerg
b Mette Nielsdatter i Ulbjerg
c Karen Nielsdatter i Ulbjerg
2) bror Terkild Mortensen i Ulbjerg, død. 4B:
a Kirsten Terkildsdatter g.m. Jens Christensen i Ulbjerg
b Morten Terkildsen i Ulbjerg
c Maren Terkildsdatter i Ulbjerg
d Jens Terkildsen i Ulbjerg
3) søster Maren Mortensdatter, død. 1B:
a Karen Christensdatter i Ulbjerg.

33 Rasmus Nielsen, ugift underfoged i Viborg. 30.12.1699, fol.97B, 122.
A:
1) bror, død. 1B:
a Rasmus Andersen.
FM: morbror Hans Rasmussen.

34 Maren Bartholomæusdatter i Viborg. 18.10.1700, fol.100.
Enke efter Peder Hattemager.
Registrering.
Arvinger angives ikke.

35 Helvig Nipgaard i Viborg. 15.10.1700, fol.100B, 148B.
Enke efter Hans Jørgen Majoner, rådmand i Viborg, [begravet Viborg Sortebrødre 25.6.1696]. A:
0) [forældre Niels Pedersen Nipgaard, rådmand i Viborg, begravet 29.12.1682 og Vibeke Poulsdatter]
1) søster Olivia [Nielsdatter] Nipgaard, enke efter Kjeld Andersen [Skive, kapellan Viborg Sortebrødre, død 12.9.1680]
2) søster Maren Nielsdatter Nipgaard, [skifte Nørlyng herred gejstlig19.1.1700 lbnr.11, var g.m. Erik Jensen Breum, kapellan i Viborg Sortebrødre, Asmild og Tapdrup]. 1B:
a Jens Breum.
Hans Jørgen Majoners første ægteskab med [Hylleborg Jensdatter, død 16.12.1677]. Arv i boet til B:
1) Else Majoner g.m. Just [Nielsen] Arctander, købmand i Viborg
2) [Cathrine Majoner, død. Første ægteskab med Hans Thomsen Svendborg, præst i Skive og Resen, død 1674]. 1B:
a Anne Hansdatter g.m. Laurids Mortensen i Øresø mølle [i Jorløse sogn] på Sjælland.
[Cathrine Majoners andet ægteskab med successor Niels Nielsen Krog, død 6.10.1680].
Registrering 15.9.1700.
(Kilde: Personalhistorisk tidsskrift 10. rk. 4. bd. 1937 side 193-212: Et handelshus i Viborg i det syttende århundrede. Hasse og Majoner af Chr. Bokkenheuser).

36 Jacob Andersen Graa i Viborg. 27.10.1700, fol.106, 141.
E: Else Sørensdatter [Klem]. LV: Jens Madsen Koldbæk i Viborg.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Jens Poulsen Graa i Viborg.

37 Thomas Koch, kræmmer i Viborg. 2.10.1700, fol.108, 181.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Inger Thomasdatter 7
2) Niels Thomsen 2.

38 Dorthe Lauridsdatter i Viborg. 1.10.1700, fol.109B.
Enke. B:
1) Anders Bruun i Viborg
2) Birgitte Bruun.

39 Kirsten Pedersdatter Broch i Viborg. 12.8.1700, fol.122B.
E: Søren Christensen Høgh, farver. B:
1) Jens Christian Sørensen Høgh 5
2) Henrik Sørensen Høgh 4.
Arv i boet efter enkemandens første hustru [Maren Danielsdatter], skifte 25.6.1691 til B:
1) Anne Sørensdatter.

40 Maren Christensdatter Knot i Viborg. 29.11.1700, fol.132B, 186.
E: Niels Gregersen Hjort.
Arvinger angives ikke.
Til stede enkens søn Christen Knot på egen og medarvingers vegne.
Registrering 29.9.1700.

41 Clemen Roersen, feldbereder i Viborg. 29.11.1700, fol.133, 145B.
E: Abelone Sørensdatter. LV: Jens Eriksen. B:
1) Mette Clemensdatter 18
2) Karen Clemensdatter 14.

42 Bent Johansen, hattemager i Viborg. 5.12.1700, fol.134, 166.
E: Karen Olufsdatter. LV: Knud Pedersen Brønderslev, der ægter enken. B:
1) Ellen Bentsdatter 13
2) Kirsten Bentsdatter 8.
FM: Troels Lauridsen, hattemager i Viborg.

43 Herluf Urbansen i Viborg. 2.10.1700, fol.135B.
E: Dorthe Christensdatter. LV: morbror Christen Ugelriis.
Arvinger angives ikke.

44 Anneke Steffensdatter i Viborg. 27.2.1701, fol.136.
Enke efter Jens [Jensen Sjørslev], bartskær. B:
1) [Marie Jensdatter Sjørslev] g.m. Johan [Hieronymus] Weischer (Weitscher), guldsmed i Viborg.
(Se skifte efter afdødes søn Jochum Jensen: København Byting. Koncepsksifter 14.11.1699 lbnr.457).

45 Birgitte Jensdatter i Viborg. 21.3.1701, fol.136B.
E: Laurids Jacobsen, skomager.
Arvinger angives ikke.
(Afdøde kaldes også Bodil Jensdatter).

46 Else Jensdatter i Viborg. 2.4.1701, fol.137.
E: Jens Jensen, tømrer.
Arvinger angives ikke.

47 Anne Jensdatter i Viborg. 9.4.1701, fol.137B, 169.
Enke efter Anders Christensen Bruun, podemester, skifte 19.8.1691. B:
1) Sofie Andersdatter i København
2) Christen Andersen Bruun, student i Viborg
3) Jens Andersen Bruun i Viborg
4) Maren Andersdatter g.m. Jesper Hansen, prokurator i Viborg.

48 Anne Pedersdatter i Viborg. 29.4.1701, fol.139.
Enke efter Hans Jensen Koch. B:
1) Maren Hansdatter.

49 Mathias Nielsen Trans, skrædder i Viborg. 28.5.1701, fol.139B.
E: Inger Nielsdatter. LV: bror Anders Nielsen, glarmester. B:
1) Laurids Mathiasen 5.

50 Ingeborg Sørensdatter i Viborg. 30.5.1701, fol.140, 156B.
E: Hans Jensen Bach. B:
1) Maren Hansdatter 15
2) Johannes Hansen 3
3) Malene Hansdatter 14 uger.

51 Dorthe Andersdatter Loldrup i Viborg. 12.9.1701, fol.159.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 12.9.1701.

52 Anders Skive, skomager i Viborg. 25.4.1701, fol.159B.
A:
1) mor i Skive, (hvis navn ikke angives).
Afdøde døde 25.4.1701.

53 Anne Pedersdatter, bryggerkone i Viborg. 10.6.1701, fol.160B.
Enke efter Jens Jensen, snedker.
Af arvinger angives A:
1) mosters datter Karen Jensdatter.

54 Anders Andersen, møller i Nørremølle i Viborg. 4.7.1701, fol.161B, 386.
E: Else Nielsdatter. LV: stedfar Niels Ibsen i Beringsholm. B:
1) Niels Andersen
2) Mette Marie Andersdatter
3) Maren Andersdatter.
FM:
1 morbror Anders Nielsen Beringsholm
2 farbror Peder Andersen, skriver i Rinds herred.
Skøde 26.4.1669 fra kongen til Kjeld Bøgh, hvis enke Inger Baumann er nuværende ejer af møllen med LV: søn Just Bøgh.
Kjeld Bøgh har afholdt skifte efter:
1 afdødes far Anders Christensen, skifte 1.8.1676
2 Jens Sørensen, skifte 8.7.1689.
Viborg magistrat er nu tilkendt skifteretten for møllen.

55 Birgitte Pedersdatter Bagger i Viborg. 11.7.1701, fol.163B.
B:
1) Jens Knudsen, vanvittig.
Afdøde var steddatter af Jochum Johansen.

56 Laurids Andersen, grovsmed i Viborg. 11.7.1701, fol.164, 184.
E: Bodil Knudsdatter. LV: Christen Andersen Bigum. B:
1) Anne Lauridsdatter 8
2) Knud Lauridsen 11 uger.

57 Nikolaj Danielsen Wegner, urmager i Viborg. 2.8.1701, fol.164B, 187.
E: Anne Kirstine Christensdatter. B:
1) Cathrine Nikolajsdatter 8
2) Kirsten Nikolajsdatter 6½.

58 Peder Pedersen Prang, bendrejer i Viborg. 27.9.1701, fol.165.
E: Anne Rasmusdatter. B:
1) Søren Pedersen 20
2) Ida Kirstine Pedersdatter 10
3) Rasmus Pedersen 9
4) Peder Pedersen 5.

59 Jens Nielsen Nold, feldbereder i Viborg. 12.10.1701, fol.173B, 203.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Madsen Koldbæk, købmand i Viborg. B:
1) Niels Jensen 14
2) Karen Jensdatter 11
3) Anders Jensen 3.
FM: Christen Sejersen, handskemager i Viborg.

60 Jacob Pedersen Steen i Viborg. 2.11.1701, fol.174B.
E: Mette Jensdatter. A:
1) mor Else Madsdatter i Viborg.
Afdøde døde på sit skib i Bergen i Norge ved et vådeskud.

61 Karen Sørensdatter i Viborg. 25.12.1701, fol.175.
Enke efter Jacob Mogensen.
Af første ægteskab B:
1) Søren Jensen Handberg.

62 Anne Jørgensdatter i Viborg. 18.12.1701, fol.175B.
E: Poul Nielsen Borup. A:
1) søster Ingeborg Jørgensdatter i Skals, enke efter Christen Pedersen i Jegstrup. LV: søskendebarns mand Peder Jensen i Skals.

63 Niels Sørensen Schmidt, ugift musikantsvend i Viborg. 10.1.1702, fol.176B.
Arvinger angives ikke.

64 Registrering i Viborg. 16.1.1702, fol.177B.
Registrering af indholdet i en kramkiste tilhørende en fremmed karl Daniel Rimut, der var i Viborg for 4 år siden, stillet i pant for gæld.

65 Kirsten Jepsdatter i Viborg. 16.1.1702, fol.178B, 411.
E: Jens Christensen Grønning. A:
1) søster, død. 1B:
a Karen Christensdatter g.m. Jens Andersen, ladefoged
2) [halv]bror Jens Christensen i Daugbjerg
3) [halv]bror Jeppe Christensen i Daugbjerg
4) [halv]søster Maren Christensdatter i Daugbjerg
5) [halv]søster Else Christensdatter på Sneumgård.
Afdøde døde 18.12.1701.

66 Jens Sørensen Hald, ugift kræmmer i Viborg. 4.3.1702, fol.179B.
A:
1) bror Christen Sørensen Hald i Viborg.
Afdøde døde 24.2.1702.

67 Niels Hansen Bøgvad i Viborg. 19.4.1702, fol.190.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Andersen i Viborg. A:
1) bror Søren Hansen i Nørre Stenderup i Eltang sogn.
Afdøde døde 17.3.1702.

68 Benned Pedersdatter i Viborg. 26.4.1702, fol.191.
E: Christen Christensen, bøssemager.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 27.3.1702.

69 Mette Mathiasdatter i Viborg. 16.4.1702, fol.192.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 16.4.1702.

70 Anders Gregersen, daglejer i Viborg. 30.4.1702, fol.192B.
Af arvinger angives A:
1) bror i Vinge, hvis navn ikke angives.
Afdøde døde 30.4.1702.

71 Birgitte Christensdatter Skive i Viborg. 15.5.1702, fol.193.
E: Christen Esbensen, skomager.
Arvinger angives ikke.

72 Christen Jacobsen Koch, skomager i Viborg. 15.5.1702, fol.193B.
E: Anne Sørensdatter.
Arvinger angives ikke.

73 Christine Christensdatter i Norge. 18.7.1702, fol.194.
Magistraten fordeler arven til A:
1) Anne Hansdatter, enke efter Niels Jørgensen. 3B:
a Christen Nielsen
b Anne Nielsdatter g.m. Erik Mortensen
c Marie Nielsdatter.
FM: Peder Durup.

74 Anne Andersdatter i Viborg. 17.5.1702, fol.194B.
E: Christen Clemensen.
Arvinger angives ikke.

75 Hans Lauridsen, kræmmer i Viborg. 24.5.1702, fol.195B.
E: Karen Lauridsdatter. B:
1) Maren Hansdatter 5.

76 Karen Andersdatter i Viborg. 24.5.1702, fol.196.
E: Christen Lassen, tømrer. B:
1) Else Christensdatter 15
2) Bertel Christensen 9.

77 Laurids Bering, landstingsskriver i Viborg. 14.8.1702, fol.196B, 216.
E: Anne Rasmusdatter. B:
1) Jens Lauridsen Bering, organist i Viborg Gråbrødre
2) Kirsten Lauridsdatter g.m. Knud Breum i Viborg
3) Anne Marie Lauridsdatter
4) Gertrud Lauridsdatter g.m. Hans Christoffersen i Skovgård i Ulbjerg sogn
5) Inger Lauridsdatter g.m. Mikkel Hansen i Ålestrup
6) Marie Lauridsdatter g.m. Anders Bruun, prokurator i Viborg.

78 Else i Viborg. 12.9.1702, fol.201B.
Enke efter Oluf Kaldal. Af arvinger angives B:
1) Peder Olufsen, skomager.

79 Else Jensdatter i Viborg. 4.10.1702, fol.202.
E: Niels Løgstør, skomagersvend. B:
1) Jørgen Nielsen 4.

80 Jørgen Lauridsen i Viborg. 11.10.1702, fol.202.
Af arvinger angives A:
1) bror Peder Lauridsen.
Afdøde døde 9.10.1702.

81 Mikkel Heerup, snedker i Viborg. 9.8.1702, fol.205B.
E: Karen Pedersdatter Post. B:
4) Sofie Mikkelsdatter 14.
Første ægteskab med Anne Knudsdatter, begravet 18.4.1681]. B:
1) Søren Mikkelsen Hærup, præst i Sønder Omme og Hoven
2) Maren Mikkelsdatter g.m. Henrik Runckel, kirurg i Viborg
3) Anne Mikkelsdatter g.m. Jørgen Nielsen, kobbersmed i Viborg
Afdøde døde 26.4.i Sønder Omme præstegård.

82 Henrik Borchard Brochmann, ritmester i Viborg. 14.10.1702, fol.212B, 224B.
Enke efter Anne Kirstine Giertz. B:
3) Johan Henrik Brochmann 21, guldsmedesvend
4) Anne Kirstine Brochmann 20
5) Jochum Borchard Brochmann 17.
FM:
1 Henrik Holstkampf, guldsmed i Viborg
2 Hans Knudsen Ravn, købmand i Viborg
3 Morten Henriksen, bødker i Viborg.
Første ægteskab med Anne Dannemann. B:
1) Anne Magdalene Brochmann g.m. Carsten Pedersen, løjtnant ved Sallingsund. Afkald 2.12.1687
2) Johan Eberhardt Brochmann, kvartermester. Afkald 18.3.1686.
Anne Kirstine Giertz første ægteskab med Corfitz Ravn. B:
1) Jochum Wolf Ravn
2) Ottilie Lisbeth Ravn
3) Ingeborg Ravn.
FM:
1 Peder Klein, amtsforvalter i Ålborg
2 Jens Madsen Gandorff, rådmand i Viborg
Afkald 15.3.1688
Afdøde, der også kaldes Gerhard Henrik Brochmann, døde 13.9.1702.

83 Mads Henriksen Krogsgaard, ugift kræmmer i Viborg. 17.2.1703, fol.231.
A:
1) mor Bodil Madsdatter, enke efter Henrik Trompeter
2) halvsøster Kirsten Simonsdatter i Ølstvadhus.
Afdøde døde 15.2.1703.

84 Karen Lauridsdatter i Viborg. 27.2.1703, fol.234, 388B.
E: Christen Kannik, skomager. A:
1) søster Maren Lauridsdatter 74, i Viborg
2) bror Morten Lauridsen, død. 3B:
a Laurids Mortensen i Måbjerg sogn
b Jens Mortensen i Lemvig
c Maren Mortensdatter 20.

85 Kirsten Christensdatter i Viborg. 5.5.1703, fol.235B, 300.
E: Peder Knudsen Post. B:
1) Christen Pedersen Post
2) Karen Pedersdatter Post g.m. Christen Christensen
3) Bodil Pedersdatter Post g.m. Frederik [Jochum Deichmann], blikmager
4) Cathrine Pedersdatter.

86 Mette Gregersdatter Hvid i Viborg. 13.4.1703, fol.237B, 258.
Enke efter Frands Bering, borgmester og landstingshører. B:
1) Peder Frandsen Bering, landstingshører
2) Mette Frandsdatter Bering
3) Margrethe Frandsdatter Bering, gift i Norge
4) Helvig Malene Frandsdatter Bering, gift i København
5) Vita Frandsdatter Bering 20 i Norge.
Registrering 19.3.1703.

87 Ingeborg Mikkelsdatter i Viborg. 19.6.1703, fol.240, 249B.
E: Aage (Ove) Jensen Rose, skomager i Viborg. B:
1) Johan Arent Aagesen 20
2) Marie Aagesdatter 14
3) Christian Aagesen
4) Cathrine Aagesdatter 8.
FM: mors [halv]bror Peder Jensen Munch, skomager i Viborg.

88 Jean Cotillon, toldinspektørfuldmægtig i Viborg. 12.8.1703, fol.242, 360.
Arvinger angives ikke.

89 Henrik Thomsen, feldbereder i Viborg. 5.6.1703, fol.243B, 290.
E: Ellen Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Henriksen, feldbereder i Viborg
2) Anne Henriksdatter 20.

90 Anne Hansdatter i Viborg. 17.9.1703, fol.245, 253B.
Enke efter Niels Jørgensen, købmand. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Niels Mortensen i Viborg
2) Christian Nielsen 14
3) Marie Nielsdatter 12.
FM: Niels Olufsen, købmand i Viborg.

91 Maren Madsdatter i Viborg. 1.1.1703, fol.249.
Enke efter Anders Sørensen. B:
1) Mads Andersen
2) Karen Andersdatter
3) Maren Andersdatter.

92 Søren Christensen Haahr, købmand i Viborg. 1.8.1703, fol.263B, 374.
E: Marie Gandorff. LV: far Jens Madsen Gandorff, rådmand i Viborg, Hans Lassen, byfoged i Viborg, der ægter enken. B:
1) Søren Sørensen, 7 uger den 31.1.1704.
FM: fars [sted]far Vogn Jacobsen i Lynderup.
Testamente af 20.6.1703.

93 Anders Nielsen Beringholm i Viborg. 26.2.1704, fol.269, 309B.
E: Maren Poulsdatter [Borup]. LV: Niels Ibsen i Beringholm, en fjerdingvej nord for Viborg under Viborg distrikt. B:
1) Poul Andersen 6
2) Anders Andersen 7 uger, der døde.
FM: morfar Poul Nielsen Borup i Viborg.
Arv i boet til Johanne Nielsdatter.

94 Christen Lauridsen Holm i Viborg. 26.3.1704, fol.272B, 334B.
E: Karen Jensdatter Krarup. B:
3) Jens Christensen Holm 7.
FM: morbror Jens Jensen Krarup, skomager i Viborg.
Af første ægteskab B:
1) Maren Christensdatter g.m. Jens Andersen i Hesselholt i Store Arden sogn i Hindsted herred
2) Anne Christensdatter g.m. Niels Jensen i Store Rørbæk i Rørbæk sogn i Gislum herred.

95 Laurids Hansen Lybsk, ugift kræmmer i Viborg. 2.12.1703, fol.275, 314.
A:
1) mor Else Nielsdatter, enke efter Knot
2) bror Hans Hansen Lybsk, korporal
3) bror Niels Hansen Lybsk i Norge.
Afdøde døde 2.12.1703.

96 Oluf Christensen Arveskov, guldsmed i Viborg. 30.1.1704, fol.281B, 319B.
E: Mette Joensdatter. LV: Niels Olufsen, købmand i Viborg. A:
1) far Christen Christensen Arveskov i Larvik i Norge.

97 Peder Madsen Fogh, (Fæg) i Viborg. 19.1.1703, fol.284B.
Enkemand. B:
1) Ellen Pedersdatter 38
2) Mads Pedersen 30.

98 Christen Hansen Koch i Viborg. 19.1.1703, fol.285.
E: Maren Eriksdatter. B:
1) Niels Christensen
2) Gert Christensen 22
3) Mette Christensdatter på Lerkenfeld.

99 Carl Frederiksen Roman, trompeter og instrumentalist i Viborg. 13.9.1703, fol.286, 424B.
E: Anne Johansdatter.
Første ægteskab med Anne Pedersdatter. B:
1) Cathrine Carlsdatter Roman.
FM: Christen Sparkær i Viborg.
Afdøde døde 23.7.1703.

100 Karen Sørensdatter, ugift i Viborg. 19.12.1703, fol.287.
Af arvinger angives A:
1) søster Mette Sørensdatter i Viborg.

101 Jesper Christensen Ravn i Viborg. 26.2.1704, fol.287B.
E: (Navn angives ikke).
A: (Navne angives ikke).
Afdøde døde 26.2.1704.

102 Karen Lauridsdatter Holm, ugift i Viborg. 7.3.1704, fol.288.
A:
1) bror Christen Lauridsen Holm, død. E: Karen Krarup.
Der nævnes som vurderingsmænd:
1 Mikkel Krarup
2 Jens Krarup den yngre.

103 Laurids Christensen, skomager i Viborg. 17.3.1704, fol.288.
E: Karen Thomasdatter Nors (Norris).
Arvinger angives ikke.

104 Lafiliade, ugift dansemester i Viborg. 30.3.1704, fol.288B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 30.3.1704.

105 Inger Hansdatter, ugift i Viborg. 2.5.1704, fol.289.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 2.5.1704.

106 Henrik Holstkampf, guldsmed i Viborg. 20.2.1704, fol.292B.
E: Anne Lauridsdatter. B:
1) Nikolaj Henrik Holstkampf 9 mdr.
FM: Niels Olufsen i Viborg.

107 Mette Haahr i Viborg. 26.6.1704, fol.304B, 326B.
E: Andreas Edelmand (Elmand), kirurg.
Første ægteskab med Søren Lauridsen i Bigum Hovgård. B:
1) Johanne Sørensdatter 19
2) Anne Margrethe Sørensdatter 14.
FM: Vogn Lauridsen i Lynderup.
Afdøde døde 21.6.1704.

108 Maren Eriksdatter i Viborg. 15.6.1704, fol.306B.
Arvinger angives ikke.

109 Jens Bertelsen, bøssemager i Viborg. 25.6.1704, fol.306B, 406B.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Peder Olufsen Boller. B:
1) Niels Jensen 16, i bøssemagerlære
2) Søren Jensen 14, i Viborg latinskole 5. lektie
3) Kirstine Marie Jensdatter 1.
FM: Henrik Andersen, bøssemager.

110 Hans Jensen Sjørslev (Sørslev), bartskær i Viborg. 25.6.1704, fol.307, 341B.
E: Dorthe Jensdatter Koldbæk. B:
1) Jens Hansen Sjørslev 2.
FM: morfar Jens Madsen Koldbæk.
Registrering 31.1.1704.

111 Søren Madsen Ørbæk, feldbereder i Viborg. 27.6.1704, fol.308, 333.
E: Maren Pedersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Christen Sørensen Ørbæk, underofficer.
Registrering 28.4.1704.

112 Karen Pedersdatter i Viborg. 23.9.1704, fol.309.
E: Niels Christensen. B:
1) Christen Nielsen 4.

113 Anne Bjørnsdatter i Viborg. 30.10.1704, fol.325, 414.
E: Jeppe Pedersen Volling. A:
1) søster Bodil Bjørnsdatter, [skifte Bjerre herred gejstlig 22.9.1691 lbnr.4, var g.m. Peder Pedersen Hærup, præst i Skjold]. 1B:
a Bjørn Pedersen, student
2) halvsøster Else, død. 1B:
a Niels Bertelsen, uvist hvor.
Registrering 30.9.1704.

114 Maren Sørensdatter, jordemoder i Viborg. 25.6.1704, fol.329B.
Enke efter Mads Jørgensen, dansk skoleholder i Viborg. B:
1) Johan Madsen, underskriver på Viborg rådstue
2) Søren Madsen Nykop, student i Ølby præstegård
3) Mette Madsdatter 24.

115 Joachim Johansen Borchardt, kirurg i Viborg. 19.2.1705, fol.338, 379B.
E: Maren Andersdatter Broch. LV: Mourids Pedersen Graa, købmand i Viborg. A:
1) søster Kirsten Johansdatter i Norge, uvist om i live
2) søster Marie Johansdatter, død, var g.m. Peder Højkarl, skomager, nu soldat i København. 3B:
a Johanne Malene Pedersdatter 16, i København
b Bente Pedersdatter på stedet
c Johannes Pedersen 8, i København.

116 Registrering i Viborg fængsel. 25.2.1705, fol.343.
Registrering hos Anne Andersdatter i Løvel, indsat i Viborg fængsel, anholdt for tyveri.

117 Morten Giertz, ugift urmager i Viborg. 26.1.1705, fol.344.
Arvinger angives ikke.
Registrering 22.1.1705.

118 Laurids Lauridsen Koch i Viborg. 10.12.1704, fol.344B.
Enkemand. B:
1) Anne Lauridsdatter g.m. Bertel Jensen, bogbinder i Viborg.

119 Christian Fischer i Viborg arrest. 22.11.1704, fol.345.
Arvinger angives ikke.

120 Maren Berings i Viborg. 27.12,1704, fol.345B.
Arvinger angives ikke.

121 Maren Sørensdatter i Viborg. 21.1.1705, fol.346.
Enke efter Mads Andersen, kræmmer, [skifte 13.7.1699 lbnr.12].
Første ægteskab med [Jens Pedersen Torning, begravet Viborg Sortebrødre 8.4.1679]. B:
1) Peder Jensen Torning
2) Anne Jensdatter Torning g.m. Niels Kjeldsen Reimer.

122 Sidsel Svendsdatter, ugift i Viborg. 8.2.1705, fol.346B.
Arvinger angives ikke.

123 Vilhelm Baltsersen Waldheim, doktor i Viborg. 23.2.1705, fol.346B.
Arvinger angives ikke.
Registrering 25.1.1705.

124 Margrethe Jensdatter i Viborg. 11.3.1705, fol.347.
Enke efter Niels Thomsen Koch. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Laurids Smed i Tapdrup
2) Thomas Koch, [skifte 2.10.1700 lbnr.37. E: Anne Nielsdatter] g.m. Albert Rich. Børn, (hvis navne ikke angives).
Registrering 8.3.1705.

125 Johan [Hieronymus] Weischer, guldsmed i Viborg. 6.3.1705, fol.348, 402.
E: Marie Jensdatter [Sjørslev]. LV: Niels Olufsen, købmand in Viborg. B:
4) Anneke Johansdatter Weischer 10
5) Juliane Johansdatter Weischer 7.
FM: Peder Nielsen Ledertoug, handskemager i Viborg.
Første ægteskab med Karen Christensdatter. B:
1) Hieronymus Johansen Weischer 18
2) Christian Johansen Weischer 15
3) Jochum Johansen Weischer.
Registrering 23.2.1705.

126 Jens Madsen Koldbæk, købmand i Viborg. 17.3.1705, fol.351, 363.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Niels Olufsen i Viborg. B:
1) Søren Jensen Koldbæk i Viborg
2) Mette Jensdatter Koldbæk 27
3) Maren Jensdatter Koldbæk 25
4) Dorthe Jensdatter Koldbæk, enke efter Hans Clausen Sjørslev, bartskær i Viborg. LV: Christen Andersen Bigum sst.
FM: Villum Jensen Bech i Viborg.

127 Anne Margrethe Frandsdatter i Viborg.24.2.1705, fol.385, 408B.
E: Allart Minche, skrædder. B:
1) Frands Allartsen 4.

128 Maren Iversdatter i Viborg. 2.3.1705, fol.391B.
Enke efter Villads Nielsen.
Arvinger angives ikke.

129 Niels Pedersen, væver i Viborg. 5.8.1705, fol.392, 429.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Anders Pedersen glarmester i Viborg. B:
1) Jacob Nielsen 9
2) Karen Nielsdatter 6
3) Samuel Nielsen 1.
FM: Jens Sørensen i Viborg.

130 Morten [Jensen] Koch i Viborg. 18.6.1705, fol.395.
E: Karen Bertelsdatter. LV: Poul Nielsen Borup i Viborg.
B:
4) Maren Mortensdatter Koch 10
5) Anne Mortensdatter Koch 8
6) Anne Mortensdatter Koch 3.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter. B:
1) Anders Mortensen Koch
2) Karen Mortensdatter Koch 30
3) Birgitte Mortensdatter Koch 27.
Registrering 3.6.1705.

131 Mette Andersdatter i Viborg. 7.8.1705, fol.397.
E: Niels Ibsen, fæster af Beringholm, der ejes af Peder Eriksen, rådmand i Viborg.
Første ægteskab med Niels Sørensen. B:
1) Else Nielsdatter g.m. Hans Christensen i Nørremølle i Viborg
2) Johanne Nielsdatter g.m. Poul Nielsen Borup i Viborg
3) Anders Nielsen Beringholm, [skifte 26.2.1704 lbnr.93]. E: Maren Poulsdatter Borup nu g.m. Peder Andersen, kræmmer. 1B:
1) Poul Andersen.

132 Laurids Jensen Faarbæk i Viborg. 23.10.1705, fol.417, 422B.
E: Karen Christensdatter. LV. Johan Johansen den yngre, rebslager i Viborg. B:
1) Christen Lauridsen
2) Jens Lauridsen
3) Maren Lauridsdatter g.m. Rasmus Knudsen, skomagersvend i Viborg
4) Johanne Lauridsdatter 24
5) Birgitte Lauridsdatter 20.

133 Maren Pedersdatter i Viborg. 23.6.1705, fol.419.
E: Just Lauridsen, kræmmer.
Arvinger angives ikke.

134 Registrering i Viborg. 23.6.1705, fol.419B.
Registrering hos Christen Andersen, tømrer i Viborg, der er bortrømt 21.6.1705.

135 Mette Eriksdatter i Viborg. 9.11.1705, fol.420.
Enke efter Erik Eriksen, skomager.
Arvinger angives ikke.

136 Anne Aagesdatter, ugift i Viborg. 9.11.1705, fol.420.
Arvinger angives ikke.

137 Karen Pedersdatter i Viborg. 10.12.1705, fol.420B.
E: Peder Nielsen Skrædder. B:
2) Ellen Pedersdatter 23
3) Marie Pedersdatter 20
4) Kirsten Pedersdatter 16.
Uden ægteskab med en anden mand B:
1) Anne Pedersdatter g.m. Borcher Bager i Viborg.

138 Ellen Joensdatter i Viborg. 14.12.1705, fol.421.
Enke efter Thøger Sadelmager. B:
3) Dorthe Thøgersdatter gift i København
4) Kirsten Thøgersdatter gift i København
5) Maren Thøgersdatter
6) Morten Thøgersen i Norge.
Af første ægteskab B:
1) Christen Mortensen
2) Karen Mortensdatter.

139 Erstatning i Viborg. 12.9.1705.
Viborg byfoged udbetaler erstatning fra Gert Didrik Levetzau til Tjele til Mette Marie Paludan, nu g.m. Søren Bertelsen Kjærulf, som han havde krænket.

140 Niels Sørensen Fischer i Viborg. 5.3.1706, fol.427, 431B.
E: Mette Christensdatter. LV: Laurids Pedersen Gedsted. A:
1) søster Ingeborg Sørensdatter, [skifte 20.5.1701 lbnr.50]. E: Hans [Jensen] Bach. 2B:
a Maren Hansdatter 20
b Johannes Hansen 9.

141 Maren Jensdatter i Viborg. 1.2.1706, fol.434.
Enke efter Søren Madsen Møller. B:
1) Mads Sørensen Møller, student, død. E: Mette Gertsdatter nu g.m. Jens Becker.

142 Christen Andersen Bigum, købmand i Viborg. 22.1.1706, fol.435, 498B.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Peder Christensen Ritz 8.
FM:
1 Knud Jensen Breum i Viborg
2 [farbror Rasmus Andersen i Hobro efter ansøgning i Hald amt fra enken, nu i Hvam kro, se Hald amt 13.6.1707 lbnr.23].
Arv i boet efter Jens Olufsen, skifte sluttet 23.6.1696 til B:
1) Niels Jensen
2) Oluf Jensen
3) Birgitte Cathrine Jensdatter
4) Ingeborg Jensdatter.
FM: morbror Peder Nielsen Vejrum, præst i Hove.
Afdøde, der havde været ridefoged på Lergrav og forpagter på Refstrup, døde 22.1.1706.

143 Jens Mortensen Mutterlos, ugift barbarsvend i Viborg. 28.4.1706, fol.440.
A:
1) mor Maren Mikkelsdatter [Hærup] g.m. Henrik [Jensen] Runckel, kirurg i Viborg
2) bror Hans Mortensen Mutterlos
3) søster Anne Mortensdatter Mutterlos.
Arv efter afdødes far Morten Pedersen Mutterlos, kirurg i Viborg, skifte 26.5.1695.
Afdøde døde for nogen tid siden i Christiania i Norge.

144 Anne Rasmusdatter i Viborg. 5.3.1706, fol.442B, 566.
Enke efter Laurids Bering, landstingsskriver i Viborg, [skifte 14.8.1702 lbnr.77]. B:
1) Jens Lauridsen Bering, organist i Viborg Gråbrødre
2) Kirsten Lauridsdatter g.m. Knud Breum i Viborg
3) Anne Lauridsdatter 22
4) Gertrud Lauridsdatter g.m. Hans Christoffersen i Skovgård [i Ulbjerg sogn]
5) Inger Lauridsdatter g.m. Mikkel Hansen [i Ålestrup]
6) Marie Lauridsdatter g.m. Anders Bruun, prokurator i Viborg.

145 Peder Knudsen Post i Viborg. 9.4.1706, fol.444, 480.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Peder Olufsen Boller i Viborg.
Første ægteskab med Kirsten Christensdatter, skifte 5.5.1703 lbnr.85. B:
1) Christen Pedersen Post i Viborg
2) Karen Pedersdatter Post g.m. Christen Hollænder i Viborg
3) Bodil Pedersdatter Post g.m. Frederik Jochum Deichmann, blikmager i Viborg
4) Cathrine Pedersdatter 30, i København.

146 Hans Christensen i Viborg. 27.4.1706, fol.447, 476.
E: Margrete Olufsdatter. LV: Johannes Eriksen, skifteskriver i Viborg. A:
1) bror Peder Christensen i Fårup i Vindum sogn, død. 6B:
a Christen Pedersen i København
b Søren Pedersen i København
c Jens Pedersen i Vinkel
d Maren Pedersdatter g.m. Gregers Pedersen i Ans [i Grønbæk sogn]
e Anne Pedersdatter g.m. Peder Nielsen i Kærrestrup i Vinkel sogn
f Kirsten Pedersdatter g.m. Esper Hansen i Levring
2) bror Niels Christensen i Demstrup [i Sjørslev sogn], død. 5B:
a Christen Nielsen i Hesselballe [i Hjortshøj sogn]
b Peder Nielsen i Gedsted
c Niels Nielsen i Torning
d Maren Nielsdatter hos mor i Almind
e Kirsten Nielsdatter i Torning
3) søster Maren Christensdatter g.m. Christen Thorsen i Kjellerup, begge døde. 4B:
a Søren Christensen, kusk hos dronningen i København, død. 1B:
1 Maren Sørensdatter, tjener hos den unge Gyldenløvefrue
b Sidsel Christensdatter g.m. Peder Christensen i Ungstrup [i Torning sogn]
c Anne Christensdatter, død, var g.m. Jens Glob i Hørup. 1B:
1 Karen Jensdatter i København
d Maren Christensdatter g.m. Hans på Nibeegnen
4) søster Kirsten Christensdatter, død, var g.m. Jens Mikkelsen i Levring. 4B:
a Mikkel Jensen i Levring
b Christen Jensen i Levring
c Maren Jensdatter g.m. Christen Jensen i Levring
d Mette Jensdatter i Levring.

147 Hans Lassen, byfoged i Viborg. 2.9.1705, fol.450, 569.
E: Marie Gandorff. LV: søsters mand Jochum Vulf Ravn, rådmand i Viborg. B:
1) Naaman Hansen Lassen 9 mdr.
FM: morfar Jens Madsen Gandorff, rådmand i Viborg.
Desuden nævnes
1 Jochum Lassen, borgmester i Viborg
2 Mogens Lassen
3 Anneke Lassen.
Afdøde døde 2.9.1705.

148 Anders Nielsen, ugift tjenestekarl i Viborg. 9.6.1706, fol.472.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev dræbt 4.6.1706 af en medtjener.

149 Hylleborg Pedersdatter Hass i Viborg. 2.12.1702, fol.473, 560.
E: Knud Christensen Kærgaard, købmand. A:
1) bror Jens Pedersen Hass, soldat i udlandet
2) bror Jacob Pedersen Hass, student.
FM: Peder Hass, købmand i Viborg.
Afdøde døde 2.12.1702.

150 Dorthe Sofie Pedersdatter Nørholm i Viborg. 29.7.1706, fol.483.
E: Hans Knudsen Ravn, kræmmer. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 9 uger.

151 Laurids Carlsen i Viborg. 23.8.1706, fol.487B, 519.
E: Birgitte Jensdatter Holst. LV Peder Olufsen Boller i Viborg.
Første ægteskab med Sidsel Berntsdatter. B:
1) Vibeke Lauridsdatter g.m. Niels Lauridsen, herredsskriver i Hellum og Hindsted herreder
2) Christian Bernt Lauridsen i Holland, uvist om i live.

152 Kirsten Sørensdatter i Viborg. 5.10.1706, fol.491B, 533.
Enke efter Jens Madsen Koldbæk, skifte 17.3.1705 lbnr.126. B:
1) Søren Jensen Koldbæk i Viborg
2) Mette Jensdatter Koldbæk, der ægter Christen Pedersen Hersom
3) Maren Jensdatter Koldbæk
4) Dorthe Jensdatter Koldbæk, enke efter Hans Clausen Sjørslev, bartskær i Viborg. LV: morbror Jens Sørensen i Skaber mølle
FM: Villum Jensen Bech i Viborg.
Arv i boet efter Jens Andersen Bering, hospitalsforstander i Viborg, skifte 10.1.1682 til B:
1) datter g.m. Christian Hansen i København
2) Maren Jensdatter Bering i København.
Arv i boet efter Jens Rolandsen til børn.

153 Else Jørgensdatter i Viborg. 25.10.1706, fol.518B, 546B.
E: Christen Pedersen Knot. A:
1) Ellen Jørgensdatter, enke efter Henrik Thomsen, feldbereder, [skifte 5.6.1703 lbnr.89]
2) Anne Jørgensdatter g.m. Claus Gertsen, skomager i Viborg
3) Maren Jørgensdatter g.m. Niels Kobbersmed, begge døde. 4B:
a Jørgen Nielsen, kobbersmed i Viborg
b Susanne Nielsdatter g.m. Jørgen Clemensen i Viborg
c Maren Nielsdatter
d Karen Nielsdatter
4) Christen Jørgensen, uvist hvor.

154 Johan van Ginchel, ugift tjener i Viborg. 20.4.1707, fol.526B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der kom fra København, døde 20.4.1707.

155 Peder Hærup, snedker i Viborg. 25.1.1707, fol.527B, 552.
E: Johanne Christensdatter. LV: Laurids Pedersen Gedsted.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter. B:
1) Johanne Pedersdatter Hærup, der tjener på Dueholm kloster.
Afdøde døde 23.1.1707.

156 Daniel Pusiol, ugift toldinspektør i Viborg. 4.2.1707.
Arvinger angives ikke.

157 Hylleborg Lauridsdatter i Viborg. 8.3.1707, fol.529B, 562B.
E: Peder Hermansen, murer. A:
1) søsterdatter [Birgitte Cathrine Thøgersdatter Kaae] g.m. Christian Gotfred Sartorius, byskriver i Hobro.

158 Peder Andersen, kræmmer i Viborg. 8.2.1707, fol.530B, 547B.
E: Maren Poulsdatter. LV: Niels Nielsen Aalborg i Viborg. B:
1) Maren Pedersdatter 8 uger.
FM: morfar Poul Nielsen Borup, bager i Viborg.

159 Karen Christensdatter i Viborg. 1.3.1707, fol.550B.
Enke efter Laurids [Jensen] Faarbæk, skifte 23.10.1705 lbnr.132]. B:
1) Christen Lauridsen Faarbæk
2) Jens Lauridsen Faarbæk, soldat i København
3) Maren Lauridsdatter g.m. Rasmus Knudsen, skomagersvend i Viborg
4) Johanne Lauridsdatter 28
5) Birgitte Lauridsdatter 21.

160 Jens Andersen Bruun, ugift i Viborg. 23.3.1707, fol.553B.
Arvinger angives ikke.

161 Agnethe Cathrine Lassen i Viborg. 5.7.1707, fol.554.
E: Peder Sivertsen Harch.
Bevilling til uskiftet bo af 20.6.1707.

162 Anne Hermansdatter von der Hude i Viborg. 1.9.1707, fol.554B, næste protokol fol.12B.
Enke efter Adam Hansen Bruun, herredsfoged i Odsgård [i Vinkel sogn, død 1690]. B:
1) Anne Mette Cathrine Adamsdatter 29
2) Birgitte Sofie Adamsdatter 28, i København
3) Hans Adamsen Bruun 26, i mesterlektien i Viborg latinskole
4) Dorthe Anne Adamsdatter 22.
FM: Søren Sørensen Pind i Viborg.
Afdøde døde 1.9.1707.

163 Anne Andersdatter i Viborg. 19.10.1707, fol.557B, næste protokol fol.41.
E: Hans Jensen Bach. B:
1) Ingeborg Hansdatter 5
2) Villum Hansen 4
3) Anders Hansen 2
4) Jens Hansen 2.
Første ægteskab med Ingeborg Sørensdatter, skifte 30.5.1701 lbnr.50.
B:
1) Maren Hansdatter 21
2) Johannes Hansen 9.
Disse børn har arv efter morbror Niels Sørensen Fischer i Viborg, [skifte 5.3.1706 lbnr.140]

164 Knud Jørgensen, teglbrænder i Sønder Teglgård. 25.5.1707, fol.559.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Kirsten Knudsdatter 18
2) Jørgen Knudsen 14
3) Karen Knudsdatter 10
4) Anne Knudsdatter 3.

165 Mogens Lauridsen i Viborg. 11.11.1707, fol.559B.
E: Birgitte Nielsdatter. B:
1) Else Mogensdatter 13
2) Laurids Mogensen 6.

166 Thomas Jensen Riis, tømrer i Viborg. 11.11.1707, fol.560.
E: Cathrine Nielsdatter. B:
1) Gertrud Thomasdatter 16
2) Christen Thomsen 13
3) Jens Thomsen 10
4) Maren Thomsen 7.

167 Inger Bøssemagers i Viborg. 5.12.1707, fol.568.
Enke.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 5.12.1707.

168 Peder Jensen Smed, ugift skomager i Viborg. 13.12.1707, fol.568.
A:
1) brordatter Elisabeth Jensdatter g.m. Søren Jensen Koldbæk
2) Maren Andersdatter, datter af afdøde Anders Jensen, bager.
Afdøde døde 13.12.1707.

169 Claus Gertsen, skomager i Viborg. 16.12.1707, fol.582B, 604B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Laurids Christensen Skyum , skrædder i Viborg. A:
1) bror Henrik Gertsen
2) søster Vibeke Gertsdatter g.m. Jens Knot
3) søster Maren Gertsdatter g.m. Christen Sørensen Fallesgaarde
4) søster Mette Gertsdatter g.m. Villum Jensen Bech
5) halvbror Jacob Gertsen i Viborg hospital.

170 Søren Christensen Høgh, farver i Viborg. 27.9.1707, fol.586B, næste protokol fol.2.
E: Cathrine Jensdatter Augsburg. LV: Mourids Pedersen Graa, købmand i Viborg. B:
4) Marie Elisabeth Sørensdatter 2.
FM: mors halvbror Niels Henriksen Vendelbo, forvalter på Silkeborg.
[Første ægteskab med Anne Andersdatter, begravet Viborg Sortebrødre 2.6.1686, enke efter Peiter Christensen, farver i Viborg, begravet Sortebrødre 29.4.1683].
Andet ægteskab med Maren Danielsdatter, [skifte 25.6.1691]. B:
1) Anne Sørensdatter 17.
Tredje ægteskab med Kirsten Pedersdatter Broch, [skifte 12.8.1700 lbnr.39]. B:
2) Jens Christian Sørensen 11
3) Henrik Sørensen 10

171 Didrik Sørensen [Kræfting], byfoged i Viborg. 17.1.1708, fol.599B, næste protokol fol.38B.
E: Sidsel Steensdatter Fasche. LV: Anders Bruun i Viborg. B:
1) Elisabeth Cathrine Didriksdatter 9
2) Oluf Severin Didriksen 7
3) Anne Dorthe Didriksdatter 3
4) Mette Marie Didriksdatter 2.
FM: Knud Jensen Breum, vinhandler i Viborg.
Enkens første ægteskab med Oluf [Jensen] Vormstrup, herredsfoged i Fjends herred, [begravet Viborg Sortebrødre 10.4.1696]. B:
1) Steen Olufsen
2) Sofie Olufsdatter.
Afdøde døde 17.1.1708.

172 Jens Olufsen, avlskarl i Viborg. 22.12.1707, fol.609B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var en gammel udlevet avlskarl, døde 22.12.1707.Viborg byfoged
Skifteprotokol
1708-1717
B 45 - 251

173 Gertrud Poulsdatter i Viborg. 29.2.1708, fol.16B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde druknede sig 29.2.1708.

174 Birgitte Nielsdatter i Viborg. 7.3.1708, fol.17, 80.
Enke efter Mogens Lauridsen, [skifte 11.11.1707 lbnr.165]. B:
1) Else Mogensdatter 12
2) Laurids Mogensen 7.
FM: Laurids Madsen Ørbæk, handskemager i Viborg.

175 Peder Sørensen Lyngby, maler i Viborg. 16.5.1708, fol.18, 81B.
E: Anne Sørensdatter. B:
1) Peder Pedersen 4.
FM: farbror Christen Pedersen Lyngby i Viborg.
Afdøde druknede som soldat 1704 og er begravet i Sønderborg.

176 Christoffer Hansen, bedemand i Viborg. 19.3.1708, fol.20.
E: Dorthe Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

177 Bodil Jensdatter i Viborg. 8.5.1708, fol.20, 83B.
E: Peder Jensen, handskemager. B:
1) Jens Pedersen 22
2) Sofie Pedersdatter 21
3) Karen Pedersdatter 20
4) Jens Pedersen 15.

178 Gregers Sørensen, ejer af Beringholm på byens grund. 28.4.1708, fol.22, 53B.
Enke efter Maren Nielsdatter Graa, skifte 12.2.1705. B:
1) Ellen Gregersdatter 8.
FM:
1 Mourids Pedersen Graa, købmand i Viborg
2 Hans Knudsen Ravn, købmand i Viborg.
Desuden nævnes afdødes hustrus søster Mette Nielsdatter [Graa], enke efter Jacob Jørgensen [Bastrup til Ballegård i Falslev sogn. Hendes første ægteskab med Hans Akselsen Steenberg, skifte Hald amt 31.3.1698 lbnr.3].

179 Birgitte Nielsdatter Ladefoged, ugift i Viborg. 16.5.1708, fol.32.
A:
1) søskendebarn Peder Henningsen, kræmmer i Viborg
2) søskendebarn Karen Henningsdatter.

180 Wulff von Buchwald, oberstløjtnant i Viborg. 22.4.1708. fol.32B, 166B.
Enkemand efter [Anne von der Wisch, død12.12.1706]. B:
1) Frederik von Buchwald til Gudumlund [i Gudum sogn i Fleskum herred]
2) Mette von Buchwald g.m. Henrik Konrad von Obenhausen, kaptajn
3) Anne Cathrine von Buchwald g.m. Jochum Henrik von Dreiberg, major
4) Sofie Amalie von Buchwald i Itzeho kloster
5) Charlotte Amalie von Buchwald, der ægter [Henrik] von Eickstedt.
Afdøde døde 22.4.1708.
Jordebog over Gudumlund 1707 fol.35-35B.

181 Jens Lauridsen Bering i Viborg. 4.5.1708, fol.43B, 142B.
E: Margrethe Olufsdatter. LV: Jesper Nielsen Skovbo i Viborg. A:
1) søster Marie Lauridsdatter Bering g.m. Anders Bruun
2) søster Inger Lauridsdatter Bering g.m. Mikkel Hansen
3) søster Kirsten Lauridsdatter Bering g.m. Knud Jensen Breum
4) Anne Marie Lauridsdatter Bering 41
5) søster Gertrud Bering, enke efter Hans Christoffersen i Ulbjerg sogn, der ægter Christian Hansen Torsted, student.

182 Johanne Vorre i Viborg. 17.8.1708, fol.53, 128B.
Enke efter Peder Christensen, snedker. A:
1) søster Else Christensdatter g.m. Jens Jensen i Ranum i Bjørnsholm sogn
2) søster Karen Christensdatter g.m. en bonde i Ranum
3) søster Anne Christensdatter i Malle
4) søster, død. 1B:
a Jens Eriksen i Viborg.
Afdøde døde 17.8.1708.

183 Maren Bøgs i Viborg. 24.9.1708, fol.67.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 24.9.1708.

184 Agathe Dyre, ugift i Viborg. 23.10.1708, fol.67B, 118B.
A:
0) far Claus Dyre til Sindinggård [i Sinding sogn i Hammerum herred], skifte 19.8.1693
1) bror Jens Dyre [til Elvedgård i Veflinge sogn på Fyn], død. 1B:
a Edel Rodsteen Dyre g.m. Henrik Juel
2) bror Palle Dyre til Trinderup i Hvornum sogn, død [1707]. E: Margrethe Rodsteen. 3B:
a Jens Rodsteen Dyre 12
b Sofie Amalie Dyre 5
c Edel Dyre 3.
FM: Frands Rantzau til Bratskov [i Brovst sogn]
3) søster Anne Dyre, enke efter Gabriel Grubbe, oberstløjtnant [på Gudumkloster i Gudum sogn i Skodborg herred, død 1692/93]
4) søster Christence Dyre, død, var g.m. [Herman Frands von] Schwanewede [til Sønder Vosborg i Ulfborg sogn]. 3B:
a Edel Elisabeth Schwanewedel
b [Alhed Magdalene von Schwanewede] g.m. Niels Benzon til Havnø [i Visborg sogn]
c [Cathrine Margrethe von Schwanewede] g.m. Tønne Sehested
5) søster Elsebeth Dyre.
Afdøde døde i august 1708.

185 Zacharias Eriksen, bedemand i Viborg. 13.12.1708, fol.79, 98B.
E: Anne Christensdatter Kastbjerg. LV: Laurids Pedersen Gedsted i Viborg. B:
1) Anne Marie Zachariasdatter 12
2) Erik Zachariassen 6
3) Rakel Zachariasdatter 5
4) Caritas Zachariasdatter 2.
FM:
1 farbror Christen Eriksen, magister
2 farbror Peder Eriksen.
Desuden nævnes
1 Johannes Eriksen
2 Jacob Eriksen i Hobro.

186 Anne Pedersdatter i Viborg. 2.1.1709, fol.87.
A:
1) slegfreddatter Anne Christensdatter.
Afdøde døde 1.1.1709.

187 Johan Aage Kopp, guldsmed i Viborg. 5.12.1708, fol.87B, 101.
E: Beate Jacobsdatter Prip. LV: Christen Pedersen Lyngby i Viborg. A:
1) søster Maren Baltsersdatter g.m. Morten Markussen, bager i Viborg
2) søster Anne Margrethe Baltsersdatter g.m. Jens Nikolajsen, murer i København
3) bror Casper Baltsersen i Lemvig
4) halvsøster Cathrine Andersdatter g.m. Jacob Eriksen i Viborg
5) halvsøster Margrethe Andersdatter i Viborg.
Afdøde døde 5.12.1708.

188 Jens Mikkelsen Karmark i Viborg, ugift fuldmægtig og ridefoged for Just Nielsen Arctander. 27.12.1708, fol.92, 179B.
A:
1) mor Kirsten Jensdatter Munch g.m. far Mikkel [Pedersen] Karmark, [begravet 11.3.1685 i Kirkerup sogn i København amt], nu g.m. Christen Jensen Møborg, præst i Tim og Madum
2) søster Hylleborg Mikkelsdatter Karmark g.m. Anders Knudsen Klejtrup [i Sejbæk i Daugbjerg sogn]
3) søster Helle Mikkelsdatter, der døde [begravet Tim 5.12.1709]
4) bror Peder Mikkelsen Karmark, student i Bjerregrav.
FM:
1 farbror Jens [Pedersen] Karmark, borgmester i Randers
2 farbror Thomas [Pedersen] Karmark, rådmand i Randers
3 svoger Hans Jacobsen Tønder i Randers g.m. [faster Anne Pedersdatter Karmark].
Afdøde døde 27.12.1708.

189 Mads Andersen, bødker i Viborg. 19.12.1708, fol.98.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.12.1708.

190 Hybert Johansen, rebslager i Viborg. 14.2.1709, fol.100B, 129B.
A:
1) bror Jacob Johansen, skomager i Viborg
2) bror Didrik Johansen, rebslager i Viborg ved søn Søren Didriksen, skomager sst
3) bror Johan Johansen den ældre, rebslager i Viborg ved søn Johan Johansen den yngre, rebslager sst.

191 Mette Hansdatter i Viborg. 17.4.1709, fol.107, 131B.
E: Didrik Johansen, rebslager. B:
1) Peder Didriksen 5 uger.
FM: mosters mand Peder Krog, skrædder i Viborg.

192 Kirsten Andersdatter Gjørup i Viborg. 20.3.1709, fol.108B, 134B.
E: Peder Olufsen Boller, kongeligt stemplet papirforhandler. A:
1) søster Gertrud Andersdatter, enke efter Søren Graversen i Gjørup [i Ulbjerg sogn]. LV: svigersøn Niels Nielsen Aalborg
2) søster Inger Andersdatter, død, sidst g.m. afdøde Christen Sørensen. B:
b Søren Christensen.
Af Inger Andersdatters første ægteskab B:
a Christen Andersen Gjørup
3) bror Mogens Andersen, forpagter på Ørndrup [i Karby sogn] på Mors, død. E: Maren Lauridsdatter, nu g.m. Knud Andersen i Gjørup. 2B:
a Anders Mogensen 21
b Mogens Mogensen.
FM: Christian Feilke, kobbersmed i Viborg.
Afdøde døde 20.3.1709.

193 Søren Jensen Koldbæk i Viborg. 15.11.1709, fol.145B, 173B.
E: Elsebeth Jensdatter. LV: Mourids Pedersen Graa i Viborg. B:
1) Poul Sørensen 6
2) Kirsten Sørensdatter 3.
FM: fars morbror Jens Sørensen, møller i Skaber mølle.
Arv u boet efter afdødes far Jens Madsen Koldbæk, skifte 17.3.1705 lbnr.126.

194 Christen Jensen Krarup, skomager i Viborg. 10.1.1710, fol.148B, 198B.
E: Johanne Andersdatter. A:
1) bror Jens Jensen Krarup, skomager i Viborg ved svigersøn Mads Jacobsen Morsing
2) bror Mikkel Jensen Krarup, skomager i Viborg
3) søster Karen Jensdatter, enke efter Anders Vintmølle, feldbereder i Viborg ved søn Søren Andersen Vintmølle.

195 Anne Knudsdatter i Viborg. 19.5.1710, fol.151, 202B.
Enke efter Poul Rasmussen, skrædder i København. B:
1) Rasmus Poulsen 19
2) Knud Rasmussen 17, vanvittig og vanfør.
FM: morbror Mads Knudsen i Viborg.

196 Kirsten Justsdatter, ugift i Viborg. 18.5.1710, fol.152B, 206B.
A:
1) søstersøn Mathias Due, degn på Sjælland.
(Der er en Mathias Jørgensen Due, degn i Hårslev og Ting Jellinge).

197 Søren Jensen, borger og rimmer (dvs. remmesnider eller sadelmager) i Viborg. 24.5.1710, fol.153B, 224B.
E: Mette Thøgersdatter. (Kaldes også Mette Thomasdatter). B:
2) Maren Sørensdatter 24
3) Inger Sørensdatter 21
4) Jens Sørensen, i lære som sværdfeger (våbensmed) i København.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Sørensdatter g.m. Jens Arentsen Rohde, skomager i København under fyrværkeriet.

198 Jens Pedersen Dalsgaard, skrædder i Viborg. 16.6.1710, fol.154B, 222B.
E: Maren Pedersdatter [Holmsgaard]. LV: søsters mand Jacob Clemensen. B:
1) Maren Jensdatter 13
2) Anne Jensdatter 9.
FM: Jens Trap i Viborg.

199 Mette Knudsdatter i Viborg. 20.6.1710, fol.156, 161.
E: Peder Knudsgaard. B:
1) Knud Pedersen 26, skomagersvend
2) Christen Pedersen 24, handskemagersvend
3) Laurids Pedersen 21, maler
4) Jacob Pedersen 18.

200 Jens Eriksen uden for Skottenborg port. 21.6.1710, fol.158, 204.
E: Johanne Madsdatter. LV: Albert Cortsen, købmand i Viborg. B:
1) Erik Jensen 3.
FM: Niels Ibsen Beringholm i Viborg.

201 Kirsten Christensdatter i Viborg. 25.6.1710, fol.159, 219B.
E: Christian Feilke, kobbersmed. B:
1) Christian Christiansen 7
2) Morten Christiansen 6
3) Anne Sofie Christiansdatter 3.
FM: mosters mand Claus Knudsen, tinstøber.

202 Hans Sørensen, grovsmed i Viborg. 4.8.1710, fol.164, 211B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Niels Olufsen i Viborg. B:
1) Maren Hansdatter 9
2) Søren Hansen 7.
FM: morbror Frederik Mikkelsen.

203 Naaman Hansen Lassen i Viborg. 4.6.1710, fol.165B.
A:
1) mor Marie Gandorff, enke efter Hans Lassen, byfoged i Viborg, skifte 2.9.1705 lbnr.147. Første ægteskab med [Søren Christensen Haahr, købmand i Viborg, skifte 1.8.1703 lbnr.92]
2) halvbror Søren Sørensen Haahr
FM: morfar Jens Madsen Gandorff, rådmand og postmester i Viborg.

204 Johanne Jensdatter Kirkebjerg i Viborg. 23.12.1709, fol.208.
Arvinger angives ikke.

205 Cathrine Jensdatter i Viborg. 23.9.1710, fol.209.
E: Oluf Wulff, hattemager, der arbejder i Ålborg.
Arvinger angives ikke.

206 Anne Christensdatter i Viborg. 10.10.1710, fol.209B, 230.
Enke efter Jens Mogensen, stadstjener. B:
1) Anders Jensen, soldat i Fredericia
2) Birgitte Jensdatter 11
3) Karen Jensdatter 8.

207 Anders Jensen skrædder og hustru Johanne Jensdatter i Viborg. 18.12.1810, fol.211, 231B.
Afdøde har modtaget hjælp fra fattigkassen.
Arvinger angives ikke.

208 Knud Jensen Breum, vinhandler i Viborg. 13.1.1711, fol.214B, 232B.
E: Kirsten Lauridsdatter Bering. B:
1) Jean Lorents Knudsen 13
2) Anne Elisabeth Knudsdatter 11
3) Inger Marie Knudsdatter 9
4) Gertrud Marie Knudsdatter 6.
FM: Mikkel Hansen i Viborg.
Desuden nævnes
1 Mette Sørensdatter, enke efter Peder Bering i Ålborg
2 Thomas Bering i Randers.

209 Jørgen Nielsen, kobbersmed i Viborg. 17.3.1711, fol.226.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Mikkel Jørgensen 9
2) Niels Jørgensen 2.

210 Margrethe Christensdatter i Viborg. 17.3.1711, fol.226B.
E: Kjeld Pedersen, handskemager. B:
1) Peder Kjeldsen 17
2) Bodil Kjeldsdatter 10
3) Kjeldsdatter 4.

211 Agathe Rodsteen i Viborg. 21.4.1711, fol.227, 252.
Enke efter Albert Friis, oberst. A:
1) søster [Edel Rodsteen, død 21.9.1677, var g.m. Claus Dyre til Sindinggård [i Sinding sogn i Hammerum herred], skifte 19.8.1693. B:
a søstersøn Jens Dyre [til Elvedgård i Veflinge sogn på Fyn], død. 1B:
1 Edel Rodsteen Dyre g.m. Henrik Juel, major
b søstersøn Palle Dyre til Trinderup i Hvornum sogn, død [1707]. E: Margrethe Rodsteen. 3B:
1 Jens Rodsteen Dyre
2 Sofie Amalie Dyre
3 Edel Dyre
c søsterdatter Anne Dyre, [enke efter Gabriel Grubbe, oberstløjtnant på Gudumkloster i Gudum sogn i Skodborg herred, død 1692/93]
d søsterdatter Christence Dyre, død, var g.m. [Herman Frands von] Schwanewede [til Sønder Vosborg i Ulfborg sogn]. 3B:
1 Edel Elisabeth Schwanewedel
2 Alhed Malene von Schwanewede, enke efter Niels Benzon [til Havnø i Visborg sogn]
3 Cathrine Margrethe von Schwanewede g.m. Tønne Sehested
e søsterdatter Elsebeth Dyre.
2) søster [Helvig Rodsteen, død, var g.m. Enevold Kaas til Lyngholm i Hvidbjerg Vesten Å sogn i Hassing herred]. B:
a søsterdatter Birthe Margrethe Kaas, enke efter Hans Aksel Pors [til Momtoft i Sennels sogn]
b søsterdatter Dorthe Kaas, enke efter Claus Pors i Vendsyssel.
Afdøde døde 21.4.1711.

212 Kirsten Lauridsdatter Vadum i Viborg. 7.5.1711, fol.229, 397B.
E: Fredlev Sørensen, handskemager. A:
1) søster Mette Lauridsdatter Vadum.

213 Oluf Lauridsen i Viborg. 3.6.1711, fol.239, 256B.
E: Anne Christensdatter. LV: Jacob Pedersen Skals i Viborg. A:
1) morbror [Christen Christensen], død. 5B:
a Jacob Christensen i Torup i [Sønder] Vinge sogn
b Anne Christensdatter g.m. Laurids Mikkelsen i Fårup
c Maren Christensdatter i Batum
d Kirsten Christensdatter i Vinge
e Christen Christensen, død. 4 sønner hos mor i Fastrup i Vammen sogn, nu g.m. Niels Christensen på borgmester Svanes gods
2) morbror Poul Christensen, død. 2B:
a Christen Poulsen i Hasseris
b Søren Poulsen. ladefoged i Skals.
Enken kaldes også Anne Christoffersdatter.

214 Daniel Lyder, stadsmusikant og instrumentist i Viborg. 29.5.1711, fol.240, 321.
E: Anne Baufein. LV: Johannes Eriksen. A:
1) bror Mathias Lyder, skomagersvend i Viborg
2) bror Lorents Lyder, kontrollør i Stubbekøbing på Falster
3) bror Mogens Lyder, korporal, uvist hvor
4) søster Kirsten Lyder g.m. en kaptajnløjtnant i Pedersborg ved Sorø på Sjælland.

215 Maren Andersdatter i Viborg. 29.5.1711, fol.241, 247.
E: Johan Johansen den yngre, rebslager. B:
1) Sidsel Johansdatter 16
2) Elisabeth Marie Johansdatter 10.

216 Anders Nielsen, glarmester i Viborg. 23.6.1711, fol.244, 317B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Nielsen Aalborg i Viborg. B:
1) Villads Andersen 18
2) Niels Andersen 15
3) Anne Marie Andersdatter 12
4) Kirsten Andersdatter 8.

217 Karen Andersdatter i Viborg. 4.7.1711, fol.246, 330B.
E: Aage (Ove) Jensen Rose, skomager. A:
1) bror Peder Andersen, død. Enken nu g.m. Søren Jensen Bøllund. 1B:
a Maren Pedersdatter
samt søskende i Vester "Undsild" (Vester Vedsted?) ved Ribe, hvis navne ikke kendes.

218 Mette Nielsdatter, ugift i Viborg. 7.8.1711, fol.254B, 399B.
A:
1) søster g.m. Johan Svendsen, skovfoged på Nørlund [i Ravnkilde sogn].

219 Peder Podemester i et hus kaldt Storkereden i Viborg. 30.7.1711, fol.255B, 332.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Ellen Dorthe Pedersdatter 27
2) Marie Pedersdatter 22.

220 Ellen Jensdatter i Viborg. 25.8.1711, fol.259B, 315B.
E: Henrik von Lode, "pitzeer stikker" (seglgravør). B:
1) Gustav Henriksen von Lode 17.

221 Anne Andersdatter Nonbo i Viborg. 3.9.1711, fol.261.
Arvinger angives ikke.

222 Just Nielsen Arctander, købmand i Viborg. 14.5.1710, fol.262, 518, 524, 531.
E: Else Majoner. LV: Anders Bruun. B:
1) Maren Arctander g.m. Peder Hasse, købmand i Viborg
2) Niels Arctander i Viborg
3) Cathrine Arctander 25
4) Mette Cathrine Arctander 16
5) Just Arctander 9.

223 Hans Jensen Bach i Viborg. 22.10.1711, fol.313B, 327B.
E: Johanne Poulsdatter. LV: Christen Basse.
Første ægteskab med [Ingeborg Sørensdatter, skifte 30.5.1701 lbnr.50].
B:
1) Maren Hansdatter g.m. Jacob Pedersen Fischer i Viborg
2) Johannes Hansen 15.
Andet ægteskab med [Anne Andersdatter, skifte 19.10.1707 lbnr.163]. B:
3) Ingeborg Hansdatter 10
4) Villum Hansen 8
5) Jens Hansen 7.
FM: Villum Jensen Bech.
Registrering 23.9.1711.

224 Jens Poulsen Graa, købmand i Viborg. 30.9.1711, fol.323B, 411B.
E: Maren Christensdatter. LV: Mourids Pedersen Graa, købmand i Viborg. A:
1) bror Just Poulsen i Christiania i Norge
2) søster Anne Poulsdatter, død. E: Mogens Mogensen i Ravnstrup mølle. 1B:
a Anne Mogensdatter i Norge
3) halvsøster Dorthe Poulsdatter gift i Amsterdam
4) halvsøster Mette Pedersdatter, død, var g.m. Peder Eriksen i Båstrup i Øster Snede sogn.4B:
a Erik Pedersen
b Søren Pedersen
c Poul Pedersen
d Lene Pedersdatter.
Afdøde døde 28.9.1711.

225 Niels Olufsen, kræmmer i Viborg. 2.12.1711, fol.334, 391B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Mourids Pedersen Graa. B:
1) Barbara Nielsdatter g.m. Jens Bech, organist i Viborg domkirke
2) Laurids Nielsen 21
3) Maren Nielsdatter 15.
FM: Mogens Nielsen Bøstrup.

226 Christen Christensen Hollænder i Viborg. 27.3.1712, fol.339, 478.
E: Karen Pedersdatter Post. LV: bror Christen Pedersen Post. A:
1) brorsøn Poul Sørensen i Ribe
2) søstersøn Poul Frandsen Møller i Åbro Overmølle i Vellev sogn ved søn Frands Poulsen Møller
3) søskendebarn Anne Jørgensdatter g.m. Christen Jørgensen Søgaard i Enslev i Vellev sogn ved søn Christen Christensen sst.
4) søskendebarn Frands Jørgensen i Enslev ved søn Jørgen Frandsen sst.
Afdøde døde 27.3.1712.

227 Anne Clausdatter, ugift i Viborg. 15.4.1712, fol.343B, 511.
Arvinger kendes ikke.

228 Peder Andersen, sporemager i Viborg. 23.4.1712, fol.346, 432.
E: Anne Jespersdatter. LV: Anders Jørgensen Broch. B:
1) Jesper Pedersen, sporemager i Viborg
2) Johanne Pedersdatter 30.

229 Jørgen Henriksen, feldbereder i Viborg. 25.4.1712, fol.347, 377, 389B.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Johannes Eriksen, skifteskriver i Viborg, Laurids Nielsen, der ægter enken. B:
1) Ellen Marie Jørgensdatter 10.
FM: Niels Jespersen, handskemager i Viborg.

230 Jens Knot, skomager i Viborg. 27.4.1712, fol.348B, 508.
E: Vibeke Gertsdatter. LV: Johannes Eriksen, skifteskriver i Viborg. B:
1) Johanne Jensdatter Knot g.m. Christen Lassen Haasum i Viborg
2) Gert Jensen Knot, skomagersvend
3) Karen Jensdatter Knot 28
4) Maren Jensdatter Knot 22
5) Anders Jensen Knot 17
6) Peder Jensen Knot 11.

231 Christian [Isaksen] Feilke (Fielke)), kobbersmed i Viborg. 21.4.1712, fol.350, 385.
E: Kirsten Christensdatter [Juul]. B:
3) Christian Christiansen 10
4) Morten Christiansen 8
5) Anne Sofie Christiansdatter 4½.
FM:
1 Claus Knudsen tinstøber i Viborg, som beslægtet
2 Niels Nielsen Aalborg i Viborg, som beslægtet.
[Første ægteskab med Sofie Malene Grosgefschen, skifte 20.9.1698 lbnr.7].
[Andet] ægteskab med Karen Madsdatter. B:
1) Sofie Christiansdatter, der ægter Gude (Gutzen) Nielsen Kolding, ridefoged på Bratskov [i Brovst sogn]
2) Abraham Christiansen 18, på Lolland.
Afdøde, der også kaldes Christen Feilke, døde 21.4.1712.

232 Bodil Knudsdatter i Viborg. 20.4.1712, fol.357B, 380.
E: Poul Mikkelsen, grovsmed. B:
2) Laurids Poulsen 8
3) Sidsel Poulsdatter 4
4) Mikkel Poulsen 1.
Første ægteskab med Laurids Andersen, grovsmed i Viborg, skifte 11.7.1701 lbnr.56. B:
1) Anne Lauridsdatter 18.

233 Christoffer Godske i Viborg. 14.6.1712, fol.360B, 401B.
E: Else Pedersdatter [Steen]. LV: Allart Minche. B:
1) Otto Godske , ridefoged på Ørslevkloster og Strandet
2) Mette Godske g.m. Peder Minde, skrædder i Viborg
3) Anne Godske 28, tjener på Visborggård
4) Carsten Godske 22, i København.

234 Anne Lauridsdatter i Viborg. 11.7.1712, fol.363, 371.
E: Adam Neuhoff, guldsmed i Viborg. B:
2) Barbara Marie Neuhoff 7.
Første ægteskab med Henrik Holstkampf, guldsmed i Viborg, [skifte 20.2.1704 lbnr.106]. B:
1) Nikolaj Henrik Holstkampf 10.
FM: Johannes Sivertsen Harch, købmand i Viborg.

235 Peder Jensen, handskemager i Viborg. 8.6.1712, fol.366B, 414B.
Enke efter Bodil Jensdatter, skifte 8.5.1708 lbnr.177. B:
1) Jens Pedersen 26
2) Sofie Pedersdatter 24
3) Karen Pedersdatter 22
4) Jens Pedersen 18.

236 Søren Didriksen, skomager i Viborg. 15.7.1712, fol.369, 434B.
E: Cathrine Svenningsdatter. B:
1) Svenning Sørensen 19
2) Cathrine Sørensdatter 17
3) Didrik Sørensen 15
4) Marie Sørensdatter 11.
FM: Johan Johansen den yngre, rebslager i Viborg.

237 Peder Krog, skrædder i Viborg. 30.8.1712, fol.408, 512.
E: Maren Hansdatter. LV: Poul Mikkelsen, grovsmed i Viborg. B:
1) Frederikke Pedersdatter 9
2) Marie Cathrine Pedersdatter 7
3) Hans Pedersen 5
4) Johannes Pedersen 2
5) Mette Kirstine Pedersdatter 6 mdr.
FM: mosters mand Didrik Johansen, rebslager i Viborg.

238 Jytte Krag, der døde på Nørlund. 17.9.1712, fol.409, 484.
Enke efter Axel Sehested [til Nøragergård i Durup sogn, død 1710].
Registrering af gods i en gård i Viborg. Af arvinger angives:
1) Kjeld Krag Sehested
2) Iver Nikolaj Sehested.
[Afdøde boede hos sin søster Karen Krag til Nørlund i Ravnkilde sogn, enke efter Gude Parsberg].

239 Anne Christensdatter i et hus kaldt Storkereden i Viborg. 4.10.1712, fol.409B, 418.
Enke efter Peder Podemester, [skifte 30.7.1711 lbnr.219]. B:
1) Ellen Dorthe Pedersdatter 29
2) Marie Pedersdatter 22.
FM: Hans Mathiasen Sønderborg, podemester i Viborg.
(Afdøde kaldes også Anne Andersdatter).

240 Jørgen Christensen, handskemager i Viborg. 10.12.1712, fol.410B, 514B.
E: Susanne Nielsdatter. A:
1) mor Elsebeth Jacobsdatter, enke efter Christen Clemensen, feldbereder i Viborg
2) bror Clemen Christensen, skomager på Sjælland
3) søster Mette Christensdatter i Århus.

241 Else Pedersdatter Steen i Viborg. 26.11.1712, fol.420B, 437B.
Enke efter Christoffer Godske i Viborg, [skifte 14.6.1712 lbnr.233]. B:
1) Otto Godske
2) Mette Godske g.m. Peder Minde, skrædder i Viborg
3) Anne Godske 28
4) Carsten Godske i København.
FM: Allart Minche.

242 Anne Jensdatter Holst i Viborg. 13.1.1713, fol.428, 468.
E: Christen Pedersen Overlade. A:
1) søster Birgitte Jensdatter [Holst] i Viborg, enke efter Laurids Carlsen, [skifte 23.8.1706 lbnr.151]
2) søster Malene Jensdatter g.m. Mikkel Gude i Skive
3) søster Anne Jensdatter g.m. Peder Sørensen i Skive, begge døde. 2B:
a Søren Pedersen, prokurator i Christiania i Norge
b Maren Pedersdatter i Christiania.
Arv i boet efter Jens Olufsen, vinhandler, til B:
1) Niels Jensen
2) Oluf Jensen
3) Birgitte Cathrine Jensdatter
4) Ingeborg Jensdatter.

243 Anne Nielsdatter i Viborg. 7.3.1713, fol.446, 465.
E: Peder Hansen, klejnsmed. B:
3) Gunde Pedersdatter 23
4) Niels Pedersen 20.
FM: Christen Pedersen Basse i Viborg.
Første ægteskab med Markus Markussen, klejnsmed i Viborg. B:
1) Anne Margrethe Markusdatter 29, der ægter Niels Simonsen, snedker i Viborg
2) Markus Markussen 26, i København.

244 Christen Lassen Haasum i Viborg. 27.3.1713, fol.448, 475B.
E: Johanne Jensdatter. B:
1) Laurids Christensen 12
2) Claus Christensen 3.
FM: mors [halv]bror Gert Christensen Knot, skomagersvend i Viborg.

245 Maren Christensdatter i Viborg. 20.4.1713, fol.449, 459B.
Enke efter Jens Poulsen Graa, købmand i Viborg, skifte 30.9.1711 lbnr.224]. A:
1) søster Abelone Christensdatter 69, blind og døv, på stedet
2) halvbror Mikkel Christensen, død. 3B:
a Inger Mikkelsdatter 19, i Vammen
b Maren Mikkelsdatter 17, i Batum
c Anne Marie Mikkelsdatter 15, på stedet
3) halvsøster Kirsten Christensdatter g.m. Peder Jacobsen i Vammen
4) halvbror Troels Jensen i Løvel, død. 4B:
a Maren Troelsdatter, enke efter Jørgen Christensen, degn i Fiskbæk
b Kirsten Troelsdatter, ugift
c Christen Troelsen, uvist hvor
d Oluf Troelsen, uvist hvor.
(Formentlig er der byttet om på Maren og Kirsten Troelsdøtre, se lbnr.9).

246 Søren Sørensen Pind i Viborg. 7.4.1713, fol.454B, 491B.
E: Else Sørensdatter [Klem]. LV: Jesper Hansen i Viborg. A:
0) [far Søren Madsen i Ovstrupgård i Røgen sogn, død 1677/78].
[Fars andet ægteskab med Maren Sørensdatter Pind, formentlig begravet Røgen sogn 5.6.1710]. B:
1) bror Anders Sørensen Pind, skolemester i [Kongens] Lyngby på Sjælland
2) søster Lisbeth Sørensdatter g.m. Mads [Sørensen] Leth i Ovstrup
3) søster Karen Sørensdatter g.m. Oluf Villadsen, degn i Galtrup på Mors.
Af fars første ægteskab B:
4) halvbror Mads Sørensen, byskriver i Vordingborg
5) halvsøster Karen Sørensdatter g.m. Niels Pedersen i Mollerup [i Linå sogn]
6) halvsøster Else Sørensdatter, enke efter Oluf Pind, kapellan i Kattrup, Ørridslev og Tolstrup.
Arv efter enkens første mand Jacob Andersen Graa i Viborg, [skifte 27.10.1700 lbnr.36].
Afdøde kaldes også Søren Sørensen Ovstrup.
(Kilde: Slægten fra Tøving. Udarbejdet af Anton Blaabjerg. Slægtsarkivet, 1988).

247 Maren Christensdatter Kærgaard i Viborg. 1.6.1713, fol.458.
E: Søren Steen, købmand. B:
1) Christen Kærgaard Steen 8
2) Cathrine Kirstine Steen 4.
FM: morbror Knud Kærgaard, købmand i Viborg.

248 Karen Mortensdatter Koch i Viborg. 16.5.1713, fol.486B, 497B.
A:
1) bror Anders Mortensen Koch i Viborg
2) søster Birgitte Mortensdatter Koch, død, var g.m. Frederik Sørensen i Viborg. 1B:
a Morten Frederiksen 1
3) halvsøster Maren Mortensdatter 16
4) Anne Mortensdatter 13
5) Anne Mortensdatter den yngre 10.

249 Cathrine Svenningsdatter i Viborg. 13.8.1713, fol.488B, 502B.
Enke efter Søren Didriksen, skomager i Viborg, [skifte 15.7.1712 lbnr.236]. B:
1) Svenning Sørensen 20
2) Cathrine Sørensdatter 18
3) Didrik Sørensen 16
4) Marie Sørensdatter 12.
FM: Johan Evertsen i Viborg.

250 Cathrine Nathansdatter i Viborg. 27.9.1713, fol.499, 581.
E: Jacob Johansen, skomager. B:
1) Nathan Jacobsen 16
2) Sidsel Jacobsdatter 14
3) Johan Jacobsen 10
4) Jørgen Jacobsen 8
5) Kirsten Jacobsdatter 6.

251 Maren Olufsdatter i Viborg. 27.9.1713, fol.500, 535B.
E: Christen Rasmussen [Vejrum]. B:
1) Kirsten Christensdatter 14
2) Maren Christensdatter 12
3) Else Christensdatter 10
4) Margrethe Christensdatter 8
5) Mette Christensdatter 3.
FM: Mogens Nielsen Bøstrup.

252 Cathrine Sofie Kræmmer i Viborg. 27.9.1713, fol.500B, 582B.
E: Laurids Pedersen, maler. B:
1) Johan Julius Lauridsen 2
2) Mette Lauridsdatter 6 mdr.

253 Gissel Jensdatter i Viborg. 23.10.1713, fol.501B, 535.
E: Peder Christensen, soldat, uvist hvor. B:
1) Inger Pedersdatter gift ved Horsens
2) Karen Pedersdatter 17
3) Jens Pedersen 16
4) Christen Pedersen 12
5) Anne Pedersdatter 10
6) Kirsten Pedersdatter 6, vanfør på synet.
FM:
1 farbror Christen Christensen i Gundelund i Fjends herred
2 mors [halv]bror Peder Christensen i Mønsted.
Afdøde døde 18.10.1713.

254 Karen Lauridsdatter Skive i Viborg. 9.11.1713, fol.506, 533.
E: Oluf Jensen, hattemager. B:
1) Birgitte Olufsdatter 18 uger.
FM: morbror Christen Lauridsen Skive, skomager i Viborg.

255 Hans Pedersen Bødker, købmand i Viborg. 21.11.1713, fol.506B.
E: Anne Jensdatter.
Testamente af 19.6.1695.

256 Maren Andersdatter Broch i Viborg. 12.12.1713, fol.516, 728B.
E: Joachim Johansen.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Pedersdatter [Broch] g.m. Mourids Pedersen Graa, købmand i Viborg
2) Birgitte Pedersdatter, død. 3B:
a Peder Poulsen Bagger
b Elsebeth Jensdatter Bagger g.m. Peder Knudsen Klejtrup
c Jens Knudsen
3) Anders Pedersen Broch på Sjælland, død. 1B:
a Maren Andersdatter på Sjælland.
Afdøde døde 7.11.1713.

257 Marie Jensdatter Flovtrup i Viborg. 23.12.1713, fol.517B, 546B, 609B.
A:
1) mor Lisbeth, enke efter Jens Flovtrup
2) søster Maren Jensdatter
3) søster Anne Jensdatter
4) [halv]bror Laurids Jørgensen, skomagerdreng i Viborg.

258 Aage (Ove) Jensen Rose, skomager i Viborg. 11.1.1714, fol.522B, 538B.
Enkemand efter Karen Andersdatter, [skifte 4.7.1711 lbnr.217].
[Første ægteskab med Ingeborg Mikkelsdatter, skifte 19.6.1703 lbnr.87]. B:
1) Johan Arent Rose, student
2) Marie Aagesdatter Rose 24, i Christiania i Norge
3) Christian Aagesen Rose 22
4) Cathrine Aagesdatter Rose 20.
FM: farbror Peder Jensen Rose.

259 Kirsten Christensdatter i Viborg. 14.12.1713, fol.526B.
E: Niels Jespersen, handskemager.
Første ægteskab med Niels Pedersen Knot. B:
1) Peder Nielsen Knot 22.

260 Otto Christoffersen Godske, ugift i Viborg. 18.1.1714, fol.529B, 550B.
A:
1) bror Carsten Christoffersen Godske
2) søster Mette Christoffersdatter g.m. Peder Minde, skrædder i Viborg
3) søster Anne Christoffersdatter g.m. Mads Mikkelsen, forpagter på Stevnshoved?
Afdøde, der havde været foged på Sostrup, døde 17.1.1714.

261 Frederik Sørensen, stadstjener i Viborg. 12.2.1714, fol.540B, 553B.
E: Kirsten Jespersdatter. B:
2) [Frederikke Kirstine, født efter faders død].
Første ægteskab med Birgitte Mortensdatter Koch. B:
1) Morten Frederiksen 2.
FM: farfar Søren Mikkelsen.
Arv efter første hustrus søster Karen Mortensdatter Koch, [skifte 16.5.1713 lbnr.248].
Afdøde døde 12.2.1714.

262 Anne Kirstine Brochmann, der døde i København. 8.5.1714, fol.541B.
A:
1) bror Johan Henrik Brochmann, guldsmed i Hamborg
2) bror Jochum Borchard Brochmann i Ostindien
3) halvsøster Anne Magdalene Brochmann g.m. Carsten Peter, løjtnant
4) halvbror Johan Evert Brochmann, ritmester i Holsten
5) halvbror Jochum Wolf Ravn, rådmand i Viborg
6) halvsøster Ottilie Lisbeth Ravn i Ostindien
3) Ingeborg Ravn, i Skåne.
Arv efter afdødes far Henrik Borchard Brochmann, ritmester i Viborg, skifte 14.10.1702 lbnr.82.

263 Erik Nielsen, handskemager i Viborg. 30.5.1714, fol.547, 596.
E: Anne Johansdatter. B:
1) Dorthe Eriksdatter 8
2) Mourids Eriksen 6
3) Mette Marie Eriksdatter 3
4) Johannes Eriksen 2.
FM: morbror Johan Johansen den yngre, rebslager i Viborg.

264 Morten Schwartz, ugift bødker i Viborg. 13.6.1714, fol.548B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 13.6.1714.

265 Niels Nielsen, bødker i Viborg. 18.6.1714, fol.549, 585B.
E: Karen Sørensdatter. B:
1) Niels Nielsen 7
2) Søren Nielsen 5
3) Jens Nielsen 3
4) Niels Nielsen den yngre 1.
FM: farfar Niels Nielsen, bødker i Viborg.

266 Henrik Andersen Banner, bartskær i Viborg. 18.6.1714, fol.549B, 584B.
E: Inger Pedersdatter. B:
1) Sidsel Banner g.m. Christen Guldsmed
2) Barbara Banner 22
3) Anders Banner 21.
FM: Oluf Lauridsen, hattemager i Viborg.

267 Niels Jensen Pind, drejer i Viborg. 18.6.1714, fol.550, 595.
Enkemand. B:
1) Ingeborg Nielsdatter 29
2) Kirsten Nielsdatter 27
3) Bodil Margrethe Nielsdatter 22
4) Christen Nielsen 18
5) Johanne Nielsdatter 16.
FM: Henrik Andersen, bøssemager i Viborg.

268 Cathrine Sivertsdatter Harch i Viborg. 29.7.1714, fol.555, 587.
E: Johan Herman Barlag, byfoged.
Første ægteskab med [Søren Pedersen Steen, skifte 15.11.1681]. B:
1) Søren Sørensen Steen, købmand i Viborg.
Andet ægteskab med [Poul Rich, begravet Gråbrødre 14.3.1688]. B:
2) Poul Rich, købmand i Viborg.
Tredje ægteskab med [Niels Pedersen Høgh, købmand i Viborg, skifte 28.4.1700 lbnr.29]. B:
3) Peder Nielsen Høgh 19, student i København
2) Anne Marie Nielsdatter Høgh 17.

269 Margrethe Olufsdatter i Viborg. 3.9.1714, fol.558B, 566B.
E: Mogens Nielsen Bøstrup. A:
1) bror Peder Olufsen i Vester Hærup [i Lihme sogn] i Salling
2) søster Karen Olufsdatter g.m. Niels Ibsen i Viborg
3) søster Maren Olufsdatter g.m. Christen Christensen Sallingbo, tømrer i Viborg
4) søster Maren Olufsdatter, død. E: Christen Rasmussen i Viborg. 5B:
a Kirsten Christensdatter 16
b Maren Christensdatter 14
c Else Christensdatter 12
d Margrethe Christensdatter 8
e Mette Christensdatter 4.
[Afdødes første ægteskab med Jens Lauridsen Bering i Viborg, skifte 4.5.1708 lbnr.181].
Afdøde døde 5.8.1714.

270 Søren Andersen, handskemager i Viborg. 16.8.1714, fol.562B, 650B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Nielsen Ledertoug, handskemager i Viborg.
Afdøde var født af mor uden ægteskab. På hendes side A:
1) mor Anne Sørensdatter g.m. en af de svenske fanger, (hvis navn ikke angives)
2) Mette Sørensdatter, ugift i Lundgårde
3) morbror, død. E: Maren Sørensdatter.
Afdøde døde 16.8.1714.

271 Jens Christensen Løgstør i Viborg. 1.9.1714, fol.563, 576B.
E: Mette Terkildsdatter. LV: Daniel Lytken i Viborg. B:
1) Margrethe Jensdatter 7
2) Anne Gertrud Jensdatter 5
3) Christen Jensen 2.
FM: morbror Søren Terkildsen, handskemager i Viborg.
Registrering 24.8.1714.

272 Peder Hermansen, murer i Viborg. 22.9.1714, fol.564B, 573.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: Johan Eggers i Viborg. A:
1) bror Oluf Hermansen Nysted, klokker i Hobro
2) søster Anne Marie Hermansdatter, enke efter Mikkel Reich, sergent i København.
Registrering 27.8.1714.

273 Jens Loldrup i Viborg. 5.2.1715, fol.598B.
E: Anne Sørensdatter.
Testamente. A:
1) hendes søsterdatter Anne Marie Jensdatter Schmidt.
(Sml. lbnr.369, 375).

274 Mads Jacobsen Morsing i Viborg. 7.1.1715, fol.603.
E: Karen Jensdatter Krarup. LV: bror Jens Jensen Krarup den yngre. A:
1) mor Anneke Thomasdatter i Vilsgård [i Vejerslev sogn] på Mors på Højris gods. LV: Peder Christensen på Sindbjerggård [i Restrup sogn].
Afdøde døde 27.12.1714.

275 Karen Pedersdatter Post i Viborg. 20.2.1715, fol.606.
Enke efter Christen Christensen Hollænder, [skifte 27.3.1712 lbnr.226].
Første ægteskab med [Mikkel Hærup, snedker, skifte 9.8.1702 lbnr.81]. B:
1) Sofie Mikkelsdatter, der ægter Niels Hansen Raadsborg.
FM: morbror Christen Pedersen Post.
Afdøde døde 20.2.1715.

276 Anne Christensdatter i Viborg. 6.4.1715, fol.606B.
E: Christen Jørgensen, snedker. A:
1) [halv]søster Else Nielsdatter g.m. Clemen Jensen i Formyre [i Tjele sogn]
2) [halv]søster Kirsten Nielsdatter 30.
Afdøde døde 6.4.1715.

277 Aksel Mogensen Skov i Viborg. 15.4.1715, fol.610, 678.
Enke efter Anne [Clausdatter] Reenberg, [død 1714].
Hans A:
0) forældre [Mogens Mogensen Skov, borgmester og købmand i Randers og Mette Akselsdatter Aand, død 1666]
1) bror Mogens [Mogensen] Skov i Århus, [skifte Århus 15.10.1678 lbnr.68]. 3B:
a Mogens Skov til Vejbjerggård [i Humlum sogn]
b Bartholomæus Skov i Århus
c Karen Skov g.m. Søren Jensen i Århus
2) bror Mogens Skov, apoteker i Randers, død. 1B:
a Magnus Skov i Randers
3) søster Margrethe Mogensdatter Skov, død [13.8.1661], var g.m. Anders [Nielsen] Regel, rektor, præst i Åby og Hasle ved Århus, [død 23.12.1661]. 2B:
a Mogens Regel, præst i Borup [og Kimmerslev] på Sjælland
b Karen Regel g.m. Peder [Christensen] Basballe i Århus, [skifte Århus 7.10.1711 lbnr.650]. 4B:
1 Anders Basballe
2 Christen Basballe
3 Peder Basballe
4 Margrethe Basballe
4) søster Maren Mogensdatter Skov g.m. Jørgen Madsen, præst i Søby, [Skader og Halling, død 1696]. 4B:
a Mogens Jørgensen, student
b Christian Jørgensen i Århus
c Mette Jørgensdatter, død, var g.m. Peder Jensen Hegelund, forpagter på Clausholm. 1B:
1 Jens Pedersen 17
d Maren Jensdatter, [måske fejl for Maren Jørgensdatter], død, var g.m. Ejler Hansen, forpagter på Løvenholm.1B:
1 Jørgen Ejlersen 16.
Hendes A:
0) far [Claus Christensen, borgmester i Viborg, begravet 28.12.1671 og Mette Pedersdatter, død 11.6.1677]
1) bror Jens [Clausen] Reenberg, til Lynderupgård [i Lynderup sogn], rektor i Viborg
2) bror Peder [Clausen] Reenberg, præst i Ålborg Budolfi, [død 16.9.1699]. 3B:
a Claus Christian Reenberg, successor
b Dorthe Reenberg g.m. Jens Torbensen [Lidø], præst [i Værslev og Jorløse]
c Mette Reenberg i [Værslev] præstegård
3) bror Frands Reenberg til Holmgård [i Skals sogn]
4) bror Thøger Reenberg
5) bror Peder [Hegelund] Reenberg, borgmester i Ålborg
6) bror Morten [Clausen] Reenberg, præst i København Helliggejst
7) søster Kirsten Reenberg g.m. Ejler Jacobsen, begge døde. 1B:
a Claus Ejlersen, auditør i Norge
8) søster Margrethe Reenberg i Viborg
9) søster Cathrine Reenberg, død. Første ægteskab med Cornelius [Madsen] Lerche, præst [Oure og Vejstrup på Fyn, død 1689]. 1B:
a Thomas Lerche, major
Cathrine Reenbergs andet ægteskab med successor Kjeld Sørensen Balslev. 2B:
b Cornelius Lerche Balslev 24
c Elisabeth Marie Balslev 22.
10) søster Mette Reenberg g.m. Poul [Jensen] Mørch, kapellan i Ålborg Frue.
Afdøde, [der havde været forpagter på Lynderupgård og andre stedr] døde 14.4.1715.

278 Christen Pedersen Lyngby, maler og økonom i Viborg. 14.5.1715, fol.616B, 693.
E: Mette Pedersdatter. LV: Mathias Gandorff, vinhandler i Viborg. B:
1) Malene Kirstine Christensdatter Lyngby g.m. Laurids Bruun i København
2) Mette Cathrine Christensdatter Lyngby g.m. Henrik [Jensen] Bang i Viborg.

279 Peder Olufsen Boller, kongeligt stemplet papirforhandler i Viborg. 14.6.1715, fol.619, 632.
E: Karen Jensdatter Nybro. LV: Adam Neuhoff, guldsmed i Viborg. B:
1) Anne Kirstine Boller 6 mdr.
FM: Poul Rich, købmand i Viborg.
Afdødes første ægteskab med Kirsten Andersdatter Gjørup, [skifte 20.3.1709 lbnr.192].
Arv til første hustrus bror Mogens Andersen, [forpagter på Ørndrup i Karby sogn på Mors til 2B:
a Anders Mogensen
b Mogens Mogensen.

280 Christen Pedersen Overlade i Viborg. 2.6.1715, fol.626, 662.
Enke efter Anne Jensdatter Holst, skifte 13.1.1713 lbnr.242. A:
1) søster Anne Pedersdatter g.m. Simon Pallesen i Hyllebjerg
2) bror Thomas Pedersen i Overlade, død. 6B:
a Jacob Thomsen 24, i Overlade
b Gude Thomsen 20, i Overlade
c Anne Thomasdatter g.m. Laurids Simonsen i Malle
d Karen Thomasdatter g.m. Hans Poulsen i Sønderlade [i Overlade sogn]
e Maren Thomasdatter 18
f Kirsten Thomasdatter 14
3) bror Jens Pedersen i Overlade, død. 1B:
a Jens Jensen 30, i Ebdrup i Farsø sogn
4) søster Karen Pedersdatter i Risgård [i Strandby sogn], død. 6B:
a Christen Nielsen i Risgård
b Peder Nielsen i Risgård
c Niels Nielsen i Risgård
d Karen Nielsdatter g.m. Peder Andersen i Holme i Farsø sogn
e Anne Nielsdatter g.m. Jens Knudsen i Vestergård i Strandby sogn
f Maren Nielsdatter g.m. Anders Andersen i Fandrup i Farsø sogn
5) søster Mette Pedersdatter, enke efter Søren Madsen i Grynderup
6) bror Troels Pedersen i Vestergård, død. 4B:
a Peder Troelsen 20, i København
b Karen Troelsdatter 18, i København
c Christen Troelsen 11
d Anne Troelsdatter 9, hos mor i Vestergård
7) søster Gertrud Pedersdatter, død. 3B:
a Jens Christoffersen i Malle
b Anne Christoffersdatter g.m. Peder Jensen i Borregård i Overlade sogn
c Barbara Christoffersdatter 16.
Afdøde døde 2.6.1715.

281 Christence Nielsdatter i Viborg. 1.10.1715, fol.644, 653.
E: Niels Hansen, tømrer. B:
1) Hans Nielsen 8.

282 Johan Evertsen i Viborg. 22.10.1715, fol.645, 659B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Laurids Pedersen Gedsted i Viborg. B:
1) Marie Johansdatter 5
2) Else Johansdatter 1.
FM: Christen Pedersen Basse i Viborg.

283 Poul Pedersen Dalby, hattemager i Viborg. 22.7.1715, fol.645B.
E: Maren Hansdatter. LV: Oluf Lauridsen, hattemager i Viborg. A:
1) bror Peder Pedersen Straarup i Skrillinge [i Kavslunde sogn] på Fyn.
Afdøde døde 22.7.1715.

284 Karen Hansdatter i Viborg. 31.10.1715, fol.647, 655.
E: Johan Johansen den yngre, rebslager. B:
1) Maren Johansdatter 5 uger.

285 Maren Pedersdatter i Viborg. 30.10.1715, fol.650.
E: Niels Jensen. Afkald fra A:
1) mor Anne Sørensdatter
2) Anne Pedersdatter
3) Peder Pedersen
4) Sidsel Henriksdatter med værge Niels Ibsen.

286 Jens Jensen, tømrer i Viborg. 23.11.1715, fol.659.
E: Marie Arentsdatter. B:
4) Else Jensdatter
5) Dorthe Jensdatter
6) Margrethe Jensdatter
7) Søren Jensen
8) Kirsten Jensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Jens Jensen, "sønderude"
2) Anne Jensdatter i København
3) Maren Jensdatter i Århus.

287 Maren Sørensdatter i Viborg. 14.2.1716.
A:
1) søster Inger Sørensdatter g.m. Laurids Pedersen i Knud i Tårup sogn.

288 Anne Lauridsdatter Bering i Viborg. . januar 1716, fol.672.
A:
1) søster Kirsten [Lauridsdatter] Bering, enke efter Knud [Jensen] Breum, [skifte 13.1.1711 lbnr.208].
På øvrige arvingers vegne mødte Mikkel Hansen.

289 Birgitte Jensdatter Holst i Viborg. 3.2.1716, fol.672B
Enke efter Laurids Carlsen, [skifte 23.8.1706 lbnr.151].
Boet fremvises af Johanne Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

290 Mikkel Hansen Malmø i Viborg. 20.2.1716, fol.674B.
E: Ingeborg Lauridsdatter Bering. LV: Anders Bruun i Viborg. B:
1) Marianne Constance Mikkelsdatter 13
2) Laurids Bering Mikkelsen 9
3) Anne Margrethe Mikkelsdatter 7
4) Hans Janus Mikkelsen 5
5) Wulf Ravn Mikkelsen 4.

291 Johanne Jensdatter i Viborg. 15.2.1716, fol.676B, 732.
E: Ib Christensen, snedker. A:
1) søster Else Jensdatter g.m. Bent Nielsen i Hinnerup i Torum sogn
2) søster Mette Jensdatter g.m. Christen Møller i Junget mølle
3) søster Inger Jensdatter, uvist hvor
4) søster, der havde tjent hos oberst Parsberg, hvis navn ikke kendes, uvist hvor
5) søster Inger Jensdatter, gift "østen Randers"
6) bror Christen Jensen, uvist hvor
7) halvsøster Maren Jensdatter, uvist hvor
8) halvbror Anders Jensen på Sjælland.
Afdøde døde 15.2.1716.

292 Peder Jepsen, ugift handskemager i Viborg. 11.4.1716, fol.689, 703.
A:
1) søster Johanne Jepsdatter g.m. Jens Christensen, "degn i Toustrup i Salling" [det må være Durup sogn]
2) søster Anne Jepsdatter i Nissum
3) søster Else Jepsdatter i Dølby
4) søster Kirsten Jepsdatter i Otting.
Afdøde døde 11.4.1716.

293 Søren Jensen Handberg i Viborg. 22.5.1716, fol.691, 710.
E: Anne Christensdatter Byrial. B:
3) Bodil Sørensdatter 23
4) Maren Sørensdatter 18
5) Christen Sørensen 15
6) Jens Sørensen 12.
Første ægteskab med Bodil Pedersdatter. B:
1) Peder Sørensen Handberg, feldbereder i Viborg
2) Karen Sørensdatter Handberg g.m. Mads Pedersen Fogh.
Afdøde døde19.4.1716.

294 Sofie Pedersdatter i Viborg. 22.5.1716, fol.692.
E: Anders Andersen, handskemager. B:
1) Bodil Andersdatter 8 uger.

295 Birgitte Pedersdatter i Viborg. 28.5.1716, fol.692, 724B.
A:
1) halvsøster Maren Thomasdatter g.m. Morten Jørgensdatter i Volstrup i [Øster] Hornum sogn
2) halvsøster Else Christensdatter i Fjelsø.
Afdøde druknede i byfogedens brønd 28.5.1716.

296 Mikkel Andersen, snedker i Viborg. 15.7.1716, fol.705B.
E: Anne Jensdatter Sejer. LV: Niels Kjeldsen i Ålborg. B:
1) Anne Mikkelsdatter 13
2) Mette Mikkelsdatter 7
3) Maren Mikkelsdatter 4.
FM: Jens Bøstrup, slager i Viborg.
Registrering 19.6.1716.

297 Jeppe Pedersen Volling i Viborg. 8.9.1716, fol.711B.
E: Dorthe Madsdatter. LV: Niels hjort, skomager i Viborg. B:
1) Peder Mathias Jepsen Volling 10.
FM: Peder Pedersen, bødker i Viborg.
[Første ægteskab med Anne Bjørnsdatter, skifte 30.10.1704 lbnr.113].
Registrering 19.6.1716.

298 Karen Mouridsdatter i Viborg. 8.9.1716, fol.716B.
E: Christen Pedersen Post. B:
1) Kirsten Christensdatter 26
2) Elisabeth Christensdatter 24
3) Niels Christensen 22
4) Peder Christensen 19
5) Kirsten Christensdatter 16
6) Inger Christensdatter 12
7) Karen Christensdatter 8.
Registrering 7.8.1716.

299 Bente Pedersdatter i Viborg. 30.11.1716, fol.731.
E: Søren Vistisen, skomager. På arvingernes vegne A:
1) far Peder Christensen Qvist i Balling sogn i Salling.

300 Mette Gertsdatter i Viborg. 20.1.1717, fol.733B.
E: Villum Jensen Bech. B:
2) Ellen Villumsdatter 14.
Af første ægteskab B:
1) Mathias Madsen Møller 17.
FM: morbror Henrik Gertsen.
Afdøde døde 17.10.1716.

301 Otto Christian Roelsen, parykmager i Viborg. 13.10.1716, fol.740B.
E: Malene Jensdatter Graa. LV: Anders Bruun, rådstueskriver. B:
1) Marie Christine Ottesdatter 7
2) Anne Christine Ottesdatter 3.
Registrering 5.7.1716.

302 Frederik Jochum Deichmann, blikmager i Viborg. 10.2.1717, fol.746.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Peder Vandet i Viborg. B:
1) Kirsten Frederiksdatter 14
2) Rudolf Christian Frederiksen 12
3) Karen Frederiksdatter 14 uger.
FM: morbror Christen Pedersen Post.
Registrering 15.1.1717.

