Erik Brejls hjemmeside

Start

Varde byfoged
Skifteuddrag
1698 - 1814

Skiftebreve     [1622-1665]    [1666-1674]    [1676-1748]    [1695]    [1750-1780]   

Skifteprotokol     [1698-1724]    [1754-1773]    [1772-1792]    [1792-1824]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Varde byfoged
Skiftebreve
1622-1665
B 82 - 25


1 Jeppe Nielsen, rådmand i Varde. 1.8.1622.
E: Edel. LV: Mads Gjellerup. B:
1) Margrethe Jepsdatter
2) Maren Jepsdatter.
FM:
1 Iver Markussen
2 Niels Madsen i Vesterbæk.

2 Kirsten i Varde. 28.4.1625.
Enke efter Laurids Christensen. B: 4 sønner og 2 døtre.

3 Mads Pedersen, præst i Varde. 8.6.1627.
B: Navne angives ikke.

4 Margrethe Bille, ugift i Varde. 4.7.1627.
A:
1) Karen Bille
2) Hildeburg Bille.

5 Peder Just i Varde. 29.5.1628.
B:
1) Hans Pedersen
2) [mangler] Pedersen
3) Kjeld Pedersen
4) Christen Pedersen
5) Ebbe Pedersen
6) [mangler] Pedersdatter
7) Marine Pedersdatter.

6 Thomas Madsen Tarp i Varde. 2.5.1654.
A:
1) steddatter Anne Madsdatter.
Arv i boet til afdødes søster.
Afdøde blev henrettet.

7 Tøste Christensen i Varde. 28.2.1659.
E: Lene Samsdatter. LV: Hans Lassen, byfoged i Varde. B:
1) Hans Tøstesen
2) Mette Tøstesdatter
Arv i boet til afdødes stedbørn:
1) Anne Hansdatter g.m. Anders Jensen, skomager
2) Maren Hansdatter
3) Else Hansdatter.
Disse stedbørn har arv efter tingsvidne af 1630.

8 Mads Jacobsen i Varde. 2.9.1662.
E: Anne Lasdatter. LV: Hans Benniche, der ægter enken. B:
1) Jacob Madsen
2) Niels Madsen
3) Jens Madsen
4) Maren Madsdatter
5) Else Madsdatter.
FM:
1 Simon Jacobsen
2 Peder Clemensen
3 Niels Jensen.
Afdøde døde 1659.
Bilag i læg 1665.

9 Jens Christensen i Varde. 24.1.1660.
Arvinger angives ikke

10 Anne Christensdatter i Varde. 14.6.1660.
E: Christen Laugesen.
Af første ægteskab B:
1) Jens Nielsen
2) Laurids Nielsen
3) Sidsel Nielsdatter
4) Anne Nielsdatter.

11 Mads Hansen i Varde. 25.9.1660.
E: Mette. B:
1) Anne Madsdatter
2) Maren Madsdatter
3) Hans Madsen.

12 Maren i Varde. 10.2.1660.
Enke efter Jacob Clausen. B:
1) Karen Jacobsdatter, enke efter Iver Nielsen
2) Mads Jacobsen, død. E: Anne Lauridsdatter
3) Claus Jacobsen.

13 Kirsten Jacobsdatter i Varde. 7.2.1660.
Enke efter Peder Andersen. B:
1) Inger Pedersdatter, enke efter Anders Pedersen
2) Anders Pedersen, død. Børn
3) muligvis Poul Pedersen, død. Børn.
4) Anne Pedersdatter
5) Maren Pedersdatter
FM:
1 Enevold Jensen
2 Laurids Hansen Bagger

14 Maren Pedersdatter i Varde. 9.4.1661.
E: Niels Pedersen, kræmmer. B:
1) Vibeke Nielsdatter 9
2) Karen Nielsdatter 7
3) Peder Nielsen 3.

15 Christen Nielsen Sadderup og hustru Gunder Terkildsdatter i Varde. 1.10.1661.
B:
1) Niels Christensen Sadderup
2) Terkild Christensen Sadderup
3) Christen Christensen Sadderup.

16 Tingsvidne af Varde byting 22.12.1656, at Peder Lauridsen er forarmet.

17 Edel Nielsdatter i Varde. Dato ses ikke.
E: Christen Jensen. Arvinger angives ikke.

18 Jens Christensen i Varde. 89.10.1664.
E: Ellen. B:
1) Christen Jensen, død.
A:
1) Karen Olufsdatter g.m. Jens Hansen i Borre.

19 Peder Laugesen i Varde. 27.8.1664.
Afdøde døde i den bolig hans søster og salig mor boede i. Arvinger angives ikke.

20 Christen Christensen Tarp i Varde. [dato mangler].1664.
E: Karen Christensdatter. LV: Jacob Pedersen [Høst], præst i Nørre Nebel. A:
1) Rasmus Pedersen Staal
2) Christen Hansen i Nørre Nebel på sin hustrus vegne
3) Peder Jepsen i Kammersgård
4) Maren Christensdatter, enke efter Mads Rask ved søn: Jens Madsen Rask
5) Christen Madsen i Lundtarp, død. Hans børn ved Laurids Pedersen i Lundtarp.

21 Peder Christensen Mejlvang og hustru Maren Jensdatter i Varde. 22.3.1665.
Arvinger angives ikke.Varde byfoged
Skiftebreve
1666-1674
B 82 - 26


22 Johan Busch, guldsmed i Varde. 31.3.1666.
Arvinger angives ikke.

23 Niels Jensen, rådmand i Varde. 1.12.1666.
Arvinger angives ikke.

24 Steffen Nielsen, borgmester i Varde. 8.6.1667.
Der angives kun en af arvingerne. B:
1) Niels Steffensen Krag,
der har arv efter både far og mor og på begge dokumenter underskriver samtlige medarvinger (med forbehold for stavemåde og forståelse) A:
1) Claus Glyssing
2) Oluf Pedersen Nederland
3) Søren Christensen
4) Simon Jacobsen
5) Terkild Thomsen
6) Peder Grummesen
7) Svend Rasmussen
8) Jens Mathiassen
9) Jens Madsen
10) Thor Jensen
11) Christen Kammersgaard
12) Las Rasmussen
13) Jens Pedersen Koldtoft
Thomas Munch.

25 Karen Christensdatter i Varde. 15.7.1670.
Enke efter Christen [Christensen] Tarp, rådmand, [skifte 1664 lbnr.20].
Arvinger:
0) forældre [Christen Jacobsen Høst, præst i Lunde og Ovtrup, død 1631 og Birthe Thomasdatter, død ca. 1627]
1) bror Peder [Christensen Høst], præst i Nørre Nebel
2) bror Thomas [Christensen Høst], præst i Hviding
3) bror Christen [Christensen Høst], præst i Lunde og Ovtrup
4) bror Iver Christensen Høst i Janderup
5) søster Ellen Christensendatter i Skuldbøl
6) søster Birgitte Christensdatter i Nørre Kærgård
7) søster Anne Christensdatter i Janderup præstegård
8) søster Inger Christensdatter i Sædding
9) søster Kirsten Christensdatter Høst i Lønne præstegård.
Arven deles i 13 søsterlodder (A-N):
1) (lod A) søster Birgitte Christensdatter, død, var g.m. [Claus Christensen på Nørkærgård]. B:
a Christen Clausen, præst i Oddum på egen og søskendes vegne
2) (lod B) søster Inger Christensdatter i Sædding [i Nørre Nebel sogn, død 2.11.1652. Første ægteskab med Jens Christensen Toftum, død 16.5.1630. Andet ælgteskab med Christen Madsen, død 10.6.1666]. B:
a Anne Jensdatter g.m. Jeppe Gødesen i Sædding på alle søskendes vegne
3) (lod C og M) bror Christen Christensen Høst, præst i Lunde og Ovtrup, død [1645, g.m. Dorete Iversdatter]. B:
a Anne Christensdatter g.m. Søren Nielsen Stovgaard
4) (lod D) søster Ellen Christensdatter, død, var g.m. [Peder Ostersen i Bandsbøl]. B:
a Jens Pedersen i Skuldbøl
b Jacob Pedersen i Rærup
5) (lod E og I) bror Thomas Christensen [Høst], præst i Hviding, død [1661]. B:
a Jens Thomsen
b Bodil Thomasdatter
6) (lod F og H) bror Iver Christensen, død [før 1645]. B:
a Inger Iversdatter ved søn Iver Christensen
b Maren Iversdatter
7) (lod G og L) bror Peder [Christensen Høst], præst i Nørre Nebel, død. B:
a Jacob Pedersen [Høst], præst i Nørre Nebel på egen og søskendes vegne
8) (lod K) søster Anne Christensdatter, død, [af andet ægteskab med Hans Pedersen præst i Janderup]. B:
a Birgitte Hansdatter g.m. Rasmus Pedersen Staal, herredsfoged i Vester Horne herred og hendes brødre
9) (lod N) søster Kirsten Christensdatter g.m. [Oluf Pedersen, præst i Lønne]. B:
a en datter g.m. Jens Madsen Rask og hendes søskende.
Litteratur:
1 Herredsfogedens ligsten i Lunde kirke af Gert Ravn Nørgaard, Aal i: Vardesyssel årbog 1986 side 103-107
2 Nørre Nebel og Lydum sogne af H. K.Kristensen, 1958. heri

26 Christen Gregersen Kammersgaard i Varde. 8.7.1670.
E: Mette Jensdatter. B:
1) Inger Christensdatter.

27 Iver Pedersen i Varde. 10.2.1671.
E: Maren Hansdatter.
Arv i boet til enkens børn af første ægteskab B:
1) Laurids Hansen
2) Anne Hansdatter
3) Maren Hansdatter
4) datter g.m. Hans Tøstesen.

28 Karen Jensdatter i Varde. 27.5.1673.
E: Thomas Nielsen Munch. B:
1) Niels Thomsen
2) Jens Thomsen
3) Anne Thomasdatter.

29 Terkild Thuresen, rådmand i Varde. 1.5.1674.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Margrethe Terkildsdatter g.m. Jacob Bjørnsen
2) Vibeke Terkildsdatter
3) Thure Terkildsen.

30 Mette Jensdatter i Varde. 1674.
E: Jens Grummesen. A:
1) søster Karen Jensdatter i Lifstrup
2) søster Gunder Jensdatter
3) bror Hans Jensen den ældre
4) søster, død, var g.m. Laurids Knudsen, præst i Guldager, [død 1664]. Hendes børn, der opholder sig i Guldager præstegård 5) bror Hans Jensen den yngre.Varde byfoged
Skiftebreve
1676-1748
B 82D - 21


31 Las Jensen i Varde. 1676.
E: Lene.
Arvinger angives ikke.

32 Laurids Smed i Varde. 1676.
E: Navn angives ikke.
Arvinger angives ikke; dog angives at der er to piger.

33 Niels Lauridsen Toft i Varde. 3.4.1676.
E: Navn angives ikke.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Nielsdatter.
FM: Christen Slagter.

34 Maren Pedersdatter i Varde. 13.6.1684.
Enke efter Mads Hansen. A:
1) Peder Christensen, præst i Ørum, Borris og Gammelstrup
2) Laurids Sørensen i Kolding
3) søskendebarn Hans Pedersen , væver i Oksby
4) søskendebarn Anne Pedersdatter, (søster til 3)
5) Maren Mikkelsdatter i Strellev, datter af Mikkel Andersen i Varde.

35 Simon Christensen, glarmester i Varde. 21.7.1685.
E: Maren Poulsdatter. LV: Las Hansen Bagger i Varde. B:
1) Peder Simonsen
2) Poul Simonsen
3) Jørgen Simonsen
4) Karen Simonsdatter.

36 Jens Madsen Rask, rådmand i Varde. 19.9.1689.
Enkemand. B:
1) Kirsten Jensdatter, død. E: Jørgen Hansen, rådmand i Varde
2) Maren Jensdatter g.m. Laurids Nielsen Lund.

37 Søren Madsen Borch i Varde. 28.2.1701.
E: Mette Lambertsdatter. LV: Las Jepsen Tarm. B:
1) Christen Sørensen
2) Lamberts Sørensen
3) Karen Sørensdatter
4) Anne Sørensdatter.
FM:
1 morbror Hans Lambertsen den ældre i Hygum
2 morbror Hans Lambertsen den yngre i Hygum
3 morbror Christen Lambertsen i Hygum.
Bevilling til uskiftet bo af 8.2.1701.

38 Jens Bertelsen Ravnholt i Varde. 18.1.1712.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Mathias Jepsen Borch. B:
1) Niels Jensen Ravnholt i Hjerting, død. Enken nu g.m. Hans Hansen Strandby i Hjerting. 1B:
a Maren Nielsdatter Ravnholt
2) Anne Jensdatter Ravnholt.
Afdøde døde 18.12.1711.

39 Hans Hansen, skrædder i Varde. 27.4.1737.
Enke efter Bodil Pedersdatter.
Hans A:
1) søster Else Hansdatter, død. 3B:
a Hans Christensen
b Anders Christensen
c Maren Christensdatter
2) søster g.m. Niels Kræmmer, begge døde. 4B:
a Niels Nielsen i Varde
b Christen Nielsen
c Maren Nielsdatter
d Kirsten Nielsdatter, i København
Hendes A:
1) bror Niels Pedersen i Fidde
2) bror Peder Strudvad
3) bror Jens Pedersen i Strudvad, død. 3B:
a Bodil Jensdatter
b Anne Jensdatter
c Kirsten Jensdatter
4) bror Søren Pedersen i Hellevad ved Åbenrå
5) søster Kirsten Pedersdatter, død. 1B:
a slegfredsøn Hans Poulsen i Varde.
Slegfredbarn tager arv efter mor efter lovens pag. 713 artikel 72 (5.2.72).

40 Johanne Pedersdatter Grønholt i Varde. 22.11.1741.
Enke efter Claus Jessen. B:
1) Peder Clausen Jessen Hybsk, soldat.
Afdøde døde 24.10.1741.
[Claus Jessen er formentlig den herredsfoged i Sønder Galten og Framlev herreder,
der efter højesteretsdom blev afsat 1710. Han boede i Vejle 1710 og levede 1720].

41 Kirsten Jensdatter i Varde. 11.11.1748.
Enke efter Niels Villumsen. B:
1) Jes Nielsen
2) Anne Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter.
FM:
1 morbror Christen Jensen i Kvong sogn
2 morbror Peder Jensen Villumsen.
Desuden nævnes Peder Jensen Villumsens svoger Peder Christensen, grovsmed.
Afdøde døde 11.11.1748.

42 Mette Pedersdatter Frøsig i Varde. 30.10.1748.
E: Hans Poulsen Strudvad. B:
2) Kirsten Hansdatter 13.
FM: Morten Bøhm.
Af første ægteskab B:
1) Maren Christensdatter 17.
FM: farbror Hans Hansen Skytte.Varde byfoged
Skiftebrev
1695
B 82D - 22

Se begyndelsen afskiftet i nyt vindue

42A Laurids Lauridsen Baggesen, rådmand i Varde. 23.4.1695.
E: Maren Clausdatter Glyssing, der døde 8.8.1695. LV: Jacob Madsen købmand i Varde. B:
1) Maren Lauridsdatter, enke efter Samuel Wieland, byfoged i Varde
2) Mette Lauridsdatter 25, der ægter Anders Nielsen Bollerup
3) Else Lauridsdatter 24
4) Claus Lauridsen Baggesen 17
5) Ingeborg Lauridsdatter 12
6) Mads Lauridsen Baggesen 9.
FM:
1 farbror Peder Lauridsen, rådmand i Ribe
2 farbror Jens Lauridsen i Varde.
Afdøde døde 23.3.1695.


Varde byfoged
Skifteprotokol
1698-1724
B 82D - 19

43 Kirsten Christensdatter i Varde. 11.1.1698, fol.2.
E: Anders Jensen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.1.1698.

44 Anne Jensdatter i Varde. 10.6.1699, fol.3.
E: Bent Bødker. B:
1) Jørgen Bentsen 26
2) Jens Bentsen 24
3) Karen Bentsdatter 22
4) Maren Bentsdatter 16.

45 Maren Nielsdatter i Varde. 10.6.1699, fol.4B.
E: Peder Nissen, feldbereder. B:
1) Søren Pedersen
2) Maren Pedersdatter
3) Kirsten Pedersdatter.

46 Niels Sørensen i Varde. 14.6.1699, fol.6B.
E: Birgitte Andersdatter. B:
1) Karen Nielsdatter 20
2) Mette Nielsdatter 18.

47 Thomas Madsen Borch i Varde. 20.4.1700, fol.7.
A:
1) mor Anne Christensdatter. LV: Niels Nielsen, kræmmer
2) bror Søren Madsen Borch
3) søster, død. E: Herman Gynther, barber i Varde. 1B:
a Benjamin Hermansen.

48 Anders Christensen, slagter i Varde. 26.5.1700, fol.35B.
E: Anne Andersdatter.
Der skal være arvinger i Ål sogn.
Afdøde døde 21.9.1699.

49 Andreas Justesen, byfoged i Varde. 17.3.1701, fol.37.
E: Mette Jensdatter Koldtoft. LV: Laurids Nielsen Lunde. Der er 4 børn, hvis navne ikke angives, da enken frasiger arv og gæld.
Arv i boet til Jørgen Hansen, rådmand i Vardes datter Karen Jørgensdatter efter mor Kirsten Jensdatter, [død 25.2.1689].
Afdøde døde 17.3.1701.

50 Jørgen Hansen, rådmand i Varde. 22.9.1700, fol.47B.
E: Anne Nielsdatter.
Første ægteskab med [Kirsten Jensdatter, død 25.2.1689]. B:
1) Karen Jørgensdatter.
FM: Søren Hvid.
Enken frasiger arv og gæld.
Afdøde døde 23.8.1700.

51 Christen Andersen i Varde. 9.2.1702, fol.70.
E: [Navn angives ikke]. LV: bror Hans Hansen, skrædder. B:
1) Maren Christensdatter 6
2) Hans Christensen 3
3) Anders Christensen 6 mdr.
FM: fars stedfar Peder Pedersen, slagter i Varde.
Arv i boet til Kirsten Mouridsdatter efter "forrige skiftebrev", [formentligt efter enkens første mand].
Afdøde døde 10.1.1702.

52 Jens Andersen, skomager i Varde. 28.2.1705, fol.76.
Enke efter Mette Hansdatter, der døde 22.2.1705. B:
1) Kirsten Jensdatter, død. E: Oluf Jensen, skrædder i Varde. 1B:
a Johanne Olufsdatter
2) Anne Jensdatter
3) Gertrud jensdatter g.m. Morten Poulsen, skomager.
Afdøde døde 28.2.1705.

53 Jens Olufsen, skomager i Varde. 17.1.1708, fol.81B.
Enke efter Ellen Pedersdatter, der døde 13.1.1808. B:
1) Ellen Jensdatter 12
2) Mads Jensen 9
3) Johanne Jensdatter 6
4) Maren Jensdatter.
FM:
1 farbror Carsten Olufsen, skomager i Varde
2 fasters mand Hans Pedersen, skomager i Varde
3 mosters mand Christen Jørgensen, tømrer i Varde.
Afdøde døde 16.1.1708.

54 Hans Akselsen, ugift borgmester i Varde. 23.1.1708, fol.90.
Afdøde der kom til Varde 6. august 1707var født i København.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 23.1.1708.

55 Peder Pedersen, slagter i Varde. 15.6.1714, fol.95.
E: Lene Christensdatter. LV: Hans Hansen. A:
1) bror Peder Pedersen i Gammelgård i Ovtrup sogn, død. 4B:
a Ib Pedersen
b Hans Pedersen
c Peder Pedersen
d Ingeborg Pedersdatter
2) bror Terkild Pedersen i Præstby i Nørre Nebel sogn
3) søster Karen Pedersdatter, død. E: Oluf Nielsen i Præstby. 2B:
a Niels Olufsen
b Oluf Olufsen.
Afdøde døde 16.5.1714.

56 Ellen Nielsdatter i Varde. 18.5.1714, fol.106.
E: Peder Andersen. A:
1) bror Thomas Nielsen, klokker, død. 4B:
a Mette Thomasdatter
b Kirsten Thomasdatter
c Anne Thomasdatter
d Else Thomasdatter
FM:
1 Mathias Jepsen Borch
2 Niels Lassen
3 Niels Christensen Joensen
2) halvbror Hans Nielsen i Lille Frøstrup [i Lunde sogn], død. 1B:
a Mette Hansdatter, død. 2B:
1 Hans Nielsen
2 Jens Nielsen.
Afdøde døde 19.4.1714.

57 Peder Andersen Ulf i Varde. 14.6.1714, fol.111B.
E: Karen Hansdatter. B:
1) Anders Pedersen Ulf, klejnsmed i Ribe. 2B:
a Peder Andersen Ulf 4
2) en datter, hvis navn ikke angives.

58 Jacob Madsen i Varde. 16.10.1714, fol.114B.
E: Karen Christensdatter. LV: bror Simon Christensen på Store Hebo [i Janderup sogn. B:
1) Mads Jacobsen
2) Anne Jacobsdatter g.m. Peder Lassen i Ho.
Afdøde døde 17.9.1714.

59 Maren Clemensdatter i Sjælborg [i Hostrup sogn], der døde i Varde. 2.11.1714, fol.115B.
Enke. A:
1) søsterdatter g.m. Peder Jørgensen i Tønder
2) Karen Mortensdatter g.m. Mathias Mathiassen i Sjælborg.
Afdøde døde 1.11.1714 hos Johan Møller, barber i Varde.

60 Søren Jensen Hvid, by- og rådstueskriver i Varde. 29.6.1715, fol.119B.
E: Anne Marie Jensdatter Roskilde. LV: Hans Allerup, præst i Varde Nikolaj. B:
3) Clara Elisabeth Kirstine Hvid 4.
Første ægteskab med Anne Margrethe Egers, skifte i Billum Kær[gård] 17.4.1697. B:
1) Elisabeth Dorthe Hvid 22
2) Frands Jørgen Hvid 20.
Desuden nævnes enkens mor Clara Elisabeth Skytte, enke efter Laurids [Johansen] Krag, [præst i Lysabild, død 1699].

61 Margrethe Jensdatter i Varde. 4.7.1715, fol.124.
Enke efter Morten Ebbesen. A:
1) moster, død. 1B:
a Oluf Nielsen i Neder Holluf i Fraugde sogn
2) søster, død. 1B:
a Kirsten Jepsdatter ved søn Jacob Hansen, nådler i Ribe
3) søster, død. 4B:
a datter g.m. Niels Nielsen i Ho
b datter g.m. Hans Bertelsen i Vejers [i Oksby sogn]
c datter g.m. Simon Hansen i Børsmose [i Ål sogn]
d datter g.m. Christen Christensen i Torbøl [i Ovtrup sogn].

62 Anne Lauridsdatter i Varde. 1.10.1715, fol.130B.
E: Iver Christensen. A:
1) søster, død. E: Laurids Frederiksen, hattemager i Varde. 1B:
a Maren Lauridsdatter.
Ophold til afdødes moster Lene Christensdatter, enke efter Peder Pedersen, [slagter i Varde, skifte 15.6.1714 lbnr.55].

63 Christen Pedersen Præst, borger i Varde. 20.2.1716, fol.135.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Hans Hansen i Varde. A:
1) bror Thomas Pedersen i Vostrup i Lønborg sogn frasiger arv og gæld for sig og alle sine søskende undtagen en, som de ikke har hørt fra i 20 år.

64 Kirsten Jørgensdatter i Varde. 3.3.1716, fol.139.
E: Hans Jepsen Tysk. A:
1) Peder Sørensen i Lundager i Lunde sogn
2) Jens Christensen i Strellev
3) Kirsten Christensdatter i Horne sogn
4) Maren Sørensdatter i Agersnap i Ølgod sogn.
Alle arvinger frasiger arv og gæld.
Afdøde døde 3.2.1716.

65 Peder Olufsen Bagger i Varde. 12.3.1716, fol.141.
E: Ingeborg Thomasdatter. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter 12
2) Thomas Pedersen 10
3) Oluf Pedersen 6
4) Niels Pedersen 2.
Afdøde døde 12.2.1716.

66 Maren Boilesdatter i Varde. 12.1.1716, fol.145.
E: Lauge Nielsen. B:
1) Maren Laugesdatter.

67 Kirsten Pedersdatter i Varde. 1.7.1716, fol.148B.
E: Johan Christensen. B:
1) Maren Johansdatter 4
2) Christen Johansen 2.
FM:
1 Jeppe Pedersen i Vostrup i Lønborg sogn
2 Niels Pedersen i Frisvad mølle i Jacobi sogn

68 Jens Pedersen Orten i Varde. 24.8.1716, fol.150B.
E: Kirsten Andersdatter. B:
2) Christen Jensen 2.
Første ægteskab med Johanne Tøstesdatter. B:
1) Karen Jensdatter 8.
FM:
1 farbror Niels Pedersen Orten
2 farbror Hans Pedersen Orten.

69 Karen Lauridsdatter i Varde. 19.5.1717, fol.158B.
E: Christen Christensen Dyhr. B:
1) Laurids Christensen 14
2) Karen Christensdatter 11
3) Maren Christensdatter 8
4) Christen Christensen 6.

70 Jørgen Tarp i Varde. 12.6.1717, fol.163.
E: Johanne Bentsdatter. LV: Hans Allerup, præst i Varde Nikolaj. A:
1) bror Poul Christensen i Janderup
2) søster Mette Christensdatter, uvist hvor.

71 Ingeborg Marie Vognsen i Varde. 7.7.1717, fol.169.
Enke efter Augustin Permoser, ritmester, [død 1704]. A:
1) søster, død. 3B:
a Jesper Lindenkvist, kaptajnløjtnant i hollandsk tjeneste, som de ikke har hørt fra i 12 år
b Helene Cathrine Lindenkvist g.m. Hans Svendsen, husfoged på Koldinghus
c Elisabeth Marie Lindenkvist g.m. Carl Meyer.
Afdøde døde 24.6.1717.

72 Karen Sørensdatter Vadskær i Varde. 16.11.1717, fol.196.
E: Jens Christensen Top. B:
2) Kirsten Jensdatter Top 12.
FM: Peder Vadskær.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Johansdatter Rømer.

73 Karen Madsdatter i Varde. 10.8.1717, fol.200B.
E: Jens Sørensen. B:
1) Mads Jensen 26
2) Søren Jensen 24
3) Margrethe Jensdatter 18
4) Niels Jensen 15
5) Laurids Jensen 8.

74 Laurids Toftmose i Varde. 6.10.1718, fol.202B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Johan Møller, stadskirurg. B:
1) Kirsten Lauridsdatter 5
2) Anton Lauridsen 2.
FM: Tøste Svendsen i Toftmose.
Afdøde døde 9.9.1718.

75 Frandsie Jørgensdatter i Varde.8.2.1719, fol.204B.
E: Anders Nielsen Toftmose. B:
4) Niels Andersen 26
5) Niels Andersen den yngre 4 (?)
Første ægteskab med Niels Mortensen i Toftmose. B:
1) Morten Nielsen i Holland
2) Jørgen Nielsen i Holland
3) Lorents Nielsen i Holland.

76 Niels Hansen, farver i Varde. 24.4.1719, fol.208, 214.
E: Anne Cathrine Fastis. LV: Thomas Vistisen. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 9.
FM: Christen Knurborg.
Arv i boet til enkens børn af første ægteskab B:
1 Hans Hansen Wolf
2 Maren Hansdatter, gift i Århus.

77 Karen Pedersdatter i Varde. 3.10.1719, fol.212.
E: Anton Hophessel. B:
1) Otto Antonsen 7
2) Anne Marie Antonsdatter 5
3) Peder Antonsen 2.
FM:
1 mors farbror Knud Jensen
2 Jens Madsen.
(Sml.lbnr.154).

78 Ellen Thomasdatter i Varde. 10.1.1720, fol.215, 221B.
E: Jens Sallingbo den yngre. B:
1) Peder Jensen
2) Mette Jensdatter
3) Maren Jensdatter g.m. Hans Johansen Bjerremann, skomager.
Opholdskontrakt af 11.1.1696 til enkemandens far Jens Sallingbo den ældre.

