Erik Brejls hjemmeside

Start

Vejle byfoged
Skifteuddrag
1625 - 1821Skifteprotokol

[1718-1750]   [1778-1821]

Skiftebreve

[1625-1653]   [1654-1716]   [1717-1730]   [1731-1760]   [1762-1784]Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Fra 1718 laves uddrag fra skifteprotokollen, mens originale skiftebreves løbenumre også anføres.
Skiftebreve, der mangler i skifteprotokollen, anføres til sidst lbnr.711-732.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedVejle byfoged
Skiftebreve
1625-1653
Nr. 1-80
B 69 - 269


1 Søren Jensen Dyrskjøt i Vejle. 2.9.1629, nr.1.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Andersen.
Af første ægteskab B: Hans, Birgitte.
Enken har arv efter mormor Maren Knudsdatter.

2 Jørgen Berider i Vejle. 17.12.1625, nr.1A.
B: Ermind Jørgensen, Maren Jørgensdatter. FM: Peder Ibsen Stokholm, Anders Jensen Sole, byfoged i Vejle.

3 Karen Ibsdatter i Vejle. 14.11.1629, nr.2.
E: Find Terkildsen. B: Terkild, Mikkel, Jacob, Karen. FM: Mads Mikkelsen, møller i Årup Mølle.

4 Hans Jørgensen, kongelig fisker i Vejle. 14.12.1629, nr.2B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Peder Sørensen. A: bror Søren Jørgensen i Vesterby.
Første ægteskab med Johanne Nielsdatter.

5 Peder Hansen Kølholt i Vejle. 12.2.1630, nr.3.
E: Inger Nielsdatter. LV: Mikkel Pedersen, præst i Øster Snede, der ægter enken. B: Hans, Niels, Karen. FM: Mikkel Pedersen i Odense. Desuden nævnes afdødes bror Niels Hansen Kølholt og faster Mette Nielsdatter Kølholt.

6 Jørgen Olufsen i Vejle. 13.2.1630, nr.4.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Terkild Lassen. B: Anne. FM: Niels Lauridsen Nim.

7 Niels Frandsen i Vejle. 26.7.1630, nr.5.
E: Sofie Didriksdatter. LV: Søren Thomsen. A: Peder Frandsen i Høgsholt, Lene Mikkelsdatter g.m. Laurids Clemensen i Birknæs. Desuden nævnes Laurids Clemensens søsterdatter Ingeborg Pedersdatter.

8 Hans Knudsen, mester [dvs. magister] i Vejle. 26.8.1631, nr. 6.
E: Dorthe [Andersdatter]. LV: Niels Lauridsen, rådmand i Vejle. B:
1) Knud Hansen, mester, konrektor i København
2) Anne Hansdatter forlovet med Søren Pedersen, præst i Urlev
3) Frederik Hansen
4) Barbara Hansdatter.
FM: Anders Munch.
[Afdøde var afskediget biskop i Fyns stift].

9 Henrik Henriksen i Vejle. 3.12.1631, nr.7.
E: Karen Thomasdatter. LV: Jens Nielsen Ammitsbøl, der ægter enken. B: Henrik, Thomas, Peder, Anders, Jens, Søren, Abelone. FM: Carsten Clausen, Anders Hansen, skomager.

10 Find Terkildsen i Vejle. 22.2.1633, nr.8.
E: Anne Jensdatter. LV: far Jens Andersen, byfoged i Vejle.
Første ægteskab med Karen Ibsdatter, [skifte 14.11.1629 lbnr.2]. B: Terkild, Mikkel, Jacob, Karen. FM: Jørgen Nielsen, præst i Engum.
Familie på fars side: Mads Mikkelsen, møller i Årup Mølle, Knud Mikkelsen, møller i Hopballe
Familie på mors side: Jens Bjørnsen, Knud Pedersen Båstrup, Vinter Bertelsen, Peder Nielsen Jerlev.
Enkens første ægteskab med Søren Jensen Dyrskjøt, [skifte 2.9.1629 lbnr.1].

11 Jens Bertelsen, borgmester i Vejle. 3.6.1633, nr.9.
E: Maren Madsdatter. LV: Find Jensen. B: Mads, Bertel, Augustinus, Johanne, Lene. FM: Mads Thomsen, Simon Munch, Søren Knudsen Kølholt.

12 Morten Giøthen i Vejle. 22.6.1633, nr.10.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Knudsen? Nim. B: Anders, hæderlig og vellærde, [præst?], Jens, Peder, Maren, g.m Just? Laursen. Desuden nævnes enkens svoger David Rasmussen i Ålborg.

13 Mads Jepsen i Vejle. 20.8.1633, nr.11.
Enke efter Else. LV: Jesper Jensen, byfoged i Vejle. B: Christen, Birgitte, Maren, Anne. FM: Peder Ibsen Stokholm, Niels Knudsen, Jørgen Sørensen.

14 Christen Andersen i Vejle. 1634, nr.12.
Værgens opgørelse af udlæg for afdødes datter Anne fra Mikkelsdag 1634.

15 [Navn mangler] i Vejle. 1635, nr.13.
Enke efter Anders Hansen. Der angives af B: Bodil, Mette.
(For- og bagside mangler).

16 Mads Madsen i Vejle. 6.5.1636, nr.14.
E: Karen. LV: Terkild Lassen, byskriver. B: Gertrud, Inger. FM: Laurids Lauridsen, Mikkel Lauridsen.

17 Kirsten Sørensdatter i Vejle. 13.2.1639, nr.15.
E: Hans Hansen Schott. B: Søren, Peder, begge under 10 år.

18 Bertel Sørensen i Vejle. 5.3.1640, nr.16.
A:
1) Peder Ravn i Skærup
2) Hans Hansen i Skærup
3) Thomas Nielsen i Påby
4) Søren Sørensen i Dons.

19 Anne Olufsdatter i Vejle. 18.9.1640, nr.17.
E: Niels Knudsen. FM: rette værge Hans Pedersen Dallerup for børn, der er under 14 år, hvis navne ikke angives.

20 Peder Sørensen Hvid i Vejle. 2.1.1641, nr.18.
Enke og børn nævnes ikke. Af mulige arvinger nævnes A: Thomas Sørensen Hvid i Vinding og søster Else Sørensdatter Hvid.

21 Karen Pedersdatter i Vejle. 21.2.1641, nr.19.
E: Jens Sørensen Holst, skomager. A: Peder Jacobsen, skomager i Horsens.

22 Mads Madsen Hjuler i Vejle. 7.6.1641, nr.20.
E: Johanne Hansdatter. B: Hans, Frederik, Niels, Mads, Maren, Gertrud. FM: farbror Søren Madsen i Højen.

23 Kirsten Sørensdatter i Vejle. 8.6.1641, nr.21.
Enke efter Frederik Reniche, bartskær.
Der skiftes også efter hendes svoger Gert Gertsen og hans hustru Kirsten Hansdatter, der er afdødes datter.
1) Kirsten Sørensdatters B:
a Johanne Hansdatter, enke efter Mads Hjuler, [skifte 7.6.1641 lbnr.21]. LV: Niels Knudsen
b datter, død, var g.m. Niels Lassen Klovborg. 2B: Hans, Karen.
2) Gert Gertsens B:
a Helvig Gertsdatter g.m. Niels Jensen Hoffbrau i Næstved
b Lisbeth Gertsdatter i Næstved. FM: Peder Ibsen Stokholm.

24 Simon Munch, borgmester i Vejle. 18.6.1641, nr.22.
[Enkemand efter Bodil Pedersdatter]. A:
1) Anne Sørensdatter g.m. Peder Hansen i Hvejsel
2) Knud Sørensen Vonge
3) Johanne Madsdatter g.m. Mathias Lauridsen i Stensballe.

25 Peder Olufsen Paaby i Vejle. 9.7.1641, nr.23.
E: Anne Mortensdatter. B: Oluf, der døde, Karen g.m. Anders Gregersen, Morten, Maren, Anne. De tre sidste under 12 år.

26 Jørgen Hansen, trompeter i Vejle. 16.7.1641, nr.24.
E: Anne. B: Hans, Peder, begge under 12 år. FM: Find Jensen, Jørgen Christensen Grindsted.
Af første ægteskab B: Karen, Maren.

27 Mette Christensdatter i Vejle. 14.8.1641, nr.25.
Enke efter Poul Ammitsbøl. A:
1) [halv]bror Mads Jensen i Tved, død. 4B:
a Hans Madsen i Lund i Bredsten sogn
b Jens Madsen i Viuf
c Laurids Madsen i Jerlev
d Karen Madsdatter i Tved.

28 Kirsten Poulsdatter i Vejle. 15.10.1641, nr.26.
E: Thomas Andersen Fisker. B: Anders, Else.

29 Niels Lassen Højen i Vejle. 19.10.1641, nr.27.
E: Bodil Lauridsdatter. A:
1) Hans Lassen Højen på sin mors vegne og på sine broderbørns vegne
2) Mads Mortensen på sin hustrus vegne.
Arv i boet efter dom af Vejle byting 1638 efter forældre til:
1) Maren Lauridsdatter ved Terkild Lassen
2) Dorthe Lauridsdatter g.m. Anders Hansen.

30 Anne Andersdatter i Vejle. 8.11.1641, nr.28.
E: Anders Munch, fisker. B: Thomas, Anders, Lisbeth, Birgitte.

31 Morten Christensen, væver i Vejle. 12.11.1641, nr.29.
E: Gertrud Mortensdatter. B: Maren, Lisbeth, Anne, Maren, Karen. FM for de to yngste: Niels Andersen, smed i Vejle.

32 Søren Madsen Agersbøl i Vejle. 17.1.1642, nr.30.
E: Karen Ibsdatter. B: Mads, Anne, der ægter Niels Gregersen, skomager.

33 Frands Mortensen i Vejle. 21.2.1642, nr.31
E: Mette Olufsdatter. LV: Anders Hansen, der ægter enken. B: Oluf, Morten, Sofie. FM: Jacob Terkildsen, født værge Jens Mortensen.

34 Værgemåls overdragelse i Vejle. 4.5.1642, nr.32.
Værgemål for Jens Christensen i Øster Snede, hans B: Christen, Kirsten overdrages i huset hos Anne Jensdatter, enke efter Niels Lauridsen Nim, borgmester i Vejle af Søren Pedersen [Sommer], præst i Hvirring til FM: Jacob Nielsen, Peder Terkildsen, Laurids Nielsen, Mikkel Lauridsen, alle i Vejle.

35 Kirsten i Vejle. 13.6.1642, nr.33.
Enke efter Clemen. B: Anne g.m. Mads Lauridsen, skomager i Vejle, Karen.

36 Dorthe [Andersdatter] i Vejle. 14.6.1642, nr.34.
Enke efter Hans Knudsen, mester, [skifte 26.8.1631 lbnr.7]. B:
1) Knud Hansen i Slagelse, præst på Antvorskov Slot
2) Anne Hansdatter g.m. Søren Pedersen, præst i Urlev
3) Frederik Hansen
4) Barbara Hansdatter g.m. Jørgen Clausen i Vejle.

37 Peder Ibsen, smed i Vejle. 28.10.1642, nr.35.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Laurids Hansen, der ægter enken. B: Christen, Mette, Maren, alle under 14 år. FM: Jørgen Sørensen, smed.

38 Jørgen Brunkertsen i Vejle. 15.2.1643, nr.36.
E: Cathrine Hansdatter. LV: Joachim Strigelius, der ægter enken. B: Jørgen, Christian, Daniel, Dorthe. FM: Peder Jensen Hover.

39 Jørgen i Vejle. ca. 1645, nr.37.
E: Mette Mortensdatter. B: 2 børn under 14 år og Søren 23, vanfør.

40 Egbert Hacke i Vejle. ca. 1606, nr.38.
E: Use. (Register anfører: et dokument til skiftet ca. 1606, jfr. kirkeregnskab C622-1).

41 Anders Pedersen Munch i Vejle. 24.10.1645, nr.39.
E: Lene Jensdatter. LV: Peder Hover. B: Peder, Anders, Maren, Dorthe.

42 Oluf Ibsen Bredballe i Vejle. 18.11.1645, nr.40.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Peder Ibsen. B: Maren. FM: Carsten Clausen, skomager, farbror Steffen Ibsen i Bredballe.

43 Terkild Lassen i Vejle. 1.10.1645, nr.41.
E: Maren. LV: Niels Sørensen Svensk. A: bror Hans Lauridsen, præst i Bogense.

44 Anders Gregersen, skomager i Vejle. 16.9.1645, nr.42.
E: Karen Pedersdatter. LV: Niels Knudsen. B: Gregers, Peder, Karen, Kirsten, Anne, Karen, Bodil, Margrethe, Johanne. FM: Hans Hansen Viuf.

45 Søren Pedersen, buntmager i Vejle. 12.9.1645, nr.43.
E: Ellen Pedersdatter. B: Hans.

46 Mette Rasmusdatter i Vejle. 30.7.1645, nr.44.
E: Jacob Jensen, klejnsmed. B: Rasmus, Johanne, begge under 14 år.

47 Find Jensen i Vejle. 14.7.1645, nr.45.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Knudsen, Jens Madsen, der ægter enken. B: Jens, Hans, Peder, Find, Mette. FM: Jens Madsen, farbror Hans Hansen Viuf i Vejle.
Bilag fra 14.7.1673. Heri nævnes Find Jensen i København g.m. Birgitte Nielsdatter, enke efter Anders Jensen, byfoged.
Find Jensen var 19 år i 1652.

48 Jacob Nielsen Ammitsbøl i Vejle. 8.5.1645, nr. 46.
E: Lene Pedersdatter [Ravn]. LV: Peder Rasmussen. B: Niels. FM: Jens Nielsen. (Store dele af skiftet mangler).

49 Kirsten i Vejle. 5.5.1645, nr.47.
Enke efter Hans Møller. B: Anne g.m. Jacob Johansen i Vejle, tidligere, slotsfoged på Koldinghus, Karen g.m. Oluf Kjeldsen, rådmand i Vejle, Hans, Anders, Søren, Niels, Kirsten, Sidsel, Ingeborg, Karen. FM: Jens Nielsen Ammitsbøl, Anders Madsen Byg, Anders Jensen, kræmmer, Hans Clemensen.

50 Clemen Sørensen, borgmester i Vejle. 11.2.1646, nr.48.
Enkemand efter [Cathrine Hansdatter Stangenette].
[Første ægteskab med Maren Baggesdatter, død 13.12.1602. Af begge ægteskaber] B:
1) Hans Clemensen i Vejle g.m. Dorthe Andersdatter
2) Clemen Clemensen i Vejle, [måske fejl for Erik Clemensen, præst i Vær og Nebel]
3) Maren Clemensdatter g.m. Søren Knudsen [Kølholt], rådmand i Vejle
4) Lene Clemensdatter g.m. Foch Albertsen [With], rådmand i Horsens
5) Mette Clemensdatter i Vejle, [enke efter Mads Thomsen, rådmand i Vejle, død 16.4.1639]
6) Mette [Urne] Clemensdatter g.m. Knud Jacobsen [Blanchenborg], rådmand i Odense
7) Christoffer Clemensen
8) Laurids Clemensen, præst [i Vejle og Hornstrup, død 28.11.1623]. 1B:
a Maren Lauridsdatter g.m. Oluf Bagger, [professor] i Lund
9) Magdalene Clemensdatter g.m. Peder Ottesen i Norge.
Han døde for 2½ år siden.

51 Mikkel Lauridsen Førig i Vejle. 3.3.1646, nr.49.
E: Inger Madsdatter. LV: Peder Jensen Hover. B: Mads, Laurids, Johanne, Karen. FM: Mads Nielsen Byg.
Af første ægteskab B: Karen. FM: født værge Søren Jensen i Høgsholt.

52 [Mangler] Hansdatter i Vejle. 12.8.1646, nr.50.
E: Oluf Jensen Ørbæk. B: Hans. FM: morbror Anders Hansen, skomager i Vejle.

53 Maren Jacobsdatter i Vejle. 10.2.1647, nr.51.
E: Jørgen Nielsen Due. B: Iver, Niels. FM: Jens Busk i Horsted som familie på mors side.

54 Jens Pedersen i Vejle. 26.6.1648, nr.52.
E: Karen Ibsdatter. LV: Peder Ibsen Stokholm. A:
1) bror Christen Pedersen
2) bror Iver Pedersen
3) bror Christoffer Pedersen i Holbæk
4) bror Oluf Pedersen
5) søster Mal[ene] Pedersdatter
6) søster Maren Pedersdatter.
FM: Jørgen Stolse, Jens Clausen i Kølholt, Søren Jensen sst.

55 Niels Pallesen i Vejle. 20.7.1648, nr.53.
E: Maren. LV: Niels Knudsen i Vejle. A: Jeppe Ibsen Fisker g.m. Maren Simonsdatter, Jens Nielsen Tirsbæk g.m. Kirsten Nielsdatter.

56 Johanne i Vejle. 16.8.1648, nr.54.
E: Jørgen Sørensen Svensk, kræmmer. B: Anne 20, Peder 18. FM: farbrødre Niels Sørensen Svensk i Vejle, Hans Sørensen, Bertel Sørensen i Vilstrup [i Skibet sogn].

57 Niels Jørgensen, skipper i Vejle. 19.10.1648, nr.55.
E: Anne Rasmusdatter. B: Maren, Bodil, Jørgen.

58 Dorrit i Vejle. 15.2.1649, nr.56.
E: Alban. B: Jens, Kirsten, Anne. FM: Christen Olufsen i Vejle, tidligere ridefoged på Koldinghus.

59 Maren Hansdatter i Vejle. 17.2.1649, nr.57.
E: Gregers Simonsen. B: Simon, Hans, begge under 14 år. FM: Laurids Pedersen Bjerg i Vejle.

60 Niels Lukassen i Vejle. 26.2.1649, nr.58.
E: Johanne. LV: Jacob Jensen, klejnsmed. B: Jacob. FM: Fidt ? Hansen, bøssemager, farbror Morten Lukassen, klokker i Vejle.

61 Hans Hansen Viuf i Vejle. 26.2.1649, nr.59.
E: Maren Andersdatter. LV: svoger Hans Olufsen. B: Jacob, Anne, Johanne, Mette, alle under 15 år. FM: morbror Mikkel Andersen, feldbereder i Vejle.

62 Maren Ibsdatter i Vejle. 27.2.1649, nr.60.
E: Niels Christensen, væver. B: Karen, Dorthe, Anne.

63 Steffen Iversen i Vejle. 27.2.1649, nr.61.
E: Karen [Iversdatter]. B: Søren, Niels, Jens, Mikkel. Johanne, Maren, Anne. Til stede: Anders Jensen Hjuler på hustru og hustrus mors vegne.

64 Anne Bertelsdatter i Vejle. 27.2.1649, nr.62.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus, Anders, Jens, Maren, Anne. FM: Hans Dinesen, snedker.

65 Hans Knudsen, væver i Vejle. 27.2.1649, nr.63.
E: Maren Mortensdatter. LV: Niels Steffensen. B: Morten. FM: morbror Anders Mortensen i Vejle.

66 Oluf Nielsen, bødker i Vejle. 13.3.1649, nr.64.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Nielsen Ammitsbøl. B: Niels, Mette, Maren. FM: Mads Jensen Bredal.

67 Poul Lauridsen, byfoged i Vejle. 18.3.1649, nr.65.
E: Gunild Mikkelsdatter. A: børn og svogre, hvis navne ikke angives.

68 Dorte i Vejle. 6.4.1649, nr.66.
E: Erik. B: Karen, Maren, Birgitte. FM: Jens Nielsen Ammitsbøl, Laurids Pedersen Bjerre, Jacob Nielsen Ammitsbøl.

69 Herman Ulrik Koch i Vejle. 18.9.1649, nr.67.
E: Mette [Nielsdatter]. LV: Peder Jensen. B: Ulrik, Nikolaj, Henrik, Anne, Mette, Johanne, Marie. FM: Anders Bondesen, Mads Pedersen i Vejle.

70 Bo Thomsen, bager i Vejle. 19.9.1649, nr.68.
E: Birgitte. LV: Peder Jensen. B: Thomas. FM: Carsten Clausen.

71 Mikkel Findsen, et barn i Vejle. 4.1.1650, nr.69.
Et barn, der døde hos Knud Pedersen Baastrup i Vejle.

72 Niels Sørensen Svensk i Vejle. 25.2.1650, nr.70.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Nielsen Ammitsbøl. B: Søren, Niels, Peder, Maren, Karen.

73 Vinter Bertelsen i Vejle. 6.3.1650, nr.71.
E: Birte Didriksdatter. LV: Peder Ibsen Stokholm. B: Anne, Karen, Margrethe, alle under 16 år. FM: Jens Madsen, Rasmus Christensen, rådmand i Horsens.

74 Maren Sørensdatter i Vejle. 2.9.1650, nr.71B.
E: Laurids Nielsen. Skiftet er så medtaget, at jeg ikke kan læse arvingers navne.

75 Hans Pedersen i Vejle. 29.8.1651, nr.72.
E: [Anne]. B: Sofie. FM: stedfar Jørgen Grøn.

76 Mette Clemensdatter i Vejle. 13.10.1651, nr.73.
Enke efter Mads Thomsen. B: Marie g.m. Peder Pedersen Bering, præst i Øster Snede, Thomas. FM: morbror Hans Clemensen.

77 Niels Knudsen, byfoged i Vejle. 19.2.1652, nr.74.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jørgen Staalsen, rådmand. B: Oluf, Knud, Peder, Sofie, Mette. FM: morbror Søren Pedersen Svensk, borgmester, født værge Hans Knudsen Svane, Mads Jensen Bredal.

78 Laurids Hansen Ravn, der lever i Vejle. 4.11.1652, nr.75.
E: Johanne Jørgensdatter. Til stede hans stedbørn, hvis navne ikke angives.
Registrering ifølge dom af 4.11.1652.

79 Poul Jepsen i Vejle. 28.2.1653, nr.76.
Registrering. Familie angives ikke.

80 Kirsten Jensdatter i Vejle. 15.2.1653, nr.77.
E: Svend Jensen. B: Maren, under 16 år. FM: oldefar Jens Nielsen Tirsbæk.

81 Christian Hansen, der lever i Vejle. 14.7.1653, nr.78.
Tingsvidne angående tvist om arv til hustru Sofie Hansdatter efter hendes far mod hendes stedfar Jørgen Christensen Grøn i Vejle. (Sml. lbnr.75).

82 Else Knudsdatter i Vejle. 14.9.1653, nr.79.
E: Jens Madsen. B: Mads. FM: Mads Nielsen Byg.

83 Niels Steffensen i Vejle. 19.12.1653, nr.80.
E: Mette Ibsdatter. A: bror Mikkel Steffensen i Vandhus? FM: Jacob Nielsen. Arv efter afdødes mor Karen Iversdatter. (Sml. lbnr.63).

84 Formynder i Vejle. 18.1.1656, nr.80A.
Jørgen Due og Jens Nielsen Ammitsbøl ansættes som værge for børn af Anders Hansen, skomager i Vejle efter dom af 12.7.1651. (Sml. lbnr.86).


Vejle byfoged
Skiftebreve
1654-1716
Nr. 81-123
B 69 - 270


85 Anne Andersdatter i Vejle. 20.6.1654, nr.81.
E: Hans Andersen, bødker. B: Anders, Niels.
Første ægteskab med Niels Ott, der døde for 24 år siden. B: Anne, Maren g.m. Peder Madsen. FM: morbror Jesper Andersen, borgmester.

86 Anders Hansen i Vejle. 4.8.1654, nr.82.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Morten Nielsen. B: Laurids, Hans, Mette, Bodil, Magdalene. FM: Mads Jensen Bredal, Jørgen Nielsen Due. (Sml. lbnr.84).

87 Anders Bondesen i Vejle. 8.2.1655, nr.83.
E: Karen. LV: Peder Jensen, rådmand i Vejle. A:
1) Christen Mortensen i Jerlev
2) Anne Mortensdatter, søster til 1)
3) Maren Bondesdatter g.m. Hans Christensen i Hesselballe
4) Dorthe Bondesdatter i Bølling. FM: Germand Joensen sst.
5) Birgitte Nielsdatter i Stubdrup
6) Mette Andersdatter Stud ved svigersøn Mads Olufsen i Højen.

88 Oluf Andersen [Bredal], præst i Vejle [Hospital]. 5.3.1655, nr.84.
E: Mette [Hansdatter]. LV: Jens Mortensen i Vejle. B:
1) Anne Marie Olufsdatter
2) Anders Olufsen
3) Hans Olufsen
4) Niels Olufsen
5) Niels Vind Olufsen.
FM:
1 farbror Mads Andersen Bredal i Balle, præst [i Bredsten]
2 Jens Madsen
3 Laurids Hansen.

89 Anders Jensen Sole, rådmand i Vejle. 4.3.1656, nr.85.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Laurids Clemensen, byskriver. A:
1) Jens Mikkelsen
2) Jens Sole
3) Niels Mikkelsen
4) Christen Mikkelsen
5) Jørgen Mikkelsen
6) Anne Mikkelsdatter
7) Maren Mikkelsdatter
8) Karen Mikkelsdatter i Grejs. FM: Jens Andersen Byg
9) Anne Olufsdatter. FM: Laurids Nielsen i Grejs
10) Jørgen Hansen i Solskov
11) Jens Hansen i Grejs
12) Anne Hansdatter g.m. Iver Christensen i Vejle
13) Magdalene Jensdatter ved datters mand Mads Hansen i Nyborg på Fyn.
Afdøde var FM for arvinger efter Jeremias Jørgensen, skifte 4.6.1638. A: Laurids Jensen, præst på Bornholm og dennes søsterdatter Lisbeth Rasmusdatter i Næstved på Sjælland ved FM: Søren Pedersen og Morten Nielsen.

90 Kirsten Olufsdatter i Vejle. 8.3.1656, nr.85A.
E: Laurids Pedersen Bjerre. B: Peder, Anne, Kirsten.

91 Poul Nielsen Ammitsbøl, ugift i Vejle. 4.10.1656, nr.86.
A:
1) mor Karen, enke efter Niels Poulsen
2) bror Mads Nielsen Ammitsbøl
2) søster Mette Nielsdatter g.m. Niels Madsen, hofkarl
3) bror Laurids Nielsen Ammitsbøl ved svoger Niels Madsen
4) bror Jens Nielsen Ammitsbøl g.m. Karen Thomasdatter
5) bror [Jacob Nielsen Ammitsbøl, skifte 8.5.1645 lbnr.48]. 1B:
a Niels Jacobsen. FM: stedfar Just Thomsen i Hvilsbjerg, ridefoged på Koldinghus.

92 Salg af broderlod i Vejle. 3.6.1657, nr.86A.
Niels Pedersen, bager har solgt den broderlod han har arvet efter sin søster Birthe Pedersdatter til Jens Andersen Byg g.m. Inger Madsdatter.

93 Anders Jensen, byfoged i Vejle. 10.10.1656, nr.87.
E: Birgitte. LV: Jens Mortensen. A:
1) Mette Sørensdatter g.m. Poul Nielsen i Horsens
2) Christoffer Lauridsen
3) Gøde Lauridsen
4) Søren Lauridsen
5) Søren Lauridsen, (en anden) hos stedfar Poul Nielsen i Horsens
6) Niels Gødesen, født i Flemming
7) Karen Gødesdatter ved Christen Nebel i Blegind.

94 Birthe i Vejle. 22.12.1656, nr.88.
Enke efter Bo Thomsen. A:
1) Peder Pedersen i København
2) Peder Pedersen, bager i Horsens g.m. Karen Pedersdatter
3) Mikkel Hansen i Århus ved Jens Lauridsen
4) Niels Pedersen, bager ved Jens Andersen Byg i Vejle
5) Anne Pedersdatter i Uldum.
Desuden nævnes afdøde mands søskende Mads Thomsen, Rasmus Thomsen i Hvejsel.

95 Karen Thomasdatter i Vejle. 4.6.1657, nr.89 og nr.92.
E: Jens Nielsen Ammitsbøl. B:
1) Mette Jensdatter. FM: Morten Nielsen
Første ægteskab med [Henrik Henriksen, skifte 3.12.1631 lbnr.9]. B:
2) Thomas Henriksen ved Oluf Kjeldsen, rådmand i Vejle
3) Henrik Henriksen i Horsens
4) Peder Henriksen
5) Abelone Henriksdatter g.m. Hans Nielsen, badskær
6) Anders Henriksen ved Søren Pedersen Svensk
Desuden nævnes enkemandens bror Mads Nielsen Ammitsbøl og afdøde bror Poul Nielsen, [skifte 4.10.1656 lbnr.91].

96 Laurids Lauridsen i Vejle. 15.6.1657, nr.90.
[Enkemand efter Karen Gregersdatter]. B:
1) Anne Lauridsdatter g.m. Peder Bering, præst i Øster Snede (Sml. lbnr.76)
2) [Anders Lauridsen Wedel, præst i Andsager], død, var g.m. Margrethe Knudsdatter, nu g.m. Morten Christensen, præst i Andsager. 4B: Laurids, Kirsten, Helvig, Elsebeth
3) Gregers Lauridsen i Varde, død, var g.m. Maren Jensdatter. LV: bror Enevold Jensen. 2B: Jens, Laurids.

97 Jørgen Sørensen i Vejle. 19.6.1657, nr.91.
E: Mette Mortensdatter. LV: bror Jens Mortensen i Vejle. B:
1) Peder Jørgensen i Norge, stedsøn af enken ved Søren Pedersen Svensk
2) Anne Jørgensdatter, død, var g.m. Jørgen Jørgensen i Bredballe. 3B: Morten, Søren, Peder. FM: Mads Nielsen Byg i Vejle.

98 Karen Thomasdatter i Vejle. 29.6.1657, nr.92.
Samme skifte som lbnr.95, se der.

99 Jens Albertsen i Vejle. 30.12.1657, nr.93.
E: Else Iversdatter. LV: Morten Nielsen. A:
1) Anne Albertsdatter g.m. Jens Christensen
2) Kirsten Albertsdatter i Dragør på Amager på Sjælland. FM: Peder Jacobsen Svinholt.

100 Formynder i Vejle. 19.6.1657, nr.93A.
Jens Christensen, buntmager, ansættes som FM for børn af Peder Smed. B: Christen, Mette, Maren. I lægget ad 86, 17.1.1656, ses FM: Jørgen Sørensen.

101 Kirsten Andersdatter i Vejle. 20.4.1657, nr.93B.
E: Christen Pedersen, snedker. Afkald fra A: bror Anders Hansen i Vejle.