303 Peder Eriksen, borgmester i Viborg, [begravet 20.4.1717], fol.750, næste protokol fol.69.
E: Gertrud Hofmann. LV: Mathias Langenhoven, apoteker i Viborg, der ægter enken.
Testamente af 26.9.1708.
Hans A:
0) forældre Erik Nielsen Hollænder, købmand i Viborg og Anne Christensdatter
1) bror Jacob Eriksen [Frisenberg], præst i Hobro og Skjellerup
2) bror Oluf Eriksen, løjtnant i Hals
3) bror Niels Eriksen, doktor i Viborg, [død 1699]. E: Margrethe Elisabeth Hildebrandt. 5B:
a Conrad Hildebrandt
b Margrethe Hildebrandt
c Caritas Hildebrandt
d Anne Sofie Hildebrandt
e Leonora Hildebrandt
4) bror Johannes Eriksen, by- og rådstueskriver i Viborg, [begravet Sortebrødre 17.2.1716]. E: Mette Christoffersdatter. 5B:
a Margrethe Cathrine Johansdatter
b Anne Johansdatter
c Dorthe Marie Johansdatter
d Karen Ugelris Johansdatter
e Anne Laurentse Johansdatter
5) bror Zacharias Eriksen, [bedemand i Viborg, skifte 13.12.1708 lbnr.185]. 4B:
a Anne Marie Zachariasdatter
b Erik Zachariassen
c Rakel Zachariasdatter
d Caritas Zachariasdatter
6) bror Christen Eriksen [Frisenberg], præst i Viborg Sortebrødre, [død 29.6.1711]. 4B:
a Anne Ostenfeld
b Jens Ostenfeld, magister
c Peder Ostenfeld, borgmester i Frederiksstad i Norge
d Christian Ostenfeld, død. 3B:
1 Christian Peder Ostenfeld
2 Peder Ostenfeld
3 Christen Ostenfeld.
[Første ægteskab med Margrethe Sidenborg, død 26.3.1693.

304 Troels Lauridsen, hattemager i Viborg. 17.3.1717, fol.751.
E: Anne Christensdatter. LV: Poul Mikkelsen, grovsmed i Viborg. B:
1) Laurids Troelsen 23.
FM: Carsten Nielsen, hattemager i Viborg.
Registrering 12.2.1717.

305 Jens Pedersen, glarmester i Viborg. 13.3.1717, fol.755.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Jacob Pedersen Skals. B:
1) Else Jensdatter.
FM: morbror Poul Mikkelsen, smed.
Registrering 12.2.1717.

306 Mikkel Snothorst [Sorthors] i Viborg. 5.2.1717, fol.757B, næste protokol fol.582B.
E: Johanne Thomasdatter. B:
1) Henrik Snothorst 12; (kaldes 1724 Mikkel Hansen Sorthorst 19)
2) Anne Barbara Mikkelsdatter; (er i 1724 16 år).
FM: Niels Rasmussen i Viborg.

307 Frederik Krøger, rådmand i Viborg. 26.7.1717, fol.757B.
E: Abelone Jensdatter [Bruun]. B:
1) Johan Frederik Krøger, student.


Viborg byfoged
Skifteprotokol
1717-1722
B 45 - 252

308 Anne Jensdatter Sejer i Viborg. 14.7.1717, fol.2.
Enke efter Mikkel Andersen, snedker i Viborg, [skifte 15.7.1716 lbnr.296]. B:
1) Anne Mikkelsdatter 13
2) Mette Mikkelsdatter 8
3) Maren Mikkelsdatter 6.
FM:
1 Søren Jensen Fandrup
2 Jens Christensen Bøstrup
3 Rasmus Pedersen Hvas, snedker.
Desuden nævnes
1 afdødes søster Anne Jensdatter Sejer
2 afdødes bror Sejer Jensen g.m. Anne Madsdatter.
Afdøde døde 8.3.1717.

309 Claus Knudsen, kandestøber (tinstøber) i Viborg. 3.3.1717, fol.14B.
E: Barbara Christensdatter Juul. LV: Niels Nielsen Aalborg. B:
1) Maren Clausdatter 12
2) Gertrud Kirstine Clausdatter 8.
FM: Laurids Pedersen, maler.
Registrering 23.12.1717.

310 Niels Poulsen i Sønder Teglgård. 30.7.1717, fol.19.
E: Anne Olufsdatter. LV: Peder Christensen i Agerskov. B:
1) Oluf Nielsen Vinge, i bryggerhuset på Hald slot
2) Kirsten Nielsdatter 34
3) Anne Nielsdatter 30, i Vinge
4) Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Jensen i Vintmølle
5) Kirsten Nielsdatter på stedet
6) Ellen Nielsdatter i Viborg
7) Ellen Nielsdatter 18
8) Sidsel Nielsdatter 16
9) datter, død, var g.m. Niels Jacobsen i Sønder Vinge. 3B:
a Niels Nielsen
b Inger Nielsdatter
c Anne Nielsdatter.
Registrering 4.3.1717.

311 Andreas Mathiasen, ugift sadelmager i Viborg. 19.10.1717, fol.23.
A:
1) bror Jacob Mathiasen, død. 3B:
a Christen Jacobsen, sadelmager i Holstebro
b Hans Jacobsen Hegelund, sadelmager i Holstebro
c Anders Jacobsen Brove i Kongens Haraldsted ved Ringsted på Sjælland
2) søster Ursula Mathiasdatter. LV: Johan Eggers i Viborg.
Der henvises til skifte 1.5.1688 efter afdødes forældre: Mathias Sadelmager og Maren Andersdatter.
Afdøde døde 29.4.1717.

312 Peder Frandsen Bering, landstingshører i Viborg. 4.8.1717, fol.31B.
E: Else Christensdatter. LV: Anders Bruun, by- og rådstueskriver i Viborg. B:
1) Mette Marie Pedersdatter Bering, i København
2) Frands Pedersen Bering 17
3) Christian Martin Pedersen Bering 15
4) Johan Christoffer Pedersen Bering 12.
Afkald for arv efter afdødes far Frands Bering, landstingshører og borgmester i Viborg, skifte slut 3.8.1696, fra B:
1) Mette Frandsdatter Bering
2) Helvig Malene Frandsdatter Bering. Ved afkald 10.7.1701 g.m. Filip Schiøtt
3) Vita Frandsdatter Bering.
(Sml. lbnr.86).
Afdøde døde 3.1.1717.

313 Claus Mouridsen, feldbereder i Viborg. 12.10.1717, fol.46B.
E: Maren Nielsdatter Malmø. LV: Jacob Pedersen Skals. B:
1) Bodil Clausdatter g.m. Jens Poulsen, skomager
2) Johanne Kirstine Clausdatter.
FM: Jens Nielsen Trap i Viborg.
Registrering 3.8.1717.

314 Anne Akselsdatter i Viborg. 12.10.1717, fol.49B.
E: Peder Christensen, kusk. B:
1) Aksel Pedersen 2.
Registrering 9.8.1717.

315 Else Jensdatter i Viborg. 12.10.1717, fol.52B.
E: Didrik Evertsen, feldbereder. B:
1) Maren Didriksdatter 10
2) Jens Didriksen 8½
3) Anne Didriksdatter 6
4) Helvig Didriksdatter 4.
FM: morbror Mourids Jensen Hollænder, feldbereder.
Registrering 28.5.1717.

316 Mette Nielsdatter Graa i Viborg. 8.12.1717, fol.56.
Enke efter [Jacob Jørgensen Bastrup til Ballegård i Falslev sogn].
Første ægteskab med Hans Akselsen Steenberg, [skifte Hald amt 31.3.1698 lbnr.3]. B:
1) Aksel Hansen Steenberg i Viborg
2) Jacob Hansen Steenberg, student i Dalbyneder præstegård
3) Fædder Hansen Steenberg i Norge
4) Hans Hansen Steenberg på Østergård [i Åsted sogn] i Salling
5) Dorthe Cathrine Hansdatter Steenberg, tjener på Randrup [i Vinkel sogn]
6) Maren Hansdatter Steenberg.
FM: Mourids Pedersen Graa, købmand i Viborg.
Afdøde døde 10.6.1717.

317 Niels Ibsen Beringholm i Viborg. 1.3.1718, fol.73B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Johan Eggers. A:
1) bror Christen Ibsen i Hammershøj
2) søster Anne Ibsdatter i Hammershøj.
Afdøde døde 15.8.1717.

318 Anders Bruun, justitsadvokat, samt by- rådstue- og skifteskriver i Viborg. 20.6.1718, fol.83.
E: Marie [Lauridsdatter] Bering. B:
1) Severin Bruun 21
2) Anne Dorthe Bruun 18
3) Marianne Bruun 17.
FM: Christian Hansen Torsted.
Afdøde døde 26.5.1718.

319 Maren Baltsersdatter i Viborg. 2.11.1718, fol.89B.
E: Morten Markussen Bagger. B:
1) Agnethe Cathrine Mortensdatter 11.
FM: mosters mand Cort Pedersen Møller.
Afdøde døde 28.9.1718.

320 Jens Sørensen, vognmand i Viborg. 12.11.1718, fol.91.
E: Maren Thomasdatter. A:
1) søster Anne Sørensdatter g.m. Søren Jensen i Gassum ved Randers
2) bror [Oluf Sørensen], død. 1B:
a Kirsten Olufsdatter i Viborg.
Registrering 12.8.1718.

321 Jochum Wolf Ravn, rådmand i Viborg. 19.9.1718, fol.95B.
E: Ottilie Marie Ravn.
Bevilling til uskiftet bo af 30.10.1711.
'
322 Niels Gregersen Hjort, skomager i Viborg. 19.10.1718, fol.96, 196B.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Anne Nielsdatter 15
2) Peder Nielsen 12
3) Mette Kirstine Nielsdatter 9
4) Maren Nielsdatter 8
5) Anders Nielsen 6.
FM: Niels Jespersen, handskemager i Viborg.

323 Christian Høffner, organist i Viborg Sortebrødre. 16.8.1718, fol.97.
E: Sidsel Pedersdatter [Bøgvad], der rejste til Fredericia til "sin" søster Anne Sofie Høffner. B:
1) Alexander Høffner, organist i Viborg Gråbrødre
2) Anne Sofie Høffner i Ålbæk præstegård [i Lihme sogn] i Salling.
Afdøde døde 27.12.1717.

324 Poul Jensen, feldbereder i Viborg. 17.8.1718, fol.100B.
E: Johanne Jensdatter. B:
1) Karen Poulsdatter 2
2) Anne Poulsdatter 6 .dr.
FM: morbror Mourids Jensen Hollænder i Viborg.
Registrering 3.5.1718.

325 Søren Rasmussen, ugift kræmmer i Viborg. 11.8.1718, fol.101B.
A:
1) bror Christen Rasmussen i Onsild ved Lerkenfeld
2) søster Anne Rasmusdatter . FM: Claus Jensen i Nedergård i Viborg
3) halvsøster Kirsten Rasmusdatter, død. 2B:
a Jacob Pedersen Hvas
b Rasmus Pedersen Hvas.
Registrering 31.8.1717.

326 Mette Jensdatter i Viborg. 16.8.1718, fol.107B.
E: Peder Christensen, vægter. B:
1) Kirsten Pedersdatter 25
2) Marie Pedersdatter 22, tjener i Øster Teglgård
3) Jens Pedersen 13.
Registrering 16.6.1718.

327 Sander Sørensen, ugift i Viborg. 3.12.1718, fol.108B.
A:
1) bror Peder Sørensen i Ullits på Lerkenfeld gods ved søn Christen Pedersen
2) søster Maren Sørensdatter g.m. Jens Jensen Kvols i Viborg
3) søster Dorthe Sørensdatter i Viborg.
Afdøde døde 27.10.1718.

328 Margrethe Nielsdatter Kvorning. 30.11.1718, fol.110.
Arvinger angives ikke.
Afdøde 18.9.1718.

329 Mette Cathrine Christensdatter Lyngby i Viborg. 17.3.1718, fol.112.
E: Henrik Bang.
Arvinger angives ikke.

330 Mads Jespersen i Nørre Teglgaard.4.2.1719, fol.112.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Thure Justesen i Beringsholm. B:
1) Rasmus Madsen
2) Kirsten Madsdatter.
Registrering 3.2.1719.

331 Registrering i Viborg. 24.2.1719, fol.121B.
Registrering af gods i Viborg tilhørende kaptajn Kjeld Krag Sehested til Mejlgård [i Glesborg sogn], der lever.

332 Karen Pedersdatter i Viborg. 10.2.1719, fol.122B, 198.
E: Gregers Nielsen Ravn. A:
1) søster [Maren Pedersdatter, begravet Svenstrup i Hornum herred 4.12.1708, var g.m. Gude Christensen, degn i Ellidshøj og Svenstrup, begravet Svenstrup 13.2.1715]. 3B:
a Helvig Gudesdatter g.m. Christen Christensen Tranders, degn i Ellidshøj og Svenstrup
b Christen Gudesen
c Johanne Gudesdatter, død. E: Peder Henriksen. B: 2 børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 2.1.1719.

333 Kirsten Mortensdatter i Viborg. 11.3.1719, fol.123B.
E: Jens Nielsen Lindholm, hattemager. B:
1) Morten Jensen 5.
Afdøde døde 6.11.1718.

334 Schack Brockdorff, major i Viborg. 24.4.1719, fol.124B, 173.
Tilstedeværende A:
1) søster [Lucie Emerentse Brockdorff] g.m. Hieronymus de la Mare, løjtnant
2) morbror Gert Didrik von Levetzau til Tjele.
Afdøde, [der blev dræbt i duel med sin bror Henrik Brockdorff til Store Grundet i Hornstrup sogn], døde 24.4.1719.

335 Johan Johansen den ældre, rebslager i Viborg. 11.5.1719, fol.125, 171.
E: Anne Pedersdatter.
Første ægteskab med Sidsel Madsdatter. B:
1) Jacob Johansen den yngre, rebslager [skifte 17.5.1719 lbnr.336]. B:
a Sidsel Johansdatter
b Elisabeth Johansdatter
2) Didrik Johansen, rebslager i Viborg
3) Anneke Johansdatter [Debant], enke efter Niels Pedersen, feldbereder i Viborg, [skifte 27.10.1719 lbnr.337]
4) Anne Johansdatter g.m. Erik Jensen [Haasum], handskemager i Viborg
5) Inger Johansdatter g.m. Niels Henriksen i Ginderup i Krejbjerg sogn i Salling.

336 Johan Johansen den yngre, rebslager i Viborg. 17.5.1719, fol.126, 155.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Christian Lunov, herredsfoged i Lysgård og Hids herreder.
Første ægteskab med Maren Andersdatter, [skifte 29.5.1711 lbnr.215]. B:
1) Sidsel Johansdatter 23½, der ægter Søren Pedersen Faarbæk
2) Elisabeth Marie Johansdatter 17.
FM: farbror Didrik Johansen, rebslager i Viborg.
[Andet ægteskab med Karen Hansdatter i Viborg. 31.10.1715 lbnr.284].
Afdøde døde 17.4.1719.

337 Niels Pedersen, feldbereder i Viborg. 27.10.1719, fol.137.
E: Anneke Johansdatter Debant. LV: bror Didrik Johansen, rebslager i Viborg. B:
1) Peder Nielsen 33, noget vanvittig
2) Johan Nielsen 29, feldberedersvend
3) Søren Nielsen 28, student
4) Mads Nielsen 26, hattemagersvend
5) Else Nielsdatter g.m. Søren Mouridsen Klem, grovsmed i Viborg
6) Birgitte Nielsdatter g.m. Jørgen Thomsen, feldbereder i Viborg.
Afdøde døde 29.9.1719.

338 Registrering i Viborg. 28.11.1719, fol.152.
Registrering af gods i Viborg tilhørende Verner Parsberg til Bidstrup [i Granslev sogn], Skivehus [i Skive landsogn] og Eskær [i Grinderslev sogn], [skifte Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter 17.4.1720 lbnr.10].
Registrering beæret af enken E: Christiane Barbara Rantzau.
Afdøde døde på Eskær.

339 Anders Christensen Gaarsdal (Gaasdal), avlskarl i Viborg. 8.1.1720, fol.176.
A:
1) bror Peder Christensen i Over Gårsdal [i Ravnstrup sogn]]
2) søster g.m. Christen Jacobsen i Kirkebæk [i Romlund sogn].

340 Anne Nielsdatter i Viborg. 16.11.1719, fol.177.
E: Mourids Jensen Hollænder.
Første ægteskab med Jens Nielsen Nold, feldbereder i Viborg, [skifte 12.10.1701 lbnr.59]. B:
1) Niels Jensen Nold i Viborg
2) Karen Jensdatter Nold 27
3) Anders Jensen Nold 23.
FM: fars [halv]bror Christen Sejersen, handskemager i Viborg.

341 Peder Christensen, vægter i Viborg. 29.9.1719, fol.178, 180B.
Enke efter Mette Hansdatter. B:
1) Kirsten Pedersdatter g.m. Laurids Madsen Ørbæk, klejnsmedesvend
2) Marie Pedersdatter 24
3) Jens Pedersen 16.
FM:
1 farbror Christen Christensen, kirketjener i Viborg domkirke
2 fasters mand Niels Sørensen, kirketjener i Viborg.
Afdøde døde 29.9.1719.

342 Johanne Nielsdatter i Viborg. 16.1.1720, fol.179B, 449B.
E: Rasmus Madsen Krag, slagter. A:
1) søster Birgitte Nielsdatter g.m. Niels Ovesen, guldsmed i Nyborg på Fyn
2) søster Karen Nielsdatter 40.
Afdøde døde 10.12.1719.

343 Peder Sørensen Faarbæk i Viborg. 30.7.1720, fol.183, 437B.
E: Bodil Christensdatter. LV: Niels Lassen, bødker i Viborg. B:
1) Søren Pedersen Faarbæk i Viborg
2) Christen Pedersen Faarbæk 23.
FM: Niels Nielsen Aalborg i Viborg.
Arv i boet til
1 Laurids Pedersen Randrup efter far Peder Lauridsen Randrup
2 Laurids Pedersen Øe efter morfar Niels Jensen Øe.
Afdøde døde 8.6.1720.

344 Mads Knudsen i Viborg. 29.8.1720, fol.192.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Christen Pedersen Post i Viborg. B:
1) Dorthe Madsdatter
2) Kirsten Madsdatter.
FM: Peder Lundsgaard i Viborg.
Registrering 24.5.1720.

345 Jens Frederiksen i Viborg. 14.8.1719, fol.199.
E: Johanne Jensdatter. LV: Niels Jespersen. B:
1) Frederik Jensen 2.
FM: morbror Gert Knot, skomager i Viborg.

346 Hans David Sander i Viborg. 25.10.1719, fol.203.
E: Kirsten Sejersdatter Pind. LV: bror Mourids Pind. B:
1) Maren Hansdatter 7
2) Anne Marie Hansdatter 4½
3) Jeremias Hansen 2½
4) Inger Cathrine Hansdatter 3 uger.
FM: født værge Jeremias Sander.
Registrering 14.8.1719.

347 Christen Pedersen Tise i Viborg. 11.10.1719, fol.205B.
E: Maren Jensdatter. LV: Ernst Andersen, sværdfeger i Viborg. B:
2) Peder Christensen
3) Jens Christensen 23
4) Mette Christensdatter 20½, i København
5) Kirsten Christensdatter 12
6) Jesper Christensen 9.
Første ægteskab med Mette Andersdatter, skifte 19.5.1692. B:
1) Karen Christensdatter g.m. Thomas Thomsen i Vejsmark i Grinderslev sogn i Salling.
Registrering 19.7.1719.

348 Jens Jensen i Viborg. 25.10.1719, fol.209.
E: Maren Christensdatter. LV: Poul Mikkelsen, smed i Viborg. B:
1) Jens Jensen 14.
Registrering 19.7.1719.

349 Laurids [Christensen] Arctander, købmand i Viborg. 18.10.1720, fol.212B, 508.
E: Marie Berntsdatter. B:
3) Margrethe Hylleborg Arctander 20
4) Christian Bernt Arctander 17, i Hamborg.
Første ægteskab med [Hylleborg Jacobsdatter Hasse, skifte 16.5.1699 lbnr.1]. B:
1) Jacob Hasse 26, på Oxford Akademi i England ved morbror Peder Hasse
2) Cathrine Kirstine Arctander g.m. Mogens Lassen.
Afdøde døde 18.10.1720.

350 Jens Svenningsen Burmand, skomager i Viborg. 11.9.1720, fol.249.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Laurids Pedersen Gedsted. A:
0) far Svenning Pedersen i Engedal i Daugbjerg sogn
1) faster Margrethe Pedersdatter, død, var g.m. Morten Sindersen i Dalsgård i Vester Børsting i Vroue sogn. 2B:
a Anne Mortensdatter i Demstrup i Sjørslev sogn
b Peder Mortensen, død. 3B:
1 Anders Pedersen i Lånum i Smollerup sogn
2 Margrethe Pedersdatter g.m. Christen Nielsen i Lånum
3 Karen Pedersdatter g.m. Palle Nielsen i Lånum
2) mormors søster Maren Jacobsdatter, død. 3B:
a Jacob Andersen i Struer
b Søren Andersen i København
c Anne Andersdatter, død. 3B:
1 Maren Andersdatter Trane den ældre
2 Anders Trane, skomager i København
3 Maren Andersdatter Trane, den yngre i København.
Registrering 25.6.1720.

351 Maren Pedersdatter i Viborg. 19.6.1721, fol.256B.
E: Christen Pedersen Basse. A:
1) Anne Pedersdatter g.m. Peder Lauridsen Gedsted i Viborg
2) bror Peder Pedersen i Farre
3) søster Else Pedersdatter i Farre, død. B: børn, hvis navne, der ikke angives
4) søster Anne Pedersdatter i Sjælør
5) søster Kirstine Pedersdatter i Hinge.
Testamente af 8.6.1721.
Afdøde døde 19.6.1721.

352 Mourids Jensen Hollænder i Viborg. 8.8.1720, fol.262B.
Enke efter Anne Nielsdatter, skifte 16.11.1719, fol.340. A:
1) bror Knud Jensen Hollænder, feldbereder i Viborg
2) Johanne Jensdatter, enke efter Poul Jensen, feldbereder i Viborg, [skifte 17.8.1718 lbnr.324].
3) søster Else Jensdatter, [skifte 12.10.1717 lbnr.315]. E: Didrik Evertsen, feldbereder. 4B:
1) Maren Didriksdatter
2) Jens Didriksen
3) Anne Didriksdatter
4) Helvig Didriksdatter.

353 Bertel Johansen Kjærulf, guldsmed i Viborg. 23.5.1721, fol.2984.
E: Beate Jacobsdatter Prip. LV: Jens Jacobsen, skrædder i Viborg. A:
1) søster Johanne Johansdatter g.m. Jørgen Jensen i Urlev sogn på Bygholm gods
2) søster Maren Johansdatter, død, var g.m. Jens Nielsen i Spettrup [i Urlev sogn] på Bygholm gods. 7B:
a Niels Jensen 24
b Otte Jensen 21
c Jens Jensen
d Peder Jensen
e Mette Jensdatter
f Anne Jensdatter
g Kirsten Jensdatter
3) søster Kirsten Jensdatter g.m. Jens Sørensen i Urlev, begge døde. 4B:
a Abigael Jensdatter
b Mette Jensdatter
c Søren Jensen
d Else Jensdatter.
Afdøde døde 2.2.1721.

354 Claus von Suten, hollandsk øksnekøbmand, der døde i Viborg. 18.1.1721, fol.300B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der kom fra Weisop i Holland, døde 18.1.1721.

355 Anneke Johansdatter [Debant] i Viborg. 24.1.1722, fol.301B.
Enke efter Niels Pedersen, feldbereder i Viborg, [skifte 27.10.1719 lbnr.337]. B:
1) Peder Nielsen, vanvittig
2) Johan Nielsen, feldberedersvend
3) Søren Nielsen, student i København
4) Mads Nielsen, hattemagersvend i København
5) Else Nielsdatter g.m. Søren Mouridsen [Klem], grovsmed i Viborg
6) Birgitte Nielsdatter g.m. Jørgen Thomsen, feldbereder i Viborg.
Afdøde døde 9.11.1722.

356 Registrering i Viborg. 12.2.1722, fol.313B.
Registrering af gods i Viborg tilhørende afdøde Anne Pedersdatter Krarup, enke efter Nielsen på Boller ved søn Niels Jepsen "til" Boller [formentlig i Uth sogn].

357 Ernestine Juliane Lindenborg i Viborg. 6.3.1722, fol.314B.
E: Vilhelm Riis, landstingsskriver. B:
1) Christiane Charlotte Riis 1½
2) Birgitte Riis 4 mdr.

358 Alart Minchen (Menchen, Menche), rådmand i Viborg. 26.5.1721, fol.317B.
E: Ursula (Årsele, Orsle) Margrethe Lindorff. LV: Christian Braem. landsdommer i Nørrejylland. B:
2) Anne Margrethe Minchen 14
3) Cathrine Helvig Minchen 8.
FM: Jochum Sutholtz i Viborg.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Frandsdatter Richter, begravet Sortebrødre 8.12.1704]. B:
1) Frands Carl Minchen 23.
FM: morbror Anders Carl Richter, byskriver i Thisted og herredsskriver i Hundborg og Hillerslev herreder.
Registrering 19.3.1721.

359 Maren Hansdatter Bach i Viborg. 10.6.1721, fol.344B.
E: Jacob Nielsen Fischer. B:
1) Ingeborg Jacobsdatter 13
2) Niels Jacobsen 6
3) Hans Jacobsen 2.
Registrering 5.6.1721.

360 Peder Knudsen Klejtrup i Viborg. 25.6.1722, fol.349, 354.
E: Elisabeth Jensdatter Schrøder. LV: Mourids Pedersen Graa i Viborg. B:
1) Knud Pedersen 11
2) Birgitte Pedersdatter 7.
FM: farbror Anders Knudsen Klejtrup i Viborg.

361 Søren Mouridsen Klem, grovsmed i Viborg. 26.6.1722, fol.352B, 509B.
E: Else Nielsdatter. LV: Erik Jensen, handskemager i Viborg. B:
1) Mourids Sørensen 14
2) Cathrine Sørensdatter 11
3) Edel Sørensdatter 10
4) Anneke Sørensdatter 8
5) Niels Sørensen 4.
FM: morbror Johan Nielsen, feldbereder.Viborg byfoged
Skifteprotokol
1722-1730
B 45 - 253

362 Henning Eriksen, sadelmager i Viborg. 4.7.1722, fol.357.
E: Bodil Jørgensdatter Broch. LV: Jacob Pedersen Skals i Viborg. B:
1) Gundil Henningsdatter 18, i Christiania i Norge
2) Jørgen Henningsen 16, i Christiania i Norge
3) Efraim Henningsen 10
4) Inger Marie Henningsdatter 4
5) Ranild Henningsdatter 3.
FM: morbror Anders Jørgensen Serup, bedemand i Viborg.
Registrering 27.6.1722.

363 Cathrine Nielsdatter i Viborg. 18.6.1722, fol.360B.
E: Thomas Christoffersen, snedker.
Første ægteskab med Thomas [Jensen] Riis, [skifte 11.11.1707 lbnr.166]. B:
1) Christen Thomsen, hattemagersvend i København
2) Jens Thomsen, hattemagersvend i Randers
3) Maren Thomasdatter i Viborg.

364 Christen [Christensen] Koch i Viborg. 24.7.1722, fol.361B, 540B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Christensen Skram i Viborg. B:
1) Niels Christensen Koch 23
2) Anne Christensdatter Koch 15.
FM: Anders Mortensen Koch.

365 Niels Olufsen i Viborg. 24.7.1722, fol.362B, 541.
E: Else Pedersdatter.
1) Peder Nielsen, grovsmed i Rødvig i Hansted sogn ved Horsens
2) Karen Nielsdatter på Estvadgård
3) Dorthe Nielsdatter g.m. Søren Jensen, kusk på Barritskov
4) Anne Nielsdatter g.m. Søren Lauridsen Vrold i Viborg
5) Johanne Nielsdatter.

366 Maren Andersdatter i Viborg. 24.7.1722, fol.363B, 540B.
E: Peder Christensen, bødker. B:
1) Mette Marie Pedersdatter 2.
FM: morfar Anders Mortensen Koch i Viborg.
Desuden nævnes enkemandens mor Maren Nielsdatter, enke efter Christen Pedersen, bødker. LV: Niels Lauridsen, bødker i Viborg.

367 Albert Mouridsen Trap (Trappe), 7 år gammel i Viborg. 26.8.1722, fol.364B.
A:
0) forældre Mourids Albertsen Trap, præst i Terslev og Ørslev på Sjælland, begravet 3.11.1717 og [Kirsten Lauridsdatter Trap], skifte 17.1.1719
1) bror Laurids Mouridsen Trap, går i Skole i Lübeck
2) søster Anne Mouridsdatter Trap
3) søster Magdalene Mouridsdatter Trap
4) søster Mette Kirstine Mouridsdatter trap.
FM:
1 farfar Albert Cortsen, købmand i Viborg
2 farbror Peder Albertsen Trap i Viborg
3 farbror Cort Albertsen Trap i Ålborg.
Afdøde døde 28.7.1722.

368 Karen Frandsdatter i Viborg. 29.6.1722, fol.365B, 423B.
E: Peder Jensen Rose, skomager. A:
1) bror Henrik Frandsen i Thisted i Thy
2) bror Peder Frandsen i Bergen i Norge. E: Margrethe. Børn, hvis navne ikke angives.
Registrering 30.1.1722.

369 Registrering i Viborg. 6.10.1722, fol.370.
Registrering af en gård i Viborg som afdøde Jens Loldrup ejede, men nu tilhørte Otto [Christian Christoffersen] Lihme, præst i Hammel, Voldby og Sall og afdøde hustru Anne Marie [Jensdatter] Schmidt, [begravet Hammel 25.9.1722].
Desuden nævnes afdødes mor Anne Hansdatter, [enke efter Jens Pedersen Schmidt i Kølsen].
(Sml. lbnr.273, 375).

370 Maren Jensdatter i Viborg. 4.7.1722, fol.370B.
E: Poul Mikkelsen Navntofte. B:
1) Maren Poulsdatter 34
2) Birgitte Poulsdatter g.m. Niels Jensen Thisted i Viborg
3) Mikkel Poulsen 27.
Registrering 26.6.1722.

371 Registrering i Viborg. 30.9.1722, fol.376.
Registrering af nogle markjorder i Viborg tilhørende afdøde Søren Steen, rådmand i Randers.

372 Anne Margrethe Markusdatter i Viborg. 16.1.1721, fol.377B.
E: Niels Simonsen, snedker. B:
1) Anne Nielsdatter 7
2) Kirsten Nielsdatter 5
3) Simon Nielsen 1.

373 Peder Hansen, klejnsmed i Viborg. 30.10.1722, fol.380B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jacob Pedersen Skals i Viborg. B:
2) Anne Marie Pedersdatter 3.
FM: Markus Markussen, klejnsmed i Viborg.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter. B:
1) Gundil Pedersdatter i Viborg.
Registrering 11.8.1722.

374 Niels Jespersen, handskemager i Viborg. 17.1.1721, fol.388.
E: Sofie Lauridsdatter. LV: Jacob Pedersen Skals i Viborg. B:
1) Kirsten Nielsdatter.
FM:
1 farbror Jørgen Jespersen, handskemager i Viborg
2 morbror Jens Lauridsen, skomager i Viborg.
Første ægteskab med [Kirsten Christensdatter, skifte 14.12.1713 lbnr.259. Hendes første ægteskab med Niels Pedersen Knot]. B:
1) Peder Nielsen Knot.
Registrering 13.12.1720.

375 Anne Sørensdatter i Viborg. 11.5.1722, fol.391.
Enke efter Jens Pedersen Loldrup, frivagtmester i Viborg, skifte 5.2.1715 lbnr.273].
Testamente af 28.3.1690, der er fornyet 12.8.1701.
Hans A:
Da han var et slegfredbarn, der ikke var lyst i kuld og køn af stedfaderen, arver kun :
0) mor Margrethe Jensdatter, død, var g.m. Peder Mikkelsen i Loldrup
1) morbror Anders Jensen i Loldrup [i Viborg Gråbrødre landsogn], død. 3B:
a Christen Andersen i Kirkebæk [i Romlund sogn], død. 2B:
1 Melle Christensen i Romlund
2 Anne Christensdatter g.m. Niels Jensen Vridsted i Løvel
b Anne Andersdatter, død, var g.m. Søren Fischer i Loldrup. 5B:
1 Christen Sørensen i Loldrup
2 Anders Sørensen i Loldrup
3 Karen Sørensdatter g.m. Hans Jørgen [Schiøtz], klokker i Viborg Gråbrødre
4 Margrethe Sørensdatter g.m. Villads Andersen, glarmester i Viborg
5 Anne Sørensdatter g.m. Jørgen Andersen Halland, bryggersvend i København
c Jens Andersen i Nørgård, død. 3B:
1 Anders Jensen, tjener i Guldbæk [i Øster Hornum sogn]
2 Anne Jensdatter g.m. Jacob Johansen, skomager i Viborg
3 Dorthe Jensdatter g.m. Søren Pedersen i Romlund.
Hendes A:
0) mor Bente Andersdatter
1) søster Maren Sørensdatter, død. 3B:
a Søren Hansen i Frederiksstad i Norge, død. 5B:
1 Mikkel Sørensen Galde i Frederiksstad
2 Hans Sørensen Galde i Frederiksstad
3 Dorthe Kirstine Sørensdatter Galde g.m. Peder Helgesen i Frederiksstad
4 Maren Sørensdatter Galde, enke efter Herluf Andersen Fosby i Frederiksstad
5 Anne Sørensdatter Galde g.m. Villum Jensen Bech i Viborg
b Anne Hansdatter i Kølsen, nu i Viborg, enke efter Jens Pedersen Schmidt i Kølsen. LV: Thomas Bie, lektor i Viborg. Arv (ifølge afdøde Anne Sørensdatters testamente) til B:
1 Anne Marie Jensdatter Schmidt g.m. Otto [Christoffersen] Lihme, præst i Hammel, Voldby og Sall
c Bente Hansdatter, død uden børn.
- - -
Desuden angives slægt, der ikke arver A:
Hans slægt:
1) stedfars bror Christen Mikkelsen, død. 1B:
a Mikkel Christensen, død. 1B:
1 Anne Marie Mikkelsdatter g.m. Christen Pedersen Faarbæk i Viborg
2) stedfars søster Mette Mikkelsdatter, død. 1B:
a Mikkel Nielsen i Tougård
3) stedfars søster Anne Marie Mikkelsdatter g.m. Niels Christensen Faarbæk i Viborg.
Hendes slægt:
1) mors søskendebarn Karen Andersdatter, død. 1B:
a Poul Andersen i Løvel.
Registrering 7.3.1721.

376 Birgitte Pedersdatter i Viborg. 13.7.1722, fol.421B.
E: Peder Jepsen Kravmand i Viborg. A:
1) bror Peder Pedersen i Øster Velling
2) søster, død. 1B:
a Inger Jensdatter g.m. Jens Sallingbo i Gammel Asmild på Asmildkloster gods.

377 Johanne Christensdatter, ugift i Viborg. 13.7.1722, fol.429.
A:
1) søster Anne Christensdatter i Hinge.
FM: Peder Jepsen Kravmand i Viborg.
Afdøde døde 3.11.1721.

378 Elisabeth Olufsdatter i Viborg. 7.7.1722, fol.432B.
E: Laurids Andersen, tjenestekarl hos byfogeden i Viborg, nu hos bror i Hegnet mølle [i Tøndering sogn] i Salling. B:
1) Oluf Lauridsen 9, hos moster i Hegnet mølle.
FM: Rasmus Pedersen, farver i Viborg.
Afdøde døde 29.1.1722.

379 Anne Nielsdatter Kølsen i Viborg. 29.8.1720, fol.443B.
A:
1) bror i Vendsyssel, hvis navn ikke angives
2) halvbror, hvis navn ikke angives. E: Else Nielsdatter Kølsen. 2B:
a Niels Lauridsen Kølsen, handskemager i Viborg
b Maren Lauridsdatter Kølsen.
Afdøde blev fundet druknet i en brønd 28.2.1720.

380 Lisbeth Hansdatter i Viborg. 16.1.1721, fol.450.
Arvinger angives ikke.
Registrering 24.5.1720.

381 Vogn Christensen i Viborg. 18.1.1721, fol.451B.
E: Inger Christensdatter. LV: Jacob Skals i Viborg. B:
1) Christen Vognsen 14
2) Jens Vognsen 8.
FM: fars næstsøskendebarn Christen Skram i Viborg.
Desuden nævnes enkens søster Kirsten Christensdatter.
Registrering 9.10.1720.

382 Marie Svendsdatter i Viborg. 20.1.1721, fol.453.
E: Anders Mortensen Koch. B:
1) Maren Andersdatter 23 g.m. Peder Christensen, bødker
2) Christen Andersen Koch 20.
Arv efter enkemandens mor Maren Nielsdatter, skifte slut 6.11.1691 til B:
1) enkemandens søster Karen Mortensdatter, skifte 16.5.1713 lbnr.248
2) enkemandens søster Birgitte Mortensdatter, død, var g.m. Frederik Sørensen, [skifte 12.2.1714 lbnr.261]. 1B:
a Morten Frederiksen.
Arv efter enkemandens far Morten Jensen Koch, skifte 18.6.1705 lbnr.130 til B:
3) enkemandens halvsøster Maren Mortensdatter Koch
4) enkemandens halvsøster Anne Mortensdatter Koch g.m. Peder Christensen, kusk
5) enkemandens halvsøster Anne Mortensdatter Koch.
Afdøde døde 30.5.1720.

383 Niels Amdisen, købmand i Viborg. 13.2.1721, fol.456B.
Enkemand. B:
1) Maren Amdisdatter under Kronborg rytterdistrikt på Sjælland
2) Mette Amdisdatter i Kirke Værløse på Sjælland, enke efter Niels Joensen ved søn Søren Rasmussen i Frederikssund og desuden nævnes den unge søn Joen Nielsen
3) Bodil Amdisdatter g.m. Jens Olufsen rådmand i København.
Afdøde var værge for Sara Nielsdatter, datter af Niels Øe, skifte efter hendes far og mor 15.9.1689.
Afdøde døde 2.1.1720.

384 Thure Justesen i Viborg. 2.6.1723, fol.468.
E: Maren Mortensdatter Møller. LV: Niels Nielsen Aalborg. B:
1) Anne Marie Thuresdatter 21
2) Birthe Thuresdatter 15.
FM: Peder Nielsen Alstrup, handskemager i Viborg.

385 Anne Mortensdatter i Viborg. 31.8.1722, fol.471.
E: Jens Jensen Bøstrup, vognmand. A:
1) søster Anne Mortensdatter i Sønder Thise, enke
2) bror Christen Mortensen i Sønder Thise, død. 4B:
a Morten Christensen i Vester Lyby på frue Anne Høeg til Dalsgårds gods
b Laurids Christensen i Sønder Thise på Jungetgård gods
c Jens Christensen i Pindstrup [i Marie Magdalene sogn] øst for Randers
d Anne Christensdatter g.m. Niels Christensen i Sønder Kongerslev i Himmersyssel
3) søster Bodil Mortensdatter g.m. Niels Lauridsen i Sønder Thise, begge døde. 4B:
a Morten Nielsen i Mogenstrup i Grinderslev sogn på Eskær gods
b Anne Nielsdatter g.m. Jens Troelsen i Nannerup [i Jebjerg sogn]
c Edel Nielsdatter i Bostrup i Lyby sogn
d Anne Nielsdatter, her på stedet.
Afdøde døde 4.8.1722.

386 Henrik Gertsen i Viborg. 22.7.1721, fol.477B.
E: Mette Mouridsdatter. B:
1) Maren Henriksdatter
2) Johanne Henriksdatter g.m. Simon Reininger, skrædder i Viborg
3) Mette Henriksdatter g.m. Jørgen Mortensen, handskemager i Viborg
4) Gert Henriksen 20.
Afdøde døde 5.5.1721.

387 Johanne Christensdatter i Viborg. 18.2.1723, fol.481B.
E: Christian Gregersen Post. A:
1) bror Christen Christensen i Idumlund i Idum sogn
2) bror Peder Christensen i Bakgård ved Sønder Vosborg [i Ulfborg sogn]
3) bror Niels Christensen, uvist hvor.

388 Kirsten Lauridsdatter Bering i Viborg. 12.11.1721, fol.484.
Enke efter Knud Jensen Breum, [vinhandler, skifte 13.1.1711 lbnr.208]. B:
1) Jean Lorents Knudsen 24, student
2) Anne Elisabeth Knudsdatter i København
3) Inger Marie Knudsdatter, tjener på Ristrup [i Sabro sogn]
4) Gertrud Marie Knudsdatter på stedet.
Desuden nævnes
1 afdødes søster Gertrud Bering g.m. Christian Torsted
2 afdødes søster Inger Bering, enke efter Mikkel Hansen.
Afdøde døde 9.4.1721.

389 Inger Pedersdatter Tækker. 16.1.1721, fol.493.
E: Christen Jensen Kannik, skomager. A:
1) søster Maren Pedersdatter Tækker g.m. Johan Forbus, borgmester i Nakskov
2) halvbror Anders Pedersen Tækker, skomager i Randers
3) halvsøster Margrethe Pedersdatter Tækker, enke i Viborg
4) halvsøster Kirsten Pedersdatter Tækker g.m. Rasmus Davidsen Rohde i Randers.
Afdøde døde 6.12.1720.

390 Hans Pedersen Møller i Viborg. 12.5.1721, fol.497.
Enkemand. B:
1) Mikkel Hansen 17.
FM: Laurids Pedersen Gedsted.
Afdøde, der havde været møller i Non mølle [i Dollerup sogn], døde 15.2.1721.

391 Maren Gregersdatter i Viborg. 22.7.1722, fol.501B.
E: Christen Christensen, glarmester. B:
1) Anne Margrethe Christensdatter 9
Registrering 5.6.1721.

392 Maren Pedersdatter, ugift væverpige i Viborg. 10.7.1721, fol.505.
A:
1) søster Mette Pedersdatter i Viborg
2) bror Jens Pedersen i Holsten, uvist om levende
3) bror Iver Pedersen i Holsten, uvist om levende.
Afdøde3 døde 10.7.1721.

393 Mette Pedersdatter, ugift sypige i Viborg. 20.9.1721, fol.505B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 18.7.1721.

394 Mette Pedersdatter Krog, et barn i Viborg. 3.4.1721, fol.507B.
A:
0) far Peder Pedersen Krog, [skifte 30.8.1712 lbnr.237]
1) mor Maren Andersdatter [fejl for Maren Hansdatter] g.m. Peder Andersen Bay, skrædder
2) søster Frederikke Pedersdatter
3) søster Marie Cathrine Pedersdatter
4) bror Hans Pedersen
5) bror Johannes Pedersen
6) halvbror Anders Pedersen Krog Bay.
Arv efter afdødes farfar Peder Sørensen Krog og hustru Maren Pedersdatter Bødker i Lee, skifte Ulstrup gods [4.6.1720 lbnr.16].
Afdøde døde 1.7.1720.

395 Christen Pedersen Bødker i Viborg. 4.6.1721, fol.508B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Lassen Bødker. B:
1) Peder Christensen Bødker 24.
FM: fars [halv]bror Hans Thomsen Lemming.
Arv i boet til Mette Cathrine Thomasdatter efter hendes mor ved FM: Hans Thomsen Lemming.
Registrering 24.5.1721.

396 Christen Lauridsen Gedsted i Viborg. 25.7.1721, fol.510B.
E: Kirsten Jochumsdatter.
Testamente af 3.2.1721.

397 Adam Neuhoff, guldsmed i Viborg. 9.10.1723, fol.511.
E: Maren Mouridsdatter Graa. LV: far Mourids Graa, købmand i Viborg. B:
2) Kirsten Adamsdatter 8
3) Marie Anne Adamsdatter 7.
FM: morbror Peder Mouridsen Graa.
Første ægteskab med Anne Lauridsdatter, skifte 11.7.1712 lbnr.234. B:
1) Barbara Marie Neuhoff 18.
FM: mosters søn Laurids Nielsen, købmand i Viborg.
Anne Lauridsdatters første ægteskab med Henrik Holstkampf, guldsmed i Viborg, [skifte 20.2.1704 lbnr.106]. B:
1) Nikolaj Henrik Holstkampf 10.
FM: Johannes Sivertsen Harch, købmand i Viborg, der kaldes afdødes svoger.
Registrering 4.3.1723.

398 Magdalene Cathrine Nissen i Viborg. 31.5.1720, fol.516.
Enke efter Jacob von Holten, [landstingsskriver, begravet Viborg Gråbrødre 31.8.1716]. B:
1) Ida Sofie Jacobsdatter von Holten i Viborg.
Af de øvrige børn, hvis navne ikke angives, opholder de fleste sig i udlandet.
Afdøde døde 26.5.1720.

399 Johan Christian Fuusmann, ugift korporal i Viborg. 17.6.1720, fol.516B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var ankommet til Viborg med rejsepas fra Nykøbing Mors 28.4.1720.

400 Karen Christensdatter Skive i Viborg. 27.3.1720, fol.516B.
E: Egidius Hast, skomager.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 22.3.1720.

401 Anne Christensdatter [Byrial] i Viborg. 17.5.1721, fol.517.
Enke efter Søren Jensen Handberg, [skifte 22.5.1716 lbnr.293]. B:
1) Bodil Sørensdatter
2) Maren Sørensdatter i København
3) Christen Sørensen 21
4) Jens Sørensen 17.
FM: farbror Peder Sørensen Handberg, feldbereder i Viborg.
Mandens første ægteskab med [Bodil Pedersdatter]. Arv i boet til B:
1) Karen Sørensdatter Handberg g.m. Mads Pedersen Fogh.
Registrering 28.3.1721.

402 Zacharias Clausen Bastian, ugift kræmmer i Viborg. 6.8.1723, fol.518B.
A:
1) halvbror Daniel Gregorius Eisenhardt i Svallerup kro ved Kalundborg på Sjælland, død. E: Karen Viktorsdatter, nu g.m. Jochum Herman Schultz i Munke Bjergby på Sjælland. 3B:
a Albert Danielsen, død
b Niels Danielsen
c Christine Danielsdatter
2) [halv]søster Birgitte Jørgensdatter Bastian i Viborg. LV: Jens Sørensen Dolmer sst.
Tingsvidne at afdøde mor var Maren Christensdatter Bastian.
Afdøde, der var på marked i Grenå, døde 24.9.1721 og er begravet i Grenå.

403 Maren Pedersdatter i Viborg. 5.2.1724, fol.535B.
Enke efter Niels Gregersen Hjort, skomager, skifte 19.10.1718 lbnr.322. B:
1) Anne Nielsdatter 20
2) Peder Nielsen 15
3) Mette Kirstine Nielsdatter 15
4) Maren Nielsdatter 12
5) Anders Nielsen 10.
FM: Peder Nielsen Alstrup, handskemager i Viborg.
Registrering 18.10.1723.

404 Christoffer Linning, gørtler i Viborg. 20.5.1723, fol.537B.
E: Maren Nielsdatter [Juul]. LV: Adam Møller, kobbersmed i Viborg. B:
1) Niels Christoffersen 9
2) Morten Christoffersen 3.
FM: Peder Christensen Vandet i Viborg.
Registrering 12.5.1723.

405 Anne Knudsdatter i Viborg. 3.2.1724, fol.538B.
E: Jens Jensen Krarup, skomager. B:
1) Bodil Kirstine Jensdatter 17
2) Johanne Jensdatter 13.
Afdøde døde 30.6.1723.

406 Anne i Viborg. 18.10.1723, fol.541B.
Enke efter Peder Broch, løjtnant. B:
1) Bodil Pedersdatter Broch i Viborg
2) Anders Pedersen Broch, kaptajn i Norge
3) Margrethe Pedersdatter Broch i København.

407 Christoffer Bagge, ugift rådstueskriver i Viborg. 12.11.1723, fol.542.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 4.2.1722.

408 Kirsten Jensdatter [Haasum] i Viborg. 20.5.1723, fol.564.
E: Niels Lauridsen Kølsen, [handskemager]. B:
1) Anne Nielsdatter 6
2) Marie Cathrine Nielsdatter 3
3) Jens Nielsen 16 uger.

409 Niels Arctander til Nøragergård [i Durup sogn i Gislum herred] og købmand i Viborg. 11.6.1723, fol.565.
E: Sofie Dorthe Møinichen. B:
1) Henrikke Nielsdatter 9
2) Just Arctander 8
3) Sofie Charlotte Nielsdatter 6
4) Henrik Christian Arctander 4
5) Niels Arctander 3
6) Else Marie Nielsdatter 2
7) Christine Jacobi Nielsdatter 6 mdr.
Afdøde døde 11.6.1723.

410 Christen Clemensen i Viborg. 16.5.1724, fol.583.
E: Mette Andersdatter. LV: Niels Christensen, handskemager i Viborg. B:
1) Anders Christensen 16.
FM: Niels Nielsen Aalborg i Viborg.
Registrering 10.3.1724.

411 Margrethe Ottilie Beitzen i Viborg. 5.7.1724, fol.585, 602.
E: Henrik Mühlmann, feltskær. B:
1) Henrik Martin Mühlmann 29
2) Christiane Ottilie Mühlmann 28
3) Hans Jacob Mühlmann 24
4) Johan Didrik Mühlmann 22, i apotekerlære i Viborg
5) Frederikke Marie Mühlmann 20, forlovet med Johan Bech.

412 Hans Christian Wilrich, kontrafejer i Viborg.5.2.1722, fol.585B.
E: Anne Christensdatter. LV: Nikolaj Lytken i Ørum. B:
1) Johanne Hansdatter g.m. Hans Rasmussen på Bådsgård [i Højslev sogn].
Første ægteskab med Bodil Lauridsdatter Rosing.
Børn, hvis navne ikke angives.

413 Maren Nielsdatter i Viborg. 31.7.1724, fol.588B.
E: Niels Eriksen Bastrup. B:
2) Erik Nielsen Bastrup.
Af første ægteskab B:
1) Anne Eriksdatter.
FM: Hans Mikkelsen Randers, skomager i Viborg.

414 Carl Gotfred Schönnemann, kaptajn i Viborg. 24.2.1722, fol.590B.
Testamente af 13.2.1722. A:
1) bror Sigmund Ernst Schönnemann
2) bror Elias Jacob Schönnemann
3) søster Anne Esther Schönnemann i Viborg, der lever. 1B:
a Anne Marie Tesmer.
FM: Jens Bille, kaptajn i Viborg.

415 Mathias Frederik von Haven, rådmand i Viborg. 26.9.1722, fol.592.
E: Anne Pedersdatter Reuter (Rytter).
Testamente af 9.9.1722.

416 Johanne Sofie Kaas i Viborg. 4.3.1722, fol.593.
Enke efter Frands Juul oberst. B:
1) Elisabeth Cathrine Juul i Viborg
2) Karen Juul i Roskilde Jomfrukloster
3) Birgitte Sofie Juul i Roskilde Jomfrukloster.
FM:
1 Rudolf baron Gersdorff
2 Knud Reedtz.

417 Registrering i Viborg. 28.7.1723, fol.594.
Registrering af gods i Viborg tilhørende Palle Krag, stiftamtmand i Viborg stift, [der døde på Katholm i Ålsø sogn 20.7.1723].

418 Bertel Jensen, bogbinder i Viborg. 16.8.1724, fol.595, 600B.
E: Anne Lauridsdatter Bording. B:
1) Jens Bertelsen, udenlands
2) Hans Bertelsen, i Norge
3) Johannes Bertelsen, gift på Sjælland
4) Anders Bertelsen
5) Daniel Bertelsen i Hobro
6) Gert Bertelsen i København
7) Sinnet (Zignete) Bertelsdatter g.m. Jens Hansen, skrædder i Viborg.

419 Christen Rasmussen Vejrum i Viborg. 15.6.1724, fol.596.
E: Karen Thomasdatter. LV: Niels Nielsen Aalborg i Viborg.'
Første ægteskab med Maren Olufsdatter, [skifte 27.9.1713 lbnr.251]. B:
1) Kirsten Christensdatter g.m. Jens Pedersen i Viborg
2) Maren Christensdatter g.m. Rasmus Madsen i Nørre Teglgård
3) Else Christensdatter i Viborg
4) Margrethe Christensdatter
5) Mette Christensdatter.
Afdøde døde 16.3.1724.

420 Kirsten Pedersdatter [Broch] i Viborg. 26.2.1724, fol.599.
E: Mourids Pedersen Graa, købmand. B:
1) Peder Mouridsen Graa, købmand i Viborg
2) Maren Mouridsdatter, enke efter Adam Neuhoff, guldsmed i Viborg, [skifte 9.10.1723 lbnr.397]
3) Dorthe Mouridsdatter, enke efter Poul [Poulsen] Rich, købmand i Viborg
4) Ellen Kirstine Mouridsdatter g.m. Peder Møller i Århus
5) Anne Mouridsdatter.

421 Mette Rasmusdatter i Viborg. 9.9.1722, fol.603.
E: Christen Jensen Post. B:
1) Inger Christensdatter 18
2) Rasmus Christensen 16
3) Anne Christensdatter 10
4) Ellen Christensdatter 7.
(Afdøde kaldes også Maren Rasmusdatter).
Registrering 4.6.1722.

422 Johanne Kirstine Lihme i Viborg. 12.9.1724, fol.605, 623.
E: Lukas Kjærulf, kancelliassessor. B:
1) Peder Kjærulf 5
2) Jens Christian Kjærulf 4
3) Anne Kirstine Kjærulf
4) Johanne Dorthe Kjærulf.
FM:
1 Clemen Kjærulf
2 Reinholt Kjærulf
3 Christian Lihme
4 Jochum Lihme.
Bevilling til uskiftet bo af 9.9.1724.
Samfrændeskifte 9.1.1726.

423 Christen Mortensen, ugift sadelmager i Viborg. 3.2.1725, fol.605B.
A:
1) søster Karen Mortensdatter på stedet. FM: Thorbjørn Clausen i Viborg
2) halvbror Morten Thøgersen Vium, sætteskriver i Trondhjem stift i Norge.
Registrering 19.7.1723.

424 Poul Rich, købmand i Viborg. 30.3.1725, fol.608B.
E: Dorthe Mouridsdatter Graa. B:
1) Cathrine Rich 6.
FM:
1 morfar Mourids Pedersen Graa i Viborg
2 fars halvbror Peder [Nielsen] Høgh, præst i Estvad og Rønbjerg.
Arv i boet efter Søren Steen til B:
1 Christen Kærgaard Steen
2 Cathrine Kirstine Steen.
Bevilling til uskiftet bo af 1.10.1723.
Samfrændeskifte 30.3.1725.
(Sml. lbnr.29).

425 Else Antonisdatter i Viborg. 29.8.1724, fol.609B.
Enke efter Anders Smed.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 23.10.1722.

426 Maren Vistisdatter i Viborg. 16.2.1725, fol.610B.
E: Christian Gregersen, post. B:
1) Visti Christiansen 20 uger.
FM: morbror Søren Vistisen, skomager i Viborg.

427 Mette Nielsdatter i Viborg. 8.2.1725, fol.611.
E: Bertel Nielsen, snedker. B:
1) Niels Bertelsen
2) Margrethe Bertelsdatter.

428 Mogens Jacob Lassen, toldforpagter i Viborg. 10.7.1725, fol.612, 618B.
E: Cathrine Kirstine Arctander. LV: Peder Sivertsen Harch i Viborg. B:
1) Naaman Lassen 8
2) Hylleborg Lassen 8
3) Marie Lassen 2
4) Christine Lassen 1.
FM:
1 farbror Henrik Lassen
2 farbrors søn Mathias Lassen
3 Alexander Montros, rådstueskriver i Viborg
4 Jens Ottesen
5 Gunde Pedersen Møller.

429 Kirsten [Jochumsdatter] Lassen i Viborg. 30.10.1725, fol.612B.
E: Knud Kærgaard, købmand.
Testamente af 11.6.1725.

430 Rasmus Jørgensen, skomager i Viborg. 17.2.1725, fol.613.
E: Mette Iversdatter. LV: Iver Lauridsen, kræmmer. B:
1) Mads Rasmussen 33
2) Karen Rasmusdatter.

431 Anne Jespersdatter i Viborg. 29.11.1725, fol.613B.
Enke efter Peder [Andersen], sporemager, [skifte 23.4.1712 lbnr.228]. B:
1) Jesper Pedersen, sporemager i Viborg
2) Johanne Pedersdatter.
Registrering 14.6.1725.

432 Margrethe Christensdatter i Viborg. 30.9.1725, fol.614.
E: Peder Pedersen, bødker. A:
1) søster Anne Christensdatter [Byrial, skifte 17.5.1721 lbnr.401], var g.m. Søren Jensen Handberg i Viborg, [skifte 22.5.1716 lbnr.293]. 4B:
a Bodil Sørensdatter
b Maren Sørensdatter
c Christen Sørensen Handberg
d Jens Sørensen Handberg
2) søster Kirsten Christensdatter g.m. Kjeld Feldbereder, begge døde. 6B:
a Laurids Kjeldsen
b Christen Kjeldsen
c Jens Kjeldsen
d Maren Kjeldsdatter g.m. en sømand i København
e Sofie Kjeldsdatter
f Anne Kjeldsdatter.

433 Vibeke Rodsteen i Viborg. 21.11.1725, fol.616.
Testamente af 10.10.1722. A:
1) bror [Jens Rodsteen til Rodsteenseje i Odder sogn, død 1707]. B:
a Øllegaard Rodsteen g.m. Frederik Christian Rantzau til Rodsteenseje, der begge lever. 3B:
1 Steen Rantzau
2 Sofie Amalie Rantzau
3 Helle Margrethe Rantzau
b Margrethe Rodsteen g.m. Frands Rantzau [til Sindinggård i Sinding sogn i Hammerum herred]
c Dorthe Rodsteen g.m. Henrik Bielke, jægermester
2) Christian Rodsteen, generalløjtnant

434 Else Nielsdatter i Viborg. 29.11.1725, fol.616B.
E: Niels Lauridsen, bødker. B:
1) Laurids Nielsen
2) Niels Nielsen, død. 3B:
a Søren Nielsen
b Niels Nielsen
c Niels Nielsen.
FM: stedfar Hans Jørgen Klokker
3) Anne Nielsdatter, død. E: Jens Pedersen, handskemager. 3B:
a Else Marie Jensdatter
b Bodil Sofie Jensdatter
c Peder Jensen
4) Anne Nielsdatter, [skifte Torstedlund gods i Årestrup sogn 17.7.1724.
E: Johan Jochum Lytken, podemester i Sønderup på Torstedlund gods]. 3B:
a Albert Christoffer
b Jochum
c Else Marie.

435 Anne Nielsdatter i Viborg. 1.12.1725, fol.620B.
E: Jens Pedersen, handskemager. B:
1) Else Marie Jensdatter 6
2) Bodil Sofie Jensdatter 5
3) Peder Jensen 1.

436 Mette Lauridsdatter, ugift i Viborg. 29.11.1723, fol.622B.
Arvinger kendes ikke.

437 Niels Hansen Rosborg i Viborg. 8.2.1726, fol.623.
E: Sofie Mikkelsdatter. LV: Hans Jensen Frausing. B:
1) Hans Nielsen 9
2) Cathrine Margrethe Nielsdatter 8
3) Anne Cathrine Nielsdatter 2.
FM: mors morbror Christen Pedersen Post.

438 Christen Poulsen [Lund], guldsmed i Viborg. 18.10.1725, fol.627B.
E: Sidsel Henriksdatter. B:
1) Mette Kirstine Christensdatter
2) Inger Marie Christensdatter
3) Mette Cathrine Christensdatter.
Registrering 24.7.1722.

439 Søren Jensen Bygum i Viborg. 18.10.1725, fol.628.
E: Mette Pedersdatter. B:
1) brorsøn Laurids i Bygum.

440 Mathias Juul, stadsmusikant i Viborg. 14.10.1725, fol.628B.
E: Anne Baufein.
Arvinger kendes ikke.

441 Hustru i Viborg. 29.11.1725, fol.628B. 686B.
E: Egidius Hast.
Hendes B:
1) Christen Madsen, i handskemagerlære i Viborg.

442 Christen Sejersen, handskemager i Viborg. 12.2.1725, fol.629.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Christensen, handskemager. B:
1) Søren Christensen 28.
Registrering 20.12.1724.

443 Hans Brandt, landstingshører i Viborg, [begravet 4.6.1726], fol.630.
E: Margrethe Elisabeth.
Bevilling til uskiftet bo af 10.2.1725.

444 Dorthe Madsdatter. 5.9.1726, fol.630B.
E: Anders Pedersen Ørris.
Første ægteskab med Jeppe Pedersen Volling, skifte 8.9.1716 lbnr.297. B:
1) Peder Mathias Jepsen Volling.

445 Jochum Lassen, borgmester i Viborg. 10.9.1726, fol.632.
Enkemand efter Maren [Christensdatter] Ugelris. B:
1) Christian Lassen, præst i Skyum og Hørdum i Thy
2) Mathias Lassen i Viborg
3) Kirstine Lassen, død uden børn, [skifte 30.10.1725 lbnr.429]. E: Knud Kærgaard, købmand i Viborg
4) Marie Kirstine Lassen g.m. Abraham Mørch
5) Dorthe Lassen, [skifte Fjends herred gejstlig 11.3.1715 lbnr.17]. E: Lukas [Nielsen] Stenstrup, præst i Vridsted og Fly. 1B:
a Cathrine Dorthe Stenstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 6.4.1725.
Registrering 13.5.1725.

446 Albert Cortsen Bisted, købmand i Viborg. 7.3.1726, fol.644, 716B.
Enkemand efter Mette Jensdatter Nipgaard.
Af hans første ægteskab B:
1) Cort Albertsen Trap, købmand i Ålborg
2) Peder Albertsen, købmand i Viborg
3) Mourids Albertsen Trap, [præst i Terslev og Ørslev på Sjælland, begravet 3.11.1717 og Kirsten Lauridsdatter, skifte 17.1.1719]. 5B:
a Laurids Mouridsen Trap i Lübeck
b Anne Mouridsdatter Trap
c Magdalene Mouridsdatter Trap
d Mette Kirstine Mouridsdatter Trap.
d Albert Mouridsen Trap, skifte 26.8.1722 lbnr.367.
Hendes [første ægteskab med Palle Pedersen Torning]. Testamente af 21.1.1702. A:
1) søster, død, [var g.m. Just Andersen Holst på Trøstrup i Timring sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter 22.7.1723 lbnr.56]. Arv kræves til 2B:
a Anders Justesen Holst, præst i Vivild
b [Helle Justsdatter, død Bramminge 1711, var g.m. Christen Sørensen Rygaard, forvalter på Bramminge i 1711, senere ejer af Hesselmed i Ål sogn]. 1B:
1 Søren Christensen på Hesselmed.

447 Mourids Sejersen Pind i Viborg. 5.9.1726, fol.676.
E: Karen Clemensdatter. LV: Uderid Johansen, rebslager i Viborg. B:
1) Anne Cathrine Mouridsdatter 18
2) Sejer Mouridsen 15
3) Clemen Mouridsen 11
4) Hans Urid Mouridsen 5.
FM: Jens Nørgaard, kræmmer i Viborg.

448 Marie Elisabeth Sørensdatter i Viborg. 4.3.1727, fol.682.
E: Filip Ferring, bager. B:
1) Anne Cathrine Filipsdatter.

449 Registrering i Viborg. 19.2.1723, fol.683.
Registrering hos Christian Pedersen Poch, guldsmed i Viborg, der er bortrømt 16.2.1723.
Til stede er bortrømtes hustru Anne Jensdatter ved far Jens Jacobsen, skrædder.

450 Christian Ibsen, kusk i Viborg. 19.6.1724, fol.683B.
A: far Ib Christensen i Tolstrup.
Afdøde druknede i Viborg sø.

451 Else Sørensdatter [Klem] i Viborg. 1.8.1725, fol.684.
Enke efter Søren Sørensen Rind (dvs. Pind), [skifte 7.4.1713 lbnr.246].
Første ægteskab med [Jacob Andersen Graa i Viborg, skifte 27.10.1700 lbnr.36]. B:
1) Kirsten Jacobsdatter Graa g.m. Henrik [Jensen] Skov, præst i Sahl og Gullev
2) Niels Jacobsen Graa, degn i Skørping og Fræer.
Afdøde døde 1.8.1725.

452 Karen Pedersdatter Steen i Viborg. 21.4.1725, fol.685, næste protokol fol.30.
A:
1) søstersøn Carsten Christoffersen Godske.
Afdøde skal også have haft en bror.
Afdøde døde 18.4.1725.

453 Mette Pedersdatter [Botzen] i Viborg. 12.1.1723, fol.686.
Enke efter Christen [Pedersen Lyngby] maler [og økonom i Viborg, skifte 14.5.1715 lbnr.278]. B:
1) en datter i København, hvis navn ikke kendes.
Desuden nævnes afdødes søster [Cathrine Pedersdatter Botzen, skifte Ålborg bisp 4.2.1726 lbnr.328, enke efter Niels Sørensen Stenstrup, præst i Øsløs, Vesløs og Arup, skifte Ålborg bisp 14.9.1696 lbnr.139]. B: Lukas Stenstrup, præst i Vridsted og Fly
Afdøde døde 10.1.1723.

454 Poul Lostrup, tjenestekarl i Viborg. 28.1.1726, fol.686.
Arvinger angives ikke.

455 Hans Sørensen, skorstensfejer i Viborg. 5.3.1728, fol.687.
E: Ida Jespersdatter. B:
1) Søren Hansen 10
2) Anne Cathrine Hansdatter.

456 Mogens [Nielsen] Bøstrup i Viborg. 8.6.1728, fol.687, 707B.
E: Anne Marie Nielsdatter Høgh. B:
1) Niels Mogensen Høgh 12
2) Cathrine Sofie Mogensdatter 10
3) Poul Rich 3.
Afdøde døde 8.6.1728.

457 Niels Kjeldsen, post i Viborg. 3.9.1728, fol.687B, næste protokol fol.403B.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Christen Lauridsen, tømrer i Viborg. B:
1) Laurids Nielsen Bech 26
2) Mette Cathrine Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter
4) Johanne Nielsdatter
5) Kirsten Nielsdatter, gift i København
6) Christen Nielsen, udenlands.

458 Niels Lauridsen, bødker i Viborg. 7.9.1728, fol.688, 691, 705.
Enkemand efter Else Nielsdatter, [skifte 29.11.1725 lbnr.434]. B:
1) Laurids Nielsen, bødker i Viborg
2) Niels Nielsen, død. 3B:
a Søren Nielsen
b Niels Nielsen
c Niels Nielsen.
FM: stedfar Hans Jørgen Klokker i Viborg
3) Anne Nielsdatter, død. E: Jens Pedersen, handskemager i Viborg. 2B:
a Else Marie Jensdatter
b Bodil Sofie Jensdatter.
4) Anne Nielsdatter, [skifte Torstedlund gods i Årestrup sogn 17.7.1724]. E: Johan Jochum Lytken, [podemester i Sønderup på Torstedlund gods]. 3B:
a [Albert Christoffer]
b [Jochum]
c [Else Marie].
Afdøde døde 6.9.1728.

459 Christen Kærgaard Steen, ugift købmand i Viborg. 2.10.1728, fol.688, 689, 739.
A:
1) fars halvbror, død. 1B:
a Cathrine Poulsdatter.
FM: stedfar Anders Sørensen
2) fars halvbror Peder [Nielsen Høgh], præst i Estvad og Rønbjerg
3) fars halvsøster Anne Marie [Nielsdatter] Høgh, enke efter Mogens [Nielsen] Bøstrup, [skifte 8.6.1728 lbnr.456]
4) fars halvsøster Dorthe Steen, enke efter Poul Ballin
5) moster Dorthe Kærgaard g.m. Mads Pedersen Bigum i København
6) moster Johanne Kærgaard g.m. Godske GlasMeyer.
Arv efter afdødes morbror Knud Kærgaard.

460 Peder Lauridsen Randrup i Viborg. 27.9.1728, fol.688B, 705B.
E: Kirsten Vognsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Pedersen i Haverslev .
FM: Ib Christensen, snedker i Viborg.

461 Kirsten Jochumsdatter Domp i Viborg. 13.10.1728, fol.692, næste protokol fol.1.
Enke efter Christen Lauridsen Gedsted, [skifte 25.7.1721 lbnr.396].
Testamente af 3.2.1721.
Hans A:
1) far Laurids Pedersen Gedsted.
Hendes A:
1) halvsøster Anne Madsdatter g.m. Sejer Jensen, slagter i Viborg
2) halvsøster Mette Madsdatter, død. 4B:
a Laurids [Christensen] Faarbæk i Viborg
b Søren Christensen Faarbæk 24, vanvittig
c [Peder Christensen Faarbæk i Viborg, skifte 22.3.1729 lbnr.470]. 1B:
1 Jochum Pedersen Faarbæk 10. FM: Jens Hansen Lyngsø
d Kirsten Christensdatter g.m. Christen Domp.
Registrering 29.10.1728.

462 Knud Kærgaard, købmand i Viborg. 1.9.1728, fol.697.
Enkemand efter Kirsten Jochumsdatter Lassen, [skifte 30.10.1725 lbnr.429].
Testamente af 11.6.1725.
Hans A:
1) søster [Johanne Christensdatter Kærgaard] g.m. Godske GlasMeyer i Kølsen
2) søster Dorthe Kærgaard g.m. Mads Pedersen Bigum i København
3) søster, død. 1B:
a Christen Kærgaard i Viborg.
Hendes A:
0) far [Jochum Lassen, borgmester i Viborg, skifte 10.9.1726 lbnr.445]
1) bror Christian Lassen, præst i Skyum og Hørdum i Thy
2) bror Mathias Lassen i Skyum
3) søster Marie Kirstine Lassen g.m. Abraham Mørch
4) søster Dorthe Jochumsdatter Lassen, død. E: Lukas Stenstrup, præst i Vridsted og Fly. 1B:
a Cathrine Dorthe Lukasdatter Stenstrup.
Forening dateret Randers 14.1.1723 mellem Christen Kærgaard og søster og deres stedmor Maren Mikkelsdatter angående arv efter deres far.

463 Hylleborg Cathrine [Bøhm] i Viborg. 23.12.1728, fol.707.
E: Jens Olufsen Bang.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes søster Johanne Marie Bøhm.
[Afdødes forældre var Hans Bøhm, løjtnant, begravet Vejrum 17.07.1724 og Anne Marie Majoner begravet Vejrum 28.04.1724].

464 Rudolf Borch, købmand i Viborg. 4.2.1729, fol.709.
E: Sofie Christine Helms. B:
1) Henrik Borch 8
2) Rudolf Frederik Borch 3.
FM: Christen Faarbæk.
Bevilling til uskiftet bo af 24.5.1726.
Samfrændeskifte 4.2.1729.
(Afdøde kaldes også Rudolf Borg).

465 Peder Alstrup, handskemager i Viborg. 21.6.1729, fol.710B.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Iversen Sand. B:
1) Marie Kirstine Pedersdatter 13
2) Mette Pedersdatter 11
3) Cathrine Pedersdatter 9.
FM: Jens Lauridsen, skomager i Viborg.

466 Anne Marie Mikkelsdatter [Graa] i Viborg. 26.11.1728, fol.712.
E: Christen Pedersen Faarbæk. B:
1) Marie Cathrine Christensdatter.

467 Søren Pedersen Faarbæk i Viborg. 15.6.1729, fol.715.
E: Sidsel Johansdatter. LV: Christen Pedersen Lassen. B:
1) Maren Sørensdatter 9
2) Johan Peder Sørensen 23 uger.
FM: farbror Christen Pedersen Faarbæk.
Arv i boet efter Jochum Johansen.

468 Adam Adamsen Møller, kobbersmed i Viborg. 24.9.1729, fol.719B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Peder Vandet i Viborg. B:
1) Sofie Møller 7
2) Margrethe Møller 4.
FM: Mads Jensen, bager i Viborg.

469 Peder Pedersen, bødker i Viborg. 22.9.1730, fol.721.
E: Mette Christensdatter. LV: Christen Pedersen Faarbæk. B:
1) Margrethe Pedersdatter 3.
FM: Hans Thomsen, bager i Viborg.
[Første ægteskab med Margrethe Christensdatter, skifte 30.9.1725 lbnr.432].

470 Peder Christensen Faarbæk i Viborg. 22.3.1729, fol.722B.
E: Dorthe Hansdatter [Lyngsø]. LV: Mikkel Poulsen Navntoft. B:
1) Jochum Pedersen 9.
FM: Jens Hansen Lyngsø i Viborg.
Registrering 30.11.1728.

471 Christen Sørensen Fallesgaarde i Viborg. 6.10.1728, fol.724B.
E: Maren Gertsdatter. B:
1) Søren Christensen
2) Jesper Christensen
3) Søren Christensen 20
4) Gert Christensen, soldat
5) Henrik Christensen, soldat.
Registrering 6.8.1728.

472 Anne Nielsdatter i Viborg. 13.8.1728, fol.725B.
E: Albert Johansen Rich. B:
3) Johannes Albertsen Rich
4) Thomas Albertsen Rich.
FM: Peder Lauridsen Gedsted.
Første ægteskab med [Thomas Koch, kræmmer i Viborg. 2.10.1700 lbnr.37]. B:
1) Inger Thomasdatter g.m. Jens Nielsen Alstrup i Viborg
2) Niels Thomsen Koch.

473 Maren Jensdatter i Viborg. 26.11.1728, fol.728.
E: Johan Nielsen, feldbereder. B:
1) Maren Johansdatter, på Rygen
2) Niels Johansen 6
3) Johan Johansen 3.

474 Maren Andersdatter i Viborg. 20.10.1729, fol.729B.
E: Morten Thorsen, sadelmager. B:
1) Thomas Mortensen 6.

475 Maren Madsdatter i Viborg. 20.10.1729, fol.731.
E: Peder Olufsen Kaldal, skomager. B:
2) Oluf Pedersen Kaldal
3) Else Pedersdatter Kaldal.
Uden ægteskab B:
1) Mette Lauridsdatter g.m. Anders [Pedersen] Klinge, skomager i Viborg.

476 Kirsten Christensdatter i Viborg. 12.10.1729, fol.733.
E: Søren Visti, skomager. B:
1) Visti Sørensen 3.

477 Jens Jensen Fusager i Viborg. 10.2.1730, fol.734.
E: Anne Sørensdatter [Blytækker]. LV: Jacob Pedersen Skals i Viborg. B:
1) Bodil Jensdatter 18
2) Søren Jensen 17
3) Jens Jensen 13
4) Jens Christian Jensen 10.
FM: Jens Jensen Nørgaard i Viborg.
Enkens første ægteskab med [Peder Sørensen Lyngby, maler i Viborg, skifte 16.5.1708 lbnr.175]. B:
1) Peder Pedersen Lyngby 24
Arv i boet efter Poul Eriksen Batum, var g.m. [Anne Pedersdatter, skifte 30.11.1699 lbnr.21] til B:
1) Mette Poulsdatter g.m. Barthold [Poulsen] Wellejus, præst i Gundslev på Falster
2) Birgitte Poulsdatter. FM: Frederik Terkildsen på Rosenvold.
Registrering 3.8.1729.

478 Erik Roelsen, parykmager i Viborg. 21.6.1730, fol.758B.
E: Lene Sofie Ostenfeld. LV: Søren Gjesing i Viborg. B:
1) Hans Christian Roelsen 12
2) maren Cathrine Roelsen 7
3) Thøger Ostenfeld Roelsen 4
4) Anne Cathrine Roelsen 2.
FM: Erik Haasum i Viborg.

479 Jens Lauridsen Vranum i Viborg. 21.10.1730, fol.762.
E: Johanne Nielsdatter Malle.
Som arvinger underskriver A:
1) Søren Lauridsen i Vranum
2) Anne Lauridsdatter i Vranum
3) Anders Lauridsen i København
4) Niels Christensen i Vranum
5) Jens Nielsen i Vranum.Viborg byfoged
Skifteprotokol
1725-1742
B 45 - 254

480 Udgår.

481 Christian Kruse, oberst i Viborg. 18.4.1729, fol.9.
Enke efter Christine Susanne Juul, [død 1728]. B:
1) junker Rytz.
FM: afdødes bror Jørgen Kruse, oberst.
Desuden var til stede:
1) Jens Bille, kaptajn med frue
2) junker Anders Rosenkrantz
3) Niels Hesselberg.

482 Dorthe Christensdatter Juul i Viborg. 9.1.1731, fol.17.
E: Laurids Pedersen Knudsgaard, maler. B:
1) Cathrine Sofie Lauridsdatter 16
2) Gertrud Marie Lauridsdatter 13.
FM: morbror[dvs. mosters mand] Niels Nielsen Aalborg i Viborg.

483 Else Villumsdatter i Viborg. 31.10.1730, fol.19.
E: Christen Poulsen. A:
1) bror Hans Villumsen i Kalundborg
2) bror Vennich Villumsen, uvist hvor
3) bror Christen Villumsen Kvalsted (Kvallersted) i Viborg.
Registrering 26.4.1730.

484 Peder Sivertsen Harch, købmand i Viborg. 7.4.1728, fol.22B.
Enkemand efter [Agnethe Cathrine Lassen, skifte 5.7.1707 lbnr.161]. B:
1) Sivert Pedersen Harch
2) [Anneke Pedersdatter Harch] g.m. Peder Stær
3) [Kirsten Pedersdatter Harch] g.m. Hans Jørgen Krog
4) [Anne Marie Pedersdatter Harch] g.m. Jens Ottesen [Holbæk]
5) Naaman Pedersen Harch
6) Maren Pedersdatter Harch
7) Karen Pedersdatter Harch.

485 Barbara Christensdatter Juul i Viborg. 23.1.1731, fol.24.
Enke efter Claus Knudsen, tinstøber, [skifte 3.3.1717 lbnr.309]. B:
1) Maren Clausdatter
2) [Gertrud Kirstine Clausdatter].
FM: morsbror [dvs. mosters mand] Niels Aalborg i Viborg.

486 Jørgen Thomsen, feldbereder i Viborg. 1.2.1731, fol.24B.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Christen Pedersen Basse i Viborg. B:
1) Else Jørgensdatter 12
2) Anneke Jørgensdatter 9
3) Sidsel Jørgensdatter 7
4) Niels Jørgensen 4.
FM: Didrik Johansen, rebslager i Viborg.

487 Søren Glerup, ugift i Viborg. 9.12.1726, fol.26.
Arvinger findes ikke.

488 Niels Pedersen Ledertouger i Viborg. 6.3.1731, fol.31, 403.
E: Sofie Lauridsdatter. LV: Hans Jensen Frausing i Viborg. A:
1) far Peder Nielsen Ledertouger, handskemager i Viborg.
Desuden nævnes enkens bror Jens Lauridsen, skomager i Viborg.

489 Laurids Hansen Lyngsø i Viborg. 14.11.1730, fol.31B.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Jensen Frausing i Viborg. B:
1) Mogens Lauridsen 2.
FM: Jens Hansen Lyngsø.

490 Peder Albertsen Trap, købmand i Viborg. 2.5.1730, fol.33, 72B.
E: Anne Enevoldsdatter. LV: Jacob Stampe, der ægter enken. A:
1) Cort Albertsen Trap, købmand i Ålborg
2) Mourids Albertsen Trap, [præst i Terslev og Ørslev på Sjælland, begravet 3.11.1717 g.m. Kirsten Lauridsdatter, skifte 17.1.1719]. 5B:
a Laurids Mouridsen Trap [i Lübeck]
b Anne Mouridsdatter Trap
c Magdalene Mouridsdatter Trap
d Mette Kirstine Mouridsdatter Trap.
e [Albert Mouridsen Trap, skifte 26.8.1722 lbnr.367].
Samfrændeskifte 27.10.1730.
Afdøde døde 2.5.1730.

491 Jørgen Pedersen Møller i Viborg. 1.3.1731, fol.35.
E: Margrethe Bloch. LV: Hans Jensen Frausing i Viborg. B:
1) Inger Georgine.
FM: Thomas Jensen Nørholm.

492 Anders Pedersen Morup (Maarup), ugift fuldmægtig på Aunsbjerg, der boede i Viborg. 22.6.1731.
Arvinger angives ikke.
Til sted var Frands Iversen, fuldmægtig på Birkelse [i Åby sogn] i Vendsyssel.
Afdøde, der døde 22.6.1731, [blev begravet Viborg Sortebrødre 26.6.1731].

493 Laurids Nielsen, bødker i Viborg. 11.7.1731, fol.39B.
E: Anne Jensdatter Loldrup. LV: Christian Hjørring i Viborg. B:
1) Else Margrethe Lauridsdatter.
FM: Claus Jensen i Viborg.
Arv efter afdødes søster Anne Nielsdatter, skifte Torstedlund gods [i Årestrup sogn] 17.7.1724. E: Johan Jochum Lytken, podemester i Sønderup på Torstedlund gods. 3B:
a [Albert Christoffer]
b [Jochum]
c [Else Marie].
Arv efter afdøde far Niels Lauridsen bødker, skifte 7.9.1728 lbnr.458.
Registrering 5.9.1730.

494 Henrik Andersen, bøssemager i Viborg. 25.7.1731.
Enkemand.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 28.12.1729.

495 Jens Christensen Fastrup i Viborg. 17.10.1731, fol.46B.
E: Anne Mouridsdatter. LV: Christen Thomsen, kandestøber i Viborg. B:
1) Christen Jensen 15
2) Karen Jensdatter 12
3) Kirsten Jensdatter 9.
FM: Niels Sørensen Tostrup i Viborg.
Registrering 18.7.1731.
(Skiftet findes i Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland Pr 495 vedlagt afkald fra Kirsten Jensdatter og med oplysning om at Karen Jensdatter er g.m. Peder Knap).

496 Jacob Pedersen Skals (Schaltz), købmand i Viborg. 30.5.1731, fol.48B, 160B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Thomas Andersen Nørholm. B:
1) Johanne Marie Jacobsdatter Skals 15.
FM: farbror Jørgen Pedersen Skals, købmand i Viborg.
Desuden nævnes
1 afdødes bror Jens Pedersen i Skals
2 afdødes bror Laurids Skals i København
3 afdødes søster Anne Pedersdatter i Skals
4 afdødes svoger Niels Øster i Skals
5 Henrik Skals.
Registrering 17.1.1730.

497 Poul Mikkelsen, grovsmed i Viborg. 5.9.1731, fol.75B.
E: Maren Jensdatter. B:
4) Jens Poulsen 14
5) Knud Poulsen 12
6) Bodil Poulsdatter 8
7) Peder Poulsen, der døde.
FM: Jesper Jensen, skrædder i Viborg.
Første ægteskab med Bodil Knudsdatter, skifte 20.4.1712 lbnr.232. B:
1) Laurids Poulsen 29
2) Sidsel Poulsdatter 24
3) Mikkel Poulsen 21.
FM: Frands Boemann, bødker i Viborg.
Registrering 8.5.1731.

498 Didrik Johansen, rebslager i Viborg. 18.10.1731, fol.81B.
E: Bodil Hansdatter. LV: Hans Jensen Frausing i Viborg. B:
2) Johannes Didriksen 21
3) Lisbeth Didriksdatter 18.
FM: Christen Pedersen Basse i Viborg.
Første ægteskab med [Mette Hansdatter, skifte 17.4.1709 lbnr.191]. B:
1) Peder Didriksen 23.
FM: Peder [Andersen] Bay, skrædder i Viborg.

499 Hans Thomsen i Viborg. 19.12.1731, fol.84.
E: Maren Jensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 7.12.1731.

500 Peder Jensen Stær, købmand i Viborg. 6.11.1731, fol.84.
E: Anneke [Pedersdatter] Harch. LV: svoger Hans Jørgen Krog, købmand i Viborg. B:
1) Jens Stær 8
2) Agnethe Stær 7
3) Sidsel Stær 5
4) Peder Stær 3
5) Johan Barlag 1.
FM: morbror Sivert Harch.

501 Niels Nielsen Hesselbjerg, ugift i Viborg. 21.11.1731, fol.97B.
Afdøde havde 2 brødre og 2 søstre hvoraf kun angives A:
1) Mads Hesselbjerg.
Afdøde, der havde været fuldmægtig på Tjele, døde 15.12.1730.

502 Laurids Adamsen, grovsmed i Viborg. 29.8.1731, fol.117B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: søn Søren Hansen, ridefoged for nu afdøde ritmester Parsberg. A:
1) bror Søren Adamsen ved Fladstrand
2) bror Steffen Adamsen i København.

503 Peder Nordenberg, stadsmusikant i Viborg. 15.8.1731, fol.127.
E: Anne Dorthe Jensdatter. LV: Christian Hjørring i Viborg. B:
1) Johannes Pedersen 3
2) Jørgen Pedersen 1.
FM: Anders Bertelsen i Viborg.
Afdøde døde 13.1.1731.

504 Dorthe Hansdatter Lyngsø i Viborg. 11.12.1731, fol.131.
Enke efter Frands Skæg, slagter, [begravet Viborg Sortebrødre 28.11.1730]. B:
2) Eva Marie Frandsdatter 1¼.
FM: morbror Jens Lyngsø.
Første ægteskab med Peder Christensen Faarbæk, [skifte 22.3.1729 lbnr.470]. B:
1) Jochum Pedersen Faarbæk 11.
Desuden nævnes afdødes mor Maren Sørensdatter.
Afdøde døde 11.6.1731.

505 Gregers Mortensen, kræmmer i Viborg. 30.11.1731, fol.133.
E: Dorthe Eriksdatter. LV: stedfar Erik Jensen, handskemager i Viborg.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes bror Peder Mortensen.
Registrering 8.6.1731.

506 Peder Jensen Munch, skomager i Viborg. 4.3.1732, fol.134B.
Enkemand efter Kirsten Pedersdatter. A:
0) mor Karen Thomasdatter. Uden ægteskab B:
1) halvsøster Ingeborg Mikkelsdatter Munch, skifte 19.6.1703 lbnr.87, var g.m. Aage Jensen Rose, skomager i Viborg, skifte 11.1.1714 lbnr.258. 4B:
a Johan Arent Rose, præst i Gørding og Vejrup
b Christian Rose, på Wedellsborg på Fyn
c Marie Rose g.m. Laurids Johansen, skrædder i Viborg
d Cathrine Rose g.m. Rasmus Hansen, skrædder i Viborg
Mors første ægteskab med Jens Møller i Mønsted mølle. 1B:
2) Peder Jensen Munch, som er afdøde
Mors andet ægteskab med Niels Nielsen Laanum. 1B:
3) halvbror Niels Nielsen Møller, død. 2B:
a Simon Nielsen, skomagersvend i Viborg
b Karen Nielsdatter, død, var g.m. Morten Bagger. 1B:
1 Markus Mortensen i Skive.
Af Kirsten Pedersdatters første ægteskab: arv til B:
a Peder Pedersen Overgaard, skomager i Viborg
b Johanne Pedersdatter g.m. Knud Pedersen.
Afdøde døde 20.3.1731.

507 Sofie Nielsdatter i Viborg. 30.11.1731, fol.142.
E: Anders Eriksen, kræmmer. A:
1) bror Peder Moesgaard, handskemager
2) halvbror Jens Grauballe, død. 3B:
a Niels Jensen
b Mads Jensen
c Villum Jensen
3) halvsøster Bodil Nielsdatter g.m. Johan Jacob Kræmmer i Viborg.

508 Birgitte Nielsdatter i Viborg. 28.3.1732, fol.145.
E: Baltser Kramer, feldbereder.
Første ægteskab med [Jørgen Thomsen, feldbereder, skifte 1.2.1731 lbnr.486]. B:
1) Else Jørgensdatter 15
2) Anneke Jørgensdatter 10
3) Sidsel Jørgensdatter 8
4) Niels Jørgensen 5.
FM: Erik Jensen, handskemager i Viborg.

509 Anne Jensdatter [Svensk] i Viborg. 26.8.1732, fol.148.
E: Peder Pedersen, murer. B:
1) Kirsten Pedersdatter 5
2) Søren Pedersen 2.

510 Christian Gregersen Post, postrytter i Viborg. 11.9.1732, fol.150.
E: Kirsten Vognsdatter. LV: Christian Hjørring i Viborg.
[Første ægteskab Johanne Christensdatter, skifte 18.2.1723 lbnr.387].
Andet ægteskab med [Maren Vistisdatter, skifte 16.2.1725 lbnr.426]. B:
1) Visti Christiansen 7.
FM: morbror Søren Vistisen , skomager i Viborg.
Registrering 13.6.1732.

511 Jens Nielsen Lindholm, hattemager i Viborg. 30.5.1732, fol.152.
E: Maren Lauridsdatter. LV: bror Jens Lauridsen, skomager i Viborg.
Første ægteskab med [Kirsten Mortensdatter, skifte 11.3.1719 lbnr.333]. B:
1) Morten Jensen 18.
FM: farbror Carsten Nielsen, hattemager i Viborg.

512 Maren Poulsdatter i Viborg. 18.10.1731, fol.152B.
E: Gert Jensen Knot, [skomager]. B:
1) Jens Gertsen 4.
FM: morfar Poul Mikkelsen Nauntofte, skrædder.
Registrering 19.9.1731.

513 Peder Jacobsen Aarestrup, skrædder i Viborg. 5.11.1732, fol.154.
E: Anne Marie Thuresdatter. LV: stedfar Hans Jensen Ryberg. B:
1) Thure Pedersen Aarestrup 6
2) Anne Margrethe Pedersdatter Aarestrup 5
3) Dorthe Marie Pedersdatter Aarestrup 2
4) Jacob Pedersen Aarestrup 10 uger.
FM: farfar Jacob Clemensen Aarestrup, [skrædder] i Viborg.
Registrering 27.8.1732.

514 Karen Olufsdatter i Viborg. 20.12.1732, fol.156.
E: Niels Christensen Skals. A:
1) bror Peder Olufsen [i Vester Hærup i Lihme sogn i Salling], død. 3B:
a Christen Pedersen i Vester Hærup
b en datter
c en datter
2) søster Maren Olufsdatter, [begravet 20.11.1724, var g.m. Christen Christensen Sallingbo, tømrer i Viborg, begravet 22.8.1721]. 1B:
a Christen Skottenborg, klokker i Viborg Sortebrødre
3) søster Maren Olufsdatter, [skifte 27.9.1713 lbnr.251, var g.m. Christen Rasmussen Vejrum, skifte 15.6.1724 lbnr.419]. 5B:
a Kirsten Christensdatter g.m. Jens [Pedersen] Vorre i Viborg
b Maren Christensdatter g.m. Rasmus Madsen i Nørre Teglgård
c Else Christensdatter i Christiania
d Margrethe Christensdatter i Århus
e Mette Christensdatter på Bratskov
Afdøde døde 4.11.1732.
(De to søstre Maren Olufsdatter fejlagtigt angivet som én person).

515 Mette Jacobsdatter Aarestrup i Viborg. 5.11.1732, fol.159.
E: Christian [Andersen] Hjørring, prokurator. B:
1) Birthe Marie Hjørring 10
2) Anders Hjørring 7.
FM:
1 morfar Jacob Clemensen Aarestrup, [skrædder] i Viborg
2 morbror Clemen Jacobsen Aarestrup i Viborg.

516 Christen Jensen Nørgaard i Viborg. 24.3.1733, fol.163B.
E: Birgitte Thomasdatter. B:
1) Christen Christensen Nørgaard i Viborg
2) Jens Christensen Nørgaard i Holstebro
3) Thomas Christensen Nørgaard, uvist hvor.
Registrering 7.4.1732.

517 Maren Knudsdatter i Viborg. 24.3.1733, fol.166.
E: Henrik Schultz, teglbrænder. B:
1) Karen Henriksdatter Schultz 32, på Lynderupgård
2) Anne Henriksdatter Schultz 30, i Viborg
3) Henrik Henriksen Schultz 28, i Viborg.
Registrering 5.3.1733.

518 Cathrine Kirstine Arctander på Nørgård [i Viborg Gråbrødre landsogn]. 5.5.1733, fol.167B.
E: Mathias Gandorff.
Registrering 31.3.1733.
[Første ægteskab med Mogens Jacob Lassen, toldforpagter i Viborg, skifte 10.7.1725 lbnr.428].
[Afdøde begravet Viborg Gråbrødre 24.2.1733].

519 Maren Sørensdatter Møller i Viborg. 17.9.1733, fol.169B.
Enke efter Peder Knudsgaard. A:
1) bror Peder Sørensen, død. 4B:
a Karen Pedersdatter i skovhuset ved Vindum Overgård
b Dorthe Pedersdatter g.m. Hans Jensen i Borup
c Mette Pedersdatter g.m. Jens Lassen i Mammen på Palstrup gods
d Kirsten Pedersdatter, [begravet Viborg Sortebrødre 7.4.1729], var g.m. Peder Nielsen Knot, handskemager. 2B:
1 Marie Kirstine Pedersdatter 8
2 Peder Pedersen 6
2) søster Dorthe Sørensdatter, enke i Lille Fuglsang [i Vejrum sogn]
3) søster Maren Sørensdatter, død. 7B:
a Mads Eriksen på Ulstrup
b Søren Eriksen i Hesselholt på Randrup gods
c Ingeborg Eriksdatter g.m. Mads Nielsen, skrædder i Vejrum
d Mette Eriksdatter g.m. Laurids Jensen i Lunddorp [i Viskum sogn]
e Edel Eriksdatter g.m. Christen Christensen i Mammen på Randrup gods
f Anne Sørensdatter g.m. Christen Sørensen, smed i Vejrum
g Maren Sørensdatter, enke i Nørre Tulstrup i Lee sogn ved søn Søren Sørensen
4) søster Bodil Sørensdatter, død. 2B:
a Maren Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Store Fuglsang [i Vejrum sogn]
b Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Christen Christensen i Bro Mølle [i Vejrum sogn]. 3B:
1 Karen Christensdatter 21
2 Christen Christensen 13
3 Jens Christensen 10.
Registrering 7.9.1733.

520 Peder Nielsen i Viborg. 6.8.1733, fol.173B.
A:
0) forældre [Niels Pedersen, feldbereder i Viborg, skifte 27.10.1719 lbnr.337 og Anneke Johansdatter Debant, skifte 24.1.1722 lbnr.355]
1) bror Johan Nielsen, feldbereder i Viborg
2) bror Søren Nielsen i København
3) bror Mads Nielsen i København
4) søster Else Nielsdatter, enke efter Søren Mouridsen Klem, grovsmed i Viborg, [skifte 26.6.1722 lbnr.361] ved søn Mourids Sørensen
5) søster Birgitte Nielsdatter, [skifte 28.3.1732 lbnr.508]. E: Baltser Kramer, feldbereder.
[Birgitte Nielsdatters første ægteskab med Jørgen Thomsen, feldbereder i Viborg, [skifte 1.2.1731 lbnr.486]. B:
a Else Jørgensdatter 17
b Anneke Jørgensdatter 12
c Sidsel Jørgensdatter 10
d Niels Jørgensen 7.
FM: Erik Jensen, handskemager i Viborg.
Afdøde varv vanvittig.

521 Maren Henriksdatter i Viborg. 11.8.1733, fol.175B.
E: Christen Jensen Bøstrup. B:
1) Henrik Christensen Bøstrup 8
2) Jens Henriksen Bøstrup 7
3) Anne Cathrine Henriksdatter 4
4) Claus Henriksen Bøstrup 8 uger.
Desuden nævnes afdødes mor Mette Mouridsdatter, enke efter Henrik Gertsen, [skifte 22.7.1721 lbnr.386].

522 Marie Sejersdatter Kaas i Viborg. 15.5.1733, fol.177.
E: Niels Christensen Vejerslev. B:
1) Anne Marie Nielsdatter Vejerslev 6
2) Christian Nielsen Vejerslev 4
3) Marie Lisbeth Nielsdatter Vejerslev 2
4) Marie Nielsdatter Vejerslev 6 uger.

523 Karen Jensdatter Knot i Viborg. 13.5.1733, fol.178B.
E: Iver Lauridsen, kræmmer. B:
1) Jens Iversen 15
2) Laurids Iversen 11
3) Vibeke Kirstine Iversdatter 4.

524 Maren Jensdatter Lindholm i Viborg. 3.11.1733, fol.183B.
E: Søren Christensen Kold, hattemager i Viborg. B:
1) Jens Sørensen Kold 25
2) Oluf Sørensen Kold 17.

525 Jesper Jensen, skrædder i Viborg. 22.10.1733, fol.185.
E: Dorthe Margrethe Andersdatter. LV: Christian Hjørring i Viborg. B:
1) Jens Jespersen 7
2) Anders Jespersen 2.
FM: morfar Anders Jørgensen Broch, [bedemand].

526 Erik Jensen Haasum, handskemager i Viborg. 14.12.1733, fol.187B.
E: Anne Johansdatter. LV: Hans Frausing i Viborg. A:
1) bror Oluf Jensen Haasum i Fovlum
2) søster Kirsten Jensdatter Haasum, [skifte 20.5.1723 lbnr.408]. E: Niels [Lauridsen] Kølsen, handskemager i Viborg. 2B:
a Anne Nielsdatter 16
b Marie Cathrine Nielsdatter 13.
Afdøde døde september 1733.

527 Mikkel Poulsen Nauntofte og hustru Sidsel Jacobsdatter i Viborg. 2.3.1734, fol.191B.
B:
1) Kirsten Mikkelsdatter Nauntofte 4
2) Christen Mikkelsen Basse 2.
FM:
1 farfar Poul Mikkelsen Nauntofte
2 fars svoger Christen Pedersen Basse i Viborg.
Registrering 23.7.1732.

528 Dorthe Christensdatter Vejby i Viborg. 14.7.1733, fol.207.
E: Gert Jensen Knot. A:
1) mor Bodil Hesselberg g.m. Peder Knot i Skive
2) bror Niels Christensen Vejby 17
3) søster Else Christensdatter Vejby 15.
FM: morbror Mads Hesselberg i Skive.
Afdøde døde 29.3.1733.

529 Jens Jacobsen, skrædder i Viborg. 17.11.1733, fol.214.
E: Anne Jespersdatter. LV: Hans Frausing. B:
1) Maren Jensdatter, enke efter Poul Mikkelsen, grovsmed i Viborg, [skifte 5.9.1731 lbnr.497]
2) Anne Jensdatter g.m. Christian Pedersen Pock, guldsmed i Ålborg
3) Jesper Jensen, skrædder i Viborg, skifte 22.10.1733 lbnr.525. E: Dorthe Margrethe Andersdatter. 2B:
a Jens Jespersen 7
b Anders Jespersen 2.
FM: Anders Jørgensen Broch, [bedemand].

530 Mourids Pedersen Graa, købmand i Viborg. 3.6.1733, fol.218B.
Enkemand efter [Kirsten Pedersdatter Broch, skifte 26.2.1724 lbnr.420]. B:
1) Peder Mouridsen Graa, købmand i Viborg
2) Maren Mouridsdatter Graa g.m. Johan Mehl i Viborg
3) Dorthe Mouridsdatter Graa g.m. Anders Sørensen i Viborg
4) Ellen Kirstine Mouridsdatter Graa g.m. Peder Møller i Århus.
Registrering 15.6.1731.

531 Else Nielsdatter Beringholm i Nørremølle i Viborg. 16.3.1728, fol.223.
E: Hans Jørgensen Bjerre, møller.
Første ægteskab med Anders Andersen, møller i Nørremølle i Viborg, skifte 4.7.1701 lbnr.54. B:
1) Niels Andersen
2) Mette Marie Andersdatter
3) Maren Andersdatter.
Desuden nævnes enkemandens bror Niels Jørgensen.
Afdøde døde 30.5.1726.

532 Poul Mikkelsen Nauntofte, hosekræmmer i Viborg. 2.3.1734, fol.234B.
Enkemand [efter Maren Jensdatter, skifte 4.7.1722 lbnr.370]. B:
1) Mikkel Poulsen, død 1732
2) Birgitte Poulsdatter g.m. Niels Jensen Thisted på stedet.
Afdøde døde 20.4.1733.

533 Christian Bøsholt, barber i Viborg. 22.10.1733, fol.236B.
E: Sofie Christensdatter Hammer. LV: Peder Overgaard. B:
1) Johan Christian Bøsholt 12.
Afdøde døde 30.5.1733.

534 Else Jensdatter i Viborg. 14.7.1733, fol.239.
Christen Jensen Kannik, skomager. A:
1) bror Christen Jensen i Bjerring
2) søster [Anne Jensdatter Bering] g.m. Hans Burmand i Vive
3) søster Maren Jensdatter i Bjerring.
Registrering 21.5.1733.

535 Anders [Jensen] Knot, skomager i Viborg. 12.5.1733, fol.241.
E: Anne Andersdatter. LV: Iver Lauridsen, kræmmer. B:
1) Kirsten Andersdatter 5
2) Jens Andersen 1.
Registrering 31.3.1733.

536 Niels Thomsen Koch, handskemager i Viborg. 1.6.1733, fol.242B.
E: Susanne Pedersdatter [Lind]. LV: Jørgen Skals i Viborg. A:
1) søster [Inger Thomasdatter] g.m. Jens Nielsen Alstrup
2) halvbror Johannes [Albertsen] Rich
Afdøde døde 1.6.1733.

537 Hans Mikkelsen Randers, skomager i Viborg. 11.9.1731, fol.243B.
E: [Anne Knudsdatter. B:
1) Mikkel Hansen Randers
2) [Margrethe Hansdatter Randers]
3) Inger Hansdatter Randers g.m. Peder Lund i København
4) Knud Hansen Randers i Løvskal.
Afdøde døde 11.9.1731.

538 Niels Christensen, handskemager i Viborg. 6.7.1731, fol.245B.
E: Maren Henriksdatter. B:
1) Henrik Nielsen, rytter
2) Jens Nielsen 26
3) Karen Nielsdatter g.m. Jens Jensen Hvidbjerg.
Registrering 30.5.1731.

539 Kirsten Pedersdatter i Viborg. 11.7.1730, fol.247.
E: Peder Nielsen Knot, handskemager. B:
1) Marie Pedersdatter 6
2) Peder Pedersen 4.
Registrering 11.11.1729.

540 Christen Rind, feldbereder i Viborg. 1.3.1731, fol.248.
Enkemand efter Eva Madsdatter, nyligt død, registrering 15.3.1730. B:
1) Christen Christensen Rind
2) Anders Christensen Rind
3) Else Christensdatter Rind.

541 Peder Holm, snedker i Viborg. 24.10.1730, fol.248B.
E: Karen Sofie Christensdatter. LV: far Christen Skriver i Viborg. B:
1) Hans Pedersen 3
2) Jørgen Pedersen.
FM: Thomas Nørholm i Viborg.

542 Anders Hansen, by- og rådstuetjener i Viborg. 11.11.1729, fol.250.
E: Kirsten Jepsdatter.
Registrering.
Arvinger angives ikke.

543 Knud Pedersen, skomager i Viborg. 27.5.1733, fol.250.
E: Johanne Pedersdatter Overgaard. LV: Peder Overgaard. B:
1) Mette Knudsdatter 22
2) Anders Knudsen.
FM: farbror Laurids Pedersen, maler.
Registrering 11.6.1732.

544 Margrethe Christensdatter, ugift i Viborg. 5.7.1734, fol.251.
A:
1) søster Karen Christensdatter g.m. Nikolaj Christensen, snedker i Viborg
2) søster Anne Christensdatter, enke efter Peder Melsen i Sundstrup i Ulbjerg sogn
3) søster Maren Christensdatter i Viborg Hospital
4) søster Anne Christensdatter, død. 1B:
a Daniel Jensen i Rævind i Tårup sogn
5) halvbror Mikkel Christensen i Sparkær [i Nørre Borris sogn]
6) halvsøster Anne Christensdatter g.m. Jens Christensen i [Nørre] Borris sogn og by
7) halvsøster Johanne Christensdatter g m. Niels Thomsen i Sparkær, (kaldes også Jens Thomsen)
8) halvbror Peder Christensen, uvist hvor.
Registrering 2.5.1734.

