Erik Brejls hjemmeside

Start

Vejle amt gejstlige skifteuddrag

[Bjerre herred]    [Brusk herred]    [Elbo herred]   

[Hatting herred]    [Holmans herred]    [Jerlev og Slavs herred]   

[Nørvang herred]    [Tørrild herred]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Bjerre herred
Gejstlig skifteprotokol

[1687-1723]    [1724-1778]    [1778-1817]   


Bjerre herred
Gejstlig skifteprotokol
1687-1723
C 35A-2


Fol 1-31 mangler.
Fol.363-374 brugt som gejstlig justitsprotokol 1736-1738, der ikke anføres.

1 [Antoni Hansen, præst i As og Klakring, død 20.1.1687], fol.32.
E: Margrethe Kajsdatter (Beisdatter). B:
1) Sofie Antonisdatter
2) Lisbeth Antonisdatter
3) Mette Sofie Antonisdatter
4) Kaj (Bei) Antonissen
5) Ingeborg Antonisdatter
6) Hans Antonissen
7) Antonius Antonissen, [døbt As 22.5.1687]
FM:
1) Jens Sørensen [Hellested, præst] i As [og Klakring]
2) Niels Christensen [Sommer, præst] i Ørum [og Daugård]
3) Niels Sørensen Glud, [præst i Glud og Hjarnø]
4) Peder Pedersen Hærup, [præst] i Skjold
5) Peder Pedersen Bering, [præst i Nebsager og Bjerre]
6) Jacob Olufsen [Aale, præst i Barrit og Vrigsted]
7) Elias Sørensen [Holbæk, præst i Urlev, Stenderup og Dalby].

2 Peder Pedersen Bering, præst i Nebsager og Bjerre. 4.2.1689, fol.40.
E: Anne Bentsdatter. LV: Mikkel Lauridsen i Horsens.
[Første ægteskab med Dorthe Pedersdatter]. B:
1) Marie Kirstine Pedersdatter.
FM: morfar Peder Jensen, landstingsskriver i Viborg.

3 Laurids Ernstsen von Baden i Gammelby præstegård, præst i Stouby og Hornum. 19.2.1690, fol.56.
E: Anne Bentsdatter. LV: Hans Grønbæk, præst i Ølsted. B:
4) Else Lauridsdatter
5) Anne Lauridsdatter.
Første ægteskab med [Else Cathrine Jensdatter Jerløs]. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter g.m. Jørgen Knudsen [Beesk], præst i Stouby og Hornum
2) Mads Lauridsen på Sankt Knuds kloster i Odense
3) Niels Lauridsen i Bisholt.
(Der kræves mødrene arv til 1, 2 og 3, men ikke til 4 og 5 , hvorfor de placeres som børn af sidste ægteskab).

4 Bodil Bjørnsdatter i Skjold præstegård. 22.9.1691, fol.69.
E: Peder Pedersen Hærup, præst i Skjold. B:
1) Bjørn Pedersen..

5 Karen Jensdatter i Barrit præstegård. Død 25.6.1692, fol.73.
E: Jacob Olufsen Aale, præst i Barrit og Vrigsted.
Bevilling til uskiftet bo af 20.5.1690.

6 Afkald i Barrit præstegård. 28.9.1693, fol.74.
Afkald for arv efter Jens Madsen [Lemvig], præst i Barrit og Vrigsted og hustru Lene Lauridsdatter fra B:
1) [Karen Jensdatter, død 25.6.1692 lbnr.5] g.m. Jacob Olufsen Aale, præst i Barrit og Vrigsted
2) Laurids Jensen
3) Frederik Jensen
4) Kirsten Jensdatter
5) Birgitte Jensdatter, død.

7 Peder Knudsen, degn i Stouby og Hornum. 21.9.1693, fol.74B.
E: Maren Ibsdatter. LV: Søren Ibsen i Belle. A:
1) Knud Knudsen, præst i Norge
2) Jesper Knudsen, kollega i Rudkøbing på Langeland
3) Hans Knudsen, stud. theol. i Pjedsted præstegård
4) Niels Knudsen, degn i Særslev på Fyn.

8 Peder Pedersen Hærup, præst i Skjold. 12.2.1696, fol.80.
E: Dorthe Jensdatter Grøn. LV: Simon Broch i Urlev. B:
2) Anne Marie Pedersdatter
3) Bodil Pedersdatter.
FM:
1) Jørgen Knudsen i Gammelby, præst i Stouby og Hornum
2) Johan Riis, præst i Nebsager og Bjerre.
Første ægteskab med [Bodil Bjørnsdatter, skifte 22.9.1691 lbnr.4]. B:
1) Bjørn Pedersen.
FM: Svenning Poulsen Svenstrup, præst i Gjellerup [og Sunds] i Hammerum herred.

9 Niels Hansen, degn i Rårup. 24.3.1696, fol.99B.
E: Karen Hansdatter. LV: Jørgen Lauridsen Blytækker, degn i Glud og Hjarnø. B:
1) Hans Nielsen
2) Jens Nielsen
3) Isak Nielsen
4) Kaj Nielsen
5) Søren Nielsen
6) Maren Nielsdatter.
FM: Niels Hansen Bang i Middelfart.

10 Margrethe Kajsdatter i As præstegård. 26.1.1697, fol.106.
E: Jens Sørensen, præst i As [og Klakring]. B:
8) Søren Jensen
9) Marie Elisabeth Jensdatter.
Første ægteskab med [Antoni Hansen, død 20.1.1687 lbnr.1]. B:
1) Sofie Antonisdatter
2) Lisbeth Antonisdatter
3) Mette Sofie Antonisdatter
4) Kaj Antonissen
5) Ingeborg Antonisdatter
6) Hans Antonissen
7) Antonius Antonissen.
FM:
1) Anders Frandsen præst i Rårup
1) Jens Sørensen [Hellested], præst i As og Klakring
5) Peder Pedersen Bering, præst i Nebsager og Bjerre
6) Jacob Olufsen Aale, præst i Barrit og Vrigsted
4) Peder Pedersen Hærup, præst i Skjold
6) Niels Christensen Sommer, præst i Ørum og Daugård.

11 Elias Sørensen Holbæk, præst i Urlev, Stenderup og Dalby. 5.7.1697, fol.118B.
E: Gertrud Frederiksdatter Busch. LV: Simon Braad i Urlev. B:
1) Frederik Eliasen
2) Søren Eliasen
3) Gertrud Eliasdatter
4) Mette Eliasdatter.
FM:
1) Jacob Olufsen [Aale], præst i Barrit [og Vrigsted]
2) Jens Høstmark, præst i Urlev, [Stenderup og Dalby]
3) Johan Riis, præst i Nebsager [og Bjerre]
4) Jørgen Knudsen i Gammelby, præst [i Stouby og Hornum].

12 Birthe Lauridsdatter i As præstegård. 6.1.1700, fol.135B.
E: Jens Sørensen, præst i As og Klakring. A:
1) bror Oluf Lauridsen [Hellested], præst i Bælum og Solbjerg
2) søster Mette Lauridsdatter g.m. Jacob Gelkirk i København
3) søster Maren Lauridsdatter g.m. Thomas Nielsen.

13 Jacob Olufsen Aale, præst i Barrit og Vrigsted. 12.2.1700, fol.141.
Enke efter Karen Jensdatter, død 25.6.1692 lbnr.5.
Hans A:
0) [forældre Oluf Rasmussen Samsing, præst i Åle og Tørring g.m. Marie Steffensdatter], begge døde. 8B:
1) bror Steffen Olufsen [Aale], præst i Sunds
2) bror Rasmus Olufsen [Aale], præst i Åle og Tørring
3) bror Morten Olufsen, stud. theol.
4) søster Anne Olufsdatter, død. 2B:
a Niels Pedersen, byskriver i Middelfart
b Anne Pedersdatter g.m. Søren Kylling, i Middelfart
5) søster Kirsten Olufsdatter, død. 2B:
a Kirsten Lauridsdatter, død, var g.m. Hans [Jørgensen Jelling], præst i Øster Nykirke [og Give]. 2B:
1 Maren Hansdatter g.m. Frederik Ottesen på Donneruplund
2 Mette Hansdatter
b Sidsel Lauridsdatter g.m. Niels, præst i [mgl]strup
6) søster Mette Olufsdatter, enke efter Christen Christensen i Åstrup. LV: søn Oluf Christensen i Vorbjerg; (sml. Skanderborg Rytterdistrikt lbnr.2827)
7) søster Sofie Olufsdatter g.m. Søren Andersen i Tammestrup
8) søster Margrethe Olufsdatter, død, var g.m. David Jacobsen i Trebjerg [i Hvirring sogn]. 7B: [Navne angives ikke.]
Hendes A:
1) bror Laurids Jensen
2 bror Frederik Jensen, vellærde.

14 Peder Jensen, degn i Ørum og Daugård. 12.4.1706, fol.210.
Enkemand efter Karen Bentsdatter. B:
2) Bent Pedersen
3) Karen Pedersdatter.
FM:
1) Jacob Bentsen i Kolding
2) morbror Jens Bentsen i Kolding.
Af første ægteskab B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 8.

15 Anders Frandsen, præst i Rårup. 5.3.1708, fol.219.
E: Anne Jensdatter Juul. LV: [Jens Sørensen Filsted], præst i As og Klakring.
[Første ægteskab med Lisbeth Andersdatter].
Af begge ægteskaber B:
1) Frands Andersen 25, stud theol.
2) Jens Juul Andersen 20, stud theol.
3) Jens Andersen 14
4) Niels Andersen 9
5) Elisabeth Andersdatter 21
6) Marie Kirstine Andersdatter
7) Kirsten Andersdatter 17
8) Hylleborg Andersdatter.
FM:
1) Jens Juul
2) Anders [Jensen] Hvas, præst i Serup
3) Johan [Villumsen] Riis, præst i Nebsager og Bjerre
4) Bertel [Jensen] Bay, præst i Ørum og Daugård.

16 Margrethe Barachiasdatter Sprödeler (Spradler) i Rårup. 18.3.1709, fol.246B.
E: Christen Ibsen Hjerrild, degn i Rårup. B:
1) Margrethe Cathrine Christensdatter 17
2) Barachias Christensen 14
3) Anne Elisabeth Christensdatter 11
4) Christian Christensen 10
5) Maren Christensdatter 8.

17 Karen Pedersdatter i Glud. 23.5.1712, fol.251B.
E; Jørgen Lauridsen Blytækker, degn i Glud og Hjarnø. A:
1) bror Niels Pedersen Prang på Hjarnø, død. 3B:
a Peder Nielsen
b Anne Nielsdatter, enke efter Niels Sørensen på Hjarnø
c Kirsten Nielsdatter i Horsens
2) bror Søren Pedersen Prang på Hjarnø, død. 2B:
a Søren Sørensen i Norge
b Sidsel Sørensdatter g.m. Knud Due i Nørby i Glud sogn
3) søster Thyra Pedersdatter i Østrup, død. 4B:
a Peder Jensen i Sønderby
b Jens Jensen, matros i kongens orlogsflåde
c Anne Jensdatter g.m. Søren Nielsen i Østrup
d datter, død, var g.m. Iver Jensen i Klakring. 5B:
a Jens Iversen
b Hans Iversen
c søn
d Niels Iversen
e Knud Iversen
4) søster Mette Pedersdatter på Endelave, død. 3B:
a Peder Pedersen på Endelave
b Niels Pedersen på Endelave
c Mette Pedersdatter på Endelave.

18 Peder Truidsen i Stenderup degnebolig, degn i Urlev, Stenderup og Dalby. 5.4.1714, fol.257B.
E: Bodil Andersdatter. LV: Jørgen Jørgensen i Nørre Aldum. B:
1) Jens Pedersen, [døbt Stenderup 3.adv. 1682]
2) Truid Pedersen, [døbt Stenderup 24.5.1685].

19 Jens Sørensen, præst i As og Klakring. 7.1.1717, fol.263B.
E: [Dorthe] Marie Blichfeldt. LV: Poul Glud, præst i Glud og Hjarnø. B:
2) Birthe Kirstine Jensdatter 16
3) Anne Margrethe Jensdatter 14
4) Sofie Jensdatter 11
5) Henrik Jensen 9
6) Holger Jensen 8
7) Marie Kirstine Jensdatter 4
8) Vibeke Rise Dorthe Jensdatter 2.
FM:
1) Søren Glud, præst i Kattrup, Ørridslev og Tolstrup
2) Martin [Corfitzen] Braëm, præst i Rårup
3) Frands [Henriksen] Blichfeldt, kapellan i Besser og Onsbjerg på Samsø.
[Første ægteskab med Margrethe Kajsdatter, skifte 26.1.1697 lbnr.10].
1) Søren Jensen 26, stud theol.
[Andet ægteskab med Birthe Lauridsdatter, skifte 6.1.1700 lbnr.12].

20 Martin [Corfitzen] Braëm, præst i Rårup. 12.2.1720, fol.282.
E: Karen [Jensdatter] Krabbe. B:
1) Ida Margrethe Braëm 10
2) Johan Braëm 9
3) Corfitz Braëm 8
4) Inger Margrethe Braëm
5) Jens Severin Braëm 4
6) Mette Sofie Braëm 3.
7) Drude Mette Braëm.
FM:
1) fars søskendebarn Gothard [Braëm] til Gjessinggård [i Tvede sogn]
2) Hans Krabbe, regimentskvartermester.

21 Anne Jensdatter Tycho i Nebsager præstegård. 5.2.1720, fol.310B.
E: Johan [Villumsen] Riis, præst i Nebsager og Bjerre. B:
1) Henrik Vilhelm Riis, præst i Frederikshald i Norge
2) Elisabeth Riis 27 på Sjælland
3) Vilhelm Riis 22, stud. theol.
4) Dorthe Riis
5) Sofie Amalie Riis 5.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Sofie Amalie Bang.
[Afdøde er født 20.2.1666].

22 Jens Høstmark, præst i Urlev, Stenderup og Dalby. 3.8.1722, fol.326B.
E: Birgitte Christiansdatter. LV: svoger Christian Lunø, rådstueskriver i Fr[edericia]. B:
3) Niels Høstmark, stud theol.
4) Maren Høstmark 17
5) Kirsten Høstmark 16
6) Søren Høstmark
7) Niels Gylling Høstmark 13
8) Mads Høstmark 12
9) Elsebeth Høstmark 10
10) Christian Høstmark 7.
FM:
1) Peder [Jonasen] Bistrup, præst i Barrit og Vrigsted
2) Michael Mule i Horsens
3) [Jens Jensen Søborg], præst i Skjold.
Første ægteskab med [Maren Sørensdatter]. B:
1) Anders Thonbo Høstmark 23
2) Mette Jensdatter Høstmark 22 år
Arv efter morfar Søren Bentsen i Horsens, skifte Horsens 19.8.1709 lbnr.265 [g.m. Anne Hansdatter].
Arv efter mormors søster Dorthe Hansdatter Lotterup, skifte Horsens 22.4.1711 lbnr.303 g.m. Anders Jensen Thonbo til Hanstedgård.
Desuden nævnes enkens mor Kirsten Nielsdatter Urlev.


Bjerre herred
Gejstlig skifteprotokol
1724-1778
C 35A-3


23 Mette Villadsdatter Holstebro i As præstegård. 22.5.1724, fol.2.
Enke efter Bendix Kopp, præst i Udbyneder og Kastbjerg. B:
1) Villads Kopp, præst i As og Klakring
2) Margrethe Kopp, død, var g.m. Bjørn Christensen Drachert, præst i Ulfborg og Råsted. 4B:
a Margrethe Helene Drachert 14
b Lucretia Drachert 11
c Cathrine Marie Drachert 10
d Christen Drachert 8.

24 Johan Treslov, præst i Urlev, Stenderup og Dalby. 28.4.1727, fol.6B.
E: Anne Dorthe Nikolajsdatter [Mecklenburg]. LV: Nikolaj [Jensen] Munch, præst i Tyrsted og Uth. A:
1) far Hans Treslov på Sjælland.

25 Poul Trane, præst i Rårup. 9.6.1727, fol.15.
E: Karen [Jensdatter] Krabbe. LV: stedfar Søren Glud, præst i Kattrup, Ørridslev og Tolstrup. B:
1) Else Cathrine Trane 6
2) Niels Trane 2.
FM: Laurids [Nielsen Haslund], præst i Kollerup og Vindelev

26 Dorthe Riis i Nebsager. 1.4.1728, fol.29.
E: Knud [Jørgensen] Beesk, præst i Nebsager og Bjerre. B:
1) Anne Knudsdatter Beesk.

27 Laurids [Hansen] Thule, præst i Stouby og Hornum. 15.7.1728, fol.34.
E: Johanne Jørgensdatter Beesk. LV: bror Knud [Jørgensen] Beesk, præst i Nebsager og Bjerre. B:
1) Jørgen Thule.
FM: Ludvig von Mule i Daugård.

28 Jens Nielsen Bredal, degn i Nebsager og Bjerre. 22.6.1728, fol.37B.
E: Anne Johansdatter Richter. LV: Mads Sommer, herredsfoged i Bjerre herred. B:
1) Anne Margrethe Bredal 14
2) Bodil Bredal 13
3) Susanne Bredal 11
4) Johan Bredal 9
5) Niels Bredal 3
6) Martha Bredal 6 mdr.
FM: Erik Bredal, rektor i Horsens latinskole.

29 Christian Høstmark, 14 år gammel i Gammelby præstegård. 27.6.1729, fol.51.
A:
1) mor Birgitte Christiansdatter, enke efter Jens Høstmark, skifte 3.8.1722 lbnr.22
2) bror Niels Høstmark, stud theol.
3) søster Maren Høstmark
4) søster Kirsten Høstmark
5) bror Søren Høstmark
6) bror Niels Gylling Høstmark
7) søster Kirsten Høstmark
8) bror Mads Høstmark
9) halvbror Anders Høstmark, præst i Ølsted
10) halvsøster Mette Høstmark i Horsens.

30 Knud Jørgensen Beesk, præst i Nebsager og Bjerre. 11.4.1729, fol.52B.
Enkemand efter Dorthe Riis, [skifte 1.4.1728 lbnr.26]. B:
1) Anne Beesk.
FM:
1) morfar Johan [Villumsen] Riis, præst i Nebsager og Bjerre
2) [farfar] Jørgen Beesk i Gammelby, præst [i Stouby og Hornum].

31 Johan [Villumsen] Riis, præst i Nebsager og Bjerre. 19.5.1729, fol.67.
[Enkemand efter Anne Jensdatter Tycho, skifte 5.2.1720 lbnr.21]. B:
1) Henrik Riis, præst i Frederikshald i Norge
2) Elisabeth Riis, død, var g.m. Ib Thomsen Toftegaard, forvalter på Assendrup [i Aversi sogn] på Sjælland. 1B:
a Hans Adolf Toftegaard
3) Vilhelm Riis
4) Dorthe Riis g.m. Knud [Jørgensen] Beesk, [skifte 11.4.1729 lbnr.30]. 1B:
a Anne Beesk. FM: farfar Jørgen Beesk, [præst i Stouby og Hornum]
5) Sofie Amalie Riis. FM: farbror Vilhelm Riis, skriver ved Viborg landsting.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Sofie Amalie Bang og afdødes svoger Oluf Lauridsen Voigt i Horsens.

32 Anne Dorthe [Nikolajsdatter] Mecklenburg i Urlev præstegård. 12.4.1730, fol.79B.
E: Oluf [Rasmussen] Rask, præst i Urlev, Stenderup og Dalby. A:
1) søster Margrethe Elisabeth Mecklenburg g.m. Hans Kabbel, kunstmaler i Hamborg.
[Første ægteskab med Johan Treslov, præst i Urlev, Stenderup og Dalby, skifte 28.4.1727 lbnr.24].

33 Niels Rasmussen Brøgger, degn i Ørum og Daugård. 12.5.1730, fol.87.
E: Karen Pedersdatter. LV: Christen Calmer, prokurator i Horsens. A:
1) mor Kirsten Nielsdatter
2) bror Peder Rasmussen, degn i Ringive, Gadbjerg og Lindeballe
3) søster Johanne Rasmusdatter, [skifte 11.8.1724].
Første ægteskab med Jens Iversen, skomager, skifte 17.4.1717. B:
a Peder Jensen. FM: morbror Niels Rasmussen, hattemager i Kolding
Andet ægteskab med Niels Sørensen, skomager i Vejle. B:
b Søren Nielsen.
(Se skifte efter Niels Sørensen, skomager i Vejle, skifte Vejle 18.1.1742 lbnr.222).

34 Sofie Elisabeth Bergmann i Skjold præstegård. 26.1.1731, fol.99.
E: Jens [Jensen] Søborg, præst i Skjold. A:
1) søster Elisabeth Bergmann g.m. Niels Andersen, degn i Skjold.

35 Anne Marie Lauridsdatter von Baden i Gammelby præstegård. 12.7.1731, fol.102B.
E: Jørgen [Knudsen] Beesk, præst i Stouby og Hornum. B:
1) Else Jørgensdatter Beesk g.m. Anders [Thonbo Jensen] Høstmark, præst i Ølsted
2) Johanne Jørgensdatter Beesk g.m. Niels [Sørensen] Rømer, præst i Stouby og Hornum
3) Knud Jørgensen Beesk, præst i Nebsager og Bjerre, [skifte 11.4.1729 lbnr.30]. 1B:
a Anne Knudsdatter Beesk. FM: mosters mand Hans [Pedersen] Torning, præst i Nebsager og Bjerre.

36 Jens [Jensen] Søborg, præst i Skjold. 28.5.1731, fol.113B.
Enkemand efter Sofie Elisabeth Bergmann, skifte 26.1.1731 lbnr.34. A:
0) far Jens Jensen Aalborg præst i Søborg og Gilleleje g.m. mor Anne Jacobsdatter Beyer, andet ægteskab med Hans [Pedersen] Hoff, præst i Søborg og Gilleleje. 5B:
1) bror Jacob Jensen, født Søborg 16.6.1661, præst i Blovstrød og Lillerød, død som skibspræst uden hustru og børn
2) Jens Jensen, født Søborg 10.3.1663, som er afdøde
3) bror Oluf Jensen, født Søborg 30.1.1665, død Søborg 22.8.1677
4) bror Niels Jensen, født Søborg 24.11.1668, præst i Blovstrød og Lillerød, [skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 17.2.1704 lbnr.49]. 1B:
a Niels Nielsen Søborg i Blovstrød. FM: Peder Topp, præst i Karlebo
5) søster Cathrine Jensdatter, født Søborg 3.2.1667, død Søborg 14.6.1667.

37 Jørgen Thule, 5 år gammel i Gammelby præstegård. 29.7.1732, fol.127.
A:
1) mor Johanne [Jørgensdatter] Beesk g.m. Niels, Rømer, præst i Stouby og Hornum
2) halvsøster Anne Marie Rømer 9 mdr.
Arv efter far Laurids [Hansen] Thule, skifte 15.7.1728 lbnr.27.

38 Hans Jørgen Guldberg, degn i Urlev, Stenderup og Dalby. 26.6.1732, fol.127B.
E: Karen Clausdatter. LV: Hans Torning, præst i Nebsager og Bjerre. B:
1) Margrethe Dorthe Guldberg 18
2) Hans Guldberg 16
3) Else Cathrine Guldberg 14
4) Claus Guldberg 12
5) Dines Guldberg 9
6) Ove Guldberg 7
7) Marie Elisabeth Guldberg 4
8) Helvig Guldberg 1½.
FM: Johan Gotfred, degn i Hvirring, Tamdrup og Hornborg.

39 Niels Gylling Høstmark, 20 år gammel. Skifte i Skjold præstegård 2.3.1733, fol.134.
A:
1) mor Birgitte Christiansdatter i Fredericia, enke efter Jens Høstmark, præst i Urlev, Stenderup og Dalby, [skifte 3.8.1722 lbnr.22]. LV: Michael Mule til Hvilsbjerggård [i Gauerslund sogn]
2) bror Niels Høstmark, præst i Skodborg
3) søster Maren Høstmark på Terslevgård
4) søster Kirsten Høstmark på Terslevgård
5) bror Søren Høstmark i Christiania i Norge
6) bror Mads Høstmark i Århus
7) søster Elsebeth Høstmark i Fredericia.
8) halvbror Anders [Thonbo] Høstmark, præst i Ølsted
9) halvsøster Mette Høstmark g.m. Christian Skov i Horsens.
FM:
1) Conrad Zoëga, præst i Skjold
2) Niels Sørensen Maltesen i Horsens
3) Bertel Bay, præst i Ørum og Daugård.
Afdøde druknede ved Flensborg på rejse til England 24.9.1731.
(Meget detaljeret øjenvidneberetning af forliset).

40 Henning Bording, degn i Nebsager og Bjerre. 28.7.1732, fol.138.
E: Anne Johansdatter Richter. LV: Niels Jensen i Hornsyld. B:
1) Thomas Bording 2.
FM: farfar Thomas [Henningsen] Bording, præst i Bording.

41 Christen Ibsen Hjerrild, degn i Rårup. 28.4.1733, fol.144.
E: Margrethe Cathrine Jensdatter Fester. LV: Frederik Glassow i Brandstub.
[Første ægteskab med Margrethe Barachiasdatter Sprödeler, skifte 18.3.1709 lbnr.16]. B:
1) Margrethe Cathrine Christensdatter g.m. Peder Svane i Lindved
2) Barachias Christensen i Uth
3) Anne Elisabeth Christensdatter g.m. Christen Jørgensen i Boring
4) Maren Christensdatter g.m. Anders Hansen i Blæsbjerg.

42 Corfitz Braëm. Skifte i Rårup præstegård, 8.6.1734, fol.151B.
A:
1) mor Karen [Jensdatter] Krabbe, enke efter Poul Trane, præst i Rårup, [skifte 9.6.1727 lbnr.25]
1) søster Ida Margrethe Braëm 24
2) bror Johan Braëm 23 i København
3) søster Inger Margrethe Braëm 19
4) bror Jens Severin Braëm 18
5) søster Mette Sofie Braëm 17
8) søster Drude Mette Braëm 15.
9) halvsøster Else Cathrine Trane 13
10) halvbror Niels Trane 9.
FM:
1) [fars søskendebarn] Gothard [Braëm] til Gjessinggård [i Tvede sogn]
2) Villads [Bendixen] Kop, præst i As og Klakring
3) Ulrik [Pedersen] Toxværd, præst i Rårup
4) Hans [Pedersen] Torning, præst i Nebsager og Bjerre.
Arv efter afdødes far Martin [Corfitzen] Braëm, præst i Rårup, skifte 12.2.1720 lbnr.20.
Afdøde døde 16.5.1730 i Antvorskov på Sjælland.

43 Johanne Jørgensdatter Beesk i Gammelby præstegård. 5.12.1735, fol.152.
E: Niels [Sørensen] Rømer, præst i Stouby og Hornum. B:
2) Anne Marie Nielsdatter Rømer 5.
FM: Rasmus Nielsen i Rohden i Stouby sogn, som beslægtet.
[Første ægteskab med Laurids Hansen Thule, præst i Stouby og Hornum. 15.7.1728 lbnr.27]. B:
1) Jørgen Thule, skifte 29.7.1732 lbnr.37].

44 Bertel [Jensen] Bay, præst i Ørum og Daugård og hustru Inger [Christensdatter] Toldorph. 5.4.1736, fol.155.
B:
1) Jens Bay, degn i Ørum og Daugård
2) Peder Bay
3) Laurids Bay, stud. theol.
4) Mette [Cathrine] Bay g.m. Laurids [Nielsen] Sønderslev, præst i Understed og Karup
5) Birgitte Kirstine Bay, der ægter [Mathæus Hansen] Plesner, præst i Ørum og Daugård
6) Christiane Bay.
FM:
1) morbror Clemen Toldorph, kollega i Horsens latinskole
2) farbror Erik Bay, præst på Endelave ved dennes svigersøn Peder Braae i Kalsbøl [i Rårup sogn], fuldmægtig på Barritskov.
Arv efter afdødes søster Birgitte Kirstine Bay, var g.m. Erik [Jensen] Kjær, præst i Tønning og Træden.

45 Anne Pedersdatter i As degnebolig. 22.7.1737, fol.166.
E: Hans Sørensen, degn i As og Klakring. B:
1) Kirsten Hansdatter 28
2) Peder Hansen 26
3) Anne Hansdatter 20
4) Jens Hansen 18
5) Søren Hansen 10
6) Karen Hansdatter 7
7) Mads Hansen 7.
FM:
1) morbror Jørgen Pedersen i Glattrup i Rårup sogn
2) morbror Thomas Pedersen i Hornum.

46 Hans Sørensen, degn i As og Klakring. 11.6.1739, fol.167B.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter, skifte 22.7.1737 lbnr.45]. B:
1) Kirsten Hansdatter g.m. Morten Nielsen i Klakring
2) Peder Hansen 27
3) Anne Hansdatter 21
4) Jens Hansen 20
5) Søren Hansen 12
6) Karen Hansdatter 9
7) Mads Hansen 9.
FM:
1) farbror Clemen Sørensen i Vejle
2) farbror Jørgen Sørensen, degn i Kollerup og Vindelev
3) farbror Anders Sørensen i Vejle
4) farbror Carsten Sørensen i Vejle.

47 Elisabeth Bergmann i Skjold degnebolig. 27.5.1740, fol.170.
E: Niels Andersen, degn i Skjold.
Af første ægteskab B:
1) Margrethe Johansdatter, uvist hvor
2) Johan Johansen, uvist hvor, uden livstegn i 24 år.
FM: Morten Knabe, degn i Rårup.

48 Kjeld Nielsen, degn i Stouby og Hornum. 23.2.1742, fol.172.
E: Edel Marie Hansdatter Vinsløv. LV: Andreas Lang, fuldmægtig på Rosenvold. A:
1) søster Else Margrethe Nielsdatter i Klejs i Rårup sogn, enke efter Jens Svane. LV: Mads Sommer, herredsfoged i Bjerre og Hatting herreder
2) søster Maren Nielsdatter, død. 2B:
a Niels Rasmussen i Ravnholt i Rårup sogn
b Rasmus Rasmussen i Gammelby i Stouby sogn.

49 Christian Gertner, degn i Barrit. 27.4.1744, fol.180.
E: Maren Lavesdatter. LV: Søren Jensen i Ravnsborg. B:
1) Lene Ida Christiansdatter Gertner.
FM: Frands Hansen i Vrigsted kær, birkedommer i Boller birk og herredsskriver i Bjerre og Hatting herreder.

50 Rasmus Knudsen Fløjstrup, degn i Nebsager og Bjerre og skoleholder i Nebsager. 11.5.1744, fol.183.
E: Anne Sørensdatter Klokker. LV: Niels Jensen i Hornsyld. B:
1) Søren Rasmussen 10
2) Kirstine Marie Rasmusdatter 8
3) Knud Rasmussen 3
4) Sidsel Rasmusdatter 1.
FM: Peder Mortensen i Nøttrup i Rårup sogn.

51 Peder [Pedersen] Møller, præst i Skjold. 3.2.1746, fol.186B.
E: Cathrine Dorthe Fogh. LV: bror [Thøger Hofman] Fogh til Jensgård. B:
1) Mathias Møller 16 mdr
2) Peder Møller 3 mdr.
FM: født værge Møller, forvalter på Boller ved dennes ældste søn Ulrik Christian Møller, rådmand i Århus.
Desuden nævnes afdødes svoger Jochum Rodenborg i Horsens.

52 Christian Carl Buchholtz i Gammelby degnebolig, degn i Stouby og Hornum. 23.8.1746, fol.195B.
E: Maren Pedersdatter Klint. LV: successor Hans Christian Mølmark, der ægter enken. B:
1) Ingeborg Buchholtz, der døde.

53 Claus Pedersen Vær, degn i Uth og Tyrsted. 23.3.1747, fol.197B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Jens Andersen. B:
1) Gertrud Clausen 26, forlovet med successor Niemann
2) Anne Cathrine Clausdatter 23
3) Birgitte Kirstine Clausdatter 17
4) Jørgen Clausen 14.
FM: Villads [Bendixen] Kopp, præst i As og Klakring.

54 Dorthe Marie Blichfeldt i As præstegård. 7.8.1747, fol.202B.
E: Villads [Bendixen] Kopp, præst i As og Klakring.
Første ægteskab med Jens Sørensen, præst i As og Klakring, skifte 7.1.1717 lbnr.19. B:
1) Birthe Kirstine Assenia g.m. Herman Danielsen Seehusen, forpagter på Vintersborg [i Utterslev sogn] på Lolland
2) Anne Margrethe Blichfeldt på Juellinge [i Halsted sogn] på Lolland
3) Sofie Assenia på Trudsholm [i Kastbjerg sogn] i Jylland
4) Henrik Blichfeldt, degn i Herrested i Vindinge herred på Fyn
5) Holger Assenius, præst på Endelave i Hads herred
6) Anne Marie Blichfeldt i As præstegård
7) Vibeke Rise Dorthe Jensdatter g.m. Christoffer Hørup, forvalter på Lolland.

55 Anne Margrethe Munch i Rårup præstegård. 22.3.1748, fol.211B.
E: Ulrik [Pedersen] Toxværd, præst i Rårup. B:
1) Ulrik Adolf Toxværd 22 i Horsens latinskole
2) Frederikke Louise Toxværd 20
3) Fransiska Toxværd 16
4) Anne Margrethe Toxværd 15
5) Inger Marie Toxværd 13
6) Sara Kirstine Toxværd 9
7) Ellen Marie Toxværd 8
8) Conradine Christiane Toxværd 4.
Bevilling til uskiftet bo af 1.10.1745.

56 [Anne Pedersdatter Alrø] i Urlev. 11.5.1750, fol.214B.
Enke efter [Peder Jonasen] Bidstrup, [præst i Barrit og Vrigsted].
Første ægteskab med [Esben Pedersen, præst på Alrø]. B:
1) Peder [Esbensen] Alrø til Bukkehave [i Nebbelunde sogn] på Lolland
2) [Ellen Marie Esbensdatter Alrø, skifte Rosenvold 22.8.1743 lbnr.56].
Første ægteskab med Søren Jørgensen Hjerrild, skifte Rosenvold 19.8.1740 lbnr.45]. B:
a Bodil Sørensdatter Hjerrild g.m. Rasmus Tuxen
b Maren Sørensdatter Hjerrild
c Anne Sørensdatter Hjerrild
d Esben Sørensen Hjerrild
Andet ægteskab med Henrik Bering forpagter på Rosenvold. B:
e Søren Henriksen Bering.

57 Ulrik Toxværd, præst i Rårup. 11.1.1751, fol.226.
E: [Kirsten Jensdatter Høstmark]. LV: Saaby, forvalter på Boller. B:
9) Birthe Toxværd.
FM: morbror Niels [Jensen] Høstmark, præst i Pjedsted og Gårslev.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Munch, skifte 22.3.1748 lbnr.55] B:
1) Ulrik Adolf Toxværd, student
2) Frederikke Louise Toxværd
3) Fransiska Toxværd
4) Anne Margrethe Toxværd
5) Inger Marie Toxværd
6) Sara Kirstine Toxværd
7) Ellen Marie Toxværd
8) Conradine Christiane Toxværd.
FM:
1) Hans [Poulsen] Glud, præst i Glud og Hjarnø
2) Ditlev [Ditlevsen] Mehl, præst i Barrit og Vrigsted
3) Niels [Sørensen] Rømer, præst i Stouby og Hornum
4) Jacob Zacharias [Jacobsen] Hyphoff, præst i Skjold
5) Oluf [Rasmussen] Rask, præst i Urlev
6) Hans [Pedersen] Torning, præst i Nebsager
7) Christian Carl [Hansen] Plesner, præst i Rårup.

58 Niels Sørensen Rømer, præst i Stouby og Hornum. 27.6.1752, fol.234B, 340B.
E: Abelone Krøyer (Krøger). LV: Mathæus Plesner, præst i Ørum og Daugård, Anders Lang. B:
2) Eleonora Hedvig Rømer 14
3) Christian Rømer 12
4) Johanne Beesk Rømer 11
5) Johan Frederik Rømer 9
6) Anne Elisabeth Rømer 7
7) Severine Voldborg Rømer 4
8) Karen Friis Rømer 2
9) Søren Rømer 9 mdr.
FM: farbror Laurids Rømer, inspektør på Rysensten.
Første ægteskab med Johanne Jørgensdatter Beesk, skifte 5.12.1735 lbnr.43. B:
1) Anne Marie Rømer 20. Ved afkald 26.4.1765 g.m. J[ørgen Nielsen] Torup, degn i Hatting.
Desuden nævnes enkens søster Anne Cathrine Krøyer.

59 Villads [Bendixen] Kopp, præst i As og Klakring. 13.7.1753, fol.258.
E: Elisabeth [Jensdatter] Zeuthen. LV: Anders [Frandsen] Raarup, præst i Ølsted. B:
1) Bendix Kopp 2
2) Jens Zeuthen Kopp 1.
FM: født værge Rasmus [Henriksen] Kopp, præst i Torslev [i Øster Han herred]
[Første ægteskab med Dorthe Marie Blichfeldt, skifte 7.8.1747 lbnr.54].

60 Morten [Frandsen] Knabe, degn i Rårup. 23.7.1753, fol.282B.
E: Marie [Plum]. LV: Mathias Stenholt.
Der nævnes en obligation af 6.4.1740 udstedt af afdøde til sine 2 brødre A:
1) bror Jacob Lorents Juul
2) bror Laurids Frandsen.

61 Niels Andersen, degn i Skjold. 28.4.1755, fol.287B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Peder Rasmussen i Skjold, Søren Nielsen i Glud, der ægter enken. B:
1) Jens Andreas Nielsen 11.
FM: Jørgen Stougaard i Bisholt.

62 Kirsten Nielsdatter i Klejs [i Rårup sogn]. 15.10.1755, fol.289B.
E: Jonas Sørensen Vandel, skoleholder i Klejs.
Første ægteskab med Hans Raskov. B:
1) Agnethe Hansdatter g.m. en soldat i Holsten
2) Christine Sofie Hansdatter g.m. Peder Meyer, kældermand i København
3) Anne Kirstine Hansdatter på stedet.
Børnene har arv efter søster Anne Hansdatter i Horsens.

63 Oluf [Rasmussen] Rask, præst i Urlev, Stenderup og Dalby. 28.6.1756, fol.291.
E: Ulrikke Sofie Jæger. LV: Laurids Stenberg, præst i Hedensted. A4 børn angives B:
1) Frederik Rask i Fredericia
2) Rasmus Rask
3) Ulrikke Rask.

64 Anne Cathrine Johansdatter i Klakring skolehus. 4.11.1756, fol.304.
E: Peder Hansen, skoleholder i Klakring. A:
1) bror Johan Johansen skrædder i Elbæk i Gangsted sogn
2) søster N[mangler]che Johansdatter g.m. Christen Bøll i Sønder Bork sogn
3) søster Inger Johansdatter i Vrold ved Skanderborg, død.
Desuden nævnes enkemandens bror Mads Hansen i Odense.

65 Oluf Thuesenius Madsen Buch, degn i As og Klakring. 3.2.1757, fol.306.
E: Mette Kirstine Hansdatter Stenstrup. LV: Ditlev [Ditlevsen] Mehl, præst i Barrit og Vrigsted].
Bevilling til uskiftet bo af 23.12.1756.

66 Maren Mikkelsdatter i Østrup [i Glud sogn]. 3.10.1757, fol.307.
E: Jacob Jensen Alrø, skoleholder. Afkald fra A:
1) Mads Nielsen Brigsted i Østrup
2) Clemen Nielsen i Østrup.
3) I. H. S Hillerup
4) A. I. S. Hillerup.

67 Jonas Sørensen Vandel, skoleholder i Klejs [i Rårup sogn]. 19.11.1757, fol.307B.
E: Maren Madsdatter. LV: Søren Madsen i Hornsyld.
Af første ægteskab B:
1) Johannes Jonasen 50, snedker i Nebel
2) Oluf Jonasen 41, snedker
3) Søren Jonasen i Horsens, [skifte Horsens 8.4.1743 lbnr.948]. 1B:
a Karen Sørensdatter 20
4) Sidsel Jonasdatter g.m. en skrædder i København
5) Ellen Marie Jonasdatter g.m. en skibstømrer i København.

68 Jens [Jensen] Falster, præst i Urlev, Stenderup og Dalby. 24.5.1758, fol.309B.
Testamente af 28.12.1757. A:
1) Forgænger Oluf Rasks enke Ulrikke Sofie Jæger i Urlev, (ikke beslægtet).

69 Bodil Madsdatter i Klakring. 27.11.1758, fol.311.
E: Peder Hansen, skoleholder i Klakring.
Af hendes første ægteskab B:
1) Inger.
FM:
1) farbror Morten Hansen i Store Dalby
2) Jens Sørensen RosenMeyer i Nøttrup.

70 Anne Hansdatter i Klakring. 6.6.1759, fol.313.
E: Peder Hansen, skoleholder i Klakring. A:
1) søster Karen Hansdatter, død, var g.m. Niels Sørensen i Rårup. 4B:
a Hans Nielsen
b Karen Nielsdatter
c Kirsten Nielsdatter
d Anne Marie Nielsdatter
2) søster Maren Hansdatter.

71 Anne Cathrine Frederiksdatter i Barrit. 19.11.1759, fol.315B.
E: Jens Gade, degn i Barrit og Vrigsted. B:
1) Niels Jensen 16
2) Tønne Jensen 15
3) Gertrud Jensen 10
4) Birthe Jensdatter 3
5) Anne Cathrine Jensdatter 6 uger.
(Sml. skifte efter afdødes mor Birgitte Rohden, skifte Nakskov 6.7.1767 lbnr.2174, enke efter Frederik Terkildsen).

72 Jens Severin [Martinsen] Braëm, præst i Urlev, Stenderup og Dalby. 10.3.1760, fol.318.
E: Abel [Margrethe] Adamsdatter Helms. LV: far Adam Helms, købmand i Horsens. A:
1) mor [Karen Jensdatter Krabbe], enke efter Poul Trane, præst i Rårup, [skifte 9.6.1727 lbnr.25, første ægteskab med Martin Corfitzen Braëm, præst i Rårup, skifte 12.2.1720 lbnr.20]
2) søster Ida Margrethe Braëm
3) bror Johan Braëm, præst i Korsør
4) søster Inger Margrethe Braëm i Kolding, enke efter [Jacob Sparre Thomsen] Galskyt, præst [i Brahetrolleborg på Fyn]
5) søster Mette Sofie Braëm g.m. [Hans] Goldbech til Skovgård [i Kollerup sogn]
6) søster Drude Mette Braëm g.m. [Mads Jensen] Hvistendal, [nederste] kapellan i København Frue
7) halvsøster Else Cathrine Trane.

73 Maren Rasmusdatter i Sejet skolehus i Uth sogn. 14.1.1762, fol.319B.
E: Johan Meinertsen, skoleholder i Sejet. B:
1) Anne Sofie Johansdatter, død, var g.m. Thomas Martens i Slesvig. B:
a Thomas Peder Martens
b Margrethe Elisabeth Henrikke Martens.

74 Else [Cathrine Jørgensdatter] Beesk i Gammelby præstegård i Stouby sogn. 1762, fol.322.
Enke.
Første ægteskab med [Erik Mortensen Herlev, præst i Ølsted, skifte Hatting herred gejstlig 12.7.1725 lbnr.15]. B:
1) Morten Eriksen Herlev, præst i Ribe hospital
2) Sofie Amalie Eriksdatter Herlev g.m. Schønberg i København
3) Mette Eriksdatter Herlev g.m. Henrik Bering på Rosenvold
4) Ingeborg Kirstine Eriksdatter Herlev g.m. Anders Hansen, possementmager i Købehavn
5) Anne Marie Eriksdatter Herlev g.m. Verner Ellerup i Vernergård [i Staby sogn]
6) Johanne Eriksdatter Herlev.
Andet ægteskab med [Anders Thonbo Jensen Høstmark, præst i Ølsted, skifte Hatting herred gejstlig 25.5.1743 lbnr.21]. B:
7) Anne Høstmark g.m. Peder [Mortensen] Vibe, præst i Malt og Folding
8) Maren Høstmark g.m. [Markus] Claudi på Ørumgård.

75 Anders Nielsen, skoleholder i Klejs [i Rårup sogn]. 1.3.1763, fol.338.
E: Johanne Frandsdatter. LV: Rasmus Jensen. B:
1) Niels Andersen
2) Frands Andersen.
FM:
1) født værge Oluf Nielsen i Hornsyld, der døde
2) morbror Rasmus Frandsen i Breth [i Barrit sogn].

76 Jacob Jensen, skoleholder i Østrup [i Glud sogn]. 12.3.1764, fol.340.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Jørgen Rasmussen i Glud. B:
1) Jens Jacobsen 3.
FM: Mourids Jørgensen i Sønderby [i Glud sogn].

77 Jacob Zacharias [Jacobsen] Hyphoff, præst i Skjold og hustru Helene Gertrud Ohnsorg. 7.7.1764, fol.341.
B:
1) Jacob Hyphoff.
FM:
1) Hans [Poulsen] Glud, præst i Glud
2) farbror Ludvig Lorents Hyphoff, overhofretsprokurator i Skien i Norge.

78 Karen [Jensdatter] Krabbe i Rårup. 19.1.1768, fol.353.
Første ægteskab med [Martin Corfitzen Braëm, præst i Rårup, skifte 12.2.1720 lbnr.20]. B:
1) Ida Margrethe Braëm, død, var g.m. Jensen, kaptajn i Fredericia. 5B:
a Johan Jensen 25 i København
b Cathrine Jensen 23
c Elisabeth Marie Jensen 22
d Hannibaline Augusta Jensen 18
e Inger Sofie Jensen 17
2) Johan Braëm, præst i Korsør, død. 4B:
a Else Cathrine Braëm 8
b Claus Enevold Pors Braëm 6
c Martin Braëm 5
d Johanne Braëm 3
3) Inger Margrethe Braëm i Kolding, enke efter [Jacob Sparre Thomsen] Galskyt, præst [i Brahetrolleborg på Fyn]
4) Mette Sofie Braëm g.m. Hans Goldbech i Haughus i Jelling sogn
5) Drude Mette Braëm g.m. Mathias [Jensen] Hvistendal, nederste kapellan i København Frue
Andet ægteskab med [Poul Trane, præst i Rårup, skifte 9.6.1727 lbnr.25. B:
6) Else Cathrine Trane i København.

79 Johanne Hansdatter i Bjerre. 10.3.1768, fol.359B.
E: Jørgen Pedersen Cramer, skoleholder i Bjerre. A:
1) søster Kirsten Hansdatter g.m. Jørgen Rasmussen i Stubbum i Aller sogn, begge døde. Børn, hvis navne ikke kendes
2) søster Lisbeth Hansdatter, død, var g.m. Iver Pedersen i Højrup i Stepping sogn. Børn, hvis navne ikke kendes
3) halvbror Hans Jensen i Anderup i Stepping sogn.

80 Marie Plum i Rårup. 15.7.1768, fol.362B.
Enke efter Morten Frandsen Knabe. degn i Rårup, [skifte 23.7.1753 lbnr.60]. A:
1) søster [Anne Johansdatter Plum, død, var g.m. Sønnich Hansen Buxlund, guldsmed i Århus, skifte Århus 11.5.1739 lbnr.1503]. 3B:
a Johan Sønnichsen Buxlund, guldsmed i Århus
b Søren Sønnichsen Buxlund, urmager i Århus
c Gertrud Sønnichsdatter Buxlund.

81 Rasmus [Ditlevsen] Mehl, ugift i Barrit præstegård. 10.3.1769, fol.366.
A:
1) bror Nikolaj Ditlevsen [Mehl i København
2) bror Ditlev [Ditlevsen] Mehl, præst i Barrit
3) bror Florian [Ditlevsen] Mehl, [skifte Rudkøbing 7.5.1764 lbnr.461]. 4B:
a Oluf Mehl
b Ditlev Mehl
c Peder Mehl
d Sidsel Margrethe Mehl
4) bror Johan [Ditlevsen] Mehl, [guldsmed og hospitalsforstander i Viborg, begravet 29.3.1765]. 4B:
a Ditlev Mehl
b Henrik Mehl
c Inger Mehl
d Johanne Cathrine Mehl.
Afdøde havde været opsynsmand på sølvværket i Kongsberg i Norge i 11 år.
[Afdødes far var Ditlev Nikolaj Mehl, badskær, prokurator og toldforvalter i Rudkøbing].

82 Jørgen Pedersen Cramer, skoleholder i Bjerre. 2.5.1770, fol.367B.
E: Anne Margrethe Madsdatter. LV: Stenholt, degn i Nebsager og Bjerre.
Afdøde skal have en søster i Haderslev og nogle brorbørn.

