Erik Brejls hjemmeside

Start

Ulfborg herreds godsers skifteuddrag
Møltrup gods
Skifteprotokol
1776-1793
G 434-2

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


1 Maren Gødesdatter i Lustrup i Skarrild sogn. 9.8.1776, fol.3B.
E: Christen Pedersen. B: Peder 4, Gøde Richard, Ingeborg Kirstine 6 mdr. FM: morfar Gøde Johansen Richard i Lustrup, Oluf Olufsen Minds i Skarrild.

2 Maren Pedersdatter i Over Bjerre i Vildbjerg sogn. 11.11.1776, fol.5B.
E: Christen Simonsen. B: Karen. Af første ægteskab B: Bodil Jensdatter.

3 Børnepenge stående i Møltrup gods 1.5.1773, fol.7B.
1) Arv efter Jens Jørgensens Fonvads første hustru Abelone til B: Margrethe Jensdatter g.m. Oluf Jensen i Helstrup.
2) Arv efter Peder Andersen i Skave i Skarrild sogn, skifte sluttet 20.4.1768 til B: Anders Pedersen, Margrethe.
3) Arv efter Jacob Madsen i Simmelkærs første hustru til 2 sønner.
4) Arv efter Jens Jensen i Hedeager, skifte 23.9.1773 til de 4 yngste børn. FM: farbror Peder Jensen i Hedehus.
5) Arv efter Niels Svendsen i Merrilds hustru Abelone Lauridsdatter, skifte 9.12.1774 til B: Dorthe Nielsdatter. (Sml. lbnr.75).

4 Jens Ostersen i Birkebæk i Arnborg sogn. 24.6.1777, fol.8B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Ib Pedersen Skærbæk i Øster Høgild. B:
2) Christen Jensen 25
3 Johanne Jensdatter g.m. Peder Lauridsen Donsig i Minds i Sønder Felding sogn
4) Søren Jensen 20
5) Maren Jensdatter 17
6) Anne Jensdatter 12.
FM:
1 Jens Sørensen i Kragsig
2 Laurids Nielsen i Olling
3 Christen Ostersen i Kibæk.
[Af første ægteskab] B:
1) Oster Jensen i Skave i Skarrild sogn.
[Enkens første ægteskab med Christen Pedersen Birkebæk]. 1B:
1) Karen Christensdatter 27.

5 Marie Christensdatter i Amtrup. 21.7.1777, fol.10B.
E: Anders Nielsen. B: Lisbeth 29, Niels 26, Mette 22, Sidsel 18, Christine 14.

6 Jesper Jensen i Birkmose i Timring sogn. 6.10.1777, fol.12.
E: Johanne Andersdatter. LV: Laurids Jensen i Feldbjerg i Timring sogn. B: Maren 18, Jens 15, Bodil Marie 11, Kirsten 9. FM: Jens Ovesen Ris.

7 Søren Jensen Helstrup Østergaard i Snejbjerg. 3.12.1777, fol.13B.
E: Mette Christensdatter. LV: Peder Mølsted. B: Abelone g.m. Mads Christensen Kragelund i Ørskov, Maren 23, Jens 17, Mette 15. FM: farbror Oluf Jensen Helstrup.

8 Margrethe Jensdatter i Snejbjerg. 3.12.1777, fol.14B.
A: søskende Johanne Jensdatter 28, Johanne Jensdatter 24, Maren Jensdatter g.m. Christen Nielsen Vestergaard i Gjellerup. FM: Peder Jepsen i Kollund, halvsøskende Anne Jensdatter g.m. Johannes Frederik Strømfeldt, Maren Jensdatter 18, Thue Jensen 17, Jens Jensen 17, Mads Jensen 14, Laurids Jensen 10, Mette Jensdatter 8. FM: Jens Thuesen i Volsgård. Arv efter afdødes far Jens Jensen i Snejbjerg og mor Anne Jespersdatter hos afdødes stedfar Peder Pedersen sst.