102 Dorthe Lauridsdatter i Vejle. 4.1.1658, nr.94.
Enke efter Anders Hansen, [skifte 4.8.1654 lbnr.86]. B: Hans, Laurids, Bodil ved Morten Nielsen, Magdalene, Mette g.m. Mathias Nielsen, byskriver. FM: Karsten Clausen, skomager, Søren Hansen, skomager.

103 Anne i Vejle. 19.3.1658, nr.95.
E: Jørgen Christensen Grøn. B: Hans.
Første ægteskab med [Hans Pedersen, skifte 29.8.1651 lbnr.75]. B: Sofie g.m. Christian Hansen.

104 Christen Sørensen, skomager i Vejle. 23.9.1659, nr.96.
E: Maren Jensdatter. LV: Knud Sørensen, skomager. Af børn nævnes B: Jens.

105 Jens Pedersen i Vejle. 3.10.1659, nr.97.
E: Maren Sørensdatter. LV: Ulrik Hermansen, Jens Andersen Byg. B: Søren, Inger. FM: født værge Knud Pedersen i Hørup ved Erik Sørensen sst.

106 Laurids Nielsen, hattemager i Vejle. 31.10.1659, nr.98.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Jens Jacobsen. B: Johanne. FM: Ulrik Hermansen.

107 Anne Mortensdatter i Vejle. 18.11.1659, nr.99.
E: Niels Mogensen.
Første ægteskab med [Peder Olufsen Paaby, skifte 9.7.1641 lbnr.25]. B: Morten, Maren, Anne. FM: morbror Anders Mortensen, Jørgen Staalsen, rådmand i Vejle.

108 Mette Nielsdatter i Vejle. 14.1.1660, nr.100.
E: Peder Jacobsen.
Første ægteskab med [Herman Ulrik Koch, skifte 18.9.1649 lbnr.69]. B: Ulrik, Nikolaj, Henrik, Anne, Johanne, Marie. FM: Mads Pedersen i Vejle.

109 Terkild Jacobsen Stage og hustru i Vejle. 2.3.1660, nr.101.
B: Maren. FM: morbror Niels Sørensen.

110 Mette Hansdatter i Vejle. 14.5.1660, nr.102.
E: Kilian Christoffersen, præst [i Vejle Hospital].
Første ægteskab med Oluf [Andersen Bredal], præst i [Vejle Hospital, skifte 5.3.1655 lbnr.88]. B: Anders, Niels, Niels Vind, Hans, Anne Marie. FM: Niels Mogensen, Niels Madsen, hofkarl, Laurids Hansen Bredal.

111 Hans Andersen i Vejle. 30.5.1660, nr.103.
E: Anne Andersdatter, nu g.m. Roland Regnault, major. A: Hans Ibsen Timmermann i Ribe ved datters mand Christen Aarup i Ribe.

112 Mads Nielsen Byg (Biug) og hustru Anne Jørgensdatter i Vejle. 5.7.1660, nr.104.
B: Niels, Johanne, Anne. FM: Niels Nielsen Byg, sædedegn ved Vestervig Kloster, Jørgen Staalsen, rådmand i Vejle, Jacob Jacobsen, skrædder i Vejle.

113 Niels Mogensen, feldbereder i Vejle. 10.7.1660, nr.105.
[Enkemand efter Anne Mortensdatter, skifte 18.11.1659 lbnr.107]. A:
1) bror Peder Mogensen
2) søster Karen Mogensdatter
3) søster Dorthe Mogensdatter.
[Anne Mortensdatter s første ægteskab med Peder Olufsen Paaby, skifte 9.7.1641 lbnr.25]. B: Morten, Anne, Maren forlovet med Niels Thomsen i Hover. FM: Iver Andersen, feldbereder i Horsens, Jørgen Poulsen, rådmand i Vejle.

114 Kontrakt om deling af arv i Vejle. 12.7.1660, nr.105B.
Deling af arv til Maren Pedersdatter, nu forlovet med Niels Thomsen i Hover og Anne Pedersdatter. FM: Jørgen Staalsen, rådmand i Vejle, efter far Peder Olufsen [Paaby] i Vejle, [skifte 9.7.1641 lbnr.25]. Arvingerne opholdt sig hos nu afdøde stedfar Niels Mogensen, [skifte 10.7.1660 lbnr.113].

115 Birthe Didriksdatter i Vejle. 14.7.1660, nr.106.
[Enke efter Vinter Bertelsen, skifte 6.3.1650 lbnr.73]. B:
1) Anne Vintersdatter g.m. Claus Thomsen i Kolding
2) Karen Vintersdatter. FM: Jens Staalsen, rådmand i Vejle.

116 Iver Nielsen Ammitsbøl og hustru Maren Madsdatter i Vejle. 5.11.1660, nr.107.
B: Mads Iversen, Niels Iversen, Mads Iversen Bredal, den yngre. FM: Peder Jensen, rådmand i Vejle, Anders Jensen, købmand sst, Henrik Groth, kirkeværge sst.

117 Henrik Eriksen [Pontoppidan], præst i Vejle. 16.11.1660, nr.108.
E: Anne Lauridsdatter[Krabbe, død 7.9.1659]. B: Laurids, Israel, Ludvig, Ezekiel, Ellen.
Erik Eriksen i Slagelse kræver arv til sin søsterdatter Karen Olufsdatter, som afdøde var værge for.
Jordebog over afdødes gods.
[Afdøde døde 14.3.1659].
(Litt: Familiekredsen omkring Anne Krabbe af Anna Marie Lebech-Sørensen i Personalhistorisk Tidsskrift 2013:1 side 1-25).

118 Anders Bentsen i Vejle. 26.2.1661, nr.109.
Enkemand. B: Anne g.m. Anders Christensen, Mette. FM: Ulrik Hermansen.
Skiftet er også efter afdødes afdøde datter Maren Andersdatter.

119 Hans Clemensen og hustru Dorthe Andersdatter i Vejle. 20.6.1661, nr.110.
B: Anders, Cathrine, Anne Margrethe. FM: farbror Erik Clemensen [Vejle], præst i Vær og Nebel.

120 Niels Lauridsen, et barn født i Vejle. 24.10.1662, nr.111.
A:
1) farbror Mads Nielsen i Haderslev og dennes svoger Jens Steffensen, skrædder i Vejle g.m. Mette Iversdatter
2) på mors side afdøde Søren Lassens børn i Jelling.
Afdødes FM: Niels Madsen, hofkarl.

121 Henrik Groth, købmand i Vejle. 26.2.1664, nr.112.
E: Anne Henriksdatter. LV: Niels Madsen, hofkarl. B: Mathias. FM: Søren Pedersen Svensk.

122 Christen Pedersen, snedker i Vejle. 7.4.1668, nr.113.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Peder Jensen, rådmand i Vejle. A:
1) mor Karen Pedersdatter. LV: Mads Jensen i Vejle
2) bror Peder Pedersen
3) bror Jørgen Pedersen.

123 Anders Jensen, død ca. 1659 i Vejle. 10.12.1669, nr.114.
Enkemand efter Mette Knudsdatter, der døde i Vejle i polakkernes tid. B: Jens Andersen, [skifte 10.11.1670 lbnr.126], var g.m. Maren Pedersdatter, der lever. 3B: Jens, Mette, Kirsten.

124 Morten Jensen Kragelund i Vejle. 16.5.1670, nr.115.
E: Kirsten Thygesdatter. LV: Mads Pedersen i Vejle. A:
1) søster Kirsten Jensdatter. FM: Peder Jacobsen
2) søster, død. 3B:
a Jens Madsen på Tøjstrup på Fyn
b Kirsten Madsdatter g.m. Laurids Hansen i Ulfborg Kærgård
c datter g.m. Peder Christensen i Hopballe.
Arv efter afdødes søster Karen Jensdatter, der døde i fjendernes tid og afdødes bror Niels Jensen i Vejle.

125 Karen i Vejle. 30.7.1670, nr.116.
Enke efter Niels [Poulsen] Ammitsbøl. B:
1) Laurids Nielsen Ammitsbøl, død. 2B: Jacob, Poul. FM: Laurids Hansen Bredal
2) Mette Nielsdatter, død, [var g.m. Niels Madsen, hofkarl]. 2B: Niels, Karen. FM: Søren Pedersen Svensk. (Sml. lbnr.91).

126 Jens Andersen, købmand i Vejle. 10.11.1670, nr.117.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Jensen, rådmand i Vejle, Mads Hansen, der ægter enken. B: Jens, Mette, Kirsten.

127 Mads Jensen i Vejle. 15.4.1672, nr.118.
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Knud Jørgensen. A: søster Anne Jensdatter i Christiania i Norge, født i Lemvig. FM: Laurids Hansen Bredal.

128 Nikolaj Hermansen, bager i Vejle. 8.12.1674, nr.119A.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Knud Jørgensen, købmand i Vejle. A:
1) bror Ulrik Hermansen i Vejle
2) bror Henrik Hermansen
3) søster Anne Johanne Hermansdatter
4) søster Marie Hermansdatter.
Af enkens første ægteskab B:
1) Cathrine Christensdatter
2) Johanne Christensdatter
3) Maren Christensdatter. FM: Peder Madsen i Vejle.

129 Terkild Hansen Fris i Vejle. 11.12.1674, nr.119B.
E: Mette Jensdatter. LV: Søren Hansen Daugaard i Vejle. B: Jens, Karen, Kirsten, Mette, Else, Anne Margrethe. FM: morbror Peder Henriksen.

130 Inger Bertelsdatter i Vejle. 9.3.1687, nr.120.
Arvinger angives ikke.

131 Formyndere varetager arv i Vejle. ca. 1687, nr.120A.
Afdøde Jørgen Iversens børns formyndere Peder Madsen, Mads Olufsen Bang og Christen Knudsen, har udlejet den gård i Søndergade, som de har arvet efter deres afdøde forældre til oberstløjtnant von Warenstedt.

132 Arv i Vejle. 20.3.1715, nr.120B.
Arv efter Morten Christensen Ged i København, skifte 9.4.1710 til brordatter Maren Sørensdatter Ged i Vejle. FM: Jens Nielsen, smed i Vejle i stedet for magister Mikkel Kieding.

133 Arv i Vejle. 25.11.1711, nr.121.
Arv til Mads Henriksen Langemark efter afdøde forældre i Vejle. FM: Gert Wolf, postmester i Vejle.
Mads Henriksen har også arv efter:
1) fars mormor Anne [Jeremiasdatter Wolf], enke efter Anker Sørensen, præst [i Kolding]
2) fars farbror Otte Langemark i Lev Varde i Vest Frisland
3) mor
4) stedfars søster Mette Jensdatter Verling
5) stedfars søster Karen Jensdatter.

134 Isak Jensen Fris i Vejle. 17.12.1711, nr.122.
E: Cathrine Villumsdatter. LV: Frederik Jørgensen Mindstrup i Vejle. B: Jens 12. FM: Mathias Nielsen, skomager.

135 Arv i Vejle. ca. 1712, nr.122A.
Arv til Jes Sørensen efter far i Vejle. FM: Gert Wolf, postmester.

136 Kirsten Kirstensdatter i Vejle. 25.4.1716, nr.123.
Enke efter Peder Jensen, sadelmager. B: Jens 17, Anne 15, Karen 11. FM: fars svoger Christen Christensen i Ravning i Bredsten sogn, Peder Pedersen Poder, Peder Mortensen, feldbereder. (Der står Kirstensdatter flere gange).


Vejle byfoged
Skifteprotokol
1718-1750
B 69 - 208


137 Peder Sørensen Poder i Vejle. 13.10.1718, fol.8.
Enkemand. B:
1) Anders Pedersen Poder
2) Mette Pedersdatter g.m. Peder Mortensen, feldbereder
3) Søren Pedersen Poder, død. 1B: Lene Cathrine. FM: Hans Svane.

138 Jens Andersen Bølling i Vejle. 19.1.1719, fol.9B. Skiftebrev nr.124.
E: Anne Sørensdatter Daugaard. LV: Jens Rasmussen Krag, feldbereder. B:
1) Mette 33 i Holsten. I skiftebrevet angives: g.m. vagtmester Sivertsen
2) Anne g.m. Jørgen Josef Pyring. I skiftebrevet angives: g.m. kirurg Bering
Afdøde var værge for børn af:
Søren Hansen Daugaard, skifte 10.3.1704, var g.m. Mille Knudsdatter. B:
1) Frederik Sørensen
2) Birthe Sørensdatter
3) datter, død. 1B: Margrethe Elisabeth Johansdatter g.m. Christoffer Nielsen i Hostrup sogn ved Tønder.

139 Barbara Jacobsdatter i Vejle. 16.10.1719, fol.16. Skiftebrev nr.125.
E: Morten Jensen, feldbereder. B: Jacob 8, Anne 3. FM: mors svoger Thomas Caspersen, pottemager i Svendborg på Fyn.

140 Peder Ebbesen, rokkedrejer i Vejle. 18.6.1720, fol.19. Skiftebrev nr.128.
E: Karen Jensdatter. LV: Steffen Hansen. B: Ebbe 8. FM: Søren Andersen, drejer.
Første ægteskab med Anne Olufsdatter. B: Oluf 14. FM: morbror Jørgen Olufsen.

141 Karen Jensdatter, et barn i Vejle. 23.2.1720, fol.33.
A:
1) mor Johanne Rasmusdatter g.m. Niels Sørensen, skomager
2) bror Peder Jensen. FM: Niels Iversen, hattemager i Kolding.
Arv efter afdødes far Jens Iversen, skifte 17.4.1717.

142 Lisbeth Jensdatter i Vejle. 11.6.1720, fol.33B.
E: Claus Gertsen. B: Anne Kirstine 5. FM: morbrødre Jacob Jensen, præst i Skibet, Jens Jensen, bager i Vejle.

143 Drude Rantzau i Vejle. 19.6.1719, fol.42. Skiftebrev nr.127.
Enke efter Hans Skytte, kontrollør i Fredericia.
Testamente af 19.6.1698.
Hans A:
1) søster Ida Magdalene Skytte, enke efter Johan Joachim Krøytzberg, skattebetjent i Preussen ved svigersøn Johan Schwabe junior
2) søster Clara Marie Skytte g.m. Johan Jacob Kellermann, militærbetjent i Preussen
3) søster Cathrine Elisabeth Skytte g.m. Christoffer Mortensen Schultz i Tyskland
4) søster Susanne Skytte g.m. Jørgen Adolf Rievert i Tyskland.
Hendes første ægteskab med Lorents Stielmacher, tolder i Vejle. B:
1) [Drude Malene], død, [var g.m. Jens Bertelsen Dons]. 2B:
a Bertel Dons, stud. theol. forlovet med Maren Jørgensdatter Stauning. Er i Vejle indtil juni 1721, hvor han tager til sin gård i Harresø. [Senere degn i Hvejsel]
b Otte Ernst Dons, død. [E: Anne Mette Jørgensdatter]. 1B: Drude Malene 2.
2) datter, død. 1B:
a Sigmund Joachim Rothe i København.

144 Gunder Frandsdatter i Vejle. 28.11.1721, fol.64B. Skiftebrev nr.135.
E: Hans Tibi. B: Marie Cathrine 2.

145 Maren Pedersdatter Grimstrup i Vejle. 13.8.1720, fol.68. Skiftebrev nr.129, 133.
E: Henrik Mathiassen. B: Abigael 7, Mathias 3. FM: mors søskendebarn Søren Jensen Verling, farver i Vejle.
Første ægteskab med Jens Thomsen Høgsbro. B: Thomas 15, Anne 13, Jens 9. FM: mors farbror Jørgen Jørgensen Grimstrup, stud. theol. i Vejle.
Arv i boet til Johanne Marie Høgsbro efter far [Hans Thomsen Høgsbro] og mor [Karen Hansdatter].
Desuden nævnes Bodil Jørgensdatter Høgsbro, enke efter Steffen Hoffgaard, borgmester, [skifte Horsens 27.7.1716 lbnr.404].
(Kilde: Kelstrup, Gudmund: Oversigt over Sofus Høgsbros forslægt, 1977).

146 Niels Joensen, skomager i Vejle. 16.7.1722, fol.88B. Skiftebrev nr.136.
E: Margrethe Hansdatter. B: Maren g.m. Henrik Dæhne, skomager i Vejle, Else Margrethe 26. FM: Søren Verling.

147 Peder Knudsen i Vejle. 7.2.1721, fol.90B.
E: Barbara Iversdatter. LV: Peder Christensen, smed. B: Margrethe 19, Gunder Sofie 14, Cathrine 11, Knud 9.

148 Cathrine Jørgensdatter i Vejle. 19.6.1722, fol.92.
E: Carsten Sørensen. B: Marie Kirstine 3.

149 Mette Pedersdatter i Vejle. 4.10.1723, fol.97B.
E: Anders Pedersen Poder. B:
1) Peder Henriksen Svinholt i Vejle
2) Karen Henriksdatter g.m. Jacob Bendixen, bager i Horsens
3) Abelone Henriksdatter på Skerrildgård
4) Mette Henriksdatter g.m. Adrian Fisker i Husum.

150 Niels Pedersen Brygger i Vejle. 2.10.1722, fol.101.
B: Peder, drejer, Else 26, Karen 22. FM: Peder Christensen, smed.

151 Hans Nielsen Busch i Vejle. 20.4.1724, fol.102B.
E: Ingeborg Ottesdatter. LV: Mogens Rasmussen. A:
1) bror Eskild Nielsen Busch, præst i Harte og Bramstrup, sidst i Vejle og Hornstrup, der døde, skifte 26.5.1725. E: [Charlotte Amalie Hansdatter Curtz]. LV: Poul Liebe i Kolding. 2B:
a Poul Busch
b Cort Busch
2) søster [Karen Nielsdatter Busch], død. Første ægteskab med Jens Fevejle i Grenå. 2B:
a Søren Jensen Fevejle i Vejle
b datter
[Karen Nielsdatter Buschs] andet ægteskab med Christoffer Broch i Grenå. 2B:
c Ove Broch
d Christoffer Broch
3) bror Søren Nielsen Busch
4) bror Anders Nielsen Busch
Arv efter afdødes far Niels Christensen i Grenå, skifte sluttet 7.11.1724.
Desuden nævnes enkens mor Anne Jensdatter.

152 Anne Pedersdatter i Vejle. 24.10.1725, fol.111.
E: Oluf Christensen, snedker. A:
1) bror Jens Pedersen, skomagersvend
2) søster Karen Pedersdatter. FM: Christen Olufsen, guldsmed.
Forening af 2.8.1724 mellem enkemanden, hans far Christen Christensen, snedker og søskende.

153 Hans von Ditten, ritmester i Vejle. 28.4.1725, fol.112.
A:
1) søster Dorthe Sofie von Ditten i Sternberg i Mecklenburg. FM: Frederik Ehrenfried von Amthor, oberst, Gert Wolf, postmester i Vejle.
Desuden nævnes afdødes svigermor Mette Jørgensdatter.

154 Peder Madsen i Vejle. 14.5.1725, fol.121B. Skiftebrev nr.138.
E: Lene Jensdatter. LV: Mogens Rasmussen. A:
1) søster Anne Madsdatter. FM: Søren Jensen Fevejle.

155 Anne Madsdatter, ugift i Vejle. 3.7.1726, fol.124.
A: Maren Saxe, enke efter Peder Sørensen på hendes børns og medarvingers vegne. Huset tilhører Frederik Pedersen Saxe. (Sml. lbnr.164).

156 Oluf Hansen Hulegaard, ugift birkedommer på grevskaber Wedellsborg på Fyn, der døde i Vejle. 9.11.1727, fol.124B.
E: forlovet med Dorthe Cathrine Storm i Vejle. A:
1) far Hans Hansen i Ørslevvester i Gyrstinge sogn på Sjælland
2) bror, ridefoged på Holmegård [i Holme Olstrup sogn].

157 Elisabeth Antonsdatter i Vejle. 14.6.1725, fol.126.
E: Mogens Rasmussen. B: Johanne 14, Sofie 11, Karen 7, Ingeborg 5. Af første ægteskab B: Margrethe Sofie Mikkelsdatter 22.

158 Anne Cathrine Jensdatter i Vejle. 7.9.1728, fol.130, 141. Skiftebrev nr.140.
B: Jens Pedersen, degn i Balle, Søren Pedersen, Maren Pedersdatter 31, Karen Pedersdatter 24, forlovet med Mikkel Nielsen, Oluf Pedersen 18, Laurids Pedersen 15. FM: Anders Poulsen, skomager, Niels Sørensen, skomager, morbror Jens Pedersen i Vinding.
Afdøde døde 4.1.1722.

159 Peder Nielsen, forstander i Vejle. 29.11.1728, fol.132B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Steffen Hansen. B: Niels 4½, der døde, Martha Marie 8 uger. FM: Mathias Mathiassen.

160 Mette i Vejle. 13.12.1728, fol.135B.
Enke efter Niels Madsen, forrige forstander. B:
1) Peder Nielsen, [skifte 29.11.1728 lbnr.159], var g.m. Karen Nielsdatter. LV: Steffen Hansen. 1B: Martha Marie
2) Anne Nielsdatter g.m. Poul Tuxen i København.

161 Rasmus Jensen Biug i Vejle. 7.2.1729, fol.137B.
E: Margrethe Tæversdatter. LV: Hans Svane, købmand i Vejle. B: Birthe 5, Marie 9 uger. FM: farbror Jens Jensen Biug i Vejle.

162 Søren Sørensen Fischer i Vejle. 25.2.1729, fol.140.
E: Maren Andersdatter. .(Selve skiftet mangler, selv om der er afsat en hel tom side).

163 Jochum Jochumsen Lytke i Vejle. 29.10.1729, fol.141B.
E: Anne Cathrine Bertelsdatter. LV: Peder Nielsen, drejer. B: nyfødt, der døde.
Skifte efter første hustru 11.3.1729. B: Maren. FM: Anders Sørensen, drejer.

164 Maren [Jensdatter] Saxe i Vejle. 25.6.1731, fol.144.
Enke efter [Peder Sørensen]. B:
1) Søren Pedersen i Horsens
2) Peder Saxe, postmester i Horsens, [skifte Horsens 29.6.1722 lbnr.509]. 1B: Bodil
3) Karen Pedersdatter Saxe g.m. Johan Suhr i Vejle
4) Frederik Pedersen Saxe
5) Anneke Pedersdatter Saxe g.m. Søren Jensen Fevejle.
(Kilde: Personalhistorisk tidsskrift 2010 side 43-73: Kirstin Nørgaard-Pedersen: En Saxeslægt i Danmark og Norge).

165 Inger Jørgensdatter i Vejle. 13.8.1731, fol.145B.
E: Frederik [Jørgensen] Schwartz. B: Marie 9.

166 Torsten Sørensen, murer i Vejle. 22.8.1731, fol.149.
E: Mette Jensdatter. LV: Christen Sørensen.
Føste ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 9.1.1719 lbnr.711].
Arvinger kendes ikke. Afdøde var født i Dalsland i Sverige og ankom 1713 med de svenske fanger.

167 Knud Mortensen i Vejle. 7.3.1732, fol.152.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Johan Jochum Meyer, instrumentist i Vejle. B: Anne 14. FM: farfar Morten Knudsen.

168 Thomas Henriksen Boller i Vejle. 15.4.1733, fol.154.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christian Galten, kirurg og feltskær i Vejle. B: Alhed 8, Henrik 6½, Kirsten 5. Afdødes hus i København nedbrændte 1728, og afdøde flyttede til sin kones venner i Vejle for at få husly.

169 Margrethe Pedersdatter Svane i Vejle. 8.11.1734, fol.155B.
Enke. B: Hans Svane i Vejle, Margrethe Staalsen, enke efter Hans Andersen, tolder.

170 Søren Andersen, murer i Vejle. 27.11.1733, fol.156.
E: Maren Johansdatter. LV: Mads Hansen Krag. B: Gertrud 16. FM: Rasmus Jespersen, snedker.

171 Hans Jørgen Drejer i Vejle. 7.7.1734, fol.158.
E: Dorthe Jepsdatter. LV: Anders Sørensen, drejer. B: Anne 6. FM: fasters mand Jens Sørensen Knude.

172 Niels Vistisen i Vejle. 14.9.1734, fol.160.
E: Karen Hansdatter. LV: Steffen Hansen. B: Hans 16, Maren 10. FM: Jørgen Olufsen.
Første ægteskab med Mette Hansdatter, skifte 1.4.1717. B: Karen.

173 Hans Tibi i Vejle. 29.10.1734, fol.162B.
E: Inger Madsdatter. LV: Bertel Johansen i Fredericia. B: Hans 13, Marie Elisabeth 11, Anne Lucia 5. FM: Jens Jensen, bager i Vejle.
Desuden nævnes enkens mor Elisabeth Iversdatter.
[Afdødes første ægteskab med Gümer Frandsdatter, skifte 28.11.1721 lbnr144].

174 Morten Knudsen i Vejle. 22.2.1735, fol.172. Skiftebrev nr.130.
E: Else Madsdatter. LV: Anders Sørensen, drejer. B: Johanne Mortensdatter, Cathrine Mortensdatter g.m. en underofficer i København, Søren Mortensen, Anne Mortensdatter 29, Knud Mortensen, [skifte 7.3.1732 lbnr.167], 1B: Anne g.m. Johan Mathiassen, skomager i Vejle.

175 Margrethe Lene Hansdatter Wolf i Vejle. 16.5.1735, fol.173B.
E: Frederik Jørgensen, toldforvalter. B:
1) Jørgen Frederiksen 26
2) Hans Frederik Wolf Frederiksen 25.
Første ægteskab med [Rasmus Sørensen Egtved, kantor og kordegn, samt hører i Vejle latinskole, begravet Vejle 4.1.1701]. B:
1) Søren Rasmussen Egtved, byskriver i Vejle
2) Frands Svane
3) Ingeborg Rasmusdatter Egtved 31. FM: født værge Gert Wolf, postmester i Vejle
4) Cathrine Rasmusdatter Egtved 30, der ægter Hans Severin Lange, jagtbetjent ved Skanderborg Rytterdistrikt.
Desuden nævnes enkemandens søstersøn Jørgen Mindstrup
Arv efter afdødes bror Hans Wolf.
Arv efter børnenes bror Hans Rasmussen.

176 Jes Hansen Torp, farver i Vejle. 11.11.1735, fol.175.
E: Anne Sørensdatter. LV: Gert Wolf, postmester i Vejle. B: Hans 15, Søren 12, Johanne 8. FM: morbror Iver Sørensen Horsted i Horsens, Peder Hvas, forpagter på Lerbæk, Christen Galten i Vejle.
Desuden nævnes enkens søster Maren Sørensdatter Horsted.

177 Rasmus Nielsen, bagersvend, der døde i København. 18.11.1735, fol.177. Skiftebrev nr.131.
A:
1) mor Sofie Knudsdatter g.m. Hans Christensen, bager i Vejle
2) søster Sofie Nielsdatter. FM: Mathias Mathiassen.
Arv efter afdøde far Niels Rasmussen, bager i Vejle, skifte 25.8.1730. 2B: Rasmus Nielsen 16, (den nu afdøde), Sofie Nielsdatter 14. (Alder i 1730).

178 Henrik Mathiassen i Vejle. 14.12.1735, fol.178.
E: Anne Caspersdatter Højbjerg. LV: Frederik Schwartz.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter Grimstrup, skifte 13.8.1720 lbnr.145]. B: Abigael. FM: farbror Mathias Mathiassen, bager i Vejle.

179 Lambert Christensen, skomager i Vejle. 28.2.1736, fol.180.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: bror Niels Sandager, birkeskriver på Frijsenborg. B: Jens Christian 5 uger. FM: farfar Christen Jacobsen, farbror Jacob Christensen.

180 Maren Jespersdatter Rodsteen i Vejle. 9.1.1736, fol.183.
E: Søren Rasmussen Egtved, byskriver. B: Kirstine Margrethe 4, Margrethe Lene 3. FM: morfar Jesper Andersen Rodsteen, præst i Vinding og rektor i Vejle.

181 Gert Wolf, postmester i Vejle. 13.4.1736, fol.184.
E: Ingeborg Hansdatter Kollerup. LV: morbror Frederik Jørgensen, toldforvalter i Vejle. B: Ingeborg Marie 14. FM: Hans Svane, købmand i Vejle, som beslægtet.

182 Inger Madsdatter i Vejle. 6.9.1735, fol.185B.
Enke efter Hans Tibi, [skifte 29.10.1734 lbnr.173]. B: Hans 13, Marie Elisabeth 11, Anne Lucia 5. FM: Jens Jensen, bager i Vejle, Christen Madsen Krag.
Desuden nævnes afdøde mor Elisabeth Richter i Fredericia og afdødes søster Gyde Margrethe.

183 Anne Pedersdatter i Vejle. 1.6.1737, fol.202, 233.
E: Johan Linnemann. A:
1) halvbror Frederik Pedersen på Kjellerup [i Svenstrup sogn], død. 2B:
a Peder Frederiksen på Hjermgård
b Bodil Frederiksdatter. FM: Christen Galten i Vejle
2) halvbror Peder Pedersen i Hjerm ved Holstebro på magister Hjerminds gods
3) halvbror Gabriel Pedersen Langskov.

184 Kirsten Andersdatter i Vejle. 10.1.1736, fol.202B.
E: Hans Simonsen, fisker. B: Anne g.m. Jens Andersen, klejnsmed, Simon 26, Johanne 20.

185 Mogens Risum, skrædder i Vejle. 6.5.1736, fol.203B.
Enkemand efter Anne Marie Sørensdatter. B: Jens 9, Jonas 6. FM: Johan Linnemann. Til stede var afdødes mor Anne Timsdatter Risum.

186 Niels Nielsen, toldbetjent i Vejle. 17.7.1736, fol.210B.
E: Anne Corneliusdatter. LV: Peder Johansen, glarmester. B: Elisabeth 26 i København, Filip 24, Niels 22.

187 Lucie Emerentse Brockdorff i Vejle. 13.8.1736, fol.214, 218, 252B, 268.
Enke efter Hieronymus de la Mare til Agersbøl. B:
1) Cathrine Elisabeth de la Mare
2) Hieronymine Agnethe de la Mare
3) Ditlev de la Mare
4) Sofie Dorthe de la Mare
FM: Peder Nørlem, fuldmægtig på Bygholm, Christian Frederik Levetzau til Restrup, Gert Didrik Levetzau til Tjele.

188 Anders Nielsen i Vejle. 21.8.1736, fol.215.
Enke efter Maren Sørensdatter, der døde for 3 uger siden. B: Anders 15, Maren 4. FM: Simon Schurmann, skrædder i Vejle.

189 Cathrine Nielsdatter i Vejle. 5.3.1737, fol.229B. Skiftebrev nr.132.
B:
1) Jørgen Iversen Lambæk, guldsmedesvend
2) Dorthe Iversdatter
3) Anne Marie Iversdatter.