545 Oluf Gerner, borgmester i Viborg. 25.7.1732, fol.253.
E: Christine [Jørgensdatter] Leegaard. LV: Conrad Bødtker, apoteker i Viborg. B:
1) Dorthe Marie Gerner 24
2) Henrik Gerner 14.
FM: Søren Møller, købmand i Viborg.
Registrering 14.6.1731.

546 Maren Villadsdatter, ugift tjenestepige i Viborg. 13.5.1737, fol.260.
Arvinger angives ikke, dog nævnes Inger Vogns og søn Christen Vognsen som beslægtede.
Afdøde døde straks efter fødsel af en dreng, der også døde.
Registrering 21.12.1731.

547 Ellen Markusdatter i Viborg. 24.11.1734, fol.261.
E: Peder Nielsen Ledertouger, handskemager. B:
1) Markus Pedersen Ledertouger 27
2) Peder Pedersen Ledertouger 25
3) Karen Pedersdatter Ledertouger g.m. Jens Lauridsen, skomager i Viborg
4) Margrethe Pedersdatter Ledertouger g.m. Niels Jepsen Boller i Viborg
5) Cathrine Pedersdatter Ledertouger g.m. Niels Nielsen Bødker, handskemager i Viborg
6) Kirsten Pedersdatter Ledertouger 32.

548 Christen Jørgensen, snedker i Viborg. 16.11.1734, fol.262.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Peder Lauridsen Gedsted. B:
1) Jørgen Christensen 15
2) Valdemar Christensen 11
3) Anne Marie Christensdatter 7.
FM: født værge Anders Jørgensen Vendelbo.
Registrering 13.7.1734.

549 Ellen Sørensdatter [Broch] i Viborg. 14.12.1734, fol.263B.
E: Niels Jørgensen, hattemager. B:
1) Mette Nielsdatter
2) Jørgen Nielsen 2.
Registrering 23.11.1734.

550 Christine [Jørgensdatter] Leegaard i Viborg. 30.7.1734, fol.264B.
Enke efter Oluf Gerner, borgmester i Viborg, [skifte 25.7.1732 lbnr.545] B:
1) Dorthe Marie Gerner
2) Henrik Gerner.
FM:
1 farbror Thomas Gerner, præst i Tønsberg i Norge
2 Søren Møller, købmand i Viborg
3 Naaman Steensen i Viborg.
Registrering 29.9.1732.

551 Else Venniksdatter i Viborg. 22.3.1732, fol.274B.
E: Søren Vistisen. B:
1) Vennik Sørensen.

552 Hans Knudsen Ravn, borgmester og købmand i Viborg. 6.9.1735, fol.279, 299, 404B, 461B, 468, 474, 680.
E: Cathrine Margrethe [Lauridsdatter] Ursin. LV: Niels Hertzberg, præst i Viborg Gråbrødre. B:
1) Lorents Ravn
2) Hans Ravn
3) [Dorthe Sofie Ravn].
FM:
1) Hartz, rådmand i Viborg
2) Jacob Stampe i Viborg.
Desuden nævnes:
1 [enkens bror] Niels [Lauridsen] Ursin, præst i Nørholm
2 Peder Ursin, krambodsvend på stedet.
[Første ægteskab med Dorthe Sofie Pedersdatter Nørholm, skifte 29.7.1706 lbnr.150].
Afdøde døde 6.9.1735.

553 Anne Christensdatter Knudsgaard i Viborg. 13.11.1735, fol.298.
Enke efter Niels Madsen. A:
1) bror Peder Christensen Knudsgaard i Viborg, død. 4B:
a Knud Pedersen Knudsgaard, død. 1B:
1 Mette Knudsdatter g.m. Christen Sørensen i Sunds
b Christen Pedersen Knudsgaard i Løgstør
c Laurids Pedersen Knudsgaard i Viborg
d Jacob Pedersen Knudsgaard i Løgstør
2) bror Christen Christensen Knudsgaard, død. 2B:
a Kirsten Christensdatter g.m. Poul Vincentsen i Brandstrup på Vosnæsgård gods
b Anne Christensdatter i Viborg.
Afdøde døde 28.6.1735.

554 Anne Sørensdatter i Viborg. 27.9.1735, fol.299B.
Enke efter Jens [Jensen] Fusager, [skifte 10.2.1730 lbnr.477]. B:
2) Bodil Jensdatter g.m. Daniel Andersen Lysgaard i Viborg
3) Jens Jensen 18, i hattemagerlære i København
4) Jens Christian Jensen 16.
Første ægteskab med Peder [Sørensen] Lyngby, [skifte 16.5.1708 lbnr.175]. B:
1) Peder Pedersen Fusager.
Afdøde døde 24.1.1735.

555 Kirstine Margrethe Roland, ugift i Viborg. 10.1.1733, fol.308B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 7.11.1732.

556 Birthe Thuresdatter Møller i Viborg.,26.9.1735, fol.327.
E: Vilhelm Gregorius Breutigam, tømrer i Viborg. B:
1) Lucie Cathrine Breutigam 5.
FM: mors stedfar Hans Jensen Ryberg i Viborg.

557 Søren Christensen Fallesgaarde i Viborg. 17.12.1735, fol.328B.
E: Else Olufsdatter. LV: Peder Lauridsen Gedsted i Viborg. B:
1) Christen Sørensen Fallesgaarde 5
2) Ellen Marie Sørensdatter Fallesgaarde 2.
FM: Oluf Eriksen Bochum.

558 Jochum Sørensen Holbæk, handskemager i Viborg. 20.12.1735, fol.330B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Christensen Rind, feldbereder i Viborg.
Arvinger angives ikke.
Registrering 9.4.1735.

559 Anneke [Pedersdatter] Harch i Viborg. 7.2.1736, fol.332.
Enke efter Peder Jensen Stær, købmand, [skifte 6.11.1731 lbnr.500]. B:
1) Jens Stær 14
2) Agnethe Stær 13
3) Sidsel Stær 12
4) Peder Stær 9
5) Johan Barlag Stær 7.
FM:
1 morbror Sivert Harch.
2 morbror Naaman Harch, rådmand i Viborg
3 Hans Krog i Viborg.
Afdøde døde 18.9.1735.

560 Jens Christensen Bøstrup i Viborg. 3.2.1736, fol.334B.
Enkemand efter nyligt afdøde Anne Jensdatter Sejer. B:
1) Christen Jensen Bøstrup i Viborg
2) Jens Jensen Bøstrup i Viborg
3) Anders Jensen Bøstrup 24, i Viborg
4) Agnethe Jensdatter g.m. Rasmus Poulsen, snedker i Viborg
5) Anne Jensdatter.
Registrering 28.6.1735.

561 Anders Nielsen Visti, slagter i Viborg. 3.2.1736, fol.337.
Enkemand efter Inger Olufsdatter. B:
3) Oluf Andersen, der døde 6 uger efter moderen.
Første ægteskab med Karen Jensdatter. B:
1) Niels Andersen Visti, rytter
2) Marie Andersdatter g.m. Poul Andersen, slagter i Viborg.
Afdøde døde 29.8.1735.

562 Gunde Pedersen Møller, ugift i Viborg. 6.2.1736, fol.339.
A:
0) forældre [Peder Cortsen Bisted i Alling Mølle, skifte Vinderslevgård gods 11.5.1730 lbnr.5 og Anne Gundesdatter, skifte 25.2.1696]. B:
1) bror Peder Pedersen Møller i Århus
2) bror Jochum Pedersen Møller i Ålborg
3) bror Christoffer Pedersen Møller i Alling mølle
4) bror Cort Pedersen Møller i Viborg
5) søster Maren Pedersdatter Møller g.m. Henrik [Lorentsen] Buchholtz, præst i Hvorslev og Gerning
6) søster Lisbeth Pedersdatter Møller i Alling mølle.
[Fars andet ægteskab med Anne Gregersdatter]. B:
7) halvsøster Anne Pedersdatter Møller g.m. Peder Fynbo i Grenå
8) halvsøster Kirsten Pedersdatter Møller g.m. Jens Basse i Århus.
Registrering 10.1.1732.

563 Elisabeth Jensdatter Bagger i Viborg. 7.2.1736, fol.342.
Enke efter Peder Knudsen Klejtrup, skifte 25.6.1722 lbnr.360]. B:
2) Knud Pedersen Klejtrup 27
3) Birgitte Pedersdatter Klejtrup 19, i Helsingør.
FM: Thøger Trane i Viborg.
Første ægteskab med Søren Koldbæk. B:
1) Kirsten Sørensdatter Koldbæk 27.
Registrering 23.11.1734.

564 Margrethe Jepsdatter i Viborg. 7.2.1736, fol.343B.
Enke efter Søren Mikkelsen, [skorstensfejer]. B:
1) Christen Sørensen i Viborg
2) Johannes Sørensen i Viborg
3) Poul Sørensen i Viborg
4) Anne Sørensdatter, enke efter Laurids Sørensen i Viborg
5) Maren Sørensdatter gift i Amsterdam
6) Hans Sørensen, død. 2B:
a Søren Hansen
b Anne Cathrine Hansdatter
7) Frederik Sørensen, [skifte 12.2.1714 lbnr.261]. 2B:
a Morten Frederiksen
b Frederikke Kirstine Frederiksdatter.
Registrering 1.2.1736.

565 Rudolf Frederik Borch i Viborg. 2.5.1736, fol.344.
A:
1) mor [Sofie Kirstine Helms] g.m. Søren Møller, købmand i Viborg
2) bror Henrik Borch.
Arv efter afdødes far Rudolf Borch, skifte 4.2.1729 lbnr.464.

566 Mette Jensdatter Koldbæk i Viborg. 7.2.1736, fol.344B.
E: Christen Pedersen Hersom. B:
1) Jens Christensen Hersom 27, i København
2) Peder Christensen Hersom 25, i København
3) Christen Christensen Hersom 22, i København
4) Gertrud Kirstine Christensdatter 20.
Registrering 4.2.1736.

567 Ellen Marie Jørgensdatter i Viborg. 28.3.1736, fol.350B.
E: Christen [Lauridsen] Grøn. B:
1) Jørgen Christensen Grøn 4
2) Laurids Christensen Grøn 2.

568 Sejer Jeremiassen [Sander, kaldt] Pind i Viborg. 21.2.1736, fol.353.
E: Dorthe Jensdatter [Pind]. LV: Christen Pedersen Post i Viborg. B:
1) Inger Marie Sejersdatter 13
2) Anne Marie Sejersdatter 11
3) Anne Dorthe Sejersdatter 8.
Registrering 23.5.1733.

569 Sejer Mouridsen Pind i Viborg. 14.2.1736, fol.354.
E: Anne Joensdatter. LV: Morten Thorsen, sadelmager i Viborg. B:
1) Sejer Sejersen Pind 4 uger ved registreringen.
FM: Søren Jeremiassen Pind.
Registrering 23.5.1733.

570 Opbudsbo i Viborg. 7.9.1734, fol.354B.
Registrering af fallitbo 28.4.1734 for Andreas Herbst, farver.

571 Niels Christensen Skals i Viborg. 1.6.1736, fol.364.
Enkemand efter [Karen Olufsdatter, skifte 20.12.1732 lbnr.514]. A:
1) bror, død. 1B:
a datter g.m. Christen Jensen i Skals
2) søster, død. 1B:
a Christen Jensen i Testrup.
Afdøde logerede hos Søren Stidsen, hvis hustrus mor er arving og måske identisk med arving 1a.

572 Else Kuur i Viborg. 5.4.1735, fol.365B.
Enke efter Jens [Andersen] Thorsen, skolemester [i Viborg Sortebrødre sogn, begravet 20.5.1717].
Testamente af 21.8.1734. A:
1) Afdødes mands bror Anders Thorsen.

573 Alhed Magdalene von Schwanewede i Viborg. 1.8.1734, fol.369, 580B.
E: Iver Nikolaj Sehested, landsdommer i Viborg. B:
4) Jytte Sehested.
Første ægteskab med Niels Benzon til Havnø [i Visborg sogn, død København 31.12.1709, skifte Ålborghus amt og stiftsamt 1712, B 0C-13]. B:
1) Drude Benzon
2) Herman Frands Benzon i Hamborg
3) Nikolaj Benzon i København.
Bevilling af 1.10.1734 til kommissionsskifte.

574 Karen Thomasdatter i Viborg. 10.12.1734, fol.371.
E: Erik Nielsen Batum.
Skifte afholdes ikke. Afkald i Viborg byting ret 10.3.1735.
Afdøde døde 10.12.1734.

575 Laurids Andersen, væver i Viborg. 7.6.1734, fol.371B.
E: Anne Madsdatter. B:
1) datter 1 uge gammel, der døde 7.6.1734.
Afdøde døde 6.6.1734.

576 Anders Jensen Pinnebjerg i Viborg. 17.6.1735, fol.372.
E: Anne Olufsdatter Vinge. LV: far Oluf Nielsen, tømrer i Viborg. A:
1) far Jens Andersen i Pinnebjerg [i Levring sogn] på Palstrup gods
2) bror Anders Jensen, smed i Elsborg.

577 Jesper Pedersen, skomager i Viborg. 17.2.1736, fol.374.
E: Karen Jensdatter. LV: Anders Finderup, handskemager i Viborg.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 23.3.1735.

578 Christen Christensen, skomager i Viborg. 31.2.1736, fol.375.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Peder Overgaard i Viborg. B:
1) Jacob Christensen 11
2) Kirsten Christensdatter 5.

579 Bernt Evertsen, skomager i Viborg. 9.5.1736, fol.375B.
E: Anne Madsdatter. LV: Iver Lauridsen, kræmmer i Viborg. B:
1) Severin Berntsen 29
2) Anne Marie Berntsdatter g.m. Thor Christensen i Ålborg
3) Helvig Berntsdatter 26
4) Anne Berntsdatter 21.
Registrering 20.2.1736.

580 Karen Sørensdatter i Viborg. 6.6.1736, fol.377.
E: Mads Pedersen [Fegh], slagter. A:
1) bror Peder Sørensen Handberg i Viborg
2) halvbror Christen Sørensen Handberg, feldbereder i Viborg
3) halvbror Jens Sørensen Handberg, feldbereder i Viborg
4) halvsøster Bodil Sørensdatter Handberg
5) halvsøster Maren Sørensdatter Handberg g.m. en garder i København.
Registrering 9.4.1736.

581 Mette Nielsdatter i Viborg. 5.7.1736, fol.378.
Enke efter Jørgen Hartvigsen, hattemager. B:
1) Niels Jørgensen, hattemager i Viborg
2) Cathrine Jørgensdatter g.m. Niels Pedersen, hattemager i Viborg
3) Maren Jørgensdatter g.m. Søren Jensen, hattemager
4) Kirsten Jørgensdatter g.m. Jens Jensen
5) Birgitte Jørgensdatter g.m. Laurids [Pedersen] Trængsel, hattemager
6) Karen Jørgensdatter g.m. Morten Vilsted i Grædstrup på Mattrup gods
7) Margrethe Jørgensdatter 24
8) Anne Marie Jørgensdatter 21.
Registrering 4.4.1736.

582 Janus Vandal i Viborg. 9.7.1736, fol.380.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Peder Viskum i Viborg. A:
1) bror Jacob Vandal, formentlig død
2) bror Ove Vandal, formentlig død
3) søster, død. 4B:
a Ib Christensen, snedker i Viborg
b Søren Christensen Ib i Viborg
c Dorthe Christensdatter Ib i Viborg
d Søren [formentlig fejl for Christen] Christensen Ib, død. 2B:
1 Christen Christensen Ib
2 Bodil Christensdatter Ib.
Registrering 9.6.1736.

583 Inger Mikkelsdatter Hessel i Viborg. 6.6.1736, fol.382.
E: Niels Sørensen Bording.
Uden ægteskab B:
1) Niels, uvist hvor og ukendt patronym.
Registrering 23.3.1736.

584 Peder Hasse, købmand og overformynder i Viborg. 2.5.1731, fol.383.
E: Maren Arctander.
Bevilling til uskiftet bo af 21.4.1731.

585 Peder Bjørnsen, borgmester i Viborg. 13.10.1731, fol.383.
E: Anne Pedersdatter Reuter.
Testamente af 14.10.1730.
Afdøde døde 13.10.1731.
[Enkens far var Peder Rasmussen Rytter, præst i Horsens, død 1695].

586 Poul Hansen, købmand i Viborg. 17.12.1731, fol.385.
Enkemand. B:
1) Maren Poulsdatter g.m. Mourids Høyer
2) Anne Poulsdatter, enke efter Cort [Nielsen] Bisted, præst i Vejrum, [skifte Hjerm herred gejstlig 17.1.1730 lbnr.44].
Afdøde døde 17.12.1731.

587 Laurids Nielsen, kræmmer i Viborg. 8.7.1732, fol.386.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Jørgen Skals i Viborg.
Testamente af 3.7.1732. A:
1) søster Barbara [Nielsdatter], enke efter Jens Bech, [organist i Viborg Domkirke, skifte Nørlyng herred gejstlig 18.1.1723 lbnr.47].
Afdøde døde 8.7.1732.

588 Christen Knot, skomager i Viborg. 20.8.1727, fol.387B.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Sørensen Holbæk. A:
1) søster Inger Knot g.m. Anders Villadsen, skrædder i Skive
2) bror Peder Knot, handskemager i Viborg
3) søster, død. 1B:
a Jens Hansen i Vejrup.
Registrering 17.9.1726.

589 Kirsten Andersdatter Burmand i Viborg. 10.9.1727, fol.388B.
E: Jens Jensen Krarup. A:
1) brordatter Maren Jensdatter g.m. Laurids Hansen Lyngsø i Viborg.
Afdøde døde 1.2.1727.

590 Niels Nielsen, grovsmed i Viborg. 11.11.1728, fol.390.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Hjørring i Viborg. B:
1) Niels Nielsen Smed 24
2) Jens Nielsen Smed 15
3) Inger Nielsdatter 18.
FM: Thøger Trane i Viborg.
Registrering 3.9.1728.

591 Christence Poulsdatter, ugift tjenestepige i Viborg. 21.11.1730, fol.391.
A:
1) bror Christen Poulsen i Bording.
Registrering 28.12.1729.

592 Jens Nielsen Gravballe i Viborg. 31.8.1728, fol.392.
E: Anne Madsdatter. LV: Christen Post i Viborg. B:
1) Niels Jensen 13
2) Mads Jensen 9
3) Villum Jensen 5.
FM: Mads Kusk i Viborg.
Registrering 8.12.1727.

593 Margrethe Andersdatter 3.10.1727, fol.393.
E: Cort Møller, købmand. B:
1) en søn.
FM:
1 farbror Gunde Pedersen Møller
2 farbror Christoffer Pedersen Møller.
Bevilling til 16.1.1728.

594 Maren Hansdatter i Viborg. 5.2.1726 [fejl for 5.2.1729], fol.394.
E: Jens Christensen [Mammen], handskemager. B:
1) Hans Jensen 4
2) Christen Jensen 2.
Registrering 29.11.1728.

595 Søren Nielsen Fischer i Viborg. 22.2.1729, fol.395.
E: Mette Christensdatter. LV: Peder Lauridsen Gedsted i Viborg. A:
1) bror Jacob Nielsen Fischer
2) bror Christen Nielsen Fischer ved Nakskov på Lolland
3) søster Anne Nielsdatter Fischer gift i Romlund
4) søster Ellen Nielsdatter i Salling
5) halvbror Eskild Nielsen i Romlund.
Registrering 23.6.1728.

596 Maren Andersdatter i Viborg. 29.3.1729, fol.396B.
E: Jens Ulbjerg. B:
1) Karen Jensdatter Ulbjerg i København
2) Mette Jensdatter Ulbjerg i København.
FM: Niels Jepsen Boller i Viborg.
Registrering 7.2.1729.

597 Jørgen Vulf Ravn, ugift i Viborg. 31.3.1729, fol.397B.
A:
1) mor Anne Gerber, enke efter Jens Madsen Gandorff, rådmand og postmester i Viborg, [begravet Viborg Gråbrødre 26.11.1720]
2) bror, død. 1B:
a Jørgen Vulf Ravn i Ostindien.
Afdødes far var Vulf Ravn, ritmester.
Afdøde der døde 17.11.1727 i Viborg, var tidligere oberhoved i Bengalen.

598 Christian Berner, guldsmed i Viborg. 26.7.1729, fol.399B.
E: Marie Elisabeth. LV: Mathias Gandorff i Viborg. B:
1) Margrethe Elisabeth Berner 3.
FM: Jacob Skals i Viborg.
Registrering 14.5.1729.

599 Peder Sørensen, ugift i Viborg. 15.8.1730, fol.400B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.5.1730.

600 Kirsten Jensdatter i Viborg. 14.3.1730, fol.401B.
Enke efter Jørgen Broch.
Arvinger angives ikke.
Registrering 22.4.1729.

601 Jens Mathiasen, ugift staldmester i Viborg. 28.2.1728, fol.403B.
A:
1) [halv]bror Peder Jensen i Estrup.

602 Peder Grøngaard, ugift i Viborg. 23.6.1736, fol.407.
A:
1) bror Jens Nielsen
2) bror Jens Nielsen
3) brorsøn Mikkel Nielsen, alle i Houlbjerg herred på greve Friis gods.

603 Anne Jensdatter i Viborg. 29.8.1736, fol.407B.
E: Christen Christoffersen Godske. B:
1) Karen Marie Christensdatter Godske, tjener på Trinderup
2) Cathrine Christensdatter Godske i Viborg.
Registrering 18.7.1736.

604 Peder Nielsen Knot, handskemager i Viborg. 29.8.1736, fol.408B.
E: Anne Jensdatter. LV: Thomas Nørholm i Viborg.
[Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, skifte 11.7.1730 lbnr.539]. B:
1) Marie Kirstine Pedersdatter Knot 13
2) Peder Pedersen Knot 10.
FM: Iver Lauridsen, kræmmer i Viborg.
Afdøde døde 17.5.1736.

605 Jørgen Vormstrup, ugift i Viborg. 6.11.1736, fol.409.
A:
1) bror Peder Vormstrup i Viborg
2) bror Jens Vormstrup i Vormstrup
3) søster Anne Vormstrup g.m. Jens Hansen Hvas i Ebeltoft
4) søster Kirsten Vormstrup g.m. Jacob Bech i Vorde
5) søster Sidsel Vormstrup g.m. Niels Madsen i Kolding
6) søster Mette Vormstrup på Vår.
Afdøde, der havde været ridefoged på Ørslevkloster, døde 9.9.1736.

606 Jacob Clemensen Aarestrup, skrædder i Viborg. 6.11.1736, fol.412B.
E: Dorthe Pedersdatter Holmsgaard, der døde 25.6.1736. B:
1) Jens Jacobsen Aarestrup, præst i Søby, Skader og Halling
2) Clemen Jacobsen Aarestrup i Viborg
3) Christen Jacobsen Aarestrup, hører i Kalundborg latinskole
4) Peder Jacobsen Aarestrup, skrædder i Viborg, død. E: [Anne Marie Thuresdatter], nu g.m. Johan Henrik Krop. 4B:
a Thure Pedersen 10
b Anne Margrethe Pedersdatter 9
c Dorthe Marie Pedersdatter 6
d Jacob Pedersen 6.
FM: mors stedfar Hans Ryberg
5) Anne Marie Jacobsdatter Aarestrup på stedet
6) Mette Jacobsdatter, død. E: Christian Hjørring, prokurator i Viborg. 2B:
a Birthe Marie Hjørring 13
b Anders Hjørring 10.
Registrering 11.1.1736.

607 Anne Cathrine Samuelsdatter i Viborg. 31.1.1737.
E: Martin Fritscher, murer. B:
1) Ditlev Frederik Fritscher 19, krambodsvend i Roskilde
2) Ernst Samuel Fritscher 10
3) Engel Margrethe Fritscher 5.
Registrering 13.12.1736.

608 Gert Christensen Erikstrup i Viborg. 26.2.1737, fol.418B.
E: Anne Mouridsdatter. LV: Peder Vormstrup i Viborg. B:
1) Gertrud Gertsdatter 4.
FM: farbror Christen Christensen i Erikstrup.
Enkens første ægteskab med Jens Christensen Fastrup, skifte 17.10.1731 lbnr.495.
Arv til børn.

609 Christen Jensen Bøstrup i Viborg. 26.2.1737, fol.420B.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Iver Lauridsen, kræmmer i Viborg. B:
5) Maren Christensdatter Bøstrup 1.
Første ægteskab med [Maren Henriksdatter, skifte 11.8.1733 lbnr.521]. B:
1) Henrik Christensen Bøstrup 12
2) Jens Christensen Bøstrup 10
3) Anne Cathrine Christensdatter Bøstrup 8
4) Claus Christensen Bøstrup 4.
FM: Christen Pedersen Basse i Viborg.
Afdøde døde 28.1.1737 i Alstrup i Gislum herred.

610 Anne Christensdatter Henning, ugift i Viborg. 3.2.1737, fol.422B.
Arvinger angives ikke.
Registrering 24.11.1734.

611 Jens Jensen Bøstrup i Viborg. 14.3.1737, fol.424.
Enkemand efter Anne Mortensdatter, [skifte 31.8.1722 lbnr.385]. A:
1) bror Christen Jensen Kvieholm i Kvieholm i Viborg landsogn ved søn Laurids Christensen
2) bror Christen Jensen i Bøstrup, død. 2B:
a Karen Christensdatter g.m. Laurids Sørensen i Daugbjerg
b Jens Christensen i Fly, død. 1B:
1 en datter
3) søster Anne Jensdatter i Tostrup i Almind sogn, død. 3B:
a Hans Nielsen i Store Torup
b Jens Nielsen i Vranum
c Jens Nielsen i Århus
4) søster Karen Jensdatter i Navntoft, død. 2B:
a Maren Clemensdatter g.m. Oluf Mikkelsen i Navntoft
b Karen Clemensdatter g.m. Erik Christensen i Navntoft
5) søster Maren Jensdatter i Kølsen, død. 2B:
a Peder Christensen i Kalundborg
b Bodil Christensdatter g.m. Niels Bech i Kølsen.
Registrering 20.6.1736.

612 Anne Kirstine Jensdatter Grøn, ugift i Viborg. 27.2.1737, fol.428.
A:
0) mor Maren Christensdatter g.m. Jens Gjørup
1) bror Christen Jensen Grøn den ældre
2) bror Christen Jensen Grøn den yngre
3) bror Christoffer Jensen Grøn i København, der rejser på Ostindien
4) søster Anne Jensdatter g.m. Gebhardt Borch på Lyngsø
5) søster Kirsten Jensdatter g.m. Christen Vittrup, købmand i Ålborg.
Arv efter Jens Gjørups bror Christian Gjørup, borgmester i Ålborg, [død 6.5.1731] og [Helene Rebekka Byssing] efter testamente 21.5.1728. Enken nu g.m. Peder Fogh til Ryomgård i Marie Magdalene sogn.
(Maren Christensdatter kaldes søster til borgmester Gjørup, men det må betyde svigerinde. Formentlig er hendes børn af et tidligere ægteskab).

613 Peder Nielsen Ledertouger, handskemager i Viborg. 14.3.1737, fol.431.
Enkemand efter [Ellen Markusdatter, skifte 24.11.1734 lbnr.547]. B:
1) Margrethe Pedersdatter Ledertouger g.m. Niels Jepsen Boller i Viborg
2) Karen Pedersdatter Ledertouger g.m. Jens Lauridsen, skomager i Viborg
3) Cathrine Pedersdatter Ledertouger g.m. Niels Nielsen Bødker, handskemager i Viborg
4) Kirsten Pedersdatter Ledertouger
5) Markus Pedersen Ledertouger 28
6) Peder Pedersen Ledertouger 26, i Norge.
Registrering 5.7.1736.

614 Daniel Michael Stach, bogbinder i Viborg. 5.2.1737, fol.435.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Peder Vandet i Viborg.
Første ægteskab med [Maren Eskildsdatter]. B:
1) Sylvester Danielsen Stach, bogbinder i Viborg
2) Mette Marie Danielsdatter Stach, i Amsterdam i Holland
3) Anne Danielsdatter Stach, i Amsterdam i Holland.
Afdøde døde 13.2.1736.

615 Gert Jensen Knot, skomager i Viborg. 10.4.1737, fol.437.
E: Anne Olufsdatter [Vinge]. LV: Peder Frandsen Gedsted i Viborg.
Første ægteskab med Maren Poulsdatter, skifte 18.10.1731 lbnr.512]. B:
1) Jens Gertsen 4.
FM: Iver Lauridsen, kræmmer i Viborg.
[Andet ægteskab med Dorthe Christensdatter Vejby, skifte 14.7.1733 lbnr.528].
Afdøde døde 7.11.1736.

616 Margrethe Jensdatter Galskyt i Viborg. 22.5.1737, fol.449.
E: Niels Kølsen, handskemager. A:
1) bror Rasmus Jensen Galskyt i Åsted i Vendsyssel
2) bror Christen Jensen Galskyt, død. 4B:
a Jes Martin Galskyt 20, i skrædderlære i Ålborg
b Johanne Galskyt 20
c Poul Galskyt 12
d Anne Galskyt 8, hos stedfar Hans Poulsen i Skoven i Understed sogn
3) søster Mette Jensdatter Galskyt g.m. Jochum Volf, podemester på Ellinggård
4) søster Anne Jensdatter Galskyt g.m. Christen Jørgensen i Sortkær i Elling sogn, begge døde. 2B:
a Jørgen Christensen i Skårup mølle i Tolne sogn
b Jens Christensen i Storgård i Kvissel i Åsted sogn.
Afdøde døde 14.9.1736.

617 Peder Moesgaard, handskemager i Viborg. 1.6.1737, fol.451B.
E: Else Nielsdatter. LV: Jens Nielsen Noe, handskemager i Viborg. A:
1) halvsøster Bodil Nielsdatter g.m. Johan Jacob Kræmmer i Viborg
2) halvbror Jens Gravballe, død. 3B:
a Niels Jensen Gravballe 21
b Mads Jensen Gravballe 18
c Villum Jensen Gravballe 14.
Afdøde døde 11.1.1737.

618 Anders Sørensen Harbo, kandestøber i Viborg. 18.4.1737, fol.453.
E: Mette Clemensdatter. LV: Hans Frausing, prokurator i Viborg. B:
1) Clemen Andersen 24
2) Anders Andersen 22, i København
3) Anne Kirstine Andersdatter 20, i København.
FM: Gert Jensen Knot i Viborg.
Afdøde døde 27.12.1735.

619 Registrering og vurdering af en del murede begravelser i Sortebrødre sogn kirke. 12.4.1737, fol.462B.
1. begravelse
1) har tilhørt Claus Christensen, borgmester, [død 20.12.1771], nu Peder Hasses kiste, [skifte 2.5.1731 lbnr.584]
2) har tilhørt Claus Sidenborg, rådmand, [begravet 24.10.1669], købt 1652, nu ledig
2. begravelse
1) har tilhørt Christen Eriksen [Frisenberg, præst Sortebrødre, død 23.6.1711], købt 1692, nu Oluf Albertsen [Sadolin], præst Sortebrødre, død 28.3.1731]'s kiste og et barn af Christian [Albert Olufsen] Sadolin, successor
2) har tilhørt Jens [Pedersen] Ostenfeld, præst Sortebrødre, død 1670], nu en kiste med et af hans børn
3) har tilhørt Peder Pedersen, [præst Sortebrødre, død 12,1,1645], købt 1640, nu Erik Poulsen, parykmagers kiste og Cort Møllers hustrus kiste
4) har til hørt Peder [Pedersen] Ostenfeld, borgmester, død 5.6.1659], nu ledig
3. begravelse
1) har tilhørt Johan [Feddersen] Højer, [præst Sortebrødre, forflyttet til Ålborg Budolfi 1726], nu Christen Trane, men nu opfyldt [af jord og brokker]
4. begravelse
1) har tilhørt Villads Kræmmer, købt 1695, nu ledig
5. begravelse
1) har tilhørt Laurids Eriksen, doktor, købt 1684, nu ledig
6. begravelse
1) har tilhørt Jørgen Knudsen og hustru, købt 1692, nu ledig
2) har tilhørt Peder Broch og hustru, købt 1670, nu ledig
3) har tilhørt Gedske Pedersdatter, købt 1680, nu ledig
7. begravelse
1) har tilhørt Erik Nielsen Hollænder, købt 1671, nu ledig
2) har tilhørt Zacharias Eriksen, købt 1697, nu opfyldt
3) har tilhørt Oluf Jensen Vinhandler, købt 1693, nu ledig
4) har tilhørt Kjeld [Nielsen] Bøgh, [rådmand, død 1687], købt 1644, nu ledig
8. begravelse
1) har tilhørt Johannes Eriksen
2) har tilhørt Fredlev Sørensen, købt 1634
9. begravelse
1) har tilhørt Christen Pedersen Basse, nu opfyldt
2) har tilhørt Jens Olufsen, vinhandler, købt 1690, nu opfyldt
10. begravelse
1) har tilhørt Niels Kølsen, nu opfyldt
11. begravelse
1) har tilhørt Jens Jørgensen, rådmand, [død 1685], købt 1633, nu opfyldt
12. begravelse
1) Knud Bimmer, sadelmager, nu opfyldt.

620 Anne Pedersdatter i Viborg. 6.8.1737, fol.464.
E: Søren Jensen Fandrup. A:
1) halvbror Peder Simonsen i Hyllebjerg, død. 7B:
a Simon Pedersen i København
b Mads Pedersen på Sjælland
c Hans Pedersen
d Ellen Pedersdatter g.m. Søren Mortensen i Hyllebjerg
e Gertrud Pedersdatter g.m. Anders Andersen i Hyllebjerg
f Mette Pedersdatter g.m. Niels Lauridsen i Skanderborg
g Else Pedersdatter.
Afdøde døde 4.4.1737.

621 Mads Pedersen Fegh, slagter i Viborg. 28.8.1737, fol.466.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: Iver Lauridsen, kræmmer i Viborg.
Afdøde døde uden livsarvinger.
Følgende arvinger angives, men slægtskab meddeles ikke. A:
1) Anne Madsdatter g.m. Sejer Jensen, slagter i Viborg
2) Mette Madsdatter, død. 4B:
a Laurids [Christensen] Faarbæk i Viborg
b Søren Christensen Faarbæk
c Peder Christensen Faarbæk i Viborg, [skifte 22.3.1729 lbnr.470]. 1B:
1 Jochum Pedersen Faarbæk, i handskemagerlære i Viborg
d Kirsten Christensdatter g.m. Christen Domp.
[Afdødes første ægteskab med Karen Sørensdatter, skifte 6.6.1736 lbnr.580].
Afdøde døde 27.4.1737.

622 Niels Nielsen Aalborg, kirkeværge i Viborg Gråbrødre. 23.5.1737, fol.469B.
E: Anne Christensdatter Juul. LV: Laurids Knudsgaard. A:
1) søster, død. 2B:
a Anders Villadsen 30, musketer i Helsingør
b Inger Villadsdatter g.m. Rasmus Nielsen, grovsmed på Kyø i Store Ajstrup sogn ved Ålborg.
Afdøde døde 23.8.1736.

623 Olivia Jepsdatter i Viborg. 30.10.1737, fol.473B.
E: Anders Jørgensen Winther. B:
1) Jørgen Andersen Winther 3.

624 Oluf Nielsen Vinge, tømrer i Viborg. 18.2.1738, fol.475B.
E: Anne Jensdatter. LV: Frederik Feilberg, farver i Viborg.
B:
1) Anne Olufsdatter Vinge, enke efter Gert Jensen Knot, [skifte 10.4.1737 lbnr.615, nu g.m. Johannes Didriksen
2) Niels Olufsen Vinge 21, født Dollerup 6.1.1717
3) Jens Olufsen Vinge 20, født Dollerup 12.11.1718.
FM: Peder Gedsted i Viborg.

625 Maren Sørensdatter i Viborg. 6.3.1738, fol.485B.
Enke efter Hans Nielsen Lyngsø. B:
1) Søren Hansen Lyngsø i Randers
2) Jens Hansen Lyngsø i Viborg
3) Dorthe Hansdatter Lyngsø, [skifte 11.12.1731 lbnr.504].
Enke efter Frands Skæg, slagter, [begravet Viborg Sortebrødre 28.11.1730]. 3B:
c Eva Marie Frandsdatter 8.
Dorthe Hansdatter Lyngsøs første ægteskab med Peder Christensen Faarbæk, [skifte 22.3.1729 lbnr.470]. B:
b Jochum Pedersen Faarbæk 18.
Desuden har Dorthe Hansdatter Lyngsø en søn B:
a Peder Jensen Vinding, rytter i Randers.
Afdøde døde 8.10.1737.

626 Maren Jensdatter i Viborg. 6.3.1738, fol.489B.
E: Niels Simonsen, grovsmed.
Første ægteskab med Poul Mikkelsen, grovsmed, skifte 5.9.1731 lbnr.497. B:
1) Jens Poulsen 21
2) Knud Poulsen 19, i klejnsmedelære i Viborg
3) Bodil Poulsdatter 15.
Poul Mikkelsens første ægteskab med [Bodil Knudsdatter, skifte 20.4.1712 lbnr.232]. Afkald fra B:
1) Laurids Poulsen
3) Mikkel Poulsen.
Registrering 7.11.1737.

627 Anne Jensdatter Muus i Viborg. 1.4.1738, fol.495B.
E: Peder Jensen Helsted. A:
1) søster Maren Jensdatter Muus i Lovns i Gislum herred
2) søster Anne Jensdatter Muus, død. 4B:
a Zacharias Ludvigsen i København
b Jens Ludvigsen i København
c Jens Ludvigsen i København
d Maren Ludvigsdatter g.m. en skrædder i København.
Registrering 3.12.1737.

628 Bodil Sørensdatter i Viborg. 1.4.1738, fol.497.
E: Søren Nielsen, handskemager. B:
1) Niels Sørensen 9
2) Anne Cathrine Sørensdatter 5
3) Christen Sørensen 4.
Registrering 11.1.1738.

629 Registrering i Viborg. 14.12.1737, fol.498.
Registrering af gård og gods i Viborg tilhørende Gert Didrik Levetzau til Tjele, begravet Tjele 24.12.1737.

630 Registrering i Viborg. 12.4.1738, fol.500.
Registrering af gård og gods i Viborg tilhørende Maren Andersdatter Bech, husholderske på Tjele. B:
1) Frederik Hansen, der døde for nylig på Tjele
2) Christiane Frederikke Hansdatter, der døde for nylig på Tjele.

631 Christen Sørensen, stadstjener i Viborg. 30.9.1738, fol.501B.
E: Karen Lauridsdatter, nu i Holland. B:
1) Frederik Christensen 24, på stedet
2) Birgitte Christensdatter 22, i Holland
3) Margrethe Christensdatter 19, i Holland
4) Anne Sofie Christensdatter 15
5) Marie Christensdatter 14
6) Laurids Christensen 7.
FM: farbror Johannes Sørensen.
Desuden nævnes afdødes brorsøn Morten Frederiksen g.m. Anne Christensdatter.

632 Hans Jensen Ryberg i Viborg. 13.11.1738, fol.504B.
E: Maren Mortensdatter Møller. LV: Johan Frederik Krog i Viborg. A:
1) søster Anne Jensdatter g.m. Christen Jensen i Vium på etatsråd Møllers gods
2) søster Anne Jensdatter, død. 4B:
a Christen Nielsen i Brandhuset [i Selde sogn] på Kjeldgård gods
b Jens Nielsen på Harboland i Lilleør [i Harboør sogn]
c Maren Nielsdatter g.m. Mads Jespersen i Lilleør
d Johanne Nielsdatter, tjener på Kjeldgård.

633 Peder Jensen i Viborg. 27.1.1739, fol.506B.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Mette Pedersdatter.
FM: Peder Overgaard.
Registrering 3.2.1738.

634 Jochum Pedersen Faarbæk i Viborg. 17.3.1739, fol.507B.
A:
1) mor Dorthe Hansdatter Lyngsø, [skifte 11.12.1731 lbnr.504]
2) halvbror Peder Jensen Vinding, rytter, nu indsat i Randers arrest
3) halvsøster Eva Marie Frandsdatter 9.
Afdøde døde 30.9.1738.

635 Inger Pedersdatter i Viborg. 14.7.1739, fol.509.
Enke efter Ditlev Nikolaj Mehl, [badskær, prokurator og toldforvalter i Rudkøbing]. B:
1) Ditlev Ditlevsen Mehl, kapellan Viborg Gråbrødre og hører i Viborg latinskole
2) Johan Ditlevsen Mehl, juvelerer i Viborg
3) Florian Ditlevsen Mehl i Rudkøbing
4) Nikolaj Ditlevsen Mehl, guldsmed i København
5) Rudolf Mehl, skriverkarl i København
6) Rasmus Mehl, købmandskarl på Bragernes i Norge.
Afdøde døde 29.1.1739.

636 Lisbeth Madsdatter Lyngaa (Lynge) i Viborg. 23.7.1739, fol.512B.
Enke efter Søren Mogensen, [forpagter på Ørslevkloster og Strandet]. B:
1) Christian Frederik Vadskær 26
2) Christence Helene Vadskær 21, i København.
FM:
1 Thomas Mikkelsen, forpagter på Tårupgård [g.m. moster Dorthe Madsdatter Lyngaa]
2 Thomas Nørholm, prokurator i Viborg.
Desuden nævnes afdødes søster [Inger Madsdatter Lyngaa] g.m. Jørgen [Nielsen] Hjersing, præst i Lyngå og Skjød.
[Afdøde mand døbt Tørring 5.3.1676 med forældrene Mogens Sørensen, forpagter på Vadskærgård i Tørring sogn i Skodborg herred, død 1.12.1728 og Abelone Andersdatter].
Afdøde døde 11.4.1739.

637 Martha Joensen Steen i Viborg. 10.5.1739, fol.515.
E: Søren Jeremiassen Pind. A:
1) søster Kirsten Joensdatter Steen g.m. Morten Thorsen, sadelmager
2) søster Anne Joensdatter Steen, enke efter Sejer Mouridsen Pind, [skifte 14.2.1736 lbnr.569]. LV: Just Jensen, handskemager.
Afdøde døde 10.5.1739.

638 Registrering i Viborg. 21.9.1739, fol.517.
Registrering af nogle markjorder på Viborg Mark tilhørende Jens Jørgensen Seerup til Hald, død 1739.

639 Registrering i Viborg. 21.6.1737, fol.518.
Registrering hos Oluf Hansen, fårehyrde i Viborg for bøde med offentlig absolution Viborg Gråbrødre 8.3.1737, for lejermål med Anne Hansdatter Grumstrup.
Desuden nævnes hans hustru Margrethe Jacobsdatter og datter Maren Olufsdatter.

640 Anne Mogensdatter i Viborg. 10.6.1737, fol.518B.
A:
1) far Mogens Mogensen i Ravnstrup
2) søster Anne Mogensdatter
3) søster Maren Mogensdatter.
Afdøde døde 10.6.1737.

641 Dorthe Eriksdatter i Viborg. 27.1.1739, fol.519.
E: Anders Eriksen, kræmmer. B:
1) Anne Sofie Andersdatter 5.
Registrering 6.5.1738.

642 Niels Pedersen, ugift bagersvend i Viborg. 6.8.1737, fol.520.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 27.2.1737.

643 Jens Andersen Ladefoged og hustru Karen Christensdatter i Viborg. 8.3.1735, fol.520B.
B:
1) Else Jensdatter.
FM: Peder Gedsted i Viborg.
Registrering 4.3.1735.

644 Anne Christence Rosenkrantz i Viborg. 14.5.1739, fol.521.
E: Arnold Christian Dyssel, borgmester i Viborg.
Første ægteskab med [Iver Krabbe til Søby Søgård i Nørre Søby sogn på Fyn, død 1720]. B:
1) Tage Krabbe, løjtnant i Holsten
2) Jens Krabbe, premierløjtnant
3) Christoffer Krabbe, officer.
Afdøde døde 14.5.1739.

645 Anne Ebbesdatter i Viborg. 29.7.1739, fol.522B.
E: Anders Bertelsen Bording. A:
1) bror Peder Ebbesen i Lund i Ørslevkloster sogn.
Afdøde døde 21.7.1739.

646 Kirstine Marie Dyssel i Viborg. 8.1.1740, fol.524B.
E: Jens Bille, kaptajn.
Testamente af 5.12.1718.

647 Holger Bille, ugift kaptajn i Viborg. 9.12.1739, fol.525.
A:
0) forældre [Henrik Bille til Mejlgård i Glesborg sogn og Sødal i Rødding sogn, skifte Kalø amt 19.3.1711 lbnr.5 og Ingeborg Kirstine Pentz]
1) bror [Joachim Frederik Bille], død. 1B:
a Ingeborg Christine Bille hos stedfar Naaman Pahl, kancellist i regeringen i Glückstadt
2) søster [Cathrine Sofie Bille], død. E: Kaasbøl, oberstløjtnant. 3B:
a Peder Henrik Kaasbøl 12
b Mille Kirstine Kaasbøl 7
c Cathrine Sofie Kaasbøl 5½
3) søster Henrikke Kirstine Bille på Mindstrup [i Hvejsel sogn]
4) søster [Kirstine] Normann Bille g.m. Christian Brønsdorph i København.
5) søster [Frederikke Louise Bille], død. E: Ole Rudolf Krabbe til Mindstrup. 5B:
a Lene Cathrine Krabbe, født 17.11.1724
b Oluf Krabbe, født 22.4.1727
c Henrik Bille Krabbe, født 5.11.1729
d Oline Louise Krabbe, født 16.5.1732
e Margrethe Sofie Krabbe, født 23.8.1733
Afdøde døde 7.5.1738.

648 Sofie Mikkelsdatter Heerup i Viborg. 17.3.1740, fol.551B.
E: Johan Jacob Grunov, tømrer, der også døde. B:
4) Johan Nikolaj Johansen 10.
FM: Peder Overgaard i Viborg.
Hendes første ægteskab med Niels Hansen Rosborg, [skifte 8.2.1726 lbnr.437]. B:
1) Hans Nielsen Rosborg 23, i Viborg latinskole
2) Cathrine Margrethe Nielsdatter 19
3) Anne Cathrine Nielsdatter 15.
FM:
1 Peder Gedsted i Viborg
2 Søren Hansen i Viborg.
Registrering 2.7.1739.

649 [Karen Jespersen Thygesdatter] i Viborg. 1.3.1740, fol.565B.
E: Naaman Harch, [tidligere rådmand].
Bevilling til uskiftet bo af 19.2.1740.
[Afdøde begravet 9.2.1740].

650 Andreas Madsen Møller, bogtrykker i Viborg. 13.5.1740, fol.566.
E: Hedvig Fortmann.
Bevilling til uskiftet bo af 29.4.1740.

651 Opbudsbo i Viborg. 24.2.1740, fol.566.
Registrering af fallitbo for Alexander Montros, by- og rådstueskriver i Viborg.

652 Anders Finderup, handskemager i Viborg. 20.10.1739, fol.571.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Peder Iversen, handskemager i Viborg. B:
1) Sofie Andersdatter.
FM: Jochum Bentsen, skomager i Viborg.
Registrering 23.1.1739.

653 [Marie Pedersdatter] i Viborg. 22.1.1737, fol.574.
E: Lorents Johansen Bloch, podemester. B:
1) Anne Kirstine Lorentsdatter 23
2) Mathias Lorentsen 14
3) Peder Lorentsen 11
4) Johannes Lorentsen 4.

654 Dorthe Pallesdatter i Viborg. 23.6.1739, fol.575.
E: Anders Pedersen Ørris. B:
1) Peder Andersen Ørris 8
2) Marie Kirstine Andersdatter 6 uger.
Registrering 12.6.1739.

655 Anne Mortensdatter i Viborg. 18.11.1739, fol.575B.
E: Mandrup Davidsen. B:
1) Morten Mandrupsen 19.
Registrering 29.10.1739.

656 Christen Pedersen Post i Viborg. 27.11.1739, fol.576.
E: Maren Pedersdatter. LV: Just Jensen i Viborg. B:
7) Mourids Christensen.
Første ægteskab med [Karen Mouridsdatter, skifte 8.9.1716 lbnr.298]. B:
1) Kirsten Christensdatter g.m. Jacob Pedersen, skomager i Løgstør
2) Lisbeth Christensdatter g.m. Laurids Jacobsen, væver i Viborg
3) Niels Christensen i Slagelse
4) Kirsten Christensdatter g.m. Jens Jensen Fisker
5) Inger Christensdatter, enke efter en bødker i Slagelse
6) Karen Christensdatter g.m. Johan Bernt Hansen, landsoldat i Fladstrand.
Registrering 10.6.1739.

657 Laurids Jacobsen, væver i Viborg. 27.11.1739, fol.576B.
E: Lisbeth Christensdatter. B:
1) Peder Lauridsen 11
2) Karen Lauridsdatter 7.
Registrering 13.7.1739.

658 Christen Andersen [Heebo], skomagersvend i Viborg. 6.8.1739, fol.577.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Jeremias Hansen Sander. B:
1) Kirsten Christensdatter 8 uger.
FM: Søren Jeremiassen Pind.
Enkens mor Kirsten Sejersdatter Pind, enke efter Hans David Sander, [skifte 25.10.1719 lbnr.346], der opholdt sig i boet, døde under skiftet.

659 Tolle Gundesen Meldal i Viborg. 23.6.1740, fol.578B.
E: Hylleborg Jensdatter. LV: Thomas Søholm. B:
1) Jens Tollesen 20, student i København
2) Gunde Tollesen 18
3) Dorthe Marie Tollesdatter 15
4) Hans Tollesen 9.
FM: Peder Vormstrup i Viborg.
Registrering 6.5.1739.

660 Johan Herman Barlag, byfoged i Viborg, begravet 10.4.1736, fol.580.
E: Kirstine Marie Galskyt.
Testamente af 12.11.1732.
[Første ægteskab med Cathrine Sivertsdatter Harch, skifte 29.7.1714 lbnr.268].
Andet ægteskab med Maren Lassen, [begravet 18.2.1724]. A:
1) Maren Lassens søsterdatter Marie Dorthe Mørch.

661 Poul Andersen Gundelund, maler i Viborg. 8.1.1740, fol.581.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Søren Vistisen, købmand i Viborg.
Af første ægteskab B:
1) Anders Poulsen Gundelund i Haderslev.
Afdøde døde 27.11.1739.

662 Sidsel Poulsdatter i Viborg. 21.6.1740, fol.582.
E: Andreas Knudsen Fynbo, murer. B:
1) Poul Andreasen 8
2) Dorthe Cathrine Andreasdatter 7
3) Knud Andreasen 4.

663 Mette Nielsdatter Juul i Viborg. 3.6.1740, fol.582B.
E: Svante Svartmann, kobbersmed i Viborg.
Første ægteskab med Adam [Adamsen] Møller, kobbersmed i Viborg, [skifte 24.9.1729 lbnr.468]. B:
1) Sofie Adamsdatter 18
2) Margrethe Adamsdatter 15
FM: Mads [Jensen], bager i Viborg.

664 Anne Marie [Lorentsdatter] Buchholtz i Viborg. 7.9.1740, fol.584B.
E: Henrik [Jensen] Runckel, stadskirurg.
Første ægteskab med Niels [Nielsen] Hee, degn i Øster Hæsinge (Øster Hessel) på Fyn. B:
1) Use Cathrine Hee 37 på Bramminge [i Bramminge sogn]
2) Lorents Hee 24, på Holmsland
3) Nikolette Johanne Hee 21, i Ribe
4) Sofie Hee 17, i Viborg.
FM: morbror Henrik [Lorentsen] Buchholtz, [præst i Hvorslev og Gerning].
[Første mand var søn af Niels Jensen Hee, præst i Hee, død 1689].
Registrering 10.10.1739.

665 Mette Christoffersdatter i Viborg. 26.9.1740, fol.603B.
Enke efter Johannes Eriksen, by- og rådstueskriver i Viborg, [begravet Sortebrødre 17.2.1716]. B:
1) Margrethe Cathrine Johansdatter, på Rodsteenseje
2) Anne Johansdatter, i Vadgård præstegård [i Strandby sogn]
3) Dorthe Marie Johansdatter
4) Karen [Ugelris] Johansdatter.
FM: Anders Bertelsen i Viborg.
Registrering 23.4.1740.

666 Peder Pedersen Ledertouger i Viborg. 26.9.1740, fol.608.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Iver Lauridsen, kræmmer. A:
0) forældre [Peder Nielsen Ledertouger, handskemager i Viborg, skifte 14.3.1737 lbnr.613 og Ellen Markusdatter, skifte 24.11.1734 lbnr.547]
1) Margrethe Pedersdatter Ledertouger g.m. Niels Jepsen Boller i Viborg
2) Karen Pedersdatter Ledertouger g.m. Jens Lauridsen, skomager i Viborg
3) Cathrine Pedersdatter Ledertouger g.m. Niels Nielsen Bødker, handskemager i Viborg
4) Kirsten Pedersdatter Ledertouger g.m. Peder Pedersen Fusager
5) Markus Pedersen Ledertouger i Viborg.
Enkens første ægteskab med Sejer Jeremiassen Pind, [skifte 21.2.1736 lbnr.568]. Arv til B:
1) Inger Marie Sejersdatter
2) Anne Marie Sejersdatter
3) Anne Dorthe Sejersdatter.
FM: Jeremias Hansen Sander.
Afdøde døde 1.8.1739.

667 Johannes [Nielsen] Bech, ugift i Viborg. 18.11.1739, fol.610B.
A:
1) mor Anne Marie Blicher g.m. Christen Christensen Lund, skrædder i Viborg
2) halvsøster Anne Christensdatter Lund
3) halvsøster Bodil Christensdatter Lund i København
4) halvsøster Marie Kirstine Christensdatter Lund i København.
FM: Jens Jensen Nørgaard i Viborg.
Registrering 8.9.1739.

668 Registrering i Viborg. 13.2.1740, fol.612.
Registrering af gods i Viborg tilhørende Lene Albertsdatter [Fogh] i Sevel præstegård, [skifte Ginding herred gejstlig 16.11.1740 lbnr.16], enke efter Søren Winther, præst [i Knebel og Rolsø, skifte Mols herred gejstlig 13.3.1695 lbnr.4].

669 Jacob [Henriksen] Stampe, købmand i Viborg. 5.4.1741, fol.613.
E: Anne Enevoldsdatter [Søgaard].
Testamente af 8.5.1731.
Desuden nævnes svoger Cort [Albertsen] Trap, købmand i Ålborg.
[Afdøde, der var søn af Henrik Jensen Stampe, præst i Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup, død 22.2.1711 og Elisabeth Jacobsdatter Mumme, blev begravet Viborg Gråbrødre 1.4.1741].
(Sml. lbnr.490).

670 Maren Pedersdatter i Viborg. 23.1.1741, fol.613.
E: Niels Sørensen Vranum, hosekræmmer. B:
1) Margrethe Nielsdatter 16.

671 Christen Pedersen Faarbæk i Viborg. 11.5.1741, fol.614B.
E: Maren Poulsdatter. LV: Søren Møller i Viborg.
Første ægteskab med Anne Marie Mikkelsdatter Graa, [skifte 26.11.1728 lbnr.466]. B:
1) Marie Cathrine Christensdatter Faarbæk.
FM: Laurids Pedersen Knudsgaard, kræmmer i Viborg.
Afdøde døde 11.5.1741.

672 Christen Olufsen Borreschmidt, fuldmægtig i Viborg. 26.6.1741, fol.618B.
A:
1) far Oluf Madsen Borreschmidt i Tørring i Vrads herred på Stovgård gods
2) bror Andreas Olufsen Borreschmidt i Viborg.
Afdøde druknede i Viborg sø 26.6.1741.

673 Christian Mørch, rådmand og postmester i Viborg. 10.6.1741, fol.620B.
E: Karen [Didriksdatter] Skytte. LV: [Vilhelm] Riis, landstingsskriver i Viborg.
Bevilling til uskiftet bo af 7.6.1741.
[Enken var datter af Didrik Christensen Skytte, præst i Tødsø og Erslev på Mors og Sofie Jensdatter].
Afdøde døde 10.6.1741.

674 Poul Nielsen i Viborg. 5.4.1741, fol.623.
A:
1) bror Christen Nielsen Faardal
2) søster Dorthe Nielsdatter g.m. Jens Poulsen i Vinkel på Stårupgård gods.
Afdøde døde 5.4.1741.

675 Margrethe Nielsdatter Bøssemager, ugift i Viborg. 10.6.1740, fol.
Arvinger kendes ikke.

676 Hans Jensen Frausing, prokurator i Viborg. 14.12.1740, fol.626.
E: Anne Jacobsdatter Frisenberg. LV: bror Erik [Jacobsen] Frisenberg, [forpagter] på Holbækgård. B:
1) Johan Jacob Frausing 18
2) Jens Christian Frausing 16
3) Anne Cathrine Frausing 14
4) Jacob Frausing 12
5) Marianne Frausing 9.
FM: farbror Christian Frausing, byskriver i Sæby.
Registrering 24.9.1740.

677 Anders Jørgensen Broch, bedemand i Viborg. 17.11.1741, fol.635B.
E: Dorthe Clausdatter. LV: Søren Møller i Viborg. B:
1) Mette Andersdatter g.m. Christen Skottenborg, degn i Viborg Sortebrødre
2) Dorthe Margrethe Andersdatter g.m. Niels Andersen Holst, skrædder i Viborg
3) Marie Andersdatter g.m. Jesper Rasmussen Skov i Randers
4) Gregers Andersen i Randers, død. 2B:
a Gregers Gregersen
b Dorthe Marie Gregersdatter.
FM: Lorents Troelsen, hattemager i Viborg
5) Claus Andersen, over 30, hattemagersvend i København.
Afdøde døde 3.8.1741.

678 Anne Kirstine Jespersen i Viborg. 25.8.1741, fol.642B.
E: Vilhelm Riis, landstingsskriver. B:
1) Vilhelm Riis 14
2) Øllegaard Riis 8.
Enkemandens første ægteskab med Ernestine Juliane Lindenborg, skifte 10.3.1722. Arv til B:
1) Christiane Charlotte Riis
Birgitte Riis.
[Afdødes forældre var Thyge Jespersen til Skårupgård, død 1706, og Anne Mikkelsdatter, skifte Skanderborg og Åkær amter 16.6.1721 lbnr.1260].

679 Thomas Tostrup i Viborg. 5.10.1741, fol.645B.
E: Sofie Jensdatter. LV: Peder Gedsted i Viborg. B:
1) Søren Thomsen 17
2) Jens Thomsen 14
3) Jens Thomsen 11
4) Peder Thomsen 6.
FM: farbror Niels Tostrup i Viborg.
Registrering 7.9.1741.

680 Niels Jepsen Boller, [begravet Viborg Sortebrødre 4.1.1742], fol.649.
E: Margrethe Pedersdatter Ledertouger.
Bevilling til uskiftet bo af 25.8.1741.

681 Anne Cathrine Spend i Viborg. 30.11.1739, fol.649B.
Enke efter Laurids Thomas Frederik Lelius (Lælius), landsdommer i Viborg, død 1702. A:
0) forældre [Christen Nielsen Spend, præst i Vordingborg, begravet Vordingbogg 6.1.1679 og Elisabeth Ulriksdatter Mese (Mesing), begravet Vordingborg 19.2.1692]
1) bror Spend, kaptajn på Hoyns Byttel i Hamborg, død. Børn kendes ikke
2) søster, død, var g.m. Kempen, kommandant i Danzig. Børn kendes ikke
3) søster [Edel Margrethe Christensdatter Spend, død 1685] g.m. [Jens Pedersen] Bircherod, præst i Værløse på Sjælland, [død 6.1.1697]. B:
a [Kirstine Dorthe Bircherod] g.m. Jens Duche, krigsråd, [til Villerup i Skallerup sogn]
4) søster [Else Sofie Christensdatter Spend, død 14.4.1707], g.m. Ludvig [Henriksen] Pontoppidan, præst i Århus Domkirke, [død 27.9.1706]. Af børn angives 2B:
a Erik Pontoppidan, præst Christiansborg slot
b Christian Pontoppidan, præst i Ebeltoft
5) søster [Hanne Christiane Christensdatter Spend], død, var g.m. Anders Aagaard, amtsskriver i Vordingborg.
Afdøde døde 19.4.1737.

682 Thomas Andersen Nørholm, prokurator i Viborg. 6.1.1741, fol.659.
Enke efter Johanne Thomasdatter, der døde 31.5.1731.
Hans A:
1) Poul Andersen i Nørholm, nu i Sønderholm ved Ålborg
2) Anne Andersdatter Nørholm g.m. Vogn Pedersen.
Hendes første ægteskab med [Mikkel Snothorst, skifte 5.2.1717 lbnr.306]. B:
1) Mikkel Henrik Snothorst 30, i Vrå præstegård i Vendsyssel
2) Barbara Snothorst 26, på Frederiksdal på Sjælland.

683 Mikkel Pedersen Nissen, ugift i Viborg Teglgård. 11.10.1740, fol.667.
A:
1) søster Maren Pedersdatter g.m. Jacob Andersen i Skårup på Møllerup gods.
Afdøde, der var født på Rugård gods døde 22.9.1739.

684 Hans Jørgen Krog i Viborg. 1740, fol.673B.
E: Kirsten Sivertsdatter Harch. LV: Niels Rold i Viborg. B:
1) Niels Hansen Krog 21
2) Peder Hansen Krog 20
3) Hans Hansen Krog 18
4) Agnethe Cathrine Hansdatter Krog 17
5) Else Cathrine Hansdatter Krog 9.
FM: Sivert Harch i Viborg.
Desuden nævnes
1 enkens søster Karen Harch i Viborg, enke efter Peder Breum
2 enkens søster Maren Harch i Viborg.
Registrering 28.11.1737.

685 Johanne Lisbeth Krag i Viborg. 20.11.1741, fol.680B.
E: Clemen Jacobsen Aarestrup. A:
1) bror Dines Christian Krag i Tranekær på Langeland
2) bror Niels Rosenstjerne i Magleby på Langeland
3) bror Frederik Krag, præst på Trankebar
4) bror Hans Krag, byfoged i Skien i Norge
5) søster Christine Krag g.m. Jens Jensen i Tranekær.
Registrering 12.9.1741.

686 Niels Madsen i Viborg. 30.1.1742, fol.688B.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Vormstrup i Viborg. B:
1) Bodil Nielsdatter 10
2) Christen Nielsen 9
3) Mette Nielsdatter 2.
FM: Jacob Jensen, hjulmand i Viborg.
Registrering 27.5.1741.

687 Claus Jensen, bødker i Viborg. 14.9.1742, fol.691.
E: Mette Christensdatter. LV: Naaman Steensen i Viborg. B:
1) Peder Clausen 10
2) Christen Clausen 9
3) Jens Clausen 2
4) Claus Clausen nogle mdr.
Enkens første ægteskab med Peder Pedersen, bødker i Viborg, skifte 22.9.1730 lbnr.469. B:
1) Margrethe Pedersdatter 13.

688 Sylvester Danielsen Stach, bogbinder i Viborg. 18.2.1741, fol.695.
E: Maren Hansdatter. LV: Christen Thomsen, kandestøber i Viborg. B:
1) Inger Marie Sylvestersdatter 6
2) Daniel Sylvestersen 3.
FM: Johan Krop skrædder i Viborg.
Desuden nævnes enkens mor Inger Jørgensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 17.2.1741.
Samfrændeskifte 2.3.1742.

689 Mads Sørensen, kusk i Viborg. 17.2.1742, fol.702B.
E: Karen Madsdatter. LV: Mads Alstrup, handskemager i Viborg. B:
1) Søren Madsen 25.
Registrering 2.11.1739.

690 Anne Christensdatter Jyngling, ugift i Viborg. 18.2.1742, fol.704B.
A:
1) bror Didrik Christian Jyngling i Ålborg
2) søster Elsebeth Christensdatter Jyngling.
Afdøde døde 18.2.1742.

691 Maren Harch, ugift i Viborg. 28.7.1741, fol.706.
A:
0) forældre [Peder Sivertsen Harch, købmand i Viborg, skifte 7.4.1728 lbnr.484 og Agnethe Cathrine Lassen, skifte 5.7.1707 lbnr.161]
1) bror Naaman Harch, rådmand i Viborg
2) søster Kirsten Harch, enke efter Hans Jørgen Krog, [skifte 1740 lbnr.684]
3) søster Karen Harch.

692 Johan Christoffer Thiele, barbersvend i Viborg. 30.3.1742, fol.718B.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 23.7.1741.

693 Anne Madsdatter i Viborg. 21.9.1741, fol.726B.
Enke efter Bernt Evertsen, skomager i Viborg, [skifte 9.5.1736 lbnr.579]. B:
1) Severin Berntsen, skomager
2) Anne Marie Berntsdatter g.m. Thor Christensen, skomager i Viborg
3) Helvig Berntsdatter
4) Anne Marie Berntsdatter g.m. Niels Jensen, skomagersvend i Viborg.
Registrering 21.6.1740.

694 Anne Kirstine Byrresdatter i Viborg. 23.3.1742, fol.729.
E: Peder Olufsen Kaldal. A:
1) mor Anne Jensdatter, enke efter Jacob Johansen, skomager i Viborg. LV: Christen Basse.
Afdøde døde 22.3.1742.

695 Daniel Otto, murer i Viborg. 1.3.1742, fol.731B.
E: Bodil Boyesdatter. LV: Johan Henrik, murer i Viborg. B:
1) Johan Tarantin Ottesen 27, i Nyborg på Fyn
2) Jørgen Christian Ottesen 21, i Nyborg
3) Gerdi Ottesdatter 16, i Hjemsted [i Skærbæk sogn] i Holsten
4) Anne Kirstine Ottesdatter 20
5) Magdalene Ottesdatter 14
6) Boye Ottesen 11
7) Gunder Ottesdatter 7
8) Just Ottesen 5.
Registrering 13.2.1742.

696 Rasmus Madsen teglbrænder i Nørre Teglgård. 1.5.1742, fol.734B.
E: Maren Christensdatter. LV: Jesper Madsen i Vorde. B:
1) Mads Rasmussen 17
2) Maren Rasmusdatter 16
3) Christen Rasmussen 14
4) Dorthe Rasmusdatter 12
5) Laurids Rasmussen 10
6) Simon Rasmussen 4.
FM: Jens Vorre i Viborg.
Registrering 19.3.1742.

697 Anne Lauridsdatter i Kvieholm på Viborg bys grund. 17.2.1742, fol.736.
E: Christen Jensen. B:
1) Jens Christensen i Kølsen
2) Kjeld Christensen i Kølsen
3) Christen Christensen i Daugbjerg
4) Anne Christensdatter g.m. Niels Jensen i Tårup
5) Laurids Christensen 40, i Faske? mølle ved Århus.
Registrering 15.7.1737.

698 Maren Christensdatter Dreier i Viborg. 17.2.1742, fol.737.
A:
1) søster Anne Christensdatter
2) søster Maren Christensdatter
3) søster Bente (Bendi) Christensdatter.
Registrering 8.9.1737.

699 Gissel Elisabeth Pedersdatter Leere i Viborg. 1.5.1742, fol.738.
E: Peder [Gregorius] Fürst (Først), dansk skoleholder i Viborg. B:
1) Else Sofie Pedersdatter Fürst 17
2) Peder Christian Fürst 15
3) Juliane Cathrine Fürst 11
4) Anders Nikolaj Fürst 11
5) Søren Luge Fürst 9
6) Gregorius Fürst 6
7) Mourids Graa Fürst 3
8) Inger Kirstine Fürst 9 uger.
Registrering 13.5.1741.

700 Maren Mortensdatter i Viborg. 23.7.1742, fol.739.
E: Mathias Nielsen Koch. A:
1) mor Anne Sørensdatter, enke efter Morten Sørensen i Sønder Onsild på Overgård gods.
Registrering 13.5.1741.

701 Niels Nielsen, kræmmer i Viborg. 17.2.1742, fol.740.
E: Johanne Thøgersdatter, der er rejst til Selde præstegård i Salling. A:
1) mor Ingeborg Svendsdatter Ledertouger.

702 Johannes Sivertsen Harch i Viborg.
A:
1) bror [Peder Sivertsen Harch, købmand i Viborg, skifte 7.4.1728 lbnr.484]
Af børn nævnes B:
a Maren Harch, der døde
b Naaman Harch, rådmand i Viborg.

703 Johan Adolf Wolpert, [organist i Viborg Gråbrødre]. 17.12.1741, fol.741B.
E: Gertrud Kirstine. A:
1) datter g.m. Oluf Olufsen Norland.
Afdøde døde 17.12.1741.

704 Niels Pedersen, hattemager i Viborg. 14.3.1742, fol.742B.
E: Cathrine Jørgensdatter. LV: Laurids Pedersen, hattemager i Viborg. B:
1) Hartvig Nielsen 28
2) Maren Nielsdatter 26
3) Dorthe Nielsdatter 22
4) Anders Nielsen 20
5) Kirsten Nielsdatter 19
6) Gertrud Nielsdatter 14
7) Mette Cathrine Nielsdatter 7.

705 Sofie Amalie i Viborg. 12.12.1741, fol.744B.
E: Niels Mammen, klejnsmed. B:
1) Sofie Amalie Nielsdatter 11
2) Mette Cathrine Nielsdatter 4.
Registrering 8.8.1741.

706 Marie [Lauridsdatter] Bering i Viborg. 12.9.1741, fol.747B.
Enke efter Anders Bruun, [skifte 20.6.1718 lbnr.318].
Arvinger angives ikke.
Til stede var afdødes søster Inger Bering. (Sml. lbnr.77).
Afdøde døde 16.2.1741.

707 Hans Jørgensen Bang, bager i Viborg. 16.5.1742, fol.750B.
E: Martha Højer. LV: Peder Fürst i Viborg. A:
1) bror Niels Christian Bang i Jebjerg i Salling
2) bror Bertel Bang i København
3) bror Oluf Bang i Husum
4) søster Ingeborg Bang g.m. Christoffer i Vorbasse
5) Bodil Bang i Amsterdam.
Registrering 1.7.1741.

708 Johan Adolf Werner, stadskirurg i Viborg. 8.12.1740, fol.757B.
E: Anne Mortensdatter. LV: Hans Pors, købmand i Viborg. B:
1) Marie Werner 27
2) Anne Dorthe Werner 22
3) Morten Henrik Werner 20, i København
FM: Søren Møller i Viborg.
Registrering 9.3.1740.

709 Else Gregersdatter i Viborg. 11.4.1742, fol.761B.
E: Peder Mouridsen Graa. B:
1) Gregers Pedersen Graa 20
2) Mourids Pedersen Graa 18
3) Christine Pedersdatter Graa 16
4) Poul Rich Graa 15
5) Marianne Pedersdatter Graa 8
6) Hans Adolf Pedersen Graa 7.
Registrering 17.3.1740.

710 Anne Dorthe Rosendal i Viborg. 19.10.1740, fol.763B.
E: Jens Halkjær, bogbinder.
Testamente af 14.10.1740. A:
1) bror Niels Rosendal, student i København.

711 Poul Nielsen Amtrup i Viborg. 8.8.1742, fol.764B.
Enkemand. B:
1) Johanne Poulsdatter g.m. Niels Simonsen, snedker
2) Maren Poulsdatter g.m. Christen Pedersen Faarbæk i Viborg
3) Mette Poulsdatter g.m. Peder Lassen i Vorgod
4) Christen Poulsen, død. 1B:
a Inger Kirstine Christensdatter 6, i København.
Registrering 12.5.1741.

712 Christen Schiønning i Viborg. 9.8.1742, fol.765B.
A:
1) søster Mette Schiønning.

713 Anders Christensen, kræmmer i Viborg. 9.8.1742, fol.766.
E: Mette Kirstine Joensdatter. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter 12 uger.
Registrering 9.3.1740.

714 Margrethe Madsdatter Koch, ugift i Viborg. 9.8.1742, fol.767.
A:
1) [halv] bror Mathias Nielsen Koch
2) [halv] søster Anne Clausdatter.

715 Georg Henrik Rossner, ugift i Viborg. 8.8.1742, fol.767B.
A:
1) far Johan Frederik Rossner, bogbinder i Bremen.
Afdøde døde 10.3.1741.

716 Adam Jacobsen, tømrer i Viborg. 9.8.1742, fol.768.
E: Marie Clausdatter. LV: Ulrik Bording i Viborg. B:
1) Christian Adamsen
2) Jacob Adamsen 16.-
Afdøde druknede i Viborg sø.
Registrering 24.1.1741.

717 Hans Jochum Kammager i Viborg. 9.8.1742, fol.769.
E: Edel Madsdatter. LV: Mads Alstrup. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 1.
Registrering 13.5.1741.

718 Anne Christensdatter i Viborg. 10.8.1742, fol.770.
Enke efter Peder Post.
Arvinger angives ikke.
Registrering 11.5.1737.

719 Knud Nørgaard i Viborg. 15.8.1742, fol.770.
Afdøde var tidligere skoleholder i Hvidbjerg på Thyholm, hvor hans enke elever.
Afdøde døde 18.4.1741.

720 Jeppe Pedersen i Viborg. 10.8.1742, fol.771.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Jensen i Haugen. B:
1) Maren Jepsdatter
2) Mads Jepsen.
Registrering 20.6.1741.

721 Christen [Jensen] Lynderup, skrædder i Viborg. 10.8.1742, fol.772.
E: Karen Nielsdatter Prahl. LV: Christen Christensen, væver i Viborg. B:
1) Jens Christensen Lynderup 17
2) Jacob Christensen 12
3) Birgitte Marie Christensdatter 10
4) Nikolaj Christian Christensen 7
5) Samuel Christensen 5.
Registrering 26.9.1741.

722 Else Pedersdatter i Viborg. 8.8.1742, fol.772B.
E: Christen Nielsen Faardal. B:
1) Maren Christensdatter 11.
Registrering 13.5.1741.

723 Jacob Bertelsen Them, væver i Viborg. 7.8.1742, fol.773B.
E: Anne Marie Lyngs. B:
1) ;arie Kirstine Jacobsdatter 5.
Registrering 12.5.1741.

724 Helle Nielsdatter, væverkone i Viborg. 9.8.1742, fol.774B.
Enke. B:
1) Peder Jensen i Lem i Salling
2) Niels Jensen i Ramsing i Salling
3) Johanne Jensdatter gift i Amsterdam i Holland
4) Mette Jensdatter g.m. Anders Poulsen i Viborg.
Registrering 20.3.1741.

725 Søren Hammer, skrædder i Viborg. 10.8.1742, fol.775.
E: Marie Ebbesdatter. LV: Johan Krop, skrædder i Viborg. B:
1) Jens Sørensen 26
2) Ebbe Sørensen 18
3) Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Anders Brede i Vejrum.
Registrering 25.5.1741.

726 Thomas Albertsen Rich, ugift i Viborg. 22.11.1742, fol.776.
A:
1) søster Inger Thomasdatter g.m. Jens Nielsen Alstrup, handskemager i Viborg.
Afdøde døde 19.1.1741.

727 Kirsten Vognsdatter i Viborg. 30.10.1742, fol.792.
E: Jacob Jensen, hjulmand. A:
1) bror Søren Vognsen, død. 1B:
a Søren Sørensen i Helstrup i Middelsom herred
2) søster Anne Sørensdatter, enke efter Christen Pedersen på Dronningborg rytterdistrikt og hendes datter
a Kirsten Christensdatter
3) halvsøster Maren Vognsdatter , død. 2B:
a Kirsten Christensdatter g.m. Niels Andersen i Døstrup
b Bodil Christensdatter g.m. Niels Andersen i Døstrup.
Første ægteskab med Peder Lauridsen Randrup i Viborg, [skifte 27.9.1728 lbnr.460].
Registrering 16.9.1742.

728 Mads Rasmussen, kræmmer i Viborg. 17.8.1742, fol.796.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Iver Lauridsen. A:
1) søster Karen Rasmusdatter i Viborg
2) halvsøster Maren Madsdatter, enke efter Peder Jensen.
Registrering 16.6.1740.

729 Anders Pedersen Ørris i Viborg. 18.12.1742, fol.797B.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Søren Nielsen, handskemager i Viborg.
[Første ægteskab med Dorthe Madsdatter, skifte 5.9.1726 lbnr.444].
Andet ægteskab med [Dorthe Pallesdatter, skifte 23.6.1739 lbnr.654]. B:
1) Peder Andersen Ørris 11
2) Marie Kirstine Andersdatter [3].
Registrering 14.11.1742.

730 Anne Kirstine [Dreier] i Viborg. 30.8.1742, fol.799B.
E: Johannes Hansen Buxlund, møller i Nørremølle. B:
1) Sidsel Johansdatter 15
2) Maren Johansdatter 7.
Registrering 3.2.1742.

731 Frederik Christensen, stadstjener i Viborg. 7.8.1742, fol.806.
E: Kirsten Holgersdatter. LV: Niels Bording i Viborg. B:
1) Christen Frederiksen 9 mdr.
FM: Johannes Sørensen, tambur i Viborg.

732 Dorthe Ibsdatter, ugift i Viborg. 13.12.1742, fol.807.
A:
1) bror Søren Ibsen i Viborg, der døde
2) bror Christen Ibsen, snedker, død. 2B:
a Christen Christensen, snedker i Viborg
b Bodil Christensdatter
3) bror Ib Ibsen, snedker i Viborg, død. E: Anne Nielsdatter. 1B:
a Niels Ibsen, skræddersvend i Viborg.
Afdøde døde 29.11.1742.

733 Henrik Munch, borgmester i Viborg. 30.7.1742, fol.808B.
E: Vilhelmine Milling. LV: Niels Hindsberg.
Bevilling til uskiftet bo af 30.10.1739.


Viborg byfoged
Skifteprotokol
1742-1754
B 45 - 255

734 Johannes Albertsen Rich, ugift vejer og måle samt købmand i Viborg. 28.7.1742, fol.1.
A:
1) bror Thomas Albertsen Rich, der døde, [skifte 22.11.1742 lbnr.726]
2) halvsøster Inger Thomasdatter g.m. Jens Nielsen Alstrup, handskemager.
Registrering 6.7.1740.

735 Anne Pedersdatter Reuter. 26.2.1743, fol.34B, 385B.
Enke efter Peder Bjørnsen, borgmester i Viborg, [skifte 13.10.1731 lbnr.585].
Testamente af 12.10.1731.
Første ægteskab med Mathias Frederik von Haven, rådmand i Viborg, skifte 26.9.1722 lbnr.415.
Testamente af 9.9.1722.
Hans A:
1) søster Inger Bjørnsdatter g.m. Peder Nebbe i Warel i Oldenborg
2) søster Margrethe Bjørnsdatter, død. E: Helmer Helmerding i København. 2B:
a Didrik Helmerding, født 1719
b Cathrine Helmerding, født 1718.
Hendes A:
1) søster Maren Pedersdatter Reuter i Viborg
2) søster Cecilie Pedersdatter Reuter i Horsens, nu i Viborg
3) søster Anne Sofie Pedersdatter Reuter, død. 1B:
a Peder Reuter Mørch i Hvejsel
4) Mette Pedersdatter Reuter, død. 1B:
a Peder Christensen Reuter Bering i Bredal.

736 Jens Pedersen Mammen, handskemager i Viborg. 13.3.1743, fol.60.
E: Maren Svendsdatter. LV: Peder Vormstrup i Viborg. B:
1) Marie Kirstine Jensdatter 32.
FM: Niels Jørgensen Ravn, hattemager i Viborg.
Registrering 2.3.1743.

737 Søren Jensen Fandrup i Viborg. 18.6.1743, fol.62B.
Enke efter Anne Pedersdatter, skifte 6.8.1737 lbnr.620. A:
1) bror Christen Jensen i Fragtrup i Farsø sogn
2) bror Peder Jensen i Fandrup i Farsø sogn
3) søster Mette Jensdatter, enke efter Christen Nielsen i Farsø.
Registrering 25.1.1743.

738 Abelone Stistrup, ugift i Viborg. 11.6.1743, fol.69B.
A:
1) bror Laurids Stistrup i Hobro
2) søster Else Johanne Bie [Stistrup] i Ålborg.
Afdødes far var [Christen Christensen Stistrup], præst [i Ullits og Fovlum, skifte Gislum herred gejstlig 4.2.1712 lbnr.6].
Registrering 9.4.1742.

739 Registrering i Viborg. 8.4.1743, fol.112.
Registrering hos Anne Olufsdatter og søster Kirsten Olufsdatter i Viborg i anledning af byretsdom.
Desuden nævnes deres afdøde bror Jens Olufsen.

740 Maren Poulsdatter Borup i Viborg. 3.9.1743, fol.115B.
E: Søren Jensen Ballund. B:
3) Jens Sørensen Ballund i København
4) Mette Sørensdatter g.m. Peder Andersen Klinge, skomager i Viborg
5) Peder Sørensen Ballund.
Første ægteskab med Anders Nielsen Beringholm, [skifte 26.2.1704 lbnr.93]. B:
1) Poul Andersen Borup i Viborg.
Andet ægteskab med Peder Andersen, kræmmer, [skifte 8.2.1707 lbnr.158]. B:
2) Maren Pedersdatter g.m. Erik Batum i Viborg.
Desuden nævnes afdødes afdøde forældre Poul Nielsen Borup og Johanne Nielsdatter.
Afdøde døde 25.4.1743.

741 Marie Johansdatter i Viborg. 24.6.1743, fol.124.
E: Baltser Kramer, feldbereder, flyttet, uvist hvorhen. A:
1) [mor Anne Pedersdatter] g.m. Peder [Lauridsen] Gedsted i Viborg.
Afdødes far var [Johan Evertsen, skifte 22.10.1715 lbnr.282].
Registrering 15.4.1743.

742 Jens Jespersen, snedker i Viborg. 24.10.1743, fol.125.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Johan Henrik Krop, skrædder i Viborg. A:
Afdøde skal have søskende, hvis navne ikke angives.
Registrering 13.8.1743.

743 Edel Jacobsdatter i Viborg. 10.9.1743, fol.128B.
E: Anders Jensen. A:
1) søster Maren Jacobsdatter i Viborg Hospital
2) søster Karen Jacobsdatter, død, var g.m. Jacob Olufsen i Bigum. 2B:
a Jacob Jacobsen 11
b Maren Jacobsdatter 9
3) søster Maren Jacobsdatter, død. 1B:
a Else Sørensdatter g.m. Mikkel Christensen i Bigum.
Afdøde døde 10.9.1743.

744 Søren Jeremiassen Pind i Viborg. 24.10.1743, fol.130B.
E: Karen Jensdatter. LV: Jeremias Hansen Pind. B:
1) Martha Sørensdatter.
Afdøde døde 25.3.1743.

745 Jens Harbo, landstingsprokurator i Viborg. 12.3.1744, fol.136.
E: Barbara Bruun. B:
1) Marie Kirstine Harbo 11
2) Susanne Harbo 9.
FM: morbror Henrik Bruun, skildrer (kunstmaler) i København.
[Enkens forældre var Enevold Bruun, byfoged i København og Susanne Gallasdatter. Fars andet ægteskab med Marie Roth, konceptskifte København 3.8.1726 lbnr.1566].
Afdøde døde 24.9.1741.

746 Niels Jepsen Boller i Viborg. 16.7.1742, fol.151B.
E: Margrethe Pedersdatter Ledertouger. LV: Søren Vistisen i Viborg. B:
1) Ellen Nielsdatter 13
2) Sofie Nielsdatter 12
3) Jeppe Nielsen 11
4) Karen Nielsdatter 9
5) Else Nielsdatter 5
6) Cathrine Nielsdatter 4
7) Anne Marie Nielsdatter 3.
FM:
1 farbror Peder Jepsen Bach
2 Mikkel Rodewald i Viborg g.m. faster Anne Jepsdatter
3 Niels Madsen på hustrus vegne
4 Jens Lauridsen, [skomager g.m. Karen Pedersdatter Ledertouger]
5 Niels Nielsen Bødker, [handskemager g.m. Cathrine Pedersdatter Ledertouger]
6 Peder Fusager [g.m. Kirsten Pedersdatter Ledertouger].
Bevilling til uskiftet bo af 25.8.1741 lbnr.680.
Samfrændeskifte 16.7.1742.

747 Kirsten Jørgensdatter i Viborg. 14.7.1743, fol.153.
E: Peder Hansen, skoflikker. A:
1) far Jørgen Tulipan på Bustrup [i Ramsing sogn] i Salling.
Registrering 18.3.1743.

748 Anne Nielsdatter i Viborg. 24.7.1743, fol.153B.
E: Jens Nielsen, smed. B:
1) Jens Nielsen, smed i Viborg
2) Inger Nielsdatter i Viborg.
Afdøde døde 29.4.1743.

749 Christen Thuresen i Viborg. 30.11.1743, fol.154B.
Enkemand.
4 børn, hvis navne ikke angives.
Registrering 20.9.1743.
[Se skifte efter afdødes halv?søster Johanne Marie Andreasdatter Ilstorph i Ålborg, skifte Ålborg 19.10.1758 lbnr.2613].

750 Edel Jensdatter i Viborg. 9.1.1744, fol.155B.
E: Anders Christensen Rind. B:
1) Christen Christensen 4
2) Eva Marie Christensdatter 17 uger.

751 Jesper Pedersen, sporemager i Viborg. 17.2.1744, fol.156.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Johan Gotfred Hødrich (Heidrich), murer i Viborg. B:
1) Frederik Jespersen 22, i Bergen i Norge.
Afdøde døde 30.11.1743.

752 Opbudsbo i Viborg. 5.3.1744, fol.160.
Registrering af fallitbo for Naaman Harch, rådmand i Viborg.

753 Bodil Jensdatter Fusager i Viborg. 7.4.1744, fol.166B.
E: Daniel Lysgaard. B:
1) Mette Lisbeth Danielsdatter 10
2) Anne Danielsdatter 7
3) Anne Margrethe Danielsdatter 4.
Bevilling til uskiftet bo af 3.4.1744.

754 Christen Pedersen Hersom i Viborg. 5.4.1744, fol.168B.
Enkemand efter [Mette Jensdatter Koldbæk, skifte 7.2.1736 lbnr.566]. B:
1) Jens Christensen Hersom, præst i Rønnebæk og Olstrup på Sjælland
2) Peder Christensen Hersom, præst i Næstelsø og Mogenstrup på Sjælland
3) Christen Christensen Hersom, kantor og kordegn i Næstved
4) Gertrud Kirstine Christensdatter, der ægter Jens [Frandsen] Klyne (Kløhn), [organist i Viborg Gråbrødre].
Afdøde døde 5.4.1744.

755 Maren Thomasdatter i Viborg. 10.12.1744, fol.172.
Enke. B:
1) Thomas Mogensen 36, skrædder i København.
Afdøde døde 18.8.1744.

756 Johannes Mogensen Heide i Viborg. 25.3.1745, fol.175.
E: Mette Cathrine Hass. LV: Andreas Mikkelsen Lund, forvalter. A:
0) forældre Mogens Svendsen Heide, præst i Snejbjerg og Tjørring og Maren Christensdatter Juul]
1) bror Svend Christian [Mogensen] Heide, præst i Vejrum
2) søster Kirsten Heide, død, var g.m. Otto [Lauridsen] Lassen i Gødstrup, præst i Snejbjerg og Tjørring. 1B:
a Mogens Lassen
3) søster Magdalene Sybille Heide g.m. Morten Nielsen Hemmer på Landting [i Ejsing sogn].

757 Cecilie [Jensdatter] Netbo i Viborg. 23.6.1744, fol.177.
E: Christen Thonbo, postmester i Viborg. B:
1) Janus Johannes Thonbo 2
2) Cathrine Marie Thonbo 14 uger.
Desuden nævnes afdødes mor Mette Hansdatter, enke efter [Jens Hansen] Netbo [på Frederiksberg] med LV: Jacob Graa i Viborg.
Afdøde døde 20.3.1744.
Bevilling til uskiftet bo af 10.4.1744.
Samfrændeskifte 23.6.1744.

758 Bodil Pedersdatter i Viborg. 19.6.1744, fol.177B.
Enke efter Jesper Pedersen, sporemager i Viborg, skifte 17.2.1744 lbnr.751]. B:
4) Frederik Jespersen i Bergen i Norge.
Første ægteskab med [Frederik Jochum Deichmann, blikmager i Viborg, skifte 10.2.1717 lbnr.302]. B:
1) Kirsten Frederiksdatter g.m. Peder Rasmussen Møller i Rampesmølle i Søby sogn [i Gjern herred]
2) Rudolf Fichmann, bedemand i Bergen i Norge
3) Karen Frederiksdatter på Asmildkloster.

759 Johan Frederik Stange, ugift barbarsvend i Viborg. 19.6.1744, fol.183B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 7.3.1744.

760 Abel Pedersdatter i Viborg. 7.8.1744, fol.185B.
A:
1) søster Ida Pedersdatter
2) søster Maren Pedersdatter.
Afdøde døde 31.5.1744.

761 Hans Tommerup i Viborg. 7.8.1744, fol.187.
E: Maren Simonsdatter. LV: Peder Vormstrup i Viborg. B:
3) Anne Mette Hansdatter 15
4) Christine Margrethe Hansdatter 12
5) Anne Margrethe Hansdatter 2.
FM: Jens Ottesen Holbæk.
Første ægteskab med Anne Mette Christiane Rechnick, skifte Odense 30.8.1728. B:
1) Christian Hansen Tommerup 22, på Fyn
2) Mette Sofie Tommerup 15, på Fyn.
Afdøde døde 10.5.1744.

762 Anne Lauridsdatter i Viborg. 10.12.1744, fol.188B.
A:
1) søster Margrethe Lauridsdatter i Viborg
2) søster, død. 1B:
a en datter på Viskum gods.
Afdøde døde 21.9.1744.

763 Anders Svensk i Viborg. 10.12.1744, fol.190B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 16.10.1744.

764 Lambert Danielsen Carstens, orgelbygger i København. 30.10.1744, fol.191.
E: Anne Skotte. B:
1) datter g.m. Johan Jørgen Volkmann, brygger i København
2) datter g.m. Johan Jørgen Lassen i København
3) Villum Carstens 7.
Bevilling til uskiftet bo af 4.12.1744.
Afdøde døde under arbejde i Viborg Sortebrødre kirke.

765 Hans Jensen Stjernberg, orgelbyggersvend i Viborg. 19.2.1745, fol.193.
Arvinger angives ikke.
Registrering 20.12.1744.

766 Peder Hjort, skomager i Viborg. 20.3.1745, fol.194.
E: Cathrine Sørensdatter. LV: Niels Simonsen, snedker i Viborg. B:
1) Niels Pedersen 12
2) Christen Pedersen 7
3) Søren Pedersen 5
4) Maren Pedersdatter 3
5) Johannes Pedersen 19 uger.
FM: morbror Jens Broch, skomager.

767 Registrering i Viborg. 12.4.1745, fol.194B.
Registrering af en gård ved Domkirken i Viborg, der bebos af 6 enker og en jomfru, tilhørende Frederikke Louise Glud til Estvadgård, enke efter Johan Severin Bentzon, [bevilling til uskiftet bo Lundenæs og Bøvling amter 20.6.1731 lbnr.125].
[Hun døde på Estvadgård i Estvad sogn 16.3.1745].

768 Registrering i Viborg. 15.5.1745, fol.196.
Registrering af gods tilhørende Laurids Nürnberg, ugift, der døde på Kokkedal i [Torslev sogn i Øster] Han herred den 14.5.1745.

769 Bodil Jensdatter Fusager i Viborg. 26.2.1745, fol.197.
E: Daniel [Andersen] Lysgaard. B:
1) Mette Lisbeth Danielsdatter 12
2) Anne Danielsdatter 7
3) Anne Margrethe Danielsdatter 5.
FM:
1 Jens Nørgaard i Viborg
2 Christen Lund i Viborg
3 Peder Fusager i Viborg
4 Jens Christian Fusager, student i Viborg.
Bevilling til uskiftet bo af 3.4.1744.
Samfrændeskifte 26.2.1745.

770 Anders Eskildsen i Viborg. 23.5.1745, fol.198B.
E: Anne Friis. LV: Peder Overgaard. B:
2) Agathe Andersdatter.
Første ægteskab med Marie Cathrine Jørgensdatter, skifte 24.7.1701 lbnr.15. B:
1) Anne Andersdatter, gift i Holland.
Registrering 16.1.1745.

771 Birgitte Bastian, ugift i Viborg. 14.7.1745, fol.200.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 29.1.1745.

772 Jens Lauridsen Sodborg, ugift i Viborg. 29.8.1745, fol.202.
A:
1) bror Christen Lauridsen i Sodborg [i Rom sogn].
Afdøde døde 29.8.1745.

773 Peder Kaldal, skomager i Viborg. 14.7.1745, fol.203.
E: Karen Sørensdatter. LV: Peder Gedsted i Viborg.
Første ægteskab med Maren Madsdatter, skifte 20.10.1729 lbnr.475. B:
1) Oluf Pedersen Kaldal, skomager i Viborg, nu i Asmildgårde [i Svostrup sogn] på Allinggård gods
2) Else Pedersdatter g.m. Didrik Dreier i Viborg.
Afdøde døde 21.3.1745.

774 Ellen Jensdatter Samsø i Viborg. 14.7.1745, fol.206.
Enke efter Niels Pedersen Adslev i Århus, [skifte Århus 7.3.1739 lbnr.1180]. A:
1) søster [Abelone Jensdatter Samsø] g.m. Frederik Feilberg, farver i Viborg
2) søster [Kirsten Jensdatter Samsø] g.m. Sebastian Stabel, kirurg i Viborg.
Afdøde døde 7.3.1745.

775 Gertrud Kirstine Christensdatter Hersom i Viborg. 4.10.1745, fol.207, 465B.
E: Jens [Frandsen] Klyne (Kløhn), organist i Viborg Gråbrødre. B:
1) Frands Christian Klyne 5 uger.
FM:
1 Jens [Christensen] Hersom, [præst i Rønnebæk og Olstrup] på Sjælland
2 Peder [Christensen] Hersom [præst i Næstelsø og Mogenstrup] på Sjælland
3 Christen [Christensen] Hersom, [kantor og kordegn i Næstved] på Sjælland.
Bevilling til uskiftet bo af 1.10.1745.
Samfrændeskifte 22.2.1748.

776 Johan Gotfred Hødrich, murer i Viborg. 11.10.1745, fol.208.
E: Hylleborg Poulsdatter. B:
1) Johan Jørgen Hødrich 18
2) Johan Gottlob Hødrich 15.
FM: mosters datters mand Johan Krop i Viborg.
Afdøde blev fundet druknet i Viborg sø 26.4.1745.

777 Henrik Schultz, teglbrænder i Sønder Teglgård. 1.12.1745, fol.223B.
Enkemand efter Maren Knudsdatter, skifte 24.3.1733 lbnr.517. B:
1) Karen Henriksdatter Schultz i Viborg
2) Anne Henriksdatter Schultz g.m. Søren Eriksen Dam, parykmager og rytter i Århus
3) Henrik Henriksen Schultz 40, i Jordbro mølle [i Tårup sogn].
Afdøde døde 11.7.1745.

778 Marie Kirstine Jensdatter Mammen i Viborg. 13.10.1745, fol.231B.
E: Mathias Thomsen, handskemager. A:
1) farbror Laurids Pedersen, smed i Lee i Middelsom herred
2) mor Maren Svendsdatter
3) moster Ingeborg Svendsdatter g.m. Peder Sørensen, handskemager i Viborg
4) moster Kirsten Svendsdatter, død. 1B:
a Terkild Sørensen i København
5) mors halvsøster Mette Nielsdatter g.m. Christen Lauridsen i Hvornum i Onsild herred, begge døde. 2B:
a Svend Christensen i Viborg
b Anne Christensdatter på greve Scheels gods.
Til stede var arvingernes svoger Henrik Sørensen, handskemager i Viborg.
Afdøde døde 20.7.1745.

779 Iver Lauridsen, kræmmer i Viborg. 8.3.1746, fol.236.
E: Anne Simonsdatter Dalgaard. LV: Peder Skals i Viborg.
Første ægteskab med Karen Jensdatter Knot, skifte 13.5.1733 lbnr.523. B:
1) Jens Iversen 28
2) Laurids Iversen 24, student
3) Vibeke Kirstine Iversdatter 17.
FM: Jens Nørgaard i Viborg.
Afdøde døde 17.3.1745.

780 Niels Christensen Vinkel i Viborg. 30.8.1746, fol.265.
E: Anne Cathrine Ostenfeld. B:
1) Margrethe Nielsdatter Vinkel 21
2) Marie Nielsdatter Vinkel 20 g.m. Poul Rich, prokurator i Viborg
3) Sara Nielsdatter Vinkel 17.
FM: Niels Jensen Gammelstrup i Viborg.
Afdøde døde 15.1.1746.

781 Vilhelm Riis, landstingsskriver i Viborg. 23.9.1746, fol.276B.
Enkemand efter [Anne Kirstine Jespersen, skifte 25.8.1741 lbnr.678]. B:
3) Vilhelm Riis 19, student
4) Øllegaard Riis 14.
FM: morbror Niels Thygesen til Mattrup [i Tyrsting sogn].
Første ægteskab med [Ernestine Juliane Lindenborg, skifte 6.3.1722 lbnr.357]. B:
1) Christiane Charlotte Riis 27
2) Birgitte Riis g.m. [Hans Lauridsen] Billeschou, borgmester i Viborg.
FM: fars fætter Peder Dorschæus, byfoged i Skive.
Registrering 26.2.1746.

782 Clemen Jensen, der døde i Viborg. 1746, fol.293B.
E: Else Christensdatter.
Testamente af 7.5.1733.

783 [Elsebeth] Friis i Viborg. 24.11.1745, fol.294.
Enke efter [Frederik Christian] Holck [til Holckenhavn i Vindinge sogn på Fyn, død 1708]. A:
1) søster Elisabeth, ugift priorinde på Roskilde kloster
2) bror Jesper Friis, oberst, død.
Afdøde der døde 24.11.1745, ejede Stårupgård [i Højslev sogn].

784 Niels Pallesen i Viborg. 23.3.1746, fol.302.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mads Henriksen Alstrup, handskemager i Viborg. B:
1) Palle Nielsen
2) Cathrine Nielsdatter g.m. Niels Sørensen Gaarsdal i Viborg
3) Abelone Nielsdatter
4) Dorthe Nielsdatter
5) Inger Nielsdatter
6) Mette Nielsdatter.
Afdøde døde 23.11.1745.

785 Edvard Trellund, ugift landsdommer i Viborg. 28.2.1746, fol.304, 333B.
A:
1) søster [Anne Cathrine Trellund, [skifte Lundenæs og Bøvling amter 12.7.1745 lbnr.164]. E: Christian Moth til Kvistrup [i Gimsing sogn]. 1B:
a Johannes Moth [10].
Desuden nævnes afdødes morbror Johan Treschow, magister i Viborg.
Afdøde døde 28.2.1746.

786 Jens Ottesen Holbæk i Viborg. 23.3.1746, fol.325.
E: Anne Marie Pedersdatter Harch. LV: Peder Vormstrup i Viborg. B:
1) Agnethe Cathrine Holbæk 21
2) Maren Skram Holbæk 19
3) Otto Holbæk 13
4) Maren Harch Holbæk 12
5) Johannes Holbæk 11
6) Simon Holbæk 4
7) Karen Krarup Holbæk 2.
FM: morbror [Naaman] Harch, rådmand i Viborg.
Arv i boet efter [afdødes moster] Karen Knudsdatter [Borbjerg] i Øster Nykirke præstegård, skifte Nørvang herred gejstlig 15.2.1739 lbnr.19, enke efter Hans Jørgensen Jelling, præst i Øster Nykirke og Give, [skifte Nørvang herred gejstlig 17.1.1735 lbnr.15].
Registrering 5.7.1745.

787 Bodil Nielsdatter i Viborg. 23.3.1746, fol.331B.
E: Johan Jacob Kræmmer. B:
1) Erik Johansen 21
2) Johan Johansen 20
3) Edel Cathrine Johansdatter 19.

788 Anne Johansdatter i Viborg. 27.10.1746, fol.334B.
Enke efter Erik Jensen [Haasum], handskemager, [skifte 14.12.1733 lbnr.526].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.2.1746.

789 Peder Pedersen Fusager i Viborg. 8.12.1746, fol.336B.
E: Kirsten Ledertouger. LV: Jørgen Eiskær i Viborg. A:
1) [halv]søster Bodil Jensdatter Fusager, [skifte 7.4.1744 lbnr.753]. E: Daniel Lysgaard i Lysgård. 3B:
a Mette Lisbeth Danielsdatter
b Anne Danielsdatter
c Anne Margrethe Danielsdatter
2) [halv]bror Jens Jensen Fusager i Viborg
3) [halv]bror Jens Christian Jensen Fusager, student i Hersom præstegård.
Registrering 10.3.1746.
(Sml. lbnr.477)

790 Johannes Hansen Buxlund, møller i Nørremølle. 27.1.1747, fol.349B.
Enkemand efter Anne Kirstine [Jensdatter] Dreier, [skifte 30.8.1742 lbnr.730]. B:
1) Sidsel Johansdatter 17
2) Maren Johansdatter 8.
FM:
1 Christen Blegvad på Rygård Strand g.m. moster Dorthe Marie [Jensdatter Bloch]
2 Jens Lind i Mariager g.m. moster [Mette Jensdatter Bloch].
Skøde af 1.12.1716 på gården Mindet i Århus udstedt til afdødes mor Maren Sørensdatter, [skifte Århus 6.8.1736 lbnr.1151].
Skøde på Nørremølle 12.2.1743 til Hans Pedersen, møller i Bjerring mølle.
Afdøde døde 13.1.1743.
(Se skifte efter Jens Gundersen i Mariager 8.12.1735 lbnr.129).

791 Johannes [Pedersen] Gedsted i Viborg. 4.11.1747, fol.378B.
E: Bolette Cathrine Jensdatter Nørgaard. LV: far Jens Nørgaard i Viborg. B:
1) Peder Johansen Gedsted 4
2) Jens Johansen Gedsted 3
3) Laurids Johansen Gedsted 23 uger.
FM: farfar Peder Gedsted i Viborg.

792 Anne Christensdatter i Viborg. 13.11.1747, fol.380B.
E: Poul Lynge. B:
1) Poul Munkgaard Lynge, nogle uger gammel.

793 Laurids Troelsen, hattemager i Viborg. 27.1.1747, fol.383B.
E: Else Christensdatter. LV: Niels Jørgensen, hattemager i Viborg. B:
1) Maren Lauridsdatter 27
2) Troels Lauridsen 25
3) Anne Lauridsdatter 20
4) Margrethe Lauridsdatter 17
5) Kirsten Lauridsdatter 16
6) Niels Lauridsen 12.
FM: Laurids Trengsel, hattemager i Viborg.