83 Hans [Thomsen] Wellejus, præst i Nebsager og Bjerre. 8.2.1770, fol.369B.
E: Anne Barbara [Hansdatter] Torning. LV: Andreas Tolstrup i Nebsager, birkedommer i Boller birk. B:
1) Karen Hansdatter Wellejus 9
2) Anne Stauning Hansdatter Wellejus 8
3) Thomas Wellejus 6
4) Hans Wellejus 5
5) Sofie Amalie Wellejus 4
6) Hans Wellejus, født efter faderens død.
FM: farbror Peder Nikolaj Wellejus, købmand i Horsens.

84 Kirsten [Andersdatter] Raarup i As præstegård. 7.12.1771, fol.383B.
Enke efter Jens [Foss Olufsen] Zeuthen, [præst i Gangsted og Søvind, skifte Voer herred gejstlig 23.10.1747 lbnr.7]. B:
1) Oluf Zeuthen, degn i [Stifts] Bjergby på Sjælland
2) Anne Zeuthen, [skifte Voer herred gejstlig 14.10.1760 lbnr.26], var g.m. Johan Wicher, skoleholder i Hylke. B:
a Johan Wicher.
3) Anne Marie Zeuthen, [skifte Voer herred gejstlig 8.5.1761 lbnr.21], var g.m. Arp Lytken Kopp, kapellan i Højby [i Ods herred] på Sjælland. B:
b Johan Kopp
4) Elisabeth Zeuthen g.m. Ditlev [Johansen] Mehl, præst i As og Klakring.

85 Mette Elisabeth Hass i Rårup. 28.2.1772, fol.387B.
E: Knud Plesner, degn i Rårup. B:
1) Anne Margrethe Plesner 5½
2) Dorthe Cathrine Plesner 3.

86 Johanne Marie Jørgensdatter i Sejet i Uth sogn. 27.9.1773, fol.389.
E: Niels Nielsen, skoleholder i Sejet. B:
1) Niels Nielsen 10
2) Inger Kirstine Nielsdatter 7
3) Jørgen Nielsen 4.
FM: morbror Peder Jørgensen.

87 Marie Margrethe [Nikolajsdatter] Langballe i Nebsager præstegård. 11.7.1774, fol.390.
E: Oluf [Jørgensen] Bang, præst i Nebsager og Bjerre. B:
1) Karen Elisabeth Bang 1¾.
FM:
1) morfar Nikolaj [Nielsen] Langballe, præst i Ovsted og Tåning
2) morfars bror Jørgen Langballe, forvalter på Barritskov.

88 Hans Hussendal, degn i Rårup. 19.6.1774, fol.392B.
E: Karen Dahl. LV: Hans Mortensen i Overby. B:
1) Birthe Kirstine Hussendal 15
2) Inger Johanne Hussendal 13
3) Anne Lisbeth Hussendal 12
4) Henrik Hussendal 11
5) Anne Cathrine Hussendal 8
6) Karen Hussendal 2.
FM: farbror, snedker på Frijsenborg gods.

89 Anne Marie Jensdatter i Uth degnebolig. 6.6.1777, fol.396B.
Enke efter Claus Pedersen Vær, degn i Uth og Tyrsted, [skifte 23.3.1747 lbnr.53]. B:
1) Thomas Harder, skoleholder i Ammitsbøl i Ødsted sogn
2) Jørgen Clausen [Harder], farver og trykker i Holstebro, [skifte Holstebro 21.5.1775 lbnr.241]. B:
a [Dorthe Marie Jørgensdatter 11]
b [Claus Kandelsdorf Jørgensen 8]
c [Johan Ludvig Jørgensen 6]
d [Jens Christian Jørgensen 3]
3) Marie Kirstine på Vestervig kloster.

90 Nikolaj [Hansen] Vandal, præst i Stouby og Hornum. 9.4.1778, fol.397B.
E: Charlotte Amalie Svale.
Testamente af 14.5.1770.

91 Anne Nielsdatter i Sejet i Uth sogn. 18.5.1778, fol.398B.
E: Niels Nielsen, skoleholder i Sejet. B:
1) et barn, der døde efter moderen.

92 Maren Pedersdatter i Vrigsted. 19.5.1778, fol.399B.
E: Jens Firup, skoleholder i Vrigsted. B:
1) Peder Jensen Firup i Nysted på Lolland
2) Maren Jensdatter Firup g.m. Christen Madsen i Neder Vrigsted
3) Niels Jensen Firup 19
4) Johanne Marie Jensdatter Firup 14.


Bjerre herred
Gejstlig skifteprotokol
1778-1817
C 35A-4


Side 744-756 brugt som gejstlig justitsprotokol 1779-1787, der ikke anføres.

93 Christian Carl [Hansen] Plesner, præst i Rårup, der døde 28.3.1778, side 3, 332.
E: Johanne Marie [Poulsdatter] Glud.
Testamente. A:
1) Karen Elisabeth Poulsen i Glud præstegård, der bestyres af mor Anne Margrethe Langballe, enke efter Poul Christian Clausen
2) Christian Carl Boserup, søn af testators søsterdatter Johanne Marie Langballe, hos morbror Poul Langballe i Vejle.

94 Marie Margrethe Hass i Rårup degnebolig. 31.12.1778, side 5.
E: Knud Plesner, degn i Rårup. B:
1) Christian Carl Plesner
2) Mette Elisabeth Plesner
3) Sofie Elisabeth Plesner
4) Dorthe Cathrine Plesner.

95 Cecilie Hirtznach i Kirkholm i As sogn. 28.4.1779, side 7.
Enke efter Jørgen [Bertelsen] Mossin, degn i Hylke, [skifte Voer herred gejstlig 12.1.1745 lbnr.2]. B:
1) Bertel Mossin, isenkræmmer i København
2) Drude Mette Mossin, død, var g.m. Niels Sandager, forvalter på Høgholm [i Tirstrup sogn på Djursland]. 1B:
a Øllegaard Sandager 8

96 Margrethe Jørgensdatter Davidsen i Barrit præstegård. 18.2.1780, side 13, 109.
E: Ditlev [Ditlevsen] Mehl, præst i Barrit og Vrigsted.
Testamente af 29.3.1770. A:
1) bror Florian Mehl, død. 2B:
a Ditlev Floriansen Mehl, student
b Sidsel Margrethe Mehl.
[Enkemandens far var Ditlev Nikolaj Mehl, badskær, prokurator og toldforvalter i Rudkøbing].

97 Cathrine Andersdatter i Bjerre Skolehus. 2.3.1780, side 15.
E: Søren Birk, skoleholder i Bjerre. B:
1) Abelone Cathrine Sørensdatter 21
2) Mette Kirstine Sørensdatter 19
3) Charlotte Sørensdatter 14
4) Birgitte Sørensdatter 12
5) Holger Sørensen 11.

98 Johanne Eriksdatter Herlev, ugift i Stouby. 22.7.1780, side 20.
A:
1) søster Madame Bering [dvs. Mette Eriksdatter Herlev] i Vejle.
Afdøde boede hos fæstebonden Peder Leret i Stouby på Rosenvold gods.
Afdøde var datter af Erik [Mortensen] Herlev, præst i Ølsted, [skifte Hatting herred gejstlig 12.7.1725 lbnr.15].

99 Gertrud Clausdatter Vær i Uth degnebolig. 9.5.1780, side 26.
E: Hans Niemann, degn i Tyrsted og Uth. B:
1) Claus Niemann
2) Hans Erik Niemann
3) Øllegaard Niemann g.m. [Christian] Schultz på Kolpengård [i Bryrup sogn]
4) Gertrud Riche Marie Niemann
5) Claudiane Niemann.

100 Abelone Pedersdatter i As degnebolig. 3.1.1782, side 36.
E: Poul Hass, degn i As og Klakring. B:
1) Dorthe Cathrine Hass.

101 Bevilling at være egen værge. 7.6.1782, side 38.
Bevilling at være egen værge for Mathæus Hansen Plesner, præst i Ørsted og Stenalt kapel, [begravet 29.9.1778]'s B:
1) Frederikke Dorthe Plesner
2) Inger Plesner
3) Barbara Plesner i Rårup præstegård
4) Sofie Amalie Plesner
5) Sara Plesner
under værge af deres bror Hans Filip Plesner, præst i Voer og Estruplund.

102 Hans Niemann, degn i Tyrsted og Uth. 2.12.1782, side 39, 53.
[Enkemand efter Gertrud Clausdatter, skifte 9.5.1780 lbnr.99]. B:
1) Claus Niemann
2) Hans Erik Niemann
3) Øllegaard Niemann g.m. [Christian] Schultz på Kolpengård [i Bryrup sogn]
4) Gertrud Riche Marie Niemann g.m. Bentzon, degn i Tyrsted og Uth
5) Claudiane Niemann.

103 Ditlev [Johansen] Mehl, præst i As og Klakring. 20.1.1783, side 51.
[Enkemand efter Elisabeth Jensdatter Zeuthen, begravet 3.4.1782]. B:
1) Villads Mehl
2) Maren Mehl.
[Elisabeth Zeuthens første ægteskab med Villads Bendixen Kopp, formand i As og Klakring, skifte Bjerre herred gejstlig 13.7.1753 lbnr.59. B:]
[3) Bendix Kopp]
[4) Jens Kopp, blind.]
[Afdødes far var Johan Ditlevsen Mehl, guldsmed i Viborg].

104 Hans Benjaminsen, degn i Skjold. 19.5.1783, side 55.
E: Christence Sørensdatter. LV: Meyer, vagtmester. B:
1) Maren Hansdatter 25
2) Christian Hansen 19
3) Benjamin Hansen 16.
FM: Tønne Sørensen i Hornumkær.

105 Christen Schiønning Davidsen, ugift student i Barrit præstegård. 18.12.1783, side 16.
Testamente af 18.3.1768.
A:
1) bror David Davidsen.

106 Mechtilde Sofie Clausen i Glud præstegård. 9.2.1784, side 63.
Enke efter Zoëga. A:
1) søster Mette Margrethe Clausen i Haderslev, enke efter Lorents Christian Zoëga, regimentsfeltskær. LV: svoger Jacob Glud til Jensgård [i Glud sogn]
2) søster, død. 1B:
a Marie Margrethe Glud g.m. [Jacob] Hanson til Lyngsbækgård [i Dråby sogn på Mols]
3) bror [Claus Henrik Clausen], død. 7B:
a Sofie Malene Clausen, enke efter Ditlevsen i Haderslev
b Henriette Augusta Clausen g.m. Nis Neumann i Uth
c Poul Christian Clausen, præst i Glud og Hjarnø
d Anne Jacobine Clausen
e Frederik Vilhelm Clausen 27 i København
f Henrik Georg Clausen 25, student
g Gottlieb Ernst Clausen 22, student.

107 Maren Rasmusdatter i Østrup. 25.2.1784, side 76.
E: Anders Andersen Boysen, skoleholder.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Christoffersen 21.
FM: farbror Jens Jørgensen i Stourup [i Skjold sogn].

108 Jens Firup, skoleholder i Vrigsted. 11.4.1788, side 78.
E: Sofie Kræfting (Krefting).
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 19.5.1778 lbnr.92]. B:
1) Peder Jensen Firup, student i København
2) Maren Jensdatter Firup g.m. Christen Madsen i Neder Vrigsted
3) Niels Jensen Firup, klokker og skoleholder i Larvik [i Norge]
4) Johanne Marie Jensdatter Firup 22.

109 Hans Hass, degn i Glud og Hjarnø. 7.10.1786, side 84.
E: Dorthe Cathrine [Blytækker]. B:
1) Poul Hass, degn i As og Klakring
2) Jørgen Hass, degn i Glud og Hjarnø
3) Mette Elisabeth Hass, [skifte 28.2.1772 lbnr.85], var g.m. Knud Plesner, [degn i Rårup]. 1B:
a Anne Margrethe Plesner
4) Marie Margrethe Hass, [skifte 31.12.1778 lbnr.94], var g.m. Knud Plesner, [degn i Rårup], søsterens enkemand. 3B:
a Christian Carl Plesner 13
b Mette Elisabeth Plesner
c Sofie Elisabeth Plesner
5) Dorthe Elise Hass i København, enke efter Nehrmann, fabrikant i det kongelige manufakturhus i Stege på Møn.
Desuden nævnes Jens Severin Hass i Horsens.

110 Else Sofie Schmidt i Rårup degnebolig. 14.11.1787, side 92.
E: Knud Plesner, degn i Rårup. B:
1) Helle Helene Plesner 7
2) Johan Filip Plesner 6
3) Johannes Plesner 5
4) Mogens Holger Plesner 4.
FM: W[ulf] S[igvard Pedersen] Rosenstand, præst i As og Klakring.

111 Jørgen Mikkelsen, skoleholder i Rårup. 12.11.1788, side 94.
E: Maren Rasmusdatter, [formentlig fejl for Maren Nielsdatter]. LV: Hans Adolf Høgh i Hjarnø mølle. A:
1) søster Barbara Mikkelsdatter, død. 1B:
a Mikkel Andersen i Onsbjerg på Samsø.

112 Oluf Bording, skoleholder i Barritskov. 7.2.1789, side 98.
E: Anne Cathrine Rasmusdatter. LV: [Jens] Bredal, forvalter på Barritskov. B:
1) Mette Olufsdatter 9
2) Johanne Olufsdatter 6.
FM: Brøndum i Hellebjerg mølle [i Klakring sogn], som beslægtet.

113 Maren Nielsdatter i Rårup skolehus. 10.1.1790, side 101.
Enke efter Jørgen Mikkelsen, skoleholder i Rårup, [skifte 12.11.1788 lbnr.111]. A:
1) bror Peder Nielsen Østergaard på Hjarnø
2) bror Rasmus Nielsen på Alrø, død. 6B:
a Jørgen Rasmussen på Alrø
b Jens Rasmussen 26
c Barbara Rasmusdatter g.m. Niels Pedersen på Alrø
d Ellen Rasmusdatter g.m. Jørgen Just på Alrø
e Anne Rasmusdatter g.m. Anders Jørgensen på Alrø
f Kirsten Rasmusdatter
3) søster Anne Nielsdatter g.m. Rasmus Jensen på Alrø
4) søster Karen Nielsdatter g.m. Niels Rasmussen på Hjarnø
5) søster Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Jørgen Sørensen Krag i Rårup.

114 Claus [Pedersen] Busch i Gammelby præstegård, præst i Stouby og Hornum. 28.12.1789, side 103, 111.
E: Johanne [Beesk Nielsdatter Rømer]. LV: Bloch, præst i Ørum. B:
2) Christian Busch 18
3) Eleonora Hedvig Busch 17
4) Niels Peder Busch 13
5) Abelone Krøyer Busch 11
6) Karen Actonie Busch 10.
FM:
1) farbror Busch, birkedommer i Fåborg på Fyn
2) morbror Johan Frederik Rømer.
Første ægteskab med Louise Margrethe Schwanenflügel, skifte 4.4.1769. B:
1) Caroline Christiane Busch.

115 Peder Johan Torning, degn i Stouby og Hornum. 7.6.1790, side 110.
E: Gedske Cathrine Vium, nu i Vejle. B:
1) Hans Torning
2) Sofie Amalie Torning
3) Peder Staal Torning.

116 Poul Christian Clausen, præst i Glud og Hjarnø. 5.1.1791, side 115.
E: Anne Margrethe Langballe.
Bevilling til uskiftet bo af 31.12.1790.

117 Claudiane [Nielsdatter] Munkeberg på Møgelkær. 12.4.1791, side 116.
Enke efter Laurids [Pedersen] Schade, præst i Stadil.
Afdøde var på besøg hos søstersøn [Jacob] Kruse, forpagter på Møgelkær.
Skiftet afholdes i Hind herred, [skifte Hind herred gejstlig 20.4.1791 lbnr.35].

118 Johanne Henriksdatter i Sejet [i Uth sogn]. 26.10.1792, side 120.
E: Niels Nielsen, skoleholder i Sejet. B:
1) Anne Nielsdatter 13.

119 David Davidsen, ugift student [79 år gammel], der døde i Barrit præstegård 7.4.1793, side 123, 177, 193, 227.
Testamente af 22.11.1786. A:
0) [forældre Jørgen Davidsen, præst i Odder, død 1.10.1733 g.m. Mette Margrethe Christensdatter Lyngby]
1) søster Øllegaard [Jørgensdatter] Davidsen i Odder præstegård, død [8.3.1748], var g.m. [Jens Andreasen Kragballe, præst i Odder, død 30.6.1788]. 3B:
a Anders Kragballe, præst i Odder
b Sofie Hedvig Kragballe g.m. Ditlev [Floriansen] Mehl, præst i Barrit og Vrigsted
c Karen Kragballe, død [9.9.1774], var g.m. Nikolaj [Nielsen] Langballe i Sneptrup, præst i Ovsted og Tåning. 2B:
1 Jens Kragballe Langballe 23, korporal i Randers
2 Karen Elisabeth Langballe g.m. Lund i Barrit præstegård. FM: farbror Poul Langballe på Stovgård [i Tørring sogn]
2) søster Ingeborg Cathrine [Jørgensdatter] Davidsen, [begravet 2.1.1784], var g.m. [Anders Frandsen] Raarup, præst i Ølsted. 6B:
a Frands Raarup, toldforvalter i Hillerød
b Jørgen Raarup, forvalter på Holbækgård [i Holbæk sogn] ved Randers
c Mette Margrethe Raarup g.m. Niels Jensen i Ølsted
d Marie Elisabeth Raarup g.m. Jonas Pedersen i Ølsted
e Hylleborg Raarup g.m. Skaaning, købmand i Horsens
f Gertrud Raarup g.m. Christen Olufsen Mørk på Palmelund i Stendrup i Hatting herred.
3) [bror Christen Skaaning Davidsen, begravet i Barrit]
4) [søster Margrethe Davidsen, begravet i Barrit].

120 Jacob [Jacobsen] Norup, præst i Urlev og Stenderup. 5.6.1793, side 158, 201.
E: Øllegaard Udsen. LV: [Laurids] Saaby, præst i Østbirk og Yding. B:
1) Hans Norup
2) Laurids Norup på Sjælland
3) Jesper Norup
4) Erhardt Norup
5) Elisabeth Marie Norup g.m. Broch, løjtnant på Østerbygård i Frederikshald i Norge
6) Hedvig Margrethe Norup g.m. [Johannes] Nygaard, forvalter i Egholm mølle [i Tørring sogn]
7) Gertrud Marie Norup
8) Dorthe Sofie Norup.

121 Bertel Christian Lind, skoleholder i Bjerre. 8.12.1793, side 185, 191.
E: Anne Birgitte Siersted. LV: Rasmus Jensen i Bjerre. B:
1) Elias Ludvig Bertelsen 19
2) Jørgen Ditlev Bertelsen 17
3) Nikolaj [Frederik] Bertelsen 15
4) Anne Kirstine Bertelsdatter 3.
FM: Anders Madsen, skoleholder.

122 Jens Gade, degn i Barrit og Vrigsted. 25.11.1793, side 189.
E: Lucie Braae.
Testamente af 24.8.1788. A:
1) hendes søster Sidsel Marie Braae, enke efter Christian Jensen i Skævlund i Rårup sogn. 5B:
a Jens Christiansen
b Peder Christiansen
c Hans Christiansen
d Maren Christiansdatter
e Anne Cathrine Christiansdatter.

123 Dorthe Cathrine Blytækker i Glud. 9.10.1794, side 197, 205.
Enke efter Hans Hass, degn i Glud og Hjarnø, [skifte 7.10.1786 lbnr.109]. B:
1) Poul Hass, degn i As og Klakring
2) Jørgen Hass, degn i Glud og Hjarnø
3) Mette Elisabeth Hass, [skifte 28.2.1772 lbnr.85], var g.m. Knud Plesner, degn i Rårup. 1B:
a Anne Margrethe Plesner g.m. Peder Dalhof, præst i Ring og Føvling
4) Marie Margrethe Hass, [skifte 31.12.1778 lbnr.94], var g.m. Knud Plesner, degn i Rårup, søsterens enkemand. 3B:
a Christian Carl Plesner, student
b Mette Elisabeth Plesner, der døde
c Sofie Elisabeth Plesner
5) Dorthe Elise Hass i København, enke efter Nehrmann, fabrikant i det kongelige manufakturhus i Stege på Møn.

124 Abelone Krøyer i Gammelby i Stouby sogn. 19.1.1796, side 208.
Enke efter Niels [Sørensen] Rømer, præst i Stouby og Hornum, [skifte 27.6.1752 lbnr.58]. B:
1) Eleonora [Hedvig] Rømer, død, var g.m. Hans Bagger på Brahesholm [i Vedtofte sogn] på Fyn. 5B:
a Christian Bagger 23¾, vintappersvend i København
b Frederik Bagger 22¾, fændrik
c Eleonora Hedvig Bagger g.m. [Laurids] Momme, præst i Stouby og Hornum
d Caroline Christiane Adolfine Bagger g.m. Christian Siersted, præst i Husby og Sønder Nissum
e Charlotte Amalie Friis Bagger
2) Christian Rømer, præst i Horne og Asdal, død. 2B:
a Marie Rømer
b Abelone Rømer
3) Johanne Beesk Rømer, død, var g.m. Claus [Pedersen] Busch, præst i Stouby og Hornum, [skifte 28.12.1789 lbnr.114]. 5B:
a Christian Busch 25, student
b Eleonora Hedvig Busch
c Niels Peder Busch 27, i Fåborg
d Abelone Krøyer Busch
e Karen Actonie Busch
4) [Johan] Frederik Rømer, forpagter på Stærkær [i Gerning sogn]
5) Karen Friis Rømer i Vejle, enke efter [Niels] Ottesen, faktor, [skifte Vejle 21.11.1791 lbnr.374]
6 Søren Rømer, præst i Fjaltring og Trans.

125 Christian Bloch, præst i Ørum og Daugård. 29.8.1796, side 221, 251, 273.
E: Eleonora Lang. B:
1) Christian Bloch 25, student i Århus
2) Christine Bloch 24
3) Andrine Bloch 24
4) Isabelle Bloch 23
5) Søren Bloch 21
6) Christiane Caroline Bloch 17
7) Maren Loss Bloch 15.

126 Niels Madsen Friis i Gammelby degnebolig, degn i Stouby og Hornum. 28.10.1796, side 233, 243.
E: Magdalene Margrethe Siersted. LV: [Laurids] Momme, præst i Stouby og Hornum. B:
1) Anne Rebekka Friis 14
2) Jacob Mathias Friis 9
3) Peder Schandorff Friis 6.
FM:
1) farbror Laurids Friis, hofviolong i København
2) mosters mand Anders Madsen, degn i Bjerre.

127 Gedske Cathrine Vium i Stouby sogn. 16.2.1797, side 242, 246.
Enke efter Peder Johan Torning, degn i Stouby og Hornum, [skifte 7.6.1790 lbnr.115]. B:
1) Sofie Amalie Torning 30 i Holstebro
2) Peder Staal Torning 21 på Palsgård.

128 Poul Hass, degn i As og Klakring. 6.12.1797, side 254, 284.
Enkemand efter [Abelone Pedersdatter, skifte 3.1.1782 lbnr.100]. B:
1) Dorthe Cathrine Hasse.
FM: farbror Jørgen Hass, degn i Glud.

129 Jørgen Esbensen, skoleholder i Vrigsted. 15.5.1798, side 270, 276.
E: Irmgard Enevoldsdatter. LV: Laurids Jensen i Over Vrigsted. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 9
2) Karen Marie Jørgensdatter 4
3) Abelone Jørgensdatter 6 uger.
FM: farfar Esben Hansen i Gammelby.
Desuden nævnes afdødes bror Jens Esbensen.

130 Ingvar Bentsen, degn i Tyrsted og Uth. 3.6.1798, side 271, 277, 287.
E: Gertrud Erika Niemann. LV: [Peder] Schandorff, præst i Tyrsted og Uth. A:
1) [søster] Johanne Marie Bentsen i Uth degnebolig.
FM: Rasmus Nielsen i Uth.

131 Eleonora Hedvig Bagger i Gammelby præstegård. 24.7.1798, side 281.
E: Laurids Momme. præst i Stouby og Hornum. B:
1) Oluf Peder Momme 7
2) Hans Bagger Momme 6
3) Laurids Jacob Momme 1½
4) Julius Didrik Bagger 10 uger.
FM: [Peder] Brøchner, forvalter på Rosenvold.

132 Johanne Frandsdatter i Klakring skole. 15.4.1799, side 292.
Enke efter [Søren Hansen]. B:
2) Hans Sørensen, skoleholder i Klakring.
Første ægteskab med [Anders Nielsen, skoleholder i Klejs, skifte 1.3.1763 lbnr.75]. B:
1) Niels Andersen i Hornsyld [i Nebsager sogn], død. 3B:
a Anders Nielsen 12
b Jørgen Nielsen 10
c Søren Nielsen 8½.
(Se skifte efter afdødes mands bror Mads Hansen og hustru Inger Helene Bech i Sæby 23.1.1794 lbnr.203).

133 Petronelle Christine [Pedersdatter] Udsen i Nørre Aldum [i Stenderup sogn, nu i Hatting herred]. 2.12.1799, side 294, 317.
Enke efter Tønnes [Rasmussen] Lihme, præst i Sejling og Sinding i Hids herred.
Afdøde havde fledføringskontrakt med Jørgen Pedersen i Nørre Aldum, hvis enke er g.m. Niels Nielsen sst.

134 Anne Birgitte Siersted i Bjerre. 10.12.1799, side 297, 298.
E: Anders Madsen, degn i Bjerre
Første ægteskab med Bertel Christian Lind, skoleholder i Bjerre, skifte 8.12.1793 lbnr.121. B:
1) [Elias] Ludvig Bertelsen 25
2) Jørgen Ditlev Bertelsen 23, er dum
3) Nikolaj Frederik Bertelsen 21
4) Anne Kirstine Bertelsdatter 8.

135 Sofie Hedvig Kragballe i Barrit præstegård. 14.12.1799, side 298.
E: Ditlev [Floriansen] Mehl, præst i Barrit og Vrigsted.
Bevilling til uskiftet bo af 12.10.1792.

136 Anders Andersen, skoleholder i Østrup. 14.5.1800, side 301.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: [Christian Carl] Plesner, præst i Glud. B:
1) Karen Marie Plesner 15.
FM: fasters mand Laurids Henriksen i Bjerre.

137 Johanne Marie [Poulsdatter] Glud i Rårup. 15.7.1800, side 303, 325.
Enke efter Christian Carl [Hansen] Plesner, præst i Rårup, [skifte 28.3.1778 lbnr.93]. A:
0) [forældre Poul Nielsen Glud, præst i Glud og Hjarnø og hustru Marie Margrethe Dreyer]
1) bror [Hans Poulsen] Glud, konsistorialråd, [præst i Glud og Hjarnø], død. 1B:
a Marie Margrethe Glud g.m. [Jacob] Hanson til Lyngsbækgård [i Dråby sogn på Mols]
2) bror [Jacob] Glud, kancelliråd, til Jensgård [i Glud sogn], død. 5B:
a [Poul] Glud til Jensgård
b Hans [Juul] Glud til Mølgård [i Havbro sogn]
c Søren [Christian] Glud til Vinderslevgård [i Vinderslev sogn]
d Niels Glud på Møgelkær [i Rårup sogn]
e Marie Margrethe Glud, enke efter Hansen på Mølgård
3) søster Karen Elisabeth [Poulsdatter] Glud g.m. [Nikolaj Nielsen] Langballe i Sneptrup, præst i Ovsted og Tåning, [skifte Voer herred gejstlig 22.3.1790 lbnr.63]. B:
a Poul Glud Langballe i Vejle
b Niels Langballe i Haderslev
c Anne Langballe g.m. [Søren Pedersen] Bagge i Sneptrup, præst i Ovsted og Tåning
d Anne Margrethe Langballe, enke efter [Poul Christian] Clausen, præst i Glud og Hjarnø
e Ingeborg Dorthe Langballe g.m. Oluf Andersen Thone, [snedker] i Horsens

138 Bodil Gertrud Siersted i Bjerre. 29.11.1800, side 319.
E: Anders Madsen, degn i Bjerre. A:
0) [forældre Niels Hansen Siersted, præst i Tyrsted og Uth, skifte Hatting herred gejstlig 5.4.1773 lbnr.44] og hustru Mechtilde Kirstine Nielsdatter Munch]
1) søster Magdalene Margrethe Siersted, enke efter Nis [Madsen] Friis, degn i Gammelby, [skifte 28.10.1796 lbnr.126]
2) søster Anne Birgitte Siersted, skifte 10.12.1799 lbnr.134.
Første ægteskab med [Bertel Christian] Lind, skoleholder i Bjerre, [skifte 8.12.1793 lbnr.121]. 4B:
a [Elias] Ludvig Bertelsen
b Jørgen Ditlev Bertelsen 26, er dum
c Nikolaj Frederik Bertelsen 24 på Hanstedgård
d Anne Kirstine Bertelsdatter 9.
3) bror Hans Nikolaj Siersted, forpagter på Christiansø ved Bornholm
4) søster Anne Kirstine Siersted, [skifte Hatting herred gejstlig 30.1.1788 lbnr.48]
Første ægteskab med Jacob [Zacharias Jacobsen] Hyphoff i Tyrsted. 4B:
a Jacob Zacharias Hyphoff 26, hører i Horsens latinskole
b [Mechtilde] Helene Hyphoff g.m. Hjort, præst i Frøslev på Mors
c Erhardine Hyphoff 21 hos stedfar [Peder] Schandorff, præst i Tyrsted og Uth
d Niels Siersted Hyphoff 18
5) søster Marie Sofie Siersted, død, var g.m. Fabech, dragon i Christrup. 1B:
a Niels Fabech
6) søster Ulrikke Antoinette Siersted i Århus hospital.

139 Anne Sørensdatter i Urlev, der døde 2.5.1801, side 324.
E: Jørgen Bang, skoleholder i Urlev.
Bevilling til uskiftet bo.

140 Karen [Dahl] i Rårup. 8.12.1801, side 335.
Enke efter [Hans] Hussendal, [skifte 19.6.1774 lbnr.88]. B:
1) Birthe Kirstine Hussendal
2) Inger Johanne Hussendal
3) Anne Lisbeth Hussendal g.m. Henrik Jacob Rasmussen, forpagter på Brobygård [i Sønder Broby sogn] på Fyn
4) Anne Cathrine Hussendal
5) Karen Hussendal g.m. Christian Ludvig Rasmussen, degn i As [og Klakring]

141 Jens Severin Møller, student i Barrit præstegård. 13.1.1802, side 336.
A:
1) mor [Sidsel Margrethe Floriansdatter] Mehl i Horsens, enke efter [Rasmus] Bolt i Horsens, [skifte Horsens 29.7.1801 lbnr.2068]
Mors første ægteskab med [Abel Helms, skifte Horsens 5.12.1781 lbnr.1662]. B:
1) søster Abel Margrethe Møller på Christianshavn i København, enke efter Buchhalf, forvalter [på Korsøgård i Simested sogn]
2) bror Niels Møller 30, underofficer på Holmen i København
3) bror Adam Møller 28, snedkersvend i Horsens.
Mors andet ægteskab med Jens Nielsen Møller, købmand i Horsens, skifte Horsens 31.1.1797 lbnr.1967] B:
4) halvsøster Abel Margrethe Møller 18
5) halvbror Florian Ditlev Møller 11.
Begge halvsøskende hos mor g.m. Bolt i Horsens.
FM: [morbror Ditlev Floriansen] Mehl, præst i Barrit og Vrigsted.

142 Maren Groth Mehl i Glud præstegård. 3.5.1802, side 339, 347.
Enke efter [Wulf Sigvard Pedersen] Rosenstand, præst i As og Klakring. B:
1) Ditlev Mehl Rosenstand 17
2) Elisabeth Zeuthen Rosenstand 13
3) Holger Rosenstand 12
4) Peder Rosenstand 10.
FM:
1) farbror Rosenstand, revisor i København
2) [Bendix] Pødenfant, degn i Barrit g.m. faster [Georgia Frederikke Rosenstand
3) morbror Villads Mehl i Ringkøbing
4) morbror Bendix Kopp på Ørregård
5) [Jens Holgersen] Assenius, præst på Endelave.

143 Verner Meyer, præst i Skjold. 14.6.1802, side 345.
E: Christine Elisabeth [Hansdatter] Saaby.
Bevilling til uskiftet bo af 1.6.1802.

144 Christian Lauridsen Killendal, degn i Ørum og Daugård. 11.9.1803, side 355, 364.
E: Anne Cathrine Knudsdatter. LV: Mikkel Kjær til Ørumgård. B:
2) Johanne Kirstine Killendal 13
3) Knud Killendal 11.
FM: Emil Worm, præst i Ørum og Daugård.
Af første ægteskab B:
1) Christian Killendal 22, i farverlære i Århus.
FM: [Christian Frederik] Laulund, præst i Ørum og Daugård.

145 Øllegaard Kirstine Mortensdatter i Klejs [i Rårup sogn], der døde 6.12.1803, side 358.
E: Mads Andersen, skoleholder i Klejs. Børn er alle myndige.
Der afholdes intet skifte.

146 Kirsten Jørgensdatter i Vrigsted skolehus. 28.8.1803, side 358.
A:
1) mor Irmgard Enevoldsdatter g.m. Morten Madsen, skoleholder i Vrigsted
2) søster Karen Marie Jørgensdatter
3) søster Abelone Jørgensdatter
4) halvbror Jørgen Mortensen 4
5) halvbror Enevold Mortensen 2.
FM: afdødes farbror Hans Esbensen i Gammelby.
Arv efter afdødes far Jørgen Esbensen, skifte 15.5.1798 lbnr.129.

147 Jeppe Rasmussen Nørring, degn i Urlev og Stenderup. 19.4.1806, side 359, 380.
E: Ellen Kirstine Borch. LV: Brandt, personlig kapellan i Urlev og Stenderup. B:
1) Claus Jepsen i København
2) Christian Jepsen, bendrejer i Horsens
3) Hans Jepsen, snedker på Boller
4) Abel Cathrine Jepsdatter, [skifte Boller og Møgelkær 4.5.1805 lbnr.1013], var g.m. Christian Hansen, skovfoged i Tyrsted. 4B:
a Karen Christensdatter 12
b Jeppe Christensen 10
c Ellen Kirstine Christensdatter 8
d Christiane Christensdatter 6
5) Charlotte Amalie Jepsdatter
6) Marianne Jepsdatter g.m. Jens Mølsted, tømrer i Ølsted
7) Frederikke Jepsdatter i Horsens
8) Else Marie Jepsdatter på Palsgård.

148 Oluf [Jørgensen] Bang, præst i Nebsager og Bjerre. 2.6.1806, side 362.
E: Vita Elisabeth [Lauridsdatter] Krag.
Bevilling til uskiftet bo af 2.6.1806.

149 Oluf Nielsen Bech, [der døde 4.6.1806], side 363.
E: Anne Mørk Galten.
Bevilling til uskiftet bo af 2.6.1806.

150 Knud Plesner, degn i Rårup. 6.2.1807, side 365, 388.
E: Kirsten Stensballe. LV: [Poul] Glud til Jensgård. B:
4) Johan Filip Plesner, degn på Endelave
5) Helle Helene Plesner 27, der ægter Frederik Serridslev, degn i Rårup
6) Johannes Plesner 25, købmandskarl i Helsingør
7) Jens Jacob Kruse Plesner 11. FM: Glud, forpagter på Møgelkær.
[Første ægteskab med Mette Elisabeth Hass, skifte 28.2.1772 lbnr.85]. 1B:
1) Anne Margrethe Plesner g.m. [Peder] Dalhof, præst i Ønslev og Eskilstrup på Falster
[Andet ægteskab med Marie Margrethe Hass, skifte 31.12.1778 lbnr.94]. B:
2) Christian Carl Plesner, degn i Urlev og Stenderup
3) Sofie Elisabeth Plesner g.m. Ditlev Monrad, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensted.

151 Jens Gylling, degn i Nebsager og Bjerre. 31.7.1807, side 382, 399.
E: Anne Mathiasdatter. LV: Peder Rasmussen i Nebsager. B:
1) Peder Johan Gylling 8.
FM: født værge Peder Gylling, skolelærer i Tvingstrup i Ørridslev sogn.

152 Birgitte Kirstine Mortensdatter Glassow i Bjerre, der døde 27.1.1808, side 385.
E: Anders Madsen, degn i Bjerre.
Testamente af 31.12.1801.

153 Charlotte Amalie Svale i Barrit. 6.3.1808, side 385, 403.
Enke efter Nikolaj [Hansen] Vandal, præst i Hornum og Stouby, [skifte 9.4.1778 lbnr.90].
Hans A:
1) søstersøn Hans Olufsen von Milen i København
2) søstersøn Laurids Olufsen von Milen, død. 2B:
a Jacob Johannes Lauridsen 10
b Hans Nikolaj Lauridsen 8
3) søstersøn Nikolaj Vandal von Milen, købmand og fattigforstander i København
4) søsterdatter Christiane Methea vin Milen g.m. Hans Andersen Zøylner, vagtmester i Roskilde.
Hendes arvinger kendes ikke.

154 Jørgen Bang, skolelærer i Bækskov i Urlev sogn. 25.10.1808, side 391, 392, 406.
Enkemand efter Anne Sørensdatter, der døde 2.5.1801, bevilling til uskiftet bo lbnr.139. B:
1) Sara Bang 29
2) Marianne Bang 26
3) Michael Bang, over- og underrets prokurator i Dronninglund i Vendsyssel.

155 Magdalene Margrethe Siersted i Neder Bjerre. 12.11.1808, side 392, 398, 402.
Enke efter Niels Madsen Friis, degn i Stouby og Hornum, [skifte 28.10.1796 lbnr.126]. B:
1) [Anne] Rebekka Friis 26 i Tyrsted præstegård
2) Jacob Mathias Friis 21, møllersvend i Røde mølle
3) Peder [Schandorff] Friis 17 i Sønder Bjerre.
FM: [Peder] Schandorff, præst [i Tyrsted og Uth].

156 Anne Jensdatter i Glud degnebolig. 2.1.1810, side 407.
E: Jørgen Hass, degn i Glud. B:
1) Hans Hass 13.

157 Ellen Kirstine Borch i Stenderup degnebolig. 16.2.1810, side 411.
Enke efter Jeppe [Rasmussen] Nørring, degn i Urlev og Stenderup, skifte 19.4.1806 lbnr.147]. B:
1) Claus Jepsen i København
2) Christian Jepsen, bendrejer i Horsens
3) Hans Jepsen, snedker på Boller
4) Abel Cathrine Jepsdatter, [skifte Boller og Møgelkær 4.5.1805 lbnr.1013], var g.m. Christian Hansen, skovfoged i Tyrsted. 4B:
a Karen Christensdatter 16
b Jeppe Christensen 14
c Ellen Kirstine Christensdatter 12
d Christiane Christensdatter 10
5) Charlotte Amalie Jepsdatter på Petersholm i Lundum sogn
6) Marianne Jepsdatter g.m. Jens Mølsted, tømrer på Ølsted mark
7) Frederikke Jepsdatter g.m. Peder Jensen, sandgraver i Horsens
8) Else Marie Jepsdatter g.m. Mikkel Sørensen på Nøttrup mark i Rårup sogn.

158 Margrethe Jørgensdatter i Klakring skolehus. 7.6.1815, side 417.
E: Hans Sørensen, skolelærer. B:
1) Søren Hansen 20
2) Jørgen Hansen 17
3) Peder Hansen 4
4) Johanne Marie Hansdatter
5) Johanne Hansdatter.
FM: morbror Jørgen Jørgensen i Klakring.

159 Anne Cathrine Laurentin i Nebsager, der døde 24.11.1815, side 419.
E: [Niels] Basse, præst i Nebsager og Bjerre.
Bevilling til uskiftet bo af 20.7.1815.

160 Mads Andersen, skolelærer i Klejs [i Rårup sogn]. 4.6.1816, side 421.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen.
Første ægteskab med [Øllegaard Kirstine Mortensdatter, der døde 6.12.1803 lbnr.145]. B:
1) Madsen
2) M. Madsen
3) Kirsten Madsdatter g.m. Rasmus Olufsen.

161 Johanne Margrethe Brøchner i Gammelby. 2.9.1817, side 422.
E: Laurids Momme, præst i Stouby og Hornum. B:
1) Hans Brøchner Momme 18
2) Jørgen Henning Momme 12
3) Hedvig Margrethe Momme
4) Mette Marie Momme.
FM: [morbror] Georg Frederik Brøchner, præst i Taulov.

SLUT


Brusk herred
Gejstlig skifteprotokol

[1683-1715]    [1767-1802]    [1802-1812]   
[1748]   


Brusk herred
Gejstlig justits- og skifteprotokol 1685-1715
Heri: Skifteprotokol 1683-1715
C 37G-1


1 Bertel Christensen, præst i Kolding Hospital. 16.8.1686, fol.14B.
E: Karen Madsdatter. LV: Anker Mogensen. B:
1) Christian Bertelsen
2) Margrethe Bertelsdatter
3) Sofie Bertelsdatter.
FM: Niels Pedersen Vred, præst i Kolding hospital.

2 Jens Jensen [Herslev], præst i Herslev og Viuf. 12.10.1687, fol.15B.
E: Ellen Jensdatter. B:
1) Jens Jensen
2) Jacob Jensen
3) Frederik Jensen
4) Dorthe Jensdatter.
FM:
1) Jens Christensen i Fredericia
2) Peder Clausen Emmerlev, præst i Eltang og Vilstrup
3) Henrik [Johansen] Morville, præst i Herslev og Viuf
4) Hans Olufsen i Follerup.

3 Anker Mogensen, slotspræst i Kolding og præst Almind. 8.8.1687, fol.31.
E: Agathe Davidsdatter Foss. LV: svoger Baltser Nielsen, borgmester i Kolding. B:
1) David Anchersen
2) Karen Ankersdatter g.m. Rasmus Clausen Sager, kapellan i Kolding og præst i Almind
3) Inger Ankersdatter
4) Anne Ankersdatter
5) Sofie Charlotte Ankersdatter
6) Dorthe Marie Ankersdatter.
FM:
1) farbror Poul Mogensen i Kolding
2) Laurids Davidsen Foss, præst i Pjedsted og Gårslev
3) Anton Davidsen Foss, præst i Agerskov
4) Niels Lauridsen Fogh, præst i [Øster] Starup og Nebel.

4 Henrik [Johansen] Morville, præst i Herslev og Viuf. 19.3.1688, fol.36B.
Enke efter [Kirsten Gregersdatter Krag]. B:
1) Niels Morville
2) Gregers Morville
3) Morten Morville
4) Peder Morville
5) Karen Morville
6) Anne Cathrine Morville.
FM:
1) farbror Gerhard Morville, rektor i Middelfart
2) morbror Thomas Krag, rektor i Horsens
3) mosters mand Oluf [Jensen Holmbo], præst i Torrild og Vedslet.

5 Maren Pedersdatter i Kolding. 24.8.1688, fol.45B.
E: Anker Anchersen, præst i Kolding. B:
1) Peder Anchersen
2) Mathias Anchersen
3) Morten Anchersen
4) Dorthe Ankersdatter
5) Anne Ankersdatter.
FM: morbror Ude Pedersen [Kolding], præst i Gosmer og Halling.

6 Niels Pedersen [Vred], præst i Kolding hospital. 10.12.1688, fol.48B.
E: Margrethe Bertelsdatter. B:
1) Bertel Nielsen
2) Peder Nielsen
3) Christian Nielsen
4) Karen Nielsdatter.
Desuden nævnes Christian Bertelsen i Ebeltoft.

7 Agathe Davidsdatter Foss i Kolding. 30.4.1694, fol.50B.
Enke efter Anker Mogensen, slotspræst i Kolding og præst i Almind, skifte 8.8.1687 lbnr.3. B:
1) David Anchersen
2) Karen Ankersdatter g.m. Rasmus Clausen Sager, kapellan i Kolding og præst i Almind
3) Inger Ankersdatter
4) Anne Ankersdatter g.m. Jacob Bentsen, pottemager
5) Sofie Charlotte Ankersdatter
6) Dorthe Marie Ankersdatter.
FM:
1) Laurids [Davidsen] Foss, præst i Pjedsted og Gårslev
2) Niels [Lauridsen] Fogh, præst i [Øster] Starup og Nebel.

8 Karen Ankersdatter i Kolding. 1694, fol.55.
E: Rasmus Clausen Sager, kapellan i Kolding og præst i Almind. B:
1) Claus Rasmussen
2) Agathe Rasmusdatter.
3) Manasse Rasmussen
FM: mosters mand Jacob Bentsen, pottemager i Kolding.

9 Christen Madsen Avlum (Aulin) i Påby præstegård, præst i Harte og Bramdrup. 8.7.1694, fol.57B.
E: Lene Henriksdatter Rafn. LV: bror Johan Henriksen Rafn i Kolding. A:
1) bror Jørgen Madsen Avlum, [præst i Velling i Hind herred], død. 4B:
a Mads Jørgensen, bartskær, død. Børn i Amsterdam
b Jens Jørgensen, sejler på Ostindien
c Johanne Jørgensdatter g.m. Jens Thomsen i Kirkeby i Velling sogn i Bøvling amt
d Kirsten Jørgensdatter g.m. Jens Bentsen i Vandel i Randbøl sogn
2) søster, død. 1B:
a Margrethe Jensdatter g.m. Niels Gydesen i Brødsgård i Harte sogn.

10 Rasmus Clausen Sager, kapellan i Kolding og præst i Almind. 22.10.1698, fol.62B, 100.
E: Anne Marie Møller. LV: Bertel Pedersen, herredsfoged i Anst, Jerlev og Slavs herreder. B:
4) Efraim Rasmussen Sager 24 uger.
FM:
1) Bendix Thode, apoteker i Kolding
2) Claus Adolf Møller.
[Første ægteskab med Karen Ankersdatter, skifte 1694 lbnr.8]. B:
1) Claus Rasmussen Sager 11
2) Agathe Rasmusdatter Sager 9
3) Manasse Rasmussen Sager 7.
FM:
1) Laurids Davidsen Foss, præst i Pjedsted og Gårslev
2) Jacob Bentsen.

11 Niels Lauridsen Fogh, præst i [Øster] Starup og Nebel. 19.6.1699, fol.77B.
E: Maren Hansdatter. LV: Laurids Davidsen Foss, præst i Pjedsted og Gårslev. B:
1) Laurids Nielsen Fogh 18
2) Mette Nielsdatter Fogh 16.
FM:
1) født værge Josias Outzen, forpagter på Gieldstoft i Gram herred
2) født værge Ditlev Outzen, ridefoged i Hviding og Rangstrup herreder.

12 Anne Jeremiasdatter Wulf i Kolding. 14.5.1700, fol.96.
[Enke efter Anker Sørensen, præst i Kolding, død 16.11.1682]. B:
1) Anker Anchersen, præst i Kolding
2) Søren Anchersen, [præst i Ringkøbing og Rindum], død, B:
a Anker Sørensen, [præst i Sønder og Nørre Bork] på egen og øvrige arvingers vegne
3) Abigael Ankersdatter
4) Jeremias Anchersen, [præst i Tyrsted og Uth]
5) Mette Ankersdatter ved [søn?] Gert Langemark
6) Anneke Ankersdatter g.m. Joachim [Lauridsen] Brodersen, præst [i Randlev og Bjerager].

13 Søren [Sørensen] Vejby, kapellani Kolding og Præst i Almind. 2.12.1704, fol.108B.
E: Anne Marie Møller. LV: Hans Lund.
Enkens første ægteskab med [Rasmus Clausen Sager, skifte 22.10.1798 lbnr.10]. B:
3) Efraim Rasmussen Sager.
FM: morbror Claus Adolf Møller i Kolding.
[Hans første ægteskab med Karen Ankersdatter, skifte 1694 lbnr.8]. B:
1) Claus Rasmussen Sager
2) Manasse Rasmussen Sager.
FM: Hans Madsen.

14 Afkald i Grenå. 13.11.1704, fol.128B.
Afkald fra Henrik Jensen Jerne i Grenå for arv efter
1) far Jens Hansen Jerne, præst i Hammelev og Enslev
2) bror
3) farbror.
[Mosters mand] Christen Madsen [Avlum, præst i Harte og Bramdrup, skifte 8.7.1694 lbnr.9] var formynder for arvingen.
Afkaldet underskrives af arvingens [sted]far Niels Christensen og svoger Jens Sørensen.

15 Peder Ibsen Kragelund, præst i [Øster] Starup og Nebel. 23.4.1708, fol.138.
E: Mette Nielsdatter [Fogh]. LV: Anders [Pedersen] Horne, præst i Skanderup i Anst herred. B:
1) Bodil Marie Pedersdatter Kragelund 6.
FM: Christian Kjærulf, præst i [Øster] Starup og Nebel.

16 Anders Iversen Bruun, præst i Herslev og Viuf. 10.6.1709, fol.149B.
E: Maren Sørensdatter Bork. LV: Christen [Sørensen] Bork, præst i Fredericia Trinitatis og Vejlby. B:
1) Søren Andersen Bruun 16
2) Kirsten Andersdatter Bruun 15
3) Marie Andersdatter Bruun
4) Johanne Andersdatter Bruun.
FM:
1) Frederik [Christian] Lehmeyer, kapellan i Kolding og præst i Almind
2) Herman Balthazar Spleth, præst i Herslev og Viuf.