79 Jens Tøstesen i Varde. 18.7.1720, fol.217.
E: Maren Pedersdatter. LV: Thomas Vistisen. A:
1) mor Karen Hansdatter
2) bror Hans Tøstesen
3) bror Mads Tøstesen
4) søster Anne Tøstesdatter, enke efter Jens Roust
5) søster Johanne Tøstesdatter, død, var g.m. [Jens Pedersen Orten i Varde, skifte24.8.1716 lbnr.68]. B:
1) Karen Jensdatter Orten.
FM: farbror Niels Pedersen Orten.

80 Jørgen Hansen Kolding, købmand i Varde. 30.6.1718, fol.222B.
E: Anne Marie Hansdatter, nu i Ringkøbing. LV: Lukas Kjærulf, Peder Pedersen Bagger i Ringkøbing. B:
1) Anne Jørgensdatter 3.
FM:
1 farbror Mikkel Hansen i Kolding
2) farbror Hans Hansen Barsbøl i Kolding
3) farbror Steffen Hansen i Vejle
4) morbror Laurids Hansen i Ringkøbing.
Desuden nævnes enkens mor Ellen Pedersdatter.
Arv i boet til Johanne Nielsdatter g.m. Peder Pedersen Bagger i Ringkøbing efter far Niels Bertelsen og efter søster Anne Nielsdatter, skifte 18.5.1714.
Afdøde blev dræbt af Mads Lauridsen, der efter varetægt i København11.8.1719 til 20.3.1720 blev overført til Bremerholm.

81 Jens Pedersen, sadelmager i Varde. 7.9.1723, fol.417B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Thomas Vistisen. B:
1) Birgitte Marie Jensdatter 14
2) Karen Jensdatter 11
3) Maren Jensdatter 8.
FM: Peder Pedersen, sadelmager.
Afdøde døde 7.8.1723.

82 Navn mangler på afdøde i Varde. Skifte slut 3.8.1723, fol.421B.
E: Anne Andersdatter. LV: Hans Hansen.
Børns navne ses ikke.
FM: Palle Nielsen.
(Store dele af skiftet mangler).

83 Christen Nybo i Varde. 22.6.1723, fol.425.
E: (Navn ses ikke). LV: Jes Nielsen, der ægter enken. B:
1) Jes Christensen 19
2) Niels. Christensen 13
3) Kirsten Christensdatter.
(Dele af skiftet mangler).

84 Hans Jespersen i Varde. 3.5.1724, fol.428.
E: Øllegaard Hermansdatter Bruun. LV: Mikkel Nielsen Filskov i Varde. A:
1) bror Niels Jespersen i Bjert i Eltang sogn
2) bror Hans Jespersen i Stenderup
3) bror, død. Børn. FM: stedfar Søren Simonsen i Hjelmdrup i Egtved sogn
4) søster g.m. Thomas Hansen i Vinding
5) bror Bertel Jespersen i Viuf
6) bror Bertel Jespersen i Stenderup.


Varde byfoged
Skiftebreve
1750-1780
B 82G - 52

De skiftebreve, der er indført i protokollen mærkes:
(Skiftebrev).

84A Christine Hansdatter i Varde. 22.4.1750.
Enke efter Jens Bentsen, bødker. B:
1) Hans Jensen Bødker.

84B Jens Nielsen, slagter i Varde. 27.4.1750.
E: Christine Pedersdatter. LV: Hans Pedersen, guldsmed i Varde. A:
1) mor Anne Hansdatter i Årre
2) halvbror Frands Bentsen i Årre.

84C Jens Pedersen, hattemager i Varde. 17.6.1751.
E: Maren Olufsdatter, der døde kort tid efter ham. B:
3) Anne Marie Jensdatter 17, i Olling i Torstrup sogn
4) Mette Jensdatter 15, i Hornelund i Horne sogn.
Af hendes første ægteskab B:
1) Anne Lauridsdatter 22
2) Gunde Lauridsdatter 20.

84D Bertel Taulov, ugift borgmester og postmester i Varde. 13.1.1751.
Testamente af 19.3.1750. A:
0) forældre [Jens Bertelsen Taulov, borgmester i Varde, ejer af Frøstrup i Lunde sogn, død 30.8.1733 og Maren Jacobsdatter Bjørn, død. 14.5.1745. Hendes første ægteskab med Morten Christensen Friede, tolder i Varde, død 1686]
1) bror Søren Taulov
2) søster [Anne Cathrine Taulov] g.m. Valter Sejer, organist i Varde.
Desuden nævnes afdødes fætter Hans Peder Ankersen, professor i København.
Afdøde døde 13.1.1751.

84E Mette Pedersdatter i Varde. 14.1.1751.
E: Jens Hansen. B:
1) Hans Jensen 23, farer til skibs
2) Kirstine Marie Jensdatter 19
3) Johanne Jensdatter 17.
FM: Laurids Jensen Basse i Varde.
Afdøde døde 24.11.1750.

84F Kirstine Marie Brønsdorf i Varde. 22.6.1751.
Enke efter Søren Ølgaard, borgmester, død 1743. B:
1) Niels Sørensen Ølgaard
2) Dorthe Elisabeth Ølgaard g.m. Just Dyssel i Nygård
3) Laurids Sørensen Ølgaard.
FM: farbror Rasmus Ølgaard.

84G [Birgitte Madsdatter] i Varde. 11.12.1752.
E: Andreas Rasmussen, tømrer. B:
1) Rasmus Andreasen 29
2) Mads Andreasen 26.

84H Malene Jepsdatter i Varde. 28.2.1752.
E: Laurids Hansen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde pension af de fattiges kasse.

84I Frederik Lauridsen, købmand i Varde. 4.2.1752.
E: Maren Jensdatter. LV: Rasmus Ølgaard i Varde. B:
1) Jens Frederiksen 14
2) Anne Frederiksdatter 9
3) Maren Frederiksdatter 8
4) Laurids Frederiksen 6.
Bevilling til uskiftet bo af 19.4.1748.

84J Christen Hansen Vad, skrædder i Varde. 24.7.1753.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Madsen, rebslager i Varde. B:
1) Kirsten Christensdatter 13.
FM: mosters mand Hans Jensen Simonsen den yngre.

84K Karen Hansdatter i Varde. 21.8.1753.
E: Jeppe Olufsen.
Af første ægteskab B:
1) Hans Andersen
2) Abelone Marie Andersdatter.
FM: fars [halv]bror Knud Pedersen, sadelmager i Varde.

84L Maren Pedersdatter i Varde. 9.1.1753.
E: Hans Nielsen Nissen Frisvad. Som arvinger anføres:
På mors side A:
1) søskendebarn Maren Christensdatter g.m. Jens Barslund
2) søskendebarn Kirsten Christensdatter, død. Børn, hvis navne ikke angives
3) mors søskendebarn Mette Christensdatter i Frisvad, død. 1B:
a Peder Jensen i Torstrup
På fars side A:
4) søskendebarn ;aren Nielsdatter i Varde
5) søskendebarn Kirsten Nielsdatter, enke efter Christian Relster
6) søskendebarn Laurids Nielsen i Nyland i Emmerlev sogn.
Desuden gøres krav på arv af følgende A:
1) mors søskendebarn Peder Jensen, død. 1B:
a Christine Pedersdatter
2) mors søskendebarn Lene Jensdatter, død. B:
a Jens Simonsen, død. 1B:
1 Hans Jensen Simonsen i Varde
b Hans Jensen Simonsen
c datter, død, var g.m. Peder Skomager. B:
1 Maren Pedersdatter i Amsterdam
2 Jens Christian Pedersen i Amsterdam
d Simons Vadskær, død. 5B:
1 Kirsten Simonsdatter i Ribe
2 Lene Simonsdatter i Ribe
3 Jens Simonsen i Holsten
4 Markus Simonsen i Holsten
5 Søren Simonsen i Holsten
e datter, død, død. 1B:
a en søn i Rendsborg, hvis navn ikke, angives.

84M Christen Johansen, klejnsmed i Varde. 31.7.1754.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Joensen. B:
1) Johannes Christensen
2) Anne Marie Christensdatter g.m. Laurids Hansen Orten
3) Peder Christensen i Bork.

84N Karen [Christensdatter] Tranberg i Varde. 5.2.1755.
E: Jens Woydemann, borgmester. B:
1) Christen Tranberg Woydemann.


Varde byfoged
Skifteprotokol
1754-1773
B 82G - 48

85 Peder Christensen, grovsmed i Varde. 15.6.1754, fol.2.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Stauning. B:
1) Maren Pedersdatter 13
2) Jens Pedersen 7
3) Anne Pedersdatter 5.
FM:
1 morbror Peder Jensen, maler i Varde
2 Laurids Hansen Orten
3 Palle Nielsen, skrædder.
(Skiftebrev).

86 Abild Marie Nielsdatter i Varde. 12.11.1754, fol.7B.
E: Laurids Poulsen, snedker. B:
1) Anne Cathrine Lauridsdatter 13
2) Mette Kirstine Lauridsdatter 8
3) Poul Lauridsen 5
4) Dorthe Lauridsdatter 2.
FM: Hans Christensen, sadelmager i Varde.
(Skiftebrev).

87 Else Poulsdatter i Varde. 16.11.1754, fol.8B.
E: Niels Pedersen Lund. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 8
2) Karen Nielsdatter 4
3) Poul Nielsen 2.
FM:
1 Mogens Knudsen Bagger i Varde
2 Niels Madsen, rebslager i Varde, begge som beslægtede.
(Skiftebrev).

88 Poul Joensen Buch i Varde. 13.1.1755, fol.12.
E: Karen Pedersdatter. LV: Hans Pedersen, guldsmed i Varde. B:
1) Dorthe Poulsdatter g.m. Mogens Knudsen Bagger i Varde
2) Anne Poulsdatter g.m. Niels Madsen, rebslager i Varde
3) Else Poulsdatter, [skifte 16.11.1754 lbnr.87]. E: Niels Pedersen Lund. 3B:
a Anne Cathrine Nielsdatter 8
b Karen Nielsdatter 4
c Poul Nielsen 2.

89 Jens Eriksen Grøn, feldbereder i Varde. 3.3.1755, fol.15B.
E: Else Cathrine Nikolajsdatter. LV: Henrik Schultz. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 17
2) Maren Jensdatter 16
3) Erik Jensen 14
4) Nikolaj Jensen 13
5) Ingeborg Jensdatter 11
6) Holger Jensen 10
7) Jens Jensen, født efter fars død.
FM:
1 Hans Pedersen, guldsmed i Varde
2 Hans Andersen i Varde.
(Skiftebrev).

90 Niels Jacobsen Ovtrup, løjtnant i Varde. 26.9.1754, fol.21B.
A:
1) bror, død. 1B:
a Jacob Jensen Ovtrup, sergent
2) bror, død. 1B:
a Niels Jørgensen Bagger
3) søster Karen Jacobsdatter ved søn Johan Wolfram, tobaksspinder i Tønder.
Afdøde døde 26.9.1754.

91 Niels Pedersen Orten i Varde. 17.8.1755, fol.29.
E: Maren Gødesdatter.
Testamente af 9.9.1751, hvor hun var 65 år. B:
1) Christian Nielsen Orten
2) Jens Orten
samt 3 døtre.
Afdøde døde 17.8.1755.
(Skiftebrev).

92 Else Marie Sørensdatter i Varde. 29.11.1755, fol.31.
E: Christen Hansen. B:
1) Hans Christensen 14
2) Søren Christensen 11
3) Mads Christensen 5.
FM:
1 Niels Andersen Toftmose i Varde
2 Anders Hansen Ulf i Varde
3 Palle Nielsen, skrædder i Varde.
Arv i boet efter Eskild Hansen og Anne Jensdatter til B:
1) Hans Eskildsen i Øster Orten
2) Jens Eskildsen i Øster Orten.
Desuden nævnes enkemandens fætter Christen Jensen Vium.
(Skiftebrev).

93 Ida Christensdatter i Varde. 23.1.1754, fol.36.
A:
1) bror Iver Christensen, død. E: Abelone Kirstine Madsdatter. 1B:
a Maren Iversdatter 26, i Tønder.
FM: Jens Iversen Stovstrup i Varde.
Afdøde døde 23.1.1754.
(Skiftebrev).

94 Jeppe Christensen, skomager i Varde. 10.1.1757, fol.54.
E: Mette Poulsdatter. LV: Knud Vistisen. B:
1) Inger Jepsdatter 29
2) Mathias Jepsen 25
3) Christen Jepsen 22.
FM: Mogens Knudsen Bagger i Varde.

95 Abigael Marie Rasch i Varde. 11.11.1755, fol.56.
Enke efter Michael Treiber, oberstløjtnant, [begravet Varde Nikolaj 10.5.1746]. A:
1) søster g.m. Steffensen i Varde
2) søster, død. 1B:
a Johanne Margrethe Andersdatter g.m. Wedege i Randers.
Testamente af 8.1.1740.
Desuden nævnes afdødes fætter Steen Rasch på Dalagergård, forvalter på Lundenæs.

96 Karen Lauridsdatter i Varde. 11.5.1757, fol.71B.
E: Morten Andersen, glarmester. B:
1) Maren Mortensdatter 2½
2) Anne Mortensdatter 2
3) Anders Mortensen 4 uger.
FM:
1 morfar Laurids Jensen Bisp
2) farfar Anders Nielsen, glarmester.

97 Jens Tøstesen i Varde. 25.6.1757, fol.74.
Enkemand efter Mette Maltesdatter, skifte slut 17.12.1749. B:
7) Dorthe Jensdatter 19.
FM: Bakken Maltesen i Varde.
Første ægteskab med Maren Pedersdatter. B:
1) Anne Jensdatter 39
2) Johanne Jensdatter 37
3) Tøste Jensen 30
4) Maren Jensdatter 23.
Andet ægteskab med Ellen Olufsdatter. B:
5) Oluf Jensen 27
6) Ellen Marie Jensdatter 24.

98 Christen Poulsen i Varde. 1.7.1757, fol.77.
E: Maren Madsdatter. LV: Laurids Hansen Orten. B:
1) Sidsel Christensdatter 7.
FM: farbror Henrik Poulsen i Rovsthøje.

99 Niels Nielsen Agerbæk i Varde. 25.11.1757, fol.79.
E: Karen Hansdatter. LV: Oluf Kirkehof. B:
1) Anders Nielsen 17
2) Mette Nielsdatter 8.
FM: Søren Olufsen i Varde.
Afdøde 23.10.1757 i Amsterdam.

100 Karen Nielsdatter Fyn i Varde. 25.11.1757, fol.81B.
E: Niels Mortensen Krog. A:
1) halvsøster Kirsten Nielsdatter.

101 Mette Nielsdatter i Varde. 11.7.1758, fol.83B.
Enke efter Oluf Frøsig. B:
1) Oluf Olufsen Frøsig i Varde
2) Birgitte Olufsdatter 44
3) Mette Olufsdatter g.m. Søren Andersen i Ho
4) Maren Olufsdatter 40
5) Anne Marie Olufsdatter 25.

102 Ingeborg Andersdatter i Øster Orten. 12.5.1756, fol.84B.
Enke efter Hans Pedersen, møller i Isbjerg mølle [i Varde landsogn].
Af første ægteskab B:
1) Johannes Brink, degn i Jerne og Skads
2) Jens Andersen Brink i Ho vejrmølle
3) Andreas Andersen på Cap Bone Esperance i Afrika
4) Anne Andersdatter, gift i Amsterdam
5) Anne Marie Andersdatter Brink g.m. Hans Hansen i Øster Orten.

103 Kirsten Gundesdatter i Varde. 17.12.1757, fol.90B.
E: Laurids Nielsen Tækker, skrædder.
Uden ægteskab B:
1) Anne Pedersdatter 39, i Flensborg
2) Johanne Pedersdatter g.m. Abraham Stav, hattemager i Varde.
Afdøde døde 16.11.1757.

104 Sidsel Marie Pallesdatter i Varde. 31.4.1759, fol.94B.
E: Christen Gundesen. B:
1) Palle Hjort, kapellan i Fårevejle i Odsherred på Sjælland
2) Maren Christensdatter g.m. Niels Nielsen, rebslager i Varde
3) Anne Marie Christensdatter g.m. Niels Sørensen Viborg
4) Kirsten Christensdatter g.m. Knud Jepsen i Varde
5) Anne Christensdatter forlovet med Thomas Pedersen Harck i Varde.
Desuden nævnes enkemandens svoger Søren Hjort i Årre.

105 Opbudsbo i Varde. 12.4.1760, fol.95.
Registrering 28.5.1754 af fallitbo hos Knud Ølgaard i Varde.
Arv i boet til søn Niels Knudsen Ølgaard efter mor Anne Cathrine Nielsdatter, skifte slut 5.6.1730.
Desuden nævnes Knud Ølgaards
1 bror Rasmus Ølgaard i Varde
2 svoger Hans Hansen Wolf i Varde.

106 Eve Nielsen i Varde. 25.11.1759, fol.119.
E: Johanne. LV: Iver Jensen. B:
1) Mette Evesdatter 18
2) Niels Evesen 15
3) Kirsten Evesdatter 12
4) Anne Evesdatter 9.
FM: Hans Christensen i Varde.
Arv i boet til enken og hendes søskende efter bror Søren Nielsen, vadrider i Ribe.

107 Peder Andersen Fynbo i Varde. 10.11.1760, fol.121B.
E: Anne Sørensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Marie Pedersdatter.
FM: Mikkel Mikkelsen Engel.

108 Morten Jørgensen Lund i Varde. 20.5.1758, fol.122B.
E: Abigael Pedersdatter Bredenberg. LV: Oluf Kirkehof. B:
1) Jørgen Christian Mortensen Lund 4
2) Peder Mortensen Lund 2.
FM: Christen Jensen Vium.

109 Anne Margrethe i Varde. 21.11.1759, fol.130.
E: Christen Jensen Vium. A:
1) søsterdatter Abigael Bredenberg, enke efter Morten Jørgensen Lund i Varde, [skifte 20.5.1758 lbnr.108].
Afdøde døde 21.11.1759.

110 Børge Andersen i Varde. 9.12.1760, fol.134.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Oluf Kirkehof.
Af første ægteskab B:
1) Birgitte Marie Børgesdatter.
FM: Jens Iversen Stovstrup.

111 Opbudsbo i Varde. 12.2.1760, fol.136B.
Registrering af fallitbo hos Hans Andersen i Varde.

112 Hans Christensen i Varde.7.3.1761, fol.148.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Windfeld i Varde. B:
1) Hans Hansen
2) Else Hansdatter forlovet med Laurids Pedersen, søn af Peder Jonassen i Varde.

113 Maren Christensdatter Bech i Varde. 17.10.1761, fol.148.
E: Peder Jensen, grovsmed. B:
1) Christen Pedersen 8
2) Mette Pedersdatter 3
3) Kirstine Marie Pedersdatter 1½.
FM:
1 morbror Christen Christensen Bech i Lydum mølle
2 Mads Christian Andreasen i Varde
3 Palle Nielsen, skrædder i Varde.
Aftægt til enkemandens første svigerfar Peder Frandsen.

114 Anders Christensen i Varde. 5.9.1761, fol.151B.
E: Mette Simonsdatter. LV: Jens Hansen. A:
1) bror Hans Christensen i Varde, [skifte 7.3.1761 lbnr.112]. B:
a Hans Hansen
b Else Hansdatter g.m. Laurids Pedersen Jonassen i Varde.
Enkens første ægteskab med Jens Jensen Sallingbo. Af børn nævnes B:
1) Peder Jensen
2) Ellen Jensdatter g.m. Niels Jensen.

115 Anne Frandsdatter i Varde. 9.11.1761, fol.155.
E: Hans Borch. A:
1) bror Thomas Frandsen Frøsig 23
2) halvsøster Else Marie Frandsdatter Frøsig.
FM: stedfar Thomas Frøsig i Ribe.

116 Laurids Nielsen, skrædder i Varde. 26.10.1758, fol.158B.
A:
1) bror Jacob Nielsen, rebslager, død. 1B:
a Anne Jacobsdatter
2) bror Niels Nielsen, rebslager i Varde, død. 3B:
a Niels Nielsen, rebslager i Varde
b Søren Nielsen, rebslager i Varde
c Mette Marie Nielsdatter g.m. Niels Hansen, tømrer i Varde.

117 Mette Poulsdatter i Varde. 25.11.1761, fol.160B.
Enke efter Jeppe Skomager. B:
1) Mathias Jepsen i Varde
2) Christen Jepsen i Råhede i Hviding sogn
3) Inger Jepsdatter.
FM: Mogens Knudsen Bagger i Varde.

118 Hans Jensen Simonsen i Varde. 20.3.1762, fol.163.
E: Mette Nielsdatter. LV: Niels Madsen, rebslager i Varde. B:
1) Jens Hansen 16
2) Lene Hansdatter 13
3) Kirsten Hansdatter 10
4) Mette Hansdatter 7
5) Christen Hansen 3½.
FM:
1 Jens Iversen Stovstrup i Varde
2 Laurids Pedersen Hallum i Varde
3 Mathias Jepsen, skomager i Varde.

119 Jens [Pedersen] Woydemann, borgmester, by- og rådstueskriver og hospitalsforstander i Varde. 16.9.1756.
Enkemand efter Karen Christensdatter Tranberg, [Skifte 5.2.1755 lbnr.84N]. B:
7) Christen Tranberg Woydemann 7.
Første ægteskab med [Mette Jensdatter Bredal, begravet Sneum 22.4.1743]. B:
1) Karen Woydemann 25, i København
2) Johan Peder Woydemann 22
3) Michael Woydemann 19
4) Jens Peder Woydemann 13
Andet ægteskab med [Elise Helene Bie, begravet Sneum 17.10.1746]. B:
5) Øllegaard Woydemann [11], på Sneumgård
6) Benedikte Woydemann [10].
Arv i boet efter sidste hustrus mor Kirsten [Mikkelsdatter Mohr, død Ribe 29.1.1754], enke efter Hans Christian Junghans, præst på Mandø, [død 7.1.1750] til afdødes sidste hustru som datter af første ægteskab med formanden Christen Lassen Tranberg, [død Ribe 18.3.1725] og til hendes halvsøster Anne Dorthe Junghans i Mandø præstegård.
Arv efter sidste hustrus halvsøster Christence Christine Junghans, død i Mandø præstegård 15.1.1755.

120 Maren Christensdatter i Varde. 5.2.1763, fol.213.
E: Niels Nielsen, rebslager. B:
1) Niels Nielsen 18
2) Sidsel Marie Nielsdatter 15
3) Ellen Nielsdatter 12
4) Christen Nielsen 10
5) Maren Nielsdatter 8
6) Anne Kirstine Nielsdatter 5.
FM:
1 Christen Gundesen
2 Jens Pallesen
3 Søren Nielsen, rebslager
4 Niels Hansen, tømrer
5 Thomas Pedersen Harck
6 Jens Pedersen Harck.

121 Peder Iversen i Varde. 14.2.1763, fol.216.
E: Maren Knudsdatter. LV: Peder Joensen, organist i Varde. B:
1) Iver Pedersen, korporal
2) Knud Pedersen 24
3) Marie Pedersdatter 30
4) Kirsten Pedersdatter 25
5) Anne Cathrine Pedersdatter 21
6) Inger Pedersdatter 19
7) Anne Pedersdatter 15.
FM:
1 farbror Peder Christensen Debel i Varde
2 Christen Nielsen Bruun i Varde.

122 Anne Lasdatter, ugift tjenestepige i Varde. 28.12.1761, fol.217.
Afdøde har en datter, der er i pleje i Bolkær.
Afdøde 28.12.1761.

123 Niels Andersen Toftnæs i Varde. 25.8.1760, fol.218.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Oluf Kirkehof. B:
5) Johanne Nielsdatter.
Første ægteskab med Johanne Christensdatter, der døde for 16år siden. B:
1) Frandsine Nielsdatter g.m. Lamberts Koster, blikmager i Amsterdam
2) Gertrud Marie Nielsdatter over 25, i Amsterdam
3) Anders Nielsen i Amsterdam, død for 2 år siden
4) Inger Nielsdatter i Amsterdam, død for 1 år siden.

124 Jens Pedersen Skytte, skrædder i Varde. 8.2.1763, fol.223.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Hans Pedersen, guldsmed i Varde. B:
1) Peder Jensen 18
2) Karen Jensdatter 15.
FM:
1 morfar Peder Trane
2 Otto Davidsen Blom.

125 Kirsten Nielsdatter i Varde. 16.3.1763, fol.227.
E: Søren Nielsen, rebslager. B:
1) Elle Cathrine Sørensdatter 8.
FM: morbror Gregers Nielsen.

126 Christen Sørensen Møller i Varde. 1.2.1763, fol.230.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Mogens Knudsen Bagger.
Arvinger angives ikke.

127 Anne Christensdatter i Varde. 30.4.1763, fol.232.
E: Thomas Pedersen Harck. B:
1) Sidsel Marie Thomasdatter 2½
2) Else Thomasdatter 6 mdr.
FM: morfar Christen Gundesen.

128 Margrethe Clemensdatter Vejle i Varde. 24.11.1761, fol.233B.
E: Niels Knudsen, rådmand. B:
1) Anne Cathrine Knudsen 12.
FM: Knud Vistisen, købmand i Varde.

129 Palle Nielsen, skrædder i Varde. 9.3.1763, fol.250B.
E: Maren Madsdatter. LV: Peder Hansen Ulf. B:
1) Inger Pallesdatter 7.
FM: Jeppe Knudsen, sadelmager i Varde.

130 Birthe Cathrine Hansdatter i Varde. 9.6.1759, fol.254.
E: Christen Hansen Simonsen, der rejste 20.3.1760 på grund af fallit. B:
1) Sidsel Christensdatter 10
2) Hans Christensen 9
3) Anne Cathrine Christensdatter 8
4) Hans Christensen den yngre 2.
FM:
1 morbror Laurids Hansen Orten i Varde
2 mosters mand Mathias Jepsen, skomager i Varde.

131 Anne Thomasdatter i Varde. 5.7.1763, fol.260.
E: Gregers Nielsen Ulf. B:
1) Niels Gregersen 21
2) Thomas Gregersen 18.
FM:
1 Mads Christian Andreasen i Varde
2 Oluf Kirkehof i Varde.

132 Peder Christensen, klejnsmed i Varde. 18.7.1763, fol.262B.
E: Anne Hansdatter. LV: Jens Windfeld, købmand i Varde. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter 32
2) Inger Pedersdatter i Læk
3) Birgitte Pedersdatter g.m. Oluf Klejnsmed i Varde.
FM: Niels Madsen, rebslager i Varde.

133 Anne Dorthe Eriksdatter i Varde. 7.11.1763, fol.264.
E: Christian Nielsen Staal. B:
1) Niels Christiansen 5 uger.
FM: morbror Jens Eriksen Sandbæk i Varde.

134 Margrethe Sørensdatter Jessen i Varde. 27.5.1763, fol.266.
E: Jørgen Bjørn, farver i Varde. B:
1) Jørgen Bjørn 9
2) Søren Jessen Bjørn 8
3) Anne Marie Bjørn 5
4) Jens Taulov Bjørn 4
5) Carsten Bjørn 1½.
FM:
1 morbror Jes [Sørensen] Jessen, præst i Ansager
2 morbror Abraham [Sørensen] Jessen Brochmann, præst i Alslev og Hostrup.
Bevilling til uskiftet bo af 11.12.1762.
Samfrændeskifte 27.5.1763.

135 Else Cathrine Pedersdatter i Varde. 17.2.1763, fol.267.
Enke efter Ney, marskandiser i Holland. A:
1) søster Mette Marie Pedersdatter Dreier g.m. Claus Frederik Schlichtung, tømrer i Flensborg
2) søster Elisabeth Pedersdatter Dreier, enke efter Isak Ekling, matros ved søn Magnus Ekling.
Afdøde døde 16.2.1763.

136 Kirsten Thomasdatter i Varde. 1.3.1764, fol.272.
E: Jens Ørnstrup. B:
1) Anne Jensdatter 34, i Amsterdam
2) Thomas Christian Jensen Lund 32, i Viborg
3) Terkild Jensen Ørnstrup 27, hos oberførster og jægermester over Sjællands stift
4) Bertel Jensen Ørnstrup 22
5) Visti Jensen Lund 18, i Horsens.
FM: Rasmus Ølgaard i Varde.

137 Hans Nielsen Frisvad i Varde. 7.2.1764, fol.272B.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Mads Jensen, glarmester i Varde. B:
1) Maren Hansdatter 10.
FM: Peder Rasmussen i Varde.