794 Anne Nielsdatter, ugift i Viborg. 22.4.1747, fol.388.
A:
0) forældre Niels Lauridsen og Bodil Mortensdatter i Sønder Thise [i Thise sogn], begge døde
1) bror Laurids Nielsen, død. 2B:
a Anders Lauridsen i Øster Lyby
b Maren Lauridsdatter i Mogenstrup
2) bror Morten Nielsen, død uden børn
3) søster Anne Nielsdatter, død. 3B:
a Niels Jensen, forvalter i Hindborg
b Karen Jensdatter i Lille Torum
c Anne Jensdatter, død. 2B:
1 Christen Simonsen i Rybjerg
2 Ellen Simonsdatter i Roslev.
Afdøde boede hos moster Anne Mortensdatter g.m. Jens Bøstrup i Viborg.
Afdøde døde 4.3.1747.

795 Christen [Lauridsen] Grøn, købmand i Viborg. 27.3.1747, fol.391B.
Enkemand efter Ellen Marie Jørgensdatter, skifte 28.3.1736 lbnr.567. B:
1) Jørgen Christensen Grøn 15
2) Laurids Christensen Grøn 12.
FM: farbror Anders Grøn i Holstebro.
Desuden nævnes afdøde kones mor Karen Mikkelsdatter.
(Sml. lbnr.229, 587).

796 Jens Jensen, hjulmand i Viborg. 30.6.1747, fol.406.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Skals i Viborg. B:
1) Inger Jensdatter 5
2) Jens Jensen 6 mdr.
FM: Anders Bertelsen i Viborg.
Registrering 11.5.1747.

797 Anne Margrethe Nielsdatter Pors i Viborg. 10.8.1747, fol.410.
Enke efter Anders Poulsen, tolder i Randers. B:
1) Edel Margrethe Andersdatter
2) Poul Andersen Ganneskov, i militæretaten, gift på Sjælland
3) Niels Andersen, i militæretaten.
FM: morbror Hans Pors, købmand i Viborg.
Afdøde døde 10.5.1747.

798 Michael Behm (Bøhm), murer i Viborg. 18.8.1747, fol.412B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde der var antaget til at reparere Gislum kirke, druknede sig selv ved Gislum kirke 6.6.1747.

799 Johannes Rasmussen i Viborg. 22.8.1747, fol.417B.
E: Johanne Simonsdatter. LV: Christen Væver i Viborg. B:
1) Maren Johansdatter 18
2) Malene Johansdatter 17
3) Anne Johansdatter 16
4) Johanne Marie Johansdatter 14
5) Else Marie Johansdatter 11
6) Johannes Johansen 5
7) Simon Johansen 4.
FM: Peder Vormstrup i Viborg.
Registrering 28.1.1747.

800 Cathrine Tønnesdatter i Viborg. 9.11.1747, fol.418B.
E: Jens Jørgensen, murersvend. B:
1) Ellen Jensdatter 5
2) Kirsten Jensdatter 3.

801 Jacob Jensen, hjulmand i Viborg. 12.1.1748, fol.419.
E: Edel Lauridsdatter Torsager. LV: Laurids Knudsgaard i Viborg. A:
1) far Jens Jensen, hjulmand.
Registrering 21.5.1747.

802 Jens Iversen, ugift købmand i Viborg. 27.3.1748, fol.428B.
A:
1) bror Laurids Iversen, 3. lektiehører i Viborg latinskole
2) søster Vibeke Kirstine Iversdatter i Viborg.
FM: Jens Nørgaard i Viborg.
Registrering 2.7.1747.

803 Dorthe Marie Pedersdatter i Viborg. 8.2.1748, fol.453.
E: Niels Simonsen, smed. B:
1) Peder Nielsen 6
2) Jesper Nielsen 2
3) Jens Nielsen, nogle uger gammel.
Enkemandens første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 6.3.1738 lbnr.626].

804 Karen Hansdatter i Viborg. 24.10.1747, fol.455B.
E: Alexander Montros, rådstueskriver.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 23.10.1747.

805 Karen Madsdatter i Viborg. 8.2.1748, fol.456.
Enke efter Mads Sørensen Bøg, [kusk, skifte 17.2.1742 lbnr.689]. B:
2) Søren Madsen Bøg, kusk i Viborg.
Af første ægteskab B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Niels Winther i Kongens mølle [i Avnsø sogn] i Kalundborg amt.
Afdøde døde 20.5.1747.

806 Søren Hansen Bruun, kusk i Viborg. 13.6.1748, fol.458.
E: Maren Jensdatter Lyngsø. LV: Peder Gedsted. A:
0) forældre Hans Mikkelsen og Kirsten Nielsdatter Bruun i Kallesø i Tørring sogn i Skodborg herred.
Mors ægteskaber med Frederik Brochtaul og andre. B:
1) halvsøster Margrethe Henriksdatter Bruun, enke efter Jens Josefsen i Tørring
2) halvsøster Maren Poulsdatter på Lundbæk gods. Død for et års tid siden uden børn.
Afdøde, der har boet 16 år i Viborg, var tidligere kusk for etatsråd Jens Jørgensen Seerup til Hald.

807 Marie Berntsdatter i Viborg. 19.7.1748, fol.459B.
Enke efter Laurids [Christensen] Arctander, købmand i Viborg, skifte 18.10.1720 lbnr.349]. B:
1) Christian Bernt Arctander, i Holland.
Laurids Christensen Arctanders første ægteskab med [Hylleborg Jacobsdatter Hasse, skifte 16.5.1699 lbnr.1]. B:
1) Jacob Hasse, præst i Skive.
Afdøde døde 19.12.1747.

808 Andreas Hassing i Viborg. 4.12.1748, fol.462.
E: Maren Jensdatter. LV: Johan Henrik Krop, skrædder i Viborg. B:
1) Christen Andreasen Hassing 25, skræddersvend i Viborg
2) Anne Marie Andreasdatter 23
3) Jens Andreasen Hassing 18, skræddersvend
4) Mette Marie Andreasdatter 11
5) Marianne Andreasdatter 6.
FM: Christen Thomsen, tinstøber i Viborg.
Registrering 18.7.1748.

809 Registrering i Viborg. 2.3.1748, fol.467.
Registrering af ejendele tilhørende Niels Pedersen, kræmmer i Ullits i Gislum herred, der døde på rejse i Viborg.
Registreringen tilsendes Lerkenfeld gods.

810 Thøger Andersen Trane, maler i Viborg. 26.11.1748, fol.467B.
E: Maren Pedersdatter Holmsgaard. LV: Laurids Pedersen Knudsgaard, maler i Viborg. B:
1) Jens Christian Trane, student i Søby præstegård ved Randers.
Arv i boet til afdødes steddatter, hvis navn ikke angives. (Sml.lbnr.198).

811 Mourids Sørensen, ugift smed i Viborg. 13.3.1749, fol.468B.
A:
1) mor Else Nielsdatter, enke efter Søren Mouridsen [Klem], grovsmed i Viborg, [skifte 26.6.1722 lbnr.361]. LV: Mads Pagh i Viborg
1) Cathrine Sørensdatter 39 på Bækkeskov [i Everdrup sogn]
2) Edel [Kirstine] Sørensdatter [Klem] g.m. Peder [Villadsen] Stilling, degn [i Bårse og Beldringe] på Sjælland
3) Anneke Sørensdatter 33
4) Niels Sørensen, smed.

812 Registrering i Viborg. 22.4.1749, fol.469B.
Registrering af ejendele tilhørende [Niels Mikkelsen] Kjær, borgmester i Ringkøbing, der døde under Viborg Snapsting, begravet Viborg [Sortebrødre 28.4.1749].
[Skifte Ringkøbing 22.4.1749 lbnr.809].

813 Christen Lassen, snedker i Viborg. 23.6.1749, fol.472.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Mads Pedersen, handskemager i Viborg. B:
1) Niels Christensen 16
2) Maren Christensdatter 13
3) Bodil Christensdatter 10
4) Laurids Christensen 8
5) Anne Marie Christensdatter 5.
FM: Mads Alstrup, handskemager i Viborg.
Registrering 30.5.1749.
(Enken underskriver Kirsten Nielsdatter).

814 Peder Christensen Lassen, podemester i Viborg. 10.9.1749, fol.474.
E: Kirsten Jensdatter [Overgaard]. B:
4) Birgitte Pedersdatter 10
5) Sidsel Pedersdatter 7
6) Inger Marie Pedersdatter 3
7) Jens Pedersen 1.
Første ægteskab med Maren Jensdatter. 1B:
1) et barn, der døde straks efter fødslen.
Andet ægteskab med Inger Ovesdatter. B:
2) Christen Pedersen 19, grovsmedesvend i København
3) Anne Margrethe Pedersdatter 17.
Afdøde døde 6.6.1747.

815 Karen Clemensdatter i Viborg. 28.3.1749, fol.475.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde druknede i Leonis kilde i Viborg.
Registrering 11.2.1748.

816 Registrering i Viborg. 22.4.1749, fol.475B.
Registrering af ejendele tilhørende Christen Jensen [i Halkær i Stadil sogn] på Søndervang gods, der var til Viborg snapsting som kusk, [skifte Søndervang gods 21.6.1749].
E: [Sidsel Christensdatter. LV: bror Niels Christensen i Mejlby]. 1B:
1) [Karen Christensdatter 14].
FM: [farbror Peder Jensen i Toft].
Afdødes ejendele blev udleveret til afdødes stedsøn Peder Christensen.
Afdøde døde 22.4.1749.

817 Anders Eriksen Svensk, kræmmer i Viborg. 28.4.1749, fol.476.
Enkemand efter Dorthe Eriksdatter, skifte 27.1.1739 lbnr.641. B:
1) Anne Sofie Andersdatter 13.
FM: Jens Sørensen Broch, skomager i Viborg.
Afdøde blev dødfundet 8.4.1747 på Kongstrup mark i Houlbjerg sogn.

818 Anders Mortensen Koch i Viborg. 29.4.1749, fol.482.
E: Anne Caspersdatter. LV: Peder Fürst i Viborg. B:
3) Anne Marie Andersdatter g.m. Christian Abrahamsen i Viborg
4) Morten Andersen 14.
Første ægteskab med Marie Svendsdatter, [skifte 20.1.1721 lbnr.382]. B:
1) Maren Andersdatter, [skifte 24.7.1722 lbnr.366]. E: Peder Christensen, bødker. 1B:
a Mette Marie Pedersdatter 28
2) Christen Andersen Koch i Viborg.
Registrering 3.5.1748.

819 Cathrine Margrethe [Lauridsdatter] Ursin i Viborg. 5.5.1749, fol.488.
Enke efter Hans Knudsen Ravn, borgmester i Viborg, [skifte 6.9.1735 lbnr.552]. B:
1) Hans Ravn til Skaungård [i Vindum sogn]
2) Dorthe Sofie Ravn g.m. Steffen Hansen, overkrigskommissær i København.

820 Birgitte Jørgensdatter i Viborg. 30.5.1749, fol.502B.
E: Laurids Trengsel, hattemager. B:
1) Jørgen Lauridsen
2) Mette Lauridsdatter
3) Mette Cathrine Lauridsdatter.

821 Mette Hansdatter på Frederiksberg. 30.8.1749, fol.503.
Enke efter Jens Hansen Netbo. B:
1) Juliane Jensdatter Netbo, [skifte 23.6.1744 lbnr.757]. E: Christen Thonbo, postmester i Viborg. 1B:
a Janus Johannes Thonbo 7.
Afdøde døde 31.5.1749.

822 Anne Lauridsdatter i Viborg. 10.9.1749, fol.505.
E: Niels Bertelsen [Hinge], maler, der døde i [april 1749] på Avsumgård.
Hans A:
1) far Bertel Nielsen, snedker i Viborg.
Hendes første ægteskab med Frands Skytte på Fussingø. B:
1) Morten Frandsen 15
2) Laurids Frandsen 13
3) Christian Frandsen 11.
Afdøde døde 11.7.1747.

823 Søren Christensen Bering i Viborg. 10.9.1749, fol.508.
E: Kirsten Pedersdatter Møller. LV: Peder Vormstrup i Viborg. B:
1) Christen Sørensen
2) Helle Sørensdatter 26, i København
3) Hylleborg Sørensdatter 16.
Afdøde døde 4.6.1747.

824 Laurids Eskildsen Alsbach, guldsmed i Viborg. 10.11.1749, fol.509B.
E: Maren Jensdatter Dalsgaard. LV: Christen Nygaard i Viborg. B:
1) Eskild Lauridsen Alsbach, præceptor på Bidstrup [i Granslev sogn].

825 Johanne Jørgensdatter Skals, [der blev begravet i Viborg Gråbrødre 25.8.1749], fol.511.
E: Andreas Olufsen Borreschmidt.
Testamente af 21.6.1747.

826 Elisabeth [Lauridsdatter] Hylling, [der blev begravet Viborg Gråbrødre 5.2.1750], fol.511B.
E: Laurids [Pedersen] Knudsgaard.
Testamente af 27.9.1749.

827 Jacob Adamsen, ugift tømrersvend i Viborg. 18.12.1749, fol.512.
A:
1) mor Marie Clausdatter, enke efter Adam Jacobsen, tømrer i Viborg, [skifte 9.8.1742 lbnr.716]
2) bror Christian Adamsen.
Afdøde 21.7.1749 ved en ulykke i Skive.
(Skiftet ses også i Private personarkiver i landsarkivet for Nørrejylland lbnr.3).

828 Hans Jørgen Kyhn (Kunn), skrædder i Viborg. 13.1.1750, fol.514.
E: Karen Eriksdatter. LV: Johan Krop, skrædder i Viborg. B:
1) Anne Rosine Hansdatter 3
2) Anne Marie Hansdatter 1.
FM: morfar Erik Barch i Viborg.

829 Oluf Eriksen Viskum i Viborg. 19.1.1750, fol.515.
E: Ellen Jensdatter. LV: Peder Gedsted. B:
1) Else Olufsdatter g.m. Anders Nielsen Bisle i Viborg.
Registrering 9.11.1749.

830 Christen Jensen Thybo i Viborg. 13.6.1750, fol.517B.
E: Maren Jensdatter. LV: Villads Andersen. B:
1) Marie Kirstine Christensdatter 10
2) Hans Christensen 7
3) Maren Christensdatter 5, der døde.
FM: født værge Peder Vormstrup.
Registrering 11.3.1748.

831 Niels Sørensen Vranum, hosekræmmer i Viborg. 23.10.1750, fol.519B.
E: Else Christensdatter. LV: Anders Sørensen.
Første ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 23.1.1741 lbnr.670. B:
1) Margrethe Nielsdatter 24, i Herslev præstegård.
FM: Jørgen Hallum.
Registrering 17.9.1750.

832 Maren [Justsdatter] Arctander i Viborg. 18.11.1749, fol.523.
Enke efter Peder [Jacobsen] Hasse, købmand og overformynder i Viborg, skifte 2.5.1731 lbnr.584]. B:
1) Mette Cathrine Hasse, enke efter Johannes Heide, [skifte 25.3.1745 lbnr.756]
2) Gertrud Marie Hasse
3) Else Cathrine Hasse
4) Marie Kirstine Hasse g.m. Christian Nielsen Broch, præst i Als.

833 Dorthe Madsdatter Lyngaa (Lyngby) i Viborg, [begravet Viborg Gråbrødre 17.8.1750], fol.524.
Enke efter Thomas Mikkelsen, [forpagter på Tårupgård, begravet Tårup 6.8.1745].
Testamente af 16.6.1749. A:
0) [forældre Mads Sørensen Lyngaa, præst i Lyngå og Skjød, skifte Sabro herred gejstlig 28.11.1712 lbnr.1 og Ellen Christensdatter Basballe]
1) [søster Lisbeth Madsdatter Lyngaa i Viborg, skifte 23.7.1739 lbnr.636 g.m. Søren Mogensen, forpagter på Ørslevkloster og Strandet]. B:
a C[hristian] F[rederik] Vadskær
b [Christence Helene] Vadskær
2) søster [Inger Madsdatter Lyngaa, skifte Nørlyng herred gejstlig 26.1.1759 lbnr.149 g.m. Jørgen Nielsen Hjersing, præst i Lyngå og Skjød, skifte Sabro herred gejstlig 17.9.1754 lbnr.11]. B:
a [Ellen Cathrine Hjersing] g.m. Christian Albert [Olufsen] Sadolin, præst i Viborg Sortebrødre. B:
1 Inger Sadolin, der døde
2 Margrethe Sadolin
3 Dorthe Sadolin
b [Anne Margrethe Hjersing] g.m. Peder Ebbesen, præst i Lyngå og Skjød
c [Nille Hjersing, af første ægteskab med Christen Jensen Høst, præst i Vitten, Haldum og Hadsten, skifte Sabro herred gejstlig 3.7.1752 lbnr.10]. B:
1 Inger Høst
3) [søster Dorthe Marie Madsdatter Lyngaa g.m. Adam Bryssel i København]. B:
a Lise Bryssel
b Eleonora Bryssel.

834 Laurids Nielsen Bech, postrytter i Viborg. 26.9.1750, fol.525.
E: Maren Mortensdatter. LV: Laurids Knudsgaard i Viborg. A:
0) forældre [Niels Esbensen og Bodil Lauridsdatter i Nørbæk i Viborg stift]
1) bror Christen Bech, præst i Lunde på Fyn
2) søster Johanne Nielsdatter gift i København
3) søster Kirsten Nielsdatter g.m. en degn på Sjælland
4) søster Mette Nielsdatter i København.
Desuden nævnes enkens bror Morten Mortensen i Skaber mølle.
Afdøde, der også blev kald Laurids Nielsen Post, døde 8.3.1749.

835 Barbara Bruun i Viborg. 26.9.1750, fol.528B.
Enke efter Jens Harbo, prokurator i Viborg, [skifte 12.3.1744 lbnr.745]. B:
1) Susanne Elisabeth Harbo 17.
Registrering 17.11.1749.

836 Anders Jensen Torning i Viborg. 4.2.1751, fol.531B.
E: Maren Harildsdatter. LV: Johan Henrik Krop, skrædder i Viborg. A:
1) bror Gregers Jensen i Torning på Palstrup gods, død. 3B:
a Jens Gregersen i Skræ i Torning sogn
b Christen Gregersen i Knudstrup i Torning sogn
c Anne Gregersdatter i Skræ
2) halvbror Jens Gregersen i Knudstrup, død. 3B:
a Jens Jensen i Knudstrup
b Peder Barch i Torning
c datter g.m. Christen Torning i Kragelund
3) halvbror Peder Gregersen i Fuglemosegård i Vinderslev sogn, død. B:
a en søn
4) halvsøster Inger Gregersdatter, død, var g.m. Rasmus Impgaard i Torning. 2B:
a Gregers Rasmussen i Ungstrup i Torning sogn
b Anders Rasmussen i Ungstrup
5) halvsøster Ellen Gregersdatter, død, var g.m. Niels Vistisen i Vium på Aunsbjerg gods. 2B:
a Birgitte Nielsdatter g.m. Anders Væver i Skræ
b Hans Severin Nielsen, kusk, uvist hvor.
Registrering 20.8.1750.

837 Judith Pedersdatter Lyngby, ugift i Viborg. 23.2.1751, fol.337B.
A:
0) forældre [Peder Andersen Lyngby, klokker i Viborg Gråbrødre, skifte Nørlyng herred gejstlig 1.12.1711 lbnr.26 og Anne Eriksdatter Bruun]
1) bror Anders Pedersen Lyngby [også kaldt Bruun], degn i Brøndum og Hvidbjerg, [skifte Hindborg herred gejstlig 11.6.1731 lbnr.14]. 5B:
a Anne Kirstine Andersdatter g.m. Christoffer Jensen, skomagersvend i København
b Peder Andersen Lyngby, præst i Vium og Lysgård
c Hans Andersen Lyngby, bogbindersvend i København
d Judith Andersdatter i Viborg
e Mette Marie Andersdatter Lyngby i København
2) søster Maren Pedersdatter Lyngby, enke efter Peder Fogh i Viborg
3) bror Peder Lyngby, student i København, død. 1B:
a Anne Cathrine Lyngby, hos mor i København
4) bror Henrik Gerner [Pedersen Lyngby], degn i Sevel.

838 Niels Sørensen, kirketjener i Sortebrødre kirke i Viborg. 4.2.1751, fol.541.
E: Maren Lauridsdatter. A:
1) bror Mads Sørensen, død. 2B:
a Anders Madsen i Frammerslev [i Oddense sogn] i Salling
b Karen Madsdatter g.m. Jens Lauridsen i Vinde [i Skive landsogn] i Salling.
Afdøde døde 13.12.1750.

839 Anne [Jacobsdatter] Frisenberg i Viborg. 9.6.1751, fol.545.
Enke efter Hans Jensen Frausing, prokurator i Viborg, skifte 14.12.1740 lbnr.676]. B:
1) Johan Jacob Frausing 30, i Ribe
2) Jens Christian Frausing 28, på Giesegård på Sjælland
3) Anne Cathrine Frausing 25
4) Jacob Frausing 23, student
5) Marianne Frausing 20.
FM: Didrik Iversen til Sødal [i Rødding sogn g.m. moster Anne Cathrine Frisenberg].
Afdøde døde 7.5.1751.

840 Mette Sørensdatter i Viborg. 14.6.1751, fol.550B.
E: Peder Jensen Kollerup, skomager. A:
1) søster Birgitte Sørensdatter g.m. Søren Nielsen, handskemager i Viborg
2) søster Anne Sørensdatter g.m. Oluf Hattemager i Viborg
3) søster Karen Sørensdatter, enke efter Peder Kaldal, skomager i Viborg, [skifte 14.7.1745 lbnr.773]
4) søster Bodil Sørensdatter, enke efter Anders Pedersen Ørris i Viborg, skifte 18.12.1742 lbnr.729].

841 Jens Jensen Fusager, ugift i Viborg. 7.4.1751, fol.552B.
A:
0) forældre [Jens Jensen Fusager, skifte 10.2.1730 lbnr.477 og Anne Sørensdatter Blytækker]
1) søster [Bodil Jensdatter Fusager, skifte 7.4.1744 lbnr.753]. E: Daniel Lysgaard i Lysgård. B:
a Elisabeth Danielsdatter Lysgaard 16
b Anne Danielsdatter Lysgaard 12
c Anne Margrethe Danielsdatter Lysgaard 10
2) bror Jens Christian Fusager, student i Balling præstegård.
Registrering 17.11.1750.

842 Maren Jensdatter [Blicher] i Viborg. 11.5.1751, fol.562.
E: Enke efter Daniel Wolf, prokurator [i Sæby]. A:
0) forældre [Jens Nielsen Horsens, præst i Bælum og Solbjerg, begravet 25.10.1686 og Maren Pedersdatter Blicher, død 19.7.1731]. 4B:
1) bror Didrik [Jensen] Blicher, kapellan i "Den runde Kirke i København", [Trinitatis, død 24.11.1719]. 5B:
a Jens Blicher, regimentskvartermester i Glückstadt i Holsten
b Nikolaj Blicher, student på Regensen i København
c Marianne Blicher g.m. Peder [Pedersen] Clementin, kapellan i Ålborg Frue
d Marie Sybille Blicher, enke efter [Albert Gabriel Grothaus, tysk], præst i København Garnison
e Diderikke Blicher g.m. [Søren Pedersen Aagaard, konrektor i Helsingør], efter spargement konrektor i Nyborg
2) bror Peder [Jensen] Blicher, præst i Stokkemarke på Lolland, [død 14.6.1746]. 3B:
To sønner og en datter, hvis navne ikke angives
3) bror Niels [Jensen] Blicher, præst i Rødding, [Løvel og Pederstrup, skifte Nørlyng herred gejstlig 18.7.1735 lbnr.58]. 4B:
a Jens Blicher, præst i Øster Starup ved Kolding
b Laurids Blicher, student i København
c Marianne Blicher g.m. Rasmus Henriksen Kopp, præst i Torslev og Svenstrup, skifte Øster Han herred
d Abelone Blicher, hos mor i Vammen?
4) søster Maren [Jensdatter] Blicher, død, var g.m. Melchior [Christensen] Hjardemaal, [præst i Sæby, skifte Ålborg bisp 24.2.1717 lbnr.270]. 1B:
a Maren Hjardemaal g.m. Naaman Lassen i Viborg
Mors andet ægteskab [med successor Ove Lauridsen Helsted, begravet 30.8.1719]. 4B:
5) halvbror Jens [Ovesen] Blicher, præst i Låstrup og Skals,
a Inger Marie Blicher g.m. Christian [Frederik Nielsen] Ursin, præst i Nørholm
6) halvsøster Ingeborg [Ovesdatter] Blicher g.m. Christian Kirketerp, præst i Ulbjerg [og Lynderup]
7) halvsøster Mette [Ovesdatter] Blicher g.m. Christian Halling i Ålborg
8) halvsøster Ida Kirstine [Ovesdatter] Blicher i Bælum, enke efter Ahlefeldt.
Registrering 17.11.1750.

843 Christen Nielsen, drejer i Viborg. 3.7.1751, fol.566.
E: Anne Tønnesdatter. LV: Peder Jørgensen. B:
1) Niels Christensen 27, rytter i Århus
2) Christen Christensen 21, rytter i Århus
3) Niels Christensen 17, i hattemagerlære i Viborg
4) Andreas Christian Christensen 11.
Registrering 3.3.1751.

844 Birgitte Mikkelsdatter i Viborg. 3.7.1751, fol.567.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 3.2.1751.

845 Cathrine Pedersdatter Alstrup i Viborg. 3.7.1751, fol.567B.
A:
1) mor Maren Jensdatter i Viborg, enke efter Peder Alstrup, [handskemager i Viborg, skifte 21.6.1729 lbnr.465]
2) søster Marie Kirstine Pedersdatter Alstrup g.m. Thomas Hvidberg, handskemager i Viborg
3) Mette Pedersdatter Alstrup i Amsterdam i Holland.
Afdøde døde 27.5.1751.

846 Peder Jegstrup i Viborg. 20.7.1751, fol.568B.
E: Anne Gregersdatter. LV: Niels Mammen, klejnsmed i Viborg. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Christian Alstrup i Viborg
2) maren Pedersdatter g.m. Jens Rybjerg, skræddersvend i Viborg
3) Abelone Pedersdatter 27
4) Mette Pedersdatter 23.
Registrering 20.6.1751.

847 Ægtepagt i Viborg. 24.5.1749, fol.570B.
Ægtepagt mellem Christian Braem, konferensråd, og tilkommende hustru Caspare Hermine With, yngste datter af Johan Albert With, stiftsbefalingsmand i Viborg stift og amtmand i Hald amt, der indsættes som eneste arving efter sin tilkommende mand. Hans første ægteskab med Edel Elisabeth Gyldensparre, [skifte Hald amt 2.3.1717 lbnr.30].
Afkald fra B:
1) Gothard Albert Braem til Baggesvogn [i Sindal sogn]
2) Johan Braem til Asmildkloster [i Asmild sogn].
(Sml. lbnr.915.)

848 Anne Cathrine Ebeltoft i Viborg. 30.8.1752, fol.573.
E: Jens Hansen Bering, skomager. B:
1) Hans Jensen Bering, nogle uger gammel.

849 Mette Clemensdatter i Viborg. 16.11.1751, fol.574B.
Enke efter Anders Sørensen [Harbo], tinstøber, [skifte 18.4.1737 lbnr.618]. B:
1) Clemen Andersen, tinstøber i Århus
2) Anders Andersen i Ålborg
3) Anne Kirstine Andersdatter på Urup.

850 Baltser Demel i Viborg. 17.12.1751, fol.575B.
E: Anne Jensdatter [Bygum].
Myndige børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 21.12.1749.

851 Johanne Marie Simonsdatter i Viborg. 17.12.1751, fol.576.
E: Peder Jensen Moesgaard, skrædder. B:
6) Anne Christence Pedersdatter 5
7) Janus Pedersen 2.
Første ægteskab med Johannes Rasmussen, [skifte 22.8.1747 lbnr.799]. B:
1) Maren Johansdatter 21
2) Johanne Marie Johansdatter 18
3) Else Marie Johansdatter 15
4) Johannes Johansen 9
5) Simon Johansen 8.
FM: Jens Johansen Bering i Viborg.

852 Mikkel Hansen Randers, skomager i Viborg. 17.12.1751, fol.577B.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Jens Nielsen, smed i Viborg. B:
1) Hans Mikkelsen Randers 5
2) Anne Mikkelsdatter Randers 1.
FM: Jens Hansen Bering.
Desuden nævnes
1 afdødes far Hans Mikkelsen Randers, [skifte 11.9.1731 lbnr.537]
2 afdødes søster Margrethe Hansdatter Randers.
Registrering 11.3.1751.

853 Bertel Nielsen, snedker i Viborg. 9.2.1752, fol.582.
E: Maren Pedersdatter. LV: Anders Bertelsen i Viborg. B:
2) Mette Bertelsdatter 24
3) Else Bertelsdatter 16.
FM: Niels Hestbæk i Viborg.
Første ægteskab med [Mette Nielsdatter, skifte 8.2.1725 lbnr.427]. B:
1) Margrethe Elisabeth Bertelsdatter i Thisted i Thy, der døde, [skifte Thisted 23.12.1750 lbnr.203].
Afdøde døde 27.7.1750.

854 Karen Rasmusdatter i Viborg. 28.3.1752, fol.585.
E: Hans Mathiasen, podemester. B:
1) Rasmus Hansen i Norge
2) Mathias Hansen i Erfurt i Tyskland.
Afdøde døde 13.12.1751.

855 Maren Pedersdatter Reuter, ugift i Viborg. 2.6.1752, fol.588.
A:
1) søster Cecilie Pedersdatter Reuter.
Registrering 9.1.1752.

856 Else Nielsdatter Tvede i Viborg. 6.6.1752, fol.591B.
E: Mathias Hecklau, kaptajn, borgmester og tolder.
Ingen børn.
[Første ægteskab med Zacharias Jacobsen Baudelin, præst i Vroue og Resen, skifte Fjends herred gejstlig 2.3.1716 lbnr.19].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 31.3.1745.

857 Niels [Mouridsen] Rold i Viborg. 7.6.1752, fol.594.
Enkemand efter [Christine Henriksdatter Lassen, begravet Viborg Gråbrødre 17.2.1750]. B:
1) Karen Rold 24
2) Jacob Rold 22
3) Jochum Rold 20
4) Mathias Rold 18
5) Thomas Rold 16
6) Henrik Rold 14.
FM: Naaman Lassen, som beslægtet.
Registrering 17.2.1752.

858 Niels Jensen [fejl for Christensen] Vejerslev, skrædder i Viborg. 30.6.1752, fol.595B.
E: Margrethe Bloch. LV: Mathias Bruun, prokurator i Viborg.
Første ægteskab med [Marie Sejersdatter Kaas i Viborg. 15.5.1733 lbnr.522]. B:
1)) Anne Marie Vejerslev g.m. Peder Høyer i Viborg
2) Christian Vejerslev 23, i Viborg latinskole mesterlektie.
Registrering 3.10.1751.

859 Else Pedersdatter Hylleberg, ugift i Viborg. 25.9.1752, fol.606B.
A:
1) søster Ellen Pedersdatter g.m. Søren Mortensen i Hyllebjerg på Bjørnsholm gods (dvs. Vitskøl kloster gods)
2) søster Gertrud Pedersdatter g.m. Anders Andersen i Hyllebjerg på Bjørnsholm gods
3) søster Mette Pedersdatter g.m. Anders Jensen i Vrold [i Skanderup sogn] på Skanderborg Rytterdistrikt
4) bror Mads Pedersen, fæstebonde på Sjælland, uvist hvor
5) bror Simon Pedersen, kældermand i København, død uden børn
6) bror Hans Pedersen, lakaj i Rendsborg, død uden børn.
Registrering 18.3.1752.

860 Else Elisabeth Gludstrup, ugift i Viborg. 16.10.1752, fol.612B.
A:
1) mor Ingeborg Nielsdatter Bang
2) morbror Mathias [Nielsen] Bang, [by- og rådstueskriver, skifte Rudkøbing 6.7.1718]. 6B: en i Svendborg, 2 i København og 3 i Rudkøbing
a [Carsten Bang] i Rudkøbing
b [Jørgen Bang] i Rudkøbing
c [Arent Bang] i Rudkøbing
d [Abigael Bang] i København
e [Barbara Bang] i Svendborg
f [Barbara Marie Bang] i København
3) morbror Hans [Nielsen] Bang, [fattigforstander i Rudkøbing, skifte Rudkøbing 13.1.1723]. Har et barnebarn A:
a [Hans Krøger, færgemand] i Rudkøbing
4) morbror Jens [Nielsen] Bang i Rudkøbing g.m. Mette Rasmusdatter, begge døde, uden børn, [skifte Rudkøbing 27.2.1749]
5) morbror Peder [Nielsen] Bang, der havde 2 eller 3 børn, hvoraf et i Rudkøbing
6) morbror [Christen Nielsen Bang i Næstved], død primo 1752. 2B:
a Niels Bang, kontrollør i Hjerting
b Markus Frederik Bang, præst i Trondhjem i Norge
7) mors halvbror Niels [Sørensen] Bang i København. 1B:
a Ingeborg Nielsdatter Bang, i Lønborg præstegård, nu i Ormslev præstegård
8) mors halvsøster [Anne] Margrethe [Sørensdatter] Bang, død. 1B:
a [Maren Jørgensdatter Kruse]
[Afdødes mors far var Niels Madsen Bang, rådmand i Rudkøbing, skifte Rudkøbing 28.12.1677].
Afdøde døde 11.7.1749.

861 Anne Nielsdatter i Viborg. 9.2.1752, fol.626B.
E: Søren Lauridsen Vrold. B:
1) Karen Sørensdatter 26
2) Else Sørensdatter g.m. Casper P. Brunich, sergent i Feldingbjerg.
Registrering 5.7.1751.

862 Anne Abrahamsdatter i Viborg. 31.10.1752, fol.627B.
E: Laurids Christensen Skive, skomager. B:
1) Peder Lauridsen 15
2) Maren Lauridsdatter 13
3) Johannes Lauridsen 10
4) Laurids Lauridsen 4.
Registrering 8.8.1752.

863 Eskild Ebbesen, ugift i Viborg. 7.2.1752, fol.629.
Arvinger angives ikke.
Afdøde druknede i en brønd 7.2.1752.

864 Anne Marie Reenberg, ugift i Viborg. 28.1.1752, fol.629B.
Testamente af 19.4.1735. A:
1) søster Eleonora Reenberg, ugift i Viborg.
FM:
1 Didrik Iversen til Sødal
2) farbror Peder Reenberg.
Afdøde far var Jens Reenberg, rektor i Viborg.
(Se testamente af 19.1.1752 for afdøde og samme arving Nørlyng herred gejstlig 19.4.1754 lbnr.136).
30. dag efter afdødes død var 26.2.1752.

865 Hylleborg Lassen i Viborg. 3.3.1752, fol.631B.
E: Georg Elling, købmand. B:
1) Cathrine Kirstine Elling 11.
FM:
1 Jacob Hasse, præst i Viborg Domkirke
2 Mathias Gandorff
3 Naaman Lassen, købmand i Viborg
4 Jesper Lund, guldsmed i Viborg
5 Thøger Elling.
Bevilling til uskiftet bo af 21.8.1750.
Samfrændeskifte 3.3.1752.

866 Maren Hansdatter i Viborg. 2.6.1752, fol.633B.
E: Johan Sander, bogbinder. B:
3) Cathrine Johansdatter 9
4) Sylvester Johansen Sander 8
5) Hans Johansen Sander 5.
Første ægteskab med Sylvester Danielsen Stach, bogbinder i Viborg, [skifte 18.2.1741 lbnr.688]. B:
1) Inger Marie Sylvestersdatter Stach 16
2) Daniel Sylvestersen Stach 12..
Afdøde døde 13.12.1751.

867 Anne Kirstine Sørensdatter i Viborg. 8.6.1752, fol.637B.
E: Anders [Thomsen] Hammershøj, skrædder. B:
1) Laurids Andersen 12
2) Søren Andersen 10
3) Thomas Andersen 3
4) [Marie] 5 uger.
Registrering 12.5.1752.

868 Anne Marie Villadsdatter i Viborg. 22.5.1753, fol.638B.
E: Helge Knudsen Thanum, snedker. B:
1) Ellen Margrethe Helgesdatter 4
2) Anne Marie Helgesdatter 4 uger.
FM: morfar Villads Andersen, glarmester i Viborg.
Registrering 30.10.1752.

869 Mette Christensdatter i Viborg. 22.5.1753, fol.640.
E: Niels Christensen Mehl. B:
1) Christen Nielsen 21
2) Johanne Marie Nielsdatter 3.
Registrering 20.3.1753.

870 Holger Trolle, ugift kaptajn, borgmester samt by- og rådstueskriver i Viborg. 31.1.1753.
A:
0) forældre [Herluf Nielsen Trolle til Snedinge i Ørslev sogn, begravet Sorø 22.3.1714 og Elisabeth Nielsdatter Krabbe]
1) bror Børge Trolle [til Nakkebølle i Åstrup sogn på Fyn, død 1739 i Antwerpen i Belgien]. 5B:
a Herluf Trolle, major på Sjælland
b Palle Christian Trolle, løjtnant på Sjælland
c Margrethe Trolle i Roskilde kloster
d Sofie Elisabeth Trolle i England
e Anne Helene Trolle g.m. Ove [Vilhelm] Vind, kaptajn
2) søster [Christiane Charlotte Trolle] i Viborg, enke efter [Abraham Adam] von Gaffron, generalløjtnant, [død Nyborg på Fyn 11.5.1738]
3) søster Elisabeth Sofie Trolle, død, var g.m. Sigvard Urne til Billeshave, [i Strib sogn på Fyn, død 1728]. 4B:
a Agathe Rodsteen Urne g.m. [Andreas von] Raiser til Billeshave
b Anne Elisabeth Urne g.m. [Emauel Theodatus von] Pfuel (Fuhl), oberstløjtnant
c Mette Trolle Urne g.m. [Christian Ditlev] Lüttichau til Tjele
d Helle Pallene Urne g.m. [Christian Frederik] Gersdorff til Kærsgård [i Brenderup sogn på Fyn].
Registrering 5.10.1752.

871 Ida Pedersdatter i Viborg. 3.6.1752, fol.678B.
A:
1) søster [Abel Pedersdatter i Viborg, skifte 7.8.1744 lbnr.760]
2) søster Maren Pedersdatter Sunds, der døde og havde fledføringskontrakt af 24.1.1749 med Niels Simonsen Dalgaard, snedker i Viborg.
Registrering 12.6.1745.

872 Christen Ebeltoft i Viborg. 3.6.1752, fol.679B.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Christian Adamsen, tømrer i Viborg. B:
1) Jens Christensen Ebeltoft, hyrekusk i København
2) Birgitte Christensdatter g.m. en underofficer i København
3) Maren Christensdatter i København
4) Anne Cathrine Christensdatter g.m. Jens Hansen Bering, skomager i Viborg.
Registrering 21.10.1751.

873 Marie Clausdatter i Viborg. 3.6.1752, fol.680B.
Enke efter Adam Jacobsen, tømrer i Viborg, [skifte 9.8.1742 lbnr.716]. B:
1) Christian Adamsen, tømrer i Viborg.
Afdøde døde 8.6.1751.

874 Niels Christensen Koch, slagter i Viborg. 3.6.1752, fol.681B.
E: Ingeborg Jacobsdatter [Bach]. LV: Anders Bertelsen i Viborg. B:
1) Maren Nielsdatter 24, på Lolland
2) Kirsten Nielsdatter 20
3) Anne Cathrine Nielsdatter 9
4) Ingeborg Cathrine Nielsdatter 5.
FM: Christian Adamsen, tømrer i Viborg.
Registrering 28.6.1751.

875 Drude Margrethe Benzon, ugift i Viborg. 15.2.1743, fol.682.
A:
1) bror Peder Nikolaj Benzon
2) halvsøster Jytte Sehested.
Arv efter Steenbuch, professor.
Afdøde døde 15.2.1743 hos stedfar [Iver Nikolaj] Sehested, [landsdommer] i Viborg, [enke efter Alhed Magdalene von Schwanewede, skifte 1.8.1734lbnr.573].

876 Peder Andersen Klinge, skomager i Viborg. 20.7.1752, fol.683B.
E: Mette Sørensdatter. LV: bror Peder Sørensen Ballund. B:
1) Mette Marie Pedersdatter 3 uger.
FM: født værge Anders Pedersen Klinge, skomager i Viborg.
Desuden nævnes afdødes svoger Erik Nielsen Batum.
Registrering 2.3.1752.

877 Peder Frederiksen i Viborg. 20.7.1753, fol.685B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Laurids Knudsgaard i Viborg. B:
2) Gertrud Pedersdatter 5.
FM: Lauge Sivertsen i Viborg.
Første ægteskab med Gertrud Sivertsdatter. B:
1) Anne Pedersdatter 8.
Registrering 15.4.1752.

878 Jørgen Pedersen Skals, købmand i Viborg. 28.6.1752, fol.688.
E: Karen Jensdatter Nybro. LV: Anders Gødvad, købmand i Ålborg g.m. [Anne Kirstine Pedersdatter], datter af enkens første ægteskab med Peder Olufsen Boller, [skifte14.6.1715 lbnr.279]. B:
1) Jens Jørgensen Skals, i Kina
2) Peder Jørgensen Skals, student
3) Cathrine Margrethe Skals g.m. Mogens Jørgensen, byskriver i Stege på Møn.
Bevilling til uskiftet bo af 2.12.1746.
Afdøde døde 28.6.1752.

879 Johan Kinder, skrædder i Viborg. 16.5.1753, fol.692.
E: Karen Eriksdatter Barch. LV: Poul Rich i Viborg. B:
1) Hans Johansen Kinder 2.
FM: morfar Erik Barch i Viborg.

880 Christen Jensen Bigum i Viborg. 5.2.1753, fol.693B.
E: Maren Harildsdatter. LV: Peder Fürst i Viborg. A:
1) mor Anne Mouridsdatter g.m. Peder Jensen Skals i Viborg
2) søster Karen Jensdatter g.m. Peder Knop, skomager i Viborg
3) søster Kirsten Jensdatter på Sjælland
4) halvsøster Gertrud Jensdatter [fejl for Gertrud Gertsdatter].
Afdøde far var [Jens Christensen Fastrup, skifte 17.10.1731 lbnr.495].
Afdødes mors andet ægteskab med [Gert Christensen Erikstrup, skifte 26.2.1737 lbnr.608].
Afdøde døde 29.12.1752.

881 Niels Nielsen Bødker, handskemager i Viborg. 12.8.1752, fol.695B.
E: Cathrine Pedersdatter Ledertouger. LV: Niels Gjørup i Viborg. B:
1) Peder Nielsen Bødker 14
2) Niels Nielsen Bødker 2.
FM: Frederik Christian Møller, maler i Viborg.
Arv i boet efter Niels Jepsen Boller, skifte 16.7.1742 lbnr.746 til B:
1) Karen Nielsdatter
2) Else Nielsdatter.
Skøde af 14.10.1740 fra Markus Ledertougers enke.

882 Karen Pedersdatter i Viborg. 26.8.1752, fol.697.
E: Jens Christensen. A:
1) far Peder Christensen i Fjelsø i Rinds herred.

883 Christian Adamsen, tømrer i Viborg. 31.10.1752, fol.697B.
E: Birgitte Christensdatter. B:
1) Adam Christiansen 11
2) Marie Christiansdatter 8
3) Maren Christiansdatter 4.
Registrering 16.9.1752.

884 Maren Mortensdatter i Viborg. 26.1.1753, fol.698B.
Enke efter Hans Jensen Ryberg, [skifte 13.11.1738 lbnr.632].
Første ægteskab med [Thure Justesen, skifte 2.6.1723 lbnr.384]. B:
1) Anne Marie Thuresdatter g.m. Johan Henrik Krop, skrædder i Viborg
2) Birthe Thuresdatter, [skifte 26.9.1735 lbnr.556]. E: Vilhelm Gregorius Breutigam, tømrer i Viborg. 1B:
1) Lucie Cathrine Breutigam 23.
Registrering 6.11.1752.

885 Svante Svartmann. kobbersmed i Viborg. 20.2.1753, fol.700, næste protokol fol.354.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Peder Arff, rektor i Viborg. B:
1) Mette Kirstine Svartmann 11
2) Oluf Svartmann 10
3) Hans Svartmann 9
4) Adam Svartmann 8
5) Gustav Svartmann 3
6) Maren Svartmann 9 mdr.
FM:
1 Søren Haslund i Viborg
2 Peder Hansen Skals.
Bevilling til uskiftet bo af 3.2.1753.
Samfrændeskifte 6.8.1760.
[Første ægteskab med Mette Nielsdatter Juul, skifte 3.6.1740 663].

886 Gertrud Marie Hasse i Viborg. 20.2.1753, fol.700B, 721.
E: Georg Elling, købmand. B:
1) Hylleborg Lassen Elling 5 uger.
FM:
1 Just Arctander, landstingshører i Viborg
2 Mathias Gandorff til Nørgård, [enkemand efter Cathrine Kirstine Arctander, skifte 5.5.1733 lbnr.518]
3 Christian Nielsen Broch, præst i Als g.m. [moster Marie Kirstine Hasse]
4 Albert Christoffer Holst, 5. lektiehører i Viborg latinskole
5 Søren Haslund, købmand i Viborg.
Enkemandens første ægteskab med [Hylleborg Lassen], skifte 3.3.1752 lbnr.865. B:
1) Cathrine Kirstine Elling.
Arv i boet til 2 søsterbørn:
1 Cathrine Holm
2 Jens Holm
Bevilling til uskiftet bo af 16.2.1753.
Samfrændeskifte 31.10.1753.
Afdøde døde 22.1.1753.

887 Sidsel Marie Sørensdatter i Viborg. 30.6.1753, fol.701.
E: Jens Villadsen Bundgaard, urmager. B:
1) Søren Jensen Bundgaard, nogle uger gammel.
Enkemandens første ægteskab med Dorthe Jensdatter Trap, skifte Tandrup gods 31.3.1746, da boende i Skjoldborg i Thy. B:
1) Inger Kirstine Jensdatter, [4 år i 1746]
2) Villads Jensen Bundgaard, [1½ år i 1746]
3) Christiane Jensdatter, [6 uger i 1746].
FM:
1 [morbror Christen Jensen i Thisted]
2 [morbror Niels Jensen Trap, degn i Hvidbjerg og Lyngs]
3 [mosters mand Anders Winther, degn i Solbjerg og Sundby på Mors].

888 Jørgen Loldrup, skrædder i Viborg. 4.8.1753, fol.702B.
E: Else Christensdatter. LV: Naaman Steensen. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 10 uger.
FM: Niels Christensen Mehl i Viborg.

889 Anne Jensdatter Bygum i Viborg. 24.8.1752, fol.704B.
Enke efter Baltser Demel, [skifte 17.12.1751, lbnr.850]. B:
1) Hans Christian Demel i Norge
2) Anne Marie Demel g.m. Jacob Grauballe, skomager, på stedet.

890 Jens Gertsen Knot i Viborg. 20.3.1753, fol.704B, næste protokol fol.219B.
A:
1) forældre Gert Jensen Knot, skomager i Viborg, [skifte 10.4.1737 lbnr.615] og Maren Poulsdatter, [skifte 18.10.1731 lbnr.512]
2) farbror Anders Jensen Knot, [skifte 12.5.1733 lbnr.535]. 1B:
a Kirsten Andersdatter Knot g.m. Jens Christian Møller i Skive
3) faster Karen Jensdatter Knot, [skifte 13.5.1733 lbnr.523]. 2B:
a Laurids Iversen
b Vibeke Kirstine Iversdatter
4) faster Maren Jensdatter Knot, der døde, var g.m. Søren Jepsen, skomager. 1B:
a Jens Sørensen Knot
5) faster Johanne Jensdatter Knot g.m. Hans Jensen Bering
6) morbror Mikkel Poulsen [Nauntofte, skifte 2.3.1734 lbnr.527]. 2B:
a Kirsten Mikkelsdatter Nauntofte
b Christen Mikkelsen Basse
7) moster Birgitte Poulsdatter, enke efter Niels Jensen Thisted. 2B:
a Jens Nielsen Thisted, skoleholder i Vejrum
b Maren Nielsdatter, hos mor i Viborg.
Afdøde døde 14.12.1747 på rejse til Ostindien.

891 Jens Nielsen, grovsmed i Viborg. 4.7.1753, fol.712.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Gregor Fürst i Viborg. B:
1) Anne Johanne Jensdatter 10
2) Karen Jensdatter 7
3) Else Jensdatter 3.
FM: Peder Lauridsen Restrup, skrædder i Viborg.

892 Hans Mathiasen Sønderborg, podemester i Viborg. 4.9.1753, fol.713B.
Enke efter Karen Rasmusdatter, skifte 28.3.1752 lbnr.854. B:
1) Rasmus Hansen i Norge
2) Mathias Hansen i Erfurt i Tyskland
3) Oluf Hansen Slangerup g.m. Kirsten Sørensdatter i København.
Desuden nævnes afdødes bror Nikolaj Mathiasen i Sønderborg, hvis hustru døde for 15 og siden og hans yngste datter Mette døde for 6 år siden.
Afdøde døde 30.3.1752.

893 Marie Ebbesdatter i Viborg. 23.10.1753, fol.719B.
Enke efter Søren Hammer, skrædder, [skifte 10.8.1742 lbnr.725]. B:
1) Jens Sørensen Hammer, møller i Daugbjerg mølle
2) Ebbe Sørensen, skrædder i Horsens
3) Anne Kirstine Sørensdatter, død. E: Anders Thomsen Hammershøj, skrædder i Viborg. 3B:
a Laurids Andersen Hammershøj 13
b Søren Andersen Hammershøj 10
c Thomas Andersen Hammershøj 3.
Afdøde døde 19.2.1753.

894 Abraham [Andersen] Mørch i Viborg. 28.5.1753, fol.721.
[Enkemand efter Marie Kirstine Lassen, begravet Gråbrødre 6.5.1740].
Arvinger angives ikke.

895 Poul Andersen [Bruun], slagter i Viborg. 30.11.1753, fol.722.
E: Marie Andersdatter. B:
1) Visti Poulsen i Viborg
2) Anders Poulsen i Viborg
3) Karen Poulsdatter.
Afdøde døde 1.11.1753.

896 [Anneke Cathrine Hansdatter Lundgaard] i Viborg. 21.1.1754, fol.724B.
Enke efter Poul Didriksen Uttermøhlen, forpagter på Knudstrup i Vester Bølle sogn. B:
1) Thøger Uttermøhlen, præst i Tårup og Kvols
2) Hans Uttermøhlen, præst i Lem og Vejby i Salling
3) Marie Sofie Uttermøhlen i Dalsgård præstegård [i Tårup sogn].

897 Margrethe Pedersdatter i Viborg. 6.3.1754, fol.725.
E: Helge Knudsen Thanum, snedker. A:
1) mor Mette Christensdatter, enke efter Claus Jensen, bødker, [skifte 14.9.1742 lbnr.687]. LV: Naaman Steensen i Viborg
2) Peder Clausen 24
3) Christen Clausen 23
4) Jens Clausen 14
5) Claus Clausen 12.
Enkemandens første ægteskab med Anne Marie Villadsdatter, skifte 22.5.1753 lbnr.868. B:
1) [Ellen Margrethe Helgesdatter]
2) [Anne Marie Helgesdatter].
Registrering 10.1.1754.

898 Laurids Christensen Stauning i Viborg. 6.3.1754, fol.726.
E: Maren Madsdatter. LV: Peder Bødker. B:
1) Else Lauridsdatter 3
2) Anne Marie Lauridsdatter 1.
FM: morfar Mads Sejersen i Viborg.
Registrering 13.11.1753.

899 Margrethe Pedersdatter Ledertouger i Viborg. 19.3.1754, fol.728B.
E: Jørgen Eskær, købmand.
Første ægteskab med Niels Jepsen Boller, [skifte 4.1.1742 lbnr.680]. B:
1) Ellen Nielsdatter Boller g.m. Niels Gjørup i Viborg
2) Sofie Nielsdatter Boller 24
3) Jeppe Nielsen Boller 23
4) Karen Nielsdatter Boller 21
5) Else Nielsdatter Boller 17
6) Anne Cathrine Nielsdatter Boller 16
7) Anne Marie Nielsdatter Boller 15.
FM:
1 Jens Lauridsen, skomager i Viborg
2 Niels Madsen, skomager i Viborg
3 Mikkel Rodewald, kobbersmed i Viborg.
Afdøde døde 24.7.1753.

900 Peder Lauridsen Gedsted i Viborg. 9.4.1754, fol.742B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Conrad Lundsgaard, forpagter på Tårupgård. B:
1) Johannes Pedersen Gedsted, [skifte 4.11.1747 lbnr.791], E: Bolette [Cathrine Jensdatter] Nørgaard. 3B:
a Peder Johansen Gedsted 10
b Jens Johansen Gedsted 9
c Laurids Johansen Gedsted 7.
FM: Jens Pedersen Vorre i Viborg.
Afdøde døde 21.12.1753.

901 Johannes Didriksen i Viborg. 24.4.1754, fol.750B.
E: Anne Olufsdatter. LV: bror Jens Olufsen i Sønder Teglgård. B:
1) Didrik Johansen 14
2) Gert Johansen 10.
FM: farbror Peder Didriksen, rebslager i Viborg.

902 Judith Nielsdatter Holm i Viborg. 8.7.1754, fol.752B.
E: Oluf Lind, garver i Viborg Tugt- og Manufakturhus. A:
1) søster Inger Nielsdatter Holm, død, var g.m. Niels Hansen Speilberg (Spielberg) i København. 6B:
a Hans Nielsen Speilberg, viceprovst i Homedal i Norge
b Johan Peder Speilberg, garver i København
c Gundil Margrethe Speilberg, enke i København
d Johanne Marie Speilberg g.m. Johan Tjørring i København
e Abelone Speilberg i København
f Anne Kirstine Speilberg i København.
Afdøde døde 12.3.1754.

903 Søren Pedersen Handberg i Viborg. 17.4.1754, fol.754.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Poulsen, feldbereder i Viborg. B:
1) Peder Sørensen 9
2) Jens Sørensen 6
3) Laurids Sørensen 4
4) Marianne Sørensdatter 3.
FM: farfar Peder Handberg, feldbereder i Viborg.

904 Jens Hansen på rejse i Viborg. 29.3.1754, fol.755B.
A:
1) mor Anne Sørensdatter Feldingbjerg g.m. Anders Nielsen i Store Torup i Ulbjerg sogn.
Afdøde, der havde måttet forlade sin fæstegård i Bøgeskov i Gullev sogn på grund af sandflugt, ankom til Viborg 27.3.1754 og døde 29.3.1754.

905 Mette Andersdatter i Viborg. 19.12.1753, fol.757.
Enke efter Peder Mortensen, vægter.
Arvinger angives ikke.

906 Mathias Nielsen Koch i Viborg. 14.6.1754, fol.757.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Christian Buch, væver i Viborg. B:
1) Maren Mathiasdatter 12
2) Christen Mathiasen 7.

907 Erik Barch i Viborg. 14.6.1754, fol.758.
E: Mette Cathrine Pedersdatter. LV: Peder Gregorius Fürst i Viborg. B:
1) Anders Eriksen Barch, skrædder i København
2) Karen Eriksdatter Barch g.m. Christen Hassing, skrædder i Viborg
3) Anne Margrethe Eriksdatter 20.
Desuden nævnes Karen Eriksdatters første mand Hans Jørgen Kyhn, skrædder i Viborg, [skifte 13.1.1750 lbnr.828].
Registrering 22.5.1754.

908 Kirsten Jensdatter i Viborg. 14.6.1754, fol.759B.
E: Tønne Christensen, nådler. B:
2) Marie Tønnesdatter g.m. Peder Jørgensen, snedker i Viborg
3) Cathrine Tønnesdatter, [skifte 9.11.1747 lbnr.800]. E: Jens Jørgensen, murersvend i Viborg. 2B:
a Ellen Jensdatter 10
b Kirsten Jensdatter 9
4) Anne Tønnesdatter, enke efter Christen Nielsen, drejer i Viborg, [skifte 3.7.1751 lbnr.843]
Afdøde døde 17.1.1754.

909 Hans Mariager, skomager i Viborg. 14.6.1754, fol.762B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Laurids Arildsen. B:
1) Johannes 4.
Registrering 17.6.1752.

910 Mathias Vrede, skoflikker i Viborg. 14.6.1754, fol.763.
E: Johanne Jensdatter. LV: Helge Knudsen Thanum, snedker i Viborg.
Arvinger angives ikke.

911 Else Pallesdatter i Viborg. 14.6.1754, fol.763B.
B:
1) Palle Nielsen Sahl.
Afdøde, der havde været i vildelse i nogen tid, druknede i en brønd 11.11.1753.

912 Peder Pedersen, murer i Viborg. 14.6.1754, fol.766.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Helge Knudsen Thanum, snedker i Viborg. B:
3) Johanne Pedersdatter 19.
FM: Johan Jacob i Viborg.
Første ægteskab med Anne Jensdatter, [skifte 26.8.1732 lbnr.509]. B:
1) Kirsten Pedersdatter 27
2) Søren Pedersen 24.
Registrering 16.12.1753.

913 Anne Jensdatter Loldrup i Viborg. 28.10.1754, fol.767B.
E: Naaman Steensen. B:
2) Kirsten Naamansdatter 22.
Første ægteskab med Laurids Nielsen, bødker i Viborg, [skifte 11.7.1731 lbnr.493]. B:
1) Else Margrethe Lauridsdatter Bødker 24.
FM: Naaman Lassen, købmand i Viborg.

914 Johanne Ulbjerg i Viborg Tugt- og Manufakturhus. 27.12.1753, fol.771.
Enke efter Laurids Christensen Kvieholm.
Umyndige børn, hvis navne ikke angives.

915 Johan Albert With i Viborg. 6.8.1754, fol.771B.
E: Cathrine Ernestine Hausmann.
Bevilling til uskiftet bo af 28.12.1736, hvor afdøde var stiftsbefalingsmand i Kristiansand stift i Norge og amtmand i Nedenes amt i Norge.
(Sml. lbnr.847.)Viborg byfoged
Skifteprotokol
1752-1766
B 45 - 256

De fleste af bladene fol.350-610 mangler større eller mindre dele af øverste hjørne.

916 Iver Nikolaj Sehested, landsdommer i Viborg. 30.3.1753, fol.2.
Enkemand efter [Alhed Magdalene von Schwanewede, skifte 1.8.1734 lbnr.573]. B:
1) Jytte Sehested, kanonisse (stiftsfrøken) på Estvadgård Kloster.
FM: Verner Rosenkrantz til Krabbesholm med flere.
Afdøde døde 26.12.1752.

917 Naaman [Pedersen] Harch, rådmand og hospitalsforstander i Viborg. 17.10.1754, fol.32.
Enkemand efter [Karen Jespersen Thygesdatter, skifte 1.3.1740 lbnr.649]. B:
1) Peder Harch, student i København
2) Anne Harch g.m. Peder Lind, vinhandler i Viborg
3) Agnethe Harch på Krabbesholm.
Afdøde døde 12.2.1753.

918 Christian Jensen Schiøtt i Viborg. 29.1.1755, fol.36B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Poul Rich, prokurator i Viborg. A:
1) [halv]bror Mikkel [Andersen] Karmark i Ørsted, birkedommer på Holbækgård birk i Rougsø herred ved datters mand Niels Ejlersen Lind i Ørsted
2) [halv]bror Søren Andersen Aalum i Kalundborg, død for nylig. 1B:
a Anne Sørensdatter g.m. Christen Nielsen, snedker i Kalundborg
3) [halv]søster Kirsten Andersdatter g.m. Peder Christensen Spentrup, afskediget sergent i Mols sønder herred på Møllerup gods
4) [halv]søster Else Andersdatter g.m. Aage (Ogge) Rasmussen, skrædder i Ørsted på Holbækgård gods.
Afdøde døde 29.9.1754.

919 Frands Rantzau de Benzon, oberstløjtnant i Viborg. 3.1.1755, fol.39.
Enkemand. B:
1) Peder Benzon, løjtnant
2) Hans Benzon, oberst
3) Margrethe Benzon.

920 Johan Martin Herscher, fuldmægtig i Viborg Tugt- og Manufakturhus. 11.4.1755, fol.40.
E: Bolette Cathrine Jensdatter Nørgaard.
Arvinger kendes ikke.
Enkens første ægteskab med Johannes Pedersen Gedsted, [skifte 4.11.1747 lbnr.791]. B:
1) Peder Johansen Gedsted 11
2) Jens Johansen Gedsted 10
3) Laurids Johansen Gedsted 8.
FM: Jens Vorre i Viborg.
Disse børn har arv efter farfar Peder Lauridsen Gedsted, skifte 9.4.1754 lbnr.900.
Krav om arv til afdødes brors børn rejst af børnenes mor Madam Pedersen i Gøttrup og børnenes formynder Christian Speitzer til Aggersborggård.
Desuden nævnes enkens svoger Conrad Lundsgaard, forpagter på Tårupgård.
Afdøde døde 23.11.1754.

921 Christen Andersen Nygaard, vinhandler i Viborg. 5.4.1755, fol.47B.
E: Cathrine Poulsdatter Rich, der døde i barselsseng 11.1.1754. B:
1) Marie Nygaard 11
2) Anne Dorthe Nygaard 9
3) Andreas Nygaard 7
4) Johannes Nygaard 6
5) Poul Nygaard 4
6) Cathrine Nygaard 2.
FM:
1 farbror Richard Nygaard, vintappersvend i København
2 farbror Poul Nygaard i København
3 mors [sted]far Anders Sørensen i Viborg.
Desuden nævnes afdøde mands morbror (dvs. mosters mand) Johan [Christensen] Bruun, præst i Kobberup og Feldingbjerg.
Afdøde mands forældre var [Anders Christensen Nygaard, vinhandler i Århus og Marie Nielsdatter Brøchner; hendes andet ægteskab med Mads Pedersen Galten, vinhandler i Århus].
Afdøde kones forældre var [Poul Rich, købmand i Viborg, skifte 30.3.1725 lbnr.424 og Dorthe Mouridsdatter Graa, nu g.m. Anders Sørensen i Viborg].
I boet fandtes originalskiftebreve efter
1 [afdøde mands mor] Marie Nielsdatter Brøchner i Århus, skifte sluttet 29.6.1735
2 [afdøde mands mormor] Anne Christiansdatter i Skanderborg, skifte Skanderborg 12.9.1745 lbnr.43, enke efter Niels [Mortensen] Brøchner
3 [afdøde mands bror] Niels Brøchner Nygaard, farversvend i Horsens, skifte Horsens 6.6.1746 lbnr.1015.
Afdøde døde 31.10.1753.

922 Anne Enevoldsdatter i Viborg. 1755, fol.70.
E: Jørgen Nielsen Wollum.
Testamente af 22.5.1753.

923 Elisabeth Marie Johansdatter i Viborg. 28.4.1755, fol.71.
E: Christen Pedersen Basse, der døde 17.5.1753.
Testamente af 7.9.1728.
Hans A:
0) forældre Peder Olufsen Basse i Agerskov i Finderup sogn, sidst i Odsgård i Vinkel sogn, og Maren Pedersdatter, datter af Peder Bering i Agerskov, herredsfoged Nørlyng herred
01) MORBROR Christen Pedersen i [Nørre] Borris, død. 6B:
1) Mikkel Christensen Borris i Sparkær på Lundgård gods
2) Johanne Christensdatter g.m. Christen Jensen Ølsted i Gammelstrup
3) Anne Christensdatter, enke efter Jens Christensen i Borris på Lundgård gods. 8B:
a Christen Jensen
b Peder Jensen
c Christen Jensen
d Laurids Jensen
e Maren Jensdatter g.m. Anders Sørensen i Mønsted
f Anne Jensdatter g.m. Niels Christensen Jegstrup i Fusager
g Margrethe Jensdatter g.m. Christen Christensen i Kvols
h Mette Jensdatter i Fusager
4) Anne Christensdatter, død, var g.m. Jens Christensen i Nørre Rævind på Tårupgård gods. 4B:
a Daniel Jensen i Nørre Rævind
b Christen Jensen Jegstrup i Kvols
c Mette Jensdatter g.m. Christen Nielsen i Kvols
d Karen Jensdatter g.m. Mads Christensen i Jegstrup
5) Anne Christensdatter, død, var g.m. Peder Mellesen i Borup. 2B:
a Mette Pedersdatter g.m. Niels Mikkelsen i Sundstrup [i Ulbjerg sogn]
b Maren Pedersdatter g.m. Peder Rhodius i Sundstrup
6) Karen Christensdatter kaldt Karen Ritmester, død. 1B:
a Christen Jensen Sahl, kaldt Christen Ritmester, død. E: Maren Jespersdatter i Randers. 3B:
1 Jens Christensen 9
2 Margrethe Christensdatter, der døde
3 Cathrine Christensdatter 3
02) MOSTER Anne Pedersdatter g.m. Jens Christensen i Bjerring, begge døde. 3B:
1) Birgitte Jensdatter, død, var g.m. Niels Roersen i Borup i Svostrup sogn på Allinggård gods. 2B:
a Peder Nielsen i Voel
b Anne Nielsdatter g.m. Peder Rasmussen i Borup
2) Johanne Jensdatter, død, var g.m. Niels Christensen, ladefoged i Lynge. 5B:
a Jens Nielsen, død. 7B:
1 Niels Jensen i Lynge
2 Niels Jensen Gravlev
3 Maren Jensdatter g.m. Thomas Hansen i Lynge
4 Anne Jensdatter g.m. Mikkel Mikkelsen i Tinning [i Folby sogn]
5 Marie Jensdatter g.m. Niels Nielsen i Lynge
6 Johanne Jensdatter g.m. Mogens Madsen i Lynge
7 Mette Jensdatter g.m. Anders Pedersen i Vellev
b Agnethe Nielsdatter, død, var g.m. Jens Jensen i Lynge. 6B:
1 Jens Jensen i Lynge
2 Christen Jensen på Sjælland
3 Hans Jensen i Norring [i Folby sogn]
4 Ellen Jensdatter i Lynge
5 Mette Jensdatter g.m. Rasmus Christensen i Lynge
6 Johanne Jensdatter g.m. Jens Christensen, begge døde. 3B:
6.1 Christen Jensen i Lynge
6.2 Else Jensdatter i Rørbæk
6.3 Maren Jensdatter g.m. Thomas Sørensen i Lynge
c Maren Nielsdatter, død, var g.m. g.m. Christen Nielsen i Thorsølund i Thorsø sogn]. 4B:
1 Niels Christensen på Sjælland
2 Niels Christensen i Lynge
3 Søren Christensen i Vivild
4 Kirsten Christensdatter g.m. Peder Sørensen i Thorsølund, begge døde. 2B:
4.1 en søn i København
4.2 Christen Pedersen i Prøjsen
d Anne Nielsdatter, død, var g.m. Søren Pedersen i Lynge. 3B:
1 Peder Sørensen i Vivild
2 Niels Sørensen i Lynge
3 Johanne Sørensdatter g.m. Niels Pedersen i Vivild, begge døde. 2B:
3.1 Søren Nielsen
3.2 Anne Nielsdatter på Fyn
e Kirsten Nielsdatter i Lynge
3) Maren Jensdatter, død. Første ægteskab med Jens Christensen Buskov i Bjerring. 2B:8
a Agnethe Jensdatter g.m. Niels Jensen i Mammen på Vinding Overgård gods
b Maren Jensdatter, død, var g.m. Simon Smed i Mammen. 1B:
1 Jens Simonsen, smed
Maren Jensdatter andet ægteskab med Peder Skrædder. 1B:
c Anne Pedersdatter, død, var g.m. Mads Jensen i Mammen. 3B:
1 Søren Madsen, degn i Vinkel
2 Peder Madsen i Mammen
3 Jens Madsen i Mammen
03) MOSTER Edel Pedersdatter Bruun, død. 3B:
1) Anne Eriksdatter Bruun, død, var g.m. Peder Andersen Lyngby, klokker i Viborg Gråbrødre, [skifte Nørlyng herred gejstlig 1.12.1711 lbnr.26]
4B:
a Henrik Gerner [Pedersen] Lyngby, degn i Sevel g.m. Sofie Jacobsdatter Brasen
b Peder Pedersen Lyngby, blokkedrejer og senere student i København, begravet København Trinitatis 18.3.1741, skifte 7.4.1741. E: Anne Marie Mikkelsdatter. 1B:
1 Anne Cathrine Pedersdatter Lyngby, døbt København Holmen 19.3.1730, gift Roskilde 7.6.1751 med Knud Caspersen, hattemager i Roskilde
c Anders Pedersen Lyngby, [også kaldt Bruun, degn i Brøndum og Hvidbjerg i Salling, skifte Hindborg herred 11.6.1731 lbnr.14]. 5B:
1 Anne Kirstine Andersdatter Lyngby i København
2 Peder Andersen Lyngby, præst i Vium og Lysgård
3 Hans Andersen Lyngby i Roskilde
4 Judith Andersdatter Lyngby i Vium
5 Mette Marie Andersdatter Lyngby
d Maren Pedersdatter Lyngby, enke efter Peder Fogh i Viborg
2) Agnethe Eriksdatter Bruun, død. 1B:
a Edel Margrethe Caspersdatter Brochoff, død, var g.m. Enner, korporal i Århus. 1B:
1 Anne Margrethe Engelbrecht g.m. Peder Olufsen, smed i Århus
3) "Arren" Eriksdatter Bruun, død, var g.m. Niels Odsgaard i Vinkel, 1B:
a Peder Odsgaard, død. 4B:
1 Niels Pedersen Odsgaard i Viborg
2 Jørgen Pedersen Odsgaard i Horsdal [i Vinkel sogn]
3 Peder Pedersen Odsgaard i Randrup mølle [i Vinkel sogn]
4 Birgitte Pedersdatter Odsgaard g.m. Anders Fromholt i Vinkel.
Hendes A:
1) søster Sidsel Johansdatter g.m. Casper Kønig, klokkestøber i Viborg.
(Sml. lbnr.837).
Afdøde døde 12.5.1753.

924 Anne Laugesdatter i Viborg. 12.6.1755, fol.118B.
E: Sivert Madsen. B:
1) Lauge Sivertsen
2) Gertrud Sivertsdatter, død, var g.m. Peder Frederiksen Post. 1B:
a Anne Pedersdatter 7.
Registrering 23.1.1753.

925 Karen Jørgensdatter i Viborg. 3.10.1755, fol.119B.
Enke efter Christen Jørgensen, snedker, [skifte 16.11.1734 lbnr.548]. B:
1) Jørgen Christensen, i Gjellerup i Hammerum herred
2) Valdemar Christensen, degn i Gødvad
3) Anne Margrethe Christensdatter 28.
Registrering 19.3.1755.

926 Else Andersdatter i Viborg. 25.11.1755, fol.122.
E: Anders Mørch, parykmager. B:
1) Anders Andersen Mørch 6
2) Bertel Andersen Mørch 4.
Registrering 27.6.1755.

927 Vilhelm Gregorius Breutigam , tømrer i Viborg. 13.6.1755, fol.128.
E: Karen Christoffersdatter. LV: Johan Krop i Viborg. B:
2) Birgitte Marie Breutigam 16
3) Ernst Breutigam 12
4) Johannes Christoffer Breutigam 8.
FM: Erik Batum i Viborg.
Første ægteskab med Birthe Thuresdatter Møller, skifte 26.9.1735 lbnr.556. B:
1) Lucie Cathrine Breutigam 23.
Registrering 13.2.1755.

928 Jens Sørensen i Viborg. 10.11.1755, fol.130B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Søren Tostrup. B:
1) Søren Jensen, hattemager i Horsens.
Registrering 1.6.1755.

929 Andreas Havn, murer i Viborg. 13.6.1755, fol.133B.
E: Karen Christensdatter. LV: Niels Simonsen, smed i Viborg. B:
4) David Andreasen 10
5) Andreas Andreasen 7
6) Marianne Andreasdatter 1.
FM: Johan Bentsen, skomager i Viborg.
Første ægteskab med Sidsel Poulsdatter, [skifte 21.6.1740 lbnr.662]. B:
1) Poul Andreasen 26
2) Dorthe Cathrine Andreasdatter 25
3) Knud Andreasen 17.
[Afdøde kaldes også Andreas Knudsen Fynbo].
Registrering 31.10.1754.

930 Karen Jespersdatter i Viborg. 4.8.1755, fol.135.
Afdøde, der indtil for nylig havde siddet i Viborg Tugt- og Manufakturhus, skulle have en datter, hvis navn og opholdssted ikke kendes.
Afdøde døde 4.6.1755.

931 Jens Ryberg, skrædder i Viborg. 13.6.1755, fol.136B.
E: Magen Pedersdatter Jegstrup. LV: Christen Thomsen, kandestøber i Viborg. B:
1) Peder Jensen Ryberg 4
2) Anne Marie Jensdatter 9 mdr.
FM: Søren Mikkelsen i Viborg.
Registrering 17.2.1755.

932 Registrering i Viborg. 4.5.1753, fol.137B.
Registrering af gods i Viborg tilhørende Johan Krout (Kruth), frøkræmmer i Fredericia, der døde 4.5.1753 i Viborg.
[Afdøde der var katolik, blev begravet Viborg Sortebrødre 8.5.1753].

933 Kirsten Nielsdatter Ilsø i Viborg. 10.6.1755, fol.139B.
E: Niels Lauridsen, skrædder. B:
1) Søren Nielsen Overgaard 30, i København
2) [Helle] Nielsdatter Overgaard 28, forlovet med Anders Jensen Ledertouger, handskemager i Viborg
3) Inger Nielsdatter Overgaard 26 g.m. en matros i København, der farer på Kina
4) Anne Nielsdatter Overgaard 24 g.m. Knud Jensen Bro, dansk skoleholder i Viborg.

934 Hans Jensen Bering i Viborg. 15.2.1755, fol.140.
E: Johanne Jensdatter Knot. B:
1) Jens Hansen Bering, skomager i Viborg.

935 Maren Hverrestrup i Viborg. 13.6.1755, fol.141.
A:
1) Peder Sørensen i Kistrup [i Løvel sogn]
2) Kirsten Sørensdatter g.m. Jeppe Thomsen i Havris [i Løvel sogn].
Slægtskab angives ikke, men de to arvinger er søskende.
Afdøde døde 13.6.1755.

936 Dorthe Jacobsdatter i Viborg. 22.9.1755, fol.142.
Enke efter Søren Sejersen. B:
1) Elisabeth Sørensdatter 26
2) Christen Sørensen 21, i Holland
3) Markus Sørensen 14
4) Niels Sørensen 12.

937 Maren Pedersdatter i Viborg. 3.11.1755, fol.142B.
Enke efter Peder Viskum, skrædder. B:
1) Christen Pedersen Viskum, guldsmed i Århus.
Afdøde døde 19.6.1755.

938 Anne Cathrine Brandt i Viborg. 1.3.1756, fol.146.
E: Christian Damsgaard. B:
1) Christen Brandt Damsgaard 4 uger.
[Afdøde blev begravet Odense Søndre sogn 4.2.1756].
(Se skifte efter afdødes far Christen Brandt, skomager i Odense, skifte Odense 19.8.1771 lbnr.3738).

939 Maren Thomasdatter i Viborg. 2.4.1756, fol.148B.
B:
1) Mette Christensdatter Hauge i København.
FM: Mathias Gandorff i Viborg.
Registrering 20.3.1756.

940 Bolette Cathrine [Jensdatter] Nørgaard i Viborg. 30.3.1756, fol.150.
Enke efter Johan Martin Herscher, [fuldmægtig i Viborg Tugt- og Manufakturhus, skifte 11.4.1755 lbnr.920].
[Første ægteskab med Johannes Pedersen Gedsted, skifte 4.11.1747 lbnr.791]. B:
1) Peder Johansen 12
2) Jens Johansen 11
3) Laurids Johansen 8.
FM: Jens Vorre i Viborg.
Afdøde døde 1.5.1755.

941 Mads Henriksen Alstrup, handskemager i Viborg. 22.6.1756, fol.176B.
E: Maren Sørensdatter Ravn. LV: Søren Tostrup. B:
1) Henrik Severin Alstrup, handskemagersvend i Viborg
2) Jens Christian Alstrup, student i Viborg
3) Søren Alstrup, student i København
4) Mette Alstrup g.m. Johannes Andersen Skottenborg, handskemager i Viborg
5) Edel Alstrup g.m. Palle Gaarsdal i Viborg.
Afdøde døde 11.9.1755.
(Skiftet ses også i Private personarkiver i landsarkivet for Nørrejylland lbnr.17).

942 Laurids [Christensen] Skive, skomager i Viborg. 19.5.1756, fol.185B.
E: Else Knudsdatter. LV: Jens Hansen, skomager i Viborg. B:
Første ægteskab med Anne Abrahamsdatter, [skifte 31.10.1752 lbnr.862]. B:
1) Peder Lauridsen 18
2) Maren Lauridsdatter 16
3) Johannes Lauridsen 14
4) Laurids Lauridsen 8.
FM: Edvard Skive.
Afdøde døde 20.4.1756.

943 Karen Mortensdatter i Viborg. 25.11.1756, fol.187B.
E: Ernst Samuel Fritscher, murer. A:
1) søster Bodil Mortensdatter g.m. Laurids Christensen i Salling på Eskær gods
2) søster Maren Mortensdatter g.m. Anders Christensen i Salling på Eskær gods
3) bror Niels Mortensen i Salling på Eskær gods.
Afdøde døde 27.8.1756.

944 Birgitte Charlotte, baronesse af Holck i Viborg. 1756, fol.190.
E: Casper Herman von Heinen, stiftsbefalingsmand over Viborg stift og amtmand i Hald amt.
Bevilling til uskiftet bo af 23.4.1756.

945 Anne Naamansdatter Harch i Viborg, [begravet Viborg Gråbrødre 15.6.1756], fol.190B, 214.
E: Peder Andersen Lind, vinhandler. B:
1) Karen Pedersdatter Lind 11
2) Anders Pedersen Lind 10
3) Charlotte Amalie Pedersdatter Lind 9.
FM:
1 morbror Peder Harch, præst i Gødvad og Balle
2 mors søskendebarn Niels Høgh, rådmand i Viborg
3 farbror Anders Andersen i Borup [i Svostrup sogn] på Allinggård gods
4 farbror Villum Andersen i Borup på Allinggård gods.
Bevilling til uskiftet bo af 7.3.1749.
Samfrændeskifte 10.2.1757.

946 Anders Nielsen, møller i Nørremølle uden for Viborg på byens grund. 23.7.1756, fol.191, 237B.
E: Hylleborg Hansdatter. LV: bror Niels Hansen i Bjerring mølle. B:
1) Maren Andersdatter 14
2) Ingeborg Andersdatter 13
3) Niels Andersen 12
4) Karen Andersdatter 10
5) Hans Andersen 6.
FM: 3 farbrødre udenfor jurisdiktionen, hvis navne ikke angives.
Bevilling til uskiftet bo af 23.7.1756.
Samfrændeskifte 8.2.1758.

947 Martin Fritscher, murer i Viborg. 8.9.1756, fol.191.
E: Helvig Christensdatter. LV: Laurids Knudsgaard. B:
4) Johan Christian Fritscher 15
5) Grethe Sofie Fritscher 8
6) Sofie Marie Fritscher 4.
Første ægteskab med Anne Cathrine Samuelsdatter, [skifte 31.1.1737 lbnr.607]. B:
1) Ditlev Frederik Fritscher, skoflikker i Viborg
2) Ernst Samuel Fritscher
3) Engel Margrethe Fritscher 26 i København.
Afdøde døde 6.12.1755.

948 Anne Christensdatter Juul i Viborg. 24.9.1756, fol.194.
Enkemand efter Niels Nielsen Aalborg, [skifte 23.5.1737 lbnr.622]. A:
1) søster, død. 1B:
a Inger Mortensdatter i Viborg
2) søster [Barbara Christensdatter Juul, skifte 23.1.1731 lbnr.485 g.m. Claus Knudsen, kandestøber i Viborg, skifte 3.3.1717 lbnr.309]. 2B:
a Maren Clausdatter Beyer gift "ude ved" Skrumsager [i Sønder Bork sogn]
b Gertrud Kirstine Clausdatter Beyer g.m. Christen Skørring i Ustrup [i Sabro sogn] på Ristrup gods
3) søster [Kirsten Christensdatter Juul, begravet Viborg Gråbrødre 30.5.1710, var g.m. Christian Isaksen Feilke, kobbersmed i Viborg, skifte 21.4.1712 lbnr.231]. 2B:
a Morten Feilke i København, død. 2B: uvist hvor
b Anne Sofie Feilke g.m. Anders Lytken, organist i Horsens, første ægteskab med Andreas [Christensen] Frost, [kapellan i Viborg Sortebrødre, skifte Nørlyng herred gejstlig 26.6.1736 lbnr.60]
4) søster [Dorthe Christensdatter Juul, skifte 9.1.1731 lbnr.482]. E: Laurids Pedersen Knudsgaard i Viborg. 2B:
a Cathrine Sofie Knudsgaard i Viborg
b Gertrud Marie Knudsgaard g.m. Peder Pedersen Rosted, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby
Registrering 17.5.1756.

949 Hans Mariager, gørtler i Viborg. 27.5.1755, fol.196B.
E: Anne Elisabeth Armreich. B:
1) Andreas Hansen Schiøtz 20
2) Johannes Hansen 16.
Afdøde døde 27.5..1755.

950 Sivert Madsen, 80 år gammel i Viborg. 19.10.1755, fol.197B.
Enkemand efter [Anne Laugesdatter, skifte 12.6.1755 lbnr.924]. B:
1) Lauge Sivertsen på stedet
2) Gertrud Sivertsdatter, død, [var g.m. Peder Frederiksen Post]. 1B:
a Anne Pedersdatter 10.
Afdøde døde 19.10.1755.

951 Registrering i Viborg. 19.6.1756, fol.197B.
Registrering af ejendom og gods i Viborg tilhørende Mathias Lasson til Bjørnsholm [i Overlade sogn, død 6.6.1756].

952 Else Cathrine Hasse i Viborg, [begravet Sortebrødre 19.10.1756], fol.198B.
E: Søren [Lauridsen] Harslund, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 29.10.1756.

953 Anders [Pedersen] Klinge, skomager i Viborg. 25.11.1756, fol.199.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Søren Tostrup. B:
1) Birgitte Andersdatter Klinge g.m. Mathias [Christensen] Gedsted, skomager
2) Peder Andersen Klinge, død. 1B:
a Mette Marie Pedersdatter 4.
Afdøde døde 2.9.1755.

954 Karen Hansdatter i Viborg. 5.11.1756, fol.200.
E: Søren Rasmussen. B:
1) Rasmus Sørensen Lund, skomagersvend i København
2) Frederik Sørensen i Holsten
3) Hans Sørensen Lund, skomagersvend i København.
Registrering 8.1.1756.

955 Christen Olufsen, handskemager i Viborg. 26.11.1756, fol.200B.
E: Karen Nielsdatter. A:
1) halvsøster g.m. Christen Knudsen i Viborg.
Desuden nævnes enkens bror Christen Nielsen i Fandrup i Farsø sogn.
Afdøde døde 25.10.1755.

956 Peder [Christensen] Vormstrup, købmand i Viborg. 15.12.1756, fol.201B.
Enkemand efter [Anne Jørgensdatter Stauning, begravet Gråbrødre 14.4.1742]. B:
1) Frederik Vormstrup, købmand i Ålborg.
Afdøde døde 1.2.1755.

957 Peder [Jensen] Moesgaard, skrædder i Viborg. 26.11.1756, fol.206.
E: Kirsten Thomasdatter Hyld. LV: far Thomas Christian Hyld, skoleholder i Hverrestrup [i Simested sogn]. B:
3) Marie Kirstine Pedersdatter 9 mdr.
Første ægteskab med Johanne Marie Johanne Marie [Simonsdatter, skifte 17.12.1751 lbnr.851]. B:
1) Anne Christence Pedersdatter 8
2) Janus Pedersen 5.
Afdøde døde 31.1.1756.

958 Christen Mikkelsen Basse i Viborg. 15.12.1756, fol.208.
E: Inger Andersdatter. LV: Jens Villumsen i Viborg. B:
1) Mikkel Christensen Basse 2
2) Anders Christensen Basse 12 uger.
FM: Søren Tostrup.
(Børnenes alder angivet ved faders død 2.4.1754).

959 Mathias [Christensen] Klinge, skomager i Viborg. 11.5.1757, fol.216.
E: Birgitte Andersdatter. LV: [Oluf Christoffersen Møller, skomager, der ægter enken]. B:
1) Mette Kirstine Gedsted Klinge 2.
FM: Edvard Skive, skomager i Viborg.
Afdøde døde 1.4.1757.

960 Maren Andersdatter i Viborg. 11.5.1757, fol.217B.
E: Jens Christensen Kølsen. B:
1) Anne Jensdatter 17
2) Christen Jensen 13
3) Birthe Marie Jensdatter 10.
Registrering 15.4.1757.

961 Anne Dorthe Jensdatter i Viborg. 21.6.1757, fol.220B.
Enke efter Peder Nordenberg, stadsmusikant i Viborg, skifte 15.8.1731 lbnr.503]. B:
1) Johannes Pedersen Nordenberg 29, i Kolding
2) Jørgen Pedersen Nordenberg 27, i Nibe.
Desuden nævnes afdødes søsters 2 B:
1 Jens Lund, skrædder i Viborg
2 Christen Lund på Kolding amtstue.
Afdøde døde 22.11.1756.

962 Else Christensdatter i Viborg. 16.5.1757, fol.226.
E: Laurids Hesselberg. B:
1) Christen Lauridsen 10.
FM: Hans Buch, købmand i Viborg.

963 Johanne Christensdatter Møller i Viborg. 27.7.1757, fol.227B.
Enke efter Peder Pedersen Handberg, skomager i Holstebro, [skifte Holstebro 18.6.1756 lbn.139]. B:
1) Johanne Pedersdatter Handberg 4 uger den 11.10.1756.
FM:
1 morfar Christen Jensen, møller i Vintmølle
2 farbror Johannes Pedersen Handberg i Viborg
3 farbror Christen Pedersen Handberg i Viborg
Desuden nævnes afdødes:
1 søster [Anne Christensdatter Møller] g.m. Niels Simonsen, smed i Viborg
2 søster Birgitte Christensdatter g.m. Anders Jensen i Knudstrup.
Afdøde døde 11.10.1756.

964 Jacob Nielsen Bach i Viborg. 27.7.1757, fol.229B.
E: Karen Thomasdatter. LV: Peder Poulsen, feldbereder. B:
3) Anne Johanne Jacobsdatter g.m. Johannes Pedersen Handberg i Viborg.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter Bach, skifte 10.6.1721 lbnr.359]. B:
1) Ingeborg Jacobsdatter g.m. Niels [Christensen] Koch i Viborg
2) Hans Jacobsen 36.
Afdøde døde 28.5.1757.

965 Peder Gregorius Fürst, [dansk skoleholder] i Viborg. 8.9.1757, fol.230.
E: Martha Høyer. B:
8) Johan Christian Pedersen 15.
Første ægteskab med [Gissel Elisabeth Pedersdatter Leere, skifte 1.5.1742 lbnr.699]. B:
1) Else Sofie Pedersdatter Fürst g.m. Crane på Østergård på Sjælland, løjtnant
2) Peder Christian Fürst 30, dragon i Holsten
3) Juliane Cathrine Fürst 29, i København
4) Anders Nikolaj Fürst 28, skomagersvend i Viborg
5) Søren Luge Fürst 24, i Holsten
6) Gregorius Fürst 22, i skomagerlærer i Viborg
7) Mourids Graa Fürst 19.
Afdøde døde 4.8.1757.

966 Laurids Pedersen Funder i Viborg. 8.9.1757, fol.231B.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: Johan Henrik Krop i Viborg. B:
1) Peder Christian Meyer 25, skrædder
2) Anders Lauridsen 19.
FM: Peder Restrup, skrædder i Viborg.
Registrering 5.9.1757.

967 Anne Jensdatter i Viborg. 23.8.1757, fol.232B.
Enke efter Jacob Skomager.
Arvinger kendes ikke.

968 Peder Sørensen Handberg i Viborg. 18.11.1757, fol.233.
E: Anne Johansdatter. LV: Christen Sørensen Handberg, feldbereder i Viborg. B:
1) Johan Pedersen 37, i Viborg
2) Christen Pedersen 26, i Viborg
3) Bodil Pedersdatter g.m. Peder Poulsen, feldbereder i Viborg
4) Anne Pedersdatter på Vestervig Kloster
5) Søren Pedersen Handberg, [skifte 17.4.1754 lbnr.903]. B:
a Peder Sørensen 12
b Jens Sørensen 10
c Laurids Sørensen 7.
FM: stedfar Thomas Pallesen
6) Peder Pedersen Handberg, [skifte Holstebro 18.6.1756 lbnr.139] g.m. Johanne Christensdatter [Møller, skifte Viborg. 27.7.1757 lbnr.963]. B:
a Johanne Pedersdatter Handberg 16 uger.
FM: morfar Christen Jensen, møller i Vintmølle
Registrering 3.2.1757.

969 Hans Lauridsen Fynbo i Viborg. 18.11.1757, fol.234.
E: Kirsten Jensdatter [Overgaard]. LV: Christen Aarestrup, væver i Viborg. B:
2) Maren Hansdatter 3.
FM: Peder Rasmussen Hvas i Viborg.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Hansdatter 28.
FM: Jens Thuesen i Viborg.
Afdøde døde 26.5.1756.

970 Jens [Christensen] Halkjær, bogbinder i Viborg, [begravet Gråbrødre 17.10.1757], fol.237.
E: Eva Margrethe [Hammer].
Bevilling til uskiftet bo af 11.11.1757.
[Første ægteskab med Anne Dorthe Rosendal, skifte 19.10.1740 lbnr.710].

971 Hylleborg Villadsdatter i Viborg. 30.1.1758, fol.239B.
E: Jacob Prahl, skrædder. B:
1) Margrethe Vium Jacobsdatter 4 uger.
FM: morfar Villads Andersen, glarmester i Viborg.

972 Marie Elisabeth Thibi i Viborg. 20.1.1758, fol.241B.
E: Johan Casper Bloch i København. A:
1) bror Hans Thibi, regimentskvartermester i København
2) søster Lucie Thibi på Sjælland.
Hos afdøde boede afdødes søskendebarns barn Inger Pedersdatter 7, for hvem F[rands] Klarskov, forvalter på Fussingø blev ansat som værge.
Afdøde døde 23.7.1757.

973 Else Nielsdatter i Viborg. 29.8.1758, fol.248.
Enke efter Peder Moesgaard, handskemager, [skifte 1.6.1737 lbnr.617]. A:
1) søskendebarn Anne Jensdatter i Viborg hospital.
Desuden gøre krav på arv fra A:
0) afdødes morfar, død. 2B:
1) Else Christensdatter i Ingstrup mølle. død. 1B:
a Anne Jensdatter i Viborg Hospital (arving 1)
2) Kirsten Christensdatter i Svorbæk? mølle, død. 1B:
a Else Nielsdatter, som er afdøde.
Desuden gøres krav på arv fra A:
1) afdødes søskendebarn Maren Jensdatter i Skørping, der lever. 1B:
a Bent Pedersen Winther, sadelmager i Hobro
2) afdødes søskendebarn Maren Jensdatter i Granslev, død for 3 år siden. 3B:
a Jørgen Nielsen i Lerbjerg i Galten herred
b Jens Nielsen, skrædder i Bælum
c Karen Nielsdatter, død, var g.m. Rasmus Pedersen, skrædder i Astrup i Hindsted herred. 3B:
1 Niels Rasmussen
2 Elisabeth Rasmusdatter
3 Birgitte Marie Rasmusdatter.

974 Mette Kirstine Pedersdatter Kollerup i Viborg. 11.7.1758, fol.255B.
E: Oluf Lind, garver i Viborg Tugt- og Manufakturhus. B:
1) Hans Olufsen, 28 uger den 11.3.1758.
FM: morfar Peder Kollerup, skomager i Viborg.
Afdøde døde 11.3.1758.

975 Registrering i Viborg. 26.4.1758, fol.259.
Registrering af ejendom og gods i Viborg tilhørende Georg Peder von Brunich, kaptajn i Ahlbylund ved Flensborg.
Af børn nævnes B:
1) Poul Georg von Brunich
2) Kirsten von Brunich.
Afdøde døde 2.3.1758.

976 Mette Kirstine Joensdatter i Viborg. 24.2.1758, fol.260.
E: Anders Bøstrup. A:
1) søster Anne Joensdatter i Plovstrup [i Tørring sogn] ved Nørre Snede.
Afdøde døde 26.1.1758.

977 Christen Svane i Viborg. 28.7.1758, fol.261.
Enkemand. B:
1) Mette Christensdatter 24
2) Else Christensdatter 20.
Afdøde døde 20.2.1758.

978 Kirsten Gregersdatter, ugift tjenestepige i Viborg. 28.7.1758, fol.262.
A:
1) mor Anne Pedersdatter i Vorde på rektor Arffs gods
2) bror Niels Gregersen 30, i Myrhøj [i Strandby sogn]
3) Peder Gregersen 26 i Vissing
4) Birthe Gregersdatter g.m. Jens i Haverslev i [Øster] Han herred
5) Karen Gregersdatter i Vorde.
Afdøde døde 22.3.1758.

979 Peder Rasmussen Hvas i Viborg. 19.12.1758, fol.263.
E: Kirsten Arildsdatter, der døde 24.2.1758. B:
1) Maren Pedersdatter 16.
FM:
1 farbror Jacob Rasmussen Hvas i Viborg
2 farbror Niels Rasmussen Hvas.
Afdøde døde 18.2.1758.

980 Else Cathrine Hasse i Viborg. 31.10.1758, fol.275.
E: Søren Haslund (Horslund), købmand. B:
1) Maren Arctander Haslund 5
2) Mette Cathrine Haslund 3.
FM:
1 Georg Elling, købmand i Viborg
2 Just Arctander, landstingshører i Viborg
3 Christian Nielsen Broch, præst i Als
4 Albert Christoffer Holst, øverste kollega i Viborg latinskole.
Afdøde døde 15.10.1756.
Bevilling til uskiftet bo af 29.10.1756.
Samfrændeskifte 31.10.1758.

981 Jørgen Nielsen Vollum i Viborg. 26.3.1759, fol.276.
E: Inger Mortensdatter. LV: Hans Ravn, landstingsprokurator i Viborg. A:
0) forældre Niels Jørgensen, degn i Hjermind, [død 24.3.1729] og Malene Poulsdatter [Gemsø], død ca. 1712. 4B:
1) bror Poul Nielsen i Grensten på Ulstrup gods, der lever. Af børn nævnes B:
a Niels Poulsen
b Malene Poulsdatter
2) søster Anne Nielsdatter g.m. Rasmus Nielsen, skrædder i Hollandsbjerg i Ørsted sogn i Rougsø herred på Stenalt gods
3) søster Malene Cathrine Nielsdatter g.m. Jens Christian Lemcke ved Rygård Strand på Østergård gods
4) Jørgen Nielsen Vollum, som er afdøde.
Fars andet ægteskab med Anne Christensdatter [Vistrup]. 2B:
5) halvbror Søren Nielsen Pind, skrædder i Randers og af landet udvist, nu død uden børn
6) halvbror Christen Nielsen i Hjermind, nu på Rygård Strand på Østergård gods.
Afdødes første ægteskab med Anne Enevoldsdatter, [skifte 1755 lbnr.922]
Testamente af 22.5.1753. Arv til hendes A:
1) bror Just Enevoldsen i Vittrup i Vroue sogn
2) Niels Enevoldsen i Søgård i [Daug]bjerg sogn
Anne Enevoldsdatters første ægteskab med Peder Albertsen Trap, købmand i Viborg, [skifte 2.5.1730 lbnr.490]. B:
1) Cort Albertsen Trap, købmand i Ålborg
2) Mourids Albertsen Trap, [præst i Terslev og Ørslev på Sjælland, begravet 3.11.1717 g.m. Kirsten Lauridsdatter, skifte 17.1.1719]. Børn, hvis navne ikke angives.
Anne Enevoldsdatters andet ægteskab med Jacob [Henriksen] Stampe, købmand i Viborg, skifte 5.4.1741 lbnr.669.
Afdøde døde 23.5.1758.

982 Søren Lauridsen Vrold, rytter i Viborg. 6.4.1759, fol.306.
Enke efter Anne Nielsdatter, [skifte 9.2.1752 lbnr.861]. B:
1) Karen Sørensdatter 32
2) Else Sørensdatter g.m. [Casper P.] Brunich, sergent i Feldingbjerg.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Sørensen Vrold i Kristrup ved Randers.
Afdøde døde 8.10.1758.

983 Karen Mikkelsdatter i Viborg. 23.4.1759, fol.309, 624B.
Enke efter Laurids Nielsen, kræmmer, [skifte 8.7.1732 lbnr.587].
Testamente af 3.7.1732.
Hans A:
1) søster Barbara [Nielsdatter], død, var g.m. Jens Bech, organist i Viborg Domkirke, [skifte Nørlyng herred gejstlig 18.1.1723 lbnr.47]. 3B:
a Frands Nikolaj Bech, skoleholder i Valby ved København
b Casper Wildhagen Bech, skoleholder på Sjælland, der døde
c Margrethe Jensdatter Bech i København
2) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Jens Møller. 1B:
a Marie Jensdatter Møller g.m. Johan Gotfred Roepstorff, musikantsvend i København.
Af hendes første ægteskab B:
1) Ellen Marie Jørgensdatter, [skifte 28.3.1736 lbnr.567], var g.m. Christen [Lauridsen] Grøn, købmand i Viborg, [skifte 27.3.1747 lbnr.795]. 2B:
a Jørgen Christensen Grøn, student i Skive, nu præst i Tårup og Kvols
b Laurids Christensen Grøn på Bustrup i Salling, nu stud theol.
Afdøde døde 9.8.1758.
Arven fordeles ved samfrændeskifte 25.5.1764.

984 Frederik Lehmeyer, guldsmed i Viborg. 23.6.1759, fol.322B.
E: Sofie Lauridsdatter [Lund]. LV: Naaman Lassen, købmand i Viborg. B:
1) Morten Frederiksen Lehmeyer 12
2) Johanne Frederiksdatter Lehmeyer 10
3) Inger Frederiksdatter Lehmeyer 9.
FM: morbror Niels Lauridsen i Lund.

985 Maren Henningsdatter hjelm i Viborg. 13.10.1758, fol.324.
E: Roluf Lindstrøm, sadelmager. B:
1) Jacob Rolufsen 11
2) Ulrikke Rolufsdatter 9
3) Henning Rolufsen 7
4) Frederik Rolufsen 9 mdr.

986 Else Pedersdatter i Viborg. 13.10.1758, fol.325B.
E: Laurids Arildsen, skoflikker. B:
1) Kirsten Lauridsdatter 12.
Desuden nævnes afdøde mor Kirsten Jensdatter i Viborg Hospital.
Registrering 1.6.1758.

987 Jens Henrik [Bollesen] Mørch, ugift ridefoged på Voergård og Rugtved i Vendsyssel, der døde på Viborg Snapsting 21.5.1759, fol.326.
Af arvinger angives A:
1) [far] Bolle [Jensen] Mørch, præst i Gerding og Blenstrup
2) bror Otto Himmelstrup Mørch, personlig kapellan i Gerding og Blenstrup
3) søster [Cathrine Marie Bollesdatter Mørch] g.m. [Oluf Nielsen] Hvidberg, præst i Gunderup og Nøvling.

988 Anne Nielsdatter Juul i Viborg. 17.5.1759, fol.327.
Enke efter Peder [Christensen] Vandet, [begravet Viborg Sortebrødre 28.3.1747]. Af børn angives B:
1) Karen Vandet g.m. Niels [Nielsen] Friborg, præst i Herslev og Viuf ved Fredericia.
Desuden nævnes afdødes [søster Maren Nielsdatter Juul] g.m. Mads [Jensen] Pagh i Viborg.
Afdøde døde 17.5.1759.

989 Hans Henrik Lauridsen, snedker i Viborg. 31.1.1760, fol.328B.
E: Mette Margrethe Bruun. LV: [Hans] Olufsen, fyrforvalter. B:
1) Mette Hansdatter 4.
FM: Peder Abildskov i Viborg.

990 Søren [Pedersen], købmand i Viborg. 4.9.1759, fol.334.
E: Sofie Christine Helms.
Testamente af 4.5.1741.
[Afdøde begravet Viborg Sortebrødre 6.9.1759].

991 Laurids Pedersen Knudsgaard, maler i Viborg. 10.3.1760, fol.334B.
E: Rebekka Rohde. LV: Hans Buch, købmand i Viborg.
Første ægteskab med [Dorthe Christensdatter Juul, skifte 9.1.1731 lbnr.482]. B:
1) Cathrine Sofie Knudsgaard 45
2) Gertrud Marie Knudsgaard, [skifte Morsø Nørre herred gejstlig 14.6.1757 lbnr.22]. E: Peder [Pedersen] Rosted, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby. 3B:
a Maren Elisabeth Rosted 12
b Dorthe Rosted 11
c Peder Rosted 7.
[Andet ægteskab med Elisabeth Lauridsdatter Hylling, skifte 5.2.1750 lbnr.826].
Registrering 9.1.1760.

992 Karen Madsdatter i Viborg. 18.4.1760, fol.347B.
E: Jens Ajstrup. B:
1) Peder Jensen Ajstrup 20, i skrædderlære i Viborg.
Registrering 6.2.1760.

993 Palle Nielsen Gaarsdal (Gaasdal) i Viborg. 13.5.1760, fol.348B.
E: Edel Madsdatter Alstrup. LV: Niels Gjørup, købmand i Viborg. A:
1) mor Anne Pedersdatter, enke efter Niels Pallesen Gaarsdal i Viborg, [skifte 23.3.1746 lbnr.784]
2) Cathrine Nielsdatter g.m. Niels Sørensen Gaarsdal i Viborg
3) Abelone Nielsdatter, lem af Viborg Hospital
4) Dorthe Nielsdatter, død. E: Peder Pors i Mogenstrup i Salling. 2B:
a Niels Pedersen
b Anne Cathrine Pedersdatter
5) Inger Nielsdatter g.m. Iver Friis i Grønning i Salling
6) Mette Nielsdatter g.m. Peder Mortensen Lundø i Viborg.
Afdøde døde 12.4.1760.

994 Søren Rasmussen Laurbjerg, skomager i Viborg. 11.6.1760, fol.351B.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Jørgensen Ravn, hattemager i Viborg. B:
1) Maren Sørensdatter 5
2) Jens Sørensen 24 uger.
FM: fars svoger Edvard Christensen Skive, skomager i Viborg.
Ophold til enkens forældre Jens Bertelsen, skomager og Maren Jensdatter Overskov.
Desuden nævnes afdødes svigerinde Anne Christine Jensdatter Skive.

995 Anne Marie Christensdatter i Viborg.6.8.1760, fol.358.
E: Johan Bentsen, skomager.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde ikke 27.4.1760.

996 Christian Jæger i Viborg. 8.8.1760, fol.362B.
E: Marie Cathrine Buchholtz, nu i Ålum ved Fussingø. LV: Andreas From, urmager i Viborg. B:
1) Christiane Elisabeth, 4 uger den 17.4.1760.
FM: Søren Vistisen i Viborg.
Afdøde døde 28.1.1760.