190 Maren Hansdatter i Vejle. 26.4.1737, fol.232.
Enke efter Rasmus Bondemand. Afdøde var forlovet med Morten Mikkelsen i Vejle.
B: Maren Rasmusdatter. FM: morbror Morten Hansen i Højen.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Niels Rasmussen i Gårslev.

191 Sidsel Thomasdatter i Vejle. 18.3.1737, fol.232B.
E: Simon Hansen. B: Kirsten 5 uger.
Ophold til enkemandens far Hans Simonsen, 80 år gammel, enke efter Kirsten Andersdatter, skifte 10.1.1736 lbnr.184.
Desuden nævnes enkemandens søster Johanne Hansdatter.

192 Jørgen Andersen, skomager i Vejle. 30.11.1736, fol.241B.
E: Mette Sørensdatter. B: Maren 24, vanvittig, Søren 15, Mathias 14. FM: Peder Hansen, fisker i Vejle.

193 Anne Cathrine Ditlevsen i Vejle. 26.8.1737, fol.243.
E: Adam Kruse. A: søster Elisabeth Ditlevsen g.m. en rytter i Tomby i Angel i Holsten.

194 Sofie Knudsdatter i Vejle. 16.9.1737, fol.244B.
E: Hans Christensen, bager.
Første ægteskab med [Niels Rasmussen], skifte 25.8.1730. B: Sofie. FM: Mathias Mathiassen.
Sofie har arv efter bror Rasmus Nielsen, skifte 18.11.1735 lbnr.177.

195 Christen Simonsen, grovsmed i Vejle. 12.9.1737, fol.249B.
E: Maren Holgersdatter. LV: Hans Mathiassen, skomager. B: Mette 20, Niels 18, Else 14. FM: Jens Christensen, skomager.

196 Peder Carlsen, smed i Vejle. 23.10.1737, fol.251.
E: Margrethe Cathrine Knudsdatter. A: farbror Peder Hjulmager i Christiania i Norge.

197 Karen Nielsdatter i Vejle. 21.12.1737, fol.259B.
E: Christian Valentinsen. B: Anne 6. FM: Frederik Saxe, af mors slægt.

198 Lene Knudsdatter i Vejle. 21.4.1738, fol.262.
E: Jørgen Olufsen. A:
1) søster Ellen Knudsdatter g.m. Iver Christensen, handskemager
2) søster [Sofie Knudsdatter, skifte 16.9.1737 lbnr.194]. 1B:
a Sofie Nielsdatter. FM: Mathias Mathiassen i Vejle
3) søster Maren Knudsdatter g.m. Niels Christensen i Laurbjerg ved Randers
4) bror Peder Knudsen i Køge på Sjælland
5) søster Karen Knudsdatter g.m. Peder Weis, underofficer ved Varde
6) søster Anne Knudsdatter g.m. Christen Rasmussen i Vinding.

199 Anne Mathiasdatter i Vejle. 27.11.1738, fol.264B.
E: Oluf Jensen, sadelmager. B: Mathias 12, Anne 11.

200 Maren Holgersdatter i Vejle. 4.12.1738, fol.265.
Enke efter Christen Simonsen, skifte 12.9.1737 lbnr.195. B: Mette 22, Niels 20, Else 15. FM: Jens Christensen i Vejle.

201 Niels Hansen i Vejle. 9.3.1739, fol.267.
E: Barbara Jensdatter. B: Jens 28, Hans 27.

202 Anne Hansdatter i Vejle. 9.3.1738, fol.271B.
E: Steffen Hansen, købmand. B: Maren 19, Karen 14. FM: fars svoger Clemen Markussen i Fredericia.

203 Poul Jensen Stenholt i Vejle. 5.9.1739, fol.306.
E: Else Mikkelsdatter. LV: Henrik Suhr i Vejle. A:
1) søster Anne Dorthe Jensdatter i Seest
2) bror Mads Jensen Top Suhr, død. B: (Navne angives ikke)
3) bror Frederik Niels Jensen, død. 4B: 3 sønner og 1 datter
4) bror Anton Jensen i Vinding, død. 1B:
a Johanne g.m. Hans Grensen, skomager.

204 Bodil Sørensdatter i Vejle. 12.9.1739, fol.307.
E: Jens Jensen Biug (Byg), skomager. B: Søren 4, Rasmus 6 mdr.

205 Anne Sørensdatter i Vejle. 15.8.1739, fol.309.
Enke efter Jes Hansen Torp, farver, [skifte 11.11.1735 lbnr.176]. B: Hans 20, Søren 15½, Johannes 12. FM: Iver Sørensen Horsted, farver i Horsens, Christen Galten, kirurg i Vejle.

206 Birgitte Cathrine von Meulengracht i Vejle. 23.3.1739, fol.320B.
Enke efter Jens [Pedersen] Karmark, borgmester i Randers, [begravet Randers Morten 17.4.1722]. A:
1) bror Albert Meulengracht, kaptajn
2) bror Lorents Meulengracht
3) halvsøster Margrethe Meulengracht g.m. Christian Jensen Veggerslev, stiftsskriver i Århus, begge døde. 3B:
a Henrik Schup Veggerslev, degn i Allerslev i Vordingborg amt
b Inger Margrethe Veggerslev, død.
Første ægteskab med Laurids Christensen, borgmester i Holbæk. 1B:
1 Harbo Meulengracht, vejer og måler i Ålborg
Andet ægteskab med [Henrik Himmerig] Grotum, der lever i Ålborg. 3B:
2 Jens Grotum
3 Laurids Grotum
4 Christian Grotum
c Anne Elisabeth Veggerslev, død, var g.m. Ulrik Christian Gøring, kaptajn i den sjællandske landmilits. 2B: Anne Sofie Petrea, Cathrine Margrethe
4) halvsøster Elisabeth Meulengracht g.m. Jens Jensen Vissing, møller i Århus Mølle, begge døde. 7B:
a Jens Vissing, død. 1B: en søn i fransk tjeneste
b Henrik Vissing i København
c Lorents Vissing, død, var præst i [Værslev og Jorløse] på Sjælland
d Birgitte Cathrine Vissing i København, enke efter schoutbynacht [Otte Jacob] Thambsen
e Anne Sofie Vissing i København, enke efter [Peder] Benzon, konferensråd
f Cathrine Vissing, død, var g.m. [Severin] Junge, konferensråd i København. B: (Navne angives ikke)
g Elisabeth Margrethe Vissing g.m. [Jens] Skov, major i Århus, begge døde. B: (Navne angives ikke).

207 Anne Christensdatter Gees i Vejle. 22.10.1740, fol.358.
E: Christen Galten.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Pedersen. Afkald af 21.9.1716 i København
2) Mads Pedersen. Afkald af 14.9.1722
3) Mathias Pedersen Schmidt, tolder i Drammen i Norge. Afkald af 20.12.1729.

208 Claus Fischer i Vejle. 16.6.1740, fol.358B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Johan Mathiassen, skomager. B: Maren 7, Mette 1. FM: Peder Christensen, pottemager i Vejle.

209 Maren Andersdatter i Vejle. 17.10.1740, fol.362.
E: Laurids Nielsen, skomager. B: Martha 8. FM: morbror Jens Andersen, klejnsmed.

210 Carsten Sørensen i Vejle. 11.11.1740, fol.363.
E: Inger Jensdatter. LV: Jes Simonsen, møller i Vejle Mølle. B: Jens 8, Søren 5. FM: Jens Sørensen Knude, Niels Andersen, drejer.
Første ægteskab med [Cathrine Jørgensdatter], skifte 19.6.1722 lbnr.148. B: Marie Kirstine. FM: født værge Clemen Sørensdatter, drejer i Vejle.

211 Jens Jensen, bager i Vejle. 22.2.1740, fol.367B.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Jens [Pedersen] Storm, præst i Højen [og Jerlev]. B: Anneke 19, Jens 8. FM: Jacob Jensen i Vilstrup, præst [i Skibet].

212 Karen Hansdatter i Vejle. 12.6.1741, fol.372B.
E: Ulrik Mortensen.
Første ægteskab med Niels Vistisen, skifte 14.9.1734 lbnr.172. B: Hans 21, Maren 16. FM: Jørgen Olufsen. Desuden nævnes afdødes steddatter Karen Nielsdatter.

213 Peder Christensen, pottemager i Vejle. 25.5.1741, fol.375B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Christensen, handskemager. A:
1) halvbror Niels Christensen Eisenberg
2) halvbror Søren Christensen, død. 4B:
a Vide Sørensen i Ravning
b Anne Sørensen
c Kirsten Sørensdatter
d Mads Sørensen i Vesterby i Gadbjerg sogn
3) halvsøster Maren Christensdatter g.m. Jens Jensen i Give
4) halvbror Peder Christensen i Vonge.
Desuden nævnes enkens søster Karen Jensdatter i Kolding.

214 Hans Pedersen Hovkarl i Vejle. 14.8.1741, fol.380.
E: Anne Mortensdatter. LV: Johan Jochum Meyer, organist og instrumentist. B: Morten 4, Cathrine 2. FM: fars stedfar Andreas Lou Meyer.
Enkens mor i fælles bo med afdøde Else Madsdatter, enke efter Morten Knudsen, skifte 22.2.1735 lbnr.174, der også døde. Arv til hendes B:
1) Søren Mortensen
2) Johanne Mortensdatter
3) Cathrine Mortensdatter g.m. en underofficer i København

215 Bertel Nielsen Ulf i Vejle. 18.9.1741, fol.384B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Christian Valentinsen. B: Niels 16, Anders 6. FM: Christen Sørensen.

216 Anne Sofie Jacobsdatter i Vejle. 8.8.1741, fol.388B.
E: Adam Mertz, hattemager. B: Mette Marie 5, Judith 5, Just 3, Jacob 18 uger. FM: morfar Jacob Justsen, hattemager i Fredericia.

217 Anne Marie Pedersdatter i Vejle. 31.7.1741, fol.391B.
E: Herman David Oprecht, skrædder. B: Margrethe Elisabeth 21 g.m. Hans Roer, skipper i Haarborg ved Hamborg, Vilhelmine 19, Kirsten 14, Peder Christoffer 10.

218 Karen Olufsdatter i Vejle. 30.1.1742, fol.395.
E: Jens Christensen, skomager. B: Niels 2.

219 Karen Jensdatter i Vejle. 17.9.1741, fol.397.
E: Jens Pedersen.
Af første ægteskab B: Jørgen Hansen Aldum 19. FM: Iver Christensen, handskemager, søskendebarn Jens Nielsen Ulf, tømrer.
Arv efter skifte 20.8.1723 til Johanne Andersdatter, der ægter Jens Madsen i Tvingstrup i Ørridslev sogn.

220 Hans Christensen, bager i Vejle. 29.4.1741, fol.401.
E: Drude Malene Dons, der også døde. B: Anne Sofie 5 uger. FM: farbror Knud Christensen, snedker og dennes svoger Lottrup, birkedommer i Jelling.
Desuden nævnes enkens mor Anne Mette [Jørgensdatter], enke efter [Carl] Wendel, [trompeter, død Skanderborg 7.4.1729].

221 Jørgen Jørgensen Groth, købmand i Vejle. 4.9.1742, fol.412B.
E: Margrethe Schmidt. LV: Johan Linnemann. B:
1) Jørgen Jørgensen Groth, ridefoged på Bjerregård [i Åle sogn]
2) Knud Jørgensen Groth, der netop har holdt bryllup i København
3) Christian Jørgensen Groth 17
4) Frederik Jørgensen Groth 16, i apotekerlære i København.
FM: Frederik Schwartz.
Af første ægteskab B:
5) Maren Jørgensdatter Groth i København.

222 Niels Sørensen, skomager i Vejle. 18.1.1742, fol.419, 442.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Hattemager i Vejle. B: Johanne 16, Jens 11. FM: mors halvbror Niels Jensen, Niels Iversen, hattemager.
Første ægteskab med Johanne Rasmusdatter, skifte 11.8.1724. B: Søren 21. FM: halvbror Peder Jensen i Lille Velling, søn af Jens Iversen, skomager, skifte 17.4.1717.
(Sml. lbnr.141).

223 Mette Nielsdatter i Vejle. 14.12.1741, fol.424B.
E: Christen Thomsen, byhyrde, der også døde.
Hans B:
1) Thomas Christensen 23
2) Anders Christensen 20. FM: Anders Sørensen, drejer.
Hendes A:
1) halvbror Anders Lauridsen, død, var g.m. Inger Lauridsdatter. 3B: 1 søn og 2 døtre
2) halvsøster Anne Lauridsdatter g.m. Villads Sørensen i Korning.

224 Hans Svane i Vejle. 25.4.1742, fol.426B.
E: Rebekka Dorschæus. LV: Peder Hansen Staal, tolder i Vejle.
Første ægteskab med Maren Pedersdatter Høgh, skifte sluttet 10.9.1720. B:
1) Jens Hansen Svane 29
2) Peder Hansen Svane 28, farversvend i Horsens
3) Margrethe Hansdatter 27. FM: Jørgen Nissen Brosbøl.
Afdøde døde i Vejrum, annekssogn til Ørum.

225 Margrethe Knudsdatter Schmidt i Vejle. 8.12.1742, fol.442B, 462B. Skiftebrev nr.144
Enke efter Jørgen Jørgensen Groth, skifte 4.9.1742 lbnr.221. B: Jørgen 27, Knud 26, købmand i Horsens, Christian 17, Frederik 16.
Hans første ægteskab med Anne Hansdatter, skifte sluttet 13.7.1714. B: Maren 33 forlovet med Frederik Adolf Webber i København.

226 Hans Thomsen i Vejle. 18.2.1743, fol.459B.
E: Maren Thomasdatter. LV: Søren Rasmussen Egtved, by- og herredsskriver i Vejle. B: Johanne g.m. Hans Nielsen Ulf, tømrer i Vejle, Maren 20, Anne 8. FM: farbror Bertel Thomsen i Vinding.

227 Søren Jensen Verling, farver i Vejle. 5.6.1742, fol.465.
Enkemand efter [Anne Kirstine Sørensdatter Egtved], skifte 19.6.1733 lbnr.718. B: Inger 20 i Øster Nykirke præstegård. FM: Frederik Schwartz i Vejle.

228 Jens Sørensen Knude i Vejle. 3.7.1743, fol.466B, 480.
E: Anne Sørensdatter. LV: Frederik Jørgensen. B:
1) Anne Marie Jensdatter, død. Uden ægteskab B: Jørgen Hansen 4
2) Ingeborg Jensdatter 19. FM: søskendebarn Søren Andersen, snedker.

229 Peder Holgersen i Vejle. 25.4.1743, fol.468B.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Johan Mathiassen. B: Jens 16. FM: Jens Jensen Biug, skomager.

230 Mette Clausdatter 3 år i Vejle. 20.7.1743, fol.470B.
A:
1) mor Maren Nielsdatter g.m. Mads Lauridsen
2) søster Maren Clausdatter. FM: morbror Bent Nielsen i Vinding, mors svoger Jørgen Rand i Højen.
Afdødes far var Claus Jensen, skifte 9.11.1740.
Afdøde blev aflivet af sin mor, nu under arrest.

231 Dorthe [Frantzdatter] Rantzau i Vejle. 7.5.1744, fol.475.
Enke efter [Niels] Mund [til Rønnebæksholm og Fuglebjerggård, død 16.10.1723]. B:
1) Johan Rantzau Mund, kaptajn i København
2) Frands Mund, overtoldbetjent i Bergen i Norge.
Afdødes lig henførtes fra Vejle kirke til Bramminge, [hvor hun blev begravet 31.5.1744. Epitafium i Bramminge kirke].
[Afdøde var datter af Frantz Rantzau til Estvadgård og Bratskov].
Litteratur: Dorothea Frantzdatter Rantzaus bisættelse 1744. Et bidrag til familien Munds historie af Gert Hvid i:Personalhistorisk Tidsskrift 2010 side 233-234.

232 Johanne Andersdatter i Vejle. 25.5.1744, fol.483.
Enke efter Bertel Nielsen Ulf, [skifte 18.9.1741 lbnr.215]. B: Niels 17, Andreas 8. FM: Christen Sørensen.

233 Birgitte Marie Cortsdatter i Vejle. 8.6.1744, fol.486.
E: Andreas Lehmeyer. A:
1) bror Anders Cortsen i Horsens
2) Cort Cortsen, vanvittig, uvist hvor.

234 Jacob Jensen, klejnsmed i Vejle. 4.1.1745, fol.492B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Frederik Schwartz. A:
1) søster Margrethe Jensdatter
2) bror Jens Jensen, rytter i Haderslev
3) søster Karen Jensdatter g.m. Ernst Kraft, barber på Vesterland Føhr og i Niebøl.

235 Oluf Nielsen, pottemager i Vejle. 21.5.1745, fol.496.
E: Maren Christensdatter. B: Clemen 6, Niels 4. FM: farfar Niels Johansen, skrædder i Horsens.
Enkens første ægteskab med Clemen Clemensen, pottemager i Horsens, [skifte Horsens 29.5.1736 lbnr.804]. B: Christen 19, Mette Cathrine 14, Karen 13.

236 Margrethe Andersdatter i Vejle. 21.1.1746, fol.498.
E: Søren Andersen, snedker.
Skifte efter første hustru 15.3.1735. B: Jesper Rasmussen, handskemager i Lybeck, Anders Rasmussen sst.

237 Jens Pedersen, skomager i Vejle. 28.2.1746, fol.503B.
E: Anne Johansdatter. LV: LV: søn Johan Mathiassen, skomager i Vejle. B: Mathias 23, Mette 19. FM: fasters mand Hans Christensen Bødker, skomager i Vejle.

238 Abelone Andersdatter i Vejle. 6.2.1747, fol.506B.
E: Christen Christensen Lund, hattemager. B: Christen 22. FM: Clemen Sørensen, drejer i Vejle.
Første ægteskab med Knud Pedersen, skifte 23.2.1720. B: Knud, hattemagersvend i Nakskov, Anne, skifte 30.7.1723.

239 Frederik Saxe i Vejle.9.5.1747, fol.511.
E: Sofie Hansdatter. LV: svoger Hans Christian Møller, borgmester i Horsens. B: Maren 14, Hans Christian 13. FM: Hans Evald Suhr.
Bevilling til uskiftet bo af 30.8.1737.

240 Rasmus Nielsen Lund, tømrer i Vejle. 12.5.1747, fol.514.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Christen Langkær i Vejle. B: Martha Marie 27 i Flensborg, Peder 26, snedker i Vejle. FM: Mathias Mathiassen.

241 Hustru i Vejle. 18.8.1747, fol.517.
E: Ender Sivertsen, skrædder. B: Anne Elisabeth8, Sivert 3.

242 Ingeborg Christensdatter i Vejle. 18.5.1747, fol.521.
E: Johan Jacob Kappel, bortrejst, uvist hvorhen. A:
1) bror Hans Christensen Bødker, skomageri Vejle
2) bror Søren Christensen, skomager i Vejle
3) bror Anders Christensen
4) bror [Iver Christensen], død. 1B:
a Karen Iversdatter g.m. Jacob Mortensen, feldbereder i Vejle.

243 Hylleborg Sørensdatter Blangsted i Vejle. 19.2.1748, fol.523B.
Enke efter Mathias Hansen, byfoged i Vejle og herredsfoged i Nørvang-Tørrild herred. Testamente af 15.1.1748.
Afdødes mands første ægteskab med [Margrethe Hansdatter Vandel]. Arv til B: Ditlev Mathiassen.
Desuden nævnes afdødes moster Marie Magdalene Hansen i Kolding, enke efter Stifrede?

244 Johan Josef Pyring, kirurg i Vejle. 14.12.1747, fol.525.
B: Jørgen 30 i Holland, Jens 20, Anne Marie g.m. en skibskarl i Flensborg, Johanne 18 i Haderslev. FM: Andreas Poulsen, skomager i Vejle.

245 Christen Jacobsen, handskemager i Vejle. 28.2.1748, fol.526.
E: Ursula Kirstine Faust.
Første ægteskab med Mette Lambertsdatter. B: Jacob g.m. Inger Pedersdatter i Horsens.
Andet ægteskab med Maren Madsdatter. B: Mads 18, parykmagersvend i Horsens, Hans 14. FM: Johan Mathiassen, skomager i Vejle.

246 Jens Ditlevsen, postridder i Vejle. 8.5.1748, fol.530B.
E: Karen Iversdatter. LV: Jørgen Nissen Brosbøl, guldsmed i Vejle. B: Ingeborg 14, Christen 13, Kirsten 10, Karen 9, Jens 7, Christine Margrethe 4. FM: oldefar [dvs. farfar] Ditlev Mikkelsen.

247 Agnethe Luthamelle Mirisch i Vejle. 29.6.1748, fol.536B.
E: Svend Gentsmer, herredsfoged. A:
1) søster Edel Margrethe Mirisch g.m. Hans Lange, materialist i Liegnitz i Slesien
2) bror Hans Vilhelm Mirisch i Moskva, død
3) halvsøster Rebekka von Schideren, død. 1B: Carl Carlsen i København.

248 Sofie Nielsdatter i Vejle. 30.8.1748, fol.540B.
E: Jens Nielsen Ulf, tømrer. B: Sofie 6, Niels 3.

249 Mogens Jensen, smed i Vejle. 16.10.1748, fol.543B.
E: Margrethe Cathrine Knudsdatter. LV: Johan Mathiassen, skomager. A:
1) far Jens Pedersen, smed i Øster Alling på Gammel Estrup gods
2) bror Niels Jensen i Hejlskov

250 Laurids Jensen Fugl i Vejle. 29.1.1749, fol.546B.
E: Cathrine Sørensdatter. LV: Mathias Mathiassen. Arvinger findes ikke.

251 Peder Christensen i Vejle. 25.4.1749, fol.547B.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Clemen Sørensen, drejer. A: halvbror Hans Sørensen, handskemager i Vejle.

252 Kirsten Mikkelsdatter Kieding i Vejle. 24.7.1749, fol.549B.
E: Frederik [Jørgensen] Schwartz. A:
1) søster Karen Kieding g.m. Niels [Didriksen] Fæster, degn i Ørslev og [Sønder] Bjerge ved Skælskør
2) halvsøster Inger Sørensdatter Verling g.m. Christoffer Møller, tømrer i Kolding.

253 Maren Lauridsdatter i Vejle. 4.8.1749, fol.550.
E: Peder Rasmussen Lund, snedker. B: Hans Nikolajsen 2.

254 Laurids Rasmussen Klingberg, murer i Vejle. 4.8.1749, fol.550B, 553B.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Andreas von Meden, dansk skoleholder i Vejle. B: Jørgen Christoffer 19, Conrad 12, Ida Elisabeth 9. FM: Ender Sivertsen, skrædder i Vejle.

255 Mathias Gregersen i Vejle. 5.8.1749, fol.553.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Christensen, bager. B: Anne Kirstine 15, Maren 13. FM: Hans Bentsen, handskemager.

256 Louise Eleonora de la Mare, ugift i Vejle. 4.3.1750, fol.556B.
Henvisning til næste skifteprotokol fol.2. [Findes ikke mere].Vejle byfoged
Skifteprotokol
1778-1821
B 69 - 209


257 Johan Linnemann, borgmester i Vejle. 31.10.1778, fol.2.
Enkemand efter [Karen Sørensdatter Fevejle, begravet Vejle 17.6.1764]. B:
1) Søren Linnemann, [skifte 9.9.1777 lbnr.260]. [3B: Karen, Helene Sofie, Johan]
2) Thomas Linnemann i Klodemølle
3) Henrik Linnemann i Vejle
4) Marie Kirstine Linnemann g.m. Henrik Wenmaring i Haderslev
5) Sofie Frederikke Linnemann g.m. Peder Bonne, forpagter på Tvilumgård
6) Cathrine Marie Linnemann
7) Anne Elisabeth Linnemann
8) Karen Linnemann.
FM: Mads Nellemann på Lerbæk, Søren Lauridsen Fogh.
Skiftet er slutningen af et skifte begyndt i forrige protokol fol.778 til 850. Denne protokol findes ikke mere.
(Kilde: Personalhistorisk tidsskrift 2010 side 43-73: Kirstin Nørgaard-Pedersen: En Saxeslægt i Danmark og Norge).

258 Anders Christensen i Vejle. 30.12.1778, fol.21B.
Arvinger angives ikke.

259 Christian Nielsen Witting i Vejle. 12.9.1778, fol.22.
E: Maren Nielsdatter. LV: Thomas Ørum. B: Karen 6. FM: Lambert Jacobsen.

260 Søren Linnemann, købmand i Vejle. 9.9.1777, fol.28.
E: Cecilie Winther. LV: Peder [Christiansen] Winther, præst i Vinding og kapellan i Vejle. B: Karen 13, Helene Sofie 11, Johan 5. FM: farbror Henrik Linnemann i Vejle.

261 Mette Marie Claudi, ugift i Vejle. 3.11.1778, fol.43.
A:
1) søster Else Claudi i Todbjerg præstegård.
FM: Jonas Vissing i Kolding, [Laurids] Gregersen, præst i Todbjerg [og Mejlby], farbror Frederik Christian Claudi, kapellan i Gram.
Afdøde havde arv i Kolding efter mor [Maren Høstmark, skifte 29.6.1775, var g.m. Markus Claudi i Nygård i Øster Starup sogn.
Afdøde havde arv efter Mette Høstmark, [skifte Horsens 26.4.1776 lbnr.1563], var g.m. Hans Johansen Schultz.

262 Anne Olufsdatter i Vejle. 6.2.1779, fol.46B.
B: Anne Sofie Thomasdatter g.m. Peder Goldbech i Vejle.

263 Jens Byrge i Vejle. 29.7.1779, fol.47.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Carstensen. B: Jørgen 4.

264 Inger Christensdatter, ugift i Vejle. 10.3.1779, fol.49B.
A:
1) søstersøn Christen Nielsen 40
2) søstersøn Peder Nielsen 28.
Afdøde havde arv efter bror Villads Christensen.

265 Niels Christian Schiøtt, skrædder i Vejle. 4.1.1779, fol.56.
E: Anne Johanne. LV: Søren Carstensen i Vejle. B: Ender Nielsen 4, Christian 2, Birgitte 8 uger. FM: Engelbrecht Endersen Ring, skrædder i Vejle.

266 Else Balle, ugift i Vejle. 30.5.1780, fol.59.
A: (formentlig søskende):
1) Kirsten Jensdatter Balle
2) Marie Jensdatter Balle i Flensborg
3) Peder Jensen Balle ved Dines Christensen i Vindelev.

267 Cort Bisted, farversvend i Vejle. 12.1.1781, fol.61.
Af arvinger angives kun svoger Hans Busch, kateket.

268 Niels Pedersen Øland i Vejle. 12.1.1781, fol.61.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: søn Jørgen Jørgensen Holm.
Arvinger angives ikke.

269 Koch, bøssemager i Vejle. 15.2.1781, fol.61.
B: datter g.m. Alexander Bøssemager.

270 Margrethe Jacobsdatter i Vejle. 5.3.1781, fol.61B.
E: Esben Andreasen, grovsmed. B: Karen 5 uger. FM: Søren Christensen.

271 Oluf Hansen, skomager i Vejle. 23.4.1781, fol.63.
E: Anne Marie Jørgensdatter. LV: [Niels] Erlandsen, skomager i Vejle. B: Hans 9, Jørgen 2, Sara 13 uger.

272 Johanne Hansdatter Ulf i Vejle. 26.11.1781, fol.64.
B:
1) Maren Hansdatter 36
2) Sofie Hansdatter 29
3) Karen Hansdatter, død, var g.m. Hans Hass, hattemager. 1B: [Hans Christian 11].

273 Hans Olufsen, skomager i Vejle. 26.11.1781, fol.65.
E: Sara Mathiasdatter. LV: Niels Erlandsen, skomager i Vejle. B: Anne Kirstine. FM: Morten Bering.

274 Thomas Nielsen Tørring i Vejle. 26.11.1781, fol.66.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: Søren Carstensen. B: Mads, Hans.

275 Karen Iversdatter i Vejle. 7.3.1780, fol.66B.
E: Jørgen Hansen, feldbereder.
Første ægteskab med [Jacob Mortensen]. B:
1) Margrethe Jacobsdatter g.m. Esben Andreasen, smed
2) Ellen Jacobsdatter.

276 Peder Krag i Vejle. 16.1.1782, fol.67B.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Carstensen. B:
1) Ellen Pedersdatter g.m. Hans Henrik Alexandersen
2) Frederik Pedersen. FM: Hans Busch i Vejle.

277 Margrethe Jensdatter Skade i Vejle. 4.4.1782, fol.69.
Enke efter Niels Tørring. A:
1) bror Peder Jensen Skade 70
2) bror Søren Jensen Skade, taksator i København
3) søster Maren Jensdatter Skade g.m. Mads Tørring. Af deres børn angives B: Mette.

278 Maren Lauridsdatter i Vejle. 10.6.1782, fol.75B.
E: Thomas Ørum. B: Margrethe 15, Hans 8.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Hansdatter g.m. Esben Andreasen, smed i Vejle
2) Bertel Ulf g.m. Mette Magdalene Sørensdatter Carstensen.

279 Jørgen Hansen, feldbereder i Vejle. 21.6.1782, fol.78.
E: Maren Hansdatter. LV: Lambert Jacobsen, skomager. B: Hans 1. FM: morbror Hans Hansen, rebslager i Vejle.
[Første ægteskab med Karen Iversdatter, skifte 7.3.1780 lbnr.275].
Arv i boet efter [Margrethe Jacobsdatter, skifte 5.3.1781 lbnr.270], var g.m. Esben Andreasen, smed. til B: [Karen].

280 Johanne Jensdatter, ugift tjenestepige i Vejle. 13.11.1782, fol.80B.
A:
1) bror Jens Jensen i Barritskov
2) søster Kirsten Jensdatter g.m. Poul Mortensen i Stouby
3) bror Søren Jensen i Breth
4) søster Anne Jensdatter i Horsens.

281 Jørgen Andreasen, smedesvend i Vejle. 14.3.1782, fol.81.
E: Birthe Cathrine Hansdatter. LV: Søren Carstensen i Vejle. A:
1) far Andreas Hansen i Tendrup på Rosenholm gods
2) bror Esben Andreasen, smed i Vejle.

282 Maren Sørensdatter i Vejle. 14.3.1783, fol.82.
A: far Søren Lauridsen.

283 Mette Sofie [Svane] i Vejle.13.9.1779, fol.82B.
Enke efter Johannes Jessen Torp, købmand, der døde i 1764. B: Anne Margrethe Torp 18. FM: morbror Gert Wolf Svane, materialforvalter på det Asiatiske Kompagni i København, Mathias Vinge, guldsmed i Vejle.
Der forventes arv efter barnets farbror, der døde for et år siden i Horsted [i Højen sogn] i Koldinghus amt.
Desuden nævnes Gert Wolf Svanes svoger Jens Falkenberg, degn i Hornstrup.