138 Otto Davidsen Blom i Varde. 6.4.1763, fol.275.
E: Anne Kirstine Pedersdatter, der døde 29.4.1763. LV: far Peder Olufsen Trane. B:
1) David Ottosen 15.
FM: Hans Pedersen, guldsmed i Varde.
Afdøde døde 6.4.1763.

139 Anne Jensdatter i Varde. 16.5.1763, fol.280B.
E: Hans Pedersen, guldsmed.
Første ægteskab med Erik Nielsen Grøn. B:
1) Jens Eriksen Grøn, [skifte 3.3.1755 lbnr.89]. B:
a Anne Cathrine Jensdatter 26
b Maren Jensdatter 24
c Erik Jensen 121
d Nikolaj Jensen 19
e Ingeborg Jensdatter 16
f Holger Jensen 15
g Jens Jensen 8
2) Maren Eriksdatter g.m. Hans Andersen i Varde
3) Else Sofie Eriksdatter, enke efter Niels Hansen i Vindeby færgested på Tåsinge.
Afdøde døde 6.4.1763.

140 Hans Christian Eskildsen Torbøl, sadelmager i Varde. 4.6.1763, fol.285B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mads Jensen, glarmester. B:
1) Inger Hans Christiansdatter 13
2) Peder Hans Christiansen 11
3) Gertrud Marie Hans Christiansdatter 9
4) Anders Hansen Christiansen 4
5) Eskild Hans Christiansen 2.
FM:
1 Jeppe Knudsen, sadelmager i Varde
2 Anders Hansen Ulf i Varde.

141 Niels Sørensen Viborg og hustru Anne Marie Christensdatter i Varde. 16.7.1763, fol.291.
2) Søren Nielsen 5
3) Christen Nielsen 3.
FM: farfar Søren Nielsen i Viborg.
Uden ægteskab B:
1) Anne Jacobsdatter.
FM: Thomas Pedersen Harck.

142 Johannes Christensen, klokker i Varde. 30.4.1764, fol.295B.
E: Karen Nielsdatter. A:
1) bror Peder Christensen, skoleholder i Nørre Bork
2) søster Anne Marie Christensdatter g.m. Laurids Hansen Orten i Varde.
Desuden nævnes enkens far Niels Jørgensen i Gjesing.

143 Eleonora Sørensdatter i Varde. 26.4.1764, fol.296B.
E: Jens Eriksen Sandbæk. B:
1) Erik Jensen 5 uger.
FM: Oluf Kirkehof i Varde.
Desuden nævnes afdødes farbror Jens Pallesen.

144 Peder Thøgersen, skrædder i Varde. 23.1.1764, fol.298.
E: Bodil Cathrine Christiansdatter. LV: Mogens Knudsen Bagger i Varde. B:
1) Thyge Pedersen 18
2) Christian Pedersen 14
3) Peder Pedersen 11
4) Hans Pedersen 9
5) Knud Pedersen 2½.
FM: Abraham Star, hattemager i Varde.
(Hele skiftet er også indført fol.304).

145 Dorthe Poulsdatter i Varde. 12.7.1764, fol.301.
E: Mogens Knudsen Bagger. B:
1) Poul Mogensen 19
2) Peder Mogensen 17
3) Dorthe Mogensdatter 16
4) Samuel Mogensen 13
5) Mathias Mogensen 12
Karen Mogensdatter 8.
FM:
1 svoger Niels Madsen, rebslager i Varde
2 svoger Niels Pedersen Lund i Varde.
Desuden nævnes
1 enkemandens svoger Laurids Risum i Degngård
2 enkemandens bror Laurids Knudsen i Galskyt?

146 Hans Poulsen Strudvad i Varde. 13.10.1763, fol.307B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Niels Nielsen, rebslager i Varde. B:
2) Karen Hansdatter 8
3) Mette Hansdatter 6
4) Hans Hansen 3.
FM:
1 Tøste Hansen i Varde
2 Laurids Pedersen Hallum i Varde.
Første ægteskab med Mette Pedersdatter Frøsig, [skifte 30.10.1748 lbnr.42]. B:
Kirsten Hansdatter.
FM: Mathias Jepsen, skomager i Varde.
Desuden nævnes enkens afdøde far Hans Tøstesen.

147 Anne Kirstine Jesdatter i Varde. 13.10.1764, fol.309B.
E: Niels Pedersen Riber. B:
3) Poul Nielsen 6
4) Else Nielsdatter 2.
FM:
1 Mogens Knudsen ger i Varde
2 Niels Madsen.
Første ægteskab med Else Poulsdatter, skifte 16.11.1754 lbnr.87. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter
2) Karen Nielsdatter.

148 Øllegaard Hermansdatter Bruun i Varde. 23.2.1760, fol.313.
E: Mads Nielsen Bagmann. B:
1) Kirstine Marie Madsdatter 28
2) Ellen Madsdatter i København, nylig død i barselsseng
3) Hans Madsen 26, student.

149 Maren Nielsdatter i Varde. 9.5.1765, fol.318.
E: Niels Andersen, glarmester. B:
1) Anders Nielsen 5 uger.
FM:
1 morfar Niels Mortensen
2 farfar Anders Nielsen.

150 Christen Jensen Vium i Varde. 16.5.1762, fol.318B.
Enkemand efter [Anne Margrethe, skifte 21.11.1759 lbnr.109].
Arv i boet efter [afdøde kones søsterdatter] Abigael Pedersdatter Bredenberg, [enke efter Morten Jørgensen Lund i Varde, skifte 20.5.1758 lbnr.108].
Afdøde døde 16.5.1762.

151 Søren Taulov, [cand. theol.] i Varde. 9.6.1763, fol.322.
A:
0) forældre [Jens Bertelsen Taulov, borgmester i Varde, ejer af Frøstrup i Lunde sogn, død 30.8.1733 og Maren Jacobsdatter Bjørn, død. 14.5.1745. Hendes første ægteskab med Morten Christensen Friede, tolder i Varde, død 1686]
1) [bror Bertel Taulov, borgmester i Varde, skifte 13.1.1751 lbnr.84D død ugift]
2) søster Anne Cathrine Taulov g.m. Valter Sejer, [organist i Varde].
Gavebrev til 2 døtre: B:
a Marie Dorthe Sejer
b Helene Kirstine Sejer, enke efter David Kolding i Ringkøbing
3) søster Barke Dorthe Taulov g.m. [Conrad] Hartung, kaptajn i Kolding
4) søster Anne Helvig Taulov, død. E: [Søren Sørensen] Vedel, tolder i Hjerting. B: navne angives ikke
5) søster Eleonora Taulov g.m. Claus Svitzer i Skarrild [til Juellingsholm i Sønder Omme sogn].
6) søster Christence Taulov, [død 1.4.1739], var g.m. Otto [Offersen] Højer, præst i Hee, [død 17.9.1757]. B:
a Christen Ottesen Højer i København
b Bertel Ottesen Højer i København
7) søster Vibeke Taulov, død, var g.m. Peder [Bertelsen] Friede, præst i Lejrskov og Jordrup, [død 1726]. B: navne angives ikke
8) søster Anne Marie Taulov, [død 1727], var g.m. Jørgen [Carstensen] Bjørn, byskriver i Varde, [begravet 10.2.1734]. B:
a Jørgen Bjørn, farver i Varde
b Maren Bjørn, i København
c Ellen Marie Bjørn, hos en præst i Norge
9) bror Morten Taulov, løjtnant i Varde, [død 23.2.1758]. B: navne angives ikke
10) bror Jørgen Bjørn Taulov, præst i Nordby på Fanø, [død 1739]. B:
a Maren Bjørn Taulov g.m. Christen Hansen, skomager i København
b Dorthe Kirstine Taulov i København, enke efter Havbjerg
c Jens Taulov i København
11) søster Maren Taulov, [død 4.7.1718], var g.m. Hans Allerup, præst i Ringkøbing, død. B: navne angives ikke
12) halvsøster Magdalene Friede, [død 7.7.1760], var g.m. Niels [Nielsen] Kragelund, præst i Varde [Jacobi, død 1728]. B: navne angives ikke
13) halvsøster Margrethe Friede i Ringkøbing, enke efter Jens [Christensen] Odderbech til Holmgård, [skifte Lundenæs og Bøvling amter 28.8.1741 lbnr.139].
(Skiftebrev).

152 Abelone Kirstine Madsdatter i Varde. 17.3.1765, fol.331.
Enke efter Laurids Nielsen Brøns. B:
2) Gertrud Lauridsdatter g.m. Jacob i Debbel? syd for Tønder
3) Anne Margrethe Lauridsdatter 27, i Tønder
4) Niels Lauridsen Brøns 24, i København.
Første ægteskab med Iver Christensen. B:
1) Maren Iversdatter g.m. Otto Andreasen i Tønder.

153 Knud Pedersen, sadelmager i Varde. 7.11.1765, fol.335B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jeppe Thomsen. B:
4) Laurids Knudsen 19.
FM: Mogens Knudsen Bagger i Varde.
Første ægteskab med Maren Lauridsdatter. B:
1) Peder Knudsen, feldbereder i Varde
2) Abelone Marie Knudsdatter 36, i Kappel ved Flensborg
3) Anne Marie Knudsdatter g.m. Johan Frederik Thomsen i Kappel.

154 Christ Pedersdatter i Varde. 28.1.1765, fol.341.
Enke efter Jens Nielsen, slagter. A:
1) halvsøster Anne Nielsdatter, død. 1B:
a Mads Jensen, glarmester i Varde
2) halvsøster Karen Nielsdatter, død, var g.m. Anton [Hochheisel], slagter i Varde. B:
a Anne Marie Antonsdatter Hochheisel, død, var g.m. Niels Pors i Husum. 4B:
1 Andreas Andreas Pors 27, i Husum
2 Nikolaj Andreas Pors 24, i Slesvig
3 Anton Andreas Pors 21, i Tønder
4 Hans Andreas Pors 19½, i Husum.
Afdøde havde opholdskontrakt med sin afdøde mands morbror Søren Frandsen i Varde.
Afdøde døde 31.12.1764.

155 Christen Nielsen Hørning (Hjørning), byfoged i Varde. 11.8.1764, fol.348B.
Enke efter Dorthe Pedersdatter Schmidt, født 1679 i egnen ved Åbenrå, død 6.5.1763.
Testamente af 24.11.1737.
Hans A:
0) far Niels Rasmussen i Hørning i Kalø amt på Tustrup gods
1) bror Rasmus Nielsen, brændevinsmand i Randers, død. 1B:
a en søn, der for til skibs og druknede, uden børn
2) søster Maren Nielsdatter i København, død ugift
3) søster Salome Nielsdatter i Hjørning, død, [var g.m. Baltser Kryssing, begravet Gjesing 8.9.1737]. 1B:
a Anne Dorthe Baltsersdatter Kryssing g.m. Peder Nielsen i Gjesing.
Hendes A:
1) bror Peder Pedersen Schmidt i Hokkerup i Holbøl sogn ved Åbenrå ved søn Peder Pedersen Schmidt sst.
2) bror Christian Pedersen i Hvinderup [i Tyrstrup sogn] ved Haderslev, død. 2B:
a Peder Christensen i Hvinderup
b Mette Christensdatter g.m. Mads Jessen i Vilstrup
3) bror Andreas Pedersen Schmidt, organist i Arendal i Norge, død. 2B:
a Magdalene Andreasdatter Schmidt g.m. Jean Borreby Andersen Viborg i Arendal
b Peder Schmidt, uvist om i live
4) søster Cathrine Pedersdatter Schmidt, død, var g.m. Peder Skrædder i Dybbøl på Sundeved. 2B:
a Peder Pedersen Dybbøl, farer til søs fra Flensborg
b Hans Pedersen i Dybbøl
5) søster Mette Pedersdatter, død, var g.m. en skomager i København. 1B:
a en datter g.m. en skibstømrer.
Afdøde der er født ca. 1677 i Hørning, døde 11.8.1764.

156 Kirsten Pedersdatter i Varde. 6.11.1765, fol.398B.
Enke efter Oluf Jensen, skrædder. B:
1) Jens Olufsen Tarp, justermester i København
2) Hans Christian Tarp i Hjerting
3) Peder Olufsen Tarp på stedet, skrøbelig på fornuften
4) Kirsten Olufsdatter Tarp 64, på stedet
5) Maren Olufsdatter Tarp 40, i Amsterdam.
FM: Peder Rasmussen i Varde.

157 Ingeborg Routenstein i Varde. 21.10.1766, fol.400B.
E: Tielde Nielsen, vejrmøller. B:
1) Niels Tieldesen 5 uger.

158 Hans Hansen i Øster Orten. 14.2.1767, fol.403B.
E: Anne Marie Andersdatter Brink. LV: Christen Jessen i Øster Orten. B:
1) Ingeborg Hansdatter 21
2) Anne Hansdatter 18
3) Sidsel Hansdatter 17
4) Inger Hansdatter 15
5) Johanne Hansdatter 11½
6) Andreas Hansen 9
7) Hans Hansen 8
8) Johannes Hansen 4.
FM: farbror Anders Hansen i Janderup.

159 Maren Sørensdatter i Varde. 6.10.1766, fol.407.
E: Christen Nielsen Bruun. A:
1) bror Peder Sørensen til Rækkergård [i Hanning sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter1760 lbnr.307]. B:
a Søren Pedersen Lund på Øllufgård [i Vester Nebel sogn]
b Niels Sehested Pedersen på Munkholm ved Vejle
c Johanne Pedersdatter g.m. Jesper Møller, skoleholder i Varde
d Elisabeth Pedersdatter g.m. Niels [Thomsen] Skree, købmand i Holstebro
e Elisabeth Cathrine Pedersdatter
2) søster Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Mikkel Vedsted i Ravnsø, degn i [Vester] Nykirke og Fåborg. Børn, hvis navne ikke angives
3) søster gift på Føhr. Muligvis børn.
4) søster gift i Horsens.
Afdøde døde 6.10.1766.

160 Inger Christensdatter i Varde. 6.11.1766, fol.411B.
Enke efter Niels Pedersen Bruun, skifte slut 4.11.1747.
Afkald af 20.3.1732 fra en del af arvingerne efter Niels Bruuns første hustru Ellen Madsdatter.
Afkald 4.11.1749 for arv efter Niels Pedersen Bruun fra børnene af Peder Bruun, præst i Hemmet.
Afdøde havde opholdskontrakt af 30.11.1765 med stedsøn Christen Nielsen Bruun.
Forsegling 6.10.1766.

161 Mette Marie Nielsdatter i Varde. 23.5.1767, fol.416B.
E: Niels Hansen, tømrer. B:
1) Hans Nielsen 11
2) Anne Kirstine Nielsdatter 9
3) Ellen Cathrine Nielsdatter 3
4) Peder Nielsen 5 uger.

162 Opbudsbo i Varde. 1.4.1765, fol.418B.
Registrering af fallitbo hos Niels Ølgaard, købmand i Varde.

163 Maren Pedersdatter i Varde. 11.7.1767, fol.433.
E: Oluf Jensen Harck. B:
1) Ellen Christine Olufsdatter 4.
FM: morbror Jens Pedersen Harck i Varde.
Ophold til afdødes mor Else Christensdatter.
Afdøde døde 10.7.1767.

164 Anne Christensdatter i Varde. 1.6.1767, fol.434B.
E: Jens Iversen Stovstrup. A:
1) bror Anders Christensen i Vittarp i Ovtrup sogn, død. 1B:
a Margrethe Andersdatter 60. LV: Peder Lauridsen Rottarp [i Ovtrup sogn]
2) bror Jens Nissen Christensen i Vittarp, død. B:
a Nis Jensen i Søndernæs i Brøns sogn på Ribe Hospital gods
b Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Hans Pedersen i Eskelund i Brørup sogn. 2B:
1 Johanne Hansdatter g.m. Jacob Nielsen i Enderupskov i Gram sogn på Nybøl gods
2 Anne Hansdatter, enke efter Christian Fisker
c Christen Jensen, død
d Hans Jensen, død
e Gregers Jensen, død
samt 2 døtre i Eskelund i Brørup sogn
3) søster Dorthe Christensdatter , død. B:
a Jeppe Maltesen, død. 3B:
1 Henrik Jepsen 25, i Kærup [i Janderup sogn]
2 Dorthe Jepsdatter 22, i Kærup
3 Malte Jepsen 20, i Kærup
b Bakken Maltesen i Varde
c Hans Maltesen i Børsmose i Ål sogn
d Mette Maltesdatter g.m. Rasmus Hansen i Skyhede [i Ovtrup sogn]
e Karen Maltesdatter g.m. Vilhelm Johan Arent i Borre [i Ål sogn]
f Mette Maltesdatter, [skifte slut 17.12.1749], var g.m. Jens Tøstesen, [skifte 25.6.1757 lbnr.97]. 1B:
1 Dorthe Jensdatter i Darum præstegård
4) søster Bodil Christensdatter, død. 3B:
a Mette Nielsdatter, enke i Varde Hospital
b Kirsten Nielsdatter g.m. Claus Nielsen, møller i Frisvad mølle
c Anne Nielsdatter, enke efter Anders Christensen i Tønder amt.

165 Kirsten Olufsdatter, ugift i Varde. 11.8.1767, fol.439.
A:
0) mor Kirsten Pedersdatter, skifte 6.11.1765 lbnr.156, [enke efter Oluf Jensen, skrædder]
1) bror Jens Olufsen Tarp, justermester i København
2) bror Hans Christian Tarp i Hjerting
3) bror Peder Olufsen Tarp på stedet, skrøbelig på fornuften
4) søster Maren Olufsdatter Tarp i Amsterdam
5) halvsøster Johanne Olufsdatter g.m. Søren Olufsen, skomager i Varde.
FM: Peder Rasmussen, feldbereder i Varde, som beslægtet.

166 Knud Vistisen i Varde. 3.3.1766, fol.442B.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Borch i Varde. B:
1) Frederik Knudsen 13
2) Visti Knudsen 12
3) Niels Knudsen 11.
FM:
1 farbror Las Vistisen i Hjedding i Ølgod sogn
2 farbror Niels Vistisen i Ølgod.
Enkens første ægteskab med Frederik Lauridsen, skifte 4.2.1752 lbnr.84I. B:
1) Jens Frederiksen, død for 8 år siden i Amsterdam, skifte Varde 25.1.1768 fol.448B
2) Laurids Frederiksen 22
3) Anne Frederiksdatter
4) Maren Frederiksdatter.
FM: farbror Peder Lauridsen, feldbereder i Ribe.

167 Margrethe Jensdatter Hoberg i Varde. 11.4.1768, fol.449.
Enke efter Wolff, barber. A:
0) forældre [Jens Nielsen Ho, præst i Ho og Oksby, begravet 31.5.1729 og Kirsten Christoffersdatter, død 13.3.1730]
1) søster Ingeborg Dorthe Ho i Bording præstegård, enke efter [Niels Arctander Hansen] Kingo, successor i Ho og Oksby
2) bror Casper Christoffer Ho, uvist hvor
3) søster Kirsten Ho g.m. Nis Nissen i Blaksmark
4) søster Mette Kirstine Ho g.m. Mathias Rostoft.

168 Dorthe Jensdatter, ugift i Varde. 24.9.1768, fol.451.
Uden ægteskab B:
1) Anne Marie Jensdatter 4.
Jens Iversen Stovstrup var udlagt far og blev formynder.

169 Opbudsbo i Varde. 10.6.1767, fol.451B.
Registrering af fallitbo for Oluf Kirkehof i Varde.

170 Laurids Nielsen Lund, murer i Varde. 9.9.1767, fol.469B.
E: Maren Jepsdatter. LV: Niels Madsen, rebslager i Varde. B:
1) Maren Lauridsdatter 21
2) Anne Lauridsdatter 20
3) Niels Lauridsen 16
4) Jeppe Lauridsen 11
5) Christiane Lauridsdatter 10
6) Lene Lauridsdatter 8
7) Karen Lauridsdatter 7
8) Laurids Lauridsen 10 uger.
FM: Mads Jensen, glarmester i Varde.

171 Kirsten Nielsdatter i Varde. 5.12.1768, fol.473.
E: Hans Pedersen. B:
3) Peder Hansen 2.
FM: Anders Jensen Hallundbæk i Varde.
Uden ægteskab B:
1) Lene Nielsdatter 15
2) Kirstine Marie Christensdatter 6.
Afdøde døde 4.12.1768.

172 Hans Lauridsen Brink i Varde. 10.3.1769, fol.474.
E: Maren Olufsdatter. LV: Søren Mikkelsen, tømrer i Varde. A:
1) bror Jens Lauridsen Brink i Alslev mølle
2) søster Anne Lauridsdatter, død, var g.m. Søren Tøstesen i Toftnæs. 1B:
a Tøste Sørensen 20
3) søster Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Peder Nissen i Emmerlev. 1B:
a Nis Pedersen.
Afdøde døde 10.3.1769.

173 Elsebeth Clemensdatter i Varde. 18.4.1769, fol.476B.
Enke efter Laurids Svendsen. A:
1) Anne Marie Poulsdatter g.m. Valentin Kajsen, skomager i Ribe ved svigersøn Jens Simonsen i Ribe.
Afdøde, der var arvingens søskendebarn, døde 18.4.1769.

174 Karen Nielsdatter i Varde. 6.7.1769, fol.484B.
E: Mathias Danielsen. B:
1) Johannes Mathiassen 5
2) Else Kirstine Mathiasdatter 4
3) Christiane Mathiasdatter 10 uger.
FM: Peder Schmidt, handskemager.

175 Anne Marie Andersdatter i Varde. 8.9.1769, fol.486B.
E: Morten Nielsen, skrædder. B:
1) Niels Mortensen 6
2) Sylvester Mortensen 3
3) Anders Mortensen 1.
FM: morfar Anders Nielsen, glarmester i Varde.

176 Ingeborg Andersdatter i Varde. 20.3.1769, fol.488.
Enke efter Christen Gregersen. A:
1) bror Hans Andersen Friis i Hyllerslev [i Janderup sogn], død. 7B:
a Christen Hansen Friis i Orten
b Bertel Hansen Friis 29, i Varde
c Hans Hansen Friis, toldbetjent i Varde
d Anders Hansen Friis 21, i Hyllerslev
e Mette Hansdatter g.m. Peder Hansen i Nørre Hebo [i Janderup sogn]
f Anne Hansdatter g.m. Jørgen Nielsen i Nørre Hebo
g Maren Hansdatter i Varde
2) bror Søren Andersen Friis i Hyllerslev, død. 4B:
a Peder Sørensen Friis i Hyllerslev
b Anders Sørensen Friis i Orten
c Hans Sørensen Friis 20
d Ingeborg Sørensdatter g.m. Christen Enevoldsen i Tarm
3) søster Ellen Andersdatter g.m. Niels Nielsen, rebslager i Varde, begge døde. 3B:
a Niels Nielsen den ældre, rebslager i Varde
b Søren Nielsen, rebslager i Varde
c Mette Marie Nielsdatter, [skifte 23.5.1767 lbnr.161], var g.m. Niels Hansen, tømrer i Varde. 3B:
1 Hans Nielsen 15
2 Anne Kirstine Nielsdatter 11
3 Ellen Cathrine Nielsdatter 5
4) søster Anne Andersdatter, død, var g.m. Niels Smed i Ribe. 1B:
a Margrethe Nielsdatter g.m. Abraham Ravn i Ribe
5) søster Kirsten Andersdatter, død, var g.m. Anders Hebo i Hyllerslev. 1B:
a Maren Andersdatter g.m. Jes Rahbæk i Hyllerslev
6) søster Inger Andersdatter g.m. Jeppe Christensen, skomager i Varde, begge døde uden børn.

177 Søren Christensen, hjulmand i Varde. 6.4.1769, fol.493.
E: Malene Christensdatter. B:
1) Maren Sørensdatter g.m. Jørgen Hansen i Amsterdam
2) Inger Sørensdatter i Amsterdam, død. 1B:
a en søn på 10 år, hvis navn ikke kendes
3) Mette Sørensdatter g.m. Niels Hansen Tranbjerg i Varde.
Desuden nævnes enkens søster Else [Christensdatter].

178 Karen Pedersdatter Steffensen i Varde. 26.5.1769, fol.496B.
E: Niels Sørensen Ølgaard. B:
1) Kirstine Marie Nielsdatter Ølgaard 14
2) Anne Cathrine Nielsdatter Ølgaard 9.
FM: født værge Peder Steffensen på Lundenæs.
Bevilling til uskiftet bo af 11.10.1766.
Samfrændeskifte 26.5.1769.

179 Hans Pedersen i Varde. 16.9.1769, fol.498.
B:
1) Peder Hansen 10.
FM: Christian Nielsen Staal i Varde.

180 Claus Nielsen Guldager i Varde. 5.2.1770, fol.499B.
E: Susanne Christensdatter Frøsig. LV: Sebastian Wøldike på Visselbjerg [i Alslev sogn]. B:
1) Christen Guldager 11
2) Maren Guldager 8
3) Niels Guldager 7.
FM: farbror [Morten] Windfeld, præst i Torning [og Lysgård].
Bevilling til uskiftet bo af 28.4.1769.
Samfrændeskifte 5.2.1770.

181 Peder Jonasen, skomager i Varde. 31.1.1770, fol.501B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Poul Mogensen Bagger. B:
1) Jonas Pedersen, skomager i Varde
2) Laurids Pedersen, skomager i Varde
3) Cathrine Pedersdatter g.m. Christen Jepsen, skrædder i Varde.

182 Mogens Knudsen Bagger i Varde. 9.7.1770, fol.503.
Enkemand efter [Dorthe Poulsdatter], skifte 12.7.1764 lbnr.145. B:
1) Poul Mogensen Bagger 23
2) Peder Mogensen Bagger
3) Samuel Mogensen Bagger 19
4) Mathias Mogensen Bagger 18
5) Karen Mogensdatter 14.
Afdøde havde opholdskontrakt af13.7.1767 hos sin svigersøn Søren Nielsen Silsdorf g.m. [Dorthe Mogensdatter].

183 Maren Jensdatter i Varde. 11.6.1770, fol.505.
E: Morten Andersen, glarmester. B:
1) Karen Mortensdatter 8
2) Jens Mortensen 5.
FM: morfar Jens Pallesen i Varde.

184 Niels Pedersen Lund og hustru Anne Kirstine Nielsdatter Rask i Varde. 21.8.1769.
Hans første ægteskab med Else Poulsdatter, [skifte 16.11.1754 lbnr.87]. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 22
2) Karen Nielsdatter 18.
Hans andet ægteskab med Anne Kirstine Jesdatter, [skifte 13.10.1764 lbnr.147]. B:
3) Poul Nielsen 11
4) Else Nielsdatter 7.
FM: sønner af mors morbror Jes Jessen i Ål sogn.
Hendes A:
1) bror Laurids Nielsen Rask i Ho
2) bror Peder Nielsen Rask i Ho
3) bror Niels Nielsen Rask i Ho, død. 1B:
a Anne Nielsdatter g.m. Niels Hansen i Ho
4) søster Anne Nielsdatter Rask g.m. Thue Lauridsen, skipper i Ho
5) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Laurids Nielsen, skrædder i Ho
6) søster Lene Nielsdatter Rask i Ho.
Afdøde mand kaldes også Niels Pedersen Riber.

185 Mikkel Mikkelsen Engel i Varde. 28.9.1770, fol.515B.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Jeppe Thomsen i Varde. B:
1) Anne Kirstine Mikkelsdatter 4
2) Niels Mikkelsen 2.
FM: morbror Jens Nielsen Møller i Varde.

186 Niels Nielsen den ældre, rebslager i Varde. 24.11.1770, fol.519B.
E: Anne Jepsdatter. LV: Jonas Pedersen i Varde.
Første ægteskab med [Maren Christensdatter, skifte 5.2.1763 lbnr.120]. B:
1) Niels Nielsen, rebslager i Varde
2) Sidsel Marie Nielsdatter i Åbenrå
3) Ellen Nielsdatter i Åbenrå
4) Christen Nielsen, i lære i Varde
5) Maren Nielsdatter
6) Anne Kirstine Nielsdatter.
FM: farbror Søren Nielsen.

187 Ingeborg Jensdatter i Varde. 4.4.1771, fol.521.
E: Jens Poulsen. B:
2) Poul Jensen
3) Karen Jensdatter 22.
Af første ægteskab B:
1) Anne Olufsdatter g.m. Thomas Christensen i Varde.

188 Hans Jensen Schmidt i Varde. 23.4.1771, fol.522.
E: Karen Lauridsdatter Dyre. LV: Jacob Adsersen i Varde. B:
1) Birgitte Hansdatter 1½.
FM: morfar Laurids [Christensen] Dyre, [købmand] i Varde.