997 Maren Pedersdatter i Viborg. 8.8.1760, fol.372.
Enke efter Anders Vistisen, handskemager.
Hans A:
1) bror Søren Vistisen i Viborg
2) bror Peder Vistisen i Viborg
3) søster [Maren Vistisdatter, skifte 16.2.1725 lbnr.426, var g.m. Christian Gregersen]. 1B:
a Visti Christiansen i Viborg.
Hendes Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 19.5.1759.

998 Maren Mortensdatter i Viborg. 16.9.1760, fol.378.
Enke efter Laurids Nielsen Post, [skifte 26.9.1750 lbnr.834]. A:
1) bror Morten Mortensen i Tranborghus på Asmildkloster gods
2) bror Peder Mortensen, handskemager i Ålborg
3) halvbror Peder Mortensen i Viborg
4) halvbror Jens Mortensen, uvist hvor
5) halvsøster Maren Mortensdatter, uvist hvor.
Afdøde døde 11.8.1759.

999 Anne Pedersdatter i Viborg. 20.10.1760, fol.386.
Enke efter Peder Lauridsen Gedsted, [skifte 9.4.1754 lbnr.900]. B:
2) Johannes Pedersen Gedsted, [skifte 4.11.1747 lbnr.791]. 3B:
a Peder Johansen Gedsted 16
b Jens Johansen Gedsted 15
c Laurids Johansen Gedsted 13.
FM: Naaman Lassen i Viborg.
Første ægteskab med [Johan Evertsen i Viborg. 22.10.1715 lbnr.282]. B:
1) Else Johansdatter g.m. Konrad Lundsgaard til Lergrav [i Avlum sogn].
Afdøde døde 30.5.1760.

1000 Jens Villumsen i Viborg. 7.11.1760, fol.392.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Gjørup i Viborg. B:
1) Hans Jensen 17
2) Maren Kirstine Jensdatter 14
3) Søren Jensen 12
4) Jens Jensen 10.
FM: Visti Poulsen Bruun i Viborg.
Registrering 11.8.1760.

1001 Christen Sørensen Hannæs i Viborg. 20.11.1757, fol.400B.
E: Margrethe Jørgensdatter. B:
1) Søren Christensen Hannæs i Korup [Mølle] i Visborg sogn
2) Dorthe Christensdatter Hannæs 30, i Viborg.
Afdøde døde 20.11.1757.

1002 Anne Elisabeth Armreich i Viborg. 18.6.1757, fol.401.
Enke efter [Hans Mariager], gørtler, [skifte 27.5.1755 lbnr.949]. B:
1) Andreas Hansen Schiøtz, for tyveri dømt til fæstningsarbejde i Fredericia.

1003 Karen Madsdatter Aarestrup i Viborg. 3.12.1757, fol.402.
A:
1) bror i Årestrup, hvis navn ikke angives
2) søster Anne Madsdatter i Årestrup.
Afdøde døde 3.12.1757.

1004 Maren Sørensdatter [Ravn] i Viborg. 16-9-1758, fol.402B.
Enke efter Mads Henriksen Alstrup, handskemager i Viborg, skifte 22.6.1756 lbnr.941]. B:
1) Henrik Severin Alstrup, handskemagersvend i Viborg
2) Jens Christian Alstrup i Viborg
3) Mette Alstrup g.m. Johannes Andersen Skottenborg i Viborg
4) Edel Alstrup g.m. Palle Gaarsdal i Viborg.

1005 Oluf Jensen, hattemager i Viborg. 30.11.1758, fol.403B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Edvard Christensen Skive i Viborg. B:
1) Jens Olufsen 18.

1006 Karen Jepsdatter, ugift tjenestepige i Viborg. 31.7.1759, fol.404.
A:
1) far Jeppe Augustinussen i Grættrup [i Junget sogn] i Salling på Jungetgård gods.
Afdøde døde 31.7.1759.

1007 Christian Pedersen Buch, kobbersmed i Viborg. 30.9.1760, fol.404B.
E: Sofie Nielsdatter Boller. LV: Niels Gjørup i Viborg. B:
1) Gundil Christiansdatter Buch 3.
FM: Troels Lauridsen, hattemager i Viborg.
Desuden nævnes afdødes bror Jens Pedersen Buch i København.
Registrering 15.2.1760.

1008 Johanne Cathrine Wagaard i Viborg. 27.3.1761, fol.415B.
E: Andreas From, urmager. A:
1) bror Peder Wagaard, student på Ullerup i Thy
2) bror Iver Wagaard, student i Gerlev præstegård ved Randers
3) søster Inger Marie Cathrine Wagaard g.m. Ove Paulin Helbæk, præst i Vammen, Bigum og Lindum
4) søster Dorthe Wagaard på Kokkedal
5) søster Ida Kirstine Wagaard på Vestervig Kloster
6) søster Helle Helene Wagaard på stedet
7) søster Malene Wagaard i Hundstrup præstegård i Thy.

1009 Kirsten Nielsdatter i Viborg. 2.3.1761, fol.416B.
E: Jens Christensen Torsager. A:
1) søster Maren Nielsdatter, på stedet.

1010 Mikkel Rodewald, [kobbersmed] i Viborg, [begravet Viborg Sortebrødre 12.12.1760], fol.418.
E: Anne Jepsdatter Boller.
Testamente af 26.4.1735.

1011 Anne Jensdatter Bøstrup i Viborg. 16.4.1761, fol.418B.
E: Andreas Christensen Verner, skoflikker. B:
1) Mette Verner 8
2) Anne Margrethe Verner 7
3) Christen Verner 6
4) Margrethe Verner 4
5) Jens Verner 2.

1012 Kirstine Marie Galskyt i Viborg. 28.4.1761, fol.420.
Enke efter Johan Herman Barlag, byfoged i Viborg, [skifte 10.4.1736 lbnr.660].
Testamente af 12.11.1732. A:
00) farfar Peder Thomsen Galskyt til Kornumgård [i Vester Brønderslev sogn, død 24.9.1678]
0) far Peder [Pedersen] Galskyt, kapellan i Sæby, [skifte Ålborg bisp 22.10.1694 lbnr.125]
01) faster Karen Pedersdatter Galskyt, [skifte Ålborghus 18.6.1727]. Første ægteskab med [Christian Knudsen Worm på Korslund i Hellevad sogn, død 2.2.1693] 4B:
1) Peder Worm i Ålborg, død. 1B:
a [Henrik Christian] Wormskjold til Bramminge, død [1760]. Hans børn, hvis navne ikke angives
2) Anne Christiansdatter Worm g.m. Niels Ibsen i Lille Rævdal i Dronninglund sogn på Dronninglund gods
3) Margrethe Worm, [skifte Slet herred gejstlig 23.7.1754 lbnr.46] g.m. Jens Nielsen Iversen, præst i Vilsted og Vindblæs, [skifte Slet herred gejstlig 29.11.1742 lbnr.40]. 7B:
a Karen Jensdatter, enke efter Peder [Christensen] Hostrup, degn i Øster Brønderslev og Hallund, [begravet Øster Brønderslev 24.5.1748]
b Anne Jensdatter g.m. Jens Nielsen Møller i Vilsted mølle
c Kirsten Jensdatter g.m. Hans Pedersen Møldorf i Gjerrild
d Niels Christian Jensen i Grenå
e Anneke Jensdatter g.m. Jørgen Severin [Rostved], degn i Marie Magdalene
f Henrikke Christiane Jensdatter g.m. Jens Kærgaard i Randers
g Abigael Jensdatter g.m. Christen Mogensen Tolstrup, skoleholder i Løvel
Karen Pedersdatter Galskyts andet ægteskab med [Peder Terkildsen Østrup, sidst degn i Tødsø og Erslev på Mors]. B:
4) Christiane Cathrine Terkildsen i København, enke efter Hans [Jacobsen] Hemmer i Ålborg
02) faster Anne Pedersdatter Galskyt, [begravet Vester Brønderslev 14.5.1719]. [Første ægteskab med Jens Lauridsen, forpagter på Lundgård i Gammelstrup sogn i Fjends herred].
Anne Pedersdatter Galskyts andet ægteskab med Mikkel Madsen, borgmester i Hjørring, [død 1683]. 1B:
1) Thomas Mikkelsen Galskyt, byskriver i Holbæk, [begravet 3.7.1725]. 2B:
a Ottilie Birgitte Galskyt g.m. Oluf [Nielsen] Westphal, kapellan i Kolding og præst i Almind, [død 6.4.1772]
b Jacob Sparre Galskyt, [præst Brahetrolleborg, død 14.2.1752]. 4B:
1 Thomas Martin Braëm Galskyt
2 Johannes Galskyt
3 Johanne Cathrine Galskyt
4 Jacobine Sparre Galskyt.
Anne Pedersdatter Galskyts tredje ægteskab med Søren Andersen i Vester Brønderslev. 1B:
2) Kirsten Sørensdatter g.m. Søren Thomsen i Vester Brønderslev. 4B:
a Thomas Sørensen
b Anders Sørensen i Dronninglund
c Kirsten Sørensdatter i Hjørring, død
d en datter i Hallund
Afdøde døde 8.6.1759.

1013 Anne Marie Christensdatter i Viborg. 18.8.1761, fol.454.
E: Peder Madsen, handskemager. B:
1) Mads Pedersen 10
2) Bodil Pedersdatter 3.

1014 Dorthe Eskildsdatter i Viborg. 9.?.1761, fol.456B.
E: Jans Knudsen Sæby, avlsmand. A:
1) bror Simon Eskildsen ved Haderslev, om han lever
2) bror Jørgen Eskildsen på Estvadgård gods, om han lever.
Afdøde døde 8.6.1761.

1015 Christiane Charlotte Trolle i Viborg. 8.10.1760, fol.458B.
Enke efter [Abraham Adam] von Gaffron, generalløjtnant, [død Nyborg på Fyn 11.5.1738]. B:
1) Palle Maximilian von Gaffron, kaptajn i Schlesien.
(Sml. lbnr.870).

1016 Peder Mouridsen Graa, købmand og fuldmægtig i Viborg Toldkontor. 16.6.1761, fol.473B.
Enkemand efter [Else Gregersdatter, skifte 11.4.1742 lbnr.709]. B:
1) Gregers Pedersen Graa, degn i Skørping [og Fræer]
2) Mourids Pedersen Graa, købmandskarl i Norge
3) Christine Pedersdatter Graa, [død 3.10.1758], var g.m. Jens [Jensen] Bering, præst i Gørding, Vemb og Bur
4) Marianne Pedersdatter Graa, i Holstebro
5) Hans Adolf Pedersen Graa, matros i København.
Afdøde døde 12.11.1760.

1017 Peder Sørensen Skive, handskemager i Viborg. 9.3.1762, fol.478B.
E: Anne Pallesdatter. LV: Georg Elling i Viborg. B:
1) Margrethe Pedersdatter Skive 23.
FM: Casper Kønig.

1018 Birthe Christensdatter Nørgaard i Viborg. ?.1.1762, fol.480.
E: Niels Jensen Ørum, væver. B:
1) Christen Nielsen Ørum 6
2) Jens Nielsen Ørum 3.

1019 Laurids Christensen Hesselberg i Viborg. 18.6.1762, fol.481.
E: Eva Marie Jensdatter [Lyngsø]. LV: Naaman Lassen købmand i Viborg. B:
2) Jens Lauridsen Hesselberg 4.
FM: morfar Jens Lyngsø.
Første ægteskab med [Else Christensdatter, skifte 16.5.1757 lbnr.962]. B:
1) Christen Lauridsen Hesselberg 15.
FM: Hans Buch, købmand i Viborg.
Afdøde døde 19.5.1762.

1020 Anne Pedersdatter i Viborg. 13.7.1763, fol.486.
E: Mads Gravballe, handskemager. B:
1) Jens Christian Madsen 13
2) Anne Johanne Madsdatter 12
3) Dorthe Madsdatter 7
4) Sidsel Madsdatter 2.

1021 Kirsten Lauridsdatter Lindholm i Viborg. 16.7.1763, fol.487B.
E: Hans Peder Schiønning, hattemager. B:
1) Laurids Hansen Schiønning 6
2) Anne Marie Hansdatter Schiønning 6
3) Gotfred Hansen Schiønning 3
4) Josef Hansen Schiønning 2.

1022 Maren Mortensdatter i Viborg. 16.7.1763, fol.490.
E: Frands Abrahamsen Boemann (Boumann), bødker. B:
1) Morten Frandsen i København
2) Isak Frandsen på stedet
3) Jacob Frandsen i Norge
4) en datter 30, der tjener på Landting.

1023 Bodil Pedersdatter Handberg i Viborg. 26.7.1763, fol.492.
E: Peder Poulsen [Aarup], feldbereder. B:
1) Poul Pedersen 12
2) Anne Margrethe Pedersdatter 10
3) Lisbeth Marie Pedersdatter 7
4) Peder Pedersen.

1024 Arnold Christian Dyssel, landsdommer i Viborg, der døde 28.7.1763, fol.494B, 646B.
E: Maren Grotum Holst. LV: Ravn. B:
1) Arnold, Dyssel, fændrik
2) Peder Dyssel
3) Sofie Cathrine Dyssel.
[Første ægteskab med Anne Christence Rosenkrantz, skifte 14.5.1739 lbnr.644].
Bevilling til uskiftet bo af 19.3.1751.
Samfrændeskifte19.2.1765.

1025 Registrering i Viborg. 10.8.1763, fol.495.
Registrering i Viborg Tugt- og Manufakturhus af effekter, der skal sælges på auktion efter kongelig ordre.

1026 Marie Lauridsdatter i Viborg. 14.11.1762, fol.501.
E: Jens Thuesen. B:
1) Kirsten Jensdatter 39, i Viborg
2) Sofie Jensdatter 35, i Holstebro
3) Anne Cathrine Jensdatter g.m. Niels Hvas i Viborg
4) Thue Holst 31, student
5) Laurids Holst 28, i Vorgod præstegård
(Skiftets begyndelse også indført fol.500, men overstreget).

1027 Kirsten Testrup i Viborg. 6.8.1763, fol.503B, 663.
E: Hans Olufsen, rådmand i Viborg og fyrforvalter for Skagen og Anholt fyr. B:
1) Cathrine Marie Hansdatter 1¾
2) Oluf Christian Hansen 9 mdr.
FM:
1 Rosencrone
2 F. de Testrup
3 C. Testrup
4 S. Testrup.
Arv i boet efter afdødes søster Birgitte Testrup, der døde februar 1762 og afdødes far [Christen Sørensen Testrup til Viffertsholm i Solbjerg sogn, død 1761].
Afdøde døde 17.2.1763.

1028 Sebastian Stabel, stadskirurg i Viborg. 29.11.1763, fol.506B.
Enkemand efter Kirsten [Jensdatter] Samsø, der døde 9 uger før ham. B:
1) Christian Stabel 21, i Christiania i Norge
2) Anne Christine Stabel 20
3) Tobias Stabel 19
4) Jens Andreas Stabel 18, i Wielche March i Holsten
5) Johan Stabel 17, hos en apoteker i København
6) Jørgen Stabel 14
7) Ingeborg Stabel 11
8) Jonas Stabel 8
9) Karen Stabel 7
10) Laurids Stabel 22 uger.
(Børnenes alder ved registreringen 17.11.1762).
FM: Hans Ravn, landstingsprokurator i Viborg.
Afdøde døde 17.11.1762.

1029 Inger Thomasdatter i Viborg. 14.6.1763, fol.521.
E: Jens Nielsen Alstrup, handskemager. B:
1) Anne Marie Jensdatter Alstrup, død, var g.m. Peder Jensen Bistrup, bager i Viborg. 1B:
a Anne Regine Pedersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 6.10.1758.

1030 Maren Jensdatter i Viborg. 22.3.1763, fol.522.
E: Oluf Jensen Rømer, skomager.
Første ægteskab med Søren Rasmussen Laurbjerg, [skifte 11.6.1760 lbnr.994]. B:
1) Maren Sørensdatter 7
2) Jens Sørensen 4
FM: Edvard [Christensen] Skive, skomager i Viborg.

1031 Anders Villadsen, glarmester i Viborg. 26.4.1763, fol.523B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Troels Lauridsen, hattemager i Viborg. B:
1) Villads Andersen 8.
FM: født værge Villads Andersen, glarmester i Viborg.

1032 Karen Christoffersdatter i Viborg. 2.6.1762, fol.524.
Enke efter Vilhelm [Gregorius] Breutigam, tømrer, [skifte 13.6.1755 lbnr.927]. B:
1) Birgitte Marie Vilhelmsdatter
3) Ernst Vilhelmsen 21
4) Johannes Christoffer Vilhelmsen.
FM: svoger Johan Krop.
Afdøde døde 2.6.1762.

1033 Jens Christian Alstrup i Viborg. 17.7.1762, fol.526.
E: Karen Pedersdatter. LV: Søren Tostrup i Viborg. B:
1) Mads Alstrup 12
2) Christen Alstrup
3) Palle Gaarsdal 10 uger.
FM: Niels Lindholm, hattemager i Viborg.

1034 Jens Hansen Lyngsø, skomager. 19.7.1762, fol.527.
E: Anne Andersdatter. LV: Jens Hansen Bering, skomager i Viborg. B:
1) Eva Marie Jensdatter Lyngsø, enke efter Laurids [Christensen] Hesselberg. [skifte 18.6.1762 lbnr.1019] 2) Maren Jensdatter 28.
FM: Niels Nielsen Silkemand, skomager i Viborg.
Arv i boet til Eva Marie Frandsdatter efter:
1 Maren Sørensdatter, [skifte 6.3.1738 lbnr.625]
2 Jochum Pedersen Faarbæk

1035 Simon Reigner (Reininger), skrædder i Viborg. 5.8.1762, fol.528.
E: Johanne Henriksdatter. LV: Søren Tostrup. B:
1) Mette Simonsdatter 33.
FM: Henrik Jørgensen i Viborg.

1036 Jens Jensen i Viborg. 19.1.1763, fol.528B.
Enkemand. B:
1) Bodil Jensdatter.
Afdøde, der var fæstebonde i Daugbjerg på Hald gods, var for kort tid siden flyttet til Viborg med sin datter.

1037 Maren Nielsdatter i Viborg. 20.12.1762, fol.529.
E: Peder [Sørensen] Ballund. B:
1) Søren Pedersen Ballund 16
2) Anne Dorthe Pedersdatter 14
3) Anne Pedersdatter 10.

1038 Mette Kirstine Christensdatter i Viborg. 1763, fol.529B.
E: Christian Ravn, handskemager. B:
1) Christian Christiansen Ravn 9.

1039 Hans Kold, tjenestekarl i Viborg. 29.9.1763, fol.530B.
E: Birgitte Poulsdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 29.9.1763.

1040 Else Olufsdatter i Viborg. 15.6.1762, fol.531.
E: Anders Nielsen Bisle. B:
2) Maren Andersdatter 19
3) Søren Andersen 17
4) Niels Andersen 16
5) Anne Marie Andersdatter.
FM: Niels Lindam i Viborg.
Første ægteskab med [Søren Christensen Fallesgaarde, skifte 17.12.1735 lbnr.557]. B:
1) Ellen Marie Sørensdatter g.m. (navn mangler) i Viborg.

1041 Anne Mouridsdatter i Viborg. 21.6.1762, fol.532.
E: Peder Jensen Skals, vognmand.
Første ægteskab med Jens Christensen Fastrup, skifte 17.10.1731 lbnr.495. B:
1) Karen Jensdatter g.m. Peder Knap, skomager i Nykøbing Mors
2) Kirsten Jensdatter i København.
Andet ægteskab med Gert Christensen Erikstrup, skifte 26.2.1737 lbnr.608. B:
3) Gertrud Gertsdatter, død.
Afdøde døde 21.6.1762.

1042 Jens Olufsen Vinge i Søndre Teglgård på Viborg bys grund. 10.1.1764, fol.537B.
E: Marie Kirstine Jensdatter Vorre. B:
1) Anne Marie Jensdatter Vinge 12
2) Jens Jensen Vinge 6
3) Anne Kirstine Jensdatter Vinge 5
4) Else Marie Jensdatter Vinge 3
5) Karen Jensdatter Vinge 2.
FM:
1 Peder Vorre
2 fars svoger Niels Lindholm, hattemager.
Skøde 3.5.1717 fra afdødes far Oluf Nielsen, tømrer, [skifte 18.2.1738 lbnr.624].
Registrering 21.5.1763.

1043 Niels Jensen Gammelstrup i Viborg. 10.1.1764, fol.546B.
E: Øllegaard Laugesdatter. LV: søn Lauge Skov i Viborg. A:
1) bror [] Ostenfeld? i København
2) bror Peder Jensen i Gammelstrup
3) bror Christen Jensen i Gammelstrup, død. 5B:
a [mangler] Christensen i Gammelstrup
b Jens Christensen i Skive
c Laurids Christensen
d Christen Christensen
e Else Christensdatter.
Afdøde døde 7.2.1763.

1044 Hans [Lauridsen] Billeschou, borgmester i Viborg. 24.4.1763, fol.552B.
Enkemand efter [Birgitte Vilhelmsdatter Riis, begravet Viborg Gråbrødre 18.4.1763]. B:
1) Christian Billeschou 21, student
2) Vilhelm Billeschou 18, student
3) Frederikke Louise Billeschou 17
4) Elisabeth Ernestine Billeschou 14
5) Anne Kirstine Billeschou 10
6) Charlotte Billeschou 8
7) Laurentse Billeschou 7
8) Anne Billeschou 6
9) Øllegaard Billeschou 4.
FM: Christian Damsgaard, byfoged i Viborg.
Afdøde døde 24.4.1763.

1045 Christen Christensen Handberg, kræmmer i Viborg. 5.3.1764, fol.567.
Enke efter Anne Kjeldsdatter, der døde kort tid før sin mand. B:
1) Kjeld Christensen
2) Christen Christensen
3) Oluf Christensen
4) Anne Christensdatter
5) Else Christensdatter
6) Karen Christensdatter.
Afdøde døde 20.5.1763.

1046 Mette Margrethe Bruun i Viborg. 7.2.1764, fol.577.
Enke efter Hans Henrik Lassen, snedker, [skifte 31.1.1760 lbnr.989]. B:
1) Mette Hansdatter 8.
FM: Christen Jacobsen Skive i Viborg.
Afdøde døde 10.3.1763.

1047 Anders [Thomsen] Hammershøj, skrædder i Viborg. 6.3.1764, fol.580B.
Enkemand efter [Else Marie Jensdatter Alstrup, begravet Viborg Sortebrødre 11.9.1762].
Første ægteskab med Anne Kirstine [Sørensdatter, skifte 8.6.1752 lbnr.867]. B:
1) Laurids Andersen 24
2) Søren Andersen 22
3) Thomas Andersen 14.
FM: Jens Nielsen Alstrup.
Registrering 14.5.1763.

1048 Maren Christensdatter [Gunst] i Viborg. 29.1.1764, fol.584.
E: Gustav Wusteney (Wisteney), gartner. B:
1) Anne Cathrine Wusteney g.m. [Jens Nikolaj] Lund, postmester i Randers
2) Prisca Wusteney g.m. [Casper Didrik] Lohmann, skovrider i Løvskal.
Afdøde døde 29.1.1764.

1049 Gertrud Andersdatter, ugift tjenestepige i Viborg. 22.3.1764, fol.584B.
A:
1) far Anders Dinesen i Krogslund i Gjellerup sogn i Hammerum herred.
Afdøde døde 22.3.1764.

1050 Jens Christian Høgh, ugift i Viborg. 4.6.1764, fol.585.
A:
0) far [Søren Christensen Høgh, farver i Viborg, skifte 27.9.1707 lbnr.170]
1) bror Henrik Høgh
2) halvsøster [Anne Sørensdatter] i Århus
3) halvsøster [Marie Elisabeth Sørensdatter, skifte 4.3.1727 lbnr.448], var g.m. Filip Ferring, bager. 1B:
a [Anne Cathrine Filipsdatter] g.m. en brændevinsmand i København.
Afdøde døde 12.7.1762.

1051 Maren Pedersdatter i Viborg. 4.6.1764, fol.590.
E: Thøger [Andersen] Trane, maler. B:
1) Jens Christian Trane, foged på Vedbygård [i Ruds Vedby sogn] ved Kalundborg.
Første ægteskab med [Jens Pedersen Dalsgaard, skrædder i Viborg, skifte 16.6.1710 lbnr.198]. B:
2) Maren Jensdatter, enke efter Laurids Isaksen
3) Anne Jensdatter.
FM: Søren Christensen, kandestøber i Viborg.
Registrering 31.10.1763.

1052 Anne Andersdatter Ledertouger i Viborg. 21.4.1764, fol.596.
E: Jens Nielsen Alstrup. B:
1) Thomas Jensen Alstrup 32 dage.
Enkemandens første ægteskab med Inger Thomasdatter, skifte 14.6.1763 lbnr.1029]. B:
1) [Anne Marie Jensdatter Alstrup, død, var g.m. Peder Jensen Bistrup, bager i Viborg]. 1B:
a [Anne Regine Pedersdatter].

1053 Ida Sofie Gedde, der døde Viborg Domkirke 6.5.1764, fol.597.
E: Thyge Høgh, major.
Bevilling til uskiftet bo af 29.9.1747.

1054 Christen Pedersen Handberg. 23.6.1764, fol.597B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Poul Madsen Vadskær, klædehandler i Viborg. B:
1) Mathias Christensen Handberg 9.
FM: født værge Johannes Pedersen Handberg i Viborg.

1055 Birgitte Jensdatter i Viborg. 19.6.1764, fol.598B.
E: Mads Bøstrup. B:
1) Jens Madsen Bøstrup 5 uger.

1056 Karen Jensdatter Fischer, ugift i Viborg. 7.6.1764, fol.599B.
A:
1) bror Jens Fischer
2) bror Peder Fischer, død. 1B:
a Mette Kirstine Pedersdatter g.m. en teglbrænder på Alheden
3) søster Kirsten Jensdatter i Sønder Thise i Salling
4) søster Anne Marie Jensdatter Fischer på stedet.
Afdøde døde 7.6.1764.

1057 Bodil Madsdatter i Viborg. 24.7.1764, fol.600B.
E: Gert Henriksen. B:
1) Christen Jensen, skomager i Viborg
2) Hylleborg Sørensdatter g.m. Johan Henrik Reith?, forhen gartner på Antvorskov slot.
Afdøde døde 23.4.1764.

1058 Anne Pedersdatter i Viborg. 14.8.1764, fol.602.
Enke efter Niels Pallesen Gaarsdal (Gaasdal), [skifte 23.3.1746 lbnr.786]. B:
1) Cathrine Nielsdatter g.m. Niels Sørensen Gaarsdal i Viborg
2) Abelone Nielsdatter, [lem af Viborg Hospital]
3) Dorthe Nielsdatter, død. E: Peder Pors i Mogenstrup [i Grinderslev sogn] i Salling på Eskær gods. 1B:
a Anne Cathrine Pedersdatter
4) Inger Nielsdatter g.m. Iver Christensen Friis i Vester Grønning på Eskær gods
5) Mette Nielsdatter g.m. Peder Mortensen Lundø i Viborg.
Afdøde døde 12.3.1764.

1059 Niels Lauridsen Haslund, ugift købmandskarl i Viborg. 14.8.1764, fol.604B.
A:
0) forældre Laurids [Sørensen] Haslund i Holstebro, skifte Holstebro 7.1.1745 lbnr.40 og Inger Lauridsdatter, skifte Holstebro 13.2.1745 lbnr.65
1) søster Sidsel Haslund g.m. Peder Schultz i Holstebro
2) søster Dorthe Marie Haslund, i Vester Hovvinkel
3) bror Peder Haslund i Århus
4) søster Maren Haslund
5) søster Abelone Haslund i Holstebro
6) halvbror Søren Haslund, købmand i Viborg,

1060 [Ingeborg Marie Nybro] i Viborg, [begravet Viborg Sortebrødre 27.7.1764], fol.607B.
E: Søren [Lauridsen] Haslund, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 10.8.1764.

1061 Marie Andersdatter i Viborg. 28.11.1762, fol.607B.
Enke efter Poul Andersen Bruun, slagter, [skifte 30.11.1753 lbnr.895]. B:
1) Visti Poulsen Bruun i Viborg
2) Anders Poulsen Bruun, hattemager i Vest Frisland
3) Karen Poulsdatter Bruun i Amsterdam.
Afdøde døde 28.11.1762.

1062 Kirsten Henriksdatter i Viborg. 23.8.1764, fol.610.
E: Johannes Sundstrup. B:
1) Jens Johansen 20
2) Johanne Johansdatter 16
3) Margrethe Johansdatter 9.

1063 Anne Marie Pedersdatter i Viborg. 31.8.1764, fol.612.
E: Peder Johansen Bang, stadstjener.
Små børn, hvis navne ikke angives.

1064 Thøger Elling i Viborg. 14.4.1764, fol.612.
A:
0) forældre [Jens Christensen Elling, præst i Skallerup og Vennebjerg, død 1716 og Karen Thøgersdatter Rosenberg, skifte Vennebjerg herred gejstlig 1.4.1750 lbnr.33]
1) bror Georg Elling i Viborg
2) bror Christen Elling, præst i Skallerup [og Vennebjerg] i Vendsyssel
3) bror Ove Elling i Sorø på Sjælland
4) søster Cathrine [Marie] Elling, [død maj 1734], var g.m. Mathias [Mathiasen] Holm, præst i Jelstrup, skifte Vennebjerg herred gejstlig 29.4.1739 lbnr.16]. 4B:
a Ejler Holm, præst [i Tystrup og Haldagerlille] på Sjælland
b Jens Holm, købmandskarl på Sjælland
c Christiane Holm g.m. [Søren Jensen] Lodberg, præst i Skagen
d Cathrine Holm g.m. Hans Ferslev, byfoged i Skagen.
Afdøde døde 29.3.1764.

1065 Poul Nielsen, tjenestekarl i Viborg. 12.10.1764, fol.622B.
A:
1) bror Niels Nielsen i Sinding
2) søster i Sinding, hvis navn ikke kendes.
Afdøde var født i Sinding.

1066 Anne Møllersdatter i Viborg. 8.9.1764, fol.622B.
E: Christian [Frands] Kruse, parykmager. B:
4) Christiane Kruse 14
5) Christian Kruse 11.
Af første ægteskab B:
1) Troels Sindbjerg 24, feldberedersvend i Viborg
2) Peder Sindbjerg 22, parykmagersvend i Viborg
3) Claus Sindbjerg, i Viborg latinskole.
Afdøde døde 8.9.1764.

1067 Peder Nielsen Bødker i Viborg. 26.11.1764, fol.623.
A:
1) mor Cathrine Pedersdatter Ledertouger, enke efter Niels Nielsen Bødker, [handskemager, skifte 12.8.1752 lbnr.881]
2) bror Niels Nielsen Bødker 13, i malerlære i Viborg.
FM: Frederik Møller, maler i Viborg.
Afdøde døde 28.10.1764.

1068 Baltser Madsen i Viborg. 22.10.1764, fol.624.
E: Cathrine Berntsdatter, der døde 27.11.1764.
Arvinger angives ikke.
Dog angives hendes søn: Bernt i Trom.. [formentlig Tromøy ved Arendal eller Tromsø].
Afdøde døde 22.10.1764.

1069 Jacob Pedersen, handskemager i Viborg. 14.1.1765, fol.625B.
E: Anne Hansdatter. LV: Jens Hansen Bering. B:
1) Christiane Jacobsdatter 18
2) Jens Jacobsen 9
3) Peder Jacobsen 7
4) Inger Jacobsdatter 4.
FM: Frederik Møller, maler i Viborg.

1070 Christen Jensen Britsgaard i Vintmølle. 19.1.1765, fol.626B.
E: Kirsten Nielsdatter Vinge. LV: Svend Gjørup i Viborg. B:
1) Jens Christensen Vintmølle
2) Peder Christensen Vintmølle i Viborg
3) Marie Christensdatter Vintmølle g.m. Hans Jensen i Viborg
4) Birthe Christensdatter Vintmølle g.m. Niels Jespersen i Svenstrup [i Søby sogn] i Silkeborg amt
5) Anne Christensdatter Vintmølle, enke efter Niels Simonsen, smed i Viborg
6) Johanne Christensdatter, [skifte 27.7.1757 lbnr.963] g.m. Peder Pedersen i Holstebro. 1B:
a Johanne Pedersdatter.
Afdøde døde 20.12.1764.

1071 Christen Jensen Vorre, hattemager i Viborg. 9.2.1765, fol.628B.
E: Eva Jensdatter Lyngsø. LV: Niels Lauridsen Lindholm. B:
1) Laurids Christensen Vorre 6 mdr.
FM: født værge Peder Vorre i Viborg.
Arv i boet efter Jens Olufsen Vinge, [skifte 10.1.1764 lbnr.1042] til B:
1) Anne Marie Jensdatter Vinge
2) Anne Kirstine Jensdatter Vinge.

1072 Niels Lauridsen, skrædder i Viborg. 12.2.1765, fol.630.
Enkemand efter Kirsten Nielsdatter [Ilsø, skifte 10.6.1755 lbnr.933]. B:

1) Søren Nielsen Overgaard i København
2) Helle Nielsdatter g.m. Anders [Jensen] Ledertouger, handskemager i Viborg
3) Inger Nielsdatter g.m. Didrik Helmerding i København
4) Anne Nielsdatter g.m. Knud [Jensen] Bro, skoleholder i Viborg.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Lauridsdatter på stedet.
Afdøde døde 28.9.1764.

1073 Niels Simonsen Dalgaard, snedker i Viborg. 12.2.1765, fol.631B.
E: Johanne Poulsdatter Amtrup. B:
4) Poul Nielsen Amtrup, præst i Ørum og Gammelstrup
5) Anders Simonsen Dalgaard, snedker i en by ved Randers
6) Anne Nielsdatter Dalgaard
7) Kirsten Nielsdatter Dalgaard.
Første ægteskab med Anne Margrethe Markusdatter, skifte 16.1.1721 lbnr.372. B:
1) Anne Nielsdatter Dalgaard, [skifte Harre herred gejstlig 28.12.1750 lbnr.8], var g.m. Oluf [Rasmussen] Skive, degn på Fur. 3B:
a [Rasmus Olufsen Skive]
b [Niels Olufsen Skive]
c [Simon Olufsen Skive]
2) Kirsten Nielsdatter Dalgaard, [begravet Gjellerup 23.4.1758], var g.m. Anders [Dinesen] Krogslund i Krogslund [i Gjellerup sogn] i Hammerum herred. 3B:
a [Johanne Andersdatter]
b [Ellen Andersdatter]
c [Anne Margrethe Andersdatter]
3) Simon Nielsen Dalgaard. Bortrejst for over 30 år siden, uvist hvorhen.
Afdøde døde 9.10.1764.

1074 Anne Marie Blicher i Viborg. 19.2.1765, fol.634B.
Enke efter Christen [Christensen] Lund, skrædder. B:
1) Anne Christensdatter Lund g.m. Peder [Jensen] Erlund i Viborg
2) Bolette Christensdatter Lund, død, var g.m. Arent Hejnsvig i København. 3B:
a Christian Hejnsvig i København
b Erik Hejnsvig i København
c Marie Kirstine Hejnsvig på stedet.
FM: Christen Mønsted i Viborg.
Afdøde døde 9.9.1764.

1075 Mogens Christian Trane, [skildrer] i Viborg. 12.2.1765, fol.637B.
E: Judith Juliane Buch. LV: Jacob Filstrup, landstingsskriver i Viborg.
Første ægteskab med [Beate Lauridsdatter Laurbjerg, død 1753, datter af Laurids Sørensen Laurbjerg, præst i Sønderholm og Frejlev, skifte Hornum herred gejstlig 10.4.1740 lbnr.18]. B:
1) Hans Christian Trane, på stedet
2) Ingeborg Trane
3) Jens Trane, skildrer i Skive
4) Laurids [Laurbjerg] Trane, købmand i Helsingør
5) Frederik [Dannefer] Trane, underofficer, nu skoleholder [i Haldagermagle i Krummerup sogn] på Sjælland
6) Christian Trane, skriverkarl i Arendal i Norge.
Afdøde døde 27.8.1764.

1076 Johan Jochum Schmidt, overskærer i Viborg. 13.3.1765, fol.643B.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Niels Lindholm. B:
1) Johan Johansen 1.
FM: Peder Poulsen, feldbereder i Viborg.

1077 Henrik Jørgensen i Viborg. 14.3.1765, fol.644B.
E: Karen Christensdatter Handberg. LV: Niels Lindholm. B:
1) Mette Henriksdatter 8
2) Søren Henriksen 6
3) Jørgen Henriksen 4
4) Christen Henriksen 3
5) Morten Henriksen 1.
FM: Christen Handberg.

1078 Else Jørgensdatter Bang i Viborg. 27.10.1764, fol.645.
E: Christian Buch, væver. B:
1) Anne Elise? Buch 23
2) Charlotte Buch 17
3) Johan Frederik Buch 14
4) Johan Christian Buch 12.
Enkemanden kaldes også Boch.

1079 Johannes Skottenborg i Viborg. 25.11.1764, fol.646.
E: Mette Madsdatter Alstrup. B:
1) Anders Johansen Skottenborg 14
2) Mads Johansen Skottenborg 11
3) Søren Johansen Skottenborg 9
4) Maren Johansdatter Skottenborg 2.
FM: Peder Poulsen, feldbereder i Viborg.
Afdøde døde 25.11.1764.

1080 Mette Pedersdatter i Viborg. 20.2.1765, fol.646.
Enke efter Jens [Nielsen] Ørum. B:
1) Niels Jensen Ørum
2) ? Jensdatter Ørum.
Afdøde døde 19.2.1765.

1081 Anders Wihr, betjent i Viborg. 16.3.1765, fol.646B.
E: Anne Sofie Lundsdatter.
Arvinger angives ikke.

1082 Inger Christensdatter i Viborg. 16.3.1765, fol.646B.
E: Christen Jensen Sahl.
Arvinger angives ikke.

1083 Inger Marie Pedersdatter Lassen i Viborg. 14.12.1764, fol.646B.
A:
1) mor Kirsten Jensdatter Overgaard, enke efter [Christen Pedersen Lassen, podemester i Viborg, skifte 10.9.1749 lbnr.814]
2) søster Birthe Pedersdatter Lassen, på Vilhelmsborg [i Mårslet sogn]
3) bror Jens Pedersen Lassen
4) Christen Pedersen Lassen, i Slesvig
5) Anne Margrethe Pedersdatter Lassen, i København
Desuden nævnes afdødes moster Maren Jensdatter Overgaard på stedet, enke efter Anders Bertelsen [Bording, bogbinder, begravet Viborg Gråbrødre 17.7.1761].
Afdøde døde 14.12.1764.

1084 Jens Krejbjerg i Viborg. 27.3.1765, fol.662.
E: Anne Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

1085 Rasmus Jørgensen Balle, snedker i Viborg. 18.4.1765, fol.662.
E: Marie Tønnesdatter. LV: Jens Hansen Bering i Viborg. B:
1) Jørgen Pedersen Balle
2) Margrethe Pedersdatter Balle 34
3) Karen Pedersdatter Balle 33
4) Gertrud Kirstine Pedersdatter Balle 18.
FM: Hans Peder Schiønning, hattemager i Viborg.

1086 Hustru i Viborg. 6.4.1765, fol.663.
E: Jeremias [Hansen] Sander, [betjent].
Arvinger angives ikke.

1087 Claus [Andersen] Brøndlund i Viborg. 14.4.1765, fol.663.
Enkemand efter [Magdalene Cathrine Friedenreich, begravet Viborg Sortebrødre 1.5.1754]. B:
1) Christoffer Clausen Friedenreich.
[Første ægteskab med Mette Sørensdatter Leth, skifte Nykøbing Mors 9.6.1742 lbnr.154].

1088 Christen Christensen Skals i Viborg. 9.5.1765, fol.663.
E: Hylleborg Sørensdatter. LV: Jens Hansen Bering i Viborg. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter 1.
FM: Jens Christensen, handskemager i Viborg.
Afdøde døde 9.4.1765.

1089 Karen Christensdatter i Viborg. 1.4.1765, fol.664.
E: Knud Hollænder. B:
1) Kirsten Knudsdatter.
Afdøde døde 1.4.1765.

1090 Ellen Kirstine [Pedersdatter] Overgaard i Viborg, [begravet Sortebrødre 20.5.1765], fol.664, 726B.
E: Hans Christian Buch, købmand. B:
1) Peder Buch 15
2) Mathias Buch 11
3) Anne Sofie Buch, død for kort tid siden
4) Ellen Marie Buch 7.
FM:
1 Jørgen Grøn, præst i Tårup og Kvols, som nærmeste frænde på mors side
2 Laurids Grøn.
Arv i boet til A:
1 enkemandens søster Sofie Buch i Næstved
2 enkemandens søster Maren Buch på Fredensborg.
Afdøde døde 14.5.1765.
Bevilling til uskiftet bo af 27.10.1752.
Samfrændeskifte 19.11.1765.

1091 Jens Jensen, handskemager i Viborg. 22.4.1765, fol.664.
E: Ottilie Knap. A:
1) halvsøster g.m. Erik Andersen Sevel.
Afdøde døde 22.4.1765.

1092 Søren Villadsen [Graa], snedker i Viborg. 25.6.1765, fol.664B.
E: Birthe Marie Christensdatter [Lynderup]. LV: stedfar Christen Jacobsen Skive i Viborg. B:
1) Christiane Sørensdatter 6 mdr.
FM:
1 Villads Andersen i Viborg
2 mors [halv]bror Jacob Prahl i Viborg.

1093 Laurids Sørensen i Viborg. 4.7.1765, fol.666.
E: Lisbeth Mikkelsdatter. LV: Poul Madsen Wacher. A:
1) mor Anne Jepsdatter g.m. Peder Thomsen Post i Viborg.
Afdøde døde 5.6.1765.

1094 Helvig Høyer i Viborg. 26.7.1765, fol.666B.
E: Lauge Skov. B:
1) Marie Fransiska Skov 6.

1095 Maren Nielsdatter i Viborg. 30.7.1765, fol.667B.
E: Poul Jensen, bødker. A:
1) søster Birthe Nielsdatter, opvarter i Viborg Hospital.
Afdøde døde 1.7.1765.

1096 Simon [Christensen] Damsgaard, byfoged i Viborg. 30.7.1765, fol.668B.
Enkemand efter [Anne Marie Nielsdatter Høgh, begravet Viborg Gråbrødre 27.4.1761]. B:
1) Christian Damsgaard, byfoged i Viborg.
Afdøde døde 19.2.1765.
(Sml. lbnr.456).

1097 Johanne Hansdatter i Viborg. 25.6.1765, fol.670.
E: Andreas Ellemann, skrædder. B:
1) Johanne Kirstine Andreasdatter 13
2) Vilhelm Andreasen 9
3) Else Marie Andreasdatter 7
4) Hans Andreasen 2.

1098 Anne Pedersdatter i Viborg. 1.7.1765, fol.670B.
E: Anne Bystrup.
Første ægteskab med Jens Knudsen. B:
1) Maren Jensdatter 23
2) Anne Jensdatter 18
3) Else Jensdatter 7.

1099 Hans Baltsersen, ugift toldskriver i Viborg. 30.7.1765, fol.670B.
Afdøde, der var født på Holckenhavn gods på Fyn efterlader sig muligvis søskende.
Afdøde døde 15.2.1765.

1100 Oluf Lind, garver i Viborg. 30.7.1765, fol.672B.
Enkemand efter [Mette Kirstine Pedersdatter Kollerup, skifte 11.7.1758 lbnr.974]. B:
1) Hans Olufsen Lind 8.
FM: morbror Jens Pedersen Kollerup, skomager i Viborg.
[Første ægteskab med Judith Nielsdatter Holm, skifte 8.7.1754 lbnr.902].
Afdøde døde 30.5.1765.

1101 Andreas Emmerskov, postrytter i Viborg. 30.7.1765, fol.673B.
E: Kirsten Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.5.1765.

1102 Else Christensdatter i Beringsholm på Viborg by grund. 20.8.1765, fol.674B.
E: Christen Christensen Ulbjerg. B:
1) Christen Christensen 29, i Randers
2) Iver Christensen 26
3) Maren Christensdatter 22
4) Anne Christensdatter 20
5) Søren Christensen 17
6) Baltser Christensen 14
7) Christian Christensen 13
8) Mogens Christensen 12
9) Anders Christensen 7.
Arv i boet efter Hans Baltsersen i Gjørup til B:
1) Hans Baltsersen i Gjørup
2) datter g.m. Christen Svenningsen i Sundstrup
3) Morten Baltsersen i Gjørup.
Christen Svenningsen er svoger til enkemanden.

1103 Hans Pors i Viborg. 8.10.1765, fol.675B.
E: Elisabeth Lachmann. B:
1) Anne Margrethe Dorthe Hansdatter 12.
Afdøde døde 1.5.1765.

1104 Gregers Gregersen, skomager i Viborg. 30.9.1765, fol.685.
E: Maren Lauridsdatter [Skive]. LV: Jens Hansen Bering, skomager i Viborg. B:
2) Gregers Gregersen [Daae] 2.FM: født værge Edvard Skive, skomager i Viborg.
[Første ægteskab med Maren Simonsdatter, enke efter Hans Tommerup, skifte 7.8.1744 lbnr.761]. B:
1) [Gregers Gregersen Daae].

1105 Maren Mouridsdatter Graa i Viborg. 7.10.1765, fol.687B.
Enke efter Johan Mehl, hospitalsforstander og juveler i Viborg. B:
3) Ditlev Mehl, præst i As og Klakring
4) Henrik Mehl, succederende præst i Hjerk og Harre i Salling
5) Inger Mehl g.m. [Lauge] Fanø på Ørregård [i Fiskbæk sogn]
6) Johanne Cathrine Mehl g.m. Jesper [Christensen] Lund, præst i Støvring, Mellerup og Støvringgård Kloster.
Hans første ægteskab med [Adam Neuhoff, guldsmed i Viborg, skifte 9.10.1723 lbnr.397]. B:
1) Kirsten Nyhoff g.m. Jacob Fausing, degn i Hornbæk
2) Marianne Nyhoff.
Registrering 20.4.1765.

1106 Niels Lauridsen Lindholm i Viborg. 22.10.1765, fol.699B.
E: Utilia Jensdatter Vorre, der døde 22.6.1765. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter Lindholm 8
2) Jens Nielsen Lindholm 6
3) Laurids Nielsen Lindholm 4
4) Marie Nielsdatter Lindholm 2.
FM:
1 farfar Laurids Carstensen Lindholm, hattemager
2 morbror Peder Vorre.
Afdøde døde 22.5.1765.

1107 Jens Svinding, organist i Viborg Gråbrødre. 22.10.1765, fol.718.
E: Leonora Sofie Jansen, der døde 23.6.1765. B:
1) Jens Brøndlund Svinding, "liden umyndig søn"
FM: Peder Eggert i Viborg.
Afdøde døde 6.6.1765.

1108 Peder Sørensen, tjenestekarl i Viborg. 15.10.1765, fol.726.
Arvinger angives ikke.

1109 Johanne Pedersdatter i Viborg. 3.12.1765, fol.728.
E: Poul Nielsen, tømrer. B:
1) Karen Poulsdatter 16
2) Niels Poulsen 11
3) Christen Poulsen 5.

1110 Inger Mortensdatter Schiønning i Viborg, [begravet Gråbrødre 13.12.1765], fol.729, 734B.
E: Jørgen [Nielsen] Wollum, [begravet Viborg Gråbrødre 29.5.1758].
Testamente af 9.2.1761. A:
1) søskendebarn på mors side Gertrud Kirstine Clausdatter g.m. Christen Schøping i Ustrup i Sabro sogn på Ristrup gods og hendes fem børn.

1111 Alexander Brosse, glarmester i Viborg. 7.1.1766, fol.730.
A:
1) bror Christen Madsen Brosse i Amsterdam i Holland.
Afdøde døde 16.9.1765.

1112 Mathias von Hecklau, oberstløjtnant, borgmester og tolder i Viborg. 28.1.1766, fol.735.
Enkemand efter Else Nielsdatter Tvede, skifte 6.6.1752 lbnr.856]. A:
1) bror Hans Christian von Hecklau, kaptajn i Warel ved Juhde
2) bror Carl Frederik von Hecklau, kaptajn i Viborg
3) søster Ursula Augusta von Hecklau i Elskov?
Afdøde døde 29.9.1765.

1113 Margrethe Nielsdatter Vium i Viborg. 28.1.1767, fol.24.
E: Andreas Olufsen Borreschmidt, købmand, hospitalsforstander og inspektør i Viborg Tugt- og Manufakturfabrik. B:
1) Oluf Christensen Borreschmidt 14
2) Johanne Kirstine Borreschmidt 12½
3) Casper Herman Borreschmidt 10½.
FM:
1 Carl Nielsen Vium, præst i Åle og Tørring
2 Mads Olufsen Borreschmidt i Tørring.
Bevilling til uskiftet bo af 19.6.1754.
Samfrændeskifte 28.1.1767.

1114 Anne Jensdatter i Viborg. 13.2.1766, fol.747.
E: Herman Nielsen, rebslager. B:
1) Niels 4
2) Johannes.

1115 Jens Tise i Viborg. 5.4.1766, fol.748B.
E: Inger Christensdatter. LV: Peder Jensen Skals. B:
1) Christen Jensen Tise 37
2) Mette Jensdatter Tise g.m. Jens Thuesen
3) Kirsten Jensdatter Tise 29, på Kås i Salling
4) Anne Jensdatter Tise 27, på Kås i Salling.
FM: Rasmus Friis, stolemager i Viborg.

1116 Clemen Andersen, kandestøber i Viborg. 9.12.1765, fol.751B.
E: Mette Jensdatter. A:
0) forældre Anders Sørensen Harbo, kandestøber i Viborg, skifte 18.4.1737 lbnr.618 og Mette Clemensdatter, skifte 16.11.1751 lbnr.849]
1) Anders Andersen, vinhandler i Ålborg
2) Anne Kirstine Andersdatter g.m. Peder Jensen Abildskov i Viborg.
Afdøde døde 9.2.1765.

1117 Anne Mortensdatter [Koch] i Viborg. 16.12.1765, fol.752.
Enke efter Peder Christensen, kusk. B:
1) Morten Pedersen i Viborg
2) Jens Christian Pedersen i København
3) Henrik Pedersen på stedet
4) Anne Pedersdatter g.m. en købmandskarl i Holsten
5) Anne Cathrine Pedersdatter gift i København.

1118 Anne Jobsdatter i Viborg. 13.4.1766, fol.752B.
E: Peder Thomsen.
Arvinger angives ikke.

1119 Johan Frands Bretschneider i Viborg. 9.5.1766, fol.752B.
E: Marianne Rich Møller.
Testamente.
Afdøde der var født i Lindenau i Bøhmen som katolik, døde 9.5.1766.

1120 Kirsten Pedersdatter Ledertouger i Viborg. 2.6.1766, fol.754B.
E: Frederik Christian Møller, maler. A:
0) forældre [Peder Nielsen Ledertouger, handskemager i Viborg, skifte 14.3.1737 lbnr.613 og Ellen Markusdatter, skifte 24.11.1734 lbnr.547]
1) søster Margrethe Pedersdatter Ledertouger, [skifte 19.3.1754 lbnr.899]. Første ægteskab med Niels Jepsen Boller, [skifte 4.1.1742 lbnr.680]. 7B:
a Ellen Nielsdatter Boller g.m. Niels Gjørup, rådmand i Viborg
b Sofie Nielsdatter Boller, enke efter Christian [Pedersen] Buch, kobbersmed i Viborg, [skifte 30.9.1760 lbnr.1007]
c Jeppe Nielsen Boller, [skifte Løgstør 29.3.1758 lbnr.28]. 2B:
1 [Peder] Jepsen Boller
2 Margrethe Jepsdatter Boller
d Karen Nielsdatter Boller g.m. Christen Bjergby i Hvam kro
e Else Nielsdatter Boller på Hersomgård
f Anne Cathrine Nielsdatter Boller
g Anne Marie Nielsdatter Boller
2) søster Karen Pedersdatter Ledertouger, enke efter Jens Lauridsen, skomager i Viborg. 2B:
a Peder Jensen, skomager i Viborg
b Margrethe Jensdatter g.m. Jens Lauridsen Koch i Viborg
3) søster Cathrine Pedersdatter Ledertouger g.m. Niels Pedersen [fejl for Nielsen] Bødker, handskemager i Viborg.
Afdøde døde 2.5.754B.

1121 Maren Christensdatter i Viborg. 24.10.1766, fol.757.
E: Christen Lauridsen, hyrde. B:
1) Christen Christensen 8 uger.
Afdøde døde 11.9.1766.

1122 Henrik Jespersen Clementin, skriverdreng i Viborg. 1.12.1766, fol.758B.
A:
0) forældre [Jens Pedersen Clementin til Nørtorp i Ræer sogn, død 1763 og Karen Hastrup], nu g.m. [Johan Nikolaj] Scavenius til Nørtorp
1) søster Bodil Marie Stampe Clementin hos stedfar på Nørtorp
2) bror Bertel [Langballe] Clementin i Kettrup præstegård.
FM:
1 farbror Peder Pedersen, kapellan i Ålborg [Budolfi]
2 farbror Jørgen [Fogh] Clementin, præst i Kettrup og Gøttrup.
Arv efter afdødes farmor [Karen Jensdatter Fogh], skifte Hillerslev herred gejstlig 7.6.1763 lbnr.19, enke efter [Henrik Nielsen] Jespersen, [præst i Tømmerby og Lild].

1123 Simon Bang, sadelmager i Viborg. 25.10.1766, fol.772B.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Rasmus Friis i Viborg. B:
1) Bolene Simonsdatter 6.
FM: Andreas From i Viborg.
Afdøde døde 25.10.1766.

1124 Søren Rasmussen, daglejer i Viborg. 25.7.1766, fol.775.
Enkemand efter Karen Hansdatter, [skifte 5.11.1756 lbnr.954]. B:
1) Rasmus Sørensen, uvist hvor
2) Frederik Sørensen i København
3) Hans Sørensen i København.


Viborg byfoged
Skifteprotokol
1766-1781
B 45 - 257

1125 Kirsten Christensdatter i Viborg. 23.12.1766, fol.2.
Enke efter Jens Vorre, [begravet Viborg Sortebrødre 25.6.1762]. B:
1) Peder Jensen Vorre i Viborg
2) Christen Jensen Vorre, [hattemager, skifte 9.2.1765 lbnr.1071]. 1B:
a Laurids Christensen Vorre
3) Marie Kirstine Jensdatter Vorre, død, var g.m. Jens Olufsen Vinge [i Søndre Teglgård, skifte 10.1.1764 lbnr.1042]. 5B:
a Anne Marie Jensdatter Vinge
b Jens Jensen Vinge
c Anne Kirstine Jensdatter Vinge
d Else Marie Jensdatter Vinge
e Karen Jensdatter Vinge
4) Utilia Jensdatter Vorre, [død 22.6.1765] g.m. Niels Lauridsen Lindholm, [skifte 22.10.1765 lbnr.1106]. 4B:
a Anne Kirstine Nielsdatter Lindholm
b Jens Nielsen Lindholm
c Laurids Nielsen Lindholm
d Marie Nielsdatter Lindholm.

1126 Maren Cathrine Feilberg i Viborg. 14.5.1767, fol.23, 38.
E: Filip Ernst Lykke, farver. B:
1) Boye Filipsen Lykke 11
2) Jens Herluf Lykke 9.
FM:
1 Christian Jacobsen Lykke, i Rønde kro på Kalø gods
2 Boye Feilberg, farver i Skive.
Bevilling til uskiftet bo af 12.12.1766.
Samfrændeskifte 14.5.1767.

1127 Anders Bødker i Viborg. 25.2.1767, fol.27.
E: Marie Olufsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Christen Andersen Bødker 34, handskemagersvend i Viborg
2) Anne Marie Andersdatter Bødker g.m. Christian Smed i Ørslev i Han herred
3) Johanne Andersdatter Bødker i Åbenrå
4) Maren Andersdatter Bødker i Flensborg.

1128 Anne Pedersdatter i Viborg. 7.3.1767, fol.27B.
E: Jens Nielsen Skals, snedker. A:
1) bror Jens Pedersen i Hald på Ørslevkloster gods
2) bror Peder Pedersen i Hald på Ørslevkloster gods
3) bror Christen Pedersen i Løggård på Ørslevkloster gods
4) bror Søren Pedersen i Trevad
5) bror Niels Pedersen i Dagnæsgård, død. 1B:
a Maren Nielsdatter g.m. Christen Christensen i Svenstrup
6) søster Karen Pedersdatter, enke efter Anders Christensen i Iglsø
7) søster Johanne Pedersdatter, enke efter Niels Pedersen i Iglsø
8) søster Inger Pedersdatter, en gammel vanfør kone i Hald
9) Maren Pedersdatter g.m. Thøger Pedersen i Hald
10) halvsøster Dorthe Nielsdatter
11) halvsøster Margrethe Nielsdatter.
Afdøde døde 7.1.1767.

1129 Maren Mikkelsdatter i Viborg. 10.12.1766, fol.34.
Enke efter Erik Grimsted. A:
1) søsterdatter Marie Cathrine Christensdatter g.m. Anders Bering i Skive. 2 børn, hvis navne ikke angives
2) halvsøster Inger Mikkelsdatter i Viborg.

1130 Ellen Jensdatter i Viborg. 28.12.1766, fol.35.
Enke efter Peder Karpe.
Arvinger kendes ikke.

1131 Kirsten Jensdatter Fischer i Viborg. 7.2.1766, fol.36B.
Enke efter Poul Christensen, garver. A:
1) søster Anne Marie Jensdatter Fischer på stedet
2) bror Jens Jensen Fischer på Sjælland
3) bror Peder Jensen Fischer, død. 1B:
a Mette Kirstine Pedersdatter g.m. Søren Teglbrænder på Alheden.

1132 Jens [Christensen] Kølsen, vognmand i Viborg. 5.1.1767, fol.39.
Enke efter Maren Andersdatter, skifte 11.5.1757 lbnr.960. B:
1) Anne Jensdatter 25
2) Christen Jensen 23
3) Birthe Marie Jensdatter 18.

1133 Peder Christensen Bødker, slagter i Viborg. 1.6.1767, fol.44B.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Christen Pedersen Bødker 32, i Viborg
2) Hans Pedersen Bødker 22
3) Maren Pedersdatter Bødker g.m. Andreas Christensen Werner, skoflikker i Viborg
4) Mette Pedersdatter 24
5) Abelone Pedersdatter Bødker g.m. Peder Pedersen Birk, skoleholder i Sønder Felding i Hammerum herred
6) Anne Kirstine Pedersdatter Bødker g.m. Thøger Ostenfeld, væver i Viborg. 4B:
a Anne Cathrine Thøgersdatter 13
b Anne Thøgersdatter 8
c Lene Sofie Thøgersdatter 7
d Christen Thøgersen 5.

1134 Ellen Nielsdatter Boller i Viborg. 2.5.1767, fol.46B, 108.
E: Niels Christian Gjørup, rådmand og købmand. B:
1) Niels Nielsen Gjørup 16
2) Oluf Nielsen Gjørup 15
3) Christian Gjørup 12
4) Michael Rodewald Gjørup 11
5) Jørgen Brøchner Gjørup 9
6) Agnethe Brøchner Gjørup 8.
FM:
1 Mathias [Nielsen] Holm, personlig kapellan i Vroue og Resen, af mors slægt
2 Peder Jensen i Viborg, af mors slægt.
Arv i boet til afdødes søster Else Nielsdatter Boller, der tjener på Hersomgård.
Afdøde døde 2.5.1767.
Bevilling til uskiftet bo af 22.5.1767.
Samfrændeskifte 10.2.1768.

1135 Johan Frands Bretschneider i Odense. 9.5.1766, fol.47.
E: Marianne Richtuller. LV: G. Riesler.
Testamente underskrevet Viborg 9.5.1766 af:
1) Christiane Richter i Horsens
2) Daniel Vatter i Kreybitz i Böhmen
3) Johan Josef Heckel i Århus.
Afdøde, der ingen livsarvinger har, kom fra Lindenau i Bøhmen.

1136 Johanne Jensen Sundstrup, købmand i Viborg. 23.6.1767, fol.47B.
Enkemand efter Kirsten Henriksdatter, skifte23.8.1764 lbnr.1062. B:
1) Jens Johansen 23
2) Anne Johansdatter 21
3) Margrethe Johansdatter 11.
FM: Poul Møller i Viborg.
Forsegling 25.6.1766.

1137 Christen Sørensen Handberg, feldbereder i Viborg. 15.7.1767, fol.65B.
E: Karen Clemensdatter.
Første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, begravet Viborg Sortebrødre 19.2.1760]. B:
1) Niels Christensen Handberg 33, i Viborg
2) Anne Margrethe Christensdatter Handberg g.m. Niels Mikkelsen, skomager i Viborg
3) Anne Christensdatter Handberg g.m. Bent Pedersen Grubbe, skomager i Viborg
4) Karen Christensdatter Handberg g.m. Johan Ludvig Springer, soldat i Viborg.
Afdøde døde 15.3.1767.

1138 Peder Westermann, stadsmusikant i Viborg. 16.5.1767, fol.72B.
E: Christine Marie Abel [Jacobsdatter]. B:
1) Jacobe Abigael Westermann g.m. Knud Vejlhus, musikantsvend
2) Sofie Westermann 35.

1139 Anne Andersdatter Lund i Viborg. 14.7.1767, fol.75.
Enke efter Jens [Hansen] Lyngsø, skomager, [skifte 19.7.1762 lbnr.1034]. B:
1) Eva [Marie] Jensdatter Lyngsø g.m. Jens [Johansen] Gedsted
2) Maren Jensdatter Lyngsø.

1140 Peder Christensen Aastrup, møller i Nørremølle. 11.7.1767, fol.75B. E: Hylleborg Hansdatter. LV: bror Niels Hansen, møller i Bjerring mølle. A:
1) mor Abelone Pedersdatter i Åstrup i Tostrup sogn
2) bror Niels Christensen Aastrup i Åstrup
3) søster Anne Christensdatter, død. E: Jens Nielsen Skals i Viborg. Første ægteskab med Laurids [Pedersen] Wegner, degn i [Vester] Tostrup og Roum. 5B:
a Peder Wegner 24 i Bistrup
b Jens Jensen Skals
c Christen Jensen Skals
d Mette Marie Jensdatter Skals
e Abelone Jensdatter Skals.
Afdøde døde 12.6.1767.

1141 Kirsten Pedersdatter [Møller] i Viborg. 18.6.1767, fol.82.
Enke efter [Søren Christensen Bering, skifte 10.9.1749 lbnr.823].
Arvinger angives ikke.
Boet blev forevist af datteren Hylleborg Sørensdatter.

1142 Jens Andersen, ugift tjenestekarl i Viborg. 10.6.1767, fol.82.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der døde 8.6.1756 var fra Fiskbæk.

1143 Elisabeth Sofie Frederiksdatter i Viborg. 6.6.1767, fol.82B.
E: Christen Knudsen, væver. B:
1) Edel Christensdatter 31, i Øls præstegård
2) Jens Christensen 24, skræddersvend i Hamborg
3) Marianne Christensdatter 19, i Ferslev præstegård ved Ålborg
4) Knud Christensen 17
5) Kirsten Christensdatter 9.
FM: Claus Pedersen, handskemager i Viborg.

1144 Maren Thomasdatter i Viborg. 3.7.1767, fol.83.
Enke efter Peder Andersen, murersvend.
Arvinger angives ikke.

1145 Maren Melchiorsdatter Hjardemaal i Viborg.
4.11.1767, fol.83.
E: Naaman Lassen. B:
1) Cathrine Naamansdatter Lassen g.m. Christen Nybo, købmand i Viborg.
Afdøde døde 31.5.1766.

1146 Anders Hald på rejse gennem Viborg. 10.10.1767, fol.101.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var fra Elsø på Mors på Ullerup gods, var på rejse til Århus i ærinde for byfoged Kjær.
Afdøde døde 10.10.1767.

1147 Kirsten Pedersdatter Kollerup i Viborg. 10.10.1767, fol.102.
E: Niels Aalborg.
Arvinger angives ikke.

1148 Ingeborg Marie [Nielsdatter] Nybo i Viborg. 18.12.1767, fol.102B.
E: Søren Haslund (Horslund), købmand. B:
1) Nille Marie Haslund 4.
FM:
1 Johan Vilhelm [Nielsen] Kanneworf, kapellan i Holstebro [g.m. Kirsten Nybo]
2 Poul Friis Nybo, stud. theol.
3 Søren Nybo, købmandskarl på stedet.
Afdøde døde 22.7.1764.
Bevilling til uskiftet bo af 10.8.1764.
Samfrændeskifte 18.12.1767.

1149 Jens Sørensen Kold, hattemager i Viborg. 31.12.1767, fol.l104B.
E: Karen Christensdatter. LV: Poul Møller. B:
1) Anne Marie Jensdatter Kold 20
2) Søren Jensen Kold 18, i hattemagerlære.
FM: Niels Jørgen Ravn, hattemager.

1150 Anne Marie Jensdatter i Viborg. 11.1.1768, fol.109.
Enke efter Thomas Østergaard. B:
1) Jens Holm, sergent i København
2) Anders Holm, i Romlund i Viborg stift
3) Marie Holm g.m. en klædevæver i Romlund
4) Maren Holm i København
5) Sinne Holm g.m. en dragon i Randers ved navn Jens
6) en datter i Romlund g.m. en bonde på Boller gods ved navn Jens
7) en datter g.m. Poul Sinbæk, skoleholder i Århus
8) Mette Marie Thomasdatter Holm g.m. Claus Bødker, handskemager i Viborg.
Afdøde døde 11.1.1768.

1151 Abigael Schultz, ugift i Viborg. 8.2.1768, fol.109B.
A:
1) søster Engel Marie Schultz g.m. Hans Peder Skytte (Schiøtting), begge døde. 5B:
a Hans Peder Skytte
b Cathrine Margrethe Skytte g.m. Jens Jensen Astrup, skomager i København
c Engel Skytte g.m. Claus Hansen, melhandler i København
d Marie Skytte, i København
e Anne Dorthe Skytte g.m. Henrik Christoffersen Delu i København
2) søster Rebekka Schultz g.m. Peder Carstensen, klejnsmed i Horsens.

1152 Anne Marie Nielsdatter Boller, ugift i Viborg. 12.4.1768, fol.110B.
A:
1) bror Jeppe Nielsen Boller i Løgstør, [skifte Løgstør 29.3.1758 lbnr.28]. 2B:
a [Peder Jepsen Boller]
b [Margrethe Jepsdatter Boller]
FM: stedfar Casper Kobbersmed i Løgstør
2) søster Ellen Nielsdatter Boller, [skifte 2.5.1767 lbnr.1134]. E: Niels Christian Gjørup, rådmand i Viborg. 6B:
a Niels Nielsen Gjørup
b Oluf Nielsen Gjørup
c Christian Gjørup
d Michael Rodewald Gjørup
e Jørgen Brøchner Gjørup
f Agnethe Brøchner Gjørup
3) søster Sofie Nielsdatter Boller, enke efter Christian [Pedersen] Buch, kobbersmed i Viborg, [skifte 30.9.1760 lbnr.1007]
4) søster Karen Nielsdatter Boller g.m. Christen Bjergby i Ulbjerg i Rinds herred
5) søster Else Nielsdatter Boller, der tjener på Hersomgård
6) søster Anne Cathrine Nielsdatter Boller i Viborg.
Forsegling 19.12.1767.

1153 Jens Christensen Stork, tjenestekarl i Viborg. 12.4.1768, fol.113B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Visti Poulsen i Viborg. B:
1) Maren Jensdatter 14 uger.
FM: Peder Christensen Jegstrup.
Forsegling 24.1.1767.

1154 Georg Elling, kommerceråd og købmand i Viborg. 8.1.1768, fol.116B.
E: Marie Elisabeth Steensen.
Bevilling til uskiftet bo af 8.1.1768 efter godkendelse af enkens steddatter Hylleborg Lassen Elling, med bevilling at være egen værge af 1.1.1768.
[Første ægteskab med Hylleborg Lassen, skifte 3.3.1752 lbnr.865].
[Andet ægteskab med Gertrud Marie Hasse, skifte 20.2.1753 lbnr.886].

1155 Christen Pedersen, handskemager i Viborg. 12.4.1768, fol.117.
E: Cathrine Hansdatter. LV: Jens Nielsen, handskemager i Viborg. A:
1) mor Mette Pedersdatter.
Afdøde døde i august 1767.

1156 Herman Nielsen, rebslager i Viborg. 12.4.1768, fol.122B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Rasmus Friis i Viborg. B:
3) Anne Marie Hermansdatter, knapt 4 uger den 15.12.1767.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 13.2.1766 lbnr.1114]. B:
1) Niels Hermansen 6
2) Johannes Hermansen 4.
Afdøde døde 4.10.1767.

1157 Hylleborg Jensdatter [Riis] i Viborg. 12.4.1768, fol.128.
Enke efter Tolle Gundesen Meldal, [skifte 23.6.1740 lbnr.659]. B:
1) Jens Tollesen Meldal, præst i Øster Tørslev ved Randers
2) Gunde Tollesen Meldal, byfoged i Sæby i Vendsyssel
3) [Dorthe Marie Tollesdatter Meldal, begravet Kastbjerg 3.10.1766]. E: Henrik Jensen Skov, forpagter på Trudsholm. 2B:
a [Erik Henriksen 6]
b [Jens Henriksen 2]
4) Hans Tollesen Meldal, student i Ålborg
Afdøde døde 16.10.1767.

1158 Bodil Clausdatter i Viborg. 22.1.1768, fol.131B.
Enke efter Jens Poulsen, skomager. B:
1) Ingeborg Jensdatter.
FM:
1 Visti Poulsen Bruun
2 Claus Hansen, tømrer.
Afdøde døde 22.1.1768.

1159 Anne Marie Andersdatter i Viborg. 24.1.1768, fol.132B.
Enke efter Laurids Pedersen Funder, [skifte 8.9.1757 lbnr.966]. B:
1) Peder Christensen 36, skrædder i Skive
2) Anders Lauridsen Funder 31, skrædder i Viborg.

1160 Hans Trane, maler i Viborg. 18.4.1768, fol.134.
E: Maren Andersdatter. LV: Anders Jensen Bystrup i Viborg. B:
1) Mogens Hansen Trane 3
2) Hylleborg Hansdatter Trane 1½.
FM: Christen Clausen.

1161 Arent Christensen, murer i Viborg. 28.2.1768, fol.134B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Peder Vorre i Viborg.
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, begravet Sortebrødre 8.8.1754]. B:
1) Thomas Arentsen, skomager i Horsens
2) Anders Arentsen, hattemager i Holstebro
3) Marie Cathrine Arentsdatter g.m. Jens Joensen i København
4) Sofie Arentsdatter i København
5) Cathrine Arentsdatter i Holstebro.
Forsegling 28.2.1768.

1162 Søren Jepsen, skomager i Viborg. 18.4.1768, fol.137B.
E: Karen Pedersdatter Rose. LV: Jens Bering. B:
2) Peder Sørensen Rose 6.
FM: Edvard Skive i Viborg.
Første ægteskab med [Maren Jensdatter Knot, begravet Sortebrødre 9.2.1753]. B:
1) Jens Sørensen Knot 41, dragon.

1163 Anne Dorthe Roepstorff i Viborg. 14.4.1768, fol.138B.
E: C. Petersen, justitsråd. B:
1) A[ugust] C[hristian] Petersen, auditør i Viborg
2) Ludvig Adolf Petersen 28, i hollandsk tjeneste i Ostindien
3) Marie Elisabeth Petersen.

1164 Christen Andersen Holm i Viborg. 19.3.1768, fol.139B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Helge Knudsen Taanum i Viborg. B:
1) Gertrud Christensdatter 17
2) Anders Christensen 16
3) Niels Christensen 10
4) Maren Christensdatter 10.
FM: Niels Kattrup i Viborg.
Afdøde kom fra Moss i Norge.

1165 Erik Nielsen Batum i Viborg, [begravet Gråbrødre 3.9.1768], fol.141, 166B.
E: Maren Pedersdatter.
Testamente af 8.9.1767.

1166 Maren Nielsdatter Juul i Viborg. 21.10.1768, fol.142.
E: Mathias Jensen Pagh. B:
3) Elisabeth Mathiasdatter Pagh.
Første ægteskab med Christoffer Linning, [skifte 20.5.1723 lbnr.404]. B:
1) Niels Christoffersen Linning 50, i Amsterdam, død 10.12.1742
2) Morten Christoffersen Linning 40, i Trankebar i Ostindien, død 8.4.1745. Mulige arvinger
Afdøde døde 20.2.1767.

1167 Christen Jensen Katballe i Viborg. 19.2.1769.
E: Maren Nielsdatter i Torning i Lysgård herred. A:
1) bror Claus Jensen Katballe i Katballe i Lysgård sogn
2) søster Anne Jensdatter g.m. Peder Christensen i Nipgård [i Vium sogn]
3) søster Kirsten Jensdatter g.m. Laurids Knudsen i Viborg.

1168 Peder Sørensen Ballund, vognmand i Viborg. 21.3.1769, fol.150.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter [Hvas]. LV: Peder Jensen Skals. B:
4) Peder Pedersen Ballund 4
5) Anders Pedersen Ballund 2.
FM: Niels Rasmussen Hvas.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter, [skifte 20.12.1762 lbnr.1037]. B:
1) Søren Pedersen Ballund 21
2) Anne Dorthe Pedersdatter 19
3) Anne Marie Pedersdatter 13.
FM: Johan Johansen.
Forsegling 15.5.1768.

1169 Bodil Jensdatter i Viborg. 29.3.1769, fol.138B.
E: Oluf [Jensen] Rømer. B:
1) Jens Olufsen 5
2) Mette Cathrine Olufsdatter 3.

1170 Anne Andersdatter i Viborg. 25.4.1769, fol.159B.
E: Jørgen Jacobsen Stampe. B:
1) Cathrine Jørgensdatter g.m. Søren [Christensen] Balling i Viborg
2) Sidsel Jørgensdatter 32
3) Jacob Jørgensen 29.

1171 Karen Jensdatter Vinge i Viborg. 7.6.1769, fol.164B.
A:
1) bror Jens Jensen Vinge 13, i Fredericia
2) søster Anne Marie Jensdatter Vinge
3) søster Anne Kirstine Jensdatter Vinge 11
4) søster Else Marie Jensdatter Vinge 9.
FM:
1 Peder Vorre i Viborg
2 Hans Hald
3 Thomas Fly.

1172 Gunni Andersdatter i Viborg. 1.6.1769.
E: Jesper Christensen, handskemagersvend.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 1.6.1769.

1173 Maren Pedersdatter i Viborg. 17.5.1769, fol.166B.
Enke efter Erik Nielsen Batum, [skifte 3.9.1768 lbnr.1165].
Testamente af 8.9.1767.
Arvinger nævnes ikke, dog angives en søster g.m. Johan Johansen, skomager i Viborg.

1174 Hans Buch, købmand i Viborg. 6.7.1769, fol.169B.
E: Bodil Johanne Funder. LV: Hans Jacob Faber, rådmand og prokurator i Viborg.
Første ægteskab med Ellen Kirstine Pedersdatter Overgaard, [skifte 20.5.1765 lbnr.1090]. B:
1) Peder Hansen Buch 18
2) Mathias Hansen Buch 17
3) Ellen Marie Hansdatter Buch 10.
FM:
1 Christen Mønsted
2 Jens Nørlem.
Afdøde døde 6.9.1768.

1175 Opbudsbo i Viborg. 20.7.1769, fol.190B.
Registrering af fallitbo 13.5.1768 for Jacob Christian Fich, undveget klejnsmed i Viborg efter anmodning fra hans hustru Jannike Sørensdatter Klem.

1176 Anne Andersdatter Hostrup, ugift i Viborg. 18.7.1769, fol.197.
A:
1) far Anders Jensen i Hem ved Mariager, død
2) farbror Peder Jensen, død. B: 2 sønner, der for længst er rejst udenlands
3) farbror Niels Jensen, død. 4B:
a Karen Nielsdatter i Hem
b Malene Nielsdatter, død, var g.m. Christen Bagger i Hem. 4B:
1 Christen Christensen i Nebstrup i Vindblæs sogn på Trudsholm gods
2 Niels Christensen i Hem
3 Anne Christensdatter g.m. Jørgen Christensen i Skrødstrup [i Hem sogn]
4 Gertrud Christensdatter g.m. Peder Rasmussen i Fjeldsted i Mariager sogn
c Anders Nielsen, død. 1B:
1 Kirsten Andersdatter g.m. Johan Ernst
d Niels Nielsen Pallesen, død. 1B:
a Niels Pallesen i Hald.
Forsegling 26.9.1768.

1177 Peder Torp, borgmester i Ålborg. 5.5.1769, fol.202B.
E: [Øllegaard Grønvold].
Arvinger angives ikke, da skiftet hører under Ålborg jurisdiktion.
Afdøde død 5.5.1769 på sin rejse til Viborg.

1178 Opbudsbo i Viborg. dato angives ikke, fol.204.
Registrering af fallitbo for Jens Gedsted.

1179 Christian Gabriel Schuster, ugift farversvend i Viborg. 30.3.1769, fol.205B.
Afdøde, der var født i Tyskland, havde ingen arvinger her i landet.

1180 Afkald i Viborg. 18.9.1769, fol.206.
Afkald for arv efter Hans Hektorsen Boller i Viborg fra
1) søster Gertrud Hektorsdatter, enke efter Christen Løgstrup. LV: J. Thuesen
2) søster Else Hektorsdatter. LV: Søren Taastrup i Viborg.
Afdøde døde hos deres svoger Claus Christensen Hostrup, feldbereder i Viborg.

1181 Peder Andersen Lind, vinhandler i Viborg. 24.8.1770, fol.206B.
E: Cecilie Jensdatter Lind. B:
4) Mette Bloch Lind 8
5) Jens Lind 6
6) Else Lind 5.
FM: morfar Jens Lind i Mariager.
Første ægteskab med Anne [Naamansdatter] Harch, [skifte15.6.1756 lbnr.945]. B:
1) Karen Pedersdatter Lind 22, på Spøttrup i Salling
2) Anders Pedersen Lind 21, i København
3) Charlotte Amalie Pedersdatter Lind 20, på Hald hovedgård.
FM:
1 farbror Anders Andersen i Borup på Allinggård gods
2 farbror Villum Andersen i Borup på Allinggård gods.
3 [Otto Marsvin] Laurbjerg, forvalter på Nørkær i Ribe stift, enkemand efter moster [Agnethe Cathrine Harch, skifte Lundenæs og Bøvling amter 17.2.1768 lbnr.399].
Bevilling til uskiftet bo af 27.6.1760.
Afdøde døde på rejse til Nørkær 20.2.1768.

1182 Susanne Hansdatter i Kvieholm. 30.3.1770, fol.312.
E: Christen Hansen. B:
1) Jens Christensen i Bollerhus i Lysgård sogn
2) Mette Cathrine Christensdatter.

1183 Marie Werner, ugift i Viborg. 19.2.1770, fol.313.
A:
1) søster Anne Dorthe Werner på stedet
2) bror Morten Henrik Werner i Assens på Fyn.

1184 Peder Nielsen Hoel i Viborg. 7.4.1770, fol.314.
E: Maren Christensdatter. LV: Hans Holm, kobbersmed i Viborg. B:
1) søn 37, på det nye Amalienborg oprettede sukkerraffinaderi i København g.m. Maren Jensdatter
2) Marie Cathrine Pedersdatter 32
3) Anne Cathrine Pedersdatter, død, var g.m. Mikkel Mikkelsen Meldgaard i København. B: 2 børn. FM: Jeremias Sander i Viborg.

1185 Jørgen Madsen Grand, stolemagersvend i Viborg. 1.5.1770, fol.314B.
A:
1) bror Rasmus Grand, glarmester i Viborg.

1186 Poul Christensen i Viborg. 15.5.1770, fol.315.
A:
1) søster Karen Christensdatter g.m. Anders Iversen i Viborg.
Afdøde var født i Kølsen.

1187 Karen Christensdatter Loul i Viborg. 31.5.1770, fol.315B.
Enke efter Jens Kold, [skifte 31.12.1767 lbnr.1149]. B:
1) Anne Marie Jensdatter Kold g.m. Christen Faarbæk, skomager i Viborg
2) Søren Jensen Kold 20, hattemagersvend.
FM: Niels Jørgen Ravn, hattemager i Viborg.
Afdøde døde 2.5.1770.

1188 Kirsten Naamansdatter i Viborg. 6.6.1770, fol.317B.
E: Anders Bark. B:
1) Mette Cathrine Andersdatter Bark 4.

1189 Anne Sørensdatter i Viborg. 19.6.1770, fol.318B.
Enke efter Oluf Jensen, hattemager, [skifte 30.11.1758 lbnr.1005]. B:
1) Jens Olufsen, skomagersvend på Fyn.
Søren Nielsen har ophold i huset.
Afdøde døde 1.2.1770.

1190 Kirsten Madsdatter i Viborg. 26.6.1770, fol.319B.
Enke efter Jens Nielsen, smed, [skifte 4.7.1753 lbnr.891]. B:
1) Anne Johanne Jensdatter 29, i Viborg
2) Karen Jensdatter 22, i Hobro
3) Else Jensdatter 20, i Viborg.
Afdøde døde 12.3.1770.

1191 Mette Thomasdatter, ugift i Viborg. 11.9.1770, fol.327B.
A:
1) bror Mogens Thomsen i Stanghede
2) bror Jens Thomsen i Jegstrup
samt en del bror og søsterbørn i Jegstrup og Dollerup.
Afdøde døde 26.3.1770.

1192 Anne Nielsdatter Kølsen i Viborg, [begravet Sortebrødre 19.9.1770], fol.328.
E: Niels Jensen Juul.
Testamente af 1.8.1770.

1193 Mathias [Clausen] Bruun, prokurator i Viborg, [begravet København Helliggejst 2.11.1770], fol.329.
E: Marianne [Hvass].
Bevilling til uskiftet bo af 22.11.1748.

1194 Mette Bertelsdatter i Viborg. 31.10.1770, fol.329.
E: Claus Sørensen Brasch, bogbindersvend. B:
1) Bertel Clausen 7.

1195 Mette Pedersdatter i Viborg. 28.10.1770, fol.329.
Enke efter Christian Mariager, skomager, [begravet Sortebrødre 4.7.1770]. B:
1) Mads Christiansen Mariager 23, skomagersvend
2) Laurids Christiansen Mariager 21, skomagerdreng i Skive
3) Anne Christiansdatter Mariager 9
4) Maren Christiansdatter Mariager 7.

1196 Christian Rohde, sergent i Viborg. 20.4.1768, fol.330.
E: Cathrine Heiner. LV: Rasmus Friis. B:
1) Lisbeth Rohde 26, på Voergård
2) Johan Christian Rohde 25, skriverkarl i det engelske kontor
3) Cathrine Rohde 23, på stedet.
FM: Jens Nørlem i Viborg.
Afdøde døde 17.4.1768 i Nibe.

1197 Poul Madsen Wacher, klejnsmed i Viborg. 5.3.1771, fol.332.
Opbudsbo begyndt 12.5.1770.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på rejse til Nibe 5.7.1770 i Diernæs på Lundbechs gods.

1198 Sofie Boller i Viborg. 5.3.1771, fol.346B.
Enke efter Christian [Pedersen] Buch, kobbersmed, [skifte 30.9.1760 lbnr.1007]. B:
1) Gundil Christiansdatter Buch 14.
FM: Laurids Sivertsen, maler i Viborg.
Forsegling 21.10.1770.

1199 Maren Sørensdatter Pens i Viborg. 5.3.1771, fol.349B.
Enke efter Niels Bording.
Arvinger kendes ikke.
Forsegling 25.1.1770.

1200 Maren Christensdatter Ebeltoft, ugift i Viborg. 5.3.1771, fol.354.
A:
1) bror Jens Christensen Ebeltoft, hyrekusk i København
2) søster Birgitte Christensdatter Ebeltoft, gift med en soldat i København
3) søster Anne Cathrine Christensdatter Ebeltoft, [skifte 30.8.1752 lbnr.848]. B:
1) Hans Jensen Bering 17.
Forsegling 23.7.1770.

1201 Peder Nikolaj Hjort, snedker i Viborg. 5.4.1771, fol.357.
E: Cathrine Holm. LV: Claus Hansen Møller, tømrer i Viborg. A:
1) søster Marianne Hjort g.m. Iver Hjort, sadelmager i Djørup ved Nibe
2) søster Else Marie Hjort i København
3) søster Christiane Hjort i København
4) bror Frands Hjort, sadelmager i udlandet.
Afdøde døde 21.10.1770.

1202 Anders [Bertelsen] Mørch, parykmager i Viborg. 18.4.1771, fol.360B.
E: Kirsten Jensdatter.
[Første ægteskab med Else Andersdatter, skifte 25.11.1755 lbnr.926].
[Andet] ægteskab med Else Margrethe [Lauridsdatter] Stensen, [begravet Gråbrødre 17.12.1762]. B:
1) Laurids Andersen Mørch 12
2) Bertel Andersen Mørch 4.
FM: Poul Jensen, bødker i Viborg.
Afdøde druknede under fisketur på Loldrup sø 3.4.1771.

1203 Hans Jacob Faber, ugift rådmand og prokurator i Viborg. 24.9.1771, fol.362B.
A:
0) forældre [Jacob Faber, dansk skoleholder og klokker i Lemvig, senere degn i Bjergby og Mygdal, død 7.6.1735 og Petronelle Pedersdatter Vandborg, skifte Lemvig 22.10.1761 lbnr.44]
1) bror Jens Faber, magasinforvalter i Køge
2) søster [Cathrine Marie Faber] g.m. Mathias Øster, urmager i Randers, men hun er rejst fra mand og umyndige børn.
Afdøde døde i Skarrild præstegård 5.11.1770.

1204 Anne Christensdatter Handberg i Viborg. 11.4.1771, fol.394B.
E: Jens Pedersen Lund, spisemester i Viborg Tugthus.
Første ægteskab med Bent Pedersen Grubbe (Grub). B:
1) Peder Christian Bentsen Grubbe 21, hattemagersvend i Bremen
2) Christence Bentsdatter Grubbe 20
3) Kirsten Bentsdatter Grubbe 19
4) Johanne Bentsdatter Grubbe 12
5) Sidsel Bentsdatter Grubbe 5.
FM: Frederik Bering, murer i Viborg.
Afdøde døde 10.4.1771.

1205 Anne Skals, ugift i Viborg. 15.5.1771, fol.395B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 15.5.1771.

1206 Jesper Sørensen Bredsgaard i Viborg. 8.4.1771, fol.396.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Søren Jespersen 20
2) Karen Jespersdatter 16.

1207 Hans Peder Schiøtting, ugift knapmager i Viborg. 3.9.1771, fol.398.
A: 4 søster i København, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 29.4.1771.

1208 Peder Christensen Jegstrup i Viborg. 12.9.1771, fol.400.
E: Edel Madsdatter. LV: Førslev, prokurator i Viborg. A:
1) søster Johanne Christensdatter Jegstrup g.m. Erik Mortensen i Fly på Estvadgård gods
2) halvsøster Karen Christensdatter, død. E: Jens Poulsen i Borup på Tårupgård gods. 1B:
a Dorthe Jensdatter
3) halvsøster Mette Christensdatter i Levring præstegård
4) halvsøster Bodil Christensdatter g.m. Jens Jensen Bech i Jegstrup
5) halvsøster Dorthe Christensdatter
6) halvbror Jens Christensen 20, i Jegstrup.
Afdøde døde 12.9.1771.

1209 Niels Sørensen Tostrup i Viborg. 19.11.1771, fol.401B.
E: Maren Jensdatter [Vammen]. LV: Andreas From. B:
1) Søren Nielsen Tostrup 47, guldsmedesvend i København
2) Anne Nielsdatter g.m. Jens Lund i Viborg
3) Anne Margrethe Nielsdatter g.m. Søren Christensen, kandestøber i Viborg
4) Inger Marie Nielsdatter 35
5) Niels Nielsen Tostrup 32.
FM: Søren Thomsen Tostrup.
Afdøde døde 7.4.1771.

1210 Henrik Pedersen Koch i Viborg. 12.11.1771, fol.407B.
E: Mette Eskildsdatter. LV: Søren Haslund. A:
1) bror Morten Pedersen Koch i Viborg
2) bror Jens Christian Pedersen Koch i København
3) søster Voldborg Pedersdatter g.m. en skomager i København
4) søster Anne Pedersdatter Koch
5) halvbror Aksel Pedersen, skrædder i Skive.
Afdøde døde 13.10.1771.

1211 Anne Bentsdatter i Viborg.
Enke efter Søren Helbæk.
Arvinger angives ikke.

1212 Kirsten Gaasdal, ugift i Viborg. 17.1.1772, fol.408B.
A:
1) bror Peder Pedersen Gaasdal 44, i Gårsdal
2) bror Niels Pedersen i Ravnstrup mølle
3) bror Anders Pedersen i Fiskbæk.

1213 Inger Christensdatter i Viborg. 18.2.1772, fol.409B.
E: Niels Testrup. B:
1) Søren Nielsen Testrup 25, i Ferring præstegård
2) Sidsel Nielsdatter Testrup i Århus
3) Kirsten Nielsdatter Testrup i Århus.

1214 Laurids Benner, parykmager i Viborg. 15.2.1772, fol.410.
E: Elisabeth Stavsholm. LV: Peder Bendix, parykmager i Viborg. B:
1) Elisabeth Benner 2.
FM: Knud Hopp.

1215 Anne Kirstine Wolpert i Viborg. 6.4.1772, fol.411.
E: Oluf Nederland. B:
1) Ingeborg Cathrine Nederland 33
2) Elisabeth Cathrine Nederland g.m. Peder Bendix, parykmager
3) Johannes Adolf Nederland 30, i Batavia i Ostindien
4) Ellen Kirstine Nederland 24, i Amsterdam.
Afdøde døde 5.4.1772.

1216 Anne Cathrine Heiner i Viborg. 26.4.1772, fol.411B.
Enke efter Christian Rohde, [skifte 20.4.1768 lbnr.1196]. B:
1) Lisbeth Rohde 30, på Voergård
2) Johan Christian Rohde 28, i Helsingør
3) Cathrine Rohde 27, på stedet.
FM: Rasmus Friis, sadelmager i Viborg.

1217 Josef Kuppenberger i Viborg. 1.5.1772, fol.412B.
E: Elisabeth Methzin.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var fra Manheim, var til Viborg snapsting med sin hustru for at sælge nogle voksbilleder.

1218 Jens Nielsen Alstrup, handskemager i Viborg. 14.5.1772, fol.412B.
E: Maren Andersdatter. LV: Tørslev, prokurator. B:
2) Anders Jensen Alstrup 6.
FM: Niels Christian, handskemager.
[Første ægteskab med Inger Thomasdatter, skifte 14.6.1763 lbnr.1029].
Andet ægteskab med [Anne Andersdatter Ledertouger i Viborg. 21.4.1764 lbnr.1052]. B:
1) Thomas Jensen Alstrup 8.
Forsegling 3.3.1772.

1219 Anne Christensdatter Lund i Viborg. 18.8.1772, fol.419.
E: Peder Erlund. A:
1) søster, død. 3B:
a Christian Hejnsvig, herredsskriver i Gram herred
b Marie Kirstine Hejnsvig 28, i København
c Erik Hejnsvig 24, i København.
FM: Jens Hansen Salling i Viborg.

1220 Opbudsbo i Viborg. 11.5.1772, fol.424B.
Registrering af fallitbo for den bortrejste Jens Gedsted i Viborg, hos hans hustru Marie Jensdatter Lyngsø.

1221 Kirsten Christensdatter Nørgaard i Viborg. 12.8.1772, fol.426B.
E: Morten Andersen Koch. B:
1) Anne Dorthe Mortensdatter 8.

1222 Marie Nielsdatter, ugift i Viborg. 9.9.1772, fol.427B.
A:
1) søster Johanne Nielsdatter i Viborg.
Afdøde døde 9.9.1772.

1223 Frederik Christian Møller, maler i Viborg. 17.12.1772, fol.428.
E: Anne Jensdatter. A:
1) halvbror Jens Hansen Bering, skomager i Viborg
2) halvbror Laurids Haasum, hattemager i Hobro, død. 2N:
a en datter gift i København
b en datter gift i København.
Forsegling 20.8.1772.

1224 Rebekka Hansdatter Rohde i Viborg. 17.12.1772, fol.431B.
Enke efter Laurids [Pedersen] Knudsgaard, maler, [skifte 10.3.1760 lbnr.991]. Arvinger kendes ikke.
Til stede var afdødes steddatter Cathrine Sofie Knudsgaard.
Afdøde, der var 76 år gammel, døde 30.8.1772.

1225 Niels Jensen, møllerkarl i Viborg. 3.1.1773, fol.435.
E: Margrethe Jensdatter. . LV: Jens Nielsen Skals. A:
1) bror Jens Jensen i Hinnerup i Torum sogn på Jungetgård gods
2) søster Anne Jensdatter g.m. Peder Christensen, smed i Hinnerup
3) bror Melsen Jensen i Hvam kro.

1226 Henrik Henriksen i Viborg, [begravet Gråbrødre 4.2.1773], fol.436.
E: Karen Sørensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 7.1.1756.

1227 Maren Jensdatter Harch, ugift i Viborg. 22.5.1773, fol.436B.
A:
0) forældre [Jens Ottesen Holbæk, skifte 23.3.1746 lbnr.786 og Anne Marie Pedersdatter Harch]
1) søster Agnethe Jensdatter Holbæk g.m. Jens Lorentsen Kaae, skoleholder i Sejling
2) søster Maren Skram Jensdatter Holbæk g.m. Johan Frederik Jahn, degn i Øsløs, [Vesløs og Arup]
3) bror Otto Jensen Holbæk i Vissing ved Randers
4) bror Johannes Jensen Holbæk, bogbindersvend i Kina
5) bror Simon Jensen Holbæk, skrædder i Galten ved Randers
6) søster Karen Jensdatter Holbæk.
Forsegling 20.12.1772.

1228 Anne Henriksdatter i Viborg. 27.2.1773, fol.441B.
E: Søren Dam, parykmager.
Arvinger angives ikke.

1229 Oluf Nederland (Neerland), sadelmager i Viborg.
Enkemand efter [Anne Kirstine Wolpert, skifte 6.4.1772 lbnr.1215]. Af børn nævnes B:
1) Ingeborg Olufsdatter
2) [Elisabeth Cathrine Olufsdatter] g.m. Peder Bendix, parykmager

1230 Sofie Lauridsdatter [Lund] i Viborg. 7.5.1773, fol.442.
Enke efter Frederik Lehmeyer, [guldsmed i Viborg, skifte 23.6.1759 lbnr.984]. B:
1) Johanne Frederiksdatter Lehmeyer
2) Inger Frederiksdatter Lehmeyer.

1231 Jens Christensen Mammen, handskemager i Viborg. 17.5.1773, fol.442.
E: Mette Pedersdatter [Bøggild]. B:
3) Frederik Jensen 31, handskemager i Viborg
4) Maren Jensdatter g.m. Mikkel Jensen, spækhøkerkarl i København
5) Dorthe Jensdatter, på Sødal.
Første ægteskab med Maren Hansdatter, [skifte 5.2.1729 lbnr.594]. B:
1) Hans Jensen i Kina, død uden børn
2) Christen Jensen, død uden børn.

1232 Dorthe Marie Eriksen i Viborg. 29.6.1773, fol.443B.
A:
1) søster Margrethe Cathrine Eriksen i Viborg, enke efter Otto Bang
2) søster Anne Eriksdatter, enke efter Christen Vittrup, købmand i Ålborg
3) søster Karen Ulrikke Eriksdatter, over 50 år, i Ålborg.
Forsegling 30.5.1773.

1233 Peder Christensen Vinderslev, købmand i Viborg. 7.7.1773, fol.446.
E: Inger Jensdatter. LV: [Søren Frederik] Gjerulf, advokat i Viborg. B:
1) Christen Pedersen Vinderslev 5
2) Bolette Pedersdatter Vinderslev 4
3) Jacob Hass Vinderslev 1.
FM: Søren Christensen, kandestøber i Viborg.
Afdøde døde 12.4.1773.

1234 Karen Andersdatter i Viborg. 23.7.1773, fol.457B.
E: Niels Hjort. B:
1) Cathrine Nielsdatter 11
2) Peder Nielsen 8.

1235 Henrik Wolfgang Rold i Viborg. 21.9.1773, fol.458.
A:
1) far Jochum Rold, bedemand i Viborg
2) bror Jens Clausen Rold i København
3) bror Christian Frederik Rold i Norge
4) søster Cathrine Rold, gift i København.

1236 Arent Bøgerod, ugift toldbetjent i Viborg. 12.10.1773, fol.458.
A:
1) bror, officer, hvis navn ikke kendes.
Afdøde døde 28.8.1773.

1237 Jens Jensen Brøndlund Svinding, en 10 år gammel dreng i Viborg. 12.10.1773, fol.460.
Arv efter forældre Jens Svinding, organist i Viborg, [skifte 22.10.1765 lbnr.1107 og Leonora Sofie Jansen, der døde 23.6.1765].
Afdødes formynder var Peder Eggert i Viborg.
Afdøde havde været til opdragelse hos
1 Vincent Bregnholm, præst i Viborg [Tugt- og manufakturhus, søn af Thomas Sørensen Bregnholm, forvalter på Lerkenfeld og Anne Sofie Svinding]
2 dennes svoger [Christen Hannibal] Holm, kapellan i Skive og sidst hos
3 Christen Svenningsen i Viborg.
Afdøde døde 24.6.1773.

1238 Margrethe Jensdatter i Viborg. 12.10.1773, fol.463B.
Enke efter Niels Jensen, møllerkarl, [skifte 3.1.1773 lbnr.1225]. A:
1) mor Maren Pedersdatter i Hald [i Ørslevkloster sogn] på Ørslevkloster gods
2) søster Anne Jensdatter g.m. Hans Lunde i Hald på Ørslevkloster gods.
Forsegling 18.7.1773.

1239 Christen Nielsen Kjellerup i Viborg. 22.11.1773, fol.466.
E: Maren Christensdatter Agerskov. LV: Henrik Hansen, bøssemager i Viborg. B:
1) Birthe Christensdatter 21
2) Niels Christian Kjellerup 10
3) Anne Christensdatter 7
4) Kirsten Christensdatter 3.
FM: Peder Kjellerup i Viborg.
Forsegling 22.6.1773.

1240 Karen Jacobsdatter Schandorff i Viborg. 17.2.1774, fol.471.
E: Christen Jensen Kjær, skomager. B:
1) Immanuel Christensen Kjær, skomager i Skive
2) Rasmus Christensen Schandorff 27
3) Jacob Christensen Schandorff 18.
FM: Peder Kjellerup i Viborg.

1241 Hans Holm, kobbersmed i Viborg. 22.2.1774, fol.472B.
E: Marie Amalie Johan Henriksdatter Krop. LV: Peder Jensen Abildskov. B:
1) Anne Cathrine Holm 11
2) Johan Frederik Holm 8
3) Anne Marie Holm 7
4) Niels Christian Holm 5
5) Dorthe Sofie Holm 3
6) Thøger Hansen Holm 1.
FM: Rasmus Friis, stolemager i Viborg.

1242 Henrik Hansen, bøssemager i Viborg, der døde 26.2.1773, fol.475.
E: Anne Marie Watzon.
Bevilling til uskiftet bo af 20.8.1773.

1243 Cathrine Sørensdatter Klem, ugift i Viborg. 19.1.1774, fol.475.
A:
0) forældre [Søren Mouridsen Klem, grovsmed, skifte 26.6.1722 lbnr.361
og Else Nielsdatter]
1) søster Edel Kirstine Sørensdatter Klem, enke efter Peder [Villadsen] Stilling, degn i Bårse [og Beldringe], nu hos datter [Else Margrethe Stilling] g.m. Oluf Rasmussen i Præstø på Sjælland
2) bror Niels Sørensen Klem, smed i Viborg

1244 Anne Mikkelsdatter i Viborg. 18.1.1774, fol.476.
Enke efter Peder [Christensen] Bødker, [skifte 1.6.1767 lbnr.1133]. B:
1) Christen Pedersen Bødker 50, i Viborg
2) Hans Pedersen Bødker 32, i Viborg
3) Maren Pedersdatter g.m. Andreas [Christensen] Verner i Viborg
4) Abelone Pedersdatter g.m. Peder [Pedersen] Birk, degn i Sønder Felding
5) Mette Pedersdatter g.m. Mads Christensen, handskemagersvend i Viborg
6) Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Thøger Ostenfeld, væver, begge døde. B:
a Anne Cathrine Thøgersdatter
b Anne Thøgersdatter
c Lene Thøgersdatter
d Christen Thøgersen
FM: Niels Nielsen Tostrup i Viborg.

1245 Maren Jensdatter i Viborg. 11.2.1774, fol.478.
E: Jens Christensen Albæk. A:
1) bror Peder Jensen i Bigum på Tjele gods
2) halvsøster Kirsten i Lindum på Tjele gods, død. 2B:
a Jens Jensen i Lindum på Tjele gods
b Kirsten Jensdatter i Lindum på Tjele gods.

1246 Maren Thomasdatter i Viborg. 16.3.1774, fol.480B.
E: Christen Jensen Thise. A:
1) far Thomas Olufsen i Thisted [i Tapdrup sogn] i Sønderlyng herred på Viskum gods.
Afdøde druknede i Viborg sø.

1247 Sofie Jensdatter i Viborg. 4.3.1774, fol.481B.
E: Poul Jensen, bødker. A:
1) far Jens Thuesen, der døde nogle få timer efter datteren.
Afdøde døde 4.3.1774.

1248 Karen Pedersdatter i Viborg. 2.3.1774, fol.484.
E: Christian Knudsen. B:
1) Else Marie Christiansdatter 4.

1249 Marie Rasmusdatter Krag i Viborg. 21.6.1774, fol.486.
E: Jacob Veftrup. B:
1) Christen Jacobsen Veftrup 15
2) Anne Mette Jacobsdatter Veftrup 9
3) Johanne Marie Jacobsdatter Veftrup 7½.
Registrering 22.4.1774.

1250 Karen Christensdatter Vejsby, ugift i Viborg. 24.5.1774, fol.488.
A:
1) mor Kirsten Nielsdatter, enke i Haverslev
2) søster Maren Christensdatter 35, tjener på Lerchenborg
3) søster Kirsten Christensdatter 33
4) søster Anne Christensdatter 33
5) Malene Christensdatter g.m. Niels Jensen i Haverslev.
Afdøde døde 24.5.1774.

1251 Jens Thuesen i Viborg. 23.6.1774, fol.490.
E: Mette Jensdatter. LV: Jacob Prahl, skrædder i Viborg. B:
3) Anders Jensen 10
4) Laurids Jensen 8.
Første ægteskab med [Marie Lauridsdatter, skifte 14.11.1762 lbnr.1026]. B:
1) Kirsten Jensdatter, enke efter Anders [Bertelsen] Mørch, parykmager i Viborg, [skifte 18.4.1771 lbnr.1202]
2) Anne Cathrine Jensdatter g.m. Niels Hvas i Viborg.
Afdøde døde 4.3.1774.