284 Hans Lauridsen Gaarmann, by- og herredsfoged i Vejle. 21.4.1777, fol.97.
E: Christine Marie Juliane Hernkind. LV: Peder Winther, præst i Vinding og kapellan i Vejle. B: Georg Frederik Gaarmann 21, Christian Hernkind Gaarmann 19, Marie Sofie Gaarmann 13. FM: Jørgen Baldevin, købmand i Vejle.

285 Hans Bernbom, vagtmester i Vejle. 18.11.1783, fol.110B.
E: Anne Marie. LV: Esben Smed. B:
1) Maren Hansdatter 32 g.m. Jacob Vilhelm, skibstømrer i Åbenrå
2) Johanne Hansdatter 31 g.m. Thomas Christensen, rytter i Haderslev
3) Hans Bernbom 30 i Haderslev
4) Ulrik Adolf Bernbom 30 på Sukkerhuset i Flensborg
5) Frands Bernbom 28.

286 Laurids Nielsen, bødker i Vejle. 18.8.1783, fol.111.
E: Else Nielsdatter. LV: Gregers Jepsen i Vejle. B: Maren 2, Laurids 8 uger. FM: Just Høgh, væver.

287 Margrethe Nielsdatter i Vejle. 13.5.1783, fol.112B.
E: Jens Hansen Post. A:
1) bror Peder Nielsen i Assendrup, død. 4B:
a Niels Pedersen i Øster Hornum i Bjerre herred
b Niels Pedersen i Nørby i Glud sogn på Jensgård gods
c Anne Pedersdatter g.m. Christen Christensen i Assendrup på Tirsbæk gods
d Mette Pedersdatter g.m. Jens Sørensen i Østrup.

288 Hans Hass, hattemager i Vejle. 7.7.1783, fol.115B.
E: Maren Madsdatter. LV: Thomas Ørum.
Første ægteskab med [Karen Hansdatter]. B: Hans Christian 15. FM: morbror Søren Biug, skomager i Vejle. (Sml. lbnr.272).

289 Mette Hansdatter i Vejle. 25.4.1781, fol.118.
E: Peder Ebbesen, hattemager. B: Hans 30 dage, Mette 30 dage. FM: Søren Carstensen i Vejle.

290 Kirsten Joensdatter i Vejle. 25.4.1781, fol.118.
B: Peder Ebbesen, hattemager i Vejle, Marie Kirstine Ebbesdatter g.m. Anders Knudsen i Fredericia.

291 Søren Højer, prokurator i Vejle. 17.2.1777, fol.118B.
E: Sofie Charlotte Møller. LV: Mathias Bang, organist i Vejle. B: Paridon Claudianus 5, Kirstine Marie, der døde.
Første ægteskab med Birthe Tommerup. B: Anne Sofie i Odense.
Andet ægteskab med Sara Kirstine Buch. B: Sara 13, Hannibal Emil 11, Hans Christian 9.

292 Mette Jensdatter, ugift i Vejle. 6.8.1779, fol.129.
A: bror Hans Jensen i Flensborg Hospital, der døde 25.2.1784.

293 Thomas Ran i Vejle. 22.1.1784, fol.132.
E: Abelone Hansdatter. LV: [Johan] Meden, birkedommer i Vejle. B: Helene 5, Johanne 2. FM: morbror Hans Hansen i Vejle.

294 Jens Hansen Gaarslev i Vejle. 6.8.1783, fol.133B.
E: Maren Hansdatter. LV: [Johan] Meden, birkedommer. B: Marichen 13, Peder 12. FM: født værge Niels Tullesen i Højen.
Af første ægteskab B: Hans, smed i Haderslev, Marie Kirstine g.m. Gregers Jepsen i Vejle.

295 [Else Margrethe Krog] i Vejle. 28.3.1784, fol.138.
E: Bent Henriksen. B: Hans Henrik 12, Anne Margrethe 9.

296 Dorthe Henriksdatter i Vejle. 17.4.1784, 139B.
E: Mathias Olufsen. B:
1) Oluf Mathiassen 34 i Perleburg i Preussen
2) Henrik Mathiassen 22
3) Anne Marie Mathiasdatter g.m. Peder Filipsen i Treding Skov ved Glücksborg i Holsten
4) Else Kirstine Mathiasdatter i Glücksborg
5) Marie Mathiasdatter i Kolding.

297 Simon Hansen, fisker i Vejle. 17.11.1783, fol.141.
E: Karen Andersdatter. LV: Jørgen Mikkelsen, drejer i Vejle. B:
1) Mette Simonsdatter g.m. Frederik Bertelsen.
Første ægteskab med [Sidsel Thomasdatter, skifte 18.3.1737 lbnr.191]. B:
2) Kirsten Simonsdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Askebjerg. B:
a Simon Jensen Daugaard 22 i København.
Af andet ægteskab B:
3) Anders Simonsen, smed i Fredslund ved Frederiksborg
4) Hans Simonsen, sadelmager i Middelfart
5) Jørgen Simonsen Kruse, murer i Horsens.

298 Mette Lauridsdatter i Vejle. 1.4.1784, fol.145B.
E: Thomas Christensen. B: Laurids, smed i Vejle, Mette Kirstine 28.

299 Jens Nielsen Vilstrup i Vejle. 23.6.1784, fol.146B.
E: Mette Madsdatter. LV: Søren Ottesen. B: Marie 16, Jens 10, Søren 7, Maren 4, Hans 6 mdr. FM: Bent Henriksen, handskemager i Vejle, morbror Hans Madsen i Vinding.
Første ægteskab med [Anne Marie Jochumsdatter, skiftet slut 4.4.1757]. B: Niels. FM: morbror Jochum Jochumsen Bødker.

300 Jens Elbæk i Vejle. 26.2.1783, fol.148.
E: Marie Jesdatter. B: Jes 31, Jens 28, Niels 22, Rasmus 16, Marie Kirstine g.m. Jørgen Lauridsen ved det Ostindiske Kompagni i København. FM: Anders Jensen, smed i Vejle, Johan Kop, skomager.

301 Maren Pedersdatter Dal i Vejle. 20.3.1782, fol.152B.
E: Søren Hansen, handskemager. B: Hans 17, Peder 14.

302 Gertrud Pedersdatter i Vejle. 23.9.1784, fol.157.
A:
1) bror Peder Pedersen i Ørum
2) bror Christen Pedersen i Uldum.

303 Jens Sørensen, bager i Vejle. 8.1.1783, fol.157B.
E: Ingeborg Pedersdatter, nu i Ringsted. LV: Oluf Mandix i Vejle. B: Hans 26 i Ringsted, Søren 21 i København. FM: fars søstersøn Søren Ottesen.

304 Margrethe Jespersdatter i Vejle. 11.4.1782, fol.158B.
E: Jørgen Pedersen Brøgger. B: Else 5. FM: Jørgen Stauning, væver i Vejle.

305 Cathrine Pedersdatter, ugift i Vejle. 23.3.1784, fol.161.
A:
1) søskendebarn Louise Sparre i Vejle. FM: Søren Ottesen sst.
2) halvbror Laurids Langkær, død. 2B: Christen 28 i København, Johan 25 i Ammitsbøl. FM: stedfar Søren Terkildsen.

306 Johan Jochumsen i Vejle. 17.4.1784, 162B.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: Søren Carstensen. B: Niels 48 i Horsens, Hans 42 i Andkær, Bodil g.m. Peder Vendelbo i Vejle.

307 Jens Vilstrup, 26 år i Vejle. 24.6.1784, fol.163B.
A: halvsøskende Marie 16, Jens 10, Søren 7, Maren 4, Hans 6 mdr. FM: [afdødes morbror] Jochum Jochumsen Bødker.
Arv efter
1) far [Jens Nielsen Vilstrup], skifte 23.6.1784 lbnr.299
2) mor [Anne Marie Jochumsdatter], skifte slut 4.4.1757
3) mormor [Kirsten Gregersdatter], skifte slut 10.12.1776.
Afdødes stedmor [Mette Madsdatter] g.m. Christen Olufsen.

308 Anne Cathrine i Vejle. 4.10.1784, fol.164B.
E: Hans Mønster Buchwald.
Af første ægteskab B: Anne g.m. Ludvig Bådsmand i København.

309 Maren Lauridsdatter i Vejle. 30.6.1784, fol.165.
E: Hans Sørensen, daglejer. B:
1) Poul Hansen i København
2) Anne Hansdatter i Helsingør. FM: Peder Bro, skomager i Vejle
Af første ægteskab B:
3) Lorents Poulsen i København
4) Mine Poulsdatter.

310 Bodil [Jensdatter] i Vejle. 2.12.1783, fol.166.
Enke efter [Peder] Vinding. B: Maren.
Afdøde var fattiglem.

311 Inger Sørensdatter i Vejle. 19.3.1784, fol.166B.
E: Thomas Rose. B: Niels 23 i København, Søren 20 sst, Peder 15, Cathrine Marie g.m. Johan Pedersen i Langhorn i Holsten.

312 Mikkel Rebslager, [opvarter ved kirken] og hustru [Karen Snedkers] i Vejle. 14.1.1784, fol.167.
B:
1) Niels Sparre ekvipagemester i København
2) Mikkel Sparre i København
3) Elsebeth Sparre g.m. Jacobsen, korporal i Randers
4) Louise Sparre i Vejle. FM: Lambert Jacobsen, skomager i Vejle.

313 Cathrine Marie Lehmeyer 10.5.1779, fol.169.
Enke efter Urban Jacob Steffensen, hospitalsforstander i Vejle. B: Kirsten 11, Magdalene 10, Hans 7. FM: Anders Flensborg, borgmester i Horsens, som beslægtet.

314 Anne Jensdatter i Vejle. 5.7.1785, fol.187B.
E: Peder Sørensen. A:
1) næstsøskendebarn Hans Jørgensen, væver i Fredericia
2) næstsøskendebarn Peder Hansen, rytter i Vejle.

315 Maren Hansdatter i Vejle. 24.9.1785, fol.188.
E: Thor Mortensen Dahl.
Første ægteskab med Jens Hansen Gaarslev, skifte 6.8.1783 lbnr.294. B: Marichen, født november 1766, Peder, født september 1768. FM: mosters mand Niels Tullesen i Højen, halvsøsters mand Gregers Jepsen i Vejle.

316 [Marie Hansen Varmark] i Vejle. 25.12.1783, fol.191.
Enke efter [Hans Christian] Mühlenstedt, apoteker. B:
1) Cathrine Margrethe Mühlenstedt g.m. Johan Ejler Tscherning, apoteker, der døde, [skifte 1.3.1784 lbnr.317]
2) Johan Andreas Mühlenstedt, apoteker i Ny Svane Apotek i Østergade i København.

317 Johan Ejler Tscherning, apoteker i Vejle. 1.3.1784, fol.205.
E: Cathrine Margrethe Mühlenstedt. LV: Jens Arensberg, købmand i Vejle. B: Elise Ida Elisabeth 13, Hans Christian 9, Johan Henrik Andreas 4.

318 Anders Jensen Kræng i Vejle. 23.12.1785, fol.219B.
Skiftet begyndt 5.11.1779. Alle arvinger, der er myndige, har givet afkald af 27.4.1781. (Navne angives ikke).

319 Gerhard Vilhelm Geelmuyden Fleischer, by- og herredsfoged i Vejle. 22.3.1784, fol.211.
E: K[aren] Angell. LV: J[ohan] W. Meden, birkedommer. B:
1) Cathrine Geelmuyden Fleischer 9
2) Johan Sechmann Fleischer 5.
FM: Mathias Vinge, guldsmed i Vejle, født værge F[rederik] Fleischer i København.

320 Laurids Kysing i Vejle. 24.9.1785, fol.238.
E: Lucie Henriette Mannesen hos mor [Else Cathrine], enke efter Mannesen i Snedingegård i Vordingborg amt. B: Laurids Mathiassen 8, samt 3 andre børn, hvis navne ikke angives. FM: Søren Ottesen i Vejle, svoger [Mourids] Schmidt, forvalter på Mindstrup. Bevilling til uskiftet bo af 23.12.1785.
[Første ægteskab med Christiane Mannesen, skifte Århus 13.2.1773 lbnr.2177], da nu afdøde var købmand i Århus.

321 Peder Jensen, bager i Vejle. 19.12.1785, fol.243B.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Carstensen. B: Christian, Jens 27 i København, Karen 24, Maren 22, Hans 20, Valentin 17, Niels 14. FM: Jens Fevejle.
Første ægteskab med Maren Gertsdatter. B: Gert, skibstømrer ved Flensborg, Sidsel g.m. Niels Carstensen, drejer i Bredsted.

322 Mette Marie Madsdatter i Vejle. 4.12.1786, fol.245B.
E: Jens Jensen Dumme. B: Mads 23 i Kolding, Jens 14, Else 11, Peder 8, Cathrine 5. FM: mors stedfar Anders Nielsen, bager i Vejle.

323 Louise Mikkelsdatter Sparre i Vejle. 13.12.1786, fol.246B.
E: Laurids Andersen, snedker. B: Anne Cathrine 6 mdr. FM: Søren Ottesen i Vejle, som beslægtet.

324 Søren Terkildsen i Vejle. 21.2.1787, fol.248.
E: Anne Christensdatter. A:
1) bror Jørgen Terkildsen i Vonge
2) søster Kirsten Terkildsdatter g.m. Mads Lauridsen i Vonge
3) søster Maren Terkildsdatter i Underup.

325 Anne Marie Rasmusdatter i Vejle. 22.1.1787, fol.249.
E: Christen Clemensen, pottemager. B: Clemen 32, Anne Marie g.m. Mathias Mathiassen, murer i Vejle.

326 Peder Madsen i Vejle. 23.3.1787, fol.252.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Carstensen. A:
1) mor Karen Pedersdatter, enke efter Mads Kjær i Vindelev
2) bror Søren Madsen Kjær på Rømø
3) søster Maren Madsdatter g.m. Hans Andersen i Løgumkloster
4) søster Kirsten Madsdatter g.m. Svend Lauridsen i Kattrup ved Horsens.

327 Anne Kirstine i Vejle. 15.3.1787, fol.253.
Enke efter Christian Nielsen Møller, skoleholder. B: Niels Christian Møller, soldat i København.

328 Christian Sabba i Vejle. 1.10.1787, fol.255B.
E: Ingeborg Bertelsen. B: Christian 6. FM: Melchior Ramsted, snedker i Vejle.

329 Jens Nielsen i Vejle. 25.8.1787, fol.256.
B: Kirsten Nielsdatter i Kolding, død. Uden ægteskab 1B: Anne Marie 10. FM: Melchior Ramsted, snedker i Vejle.

330 Bent Henriksen, handskemager i Vejle. 19.11.1787, fol.257B.
E: Maren Madsdatter. LV: Søren Møller i Bredballe. B: Bent 6 mdr. FM: farfar Henrik Bentsen, handskemager i Vejle.
Første ægteskab med [Else Margrethe Krog, skifte 28.3.1784 lbnr.295]. B: Hans Henrik 14, Anne Margrethe 10.

331 Anne Dorthe Langkilde i Vejle. 10.12.1787, fol.258B.
E: Mads Eskildsen. B: Ellen Marie 19, Laurids 16, Anne Margrethe 15, Karen 10, Jochum 9, Christian 7, Eskild 5, Anne Dorthe 6 mdr. FM: mosters mand Joachim With, farver.

332 Louise Claudi, ugift i Vejle. 23.5.1786, fol.259B.
A:
0) far Markus Claudi i Nygård i [Øster] Starup sogn ved Kolding, død
1) farbror Frederik Christian Claudi, præst i Åstrup [og Starup] i Ribe stift
2) farbror Johannes Hieronymus Claudi i Tyrsting, nu i Schönflies
3) farbror Christian Claudi i Østerbygård i Hjarup sogn [dvs. Vamdrup sogn], død. 6B:
a Claus Vilhelm Claudi, præst i Fjaltring og Trans
b Otte Frederik Claudi i Fjaltring
c Bendix Claudi i Helsingør
d Christoffer Bent Claudi i Moskva
e Sofie Magdalene Claudi g.m. Peder Jochumsen Sommer, snedker i Langenhorn i Bredstedt amt
f Else Kirstine Claudi g.m. Anton Vilhelm Holtzapfel i Kerteminde
4) fars halvsøster Marie Claudi, død, var g.m. Ludvig Pedersen From på Bønstrupgård i Vamdrup sogn. 4B:
a Claus Vilhelm From, døbt Hjarup 28.6.1763, i København
b Mette Sofie Claudi, døbt Hjarup 1761, frøkenpige på Støvringgård Kloster
c Else Kirstine Claudi, døbt Ødis 20.10.1756, i Åstrup. FM: forvalter Hansen på Agersbøl
d Anne Margrethe Claudi i Møgeltønder, døbt Hjarup 1742, død. 2B: Ludvig Andersen 6, Karen Andersdatter. FM: prokurator Bagger i Vejle
5) moster Anne Andersdatter Høstmark, død.
Første ægteskab med [Peder Mortensen Vibe, præst i Todbjerg og Mejlby]. 2B:
a Andreas Høstmark Vibe, præst i Durup og Stenild
b Anne Margrethe Cathrine Vibe i København.
Andet ægteskab med Laurids Gregersen, præst i Todbjerg [og Mejlby]. 2B:
c Peder Severin Gregersen, døbt Todbjerg 3.8.1769, i København
d Rebekka Elisabeth Gregersen, døbt Todbjerg 25.2.1766, i Todbjerg
6) mors halvsøster Ingeborg Kirstine, enke efter Hansen, Pederstræde 105 i København
7) mors halvsøster Madam Bering i Vejle
8) mors halvsøster Sofie Amalie Herluf, død. 1B:
a Erika Elisabeth Schønberg, enke efter Asman Kurtzhals i København.

333 Peder Georg Fevejle, 15 år i Vejle. 2.5.1788, fol.269B.
A:
1) mor Maren Ustrup, enke efter Jens Fevejle, skifte 14.2.1788 lbnr.338. LV: [Johan] Meden, birkedommer
2) bror Søren Fevejle 25
3) bror Niels Christian Linde Fevejle 24
4) bror Jørgen Fevejle 22
5) søster Anne Cathrine Fevejle
6) søster Marie Birgitte Kirstine Fevejle
7) søster Juliane Marie Fevejle.
FM: Henrik Linnemann.

334 Mathias Dinesen, murer i Vejle. 28.8.1786, fol.270.
E: Anne Marie Bertelsdatter. LV: Peder Christensen i Hornstrup, der ægter enken.
Af første ægteskab B:
1) Mathias Mathiassen, murer i Vejle
2) Anne Mette Mathiasdatter, død, var g.m. Peder Grønning. 6B: Christian 20, Mathias 18, Maren 16, Jens 13, Anne Mette 8, Peder 6.
3) Else Mathiasdatter, der ægter Jens Jensen.

335 Anne Christensdatter i Vejle. 4.7.1787, fol.272.
Enke efter Peder Jensen, bager, [skifte 19.12.1785 lbnr.321]. B: Christian 32, Jens 28 i København, Karen 25, der ægter Christian Fevejle, Maren 23, der ægter Jens Pedersen Møller, Hans 21, Valentin 18, Niels 15. FM: Søren Carstensen i Vejle.

336 Frederikke Amalie Filippine komtesse von Trampe i Vejle. 18.2.1788, fol.274B.
Testamente af 11.1.1782. Af arvinger nævnes A:
1) bror Frederik Christoffer Trampe, død. 1B:
a Jørgen Trampe, død. 2B:
1 Hans Rudolf
2 Frederik Christoffer Just Gerhard Trampe.
FM: farbror og afdødes brorsøn Adam Frederik von Trampe til Løgismose.

337 Mathias Mathiassen, murer i Vejle. 23.10.1788, fol.285B.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Søren Carstensen i Vejle. A:
1) søster Anne Mette Mathiasdatter, død, var g.m. Peder Grønning. 6B: Christian 22, Mathias 21, Maren 18, Jens 16, Anne Mette 9, Peder 8.
3) Else Mathiasdatter g.m. Jens Jensen Dumme i Vejle.

338 Jens Fevejle, købmand i Vejle. 14.2.1788, fol.288.
E: Maren [Ustrup]. B:
1) Søren Fevejle, døbt 30.12.1763
2) Niels Christian Linde Fevejle, døbt 11.1.1765
3) Jørgen Fevejle, døbt 3.8.1766
4) Anne Cathrine Fevejle, døbt 31.1.1768
5) Peder Georg Fevejle, døbt 7.2.1773
6) Marie Birgitte Kirstine Fevejle, døbt 22.8.1777
7) Juliane Marie Fevejle, døbt 20.6.1783.
FM: Henrik Linnemann, købmand i Vejle, som beslægtet.

339 Ingeborg Marie Wolf i Vejle. 21.11.1788, fol.288.
Enke efter Niels Busch, møller. Bevilling til uskiftet bo af 24.10.1788. B:
1) datter, død, var g.m. Christoffer Bolvig til Nebbegård i Koldinghus amt. 4B: Laurids 4, Niels 2, Enevold 2, Jens Gert 6 mdr.
2) Ingeborg Marie Busch, død, var g.m. Niels [Andreasen] Kraft, møller i Vejle Mølle

340 Karen Halling i Vejle. 9.2.1789, fol.289.
E: Christen Tved. B: Hans 25 i Arendal, Ellen 25 på Skerrildgård, Anne Ingeborg 20. FM: [Peder] Winther, præst [i Vinding og kapellan i Vejle].

341 Andreas Riegelsen, by- og herredsskriver i Vejle. 23.9.1787, fol.290.
A:
1) bror Jacob Flindt Riegelsen kaptajn i Det danske Livregiment i København
2) bror Peder Riegelsen, kaptajn i søetaten
3) bror Henrik Riegelsen, kontrollør i Maribo på Lolland
4) bror Niels Riegelsen
5) bror Hans Riegelsen, løjtnant ved husarerne
6) søster, enke efter Hornemann, justitsråd i Kiel.

342 Abelone Hansdatter i Vejle. 23.6.1789, fol.298.
E: Gregor Giørtz, værtshusholder. B: Thomas 6 mdr. FM: morbror Hans Hansen Sole, værthusholder i Vejle.
Første ægteskab med Thomas Ran, [skifte 22.1.1784 lbnr.293]. B: Helene 10.

343 Knud Christian von Urne, kaptajn i Vejle. 6.2.1789, fol.300B.
Enkemand efter Mette Cathrine Holmer, begravet i Vejle kirke 1767.
Testamente Citadellet, Frederikshavn 23.3.1764. A:
1) søster [Birgitte Christiane Jørgensdatter Holmer], død, var g.m. Mathias [von Vesten Andersen] Eilskov, præst i Fraugde på Fyn. 3B:
a Christiane Cathrine Eilskov, død, var g.m. [Niels Nielsen] Wamberg. 2B:
1 Frederikke Margrethe Wamberg g.m. Knud Arild Friis, præst i Skellerup og Ellinge på Fyn
2 Elisabeth Christine Wamberg
b Elisabeth Eilskov g.m. Hans [Hansen] Lakkendrup, præst i Ringe
c Andreas Laurids Eilskov 44 i København
2) søster Birthe Christine Holmer i Fraugde.
Afdøde var født 2.7.1706.

344 Frederik Bøhm, sergent i Vejle. 2.3.1789, fol.305.
E: Anne Marie Thygesen. LV: Niels Hjelm.
Afdøde var født i Vestphalen. Arvinger kendes ikke.

345 Bertel Lauridsen, hospitalsforstander i Vejle. 3.2.1788, fol.307.
A:
1) bror Hans Lauridsen i Skanderborg
2) søster Birgitte Cathrine Lauridsdatter, død, var g.m. Andreas [Jespersen] Engberg, præst i Flødstrup på Fyn. 3B:
a Jesper Engberg i Kertinge
b Laurids Engberg, præst i Kullerup [og Refs-Vindinge]
c Johan Christian Engberg i Middelfart
3) søster Sofie Amalie Lauridsdatter, død, var g.m. [Hans Bertelsen] Wichmann, præst i Flemløse. 5B:
a Bertel Wichmann, forpagter på Møn
b Poul Wichmann, præst i [Våbensted og] Engestofte på Lolland
c Frederik Wichmann, præst i [Øster] Ulslev [og Godsted] på Lolland
d Bodil Cathrine Wichmann g.m. [Johan] Mygind, præst i Flemløse
e Anne Marie Wichmann, enke efter [Christen Pedersen] Rud, præst i [Øster] Ulslev [og Godsted] på Lolland
4) søster Christiane Louise Lauridsdatter, død, var g.m. [Henrik Christian] Holmer, forrige forstander i Odense Hospital. 9B:
a Peder Holmer, forstander i Odense Hospital
b Laurids Holmer, fuldmægtig i Odense
c Margrethe Kirstine Holmer i Odense
d Anne Marie Holmer g.m. [Jens] Geding, købmand i Middelfart
e Frederikke Holmer i Vejle
f Johanne Cathrine Holmer i Middelfart
g Cecilie Marie Holmer i Odense
h Sara Holmer i Tanderup på Fyn
i Bartholette Dorthe Holmer i Odense.
[Afdødes far var Laurids Hansen, præst i Flemløse]

346 Christian Fevejle i Vejle. 23.5.1789, fol.321.
E: Karen [Pedersdatter]. LV: Søren Carstensen. B: Jens Jacob 3, Peder Christian 9 mdr. FM: morbrødre Christian Pedersen i Vejle, Hans Pedersen murer sst.
Til stede afdødes mor [Maren Ustrup], enke efter Jens Fevejle, [skifte 14.12.1788 lbnr.338]. LV: [Johan] Meden, birkedommer i Vejle.

347 Jørgen Ottesen Stauning i Vejle. 6.7.1789, fol.324.
E: Else Pedersdatter. LV: Søren Carstensen. A: søster Grethe Ottesen Stauning g.m. Christen Holmgaard i Over Amtrup [i Snejbjerg sogn] i Hammerum herred.

348 Anne Christensdatter i Vejle. 10.11.1788, fol.325.
Enke efter Peder Madsen, [skifte 23.3.1787 lbnr.326].
[Af første ægteskab] B:
1) Anne Christiansdatter g.m. Carl Lund, skrædder i Helsingør, der døde. LV: Søren Carstensen
2) Karen Christiansdatter g.m. Søren Olufsen.

349 Gregers Jepsen, vognmand i Vejle. 16.11.1789, fol.325B.
E: Marie Kirstine Jensdatter. LV: Søren Carstensen. B: Maren 10, Jeppe 5½, Gertrud 6 mdr. FM: farbror Laurids Jepsen i Vejle.

350 Vitus Monrad, professor i Vejle. 9.2.1789, fol.327.
[Enkemand efter Ellen Mule Hansen]. B: Ellen Mule Monrad 22. FM: farbror Monrad, generalkrigskommissær i Trondhjem i Norge, Anders Rodsteen Lindved, prokurator i Vejle.
[Afdøde var professor i tegnekunst ved Søakademiet i København].

351 Just Høgh, væver i Vejle. 9.12.1789, fol.330B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Gregor Giørtz i Vejle. B: Jørgen 27, Just 23, Hans 20.

352 Dorthe Jørgensdatter i Vejle. 20.1.1790, fol.331.
E: Laurids Thomsen, smed. B: Karen 17, Mette Sofie 13, Anne Sofie 11, Laurids 9. FM: fasters mand Lorents Mathiassen i Vejle.
Første ægteskab med Laurids Madsen. B: Anne Mette g.m. Gregers Hansen i Vejle, Inger 29 på Mattrup, Kirsten 27 på Tjele, Christen 19.

353 Karen Andersdatter i Vejle. 20.11.1788, fol.332B, 343B.
Enke efter Anders Fischer. B:
1) Maren Andersdatter, død. Uden ægteskab B: Søren 11
2) Kirsten Andersdatter g.m. Jacob Sørensen, bødker i Vejle
3) Else Andersdatter g.m. Andreas Dam i Rinkenæs i Holsten.

354 Jens Clemensen Møller i Vejle. 31.5.1789, fol.333, 343B, 344.
Enkemand. Skifte efter hustru 17.8.1775. B:
1) Abigael Marie Møller g.m. Hans Busch, kæmner i Vejle
2) Clemen Møller, død. 2B: Anne Cathrine 24, Ernst 23
3) Cecilie Margrethe Møller 16. FM: morbror Mogens Haasum Klein, postmester i Sorø.

355 Helene Marie Langkilde i Vejle. 28.8.1789, fol.334, 343.
E: Joachim With, farver. B: Marie Louise 13, Claus 11. FM: Mads Eskildsen.

356 Visti Nielsen Gyris, toldbetjent i Vejle. 5.3.1790, fol.335B, 342B.
A:
1) bror Jens Mathias Gyris, købmand i udlandet
2) halvbror Jens Nielsen [Lakier eller Ladekær] i Sønderby i Stauning sogn, [skifte Lundenæs og Bøvling Amter 13.6.1786 lbnr.905]. 2B: Mads 7, Niels 6.

357 Magnus Bornemann i Vejle. 17.4.1790, fol.336.
E: Gunde Lauridsdatter. LV: Hans Madsen. A:
1) bror Carl Otte Bornemann, tolder i Sverige
2) bror Anders Bornemann, vintapper i Landskrona
3) bror Peder Bornemann, arkivar ved rådstuen i Landskrona.
Afdøde var fuldmægtig ved pudder- og stivelsesfabrikken i Vejle.

358 Morten Bering i Vejle. 5.5.1790, fol.337, 365, 367B, 368B, 371, 371B, 380B.
E: Magdalene Bang. LV: Mathias Bang, organist. B:
1) Jens Bering i guldsmedelære i Vejle
2) Mathias Bering, købmand i Vejle
3) Hans Henrik Bering 20 i Århus
4) Kirsten Bering 33 i Horsens
5) Mette Magdalene Bering 23 g.m. Jens Ottesen, tømrer i Vejle
6) Anne Cathrine 17.

359 Anne Christensdatter i Vejle. 17.5.1790, fol.339, 341B.
E: Jørgen Nielsen.
Første ægteskab med Laurids Langkær. B:
a Christen Lauridsen Langkær 35, murersvend, død 24.6.1789 i Sankt Hans Hospital
b Johan Lauridsen Langkær 30, murersvend i Ammitsbøl.
Afkald fra disse børns halvbror Jens Pedersen Rand, født i Andkær i Koldinghus amt for arv efter mor Anne Christensdatter.