189 Else Christensdatter i Varde. 29.4.1771, fol.524B.
Enke efter Peder Harck. B:
1) Thomas Pedersen Harck i Hjerting
2) Jens Pedersen Harck i Varde
3) Mette Pedersdatter g.m. Jens Rudenes i Amsterdam
4) Maren Pedersdatter, [skifte 11.7.1767 lbnr.163]. E: Oluf Jensen Harck i Varde. B:
a Ellen Christine Olufsdatter.

190 Kirsten Sørensdatter i Varde. 8.5.1771, fol.525.
E: Anders Rasmussen. B:
1) Karen Andersdatter 10
2) Rasmus Andersen 8
3) Søren Andersen 6
4) Kirstine Marie Andersdatter 2
5) Kirsten Andersdatter 4 uger.
FM: mosters mand Hans Christensen Janderup i Varde.

191 Anne Cathrine Pedersdatter i Varde. 27.4.1771, fol.526B.
E: Christen Jepsen. A:
1) mor Maren Lauridsdatter, enke efter Peder Jonasen, [skifte 31.1.1770 lbnr.181]
2) bror Jonas Pedersen, skomager i Varde
3) bror Laurids Pedersen, skomager i Varde
4) søster Anne Pedersdatter, enke efter Hans Olufsen i Amsterdam
5) søster Mette Kirstine Pedersdatter i Amsterdam.

192 Else Simonsdatter i Varde. 15.12.1770, fol.528.
Enke efter Jens Benniche.
Arvinger kendes ikke.

193 Karen Jensdatter [Hjort] i Varde. 25.2.1771, fol.530.
E: Jens [Pedersen] Harck. B:
1) Karen Jensdatter 9
2) Else Kirstine Jensdatter 7
3) Anne Marie Jensdatter 5
4) Peder Jensen Harck 3
5) Maren Jensdatter 3 mdr.
FM: morfar Jens Pallesen i Varde.

194 Laurids Christensen Bork i Varde. 25.6.1771, fol.535B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Peder Schmidt i Varde. B:
1) Cathrine Margrethe Lauridsdatter 4.
FM: morfar Jens Top i Varde.

195 Maren Nielsdatter i Varde. 5.8.1771, fol.536B.
E: Hans Slot. B:
1) Esther Hansdatter g.m. Christen Nielsen i Varde
2) Karen Hansdatter g.m. Morten Andersen, glarmester
3) Lene Marie Hansdatter 20
4) Anne Hansdatter 18
5) Niels Hansen 14.

196 Kirsten Jensdatter i Varde. 17.8.1771, fol.538.
E: Oluf Jensen Harck. A:
1) bror Peder Jensen i Alslev
2) bror Søren Jensen i Holland
3) søster Abelone Jensdatter g.m. Anders Hansen i Alslev
4) halvbror Jens Jørgensen i Toftnæs
5) halvsøster Maren Jørgensdatter g.m. Jens Nielsen Villumsen på Visselbjerg
6) halvsøster Bodil Jørgensdatter g.m. Hans Lauridsen i Varde
7) halvsøster Karen Jørgensdatter 20 hos far Jørgen Nielsen i Toftnæs.

197 Peder Olufsen Trane, handskemager i Varde. 19.12.1770, fol.540B.
E: Else Sørensdatter. LV: Jens Hallum i Varde. B:
5) Søren Pedersen 18
6) Oluf Pedersen 16.
FM: Jens Sørensen Møller i Varde.
Første ægteskab med Karen. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Henrik Fanesmed i Ovnbøl
2) Ellen Pedersdatter, enke efter Jens Pedersen Skytte i Varde, [skifte 8.2.1763 lbnr.124]
3) Anne Pedersdatter, død, var g.m. en kobbersmed i Flensborg
4) Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Otto Davidsen, murer i Varde, [skifte 6.4.1763 lbnr.138]. 1B:
a David Olufsen Blom 20, i Horsens.

198 Anne Olufsdatter i Varde. 31.10.1771, fol.543B.
E: Thomas Christensen. B:
1) Oluf Christian Thomsen 4.

199 Hylleborg Nisdatter i Varde. 9.2.1771, fol.546B.
E: Jeppe Thomsen. B:
1) Kirsten Jepsdatter 9
2) Thomas Jepsen 3.
FM: Jens Nielsen Møller i Varde.

200 Gregers Nielsen Ulf i Varde. 9.10.1771, fol.551.
E: Karen Andersdatter. LV: Laurids Frederiksen i Varde. B:
3) Anne Gregersdatter 6 mdr.
FM: Peder Rasmussen, feldbereder i Varde.
Første ægteskab med [Anne Thomasdatter, skifte 5.7.1763 lbnr.131]. B:
1) Niels Gregersen i Varde
2) Thomas Gregersen 26.
Afdøde døde 8.10.1771.

201 Mette Jensdatter i Varde. 20.2.1772, fol.555B.
E: Peder Hansen Ulf. B:
4) Johanne Pedersdatter Ulf 17.
FM: Jacob Pedersen, klokker i Varde.
Første ægteskab med Peder Christensen, smed, [skifte 15.6.1754 lbnr.85]. B:
1) Maren Pedersdatter 31, i Holland
2) Jens Pedersen 25, tjener i Ribe vejrmølle
3) Anne Pedersdatter 23.
Afdøde døde 19.2.1772.

202 Jens Pallesen, købmand i Varde. 7.12.1771, fol.560B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Frølund i Varde. B:
1) Palle Jensen Hjort i Ribe
2) Niels Jensen Hjort i Ribe
3) Michael Jensen Hjort i Ribe
4) Johannes Jensen Hjort i Ribe
5) Maren Jensdatter, [skifte 11.6.1770 lbnr.183], var g.m. Morten Andersen, glarmester i Varde. 2B:
a Karen Mortensdatter 8
b Jens Mortensen 5
6) Karen Jensdatter Hjort, [skifte 25.2.1771 lbnr.193]. E: Jens Pedersen Harck. 5B:
a Karen Jensdatter 9
b Else Kirstine Jensdatter 8
c Anne Marie Jensdatter 6
d Peder Jensen Harck 3
e Maren Jensdatter 9 mdr.

203 Anders Christensen, ugift maler i Varde. 29.11.1772, fol.571B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der kom fra Viborg, døde 29.11.1772.

204 Abelone Nielsdatter i Varde. 1.5.1773, fol.572B.
E: Christen Hansen. B:
1) Niels Christensen 13.

205 Johanne Jepsdatter i Varde. 28.4.1773, fol.574.
E: Peder Jensen Skytte. B:
1) Jens Pedersen Skytte 4.
FM: morfar Jeppe Hansen i Toftnæs.Varde byfoged
Skifteprotokol
1772-1792
B 82G - 49

206 Opbudsbo i Varde. 4.7.1772, fol.2.
Registrering af fallitbo for Mathias Loft i Varde.

207 Niels Jensen, vognmand i Varde. 18.5.1773, fol.22B.
E: Ellen Jensdatter. B:
1) Jens Nielsen 12.
FM: Peder Jensen, smed i Varde.
Arv i boet efter enkens stedfar Anders Christensen, skifte 5.9.1761 lbnr.114.

208 Maren Madsdatter i Varde. 19.6.1773, fol.25.
E: Søren Boilesen. A:
1) morbror Bakken Hansen i Ho sogn, død. 4B:
a Birthe Bakkensdatter, enke i Hjerting
b Abelone Bakkensdatter, gift i "Selleberg"?
c Karen Bakkensdatter, enke i Ho sogn
d Hans Bakkensen i Ho, død. 4B:
1 Niels Hansen Ho
2 Bakken Hansen Krause
3 Maren Hansdatter i Ho
4 Anne Hansdatter i Ho.

209 Jens Pedersen, hattemager i Varde. 5.2.1774, fol.29.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Hans Janderup i Varde. B:
1) Mette Margrethe Jensdatter 10.
FM: farbror Peder Pedersen, skrædder i Ribe.

210 Ane Cathrine Taulov i Varde. 27.8.1773, fol.32.
E: Valter Sejer. B:
1) Jens Taulov i Gardingen i Ejdersted
2) Marie Dorthe Sejer 31
3) Maren Bjørn Sejer g.m. Jens Christensen Fischer, skomager i København, begge døde. 4B:
a Christian Valdemar 26, musketer i København
b Jonas Christensen Fischer 22, musketer i København
c Mette Marie Fischer 17
d Bodil Cathrine Fischer 15
4) Vibeke Cathrine Sejer g.m. Christian Fischer, overstyrmand i København
5) Helene Sejer, enke efter Carl Søltoft i Ringkøbing.
Afdøde døde 27.8.1773.

211 Pernille Bützow i Varde. 19.5.1774, fol.40.
Enke efter Frich, løjtnant. B:
1) Anne Magdalene Frich.
FM: Laurids Nyland i Varde.

212 Opbudsbo i Varde. 16.7.1773, fol.41.
Registrering af fallitbo hos Frands Jensen, der 12.7.1773 absenterede sig med hustru og familie.
Han boede tidligere i Høgsbro i Hviding sogn.

213 Peder Rasmussen Blinkenberg i Varde. 22.10.1774, fol.47B.
E: Margrethe Poulsdatter. LV: Mads Christian Andreasen. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 13½
2) Anne Marie Pedersdatter 11
3) Rasmus Pedersen 4.
FM:
1 farbror Anders Rasmussen Blinkenberg i Assenbæk mølle i Tistrup sogn
2 farbror Abraham Blinkenberg, forpagter på Brørupgård
3 fars svoger Morten Nielsen, skrædder i Varde.
Bevilling til uskiftet bo af 20.2.1773.
Samfrændeskifte 22.10.1774.

214 Maren Knudsdatter i Varde. 20.4.1775, fol.49.
E: Iver Jensen. B:
1) Jens Iversen 17.
FM: Knud Pedersen.

215 Maren Olufsdatter i Varde. 9.1.1775, fol.51B.
E: Thomas Christensen Stavnsø.
Hendes B:
1) Niels Christensen 6.
FM: mosters mand Jens Simonsen i Varde.

216 Esther Pallesdatter i Varde. 4.7.1775, fol.54.
Enke efter Niels Hansen. B:
1) Kirstine Marie Nielsdatter g.m. Søren Nielsen, rebslager i Varde
2) Maren Nielsdatter, [5.8.1771 lbnr.195], var g.m. Hans Slot i Varde. 4B:
a Esther Hansdatter g.m. Christen Nielsen i Varde
b Karen Hansdatter g.m. Morten Andersen i Varde
c Anne Hansdatter
d Niels Hansen 18.

217 Niels Knudsen i Varde. 3.3.1772, fol.55B.
E: Ellen Margrethe [Pedersdatter Joensen]. LV: Peder Tranberg i Varde.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Falck, skifte Riberhus amt 2.10.1745 lbnr.93]. B:
1) Knud Foersum Knudsen i Skærup ved Vejle
2) Christen Schultz Knudsen i København.
Andet ægteskab med Margrethe Clemensdatter Vejle, skifte 24.11.1761 lbnr.128. B:
3) Anne Cathrine Knudsen 22, der ægter Amdi Worm, orgelbygger i Engum ved Vejle.
Der fremlægges afkald af 17.12.1767 for arv til Anne Cathrine Knudsen for arv efter morbror Jens Vejle i København til Ude Haahr, præst i Ølgod og Strellev.
Litterartur: Militær karriere og høj status: En søskendeflok Falck fra Sydjylland og tre generationer efterkommere efter dem af Ole Degn i: Personalhistorisk tidsskrift 2019 side 155-185. Heri side 164: Anne Cathrine Falck g.m. Niels Knudsen.

218 Hans Lund, by- og rådstueskriver, skriver i Vester Horne herred, hospitalsforstander og kirkeværge i Varde. 21.12.1776, fol.73.
E: Kirstine Marie Ølgaard. LV: far Niels Ølgaard, købmand i Varde. A:
1) bror Christian Lund, organist og skoleholder ved den tyske kirke i Fredericia
2) søster Ellen Johansdatter Lund g.m. Clemen Due, degn og skoleholder i Bredstrup
3) søster Margrethe Lund.
Afdøde døde 20.12.1776.

219 Margrethe Thøgersdatter Weiss i Varde. 7.10.1776, fol.74B.
E: Mads Hansen Koch.
Af første ægteskab B:
1) Ove Jensen mellem 25 og 30 år
2) Anne Marie Jensdatter 28.
Af andet ægteskab B:
3) Jens Jørgensen 21.
Afdøde døde 1.10.1776.

220 Ingeborg Margrethe Termansdatter i Varde. 16.2.1775, fol.77, 197.
Enke efter Rasmus [Nielsen] Ølgaard, by- og rådstueskriver. B:
1) Niels Ølgaard til Sneumgård
2) Terman Ølgaard til Bramminge
3) Søren Ølgaard, student
4) Hans Wulf Ølgaard 22
5) Karen Ølgaard g.m. Simon Andrup i Lemvig
6) Mette Ølgaard, [død 28.11.1767] g.m. Thomas [Nielsen] Hillerup, præst i Darum [og Bramminge]. 2B:
a Ingeborg Margrethe Hillerup 7
b Else Hillerup 7
7) Kirstine Marie Ølgaard g.m. Hans Borch i Varde
8) Else Ølgaard g.m. Jørgen Fabricius, præst i Ansager
9) Anne Cathrine Ølgaard.
Afdøde døde 4.2.1775.
Bevilling til uskiftet bo af 6.8.1745.
Samfrændeskifte 16.2.1775.

221 Karen Bakkensdatter i Varde. 15.11.1775, fol.77B.
E: Frederik Christian Sørensen, skrædder. B:
1) Jacob Severin Frederiksen 9
2) Rasmus Frederiksen 8
3) Niels Frederiksen 4.
FM: farbror Jeppe Knudsen, sadelmager i Varde.

222 Kirsten Hansdatter i Varde. 5.3.1776, fol.80.
E: Peder Krag, skrædder. B:
1) Eskild Krag
2) Else Krag 35.
FM: født værge Hans Sørensen i Kvie i Ansager sogn ved søn Søren Hansen sst.

223 Marie Margrethe Berth i Varde. 5.1.1776, fol.81B.
E: Johan Christoffer Krag, bogbinder. A:
1) bror, død. 2B:
a Niels Berth, forpagter på Fyrendal på Sjælland
b Karen Berth i Varde.
FM: Jesper Møller i Varde.

224 Anne Margrethe Christensdatter i Varde. 22.3.1776, fol.82B.
E: Isak Stau. B:
1) Hanne Isaksdatter 3½
2) Sidsel Cathrine Isaksdatter 1½
3) Kirstine Marie Isaksdatter 4 uger.
FM:
1 født værge Hans Christensen i Sønder Bork
2 født værge Laurids Christensen i Sønder Bork.

225 Peder Jensen, snedker i Varde. 24.9.1776, fol.84B.
E: Ellen Hansdatter. LV: Morten Andersen i Varde. A:
1) far Jens Pedersen, snedker i Lydum.

226 Niels Jensen, snedker i Varde. 24.6.1775, fol.85B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Harck i Varde. B:
1) Niels Nielsen 9
2) Jens Nielsen 7
3) Karen Nielsdatter 5
4) Ingeborg Nielsdatter 1½.
FM:
1 Adser Christensen i Varde
2 morbror Jens Nielsen Villumsen i Vibæk i Alslev sogn
3 Anders Brink i Ho vejrmølle, som fædrene frænde.

227 Inger Jepsdatter i Varde. 25.7.1776, fol.93.
E: Niels Nielsen, rebslager. B:
1) Maren Nielsdatter 9
2) Mette Nielsdatter 7
3) Anne Kirstine Nielsdatter 8 uger.
Opholdskontrakt til afdødes far Jeppe Knudsen, sadelmager.

228 Peder Tranberg, ugift prokurator i Varde. 20.5.1775, fol.94.
A:
1) bror Jørgen Tranberg, forvalter på Ryomgård
2) bror Niels Tranberg i Varde, [skifte 23.9.1778 lbnr.239]. E: Mette Sørensdatter. 2B:
a Maren Nielsdatter 5
b Malene Nielsdatter 3
3) halvbror Peder Hansen Tranberg i Varde
4) halvsøster Gertrud Hansdatter Tranberg g.m. Niels Pedersen i Fåborg
5) halvsøster Maren Hansdatter Tranberg, død, var g.m. Morten Tarp i Fåborg. 2B:
a Mette Mortensdatter 7
b Malene Mortensdatter 4
6) halvsøster Karen Hansdatter Tranberg i Tønder.
Afdøde døde 20.5.1775.

229 Malene Christensdatter i Varde. 10.6.1777, fol.104.
Enke efter Søren Christensen, hjulmand, [skifte 6.4.1769 lbnr.177]. B:
1) Mette Sørensdatter, enke efter Niels Tranbjerg i Varde.
2) Maren Sørensdatter , enke i Amsterdam.
Afdøde døde 2.6.1777.

230 Else Pedersdatter i Varde. 16.6.1777, fol.106.
E: Mads Kjeldsen.
Første ægteskab med Henning i Brøns. B:
1) Niels Henningsen i Ribe.
Andet ægteskab med Hans Rasmussen i Varde. B:
2) Henning Hansen
3) Peder Hansen, gartner i Ribe.
Afdøde døde 15.6.1777.
(Skiftebrev).

231 Iver Jensen i Varde. 22.4.1777, fol.109.
Enkemand efter [Maren Knudsdatter, skifte 20.4.1775 lbnr.214]. B:
1) Jens Iversen 19.
FM: morbror Niels Knudsen den ældre i Janderup.
Afdøde døde 15.4.1777.

232 Jens Eskildsen, skomager i Varde. 12.6.1777, fol.114B.
E: Rebekka Jacobsdatter. LV: Peder Thorsen i Varde. B:
1) Eskild Jensen 9
2) Anne Jensdatter 6
3) Malene Jensdatter 4
4) Jacobine Jensdatter 1.
FM: fars farbror Søren Hansen i Mejls.

233 Johan Jacob Frausing i Varde, by- og herredsfoged i Øster - Nørherred. 6.9.1775, fol.118.
Enkemand efter Margrethe Elisabeth Krosp. B:
1) Anne Jacobine Frausing 12.
FM: født værge [morbror Jacob] Krosp, [stadsmusikant] i Ribe.
Bevilling til uskiftet bo af 9.6.1769.

234 Peder Christensen Debel i Varde. 12.2.1778, fol.191.
E: Marie Nielsdatter. LV: M. C. Andreasen i Varde. B:
1) Niels Pedersen i Varde
2) Christen Pedersen i Varde
3) Marie Elisabeth Pedersdatter 31
4) Karen Pedersdatter 19
5) Maren Pedersdatter 17.
FM: Knud Pedersen i Varde.

235 Johanne Sørensdatter i Varde. 10.4.1778, fol.193B.
E: Morten Nielsen, skrædder. B:
1) Søren Nielsen 6 uger.
FM: Frederik Sørensen i Varde.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Marie Andersdatter], skifte 8.9.1769 lbnr.175. B:
1) Niels Mortensen
2) Sylvester Mortensen.

236 Niels Mortensen i Varde. 29.4.1778, fol.195B.
E: Maren Tøstesdatter. LV: Mads Andreasen i Varde. B:
1) Morten Nielsen, skrædder i Varde
2) Tøste Nielsen
3) Anne Nielsdatter g.m. Peder Schmidt, handskemager i Varde
4) Niels Nielsen i Toftnæs i Alslev sogn, død. 1B:
Kirstine Marie Nielsdatter 6.
FM: stedfar Niels Jespersen i Toftnæs på Varde Hospital gods.

237 Maren Jensdatter i Varde. 22.5.1774, fol.223.
Enke efter Knud Vistisen i Varde, skifte 3.3.1766 lbnr.166.
1) Frederik Vistisen 21
2) Visti Vistisen 19
3) Niels Vistisen 17.
FM: Hans Borch i Varde.
Første ægteskab med Frederik Lauridsen, skifte 4.2.1752 lbnr.84I. B:
1) Jens Frederiksen, død
2) Laurids Frederiksen i Varde
3) Anne Frederiksdatter 32
4) Maren Frederiksdatter 29, der ægter Tjelle Nielsen, møller i Varde.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Jensdatter i Amsterdam.
Afdøde døde 22.5.1774.

238 Steffen Pedersen Endorph i Varde. 27.7.1777, fol.315B.
A:
1) mor Kirstine Sofie [Sørensdatter] Bornemann, enke efter Peder Nielsen Endorph [til Hennegård, død 1743]
2) bror Niels Nielsen Endorph i Taulov sogn
3) bror Søren Bornemann i Haderslev
4) bror Christian Endorph i Kristiansand i Norge
5) bror Maturin Endorph, præst i Stadil
6) søster Anne Endorph, enke efter [Julius Pedersen] Trolle, præst [i Nørre Åby og Ingslev, skifte Vends herred gejstlig 28.3.1763 lbnr.52]
7) søster Cathrine Marie Endorph g.m. Andreas Samsing [Mathiasen] Fibiger, præst [i Fanefjord] på Møn
8) søster Maren Endorph g.m. [Peder Pedersen] Pandrup, krigsråd i Haderslev
9) søster Vibeke Endorph, enke efter [Sebastian] Wøldike til Visselbjerg [i Alslev sogn, død 1774]
10) søster Christiane Endorph i Janderup, enke efter [Christoffer Hieronymussen] Klagenberg, præst [i Brøndum og Vester Nebel, død 8.3.1776].

239 Niels Tranberg i Varde. 23.9.1778, fol.321B.
E: Mette Sørensdatter. LV: Jens Harck i Varde. B:
1) Maren Nielsdatter 9
2) Malene Nielsdatter 7.
FM:
1 farbror Jørgen Tranberg, [forvalter] på Ryomgård ved fuldmægtig Hans Tranberg i Endrupholm mølle
2 farbror Peder Tranberg i Varde.
Bevilling til uskiftet bo af 31.7.1772.
Samfrændeskifte 23.9.1778.

240 Birthe Pedersdatter i Varde. 9.12.1778, fol.322B.
Enke efter Oluf Christian, klejnsmed. B:
1) Peder Olufsen 17
2) Alexander Olufsen 11
3) Anne Cathrine Olufsdatter 3.
FM:
1 Morten Andersen, glarmester i Varde
2 Peder Thorsen i Varde.

241 Karen Nielsdatter i Varde. 23.9.1778, fol.324.
Enke efter Jens Pallesen, [skifte 7.12.1771 lbnr.202]. B:
1) Palle Jensen Hjort, købmand i Ribe
2) Niels Jensen Hjort i Varde
3) Michael Jensen Hjort i Varde
4) Johannes Jensen Hjort i Ribe
5) Maren Jensdatter, [skifte 11.6.1770 lbnr.183], E: Morten Andersen, glarmester i Varde. 2B:
a Karen Mortensdatter
b Jens Mortensen
6) Karen Jensdatter Hjort, [skifte 25.2.1771 lbnr.193]. E: Jens Pedersen Harck i Varde. 5B:
a Karen Jensdatter
b Else Kirstine Jensdatter
c Anne Marie Jensdatter
e Maren Jensdatter
Afdøde døde 23.9.1778.

242 Valter Sejer, strandinspektør i Varde. 31.3.1778, fol.328B.
Enkemand efter [Ane Cathrine Taulov, skifte 27.8.1773 lbnr.210]. B:
1) Jens Taulov Sejer i Ejdersted i Holsten
2) Marie Dorthe Sejer i Varde
3) Maren Bjørn Sejer g.m. Jens Christensen Fischer, skomager i København, begge døde. 4B:
a [Christian Valdemar Fischer, musketer i København]
b [Jonas Christensen Fischer, musketer i København]
c [Mette Marie Fischer]
d [Bodil Cathrine Fischer]
4) Vibeke Cathrine Sejer g.m. Jens Christian Fischer, sømand i København, bror til Jens Christensen Fischer, skomager sst.
5) Helene Kirstine Sejer, enke efter [Carl] Søltoft i Ringkøbing.
Afdøde døde 31.3.1778.

243 Opbudsbo i Varde.
Registrering af boet hos Søren Nielsen Rebslager, der er bortrejst efter begæring af enken Kirstine Marie Nielsdatter med værge Morten Andersen, glarmester i Varde.
Formynder for børn er Mads Pedersen i Varde.
Arv i boet efter hans første hustru [Kirsten Nielsdatter], skifte 16.3.1763 lbnr.125 til datter Ellen Cathrine Sørensdatter.

244 Sidsel Pedersdatter Joensen. 10.2.1779, fol.336B.
E: Niels Frølund. B:
1) Anne Nielsdatter 9.
FM:
1 morbror Simon Joensen, organist i Varde
2 morbror Jonas Joensen, organist i Janderup
3 Holger [Nielsen] Olivarius, kapellan i Varde g.m. moster Ellen Margrethe Joensen.
Bevilling til uskiftet bo af 14.8.1778.
Samfrændeskifte 10.2.1779.

245 Maren Eriksdatter i Varde. 7.12.1778, fol.337.
E: Hans Andersen Svarre. A:
1) brorsøn Erik Grøn
2) brorsøn Holger Grøn
3) brorsøn Jens Grøn
4) brordatter Ingeborg Jensdatter g.m. Anders Hansen i Ribe
5) brordatter Maren, død, var g.m. Mads Pedersen i Ho. 1B:
a Anne Madsdatter.
Afdøde døde 6.12.1778.

246 Stine Eriksdatter Falk i Varde. 8.6.1779, fol.339B.
E: Rasmus Andreasen Bagger.
Testamente af 11.12.1778.
Arvinger angives ikke.

247 Johanne Pedersdatter i Varde. 9.6.1779, fol.340.
E: Abraham Stau.
Afkald fra B:
1) Jacob Stau, underskrevet i Lemvig
2) Laurids Stau, underskrevet i Lemvig
3) Johannes Stau, underskrevet i Kørup præstegård
4) Lorents Stau
5) Isak Stau
6) Gunde Stau
7) Cathrine Stau
8) Kirsten Stau.

248 Karen Cathrine Nyland i Varde. 26.6.1779, fol.340B.
E: [Laurids] Nyland, toldinspektør. B:
1) Inger (Ingara) Elisabeth Nyland.
Bevilling til uskiftet bo af 24.12.1778.

249 Hans Eskildsen i Orten. 10.7.1779, fol.341.
A:
1) bror Jens Eskildsen i Varde, [skifte 12.6.1777 lbnr.232]. E: Rebekka Jacobsdatter. 2B:
1) Eskild Jensen 12
2) Magdalene Jensdatter 7.
FM: [fars farbror] Søren Hansen i Mejls.

250 Laurids Hansen Bagger, farver i Varde. 22.7.1779, fol.342.
E: Dorthe Mathiasdatter. LV: Søren Borch i Varde.
Af arvinger angives A:
1) Bording
2) Jens Loft og hustru.
(Sml. lbnr.267).

251 [Kirstine Sofie Sørensdatter Bornemann] i Varde. 29.9.1779, fol.342B.
Enke efter [Peder Nielsen] Endorph [til Hennegård, død 1743]. B:
1) Niels Nielsen Endorph i Gudsø [i Taulov sogn]
2) Søren Bornemann i Varde
3) Christian Endorph på Brynglaugnæs i Norge
4) Maturin Endorph, præst i Stadil
5) Maren Endorph, enke efter [Peder Pedersen] Pandrup, krigsråd
6) Vibeke Endorph, enke efter [Sebastian] Wøldike til Visselbjerg [i Alslev sogn, død 1774]
7) Christiane Marie Foss, enke efter [Christoffer Hieronymussen] Klagenberg, præst [i Brøndum og Vester Nebel, død 8.3.1776].
Afdøde døde 29.9.1779.

252 Marianne Nielsdatter i Varde. 5.5.1781, fol.344.
Enke efter Peder Christensen Debel, [skifte 12.2.1778 lbnr.234]. B:
1) Niels Pedersen i Varde
2) Christen Pedersen i Varde
3) Marie Elisabeth Pedersdatter
4) Karen Pedersdatter 24
5) Maren Pedersdatter 22.
FM: Knud Pedersen Felding i Varde.

253 Niels Frandsen, skrædder i Varde. 8.5.1781, fol.344B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Mads Andreasen i Varde. B:
1) Karen Nielsdatter 4
2) Jens Nielsen 1.
FM: farbror Niels Frandsen i Varde.
Aftægtskontrakt af 2.3.1778 til afdødes far Frands Nielsen.
Desuden nævnes afdødes
1 bror Bertel Frandsen
2 bror Peder Frandsen
3 bror Thøger Frandsen.