17 Oluf [Jochumsen] Bützow, præst i Kolding hospital. 2.4.1708, fol.164.
E: Margrethe Bertelsdatter. LV: Jens Fly, hospitalsforstander i Kolding. B:
1) Niels Jochum Bützow 21
2) Henrik Christoffer Bützow 18
3) Pernille (Parnelle) Olufsdatter 13.
FM: Lorents [Mathiasen] Bache, præst i Kolding hospital.

18 Herman Spleth, præst i Herslev og Viuf. 6.2.1711, fol.172B.
E: Kirsten Andersdatter Bruun. LV: farbror Johanne Iversen Bruun.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes
1) enkens mor Maren [Sørensdatter Bork], enke efter Anders [Iversen] Bruun, præst i Herslev og Viuf, [skifte 10.6.1709 lbnr.16]
2) Lyder Spleth [til Erholm i Rørup sogn på Fyn] g.m. Karen Johansdatter Borchenfeldt.

19 Birgitte Thomasdatter i [Nørre] Stenderup præstegård [i Eltang sogn]. 6.5.1711, fol.177.
E: Peder Clausen Emmerlev, præst i Eltang og Vilstrup.
Første ægteskab med [Jacob Sørensen, præst i Lintrup og Hjerting]. B:
1) Søren Lintrup, professor [og kongelig konfessionarius] i København.

20 Manasse [Rasmussen] Sager i Kolding. 15.7.1712, fol.178B.
Afkald fra A:
1) bror Claus Sager
2) søster Agathe Sager
3) bror Efraim Sager.
FM:
1) Hans Madsen Banke, kirurg i Kolding
2) Peder Helt
3) Claus Adolf Møller.
[Afdødes far var Rasmus Clausen Sager, skifte 22.10.1698 lbnr.10].


Brusk herred
Gejstlig skifteprotokol
1767-1802
C 37G-2


21 [Mathias Lorentsen] Bakke, præst i Kolding. 28.9.1767, fol.4.
E: Ursula Margrethe [Bruun]. LV: [Oluf Nielsen] Westphal, kapellan i Kolding og præst i Almind. B:
1) Lorents [Andreas] Bakke 20, kollega i Kolding latinskole
2) Marie Magdalene Bakke 19
3) Johannes Bakke, i 3. lektie i Kolding latinskole
4) Anne Bakke 16
5) Johanne Cathrine Bakke 14
6) [Johan Henrik Bakke] 13.
FM:
1) [Jacob Sørensen] Ørsted, rektor i Kolding latinskole
2) Johannes Vissing, vejer og måler i Kolding
3) [Peder Madsen] Hegelund, præst [i Kolding hospital]
4) [Hans] Junghans, [borgmester] i Kolding
5) [Jens Ottosen] Højer, præst i [Øster] Starup [og Nebel].

22 Jens Møller, degn i Herslev og Viuf. 16.5.1770, fol.35.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Friborg, præst i Herslev og Viuf. B:
1) Christian Jensen 22
2) Søren Jensen 19
3) Johanne Jensdatter 16
4) Daniel Blikkenborg Jensen 11
5) Else Jensdatter 6.
FM:
1) Peder Bentsen
2) Niels Iversen i Herslev
3) Peder Jensen i Herslev
4) Hans Udsen i Herslev.

23 Johannes Mathiasen, skoleholder i Ågård [i Øster Starup sogn]. 19.2.1770, fol.36B.
E: Else Andersdatter. LV: Jeppe Andersen. B:
1) datter, død, var g.m. Henrik Bertelsen i Ågård. 2 børn, hvis navne ikke angives.

24 Anne Malene Friede i Almind. Skifte slut 7.2.1764, fol.38B, 169B.
Enke efter Niels [Pedersen] Tuxen (Tøxen), [præst i Verst og Bække i Anst herred], død i Almind 1755].
Uindløst arv for følgende personer overgår efter 15 år til kongens kasse:
1) Peder Christian Leth
2) Thomas Tuxen
3) Margrethe Tuxen
4) Kirsten Tuxen.
Afkald 6.2.1770 fra søstersøn Søren Jessen.

25 Jacob [Sørensen] Ørsted, rektor i Kolding latinskole. 3.5.1771, fol.38B.
A:
0) far [Søren Jacobsen Ørsted, præst i Haraldsted og Allindemagle]
1) bror Christian Ørsted i Slagelse, død [8.5.1761]. 7B:
a Engelke Cathrine Ørsted, døbt 1.5.1744
b Anne Benedikte Ørsted, døbt 20.7.1747
c Jacob Albert Ørsted, døbt 2.8.1748
d Vilhelm Fogh Ørsted, døbt 8.8.1749
e Søren Christian Ørsted, døbt 9.9.1750
f Johannes Ørsted, døbt 30.6.1751
g Laurids Gerhard Ørsted, døbt 6.10.1758
2) halvbror Henrik Vissing Ørsted, præst i Hederum i Akershus stift i Norge
3) halvbror Christoffer Ørsted, aktør ved komediehuset i København
4) halvbror Peder Kane Ørsted
5) halvsøster Engelke Ørsted g.m. Frederik Monrad, præst i Jarlsberg i Norge
6) halvsøster Cecilie Ørsted, enke efter Gamst, løjtnant i Slagelse.

26 Anne Margrethe Iversen i Kolding. 17.2.1773, fol.71, 225B.
E: Hans Jochum Tellemann, skoleholder i Kolding. B:
1) Maren Christine Hansdatter 2
2) Hans Jørgensen Hansen 6 mdr.
Bevilling af 27.7.1781 at børnenes arv overføres til Jerslev herred gejstlige jurisdiktion, da enkemanden nu er degn i Dronninglund.

27 Laurids Schurmann Bagger, ugift personlig kapellan i Harte og Bramdrup. 7.9.1772, fol.73B.
A:
1) bror Corfitz Schurmann Bagger, forvalter på Åstrupgård på Sjælland.
Afdøde havde været hører i Fredericia latinskole.

28 Jes Johansen, degn i [Øster] Starup og Nebel. 24.6.1772, fol.80B, 95, 104, 166, 290B.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Oluf Madsen i Starup, Niels Jessen i Ødsted, der ægter enken. B:
4) Mette Jesdatter.
FM:
1) Jacob Iversen i Starup
2) Anders Pedersen Lunde i Drengsted i Døstrup sogn i Trøjborg jurisdiktion.
Af første ægteskab B:
1) Johan Jessen i København
2) Bodil Marie Jesdatter. Ved afkald 6.8.1778 g.m. Mads Jerlev, degn i [Øster] Starup og Nebel
3) Marie Jesdatter i Almind.

29 Hans Albert Gottlob Sonnin, [birkedommer i Koldinghus amt]. 22.1.1773, fol.89.
E: Anne Dorthe From, der ægter Parmo Carl Pedersen, kapellan i Kolding og præst i Almind.
Afkald 31.7.1773 fra B:
1) Hans Christoffer Sonnin.

30 Lauge Hansen Kjær, skoleholder i Harte. 1.6.1773, fol.89.
E: Mette Marie Pedersdatter. LV: Knud Jensen, foged i Påby. B:
1) Anne Cathrine Laugesdatter 1 år og 4 uger.
FM: fars søskendebarn Niels Jensen.

31 Søren Nielsen, degn og skoleholder i Almind. 10.11.1772, fol.95B.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Carsten Bruun i Almind. A:
1) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Hans Sørensen i Lille Velling
2) søster Johanne Nielsdatter i Fredericia hospital
3) halvbror Niels Nielsen, degn i Vonsild og Dalby.

32 Oluf [Nielsen] Westphal, præst i Almind. 30.3.1772, fol.104B.
E: [Ottilie Birgitte Thomasdatter Galskyt, der døde, begravet Kolding 13.5.1772].
0) far Niels Westphal, sejl- flag- og kompasmager ved søetaten i København, skifte 12.8.1762 g.m. Inger Cathrine Lauridsdatter Lund. Testamente af 11.1.1742.
Fars første ægteskab med Anne Damianusdatter Busk. 3B:
1) bror Claus Nielsen Westphal, cand. theol.
2) bror Frederik Christian Nielsen Westphal, cand.theol.
3) søster Else Kirstine Nielsdatter Westphal g.m. Hans Mundbjerg, guldsmed i København.
I testamentet nævnes Inger Cathrine Lauridsdatter Lunds arv efter mormor Trone Steffensdatter, enke efter Peder Torstensen, kaptajn.

33 Karen Andersdatter i Ågård skole. 7.8.1775, fol.136B.
E: Mads Jerlev, degn i [Øster] Starup og Nebel. B:
1) Anders Madsen 11
2) Jane Madsdatter 7
3) Henrik Madsen 3
4) Peder Madsen 9 mdr.
FM:
1) Jørgen Thullesen i Ågård
2) Rasmus Sørensen i Ågård.

34 Mette Marie i Kolding. 29.8.1775, fol.138.
Enke efter [Johannes] Harbo, skoleholder, [begravet Kolding 22.2.1753]. B:
1) Mathias Johansen Harbo, guldsmedesvend
2) Ursula Margrethe Harbo [Bruun] i Kolding, enke efter [Mathias Lorentsen] Bakke, præst i Kolding, [skifte 28.9.1767 lbnr.21].
[Johannes Harbo havde været skoleholder i Egtved indtil 1725].

35 Pouline Thomasia [Jørgensdatter] Gantzel. Skifte slut 7.5.1754, fol.139B, 218B, 224B.
E: [Jens Nielsen] Blicher, præst i [Øster] Starup og Nebel. B:
1) Cathrine Marie Blicher, der døde, begravet København Petri 7.10.1765, skifte slut 16.9.1783.
2) Niels Blicher, præst i Vium og Lysgård
3) Jørgen Blicher, cand. theol. i Viborg, nu uvist hvor
4) Didrik Christian Blicher, præst i Rødding, Løvel og Pederstrup, afkald 2.3.1776
5) Peder Daniel Blicher, præst i Spentrup og Gassum, afkald 22.2.1776.
[Hans andet ægteskab med Gye Marie Nielsdatter Gudme, skifte Holmans herred gejstlig 12.3.1762 lbnr.16]. B:
6) Niels Gudme Blicher, cand. theol. i København
7) Kirsten Blicher i Kolding
8) Pouline Kirstine Blicher i Ålborg
9) Gye Marie Blicher i Vium
FM: farbror Laurids [Nielsen] Blicher, præst i [Øster] Bjerregrav, [Ålum og Tånum].
Afkald er indført 1776 samt uddrag af skiftet med tilføjelser efter Laurids Nielsen Blichers død 14.4.1782, da børnene også arver ham.
Børn af andet ægteskab har arv efter mormor Kirsten Gudme i Herslev, skifte slut 12.9.1781.
Børnenes arv overflyttes til Sønderlyng herred gejstlige jurisdiktion efter bevilling 12.9.1783.

36 Kirsten Andersdatter Bruun i Herslev. 16.12.1776, fol.140, 156B, 179B, 180, 212B, 229.
Enke efter Niels [Pedersen] Gudme, præst i Herslev og Viuf.
Bevilling til uskiftet bo af 24.1.1730. B:
1) Søren Gudme, præst i Ærøskøbing
2) Peder Gudme, kapellan i Ålborg Budolfi
3) Anne Kirstine Gudme, enke efter Niels Iversen i Fredericia
4) Johanne Gudme i Ålborg
5) Maren Gudme, død, var g.m. Henrik Morville, præst i Lejrskov og Jordrup. 3B:
a Gregers Morville, degn i Nørre Nissum
b Niels Gudme, kongelig landmåler
c Peder Christian Gudme, forvalter på Sæbygård i Vendsyssel
6) Kirsten Gudme, [skifte Fredericia 14.12.1767 lbnr.993], var g.m. Bertel Johansen Bruun i Fredericia, [skifte Fredericia 12.7.1764 lbnr.933]. 8B:
a Johannes Iversen Bruun, rådmand og købmand i Fredericia
b Anders Bertelsen Bruun, successor i Harte og Bramdrup
c Knud Bertelsen, købmand i Kolding
d Søren Bertelsen, landmåler i København
e Jens Bruun, 25, student
f Niels Bruun 20, cand. theol, ved akademiet i København
g Hans Bruun 18 i Fredericia
h Gye Kirstine Bruun 18. Ved afkald 1782 g.m. Jens Storm, præst i Smidstrup og Skærup
7) Gye Marie Gudme, [skifte Holmans herred gejstlig 12.3.1762 lbnr.16, var g.m. Jens Blicher, præst i Gauerslund, [skifte Holmans herred gejstlig 13.5.1765 lbnr.17]. 4B:
a Niels Gudme Blicher 19, student ved akademiet i København
b Pouline Thomasia Blicher
c Kirsten Gudme Blicher i Kolding
d Gye Marie Blicher i Fredericia.

37 Niels [Nielsen] Friborg, præst i Herslev og Viuf. 16.4.1777, fol.149, 166B, 290.
Enkemand efter [Karen Pedersdatter Vandet, død 1773]. B:
1) Niels Friborg, præst i Nørre Snede og Ejstrup
2) Peder Vandel Friborg, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund
3) Anne Friborg g.m. Erik K[jær] Nielsen Torup, præst i Løsning og Korning
4) Johanne Kirstine Friborg g.m. Henrik Danielsen Kisby, købmand i Kolding
5) Else Friborg.

38 Johanne Lauridsdatter i den kongelige skole i Ågård. 8.7.1777, fol.156.
E: Mads Jerlev. B:
1) Jens Madsen 14 uger.
FM: morfar Laurids Lauridsen i Hostrup.

39 Thomas Christensen Schmidt, skoleholder i Herslev. 4.8.1777, fol.163B.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Pedersen i Højrup i Herslev sogn. B:
3) Jens Thomsen
4) Rudolf Thomsen
5) Kirsten Thomasdatter.
FM:
1) Thomas Pedersen i Højrup
2) Hans Panch
3) Christoffer Jensen i Skærbæk i Taulov sogn.
Af første ægteskab B:
1) Gyde Thomasdatter 22
2) Christen Thomsen.
FM:
1) Steffen Christensen, skoleholder i Smidstrup
2) Christen Pedersen i Højrup.

40 Margrethe Hansdatter i Harte. 30.4.1778, fol.165B.
E: Laurids [Johansen] Haagen, præst i Harte og Bramdrup.
Testamente af 24.11.1756. A:
1) bror Mathias Hansen i Alslev i Højst sogn ved Tønder
2) bror Niels Hansen i Bøgvad [i Højst sogn], død. 1B:
a Botilde Marie Nielsdatter i Påby præstegård [i Harte sogn]
3) søster Maren Hansdatter, død. A:
a datter Cathrine Hansdatter i Alslev
b sønnesøn Hans Hansen 20, født i Smedager i Bjolderup sogn
c sønnedatter Hanne Marie g.m. Hans Hansen i Arndrup i Bedsted sogn
d datterdatter Hanne Marie g.m. Jacob Jensen i Alslev.

41 Maren Magdalene Hass i Kolding. 11.12.1779, fol.167, 170.
Enke efter Richard Hagerup, præst i Skogn i Trondhjem stift i Norge.
Arvelader, der er 83 år, skifter i levende live. LV: Hans Junghans, borgmester i Kolding. B:
1) Søren Hagerup, præst i Surendal i Trondhjem stift
2) Jeremias Hagerup, præst i Øster og Vester Porsgrunn i Akershus stift i Norge
3) Hans Peder Hagerup, kaptajn i Moss i Akershus stift
4) Lucie Margrethe Hagerup, [skifte Elbo herred gejstlig 20.12.1779 lbnr.67], var g.m. Bertolt [Bertoltsen] Ho, præst i Taulov. 1B:
a Bartholine [Cathrine] Ho
5) Margrethe Bork Hagerup g.m. Carsten Volquartz, præst i Kolding
6) Gedske Sofie Hagerup g.m. Christian von Købing, kaptajn i Trondhjem stift
7) Ellen Susanne Hagerup g.m. [Christian Henrik] Luja, mønsterskriver i Ribe.

42 Henrik Ho, skoleholder i Nørre Bjert [i Eltang sogn]. 22.11.1766, fol.169B.
Enke efter Mette Pedersdatter, skifte slut 15.10.1764.
Uindløst arv overgår efter 15 år til kongens kasse for B:
1) Charlotte Kirstine Ho
2) Mette Marie Ho.

43 Birthe Clausdatter i Nørre Bjert. 13.3.1780, fol.170.
E: Nikolaj Dahl, skoleholder i den kongelige skole i Nørre Bjert i Eltang sogn. B;
1) Karen Margrethe Nikolajsdatter 10.
FM: Jens Christensen, sognefoged i Nørre Bjert.

44 Peder Olufsen, degn i Harte og Bramdrup. 17.3.1780, fol.173.
E: Anne Thuesdatter. LV: Peder Adsbøl, sognefoged i Bramdrup. B:
1) Oluf Pedersen 11
2) Mette Cathrine Pedersdatter 9
3) Thue Pedersen 5
4) Jens Pedersen 5
5) Anne Marie Pedersdatter 2.
FM:
1) Lauge Poulsen i Bramdrup
2) Søren Jepsen i Bramdrup
3) Thue Villadsen i Ejstrup
4) Niels Villadsen i Nørre Bjert
5) Jeppe Hansen Mau i Bramdrup.

45 Anne Volder i Kolding. 18.8.1780, fol.175.
E: Laurids Wisbech, kateket i Kolding.
Bevilling til uskiftet bo af 18.8.1780.

46 Cathrine Magdalene [Johansdatter Krag] i Kolding. 23.9.1779, fol.175B.
Enke efter Godske [Eskildsen] Møller, præst i Møgeltønder. B:
1) Otto Didrik Møller, præst i Sattrup i fyrstendømmet Glücksborg
2) Anne Sofie Møller g.m. Peder Nikolaj Kleist, præst i Kolding
3) Ingeborg Marie Møller g.m. Jens Bjørn, præst i Viby på Hindsgavl ved Fyn
4) Gedske Møller, (datter) i Kolding.

47 Andreas Christian Falk, degn og skoleholder i Almind. 3.3.1781, fol.182B.
E: Marie Poulsdatter. B:
1) Poul Falk 29, fuldmægtig ved told- og postkontoret i Vejle
2) Jacob Falk 25
3) Marie Elisabeth Falk 22.

48 Jørgen Hansen Seidelin i [Nørre] Stenderup præstegård, præst i Eltang og Vilstrup. 15.5.1782, fol.192, 226B.
Enkemand efter [Clara Eleonora Christiansdatter Gyberg, død 17.1.1771]. B:
1) Hans Seidelin 53, student
2) Poul Seidelin 40
3) Søren Seidelin 26
4) Ida Margrethe Seidelin, der døde 9.5.1785 i Herslev
5) Anne Cathrine Seidelin.
FM: født værge [farbror Søren Hansen] Seidelin, justitsråd i Kolding.
Bevilling til uskiftet bo af 13.1.1769.
(Kilde: Den Seidelinske slægtsbog, Odense 1960, side 258, 866).

49 Maren Hansdatter Fædder i Øster Starup præstegård. 29.3.1783, fol.217.
E: Henrik [Henriksen] Bützow, præst i Øster Starup og Nebel. B:
1) Helle Helene Bützow 27
2) Hans Fædder Bützow, 26, underofficer
3) Cathrine Marie Bützow 22.
FM:
1) født værge Oluf Nikolaj Bützow, professor i matematik i Odense Gymnasium
2) morbror Fædder på Constantinsborg [i Ormslev sogn].
Afdøde døde 13.1.1783 i Svanholm præstegård i Stourup [i Skjold sogn i Bjerre herred, men er begravet 20.1.1783 i Øster Starup].

50 Else Gedskesdatter i Kolding. 24.5.1783, fol.221, 258B.
Enke efter Vilhelm Wisbech, kordegn og klokker i Kolding. B:
1) Laurids Wisbech, kateket, klokker og kordegn i Kolding
2) Christian Wisbech, amtskirurg i Bergen i Norge
3) Mette Wisbech g.m. Christian von Lange, major i Randers
4) Sofie Wisbech, død, var g.m. Anders Andersen, købmand i Fredericia. 2B:
a Andreas Andersen
b Ditlev Andersen.

51 Bodil [Marie] Jesdatter i den kongelige skole i Ågård. 21.1.1785, fol.225B.
E: Mads Jerlev, degn i Øster Starup og Nebel og skoleholder i Ågård. B:
1) Karen Madsdatter 5
2) Jes Madsen 3½
3) Jens Madsen 2
4) Peder Madsen 9 mdr.
FM: morbror Johan Jessen i Haurum på Frijsenborg gods.

52 Afkald i Grindsted præstegård 4.6.1783, fol.226B.
Afkald fra G. H. Winther med kurator Christoffer Sølling, præst i Grindsted, for arv efter morfar Frederik [Frandsen] Krag, præst [i Kolding hospital, død 9.2.1764] til far Peder Pedersen Winther, præst i Skanderup [i Anst herred].

53 Inger Margrethe [Martinsdatter] Braem i Kolding.11.6.1786, fol.229, 240.
Enke efter [Jacob Sparre Thomsen Galskyt, præst i Brahetrolleborg og Krarup, død 14.2.1752]. B:
1) Thomas Martin Braem Galskyt, præst i Hyllested, Venslev og Holsteinborg
2) Johannes Galskyt i Roskilde, landsdommer på Sjælland og Møn og herredsfoged og herredsskriver i Lejre herred
3) Johanne Cathrine Galskyt g.m. Søren Conradsen, assistent ved Det Østersøiske handelskammer i København
4) Jacobine Sparre Galskyt, [skifte Horsens 6.6.1783 lbnr.1698], var g.m. Hans Bentsen, hospitalsforstander i Horsens. 1B:
a Inger Margrethe Hansdatter Bentsen 4.

54 Laurids [Johansen] Haagen, præst i Harte og Bramdrup, begravet i Kolding 23.10.1787, fol.236B.
[Enkemand efter Margrethe Hansdatter, skifte 30.4.1778 lbnr.40].
Testamente af 17.12.1786. A:
1) hustrus brordatter Botilde Marie Nielsdatter Terp
2) bror Jacob Hagens 2B:
a Hans Hagen i Ålborg
b Peder Hagen i Ålborg
3) Hospitalet i min fødeby Rødby på Lolland.

55 Nikolaj Dahl, skoleholder i Nørre Bjert.28.8.1787, fol.237.
E: Anne Nielsdatter. LV: Oluf Pedersen i Nørre Bjert. B:
2) Niels Nikolajsen Dahl 5
3) Birthe Cathrine Nikolajsdatter Dahl 2.
FM:
1) Claus Jensen i Nørre Bjert
2) Hans Pedersen i Nørre Bjert.
Af første ægteskab B:
1) Karen Margrethe Nikolajsdatter Dahl 17.
FM: født værge Christian Christensen, skoleholder i Anslet i Fjelstrup sogn.

56 Jørgen Baggesen Leth, der døde i Kolding 23.12.1787, fol.239B.
E: Bodil Margrethe [Olufsdatter] Obel.
Testamente af 16.6.1769.
Kopi godkendt 1787 af Oluf Frederik Leth.

57 Vilhelm Brochmann, degn i Eltang og Vilstrup. 29.5.1786, fol.240B, 258B.
E: Sofie Nielsdatter [Basse]. LV: Laurids Jensen i Lilballe. B:
5) Niels Basse Brochmann, garderobemester hos kronprinsen i København
6) Dorthe Kirstine Brochmann 28, vaskejomfru på Christiansborg slot
7) Henrik Grønberg Brochmann 16 i København
8) Maren Brochmann 11.
FM: [Peder] Basse i Fredericia.
Første ægteskab med Dorthe Nielsdatter B:
1) Marie Elisabeth Brochmann, død uden børn, var g.m. Kjær, overkontrollør i København
2) Susanne Brochmann 49 i Kolding hospital
3) Christian Vilhelm Brochmann 40, garderobemester for kongen i København
4) Augustinus Brochmann 32, toldbetjent i Frederikssund på Sjælland.
Andet ægteskab med Else Hansdatter. Ingen børn.

58 Christiane Amalie Foss [Nielsdatter Heining] i Kolding. 19.4.1790, fol.259B, 278B, 288B.
Enke efter Christen [Hansen] Fabricius, præst i Lejrskov og Jordrup, [død 5.8.1786]. B:
1) Christine Fabricius g.m. Christian Johan Lodberg Krarup, præst i Navr og Siir
2) Johannes Fabricius 19, student ved Akademiet i København
3) Marie Fabricius, født 11.6.1773
4) Nikoline Fabricius, født 13.1.1775
5) Henriette Stampe Fabricius, født 3.1.1779
6) Niels Foss Fabricius, født 8.5.1781.
FM: farbror Otto Fabricius, præst i København Vor Frelser.

59 Niels Jensen Buch, skoleholder i den kongelige skole i Herslev. 14.9.1790, fol.277, 285.
E: Margrethe Dorthe Bagge. LV: Michael [Pedersen] Bruun, præst i Herslev og Viuf. B:
1) Michaeline Regine Buch 12
2) Elisabeth Cathrine Buch 11
3) Anne Buch 9
4) Jensine Bagge Buch 4.
FM: farbror Hans Jensen Buch, skoleholder i [Øster] Åbølling i Roager sogn.

60 Hans Schack, ugift degn i Herslev og Viuf. 23.4.1792, fol.291B, 322.
A:
1) bror Bertel Schack på Rudbøl kog
2) bror Andreas Schack i Øster Vedsted
3) bror Niels Schack, forpagter på Kvistrup, nu i Alslev mølle
4) bror Hans Michael Schack i Brøns
5) bror Anders Schack, død. 3B:
a Niels Andersen Schack i Alstrup i Brøns sogn
b Hans Andersen Schack i Alsø mølle
c Bodil (Botille) Andersdatter Schack g.m. Johannes Luffe i Rejsby
6) søster Karen Schack, enke efter Villads Mikkelsen i Haved i Rejsby sogn
7) søster Cathrine Schack g.m. Hans Jessen Møller i Ribe
8) bror Josias Schack, død. 1B:
a Bodil Schack 9 hos stedfar Morten Hansen i Roost i Arrild sogn
9) halvsøster Bodil (Botille) Schack, enke efter Jens Mathiasen i Brøns
10) halvsøster Marie Schack g.m. Niels Frederiksen i Hillerup.

61 Anne Marie Pallesdatter i Almind skole. 13.5.1795, fol.299.
E: Jacob Brøndum, degn i Almind. B:
1) Christen Brøndum 18 i København
2) Mette Brøndum 14
3) Anne Dorthe Brøndum 12
4) Jens Peder Brøndum 3.
FM: farbror Jens Børsting, chokolade og ? fabrikant i København.

62 Johanne Dorthe [Christiansdatter] Rosenberg i Kolding. 10.6.1793, fol.301, 317, 326.
Enke efter Jørgen Carsten [Mathiassen] Bloch, biskop i Ribe stift, [død 8.1.1773].
Testamente af 15.7.1770.
Hans A:
1) søster Johanne Castanea Bloch.
Hendes A:
1) bror Jacob Christian Rosenberg, død. 1B:
a Albertine Johanne Margrethe Rosenberg g.m. Gerbrand Jacob Skipper, eskadron feltskær
2) søster Christiane Marie Rosenberg, død, var g.m. Hans Adolf Besselin, artilleriofficer. B:
a Cecilie Cathrine Besselin, døbt København Garnison dansk 12.5.1741, begravet Husby 1.12.1772, gift København Slotskirke 20.2.1765 med Villads [Gabrielsen] Borchsenius, præst i Husby og Wedellsborg kapel [på Fyn], begravet Husby 4.3.1778. 4B:
1 Cathrine Sofie Vilhelmine Borchsenius, døbt Husby 29.11.1765, gift i huset fra København Helliggejst 25.8.1784 med Frederik Gabriel Halder, prokurator i København
2 Jørgen Carsten Bloch Borchsenius, døbt Husby 25.11.1766, prokurator i Jylland
3 Johanne Dorthe Borchsenius, døbt Husby 30.12.1767, nu i København
4 Gabriel Esajas Borchsenius, døbt Husby 6.12.1771, død Frederiks Hospital i København, begravet København Nikolaj assistents kirkegård 10.4.1792
b Adolf Christian Besselin, døbt København Garnison dansk 26.11.1746, løjtnant i Haderslev
3) søster Inger Cathrine Rosenberg, død, var g.m. Jens Pharo, præst i Øjestad i Norge. B:
a Hylleborg Johanne Pharo, døbt 30.7.1760, g.m. Jacob Holst, koffardikaptajn i Gramstad i Norge.
b Christian Rosenberg Pharo, døbt 5.1.1767.

63 Poul Gotfred [Jonasen] Vissing, pastor emeritus i Malt og Folding. 6.9.1793, fol.314B, 328B.
E: Elisabeth Buch. A:
1) søster Anne Amalie [Vissing], enke efter [Christian] Christensen, møller i Kideris mølle [i Rind sogn] i Hammerum herred
2) halvsøster Anne Dorthe, død, var g.m. Poul Østergaard. 5 børn, hvis navne ikke angives.

64 Anne Kirstine [Corneliusdatter] Møller i Kolding. 11.12.1796, fol.332.
Enke efter Anker [Knudsen] Storm, præst i Egtved og Ødsted, [bevilling til uskiftet bo Jerlev og Slavs herreder gejstlig 2.9.1785 lbnr.123]. B:
1) Knud [Christian] Storm 21, student
2) Hans Storm 19, i Kolding latinskole mesterlektie
3) Anker Storm 16, i Kolding latinskole 3. lektie
4) Bodil Kirstine Storm 14.
FM: født værge [farbror] Jens [Knudsen] Storm, præst i Smidstrup og Skærup.

65 Henrik [Henriksen] Bützow, præst i [Øster] Starup og Nebel. 17.9.1798, fol.349B, 362.
E: Anne Kirstine Stenberg, skrøbelig på sindet. LV: bror [Hans Allerup] Stenberg, præst i Gauerslund. B:
4) Barbara Helene Marie Bützow 14
5) This Christoffer Bützow 7.
Første ægteskab med Maren Hansdatter Fædder, [skifte 29.3.1783 lbnr.49]. B:
1) Helle Helene Bützow i København
2) Hans Fædder Bützow, løjtnant i København
3) Cathrine Marie Bützow g.m. Laurids Mathiasen, skoleholder i Vejle.

66 Sofie Nielsdatter Basse i Nørre Bjert. 11.7.1799, fol.359B, 365B.
Enke efter Vilhelm Brochmann, degn i Eltang og Vilstrup, [skifte 29.5.1786 lbnr.57]. B:
1) Niels Basse Brochmann i København, død. 1B:
a Hans Christian Brochmann 8 hos sin mor i København
2) Dorthe Kirstine Brochmann g.m. David Ventzel, præst i Alling [og Tulstrup] i Århus stift
3) Henrik Grønberg Brochmann, farer til søs
4) Maren Brochmann.

67 Mette Kirstine Edelberg i Kolding. 4.3.1800, fol.367, 374.
Enke efter Peder Wittendorff, kantor og organist i Kolding. B:
1) Peder Andreas Wittendorff, kantor i Kolding.
Øvrige børn angives ikke.

68 Cecilie Marie Bang i Kolding. 7.7.1800, fol.368B.
Enke efter Ove [Villadsen] Kastbjerg, præst i Grindsted og Hejnsvig.
[Testamente af 18.12.1790 i Jerlev og Slavs herreder gejstlig lbnr.134].
Hans A:
1) bror Laurids Kastbjerg, præst i Lejrskov og Jordrup
2) søster Bolette Kastbjerg g.m. Frederik [Carstensen] Friis, præst i Herrested på Fyn
3) søster Christiane Kastbjerg g.m. [Carl Frederik] Eller, gartner på Boltinggård [i Ringe sogn] på Fyn.
Hendes A:
1) bror Hans Bang, præst i Brovst og Svenstrup
2) bror Lauge Bang, degn i Klim og Torup, død. 2B:
a Cathrine Margrethe Bang 20
b Laurentse Bang i Arendal i Norge
3) søster Sofie Frederikke Bang i Brovst præstegård.

69 Frederik Vilhelm [Jensen] Vind, [der døde i Almind 22.1.1801]. 24.3.1801, fol.375.
E: Anne Margrethe [Rasmusdatter] Dreier. LV: [halv]bror Vilhelm Adolf Bredal Dreier, i Dons mølle [i Almind sogn].
Første ægteskab med [Dorthe Ingeborg Adler, død 22.2.1786, begravet Skive 1.3.1786].
Afkald fra B:
1) August Vilhelm Vind
2 [Jens Adler Vind]
[Afdøde var præst i Skive og Resen, entlediget 14.3.1800].

70 Jacob Brøndum, degn i Almind. 22.3.1802, fol.376.
Enke efter Anne Marie Pallesdatter, skifte 13.5.1795 lbnr.61. B:
1) Christen Jacobsen Brøndum 27, degn og skoleholder
2) Mette Jacobsdatter Brøndum 22
3) Anne Dorthe Jacobsdatter Brøndum 20.
FM:
1) Anders Pedersen i Bramdrup
2) Poul Nissen i Almind.Brusk herred
Gejstlig skifteprotokol
1802-1812
C 37G-3


71 Hans Møller Bruun, præst i Herslev og Viuf. 10.6.1802, fol.2, 9.
E: Henrikke Marie Falk. B:
1) Mikkeline Henriette Bruun 4
2) Regine Marie Christine Bruun 1½
3) Hans Møller Bruun, født 12.4.1802.
FM:
1) [farfar] Michael [Pedersen] Bruun, præst i Herslev og Viuf, der døde [30.5.1802, skifte 28.6.1802 lbnr.72]
2) Hans Resen Stenstrup, præst i Uldum og Langskov
3) fars fætter Hans Høgsbro, præst i Rødding og Skrave.

72 Michael Bruun, præst i Herslev og Viuf. 28.6.1802, fol.4, 10, 11.
E: Ellen Regine Møller. LV: Hans Resen Stenstrup, præst i Uldum og Langskov. B:
1) Hans Møller Bruun, [skifte 10.6.1802 lbnr.71]. 3B:
a Mikkeline Henriette Bruun 4
b Regine Marie Christine Bruun 3
c Hans Møller Bruun, født 12.4.1802.
FM: fars fætter Hans Høgsbro, præst i Rødding og Skrave
2) Elisabeth Kirstine Bruun g.m. Peder Theilade, revisor og postmester i København
3) Anne Cathrine Bruun 28, der ægter Markus Andreas Thomsen, præst i Herslev og Viuf
4) Petrine Bruun 26.
FM: Baltser Giørtz, præst i Grimstrup og Årre.

73 Parmo Carl Pedersen, kapellan i Kolding og præst i Almind, der døde [10.] december 1803, fol.10B.
E: Inger [Nielsdatter].
Bevilling til uskiftet bo.
[Første ægteskab med Anne Dorthe From, død 26.7.1773].
Sml. lbnr.29.

74 Carsten Volquartz, præst i Kolding. 9.2.1808, fol.13B, 28.
Enkemand efter [Margrethe Bork Hagerup, død 25.9.1801]. B:
1) Carsten Volquartz, præst i Rimsø og Kastbjerg
2) Elisabeth Adelus Volquartz, død [31.12.1786], var g.m. Peder Ludvig [Lauridsen] Bernt, kapellan i [Sankt Laurentii kirke på Før.1B:
a Volquart Carsten Bernt.
De øvrige 10 børn er døde uden livsarvinger.

75 Johanne Jørgensdatter i Herslev. 1.12.1808, fol.27, 29, 32, 38.
Enke efter Jørgen Jacobsen, skoleholder i Herslev.
Testamente. A:
1) bror Jacob Jørgensen i Harte
2) bror Mads Jørgensen, værtshusholder i Kolding
3) bror Iver Jørgensen i Vrå i Lejrskov sogn
4) søster Johanne Jørgensdatter g.m. Christen Hansen i Harte
5) søster Gye Jørgensdatter g.m. Thomas Jensen i Harte, begge døde. 3B:
a Jens Thomsen i Harte
b Jørgen Thomsen i Vester Nebel
c Karen Thomasdatter g.m. Mads Almind i Kolding
6) søster Kirsten Jørgensdatter g.m. Frands Iversen i Kolding, begge døde. 2B:
a Jørgen Frandsen
b Else Kirstine Frandsdatter g.m. Jacob Pedersen i Kolding
7) søster Mette Jørgensdatter g.m. Morten Sørensen i Kolding, begge døde. 1B:
a Anne Mortensdatter g.m. Peder Jensen, handskemager i Kolding.

76 Mathias Bech, rektor i Kolding lærde skole. 29.8.1809, fol.29, 32B, 46B.
Enkemand efter [Sofie Charlotte Louise Grundahl]. B:
1) ældste datter [Anne Bech] g.m. [Bernhard Gunde] Kvist, [toldbetjent] i Kolding.
Øvrige arvinger kendes ikke.

77 Laurids Wisbech, kateket i Kolding. 30.9.1809, fol.31B, 33B, 39B, 43B.
E: Petronelle Dorthe [Humble]. B:
4) Christen Humble Wisbech
5) Laurids Peder Wisbech.
Første ægteskab med [Anne Volder, skifte 18.8.1780 lbnr.45]. B:
1) Anne Sofie Wisbech g.m. Limeskov, postmester i Kolding
2) Christiane Wisbech g.m. [Albert] Scheel, forvalter [på Tranekær] på Langeland.
3) Else Helene Wisbech g.m. Simonsen, kirurg.

78 Christen Begtrup i Kolding, der døde 22.10.1809, fol.33.
E: Constance Krarup.
Testamente af 13.6.1808, da præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted.
[Første ægteskab med Anne Elisabeth Schebye, død Astrup 14.7.1792].

79 Mads Jerlev, skoleholder i Ågård. 17.12.1810, fol.41B.
E: Anne [Hansdatter]. LV: Hans Wulf i Kabbel mølle.
Første ægteskab med [Karen Andersdatter, skifte 7.8.1775 lbnr.33]. B:
1) Anders Madsen Jerlev på Eltang mark
2) Henrik Madsen Jerlev på stedet.
Andet ægteskab med [Johanne Lauridsdatter, skifte 8.7.1777 lbnr.38].
Tredje ægteskab med Bodil Marie Jesdatter, skifte 21.1.1785 lbnr.51]. B:
3) Karen Johanne Madsdatter Jerlev, der ægter Peder Christensen, skolelærer
4) Jes Madsen Jerlev
5) Jens Madsen Jerlev på Bidstrup ved Randers
6) Peder Madsen Jerlev i Ågård.
Afdøde var tidligere degn i Øster Starup og Nebel.

80 Niels Friborg, der døde i Dons i Almind sogn [8.8.1809], fol.368.
E: Kirsten Flensborg.
Testamente af 22.6.1809.
Hans A:
1) søster Else Friborg.
Hendes A:
1) søster Sidsel Flensborg, enke efter [Hans Christian] Barfoed, toldforvalter i Horsens.
Afdøde var præst i Nørre Snede og Ejstrup, [entlediget 6.12.1805].

81 Testamente i Påby i Harte sogn. 1801, fol.369B.
Testamente af 3.11.1801 for Jens Ørbæk, ugift degn i Harte og Bramdrup.
Afdøde havde ingen levende familie.

82 Birgitte Sofie Albertsen, [begravet 21.8.1810] i Eltang, fol.371B.
E: Johannes Joachim Hjort Hebo, degn i Eltang og Sønder Vilstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 31.10.1810.Koldinghus Rytterdistrikt
Skifteprotokol
1744-1751
heri: 1748

83 Johanne Cathrine Bertelsdatter i Viuf. 28.11.1748, fol.457B.
Enke efter Niels Mathias Jensen Sandager, degn i Eltang og Sønder Vilstrup, [begravet Eltang 13.1.1740]. B:
1) Niels Nielsen Sandager 25, i Almind
2) Bodil Birgitte Nielsdatter 21
3) Jens Sandager 19
4) Bertel Sandager 14
5) Søren Sandager 10.
FM: Jørgen [Hansen] Bang i Balle, præst [i Bredsten og Skibet], som beslægtet.
SLUT


Elbo herred
Gejstlig skifteprotokol

[1685-1715]    [1718-1786]    [1790-1794]    [1794-1813]   


Elbo herred
Gejstlig provsteprotokol
1685-1715
C 37E-3


Provsteprotokollen indeholder:
Provsteretssager, (ikke medtaget)
Skifteforretninger
Synodalakter, (ikke medtaget)

Fredericia danske menighed i Trinitatis sogn.
Fredericia tyske menighed i Michaelis sogn.

1 Peder Jørgensen Dorschæus, præst i Fredericia Trinitatis. 16.6.1685, fol.2.
E: Karen [Mikkelsdatter Hvid]. LV: Immanuel Cirsovius, [præst i Fredericia Michaelis]. B:
3) Mikkel Dorschæus
4) Jørgen Dorschæus
5) Thyge Dorschæus
6) Christence Pedersdatter g.m. Christen Højsgaard, rektor i Fredericia
7) Cathrine Pedersdatter
8) Anne Pedersdatter
9) Abigael Pedersdatter
10) Rebekka Pedersdatter
11) Marie Pedersdatter.
FM: Hans Mortensen i Fredericia.
[Første ægteskab med Cathrine Ibsdatter, død 26.2.1668]. B:
1) Johan Dorschæus, cand. theol.
2) Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Laurids [Jensen], præst i Beder.

2 Niels Christensen Toft, præst i Bredstrup. 25.1.1686, fol.13, 35B.
[Enkemand efter Karen Madsdatter]. B:
1) Christian Nielsen Toft
2) Jørgen Nielsen Toft
3) Frederik Nielsen Toft
4) Mads Nielsen Toft
5) Steffen Nielsen Toft
6) Christen Nielsen Toft, umyndig
7) Oluf Nielsen Toft, umyndig
8) Lene Kirstine Nielsdatter Toft. Ved afkald 26.2.1690 g.m. Theus Steffensen Meyer, præst i Bredstrup
FM: farbror Christen Christensen Toft, degn i Gauerslund.

3 Christen Andersen Højsgaard, rektor i Fredericia latinskole. 7.3.1687, fol.28.
E: Christence [Pedersdatter Dorschæus]. LV: Hans Mortensen. B:
1) Laurids Christensen
2) Peder Christensen
3) Anne Sofie Christensdatter.
FM: Poul Grum, kollega i Fredericia latinskole.

4 Poul Jensen Grum, kantor og kordegn i Fredericia Trinitatis. 28.1.1691, fol.38.
E: Johanne Christensdatter. LV: Jens Thuesen i Fredericia. A:
1) bror Peder Jensen Hee på egne og samtlige arvingers vegne.
Da afdøde ikke har bragt noget ind i ægteskabet arver efter loven 5.2.69 alene enkens børn af første ægteskab med Jacob Mogensen. B:
1) Johanne Jacobsdatter
2) Inger Jacobsdatter.
FM:
1) Joachim Reimer, kapellan i Fredericia Michaelis
2) født værge Peder Andersen, klejnsmed i Fredericia.

5 Rasmus Olufsen, kapellan i Fredericia Trinitatis.5.2.1690, fol.42B.
E: [Anne] Christence Pedersdatter Dorschæus. LV: Ove Pedersen i Fredericia. B:
3) Mikkel Rasmussen, [døbt 11.6.1688].
FM: Frederik Helsenberg, købmand i Fredericia.
[Første ægteskab med Johanne Clausdatter, død før maj 1666] B:
1) Preben Rasmussen, borgmester i Køge
2) Oluf Rasmussen, byskriver i Skive.
[Andet ægteskab med Johanne Madsdatter, død 11.1.1686].
Litteratur: Langstedstudier I af Villads Villadsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 2001 side 86-107. Heri side 97-102: Kapellanen og hans efterkommere: (Rasmus Olufsen).

6 Immanuel Cirsovius, præst i Fredericia Michaelis. 16.9.1693, fol.50.
E: Dorthe [Jørgensdatter] Harder.
Bevilling til uskiftet bo.

7 Eleonora Madsdatter Lime i Taulov præstegård. 6.2.1689, fol.50.
E: Laurids Pedersen Bang, præst i Taulov. B:
5) Peder Lauridsen Bang
6) Karen Lauridsdatter Bang
7) Morten Lauridsen Bang
8) Margrethe Lauridsdatter Bang
9) Elisabeth Lauridsdatter Bang
10) Susanne Lauridsdatter Bang.
FM: mors [halv]bror Hans [Madsen] Lime, præst i Middelfart og Kavslunde.
Første ægteskab med Laurids Andersen Ringkøbing, [præst i Taulov, død 1671]. B:
1) Anders Lauridsen
2) Mads Lauridsen
3) Eleonora Lauridsdatter
4) Else Lauridsdatter.
FM: farbror Niels Andersen på Sodborg [i Rom sogn].

8 Anne Madsdatter i Fredericia. 4.7.1694, fol.54.
Enke efter Anders Jensen Sahl, præst i Ribe hospital.
Ingen børn.
Gavebrev til Laurids Madsen Sandholt, kollega i Fredericia latinskole.

9 Markus Christensen, organist i Fredericia. 20.4.1697, fol.63.
E: Magdalene Christensdatter. LV: Hans Sørensen, slagter. B:
1) Anne Markusdatter 8
2) Christian Markussen 5½
3) Cathrine Markusdatter 4.
FM: Jørgen Jensen, smed.

10 Laurids Madsen Sandholt, ugift kollega i Fredericia latinskole. 31.5.1697, fol.64.
A:
1) mor Anne Henriksdatter
2) søster Cathrine Lauridsdatter g.m. Jens Pedersen Fjord
3) bror Christoffer [Madsen] Sandholt, præst i Nysogn og Gammelsogn på Holmsland, død.
For børn, hvis navne ikke angives FM:
1) Knud Ravn
2) Oluf Knudsen i Vandborg
3) Elias Lauridsen, tolder i Ringkøbing.

11 Laurids Pedersen Bang, præst i Taulov. 20.7.1697, fol.71B, 106B.
E: Marie [Sofie Jensdatter] Risum. LV: Henrik Hansen. B:
7) Eleonora Lauridsdatter 6
8) Sofie Lauridsdatter 5
9) Dorthe Lauridsdatter 4
10) Laurids Lauridsen 1.
FM:
1) Niels Hansen, rådmand i Ribe
2) Gert Morville, rektor i Fredericia
3) Jeppe Clausen i Borup
4) Laurids Jensen Risum, præst i Smidstrup og Skærup
5) Nikolaj Wichmann, præst i Fredericia Michaelis
6) Jeremias [Hansen] Volf, præst i Vejle [og Hornstrup]
7) morbror Jochum Risum.
Første ægteskab med [Eleonora Madsdatter Lime i Taulov præstegård. 6.2.1689 lbnr.7]. B:
1) Peder Lauridsen Bang 23
2) Karen Lauridsdatter Bang 22
3) Morten Lauridsen Bang 20
4) Margrethe Lauridsdatter Bang 19
5) Elisabeth Lauridsdatter Bang 17
5) Susanne Lauridsdatter Bang 15.
FM: [mors halvbror] Hans [Madsen] Lime, præst i Middelfart og Kavslunde.
Arv efter enkens far [Jens Lauridsen Risum] til Nebbegård [i Gårslev sogn], skifte slut 29.12.1694.

12 Hans Andersen, degn i Erritsø. 9.5.1698, fol.105B.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Thuesen i Erritsø. B:
1) Bodil Hansdatter 19
2) Maren Hansdatter 15
3) Kirsten Hansdatter 14
4) Mette Hansdatter 12
5) Else Hansdatter 9
6) Jens Hansen 7
7) Zacharias Hansen 4.
FM: Peder Nielsen Bole i Erritsø.
Enken har købt degneboligen af afdødes forgænger Johannes Lobedantz.

13 Theus Steffensen Meyer, præst i Bredstrup og Kongsted. 30.2.1701, fol.110.
E: Lene Kirstine Nielsdatter Toft. B:
1) Mette Theusdatter Meyer 11
2) Niels Theussen Meyer 5.
FM: født værge Rasmus Olufsen, præst i Åle og Tørring.

14 Gert Morville, rektor i Fredericia. 4.7.1701, fol.128.
E: Karen Madsdatter Lime. LV: bror Hans [Madsen] Lime, præst i Middelfart og Kavslunde. A:
1) bror Bent Morville i Norge.
Skiftet udsættes år og dag.
Øvrige arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Bertel Bertelsen Taulov.

15 Niels Theussen Meyer i Bredstrup præstegård. 22.5.1702, fol.148B.
A:
1) mor Lene Kirstine [Nielsdatter Toft], enke efter Theus Steffensen Meyer, præst i Bredstrup og Kongsted, [skifte 30.2.1701 lbnr.13]. LV: Laurids Davidsen Foss, præst i Pjedsted og Gårslev
2) søster Mette Theusdatter Meyer.
FM: født værge Rasmus Olufsen, præst i Åle og Tørring.