1252 Claus Hansen, tømrer i Viborg. 25.6.1774, fol.495.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Jens Hansen, skomager. B:
1) Hans Christian Clausen 23
2) Laurids Clausen 17
3) Marie Cathrine Clausdatter, i København
4) Johanne Kirstine Clausdatter, på Knudstrup
5) Karen Clausdatter , på Knudstrup.
FM: Ludvig Frederiksen i Viborg.
Forsegling 25.3.1774.

1253 Margrethe Sørensdatter i Viborg. 20.7.1774, fol.498B.
E: Villads Andersen, glarmester. B:
1) Anders Villadsen, [skifte 26.4.1763 lbnr.1031]. 1B:
a Villads Andersen 16
2) Søren Villadsen [Graa, skifte 25.6.1765 lbnr.1092]. 1B:
a Christiane Sørensdatter 8
3) Anne Marie Villadsdatter, [skifte 22.5.1753 lbnr.868]. E: Helge Knudsen Thanum, snedker. 1B:
a Anne Marie Helgesdatter 20
4) Maren Villadsdatter, over 40 år gammel
5) Hylleborg Villadsdatter, [skifte 30.1.1758 lbnr.971]. E: Jacob Prahl, skrædder. 1B:
a Margrethe Jacobsdatter 16.

1254 Peder Mortensen Lundø i Viborg. 16.8.1774, fol.503.
E: (Mette Nielsdatter Gaarsdal).
Arvinger angives ikke.

1255 Christen Serup i Viborg. 7.9.1774, fol.503.
E: Inger Jensdatter. LV: Søren Tostrup i Viborg. A:
1) far Mads Christensen, skrædder i Serup på Allinggård gods.
Afdøde døde 7.5.1774.

1256 Vilhelmine Milling i Viborg. 10.6.1774, fol.505.
Enke efter Henrik Munch, borgmester i Viborg, skifte 30.7.1742 lbnr.733]. B:
1) Søren Munch over 40 år gammel
2) Ludvig Munch, præst i Kobberup og Feldingbjerg
3) Henrik Munch, præst i Skibsted og Lyngby
4) Terkild Munch 34, student i Kobberup præstegård
5) Hans Christian Munch 33, 3. lektiehører i Viborg latinskole
6) Charlotte Munch, i Kobberup præstegård
7) Vilhelmine Munch, i Holstebro
8) Karen Munch, i Skelund præstegård.

1257 Peder [Jensen] Skals i Viborg. 31.10.1774, fol.510B.
E: Maren Poulsdatter Amtrup.
Testamente af 21.12.1761.
Afdøde døde 31.10.1774.

1258 Mathias Hansen Buch, ugift i Viborg. 5.11.1774, fol.510B.
A:
1) bror Peder Hansen Buch
2) søster Ellen Marie Hansdatter Buch.
Arv efter afdødes far Hans Buch, købmand i Viborg, skifte 6.7.1769 lbnr.1174.
Afdøde boede hos sin stedfar Mikkel [Hansen] Tørslev, prokurator i Viborg.

1259 Marie Kirstine Pedersdatter [Knot] i Viborg. 29.12.1774, fol.512.
E: Ludvig Frederiksen, handskemager. B:
1) Marianne Ludvigsdatter g.m. Johan Henrik Alstrup på stedet
2) Peder Ludvigsen 18
3) Jens Ludvigsen 12.

1260 Christen Thomsen, ugift i Viborg. 19.2.1775, fol.513.
A:
1) mor, enke efter en hårskærer
2) søster Kirsten Thomasdatter
3) søster g.m. Jeremias Sander.

1261 Maren Nielsdatter i Viborg. 14.3.1775, fol.513.
E: Jens Frederiksen, portner. B: 2 sønner og 2 døtre, hvis navne ikke angives.

1262 Anne Jensdatter, ugift i Viborg. 4.4.1775, fol.513B.
Søskendebørn og næstsøskendebørn er A:
1) [Peder Jacobsen Aarestrup, skrædder i Viborg, skifte 5.11.1732 lbnr.513]. 4B:
a Anne Margrethe Aarestrup g.m. Rasmus Friis, [stolemager i Viborg]
b Anne Marie [dvs. Dorthe Marie] Aarestrup g.m. Niels Testrup
c Thure [Pedersen] Aarestrup, skrædder
d Jacob Aarestrup, død. 2B:
1 Johan Nikolaj Aarestrup
2 Clemen Aarestrup i Randers
2) [Jens Trap]. 3B:
a Niels Trap, degn i Hvidbjerg [og Lyngs] på Thyholm ved søn Andreas Trap
b Christen Trap i Rønhuse? på Thyholm
c Anne Jensdatter Trap g.m. [Anders] Winther, degn i [Solbjerg og] Sundby på Mors
3) [Johan Henrik Krop]. 1B:
a Marie Amalie [Johan Henriksdatter] Krop, enke efter [Hans] Holm, kobbersmed i Viborg, skifte 22.2.1774 lbnr.1241].
Forsegling 8.10.1774.

1263 Ellen Villumsdatter Bech i Viborg. 4.4.1775, fol.515B.
A:
1) halvbror Mathias Madsen Møller, i Vartov Hospital i København
2) halvsøster Mette Villumsdatter 54, i Viborg
3) halvsøster Anne Marie Villumsdatter 44, i Viborg
4) halvsøster Anne Villumsdatter g.m. Jeppe Eskildsen i København.
Forsegling 4.10.1774.

1264 Sofie Dorthe Møinichen i Viborg. 3.4.1775, fol.517B.
Enke efter Lukas Kjærulf, [justitiarius i Overhofretten i Norge, død Christiania 24.5.1739]. B:
6) Christian Kjærulf, præst i Lovns og Alstrup, skifte Gislum herred gejstlig 17.7.1766 lbnr.58. 1B:
a Sofie Marie Kjærulf 12.
Første ægteskab med Niels [Justesen] Arctander, [skifte 11.6.1723 lbnr.409]. B:
1) Henrikke Justine Arctander, enke efter Hans [Alexandersen Brejer] Borch, professor, [begravet Christiania 31.12.1765]
2) Just Arctander, kaptajn i Kristiansand i Norge
3) Sofie Charlotte Arctander g.m. Henrik Vissing Ørsted, præst i Hedrum i Norge
4) Else Marie Arctander g.m. [Jacob] Peder Herslev, rektor i Christiania
5) Nille Dorthe Arctander, enke efter Peder Lorentsen Arff, rektor i Viborg latinskole
(Sml. lbnr.422).

1265 Christen Lauridsen Nybo, købmand i Viborg. 3.10.1775, fol.519B.
E: Cathrine Kirstine Naamansdatter Lassen. LV: far Naaman Lassen i Viborg. B:
1) Susanne Christensdatter Nybo 8.
FM: Søren Nybo, som beslægtet.
Afdøde døde 25.1.1774.

1266 Karen Nielsdatter Prahl i Viborg. 31.3.1775, fol.537B.
E: Christen Jacobsen Lynderup.
Første ægteskab med [Christen Jensen Lynderup, skrædder i Viborg, skifte 10.8.1742 lbnr.721]. B:
1) Jens Christensen Lynderup, i Husby sogn ved Vesterhavet
2) Jacob Prahl, skrædder i Viborg
3) Birgitte Marie Christensdatter g.m. Rasmus Jensen [Riis]
4) [Nikolaj] Christian Prahl, skoleholder i Kundby på Sjælland
5) Samuel Prahl, skrædder i Holstebro.

1267 Lorents Torbensen i Viborg. 13.7.1775, fol.538.
E: Kirsten Thomasdatter.
Arvinger angives ikke.

1268 Christiane Nielsdatter Normann i Viborg. 6.8.1775, fol.538.
E: Visti Christiansen, toldbetjent. A:
1) søster Christence Nielsdatter, der er i arrestant i Viborg Tugthus.

1269 Gundil Christiansdatter Buch, ugift i Viborg. 19.8.1775, fol.538B.
A:
1) farbror, hvis navn ikke kendes
2) morbror, død. 2 børn, hvis navne ikke kendes
3) moster Karen Boller g.m. [Christen] Bjergby i Ulbjerg kro
4) moster Else [Nielsdatter] Boller, [skifte Framlev herred gejstlig 12.4.1776 lbnr.45] g.m. [Frederik Holst] degn i [Harlev og] Framlev
5) moster Anne Cathrine Boller i Randers.
Arv i boet efter afdødes mor [Sofie Boller], skifte 5.3.1771 lbnr.1198.

1270 Filip Ernst Jacobsen Lykke, farver i Viborg. 6.7.1775, fol.539B.
E: Maren Pedersdatter Voergaard. LV: Niels Bertelsen i Viborg. B:
3) Peder Filipsen Lykke 3.
FM: Poul Vorgaard i Viborg.
Første ægteskab med [Maren Cathrine Feilberg, skifte 14.5.1767 lbnr.1126]. B:
1) Boye Filipsen Lykke 14 [dvs. 19]
2) Jens Herluf Lykke 18.
Desuden nævnes afdødes bror Christian Jacobsen Lykke, i Rønde på Kalø gods.

1271 Niels Jensen Juul i Viborg. 4.12.1775 fol.544.
Enkemand efter Anne Nielsdatter Kølsen, skifte 19.9.1770 lbnr.1192].
Testamente af 1.8.1770.
Hans A:
0) forældre Jens Juul i Farsø og Anne Cathrine Pedersdatter Ørum
1) faster Maren Nielsdatter Juul, [skifte 21.10.1768 lbnr.1166], var g.m. Mathias Pagh i Viborg. 1B:
a Elisabeth Pagh g.m. Andreas Nielsen, apoteker i Viborg
2) faster Mette Nielsdatter Juul, [skifte 3.6.1740 lbnr.663], var g.m. Svante Svartmann. Første ægteskab med Adam Møller, [skifte 24.9.1729 lbnr.468] 2B:
a Sofie Møller, enke efter Niels Winther i Skive
b Margrethe Adamsdatter, død, var g.m. Henrik Lylow i Skive. 1B:
1 Adam Lylow
3) faster Anne Nielsdatter Juul, [skifte 17.5.1759 lbnr.988], var g.m. Peder [Christensen] Vandet, [købmand i Viborg, begravet Sortebrødre 28.3.1747]. 1B:
a Karen Vandet, [død 1773], var g.m. Niels [Nielsen] Friborg, præst i Herslev og Viuf ved Fredericia, [skifte Brusk herred gejstlig 16.4.1777 lbnr.37]. 5B:
1 Niels Friborg, præst i Nørre Snede og Ejstrup
2 Peder Vandet Friborg, hører i Fredericia latinskole
3 Anne Friborg g.m. Erik [Kjær Nielsen] Torup, præst i Løsning og Korning
4 Johanne Kirstine Friborg g.m. Henrik Danielsen, købmand i Kolding
5 Else Friborg
4) fars halvsøster [Anne Elisabeth Christensdatter Winther, begravet Skive 28.12.1747], var g.m. [Nikolaj Henrik] Riemann, murer i Skive. 4B:
a Daniel Riemann, præst i Værslev og Jordløse på Sjælland
b Christian Riemann, købmand i Kalundborg
c Henrik Riemann, død for 10 år siden i Ostindien uden børn
d Gert Riemann, uvist hvor.
5) moster Marie Kirstine Pedersdatter Ørum g.m. Claus Olufsen Borch, præst i Gedsted og Fjelsø. 2B:
a Claus Borch, degn i Ulbjerg
b Margrethe Elisabeth Borch i Vesterbølle på Lerkenfeld gods.
Hendes A:
1) fars halvbror Laurids Kølsen, handskemager
2) faster Maren Kølsen.
Afdøde døde 19.1.1774.

1272 Karen Eriksdatter Borch i Viborg. 29.11.1775, fol.552B.
E: Christen Hassing, skrædder. B:
3) Peder Christensen Hassing 18
4) Mette Marie Hassing 9.
Første ægteskab med [Hans Jørgen Kyhn, skrædder, skifte 13.1.1750 lbnr.828]. B:
1) Anne Rosine Kyhn 28, på Jungetgård i Salling.
Andet ægteskab med [Johan Kinder, skrædder, skifte 16.5.1753 lbnr.879]. B
2) Hans Kinder 22, på Strandet.
Forsegling 1.11.1775.

1273 Maren i Viborg. 12.2.1776, fol.553B.
Enke efter Hertz, skovrider.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 30.101775 på rejse i Randers.

1274 Niels Hartvigsen, ugift skomagersvend i Viborg. 16.2.1776, fol.553B.
Arvinger angives ikke.

1275 Ingeborg Kirstine Jensdatter, jordemoder i Viborg. 10.11.1775, fol.553B.
Enke. B:
1) Jens Pedersen 43, smedesvend på Holmen i København
2) Iver Pedersen 30, tømrer i København
3) Peder Pedersen 28, i Lynderup
4) Knud Pedersen 25, maler i Nørre Rind
5) Dorthe Pedersdatter g.m. Augustinus Hansen, kusk i Viborg
6) Kirsten Pedersdatter g.m. Christen Bolund, urmager i Stjær? sogn
7) Birgitte Pedersdatter, på stedet
8) Inger Pedersdatter, i København.

1276 Morten Vandet i Viborg. 9.3.1776, fol.554B.
E: Dorthe Vistisdatter.
Arvinger angives ikke.

1277 Birgitte [Marie] Christensdatter i Viborg. 9.3.1776, fol.554B.
E: Peder [Pedersen] Gaarsdal. A:
1) bror Frederik Christensen i Agerskov
2) bror Anders Christensen i Agerskov
3) halvsøster Mette Christensdatter g.m. Christen Christensen i Navntofte
4) halvsøster Anne Christensdatter g.m. Jens [Christensen Hillerup] i Ravnstrup.

1278 Bodil Jensdatter, ugift i Viborg. 25.5.1776, fol.556.
Arvinger angives ikke.

1279 Else Knudsdatter i Viborg. 2.4.1776, fol.556.
E: Mads Grauballe. A:
1) bror Jens Knudsen i Viborg
2) bror Christen Knudsen i Viborg
3) søster Kirsten Knudsdatter i Viborg
4) søster Birgitte Knudsdatter, død, var g.m. Morten Aalborg i Vammen. 3B:
a Jens Mortensen
b Knud Mortensen
c Birgitte Mortensdatter.

1280 Jens [Pedersen] Nørlem, fattigforstander i Viborg. 13.8.1776, fol.557.
E: Birgitte Marie [Pedersdatter] Lassen. B:
1) Inger Marie Jensdatter Nørlem
2) Marie Kirstine Jensdatter Nørlem.
Forsegling 6.12.1774.

1281 Peder Christensen Nordkøb, ugift bogtrykkersvend i Viborg. 5.2.1776.
A:
1) mor i Vartov Hospital i København, hvis navn ikke angives
2) bror Peder Nordkøb, i bogtrykkerlære i København.

1282 Maren Harildsdatter i Viborg. 8.6.1776, fol.565B.
E: Helge Knudsen Thanum. A:
1) søster Anne Harildsdatter g.m. Christen Nielsen i Skærbæk.

1282A Karen Kølsen i Viborg. 1776, fol.566A:
Enke. B:
1) Anders Christensen Løgstrup
2) Peder Christensen Løgstrup.

1283 Peder Højer, skrædder i Viborg. 8.8.1776, fol.566B.
E: Anne Marie Vejerslev. B:
1) Christian Højer 20
2) Marie Pedersdatter 14.

1284 [Anne Marie Thuresdatter]. 14.8.1776, fol.566B.
E: Johan [Henrik] Krop, tidligere forpagter af Skophuset [i Sunds sogn, nu Ilskov sogn].
[Første ægteskab med Peder Jacobsen Aarestrup, skrædder i Viborg, skifte 5.11.1732 lbnr.513].
Arvinger angives ikke.
[Afdøde begravet Sunds 3.8.1776].
Registrering af ejendom i Viborg.

1285 Christen Jensen Rind i Viborg. 12.9.1776, fol.567.
E: Mette Nielsdatter. LV: Jacob Prahl, skrædder i Viborg. B:
1) Anne Christensdatter 10.
FM: Mogens Jensen Rind i Viborg.

1286 Margrethe Bloch, ugift i Viborg. 11.3.1776, fol.568B.
A:
0) forældre [Frederik Pedersen Bloch, præst i Hals, skifte Kær herred gejstlig 31.3.1717 lbnr.1 og Anne Margrethe Lauridsdatter Hvid]
1) bror Peder Bloch i Skien, død 1771 uden børn
2) søster Anne Cathrine Bloch, død ugift 1767
3) søster Anne Bloch g.m. Hyphoff. [Formentlig Ludvig Hyphoff, prokurator i Skien].
Afdøde døde 11.3.1776.

1287 Mads Pedersen, ugift fuldmægtig hos landstingshører Arctander i Viborg. 11.10.1776, fol.570B.
A:
1) mor Else Pedersdatter i Horsens i Blenstrup sogn, enke efter Peder Knudsen
2) bror Peder Pedersen 26 på Lindenborg sogn i Ålborghus amt
3) bror Knud Pedersen 24
4) bror Christen Pedersen 21
5) bror Niels Pedersen 19
6) bror Jens Pedersen 15
7) søster Karen Pedersdatter.
Forsegling 16.2.1775.

1288 Sidsel Johansdatter i Viborg. 22.10.1776, fol.573B.
E: Casper Kønig, klokkestøber.
Første ægteskab med Søren Pedersen Faarbæk, [skifte 15.6.1729 lbnr.467]. B:
1) Maren Sørensdatter g.m. Habeor Joensen i København
2) Johan Peder Sørensen i Haderslev.
Forsegling 9.7.1776.

1289 Opbudsbo i Viborg. 22.10.1776, fol.580B.
Registrering af fallitbo hos Christian Ludvig Rosborg.

1290 Maren Christensdatter Agerskov i Viborg. 22.10.1776, fol.584.
E: Christen Christensen Skytte.
Første ægteskab med Christen Nielsen Kjellerup, [skifte 22.11.1773 lbnr.1239]. B:
1) Birthe Marie Christensdatter 24
2) Niels Christensen Kjellerup 13
3) Anne Christensdatter 8
4) Kirsten Christensdatter 5.
Afdøde døde 1.5.1776.

1291 Bodil Boyesdatter i Viborg. 22.10.1776, fol.587.
Enke efter Daniel [Otto], murer, skifte 1.3.1742 lbnr.695]. B:
1) Boye Danielsen, murer i Viborg
2) Just Danielsen, farversvend i Viborg
3) Johannes Valentin Danielsen, købmand i Korsør, død. Uvist om børn
4) Magdalene Danielsdatter , død, var g.m. Bertelsen Jørgensen Svindt, skipper i Korsør. 2B:
a Maren Bertelsdatter 16
b Gunhild Bertelsdatter.
Forsegling 9.7.1776.

1292 Anne Jepsdatter [Boller] i Viborg. 17.3.1777, fol.588B.
Enke efter Mikkel Rodewald, kobbersmed, [skifte12.12.1760 lbnr.1010].
Han er født i Reval i kejserdømmet Rusland. Arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) bror Niels Jepsen Boller, [skifte 4.1.1742 lbnr.680 g.m. Margrethe Pedersdatter Ledertouger, skifte 19.3.1754 lbnr.899]. B:
a Ellen Nielsdatter Boller, [skifte 2.5.1767 lbnr.1134, var g.m. Niels Gjørup i Viborg. 4B:
1 Niels Gjørup
2 Christian Gjørup 12
3 Mikkel [Rodewald] Gjørup
4 Jørgen [Brøchner] Gjørup
5 Agnethe [Brøchner] Gjørup
b Karen Nielsdatter Boller
c Else [Nielsdatter] Boller g.m. [Frederik Holst] degn i [Harlev og] Framlev
d Anne Cathrine Nielsdatter Boller
e Jeppe Nielsen Boller, død. 2B:
1 Peder Jepsen
2 Margrethe Jepsdatter
2) søster, død. 1B:
a Else Jensdatter, enke efter Niels Madsen, skomager.
Forsegling 10.11.1775.

1293 Margrethe Kirstine Helbæk i Viborg. 28.10.1776, fol.595.
E: Christen [Jensen] Bygum, bager. B:
1) Jens Christensen Bygum 6.

1294 Margrethe Trane i Viborg. 8.1.1777, fol.595B.
Arvinger angives ikke.

1295 Mette Pedersdatter, ugift i Viborg. 16.4.1776, fol.595B.
A:
1) søster [Anne Pedersdatter, skifte 13.7.1763 lbnr.1020, var g.m. Mads Gravballe, handskemager]. 2B:
a Jens Madsen
b Anne Johanne Madsdatter.

1295A Hans Pedersen Møller i Viborg. 26.4.1777, fol.595B.
Arvinger kendes ikke.

1296 Maren Jensdatter i Viborg. 7.4.1777, fol.595B.
E: Thomas Pallesen. B:
4) Marianne Thomasdatter 18.
Første ægteskab med Søren Pedersen Handberg, skifte 17.4.1754 lbnr.903]. B:
1) Peder Sørensen Handberg 31
2) Jens Sørensen Handberg 29
3) Jens Sørensen Handberg 27, smed.

1297 Peder [Pedersen] Torp, vognmand i Viborg. 20.6.1777, fol.596B.
E: Anne Jensdatter. A:
1) søster Anne Pedersdatter g.m. Jens Christensen i Kølvrå i Haderup sogn
2) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Niels Mikkelsen i Over Feldborg i Haderup sogn. 1B:
a Mikkel Nielsen
3) bror Jens Pedersen Torp i Nordstrand i Holsten
4) bror Jens Pedersen i Neder Torp i Resen sogn på Rosborggård gods. 6B:
a Mette Jensdatter 24
b Christen Jensen 22, i Kølvrå
c Peder Jensen 18
d Niels Jensen 15
e Jens Jensen 14
f Bodil Jensdatter 10
5) bror Christen Pedersen i Hedegård i Ikast sogn, død. 1B:
a Mette Christensdatter i Skophuset i Hammerum herred
6) halvsøster Dorthe Pedersdatter, død, var g.m. Niels Pedersen i Neder Feldborg i Haderup sogn. 2B:
a Peder Nielsen
b Maren Nielsdatter g.m. Jens Christensen i Bjørnkær.
Forsegling 11.6.1776.

1298 Mogens [Andersen] Thymen, skrædder i Viborg. 10.6.1777, fol.604.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Jacob Prahl. B:
1) Johanne Mogensdatter Thymen 7
2) Niels Mogensen 4.

1299 Ove Rind, betjent i Viborg. 17.6.1777, fol.604B.
E: Maren Jørgensdatter. B:
1) Else Marie Ovesdatter 17
2) Jørgen Ovesen 10.

1300 Thor Christensen i Viborg. 2.6.1777, fol.604B.
E: Stine Koch.
Arvinger kendes ikke.

1301 Wulf Unger Gjedde, major i Viborg, der døde ###, fol.604B.
E: Lene Cathrine Brünchen.
Bevilling til uskiftet bo af 9.7.1777.

1302 Mads Sejersen i Viborg. 8.8.1777, fol.605.
E: Karen Sørensdatter. B:
2) Anne Madsdatter 10.
Af første ægteskab B:
1) Maren Madsdatter Niels Snabe i Viborg.
Forsegling 29.7.1777.

1303 Knud [Danielsen] Hopp i Viborg. 20.6.1777, fol.607B.
E: Magdalene Hjardemaal. A:
1) bror Niels Danielsen Hopp, degn i Vedersø, død. 2B: 2 døtre, hvis navne ikke angives.

1304 Cecilie [Jensdatter] Lind i Viborg. 19.6.1778, fol.607B, 630.
Enke efter Peder Andersen Lind, vinhandler i Viborg, [skifte 24.8.1770 lbnr.1181]. B:
1) Mette Lind [17]
2) Jens Lind 15
3) Else Lind 13.
Afdøde døde 23.9.1776.

1305 Christen Jacobsen Lynderup i Viborg. 11.5.1777, fol.619B.
Arvinger angives ikke.

1306 Peder Jensen Vorre, murer i Viborg, [begravet Sortebrødre 21.9.1777], fol.620B.
E: Mette Nielsdatter Teglgaard.
Testamente 24.2.1768.

1307 Dorthe Hansdatter i Viborg. 8.9.1777, fol.621.
E: Jeremias Sander. A:
1) søster i Østerskov på Østergård gods i Salling; navn kendes ikke
2) søster i Torp på Eskær gods; navn kendes ikke.

1308 Just Arctander, ugift landstingshører i Viborg, [begravet Sortebrødre 22.12.1777], fol.621B.
Testamente af 12.5.1769. A:
0) forældre [Just Nielsen Arctander, købmand i Viborg, skifte 14.5.1710 lbnr.222 og Else Majoner]
1) søster [Mette Cathrine Arctander, død, var g.m. Andreas Mikkelsen Lund, amtsforvalter i Hald og Skivehus amter, død 3.1.1765]. 1B:
a Just Michael Lund, amtsforvalter [i Hald og Skivehus amter].

1309 Frederik Roger Clausen, regimentskvartermester i Viborg, [der døde 22.11.1777], fol.622.
E: Amalie Margrethe Jessen.
Testamente af 24.3.1754. A:
Hendes første ægteskab med [Mads Haugaard, forpagter af Birkelse i Åby sogn i Kær herred, skifte Ålborghus amt 6.10.1748. B:
1) Elsebeth [Horne]man Haugaard.

1310 Jens [Justesen] Lund, skrædder i Viborg. 23.2.1778, fol.622B.
E: Anne Nielsdatter Tostrup. LV: Anders Funder, skrædder i Viborg. B:
1) Just Jensen Lund 27. skrædder
2) Jens Jensen Lund 18, skræddersvend
3) Christen Jensen Lund 16, skræddersvend
4) Maren Jensdatter 14
5) Jens Jensen Lund 12
6) Marie Kirstine Jensdatter 8.
FM: morbror Anders Tostrup i Viborg.
Desuden nævnes enkens bror Niels Tostrup.

1311 Anne Dorthe Bertelsdatter Bøhm i Viborg. 10.12.1777, fol.624.
Enke efter Ludvig Ernst, barber. B:
1) Gertrud Ludvigsdatter g.m. Vilhelm Immersen, musketer
2) Johan Peder Ludvigsen i Hjermind, død uden børn
Desuden nævnes afdødes brorsøn Bertel Bøhm i Viborg.

1312 Cathrine Sørensdatter Broch i Viborg. 15.12.1777, fol.624B.
E: Søren Jacobsen Hjort, skomager. B:
4) Peder Sørensen Hjort 27, skomager i Viborg
5) Johannes Sørensen Hjort 25, skomager i Funder.
Første ægteskab med Peder Nielsen Hjort, begravet 24.2.1745]. B:
1) Niels Pedersen Hjort, over 40, skomager i Bøstrup
2) Christen Pedersen Hjort, over 40, skomager i Fredericia
3) Søren Pedersen Hjort 38, i Overlyng på Asmildkloster gods.

1313 Karen Christensdatter i Viborg. 1.2.1778, fol.624II.
Enke efter Henrik Pedersen. B:
3) Mette Henriksdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anne Eskildsdatter g.m. Peder Grølby i Viborg
2) Peder Eskildsen i Vindum på Vindum Overgård gods.

1314 Christen Poulsen Koch i Viborg. 11.2.1778, fol.624II.
E: Kirsten Lauridsdatter. B:
1) Anne Christensdatter 14
2) Karen Christensdatter 11
3) Mathias Christensen Koch 9.

1315 Niels Madsen i Viborg. 7.3.1778, fol.624II.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jacob Jørgensen Stampe. B:
1) Maren Nielsdatter 6
2) Jens Nielsen 4.
FM: Christen Thise.

1316 Poul Poulsen, kratfoged i Viborg. 4.3.1778, fol.626.
E: Anne Margrethe Gregersdatter. B:
1) Anne Poulsdatter 30, i Eskov mølle
2) Dorthe Poulsdatter 25, i København
3) Johanne Poulsdatter g.m. Johan Michael Algren i København.

1317 Maren Pedersdatter i Viborg. 1.3.1777, fol.626B.
Enke efter Erik Nielsen Batum, [skifte 3.9.1768 lbnr.1165].
Testamente af 8.9.1767.
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
0) forældre [Peder Andersen, kræmmer, skifte 8.2.1707 lbnr.158 og mor Maren Poulsdatter Borup, skifte 3.9.1743 lbnr.740. Mors tredje ægteskab med Søren Jensen Ballund (Bolund)]. 3B:
1) halvbror Jens Sørensen Ballund i København
2) halvsøster Mette Sørensdatter g.m. Johan Johansen, skomager i Viborg
3) halvbror Peder Sørensen Ballund, vognmand i Viborg, [skifte 21.3.1769 lbnr.1168. Første ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte 20.12.1762 lbnr.1037]. 3B:
a Søren Pedersen Ballund 31 i Viborg
b Anne Dorthe Pedersdatter Ballund 28, gift ved Horsens
c Anne Marie Pedersdatter Ballund [22].
[Peder Sørensen Ballunds andet ægteskab med Anne Kirstine Rasmusdatter Hvas]. 3B:
d Peder Pedersen Ballund 13
e Anders Pedersen Ballund 11
f Peder Pedersen Ballund 8.

1318 Inger Cathrine Vraa [Holt], ugift i Viborg. 15.3.1778, fol.628B.
A:
0) forældre [Frands Jørgensen Holt i Daugbjerg og Birgitte Andersdatter Graa, skifte Lysgård herred gejstlig 29.3.1754 lbnr.27]. B:
1) bror Anders Jørgen Vraa, købmand i Ålborg
2) bror Oluf Christian Holt, købmand i Ålborg.

1319 Peder Mikkelsen Bering, købmand i Viborg, [begravet Gråbrødre 21.11.1777], fol.629.
E: Anne Cathrine [Nielsdatter] Boller.
Testamente af 6.8.1777.

1320 Niels Mortensen i Viborg, postrytter til Randers. 16.5.1778, fol.643B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Andreas From i Viborg. B:
1) Peder Nielsen 12.
FM: Søren Sørensen Torup, smed i Viborg.

1321 Ditlev Frederik Fritscher, skoflikker i Viborg, [begravet Sortebrødre 19.6.1778], fol.646.
E: Mette Christensdatter.
Testamente af 25.7.1777.

1322 Søren Lauridsen Haslund (Horslund), købmand i Viborg. 20.1.1777, fol.646B.
E: Anne Kirstine Frisenberg. LV: Andreas Frisenberg til Sødal. B:
4) Johannes Haslund
5) Else Cathrine Haslund.
Første ægteskab med [Else Cathrine Hasse], skifte 31.10.1758 lbnr.980. B:
1) Maren Arctander Haslund
2) Mette Cathrine Haslund.
Andet ægteskab med [Ingeborg Marie Nielsdatter Nybo], skifte 18.12.1767 lbnr.1148. B:
3) Nille Marie Haslund.
FM:
1 Peder Haslund i Ålborg
2 Niels Christian Nybo, præst i Vridsted og Fly.
Ekstrakt af kommissionsskifte.

1323 Anne Dorthe Werner, ugift i Viborg. 31.3.1778, fol.652B.
A:
1) bror Morten Henrik Werner, apoteker i Svendborg.

1324 Niels Jørgensen Ravn, hattemager i Viborg. 10.6.1778, fol.655B.
E: Inger Jensdatter. B:
3) Ellen Marie Nielsdatter 9
4) Niels Nielsen Ravn 5.
Første ægteskab med [Ellen Sørensdatter Broch, skifte 14.12.1734 lbnr.549]. B:
1) Mette Nielsdatter g.m. Rasmus Finderup i Fovlum, præst i [Tjele og Vinge]
2) Jørgen Nielsen Ravn, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund, [skifte Nørlyng herred gejstlig 6.5.1776 lbnr.192]. 2B:
a [Mathæus Ravn 8]
b [Niels Ravn 6].

1325 Anne Cathrine Eskildsdatter i Viborg. 5.10.1778, fol.658B.
E: Peder Nielsen Gjølby.
Bevilling til uskiftet bo af 2.1.1774.

1326 Claus Bøstrup, handskemager i Viborg. 12.3.1778, fol.659.
E: Mette Marie Thomasdatter Østergaard. LV: Frederik Mammen. B:
1) Christen Clausen Bøstrup 12½
2) Anne Marie Clausdatter Bøstrup 11.
FM: Thomas Pallesen i Viborg.

1327 Kirsten Jensdatter Overgaard i Viborg. 9.3.1778, fol.661.
Enke efter Hans Lauridsen [Fynbo, skifte 18.11.1757 lbnr.969]. B:
3) Maren Hansdatter 23, vanvittig.
Første ægteskab med Peder [Christensen Lassen], podemester, [skifte 10.9.1749 lbnr.814]. B:
1) Birgitte Pedersdatter, enke efter Jens Nørlem, fattigforstander i Viborg, [skifte 13.8.1776 lbnr.1280]
2) Jens Pedersen 33, på stedet.

1328 Opbudsbo i Viborg. 7.9.1778, fol.663.
Registrering af fallitbo hos Niels Agerlund og hustru Marie Antoinette [Sødring] i Viborg.

1329 Christen Christensen Kærgaard, ugift i Viborg. 3.11.1778, fol.665B.
A:
0) far Christen Christensen i Hem i Salling og mor Bodil Jacobsdatter, begge døde. B:
1) bror Søren Christensen Kærgaard i Hem
2) bror Jacob Christensen Kærgaard i Hem
3) bror Anders Christensen Kærgaard i Hem
4) søster Gørild Christensdatter Kærgaard, død. E: Jens Jensen i Vestergård i Hem sogn på Krabbesholm gods. 3B:
a Dorthe Jensdatter
b Bodil Jensdatter
c Jens Jensen.
Fars første ægteskab med Gørild Jensdatter, død. B:
5) halvbror Jens Christensen Kærgaard 40, i Hjerm præstegård.
Afdøde døde 19.4.1778.

1330 Elisabeth Hornemann Haugaard i Viborg, [begravet 10.12.1778], fol.671, 699B.
E: Søren Frederik Gjerulf, overretsadvokat. B:
1) Mads Haugaard Gjerulf 4.
FM:
1 morbror Ove Haugaard i Døstrup
2 [Henrik Rosenauer] Hauch, landstingshører.
Bevilling til uskiftet bo af 15.12.1778.
Samfrændeskifte 7.10.1779.

1331 Jens Jørgensen Hjort fra Skjoldborg på Frijsenborg gods. 10.8.1778, fol.671.
E: Gertrud Pedersdatter, der døde straks efter ham.
Boet fremvist af enkens mor Anne Marie Snedkers og Mette Kirstine Christensdatter g.m. Jørgen Pedersen, hattemager i Viborg.

1332 Anne Pedersdatter fra Randers. 1778, fol.671.
Enke efter [Johan Didrik] Eggert, [kirurg] i Randers. B:
1) Peder Eggert, kobbersmed i Viborg.

1333 Jens Yttrup, rytter i Randers. 9.2.1779, fol.671B.
E: Maren Madsdatter.
Arvinger angives ikke.

1334 Maren Christensdatter i Viborg. 11.2.1779, fol.671B.
E: Peder Degn. B:
2) Anne Dorthe Pedersdatter 26.
Uden ægteskab B:
1) Christen Hansen 34, i Randers.

1335 Laurids Carstensen Lindholm, hattemager i Viborg. 16.3.1779, fol.672.
E: Anne Nielsdatter. LV: Troels Lauridsen, hattemager. B:
1) Carsten Lauridsen, hattemager i Viborg
2) Peder Lauridsen, rytter i Århus
3) Niels Lauridsen Lindholm, [skifte 22.10.1765 lbnr.1106]. 4B:
a Anne Kirstine Nielsdatter 21
b Jens Nielsen Lindholm 20
c Laurids Nielsen Lindholm 17
d Marie Kirstine Nielsdatter 15
4) Kirsten Lauridsdatter, [skifte 16.7.1763 lbnr.1021], var g.m. Hans Peder Schiønning, hattemager. 3B:
a Laurids Hansen 21
b Gotfred Hansen 18
c Josef Hansen 17.

1336 Maren Pedersdatter i Viborg. 22.2.1779, fol.675B.
E: Andreas [Christensen] Verner. B:
1) Anne Kirstine Andreasdatter 15
2) Peder Andreasen 13
3) Mette Marie Andreasdatter 11.
FM: Hans Pedersen, bødker i Viborg.

1337 Peder Nielsen Gjølby i Viborg. 16.3.1779, fol.676B.
Enkemand efter Anne Cathrine Eskildsdatter, [skifte 5.10.1778 lbnr.1325]. B:
1) Eskild Pedersen, hattemager i Viborg
2) Niels Pedersen 32, murer
3) Hans Pedersen 20, snedkersvend
4) Birgitte Pedersdatter 20
5) Niels Pedersen 15.
Bevilling til uskiftet bo af 2.1.1774.

1338 Marianne Hvass i Viborg. 20.10.1778, fol.680, næste protokol, fol.241.
Enke efter Mathias [Clausen] Bruun, højesteretsadvokat i Viborg, [skifte 2.11.1770 lbnr.1193]. B:
1) Claudiane Bruun 28
2) Anne Christine Bruun 27
3) Claus Bruun 22, student i Salten.
FM: morbror Jens [Madsen] Hvass, præst i Durup [og Tøndering].
Bevilling til uskiftet bo af 22.11.1748.
Afdøde døde 20.10.1778.

1339 Anne Sofie Nielsdatter, ugift i Viborg. 19.6.1779, fol.695.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 19.6.1779.

1340 Hans Jørgen Hetlev, herredsfoged og skriver i Hassing Refs herred i Thy. 1.7.1779, fol.695B.
E: Ida Christence Obel i Viborg.
Testamente underskrevet Abildgård 27.5.1766.
Medunderskrevet af [hendes bror] Peder Obel til Lyngholm.

1341 Johanne Mikkelsdatter i Viborg. 7.6.1779, fol.696.
E: Johannes Sørensen, tambur. B:
1) Frederik Johansen 44, tambur
2) Erik Johansen 40
3) Johannes Johansen 33
4) Margrethe Johansdatter 30
5) Kirsten Johansdatter 27.

1342 Ingeborg [Jacobsdatter Bach] i Viborg. 6.9.1779, fol.697.
Enke efter [Niels Christensen] Koch, [skifte 3.6.1752 lbnr.874]. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Thure Aarestrup, skrædder i Viborg
2) Kirsten Nielsdatter
3) Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Erik [Eriksen] Hjort, skrædder i Viborg
4) Ingeborg Cathrine Nielsdatter g.m. Mikkel [Pedersen] Tovgaard i Viborg.

1343 Else Jensdatter i Viborg. 11.9.1779, fol.697B.
E: Christian Skytte, matros.
Arvinger angives ikke.

1344 Else Poulsdatter i Viborg. 27.9.1779, fol.697B.
E: Jacob Frandsen, hattemager. A:
1) bror Jens Poulsen i Kisum på Estvadgård gods
2) bror Christen Poulsen i Krarup i Salling
3) søster Anne Margrethe Poulsdatter g.m. Jens Kærgaard i Kærgård i Krarup sogn
4) søster M Poulsdatter g.m. Mads Smed i Vinde [i Skive landsogn] på Skivehus gods
5) søster Mette Poulsdatter i Vinde.
Afdøde døde 28.8.1779.

1345 Naaman Steensen i Viborg. 27.4.1779, fol.701.
E: Anne Helene Graa. LV: Visti Søndergaard i Viborg. B:
1) Kirsten Naamansdatter, [skifte 6.6.1770 lbnr.1188], var g.m. Anders Bark. 1B:
a Mette Cathrine Andersdatter Bark 9.
[Første ægteskab med Anne Jensdatter Loldrup, skifte 28.10.1754 lbnr.913].

1346 Claus Clausen i Viborg. 28.10.1779, fol.705.
E: Dorthe Rosted. LV: Christen Eskov i Nørremølle. V:
1) Gertrud Marie Clausdatter 1½, der døde få dage efter sin far.
Enkens søn:
1) Laurids Knudsgaard.

1347 Else Poulsdatter i Viborg. 8.11.1779, fol.707.
E: Søren Nielsen Hestbæk, toldbetjent. B:
1) Poul Sørensen 5 uger.
FM: Lauge Sivertsen, maler i Viborg g.m. moster [Birthe Marie Poulsdatter].

1348 Anne Pedersdatter i Viborg. 25.10.1779, fol.708.
E: Peder Clausen, handskemager. B:
1) Karen Pedersdatter 1½.

1349 Marie [Christiane] Simonsdatter Kabel i Viborg. 27.11.1779, fol.708B.
E: Niels Hestbæk, skomager. B:
1) Maren Nielsdatter 30
2) Søren Hestbæk 27, toldbetjent i Viborg
3) Anne Nielsdatter g.m. Christen Bering, skomager i Skanderborg
4) Jytte Marie Nielsdatter 20.

1350 Maren Albertsdatter Bonde, ugift i Viborg. 13.10.1779, fol.709.
A:
1) bror Niels Albertsen, smed i Sørup.
Afdøde døde 13.10.1779.

1351 Johan Henrik Schmidt, guldsmed i Viborg. 10.11.1779, fol.710B.
E: Abel Kirstine Kjær. LV: Peder Dam på Hald. B:
1) Elisabeth Kirstine Schmidt 23
2) Hagen Michael Schmidt 22, musketer
3) Dorthe Sofie Schmidt 21
4) Maren Schmidt 20
5) Morten Christian Schmidt 13
6) Jonas Schmidt 11.

1352 Jacob [Rasmussen] Hvas i Viborg. 16.12.1779, fol.711.
E: Else Nielsdatter. LV: Jens Høvedsgaard i Viborg. B:
1) Rasmus Jacobsen Hvas 26
2) Peder Jacobsen Hvas 21
3) Anne Marie Jacobsdatter g.m. Lorents Hansen, sukkerbagersvend i Flensborg
4) Karen Jacobsdatter 14
5) Maren Jacobsdatter 13.
FM: farbror Niels [Rasmussen] Hvas.

1353 Maren Jensdatter Vammen i Viborg. 26.12.1779, fol.712.
Enke efter Niels Sørensen Tostrup, [skifte 19.11.1771 lbnr.1209]. B:
1) Søren Nielsen Tostrup, guldsmed i Sorø
2) Anne Nielsdatter, enke efter Jens [Justesen] Lund, skrædder i Viborg, [skifte 23.2.1778 lbnr.1310]
3) Anne Margrethe Nielsdatter g.m. Søren Christensen Vendelin, kandestøber i Viborg
4) Inger Marie Nielsdatter 42
5) Niels Nielsen Tostrup, på stedet.

1354 Johan Bendix, væver i Viborg. 26.2.1780, fol.713.
E: Mette Augustinusdatter. LV: Jeremias Johansen Sander. B:
1) Peder Johansen 4
2) Marie Lisbeth Johansdatter 2.
FM: Laurids Pedersen, skomager i Viborg.

1355 Dorthe Sadolin, [der døde 10.4.1780], fol.713B.
E: Hans Severin Ravn, landstingsprokurator.
Bevilling til uskiftet bo af 19.8.1763.

1356 Mette Hansdatter i Viborg, [der døde 19.4.1780], fol.714.
E: Niels Nielsen Kattrup, parykmager.
Testamente af 5.8.1773.

1357 Anne Christensdatter i Viborg. 27.5.1780, fol.714B.
E: Niels Pedersen Gjølby. A:
1) mor Ellen [Andersdatter], enke efter Christen Holmsgaard i Holmsgård [i Asmild sogn]. LV: Christen Steffensen
2) bror Anders Christensen i Holmsgård
3) bror Christen Christensen i Holmsgård
4) bror Laurids Christensen
5) søster Trine Christensdatter.
Afdøde døde 10.5.1780.

1358 Christen Nielsen Hald, ugift tjenestekarl i Sønder Teglgård. 27.10.1779, fol.716B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde hængte sig 27.10.1779.

1359 Cathrine Sofie Knudsgaard, ugift i Viborg. 27.11.1779, fol.717B.
A:
1) søster, død. 1B:
a Dorthe Rosted, enke efter Claus Clausen i Viborg, [skifte 28.10.1779 lbnr.1346].

1360 Kirsten Mortensdatter, ugift i Viborg. 18.11.1779, fol.718.
A:
1) søster [Maren Mortensdatter i Viborg. 16.7.1763 lbnr.1022], var g.m. Frands Abrahamsen Boemann (Boumann), bødker. B:
a Morten Frandsen, skibsbødker i København
b Isak Frandsen, bødker i Viborg
c Jacob Frandsen, hattemager i Viborg
d Sofie [del af siden mangler] i Sevel
2) bror [del af siden mangler]. B:
a søn[del af siden mangler]
b Søren Smed [del af siden mangler]
c [del af siden mangler] i Thisted i Thy.

1361 Anne Marie Hansdatter i Viborg. 29.4.1780, fol.719B.
E: Peder Eggert.
Første ægteskab med Svante Svartmann, [skifte 20.2.1753 lbnr.885]. B:
1) Mette Kirstine Svartmann 38
2) Oluf Svartmann 37, uvist hvor
3) Hans Svartmann, i Skive
4) Adam Svartmann, uvist hvor
5) Gustav Svartmann 30, ved Akademiet i København
6) Maren Svartmann 26.

1362 Jens Lind i Marenmølle i Mariager landsogn. 11.6.1780, fol.725.
Enkemand.
Registrering af gods og ejendom i Viborg efter anmodning fra børn B:
1) Johanne Cathrine Lind
2) Magdalene Lind g.m. Claus Eskildsen i Mariager.
Afdøde døde 9.6.1780.

1363 Maren Villadsdatter, ugift i Viborg. 12.3.1780, fol.727.
A:
1) far Villads Andersen, glarmester, der også døde, enkemand efter [Margrethe Sørensdatter i Viborg. 20.7.1774 lbnr.1253].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.3.1780.

1364 Anne Johansdatter i Viborg. 31.8.1780, fol.728.
Enke efter Peder Sørensen Handberg, [skifte 18.11.1757 lbnr.968]. B:
1) Johan Pedersen Handberg, i Viborg
2) Christen Pedersen Handberg, [skifte 23.6.1764 lbnr.1054]. 1B:
a Mathias Christensen, smedesvend i Horsens
3) Bodil Pedersdatter, [skifte 26.7.1763 lbnr.1023, var g.m. Peder Poulsen, feldbereder i Viborg]. 4B:
a Poul Pedersen, i Viborg
b Anne Margrethe Pedersdatter gift i Århus
c Lisbeth Marie Pedersdatter
d Peder Pedersen, i Århus
4) Anne Pedersdatter på Vestervig Kloster
5) Søren Pedersen Handberg, [skifte 17.4.1754 lbnr.903]. B:
a Peder Sørensen, i Viborg
b Jens Sørensen, i Viborg
c Laurids Sørensen, i Hjerting
6) Peder Pedersen Handberg, [skifte Holstebro 18.6.1756 lbnr.139 g.m. Johanne Christensdatter Møller skifte Viborg. 27.7.1757 lbnr.963]. B:
a Johanne Pedersdatter i Meldhede.

1365 Vincent Budde i Viborg. 25.8.1780, fol.729.
E: Sofie Andersdatter Kølsen.
Arvinger angives ikke.

1366 Jacob Grumstrup Skytte, toldbetjent i Viborg. 21.10.1780, fol.729.
E: Karen Pedersdatter Balle. LV: Jens Salling i Viborg. B:
1) Cathrine Jacobsdatter 8.
FM: født værge Jørgen Pedersen Balle.

1367 Casper Kønig, klokkestøber i Viborg. 29.5.1781, fol.730B, næste protokol fol.2.
Enke efter Sidsel Johansdatter, [skifte 22.10.1776 lbnr.1288].
Arvinger kendes ikke.

1368 Opbudsbo i Viborg. 25.4.1780, fol.736B, næste protokol fol.133B.
Registrering af fallitbo hos Kirsten Frisenberg, enke efter Søren Lauridsen Haslund (Horslund), købmand, [skifte 20.1.1777 lbnr.1322].

1369 Anne Johanne Jacobsdatter Frisenberg i Viborg. 8.1.1782, fol.745, næste protokol fol.11.
Enke efter Christen Knudsen, guldsmed i Ålborg, [begravet Budolfi 19.2.1761].
Testamente af 19.12.1752.
Hans A:
1) søster Anne Marie Knudsdatter, i Ålborg.
Hendes A:
00) forældre [Jacob Eriksen Frisenberg, præst i Hobro og Skellerup, død 9.6.1720 og Anne Cathrine Kuur]
0) søster Anne Cathrine Jacobsdatter Frisenberg g.m. Didrik Iversen til Sødal [i Rødding sogn i Nørlyng herred, død 1764]. Efter hendes testamente af 20.8.1764 fordeles afdødes arv til
1) hans bror [Rasmus Iversen, hofjuvelerer i København, skifte København originale skiftebreve 15.2.1752 lbnr.431]. 1B:
a Sofie Hedvig Iversen, [død 6.11.1778], var g.m. [Christen Hansen] Juul til Viskum. 2B:
1 [Hans Juul]
2 [Elisabeth Juul]
2) hans søster [Maren Iversdatter, død, var g.m. Peder Sonnesen Svindt i Løgstør]. 2B:
a Mette Pedersdatter Svindt, død, var g.m. Jørgen Skals i Løgstør. 3B:
1 Peder Skals
2 Didrik Skals
3 Maren Skals
b Sonne Pedersen Svindt, degn i Rødding i Salling
3) hendes søster Anne Elisabeth Frisenberg, død. 2B:
a Abelone Rømer i Gammelby
b Anne Cathrine Frisenberg g.m. Jacob Frisenberg
4) hendes bror Erik Frisenberg, død. 8B:
a Jacob Frisenberg til Hvitvedgård [i Thorsager sogn]
b Andreas Frisenberg til Sødal
c Henrik Frisenberg til Sødal
d Christian Frisenberg, præst i Sahl
e Anne Cathrine Torup, død. 3B:
1 Erik Schelde
2 Else Schelde
3 Jens Torup
f Johanne Frisenberg på Sødal
g Axilia Lene Frisenberg, død. 1B:
1 Erik Torup
h Christiane Frisenberg g.m. Rasmus Udby, forpagter på Stenalt
5) hendes søster Anne Jacobsdatter Frisenberg, død. 1B:
a Johan Jacob Frausing, by- og herredsfoged i Varde, [skifte Varde 6.9.1775 lbnr.233]. 1B:
1 Anne Jacobine Frausing
6) hendes søster Engel Marie Frisenberg, død, var g.m. Anders [Andersen] Torup, præst i Gram. 2B:
a Jacob Torup, degn i Fole ved Haderslev
b Anne Cathrine Fogtmann
7) hendes bror Johannes Frisenberg i København, død. 3B:
a Jacob Johansen Frisenberg
b Elisabeth Louise Frisenberg g.m. Nikolajsen, regimentfeltskær i København
c Anne Kirstine Frisenberg, enke efter [Søren Lauridsen] Haslund, [skifte 20.1.1777 lbnr.1322]
8) hendes bror Nikolaj Frisenberg, tolder i Norge, død. 3B:
a Anders Frisenberg, student i København
b Antoinette Frisenberg g.m. Tidemann i Drammen
c Anne Cathrine Frisenberg g.m. Arrebo i Drammen
9) hendes søster Anne Johanne Jacobsdatter Frisenberg, som er afdøde
10) hendes bror Peder Christian Frisenberg på Rafnes i Norge.
Forsegling 28.10.1779.

1370 Opbudsbo i Viborg. 15.4.1780, fol.752B, næste protokol fol.15.
Registrering af fallitbo hos Gøde Lohmann, farver i Viborg.

1371 Kirsten Pedersdatter i Viborg. 23.6.1780, fol.757.
E: Niels Bertelsen Hallum. B: 3 sønner og 2 døtre, hvis bavne ikke angives.

1372 Jens Christensen, ugift i Vintmølle. 15.3.1781, fol.757B.
0) forældre [Christen Jensen Britsgaard i Vintmølle, skifte 19.1.1765 lbnr.1070 og Kirsten Nielsdatter Vinge]
1) bror Peder Christensen på stedet
2) Marie Christensdatter g.m. Hans Jensen i Viborg
3) Birthe Christensdatter i Vintmølle
4) Anne Christensdatter , enke efter Niels Simonsen, smed i Viborg
5) Johanne Christensdatter, [skifte 27.7.1757 lbnr.963, var g.m. Peder Pedersen i Holstebro]. 1B:
a Johanne Pedersdatter g.m. Thomas Pedersen i Mejlhede.

1373 Andreas Olufsen Borreschmidt, hospitalsforstander, inspektør ved Tugt- og Manufakturhuset og købmand i Viborg, [begravet Sortebrødre 1.6.1781], fol.758.
E: Bodil Hansdatter 46 år.
Testamente af 11.3.1771.
[Første ægteskab med Johanne Jørgensdatter Skals, skifte 25.8.1749 lbnr.825]
Andet ægteskab med Margrethe Nielsdatter Vium, [skifte 28.1.1767 lbnr.1113]. B:
1) Oluf Christian Borreschmidt
2) [Johanne Kirstine Borreschmidt]
3) [Casper Herman Borreschmidt].
FM: farbror Niels Olufsen Borreschmidt.

1374 Margrethe Bagge Eiler. 12.5.1781, fol.760B.
E: Jens Christian Holmark i Skophuset [i Sunds sogn] i Lundenæs amt.
Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige søn af 12.5.1781.

1375 Maren Nielsdatter i Viborg. 2.6.1781, fol.761.
E: Thure Pedersen Aarestrup, skrædder. A:
1) søster Kirsten Nielsdatter 50, på stedet
2) søster Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Erik Hjort, skrædder i Viborg
3) søster Ingeborg Cathrine Nielsdatter g.m. Mikkel Tougaard i Viborg.

1376 Niels [Christensen] Mehl i Viborg. 2.6.1781, fol.764B.
E: Anne Andersdatter. B:
3) Mette Nielsdatter 28, i Flensborg
4) Jørgen Nielsen Mehl 12.
Første ægteskab med [Mette Christensdatter, skifte 22.5.1753 lbnr.869]. B:
1) Christen Nielsen Mehl 40
2) Johanne Marie Nielsdatter, på Bjørnsholm.

1377 Poul Nielsen, tømrer i Viborg. 28.7.1781, fol.765.
Enkemand efter [Johanne Pedersdatter, skifte 3.12.1765 lbnr.1109]. B:
1) Karen Poulsdatter, i Århus
2) Niels Poulsen 28
3) Christen Poulsen 26.


Viborg byfoged
Skifteprotokol
1781-1802
B 45 - 258

1378 Mads Madsen Holtz i Viborg. 1.8.1781, fol.6.
Enkemand. B:
4) Cathrine Holtz g.m. Thomas Sørensen, vægter
5) Agathe Cathrine Holtz 24.
Af første ægteskab B:
1) Poul Holtz i Hobro
2) Mathias Holtz 30, i Randers
3) Jens Christian Holtz 29, uvist hvor.

1379 Johanne Marie Hjelm, ugift i Viborg. 13.10.1781, fol.6.
Arvinger angives ikke.

1380 Jens Christensen Vestergård i Viborg, [begravet Gråbrødre 26.11.1781], fol.6B.
E: Birthe Brøndlund.
Testamente af 6.8.1781.

1381 Niels Ingstrup i Viborg. 6.11.1781, fol.7, 21 B.
E: Anne Marie Eriksdatter. LV: Jens Johansen Gedsted. A:
1) bror Christen Kokholm i Viborg
2) bror Søren Nielsen i Nørremølle.
Afdøde døde 5.11.1781.

1382 Margrethe Nielsdatter Kold i Viborg, der døde 10.2.1782, fol.10.
E: Hans Christian Tarp, snedker.
Testamente af 2.7.1770.

1383 Jens Frederiksen, gørtler i Viborg, 13.8.1782, fol.10B, 61.
E: Anne Cathrine Christensdatter. LV: Hans Christian Schorler, cand.jur. i Viborg. B:
1) Anne Jensdatter Frederiksen 12.
FM: født værge Gravers Holst, degn i Holstebro.
Bevilling til uskiftet bo af 8.3.1782.
Samfrændeskifte 13.8.1782.
Afdøde døde 31.3.1782.

1384 Maren Christensdatter Ostenfeld i Viborg, [begravet Gråbrødre 11.4.1782], fol.10B.
E: Visti Poulsen Bruun, slagter.
Testamente af 21.3.1778.

1385 Kirsten Ring i Viborg. 1.9.1783, fol.22B, 228.
E: Frederik Becher, frøhandler og gartner. B:
1) Jens Frederik Becher 16
2) Gertrud Sofie Becher 13
3) Johanne Augusta Bedcher 8.
FM:
1 morbror Anders Ring, organist i Hørning
2 morbror Jens Rise Ring, organist i Skive.
Afdøde døde 22.2.1782.
Bevilling til uskiftet bo af 15.2.1782.
Samfrændeskifte 1.9.1783.

1386 Isak Frandsen, bødker i Viborg, 20.5.1782, fol.22B, 74B.
E: Kirsten Sørensdatter [Løvel]. LV: Christian Pedersen Ring, rebslager i Viborg. B:
1) Frands Abraham Isaksen 7
2) Marie Kirstine Isaksdatter 7.
FM: farbror Jacob Frandsen, hattemager i Viborg.
Bevilling til uskiftet bo af 21.6.1782.

1387 Sofie Christine Helms i Viborg. 9.9.1783, fol.23, 207B.
Enke efter Søren Pedersen Møller, købmand, [skifte 4.9.1759 lbnr.990].
Første ægteskab med Rudolf Borch, købmand, [skifte 4.2.1729 lbnr.464].
Hans A:
0) forældre Peder Poulsen i Birknæs i Østbirk sogn, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 22.12.1707 lbnr.737] og Maren Andersdatter [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 12.11.1711 lbnr.849]. Mors andet ægteskab med Jens Nielsen sst. B:
1) søster Karen Pedersdatter, død uden børn.
2) Søren Pedersen Møller, som er afdødes mand
3) bror Poul Pedersen, død i København uden børn
A) faster Maren Poulsdatter g.m. Niels Sørensen i Gandrup, begge døde. 1B:
1) Poul Nielsen, død uden børn
B) morbror Morten Andersen i Naldal, død. 1B:
1) en datter, død uden børn
C) moster Karen Andersdatter, død. Første ægteskab med Søren Lauridsen i Enner [i Tamdrup sogn]. Andet ægteskab med [Peder] Malling i Enner. Tredje ægteskab med Niels Nielsen i Enner. 3B:
1) Kirsten Sørensdatter, død ugift
2) Karen Sørensdatter g.m. Søren Almindsen i Vinten [i Tamdrup sogn], død uden børn
3) Anne Sørensdatter g.m. Niels Andersen i Naldal [i Østbirk sogn]. 2B:
a Søren Nielsen i Vinten
b Anne Cathrine Nielsdatter, død, var g.m. Jørgen Hansen i Rådved [i Hansted sogn]. 2B:
1 Hans Jørgensen 8
2 Anne Jørgensdatter 16, der ægter Rasmus Eriksen i Tammestrup [i Tolstrup sogn]
D) moster Ellen Andersdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 5.12.1729 lbnr.1413]. Første ægteskab med Laurids Knudsen i Borup, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 25.9.1684 lbnr.85]. Andet ægteskab med Zacharias Jonassen i Borup [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 16.5.1711 lbnr.831]. 4B:
1) Anne Lauridsdatter g.m. Anders [Jensen] Winther i Kattrup, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 3.6.1713 lbnr.880]. 3B:
a Laurids Andersen Winther i Ustrup i Hylke sogn, [skifte Skanderborg og Åkær amter 6.7.1774 lbnr.302]. 3B:
1 Anne Lauridsdatter g.m. Jørgen Sørensen i Ørridslev
2 Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Steffen Jørgensen i Ustrup, [skifte Skanderborg og Åkær amter 15.3.1779 lbnr.415], nu g.m. Thomas Pedersen i Båstrup
3 Margrethe Lauridsdatter g.m. Thomas Pedersen i Ustrup
b Edel Andersdatter, nu enke efter Niels Nielsen i Tåning
c Ellen Andersdatter, enke efter Christen Hansen i Elling, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 11.8.1754 lbnr.2334], ved søn Anders Christensen sst.
2) Kirsten Lauridsdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 8.12.1712 lbnr.869]], var g.m. Peder Jensen i Kattrup. 1B:
a Jens Pedersen, nu i Horsens Hospital
3) Else Lauridsdatter, død, var g.m. Thomas Jacobsen i Havrum [i Hornborg sogn]. 2B:
a Karen Thomasdatter g.m. Niels Nielsen i Havrum
b Mette Thomasdatter g.m. Peder Andersen i Bottrup
4) Cathrine Zachariasdatter, død, var g.m. Jens Andersen Winther i Borup. 5B:
a Zacharias Jensen Winther i Ørskov
b Anders Jensen Winther i Ørskov, død. 3B:
1 Anne Cathrine Andersdatter Winther 15, der ægter Jens Knudsen i Elling
2 Laurids Andersen Winther 8
3 Anders Andersen Winther 4
c Jonas Jensen Winther i Sattrupholm [i Østbirk sogn]
d Birthe Jensdatter, [skifte Bygholm 23.6.1768 lbnr.56]], var g.m. Mads [Jørgensen] Winther i Nørre Aldum. 4B:
1 Jørgen Madsen i Nørre Aldum
2 Cathrine Madsdatter, der ægter Peder Christensen, smed i Vrigsted
3 Irmgard Madsdatter i Nørre Aldum
4 Mette Kirstine Madsdatter, [skifte Bygholm 8.7.1775 lbnr.110], var g.m. Jørgen [Jensen], smed i Hatting. 4B:
x Jens Jørgensen
y Karen Jørgensdatter
z Birthe Jørgensdatter
æ Mads Jørgensen
e Edel Jensdatter, enke efter Christen Pedersen, smed i Vrigsted, [skifte Palsgård 3.2.1761 lbnr.66] ved søn Peder Christensen sst.
E) moster Anne Andersdatter, død, var g.m. Mads Jensen i Eriknauer. 3B:
1) Mette Madsdatter, død, var g.m. Jørgen Winther i Nørre Aldum. 4B:
a Mads Winther i Nørre Aldum, død. 4B:
1 Jørgen Madsen Winther 24
2 Cathrine Madsdatter, der ægter Peder Christensen, smed i Vrigsted
3 Irmgard Madsdatter i Nørre Aldum
4 Mette Kirstine Madsdatter, [skifte Bygholm 8.7.1775 lbnr.110], var g.m. Jørgen [Jensen], smed i Hatting, [skifte Bygholm 20.8.1784 lbnr.206]. 4B:
x Jens Jørgensen
y Karen Jørgensdatter
z Birthe Jørgensdatter
æ Mads Jørgensen
b Hans Winther i Klejs i Rårup sogn
c Anne Marie Andersdatter [dvs. Jørgensdatter], død, var g.m. Anders Winther i Klejs. 1B:
1 Jørgen Winther, forpagter på en herregård ved Nakskov på Lolland
d Lene Jørgensdatter g.m. Jacob Hansen i Klejs ved søn Jens Jørgen Jacobsen sst.
2) Marie Madsdatter, [skifte Boller og Møgelkær 6.12.1758 lbnr.324], var g.m. Terkild [Nielsen i Hornumkær, skifte Boller og Møgelkær 21.10.1739 lbnr.145]. 5B:
a Niels Terkildsen i Hornumkær, [skifte Boller og Møgelkær 14.8.1764 lbnr.387]. E: Anne Kirstine Mikkelsdatter nu g.m. Tønne Sørensen sst. 9B:
1 Terkild Nielsen
2 Anne Marie Nielsdatter g.m. Christoffer [Staalesen] i Hornum
3 Mette Nielsdatter g.m. Søren Mogensen, skrædder i Hornum
4 Sara Nielsdatter
5 Mikkel Nielsen
6 Jens Nielsen
7 Margrethe Nielsdatter
8 Christian Nielsen
9 Mads Nielsen
b Anders Terkildsen i Bjerre Tinghus
c Jens Terkildsen i Grund i Bjerre herred
d Anne Terkildsdatter g.m. Peder Lund i Hornum
e Mette Marie Terkildsdatter, [skifte Boller og Møgelkær 10.5.1765 lbnr.401]. Første ægteskab med Peder Thomsen i Hornum, [skifte Boller og Møgelkær 9.9.1761 lbnr.350. Andet ægteskab med Christoffer Jensen i Hornum. 2B:
1 Marie Pedersdatter g.m. Søren Staalsen i Bratskov i Stenderup sogn
2 Anne Malene Christoffersdatter g.m. Jacob Jespersen i Hornum
3) Karen Madsdatter, død, var g.m. Niels Smed i Eriknauer. 6B:
a Jens Nielsen i Eriknauer, død. 4B:
1 Niels Jensen
2 Karen Jensdatter
3 Anne Jensdatter
4 Mette Marie Jensdatter
b Mads Nielsen, smed i Eriknauer, [skifte Bygholm 31.10.1772 lbnr.86]. 5B:
1 Niels Madsen, død ugift
2 Jørgen Madsen
3 Anne Kirstine Madsdatter
4 Karen Madsdatter
5 Anne Madsdatter
c Anne Nielsdatter, død, var g.m. Peder Starch i Råballegård. 2B:
1 Søren Pedersen Starch i Eriknauer, der døde. 2B:
x Mads Sørensen
y Peder Sørensen
2 Anne Pedersdatter g.m. Jørgen Christoffersen i Vesterby i Klakring sogn
d Cathrine Nielsdatter g.m. Oluf Lund i Nørre Aldum
e Mette Nielsdatter, død, var g.m. Peder Andersen i Bottrup. 1B:
1 Anne Marie Pedersdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Bottrup. 1B:
x Bodil Jensdatter
f Margrethe Nielsdatter, [skifte Bygholm 17.4.1773 lbnr.89], var g.m. Niels [Nielsen] Stovnbjerg i Spettrup, [skifte Bygholm 26.5.1787 lbnr.229]. 9B:
1 Anne Kirstine Nielsdatter
2 Karen Nielsdatter
3 Niels Nielsen, død ugift
4 Mette Nielsdatter
5 Kirsten Nielsdatter
6 Jørgen Nielsen
7 Niels Nielsen
8 Anne Nielsdatter
9 Jens Nielsen, død ugift
F) moster Mette Andersdatter, død. Første ægteskab med Søren Jørgensen, møller i Bjerresmølle. 3B:
1) Anders Sørensen Møller, købmand i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 24.7.1739]. Enken [Helene Cathrine Agerholm, skifte Ringkøbing 22.4.1767 lbnr.863] g.m. [Oluf] Franck, rådmand i Ringkøbing. 3B:
a Christine Andersdatter Møller i Alslev præstegård
b Mette Andersdatter Møller g.m. Abraham [Sørensen] Jessen, præst i Alslev og Hostrup
c Christiane Dorthe Andersdatter Møller, [skifte slut 2.5.1767], var g.m. Jens Bjerg Rindum, købmand i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 19.8.1782 lbnr.585]. 2B:
1 Laurids Rindum 18
2 Maren Rindum 16
2) Jens Sørensen i Skinderup mølle, begravet [Vester] Tostrup 19.5.1737 g.m. Else Poulsdatter. 1B:
a Mette Jensdatter, døbt Tostrup g.m. Niels Jacobsen i Ettrup i Fjelsø sogn
3) Mette Sørensdatter, død, var g.m. Christen Jensen Møller i Bjerresmølle, [skifte Bjerre 2.9.1729 lbnr.25]. 4B:
a Karen Christensdatter Møller g.m. Hans Vilsted, herredsfoged [i Tyrsting-Vrads herred, begravet Klovborg 1.4.1762]
b Magdalene Møller, død. E: Jacob Ravn Møller, møller i Hastrup mølle
c Søren Christensen Møller i Kokborg ved Hastrup. E: Frederikke Christiane Werner
d Jørgen Christian Møller i Bjerresmølle
Hendes A:
0) forældre Henrik Helms, apoteker i Haderslev, død 12.2.1724 og Anne Cathrine Schultz, død 19.11.1708, datter af apoteker [Jacob] Schultz og [Anne Heinrici]. 13B:
1) søster Anne Margrethe Helms, født 3.9.1689, død, var g.m. Jacob Schmidt, apoteker i Horsens. 2B:
a [Anne Cathrine Schmidt], død ugift
b Gotfred Schmidt, apoteker i Horsens, [skifte Horsens 13.5.1773 lbnr.1637]. 4B:
1 Henrik Schmidt til Haraldskær
2 Ulrik Schmidt på Haraldskær
3 Johan Frederik Schmidt
4 Anne Cathrine Schmidt g.m. Hagerup i København
2) bror Jørgen Helms, født 7.2.1691, død 17.6.1794
3) bror Jacob Helms, født 25.4.1692, død 19.4.1694
4) bror Jacob Helms, født 24.5.1694, apoteker i Århus, død uden børn
5) bror Adam Helms, født 4.7.1695, købmand i Horsens, død. 4B:
a Henrik Helms, købmand i Horsens
b Poul Helms, præst i Kristrup og Hornbæk
c Jacob Helms, apoteker i Horsens
d Abel [Margrethe] Helms. [Første ægteskab med Jens Severin Braëm, præst i Urlev og Stenderup]. [Andet] ægteskab med Jens Møller, [købmand] i Horsens
6) bror Jørgen Helms, født 13.7.1698, medikus i Norge, død uden børn
7) søster Christine Helms, født 1.10.1697, var g.m. Frederik Fohlmann, rådmand i Haderslev. 2B:
a Anne Cathrine Fohlmann, død, var g.m. Peder [Sørensen] Aagaard, kapellan i Horsens. 2B:
1 Jacob Aagaard, student i København
2 Margrethe Aagaard, [skifte Horsens 31.10.1774 lbnr.1534], var g.m. Christian Frederik Nysted, guldsmed i Horsens. 2B:
x Ellen Cathrine Nysted
y Peder Aagaard Nysted
b Elisabeth Fohlmann, død, var g.m. Saaby, by- og rådstueskriver i Horsens. 4B:
1 Niels Saaby
2 Søren Bagger Saaby
3 Hans Frederik Saaby
4 Helene Christine Saaby
8) bror Martin Helms, født 3.11.1698, død 11.6.1699
9) Sofie Christine Helms, født 6.8.1700, som er afdøde
10) søster Salome Helms, født 4.10.1701, død 1.3.1781, var g.m. Carl Christian Zeise, apoteker i Haderslev, død. 4B:
a Henrik Zeise, præst i Altona Helliggeist
b Christoffer Frederik Zeise, apoteker i Haderslev
c Magdalene Cathrine Zeise i Haderslev
d Marie Elisabeth Zeise, enke efter Christoffer Sass, ærkediakon i Haderslev
11) bror Severin Christian Helms, født 26.5.1703, død 20.12.1705
12) bror Frederik Christian Helms, født 3.12.1705, apoteker i Ålborg, død uden børn
13) bror Herman Helms, født 12.2.1707, død 28.2.1707.
Afdøde døde 16.2.1781.
Jordebog 5.5.1773 over Stårupgård i Højslev sogn fol.31B.
Litteratur: Stamregister over familien Helms af H. J. Helms. 4. udgave 1929.

1388 Christian Damsgaard, byfoged i Viborg, [der døde 11.9.1782], fol.63.
E: Anne Kirstine Nandrup.
Bevilling til uskiftet bo af 7.9.1781.
[Første ægteskab med Anne Cathrine Brandt, skifte 1.3.1756 lbnr.938].

1389 Johan Andreas Sander, bogbinder i Viborg. 12.9.1781, fol.63B, 142B.
E: Maren Hansdatter. B:
3) Johan Andreas Sander 26.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 2.6.1752 lbnr.866]. B:
1) Cathrine Sander g.m. Mikkel Gebhardt, knapmager i København
2) Sylvester Sander, bor ude ved Skanderborg.
Afdøde døde 4.9.1781.

1390 Jens Christensen Skals, købmand i Viborg. 21.12.1781, fol.65, 393.
E: Judith Juliane Jensdatter [Buch]. LV: Christen Aarestrup. B:
1) Anne Christine Jensdatter.
FM: Villum Skals.
Arv efter Peder [Jensen] Skals, skifte 31.10.1774 lbnr.1257.

1391 Christine Bertelsdatter Toftdal i Viborg. 23.12.1781, fol.65.
E: Johan Frederik Stridsland, rebslager. A:
1) bror Niels Bertelsen Toftdal i Villerslev i Thy
2) søster Mette Bertelsdatter Toftdal g.m. Gravers Christensen, tømrer i Skjoldborg i Thy.

1392 Niels Andersen Møller, ugift i Viborg. 5.2.1782, fol.67.
A:
1) bror Hans Andersen Møller i Viborg
2) søster Maren Andersdatter Møller, enke efter hans Trane, skildrer og maler, [skifte 18.4.1768 lbnr.1160]
3) søster Ingeborg Andersdatter Møller g.m. Christen Clausen i Viborg
4) søster Karen Andersdatter Møller på stedet, enke efter Hans Vilhelm, kniplingskræmmer i København.

1393 Peder Ramløse, bogtrykkersvend i Viborg. 27.12.1781, fol.69B.
Registrering af boet, efter at han har forladt sin tjeneste 3.12.1781.

1394 Peder Daniel Rønnen i Viborg. 4.1.1782, fol.70B.
E: Kirsten Pedersdatter.
4 umyndige børn, hvis navne ikke angives.

1395 Anne Cathrine Sørensdatter i Viborg. 12.3.1782, fol.70B, 440.
Enke efter Troels Lauridsen, hattemager. B:
1) Laurids Troelsen 15.
FM: morfar Søren Knudsen.

1396 Poul Voergaard (Vorgod) i Viborg. 29.3.1782, fol.72B, 418B.
E: Hylleborg [Bering]. B:
1) Anders Poulsen Voergaard 7.
FM: Bering.
Afdøde og hustru havde logeret nogen tid hos hans søster Madam Loumann.
Mulig arv efter Peder Skals og hustru.

1397 Ingeborg Andersdatter i Viborg. 6.4.1782, fol.72B.
E: Johan Eiser, murer. B:
1) Josef Eiser 8
2) Schack Jørgen Eiser 5.

1398 Markus Vinde, ugift i Viborg. 29.4.1782, fol.73, 309.
A:
0) forældre Rasmus Nielsen Vinde og Anne Jensdatter i Holm i Skive, skifte Skive 7.10.1768 lbnr.85
1) søster Karen Kirstine Vinde i Sunds Mølle
2) søster Margrethe Vinde i Skive
3) halvbror Niels Vinde i Skarrild mølle
4) halvsøster Agnethe [Rasmusdatter] Vinde g.m. Jens Christian Nielsen, møller i Sunds mølle.
Afdøde blev dræbt af et vådeskud 25.3.1782.

1399 Peder Kold i Viborg, herredsfoged i Fjends og Nørlyng herreder. 4.6.1782, fol.75, 340B.
E: Else Marie Bruun. LV: Hans Nittrup i Viborg. B:
1) Christian Pedersen 18
2) Sofie Cathrine Pedersdatter 15
3) Henriette Marie Pedersdatter 13
4) Mads Pedersen 11
5) Hans Jacob Pedersen 10
6) Frederikke Kirstine Pedersdatter 9
7) Frederik Pedersen 8
8) Hans Henrik Pedersen 7
9) Ellen Helene Pedersdatter 6
10) Anne Cathrine Marie Pedersdatter 4.
FM: Jens Vibro i Viborg.

1400 Niels Sørensen Klem, grovsmed i Viborg. 25.5.1782, fol.79, 394.
E: Mette Madsdatter Pagh. LV: Søren Poulsen i Viborg. B:
1) Søren Nielsen 10
2) Else Nielsdatter 7.
FM: Niels Tostrup i Viborg.

1401 Peder Sørensen Handberg, avlsmand i Viborg. 26.5.1782, fol.82B.
E: Dorthe Roersdatter. LV: Mikkel Roersen. B:
1) Maren Pedersdatter 8
2) Mette Pedersdatter 1¼.
FM: Jens Sørensen Handberg.

1402 Rasmus Steffensen, købmand i Viborg. 13.5.1782, fol.84B.
E: Mette Lassen. LV: Johan Thymen i Viborg. A:
1) mor Kirsten Lauridsdatter g.m. Mourids Pedersen i Hørby
samt 3 søstre og en bror, hvis navne ikke angives.

1403 Henrik Hansen, bøssemager i Viborg. 5.7.1782, fol.96.
E: Anne Marie Watzon. LV: [Mikkel Hansen] Tørslev, prokurator i Viborg. B:
1) Elisabeth Henriksdatter på stedet
2) Edel Marie Henriksdatter på Sjælland
3) Cathrine Hedvig Henriksdatter i København
4) Anne Marie Henriksdatter, der har født en barn i dølgsmål
5) Henriette Henriksdatter på stedet.
FM: C. H. Mangor i Viborg.
[Afdøde døde 26.-2.1774].

1404 Maren Poulsdatter Amtrup i Viborg. 27.6.1782, fol.98B, 315B.
Enke efter Peder Jensen Skals, [skifte 31.10.1774, lbnr.1257].
Hans A:
0) forældre [Jens Pedersen og Kirsten Sørensdatter i Skals]
1) bror Villum Jensen Skals i Hvam, kapellan i Simested, Hvam og Hvilsom
2) bror Peder Jensen i Skals
3) bror Søren Jensen i Skals, død. 2B:
a Jens Sørensen
b Gertrud Sørensdatter , der ægter Peder Andersen i Hvolris
4) søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Christen Olufsen i Skals. 2B:
a Jens Skals i Viborg, [skifte 21.12.1781 lbnr.1390]. 1B:
1 Anne Christine
b Villum Skals 25, i Skals
Hendes A:
1) bror Christen Poulsen Amtrup i København, død. 1B:
a Inger Kirstine Christensdatter, enke efter Hans Albæk, hosekræmmer i København
2) søster Johanne Poulsdatter Amtrup, død, [var g.m. Niels Simonsen Dalgaard, snedker i Viborg, skifte 12.2.1765 lbnr.1073]. 4B:
a Poul Amtrup, præst i Vester Ørum, Borris og Gammelstrup
b Anne Margrethe Dalgaard i Viborg
c Kirsten Dalgaard i Viborg
d Anders Dalgaard i Rødding
3) søster Mette Poulsdatter Amtrup, død, var g.m. Peder Lauridsen i Vorgod. 5B:
a Poul Pedersen Voergaard, død. 1B:
1 Anders Poulsen 7
b Christen Pedersen Voergaard i Snejbjerg
c Karen Pedersdatter i Hjerting, død. 1B:
1 Peder Madsen
d Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Christen Thomsen i Vorgod. 2B:
1 Peder Christensen, død ugift
2 Maren Christensdatter g.m. Anders Bertelsen i "Fahl"
e Karen Pedersdatter, død, var g.m. Jacob Ludvigsen i Øster Hjerting i Skrave sogn. 3B:
1 Ludvig Peder Jacobsen 19
2 Visti Jacobsen 16
3 Anne Jacobsdatter 12
f Maren Pedersdatter g.m. Gøde Lohmann, farver i Viborg.

1405 Anne Mette Kirstine Vinkel i Viborg. 16.8.1782, fol.102.
E: Niels [Olufsen Hagemann] Lund, hårskærer. B:
1) Jacob Nielsen 2.
FM: morbror Mathias Vinkel, møller i Hobro.

1406 Johanne Marie Høffner, ugift i Viborg. 25.1.1781, fol.103B.
A:
1) søster Sidsel Høffner i Ålborg
2) halvsøster Anne Margrethe Høffner g.m. Jens Christensen i Gammelstrup.
Arv efter afdødes far Alexander Høffner, organist i Viborg Domkirke, [skifte Nørlyng herred gejstlig 7.8.1761 lbnr.157].
Arv efter afdødes mor Maren Jensdatter [Hassing, skifte Nørlyng herred gejstlig 31.5.1759 lbnr.148].
Afdøde døde 25.1.1781.

1407 Christen Thonbo, postmester i Viborg. 30.5.1781, fol.107.
E: Cathrine Sofie Mogensdatter. B:
2) Mogens Thonbo, toldinspektør i Fredericia
3) Mathias Thonbo 33, på stedet
4) Cecilie Thonbo 28, på stedet
5) Peder Thonbo 37, violong i Berlin hos kongen af Prøjsen
6) Simon Thonbo 25, kopist i kongens toldkammer
7) Johannes Thonbo 24, i Ålborg.
Første ægteskab med Cecilie [Jensdatter] Netbo, [skifte 23.6.1744 lbnr.757]. B:
1) [Janus Johannes] Thonbo 40, student i København.
Afdøde døde 30.5.1781.

1408 Maturin Friis, postmester og hospitalsforstander i Viborg. 1.12.1781, fol.119.
Enkemand efter [Nille Margrethe Sadolin. død 2.12.1769]. B:
1) Ellen Cathrine Friis 12.
FM: farbror Peder Friis til Lundgård [i Gammelstrup sogn].

1409 Niels Christian Gjørup, rådmand i Viborg. 30.10.1782, fol.144.
E: Anne Sofie Høgh. B:
7) Niels Høgh Gjørup 15
8) Peder Gjørup 4.
Første ægteskab med [Ellen Nielsdatter Boller, skifte 2.5.1767 lbnr.1134]. B:
1) Niels Nielsen Gjørup, købmand i Viborg
2) Oluf Nielsen Gjørup, landmåler i Vest Finmarken i Norge
3) Christian Nielsen Gjørup, købmand i Viborg
4) Michael Rodewald Gjørup 26, student i København
5) Jørgen Brøchner Gjørup 25, i Viborg
6) Agnethe Brøchner Gjørup g.m. [Jens] Halt, toldforvalter i Viborg.
Afdøde døde 30.10.1782.

1410 Registrering i Viborg. 22.10.1782, fol.147.
Registrering af gods i Viborg tilhørende Christen Egeberg, der døde i Løgstør.
Arvinger angives ikke.
[Skiftebrev Ålborghus nr.972 af 6.6.1782].

1411 Opbudsbo i Viborg. 15.10.1779, fol.148B.
Registrering af fallitbo for Thomas Christian Lund, entreprenør og forpagter i Viborg Tugt- og Manufakturhus.

1412 Laurids Christensen Vorre, kramboddreng i Viborg. 25.6.1783, fol.189B.
A:
1) mor Eva Marie Jensdatter [Lyngsø] g.m. Jens Gedsted i Viborg
2) halvbror Jens Lauridsen Hesselberg 25, student på Damsgård på Mors
3) halvbror Johannes Jensen Gedsted 16
4) halvsøster Marie Jensdatter Gedsted 10.
Mors første ægteskab med Laurids Christensen Hesselberg, [skifte 18.6.1762 lbnr.1019].
Arv efter afdødes far Christen Jensen Vorre, [skifte 9.2.1765 lbnr.1071].

1413 Niels Andersen Testrup i Viborg. 5.11.1783, fol.191B, 229B.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Hans Christian Schorler i Viborg. B:
1) Marie Christine Nielsdatter Testrup 9½.
FM: farbror Peder Andersen i Hinge.
Afdøde døde 9.7.1783.
Bevilling til uskiftet bo af 30.8.1782.
Samfrændeskifte 5.11.1783

1414 Hans Severin Ravn, landstingsprokurator i Viborg. 24.3.1783, fol.192, 264B.
Enkemand efter Dorthe Sadolin, [skifte 10.4.1780 lbnr.1355]. B:
1) Christian Ravn 21, student
2) Casper Conrad Ravn 20, student
3) Immanuel Ravn 18, student, på Akademiet
4) Carl Gottlieb Ravn 14, i Viborg latinskole.
FM: farbror Casper Conrad Ravn, præst i Volstrup og Hørby.

1415 Christen Christensen Ulbjerg i Beringholm ved Viborg. 20.6.1783, fol.192, 429B.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Christen Aarestrup, toldinspektør i Viborg. B:
9) Else Christensdatter 11
10) Jens Christensen 10
11) Karen Christensdatter 9
12) Maren Christensdatter 6
13) Kirsten Christensdatter 6
14) Anne Margrethe Christensdatter 9 mdr.
Første ægteskab med [Else Christensdatter, skifte 20.8.1765 lbnr.1102]. B:
1) Christen Christensen 45, fyrbøder i København
2) Iver Christensen 43, graverkarl på Holmens kirkegård i København
3) Maren Christensdatter 40 g.m. Jens Jensen, fæstebonde i Breum i Salling
4) Anne Christensdatter 32 g.m. en skibstømrer på Gammelholm i København
5) Søren Christensen 40, skibstømrer på Gammelholm i København
6) Baltser Christensen 38, skibstømrer på Gammelholm i København
7) Christian Christensen 36, skibstømrer på Gammelholm i København
8) Mogens Christensen 30, skibstømrer på Gammelholm i København
Afdøde døde 20.6.1783.

1416 Thomas Pallesen i Viborg. 26.10.1782, fol.194.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Bertelsen, forstander. B:
2) Karen Marie Thomasdatter 3.
FM: Jens Handberg.
Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 7.4.1777 lbnr.1296]. B:
1) Marianne Thomasdatter g.m. Christen Edvardsen, skomager i Viborg..

1417 Søren [Christensen] Balling i Viborg. 19.11.1782, fol.197.
E: Cathrine Jørgensdatter [Stampe]. LV: Jacob Ruge. B:
1) Jørgen Sørensen Balling 20
2) Anne Marie Sørensdatter 16
3) Bodil Marie Sørensdatter 10
4) Johanne Sørensdatter 6.
Arv efter enkens mor Anne Andersdatter i Viborg. 25.4.1769 lbnr.1170 til:
1 enkens søster Sidsel Jørgensdatter
2 enkens bror Jacob Jørgensen Stampe i Viborg.
Enkens far Jørgen Jacobsen Stampes andet ægteskab med Maren Christensdatter Hammershøj, nu g.m. Peder Hansen.

1418 Kirsten Sørensdatter [Løvel] i Viborg. 13.7.1783, fol.203B, 426B.
Enke efter Isak Frandsen Loft, bødker, [skifte 20.5.1782 lbnr.1386]. B:
1) Frands Isaksen 8
2) Marie Kirstine Isaksdatter 8.
FM: farbror Jacob Frandsen, hattemager i Viborg.
Afdøde døde 13.7.1783.

1419 Henrik de Linde i Viborg, [der døde 16.11.1783], fol.232.
E: Birgitte Sofie von Muderspach.
Første ægteskab med [Helene Christine Jermiin, begravet Handbjerg 4.1.1763]. B:
1) Jens de Linde til Handbjerg Hovgård
2) Christen de Linde til Møltrup.
[Andet ægteskab med Marie Elisabeth Pedersen, begravet 25.4.1770].
Testamente af 13.10.1775.

1420 Marie Cathrine Hensemann i Viborg. 22.11.1784, fol.232B, 314.
E: Anders Borchardt, købmand og vinhandler. B:
1) Sofie Helene Borchardt 2.
FM:
1 farbror Hans Borchardt i Randers
2 fars fasters mand Vessel Bartling, hospitalsprædikant og klokker ved Viborg Domkirke.
Afdøde døde 9.11.1783.
Bevilling til uskiftet bo af 21.11.1783.
Samfrændeskifte 22.11.1784.

1421 Ellen Madsdatter Schmidt i Viborg. 18.5.1784, fol.233, 261.
E: Søren Sørensen Torup, grovsmed. B:
1) Johan Mads Torup 20, smedesvend
2) Søren Torup 16, i snedkerlære i Randers
3) Christian Torup 14
4) Sinnet Cathrine Torup 13
5) Mathias Torup 12
6) Peder Torup 9
7) Anne Marie Torup 5.
FM:
1 morbror Christen Madsen, grovsmed i Ålborg.
Afdøde døde 14.11.1783.
Bevilling til uskiftet bo af 21.11.1783.
Samfrændeskifte 18.5.1784.

1422 Peder Jensen Abildskov, murer i Viborg, [begravet Sortebrødre 9.1.1784], fol.233B.
E: Anne Kirstine Harbo.
Bevilling til uskiftet bo af 17.2.1769.
[Første ægteskab med Maren Lyngsø].

1423 Troels Lauridsen, hattemager i Viborg. 2.12.1780, fol.233B.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: [Mikkel Hansen] Tørslev, prokurator i Viborg. B:
1) Laurids Troelsen 12.
FM: Jørgen Sørensen, hattemager i9 Viborg.
Arv efter afdødes søster Margrethe Lauridsdatter, der var g.m. Thomas Thomsen Møller i Skive.
Afdøde døde 2.12.1780.

1424 Jens Hansen Salling i Viborg, [begravet Sortebrødre 27.12.1783], fol.240B.
E: Karen Thorsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 23.1.1784.

1425 Hans Christian Tarp, snedker i Viborg, [der døde 29.1.1784], fol.256B.
E: Anne [Splid] Saaby.
Testamente af 10.1.1784.
[Første ægteskab med Margrethe Nielsdatter Kold, skifte 10.2.1782 lbnr.1382].

1426 Johanne Christensdatter i Viborg. 25.12.1783, fol.257.
E: Niels Christiansen, handskemager.
Af første ægteskab B:
1) Maren Christensdatter på stedet
2) Karen Christensdatter g.m. Jens Jørgensen i Stanghede.

1427 Karen Sejersdatter i Viborg. 21.2.1784, fol.258B.
Arvinger angives ikke.

1428 Maren Mathiasdatter i Viborg. 24.4.1784, fol.258B.
E: Anders Andersen Tafdrup, skrædder. A:
1) mor Kirsten Jensdatter, enke efter Mathias Handberg
2) bror Christen Mathiassen Handberg
3) [halv]bror Mathias Christensen Handberg, smed i Hansted ved Horsens.

1429 Arent Hansen Berg, [garver] i Viborg. 12.4.1784, fol.260.
E: Mette Marie [Andreasdatter Hassing]. LV: Laurids Skive i Viborg. B:
1) Hans Arentsen 17
2) Andreas Arentsen
3) Peder Arentsen [8]
4) Niels Arentsen 5.
FM: morbror Christen Hassing, [skrædder i Viborg].

1430 Anne Elisabeth von Post i Viborg. 19.5.1784, fol.263.
E: Eggert Nandrup. B:
1) Helvig Brockenhuus Nandrup 19
2) Jørgen Christian Nandrup 17
3) Søren Nandrup 15
4) Mette Cathrine Nandrup 14
5) Christian Post Nandrup 11
6) Christen Nandrup 10
7) Peder Madsen Nandrup 9
8) Anne Kirstine Nandrup 8
9) Dorthe Cathrine Nandrup 6.
FM: mors søskendebarn Thøger Hjersing, 4. lektiehører i Viborg latinskole.
Afdøde døde 9.10.1779 på Kovstrup i Sønderhå sogn i Thy, som de dengang ejede.
Bevilling til uskiftet bo af 24.1.1772.
Samfrændeskifte i Viborg 19.5.1784.

1431 Christen [Andersen] Rind, skomager i Viborg. 10.7.1784, fol.311.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Anders Funder, skrædder i Viborg. B:
1) Marie Christensdatter 7
2) Anders Christensen 3.
FM: Laurids Skive, skomager i Viborg.
Afdøde døde 10.7.1784.

1432 Visti Christensen, toldbetjent i Viborg. 10.7.1784, fol.313B.
E: Dorthe Olufsdatter.
Arvinger kendes ikke.

1433 Josef Kesler 23 år, ugift kræmmersvend i Viborg. 30.10.1784, fol.324B.
A:
1) mor Anne Elisabeth Kesler i Böhmen.

1434 Peder Bendix, parykmager i Viborg. 7.2.1785, fol.326.
E: Elisabeth Cathrine Olufsdatter. LV: Jens Hansen Bering i Viborg. B:
1) Oluf Christian Bendix 19, skomagersvend i Viborg
2) Johanne Kirstine Bendix 17, tjener på Christiansborg slot i København
3) Helene Birgitte Bendix 11
4) Peder Christian Bendix 9
5) Ellen Christine Bendix 7
6) Johan Christian Bendix 4.
FM: Christen Alstrup i Viborg.

1435 Niels Olufsen, grovsmed i Viborg. 16.2.1785, fol.327B.
E: Malene [Lauridsdatter] Ostenfeld. LV: Jens Hansen Bering i Viborg. B:
1) Visti Nielsen 13
2) Oluf Nielsen 11
3) Dorthe Kirstine Nielsdatter 5.
FM: født værge Christen Ostenfeld i Viborg.

1436 Jacob Frandsen [Boemann], hattemager i Viborg. 24.2.1785, fol.329B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Hofmann, birkedommer. B:
1) Else Marie Jacobsdatter 3.
FM: A. Nielsen, apoteker i Viborg.
[Første ægteskab med Else Poulsdatter, skifte 27.9.1779 lbnr.1344].
Bevilling til uskiftet bo af 15.10.1784.
Samfrændeskifte 24.2.1785.

1437 Anne Marie Joensdatter i Viborg. 14.3.1785, fol.331B.
E: Christen Jensen Alstrup, skomager. B:
1) Joen Christensen Thorsen.
FM: farbror Palle Alstrup i Viborg.

1438 Registrering i Viborg. 29.4.1785, fol.332B
Johanne Marie Peder Siblisdatter i Viborg, der er indsat i Viborg Tugt- og manufakturhus, på grund af gæld.

1439 Joen Thorsen i Viborg. 6.12.1784, fol.332B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Hansen Bering i Viborg. B:
1) Anne Marie Joensdatter g.m. Christen Jensen Alstrup, skomager i Viborg
2) Anne Joensdatter 22, i København
3) Christen Joensen 11.
FM: farbror Anders Thorsen i Viborg.
Afdøde døde 6.12.1784.

1440 Marie Tot i Viborg. 6.12.1785, fol.339B.
E: Peder Madsen.
Arvinger kendes ikke.

1441 Johannes Sørensen, stadstambur i Viborg. 4.4.1784, fol.345B, 404.
Enkemand. B:
1) Frederik Johansen i København
2) Erik Johansen i Viborg
3) Johan Johansen i Tirstrup i Djurs Sønder herred
4) Margrethe Johansdatter
5) Kirsten Johansdatter 35, indsat i Viborg Tugt og Manufakturhus.

1442 Mette Sørensdatter [Ballund] i Viborg, [der døde 25.7.1784], fol.346B.
E: Johan Johansen, skomager.
Testamente af 23.1.1772.
[Første ægteskab med Peder Andersen Klinge, skifte 20.7.1752 lbnr.876].

1443 Bertel Bøhm i Viborg. 4.4.1785, fol.347.
E: Anne Olufsdatter Vinge.
Arvinger kendes ikke.

1444 Ejler Jensen, graver i Viborg Sortebrødre kirke.24.6.1785, fol.348.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Laanum i Viborg. A:
1) bror Jens Jensen i Hejlskov [i Ørslevkloster sogn] på Ørslevkloster gods.

1445 Søren Nielsen Hestbæk, toldbetjent i Viborg. 7.6.1785, fol.349.
E: Else Eriksdatter. LV: Jens Poulsen Møller, gørtler i Viborg. B:
2) Erik Sørensen 4
3) Else Marie Sørensdatter 2½.
Første ægteskab med Else Marie Prindal, [skifte 8.11.1779 lbnr.1347]. B:
Poul Sørensen.
FM: Lauge Sivertsen, maler i Viborg g.m. [moster Birthe Marie Poulsdatter].

1446 Maren Christensdatter Hammershøj i Viborg. 13.12.1785, fol.354.
E: Peder Hansen, kusk.
Arvinger angives ikke.
[Første ægteskab med Jørgen Jacobsen Stampe, begravet Gråbrødre 11.10.1771].

1447 Maren Pedersdatter i Viborg. 2.2.1786, fol.355.
Enke efter Niels Christensen, skomager. B:
1) Peder Nielsen, skomager i Rødding på Sødal gods
2) Mette Nielsdatter g.m. Morten Nielsen Rind på stedet
3) Else Nielsdatter, [død 1.1.1778], var g.m. Niels Eriksen i Fovlum på Tjele gods. 2B:
a Erik Nielsen
b Maren Nielsdatter.

1448 Christen Jensen Ravn i Viborg. 2.4.1786, fol.355B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Christen Aarestrup i Viborg. A:
1) bror Niels Jensen Ravn i Holmsgård [i Asmild sogn]
2) søster Dorthe Jensdatter g.m. Jens Carstensen i Gammel Asmild
3) søster Karen Jensdatter g.m. Niels Nielsen, væver i Finderup
4) søster Kirsten Jensdatter g.m. Lorents Carstensen Møller i Haderslev
5) søster Johanne Jensdatter.
Afdøde kaldes også Christen Jensen Holmsgaard.

1449 Anders Jensen Bystrup, toldbetjent i Viborg. 25.4.1786, fol.360B.
E: Karen Nielsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Jens Andersen Bystrup i Thisted i Thy
2) Anne Andersdatter g.m. Niels [Nielsen] Nørgaard i Viborg.

1450 Maren Jensdatter Overgaard i Viborg. 19.4.1786, fol.361, 485B.
Enke efter Anders Bertelsen Bording, [der døde 17.7.1761].
Testamente af 13.6.1757.
Hans arvinger kendes ikke, men der skal have været en bror, der var præst på Sjælland, og skulle have efterladt 11 børn.
[Hans første ægteskab med Anne Ebbesdatter, skifte 29.7.1739 lbnr.645].
Hendes A:
1) bror Jens [Jensen], hjulmand, [skifte 30.6.1747 lbnr.796]. 1B:
a Inger Jensdatter
2) søster [Kirsten Jensdatter Overgaard, [skifte 9.3.1778 lbnr.1327]. Første ægteskab med Peder Christensen, podemester, skifte 10.9.1749 lbnr.814]. 2B:
a Jens Pedersen, podemester i Viborg
b Birgitte, enke efter Jens Nørlem.
Kirsten Jensdatter Overgaards andet ægteskab med [Hans Lauridsen Fynbo, skifte 18.11.1757 lbnr.969]. 1B:
c Maren Hansdatter.

1451 Christian Schmidt, matros. 6.10.1786, fol.377.
E: Else Jepsdatter, der er flyttet fra Fredericia til sin søn Jørgen Stilling, bager i Viborg.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på rejse til Ostindien.

1452 Søren Tostrup, købmand i Viborg. 27.8.1785, fol.378, 505.
E: Anne Knudsdatter Lund. LV: Just Jensen Lund. A:
1) bror Jens Thomsen Tostrup, skrædder i København
2) bror Jens Tostrup, præst i Aggersborg, [død i København 3.7.1785]. 1B:
a Thomas Jensen Tostrup
3) Peder Thomsen Tostrup, guldsmed i England.

1453 Kirsten Knudsdatter, der døde i Viborg Tugthus. 13.9.1784, fol.396.
Enke efter Thomas Hjort.
Arvinger angives ikke.

1454 Opbudsbo i Viborg. 1.4.1784, fol.397B.
Registrering af fallitbo hos Jens Nielsen Malling i Viborg.

1455 Niels Hestbæk, skomager i Viborg. 28.6.1784, fol.401.
E: Anne Christensdatter. LV: Laurids Skive i Viborg.
Første ægteskab med Marie Christiane Simonsdatter [Kabel], skifte 27.11.1779 lbnr1349]. B:
1) Maren Nielsdatter 36, i København
2) Søren Nielsen Hestbæk, toldbetjent i Viborg
3) Anne Nielsdatter, [skifte Skanderborg 23.6.1781 lbnr.189], var g.m. Christen Bering, skomagersvend i Skanderborg. 1B:
a Jens Christensen 5
4) Jytte Marie Nielsdatter 24, i Viborg.

1456 Andreas Vilstrup, organist i Viborg Gråbrødre kirke. 12.9.1785, fol.405B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Bertelsen. B:
1) Claus Nikolaj Vilstrup 2.
FM: Christian Halkjær i Viborg.

1457 Søster Christiane Bruun i Viborg. 23.9.1785, fol.409B.
Enke efter [Svend] Stenersen, sorenskriver. B:
1) [Elia Stenersen, død 23.1.1778, var g.m. Laurids Iversen, kantor og 5. lektiehører i Viborg latinskole, skifte Nørlyng herred gejstlig 18.4.1779 lbnr.194]. 2B:
a Karen Lauridsdatter Iversen
b Svendine Christiane Lauridsdatter Iversen.
Afdøde døde 23.9.1785.

1458 Mette Christensdatter i Viborg. 18.10.1785, fol.412B.
Enke efter Ditlev Frederik Fritscher, skoflikker i Viborg, [skifte 19.6.1778 lbnr.1321].
Testamente af 25.7.1777.
Hans A:
0) far [Martin Fritscher, skifte 8.9.1756 lbnr.947. Første ægteskab med Anne Cathrine Samuelsdatter, skifte 31.1.1737 lbnr.607]. B:
1) bror Ernst Samuel Fritscher
2) søster Engel Margrethe Fritscher g.m. Knud Pedersen, klejnsmed på Gammelholm i København.
Fars andet ægteskab med [Helvig Christensdatter]. B:
3) halvsøster Margrethe Sofie Martinsdatter i Viborg
4) halvsøster Sofie Marie Martinsdatter.
Hendes A:
1) bror, død. 1B:
a Mette Hansdatter g.m. en skytte i Pederstrup på Sødal gods.

1459 Anne Marie Christensdatter i Viborg. 3.10.1785, fol.416B.
E: Peder [Nielsen] Kjellerup. B:
6) Niels Pedersen 18
7) Niels Pedersen 17, i Ålborg.
Første ægteskab med Niels Pedersen Guldforhoved i Nipgård [i Vium sogn] på Aunsbjerg gods. B:
1) Else Nielsdatter 40, i Store Kongensgade i København
2) Karen Nielsdatter 37, på Kollerup herregård.
3) Peder Nielsen, over 30, i Over Hvam på Aunsbjerg gods
4) Christen Nielsen 30, indsat i Viborg Tugthus
5) Daniel Nielsen 28, skomagersvend.

1460 Søren [Jørgensen] Nebel, kobbersmed i Viborg. 5.3.1787, fol.431B.
E: Marie Amalie [Johanne Henriksdatter] Krop. LV: svoger Rasmus Friis, stolemager i Viborg. B:
1) Hans Jørgen Sørensen Nebel 10
2) Gennet Marie Sørensdatter 9
3) Johan Krop Nebel 7
4) Karen Sørensdatter 2½.
FM: farbror Rasmus Nebel, sadelmager i Viborg.

1461 Anne Cathrine Jensdatter [Holst] i Viborg. 1.5.1787, fol.435.
E: Niels [Rasmussen] Hvas, vognmand. B:
1) Jens Nielsen Hvas 26
2) Marie Nielsdatter 21.
FM: Christen Tise i Viborg.

1462 Christian Lind, kratfoged i Krathuset på Viborg by grund. 31.5.1787, fol.437B.
E: Mette Cathrine Sørensdatter. LV: Jens Kistrup. B:
2) Karen Marie Christiansdatter 11.
Første ægteskab med Karen Rind. B:
1) Karen Marie Christiansdatter 11.
FM: Christen Sørensen i Kirkebæk.

1463 Anders [Emmichsen] Cramer, smed i Viborg. 6.9.1787, fol.449B.
E: Maren Jensdatter Kollerup. LV: Peder Kollerup, skomager i Viborg. B:
1) Inger Marie Andersdatter 10
2) Margrethe Andersdatter 6
3) Mette Kirstine Andersdatter 5
4) Maren Andersdatter 2.
FM:
1 Jens Pedersen Kollerup i Viborg
2 Søren Jørgensen, hattemager i Viborg.