254 Anne Hansdatter i Varde. 4.2.1782, fol.346B.
E: Peder Døvling. B:
1) Hans Christian Pedersen 18
2) Christoffer Pedersen 14
3) Christen Pedersen 6.
FM: Morten Andersen, glarmester i Varde.

255 Karen Nielsdatter Berth (Berg), ugift i Varde. 22.10.1779, fol.347.
Testamente af 9.8.1779.
Der angives ingen familie som arvinger.
Afdøde døde 22.10.1779.

256 Jens Møller, gørtler i Varde. 10.11.1779, fol.348.
E: (Navn angives ikke). LV: Nikolaj Stauning.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 30.6.1779.

257 Tøste Hansen i Varde. 5.1.1780, fol.348B.
E: Kirstine Marie [Jensdatter]. LV: Søren Borch i Varde. B:
1) Anne Tøstesdatter 25
2) Johanne Tøstesdatter 22
3) Mette Tøstesdatter 20.
FM: farbror Niels Kastgier i København.

258 Gunde Stau i Varde. 4.2.1780, fol.349.
E: Marie Sørensdatter. LV: Holger Jensen. B:
1) Søren Gundesen 4
2) Abraham Gundesen 9 mdr.
FM: farfar Abraham Stau.

259 Andreas Rasmussen i Varde. 12.2.1780.
E: (Navn angives ikke), lem i Varde Hospital. B:
1) Mads Andreasen
2) Rasmus Andreasen.

260 Kirstine Marie Madsdatter i Varde. 16.2.1780, fol.349B.
E: Peder Jensen, smed. B:
1) Øllegaard Pedersdatter 15
2) Ellen Pedersdatter 14.
FM: morbror Hans Madsen Bagmann, degn i Sønder Omme og Hoven.
(Skiftebrev).

261 Christen Nielsen Slot i Varde. 25.4.1780, fol.350B.
E: (Navn angives ikke). B:
1) Mette Marie Christensdatter 10
2) Niels Christensen 6
3) Hans Christensen 4
4) Niels Christensen 1.
FM:
1 farfar Niels Christensen i Frisvad
2 morbror Hans Slot i Varde.

262 Kirstine Marie Jensdatter i Varde. 20.5.1780, fol.351B.
Enke efter Tøste Hansen, skifte 5.1.1780 lbnr.257. B:
2) Anne Tøstesdatter 25, i Medolden præstegård
3) Johanne Tøstesdatter 22, forlovet med Mikkel Jensen Hygum i Fåborg sogn
4 Mette Tøstesdatter 20.
FM: Bigum i Varde.
Uden ægteskab B:
1) Marie Jensdatter g.m. Morten Jacobsen i Middelbo på Føhr.

263 Mads Kjeldsen, strandløber i Varde. 24.1.1780, 352.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Bertelsen, strandløber. A:
1) bror Clemen Kjeldsen i Ribe
2) søster g.m. en glarmester i Lemvig.

264 Jørgen [Pedersen] Bagge, guldsmed i Varde. 12.8.1780, fol.353B.
E: [Anne Marie Jensdatter Thonbo]. LV: Jørgen Bjørn i Varde. B:
4) Jens Christian [Thonbo Bagge] 10.
Første ægteskab med [Anne Helene Wenniche (Wienecken), begravet Horsens 8.11.1756]. B:
1) Andreas Peder Bagge i Hjerting
2) Anne Jørgensdatter
3) Christiane Jørgensdatter i Stavsbol.

265 Christen Dyrby i Varde. 31.8.1780, fol.353B.
E: Christiane Hansdatter. LV: Søren Borch i Varde. B:
1) Hans Christensen 12
2) Anne Marie Christensdatter 10
3) Søren Christensen 8
4) Peder Falk Christensen 7.
FM:
1 farfar Christen Dyrby i Ribe
2 farbror Søren Dyrby.
Arv i boet efter enkens mor Kirsten Falk, enke efter [Hans] Bundsgaard.

266 Maren Adsersdatter i Varde. 18.4.1781, fol.357B.
Enke efter Bakkensen.
Arvinger angives ikke.
Frederik Sørensen er til stede på arvingernes vegne.
Afdøde døde 8.4.1781.

267 Dorthe Mathiasdatter i Varde. 17.9.1779, fol.358.
Enke efter Laurids Hansen Bagger, farver, [skifte 22.7.1779 lbnr.250].
Testamente af 31.12.1761.
Hans A:
1) bror [Oluf Hansen Bagger, præst i Torstrup og Horne, skifte Øster Horne herred gejstlig 7.1.1755 lbnr.28]. 5B:
a Hans Olufsen Bagger 35, i kongens tjeneste
b Margrethe Helene [Olufsdatter] Bagger g.m. Thomas [Henningsen] Bording, degn [i Skjern]
c Margrethe Marie Bagger g.m. Jens [Hansen] Loft
d Kirsten Bagger g.m. Jens Frølund i Ringkøbing
e Inger Fogh [Bagger] g.m. Jørgen Ørbæk, degn i Brøndum [og Vester Nebel]
2) søster, død. 1B:
a Hans Bagger, forvalter på Fyn.
Hendes A:
1) søster [Maren Mathiasdatter, begravet Varde Jacobi 12.10.1758, var g.m. Hans Jensen Loft, begravet Varde Jacobi 11.11.1764]. 2B:
a Jens Loft
b Mathias Loft.

268 Mette Hansdatter i Varde. 31.7.1780, fol.364B.
E: Christen Mortensen. A:
1) mor Dorthe Sørensdatter, enke efter Hans Olufsen i Sejstrup i Hunderup sogn
2) søster Anne Hansdatter g.m. Christen Thomsen i Sejstrup
3) søster Maren Hansdatter g.m. Mikkel Christensen i Sejstrup
4) søster Anne Cathrine Hansdatter g.m. Bendix Nielsen i Skallebæk mølle [i Seem sogn]
5) Birthe Hansdatter, død. E: Hans Jessen i Sejstrup. 1B: (Navn angives ikke).

269 Poul Heegaard, by- og herredsskriver i Varde. 26.4.1781, fol.369.
E: [Constantia Regine Fehmann]. B:
1) Laurids Heegaard.
Afdøde døde 26.4.1781.

270 Niels Sørensen Ølgaard, købmand i Varde. 26.1.1781, fol.394B, 616B, 624B.
E: [Kirsten Nielsdatter Nyland]. B:
2) Karen Ølgaard 13.
FM: Hans Wulf Ølgaard.
Første ægteskab med [Karen Pedersdatter Steffensen, skifte 26.5.1769 lbnr.178]. B:
1) Kirstine Marie Nielsdatter Ølgaard g.m. Søren Borch i Varde.
Bevilling til uskiftet bo af 24.9.1779.
Afdøde døde 26.1.1781.

271 Jeppe Thomsen i Varde. 10.8.1777, fol.525.
E: Mette Sørensdatter. LV: bror Poul Sørensen i Varde. B:
2) Johanne Cathrine Jepsdatter 4.
Første ægteskab med Hylleborg Nisdatter, [skifte 9.2.1771 lbnr.199]. B:
1) Thomas Jepsen 10.
FM: farbror Christen Thomsen i Sækbæk [i Horne sogn].
Afdøde døde 10.8.1777.

272 Birthe Frøsig i Varde. 19.2.1783, fol.544B.
A:
0) forældre [Oluf Frøsig og Mette Nielsdatter, skifte 11.7.1758 lbnr.101]
1) bror Oluf Olufsen Frøsig i Varde
2) søster Mette Olufsdatter, enke efter Søren [Andersen], død til orlogs
3) søster, død, 1B:
a Mette Nielsdatter g.m. Jens Sørensen Møller
4) søster, død, var g.m. Knud Lassen. 1B:
a Anne Knudsdatter
Afdøde døde 19.2.1783.

273 Niels Christian Stauning i Varde. 7.3.1783, fol.545B.
E: []. A:
1) mor Anne Stauning i Varde
2) bror Nikolaj Stauning i Varde
3) bror Peder Stauning, forvalter på Ravnstrup på Sjælland.
Afdøde for vild i søndags og er endnu ikke fundet.

274 Anne Cathrine Hallum i Varde. 8.3.1783, fol.551.
E: Jørgen Bjørn, farver. B:
1) Margrethe Bjørn 19
2) Mette Bjørn 18
3) Søren Hallum Bjørn 13
4) Claus Guldager Bjørn 12
5) Niels Christian Bjørn 9
6) Jens Hallum Bjørn 7.
Enkemandens første ægteskab med [Margrethe Sørensdatter Jessen, skifte 27.5.1763 lbnr.134]. B:
1) Jørgen Bjørn, farver i Løgumkloster
2) Søren Jessen Bjørn
3) Anne Marie Bjørn 27
4) Jens Taulov Bjørn.
Arv efter Margrethe Sørensdatter Jessens far Søren Jessen, skipper i Hjerting, skifte slut 24.4.1771 og efter hendes mor, skifte slut 15.6.1779.

275 Niels Vistisen i Varde. 17.3.1783, fol.555.
A:
0) forældre [Knud Vistisen i Varde, skifte 3.3.1766 lbnr.166 og Maren Jensdatter, skifte 22.5.1774 lbnr.237]
1) bror Frederik Vistisen i Varde
2) bror Visti Vistisen
[Mors første ægteskab med Frederik Lauridsen, skifte 4.2.1752 lbnr.84I]. B:
3) halvbror Laurids Frederiksen i Lyne kro
4) halvsøster Anne Frederiksdatter i Varde
5) halvsøster Maren Frederiksdatter g.m. Tjelle Nielsen, møller i Varde mølle.
Afdøde døde 17.3.1783.

276 Johanne Hansdatter i Varde. 14.4.1783, fol.559B.
E: Peder Christian Olufsen, klejnsmed. B:
1) Hans Pedersen 6 uger.
FM: mors stedfar Mads Nielsen i Øster Orten.

277 [Sidsel Marie Nielsdatter] i Varde. 15.5.1783, fol.560B.
Enke efter Peder Krag, skrædder, [der døde 17.3.1783]. B:
1) Kirstine Marie Pedersdatter 5½
2) Anne Cathrine Pedersdatter 3.
FM:
1 mosters mand Jens Josiassen i Varde
2 farbror Jens Christoffer Krag i Varde.
[Afdøde døde 10.5.1785].

278 Anne Pedersdatter i Varde. 13.8.1783, fol.562.
Enke efter Hans Christian Eskildsen, sadelmager, [skifte 4.6.1763 lbnr.140]. B:
1) Inger Hansdatter g.m. Peder Frandsen, skomager i Varde
2) Peder Hansen 30
3) Gertrud Marie Hansdatter
4) Anders Hansen 25
5) Eskild Hans Christiansen 26.

279 Jens [Iversen] Stovstrup i Varde. 30.8.1783, fol.562B.
E: Elsebeth (Elsken) Pedersdatter. LV: Søren Borch i Varde. B:
1) Karen Jensdatter 10
2) Anne Cathrine Jensdatter 8
3) Peder Jensen 6.
FM:
1 født værge [farbror] Hans Christian Iversen i Ringkøbing
2 fars søskendebarn Enevold Nielsen i Varde.
Sml. lbnr.164, 168.

280 Niels Mathiasen i Varde. 26.5.1784, fol.563.
E: Marie Kirstine Andersdatter. LV: bror Hans Ulf i Varde. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 3½
2) Anders Nielsen 9 mdr.
FM: farbror Søren Mathiasen på Fanø.

281 Kirsten Lauridsdatter i Varde. 2.12.1784, fol.564.
E: Niels Andersen, glarmester. B:
1) Niels Nielsen 16
2) Anders Nielsen 10
3) Maren Nielsdatter 8.
FM: Jeppe Jensen i Søhuse i Ål sogn, som beslægtet.

282 Else Hansdatter i Varde. 6.6.1785, fol.564B.
E: Laurids Pedersen. B:
1) Hans Lauridsen 23
2) Kirsten Lauridsdatter 21
3) Peder Lauridsen 16
4) Morten Lauridsen 13
5) Niels Christian Lauridsen 10
6) Maren Lauridsdatter 8.
FM: Frederik Vistisen i Varde.

283 Karen Tøstesdatter i Varde. 12.12.1785, fol.565B.
E: Poul Mogensen Bagger. A:
1) Dorthe Poulsdatter 17
2) Mogens Poulsen 14.
FM:
1 morbror Steffen Tøstesen i Gunderup
2 Søren Silsdorf, snedker i Varde g.m. faster [Dorthe Mogensdatter].
Bevilling til uskiftet bo af 26.8.1785.
Samfrændeskifte 12.12.1785.

284 Peder Svitser i Varde. 29.11.1784, fol.566B.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: bror Adser Christensen i Varde. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 10
2) Anne Pedersdatter 4
3) Christen Pedersen 6 mdr.
FM: Henrik Skytte i Varde.

285 Maren Nielsdatter, ugift i Varde. 10.6.1786, fol.568.
A:
1) bror Niels Nielsen
2) søster Sidsel Marie Nielsdatter, død. 1B:
a Kirstine Marie 8½
3) søster Ellen Nielsdatter g.m. Jens Josiassen, klejnsmed i Varde
4) bror Christen Nielsen, postridder mellem Flensborg og Åbenrå
5) søster Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Christen Dyrby, landsoldat i Varde.
Afdøde døde 13.1.1786 i Flensborg.

286 Maren Jepsdatter i Varde. 5.8.1786, fol.569.
Enke efter Laurids Nielsen Lund, [skifte 9.9.1767 lbnr.170]. B:
1) Maren Lund g.m. Niels Andersen
2) Anne Lund g.m. Jeppe Pedersen
3) Niels Lund
4) Jeppe Lund
5) Christiane Lund g.m. Jens Iversen i Ho
6) Lene Lund
7) Karen Lund
8) Laurids Lund, skræddersvend i Åbenrå.

287 Anne Hansdatter, ugift i Øster Orten. 10.8.1786, fol.570.
A:
1) mor Anne Marie Andersdatter g.m. Mads Nielsen i Øster Orten
2) søster Ingeborg Hansdatter, død, var g.m. Cort Christensen i Nebel. 3B:
a Anne Cortsdatter 10
b Hans Cortsen 8
c Andreas Cortsen 6
3) søster Sidsel Hansdatter g.m Poul Jacobsen i Nebel
4) søster Inger Hansdatter g.m. Oluf Christian, klejnsmed i Hyllerslev
5) søster Johanne Hansdatter
6) bror Andreas Hansen
7) bror Hans Hansen
8) søster Johanne Hansdatter, [skifte 14.4.1783 lbnr.276], var g.m. Peder Christian [Olufsen], klejnsmed i Varde. 1B:
a Hans Pedersen 3.
Arv efter afdødes far Hans Hansen i Øster Orten, [skifte 14.2.1767 lbnr.158].
Desuden nævnes afdødes farbror Jens Hansen i Amsterdam.
Afdøde døde som tjenestepige i Amsterdam.

288 [Johanne Joensdatter] i Varde. 7.8.1786, fol.571B.
E: Christen Hansen. B:
4) Anne Marie Kirstine 9.
Af første ægteskab B:
1) Søren Christensen g.m. Maren i Varde
2) Mads Christensen i Erritsø.
Af andet ægteskab B:
3) Niels Christensen i Holsten.

289 Else Cathrine Nikolajsdatter i Varde. 22.6.1786, fol.572B.
E: Henrik Christensen Skytte. B:
7) Karen Henriksdatter 28.
8) Christian Henriksen 26.
FM: søskendebarn Peder Jonassen i Varde.
Første ægteskab med [Jens Eriksen Grøn, feldbereder i Varde, skifte 3.3.1755 lbnr.89]. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter, død uden børn
2) Maren Jensdatter, død. E: Mads Pedersen på Bramming gods. 1B:
a Anne Madsdatter
3) Erik Jensen i Varde
4) Ingeborg Jensdatter, enke i Ribe
5) Holger Jensen i Varde
6) Jens Jensen Grøn 31, husar i København
Arv i boet efter første mands mor Anne Jensdatter, [skifte 16.5.1763 lbnr.139].

290 Anne Cathrine Nielsdatter i Varde. 3.3.1787, fol.574.
E: Johannes Weiss, skrædder. B:
1) Nikolaj Johansen 7
2) Else Johansdatter 2½.

291 Frederik Christian Sørensen i Varde. 26.9.1787, fol.575.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Frølund i Varde. B:
4) Karen Frederiksdatter 4.
FM: fars søskendebarn Hans Ulf i Varde.
Første ægteskab med Karen Bakkensdatter. B:
1) Jacob Severin Frederiksen 22
2) Rasmus Frederiksen 19½
3) Niels Frederiksen 14.
FM:
1 født værge Søren Sørensen i Skærbæk i Slesvig
2 mors søskendebarn og fars næstsøskendebarn Adser, sadelmager i Varde.

292 Anne Cathrine Pedersdatter Krag, ugift i Varde. 8.11.1787, fol.576B.
Arv efter forældre [Sidsel Marie Nielsdatter], skifte 15.5.1783 lbnr.277 og Peder Nikolaj Krag, skrædder, [der døde 17.3.1783].

293 Kirstine Marie Pedersdatter Krag, ugift i Varde. 8.11.1787, fol.576B.
Arv efter forældre [Sidsel Marie Nielsdatter], skifte 15.5.1783 lbnr.277 og Peder Nikolaj Krag, skrædder, [der døde 17.3.1783].
Arv efter moster Maren Nielsdatter i Flensborg, skifte 10.7.1786.
Afdøde, der var lem i Varde Hospital, døde 28.7.1787.

294 Rebekka Jacobsdatter i Varde. 25.1.1787, fol.577B.
Enke efter Jens Eskildsen, skomager, [skifte 12.6.1777 lbnr.232]. B:
1) Eskild Jensen 18.
FM: morbror Bertel Jacobsen i København.
Afdøde døde 24.1.1787.

295 Abelone Sørensdatter i Varde. 1.3.1788, fol.583.
E: Oluf Frøsig. B:
1) Oluf Olufsen Frøsig, næsten 50, i Rørkær ved Tønder
2) Knud Olufsen Frøsig 43, feldbereder i Varde
3) Søren Olufsen Frøsig, død. 1B:
a Anne Cathrine Sørensdatter 13, i Lindbjerg mølle.
FM:
1 stedfar [Hans Hansen, møller i Lindbjerg mølle i Ølgod sogn]
2 morbror Jens Nielsen Møller i Varde.

296 Johanne Jensdatter i Varde. 29.9.1775, fol.584.
E: Adser Bakkensen. B:
3) Maren Adsersdatter 8
4) Folke Marie Adsersdatter 6.
FM:
1 svoger Frederik Christian Sørensen i Varde [g.m. Karen Bakkensdatter]
2 Adser Christensen, sadelmager i Varde.
Første ægteskab med Henrik [Clausen] Sehested, skipper i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 2.9.1762 lbnr.856]. B:
1) Claus Sehested
2) Anne Cathrine Sehested.
(Skiftet er ved en fejltagelse indskrevet i Varde by auktionsprotokol fol.262-263).

297 Karen Madsdatter i Varde. 24.4.1788, fol.585.
E: Niels Pedersen [Debel]. B:
1) Niels Nielsen 11
2) Maren Nielsdatter 4
3) Jens Nielsen 2.
FM: Peder Sørensen i Varde.

298 Niels Jensen Bisp i Varde. 26.4.1788, fol.585B.
Enkemand efter Karen Madsdatter, [død 24.3.1788].
Testamente af 13.5.1763. A:
1) hendes søstersøn Niels Pedersen Debel.
[Afdøde døde 26.4.1788, begravet Nikolaj].

299 Anne Cathrine Jensdatter, 13 år gammel i Varde. 5.12.1788, fol.586B, 589B.
A:
1) mor Elsebeth Pedersdatter g.m. Jens Karstoft i Varde
2) søster Karen Jensdatter 15
3) bror Peder Jensen 11.
FM: morfar Peder Tøjbjerg i Varde.
Arv efter far Jens Iversen Stovstrup, skifte 30.8.1783 lbnr.279.
Arv efter farbror Hans Christian Iversen i Rindum, skifte Lundenæs og Bøvling amter 19.11.1787 lbnr.1073.

300 Karen Jensdatter i Varde. 29.8.1788, fol.587.
E: Vilhelm Bergmann, drejlsvæver. B:
1) Vilhelm Vilhelmsen 37, væver i Itzeho
2) Jens Jørgen Vilhelmsen 35, på stedet
3) Johan Christian Vilhelmsen 29, skomager i Varde
4) Niels Vilhelmsen 26, væver i Holland
5) Gottlieb Vilhelmsen, skomagersvend i Bretstedt.

301 Peder Hansen Ulf i Varde. 16.3.1788, fol.588.
E: Maren Hansdatter. B:
1) Mette Pedersdatter 13
2) Maren Pedersdatter 10.
FM: født værge Hans Ulf, købmand i Varde.
[Første ægteskab med Mette Jensdatter, skifte 20.2.1772 lbnr.201].

302 Hans Lauridsen i Varde. 17.3.1789, fol.589.
E: Anne Marie Olufsdatter. LV: Laurids Knudsen. B:
1) Laurids 6½.
FM: født værge Jens Villumsen.

303 Hans Frederik Bloch, byfoged i Varde. 13.10.1787, fol.590B.
E: [Caroline Augusta Wedfeldt]. LV: [Hans] Bach, prokurator. B:
1) Anne Marie Bloch 15¾
2) Theodosius Tønne Bloch 11½.
FM: født værge [farbror Tønne Antonius] Bloch, biskop i Odense.
Afdøde, [der var søn af Søren Frederiksen Bloch, professor og præst i København Frue, død 18.9.1753], døde 13.10.1787.

304 Mette Margrethe Jensdatter i Varde. 11.9.1789, fol.606B.
E: Laurids Christensen, hattemager, der har boet i Ribe de sidste 3 år. B:
1) Anne Kirstine Lauridsdatter 2¼.
Afdøde boede hos stedfar Jørgen Frederik Holst, hattemager.

305 Mette Sørensdatter i Varde. 21.11.1789, fol.607B.
E: Bertel Jensen.
Første ægteskab med Niels Tranberg, [skifte 23.9.1778 lbnr.239]. B:
1) Maren Nielsdatter 20
2) Malene Nielsdatter 18.
FM:
1 farbror Jørgen Tranberg i Nytoft mølle ved Randers
2 mors søskendebarn Jens Harckc i Varde.

306 Jens Sandbæk, gørtler i Varde. 15.3.1790, fol.609.
E: Ellen Jacobsdatter. LV: [Johannes] Brosbøl, guldsmed i Varde. B:
1) Erik Jensen 20
2) Jes Skonager 12.
FM: fars svoger Christian Staal i Varde.

307 Peder Døvling (Derling) i Varde. 6.3.1790, fol.610, 632.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Henrik Skytte i Varde.
Første ægteskab med Anne Hansdatter, [skifte 4.2.1782 lbnr.254]. B:
1) Hans Christian Pedersen i Gram i Haderslevhus amt
2) Christoffer Pedersen 22, bagersvend i Rendsborg.

308 Karen Andersdatter i Varde. 2.11.1789, fol.610B, 655B, 661, 663B, næste protokol fol.2.
E: Johan Nikolajsen, smed, der er undveget. B:
3) Nikolaj Johansen 17.
FM: farbror Jeppe Nikolajsen, smed i Varde
Første ægteskab med Peder Jepsen i Brøndum. 1B:
1) Anders Pedersen Skærbæk, smed i Forum i Brøndum sogn.
Andet ægteskab med Gregers Nielsen Ulf, [skifte 9.10.1771 lbnr.200]. B:
2) Anne Gregersdatter 19, i Tønder.
FM: halvbror Niels Gregersen i Varde.

309 Opbudsbo i Varde. 22.5.1790, fol.613B, 625B.
Registrering af fallitbo hos Jesper Møller i Varde.

310 Kirsten Juul i Varde. 23.6.1790, fol.618B, 620, 629B, 633, 645.
Enke efter Jens Windfeld til Lydumgård, [død Varde 1778]. B:
1) Niels Windfeld i Sjørup [i Vroue sogn] ved Skive
2) Mette Windfeld, død. E: [Vilhelm Daniel Henrik] Frobøse, løjtnant i Rendsborg. 1B:
a Jens Windfeld Frobøse 7.
Afdøde døde 23.6.1790.

311 Hans Villumsen i Varde. 25.6.1790, fol.618B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: bror Poul Jørgensen i Klinting. B:
1) Anne Hansdatter 12
2) Villum Hansen 10
3) Karen Hansdatter 9
4) Ellen Hansdatter 6
5) Maren Hansdatter 5
6) Jørgen Hansen 3½.
FM:
1 morbror Christen Jørgensen i Borup
2 fasters mand Hans Jacobsen, kartemager i Varde.

312 Frederik Vistisen i Varde. 6.1.1790, fol.622B.
E: Maren Jensdatter. LV: [Hans] Bach, prokurator i Varde. B:
1) Knud Vistisen 12
2) Christian Vistisen 7
3) Else Marie Vistisdatter 5
4) Karen Vistisdatter 3.
FM:
1 fars [halv]bror Laurids Frederiksen i Varde
2 farbror Visti Vistisen i Varde
3 morbror Hans Jensen i Hjerting
4 fasters mand Tjelle Møller i Varde.
Bevilling til uskiftet bo af 14.12.1787 fol.577B.
Samfrændeskifte 6.1.1790.

313 Niels Gregersen, feldbereder i Varde. 14.7.1790, fol.623B.
E: Elisabeth Lauridsdatter.
Testamente af 8.6.1790.

314 Mette Jensdatter i Varde. 6.10.1790, fol.624.
E: Knud Frøsig.
Første ægteskab med Thomas Christensen i Hennebjerg. B:
1) Maren Thomasdatter 16, i Allerslev i Ovtrup sogn.
FM: Christian Staal i Varde.

315 Jens Lauridsen Fruerbol, krambodsvend i Varde. 25.10.1790, fol.631.
A:
1) bror Bertel Andreas Fruerbol 29, i Vejle
2) søster Marianne Lauridsdatter Fruerbol 22, i Christiansfeld.
Afdøde døde 27.6.1790.

316 Kirsten Sørensdatter i Varde. 18.12.1790, fol.632B.
E: Peder Iversen, daglønner. B:
1) Søren Pedersen 10, der arbejder på kartefabrik.

317 Maren [Pedersdatter] Endorph i Varde. 6.5.1791, fol.636B, 643B, 648.
Enke efter [Peder Pedersen] Pandrup krigsråd. A:
0) forældre [Peder Nielsen Endorph til Hennegård, død 1743 og Kirstine Sofie Sørensdatter Bornemann, skifte 29.9.1779 lbnr.251]
1) bror Niels Endorph [i Gudsø i Taulov sogn], død. 1B:
a Peder Endorph i Allerslev i Ovtrup sogn
2) bror Christian Endorph i Nakskov på Lolland
3) bror Maturin Endorph, præst [i Magleby] på Amager
4) søster Christiane Marie Foss, [død 15.1.1788], var g.m. [Albert Christoffer Hieronymussen] Klagenberg, præst i Brøndum [og Vester Nebel, død 8.3.1776]. 3B:
a Holger Klagenberg, præst i Nørre Omme
b Kirstine Sofie Klagenberg g.m. Nikolaj Stauning i Varde
c Elisabeth Klagenberg g.m. [Jacob Peder] Bojsen i Sig, degn [i Torstrup og Horne].

318 Hans Christian Dyhr i Varde. 9.6.1791, fol. 638, 641B, 646B.
E: Helene Christensdatter. LV: Adser Christensen, sadelmager. B:
1) Karen Dyhr 22
2) Johanne Dyhr 16
3) Christen Dyhr 15
4) Niels Dyhr 8.
FM: fars næstsøskendebarn Laurids Frederiksen.

319 Laurids Knudsen i Varde. 11.6.1791, fol.638B, 644.
E: Anne Cathrine Hansdatter. LV: Bertel Jessen i Varde. B:
1) Hans Lauridsen 20
2) Peder Jonassen Lauridsen 14
3) Birthe Marie Lauridsdatter 9.
FM:
1 Christen Hovgaard
2 Peder Knudsen
3 Frands Hansen i Hyllerslev.
Desuden nævnes afdødes mor Mette Pedersdatter, enke efter Knud Pedersen, sadelmager, [skifte 7.11.1765 lbnr.153].