9 Mette Christensdatter i Trankærhus. 8.12.1777, fol.17B.
A: halvbror Knud Christensen i Havstrup(?).

10 Bodil Sørensdatter i Hallundbæk. 13.1.1778, fol.18B.
B: Søren Albertsen, Niels Albertsen.

11 Peder Jespersen Skovbjerg i Snejbjerg sogn. 17.3.1778, fol.19.
E: Mette Svendsdatter. LV: Christen Christensen i Snejbjerg. A: bror Christen Jespersen i København.

12 Peder Christensen Mølsted i Snejbjerg. 2.11.1778, fol.21.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Thue Lauridsen i Bassumgård. B: Christen 17, Jens 13, Jacob 8, Hans 2. FM: født værge Hans Madsen i Fejerskov i Rind sogn.

13 Peder Christensen Hjortsballe i Grimstrup i Timring sogn. 2.1.1779, fol.25.
E: Anne Cathrine Iversdatter. LV: Peder Christensen i Grimstrup. A: søsterdatter Dorthe Marie Thomasdatter i Abildgård i Nørlem sogn.

14 Cathrine Sofie Hammer i Burgård i Vildbjerg sogn. 2.3.1779, fol.26B.
E: Niels Pedersen Bendrup. B: Jens Christian 5 uger. FM: præsten H. I. Lillelund.

15 Kirsten Nielsdatter i Båslund i Haderup sogn. 17.4.1779, fol.30.
E: Aners Nielsen, der nu tjener i Ikast Præstegård. B: Mette 21, Anne Cathrine 16, Søren 13. FM: morbror Jens Nielsen Hogager i Bording sogn.

16 Ellen Jacobsdatter i Østergård i Snejbjerg. 30.3.1779, fol.30B.
E: Henrik Christensen. B: Christen 16, Karen 12, Jacob 10, Inger 7, Christen 2. FM: Niels Jacobsen i Snejbjerg.

17 Abelone Madsdatter i Grimstrup Mølle. 6.9.1779, fol.33B.
A:
1) bror Hans Madsen Albæk i København
2) bror Jens Madsen i København
3) bror Boed Madsen i København
4) bror Niels Madsen Albæk i København
5) bror Christen Madsen Albæk i Nøvling, død. 7B:
a Mads Christensen i København
b Søren Christensen
c Laurids Christensen
d Jens Chistensen
e Hans Nikolaj Christensen
f Kirsten Christenssatter
g AnneChristensdatter
FM: Jens Jensen Havnstrup
6) søster Anne Madsdatter g.m. Christen Nielsen Egen i Lustrup i Skarrild sogn
7) søster Else Madsdatter g.m. Jens Rasmussen i Grimstrup Mølle, hvor afdøde har opholdt sig i 17 år.

18 Anne Cathrine Iversdatter i Grimstrup. 29.3.1780, fol.38.
A: bror Peder Iversen, død. 3B: Iver, Johanne, Abelone, bror Christen Iversen, død. 5B: Thomas Talund, Iver, Maren g.m. Peder Jepsen i Meldgård i Ørre sogn, Johanne g.m. Anders Knudsen i Bolsgård, Bodil Christine g.m. Peder Jensen, degn i Ørre, søster Maren Iversdatter, død. 1B: Iver Markussen, der tjener i Kideris Mølle,

19 Maren Jensdatter i Over Amtrup. 29.5.1780, fol.40.
E: Niels Graversen. B: Jens, Anne Marie, Else. Bevilling til uskiftet bo.

20 Johanne Thuesdatter i Snejbjerg. 23.8.1780, fol.40.
E: Peder Pedersen. Første ægteskab med Jens Jensen. B: Anne g.m. Johan Frederik Strømfeldt, underofficer ved det Lollandske Regiment, Maren 23, Jens 20, Thue 20, Mads 15, Laurids 13, Mette 11. FM: morbror Jens Thuesen i Volsgård. Arv i boet efter Jens Jensens første hustru Anne Jespersdatter, skifte 28.11.1752 til 2 døtre, hvoraf den ene hedder Johanne.

21 Peder Eriksen i Trankærhus, 21.9.1780, fol.42B.
E: Elisabeth Sofie Poulsdatter. LV: Peder Poulsen. B: Poul 5, Erik 4, Jens Christian 3 mdr. FM: Mourids Taarup i Vestergård i Rødding.