16 Jacob Jochumsen Bruun, præst i Taulov. 20.12.1703, fol.151B.
E: Kirsten Jensdatter [Varberg]. LV: Anders Saaby, byfoged i Kolding. B:
1) Frederik Jacobsen Bruun 6
2) Jochum Jacobsen Bruun 5.
FM: farbror Gregers [Jochumsen] Bruun, præst i Gjerrild [og Hemmed].

17 Cathrine Hansdatter Weinschenk i Fredericia. 28.4.1704, fol.174B.
E: Jochum Ernst, organist i Fredericia Michaelis. B:
1) Jochum Ernst den yngre 18.

18 Nikolaj Wichmann, præst i Fredericia Michaelis. 4.7.1707, fol.178.
E: Magdalene [Immanuelsdatter Cirsovius].
Bevilling til uskiftet bo af 17.6.1707.

19 Johanne Sørensdatter i Fredericia. 9.7.1695, fol.178B.
E: Christen [Sørensen] Borch, præst i Fredericia Trinitatis, nu g.m. Anne Margrethe Ankersdatter.
Afkald 11.7.1708 fra B:
1) Søren Christensen Borch
2) Christen Christensen Borch.

20 Peder Rosenberg, rektor i Fredericia. 29.1.1709, fol.183B.
E: Gyde Hansdatter Bruun. LV: Laurids Nielsen Falkenberg, købmand i Fredericia. A:
1) bror Frands [Hansen] Rosenberg, præst i Lemvig
2) søster Lene Rosenberg.

21 Hans [Hansen] Bang, kapellan i Fredericia Trinitatis. 8.4.1709, fol.216, 234B.
E: Anne Henriksdatter Ravn. LV: Johannes Iversen, købmand i Fredericia. B:
1) Marie Elisabeth Hansdatter Bang 20.
FM: farbror Claus [Hansen] Bang, præst i Soderup og Kirke Eskilstrup på Sjælland.

22 Joachim Reimer, kapellan i Fredericia Michaelis og præst i Erritsø. 11.3.1710, fol.222.
E: Dorthe Immanuelsdatter Cirsovius. LV: Henrik Richter, rådmand i Fredericia. B:
1) Hagar Cathrine Reimer g.m. Niels Iversen, købmand i Fredericia
2) Dorthe Reimer g.m. Nikolaj Lobedantz, købmand i Fredericia
3) Frederikke Ursula Kirstine Reimer 20
4) Elisabeth Reimer 15
5) Regina Sofie Reimer 9
6) Eleonora Sofie Reimer 5.

23 Rasmus Ibsen, klokker i Fredericia Michaelis. 14.11.1713, fol.235B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Jacob Pedersen i Fredericia. B:
1) Claus Rasmussen 27
2) Oluf Rasmussen 17
3) Anne Rasmusdatter 15
4) Karen Rasmusdatter 13
5) Hans Rasmussen 8.
FM: Hans Mortensen i Fredericia.
Arv til afdøde og afdødes bror Jørgen Ibsen i Sandbjerg efter søster [mangler]aren Ibsdatter på Fyn.
Desuden nævnes enkens morbrors datter Elisabeth.

24 Jørgen Albert Freuchen, kapellan i Fredericia Michaelis. 22.10.1714, fol.238B.
E: Sofie Elisabeth [Johansdatter] Monrad. LV: Jesper Andersen. B:
1) Johan Nikolaj Freuchen 3.
FM: farbror Nikolaj Freuchen, præst i Branderup i Nørre Rangstrup herred.

25 Karen Mikkelsdatter Hvid i Fredericia. 1.10.1715, fol.242.
Enke efter Peder [Jørgensen] Dorschæus, præst i Fredericia Trinitatis, [skifte 16.6.1685 lbnr.1]. B:
1) Mikkel Dorschæus, præst i Vinding og Vind
2) Thyge Dorschæus, kirurg i Holstebro
3) Cathrine Pedersdatter g.m. Henderson, kaptajn og vagtmester
4) Anne Pedersdatter
5) Abigael Pedersdatter, død. 1B:
a Dorthe Clausdatter Richertsen [Williams] i København
6) Rebekka Pedersdatter på Bjerregård [i Åle sogn]
7) Marie Pedersdatter g.m. Lassen Ursin i Fladstrand.


Elbo herred
Gejstlig provsteprotokol
1718-1786
C 37E-1

Provsteprotokollen indeholder:
Provsteretssager, (ikke medtaget)
Skifteforretninger

26 Christen [Sørensen] Borch, præst i Fredericia Trinitatis. 27.6.1718, fol.1.
E: Anne Margrethe Ankersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 15.6.1709.
[Første ægteskab med Johanne Sørensdatter, skifte 9.7.1695 lbnr.19].

27 Johan Rattenborg, kapellan i Fredericia Michaelis og præst i Erritsø. 8.12.1718, fol.11B.
E: Sofie Elisabeth [Johansdatter] Monrad. LV: Poul Skov, postmester i Fredericia. B:
1) Jørgen Albert Rattenborg 3.
FM:
1) morbror Jørgen Monrad, præst i Åstrup i Haderslevhus amt
2) fars stedfar Johan Laumann, præst i Tinglev i Tønder amt.

28 Anne [Henriksdatter] Ravn i Fredericia. 25.9.1719, fol.15B.
Enke efter Hans [Hansen] Bang, kapellan i Fredericia Trinitatis, [skifte 8.4.1709 lbnr.21]. B:
2) Marie Elisabeth Hansdatter Bang g.m. Beisner, løjtnant.
Første ægteskab med Hans Iversen Bruun, købmand i Fredericia, [skifte Fredericia 14.3.1686 lbnr.40]. B:
1) Gye Hansdatter Bruun g.m. Johan Jacob Pritzier, kaptajn i Norge.

29 Christen Blichfeldt, rektor i Fredericia. 11.5.1719, fol.19B, 80.
E: Anne Rasmusdatter Lassen. LV: Johannes Iversen, købmand i Fredericia. B:
1) Birgitte Blichfeldt 6
2) Thomas Otto Blichfeldt 5
3) Marie Cathrine Blichfeldt 3
4) Rasmus Lassen Blichfeldt 1.
FM:
1) morfar Rasmus [Rasmussen] Lassen, præst i Lunde og Ovtrup
2) farbror Peder [Thomsen] Blichfeldt, præst på Fejø ved Lolland
3) mors morbror Anders Lunde, rektor i Kolding.
Desuden nævnes afdødes søskende:
1) søster Birgitte Blichfeldt
2) bror Søren Lorents Blichfeldt
3) søster Margrethe Blichfeldt i Lemvig, enke efter Søren [Jørgensen] Colding, præst i Tørring og Heldum
4) bror Niels Blichfeldt
5) bror Peder [Thomsen] Blichfeldt, præst i Vorgod og Nørre Vium.

30 Jens Andersen, degn i Erritsø. 12.9.1720, fol.70B.
E: Sidsel Holgersdatter Fogh. LV: Hans Elkær i Erritsø. B:
1) Mette Christine Jensdatter 10
2) Oluf Jensen 8.
FM: successor Laurids Ballum.
(Sml. lbnr.44).

31 Kirsten Andersdatter i Fredericia. 14.8.1722, fol.71B.
E: Poul Andersen, klokker i Fredericia Michaelis. A:
1) søster Maren Andersdatter
2) søster Anne Andersdatter i Rinkenæs ved Gråsten
3) søster Mette Andersdatter.

32 Jens Salomonsen Lund, kapellan i Fredericia Trinitatis. 8.6.1722, fol.72B.
E: Elisabeth Hedvig Hornemann. LV: Christen Lund, by- og rådstueskriver i Fredericia. B:
1) Inger Elisabeth Lund 10.
FM: Søren Ovesen, kapellan i Fredericia Trinitatis.
Afdøde skylder 100 rdl. i mulkt til Vor Frelser kirke på Christianshavn ifølge højesteretsdom af 6.11.1713.

33 Poul Nielsen Hjarup, kollega i Fredericia latinskole. 3.8.1724, fol.111B.
E: Johanne Jacobsdatter. LV: Frederik Amager. B:
1) Johanne Cathrine Poulsdatter 17.
FM: Peder Andersen i Fredericia som mors familie.
Skøde 10.8.1655 fra enkens morfar Christen Lauridsen, degn i Vejlby.

34 Elisabeth Hedvig Hornemann i Fredericia. 27.8.1727, fol.114.
Enke efter Jens [Salomonsen] Lund, kapellan i Fredericia Trinitatis, [skifte 8.6.1722 lbnr.32]. B:
1) Inger Elisabeth Lund 15.
FM: fars successor Hans Christian Mørch.

35 Morten Hansen, degn i Taulov. 10.5.1728, fol.116.
E: Karen Pedersdatter. LV: Christen Lauridsen i Nebel i Taulov sogn. B:
1) Hans Mortensen 20, skræddersvend
2) Lambert Mortensen 18, skræddersvend
3) Anne Mortensdatter 16
4) Anne Kirstine Mortensdatter 14
5) Peder Mortensen 10
6) Birgitte Mortensdatter 4
7) Claus Mortensen 2.
FM:
1) morbror Christen Pedersen i Studsdal [i Taulov sogn]
2) morbror Hans Pedersen i Studsdal
3) Hans Jensen i Taulov
4) Niels Skov i Taulov.

36 Iver Lauridsen Ammitsbøl, stud theol, der døde på Herlufsholm, men nedsat i fars begravelse i Fredericia. 3.11.1728, fol.119.
A:
1) mor Cathrine Iversdatter g.m. H. Markussen, borgmester i Fredericia
2) bror Henrik Lauridsen Ammitsbøl 25
3) bror Laurids Lauridsen Ammitsbøl 20
4) søster Karen Lauridsdatter Ammitsbøl, skifte slut 22.2.1726
5) søster Helle Lauridsdatter Ammitsbøl 15
6) søster Magdalene Christine Lauridsdatter Ammitsbøl 13.
FM:
1) farbror Hans Henriksen Ammitsbøl i Lille Velling
2) morbror Niels Iversen, købmand i Fredericia.
Afdøde var søn af Laurids Henriksen Ammitsbøl, byfoged i Fredericia, skifte Fredericia 30.1.1719 lbnr.348.

37 Anne Hansdatter Bang i Bredstrup præstegård. 7.1.1729, fol.120, 185.
Enke efter Just Majoner, præst i Bredstrup og Kongsted. A:
0) forældre [Hans Clausen Bang, præst i Bogense, død 29.1.1658 og Maren Hansdatter, begravet 29.11.1686]
1) bror Hans [Hansen] Bang, [kapellan i Fredericia Trinitatis, skifte 8.4.1709 lbnr.21]. 1B:
a Marie Elisabeth Bang g.m. Beisner, løjtnant
2) bror Claus [Hansen] Bang, præst i Soderup [og Kirke Eskilstrup] på Sjælland, død. 4B:
a Niels Bang, løjtnant
b Hans Bang på Sjælland
c Claus Bang, sejlende på Vestindien
d [Anne Bang] g.m. [Mads Joensen] Qvandrup, forstander på Herlufsholm
3) søster [Mette Hansdatter Bang], død, [var g.m. Niels Kindstrup, rådmand i Middelfart]. 1B:
a Hans [Nielsen] Bang, præst i Vang og Torup.

38 Niels [Clausen] Munkebjerg, præst i Taulov. 25.4.1729, fol.124, 149B.
E: Susanne Lauridsdatter Bang. LV: Niels Gudme, præst i Herslev og Viuf. B:
1) Sofie Nielsdatter Munkebjerg 22, der ægter Jeppe Nielsen Basse
2) Eleonora Nielsdatter Munkebjerg 15
3) Claudiane Nielsdatter Munkebjerg 12.
FM:
1) morbror Enevold Madsen Bolvig til Nebbegård
2) farfar Claus [Hansen] Vedel, præst i Munkebo på Fyn.

39 Poul Andreasen, klokker i Fredericia Michaelis. 19.1.1733, fol.150B.
E: Cathrine Villumsdatter. LV: Niels Mikkelsen Rønne, klokker i Fredericia Michaelis.
Afdøde har ingen arvinger.
Enkens første ægteskab med [Isak Jensen Friis, skifte Vejle 17.12.1711 lbnr.134]. B:
1) Jens Isaksen Friis, guldsmed i Ringkøbing.

40 Mette Marie Jørgensdatter i Fredericia. 8.12.1739, fol.187B.
E: Niels [Mikkelsen] Rønne, klokker i Fredericia Michaelis. B:
4) Michael Rønne 15
5) Albert Rønne 8
6) Johanne Cathrine Rønne 5.
FM: Johan Lunde, organist i Fredericia.
Første ægteskab med [Albert Stentzel, skifte Fredericia 8.9.1723 lbnr.389]. B:
1) Jørgen Albert Stentzel 25
2) Kirstine Dorthe Stentzel 22
3) Frederikke Sofie Stentzel 20.

41 Magdalene [Immanuelsdatter] Cirsovius (Cirsovin) i Fredericia 16.1.1741, fol.195.
Enke efter Nikolaj Wichmann, præst i Fredericia Michaelis og Erritsø, [bevilling til uskiftet bo af 4.7.1707 lbnr.18]. B:
1) Nikolaj Wichmann, forvalter på Ågård i Kalundborg amt, nu i Holbæk
2) David Wichmann, justitssergent i Rendsborg
3) Christian Wichmann, fuldmægtig ved Rentekammeret i København
4) Magdalene Dorthe Wichmann g.m. Hans Christoffer Thura, bager i Fredericia
5) Elisabeth Sofie Wichmann 42
6) Christiane Wichmann 39.
FM:
1) fætter Joachim Nielsen, vejer og måler i Fredericia
2) svoger Poul Fenger, købmand i Fredericia
3) Christian Johan [Andersen] Lunde, præst i Bredstrup.

42 Ursula Christine [Jochumsdatter] Reimer i Fredericia. 6.2.1741, fol.206B, 243B.
Enke efter Peder [Samuelsen] Lobedantz, kapellan i Fredericia Michaelis og Erritsø. B:
1) Samuel Lobedantz 21 i Fredericia latinskole
2) Anne Dorthe Lobedantz 20. Ved afkald 11.9.1748 g.m. Jacob Krag, ober-visiteur ved Københavns toldkammer
3) Cathrine Lobedantz 18. Ved afkald 13.11.1748 g.m. Niels Hansen Juul, jagtbetjent i Kolding
4) Christine Lobedantz 15.
FM: successor Valentin [Johansen] Bonifacius.

43 Rasmus Madsen Toft, degn i Bredstrup og Kongsted. 10.1.1741, fol.217.
E: Anne Lucie Knudsdatter. LV: svoger Michael Christian Hjort, sadelmager i Fredericia. B:
1) Mads Rasmussen Toft 6
2) Frederik Adam Toft 4.
FM:
1) farbror Niels Madsen i Erritsø
2) Peder Nielsen i Bredstrup g.m. afdødes søster Anne [Madsdatter], enke efter Christen Andersen.

44 Afkald i Erritsø. 10.6.1743, fol.220B.
Afkald fra
1) Peder Olufsen Krog i Bevtoft i Haderslevhus amt
2) Oluf Jensen Krog i Erritsø
3) Mette Jensdatter g.m. Hans Mortensen i Erritsø
til stedfar Laurids Ballum, degn i Erritsø for arv efter far.
(Sml. lbnr.30).

45 Anne Margrethe Ankersdatter20.3.1744, fol.221.
Enke efter Christen[Sørensen] Borch, præst i Fredericia Trinitatis, [skifte 27.6.1718 lbnr.26].
Bevilling til samfrændeskifte for børn og svigerbørn B:
1) M. Thomsen
2) Anker Borch i Skovgård
3) Mads Borch på Niels Iversens enke Elisabeth Grønvold
4) Johanne Krag

46 Hans Christian [Lauridsen] Mørch, kapellan i Fredericia Trinitatis. 3.8.1744, fol.222.
E: Karen [Jepsdatter] Juul. LV: Tobias Bøtker, rektor i Fredericia. B:
1) Anne Mørch 19
2) Anne Cathrine Mørch 16
3) Hans Jacob Mørch 10.
FM:
1) Peder Lauridsen i Middelfart
2) Hans Juul
3) Nikolaj Brandt.

47 Tobias Bøtker, rektor i Fredericia og hustru Ingeborg Carstensen. 3.5.1746, fol.235.
B:
1) Johannes Bøtker 27
2) Casper Christoffer Bøtker 25
3) Martha Kirstine Bøtker 19.
FM: farbror Herman [Johansen] Bøtker, præst i Hårby og Løgismose på Fyn.

48 Jens [Jensen] Bergendal, præst i Fredericia Trinitatis og Vejlby. 18.2.1750, fol.244.
E: Kirsten [Lauridsdatter] Hylling. LV: Peder Lorentsen i Fredericia.
Bevilling til uskiftet bo af 13.2.1750.

49 Laurids Pedersen Ballum, degn i Erritsø. 3.9.1751, fol.245.
Enke efter Maren Christensdatter, død for 1½ år siden uden skifte.
Hans A:
Han skal have haft en bror på Lolland.
Hendes A:
1) mor Anne Mouridsdatter g.m. Jacob Jensen i Erritsø
2) bror Mogens Christensen på Frederiksborg slot på Sjælland
3) halvbror Niels Christensen i Stovstrup
4) halvsøster Margrethe Christensdatter g.m. Andreas Madsen i Torup
5) halvsøster Maren Jacobsdatter 23 i Erritsø
6) halvbror Christen Jacobsen 18 i Erritsø.

50 Johan Andreas Jepsen [Schandorff], præst i Taulov, [begravet Taulov 31.7.1752], fol.249.
E: Susanne Cathrine Buch.
Bevilling til uskiftet bo af 6.11.1750.

51 Peder Jensen, organist i Fredericia Trinitatis. 5.4.1753, fol.249B.
E: Gissel Pedersdatter. LV: Ebbe Hansen. B:
1) Jens Pedersen 14
2) Birthe Christine Pedersdatter 11
3) Johanne Marie Pedersdatter 8
4) Peder Pedersen 4
5) Jens Pedersen 2.
Desuden nævnes enkens bror Niels Pedersen.

52 Mikkel Mikkelsen, degn og skoleholder i Erritsø. 20.3.1754, fol.251.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Thomsen Fogedgaard (Fougaard) i Erritsø. B:
1) Anne Marie Mikkelsdatter 6
2) Florus Christian Mikkelsen 6 mdr.
FM:
1) farfar Mikkel Andersen i Børup [i Taulov sogn]
2) farbror Lorents Mikkelsen, skoleholder i Taulov.

53 Mette Jacobsdatter i Bredstrup kongelige skolehus. 19.8.1755, fol.252B.
E: Mikkel Due, skolemester i Bredstrup. B:
1) Clemen Mikkelsen Due 28 i København
2) Maren Mikkelsdatter Due g.m. Mathias Svendsen, korporal i København
3) Vendel Mikkelsdatter Due 34
4) Anne Margrethe Mikkelsdatter Due, enke efter Jacob Skrædder
5) Karen Mikkelsdatter Due g.m. Johan Pedersen, skrædder i Bredstrup.

54 Dorthe [Immanuelsdatter] Cirsovius (Cirsou) i Fredericia. 20.12.1756, fol.256B.
Enke efter Joachim Reimer, kapellan i Fredericia Michaelis og præst i Erritsø, [skifte 11.3.1710 lbnr.22]. B:
1) Regina Sofie Reimer g.m. Hans Henriksen Ammitsbøl
2) Eleonora Marie Reimer.
Desuden nævnes
1) datterdatter g.m. Poul Fenger
2) dattersøn August Lobedantz
3) datterdatter g.m. Thomas Thomsen, købmand i Fredericia.

55 Henrik [Ludvigsen] Pontoppidan, præst i Fredericia Michaelis og Erritsø. 17.10.1760, fol.257.
Enkemand efter [Anne Rosine Jungfoss, begravet Fredericia Michaelis 21.6.1758]. B:
1) Barbara Margrethe Pontoppidan
2) Cathrine Dorthe Pontoppidan, enke efter Casper Christoffer Bøtker, [rektor i Fredericia]
3) [Else Sofie Henriksdatter Pontoppidan], skifte 19.3.1759, var g.m. [Jens Danielsen] Kellinghusen, [præst i Kippinge og Brarup på Falster, død 16.2.1744]. 3B:
a Mette Skolastika Kellinghusen
b Daniel Kellinghusen i London i England
c Anne Rosine Kellinghusen g.m. Mogens Nielsen, præst i Idestrup på Falster.

56 Elisabeth Fenger i Bredstrup præstegård. 13.9.1762, fol.271.
E: David [Rasmussen] Fogh, præst i Bredstrup. B:
1) Christian Johan Fogh 9 mdr.
FM: morfar Poul Fenger.
Enkemandens første ægteskab med Barbara Marie Lunde. B:
1) Barbara Marie Fogh.

57 Niels [Mikkelsen] Rønne, klokker i Fredericia Michaelis. 2.1.1764, fol.271.
E: Else Pedersdatter. LV: Peder Mikkelsen Rønne.
Første ægteskab med [Mette Marie Jørgensdatter i Fredericia, skifte 8.12.1739 lbnr.40].
Afkald fra B:
1) [Michael Rønne]
2) [Albert Rønne]
3) [Johanne Cathrine Rønne].
[Mette Marie Jørgensdatters første ægteskab med Albert Stentzel, skifte Fredericia 8.9.1723 lbnr.389].
Afkald fra enkemandens stedbørn B:
1) Jørgen Albert Stentzel
2) Kirstine Dorthe Stentzel
3) Frederikke Sofie Stentzel.

58 Valentin [Johansen] Bonifacius, præst i Fredericia Michaelis og Erritsø. 7.12.1764, fol.271B.
E: Birgitte Marie [Florisdatter] Friis.
Testamente af 19.9.1749.

59 Barbara Margrethe Pontoppidan, ugift i Fredericia. 7.8.1764, fol.272.
A:
1) Cathrine Dorthe Pontoppidan, enke efter Casper Christoffer Bøtker, rektor i Fredericia
2) [Else Sofie Henriksdatter Pontoppidan, skifte 19.3.1759, var g.m. Jens Danielsen] Kellinghusen, [præst i Kippinge og Brarup på Falster, død 16.2.1744]. 3B:
a Mette Skolastika Kellinghusen
b Daniel Kellinghusen
c Anne Rosine Kellinghusen g.m. Mogens Nielsen, præst i Idestrup på Falster.

60 Hans Christian Brylov, kollega i Fredericia latinskole. 26.8.1767, fol.273.
A:
1) bror Christian Brylov, bager i København
2) bror Lorents Brylov, farver i Holsted på Estrup gods i Jylland
3) bror Laurids Jespersen Brylov, farver i Ribe. 7B:
a Peder Schade, student i København
b Johannes Brylov, købmand i Roskilde
c Jesper Brylov, i guldsmedelære i København
d Jytte Margrethe Brylov g.m. en guldsmed i København
e Margrethe Brylov i København
f Johanne Louise Brylov i Stadil præstegård
g Susanne Brylov.

61 Kirsten [Lauridsdatter] Hylling i Fredericia. 28.12.1768, fol.274B.
Enke efter [Jens Jensen] Bergendal, præst i Fredericia Trinitatis og Vejlby, [bevilling til uskiftet bo af 13.2.1750 lbnr.48]. B:
1) Jens Bergendal, præst i Fredericia Michaelis
2) Anne Cathrine Bergendal
3) Jane Laurentia Bergendal.

62 Elisabeth Sofie Wichmann, ugift i Fredericia. 10.3.1768, fol.275.
Gavebrev til A:
1) søsterdatter Malene Thura.

63 Karen Juul i Fredericia. 1.7.1771, fol.276B.
Enke efter [Hans Christian Lauridsen] Mørch, [kapellan i Fredericia Trinitatis, skifte 3.8.1744 lbnr.46]. B:
1) Anne Mørch g.m. Johan Neumann, kapellan i Fredericia Trinitatis
2) Anne Cathrine Mørch 42. FM: [Hans] Hansen, rektor i Fredericia.

64 Morten Trane, kollega i Fredericia latinskole. 23.8.1774, fol.277.
E: Margrethe Magdalene Bonifacius.
Arvinger angives ikke.

65 Else Pedersdatter i Fredericia. 10.3.1777, fol.279.
Enke efter [Niels Mikkelsen Rønne], klokker i Fredericia Michaelis, [skifte 2.1.1764 lbnr.57].
Af tidligere ægteskab B:
1) Hans Boyesen i Fredericia
2) Helene Boyesdatter , død, var g.m. Henrik Hader på Krone i Hajstrup i Øsby sogn i Haderslevhus amt. 3B:
a Christian Hader
b Else Marie Hader
c Sofie Hader
3) Marie Elisabeth [Frost] g.m. Iver Abel, prokurator i København
4) Maren Boyesdatter, rejste for 33 år siden til de katolske lande, hvor hun er død.

66 Baltser Johansen Wejher, degn i Erritsø. 3.6.1777, fol.281.
E: Anne Hansdatter. LV: Laurids Jensen Thuesen i Erritsø. B:
1) Hans Baltsersen 22
2) Hans Jørgen Baltsersen 16.
FM: Jochum Reimer Fenger.

67 Lucie Margrethe [Richardsdatter] Hagerup i Taulov præstegård. 20.12.1779, fol.282B.
E: [Bertolt Bertoltsen] Ho, præst i Taulov. B:
1) Bartholine Cathrine Ho.
FM: Ebel, kaptajn.

68 Hans Melchior, klokker i Fredericia. 23.10.1780, fol.283B.
Enkemand efter [Birgitte Cathrine Schmidt]. B:
1) Mikkel Melchior, degn i Højen og Jerlev
2) Johan Henrik Melchior, præst i Grenå
3) Christian Melchior, førstefuldmægtig i politikammeret i København
4) Albert Melchior, degn i Stenløse og Værløse på Sjælland
5) Maren Melchior g.m. Søren Møller, byfoged i Svendborg
6) Margrethe Melchior i København, død. 1B:
a Ottotine [Birgitte Schack] g.m. Søren Wedege, præst i Tystrup [og Haldagerlille] ved Sorø på Sjælland
7) Kirstine Marie Melchior, g.m. Johan Olufsen Schrøder i København, begge døde. 3B:
a Birgitte Cathrine Schrøder i Odense
b Vibeke Judith Schrøder g.m. Anton Thorsager i København
c Margrethe Schrøder i Stenløse
8) Birgitte Sofie Melchior, død, var g.m. Anders Albertsen, fuldmægtig i politikammeret i København. 4B:
a Maren Albertsen 19
b Birgitte Cathrine Albertsen 17 i Grenå
c Albert Albertsen 14 i Stenløse
d Birgitte Sofie Albertsen 9 i København.

69 Birgitte Marie [Florisdatter] Friis i Fredericia. 17.7.1781, fol.285.
Enke efter [Valentin Johansen] Bonifacius, [begravet Fredericia Michaelis 14.12.1764].
Testamente af 19.9.1749 lbnr.58.
Hans A:
1) bror, død. 1B:
a Martha Bonifacius
2) søster Margrethe Magdalene Bonifacius, [enke efter Morten] Trane, [kollega i Fredericia latinskole, skifte 23.8.1774 lbnr.64].
Hendes A:
0) forældre [Floris Johansen Friis, kommandørkaptajn i søetaten, død Fredericia 16.4.1750 og Barbara Ludvigsdatter Pontoppidan, død 1743]
1) bror [Frederik Christian] Friis, præst i Hjarup og Vamdrup
2) bror [Floris Pontoppidan Friis, død Kerteminde 13.3.1770]. 2B:
a Floris Friis, løjtnant i søetaten
b Frederik Julianus Christian Friis, løjtnant i søetaten
3) søster Sofie Frederikke Friis.
Afdøde døde 14.6.1781.

70 Moses Johan Georg Holland, præst i Fredericia reformerte kirke. 1782, fol.287.
E: Susanne Cathrine Ejmar.
Testamente af 20.10.1782.

71 Anne Cathrine Bergendal, ugift i Fredericia. 22.9.1783, fol.288.
A:
1) bror Jens Bergendal, præst i Fredericia Michaelis
2) søster Jane Laurentia Bergendal.

72 [Dorthe Frederikke Vilhelmine Johansdatter] Lange i Bredstrup. 11.6.1785, fol.288B, næste protokol fol.174B.
Enke efter Jens Pedersen Juul, præst i Bredstrup. B:
1) Birgitte Margrethe Frederikke Juul 16. Ved afkald 31.8.1790 g.m. Hans Rudolf Raben, købmand i Haderslev.
FM: farbror Niels Sass [Pedersen] Juul, kapellan i Ærøskøbing.
[Afdøde begravet Taulov 17.6.1785].

73 Marcus Clod, præst i Fredericia Trinitatis og Vejlby. 19.5.1786, fol.295.
E: Mette Elisabeth Wichmann.
Bevilling til uskiftet bo af 16.6.1786.Elbo herred
Gejstlig auktionsprotokol
1701-1806
C 37E-4.
Heri fol.169-209:
Gejstlig skifteprotokol 1790-1794.

74 Anders Hansen, skoleholder i Egeskov i Vejlby sogn. 14.12.1790, fol.169, 173B, 174B
E: Anne Jensdatter Pagh. LV: Hans Pagh i Egeskov, Laurids Nielsen, skoleholder i Vejlby, der ægter enken. B:
5) Niels Andersen
6) Jens Andersen 15
7) Anne Andersdatter 13
8) Inger Andersdatter 9
9) Maren Pagh Andersdatter 1.
FM:
1) Peder Pagh
2) Peder Nielsen
3) Søren Pagh i Trelde
Hans Gregersen Møller i Fredericia.
Af andet ægteskab B:
1) Hans Andersen 33
2) Niels Andersen 32
3) Anne Johanne Andersdatter 28 i København
4) Karen Andersdatter 22.
Desuden nævnes enkens mor Inger Sørensdatter i Trelde.

75 Christian [Johansen] Lund, skoleholder i Fredericia Michaelis. 11.3.1791, fol.170B.
E: Maren. LV: Buhl, rådmand i Fredericia. B:
4) Peder Christian Lund 12
5) Gissel Lund 7.
Første ægteskab med [Gissel Jørgensdatter, begravet 8.12.1773], skifte 1774. B:
1) Ingeborg Lund 24
2) Margrethe Lund 22
3) Johanne Lund 18.

76 [Cathrine Sofie Pedersdatter Clod] i Fredericia. 13.5.1792, fol.174B, 206.
Enke efter [Jens Jensen] Bergendal, præst i [Fredericia Michaelis, død 6.1.1777].
Hendes arvinger angives ikke.
Hans A:
1) søster Jane Laurentia Bergendal 68
2) [plejedatter] Frederikke Bergendal 18, der ægter Anker Anton Søren Chor von Schepelern, løjtnant.

77 [Mette Elisabeth Wichmann] i Fredericia. 19.12.1792, fol.187B, 208.
E: [Markus] Clod, [præst i Fredericia Trinitatis og Vejlby].
Bevilling til uskiftet bo af 16.6.1786. B:
1) Peder Clod 40, præst i Skydebjerg og Orte
2) Mette Cathrine Clod 34 g.m. [Thomas] Thomsen, borgmester i Fredericia
3) Johanne Marie Clod 33 g.m. [Daniel] Haahr, præst i Lille Heddinge [og Havnelev] på Sjælland
4) Hans Adolf Clod 31 i Agernæs, præst i Krogsbølle på Fyn
5) Markus Clod 29, forvalter på Lolland
6) Christoffer Clod 28, student på Anholt, svag på sindets kræfter
7) Karen Sofie Clod 27 g.m. Jens Kirkeby, præst på Anholt
8) Christian Clod 24, hører i Fredericia latinskole
9) Elisabeth Christiane Clod, død, var g.m. [Thomas] Thomsen, borgmester i Fredericia. 1B:
a Markus Andreas Thomsen 19, student i Fredericia.Elbo herred
Gejstlig skifteprotokol
1794-1813
C 37E-2

78 Christian Johan [Davidsen] Fogh, præst i Vinding og Vind [i Ringkøbing amt]. 27.1.1794, fol.2.
E: Johanne Thomsen i Fredericia. LV: far Thomas Thomsen, borgmester i Fredericia. B:
1) David Thomsen Fogh 3½.
FM: farfar David [Rasmussen] Fogh, præst i Fåborg [og Diernæs].
Bevilling til uskiftet bo af 27.7.1792, [Ulfborg gejstlig 3.6.1792 lbnr.133].
Samfrændeskifte, da enken agter at indlade sig i ægteskab.

79 Niels Christian Clausen, præst i Fredericia Trinitatis. [23.6.]1794, fol.3.
E: Martha Stub.
Bevilling til uskiftet bo af 23.5.1794.

80 Anne Cathrine Trellund i Bredstrup præstegård, der døde 25.11.1794, fol.3.
Afkald 10.12.1794 fra eneste A:
1) bror Frederik [Jensen] Trellund, præst i Bredstrup.

81 Jane Laurentia Bergendal i Fredericia, der døde 1.5.1½796, fol.3B, 7.
Testamente af 4.9.1793. A:
1) Peder Clod, præst i Fredericia Trinitatis
2) Mette Cathrine Clod g.m. [Thomas] Thomsen, borgmester i Fredericia
3) Johanne Marie Clod g.m. [Daniel] Haahr, præst i Lille Heddinge og Havnelev på Sjælland
4) Hans Adolf Clod i Agernæs, præst i Krogsbølle på Fyn
5) Markus Clod, forvalter på Lolland
6) Christoffer Clod, student på Anholt, svag på forstanden
7) Karen Sofie Clod g.m. Jens Kirkeby, præst på Anholt
8) Christian Clod, kollega i Fredericia latinskole
9) Elisabeth Christiane Clod, død, var g.m. Thomas Thomsen, borgmester i Fredericia. 1B:
a Markus Andreas Thomsen, student i Fredericia.

82 Anne [Hansdatter] Mørch i Fredericia. 10.5.1796, fol.4, 9B.
Enke efter [Johannes Johansen] Neumann, kapellan i Fredericia Trinitatis. B:
1) Martha Sofie Neumann 41 på Tirsbæk
2) Johanne Elisabeth Neumann 28 i Fredericia.
FM: født værge Johan Arent [Jochumsen] Neumann, præst i Kvong og Lyne.

83 Niels Mikkelsen Pagh, student i Fredericia. 20.6.1796, fol.9.
E: Christiane Terkeline Hansen.
Testamente af 28.8.1792.

84 Hans Wichmann, student i Fredericia. 30.5.1798, fol.12B.
Afdøde døde 19.5.1794.
A:
1) Peder Clod, præst i Fredericia Trinitatis
2) Mette Cathrine Clod g.m. [Thomas] Thomsen, borgmester i Fredericia
3) Johanne Marie Clod g.m. [Daniel] Haahr, præst i Spjellerup og Smerup på Sjælland
4) Hans Adolf Clod i Agernæs, præst i Krogsbølle på Fyn
5) Markus Clod, forvalter på Lolland
6) Christoffer Clod, student på Anholt, svag på forstanden
7) Karen Sofie Clod g.m. Jens Kirkeby, præst på Anholt
8) Christian Clod, præst i Ribe hospital
9) Elisabeth Christiane Clod, død, var g.m. Thomas Thomsen, borgmester i Fredericia. 1B:
a Markus Andreas Thomsen, student i Fredericia.

85 Helene Lund i Bredstrup. 21.11.1798, fol.15.
E: Clemen Due, degn i Bredstrup. B:
1) Mette Margrethe Due g.m. Jens Velling, skoleholder i Bredstrup
2) Johannes Nikolaj Due 30, degn i Herslev
3) Mikkel Due 25, bryggerkarl i København
4) Margrethe Due.

86 Frederik [Jensen] Trellund, ugift præst i Bredstrup og Kongsted, der døde 6.12.1798, fol.16, 30.
A:
1) Peder [Andersen] Trellund, kapellan i Svendborg Nikolaj, død. 1B:
a Mette Cathrine Trellund.
[Slægtskabet er via to brødre Joen Pedersen Trellund og Jens Pedersen Trellund:
1. Jon Pedersen Trellund i Ribe
Jens Joensen Trellund (ca. 1589-1642), købmand i Ribe
Peder Jensen Trellund (f. 1623). (3. led)
Mathias Pedersen Trellund (4. led)
Jens Jørgen Mathiassen T. (5. led)
Frederik Trellund, som er afdøde (6. led)
2. Jens Pedersen Trellund
Lambert Jensen i Nyborg
Peder Lambertsen (3. led)
Karen Pedersdatter Trellund (4. led)
Peder Andersen Trellund (5. led)
Mette Cathrine Trellund. (6. led)].
Litteratur: Peder Jensen Trellund, borgmester i Kalundborg med nogle oplysninger om hans efterkommere af Erling Petersen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1964-65 side 145-153.

87 Christian Nobel, klokker i Fredericia Trinitatis. 30.5.1799, fol.20B, 23B.
Enkemand efter [Maren Dinesen].
Hans A:
1) bror Hans Nielsen, snedker i København
2) bror Niels Nielsen i Middelfart, død. 3B:
a Niels Nielsen i Middelfart
b Jens Nielsen, død, enke Karen Sørensdatter. 2B:
1 Niels Jensen 5
2 Anne Jensdatter, født 1798, død 1799.
Hendes A:
0) far Johannes Dinesen, skifte Fredericia 22.9.1781 lbnr.1197]
1) Cecilie Dinesen
2) [Kirstine] Marie Dinesen i Fredericia, enke efter Ejlby, møller [i Seest mølle]
3) [Peder] Dinesen, overauditør
4) Dines Dinesen, møller, død. Enken er arving efter ham
5) Johannes [Jacob] Dinesen, præst i Sejling [og Sinding]
6) Jens [Georg] Dinesen, hospitalsforstander i Viborg.

88 Bernhard Schlüssel, katolsk præst i Fredericia. 7.4.1800, fol.22B, 25, 32.
A:
1) mor i Tyskland
2) søster i Tyskland.

89 Dorthe Buchter i Fredericia. 9.3.1801, fol.29B.
Enke efter Hans Hansen, rektor i Fredericia. B:
1) Johanne Cathrine Hansen g.m. [Simon] Jørgensen, rektor i Fredericia
2) Christiane Terkeline Hansen g.m. Bruun, agent i Fredericia
3) Lorents Peder Hansen, præst i Vorgod og Nørre Vium.

90 Henrik Flementz, ugift skoleholder i Fredericia katolske skole. 4.7.1803, fol.37B, 43.
A:
1) søster Sofie Marie Flementz g.m. Vilhelm Köhl, silkevæversvend i København
2) søster Susanne Marie Flementz g.m. Wiedekind, skrædder i København.

91 Peder Christian Leimhof, medhjælper ved den tyske skole i Fredericia. 12.3.1804, fol.39B.
A:
1) mor Sinnet i Oksenvad, enke efter Christian Sønnichsen
2) bror Sønnich Christian Leimhof i Haderslev.

92 Christoffer Lucht, degn i Oddersted [i Taulov sogn]. 21.3.1804, fol.40, 44B.
E: Marie Jensdatter. LV: Hans Hansen i Oddersted. B:
1) Christoffer Lucht 39, handelsbetjent i Randers
2) Hans Lucht 37 i Fredericia
3) Karen Christoffersdatter 30 i København
4) Peder Lucht 28, skipper og avlsmand i Tved
5) Maren Christoffersdatter 25 i København
6) Lucie Margrethe Christoffersdatter 23 i Haderslev.

93 Mathias Christensen, kapellan i Fredericia Trinitatis. 19.1.1805, fol.48.
E: Helene Sofie [Eriksdatter] Pontoppidan.
Testamente af 5.7.1800.

94 Mette Margrethe Due i Bredstrup. 26.3.1805, fol.48B.
E: Jens Velling, degn i Bredstrup og Kongsted samt skoleholder i den kongelige danske skole i Bredstrup. B:
1) Helene Jensdatter 9.

95 Clemen Due i Bredstrup. 6.3.1806, fol.51, 54.
Enkemand efter [Helene Lund, skifte 21.11.1798 lbnr.85]. B:
1) Mette Margrethe Due, [skifte 26.3.1805 lbnr.94], var g.m. Jens Velling, degn og skoleholder i Bredstrup. 1B:
a Helene Jensdatter 10
2) Johannes Nikolaj Due 38, degn i Herslev
3) Mikkel Due 32 i København
4) Margrethe Due 30 på stedet.

96 Kirsten Jørgensdatter i Pjedsted. 7.8.1806, fol.52B, 55B, 80B.
Enke efter Claus [Jørgensen] Bang, præst i Pjedsted og Gårslev.
Testamente af 22.5.1796.
Hans A:
1) bror Niels Bang, død. 4B:
a Jørgen Bang til Lille Grundet [i Hornstrup sogn] ved Vejle
b Margrethe Bang g.m. Peder Johan Føns i Vejle
c Maren Bang g.m. Søren Langballe, købmand i Vejle
d Cathrine Bang, død, var g.m. Musmann, købmand i Haderslev. 1B:
1 Marie Sofie Musmann g.m. Poul Didrik Riisbrich til Engelsholm ladegård
2) bror Peder Bang [købmand i Fredericia], død, [var g.m. Ingeborg Tobiasdatter Bøtker]. 4B:
a Jørgen Christoffer Bang 24, cand. theol. på Kragerup på Lolland
b Anne Kirstine Bang 23
c Marie Cathrine Bang 21
d Claus Bang 14 hos mor i Fredericia
3) bror Henrik Bang i Middelfart
4) bror Laurids Bang i Hem [i Sønder Vissing sogn], død, [var g.m. Inger Sofie Cathrine Hvid]. 9B:
a Jørgen Bang, købmand i Skanderborg
b Johannes Bang, cand. jur. i Fredericia
c Jacob Bang, præst i Krarup og overlærer på seminariet Bernstorffsminde
d Jens Christian Bang på St. Croix i Vestindien
e Olivia Bang g.m. [Hans Allerup] Steenberg, præst [i Gauerslund]
f Cathrine Bang g.m. Peder Lauridsen i Vestbirk
g Marie Bang, enke efter Hans Madsen i Fredericia
h Maren Bang g.m. [Hans] Buhl, præst i Pjedsted og Gårslev
i Kirsten Bang g.m. Oluf Christian Olufsen, købmand i Horsens
5) søster Cathrine [Jørgensdatter] Bang, død, var g.m. Hans Møller i Stovstrup. 4B:
a Jacob Møller, byfoged i Maribo
b Rasmus Møller, præst i Købelev og Vindeby på Lolland
c Peder Møller i Stovstrup
d Cathrine Møller.
Hendes A:
1) søster Mette Jørgensdatter, død, var g.m. Jens Madsen i Stovstrup.
Første ægteskab med [Hans Olufsen, avlsbruger i Fredericia]. 6B:
a Oluf Olufsen, præst i Ljørslev og Ørding på Mors
b Hans Adolf Olufsen, bager i Fredericia
c Marie Elisabeth Olufsen g.m. Poul Krag, kirkeværge i Fredericia
d Dorthe Olufsen g.m. Hans Madsen, grænsekontrollør i Jedsted ved Ribe
e Maren Olufsen g.m. Andreas Søborg, præst på Læsø
f Kirsten Olufsen i Stovstrup, der ægter Vilhelm Kunchel.

97 Frands Adolf Albacten, ugift præst i Fredericia katolske kirke. 23.3.1808, fol.78B, 90.
A: far Frands Vilhelm Albacten ved Münster i Westphalen i Tyskland.

98 [Nikolaj] Ludvigsen, skolelærer i Fredericia Trinitatis skole. 14.1.1809, fol.86.
E: Dorthe Marie [Hansdatter] Andersen. LV: Johannes Bang, købmand i Fredericia. B:
1) [Inger] Christiane Ludvigsen g.m. Georg Jessen
2) Hans Ludvigsen, forpagter af Dons mølle.

99 Lene Pedersen i Fredericia. 22.3.1809, fol.86B, 99.
Enke efter Iver Iversen, skolelærer i Fredericia Michaelis skole. B:
1) Christian Iversen
2) slegfreddatter Cathrine Hansen.
FM:
1) Vessel, snedker i Fredericia
2) Poul Krag i Fredericia.

100 Alexander Piesselli, skoleholder i Fredericia katolske kirke. 15.6.1810, fol.104B, 106B, 109B, 111B, 125B.
B:
1) Louise, Adelgade 298 i København.
Afdøde havde arv efter bror Egidius Piesselli i Tyskland.

101 Jens Bertelsen Bruun, præst i Taulov. 17.6.1810, fol.105.
E: Bartholine Cathrine Ho.
Testamente af 24.7.1805. A:
0) [forældre Bertel Johansen Bruun, købmand og rådmand i Fredericia, skifte Fredericia 12.7.1764 lbnr.933 og Kirsten Gudme, skifte Fredericia 14.12.1767 lbnr.993]
1) Jens, søn af bror Niels Bruun
2) Kirsten, datter af Knud Bruun
3) Maren Pagh, datter af Storm, konsistorialråd
4) Jens, søn af Staal, toldkasserer
5) Hans Christian, søn af Bruun, rådmand
6) Johanne Hauch Gudme
7) plejedatter Zenia Elisabeth Ho.
Alle beslægtede.

102 Helene Sofie [Eriksdatter] Pontoppidan i Fredericia. 6.8.1810, fol.108.
Enke efter Mathias Christensen, kapellan i Fredericia Trinitatis, [skifte 19.1.1805 lbnr.93].
Testamente af 28.3.1807. A:
1) Anne Cathrine Johansdatter gift 28.2.1809 med Nikolaj Clausen, søn af Claus Mathiasen.

103 Jean Dalgas, præst i Fredericia reformerte kirke. 14.6.1811, fol.111.
E: Marie Aldebert i Fredericia.
Bevilling til uskiftet bo af 14.6.1811.

104 Bartholine Cathrine [Ho] i Fredericia. 6.7.1812, fol.113B.
Enke efter Jens [Bertelsen] Bruun, præst i Taulov, [skifte 17.6.1810 lbnr.101].
Testamente af 24.7.1805. A:
1) Jens 16, søn af bror Niels [Bertelsen] Bruun, præst i Spentrup [og Gassum]
2) Kirsten 28, datter af Knud Bruun, rådmand
3) Maren Pagh 23, datter af Storm, konsistorialråd
4) Jens 12, søn af Staal, toldkasserer
5) Hans Christian 12, søn af Bruun, rådmand i Fredericia
6) Johanne Hauch Gudme 30
7) plejedatter Zarina Elisabeth Ho 14, datter af Edvard Ho, toldkasserer i Bandholm på Lolland.

105 Marie Manelle [Aldebert] i Fredericia. 17.1.1813, fol.126.
Enke efter Jean Dalgas, præst i Fredericia reformerte kirke, [bevilling til uskiftet bo af 14.6.1811 lbnr.103]. B:
1) Carl Dalgas 26
2) Jean Dalgas 24
3) Christian August Dalgas 23 på Malta
4) Henrik Dalgas 21
5) Betty Dalgas 19
6) Caroline Dalgas 17
7) Christine Dalgas 16
8) Frederik Dalgas 15
9) Susanne Dalgas 13
10) Ludvig Dalgas 11.
FM:
1) Stibolt, major i Fredericia
2) Staal, justitsråd i Fredericia.


Hatting herred
Gejstlig skifteprotokol

[1681-1776]    [1783-1810]   
Hatting herred
Gejstlig skifteprotokol
1681-1776
C 35B-2

Fol 305 og 306 er løst indhæftet i skifteprotokollen. Sidetal er senere påskrevet med blyant, men de omhandler skifter i Bjerre herred og lbnr.29 fortsætter direkte fra fol.304B på fol.307, så fol. 305 og 306 mangler i denne skifteprotokol.

Fol. 310 til fol.328B er brugt som justitsprotokol, der ikke medtages. Dog indføres arvinger efter Mikkel Lauridsen i Hornumkær lbnr.32.


1 Rasmus [Pedersen] Tøxen, præst i Løsning [og Korning]. 15.5.1693, fol.7.
E: [Lene Holgersdatter]
Første ægteskab med Margrethe Christensdatter Graa, skifte 10.5.1681. B:
1) Peder Christian Rasmussen
2) Christen Rasmussen
3) Anders Rasmussen
4) Else Rasmusdatter
5) Margrethe Rasmusdatter.
Arv efter børnenes morfar Christen Mouridsen Graa i Viborg, skifte 18.8.1682.
Arv efter børnenes mormor Birgitte Andersdatter, skifte Viborg 23.8.1682.
(Begyndelsen af skiftet mangler, idet fol.1-6 mangler).

2 Birgitte Lauridsdatter Fogh i Ølsted præstegård. 5.10.1681, fol.37B.
E: Hans Andersen Grønbæk, præst i Ølsted. B:
4) Anders Hansen Grønbæk
5) Anne Christence Hansdatter Grønbæk
6) Birgitte Hansdatter Grønbæk.
FM:
1) morbror Jørgen Lauridsen Fogh, præst Ribe Katharinæ
2) morbror Gregers Lauridsen Fogh, rektor i Ribe
3) morbror Niels Lauridsen Fogh, præst i Starup og Nebel.
Første ægteskab med Jens Andersen Bendstrup, præst i Øster Nykirke og Give, [død 1675]. B:
1) Laurids Jensen Bendstrup
2) Anders Jensen Bendstrup
3) Maren Jensdatter Bendstrup.