320 Mette Jensdatter i Varde. 11.6.1791, fol.640B.
E: Hans Christensen Yderik. A:
1) søster Dorthe Jensdatter i Sønder Bork.

321 Hans Lauridsen i Varde. 4.8.1791, fol.645, 646B, 650.
E: Karen Hansdatter. LV: Thøger Møller. A:
1) bror Anders Lauridsen, bødker
2) halvsøster Anne Pedersdatter g.m. Peder hjuler i Toftlund sogn
3) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Peder Madsen i Spandet.

322 Karen Nielsdatter i Varde. 20.12.1791, fol.650B.
E: Adser Christensen, sadelmager.
Testamente af 22.3.1783. A:
1) Bodil Kirstine Christiansdatter i Varde, datter af Christian Nielsen Staal.

323 Kirsten Pedersdatter Bruun i Varde. 6.2.1792, fol.651.
E: Niels Nielsen. A:
1) søster Mette Pedersdatter, enke efter Hans Ølgaard i Oksbøl
2) søster Else Pedersdatter g.m. Jørgen Jørgensen i Gammelby i Visby sogn i Holsten.

324 Peder Frandsen Tysk, skomager i Varde. 9.5.1792, fol.654.
E: Inger Hansdatter. LV: Anders Andersen. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter 10
2) Karen Pedersdatter 8
3) Christiane Pedersdatter 2.
FM:
1 farfar Frands Tysk
2 fars søskendebarn Hans Friis.

325 Christian Jørgensen, en dødfunden farversvend. 30.5.1792, fol.655, 659B.
A:
1) far Jørgen Lauridsen i Vigerslev på Fyn på Gyldensten gods.

326 [Poul Georg] Brünnich, kaptajn i Varde. 7.6.1792, fol.657.
Testamente. A:
1) Jørgen Christian Brosbøl 8, søn af [Johannes Nissen] Brosbøl, guldsmed i Varde.
Afdøde døde 24.5.1792.

327 Peder Skytte, skrædder i Varde. 15.6.1792, fol.659, 663B.
E: Mette Christensdatter. LV: Hans Janderup i Varde. B:
1) Johanne Pedersdatter 16.
FM: Christian Mortensen, slagter i Varde.

328 Anne Johanne Madsdatter i Varde. 29.6.1792, fol.659B, næste protokol fol.19.
E: Peder Vejrum, købmand. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter Vejrum 5 uger.
FM: Christian Staal i Varde.

329 Barbara Thomasdatter, ugift i Varde. 5.7.1792, fol.661, 663, næste protokol fol.10.
A:
1) bror Ove Thomsen i Sønderby i Hee sogn
2) bror Knud Thomsen, vanvittig, almisselem i Vedersø sogn
3) søster Kirsten Thomasdatter i Sønderby i Hee sogn.
Afdøde døde 4.7.1792.


Varde byfoged
Skifteprotokol
1792-1824
B 82G - 50

330 Elisabeth Margrethe Lauridsdatter i Varde. 29.9.1792, fol.4, 6B.
Enke efter Niels Gregersen, feldbereder i Varde, skifte 14.7.1790 lbnr.313.
Testamente af 8.6.1790.
Hans A:
1) bror Thomas Gregersen i Kolding, død. 1B:
a Gregers Thomsen 10.
FM:
1 Niels Jørgensen, handskemager i Kolding
2 stedfar Jens Ulf i Kolding
2) halvsøster Anne Gregersdatter i Ribe.
FM: Anders Skærbæk i Forum i Brøndum sogn.
Hendes A:
1) søster Anne Marie Lauridsdatter g.m. Frederik Olufsen Birk, skomager i Nysted på Lolland
2) søster Abelone Malene Lauridsdatter g.m. Jens Clausen Mørk, skrædder i Ammitsbøl i Ødsted sogn i Koldinghus amt. Der nævnes en datter B:
a [Sidsel Margrethe Jensdatter] g.m. Eskild Hansen Torbøl i Varde
3) søster Maren Lauridsdatter, enke efter Niels Hansen Mørk i Strandhuse ved Kolding. LV: Niels Hansen i Bramdrup.

331 Registrering i Varde. 27.10.1792, fol.5B, 33B.
Registrering af bo hos Hans Lund, bogbinder i Varde, der med kone og børn 31.8.1792 er rejst fra byen.

332 Anne Marie [Eskildsdatter] i Varde. 19.2.1793, fol.11B, 13B.
Enke efter Anders [Hansen] Ulf. B:
2) Hans Ulf
3) Marie Kirstine Ulf g.m. Jan Jansen i Varde
4) Johanne Ulf g.m. Poul [Mogensen], bager i Varde
5) Marie Beyer g.m. Jens Lambertsen Guldager
6) Magdalene Ulf.
Første ægteskab med [Laurids Sørensen]. B:
1) Inger Lauridsdatter, enke i Amsterdam.
Afdøde døde 18.2.1793.
(Se skifte efter afdødes første mands mors halvbror Hans Sørensen Berg, konceptskifte København 6.4.1756 lbnr.2571).

333 Anne Margrethe Christoffersdatter Folian i Varde. 9.3.1793, fol.12.
E: Adser, sadelmager. B:
1) Caroline Marie Adsersdatter 11 uger.
FM: morfar Christoffer Folian.

334 Marie Kirstine Andersdatter Ulf i Varde. 24.4.1793, fol.16.
E: Jan Jansen. B:
2) Dorthe Jansdatter 2.
FM: morbror Hans Ulf i Varde.
Første ægteskab med Niels [Mathiasen] Ting, [skifte 26.5.1784 lbnr.280]. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 12.

335 Anders Lauridsen Bødker, lem i Varde Hospital. 10.5.1793, fol.17B, 24.
E: Dorthe Gregersdatter. LV: søn forvalter Bødker på Fredensborg.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 24.4.1793.

336 Jens Pedersen Christiansen i Varde. 19.6.1793, fol.18, 25, 28B, 30B, 32B, 35.
E: Anne Pedersdatter. LV: Henrik Skytte. B:
1) Mette Jensdatter 23, i Amsterdam
2) Kirstine Marie Jensdatter 20, i Brøndum præstegård
3) Johanne Jensdatter 16
4) Anne Cathrine Jensdatter 13
5) Elisabeth Jensdatter 11
6) Laurids Hallum Jensen 6.
FM: [Johannes Nissen] Brosbøl, guldsmed i Varde.
Ophold til enkens mor Kirstine Marie Jensdatter, enke efter Laurids Hallum. LV: Niels Hallum.

337 Ellen Thorsdatter i Varde. 5.8.1793, fol.20.
E: Holger Jensen. B:
1) Malene Holgersdatter 17
2) Jens Holgersen 15
3) Maren Holgersdatter 13
4) Else Holgersdatter 8½.
FM: [Johannes Nissen] Brosbøl, guldsmed i Varde.

338 Poul Georg von Brunich, kaptajn i Varde. 8.8.1793, fol.21.
Testamente af 20.3.1792.
Indsat A:
1) Jørgen Christian Brosbøl 8 år gammel, søn af [Johannes Nissen] Brosbøl, guldsmed i Varde og Anne Kirstine Bering.

339 Jacob Pedersen Møller i Varde. 5.11.1793, fol.25B.
E: Anne Pedersdatter [Kirkemann]. LV: Niels Pedersen Kirkemann i Varde. B:
1) Peder Jacobsen 4
2) Peder Jacobsen Kirkemann 3
3) Margrethe Jacobsdatter 7 uger.
FM: Jeppe Lund i Varde.

340 Anne Cathrine Sørensdatter i Varde. 9.11.1793, fol.27.
E: Hans Christensen Janderup, der døde kort tid efter hende. B:
1) Karen Hansdatter g.m. Christen Koch i Varde
2) Maren Hansdatter i Ribe, enke efter Thomas Enevoldsen, smed sst.
3) Christen Hansen Janderup 23
4) Karen Hansdatter 20.
FM: Anders Andersen i Varde.

341 Peder Lassen, vægter i Varde. 23.1.1794, fol.29B, 30B.
E: Anne Marie Sørensdatter. A:
1) halvbror, død. 2B:
a Rasmus Hansen i Søndre Vejrup
b datter, død. 3B:
1 Hans Jensen 24
2 Christen Jensen 20
3 Anders Jensen 17.

342 Mathias Jepsen i Varde. 24.1.1794, fol.29B.
E: Mette Hansdatter. LV: Gotfred Pedersen i Varde. B:
1) Birgitte Cathrine Mathiasdatter 31
2) Jeppe Christian Mathiasen 29
3) Anne Mathiasdatter 25
4) Mette Mathiasdatter 22
5) Karen Mathiasdatter 19.
FM: Hans Orten i Varde.

343 Anne Cathrine Serup, ugift i Varde. 2.8.1794, fol.31B, 38, 40B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Strandby i Jerne sogn.

344 Jens Madsen, urmager i Varde. 3.9.1794, fol.32, 38B, 40B.
E: Abelone Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Jensen 43, i Varde
2) Mads Jensen 40, i Mørkholt i Gårslev sogn
3) Helvig Jensdatter 34, g.m. en soldat i Haderslev
4) Mogens Jensen 32, på Hallesbygård på Sjælland
5) Christen Jensen 28, i København
6) Anne Margrethe Jensdatter 27, på Mastrup ved Haderslev
7) Anne Marie jensdatter 24
8) Frands Jensen 21, i Varde.

345 Anmærkning og overformynderiprotokollen. 25.11.1794, fol.36B.

346 Jørgen Boller, farver i Varde, [der døde 13.9.1794], fol.37.
E: Birthe Andreasen.
Testamente af 13.9.1794.

347 Bodil Nielsdatter i Varde. 6.2.1795, fol.37, 39B, 40B.
E: Søren Sørensen Borch, senior. A:
1) bror Niels Nielsen, smed i Gadbjerg
2) bror Søren Nielsen i Lindbjerg.

348 Johanne Steffensen, ugift i Varde. 19.3.1795, fol.38, 40.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i foråret 1794.

349 Rasmus Andreasen Bagger i Varde. 7.1.1796, fol.40, 41B, 46B, 50.
Enke efter Stine Eriksdatter Falk, [skifte 8.6.1779 lbnr.246].
Testamente af 23.11.1778.
Hans A:
1) bror Mads Andreasen, død. E: Dorthe Bollerup i Varde. 4B:
a Jens Madsen Bollerup 39
b Andreas Andreasen 38
c Anders Andreasen 36
d Birthe Andreasen, enke efter [Jørgen] Boller, farver i Varde, [skifte 13.9.1794 lbnr.346]
2) halvbror Christen Andreasen 34, skomager i Varde
3) halvsøster Birthe Andreasdatter 40, i Tønder, enke efter Jens Christian Jensen i Skærbæk.
Hendes A:
1) bror Peder Falk i Kyvling [i Lønborg sogn], død. 3B:
a Hans Peder Falk i Kyvling
b Kirsten Falk 51, i Haderslev
c Abelone Falk g.m. Mads Nielsen i Bøel i Lønborg sogn
2) bror Hans Eriksen Falk i Bergen, død for 30 år siden
3) søster Kirsten Eriksdatter Falk g.m. Hans Bundsgaard i Varde, begge døde. 1B:
a Christiane Hansdatter g.m. Johan Christian Bergmann i Varde.
Afdøde døde 8.12.1795.

350 Testamente i Varde. 31.12.1795, fol.41.
Testamente af 27.9.1793 for Anders Andersen, feldbereder i Varde, 49 år og hustru Anne Margrethe Poulsdatter, 62 år, der har været gift i 19n år.
Hendes første ægteskab med Peder Rasmussen Blinkenberg, [skifte 22.10.1774 lbnr.213]. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Mikkel Stubberup, bygmester i Rosengård i Varde
2) Anne Marie Pedersdatter g.m. Hans Christian Tranberg i Varde
3) Rasmus Pedersen 25.

351 Helene Christensdatter i Varde. 30.1.1796, fol.42B, 43B.
Enke efter Hans Christian Dyhr, [skifte 9.6.1791 lbnr.318]. B:
1) Karen Dyhr g.m. Jeppe Krasborg
2) Johanne Dyhr 24
3) Christen Dyhr 21
4) Niels Dyhr 17.
Afdøde døde 24.1.1796.

352 Jesper Møller, [skoleholder] i Varde. 10.5.1796, fol.43, 44B, 48B, 51.
E: Johanne [Pedersdatter Sørensen]. B:
1) Laurids Elisæus Møller 27½
2) [Dorthe Eleonora Møller 25, g.m. Nikolaj Jensen Windfeldt, præst i Hodde og Tistrup]
3) Peder Severin Møller 22¾
4) Niels, Severin Brandt Møller 19½.
FM:
1 morbror Søren Lund til Visselbjerg [i Alslev sogn]
2 morbror [Niels Pedersen] Sehested, præst i Janderup.

353 Maren Borch i Varde, [der døde 13.5.1796], fol.45B, 128.
E: Niels Thorsen, købmand. B:
1) Hans Borch Thorsen 6 år i 1801.
FM:
1 Peder Thorsen i Varde
2 mors morbror Hans Ølgaard i Varde.
Bevilling til uskiftet bo af 3.6.1796.
Samfrændeskifte 8.10.1801.

354 Kirsten Lauridsdatter i Varde. 5.12.1796, fol.45B, 49, 50.
E: Johan Holst, hattemager. B:
1) Mette Margrethe Jensdatter, død. var g.m. Laurids Christiansen, hattemager i Vibæk i Vejrup sogn. 1B:
a Kirsten Lauridsdatter 9.

355 Hans Andersen Ulf i Varde, [der døde 14.9.1795], fol.48, 49B.
E: Susanne Elisabeth Arensberg.
Testamente af 6.8.1795. A:
0) forældre [Anders Hansen Ulf og Anne Marie Eskildsdatter, skifte 19.2.1793 lbnr.332]
1) søster Marie Kirstine Ulf, [skifte 24.4.1793 lbnr.334]. E: Jan Jansen i Varde. 2B:
a Anne Marie Nielsdatter 16
b Dorthe Jansdatter 6
2) søster Johanne Ulf g.m. Poul Mogensen, bager i Varde
3) søster Marie Beyer Ulf g.m. Jens Lambertsen [Guldager] i Varde
4) Magdalene Ulf g.m. [Johan Gotfred] Rauch, garver i Varde
5) halvsøster Inger Lauridsdatter, enke i Amsterdam.

356 Susanne Sørensdatter i Varde. 13.9.1797, fol.53.
E: Mads Pedersen Hjerting. B:
1) Anders Madsen
2) Maren Madsdatter 24
3) Else Marie Madsdatter 22.
FM: morbror Lambert Sørensen i Store Darum.

357 Jonas Pedersen, skomager i Varde. 26.9.1797, fol.55B, 58B, 74.
E: Anne Marie Nikolajsdatter. LV: [Anders] Nørup, prokurator i Varde. B:
1) Peder Jonassen, feldbereder i Varde
2) Nikolaj Jonassen, i Jejsing ved Tønder
3) Niels Jonassen, feldberedersvend i Bredsted i Holsten
4) Christian Jonassen, skomager i Janderup
5) Morten Jonassen, skomager i Varde
6) Maren Jonasdatter g.m. Jens Andersen i Tobøl i Guldager sogn
7) Anne Marie Jonasdatter g.m. Adser Christensen, sadelmager i Varde.
8) Ingeborg Jonasdatter g.m. Peder Hansen Berg, klejnsmed i Varde.

358 Johanne Jensdatter i Varde. 11.10.1797, fol.57B.
E: Niels Pedersen Hallum. B:
1) Peder Nielsen Hallum, søfarende
2) Mette Hallum g.m. Christen Hallum. vægter i Varde.

359 Jacob Jensen Torp i Varde. 14.6.1798, fol.58, 66, 72, 79, 100, 159, 161.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Søren Zilsdorf i Varde. B:
4) Inger Jacobsdatter 5
5) Hans Jacobsen 3.
FM: Mikkel Hygum , som beslægtet.
Første ægteskab med Inger Pedersdatter. B:
1) Inger Kirstine Jacobsdatter 19
2) Peder Jacobsen 18
3) Jens Jacobsen 16.
FM:
1 Jens Bendixen i Arnum [i Højrup sogn]
2 Johannes Jacobsen i Arnum.
Afdøde døde 14.6.1798.

360 Søren Ølgaard i Varde. 7.7.1798, fol.60B, 109B, 112, 113B.
Enkemand efter [Susanne Lambertsdatter Borch, død 4.8.1783]. B:
1) Ingeborg Margrethe Ølgaard 18½.
FM: ældste farbror Terman Ølgaard til Bramminge.
Afdøde døde 30.6.1798.

361 Laurids Frederiksen, senior i Varde. 3.9.1798, fol.68B, 74B.
E: Kirsten Lauridsdatter. B:
1) Frederik Lauridsen på Sønderho
2) Laurids Lauridsen 24, i Varde
3) Anne Marie Lauridsdatter 19.

362 Anne i Varde. 21.10.1798, fol.73B.
Enke efter Jens Stauning, farver i Varde. B:
1) Peder Jensen, henved 50, i København
2) Nikolaj Jensen 46, i Varde.
Afdøde døde 21.10.1798.

363

363 Kirstine Marie Pedersdatter i Varde. 17.11.1798, fol.75B.
E: Hans Andersen Baal, fæster af Teglladen. B:
1) Else Hansdatter 19, i Frisvad
2) Anne Hansdatter 16, i Mejls
3) Sidsel Kirstine Hansdatter 14
4) Anne Marie Hansdatter 12
5) Rebekka Hansdatter 9
6) Mette Hansdatter 3.
FM: mosters mand Jens Nielsen i Ovnbøl i Torstrup sogn.

364 [Anne] i Varde. 19.11.1798, fol.76B, 82B.
Enke efter Stauning, [farver]. B:
1) Nikolaj Stauning i Varde
2) Peder Stauning, på Dyrehovedgård ved Korsør.

365 Kirsten Andersdatter i Varde. 6.2.1799, fol.78.
E: Knud Pedersen. B:
1) Anne Marie Knudsdatter g.m. Søren Lunde i Varde
2) Johanne Knudsdatter 30
3) Anne Knudsdatter 25.
FM: Niels Kirkemann i Varde, som beslægtet.

366 Maren Vistisdatter i Varde. 28.3.1799, fol. 80, 86.
E: Johan Christoffer Krag, bogbinder. A:
1) søster Karen Vistisdatter, død, var g.m. Christen Madsen i Adsbøl i Strellev sogn. 2B:
a Mette Marie Christensdatter g.m. Niels Nissen i Lyne
b Visti Christensen 50, i Adsbøl
2) søster Jytte Vistisdatter, død, var g.m. Niels Thomsen i Vium. 6B:
a Jens Nielsen, ladefoged på Lønborggård, død. 1B:
1 Niels Jensen 13¾.
FM: stedfar Laurids ved Hemmet kirke
b Kirsten Nielsdatter, enke efter Jens Ager i Ager i Sønder Borris sogn
c Thomas Nielsen 50, i Dalager i Sønder Borris sogn
d Anne Nielsdatter g.m. Jens Pedersen, væver i Vejrup
e Oluf Nielsen, i Anneksgården i Sønder Vium sogn
f Bodil Nielsdatter, død, var g.m. Hans Christensen i Mejlvigdal på Viumgård mark. 1B:
1 Jytte Marie Hansdatter 15.

367 Ursula Marie [Jensdatter Windfeld] i Varde. 17.4.1799, fol.82B, 83, 95, 100B.
E: [Jens] Ørsted, [toldkontrollør i Sæby]. B:
2) Jens Windfeld Ørsted 26, skriverkarl på Egholm på Sjælland
3) Niels Windfeld Ørsted 22
4) Frederik Christian Ørsted 19
5) Ingeborg Ørsted 16.
Første ægteskab med [Laurids Skytte, birkedommer i Enkelund, begravet Thyregod 8.2.1770]. B:
1) [Laurids] Skytte, købmand i Varde.
Afdøde døde 16.4.1799.

368 Anne Pedersdatter i Varde. 29.7.1799, fol.86B, 97B.
E: Jens Peder Christiansen. B:
1) Mette Jensdatter 30, i Amsterdam
2) Kirstine Marie Jensdatter 28, i Lund i Burkal sogn
3) Johanne Jensdatter 26, i Gråsten
4) Elisabeth Jensdatter 20, i Tønder
5) Laurids Jensen 11.
FM: Mikkel Hygum i Varde.
Afdøde døde 30.6.1799.

369 Jens Jørgen Bergmann, drejlsvæver i Varde. 30.7.1799, fol.87B, 91, 94, 97, 98, 125.
E: Anne Pedersdatter [Kirkemann]. LV: Niels Madsen, der ægter enken. B:
1) Jacob Jensen 3
2) Karen Jensdatter 2
3) Vilhelm Jensen 18 uger.
FM:
1 farfar Vilhelm Bergmann
2 morfar Peder Kirkemann i Varde.
Desuden nævnes
1 afdødes bror Johan Christian Bergmann i Varde
2 afdødes bror Vilhelm Bergmann i Itzeho.
Afdøde døde 30.7.1799.

370 Opbudsbo i Varde. 13.8.1799, fol.88, 93, 138B, 155.
Registrering af fallitbo hos Peder Sørensen, købmand i Varde.

371 Niels Nielsen, rebslager i Hjerting. 29.10.1799, fol.96.
Enkemand efter Inger Jepsdatter, [skifte 25.7.1776 lbnr.227]. B:
1) Maren Nielsdatter 30
2) Mette Nielsdatter 28
3) Anne Kirstine Nielsdatter 24.
FM: fasters mand Jens Josiassen i Varde.
Afdøde døde på rejse i Lunde sogn i Vester Horne herred.

372 Maren Nielsdatter i Varde. 12.4.1800, fol.102.
E: Christian Staal (Stold), skrædder. B:
1) Niels Sand i Varde
2) Christen Christiansen, i Sønder Løgum ved Tønder
3) Vilhelm Christiansen
4) Hans Johansen Lund 22, i Tønder
5) Morten Reenberg 17
6) Anne Dorthe Christiansdatter g.m. Christian Jørgensen Torp, snedker i Tønder
7) Bodil Kirstine Christiansdatter g.m. Peder Vejrum
8) Karen Kirstine Christiansdatter 14
9) Maren Grue Christiansdatter 12
10) Marie Christiansdatter 8.

373 [Johan Vilhelm] Eweler, distriktskirurg i Varde. 20.5.1800, fol.104B.
E: Ellen Kirstine [Sejerø].
Bevilling til uskiftet bo af 20.5.1800.
[Afdøde døde 11.10.1799].

374 Dorthe Mortensdatter Lund i Varde. 5.7.1800, fol.104B.
E: Jørgen Sækbæk. B:
1) Peder Christensen 26, i Varde
2) Anne Malene Christensdatter 25, i Tønder
3) Sidsel Christensdatter 23, i Varde.

375 Johanne Andersdatter i Varde. 20.8.1800, fol.106B.
E: Laurids Pedersen Jonassen. B:
1) Hans Andreas Lauridsen 10.
2) Else Lauridsdatter 8.

376 Maren Frederiksdatter i Varde. 14.7.1800, fol.109.
E: Tjelle (Tjelluf) Nielsen, møller.
Bevilling til uskiftet bo af 14.7.1700.

377 Bertel Jessen, værtshusmand i Varde. 27.9.1800, fol.109B, 113.
E: Maren Jesdatter. LV: [Anders] Nørup, prokurator i Varde. B:
1) Mette Bertelsdatter 9
2) Jes Bertelsen 4.
FM: farbror Mads Jessen i Ølgod.

378 [Bodil Elisabeth Bjerrum] i Varde. 31.10.1800, fol.118B.
Enke efter [Hans] Warthoe, [herredsfoged i Skast, Gørding og Malt herred, ejer af Rovst mølle i Grimstrup sogn]. B:
1) Henrik Ernst Warthoe 29, på Varho i Gørding sogn
2) Severin Warthoe, præst i Nørre Jerne og Kvanløse på Sjælland
3) Joachim Otto Warthoe, kapellan i Nykøbing Mors
4) Ingeborg Margrethe Marianne Warthoe 25
5) Edel Marie Warthoe 23
6) Magdalene Charlotte Hedvig Warthoe 21
7) Michael Herman Warthoe 19
8) Christian Frederik Warthoe 17 i Ottensee ved Altona.
FM: [morbror Christian Carl] Bjerrum, købmand i Ribe.

379 Opbudsbo i Varde. 26.10.1801, fol.118B, 187, 259, 265.
Registrering af fallitbo hos Peder Harck, junior.

380 Opbudsbo i Varde. 22.4.1801, fol.126, 128B, 260, 266.
Registrering af fallitbo hos Laurids Skytte, købmand i Varde.

381 Opbudsbo i Varde. 18.7.1801, fol.127, 128B, 261, 271.
Registrering af fallitbo hos Niels Nielsen Møller i Varde.

382 Niels Andersen, glarmester i Varde. 3.8.1801, fol.127.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Hans Friis i Varde. B:
4) Kirstine Marie Nielsdatter 14
5) Laurids Nielsen 14.
FM: Jeppe Lund i Varde.
Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 9.5.1765 lbnr.149]. Ingen børn.
Andet ægteskab med [Kirsten Lauridsdatter, skifte 2.12.1784 lbnr.281]. B:
1) Niels Nielsen 33, til skibs
2) Anders Nielsen 27
3) Maren Nielsdatter g.m. Iver Sand i Varde.

383 Anne Marie Nielsdatter i Varde. 17.2.1802, fol.129.
E: Peder Pedersen, daglejer. A:
1) søster Maren Nielsdatter g.m. Jørgen Andersen, amtstjener i Tønder.

384 Hans [Mathiasen] Borch, købmand i Varde. 22.3.1802, fol.129B, 165, 207, 222.
Enkemand efter [Kirstine Marie Rasmusdatter Ølgaard, død 18.6.1775]. B:
1) Ingeborg Margrethe Borch, [død 3.4.1800]. E: Jens Jacobsen, præst i Darum og Bramminge. 5B:
a Anne Kirstine Marie Jacobsen 13
b Marianne Jacobsen 12
c Thermine Jacobsen 10
d Jacob Jacobsen 9
e Hans Borch Jacobsen 7
2) Maren Knurborg Borch, [skifte 13.5.1796 lbnr.353]. E: [Niels] Thorsen. 1B:
a Hans Borch Thorsen 6½.
[Første ægteskab med Anne Frandsdatter, skifte 9.11.1761 lbnr.115. Ingen børn].
Afdøde døde 22.3.1802.

385 Marie Christence i Varde. 19.6.1802, fol.138, 141B.
Enke efter Fogh (Voigt), toldkasserer. B:
1) Cecilie Petronelle Cathrine Fogh 19
2) Marie Christine Fogh 18
3) Christiane Dorthe Fogh 17
4) Christian Frederik Fogh 16
5) Niels Fogh 15
6) David Fogh 13
7) Rodine Frederikke Fogh 12
8) Johan Otto Fogh 11
9) Sara Marie Fogh 9
10) Abraham Fogh 6.
FM: Lybecker, inspektør i Hjerting.
Afdøde døde 19.6.1802.

386 Bodil Bertelsdatter i Varde. 23.6.1802, fol.140, 141, 152, 182, 187, 188B.
Enke efter Peder Smed. A:
1) bror Thomas Bertelsen i Lyne Kirkegård
2) bror Jens Bertelsen i Kvong, død. 2B:
a Kirsten Jensdatter 22
b Anne Dorthe Jensdatter 18
3) søster Anne Margrethe Bertelsdatter, død, var g.m. Adam Hansen i Hallum. 3B:
a Anne Adamsdatter, død, var g.m. Henrik Sørensen i Åsted. 2B:
1 Søren Henriksen 20
2 Anne Margrethe Henriksdatter 16
b Anne Cathrine Adamsdatter g.m. Peder Poulsen i Rærup
c Anne Dorthe Adamsdatter g.m. Oluf Jensen i Hallum
4) halvbror Bertel Nielsen i Sverdrup i Øsby sogn
5) halvsøster Kirsten Nielsdatter g.m. Søren Nielsen i Glibstrup i Lyne sogn.
Afdøde døde på skibsrejse fra Amsterdam.

387 Christen Holm i Varde. 24.6.1802, fol.140B, 146, 164, 183, 191B, 200B, 236B, 250B.
E: Else Barkmann. LV: Bay, prokurator i Varde. B:
1) Hans Holm 23
2) Antonius Barkmann Holm 21
3) Bodil Cathrine Holm 18
4) Søren Jessen Holm 16.