22 Mette Christensdatter i Neder Simmelkær. 4.12.1780, fol.44.
E: Niels Harbo. Afkald i Lund i Sir. (Ingen arvinger nævnt).

23 Anne Madsdatter i Grimstrup. 30.1.1781, fol.44B.
E: Peder Christensen. B: Karen 25.

24 Anne Christensdatter Lundfod i Snejbjerg. 18.4.1780, fol.45B.
B: Sara 7 hos Thomas Klink i Sønder Felding sogn. FM: morbrødre Poul Christensen i Ørre, Christen Christensen. Afdøde har opholdt sig på stedet i 2 mdr.

25 Thomas Sørensen Skov, kusk på Møltrup. 16.1.1781, fol.47.
Afkald fra arvinger, hvis navne ikke nævnes. Afdøde døde i Najbjerg.

26 Simon Enevoldsen Dover i Over Simmelkær. 30.5.1780, fol.49B.
E: Anne Marie Dynesdatter. LV: Mikkel Jensen sst. A: bror Hans Enevoldsen, død. 2B: Navne kendes ikke.

27 Karen Jensdatter i Trøstrup. 26.3.1781, fol.51B.
E: Christen Vad. B: Christen 4, Else 2. Arv i boet efter afdødes mor Else Pedersdatter, skifte 18.1.1769. Afdødes far Jens Nielsen har ophold i gården. Desuden nævnes afdødes afdøde søsters mand Niels Graversen.

28 Karen Lauridsdatter Toft i Kirkegård. 13.11.1780, fol.54B.
A: søster Anne Lauridsdatter Toft g.m. Hans Jespersen Leth i Østertoft, søster Dorthe Lauridsdatter Toft, ugift i Kirkegård. Desuden nævnes Hans Jespersens 3B: Laurids i Toft, Anders Christian, Christen.

29 Thomas Lauridsen i Sivebæk. 4.5.1781, fol.57.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Thue Lauridsen i Bassumgård. B: Jens 18, Karen 15. Første ægteskab med Karen Jensdatter, skifte 27.11.1761. B: Mette 28 g.m. Hans Jensen i Tjørring, Laurids 24. FM: Jens Lauridsen i Tjørring. Desuden henvises til et skifte i gården 22.10.1751.

30 Inger Jørgensdatter i Tranholm i Vildbjerg sogn. 2.5.1782, fol.59B.
E: Mathias Aagaard. B: Christen 42, Jørgen 36, Mathias 32, Dorthe 30, Maren 28, Marie Kirstine 25, Peder 22.

31 Jens Christensen Hvolby i Najbjerg. 25.6.1782, fol.60B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Jensen i Burgård. B: Niels 32, Anne Johanne 24. FM: Niels Lauridsen i Najbjerg.

32 Kirsten Christensdatter i Væggermosehus. 7.9.1782, fol.62B.
E: Lukas Johansen. B: Anne Sofie 42 g.m. Poul Samuelsen i Mejrup sogn, Bodil Johanne 34, Christen 30, uvist hvor.

33 Jacob Jensen, skoleholder i Tjørring Kirkehus. 24.11.1781, fol.63B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Dinesen i Tjørring. B: Jens 29, spækhøker i København, Maren g.m. Iver Christensen, skoleholder i Tjørring, Anne Marie 25, Anne 23. FM: Peder Pedersen Dalgaard i Tjørring.

34 Visti Andersen i Koldkær. 1.6.1782, fol.65B.
E: Bodil Madsdatter, nu i Kronborg på Lergrav Hovedgårds Mark i Avlum sogn. Første ægteskab med Karen Pedersdatter. B: Dorthe Vistisdatter, død, var g.m. afdøde Jesper Christensen i Sneptrup. 8 børn, heraf Kirsten Jespersdatter g.m. Christen Nielsen i Sneptrup, Karen Vistisdatter, død, var g.m. afdøde Christoffer Nielsen i Kronborg. 3 børn, heraf Visti Christoffersen 22 i Kronborg. FM: faster Ingeborg Nielsdatters mand Christen Lauridsen i Lille Stovbæk, Anne Vistisdatter g.m. Søren Johansen i Koldkær. .

35 Jacob Christensen i Birkmose. 15.5.1783, fol.68B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Ovesen i Ris. B: Niels 20, Christen 18, Anne Cathrine 10. FM: Niels Andersen i Birkmose.