3 Hans Andersen Grønbæk, præst i Ølsted. 9.8.1706, fol.47.
E: Ingeborg Jensdatter Juul. LV: Peder Bentzon i Ølsted. B:
3) Jens Hansen Grønbæk, født 27.3.1683, stud. theol.
4) Anders Hansen Grønbæk, født 29.3.1692
5) Laurids Hansen Grønbæk, født 8.7.1694
6) Maren Hansdatter Grønbæk, født 19.1.1688.
Første ægteskab med [Christence Johansdatter].
Andet ægteskab med Birgitte Lauridsdatter Fogh, skifte 5.10.1681 lbnr.2. B:
1) Anne Christence Hansdatter Grønbæk, født 11.2.1679
2) Birgitte Hansdatter Grønbæk, født 2.9.1681, nu g.m. Rasmus Ibsen, gartner på Grundet.
FM:
1) Peder [Hansen] Billeskov, præst i Engum
2) Anders Jensen Fogh, præst i Rye [og Kirke Sonnerup] ved Roskilde på Sjælland
3) Christen [Christensen] Bagger, præst i Ølsted
4) Morten [Andersen] Gødesen, præst i Hedensted
5) Jørgen [Jørgensen] Hatting den yngre, præst i Hatting.

4 Engel Cathrine Gregersdatter Prytz i Ølsted præstegård. 17.8.1708, fol.59B.
E: Christen [Christensen] Bagger, præst i Ølsted. B:
1) Maren Christensdatter 3
2) Gregers Christensen 2.

5 Jørgen Jørgensen Hatting, præst i Hatting. 12.7.1710, fol.67B.
E: Ellen Henriksdatter Krabbe [Pontoppidan]. LV: Søren Glud, præst i Kattrup, Ørridslev og Tolstrup. B:
1) Jørgen Jørgensen Hatting, præst i Hatting
2) Henrik Jørgensen Hatting, præst i Karise og Alslev på Sjælland
3) Anne Jørgensdatter Hatting g.m. Albert Villadsen Grove, præst i Staby
4) Anne Marie Jørgensdatter Hatting g.m. Jens Sørensen Skjold i Horsens
5) Sara [Kirstine] Jørgensdatter Hatting g.m. Anders [Sørensen] Brædstrup, [købmand] i Horsens
6) Inger Marie Jørgensdatter Hatting g.m. Peder [Hansen] Billeschou, præst i Engum.

6 Christen [Christensen] Bagger, præst i Ølsted. 6.10.1710, fol.73B.
E: Maren Christensdatter Hurtigkarl. LV: Ove [Mathiasen] Stenberg, præst i Hedensted.
Første ægteskab med Engel Cathrine Gregersdatter [Prytz, skifte 17.8.1708 lbnr.4]. B:
1) Maren Christensdatter 5
2) Gregers Christensen 4.
FM:
1) Hans Jacobsen, postmester i Ålborg, som beslægtet
2) Gossevinus Helliche, bager i Ålborg, som beslægtet.

7 Vincent Pedersen, degn i Ølsted. 22.1.1714, fol.81.
Enkemand efter [Cathrine Gregersdatter Prytz, begravet Vester Tørslev 21.12.1707]. B:
1) Peder Vincentsen 20, tambur i Holsten
2) Anne Kirstine Vincentsdatter 15 hos moster Dorthe Gregersdatter. FM: Melchior Nielsen i Hoved
3) Hans Vincentsen 12 hos Laurids Eskildsen [Vivild], præst i Asferg og Fårup
4) Jens Vincentsen 10 hos Jens Grønbæk, degn i Vester Tørslev.

8 Morten Andersen Gødesen, præst i Hedensted. 16.9.1714, fol.83B.
E: Maren Jensdatter Juul.
Afkald fra A:
1) bror [Ejler Andersen Gødesen], død. 3B:
a Anders Ejlersen i Merring [i Korning sogn]
b Kirsten Ejlersdatter g.m. Niels Mikkelsen i Hedensted
c Maren Ejlersdatter g.m. Otto Jørgensen i Belle.

9 Lene Holgersdatter i Løsning præstegård. 12.9.1714, fol.84B.
E: Hans Olufsen, præst i Løsning og Korning.
Testamente af 6.3.1696.
A:
1) søster [Marie Holgersdatter g.m. Jens Pedersen Bredal, præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup], begge døde. 1B:
a Holger Jensen Bredal i Skade præstegård, præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup.

10 Inger Marie Jørgensdatter [Hatting] i Engum præstegård. 13.12.1715, fol.85B, 168.
E: Peder [Hansen] Billeschou, præst i Engum. B:
1) Sofie Christence Pedersdatter Billeschou 9. Ved afkald 29.3.1742 g.m. Peder Nyland, farver i Horsens
2) Jørgen Pedersen Billeschou 5.

11 Elisabeth Hagelstein i Tyrsted præstegård. 8.6.1716, fol.90.
E: Niels Pedersen [Lund], præst i Tyrsted og Uth. A:
1) søster Cathrine Hagelstein i Petersborg, enke efter Rauschend, oberst.

12 Niels Pedersen [Lund], præst i Tyrsted og Uth. 17.11.1717, fol.92B, 161B.
E: Hylleborg Andersdatter. LV: Martin Braëm, præst i Rårup. B:
1) Nille Marie Nielsdatter Lund 9 mdr. Ved afkald 18.1.1740 g.m. Johan [Henrik Mathiasen] Selmer, præst i Øster Snede.
FM:
1) Nikolaj Munch, præst i Tyrsted og Uth
2) født værge Jens [Sørensen] Hee, præst i Odense Hospital og Pårup på Fyn [g.m. faster Else Pedersdatter Lund].

13 Maren Hansdatter i Tyrsted. 7.4.1721, fol.103B.
E: Claus Pedersen, degn i Tyrsted og Uth.
Første ægteskab med Søren Jacobsen. B:
1) Johanne Sofie Sørensdatter, død. 5B:
a Deliane Christensdatter 17
b Kirsten Knudsdatter 14
c Maren Knudsdatter 11
d Søren Knudsen 10
e Cathrine Marie Knudsdatter 7.
Andet ægteskab med Jacob Andersen [Brasen], degn i Tyrsted og Uth, [død 1696]. B:
2) Anders Jacobsen Brasen, guldsmed i Randers
3) Søren Jacobsen, guldsmedesvend i Odense på Fyn.
FM: Mogens Løwenhertz, guldsmed i Horsens.

14 Ellen Henriksdatter Krabbe Pontoppidan [i Horsens]. 17.7.1724, fol.106, 159.
Enke efter Jørgen Jørgensen [Hatting], præst i Hatting, [skifte 12.7.1710 lbnr.5]. B:
1) Jørgen Jørgensen Hatting, præst i Hatting
2) Henrik Jørgensen Hatting, præst i Karise og Alslev på Sjælland
3) Anne Jørgensdatter Hatting g.m. Albert [Villadsen] Grove, præst i Staby
4) Anne Marie Jørgensdatter Hatting g.m. Jens [Sørensen] Skjold i Horsens
5) Sara Kirstine Jørgensdatter Hatting g.m. Jesper [Jacobsen] Norup, præst i Horsens
6) Inger Marie Jørgensdatter Hatting, [skifte 13.12.1715 lbnr.10] g.m. Peder [Hansen] Billeschou, præst i Engum. 2B:
a Sofie Christence Billeschou
b Jørgen Pedersen Billeschou.

15 Erik [Mortensen] Herlev i Ølsted. 12.7.1725, fol.115B, 214B, 262B, 281, 282.
E: Else [Cathrine] Jørgensdatter Beesk. LV: [far] Jørgen [Knudsen] Beesk, præst i Stouby og Hornum. B:
1) Morten Eriksen Herlev
2) Sofie Amalie Eriksdatter Herlev
3) Mette Eriksdatter Herlev
4) Ingeborg Kirstine Eriksdatter Herlev. Ved afkald 30.12.1742 g.m. Anders Hansen, possementmager i Købehavn
5) Anne Marie Eriksdatter Herlev. Ved afkald 6.4.1748 g.m. Verner Ellerup i Vernergård i Staby sogn
6) Johanne Eriksdatter Herlev.
FM:
1) Christen [Mortensen] Herlev, præst i Støvring [og Mellerup]
2) Morten Munch, degn i Thorsager
3) Knud Beesk, præst i Nebsager og Bjerre
4) Laurids [Hansen] Thule, præst i Stouby og Hornum
5) Anders Thonbo [Jensen] Høstmark, præst i Ølsted.

16 Maren Jensdatter [Juul] i Løsning præstegård. 16.9.1738, fol.134B.
E: Hans Olufsen Nysted (Neopolitan), præst i Løsning og Korning.
Testamente af 17.2.1717.
[Første ægteskab med Morten Andersen Gødesen, præst i Hedensted, skifte 16.9.1714 lbnr.8].

17 Jørgen Jørgensen Hatting, præst i Hatting. 9.10.1738, fol.135, 157B.
E: Sara Ludvigsdatter Pontoppidan. LV: ældste bror Henrik [Ludvigsen] Pontoppidan, præst i Fredericia.
Testamente af 3.3.1738.
Afdødes bøger gives til A:
1) Hans Hatting
2) Jørgen Hatting Toxværd 22
3) Frederik Friis 17.
Afdøde var formynder for børn af:
1) [bror Henrik Jørgensen Hatting, præst i Karise og Alslev, død 5.8.1729.
Første ægteskab med Susanne Kjeldsdatter Skytte]. B:
a Hans Hatting, der har arv i boet efter mosters mand Mads Tved i København, hvis hus nedbrændte i 1728, så at arvemidlerne ikke findes mere.
[Andet ægteskab med Mette Marie Pintzfeldt], gift 2.4.1732 med Christian [Jacobsen] Lindam, forvalter [ved Snoghøj]. B:
b Susanne Margrethe Henriksdatter

18 Ellen Hansdatter Toxværd i Hatting præstegård. 9.8.1740, fol.162B.
E: Hans [Henriksen] Hatting. B:
1) Susanne Hansdatter Hatting 7 uger.

19 Hans Olufsen Nysted, (Neopolitan), præst i Løsning og Korning. 31.12.1740, fol.168B, 263, 281B.
Enkemand efter Maren Jensdatter Juul, [skifte 16.9.1738 lbnr.16]. B:
Hans A:
[Første ægteskab med Lene Holgersdatter, skifte 12.9.1714 lbnr.9].
1) bror Christen Olufsen Nysted, guldsmed i Vejle ved søn Hans Nysted, guldsmed i Horsens
2) søster Helene Cathrine Olufsdatter Nysted, død. 2B:
a Peder Jacob Abel, dansk skoleholder på kongens gods på Sjælland
b Helene Cathrine Sørensdatter g.m. Rasmus Hansen, skytte på Palsgård
3) søster Mette Olufsdatter Nysted i Lofoten sogn i Trondhjem stift i Norge, død, var g.m. Hans Haahr (Haar). B:
a Peder Hansen Haahr
b Oluf Hansen Haahr, død, var g.m. Ingeborg Eriksdatter, nu g.m. Henrik Meyer. 4B:
1 Erik Olufsen Haahr
2 Oluf Olufsen Haahr
3 Mette Olufsdatter Haahr
4 Kirsten Olufsdatter Haahr.
FM: Troels Aagum
c Sara Hansdatter Haahr.
Hendes A:
1) søster Ingeborg Jensdatter Juul, død, var g.m. Hans [Andersen] Grønbæk, præst i [Ølsted, skifte 9.8.1706 lbnr.3]. 4B:
a Jens Hansen Grønbech, degn i Vadum i Vendsyssel, død. 4B:
1 Hans Jensen Grønbech 26 i Årslev
2 Hans Jensen Grønbech den yngre 25, konstabel i København
3 Lars Jensen Grønbech 24 i Nibe
4 Engel Jensdatter 28 i Vivild præstegård
b Anders Hansen Grønbech, død uden arvinger
c Laurids Hansen Grønbech, skrædder i København
d Maren Hansdatter Grønbech i Hedensted. FM: Clemen [Nielsen] Ussing, præst i Løsning
2) søster Anne Jensdatter Juul, død, [var g.m. Andreas Frandsen, præst i Rårup]. 5B:
a Jens Andersen Juul, degn i Kragelund og Funder
b Niels Andersen Sommer, købmand i Thisted i Thy
c Marie [Kirstine] Andersdatter, enke efter [Hans] Lytken [Friis, organist] i Horsens, [skifte Horsens 1.8.1727 lbnr.620]
d Kirstine Andersdatter i Elbæk præstegård, enke efter Jens [Foss Olufsen] Zeuthen, [præst i Gangsted og Søvind, død 1737, skifte Voer herred gejstlig 23.10.1747 lbnr.7]
e Hylleborg Andersdatter i Løsning Præstegård, enke efter Niels [Pedersen] Lund, [præst i Tyrsted og Uth, skifte 17.11.1717 lbnr.12]. LV: [svigersøn] Johan Selmer, præst i Øster Snede
3) halvsøster Anne Christine Nielsdatter Sommer g.m. Ove [Mathiesen] Steenberg, præst i Hedensted.

20 Maren [Pedersdatter] RosenMeyer Mulvad i Engum præstegård. 7.8.1743, fol.212B.
E: Peder [Hansen] Billeschou, præst i Engum. B:
1) Inger Marie Billeschou g.m. Mikkel [Hansen] Grimstrup, præst i Vindum
2) Peder Mulvad Billeschou 23
3) Anders Billeschou 17
4) Clara Elisabeth Billeschou 16
5) Søren Bruun Billeschou 14
6) Anne Margrethe Billeschou 11.
Bevilling til uskiftet bo af 23.8.1743.

21 Anders [Thonbo Jensen] Høstmark, præst i Ølsted. 25.5.1743, fol.215.
E: Else [Cathrine] Jørgensdatter Beesk. LV: Johan Ludvig von Mühlen i Daugård. B:
1) Anne Høstmark
2) Maren Høstmark.
FM:
1) farbror Niels Høstmark, præst i Skjoldborg
2) farbror Søren Høstmark, købmand i Horsens.

22 Ebbe Nielsen, degn i Engum. 23.1.1744, fol.239B.
E: Karen Herlev. LV: Peder [Hansen] Billeschou, præst i Engum. A:
1) bror Christen Nielsen, døde i Varde 29.6.1703
2) søster Karen Nielsdatter, døde af børnekopper september 1689
3) bror Steffen Nielsen Varde, degn i Tjæreborg.
[Enkens far var Morten Christensen Herlev, præst i Århus Domkirke, død 12.4.1691].

23 Niels Jensen Munch, præst i Tyrsted og Uth. 10.12.1744, fol.265B.
E: Anne Basballe. LV: Anders Flensborg i Horsens. B:
1) Mechtilde Kirstine Munch 24
2) Gertrud Marie Munch 23
3) Magdalene Margrethe Munch 22
4) Jens Munch 22, student
5) Inger Cathrine Munch 18.

24 Jens Nielsen Hornsyld, degn i Urlev, Stenderup og Dalby. 26.3.1748, fol.282B.
E: Anne Malene Bagge. LV: Oluf Jørgensen Lund i Nørre Aldum. B:
1) Elisabeth Margrethe.
FM: farbror Oluf Nielsen i Hornsyld.

25 Johannes Verdel, degn i Hatting. 8.5.1748, fol.284B.
E: Cathrine Marie. B:
1) Birgitte Marie Verdel g.m. Weissenborn, kaptajn i København
2) Mathias Verdel, snedker i København
3) Maren Verdel g.m. Rasmus Pedersen i Bryrup
4) Erik Verdel, kateket i København
5) Gertrud Verdel.

26 Clemen [Nielsen] Ussing, præst i Løsning og Korning. 26.8.1748, fol.286B.
E: Mechtilde Marie Pedersdatter [Poi]. B:
1) Peder Ussing, student
2) Else Kirstine Ussing g.m. Otto Stauning, degn i Løsning og Korning
3) Maren Ussing
4) Birgitte Ussing
5) Nille Ussing.
FM:
1) farbror Thomas [Nielsen] Ussing, by- og rådstueskriver i Ribe
2) farbror Peder Ussing, præsident i Ribe.

27 Karen Pedersdatter i Engum præstegård. 10.5.1751, fol.295.
Enke efter [Knud Nielsen] Walther, præst i Næstelsø [og Mogenstrup] på Sjælland. A:
1) søster Johanne Pedersdatter, enke efter Hans [Pedersen] Brylle, præst i Brøndum og Vester Nebel, [skifte Skast herred gejstlig 13.9.1739 lbnr.6].

28 Anne Kirstine [Nielsdatter] Sommer i Hedensted præstegård. 25.6.1754, fol.302B.
E: Ove [Mathiasen] Stenberg, præst i Hedensted. B:
1) Holger Foss, vinhandler i København
2) Mathias (Thiis) Morten [Ovesen] Stenberg, præst i Gauerslund
3) Laurids Foss [Ovesen] Stenberg, præst i Hedensted
4) Jacob Stenberg
5) søn eller svigersøn Niels Sommer, død. 3B:
a Laurids Sommer
b Clemen Sommer
c Malene Margrethe Sommer
6) Jens Foss, død. 6B:
a Anne Foss g.m. [Thomas] Montagne, konrektor [i Ribe]
b Laurids Foss 26, student
c Ove Foss 16
d Hans Foss 14
e Anne Kirstine Foss 12
f Laurids Christian Foss 9.

29 Bodil Hansdatter Termann i Løsning præstegård. 26.10.1759, fol.303B.
E: Hans Frandsen Boye, præst i Løsning og Korning. B:
1) Frands Boye 17
2) Hans Boye 15
3) Christian Pontoppidan Boye 12.
FM:
1) mors søstersøn Hans Nielsen Møller i Hagenstrup mølle [i Hvorslev sogn]
2) mors søstersøn Peder Nielsen Møller i Terp mølle.

Fol 305 og 306 er løst indhæftet i skifteprotokollen. Sidetal er senere påskrevet med blyant, men de omhandler skifter i Bjerre herred og lbnr.29 fortsætter direkte fra fol.304B på fol.307, så fol. 305 og 306 mangler i denne skifteprotokol.

30 Anne Kirstine Bentsdatter Harding, der døde i Hatting præstegård. 10.3.1769, fol.307, 408.
Enke efter Gotfred Mathiasen Schrøder, pottemager i Horsens, [skifte Horsens 1.10.1764 lbnr.1319].
Testamente af 13.2.1769. A:
1) søster Cecilia Harding, enke efter Bloch, professor i København. Hendes 2 B:
a Hans Frederik Bloch, løjtnant
b Marianne Bloch
2) søster Dodenica Harding
3) bror Adrian Bentsen Harding i Riga, der døde. Efterlader hustru og børn
4) stedsøn Jens Mathias Gotfredsen Schrøder
Desuden betænkes:
5) Niels Elkær, præst i Hatting g.m. Anne Margrethe Rosenkilde, hos hvem afdøde havde ophold
6) Hans Johansen Læsø, cand. theol. på Knudseje i Vendsyssel
7) Cathrine Læsø
8) Jens Gotfredsens søn Gotfred Jensen i Horsens, der er opkaldt efter afdødes mand
9) Christen Andersen i Horsens. Hans 2B:
a Anne Kirstine Christensdatter, der opkaldt efter mig
b Anders Christensen, som jeg holdt over dåben
10) Aksel Smed i Torsted

31 Jacob Zachariassen Jacobsen Hyphoff, præst i Tyrsted og Uth [Begravet 10.6.1784], fol.309, næste protokol fol.2.
E: Anne Kirstine [Nielsdatter] Siersted. LV: Niels Bech på Boller, herredsfoged. B:
1) Jacob Zacharias Hyphoff 11
2) Mechtilde Helene Hyphoff 6½
3) Erhardine Hyphoff 5
4) Niels Hyphoff 3.
FM:
1) Hans Frederik P[mangler]
2) [Lorents] Nikolaj Mancin, præst i Horsens hospital og i Torsted.
Bevilling til uskiftet bo af 11.1.1784.
Skifte 10.2.1785.

Fol. 310 til fol.328B er brugt som justitsprotokol, der ikke medtages.
Dog indføres arvinger efter Mikkel Lauridsen i Hornumkær lbnr.32.

32 Mikkel Lauridsen i Hornumkær [i Hornum sogn i Bjerre herred]. 30.6.1707, fol.321B.
På grund af en revers af 25.2.1702 indført Viborg landsting 24.1.1707 indkaldes alle arvinger efter Mikkel Lauridsen i Hornumkær, [skifte Boller og Møgelkær godser 14.4.1706 lbnr.53]. A:
1) [halvbror] Laurids Andersen i Stovnbjerg
2) [halvbror] Jørgen Andersen i Sønder Aldum
3) [halvsøster] Karen Andersdatter g.m. Jørgen Sørensen i Klejs
4) [halvsøster] Lene Andersdatter g.m. Peder [Christensen] Bie i [Store] Dalby
5) [halvsøster Maren Andersdatter], død [1706], var g.m. Mathias Olufsen. 2B:
a Oluf Mathiasen i Bjerre
b Anders Mathiasen [Winther] i Bjerre.
[Afdøde døde 13.4.1706].

33 Cathrine Margrethe Nielsdatter Stenberg i Hedensted præstegård. 11.9.1782, fol.328B, næste protokol fol.71.
E: Laurids Foss [Ovesen] Stenberg, præst i Hedensted. B:
1) Karen Stenberg, [skifte 29.4.1776 lbnr.45], var g.m. Hans [Jensen] Foss, præst i Hedensted. 1B:
a Laurids Stenberg Foss, født 1769
2) Ove Stenberg, født 1747, konduktør ved den kongelige landmåling. Ved afkald 25.6.1791 byskriver i Hillerød
3) Engel Cathrine Stenberg, født 1750, g.m. Peder Billeschou på Nygård
4) Anne Kirstine Stenberg, født 1751, enke efter Hans Bjerrum, degn i Hedensted
5) Niels Stenbjerg, født 1752, degn i Skive
6) Jens Foss Stenberg, født 1753, apotekersvend i Bergen i Norge
7) Erika Stenberg, født 1755
8) Christen Linde Stenberg, født 1757, på Sankt Thomas i Vestindien
9) Holger Foss Stenberg, født 1762, student
10) Mathias (Thiis) Martin Stenberg, født 1763.

34 Peder [Hansen] Billeschou, præst i Engum. 26.3.1753, fol.333.
Enke efter Maren Pedersdatter [RosenMeyer] Mulvad, skifte 7.8.1743 lbnr.20]. B:
3) Inger Marie Billeschou g.m. Mikkel [Hansen] Grimstrup i Brandstrup præstegård, præst [i Vindum]
4) Peder Billeschou 33
5) Anders Billeschou 28
6) Clara Elisabeth Billeschou
7) Søren Bruun Billeschou 24 i Horsens
8) Anne Margrethe Billeschou.
Første ægteskab med Inger Marie Jørgensdatter Hatting, [skifte 13.12.1715 lbnr.10]. B:
1) Sofie Christence Pedersdatter Billeschou g.m. Peder Nyland, farver i Horsens
2) Jørgen Pedersen Billeschou på Vejbjerggård [i Humlum sogn].

35 Hans [Frandsen] Boye, præst i Løsning og Korning. 22.12.1760, fol.
E: Birgitte Kirstine [Jørgensdatter Loss], gift [Daugård] 23.5.1760. LV: [Jørgen] Hvass til Tirsbæk.
Første ægteskab med Bodil Hansdatter Termann, skifte 26.10.1759 lbnr.29. B:
1) Frands Boye 18
2) Hans Boye 16
3) Christian Pontoppidan Boye 13.
FM: [Andreas] Schiernbech på Merringgård.

36 Christine Bolund i Hatting degnebolig. 27.3.1764, fol.370B.
E: Jørgen Torup, degn i Hatting. A:
1) far Claus Bolund i Bolund [i Nim sogn].

37 Hans [Henriksen] Hatting, præst i Hatting. 15.8.1763, fol.371, næste protokol fol.4B.
E: Anneke Cathrine [Jacobsdatter] Stenstrup. LV: Mønster, forvalter på Bygholm. B:
2) Jørgen Hatting 22
3) Johanne Kirstine Hatting 19
4) Ellen Cathrine Hatting 15
5) Henrikke Hatting 13
6) Anne Margrethe Hatting 12
7) Jacob Stenstrup Hatting 4, der døde 21.7.1763, 5 dage efter faderen.
Første ægteskab med [Ellen Hansdatter Toxværd, skifte 9.8.1740 lbnr.18. B:
1) Susanne Hatting 24.
FM:
1) Hans Nyland, rådmand og købmand i Horsens g.m. faster [Ellen Cathrine Henriksdatter Hatting]
2) [Johannes Thorsen Conradsen] Hildebrandt, præst i Torrild [g.m. moster Magdalene Sybille Jacobsdatter Stenstrup]
3) Jørgen Christian [Christensen], møller i Bjerresmølle [i Åle sogn] g.m. moster [Øllegaard Jacobsdatter Stenstrup].

38 Henrik Selmer i Stenderup degnebolig, degn i Urlev, Stenderup og Dalby. 6.9.1767, fol.406.
E: Anne Magdalene Bagge. A:
1) bror Johan Henrik [Mathiasen] Selmer, præst i Øster Snede
2) bror [Schack] Selmer, apoteker i Århus
3) bror Jacob Selmer, degn i Hundslund
4) bror Benjamin Selmer i Aldrup mølle [i Tiset sogn] ved Århus
5) Lambert [Bagge] Selmer, skoleholder [i Ulsø] på Sjælland.

39 Mechtilde Kirstine [Nielsdatter] Munch i Tyrsted præstegård. 28.4.1769, fol.409.
E: Niels [Hansen] Siersted, præst i Tyrsted og Uth.
Bevilling til uskiftet bo.

40 Anne Basballe i Tyrsted præstegård. 15.8.1770, fol.409B.
Enke efter Niels Jensen Munch, præst i Tyrsted og Uth, [skifte 10.12.1744 lbnr.23]. B:
1) Mechtilde Kirstine Munch, [bevilling til uskiftet bo 28.4.1769 lbnr.39], var g.m. [Niels Hansen] Siersted, præst i Tyrsted og Uth
2) Jens Munch, præst [i Hyllested, Venslev og Holsteinborg] på Sjælland, død. 1B: en datter
3) Inger Cathrine Munch på Fyn.

41 Christian Tim, skoleholder i Bækkeskov [i Urlev sogn]. 12.1.1773, fol.410.
E: Maren Olufsdatter. B:
1) Oluf Christian Tim i Ørnstrup [i Torsted sogn]
2) Mar[mangler] Tim 23
3) Cathrine Elisabeth Tim g.m. Anders Jensen i Hillerød.
Desuden nævnes afdødes steddatter [Anne Sørensdatter], der ægter Jørgen Mikkelsen, skoleholder [i Urlev sogn].

42 Gurine Cathrine With Bering på Bryskesborg i Daugård sogn. 9.12.1772, fol.411.
E: Niels Galten Bering.
Afdøde boede hos Bering, forvalter på Bryskesborg.
Desuden nævnes Hans Bering, urtekræmmer i København.

43 Mette Marie Lauridsdatter i Glud degnebolig. 3.2.1773, fol.416.
E: Søren Lind. B:
1) Laurids [Christian] Lind, degn i Lading, Sabro og Fårup
2) [Mogens] Christian Lind, degn i Velling [i Hind herred] i Ribe stift
Desuden nævnes en stedsøn Jørgen Grønfeldt, dragon.

44 Niels Siersted, præst i Tyrsted og Uth. 5.4.1773, fol.419B.
Enkemand efter Mechtilde Kirstine [Nielsdatter] Munch, [bevilling til uskiftet bo 28.4.1769 lbnr.39]. B:
1) Hans Nikolaj Siersted, født 24.1.1759
2) Ch[mangler] Sofie Siersted
3) Marie Sofie Siersted
4) Ulrikke Antoinette Siersted
5) [Manger] Kirstine Siersted
6) Magdalene Margrethe Siersted
7) Anne Birgitte Siersted
8) Johanne Nikoline , der døde 13.5.1773
9) Bodil Gertrud Siersted.
FM: Niels Elkær, præst i Hatting.

45 Karen [Lauridsdatter] Stenberg i Hedensted præstegård. 29.4.1776, fol.422B.
E: Hans [Jensen] Foss, præst i Hedensted og Dalby. B:
1) Jens Foss [alder mangler]
2) Laurids Stenberg Foss 7.


Hatting herred
Gejstlig skifteprotokol
1783-1810
C 35B-3

46 Oluf Mathiasen Billedhugger, degn i Ølsted. 23.1.1786, fol.4B.
E: Anne Jensdatter. LV: [Andreas Frandsen] Raarup, præst i Ølsted. A:
1) Johanne, datter af enken og afdødes steddatter.

47 Frederik [Pedersen] Deichmann, præst i Engum. 28.12.1783, fol.5B.
E: Karen Marie [Christiansdatter] Kaalund. LV: Henriksen, forvalter på Tirsbæk, [bror Christian] Kaalund, forvalter på Margrethelund [i Højen sogn]. B:
6) Niels Linde Deichmann
7) Christen Linde Deichmann
8) Jørgen Christian Deichmann
9) Margrethe Deichmann. Ved afkald 23.12.1791 g.m. Anker Anchersen Bork i Farre mølle
FM: [morbror Joachim Jacob] Kaalund, præst i Hemmet [og Sønder Vium].
Første ægteskab med Maren [Jensdatter] Bloch. B:
1) Peder Deichmann i København
2) Jens Deichmann
3) Cathrine Deichmann g.m. [Jacob Hansen] Hasselbalch, præst i Knebel [og Rolsø] på Mols
4) Martha Deichmann g.m. [Jens] Østengaard, præst i Lihme i Salling
5) Maren Bloch Deichmann g.m Rasmus Kjærulf, forvalter på Østedgård [i Bredstrup sogn].
FM:
1) [Johannes] Aagaard, forvalter på Williamsborg [i Daugård sogn]
2) farbror Deichmann, forvalter på Urup [i Østbirk sogn].

48 Anne Kirstine [Nielsdatter] Siersted i Tyrsted præstegård. 30.1.1788, fol.32, 117.
E: Peder Schandorff, præst i Tyrsted og Uth. B:
5) Anne Kirstine Schandorff, nyfødt, der døde 1 dag gammel.
Første ægteskab med [Jacob Zacharias Jacobsen Hyphoff, begravet 10.6.1784 lbnr.31]. B:
1) Jacob Zacharias Hyphoff 13, i Horsens latinskole
2) Mechtilde Helene Hyphoff 9
3) Erhardine Hyphoff 8
4) Niels Siersted Hyphoff 5.
FM:
1) Niels Madsen Friis, degn i Stouby og Hornum
2) morbror Hans Nielsen Siersted.

49 Johanne Hansdatter i Daugård degnebolig. 27.10.1788, fol.37B.
E: Christian Lauridsen Killendal, degn i Ørum og Daugård. B:
1) Christian Christiansen Killendal 8.

50 Nikolaj [Henriksen] Dreier, degn i Engum. 29.7.1788, fol.38B.
E: Anne Louise Eleonora [Gielen]. LV: [Vilhelm] Hegelund, degn i Hedensted og Dalby. B:
1) Jacob Peder Dreier
2) Mette Juliane Dreier, enke efter Hans Iversen, skoleholder i Bredballe i Hornstrup sogn
3) Cecilie Regine Dreier g.m. Anders Pedersen, daglejer i Vejle.

51 Ellen Dorthe Munch i Tyrsted præstegård. 8.8.1788, fol.44B.
Enke efter Mikkel [Pedersen] Schandorff, kapellan og skoleholder i Linå.
Hans første ægteskab med [Helle Mikkelsdatter, begravet 18.8.1753]. B:
1) Peder Schandorff, præst i Tyrsted og Uth
2) Mikkel Schandorff, skoleholder i Linå.

52 Anne Margrethe Jacobsdatter Rosenkilde i Hatting præstegård. 16.10.1789, fol.45.
E: Niels Simonsen Elkær, præst i Hatting.
Testamente af 3.2.1768.

53 Andreas [Frandsen] Raarup, præst i Ølsted. 27.1.1790, fol.45B, 63B, 71.
Enkemand efter [Ingeborg Cathrine Jørgensdatter Davidsen]. B:
1) Frands Raarup, toldforvalter i Hillerød
2) Jørgen Raarup, forvalter på Holbækgård
3) Mette Margrethe Raarup g.m. Niels Jensen i Ølsted
4) Hylleborg Raarup. Ved afkald 8.8.1791 g.m. Niels Schiønning i Horsens
5) Marie Elisabeth Raarup g.m. Jonas Pedersen i Ølsted
6) Gertrud Raarup g.m. Christen Olufsen i Stenderup
FM: [Jacob Jacobsen] Norup, præst i Urlev og Stenderup.

54 Anne Jepsdatter i Tyrsted skolehus. 28.3.1791, fol.62.
Enke. B:
2) Jørgen Friis, skoleholder i Tyrsted.
Uden for ægteskab B:
1) Maren Nielsdatter, død. 1B:
a Karen Jensdatter i Dallerup i Tyrsted sogn.
FM: Jens Rasmussen i Dallerup.

55 Kirsten Stallknecht i Løsning præstegård. 18.3.1791, fol.63, 75.
E: Andreas Christoffer [Poulsen] Bildsøe, præst i Løsning og Korning, der ægter Margrethe Kirstine Motzfeldt i Fredericia. B:
1) Anne Marie Bildsøe 8
2) Sofie Elisabeth Bildsøe 6½
3) Lorentse Sofie Bildsøe 5½
4) Poul Mathias Bildsøe 2½.
FM: morfar Stallknecht, konsistorialråd.
Bevilling til uskiftet bo 18.3.1791.
Skifte 13.3.1792.

56 Hans [Jensen] Foss, præst i Hedensted og Dalby. 22.1.1793, fol.75B, 89, 104.
E: Marie Cathrine [Friis]. LV: [Vilhelm]] Hegelund, degn i Hedensted og Dalby.
[Første ægteskab med Karen Lauridsdatter Stenberg, skifte 29.4.1776 lbnr.45]. B:
1) Laurids Stenberg Foss.
Desuden nævnes:
1) afdødes bror Ove [Thisen Jensen] Foss, præst i Sønder Ho [på Fanø]
2) [afdødes første hustrus bror] Holger Foss Stenberg, degn i Fjeldsted og Harndrup på Fyn
3) [afdødes første hustrus søster] Erika Stenberg g.m. Holst i Odense.

57 Andreas Christoffer [Poulsen] Bildsøe, præst i Løsning og Korning. 11.5.1793, fol.87B, 90, 112, 117, 121B.
E: Margrethe Kirstine Motzfeldt. LV: Laurids Ussing, degn i Stubberup, [Laurids] Ammitzbøll i Klaks mølle [i Hornborg sogn].
[Første ægteskab med Kirsten Stallknecht, skifte 18.3.1791 lbnr.55]. B:
1) Anne Marie Bildsøe 9
2) Sofie Elisabeth Bildsøe 8
3) Lorentse Sofie 7
4) Poul Mathias 4.
(Alder angivet 4.11.1794).
FM:
1) Krarup i Århus
2) [Andreas Nikolaj] Kirchhoff, præst i Hedensted og Dalby
3) [Lorents Kajsen] Stallknecht i [Øster] Nykirke [og Give]
4) [Steffen] Middelbo, biskop i Ribe.

58 Birgitte [Kirstine Jørgensdatter Loss] på Palmelund i Hedensted sogn. 24.12.1793, fol.104.
[Første ægteskab med Laurids Windersleff på Brorupgård [i Skt. Mikkels landsogn] ved Slagelse. Afkald fra B:
1) Adolf Christian Windersleff til Lerchenfeld [i Kalundborg] og apoteker i Kalundborg
2) Ludvig Holberg, tolder og toldkasserer i Horsens.
Afdøde døde 11.11.1792 på Palmelund.

59 Inger Mikkelsdatter i Torsted skole. 8.5.1795, fol.120B.
E: Jens Mortensen, skoleholder i Torsted.
Testamente af juli 1791. A:
1) søster Karen Mikkelsdatter på Tunø.

60 Frederik Hansen, præst i Ølsted. 9.11.1800, fol.126.
E: Caspare Lucie Amberg.
Testamente af 27.3.1795.

61 Hans Peder Hingelberg, præst Løsning og Korning. 21.6.1801, fol.126B.
E: Henriette Cornelia Marie Rothe.
Bevilling til uskiftet bo af 17.7.1801.
[Samfrændeskifte Grenå 22.12.1813 lbnr.557].

62 Inger Nielsdatter i Sejt skole. 30.5.1805, fol.127.
E: Jørgen Nielsen, skoleholder. B:
1) Niels Jørgensen 9
2) Johanne Kirstine Jørgensdatter 10 uger.

63 Svend Pedersen, degn i Ølsted. 13.9.1808, fol.128B.
E: Anne Jensdatter, der også søde døde.
Testamente af 31.1.1804.
Hans A:
1) søster Anne Dorthe Pedersdatter, død. 2B:
a Christen Jepsen Møller, degn i Vilslev ved Ribe
b Ingeborg Jepsdatter g.m. Terkild Knudsen i Vilslev.
Hendes A:
1) bror Jens Jensen i Ansager, død. 5B:
a Anne Jensdatter g.m. Peder Pedersen i Ansager
b Johanne Jensdatter g.m. Hans Pedersen i Kragelund i Hunderup sogn
c Stine Jensdatter g.m. Peder Frandsen i Store Darum
d Anne Jensdatter, enke efter Hans Basen i Store Darum
e Karen Jensdatter, enke efter Oluf Nielsen, degn i Ansager
2) bror Laurids Jensen, død for 10 år siden. 1B:
a Karen Lauridsdatter g.m. Andreas Poulsen i Eg [i Grindsted sogn]
3) bror Lambert Jensen, død. 6B:
a Maren Lambertsdatter, enke efter Peder Rasmussen Broch i Grindsted
b Karen Lambertsdatter, enke efter Andreas Rasmussen i Kragelund i Hunderup sogn
c Christen Lambertsen i Ansager
d Peder Lambertsen i Nyborg
e Johanne Lambertsdatter, død, var g.m. Søren Jespersen i Hejsager i Halk sogn ved Haderslev. 2B:
1 Jacob Sørensen, rytter
2 Anne Kirstine Sørensdatter
f Kirsten Lambertsdatter , død, var g.m. Niels Eskildsen i Eg i Grindsted sogn. 4B:
1 Eskild Nielsen
2 Lambert Nielsen
3 Mette Nielsdatter
4 Margrethe Nielsdatter
4) bror Jens Christian Jensen i Gundesbøl [i Oddum sogn]
6) søster Kirsten Jensdatter, død uden livsarvinger
7) søster Maren Jensdatter g.m. Jacob Mortensen i Vadbol i Grindsted sogn, begge døde. 6B:
a Jens Jacobsen i Karstoft
b Morten Jacobsen i Baggesgårde i Sønder Omme sogn
c Niels Christian Jacobsen i Vadbol i Grindsted sogn
d Christen Jacobsen i Hinnum i Grindsted sogn
e Johanne Marie Jacobsdatter g.m. Peder Jensen i Morsbøl i Grindsted sogn
f Maren Jacobsdatter g.m. Hans Christensen i Hedegård.Holmans herred
Gejstlig skifteprotokol

[1745-1773]    [1798-1810]   


Holmans herred
Gejstlig skifteprotokol
1745-1773
C 37F-2


1 Cathrine Simonsdatter i Brøndsted mølle i Gauerslund sogn. 9.7.1745, fol.1.
Enke efter Jørgen [Hansen] Fædder, præst i Gauerslund, [død 1743].
Første ægteskab med [Bertel Iversen Stub, møller i Brøndsted mølle], skifte slut 10.11.1734. B:
1) Simon Bertelsen Stub 17 i Brøndsted mølle
2) Iver Bertelsen Stub 14
3) Bertel Bertelsen Stub 11.
FM:
1 morbror Søren Simonsen på Hjelmdrup
2 morbror Jens Simonsen i Dons.
Desuden nævnes af afdødes sidste mands B:
1) Hans Christian Fædder, præst i Smidstrup og Skærup
2) Christian Fædder, stud theol.
(Afdøde er døbt Almind 2.7.1700, datter af Simon Sørensen den ældre og Anne Sørensdatter i Dons).
(Se skifte efter afdødes bror Jens Simonseni Koldinghus 30.1.1774 lbnr.383).

2 Hans Christian [Jørgensen] Fædder, præst i Smidstrup og Skærup. 1.8.1746, fol.9.
A:
1) bror Christen Fædder, student
2) søster Ellen Edinger Fædder
3) søster Anne Cathrine Edinger Fædder.
FM: farbror Thomas [Hansen] Amager, præst i Sønder Broby på Fyn.

3 Erik Lauridsen Bønnelykke, skoleholder i Skærup. 13.2.1747, fol.15B.
E: Bodil Andersdatter. LV: Laurids Andersen i Skærbæk. B:
3) Anders Eriksen Bønnelykke 3
4) Erik Eriksen Bønnelykke, født 10.7.1747.
Første ægteskab med [Maren Sørensdatter], skifte 27.9.1742. B:
1) Laurids Eriksen Bønnelykke, skoleholder i Gårslev
2) Johanne Cathrine Eriksdatter g.m. Jacob Christian Lassen, sergent i Grejs.

4 Lukas [Knudsen] Knub, præst i Pjedsted og Gårslev. 29.7.1748, fol.22B.
E: [Anne] Maren Christensdatter Hirtznach. LV: Christian Johan [Andersen] Lunde, præst i Bredstrup.
Første ægteskab med Sara Heidensdatter Vinberg, skifte slut 18.4.1727. B:
1) Jens Knub 35, i Helsingør
2) Nikolaj Knub 30, stud. theol.
3) Marie Helvig Knub 28 på Tranekær på Langeland
4) Cathrine Knub 24 på Hvilsbjerggård i Andkær.
FM:
1) Michael Mule til Hvilsbjerggård.
2) Mathias [Pedersen] Dorn, præst i Melby på Sjælland
3) Niels Haahr, præst i Tjæreby på Sjælland.
Børnene har arv efter mormor Marie Frank, i andet ægteskab g.m. [Johan Eriksen] Tuscher, præst i Melby

5 Anne Elisabeth Steffensdatter i Pjedsted. 30.9.1749, fol.97B.
E: Hans Christensen Schmidt, skoleholder i den kongelige skole i Pjedsted. B:
1) Steffen [Christian] Hansen 8
2) Christen Hansen 4
3) Niels Hansen 7 uger.
FM: farbror Thomas Christensen, skoleholder i Herslev.

6 Ditlev Anton Hjort, degn i Pjedsted og Gårslev. 14.3.1739, fol.100.
A:
1) bror Laurids Hjort, kapellan i Rønne og Knudsker på Bornholm
2) bror Johan Jacob Hjort, feltskipper i Sankt Petersborg.
Desuden nævnes afdødes steddatter Inger Pedersdatter.

7 Overdragelse af præsteembedet i Smidstrup og Skærup. 23.7.1751, fol.102B.
Kongelig konfirmation for Laurids [Gertsen] Londemann, præst i Smidstrup og Skærup til at overdrage præsteembedet til Jacob [Ingvarsen] Elling, kapellan sst.

8 Christen Jørgensen Fædder, ugift student i Gauerslund. 13.3.1752, fol.103B, 185.
A:
0) far Jørgen [Hansen] Fædder, præst i Gauerslund, skifte slut 28.7.1744
1) søster Anne Cathrine [Jørgensdatter] Edinger Fædder g.m. Peder Aaby, præst i Særslev på Fyn
2) søster Ellen [Jørgensdatter] Edinger Fædder, død, var g.m. Christian Lund, præst i Kongsvinger i Christiania i Norge. B:
a Jeremias Frederik 3.
Arv efter afdødes bror Hans Christian [Jørgensen] Fædder, personlig kapellan i Smidstrup og Skærup, skifte 1.8.1746 lbnr.2.

9 Afkald i Smidstrup. 5.6.1752, fol.136B.
Afkald fra
1) Hans Jacobsen
2) Germand Jacobsen
født i den kongelige skole i Smidstrup for arv efter mor og far til stedmor.

10 Mette Hansdatter i Gårslev skolehus. 13.1.1754, fol.137.
E: Laurids [Eriksen] Bønnelykke, skoleholder i Gårslev. B:
1) Maren Lauridsdatter 10
2) Hans Lauridsen 8
3) Marie Lauridsdatter 6
4) Jens Lauridsen 2.
FM:
1) morbror Laurids Hansen, snedker i Høll
2) Hans Nielsen Bøll, degn i Pjedsted og Gårslev.

11 Cathrine Dorthe Lausen i Pjedsted præstegård. 13.12.1754, fol.140B.
E: Niels Høstmark. B:
1) Jens Høstmark 23
2) Marie Kirstine Høstmark 20
3) Michael Høstmark 17
4) Birgitte Høstmark 14.
FM:
1) morfar Mikkel Lausen i Haderslev
2) [Michael Johannes] Mule til Hvilsbjerggård [i Gauerslund sogn]
3) [Jochum] Bolvig på Nebbegård [i Gårslev sogn]
4) [Frederik] Lautrup til Estrup [i Malt sogn]
5) Søren Høstmark, rådmand i Horsens.
Bevilling til uskiftet bo af 4.1.1754.

12 Anne Maren Hirtznach i et hus i Pjedsted by. 5.2.1753, fol.141B.
Enke efter Lukas [Knudsen] Knub, præst i Pjedsted og Gårslev, [skifte 29.7.1748 lbnr.4]. A:
0) far [Christian Jacobsen Hirtznach, præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted, skifte Ning herred gejstlig 17.4.1714 lbnr.25].
[Fars første ægteskab med Clara Mogensdatter Grave]. B:
1) halvbror Mogens Jacob Hirtznach, kapellan i Ebeltoft, død. 4B:
a Christian Hirtznach, døbt Ebeltoft 26.7.1696, præst i Blegind, død uden livsarvinger
b Laurids Hirtznach, degn i Gjesing og Nørager
c Anne Marie Hirtznach, døbt Ebeltoft 4.6.1704, døde på Løvenholm for 2 år siden uden livsarvinger
d Clara Hirtznach, døbt Ebeltoft 5p.Epifan. 1698, død, var g.m. Christoffer Holst, degn i Hyllested og Rosmus. 2B:
1 Mogens Jacob Holst
2 Ida Kirstine Holst.
[Fars andet ægteskab med mor Sidsel Rasmusdatter, skifte Ning herred gejstlig 28.2.1698 lbnr.9]. B:
2) bror Niels Hirtznach, præst i Blegind [og Hørning], død [1739]. 1B:
a Elisabeth Cecilie Hirtznach
3) bror Rasmus Hirtznach, præst på Helgenæs, død 1739. 4B:
a Sidsel Kirstine Hirtznach 20
b Christian Hirtznach 18
c Niels Hirtznach 17
d Rasmine Hirtznach 15
FM: stedfar [Iver] Hanson til Lyngsbækgård [i Dråby sogn] i Kalø amt
4) søster Kirstine [Marie] Hirtznach, død. 1B:
a slegfredsøn Jens Pedersen Dorschæus på Tunø
[Fars tredje ægteskab med Helvig Barbara Hansdatter, skifte Ning herred gejstlig 3.5.1700 lbnr.10. Ingen børn].
[Fars fjerde ægteskab med Anne Cathrine Pedersdatter Dorschæus. Ingen børn].

13 Anne Margrethe Gundesdatter Torup i et hus i Pjedsted. 3.6.1754, fol.167B.
Enke efter Jørgen Ottosen Mørk i Påby, præst i Harte og Bramdrup i Brusk herred.
Testamente af 24.1.1742.
Hans A:
1) søster Sara Mørk g.m. Anton Schneebach, degn i Albæk og Voer
2) bror Johanne Magnus Mørk, død, hvis enke er g.m. Jens Bremer til Løvegård [i Gierslev sogn] på Sjælland. 4B:
a Otto Mørk 20
b Johan Mørk 19
c Sidsel Mørk 16
d Karen Mørk 13
3) søster Vibeke Mørk i Køge, enke efter Søren Sams, købmand sst.
4) søster Ellen Mørk i Særløse ved Roskilde, enke efter Peder Krog, skovrider
5) søster Kirsten Mørk, begravet Horreby på Falster Fest. 2. Pentecost. 1747. 1B:
Uden ægteskab B:
1) Christine, begravet Horreby Dom 10 p. Tr. 1744
Hendes A:
1) søster Kirsten Torup
2) søster Dorthe Torup g.m. Peder [Mathiasen]] Stenfeldt til Klavsholm [Hellevad sogn] i Vendsyssel
3) søster Cathrine Torup g.m. Jacob Brøndlund i Ørum i Vendsyssel ved søn Laurids Brøndlund i Ålborg
4) søster Gertrud Torup, død, var g.m. Nikolaj Lorentsen Holst, sejlmager i Ålborg. 3B:
a Laurids Holst
b Anne Holst
c Kirsten Holst.