388 Maren Jacobsdatter i Varde. 12.7.1802, fol.144.
E: Søren Christensen Dyreby, sadelmager. B:
1) Dorthe Christiane Dyreby 8½
2) Jacob Krog Dyreby 7.
FM: farbror Peder Falk i Varde.

389 Peder Wust, sadelmager i Varde. 12.7.1802, fol.145B.
E: Johanne Marie Knap. LV: Iver Carstensen. B:
1) Charlotte Amalie Pedersdatter 8
2) Laustine Pedersdatter 5.
FM: Mikkel Hygum, skrædder i Varde.

390 Maren Andersdatter i Varde. 30.10.1802, fol.158.
E: Søren Christensen. B:
1) Anders Sørensen 23
2) Christen Sørensen 17½.
FM: Jens Josiassen i Varde.

391 Hans Møller i Varde. 29.12.1802, fol.158B.
E: Gertrud Hansdatter. B:
1) Peder Christian Hansen 11.
FM: morbror Eskild Hansen Thorsø i Varde.

392 Maren Nielsdatter i Varde. 29.12.1802, fol.159.
E: Iver Jacobsen Sand. B:
1) Margrethe Sofie Iversdatter 5¼
2) Jacob Iversen 2.
FM: morbror Anders Nielsen i Varde.

393 Kirstine Sofie Klagenberg i Varde. 24.12.1801, fol.160B.
E: Nikolaj Stauning. B:
1) Anne Christine Marie Nikolajsdatter 12
2) Sofie Nikolajsdatter 10.
FM: [Jacob Peder] Bojsen, degn i Torstrup og Horne g.m. moster [Elisabeth Klagenberg].
Bevilling til uskiftet bo af 17.12.1801.
Samfrændeskifte 29.12.1802.

394 Ingeborg Christensdatter i Varde. 3.2.1803, fol.163B.
E: Søren Sørensen, daglejer. B:
1) Søren Sørensen 4
2) Kirsten Sørensdatter 6 mdr.

395 Frederik Lauridsen Dyhr, tjenestekarl i Varde. 21.4.1803, fol.164, 166, 262, 270B.
A:
1) søster Karen Dyhr, død. Første ægteskab med Hans Schmidt i Varde. Andet ægteskab med Christen Ager sst. B:
a Hans Schmidt 30, i København
b Birthe Marie Schmidt 30, i Amsterdam.
Afdøde døde 21.4.1803.

396 Hans Orten, smed i Varde. 20.6.1803, fol.166B, 171.
E: Else Jørgensdatter. LV: [Jens] Bech, præst i Varde Jacobi. B:
1) Anne Marie Hansdatter 18
2) Laurids Hansen 16
3) Birthe Cathrine Hansdatter 13
4) Maren Hansdatter 10
5) Mette Hansdatter 4
6) Sidsel Hansdatter 1.
FM:
1 Gotfred Pedersen i Varde
2 [Søren Nielsen] Zilsdorff, brandinspektør i Varde
3 Hans Friis i Varde.

397 Karen Jensdatter i Varde. 11.7.1803, fol.169, 171B.
E: Peder Pedersen. B:
1) Else Pedersdatter 12¼.
FM: Christen Hansen Janderup.

398 Vilhelm Bergmann, drejlsvæver i Varde. 12.7.1803, fol.170B.
Enkemand efter [Karen Jensdatter, skifte 29.8.1788 lbnr.300]. B:
1) Vilhelm Bergmann i Itzeho
2) Jens Jørgen Bergmann, drejlsvæver i Varde. 30.7.1799 lbnr.369. E: Anne Pedersdatter, nu g.m. Niels Madsen. 3B:
a Jacob Jensen
b Karen Jensdatter
c Vilhelm Jensen
3) Johan Christian Bergmann, skomager i Varde
4) Niels Bergmann i Østfrisland
5) Gottlieb Bergmann, skomager i Varde.

399 Dorthe Holm i Varde. 16.10.1803, fol.171, 262B.
Enke efter Christen Hovgaard.
Arvinger angives ikke.

400 Jeppe Sørensen Møller i Varde. 14.12.1803, 172.
E: Maren Jesdatter. LV: Bay, prokurator. B:
1) Søren Jepsen Møller 28
2) Jes Jepsen Møller 26
3) Johanne Jepsdatter 21.
FM: farbror Hans Friis.

401 Kirsten Lauridsdatter i Varde. 23.4.1804, fol.172B, 178, 211.
E: Jens Christoffersen Fabian. B:
1) Else Jensdatter 18
2) Christoffer Jensen 11
3) Maren Jensdatter 7
4) Laurids Jensen 6 mdr.
FM: morbror Peder Lauridsen.

402 Karen Nielsdatter i Varde. 25.4.1804, fol.174B.
E: Johan Fischer, skomager. B:
1) Johannes Johansen 28
2) Else Marie Johansdatter 27
3) Dorthe Johansdatter 24
4) Anne Marie Johansdatter 22
5) Anne Cathrine Johansdatter 16.
FM: [Søren Nielsen] Zilsdorff, brandinspektør.

403 Adser Christensen, sadelmager i Varde. 4.6.1804, fol.176, 204.
E: Anne Marie Jonasdatter. LV: Hansen, prokurator. B:
1) Jonas Adsersen 9
2) Christen Adsersen 8
3) Jacob Adsersen 6
4) Maren Adsersdatter 4.
FM:
1 morbror Peder Jonassen
2 morbror Morten Jonassen
3 Peder Schmidt.

404 Jens Christensen Norge i Varde. 9.6.1804, fol.177, 179B.
E: Kirstine Marie Johansdatter. LV: Bay, prokurator. B:
1) Cathrine Marie Jensdatter 24
2) Christiane Jensdatter 22
3) Johanne Jensdatter 18½
4) Johan Christian Jensen 8
5) Christen Jensen 4.
FM: farbror Svend Christensen i Lydum.

405 Opbudsbo i Varde. 2.7.1804, fol.178B, 227.
Registrering af fallitbo hos Martin Bech, guldsmed i Varde.

406 Tjelle Nielsen i Varde. 2.7.1804, fol.179, 180B, 184.
Enkemand efter [Maren Frederiksdatter, skifte 14.7.1800 lbnr.376]. B:
1) Ingvard Tjellesen 27, i Varde mølle
2) Maren Tjellesdatter 26.
FM: [Severin] Wartho, farver.

407 Anne Sofie Brøndsted i Varde, begravet [Varde Jacobi 20.1.1804], fol.179B, 226B.
E: Rudolf Helms, apoteker. B:
1) Henriette Johanne Helms 3
2) Augusta Helms 1½.
Alder ved samfrændeskiftet 15.7.1815.
FM: morfar Christian Brøndsted, præst i Horsens.
Bevilling til uskiftet bo af 26.1.1804.

408 Frederik Holst, hattemager i Varde. 15.10.1804, fol.15.10.1804, fol.186B, 228.
Maren Nielsdatter. LV: Hansen, prokurator.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i København.

409 Marie Christine i Varde. 1804, fol.188, 209, 214.
Enke efter [Christian] Fogt, toldkasserer i Hjerting, skifte 27.8.1801 Skast, Gørding og Malt herreder skifteprotokol 1799-1806 fol.183, 187, 191. B:
1) Petronelle Cecilie Foght 18
2) Marie Kirstine Foght 17
3) Christiane Dorthe Foght 16
4) Christian Frederik Foght 15, skriverdreng på Tersløsegård på Sjælland
5) Niels Foght 13
6) David Foght 12
7) Rodine Frederikke Foght 11
8) Johan Otto Foght 10
9) Sara Marie Foght 7
10) Abraham Foght 4.
Bevilling til uskiftet bo af 17.9.1801.
Skiftet overført fra Skads herred civile skifteret5.7.1802
Hun døde 12.6.1805.

410 Maren Hansdatter i Varde. 3.12.1804, fol.190B.
E: Laurids Madsen, daglejer.
Første ægteskab med Peder Hansen Ulf, [skifte 16.3.1788 lbnr.301]. B:
1) Mette Pedersdatter 28
2) Maren Pedersdatter 26.
FM:
1Christian Stald, skrædder
2 morbror Hans Hansen i Lifstrup.

411 Gotlieb Bergmann, skomager i Varde. 11.5.1805, fol.206, 220B, 236.
E: Johanne Elisabeth LV: Niels Hansen, smed. B:
1) Margrethe Cathrine Bergmann.
FM: Søren Dyrby.

412 Jens Harck, betjent i Varde. 9.7.1805, fol.222, 226, 263, 270.
E: Helvig Cathrine [Nielsdatter]. LV: Hansen, prokurator. B:
4) Peder Harck 31, i København
5) Cathrine Marie Harck 29, i Åbenrå
6) Marie Kirstine Harck 26, i Åbenrå
7) Marie Harck 20, i Haderslev
8) Mette Harck 16, i Åbenrå
9) Thomas Harck 11, i Ribe
10) Niels Harck 6.
FM: farbrors søn Peder Harck i Varde.
Af første ægteskab B:
1) Karen Harck 45, i Ribe
2) Else Harck g.m. Niels Schack i Ribe
3) Anne Marie Harck 32, i Møgeltønder.

413 Jørgen Frederik Voigt, tolder i Varde. 1.3.1806, fol.229B, 257B.
E: Else Cathrine Horslund. B:
2) Ditlev Voigt 15
3) Nikolaj Severin Voigt 14
4) Elisabeth Marie Voigt 11
5) Anne Cathrine Voigt 10
6) Frederikke Amalie Voigt 7
7) Christian Frederik Voigt 7.
FM:
1 farbror på Frederiksberg slot
2 farbror i Frederiksberg
3) [Jens Thomsen] Bech, præst i Varde.
Første ægteskab med Elisabeth Marie Størk, [skifte Ringkøbing 4.7.1788 lbnr.595]. B:
1) Christiane Kirstine Voigt i Årøsund færgegård.
Afdøde havde været tolder i Ringkøbing.

414 Niels Frølund, købmand i Varde. 5.4.1806, fol.232B, 234, 236B, 239B, 274B.
E: Magdalene Kirstine [Hjerrild]. LV: Tetens, kammerråd. B:
2) Peder Sattrup Frølund 13
3) Johanne Cathrine Frølund 10½.
FM: [morbror Hans] Hjerrild, præst i Øse og Næsbjerg.
Første ægteskab med [Sidsel Pedersdatter Joensen, skifte 10.2.1779 lbnr.244]. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Rasmus Hovedskov, købmand.
Afdøde døde 4.4.1806.

415 Niels Jensen Bech i Varde. 19.4.1806, fol.233, 237.
E: Johanne Madsdatter. LV: Tranberg, købmand. B:
1) Jens Nielsen.
FM: [Jens Thomsen] Bech, præst i Varde.

416 Else Christensdatter i Varde, [der døde 30.4.1806], fol.235B.
E: Johan Frederik Lui, skrædder.
Testamente af 16.9.1795.

417 Else Barkmann i Varde. 9.6.1806, fol.237, 256, 264B.
Enke efter Christen Holm, [skifte 24.6.1802 lbnr.387]. B:
1) Hans Holm 28, i Lønne Kirkeby
2) Antonius Barkmann Holm 26, farer til søs
3) Bodil Cathrine Holm 22, i Darum
4) Søren Jessen Holm 20.

418 Anne Marie Ovesdatter i Varde. 6.10.1806, fol.254B, 256B.
E: Fædder Hansen Fæddersen. B:
1) Christen Debel 2¾.
FM: Jacob Ovesen.

419 Christiane Hansdatter i Varde. 15.10.1807, fol.257B, 271B, 274B, 280, 384.
E: Johan Christian Bergmann. B:
5) Karen Johansdatter 24, i Flensborg
6) Kirsten Johansdatter 21.
FM: Schmidt, slagter.
Første ægteskab med Christen Christensen Dyrby, [skifte 31.8.1780 lbnr.265]. B:
1) Hans Christensen Dyrby 40
2) Anne Marie Christensdatter Dyrby 37
3) Søren Christensen Dyrby 36
4) Peder Falk Dyrby 32.

420 Opbudsbo i Varde. 3.2.1808, fol.267B, 273B, 294.
Registrering af fallitbo hos Niels Gassum, købmand i Varde.

421 Anne Hedvig Ferslev i Varde. 7.3.1808, fol.272B.
E: Christian August Tetens, herredsfoged i Skast herred. B:
1) Annine Tetens.
FM:
1 Steffen Tetens, præst i Fredericia
2 Johan Georg Lybecker, toldinspektør i Hjerting
3 Tranberg, købmand i Varde.
Enkemanden havde været byfoged i Skagen.
Bevilling til uskiftet bo af 8.3.1801.
Samfrændeskifte 7.3.1808.

422 Hak Kampmann i Varde, [død 8.6.1807] fol.273.
E: Henriette Emilie Zoëga.
Bevilling til uskiftet bo af 2.7.1807.
Afdøde var ejer af Sneumgård.
[Første ægteskab med Margrethe Hedvig Fabricius, skifte Riberhus amt 16.12.1786 lbnr.1147].

423 Johan Gotfred Rauhe, garver i Varde. 19.11.1808, fol.276B, 280B, 297B, 338B.
E: Magdalene Ulf. B:
1) Adam, Christoffer Rauhe 10
2) Rosine Marie Rauhe 9
3) Andreas Rauhe 7
4) Anne Marie Rauhe 5.
FM:
1 Goth, skolelærer
2 Jens Guldager.
Bevilling til uskiftet bo af 11.2.1808.
Samfrændeskifte 19.11.1808.

424 Henriette Emilie Zoëga i Varde. 20.12.1808, fol.283, 300, 301, 307B, 324, 326B.
Enke efter Hak Kampmann, [død 8.6.1807 lbnr.422]. B:
1) Margrethe Hedvig Kampmann 19
2) Ingeborg Christiane Kampmann 17
3) Ulrikke Augusta Kampmann 7
4) Emilie Kampmann 5
5) Julie Sofie Amalie Kampmann 4.
FM:
1 farbror Niels Rotenborg Kampmann i København
2 Niels Ølgaard Kampmann i Varde.
Desuden nævnes afdødes søster jomfru [Ulrikke] Zoëga.
Afdøde døde 19.12.1808.

425 Jacobæa Rosenkilde, ugift i Varde. 11.2.1809, fol.293B, 302, 306, 355B, 360.
A:
1) søsterdatter Henriette Emilie Zoëga, [skifte 20.12.1808 lbnr.424]. B:
a Margrethe Hedvig Kampmann 19
b Ingeborg Christiane Kampmann 17
c Ulrikke Augusta Kampmann 7
d Emilie Kampmann 5
e Julie Sofie Amalie Kampmann 4.
FM:
1 Niels Rotenborg Kampmann i København
2 Niels Ølgaard Kampmann i Varde.

426 Søren Zilstaff, snedker i Varde. 20.2.1809, fol.295, 350B, 383, 387.
E: Dorthe Mogensdatter. LV: Lassen, købmand. B:
1) Dorthe Sørensdatter 32
2) Niels Sørensen 30
3) Knud Sørensen 22.
FM: Hansen, prokurator.

427 Anne Nielsdatter i Varde. 25.3.1809, fol.298, 306B.
E: Godske Esbensen. B:
4) Anne Godskesdatter 30
5) Esben Godskesen 27
6) Kirsten Godskesdatter 24.
Første ægteskab med Niels Jensen, [skifte 24.6.1775 lbnr.226]. B:
1) Niels Nielsen 45, i Lille Darum.
2) Jens Nielsen 41, på Før
3) Karen Nielsdatter 36.

428 Jacob Bergmann i Varde. 8.4.1809, fol.300B, 306.
A:
1) mor Anne Pedersdatter g.m. Niels Madsen, vognmand
2) Karen Bergmann 11
3) Vilhelm Bergmann 9.
Arv efter afdødes far Jens Jørgen Bergmann, skifte 30.7.1799 lbnr.369.
Arv efter afdødes farfar Vilhelm Bergmann, skifte 12.7.1803 lbnr.398.

429 Christen Christensen, daglejer i Varde. 29.4.1809, fol.307.
E: Anne Kirstine Nielsdatter i Tønder. B:
1) Niels Christian Christensen i Flensborg.

430 Testamente i Varde. 27.5.1809, fol.318B.
Testamente af 29.4.1808 for Fædder Hansen og hustru Anne Margrethe Hansdatter i Varde.

431 Johan Christian Bergmann, vognmand i Varde, der døde 18.7.1809, fol.318B, 384.
Enkemand efter Christiane Hansdatter, skifte 15.10.1807 lbnr.419. B:
1) Karen Johansdatter 26, g.m. Johan Hansen i Flensborg
2) Kirsten Johansdatter 23.
FM:
1 halvbror Peder Falk Dyrby
2 halvbror Søren Christensen Dyrby.

432 Johanne [Pedersdatter Sørensen] i Varde. 2.9.1809, fol.323B, 337.
Enke efter [Jesper] Møller, [skoleholder, skifte 10.5.1796 lbnr.352]. B:
1) [Laurids] Elisæus Møller, forpagter på Ringsted Kloster
2) Dorthe Eleonora Møller g.m. [Jens Nikolaj Christensen] Krarup, præst i Ål
3) Peder [Severin] Møller, forpagter på Benzonseje
4) Niels [Severin Brandt] Møller, grosserer i København.
Afdøde hos sin svigersøn i Ål præstegård.

433 Jens Nielsen i Varde. 18.9.1809, fol.325B, 337.
E: Abelone Hansdatter. LV: Thorsen, kaptajn. B:
1) Niels Jensen 12.
FM: Søren Andersen Blinkenberg.

434 Abigael Marie Kølholt i Varde. 22.9.1809, fol.337B.
E: Severin Warthoe, farver. B:
1) Severin Warthoe 11
2) Simoline Warthoe 9
3) Christian Carl Warthoe 7
4) Andrea Sofie Warthoe 5
5) Carl Callesen Warthoe 3.
FM:
1 bedstemorbror Andreas Madsen, farver i Ribe
2 Niels Gassum, købmand i Varde.
Desuden nævnes afdødes mor Karen Grum, enke efter afdødes far Kølholt, kordegn og klokker i København.
Bevilling til uskiftet bo af 6.8.1808.
Samfrændeskifte 29.9.1809.

435 Opbudsbo i Varde. 2.4.1810, fol.347, 350, 450B, 456B, 461B.
Registrering af fallitbo hos Christian Poulsen, købmand i Varde.

436 Opbudsbo i Varde. 8.7.1810, fol.353B, 361B, 367, 380.
Registrering af fallitbo hos Christian Lassen, købmand i Varde.

437 Jørgen Jensen, urmager og hustru Ellen Jacobsdatter i Varde. 8.8.1810, fol.360, 395.
B:
1) Niels Jørgensen 30
2) Helvig Marie Jørgensdatter 24
3) Abelone Marie Jørgensdatter 23
4) Sidsel Jørgensdatter 18.
FM: Frands Jensen, skomager.

438 Nikolaj Stauning i Varde. 29.9.1810, fol.375.
E: Vibeke [Hammer]. LV: [Severin] Warthoe, farver.
Første ægteskab med [Kirstine Sofie Klagenberg, skifte 24.12.1801 lbnr.393]. B:
1) [Anne] Christine Marie Nikolajsdatter 20
2) Sofie Nikolajsdatter 18.
FM: Monrad, distriktskirurg i Varde.

439 Søren Christensen, bager i Varde. 7.12.1811, fol.390B.
E: Maren Kirstine Christensdatter. B:
1) Christian Sørensen 8
2) Christen Sørensen 2.
FM: født værge Christen Christensen i Gunderup i Årre sogn.

440 Margrethe Pedersdatter i Varde. 6.5.1811, fol.392B.
E: Christen Olufsen Klinting. B:
1) Anne Johanne Christensdatter 8
2) Niels Christensenn7
3) Oluf Sandberg Christensen 5½
4) Peder Christensen Klinting 1½.

441 Maren Christensdatter i Varde. 18.5.1811. fol.393B.
E: Søren Andersen Blinkenberg, postmester. B:
1) Kirsten Blinkenberg 17
2) Maren Blinkenberg 14
3) Christen Blinkenberg 12
4) Anders Blinkenberg 10
5) Rasmus Blinkenberg 3.
FM:
1 Christen Thuesen på Søvig mark
2 Rasmus A. Blinkenberg i Varde
3 Rasmus P. Blinkenberg i Varde.

442 Hans Nielsen, toldbetjent i Varde. 26.4.1813, fol.396, 420B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Thorsen. B:
1) Niels Tranberg 23
2) Mette Kirstine Hansdatter 18
3) Niels Jespersen 16
4) Magdalene Hansdatter 13
5) Hans Bach 11.
FM: Christian Lauridsen.
Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1811.
Samfrændeskifte 26.4.1813.

443 Anne Margrethe Sattrup i Varde. 30.8.1811, fol.396B, 398, 409, 410.
E: Emil Mathiassen, telegrafinspektør. B:
1) Sofie Kirstine Mathiassen 4.
FM: bedstemors mand Christen Sørensen, klubvært i Varde.
Afdøde døde 29.8.1811.

444 Maren Tjellesen i Varde. 12.9.1811, fol.397.
E: Simon Christensen. B:
1) Tjelle Christian Simonsen 4.
FM: Ingvard Tjellesen på Varde mølle.

445 Testamente i Varde. 1811, fol.399B.
E: Testamente af 26.5.1785 for Anne Frederiksdatter i Varde. A:
1) [halv]bror Frederik Vistisen og hustru Maren.

446 Anders Jepsen i Varde. 23.11.1811, fol.407B.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Jeppe Andersen 35, i Obling i Sønder Bork sogn
2) Niels Andersen 27
3) Oluf Andersen 25
4) Anne Johanne Andersdatter 21.

447 Peder Christian [Olufsen] Lohmann i Varde. 2.3.1812, fol.409B, 414, 415B.
E: Anne Kirstine Christiansdatter Friis. LV: Carl Rosenvold. B:
2) Johannes Lohmann 23, i Viborg
3) Birthe Kirstine Lohmann 22, i Møgeltønder
4) Kirsten Lohmann 17, i Holsted
5) Oluf Christian Lohmann 14.
FM: Gotfred Pedersen.
Første ægteskab med Johanne Hansdatter, [skifte 14.4.1783 lbnr.276]. B:
1) Hans Lohmann 29, skolelærer ved Flensborg.

448 Anne Tøstesdatter i Varde. 15.4.1812, fol.412.
E: Herman Conrad Nielsen, skomager. B:
1) Anne Marie Hermansdatter 6
2) Peder Hermansen 4.
FM: Niels Thorsen, borgerkaptajn.

449 Testamente i Varde. 31.7.1812, fol.413B.
Testamente af 22.6.1812 for Jeppe Lauridsen Lund og hustru Maren Mortensdatter i Varde.

450 Opbudsbo i Varde. 22.8.1812, fol.414B, 442B, 444B, 447B, 453.
Registrering af fallitbo hos Christian Joensen i Varde. Fallitboet anmeldt af faderen Joensen, organist i Varde.

451 Niels [Jensen] Windfeld, præst i Kviteseid i Telemarken i Norge, 31.12.1812, fol.416.
E: [Christence Hansdatter Paus].
Testamente af 11.9.1798. A:
1) søster Ursula Marie [Jensdatter] Windfeld i Varde, [skifte 17.4.1799 lbnr.367]. Hendes første ægteskab med [Laurids Skytte, birkedommer i Enkelund, begravet Thyregod 8.2.1770]. 1B:
a Laurids Skytte, [købmand i Varde], der døde 1803 i Hodde præstegård, [begravet Hodde 30.9.1803]. Enke og børn.
Ursula Marie [Jensdatter] Windfelds andet ægteskab med Jens Ørsted, toldkontrollør i Sæby. 4B:
b Jens Windfeld Ørsted, forvalter på Eriksholm og Holbæk Ladegård på Sjælland
c Niels Windfeld Ørsted
d Frederik Christian Ørsted, i krigstjeneste, uvist hvor
e Ingeborg Ørsted.
FM: [Jens Nikolaj Christensen] Krarup, præst i Ål.
Afdøde døde [23.6.1810].

452 Karen Pedersdatter i Varde. 15.3.1813, fol.417.
E: Hans Pedersen, sadelmager. B:
1) Sofie Dorthe Hansdatter 2.
FM: morbror Søren Tøstesen i Toftnæs.

453 Johanne i Varde. 25.3.1813, fol.419.
E: Christen Dyhr, skrædder. B:
1) Magdalene Christensdatter 8
2) Hans Christian Christensen 5
3) Anne Cathrine Christensdatter 2
4) Petrea Kyndine Christensdatter 6 mdr.
FM:
1 Peder Falk Dyreby, skomager
2 morbror Jacob Slot, skomager i Hjortkær i Grimstrup sogn.

454 Jes Jessen Rabæk i Varde, der døde 3.5.1813, fol.421, 426.
Enkemand. B:
1) Maren Jesdatter 9
2) Andrea Caroline Jesdatter 4.
FM:
1 farbror Jes Christian Sørensen i Hyllerslev
1 farbror Carsten Sørensen i Hyllerslev.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Jesdatter g.m. Jens Haahr.

455 Malene Nielsdatter Tranberg i Varde. 31.7.1813, fol.424.
E: Niels Mikkelsen Møller, tømrer. B:
1) Niels Tranberg 9
2) Maren Tranberg 3
3) Mette Marie Tranberg 3.
FM: Niels Tranberg, toldbetjent.

456 Anne Marie Knudsdatter i Varde. 22.1.1814, fol.428B.
E: Søren Lundager. B:
1) Jens Sørensen 15.
FM: morfar Knud Pedersen.

457 Casper Herman Storm Brandt, toldkasserer i Varde, der døde 8.6.1814, fol.429B, 438, 445, 465B.
A:
1) mor Olea, enke efter Kaj Brandt, magasinforvalter og tiendebetjent i Drammen i Norge
2) bror Hans Jacob Arnold Brandt, justitsråd i København
3) bror Erik Otto Brandt i Århus, indrulleringschef og overlods i Nørrejyllands østre distrikt
4) søster Anne Petronelle Brandt, kammerjomfru hos dronningen
5) søster Caroline Olea Brandt, enke efter Jessen, postmester i Kongsberg i Norge
6) søster Benedikte Marie Brandt, hos sin mor i Drammen.

458 Hans Pedersen Forum i Varde. 21.9.1814, fol.434B, 455.
E: Birthe Hansdatter. LV: [Jens] Bech, præst i Varde. B:
1) Peder Hansen Forum 42
2) Margrethe Hansdatter 40, der ægter Svend Christensen Lund
3) Christian Hansen Forum 34
4) Bente Margrethe Hansdatter g.m. Thor Nielsen Brix i Flensborg
5) Jørgen Hansen Forum 22, skomagersvend i Kolding.

459 Anne Christine Agnethe [Christiansdatter] Brorson i Varde, der døde 22.12.1814, fol.435, 439, 443B.
Enke efter Hans Adolf [Hansen] Brorson, præst i Emmerlev, [død august 1790].
Fælles testamente af 30.12.1782 og hendes testamente af 13.8.1801.
Hans A:
0) forældre [Hans Adolf Brorson, skifte Ribe stiftsprovsti og Ribe købstad provsti gejstlig skifteprotokol 15.6.1764 lbnr.24] og Cathrine Stenbæk Clausen, skifte Ribe stiftsprovsti og Ribe købstad provsti gejstlig skifteprotokol 21.7.1741 lbnr.1]
1) bror Johan Herman Brorson, præst i Gram, [død 8.10.1799]. E: [Magdalene Cathrine Rasmusdatter Bondesen]. 3B:
a Rasmus Bondesen Brorson, by og rådstueskriver i Ålborg
b Hans Adolf Brorson i Ålborg
c Cathrine Stenbæk Brorson g.m. Christian Jensen i Arnum i Højrup sogn
2) bror Broder Brorson, stiftsprovst i Ribe, [skifte Ribe stiftsprovsti og Ribe købstad provsti gejstlig skifteprotokol 13.6.1773 lbnr.34]. 1B:
a Christian Bagger Brorson, assessor i Højesteret i København
3) søster Margrethe Hedvig Brorson, død, var g.m. [Mathias Pedersen] Vind, præst i Brøns, [død 1781]. 5B:
a Hans Adolf Vind, præst i Spandet
b Johanne Christine Vind i Tinglev, enke efter [Jørgen Frederiksen] Mecklenburg, præst [i Bevtoft og Tislund, død 17.7.1808]
c Margrethe Hedvig Vind, enke efter [Hans Christian] Pedersen præst i Tinglev, [død 3.3.1808]
d Mette Stokkemarke Vind, [død 4.5.1802], var g.m. [Søren Pedersen Schandorff, præst i Spandet, død 21.11.1789]. 1B:
1 en søn
e Cathrine Stenbæk Vind, [død 14.4.1793], var g.m. [Iver Pedersen] Bjørn, præst i Bjolderup, [død 25.5.1797]. 3B:
1 Mathia Hedvig Bjørn i Tinglev, enke efter [Johannes Nikolajsen] Ratenburg, præst i Hjordkær
2 en søn i møllen på diget syd for Højer
3 en søn, uvist hvor.
Fars andet ægteskab med [Johanne Christine Christiansdatter Riise].
4) halvsøster Cathrine Stenbæk Brorson g.m. Laurids Fogtmann, [by- og herredsskriver] i Varde.
Hendes A:
Hendes arvinger er de samme som hans arvinger.