36 Anders Nielsen Lustrup i Birkmose. 4.8.1783, fol.70B.
E: Maren Madsdatter. LV: Jens Ovesen i Ris. B: Niels 23, Maren 21, Mads 13, Karen 7. FM: Peder Pedersen i Tiphede, Niels Andersen i Birkmose.

37 Jens Nielsen Amtrup i Trøstrup. 15.6.1784, fol.71B.
Enkemand efter Else Pedersdatter, skifte 7.6.1769. B: Maren Jensdatter, [skifte 29.5.1780 lbnr.19], var g.m. Niels Graversen i Over Amtrup, nu i Stovbæk. 3B: Anne Marie 16, Else 14, Jens 11, Karen Jensdatter, [skifte 26.3.1781 lbnr.27], var g.m. Christen Vad i Trøstrup. 2B: Christen 7, Else 5, Niels Jensen Amtrup i København, Peder Jensen Amtrup sst.

38 Søren Johansen i Koldkær i Vinding sogn. 30.6.1784, fol.73B.
E: Anne Vistisdatter. LV: Iver Pedersen i Bakhus. B: Visti 13, Søren 7, Karen 5. FM: fars halvbror Jens Jensen i Bredvigbæk.

39 Niels Jacobsen i Klitsgård i Snejbjerg. 2.8.1784, fol.76.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Jensen i Havnstrup. B: Jacob 6, Peder 3. FM: Henrik Christensen i Østergård i Snejbjerg, farbror Peder Jacobsen i Otting i Hads herred. Desuden nævnes afdødes svoger Eskild Pedersen i Velling i Bryrup sogn.

40 Maren Madsdatter i Feldbjerg i Timring sogn. 22.1.1785, fol.78B.
Enke efter Anders [Nielsen] Lustrup i [Birkmose, skifte 4.8.1783 lbnr.36]. B: Niels 25, tjener i København, Maren 23 g.m. Jens Andersen i Feldbjerg, Mads 16, Karen 9. FM: Peder Pedersen i Tiphede.

41 Niels Christensen i Nygård. 12.4.1785, fol.80B.
E: Anne Cathrine Alexandersdatter. LV: Peder Christensen i Grimstrup. B: Alexander 26, Ingeborg Kirstine 20.

42 Anne Christensdatter i Korshøj. 15.4.1785, fol.82B.
E: Oluf Nielsen. A: søster Anne Marie Christensdatter 31. FM: Hans Poulsen i Egebæk.

43 Anne Jepsdatter i Rødding. 11.5.1785, fol.84.
E: Christen Nielsen Østergaard. B: Bodil Anne Kirstine 20, Jeppe 18, Christen 13, Sidsel 8, Edel 5, Karen 2.

44 Laurids Mouridsen i Neder Simmelkær. 20.7.1785, fol.86B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Svend Lauridsen i Over Simmelkær. B: Mourids 17, Margrethe 12, Laurids 10, Anne 5. Første ægteskab med Abelone Mouridsdatter, skifte 4.1.1765. B: Maren 24. FM: Mikkel Jensen i Over Simmelkær.

45 Anne Nielsdatter i Over Amtrup. 1.8.1785, fol.89B.
E: Niels Andersen. B: Anne Marie 3, Anne Kirstine 5 uger. FM: morfar Niels Pedersen i Arvad i Brande sogn ved Christen Olufsen i Neder Amtrup. Desuden nævnes enkemandens svoger Jørgen Nielsen i Risbæk.

46 Mette Svenningsen i Hedegård i Vinding sogn. 17.4.1786, fol.93B.
B: Else Marie Mouridsdatter g.m. Niels Christensen i Hedegård, Else Kirstine Mouridsdatter. FM: Peder Pogager i Vinding sogn.