1464 Inger Sørensdatter i Viborg. 6.2.1786, fol.451B.
E: Niels Ibsen Vandel, skrædder. B:
1) Anne Dorthe Nielsdatter Ib g.m. Niels Lantroch, murer i Gjerrild på Skeel [dvs. Sostrup] gods
2) Anne Margrethe Nielsdatter Ib g.m. Rasmus [Thomsen] Sallingbo, skrædder i Viborg
3) Margrethe Nielsdatter Ib g.m. Søren Gravballe, knapmager i Viborg.

1465 Mette Kirstine Svantemann, ugift i Viborg. 18.10.1786, fol.456.
A:
0) forældre [Svante Svartmann, skifte 20.2.1753 lbnr.885 og Anne Marie Hansdatter i Viborg. 29.4.1780 lbnr.1361]
1) bror Hans Svantemann, kobbersmed i Skive
2) bror Adam Svantemann, kobbersmed, uvist hvor
3) bror Gustav Svantemann, kollega i Ribe latinskole
4) søster Maren Svantemann i Viborg.
Desuden nævnes afdødes stedfar Peder Eggert, kobbersmed i Viborg.

1466 Dorthe Kirstine Knudsdatter Bro, ugift i Viborg. 12.2.1787, fol.460.
A:
0) far Knud Jensen Bro, eller Knud Hører, [begravet 19.8.1777, var g.m. Anne Nielsdatter Overgaard]
1) halvbror i Horsens eller Skanderborg
2) moster Helle Nielsdatter i Viborg, død, var g.m. [Anders Jensen Ledertouger, handskemager i Viborg]. B:
a Kirsten Andersdatter g.m. Mads Pedersen i Viborg.

1467 Marie Hougaard, ugift i Viborg. 22.10.1786, fol.464.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 22.10.1786.

1468 Johan [Frederik] Thymen, kobbersmed i Viborg. 27.6.1787, fol.471.
Enke efter Kirsten [Listo, død 14.6.1786]. B:
1) Johanne Thymen 5
2) Andreas Thymen 3.
FM: Christen Kvieholm i Viborg.
Afdøde døde 27.6.1787.

1469 Peder Nielsen Kjellerup i Viborg.1.11.1787, fol.472B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Kvieholm i Viborg.
Første ægteskab med Anne Marie Christensdatter, [skifte 3.10.1785 lbnr.1459]
1) Niels Pedersen 20, skibsdreng hos Laurids Kjellerup i Århus
2) Niels Pedersen 18, i København.
FM: Rasmus Sallingbo i Viborg.

1470 Frederik Jensen Mammen, handskemager i Viborg. 4.6.1786, fol.475B.
E: Maren Andersdatter Loldrup. LV: Jens Knap, skomager i Viborg. A:
1) mor Mette Pedersdatter Bøggild i Viborg, [enke efter Jens Christensen Mammen, handskemager i Viborg, skifte 17.5.1773 lbnr.1231]
2) søster Maren Jensdatter g.m. Mikkel Nielsen, spækhøker i København
3) søster Dorthe Jensdatter g.m. kongens husgerådkarl på Christiansborg slot i København.
FM: Peder Fogh g.m. afdødes søsterdatter Mette Henriksdatter.

1471 Anders Poulsen, der døde i Viborg. 25.2.1788, fol.495.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var deserteret fra enken i Thisted, døde 25.2.1788.

1472 Birthe Marie Poulsdatter i Viborg. 21.7.1788, fol.496.
E: Lauge Sivertsen, maler. B:
2) Anne Laugesdatter 22
3) Margrethe Laugesdatter 18
4) Johanne Laugesdatter 15
5) Rebekka Laugesdatter 8.
FM: Jens Kollerup i Viborg.
Første ægteskab med Christen Rønbjerg. B:
1) Maren Christensdatter g.m. Visti Kjeldsen i Skive.

1473 Anne Marie Mortensdatter i Viborg. 1.8.1788, fol.498.
E: Herbrandt Thorsen. B:
2) Alice Herbrandtsdatter 2½
3) Morten Thor Herbrandtsen 1.
FM: Christen Bigum, bager i Viborg.
Uden ægteskab B:
1) Anne Cathrine 16.

1474 Mads Rasmussen, teglbrænder i Nørre Teglgård. 13.9.1787, fol.499B.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Hofmann, prokurator i Nørremølle. B:
1) Rasmus Madsen 32, i Loldrup
2) Anders Madsen 28, brændevinsmand i Nakskov på Lolland
3) Kirsten Madsdatter g.m. Skov, skibsassistent i København
4) Maren Madsdatter 24, i København
5) Marie Madsdatter 21.
Afdøde døde 13.9.1787.

1475 Else Borreschmidt i Viborg. 3.6.1787, fol.508B.
Enke efter Thomas Christensen Lund. B:
1) Bolette Margrethe Lund 15
2) Else Lund 12
3) Christen Hansen Lund 8.
FM: Just Lund, skrædder i Viborg.

1476 Jens Gedsted, politibetjent og stævningsmand i Viborg. 13.10.1788, fol.513B.
E: Eva Marie [Jensdatter Lyngsø]. B:
1) Johannes Jensen Gedsted 21
2) Anne Marie Jensdatter Gedsted 18.

1477 Sidsel Jørgensdatter i Viborg. 15.12.1788, fol.514.
E: Jens Vibro, klejnsmed. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 18
2) Jørgen Stampe Jensen 10
3) Niels Jensen 9.

1478 Marie Kirstine Steiermark i Viborg. 29.1.1789. fol.514B.
E: Søren Svendsen, toldbetjent. B:
1) Anne Cathrine Bolette Sørensdatter 16.

1479 Christen Pedersen Bødker i Viborg. 5.2.1789, fol.515.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Jens Pedersen. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter .
FM: farbror Hans Pedersen i Viborg.

1480 Opbudsbo i Viborg. 22.3.1790, fol.516B, 520, 524, 527, 529, 530B.
Registrering af fallitbo hos Søren Pedersen, guldsmed i Viborg.

1481 Maren Knudsdatter fra Kragelund. 25.3.1790, fol.517, 518B.
Enke. B:
1) en søn på 2 år i Kragelund.

1482 Jens Sørensen Ballund (Bolund). 23.4.1790, fol.517B, 519.
E: Anne Thomasdatter. LV: Knud Rasmussen i Store Ubberup, der ægter enken. B:
1) Søren Jensen
2) Thomas Jensen
3) Maren Jensdatter.
LV:
1 Peder Christensen
2 Knud Thomsen.
Arv efter Maren Pedersdatter i Viborg, skifte 1.3.1777 lbnr.1317.

1483 Anne i Viborg. 25.4.1790, fol.518B, 522B, 532B, 533B.
E: Crone, musketer i Ekernførde. B:
1) Claus Crone 11.
Afdøde havde hængt sig 25.4.1790.

1484 Mette Pedersdatter [Bøggild] i Viborg. 29.4.1790, fol.519B, 522.
Enke efter Jens Christensen Mammen, handskemager i Viborg, [skifte 17.5.1773 lbnr.1231]. B:
2) Maren Jensdatter g.m. Mikkel Peder Skagen i København
3) Dorthe Jensdatter g.m. Søren Testrup i København.
Af første ægteskab B:
1) datter [Mette Margrethe Bruun, skifte 7.2.1764, var g.m. Hans Henrik Lassen, skifte 31.1.1760 lbnr.989]. 1B:
a Mette Henriksdatter Lassen g.m. Peder Michael Fogh, bager i Viborg.

1485 Margrethe Helene i Viborg. 1.5.1790, fol.519B.
Enke efter Batto.
Af første ægteskab B:
1) Cecilie Degen g.m. Henneberg, skrædder i København
2) Christian Degen, farver i Viborg
3) Conrad Degen, der farer på Kina.

1486 Elisabeth Pagh i Viborg, [der døde 5.5.1790], fol.520B.
E: Andreas Nielsen, apoteker.
Testamente af 30.6.1776.

1487 Laurids Pedersen i Viborg. 18.5.1790, fol.521.
E: Kirsten Mortensdatter.
Af første ægteskab B:
1) ## Lauridsdatter 30
2) Anne Sofie Lauridsdatter 23
3) Pele? Lauridsdatter 21
4) Morten Lauridsen "##, i Rind.

1488 Anders Borchardt, vinhandler i Viborg. 31.10.1789, fol.521B, 523, 525B, 527, 554.
E: Elisabeth Friis Wilrich.
Arvinger angives ikke.
[Første ægteskab med Marie Cathrine Hensemann, skifte 22.11.1784 lbnr.1420].
Begyndelsen af skiftet er indført i "en aparte protokol".

1489 Niels Skelund, tømrer i Viborg. 19.6.1790, fol.525, 525B, 531, 533.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Kirsten Nielsdatter 10
2) Christen Nielsen 8
FM: farfar Niels Pedersen, drejer i Viborg.

1490 Anne Hansdatter i Viborg. 13.8.1790, fol.528B, 532, 533.
E: Jens Nielsen Lund eller Bisp. B:
1) Abild Jensdatter 11
2) Anne Jensdatter 8
3) Sidsel Jensdatter 5
4) Kirsten Jensdatter 2.

1491 Sofie Susanne Greve i Viborg. 9.11.1790, fol.534, 536B.
Enke efter [August Christian] Føllig, [død 18.3.1789]. B:
1) [August Christoffer] Føllig, løjtnant i Viborg.
2) [Georg Gotfred] Føllig, kaptajn i København

1492 Anne Marie Lund i Viborg. 9.11.1790, fol.534B, 541B, 542B, 572, 574.
E: Christoffer Herfordt Mangor, bogtrykker.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes doktor Mangor i København.

1493 Anne Kirstine Jensdatter Fischer i Viborg. 19.12.1790, fol.536, 537B, 547, 572, 574, 588B.
Enke. B:
1) Jens Christian Poulsen Gravgaard, skrædder i Ålborg, der døde. Enke og børn, hvis navne ikke angives
2) Anne Marie Poulsdatter g.m. Johan Christian Stikler
3) Mette Cathrine Poulsdatter 28.

1494 [Elisabeth Lachmann] i Viborg. 24.12.1790, fol.536, 538, 571B, 587B.
Enke efter [Hans] Pors, [skifte 8.10.1765 lbnr.1103]. B:
1) Anne Margrethe Pors.
FM: Peder Mortensen i Viborg.

1495 Printz, ugift afskediget oboist i Viborg. 2.1.1791, fol.536B, 572.
Arvinger angives ikke.

1496 Anne Marie Tørring, ugift husholderske i Viborg. 3.1.1791, fol.537, 538B, 548, 571B, 586B, 623, 625, 626, 646, 678B.
Uden ægteskab med Buttenschøn, tidligere forpagter på Vinderup, nu kontrollør på Sjælland B:
1) Else Cathrine Buttenschøn, på Rydhave.
FM:
1 Severin Møller i Viborg
2 [Christoffer Bentsen] Mulvad, præst i Ejsing og Handbjerg.

1497 Jens Pedersen, podemester i Viborg. 15.2.1791, fol.539B, 541B.
E: Mette Knudsdatter. LV: Anders Funder, skrædder i Viborg. B:
1) Peder Jensen 8
2) Knud Jensen 7
3) [Kirsten] 3
4) Niels Jensen 1½.
FM: født værge Hans Knudsen i Kirkebæk på stiftsprovst Astrups gods.

1498 Christoffer Becker, afskediget musketer og smedesvend. 24.2.1791, fol.541.
Afdøde var født i Danzig.
Arvinger kendes ikke.

1499 Kirsten Nielsdatter, ugift i Søndre Teglgård. 25.2.1791, fol.541, 572B, 589.
Forlovet med Villads Andersen i Søndre Teglgård. B:
1) Johanne Kirstine Villadsdatter født sidste nat.

1500 Mette Mortensdatter i Viborg. 28.2.1791, fol.542, 572B.
E: Christen Bigum, bager i Viborg. B:
Af første ægteskab B:
1) Johanne Grøn g.m. Johan Scott, soldat
2) Morten Pedersen Grøn 17.
FM:
1 Jens Handberg i Viborg
2 Herbrandt Thorsen i Viborg.

1501 Abelone Pedersdatter i Viborg. 12.3.1791, fol.549.
E: Søren Jespersen Bredsgaard også kaldt Søren Thybo, avlsmand. B:
1) Jesper Sørensen 2.
FM:
1 morfar Peder Arentsen i Levring
2 morbror Peder Pedersen i Levring.
Afdøde i januar 1790.

1502 Johanne Lauridsdatter i Viborg. 23.3.1791, fol.552.
E: Søren Frandsen. B:
1) Frands Sørensen 21
2) Laurids Sørensen
3) Bent Sørensen
4) Else Sørensdatter.
FM: Laurids Skive i Viborg.

1503 Else Nielsdatter Snabe i Viborg. 5.4.1791, fol.552B, 553B.
E: Niels Andersen [Skals]. B:
1) Mette Marie Nielsdatter 10
2) Anders Nielsen 5
3) Anne Marie Nielsdatter 1.
FM: født værge Niels Snabe, avlsmand i Viborg.

1504 Henrik Nikolaj Pedersen, afskediget underofficer Viborg. 6.4.1791, fol.553, 698, 704B.
E: Johanne Eriksdatter. LV: Vilhelm Spies i Viborg. B:
1) Ellen Birgitte Henriksdatter 21, (nævnes ikke som arving 1794)
2) Dorthe Margrethe Henriksdatter 18
3) Johanne Margrethe Henriksdatter 12.
FM: Hans Bødker i Viborg.
Arv efter Nikolaj Henrik Siebeth, inspektør i Kliplev, skifte sluttet 16.2.1792.
Denne arv fordeles efter testamente til A:
1) frue inspektør Siebeth, død. Hendes arvinger
2) Carl Siebeth, dr. med. i Lübeck, død. B:
a Siebeth, dr. jur. og senator i Lübeck
3) Daniel Henrik Mossmann i Heiligenhafen, død. Hans børn
4) Henrik Mossmann, der døde efter arvelader
5) Johan Siebeth, bager i Frederiksstad
6) arveladers halvsøster Margrethe Dorthe Pedersen i Slesvig. 3B:
a Johan Pedersen
b Henrik Nikolaj Pedersen i Viborg, som er afdøde
c Peder Pedersen, død
En del af arven deles mellem arveladers bror og søsterbørn A:
1) Henrik Mossmann og Daniel Henrik Mossmann i Heiligenhafen
2) Johan Siebeth, bager i Frederiksstad
3) halvsøster Engel Elisabeth Fatsner, hendes ældste datter
4) brødrene Pedersen.

1505 Johan Henrik Grunov i Viborg. 6.6.1791, fol.559, 573.
E: Anne Kirstine Clausdatter. B:
1) Henrik Johansen 34
2) Gregorius Johansen 28
3) Cathrine Magdalene Johansdatter g.m. Johannes Christensen, murer
4) Daniel Johansen 21.

1506 Josef Grasmann, ugift afskediget soldat i Viborg. 28.6.1791, fol.559B, 573, 582.
Afdøde, der var 57 år gammel, var født i Köln.
Arvinger angives ikke.

1507 Jens Møller, gørtler i Viborg. 6.7.1791, fol.560, 563, 583, 584B.
E: Anne Cathrine Christensdatter. LV: Jørgen Mehl, snedker i Viborg. A:
1) bror Anders Poulsen, i Herrup i Sevel sogn
2) halvbror Svend Poulsen i Krejlgård i Sevel sogn på Estvadgård gods
3) halvsøster Maren Poulsdatter g.m. Christen Jensen i Smollerup i Estvad sogn på Estvadgård gods
4) halvsøster Lisbeth Poulsdatter g.m. Mads Pedersen i Vejlgård i Rønbjerg sogn på Estvadgård gods, begge døde. 3B:
a Anne Margrethe Madsdatter
b Else Madsdatter
c Birgitte Madsdatter
5) halvsøster Anne Margrethe Sørensdatter g.m. Christian Jensen Møller, tømrer i Holstebro.

1508 Jens Albæk, avlsmand i Viborg. 11.7.1791, fol.561B, 573, 582B.
E: Karen Christensdatter. LV: Gert Mørup i Viborg. B:
1) Karen Marie Jensdatter 13
2) Gertrud Jensdatter 11.
FM: Søren Thybo i Viborg.

1509 Maren Jensdatter i Viborg. 11.7.1791, fol.562B, 573B.
E: Martin Kold. B:
1) Just Martinsen 11
2) Nikolaj Martinsen 9.
FM: Søren Jensen Villumsen i Viborg.

1510 Anders Nirborg, ugift i Viborg. 15.8.1791, fol.565B, 573B, 589B.
Arvinger angives ikke.

1511 Julius Warnich, ugift kontrollør i Viborg. 30.9.1791, fol.566, 569, 585, 623, 645, 660B, 661B, 668, næste protokol fol.9B.
Arvinger angivet 30.9.1791 A:
1) søster, priorinde i Petersens Kloster i Vimmelskaftet i København
2) bror i Petersborg i Rusland.
3) ?, død. 2B:
a Benedikte Marie Lejotin, begravet København Nikolaj 22.1.1777, 37 år gammel. E: Johan Henrik Fraust, billardholder i Læderstræde 32
b Hans Vilhelm Lejotin, aftakket soldat, begravet København Garnison tysk 28.2.1774.
Arvinger angivet 31.12.1794 A:
1) faster, hvis navn ikke kendes, var g.m. LinkMeyer, snedker i Lübeck. 2B:
a Daniel Herman LinkMeyer, snedker i København
b Johan Martin LinkMeyer, i London
2) faster, hvis navn ikke kendes, var g.m.
Jansen, guldsmed i Kiel. 2B:
a en søn
b en datter
3) moster Agnethe g.m. Lapting, parykmager i København, begge døde. 1B:
a Benedikte Marie Lapting, død, var g.m. Faust, visiteur i København. 2B:
1 Margrethe Hedvig
2 Vilhelmine Jacobine
4) moster, hvis navn ikke kendes, var g.m. Saksild, kontrollør i København. 1B:
a Lotto, en datter, der tjener i Horsens.

1512 Kirsten Mortensdatter i Viborg. 5.10.1791, fol.568B, 573B, 590.
Enke efter Laurids Pedersen, [skifte 18.5.1790 lbnr.1487]. B:
1) Morten Lauridsen 10, i Havredal [i Frederiks sogn] på Alheden.

1513 Mette Marie Obenhausen (Aabenhuusen) i Viborg. 19.11.1791, fol.570B.
E: [Johan Frederik] Schønau, tidligere postmester i Hobro. B:
1) Johan Frederik Schønau 21, til søs
2) Frederik Christian Schønau 18, stud theol
3) Gotfred Schønau 16, i mesterlektien i Viborg latinskole
4) Niels Schønau 13, i første lektie i Viborg latinskole.
FM: Visti Bruun i Viborg.

1514 Jens Vorre, fodgarder i Viborg. 15.12.1791, fol.571.
A:
1) mor i Vorde
2) søster Elsebeth Jensdatter i Viborg
3) bror Jens [Jensen] i Vorde
4) søster Kirsten [Jensdatter] i Vorde.

1515 [Zevard] Buschiøtt (Bussekist), ugift kaptajn i Viborg. 22.1.1792, fol.576B, 590, 623B.
A:
1) søster Elisabeth Magdalene Buschiøtt i Viborg
2) bror, løjtnant i Prøjsen.

1516 Mette Jensdatter i Viborg. 18.3.1792, fol.577, 580B, 591, 598B, 599B, 632B.
E: Niels Andersen Skals. A:
1) bror Jens Lund i Viborg
2) bror Carsten Lund i København
3) bror Morten Lund, uvist hvor
4) bror Niels Lund, over 25
5) søster Johanne Jensdatter g.m. Christen Christensen Snedker i Overlund på Asmildkloster gods
6) søster Inger Jensdatter g.m. Christen Christensen i Holmgård på Asmildkloster gods.
Arv efter afdødes far Jens Christensen Vraa i Overlund på Asmildkloster gods, skifte 19.12.1781.
Desuden nævnes enkemandens bror Jens Andersen Skals i Møgeltønder.

1517 Laurids Madsen Rytter, ugift hestehandler fra Hove, der døde i Viborg. 25.3.1792, fol.577B, 580, 591.
A: far Mads Lauridsen Rytter i Hove sogn.
Afdøde blev døbt i Hove 7.8.1768.

1518 Inger Marie [Augustinusdatter] Geister i Viborg. 26.3.1792, fol.578B, 634B, 650B, 660B, 663, 695, 696.
E: Jens Rebslager, der rejste bort for 17 år siden, uvist om i live. A:
0) far [Augustinus Geister, underofficer, begravet Viborg Gråbrødre 16.6.1763].
[Fars andet ægteskab med Maren Hansdatter, begravet Gråbrødre 18.10.1776, se lbnr.658]. B:
1) halvsøster Agathe [Augustinusdatter] Geister g.m. Simon Lauridsen, bødker i Viborg
2) halvsøster Mette Marie [Augustinusdatter] Geister, [død 28.5.1789], var g.m. Johan Bendix, væver i Viborg, [skifte 26.2.1780 lbnr.1354]. 2B:
a Peder Bendix
b Anne Marie Bendix.
Afdøde døde 26.3.1792.

1519 Jens Nielsen Lund eller Bisp i Viborg. 28.3.1792, fol.579B, 590, 598, 604, 636B.
E: Else Cathrine Andersdatter. LV: Anders Funder i Viborg.
Første ægteskab med Johanne Hansdatter, [skifte 13.8.1790 lbnr.1490]. B:
1) Abild Jensdatter 12
2) Anne Jensdatter 9
3) Sidsel Jensdatter 7
4) Kirsten Jensdatter 3.
FM: Jens Handberg, skomager i Viborg.

1520 Anne Kirstine i Viborg. 12.4.1792, fol.580B.
Enke efter Ratchen, musketer.
Af børn nævnes B:
1) Cicerogine 24.

1521 Jens Handberg, skomager i Viborg. 27.4.1792, fol.583B, 598B, 633, 636.
E: Anne Marie Edvardsdatter. LV: søskendebarn Laurids Skive i Viborg. B:
1) Søren Jensen 17
2) Edvard Jensen 15
3) Peder Christian Jensen 12
4) Jens Christian Jensen 10.
FM: morbror Christen Edvardsen, skomager.

1522 Martha Olufsdatter i Viborg. 27.4.1792, fol.584B.
Enke efter Christoffer Bagger, musketer.
Af børn angives B:
1) Marie Christoffersdatter 20.

1523 Boye Danielsen Otte, murer i Viborg. 24.5.1792, fol.593B, 623B, 646.
E: Anne Margrethe Christensdatter. LV: Mørup i Viborg. B:
1) Daniel Boyesen 34, murer i Viborg
2) Karen Boyesdatter 33, i København
3) Jørgen Christian Boyesen 27
4) Christen Boyesen 25
5) Volmer Boyesen 22.

1524 Anne Cathrine Nielsdatter i Viborg. 24.5.1792, fol.594B, 624.
E: Erik [Eriksen] Hjort, skrædder. B:
1) Johanne Eriksdatter 22
2) Niels Eriksen 18.

1525 Peder Møller i Viborg. 23.5.1792, fol.594B, 596.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 11
2) Maren Pedersdatter 9.
FM: Christen Ostenfeld i Viborg.

1526 Anders [Lauridsen] Funder, skrædder i Viborg. 24.5.1792, fol.595, 596B, 598B, 599, 632.
E: Ellen Pedersdatter Borre. LV: Just Lund, skrædder i Viborg. B:
1) Laurids Funder 30, degn i Gravlund
2) Peder Funder 26, skriverkarl hos landsdommer Bartholin i Nykøbing Sjælland
3) Anders Christian Funder 23, i København
4) Anne Marie Funder g.m. Anders Lauridsen Sundstrup, gartner i Viborg
5) Maren Funder 22.

1527 Frands Friedenreich, major i Viborg. 8.6.1792, fol.596B, 622, 634, 691, 708B.
Kommissionssag Christen Linde de Friedenreich contra Viborg magistrat i broderen Frands Friedenreichs dødsbo.
Arvinger angives ikke.

1528 Marie Christensdatter Skive, ugift i Viborg. 4.7.1792, fol.598, 624B.
Af arvinger angives A:
1) søster Maren Christensdatter g.m. Jacob Jensen Vranum.

1529 Karen Jensdatter i Viborg. 27.7.1792, fol.600.
E: Niels Tørring.
A:
1) far Jens Christensen i Batum.

1530 Anne Thomasdatter i Viborg. 30.7.1792, fol.600, 624.
E: Laurids Jensen Koch. B:
1) Anne Kirstine Lauridsdatter 10
2) Maren Lauridsdatter 7, der døde
3) Thomas Lauridsen 1.
FM: morbror Christen Fly.

1531 Frands Deitzig, ugift galanterihandler i Viborg. 7.8.1792, fol.601, 604B, 655.
Testamente af 3.8.1792.
A:
1) Anne Marie Elling Richter, datter af Christian Richter, købmand i Horsens
2) søskendebarn Anne Cathrine Deitzig i Ebersdorf i Pilsen i Bøhmen.

1532 Jens Andreas Stabel, ugift i Viborg. 11.9.1792, fol.605, 637.
A:
0) far Sebastian Stabel, stadskirurg i Viborg, skifte 29.11.1763 lbnr.1028
1) Anne Christine Stabel g.m. Villum Skals, kapellan i Simested
2) Ingeborg Stabel, på Aunsbjerg
3) Jonas Stabel, kræmmer i København
4) Karen Stabel, i Skals.

1533 Edel Helene Margrethe Mollerup på Hald. 20.9.1792, fol.605B, 608B, 637B, 638B.
E: Frederik Schinkel til Hald, landsdommer i Nørrejylland. B:
1) Charlotte Amalie Schinkel.
Registrering af gods og ejendom i Viborg.
[Skifte Hald amt 29.8.1790 lbnr.179].

1534 Bodil Sørensdatter i Viborg. 15.10.1792, fol.608, 624B, 639B, 665B, 678, 695.
E: Anders, der "sidder i slaveriet". B:
1) Mette Marie Andersdatter g.m. Christen Lauridsen, glarmester
2, datter, død. 1B:
a Hans Andersen 13.
Afdøde døde 13.9.1792.

1535 Opbudsbo i Viborg. 21.11.1792, fol.609, 625B, 640, 664, 668, 668, 671B, 686B, 707, 726, 730B, 735, 748B, 751B, 752, 757, 760B, 762B, 773, 774B, 781B, 791B, 798B, 829B, 847.
Registrering af fallitbo hos Daniel Filip Rasch, købmand i Viborg.

1536 Else [Ibsdatter] Mørch i Viborg. 7.1.1793, fol.625, 666, 669, 681B.
Enke efter [Jacob Pedersen] Stilling, [bager i Århus, skifte Århus 6.5.1759 lbnr.1702]. B:
1) Mikkel Stilling i Horsens
2) Jørgen Stilling, bager i Viborg
3) Anne Marie Stilling i Viborg.

1537 Peder Hvas, vognmand i Viborg. 13.2.1793, fol.626B, 647, 665B, næste protokol fol.11, 241.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Jacob Pedersen 8
2) Else Marie Pedersdatter 3
3) Johanne Marie Pedersdatter 1.
FM: farbror Rasmus Hvas.

1538 Peder Thomsen Bech, ugift i Viborg. 15.2.1793, fol.627, 647B, 664, 667B, 786, 791B, 799, 803, 823, 846B.
Forlovet med Marianne Christensdatter Ørum. A:
1) far Thomas Pedersen i Gadbjerg ved Vejle på Refstrup gods.
Afdøde, der også blev kaldt Peder Kaas, skød sig selv 15.2.1793.

1539 Lucia Jensdatter Møller i Viborg. 8.3.1793, fol.629, 659B, 660B, 663, 695, 696B.
E: Jens Bering, rådmand og herredsfoged. B:
1) Jens Bering 37, stud. theol. i en præstegård ved Løvenholm
2) datter g.m. Niels Loedi i Horsens, begge døde. 3B:
a Lorents Nielsen 15
b Jens Nielsen 13
c Dorthe Sofie Nielsdatter
3) Birgitte Bering, tjener på Høgholm
4) Else Bering i Odense på Fyn
5) Adolfine Sofie Bering, på Vosnæsgård
6) Aurelia Bering i Viborg
7) Martha Bering i Viborg
8) Margrethe Bering, på Kærsholm.

1540 Registrering i Viborg. 17.5.1793, fol.633, 648.
Registrering af gods og ejendom i Viborg tilhørende Christian Fugl og hustru Johanne Marie i Kolding til brug for bodeling under Koldinghus.

1541 Birthe Jensdatter, ugift tjenestepige i Viborg. 10.7.1793, fol.634, 666, 680. A:
1) søster g.m. Jacob Claris i København.

1542 Kirsten Christensdatter i Viborg. 5.8.1793, fol.634B, 642B, 648B, 652B, 654B, 656B, 658, 659B, 670, 681B, 683, 684, 686B, 689B, 691.
E: Søren Hansen Bech, skrædder. A:
1) far Christen Christensen Bødker i Torup på Ulstrup gods.
Enkemanden blev udlagt til barnefader til en dreng født af Birthe Lauridsdatter i Randers.

1543 Søren [Pedersen] Hjort, murersvend i Viborg. 14.8.1793, fol.638, 666, 669, 680.
E: Gertrud Marie [Christensdatter]. LV: Søren Jensen Bruun, skomager. B:
1) Peder Andreas Sørensen 28, i Holsten
2) Jens Christian Sørensen 17, i skomagerlærer i Viborg
3) Christen Sørensen 14.
FM: født værge Peder Hjort, skomager.

1544 Anne Kirstine Andersdatter Holm, ugift i Viborg. 21.9.1793, fol.653, 656, 666, 680, 845B, 851B.
A:
1) søskendebarn i Viborg, død. 1B:
a Jesper Christensen i Viborg, død. 5B:
1 Niels Jespersen
2 Christen Jespersen 22
3 Jacob Jespersen 16
4 Anne Jespersdatter 24
5 Anne Kirstine Jespersdatter.
Afdøde, der også kaldes Anne Kirstine Gaarsdal var født i Lemming på Allinggård gods.

1545 Margrethe Vium Prahl i Viborg. 8.10.1793, fol.656B, 659.
E: Andreas [Jensen] Holst, skrædder. B:
1) Jens Jacob Holst 5 uger.
FM: morbror Jacob Prahl.

1546 Cathrine Carstensdatter Godsk i Viborg. 11.12.1793, fol.661, 670, 786B.
E: Svend Gjørup. A:
1) søster Anne g.m. Elkær, forvalter på Raskedal? i Norge.

1547 Knud Jensen Egeberg i Viborg. 15.12.1793, fol.663, 666B, 679B, 682, 683B, 699.
Enke efter Anne Vistisdatter, skifte 25.9.1787. B:
1) Dorthe Knudsdatter g.m. Jacob Christensen i Rabis [i Resen sogn i Fjends herred]
2) Christiane Knudsdatter g.m. Daniel Vistisen i Stirnes?
3) Maren Knudsdatter g.m. Thomas Andersen i Lånum [i Smollerup sogn]
4) Marianne Knudsdatter g.m. Peder Jensen i Lånum
5) Mette Knudsdatter, der døde. E: Hans Jacobsen i Åstedskov [i Åsted sogn] i Salling
6) Johanne Knudsdatter g.m. Peder Jensen Fly i Viborg
7) Kirsten Knudsdatter, død. E: Visti Søndergaard, [Niels] Sehested, stiftamtmands bonde.
Afdøde døde 13.12.1793.

1548 Christen Nielsen Bering, avlsmand i Viborg. 28.12.1793, 669B, 685B.
E: Maren Madsdatter. LV: Jens Sepstrup, skomager i Viborg. A:
1) mor Else Andersdatter i [Sønder] Rind [i Middelsom herred]
2) bror Søren Nielsen i [Sønder] Rind.

1549 Bertel Andersen Mørch i Viborg. 24.2.1794, fol.689, 690, 691, 786B, 788.
E: Else Nielsdatter. LV: Jens Jensen Bøstrup, der ægter enken. B:
1) Anders Bertelsen 4
2) Kirsten Bertelsdatter 2.
FM: Niels Hvas i Viborg.

1550 Jens Pedersen Abildskov, ugift i Viborg. 8.5.1794, fol.691B, 696B, 701, 701B.
A:
1) mor Anne Kirstine [Andersdatter] Harbo, enke efter Peder Jensen Abildskov, [skifte 9.1.1784 lbnr.1422]. LV: Niels Bertelsen, hospitalsforstander
2) bror Anders Abildskov i Viborg.
Efter testamente af 22.4.1794 fordeles arven til A:
1) Viborg by fattigkasse
2) Cathrine Marie Randrup, datter af [Laurids] Randrup, klokker i Viborg
3) Anne Kirstine Fogh, datter af Peder Fogh, bager i Viborg
4) Johan Peder Reiniche i Viborg.

1551 Opbudsbo i Viborg. 3.6.1794, fol.697, 703, 752B, 799B, 801, 808, 851.
Registrering af fallitbo hos Benjamin Jacob, jøde.

1552 Maren Pedersdatter i Viborg. 2.9.1794, fol.699B, 701B, 706B, 827.
E: Peder Christensen post.
Første ægteskab med [Niels Mortensen i Viborg, postrytter til Randers, skifte 16.5.1778 lbnr.1320]. B:
1) Peder Nielsen.

1553 Anne Mikkelsdatter i Viborg. 2.12.1794, fol.724B, 727, 728B.
E: Poul [Henriksen] Picheur. A:
0) far [Mikkel Krog i Aidt]
1) bror Jens Mikkelsen [i Aidt]
2) bror Peder Mikkelsen [i Aidt]
3) bror Niels Mikkelsen [i Tungelund i Aidt sogn]
4) søster Sidsel Mikkelsdatter, [skifte Hagsholm 3.5.1793 lbnr.649]. E: Søren [Sørensen] Leth i Aidt. 5B:
a [Søren Sørensen 17]
b [Mikkel Sørensen 15]
c [Maren Sørensdatter 12]
d [Kirsten Sørensdatter 10]
e [Anders Sørensen 2]
5) søster [Anne Marie Mikkelsdatter], enke efter [Mads Sørensen Bach] i Sahl, [skifte Hagsholm gods 18.10.1784 lbnr.510]
6) [søster Maren Mikkelsdatter, skifte Hagsholm 25.6.1784 lbnr.506, var g.m. Peder Krog i Aidt]. 5B:
a [Mikkel Pedersen i Vidstrup i Hvorslev sogn]
b [Anders Pedersen i Aidt]
c [Inger Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Borridsø i Gerning sogn]
d [Anne Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Borum Mølle i Borum sogn]
e [Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Væsel i Tungelund].
Desuden nævnes enkemandens bror Frederik Picheur i Ålborg.

1554 Henrik Henriksen Birk, væver i Viborg. 9.1.1795, fol.728, 734B, 807B, 824B, 826, 827B.
Enkemand efter [Inger Pedersdatter, begravet Viborg Sortebrødre 15.7.1793]. B:
1) Marianne Henriksdatter Birk 33 i Viborg
2) Henrik Henriksen Birk 30, i Assendrup [i Engum sogn] ved Vejle.
FM: Søren Thybo, købmand i Viborg.

1555 Anne Christensdatter i Viborg. 21.1.1795, fol.729B, 730B, 733B, 808B, 809, 813, 824B, 846, 854B.
E: Peder Bertelsen Post. A:
1) mor, enke efter Christen Jensen i Svenstrup
2) bror Jens Christensen i Svenstrup
3) bror Christen Christensen, kusk på Strandet.

1556 Mette Marie Rasmusdatter, ugift tjenestepige i Viborg. 18.2.1795, fol.730B, 762.
Testamente af 16.2.1795. A:
1) Anders Christensen Friis, postrytter til Skive.

1557 Marianne Louise Wagner i Viborg. 19.2.1795, fol.732B, 736B, 781B.
E: Mathias Andreas Wiberg, dansemester. B:
1) Johannes Andreas Wiberg 14.
Bevilling til uskiftet bo af 27.3.1795.

1558 Leonora Cathrine Christensdatter i Viborg. 4.3.1795, fol.735B, 844B.
E: Søren [Christensen] Randers, skomager. B:
1) Mette Marie Sørensdatter 24
2) Gertrud Sørensdatter 21
3) Christian Sørensen 15
4) Søren Sørensen 10
5) Christine Sørensdatter 7.

1559 Cathrine Sofie [Mogensdatter] i Viborg. 6.3.1795, fol.737.
Enke efter Christen Thonbo, postmester i Viborg, [skifte 30.5.1781 lbnr.1407]. B:
1) Mogens Thonbo, toldinspektør i Fredericia
2) Johannes Thonbo, lakaj på Palæet i Horsens
3) Mathias Thonbo, postmester i Viborg
4) Simon Thonbo, toldkasserer i Skien i Norge, død. 1B:
a Christian Thonbo 10, i København
5) Peder Thonbo, stadsmusikant i Ålborg, død. 1B:
a Marie Pedersdatter, hos sin mor i Viborg

1560 Anne Sofie Høgh i Viborg. 16.3.1795, fol.737, 739, 753, 755, 758, 780B, 783B, 807B, 818B, 828, 830B.
Enke efter Niels Christian Gjørup, rådmand i Viborg, [skifte 30.10.1782 lbnr.1409]. B:
1) Niels Høgh Gjørup 25, købmandskarl i Christiania i Norge
2) Peder Sønderborg Gjørup 17.
FM: halvbror Niels Gjørup, vejermester i Viborg.
Arv efter afdødes far [Niels Mogensen] Høgh, borgmester i Viborg, [død 27.10.1787].

1561 Anne Kirstine Hansdatter i Viborg. 17.3.1795, fol.738.
E: Mads Christensen, feldbereder. B:
1) Christen Madsen, soldat og skarpskytte i Kiel.

1562 Christian Olufsen Vinter, toldbetjent i Viborg. 18.4.1795, fol.748B, 751B.
E: Maren Rasmusdatter Fischer. LV: Hans Møller i Viborg. B:
1) Rasmus Christiansen Vinter, forpagter på Rysensten
2) Oluf Christiansen Vinter, i Hornumbro mølle [i Vester Hornum sogn] i Ålborghus amt
3) Ingeborg Christiansdatter Vinter 29.
Bevilling til uskiftet bo af 31.8.1770, dengang boende i Hornumbro mølle.

1563 Johannes Ravn, ugift student i Viborg. 28.5.1795, fol.752B, næste protokol fol.70B, 90.
A:
0) far [Hans Knudsen] Ravn, borgmester i Viborg, [skifte 6.9.1735 lbnr.552]
1) søster [Dorthe Sofie Ravn], død, var g.m. krigskommissær Clausen. 2B:
a søn, amtmand
b søn.

1564 Jens Hansen Bering, skomager i Viborg. 5.6.1795, fol.753B, 799, 804B, 813.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Laurids Skive i Viborg. B:
1) Hans Jensen 20.

1565 Anne Kirstine Clausdatter i Viborg. 8.6.1795, fol.754B.
Enke efter Johan Henrik Grunov, [skifte 6.6.1791 lbnr.1505]. B:
1) Henrik Grunov 40
2) Gregorius Grunov 34
3) Cathrine Magdalene Johansdatter g.m. Johannes Christensen, murer
4) Daniel Grunov 25.

1566 Anne Marie Vandborg i Viborg. 12.7.1795, fol.758, 763, 782, 810, 813B, 830, 845, 852.
Enke efter [Peder Lauridsen] Lillelund [til Øland i Harring sogn, begravet Harring 21.8.1789]. B:
4) Niels Aars Lillelund
5) Mads Lillelund
6) Laurids Lillelund
7) Johanne Frederikke Lillelund 13.
FM: [Rasmus] Fogh, kapellan i Viborg Domkirke.
Første ægteskab med [Niels] Aars [til Øland, skifte Dueholm med flere amter 5.6.1777]. B:
1) Laurids Vandborg Aars på Harrestruplund [i Daugbjerg sogn]
2) Anne Aars
3) Jens Aars på Williamsborg.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Jens [Lauridsen] Vandborg til Frøslevgård [i Frøslev sogn på Mors]
2 afdødes bror Mathias Vandborg på Harrestruplund.

1567 Christian Haderup, organist i Viborg. 18.7.1795, fol.761, 771, 773B, 786B.
E: Margrethe Levinsen. LV: Bech, brandinspektør i Viborg. B:
4) Knud Haderup 10
5) Niels Haderup 8.
FM: født værge Ring i Skive.
Første ægteskab med [Sofie Marie Ring, skifte Nørlyng herred gejstlig 24.4.1782 lbnr.203]. B:
1) Maren Haderup 21, på Rodsteenseje
2) Gunder Kirstine Haderup 20
3) Jacob Rise Haderup 18.

1568 Hans Ratchen, bødker i Viborg. 19.7.1795, fol.761B.
Enkemand. B:
1) Dorthe Ratchen 29
2) Hans Christian Ratchen 28, billedhuggersvend
3) Henning Christoffer Ratchen 26.

1569 Niels [Jacobsen] Laanum, kirkefejer [og graver] ved Viborg Domkirke. 16.10.1795, fol.785B, 788B, 790, 794, 800.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Eskild Pedersen, hattemager i Viborg. B:
4) Dorthe Cathrine Nielsdatter 6.
Første ægteskab med [Birthe Andersdatter Balling, [død 30.1.1784]. B:
1) Karen Nielsdatter 21
2) Hans Peder Nielsen 19
3) Dorthe Nielsdatter 18.
FM: Just Lund i Viborg.
Afdøde døde 16.10.1795.

1570 Karen Thorsdatter i Viborg. 28.10.1795, fol.787, 790B, 799B, næste protokol 70B, 90B, 100B, 103B, 114.
Enke efter Jens Hansen Salling, [skifte 27.12.1783 lbnr.1424]. B:
1) Hans Jensen Salling, over 25
2) Mads Jensen Salling 21
3) Mette Marie Jensdatter Salling, der ægter Søren Nielsen Hedegaard, spisemester i København.
FM:
1 Christen Evertsen, skomager i Viborg
2 Laurids Skive, skomager i Viborg.

1571 Johannes Mariager, skomager i Viborg. 23.11.1795, fol.789B.
E: Susanne Thomasdatter. LV: Laurids Pedersen.
Arvinger angives ikke.

1572 Søren Poulsen Kirkebæk i Viborg. 19.12.1795, fol.792, 844B.
E: Marie Nielsdatter Brandt. LV: Christen Pedersen Lund, der ægter enken. B:
1) Mathias Møller 12
2) Marie Cathrine Sørensdatter 7
3) Christiane Sørensdatter 4
4) Christian Sørensen 1.
FM: Anders Pedersen Domp, hattemager i Viborg.

1573 Rudolf Jochumsen i Viborg. 12.1.1796, fol.792B.
E: Else Christensdatter [Riis]. LV: Morten Andersen Koch i Viborg. B:
1) Peder Rudolfsen, på Nørhoved
2) Anne Marie Rudolfsdatter g.m. Sørensen, kommandersergent i Rendsborg
3) Elisabeth Rudolfsdatter 17
4) Anders Jochum Rudolfsen 11
5) Anne Kirstine Rudolfsdatter 8
6) Morten Jochum Rudolfsen 6.
FM: Abraham Christiansen Riis.

1574 Jochum [Frederik] Tolstrup i Viborg. 26.2.1796, fol.793.
Enkemand efter [Kirsten Sundby, begravet Lem i Rødding herred 2.6.1790]. B:
1) Christian Tolstrup, rådmand i Viborg
2) Jørgen Tolstrup til Hostrup [i Lem sogn i Rødding herred]
3) Johan Tolstrup på Ørslevkloster
4) [Marie Kirstine Tolstrup] g.m. Christian [Antonsen] Scheffer, præst i Lem og Vejby.

1575 Søren Christensen Knud, ugift tjenestekarl i Viborg. 26.3.1796, fol.794, 809, 825B, 845.
Arvinger angives ikke.

1576 Anne Marie Jensdatter Gedsted, ugift i Viborg. 13.4.1796, fol.794B, 809B, 811, 830.
A:
1) mor Eva Marie Jensdatter [Lyngsø], enke efter Jens Gedsted, [skifte 13.10.1788 lbnr.1476]. LV: Laurids Skive i Viborg
2) bror Johannes Gedsted 30, på Kastrup på Amager
3) halvbror Jens Hesselbjerg.
Arv efter afdødes halvbror Laurids Christensen [Vorre], skifte 25.6.1783 lbnr.1412.
Arv efter afdødes farbror Laurids Gedsted, skifte slut 21.7.1795.

1577 Anne Marie Sørensdatter i Viborg. 18.4.1796, fol.795, 809, 809B, 846.
Enke efter Jens [Nielsen] Skals, snedker, [død 26.1.1793]. B:
1) Jochum Schmidt, hattemager
2) Sofie Skals g.m. Mathias Torup, smed i Hobro.
Fledføringskontrakt af 17.12.1794.

1578 Ellen Hansdatter i Viborg. 5.5.1796, fol.795B.
E: Peder Krog. B:
1) Laurids Pedersen 30, uvist hvor
2) Peder Christian Pedersen 26, i Viborg
3) Hans Pedersen 22, hattemagersvend i Viborg
4) Kirsten Pedersdatter 20
5) Anders Pedersen 16.

1579 Herbrandt Thorsen, bager i Viborg. 17.5.1796, fol.796, 797B, 800, 845, 851, 853B, 858B.
E: Ellen Andersdatter. LV: Knud [Andersen] Alrø, møller i Bording mølle [i Bording sogn], der ægter enken. B:
2) Alice Marie Herbrandtsdatter 2.
Første ægteskab med [Anne Marie Mortensdatter, skifte 1.8.1788 lbnr.1473]. B:
1) Morten [Thor] Herbrandtsen 7.

1580 Anne Hansdatter i Viborg. 31.5.1796, fol.797, 845B.
E: Gotfred Hansen Schiønning, skoflikker. B:
1) Anne Kirstine Gotfredsdatter 3.
FM: Laurids Skive i Viborg.
Uden ægteskab med Lorents Frederik Frisenberg i Randers B:
1) Jacob Frisenberg 15.

1581 [Christian August Ludvig] von Waldau, generalmajor i Viborg. 11.10.1796, fol.854, næste protokol fol.23B, 90B, 93B.
Arvinger kendes ikke.

1582 Johanne Margrethe Calmer i Viborg. 8.1.1799, fol.854, næste protokol fol.29B, 34B, 40B, 68, 91, 95, 121.
E: Hans Hald, vinhandler. B:
1) Peder Just Hald, ugift i København, død
2) Hans Hald
3) Hedvig Hald g.m. [Peder] Styhr, landvæsenskommissær og herredsfoged i Viborg.
Bevilling til uskiftet bo af 22.8.1773.
Afdøde døde 1786.

1583 Henrik [Christensen] Bøstrup i Viborg. 12.5.1795, fol.856, næste protokol fol.11B, 31B, 37, 37B, 69, 90, 113.
E: Mette Jensdatter. LV: [Niels Mortensen] Schmidt, sadelmager, der ægter enken.
Første ægteskab med [Abelone Pedersdatter, død 22.1.1786]. B:
1) Peder Henriksen 44
2) Niels Henriksen 30.

1584 [Joachim] Frederik Becher, brandinspektør i Viborg. 15.8.1797, fol.856, næste protokol fol.40B, 42, 92, 93B, 94B, 119, 147B, 150, 150B, 165.
E: Cathrine Møller. LV: Andreas Pedersen, landvæsenskommissær. B:
4) Kirsten Becher 13.
Første ægteskab med [Kirsten Ring, skifte 1.9.1783 lbnr.1385]. B:
1) Jens Becher, student
2) Gertrud Sofie Becher 28, der ægter J. Fjeldsted, kvartermester
3) Johanne Becher g.m. Clemen Møller, købmand.
FM: Hegelund, kaptajn.

1585 Andreas Peitersen, landvæsenskommissær i Viborg. 1.1.1800, fol.857B, næste protokol fol.122, 124, 136, 141, 144, 229.
Enkemand. B:
1) Hans Henrik Peitersen, kopist i generaltoldkammeret
2) Henning Peitersen, gartner på Liliendal på Sjælland
3) Anne Margrete Peitersen g.m. Anders [Pedersen] Finderup, maler i Viborg
4) Elisabeth Peitersen, i Alling præstegård
5) Marie Peitersen i Viborg.
Arv efter afdødes bror Conrad Peitersen i Gjellerup, skifte slut 20.5.1797, til B: Christen Linde Peitersen.
Afdøde var i 1793 forpagter på Boller ved Viborg.
Afdøde døde 1.1.1800.

1586 Bolette Marie[Arnoldsdatter] Kruse i Viborg. 6.11.1799, fol.858B, næste protokol fol.115, 116B, 235..
Enke efter [Oluf Hansen Lund, farver]. B:
1) Hans Lund, i Århus
2) Augusta Elisabeth Lund i Viborg, enke efter [Rudolf Henrik] de Linde, [skifte Hald amt 4.7.1788 lbnr.163]
3) Peder Lund, farver i Mariager, død. 2B:
a Oluf Lund 6
b Søren Lund 5.

1587 Peder Vibe i Viborg. 9.2.1800, fol.859, næste protokol fol.126B, 129B, 141B, 144, 219.
E: Johanne Bering. LV: Jørgen Stilling i Viborg.
Af første ægteskab B:
1) Barbara Vibe 13, i Nykøbing Mors hos Woydemann.
2) Jens Peder Woydemann Vibe 11, i Viborg latinskole.
FM: Christen Knudsen, slagter i Viborg.Viborg byfoged
Skifteprotokol
1794-1819
B 45 - 259

1588 Søren Svendsen, toldbetjent i Viborg. 8.7.1794, fol.1B, 2, 29B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Gert Mørup. B:
2) Johanne Marie Svendsdatter 6 mdr.
FM: Laurids Svendsen.
Første ægteskab med [Marie Kirstine Steiermark, skifte 29.1.1789 lbnr.1478]. B:
1) Anne Cathrine Bolette Sørensdatter.

1589 Laurids Johansen Gedsted i Viborg. 9.7.1794, fol.2, 3, 4B, 12.
A:
1) bror Peder Gedsted på Tviskloster
2) bror Jens Gedsted, [skifte 13.10.1788 lbnr.1476]. 2B:
a Johannes Jensen Gedsted 28, på Bratskov
b Anne Marie Jensdatter Gedsted 25, i Viborg.

1590 Mette Lauridsdatter i Viborg. 27.8.1794, fol.3B.
E: Peder Fogh, bager. B:
1) Anne Kirstine 9.
FM: Niels Kattrup.

1591 Rasmus Sallingbo i Viborg. 27.12.1794, fol.5B, 31, 36B.
E: Anne Margrethe Nielsdatter Vandal. LV: Andreas From i Viborg. B:
1) Anne Johanne Rasmusdatter 24.
FM: Kattrup i Viborg.

1592 Laurids Christensen Tapdrup i Viborg. 3.11.1794, fol.6B, 11B, 12, 29.
E: Karen Jepsdatter. LV: Hasselbalch, købmand i Viborg. B:
1) Dorthe Kirstine Lauridsdatter 6.
FM: morbror Laurids Jepsen i Harre ved Sallingsund.

1593 Marianne Halse i Viborg. 22.12.1794, fol.9, 29B.
Enke efter Corfitz Boye. B:
3) Ib Boye, bagersvend i Ålborg
4) Christian Boye, til søs
5) Michael Boye, på Viborg bogtrykkeri
6) Anne Boye i Beder præstegård.
Første ægteskab med Fogh, købmand i Århus. B:
1) [Peder Michael] Fogh, bager i Viborg, hos hvem afdøde boede
2) Mogens Fogh, hos baron Knuth i Nakskov.

1594 Kirsten Nielsdatter i Viborg. 21.10.1795, fol.13, 31B, 33.
Enke efter Niels [Mogensen] Høgh, borgmester i Viborg, [død 27.10.1787]. B:
1) Mogens Høgh i Nybro g.m. Mette Lauridsdatter
2) Anne Sofie Høgh, skifte 16.3.1795 lbnr.1560], var g.m. Niels Christian Gjørup, rådmand i Viborg, [skifte 30.10.1782 lbnr.1409]. 2B:
a Niels Høgh Gjørup i Norge
b Peder Sønderborg Gjørup, i Viborg latinskole.
FM: Niels Gjørup, vejermester i Viborg.
3) Anne Marie Høgh g.m. Mikkel Kaae i Gråmølle [i Lisbjerg sogn]. Første ægteskab med Christen Urnholt sst.

1595 Niels Nielsen Tostrup i Viborg. 21.2.1796, fol.17.
E: Anne Marie Eriksdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 26.5.1786.

1596 Anne Christensdatter i Viborg. Samfrændeskifte 30.4.1795, fol.17B.
E: Christen Thomsen Braem, avlsmand. B:
1) Thomas Christensen 3
2) Christen Christensen 2.
FM:
1 mors stedfar Morten Nielsen Hemmed
2 fasters mand Jacob Stampe.
Bevilling til uskiftet bo af 17.4.1795.
Enkemanden kaldes også Christen Thomsen Fly.

1597 Registrering i Viborg. 26.6.1796, fol.19, 27.
Registrering hos Andreas Bjerregaard i Viborg, der er rømt.

1598 Peder Reiniche, afskediget ugift musketer i Viborg. 29.6.1796, fol.19, 70, 95B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde nød pension fra Ribe.

1599 Jesper Jensen, ugift i Viborg. 12.8.1796, fol.21, 23, 96.
Arvinger angives ikke.

1600 Hans Pedersen, bødker i Viborg. 30.6.1796, fol.19B, 70, 97B.
E: Inger Sørensdatter, der døde 8.7.1796. LV: Mads Bøstrup i Viborg. B:
1) Peder Hansen 20
2) Søren Hansen 16
3) Johannes Hansen 12.
FM: Christen Clausen.

1601 Visti Poulsen Bruun i Viborg. 18.7.1796, fol.20, 23, 93B.
E: Christiane Madsdatter Schmidt. LV: svoger Søren Torup i Viborg.
Arvinger kendes ikke.
Testamente af 15.7.1796.

1602 Marie Cathrine Pedersdatter i Viborg. 13.9.1796, fol.21B, 69B.
E: Søren Jørgensen, hattemager. B:
1) Peder Sørensen 22
2) Jørgen Sørensen 16.
FM: farbror Christen Jørgensen, hattemager.

1603 Christen Nielsen Fløjgaard, der døde i Øster Bording [i Balle sogn]. 18.11.1796, fol.27, 28.
E: Marie Eriksdatter. LV: Hans Peder Augustinussen, smed i Viborg.
Registrering af, hvad der tilhørte ham hos hustruen i Viborg.
Arvinger angives ikke.

1604 Mathias Christensen Koch i Viborg. 23.6.1796, fol.27B, 29.
E: Anne Marie Høyer. LV: Jens Møller, guldsmed i Viborg. A:
1) søster Maren Christensdatter g.m. Anders Landting
2) søster Anne Christensdatter g.m. Peder Mortensen Koch.
Afdøde døde under arbejde på Randers kirke.

1605 Birgitte Pedersdatter Gjølby i Viborg. 6.2.1796, fol.32, 35B.
E: Christen Heerup. B:
1) Peder Christensen 9
2) Anne Christensdatter 7
3) Christen Christensen 2
4) Eskild Christensen 2.
FM: morbror Niels Gjølby.

1606 Karen Pedersdatter i Viborg. 24.2.1797, fol.34B, 69B.
E: Johan Christian Jungnickel, arrestforvarer.
Arvinger angives ikke.

1607 Anne Pedersdatter [formentlig fejl for Anne Jensdatter] i Viborg. 23.3.1797, fol.37, 91, 95.
Enke efter Peder Møller i Viborg. 23.5.1792 lbnr.1525]. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 17
2) Maren Pedersdatter 14.
FM: Christen Ostenfeld i Viborg.

1608 Ambrosius Thorsen i Viborg. 3.5.1797, fol.37B.
E: Johanne Sørensdatter.
Hendes første ægteskab med Laurids Skals. B:
1) Hans Christian Skals.

1609 Anne Hansdatter i Viborg. 13.5.1797, fol.38.
Enke efter Jacob Pedersen, [skifte 14.1.1765 lbnr.1069]. B:
1) Christiane Jacobsdatter g.m. Rettrup, snedker
2) Jens Jacobsen i Odense på Fyn
3) Peder Jacobsen i Viborg
4) Inger Jacobsdatter g.m. Jens Glerup, hyrekusk i København.

1610 Peder Christensen, daglejer i Viborg. 13.5.1797, fol.38.
Enkemand. B:
1) Christen Pedersen Agerskov, smed, på stedet
2) Anne Pedersdatter i København.

1611 Maren Hansdatter i Viborg. 17.5.1797, fol.38B.
Enke efter Peder Mørch. B:
1) Hans Pedersen i Vindum
2) Maren Pedersdatter g.m. Mads Jensen, hattemager i Viborg.

1612 Cathrine Grunau i Viborg. 27.6.1797, fol.38B, 91B, 118B.
E: Johan Christensen, murersvend. A:
1) bror Henrik Grunau, ved regimentet i Århus
2) bror Daniel Grunau, ved regimentet i Århus
3) bror Georg Grunau, uvist hvor.

1613 Laurids [Lauridsen] Skive, skomager i Viborg. 7.7.1797, fol.39B, 42, 91B, 93B, 93B, 150B, 151, 273, 276B, 277.
E: Karen Pedersdatter [Lundby]. LV: Oluf Bendix, skomager i Viborg. B:
1) Anne Kirstine Lauridsdatter 16
2) Laurids Lauridsen 13
3) Peder Lauridsen 9
4) Johanne Cathrine Lauridsdatter 5
5) Gert Lauridsen 4
6) Ingeborg Marie Lauridsdatter 2.
FM: Christen Evertsen, skomager i Viborg.

1614 Birthe Marie [Christensdatter] Lynderup i Viborg. 25.8.1797, fol.41B.
E: Rasmus Jensen [Riis], feldbereder. B:
2) Mette Marie Rasmusdatter 24.
Første ægteskab med [Søren Villadsen Graa, snedker i Viborg, skifte 25.6.1765 lbnr.1092]. B:
1) Christiane [Sørensdatter Graa] g.m. [Jacob] Lindam, prokurator på Sofienlund ved Volstrup [i Hjerm sogn]

1615 Jens Sørensen Kræmmer, ugift murersvend i Viborg. 24.9.1797, fol.44B, 92B, 98, 99B.
Forlovet med Dorthe Marie.
A:
1) mor [Anne Marie] g.m. Niels Vallerbæk i Almind.
Afdøde var slegfredbarn.

1616 Else Christensdatter Svane i Viborg. 13.10.1797, fol.45B, 46B, 68.
E: Jochum Schmidt, hattemager. A:
1) søster Mette Christensdatter Svane i Høbjerg.

1617 Birthe Marie Lassen i Viborg. 10.11.1797, fol.46.
Enke efter Christian Kajsen i Løvel, død 12.6.1795. Viet Nikolaj kirke 27.5.1791.
Første ægteskab med Jens Nørlem. B:
1) Inger Marie Nørlem g.m. Oluf Pedersen Lyngby i København
2) Marie Kirstine Nørlem i Højslev præstegård.

1618 Opbudsbo i Viborg. 21.11.1797, fol.47, 69.75B, 76B, 77B, 104B, 106, 114B, 115B, 122, 128, 129B, 150, 150B, 160, 164B, 165, 236B.
Registrering af fallitbo hos Johan Georg Alt, galanterihandler.

1619 Christen Boyesen i Viborg. 18.12.1797, fol.68B, 93.
E: Birthe [Christensdatter] Kjellerup. LV: Peder Handberg. A:
1) mor Anne Margrethe [Christensdatter, enke efter Boye Danielsen Otte, skifte 24.5.1792 lbnr.1523]
2) bror Daniel Boyesen i Viborg
3) bror Jørgen [Christian] Boyesen i Viborg
4) bror Valdemar Boyesen, snedkersvend i København
5) søster Karen Boyesdatter på Lynderupgård.

1620 Johan Jochum Schmidt, hattemager i Viborg. 4.1.1798, fol.71, 87.
Enkemand efter Else Christensdatter Svane, skifte 13.10.1797 lbnr.1618. A:
1) halvsøster Sofie Amalie [Schultz] g.m. Mathias Sørensen Torup, smed i Hobro.
Arv til afdøde kones søster Mette Christensdatter Svane.

1621 Mads Nielsen Snabe i Viborg. 13.1.1798, fol.73B.
E: Dorthe Amalie Pedersdatter. LV: Niels Bystrup i Viborg. B:
1) Maren Madsdatter 2.
FM: Niels Jensen Snabe.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Nielsdatter.

1622 Christen Hansen Resen i Viborg. 11.2.1798, fol.74B, 77.
E: Birthe Lauridsdatter. LV: Thøger Pedersen i Viborg. A:
1) bror Iver Hansen i Resen i Salling
2) søster Kirsten Hansdatter g.m. Christen Pedersen i Resen i Salling
3) søster Sidsel Hansdatter g.m. Søren Andersen, kusk.

1623 Søren Hansen, væver i Viborg. 12.3.1798, fol.76, 102B.
Enkemand. B:
1) Hans Sørensen, murersvend
2) Anne Marie Sørensdatter
3) Jens Sørensen, soldat ved regimentet i Ålborg
4) Maren Sørensdatter, enke på Christianshavn i København
5) Anne Marie Sørensdatter, enke efter Johan Christoffer Schmidt, billedhugger, død for 20 år siden.
LV: Jacob Jensen, billedhugger i Viborg.

1624 Anne Sofie Jensdatter i Viborg. 28.3.1798, fol.78, 80, 101, 104.
A:
1) søster Anne Jensdatter g.m. Abraham Koch i Viborg
2) bror Niels Jensen Engedal i Hammershøj
3) bror Peder Jensen Engedal i Vinkel
4) søster Frederikke Mette Marie Jensdatter g.m. Brunich, toldbetjent i Fredericia.

1625 Nille Marie Høst i Viborg. 30.3.1798, fol.78B, 81.
E: [Jens] Høst, landmåler. A:
1) mor Mette Kirstine Damgaard g.m. Christian Nybo i Sejbæk [i Daugbjerg sogn. Første ægteskab med Nikolaj Mathias Høst, birkedommer i Løgstør, død 3.7.1785, skifte Ålborghus m.fl. amter nr.978]
2) bror Peder Damgaard Høst, præst i Gjellerup
3) søster Kirsten Høst i Vejrum præstegård
4) Gertrud Marie Høst på stedet.
FM: morbror Anders Damgaard i Nørgård i Gjelleruplund.

1626 Karen Nielsdatter i Viborg. 16.4.1798, fol.79, 101B, 273B.
E: Peder Thomsen, købmand, der døde 1801. A.
1) bror Poul [Nielsen], tømrer i Viborg, [skifte 28.7.1781 lbnr.1377]. 3B:
a Karen Poulsdatter g.m. Peder Dreier
b Niels Poulsen, uvist hvor
c Christen Poulsen, i Vendsyssel
d Maren Poulsdatter.
FM: farbror Frederik Wiberg i Viborg.

1627 Jeppe Nielsen Ørum i Viborg. 24.4.1798, fol.80.
E: [Mette Marie Olufsdatter]. LV: Frederik Holm, kobbersmed.
Arvinger angives ikke.
Det angives, at dette er en genoptagelse af skiftet, men begyndelsen ses ikke.

1628 Mette de Hoffmann, ugift i Viborg. 3.5.1798, fol.82B, 84B.
A:
0) forældre [Jens de Hoffmann på Åbjerg, skifte Lundenæs og Bøvling amter 23.4.1785 lbnr.855 og Ingeborg Bering på Kås i Lihme sogn, skifte Hald og Skivehus amter 14.1.1766 lbnr.318].
1) søster [Karen Elisabeth Hoffmann] g.m. [Ernst Halchus de] Hoffmann til Åbjerg [i Vedersø sogn]
2) søster Johanne [Marie] Vandborg, død, var g.m. Mathias Vandborg. 4 børn, hvis navne ikke angives
3) bror [Severine Hoffmann] i Vestindien, død. Uvist om børn.

1629 Mette Marie [Andreasdatter Hassing] i Viborg. 3.5.1798, fol.82B.
Enke efter Arent Hansen Berg, skifte 12.4.1784 lbnr.1429]. B:
1) Hans Arentsen Berg i Viborg
2) Andreas Arentsen Berg på Constantinborg
3) Peder Arentsen Berg 24½
4) Niels Arentsen Berg 18.

1630 [Casper Georg] Brünnich, pensioneret løjtnant i Viborg. 29.5.1798, fol.83, 101.
E: Marie Kirstine [Them]. LV: Just Lund, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Johan Frederik Brünnich
2) Cassel Georg Brünnich
3) Marianne Brünnich.
FM: Peder Ajstrup.

1631 Frederik Nielsen, murersvend i Viborg. 5.6.1798, fol.83B.
E: Karen Henriksdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde boede i Hejring i Klejtrup sogn, tidligere på Hersomgård gods, men arbejdede i Viborg.

1632 Hedvig [Bagger] Curtz i Viborg. 18.6.1798, fol.83B, 85.
E: Niels Nandrup, toldbetjent. A:
0) forældre [Bent Nielsen Curtz, præst i Nors og Tved, skifte Hillerslev herred gejstlig 21.8.1780 lbnr.33 og Elisabeth Sofie Pedersdatter Toldorph]. B:
1) bror [Niels Bentsen] Curtz, præst i Snedsted i Thy
2) søster Else Curtz i Nors ved Thisted.
Fars andet ægteskab med [Anne Kirstine Hvistendal]. B:
3) halvsøster [Elisabeth Sofie Curtz]
4) halvsøster [Ida Kirketerp Curtz].
(Se afkald i Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland under Niels Nandrup Pr 1497).

1633 Hans Vissing, toldbetjent og gartner i Viborg. 11.7.1798, fol.84B, 289, 289B, næste protokol fol.47B, 137B, 138.
E: [Anne Margrethe Peitersen]. B:
1) Thomas Vissing 5, der døde.
A:
1) søster Frederikke Louise Vissing
2) søster Bodil Marie Vissing, enke efter Rasmus Baastrup i København
3) bror Christen Gundorph Vissing, [tidligere] rådmand [i Kolding, skifte Hald amt 10.3.1798 lbnr.266]. 1B:
a Hans Kruse Vissing, stud. theol. på Lundgård ved Horsens
4) bror Christian Nikolaj Vissing, død. 1B:
a Agnethe Kirstine Vissing i Skanderborg.
Arv efter afdødes far [Niels Jensen] Vissing, by- og birkeskriver [i Skanderborg, skifte Skanderborg 10.2.1780 lbnr.191].
Bevilling til uskiftet bo af 13.10.1797.
Skiftet genoptages 30.8.1803.
Desuden nævnes afdødes fætter justitsråd [Thomas] Vissing.

1634 Rasmus Hvas i Viborg. 18.7.1798, fol.85, 102.
E: Helvig Pedersdatter. LV: Christen Nielsen, der ægter enken. B:
1) Jacob Rasmussen 13
2) Anders Rasmussen 10
3) Peder Rasmussen 8
4) Maren Rasmusdatter 5
5) Jens Rasmussen 1½.
FM: Gregers Daae.

1635 Mette Sørensdatter i Viborg. 21.7.1798, fol.85B, 86.
E: Hans Peder Schiønning, vægter, der også døde. B:
4) Kirsten Hansdatter g.m. Sæby, brændevinsbrænder i København
5) Ellen Hansdatter g.m. Torup, marskandiser i København.
Hans første ægteskab med [Kirsten Lauridsdatter Lindholm, skifte 16.7.1763 lbnr.1021]. B:
1) Laurids Hansen Schiønning i København
2) Gotfred Hansen Schiønning i Viborg
3) Josef Hansen Schiønning i København.

1636 Martin Kold i Viborg. 1.8.1798, fol.86, 102.
E: Anne Marie Jensdatter [Bach]. LV: Nikolaj Skive.
Første ægteskab med Cathrine Jacobsdatter. B:
1) Jørgen Martinsen i Ejsing
2) Jacob Martinsen i Hardsyssel
3) Christian Martinsen på Estvadgård
4) Christiane Martinsdatter g.m. Jens Høgh i Højslev.
Andet ægteskab med Dorthe Nikolajsdatter. B:
5) Just Martinsen 18, i Grønkær
6) Nikolaj Martinsen 16, i Mønsted.

1637 Kirsten Ibsdatter i Viborg. 27.8.1798, fol.86, 88, 120, 137B.
E: Ernst Fritscher.
Hans A:
1) halvsøster Margrethe Sofie Martinsdatter i Viborg
2) halvsøster Sofie Marie Martinsdatter i Viborg.
Hendes A:
1) søster Kirsten Ibsdatter, enke efter Peder Nauntofte i Romlund. Hun lever og der angives 3B:
a Peder Romlund
b Ib Pedersen
c Anders Pedersen
2) søster Maren Ibsdatter i Holm, død. 6B:
a Peder Jørgensen i Holm
b Christen Jørgensen i Viborg
c Ib Jørgensen 19
d Karen Jørgensdatter i Holm, der døde
e Anne Kirstine Jørgensdatter, uvist hvor
f Maren Jørgensdatter, uvist hvor.

1638 Maren Madsdatter i Viborg. 10.9.1798, fol.87B, 95.
Enke efter Peder Bøhm. B:
1) Frederik Pedersen 18, i skrædderlære
2) Sofie Elisabeth Pedersdatter 12.
FM: morbror Simon Bering i Viborg.

1639 Judith Juliane Nørgaard i Viborg. 30.10.1798, fol.94, 121.
E: Palle Alstrup, skomager. B:
1) Maren Pallesdatter 13.
FM: Paslav? Jensen, hattemager i Viborg.

1640 Bodil Nielsdatter i Viborg. 28.11.1798, fol.99B.
E: Anders Højslev. B:
1) Christen Andersen 18, i skomagerlære.

1641 Christen Dalgaard, ugift tjenestekarl på Sønder Teglgård. 21.12.1798, fol.102B, 120, 122B.
A:
1) bror Laurids Dalgaard i København
2) søster g.m. Knud Pedersen ved Holstebro ved søn Mads Knudsen.

1642 Melsen Christensen i Viborg. 2.2.1799, fol.104B, 118.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Torup i Viborg. B:
1) Inger Kirstine Melsensdatter 21
2) Christen Melsen 19.
FM: mosters mand Christen Ostenfeld.

1643 Birthe Marie Breutigam i Viborg. 16.2.1799, fol.105, 113.
Enke efter Hans Christian Schmidt, toldbetjent. A:
1) bror Ernst Vilhelm Gregor Breutigam.

1644 Bussekist, ugift frøken i Viborg. 1.4.1799, fol.106, 107B, 110, 118B, 142, 143B.
A:
1) bror Frederik Bussekist, brigademajor i preussisk tjeneste
2) bror i Strelitz ved Danzig, hvis navn ikke kendes.

1645 Christian [Rasmussen] Skytte, [matros] i Viborg. 1.4.1799, fol.107, 118B, 120.
E: Anne Andersdatter. LV: Christen Pedersen Kirkebæk.
Arvinger angives ikke.
[Første ægteskab med Else Jensdatter, skifte 11.9.1779 lbnr.1343].

1646 Birgitte Jensdatter Brøndum i Viborg. 3.5.1799, fol.108, 110.
E: Frederik Lauridsen [Handgaard, værtshusholder].
Af tidligere ægteskab B:
1) Mette Helene Rasmusdatter g.m. Christen Braem i Viborg.
Gave til det lille pigebarn Anne Cathrine Jensdatter Brøndum.

1647 Opbudsbo i Viborg. 20.5.1799, fol.108B, 114B.
Registrering af fallitbo hos Marie Sofie Basballe, enke efter [Christian] Basballe, købmand [i Fladstrand]. LV: Harrild Sindal.

1648 Maren Sørensdatter, ugift i Viborg. 1.7.1799, fol.111B, 160, 163, 164, 199B, 447.
A:
1 halvsøster Else Sørensdatter g.m. Niels Jensen Dreyer i Læsten ved Randers
2 halvsøster Inger Sørensdatter i Ålborg, død.

1649 Johannes Eiser, murersvend i Viborg. 12.7.1799, fol.112, 120B.
Enkemand efter [Johanne Marie].
Første ægteskab med [Ingeborg Andersdatter, skifte 6.4.1782 lbnr.1397]. B:
1) Josef Johansen, soldat i Århus
2) Schack Jørgen Johansen 22, soldat i Århus.

1650 Peder Andersen Vesbæk i Viborg. 26.7.1799, fol.112, 113B, 119, 174B, 199, 206B, 225B.
E: Anne Lauridsdatter. A:
1) søster Anne Sofie, død, var g.m. Jens den yngre i Overlund. 1B:
a Birthe Cathrine Jensdatter.
FM: Christen Lund, urmager.
2) halvsøster Birthe Kirstine g.m. Jens Moesgaard i Vesbæk [i Romlund sogn].

1651 Anne Christensdatter [Møller] i Viborg. 9.8.1799, fol.112B, 119B.
Enke efter Niels Hestbæk, [skifte 28.6.1784 lbnr.1455].
Første ægteskab med Niels Simonsen, [begravet Sortebrødre 6.4.1763]. B:
1) Simon Nielsen, toldbetjent i København
2) Jens Nielsen, grovsmed i Skørbæk [i Ejdrup sogn] ved Nibe
3) Oluf Nielsen, død. B:
a en datter.

1652 Søren Gade i Viborg. 20.8.1799, fol.113B, 122B.
A:
1) halvbror Niels Gade i Overlund
2) halvbror Mads Gade i Skive.

1653 Birthe Nielsdatter i Viborg. 29.11.1799, fol.115B, 117.
E: Niels Jensen Bystrup. A:
1) far Niels Jensen og hustru i Hersom.

1654 Frederikke Margrethe Sommerfeldt i Viborg. 2.12.1799, fol.116, 159B.
Enke efter Møller. B:
1) Erik Møller til Møllerup [i Feldballe sogn
2) Else Marie Møller i Randers hospital.

1655 Johan Frederik Schønau i Viborg. 4.12.1799, fol.116.
Enkemand efter [Mette Marie Obenhausen, skifte 19.11.1791 lbnr.1513]. B:
1) Johan Frederik Schønau, skibskaptajn i Preussen
2) Frederik Christian Schønau i Viborg
3) Gotfred Schønau, hører i Viborg latinskole
4) Niels Schønau i Viborg.

1656 Jens Bering, rådmand i Viborg. 18.1.1800, fol.124, 127B, 141, 144B, 179, 181B, 184B, 210B.
Enkemand efter [Lucia Jensdatter Møller, skifte 8.3.1793 lbnr.1539]. B:
1) Jens Bering, degn ved Rosenholm
2) datter g.m. Niels Lorck i Horsens, begge døde. 3B:
a Lorents Nielsen 23, i Horsens
b Jens Nielsen 21, i København
c Dorthe Sofie Nielsdatter
3) Birgitte Bering g.m. Schønau i Gammel Nygård på Høgholm gods
4) Else Bering g.m. Mejling i Odense på Fyn
5) Adolfine Sofie Bering
6) Aurelia Bering i Viborg
7) Martha Bering g.m.[Johan Georg] Singstock i Holstebro
8) Margrethe Bering, uvist hvor.

1657 Birthe Lauridsdatter i Viborg. 2.2.1800, fol.125B, 273B, 275, 275B, 277, 280.
E: Knud Christensen Dahl. B:
1) Christen Christensen 1 år 4 mdr.
FM: Oluf Bendix i Viborg.
Første ægteskab med Christen Hansen Resen, [skifte 11.2.1798 lbnr.1622].

1658 Janus Friedenreich Bay, bogtrykkersvend i Viborg. 16.2.1800, fol.127, 137, 138, 274, 277, 278B, 282.
E: Marie Elisabeth [Zabel]. LV: Anton Frands Just. B:
1) Kirstine Marie 4½.
FM: Søren Andersen, væver i Viborg.
Desuden nævnes Jens Falch Outzen, præst på Holmsland g.m. afdødes søster [Cathrine Elisabeth Bay].

1659 Anne Margrethe Hauch i Viborg. 4.3.1800, fol.128, 130Bm 140, 140B, 142, 147.
Enke efter Bertel Hauch i Ribe, [begravet Ribe Katrine 12.7.1787]. B:
1) Georgine Cathrine Hauch 26, i Viborg
2) Anne Cathrine Hauch 24, i Rendsborg
3) Peder Hauch 20, fændrik i Glückstadt.
FM: [Henrik Rosenauer] Hauch, landstingshører i Viborg.

1660 Jesper Christensen i Viborg. 14.3.1800, fol.128B, 275, 275B, 275B, 276B, 278.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Peder Kollerup, skomager i Viborg.
Af første ægteskab B:
1) Niels Jespersen, uvist hvor
2) Christen Jespersen
3) Jacob Jespersen 18
4) Anne Jespersdatter, i Kølvrå Haderup sogn
5) Anne Kirstine Jespersdatter i Karup.
FM: Christen Alstrup, skomager i Viborg.

1661 Erik Vammen i Viborg. 21.4.1800, fol.133, 192, 207B, 234B.
Enke efter Karen Pedersdatter.
A:
1) bror Jacob Christensen Vammen i Løvel
2) bror Peder Christensen Vammen i Overlund
3) bror Niels Christensen Vammen i Overlund
4) bror Søren Christensen Vammen i Viborg
5) bror Jens Christensen Vammen i Viborg
6) søster Anne Christensdatter Vammen, uvist hvor
7) søster Birthe Christensdatter Vammen g.m. Anders Skov i København
8) søster Maren Christensdatter Vammen g.m. Søren Sørensen, murersvend i Viborg
9) søster Karen Christensdatter Vammen i København.

1662 Gert Mørup, murer i Viborg. 8.5.1800, fol.132B, 135, 140, 140B, 141B, 142, 143.
Enke efter Karen Pedersdatter.
Testamente af 6.5.1800. A:
1) bror Christen Mørup, død. 3B:
a Søren Christensen i Han herred
b Peder Christensen, skriverkarl på Udstrup
c Hans Christian Christensen i Randers latinskole
2) søster g.m. Jørgen Balle i Viborg
3) søster g.m. Niels Andersen Møller, skovfoged i Sjelle på Frijsenborg gods.
4) halvsøster Voldborg Jensdatter Mørup.

1663 Bela Seligmann i Viborg. 19.5.1800, fol.134B, 274B.
E: Abraham Moses.
Arvinger angives ikke.

1664 Anne Lauridsdatter Ostenfeld i Viborg. 29.6.1800, fol.136B, 138B.
E: Christen Lund, vognmand.
Første ægteskab med Christen Thise. B:
1) Inger Christensdatter 20
2) Dorthe Christensdatter 12.
FM: morbror Christen Ostenfeld i Viborg.

1665 Oluf [Nielsen] Gjørup, landmåler i Vinderslev, der døde i Viborg. 11.11.1800, fol.142B, 145.
E: Mette Cathrine [Sørensdatter] Haslund i Vinderslev. B:
1) Ellen Cathrine Olufsdatter, i Hammer præstegård i Vendsyssel
2) Niels Severin Olufsen 16
3) Christian Olufsen 12
4) Christiane [Marie] Olufsdatter 10
5) Søren Haslund Olufsen 8.
FM: farbror Christian Gjørup, købmand i Viborg.

1666 Anne Sofie [Jensdatter Christensen] i Viborg. 8.12.1800, fol.144B, 146, 154B, 162B, 174, 186B, 289B, 292, 293B, 295B, 300, 337B, næste protokol fol.445, 446B, 448.
Enke efter [Hans] Halt, toldforvalter. B:
1) [Jens] Halt, toldkasserer i Viborg
2) Karen Vibeke Halt
3) Sidsel Kirstine Halt.

1667 Kirsten Jensdatter i Viborg. 7.1.1801, fol.145B, 152, 204.
E: Mikkel Christensen Riis. B:
1) Christen Mikkelsen 16.
FM: Harrild Sindal, smed i Viborg.

1668 Peder Christensen, møller i Viborg vindmølle. 4.2.1801, fol.148, 152B, 203.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christian Munch i Sønder Teglgård.
Af første ægteskab B:
1) Christen Pedersen 32
2) Karen Pedersdatter g.m. Frederik Lauridsen skoleholder i Ravnstrup
3) Kirsten Pedersdatter.

1669 Anne Margrethe Olufsdatter Vang, ugift tjenestepige i Viborg. 16.2.1801, fol.148B, 149.
A:
1) far Oluf Vang
2) bror Vang, købmand i Holstebro
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Peder Jacobsen.

1670 Thomas Mejling i Viborg. 18.5.1801, fol.151, 152.
E: Barbara Cathrine From. LV: Andreas From. B:
1) Hans Thomsen, forvalter på et gods på Fyn eller Sjælland
2) Rasmus Thomsen på Randrup.

1670A Marie Sofie Basballe i Viborg. 15.6.1801, fol.153, 154B, 160B, 162, 291B, 294, næste protokol 25, 27, 32, 166B, 175.
Enke efter [Christian] Basballe, købmand [i Fladstrand].
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.1647)

1671 Erik [Eriksen] Hjort, skrædder i Viborg. 18.7.1801, fol.159, 161B, 199. Enkemand efter [Anne Cathrine Nielsdatter, skifte 24.5.1792 lbnr.1524].
Arvinger angives ikke.

1672 Sidsel Madsdatter i Viborg. 17.9.1801, fol.161B, 188.
E: Hans Gregersen. B:
1) Mads Hansen 40, i Hammel ved Århus
2) Rasmus Hansen 30, på stedet
3) Gregers Hansen 24, i Hole [i Lovns sogn] ved Hvalpsund
4) Hans Hansen 21
5) Anne Hansdatter g.m. Hans Falkenberg i Auning ved Gammel Estrup
6) Mette Hansdatter g.m. Lorents Pedersen
7) Anne Margrethe Hansdatter g.m. Hans Nielsen i Øster Balle [i Hoed sogn] ved Ebeltoft
8) Ellen Hansdatter g.m. Hans Christian Lauridsen i Ålborg
9) Else Hansdatter g.m. Jørgen Nielsen i Vroue
10) Eva Hansdatter g.m. Christen Hansen i Nørager.

1673 Registrering i Viborg. 28.9.1801, fol.163.
Registrering hos Aron Jacob, købmand i Viborg, efter ildebrand 27.9.1801.

1674 Claus Mikkelsen, ugift tjenestekarl i Viborg. 28.11.1801, fol.171B, 209, 209B, 233, 234, næste protokol fol.5, 7B.
A:
1) morbror Thomas Nielsen i Tolstrup
2) morbror Jens Nielsen i Rind
3) morbror Niels Nielsen i Skals
4) moster Karen Nielsdatter g.m. Jens Jacobsen i Rind
5) moster Anne Nielsdatter g.m. Peder Jensen i Lynderup
6) moster Anne Nielsdatter g.m. Knud i Hørby, hvis tilnavn ikke kendes
7) moster Anne Marie Nielsdatter, tjener ved Skibsted.
Afdøde blev ført til dåb i Lynnerup kirke 12.1.1777 af Niels Nielsen i Rind, som uægte barn hvis moder døde i Hjarbæk i Vorde sogn.
Afdøde døde i slaget den 2. april 1801.

1675 Laurids Jensen Koch i Viborg. 20.12.1801, fol.172B, 175B, 179, 181B, 197B.
E: Birthe Marie Jensdatter. LV: Frederik Holm, kobbersmed i Viborg.
Første ægteskab med [Anne Thomasdatter, skifte 30.7.1792 lbnr.1530]. B:
1) Anne Kirstine Lauridsdatter
2) Thomas Lauridsen 12.
FM: født værge Christen Braem.

1676 Andreas Pedersen Finderup, maler i Viborg. 20.12.1801, fol.173B, 175B.
E: Anne Margrethe. LV: Oluf Bendix, skomager i Viborg. A:
1) far Peder Sørensen Finderup, degn i Finderup.

1677 Niels Gabrielsen Aalborg, smed i Viborg. 22.12.1801, fol.174B, 188.
Enkemand. B:
1) Søren Nielsen Aalborg, smedesvend
2) Peder Nielsen Aalborg, rejste til Amsterdam for 16 år siden og var da 30 år gammel.

1678 Jacob Jacobsen Kusk i Viborg. 5.1.1802, fol.175, 188.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Peder Klinge, skomager. B:
1) Niels Jacobsen 27, på Viborg apotek
2) Else Johanne Jacobsdatter
3) Anne Marie Jacobsdatter.

1679 Else Marie Vinge i Viborg. 11.7.1801, fol.178B.
E: Jørgen Brøchner Gjørup, ejer af Engelsborg i Viborg. B:
1) Niels Gjørup 16
2) Ellen Marie Gjørup
3) Elisabeth Cathrine Gjørup.
Ekstrakt af samfrændeskifte.

1680 Maren Nielsdatter i Viborg. 9.3.1802, fol.179B, 182, 183, 198B.
E: Jens [Jensen] Vorre. B:
1) Christen Jensen 6
2) Kirsten Jensdatter 5 uger.

1681 Niels Poulsen i Viborg. 13.3.1802, fol.181, 188B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Anders Testrup. B:
1) Poul Nielsen 19
2) Søren Nielsen 16
3) Karen Marie Nielsdatter.
FM: farbror Christen Poulsen, skomager i Viborg.

1682 Else Nielsdatter Gjøl i Viborg. 8.4.1802, fol.182, 183B, 233B, 235B.
E: Jens Jensen Bøstrup, den yngre. B:
2) Jens Jensen 6
3) Niels Jensen 4.
Første ægteskab med Bertel Andersen Mørch, [skifte 24.2.1794 lbnr.1549]. B:
1) Kirsten Bertelsdatter 9.
FM: Niels Hvas i Viborg, som beslægtet.

1683 Anne Sofie Pedersdatter, ugift tjenestepige i Viborg. 13.5.1802, fol.186B, 188B.
A:
1) søster Anne Malene Pedersdatter, uvist hvor, har tidligere tjent på Bidstrup
2) søster Anne Johanne Pedersdatter, uvist hvor, har tidligere tjent på Skovby ved Århus.

1684 Niels Jensen, daglejer i Viborg. 8.6.1802, fol.187, næste protokol fol.40.
E: Dorthe Marie Lauridsdatter. LV: Peder Kollerup, skomager i Viborg. B:
1) Jens Nielsen 1½.
FM: Severin Schultz i Viborg.
Enkens barn uden ægteskab B:
1) Anne Marie 9.

1685 Anne Kirstine Sørensdatter Munch i Nørre Teglgård. 15.6.1802, fol.187B, 188B, 192, 209, 280B, 281B, 285, næste protokol fol.4B, 134B.
E: Rasmus Pedersen Tougaard. A:
1) bror Mads Sørensen Munch i Teglgård
2) bror Villum Sørensen i Tønder
3) bror Jens Sørensen Munch, skrædder i Rødding
4) søster Mette Sørensdatter g.m. Hans Thomsen i Hinge.

1686 Mette Nielsdatter i Viborg. 3.9.1802, fol.188B, 192B, 197.
E: Morten Nielsen Rind. B:
1) Anne Christensdatter, [skifte 30.4.1795 lbnr.1596]. E: Christen [Thomsen] Braem. 2B:
a Thomas Christensen10
b Christen Christensen 9.

1687 Christen Skørping, smed i Viborg. 5.9.1802, fol.191, 196, 276, 277, 279B.
E: Else Jensdatter. LV: Jens Rose. B:
1) Marianne 30, i København
2) Anne Christine 20
3) Jens Christian 17.
FM: Gregers Daae junior, skomager i Viborg.

1688 Anne Marie Sørensdatter i Viborg. 5.9.1802, fol.191, næste protokol fol.8B.
E: Jens Jacobsen. B:
1) Jacob Jensen 7.
FM: morbror Jørgen Balling.

1689 Rasmus Clausen Knurborg, knapmagersvend i Viborg. 26.10.1802, fol.204B.
Arvinger angives ikke.

1690 Anne Jensdatter i Viborg. 31.10.1802, fol.205, 206B, 209B, 210, næste protokol fol.20, 23.
Enke efter Melsen Christensen, [skifte 2.2.1799 lbnr.1642]. B:
1) Inger Kirstine Melsensdatter 25
2) Christen Melsen 23.
FM: mosters mand Christen Ostenfeld.

1691 Mikkel Roersen i Viborg. 7.11.1802, fol.205B, 208, næste protokol fol.3, 9, 24, 94.
E: Hylleborg Sørensdatter. LV: Christen Handberg, skomager i Viborg. B:
1) Roer Mikkelsen 32, skomager i København
2) Mette Marie Mikkelsdatter 30, i København.
FM: Jacob Handberg, hattemager i Viborg.

1692 Hans Andersen Ilum, toldbetjent i Viborg. 27.11.1802, fol.206, 210.
E: Kirstine Marie Sørensdatter. LV: Mads Bertelsen. A:
1) bror Mads Andersen i Skræppenhus
2) søster Kirsten Andersdatter g.m. Christen Johansen Bech i Kærsholm mølle [i Torning sogn]
3) søster Kirsten Andersdatter g.m. Niels Pedersen Sindbjerg i Ungstrup Nørgård [i Torning sogn].

1693 Peder Egert, toldbetjent i Viborg. 13.12.1802, fol.208B, 276, 280B, 281, 287B.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 17.
FM: Simon Bering.

1694 Holstein, oberst i Holbæk. 1.9.1812, fol.318, skifteprotokol 1819-1825 fol.4, 373, 402.
Skiftet begyndt 6.1.1811 i Holbæk.
Arvinger angives ikke.

1695 Mette Nielsdatter Teglgaard i Viborg. 18.3.1813, fol.324.
E: Niels Nielsen Gjørup, vejer og købmand.
Bevilling at gøre testamente af 24.8.1792.
Arvinger angives ikke.
[Første ægteskab med Peder Jensen Vorre, skifte 21.9.1777 lbnr.1306].

1696 Jørgen Fogh, ugift examinatus juris i Viborg. 24.8.1814, fol.330B.
Arvinger angives ikke.

1697 Niels Nielsen Gjørup, købmand i Viborg. 30.1.1816, fol.341.
E: Anne Marie Vinge. LV: Jespersen, etatsråd og ridder i Viborg.
Første ægteskab med Mette Nielsdatter Teglgaard, [skifte 18.3.1813 lbnr.1695].
Testamente af 13.3.1813.
Repræsenterede A:
1) Leth, justitsråd
2) Jørgen Gjørup, kammerråd og købmand i Viborg
3) Just, kammerråd
4) Søren Harslund Gjørup med kurator
5) Peder Sønderborg Gjørup, kollektør i København
6) Niels Høgh Gjørup, lensmand i Norge
7) Mette Christiane Gjørup
8) Christiane Marie Gjørup
9) Christine Gjørup

1698 Anne Marie Stoholm, ugift tjenestepige i Viborg. 13.3.1816, fol.344B, 526B.
Arvinger angives ikke.

1699 [Peder Lauridsen] Rødnæs, toldbetjent i Viborg. 14.4.1816, fol.345B.
E: Hedvig Fabian. B:
1) Anders Christian Heurich i Randers
2) Magdalene Christine Elisabeth [Pedersdatter] 23
3) Margrethe Cathrine Johanne [Pedersdatter] 18.

1700 Anne Vesbæk, ugift tjenestepige i Viborg. 24.4.1816, fol.346.
Arvinger angives ikke.

1701 Poul Christensen Juul, avlsmand i Viborg. 29.4.1816, fol.346B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Laurids Nørgaard. B:
1) Frederik Poulsen Juul 27.

1702 Hans Pedersen Støttrup i Viborg. 8.7.1816, fol.347, 437.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Poul Picheur, gørtler i Viborg. B:
1) Peder Støttrup 7
2) Kirstine Caroline Støttrup 5
3) Josef Vater Støttrup 2½
4) Niels Christian Støttrup 2½.
FM:
1 farbror Anders Pedersen Støttrup på Bjerregrav mark
2 farbror Jens Pedersen Støttrup på Hvam mark
3 Hans Kappel Haasum i Viborg.
Bevilling til uskiftet bo af 24.7.1810.
Samfrændeskifte 8.7.1816.

1703 Christen Jørgensen Helsted , hattemager i Viborg. 8.5.1816, fol.347.
E: Johanne Jensdatter. B:
1) Jens Christensen Helsted 24.

1704 Laurids Brandstrup i Viborg. 8.6.1816, fol.347B, 349B, 352, 352B, 526B.
E: Mette Marie Christensdatter, nu i Ålemølle [i Asmild sogn]. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter 9, hos morfar Christen Snedker i Overlund.
FM:
1 farbror Søren Pedersen Brandstrup
2 mors morbror J. Lund.
Afdøde døde i Brandstrup.

1705 Dorthe Cathrine Klopp i Viborg. 13.6.1816, fol.348.
E: Ditlev Jensen, opsynsmand i Viborg tugthus.
Arvinger angives ikke.

1706 Marie Magdalene, født Boeck i Viborg. 13.6.1816, fol.348B.
E: Wolf Didrik Boeck.
Arvinger angives ikke.

1707 Christen Rasmussen Bering, rekrut i Viborg. 19.6.1816, fol.348B.
Arvinger angives ikke.

1708 Anne Dorthe Ingstrup i Viborg. 10.6.1816, fol.349B.
Afdødes bror fuldmægtig Ingstrup meddeler, at afdødes far lever, hvorfor der ikke afholdes skifte.

1709 [Henrik] Tetens, herredsfoged i Nørlyng og Fjends herreder, major i Viborg. 8.7.1816, fol.352B, 362, 379, 466.
E: Susanne Elisabeth Strøm. LV: Hansen. B:
1) Franciskus Maro Tetens i Mariager, løjtnant i søetaten.

1710 Registrering af bo i Viborg. 8.7.1816, fol.354.
Registrering af bo tilhørende Christian Otterstrøm, ugift examinatus juris i Viborg, fuldmægtig hos stiftamtmanden, der har forladt sin tjeneste og er rejst til udlandet.

1711 Anne Nielsdatter i Viborg. 1.8.1816, fol.355, 364.
E: Søren Jensen Villumsen, eller Søren Jensen Bruun. B:
1) Jens Villumsen, skomager i Viborg
2) Peder Torp Villumsen, skomager i Viborg
3) Anne Sørensdatter, død, var g.m. Niels Madsen i Bjerregrav. Hendes B:
a Anne Margrethe Jespersdatter 7.

1712 Jens Halt, toldkasserer i Viborg. 3.8.1816, fol.355B, 359, 365B, 371B, 378B.
E: Agnethe [Brøchner] Gjørup. B:
1) Ellen Sofie Halt g.m. Petersen, overkrigskommissær og regimentskvartermester.
Desuden nævnes [ enkens bror Michael Rodewald] Gjørup, amtsforvalter i Viborg amt.

1713 Opbudsbo i Viborg. 8.8.1816, fol.359B, 368, 383, 391, 397, 409, 412B.
Registrering af fallitbo hos Niels Severin Gjørup, købmand i Viborg.

1714 Antoinette Elisabeth Dorthe Ring i Viborg. 17.8.1716, fol.362B.
E: J[ohan] C[onrad] Schuchardt, generalkrigskommissær. B:
4) Frederik Jørgen Schuchardt 16.
Første ægteskab med [Frederik Jørgen] Fønss, [død 23.3.1798]. B:
1) Hans Ring Fønss 24
2) Niels Basse Fønss til Hindsgavl på Fyn
3) [Jørgen Frederik] Rogert Fønss 21.
FM:
1 H. R. Fønss i København
2 P. R. Fønss i København.

1715 Opbudsbo i Viborg. 4.9.1816, fol.366B, 397B.
Registrering af fallitbo hos Hans Kruse Vissing, der blev umyndiggjort.

1716 Anders Pedersen Domp, hattemager i Viborg. 4.9.1816, fol.367, 391B.
E: Maren Jacobsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 30.8.1816.

1717 Henrik Leopold Schaumburg, generalkrigskommissær i Viborg. 19.9.1816, fol.374B, 383B, 392B, 394B, 410, 520B.
E: Elisabeth Dorthe Werner. LV: Jørgensen, landsoverretsassessor. B:
6) Leopold Henrik Werner Schaumburg 17, landkadet i København
7) Aurora Serafine Schaumburg 11
8) Elise Leopoldine Schaumburg 6
9) Ditlev Pentz Schaumburg 4
10) Moltke Schaumburg 6 mdr.
Første ægteskab med Dorthe Christiane Louise von Friboe, død 1792. B:
1) Dorthe Magdalene Louise Schaumburg g.m. [Jacob Lerche] Jørgensen, præst i Ørum, [Borris og Gammelstrup]
2) Sofie Christiane Petrine Schaumburg g.m. [Frederik Christian] Schønau, by- og herredsfoged i Lemvig
3) Frederik Jacob Leopold Schaumburg, premierløjtnant i København
4) Joachim Henrik August Schaumburg, premierløjtnant
5) Frederikke Amalie Augusta Schaumburg.

1718 Rasmus Pedersen Tougaard i Viborg. 9.10.1816, fol.379.
Arvinger angives ikke,'
Begravelsen bekostes af afdødes bror Simon Pedersen Tougård i Nørgård.

1719 Christen Hansen, 21 år gammel kramboddreng i Viborg. 15.11.1816, fol.392, 393.
A:
1) mor Maren Hansen, [enke efter Hans Christensen, hjulmand i Køng på Sjælland
2) bror Peder Hansen, præst i Durup og Tøndering i Salling
3) bror Jens Hansen
4) søster Kirsten Hansen
5) søster Anne Hansen, alle på Sjælland.

1720 Jørgen Kjærulf, ugift i Viborg. 21.11.1816, fol.393B, 416, 446, 453B, 457, 527.
A:
0) forældre [Claus Gotlob Kjærulf til Nørhågård, død 18.1.1808 og Maren Kirstine Jørgensdatter, skifte Dueholm, Vestervig og Ørum amter 4.9.1788 lbnr.767]
1) søster Karen Kjærulf g.m. [Knud] Lund i Kærup, præst [i Tømmerby og Lild]
2) bror Steen Georg Kjærulf, købmand i Ålborg
3) bror Laurids Toft Kjærulf til Bodum Bisgård i Thy
4) bror Niels Lauridsen Kjærulf i København
5) bror Christian Kjærulf, møller i Vildsund mølle i Thy
6) søster Gertrud Kirstine Kjærulf, død, var g.m. [Mogens] Nyborg til Nørhågård i Thy
7) bror Peder Kjærulf i København
8) søster Sofie Kirstine Kjærulf g.m. [Joachim Otto] Hegelund, købmand i Viborg.

1721 Maren Sørensdatter i Viborg. 25.11.1816, fol.394.
Enke efter Jens Poulsen, tømrer.
Begravelsen bekostes af sønnen Søren Nielsen.

1722 Rasmus Christensen Kjær, skomager i Viborg. 11.12.1816, fol.398.
E: Anne Nielsdatter.
Testamente af 18.9.1804.

1723 Maren Jespersdatter i Viborg. 13.12.1816, fol.399.
E: Jens Pedersen. B:
2) Peder Jensen 18.
Af første ægteskab B:
1) Jesper Hansen 20.

1724 Niels Christensen Handberg i Viborg. 23.12.1816, fol.399B, 445, 447, 448B, 525.
Enke efter Maren Lauridsdatter [Skive]. B:
1) Kirsten Nielsdatter g.m. en avlsmand på Sjælland
2) Anne Nielsdatter g.m. Peder Knot, skomager i Viborg
3) Anne Pedersdatter i Levring præstegård.
Maren Lauridsdatter Skives første ægteskab med [Gregers Gregersen, skifte 30.9.1765 lbnr.1104]. B:
1) Gregers Daae den yngre, skomager i Viborg.
[Gregers Gregersens første ægteskab med Maren Simonsdatter, enke efter Hans Tommerup, skifte 7.8.1744 lbnr.761]. B:
1) Gregers Daae, den ældre, skomager i Viborg.

1725 Anania [Henriksdatter] Wederkinch i Viborg. 25.12.1816, fol.400B, 404, 414B, 496B, 551.
Enke efter [Peder Jacobsen] Tetens, biskop i Viborg stift, [død 7.4.1805]. B:
1) Henrik Tetens, major og herredsfoged i Nørlyng og Fjends herreder, [skifte 8.7.1816 lbnr.1709]. 1B:
a Franciskus Maro Tetens i Mariager, løjtnant i søetaten.
2) Gerhard Tetens, præst i Gunderup og Nøvling
3) Jacob Tetens, [entlediget konrektor, begravet Viborg Domkirke 1.4.1811]. 7B:
a Peder Tetens 19, student i København
b Julius August Tetens 16, i Viborg
c Vilhelm Tetens 15, i København
d Anania Tetens 14
e Carl Tetens 10
f Emilius Villemoes Tetens 8
g Jacobine Tetens 6
4) Christian [August] Tetens i Varde, herredsfoged i Skast herred
5) Steffen Tetens, præst i Odense [St. Knud]
6) Anne Jacobine Tetens g.m. [Lorents] Hansen, professor i Ribe
7) Marie Elisabeth Tetens g.m. [Henrik Rosenauer] Hauch. [landstingshører] i Viborg
8) Bodil Jochumine Tetens g.m. [Henrik Christian] Zahrtmann, præst i Viborg [Sortebrødre].

1726 Cathrine [Møller] i Viborg. 28.12.1816, fol.402B.
Enke efter [Joachim Frederik] Becher, brandinspektør, [skifte 15.8.1797 lbnr.1584]. B:
1) [Kirsten Becher] g.m. Wesenberg, landinspektør i Viborg.

1727 Hylleborg Vilhelmsdatter i Viborg. 2.1.1817, fol.403.
E: Poul Egertsen., væver. B:
1) Jens Just Helmuth Poulsen 8
2) Egert Vilhelm Poulsen 7
3) Mette Cathrine Poulsdatter 4
4) Line Sofie Poulsdatter 2.

1728 Anne Marie Christensdatter i Viborg. 1.3.1817, fol.413B.
Enke efter Christen Jacobsen Tostrup.
Hans A:
1) søster Kirsten Jacobsdatter g.m. Poul Gothardsen i Troestrup, død uden børn
2) søster Maren Jacobsdatter, død ugift
3) Christoffer Jacobsen Tostrup
4) Niels Pedersen Tostrup i Skinnerup
5) Christen Vognsen, smed i Tostrup
6) Niels Maltesen i Vester Bølle
7) Jacob Pedersen i Tostrup
8) Anne Pedersdatter i Viborg
9) Sofie Pedersdatter på Hobro-egnen
Hendes A:
1) Christen [Madsen] Ilsø, skoleholder i [Sønder] Rind
2) Søren Andersen i Rind
3) Knud Andersen i Kærrestrup i Vinkel sogn
4) Anders Jørgensen i Vinkel ved hustru Anne Sørensdatter
5) Kirsten Rasmusdatter, enke efter Anders Dalgaard ved Christen Christensen i Vinkel
6) Niels Pedersen i Korreborg [i Mammen sogn]
7) Dorthe Jørgensdatter ved Peder Sørensen i Over Tostrup
8) Kirsten Jørgensdatter ved søn Johan Klinge, skomager
9) Karen Jensdatter, enke efter Søren Rasmussen i Vinkel ved Morten Vestergaard i Tange.