14 Jens Jensen Bang, skoleholder i Vinding. 15.3.1757, fol.186.
E: Anne Marie. LV: Jesper Rodsteen, degn og kateket i Vejle. A:
1) bror Lorents Bang i Hamborg
2) søster, enke efter Henrik Køper.
Desuden nævnes formanden i embedet Jens Nielsen.

15 This Martin [Ovesen] Stenberg, præst i Gauerslund. 1.9.1760, fol.191.
Enke efter Barbara Helene [Hansdatter] Allerup, der døde 7.7.1760. B:
1) Hans Allerup Stenberg 16
2) Barbara Margrethe Stenberg 10
3) Irmgard Stenberg 9
4) Ove Stenberg 5
5) Anne Kirstine Stenberg.
FM:
1) farbror Laurids Foss [Ovesen] Stenberg, præst i Hedensted og Store Dalby
2) fars halvbror Holger Foss, vinhandler i København
3) fars svoger Henrik [Gregersen] Morville, præst i Lejrskov og Jordrup
4) morbror Laurids Albert Allerup, konstitueret skoleholder på Holmens publique skole i Nyboder i Købenavn.

16 Gye Nielsdatter Gudme i Gauerslund præstegård. 12.3.1762, fol.208.
E: Jens [Nielsen] Blicher, præst i Gauerslund. B:
1) Niels Blicher 7
2) Pouline Blicher 6
3) Kirsten Blicher 4
4) Gye Blicher 5 uger.
FM: morbror Herman [Peder Nielsen] Gudme, præst i Ålborg Budolfi
Enkemandens første ægteskab med Pouline Thomasia [Jørgensdatter] Gantzel. B: (Navne angives ikke).

17 Jens Nielsen Blicher, præst i Gauerslund. 13.5.1765, fol.13.5.1765, fol.214.
E: Anne Holst.
Første ægteskab med [Pouline Thomasia Jørgensdatter Gantzel, skifte slut 7.5.1754, indført Brusk herred gejstlig lbnr.35]. B:
1) Cathrine Marie Blicher 18
2) Niels Blicher 17
3) Jørgen Blicher 15
4) Didrik Christian Blicher 13
5) Peder Daniel Blicher 12.
FM:
1) Hans Christian Grüner, kapellan i Odense Sankt Hans og præst i Højby
2) Laurids [Nielsen] Blicher, præst i [Øster] Bjerregrav, [Ålum og Tånum].
Andet ægteskab med [Gye Nielsdatter Gudme, skifte 12.3.1762 lbnr.16]. B:
1) Niels Gudme Blicher 10
2) Pouline Blicher
3) Kirsten Blicher 6
4) Gye Blicher 3.
FM:
1) morbror [Herman Peder Nielsen] Gudme, præst i Ålborg Budolfi
2) Jeppe Gandrup, degn i Gauerslund.

18 [Karen Hansdatter Amager] i Gauerslund præstegård. 31.3.1769, fol.223B.
Enke efter [Peder] Brandt, præst [i Gelsted og Norup på Fyn].
1) Niels Frederiksen Amager, præst [i Skelby og Gedesby] på Falster (broderlod)
2) broderlod deles i 2:
a Peder Aaby på Fyn
b Monsør Lund
3) Marie Hansdatter i Vigerslev på Fyn (søsterlod)
4) søster (søsterlod) deles i 2:
a Hans Toggerod
b Niels Toggerod
5) søster Frederikke, (søsterlod), død. B:
a Maren Crone.

19 Ingeborg Laugesdatter Halling i Smidstrup degnebolig. 23.3.1768, fol.226B.
E: Hans Ørbæk, degn i Smidstrup. B:
1) Pouline Sofie Hansdatter 6.
FM: Steffen Hansen Schmidt, skoleholder i Smidstrup.

20 Laurids Eriksen Bønnelykke, skoleholder i Gårslev. 20.7.1769, fol.228.
E: Maren Nielsdatter Boll. LV: Hans Boll, degn i Pjedsted og Gårslev. B:
7) Mette Lauridsdatter Bønnelykke 15
8) Niels Lauridsen Bønnelykke 13
9) Svend Lauridsen Bønnelykke 11
10) Mads Lauridsen Bønnelykke 9
11) Anne Lauridsdatter Bønnelykke 7
12) Hans Lauridsen Bønnelykke 4
13) Peder Lauridsen Bønnelykke 1.
FM:
1) Jeppe Gandrup, degn i Gauerslund
2) Jens Teglgaard, guldsmed i Fredericia.
Første ægteskab med [Maren Sørensdatter, begravet 1.9.1743]. B:
1) Jeppe Lauridsen Bønnelykke
2) Erik Lauridsen Bønnelykke.
Andet ægteskab med Mette Hansdatter, [skifte 13.1.1754 lbnr.10]. B:
3) Maren Lauridsdatter Bønnelykke 25
4) Hans Lauridsen Bønnelykke 23
5) Marie Lauridsdatter Bønnelykke 21
6) Jens Lauridsen Bønnelykke 17.

21 Anne Marie Vinberg i Vinding skole. 15.1.1770, fol.232.
Enke efter Jens [Jensen] Bang, skoleholder i Vinding, [skifte 15.3.1757 lbnr.14]. A:
1) halvsøster Abelone Marie, enke efter [Jesper] Rodsteen, kateket i Vejle
2) halvsøster, død. Børn i København.

22 Anne Davidsdatter i Pjedsted skole. 23.6.1770, fol.239B.
E: Hans Christensen Schmidt, skoleholder i Pjedsted. B:
4) David Hansen Schmidt 20
5) Johannes Hansen Schmidt 16
6) Anne Elisabeth Hansdatter Schmidt 14
7) Jens Hansen Schmidt 10
8) Nis Hansen Schmidt 7
9) Anne Hansdatter Schmidt 5.
FM:
1) morbror Bertel Davidsen i Pjedsted
2) Mads Peder Pedersen i Pjedsted, som beslægtet.
Første ægteskab med Anne Elisabeth Steffensdatter, [skifte 30.9.1749 lbnr.5]. B:
1) Steffen Christian Hansen Schmidt, skoleholder i Smidstrup
2) Christen Hansen Schmidt
3) Niels Hansen Schmidt.

23 Hans Christensen [Schmidt], skoleholder i Pjedsted. 25.2.1772, fol.242.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Peder Rasmussen i Pjedsted.
Første ægteskab med Anne Elisabeth Steffensdatter, [skifte 30.9.1749 lbnr.5]. B:
1) Steffen Christian Hansen Schmidt, skoleholder i Smidstrup
2) Christen Hansen Schmidt 27
3) Niels Hansen Schmidt 23.
Andet ægteskab med Anne Davidsdatter, skifte 23.6.1770 lbnr.22]. B:
4) David Hansen Schmidt 21 i Viborg latinskole
5) Johannes Hansen Schmidt 18
6) Anne Elisabeth Hansdatter Schmidt 16
7) Jens Hansen Schmidt 11
8) Nis Hansen Schmidt 8
9) Anne Hansdatter Schmidt 6.
FM:
1) morbror Bertel Davidsen i Pjedsted
2) mosters mand Mads Pedersen i Pjedsted.
Litteratur: Blade af en gammel Lærerslægts Historie af P. Barsøe i: Vejle amts årbøger 1929, side38-66 og 248-280.


Holmans herred
Gejstlig skifteprotokol
1798-1810
C 37F-3


Fragment, idet fol.1-71 mangler.

24 Gottlieb Demuth, skoleholder i Rands i Gårslev sogn. 5.5.1798, fol.72.
E: Margrethe Jørgensdatter. LV: Jens Augustinussen i Brøndsted. A:
1) bror i København , uvist om børn.
Afdøde havde været gift 2 gange.

25 Anne Marie Einsperg i et hus i Pjedsted. 17.12.1798, fol.75B, 84.
Enke efter Christoffer Elovius Einsperg, præst i Skibet, [skifte Tørrild herred gejstlig 14.6.1761 lbnr.46]. B:
1) Antoinette Margrethe Einsperg, død, var g.m. en kontrollør i København
2) Jacobine Kirstine Einsperg 52 i Pjedsted
3) Jacob Einsperg, død.
FM: Anders Danielsen, kongelig skoleholder i Pjedsted.

26 Nis Nielsen Barsø, kongelig skoleholder i Andkær [i Gauerslund sogn]. 8.4.1799, fol.78, 85, 86B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Iver Nybo i Hvilsbjerggård. B:
5) Peder Nissen 6½
6) Jens Nissen 4½.
Første ægteskab med Marie Jensdatter. B:
1) Anneke Nisdatter g.m. Jørgen Lauridsen i Knud i Fjelstrup sogn i Haderslevhus amt
2) Karen Nisdatter g.m. Jens Andersen i Andkær
3) Hans Nissen Barsø 28, tobaksspindersvend i Ålborg
4) Niels Nissen 22. tobaksspindersvend i Ålborg.

27 Jens Svarfar, skoleholder og degn i Vinding. 1.7.1799, fol.85B, 88B.
E: Anne Lucie Thibi. LV: Claus Davidsen i Vinding. B:
1) Inger Svarfar g.m. Jens Mathiasen Lassen
2) Anne Marie Svarfar g.m. Dominicus Preuss, murer i Århus
3) Hans Svarfar i København.

28 Niels Hansen i Rands, der døde i Børkop skolehus [i Gauerslund sogn]. 6.5.1802, fol.90B, 92B.
E: Marie Christensdatter, der døde 7.10.1802. B:
1) Birthe Marie Nielsdatter g.m. Jacob Lund, teglmester på Egersund i Sundeved
2) Hans Frederik Nielsen 24, på Egersund teglværk
3) Christian Nielsen 22, feldberedersvend i Horsens.
Afdøde kone havde en søn uden ægteskab:
4) Niels Henriksen over 25, kokkedreng på Palæet i Horsens.

29 Steffen Christian Schmidt, skoleholder i den kongelige skole i Smidstrup. 25.3.1802, fol.91.
E: Maren Jacobsdatter Koed. B:
1) Johanne Steffensdatter Schmidt g.m. Søren Jørgensen i Fredsted i [Øster] Starup sogn
2) Hans Steffensen Schmidt, hospitalsforstander i Kolding
3) Anne Elisabeth Steffensdatter Schmidt g.m. Hans Christensen Sønderbo, udflytter fra Velling
4) Anne Marie Steffensdatter Schmidt 23.

30 Niels Jensen Schmidt, skoleholder i den kongelige skole i Smidstrup. 18.1.1804, fol.99.
E: Anne Marie Steffensdatter. LV: Søren Kvist i Smidstrup. B:
1) Karen Nielsdatter Schmidt 1.
FM: Peder Rod i Smidstrup.

31 Maren Lauridsdatter i Andkær [i Gauerslund sogn]. 11.11.1805, fol.103.
Enke efter Jens May, skoleholder. B:
1) Anne Jensdatter g.m. Carl Frederik Loduvica i Glückstadt
2) Margrethe Jensdatter g.m. Jens Jensen Langkær, skoleholder i Andkær
3) Kirsten Jensdatter g.m. Søren Bertelsen i Store Velling.

32 Anne Cathrine Sonne i Smidstrup. 22.4.1807, fol.104.
E: Hans Ørbæk, degn i Smidstrup og Skærup.
Testamente af 24.4.1797.
Af hans første ægteskab B:
1) Pouline Sofie Hansdatter Ørbæk g.m. Christian Ulrik Bartholin Winther, degn i Tamdrup.

33 Jens [Knudsen] Storm, præst i Smidstrup og Skærup. 7.5.1810, fol.105, 105B.
E: Gye Kirstine [Bertelsdatter] Bruun. B: (Navne angives ikke).
Bevilling til uskiftet bo.

34 Hans Ørbæk, degn i Smidstrup og Skærbæk. 14.5.1810, fol.105.
Enkemand efter Anne Cathrine Sonne, [skifte 22.4.1807 lbnr.32].
[Af første ægteskab] B:
1) Pouline Sofie Hansdatter Ørbæk, enke efter Christian Ulrik Bartholin Winther, degn i Tamdrup, nu g.m. Hans [Rasmussen] Hornbæk, degn og skolelærer i Tamdrup sogn.


Nørvang herred
Gejstlig skifteprotokol

[1715-1752]    [1792-1809]    [1774]   


Nørvang herred
Gejstlig skifteprotokol
1715-1752
C 37B-3

1 Knud Jensen Morsing, kollega i Vejle latinskole. 17.3.1715, fol.1.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Gert Wolf, postmester i Vejle. B: 2 døtre.
FM: farbror Jacob [Jensen] Morsing, præst i Mejrup.

2 Else Jensdatter Grejs i Grejs præstegård. 7.2.1717, fol.7B.
E: Laurids [Hansen] Billeskov, præst i Grejs og Sindbjerg. B:
7) Hans Lauridsen Billeskov
8) Karen Lauridsdatter Billeskov
9) Anne Lauridsdatter Billeskov
10) Mette Lauridsdatter Billeskov
11) Margrethe Lauridsdatter Billeskov.
Første ægteskab med [Jørgen Pedersen Stauning, begravet 7.2.1700]. B:
1) Peder Jørgensen Stauning
2) Jens Jørgensen Stauning
3) Niels Jørgensen Stauning hos faster [Maren Pedersdatter Stauning], enke efter Mads [Jørgensen] Kølholt i Horsens
4) Otte Frederik Jørgensen Stauning
5) Maren Jørgensdatter Stauning
6) Anne Jørgensdatter Stauning.
FM:
1) farbror Peder [Pedersen] Stauning, præst i Borris og Faster
2) farbror Søren [Pedersen] Stauning, præst i Gørding, Vemb og Bur
3) [fasters søn] Jens Jørgen Lindvig i Horsens.
Afdødes første mand havde arv med pant i Låge efter farbror Jens Jørgensen Jelling, forpagter på Stovgård.

3 Henrik [Jensen] Jerne, præst i Brande. 10.5.1717, fol.13B.
E: Maren Pedersdatter Arensberg. LV: far Peder [Nielsen] Arensberg, præst i Hvejsel og Givskud. A:
1) mor Maren [Henriksdatter] Rafn g.m. Niels Christensen i Grenå. [Første ægteskab med afdødes far Jens Hansen Jerne, præst i Hammelev]
2) halvsøster Birgitte Rafn. LV: Eskild [Nielsen] Busch, præst i Vejle og Hornstrup, [enkemand efter afdødes mors søster Lene Henriksdatter Rafn, død 4.5.1708].

4 Peder [Christensen] Mulvad, præst i Ringive, Gadbjerg og Lindeballe. 8.5.1719, fol.25.
E: Karen Margrethe Billeskov. LV: Christen [Knudsen] Søltoft, præst i Nørre Snede og Ejstrup. B:
4) Jens Pedersen Mulvad.
FM: [Christian] Teilmann til Skrumsager [i Sønder Bork sogn].
Første ægteskab med [Clara Berentsdatter Rosenmeyer], skifte i "forrige herredsprotokol fol.184". B:
1) Maren Mulvad g.m. Peder [Hansen] Billeskov, præst i Engum
2) Christen Mulvad 24, student
3) Berent Rosenmeyer Mulvad 21, student.
FM:
1) Søren [Christensen] Borch, præst i Thyregod og Vester
2) Ove [Hansen] Guldberg, præst i Hvirring, Tamdrup og Hornborg.
Arv i boet til [afdødes brordatter] Christiane Sofie Mulvad efter hendes far [Jes Christensen i Ribe g.m. Dorthe Clemensdatter], men ingen underretning fra hendes bror Clemen Jessen, præst i Kværndrup på Fyn eller fra magistraten i Ribe.
[Kilde: Ole Degn: Livet i Ribe 1560-1700 side 92].

5 Oluf Simonsen i Vejle. 26.6.1719, fol.41B.
E: Inger Steffensdatter. LV: Mogens Rasmussen i Vejle. A:
1) bror Søren Simonsen i Bølling [i Egtved sogn], død. 1B:
a Anne Sørensdatter hos mor i Bølling
FM: Jeppe Nielsen Bredstrup i Nybjerg mølle [i Egtved sogn]
2) søster Maren Simonsdatter g.m. Hans Frandsen i Møsvrå i Almind sogn
3) søster Anne Simonsdatter g.m. Niels Nielsen i Møsvrå
4) søster Kirsten Simonsdatter g.m. Søren Hansen i Møsvrå
5) søster Ingeborg Simonsdatter g.m. Christoffer Christoffersen i Højrup i Herslev sogn.
Afdøde var tidligere præst i Frosten ved Trondhjem i Norge

6 Cecilie Anne de Funk i Øster Snede præstegård. juli 1727, fol.52.
E: Mathias [Hansen] Selmer, præst i Øster Snede. B:
1) Margrethe Christine Selmer 15
2) Jacob Selmer 14
3) Helene Johanne Selmer 13
4) Johan Henrik Selmer 12
5) Daniel Selmer 11
6) Henrik Selmer 10
7) Christen Selmer 9
8) Hieronymus Selmer 8
9) Adam Frederik Selmer 7
10) Conrad Selmer 6
11) Mathias Selmer 5
12) Schack Selmer 4
13) Lambert Bagge Selmer 3
14) Benjamin Selmer 6 mdr.

7 Søren [Andersen] Bruun, præst i Ringive, Gadbjerg og Lindeballe. 18.8.1728, fol.56B.
E: Karen Margrethe Billeskov. LV: bror Peder [Hansen] Billeskov, præst i Engum.
Hans A:
1) søster Kirsten Andersdatter Bruun g.m. Niels Gudme, præst i Herslev og Viuf
2) søster Gye Marie Andersdatter Bruun g.m. Gregers Morville, der er bortrejst, uvist hvor. Hendes brev er sendt fra Kerteminde
3) søster Johanne Andersdatter Bruun, død, var g.m. Hans Thomsen, købmand i Fredericia. 2B:
a Maren Hansdatter 16
b Iver Hansen 13.
Hendes A:
Første ægteskab med [Peder Christensen Mulvad, skifte 8.5.1719 lbnr.4]. B:
1) Jens Pedersen Mulvad.

8 Laurids [Hansen] Billeskov, præst i Grejs og Sindbjerg. 11.8.1727, fol.77.
Enkemand efter [Else Jensdatter Grejs, skifte 7.2.1717 lbnr.2]. B:
1) Hans Lauridsen Billeskov 20, fuldmægtig ved rådstuen i Viborg
2) Karen Lauridsdatter Billeskov 25, der ægter g.m. Jens [Laurids Nielsen] Ussing, præst i Grejs og Sindbjerg
3) Anne Lauridsdatter Billeskov
4) Mette Lauridsdatter Billeskov
5) Margrethe Lauridsdatter Billeskov 16.
FM:
1) farbror Peder [Hansen] Billeskov, præst i Engum
2) Hans [Hansen] Cramer, præst i Åle og Tørring.

9 Offe [Mouridsen] Højer, præst i Uldum og Langskov. 27.6.1729, fol.94.
E: Anne Ottesdatter. LV: Mourids [Mouridsen] Højer, præst i Vejle og Hornstrup. B:
1) Mourids Højer
2) Otte Højer, kapellan i Ringkøbing og Rindum
3) Jørgen Højer
4) Sofie Dorthe Højer g.m. Markus Volder
5) Ditlev Højer
6) Jacob Højer
7) Fædder Højer
8) Hans Frederik Højer
9) Offe Højer.

10 Sofie Dorthe [Hansdatter] Vandal i Vejle. 16.11.1727, fol.107.
E: Mourids [Mouridsen] Højer, præst i Vejle og Hornstrup. B:
1) Anne Højer g.m. Jørgen [Hansen] Bang, præst i Bredsten
2) Hans Højer 15
3) Gertrud Christine Højer 10.

11 Præstegårds overdragelse. 2.4.1731, fol.110.
Hans Jørgensen Jelling, præst i Øster Nykirke og Give, overdrager Nykirke præstegård til successor Johan Balthazar Bilhardt i Bøllund [i Give sogn] mod ophold for ham, hustru og datter.

12 Margrethe Cathrine Busch. 27.9.1731 fol.115B.
A:
1) mor Charlotte Amalie [Hansdatter Curtz] g.m. Mourids Mouridsen Højer, præst i Vejle og Hornstrup
2) bror Hans Busch
3) bror Niels Busch.
FM: Søren Fevejle i Vejle.
Afdøde havde arv efter far [Eskild Nielsen Busch, præst i Vejle og Hornstrup].

13 Anne Helmersdatter Meyer i Bøllund i Give sogn. 8.4.1733, fol.118.
Enke efter Søren [Christensen] Borch, [præst i Thyregod og Vester]. A:
1) søster Cathrine Meyer g.m. Søren [Henriksen] Ammitsbøl, præst i Flade og Dråby
2) søster Alhed Meyer i Bergen i Norge, enke efter Niels Stengaard
3) bror Casper Meyer i Bergen, død. B: (Navne angives ikke)
4) bror Johan Meyer i Bergen, død. B: (Navne angives ikke).
Afdøde døde i Bøllund 29.1.1727.

14 Peder [Nielsen] Arensberg, præst i Hvejsel og Givskud. 6.7.1733, fol.127B.
Arvinger, der alle er myndige skifter indbyrdes.

15 Hans Jørgensen Jelling, præst i Øster Nykirke og Give. 17.1.1735, fol.138B.
E: Karen Knudsdatter Borbjerg. LV: søstersøn Jens Ottesen Holbæk i Viborg.
Første ægteskab med Kirsten Lauridsdatter. B:
1) Maren Hansdatter, enke efter [Frederik Ottesen på Donneruplund]. LV: Jens Jørgen Holgersen Bredal til Hammergård
2) Mette Hansdatter g.m. Jens Pedersen Boller i Bredstrup.

16 Anne Ottesdatter i Uldum præstegård. 20.5.1737, fol.189.
Enke efter Offe Mouridsen Højer, [skifte 27.6.1729 lbnr.9].
Arvingerne skifter selv.
Udover arvingerne i lbnr.9 nævnes som A:
1) [halv]søster til Jørgen Offesen Højer: Anne Mette Jørgensdatter, enke efter [Carl] Wendel, [trompeter, død Skanderborg 7.4.1729].

17 Hans Lauridsen Staby, degn i Øster Nykirke og Give. 10.2.1739, fol.193B.
E: Sofie Risum. LV: Jens [Lauridsen] Risum, præst i Brande. B:
1) Laurids Hansen 10
2) Johanne Marie Hansdatter 7
3) Jens Hansen 3.
FM: mosters mand Hansen i Fredericia.

18 Mathias [Hansen] Selmer, præst i Øster Snede. 2.1.1739, fol.194.
Enkemand efter [Cecilie Anne de Funk, skifte juli 1727 lbnr.6]. B:
1) Margrethe Christine Selmer g.m. Peder Hansen Staal, tolder i Vejle
2) Helene Johanne Selmer g.m. Christoffer Bie, rektor i Horsens
3) Johan Henrik Selmer, student og successor
4) Daniel Selmer
5) Henrik Selmer i Horsens skole
6) Christen Selmer
7 Conrad Selmer i Horsens skole
8) Schack Selmer
9) Lambert Bagge Selmer
10) Benjamin Selmer.
FM:
1) Michael Rohde i Tagkærhus [i Hover sogn]
2) Jens [Laurids Nielsen] Ussing, præst i Grejs og Sindbjerg.

19 Karen Knudsdatter Borbjerg i Øster Nykirke præstegård. 15.2.1739, fol.243, 320B, 431B.
Enke efter Hans Jørgensen Jelling, præst i Øster Nykirke og Give, [skifte 17.1.1735 lbnr.15]. A:
0) [forældre Knud Poulsen Kolding, præst i Borbjerg og Ryde g.m. Maren Andersdatter, skifte Hjem herred gejstlig 19.11.1703 lbnr.24].
1) bror Poul Knudsen, præst i Borbjerg [og Ryde], [skifte Hjerm herred gejstlig 7.10.1697 lbnr.18]. 2B:
a Else Poulsdatter g.m. Peder Mathiasen i Ebeltoft
b Ida Marie Poulsdatter på Lindtorp [i Asp sogn] ved Holstebro, enke efter Christen [Ottesen] Brasch, præst [på Holmsland]
2) søster Maren Knudsdatter Skram, død. 1B:
a Jens Ottesen Holbæk i Viborg
3) søster Ida Knudsdatter Borbjerg g.m. Jens [Andersen] Morsing, præst i Mejrup, [skifte Hjerm gejstlig 27.4.1705 lbnr.27]. 2B:
a Knud Jensen Mejrup, hører i Vejle latinskole, død. 1B:
1 Inger Marie Mejrup g.m. Mathias Frederik Baumgarten, pauker [dvs. lærer] i Haderslev
b Anne Jensdatter Morsing, døde i Ferring præstegård 17.12.1714.
Første ægteskab med Mads [Villadsen]] Leegaard, præst i Ferring. 1B:
x Ida Margrethe Madsdatter Leegaard g.m. Peder Galten, præst i Hersom, Klejtrup og [Vester] Bjerregrav.
Andet ægteskab med Christen [Jensen] Bech, præst i Ferring. 1B:
y Abelone Christensdatter Bech g.m. Jens Olufsen Viberg, købmand i Kristiansand i Norge
4) søster Maren Knudsdatter Borbjerg g.m. Christen Jørgensen Friis, præst i Ørre og Hodsager. B:
a Knud Christensen Friis, degn i Hove ved Lemvig
b Laurids Friis, død. 1B:
1 Christen Lauridsen i Haderslev
c Maren Friis g.m. Jens Tved i Skjerk i Avlum sogn
d Vibeke Christensdatter Friis g.m. Peder Smed i Mogenstrup i Sevel sogn.

20 Anne Cathrine [Andreasdatter] Jæger i Thyregod. 24.1.1742, fol.278.
E: Laurids Jensen Holstebro (Holst), degn i Thyregod og Vester. 3B:
1) Andreas Lauridsen
2) Barbara Lauridsdatter
3) Cecilie Lauridsdatter.

21 Johan [Gertsen] Londemann, præst i Ringive, Gadbjerg og Lindeballe. 30.7.1744, fol.298
E: Dorthe Margrethe [Kjærulf]. LV: Jørgen [Hansen] Bang, præst i Bredsten. B:
1) Cathrine Cecilie Londemann 14
2) Kirstine Marie Londemann 10
3) Anne Marie Londemann 6
4) Margrethe Londemann 4
5) Gert Londemann 2.
FM: farbror Laurids [Gertsen] Londemann, præst i Smidstrup og Skærup.

22 Niels Jensen, degn i Hornstrup. 7.9.1746, fol.337B, 341.
E: Mette Andersdatter. LV: Peder Hansen Staal, tolder og postmester i Vejle. B:
1) Anders Nielsen i København
2) Jens Nielsen
3) Karen Nielsdatter g.m. Rasmus Nielsen, skovfoged i Forlev ved Skanderborg
4) Hans Nielsen.
FM: farbror Peder Jensen.

23 Susanne Marie Seipin i Vejle. 12.5.1747, fol.342, 354.
Enke efter Hans Rasmussen Thasanius, præst i Højen og Jerlev.
Hans A:
0) forældre Rasmus Hansen Thasanius, kapellan i Tynset g.m.
Karen Christoffersdatter Glostrup. 3B:
1) Hans Rasmussen Thasanius, præst i Højen og Jerlev, som er afdøde
2) søster Anne Rasmusdatter Thasanius, enke efter Henning Johansen Schmideknecht, laugtingskriver i Norge. 3B:
a Barbara Schmideknecht
b Anne Schmideknecht g.m. Laurids Nikolajsen, klokker i Trondhjem
c Karen Sofie Henningsdatter Schmideknecht.
3) Magnelle Rasmusdatter Thasanius g.m. Helge Jensen Høgh, præst i Over Haldens præstegæld i Tromsø amt, begge døde. 5B:
a Rasmus Helgesen Høgh, død uden børn
b Peder Helgesen Høgh, død uden børn
c Hans Helgesen Høgh, præst i Tinglev i Tønder amt
d Anne Helgesdatter Høgh g.m. Christen Hansen Engstad i Over Halden, begge døde. 1B:
1 Margrethe Christensdatter 8
e Karen Helgesdatter Høgh, død, var g.m. Jens Jacobsen Himo i Over Halden. 1B:
1 Helge Jensen Himo 9.
Hendes A:
1) halvsøster Anne Elisabeth Juncker i Alstfeld
2) Anne Christine Juncker g.m. Schupartin i Hanau.
Begge døtre af Juncker, amtmand.
Afdøde var født i Hessen i Tyskland.

24 Hustru i Hornstrup. 21.9.1741, fol.353.
E: Niels Iversen.
Af første ægteskab B:
1) Hans Lauridsen
2) datter g.m. Jørgen Andersen i Soleskov [i Øster Snede sogn]
3) datter g.m. Søren Clausen i Grejs. 1B:
a Claus Sørensen 16.

25 Niels Toldorph, degn i Uldum og Langskov. 8.1.1750, fol.389.
E: Barbara Nielsdatter Blichfeldt. A:
0) [far Christian Nielsen Toldorph, tolder i Horsens, skifte Horsens 14.6.1706 lbnr.230].
[Fars første ægteskab med Anne Ovesdatter Pilgaard, skifte Horsens 13.6.1687 lbnr.61]. B:
1) halvsøster Inger Toldorph g.m. Bertel [Jensen] Bay, [præst i Ørum og Daugård], begge døde, [skifte Bjerre herred gejstlig 5.4.1736 lbnr.44]. 6B:
a Laurids Bertelsen Bay, præst i Højbjerg og E
b Jens Bertelsen Bay, præst i Kvong og Lyne
c Mette Bertelsdatter Bay g.m. forpagter på Refsnæs
d Birgitte [Kirstine] Bertelsdatter Bay g.m. Mathæus [Hansen] Plesner, præst i Ørum og Daugård
e Christiane Bertelsdatter Bay på Refsnæs
f Peder Bertelsen Bay, forvalter på Clausholm [i Voldum sogn]
[Fars andet ægteskab med Ellen Clemensdatter Ussing, skifte Horsens 15.3.1697 lbnr.134] B:
2) bror Clemen Toldorph, kollega i Horsens skole
3) søster [Anne] Toldorph, husholderske på Ussinggård [i Korning sogn]

26 Kirsten Pedersdatter i Ure i Brande sogn.3.2.1750, fol.395B.
E: Niels Nielsen, skoleholder i Ure. B:
1) Niels Nielsen 5.
FM: stedets ejer Christen Asserbøl i Skærlund.

27 Johan Balthazar Bilhardt, præst i Øster Nykirke og Give. 29.4.1750, fol.397B, 400, 411, 412, 417B, 419.
E: Anne Meyer. LV: Peder Poder. A:
1) søster Anne Elisabeth Bilhardt, enke efter [Herman] Jansen, kantor i Haderslev
2) halvbror [Johan Hansen], Eichel, [stadsfysikus og borgmester i København], død. 1B:
a [Just Valentin Johansen] Eichel, landsdommer [på Fyn], død. 1B:
1 [Elisabeth Hedvig Eichel] g.m. [Casper Christoffer] Bartholin i København, assessor i højesteret
3) halvbror [Christen Hansen] Eichel, [præst i Bevtoft og Tislund]. 2B:
a Malene [Christensdatter] Eichel g.m. Augustinus [Andersen] Chrystalsin, præst i Bevtoft [og Tislund]
b Georg (Jørgen) [Christensen] Eichel, præst i Hostrup.
[Første ægteskab med Cathrine, begravet Give 7.4.1716].
(Kilde: Personalhistorisk tidsskrift 1980 side 45-52: Olav Christensen: Slægten Eichel fra Nordslesvig).

28 Mourids Højer, præst i Vejle og Hornstrup. 20.5.1750, fol.398B, 404B, 411B, 412B, 418.
E: [Charlotte Amalie Hansdatter Curtz]. LV: Grundahl, byfoged i Vejle.
Første ægteskab med [Sofie Dorthe Hansdatter Vandal, skifte 16.11.1727 lbnr.10]. B:
1) [Anne Mouridsdatter Højer], død, var g.m. Jørgen [Hansen] Bang, præst i Bredsten. B: (Navne angives ikke)
2) [Hans Mouridsen Højer], død. B: (navne angives ikke)
3) [Gertrud Christine Mouridsdatter Højer] g.m. Bølling, birkedommer på Fanø.


Nørvang herred
Gejstlig skifteprotokol
1792-1809
C 37B-3A

29 Sofie Hansdatter i Vejle. 1.3.1792, fol.1, 22B, 34.
Enke efter Hans Henrik [Christoffersen] Neuchs, præst i Vejle og Hornstrup.
Testamente af 17.5.1773.
Hans A:
1) bror [Johan] Christian Neuchs, [degn i Jelling, skifte Tørrild herred gejstlig 15.4.1763 lbnr.49, g.m. Sara Hansdatter Bruun, skifte Tørrild gejstlig 19.5.1801 lbnr.79]. 3B:
a Hans Henrik Neuchs, præst i Øster Snede
b Mette Sofie Neuchs g.m. [Poul Andreas] Falk, toldkontrollør i Lemvig
c Dorthe Cathrine Neuchs g.m. Johan Frederik Neuchs i Vejle [fætteren 2)b]
2) bror Christoffer Neuchs, [slagter i Kolding g.m. Gertrud Hansdatter Bruun, død. 2B:
a Hans Christoffer Neuchs, tolder på Læsø
b Johan Frederik Neuchs i Vejle
3) bror Frederik [Christoffersen] Neuchs, præst [i Hellested på Stevns], død. 9B:
a Elias Neuer Neuchs
b Christian Neuchs
c Johan Christoffer Neuchs
d Hans Henrik Neuchs
e Augusta Neuchs
f Cathrine Neuchs
g Hanne Neuchs
h Frederikke Neuchs
i Therese Neuchs.
Hendes A:
Første ægteskab med [Frederik Saxe i Vejle, skifte Vejle 9.5.1747 lbnr.239]. B:
1) Maren Saxe g.m. Lorents [Kajsen] Stallknecht, præst i Øster Nykirke og Give.
Desuden nævnes Lorents Kajsen Stallknechts datter Cathrine Stallknecht, der nu er gift i Nykirke præstegård med [Frederik Christian] Kjærulf, præst på Helgenæs.
Afdødes forældre var [Hans Enevoldsen Møller, møller i Vejle mølle, begravet Vejle 8.6.1716 g.m. g.m. Maren Terkildsdatter].

30 Johanne [Beesk Nielsdatter] Rømer i Vejle. 1.2.1793, fol.17B, 29B.
Enke efter Claus [Pedersen] Busch, præst i Stouby og Hornum. B:
1) Christian Busch 22
2) Eleonora Hedvig Busch 20
3) Niels Peder Busch 18
4) Abelone Krøyer Busch 14
5) Karen Actonie Busch 13.
FM: født værge Søren Rømer, præst i Fjaltring og Trans.

31 Anker Laugesen Bork, præst i Ringive, Gadbjerg og Lindeballe. 21.9.1795, fol.38, 47B, 81.
[Enkemand efter Sofie Charlotte Grundahl]. B:
1) Christian Bork 41
2) Anker Anchersen Bork
3) Marie Margrethe Bork
4) Gedske Johanne Bork g.m. Christian Kaalund, degn i Gudum og Fabjerg
5) Anne Sofie Bork g.m. [Hans Bertram Sønnichsen] Fogtmann, præst i Nørre og Sønder Bork. Hans andet ægteskab. B:
a Margrethe Fogtmann
6) Agathe Bork g.m. [Hans Bertram Sønnichsen] Fogtmann, præst i Nørre og Sønder Bork. Hans tredje ægteskab med afdøde anden hustrus søster. (5).

32 Hans Henrik [Hansen] Neuchs, præst i Øster Snede. 13.5.1796, fol.43, 51B.
E: Johanne Sofie Stallknecht. LV: far Lorents [Kajsen] Stallknecht, præst i Øster Nykirke og Give. B:
1) Hans Christian Neuchs 11
2) Maren Cathrine Neuchs 8
3) Lorents Neuchs 7.
FM: født værge Christoffer Neuchs, tolder på Læsø.

33 Anne Elisabeth Monrad, ugift i Øster Snede præstegård. 21.11.1797, fol.56.
A:
0) [forældre Antonius Johansen Monrad, præst i Gammel Haderslev og Johanne Dorthe Wedel]
1) bror Johannes Monrad, præst i Øster Snede
2) bror Lave Monrad, købmand i Haderslev, død. 7B:
a Anton Bendix Monrad, batallionskirurg i Rendsborg
b Johannes Monrad, underkirurg ved Trondhjem dragonregiment
c Claus Monrad, distriktskirurg i Nordlandene
d Jørgen Monrad, købmandskarl i Varde
e Anne Kirstine Monrad g.m. Mathias Galten, øverste kapellan i Randers
f Hylleborg Kirstine Monrad g.m. en hårskærer i København
g Johanne Dorthe Monrad i Næstved.
FM: [Andreas] Sindbjerg, degn i Øster Snede.

34 Lorents [Kajsen] Stallknecht, pastor emeritus i Øster Nykirke. 14.2.1799, fol.56B, 72B, 89B, 93B, 107B, 109, 112B, 119, 141.
E: Maren Saxe. B:
1) Kaj Stallknecht, præst i Jelling og Hover, død. 9B:
a Lorents Stallknecht
b Andreas Stallknecht
c Hans Frederik Stallknecht
d Marie Stallknecht
e Frederikke Louise Stallknecht
f Sofie Stallknecht
g Christian Frederik Stallknecht
h Ulrik Stallknecht
i Kaj Stallknecht
2) Lorents Stallknecht, præst i Øster Nykirke og Give
3) Johanne Sofie Stallknecht, enke efter Hans Henrik [Hansen] Neuchs, præst i Øster Snede, [skifte 13.5.1796 lbnr.32]
4) Kirsten Stallknecht, [skifte Hatting herred gejstlig 18.3.1791 lbnr.55], var g.m. Andreas Christoffer [Poulsen] Bildsøe, præst i Løsning og Korning, [skifte Hatting herred gejstlig 11.5.1793 lbnr.57]. 4B:
a Anne Marie Bildsøe
b Sofie Elisabeth Bildsøe
c Lorentse Bildsøe
d Poul Mathias Bildsøe
5) Cathrine Stallknecht g.m. Frederik Christian Kjærulf, præst på Helgenæs.

35 Else Marie Jørgensdatter i Ildved skolehus. 10.4.1799, fol.71B.
E: Laurids Christensen Dalsgaard, skoleholder i Ildved. B:
1) Hans Jørgen Dalsgaard 3 mdr.
FM: morfar Jørgen Hansen i Ildved.

36 Anne [Knudsdatter] Storm i Grejs præstegård. 4.11.1799, fol.87B, 92B.
E: Niels Cortsen Bisted, præst i Grejs og Sindbjerg. B:
1) Knud Bisted 33, stud. theol.
2) Niels Cortsen Bisted 31. landmåler
3) Anker Bisted 29, lærer ved sø- og landetaten
4) Jens Nikolaj Bisted 28, løjtnant i Fynske Infanteri Regiment
5) Peder Rosenstand Bisted 25, stud. theol.
6) Carl Vilhelm Bisted 24½, korporal ved Slesvigske Infanteri Regiment
7) Anne Johanne Bisted 22
8) Johanne Vilhelmine Bisted 19½.
FM: Storm, konsistorialråd i Smidstrup [i Gadbjerg sogn].

37 Bertel Madsen, skoleholder i Vindelev. 3.1.1800, fol.91B.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: LV: Henrik Christensen i Fløjstrup. B:
1) Anne Bertelsdatter g.m. Poul Bang.

38 Anne Lucie Troi i Vejle. 25.2.1801, fol.106, 108B, 111.
Enke efter Jens Svarfar, skoleholder i Vinding. B:
1) Inger Svarfar g.m. Jens Mathiasen
2) Hans Svarfar 40, musketer i København
3) Anne Marie Svarfar g.m. Dominicus Preuss, murer i Århus.

39 Else Christensdatter i Vinding. 28.10.1801, fol.111B.
E: Henrik Lithin, skoleholder i kammerherre Fogts skole i Vinding. B:
1) Anne Elisabeth Lithin 4
2) Anne Marie Lithin 2
3) Else Lithin 6 uger.
FM: [Vilhelm] Spies, prokurator i Vejle.

40 Johannes Monrad, præst i Øster Snede. 21.6.1802, fol.113, 131, 136, 139, 142B, 143B.
Enkemand efter Anne Ingeborg Gine Carstensen. B:
1) Anton Gert Monrad 23
2) Jørgen Monrad 20
3) Johannes Monrad 19
4) Johanne Dorthe Monrad g.m. Jens Møller i Gammelby degnebolig, degn i Stouby og Hornum
5) Christine Monrad
6) Hylleborg Christine Monrad
7) Anneke Elisabeth Monrad.
FM:
1) Niels Sindbjerg, degn i Øster Snede
2) [Hans Resen] Stenstrup, præst i Uldum og Langskov.

41 Laurids [Svindt] Feld, ugift præst i Thyregod og Vester. 3.5.1803, fol.132B, 137, 140B, 141B, 143, 148, 149.
A:
1) søster Tryfana Feld, der ægter Clemen Mikkelsen, styrmand
2) bror Niels Feld, prokurator
3) bror Christen Feld, præst i Lem
4) Michael Feld, præst i Jebjerg og Lyby i Salling.
I følge testamente deles arven til A:
1) Michael Feld's barn:
a Hans Michael Feld
2) Johan Grundtvig, præst i Udby og Ørslev på Sjælland's 2 børn:
a Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, [der blev oplært i latin og græsk og konfirmeret af afdøde]
b Ulrikke Frederikke Grundtvig.

42 Gregers Zachariassen Vilslev, degn i Thyregod og Vester. 18.1.1804, fol.147B, 148B.
E: Birgitte [Andersdatter Vonge]. LV: Jens Jensen, sognefoged.
Arvinger kendes ikke.

43 Maren Saxe i Øster Nykirke præstegård. 29.5.1806, fol.152, 160B, 163B, 170B, 172, 180.
Enke efter Lorents [Kajsen] Stallknecht, præst i Øster Nykirke og Give, [skifte 14.2.1799 lbnr.34]. B:
1) Kaj Stallknecht, præst i Jelling og Hover, død. 9B:
a Lorents Stallknecht
b Andreas Stallknecht
c Hans Frederik Stallknecht
d Marie Stallknecht
e Frederikke Louise Stallknecht
f Sofie Stallknecht
g Christian Frederik Stallknecht
h Ulrik Stallknecht
i Kaj Stallknecht
2) Lorents Stallknecht, præst i Øster Nykirke og Give
3) Johanne Sofie Stallknecht, enke efter Hans Henrik [Hansen] Neuchs, præst i Øster Snede, [skifte 13.5.1796 lbnr.32]
4) Kirsten Stallknecht, [skifte Hatting herred gejstlig 18.3.1791 lbnr.55], var g.m. Andreas Christoffer [Poulsen] Bildsøe, præst i Løsning og Korning, [skifte Hatting herred gejstlig 11.5.1793 lbnr.57]. 4B:
a Anne Marie Bildsøe
b Sofie Elisabeth Bildsøe
c Lorentse Bildsøe
d Poul Mathias Bildsøe
5) Cathrine Stallknecht g.m. Frederik Christian Kjærulf, præst på Helgenæs.

44 Bertel Christensen Tirsvad, skoleholder i Uhre [i Brande sogn]. 23.9.1806, fol.159B.
E: Johanne Kirstine Sørensdatter. LV: Otte Arrevad til Brandholm. B:
1) Marie Kirstine Bertelsdatter 25
2) Anne Marie Bertelsdatter 22.
FM: født værge Niels Sørensen i Risbjerg [i Brande sogn].

45 Sofie Magdalene Bech i Vejle. 12.1.1807, fol.162.
E: [Jacob Severin] Vogelius, skoleholder. A: en moster i København.

46 Svenning Severin [Christensen] Haugaard, kapellan i Vejle og præst i Vinding. 29.5.1807, fol.162B, 164, 171, 174B, 182B.
E: Anne Marie Hansen. LV: Peder Borch, købmand. A:
1) mor Elisabeth Sejrsen. LV: Friis, kateket i Vejle.

SLUT


Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Pr 1631

47 Henrik Roland Ostermann, hospitalsforstander i Vejle Hospital. 20.7.1774.
A:
00) morfar [Jacob Knudsen, herredsfoged i Nørre- og Øster Horne herreder, død 2.5.1729. Første ægteskab med mormor Magdalene Marie Sørensdatter Bormann, præstedatter fra Lønborg. Andet ægteskab med Birgitte Cathrine Christensdatter, død på Østergård 1750, begravet 15.maj]
0) forældre [Johan Henrik Ostermann, apoteker i Ribe, skifte Ribe 22.3.1748 lbnr.898 og Kirsten Elisabeth Jacobsdatter]
1) morbror Knud Jacobsen, herredsfoged [i Nørre- og Øster Horne herred, skifte Lundenæs og Bøvling amter 6.5.1738 lbnr.121]. 2B:
a Magdalene [Kirstine Jacobsen] i Hjerting, enke efter [Niels] Wrang, strandinspektør [i Hjerting, skifte Riberhus 8.4.1771 lbnr.675]
b Johanne Mette Jacobsen i Hjerting
2) moster Malene Sofie Jacobsdatter, enke efter [Johan] Hyvadt, degn i Jerne ved Varde
3) moster Margrethe Jacobsdatter, enke efter Mads [Christensen] Rahbæk [i Sønder Borris, død 1752]. B:
a Jacob Rahbæk i København
4) moster Kirsten Jacobsdatter, var g.m. [Christian Terkild] Hansen, forstander [i Ribe Hospital, begravet Ribe Katharinæ 3.7.1737]. 2B:
a Hans Hansen, magister [og rektor] i Fredericia
b Jacob Hansen i Horsens, [kapellan i Horsens Hospital og Torsted].
Afdøde døde 5.7.1774.
Skiftet blev forrettet af Hans [Henrik Christoffersen] Neuchs, præst i Vejle og Hornstrup og provst i Nørvang herred.
Litteratur: Nørre Horne herred af H. K. Kristensen, 1975. Heri side 447-448: Jacob Knudsen.Tørrild herred
Gejstlig skifteprotokol

[1685-1774]    [1774-1805]    [1801-1811]   


Tørrild herred
Provsteprotokol
1685-1774
C 37C-11

Protokollen er brugt som gejstlig justits, skifte og auktionsprotokol for hele perioden.
Indeholder desuden afskrifter af Ribe stifts synodal-akter 1685-1708 og ekstrakter af præsternes indberetninger 1732 om deres indkomster m.v.
Forrest findes kopier af præsternes indberetninger om indkomster 1649.
Protokollen, der er defekt både for og bag, er helt igennem meget medtaget af fugt.

1 Anne Margrethe Aderpohl i Nørup. 5.3.1685, fol.9B.
E: Henrik Bech, degn i Nørup og Randbøl. A:
1) far Mikkel Aderpohl.

2 Mads Andersen Bredal, præst i Bredsten. 30.4.[1685], fol.11, 29.
E: Else Pedersdatter Munch. LV: [svoger] Søren Jensen [Horsens], præst i Egtved [og Ødsted]. B:
1) et barn, hvis navn ikke angives.

3 Ingeborg Jørgensdatter [måske fejl for Ingeborg Nielsdatter] i Kollerup præstegård. 14.7.1686, fol.20B, 74B.
E: Hans Jørgensen [Bjert], præst i Kollerup og Vindelev. B:
1) Conrad Hansen, [døbt 14.4.1680]. Afkald 6.3.1703 til far og stedmor Mette Jørgensdatter.

4 Maren Hansdatter Svane i Jelling. 6.7.1687, fol.24B, 65.
E: Laurids [Andersen] Gonsager, præst i Jelling og Hover. B:
2) Søren Lauridsen Gonsager
3) Hans Svane Gonsager
4) Johanne Lauridsdatter Gonsager. Ved afkald 11.3.1700 g.m. Frederik Christian [Jensen] Bircherod, præst i Birkerød
5) Anne Else Lauridsdatter Gonsager. Ved afkald 11.3.1700 g.m. Jens Bredal på Skovgård [i Kollerup sogn]
6) Dorthe Lauridsdatter Gonsager.
Første ægteskab med [Søren Jørgensen Jelling, død 1678]. B:
1) Jørgen Sørensen Jelling, tjener til hove i København.
FM: farbror Hans Jørgensen Jelling, [præst i Øster Nykirke og Give].
Børnene har arv efter mors forældre Hans [Knudsen] Svane, borgmester i Vejle, [død 20.3.1675] og Johanne Jensdatter, [død 21.3.1689].
Ved afkald 11.3.1700 gave fra enkemandens søster Dorthe [Andersdatter] Gonsager, enke i Birkerød efter Søren [Christensen] Lemvig, [præst i Borup og Kimmerslev] til brordatters søn Anders Gonsager, søn af Jens Bredal på Skovgård..