360 Jens Hansen Post i Vejle. 3.6.1790, fol.340, 357B.
E: Karen Clemensdatter. LV: Søren Carstensen, sadelmager i Vejle.
Af første ægteskab B:
1) Hans Vejle, tømrer i København
2) Anne Marie Jensdatter g.m. Laurids Jepsen i Vejle.
[Andet ægteskab med Margrethe Nielsdatter, skifte 13.5.1783 lbnr.287].

361 Else Nielsdatter i Vejle. 19.6.1790, fol.340B.
E: Johannes Stækker. B: Christian 6. FM: mosters mand Christen Jepsen i Højen.

362 Bertel Pedersen Greve, feldbereder i Vejle. 26.11.790, fol.343B.
E: Mette Marie Nielsdatter. LV: Hans Sole. A: far Peder Pedersen Greve i Middelfart.

363 Peder Jensen Vendelbo i Vejle. 16.2.1791, fol.346B.
E: Bodil Johansdatter. LV: Mathias Vinge. B: Mette Cathrine 19. FM: Christian Pedersen Bager i Vejle, Gregor Giørtz sst.
Af første ægteskab B: Lene gift i Flensborg, Anne Marie g.m. Jørgen Jørgensen i Sankt Jørgens By ved Flensborg.

364 Johan Groth, tolder og postmester i Vejle. 4.5.1791, fol.347, 349, 424, 428.
E: Frederikke Louise Gjesing. LV: Peder Bøgh. B: Jens Frederik 12, Nikolaj Christian 9, Johan Peder 8, Jonas Gjesing 5. FM: Søren Carstensen.

365 Jens Arensberg i Vejle. 12.5.1791, fol.348, 377B.
E: Cecilie Selmer. LV: Søren Carstensen, Niels Sørensen. B: Johan Henrik 12, Niels Hebo 11, Anne Elisabeth 8. FM: Christian Pedersen i Vejle.

366 Marie Jørgensdatter i Vejle. 22.6.1791, fol.351.
E: Søren Nielsen, daglejer. B: Anne Marie 1. FM: morfar Jørgen Christensen.

367 Magdalene Sofie Rasmussen i Vejle. 3.7.1791, fol.352, 354, 355B, 356B, 378B, 385B.
Enke efter regimentskvartermester. B
1) Laurids Rasmussen, vinhandler i København, død. 2B: Rasmus Christian 18, Christiane Sofie 14
2) Rasmus Rasmussen, tolder ved Vesterport i København
3) Else Rasmusdatter g.m. Christian Højer, præst i Skyum og Hørdum i Thy
4) Christiane Eleonora Rasmusdatter g.m. Peder Pedersen til Skjernbrogård
5) Henriette Ulrikke Rasmusdatter på stedet
6) Anne Sofie Rasmusdatter på stedet.
FM: Niels Kraft i Vejle Mølle, [Offer Jørgensen] Bang, præst i Vilstrup præstegård [i Skibet sogn].

368 Maren Jensdatter Schade i Vejle. 4.7.1791, fol.352B.
E: Mads Tørring. B: Jens 28 på stedet, Thomas 26, klejnsmedesvend i København, Mette 25, Anne 16. FM: With, farver.

369 Margrethe [Knudsdatter] Mammen i Vejle. 6.7.1791, fol.353B, 364, 364B.
E: Niels Jensen Refsbæk Mammen. B: Jens 13. FM: Henrik Blichfeld Kesselhahn, inspektør, Hans Henriksen, handskemager.

370 Ellen Christine Lehmeyer i Vejle. 18.8.1791, fol.355B, 367B, 368.
Enke efter Joachim Brockdorff, generalmajor.
Testamente af 16.2.1778. A:
1) søster Charlotte Amalie Lehmeyer g.m. baron Krohne i København.
Desuden nævnes af ikke arveberettigede arvinger:
2) frue de Place
3) bror, præst på Lolland, død. 4B: (Navne angives ikke).

371 Peder Høgsholt, tambur i Vejle. 4.9.1791, fol.356, 364B.
E: Karen Christensdatter. LV: Mads Pedersen, snedker.
Af første ægteskab B: Simon 28, Mette Cathrine 26 i Fredericia, Eva Henriette 24 i Nordborg på Als. FM: Hans Jørgen Hansen, Clemen Olufsen, Mads Pedersen.

372 Mathias Olufsen i Vejle. 17.9.1791, fol.357, 363, 379.
E: Bodil Marie Nielsdatter. LV: Peder Goldbech. B:
1) Oluf Mathiassen 41 i Vejle
2) Henrik Mathiassen 30 i Alling sogn syd for Flensborg
3) Anne Mathiasdatter g.m. Peder Filipsen i Alling sogn
4) Kirsten Mathiasdatter gift i Flensborg
5) Maren Mathiasdatter gift i Flensborg.

373 Anne Mette Lauridsdatter i Vejle. 6.10.1791, fol.357, 358B.
E: Gregers Hansen.
A:
1) søster Inger Lauridsdatter på Mattrup
2) søster Kirsten Lauridsdatter på Grundet
3) bror Christen Lauridsen. FM: Lorents Mathiassen
4) halvsøster Mette Sofie Lauridsdatter
5) halvsøster Karen Lauridsdatter på Tirsbæk
6) halvsøster Anne Sofie Lauridsdatter
7) halvbror Laurids Lauridsen 14. FM: far Laurids Thomsen, grovsmed i Vejle.

374 Niels Ottesen, faktor i Vejle. 21.11.1791, fol.359B.
[E: Karen Friis Rømer].
[Af første ægteskab] B: Juliane Marie.
Desuden nævnes Julianes svoger kaptajn Gjesing.
Afdøde ejede Bjerregård i Åle sogn.

375 Christine Jensdatter i Vejle. 20.1.1792, fol.364B, 380.
Enke efter Anders Roskilde. B: Christiane, Anne Mette 33 g.m. Jens Bonde i Mølby i Holsten, Albert 26, snedker i Holsten, Jens 24 ved Haderslev. FM: Esben Andreasen, smed i Vejle, Jens Poulsen.

376 Karen Nielsdatter i Vejle. 19.2.1792, fol.365, 365B.
E: Jørgen Nielsen, værtshusholder. B: Anne 9 dage, der døde, Kirsten 9 dage. FM: Niels Jensen, skomager i Vejle.

377 Andreas Benjaminsen, klejnsmed i Vejle. 5.5.1792, fol.367, 369, 370, 377, 379.
E: Anne Cathrine Hansdatter. LV: Julius Bernbaum. B: Anne Sofie 14 dage. FM: Laurids Thomsen, smed, morfar Hans Frederiksen i Vinding.

378 Mads Eskildsen Schiøtt i Vejle. 21.7.1792, fol.369B, 394, 398, 443.
[Enkemand efter Anne Dorthe Langkilde, skifte 10.12.1787 lbnr.331]. B: Ellen Marie, Laurids, Anne Margrethe, Karen, Jochum, Christian, Eskild, Anne Dorthe. FM: fars svoger Joachim With, farver i Vejle, Anders Jensen, snedker sst, Søren Eskildsen, købmand i Kerteminde, som beslægtet, mosters mand Søren Bonde, guldsmed i Svendborg.

379 Maren Jensdatter i Vejle. 21.7.1792, fol.370B, 373B.
E: Niels Jensen, skomager. B: Jens, Søren. FM: Jørgen Nielsen, morbrødre Søren Biug, (Byg), Jens Biug (Byg).

380 Anne Clemensdatter i Vejle. 8.8.1792, fol.371, 372.
Enke efter Peder Jensen Dahl, feldbereder, skifte 4.8.1777. B: Else Marie g.m. Simon Lindtner, galanterihandler i Vejle, Jens, Helene, Anne Mette, Karen g.m. Oluf Mandix.

381 Inger Jørgensdatter Langvad i Vejle. 24.8.1792, fol.375, 376B.
E: Hans Thomsen Tørring, skomager. Afkald fra A:
1) bror Anders Jørgensen Langvad i Hjarup
2) søstersøn Peder Lauridsen i Vonsbæk
3) søstersøn Hans Lauridsen i Oure
4) søsterdatter g.m. Herman Andersen i Høkkelbjerg
5) søstersøn Anders Lauridsen i Skadved?
6) søstersøn Niels Lauridsen Gadbjerg i Tapsore
7) brordatter g.m. Peder Nielsen i Styvel.

382 Jens Iversen, skomagersvend i Vejle. 24.8.1792, fol.375.
A:
1) søster Karen Iversdatter. FM: Jens Biug (Byg), skomager
2) bror Anders Iversen i Mørkholt
3) bror Christen Iversen i Vissing præstegård
4) bror Søren Iversen i Børkop
5) søster Anne Iversdatter g.m. Christen Mikkelsen i Børkop.

383 Birthe Nielsdatter i Vejle. 20.10.1792, fol.375B, 380.
E: Gert Nielsen. B: Niels.

384 Maren Pedersdatter i Sommersted, der døde i Vejle. 26.10.1792, fol.376, 380.
B: Laurids Lauridsen, bødker i Vejle, Mads Lauridsen i Egtved sogn.

385 Peder Bro, skomager i Vejle. 20.12.1792, fol.378B, 381, 394B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Søren Ottesen i Vejle. B:
1) Eskild Bro, skoleholder i Bredballe
2) Simon Bro, skomager i København
3) Anne Johanne Pedersdatter g.m. Jacob Hansen, brændevinsbrænder i København.

386 Mette Magdalene Carstensen i Vejle. 14.1.1793, fol.381, 381B, 385.
E: Bertel Ulf. B: Cathrine 5, Inger Marie 9 mdr. FM: morfar [Søren] Carstensen i Vejle.

387 Johan Kraft i Vejle. 8.2.1793, fol.381B, 395B.
B: Christen 30, smed i udlandet, Juliane 32, Anne 28 g.m. en matros i Flensborg. FM: fars søstersøn Hans Christensen, drejer.

388 Afkald i Præstholt i Egtved sogn. 22.12.1793, fol.382.
Afkald fra Jens Lauridsen for arv efter mor.

389 Maren Madsdatter i Vejle. 9.3.1793, fol.382, 384B, 387B.
E: Laurids Madsen.
Første ægteskab med Hans Hass, [skifte 7.7.1783 lbnr.288]. B:
1) søn [Henrik Hansen Hass], død
2) Marie Hansdatter Hass, død. 1B: Christian Felix 12 på Mølgård [i Havbro sogn]. FM: Gregor Giørtz.

390 Jens Hansen Busch i Vejle. 22.3.1793, fol.383B, 386B, 388.
E: Johanne Kirstine Dinesdatter. LV: [Johan] Meden, birkedommer. B: Anne Sofie 17, der ægter Thomas Sabro i Vejle, Anne Marie 9. FM: Bertel Ulf, farbror Hans Busch i Vejle.
Første ægteskab med Anne Sofie Jensdatter Ulf. B: Jens.
Bevilling til uskiftet bo af 2.11.1792, skifte 22.11.1793.

391 Christen Eriksen, bager i Vejle. 17.5.1793, fol.383B, 395.
E: Regina Jacobsdatter. LV: Clemen Olufsen. B: Marie Elisabeth 43, uvist hvor, Jacob 40, Erik Ernst 28, skomagersvend i Middelfart.

392 Maren Christensdatter i Vejle. 3.6.1793, fol.384, 385B.
E: Iver Hansen, avlsmand.
Testamente af 18.5.1787.

393 Birthe Schærup i Vejle. 2.7.1793, fol.385.
B: Maren Jensdatter Schærup 40 g.m. Oluf Hansen i Vejle.

394 Mette Herlev i Vejle. 24.9.1793, fol.387.
Enke efter [Henrik] Bering, [forpagter på Rosenvold].
Bevilling til uskiftet bo af 27.4.1793. B:
1) [Jens] Bering, præst i Kolind
2) [Ellen Marie Henriksdatter Bering] g.m. [Christen] Lanng på Rantzausgave
3) Mette Kirstine Bering

395 Søren Madsen, hyrde og hustru Mette Marie i Vejle. 8.11.1793, fol.387, 421B.
B: Mads 9, Mette Kirstine 8, Maren 5, Johanne 2. FM: Gregor Giørtz, Hans Henrik Grytter.

396 Niels Lauridsen, klejnsmed i Vejle. 14.11.1793, fol.387B, 393B, 397B, 444B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: [Jens Riddermann], præst i Vejle [og Hornstrup]. B: Kirsten 28, Anne Mette 15. FM: Peder Bøgh i Vejle, født værge Anders Jensen, klejnsmed i Vejle.
Af første ægteskab B: Laurids.

397 Anne Sørensdatter i Vejle. 26.11.1793, fol.392B, 415B.
Enke efter Jens Jensen Biug (Byg). B:
1) Jens Jensen Biug (Byg)
2) Maren Jensdatter, [skifte 21.7.1792 lbnr.379], var g.m. Niels Jensen, skomager i Vejle. 2B: Jens 6, Søren 4½.

398 Clemen Olufsen i Vejle. 30.12.1793, fol.395.
E: Anne Christensdatter. LV: Daniel Lorentsen. B: Inger Kirstine 18, Christen 15 i skrædderlære i Horsens, Marie 12.
Af første ægteskab B: Maren 30. FM: Clemen Christensen.

399 Cathrine Mühlenstedt i Vejle. 31.1.1794, fol.395B, 416.
E: Peder Bøgh.
Første ægteskab med [Johan Ejler Tscherning, skifte 1.3.1784 lbnr.317]. B: Ida Elisabeth 23, Hans Christian 18. FM: Steffen Jacob Steffensen, hospitalsforstander i Vejle, født værge Mühlenstedt, apoteker i København.

400 Bertel Andreas Frøbel, købmand i Vejle. 5.4.1794, fol.358B, 401B, 440B, 466, 483, 496, 498, 498B.
A:
1) søster Christiane Frøbel i Christiansfeld, nu i Holland
2) stedfar og stedmor i "Aaden" sogn og by (Arden?).
Til stede afdødes søskendebarns mand Knud Pedersen i Frederiksnåde i Vorbasse sogn.

401 Anne Jensdatter Halling i Vejle. 1.5.1794, fol.401, 442B.
E: Steffen Christensen Krag. A:
1) bror [Hans Jensen Halling, portbetjent i Vejle, begravet Vejle 5.3.1751, g.m. Ellen Jensdatter, begravet Vejle 15.6.1772]. 2B:
a [Karen Halling, skifte 9.2.1789 lbnr.340], var g.m. Christen Tved. Af børn nævnes B:
1 Anne Ingeborg
b [Anne Halling] g.m. [Peder Christiansen] Winther, kapellan i Vejle.
Afdødes datters søn er muligvis i live.

402 Jørgen Nielsen, brændevinsbrænder i Vejle. 12.9.1794, fol.417, 419B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Gregor Giørtz. B: Niels 9 mdr. FM: Thor Mortensen, farbror Anders Nielsen i Ammitsbøl i Ølsted sogn.
Første ægteskab med [Karen Nielsdatter], skifte 19.2.1792 lbnr.376. B: Kirsten 2¾. FM: Niels Jensen, skomager i Vejle, morfar Niels Hansen i Andkær i Gauerslund sogn.

403 Kirsten Pedersdatter i Vejle. 25.9.1794, fol.418B.
E: Søren Sørensen, daglejer. B: Anne Marie 6 uger. FM: Adam Neuhaus, snedker.

404 Mette Magdalene Bering i Vejle. 15.11.1794, fol.420B, 424B.
E: Jens Ottesen, tømrer. B: Magdalene 4, Morten 2. FM: morbror Mathias Bering, købmand.

405 Johan Schurmann, skrædder i Vejle. 18.11.1794, fol.421B, 423.
B:
1) Johannes Vilhelm Schurmann, maler i København
2) Anders Krag Schurmann, musikantsvend i Kina.
FM: fætter Eskild Bro, skoleholder i Bredballe.
Afdøde havde ophold i Vejle Hospital uden fast bopæl.

406 Anne Cathrine Litzensdatter i Vejle.11.12.1794, fol.421B, 422B, 444B.
E: Johan Christoffer Beeg, politibetjent, der også døde.
Arvinger kendes ikke.

407 Christian Rohde i Vejle.30.12.1794, fol.422, 464B.
E: Enken er i Holsten, men uvist hvor. B: Jacob i Holsten, Christian sst, Ingeborg gift i Slesvig, Bodil, Trine g.m. Adam Hessel i Flensborg, en datter, hvis navn ikke kendes.
Til stede var afdødes kones søster Anne Regina Ernst, enke efter Christen [Eriksen], bager, [skifte 17.5.1793 lbnr.391].

408 Anders Bagger, prokurator i Vejle. 14.3.1795, fol.423B, 426, 428B, 441B, 442, 480B, 481B, 640B.
[Enkemand efter Bodil Andersdatter Vonge, skifte Koldinghus 27.8.1783 lbnr.1068]. B:
1) Margrethe Sofie Svanefjord Bagger i Vejle, enke
2) Andreas Nikolaj Bagger, prokurator og forvalter på Bygholm
3) Steffen Albert Bagger, examinatus juris i København.

409 Thomas Rose, daglejer i Vejle. 16.3.1795, fol.423B, 427B, 463B.
Enkemand efter [Inger Sørensdatter, skifte 19.3.1784 lbnr.311]. B: Niels 34 ved jægerkorpset i Helsingør, Søren 30, måske død, Peder Henrik 28 i Vejle, Cathrine Marie g.m. Johan Pedersen i Langhorn i Holsten.

410 Karen Christiansdatter i Vejle. 8.4.1795, fol.425, 428.
E: Søren Olufsen, avlsmand. B: Anne Mette 5, Christian 5 uger. FM: mors søskendebarn Hans Christensen, drejer i Vejle.

411 Anton Richter i Horsens, der døde i Vejle. 9.4.1795, fol.426.
A:
1) bror Christian Richter i Horsens
2) bror Hans Christoffer Richter i Horsens
samt 4 søstre og en død søsters datter, alle i Bøhmen.

412 Oluf Frederiksen, afskediget rytter i Vejle. 23.4.1795, fol.429B, 484.
E: Cathrine Margrethe Rasmusdatter. LV: Jonas Mathiassen.
Af første ægteskab B: Frederik Vilhelm Kolding. Sidst hørt fra for en snes år siden, hvor han var i svensk krigstjeneste og havde en søn Andreas.

413 Mathias [Nielsen] Vinge, guldsmed og herbergsvært i Vejle. 2.3.1795, fol.430.
E: Marie [Christoffersdatter] Nielsen. LV: Jens Riddermann Schiøtt, præst i [Vejle og Hornstrup]. B: Niels 18, Christoffer 17, Jørgen 16, Cathrine Margrethe 14. FM: Peder Johan Fønss til Pedersholm [i Vejle] som beslægtet, Søren Langballe, købmand i Vejle.
(Bevilling til uskiftet bo af 10.10.1794 fol.424).

414 Engelbrecht [Endersen] Ring, skrædder i Vejle. 3.6.1795, fol.435, 462B.
E: Karen Jensdatter. LV: [Anders Roesteen] Lindved, prokurator. B:
1) Ender Engelbrechtsen Ring 23 siden sidste 3. marts
2) Jens Engelbrechtsen Ring 19 siden sidste 29. marts
3) Anne Marie Engelbrechtsdatter 4 til næste 14.juli.
FM: farbrødre Ring, tømrer i Kolding, Sigvart Endersen Ring, murer i Herslev, Daniel Lorentsen, Præstmark, urmager.

415 Martha Møller i Vejle. 2.6.1795, fol.435B, 452B, 458B, 460B, 465B, 467B.
E: Johan Peder Rothaus, kobbersmed. B:
1) Johan Peder Gerhardt Rothaus 29 i København
2) Marie Christine Rothaus g.m. Johan Verner Winther i Fredericia
3) Christence Anne Lisbeth Rothaus g.m. Jørgen Fevejle, forpagter på Dronninggård [formentlig i Dronninglund sogn]
4) Christiane Rothaus g.m. Steffen Nielsen, smed i Vejle.

416 Søren Carstensen, sadelmager. 2.5.1796, fol.436B, 450.
E: Anne Hjelm.
Testamente af 11.2.1794.
Af tidligere ægteskab B: Mette Magdalene Sørensdatter Carstensen, [skifte 14.1.1793 lbnr.386], var g.m. Bertel Ulf, tømrer i Vejle. 2B: Cathrine 8, Inger Marie 4.

417 Else Pedersdatter i Vejle. 20.8.1795, fol.437B.
E: Laurids Nielsen, væver. A: søster Anne Lisbeth Pedersdatter Falkenberg. LV: [Steffen Jacob] Steffensen, forstander.

418 Thomas Ørum, skovfoged i Lykkeslund. 24.10.1795, fol.438B, 444, 449.
E: Maren Christensdatter. LV: Hans Busch i Vejle. B: Niels Christian12, Søren Carstensen 5. FM: Bertel Ulf, brandinspektør i Vejle.
Første ægteskab med Maren Lauridsdatter, [skifte 10.6.1782 lbnr.278]. B:
1) Margrethe Thomasdatter 29 g.m. Anders Starup, skoleholder i Havbro skole
2) Hans Thomsen Ørum.

419 Anne Marie Jensdatter i Vejle. 7.4.1795, fol.441, 441B, 466.
E: Jens Poulsen ved søn Niels Jensen, skomager i Vejle.
B: Karen g.m. Niels Hansen Torst, spækhøker i København.

420 Peder Nissen Lindskov, tobaksspinder i Vejle. 16.4.1795, fol.441, 445.
E: Karen. LV: Rasmus Andersen, snedker. B: Mette Cathrine 26 i København, Laurids 25 i Holsten, Maren 24 i København.

421 Johan Peder Portsohn, slagter i Vejle. 11.1.1796, fol.445B.
E: Birgitte Damgaard. LV: [Jens Riddermann] Schiøtt, præst i [Vejle og Hornstrup]. B: Marie Beate 1. FM: Hans Busch i Vejle.

422 Else Cathrine, den gamle jordemoder i Vejle. 20.1.1796, fol.446B, 464.
Fattigkassen betalte kisten. Af arvinger nævnes kun A: Morten August i Vejle.

423 Frederik Bertelsen i Vejle. 8.12.1795, fol.447.
E: Mette Simonsdatter. LV: [Jens Riddermann] Schiøtt, præst i [Vejle og Hornstrup]. B: Karen 17, Kirsten 15, Simon 9, Rebekka 4, Anders 1. FM: født værge Peder Christensen i Hornstrup.

424 Søren Sørensen, bødker i Vejle. 6.6.1796, fol.453B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Hansen i Vejle. B. Søren 10, Anne Dorthe 7. FM: morfar Peder Jensen, skovfoged i Graverhuset i Hover sogn.

425 Lambert Jacobsen, skomager i Vejle. 16.6.1796, fol.454B, 456B, 470B, 474, 482B, 495B, 509B, 517, 522B, 527B, 537B.
E: Ingeborg Thygesdatter, der også døde.
Hans A:
1) bror Christen Jacobsen, død. 2B:
a Jacob Christensen i Altern Thupin i Preussen
b Inger Cathrine Christensdatter, tjenestepige
2) søster Mette Kirstine Jacobsdatter Gismer, død. 4B:
a Marie Kirstine Gismer
b Barbara Cathrine Gismer
c Bolette Marie Gismer
d Johan Michael Gismer 12 i København.
Hendes A:
1) bror Didrik Thygesen, bagersvend i Kolding.

475 Niels Sørensen i Vejle. 6.7.1796, fol.455B, 460B.
E: Else Nielsdatter. LV: [Jens Riddermann] Schiøtt, præst i [Vejle og Hornstrup]. B: Søren 6. FM: Niels Terkildsen.

476 Louise Møller i Vejle. 20.10.1796, fol.459.
E: Hans Hansen Sole, vognmand. B: Henrik 17, Hans 11, Karen Marie 9, Abelone 7, Thomas 5. FM: Jørgen Nielsen i Højdal, skovfoged på Williamsborg.

477 Anders Nielsen, bager i Vejle. 27.12.1796, fol.461.
E: Karen Nielsdatter. LV: [Jens Riddermann] Schiøtt, præst i [Vejle og Hornstrup]. B: Hans, Christian 22, Marie 31, Elisabeth g.m. Joen Knudsen i Vejle, Cathrine 18, Anne Cathrine 14.

478 Anders Christensen i Vejle. 16.2.1797, fol.464B, 505B.
A:
1) søster Anne Christensdatter g.m. Jørgen Christensen i Vejle
2) søster Anne Christensdatter, enke efter Clemen Olufsen, pottemager, [skifte 30.12.1793 lbnr.398]. LV: Søren Olufsen
3) søster i København, død, var g.m. Terman, barber. B: uvist om børn
4) halvbror Hans Christensen, drejer i Vejle
5) halvsøster Anne Marie Christensdatter
6) halvsøster Gertrud Christensdatter.

479 Frederik Christian Fjeldstad, en rejsende guldsmedesvend, der døde i Vejle. 14.5.1797, fol.467, 483B.
Arvinger kendes ikke.

480 Jens Rasmussen Degn, svinepranger i Øster Alling på Gammel Estrup gods, der døde i Vejle. 17.5.1797, fol.467B, 468B, 481B.
Til stede var afdødes søn Andreas Jensen Degn i Øster Alling.

481 Dorthe Cathrine Meyer i Vejle. 20.5.1797, fol.468B, 468B.
E: Niels Hjelm, bager. Bevilling til uskiftet bo.

482 Karen Nagelsmed i Vejle. 6.6.1797, fol.469, 537.
Afdøde nød almisse af byens fattigkasse.

483 Anne i Vejle. 6.6.1797, fol.469B, 537.
Enke efter Tørring. Arvinger angives ikke. Afdøde var fattiglem.

484 Kirsten Jensdatter i Vejle. 28.6.1797, fol.471B, 484, 495.
E: Peder Jørgensen [Underup]. B: Anne Cathrine 6, Marie Charlotte 4, Anne Ingeborg 3 mdr, der døde. FM: farbror Rasmus Jensen Gertsen i Tyrsted ved Horsens.
Første ægteskab med [Peder Jonasen]. B: Maren 17, Karen 11. FM: Poul Eriksen i Vejle, farbrødre Jonas Pedersen ved Ødsted kirke, Jørgen Pedersen sst.

485 Mette Andreasdatter i Vejle. 19.7.1797, fol.472.
E: Hans Pedersen, murer. B: Peder 5, Mathias, nyfødt, der døde. FM: fars svoger Johannes Madsen i Vejle. Desuden nævnes afdødes mor Maren Jensdatter.

486 Laurids Jensen Ulf i Vejle. 11.11.1797, fol.482B, 487.
E: Maren Nielsdatter, født i Kølholt i Skibet sogn. Testamente af 8.8.1785.
A:
1) bror Niels Jensen i Vinding Fiskerhuse
2) bror Markus Jensen i Vinding, død. 5B:
a Niels Markussen 31 i Vinding
b Jens Markussen 29 i Vinding
c Hans Henrik Markussen 21
d Mette Markusdatter g.m. Hans Tørring, skomager i Vejle
e Maren Markusdatter 24
3) søster Maren Jensdatter, enke efter Søren Hansen i Jelling ved søn Jens Sørensen Høll
4) søster Johanne Jensdatter 66 i Vinding
5) søster Karen Jensdatter, enke efter Ulrik Mortensen. LV: Hans Christensen, drejer i Vejle.
Afdøde var født i Vinding.

487 Vurdering ved skilsmisse i Vejle. 16.1.1798, fol.485B, 489.
Vurdering for Anders Hansen, fisker og hustru Birthe Kirstine Henriksdatter Them i Vejle. Bevilling til skilsmisse af 15.12.1797. LV: brødre Hans Henrik Them, handskemager i Vejle, Søren Henriksen Them i Vejle.

488 Jens Pedersen Bager, vognmand og avlsmand i Vejle. 26.2.1798, fol.489B, 503, 506.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Johannes Nielsen, slagter. B: Anne 7, Karen 6, Else 4. FM: farbrødre Christian Pedersen Bager, Hans Pedersen Bager.

489 Johanne Pedersdatter i Vejle. 13.3.1798, fol.491, 512, 520B.
E: Peder Christensen, rebslager. B:
1) Anne Kirstine g.m. Jens Hvidtfeldt i Vejle
2) Gertrud 25 i København
3) Kirsten g.m. Niels Simonsen Kirk, rebslager i Holbæk
4) Pederine Cathrine 20 i København
5) Karen 14.

490 Maren Nielsdatter i Vejle. 14.3.1798, fol.492, 499B.
Enke efter Laurids Jensen Ulf, [skifte 11.11.1797 lbnr.486]. Testamente af 28.12.1797. A:
1) søster Johanne Nielsdatter, enke efter Jens Jacobsen i Jelling
2) søster Maren Nielsdatter g.m. Jens Pedersen i Nørre Vilstrup
3) søster Anne Nielsdatter g.m. Nikolaj Jepsen i Nørre Vilstrup
4) søster Karen Nielsdatter g.m. Niels Madsen i Nørre Vilstrup
5) søster Mette Nielsdatter g.m. Nikolaj Sørensen i Nørre Vilstrup
6) søster Dorthe Nielsdatter g.m. Søren Hansen i Vinding, begge døde. 4B: Niels, Johanne, Maren, Sofie.

491 Christen Tved i Vejle. 4.5.1798, fol.494B, 506.
[Enkemand efter Karen Halling, skifte 9.2.1789 lbnr.340]. B:
1) Ellen Tved g.m. Christen Sørensen på stedet
2) Hans Tved, fuldmægtig hos stiftamtmand Hansen i Bergen
3) Anne Ingeborg Tved i Bergen.

492 Nis Krog i Vejle. 21.7.1798, fol.497B.
Arvinger angives ikke.

493 Niels Pedersen Bark i Vejle. 31.8.1798, fol.502.
E: Johanne Marie Kamp. LV: [Jacob] Steffensen, hospitalsforstander i Vejle. B: Cathrine 17, Jens Christian 9. FM: Frands Bernbaum.

494 Maren Jensdatter i Vejle. 26.11.1798, fol.504, 505.
E: Jens Jepsen. B: Jeppe 21, Maren 19, Jens 16. FM: Peder Ottesen i Vejle, morbror Oluf Jensen på Ørum Mark.

495 Maren Nielsdatter i Vejle. 26.11.1798, fol.504B, 514B, 545B.
E: Jeppe Lauridsen. B: Laurids 10. FM: [Peder] Bøgh, købmand i Vejle.
Første ægteskab med [Jens Byrge, skifte 29.7.1779 lbnr.263]. B: Jørgen 24.