1729 Mette Johanne Sabro i Viborg. 10.3.1817, fol.416, 423B, 456, 524B.
Enke efter Niels Severin Hasselbalch, købmand [i Randers].
Testamente.
Hans A:
1) bror Niels Schiødt Hasselbalch, herredsfoged i Nørre Sundby, død. 1B:
a Hans Hasselbalch, prokurator, død ugift
2) bror Jacob [Hansen] Hasselbalch, præst i Knebel og Rolsø, [skifte Mols herred gejstlig 23.10.1788 lbnr.65]. 7B:
a Kirstine Marie Hasselbalch g.m. [Søren Nielsen] Klem, købmand i Viborg
b Maren Bloch Hasselbalch g.m. Niels Lange, brændevinsbrænder i Randers
c Hans Hasselbalch, købmand i Kalundborg, død. Enken nu g.m. Busch, købmand sst. En datter, hvis navn ikke angives
d Frederik Deichmann Hasselbalch, rektor i Viborg latinskole
e Bartholomæus Hasselbalch, sandflugtskommissær i Vestrupgård [i Saltum sogn] i Vendsyssel
f Caroline Elisabeth Hasselbalch på Vestrupgård
g Bolette Hasselbalch, på Viborg apotek.
Hendes A:
1) søster Maren Værn Sabro, [død 3.5.1813], var g.m. [Christian] Hegelund, brandinspektør. 1B:
a Mette Cecilie Hegelund.

1730 Anne Elisabeth Herse (Herseds) i Viborg. 19.3.1817, fol.416B, 512.
E: [Frederik] Enghausen, skorstensfejer. B:
1) Christian Frederik Vilhelm Enghausen, i guldsmedelære i Randers
2) Jørgen Peder Enghausen, i snedkerlære i Randers
3) Anne Frederikke Enghausen 24, i Høbjerg præstegård
4) Marie Magdalene Enghausen 22, i Viborg
5) Frederikke Enghausen 20.
FM: Daniel Boisen, murer i Viborg.

1731 Opbudsbo i Viborg. 8.4.1817, fol.417B, 431B, 434.
Registrering af fallitbo hos Anton Frands Just, forligelseskommissær, stempelpapirsforhandler, bogtrykker, boghandler og forfatter.

1732 Niels Bach i Viborg. 17.4.1817. fol.426, 428.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i Holbæk mølle i Rougsø herred.

1733 Elisabeth Christine Kruse i Viborg. 1.5.1817, fol.427B, 436B.
E: Peder Johan Bøtcher, toldinspektør.
Bevilling til uskiftet bo af 17.7.1817.

1734 Marie Kirstine, ugift i Viborg. 3.5.1817, fol.428.
A:
1) mor Ingeborg Andersdatter.

1735 Vilhelmine Augusta Monrad i Viborg. 6.5.1817, fol.428B, 435B.
Enke efter [Mathias Gundermann Thomsen] Sabro, kapellan i Viborg domkirke [skifte Nørlyng herred gejstlig 5.4.1781 lbnr.202]. B:
1) Thomas Mathias Sabro, præst [i Tandslet] på Als
2) Christiane [Birgitte] Sabro, enke efter [Jens Jensen] Bering, præst i Nimtofte og Tøstrup ved Grenå, [skifte Djurs Nørre herred gejstlig 3.3.1799 lbnr.113]
3) Albert Sadolin Sabro, præst i Sønder og Nørre Bork ved Varde
4) Christian Michael Rotbøl Sabro, rebslager
5) Filippa Cathrine Sabro g.m. [Carl Frederik] Erhardi, forpagter på Nøruplund [i Tirstrup sogn] ved Grenå.

1736 Cathrine Marie Hansdatter i Viborg. 26.5.1817, fol.429, 463B, 495, 514B, 517, 519B, 529B, 547B, 549B, 550B, 550B, 558B, 573B.
Enke efter [Christoffer] Føllig, kaptajn, [skifte 9.6.1809 lbnr.1906].
Testamente af 30.3.1814.
Hans "naturlige barn" lyst i kuld og køn 22.11.1790 B:
1) Marie Christine Føllig, [begravet Hersom 8.1.1808], var g.m. Jens Tydsch [til Hersomgård]. 3B:
a Augustine Cathrine Marie Tydsch g.m. Peder Klinge eller Peder Ballund
b Jørgen Christian Føllig Tydsch
c Sofie Christiane Tydsch.

1737 Anne Kirstine Hansdatter i Viborg. 27.5.1817, fol.431, 436B.
E: Martin Bøtcher, guldsmed, der er separeret. B:
1) Cathrine Marie Martinsdatter 11
2) Christian Martinsen 9
3) Hans Peder Martinsen 5
4) Johanne Gertrud Martinsdatter 4.
FM: [Jacob] Erling, bogbinder i Viborg.

1738 Opbudsbo i Viborg. 1.7.1817, fol.434B, 440B, 443, 446B, 447B, 449, 525B.
Registrering af fallitbo hos Rasmus Lund, sadelmager.

1739 Henrik Muhle Hoff, landsdommer i Viborg. 12.7.1817, fol.436.
E: [Anne Marie] Vodskov. B:
1) Petrea Cathrine Mathilde Erasmine Muhle Hoff 19
2) Hans Nikolaj Muhle Hoff 18
3) Frederik Vilhelm Muhle Hoff 16
4) Caroline Theodora Muhle Hoff 11
5) Malte Christian Muhle Hoff 8.
[Første ægteskab med Mechtilde Cathrine Erasmine Ammitsbøl, død 1792].

1740 Jens Pedersen, kalkslager i Viborg. 15.8.1817, fol.443B.
E: Karen Hansdatter.
Arvinger angives ikke.

1741 Niels Hansen Jermiin, vægter i Viborg. 21.8.1817, fol.444.
E: Anne Johanne Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

1742 Dorthe Marie Jørgensdatter i Viborg. 23.8.1817, fol.444B.
E: Jens Mikkelsen Torp.
Første ægteskab med Peder Arentsen Berg. B:
1) Jørgen Pedersen Berg 14
3) Arent Pedersen Berg 13.

1743 Anne Grundahl i Viborg. 11.9.1817, fol.448.
E: Jacob Hagemann, konstitueret toldkasserer.
Ansøgning om uskiftet bo.

1744 Jacob Ørum i Viborg. 30.9.1817, fol.449, 450.
E: Anne Cathrine Høgh. B:
1) Christian [Michael Rottbøll] Ørum, student
2) Jens Markus Høgh Ørum, student
3) Christen Juul Ørum 25
4) Laurids Ploug Ørum, løjtnant
5) Anne Marie Dorthe Ørum g.m. [Rasmus Olufsen] Addit, forvalter [på Nørholm]. Hendes første ægteskab med [Hans Henrik Kold, forvalter på Sebber Kloster]. Selv om hun lever, arver også B:
a Frederikke Dorthe Stampe Kold
[6) Dorthe Ørum, død Ribe 31.5.1806, var g.m. Frederik Gotfred Stampe, præst i Års og Havbro, skifte Års herred gejstlig 15.9.1802 lbnr.94].
Afdøde var entlediget [12.7.1816] som præst i Ørum, Viskum og Vejrum.

1745 Marie Frederikke Støcken [88 år gammel], ugift i Viborg. 8.10.1817, fol.449B.
Dødsanmeldelse indgivet af brorsøn Støcken, toldkontrollør.
[Forældre Johan Christian Frederik von Støcken, oberstløjtnant og kommandant og Marie Poulsen Lemming i Søby i Kobberup sogn].

1746 Kirsten Becker i Birgittelyst. 15.11.1817, fol.451B.
E: Gottlieb Henrik Wesenberg. B:
1) Jacobine Frederikke Wesenberg.
FM: farbror Ernst Bugislav Wesenberg.
Bevilling til uskiftet bo af 29.3.1817.

1747 Søren Jensen Fogh, landsoverretsprokurator i Viborg. 12.12.1817, fol.454B, 472B.
E: Martha Hansen.
Dødsanmeldelse.

1748 Johan Christoffer Køster, vagtmester i Viborg. 15.12.1817, fol.455.
Enkemand. B:
1) Jacob Køster, opsynsmand i Tugt- og manufakturhuset i Viborg
2) Søren Køster, skomager i Kolding
3) Anne Marie Køster g.m. Frands Møller, smed i Kolding
4) Dorthe Cathrine Køster g.m. Brandt, politibetjent på stedet
5) Anne Elisabeth Køster g.m. Andreassen, skomager i Kolding.

1749 Jens Georg Dinesen , branddirektør og hospitalsforstander i Viborg. 19.12.1817, fol.455B, 479B.
E: Mette Teglgaard.
Ansøgning om bevilling til uskiftet bo af 19.12.1817.

1750 Peder Olufsen Rind, ugift tjenestekarl i Viborg. 3.1.1818, fol.457B, 459.
Arvinger angives ikke.

1751 Samson Moses, købmand i Viborg. 3.1.1818, fol.457B, 459B, 467, 468, 472B, 477, 485, 492B, 498.
E: Lea Filipsen. B:
1) Nathan Samson, købmand i Viborg
2) Moses Samson, købmand i Holstebro
3) Hanne Samson g.m. Sem Filipsen, købmand i Ålborg
4) Breine Samson g.m. Andreas Filipsen, købmand i Ålborg
5) Magdalene Samson g.m. Jacob Valentin i Odense, men han er "bortløbet fra hende"
6) Trine Samson, død uden børn.
Bevilling til uskiftet b o af 6.2.1814.

1752 Cathrine Kirstine Lauridsen i Viborg. 14.2.1818, fol.462, 470B.
Enke efter Qvist, oberst.
Testamente af 8.3.1818.
Arvinger angives ikke.

1753 Inger Kjeldsen i Viborg. 7.2.1818, fol.463.
Arvinger kendes ikke.

1754 Else Johanne Jensdatter i Viborg. 16.2.1818, fol.463B.
E: [Johan] Krop Nebel, smed. 7 børn, hvis navne ikke angives.
Begravelsen bekostes af fattigkassen.

1755 Christian Frederik Højer i Viborg. 19.2.1818, fol.463B.
E: Dorthe Christiane Søborg.
Bevilling til uskiftet bo af 19.2.1818.

1756 Mette Nielsdatter i Viborg. 20.2.1818, fol.464B.
E: Christen Lauridsen.
Bevilling til uskiftet bo af 30.12.1802.

1757 Niels Holst Wassard i Viborg. 24.2.1818, fol.465B.
Testamente af 5.10.1813.
Arvinger angives ikke.

1758 Christen [Lauridsen] Hesselberg, skomager i Viborg. 5.3.1818, fol.467B.
E: [Anne Christensdatter]. B:
1) Laurids Hesselberg, skomager
2) [Else Hesselberg] g.m. Andreas Lundgren
3) [Christine Hesselberg] g.m. [Christian] Schinkel, skrædder i Viborg.

1759 Anne Jensdatter i Viborg. 5.3.1818, fol.468.
E: Abraham Christiansen Riis eller Koch. B:
B:
1) Jens Abraham
2) Anne Cathrine Abraham g.m. Jens Nielsen Flovtrup.

1760 Søren Hammer, handskemager i Viborg. 17.3.1818, fol.472.
A:
1) bror, død. 2B:
a Anders Hammer i Viborg
b Laurids Hammer i Viborg.

1761 Karen Jensen Møller i Viborg. 27.3.1818, fol.475.
E: Jacob Pedersen Tostrup.
Arvinger angives ikke.

1762 Kirsten Jensdatter, ugift tjenestepige i Viborg. 28.4.1818, fol.480B.
Arvinger angives ikke.

1763 Carsten Friis, landsoverretsassessor i Viborg. 6.5.1818, fol.481, 485B, 493B, 498, 499B.
E: [Frederikke Høst]. LV: Jens Jespersen i Viborg. B:
1) Elisabeth [Bolette] Friis 8
2) Sofie [Margrethe] Friis 7
3) Frederik [Jens Christian] Friis 4.
FM:
1 født værge [Christian Frederik Ludvig] Friis, præst i Herrested på Fyn
2 Hviid, overretsprokurator.

1764 Inger Villadsdatter i Viborg. 13.5.1818, fol.484.
E: Peder Henriksen. B:
1) Henrik Pedersen i Romlund.

1765 Dorthe Malene Vejlgaard i Viborg. 14.5.1818, fol.484B.
E: Peder Møller, knapmager.
Bevilling til uskiftet bo af 14.5.1818.

1766 Frederik Thomsen Hvidberg, ugift i Viborg. 17.6.1818, fol.491B.
A:
1) søsterdatter Mette i Viborg
3) søsterdatter Kirsten g.m. en skomager i Holstebro.

1767 Christen Andersen Hoel, der døde i Viborg. 28.6.1818, fol.495B.
E: Karen Jensdatter. B:
1) Anders Christensen Hoel 28.
FM: halvbror Christen Olufsen.
Afdøde var møller i Bjerget mølle [i Lild sogn] i Vester Han herred.

1768 Niels Normann, ugift tjenestekarl i Viborg. 3.7.1818, fol.497B, 560B.
Arvinger angives ikke.

1769 Karen Holm Lund i Viborg. 27.6.1818, fol.497B.
E: Hans Kappel Haasum.
Bevilling til uskiftet bo af 27.6.1818.

1770 Johanne Sofie Christiane, et barn i Viborg. 2.7.1818, fol.500B.
Dødsanmeldelse af et barn af mechanikus Hofmann.

1771 Kirsten Mortensdatter i Viborg. 7.7.1818, fol.500B.
E: Johan Christian Stikler, gartner.
Dødsanmeldelse.

1772 [Jens] Høst, kaptajn og landmåler på Øster Teglgård. 15.8.1818, fol.500B, 505, 510, 515B, 535B, 557B, 561B, 569B, 571, 572B, 573B.
E: Maren Dyhr. A:
1) halvsøster g.m. Schuster i Viborg
2) brorsøn Mathias Høst, forvalter på Villestrup
3) brorsøn Søren Høst på Dronninglund eller Dronningborg
4) brordatter Louise Høst i Norge.
Af enkens første ægteskab B:
1) [Anne] Johanne [Andrea Koldenberg] g.m. [Christian] Thisted, overretsprokurator i Viborg.

1773 Christian Sabro, rebslager i Viborg. 21.8.1818, fol.503B.
E: Kirstine Marie Thorsen.
Bevilling til uskiftet bo af 6.8.1818.

1774 Hans Kappel Haasum i Viborg. 29.8.1818, fol.503B, 507B, 516B, 527.
Enkemand efter Karen Holm Lund, [skifte 27.6.1818 lbnr.1769]. B:
1) Jacob Haasum, prokurator i Ålborg
2) Bent Haasum, handelsbetjent i Randers
3) Dorthe Haasum 30.

1775 Palle Christensen, 85 år gammel i Viborg. 2.9.1818, fol.504B.
Enkemand efter [Anne Nielsdatter i Sønder Ørum]. B:
1) Johanne Pallesdatter g.m. Hans [Jensen] Salling i Viborg.

1776 Peder Christensen,. ugift tjenestekarl i Viborg. 1.10.1818, fol.508B.
Dødsanmeldelse.

1777 Elisabeth Pedersdatter, der døde i Viborg. 2.10.1818, fol.509.
E: Jørgen Brill i Skovsbøl i Vester sogn i Vejle amt.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på besøg hos Hans Møller, avlsmand i Viborg.

1778 Niels Pedersen, der døde i Viborg. 9.11.1818, fol.509B.
E: Maren Andersdatter i Bjerring.
Afdødes forældre bor i Bjerring.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der døde i Viborg, hvor han søgte læge, blev begravet i Bjerring.

1779 H[ans] R[osenauer] Hauch, landstingshører i Viborg. 13.11.1818, fol.509B.
E: M[arie] E[lisabeth] Tetens. LV: F. A. Hauch. B:
1) Peder [Tetens] Hauch til Hastrup [i Thyregod sogn].

1780 Mette Nielsdatter i Viborg. 17.11.1818, fol.510.
E: Hagen Nielsen, væver.
Bevilling til uskiftet bo af 17.11.1818.

1781 Jens Lind [Carlsen] Bay, fuldmægtig i Viborg. 26.11.1818, fol.510.
E: [Henrikke Hofmann].
Bevilling til uskiftet bo af 26.11.1818.

1782 Dorthe Sofie Amalie Sørensen i Viborg. 2.10.1818, fol.510B.
E: Johannes Nielsen Snabe, avlsmand.
Bevilling til uskiftet bo af 2.10.1818.

1783 Opbudsbo i Viborg. 3.12.1818, fol.510B, 517B, 572B.
Registrering af fallitbo hos Clemen Fischer Aabo, enkemand efter Anne Kirstine Lundum.
Desuden nævnes hans bror Frederik Aabo, købmand i Viborg.

1784 Anne Laurentse Petrea Grundahl i Viborg. 11.9.1817, fol.512.
E: Jacob Hagemann, toldkasserer.
Bevilling til uskiftet bo af 11.9.1817.

1785 Eva Margrethe Halkjær i Viborg. 14.12.1818, fol.512B, 568B.
E: Johan Andreas Rønnov, glarmester.
Bevilling til uskiftet bo for enkemanden og 4 umyndige børn af 14.12.1818.

1786 Søren Munch, forpagter i Viborg. 17.12.1818, fol.512B.
E: Frederikke Sofie. B:
1) Frederik Munch i Viborg
2) Otto Himmelstrup Munch, kaptajn i Hjørring, død. 2 døtre, hvos navne ikke angives
3) Hans Georg Munch, fuldmægtig i København
4) Niels Fuglsang Munch på Boller i Vendsyssel
5) Laurids Severin Munch på Christiansminde ved Hobro
6) Christian Rybjerg Munch, branddirektør i Vejle amt
7) Karen Munch, død, var g.m. Jens Skov, købmand i København. 2 døtre, hvis navne ikke angives
8) Christine Augusta Munch, død, var g.m. Skov i Viborg, 1 datter, hvis navn ikke angives.

1787 Marie Torup i Viborg. 17.12.1818, fol.513B.
Enke efter Winther, sadelmager i Hobro.
Afdøde boede hos Mads Torup, smed på stedet.

1788 Niels Baltser, ugift tjenestekarl i Viborg. 19.12.1818, fol.514, 524B, 538B.
A:
1) Erik Andersen i Fastruplund
2) Christen Christensen i Løvel
3) Peder Jensen i Løvel.
Krav om alimentation fra:
1) Elisabeth Sofie Rasmusdatter til B:
a Marie Sofie.
Dåbsattest 23.1.1815
2) Ellen Marie Andersdatter til B:
a Anne Marie.
Dåbsattest 30.4.1816.

1789 Mathias Pagh i Viborg. 5.1.1819, fol.519.
Arvinger kendes ikke.

1790 [Frederik] Enghausen, skorstensfejer i Viborg. 27.1.1819, fol.522B.
Enkemand efter Anne Elisabeth Herse, [skifte 19.3.1817 lbnr.1730. B:
1) Christian Frederik Vilhelm Enghausen, i guldsmedelære i Randers
2) Jørgen Peder Enghausen, i snedkersvend på Frijsenborg
3) Anne Frederikke Enghausen 26, i Høbjerg præstegård
4) Marie Magdalene Enghausen 24
5) Frederikke Enghausen 22.
FM: Daniel Boisen, murer i Viborg.

1791 [Hans Friis] Jessen, undertoldbetjent i Viborg. 4.2.1819, fol.524.
[E: Johanne Hedvig Louise Lemvig].
[Første ægteskab med Marianne Pedersdatter Jessen, begravet Janderup 15.4.1793]
Arvinger angives ikke.
Afdøde var først forpagter af Grydvad Møller i Janderup sogn, senere degn i Guldager.

1792 Anne Kirstine Vesbæk i Viborg. 26.11.1814, fol.526.
Enke efter Peder Vesbæk. A:
1) søsterdatter Birthe Cathrine Jensdatter i Viborg
2) søsterdatter Ingeborg Jensdatter i Haderup
3) søsterdatter Maren Andersdatter g.m. Søren Christensen i Gammelstrup.

1793 Inger Pedersdatter i Viborg. 11.2.1819, fol.526B.
Enke. B:
1) Anne Margrethe Lauridsdatter.

1794 Maren Christensdatter i Viborg. 4.3.1819, fol.532B, 539.
E: Christen Immanuelsen Kjær, skomager. B:
3) Immanuel Christensen 8.
FM: Jens Gustavsen, hattemager i Viborg.
Uden ægteskab B:
1) Caroline Kjær 15.
Første ægteskab med Laurids Skriver. B:
2) Mathilde Kirstine Lauridsdatter 10.
FM: fars søskendebarn Gregers Daae.

1795 Anne Pedersdatter Handberg i Viborg. 5.3.1819, fol. 534B.
Enke efter Niels Bertelsen hospitalsforstander.
Testamente af 30.3.1797.

1796 Johanne Jensdatter i Viborg. 11.3.1819, fol.535.
Enke efter Christen Jørgensen Helsted, hattemager, skifte 8.5.1816 lbnr.1703. B:
2) Jens Christensen Helsted, hattemager.
Første ægteskab med [Jacob Frandsen Boemann, skifte 24.2.1785 lbnr.1436]. B:
1) [Else Marie Jacobsdatter] g.m. Jens Andersen i København.

1797 Ulrik Johan Gustav Kaas, hofjunker i Viborg. 18.3.1819, fol.535.
A:
1) søster Karen Sofie Kaas.
FM: Bagger, krigsråd.

1798 Poul Pedersen, købmand i Viborg. 1.4.1819, fol.537.
E: Inger Christensdatter. LV: Laurids Worre, maler i Viborg.
Første ægteskab med Cathrine Kirstine Berntsdatter, [begravet Sortebrødre 22.1.1806, skifte Private personarkiver 4.6.1807 lbnr.138]. B:
1) Peder Poulsen i Viborg
2) Bernt Poulsen i Viborg
3) Anders Poulsen i Viborg
4) Anne Dorthe Poulsdatter g.m. Søren Alstrup, skrædder i Viborg.

1799 Isak Corsell, garversvend i Viborg. 3.4.1819, fol.540.
E: Gurine [Christensdatter] Grøntoft. 4 børn, der alle er døde.
Arvinger angives ikke.

1800 Jens [Jensen] Theil, bogtrykker i Viborg. 13.4.1819, fol.540B, 544.
E: Eleonora Hedvig [Handberg]. B:
1) Thomas Christian Theil, krigsråd
2) Jens Christian Theil, bager i Århus
3) Niels Peder Severin Theil, gartner i Viborg
4) Broder Laurids Theil, hattemagersvend i Horsens
5) Marianne Theil g.m. [Henrik Simon Christian] Mohr, bogtrykker i Viborg
6) Esther Marie Theil 25, g.m. Filip Henrik Kabel, underofficer i Ålborg
7) Anne Diderikke Theil 14.

1801 Christen Jensen Lund, værtshusholder i Viborg. 29.4.1819, fol.541.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Søren Havbro.
Testamente af 5.5.1806.

1802 Juliane Marie Josefsdatter i Viborg. 10.5.1819, fol.542, 554B.
E: Jens Henriksen. B:
1) Abelone Jensdatter 20
2) Henrik Jensen 18, i skomagerlære
3) Mette Jensdatter 11.

1803 Maren Jensdatter i Viborg. 13.5.1819, fol.543B.
E: Ditlev Pedersen.
Bevilling til uskiftet bo af 12.5.1819.

1804 Thomas Christensen Braem i Viborg. 17.5.1819, fol.544B, 560.
E: Anne Elisabeth Gravballe. B:
1) Christen Braem 4½
2) Anne Elisabeth Braem 2.
FM: farbror Christen Braem.

1805 Opbudsbo i Viborg. 15.6.1819, fol.547, 568B, 570B.
Registrering af fallitbo hos Jacob Thisted i Viborg.

1806 Anne Bertelsdatter i Viborg. 27.5.1819, fol.549.
Arvinger angives ikke.

1807 Bodil Mortensdatter i Viborg. 1.6.1819, fol.549.
E: Peder Knudsen, daglejer.
Dødsanmeldelse.

1808 Niels Hjort, der døde i Viborg. 27.6.1819, fol.549B, 555, 561.
E: Mette Hjort i Ribe. B:
1) Daniel Hjort 26
2) Marie Hjort 22
3) Anne Hjort 20
4) Thomas Hjort 18
5) Trine Hjort 6
6) Jørgen Hjort 5.
Afdøde, der var fra Tjæreborg, var bosat i Ribe.

1809 Niels [Olufsen] Lund Hagemann i Viborg. 30.6.1819, fol.550B.
Enkemand efter [Anne Mette Kirstine Vinkel, skifte 16.8.1782 lbnr.1405]. B:
1) Jacob Nielsen Hagemann på stedet.

1810 Opbudsbo i Viborg. 30.6.1819, fol.552, 563.
Registrering af fallitbo hos kammerråd Hansen i Viborg.

1811 Christen Heerup i Viborg. ##, fol.556B.
Enkemand.
Dødsanmeldelse. Boet forseglet.

1812 Anne Cathrine Bloch, jordemor i Viborg. 14.7.1819, fol.557.
Arvinger angives ikke.

1813 Birthe Christensdatter Kjellerup i Viborg. 14.7.1819, fol.557B.
Enke efter Christen Boyesen, [skifte 18.12.1797 lbnr.1619].
Arvinger angives ikke.

1814 Maren Pedersdatter i Viborg. 14.7.1819, fol.557.
Enke efter Jørgen Pedersen skrædder.
Arvinger angives ikke.

1815 Udgår, se lbnr.1946.

1816 Peder Hellstrøm, guldsmedesvend i Viborg. 21.7.1819, fol.559.
Arvinger angives ikke.

1817 Jacob Jørgensen Stampe, avlsbruger i Viborg. 22.7.1819, fol.559, 571.
Enkemand efter [Mette Marie Thomasdatter Fly, skifte 18.5.1798 i Private Personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland Pr 2079]. B:
1) Jørgen Stampe
2) Anne Kirstine Stampe g.m. Jens Vendelin, snedker i Viborg.

1818 Anne Sørensdatter, ugift tjenestepige i Viborg. 3.8.1819, fol.569.
Arvinger angives ikke.

1819 Afslutning af skifte i Viborg. 5.8.1819, fol.570.
Afslutning af skifte efter Anne Kirstine Høyer, ugift i Viborg,
men begyndelsen og afslutningen ses ikke.

1820 Opbudsbo i Viborg. 17.9.1819, fol.571B.
Registrering af fallitbo hos Marie, enke efter Christen Høvedsgaard.Viborg byfoged
Skifteprotokol
1802-1816
B 45 - 2601821 Mette Cathrine [Sørensdatter Haslund] i Viborg. 31.12.1802, fol.1B, 10B, 135, 176, 191B, 278B, 352B, 357B, 370, 372, 374B, 376B, 377.
Enke efter Oluf [Nielsen] Gjørup, landmåler i Vinderslev, [skifte 11.11.1800 lbnr.1665].
1) Ellen Cathrine Gjørup 21, i Hammer præstegård i Vendsyssel
2) Niels Severin Gjørup 18
3) Christian Gjørup 12
4) Christiane [Marie] Gjørup 12
5) Søren Haslund Gjørup 9.
FM: ældste farbror Gjørup, vejermester i Viborg.

1822 Jesper Olufsen, tambur i Viborg. 4.6.1803, fol.4, 9B, 18, 19B, 24.
E: Karen Jensdatter. LV: Christen Ostenfeld. B:
1) Inger Marie Jespersdatter 29, i Mønsted
2) Oluf Jespersen 28, i Randers
3) Ingeborg Jespersdatter 27, i Helsingør.

1823 Augusta Elisabeth [Lund] i Viborg. 19.1.1803, fol.5, 12, 75B, 77, 78B, 82B, 97, 100, 100B, 131B, 133B, 134B, 165B, 168B, 176, 179, 181, 185, 186, 187m 189, 191B, 194, 195, 201B, 204, 205, 206, 206B 207B, 208, 209, 210B, 215B, 218B, 220B, 221B, 236B, 238, 240B, 242B, 247, 278B, 285, 291, 291B, 295, 297B, 304B, 308B, 309, 311, 312B, 353, 353B, 354, 354B, 355B, 356B, 360, 372B, 380B, 393.
Enke efter [Rudolf Henrik de Linde til Rosborg i Mønsted sogn, skifte Hald amt 4.7.1788 lbnr.163]. B:
1) Christen de Linde 25, i Rendsborg
2) Jens Rudolf Bay de Linde 24
3) Else Cathrine de Linde 23, der ægter Hans Kruse Vissing, literatus.

1824 Peder Bertelsen i Viborg. 15.2.1803, fol.11, 20B, 55B.
E: Mette Marie Madsdatter. LV: Niels Christensen, der ægter enken. B:
1) Mathias Pedersen 6
2) Bertel Pedersen 2.
FM:
1 morbror Christen Madsen i Horsdal [i Vinkel sogn] på Randrup gods
2 mors svoger Christian Terkildsen.

1825 Jens Storgaard i Viborg. 22.2.1803, fol.18B, 35B.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Peder Bach. A:
1) bror Jens i Bystrup [i Gedsted sogn]
2) søster i Sevel sogn
3) søster i Sevel sogn
5) halvbror Christen i Skalstrup mølle
6) halvbror Mads i Navtrup Sevel sogn.

1826 [Mathias Andreas] Wiberg, dansemester i Viborg. 16.3.1803, fol.22, 24B.
Enke efter [Marianne Louise Wagner, skifte 19.2.1795 lbnr.1557]. B:
1) Johannes Andreas Wiberg 20, student i Farstrup præstegård.

1827 Palle Alstrup, skomager i Viborg. 9.4.1803, fol.25B, 137.
E: Birthe Christensdatter [Toft]. LV: Jens Knap, skomager i Viborg.
Første ægteskab med [Judith Juliane Nørgaard, skifte 30.10.1798 lbnr.1639]. B:
1) Maren Pallesdatter 19.
FM: farbror Christen Alstrup, skomager i Viborg.

1828 Malene Lauridsdatter Ostenfeld i Viborg. 11.4.1803, fol.26, 33, 53.
E: Harald [Nielsen] Sindal.
Første ægteskab med [Niels Olufsen, skifte 16.2.1785 lbnr.1435]. B:
1) Visti Nielsen 32, i Randers
2) Oluf Nielsen 29, købmand i Køge
3) Dorthe Kirstine Nielsdatter, i København.
FM: morbror Christen Ostenfeld i Viborg.

1829 Peder Styhr i Viborg, landvæsenskommissær og herredsfoged i Middelsom og Sønderlyng herreder. 27.4.1803, fol.27, 36B, 46, 53B, 58, 74, 76, 77B, 99, 132, 133, 134, 138, 166, 176, 179, 185, 186, 187, 191, 195, 204, 206B, 218B, 262B, 278B, 285, 291, 291B, 339, 343, 344, 345, 345, 346, 347, 353, 353B, 355, 357, 357B, 372, 374B.
E: Hedvig Birgitte Cathrine Hald. B:
1) Anne Cathrine Hald 8
2) Christian Hald 3½
3) Hans Hald 1½.

1830 [Niels] Ferslev, amtmand i Thisted, der døde i Viborg. 30.6.1803, fol.35B, 40.
Registrering.
Arvinger angives ikke.

1831 Rasmus Veckler, løjtnant i Viborg. 5.7.1803, fol.37B, 42B, 99, 115B, 124B.
Arvinger angives ikke.

1832 Registrering i Viborg. 7.7.1803, fol.38B.
Registrering hos Marie Høyer i Viborg. LV: Poul Picheur i Viborg.
Til stede var Jens Ulstrup, der bevogter hende".

1833 Niels Juul, toldbetjent i Viborg. 19.11.1803, fol.49B, 137, 138, 148.
Arvinger angives ikke.

1834 Anne Margrethe Peitersen i Viborg. 26.11.1803, fol.50.
E: Niels Frederiksen Schrøder, maler. A:
1) bror Peitersen kopist ved søarkivet i København
2) bror Peitersen, landeværnsløjtnant og landmåler på Bornholm
3) søster Marie Peitersen g.m. Michael Boye, bager i Viborg
4) søster Elisabeth Peitersen i Viborg.
[Første ægteskab med Hans Vissing, skifte 11.7.1798 lbnr.1633].
Testamente af 15.10.1803.

1835 Mette Marie Lykke i Viborg. 8.12.1803, fol.52B, 150.
E: Hans Guldberg. B:
1) Hans Hansen 19
2) Peder Hansen 12
3) Anne Christence Hansdatter 6.
FM: Niels Jonassen.

1836 Anne Kirstine [Nandrup] i Viborg. 17.1.1804, fol.55.
Enke efter Christian Damsgaard, byfoged i Viborg, [skifte 11.9.1782 lbnr.1388]. B:
1) Simon Damsgaard, toldbetjent i Fredericia
2) Juliane Damsgaard, uvist hvor.
FM: morbror Niels Nandrup.

1837 Mette Cathrine [Poulsdatter] i Viborg. 15.2.1804, fol.56, 59, 150, forrige protokol fol.291.
E: Niels Andersen Skals, [avlsmand]. B:
1) Poul Nielsen 6
2) Mette Kirstine Nielsdatter 4.
FM: mosters mand Johan Stichler
Desuden nævnes enkemandens bror Jens Andersen i Møgeltønder.

1838 Else [Christensdatter Riis] i Viborg. 16.2.1804, fol.56B.
Enke efter Rudolf Jochumsen, [skifte 12.1.1796 lbnr.1573]. B:

1) Peder Christian Jochumsen, i Læborg præstegård ved Kolding
2) Anne Marie Rudolfsdatter, død, var g.m. Augustinus Schmidt, kommandersergent i Rendsborg. Uvist om børn
3) Elisabeth Rudolfsdatter
4) Anders Jochum Rudolfsen 24
5) Anne Kirstine Rudolfsdatter, på Eskov i Salling
6) Morten Jochum Rudolfsen 6.
FM: morbror Abraham Koch i Viborg.

1839 Mikkel Jensen, gårdskarl i Viborg. 26.2.1804, fol.57B, 151, 176B, 179B, 277B, 353, 357B, 370, 372, 374B, 378, 380.
Afdøde havde uden ægteskab en datter, der er gift i Århus, hvis navn ikke kendes.
Afdøde har en søster i Galten.
Afdøde var født i Gantrup [i Voerladegård sogn] ved Skanderborg.

1840 Søren [Sørensen] Torup, smed i Viborg. 10.4.1804, fol.60, 64, 163B, 165B, 170, 173, 175, 176B, 180B, 183, 185B, 227B, 236, 238B, 261B, 265.
E: Anne Christiansdatter Saaby. LV; Ulrik Gjern, klokker.
Første ægteskab med Ellen Madsdatter [Schmidt, skifte 18.5.1784 lbnr.1421]. B:
1) Mads Torup, smed i Viborg
2) Christian Torup, hattemager i København
3) Sinnet Cathrine Torup g.m. Peder Winther, sadelmager i Hobro
4) Mathias Torup, smed i Hobro, g.m. Sofie Amalie [Schultz]
5) Peder Torup 28, farer til skibs fra Ålborg, men de har ikke hørt fra ham i 7 år
6) Anne Marie Torup g.m. Frederik Hintz, skomager i Ålborg.

1841 Martha Jørgensdatter i Viborg. 24.4.1804, fol.62B, 151, forrige protokol fol.290B.
E: Jens Christensen Vorre. B:
2) Christen Jensen Vorre, gørtler i Viborg
3) Laurids Jensen Vorre 17, i malerlære i Viborg
4) Jens Jensen Vorre 11
5) Anne Cathrine Jensdatter Vorre.
Før ægteskab med ægtemanden B:
1) Marie Vorre, på Nørgård.

1842 Anne Cathrine Schmidt i Viborg. 15.6.1804, fol.75B, 151B.
E: Navn angives ikke, opholdssted kendes ikke. B:
1) Magnus 16, i feldberederlære i Viborg
2) Peder 14.
FM: Hans Berg, feldbereder i Viborg.

1843 Christen [Thomsen] Braem, avlsmand i Viborg. 30.8.1804, fol.78B, 82B, 98, 162, 164, 177, 179, 181, 191, 194, 201B, 205B, 208, 210B, 215, 218B, 220B, 221B, 238, 264B, 297B.
E: Mette Helene Rasmusdatter Møller. LV: Johannes [Christensen] Rettrup, der ægter enken. B:
3) Anne Christensdatter 8.
Første ægteskab med Anne Christensdatter, [skifte 30.4.1795 lbnr.1596]. B:
1) Thomas Christensen 13
2) Christen Christensen 11.
FM: Jørgen Stampe i Viborg, som fædrene frænde.

1844 Sofie Marie Martinusdatter, ugift i Viborg. 9.11.1804, fol.96, 152, 533.
A:
1) søster Margrethe Martinusdatter i Viborg.
FM: Christen Sørensen Bollerup.

1845 Vecke, løjtnant i Viborg. 29.12.1804, fol.99, 115B, 116B, 124B.
Arvinger angives ikke.

1846 Frederik Andersen Enslev i Viborg. 2.2.1805, fol.100, 117.
Enkemand efter [Johanne Nielsdatter]. B:
1) Anders Frederiksen Enslev 24
2) Niels Frederiksen Enslev 12
3) Anne Frederiksdatter, i Lynderup
4) Frederikke Frederiksdatter på Frysbrønd på Mors.
FM:
1 morbror Morten Nielsen i Årup
2 fars halvbror Hans Møller i Viborg.
[Afdøde havde været forpagter på Lundgård i Hammershøj sogn].

1847 [Anne Magdalene Jensdatter] i Viborg. 6.3.1805, fol.101, 128, 175, forrige protokol fol.292.
Enke efter [Søren] Holm, forvalter på Tvilum gård [i Tvilum sogn].
Arvinger findes ikke.
Fledføringskontrakt med justitsråd Vissing i Viborg.

1848 Thøgerine Sofie Amalie [Hansdatter] i Viborg. 27.4.1805, fol.101B, 152, 175, 180, 182B, 187, 191, 195B, 201B, 204B, 205, 206B, 279B, 285B, 297B, 304B, 305, 311.
E: Peder [Andersen] Gullev, tømrer. B:
1) Anders Pedersen 13.
FM: Peder Handberg, feldbereder i Viborg.

1849 Peder Lund, tjenestekarl i Viborg. 30.4.1805, fol.102B, 117B, 152, 176, 279B, 291, 292B.
Afdøde efterlader enke og stedbørn, uvist hvor.

1850 Opbudsbo i Viborg. 1.5.1805, fol.103, 114B, 116, 117, 125B, 178.
Registrering af boet hos arrestanten Villum [Nielsen] Dollerup, kursmed i Viborg.
Til stede var:
1 hans bror Frands Nielsen Dollerup i Århus
2 hans svigerfar Peder Sørensen, degn i Finderup.
I boet var følgende dokumenter:
1 giftermålsseddel, udstedt Ribe 15.5.1794 af 6. husarregiment
2 afskedsseddel, udstedt Jægersborg 1.4.1798 som husar- kur- og fanesmed i 6.husarregiment
3 hustruen [Johanne Marie Pedersdatter]'s skudsmål fra Jylland.

1851 Registrering i Viborg. 7.5.1805, fol.113, 122.
Registrering af bo hos afdøde [Christine Egeberg på Annebjerg i Bøvling sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter 29.8.1805 lbnr.1624].
E: Thomas Behr, inspektør på Rysensten. Af børn angives B:
1) Ingefred Annette 9
2) Mette Sofie 9.
FM: mors søskendebarn s mand Peder Gullev, tømrer i Viborg.

1852 Cathrine Jørgensdatter Stampe i Viborg. 9.5.1805, fol.114B., 129, 175, 179, 181, 183.
Enke efter Søren [Christensen] Balling, [skifte 19.11.1782 lbnr.1417]. B:
1) Jørgen Sørensen Balling, vognmand i Viborg
2) Anne Marie Sørensdatter, død, var g.m. Jens Jacobsen i Ravnstrup. 1B:
a Jacob Jensen 10.
FM: Jacob Stampe i Viborg
3) Bodil Marie Sørensdatter g.m. [Laurids] Moberg, sadelmager
4) Johanne Sørensdatter g.m. Christen Mehlsen.

1853 Poul Møller på Christianspris. 13.7.1805, fol.123B, 130B, 175, forrige protokol fol.292.
A:
1) søster Anne Jacobsdatter g.m. Laurids Mortensen Pisselhøj i Sundstrup i Ulbjerg sogn, død i Hobro, uvist om børn
2) søster, hvis navn ikke kendes.

1854 Inger Enevoldsdatter i Viborg. 7.8.1805, fol.127, 152, 174B, 178, 182, 187, 191, 191B, 194, 195, 205, 206B, 279, 285B, 291B, 294B, 297B, 307B, 308B, 309, 311, 312B, 352, 358B, 359B.
E: Jens Jensen Bøstrup. B:
1) Jens Jensen Bøstrup, postrytter
2) Mette Jensdatter
3) Anne Jensdatter.
FM: Christian Ingstrup.

1855 Christen Jensen Løgstør , tjenestekarl i Viborg. 7.8.1805, fol.130.
E: Anne Cathrine [Jensdatter]. LV: Lars Boylesen. B:
1) Kirsten 10.

1856 Maren Christensdatter i Viborg. 12.10.1805, fol.135, 137B, 147B.
E: Christen [Pedersen] Rind, snedker. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter 21
2) Karen Kirstine Christensdatter 18.
FM: Peder Kollerup, skomager i Viborg.
Bevilling til uskiftet bo af 22.3.1805.

1857 Johanne Sofie [Christensdatter] Friis i Viborg. 1.11.1805, fol.139, 176, 186.
Enke efter Rasmus Madsen Grand, glarmester.
Testamente af 15.3.1782 og 23.4.1803.
Hans A:
1) Margrethe Kirstine Sørensdatter Gjerulf.
LV: far kancelliråd Søren Gjerulf.
Hendes A:
1) bror Hans Jørgen Friis.

1858 Karen Grimstrup, ugift i Viborg. 28.11.1805, fol.144, 153B, 253, 261B, 264B, 269B.
A:
0) Forældre [Michael Hansen Grimstrup, præst i Vindum, skifte Middelsom herred gejstlig 16.6.1768 lbnr.56 og Inger Marie Pedersdatter Billeschou, skifte Nørlyng herred gejstlig 27.12.1797 lbnr.238]
1) søster Maren Collin Grimstrup, [skifte Ginding herred gejstlig 26.9.1788 lbnr.54]. E: Christoffer [Bentsen] Mulvad, præst i Ejsing og Handbjerg, skifte Ginding herred gejstlig 23.2.1802 lbnr.65. 2B:
a Michael Grimstrup Mulvad
b Hans Christian Lautrup Mulvad
2) bror Peder Billeskov Grimstrup, skoleholder i Tranbjerg ved Århus
3) bror Hans Herman i København, død.
4) bror Carl Gotthilf, urtekræmmer i København, død
5) søster Elisabeth [Dorthe] Grimstrup, død, var g.m. [Laurids Nielsen] Aborg (Aborre), gartner på Clausholm [i Voldum sogn]. 6B:
a Lotte Aborg 21
b Jens Aborg 17
c Mathias Aborg 15
d Inger Marie Aborg 14
e Christiane Aborg 12
f Andreas Aborg 9.

1859 Michael Wilsberg Ehnemann, en gammel student i Viborg. 28.11.1805, fol.145B, 152B, 159, 169B, 278, 352B, 372, 373B.
A:
0) forældre [Hans Ehnemann, degn i Give, begravet Give 25.7.1789 og Anne Cathrine Madsdatter Wilsberg i Vammen degnebolig, skifte Nørlyng herred gejstlig 8.11.1746 lbnr.104]
1) halvsøster Anne Cathrine Ehnemann g.m. Peder Reenberg Helt, degn i Gauerslund ved søn Lorents Helt i Viborg.
2) halvbror Johannes Ehnemann, død ugift ifølge tingsvidne af Nørvang-Tørrild herred 4.7.1806
3) halvbror Niels Ehnemann, matros, død. Arvinger kendes ikke.

1860 Jacob Benjamin Dragheim, barber i Viborg. 20.12.1805, fol.148B, 279, 284B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Gustav Jensen, hattemager. B:
1) [Anne Cathrine Dragheim]
1) Carl Frederik Dragheim 22
2) Marie Frederikke Dragheim, på Liselund.
FM: Christen Edvardsen, skomager.

1861 Anne Marie Andersdatter i Viborg. 20.1.1806, fol.158B, 249B, 279B, 285, 292, 295, 307B.
E: Peder Christensen Jellersmark, landrekrut.
Arvinger angives ikke.

1862 Niels Pedersen, tugthusvagt i Viborg. 28.2.1806, fol.159B, 280.
E: Anne Poulsdatter.
Arvinger kendes ikke.

1863 Hans Peder Augustinus Brockenberg rådstuebud i Viborg. 14.3.1806, fol.160, 161, 262, 291, 293B.
E: Johanne Hansdatter. LV: Peder Klinge, skomager. A:
1) morbror Peder Smed i Lynderup
2) moster Kirsten Pedersdatter i København, enke efter Lund, urmager.

1864 Anders Koch i Viborg. 27.3.1806, fol.160B, 281, 284B, 297B, 305, 306, 306B.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: Rasmus Kjær, skomager. B:
1) Christen Andersen Koch 38, på Hald
2) Peder Andersen Koch 26.

1865 Priorinde Hauch i Viborg. 4.5.1806, fol.163B, 169.
Enke efter Hauch. B:
1) J. C. Hauch, kaptajn i Rendsborg
2) T. A. Hauch, kaptajn i Ribe
3) L. S. Hauch, kaptajn i Ålborg
4) Anne Margrethe Hauch, skifte 4.3.1800 lbnr.1659. 3B:
a Jørgine Cathrine Hauch
b Anne Cathrine Hauch
c Peder Hauch, svagelig, under værgemål.

1866 Maren Jensdatter i Viborg. 11.7.1806, fol.166B, 187, 281B, 535B, 536B.
E: Jørgen Christensen Færgemand. B:
1) Mette Marie Jørgensdatter 10
2) Maren Jørgensdatter 8.
FM: morbror Niels Jensen, smed i Vammen.

1867 Opbudsbo i Viborg. 1.9.1806, fol.170B.
Registrering af boet hos Christen Poulsen, skomager i anledning af offentlig anlagt sag mod hans hustru Johanne Kirstine [Hansdatter].
Til stede var to politibetjente.

1868 Anne Nielsdatter Elkjær i Viborg. 14.12.1806, fol.174, 280B, 291, 292.
Enke. B:
1) Ingeborg Marie g.m. Nickel, stolemager
2) Else Kirstine g.m. Niels Sørensen i Mariager.

1869 Laurids Krogsgaard i Viborg. 16.1.1807, fol.177, 280B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Anders Kold. B:
3) Søren Lauridsen 20, i Mønsted
4) Anne Marie Lauridsdatter 13
5) Anne Cathrine Lauridsdatter 6.
FM: Anders Domp, bager i Viborg.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Lauridsen 24
2) Christen Lauridsen 22.

1870 Christen Brøndum , tjenestekarl i Viborg. 30.1.1807, fol.180, 209.
E: Birgitte Nielsdatter i Ingstrup i Rødding sogn, hvor afdødes øvrige ejendele befandt sig.
Arvinger angives ikke.

1871 Johan Johansen Klinge, skomager i Viborg. 21.2.1807, fol.184.
Enkemand efter [Mette Sørensdatter Ballund, skifte 25.7.1784 lbnr.1442].
Testamente af 5.11.1801. A:
1) Peder Pedersen Ballund Klinge, skomager i Viborg
2) Jørgen Johansen, avlsmand i Viborg
3) Søren Pedersen Ballund
4) Anne Dorthe Pedersdatter Ballund
5) Anne Marie Pedersdatter Ballund
6) Peder Pedersen Ballund
7) Anders Pedersen Ballund
8) Johan Pedersen Klinge
9) Peder Pedersen Klinge
10) Jacob Johansen i København.

1872 Karen Jensdatter i Viborg. 17.3.1807, fol.187B, 281, 285B, 297, 304B, 305B.
E: Christoffer [Johan] Zabel. B:
1) Marie Elisabeth Zabel g.m. [Thomas Pauli] Harder, guldsmed i Viborg
2) Maren Zabel g.m. Bent Poulsen, gørtler i Viborg
3) Anne Kirstine Zabel 24
4) Johan Christoffer Zabel, uvist hvor.

1873 Christian Frederik Varberg i Viborg. 24.3.1807, fol.190, 291, 281B, 293.
Af arvinger angives A:
1) far [Hans Christian] Varberg, præst i Hobro.

1874 [Johan Georg Henrik] Weiskopf, distriktskirurg i Viborg. 11.4.1807, fol.192, 195B, 101, 222, 223B, 239B, 252, 280B, 283B, 284, 289B, 309B, 340, 341B, 342, 343, 345, 345B, 347, 349B, 356B, 366B, 367B, 368, 368B, 369, 370B, 371, 371B 372, 374B, 376B, 378, 444B, forrige protokol fol.304, 305B, 314.
E: Mette Cathrine Bystrup, der også døde. B:
1) Johan Georg Ludvig Weiskopf 16
2) Cathrine Theodora Weiskopf 13
3) Erneste Henriette Kirstine Weiskopf 8
4) Frands Henrik Conrad Weiskopf 7.
FM:
1 justitsråd Jørgensen
2 justitsråd Leth.

1875 Opbudsbo i Viborg. 15.4.1807, fol.194B, 212.
Registrering bo hos bortrejste Hans Niels Riis, farmaceut i Viborg.

1876 Anne Marie Jensdatter Bach i Viborg. 29.4.1807, fol.203B, 256B, 280, 285.
Enke efter Martin Kold, [skifte 1.8.1798 lbnr.1636]. A:
1) bror Jens Jensen Bach, degn i Kvorning.

1877 Søren [Nielsen] Thisted i Viborg. 9.5.1807, fol.204B, 280, 289.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Jens Lund, toldbetjent. B:
5) Inger Marie Sørensdatter 4
6) Søren Sørensen 1½.
FM: Peder Quist, skomager.
Første ægteskab med [Margrethe Andersdatter]. B:
1) Niels Sørensen 25, i Århus
2) Frederik Sørensen 22
3) Mads Sørensen 16
4) Johannes Sørensen 13.
FM: Niels Korre.

1878 Vilhelm von Edinger, major i Viborg. 22.5.1807, fol.205B, 215B, 281B, 351, 370, 371B, 376B, 395B, forrige protokol fol.308, 308B.
A:
1) bror Vitus Edinger, stiftslandinspektør i Viborg
2) søster Inger Margrethe Edinger, i København
3) søster Else Margrethe Edinger, død, var g.m. Monrad, etatsråd. 3B:
a Ulrik Monrad
b Johan Monrad
c Elias Monrad.

1879 Anne Christensdatter i Viborg. 26.5.1807, fol.206B, 282, 350, 510B.
Enke efter Jens Høvedsgaard. B:
1) Johannes Jensen 34 i Løjt i Dansk Holsten
2) Jens Jensen 32
3) Christen Jensen 30
4) Peder Jensen 28, til søs på Vestindien.

1880 Søren Jespersen Bredsgaard også kaldt Søren Thybo i Viborg. 15.6.1807, fol.209B, 212B, 248.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Niels Mønsted. B:
2) Peder Severin Sørensen 5.
Første ægteskab med enkens søster Abelone Pedersdatter, skifte 12.3.1791 lbnr.1501. B:
1) Jesper Sørensen, døbt Viborg Søndre sogn 22.3.1789.
FM: morbror Peder Pedersen i Levring.

1881 Mette Wederkinch, ugift i Viborg. 7.7.1807, fol.211.
A:
0) forældre [Henrik Jørgensen Wederkinch, præst i Nykøbing og Systofte på Falster, død 4.2.1784 og Marie Cathrine Ananiasdatter Leermann, begravet 10.9.1780]
1) søster [Anania Henriksdatter] Wederkinch i Viborg, enke efter [Peder Jacobsen] Tetens, biskop i Viborg stift, [død 7.4.1805]
2) søster [Maren Henriksdatter] Wederkinch i Ribe, enke efter [Peder Clemensen] Ussing, præst [i Torstrup og Horne, død 31.3.1784]
3) søster [Elisabeth Henriksdatter] Wederkinch, [død 27.3.1807 på Ahlergård i Borris sogn], var g.m. [Mathias Lauridsen] Bech, præst [i Skærbæk, død 26.7.1789]. Børn, hvis navne ikke angives.

1882 Judith Juliane [Jensdatter] Buch i Viborg. 7.7.1807, fol.211B.
Enke efter Jens [Christensen] Skals, [skifte 21.12.1781 lbnr.1390]. B:
2) Anne Christine Jensdatter 28.
Første ægteskab med [Mogens Christian Trane, skifte 12.2.1765 lbnr.1075]. B:
1) Jens Christian [Trane] 40, i København.

1883 Oluf Frederik Obel i Viborg. 19.7.1807, fol.213, 221, 223, 227B, 229B, 236B, 241, 244.
E: Sidsel Marie Milling. LV: Bødtker, toldinspektør. B:
1) Peder Christian Obel 17
2) Hans Jørgen Obel 16
3) Sofie Marie Obel 12.
FM:
1 morbror Milling, kystbestyrer på Skårupgård i Vendsyssel
2 W. Stilling, borgerkaptajn og bygmester i Viborg.
Bevilling til separation af 25.4.1807.
Bevilling til uskiftet bo af 3.10.1807.

1884 Maren Nielsdatter i Viborg. 1.8.1807, fol.217, 282, 285B, 297B, 285B, 297B, 305, 307.
E: Niels Tørring. B:
1) Jens Frands Nielsen 11.

1885 Birthe Pedersdatter, ugift i Viborg. 13.11.1807, fol.240, 253B, 282.
Uden ægteskab B: Dorthe 10.
FM: morbror Christen Nauntofte.

1886 Ellen Cathrine Friis i Viborg. 9.9.1807, fol.242B, forrige protokol fol.300, 304B, 308B, 311B, 314B, 315B, 319, 324B, 333, 334, 338, 358.
E: Thomas Vissing, borgmester.
Testamente af 16.4.1791.

1887 Ralph Stott, engelsk krigsfange i Viborg. 6.1.1808, fol.247, 282, 283B, 284, 286, 289B, 294B, 295.
Arvinger angives ikke.

1888 Maren Sørensdatter Vendelin i Viborg. 7.3.1808, fol.250, 282, 291, 293.
E: Jørgen [Sørensen] Balling. B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter 20
2) Søren Jørgensen 18
3) Margrethe Jørgensdatter 16
4) Søren Jørgensen 15
5) Jacob Jørgensen 12
6) Niels Jørgensen 9
7) Mette Marie Jørgensdatter 6
8) Jørgen Jørgensen 3
9) Jens Christian Jørgensen 1½.
FM: morbror Christen Vendelin, tinstøber i Viborg.

1889 Hans Christian Lautrup, justitiarius [i landsoverretten] i Viborg. 3.4.1808, fol.
254, 257, 271B, 276, 353, 368, 383, 396, 443B, forrige protokol fol.304B, 307.
E: Maren [Mulvad] Billeskov. LV: Leth, justitsråd.
Ingen livsarvinger.
Arvinger angives ikke.

1890 Jens Jensen Vorre i Viborg. 3.4.1808, fol.255B, 263, 282, 284B, 289B, 294, 295B.
E: Anne Marie Jørgensdatter. LV: far Jørgen Lauridsen. B:
2) Jørgen Jensen 4
3) Maren Jensdatter 2
4) Kirsten Jensdatter 8 uger, der døde 13.6.1808.
FM: Jørgen Stampe.
Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 9.3.1802 lbnr.1680]. B:
1) Christen Jensen 13.
FM: Christen Ostenfeld.

1891 Carl Martin Wendt, major i Viborg. 18.9.1808, fol.272B, 274B, 351, 357B, 370, 376, 378, 380, 396.
A:
1) bror Georg Wendt, købmand i Rostock.

1892 Dorthe Marie Pedersdatter Rodsted i Viborg. 13.10.1808, fol.273, 282, 286, 290, 291, 292, 295, 297B, 350B, 357, 370, 371, 371B, 374, 375B, 376, 396, 399, 400, 404, 405, forrige protokol fol.308, 309B.
E: Just Lund, skrædder. B:
1) Claus Lund, malersvend i Viborg, tvilling
2) Jens Lund, på Randers postkontor, tvilling
3) Peder Rodsted Lund 25, maler i Viborg
4) Niels Christian Lund 22, på Sorø apotek
5) Enevold Rodsted Lund 20, malersvend i Randers
6) Anders Frederiksen Lund 17, snedkersvend i Viborg.
Desuden nævnes enkemandens søn
7) Laurids Lund, skrædder i Randers.

1893 Thomas Praëm, snedker i Viborg. 16.11.1808, fol.276B, 350B, 370, 376, 378, 380, 380B.
E: Birgitte Christensdatter. LV: Søren Hvam. B:
1) Frederik Astrup 7.
Desuden nævnes afdødes søster [Sofie Elisabeth Praëm g.m. [Frederik] Astrup, præst [i Viborg Domkirke]

1894 Abraham Moses, en jøde i Viborg. 28.11.1808, fol.277, 288, 351, 370, 376, 380, 385, 390.
Enken lever i Ålborg.
Første ægteskab med [Bela Seligmann, skifte 19.5.1800 lbnr.1663]. B:
1) Bela Moses i Viborg
2) Mine Moses i København.
FM: David Josef.

1895 Maren [Andersdatter] Knie i Viborg. 8.1.1809, fol.282B, 340B, 350B, 370, 376, 379B, 384B, 390, 397B, forrige protokol fol.308, 310.
Enke efter [Søren Nielsen] Buchwald, [farver i Skælskør]. B:
1) [Niels Andreas] Buchwald, købmand i Viborg
2) Birgitte Buchwald g.m. Holm på Lolland
3) Sara Buchwald g.m. Knudsen, farver i Helsingør
4) Dorthe Buchwald g.m. Bech, toldbetjent i Kalundborg
5) Anne Marie Buchwald, nu g.m. Jepsen, købmand i Nykøbing Mors.

1896 Søren Jørgensen, hattemager i Viborg. 1.2.1809, fol.286, 351, 357, 397, 399, 399B, 400, 401, 405, 405B, 406, 445B, 490B.
E: Else Kirstine Thomasdatter [Langemark]. LV: Søren [Pedersen] Ballund, der ægter enken. B:
3) Thomas Sørensen 7.
FM: Jacob Handberg, hattemager.
Første ægteskab med Marie Cathrine Pedersdatter, skifte 13.9.1796 lbnr.1602]. B:
1) Peder Sørensen, over 30 år i Horsens
2) Jørgen Sørensen 28, i Horsens.

1897 Christen Clausen, toldbetjent i Viborg. 3.2.1809, fol.287.
E: Ingeborg Andersdatter. LV: Jens Lund, toldbetjent. B:
1) Anders Clausen
2) Hylleborg Clausdatter g.m. Christen Mortensen i Viborg
3) Mette Margrethe Clausdatter
4) Marie Kirstine Clausdatter.
FM: Jørgen Stampe i Viborg.

1898 [Anne] Marie Poulsdatter i Viborg. 3.2.1809, fol.287B, 350B, 357, 370, 371, 376B.
E: Johan [Christian] Stikler, [gartner]. B:
1) Poul Johansen 18
2) Jørgen Frederik Johansen 12
3) Marie Kirstine Johansdatter
4) Marie Cathrine Johansdatter
5) Anne Sofie Johansdatter.

1899 Jens Christensen Vorre i Viborg. 8.2.1809, fol. 290, 348, 377B, 379B, 384B, 390, 395, forrige protokol fol.308, 310B.
Enkemand efter Martha Jørgensdatter, [skifte 24.4.1804 lbnr.1841].
1) Christen Vorre i Viborg
2) Laurids Vorre, malersvend i Viborg
3) Jens Vorre 16, i Randers
4) Anne Cathrine Vorre 18.

1900 Mette Elisabeth [Pedersdatter] Royen i Viborg. 8.3.1809, fol.296B, 348, 365B, 397, forrige protokol fol.308B, 311.
E: Mads [Jensen] Salling, snedker. B:
1) Karen Marie Madsdatter 7
2) Elisabeth Madsdatter 6 mdr.
FM: Hans Salling.

1901 Niels Tørring i Viborg. 18.3.1809, fol.303B, 311B, 348, 369B, 371, 371B, 379.
E: Maren Pedersdatter. LV: Claus Crone. B:
2) Marianne Nielsdatter 22 uger.
FM: Anders Domp, hattemager.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter, [skifte 1.8.1807 lbnr.1884]. B:
1) Jens Frands Nielsen 12.

1902 Margrethe Cathrine Christensdatter, ugift i Viborg. 29.4.1809, fol.309, 312B, 326, 348B, 397B, 464, 467, 475B.
Ifølge tingsvidne af Skælskør byting 3.12.1810 er A:
1) bror Hans Christensen, snedker
2) bror Rasmus Christensen
3) bror Anton Vilhelm Frederik Christensen.
1825 Jens Storgaard i Viborg. 22.2.1803, fol.18B, 35B.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Peder Bach. A:
1) bror Jens i Bystrup [i Gedsted sogn]
2) søster i Sevel sogn
3) søster i Sevel sogn
5) halvbror Christen i Skalstrup mølle
6) halvbror Mads i Navtrup Sevel sogn.

1903 Christen Jensen Høvedsgaard i Viborg. 17.5.1809, fol.311, 317, 325, 326, 334, 335, 336, 337, 348, 362, 368B, 370B, 374, 375B, 376B, 378, 379, 380, 382B, 384, 397B, 405, 480B, 510, 510B.
E: Mette Marie Jørgensdatter. LV: Jørgen Stampe. A:
0) forældre [Jens Høvedsgaard og Anne Christensdatter, skifte 26.5.1807 lbnr.1879]
1) Johannes Jensen Høvedsgaard i Løjt ved Haderslev
2) Jens Jensen Høvedsgaard i Viborg
3) Peder Jensen Høvedsgaard, farer til søs.

1904 Ingeborg Lund i Viborg. 5.6.1809, fol.314, 346, 397.
E: Daniel Filip Rask, [apotekersvend].
[Første ægteskab med Simon Pedersen Schiønning, tidligere kroejer i Nørre Snede, begravet Bording 5.7.1787]. A:
0) forældre [Hans Hartvig Lund og Cathrine Nielsdatter Nybo i Holstebro, skifte 8.8.1760 lbnr.165]
1) søster [Elsebeth Kirstine Lund], enke efter [Lukas] Kloch, skoleholder i Elsborg, [død ca. 1798].

1905 Bodil Marie [Sørensdatter] i Viborg. 6.6.1809, fol.315, 348B.
E: Peder [Jensen] Knot, skomager. B:
1) Birgitte Kirstine Pedersdatter 4.
FM: Jørgen Rind, skomager i Viborg.

1906 Christoffer Føllig, kaptajn i Viborg. 9.6.1809, fol.315, 319B, 333, 355B, 358B, 362.
E: [Cathrine Marie Hansdatter]. LV: justitsråd Jørgensen i Viborg.
Hans "naturlige barn" lyst i kuld og køn 22.11.1790 B:
1) Marie Christine Føllig, død Hersom 8.1.1808, var g.m. Jens Tydsch til Hersomgård. 3B:
a [Augustine Cathrine Marie Tydsch g.m. Peder Klinge eller Peder Ballund]
b [Jørgen Christian Føllig Tydsch]
c [Sofie Christiane Tydsch].

1907 Poulsen, generaladjudant i Viborg. 7.7.1809, fol.320B, 327B, 329B, 334B.
A:
1) søster Gertrud Hofmann Poulsen i Odense, enke efter [Adam Frederik] greve Trampe [til Løgismose i Hårby sogn på Fyn, død 1704]
2) bror, død uden livsarvinger.

1908 Karen Pedersdatter i Viborg. 10.7.1809, fol.324B.
Enke efter Jacob Benjamin Dragheim, [skifte 20.12.1805 lbnr.1860].
1) Anne Cathrine Dragheim 30
2) Carl Frederik Dragheim, stadsbarber i Viborg
3) Marie Frederikke Dragheim 23.
FM: Edvard Christensen Skive, skomager i Viborg.

1909 Karen Sørensdatter i Viborg. 22.7.1809, fol.325B.
Anders Lauridsen på Nørgård.
Registrering af ejendom i Viborg.

1910 Ludvig Bartholin Toxværd, forvalter. 12.8.1809, fol.329, 338, 345, 397, 399, 400, 405, 405B, 408, 443, 475, 494, 535B, 537.
Arvinger kendes ikke.
Auktion over afdødes gods i Ålborg købstad skifteprotokol 2.10.1809 lbnr.4668.

1911 Christen Tidemann, kancellisekretær i Viborg. 3.10.1809, fol.339B, 348B, 369B, 397, 399B, 400, 401B, 405, 405B, 406, 407B, 408, forrige protokol fol.308, 309.
E: Karen Vibeke Halt.
Af første ægteskab B:
1) Jens Tidemann i Ålborg
2 Oluf Tidemann, kavalerist i København.

1912 Dorthe Christensdatter i Viborg. 17.10.1809, fol.342, 349.
Enke efter Jens Storgaard, [skifte 22.2.1803 lbnr.1825]. B:
1) Christen 30, bryggersvend i København.
Desuden nævnes afdødes søsters mand Peder bach.

1913 Salmon, midtskibsmand, engelsk krigsfange i Viborg. 8.11.1809, fol.343, 344, 396B, 399, 400, 401, 404B, 405B, 406, 407B, 408, forrige protokol fol.308, 309.
Arvinger angives ikke.

1914 Michael Holst, toldbetjent i Viborg. 29.12.1809, fol.351, 398.
Arvinger angives ikke.

1915 Anne Margrethe Christensdatter, ugift tjenestepige i Viborg. 29.12.1809, fol.351B, 398, 400, 401B, 405, 406, 407B, 408, 454B, 534, 535B, 536.
A:
1) halvsøster Bodil Cathrine Christensdatter.
FM: Peder Baltzer i Viborg.

1916 Laurids Lauridsen Skive, skomager i Skive. 28.2.1810, fol.365B, 368B.
E: Maren Christensdatter. LV: Gregers Daae den yngre, skomager i Viborg. B:
1) Mathilde Kirstine Buch 1.
FM: Christen Edvardsen skomager i Viborg.
Desuden nævnes afdødes bror Gert Lauridsen.

1917 Jens Arff, ugift kaptajn i Viborg. 13.3.1810, fol.367B, 383, 398, 475.
A:
0) far [Peder Arff, rektor i Viborg Katedralskole, skifte Nørlyng herred gejstlig 6.9.1764 lbnr.162 og Anne Margrethe Ostenfeld, skifte Nørlyng herred gejstlig 19.12.1746 lbnr.102].
[Fars andet ægteskab med Nille Dorthe Arctander].
Af arvinger nævnes A:
1) halvsøster [Anne Margrethe] Arff, ugift i Viborg
2) halvsøster [Jacobine Pernille] Arff, ugift i Viborg.

1918 Skifte fortsat efter Madam Stenstrup i Viborg. 13.4.1810, fol.370B.
Begyndelsen ses ikke og arvinger angives ikke.

1919 Jens Sørensen Thybo eller Bredsgaard i Viborg. 7.5.1810, fol.372B, 375, 402, 406, 436.
A:
0) forældre Søren Jespersen Bredsgaard også kaldt Søren Thybo, [skifte15.6.1807 lbnr.1880] og Abelone Pedersdatter, skifte 12.3.1791 lbnr.1501.
Fars andet ægteskab med Ellen Pedersdatter. LV: inspektør Bredsgaard.
1) halvbror Peder Severin Thybo 7.
FM: morbror Peder Pedersen i Levring.
Arv efter afdødes bedstefar Peder Pedersen i Levring, skifte sluttet 28.9.1792.

1920 Sofie Buch, ugift i Viborg. 26.5.1810, fol.375B, 391, 399B, 400, 534B.
Testamentarisk A:
1) enkemadam Tørslev i Viborg, hos hvem afdøde havde haft ophold i 50 år. LV: Vincent Tørslev.

1921 Marianne Vinding i Viborg. 8.8.1810, fol.380, 390B, 398B, 405, 405B, 406, 407B, 408, 413, forrige skifteprotokol fol.315.
Enke efter Poul Maltesen, urmager.
Arvinger angives ikke.

1922 [Marie Kirstine Them] i Viborg. 23.8.1810, fol.384, 391B, 398B, 401, 405, 405B, 406, 407B, 408B, 413.
Enke efter [Casper Georg] Brünnich, løjtnant.
Hans A:
1) bror Anders Vissing
2) bror Rasmus Vissing
3) søster Mette Vissing
4) søster Anne Marie Vissing.
Hendes A:
1) Thomas Fogh med FM: far Fogh, kaptajn.
Desuden nævnes hans beslægtede:
1 Gert Hvejsel i Skanderborg
2 Herskind, proprietær.

1923 Anne Marie Christensdatter i Viborg. 29.10.1810, fol.385.
E: Anders Jørgensen Winther. B:
1) Jørgen Andersen Winther 22, i Horsens.

1924 Søren Olufsen, ugift i Viborg. 5.9.1810, fol.386.
Testamente af 28.6.1810.
Arvinger angives ikke.

1925 Niels Bering og hustru Anne Cathrine Boller i Viborg. 6.9.1810, fol.386B.
Fremlagt skiftebrev af 21.4.1807 med slutning og decision 20.6.1810 med arv til A:
1) Anders Jensen Bering 300 rdl
2) Søren Jensen Bering 300 rdl
3) Anne Kirstine Bering 100 rdl
4) Maren Jensdatter Bering 100 rdl
5) Niels Christensen Bering 400 rdl
6) Inger Sofie Christensdatter Bering 100 rdl
7) Laurids Nielsens hustru i Lundorp [i Viskum sogn] 300 rdl
8) Søren Lovring 300 rdl
9) Anders Jacobsens børn i Thisted [i Tapdrup sogn] 100
10) Maren Andersdatter 100 rdl
11) Jørgen Brøchner Gjørup 500 rdl
12) Jens Bering datter Anne Cathrine 100 rdl
13) landmåler Gjørups 5 børn 1000 rdl
14) Hans Føns 100 rdl
15) Ellen Sofie Halt 200 rdl
16) Mette Nikoline Dinesen 200 rdl
17) Nikoline Mathilde Gjørup 100 rdl.
Resten af arven gives til A:
1) Ellen Marie Gjørup 757 rdl
2) Elisabeth Cathrine Gjørup 757 rdl.

1926 Maren Madsdatter i Viborg. 11.12.1810, fol.392B, 398B, 401, 534.
E: Simon Bering.
Arvinger angives ikke.

1927 Kirsten Kirstine Hansdatter i Viborg. 30.1.1811, fol.400B.
E: Josef Richter, skrædder. B:
1) Sofie Kirstine Elisabeth Josefsdatter 2.

1928 Thomas Vissing, borgmester, by- og herredsfoged i Viborg. 30.4.1811, fol.408B, 413, 422, 448, forrige protokol fol.300.
Enkemand efter Ellen Cathrine Friis, [skifte 9.9.1807 lbnr.1886].
Hans A:
1) bror Anders Rasmussen i Emborggård
2) bror Rasmus Rasmussen i Boes
3) søster Mette Rasmusdatter Vissing g.m. Johan Madsen i Rye
4) søster Anne Marie Rasmusdatter Vissing g.m. Jens Lauridsen i Nygård
5) søster Maren Rasmusdatter g.m. Gert Lauridsen i Siem.
Hendes A:
0) forældre [Maturin Friis, hospitalsforstander i Viborg og Nille Margrethe Sadolin, skifte 1769 lbnr.172]
1) morbror Oluf Christian Sadolin, [præst i Torning og Karup, skifte Lysgård herred gejstlig 23.2.1787 lbnr.63, var g.m. Cecilie Dorthe Braad, der døde i Viborg, skifte Nørlyng herred gejstlig 24.4.1804 lbnr.254]. 5B:
a Christian Albert Sadolin, toldbetjent i Viborg
b Anne Margrethe Sadolin, enke efter Reinert landstingsprokurator [i Ans i Grønbæk sogn]
c Ellen Cathrine Sadolin i Viborg
d Caroline Dorthe Sadolin, [skifte Tyrsting herred gejstlig 4.6.1804 lbnr.99], var g.m. [Johan Henrik] Pedersen, præst i Rye. 5B:
1 Hans Henrik Pedersen, discipel i Viborg latinskole
2 Thomas Vissing Pedersen
3 Christian Immanuel Pedersen
4 Olivia Cathrine Pedersen
5 Cecilie Henrikke Pedersen
e Sofie Amalie Sadolin, [begravet Mønsted 24.9.1801], var g.m. [Søren] Fogh, birkedommer i Viborg. 1B:
a Thomas Vissing Fogh 11
2) morbror Albert Sadolin, [præst i Øster Tørslev, skifte Gjerlev herred gejstlig 23.11.1810 lbnr.36 var g.m. Marie Kirstine Ravn, skifte 17.10.1807 lbnr.35]. 6B:
a Johanne Corvine [Helene Cathrine] Sadolin g.m. [Christian Georg] de Hofmann, [toldkasserer] i Viborg. [Første ægteskab med Jacob Nielsen Danæus, præst i Åle og Tørring, død 4.2.1793]
b Immanuel Sadolin, kaptajn og ridder af Dannebrog i Christiania i Norge
c [Knud Henrik Sadolin, handelsbetjent i Thisted, skifte Thisted 15.3.1811 lbnr.738]
d Christian Michael Rotbøl Sadolin, boghandler i Ålborg
e Albertine Marie Kirstine Sadolin g.m. Ernst Wesenberg, landinspektør i Viborg
f Nille Maturine Sadolin i Øster Tørslev præstegård
3) morbror Christian Albert Sadolin, var apoteker i Vejle, nu i Svejstrup præstegård
4) morbror Johan Andreas Sadolin i København, død. 3B:
a [Christian Albert Sadolin, døbt 11.10.1780]
b [Johannes Andreas Sadolin, døbt 3.7.1784]
c [Immanuel Rotbøl Sadolin, døbt 30.3.1786]
5) moster Anne Margrethe Sadolin, enke efter [Jacob Utzen Clausen] Hornemann, præst i Marstal på Ærø, [død 10.8.1787]
6) moster Dorthe Sadolin, [skifte 10.4.1780 lbnr.1355], var g.m. Hans Severin Ravn, højesteretsprokuratorprokurator i Viborg, [skifte 24.3.1783 lbnr.1414]. 4B:
a Christian Ravn, assessor i højesteret
b Casper Conrad Ravn, amtmand i [Nordre Trondhjem amt] i Norge
c Immanuel Ravn, amtmand i Norge, død. 2B:
1 [Ingeborg Dorthe Frederikke Louise Ravn]
2 [Immanuel Octavius Ravn]
d Carl Gottlob Ravn i kommercekollegiet i København, død. 3B:
1 [Peder Christian Immanuel Carl Ravn]
2 [Johan Daniel Herholt Ravn]
3 [Emilie Ravn]
7) moster Ellen Cathrine Sadolin, [skifte Gislum herred gejstlig 18.2.1782 lbnr.72], var g.m. Poul Friis Nybo, præst i Kongens Tisted og Binderup. 2B:
a [Ellen Cathrine Nybo]
b [Immanuel Nybo, student]
8) moster Anne Sofie Sadolin, enke efter [Hans Nikolaj] Holm, købmand i Skanderborg.
9) mors halvsøster Inger Cathrine Sadolin, enke efter Søren Nybo, degn i Rødding, [skifte Nørlyng herred gejstlig 30.5.1808 lbnr.260]
10) farbror [Peder] Friis på Harrestruplund [i Daugbjerg sogn, død 9.1.1809, var g.m. Maren Vandborg]. 2B:
a Christen Friis til Stårupgård [i Højslev sogn, skifte Viborg amt 25.7.1809 lbnr.616, var g.m. Anne Cathrine Dyhr. 6B:
1 [Peder Friis 14]
2 [Andreas Dyhr Friis 11]
3 [Johanne Marie Andrea Friis 11]
4 [Severin Christian Friis 7]
5 [Sofie Magdalene Dorthe Friis 6]
6 [Niels Sehested Friis 3]
b Laurids Vandborg Friis i Grønbæk degnebolig
11) farbror [Bagge Christensen] Friis, præst i Daugbjerg, [skifte Fjends herred gejstlig 5.5.1787 lbnr.79, var g.m. Charlotte Amalie Ravn]. 11B:
a [Christen Friis i København]
b [Hansine Friis g.m. Skjern, forvalter på Avsumgård]
c [Hans Friis]
d [Peder Friis]
e [Johanne Christine Friis]
f [Anne Birgitte Friis]
g [Christian Michael Rotbøl Friis]
h [Maturin Friis]
i [Antonius Rasmus Friis]
j [Immanuel Friis]
k [Bagge Friis].

1929 [Anne Marie Nielsdatter Qvistgaard] i Viborg. 13.5.1811, fol.421B, 434.
Enke efter [Hans] Rosted [i Nørgård i Grinderslev sogn]. B:
1) Jens Rosted 21, løjtnant i Rendsborg
2) Anne Hansdatter g.m. [Peder] Valeur, apoteker i Viborg.

1930 Mette Marie Madsdatter i Viborg. 7.6.1811, fol.434B, 438B, 446, 489, forrige protokol fol.331, 332.
E: Niels Christensen Korre, der også døde. B:
4) Peder Nielsen 5.
FM:
1 født værge Christen Madsen i Skovsgård
2 Christen Rasmussen, skoleholder i Tapdrup.
Uden ægteskab B:
1) Anne Korre 23, der ægter Søren Pedersen Hjort, skomager i Viborg.
Første ægteskab med Peder Bertelsen [Post], [skifte 15.2.1803 lbnr.1824]. B:
2) Mathias Pedersen 15
3) Bertel Pedersen 10.

1931 Anders Frederiksen Kvols, tømrer i Viborg. 15.6.1811, fol.437B.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: bror Christen Jørgensen, hattemager i Viborg. B:
1) Niels Andersen 22
2) Frederik Andersen 17
3) Anne Kirstine Andersdatter 15.
FM: Poul Farsø, hattemager.

1932 Daniel Filip Rasch, apotekersvend i Viborg. 20.8.1811, fol.444.
Arvinger angives ikke.

1933 Opbudsbo i Viborg. 21.12.1811, fol.450.
Registrering af fallitbo hos [Peder Holm] Schiønning, købmand og sessionschef i Viborg.

1934 Birthe Christensdatter Kjellerup i Viborg. 30.12.1811, fol.450B, 451.
Enke efter Christen Bøyesen. A:
1) søster Kirsten Christensdatter i København
2) søster Anne Christensdatter i København.

1935 Søren Bolund, brolægger i Viborg. 5.3.1812, fol.455.
E: Else Kirstine Langemark. LV: Michael Dyrby. B:
1) Hans Sørensen på Mols
2) Visti Sørensen i Vium præstegård
3) Peder Sørensen på Duelundgård
4) Peder Sørensen i Levring præstegård
5) Laurids Sørensen 23, i Viborg
6) Mette Sørensdatter g.m. Mads Christensen Romlund, soldat
7) Dorthe Sørensdatter i Viborg.

1936 Registrering i Viborg. 25.3.1812, fol.455B, 461B, 463B.
Registrering af bohave og ejendele tilhørende Jørgen Hansen i Ribe, [begravet Ribe Domkirke 11.3.1812], tidligere rektor i Viborg. Af børn angives B:
1) Hansen, stiftsfysikus
2) Hansen, byfoged
3) Frederik Hansen.

1937 [Sofie Charlotte Louise] Grundahl i Viborg. 6.5.1812, fol.458.
Enke efter [Mathias] Bech, rektor [i Kolding, skifte Brusk herred gejstlig 29.8.1809, lbnr.76]. B:
1) Christian Bech 30, ved Haderslev
2) Anne Bech g.m. [Bernhard Gunde] Kvist, [toldbetjent] i Kolding
3) Laurids Bech 20, ved Det kirurgiske Akademi i København
4) Georgine Bech i Fredericia
5) Charlotte Bach i Viborg.
Desuden nævnes afdødes søster i Viborg gift Scharffenberg.

1938 Marie Christine Føllig i Viborg 20.5.1812, fol.458B.
E: Jens Tydsch [til Hersomgård]. 3B:
1) Augustine [Cathrine Marie] Tydsch [g.m. Peder Klinge eller Peder Ballund]
2) [Jørgen] Christian Føllig Tydsch
3) [Sofie] Christiane Tydsch.
[Afdøde blev begravet Hersom 8.1.1808].
Samfrændeskifte 14.4.1812.

1939 Marie Sofie Berner, ugift i Viborg. 22.5.1812, fol.459, 460B, 534B.
Arvinger angives ikke.

1940 Maren Pedersdatter i Viborg. 25.5.1812, fol.459B, 464, 481B, forrige protokol fol.557, 464, 481B.
Enke efter Jørgen Pedersen, skrædder.
Hans A:
1) bror Hans Pedersen Forum i Varde.
Hendes A:
1) søster Anne Marie Pedersdatter, [skifte 11.6.1812 lbnr.1943]. E: Peder Ajstrup, skrædder. 1B:
a Anne Cathrine Ajstrup
2) bror Mads Pedersen i Hinge ved søn Peder Madsen sst.
3) søster, død. 1B:
a Maren Jensdatter g.m. Peder Pedersen i Lille Tanghus i Hinge sogn
4) søster, død. 1B:
a Johanne Christensdatter g.m. Niels Jensen Nipgaard i Ungstrup i Torning sogn.

1941 Morten Pedersen i Viborg tugthus. 10.6.1812, fol.461B, 467.
E: Mette Villadsdatter i Yttrup i Rybjerg i Salling. LV: Niels Andersen Holmgaard i Rybjerg sogn.

1942 Christian Lyster, birkedommer i Viborg. 10.6.1812, fol.462, 466.
Enkemand efter [Elisabeth Olufsdatter Stavsholm]. B:
1) Laurids Lyster på Nørgård i Salling
2) Ebbe Laurids Lyster 20
3) Birgitte Lyster
4) Christiane Lyster.
FM: Abraham Christian Riis.
[Afdøde var tidligere birkedommer i Hammerum herred og boede i Uhre i Ikast sogn].

1943 Anne Marie Pedersdatter i Viborg. 11.6.1812, fol.463.
E: Peder Ajstrup, skrædder. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter 34, på stedet.
FM: Anders Friis, graver.

1944 Niels Andersen Skals i Viborg. 31.7.1812, fol.465B, 470, 526B, 528.
Enkemand efter [Mette Cathrine Poulsdatter, skifte 15.2.1804 lbnr.1837]. B:
2) Poul Nielsen Skals 18
3) Mette Kirstine Nielsdatter 14.
FM: [mosters mand] Johan Stichler, [gartner]
Første ægteskab med [Else Nielsdatter Snabe, skifte 5.4.1791 lbnr.1503]. B:
1) Anders Nielsen Skals 27.
[Andet ægteskab med Mette Jensdatter i Viborg. 18.3.1792 lbnr.1516].

1945 Johannes Christensen Rettrup, snedker i Viborg. 27.8.1812, fol.467B, 471B, 477B, 484B, 488, 535B, 537B.
E: Mette Helene [Rasmusdatter] Møller. LV: Jørgen Stampe i Viborg. B:
4) Christen Johansen 6
5) Rasmus Johansen 4.
FM: Oluf Bendix, købmand og borgerkaptajn i Viborg.
Første ægteskab med [Christiane Jacobsdatter], samfrændeskifte 23.3.1805. B:
1) Dorthe Elisabeth Johansdatter
2) Maren Johansdatter 22
3) Anne Johansdatter 19.
FM: farbror Jens Christensen Rettrup ved Randers.

1946 Christiane Madsdatter Schmidt i Viborg. 2.10.1812, fol.472, 473, forrige protokol fol.557B.
Enke efter Visti Poulsen Bruun, [skifte 18.7.1796 lbnr.1601]. A:
1) søster Ellen Madsdatter Schmidt, [skifte 18.5.1784 lbnr.1421] g.m. Søren [Sørensen] Torup, smed, [skifte 10.4.1801 lbnr.1840]. 6B:
a [Johan] Mads Torup
b Christian Torup, på Frederiksborg
c Sinnet Cathrine Torup g.m. Peder Winther, sadelmager i Hobro
d Mathias Torup i Hobro
e Peder Torup, uvist hvor
f Anne Marie Torup g.m. Frederik Hintz, skomager i Ålborg.
2) bror Christen Madsen Schmidt i Ålborg, død. 2B:
a Mads Christensen
b en søn, hvis navn ikke kendes
3) søster [navn kendes ikke], død, var g.m. Frederik Simoni i Randers. 5B:
a Daniel Simoni, vinhandler i Ålborg
b Frederik Simoni, købmand i Ålborg
c Christian Simoni, adjunkt i Randers skole
d Anne Margrethe Simoni, enke efter en rebslager i Randers
e Sinnet Simoni i København
samt flere arvinger, hvis navne ikke kendes.

1947 Sofie Magdalene Hegelund i Viborg. 27.10.1812, fol.472B, 476, 493B, forrige protokol fol.570.
Enke efter Svejstrup. B:
3 sønner, hvis navne ikke angives.

1948 Georg Henrik Vinkler, musikantsvend i Viborg. 13.11.1812, fol.474B, forrige protokol fol.570.
Arvinger angives ikke.

1949 [Søren Frederik] Gjerulf, borgmester og by- og rådstueskriver i Viborg. 6.3.1813, fol.482B, 485, 488.
E: Dorthe Margrethe Bøggild. LV: Jørgensen, landsoverretsassessor. B:
2) Elisabeth Marie Bolette Gjerulf i København
3) Severine Gjerulf i København
4) Frederikke Amalie Gjerulf g.m. [Ditlev] Vinding, løjtnant i Tvis Klostermølle
5) Margrethe Gjerulf
6) Peder Frederik Gjerulf 22, stud. jur.
7) Janus Gjerulf 21, i København.
Første ægteskab med [Elisabeth Hornemann Haugaard, skifte 10.12.1778 lbnr.1330]. B:
1) Mads Haugaard Gjerulf, kaptajn.
Bevilling til uskiftet bo af 13.4.1813.

1950 Anne Cathrine [Nikolajsdatter Hjardemaal, jordemor i Viborg. 24.3.1813, fol.483.
E: Hans Bloch. B:
1) Nikolaj Bloch. løjtnant
2) Anne Bloch
3) Dorthe Bloch g.m. Niels Henningsen i Hagebro kro [i Vridsted sogn]
4) Anne Marie Bloch
5) Nille Christine Bloch g.m. Rosenberg
6) Eva Bloch
7) Mathilde Bloch g.m. [Peder Nielsen] Ginnerup, købmand i Viborg.

1951 Morten Jensen, avlsmand i Viborg. 9.4.1813, fol.486.
E: Anne Cathrine Christensdatter. LV: Christen Jensen Lund. B:
1) Jens Mortensen 7
2) Morten Mortensen 1½.
FM: Jørgen Stampe.
Bevilli9ng til uskiftet bo af 3.2.1813.
Afdøde døde 1.12.1812.

1952 Søren Møller i Viborg. 12.4.1813, fol.487.
E: Dorthe Marie Skov. LV: Lykke, landsoverretsadvokat. B:
1) Anne Birgitte Sørensdatter 8
2) Else Bevendine Sørensdatter 6
3) Jensine Jacobine Sørensdatter 5.
Bevilling til samfrændeskifte af 19.3.1810.

1953 Maren Nielsdatter Tostrup i Viborg. 6.1.1813, fol.489B.
E: Jørgen Stampe. B:
1) Jacob Jørgensen 13
2) Niels Jørgensen 9
3) Anne Margrethe Jørgensdatter 4.
Samfrændeskifte.

1954 Jens Lund, skrædder i Viborg. 13.3.1813, fol.490.
E: Anne Helvig Christensdatter. LV: Jens Stampe. B:
1) Anne Cathrine Lund 6.
FM: Just Lund.

1955 Peder Fogh, gæstgiver og bager i Viborg. 21.7.1813, fol.491.
E: Marie Elisabeth Pagh. LV: [Casper] Høyer, kæmner i Viborg. B:
1) Mette Marie Pedersdatter 16
2) Sørine Christiane Marianne Pedersdatter 13
3) Ib Hans Peder Pedersen11
4) Mads Pagh Pedersen 9
5) Georgine Pedersdatter 3
6) Peder Ditmar Pedersen 1½.
FM: Ingstrup, fuldmægtig, som beslægtet.

1956 Jørgen Sørensen Balling i Viborg. 28.7.1813, fol.492, 495B, 535B, 538.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Christen Brix. B:
10) Jens Jørgensen 2
11) Maren Jørgensdatter 4 mdr.
FM: fasters mand Christen Melsen i Viborg.
Første ægteskab med [Maren Sørensdatter Vendelin, skifte 7.3.1808 lbnr.1888]. B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter på Viskum
2) Søren Jørgensen 25, uvist hvor
3) Margrethe Jørgensdatter
4) Søren Vendelin Jørgensen20
5) Jacob Stampe Jørgensen 19, i skomagerlære
6) Niels Tostrup Jørgensen 16
7) Mette Marie Jørgensdatter 12
8) Jørgen Stampe Jørgensen 11
9) Jens Christian Jørgensen 7.
FM: morbror Jens Vendelin, snedker.

1957 Maren Christensdatter på Beringholm. 30.11.1813, fol.494B.
E: Jens Christensen. B:
1) Dorthe Margrethe Jensdatter 9
2) Johanne Jensdatter 6
3) Christen Jensen 5
4) Christian Jensen 3
5) Jens Jensen 2.
FM: morfar Christen Christensen i Overlund.
Aftægt til enkemandens mor Dorthe Margrethe Christensdatter.

1958 Vincent Tørslev i Viborg. 21.12.1813, fol.494B.
E: Anne Cathrine Sindal.
Bevilling til uskiftet bo af 25.7.1807.
Dødsanmeldelse.

1959 Jacob Jensen Møller, billedhugger i Viborg. 26.12.1813, fol.494B.
Af børn angives B:
1) datter g.m. Jesper Kølsen i Viborg.
Dødsanmeldelse

1960 Christian Gjørup, købmand i Viborg. 20.1.1814, fol.495.
Dødsanmeldelse.

1961 Laurids Pedersen Langeland, skomager i Viborg. 3.2.1814, fol.495B.
E: Inger Eggertsdatter.
Bevilling til uskiftet bo.

1962 Benedikte Eleonora Stilling i Viborg. 15.2.1814, fol.496B.
E: Casper Høyer, kæmner i Viborg.
Bevilling til uskiftet bo af 17.11.1813.
Dødsanmeldelse 6.1.1814.

1963 Karen Hellevad i Viborg. 16.2.1814, fol.496B, 509, 513B, 535, forrige protokol fol.350B, 367B, 378B, 392B, 433, 435, 441B, 443B, 461B, 502B, 528, 545.
Enke efter Mathias [Hansen] Stenfeldt [i Mariager, tidligere til Vindum Overgård i Vindum sogn, død 10.3.1801].
Af arvinger angives A:
1) Hans Ejler Stenfeldt i Øster Risør i Norge
2) [Peder August] Stenfeldt, præst i Korup ved Odense
3) Fogh, kancelliråd
4) Hendes søster Ingeborg Kirstine [Christensdatter Hellevad], død, var g.m. [Andreas Michael] Eilschou, apoteker i Ribe. B:
a Eilschou, apoteker
b Anne Fly Eilschou g.m. Joachim Otto [Schack] Warthoe, præst i Snesere
c Stine Eilschou g.m. Christensen, præst i
5) Hendes bror [Lars] Hellevad til Korsøgård [i Simested sogn]
5) jomfru Højer
6) Dahl, toldkasserer.

1964 Else Cathrine i Viborg. 25.3.1814, fol.508.
E: Faldberg, underofficer. B:
1) Hedvig Abelone Faldberg 11
2) Henrik Faldberg 4.
FM: Christen Heerup.

1965 Anne Marie Bregendal i Viborg. 26.5.1814, fol.510B.
E: Mathias Haugaard Gjerulf, kaptajn.
Testamente af 10.2.1807.
Dødsanmeldelse.

1966 Anne Kirstine Høyer, der døde på Korsøgård. 12.6.1814, fol.512B, 514.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) morbror [Lars] Hellevad til Korsøgård [i Simested sogn].

1967 Peder [Mathiassen] Vestergaard, politibetjent i Viborg. 24.7.1814, fol.513B.
E: [Johanne Kyhn].
Ansøgning om uskiftet bo for enken, en søn og to døtre.
Dødsanmeldelse.

1968 Peder Pedersen Bolund eller Klinge, skomager i Viborg. 2.12.1814, fol.514, 525B.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Rasmus Lund, sadelmager i Viborg. B:
1) Johan Pedersen, skomager
2) Peder Pedersen 23.
Dødsanmeldelse 1.8.1814.

1969 Kirsten Andersdatter i Viborg. 5.8.1814, fol.514.
E: Christen Pedersen Kold, avlsmand.
Der er 4 umyndige børn.
Dødsanmeldelse.

1970 Jørgen Mehl, snedker i Viborg. 1.12.1814, fol.514, 524, 535, 561.
E: Anne Jensdatter Møller. LV: Jens Vendelin, snedker i Viborg. B:
1) Jens Jørgensen 22
2) Anne Jørgensdatter 17.
FM: [Johan Isak] Lindvald, snedker i Viborg.
Dødsanmeldelse 5.8.1814.

1971 Anders Eriksen, brevbærer i Viborg. 24.9.1814, fol.514, 521B, forrige protokol fol.331, 333B.
E: Mette Andersdatter. LV: Jens Rind, bødker i Viborg. B:
1) Anders Andersen 9.
FM: Christen Bach i Thisted.
Dødsanmeldelse 6.8.1814.

1972 Ditlev Friis, amtsforvalter i Viborg. 12.9.1814, fol.521B.
E: Anne Elisabeth Bay.
Bevilling til uskiftet bo af 1.2.1799.
Dødsanmeldelse.

1973 Inger Egertsdatter i Viborg. 16.9.1814, fol.521B.
Enke efter Laurids Pedersen, skomager.
Dødsanmeldelse.

1974 Christen Heerup i Viborg.24.9.1814, fol.522B.
E: Anne Nielsdatter.
Testamente af 2.7.1811, indført i panteprotokollen 24.8.1814.
Dødsanmeldelse.

1975 Christen Jensen Lihme, underofficer i Viborg. 22.10.1814, fol.524.
Dødsanmeldelse.

1976 Johanne Elisabeth [Herlund] i Viborg. 17.1.1815, fol.526, 529B.
[Skilt fra Jørgen Sørensen] Korsgaard, [skoleholder og organist i Ebeltoft, der lever] B:
1) Oluf Severin Korsgaard2) Helene Ansine Korsgaard
3) Anne Sofie Kirstine Korsgaard.

1977 Jacob Johan Frisenberg, forligelseskommissær i Fjends herred. 27.2.1815, fol.527B.
Enkemand. B:
1) Christian Frederik Frisenberg 25, løjtnant
2) Abelone Christiane Frisenberg g.m. [Niels Christian] Baadsgaard, købmand i Viborg
3) Sofie Amalie Rantzau Frisenberg
4) Jacobine Lerche Frisenberg.

1978 Knud Jensen, ugift podemester i Viborg. 3.3.1815, fol.528B.
A:
1) mor Mette Knudsdatter g.m. Søren Vammen
2) bror Peder Jensen
3) søster Kirsten Jensdatter 27.
FM: [Jacob] Erling, bogbinder i Viborg.
Afdøde far var [Jens Pedersen, podemester, skifte 15.2.1791 lbnr.1497].

1979 Jens Sørensen Rind, bødker i Viborg. 11.3.1815, fol.529.
E: Else Marie Pedersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 30.7.1813.

1980 Marie Rind i Viborg. 11.4.1815, fol.529B, 531, 1933.
E: Peder Langeland, skomager. B:
1) Bodil Jochumine Pedersdatter 4
2) Laurids Christian Pedersen 1½.
3) Inger Cathrine Pedersdatter 5 uger.
FM: bedstefar Jørgen Rind.
Dødsanmeldelse 12.3.1815.

1981 Niels Baltser, ugift tjenestekarl i Viborg. 28.3.1815, fol.529B.
A:
1) søster Maren Baltsersdatter, død, var g.m. Erik Andersen i Fastruplund i Vammen sogn. 3B:
a Anders Eriksen 12
b Kirsten Eriksdatter
c Birthe Marie Eriksdatter
2) halvsøster Kirsten g.m. Christen Christensen i Løvel
3) halvsøster Maren g.m. Peder Jensen i Løvel.

1982 Claudiane Elisabeth Linnet, ugift i Viborg. 3.5.1815, fol.532B.
Begge forældre er døde, så hendes søskende er arvinger.

1983 Sofie Marie Martinsdatter i Viborg. 29.5.1815, fol.533B.
A:
1) søster Margrethe Martinsdatt6er.

1984 Karen Madsdatter i Viborg. 29.5.1815, fol.534.
E: Simon Bering.
Dødsanmeldelse.

1985 Helle Nielsdatter i Viborg. 5.6.1815, fol.534B.
E: Christen Christensen Møller eller Svenstrup.
Testamente af 22.3.1804.
Dødsanmeldelse.

1986 Mette Marie Hassing i Viborg. 9.8.1815, fol.535B.
Enke efter Nørager, skrædder. B:
1) Karen Nørager på Stendalgård
2) Rasmus Nørager 14.
FM: morbror [Peder Christiansen] Hassing, præst i Vrå, Emb og Serridslev.

1987 Anne Rosine [Hansdatter] Kyhn, ugift i Viborg. 20.8.1815, fol.538B.
Testamente af 12.7.1815. A:
1) søster [Johanne Kyhn], enke efter Peder [Mathiassen] Vestergaard, [skifte 24.7.1814 lbnr.1967].

1988 Andreas Haun, murer i Viborg. 21.8.1815, fol.538B.
Dødsanmeldelse.

1989 Jens Nielsen Fiskbæk, ugift tjenestekarl i Viborg. 14.9.1815, fol.538B.
A:
1) far Niels Knudsen i Fiskbæk
2) bror Peder Nielsen i Fiskbæk.

1990 Bruun, oberstløjtnant i Viborg. 21.9.1815, fol.539B, 541.
Afdøde døde i Bremen.
Dødsanmeldelse.

1991 Peder Nielsen Brandt eller Kattrup i Viborg. 4.10.1815, fol.540.
E: Inger Andersdatter. B:
1) Anders Brandt, sadelmager i Skanderborg
2) Niels Brandt, skomager i Randers.

1992 Maren Nielsdatter, ugift og 73 år gammel i Viborg. 123.10.1815, fol.540B.
A:
1) søster Anne Nielsdatter g.m. Jens Møller i Løvel.

1993 Caroline Vilhelmine, et barn i Viborg. 23.10.1815, fol.541.
Afdøde, der var født i København11.4.1813 og døde i Viborg 22.10.1815, var datter af sergent Hansen i 2. jyske Infanteriregiment 7 kompagni.

1994 Peder Dinesen i Viborg, overauditør, herredsfoged og -skriver i Middelsom og Sønderlyng herreder og birkedommer og -skriver i Fussingø birk. 26.10.1815, fol.542B.
E: Sofie Margrethe Egeberg.
Bevilling til uskiftet bo af 29.8.1815.
Dødsanmeldelse.

1995 Bodil Johanne Funder, 86 år gammel i Viborg. 28.10.1815, fol.544B, 550.
Enke efter [Mikkel Hansen] Tørslev, [begravet Sortebrødre 10.1.1797].
[Første ægteskab med Hans Buch, skifte 6.7.1769 lbnr.1174]. A:
1) søskendebarn Didrik Pedersen på Viborg mark
2) søskendebarn g.m. Christen Røgen
3) unge madam Tørslevs børn i Viborg
4) [Andreas] Tørslev, forpagter på Favrskov [i Lyngå sogn].

1996 Frederik Filip Jens Carl Theodor de la Porte , stabskaptajn i Viborg. 13.11.1815, fol.545, 551.
E: Henriette Svebelius.
Afdøde døde 26.10.1815 i Rendsborg.

1997 Niels Nielsen Gjørup, købmand i Viborg. 19.11.1815, fol.546, 552.
E: Anne Marie Vinge. LV: Teglgaard, vejermester i Viborg.
Første ægteskab med Mette Teglgaard.
Testamente af 13.3.1813. A:
1) Gjørup, amtsforvalter
2) Just, kammerråd
3) søster Agnethe Gjørup g.m. Halt, kasserer
4) Jørgen Gjørup ved svigersøn landsoverretsprokurator Lykke
5) Teglgaard, købmand og vejermester
6) Niels Severin Gjørup, købmand
7) halvbror Christian Gjørup, købmand i Viborg. 1B:
a Nikoline Mathilde Gjørup g.m. Heegaard, klokker
8) Christian Olufsen Gjørup, købmand
9) bror, død. 1B:
a Ellen Cathrine Gjørup g.m. Niels Vammen, hattemager
10) halvbror Peder Søndergaard Gjørup, kollektør i København
11) Niels Høgh Gjørup i Norge.
12) Søren Harslund Gjørup i Ålborg med kurator
13) Mette Christiane Gjørup, uvist hvor.

1998 Inger Nielsdatter, ugift i Viborg. 27.11.1815, fol.549B.
Efter testamente er indsat som A:
1) Laurids Helt, guldsmed i Viborg.

1999 Anne Kirstine Lundum i Viborg. 27.11.1815, fol.549B.
E: Clemen Aabo, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af [dato mangler].

2000 Benedikte Øllegaard Sidelmann i Viborg. 19.12.1815, fol.551B.
Enke efter Peder [Madsen] Hegelund, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup, [skifte Fjends herred gejstlig 17.11.1809 lbnr.97]. B:
1) Hans Mathias Hegelund i Viborg
2) [Jørgen Carsten Bloch Hegelund, præst i Virring og Essenbæk]
3) [Cecilie Kirstine Hegelund g.m. Sten Kjærulf, købmand i Ålborg]
4) Joachim Otto Hegelund, købmand i Viborg
5) [Sofie Dorthe Hegelund g.m. Tobias] Lassen, ]forpagter på Stubbergård; separeret efter bevilling af 16.12.1806]
6) [Anker Severin Hegelund].

2001 Jens [Christensen] Stenholt, klokker i [Søndre sogn] i Viborg. 28.12.1815, fol.560B.
E: Elisabeth Ernestine [Billeskov].
Bevilling til uskiftet bo af 28.12.1815.

2002 Mads Pedersen Langeland, væver i Viborg. 26.1.1816, fol.561B.
E: Karen Egertsdatter [Langemark]. LV: bror Poul Egertsen. B:
1) Jacob Madsen 25, i Årup ved Randers
2) Lisbeth Madsdatter g.m. Julius Vanich Hansen, soldat i Viborg
3) Mette Madsdatter g.m. Thomas Christensen i Hee ved Ringkøbing
4) Dorthe Madsdatter i Lemvig.


Private Personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland

Pr 2264 Hans Christensen Thybo

2003 Hans Christensen Thybo i Viborg. 6.6.1787.
A:
0) forældre [Christen Jensen Thybo i Viborg, skifte 13.6.1750 lbnr.830 og Maren Jensdatter]
1) bror Jens Christensen Thybo 40, skomager i København
2) søster Kirsten Thybo 31, i Viborg.
Mors andet ægteskab med [Jesper Sørensen Bredsgaard i Viborg, skifte 8.4.1771 lbnr.1206].
3) halvbror Søren Jespersen Bredsgaard, mellem 30 og 40 år, i Viborg
4) halvsøster Karen Jespersen Bredsgaard g.m. Peder Kølsen Løgstrup i Viborg.SLUT