460 Kirsten Jensdatter i Varde. 21.3.1815, fol.438, 443.
E: Peder Jensen Villumsen. B:
1) Ingeborg Jensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 6.2.1815.
Samfrændeskifte 21.3.1815.

461 Sebastian Oster i Varde. 9.5.1815, fol.440B.
E: Mette Christensdatter, der også døde.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke. Han havde været hvervet soldat i Tyskland.
Hendes A:
1) bror Christen Christensen Møgelgaard i Rottarp i Ovtrup sogn
2) bror Jens Christensen i Vostrup i Lønborg sogn
3) søster Maren Christensdatter, død. 1B:
a Karen Jensdatter g.m. Anders Davidsen i Villerup i Hjerndrup sogn.

462 Sofie Dorthe Ludvigsdatter, ugift i Varde. 28.8.1815, fol.446.
A:
1) far, skrædder i vejen.
Afdøde var født i Stralsund.

463 Carsten Iversen i Varde. 27.12.1815, fol.449, 457.
E: Maren Olufsdatter. LV: Tetens. B:
1) Iver Carstensen 2
2) Johanne Carstensdatter 1.
FM: bedstefar Iver Carstensen i Varde.

464 Cecilie Marie i Varde. 1815, fol.450.
Enke efter Lorents Thun. B:
1) Lorents Anholm Thun, guldsmed
2) Bolette Marie Thun g.m. Niel Lorentsen i Randerup
3) Anne Cathrine Thun.

465 Jørgen Nielsen Næsbjerg i Varde. 16.2.1816, fol.453B, 462B, 484B, 488B.
A:
1) bror Grumme Nielsen i Gredstedbro
2) bror Jens Nielsen i Årre
3) bror Niels Nielsen i Næsbjerg
4) bror Mads Nielsen i Næsbjerg, død. 6B:
a Maren Madsdatter 20
b Else Marie Madsdatter 18
c Mette Kirstine Madsdatter 18
d Kirsten Madsdatter 16
e Karen Madsdatter 14
f Christen Madsen 12, hos mor, nu g.m. Søren Sørensen i Næsbjerg
5) søster Mette Marie Nielsdatter, død, var g.m. Christen Hansen i Terpling i Åstrup sogn. 1B:
a Hans Christian Christensen 11
6) søster Kirsten Nielsdatter, død, var g.m. Peder Lauridsen i Årre. 1B:
a Laust Pedersen 11
7) søster Johanne Nielsdatter g.m. Christen Madsen i Heager.

466 Cathrine Ottine Lobedantz i Varde. 6.4.1816, fol.455B.
E: Søren Nielsen Friis. A:
1) søster Georgine Lobedantz g.m. Christian Moltke i Varde
2) søster Hanne Lobedantz, enke i Torstrup sogn
3) bror Johannes Lobedantz.

467 Anne Nielsdatter i Varde. 18.4.1816, fol.456.
E: Christen Christiansen. B:
1) Niels Christiansen 3½.
FM: morfar Niels Hansen i Alslev.

468 Testamente i Varde. 1816, fol.459.
Testamente af 13.5.1816 for Anders Nielsen Sejrup, købmand og hustru Maren Nielsdatter i Varde.

469 Christen Nielsen Ude i Varde. 29.5.1816, fol.456.
E: Mette Hansdatter Friis. LV: Warthoe, brandinspektør. B:
1) Mette Marie Christensdatter 4
2 Niels Christensen 3.
FM: farbror Laust Nielsen Ude i Gjellerup.

470 Peder Jensen Villumsen i Varde. 10.6.1816, fol.460, 556.
E: Karen Madsdatter. LV: Lassen, købmand.
Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, [skifte 21.3.1815 lbnr.460]. B:
1) Ingeborg Jensdatter 8.
FM: farfar Jens Jørgensen i Toftnæs i Alslev sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 6.7.1820.

471 Daniel Hansen, hjulmand i Varde. 24.5.1817, fol.476, 484, 495B.
E: Bodil Christensdatter. LV: Boile Henriksen, der ægter enken. B:
1) Hans Christian Danielsen 6½
2) Christen Danielsen 1½, der døde. Skifte 4.12.1817.
FM:
1 farbror Jørgen Hansen i Alslev
2 Jens Mathias Bollerup i Varde
3 Knud Christensen i Lærkeholt i Ansager sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 7.10.1816.
Samfrændeskifte 24.5.1817.

472 Anne Pedersdatter Kirkemann i Varde. 19.2.1817, fol.476B, 486.
E: Niel Madsen. B:
6) Jensine Nielsdatter 15
7) Mads Nielsen 14.
Første ægteskab med [Jacob Pedersen Møller, skifte 5.11.1793 lbnr.339]. B:
1) Peder Møller 27, grovsmed
2) Peder Kirkemann 26, underbetjent i Ålborg
3) Margrethe [Jacobsdatter] 23.
Andet ægteskab med [Jens Jørgen Bergmann, skifte 30.7.1799 lbnr.369]. B:
4) Karen Bergmann 19
5) Vilhelm Bergmann 17.

473 Niels Krog, købmand i Varde, der døde 17.4.1817, fol.477479, 493, 502B, 505.
B:
1) Jens Christian Krog 26
2) Anne Marie Krog 18.

474 Georgine Kirstine Lobedantz i Varde. 19.4.1817, fol.477B.
E: Christian Moltke, der tjener som møllersvend i Gødvad mølle. B:
1) Edel Margrethe Christiansdatter 3
2) Kirstine Marie Christiansdatter 2.
FM: farbror Johannes Lobedantz i Varde.

475 Maren Gregersdatter i Varde. 19.4.1817, fol.478.
E: Rasmus Jepsen. B:
1) Anne Rasmusdatter 6
2) Jeppe Hansen Rasmussen 5
3) Jens Gregersen Rasmussen 3
4) Kirsten Rasmusdatter 1.
FM: mors stedfar Hans Mikkelsen i Sønder Nebel.

476 Testamente i Varde. 1817, fol.490.
Testamente af 22.1.1817 for Christian Lassen, købmand og hustru Johanne Ulf i Varde.

477 Christen Christensen Sig i Orten tegllade. 6.8.1817, fol.490B.
E: Karen Mortensdatter. LV: bror Kalle Mortensen i Mejls. B:
1) Hans Christensen 8.
FM: farbror Eskild Christensen i Sig.

478 Niels Pedersen Debel i Varde. 15.9.1817, fol.492.
E: Karen Hansdatter. B:
4) Marie Nielsdatter 26
5) Hans Nielsen 22
6) Enne Cathrine Nielsdatter 17.
Første ægteskab med [Karen Madsdatter, skifte 24.4.1788 lbnr.297]. B:
1) Niels Nielsen [Bisp] 39, i Foersum [i Egvad sogn]
2) Maren Nielsdatter g.m. F. Hansen Federspiel i Varde
3) Jens Nielsen [Bisp] 31, sadelmager.

479 Maren Pedersdatter i Varde. 19.11.1817, fol.493B.
E: Rasmus Andersen Blinkenberg. B:
1) Peder Rasmussen 25
2) Anders Rasmussen 24
3) Thomas Christian Rasmussen 16
4) Niels Rasmussen 10
5) Anne Rasmusdatter 8.
FM:
1 farbror Søren Andersen Blinkenberg
2 Rasmus Pedersen Blinkenberg.

480 Jens Lauridsen, ugift tømrersvend i Varde. 25.11.1817, fol.495, 497.
A:
1) bror Niels Lauridsen 33 i Øse
2) søster Anne Marie Lauridsdatter g.m. Erik Pedersen i Øse
3) søster Else Marie Lauridsdatter
4) søster Gyde Lauridsdatter.

481 Niels Puggaard i Varde. 6.12.1817, fol.496.
E: Barbara Pedersdatter. B:
1) Else Nielsdatter 23, i Åbenrå
2) Peder Nielsen 21
3) Peder Nielsen 19
4) Anne Kirstine Nielsdatter 17
5) Hans Olufsen Nielsen 13.
FM: Kalle Mortensen i Mejls.

482 Christence Regine Isaksdatter i Varde. 4.2.1818, fol.497.
E: Johan Jacob Schwarz, rebslager. B:
1) Else Marie Johansdatter 9
2) Johanne Margrethe Johansdatter 7.
FM: Christian Jacobsen.

483 Mogens Poulsen, rebslager i Varde. 4.2.1818, fol.498.
E: Anne Cathrine Christensdatter. LV: Vestesen, købmand. B:
1) Christen Mogensen 14
2) Poul Mogensen 11
3) Pouline Cathrine Mogensdatter 8.
FM: Lassen, købmand.

484 Inger Pedersdatter i Varde. 18.2.1818, fol.499, 501.
Enke efter Anders Holbæk. B:
1) Maren Andersdatter g.m. Hans Jensen, vægter i Flensborg.

485 Kirsten Nielsdatter Bloch i Varde. 5.3.1818, fol.500.
E: Niels Joensen, toldunderbetjent. B:
1) Simon Joensen 11
2) Anton Bendix Joensen 7
3) Anne Joensen 3½.
FM: morbror Anders Bloch.

486 Niels Jensen, bøssemager i Varde. 28.5.1818, fol.501B.
E: Anne Malene Pedersdatter. LV: Johan Poul Schmidt, slagter. B:
1) Mette Malene Nielsdatter 1.
FM: Søren Dyrby, sadelmager.

487 Anne Nielsdatter Bloch i Varde. 9.7.1818, fol.502B, 516B.
Uden ægteskab B:
1) Niels Frølund 4
2) Magdalene Kirstine 9 uger.
FM:
1 morfar Niels Bloch på stedet.
2 morbror Anders Bloch på stedet.

488 Hans Nielsen Debel i Varde.10.12.1818, fol.503, 505B, 511.
A:
1) mor Karen Hansdatter, enke efter [Niels Pedersen Debel, skifte 15.9.1817 lbnr.478]. LV: prokurator Sørensen
1) søster Marie Nielsdatter g.m. Rosengren, sadelmager
2) søster Enne Cathrine Nielsdatter.
Fars første ægteskab med [Karen Madsdatter, skifte 24.4.1788 lbnr.297]. B:
3) halvbror Niels Nielsen Bisp 39, i Foersum [i Egvad sogn]
4) halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Fædder Hansen [Federspiel], hattemager
5) Jens Nielsen Bisp 31, sadelmager.
Afdøde døde 9.12.1818.

489 Niels Nielsen Udde i Varde. 19.3.1819, fol.506B, 510B, 536, 543B, 545.
E: Bodil Kirstine Adamsdatter. LV: Warthoe, brandinspektør. B:
1) Adam Nielsen 5
2) Mette Marie Nielsdatter 6 mdr.
FM: farbror Laust Nielsen Udde i Gjellerup.

490 Birgitte Dorthe Margrethe Qvist i Varde. 31.3.1819, fol.508B.
E: Frederik Tranberg. B:
1) Birgitte Marie Frederiksdatter 1½.
FM: morfar Byrge Qvist til Store Hebo [i Janderup sogn].

491 Anne Lauridsdatter Lund i Varde. 1.7.1819, fol.509B, 517, 522, 534, 539.
E: Jeppe Pedersen Svarre. B:
1) Marie Jepsdatter 42, gift i Slesvig
2) Laurids Jepsen Lund 40, i Skærbæk
3) Rasmus Jepsen Svarre 34, i Varde
4) Christence Jepsdatter 28, i Ballum
5) Malene Jepsdatter 28, i Ballum
6) Mette Cathrine Jepsdatter 24, g.m. Niel Christian Nielsen i Varde.

492 Maren Sørensdatter i Varde. 2.7.1819, fol.510B, 514, 521.
E: Søren Gundersen Stau. A:
1) mor Maren i Vium sogn
2) søster Kirsten Jensdatter.

493 Johanne Knudsdatter i Varde. 1.9.1819, fol.512B.
E: Jens [Christian] Alslev. B:
1) Kirsten Jensdatter 13
2) Abelone Cathrine Jensdatter 8.
FM:
1 Oluf Christensen
2 Søren Lundager.

494 Regitze Sofie [Stokkemarke] i Varde. 13.9.1819, fol.514, 514B, 517B, 522B, 524B, 526B, 528B, 530B, 535B, 537, 539B.
Enke efter [Lauge Hansen] Sidelmann, præst i Sneum og Tjæreborg, død 23.12.1812]. B:
1) [Peder Stokkemarke] Sidelmann, præst i Guldager
2) [Hans] Sidelmann i Allerup, præst [i Sneum og Tjæreborg], død 3.9.1807. E: [Anne Jørgensdatter Lund] i Ribe. 3B:
a Regitze Sofie Sidelmann 16
b Marie Sidelmann 14
c Anne Hansine Sidelmann 13
3) [Jochumine Øllegaard Charlotte Sidelmann] g.m. [Nikolaj] Nyholm, forpagter på Sjælland
4) [Jacobine Petrine Antoinette Sidelmann] g.m. Hans Peder Bregnholm, degn i Bredsten ved Vejle
5) [Cecilie Sidelmann] g.m. [Laurids Steenberg] Foss, degn i Holstebro
6) Anne Lucie Sidelmann, enke efter [Severin] Bjerrum, degn i Darum, [død 9.6.1813].

495 Jens Nielsen Debel, sadelmager i Varde. 1819, fol.518B.
E: Johanne Poulsdatter, (kaldes også Johanne Pedersdatter).
Bevilling til uskiftet bo af 29.7.1819.

496 Dødsanmeldelse i Varde. 29.12.1819, fol.519.
Peder Kirkemann, fuldmægtig på Holstebro amtstue, døde for 8 dage siden under besøg ved sin fars dødsleje.
De er begge begravet 28.12.1819.
Anmeldt af afdødes mor Kirstine Sofie Christensdatter, nu enke efter Niels Pedersen Kirkemann, toldunderbetjent i Varde, [skifte 7.6.1820 lbnr.502].

497 Arv i Varde. 6.11.1817, fol.519B.
Niels Bloch i Varde skylder sine børn:
1) Jens Urban Bloch
2) Sidsel Nielsdatter g.m. Anders Termansen i Bandsbøl i Hemmet sogn
3) Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Joensen, toldbetjent i Varde
4) Ingeborg Nielsdatter Bloch g.m. Thor Nielsen på Hemmet slot i Hemmet sogn
5) Anne Nielsdatter Bloch i Varde.
Desuden nævnes hans søn Anders Nielsen Bloch.
[Formodentlig drejer det sig om arv efter børnenes mor Anne Andersdatter].

498 Birthe Marie Pedersdatter i Varde, [der døde 18.11.1817], fol.523B.
E: Gotlieb Starke, hattemager.
Testamente af 1.7.1816.

499 Anders Sørensen Hummel, arbejdsmand i Varde, der døde 4.3.1820, fol.524.
E: Kirsten Christensdatter. De blev skilt fra en snes år side. B:
1) Niels Andersen 32, brændevinskarl i København
2) Maren Andersdatter g.m. Rasmus Jepsen i Varde.

500 Esben Godskesen i Varde. 20.3.1820, fol.524B, 527B, 529B, 531, 532, 535, 548, 553B, 573B, 576B, 580.
E: Anne Jensdatter, der døde 17.1.1720. B:
1) Godske Esbensen 8
2) Jens Nielsen Esbensen 5.
Desuden nævnes:
1 hans far Godske Esbensen
2 hans svoger Christoffer Sillesen i Varde
3 hans svoger Jes Jensen Dejgaard i Gjellerup
4 Hendes svoger Peder Agerbæk i Varde.
Afdøde døde 16.1.1720.

501 Anne Marie Nielsdatter i Varde. 4.5.1820, fol.531B.
E: Niels Thomsen Langager, skrædder. A:
1) bror Laurids Nielsen i Vive sogn ved Hobro
2) bror Niels Nielsen i Gerding sogn ved Ålborg
3) bror Jens Nielsen i Bredalgård i Ørum sogn ved Ålborg (Måske i stedet i Siem sogn?)
4) søster Kirsten Nielsdatter, enke efter Josef Christensen i Grevelund i Vive sogn ved Hobro
5) bror Christen Nielsen i Varde
6) søster Dorthe Nielsdatter g.m. Niels Sørensen i Grevelund.

502 Niels Pedersen Kirkemann, toldbetjent i Varde. 7.6.1820, fol.532B, 535B, 551B, 553, 554B, 555, 559.
E: Kirstine Sofie Christensdatter. LV: Laust Godskesen. B:
1) Peder Kirkemann, fuldmægtig på Holstebro amtstue, døde nogle få dage efter sin far (dødsanmeldelse lbnr.496)
2) Maren Kirkemann g.m. Christensen, kirkesanger og skolelærer i Øse
3) Margrethe Kirkemann 24
4) Kirstine Marie Kirkemann 19
5) Jes Mulvad Kirkemann 17½.

503 Anne Marie Clausdatter Bech i Varde. 2.8.1820, fol.536B, 555B.
E: Jens Mortensen, glarmester. B:
1) Maren Jensdatter 25, i Vedersø mølle ved Ringkøbing
2) Johanne Cathrine Jensdatter 22
3) Christine Rise Brorson 19
4) Claus Jensen 12
5) Dorthe Margrethe Bech.
FM: mors søskendebarn Ulrik Adolf Bech, møller.

504 Else Marie Nielsdatter i Foersum. 2.9.1820, fol.542B, 567.
A:
1) mor Johanne i Foersum, enke efter Niels Villadsen
2) bror Villads Nielsen 20
3) søster Marianne Nielsdatter hos in mor i Foersum.
Afdøde druknede i Varde å 31.8.1820.

505 Jens Christian Alslev i Varde. 27.10.1820, fol.550B, 555B, 556, 566, 584, 590, 592B.
Enkemand efter [Johanne Knudsdatter, skifte 1.9.1819 lbnr.493]. B:
1) Kirsten Jensdatter 14½
2) Abelone Cathrine Jensdatter 9.
FM: fars svoger Niels Jepsen i Alslev.

506 Søren Christensen Dyreby, sadelmager i Varde. 5.2.1821, fol.554B, 567, 568B 572B, 573, 578B, 582B, 583B, 587B.
E: Else. LV: Vestesen. B:
3) Maren Sørensdatter 17½, der ægter Jens Lauridsen Gullev, klejnsmed i Varde
4) Simon Sørensen 16
5) Johanne Sørensdatter 13½.
FM: farbror Peder Falk Dyreby, skomager.
Første ægteskab med [Maren Jacobsdatter, skifte 12.7.1802 lbnr.388]. B:
1) Dorthe Christiane Dyreby
2) Jacob Krog Dyreby, ved regimentet i Itzeho, død efter sin far, skifte her 31.12.1821. Enke i Ribe. 1B:
a Marie Jacobsdatter 3½.

507 Frederik Vestesen Tranberg i Varde. 30.4.1821, fol.556B, 561B, 567B, 574B.
E: Karen Hansen.
Af første ægteskab B:
1) Jørgine Tranberg.
FM: farfar Jørgen Tranberg.
Afdøde døde 29.4.1821.

508 Peder [Sørensen] Houvig, skolelærer i Varde. 31.5.1821, fol.557, 569B, 571, 577, 579.
A:
1) mor Anne Christensdatter Lodberg, enke efter Søren Hansen i Hovvig
2) søster Mette Sørensdatter g.m. Niels Christensen i Stadil
3) bror Christen Sørensen 30
4) søster Anne Sørensdatter g.m. Anders Nielsen i Hovvig
5) Thue Sørensen 22
6) søster Maren Sørensdatter 19
7) Mogens Sørensen 15.
Fars første ægteskab med [Mette Mogensdatter].
8) halvbror Hans Sørensen 50, i Hovvig
9) halvsøster Maren Sørensdatter g.m. Jens Thomsen i Stadil.

509 Anton Bendix Monrad, distriktskirurg i Varde, [der døde 18.1.1822], fol.575B.
E: Mathea Frederikke Buemann.
Testamente af 20.7.1820. A:
1) plejesøn Johannes Monrad Goth, født i Nørre Vilstrup ved Vejle.

510 Eskild Hansen Torbøl i Varde. 28.3.1822, fol.578B.
E: Sidsel Margrethe Jensdatter. LV: Warthoe, brandinspektør. B:
1) Christian Eskildsen 24
2) Jens Eskildsen 22
3) Anne Malene Eskildsdatter 4.
FM: farbror Anders Torbøl.

511 Kirstine Marie Hansdatter i Varde. 28.3.1822, fol.579B.
E: Jes Bennedsen, snedker. B:
1) Benned Jessen 15
2) Magdalene Jesdatter 13.
FM: Hans Madsen Billum i Varde.

512 Peder Harck, rebslager i Varde, [der døde 26.3.1822], fol.581B.
E: Johanne Dorthe Monrad.
Testamente af 15.10.1721.

513 Niels Mikkelsen Møller, tømrer i Varde. 3.8.1822, fol.585, 591, 599, 600B, 605B, 609, 610, 617B.
E: Mette Nielsdatter.
Første ægteskab med [Malene Nielsdatter Tranberg, skifte 31.7.1813 lbnr.455]. B:
1) Niels Tranberg Nielsen 18
2) Anne Margrethe Tranberg 12
3) Mette Marie Tranberg 12.

514 Bertel Agervig i Varde. 5.8.1822, fol.585B, 604B.
Arvinger angives ikke.

515 Iver Carstensen Felding i Varde, der døde 24.8.1822, fol.586, 588B, 597, 608, 609B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Niels Pedersen Rosengaard. B:
1) Carsten Iversen, skifte 27.12.1815 lbnr.463. 2B:
a Iver Carstensen 9
b Johanne Carstensdatter 7
2) Johanne Iversdatter, død, var g.m. Hans Pedersen Loft i Ribe. 2B:
a Else Mathia Hansdatter
b Johanne Cathrine Marie Hansdatter
3) Claus Peder Iversen i Drengsted ved Tønder
4) Maren Iversdatter g.m. Peder Poulsen, toldbetjent i Ribe
5) Mette Iversdatter 26
6) Margrethe Iversdatter 23.

516 Søren Gundesen Stav i Varde. 30.10.1822, fol.598.
E: Marianne Ermandsdatter. LV: Christian Christiansen. A:
1) mor Marie Kirstine Sørensdatter Møller
2) halvbror Conrad Stav.

517 Marianne Christensdatter i Varde, [der døde 15.12.1822], fol.600.
E: Peder Møller, skomager.
Testamente af 21.8.1822.

518 Lydik Christiansen i Varde. 10.4.1823, fol.607.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Hans Pedersen. B:
1) Johanne Kirstine Lydiksdatter 9
2) Christen Lydiksen 1¼.
FM:
1 farfar Christian Mortensen, slagter
2 farbror Morten Christiansen, snedker.

519 Johanne Lydiksdatter i Varde. 17.7.1823, fol.612B, 620.
E: Christian Mortensen, slagter. B:
1) Morten Christiansen 31, snedker
2) Lydik Christiansen, [skifte 10.4.1823 lbnr.518]. 2B:
a Johanne Kirstine Lydiksdatter 9
b Christen Lydiksen 1½
3) Anne Sofie Christiansdatter g.m. Thomas Terkildsen Vraa, urmager
4) Anne Bang Christiansdatter 25, i Ribe.

520 Christiane Handberg Lønvraa i Varde. 13.9.1823, fol.613.
E: Johan Jørgen Reinert, toldunderbetjent. B:
1) Nikoline Christiane Handberg 10
2) Ludvig Jerslev Handberg 7
3) Anton Ferdinand Handberg 6
4) Christian Adolf Handberg 3.
FM: Laust Gotfredsen, feldbereder.

521 Christian Lauridsen, købmand i Varde. 6.11.1823, fol.613B, 615B, 620B, 626B, 634B, 639B, 642, 651, 654, 661.
E: Rosine Marie Rauche. B:
1) Laurids Christiansen 5
2) Johanne Cathrine Christiansdatter 3.
FM:
1 farbror Niels Lauridsen, købmand
2 morbror Rauche, købmand.

522 Thomas Lauridsen, ugift tjenestekarl i Varde. 7.11.1823, fol.615B, 619B, 626, 636.
A:
1) mor Anne Thomasdatter, enke efter Laurids Christensen [Koch] i Tovstrup i Hover ved Ringkøbing
2) bror Christen Lauridsen
3) søster Anne Cathrine Lauridsdatter g.m. Ditlev i Hee ved Ringkøbing
4) søster Anne Lauridsdatter.

523 Mads Christian Andreassen i Varde. 29.3.1824, fol.629, 637B, 663B.
E: Anne Marie Vandborg. B:
1) Anders Marinus Andreassen 4
2) Anne Dorthe Andreassen 2.

524 Carl Frederik Rosenvold, hattemager i Varde. 24.4.1824, fol.632.
E: Anne Marie Gotfredsdatter. B:
5) Andreas Carlsen 18
6) Kirsten Carlsdatter 16½
7) Cecilie Carlsdatter 14½
8) Peder Gotfred Carlsen 12¼
9) Bodil Cathrine Carlsdatter 10
10) Sofie Jørgine Caroline Carlsdatter 8
11) Ingeborg Carlsdatter 6
12) Dorthe Carlsdatter 9 mdr.
Af første ægteskab B:
1) Mette Sofie Carlsdatter g.m. Knud Hansen Dyreby
2) Johanne Margrethe Carlsdatter 36, i Ribe
3) Anne Kirstine Carlsdatter 23
4) Marie Carlsdatter 21.
FM: morbror Hans Mogensen i Årre.

525 Charlotte Amalie Recke, ugift i Varde. 15.5.1824, fol.636, 637, 658B.
A:
1) bror von Recke, oberst, død. en del børn
2) søster Christiane Beathe Recke i Rendsborg
3) søster Christine Louise Recke i varde
4) søster Anne Cornelia Recke, enke efter Haunstrup, kontrollør. LV: Martin Haunstrup købmand i Varde.

526 Mette Jepsdatter, ugift tjenestepige i Varde. 19.6.1824, fol.640, 660B.
A:
1) mor Mette Christensdatter, enke efter Christen Pedersen Bagge i Tim
2) bror Jens Jepsen 36, i Tim
3) bror Christen Jepsen, kommandersergent i København
4) bror Frands Jepsen i Østerby i Tim sogn
5) søster Anne Jepsdatter g.m. Laurids Nielsen i Tim
6) halvsøster Maren Jepsdatter g.m. Christen Bertelsen i Stadil.

527 Erik Frederik Sølling, klokker og kordegn i Varde. 11.8.1824, fol.652.
E: Margrethe Adelheit Zander. LV: krigsassessor Pedersen. B:
3) Christoffer Carl Sølling21, urtekræmmersvend i København
4) Helene Mathea Sølling 17
5) Christine Mikkelmine Sølling 17
6) Sabine Margrethe Sølling 15
7) Peder Casper Sølling 8
8) Jensine Jacobine Sølling 8
9) Frederik August Sølling 4.
FM: Warthoe, brandinspektør.
Første ægteskab med [Martha Helene Buchholtz, død Varde 28.9.1799]. B:
1) Sara Cathrine Sølling, enke efter [Henrik Conrad] Jørgensen, præst i Skibet, [død 1819]
2) Inger Marie Sølling 25, på Lolland.

528 Christian Christiansen, rådstuetjener i Varde. 28.8.1824, fol.658B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Warthoe, brandinspektør og farver.
Af første ægteskab B:
1) Niels, Christian Christiansen 12.
FM: Christen Christiansen i Blaksmark.

SLUT