496 Karen Marie Gjelstrup i Vejle. 30.4.1799, fol.507B.
E: Thomas Tørring, klejnsmed. B: Rasmus 4, Mads 2. FM: Morten August, skomager, Daniel Lorentsen, skrædder.

497 [Johannes] Erlandsen, betjent i Vejle. 2.7.1799, fol.508, 512, 530B.
E: [Margrethe Petersen]. B: Guldbrand [Johansen] 6, Regina [Johansdatter] 4. FM: Christoffer Almer.

498 Peder Nissenborg, betjent i Vejle. 9.7.1799, fol.509.
E: Karen Terkildsdatter. LV: Peder Ottesen. B: Terkild 26 i Uhre, Sidsel 22, Frederik 18, Dorthe 17, Lene 14. FM: Jens Pedersen, bøssemager.

499 Inger Dahl i Vejle. 1.8.1799, fol.511B, 537B.
Arvinger angives ikke.

500 Zacharias Møller, skovfoged på Grundet, der døde i Vejle. 13.8.1799, fol.513, 523, 526B, 528B, 535, 550, 553B.
B:
1) Christiane Møller g.m. Jes Anchersen, bendrejer på stedet
2) Iver Møller
3) Knud Møller 15.
FM: Peder Bøgh, købmand i Vejle.

501 Skilsmisse i Vejle. 19.8.1799, fol.514B, 533, 536B.
Bevilling til skilsmisse for Laurids Mathiassen, skoleholder i Vejle, og hustru Cathrine Marie Bützow.

502 Simon Lindtner i Vejle. 14.11.1799, fol.523, 545.
E: Else Marie Pedersdatter Dahl. LV: Søren Ottesen i Vejle. B: Anne 16, Christoffer 13, Peder 9. FM: født værge Oluf Mandix, snedker i Vejle, morbror Jens Pedersen Dahl i Vejle.

503 Albert Filip Fugl, der døde 1784, [prokurator] i Vejle. 3.5.1799, fol.525.
E: Anne Cathrine Hedvig Winther. LV: [Jacob] Steffensen, hospitalsforstander i Vejle. B:
1) Laurentia Christiane Fugl 24
2) Karen Gude Fugl 23
3) Frederikke Christine Fugl 22
4) Albertine Cathrine Fugl 20
5) Laurids Winther Fugl 18.
FM: farbror Christian Gydesen Fugl til Margrethelund i Vejle amt.

504 Kirsten Eriksdatter i Vejle. 8.7.1800, fol.529, 536.
Enke efter Johan Jochumsen, fisker, [skifte 17.4.1784 lbnr.306]. A:
1) bror Jørgen Eriksen, død. 1B:
a Sofie Jørgensdatter g.m. Thomas Pedersen på Daugård Mark
2) bror Poul Eriksen, død. 1B:
a Sofie Poulsdatter, død, var g.m. Morten Jørgensen i Stouby. 1B: Anne Rasmusdatter 16
3) søster Maren Eriksdatter, død. 3B:
a Erik Pedersen
b Sofie Pedersdatter g.m. Jens Rasmussen i Bredballe fiskerhuse
c Anne Pedersdatter g.m. Jens Hansen i Bredballe fiskerhuse.

505 Sidsel Nielsdatter i Vejle. 5.8.1800, fol.531.
E: Thor Mortensen Dahl, hjulmand. B: Morten 11. FM: mors [halv]bror Niels Jepsen i Horsted.

506 Warniche, musikant i Vejle. 18.9.1800, fol.534.
Arvinger kendes ikke.

507 Laurids Thomsen, smed i Vejle. 13.2.1801, fol.540, 543.
E: Mette Simonsdatter. LV: Peder Bøgh, købmand. B: Martha 10, Lotte 7, Maren 3, Mette Kirstine 1.
Første ægteskab med [Dorthe Jørgensdatter, skifte 20.1.1790 lbnr.352]. B: Karen g.m. [Ingvard Nielsen] Schmidt, købmand i Vejle, Mette Sofie 25 i Odense, Anne Sofie 23 i København, Laurids i København. FM: svoger Anders Søgaard i Vejle.

508 Johanne Marie Hofmann i Vejle. 19.2.1801, fol.542, 549B.
E: Hans Ørum.
Af første ægteskab B:
1) Regine Marie Nietzsche g.m. Hans Pedersen, murer i Vejle
2) Marie Dorthine Nikoline Nietzsche 14.(Kaldes også Marie Dorthine Michaeline Nietzsche).

509 Knud Madsen i Vejle. 12.3.1801, fol.543, 551B.
A:
1) søster Anne Mette Madsdatter 23
2) halvsøster Birthe Cathrine Christensdatter 15.
FM: afdødes stedfar Christen Jepsen i Engum, afdødes morbror Niels Terkildsen.

510 Jens Pedersen Jelling i Vejle. 7.9.1801, fol.546B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Thomas Sabro, tømrer i Vejle, Nikolaj Wolf. B: Peder 6. FM: Gregers Mikkelsen i Vejle, farbror Peder Christian Pedersen.

511 Maren Smeds, almisselem i Vejle. 2.11.1801, fol.548, 552.
Arvinger angives ikke.

512 Hans Thomsen Tørring i Vejle. 26.11.1801, fol.548B, 550B.
E: Mette Markusdatter. LV: [Jens Riddermann] Schiøtt, præst i Vejle. B: Inger Kirstine 7, Mette Magdalene 4. FM: farbror Mads Thomsen Tørring, rokkedrejer i Vejle.

513 Søren Christensen, brændevinskarl i Vejle. 24.12.1801, fol.551, 554B.
A:
1) bror Jens Christensen 26 i Vildbjerg præstegård i Hammerum herred
2) bror Christen Christensen, soldat i Rendsborg
3) bror Laurids Christensen, soldat i Rendsborg
4) søster Dorthe Christensdatter i København, som de ikke har hørt fra i 20 år.

514 Johan Altona, skræddersvend i Vejle. 26.6.1802, fol.555B, 567B.
Arvinger kendes ikke. Brev fra Thomas Christensen, skrædder i Haderslev.

515 [Johan Jacob] Birkholtz, landeværnskaptajn i Vejle. 1.7.1802, fol.556, 559.
E: Sara [Laurentin]. LV: [Jens Riddermann] Schiøtt, præst i Vejle. B: Christian Nikolaj 29, Louise Marie 28, Anne Marie g.m. [Bendix] Claudi i Lemvig, birkedommer [i Rysensten birk], Anne Cathrine 24. FM: Niels Kraft i Vejle, Hans Busch.

516 Vurdering af fallitbo i Vejle. 6.7.1802, fol.557, 558B, 572, 582B.
Vurdering af fallitbo hos Holst, købmand.

517 Søren Lauridsen, smedesvend fra Horsens, der døde i Vejle. 12.7.1802, fol.558, 568B.
Arvinger kendes ikke.

518 Bodil Vægters, almisselem i Vejle. 6.8.1802, fol.558B, 568.
Arvinger angives ikke.

519 Johan Peder Hjelm, bager i Vejle. 20.9.1802, fol.559B, 569.
E: Kirstine Nielsdatter. LV: far Niels Hansen i Fredericia. B: Johan Peder, nyfødt, der døde. FM: farfar Niels Hjelm.

520 Andreas Jepsen i Vejle. 4.10.1802, fol.560B.
E: Maren Jensdatter. LV: [Jørgen Christian] Meyer, snedker. Arvinger angives ikke. Enken har mistet sin forstand. (Sml. lbnr.528).

521 Maren Christensdatter i Søndre Skovfogedhus i Vejle. 27.10.1802, fol.563.
E: Hans Nielsen, skovfoged.
Første ægteskab med [Thomas Ørum, skifte 24.10.1795 lbnr.418]. B: Niels Christian 19, Søren 12. FM: [Søren] Smidstrup, sadelmager i Vejle, Esben Andersen, smed sst.

522 Søren Jensen, slagter i Vejle. 15.1.1803, fol.565B.
E: Johanne Hansdatter. LV: Niels Hansen i Vejle. B: Maren 3. FM: morbror Jens Hansen i Vejle.

523 Thomas Christensen, vægter i Vejle. 4.2.1803, fol.566B.
E: Maren Andersdatter. LV: Søren Olufsen i Vejle. B: Christen 22, Anders 21, Hans 17, Anne 12, Søren 6, Mette Marie 2. FM: Jacob Grytter, sadelmager i Vejle.

524 [Karen Friis Rømer] i Vejle. 30.7.1803, fol.569B, 574, 579B.
Enke efter Niels Ottesen, [skifte 21.11.1791 lbnr.374].
Første ægteskab med [Ditlev Bull, skifte Lundenæs og Bøvling amter 18.9.1783 lbnr.834]. B:
1) Niels Otte Bull, købmand i Tønsberg i Norge
2) Abelone [Marie] Bull 29
3) Hans Bull, løjtnant i Holsten.

525 Dømt umyndig. 1.10.1803, fol.578, 594, 602B.
Anders Hansen Fisker dømt umyndig på grund af "svag forstand". FM: svogre Peder Rose, Søren Henriksen, skomager. (Sml. lbnr.487).

526 Jørgen Balle, hattemagersvend i Vejle. 1.11.1803, fol.580, 593B.
Arvinger kendes ikke. Afdøde skal have været gift i Viborg.

527 Niels Knudsen, købmand i Vejle. 12.9.1803, fol.580B.
E: Christine Bering. LV: [Jens Riddermann] Schiøtt, præst i Vejle. B: Morten Bering Knudsen 10, Knud Knudsen 7. FM: farbror Henrik Nielsen i Strårup, fasters mand Niels Jørgensen i Klakring.
Bevilling til uskiftet bo af 7.5.1802.

528 Maren Jensdatter i Vejle. 11.5.1804, fol.588B, 593B, 598B, 602, 602B, 642.
Enke efter Andreas Jepsen, [skifte 4.10.1802 lbnr.520]. B:
1) Mette Andreasdatter, [skifte 19.7.1797 lbnr.485], var g.m. Hans Pedersen Bager, murer i Vejle. 1B: Peder
2) Anne Cathrine Andreasdatter g.m. Frederik Pedersen Krag.

529 Jacob Hassing i Vejle. 31.5.1804, fol.592, 606B, 630.
E: Madam Hassing. LV: Anders Andersen i Vejle. B: Jacobine Caroline 11, Christine Charlotte 9. FM: [Niels] Hjelm, bager.
Afdøde døde 1797.

530 Joen Knudsen i Vejle. 28.7.1804, fol.595.
E: Elisabeth Andersdatter. LV: Peder Ottesen i Vejle. B: Anders 8, Karen Marie 4, Anne 1½. FM: Hans Adam Neuhaus, snedker.

531 Madam Mussmann i Vejle. 8.9.1804, fol.596, 604, 639B.
B: Marie Sofie Mussmann, der ægter Didrik Poul Riisbrich på Ladegård [dvs. Engelsholm Ladegård i Nørup sogn].

532 Karen [Severine] Henriksen, ugift i Vejle. 17.9.1804, fol.596B, 600, 643B, 713B.
A:
1) mor Anne, enke efter Henriksen på Borsholm? LV: Wedelsparre på Borsholm?
2) søster Hanne Henriksen i København
3) bror Oluf Henriksen, skriverkarl i Carlsberg grevskab i Norge.

533 Sofie Hedvig Hadeler i Vejle. 24.9.1804, fol.597, 604B, 630.
E: Søren Nielsen, skrædder. B:
1) Anne Elisabeth Nielsen g.m. Frederik Mehl skibstømrer i København
2) Carl Gustav Nielsen 26
3) Henning Nielsen 25
4) Ursula Marie Nielsen 20
5) Ender Andreas Nielsen 16.
FM: Hadeler i København, Søren Ottesen i Vejle, Schmidt, skrædder i Vejle.

534 Marianne Thorbull, ugift tjenestepige i Vejle. 15.10.1804, fol.600, 605, 607B, 623, 632.
A:
0) far Søren [Graversen] Thorbull, præst i Nykøbing Mors, død
1) bror Gravers Mathias Thorbull, præst i Kobberup og Feldingbjerg
2) søster Anne Klejtrup Thorbull i Vejle, enke efter Poul [Nielsen] Fogh, præst [i Flade og Dråby]
3) Christiane Caroline Thorbull i Jungetgård i Salling

535 Johan Christoffer Witzleben, toldbetjent i Vejle. 20.10.1804, fol.601, 601B, 604.
E: Anne Sofie [Schall]. LV: Christian Glassow, toldbetjent. B: Frederikke Marie 4, Cathrine Kirstine 1. FM: Peder Slot.

536 Søren Olufsen i Vejle. 29.10.1804, fol.601B, 608.
E: Anne Kirstine Jepsdatter. LV: svoger Thor Mortensen, Niels Kraft i Vejle.
Første ægteskab med [Karen Christiansdatter, skifte 8.4.1795 lbnr.410]. B: Anne Mette 15, Christian 10. FM: Christen Andersen Bager i Vejle, Jens Jensen Møller i Soleskov.

537 Marie Rasmusdatter, almisselem i Vejle. 23.11.1804, fol.607, 608, 636, 658B.
Arvinger angives ikke.

538 Gregor Giørtz, eligeret borger i Vejle. 10.12.1804, fol.609B, 614, 630.
E: Else Marie Jensdatter. LV: Niels Kraft, landvæsenskommissær, Johannes Nielsen, skipper i Vejle. B: Abelone 12, Bodil 7, Marie 4. FM: farbror [Balthazar] Giørtz, præst i Nustrup ved Haderslev, Jens Ottesen, tømrer i Vejle.
[Første ægteskab med Abelone Hansdatter, skifte 23.6.1789 lbnr.342].

539 Cecilie Winther i Vejle. 19.12.1804, fol.611B, 616, 618, 645B, 650B.
Enke efter Søren Linnemann, [skifte 9.9.1777 lbnr.260]. B:
5) Karen Linnemann i Stenderup præstegård
6) Helene Sofie Frank Linnemann
7) Johan Linnemann, kommissionær i København.
Af første ægteskab B:
1) Christian Suhr, død. 2B: Henrik 20, Christian 13
2) Cecilie Suhr g.m. Peder Hansen på Lerbæk Mark
3) Mette Cathrine Suhr
4) Christiane Suhr.
FM: Christen Sørensen, parykmager.

540 Christian Nikolaj Lemmel Herslev, tegnemester i Vejle. 20.12.1804, fol.612B, 670B, 673B, 688, 734, 734B, 735.
E: Anne Petronelle [Udsgaard], der bor i Assens på Fyn. B:
1) Anne Elisabeth Herslev g.m. Poul Riis, sejlmager og købmand i Bergen i Norge
2) Andreas Udsgaard Hersleb 30 i Skien i Norge
3) Sara Margrethe Herslev 36.
FM: Smidstrup, sadelmager i Vejle.
[Registrering i Assens 10.4.1805 lbnr.910].

541 Hans Ludvigsen, tjenestekarl i Vejle. 8.1.1805, fol.613B, 614B, 616B, 641B.
A:
1) mor Elisabeth Kilmont g.m. Peder Schack Norge
2) Frands Ludvigsen 24 i København
2) Jacob Ludvigsen 19 i Fredericia
3) Cathrine Ludvigsen 16 i Fredericia
4) Abraham Ludvigsen 14 i Fredericia.
FM: Hans Adam Neuhaus, sadelmager i Vejle, Jacob Faber i Vejle.

542 Hans Rasmussen, rebslager i Vejle. 18.2.1805, fol.617B, 642B, 693, 694, 738B.
E: Marie Pedersdatter. LV: Jens Sørensen i Vejle Mølle. B: Karen Sofie, Maren g.m. Frederik Vilhelm Bader. FM: Sabro, tømrer i Vejle.

543 Karen Terkildsdatter i Vejle. 20.2.1805, fol.620B, 626B.
E: Jens Jepsen. B:
1) Terkild Jensen 27 i Uhre
2) Sidsel Jensdatter 26 i Vinding
3) Frederik Jensen 24 i Vejle Hospital
4) Dorthe Jensdatter 23 i Vejle. FM: Jens Nielsen.
5) Lene Jensdatter g.m. Laurids Andersen, officer i Fredericia.

544 Søren Sørensen, skipper i Vejle.21.2.1805, fol.621, 624, 625B, 628, 634, 640, 640B.
E: Maren Sørensdatter, der også døde. B:
1) Jens Sørensen, ejer af Vejle Mølle
2) Anne Cathrine Sørensdatter g.m. Niels Elbæk.
Afdøde døde "for nogle år siden".

545 Anne Kirstine Jepsdatter i Vejle. 1.3.1805, fol.622B, 628B.
Enke efter Søren Olufsen, [skifte 29.10.1804 lbnr.536].
Testamente af 26.12.1804.
A:
1) far Jeppe Pedersen i Horsted i Højen sogn
2) bror Niels Jepsen i Horsted
2) søster Johanne Jepsdatter g.m. Thor Mortensen og stedsøn Morten Thorsen
3) halvsøster Sidsel Nielsdatter
4) stedsøn Christian Sørensen
5) steddatter Anne Sørensdatter.

546 Lauge Nielsen i Vejle. 18.3.1805, fol.624B.
E: Martha Benjamin. LV: Smidstrup, sadelmager.
B: Niels 11. FM: farbror Jeppe Nielsen.

547 Vurdering af fallitbo i Vejle. 24.3.1805, fol.627B, 633.
Vurdering af fallitbo hos Hans Christian Nyborg, examinatus juris i Vejle.
Desuden nævnes hans bror Henrik Christiansen på Bragernes.

548 [Nikolaj Frederik] Michaelsen, [pensioneret] kaptajn i Vejle. 27.4.1805, fol.631, 636, 639B, 646, 650, 652, 654, 659, 660B, 713B, 715.
B:
1) Christiane Elisabeth [Michaelsen] g.m. [Bolle] Mørk, toldforvalter i Sæby.
2) Gustava Henriette Michaelsen, enke efter [Johan Gotfred] Køje, kammerråd i Stege. 3B:
a Frederik Valentin Peder Gotfred Køje 24, født 12.6.1781
b Elisabeth Amalie Køje 17, født 21.8.1788
c Anton Gustav Køje 10, født 13.7.1795 i et institut i København.

549 Margrethe Helene Sofie Egtved i Vejle. 13.5.1805, fol.634, 659, 719.
Enke efter Sørensen. Afkald fra A:
1) Marie Sofie Sørensen der ægter Frederik Løscher, blikkenslager i Vejle
2) Søren Egtved fuldmægtig i Vejle.

550 Eleonora Kop, almisselem i Vejle. 26.6.1805, fol.642, 644B.
E: Johan Kop. Arvinger angives ikke.

551 Maren Nikolajs, almisselem i Vejle. 26.6.1805, fol.642, 644B.
Arvinger angives ikke. (549 og 550 er ført i samme skifte).

552 Cathrine Andersdatter Bagger i Vejle. 24.7.1805, fol.642B.
A:
1) mor Karen Nielsdatter, enke efter Anders Nielsen Bagger, [skifte 27.12.1796 lbnr.477]
2) bror Hans Andersen Bagger
3) bror Christian Andersen Bagger
4) søster Elisabeth Andersdatter, enke efter Joen Knudsen, [skifte 28.7.1804 lbnr.530]
5) søster Marie Andersdatter g.m. Søren Thomsen i Fredericia
6) søster Anne Andersdatter i København
6) halvsøster Kirsten g.m. Henrik Jørgensen i Kolding.

553 Jørgen Mikkelsen, rytter i Vejle. 8.8.1805, fol.643B, 646B, 650.
E: Marie Kirstine Pedersdatter. LV: Henrik Notfram i Vejle. B: Karen Marie 7, Christiane 6.
Af første ægteskab B: Jørgen 30 i Århus, Mikkel 20 i Horsens, Søren 18 sst, Helene 17 i Haderslev.

554 [Niels] Høstmark, hospitalsforstander og landeværnskaptajn i Vejle. 9.9.1805, fol.644B, 647, 664, 667, 691B, 695, 696, 728, 733, 745, 746, 747.
E: Kirsten [Frich] Høhne. LV: morbror Niels Frich på Kjeldkær [i Bredsten sogn]. B: Christian 2, Birgitte Amalie 1. FM: fasters mand Hans Markussen Ammitsbøl i Vejle.
Af første ægteskab B: Jens Carl 11.

555 Mette Jensdatter i Vejle. 3.10.1805, fol.646B, 651B.
A: Maren Jensdatter g.m. Jens Engelbrecht Ring, rebslager i Randers.

556 Simon Frederiksen i Vejle. 22.10.1805, fol.651, 652B.
A:
1) mor Mette Simonsdatter g.m. Jørgen Nielsen Rand, vognmand
2) søster Karen Frederiksdatter g.m. Christen Pedersen, avlsmand i Fredericia
3) søster Kirsten Frederiksdatter i Fredericia
4) søster Rebekka Frederiksdatter 14
5) bror Anders Frederiksen
6) halvsøster Dorthe Jørgensdatter 8.
FM: Peder Christensen i Hornstrup, Esper Andersen, grovsmed i Vejle.
Arv efter afdødes far [Frederik Bertelsen], skifte 8.12.1795 lbnr.423.

557 Peder Goldbech i Vejle. 20.11.1805, fol.651B.
E: Anne Sofie Thomasdatter. LV: Peder Slot. B: Hans, Thomas 20, i rebslagerlære i Randers, Mette Sofie. FM: Christen Sørensen, parykmager.

558 Anne Margrethe Møller i Vejle. 9.12.1805, fol.654, 656B 659, 661B, 696B, 700, 703, 719B, 720, 721B 725B.
Enke efter Johan Frederik Stein, regimentsfeltskær i Pinneberg i Holsten.
Testamente af 27.9.1788 og af 9.12.1805.
Hans A:
1) bror Johan Conrad Stein i Rellingen
2) bror Johan Christian Stein, regeringsadvokat i Pinneberg i Holsten
3) bror Johan Henrik Stein, død. 4B:
a Johan Lukas Frederik Stein i Vejle
b Gustav Daniel Stein, huslærer på Mariendal
c Christen Nikolaj Stein, skolelærer i Elpersbüttel
d Christiane Sofie Margrethe Stein til Lille Fløtbæk?
4) søster Anne Cathrine Stein, enke efter Abel i Rellingen
5) søster Anne Magdalene Cecilie Stein g.m. Grell i Pinneberg
6) søster Anne Margrethe Tinning.
Hendes A:
0) far Christian Møller, kornet, død
1) bror Peder Møller i Næstved, død. B: (Navne angives ikke)
2) halvbror von Møller, major i Næstved
3) halvbror Johan Møller i Vejlby ved Århus
4) halvbror Jens Møller, doktor i København
5) halvsøster Charlotte Højer hos datters mand Frederik Vilhelm Svendsen, parykmager i Flensborg
6) halvsøster Magdalene Møller g.m. Hans Adam Neuhaus i Vejle
7) halvsøster Mette Magdalene Møller g.m. Johan Krentel i Vejle.

559 [Johan] Meden, birkedommer i Vejle. 5.1.1806, fol.655, 662, 697B, 698B, 703, 703B, 712B, 727, 739B, 740B, 747, 751B, 754, 801B, 817B, 821, 824B.
E: Mette Kirstine Terkildsen. LV: Peder Bøgh, købmand. B:
1) Andreas Peder Meden, kapellan i Ålborg [Frue og præst i Sønder Tranders]
2) Peder Terkildsen Meden i Vejerslev degnebolig, der blev erklæret umyndig.
3) Johan Christian Meden i København
4) Claus Henrik Daniel Meden i København
5) Anne Kirstine Meden g.m. Georg Frederik Brøchner, præst i Veggerslev [og Villersø]
6) Johanne Claudine Kirstine Meden i Vejle.

560 Gertrud Margrethe Sørensdatter i Vejle. 1.11.1805, fol.658B.
E: Christen Lauridsen, brændevinsbrænder. B: Hanne Cathrine 15, Anne Sofie 13, Laurids Peder 11. FM: morfar Søren Mortensen.

561 Registrering og vurdering i Vejle. 11.2.1806, fol.663B, 674, 688B, 692B, 732, 736, 737B.
Registrering hos Peder Jensen Mols, tjener i Vejle, der rejst uden sin frues tilladelse.
Desuden nævnes:
1) far Jens Nielsen Mols i Veggerslev på grevskabet Scheel
2) bror Niels Jensen, der tjener på Haugehus i Vejle amt.

562 Anne Cathrine Thomsen i Vejle. 5.5.1806, fol.666, 739.
E: Søren Pedersen Ravn, brændevinsbrænder i Vejle. Testamente af 8.4.1803.

563 Mads Pedersen, matros i Vejle. 16.5.1806, fol.666B, 693, 751.
E: Anne Marie Nielsdatter, der også døde. LV: Søren Grøn. B: Karen i København, Peder 21 til orlogs, Maren. FM: Hans Olufsen, skomager.

564 Registrering og vurdering i Vejle. 22.5.1806, fol.669, 691B.
Registrering hos Rudolf [Christiansen], slagter i Vejle, der er rømt, uvist hvor.

565 Vurdering af fallitbo i Vejle. 28.5.1806, fol.669B, 674, 690, 737, 738, 845B.
Vurdering af fallitbo hos Casper Bissenbakker, galanterihandler i Vejle.

566 Sara Laurentin i Vejle. 3.6.1806, fol.670B, 689B, 735, 735B.
Enke efter [Johan Jacob] Birkholtz, [skifte 1.7.1802 lbnr.515]. B: Christian Nikolaj 34, Louise Marie 33 i København, Anne Marie 31 g.m. [Bendix] Claudi i Lemvig, birkedommer [i Rysensten birk], Anne Cathrine 29. FM: Jes Elbæk, murer.

567 Anne Marie Jensdatter i Vejle. 15.10.1806, fol.693B.
E: Hans Christian Berg. B: Anne Kirstine 8, Anne Johanne 3. FM: Christian Ernst, skomager.

568 [Sara], der døde i Vejle. 15.12.1806, fol.695B.
E: Markus Meyer i Fredericia. A:
7) Bodil Markus Meyer g.m. Hartvig Meyer i Vejle.
Af første ægteskab B:
1) Leitzer Salomon Cohn 32 i København
2) Henrik Salomon Cohn i Hamborg
3) Bella Samuel Cohn g.m. Josef Isak, købmand i Fredericia
4) Sara Samuel Cohn 26
5) Abraham Samuel Cohn 24, i graverlære i København
6) Markus Samuel Cohn 22, i urtekræmmerlære i København.

569 Jørgen Mikkelsen, rytter i Vejle. 29.12.1806, fol.696.
E: Marie Kirstine Pedersdatter . LV: Johan Krentel, snedker. B: [Navne angives ikke]. FM: Henrik Wolfram, væver.

570 Mads Rasmussen, skrædder i Vejle. 11.2.1807, fol.699, 702B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Jespersen, skomager. B: [Mansine] 2, [Mads] 5 uger. FM: Christian Ernst, skomager i Vejle.

571 Haxthausen, kaptajn i Vejle.17.2.1807, fol.699B, 700B, 703B, 726, 742, 752, 752, 787B, 789.
A:
1) far Haxthausen, oberst i København
2) bror Haxthausen, krigs- og landkommissær
3) søster på Fyn.

572 Rasmus Joachim With, farver i Vejle. 28.2.1807, fol.699, 701B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Niels Jespersen. B:
3) Helene Marie 6
4) Maren Kirstine 9 mdr. FM: Niels Møller i Vejle.
Første ægteskab med [Helene Marie Langkilde, skifte 28.8.1789 lbnr.355]. B:
1) Louise Marie gift i Svendborg
2) Claus 26 i Kolding

573 Anne Elisabeth Lassen i Vejle. 12.5.1807, fol.703B, 705, 707B, 710B, 744B, 749B.
E: Johan Jacob Grytter, sadelmager. Bevilling til uskiftet bo af 24.10.1806. B:
1) Jens Lassen Grytter
2) Johanne Elisabeth Margrethe Grytter.
FM: [Hans Nikolaj] Møller, amtsforvalter i Ringkøbing, som beslægtet.

574 Birgitte Damgaard i Vejle. 13.5.1807, fol.704B, 752, 758B, 759.
E: Andreas Dam, slagter.
Første ægteskab med [Johan Peder Portsohn, skifte 11.1.1796 lbnr.421]. B: Marie Beate 13. FM: Bendix Nikolajsen, skomager.

575 Anne Kirstine Pedersdatter i Vejle. 16.5.1807, fol.707, 708, 726B.
E: Jens [Johan] Wittfeld. B: Christiane 11, Johanne, Gertrud, Niels Sinding, Peder i Holbæk på Sjælland. FM: Christen Vittfeld.

576 Niels Jensen, skomager i Vejle. 3.6.1807, fol.708, 713, 745B, 720B, 745B.
E: Else Pedersdatter. LV: [Peder] Bøgh, købmand. B: Peder 12, Maren 9. FM: Zacharias Pedersen.
Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 21.7.1792 lbnr.379]. B: Jens 20. FM: Jens Byg, skomager.
Bevilling til uskiftet bo af 30.4.1807.

577 Vurdering af fallitbo i Vejle. 22.6.1807, fol.710B, 745, 746, 747, 750B, 752, 754, 757.
Vurdering af fallitbo hos Christian Pedersen Bagger, vognmand i Vejle. (Se lbnr.578).

578 Anne Hansen i Vejle. 7.7.1807, fol.716B.
E: Christian Andersen Bagger, vognmand. B: Niels 5, Anders 4, Jørgen 2. FM: morfar Niels Hansen i Fredericia. (Se lbnr.577).

579 Anne Cathrine Madsdatter i Vejle. 27.10.1807, fol.750B.
E: Laurids Christensen, rytter. B: Christen 11, Mads 7. FM: [Jens] Bøgh, guldsmed i Vejle.

580 Hans Busch i Vejle. 23.4.1808, fol.752, 780.
B: Anne g.m. Nikolaj Hansen i Vejle.

581 Peder Poulsen, ugift tjenestekarl i Vejle. 30.5.1808, fol.752B, 753B.
A:
1) bror Christen Poulsen, rådstuebud i Fredericia
2) bror Laurids Poulsen på Farup mark
3) bror Oluf Poulsen på Mejsling mark
4) søster Maren Poulsdatter g.m. Johan Mortensen i Jerlev
5) søster Karen Poulsdatter, enke efter Søren Mortensen i Jerlev. LV: Niels Bonde i Jerlev.

582 Jørgen Christensen og hustru Anne Christensdatter i Vejle. 21.6.1808, fol.753B, 755, 759, 759B, 778B, 791.
B:
1) Markus Jørgensen
2) Johanne Jørgensdatter, der døde, var g.m. Niels Olufsen Bech i Harresø. 5B: Oluf 14, Anne 11, Maren 9, Anne Cathrine 7, Jørgen 5
3) Marie Jørgensdatter, [skifte 22.6.1791 lbnr.366], var g.m. Søren Nielsen. 1B: Anne Marie
Af hans første ægteskab B:
4) Christian Jørgensen, bryggerkarl i København, som de ikke har hørt fra 1 12 år.