5 Poul Jørgensen Aastrup (Astrup) i Vilstrup præstegård, præst i Skibet. 6.7.1691, fol.38B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Jens Grøn i Jerlev. B:
1) Jørgen Poulsen
2) Anders Poulsen
3) Niels Poulsen
4) Kirsten Poulsdatter
5) Anne Poulsdatter
6) Helvig Poulsdatter.
FM:
1) Niels Nielsen Bang, præst i Nim [og Underup]
2) Mikkel Sørensen.

6 Søren Christensen Svenstrup, præst i Kollerup og Vindelev. november 1694, fol.48.
[Enkemand efter Mette Sørensdatter].
Afkald fra B:
1) Christen Svenstrup, præst i Nøvling [og Sinding]
2) Anne Cathrine Sørensdatter
3) Elisabeth Sørensdatter ved Hans Kamp, ridefoged på Gunderslevholm [i Gunderslev sogn] på Sjælland.

7 Laurids Gonsager, præst i Jelling og Hover. 8.3.[1703], fol.75, 137B.
E: Anne Jørgensdatter Faaborg. LV: Morten Henriksen Evendorf, økonom på Ribe Kloster.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter Svane, skifte 6.7.1687 lbnr.4]. B:
1) Søren Lauridsen Gonsager i udlandet
2) Hans Lauridsen Svane Gonsager, informator på Donnerup[lund]
3) Johanne Lauridsdatter Gonsager, enke efter Frederik Christian Bircherod, præst i Birkerød
4) Anne Else Lauridsdatter Gonsager g.m. Jens Mikkelsen Bredal, forvalter på Skovgård [i Kollerup sogn]
5) Dorthe Lauridsdatter Gonsager hos halvbror Jørgen Sørensen [Jelling], tolder i Ringkøbing. Ved brors dødsfald 1708 g.m. [Claus Bertramsen] From [i Nykøbing Mors].

8 Laurids Gregersen Fogh, præst i Jelling og Hover. 14.10.1704, fol.109.
E: Sofie Dorthe [Hansdatter] Vandal. A:
1) søster Lene Fogh g.m. Holden Jørgensen
2) Ingeborg Gregersdatter Fogh
3) Dorthe Sofie Fogh.
Arv efter afdødes far [Gregers Lauridsen Fogh, rektor i Ribe], skifte 23.1.1693.

9 Anne Jacobsdatter i Vilstrup præstegård. 10.12.1705, fol.121.
Enke efter Poul Jørgensen, præst i Skibet, [skifte 6.7.1691 lbnr.5].
Arvinger angives ikke.

10 Hans Jørgensen Bang, præst i Skibet. 12.1.1707, fol.130B.
E: [Kirsten Poulsdatter]. LV: Niels Nielsen Bang, præst i Nim og Underup. B:
1) Jørgen Hansen 14
2) Poul Hansen 12
3) Mette Hansdatter 11.
FM:
1) farbror Jens Bang, præst i Højen og Jerlev
2) farbror Jørgen Jørgensen Bang, præst i Vorbasse og Grene
3) morbror Niels Poulsen i Vilstrup.

11 Hans Jørgensen Bjert, præst i Kollerup og Vindelev. 22.4.1709, fol.141B.
E: Mette Jørgensdatter. B:
2) Ingeborg Hansdatter 21
3) Anne Marie Hansdatter 20
4) Jørgen Hansen 19
5) Cathrine Hansdatter 18
6) Deliane Hansdatter
7) Andreas Hansen 11
8) Herman Hansen 8.
FM:
1) Mourids [Mouridsen] Højer, præst [i Jelling og Hover]
2) Terkild Jensen, præst [i Bredsten]
3) morbror Knud Jørgensen, postmester i Kolding
4) Jacob Jensen i Vilstrup, præst i Skibet
5) Niels Rasmussen [Aale] til Mindstrup [i Hvejsel sogn]
6) morbror Frederik Jørgensen, toldforvalter i Vejle.
Første ægteskab med [Ingeborg Jørgensdatter [måske fejl for Ingeborg Nielsdatter] i Kollerup præstegård. 14.7.1686 lbnr.3]. B:
1) Conrad Hansen, student.

12 Terkild Jensen [Horsens] i Balle præstegård og hustru Else Pedersdatter Munch, præst i Bredsten. 8.4.1711, fol.165, 247.
B:
2) Elisabeth Magdalene Terkildsdatter g.m. Michael [Pedersen] Dorschæus, præst i Vinding og Vind.
[Hendes første ægteskab med Mads Andersen Bredal, præst i Bredsten, død 1685]. B:
1) Margrethe Madsdatter i Balle præstegård, [angives ved afkald 25.4.1735], død. 1B:
a Anne Caspersdatter Højbjerg. Ved afkald 25.4.1735 g.m. Henrik Mathiasen i Vejle.
FM: født værge Jens Andersen, islandsk købmand i København ved Hans Andersen, tolder i Vejle.

13 Hans Frandsen Hagedorn, degn i Jelling og Hover. 28.10.1720, fol.184.
E: []. B:
1) Anne Kirstine Hagedorn 18, der ægter Christen Mulvad, degn i Jelling og Hover
2) Frands Hansen 16
3) Sofie Hansdatter
4) Vibeke Cathrine Marie Hansdatter 8
5) Margrethe Hansdatter 7.
FM:
1) fasters mand Herman Bertelsen, fuldmægtig på Agersbøl
2) Jens [Knudsen] Schiøtt, præst i Hjardemål g.m. faster [Vibeke Frandsdatter Hagedorn]
3) mosters mand, købmand i Lybeck.
[Afdødes far var Frands [Hansen] Hagedorn, præst i Solbjerg og Sundby på Mors].

14 Susanne Gødesdatter Skjern i Balle præstegård. 23.7.1721, fol.190B.
E: Niels [Hansen] Heebo, præst i Bredsten. B:
1) Anne Nielsdatter.
FM: farbror Niels Lunde, borgmester i Roskilde.
Arv i boet til [afdødes søster] Elisabeth Skjern efter far Gøde Hansen [til Kjeldkær i bredsten sogn].

15 Søren Jensen i Balle, degn i Bredsten. 12.10.1722, fol.197.
E: Maren Jesdatter. LV: Frands Nielsen i Stensgård. B:
1) Jens Sørensen 20
2) Kirsten Sørensdatter 18
3) Jes Sørensen 13
4) Maren Sørensdatter 11
5) Peder Sørensen 7
6) Karen Sørensdatter 5.
FM:
1) fasters mand Hans Jensen
2) fasters mand Joen Sørensen
3) morbror Christen Jessen Kjeldkær i Balle g.m. afdødes søster
4) morbror Søren Jessen Kjeldkær
Gavebrev fra afdødes far Jens Lauridsen, degn i Bredsten til et skolehus i Bredsten.

16 Niels [Hansen] Heebo, præst i Bredsten. 24.7.1724, fol.205B, 216.
E: Ingeborg Pedersdatter Arensberg. LV: far Peder [Nielsen] Arensberg, præst [i Hvejsel og Givskud].
Første ægteskab med [Susanne Gødesdatter Skjern, skifte 23.7.1721 lbnr.14]. B:
1) Anne Nielsdatter Heebo.
FM: farbror Niels Lunde, borgmester i Roskilde.

17 Alexander Jacobsen [Falk], præst i Nørup og Randbøl. 19.10.1724, fol.215B.
[Enkemand efter Karen Pedersdatter Søltoft, død 19.4.1722].
Afkald fra B:
1) Else Cathrine Alexandersdatter g.m. Kjeld Andersen i Varde
2) Falk Alexandersen [Falk], præst i Nørup og Randbøl.

18 Falk Alexandersen [Falk], præst i Nørup og Randbøl. 15.1.1731, fol.232B, 246B, 254, 255.
E: Karen Baltsersdatter. LV: Christen Degnbol, præst i [Hundborg og Jannerup i Thy], der ægter enken. B:
1) Alexander Falk 3½.
FM:
1) Christian Søltoft, præst i Nørre Snede og Ejstrup, som fædrene frænde
2) Peder Billeskov, præst i Engum, som fædrene frænde.

19 Dorthe [Zeuthen] i Jelling. 23.11.1734, fol.245B, 248.
E: Mikkel Skytte, præst i Jelling og Hover. B:
1) Anne Sofie Mikkelsdatter 10
2) Frederik Mikkelsen 9
3) Anders Mikkelsen 8
4) Susanne Mikkelsdatter 6
5) Christen Mikkelsen 4
6) Laurids Mikkelsen 2.
Bevilling til uskiftet bo af 19.11.1734, Skifte 13.10.1735.

20 Mikkel [Christensen] Overgaard, præst i Nørup og Randbøl. 1.3.1737, fol.250B, 254.
E: Maren Christensdatter Skaarup. LV: Jørgen Bang, præst i Bredsten. B:
1) Christiane Overgaard 6
2) Anne Johanne Overgaard 5
3) Christen Overgaard 3
4) Mikkel Overgaard 9 mdr.
FM:
1) fars halvbror Søren Mikkelsen Gylling, borgmester i Århus
2) afdødes svoger Mogens Bloch, købmand i Århus.
Opholdskontrakt af 10.3.1737 for afdødes mor Anne Hansdatter Gjern.
[Afdødes mors første ægteskab med Mikkel Sørensen Gylling, skipper i Århus, skifte Århus 16.6.1701 lbnr.455].
[Afdødes mors andet ægteskab med Christen Jensen Overgaard, købmand i Århus, skifte Århus 19.2.1714 lbnr.735].

21 Poul Christensen, degn i Nørup og Randbøl. 2.10.1736, fol.251B.
E: Johanne Bertelsdatter. LV: Niels Olufsen i Gødding mølle [i Nørup sogn]. B:
1) Ulrikke Poulsdatter 8
2) Falk Poulsen 4.
FM:
1) farfar Christen Sørensen i Fugdal i Hejnsvig sogn
2) Christen Roersen i Bindeballe.

22 Maren Christensdatter Skaarup i Nørup. 7.4.1740, fol.257B.
E: Peder [Jørgensen] Stauning, præst i Nørup og Randbøl. B:
5) Jørgen Stauning 1.
Første ægteskab med Mikkel [Christensen] Overgaard, [skifte 1.3.1737 lbnr.20]. B:
1) Christiane Overgaard 9
2) Anne Johanne Overgaard 8
3) Christen Overgaard 5
4) Mikkel Overgaard 3.

23 Mikkel Skytte, præst i Jelling og Hover. 25.6.1743, fol.266, 306B.
E: Anne Margrethe Windfeld. B:
7) Niels Mikkelsen 7
8) [Mikkel, født efter faderens død].
Første ægteskab med Dorthe Margrethe Zeuthen, [skifte 23.11.1734 lbnr.19]. B:
1) Anne Sofie Mikkelsdatter 19
2) Frederik Mikkelsen, død 11.6.1743
3) Anders Mikkelsen 16, i Nyborg skole
4) Susanne Mikkelsdatter 13
5) Christen Mikkelsen 11
6) Laurids Mikkelsen 10.
FM:
1) farbror Oluf [Olufsen] Skytte, præst i Tårs og Vigsnæs på Lolland
2) Simon Nyborg, inspektør for Nyboder i København
3) Christian Carl Eriksen, student og skoleholder i Jelling
4) Mikkel Rohde i Tagkærhus [ i Hover sogn].

24 Anne Kirstine Hagedorn i Jelling degnebolig. 23.5.1746, fol.292B.
E: Christen [Pedersen] Mulvad, degn i Jelling og Hover. B:
1) Peder Mulvad 25, ridefoged på Mariagerkloster
2) Hans Mulvad 24, på Søholt [i Krønge sogn] på Lolland
3) Frands Mulvad 12
4) Jes Mulvad 9
5) Clara Mulvad hos fars stedmor [Karen Margrethe Billeskov] i Engum, [enke efter Peder Christensen Mulvad, præst i Ringive, Gadbjerg og Lindeballe].

25 Elisabeth Nikolajsdatter Ringkøbing i Vilstrup præstegård. 24.5.1746, fol.293B, 308B, 315B, 328B, 400, 584, 616B.
Enke efter Jacob Jensen, præst i Skibet.
Hans A:
1) bror Frederik Jensen, købmand i Fredericia, [skifte Fredericia 17.11.1736 lbnr.560]. B:
a Jens Frederiksen Falkenberg 12. Afkald Vinding 7.5.1757
b Ellen Kirstine Frederiksdatter Falkenberg 11. Ved afkald Fredericia 8.7.1765 g.m. Laurids [Pedersen] Sattrup, kapellan i Fredericia tysk eller Michaëlis kirke og præst i Erritsø
FM: Jens [Pedersen] Storm, præst i Højen og Jerlev
2) bror Jens Jensen, bager i Vejle, [skifte Vejle 22.2.1740 lbnr.211]. B:
a Anneke Jensdatter g.m. Johan Meyer, vagtmester i Vejle
b Jens Jensen 14.
FM: stedfar Søren Christensen, bager i Vejle
3) bror Christian Beger i Kolding, død. B:
4) søster Anne Kirstine Jensdatter, enke efter Johan Iversen [Bruun], rådmand i Fredericia, [skifte Fredericia 17.5.1731 lbnr.491] ved svigersøn Jens [Pedersen] Storm, præst i Højen og Jerlev
5) søster Karen Jensdatter, enke efter Andreas Hansen i Vejle ved søn Anders Bruun i Kolding
6) søster Elisabeth Jensdatter i Vejle, [skifte Vejle 11.6.1720 lbnr.142, var g.m. Claus Gertsen]. 1B:
a Anne Kirstine [Clausdatter] Gertsen g.m. Mikkel Melchior, degn i Højen og Jerlev.
Hendes A:
0) forældre Nikolaj Jensen Ringkøbing. major i landmilitsen i gården Ildstad i Bodø sogn i Salten fogderi og Sofie Thygesdatter Anker. B:
1) Johanne Sofie Nikolajsdatter Ringkøbing, født 1649
2) Karen Nikolajsdatter Ringkøbing, født 1650
3) Karen Nikolajsdatter Ringkøbing den yngre, født 1651, var g.m. Torsten Olufsen i en gård Noltesdal i Stange sogn 6 mil fra Christiania, døde uden livsarvinger
4) Hylleborg Nikolajsdatter Ringkøbing, født 1653, død uden livsarvinger
5) Gertrud Nikolajsdatter Ringkøbing, født 1661, død på Ringerike. 3B:
a Edel Madsdatter, enke efter Christen Amundsen
b Anne Madsdatter
c Sofie Madsdatter, enke efter Guldbrand Taraldsen
6) Agathe Nikolajsdatter Ringkøbing, født 1663, død uden livsarvinger
7) Elisabeth Nikolajsdatter Ringkøbing, født 1664
8) Jens Nikolajsen Ringkøbing, født 1666
9) Gekle, født 1669
10) Cornelia Nikolajsdatter Ringkøbing, født 1671
11) Thomas Nikolajsen Ringkøbing, født 1673 på gården Ildstad i Bodø sogn i Salten fogderi, nu på gården Vinje i Hinhøen og fogderi

26 Christen Mikkelsen Skaarup Overgaard i Nørup præstegård. 26.5.1746, fol.307, 610.
A:
0) forældre Mikkel [Christensen] Overgaard, præst i Nørup og Randbøl, skifte 1.3.1737 lbnr.20 og [Maren Christensdatter Skaarup], skifte 7.4.1740 lbnr.22.
1) søster Christiane Overgaard 15
2) søster Anne Johanne Overgaard 13
3) bror Mikkel Overgaard 9. Afkald Århus 10.5.1764.
Mors andet ægteskab med [Peder Jørgensen Stauning, præst i Nørup og Randbøl].
4) halvbror Jørgen Stauning 8. Afkald Århus 2.4.1764, stud. theol.
FM:
1) fars [halv]bror Søren Mikkelsen Gylling, borgmester i Århus
2) [Mikkel] Rind, [fuldmægtig] på Engelsholm.
Arv efter farmor [Anne Hansdatter Gjern], skifte [Engelsholm] 30.5.1739
Arv efter morbror efter testamente af 13.9.1743.
Afdøde døde 20.8.1745.

27 Dorthe Steffensdatter i Rue i Skibet sogn. 14.12.1746, fol.307B, 315.
E: Christen Pedersen Bie, degn i Skibet. B:
1) Steffen Christensen, skomager i København
2) Peder Christensen, rytter
3) Dorthe Cathrine Christensdatter g.m. Christen Sørensen, skomager i Rue.
Afdøde døde 22.12.1745.

28 Christen Jensen Holbæk i Rue, degn i Skibet. 10.4.1747, fol.311B, 313B.
Enke efter Dorthe Steffensdatter, [skifte 14.12.1746 lbnr.27]. B:
1) Steffen Christensen, skomager i København
2) Peder Christensen Holbæk, rytter i Haderslev ved søn Christen Pedersen
3) Dorthe Cathrine Christensdatter g.m. Christen Sørensen Kjeldbæk i Rue.

29 Svend Lorentsen Banner, skoleholder i Jelling12.4.1747, fol.312B, 314B.
E: Anne Kirstine Christensdatter. LV: Laurids Tistrup på Engelsholm. A:
1) bror Peder Lorentsen Banner, slagtersvend i København
2) bror Børge Lorentsen Banner
3) søster Johanne Lorentsdatter på stedet
4) søster Bente Lorentsdatter i København.

30 Anne Mouridsdatter Højer i Balle præstegård. 8.3.1748, fol.320B, 583.
E: Jørgen Hansen Bang, præst i Bredsten. B:
1) Hans Bang, præst i Sønder Omme og Hoven
2) Oluf Bang, stud. theol. i Estvad præstegård
3) Jens Bang, i Ribe latinskole
4) Offer Bang i Balle præstegård
5) Christian Frederik Bang i Balle præstegård
6) Sofie Dorthe bang g.m. Frederik Christian Friis, kateket i Kolding
7) Margrethe Cathrine Bang g.m. Lorents Buchholtz, præst i Bredsten.
Bevilling til uskiftet bo af 8.3.1748.
Skifte 24.9.1755.

31 Sofie Amalie Skygge, ugift i Nørup præstegård. 24.7.1749, fol.323B.
Arvinger angives ikke.
Auktion.

32 Anne Poulsdatter Buch i Gadbjerg skolehus. 5.9.1748, fol.325, 327B.
E: Jørgen Hansen [Høgsbro], skoleholder. A:
0) [forældre Poul Madsen Buch, præst i Øse og Næsbjerg og Anne Andersdatter Spandet, begge døde]. B:
1) søster Sara Poulsdatter Buch g.m. Laurids [Pedersen] Lund, præst i Åstrup og Starup, begge døde. 3B:
a Ellen Lund på Krogsgård i Tjæreborg sogn
b Anne Lauridsdatter Lund
c Else Lauridsdatter Lund g.m. Poul Terp i Ålunde i Fåborg sogn.
2) søster Karen Poulsdatter Buch g.m. Thomas Hansen i Mølby i Ansager sogn
3) søster Magdalene Poulsdatter Buch, enke efter Laurids Simonsen, degn i Øse og Næsbjerg
4) bror Anders Poulsen Buch, degn i Terslev og Ørslev på Sjælland
5) bror Søren Poulsen Buch, klokker i Helsingør Mariæ.
[Enkemandens forældre var Hans Thomsen Høgsbro, begravet Vejle 3.2.1705 og Karen Hansdatter, begravet Vejle 20.6.1705].
(Kilde: Kelstrup, Gudmund: Oversigt over Sofus Høgsbros forslægt, 1977).

33 Mathias Møller i Nørup præstegård. 23.9.1748, fol.325B.
A:
1) mor Dorthe Cathrine Fogh g.m. Peder Stauning, præst i Nørup og Randlev
2) bror Peder Møller.
FM: [Ulrik Christian] Møller, rådmand i Århus
3) halvbror Peder Stauning, der døde 17.5.1748.
Arv efter afdødes far, [Peder Pedersen Møller, præst i Skjold, skifte Bjerre herred gejstlig 3.2.1746 lbnr.51].
Arv efter afdødes bedstefar [Peder] Møller på Boller.
Arv hos afdødes morbror Thøger Fogh, sekretær i Jensgård.

34 Peder [Jørgensen] Stauning, præst i Nørup og Randbøl. 1.8.1749, fol.330B, 338, 340B, 344B 348, 358B, 360B, 367, 374, 386, 386B, 393, 610B.
E: Dorthe Cathrine Fogh, der døde [2.3.]1750. B:
1) Peder Tycho Stauning 6 mdr. den 1.4.1750 ved skifte begyndelse efter mor.
Hans første ægteskab med Maren Christensdatter [Skaarup], skifte 7.4.1740 lbnr.22. B:
1) Jørgen Pedersen Stauning 11.
FM:
1) mors halvbror Jørgen Thomas Skaarup, apoteker i Randers
2) søskendebarn Lorents Buchholtz, præceptor i Nørup præstegård
3) Jens [Hansen] Bøgvad, præst i Ringkøbing [og Rindum].
Hendes første ægteskab med Peder [Pedersen] Møller, præst i Skjold, [skifte Bjerre herred gejstlig 3.2.1746 lbnr.51]. B:
1) Mathias Møller, skifte 23.9.1748 lbnr.33
2) Peder Møller 5.
FM:
1) [Søren] Hofmann til Skerrildgård
2) morbror Thøger [Hofman] Fogh til Jensgård
3) Ulrik [Christian] Møller, rådmand i Århus.
Arv i boet efter Maren Christensdatter Skaarups første mand [Mikkel Christensen Overgaard], skifte 1.3.1737 lbnr.20 til B:
1) Christiane Overgaard
2) Anne Johanne Overgaard.
Disse børn har arv efter bror Søren Mikkelsen Skaarup, skifte 26.5.1746 lbnr.26.

35 Peder Henriksen Moss, præst i Jelling og Hover. 18.5.1750, fol.359B, 363, 372, 374B, 386, 391, 396, 401, 405, 510B, 540.
E: Marie Cathrine Christensdatter. B:
1) Cathrine Marie Pedersdatter 7
2) Frederikke Louise Pedersdatter 4
3) Bolette Pedersdatter 10 uger, der døde.
FM:
1) Hans Bang
2) Peder Jensen i Vingsted mølle.

36 Maren Jensdatter i Jennum skolehus [i Skibet sogn]. 6.7.1752, fol.403B.
E: Jens Sørensen, skoleholder i Jennum. B:
5) Søren Jensen
6) Ingeborg Jensdatter 2.
Første ægteskab med Jens Nielsen. B:
1) Niels Jensen 23 i Haderslev Bramdrup
2) Jensdatter i Haderslev Bramdrup
3) Karen Jensdatter 14
4) Jens Jensen 12.

37 Birgitte Kirstine Fevejle i Nørup præstegård. 31.7.1751, fol.405, 421.
E: Gert Carstensen, præst i Nørup og Randbøl. B:
1) Anne Ingeborg Gertsdatter [mangler] uger.
FM: morbror Jens Fevejle i Vejle.

38 Jens Pedersen, degn i Bredsten. 19.6.1752, fol.408.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Thomas Sørensen i Balle. B:
1) Søren Jensen 29 på Lolland
2) Anne Cathrine Marie Jensdatter 28
3) Maren Jensdatter 25
4) Johanne Jensdatter 23
5) Kirsten Jensdatter 21
6) Anne Jensdatter 18
7) Karen Jensdatter 15
8) Niels Jensen 13
9) Mette Jensdatter 10
10) Lene Jensdatter 3.

39 Niels Skytte i Jelling. 16.3.1753, fol.409.
A:
1) mor [Anne] Margrethe Windfeld, enke efter Mikkel Skytte, præst i Jelling og Hover, [skifte 25.6.1743 lbnr.23]. B:
6) bror Mikkel Mikkelsen Skytte
Fars første ægteskab med Dorthe Margrethe Zeuthen, [skifte 23.11.1734 lbnr.19]. B:
1) søster Anne Sofie Mikkelsdatter Skytte g.m. Viberg, forvalter på Krenkerup på Lolland
2) bror Anders Mikkelsen Skytte på Lolland
3) søster Susanne Mikkelsdatter på Stensgård på Fyn
4) bror Christen Mikkelsen Skytte på Lolland
5) bror Laurids Mikkelsen Skytte på Lolland
FM: Mikkel Rohde i Tagkærhus [ i Hover sogn], birkedommer.

40 Anne Cathrine Knudsdatter i Nørup degnebolig. 30.7.1753, fol.410, 585, 603B.
E: Peder Hobolt, degn i Nørup og Randbøl. B:
4) Mads Pedersen Hobolt 20, i Horsens latinskole
5) Karen Pedersdatter Hobolt 18
6) Henrik Pedersen Hobolt 15.
Første ægteskab med Mads Rasmussen, degn i Horsens. B:
1) Margrethe Madsdatter g.m. [Christian] Mulvad, degn i Jelling og Hover
2) Inger Marie Madsdatter g.m. Rasmus Pedersen Jebjerg i København
3) Anne Dorthe Madsdatter på Engelsholm.
FM: farbror Niels Rasmussen, degn i Horsens.

41 Ellen Cathrine Mortensdatter i Jennum skolehus. 2.2.1754, fol.415, 438.
E: Jens Sørensen, skoleholder i Jennum. A:
1) mor Kirsten Gregersdatter g.m. Anders Jensen i Vejle
2) søster Sidsel Mortensdatter g.m. Johan Henrik Opitz, sergent i Rendsborg
3) søster Christiane Mortensdatter g.m. Christoffer Lehmann, nagelsmed i Jelling
4) søster Maren Mortensdatter g.m. Jochum Wulff, nagelsmedesvend i Jelling.

42 Christian Mulvad, degn i Jelling og Hover. 7.7.1754, fol.420, 421B, 433B, 579B.
E: Margrethe Madsdatter. LV: Tistrup, birkedommer. B:
6) Stine Mulvad 6
7) Anne Cathrine Mulvad 3.
FM: Peder Høgh i Hopballe mølle.
Første ægteskab med Anne Kirstine Hagedorn, [skifte 23.5.1746 lbnr.24]. B:
1) Peder Mulvad, forpagter på Mejlgård [i Glesborg sogn på Djursland] i Århus stift
2) Hans Mulvad, birkeskriver på Søholt [i Krønge sogn] på Lolland
3) Frands Mulvad, i snedkerlære i Horsens
4) Jes Mulvad 18
5) [Clara Mulvad]. (dele af siden mangler).

43 Gert Carstensen, præst i Nørup og Randbøl. 2.9.1755, fol.440, 472.
E: Susanne [Sørensdatter] Brædstrup. LV: Hans Nyland i Horsens.
Første ægteskab med Birgitte Kirstine Fevejle, [skifte 31.7.1751 lbnr.37]. B:
1) Anne Ingeborg Gertsdatter Carstensen 5.
FM: morbror Jens Fevejle i Vejle.

44 Laurids Nielsen Horslund, præst i Kollerup og Vindelev. 26.4.1756, fol.503, 511, 516B, 584.
E: Margrethe Pedersdatter Vissing. LV: Jens Mandix, præst i Hvejsel.
Testamente af 18.11.1724.

45 Peder Sørensen, skoleholder i Randbøl. 23.5.1757, fol.535B.
E: Maren Nielsdatter [Basse]. LV: Bertel Andersen i Daldover i Randbøl sogn. A:
1) bror Christen Sørensen i Mammen på Vindum Overgård gods ved Viborg
2) søster Dorthe Sørensdatter i Mammen på Vindum Overgård gods.

46 Christoffer Elovius [Jacobsen] Einsperg i Nørre Vilstrup præstegård, præst i Skibet. 14.6.1761, fol.542.
E: Anne Marie [Nielsdatter Hass]. B:
1) Antoinette Margrethe Einsperg 18
2) Jacobine Kirstine Einsperg 12
3) Jacob Einsperg 10.
FM: født værge Andreas Stær på Marselisborg.

47 Jørgen Hansen Høgsbro, skoleholder i Gadbjerg. 31.1.1763, fol.585, 589.
[Enkemand efter Anne Poulsdatter Buch, skifte 5.9.1748 lbnr.32].
Arvinger kendes ikke.

48 Jens Sørensen, skoleholder i Jennum og hustru Anne Jensdatter. 12.2.1763, fol.586B, 590B, 593.
B:
3) Jens Jensen 8
4) Maren Jensdatter 2.
FM:
1) morbror Hans Jensen i Jennum
2) morbror Jørgen Jensen i Jennum.
Hans første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 6.7.1752 lbnr.36. B:
1) Søren Jensen 18
2) Ingeborg Jensdatter 14.
FM: mosters mand Christen Smed i Høgsholt.

49 Johan Christian Neuchs, degn i Jelling og Hover. 15.4.1763, fol.591, 596B, 600.
E: Sara Hansdatter [Brun]. LV: Urban Steffensen i Vejle. B:
1) Hans Henrik Neuchs 9
2) Mette Sofie Neuchs 8
3) Dorthe Cathrine Neuchs 2.
FM: farbror Hans [Henrik Christoffersen] Neuchs, præst i Vejle.

50 Maren Nielsdatter Basse i Daldover i Randbøl sogn. 26.5.1763, fol.594, 598B, 610B.
Enke efter Peder Sørensen, skoleholder i Randbøl, [skifte 23.5.1757 lbnr.45].
Arvinger kendes ikke.

51 Anne Elisabeth Guldberg i Jelling præstegård. 19.7.1763, fol.603B.
E: Poul [Pedersen] Vedel, præst i Jelling og Hover. B:
1) Anne Beate Vedel 9
2) Marie Kirstine Vedel 8
3) Hans Jacob Vedel 5.
FM: morbror Jacob Severin Lemming, toldtaksator i København.
Bevilling til uskiftet bo af 17.8.1759.

52 Simon Pedersen, skoleholder i Høgsholt [i Hover sogn]. 18.6.1763, fol.606B, 614.
B:
1) Peder Simonsen, tambur i Ring
2) Josias Simonsen Kornbæk, guldsmedesvend på Føhr
3) Simonsdatter g.m. Kornbæk i Arendal i Norge
4) Clara Simonsdatter g.m. Scheelhorn, officer i Geding ved Århus.
[Afdødes mor var Marie Christensdatter Kornbæk i Ræer degnebolig, skifte Hillerslev herred gejstlig 29.9.1762 lbnr.20].

53 Christian Arensberg, ugift i Kollerup præstegård. 4.10.1766, fol.617.
A:
0) [forældre Johan Pedersen Arensberg, præst i Hvejsel og Givskud, død ca. 1749. g.m. Anne Heebo, begravet 26.3.1754]
1) bror Niels Arensberg 27, på Københavns universitet
2) bror Claus Arensberg 26, på Københavns universitet
3) søster Kirsten Arensberg, enke efter Jens [Jørgensen] Mandix, præst i Hvejsel og Givskud
4) søster Susanne Elisabeth Arensberg g.m. Thisenius, præst i Kollerup og Vindelev
5) bror Jens Arensberg.

54 Margrethe [Pedersdatter] Vissing i Kollerup præstegård. 12.7.1767, fol.624B, 643B.
Enke efter Laurids [Nielsen] Horslund, præst i Kollerup og Vindelev, [skifte 26.4.1756 lbnr.44].
Bevilling til uskiftet bo af 18.11.1724.
Hans A:
1) halvbror Peder Nielsen, skifte Ribe Hospital 25.9.1719 lbnr.1, var g.m. Ellen Jensdatter. 4B:
a Maren Pedersdatter, 20 år i 1719, død. 1B:
1 Anders Gregersen
b Kirsten Pedersdatter, 18 år i 1719, død. 1B:
1 datter g.m. Niels Sørensen i Skast
c Niels Pedersen i Rovst [i Grimstrup sogn] i Skast herred, 8 år i 1719
d Jens Pedersen, 6 år i 1719, død
2) halvbror Søren [Lauridsen] Horslund i Holstebro, [begravet Holstebro 20.1.1698]. 2B:
a Oluf Horslund i Randers, død. 3B:
1 Frederik Christian Horslund, student i Trige præstegård
2 Cecilie Marie Horslund i København
3 Maren Horslund i København
b Laurids Horslund, købmand i Holstebro, [skifte Holstebro 7.1.1745 lbnr.40]. Første ægteskab med [Margrethe Mortensdatter, skifte 11.11.1723]. 1B:
1 Søren Horslund, købmand i Viborg
Laurids Horslunds andet ægteskab med Inger Lauridsdatter. 5B:
2 Sidsel Horslund g.m. Peder Schultz i Holstebro
3 Dorthe Horslund i egnen ved Lemvig
4 Peder Horslund, farversvend
5 Maren Horslund g.m. en værtshusmand i Viborg
6 Abelone Horslund i Holstebro
3) halvsøster Ingeborg [Lauridsdatter] Horslund, død, [gift Holstebro 24.3.1698 med Niels Nielsen Nybo]. 3B:
a Laurids Nybo på Ørnhoved
b Niels Nybo
c Cathrine Nybo, død. 4B:
1 Thomas Hansen Lund i Holstebro
2 Lisbeth Hansdatter Lund g.m. Lukas Kloch på Alheden
3 Ingeborg Hansdatter Lund g.m. Simon Schiønning i Nørre Snede
4 Simeone Marie Lund, enke. 4B: 3 i Holstebro og 1 i Viborg
4) halvsøster Sara Nielsdatter Horslund g.m. Laurids Andersen i Le på Himmestrup gods, begge døde. 6B:
a Niels Jensen i Rye, død. 2B:
1 Peder Nielsen i Ry
2 Niels Nielsen, stolemager i Horsens
b Peder Lauridsen i Øby [i Viskum sogn] på Viskum gods, død. 4B:
1 Jens Pedersen 24
2 Anne Pedersdatter 15
3 Anders Pedersen 13
4 Sara Pedersdatter 10
c Maren Lauridsdatter g.m. Laurids Nielsen i Øby på Viskum gods
d Hans Lauridsen i Nørre Tulstrup på Himmestrup gods
e Maren, uvist om levende
f Mette, uvist om levende
5) halvsøster Maren Nielsdatter Horslund g.m. Poul Rasmussen i Rye, begge døde. 4B:
a Rasmus Poulsen i Rye, [skifte Skanderborg rytterdistrikt 15.7.1732 lbnr.1520]. 3B:
1 Poul Rasmussen, død. Af andet ægteskab med Kirsten Jensdatter B: Ellen, født 1736, nu g.m. Knud Pedersen i Rye
2 Kirsten Rasmusdatter g.m. Thomas Thomsen i Rye
3 Ellen Rasmusdatter, død, var g.m. Rasmus Nielsen i Fiskerhusene [i Rye sogn], [skifte Skanderborg rytterdistrikt 9.9.1757 lbnr.2539]. 4B: Niels 22 i Skanderborg, Thomas 19 i farverlære i Skanderborg, Poul 15 i Hvolbæk, Rasmus 8 i Fiskerhusene
b Niels Poulsen i Rye, [skifte Skanderborg rytterdistrikt 27.11.1730 lbnr.1456, var g.m. Karen Hansdatter]. 4B:
1 Poul Nielsen i Pindsmølle i Sønder Vissing sogn
2 Anne g.m. Knud Hansen i Horsens
3 Hans, skovfoged i Veng
4 Oluf over 30 i København
c Anders Poulsen, feldbereder i Horsens, [skifte Horsens 20.5.1761 lbnr.1243]. 4B:
1 Poul Rye, degn i Føvling og Holsted
2 Laurids 18 i Horsens
3 Anne Marie i Føvling
4 Margrethe Andersdatter Rye i Horsens
d Jens Poulsen i Ry, død. 2B:
1 Maren i Mesing
2 Kirsten i Hårby.
Hendes A:
0) far Peder [Nielsen] Vissing, byfoged i Fredericia, [skifte Fredericia 5.3.1692 lbnr.88], [var g.m. Sofie Mikkelsdatter]. 2B:
01) Margrethe Pedersdatter Vissing, som er afdøde
02) [Maren Pedersdatter Vissing g.m. Johan Ronum i København]. B:
1) søskendebarn Mette Johansdatter Ronum, død Ringkøbing 10.10.1726, [skifte Ringkøbing, sluttet 28.1.1728 lbnr.788], gift Ringkøbing 7.7.1699 med Laurids Jensen Berg i Ringkøbing, død Ringkøbing 19.10.1719, [skifte Ringkøbing 19.10.1719 lbnr.332]. 4B:
a Marie Berg i Skørping, født Ringkøbing 11.4.1702, død 1765
b Maren Berg, født Ringkøbing 3.5.1703, enke efter Jørgen Andersen Mann i Århus, [skifte Århus 13.3.1745 lbnr.1343], hos datters mand Kjeld Iversen, skipper i Århus
c Johanne Kirstine Berg, født Ringkøbing 28.11.1706, g.m. Niels Beyer, skrædder i Hobro
d Cathrine Margrethe Berg, født Ringkøbing 19.3.1713, g.m. Erik [Pedersen] Skyum, præst i Skørping og Fræer, begge døde. B:
1 Peder Skyum 16
2 Laurids Skyum 13.

55 Mads Bergen Skaarup, student i Vilstrup præstegård [i Skibet sogn]. 7.11.1769, fol.656B, næste protokol fol.150.
A:
1) bror Jørgen Thomas Skaarup, apoteker i Randers
2) bror Hans Christian Skaarup, død. 1B:
a Christen. Afkald 1782
3) søster Anne Kirstine Skaarup i Randers
4) halvbror Peder [Lauridsen] Skaarup, præst i Gjerlev og Enslev, død. 3B:
a Christen Skaarup
b Christiane Marie Skaarup g.m. Anders [Jensen] Bang, præst i Gjesing og Nørager
c Anne Engelke Skaarup g.m. Hans Sørensen i København
5) halvsøster Edel Skaarup, død, var g.m. Rafn, ritmester. 4B:
a Johan Nikolaj Rafn, løjtnant i Kolding
b Thomas Jørgen Rafn, i preussisk tjeneste
c Maren Rafn g.m. Troels Nissen i Frørup i Haderslev amt
d Christence Kirstine Rafn g.m. Sivert, urmager i Flensborg
6) halvsøster Maren [Christensdatter] Skaarup, [skifte 7.4.1740 lbnr.22. Første ægteskab med Mikkel [Christensen] Overgaard, præst i Nørup og Randbøl, [skifte 1.3.1737 lbnr.20]. 3B:
a Christiane Overgaard, [skifte Århus 10.11.1757 lbnr.1641], var g.m. [Peder Christian] Asmussen, farver i Århus. 1B:
1 [Mikkel]
b Anne Johanne Overgaard g.m. [Peder] Kryssing Kjærsgaard, købmand i Århus
c Mikkel Overgaard i egnen ved Århus
Maren [Christensdatter] Skaarups andet ægteskab med Peder [Jørgensen] Stauning, præst i Nørup og Stauning, [skifte 1.8.1749 lbnr.34]. 1B:
d Jørgen Stauning, kapellan i Århus Frue og præst ved Århus hospital
7) halvsøster Dorthe Marie Skaarup, død, var g.m. [Andreas] Stær, [forvalter] på Marselisborg. 1B:
a Mette Marie Stær g.m. [Christen Nielsen] Stauning, præst i Viby [og Tiset]
8) halvsøster Anne Skaarup, [skifte Århus 4.2.1743] g.m. Mogens Blach i Århus, [skifte Århus 15.9.1773 lbnr.2214]. 2B:
a Christen Skaarup Blach i København
b Anne Blach g.m. Søren Gjern i Århus
9) halvsøster på mors side Christence Skaarup Stær på Marselisborg
10) halvsøster Karen [Rasmusdatter] Stær, [skifte Århus 21.6.1768 lbnr.2015], var g.m. [Peder] Brendstrup, vejermester i Århus. 3B:
a [Anne Marie Brendstrup]
b [Mette Brendstrup]
c Johanne Marie Brendstrup].

56 Lorents [Caspersen] Buchholtz, præst i Bredsten. 30.1.1772, fol.673B, 686B.
E: Maren Cathrine [Jørgensdatter] Bang.
Testamente af 6.2.1764.
Underskrevet af
1) hendes far Jørgen Bang, præst i Dejbjerg og Hanning
2) hans bror Niels Buchholtz, klokker og kordegn i Ringkøbing.

57 Niels Jensen, skoleholder i Lihmskov [i Nørup sogn]. 25.6.1772, fol.684B.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes bror Søren Jensen i Randbøl.

58 Christen Thisenius, præst i Kollerup og Vindelev. 1772, fol.701B, 710B, næste protokol fol.1.
E: Susanne Elisabeth Arensberg. LV: [Hans Severin] Steenstrup til Kjeldkær. B:
1) Hans Thisenius 15
2) Anne Thisenius 14
3) Balthasine Vilhelmine Frederikke Thisenius 11
4) Mette Christiane Thisenius 8.
Gave fra børnenes mormors moster jomfru Else Cathrine Skjern.

59 Jeremias [Pedersen] Brøgger, degn i Ringive, Lindeballe og Gadbjerg. 18.4.1773, fol.702, 705.
E: [Mette Christensdatter]. LV: [Hans Severin] Steenstrup til Kjeldkær [i Bredsten sogn]. Arvinger angives ikke.
Tørrild herred
Gejstlig skifteprotokol
1774-1805
C 37C-2

60 [Andreas Sørensen] Brædstrup, præst i Skibet. 25.6.1776, fol.4B.
E: Dorthe [Marie] Holm. LV: [Hans Severin] Steenstrup til Kjeldkær [i Bredsten sogn]. B:
1) Søren Bredstrup 5½
2) Volrath Bredstrup 4
3) Ellen Cathrine Bredstrup 1½.
FM: farbror Søren Henrik Brædstrup i Horsens.

61 Niels Sørensen Tvede, degn i Skibet sogn. 1.3.1777, fol.45B.
E: Mette Marie Sørensdatter. LV: Peder Poulsen i Vilstrup. B:
2) Cathrine Sofie Nielsdatter Tvede 10.
FM: Jens Pedersen i Vilstrup.
Af første ægteskab B:
1) Søren Tvede i Nørre Vilstrup.

62 Søren Frederiksen Winther, præst i Kollerup og Vindelev. 14.2.1781, fol.70.
E: Edel Kirstine [Johansdatter] Lange. LV: Mourids Christensen, degn i Hygum. B:
1) Ulrik Frederik Winther 13.
FM: født værge Jesper Winther i København.

63 Fortegnelse over børnepenge i Tørrild herred til snapsting termin 1781, fol.99.

64 Poul [Pedersen] Vedel, præst i Jelling og Hover. 2.2.1782, fol.100B.
E: Gidsel Nielsdatter Høgsholt. LV: [Hans Severin] Steenstrup til Kjeldkær [i Bredsten sogn].
Første ægteskab med Anne Elisabeth Guldberg, [skifte 19.7.1763 lbnr.51]. B:
1) Anne Beate Vedel g.m. Laurids Struch, skoleholder i Nikolaj sogn gratisskole i København
2) Marie Kirstine Vedel g.m. Peder Storm, landmåler i Grejs
3) Hans Jacob Vedel 23, toldskriver i Bogense.

65 Christen Geddal, skoleholder i Høgsholt [i Hover sogn]. 21.11.1782, fol.150B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Claus Christensen i Hover. B:
1) Jacob Peder Geddal 21.
FM: morbror Jørgen Nielsen i Grejs.
Enkens første ægteskab med [Jacob Lorentsen, mediciner i Tønder]. B:
1) Nikolaj Lorents Jacobsen 24.
FM: Niels Christensen Søholt i Høgsholt.

66 Niels Christensen Farre, skoleholder i Lihme i Nørup sogn. 28.12.1782, fol.153.
E: Karen Sørensdatter. LV: Joen Pedersen i Bindeballe [i Randbøl sogn]. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 25, der i 1784 ægter Jens Christensen i Bindeballe.
FM: farbror Niels Christensen Farre i Bindeballe.

67 Laurids Pedersen Holm, skoleholder i Lihmskov. 28.3.1785, fol.157B.
A:
1) søster Kirsten Pedersdatter i Engelsholm Fårehus, enke efter Hans Olufsen
2) søster Margrethe Pedersdatter, enke efter Jens Bertelsen i Rugsted [i Ødsted sogn], nu i Egelund i Egtved sogn på Risgård mark. 5B:
a Peder Jensen i Oustrup [i Egtved sogn]
b Jesper Jensen 24 i Kolding
c Jens Jensen 20
d Anne Jensdatter i Nørup præstegård
3) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Joen Pedersen i Lihmskov. 4B:
a Mette Joensdatter 21 i Skanderup ved Kolding
b Peder Christian Joensen 18 i Nørre Vilstrup
c Anne Joensdatter 16
d Peder Joensen 12 hos [halv]bror Peder Joensen i Lihmskov
4) søster Magdalene Pedersdatter, død, var g.m. Niels Christensen Farre i Bindeballe. 1B:
a Anne Ingeborg Nielsdatter 4
5) bror Peder Pedersen Bering i Tingkærhus.

68 Peder Hobolt, degn i Nørup og Randbøl. 4.2.1788, fol.168B, 177B, 185, 200.
E: Karen Pedersdatter [Buch]. LV: [Hans Severin] Steenstrup til Kjeldkær [i Bredsten sogn]. B:
4) Peder Hobolt, organist i Ribe
5) Anne Cathrine, der ægter Mads Mogensen i Kolding
6) Drude Elisabeth Cathrine Pedersdatter, der ægter Henrik Henriksen i Vindelev.
Første ægteskab med Anne Cathrine Knudsdatter, [skifte 30.7.1753 lbnr.40]. B:
1) Mathias Pedersen Hobolt, degn i Nørre- og Sønder Tranders ved Ålborg
2) Karen Pedersdatter Hobolt, enke efter Dons i København
3) Henrik Pedersen Hobolt, skrædder i Thisted.
4) Hans Henrik Hobolt, død 1786 i Sankt Croix i Vestindien.

69 Johan Carl Strohberg, degn i Bredsten. 19.10.1789, fol.173B.
E: Anne Cathrine Marie Jensdatter. LV: [Hans Severin] Steenstrup til Kjeldkær [i Bredsten sogn]. B:
1) Johan Georg Strohberg
2) Juliane Frederikke Strohberg. Ved afkald 25.6.1795 g.m. Jørgen Jørgensen With.

70 Mette Jensdatter, der døde i Lihme skole. 1.4.1791, fol.182.
Enke efter Peder Snitker, degn i Egtved, [skifte 19.5.1789 lbnr.90]. B:
1) Anne Snitker g.m. Niels Bundgaard på Bidstrup
2) Jens Snitker, student
3) Peder Snitker 17
4) Mette Cathrine Snitker 12.
FM: Jens Terp i Randbøl.
Afdøde døde hos søsters mand Jacob Christensen, skoleholder i Lihme.

71 Andreas [Josefsen] Brinkmann, præst i Bredsten. 21.5.1793, fol.192, 211.
E: Christence [Lauridsdatter] Laurberg. LV: [Hans Severin] Steenstrup til Kjeldkær [i Bredsten sogn]. A:
1) morbror [Rasmus Lassen, toldskriver i København], død. 1B:
a Frederik Christian Lassen, præst i Sæby og Hallenslev på Sjælland
2) halvbror Niels Jørgensen, toldkontrollør ved Hadsund, død. 3B:
a Anne Jørgensen på Ballegård
b Sibylle Jørgensen g.m. [Niels] Hvass til Ballegård [i Falslev sogn] ved Mariager
c Kirstine Margrethe Jørgensen, enke efter Musmann, købmand i Haderslev.

72 Kaj [Lorentsen] Stallknecht, præst i Jelling og Hover. 26.10.1795, fol.220B, 227.
E: Kirsten Tolstrup. LV: far [Andreas] Tolstrup, rådmand i Horsens. B:
1) Lorents Stallknecht 12
2) Andrea Stallknecht 11
3) Hans Frederik Stallknecht 10
4) Marie Stallknecht 9
5) Frederikke Louise Stallknecht 8
6) Sofie Stallknecht 6
7) Christian Frederik Stallknecht 3
8) Ulrik Stallknecht 1.
FM: farbror Lorents Stallknecht, præst i Øster Nykirke og Give.

73 Johanne Christensdatter i Kollerup degnebolig. 11.4.1796, fol.226, 263.
Testamente af 13.10.1788.
Afdøde havde logi hos Anne Marie Elisabeth Hansdatter, enke efter Markus Christensen, degn i Kollerup og Vindelev.

74 Rasmus [Eskildsen] Havnstrup, præst i Nørup og Randbøl. 2.4.1799, fol.246, 266, 277, 301, 316.
E: Susanne [Sørensdatter] Brædstrup. LV: [Arent] Stenstrup, landvæsenskommissær i Gøddinggård. B:
1) Eskild Severin Havnstrup, kapellan i Varde
2) Christen Linde Havnstrup, kontrollør i Varde
3) Søren Brædstrup Havnstrup i København
4) Hans Henrik Havnstrup på Christianshavn i København
5) Cathrine Cecilie Havnstrup.
Afdøde holdt en auktion 12.5.1778, fol.65.

75 Marie Christensdatter i Lihmskov. 17.10.1799, fol.264.
E: Søren Pedersen, skoleholder. B:
1) Peder Sørensen 25 på Gøddinggård
2) Hans Severin Sørensen 20
3) Mette Margrethe Sørensdatter 18.
FM: Christen Nielsen Uhre i Lihmskov.