47 Anne Jensdatter i Over Simmelkær i Ørre sogn. 19.5.1786, fol.94.
E: Peder Nielsen. A: søskende Jens Jensen Sandgaard i Sønderup i [Nørre] Vium sogn, Niels Jensen Smed i Gjellerup sogn, Mette Jensdatter g.m. Iver Pedersen Smed i Bakhuse i Vinding sogn, Maren Jensdatter g.m. Lauge Christensen i Jersild i Avlum sogn, Peder Jensen Sandgaard i Barde i Vorgod sogn, Kirsten Jensdatter g.m. Christen Jensen i Ørregårde i Ørre sogn, Mette Kirstine Jensdatter, død. 3B: Ellen Nielsdatter 8, Kirsten Nielsdatter 5, Anne Nielsdatter 1. FM: Søren Sørensen i Lundgård i Avlum sogn, Karen Jensdatter g.m. Søren Christensen i Over Simmelkær i Ørre sogn, Laurids Jensen Sandgaard i Ørre sogn.

48 Maren Christensdatter i Najbjerg i Timring sogn. 17.6.1786, fol.95.
Enke efter Christen Madsen sst. B: Christen 42, Bodil Marie 37, Mads 30, Søren 27, Poul 24. FM: Niels Lauridsen i Najbjerg.

49 Niels Andersen i Birkmose i Timring sogn. 8.7.1786, fol.96.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter. LV: Jens Ovesen i Ris. B: Anders 9, Birthe 7, Maren 5, Laurids 6 mdr. FM: Christen Lauridsen i Najbjerg.

50 Ellen Vistisdatter i Egebæk. 29.7.1786, fol.99B.
E: Peder Jacobsen. B: Jacob 23, Visti 22, Niels 18, Anne Marie 15.

51 Christen Nielsen i Østergård i Rødding i Vildbjerg sogn. 27.3.1787, fol.101B.
E: Dorthe Marie Nielsdatter. LV: Søren Lauridsen i Husted i Brejning sogn, Søren Sørensen i Lundgård i Avlum sogn. Første ægteskab med [Anne Jepsdatter, skifte 11.5.1785 lbnr.43]. B: Bodil Anne Kirstine 22, Jeppe 20, Christen 15, Sidsel 10, Edel 7, Karen 5. FM: farbror Anders Nielsen i Amtrup, Mourids Vestergaard i Rødding.

52 Peder Pedersen i Snejbjerg. 30.3.1787, fol.104.
Enkemand efter [Johanne Thuesdatter, skifte 23.8.1780 lbnr.20]. A: søskende Mads Pedersen i Fastergård, Oluf Pedersen i Krog i Borris sogn, stedbørn [Johanne Thuesdatters børn med sin første mand Jens Jensen]: Anne 31 g.m. underofficer Strømfeldt ved det Riberske Infanteri-regiment, Maren 29, Jens Jensen 26, Thue Jensen 26, Mads 24, Laurids 21, Mette 18. FM: Christen Olufsen i Amtrup. (Sml. lbnr.8, 20).

53 Mads Ovesen i Mosegård i Timring sogn. 5.1.1787, fol.106.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Jespersen i Birkmose. A: bror Jens Ovesen i Ris, Niels Ovesen i Najbjerg, død, var g.m. Kirsten Jespersdatter. 2B: Anne, Ove.

54 Johanne Pedersdatter i Omgård i Nørre Omme sogn. 13.2.1787, fol.107.
E: Jens Poulsen.
Første ægteskab med [Svend Christensen i Omgård, begravet Nørre Omme 29.7.1759]. B:
1) Johanne Svendsdatter 40, g.m. Poul Nielsen i Grønbjerg
2) Mette Svendsdatter 38 g.m. Svend Sørensen i Skråstrup
3) Mette Svendsdatter 30.
FM: Christen Pedersen Holmgaard.

55 Johanne Andersdatter i Birkmose i Timring sogn. 31.4.1787, fol.108B.
Enke efter Jesper Jensen, [skifte 6.10.1777 lbnr.6]. B: Maren 25, Jens 25, Bodil Marie 23 g.m. Niels Lauridsen i Najbjerg, Kirsten 20.

56 Esther Margrethe Lauridsdatter, tjenestepige i Odsbjerg i Vildbjerg sogn. 12.6.1787, fol.109B.
A: bror Christen Lauridsen i Krogstrup i Snejbjerg sogn, bror Niels Lauridsen 25, søster Ingeborg Lauridsdatter g.m. Peder Mikkelsen i Tovstrup i Snejbjerg sogn, søster Kirstine Marie Lauridsdatter g.m. Niels Pedersen i Asbjerg i Sinding sogn, søster Anne Marie Lauridsdatter.

