Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirkelige gods-skifteuddrag
Vejle amt


[Eltang-Sdr. Vilstrup]    [Kolding kirke]    [Kolding præst]    [Vejle-Hornstrup]    [Øster Nykirke]   Skifteuddragene er udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til folio, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedEltang og Sønder Vilstrup præstearkiv
Skifteprotokol
1782-1789
C 472-42


1 Mikkel Hansen i Sønder Vilstrup. 29.1.1782, fol.1.
E: Mette Marie Pedersdatter. LV: Ebbe Olufsen i Landerupgård [i Sønder Vilstrup sogn]. B:
1) Anne Mikkelsdatter 7.
FM: farbror Laurids Hansen i Sønder Vilstrup.

2 Peder Hansen i Sønder Vilstrup. 31.7.1782, fol.12.
E: Mette Thomasdatter. LV: Oluf Jensen i Sønder Vilstrup. B:
1) Hans Pedersen 14.
2) Karen Pedersdatter g.m. Niels Christensen i Vilstrup
3) Dorthe Pedersdatter g.m. Anders Jensen i Fredsted i Øster Starup sogn
FM: Henrik Hansen i Sønder Vilstrup.

3 Mette Marie Pedersdatter i Sønder Vilstrup. 2.4.1789, fol.16.
E: Jacob Jessen. B:
3) Karen Jacobsdatter 4
4) Johanne Jacobsdatter 1½.
FM:
1) Laurids Hansen i Sønder Vilstrup
2) mosters mand Jeppe Seest i Kolding.
Første ægteskab med Lauge Hansen, skoleholder i Harte. B:
1) Anne Cathrine Laugesdatter 17.
Andet ægteskab med Mikkel Hansen. B:
2) Anne Mikkelsdatter 13.

SLUTKolding kirke præstearkiv
Skiftebrev
1770
C 469-72


1 Dorthe Lauridsdatter i Harte. 7.5.1770.
Enke. B:
1) Laurids Lauridsen 3¾
2) Kirsten Lauridsdatter 2¼
3) Hans Lauridsen 16 uger.
FM:
1) stedfar Mathias Johansen, hos hvem afdøde boede 2) Hans Jepsen i Lejrskov
3) Peder Lauridsen i Store Anst.

SLUT


Kolding præstearkiv
Skifte- og fæstedokumenter
1735-1762
C 469-73


1 Anne Pedersdatter i Almind. 21.5.1735. Nr.1. Skiftebrev.
E: Jens Madsen. A:
1) bror Jens Pedersen Amhede i Almind
2) bror Jørgen Pedersen 14
3) søster g.m. Peder Mikkelsen i Almind.

2 Fæste i Almind. 19.1.1747. Nr.2 og 4.
Jacob Pedersen i Almind fæster den halve anneksgård i Almind, som Hans Steffensen fradøde og som enken Inger Christensen bebor.

3 Fæste i Almind. 8.3.1747. Nr.3.
Christen Nielsen i Herslev fæster den halve anneksgård i Almind, som Hans Steffensen fradøde og som enken Inger Christensen bebor.

4 Maren Christensdatter i Almind. 23.8.1751. Nr.5. Skiftebrev.
E: Niels Andersen. B:
1) Christen Nielsen på stedet
2) Niels Nielsen 26, rytter i Haderslev.

5 Niels Andersen i Almind. 19.3.1760. Nr.6. Skiftebrev.
[Enkemand efter Maren Christensdatter, skifte 23.8.1751 lbnr.4]. B:
2) Christen Nielsen på stedet
3) Niels Nielsen.
Af første ægteskab B:
1) Anders Nielsen i København.

6 Fæste i Almind. 12.11.1762. Nr.7.
Annekspræstegården i Almind har to fæstere. Den ældste Jens Madsen overlader fæstet til sin svigersøn Jeppe Mortensen Orlov, skrædder i Højen sogn.
Ansøgning om fraflytning fra ryttergodset, hvorfra han hidtil har stået.

SLUT


Vejle - Hornstrup præstearkiv
Skifte 1735
C 441-58
1 Søren Jensen i Tved. 12.1.1735.
E: Anne Christensdatter. LV: bror Laurids Christensen i Vilslev.
A: på fars side: halvbror Jens Jensen Tved, 2 søstre
A: på mors side: mors brorbørn Poul Mikkelsen i Vilstrup, Niels Mikkelsen i Stovstrup.
Om dem alle står der at de er på slegfreds vegne.

SLUT


Øster Nykirke præstearkiv
Skifteprotokol
1787-1788
C 446 A-21


1 Anders Jensen i Ørnsholt. 17.8.1787, fol.1
E: Else Madsdatter. LV: Jørgen Villadsen sst, Hans Frederiksen. B: Abelone 16, Bodil 8. FM: Søren Madsen, Gregers Zachariassen. Af første ægteskab B: Anne Rebekka g.m. [Mads Mortensen], væver i Hatting, Karen g.m. Peder Sørensen sst, Birthe Marie, tjener i Lindved i Sindbjerg sogn.

2 Karen Sørensdatter i Ørnsholt. 20.11.1788, fol.3.
Enke efter Jacob Andersen. A: brorbørn Anders Christensen i Grejs, Søren Christensen sst, Maren Christensdatter g.m. Jørgen Sørensen i Bjerlev, Marie Christensdatter g.m. Peder Pedersen i Eriknauer. Afdøde sad til huse hos Bodil Jacobsdatter, [enke efter Niels Madsen].

SLUT