Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirkelige gods-skifteuddrag
Vejle amt


[Eltang-Sdr. Vilstrup]    [Kolding kirke]    [Kolding præst]    [Vejle-Hornstrup]    [Øster Nykirke]   Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Eltang og Sønder Vilstrup præstearkiv
Skifteprotokol
1782-1789
C 472-42


1 Mikkel Hansen i Sønder Vilstrup. 29.1.1782, fol.1.
E: Mette Marie Pedersdatter. LV: Ebbe Olufsen i Landerupgård [i Sønder Vilstrup sogn]. B:
1) Anne Mikkelsdatter 7.
FM: farbror Laurids Hansen i Sønder Vilstrup.

2 Peder Hansen i Sønder Vilstrup. 31.7.1782, fol.12.
E: Mette Thomasdatter. LV: Oluf Jensen i Sønder Vilstrup. B:
1) Hans Pedersen 14.
2) Karen Pedersdatter g.m. Niels Christensen i Vilstrup
3) Dorthe Pedersdatter g.m. Anders Jensen i Fredsted i Øster Starup sogn
FM: Henrik Hansen i Sønder Vilstrup.

3 Mette Marie Pedersdatter i Sønder Vilstrup. 2.4.1789, fol.16.
E: Jacob Jessen. B:
3) Karen Jacobsdatter 4
4) Johanne Jacobsdatter 1½.
FM:
1) Laurids Hansen i Sønder Vilstrup
2) mosters mand Jeppe Seest i Kolding.
Første ægteskab med Lauge Hansen, skoleholder i Harte. B:
1) Anne Cathrine Laugesdatter 17.
Andet ægteskab med Mikkel Hansen. B:
2) Anne Mikkelsdatter 13.

SLUTKolding kirke præstearkiv
Skiftebrev
1770
C 469-72


1 Dorthe Lauridsdatter i Harte. 7.5.1770.
Enke. B:
1) Laurids Lauridsen 3¾
2) Kirsten Lauridsdatter 2¼
3) Hans Lauridsen 16 uger.
FM:
1) stedfar Mathias Johansen, hos hvem afdøde boede 2) Hans Jepsen i Lejrskov
3) Peder Lauridsen i Store Anst.

SLUT


Kolding præstearkiv
Skifte- og fæstedokumenter
1735-1762
C 469-73


1 Anne Pedersdatter i Almind. 21.5.1735. Nr.1. Skiftebrev.
E: Jens Madsen. A:
1) bror Jens Pedersen Amhede i Almind
2) bror Jørgen Pedersen 14
3) søster g.m. Peder Mikkelsen i Almind.

2 Fæste i Almind. 19.1.1747. Nr.2 og 4.
Jacob Pedersen i Almind fæster den halve anneksgård i Almind, som Hans Steffensen fradøde og som enken Inger Christensen bebor.

3 Fæste i Almind. 8.3.1747. Nr.3.
Christen Nielsen i Herslev fæster den halve anneksgård i Almind, som Hans Steffensen fradøde og som enken Inger Christensen bebor.

4 Maren Christensdatter i Almind. 23.8.1751. Nr.5. Skiftebrev.
E: Niels Andersen. B:
1) Christen Nielsen på stedet
2) Niels Nielsen 26, rytter i Haderslev.

5 Niels Andersen i Almind. 19.3.1760. Nr.6. Skiftebrev.
[Enkemand efter Maren Christensdatter, skifte 23.8.1751 lbnr.4]. B:
2) Christen Nielsen på stedet
3) Niels Nielsen.
Af første ægteskab B:
1) Anders Nielsen i København.

6 Fæste i Almind. 12.11.1762. Nr.7.
Annekspræstegården i Almind har to fæstere. Den ældste Jens Madsen overlader fæstet til sin svigersøn Jeppe Mortensen Orlov, skrædder i Højen sogn.
Ansøgning om fraflytning fra ryttergodset, hvorfra han hidtil har stået.

SLUT


Vejle - Hornstrup præstearkiv
Skifte 1735
C 441-58
1 Søren Jensen i Tved. 12.1.1735.
E: Anne Christensdatter. LV: bror Laurids Christensen i Vilslev.
A: på fars side: halvbror Jens Jensen Tved, 2 søstre
A: på mors side: mors brorbørn Poul Mikkelsen i Vilstrup, Niels Mikkelsen i Stovstrup.
Om dem alle står der at de er på slegfreds vegne.

SLUT


Øster Nykirke præstearkiv
Skifteprotokol
1787-1788
C 446 A-21


1 Anders Jensen i Ørnsholt. 17.8.1787, fol.1
E: Else Madsdatter. LV: Jørgen Villadsen sst, Hans Frederiksen. B: Abelone 16, Bodil 8. FM: Søren Madsen, Gregers Zachariassen. Af første ægteskab B: Anne Rebekka g.m. [Mads Mortensen], væver i Hatting, Karen g.m. Peder Sørensen sst, Birthe Marie, tjener i Lindved i Sindbjerg sogn.

2 Karen Sørensdatter i Ørnsholt. 20.11.1788, fol.3.
Enke efter Jacob Andersen. A: brorbørn Anders Christensen i Grejs, Søren Christensen sst, Maren Christensdatter g.m. Jørgen Sørensen i Bjerlev, Marie Christensdatter g.m. Peder Pedersen i Eriknauer. Afdøde sad til huse hos Bodil Jacobsdatter, [enke efter Niels Madsen].

SLUT