57 Christen Christensen i Najbjerg i Timring sogn. 23.7.1787, fol.110.
E: Maren Thomasdatter. LV: Anders Andersen i Rødding i Vildbjerg sogn. B: Christen 14, Anders 11, Thomas 11, Niels 9, Jesper 7, Peder 5, Maren 3, Christen, nyfødt. FM Niels Pedersen Vestergaard i Rødding.

58 Anne Marie Jensdatter i Korshøj i Nøvling sogn. 26.3.1788, fol.111B.
E: Oluf Nielsen. B: Christen 6 mdr.

59 Jens Jørgensen i Fonvad i Snejbjerg sogn. 2.7.1788, fol.112.
E: Mette Madsdatter. LV: Anders Jensen i Tvevad i Nøvling sogn. B: Abelone 30. FM: Dines Jensen i Hundkær i Snejbjerg sogn. Af første ægteskab B: Margrethe g.m. Oluf Jensen i Helstrup i Snejbjerg sogn.

60 Laurids Sørensen i Røddinglund i Vildbjerg sogn. 26.9.1788, fol.113.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Sørensen i Bjerre i Vildbjerg sogn. Af første ægteskab B: Anne g.m. Jens Troelsen i Trælund i Tjørring sogn.

61 Anne Cathrine Knudsdatter i Over Simmelkær i Ørre sogn. 27.9.1788, fol.113B.
E: Simon Sørensen. Af første ægteskab B: Anne Christensdatter, Anne Marie Christensdatter. FM Mikkel Jensen sst, Svend Lauridsen sst.

62 Lukas Johansen i Væggermosehus i Vildbjerg sogn. 17.4.1789, fol.114.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Sørensen i Røddinglund. B: Anne Kirstine 6. FM: Jens Jacobsen i Lysgård. Første ægteskab med [Kirsten Christensdatter, skifte 7.9.1782 lbnr.32]. B: Christian, rømt, Anne Sofie, Bodil Johanne.

63 Anders Andersen i Meldgård i Rødding i Vildbjerg sogn. 24.4.1789, fol.115.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Christen Jensen Møller i Sandgård i Avlum sogn. B: Maren 22, Karen 20, Peder 19, Marianne 15, Anders 14, Niels 10, Mette10, Jens 7. FM: mosters mand Jens Ovesen i Ris i Timring sogn. Første ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte 14.12.1763. B: Jens Andersen Høgild 26, der tjener i København. FM: Jens Andersen Sædding i Ejsingkær.

64 Maren Jensdatter i Sneptrup i Ørre sogn. 28.4.1789, fol.117B.
E: Niels Jensen. B: Peder 37 sst, Anne Marie 35 g.m. Peder Nielsen i Over Simmelkær.

65 Jens Rasmussen Møller i Grimstrup Mølle i Timring sogn. 23.4.1790, fol.119, 120.
E: Else Madsdatter. LV: Jens Jensen i Havnstrup i Snejbjerg sogn. B: Mads 37, der har møllen i fæste, Rasmus 30, Laurids 28, hosekræmmer i København, men flyttet for 4 år siden, uvist hvorhen, Anders 25. FM: Mads Jensen Mølsted i Timring sogn.

66 Christen Madsen, ugift røgter på Møltrup. 26.4.1790, fol.119, 127B.
A: bror Erik Madsen 70 i Egelund i Haderup sogn, bror Jørgen Madsen, død. 3B: Margrethe g.m. Christen Jepsen i Grønhøj på Alheden i tysk sogn, Mette 37, Karen 37, begge i Neder Feldborg i Haderup sogn. FM: Jens Jacobsen i Lysgård.

67 Anne Cathrine Thomasdatter i Grimstrup i Timring sogn. 1.6.1790, fol.121.
E: Christen Madsen. B: Maren g.m. Mourids Christensen Vestergaard i Rødding. Af første ægteskab B: Thomas Hansen i Hjortsballe i Timring sogn, Kirsten Hansdatter g.m. Christian Fæddersen, guldsmed i Tønder.