76 Jacob [Volrathsen] Holm, præst i Højen og Jerlev. 8.4.1800, fol.271, 273B, 289, 294, 315B, 323, 328B, 337B, 353, 358.
Enkemand efter Marie Elisabeth Deichmann, der døde 25.9.1799, [skifte 22.10.1799 lbnr.98].
Bevilling til uskiftet bo af 18.10.1799. B:
2) Anne Skolastika 18.
FM: [Hans] Deichmann, borgmester og herredsfoged i Kolding.
Første ægteskab med Anne Skolastika [Madsdatter] Pagh. B:
1) Cathrine Kirstine Holm g.m. Peder Frederik Mohr i Rejsby.
Desuden nævnes afdødes far [Volrath] Holm, borgmester i Odense og afdødes afdøde bror Frederik Holm.

77 Bertel Christiansen Jerlev, skoleholder i Tågelund. 6.5.1800, fol.272B, 276B, 280B.
E: Else Simonsdatter. B:
1) Kirsten Bertelsdatter 12
2) Simon Bertelsen 9.
FM:
1) morbror Mads Simonsen
2) farfar i Jerlev
3) farbror i Jerlev.

78 Susanne [Sørensdatter] Brædstrup i Nørup. 1.8.1800, fol.284.
Enke [Rasmus Eskildsen] Havnstrup, præst i Nørup og Randbøl, [skifte 2.4.1799 lbnr.74]. B:
1) Eskild Severin Havnstrup, kapellan i Varde
2) Christen Linde Havnstrup, kontrollør i Varde
3) Søren Brædstrup Havnstrup i København
4) Hans Henrik Havnstrup på Christianshavn i København
5) Cathrine Cecilie Havnstrup.
[Afdødes første ægteskab med Gert Carstensen, præst i Nørup og Randbøl, skifte 2.9.1755 lbnr.43].
Afkald fra Maren Pedersdatter Havnstrup g.m. Erik Trommer i Haderslev.

79 Sara Hansdatter Brun i Jelling degnebolig. 19.5.1801, fol.317B, 324B, 351B.
E: Terkild [Lorentsen] Torbrygger, degn i Jelling og Hover.
Første ægteskab med [Johan Christian Neuchs, degn i Jelling og Hover, skifte 15.4.1763 lbnr.49]. B:
1) Hans Henrik [Hansen] Neuchs, [skifte Nørvang herred gejstlig 13.5.1796 lbnr.32. 3B:
a Hans Christian Neuchs
b Maren Cathrine Neuchs.
c Lorents Neuchs
FM: morbror [Lorents] Stallknecht, præst i Øster Nykirke og Give
2) Mette Sofie Neuchs g.m. [Poul Andreas] Falk, toldforvalter i Lemvig
3) Dorthe Cathrine Neuchs, død, var g.m. Johan Frederik Neuchs, degn i Højen og Jerlev. 2B:
a Terkild Neuchs
b Christian Neuchs.

80 Anne Marie Elisabeth Hansdatter i Hygum degnebolig. 6.8.1802, fol.352, 354, 359B.
Enke efter Markus Christensen, degn i Kollerup og Vindelev.
Testamente af 13.10.1788.
Hans A:
1) søster Anne Christensdatter, enke i Vejle
2) søster Anne Christensdatter g.m. Jørgen i Vejle
3) halvsøster Anne Marie Christensdatter g.m. Torsten [Helgesen], brændevinshandler i Vejle.
Hendes A:
1) en bror i krigstjeneste.

81 Peder Hansen, skoleholder i Høgsholt [i Hover sogn]. 12.10.1802, fol.361.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Oluf Sørensen i Høgsholt. B:
1) Hans Pedersen 26
2) Maren Pedersdatter 24
3) Rasmus Pedersen 22
4) Christen Pedersen 19
5) Marie Pedersdatter 16
6) Jens Pedersen 13
7) Niels Pedersen 11
8) Jørgen Pedersen 9
9) Christen Pedersen 9 mdr.
FM: Niels Hansen.

82 Maren Pedersdatter i Høgsholt skole [i Hover sogn]. 22.10.1805, fol.364B.
E: Hans Nielsen, skoleholder i Høgsholt. A:
1) mor Mette Rasmusdatter, enke efter Peder Hansen, skoleholder i Høgsholt, skifte 12.10.1802 lbnr.81. B:
2) bror Hans Pedersen 28
3) bror Rasmus Pedersen 24
4) bror Christen Pedersen 21
5) søster Marie Pedersdatter 18
6) bror Jens Pedersen 15
7) bror Niels Pedersen 13
8) bror Jørgen Pedersen 11
9) bror Christen Pedersen 2¾.
FM: Niels Hansen.Jerlev-Slavs herreder
Gejstlig skifteprotokol

[1685-1771]    [1774-1811]   


Jerlev og Slavs herreder
Gejstlig provsteprotokol
1685-1777
C 37D-2

83 Maren Hansdatter Ølgod i Højen præstegård. 8.7.1685, fol.2B:
Enke efter Oluf [Jørgensen] Bang, præst i Højen og Jerlev. A:
1) bror Søren Hansen Ølgod, præst i Gjesing og Nørager
2) bror Anders Hansen, forpagter på Gjertrup. 1B:
a Anders Andersen
3) søster Maren Hansdatter Ølgod, død, var g.m. Peder Christensen på Sjælland. 1B:
a Anders Pedersen. FM: Jens Simonsen, birkefoged i Førslev birk
4) søster Bodil Hansdatter, død. 3B:
a Hans Nielsen Ølgod
b Poul Nielsen
c Jens Nielsen
5) søster Anne Hansdatter, [præsteenke] i Albæk ved søn Peder Poulsen i Østergård
6) søster Margrethe Hansdatter i Ringive
7) søster Karen Hansdatter i Varde, død, var g.m. Peder Thøgersen i Varde. 3B:
a Margrethe Pedersdatter
b Ingeborg Pedersdatter
c Karen Pedersdatter.

84 Mikkel Ibsen, præst i Grindsted og Hejnsvig. 10.5.1693, fol.47B, 186.
E: Ellen Henriksdatter. A:
1) søster Kirsten Ibsdatter g.m. Rasmus Rasmussen, skomager i Odense
2) bror Oluf Ibsen g.m. Barbara Terkildsdatter i København
3) søster Maren Ibsdatter g.m. Rasmus Possementmager i København
4) bror Frands Ibsen.

85 Karen Pedersdatter Munch i Egtved præstegård. 6.10.1696, fol.74.
E: Søren Jensen [Horsens], præst i Egtved og Ødsted. B:
1) Jens Sørensen, præst i Jernved
2) Rasmus Sørensen
3) Peder Sørensen
4) Laurids Sørensen 18
5) Margrethe Sørensdatter
6) Anne Kirstine Sørensdatter.
FM: Peder Storm.

86 Anne Margrethe Poulsdatter Bagger i Grindsted præstegård. 30.9.1697, fol.105B.
E: Jens Pedersen Murer, præst i Grindsted og Hejnsvig. B:
1) Kirstine Laurentia Jensdatter Murer
2) Peder Jensen Murer.
FM: [mosters mand?] Peder Christensen, præst i Gørding [og Vejrup].
(Ved trolovelse 19.5.1693 i Egtved kaldes hun Margrethe Pedersdatter).

87 Sidsel Pedersdatter Marebæk i Vorbasse præstegård. 10.3.1702, fol.122.
E: Hans Henriksen Koch, pastor honorarius i Vorbasse og Grene. B:
1) Mariche Hansdatter g.m. Jørgen Bang, præst i Vorbasse og Grene
2) Henrik Hansen i København
3) Morten Hansen i København
4) Peder Hansen i København
5) Dorthe Hansdatter. FM: Hans Mortensen i Silkeborg
6) Hans Hansen
7) Abel Hansdatter g.m. Niels Poulsen.

88 Søren Jensen Horsens, præst i Egtved og Ødsted. 21.8.1708, fol.133.
Enkemand efter [Karen Pedersdatter Munch, skifte 6.10.1696 lbnr.87]. B:
1) Jens Sørensen, præst i Jernved
2) Rasmus Sørensen [Egtved], [begravet Vejle 4.1.1707]. 6B:
a Søren Rasmussen [Egtved]
b Karen Rasmusdatter
c Jens Rasmussen
d Frands Svane. FM: Gert Wolf, postmester i Vejle
e Hans Rasmussen. FM: Jeremias Wolf
f Ingeborg Rasmusdatter. FM: stedfar Frederik Jørgensen
3) Margrethe Sørensdatter g.m. Peder [Hansen] Storm, præst i Egtved og Ødsted
4) Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Mikkel Keding, kirurg i Vejle
5) Laurids Sørensen.

89 Rasmus Jensen, [degn i Egtved og Ødsted] og hustru Bodil Hansdatter i Egtved. 6.11.1708, fol.139B.
Som hans arving A:
1) bror Isak Jensen Friis
På hendes arvinger vegne A:
1) Mikkel Danielsen
2) Volf Jørgensen Møller.

90 Jens Hansen Sandager, præst i Højen og Jerlev. 25.6.1710, fol.142.
Enke efter Bodil Olufsdatter [Bang]. B:
1) Ingeborg Jensdatter 25
2) Anne Margrethe Jensdatter 19
3) Niels Mathias Jensen 16
4) Oluf Jørgen Jensen 12
5) Cathrine Elisabeth Jensdatter 8.
FM:
1) Oluf [Jørgensen] Bang, præst i Skydebjerg [og Orte]
2) Jørgen [Jørgensen] Bang, præst i Vorbasse [og Grene]
3) Jacob Bentsen, præst i Vejen [og Læborg, g.m. Johanne Jørgensdatter Bang].

91 Jens Pedersen Murer, præst i Grindsted og Hejnsvig. 28.1.1712, fol.167, 186B.
E: Magdalene Nielsdatter Galten. LV: Ventzel [Pedersen] Galten i Allerup, præst i Sneum og Tjæreborg.
[Første ægteskab med Anne Margrethe Poulsdatter Bagger, skifte 30.9.1697 lbnr.88]. B:
1) Kirsten Laurentia Jensdatter 18
2) Peder Jensen 17.
FM:
1) morbror Peder Nielsen Galten, [præst i Galten, Vissing og Hadbjerg]
2) Hans [Rasmussen] Thasanius, præst i Højen og Jerlev.
Enkens første ægteskab med [Daniel Jensen, præst i Hjerk og Harre].
Arv efter 2B:
1) Niels Danielsen
2) Jens Danielsen.
Arv efter enkens søster Sidsel Nielsdatter Galten.

92 Laurids Sørensen, degn i Vejen og Læborg, der døde i Drastrup. 24.4.1715, fol.187.
E: Maren Jørgensdatter. LV: far Jørgen Jepsen. A:
0) far Søren Jensen Horsens, præst i Egtved og Ødsted, skifte 21.8.1708 lbnr.90. B:
1) bror Jens Sørensen, præst i Jernved, død. 1B:
a Karen Jensdatter
2) bror Rasmus Sørensen [Egtved] i Vejle, [begravet Vejle 4.1.1701]. 6B:
a Søren Rasmussen [Egtved]
b Karen Rasmusdatter
c Jens Rasmussen
d Frands Svane. FM: Gert Wolf, postmester i Vejle
e Hans Rasmussen. FM: Jeremias Wolf
f Ingeborg Rasmusdatter. FM: stedfar Frederik Jørgensen, toldforvalter i Vejle
3) søster Margrethe Sørensdatter g.m. Peder [Hansen] Storm, præst i Egtved og Ødsted
4) søster Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Mikkel Keding, kirurg i Vejle.

93 Jørgen [Jørgensen] Bang, præst i Vorbasse og Grene. 22.5.1720, fol.189B, 205, 216, 248.
E: Mariche Hansdatter [Koch]. LV: Niels [Joachim Olufsen] Bützow, præst i Vejen og Læborg. B:
1) Hans Jørgen Bang 27
2) Niels Christian Bang 22
3) Ingeborg Sidsel Jørgensdatter Bang 20 g.m. Hans Christoffer Koch i Vorbasse
4) Oluf Andreas Bang 17
5) Bodil Jørgensdatter bang11
6) Bertel Lindvig Bang 9.
FM:
1) farbror Oluf [Jørgensen] Bang, præst i Skydebjerg og Orte på Fyn
2) morbror Peder Koch, skrædder i København.

94 Steffen Thomsen, degn i Vorbasse og Grene. 22.10.1720, fol.203B.
E: Birgitte Christiansdatter. LV: Jeppe Nielsen Bredstrup i Nybjerg mølle [i Egtved sogn].
Arvinger angives ikke.

95 Rasmus Pedersen Nørring, præst i Vorbasse og Grene. 26.6.1721, fol.205.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Jeppe Nielsen Bredstrup i Nybjerg mølle. A:
1) mor Engel Nørring i Dalby præstegård på Sjælland
2) søskende, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes enkens bror Kjeld Andersen i Varde.
Afdøde blev gift 11.5.1721 med et fruentimmer fra Grene og døde 28.5.1721.

96 Jens Jensen i Dal, degn i Grindsted og Hejnsvig. 24.4.1726, fol.219B, 321.
E: Anne Barbara Mikkelsdatter. LV: Anders Jensen i Lille Brande [i Sønder Omme sogn]. B:
1) Alexander Jensen 12
2) Abelone Jensdatter 10. Ved afkald 20.2.1747 g.m. Christen Pedersen i Grene Krog i Grene sogn
3) Hylleborg Jensdatter 6. Ved afkald 1.4.1747 g.m. Anders Christensen Møller, klejnsmed i Ringkøbing
4) Dorthe Jensdatter 2½
5) Jens Jensen 9 uger.
FM:
1) fars svoger Anders Andersen i Gilbjerg [i Hejnsvig sogn]
2) fars svoger Niels Jørgensen.

97 David Lauridsen Foss, præst i Grindsted og Hejnsvig. 1.9.1729, fol.227, 273B.
E: Anne Pedersdatter Arensberg. LV: Jens Risum, præst i Brande. B:
1) Sara Kirstine Davidsdatter Foss 12
2) Laurids Davidsen Foss 8.
FM:
1) farbror Niels [Lauridsen] Sommer, præst i [Nørre] Felding og Tvis
2) morfar Peder [Nielsen] Arensberg, præst i Hvejsel og Givskud.
Bevilling til uskiftet bo af 5.12.1727.

98 Jørgen [Jensen] Chronius, præst i Vorbasse og Grene. 3.6.1735, fol.232, 249B.
E: Sidsel Terkildsdatter. LV: Hans Steffensen Munch, degn i Vorbasse og Grene. B:
1) Jens Jørgensen Chronius 20
2) Anne Cathrine Jørgensdatter Chronius 16
3) Malte Jørgensen Chronius 14.
FM: Johan Risum.

99 Peder [Hansen] Storm, præst i Egtved og Ødsted. 22.5.1742, fol.250.
E: Margrethe [Sørensdatter Munch]. B:
1) Hans Storm, præst i Sønderup og Nordrup på Sjælland
2) Søren Storm, præst i Svendborg Nikolaj, død. 1B:
a Nikolaj Nissen Storm 11
3) Jens Storm, præst i Højen og Jerlev
4) Anker Storm, toldskriver i København
5) Karen Pedersdatter Storm g.m. Knud [Nielsen] Storm, præst i Egtved [og Ødsted]
6) Else Kirstine Pedersdatter Storm g.m. Bertram [Jochumsen] Højer i Gamst, præst i Anst og Gesten.

100 Margrethe Sørensdatter Munch i Højen præstegård. 22.1.1743, fol.274, 319, 321B, 363.
Enke efter Peder [Hansen] Storm, præst i Egtved og Ødsted, [skifte 22.5.1742 lbnr.99]. B:
1) [Karen Pedersdatter Storm, døbt 6.4.1698, død 18.4.1701]
2) Hans Pedersen Storm, [døbt 29.3.1699], præst i Sønderup og Nordrup på Sjælland, [skifte Slagelse herred gejstlig 28.10.1743 lbnr.93].
Første ægteskab med [Sofie Amalie Hopp, begravet Sønderup 3.3.1734, skifte Slagelse herred gejstlig 20.7.1734 lbnr.78]. 2B:
a Claus Storm 14
b Peder Storm 11
[Andet ægteskab med Ida Cathrine Thomasdatter Bregnholm, skifte Slagelse herred gejstlig 22.8.1736 lbnr.80]
Tredje ægteskab med Anneke [From]. 2B:
c Just Storm 5
d Anker Storm 3, der døde. Skifte 23.2.1746
3) Søren Pedersen Storm, [døbt 5.4.1700], præst i Svendborg Nikolaj, død. 1B:
a Nikolaj Nissen Storm 12
4) [Anne Pedersdatter Storm, døbt 18.4.1701, skifte Vester Horne herred gejstlig 12.11.1725 lbnr.8, var g.m. Mikkel Pedersen Engel, præst i Nørre Nebel og Lydum, skifte 8.5.1741 lbnr.21]
5) Jens Pedersen Storm, [døbt 27.6.1702], præst i Højen og Jerlev
6) [Karen Pedersdatter Storm, døbt 8.8.1703, død før 1708]
7) Anker Pedersen Storm, [døbt 18.1.1705], toldskriver i København
8) Karen Pedersdatter Storm, [døbt 26.1.1708] g.m. Knud [Nielsen] Storm, præst i Egtved [og Ødsted]
9) Else Kirstine Pedersdatter Storm, [døbt 17.6.1712], g.m. Bertram [Jochumsen] Højer i Gamst, præst i Anst og Gesten.
(Kilde: Rasmussen, Orla: Hans Michelsen Storm (1596-1659) og hans efterkommere. Århus, 1984).

101 Markus Neksø, præst i Vorbasse og Grene. 10.3.1755, fol.350.
E: Anneke Hansdatter. LV: Anders Nielsen Refsing i Nybjerg mølle. B:
1) Anders Markussen 4
2) Markus Markussen, født 7.7.1755.
FM: Niels Abraham Brochmann, degn Grindsted og Hejnsvig.

102 Mette Christensdatter i Ankelbo skolehus i Grene sogn. 5.7.1757, fol.359.
E: Søren Pedersen, skoleholder i Grene. B:
1) Peder Sørensen i Karlum ved Tønder
2) Margrethe Sørensdatter g.m. Markus Sørensen i Tofthøj i Gadbjerg sogn
3) Elisabeth Sørensdatter i Korntved i Tønder sogn
4) Mette Sørensdatter i Sæd i Ubjerg sogn ved Tønder
5) Anne Sørensdatter g.m. Morten Hansen i Ankelbo
6) Else Sørensdatter
7) Mads Sørensen 25 i Vorbasse præstegård.

103 Niels Abraham Brochmann, degn i Grindsted og Hejnsvig og skoleholder i Grindsted. 2.11.1758, fol.359B, 366.
E: Christine Jørgensdatter Anker. LV: Jens Utoft. B:
1) Inger Nielsdatter g.m. Poul Henrik Schilling, kartemager i København
2) Jørgen Anker Nielsen 25 i Grindsted
3) Abraham Nielsen 22, møllersvend i København
4) Margrethe Elisabeth Nielsdatter 19
5) Vibeke Nielsdatter 15
6) Elisabeth Nielsdatter 13
7) Hans Anker Nielsen 9.
FM: Successor Peder Skade.

104 Søren Pedersen i Ankelbo skolehus, skoleholder i Grene. 8.1.1760, fol.363, 366.
E: Maren Markusdatter. LV: Christen Pedersen Hjortlund, Niels Nielsen Hinnum, der ægter enken.
Første ægteskab med [Mette Christensdatter], skifte 5.7.1757 lbnr.104. B:
1) Peder Sørensen 40, i Karlum sogn ved Tønder
2) Margrethe Sørensdatter g.m. Markus Sørensen i Tofthøj i Gadbjerg sogn
3) Elisabeth Sørensdatter i Korntved i Tønder sogn
4) Mette Sørensdatter i Sæd i Ubjerg sogn ved Tønder
5) Anne Sørensdatter g.m. Morten Hansen i Ankelbo
6) Else Sørensdatter i Skodborg
7) Mads Sørensen 27 i Vester Ladelund sogn ved Tønder.

105 Jacob Faaborg, skoleholder i den kongelige danske skole i Højen. 14.2.1760, fol.365.
E: Johanne Henningsdatter. LV: Mikkel Melchior, degn i Højen og Jerlev. B:
1) Anne Lucia Jacobsdatter 20
2) Rasmus Jacobsen 18
3) Henning Jacobsen 16
4) Jacob Jacobsen 13
5) Gertrud Marie Jacobsdatter 5.
FM: Peder Olufsen i Højen.

106 Markus Markussen Neksø, et barn i Vorbasse præstegård. 15.9.1760, fol.365B.
A:
1) mor Anneke Hansdatter, enke efter Markus Neksø, præst i Vorbasse og Grene, skifte 10.3.1755 lbnr.103
2) bror Anders Neksø 9.
FM: Tang, degn i Vorbasse og Grene.

107 Christine Jørgensdatter Anker i Dal i Grindsted sogn. 1.3.1762, fol.366, 389.
Enke efter Niels Abraham Brochmann, degn i Grindsted og Hejnsvig, [skifte 2.11.1758 lbnr.105]. B:
1) Inger Nielsdatter g.m. Poul Henrik Schilling, kartemager i København
2) Jørgen Anker Nielsen 28
3) Abraham Nielsen Brochmann, møllersvend i Stokhus mølle i København
4) Margrethe Elisabeth Nielsdatter i Ansager præstegård
5) Vibeke Nielsdatter i Foldingbro
6) Elisabeth Nielsdatter i Varde
7) Hans Anker Nielsen 12 i Odense.

108 Kirstine Laurentse Jensdatter Murer i Egtved. 24.1.1763, fol.368B, 381, 389B, 390.
E: Oluf Jensen Verling, degn i Egtved og Ødsted, der døde 22.3.1763. B:
1) Jens Olufsen, degn i Uldum og Langskov
2) Rasmus Olufsen, rådstuetjener i København
3) Hans Olufsen 43 i Amsterdam
4) Mette [Malene] Olufsdatter g.m. Peder Snitker, degn i Egtved og Ødsted
5) Peder Olufsen, død. 2B:
a Hans Pedersen 6
b Niels Pedersen 3
6) Anne Olufsdatter Verling 36
7) Kirstine Pouline Olufsdatter Verling 33 i København
8) Margrethe Olufsdatter g.m. Hans Nissen, rytter i Egtved.
Arv efter:
1) enkemandens bror Jens Jensen Verlings enke Mette Rasmusdatter, skifte Vejle 18.9.1730. 3B:
a Henrik Jensen Verling
b Hans Jensen Verling
c Jens Verling
2) enkemandens søster Karen Jensdatter Verling g.m. Christen Thomsen, degn i Lejrskov. 1B:
a Inger Kirstine Aalstrup

109 Anne Dorthe Ravn i Ammitsbøl [i Ødsted sogn]. 27.5.1763, fol.371B.
E: Rasmus Møller, skoleholder i Ammitsbøl. A:
1) bror Thomas Georg de Ravn, fændrik
2) søster Maren Ravn g.m. Troels Nissen i Frørup i Haderslevhus amt
3) søster Christence Ravn g.m. Johan Frederik Siverts i Flensborg
4) halvbror von Ravn, løjtnant.

110 Laurids Hansen Bruun, skoleholder i Tågelund [i Egtved sogn]. 5.8.1763, fol.374B.
E: Abelone Bentsdatter. LV: far Bent Christensen i Vandel. B:
1) Hans Christian Lauridsen 13
2) Bent Lauridsen 12
3) Maren Lauridsdatter 7
4) Anker [Johannes] Lauridsen 4.
FM:
1) mors [halv]bror Erik Mathiasen i Daldover
2) Morten Hansen i Torsted.

111 Mette Malene [Olufsdatter] Verling i Egtved skolehus. 19.12.1766, fol.387B.
E: Peder Snitker, degn i Egtved og Ødsted. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 12
2) Margrethe Christine Pedersdatter 10
3) Hans Pedersen 8.
FM: mosters mand Hans Nissen i Egtved.

112 Jens [Pedersen] Storm, præst i Højen og Jerlev. 15.8.1768, fol.390B, 448B, 453, næste protokol fol.53.
Enke efter Anne Marie Bruun, [død 12.2.1766].
Testamente af 15.6.1742.
Hans A:
0) forældre [Peder Hansen Storm, præst i Egtved og Ødsted, skifte 22.5.1742 lbnr.101 og Margrethe Sørensdatter Munch]. 5B:
1) bror Anker Storm, toldskriver i København
2) bror Hans Storm, præst i Sønderup og Nordrup på Sjælland, død. 2B:
a Peder Storm, student på Blågård ved København
b Just Storm, student hos moster i Kalundborg
3) bror Søren Storm, præst i Svendborg Nikolaj, død. 1B:
a Nikolaj Storm, doktor medicinae i Kongsberg i Norge
4) søster Karen Storm g.m. Knud [Nielsen] Storm, præst i Egtved [og Ødsted]
5) søster Else Christine Pedersdatter Storm g.m. Bertram [Jochumsen] Højer i Gamst, præst i Anst og Gesten, begge døde. 2B:
a Peder Højer, farver i Vejle
b Margrethe Højer i Højen præstegård.
Hendes A:
1) bror Bertel Johansen Bruun, rådmand i Fredericia, [skifte Fredericia 12.7.1764 lbnr.933] g.m. Kirsten Gudme, skifte Fredericia 14.12.1767 lbnr.993. 9B:
a Johannes Iversen Bruun i Fredericia. Ved afkald 20.9.1779 rådmand i Fredericia
b Anders Bertelsen Bruun 20, student
c Knud Bertelsen 18 i Fredericia
d Søren Bertelsen 17, student i København. Ved afkald 20.10.1779 landmåler
e Jens Bruun 15, student
f Niels Bruun 13, i Fredericia latinskole
g Hans Bruun
h Gye Kirstine Bruun 11. Ved afkald 20.9.1779 g.m. Jens Storm
i Anne Kirstine Bruun 9, skifte Fredericia 19.9.1772 lbnr.1058.

113 Jacob Pedersen, skoleholder i Højen. 4.1.1773, fol.451.
E: Ellen Hansdatter. LV: Jeppe Christensen Ravn i Højen. B:
1) Anne Jacobsdatter 16
2) Sidsel Marie Jacobsdatter 12.
FM:
1) Niels Andersen i Herslev
2) Laurids Risum.

114 Anne Rasmusdatter i Hejnsvig. 7.5.1776, fol.456.
E: Las Jensen Lyngs, skoleholder i Hejnsvig. A:
1) bror Jeppe Rasmussen i Donslund i Vorbasse sogn
2) bror Peder Rasmussen i Hejnsvig, død. 3B:
a Jens Pedersen i Morsbøl i Grindsted sogn
b Niels Pedersen i Holsten
c Mette Pedersdatter i Seest ved Kolding
3) søster Anne Rasmusdatter i Hejnsvig, død. 2B:
a Maren Sørensdatter, død, var g.m. Peder Pedersen i Hejnsvig. 1B: Peder 15
b Maren Christensdatter g.m. Jes Nielsen i Dal i Grindsted sogn
4) søster Maren Rasmusdatter, død, var g.m. Johannes Københavner, skoleholder i Tønder. 1B:
a en søn
5) søster Ellen Rasmusdatter, uvist hvor.

115 Bent Lauridsen, et barn i Tågelund skole [i Egtved sogn]. 11.6.1776, fol.458.
A:
1) mor Abelone Bentsdatter g.m. Frederik Madsen Schrøder, skoleholder i Tågelund
2) bror Hans Christian Lauridsen
3) søster Maren Lauridsdatter
4) bror Anker Johannes Lauridsen 17.
Afdøde var søn af Laurids Hansen Bruun, skoleholder i Tågelund, [skifte 5.8.1763 lbnr.112].

116 Mette Knudsdatter i Højen skole. 2.1.1777, fol.460B.
E: Laurids Sørensen Risum, skoleholder i Højen. B:
1) Dorthe Lauridsdatter g.m. Niels Jensen i Degnegård ved Højen kirke
2) Anne Marie Lauridsdatter.


Jerlev og Slavs herreder
Gejstlig skifteprotokol
Fra 1801 tillige Tørrild herred.
1774-1811
C 37C-3

117 Knud [Nielsen] Storm, præst i Egtved og Ødsted. 20.4.1774, fol.2, 50, 53, 59B.
E: Karen Pedersdatter [Storm], der døde 17.2.1775. B:
1) Anker Storm, præst i Egtved og Ødsted
2) Jens Storm, præst i Smidstrup og Skærup
3) Niels Storm på Sankt Croix i Vestindien
4) Peder Storm, landmåler
5) Margrethe Storm g.m. [Frederik Christian] Friis, præst [i Hjarup og Vamdrup]
6) Anne Storm g.m. Niels Cortsen Bisted, præst i Vorbasse [og Grene]
7) Johanne Storm hos morbror kammerråd Storm i København. Ved afkald 19.6.1778 g.m. Jens Vilhelm Guldbrand, kongelig hofmedicus
8) Martha Storm.

118 Anne Sabine [Ditlevsdatter Kukelsom] i Rolighed i Grindsted sogn. 20.4.1775, fol.32B, 53, 54B, 55B.
Enke efter Claus [Mikkelsen] Haagen, præst i Grindsted og Hejnsvig, død 11.1.1767.
Testamente af 31.3.1772 med følgende poster:
1) Hendes næstsøskendebarn Dorthe Christine Heering g.m. Johannes Vellejus, degn i Grindsted og Hejnsvig indsættes som hovedarvinger og tilskødes gården Rolighed i Grindsted sogn af htk. 2-2-2-1
2) Johannes Vellejus meddeles skøde mod betaling af 800 rdl. på følgende jordegods:
a Donslund gård i Vorbasse sogn af htk. 8-1-2-0, der bebos af Anders Christensen, Hans Nielsen og Jeppe Rasmussen
b Fiskerhuse i Hejnsvig sogn af htk. 1-1-1-2, der bebos af Jens Andersen og Christoffer Kroll, hvilken sidste mand dog først skal tilbydes sit i fæste havende sted, om han vil købe det
c Klink gård i Hejnsvig sogn af htk. 5-6-2-2, der bebos af Morten Sørensen, Aksel Sørensen og Søren Christensen
d et hus i Nollund i Grindsted sogn, der bebos af Niels Andersens enke
3) Afdødes mands brordatter Anne Elisabeth Haagen g.m. Hans Errebo i Nykøbing Falster gives 600 rdl.
4) Afdøde Rasmus Olufsen, handskemager i Odense's 2B:
a Rasmus Christian Rasmussen gives 400 rdl.
b Anne Sabine Rasmusdatter gives 400 rdl.
5) Præsteembedet i Grindsted tildeles ejendomsret til den bro over Grindsted å, som afdødes mand har ladet opføre
6) Hendes næstsøskendebarn Otto Conrad Heering's B:
a Agathe Ottosdatter Heering i Sønderborg i Holsten gives 100 rdl.
7) Hendes næstsøskendebarn Sofie Cathrine Heering i København gives 150 samt naturalier
8) Hans Christian Andersen, en bondesøn af hendes gods, som hun har sat i snedkerlære i Horsens gives 100 rdl. Nævnes 6.9.1778 som boende i Bastrup i Vamdrup sogn
9) Jes Nielsen i Dal i Grindsted sogn må købe min hans i fæste havende gård af htk. 2-2-0-2 2/5 for 100 rd.
10) Christen Pedersen i Sønderby i Grindsted sogn må købe min hans i fæste havende gård af htk. 4-1-2-0 for 200 rdl. Skøde meddelt 24.5.1775
11) Jens Pedersen i Morsbøl i Grindsted sogn må købe min hans i fæste havende gårdspart af htk. 2-1-2-2 for 60 rdl. Skøde meddelt 24.5.1775
12) Mads Pedersens søn Claus Ditlev i Klink i Hejnsvig sogn gives frihedspas til at fæste en gård.
Da lægdet, der tilhørte afdøde, er blevet solgt til strølægd, og der findes en kongelig forordning, der forbyder det unge mandskab i strølægderne at meddeles frihedspas, stilles sagen i bero indtil videre
13) Hendes næstsøskendebarn Margrethe Cathrine Nielsdatter Norby, født i Assens, der har været i hendes hus ved bror Hans Nielsen, snedker i Assens, søn af den i post 14 angivne Anne Cathrine Hansdatter, gives 400 rdl. samt naturalier. Nævnes 1779 g. m. Søren Madsen Dreier i Assens
14) Hendes søskendebarn Anne Cathrine Hansdatter Østerby i Assens gives 300 rdl, der deles mellem hendes 5 børn med 60 rdl. til hver
15) De fattige i Grindsted og Hejnsvig sogne gives 100 rdl, med 50 rdl. til hvert sogn. Desuden gives 10 rdl. til en bilæggerovn i Grindsted skole
16) Christoffer Sølling, præst i Grindsted og Hejnsvig's 3B:
a Claudiane Sabine Sølling gives 100 rdl min i fæste havende gård i Sønderby i Grindsted sogn af htk. 3-1-3-0, der bebos af Christen Christensen Bølling, samt naturalier
b Erik Frederik Sølling gives 50 rdl.
c Peder Sølling gives 50 rdl.
17) De fattige i Tanderup sogn på Fyn gives 10 rdl.
18) Jens Ebbesen i Morsbøl i Grindsted sogn må købe min hans i fæste havende halve gård af htk. 2-1-2-2 for 150 rd.
19) Christian Hansen Aalborg som i Odense lærer snedkerhåndværk gives 80 rd.
20) Niels Christoffersen, født på mit gods i Dal i Grindsted sogn og Thomas Christensen Bødker, skal tilhøre Johannes Vellejus og hustru med samme rettigheder som jeg har haft, lige som de på stedet fødte drenge Niels Andersen og Christen Andersen
21) Anders Christensens søn Claus i Donslund gives frihedspas til at fæste en gård. Stilles i bero indtil videre med samme begrundelse som i post 12
22) Else Cathrine Hansdatter Bagger i Dannemare præstegård på Lolland gives 100 rd. Ved afkald 7.6.1779 g.m. Knud Rohde Verninge, skoleholder i Vestenskov på Lolland
23) Jens Vellejus' tjenestefolk gives 20 rd.
24) Den mig tilhørende 2 fjerdeparts gårde No. 4 i Nollund i Grindsted sogn, der bebos af Iver Pedersens enke og Peder Nielsen af htk. 3-0-0-2 tilskødes Jens Vellejus og hustru
25) Som eksekutorer indsættes Sølling, præst i Grindsted og Hejnsvig og Hans Steenberg til Kjeldkær
26) Efter at al gæld er betalt gives resten af arven til Jens Vellejus og hustru Dorthe Christine Heering
Appendiks
1) Christen Jørgensen Ejby må købe den gård og de 4 huse i Hårby i Tanderup sogn på Fyn for 300 rd.
2) Joachim Otto From, søn af Johan Peder From, amtsforvalter gives 50 rdl.

119 Anne Skolastika Pagh i Højen præstegård. 21.5.1781, fol.54B.
E: Jacob Holm, præst i Højen og Jerlev. B:
1) Cathrine Kirstine Holm 10.
Samfrænder og FM:
1) Johannes Iversen Bruun, agent i Fredericia
2) Kasimir Martin Ingvarsen, apoteker i Fredericia
3) Niels Madsen Pagh i Fredericia.
Bevilling til uskiftet bo af 22.9.1780.

120 Hans Eriksen Juul, skoleholder i Højen. 21.1.1784, fol.56.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: Albert Fugl i Vejle. B:
1) Bodil Magdalene Juul g.m. Villum Olufsen Lillering, købmand i Kolding
2) Inger Frederikke Juul i Grindsted præstegård.
FM: født værge Hans Thomsen Juul, degn i Vorbasse og Grene.

121 Betaling til nyopført degnebolig i Højen. 28.5.1784, fol.57.
Michael Melchior, degn i Højen og Jerlev, har ladet opføre en degnebolig i Højen, hvorfor Ribe stift har befalet at efterfølgeren i degneembedet skal betale 100 slette
daler til degneenken og børn.

122 Afkald i København. 21.8.1783, fol.57.
Afkald fra Hans Melchior, kopist ved politikammeret i København på egen og brors vegne for arv efter endnu levende forældre Michael Melchior, degn i Højen og Jerlev og gamle og skrøbelige hustru.

123 Anker [Knudsen] Storm, præst i Egtved og Ødsted. 2.9.1785, fol.59.
E: Anne Kirstine Møller.
Bevilling til uskiftet bo.

124 Peder Jensen Bredenberg, skoleholder og hustru Margrethe Jensdatter i Vorbasse. 14.7.1788, fol.60.
B:
1) Ida Sofie Pedersdatter 24
2) Cathrine Agathe Pedersdatter 22
3) Jens Bredenberg 20.
FM:
1) Hans Villumsen i Vorbasse
2) Peder Andersen, smed i Vorbasse
3) Søren Nielsen i Vorbasse.

125 Peder Snitker, degn i Egtved og Ødsted, 19.5.1789, fol.67B.
E: Mette Jensdatter Terp. B:
4) Anne Snitker 20 på Bistrup
5) Jens Snitker 20, student i Rødding præstegård
6) Peder Snitker 15, discipel i Kolding
7) Mette Cathrine Snitker 11 i Kolding.
FM: Hans Pedersen Østergaard i Kolding.
Første ægteskab med [Mette Malene Verling]. B:
1) Anne Marie Snitker 34 i Fredericia
2) Margrethe Christine Snitker 32 i Kolding
3) Hans Snitker, skoleholder i Egtved.

126 Eleonora Hedvig von Haven, 42 år gammel på præstegårdens grund i Højen. 3.12.1791, fol.71B, 85a.
A:
0) far Michael von Haven, præst i Horne og Asdal
1) bror Christian von Haven, kapellan i Schongen i Øster Jen herred provsti i Trondhjem stift. B:
2) søster Mette Pouline von Haven g.m. Peder Johansen Falenkamp (Falenkam) i Fuglevig præstegård [i Vissenbjerg sogn]
3) søster Birthe Cathrine von Haven g.m. Clemen Poulsen Møller, præst i Vester Velling og Skjern, begge døde. 2B:
a Jens von Haven Møller 14 i Viborg skole
b Jeremias Møller 11 i Viborg skole
FM: [Mathias Poulsen] Secher til Sødringholm [i Sødring sogn]
4) bror Samuel Peder von Haven, degn ved Almindeligt Hospital i København, skifte slut 21.12.1787.
Vedlagt testamente for afdødes farbror Jens [Frederiksen] von Haven, præst i Vester Velling og Skjern, der angives indført i Middelsom herred gejstlige skifteprotokol fol.38-40. Samfrændeskifte indført samme sted fol.66-69.
Heri nævnes også:
1) afdødes farbror Niels von Haven, død. 5B:
a Birthe Cathrine von Haven
b Mette Margrethe von Haven
c Frederikke Cathrine von Haven
d Arngot Sofie von Haven
e Elisabeth von Haven
2) afdødes farbror Peder von Haven, doktor. død. 6B:
a Frederik Christian von Haven
b Elias von Haven
c Carl von Haven
d Birgitte Cathrine von Haven
e Anne Marie von Haven
f Mette Margrethe von Haven.
3) afdødes farbror Lambert von Haven, død. Hans yngste datter B:
a Edel Marie g.m. Rasmus Lange Schultz
4) testators stedsøn Henning Frederik Høst's yngste søn Jens von Haven.

127 Anne Olufsdatter Verling i Egtved skole. 24.5.1792, fol.82.
E: Claus Martin Vagt, skoleholder i Egtved. A:
1) brorsøn Hans Frederik Pedersen i Starup
2) brordatter Adelgunde Frederikke Jensdatter g.m. Bertel Kusk på Kjeldkær
3) søster [Maren Olufsdatter] g.m. Hans Nissen i Egtved
4) søster [Mette Malene Verling], død, var g.m. [Peder Snitker, degn i Egtved og Ødsted, skifte 19.5.1789 lbnr.90]. 3B:
a Hans Pedersen Snitker, skoleholder i Egtved
b Anne Marie Snitker i Egtved
c Margrethe Snitker g.m. Jørgen Sporring i Holstebro

128 Frederik Madsen Schrøder, skoleholder i Tågelund [i Egtved sogn]. 24.5.1793, fol.83.
E: Abelone Bentsdatter. LV: Anker Bruun, skoleholder i Vester Nebel. A:
1) bror Niels Madsen Schrøder
2) bror Poul Madsen Schrøder.

129 Kirsten Christensdatter i Højen skole. 30.8.1796, fol.90B.
E: Laurids Lindeballe, skoleholder i Højen. B:
1) Rasmus Christian Lauridsen 13
2) Søren Christian Lauridsen 11
3) Jørgen Peder Lauridsen 7
4) Anne Kirstine Lauridsdatter 5.
FM: morbror Poul Christensen i Tørrild i Nørup sogn.

130 Dorthe Cathrine Neuchs i Højen. 2.2.1797, fol.94, 104.
E: Johan Frederik Neuchs, degn i Højen og Jerlev. B:
1) Terkild Neuchs 7
2) Christian Christoffer Neuchs 5.
FM:
1) bedstefar Torbrygger, degn i Jelling og Hover
2) Søren Nielsen i Tved.

131 Laurids Lindeballe, skoleholder i Højen. 6.5.1797, fol.98B, 105, 126B.
E: Maren Mortensdatter. LV: Laurids Vandborg Aars, der ægter enken.
Første ægteskab med Kirsten Christensdatter, [skifte 30.8.1796 lbnr.94]. B:
1) Rasmus Christian Lauridsen 13
2) Søren Christian Lauridsen 11 i musikantlære i Vejle
3) Jørgen Peder Lauridsen 7
4) Anne Kirstine Lauridsdatter 5.
FM:
1) Jens Hjuler i Højen
2) Jens Lassen i Højen
3) Oluf Pedersen i Højen
4) Christen Christensen i Højen.

132 Christen Juul, ugift student i Egtved. 12.9.1798, fol.106.
A:
1) søster Maren Nielsdatter Juul, død [Holstebro 14.5.1779], var g.m. [Niels Nielsen Nybo, købmand i Holstebro, begravet Holstebro 14.8.1767]. 6B:
a Poul Friis Nybo, [præst i Kongens Tisted og Binderup], død. 2B:
1 Ellen Cathrine Nybo g.m. Jens Nødskov, degn i Idum
2 Immanuel Nybo i Viborg latinskole
b Søren Nybo, degn i Rødding, Løvel og Pederstrup, [i Nørlyng herred]
c Simon Nybo, købmand i Holstebro
d Johannes Nybo, købmand i Lemvig
e Kirsten Nybo g.m. [Johan Vilhelm Nielsen] Kanneworf, præst i Idum
f Ingeborg Nybo, død, var g.m. Søren Horslund, købmand i Viborg. 1B:
1 Nille Marie Horslund
2) søster Anne [Nielsdatter Juul] i Varde, enke efter Stauning
3) søster Kirsten [Nielsdatter Juul] g.m. Jens Windfeld, [købmand i Varde], begge døde. 2B:
a Niels Windfeld, præst i Hodde og Tistrup
b Mette Windfeld, død, var g.m. Frobøse, kaptajn i Varde. 1B:
1 Jens Windfeld, kadet i København.

133 Marie Elisabeth Deichmann (Diechmann) i Højen præstegård. 22.10.1799, fol.107B, 118B, 120.
E: Jacob [Volrathsen] Holm, præst i Højen og Jerlev. B:
1) Anne Skolastika Holm.
FM: [Hans] Deichmann, borgmester og herredsfoged i Kolding.

134 Testamente i Grindsted præstegård. 18.12.1790.
Testamente for Ove Kastbjerg, præst i Grindsted og Hejnsvig og hustru Cecilie Marie Bang.

135 Christian Jensen Warming, præst i Egtved og Ødsted, 1799, fol.119.
E: Mette Marie Junghans.
Bevilling til uskiftet bo af 7.9.1799.

136 Testamente i Grindsted degnebolig. 3.5.1790, fol.119B.
Testamente af 3.5.1790 for Johannes Vellejus, degn i Grindsted og Hejnsvig og hustru Dorthe Cathrine Heering.

137 Rasmus Johansen Stath i Nørre Vilstrup degnebolig, degn i Skibet. 4.6.1804, fol.127B, 132B.
E: Cathrine [Pedersdatter] Brandt. LV: Peder Poulsen i Nørre Vilstrup.
Af første ægteskab B:
1) Hans Rasmussen Stath
2) Peder Rasmussen
3) Johanne Rasmusdatter g.m. Jørgen Mortensen, smed i Kullerup på Fyn
4) Johanne Marie Rasmusdatter g.m. Anders Rosenkvist i Drøsselbjerg ved Slagelse på Sjælland.

138 Christian Rohde, skoleholder i Jennum [i Skibet sogn]. 15.2.1805, fol.131, 135, 138B.
Enkemand efter[Sofie Jensdatter]. B:
1) [Marie Christiansdatter, død, var g.m. Iver Pedersen]. 2B:
a Mette Margrethe Iversdatter 15
2) Christian Iversen.
FM:
1) Peder Sørensen i Jennum
2) Bent Hansen i Jennum.

139 Charlotte Andriette (Andragette) Steenstrup i Kollerup præstegård. 27.5.1805, fol.136B.
E: Peder Møller Grønlund, præst i Kollerup og Vindelev. B:
1) Rebekka Cathrine Elisabeth Grønlund.
FM: [Arent] Steenstrup, by- og herredsfoged i Vejle.
Bevilling til uskiftet bo af 4.9.1804.
[Begravet Kollerup 11.9.1805].

140 Jeppe Henriksen, skoleholder i Tågelund [i Egtved sogn]. 22.12.1806, fol.142.
E: Anne Sofie Pedersdatter. LV: Andreas Vork i Nybjerg mølle [i Egtved sogn]. B:
1) Henrik Jepsen 5½
2) Frederikke Susanne Jepsdatter 3.
FM:
1) farbror Jørgen Henriksen i Holtum i Sindbjerg sogn
2) Henrik Henriksen i Vindelev.
Ophold til afdødes mor Birthe Lauridsdatter.

141 Johan Georg Strohberg, degn i Bredsten. 30.1.1808, fol.144B, 149.
E: Johanne Jensdatter. LV: Niels Joensen i Sønder Stensgård ved Bredsten kirke. B:
1) Alma Mette Johansdatter 8
2) Johan Carl Johansen 6
3) Jens Christian Frederik Johansen 3½
4) Cathrine Marie Johansdatter 2.
FM: født værge Laurids Jacobsen, smed i Balle.

142 Martin Lorentsen, degn i Nørup og Randbøl. 24.6.1808, fol.147.
E: Mette Marie Knudsdatter. LV: Knud Jørgensen. B:
1) Hans Henrik Lorentsen 18
2) Martin Lorentsen 13
3) Anne Dorthe Lorentsen 8
4) Nielsine Lorentsen 5.
FM: Iver Jensen Ørlev på Sødover mark.

143 Birgitte Kirstine Monradsdatter i Nørre Vilstrup degnebolig. 21.10.1808, fol.150B.
E: Frederik Groth, degn i Skibet. B:
1) Louise Frederikke Frederiksdatter 4½
2) Johannes Monrad Groth 2½
3) Anton Bendix Groth 5 uger.
FM: Anton Gert Monrad i København.

144 Anne Margrethe Dreier i Ammitsbøl i Ødsted sogn. 4.8.1809, fol.152B.
Enke efter Frederik Vilhelm [Jensen] Vind, præst i Skive og Resen. A:
1) bror Nikolaj Hansen Dreier, degn i Rødby på Lolland
2) halvbror Vilhelm Adolf Bredal Dreier i Dons mølle.
Enkemandens første ægteskab med Dorthe Ingeborg Adler, død 22.2.1786. Afkald fra B:
1) August Vilhelm Vind
2) Jens Adler Vind.
Afdøde døde på besøg hos [Mads Bentsen] i Horsens, [begravet Horsens 8.7.1809].

145 Kirsten Nielsdatter i Højen skole. 19.5.1810, fol.167.
E: Laurids Vandborg Års, skoleholder. B:
1) Maren Marie Sofie Lauridsdatter 1md.
FM: Hans Nielsen, degn i Vinding.

146 Laurids Vandborg Aars, skoleholder i Højen. 8.10.1810, fol.174B, 178B.
E: Gertrud Marie Christensdatter. LV: stedfar Søren Sørensen i Ravning skovhus [i Bredsten sogn].
Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, [skifte 19.5.1810 lbnr.110]. B:
1) Maren Marie Sofie Lauridsdatter Aars.
FM: født værge Hans Nielsen, degn i Vinding.
Enken er arresteret med beskyldning om at have forgiftet sin mand.

147 Susanne Charlotte [Meyer] i Egtved præstegård. 12.6.1810, fol.178.
E: Johan Peder Købke, præst i Egtved og Ødsted.
B: 10 børn, hvis navne ikke angives.
Kopi af samfrændeskiftet er indsendt til provstearkivet.