583 Anne Lund i Vejle. 1.8.1808, fol.756B, 778.
B: Anne i Kolding.

584 Inger Marie Vinding, ugift på Vejle apotek. 4.9.1808, fol.759B, 778.
A:
1) søster Kirstine Birgitte Vinding g.m. [Anton Heinrich] Havemann, apoteker i Vejle
2) bror Hans Cramer Vinding, byfoged i Flensborg
3) bror [Hans Kruse] Vinding, præst i Bølling [og Sædding]
4) søster Kirstine Cathrine Vinding g.m. [Christian Erhard] Birch i Skjoldelev præstegård, præst i [Lading, Fårup og Sabro]
5) søster [Ida Sofie Vinding], enke efter [Mathias] Tistrup, præst i Storring [Stjær og Galten]
6) søster Anne Margrethe Vinding i Skjoldelev.
[Afdødes far var Andreas Christian Andersen Vinding, præst i Storring, Stjær og Galten].

585 Marie [Christoffersdatter Nielsen] i Vejle. 16.9.1808, fol.759B, 771, 777B, 779, 780, 780B, 788B, 793, 794, 796B, 798, 803, 805B, 820.
Enke efter [Jens] Bering, [guldsmed].
Første ægteskab med [Mathias Nielsen Vinge, skifte 2.3.1795 lbnr.413]. B:
1) Niels Vinge, cand. theol.
2) Christoffer Vinge, guldsmedesvend
3) Jørgen Vinge, cand. theol.
4) Cathrine Margrethe Vinge. FM: Søren Langballe i Vejle.

586 Mette Magdalene Møller i Vejle. 19.9.1808, fol.769, 775.
E: Johan Krentel, snedker. B: Frederik Christian 20, Mette Marie 18, Magdalene Cathrine 11. Uden ægteskab B: Peder Frandsen 26 ved jyske jægerkorps til hest. FM: Peder Neuhaus, rebslager i Vejle, Hans Adam Neuhaus, snedker sst.

587 Jeppe Schiøde, købmand i Vejle. 23.9.1808, fol.769B.
E: Anne Marie. LV: Schuestrup, sadelmager. B: Anne Marie. FM: Niels Poulsen i Oustrup i Egtved sogn.

588 Frands Henrik Gertsen, farver i Vejle. 10.10.1808, fol.771B, 777B, 792.
E: Karen Skov. LV: Sørensen, vejermester. B: Anne Christiane 9 mdr. FM: Didriksen, maler i Vejle.

589 Magdalene Bang i Vejle. 17.10.1808, fol.772B, 803B.
Enke efter Morten Bering, [skifte 5.5.1790 lbnr.358]. B:
1) Mathias Bering
2) Hans Henrik Bering
3) Kirsten Bering g.m. Taaning, købmand
4) Anne Kirstine Bering g.m. Niels, Gaarde
5) [Mette Magdalene Bering, skifte 15.11.1794 lbnr.404], var g.m. Jens Ottesen, tømrer. 2B: Magdalene, Morten.
6) Anne Cathrine 17.

590 Anne Cathrine Sørensdatter i Vejle. 22.10.1808, fol.775B.
E: Niels [Jensen] Elbæk. B: Jens 24, ved Jyske jægerkorps til fods, Søren 21 på Grundet, Peder 18 sst, Rasmus 6, Laurids 3. FM: morbror Jens Sørensen, møller i Vejle Mølle.

591 Anne Conradsdatter i Vejle. 22.10.1808, fol.776, 779B, 788.
Enke efter Poul Christensen på Pedersholm mark. B:
1) Christen Poulsen på Madsens sukkerhus i København
2) Conrad Poulsen i Flensborg
3) Rasmus Poulsen, husar
4) Kirsten Poulsdatter g.m. Jens Christensen Trane i København, rugbrødsbager, men sejler nu med en sandbåd.

592 Terkild Pedersen i Vejle. 29.10.1808, fol.777.
E: Maren Sørensdatter. LV: Hans Christiansen i Vejle. B: Anne Marie. FM: Boitin, maler.

593 Hans Lauridsen, matros i Vejle. 18.2.1809, fol.781.
E: Anne Marie Jørgensdatter. LV: Niels Simonsen i Vejle. B: Marie Kirstine 2. FM: Niels Møller.

594 Søren Ravn, brændevinsbrænder i Vejle. 23.3.1809, fol.782, 795B.
E: Anne. LV: [Jens] Sørensen i Vejle mølle. B: Peder 3, Anne, nyfødt. FM: farbror Søren Pedersen i Gårslev.

595 Niels Christiansen, daglejer i Vejle. 4.4.1809, fol.783.
E: Else Nielsdatter. LV: [Henrik] Lithin, skolelærer. B: Niels 13, FM: Søren Hertzum, gørtler i Vejle.

596 Abigael [Marie Bang] i Vejle. 10.4.1809, fol.783B, 789, 793.
Enke efter [Christian] Møller, kornet. B:
1) Anne Magdalene Møller g.m. Hans Adam Neuhaus i Vejle ved søn Christian Neuhaus
2) Mette Magdalene Møller, [skifte 19.9.1808 lbnr.586], var g.m. Johan Krentel, snedker. 4B: Peder 25 i jyske jægerkorps til hest, Frederik 20, Mette Marie 18, Magdalene 13
3) Charlotte Højer i Flensborg
4) Johan Møller i Århus
5) Jens Møller, doktor i Hamborg
6) Mathias Møller, major.

597 Anne Marie Bach i Vejle. 19.4.1809, fol.784.
Enke efter Hans Rasmussen, rebslager, [skifte 18.2.1805 lbnr.542]. B: Karen Sofie 26, Maren g.m. Frederik Bader, stenhugger i Horsens. FM: Jens Sørensen, møller, Lorents Mathiassen i Vejle.

598 Bertel Jensen Skov i Vejle. 1.5.1809, fol.784B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Oluf Andersen, klejnsmed i Vejle. B: Kirsten 7½, Jens 14 uger.
FM: Anton Danielsen i Gårslev, Jens Andersen på Breth mark.

599 Mette Simonsdatter i Vejle. 6.5.1809, fol.786.
E: Jørgen Rand, vognmand. B: Dorthe 12.
Første ægteskab med [Frederik Bertelsen, skifte 8.12.1795 lbnr.423]. B: Karen g.m. Christen Pedersen, avlsmand i Fredericia, Kirsten 24 sst, Rebekka 17, Anders 14. FM: mors svoger Peder Gartner i Hornstrup, Jørgen Drejer i Vejle, Hans Olufsen, skomager sst.

600 Johanne Meincke i Vejle. 18.8.1809, fol.794, 794B.
Testamente af 14.10.1808. A:
1) Karen, enke efter Lundberg
2) stedsøn Claus Meincke
3) Johanne Sørensen, datter af Jens Sørensen, møller i Vejle mølle.

601 Laurids Andersen, stykkusk i Vejle. 24.8.1809, 795, 803, 826.
Afdøde døde på rejse og har en svoger Søren Haurum i Storring.

602 Anne Marie Christensdatter i Vejle. 28.10.1809, fol.796.
E: Peder Holst. B: Anne 8. FM: Jes Anchersen, bendrejer i Vejle.

603 Henning Christensen, rytteri Vejle. 8.1.1810, fol.806.
E: Mette Marie Christiansdatter. B: Karen i Bjerresmølle.

604 Rasmus Friis Klingberg, toldkasserer i Vejle. 20.1.1810, fol.806B, 808B, 830, 864, 992B, 995B, 998B, 1006B, 1009B, 1043 1044.
Enkemand efter Christiane Magdalene [Hindsberg]. B:
1) Jacob Vilhelm Klingberg, fuldmægtig og kantor ved Rundkirken i København
2) Laurids Johan Klingberg, fuldmægtig i Helsingør
3) Marie Kirstine Klingberg i København, enke efter [Mads Bergenhammer] Sommer, præst [i Stenmagle og Stenlille, skifte Alsted herred gejstlig 10.11.1803 lbnr.86]
4) Anne Klingberg g.m. Leuenfeldt, ritmester i det Slesvigske regiment
5) Cecilie Klingberg i Vejle.
Afdøde har siddet i uskiftet bo i 8 år.
Litteratur: Depechesekretær Laurits Klingbergs selvbiografi af E. Marquard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1918 side 225-244, heri side 240.

605 Laurids Henriksen, tjenestekarl i Vejle. 31.1.1810, fol. 808, 826.
A:
1) mor Maren Lauridsdatter, der døde, enke efter Henrik Bertelsen i Højen, der døde december 1809
2) bror Henrik Henriksen.

606 Anne Sofie [Thomasdatter] i Vejle. 26.2.1810, fol.816.
Enke efter Peder Goldbech, [skifte 20.11.1805 lbnr.557]. B:
1) Hans Goldbech g.m. Maren Cathrine
2) Thomas Goldbech i Kolding
3) Mette Sofie Goldbech.

607 Peder Pedersen Klou, matros i Vejle.2.4.1810, fol.816B.
Enke i Thisted.

608 Anne Barbara, almisselem i Vejle. 7.4.1810, fol.817, 826B.
[Enke efter Peder Lange]. Arvinger angives ikke.

609 Jens Møller, murersvend i Vejle. 22.5.1810, fol.819B.
E: Abelone Hansdatter. LV: Johanne Kirstine 7.
Af første ægteskab B: Andreas 24, soldat.

610 [Karen Gregersdatter] i Vejle. 25.8.1810, fol.823B.
E: Jørgen Nielsen. B: Anne Margrethe 4½, Niels 17 uger. FM: morbror Jens Gregersen i Nørre Vilstrup.

611 Anne Margrethe Groes i Vejle. 16.11.1810, fol.824.
E: Jens Møller, garver. B: Anne Johanne 15, Christian Christoffer 13, Johan 12, Frederik 10, Claus 9, Karen 7, Magdalene 2, Susanne 6 mdr. FM: Christian Bernbaum, kobbersmed. Desuden nævnes børnenes bedstemor i Fredericia.

612 Nikolaj Hansen i Vejle. 18.12.1810, fol.825B, 839B, 935.
E: Anne Busch. LV: Jens Meyer. Testamente af 22.3.1800.

613 Severin Lautrup, oberstløjtnant i Vejle. 21.1.1811, fol.826B.
E: Charlotte [Sidelmann]. Bevilling til uskiftet bo.

614 Jens Bøgh, guldsmed i Vejle. 23.3.1811, fol.827, 833B.
E: Maren Sebbelov . LV: Mathias Bering. B: Martin 15, Jørgen 13, Johanne Kirstine 5, Henriette Cathrine 2. FM: farbror Peder Bøgh, købmand.

615 Anne Elisabeth [Styhr] i Vejle. 24.4.1811, fol.827B, 833B.
E: Terman Lauridsen, skoleholder. B: Lorents Christian 19½ i Darum ved Ribe, Jens 18. FM: Christian Bernbaum, kobbersmed.

616 Nikolaj Lorents Witzke Hatten, købmand i Vejle. 20.5.1811, fol.828, 831, 971B, 981, 983.
Enkemand efter Maren Margrethe [Hansdatter] Raben, der døde i Sønderborg 31.12.1810. B: Dorthe g.m. Johannes Grau, købmand i Vejle, Cathrine g.m. [Hans Henrik] Woldemar, købmand i Vejle, Hans Henrik 16, i købmandslære i Vejle, Hans Peder 14, Marie Margrethe 10, Agnes Hedvig 8, Nikoline 5, Nikolaj Lorents 7 mdr i Sønderborg. FM: [Jørgen] Henckel, sagfører.
Afdøde begik selvmord med arsenik i Åbenrå og blev begravet der.

617 Hans Mikkelsen, værtshusholder i Vejle. 6.8.1811, fol.832.
E: Karen Andersdatter. LV: Christen Andersen. B: Michael 19. FM: farbror Gregers Mikkelsen, værtshusholder i Vejle.

618 Else Madsdatter i Vejle. 7.1.1812, fol.833.
E: Søren Sørensen, skrædder. B: Christian 2¾. FM: Poul Eriksen, murer.

619 Jens Jensen Dumme i Vejle. 3.3.1812, fol.834.
E: Else Mathiasdatter. B: Anne Marie i København. FM: Gregers Mikkelsen, Hans Sole.
Første ægteskab med [Mette Marie Madsdatter, skifte 4.12.1786 lbnr.322]. B: Mads 46, Jens 40, Else, Cathrine g.m. Hans Vedel, handskemager i Kolding.

620 Ida Sofie [Clausdatter Borgen] i Vejle. 2.5.1812, fol.834B.
Enke efter Hans Skovsbo, præst i [Gauerslund]. 1B:
a Anne Margrethe Hansdatter Skovsbo, død for 24 år siden, var g.m. [Hans Allerup] Stensberg, præst i Gauerslund [og Vinding]. 2B:
1 Helene Martine Stensberg g.m. Jens Velling, degn i Bredstrup ved Fredericia
2 Hans Skovsbo Stensberg, død 1807 i Christianssted på St. Croix uden børn.

621 Registrering ved separation i Vejle. 12.6.1812, fol.834B, 844, 845B.
Registrering hos Søren Sørensen, 23½ år gammel og hustru Mette Kirstine Winther i Vejle efter separationsbevilling af 6.6.1812.
FM for ham hans far Jens Sørensen og for hende hendes far forvalter Winther.

622 Niels Hjelm i Vejle. 30.7.1812, fol.837, 839.
Enkemand efter [Dorthe Cathrine Meyer, skifte 20.5.1797 lbnr.481]. B: Laurids Christian Hjelm, over 25, sekretær i København.

623 Henrik Linnemann, købmand i Vejle. 1812, fol.837.
E: Ernestine Deutschmann. Bevilling til uskiftet bo af 9.12.1791.

624 Caroline Hernkind, ugift i Vejle. 16.8.1812, fol.837B, 840B, 848.
A:
1) søster Margrethe Henrikke Hernkind
2) søster [Anne Sofie Hernkind], enke efter [Johan Bernhard] Baldevin.

625 Christen Nielsen, røgter i Vejle. 18.8.1812, fol.837B, 864, 873.
E: Arvinger kendes ikke.

626 Frands Bernbaum, murer i Vejle. 10.9.1812, fol.837B, 845B.
E: Johanne.
Af første ægteskab B: Charlotte Margrethe 21, Anne Marie 17, Cecilie Kirstine 15, Lisbeth Cathrine 11, Hansine 10.

627 Maren Christensdatter i Vejle. 25.9.1812, fol.838, 863B.
E: Anders Sørensen, daglejer på Sjælland. B: Maren.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine g.m. P. C. Hansen i København
2) Kirstine g.m. Frederik Seliger i København
3) Juliane g.m. købmand Basse i København.

628 Vurdering af fallitbo i Vejle. 22.10.1812, fol.838B.
Vurdering af fallitbo hos Hans Mathias Fabricius, købmand.

629 Mads [Thomsen] Tørring, rokkedrejer i Vejle. 1.12.1812, fol.838B, 839B, 845.
E: Birthe Marie [Nielsdatter]. LV: Jens Jacob Fevejle, købmand i Vejle. B: Maren 18, Kirsten 16, Anne Marie 13, Niels 9, Hans 4. FM: fasters mand Lismann, glarmester i Husum.
Første ægteskab med [Maren Jensdatter Schade, skifte 4.7.1791 lbnr.368]. B:
1) Jens Tørring 45
2) Thomas Tørring, død, var g.m. Kirsten Jensdatter i Vejle.
[Første ægteskab med Karen Marie Gjelstrup, skifte 30.4.1799 lbnr.496]. 2B:
a Rasmus Thomsen 17, i skomagerlære i Vejle
b Mads Thomsen 16, i sadelmagerlære i Vejle.
[Andet] ægteskab med Kirsten Jensdatter. 2B:
c Jens Thomsen 11
d Niels Thomsen 6
3) Mette Tørring g.m. Morten August, skomager i Vejle
4) Anne Tørring g.m. Jørgen Eriksen, bendrejer i Kolding.

630 Mette Marie Meden i Vejle. 15.4.1813, fol.840B, 852B, 854B, 855, 862B, 866, 886.
Enke efter Mathias Bang, købmand og organist, [begravet Vejle 9.11.1801].
Testamente af 23.1.1789.
Hans A:
0) forældre Mathias Mathiassen Bang g.m. Mette Malene Bødker, begge døde.
1) bror Mads Mathiassen Bang, død, gift Vejle 16.12.1740 med Johanette Dorthe Meyer. 5B:
a Johan Henrik Bang, døbt Vejle 16.2.1741, organist i Thisted
b Mette Magdalene Bang, døbt Vejle 3.7.1743, enke efter [Christen] Damgaard, forrige overformynder i Vejle. LV: prokurator Dam i Odense
c Abigael Marie Bang, døbt Vejle 27.9.1749, g.m. Mathias Tistrup, præst [i Storring, Stjær og Galten], begge døde. 1B: Laurids, døbt Storring 11.11.1787, bogholder i København
d Gertrud Marie Bang, døbt Vejle 27.8.1753, gift Storring 20.5.1794 med Thøger Markus Kærsgaard, købmand i Århus
e Mathias Bang, døbt 10.8.1758, organist i Vejle
2) søster Mette Magdalene Bang, [skifte 17.10.1808 lbnr.589], gift Vejle 4.5.1753 med Morten Jensen Bering i Vejle, [skifte 5.5.1790 lbnr.358]. 5B:
a Kirsten Bering, døbt Vejle 14.1.1757, g.m. Taaning, købmand i Vejle
b Mette Magdalene Bering, døbt Vejle 28.11.1760, [skifte 15.11.1794 lbnr.404], var gift Vejle 8.9.1790 Jens Ottesen i Vejle. 2B:
a Magdalene Ottesdatter, døbt Vejle 6.3.1791, g.m. Glud, købmand i Vejle
b Morten Bering Ottesen, døbt Vejle 25.1.1793, i Vejle
c Mathias Bering, døbt Vejle 5.5.1765, i Vejle
d Hans Henrik Bering, døbt Vejle 20.5.1770, i Århus
e Anne Cathrine Bering, døbt Vejle 21.4.1773, g.m. Niels Gaarde på Sophienlund
3) søster Abigael Marie Bang, [skifte 10.4.1809 lbnr.596], var gift Vejle 30.8.1742 med [Lorents] Møller, kornet. 6B:
a Anne Magdalene Marie Sofie Møller, døbt Vejle 7.12.1743, g.m. Adam Neuhaus, snedker i Vejle
b Charlotte Møller, døbt Vejle 31.1.1748, i Flensborg, enke efter [Søren] Højer, prokurator, [skifte 17.2.1777 lbnr.291]
c Johan Møller, døbt Vejle 8.8.1758, musikant i Århus
d Mathias Møller, major, uvist hvor.
e Jens Christian Møller, døbt Vejle 17.6.1764, doktor i Hamborg
f Mette Magdalene Møller, døbt Vejle 30.8.1767 [forkert dåb i Vejle KB], [skifte 19.9.1808 lbnr.586], var gift Vejle 14.12.1787 med Johan Georg Krentel, snedker i Vejle. 4B:
1 Peder Frandsen, uden ægteskab, døbt Vejle 23.11.1781, på Silkeborg
2 Frederik Krentel, døbt Vejle 8.8.1788, i Bredballe Fiskerhuse
3 Mette Marie Krentel, døbt Vejle 17.12.1790, gift Vejle 3.8.1811 med Jens Frederiksen Hørup, skarpskytte i Jelling sogn
4 Magdalene Møller Krentel, døbt Vejle 29.12.1797, i Vejle.
Hendes A:
00) forældre Andreas Meden, dansk skoleholder i Vejle, [begravet Vejle 20.8.1754] og hustru Anne Marie [Clausdatter, begravet Vejle 11.12.1772]. B:
0) afdøde Mette Marie Meden, døbt Vejle 1.11.1735, gift Vejle 17.5.1780 med Mathias Bang, organist i Vejle
1) bror Johan Meden til Pedersholm [i Vejle], [skifte 5.1.1806 lbnr.559], gift Vejle 15.2.1771 med Mette Kirstine Terkildsen. 5B:
a Andreas Peder Meden, døbt Vejle 1.12.1771, kapellan i Ålborg [Frue og præst i Sønder Tranders]
b Peder Terkildsen Meden, døbt Vejle 20.11.1772
c Johan Christian Meden i København, død. 1B: Johan Troels Henrik 6, født i København
d Anne Kirstine Meden, døbt Vejle 7.3.1777 gift Randers 12.3.1801 med Georg Frederik Brøchner, præst i Taulov
e Claus Henrik Daniel Meden, døbt Vejle 4.2.1780, i København
f Johanne Claudine Kirstine Meden, døbt Vejle 27.3.1783, gift Vejle 10.3.1808 med Johan Gotfred Pauli, degn i Mesinge på Fyn
2) bror Claus Meden, død. 1B:
a Marie Anne Claudine Meden gift Randers 4.10.1798 med Vinsløwv, sekretær og sorenskriver i Strand ved Frederiksstad i Norge
3) søster Maren Meden, død, var g.m. Johan Baumann, gartner. 1B:
a Anne Marie Baumann, døbt Vejle 3.9.1773, gift Vejle 8.5.1799 med Johan Gotfred Rehorn, konditor i København.

631 Christoffer Gabriel Erbst, vagtmester i Vejle. 26.6.1813, fol.844B.
E: Anne Marie Erbst. LV: major Brun. B: Juliane Marie 13. FM: Morten Jensen i Vejle.

632 Anne Elisabeth Dorthe Høgh i Vejle. 30.12.1813, fol.845B, 846B, 972, 984B, 1051.
A:
1) søster Lene Cathrine Høgh i Roskilde Kloster
2) bror Høgh, kammerherre, død. 4B:
a Anne Ditlevsen
b Dorthe Ditlevsen
c søn
d søn
3) søster, død. 1B:
a Bülow, generalmajor i København
4) søster, død. 2B:
a datter g.m. Hein, generalkrigskommissær
b datter.

633 [Christiane Rothaus] i Vejle. 17.1.1814, fol.846, 971, 978, 980B, 1024.
Enke efter Steffen [Nielsen], smed. B: Martha 12. FM: [Peder] Bøgh, købmand.

634 Marie Magdalene, stuekone i Vejle Hospital. 7.2.1814, fol.847B, 863B, 873.
Enke efter Hansen. A: Henrik Wolfram og hustru Dorthe.

635 Anne Sofie Hernkind i Vejle. 16.2.1814, fol.848.
Enke efter [Johan Bernhard] Baldevin, købmand i Vejle. B:
1) Christiane Sofie Baldevin g.m. S. Schiøtt, proprietær [til Kølholt]
2) Marie Juliane Baldevin i Århus, enke efter [Peder] Federspiel, kirurg sst, [bevilling til uskiftet bo af 26.3.1812 lbnr.3787]
3) Charlotte Sofie Baldevin g.m. [Johan Engelhardt] Knop, møller Egholm Mølle, [skifte Vrads herred 8.11.1817 lbnr.380]
4) Anne Johanne Baldevin i Vejle Hospital.

636 Maren Sebbelov i Vejle. 14.3.1814, fol.848B, 896, 905B, 920, 970, 978, 983, 1014B, 1018, 1021.
Enke efter Jens Christian Bøgh, guldsmed, [skifte 23.3.1811 lbnr.614]. B:
1) Martin Bøgh 18, i købmandslære i Skælskør
2) Jørgen Bøgh 16, i købmandslære i Korsør
3) Johanne Kirstine Bøgh 8
4) Henriette Cathrine Marie Bøgh 5.
FM: farbror Peder Bøgh, købmand.

637 Henriette Ulrikke Rasmussen, ugift i Vejle. 6.4.1814, fol.850, 854B, 861.
Testamente af 27.4.1809. A: Wesenberg, stiftslandinspektør i Ans[ø] Mølle.

638 Christen Thomsen, tjenestekarl i Vejle. 2.5.1814, fol.851, 864, 873B.
Arvinger angives ikke.

639 Severin Lautrup, oberstløjtnant i Vejle. 27.5.1814, fol.852, 929.
E: Charlotte [Sidelmann]. LV: Stenstrup, justitsråd. B: Frederikke, fylder 7 til juni, Christian, fylder 4 til august. FM: Henrik Havemann, apoteker i Vejle, Hans Lorentsen i Vejle.
Bevilling til uskiftet bo af 21.1.1811 lbnr.613.

640 Cecilie Marie Selmer i Vejle. 7.7.1814, fol.853, 976.
Enke efter Jens Arensberg, købmand, [skifte 12.5.1791 lbnr.365]. B:
1) Johan Henrik Selmer Arensberg, over 25, søfarer fra København
2) Niels Hvalsø Arensberg, over 25, cand. theol. på Fyn
3) Anne Elisabeth Arensberg g.m. Henrik Jerslev på Hvejselgård i Hvejsel sogn.

641 Oluf Mandix i Vejle. 9.7.1814, fol.853B.
E: Karen [Pedersdatter Dahl]. LV: Christen Andersen, bager. B:
1) Peder Mandix i Vejle
2) Jacob Mandix, snedker
3) Anne Sofie Mandix g.m. Anders Mikkelsen
4) Karen Mandix g.m. Jens Iversen
5) Helene Mandix. FM: Christen Hansen, bager.

642 Jens Sørensen, møller i Vejle. 9.1.1815, fol.864B, 874B, 990B, 1030B, 1033B, 1038B.
E: Else Hansdatter. LV: [Peder] Bøgh, købmand. B:
1) Søren Sørensen 25
2) Hans Ravn Sørensen 22
3) Anne Marie g.m. købmand Pedersen
4) Johanne
5) Karen.
FM: Christian Andersen Bagger.

643 Gertrud Hansdatter i Vejle. 16.3.1815, fol.871.
E: Hans Peder Neuhaus, rebslager. B: Karen 10, Hansine 6. FM: Peder Bagger, Adam Neuhaus.

644 Cathrine, jordemor i Vejle. 16.3.1815, fol.871B, 992, 1054B, 1059.
E: Laurids Bønnelykke. B: Mads 13, Niels 12, Johan 9, Jensine 4 uger. FM: morfar Niels Jespersen, skomager i Vejle.

645 Jens Christensen Bark, snedker i Vejle. 16.3.1815, fol.872B, 930, 1054.
E: Anne Elisabeth Storm. LV: Christian Bagger. B: Niels 3, Edel Marie 6 mdr. FM: mors stedfar Niels Jespersen, skomager.

646 Peder Nielsen og hustru Birthe Pedersdatter i Vejle. 17.3.1815, fol.873B, 991, 1050B.
B: Peder Andersen Pedersen 22 i København, Johanne 19, Niels 17. FM: Peder Olufsen Lundgaard i Vejle, Johan Jochum Julius.

647 Christiane Louise Geding i Vejle. 22.5.1815, fol.875, 894.
E: Andreas Løve, krigsassessor og toldkasserer. B: Andreas Ludvig 9½, Jens Frederik 6, Hans Julius 3, Anne Cecilie Marie 1. FM: Hans Henrik Valdemar, købmand, morfar [Jens] Geding, købmand i Middelfart.

648 Esben Andersen, smed i Vejle. 5.7.1815, fol.875.
E: Anne Cathrine Hansdatter. B:
1) Margrethe g.m. Oluf Andersen, klejnsmed i Vejle
2) Marie Kirstine g.m. Knud Møller, sadelmager
3) Dorthe
4) Hans Slot.
FM: Christian Andersen Bagger i Vejle.

649 Anne Hjelm i Vejle. 2.9.1815, fol.876, 906, 925B, 936B, 938B, 943B, 948B, 962, 966B, 995B 1025B.
Enke efter Søren Smidstrup.
Testamente af 28.5.1799.
Hans A:
1) bror Lorents Smidstrup, død, enken nu g.m. Hans Rasmussen, sadelmager i Horsens. 4B:
a Søren Smidstrup i Vejle
b Marie Magdalene Smidstrup g.m. Anders Terkildsen, slagter i Horsens
c Birthe Marie Smidstrup
d Niels Smidstrup, sadelmagersvend i Horsens
2) halvbror Niels Smidstrup, sadelmager i Holstebro
3) halvsøster [Sidsel Sørensdatter] g.m. Johan Frost i Skærupskov.
Hendes A:
1) søster Karen Pedersdatter Hjelm g.m. [Jørgen] Raarup, bager i Horsens
2) halvsøster Ulrikke g.m. Vind, købmand i Kolding
3) halvsøster Anne Cathrine, død, var g.m. Mikkel Jensen Lund, købmand. 2B:
a Henrik Lund 25, købmand i Fåborg
b Anne Cathrine g.m. Dahl, toldinspektør i Fåborg.
4) halvbror Niels Ulrik Brun.

650 [Arent] Steenstrup, justitsråd i Vejle. 15.10.1815, fol.880B, 883B, 888.
E: Sofie Helvig von Brockdorff. LV: [Peder] Seest, amtsfuldmægtig.
[Første ægteskab med Vilhelmine Marie Resen]. B:
1) [Hans Arentsen] Steenstrup, præst i Nørup [og Randbøl]
2) Steenstrup, rådmand og byskriver i Ribe
3) [Caroline Henriette] Steenstrup g.m. [Christian] Ohnsorg, præst i Nim [og Underup].
Desuden nævnes tolder Steenstrups enke Mette Pedersdatter.

651 Morten Thorsen Dahl, karetmager og hjulmand i Vejle. 4.11.1815, fol.882.
E: Anne Marie Madsdatter. LV: Christian Andersen Bagger. B: Thor Martin 6 mdr. FM: farfar Thor Mortensen Dahl, mors stedfar Niels Jepsen i Horsted.

652 Bodil Marie Giørtz i Vejle. 10.11.1815, fol.882B, 884.
A:
1) mor [Else Marie Jensdatter] g.m. Severin Jensen, købmand i Vejle
2) søster Abelone Giørtz gift 4.4.1815 med Andreas Christiansen, skrædder i Horsens
3) søster Else Marie Giørtz.
Arv efter afdødes far Gregor Giørtz, værtshusholder i Vejle, skifte 10.12.1804 lbnr.538.

653 Anne Marie Pedersdatter i Vejle. 14.11.1815, fol.883.
Enke efter Iver Christiansen i Egtved. B: Mette Marie, Peder 45.