68 Laurids Andersen i Pugdal i Vildbjerg sogn. 5.6.1790, fol.122.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Oluf Jensen Lund i Pugdal. B: Jens 17, Anne Kirstine 9, Kirsten 6, Maren 3, Karen, nyfødt. FM: mosters mand Christen Jensen Møller i Sandgård i Avlum sogn, morfar Jens Christensen Bæksgaard i Snejbjerg, Jens Sædding i Ejsingkær.

69 Anne Margrethe Christensdatter i Tranholmhus på Burgårds Mark i Vildbjerg sogn. 21.2.1791, fol.124B.
Enke efter Christen Pedersen Vad. B: Christen 26, Dorthe 22, Jens 20, Maren 19, der alle tjener i København, Laurids 17, Søren 17, Jens 11. FM Jens Andersen i Burgård, Peder Jensen sst.

70 Anders Nielsen i Over Amtrup i Snejbjerg sogn. 29.4.1791, fol.128.
Enkemand efter [Marie Christensdatter, skifte 21.7.1777 lbnr.5]. B: Niels i Amtrup, Lisbeth g.m. Peder Olufsen i Herning, Sidsel 25, Christine 23,. FM: Christen Pedersen Holmgaard.

71 Kirsten Jensdatter i Mosegård i Timring sogn. 23.12.1791, fol.128B.
Enke efter Mads Ovesen, [skifte 5.1.1787 lbnr.53]. B: Ove 35, rømt for 16 år siden. FM: farbror Jens Ovesen i Ris, Niels Christensen i Mosegård.

72 Johanne Nielsdatter i Tiphede i Timring sogn. 27.12.1791, fol.129.
B: Peder Pedersen sst, Karen Pedersdatter g.m. Niels Pedersen i Elkær i Timring sogn.

73 Maren Pedersdatter i Rødding i Vildbjerg sogn. 25.2.1792, fol.129B.
Enke efter Iver Burgaard. B: Peder Iversen Burgaard, hosekræmmer i København, Marianne Iversdatter g.m. Niels Nielsen Vestergaard i Rødding.

74 Jens Sørensen Vestergaard i Ryttergården i Snejbjerg. 25.1.1793, fol.130.
E: Kirsten Jensdatter. Skiftet genoptaget i Lundenæs og Bøvling Amters skifteprotokol 23.2.1793 lbnr.1522, da gården blev solgt til Niels Timmermann, prokurator i Ringkøbing.

75 Børnepenge på Møltrup. Uden dato, men hvor nogle bliver udbetalt 1778 og 1779, fol.374B.

Efter Rudolf de Lindes specification fol.7.
1) Arv efter Jens Fonvads hustru til B: Margrethe Jensdatter g.m. Oluf Helstrup. (Sml. lbnr.3).
2) Arv efter Peder Andersen i Skave til B: Anders og Margrethe. Arv er overgivet til køberen Oster Jensen. (Sml. lbnr.3).
3) Arv efter Jacob Madsen i Neder Simmelkærs første hustru til B: Mads Jacobsen. (Sml. lbnr.3).

De af Hr. Lillelund til Sindinggård mig kaptajn Christen de Linde overdragne børnepenge for gods i Merrild og Hedeager i Vildbjerg sogn fol.8.
4) Arv efter Jens Jensen i Hedeager til B: Laurids Jensen, Dorthe Jensdatter g.m. Knud Mikkelsen i Gullestrup. (Sml. lbnr.3).
5) Arv efter Niels Svendsens hustru i Merrild til B: Dorthe Nielsdatter, der døde. (Sml. lbnr.3).
6) Arv efter Anders Jacobsen i Birkmose til B: Margrethe Andersdatter, Anne Cathrine Andersdatter g.m. Christen Overgaard, degn i Vildbjerg.

Endnu indestår hos mig Christen de Linde der i min tid ved skifte er falden siden jeg blev ejer af Møltrup.
7) Arv efter mor til B: Mads Andersen, Karen Madsdatter.
8) Arv efter Jens Nielsen Amtrup der døde 1784 i Trøstrup, [skifte 15.6.1784 lbnr.37] som morbror [dvs. morfar] til Niels Graversens børn og til Christen Trøstrups børn.

SLUT