654 Anne Marie Johansdatter, ugift i Vejle. 16.12.1815, fol.883B, 884B, 899, 915.
A:
1) bror Christian Peder Johansen i Give
2) bror Peder Johansen 18, døbt Give 3. søndag efter påske 1798
3) søster Anne Johansdatter 30 g.m. Peder Andersen i Haustrup [i Øster Nykirke sogn]
4) søster Maren Johansdatter 28 g.m. Søren Sørensen på Donneruplund Mark
5) søster Kirsten Johansdatter 20.
FM: Frands Christiansen Givskov, købmand i Kolding, Anders Pedersen i Omvrå ved søn Peder Andersen.
Afdødes forældre var Johannes Christensen og hustru Johanne Pedersdatter i Give.

655 [Gustav] Svartman, kateket i Vejle. 30.1.1816, fol.884, 886, 974, 884.
A:
1) Sofie Hansen på Jensgård ved Horsens
2) [Lorents] Hansen, rektor i Ribe
3) Helmuth Svartman, kobbersmed i Viborg.

656 [Lorents] Pedersen, løjtnant i Vejle. 27.2.1816, fol.885, 975B.
E: [Marie Sofie Gaarmann].
Arvinger angives ikke.

657 Laurids Pedersen, tjenestekarl i Vejle. 1.4.1816, fol.893, 898B, 915B.
B:
1) Jens Lauridsen, købmandskarl i Horsens
2) Peder Lauridsen, bryggerkarl i Knabrostræde 75 i København forlovet med Mette Marie Olufsdatter i Vejle.
Desuden nævnes afdødes steddatter i Vonsild.

658 Margrethe Volde i Vejle. 17.4.1816, fol.893B.
Enke efter Jørgen [Mikkelsen] Møller, skrædder. B:
1) Jørgen Møller, sadelmager i Vejle
2) Jens Møller, skomager i Holsten
3) Anne Cathrine Møller g.m. Johan Frederik Vilhelm, sømand i Flensborg.

659 Johan Didrik Tornild, sadelmager i Vejle. 5.6.1816, fol.894B.
E: Judith Grytter. LV: Christian Andersen Bagger, bager i Vejle. B: Eleonora 7, Johan Frederik 6. FM: Jens Jacob Fevejle, købmand.

660 Birthe Marie Nielsdatter i Vejle. 27.8.1816, fol.896, 942B, 946, 979, 987, 1013.
E: Rytger Johansen.
Første ægteskab med Mads [Thomsen] Tørring, [skifte 1.12.1812 lbnr.629]. B:
1) Maren Madsdatter g.m. Lismann, glarmester i Husum
2) Kirsten Madsdatter 19, der ægter Christen Nielsen
3) Anne Marie Madsdatter 17
4) Niels Madsen 13
5) Hans Madsen 8, døvstum
FM: farbror Hans Nielsen i Jennum.
Desuden nævnes:
1) afdødes bror Jacob Nielsen i Skærup
2) afdødes søsters mand Hans Thomsen i Vinding
3) afdødes søsters mand Jens Madsen i Børkop
4) afdødes søsters mand Oluf Olufsen i Skærup.

661 Rasmus Christensen, rebslager i Vejle. 28.8.1816, fol.896B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Christian Andersen Bagger. B: Peder Christian 8, Ditlev 6, August Vilhelm 4, Mette Dorthe 3, Anne Botilde 1½, Jens Kvist 1½. FM: landvæsenskommissær Nybo.

662 Jacob Hansen, brandinspektør i Vejle. 1.2.1817, fol.900, 904B, 916, 976B, 1047B.
E: Christine Margrethe Rudolfine Brisher. LV: [Jørgen] Henckel, hospitalsforstander og prokurator. B: Conrad Jensenius 8, Jens Henrik Frederik Vilhelm 3. FM: Oluf Andersen, klejnsmed.
Afdødes far Hansen, branddirektør i Haderslev amt, boende 1782 i Tyrstrup.

663 Anne Cathrine Nielsdatter i Vejle. 22.2.1817, fol.901.
E: [Frederik Johansen] Møller, pottemager. B: Karen Marie 19, Johan Jørgen 17, i skomagerlære i Vejle, Niels Knudsen 13, Anders Raarup 8, Laurids Rosenblad 6. FM: Hans Olufsen, skomager.

664 Anne Marie Repsdorff i Vejle. 24.3.1817, fol.901B.
E: Hans Jørgensen Grønralt, skrædder. B: Therese Frederikke 5, Cathrine Marie 3. FM: Christian Andersen Bagger.

665 Else Marie [Jensdatter] Harbo i Vejle. 29.3.1817, fol.902B, 918.
E: Severin Jensen, købmand.
Første ægteskab med Gregor Giørtz, skifte 10.12.1804 lbnr.538]. B:
1) Abelone Giørtz g.m. Anders Christiansen, skrædder i Horsens
2) Marie Giørtz 17.
FM: [Balthazar] Giørtz, præst [i Nustrup].

666 Margrethe Henriette Hernkind, ugift i Vejle. 1.8.1817, fol.906, 919B, 930B, 1053.
A:
1) søster Christine Juliane Marie Hernkind, død, var g.m. Hans Lauridsen Gaarmann, [skifte 21.4.1777 lbnr.284]. 3B:
a Georg Frederik Gaarmann 61, postfører i Kolding, der døde, hvorefter enken arver
b Christian Hernkind Gaarmann 59, skovfoged i Vejle
c Marie Sofie Gaarmann, enke efter løjtnant Pedersen, [skifte 27.2.1816 lbnr.656]
2) søster Anne Sofie Hernkind, [skifte 16.2.1814 lbnr.635], var g.m. Johan Bernhard Baldevin. 4B:
a Christiane Sofie Baldevin g.m. S. Schiøtt til Kølholt
b Marie Juliane Baldevin, enke efter [Peder] Federspiel i Århus, [bevilling til uskiftet bo Århus 26.3.1812 lbnr.3787]
c Charlotte Sofie Baldevin, enke efter [Johan Engelhardt] Knop, møller i Egholm Mølle, [skifte Vrads herred 8.11.1817 lbnr.380], der ægter Møller i Mølgård
d Anne Johanne Baldevin i Vejle Hospital.

667 Johan Peder Rasmussen Statt i Vejle. 1.9.1817, fol.909B, 912B, 991, 1051.
A: bror Hans Rasmussen Statt i Nørre Vilstrup.

668 Søren Hersom, gørtler i Vejle. 12.9.1817, fol.910.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christian Andersen Bagger. B: Kirsten 19, Jens 17, Niels 15, Karen 14, Anne Johanne 8, Jeremias 5. FM: Oluf Andersen, klejnsmed.

669 Niels, Clausen i Vejle, "en løs og ledig person" i Vejle. 12.9.1817, fol.910B, 913B, 925.
Arvinger kendes ikke.

670 Jens Jepsen i Vejle. 12.9.1817, fol.911B.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Christen Vitting, væver i Vejle. B: Trine 9.
Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 26.11.1798 lbnr.494]. B: Jeppe, Maren g.m. Christen Jacobsen i Viuf, Jens.

671 Magdalene Christine [Borgen] i Vejle. 21.11.1817, fol.912, 991B.
Enke efter Buch. B: Markus Christoffer Buch, maler.

672 Vilhelmine Caroline Buchwald i Vejle. 20.4.1818, fol.914.
E: [Hans Christian] Bernbaum, kobbersmed. B: Julius 17, Anne Cathrine 15. FM: Christian Andersen Bagger, bager i Vejle.

673 Jens Holst, gørtlersvend i Vejle. 20.4.1818, fol.914B, 932B, 934B.
Arvinger angives ikke.

674 Else Pedersdatter i Vejle. 29.7.1818, fol.926B.
E: Peder Christensen. B: Christian Peder 1¾, Marie 14 dage. FM: Peder Terkildsen i Fløjstrup.

675 Christen Andersen, værtshusholder i Vejle. 3.8.1818, fol.927, 935B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Gregers Mikkelsen i Vejle. B: Anne Kirstine 13, Mikkelius 10½, Anders 6. FM: farbror Morten Andersen i Hover.

676 Otte Ottesen, guldsmed i Vejle. 4.9.1818, fol.929B, 933B.
E: Dorthe Laurberg.
Bevilling til uskiftet bo.

677 Auktion indført ved en fejl. 11.9.1818, fol.929B.
Auktion over Hvejselgård i Hvejsel sogn og en gård i Nyborg i Langskov sogn for købmand Gylling.
Indførslen overført til auktionsprotokollen.

678 Jens Johan Bording, bedemand i Vejle. 28.8.1818, fol.933B, 970, 985, 993B, 1021, 1022
E: Mette Kirstine Meyer, der døde 15.5.1820.
Testamente af 15.2.1805.
Hans A:
0) forældre Jørgen Thomsen Bording g.m. Øllegaard Jensdatter Høst.
Mors andet ægteskab med Hans Erik [Nielsen] Saaby, forvalter på Frijsenborg, død. 2B:
1) halvbror Niels Hansen Saaby, døbt Hammel 28.12.1741, i Snorum [i Haurum sogn], forvalter af Frijsendal, Hagsholm og Favrskov, død Haurum 14.9.1813. 4B:
a Christine Sofie Saaby, [døbt Haurum 7.9.1777] 43 år, g.m. g.m. læge [Johan Henrik] Skov på Frijsenborg
b Erhard Saaby, døbt Haurum 10.11.1778, præst i Skivholme [og Skovby]
c Øllegaard Elisabeth Margrethe Saaby, døbt Haurum 7.7.1780, g.m. proprietær Vandborg
d Hans Erik Colding Saaby, døbt Haurum 4.2.1789, forligelseskommissær og prokurator
2) halvsøster Kirstine Elisabeth [Hansdatter] Saaby, døbt Hammel 11.2.1743, enke efter [Verner] Meyer, [præst] i Skjold ved svigersøn Jensen, snedker i Skjold
Hendes A:
1) bror J. C. Meyer, snedker
2) søster, død. 1B:
a Claus C. Hjelm, krigsassessor i København.

679 Peder Lauridsen i Vejle. 10.3.1819, fol.933B.
E: Anne Dorthe Pedersdatter. LV: Jens Hansen, smed. B: Peder Jensen Pedersen 17, Laurids 15, Jens 9, Søren 7. FM: Jeppe Jensen i Vejle.

680 Mette Marie Junghans i Vejle. 12.6.1819, fol.936B, 939B, 944B, 955, 1041B, 1052B, 1056, 1060.
Enke efter [Christian Jensen] Warming, præst i [Egtved og Ødsted]. B:
1) Hans Junghans Warming 32, fuldmægtig i København
2) Jens Christian Warming 26, kasserer i stiftsgejstlighedens enkekasse i Ribe g.m. Else, der døde fra 2 små børn, den yngste 9 dage
3) Anne Cathrine Warming. LV: fuldmægtig Ørbæk i Ribe
4) Elisabeth Antoni Warming 23 i Varde.

681 Christen Pedersen, gartner i Vejle. 14.6.1819, fol.937.
E: Birgitte Zahn. LV: Nikolaj Pedersen på Sofiesminde. B: Henrik 14, Johan Peder 12, Jochumine Severine Charlotte 7, Nikoline Marie 5. FM: Peder Pedersen på Tolstrup Mark i Herslev sogn.

682 Anne Marie Sørensdatter i Vejle. 14.6.1819, fol.937B.
E: Søren Lauridsen, bager. B: Sofie Jensine 12 uger. FM: Jeppe Jensen.
Første ægteskab med Jens Jepsen, [skifte 12.9.1817 lbnr.670]. B: Trine 10½.

683 Anne [Klingberg] i Vejle. 15.8.1819, fol.956, 957, 962B, 967, 999B, 1043, 1068.
E: Leuenfeldt, ritmester. B: Adamine Christine Magdalene i Svendborg, gift Svendborg [Frue] 21.11.1819 med Johan Jahnsen, fuldmægtig [på toldkammeret i Svendborg].

684 Karen Jensdatter i Vejle. 19.8.1819, fol.956, 959B, 961, 968.
E: Lorents Mathiassen, murer.
Første ægteskab med Engelbrecht Ring, [skifte 3.6.1795 lbnr.414]. B:
1) Ender Engelbrechtsen Ring 48, skrædder i Vejle
2) Jens Engelbrechtsen Ring 46, rebslager i Flensborg
3) Anne Marie Engelbrechtsdatter g.m. Niels Hansen, skomager i Horsens.

685 Vurdering af fallitbo i Vejle. 23.10.1819, fol.960B, 988B, 1024B.
Vurdering af fallitbo hos Anders Jacobsen, bødker i Vejle.

686 Frederik [Johansen] Møller, pottemager i Vejle. 22.12.1819, fol.961B, 964B, 967B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Peder Bøgh, købmand i Vejle. B: Christian 2. FM: Hans Olufsen skomager i Vejle.
Første ægteskab med Anne Cathrine Nielsdatter, [skifte 22.2.1817 lbnr.663]. B: Karen Marie 22, Johan Jørgen 20, Niels Knudsen 16, Anders Raarup 11, Laurids Rosenblad 9.
Enken har arv efter mor Eva Knudsdatter, skifte slut 8.4.1816, var g.m. Christen Christensen i Hygum.

687 Niels Pedersen, eskadronsadelmager i Vejle. 11.3.1820, fol.963B, 977, 1025.
E: Anne Cathrine Poulsdatter. LV: Lorents Mathiassen. B: Poul 16.
Første ægteskab med [Frederikke Dorthe Andersdatter]. B:
1) [Inger] g.m. Anders Nielsen, sadelmagersvend
2) Christen Nielsen, skomagersvend i Vejle
3) Johanne Nielsdatter g.m. Jens Carl Winther i Ashoved Mølle [i As sogn] i Bjerre herred.

688 Frederikke Louise Gjesing i Vejle. 15.4.1820, fol.965B, 981B, 996B, 1023, 1056B.
E: [Christian Nikolaj] Klevesahl, distriktskirurg.
Første ægteskab med [Johan] Groth, tolder og postmester, [skifte 4.5.1791 lbnr.364]. B:
1) Jens Frederik Groth 42, degn og skoleholder i Vilstrup
2) Nikolaj Christian Groth 40, havnebetjent i Nykøbing Mors
3) Johan Peder Groth 38, kirkesanger og skolelærer i Kastrup ved Vordingborg
4) Jonas Gjesing Groth 36 i Horsens.

689 Karen Olufsdatter i Vejle. 12.5.1820, fol.968B.
E: Niels Thomsen Ørum.
Første ægteskab med Bertel Jensen Skov, [skifte 1.5.1809 lbnr.598]. B: Kirsten 18, Jens 11. FM: Niels Olufsen i Vinding, Søren Olufsen i Rands i Gårslev sogn.

690 Gregers Mikkelsen, værtshusholder i Vejle. 30.5.1820, fol.972B.
E: Mette Cathrine Vendelbo. LV: [Jørgen] Henckel, prokurator. B: Bolette Kirstine 21, Johan Peder 16, Mikkelius 11, Hans Christian 5. FM: Hans Lorentsen, brændevinsbrænder.

691 Christian Ernst, skomager i Vejle. 2.6.1820, fol.977B.
E: Else Marie Rasmusdatter. LV: Præstmark, urmager. B: Johan Peder 17, Anne 13, Grethe Marie 2½. FM: Henning Sørensen, skrædder i Vejle.

692 Peder Terkildsen Meden. 8.6.1820, fol.980, 1003B, 1032.
E: Maren Knudsdatter. LV: Hans Neuhaus, rebslager. B: Mette Kirstine 11. FM: [Ridder] Meden, [præst] i Fredericia.
(Sml. lbnr.559).

693 Vurdering af fallitbo i Vejle. 26.6.1820, fol.988, 989B, 991B, 993, 995B, 1030B, 1033, 1036, 1038B, 1040, 1043B, 1055.
Vurdering af fallitbo hos Poul Langballe i Vejle Mølle.

694 Kirstine Marie Pedersdatter i Vejle. 7.7.1820, fol.989.
E: Hans Andersen. B: Johan 23, Trine 21, Karen Sofie 19, Maren 17, Stine 10. FM: Christian Andersen Bagger i Vejle.

695 Hans Christensen i Vejle. 1.12.1820, fol.994.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christian Andersen Bagger i Vejle. B: Christen 27, Niels 19, Maren 19, Poul 17, Peder 14. FM: Peder Pedersen i Ballesgårde i Egtved sogn, Peder Mikkelsen i Pindgård.

696 Maren Sørensdatter i Vejle. 10.1.1821, fol.997, 1004.
Enke efter Søren Sørensen, murer, [skifte 21.2.1805 lbnr.544]. B:
1) Jens Sørensen, [skifte 9.1.1815 lbnr.642], var g.m. Else Hansdatter. B:
a Søren Sørensen 30, i Vestindien
b Hans Ravn Sørensen i Knudstrup i Torning sogn
c Anne Marie Sørensen g.m. Pedersen, købmand
d Hanne Sørensen g.m. [Morten] Knudsen, guldsmed i Vejle
e Karen Sørensen.
2) Anne Cathrine Sørensdatter, [skifte 22.10.1808 lbnr.590], var g.m. Niels Jensen Elbæk. B:
a Jens Nielsen 35
b Søren Nielsen 32 i Fredericia
c Peder Nielsen 29 i Høgsholt [i Hover sogn]
d Rasmus Nielsen 23 i Vejle
e Laurids Nielsen 16.

697 Mette Dorthe Anchersen i Vejle. 18.1.1821, fol.1003B, 1025B.
E: Niels Hansen, vognmand. Testamente af 4.8.1794.

698 Søren Nielsen i Vejle. 24.2.1821, fol.1004B.
Enkemand efter Sofie Hedvig [Hadeler, skifte 24.9.1804 lbnr.533]. B:
2) Henning Sørensen 42
3) Anne Elisabeth Sørensdatter g.m. [Frederik] Mehl, tømrer i København.
Første ægteskab med Anne Elisabeth. B:
1) Niels Sørensen, død. 2B:
a Søren Nielsen 27, snedkersvend i København
b Anne Marie Sørensdatter gift i Hørsholm.

699 Anne Ditlevsen, ugift i Vejle. 10.3.1821, fol.1005, 1041B.
A:
1) bror, død. 2B:
a Marie Christine Ditlevsen på hovedgården Sørup på Sjælland
b Claudiane Ditlevsen i Tønningen.

700 Vurdering af fallitbo i Vejle. 29.3.181821, fol.1016B, 1026B, 1037, 1039B, 1055B.
Vurdering af fallitbo hos Jens Jensen, købmand i Vejle.

701 Maren Jensdatter i Vejle. 25.6.1821, fol.1031B.
Enke efter Peder Vilstrup.
Arvinger angives ikke.

702 Vurdering af fallitbo i Vejle. 1.8.1821, fol.1034, 1038.
Vurdering af fallitbo hos Iver Nybo, landvæsenskommissær i Vejle.

703 Hans Pedersen Schmidt, vognmand i Vejle. 10.9.1821, fol.1038B, 1067B.
E: Anne Sofie Hansdatter. B:
1) Peder Hansen, avlsbruger, død. 2B: Anne Sofie, Anne Kirstine
2) Hans Hansen, arbejdsmand i København
3) Oluf Hansen, daglejer i Stovstrup
4) Anne Hansdatter g.m. Mads Jensen Breum, brændevinsbrænder i København.

704 Jens Nielsen, skomager i Vejle. 24.9.1821, fol.1039B, 1055B.
E: Judith Grytter. LV: Schultz, skomager. B: Hans Henrik 9 mdr.
Enkens første ægteskab med [Johan Didrik Tornild, skifte 5.6.1816 lbnr.659].

705 Vurdering af fallitbo i Vejle. 29.11.1821, fol.1054B, 1058.
Vurdering af fallitbo hos Pedersen, toldbetjent i Vejle.

706 Karen Gude Fugl i Vejle. 28.12.1821, fol.1058.
E: Vittrup, urmager. B: Ludvig Christian10, Louise Hedvig. FM: født værge Jacob Grytter, sadelmager i Vejle.
707 Testamente i Vejle. 16.3.1821, fol.1066B.
Testamente af 30.1.1821 for Laurids Jensen Barret, vagtmester ved Slesvigske kyrasserregiment og hustru Maren Thomasdatter.

708 Henrik Andreas Christian von Krag, major og eskadronchef i Slesvigske kyrasserregiment i Vejle. 19.4.1821, fol.1067.
E: Anne Bodil Helene Hjarnø. Bevilling til uskiftet bo.

709 Hans Frederik von Brügmann til Mejlgård [i Glesborg sogn] i Randers amt. 1821, fol.1071.
E: Charlotte Gothaldine Kørbitz.
Testamente af 11.12.1781. A:
1) Vibeke Ida Vilhelmine Bülow g.m. Lüttichau, begge døde. B:
a Christiane Hansine Gothaldine von Lüttichau
FM: Krabbe til Sofiesminde.
2) søster, død. B:
a Casper Herman van Osten
b Otte Christoffer van Osten, major.

710 Jens Nielsen Elbæk, markmand i Vejle. 1821, fol.1073.
E: Kirsten Lauridsdatter. Testamente af 6.8.1821.


Vejle byfoged
Skiftebreve, der ikke er indført i skifteprotokollen
1717-1730
Nr. 124-141
B 69-271


711 Anne Jensdatter i Vejle. 9.1.1719, nr.126.
E: Torsten Sørensen.
Første ægteskab med Jens Andersen, dragon. B: Johanne 13, Karen 11. FM: morbror Mads Jensen, blegemand.

712 Hans Andersen Vinding i Vejle. 29.1.1721, nr.134.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Christensen, smed. B: Maren 1. FM: farbror Bent Andersen i Vinding.

713 Peder Sørensen, snedker i Vejle. 10.1.1725, nr.137.
E: Cathrine Jensdatter. LV: Falk Bøg, kapellan i Vejle og Hornstrup. B: Maren 26 i Fredericia, Jens 24, degn i Bredsten, Søren 22, i skomagerlære, Karen 18, Oluf 12, Laurids 11. FM: farbror Jens Pedersen i Vinding, fars halvbror Niels Sørensen, skomager, Anders Poulsen, skomager.

714 Mette Lambertsdatter i Vejle. 20.1.1727, fol.139.
E: Christen Jacobsen, handskemager. B: Ellen Johanne g.m. Hans Christensen, handskemager i Horsens, Johan Lambert 27, Jacob 24.

715 Oluf Christensen, snedker i Vejle. 14.2.1729, nr.141.
E: Margrethe Sofie Mogensdatter. LV: far Mogens Rasmussen. B: Anne Sofie 2, Lisbeth, nyfødt, der døde. FM: farfar Christen Christensen, snedker i Vejle, farbror Knud Christensen, snedker.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 24.10.1725 lbnr.152].
Desuden nævnes første kones søskende Jens Pedersen, skomager, Karen Pedersdatter og afdødes bror Hans Christensen, smed i København.
Arv efter afdødes mor, skifte 2.8.1724.


Vejle byfoged
Skiftebreve, der ikke er indført i skifteprotokollen
1731-1760
Nr. 142-148 B 69-272


716 Oluf Christensen Fynbo i Vejle.16.8.1731, nr.142.
E: [Navn angives ikke]. LV: Hans Sørensen, handskemager. B: Anne Margrethe 25, Anders Christensen Bang, student på Sjælland, Birthe Cathrine 20, Laurids 18, Elisabeth 16.

717 Afkald i Haderslev. 28.7.1731, vedlagt nr.142.
Afkald fra Søren Pedersen Kyrasser i Haderslev for arv efter far Peder Sørensen og mor Anne Cathrine Jensdatter til svoger Mikkel Nielsen.

718 Anne Kirstine Sørensdatter Egtved i Vejle. 19.6.1733, nr.143.
E: Søren Jensen Verling, farver. B: Inger 8. FM: Jørgen Jørgensen Groth.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Kieding g.m. Frederik Jørgensen Schwartz
2) Karen Kieding g.m. Niels Fæster, degn i Sønderup og Nordrup på Sjælland
ved svoger Søren Rasmussen Egtved.
Desuden nævnes enkemandens søster g.m. Jørgen Brink i Århus og enkemandens bror Oluf Jensen Verling.

719 Elisabeth Holgersdatter i Vejle. 19.5.1756, nr.145.
E: Mads Rasmussen, murer. B: Maren 20, Anne Marie 18, Mette Marie 8. FM: Christian Henrik [Pedersen] Winther, præst i Vejle [og Hornstrup], Henrik Evald Sule i Vejle.

720 Christian Grundahl i Vejle. 10.1.1757, nr.146.
E: Johanne Margrethe [Pedersdatter]. B:
3) Daniel Grundahl 22, student i København
4) Agathe Grundahl 19
5) Kirsten Grundahl 18
6) Christian Grundahl 15
7) Magdalene Grundahl 14
8) Marie Cathrine Grundahl 12
9) Peder Grundahl 10
10) Anne Kirstine Grundahl 8
11) Niels Grundahl 7
12) Schack Grundahl 6
13) Gert Grundahl 5
14) Hans Grundahl 1.
FM: mors søskendebarn Peder [Laugesen] Borch, præst i Grejs og Sindbjerg.
Første ægteskab med [Agathe Clausdatter Møller, skifte Kolding 12.1.1732 lbnr.491]. B:
1) Sofie Charlotte Grundahl g.m. Anker [Laugesen] Borch, præst i Ringive, Gadbjerg og Lindeballe
2) Laurids Grundahl 28, informator på Grundet.

721 Mathias Jensen, skomager i Vejle. 16.12.1760, nr.147.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Christen Clemensen. A:
1) søster Mette Cathrine Jensdatter i Vejle
2) halvbror Johan Mathiassen, død. 2B:
a Mathias Johansen, skomagersvend i Horsens
b Knud Johansen, rytter
3) halvbror Niels Mathiassen i Bjerre herred
4) halvsøster Sara Mathiasdatter g.m. Hans Olufsen i Vejle.
(Dele af siderne mangler).

722 Jørgen Jørgensen Rothenburg i Vejle. 18.5.1759, nr.148.
Tidligere værtshusmand i Ringsted.
Ved skøde 5.12.1737 til afdøde og dennes søskende underskriver afdødes mor Helvig Christensdatter, enke efter Jørgen Nielsen Rothenburg, by- og rådstueskriver [i Ringsted].
Afdøde døde hos sin søn Christen Rothenburg i Vejle.Vejle byfoged
Skiftebreve, der ikke er indført i skifteprotokollen
1762-1784
Nr. 149-158
B 69-273


723 Kancelliråd [og overtoldinspektør Christian] Sørensen i Vejle. 1761, nr.149.
E: [Sara Ludvigsdatter] Pontoppidan, der også døde. A:
1) hans brordatter M. Müller i København
2) hans brordatter J. Müller i København
3) hans brordatter Gerhardine Christine Müller. FM: stedfar ritmester Walter
4) hendes søsterdatter Sara Mitzlaff.
[Sara Ludvigsdatter Pontoppidans første ægteskab med Jørgen Jørgensen Hatting, præst i Hatting, død 1738].
(Store dele af siderne mangler, muligvis flere arvinger).

724 Hans Wolf, vejer og måler og hustru Lene Nielsdatter Højrup i Vejle. 12.11.1762, nr.150.
Testamente af 2.6.1762.
Hendes første ægteskab med Andreas Lehmeyer. 1B: Cathrine Marie.

725 Christian Frederik Lautrup i Vejle. 29.1.1762, nr.151.
Testamente af 21.9.1761.
Arven skal gå til oprettelse af et stamhus for den Lautrupske familie. A:
1) bror [Frederik] Lautrup til Estrup og Skjoldborghus
2) bror ritmester Lautrup, død. B: (Navne angives ikke).
Krav om arv fremsat af
1) søstersøn Hans Christian Moldrup til Stårupgård
2) søsterdatter Anne Malene Moldrup g.m. [Jens] Hvas til Tviskloster.

726 Anne Nielsdatter i Vejle. 1.3.1763, fol.152.
E: Adolf Nielsen, skrædder. B: Poul, skrædder i Vejle, Simon 25, Hans 24, Maren g.m. Peder Biskop i Flensborg, Anne 20. FM: Jens Poulsen, skomager i Vejle.

727 Christian Møller, kornet i Vejle. 9.7.1764, nr.153.
E: Abigael. LV: Mads Bang. B: Mathias, dragon i Næstved, Anne Magdalene Sofie 21, Sofie Charlotte 17, Christian Jacob 14, Søren Lintrup 11, Hans 9, Johan 7, Jens 4, Mette Magdalene 3.
Af første ægteskab B:
1) Peder Christian Møller, korporal i Næstved
2) Johan Henrik Møller, kommandersergent i Kærbølling
3) Anne Sofie Møller 34 på Svenstrup på Sjælland
4) Anne Margrethe Møller g.m. Johan Frederik Stein, amtskirurg og barber i København.

728 Testamente i Vejle. 1.3.1765, nr.154.
Nyt testamente af 22.11.1765 der afløser testamente af 27.8.1742 for Elisabeth Holst i Vejle, enke efter Frederik Andreas Johansen. A:
1) de 4 mest trængende af min mands arvinger, (navne angives ikke)
2) hendes brordatter, enke efter rådmand Thomsen i Fredericia
3) et fattigt barn Oluf Pedersen, der er opdraget i deres hus.
Testamentet er underskrevet af Hans [Henrik Christoffersen] Neuchs, [søn af Christoffer Neuchs og Mette Johansdatter i Kolding].

729 Testamente i Vejle. 7.4.1767, nr.155.
Testamente af 7.4.1767 for Peder Hansen Staal, tolder og postmester i Vejle, 60 år. A:
1) hans halvsøster Else Cathrine Dukes g.m. Mathias Zibbern, organist og urmager i Odense. 3B: Margrethe Christine, Markus, Abel Maria
Hans første ægteskab med Margrethe Christine Selmer, datter af [Mathias Hansen Selmer], præst i Øster Snede. A:
2) hendes bror Johan [Henrik Mathiassen] Selmer, præst i Øster Snede. 6B: Nille Marie, Sofie Hedvig, Cecilie Marie, Margrethe Christine, Helene Johanne, Mathias.

730 [Henrik Roland] Ostermann, hospitalsforstander i Vejle. 5.7.1774, nr.156.
(Skiftet blev forrettet af Hans [Henrik Christoffersen] Neuchs, præst i Vejle og Hornstrup og provst i Nørvang herred. Se Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland Pr 1631 Henrik Roland Ostermann).

731 Testamente i Vejle. 16.4.1777, nr.157.
Testamente af 16.4.1777 for Frands Christian Frank, klejnsmed i Vejle og hustru Anne Sofie Thomasdatter.

732 Brev fra Haderslev. Indlæg i nr.157.
Andreas Bertelsen, fisker i Haderslev er død og hans enke konkurs. A:
1) far Bertel Nielsen
2) søster Anne Marie Bertelsdatter
3) bror Frederik Bertelsen i [Øster] Starup ved Horsens
4) halvbror Christian Bertelsen, fisker.

SLUT